Volvo | XC90 | Käyttöopas | Volvo XC90 2014 Käyttöopas

Volvo XC90 2014 Käyttöopas
WEB EDITION
KÄYTTÖOPAS
HYVÄ VOLVON OMISTAJA
KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA.
Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja
matkustajienne turvallisuutta ajatellen. Volvo on
yksi maailman turvallisimmista henkilöautoista.
Volvonne on myös suunniteltu täyttämään voimassa olevat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
Jotta sopeutuisitte autoonne paremmin, suosittelemme tutustumaan sen varusteisiin sekä tämän
omistajan käsikirjan ohjeisiin ja huoltotietoihin.
Sisältö
00 Johdanto
01 Turvallisuus
Tärkeitä tietoja............................................ 8
Volvo ja ympäristö..................................... 12
Turvavyöt..................................................
Symbolit, turvatyynyt................................
Turvatyynyt...............................................
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poisto*.
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny)......................
Turvaverho (IC)..........................................
WHIPS.......................................................
Kaatumissuoja - ROPS.............................
Milloin järjestelmät laukeavat....................
Lasten turvallisuus....................................
16
18
19
21
23
25
26
28
29
31
02 Mittarit, katkaisimet ja
hallintalaitteet
Katsaus, vasemmanpuoleinen ohjaus......
Katsaus, oikeanpuoleinen ohjaus.............
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa..............
Mittaristo...................................................
Merkki- ja varoitusvalot.............................
Mittariston näyttö......................................
Katkaisimet keskikonsolissa.....................
Valopaneeli................................................
Vasen ohjauspylvään vipu.........................
Ajotietokone*.............................................
Oikea ohjauspylvään vipu.........................
Nopeudensäädin*.....................................
Seisontajarru, sähköliitäntä, ym................
Sähkötoimiset ikkunannostimet................
Ikkunat ja taustapeilit................................
Sähkökäyttöinen kattoluukku*..................
00 01 02
2
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
48
50
52
53
54
58
60
63
66
67
69
71
73
75
77
82
Sisältö
03 Ilmastointi
04 Sisustus
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta.. 86
Automaattinen ilmastointilaite, ECC......... 89
Polttoainekäyttöinen pysäköintilämmitin*. 92
Etuistuimet................................................
Etuistuimet - Executive ..........................
Matkustamon valaistus...........................
Säilytyspaikat matkustamossa...............
Säilytyspaikat matkustamossa - Executive .........................................................
Takaistuin................................................
Kuormaus................................................
Tavaratila.................................................
05 Lukot ja hälytin
98
101
102
104
Etäavain - avain kauko-ohjaimineen.......
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen...
Lapsilukko...............................................
Hälytys*...................................................
03 04 05
122
124
128
129
109
110
112
113
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
3
Sisältö
06 Käynnistys ja ajo
Yleistä.....................................................
Polttoaineen täyttö..................................
Moottorin käynnistäminen......................
Automaattivaihteisto...............................
Neliveto*..................................................
Jarrujärjestelmä.......................................
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä*........
Pysäköintitutkajärjestelmä*.....................
Kuolleen kulman infojärjestelmä - BLIS*.
Hinaaminen ja poiskuljetus.....................
Apukäynnistyskaapelit............................
Ajo perävaunun kanssa...........................
Vetolaite*.................................................
Irrotettava vetokoukku*...........................
Valokuvion sovitus..................................
07 Pyörät ja renkaat
134
137
143
145
148
149
151
153
155
159
161
163
165
167
171
Yleistä.....................................................
Rengaspaineet........................................
Varoituskolmio* ja varapyörä*.................
Pyöränvaihto...........................................
Väliaikainen renkaan paikkaus*...............
08 Auton hoito
178
182
183
186
188
Puhdistus................................................ 194
Maalivaurioiden korjaaminen.................. 199
Ruostesuojaus........................................ 201
06 07 08
4
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Sisältö
09 Ylläpito ja huolto
Volvo-huolto............................................
Oma huolto.............................................
Konepelti ja moottoritila..........................
Öljyt ja nesteet........................................
Pyyhkimien sulat.....................................
Käynnistysakku.......................................
Polttimoiden vaihto.................................
Varokkeet................................................
10 Infotainment
204
205
207
209
214
216
219
226
11 Erittelyt
Yleistä.....................................................
Säädinpaneelit, audio.............................
Äänilaitteiston toiminnot.........................
Radiotoiminnot........................................
CD-toiminnot...........................................
Valikkorakenne - äänentoistolaitteisto....
Puhelintoiminnot*....................................
Valikkorakenne – puhelin........................
Bluetooth handsfree*..............................
RSE – Takaistuimen viihdekeskus – kaksi
näyttöä* ..................................................
240
241
244
249
255
258
259
267
271
Tyyppimerkintä.......................................
Mitat ja painot.........................................
Moottorin erittelyt....................................
Moottoriöljy.............................................
Nesteet ja voiteluaineet...........................
Polttoaine................................................
Pyörät ja renkaat, koot ja paineet ..........
Katalysaattori..........................................
Sähköjärjestelmä.....................................
Tyyppihyväksyntä...................................
Symbolit näytössä...................................
09 10 11
277
284
286
288
289
291
293
295
296
297
299
300
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
5
Sisältö
12 Aakkosellinen hakemisto
Aakkosellinen hakemisto........................ 302
12
6
Sisältö
7
Johdanto
Tärkeitä tietoja
Käyttöoppaan lukeminen
Johdanto
Hyvä tapa tutustua uuteen autoonne on lukea
käyttöopas, mieluiten ennen ensimmäistä ajomatkaa. Tällöin saatte mahdollisuuden tutustua uusiin toimintoihin, saatte neuvoja siitä,
kuinka autoa parhaiten käsitellään eri tilanteissa ja opitte hyödyntämään auton kaikkia
hienouksia mahdollisimman hyvin. Huomioikaa oppaassa olevat turvallisuusohjeet.
Käyttöoppaassa olevat erittelyt, rakennetiedot
ja kuvat eivät ole sitovia. Pidätämme itsellemme oikeuden muutoksiin ilman edeltävää
ilmoitusta.
©
Volvo Personvagnar AB
Lisävaruste
Kaiken tyyppiset valinnais-/lisävarusteet merkitään tähdellä*.
Vakiovarusteiden lisäksi oppaassa selostetaan myös valintamahdollisuuksia (tehtaalla
asennettuja varusteita) ja joitakin lisävarusteita (jälkiasennettuja varusteita).
Käyttöoppaassa selostettua varustusta ei ole
kaikissa autoissa - ne on varustettu eri tavoin
riippuen eri markkina-alueiden tarpeista ja
kansallisista tai paikallisista laeista sekä määräyksistä.
8
Jos olette epävarma siitä, mikä on vakio- tai
valinnais-/lisävaruste, ottakaa yhteys Volvon
jälleenmyyjään.
Erityiset tekstit
VAROITUS
Varoitusilmoitus ilmestyy, jos aiheutuu
loukkaantumisvaara.
TÄRKEÄÄ
käyttöoppaassa siten, että teksti on hieman
suurempaa ja väriltään harmaata. Esimerkkinä
tästä ovat valikko- ja ilmoitustekstit infonäytössä (esim. OVET AUKI).
Tarrat
Autossa on erityyppisiä tarroja, joiden tarkoitus on välittää tärkeää tietoa helposti ja selkeästi. Tarrat sisältävät seuraavien vakavuustasojen varoituksia/tietoa.
Henkilövahinkojen vaara
Tärkeää-tekstit ilmestyvät, jos on materiaalivahingon vaara.
HUOM
HUOM-tekstit antavat ohjeita tai vihjeitä,
jotka helpottavat esim. hienouksien ja toimintojen käyttöä.
Alaviite
Käyttöoppaassa on tietoja, jotka ovat alaviitteenä sivun alareunassa. Nämä tiedot ovat
lisäys tekstiin, johon ne numeron välityksellä
viittaavat. Jos alaviite koskee taulukossa olevaa tekstiä, viittaukseen käytetään numeroiden sijasta kirjaimia.
Ilmoitustekstit
Autossa on näyttöjä, jotka esittävät tekstiilmoituksia. Nämä teksti-ilmoitukset merkitään
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G031590
Mustia ISO-symboleita keltaisella pohjalla,
valkoinen teksti/kuva mustalla pohjalla. Käytetään ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja tai menehtymisen,
jos varoitusta ei huomioida.
Johdanto
Tärkeitä tietoja
Omaisuusvahinkojen vaara
Tiedotuksia
Menettelyluettelot
Menettelyt, joissa toimenpiteet pitää tehdä
tietyssä järjestyksessä, on numeroitu käyttöoppaassa.
Kun vaihe vaiheelta esitettävään ohjeeseen on kuvasarja, jokainen kohta on
numeroitu samalla tavalla kuin vastaava
kuva.
Valkoisia ISO-symboleita ja valkoinen teksti/
kuva mustalla tai sinisellä varoitus- ja ilmoituspohjalla. Käytetään ilmaisemaan vaaraa,
joka voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja, jos
varoitusta ei huomioida.
G031593
G031592
Numeroituja luetteloita kirjaimineen esiintyy kuvasarjojen yhteydessä, kun ohjeiden keskinäinen järjestys ei ole merkityksellinen.
Valkoiset ISO-symbolit ja valkoinen teksti/
kuva mustalla pohjalla.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät
välttämättä ole tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on esittää, miltä ne
suunnilleen näyttävät ja missä ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne
koskeva informaatio on vastaavassa tarrassa autossanne.
Nuolia esiintyy numeroituina ja numeroimattomina ja niitä käytetään liikkeen
havainnollistamiseksi.
Kirjaimilla varustettuja nuolia käytetään
havainnollistamaan liikettä, jossa keskinäinen järjestys ei ole asianmukainen.
Jos vaihe vaiheelta esitettävälle ohjeelle ei ole
kuvasarjaa, eri vaiheet on numeroitu tavallisilla numeroilla.
Kohdeluettelot
Katsauksellisissa kuvissa, joissa osoitetaan eri osia, käytetään numerolla varustettuja punaisia ympyröitä. Numero on
myös kuvan yhteydessä olevassa kohdeluettelossa, jossa kohde selostetaan.
9
Johdanto
Tärkeitä tietoja
Pisteluettelot
Kun käyttöoppaassa esiintyy listaus, käytetään pisteluetteloa.
Esimerkki:
•
•
Jäähdytysneste
Moottoriöljy
Kuvat
Jotkut oppaan kuvat ovat kaaviomaisia ja voivat poiketa auton ulkonäöstä varustelutasosta
ja markkina-alueesta riippuen.
Jatkuu
}} Tämä symboli on sijoitettu alareunaan
oikealle, jos kappale jatkuu seuraavalla aukeamalla.
Datan tallennus
Autossanne on useita tietokoneita, joiden tehtävän on jatkuvasti tarkkailla ja valvoa auton
käyttöä ja toimintaa. Tietyt tietokoneet voivat
rekisteröidä tietoja normaalin ajon aikana, jos
ne havaitsevat vian. Lisäksi rekisteröidään tietoja törmäyksen tai onnettomuuden uhan
yhteydessä. Osia rekisteröidyistä tiedoista
tarvitaan, jotta mekaanikot voivat huollon ja
ylläpidon yhteydessä voivat diagnosoida ja
korjata autossa syntyneet viat, ja jotta Volvo
voi täyttää lain ja muiden asetusten vaatimukset. Tämän lisäksi Volvo käyttää tietoja tutki-
10
mustarkoituksessa kehittäessään jatkuvasti
laatua ja turvallisuutta, kun tiedot voivat auttaa ymmärtämään paremmin olosuhteita,
jotka vaikuttavat onnettomuuksien ja henkilövahinkojen syntymiseen. Informaatio sisältää
tietoja auton eri järjestelmien sekä moduulien
tilasta ja toiminnasta, koskien mm. moottori-,
kaasuläppä-, ohjaus- ja jarrujärjestelmiä.
Tämä informaatio voi sisältää tietoja kuljettajan tavasta kuljettaa autoa, kuten esim. auton
nopeus, jarru- ja kaasupolkimen käyttö,
ohjausliikkeet ja ovatko kuljettaja ja matkustaja käyttäneet turvavöitä vai eivät. Tämä
informaatio voidaan kerrotuista syistä tallentaa auton tietokoneisiin tiettynä aikana, mutta
myös törmäyksen tai onnettomuuden uhan
seurauksena. Volvo voi säilyttää tietoja niin
kauan kuin ne voivat auttaa kehittämään ja
edelleen lisäämään turvallisuutta ja laatua
sekä niin kauan kuin laki ja muut määräykset,
jotka Volvon pitää ottaa huomioon, vaativat.
Volvo ei myötävaikuta edellä selostettujen tietojen luovuttamiseen kolmannelle osapuolelle
ilman auton omistajan suostumusta. Volvo
voidaan kuitenkin kansallisten lakien ja määräysten perusteella pakottaa antamaan näitä
tietoja viranomaisille, kuten poliisille tai muille,
joilla voi olla laillinen oikeus saada niitä käyttöönsä.
Jotta voidaan lukea ja tulkita auton tietokoneiden rekisteröimiä tietoja, tarvitaan erityinen
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
varustus, joka Volvolla ja Volvon kanssa sopimuksen tehneillä korjaamoilla on käytettävissä. Volvo vastaa siitä, että Volvolle huollon
ja ylläpidon yhteydessä siirtyvät tiedot tallennetaan ja että niitä käsitellään turvallisella
tavalla, ja että käsittely täyttää soveltuvat lain
vaatimukset. Lisätietoja - ottakaa yhteys
Volvon jälleenmyyjään.
Tarvikkeet ja lisävarusteet
Tarvikkeen tai lisävarusteen virheellinen kytkeminen voi vaikuttaa auton sähköjärjestelmään haitallisesti. Tietyt lisävarusteet toimivat
vain, kun niihin kuuluva ohjelmisto on auton
tietokonejärjestelmässä. Suosittelemme, että
otatte tämän vuoksi aina yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun ennen kuin
asennatte lisävarusteita, jotka kytketään tai
jotka vaikuttavat sähköjärjestelmään.
Volvo On Call -järjestelmällä
varustetun auton omistajanvaihto *
Volvo On Call on lisäpalvelu, joka muodostuu
varmuus-, turvallisuus- ja mukavuuspalveluja.
Jos autossa on Volvo On Call-järjestelmä ja
omistaja vaihtuu, on erittäin tärkeää, että
nämä palvelut keskeytetään siten, ettei edellinen omistaja voi käyttää auton palveluja.
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon jälleenmyyjään omistajanvaihdoksen yhteydessä.
Johdanto
Tärkeitä tietoja
Tietoa internetissä
Internet-osoitteessa www.volvocars.com on
autoanne koskevaa lisätietoa.
QR-koodin lukemiseksi tarvitaan QR-koodinlukija, joka on saatavissa lisäohjelmana useisiin matkapuhelimiin. QR-koodinlukija voidaan ladata sivustoilta App Store tai Google
Play.
QR-koodi
11
Johdanto
Volvo ja ympäristö
G000000
Volvo Personvagnar -yhtiön ympäristöfilosofia
Ympäristöstä huolehtiminen on eräs Volvo
Personvagnar -yhtiön ydinarvoista, joka ohjaa
kaikkea toimintaa. Uskomme myös, että
asiakkaamme jakavat käsityksemme ympäristöstä.
Volvonne täyttää ankarat kansainväliset
ympäristövaatimukset ja se on lisäksi valmistettu eräässä maailman tehokkaimmin voimavaroja käyttävistä ja puhtaimmista tehtaista.
Volvo Personvagnar -yhtiöllä on maailmanlaajuinen ISO-sertifikaatti, joka sisältää ympäristönormin ISO 14001, joka kattaa kaikki tehtaat ja useita muita yksiköitämme. Asetamme
myös vaatimuksia yhteistyökumppaneillemme
12
toimimisesta järjestelmällisesti ympäristöön
liittyvien kysymysten suhteen.
Polttoaineenkulutus
Volvon autoilla on omissa luokissaan kilpailukykyinen polttoaineenkulutus. Pienempi polttoaineenkulutus antaa yleisesti pienemmät
hiilidioksidi-kasvihuonekaasun päästöt.
Kuljettajana voitte vaikuttaa polttoaineenkulutukseen. Lukekaa lisätietoja kohdasta Ympäristön suojelu.
Tehokas pakokaasunpuhdistus
Volvonne on valmistettu konseptin "Puhdas
sisältä ja ulkoa" mukaisesti – konseptin, joka
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
käsittää puhtaan matkustamoympäristön ja
erittäin tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen.
Useissa tapauksissa pakokaasupäästöt ovat
paljon voimassa olevien normien alapuolella.
Puhdas ilma matkustamossa
Matkustamon suodatin estää pölyn ja siitepölyn pääsyn matkustamoon ilmanoton kautta.
Edistyksellinen ilmanlaatujärjestelmä, IAQS*
(Interior Air Quality System), varmistaa, että
sisään tuleva ilma on puhtaampaa kuin ilma
ulkona liikenneympäristössä.
Järjestelmä muodostuu elektronisesta tunnistimesta ja hiilisuodattimesta. Sisään tulevaa
Johdanto
Volvo ja ympäristö
ilmaa valvotaan jatkuvasti ja jos tiettyjen epäterveellisten kaasujen, kuten hiilimonoksidin,
pitoisuus tulee liian korkeaksi, ilmanotto suljetaan. Tällainen tilanne voi syntyä esim. vilkkaassa liikenteessä, jonoissa tai tunneleissa.
Hiilisuodatin estää typpioksidien, maanpinnan
otsonin ja hiilivetyjen pääsyn sisään.
•
Välttäkää joutokäyntiä – sammuttakaa
moottori joutuessanne odottamaan
pidempään. Ottakaa huomioon paikalliset
määräykset.
•
•
Ajakaa taloudellisesti – olkaa ennakoiva.
•
Jos auto on varustettu moottorinlämmittimellä*, käyttäkää sitä ennen kylmäkäynnistystä – se parantaa käynnistyskykyä
sekä vähentää kulumista kylmällä säällä ja
moottori saavuttaa normaalin toimintalämpötilansa nopeammin, mikä laskee
kulutusta ja vähentää päästöjä.
•
Suuri nopeus lisää kulutusta huomattavasti, koska ilmanvastus kasvaa – nopeuden kaksinkertaistaminen nostaa ilmanvastuksen nelinkertaiseksi.
•
Käsitelkää ympäristölle vaarallisia jätteitä,
kuten esim. akkuja ja öljyä ympäristöystävällisellä tavalla. Neuvotelkaa korjaamon
kanssa, jos olette epävarma, kuinka
tämän tyyppinen jäte pitää hävittää – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä
palvelua.
Sisusta
Volvon sisustus on muotoiltu olemaan viihtyisä ja miellyttävä, myös kosketusallergikoille
ja astmaatikoille. Ympäristösovitettujen materiaalien valinta on katsottu erittäin tärkeäksi.
Volvon korjaamot ja ympäristö
Säännöllisellä huollolla luotte edellytykset
autonne pitkälle käyttöiälle ja pienelle polttoaineenkulutukselle. Siten myötävaikutatte
puhtaampaan ympäristöön. Kun annatte
Volvon teknisen palvelun hoitaa autonne
huollon ja hoidon, siitä tulee järjestelmämme
osa. Asetamme vaatimuksia korjaamotilojemme suunnittelulle tarkoituksena estää jätteiden ja päästöjen joutuminen ympäristöön.
Huoltohenkilöstöllämme on tiedot ja työkalut,
joita tarvitaan hyvään ympäristöstä huolehtimiseen.
Ympäristön suojelu
On helppoa myötävaikuttaa itse ympäristön
säästämiseen – tässä muutamia neuvoja:
Suorittakaa huolto ja ylläpito käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti – noudattakaa
Huolto- ja takuukirjan suosittelemia
välejä.
Kierrätys
Osana Volvon ympäristötyössä on, että auto
kierrätetään ympäristön kannalta oikealla
tavalla. Melkein koko auto voidaan kierrättää.
Auton viimeistä omistajaa pyydetään sen
vuoksi ottamaan yhteys jälleenmyyjään sertifioidulle/hyväksytylle kierrätyslaitokselle opastusta varten.
Käyttöopas ja ympäristö
Forest Stewardship Council®-symboli osoittaa, että tähän julkaisuun käytetty paperimassa on peräisin FSC®-sertifioiduista metsistä tai muista tarkastetuista lähteistä.
Noudattamalla näitä neuvoja voidaan rahaa ja
maailman voimavaroja säästää sekä auton
kestävyyttä pidentää. Katsokaa lisätietoja ja
lisäneuvoa sivuilta 134 ja 293.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
13
Turvavyöt................................................................................................
Symbolit, turvatyynyt..............................................................................
Turvatyynyt..............................................................................................
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poisto*...............................................
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny)....................................................................
Turvaverho (IC)........................................................................................
WHIPS.....................................................................................................
Kaatumissuoja - ROPS...........................................................................
Milloin järjestelmät laukeavat..................................................................
Lasten turvallisuus..................................................................................
14
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
16
18
19
21
23
25
26
28
29
31
TURVALLISUUS
01 Turvallisuus
Turvavyöt
01
Käyttäkää aina turvavyötä
Turvavyön irrottaminen
–
Painakaa lukon punaista nuppia ja antakaa turvavyön kelautua sisään. Jos turvavyö ei kelaudu kokonaan sisään, syöttäkää sitä sisään käsin siten, ettei se jää
roikkumaan.
Turvavyö lukkiutuu eikä sitä voi vetää
ulos,
G020104
•
•
•
Lantiovyön kiristäminen. Vyön pitää olla alhaalla.
Jarrutuksella voi olla vakavia seurauksia, jos
turvavyötä ei käytetä. Varmistakaa tämän
vuoksi, että kaikki matkustajat ovat ottaneet
turvavyön käyttöön. Jotta turvavyö suojaa
mahdollisimman hyvin, on tärkeää, että se on
tiukasti vartaloa vasten. Älkää kallistako selkänojaa liian paljon taaksepäin. Turvavyö on
suunniteltu suojaamaan normaalissa istumaasennossa.
Turvavyön kiinnitys:
–
16
Vetäkää turvavyö esiin hitaasti ja lukitkaa
se työntämällä sen lukituskieleke lukkoon.
Kuuluva naksahdus ilmaisee turvavyön
lukkiutumisen.
jos sitä vedetään liian nopeasti
jarrutettaessa ja kiihdytettäessä
jos auto kallistuu voimakkaasti.
Huomioitavaa
•
•
•
•
olla käyttämättä jousilukkoja tms., joka
estää turvavyötä asettumasta oikein
että turvavyö ei saa olla kiertyneenä
että lantiovyön pitää olla alhaalla (ei vatsan päällä)
kiristää lantiovyö lantion päälle vetämällä
olkavyöstä kuvan mukaisesti.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhdessä.
Turvavyön virheellinen käyttö tai käyttämättä jättäminen voi vaikuttaa turvatyynyn
tehokkuuteen törmäyksessä.
VAROITUS
Jokainen turvavyö on tarkoitettu vain
yhdelle henkilölle.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai
korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee,
että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun. Jos turvavyö on altistunut voimakkaalle kuormitukselle, esim.
törmäyksen yhteydessä, koko turvavyö
pitää vaihtaa. Osa turvavyön suojaominaisuuksista on voitu menettää, vaikka se vaikuttaakin vaurioitumattomalta. Vaihtakaa
turvavyö myös, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle
kuin pois vaihdettu turvavyö.
01 Turvallisuus
Turvavyöt
Turvavyö ja raskaus
pitää helposti ulottua ohjauspyörään ja polkimiin). Tässä yhteydessä ohjauspyörän ja vatsan välinen etäisyys pitää pyrkiä saamaan
mahdollisimman suureksi.
Turvavyömuistutin
01
HUOM
Turvavyömuistutin on tarkoitettu etuistuimella matkustavia aikuisia varten. Jos
etuistuimella on turvavyöllä kiinnitetty lasten turvaistuin, turvyömuistutusta ei
tapahdu.
Tietyt markkina-alueet
G020105
Jos kuljettaja ei käytä turvavyötä, muistutetaan turvavyön käyttöönotosta antamalla
ääni- ja valomuistutus. Pienellä nopeudella
äänimuistutusta annetaan ensimmäiset
6 sekuntia.
Turvavyön lantio-osan pitää olla litteänä reisien sivulla ja mahdollisimman alhaalla vatsan
alla – sen ei koskaan saa antaa liukua ylös.
Turvavyön pitää olla mahdollisimman lähellä
kehoa ilman tarpeetonta löysyyttä. Tarkastakaa myös, ettei se ole kiertynyt.
Raskaana olevan kuljettajan pitää raskauden
edistyessä säätää istuimen ja ohjauspyörän
asento niin, että hän pystyy hallitsemaan
auton täysin (mikä tarkoittaa sitä, että hänen
G027049
Turvavyönkiristin
Turvavyötä pitää aina käyttää raskauden
aikana. On kuitenkin tärkeää käyttää sitä
oikein. Turvavyön pitää olla tiiviisti olkapäätä
vasten, turvavyön diagonaaliosan olla rintojen
välissä ja vatsan sivulla.
Jos kuljettaja ja etuistuimen matkustaja eivät
käytä turvavyötä, muistutetaan turvavyön
käyttöönotosta antamalla ääni- ja valomuistutus. Äänimuistutus riippuu nopeudesta (pienillä nopeuksilla) ja ajasta (käynnistettäessä
auto). Valomuistutus on kattokonsolissa ja
mittaristossa.
Kaikki turvavyöt on varustettu turvavyönkiristimillä. Turvavyönkiristimessä oleva mekanismi kiristää turvavyön riittävän voimakkaassa törmäyksessä. Turvavyö pysäyttää
tällöin matkustajan tehokkaammin.
VAROITUS
Älkää koskaan työntäkö matkustajan turvavyön lukkokieltä kuljettajan turvavyön
solkeen. Työntäkää turvavyön lukkokieli
aina kyseisen puolen vyölukkoon. Älkää
koskaan vahingoittako turvavöitä älkääkä
työntäkö vyölukkoon vieraita esineitä. Turvavyöt ja vyöluko eivät tällöin ehkä toimi
törmäyksessä suunnitellulla tavalla. Vakavien vammojen vaara on olemassa.
17
01 Turvallisuus
01
Symbolit, turvatyynyt
Varoitussymboli mittaristossa
VAROITUS
G027284
Jos turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli
jää palamaan tai syttyy ajon aikana, se on
merkki siitä, ettei turvatyynyjärjestelmän
toiminta ole täysin asianmukaista. Symboli
voi osoittaa vikaa turvatyynyjärjestelmässä, turvavyöjärjestelmässä, SIPS- tai
IC-järjestelmässä. Volvo suosittelee, että
otatte pikimmiten yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Mittaristossa oleva varoitussymboli syttyy,
kun etäavain käännetään avainasentoon I, II
tai III. Symboli sammuu n. 6 sekunnin kuluttua, jos turvatyynyjärjestelmä on kunnossa.
veluun.
18
Yhdessä varoitussymbolin kanssa
esitetään tarvittaessa ilmoitus
näytössä. Jos varoitussymboli on
rikki, syttyy varoituskolmio ja
teksti SRS-TURVATYYNY
HUOLLA HETI esitetään infonäytössä. Volvo suosittelee, että
otatte pikimmiten yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen pal-
01 Turvallisuus
Turvatyynyt
Turvatyynyjärjestelmä1
01
HUOM
Turvatyynyjärjestelmä, vasemmalta ohjattava
auto.
Järjestelmä muodostuu turvatyynyistä ja tunnistimista. Riittävän voimakkaan törmäyksen
yhteydessä tunnistimet reagoivat ja turvatyyny/-tyynyttäytetään samalla, kun se lämpenee. Turvatyynyä vasten tapahtuvan iskun
vaimentamiseksi se tyhjenee jälleen, kun sitä
puristetaan kokoon. Tässä yhteydessä muodostuu autoon jonkin verran savua, mikä on
täysin normaalia. Koko tapahtuma turvatyynyn täyttymisineen ja tyhjenemisineen kestää
muutamia kymmenesosasekunteja.
1
Myös SRS-järjestelmäksi kutsuttu.
G020110
G020111
Tunnistimet reagoivat eri tavoin riippuen
törmäyksestä ja siitä, onko turvavyö käytössä vai ei. Koskee kaikkia vyön sijainteja
paitsi keskipaikkaa takana.
Siksi saattaa syntyä onnettomuustilanteita,
joissa vain toinen (tai ei kumpikaan) turvatyyny aktivoituu. Tunnistimet tuntevat törmäysvoiman, joka autoon kohdistuu, ja toimenpide sovitetaan tämän mukaan siten,
että yksi tai useampi turvatyyny laukeaa.
Turvatyynyjärjestelmä, oikealta ohjattava auto
VAROITUS
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta varten. Virheellinen puuttuminen turvatyynyjärjestelmään voi aiheuttaa virheellisen toiminnan ja sen seurauksena vakavia
henkilövahinkoja.
Matkustajan turvatyynyn sijainti; vasemman ja
oikeanpuoleinen ohjaus.
}}
19
01 Turvallisuus
Turvatyynyt
01
VAROITUS
Älkää sijoittako mitään esineitä kojelaudan
eteen tai päälle, koska matkustajan turvatyyny on kojelaudassa.
Turvatyyny kuljettajan puolella
Autossa on kuljettajan puolelle asennettu turvatyyny, joka täydentää turvavyötä. Se on
asennettu laskostettuna ohjauspyörän keskiöön. Ohjauspyörässä on merkintä SRS
AIRBAG.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhdessä.
Turvavyön virheellinen käyttö tai käyttämättä jättäminen voi vaikuttaa turvatyynyn
tehokkuuteen törmäyksessä.
Matkustajan turvatyyny
Autossa on matkustajan puolelle asennettu
turvatyyny, joka täydentää turvavyötä. Se on
asennettu laskostettuna käsinekotelon yläpuolella olevaan tilaan. Kojelaudassa on merkintä SRS AIRBAG.
2
20
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä, katso sivu 21.
VAROITUS
Jotta vältetään vammautuminen turvatyynyn lauetessa, matkustajan pitää istua
mahdollisimman pystyssä, jalat lattialla ja
selkä selkänojaa vasten. Turvavyön pitää
olla kiinnitettynä.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
matkustajan turvatyyny on aktivoitu.2
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä. Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin 140 cm, eivät
saa koskaan istua matkustajan paikalla
edessä, jos turvatyyny on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
01 Turvallisuus
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poisto*
Sulkeminen avaimella – PACOS*
Yleisiä tietoja
Matkustajan paikalla edessä olevan turvatyynyn aktivointi voidaan poistaa, jos auto on
varustettu PACOS-kytkimellä (Passenger Airbag Cut Off Switch). Katsokaa tietoja aktivoinnista/aktivoinnin poistamisesta kohdasta
Aktivointi/aktivoinnin poisto.
Sulkeminen avaimella/kytkin
Matkustajan paikan turvatyynyn kytkin
(PACOS) on sijoitettu kojelaudan päätyyn
matkustajan puolelle ja siihen päästään käsiksi, kun ovi avataan (ks. kohtaa Aktivointi/
aktivoinnin poisto jäljempänä).
Tarkastakaa, että kytkin on haluamassanne
asennossa. Tilan muuttamiseen on käytettävä
etäavaimen avainliuskaa.
Tietoja avainliuskasta, katso sivu 122.
VAROITUS
Jos em. kehotusta ei noudateta, voi lapselle aiheutua hengenvaara.
01
Aktivointi/aktivoinnin poisto
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lastenistuinta tai
lastentyynyä etuistuimelle, jos matkustajan
turvatyyny on aktivoitu. Jos tätä kehotusta
ei noudateta, lapselle voi aiheutua hengenvaara.
VAROITUS
Jos auto on varustettu etuistuimen matkustajan turvatyynyllä, mutta siinä ei ole
PACOS-kytkintä, turvatyyny on aina aktivoituna.
VAROITUS
Älkää antako matkustajan istua matkustajan paikalla, jos teksti-ilmoitus taustapeilissä osoittaa, ettei turvatyynyä ole aktivoitu, ja samalla turvatyynyjärjestelmän
varoitussymboli esitetään mittaristossa.
Tämä tarkoittaa, että on syntynyt vakava
vika. Hakeutukaa pikimmiten korjaamolle.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun
Turvatyynyn tarran ja kytkimen sijoitus.
Turvatyyny on aktivoitu. Kun katkaisin on
tässä asennossa, voivat yli 140 cm pitkät
matkustajat istua etuistuimella, ei koskaan lapsi lastenistuimessa tai turvavyötyynyllä.
Turvatyynyn aktivointi on poistettu. Kun
katkaisin on tässä asennossa, lapsi voi
istua etumatkustajan istuimella lastenistuimessa tai turvavyötyynyllä, eivät koskaan yli 140 cm pitkät henkilöt.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
21
01 Turvallisuus
01
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poisto*
VAROITUS
Ilmoitus
Aktivoitu turvatyyny (matkustajan paikka):
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä matkustajan paikalle eteen, jos turvatyyny on aktivoitu.
Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka ovat
lyhyempiä kuin 140 cm.
Aktivoimaton turvatyyny (matkustajan
paikka):
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
G027050
Henkilöiden, jotka ovat pitempiä kuin 140
cm, ei koskaan pidä istua matkustajan paikalla, kun turvatyynyn aktivointi on poistettu.
Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan paikan turvatyynyn aktivointi on poistettu.
Teksti-ilmoitus taustapeilissä osoittaa, että
turvatyyny matkustajan paikalla edessä on
poistettu toiminnasta (ks. edellistä kuvaa).
22
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
01 Turvallisuus
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny)
Sivuturvatyyny
01
G020118
Sijainti
Sivuturvatyynyjen sijainti.
Sivutörmäyksen yhteydessä SIPS (Side
Impact Protection System) jakaa suuren osan
törmäysvoimasta palkkeihin, pilareihin, lattiaan, kattoon ja korin muihin osiin. Sivuturvatyynyt, kuljettajan ja matkustajan paikalla,
suojaavat rintaa ja ovat järjestelmän tärkeä
osa. Sivuturvatyyny on sijoitettu etuistuimen
selkänojan runkoon.
Matkustajan paikka, vasemmalta ohjattava auto
Kuljettajan paikka, vasemmalta ohjattava auto
SIPS-tyynyjärjestelmä muodostuu sivuturvatyynyistä ja tunnistimista. Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja
sivuturvatyyny täyttyy. Turvatyyny täyttyy
autossa olijan ja ovipaneelin välissä sekä vaimentaa henkilöön kohdistuvia iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon
törmäyksen aikana, se tyhjenee. Sivuturvatyyny täyttyy normaalisti vain törmäyspuolella.
Lastenistuin ja sivuturvatyyny
Sivuturvatyyny ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
}}
23
01 Turvallisuus
01
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny)
VAROITUS
24
•
Volvo suosittelee, että korjauksen
tekee vain valtuutettu Volvon tekninen
palvelu. SIPS-turvatyynyjärjestelmään
tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat
aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden
seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
•
Älkää asettako mitään esineitä istuimen ulkoreunan ja ovipaneelin väliseen
tilaan, koska sivuturvatyyny voi vaikuttaa tähän tilaan.
•
Volvo suosittelee käytettäväksi vain
Volvon hyväksymiä istuinsuojia. Muut
istuinsuojat voivat estää sivuturvatyynyjen toiminnan.
•
Sivuturvatyyny on turvavyötä täydentävä apulaite. Käyttäkää aina turvavyötä.
01 Turvallisuus
Turvaverho (IC)
Ominaisuudet
01
VAROITUS
Älkää koskaan ripustako tai kiinnittäkö painavampia esineitä katossa oleviin kahvoihin. Koukku on tarkoitettu vain kevyille
päällysvaatteille (ei koville esineille, kuten
esim. sateenvarjoille).
G027047
Älkää ruuvatko tai asentako mitään auton
sisäkattoon, ovipilareihin tai sivupaneeleihin. Tarkoitettu suojavaikutus voi tällöin
jäädä saamatta. Volvo suosittelee, että
käytätte vain Volvon alkuperäisiä osia,
jotka on hyväksytty sijoitettaviksi näille alueille.
Turvaverho IC (Inflatable Curtain) on SIPS-järjestelmän ja turvatyynyjen osa. Se on asennettu sisäkaton molemmille sivuille ja suojaa
autossa reunapaikoilla matkustavia. Riittävän
voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja turvaverho täyttyy. Turvaverho auttaa suojaamaan kuljettajan ja etuistuimen
matkustajan päätä iskeytymiseltä auton sisäosia vasten törmäyksen yhteydessä.
VAROITUS
Autoa ei saa kuormata korkeammalle kuin
50 mm sivuikkunoiden yläreunan alapuolelle. Muutoin voi turvaverhon, joka on piilossa auton sisäkaton sisäpuolella, suojavaikutus jäädä puuttumaan.
VAROITUS
Turvaverho on turvavyön täydennys.
Käyttäkää aina turvavyötä.
25
01 Turvallisuus
01
WHIPS
G020347
Piiskanheilahdussuoja - WHIPS
WHIPS-järjestelmä (Whiplash Protection System) muodostuu energiaa vastaanottavasta
selkänojasta sekä järjestelmään sovitetusta
niskatuesta etuistuimissa. Järjestelmä aktivoituu takaa tulevassa törmäyksessä, jossa törmäyskulma, nopeus ja törmäävän ajoneuvon
ominaisuudet ovat vaikuttavia tekijöitä.
VAROITUS
WHIPS-järjestelmä on turvavyön täydennys. Käyttäkää aina turvavyötä.
26
Istuimen ominaisuudet
Kun WHIPS-järjestelmä aktivoituu, etuistuimien selkänojat kääntyvät taaksepäin siten,
että kuljettajan sekä etumatkustajan istumaasento muuttuu. Näin vähennetään retkahdusvammojen, ns. whiplash-vammojen, vaaraa.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai
korjauksia istuimeen tai WHIPS-järjestelmään. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
WHIPS-järjestelmä ja lastenistuin/
lastentyyny
WHIPS-järjestelmä ei vaikuta negatiivisesti
lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Oikea istuma-asento
Kuljettaja ja etumatkustaja saavat parhaan
mahdollisen suojan istumalla keskellä istuinta
ja pitämällä pään mahdollisimman lähellä niskatukea.
01 Turvallisuus
WHIPS
Älkää estäkö WHIPS-järjestelmän
toimintaa
01
VAROITUS
Jos istuin on altistunut voimakkaalle kuormitukselle, esim. takaapäin tulleen törmäyksen yhteydessä, WHIPS-järjestelmä
pitää tarkastaa. Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
G020125
G020126
Osia WHIPS-järjestelmän suojaominaisuuksista on voitu menettää, vaikka istuin
vaikuttaakin olevan vaurioitumaton.
Älkää sijoittako lattialle kuljettajan/matkustajan
istuimen taakse mitään esineitä, jotka voivat
estää WHIPS-järjestelmän toiminnan.
VAROITUS
Älkää sijoittako laatikkomaista kuormaa
niin, että se puristuu takaistuimen tyynyn ja
etuistuimen selkänojan väliin. Huolehtikaa
siitä, ettei WHIPS-järjestelmän toimintaa
estetä.
Älkää sijoittako takaistuimelle mitään esineitä,
jotka voivat estää WHIPS-järjestelmän toiminnan.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun järjestelmän tarkastusta varten myös lievempien takaapäin tulleiden päälleajo-onnettomuuksien jälkeen.
VAROITUS
Jos jokin takaistuimen selkänojista on laskettuna alas, on vastaavaa etuistuinta siirrettävä eteenpäin, niin että se ei ole kosketuksissa alas laskettuun selkänojaan.
27
01 Turvallisuus
Kaatumissuoja - ROPS
01
Tehtävä
Volvon Roll-Over Protection System (ROPS)
(kaatumissuojajärjestelmä) on kehitetty
vähentämään auton kaatumisen vaaraa sekä
antamaan mahdollisimman hyvä suoja, jos
onnettomuus kuitenkin sattuu.
Järjestelmä muodostuu seuraavista:
•
RSC-järjestelmä (Roll Stability Control),
joka minimoi vaaran, että auto kaatuisi
katolleen ja pyörähtäisi ympäri esim. äkillisissä väistöliikkeissä tai auton joutuessa
luisuun.
•
Parantunut kuljettajan ja matkustajien
suoja vahvistetun korin, turvaverhojen ja
kaikilla paikoilla olevien turvavyönkiristimien ansiosta. Katsokaa myös sivut 17 ja
25.
RCS-järjestelmässä on hyrrätunnistin, joka
rekisteröi auton sivusuuntaisen kallistusmuutoksen. Näiden tietojen avulla lasketaan sitten
auton kaatumisriski. Jos vaara on olemassa,
DSTC-järjestelmä aktivoituu, moottorin kierrosluku laskee ja yhtä tai useampaa pyörää
jarrutetaan, kunnes auton vakaus on palautunut.
Katsokaa lisätietoja DSTC-järjestelmästä
sivulta 151.
28
VAROITUS
Normaalia ajotapaa käytettäessä RSC-järjestelmä parantaa auton ajoturvallisuutta,
mitä ei saa ymmärtää mahdollisuutena
nopeuden lisäämiseen. Noudattakaa aina
turvallisen ajon vuoksi normaaleja varovaisuustoimenpiteitä.
01 Turvallisuus
Milloin järjestelmät laukeavat
Järjestelmä
Aktivoituu
TurvavyönkiristinA
Etutörmäyksessä ja/tai auton kaatuessa.
Turvatyynyt
EtutörmäyksessäB
01
(Ohjauspyörän ja matkustajan turvatyyny)
Sivuturvatyynyt SIPS
SivutörmäyksessäB
Turvaverho IC
Sivutörmäyksessä ja/tai auton kaatuessaB.
Retkahdussuoja, WHIPS
Takaapäin tulevassa törmäyksessä.
RSC
Esim. äkillisissä väistöliikkeissä tai jos auto joutuu luistoon.
A
B
Takaistuimen keskipaikalla ei ole turvavyönkiristintä.
Auto voi kärsiä huomattavia muodonmuutoksia törmäyksessä ilman, että turvatyynyt laukeavat. Tietyt tekijät kuten törmäyskohteen jäykkyys ja paino, auton nopeus, törmäyskulma jne. vaikuttavat
siihen, kuinka auton eri turvajärjestelmät aktivoituvat.
Jos turvatyynyt ovat lauenneet, suositellaan
seuraavaa:
•
Kuljetuttakaa auto hinausautolla. Volvo
suosittelee, että kuljetutatte sen hinausautolla valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun korjausta varten. Älkää ajako
autolla, jonka turvatyynyt ovat lauenneet.
•
Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun hoitaa auton turvajärjestelmien komponenttien vaihdon.
•
Ottakaa aina yhteys lääkäriin.
HUOM
SIPS-, IC-, turvatyyny- ja turvavyöjärjestelmän aktivoituminen tapahtuu vain kerran
törmäyksen yhteydessä.
VAROITUS
Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö on
sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsoli
on kastunut vedestä tai muusta nesteestä,
irrottakaa akkukaapelit. Älkää yrittäkö
käynnistää autoa, koska turvatyynyt voivat
laueta. Käyttäkää hinausautopalvelua.
Volvo suosittelee, että kuljetutatte sen valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
}}
29
01 Turvallisuus
01
Milloin järjestelmät laukeavat
VAROITUS
Älkää ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat
lauenneet. Se voi vaikeuttaa auton ohjaamista. Myös muut turvajärjestelmät ovat
voineet vaurioitua. Tyynyjen lauetessa
vapautunut savu ja pöly voivat suorassa
kosketuksessa aiheuttaa ihoon ja silmiin
ärsytystä/vaurioita. Mikäli vaivoja ilmenee,
huuhdelkaa kylmällä vedellä. Turvatyynyjen
nopea laukeaminen yhdessä tyynyn materiaalin kanssa saattaa myös aiheuttaa
ihoon hankaus- ja palovammoja.
30
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Lasten pitää istua hyvin ja turvallisesti
Volvo suosittelee, että lapset matkustavat selkänoja menosuuntaan käännetyssä lastenistuimessa niin pitkään kuin mahdollista, vähintään 3-4 vuoden ikään, ja sen jälkeen kasvot
eteenpäin lastentyynyllä/lastenistuimessa
aina 10-vuotiaiksi asti.
HUOM
VAROITUS
Kysymysten liittyessä lasten turvatuotteiden asennukseen ottakaa yhteys valmistajaan saadaksenne tarkempia ohjeita.
Katsokaa lastenistuimen asennusohjetta, jotta
asennus tapahtuu oikein.
Lastenistuinten sijoittaminen
Voitte hyvin sijoittaa:
HUOM
Lasten sijoittamista autoon koskevat lait
vaihtelevat maittain. Ottakaa selville voimassa olevat määräykset.
G020128
Lasten on aina matkustettava autossa oikein
kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta.
Älkää koskaan antako lapsen istua matkustajan sylissä.
1
Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitysnauhoja istuimen pitkittäissäädön tankooon, jousiin tai kiskoihin eikä istuimen
alla oleviin palkkeihin. Terävät reunat voivat vaurioittaa kiinnitysnauhoja.
Lastenistuimet
Valitkaa lapsen paikka autossa ja tarvittava
varustus lapsen painon ja koon mukaan. Lisätietoja, katso sivu 33.
Volvon omat lasten turvavarusteet on tarkoitettu juuri Teidän autoonne. Volvo suosittelee,
että käytätte Volvon alkuperäisvarusteita saadaksenne parhaan vakuuden siitä, että kiinnityspisteet ja kiinnitysvarusteet ovat oikeissa
paikoissa ja riittävän vahvoja.
01
Lastenistuin ja turvatyyny eivät kuulu yhteen.
•
lastenistuimen/lastentyynyn matkustajan
etuistuimelle, kunhan autossa ei ole aktivoitua1 turvatyynyä matkustajan paikalla.
•
yksi tai useampia lastenistuimia/lastentyynyjä takaistuimella.
Sijoittakaa lastenistuimet/lastentyynyt aina
takaistuimelle, jos matkustajan paikan turvatyyny on aktivoitu. Lapsi voi vammautua
vakavasti, jos turvatyyny täyttyy, kun lapsi
istuu matkustajan paikalla.
HUOM
Lasten muita turvavarusteita käytettäessä
on tärkeää lukea tuotteen mukana tuleva
asennusohje.
Tietoja turvatyynyn (SRS) aktivoinnista/aktivoinnin poistamisesta, katso sivu 21.
}}
31
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
01
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
matkustajan turvatyyny (SRS) on aktivoitu.2
Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin
140 cm, eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla edessä, jos turvatyyny (SRS)
on aktivoitu.
VAROITUS
Lastentyynyjä/lastenistuimia, joissa on
terässolkia tai muita rakenteita, jotka voivat
olla vyölukon avauspainiketta vasten, ei
saa käyttää, koska ne voivat vahingossa
aiheuttaa vyölukon avautumisen.
Älkää antako lastenistuimen yläosan olla
tuulilasia vasten.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
2
32
Turvatyynytarra
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), katso sivu 21.
Tarra tulee näkyviin, kun matkustajan ovi avataan,
ks. kuvaa sivulla 21.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
01
Suositellut lastenistuimet3
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä)
Ryhmä 0
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä
<10 kg
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
Ryhmä 0+
(U)
<13 kg
Ryhmä 0
<10 kg
Ryhmä 0+
<13 kg
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään
auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04215
(L)
Ryhmä 0
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
<10 kg
(U)
Ryhmä 0+
<13 kg
Ryhmä 1
9–18 kg
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) – selkänoja menosuuntaan
käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
3
Muiden lapsisuojien osalta pitää autonne olla valmistajan oheisessa ajoneuvoluettelossa tai olla yleisesti hyväksytty lain vaatimuksen ECE R44 mukaan.
}}
33
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä)
Ryhmä 1
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään
auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
9–18 kg
Tyyppihyväksyntä: E5 04215
(L)
Ryhmä 1
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
9–18 kg
(U)
Ryhmä 2
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) – selkänoja menosuuntaan
käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla
15–25 kg
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
Ryhmä 2
15–25 kg
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) – kasvot eteenpäin käännetty
lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
(U)
Ryhmä 2/3
Lastentyyny selkänojalla ja ilman (Booster Cushion with and without backrest).
15–36 kg
Tyyppihyväksyntä: E5 04216
(UF)
34
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä)
Ryhmä 2/3
Selkänojalla varustettu Volvon turvavyötyyny (Volvo Booster Seat with backrest).
15–36 kg
Tyyppihyväksyntä: E1 04301169
01
(UF)
L: Sopiva erityisille lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla erityistä automallia, rajoitettuja tai puoliuniversaaleja luokkia varten.
U: Sopiva yleisesti hyväksytylle lastenistuimelle tässä painoluokassa.
UF: Sopiva eteenpäin käännetylle, yleisesti hyväksytylle lastenistuimelle tässä painoluokassa.
Paino
Toinen istuinrivi, reunapaikatA
Toinen istuinrivi, keskipaikkaA
Ryhmä 0
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) –
selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
(U)
(U)
<10 kg
Ryhmä 0+
<13 kg
Ryhmä 0
<10 kg
Ryhmä 0+
<13 kg
Kolmas istuinrivi
seitsemänpaikkaisessa mallissa
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä.
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
(L)
}}
35
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Paino
Toinen istuinrivi, reunapaikatA
Toinen istuinrivi, keskipaikkaA
Ryhmä 0
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) –
selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä, kiinnitysnauhoilla ja tukijaloilla.
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä, kiinnitysnauhoilla ja
tukijaloilla.
<10 kg
Ryhmä 0+
<13 kg
Tyyppihyväksyntä: E5 04215
(L)
Kolmas istuinrivi
seitsemänpaikkaisessa mallissa
Tyyppihyväksyntä: E5 04215
(L)
Ryhmä 0
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
<10 kg
(U)
Ryhmä 0+
<13 kg
Ryhmä 1
9–18 kg
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
36
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
(U)
Lastenistuimet, jolla
on yleisesti hyväksyttyjä.
(U)
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Paino
Toinen istuinrivi, reunapaikatA
Toinen istuinrivi, keskipaikkaA
Ryhmä 1
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) –
selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä, kiinnitysnauhoilla ja
tukijaloilla.
9–18 kg
Tyyppihyväksyntä: E5 04215
(L)
01
Kolmas istuinrivi
seitsemänpaikkaisessa mallissa
Tyyppihyväksyntä: E5 04215
(L)
Ryhmä 1
9–18 kg
Britax Fixway – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03171
(L)
Ryhmä 1
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
9–18 kg
(U)
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
(U)
Lastenistuimet, jolla
on yleisesti hyväksyttyjä.
(U)
}}
37
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Paino
Toinen istuinrivi, reunapaikatA
Ryhmä 2
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
15–25 kg
Toinen istuinrivi, keskipaikkaA
Kolmas istuinrivi
seitsemänpaikkaisessa mallissa
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
Ryhmä 2
15–25 kg
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) – kasvot eteenpäin
käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
(U)
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo
Convertible Child Seat) – kasvot eteenpäin
käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään
auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
(U)
Ryhmä 2/3
15–36 kg
Lastentyyny selkänojalla ja ilman (Booster Cushion with and
without backrest).
Lastentyyny selkänojalla ja ilman (Booster
Cushion with and without backrest).
Tyyppihyväksyntä: E5 04216
Tyyppihyväksyntä: E5 04216
(UF)
(UF)
Lastentyyny selkänojalla ja ilman
(Booster Cushion
with and without
backrest).
Tyyppihyväksyntä:
E5 04216
(UF)
38
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Paino
Toinen istuinrivi, reunapaikatA
Toinen istuinrivi, keskipaikkaA
Kolmas istuinrivi
seitsemänpaikkaisessa mallissa
Ryhmä 2/3
Selkänojalla varustettu Volvon turvavyötyyny (Volvo Booster
Seat with backrest).
Selkänojalla varustettu Volvon turvavyötyyny (Volvo Booster Seat with backrest).
Tyyppihyväksyntä: E1 04301169
Tyyppihyväksyntä: E1 04301169
(UF)
(UF)
Selkänojalla varustettu Volvon turvavyötyyny (Volvo
Booster Seat with
backrest).
15–36 kg
01
Tyyppihyväksyntä:
E1 04301169
(UF)
Ryhmä 2/3
15–36 kg
Integroitu turvavyötyyny (Integrated Booster
Cushion) – tehdasasenteinen lisävaruste.
Tyyppihyväksyntä: E5 04215
(B)
L: Sopiva erityisille lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla erityistä automallia, rajoitettuja tai puoliuniversaaleja luokkia varten.
U: Sopiva yleisesti hyväksytylle lastenistuimelle tässä painoluokassa.
UF: Sopiva eteenpäin käännetylle, yleisesti hyväksytylle lastenistuimelle tässä painoluokassa.
B: Sisäänrakennetut lastenistuimet hyväksytty tälle painoluokalle.
A
Seitsemänpaikkaisissa malleissa pitää istuinrivin olla takimmaisessa asennossaan lastenistuinta käytettäessä.
}}
39
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
01
Integroitu lastenistuin*
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
matkustajan turvatyyny (SRS) on aktivoitu.
Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin
140 cm, eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla edessä, jos turvatyyny (SRS)
on aktivoitu.4
1. Vetäkää turvavyötyynyn etupuolella olevaa kahvaa eteen- ja sitten ylöspäin, jotta
turvavyötyyny nousee ylemmäs.
2. Tarttukaa tyynyyn molemmin käsin ja siirtäkää sitä taaksepäin.
3. Painakaa, kunnes tyyny lukkiutuu.
VAROITUS
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
Turvavyötyynyn tulee olla lukitussa asennossa, ennen kuin lapsen voi asettaa paikalleen.
G031071
Lastenistuimen kääntäminen ylös
Tarkastakaa että:
•
•
G030708
Volvon integroitu, takaistuimen keskipaikalle
tarkoitettu turvavyötyyny on erityisesti suunniteltu antamaan lapselle hyvä turva. Auton normaaleihin turvavöihin yhdistettynä integroitu
turvavyötyyny on hyväksytty 15 - 36 kg painaville lapsille.
4
40
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), katso sivu 21.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
lastenistuin on lukitussa asennossa.
turvavyö on kosketuksissa lapsen kehoon
ja ettei se ole liian löysällä tai kiertynyt ja
että turvavyö on oikein olkapään päällä.
•
turvavyön alaosa on alhaalla, lantion kohdalla, parhaan suojan varmistamiseksi.
•
turvavyö ei ole lapsen kaulan päällä tai
olkapään alapuolella.
•
Niskatuen asento on säädetty tarkasti
lapsen pään mukaan.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
VAROITUS
Volvo suosittelee, että korjauksen tai vaihdon tekee vain valtuutettu Volvon tekninen
palvelu. Älkää tehkö muutoksia tai lisäyksiä turvavyötyynyyn.
Jos integroitu turvavyötyyny on ollut alttiina voimakkaalle kuormitukselle, esim.
törmäyksen yhteydessä, koko turvavyötyyny pitää vaihtaa. Vaikka turvavyötyyny
vaikuttaakin vaurioitumattomalta, osa sen
suojaominaisuuksista on voitu menettää.
Turvavyötyyny pitää vaihtaa myös, jos se
on hyvin kulunut.
Lapsilukot takaovissa
Takaovien ikkunannostimien käyttösäätimet ja
takaovien avauskahvat voidaan salvata avaamiselta sisäpuolelta. Lisätietoja katso
sivu 128.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kytketään ISOFIX-kiinnityskohtiin.
Lastenistuimet ovat eri kokoisia – autot ovat
eri kokoisia. Tämä aiheuttaa sen, että kaikki
lastenistuimet eivät sovi kaikille paikoille kaikissa automalleissa.
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille on tämän vuoksi kokoluokitus,
joka auttaa käyttäjiä valitsemaan oikean lastenistuimen (ks. seuraavaa taulukkoa).
1. Vetäkää kahvasta eteenpäin.
2. Siirtäkää tyynyä alaspäin ja painakaa,
kunnes se lukkiutuu.
Kokoluokka
G015268
Muistakaa ensin kääntää turvavyötyyny
alas, jos takaistuimen selkänoja kallistetaan eteen.
Painakaa istumapaikan istuintyynyä alas
päästäksenne käsiksi kiinnityskohtiin.
Kokoluokat
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä
lastenistuimia varten*
Lastenistuimen kääntäminen alas
HUOM
01
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmän kiinnityskohdat
ovat piilossa takaistuimen selkänojan alaosan
takana, reunapaikoilla.
Selkänojan verhoilussa olevat symbolit osoittavat kiinnityskohtien sijainnin (ks. edellä olevaa kuvaa).
Selostus
A
Täysi koko, eteenpäin käännetty lastenistuin
B
Rajoitettu koko (vaihtoehto
1), eteenpäin käännetty lastenistuin
B1
Rajoitettu koko (vaihtoehto
2), eteenpäin käännetty lastenistuin
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
41
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Kokoluokka
Selostus
C
Täysi koko, taaksepäin käännetty lastenistuin
D
Rajoitettu koko, taaksepäin
käännetty lastenistuin
E
Taaksepäin käännetty vauvakaukalo
F
Poikittainen vauvakaukalo,
vasen
G
Poikittainen vauvakaukalo,
oikea
VAROITUS
HUOM
Älkää koskaan sijoittako lasta etumatkustajan istuimelle, jos autossa on aktivoitava
turvatyyny.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon jälleenmyyjään saadaksenne tietoja siitä, mitä ISOFIX-lastenistuimia Volvo suosittelee.
HUOM
Jos lasten ISOFIX-turvavälineestä puuttuu
kokoluokitus, täytyy automallin löytyä lasten turvavälineen automallien luettelosta.
ISOFIX-lastenistuinten tyypit
Lastenistuimen tyyppi
Lastenistuin, poikittainen
42
Paino
Kokoluokka
Matkustajapaikat ISOFIX-lastenistuinten asentamista varten
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
enint. 10 kg
F
X
X
(0 – 9 kuukautta)
G
X
X
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Lastenistuimen tyyppi
Vauvakaukalo, taaksepäin käännetty
Paino
enint. 10 kg
Kokoluokka
E
Matkustajapaikat ISOFIX-lastenistuinten asentamista varten
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
X
OK
(0 – 9 kuukautta)
Vauvakaukalo, taaksepäin käännetty
enint. 13 kg
01
(IL)
E
X
(0 – 12 kuukautta)
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Lastenistuin, selkänoja menosuuntaan käännetty
9–18 kg
D
X
(9–36 kuukautta)
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
}}
43
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
01
Lastenistuimen tyyppi
Eteenpäin käännetty lastenistuin
Paino
9–18 kg
Kokoluokka
Matkustajapaikat ISOFIX-lastenistuinten asentamista varten
B
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
X
OKA
(9–36 kuukautta)
(IUF)
B1
X
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: ISOFIX-sijoittaminen ei sovi ISOFIX-lastenistuimelle tässä painoluokassa ja/tai kokoluokassa.
IL: Sopiva erityisille ISOFIX-lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla erityistä automallia, rajoitettuja tai puoliuniversaaleja luokkia varten.
IUF: Sopiva eteenpäinkäännetyille ISOFIX-lastenistuimille, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä tässä painoluokassa.
A
44
Volvo suosittelee tälle ryhmälle selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Lastenistuimen kiinnityskohdat
HUOM
Seitsemänpaikkaisessa versiossa nämä
kiinnityskohdat ovat vain toisella istuinrivillä.
Kiinnityskohtien tavoittamiseksi pitää selkänoja kääntää eteen. Yksityiskohtaiset tiedot
lastenistuimen kiinnittämisestä yläkiinnityskohtiin, ks. istuinvalmistajan ohjeita.
G027032
Ylimääräinen salpatoiminto turvavyössä
(ALR/ELR)5
Auto on varustettu lastenistuinten yläkiinnityskohdilla. Nämä kiinnityskohdat on sijoitettu
takaistuinpenkkien takapuolelle.
Yläkiinnityskohdat on pääasiassa tarkoitettu
käytettäviksi yhdessä eteenpäin käännettyjen
lastenistuinten kanssa. Volvo suosittelee, että
pienet lapset istuvat selkänoja menosuuntaan
käännetyissä lastenistuimissa mahdollisimman pitkään.
5
01
4. Antakaa turvavyön mekanismin kelata turvavyö sisään ja kiristää se lastenistuimen
ympärille. Turvavyöstä kuuluu nyt mekaaninen ääni, mikä on normaalia.
Tämän toiminnon aktivoinnin poisto tapahtuu
automaattisesti, kun turvavyö irrotetaan vyölukosta ja syötetään takaisin alkuasentoon.
Jos lasten turvatuotteiden asennuksessa syntyy ongelmia, kysykää valmistajalta selkeämpiä asennusohjeita.
Toisen istuinrivin keskipaikan turvavyössä on
ylimääräinen salpatoiminto (ALR/ELR). Salpatoiminto auttaa pitämään vyön kireänä, mikä
tekee lastenistuimen asentamisen helpommaksi.
Asennettaessa lastenistuin turvavyön avulla:
1. Kiinnittäkää turvavyö lastenistuimeen lastenistuimen valmistajan ohjeiden mukaan.
2. Vetäkää turvavyö kokonaan ulos.
3. Lukitkaa turvavyö työntämällä sen lukkokieleke lukkoon. Selvä naksahdus ilmaisee turvavyön lukkiutumisen.
Ylimääräinen salpatoiminto turvavyössä (ALR/ELR).
45
Katsaus, vasemmanpuoleinen ohjaus....................................................
Katsaus, oikeanpuoleinen ohjaus...........................................................
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa............................................................
Mittaristo.................................................................................................
Merkki- ja varoitusvalot...........................................................................
Mittariston näyttö....................................................................................
Katkaisimet keskikonsolissa...................................................................
Valopaneeli..............................................................................................
Vasen ohjauspylvään vipu.......................................................................
Ajotietokone*...........................................................................................
Oikea ohjauspylvään vipu.......................................................................
Nopeudensäädin*....................................................................................
Seisontajarru, sähköliitäntä, ym..............................................................
Sähkötoimiset ikkunannostimet..............................................................
Ikkunat ja taustapeilit..............................................................................
Sähkökäyttöinen kattoluukku*................................................................
46
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
48
50
52
53
54
58
60
63
66
67
69
71
73
75
77
82
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katsaus, vasemmanpuoleinen ohjaus
02
48
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katsaus, vasemmanpuoleinen ohjaus
Valopaneeli
Mittaristo
Tuuletussuutin
Äänitorvi
Näyttö
Nopeudensäädin
Lämpömittari
Suuntavalot, valonvaihto, READ-painike
Matkamittari/osamatkamittarit/nopeudensäädin
Seisontajarru
Nopeusmittari
Suuntavalot
Kierroslukumittari
Ulkolämpömittari, kello, vaihdeasento
Polttoainemittari
Merkki- ja varoitusvalot
02
Seisontajarrun vapautin
Katkaisin, lukuvalot
Matkustamovalaistus
Käyttökytkin, kattoluukku
Turvavyömuistutin
Sisätaustapeili
Tuuletussuuttimet
Käsinekotelo
Varoitusvilkut
Äänentoistolaitteisto
Lämmitys ja ilmastointi
Tuulilasinpyyhkimet
Puhelimen/audion painikesarja
49
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katsaus, oikeanpuoleinen ohjaus
02
50
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katsaus, oikeanpuoleinen ohjaus
Valopaneeli
Nopeudensäädin
Tuuletussuutin
Äänitorvi
Merkki- ja varoitusvalot
Mittaristo
Polttoainemittari
Puhelimen/audion painikesarja
Ulkolämpömittari, kello, vaihdeasento
Tuulilasinpyyhkimet
Kierroslukumittari
Seisontajarrun vapautin
Suuntavalot
Katkaisin, lukuvalot
Nopeusmittari
Matkustamovalaistus
Matkamittari/osamatkamittarit/nopeudensäädin
Käyttökytkin, kattoluukku
Lämpömittari
Näyttö
02
Turvavyömuistutin
Sisätaustapeili
Tuuletussuuttimet
Käsinekotelo
Varoitusvilkut
Äänentoistolaitteisto
Lämmitys ja ilmastointi
Suuntavalot, valonvaihto, READ-painike
Seisontajarru
51
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa
Säädinpaneeli
G029570
02
Lukkonuppi kaikille oville
Takaovien ikkunanostimien lukitus
Ikkunannostimien käyttökytkimet
Käyttökytkimet, ulkotaustapeilit
52
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittaristo
G026973
02
Lämpömittari - Ilmoittaa moottorin jäähdytysjärjestelmän lämpötilan. Jos osoitin
menee punaiselle alueelle, annetaan näytössä ilmoitus. Ottakaa huomioon, että
lisävalot ilmanoton edessä heikentävät
järjestelmän jäähdytystä.
Näyttö - Näytössä esitetään informaatiotai varoitusilmoituksia.
Nopeusmittari - Ilmaisee auton nopeuden.
Välimatkamittarit, T1 ja T2 - Käytetään
lyhyiden matkojen mittaamiseen. Oikeanpuoleinen numero ilmoittaa sadat metrit.
Pitäkää nuppia painettuna yli 2 sekunnin
ajan nollataksenne mittarin. Välimatkamittarista toiseen vaihdetaan painamalla
nuppia lyhyesti.
Nopeudensäätimen osoitin.
Matkamittari - Ilmoittaa autolla ajetun
kokonaismatkan.
Kaukovalojen merkkivalo
Varoitussymboli - Jos syntyy vika, symboli syttyy ja näytössä esitetään varoitusilmoitus.
Kierroslukumittari - Ilmaisee moottorin
kierrosluvun tuhansina kierroksina minuutissa. Kierroslukumittarin osoitin ei saa
mennä punaiselle alueelle.
hiutalesymboli. Se varoittaa liukkauden
vaarasta. Jos auto on seissyt paikallaan,
mittari voi näyttää liian korkeaa arvoa.
Kellon nuppi - Kello asetetaan aikaan
nuppia kiertämällä.
Kun valo mittaristossa syttyy, polttoainemäärä säiliössä on pieni, lisätkää polttoainetta pikimmiten. Ks. myös kohtaa Ajotietokone sivulla 67.
Merkki- ja varoitusvalot
Suuntavalot – vasen/oikea
Automaattivaihteiston osoitin - Kytketty
vaihdeasento näytetään.
Ulkolämpömittari - Kun lämpötila on alueella +2 °C - -5 °C, näytössä palaa lumi-
53
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Merkki- ja varoitusvalot
Toiminnan tarkastus, symbolit
02
Tietyillä symboleilla ei ehkä ole
taustatoimintoa, tämä riippuu
auton varustuksesta.
Punainen valo:
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan.
Autolla ei saa ajaa edelleen.
2. Lukekaa tiedot näytöstä.
Symbolit mittariston keskellä
3. Korjatkaa näytössä olevan ohjeen mukaisesti tai ottakaa yhteys korjaamoon.
Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon teknisen palvelun puoleen.
Symbolia ja ilmoitustekstiä näytetään, kunnes
vika on korjattu.
Keltainen valo:
–
Kaikki merkki- ja varoitusvalot1 syttyvät, kun
etäavain käännetään asentoon II ennen käynnistystä. Tällöin varmistetaan, että symbolit
toimivat. Kun moottori on käynnistetty, kaikkien symbolien pitää sammua, paitsi seisontajarrun. Se sammuu vasta, kun seisontajarru
vapautetaan.
Jos moottori ei käynnisty
5 sekunnin kuluessa, kaikki symbolit sammuvat, paitsi auton
pakokaasunpuhdistusjärjestelmän
vikaa ja matalaa öljynpainetta
osoittavat.
1
54
Lukekaa viesti näytöstä. Korjauttakaa
vika.
Ilmoitusteksti sammutetaan READ-painikkeella, katso sivu 58, tai se sammuu automaattisesti 2 minuutin kuluttua.
HUOM
Tämä valo palaa punaisena tai
keltaisena havaitun vian vakavuudesta riippuen.
Kun ilmoitusteksti HUOLLON AIKA esitetään, sammuttakaa symboli ja ilmoitusteksti READ-painikkeella, tai se häviää
automaattisesti 2 minuutin kuluttua.
Tiettyjen moottoriversioiden yhteydessä ei käytetä matalan öljynpaineen symbolia. Varoitus tapahtuu näyttötekstin avulla, katso sivu 209.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Merkki- ja varoitusvalot
Merkkisymbolit
Vika ABS-järjestelmässä
Jos symboli syttyy, järjestelmä ei
toimi. Auton varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen, mutta
ilman ABS-toimintoa.
2. Jos nestepinta on alle säiliön MIN-tason,
autolla ei tule ajaa edelleen, vaan kuljetuttaa se hinausautolla. Volvo suosittelee,
että auto kuljetutetaan hinausautolla valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun jarrujärjestelmän tarkastusta varten.
Jos JARRU- ja ABS-symbolit
palavat samanaikaisesti, jarruvoiman jakoon on saattanut tulla
vika.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
Jos symboli syttyy, jarrunestettä
saattaa olla liian vähän.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä, katso sivu 212.
•
Jos nestetaso on jarrunestesäiliössä MINmerkin alapuolella, autolla ei saa enää
ajaa, vaan se on kuljetutettava hinausautolla Volvon suosittelemaan valtuutettuun
tekniseen palveluun jarrujärjestelmän tarkastusta varten.
02
VAROITUS
Jos JARRU- ja ABS-symbolit palavat
samanaikaisesti, on olemassa vaara, että
auton takaosa joutuu luistoon voimakkaassa jarrutuksessa.
3. Volvo suosittelee, että ajatte valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun ABS-järjestelmän tarkastusta varten, jos symboli jää
palamaan.
Vika jarrujärjestelmässä
palveluun jarrujärjestelmän tarkastusta
varten.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
•
Jos molemmat symbolit sammuvat, voitte
jatkaa ajoa.
•
Jos merkkivalot palavat edelleen, tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä,
katso sivu 212.
•
Jos nestetaso jarrunestesäiliössä on normaali ja varoitussymbolit palavat edelleen, voidaan auto varovasti ajaa Volvon
suosittelemaan valtuutettuun tekniseen
Turvavyömuistutin
Merkkivalo palaa, jos turvavyö on
kiinnittämättä jommallakummalla
etuistuimella.
}}
55
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Merkki- ja varoitusvalot
Liian matala öljynpaine2
02
Jos symboli syttyy ajon aikana,
moottorin öljypaine on liian pieni.
Sammuttakaa moottori välittömästi ja tarkastakaa moottorin
öljymäärä, lisätkää tarvittaessa.
Jos symboli palaa ja öljymäärä on normaali,
ottakaa yhteys Volvon suosittelemaan valtuutettuun tekniseen palveluun.
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Jos symboli syttyy, se voi johtua
viasta auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä. Volvo suosittelee, että ajatte valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten.
Turvatyynyt – SRS
Jos symboli jää palamaan tai syttyy ajon aikana, turvavyön
lukossa, SRS-, SIPS- tai IC-järjestelmässä on ilmennyt vika. Volvo
suosittelee, että ajatte pikimmiten
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten.
Generaattori ei lataa
Hehkutus (diesel)
56
Symboli vilkkuu, kun suuntavaloja
käytetään ja perävaunu on kytkettynä. Jos symboli ei vilku, jokin
perävaunun tai auton polttimoista
on rikki.
Vakautusjärjestelmä DSTC
Symboli palaa, kun hehkutus on
käynnissä. Hehkutus tapahtuu,
kun lämpötila alittaa -2 °C. Kun
symboli sammuu, auto voidaan
käynnistää.
Seisontajarru kytkettynä
Symboli palaa, kun seisontajarru
on painettu. Painakaa seisontajarru aina alimpaan asentoonsa.
HUOM
Symboli palaa riippumatta siitä, kuinka
kovaan seisontajarru on painettu.
Takasumuvalo
Symboli palaa sumuvalojen
ollessa kytkettynä.
2
Perävaunun merkkisymboli
Jos symboli syttyy ajon aikana,
sähköjärjestelmässä on vika.
Volvo suosittelee, että hakeudutte
valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun.
Tietoja järjestelmän toiminnoista
ja symboleista, katso sivu 152.
Muistutus – auki jääneet ovet
Jos jokin ovista tai takaluukku ei ole kunnolla
kiinni, kuljettajalle ilmoitetaan asiasta.
Hidas nopeus
Jos auto rullaa nopeuden ollessa alle
n. 7 km/h, infosymboli syttyy samalla, kun
KULJETTAJAN OVI AUKI, MATKUSTAJAN
OVI AUKI, VASEN TAKAOVI AUKI
taiOIKEA TAKAOVI AUKI esitetään näytössä. Pysäyttäkää auto ensimmäiseen turvalliseen paikkaan ja sulkekaa avoin ovi tai
luukku.
Tiettyjen moottoriversioiden yhteydessä ei käytetä matalan öljynpaineen symbolia. Varoitus tapahtuu näyttötekstin avulla, katso sivu 209.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Merkki- ja varoitusvalot
Suuri nopeus
Jos auto liikkuu suuremmalla
nopeudella kuin n. 7 km/h, syttyy
symboli samalla, kun näytössä
esitetään jokin edellisen kappaleen teksteistä.
02
Muistutus, takaluukku
Jos takaluukku on auki, esitetään näytössä
TAKALUUKKU AUKI.
57
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittariston näyttö
Viestit
02
Ilmoitus
Sisältö
Ilmoitus
Sisältö
PYSÄHDY VAROENA
Pysäyttäkää
auto turvallisesti
ja sammuttakaa
moottori. Vakava
vauriovaara.
VAATII HUOLLONA
PYSÄYTÄ MOOTTORIA
Pysäyttäkää
auto turvallisesti
ja sammuttakaa
moottori. Vakava
vauriovaara.
Volvo suosittelee, että annatte
valtuutetun
Volvon teknisen
palvelun tarkastaa auton mahdollisimman
pian.
HUOLLON AIKA
Huollon aika.
Volvo suosittelee, että annatte
valtuutetun
Volvon teknisen
palvelun tehdä
huollon. Ajankohtaan vaikuttavat ajettu
matka, kuukausien määrä viimeisimmästä
huollosta ja
moottorin käyntiaika.
HUOLLA HETIA
Volvo suosittelee, että annatte
valtuutetun
Volvon teknisen
palvelun tarkastaa auton välittömästi.
KATSO OHJEKIRJAA
Lukekaa käyttöopas.
Samalla kun varoitus- tai merkkisymboli syttyy, näyttöön tulee täydentävä ilmoitus.
–
Painakaa READ-painike (1) sisään.
Voitte selata viestejä READ-näppäimellä.
Vikaa koskeva viesti säilyy muistilistassa,
kunnes vika on korjattu.
HUOM
Jos varoitusviesti tulee näyttöön käyttäessänne ajotietokonetta, viesti pitää lukea
(painamalla READ-painiketta), ennen kuin
aikaisemman toiminnon voi aloittaa uudelleen.
58
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittariston näyttö
A
Ilmoitus
Sisältö
HIUKK.SUOD.TÄYSI
KATSO OHJEKIRJA
Dieselin hiukkassuodatin pitää
regeneroida,
katso sivu 141.
DSTC-LUISTONESTO
POIS PÄÄLTÄ
Vakautus- ja
vetovoimajärjestelmän toiminta
on rajoitettua,
katso sivu 151
muiden versioiden osalta.
02
Osa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä,
missä ongelma on syntynyt.
59
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katkaisimet keskikonsolissa
Katkaisin
G026944
02
Lapsilukot takaovissa*
HUOM
Painikkeiden keskinäinen sijainti voi vaihdella.
Ilmastointi matkustamon takaosassa*
Painakaa painiketta aktivoidaksenne matkustamon
takaosan ilmastoinnin. Matkustamon takaosan ilmastointi
kytkeytyy pois, kun virta katkaistaan.
60
Aktivoi tai poistaa takaovien
sähköisen lapsilukon aktivoinnin. Etäavaimen pitää olla
asennossa I tai II. Kun lapsilukko on aktivoituna, painikkeessa oleva valo palaa.
Saatte ilmoituksen näyttöön, kun aktivoitte
lapsilukon tai poistatte sen aktivoinnin, katso
sivu 128.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Sisäänkäännettävät ulkotaustapeilit*
Käytetään kääntämään ulkotaustapeilit sisään ulkoasennosta ja ulos sisäasennosta.
Menetelkää näin, jos taustapeili on vahingossa käännetty sisään tai ulos:
1. Kääntäkää ko. taustapeili käsin normaaliasenteoon.
2. Kääntäkää etäavain asentoon II.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katkaisimet keskikonsolissa
3. Kääntäkää taustapeiliä sisään painikkeen
avulla, ja sitten ulospäin, myös painikkeen
avulla.
Taustapeilit ovat nyt palanneet alkuperäisiin
kiinteisiin asentoihinsa.
Park Assist*
Järjestelmä on aina aktivoituna, kun auto käynnistetään.
Painakaa painiketta peruutusvaroitusjärjestelmän sulkemiseksi/aktivoimiseksi uudelleen.
Katsokaa myös s. 153.
Salpalukitustilan* ja hälytysanturien
kytkeminen pois toiminnasta
Käyttäkää tätä painiketta, kun
jostain syystä haluatte sulkea
salpalukitustila-toiminnon (salpalukitustila tarkoittaa, ettei
ovia voida avata auton sisäpuolelta, kun ne on lukittu).
Käyttäkää tätä painiketta myös, kun haluatte
kytkeä hälytysjärjestelmän* liike- ja kallistustunnistimet pois toiminnasta. Valo palaa, kun
toiminnot on suljettu/kytketty pois, ks. sivuja
127 ja 130.
Lisävalot*
Sähköliitäntä/savukkeensytytin*
Käyttäkää tätä painiketta, jos
haluatte, että auton lisävalot
syttyvät samanaikaisesti kaukovalojen kanssa tai jos haluatte sulkea toiminnon.
Aktiiviset Xenon-valonheittimet*
Jos auto on varustettu aktiivisilla Xenon-valonheittimillä
(Active Bending Lights, ABL),
valonheittimien valokeilat seuraavat ohjauspyörän liikkeitä
ajettaessa. Toiminto aktivoituu
automaattisesti, kun auto käynnistetään, ja se
voidaan sulkea/aktivoida painamalla painiketta. Painikkeessa oleva valo palaa, kun toiminto on aktivoitu
Valokuvion vaihtaminen oikean-/
vasemmanpuoleiselle liikenteelle
Sähköliitäntää voidaan käyttää
erilaisille 12 V:n jännitteelle tarkoitetuille varusteille, esim.
matkapuhelimelle tai kylmälaukulle.
02
Etäavaimen pitää olla vähintään asennossa I,
jotta liitäntä antaa virtaa.
Savukkeensytytin aktivoidaan painamalla
nuppi sisään. Kun sytytystoiminto on valmis,
nuppi tulee takaisin ulos. Vetäkää sytytin ulos
ja käyttäkää hehkua sytyttämiseen. Antakaa
turvallisuussyistä kannen olla aina olla liittimessä, kun tätä ei käytetä. Suurin virranvoimakkuus on 10 A.
VAROITUS
Sulkekaa liitäntä aina tulpalla, kun sitä ei
käytetä.
Pitäkää painiketta painettuna vähintään
5 sekuntia. Auton on oltava paikallaan, kun
valokuviota muutetaan. Näytössä näkyy ilmoitus ETUVALOT OIK.P. LIIKENNE tai
ETUVALOT VAS.P. LIIKENNE. Lisätietoja ja
valokuvion sovitus halogeeni- tai Dual Xenon
-valonheittimissä, katso sivu 171.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
61
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katkaisimet keskikonsolissa
TÄRKEÄÄ
02
Varoitusvilkut
Sähkölämmitteinen takalasi ja
sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit
Suurin virranotto on 10 A (120 W), jos käytetään yhtä liitäntää kerrallaan. Jos kumpaakin liitäntää (keskikonsolissa ja takaistuimen luona) käytetään samanaikaisesti,
on voimassa 7,5 A (90 W) liitäntää kohti.
Lämmitystä käytetään huurun
ja jään poistamiseen takalasista ja ulkotaustapeileistä.
Painakaa katkaisinta takalasin
ja taustapeilien lämmityksen
aloittamiseksi. Katkaisimen
valo palaa. Lämmitys kytkeytyy automaattisesti pois noin
12 minuutin kuluttua.
Jos renkaanpaikkauksen kompressori on
yhdistettynä toiseen liitännöistä, muuta virrankuluttajaa ei saa olla yhdistettynä toiseen.
AM FM
CD
LUM
VO E
POWER
Tilapäisen renkaanpaikkauksen kompressori on Volvon testaama ja hyväksymä.
Tietoja Volvon suositteleman tilapäisen
renkaanpaikkauksen (TMK) käytöstä, katso
sivu 188.
BLIS - Blind Spot Information System*
Painakaa painiketta toiminnon
aktivoinnin poistamiseksi tai
aktivoimiseksi uudelleen, katso
sivu 155 saadaksenne lisätietoja.
62
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
*
3
DEF
5
6
JKL
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
#
G027096
HUOM
Varoitusvilkkuja (kaikki suuntavalot vilkkuvat)
pitää käyttää, kun auto seisoo siten, että se
voi aiheuttaa vaaraa tai esteen liikenteelle.
Painakaa painiketta toiminnon aktivoimiseksi.
HUOM
Varoitusvilkkujen käyttöä koskeva lainsäädäntö vaihtelee eri maissa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Sähkölämmitteiset etuistuimet
Sähkölämmitteiset etuistuimet,
katso sivu 89 tai 91 saadaksenne lisätietoja.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Valopaneeli
Yleistä
Tila
Sisältö
Automaattiset/sammutetut lähivalot. Vain kaukovalovilkku.
Huomiovalot, kun autolla ajetaan.
Automaattinen vaihto seisontavaloille, kun auto pysäköidään.
Automaattiset lähivalot. Kaukovalot ja kaukovalovilkku toimivat
tässä tilassa.
3. Kaukovalot aktivoidaan vetämällä ohjauspylvään vasenta vipua ohjauspyörää kohti
ääriasentoon ja vapauttamalla se, katso
sivu 66.
Valot sammuvat automaattisesti, kun etäavain
käännetään asentoon I tai 0.
Positio-/seisontavalo
Seisontavalot voidaan sytyttää etäavaimen
asennosta riippumatta.
–
Valonheittimet
Automaattiset huomiovalot päivällä
Valojen korkeudensäädön säätöpyörä
Takasumuvalo
Mittariston valaistuksen säätöpyörä
Kääntäkää valokatkaisin (1) keskiasentoon.
Kun etäavain on asennossa II, seisontavalot
ja numerokilven valaistus palavat aina.
Automaattiset lähivalot*
Valokatkaisimet
02
Lähivalot syttyvät automaattisesti, kun etäavain käännetään asentoon II, paitsi kun valokatkaisin (1) on keskiasennossa. Tarvittaessa
voidaan lähivaloautomatiikan aktivointi poistaa. Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun Volvon teknisen palvelun tehdä aktivoinnin poiston.
Automaattiset lähivalot, kaukovalot
1. Kääntäkää etäavain asentoon II.
2. Lähivalot aktivoidaan kääntämällä valokatkaisin (1) myötäpäivään ääriasentoon.
Ajovalojen korkeudensäätö
Auton kuormitus muuttaa valonheittimien korkeussuuntausta, mikä voi johtaa vastaan tulevien ajoneuvojen häikäistymiseen. Välttäkää
tätä säätämällä valojen korkeussuuntausta.
1. Kääntäkää etäavain asentoon II.
2. Kääntäkää valokatkaisin (1) jompaankumpaan ääriasentoon.
3. Pyörittäkää säätöpyörää (3) ylös- tai alaspäin nostaaksenne tai vastaavasti laskeaksenne valojen korkeutta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
63
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Valopaneeli
02
Xenon-valonheittimillä* varustetuissa autoissa
on automaattinen ajovalojen korkeussäätö,
mistä johtuen säätöpyörä (3) puuttuu.
Aktiiviset Xenon-valonheittimet*
Huomiovalot päivällä
Polttoaineen säästämiseksi voidaan huomiovalot (Daytime Running Light) valita päiväaikaan enemmän energiaa kuluttavien lähivälojen asemesta. Spoileriin asennetut huomiovalot toimivat voimakasvaloisella ja virtaa säästävällä dioditekniikalla.
Mittaristovalaistus
Mittaristovalaistus palaa, kun etäavain on
asennossa II ja valokatkaisin (1) on toisessa
ääriasennoistaan. Valaistus himmenee automaattisesti päivällä ja sitä voidaan säätää
manuaalisesti yöllä.
Takasumuvalo
Sumutakavalo voidaan sytyttää vain yhdessä
valonheittimien kanssa.
–
Painakaa painiketta (4).
Sumutakavalon merkkisymboli mittaristossa
ja valo painikkeessa palavat takasumuvalon
ollessa sytytettynä.
G020789
Pyörittäkää säätöpyörää (5) ylös- tai alaspäin
voimakkaampaa tai heikompaa valaistusta
varten.
Valokeila, aktiiviset/ei aktiiviset valonheittimet.
Jos auto on varustettu aktiivisilla Xenonvalonheittimillä (Active Bending Lights, ABL),
valonheittimien valokeilat seuraavat ohjauspyörän liikkeitä ajettaessa. Toiminto aktivoituu
automaattisesti, kun auto käynnistetään, ja se
voidaan sulkea/aktivoida painamalla keskikonsolissa olevaa painiketta, katso sivu 61.
HUOM
Sumuvalojen käyttöä koskevat määräykset
vaihtelevat eri maissa.
64
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Painakaa painiketta (2) ja kääntäkää valojen
säädin (1) myötäpäivään ääriasentoonsa huomiovalojen aktivoimiseksi automaattisesti päivällä. Tätä säätää valontunnistin, joka vaihtaa
huomiovaloilta päävalonheittimien lähivaloille
hämärässä tai kun päivänvalo tulee liian heikoksi. Painikkeessa oleva valo palaa, kun
huomiovalot on aktivoitu.
HUOM
Mahdollisimman pienen energiankulutuksen saavuttamiseksi sammutetaan myös
takavalot, kun tapahtuu automaattinen
vaihtaminen lähivaloilta huomiovaloille.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Valopaneeli
VAROITUS
Järjestelmä on energiansäästön apuväline
- se ei voi kaikissa tilanteissa ratkaista, milloin päivänvalo on liian heikkoa tai riittävän
voimakasta, esim. sumussa ja sateessa.
02
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
autolla ajetaan käyttäen liikenneturvallisuuden kannalta oikeaa valaistusta ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
65
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Vasen ohjauspylvään vipu
Ohjauspylvään vivun asennot
Suuntavalot
Jatkuva vilkutusjakso
02
–
Siirtäkää ohjauspylvään vipua ylös- tai
alaspäin ääriasentoon (B).
Vipu jää ääriasentoonsa ja se siirretään takaisin käsin tai se palautuu automaattisesti
ohjauspyörän liikkeen jälkeen.
Lyhyt vilkutusjakso
–
Siirtäkää ohjauspylväässä olevaa vipua
ylös- tai alaspäin asentoon (A) ja vapauttakaa, vipu palaa alkuasentoonsa tai siirtäkää vipu asentoon (B) ja siirtäkää se heti
takaisin alkuasentoonsa.
Normaali kääntyminen, suuntavalot
Suuntavalot vilkkuvat kolme kertaa. Lyhyt
vilkkujakso keskeytyy välittömästi, jos vilkutus
aloitetaan vastakkaiseen suuntaan.
Kaukovalovilkku
Kauko- ja lähivalojen valonvaihto
Saattovalot sekä kauko- ja lähivalojen
vaihto
Etäavaimen pitää olla asennossa II, jotta kaukovalot voidaan sytyttää.
Kaistanvaihto, suuntavalot
1. Kääntäkää valokatkaisin myötäpäivään
ääriasentoonsa, katso sivu 63.
2. Siirtäkää vipua ohjauspyörään päin ääriasentoon (D) ja vapauttakaa se.
1
66
Tehdasasetus.
Kaukovalovilkku
–
Siirtäkää vipua kevyesti ohjauspyörään
päin asentoon (C).
Kaukovalot palavat, kunnes vipu vapautetaan.
Paluuvalaistuksen kesto
Osaa ulkopuolisesta valaistuksesta voidaan
pitää palamassa, jolloin se toimii saattovalaistuksena auton lukitsemisen jälkeen. Aikaviive
on 30 sekuntia1, mutta se voidaan muuttaa
60 tai 90 sekuntiin.
1. Poistakaa etäavain virtalukosta.
2. Siirtäkää vipua ohjauspyörään päin ääriasentoon (D) ja vapauttakaa se.
3. Nouskaa ulos autosta ja lukitkaa ovi.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone*
Yleistä
HUOM
Jos varoitusilmoitus annetaan ajotietokonetta käytettäessä, se pitää kuitata. Kuitatkaa painamalla READ-painiketta palataksenne ajotietokonetoimintoon.
Toiminnot
READ - kuittaus
Säätöpyörä - valikkojen selaamiseen ja
ajotietokoneen luettelokohtien valitsemiseen
RESET – nollaa
Säätimet
Ajotietokoneen tietoihin pääsemiseksi pitää
käyttöpyörää (2) kääntää askelittain, joko
ylös- tai alaspäin. Kääntämällä edelleen tullaan takaisin lähtötilaan.
1
2
KESKIKULUTUS
02
Keskimääräinen polttoaineenkulutus viimeisimmän nollauksen jälkeen. Nollaus tehdään
painamalla RESET.
HUOM
Ajotietokone näyttää seuraavia tietoja:
•
•
•
•
•
•
aikana2 polttoaineenkulutus voi kasvaa, katso
sivu 141.
Tietty virhenäyttämä voi syntyä, jos on
käytetty polttoainekäyttöistä pysäköintilämmitintä*.
--- KM/H KESKINOPEUS
--.- KM/L HETKELL. KULUTUS
--.- KM/L KESKIKULUTUS
--- KILOMETRIÄ TANKKAAMATTA
DSTC PÄÄLLÄ , katso sivu 151
--- MPH NYKYINEN NOPEUS1*
KESKINOPEUS
Kun virta katkaistaan, keskinopeus tallennetaan ja se muodostaa uuden arvon pohjan,
kun ajoa jatketaan. Nollaus tehdään painamalla RESET-painiketta.
KILOMETRIÄ TANKKAAMATTA
Laskenta perustuu keskikulutukseen viimeksi
ajettujen 30 km:n aikana ja jäljellä käytettävissä olevaan polttoainemäärään. Näyttö esittää likimääräisen matkan, joka voidaan ajaa
säiliössä jäljellä olevalla polttoaineella. Kun
näyttö esittää "--- KILOMETRIÄ
TANKKAAMATTA", taattua ajomatkaa ei ole
jäljellä. Lisätkää polttoainetta pikimmiten.
HUOM
HETKELL. KULUTUS
Hetkellisen polttoaineenkulutuksen laskenta
tehdään joka sekunti. Näytön tieto päivitetään
parin sekunnin välein. Auton seistessä paikallaan esitetään näytössä "----". Regeneroinnin
Tietty virhenäyttämä voi syntyä, jos on
käytetty polttoainekäyttöistä pysäköintilämmitintä* tai jos ajotapaa muutetaan.
Vain tietyillä markkina-alueilla.
Koskee vain hiukkassuodattimella varustettuja dieselautoja.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
67
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone*
MPH NYKYINEN NOPEUS.*1
02
Ko. nopeus esitetään maileina tunnissa (mph),
jos nopeusmittarin asteikko on km/h. Jos
asteikko on mph, ko. nopeus esitetään maileina tunnissa (mph).
Nollaus
1. Valitkaa --- KM/H KESKINOPEUS tai
--.- KM/L KESKIKULUTUS
2. Keskinopeus ja keskikulutus nollautuvat
samanaikaisesti, kun RESET-painiketta
(3) pidetään painettuna vähintään viisi
sekuntia.
1
68
Vain tietyillä markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Oikea ohjauspylvään vipu
Tuulilasinpyyhkimet
Sadetunnistin*
Yksi pyyhkäisy
Siirtäkää vipua ylöspäin, kun haluatte pyyhkäistä vain kerran.
G026953
Tihkupyyhintä
Pyyhin-/huuhtelutoiminto – tuulilasi.
Säätöpyörä
Sadetunnistin – päälle/pois
Tuulilasinpyyhkimet pois toiminnasta
Tuulilasinpyyhkimet ovat pois
päältä vivun ollessa asennossa 0.
seksi.
Voitte itse asettaa sopivan ajan
pyyhkäisyjen välille. Kääntäkää
säätöpyörää ylöspäin pyyhkäisyjen välisen ajan lyhentämiseksi.
Kääntäkää alaspäin ajan lisäämi-
Jatkuva pyyhintä
Pyyhkimet pyyhkivät normaalilla
nopeudella.
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi tuulilasinpyyhkimet automaattisesti. Sadetunnistimen herkkyyttä muutetaan
säätöpyörällä.
02
Kääntäkää säätöpyörää ylöspäin herkkyyden
lisäämiseksi ja alaspäin herkkyyden pienentämiseksi (ylimääräinen pyyhkäisy tehdään, kun
säätöpyörää käännetään ylöspäin).
Päälle/Pois
Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää etäavaimen olla asennossa I tai II ja tuulilasinpyyhkimien vivun asennossa 0 (ei aktivoitu).
Sadetunnistin aktivoidaan:
–
Pyyhkimet pyyhkivät suurella
nopeudella.
Painakaa painiketta. Painikkeessa oleva
valo syttyy ja osoittaa, että sadetunnistin
on aktiivinen.
Sadetunnistin kytketään pois seuraavilla
tavoilla:
TÄRKEÄÄ
Ennen pyyhkimien aktivointia talvella - varmistakaa, etteivät pyyhinsulat ole jäätyneet
kiinni ja että mahdollinen lumi tai jää tuulilasilta (ja takalasilta) on kaavittu pois.
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää runsaasti huuhtelunestettä
pyyhkimien pyyhkiessä tuulilasia. Tuulilasin
tulee olla märkä pyyhkimien toimiessa.
•
Painakaa painiketta. Painikkeessa oleva
valo sammuu.
•
Siirtäkää vipua alaspäin toiselle pyyhintäohjelmalle. Jos vipua siirretään ylöspäin, sadetunnistin aktivoitu, pyyhkimet
tekevät ylimääräisen liikkeen ja palaavat
sadetunnistintilaan, kun vipu päästetään
takaisin asentoon 0.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
69
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Oikea ohjauspylvään vipu
02
Sadetunnistin sulkeutuu automaattisesti, kun
etäavain poistetaan virtalukosta, tai 5 minuuttia virran katkaisun jälkeen.
TÄRKEÄÄ
Tuulilasinpyyhkimet voivat käynnistyä ja
vaurioitua automaattipesussa. Sulkekaa
sadetunnistin painamalla painiketta (2)
etäavaimen ollessa asennossa I tai II.
Rajoitettu huuhtelu
Kun n. 1 litra huuhtelunestettä on jäljellä säiliössä ja ilmoitus huuhtelunesteen lisäämisestä näytetään mittariston näytössä, suljetaan huuhtelunesteen pääsy valonheittimille ja
takalasille. Tällä ensisijaistetaan tuulilasin
puhdistus ja näkyvyys sen läpi.
Pyyhin ja huuhtelulaite, takalasi
Siirtämällä vipua eteenpäin käynnistyvät takalasin huuhtelu ja pyyhintä. Pyyhinsulka tekee
muutamia ylimääräisiä pyyhkäisyjä huuhtelun
päätyttyä.
Pyyhin – peruutus
Jos peruutusvaihde kytketään tuulilasinpyyhkimien ollessa aktivoituina, takalasinpyyhin
asettuu jaksopyyhintätilaan1. Jos takalasinpyyhin jo toimii normaalinopeudella, ei
tapahdu muutosta.
Tuulilasin/valonheittimien
huuhtelulaite
Siirtäkää vipua ohjauspyörää kohti tuulilasin ja
valonheittimien huuhtelujen käynnistämiseksi.
Vivun vapauttamisen jälkeen pyyhkimet tekevät muutaman ylimääräisen liikkeen.
Ajovalojen suurpainehuuhtelu*
Valonheittimien suurpainehuuhtelu kuluttaa
paljon huuhtelunestettä. Nesteen säästämiseksi valonheittimet huuhdellaan vain joka viidennen huuhtelun yhteydessä (10 minuutin
aikajaksolla). Kun 10 minuuttia on kulunut viimeisimmästä tuulilasin huuhtelusta, valonheittimien suurpainehuuhtelu toimii jälleen
tuulilasin ensimmäisen huuhtelun yhteydessä.
Vetämällä vipua lyhyesti ohjauspyörän suuntaan huuhdellaan vain tuulilasi.
1
70
Pyyhin-/huuhtelutoiminto – takalasi.
Jaksopyyhintä: Painakaa painikkeen yläosa sisään.
Jatkuva nopeus: Painakaa painikkeen alaosa sisään.
Tämä toiminto (jaksopyyhintä peruutettaessa) voidaan sulkea. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun sulkemista varten.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Nopeudensäädin*
Kytkeminen toimintaan
Nopeuden lisääminen tai vähentäminen
Tilapäinen poiskytkeminen
–
Painakaa 0 nopeudensäätimen kytkemiseksi tilapäisesti pois toiminnasta.
CRUISE esitetään mittaristossa. Aiemmin
asetettu nopeus säilyy muistissa tilapäisen poiskytkennän jälkeen.
02
G027098
G026949
Nopeudensäädin kytkeytyy lisäksi tilapäisesti
pois jos:
Nopeudensäätimen säätimet ovat ohjauspyörän keskiössä vasemmalla puolella.
Halutun nopeuden asettaminen:
1. Painakaa CRUISE-painiketta. Mittaristossa näkyy CRUISE.
2. Painakaa kevyesti + tai – auton nopeuden
lukitsemiseksi. Näytössä esitetään
CRUISE-ON.
Nopeudensäädintä ei voida kytkeä päälle
nopeuden ollessa alle 30 km/h tai yli
200 km/h.
1
–
Lisätkää tai vähentäkää lukittua nopeutta
painamalla + tai –. Nopeudeksi ohjelmoidaan se nopeus, joka autolla on vapautettaessa painike.
Lyhyt painallus (alle puoli sekuntia) + tai –
vastaa nopeusmuutosta 1 km/h tai 1 mph1.
•
•
jarrupoljinta painetaan
•
•
vaihteenvalitsin siirretään asentoon N
nopeus ylämäessä laskee alle arvon
25-30 km/h
pyörät luistavat tai lukkiutuvat.
Nopeuteen palaaminen
Palatkaa aikaisemmin asetettuun
nopeuteen painamalla painiketta.
Mittaristossa esitetään CRUISE
ON.
HUOM
Tilapäinen nopeuden lisääminen (alle
minuutin) kaasupolkimella, kuten esim. ohitettaessa, ei vaikuta vakionopeussäätimen
asetukseen. Kun kaasupoljin vapautetaan,
auto palaa aiemmin asetetulle nopeudelle.
Riippuen moottorityypistä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
71
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Nopeudensäädin*
Poiskytkeminen
02
72
–
Sulkekaa nopeudensäädin painamalla
CRUISE. CRUISE ON sammuu mittaristossa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Seisontajarru, sähköliitäntä, ym.
Seisontajarru
2. Painakaa seisontajarrupoljin määrätietoisesti niin pitkälle kuin se menee.
3. Vapauttakaa jalkajarru ja varmistakaa,
että auto seisoo paikallaan.
02
4. Jos auto rullaa, pitää seisontajarrupoljinta
painaa enemmän.
5. Kun auto pysäköidään – valitkaa vaihteiston P-asento.
Seisontajarru, vasemmalta ohjattavat autot.
G026994
G026992
Pysäköinti mäkeen
Seisontajarru, oikealta ohjattava auto.
Seisontajarrupoljin
Seisontajarrun vapautuskahva
Seisontajarru on sijoitettu lattian korkeudelle,
ks. kuvaa, ja se vaikuttaa takapyöriin ollessaan painettuna.
HUOM
Varoitussymboli mittaristossa palaa riippumatta siitä kuinka kovaan seisontajarrupoljin on painettu.
Jos auto pysäköidään mäkeen keula ylämäen
suuntaan, kääntäkää pyörät poispäin jalkakäytävän reunasta.
Jos auto pysäköidään mäkeen keula alamäen
suuntaan, kääntäkää pyörät kohti jalkakäytävän reunaa.
VAROITUS
Käyttäkää seisontajarrua aina pysäköitäessä viettävälle alustalle - automaattivaihteiston P-asento ei riitä auton pitämiseen paikallaan kaikissa tilanteissa.
Seisontajarrun vapauttaminen
1. Painakaa jalkajarrua määrätietoisesti.
2. Vetäkää kahvasta.
Seisontajarru kytkeminen
1. Painakaa jalkajarrua määrätietoisesti.
}}
73
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Seisontajarru, sähköliitäntä, ym.
Sähköliitäntä takaistuimella
TÄRKEÄÄ
Ohjauspyörän säätö
Suurin virranotto on 10 A (120 W), jos käytetään yhtä liitäntää kerrallaan. Jos kumpaakin liitäntää (keskikonsolissa ja takaistuimen luona) käytetään samanaikaisesti,
on voimassa 7,5 A (90 W) liitäntää kohti.
02
Jos renkaanpaikkauksen kompressori on
yhdistettynä toiseen liitännöistä, muuta virrankuluttajaa ei saa olla yhdistettynä toiseen.
Sähköliitäntää voidaan käyttää eri varusteille,
kuten esim. matkapuhelimelle tai kylmälaukulle. Se on tarkoitettu 12 V:lle. Etäavaimen
pitää olla vähintään asennossa I, jotta liitäntä
voi antaa virtaa.
Tilapäisen renkaanpaikkauksen kompressori on Volvon testaama ja hyväksymä.
Tietoja Volvon suositteleman tilapäisen
renkaanpaikkauksen (TMK) käytöstä, katso
sivu 188.
G026999
G028425
HUOM
Ohjauspyörää voidaan säätää korkeus- ja
pituussuunnassa. Painakaa ohjauspylväässä
vasemmalla puolella oleva säädin alas. Säätäkää sitten ohjauspyörä sopivaan asentoon.
Painakaa säädin takaisin ohjauspyörän asennon lukitsemiseksi. Jos se on vaikeaa, painakaa samalla vähän ohjauspyörää, kun palautatte säätimen.
VAROITUS
Säätäkää ohjauspyörä ennen kuin lähdette
ajoon, ei koskaan ajon aikana. Tarkastakaa, että ohjauspyörä on lukittu paikalleen.
74
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkötoimiset ikkunannostimet
Käyttö
Sähköisiä ikkunannostimia käytetään ovissa
olevilla säätimillä. Ikkunannostimet toimivat
avaimen asennoissa I ja II. Ajon päätyttyä ja
kun etäavain on poistettu lukosta, voidaan
ikkunat edelleen avata tai sulkea niin kauan
kuin mitään ovista ei avata. Sulkekaa ikkunat
silmälläpidon alaisina.
Lasin avaaminen:
–
Painakaa katkaisimen etuosaa.
Lasin sulkeminen:
–
Vetäkää katkaisimen etuosaa ylöspäin.
HUOM
Yksi tapa vähentää sykkivää tuulen ääntä
takaikkunoiden ollessa auki on avata hieman myös etuikkunoita.
Kuljettajan ovi
VAROITUS
Jos autossa on lapsia:
•
02
Muistakaa aina katkaista ikkunannostimien virta poistamalla etäavain
lukosta, jos kuljettaja poistuu autosta.
•
Tarkistakaa, etteivät lapset tai muut
matkustajat jää puristuksiin, kun ikkunat suljetaan.
Jos takaovien ikkunoita käytetään kuljettajan ovesta - tarkistakaa, ettei kukaan
takaistuimella matkustava jätä käsiään
puristuksiin, kun ikkunat suljetaan.
Sähkötoimisten ikkunannostimien säätimet.
Etuikkunoiden säätimet
Takaikkunoiden säätimet
Kuljettaja voi käyttää kaikkia ikkunannostimia
paikaltaan. Ikkunat voidaan avata ja sulkea
kahdella tavalla:
•
Painakaa toista säätimistä (1) tai (2)
kevyesti tai nostakaa sitä kevyesti. Ikkunannostimet käyvät ylös tai alas niin
kauan kuin säätimiin vaikutetaan.
•
Painakaa toista säätimistä (1) tai (2) tai
nostakaa sitä ja vapauttakaa se sitten.
Sivuikkunat avautuvat tai sulkeutuvat tällöin automaattisesti. Jos ikkuna lukkiutuu
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
75
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkötoimiset ikkunannostimet
02
jonkin esineen vaikutuksesta, liike keskeytyy.
Takaovien ikkunannostimet
etäavain lukosta), mikäli jätätte lapsia yksin
autoon.
Katkaisimessa oleva valo palaa
HUOM
Takaovien laseja voidaan ohjata vain kuljettajan ovesta.
Automaattinen nostotoiminto matkustajan
puolella on vain tietyillä markkina-alueilla.
Katkaisimessa oleva valo ei pala
Ikkunannostimien lukitus takaovissa
Takaovien ikkunoita voidaan ohjata sekä
kyseisessä ovessa että kuljettajan ovessa olevilla katkaisimilla.
G029574
Etumatkustajan paikka
G029572
Takaovien ikkunoita voidaan ohjata sekä
kyseisessä ovessa että kuljettajan ovessa olevilla katkaisimilla. Jos takaovien ikkunannostimien lukituskatkaisimen merkkivalo (kuljettajan oven säädinpaneelissa) palaa, voidaan
takaovien laseja ohjata vain kuljettajan
ovesta.
Takaovien sähkötoimiset ikkunannostimet
voidaan lukita kuljettajan oven säädinpaneelissa olevalla katkaisimella. Muistakaa aina
katkaista ikkunannostimien virta (ts. poistakaa
76
G029573
Ikkunannostimien lukitus takaovissa ja sähkökäyttöinen lapsilukko*.
Etumatkustajan sähkötoimisen ikkunannostimen katkaisimella voidaan ohjata vain tätä
ikkunaa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VAROITUS
Jos takaovien ikkunoita käytetään kuljettajan ovesta, tarkastakaa ettei kukaan
takaistuimen matkustajista jää puristuksiin,
kun ikkunat suljetaan.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ikkunat ja taustapeilit
Sisätaustapeili
Kompassilla varustettu
sisätaustapeili*
kää esim. suoristettua paperiliitintä. Painike
on upotettu n. 2,5 cm peilin sisään.
02
Oikea vyöhyke kompassissa
Z
O
N
E
Normaali asento
Himmennetty asento.
Jos takaa tulee voimakas valo, se voi heijastua taustapeilistä ja häikäistä kuljettajaa. Himmentäkää, kun takaa tuleva valo häiritsee.
Automaattinen himmennys*
Jos takaapäin tulee voimakas valo, taustapeili
himmenee automaattisesti.
Taustapeilin vasemmassa yläkulmassa on
näyttö, joka esittää, mihin kompassisuuntaan
auton keula osoittaa. Kahdeksan eri suuntaa
esitetään englanninkielisinä lyhenteinä: N
(pohjoinen), NE (koillinen), E (itä), SE
(kaakko), S (etelä), SW (lounas), W (länsi) ja
NW (luode).
Jos kompassi on aktivoitu, se käynnistyy
automaattisesti avaimen asennossa II tai kun
moottori on käynnissä. Sulkekaa tai kytkekää
kompassi päälle painamalla taustapeilin takapuolella olevaa upotettua painiketta. Käyttä-
Z
O
N
E
G026950
Himmennys
C
A
L
G026965
G026660
C
A
L
Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Kompassi on asetettu sille maantieteelliselle alueelle, jolla auto oli luovutushetkellä. Kompassi on kalibroitava, jos autoa siirretään usean magneettisen vyöhykkeen verran.
1. Avaimen asento II.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
77
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ikkunat ja taustapeilit
02
2. Pitäkää taustapeilin takana olevaa painiketta painettuna n. 3 sekuntia, kunnes
ZONE (vyöhyke) esitetään (käyttäkää
esim. suoristettua paperiliitintä). Ko. alueen numero näytetään.
3. Painakaa painiketta useaan kertaan, kunnes haluamanne maantieteellisen alueen
numero (1–15) on näytössä. Näyttö palaa
muutaman sekunnin kuluttua esittämään
kompassisuuntaa, mikä tarkoittaa, että
vyöhykkeen vaihto on valmis.
78
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ikkunat ja taustapeilit
02
Kompassin magneettiset vyöhykkeet.
}}
79
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ikkunat ja taustapeilit
Kalibrointi
02
Ulkotaustapeilit
VAROITUS
Kompassi voi tarvita kalibrointia, jotta se
näyttää oikein. Parhaan tuloksen saamiseksi
sulkekaa kaikki suuret virrankuluttajat, kuten
esim. sisävalaistus, tuuletuspuhallin, sähkölämmitteinen takalasi jne., ja katsokaa, ettei
metallisia ja magneettisia esineitä ole peilin
lähettyvillä.
Säätäkää peilit ennen ajoon lähtöä.
Muistitoiminnolla varustetut
taustapeilit*
Jos autossa on muistitoiminnolla varustetut
taustapeilit, nämä toimivat yhdessä istuimen
muistiasetuksen kanssa, katso sivu 99.
1. Pysäyttäkää auto suurelle avoimelle alueelle, pitäkää moottori käynnissä.
Muistitoiminto kauko-ohjaimessa*
3. Ajakaa hitaasti ympyrää nopeudella enintään 8 km/h, kunnes CAL häviää näytöstä. Tällöin kalibrointi on valmis.
4. Vaihtoehtoinen kalibrointitapa: Lähtekää
liikkeelle kuten tavallisesti. CAL häviää
näytöstä, kun kalibrointi on valmis.
G029575
2. Pitäkää taustapeilin takapuolella olevaa
painiketta painettuna (käyttäkää esim.
paperiliitintä), kunnes CAL esitetään näytössä (n. 6 sekuntia).
Säätimet kahden ulkoisen taustapeilin säätämiseksi ovat etumaisina kuljettajan oven kyynärnojassa. Taustapeilejä voidaan käyttää
avaimen asennoissa I ja II.
Laminoidut sivuikkunat*
1. Painakaa painiketta L vasemman taustapeilin tai painiketta R oikean taustapeilin
osalta. Painikkeessa oleva valo palaa.
Laminoidut sivuikkunat etu- ja takaovissa
parantavat matkustamon äänieristystä ja
auton murtosuojausta.
2. Säätäkää asento keskellä olevalla säätövivulla.
3. Painakaa vielä kerran painiketta L tai R.
Valo sammuu.
Ulkotaustapeilien taittaminen sisään, katso
sivu 60.
80
Jos avaatte auton lukituksen kaukosäätimellä
ja muutatte ulkotaustapeilien asentoa, niiden
uudet asennot tallentuvat kaukosäätimeen.
Kun seuraavan kerran avaatte auton lukituksesta samalla kaukosäätimellä ja avaatte kuljettajan oven viiden minuutin sisällä, peilit
asettuvat tallennettuihin asentoihin.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ikkunat ja taustapeilit
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros
etusivuikkunoissa*
02
Sivuikkunat, jotka on varustettu vettä
ja likaa hylkivällä kerroksella, on merkitty pienellä symbolilla. Tietoja lasien hoidosta, katso sivu 196.
TÄRKEÄÄ
Älkää käyttäkö metallista jääkaavinta jään
poistamiseen ikkunoilta. Vettä hylkivä kerros voi vaurioitua.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
81
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkökäyttöinen kattoluukku*
Avautumisasennot
Sulkeminen:
–
02
Vetäkää säätimen alareunaa (F) alaspäin.
Tuuletusasennosta voidaan siirtyä suoraan
mukavuusasentoon - vetäkää säädintä taaksepäin ääriasentoon (D) ja vapauttakaa se.
Automaattinen käyttö
G007503
Siirtäkää säädin painokohta-asennon (C) ohi
takimmaiseen ääriasentoon (D) tai painokohta-asennon (B) ohi etumaiseen ääriasentoon (A) ja vapauttakaa se. Kattoluukku avautuu tällöin mukavuusasentoon tai sulkeutuu
täysin.
Sulkeminen, automaattinen
Luukun avaaminen kokonaan mukavuusasennosta:
Kattoluukun käyttösäädin on sijoitettu kattoon. Luukku voidaan avata kahteen asentoon:
Sulkeminen, manuaalinen
–
Tuuletusasento, takareuna ylhäällä
Avaaminen, automaattinen
Työntöasento, taakse-/eteenpäin
Avaaminen tuuletusasentoon
Avaaminen, manuaalinen
Etäavaimen pitää olla asennossa I tai II.
VAROITUS
82
Sulkeminen tuuletusasennosta
Tuuletusasento
Jos autossa on lapsia:
Avaaminen:
Katkaiskaa kattoluukun virta poistamalla
etäavain lukosta, jos kuljettaja poistuu
autosta.
–
Painakaa säätimen takareunaa (E) ylöspäin.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Vetäkää säädintä taaksepäin ääriasentoon (D) vielä kerran ja vapauttakaa.
Käsinkäyttö
Avaaminen:
–
Vetäkää säädintä taaksepäin painokohtaasentoon (C). Luukku liikkuu kohti täysin
auki -asentoa niin kauan kuin painiketta
pidetään painettuna.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkökäyttöinen kattoluukku*
Sulkeminen:
–
Painakaa säädintä eteenpäin painokohtaasentoon (B). Luukku liikkuu kohti kiinni asentoa niin kauan kuin painiketta pidetään painettuna.
VAROITUS
Kattoluukun puristumissuoja toimii vain
automaattisen sulkemisen yhteydessä, ei
manuaalisen.
taaksepäin. Tarttukaa kahvaan ja työntäkää
suojusta eteenpäin sen sulkemiseksi.
02
Puristumissuoja
Kattoluukussa on puristumissuoja, joka laukeaa, jos jokin esine pysäyttää luukun. Eston
yhteydessä kattoluukku pysähtyy ja avautuu
sen jälkeen automaattisesti viimeisimpään
aukioloasentoon.
VAROITUS
Kattoluukun puristumissuoja toimii vain
automaattisen sulkemisen yhteydessä, ei
manuaalisen.
Aurinkosuojus
G020157
Katsokaa, ettei kukaan jää puristuksiin,
kun kattoluukku suljetaan.
Kattoluukkuun kuuluu sisäinen, manuaalisesti
siirrettävä aurinkosuojus. Kun kattoluukku
avataan, aurinkosuojus siirtyy automaattisesti
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
83
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta................................................ 86
Automaattinen ilmastointilaite, ECC....................................................... 89
Polttoainekäyttöinen pysäköintilämmitin*............................................... 92
84
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
ILMASTOINTI
03 Ilmastointi
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
03
Ilmastointi
Jää ja lumi
Sivulasit ja kattoluukku
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto jäähdyttää
tai lämmittää sekä poistaa kosteutta matkustamon ilmasta. Auto on varustettu automaattisella lämmityksellä ja ilmastoinnilla (ECC).
Harjatkaa lumi ja jää lämmitysjärjestelmän
ilmanottoaukkojen päältä (konepellin ja tuulilasin välistä).
Jotta ilmastointi toimisi tyydyttävästi, sivuikkunat ja mahdollinen kattoluukku on pidettävä
kiinni.
HUOM
Ilmastointi voidaan kytkeä pois käytöstä,
mutta sen tulee olla käytössä, kun halutaan, että matkustamossa on mahdollisimman hyvä ilma ja etteivät ikkunat huuruunnu.
Huurua lasien sisäpinnalla
Lasien puhdistus vähentää huurtumista lasien
sisäpinnalla. Käyttäkää tavallista ikkunanpesuainetta.
Monisuodatin
Huolehtikaa siitä, että monisuodatin/siitepölysuodatin vaihdetaan säännöllisin välein. Volvo
suosittelee, että neuvottelette valtuutetun
Volvon teknisen palvelun kanssa.
Matkustamon puhaltimen toiminta
Kun moottori on sammutettuna (vaikka etäavain on asennossa I tai II), tuuletuspuhallin
kytkeytyy pois automaattisesti. Tämä tapahtuu akun purkautumisen välttämiseksi.
Puhaltimen aktivoimiseksi kääntäkää säädintä
ja asettakaa haluamanne nopeus.
ECC (elektroninen lämmitys ja
ilmastointi)
Todellinen lämpötila
Valittu lämpötila vastaa sitä fyysistä tuntemusta, jonka ilman virtausnopeus, ilmankosteus, auringon säteily yms. olosuhteet auton
sisällä ja sen ulkopuolella saavat aikaan.
Anturien sijainti
•
•
Aurinkoanturi on kojelaudan päällä.
Matkustamon lämpötila-anturi on lämmityslaitteen paneelin takana.
HUOM
Älkää peittäkö tai tukkiko antureita vaatteilla tai esineillä.
86
Kiihdyttäminen
Täyskaasukiihdytyksen yhteydessä ilmastointi
suljetaan tilapäisesti. Voitte tällöin pienen hetken ajan tuntea tilapäisen lämpötilan nousun.
Kondenssivesi
Lämpimällä säällä voi ilmastointilaitteesta tippua kondenssivettä auton alle. Tämä on normaalia.
Ilmastointilaitteen ohjausjärjestelmän tuulettamiseksi matkustamon puhallin voidaan käynnistää jopa 50 minuutin kuluttua auton sytytysvirran katkaisusta. Puhallin pysähtyy automaattisesti n. 15 minuutin kuluttua.
Polttoaineen säästö
EEC-lämmitys- ja tuuletuslaitteella säädellään
myös ilmastointia automaattisesti, ja sitä käytetään vain sen verran kuin matkustamon
jäähdyttäminen ja riittävä kosteudenpoisto
tuloilmasta edellyttävät. Näin säästetään polttoainetta enemmän kuin perinteisellä järjestelmällä, jossa ilmastointi jäähdyttää ilman aina
juuri jäätymisrajan yläpuolelle.
03 Ilmastointi
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
Ilmanjako
Kojelaudan ilmanvaihtosuuttimet
Tuuletussuuttimet ovipilarissa
Sisääntuleva ilma virtaa autoon useista eri
kohdissa olevista suuttimista.
0
G027064
G028577
G027043
03
Auki
Auki
Kiinni
Kiinni
Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa.
Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa.
1. Suunnatkaa uloimmat suuttimet sivulaseihin kosteuden poistamiseksi etusivulaseista.
2. Kylmä ilmasto: sulkekaa keskisuuttimet
parhaan mukavuuden ja huurteenpoiston
aikaansaamiseksi.
1. Suunnatkaa uloimmat suuttimet ikkunaan
huurun poistamiseksi takasivuikkunoista.
2. Suunnatkaa suuttimet sisäänpäin miellyttävän ilmanvaihdon saamiseksi takaistuimelle.
Muistakaa, että pikkulapset voivat olla herkkiä
ilmavirralle ja vedolle.
}}
87
03 Ilmastointi
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
Tuuletetut etuistuimet (Executive)
Mahdollisimman tehokkaan tuuletuksen saamiseksi:
–
Pitäkää
Istuinlämmitys takaistuimen
reunapaikoilla (Executive)
painettuna noin 2 sekuntia.
Tuuletuksen vähentäminen portaittain:
–
03
.
Etuistuimen tuuletuksen säädin.
Tuuletusjärjestelmä muodostuu istuinosassa
ja selkänojassa olevista puhaltimista, jotka
imevät ilmaa istuinverhoilun läpi. Jäähdytysvaikutus lisääntyy sen mukaan, mitä kylmempää matkustamon ilma on.
Tuuletusta säädetään käyttöpaneelissa etuistuinten sivulla olevasta säätimestä ja puhaltimen nopeudella on kolme porrasta.
Istuimen tuuletuksen käynnistäminen:
–
Painakaa lyhyesti
.
Tuuletuksen lisääminen portaittain:
–
Painakaa lyhyesti
.
Pitäkää
painettuna noin 2 sekuntia.
Tuuletusta voidaan käyttää samanaikaisesti
etuistuinten sähkölämmityksen kanssa. Toimintoa voidaan käyttää esim. poistamaan
kosteutta vaatteista.
G030976
G030244
–
88
Painakaa lyhyesti
Tuuletuksen sulkeminen:
Tuuletusjärjestelmä voidaan aktivoida moottorin ollessa käynnissä.
HUOM
Vedolle herkkien henkilöiden tulee käyttää
istuintuuletusta varovasti. Mukavuustasoa
I suositellaan pitkäaikaisessa käytössä.
TÄRKEÄÄ
Istuintuuletusta ei voi käynnistää, kun matkustamon lämpötila alittaa 5 °C. Näin vältetään istuimella istuvan kylmettyminen.
Takaistuimen lämmityksen painike päällä/pois.
Takaistuinten istuinlämmitystä käytetään painikesäätimellä edellä olevan kuvan mukaisesti. Takakeskikonsolin kummallakin puolella
on säädin ko. takaistuinta varten.
Istuimen lämmityksen käynnistäminen:
–
Painakaa -painiketta
> Symboli painikkeessa syttyy.
Lämmityksen sulkeminen:
–
Painakaa -painiketta
> Valo sammuu.
03 Ilmastointi
Automaattinen ilmastointilaite, ECC
Ohjauspaneeli
03
AC - Päällä/Pois (ON/OFF)
Sähkölämmitteiset etuistuimet
Uudelleenkierrätys/tunnistimella varustettu monitoimisuodatin*
Lämpötila, oikea puoli
Uudelleenkierrätys
AUTO
Ilmanjako
Sisälämpötilan tunnistin
Tuulilasin ja sivuikkunoiden huurteenpoisto
Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit
OFF: Pois. Kun huurteenpoistotoiminto aktivoidaan, kytkeytyy ilmastointi automaattisesti
päälle (voidaan sulkea AC-painikkeella).
2. Ilmanlaatujärjestelmä,
uudelleenkierrätys/monitoimisuodatin*
Lämpötila, vasen puoli
Puhallin
Puhallin, matkustamon takaosa*
Toiminnot
1. AC - Päällä/Pois (ON/OFF)
ON: Ilmastointi on päällä. Sitä ohjaa järjestelmän automatiikka. Näin jäähdytetään sisään
tuleva ilma ja kosteutta poistetaan.
Tietyissä autoissa on ns. monitoimisuodatin ja
ilmanlaatutunnistin. Kaasuja ja hiukkasia suodattava monitoimisuodatin vähentää hajujen
ja epäpuhtauksien määrää. Ilmanlaatutunnistin havaitsee, jos ulkoilmassa olevien epäpuhtauksien määrä lisääntyy. Tällöin sisäilman
laatujärjestelmä sulkee ilman sisäänoton ja
ilma alkaa kiertää uudelleen matkustamossa.
Matkustamon ilma puhdistetaan monitoimi}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
89
03 Ilmastointi
Automaattinen ilmastointilaite, ECC
suodattimessa myös uudelleenkierrätyksen
aikana.
Kun ilmanlaatutunnistin on kytkettynä, vihreä valo AUT palaa
painikkeessa.
03
Käyttö:
–
Painakaa AUTO ilmanlaatutunnistimen
aktivoimiseksi (normaali asetus).
Tai:
Vaihtakaa seuraavien kolmen toiminnon
välillä painamalla toistuvasti
:
•
valo MAN palaa: uudelleenkierrätys on
nyt kytkettynä.
•
Mikään valo ei pala. Uudelleenkierrätys
ei ole kytkettynä, jollei sitä tarvita jäähdytystä varten sään ollessa lämmin.
•
valo AUT palaa: ilmanlaatutunnistin on
nyt kytkettynä.
Muistakaa:
90
•
Ilmanlaatutunnistin on hyvä pitää aina
kytkettynä.
•
Kylmällä säällä sisäilman kierrätys on
rajoitettu lasien huurtumisen välttämiseksi.
•
Jos laseihin muodostuu kosteutta tai
huurretta, on ilmanlaatujärjestelmä kytkettävä pois.
•
Huurun muodostuessa on hyvä käyttää
tuulilasin, takalasin ja sivuikkunoiden
huurteenpoistotoimintoja.
•
Noudattakaa Volvon huolto-ohjelmassa
annettuja monitoimisuodattimen vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin epäpuhtaassa
ympäristössä saattaa monitoimisuodattimen vaihto olla tarpeen useammin.
3. Sisäilman kierrätys
Uudelleenkierrätys valitaan, kun halutaan
estää huonon ilman, pakokaasujen jne. pääsy
sisätiloihin. Matkustamon ilma kiertää uudelleen, ts. ulkopuolelta ei oteta autoon ilmaa
toiminnon ollessa aktivoituna.
Jos ilmaa kierrätetään uudelleen autossa,
saattaa jäätä ja huurretta muodostua laseihin
etenkin talviaikaan.
Ajastintoiminnolla (autoissa, joissa on monitoimisuodatin ja ilmanlaadun tunnistin, ei ole
ajastintoimintoa) ehkäistään jään ja huurun
muodostumisen sekä huonon ilman vaaraa.
Tehkää näin kytkeäksenne sen päälle:
1. Painakaa
yli 3 sekunnin ajan. Valo
vilkkuu 5 sekuntia. Ilmaa kierrätetään
uudelleen autossa 3-12 minuuttia riippuen
ulkolämpötilasta.
2. Joka kerta kun painatte
ajastintoiminto.
, aktivoituu
Jos haluatte kytkeä pois ajastintoiminnon:
–
Painakaa
uudelleen yli 3 sekuntia.
Valo palaa 5 sekuntia vahvistaen valintanne.
4. AUTO
AUTO-toiminto säätää lämmitystä ja ilmanvaihtoa siten, että valittu lämpötila saavutetaan. Automatiikka ohjaa lämmitystä, ilmastointia, ilmanlaatutunnistinta, puhaltimen
nopeutta, uudelleenkierrätystä ja ilmanjakoa.
Valittaessa yksi tai useampi manuaalinen toiminto muut toiminnot pysyvät automaattisessa ohjauksessa. Painettaessa AUTO-painiketta suljetaan kaikki manuaaliset asetukset.
03 Ilmastointi
Automaattinen ilmastointilaite, ECC
5. Ilmanjako
•
Ylimmäisen painikkeen ollessa sisäänpainettuna suuntautuu ilma laseihin
•
Keskipainikkeen ollessa painettuna suuntautuu ilma pään ja kehon korkeudelle
•
Alimman painikkeen ollessa painettuna
suuntautuu ilma jalkoihin
Painakaa AUTO, kun haluatte palata automaattiseen ilmanjakoon.
8. Sähkölämmitteinen takalasi ja
sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit
12. Puhallin
Käyttäkää tätä painiketta halutessanne saada
nopeasti kosteuden tai huurun pois takalasista ja ulkotaustapeileistä, katso sivu 62 saadaksenne lisätietoja tästä toiminnosta.
9. Sähkölämmitteiset etuistuimet
HUOM
Etuistuimen lämmitys kytketään näin:
6. Sisälämpötilan tunnistin
1. Painakaa kerran: Korkea lämpö - molemmat valot palavat.
Sisälämpötilan tunnistin tuntee matkustamossa vallitsevan lämpötilan.
2. Painakaa vielä kerran: Matala lämpö yksi valo palaa.
7. Tuulilasin ja sivuikkunan
huurteenpoisto
Käytetään huurun ja jään poistamiseen
nopeasti tuulilasilta ja sivuikkunoilta. Ilmaa
virtaa ikkunoille puhaltimen suurella nopeudella. Huurteenpoistopainikkeessa oleva valo
palaa, kun tämä toiminto on kytkettynä.
Kun toiminto valitaan, tapahtuu lisäksi seuraavaa, jotta matkustamon ilmasta poistetaan
mahdollisimman paljon kosteutta:
•
ilmastointi (AC) kytkeytyy automaattisesti
päälle (voidaan sulkea AC-painikkeella).
•
uudelleenkierrätys kytkeytyy automaattisesti pois.
Kääntäkää säädintä puhaltimen nopeuden
lisäämiseksi tai vähentämiseksi. Jos valitaan
AUTO, puhaltimen nopeutta säädetään automaattisesti. Aikaisemmin asetettu puhaltimen
nopeus kytketään pois.
3. Painakaa vielä kerran: Lämpö suljettu mikään valo ei pala.
Volvo suosittelee, että valtuutettu Volvon tekninen palvelu säätää lämpötilan.
10 ja 11. Lämpötilanvalitsin
Voitte kahden säätimen avulla asettaa lämpötilan kuljettajan puolelle ja matkustajan puolelle.
03
Jos säädintä on käännetty vastapäivään ja
puhaltimen ilmaisin näytössä on sammunut, puhallin ja ilmastointilaite ovat suljettuja.
13. Puhallin, matkustamon takaosa
(lisävaruste seitsemänpaikkaisissa
autoissa)
Kääntäkää säädintä puhaltimen nopeuden
nostamiseksi tai laskemiseksi. Tämä on voimassa vain, jos AC on valittu sekä etu- että
takamatkustamoon*. Painike takamatkustamoa varten on keskikonsolin katkaisinpaneelissa, katso sivu 60.
HUOM
Lämpiämistä/jäähtymistä ei voida nopeuttaa valitsemalla korkeampi/matalampi lämpötila kuin halutaan.
suljetaan,
Kun huurteenpoistotoiminto
ilmastointilaite palaa edellisiin asetuksiin.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
91
03 Ilmastointi
Polttoainekäyttöinen pysäköintilämmitin*
Yleistä lämmittimestä
tarkoitetaan tässä aikaa, jolloin auto on valmiiksi lämmitetty. Auton elektroniikka laskee
itse lämmityksen alkamisajan vallitsevan ulkolämpötilan mukaan.
Jos ulkolämpötila on yli 25 °C, lämmitystä ei
tapahdu. Kun lämpötila on -10 °C tai matalampi, pysäköintilämmittimen pisin toimintaaika on 60 minuuttia.
03
Jos pysäköintilämmitin ei käynnisty toistuvista
yrityksistä huolimatta, Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Ilmoitus esitetään näytössä.
RESET-painike
Ennen kuin pysäköintilämmitin voidaan ohjelmoida, sähköjärjestelmä pitää "herättää".
92
Ilmoitus näytössä
Kun asetukset AJASTIN 1, AJASTIN 2 ja
Suorakäynnistys aktivoidaan aktivoituvat,
Pysäköinti mäkeen
Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen,
sen tulee olla etupää alaspäin, jotta polttoaineen syöttö pysäköintilämmittimeen varmistetaan.
Tämä tehdään:
painamalla READ-painiketta tai
aktivoimalla kaukovalot tai
kääntäkää etäavain asentoon I.
Tarkastakaa näytöstä, että pysäköintilämmitin on suljettu. (Kun pysäköintilämmitin
on toiminnassa, esitetään näytössä
PNESTELÄM ON.)
Kun poistutte autosta, saatte ilmoituksen,
missä tilassa laitteenne on. Ilmoitus sammuu,
kun auto lukitaan ulkopuolelta etäavaimella.
Säätöpyörä
Pysäköintilämmitin voidaan käynnistää heti tai
sille voidaan ajastaa kaksi eri käynnistysaikaa,
AJASTIN 1 ja AJASTIN 2. Käynnistysajalla
Sammuttakaa pysäköintilämmitin ennen
tankkauksen aloittamista. Maahan valunut
polttoaine voi syttyä palamaan.
palaa keltainen varoitussymboli mittaristossa
ja selventävä teksti esitetään näytössä.
READ-painike
•
•
•
VAROITUS
Auton pitää olla ulkona, kun pysäköintilämmitintä käytetään.
Varoitustarra säiliön luukussa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Ilmastointi
Polttoainekäyttöinen pysäköintilämmitin*
Kello/ajastin
1. Painakaa READ.
Lämmittimen välitön poiskytkeminen
Jos kello asetetaan uudelleen aikaan lämmittimen ajastimien ohjelmoinnin jälkeen, valitut
ajastinajat nollataan.
2. Askeltakaa tekstiin AJASTIN PNLÄMM.
1 tai 2 säätöpyörällä. Teksti PÄÄLLÄ vilkkuu näytössä.
1. Askeltakaa säätöpyörällä, kunnes
SUORAKÄYNNISTYS esitetään näytössä.
AJASTIMEN asettaminen
3. Painakaa RESET. Teksti POIS esitetään
kiinteänä ja pysäköintilämmitin sammutetaan.
2. Painakaa RESET päästäksenne vaihtoehtoon PÄÄLLÄ tai POIS.
Turvallisuussyistä voidaan ajastimeen ohjelmoida vain lähimmän vuorokauden aikoja, ei
useampien vuorokausien.
1. Askeltakaa säätöpyörän avulla, kunnes
AJASTIN 1 tai 2 esitetään näytössä.
2. Painakaa kevyesti RESET päästäksenne
vilkkuvaan tuntiasetukseen.
3. Valitkaa säätöpyörällä haluamanne tunnit.
4. Painakaa kevyesti RESET päästäksenne
minuuttiasetukseen.
5. Valitkaa säätöpyörällä haluamaanne
minuutit.
6. Vahvistakaa asetus painamalla kevyesti
RESET.
3. Valitkaa POIS.
03
HUOM
Lämmittimen välitön käynnistys
1. Askeltakaa säätöpyörällä, kunnes
SUORAKÄYNNISTYS esitetään näytössä.
2. Painakaa RESET päästäksenne vaihtoehtoihin PÄÄLLÄ tai POIS.
3. Valitkaa PÄÄLLÄ.
Pysäköintilämmitin on nyt aktivoituna
60 minuuttia. Matkustamon lämmitys alkaa
heti, kun moottorin jäähdytysneste on saavuttanut lämpötilan 30 °C.
Auto voidaan käynnistää ja sillä voidaan
ajaa pysäköintilämmittimen ollessa vielä
käynnissä.
Akku ja polttoaine
Jos akun varaus ei ole riittävä tai jos polttoainetta on säiliössä liian vähän, pysäköintilämmitin kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Ilmoitus esitetään näytössä. Vahvistakaa
ilmoitus painamalla READ.
7. Painakaa RESET ajastimen aktivoimiseksi.
Ajastinkäynnistetyn lämmittimen
sammuttaminen
Lämmitin voidaan sammuttaa manuaalisesti,
ennen kuin ajastintoiminto tekee sen, toimimalla seuraavasti:
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
93
03 Ilmastointi
Polttoainekäyttöinen pysäköintilämmitin*
TÄRKEÄÄ
03
Usein toistuva pysäköintilämmittimen
käyttö yhdistettynä lyhyisiin ajomatkoihin
johtaa akun purkautumiseen, josta seuraa
käynnistymisvaikeuksia. Varmistaaksenne,
että akkuun latautuu yhtä paljon energiaa
kuin mitä pysäköintilämmitin käyttää, täytyy autolla ajaa yhtä kauan kuin lämmitintä
käytetään, jos lämmitin on säännöllisesti
käytössä. Lämmitintä käytetään enintään
60 minuuttia kullakin kerralla.
Lisälämmitin (diesel)*
Kylmällä säällä voidaan tarvita lisälämmittimen antamaa ylimääräistä lämpöä oikean
lämpötilan saavuttamiseksi matkustamossa.
Lisälämmitin käynnistyy automaattisesti, kun
lisälämpöä tarvitaan, jos moottori on käynnissä. Se suljetaan automaattisesti, kun oikea
lämpötila on saavutettu tai moottori sammutetaan.
94
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Ilmastointi
03
95
Etuistuimet.............................................................................................. 98
Etuistuimet - Executive ........................................................................ 101
Matkustamon valaistus......................................................................... 102
Säilytyspaikat matkustamossa............................................................. 104
Säilytyspaikat matkustamossa - Executive ......................................... 109
Takaistuin.............................................................................................. 110
Kuormaus.............................................................................................. 112
Tavaratila............................................................................................... 113
96
SISUSTUS
04 Sisustus
Etuistuimet
Istuma-asento
Ristiseläntuen muuttaminen1, kääntäkää
säätöpyörää.
Etuistuimen selkänojan kääntäminen*
Selkänojan kallistuksen säätö: kiertäkää
säätöpyörää.
Sähkökäyttöisen istuimen* käyttöpaneeli.
VAROITUS
Säätäkää kuljettajan istuimen asento
ennen ajoon lähtöä, ei koskaan ajon
aikana.
04
Kuljettajan ja matkustajan istuimet voidaan
säätää parhaaseen istuma- ja ajoasentoon.
Eteen-/taaksepäin, nostakaa kahvaa
oikean etäisyyden säätämiseksi ohjauspyörään ja polkimiin. Tarkastakaa, että
istuin lukkiutuu paikalleen, kun säätöä on
muutettu.
Istuintyynyn etureunan nostaminen/laskeminen, pumpatkaa ylös/alas (kuljettajan ja
matkustajan puoli*).
Istuimen nostaminen/laskeminen, pumpatkaa ylös/alas (kuljettajan ja matkustajan puoli*).
1
98
Koskee myös sähkökäyttöistä istuinta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G014805
G027960
Varmistakaa, että istuin on lukkiutunut.
Etumatkustajan istuimen selkänoja voidaan
kallistaa eteen pitkän tavaran kuormausta
varten.
1. Siirtäkää istuin mahdollisimman taakse.
2. Asettakaa selkänoja pystysuoraan asentoon 90 astetta.
3. Nostakaa selkänojan takasivulla olevia
salpoja ja kääntäkää selkänoja samalla
eteen.
4. Työntäkää istuin eteen siten, että niskatuki "lukkiutuu" käsinekotelon alle.
04 Sisustus
Etuistuimet
Kääntäminen ylös tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä.
Sähkökäyttöinen istuin*
istuinta käytetään uudelleen. Vain yhtä istuimen säädöistä voidaan tehdä kerrallaan.
VAROITUS
Muistitoiminto*
Tarttukaa selkänojaan ja varmistautukaa
henkilövahinkojen välttämiseksi mahdollisen kovan jarrutuksen tai onnettomuuden
yhteydessä, että se on kunnolla lukittu ylös
kääntämisen jälkeen.
04
Lisämatot*
Volvolta voitte ostaa juuri Teidän autoonne
valmistettuja lisämattoja.
VAROITUS
Tarkastakaa ennen ajoon lähtöä, että kuljettajan paikalla oleva suojamatto on painettu kunnolla alas ja kiinnitetty nuppeihin,
ettei se jää puristuksiin polkimien luona ja
alla.
Istuimen säätö voidaan tehdä tietty aika sen
jälkeen, kun oven lukitus on avattu etäavaimella, vaikka avainta ei ole asetettu virtalukkoon. Istuinta voidaan säätää aina jännitetilassa I tai II.
Muistitoiminnon painikkeet.
Asetuksen tallentaminen
Istuintyynyn etureuna ylös/alas
1. Säätäkää istuin.
Istuin eteen-/taaksepäin
Istuin ylös/alas
2. Pitäkää painiketta MEM painettuna
samanaikaisesti, kun painiketta 1, 2 tai 3
painetaan.
Selkänojan kaltevuus
Tallennetun asetuksen käyttäminen
Ylikuormitussuoja laukeaa, jos toinen istuimista juuttuu. Jos näin tapahtuu, katkaiskaa
virta ja odottakaa lyhyt hetki ennen kuin
Painakaa yhtä muistipainikkeista 1-3, kunnes
istuin pysähtyy. Jos painike vapautetaan,
istuimen liike keskeytyy.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
99
04 Sisustus
Etuistuimet
Avainmuisti etäavaimessa
Kaikkia etäavaimia voi käyttää eri kuljettaja
kuljettajan istuimen ja ulkotaustapeilien asetusten2 tallentamiseksi. Menetelkää näin:
•
•
04
•
Asettakaa istuin haluamaanne asentoon.
Lukitkaa auto painamalla tavallisesti käyttämässänne etäavaimessa olevaa lukkonuppia. Tämä tallentaa istuimen ja taustapeilien asennot etäavaimen muistiin3.
VAROITUS
Puristumisvaara. Katsokaa, etteivät lapset
leiki säätimillä.
Tarkastakaa, ettei istuimen edessä, takana
tai alla ole mitään säätöä tehtäessä.
Varmistakaa, ettei kukaan takamatkustajista voi jäädä puristuksiin.
Avatkaa auton lukitus (painamalla lukituksen avauspainiketta samassa etäavaimessa) ja avatkaa kuljettajan ovi. Kuljettajan istuin ja taustapeilit asettuvat automaattisesti asentoihin, jotka on tallennettu etäavaimen muistiin (jos istuinta on
liikutettu sen jälkeen, kun lukitsitte auton).
Hätäpysäytys
Jos istuin alkaa liikkua vahingossa, painakaa
jotakin istuimen asetus- tai muistipainikkeista,
niin istuin pysähtyy.
2
3
100
Vain, jos autossa on sähkökäyttöinen istuin, joka on varustettu muistilla, ja sähköisesti sisään käännettävät taustapeilit.
Tämä asetus ei vaikuta niihin asetuksiin, jotka on tallennettu sähkökäyttöisen istuimen muistitoiminnolla.
04 Sisustus
Etuistuimet - Executive
Mukavuusistuimet edessä
Hieronta
Ristiselän tuen säätö
Hieronta
Ristiselän tuki
Hieronnan käynnistyspainike.
Kova hieronta
Pehmeä hieronta
Kummankin etuistuimen selkänojassa on hierontatoiminto. Hieronnan tekevät ilmatyynyt,
jotka voivat hieroa joko kovalla tai pehmeällä
asetuksella. Kun asetus on valittu, hieronta
tapahtuu seuraavassa järjestyksessä: hieronta
6 minuuttia - tauko 4 minuuttia - hieronta 6
minuuttia jne.
Kun painike on keskiasennossa tai etäavain
asennossa 0, hieronta ei ole käytössä.
G030229
G030180
G030183
04
Ristiselän tuen säätöpainike.
Ristiselän tuki säädetään samoilla ilmatyynyillä, joita käytetään hierontaan. Säätö voidaan tehdä portaattomasti sekä syvyys- että
pystysuunnassa käyttöpainikkeen avulla, ks.
yllä oleva kuva.
Ristiselän tukea voidaan säätää, kun hieronta
ei ole käytössä.
Ristiselän tuen säätö jää muistiin, kun hieronta keskeytetään tai ilmatyynyjen paine on
alentunut, esim. pitempiaikaisen pysäköinnin
jälkeen.
101
04 Sisustus
Matkustamon valaistus
Lukuvalot ja matkustamovalaistus
ollessa käynnissä. Valaistus voidaan myös
aktivoida 10 minuutin kuluessa siitä, kun:
•
moottori on sammutettu ja jännite on
tilassa 0
•
auton lukitus on avattu, mutta moottoria
ei ole käynnistetty
Kattovalaistus takana
Sen jälkeen se sammuu automaattisesti.
Kattovalaistus edessä
G026960
G027153
Lukuvalot edessä sytytetään tai sammutetaan
painamalla ko. painiketta kattokonsolissa.
04
Säätimet kattokonsolissa etumaisia lukuvaloja ja
matkustamovalaistusta varten.
Lukuvalo vasemmalla edessä
Matkustamon valaistus
Lukuvalo oikealla edessä
Matkustamon valaistus1 sytytetään painamalla lyhyesti painiketta (2), samalla aktivoidaan valaistusautomatiikka, katso sivu 103.
Matkustamon valaistus sammutetaan painamalla lyhyesti painiketta (2).
Kaikki valaistus matkustamossa voidaan
sytyttää jännitetiloissa I ja II sekä moottorin
1
102
Autoonnousuvalot noudattavat matkustamovalaistusta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Lukuvalot takana
Vasen lukuvalo takana, päällä/pois
Lukuvalo, oikea takana, päällä/pois
Valot sytytetään tai sammutetaan painamalla
ko. painiketta.
Seitsemänpaikkaisessa autossa on lukuvalot
myös kolmatta istuinriviä varten.
Autoonnousuvalaistus
Autoonnousuvalaistus (ja matkustamovalaistus) syttyy ja sammuu, kun sivuovi avataan tai
suljetaan.
04 Sisustus
Matkustamon valaistus
Kuormatilan valaistus
Valo syttyy automaattisesti, kun kansi nostetaan ylös.
Kuormatilassa on valo takaluukun sisäpuolella.
Takimmainen valo matkustamossa ja takaluukussa oleva valo syttyvät ja sammuvat, kun
takaluukku avataan tai suljetaan.
Käsinekotelon valo
Valaistusautomatiikka
Automatiikka voidaan kytkeä pois pitämällä
painiketta (2), katso sivu 102, painettuna
kauemmin kuin 3 sekuntia. Painikkeen lyhyt
painallus kytkee automatiikan takaisin päälle.
Käsinekotelon valo syttyy ja sammuu, kun
luukku avataan tai suljetaan.
Automatiikan ollessa aktivoituna syttyy matkustamovalaistus automaattisesti2 ja palaa
30 sekuntia, jos:
Meikkipeili*
•
auton lukitus avataan avaimella tai etäavaimella
•
moottori on sammutettu ja avain käännetty asentoon 0.
04
Matkustamovalaistus syttyy ja palaa
10 minuuttia, jos jokin ovista on auki ja matkustamovalaistusta ei ole kytketty pois toiminnasta.
Matkustamon valaistus sammuu, kun:
G027045
•
•
2
moottori käynnistyy
auto lukitaan avaimella tai etäavaimella.
Ohjelmoidut ajat, 30 sekuntia ja 10 minuuttia,
voidaan muuttaa Volvon teknisessä palvelussa.
Toiminto riippuu valoisuudesta ja aktivoitu vain, kun on pimeää.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
103
04 Sisustus
Säilytyspaikat matkustamossa
Säilytystilat
04
104
04 Sisustus
Säilytyspaikat matkustamossa
Säilytyslokero kolmannella istuinrivillä
Kynäkotelo
Käsinekotelo
Säilytyslokero ja mukinpidin
Pääsylipunpidin
Käsinekotelo
Säilytyspaikka keskikonsolissa
Mukinpidin takaistuimen matkustajille
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
Säilytystasku (myös etuistuinten istuintyynyjen etureunassa)
L E CTOR
SE
SOUND
ENTER
04
EXIT
G027030
VAROITUS
Keskikonsolissa on lokero kynille.
80
G027025
MENU
Kassinpidin
Huolehtikaa siitä, ettei kovia, teräviä tai
painavia esineitä kuljeteta sellaisella
tavalla, että ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja voimakkaassa jarrutuksessa.
AIRBAG
MY KEY
Käsinekotelossa voitte säilyttää esim. auton
käyttöopasta, karttoja, kyniä ja luottokortteja.
Kiinnittäkää aina isot ja painavat esineet
turvavyöllä tai kuormankiinnityshihnoilla.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
105
04 Sisustus
Säilytyspaikat matkustamossa
Takinpidin
Tuhkakuppi takaistuimen
matkustajille*
Mukinpidin/pullonpidin takaistuimen
matkustajille
Takinpidin on tarkoitettu vain kevyehköille
vaatteille.
Avatkaa tuhkakuppi vetämällä luukun yläreunasta ulospäin.
Tyhjennys:
1. Avatkaa tuhkakuppi.
2. Painakaa kantta alaspäin ja kallistakaa
taaksepäin.
3. Nostakaa sitten se ulos.
106
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G027063
G027018
G027028
04
Vetäkää sisäosan alareunasta avausta varten.
Mukinpitimen sisäosa voidaan irrottaa:
–
Irrottakaa molemmat pitimet, jolloin tilaan
sopii isoja pulloja.
04 Sisustus
Säilytyspaikat matkustamossa
Säilytyslokero ja mukinpitimet
(seitsemänpaikkainen auto)
Säilytyspaikka keskikonsolissa
Mukinpidin
Säilytyslokerossa voidaan säilyttää esim. cdlevyjä ja kirjoja.
Keskikonsolissa on laskutaso esim. ruokaa ja
juomia varten. Kyynärnoja voidaan kääntää
taaksepäin, jolloin se toimii takamatkustajien
"pöytänä".
Laskutason alla on säilytyslokero esim. CDlevyille.
G027020
G027019
G027040
04
Mukinpitimet etumatkustajia varten.
Tuhkakuppi*
–
Tuhkakuppi tyhjennetään nostamalla pois
sen sisäosa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
107
04 Sisustus
Säilytyspaikat matkustamossa
Säilytyslokero kolmannella istuinrivillä
(seitsemänpaikkainen auto)
G027026
04
Säilytyslokeroissa voidaan säilyttää kyniä ja
erilaisia pikkutavaroita.
108
04 Sisustus
Säilytyspaikat matkustamossa - Executive
Kylmälaatikko
G027068
04
Etuistuimen ylös nostettavan kyynärnojan alla
on kylmälaatikko. Säätäkää viilennystasoa
painikkeella (ks. kuvaa). Laatikko toimii moottorin käydessä tai avaimen asennossa II.
VAROITUS
Säilyttäkää pulloja kylmälaatikossa hyvin
suljettuina ja katsokaa, että luukku on
kiinni matkan aikana.
109
04 Sisustus
Takaistuin
Takaistuimet - toinen istuinrivi
(seitsemänpaikkainen auto)
Siirrettävä istuin
(seitsemänpaikkainen auto)
Selkänojan eteen kallistus autoon
astumisen helpottamiseksi
Toisen istuinrivin keski-istuinta voidaan siirtää
pitemmälle eteen kuin muita istuimia. Tuolin
ollessa eteensiirretyssä asennossa ovat integroidussa lastentyynyssä istuva lapsi ja etuistuimella istujat paremmin yhteydessä keskenään.
Keskikonsolin takaosan poistaminen
G028445
04
Nostakaa kahvasta (1) ylöspäin ja työntäkää
samalla istuinta eteenpäin. Toimikaa päinvastaisessa järjestyksessä istuimen siirtämiseksi
takaisin alkuperäiseen asentoonsa.
Istuimen säätö pituussuunnassa
Nostakaa sankaa (2) istuimen siirtämiseksi
eteen- tai taaksepäin.
110
Nostakaa sankaa (1) istuimen siirtämiseksi
eteen- tai taaksepäin.
Jotta toisen istuinrivin keski-istuinta voitaisiin
työntää eteenpäin, on keskikonsoli poistettava.
1. Poistakaa keskikonsolin takaosa vetämällä salpaa suoraan ulos, yllä olevan
kuvan mukaan.
2. Nostakaa sitten konsoli pois.
04 Sisustus
Takaistuin
Niskatuet takaistuimessa - keskiistuin
VAROITUS
Matalinta asentoa käytetään vain, kun
istuimen selkänoja käännetään alas tai kun
kukaan ei istu tällä paikalla.
Toisen ja kolmannen rivin istuinten ylös
kääntämisen jälkeen pitää varmistaa, että
istuinten selkänojat ovat lukkiutuneet.
Muutoin voi istuinten suojajärjestelmä
jäädä toimimattomaksi.
HUOM
04
G027015
Niskatukea ei voi poistaa kokonaan.
Keskipaikan niskatuki voidaan säätää neljään
korkeusasentoon. Työntäkää niskatukea tarpeen mukaan ylöspäin.
–
Suojan saamiseksi uudelleen alas pitää
painaa oikean putken yhteydessä olevaa
painiketta samalla, kun niskasuojaa painetaan varovasti alas. Ks. kuvaa.
111
04 Sisustus
Kuormaus
Yleistä
Kuormankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa. Matkustajien painon summa ja
kaikki lisävarusteet rajoittavat auton kuormankuljetuskykyä vastaavalla määrällä. Perusteelliset tiedot painoista, katso sivu 286.
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijoituksen mukaan.
04
Kattokuorma
Taakkatelineiden käyttö
Auton vaurioitumisen välttämiseksi ja mahdollisimman hyvän turvallisuuden saavuttamiseksi matkan aikana suositellaan Volvon
kehittämien taakkatelineiden käyttöä.
Noudattakaa tarkoin taakkatelineen mukana
toimitettua asennusohjetta.
112
•
Tarkastakaa säännöllisesti, että taakkatelineet ja kuorma ovat kunnolla kiinni. Sitokaa kuorma hyvin kuormaliinalla.
•
Jakakaa kuorma tasaisesti taakkatelineille. Asettakaa painavin kuorma alimmaiseksi.
•
Auton otsapinta-ala ja polttoaineenkulutus kasvavat kuorman koon myötä.
•
Ajakaa pehmeästi. Välttäkää voimakkaita
kiihdytyksiä, kovia jarrutuksia ja kovaa
kaarreajoa.
VAROITUS
Katolle saa kuormata enintään 100 kg,
mukaan lukien taakkatelineet ja mahdollinen suksilaatikko. Auton painopiste ja ajoominaisuudet muuttuvat kuormattaessa
katolle.
04 Sisustus
Tavaratila
Kuormatilan pidentäminen – istuinrivi
2
TÄRKEÄÄ
3. Vapauttakaa salpa (1) ja kääntäkää selkänoja eteen. Painakaa selkänojaa sen lukitsemiseksi ala-asentoon.
VAROITUS
Kun selkänoja käännetään, ei takaistuimella saa olla mitään esineitä. Myöskään
turvavyöt eivät saa olla kytkettyinä. Muutoin on olemassa vaara, että takaistuimen
verhoilulle aiheutuu vaurioita.
Turvallisuussyistä ei kolmannella istuinrivillä saa istua ketään matkustajia, jos toisen istuinrivin reunapaikkojen niskatuet
ovat alaslaskettuina.
TÄRKEÄÄ
Kun selkänoja käännetään, ei takaistuimella saa olla mitään esineitä. Myöskään
turvavyöt eivät saa olla kytkettyinä. Muutoin on olemassa vaara, että takaistuimen
verhoilulle aiheutuu vaurioita.
Työntäkää toinen istuinrivi etumaiseen asentoonsa – katso sivu 98.
Kuormatilan pidentäminen – istuinrivi
31
Nostakaa kahvasta ylöspäin.
04
Työntäkää istuintyyny takimmaiseen
asentoonsa. Kääntäkää kuormankiinnityssilmukat sisään oikealla ja vasemmalla
puolella niin, etteivät ne vaurioidu, kun
selkänojat kaadetaan eteen.
Kääntäkää selkänoja eteen. (Niskatuki
laskeutuu automaattisesti, kun selkänoja
käännetään eteen.)
Istuinrivin 3 palauttaminen
1. Asettakaa istuimet takimmaiseen asentoon1.
2. Laskekaa alas niskatuet.
1
Vain 7-paikkainen auto
G027016
G027022
1. Nostakaa selkänoja normaaliasentoon.
2. Tarttukaa silmukkaan ja vetäkää istuintyynystä, kunnes kuuluu naksahtava ääni.
3. Kääntäkää niskasuoja ylös.
> Istuinta voidaan nyt käyttää.
}}
113
04 Sisustus
Tavaratila
Yleistä
Huomatkaa, että 20 kg painava esine vastaa
50 km/h:n nopeudella tapahtuvassa törmäyksessä 1000 kg:n törmäyspainoa.
Takaluukun avaaminen
Tietoja takaluukun avaamisesta – katso
sivu 126.
Huomioikaa kuormatessanne seuraavaa:
Tavaratilan kuormaaminen
G027031
04
Turvavyöt ja turvatyynyt antavat kuljettajalle ja
etumatkustajalle hyvän suojan, etenkin edestä
päin sattuvissa törmäyksissä. On tärkeätä
suojautua myös takaapäin tulevilta vahingoilta. Ottakaa kuormatessanne huomioon,
että riittämättömästi kiinnitetyt ja väärin kuormatut esineet tavaratilassa voivat siirtyä törmäyksessä tai äkillisessä jarrutuksessa eteenpäin suurella nopeudella ja voimalla ja aiheuttaa vakavia vahinkoja.
114
•
Älkää panko liian raskasta kuormaa etuistuimia vasten. Tällöin alaslaskettuun selkänojaan kohdistuu turhan suuri kuormitus.
•
•
Sijoittakaa kuorma selkänojaa vasten.
•
Asettakaa leveät tavarat selkänojan
molempia puolia vasten.
•
Pankaa terävien kulmien suojaksi jotakin
pehmeätä.
•
Kiinnittäkää kuorma kiinnitysnauhoilla
auton kuormankiinnityssilmukoihin.
•
Älkää kuormatko koskaan selkänojan yläpuolelle käyttämättä suojaverkkoa.
Asettakaa raskaat tavarat mahdollisimman alas.
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat sen toimintapainon kuormituksen raskauden
mukaan.
VAROITUS
Älkää koskaan kuormatko selkänojan yläpuolelle! Jos teette niin, kuorma voi lentää
eteenpäin äkillisessä jarrutuksessa tai törmäyksessä ja aiheuttaa vakavia vammoja
itsellenne tai muille matkustajille. Muistakaa myös aina sitoa kuorma kunnolla
kiinni.
Takaistuimen selkänojan ollessa alaslaskettuna ei autoa saa kuormata korkeammalle kuin 50 mm takamatkustajan ikkunan yläreunan alapuolelle. Jättäkää myös
10 cm tilaa ikkunoiden sisäpuolelle. Muuten voi auton sisäkattoon asennetun turvaverhon suojatoiminta häiriintyä.
Kiinnittäkää kuorma aina hyvin. Muuten se
voi lentää eteenpäin äkkinäisessä jarrutuksessa ja vahingoittaa matkustajia.
Pysäyttäkää moottori ja kytkekää seisontajarru, kun kuormaatte tai poistatte pitkiä
tavaroita! Muuten on mahdollista, että
tavara osuu vaihteenvalitsimeen tai vaihdevipuun siirtäen sen johonkin ajoasentoon,
jolloin auto voi lähteä liikkeelle.
04 Sisustus
Tavaratila
Suojaverkko
Suojaverkon kiinnitys
Koskee vain seitsemänpaikkaista autoa:
1. Varmistakaa, että verkko on sivupaneelin
kyynärnojan edessä kiristettäessä.
2. Kiristäkää suojaverkko vetonauhoilla.
Suojaverkon taittaminen kokoon
G027058
04
Suojaverkko estää tavaroita ja kuormaa siirtymästä eteenpäin matkustamossa voimakkaissa jarrutuksissa.
Verkko on valmistettu vahvasta nailonkudoksesta ja se voidaan kiinnittää kahdella eri
tavalla:
•
•
Takaistuimen selkänojan taakse
Etuistuimien taakse, jos takaistuin on
alaslaskettuna.
Jos autossa on näkösuoja, nostakaa se pois
ennen suojaverkon kiinnittämistä.
1. Kiinnittäkää ylempi tanko etummaiseen
tai takimmaiseen kattokiinnikkeeseen.
2. Kiinnittäkää tangon toinen pää vastakkaisella puolella olevaan kattokiinnikkeeseen.
3. Kiristäkää suojaverkon vetonauha kiinni
lattiassa oleviin silmukoihin, kun verkko
on kiinnitetty taempiin kattokiinnikkeisiin.
Suojaverkko voidaan taittaa ja asettaa tavaratilan lattian alle (viisipaikkainen auto).
–
Painakaa kuormaverkon saranoissa olevia
nuppeja (1) saranoiden vapauttamiseksi ja
taittakaa verkko kokoon.
4. Käyttäkää istuimen liukukiskossa olevia
silmukoita, kun verkko on kiinnitetty etumaisiin kattokiinnikkeisiin.
}}
115
04 Sisustus
Tavaratila
Kiinnittäkää suojaritilä näin:
VAROITUS
On välttämätöntä varmistua, että suojaverkon ylemmät kiinnikkeet ovat oikein asennettuina ja että vetonauha on lujasti kiinnitettynä.
1. Nostakaa suojaritilä sisään takaluukusta
tai jommasta kummasta takasivuovesta
(laskekaa tällöin toinen istuinrivi alas
ensin).
Vioittunutta verkkoa ei saa käyttää.
2. Asettakaa suojaritilän toinen kiinnike toisen istuinrivin takana sivuoven yläpuolella
olevaan vastaavaan kiinnikkeeseen.
Teräksinen suojaritilä*
5. Asettakaa kiinnityssanka alhaalta käsin
suojaritilän alakiinnikkeen läpi kuvan
mukaan.
6. Kiinnittäkää kiinnityssangan jousi ja kiertäkää nuppi paikalleen.
7. Kiinnittäkää kiinnityssangan koukku kuormankiinnityssilmukkaan ja kiristäkää säädintä, kunnes kiinnityssanka tarttuu kuormankiinnityssilmukkaan.
8. Tehkää samoin toisella puolella.
04
9. Kiristäkää molempia kiinnityssankoja vuorotellen vähän kerrallaan.
10. Asettakaa suojahatut nuppien yläpuolella
oleviin kierteisiin.
G027056
G027057
VAROITUS
Tavaratilan suojaritilä estää kuormaa tai kotieläimiä siirtymästä eteenpäin matkustamossa
voimakkaissa jarrutuksissa.
Suojaritilä on turvallisuussyistä aina kiinnitettävä ja varmistettava oikealla tavalla.
116
3. Asettakaa suojaritilän kiinnike kiinnikkeen
etummaiseen asentoon.
4. Asettakaa suojaritilän toinen kiinnike toisen sivuoven yläpuolella olevaan vastaavaan kiinnikkeeseen ja siirtäkää se etummaiseen asentoon.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Koskee seitsemänpaikkaista autoa: Turvallisuussyistä ei kolmannella istuinrivillä saa
istua ketään matkustajia, jos tavaratilan
ritilä on sijoitettu toisen istuinrivin taakse.
04 Sisustus
Tavaratila
Sähköliitäntä kuormatilassa
HUOM
Huomatkaa, että sähköliitännän käyttö
moottorin ollessa sammutettuna aiheutaa
vaaran auton käynnistysakun tyhjenemisestä.
HUOM
Tilapäisen renkaanpaikkauksen kompressori on Volvon testaama ja hyväksymä.
Tietoja Volvon suositteleman tilapäisen
renkaanpaikkauksen (TMK) käytöstä, katso
sivu 188.
Näkösuoja*
Vetäkää suojapeite rullalta taaksepäin matkatavaroiden peitteeksi ja kiinnittäkää se tavaratilan takatolpissa oleviin kiinnityskohtiin.
Näkösuojan poistaminen
Painakaa näkösuojan päätykappaletta sisäänpäin, vetäkää ylöspäin ja irrottakaa se. Kiinnittäessänne näkösuojaa painakaa sen päätykappaleet pitimiin.
VAROITUS
Älkää panko mitään tavaroita näkösuojan
päälle. Ne voivat vahingoittaa matkustajia
esim. äkillisen jarrutuksen tai väistöliikkeiden yhteydessä.
04
Kääntäkää kansi alas, kun haluatte käyttää
pistorasiaa. Pistorasia toimii riippumatta siitä,
onko sytytys kytkettynä vai ei.
Jos sytytysvirta katkaistaan ja liitäntään on
kytketty kuluttaja, joka ottaa virtaa enemmän
kuin 0,1 A, tulee näyttöön varoitusilmoitus.
TÄRKEÄÄ
Suurin virranotto on 10 A (120 W).
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
117
04 Sisustus
Tavaratila
Kassinpidin*
Kuormatilan lokero, sisältö
Avatkaa lokero kuormatilan lattiassa
(viisipaikkainen auto)
–
Nostakaa kuormatilan lattiassa oleva
luukku ylös.
Jos auto on varustettu ostoskassin pitimellä:
–
Nostakaa luukku, avatkaa kassinpitimen
siteet.
Avatkaa lokero kuormatilan lattiassa
(seitsemänpaikkainen auto)
04
–
Nostakaa luukku ylös.
Jos auto on varustettu ostoskassin pitimellä:
–
Kääntäkää luukku ylös kuormatilassa. Ripustakaa tai kiinnittäkää ostoskassit nauhan tai
pitimen avulla.
Ensiapulaukun paikka viisipaikkaisessa
autossa.
Ensiapulaukun paikka seitsemänpaikkaisessa autossa.
Tavaratilan lattian alla on seuraavaa:
•
•
•
•
Varoituskolmio*
Työkalupussi
Ensiapulaukku*
Nosturi (vaihtoehtoinen paikka)
HUOM
Tietyissä ensiapulaukun tuotteissa on
"parasta ennen" -päiväys, nämä tulee vaihtaa ennen kuin tämä päiväys on ohitettu.
118
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kääntäkää ylempi luukku ylös, avatkaa
mahdollisen kassinpitimen siteet ja kääntäkää alempi luukku ylös.
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, ettette sijoita mitään tilaan,
johon tyynyt käännetään. Tyynyt ja istuinmekanismit voivat vaurioitua.
04 Sisustus
04
119
Etäavain - avain kauko-ohjaimineen.....................................................
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen..................................................
Lapsilukko.............................................................................................
Hälytys*.................................................................................................
120
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
122
124
128
129
LUKOT JA HÄLYTIN
05 Lukot ja hälytin
Etäavain - avain kauko-ohjaimineen
Avaimet - Elektroninen
käynnistyksenesto
Korkeintaan kuusi etäavainta voidaan ohjelmoida ja käyttää yhtä autoa kohden.
Etäavaintoiminnot
Elektroninen käynnistyksenestin
Avaimet on varustettu koodatulla lastulla.
Koodin pitää täsmätä virtalukossa olevan lukijan kanssa. Auto voidaan käynnistää vain, jos
käytetään oikealla koodilla varustettua oikeaa
avainta.
HUOM
05
Avaimen kadottaminen
Jos kadotatte jonkin etäavaimistanne, suosittelemme, että otatte kaikki muut auton avaimet mukaanne Volvon tekniseen palveluun.
Varastamisen estämiseksi pitää hävinneen
avaimen koodi hävittää järjestelmästä. Muut
avaimet on samalla koodattava uudelleen järjestelmään.
Avainliuskojen ainutlaatuiset koodit ovat valtuutetuilla Volvon teknisillä palveluilla, joita
suositellaan tilattaessa uusia avainliuskoja.
122
Käynnistysavaimet ja elektroninen
käynnistyksenesto
Etäavain ei saa riippua muiden avainten tai
metalliesineiden kanssa samassa avainnipussa. Elektroninen käynnistyksenesto voi
tällöin aktivoitua vahingossa eikä autoa voi
käynnistää.
G027013
Etäavain. Pääavain käy kaikkiin lukkoihin.
Auton mukana toimitetaan kaksi etäavainta ne ovat kokoontaitettavia ja niissä on sisäinen
kauko-ohjain.
Etäavaimessa olevan avainliuskan pitää
olla täysin käännettynä ulos (kuvan mukaisesti) autoa käynnistettäessä. Muutoin on
olemassa vaara, että käynnistyksenestotoiminto estää auton käynnistymisen.
Lukituksen avaaminen
–
Painikkeen painallus avaa kaikkien ovien,
takaluukun ja polttoainesäiliön luukun
lukituksen.
Takaluukku
–
Painikkeen painallus avaa takaluukun
lukituksen.
Paniikkitoiminto
Paniikkitoimintoa voidaan käyttää hätätapauksissa ympäristön huomion herättämiseksi. Jos punaista painiketta pidetään painettuna vähintään 3 sekuntia tai sitä painetaan 2 kertaa samassa ajassa, vilkut ja ääni-
05 Lukot ja hälytin
Etäavain - avain kauko-ohjaimineen
torvi aktivoituvat. Paniikkihälytys suljetaan
millä tahansa etäavaimen painikkeella tai
automaattisesti 25 sekunnin kuluttua.
Lähestymisvalaist. kesto
Tehkää näin lähestyessäne autonne:
–
Painakaa etäavaimen keltaista painiketta.
Nyt syttyvät sisävalaistus, seisontavalot,
numerokilven valaistus ja valot* ulkotaustapeileissä. Myös mahdollisesti kytketyn perävaunun valaistus syttyy. Nämä valot palavat
30, 60 tai 90 sekuntia. Sopiva aika-asetus
voidaan tehdä korjaamolla - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Etäavaimen pariston vaihto
HUOM
Volvo suosittelee, että paristot, joita käytetään etäavaimessa/PCC:ssä täyttävät vaatimuksen UN Manual of Test and Criteria,
Part III, sub-section 38.3. Tehtaalla asennettavat tai valtuutetun Volvon teknisen
palvelun vaihtamat paristot täyttävät em.
kriteerin.
2. Vaihtakaa paristo (tyyppi CR 2032, 3 V) asettakaa pluspuoli ylöspäin. Välttäkää
koskemasta paristoon ja sen kosketuspintoihin sormin.
3. Asettakaa kansi takaisin. Varmistakaa,
että kumitiivisteen asento on oikea, niin
ettei se vaurioidu eikä sen sisään pääse
vettä.
4. Toimittakaa paristo esimerkiksi Volvon
tekniseen palveluun, joka huolehtii sen
hävittämisestä ympäristön kannalta sopivalla tavalla.
05
Lähestymisvalojen sammuttaminen:
–
Painakaa keltaista painiketta uudelleen.
Lukitseminen
Painikkeella lukitaan kaikki ovet, takaluukku ja
polttoainesäiliön luukku. Polttoainesäiliön luukun kohdalla on noin 10 minuutin viive.
Avaimen kokoontaitto/avaaminen
Etäavain voidaan taittaa kokoon painamalla
painiketta ja kääntämällä samalla avainliuskaosa painikeosan sisään.
Kokoontaitettu avain avautuu automaattisesti
painiketta painamalla.
Jos lukot eivät toistuvista yrityksistä huolimatta reagoi normaalietäisyydeltä lähetettyyn
etäavaimen signaaliin, on paristo vaihdettava.
1. Irrottakaa kansi vääntämällä sen takareunaa varovasti pienellä ruuvitaltalla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
123
05 Lukot ja hälytin
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
Ulkopuolelta
HUOM
Automaattinen lukitseminen
Auton voi lukita myös, vaikka ovi tai takaluukku on auki1 - kun ovi/takaluukku sitten
suljetaan, on olemassa vaara avaimien
lukitsemisesta sisään.
05
Etäavain lukitsee/avaa kaikkien ovien ja takaluukun lukituksen samanaikaisesti.
Polttoainesäiliön korkin peiteluukku voidaan
avata, kun auto on lukitsematon. Se on edelleen lukitsematon 10 minuuttia auton lukitsemisen jälkeen - näin mahdollistetaan polttoaineen tankkaus lukittuun ja hälyttimen valvonnassa olevaan autoon.
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovea tai takaluukkua ei ole avattu
kahden minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta etäavaimella, lukitaan kaikki lukot automaattisesti uudelleen. Tämä toiminto vähentää vaaraa, että auto jätetään vahingossa
lukitsematta.
Hälyttimellä varustetut autot, katso sivu 129.
G029646
G026963
VAROITUS
Ottakaa huomioon vaara tulla lukituksi
autoon, kun se lukitaan ulkopuolelta etäavaimella - sen jälkeen ovia ei voi avata
sisäpuolelta oven salpakahvoilla. Lukekaa
lisää jäljempänä olevasta osasta "Salpalukitustila".
Automaattinen lukitus aktivoidaan ja aktivointi
poistetaan kuljettajan oven säädinpaneelista.
Toiminto tarkoittaa, että ovet lukitaan automaattisesti, kun auton nopeus ylittää 7 km/h.
Ne pysyvät lukittuina, kunnes jokin ovi avataan sisäpuolelta tai jos kaikkien ovien lukitus
avataan säädinpaneelista.
Aktivointi/aktivoinnin poisto
Etäavaimen pitää olla asennossa I tai II, katso
sivu 143.
•
1
124
Ei kaikilla markkina-alueilla.
Painakaa ohjauspylvään vasemmassa
vivussa olevaa READ-painiketta näytössä
05 Lukot ja hälytin
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
•
mahdollisesti olevien ilmoitusten kuittaamiseksi.
Kaikki ovet voidaan lukita ko. oven säädinpaneelissa olevalla lukkonupilla.
Pitäkää keskuslukituksen painiketta painettuna, kunnes lukitustilan uusi ilmoitus
esitetään näytössä.
Hansikaslokero
Takaluukku
Ilmoitus AUTOLOCK PÄÄLLÄ (auto lukitaan
myös sen liikkuessa) tai AUTOLOCK POIS
esitetään näytössä.
Sisäpuolelta
AIRBAG
G028485
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
MY KEY
L E CTOR
SE
SOUND
ENTER
EXIT
05
80
G029646
Käsinekotelo voidaan lukita etäavaimen
avainliuskalla.
Kuljettajan (tai matkustajan) ovessa olevasta
säädinpaneelista voidaan kaikki sivuovet ja
takaluukku lukita tai lukitus avata samanaikaisesti.
G027025
MENU
Etäavaimella voidaan pelkästään takaluukun
hälytys poistaa ja sen lukitus avata.
1. Painakaa etäavaimen
-painiketta –
luukun lukitus avautuu ja luukku voidaan
sen jälkeen avata.
> Hälyttimen* taso- ja liiketunnistimet
sekä takaluukun avaustunnistin kytketään pois toiminnasta. Ovet pysyvät
edelleen lukittuina ja hälytyksen piirissä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
125
05 Lukot ja hälytin
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
2. Jos kaikki ovet ovat edelleen lukittuja, kun
takaluukku jälleen suljetaan, se pysyy
lukitsemattomana ja hälyttimen valvonnan
ulkopuolella sulkemisen jälkeen. Muut
ovet ovat edelleen hälyttimen valvonnassa ja lukittuja kuten aikaisemminkin.
Salpalukitustila*2
Takaluukun avaaminen
Salpalukitustila tarkoittaa, että ovien avauskahvat matkustamossa on mekaanisesti kytketty vapaiksi - ovia ei sen vuoksi voida avata
sisäpuolelta.
Salpalukitustila aktivoidaan ulkopuolelta etäavaimen LOCK-painikkeella tai lukitsemalla
kuljettajan ovi avainliuskalla, ja se kytkeytyy
päälle 10-25 sekunnin viiveellä, kun ovet on
lukittu. Kaikkien ovien pitää olla kiinni, ennen
kuin salpalukitustila aktivoidaan.
3. Myös takaluukun lukitseminen ja saattaminen hälyttimen valvontaan – painakaa
etäavaimen LOCK-painiketta.
HUOM
05
G027005
Jos
-painiketta käytetään takaluukun
lukituksen avaamiseen avaamatta luukkua,
lukitaan luukku automaattisesti uudelleen
noin 2 minuutin kuluttua.
1. Takaluukku avataan vetämällä sen kahvaa
alaspäin, kuten kuva osoittaa.
2. Takaluukku käännetään alas nostamalla
sen kahvasta ylöspäin.
2
126
Ei kaikilla markkina-alueilla ja vain yhdessä hälyttimen kanssa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Auton lukitus voidaan avata salpalukitustilasta
vain etäavaimen UNLOCK-painikkeella. Kuljettajan oven lukitus voidaan myös avata
manuaalisesti avainliuskalla.
VAROITUS
Älkää jättäkö ketään autoon poistamatta
ensin toiminnon Salpalukitustila aktivointia,
ettei kukaan ole vaarassa tulla lukituksi
autoon.
05 Lukot ja hälytin
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
Tilapäinen aktivoinnin poisto
Kun moottori käynnistetään seuraavan kerran,
järjestelmä nollataan, jolloin liike- ja kallistustunnistimet on jälleen kytketty.
HUOM
Huomatkaa, että hälytin aktivoituu, kun
auto lukitaan.
•
Jos jokin ovista avataan sisäpuolelta,
hälytys laukeaa.
G027230
•
05
Salpalukitustilan tilapäisen sulkemisen painike.
Jos joku haluaa jäädä autoon ja ovet pitää
lukita ulkopuolelta, voidaan Salpalukitustilatoiminto tilapäisesti sulkea.
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon, kääntäkää se avaimen asentoon II ja sitten
takaisin asentoon I tai 0.
2. Painakaa painiketta. Huomatkaa, että
hälyttimen* liike- ja kallistustunnistimet
suljetaan samalla, katso sivu 130.
Painikkeessa oleva valo palaa, kunnes auto
lukitaan etäavaimella. Näytössä esitetään
ilmoitusta niin kauan kuin etäavain on virtalukossa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
127
05 Lukot ja hälytin
Lapsilukko
Manuaalinen lapsilukko - takaovet
Lapsilukkojen säätimet ovat takaovien takareunassa. Niihin pääsee käsiksi vain takaovien ollessa auki.
Sähkökäyttöinen lapsilukko takaovet*
Säädin
G027105
REAR
AC
G021513
05
Lapsilukon salpa - vasen ja oikea takaovi.
Kummankin takaoven salvan asento muutetaan kääntämällä sitä ääriasennosta toiseen
(käyttäkää litteää metalliesinettä, esimerkiksi
ruuvitalttaa).
Lapsiturvallinen asento - takaovia ei voida
avata sisäpuolelta: Kääntäkää ulospäin.
Ei lapsiturvallinen asento - takaovet voidaan avata sisäpuolelta: Kääntäkää
sisäänpäin.
128
HUOM
Takaovia ei voida avata sisäpuolelta, kun
lapsilukot ovat aktivoituina.
Käyttäkää keskikonsolissa olevaa painiketta
takaovien lapsilukon aktivoimiseen/aktivoinnin poistamiseen.
1. Kääntäkää virta-avain asentoon I tai II,
katso sivu 143.
2. Painakaa painiketta.
Kun painikkeen valo palaa, ikkunannostimet
takana ja takaovet on salvattu.
Näytössä esitetään ilmoitus, lapsilukko aktivoidaan/aktivointi poistetaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
05 Lukot ja hälytin
Hälytys*
Hälytysjärjestelmä
Hälytysilmaisin
HUOM
Kun hälytin on kytkettynä, se valvoo jatkuvasti
kaikkia hälytintuloja.
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytysjärjestelmään kuuluvia komponentteja.
Kaikki tällaiset yritykset voivat vaikuttaa
vakuutusehtoihin.
Hälytys laukeaa, kun:
ovi, konepelti tai takaluukku avataan
väärä avain asetetaan virtalukkoon tai
lukko yritetään rikkoa
•
matkustamossa havaitaan liikettä (jos
autossa on liikeanturi)
•
autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on
kallistusanturi)
•
•
Hälytintoiminnon kytkeminen
–
akkukaapeli irrotetaan
G026963
•
•
joku yrittää kytkeä sireenin pois.
HUOM
Liiketunnistimet laukaisevat hälytyksen,
kun matkustamossa tapahtuu liikettä myös ilmavirrat rekisteröidään. Sen jälkeen
hälytys voi laueta, jos auto jätetään ikkuna
tai kattoluukku auki tai jos käytetään matkustamolämmitintä.
Tämän välttämiseksi: Sulkekaa ikkunat/
kattoluukku, kun autosta poistutaan. Jos
auton integroitua matkustamolämmitintä
(tai kannettavaa sähköistä) käytetään suunnatkaa ilmavirta tuuletussuuttimista
siten, ettei se ole ylöspäin matkustamossa.
TÄRKEÄÄ
Hälytys on kytkettynä täysin päälle, kun
auton suuntavalot ovat antaneet pitkän
välähdyksen ja kojelaudassa oleva diodi
vilkkuu joka toinen sekunti.
Punainen valodiodi kojelaudassa osoittaa
hälytysjärjestelmän tilan:
•
Diodi sammuksissa - Hälytin kytketty pois
toiminnasta.
•
Diodi vilkkuu kerran joka toinen sekunti Hälytin on kytkettynä.
•
Diodi vilkkuu nopeasti hälyttimen sulkemisen jälkeen siihen asti, kunnes etäavain
on käännetty avaimen asentoon II - Hälytys on ollut lauenneena.
Jos hälytysjärjestelmään on syntynyt vika,
esitetään ilmoitus näytössä. Ottakaa tällöin
yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Painakaa etäavaimen LOCK-painiketta.
Pitkä auton suuntavalojen vilkkusignaali
vahvistaa, että hälytin on kytkettynä ja
että kaikki ovet on lukittu.
05
Hälytintoiminnon poiskytkeminen
–
Painakaa etäavaimen UNLOCK-painiketta. Suuntavalojen kaksi lyhyttä vilkkusignaalia ilmaisevat, että hälytin on kytketty pois.
> Manuaalinen poiskytkentä - ks. seuraavaa osaa "Lauenneen hälytyksen
sulkeminen".
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
129
05 Lukot ja hälytin
Hälytys*
Hälyttimen automaattinen
uudelleenkytkeytyminen
Etäavain ei toimi
Jos hälytintä ei voi sulkea
etäavaimella - jos esim. avaimen paristo on tyhjä - auton
lukitus voidaan avata, poistaa se hälyttimen valvonnasta ja moottori käynnistää
seuraavalla tavalla:
Toiminto suojaa siltä, että autossa tahattomasti jätetään hälytin kytkemättä.
Jos kumpaakaan ovea tai takaluukkua ei ole
avattu kahden minuutin kuluessa hälyttimen
kytkemisestä pois (ja auton lukitus on avattu
etäavaimella), hälytin kytkeytyy uudelleen
automaattisesti. Samalla auto lukitaan.
Hälyttimen automaattinen
aktivoituminen
05
Tietyissä maissa hälytin kytkeytyy automaattisesti tietyn viiveen jälkeen, kun ovi on avattu
ja suljettu ilman, että sitä on lukittu.
Lauenneen hälytyksen sulkeminen
–
Painakaa etäavaimen UNLOCK-painiketta tai asettakaa se virtalukkoon.
Kuittauksena annetaan suuntavalojen kaksi
lyhyttä välähdystä.
130
1. Avatkaa kuljettajan oven lukitus manuaalisesti ja avatkaa ovi - Hälytys laukeaa ja
sireeni soi.
2. Asettakaa etäavain virtalukkoon - Hälytin
suljetaan.
> Hälytysilmaisin vilkkuu nopeasti, kunnes etäavain käännetään avaimen
asentoon II.
Hälytyssignaalit
Hälytyksen lauetessa:
•
Sireeni soi 25 sekuntia tai kunnes hälytin
suljetaan. Sireenissä on oma akku ja se
toimii auton käynnistysakusta riippumatta.
•
Kaikki suuntavalot vilkkuvat 5 minuuttia
tai siihen asti, kunnes hälytin suljetaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Rajoitettu hälytystaso
Hälytyksen tahattoman aktivoitumisen välttämiseksi - jos esim. koira jätetään lukittuun
autoon tai matkan aikana autojunassa tai
autolautalla - sulkekaa liike- ja kallistusanturit
tilapäisesti.
Menettelytapa on sama kuin kytkettäessä salpalukitustila tilapäisesti pois - katso sivu 126.
05 Lukot ja hälytin
05
131
Yleistä...................................................................................................
Polttoaineen täyttö................................................................................
Moottorin käynnistäminen.....................................................................
Automaattivaihteisto.............................................................................
Neliveto*................................................................................................
Jarrujärjestelmä.....................................................................................
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä*......................................................
Pysäköintitutkajärjestelmä*...................................................................
Kuolleen kulman infojärjestelmä - BLIS*...............................................
Hinaaminen ja poiskuljetus...................................................................
Apukäynnistyskaapelit..........................................................................
Ajo perävaunun kanssa.........................................................................
Vetolaite*...............................................................................................
Irrotettava vetokoukku*.........................................................................
Valokuvion sovitus................................................................................
132
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
134
137
143
145
148
149
151
153
155
159
161
163
165
167
171
KÄYNNISTYS JA AJO
06 Käynnistys ja ajo
Yleistä
Taloudellinen ajo
Ajaminen taloudellisesti ja ympäristön säästäminen on ajamista ennakoiden ja pehmeästi
sekä ajotavan ja nopeuden sovittamista vallitsevaan tilanteeseen.
•
Kattokuorma ja suksilaatikko aiheuttavat
suuremman ilmanvastuksen sekä lisäävät
polttoaineenkulutusta - poistakaa taakkateline, jota ei käytetä.
Älkää käyttäkö moottoria lämpimäksi joutokäynnillä, vaan ajakaa mieluummin
kevyellä kuormituksella heti, kun se on
mahdollista - kylmä moottori kuluttaa
enemmän polttoainetta kuin lämmin.
•
•
Välttäkää ajoa ikkunat auki.
•
Välttäkää nopeita tarpeettomia kiihdytyksiä ja äkkijarrutuksia.
•
Käyttäkää renkaissa oikeita ilmanpaineita
ja tarkistakaa ne säännöllisesti - valitkaa
ECO-rengaspaineet mahdollisimman
hyvän tuloksen saamiseksi, katso
sivu 182
Katsokaa lisätietoja ja lisää ohjeita sivuilta 13
sekä 293.
•
Ajakaa mahdollisimman suurella vaihteella, sovitettuna ko. liikennetilanteeseen
ja tiehen - pienempi kierrosluku antaa pienemmän kulutuksen1.
•
Älkää koskaan sammuttako moottoria ajon
aikana, esim. alamäessä, tämä tekee toimimattomiksi tärkeitä järjestelmiä, kuten
ohjaus- ja jarrutehostimen.
Poistakaa tarpeettomat esineet autosta mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi
polttoaineenkulutus.
06
Älkää käyttäkö talvirenkaita, kun talvikausi on ohi.
•
Käyttäkää moottorijarrutusta hyväksi jarrutuksessa, kun se voi tapahtua vaarantamatta muita tienkäyttäjiä.
•
Renkaiden valinta voi vaikuttaa polttoaineenkulutukseen - kysykää jälleenmyyjältä neuvoja sopivista renkaista.
1
134
•
Käsivalintainen vaihteisto
•
Suuri nopeus lisää polttoaineenkulutusta kaksinkertainen nopeus nostaa ilmanvastuksen nelinkertaiseksi.
VAROITUS
Kahlaus
Autolla voidaan ajaa enintään 40 cm syvässä
vedessä enintään nopeudella 10 km/h. Erityistä varovaisuutta pitää noudattaa ajettaessa virtaavassa vedessä.
TÄRKEÄÄ
Jos vettä pääsee ilmansuodattimeen, voi
syntyä moottorivaurio.
Jos vesi on syvää, sitä voi päästä voimansiirtoon. Tällöin öljyjen voitelukyky heikkenee, mikä lyhentää näiden järjestelmiä
käyttöikää.
Kahlattaessa säilyttäkää pienin nopeus
älkääkä pysäyttäkö autoa. Kun vesi on ohitettu, painakaa kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa, että saadaan täysi jarruvaikutus. Vesi
ja esim. kura voivat kastella jarrujen kitkapinnat, mistä seuraa viivästynyt jarruvaikutus.
HUOM
Puhdistakaa sähköisen moottorinlämmittimen ja perävaunupistorasian sähköliittimet
ajettuanne vedessä ja savessa.
06 Käynnistys ja ajo
Yleistä
TÄRKEÄÄ
Älkää antako auton seistä kynnykset ylittävässä vedessä pidempää hetkeä, se voi
aiheuttaa autoon sähkövikoja.
Jos moottori pysähtyy vedessä, älkää yrittäkö käynnistää uudelleen. Hinatkaa auto
pois vedestä.
Moottori, vaihteisto ja
jäähdytysjärjestelmä
Erityisissä olosuhteissa, kovassa ajossa esim.
mäkisessä maastossa ja lämpimässä säässä,
on olemassa vaara, että moottori ja voimansiirto voivat ylikuumentua - erityisesti kuorman ollessa raskas.
•
•
•
Poistakaa etusäleikön edessä olevat lisävalot ajaessanne hyvin lämpimässä
säässä.
Ylikuumenemisen vaaran uhatessa aktivoituu vaihteiston sisäinen suojatoiminto,
joka mm. sytyttää keltaisen merkkivalon
mittaristossa ja näyttää teksti-ilmoituksen
sopivasta toimenpiteestä - noudattakaa
annettua suositusta.
Jos moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan osoitin siirtyy punaiselle alueelle pysäyttäkää auto ja antakaa moottorin
käydä joutokäynnillä muutama minuutti.
•
Ylikuumenemistapauksessa auton ilmastointi voi tilapäisesti kytkeytyä pois.
•
Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun
pysähdytte raskaan ajon jälkeen.
Avoin takaluukku
VAROITUS
Älkää ajako takaluukun ollessa auki. Myrkyllisiä pakokaasuja voi imeytyä autoon
kuormatilan kautta.
Lisätietoja ylikuumenemisesta ajettaessa
perävaunua vetäen – katso sivu 163.
HUOM
On normaalia, että moottorin jäähdytyspuhallin käy hetken moottorin sammuttamisen jälkeen.
TÄRKEÄÄ
Vaihteiston toimintalämpötilaa valvotaan
tarkoituksena estää minkään vetojärjestelmän osan vaurioituminen. Ylikuumenemisvaaran esiintyessä syttyy varoitussymboli
mittaristossa yhdessä teksti-ilmoituksen
kanssa - noudattakaa annettua suositusta.
Älkää ylikuormittako akkua
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat akkua
eri tavoin. Välttäkää pitämästä etäavainta
asennossa II, kun moottori on sammutettu.
Käyttäkää sen sijaan tilaa I - tällöin kulutetaan
vähemmän virtaa.
Huomatkaa, että 12 V:n liitäntä kuormatilassa
antaa virtaa myös silloin, kun etäavain on
poistettu virtalukosta.
Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka
kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää käyttäkö toimintoja, jotka kuluttavat paljon virtaa,
kun moottori on pysäytetty. Esimerkkejä sellaisista toiminnoista ovat:
•
•
•
tuulilasinpyyhin
•
valonheittimet.
06
matkustamon puhallin
äänentoistolaitteisto (suuri äänenvoimakkuus)
Jos akkujännite on matala, infonäyttö esittää
tekstin AKKUJÄNNITE ALH.
}}
135
06 Käynnistys ja ajo
Yleistä
VIRRANSÄÄSTÖTILA. Energiansäästötoiminto sitten sulkee tai rajoittaa tiettyjä toimintoja, esim. tuuletuspuhallin ja/tai äänentoistolaitteisto.
–
Ladatkaa tällöin käynnistysakkua käynnistämällä moottori ja antamalla sen sitten
käydä vähintään 15 minuuttia - akku
latautuu ajon aikana paremmin kuin
moottorin käydessä joutokäyntiä paikallaan.
Ajo epätasaisella tiellä
Volvo XC90 on suunniteltu lähinnä maantieajoon, mutta sillä on myös hyvät tieominaisuudet epätasaisilla ja huonoilla teillä. Jotta auton
kestoikä ei lyhenisi, huomioikaa seuraavaa:
06
136
•
Ajakaa hitaasti epätasaisella tiellä välttääksenne auton alustan vaurioitumisen.
•
Jos maa on pehmeää tai siinä on kuivaa
hiekkaa tai lunta, on parasta pitää auto
aina koko ajan liikkeessä ja välttää vaihtamisia. Älkää pysäyttäkö autoa.
•
Jos tie on erittäin jyrkkä ja auto on vaarassa kaatua – älkää koskaan yrittäkö
kääntää autoa, vaan peruuttakaa takaisinpäin.
•
Välttäkää ajoa vinosti jyrkissä rinteissä –
ajakaa rinteen suuntaisesti.
HUOM
Välttäkää jyrkkien mäkien ajamista, jos
polttoainemäärä on pieni. Katalysaattori
voi vaurioitua, jos moottori ei saa riittävästi
polttoainetta. Ajettaessa erittäin jyrkkiä
mäkiä on syytä varmistaa, että säiliö on yli
puoliksi täynnä, jolloin moottorin pysähtymisestä ei ole vaaraa.
Liukas tie
Harjoitelkaa liukkaalla ajamista kontrolloiduissa muodoissa oppiaksenne tuntemaan
auton reaktiot.
06 Käynnistys ja ajo
Polttoaineen täyttö
Polttoainesäiliön luukun avaaminen
G027073
normaali avaaminen ei ole mahdollista. Tehkää tällöin seuraavasti:
Säiliön korkki on luukun sisäpuolella oikeassa
takalokasuojassa ja se voidaan ripustaa säiliön
luukun sisäpuolelle.
Polttoainesäiliön luukku voidaan avata, kun
autoa ei ole lukittu.
06
HUOM
Luukku pysyy lukkiutumattomana kymmenen minuuttia sen jälkeen, kun auto on
lukittu. Sitten se lukkiutuu automaattisesti.
Polttoainesäiliön luukun lukituksen
hätäavaaminen
Polttoainesäiliön luukun manuaalinen lukituksen avaaminen voi olla välttämätöntä, kun
}}
137
06 Käynnistys ja ajo
Polttoaineen täyttö
Osa 1-3.
4. Työntäkää käsi sisään ja paikallistakaa
lukko. Sijainti on suunnilleen polttoainesäiliön luukun takareunan sisäpuolella.
1. Nostakaa kulmapala lattiasta tavaratilan
oikeassa takakulmassa.
06
2. Avatkaa peiteluukku nostamalla kahvasta
ja vetämällä sitä ulospäin.
5. Vetäkää lukkomäntää varovasti suoraan
taaksepäin - luukku voidaan sen jälkeen
kääntää ulos.
3. Kääntäkää eriste sivuun ulottuaksenne
luukun sähköiseen lukkoon.
Tankkauksen jälkeen voidaan luukku lukita
uudelleen sulkemalla se ensin ja sitten painamalla lukkomäntää eteenpäin.
VAROITUS
Paneelin takana on teräviä reunoja, liikuttakaa kättä hitaasti ja varovasti.
Osa 4-5.
138
06 Käynnistys ja ajo
Polttoaineen täyttö
Polttoainesäiliön korkki
Ulkolämpötilojen ollessa korkeita voi säiliöön
syntyä tietty ylipaine. Avatkaa korkki tällöin
hitaasti
HUOM
Asettakaa säiliön korkki paikalleen tankkauksen jälkeen. Kääntäkää, kunnes kuuluu yksi tai useampia selviä naksahduksia.
Polttoaineen täyttö
Älkää täyttäkö säiliötä liikaa, vaan lopettakaa,
kun pumpun suutin katkaisee.
HUOM
Liian täyteen tankattu säiliö voi lämpimällä
säällä vuotaa yli.
Polttoainetta, joka on laadultaan tässä
luvussa ilmoitettua huonompaa, ei saa käyttää, koska tämä voi vaikuttaa haitallisesti
moottorin tehoon ja polttoaineenkulutukseen.
Lisäys varakanisterilla1
Olkaa tarkka, että suppilon putki viedään kunnolla täyttöputkeen. Täyttöputkessa on avattava luukku ja suppilon putki pitää viedä luukun ohi ennen kuin lisääminen voidaan aloittaa.
Yleistä polttoaineesta
VAROITUS
Välttäkää aina hengittämästä polttoainehöyryjä ja saamasta polttoaineroiskeita silmiinne.
Jos polttoainetta pääsee silmiin, poistakaa
mahdolliset piilolinssit ja huuhdelkaa silmiä
runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia
sekä hakeutukaa lääkärin hoitoon.
Älkää koskaan nielkö polttoainetta. Polttoaineet, kuten bensiini, bioetanoli ja näiden
seokset sekä dieselöljy ovat hyvin myrkyllisiä ja voivat nieltynä aiheuttaa pysyviä
vammoja tai menehtymisen. Hakeutukaa
välittömästi lääkärin hoitoon, jos polttoainetta on nielty.
VAROITUS
Maahan valunut polttoaine voi syttyä pakokaasujen vaikutuksesta.
Kytkekää polttoainekäyttöinen lämmitin
pois päältä ennen tankkauksen aloittamista.
Älkää koskaan pitäkö avattua matkapuhelinta mukana tankkauksen yhteydessä.
Soittosignaali voi saada aikaan kipinänmuodostuksen ja sytyttää bensiinihöyryt,
mikä puolestaan voi aiheuttaa tulipalon ja
henkilövahinkoja.
TÄRKEÄÄ
Eri tyyppisten polttoaineiden sekoittaminen
tai suosittelemattoman polttoaineen käyttö
päättää Volvon takuut sekä mahdolliset
täydentävät huoltosopimukset, tämä koskee kaikkia moottoreita. HUOM! Ei koske
autoja, joiden moottorit on sovitettu ajettaviksi etanolipolttoaineella (E85).
06
Yksityiskohtaisia tietoja polttoaineenkulutuksesta, CO2-päästöistä ja polttoainesäiliön tilavuudesta - katso sivu 293.
Lisättäessä polttoainetta varakanisterilla käyttäkää suppiloa, joka on lattialuukun alla tavaratilassa. Suppilo on sijoitettu varapyörän
luokse tai tilaan lattialuukun alle.
1
Koskee vain dieselmoottorilla varustettuja autoja.
}}
139
06 Käynnistys ja ajo
Polttoaineen täyttö
Bensiini
Katalysaattori
Diesel
Bensiinin pitää täyttää normi EN 228. Useimpia moottoreita voidaan käyttää oktaaniluvuilla 91, 95 ja 98 RON.
Katalysaattorin tehtävänä on puhdistaa pakokaasut. Se on sijoitettu pakokaasuvirtaan
moottorin lähelle, jotta toimintalämpötila saavutetaan nopeasti. Katalysaattori muodostuu
kanavilla varustetusta rungosta (keraamisesta
tai metallisesta). Kanavien seinämät on päällystetty platinalla/rhodiumilla/palladiumilla.
Metallit vastaavat katalysaattoritoiminnosta,
ts. ne nopeuttavat kemiallista prosessia kulumatta itse.
Dieselpolttoaineen pitää täyttää normi EN 590
tai JIS K2204.
•
91 RON -oktaanilukua ei saa käyttää 4sylinterisissä moottoreissa ja sitä tulee
käyttää muissa moottoreissa vain poikkeustapauksessa.
•
•
95 RON voidaan käyttää normaaliajossa.
98 RON on suositeltava, kun tarvitaan
maksimaalista suorituskykyä vähimmäiskulutuksella.
Ajettaessa lämpimämmällä säällä kuin +38 °C
suositellaan korkeinta mahdollista oktaanilukua parhaan suorituskyvyn ja mahdollisimman pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
TÄRKEÄÄ
06
2
140
•
Käyttäkää vain lyijytöntä bensiiniä,
ettei katalysaattori vaurioidu.
•
Älkää käyttäkö lisäaineita, joita Volvo
ei ole suositellut.
LambdatunnistinTM happianturi
Lambdatunnistin on osa säätöjärjestelmää,
jonka tehtävänä on vähentää päästöjä ja
parantaa polttoaineen hyödyntämistä.
Happianturi valvoo moottorista lähtevien
pakokaasujen happipitoisuutta. Pakokaasuanalyysin mittausarvo syötetään elektroniikkajärjestelmään, joka jatkuvasti ohjaa suihkutusventtiileitä. Moottoriin johdettavan polttoaineen ja ilman välistä suhdetta säädetään
koko ajan. Säätö luo optimaaliset olosuhteet
haitallisten aineiden (hiilivedyt, hiilimonoksidi
ja typpioksidit) tehokkaalle palamiselle kolmitiekatalysaattorin avulla.
Dieselpolttoaine voi sisältää tietyn määrän RME:tä, sitä ei saa lisätä.
TÄRKEÄÄ
Vain eurooppalaisen dieselnormin täyttävää polttoainetta saa käyttää.
TÄRKEÄÄ
Dieselöljyn kaltaisia polttoaineita, joita ei
saa käyttää: erikoislisäaineet, Marine Diesel-polttoaine, polttoöljy, RME2 (kasviperäinen öljy-metyyliesteri) ja kasviöljy. Nämä
polttoaineet eivät täytä Volvon suositusten
mukaisia vaatimuksia ja lisäävät kulumista
sekä moottorivaurioita, joita Volvon takuut
eivät kata.
Dieselmoottorit ovat herkkiä epäpuhtauksille,
kuten esim. suurelle rikkihiukkasmäärälle.
Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien dieselpolttoaineita. Älkää koskaan tankatko laadultaan epäilyttävää dieselpolttoainetta.
Dieselpolttoaine voi matalissa lämpötiloissa
(-40 °C - -6 °C) aiheuttaa parafinoitumista,
mikä voi johtaa käynnistysvaikeuksiin. Suurilla
öljy-yhtiöillä on myös erityinen dieselpolttoaine, joka on tarkoitettu jäätymispisteen
06 Käynnistys ja ajo
Polttoaineen täyttö
ympärillä oleviin ulkolämpötiloihin. Tämä polttoaine on matalissa lämpötiloissa juoksevampaa ja vähentää vahan muodostumisen vaaraa.
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää erityistä talvipolttoainetta kylmänä vuodenaikana.
Kondenssiveden vaara säiliössä pienenee, jos
säiliö pidetään hyvin täytettynä. Varmistakaa,
että täyttöputken ympäristö on puhdas tankattaessa. Välttäkää valumia maalatuille pinnoille. Peskää valumat pois saippualla ja
vedellä.
TÄRKEÄÄ
Rikkipitoisuus saa olla enintään 50 ppm.
Polttoaineen loppuminen
Dieselmoottorin polttoainejärjestelmän
rakenne aiheuttaa sen, että jos polttoaine loppuu, moottorin käynnistämiseksi tankkauksen
jälkeen voidaan ilman poistaminen järjestelmästä joutua tekemään korjaamolla.
Sen jälkeen, kun moottori on sammunut polttoaineen puutteen takia, polttoainejärjestelmä
tarvitsee pienen hetken tarkastuksen suorittamiseen. Menetelkää näin ennen kuin moottori
käynnistetään, kun polttoainesäiliöön on
lisätty dieselpolttoainetta:
Tämä edellyttää, että moottori on saavuttanut
normaalin toimintalämpötilansa.
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon ja kääntäkää avainasentoon II (katso sivu 143).
Suodattimen regenerointi tapahtuu automaattisesti ja kestää normaalisti 10-20 minuuttia.
Keskinopeuden ollessa pieni se voi kestää
hieman pidemmän ajan. Regeneroinnin
aikana polttoaineenkulutus kasvaa hieman.
2. Odottakaa n. 1 minuutti.
3. Moottorin käynnistämiseksi: Painakaa
jarru- ja/tai kytkinpoljinta sekä kääntäkää
etäavain käynnistysasentoon III.
Kondenssiveden poistaminen
polttoaineensuodattimesta
Polttoainesuodattimessa erotetaan kondenssivesi polttoaineesta. Muutoin kondenssivesi
voi aiheuttaa moottorihäiriöitä.
Polttoainesuodattimen tyhjennys pitää tehdä
Huolto- ja takuukirjassa ilmoitettujen huoltovälien mukaisesti tai epäiltäessä, että on käytetty likaantunutta polttoainetta.
TÄRKEÄÄ
Tietyt erikoislisäaineet poistavat vettä polttoainesuodattimesta.
Dieselin hiukkassuodatin (DPF)
Dieselautoissa voi olla hiukkassuodatin, mikä
saa aikaan tehokkaamman pakokaasunpuhdistuksen. Pakokaasuissa olevat hiukkaset
kerätään suodattimeen normaalin ajon aikana.
Hiukkasten polttamiseksi ja suodattimen tyhjentämiseksi käynnistetään ns. regenerointi.
Takalasin lämmitin voi aktivoitua automaattisesti moottorin kuormituksen lisäämiseksi
regeneroinnin aikana ilman, että merkkivalo
palaa.
Regenerointi kylmällä säällä
Jos autoa ajetaan usein lyhyitä matkoja kylmässä säässä, moottori ei saavuta normaalia
toimintalämpötilaansa. Tämä tarkoittaa, ettei
dieselin hiukkassuodattimen regenerointia
tapahdu eikä suodatin tyhjene.
Kun suodatin on n. 80 % täynnä hiukkasia,
syttyy keltainen infosymboli kojelaudassa ja
ilmoitus HIUKK.SUOD.TÄYSI KATSO
OHJEKIRJA esitetään kojelaudan näytössä.
06
Käynnistäkää suodattimen regenerointi ajamalla autolla, mieluiten maantiellä tai moottoritiellä, kunnes moottori saavuttaa normaalin
toimintalämpötilansa. Autolla tulee ajaa sitten
vielä n. 20 minuuttia.
}}
141
06 Käynnistys ja ajo
Polttoaineen täyttö
HUOM
Regeneroinnin aikana voi ilmetä seuraavaa:
•
moottorin tehon pienehkö väheneminen voidaan havaita tilapäisesti
•
polttoaineenkulutus voi tilapäisesti
lisääntyä
•
palaneen hajua voi esiintyä.
Regeneroinnin päätyttyä häviää ilmoitus automaattisesti.
Käyttäkää pysäköintilämmitintä* kylmällä
säällä, tällöin moottori saavuttaa nopeammin
normaalin toimintalämpötilansa.
TÄRKEÄÄ
06
142
Jos suodatin täyttyy kokonaan, se voi tulla
käyttökelvottomaksi. Tällöin moottorin
käynnistäminen tulee vaikeaksi ja on olemassa vaara, että suodatin pitää vaihtaa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06 Käynnistys ja ajo
Moottorin käynnistäminen
Ennen kuin moottori käynnistetään
–
Moottorin käynnistäminen
Kytkekää seisontajarru.
TÄRKEÄÄ
Automaattivaihteisto
–
VAROITUS
Etäavaimen pitää olla avaimen asennossa
II hinauksen yhteydessä.
HUOM
Etäavaimessa olevan avainliuskan pitää
olla täysin käännettynä ulos autoa käynnistettäessä, katso sivu 122. Muutoin on olemassa vaara, että käynnistyksenestotoiminto estää auton käynnistämisen.
HUOM
Kylmäkäynnistyksen yhteydessä joutokäyntikierrosluku voi olla huomattavasti
normaalia korkeampi tietyissä moottorityypeissä. Tämä siksi, että pakokaasunpuhdistusjärjestelmä saadaan mahdollisimman
nopeasti normaaliin toimintalämpötilaansa,
mikä minimoi pakokaasupäästöt ja säästää
ympäristöä.
0 – Lukitusasento
Ohjauslukko aktivoituu, kun
etäavain poistetaan virtalukosta.
Jos moottori ei ole käynnistynyt 3 yrityksen
jälkeen - odottakaa 3 minuuttia ennen
uuden yrityksen aloittamista. Käynnistyskyky paranee, jos käynnistysakku saa toipua.
Vaihteenvalitsin asennossa P tai N.
Älkää koskaan poistako etäavainta virtalukosta ajon aikana tai autoa hinattaessa.
Ohjauslukko voi aktivoitua, mikä tekee
auton ohjaamisen mahdottomaksi.
Virta- ja ohjauslukko
Bensiini
–
I – Radioasento
Ohjauslukon aktivointi poistettu. Tiettyjä toimintoja voidaan käyttää. Moottorin sähköjärjestelmä ei ole kytkettynä.
Kääntäkää kauko-ohjain avainasentoon
III. Jos moottori ei käynnisty
5 - 10 sekunnin kuluessa, vapauttakaa
avain ja yrittäkää käynnistystä uudelleen.
Diesel
1. Kääntäkää kauko-ohjain avainasentoon II.
Merkkivalo mittaristossa osoittaa, että
moottorin hehkutus on toiminnassa, katso
sivu 56.
2. Kääntäkää avain asentoon III, kun merkkivalo sammuu.
> Käynnistysmoottori aktivoidaan.
II – Ajoasento
Kauko-ohjaimen asento ajon
aikana. Koko sähköjärjestelmä on kytkettynä.
06
}}
143
06 Käynnistys ja ajo
Moottorin käynnistäminen
III – Käynnistysasento
Käynnistysmoottori aktivoidaan. Etäavain vapautetaan,
kun moottori on käynnistynyt, ja se joustaa tällöin automaattisesti takaisin ajoasentoon.
Jos avain kääntyy lukossa jäykästi, etupyörien asento aiheuttaa jännityksiä ohjauslukkoon. Kääntäkää tällöin ohjauspyörää edestakaisin kääntäessänne avainta, niin tilanne helpottuu.
Automaattinen käynnistys (3.2)
Automaattikäynnistystoiminnossa ei etäavainta tarvitse pitää avainasennossa III, kunnes moottori on käynnistynyt.
•
06
Kääntäkää avain käynnistysasentoon ja
vapauttakaa se - käynnistysmoottori käy
sitten automaattisesti (jopa 10 sekuntia),
kunnes moottori on käynnistynyt.
HUOM
Varmistakaa, että ohjauslukko on lukittu,
kun poistutte auton luota, näin vähennätte
varkauden vaaraa.
144
Kauko-ohjaimet ja elektroninen
käynnistyksenesto
Kauko-ohjainta ei saa ripustaa yhteen muiden
avainten tai metalliesineiden kanssa samaan
avainnippuun. Elektroninen käynnistyksenesto voi tällöin aktivoitua vahingossa.
Älkää koskaan ryntäyttäkö moottoria korkeille
kierrosluvuille heti kylmäkäynnistyksen jälkeen!
Jos moottori ei käynnisty tai siinä on sytytyshäiriöitä, pitää ottaa yhteys korjaamoon,
Volvon teknistä palvelua suositellaan.
VAROITUS
Älkää koskaan kääntäkö etäavainta asentoon I tai 0 älkääkä koskaan vetäkö etäavainta virtalukosta auton liikkuessa. Tällöin
ohjauslukko voi aktivoitua, mikä tekee
auton ohjaamisen mahdottomaksi.
Poistakaa etäavain aina virtalukosta, kun
autosta poistutaan - varsinkin, jos lapsia
on yksinään autossa.
06 Käynnistys ja ajo
Automaattivaihteisto
Vaihdeasennot
Asennossa P on vaihteisto mekaanisesti salvattu. Vetäkää seisontajarru aina päälle, kun
pysäköitte.
Vaihteenvalitsinsalpa
R - Peruutusasento
Auton on oltava paikallaan R-asentoa kytkettäessä.
N - Vapaa-asento
P - Pysäköintiasento
Asento P valitaan, kun moottori halutaan
käynnistää tai kun auto on pysäköity.
TÄRKEÄÄ
Auton on oltava paikallaan, kun asento P
valitaan.
D - Ajoasento
D on normaali ajoasento. Vaihteisto vaihtaa
automaattisesti suuremmalle ja pienemmälle
vaihteelle kaasupolkimen asennon ja ajonopeuden mukaan. Auton pitää seistä paikallaan, kun asento D valitaan asennosta R.
G020237
G027997
N-asento on vapaa-asento. Mikään vaihde ei
ole kytkettynä ja moottori voidaan käynnistää.
Kytkekää seisontajarru, kun auto on paikallaan vaihdevipu N-asennossa.
Voitte aina siirtää vaihteenvalitsinta vapaasti
eteen- tai taaksepäin asentojen N ja D välillä.
Muissa asennoissa on salpa, jota käytetään
vaihteenvalitsimen vivussa olevalla salpapainikkeella.
06
Painamalla salpatangenttia voitte siirtää vipua
eteen- tai taaksepäin asentojen N, R ja P
välillä.
HUOM
Jarrupoljin pitää painaa alas, jotta vaihdevipu voidaan siirtää pois P-asennosta.
}}
145
06 Käynnistys ja ajo
Automaattivaihteisto
Käsivalintaiset asennot
lukittuna niin kauan kuin toista vaihdetta ei
valita.
Jos vaihteenvalitsin siirretään asentoon – (miinus), auto vaihtaa portaan pienemmälle ja jarruttaa samalla moottorilla, jos kaasupoljin
vapautetaan. Jos vaihteenvalitsin siirretään
asentoon + (plus), auto vaihtaa portaan ylöspäin.
G026990
3 vaihde on suurin, jota voitte käyttää liikkeellelähdössä.
06
Automaattisesta ajotilasta D manuaaliseen
tilaan pääsemiseksi siirtäkää vipua asentoa M
kohti. Tilasta M automaattiseen ajotilaan D
pääsemiseksi siirtäkää vipua kohti asentoa D.
5-vaihteisessa automaattivaihteistossa on
vaihteilla 3, 4 ja 51 Lock-up -toiminto (lukitut
vaihteet), mikä antaa paremman moottorijarrutuksen ja pienemmän polttoaineenkulutuksen.
Ajon aikana
W - Talvi
Painakaa W-painiketta talviohjelman kytkemiseksi päälle ja pois.
Symboli W esitetään mittaristossa, kun talviohjelma on kytkettynä.
Talviohjelma käynnistää vaihteiston 3. vaihteella liikkeelle lähtemisen helpottamiseksi
liukkaalla pinnalla. Pienemmät vaihteet aktivoidaan vain kick-down-toiminnolla talviohjelman ollessa aktivoituna.
Ohjelma W voidaan valita vaihteenvalitsimen
asennosta huolimatta, mutta se toimii vain
valitsimen ollessa asennossa D.
Manuaalinen vaihdeasento voidaan valita milloin tahansa ajon aikana. Kytketty vaihde on
1
146
6-vaihteisessa automaattivaihteistossa on myös vaihteilla 2 ja 6 lock-up - toiminto.
Kylmäkäynnistys
Lähdettäessä liikkeelle matalissa lämpötiloissa voivat vaihtamiset joskus tuntua
kovilta. Tämä johtuu vaihteistoöljyn jäykkyydestä matalissa lämpötiloissa. Moottorin
pakokaasupäästöjen vähentämiseksi vaihteisto vaihtaa sitten suuremmalle tavallista
myöhempään, jos moottori on käynnistetty
matalissa lämpötiloissa.
HUOM
Riippuen moottorin lämpötilasta käynnistyshetkellä joidenkin moottorimallien joutokierrosluku on kylmäkäynnistyksen jälkeen
normaalia suurempi.
Mukautuva järjestelmä
Vaihteistoa ohjataan ns. mukautuvalla järjestelmällä, joka rekisteröi jatkuvasti vaihteiston
käyttäytymisen. Se tuntee jokaisen vaihteensiirron optimaalisen vaihtamislaadun saamiseksi.
Lock-up -toiminto
Vaihteissa on Lock-up -toiminto (lukitut vaihteet), joka parantaa moottorijarrutusta ja pienentää polttoaineenkulutusta.
06 Käynnistys ja ajo
Automaattivaihteisto
Kickdown
Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan
(normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu
automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin,
ns. kick-down.
–
Painakaa jarrupoljinta, kun siirrätte vaihteenvalitsimen toiseen asentoon.
Jos kaasupoljin päästetään kick-down -asennosta, tapahtuu vaihtaminen ylöspäin automaattisesti.
Kick-down -toimintoa käytetään, kun tarvitaan mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä,
esim. ohitettaessa.
Ylikierrosten estämiseksi on vaihteiston
ohjausohjelmassa alasvaihtamissuoja, joka
estää kick-down-toiminnon.
Kick-down -toimintoa ei voi käyttää manuaalisessa vaihtamistilassa.
Turvajärjestelmät
06
Automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa
on erityisiä turvajärjestelmiä:
Avainsalpa - Keylock
Vaihteenvalitsimen pitää olla P-asennossa,
jotta etäavaimen voi poistaa lukosta. Kaikissa
muissa asennoissa avaimen poisto on estetty.
Pysäköintiasento (P-asento)
Auto paikallaan ja moottori käynnissä:
147
06 Käynnistys ja ajo
Neliveto*
Neliveto - AWD (All Wheel Drive)
Neliveto on aina kytkettynä.
Neliveto tarkoittaa, että auto vetää samanaikaisesti kaikilla neljällä pyörällä. Voima jaetaan automaattisesti etu- ja takapyörien
välillä. Elektronisesti ohjattu kytkinjärjestelmä
ohjaa voimaa sille pyöräparille, jolla on
parempi pito ko. olosuhteissa. Näin saadaan
mahdollisimman hyvä pito ja vältetään pyörien luistaminen.
Normaaliajossa ohjautuu etupyöriin enemmän
voimaa.
Neliveto lisää ajoturvallisuutta sateella,
lumella ja talviliukkaalla.
06
148
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06 Käynnistys ja ajo
Jarrujärjestelmä
Jarrutehostin
Jos auto rullaa tai sitä hinataan moottorin
ollessa sammutettuna, pitää jarrupoljinta painaa n. viisi kertaa voimakkaammin verrattuna
tilanteeseen, että moottori on käynnissä. Jos
jarrupoljinta pidetään painettuna käynnistettäessä moottori, voidaan tuntea polkimen painuvan. Tämä on normaalia, koska jarrutehostin aktivoituu. Kun auto on varustettu EBA-järjestelmällä (Emergency Brake Assistance),
tämä koetaan selvemmin.
VAROITUS
Jarrutehostin toimii vain moottorin käydessä.
HUOM
Painakaa poljinta vain kerran voimakkaasti
jarruttaessanne moottori pysäytettynä, ei
useita kertoja.
Jarrupiirit
Symboli palaa, jos jarrupiiri on
vaurioitunut.
Jos johonkin jarrupiiriin syntyy
vika, auton jarruttaminen on edelleen mahdollista. Jarrupoljin painuu alemmas
ja voi tuntua tavallista pehmeämmältä. Normaalin jarruvaikutuksen saamiseksi tarvitaan
suurempi poljinpaine.
Kosteus voi muuttaa
jarrutusominaisuuksia
noudattaa, nämä on erittely Huolto- ja takuukirjassa, katso sivu 204.
TÄRKEÄÄ
Jarrujärjestelmän komponenttien kuluneisuus on tarkistettava säännöllisesti.
Kääntykää korjaamon puoleen saadaksenne tietoa menettelytavasta tai teettäkää
tarkastus korjaamolla – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Jarrujen osat kastuvat, jos ajetaan rankassa
sateessa, vesilätäkköjen läpi tai kun autoa
pestään. Jarrujen kitkapintojen kitkaominaisuudet voivat tällöin muuttua siten, että jarrutusvaikutus viivästyy.
Jos jarruja rasitetaan paljon
Painakaa silloin tällöin jarrupoljinta kevyesti,
jos ajatte pidempiä matkoja sateessa tai lumisohjossa, sekä lähdettyänne liikkeelle hyvin
kosteassa tai kylmässä säässä. Jarrujen kitkapinnat lämpenevät ja vesi kuivuu. Tämä toimenpide on hyvä tehdä myös ennen kuin
pysäköitte auton pidemmäksi ajaksi näissä
sääolosuhteissa.
Koska nopeus lisäksi on usein pieni, jarrut
eivät jäähdy niin tehokkaasti kuin ajettaessa
tasaisella tiellä suurella nopeudella.
Huolto
Auton pitämiseksi liikenneturvallisuuden,
käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen
korkeatasoisena tulee Volvon huoltovälejä
Ajettaessa vuoristossa tai muilla teillä, joilla
on vastaavia korkeuseroja, auton jarruja kuormitetaan erittäin voimakkaasti silloinkin, kun
jarrupoljinta ei paineta erityisen lujaa.
06
Jotta jarruja ei kuormiteta tarpeettoman voimakkaasti, vaihtakaa pienemmälle alamäessä
jarrujen käyttämisen asemesta. Käyttäkää alamäessä samaa vaihdetta kun ajaessanne
ylöspäin. Näin käytetään moottorijarrutusta
tehokkaammin hyväksi ja käyttöjarruja tarvitaan vain lyhyitä hetkiä.
Ottakaa huomioon, että perävaunun vetäminen kuormittaa auton jarruja enemmän.
}}
149
06 Käynnistys ja ajo
Jarrujärjestelmä
Lukkiutumattomat jarrut (ABS)
ABS-järjestelmä (Anti-lock Braking System) estää pyörien lukkiutumisen jarrutuksen aikana.
Siten säilytetään ohjauskyky ja
esim. esteen väistäminen helpottuu.
ABS-symboli palaa 2 sekuntia moottorin
käynnistyksessä automaattisen toiminnan tarkastuksen yhteydessä.
Moottorin käynnistyksen jälkeen ABS-järjestelmä suorittaa noin 20 km/h nopeudessa
lyhyen itsetestin, jonka voi kuulla ja tuntea jarrupolkimen sykintänä.
Jotta ABS-järjestelmästä saataisiin täysi
hyöty:
1. Painakaa jarrupoljinta täydellä voimalla.
Sykkiminen tuntuu.
06
2. Ohjatkaa autoa ajosuuntaan. Älkää
vapauttako poljinpainetta.
Harjoitelkaa jarrutusta ABS-jarruilla sopivassa
paikassa, jossa ei ole liikennettä, ja eri sääolosuhteissa.
150
Elektroninen jarruvoiman jako - EBD
Jarruvoiman vahvistus - EBA
Elektroninen jarrutusvoiman jako, EBD (Electronic Brakeforce Distribution), on osa lukkiutumatonta jarrujärjestelmää (ABS). EBD-järjestelmä säätää takapyöräjarrujen jarrutusvoimaa niin, että käytettävissä on aina paras
mahdollinen jarrutusteho. Sykintä kuuluu ja
tuntuu jarrupolkimessa, kun järjestelmä säätää jarrutusvoimaa.
(Emergency Brake Assistance) Tarvittaessa
nopeaa jarrutusta saadaan täysi jarrutusteho
välittömästi. Rekisteröimällä kuinka nopeasti
jarrupoljinta painetaan toiminto tunnistaa milloin tehdään voimakas jarrutus. Saattakaa jarrutus loppuun keventämättä jarrupoljinta. Toiminto keskeytetään, kun paine jarrupolkimella
vähenee. Toiminto on koko ajan aktiivinen.
Sitä ei voi sulkea.
VAROITUS
Jos JARRU- ja ABS-varoitussymbolit palavat samanaikaisesti, jarrujärjestelmään on
voinut syntyä vika. Jos pintataso jarrunestesäiliössä on tässä tilanteessa normaali,
ajakaa varovasti lähimmälle korjaamolle
jarrujärjestelmän tarkastusta varten - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Jos jarrunestepinta on MIN-tason alapuolella jarrunestesäiliössä, autolla ei tule ajaa
edelleen lisäämättä jarrunestettä.
Jarrunestehäviön syy pitää selvittää.
HUOM
Kun EBA aktivoituu, jarrupoljin painuu hieman tavallista alemmas, painakaa (pitäkää)
jarrupoljin alhaalla niin kauan kuin tarvitaan. Jos jarrupoljin päästetään ylös, jarrutus päättyy.
06 Käynnistys ja ajo
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä*
Yleistä
Rajoitettu toiminta
Käsittely
1. Kääntäkää säätöpyörää (1), kunnes
DSTC-valikko esitetään.
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control)
parantaa auton etenemiskykyä ja auttaa kuljettajaa välttämään luiston.
DSTC PÄÄLLÄ tarkoittaa, että järjestelmän toiminta on muuttumaton.
Järjestelmän suorittaessa säätöä voidaan
havaita sykkivä ääni jarrutettaessa tai painettaessa kaasua. Painettaessa kaasua auto voi
kiihtyä odotettua hitaammin.
DSTC-LUISTONESTO POIS PÄÄLTÄ
tarkoittaa, että järjestelmän vaikuttamista
rajoitetaan.
G028511
Sivuluistonestotoiminto
Toiminto rajoittaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.
Vetoluistonestotoiminto
Säätöpyörä
Toiminto estää vetävien pyörien luistamisen
tien pintaa vasten kiihdytyksessä.
RESET-painike
Vetovoimatoiminto
Toiminto on aktiivinen pienessä nopeudessa
ja siirtää voimaa luistavalta pyörältä sille vetävälle pyörälle, joka ei luista.
Järjestelmän puuttuminen tilanteeseen sivuluiston ja kaasunpainalluksen yhteydessä voidaan osittain poistaa.
Puuttumista luistoon viivytetään tällöin, ja
enemmän luistoa sallitaan, mikä antaa suuremman vapauden dynaamiseen ajoon.
Samalla parannetaan etenemiskykyä syvässä
lumessa tai hiekassa, koska kaasun painamista ei enää rajoiteta.
2. Pitäkää RESET (2) painettuna, kunnes
valikko muuttuu.
Järjestelmä pysyy rajoitettuna, kunnes
kuljettaja jälleen aktivoi sen tai kunnes
moottori sammutetaan - moottorin seuraavan käynnistämisen jälkeen DSTC on
taas normaalitilassaan.
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet voivat muuttua,
jos järjestelmän toimintaa rajoitetaan.
06
HUOM
DSTC PÄÄLLÄ esitetään näytössä muutamia sekunteja aina, kun moottori käynnistetään.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
151
06 Käynnistys ja ajo
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä*
Ilmoitukset näytössä
Symboli palaa kiinteästi
AJONVAKAUTUS TILAP. POIS tarkoittaa,
että järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu johtuen liian korkeasta jarrujen lämpötilasta.
Näyttö esittää samanaikaisesti
AJONVAKAUTUS VAATII HUOLLON.
–
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
Toiminto aktivoituu automaattisesti uudelleen, kun jarrut ovat jäähtyneet.
AJONVAKAUTUS VAATII HUOLLON tarkoittaa, että järjestelmä on suljettu vian
vuoksi.
–
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
> Jos ilmoitus on edelleen olemassa, kun
moottori käynnistetään uudelleen - ajakaa korjaamolle. Valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
•
Osoittaa vikaa DSTC-järjestelmässä.
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
•
Jos varoitusvalo sammuu, vikaosoitus oli
virheellinen eikä korjaamolla tarvitse
käydä.
•
Jos varoitussymboli jää palamaan, korjaamon tulee tarkastaa järjestelmä - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Symboli palaa jatkuvasti keltaisena
Varoitussymboli
Symbolit mittaristossa
Näyttö esittää samanaikaisesti
LUISTONESTO TILAP.POIS.
DSTC-järjestelmä
06
•
Symboli syttyy ja sammuu uudelleen n.
2 sekunnin kuluttua moottorin
käynnistyksen yhteydessä.
•
Osoittaa järjestelmän tarkastusta.
Symboli vilkkuu
•
152
Osoittaa, että järjestelmää on tilapäisesti
rajoitettu johtuen liian korkeasta jarrujen
lämpötilasta.
Toiminta aktivoituu automaattisesti uudelleen,
kun jarrujen lämpötila on palautunut normaaliksi.
Osoittaa, että järjestelmä on toiminnassa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VAROITUS
Normaalia ajotapaa käytettäessä DSTCjärjestelmä parantaa auton ajoturvallisuutta, mitä ei tule käsittää mahdollisuutena nopeuden lisäämiseen.
Noudattakaa aina normaaleja turvallisen
kaarreajon ja liukkaalla alustalla ajamiseen
liittyviä varovaisuustoimenpiteitä.
06 Käynnistys ja ajo
Pysäköintitutkajärjestelmä*
Yleistä1
Versiot
Paikoitustutka takana
Pysäköintitutkasta on kaksi versiota:
Mittausalue suoraan auton takana on n.
1,5 m. Pysäköintitutka taaksepäin aktivoidaan, kun peruutusvaihde kytketään. Äänisignaali tulee takakaiuttimista.
•
•
Vain taaksepäin
Sekä eteen- että taaksepäin
Toiminto
Pysäköintitutka eteenpäin ja taaksepäin.
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Merkkiääni osoittaa etäisyyden havaittuun esineeseen.
VAROITUS
Pysäköintitutka ei voi koskaan korvata kuljettajan omaa vastuuta peruutettaessa.
Tunnistimilla on kuolleita kulmia, joissa esineitä ei voida havaita. Tarkkailkaa lapsia tai
eläimiä, jotka ovat auton lähellä.
1
Järjestelmä kytkeytyy automaattisesti päälle,
kun auto käynnistetään, jolloin katkaisinpaneelissa olevan pysäköintitutkan katkaisimen
valo syttyy.
Peruutettaessa esim. perävaunun tai vetokoukkuun asennetun polkupyöränpitimen
kanssa pitää järjestelmä sulkea. Muussa
tapauksessa tunnistimet reagoivat perävaunuun tai polkupyöränpitimeen.
Näyttö esittää tekstin PERUUTUSTUTKA
KÄYTÖSSÄ, jos peruutusvaihde kytketään
tai jos etumaiset tunnistimet havaitsevat jonkin esineen.
Pysäköintitutka taaksepäin sulkeutuu automaattisesti vedettäessä perävaunua, jos käytetään Volvon alkuperäistä perävaunukaapelia.
Pysäköintitutka on aktiivinen nopeuksilla alle
15 km/h. Suuremmalla nopeudella järjestelmä
suljetaan. Kun nopeus alittaa 10 km/h, järjestelmä aktivoituu uudelleen.
Pysäköintitutka edessä
Mitä lähemmäs auto tulee takana tai edessä
olevaa kohdetta, sitä tiheämmin signaali kuuluu. Äänentoistojärjestelmästä tulevia muita
ääniä vaimennetaan automaattisesti äänenvoimakkuuden ollessa suuri.
N. 30 cm:n etäisyydellä ääni on jatkuva. Jos
este on sitä lähempänä auton takana tai
edessä, ääni vaihtaa vasemman ja oikean
kaiuttimen välillä.
Mittausalue suoraan auton edessä on n.
0,8 m. Äänisignaali tulee etukaiuttimesta.
Edessä olevan pysäköintitutkan yhteyteen ei
voida asentaa lisävaloja, koska tutkan anturit
reagoivat niihin.
06
Järjestelmän vian ilmaisu
Jos infosymboli palaa kiinteästi ja
näyttö esittää
PERUUTUSTUTKA VAATII
HUOLLON, pysäköintitutka ei
toimi.
Markkina-alueen mukaan voi järjestelmä Pysäköintitutka olla joko vakio-, valinnainen tai lisävaruste.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
153
06 Käynnistys ja ajo
Pysäköintitutkajärjestelmä*
päälle uudelleen painamalla katkaisinta, jolloin
valo syttyy.
TÄRKEÄÄ
Tietyissä olosuhteissa pysäköintitutkajärjestelmä voi antaa virheellisiä varoitussignaaleita, jotka aiheutuvat ulkoisista äänilähteistä, joista tulee samoja ultraäänitaajuuksia, joilla järjestelmä toimii.
Anturien puhdistus
Esimerkkejä tällaisista lähteistä ovat mm.
äänitorvi, märät renkaat asvaltilla, paineilmajarrut, pakoputkien äänet moottoripyöristä jne.
G026946
Päällä/Pois
Pysäköintitutkan anturit.
06
G027104
Jotta tunnistimet toimisivat oikein, ne on puhdistettava säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.
Painikkeen sijainti rivissä voi vaihdella.
HUOM
Lika, jää ja lumi, joka peittää tunnistimet,
voi aiheuttaa vääriä varoitussignaaleita.
Pysäköintitutka voidaan sulkea katkaisinpaneelissa olevalla painikkeella, valo katkaisimessa sammuu. Pysäköintitutka kytketään
154
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06 Käynnistys ja ajo
Kuolleen kulman infojärjestelmä - BLIS*
Yleistä
BLIS on informaatiojärjestelmä, joka tietyin
edellytyksin auttaa kuljettajaa havaitsemaan
kuolleessa kulmassa olevan ajoneuvon, joka
liikkuu samaan suuntaan kuin oma auto.
Kuolleet kulmat
Järjestelmä on suunniteltu toimimaan optimaalisesti ajettaessa vilkkaassa liikenteessä
monikaistaisilla teillä.
BLIS perustuu digitaalikameratekniikkaan.
Kamerat (1) on sijoitettu ulkotaustapeilien alle.
G020295
Kun kamera on havainnut kuolleen kulman
alueella, merkkivalo (2) palaa kiinteästi.
BLIS-järjestelmällä varustettu taustapeili.
BLIS-kamera
HUOM
Valo syttyy auton sillä puolella, jolla järjestelmä on havainnut ajoneuvon. Jos auto
tulee ohitetuksi molemmilta puolilta
samanaikaisesti, molemmat valot syttyvät.
Merkkivalo
BLIS-symboli
VAROITUS
Järjestelmä täydentää, ei korvaa, turvallista
ajotapaa ja taustapeilien käyttöä. Se ei voi
koskaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja vastuuta. Vastuu kaistan vaihtamisesta liikenneturvallisella tavalla on aina
kuljettajalla.
BLIS antaa kuljettajalle ilmoituksen, jos järjestelmään syntyy vika. Jos esim. järjestelmän
kamerat ovat jääneet peittoon, BLIS-merkkivalo vilkkuu ja kojelaudan näyttö esittää ilmoituksen. Tarkastakaa ja puhdistakaa tällöin
linssit. Tarvittaessa voidaan järjestelmä sulkea
tilapäisesti painamalla BLIS-painiketta, katso
sivu 156.
Kuolleet kulmat, jotka BLIS-kamerat kattavat.
Etäisyys A = n. 3,0 m
Etäisyys B = n. 9,5 m
06
Puhdistus
Toimiakseen optimaalisesti tulee BLIS-kameralinssien olla puhtaat. Linssit voidaan puhdistaa pehmeällä rievulla tai kostealla sienellä.
Puhdistakaa linssit varovasti siten, etteivät ne
naarmuunnu.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
155
06 Käynnistys ja ajo
Kuolleen kulman infojärjestelmä - BLIS*
Lasit ovat sähkölämmitteisiä, jotta jää tai
lumi voidaan sulattaa pois. Harjatkaa tarvittaessa lumi pois laseista.
Milloin BLIS toimii
Järjestelmä on aktiivinen, kun omaa autoa
ajetaan nopeuksilla yli 10 km/h.
Ohitukset
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, jos
ohitatte nopeudella, joka on enintään 10 km/h
suurempi kuin ohitettavan auton.
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, jos
Teidät ohittaa ajoneuvo, jonka nopeus on
enintään 70 km/h suurempi kuin Teidän
autonne.
06
VAROITUS
BLIS ei toimi jyrkissä kaarteissa.
Päivänvalo ja pimeä
Pimeässä järjestelmä reagoi ympäröivien
autojen valonheittimiin. Järjestelmä ei
havaitse ajoneuvoja, joiden valonheittimet on
sammutettu. Tämä tarkoittaa esim. sitä, että
järjestelmä ei reagoi perävaunuun, jossa ei ole
valonheittimiä ja jota vedetään henkilö- tai
kuorma-auton perässä.
VAROITUS
Järjestelmä ei reagoi polkupyöräilijöihin
eikä mopoilijoihin.
BLIS-kameroilla on ihmisen silmää vastaavia rajoituksia, ts. ne näkevät huonommin
esim. rankassa lumisateessa, voimakkaassa vastavalossa tai tiheässä sumussa.
BLIS ei toimi auton peruuttaessa.
Autoon kytketty leveä perävaunu voi peittää muut ajoneuvot viereisillä kaistoilla.
Tämä voi aiheuttaa sen, ettei BLIS-järjestelmä havaitse tällä varjoalueella olevia ajoneuvoja.
156
Aktivointi/aktivoinnin poisto
Päivänvalossa järjestelmä reagoi ympäröivien
autojen muotoon. Järjestelmä on suunniteltu
havaitsemaan moottoriajoneuvot kuten henkilöautot, kuorma-autot, linja-autot ja moottoripyörät.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G026955
TÄRKEÄÄ
Aktivointi-/sulkemispainike.
BLIS-järjestelmä aktivoidaan, kun moottori
käynnistetään. Ovipaneeleissa olevat merkkivalot vilkkuvat kolme kertaa, kun BLIS-järjestelmä aktivoidaan.
Järjestelmä voidaan sulkea/aktivoida painamalla BLIS-painiketta.
Kun BLIS-järjestelmä suljetaan, painikkeessa
oleva valo sammuu ja kojelaudan näytössä
esitetään teksti-ilmoitus.
Kun BLIS-järjestelmä aktivoidaan, painikkeessa oleva valo palaa, uusi teksti-ilmoitus
esitetään näytössä ja ovipaneeleissa olevat
merkkivalot vilkkuvat kolme kertaa. Painakaa
READ-painiketta teksti-ilmoituksen poistami-
06 Käynnistys ja ajo
Kuolleen kulman infojärjestelmä - BLIS*
seksi. Lisätietoja ilmoitusten käsittelystä,
katso sivu 58.
BLIS-järjestelmäilmoitukset
Teksti näytössäA
Sisältö
Rajoitukset
Teksti näytössäA
Sisältö
KUOL.KULMAJÄRJ. V.KAM.
EI TOIMI
Vasen kamera peitossa – puhdistakaa
linssi.
Tietyissä tilanteissa voi BLIS-merkkivalo
palaa, vaikka kuolleessa kulmassa ei ole
muuta ajoneuvoa.
HUOM
KUOL.KULMAINFO
PÄÄLLÄ
BLIS-järjestelmä on
aktivoitu.
KUOL.KULMAJÄRJ. KAMERA
EI TOIMI
Toinen tai molemmat
kamerat peitossa puhdistakaa linssit.
Jos BLIS-merkkivalo yksittäisissä tapauksissa palaa, vaikka kuolleessa kulmassa ei
ole muuta ajoneuvoa, tämä ei tarkoita, että
järjestelmään on syntynyt vika.
KUOL.KULMAJÄRJ. VAATII
HUOLLON
BLIS ei toimi – ottakaa
yhteys valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
KUOL.KULMAINFO POIS
PÄÄLTÄ
BLIS-järjestelmä on
suljettu.
BLIS-järjestelmän vian yhteydessä näyttö
esittää tekstin KUOL.KULMAJÄRJ.
VAATII HUOLLON.
KUOL.KULMAJÄRJ. RAJOIT.
TOIMINTA
Heikentynyt datansiirtotoiminto BLIS-järjestelmän kameran ja
auton sähköjärjestelmän välillä.
Kamera asettaa
itsensä uudelleen, kun
datansiirto BLIS-järjestelmän kameran ja
auton sähköjärjestelmän välillä palaa normaaliksi.
KUOL.KULMAJÄRJ. O. KAM.
EI TOIMI
A
Ilmoitukset näkyvät vain etäavaimen ollessa asennossa II
(tai moottorin käydessä) ja kun BLIS on aktiivinen (ts. jos
kuljettaja ei ole sulkenut järjestelmää).
TÄRKEÄÄ
Tässä muutamia esimerkkejä tilanteista,
joissa BLIS-merkkivalo voi palaa, vaikka kuolleessa kulmassa ei ole muuta ajoneuvoa.
BLIS-järjestelmän komponenttien korjauksen saa tehdä vain korjaamolla - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
06
Heijastus kiiltävästä, märästä tienpinnasta.
Oikea kamera peitossa
– puhdistakaa linssi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
157
06 Käynnistys ja ajo
G018177
Kuolleen kulman infojärjestelmä - BLIS*
Oma varjo suurella, vaalealla, sileällä pinnalla,
esim. meluesteellä tai betonisella tienpinnalla.
Matalalla oleva aurinko kamerassa.
06
158
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06 Käynnistys ja ajo
Hinaaminen ja poiskuljetus
Apukäynnistyskaapelit
VAROITUS
Käyttäkää apuakkua, jos käynnistysakku on
niin tyhjä, ettei moottoria voi käynnistää.
Älkää käynnistäkö autoa hinaamalla, katso
sivu 161.
Ohjauslukko jää asentoon, jossa se oli jännitteen katketessa. Ohjauslukon pitää olla
avattuna ennen hinaamista.
Etäavaimen pitää olla avainasennossa II.
Älkää koskaan poistako etäavainta virtalukosta ajon aikana tai autoa hinattaessa.
TÄRKEÄÄ
Katalysaattori voi vaurioitua, jos auto käynnistetään hinaamalla.
VAROITUS
Jarru- ja ohjaustehostin eivät toimi, kun
moottori ei käy. Jarrupoljinta pitää painaa
n. viisi kertaa kovemmin ja ohjaus on huomattavasti tavallista raskaampi.
Ottakaa selville suurin lain sallima hinausnopeus ennen auton hinaamista.
Autoa pitää aina hinata eteenpäin.
Automaattivaihteisto
1. Avatkaa ohjauslukko, jotta autoa voidaan
ohjata
–
2. Hinaavan auton kuljettaja: Ajakaa pehmeästi.
Älkää hinatko automaattivaihteistolla varustettua autoa suuremmalla nopeudella kuin
80 km/h eikä pidempää matkaa kuin 80 km.
Hinattavan auton kuljettaja: Pitäkää
hinausköysi koko ajan kireänä painamalla
kevyesti jarrupoljinta, jolloin kovat
nykäykset vältetään.
Siirtäkää vaihteenvalitsin N-asentoon ja
vapauttakaa seisontajarru.
Hinaussilmukka
Ennen hinausta pitää hinaussilmukka ruuvata
kiinni puskuriin. Kummankin puskurin oikealla
puolella on peitekannella varustettu aukko
hinaussilmukkaa varten.
Hinaussilmukka on tavaratilassa olevassa työkalupussissa.
G028528
Hinaus
06
Menetelkää näin:
1. Avatkaa peitekannen (A) alareuna ruuvitaltalla tai kolikolla.
2. Ruuvatkaa hinaussilmukka (B) kiinni.
3. Ruuvatkaa silmukka kunnolla kiinni laippaan (C) saakka. Tässä on hyvä käyttää
pyöränmutteriavainta.
•
Irrottakaa hinaussilmukka käytön jälkeen
ja kiinnittäkää peitekansi.
}}
159
06 Käynnistys ja ajo
Hinaaminen ja poiskuljetus
TÄRKEÄÄ
Vetokoukulla varustetuissa autoissa ei
hinaussilmukkaa voi kiinnittää takakiinnikkeeseen. Kiinnittäkää hinausköysi tällöin
vetokoukkuun. Tästä syystä on hyvä aina
säilyttää irrotettavaa vetokoukkua autossa.
Poiskuljetus
Autoa pitää aina hinata siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
TÄRKEÄÄ
•
06
Nelivetoista autoa (AWD), jonka etupää
on nostettu ylös, ei saa hinata suuremmalla nopeudella kuin 70 km/h. Sitä ei
myöskään tule hinata pidempiä matkoja kuin 50 km.
VAROITUS
Hinaussilmukka on tarkoitettu vain hinaamiseen tiellä - ei pelastushinaukseen. Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.
160
06 Käynnistys ja ajo
Apukäynnistyskaapelit
Käynnistys toisella akulla
3. Jos apuakku on asennettuna toiseen
autoon - sammuttakaa auttavan auton
moottori ja katsokaa, etteivät autot kosketa toisiaan.
9. Käynnistäkää "apuauton" moottori ja
antakaa sen käydä muutama minuutti
normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella, n. 1500 r/min.
4. Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin
toinen puristin apuakun plusnapaan (1).
10. Käynnistäkää moottori autossa, jossa on
tyhjentynyt akku.
G030860
TÄRKEÄÄ
Käynnistysakku on asennettu auton takaosaan
(katso sivu 217), mutta myös konepellin alla on
liitäntäkohdat.
Jos käynnistysakku on tyhjentynyt, auto voidaan käynnistää toisesta akusta saatavalla
virralla.
Käytettäessä käynnistysapua toisesta akusta
suositellaan seuraavia vaiheita oikosulun tai
muiden vaurioiden välttämiseksi:
1. Kääntäkää kauko-ohjain avainasentoon 0.
2. Tarkastakaa, että apuakun jännite on 12
V.
TÄRKEÄÄ
Kytkekää käynnistyskaapeli varovasti välttääksenne oikosulut muiden moottoritilan
komponenttien kanssa.
Älkää koskeko liitäntöihin käynnistysyrityksen aikana. On olemassa kipinänmuodostuksen vaara.
5. Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin
toinen puristin auton akun plusnapaan (2).
> Jousikuormitteinen kansi auton ylimääräisen plusnavan päällä pitää ensin siirtää ylös!
11. Irrottakaa käynnistyskaapelit päinvastaisessa järjestyksessä - ensin musta ja sitten punainen.
> Katsokaa, ettei kumpikaan mustan
käynnistyskaapelin puristimista kosketa akun plusnapaan tai punaisen
käynnistyskaapelin kytkettyyn puristimeen!
6. Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin
toinen puristin apuakun miinusnapaan (3).
7. Aseta toinen puristin maadoituskohtaan,
esim. johonkin moottorin nostosilmukkaan (4).
06
8. Tarkastakaa, että käynnistyskaapelien
puristimet ovat kunnolla kiinni siten, ettei
käynnistysyrityksen aikana synny kipinöitä.
}}
161
06 Käynnistys ja ajo
Apukäynnistyskaapelit
VAROITUS
•
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää. Kipinä, joka voi syntyä kytkettäessä käynnistysjohdin virheellisesti,
voi riittää siihen, että akku räjähtää.
•
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka
voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
•
Huuhdelkaa suurella vesimäärällä, jos
rikkihappo pääsee kosketuksiin silmien, ihon tai vaatteiden kanssa. Roiskeen osuessa silmiin - ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin.
Lisätietoja auton käynnistysakusta, katso
sivu 216.
06
162
06 Käynnistys ja ajo
Ajo perävaunun kanssa
Yleistä
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden, esim. vetokoukun, painon summa
rajoittaa auton tavarankuljetuskykyä vastaavalla määrällä. Perusteelliset tiedot painoista,
katso sivu 286.
Jos vetolaitteen asentaa valtuutettu Volvon
tekninen palvelu, auto luovutetaan varustettuna perävaunun vetämiseen tarvittavalla
varustuksella.
•
Auton vetolaitteen on oltava hyväksyttyä
tyyppiä.
•
Jos vetokoukku asennetaan myöhemmin,
tarkastakaa Volvo-myyjänne kanssa, että
auto on täysin varustettu perävaunun
vetämistä varten.
•
Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten,
että paine auton vetokoukkuun noudattaa
ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa.
•
Nostakaa rengaspaineet suositeltuihin
täyden kuorman paineisiin. Rengaspainetarran sijainti, katso sivu 182.
•
Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.
•
Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi. Odottakaa, kunnes
sillä on ajettu vähintään 1000 km.
•
•
Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton
jarruja huomattavasti normaalia enemmän. Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle ja
sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
Automaattivaihteisto
HUOM
Joissakin malleissa on oltava automaattivaihteiston öljynjäähdytin vedettäessä
perävaunua. Tarkastakaa lähimmältä
Volvo-jälleenmyyjältä autoanne koskevat
määräykset, jos vetokoukku asennetaan
jälkikäteen.
Turvallisuussyistä ei suurinta, autolle ja
siihen kytketylle perävaunulle, sallittua
nopeutta tule ylittää. Noudattakaa voimassa olevia määräyksiä sallittujen
nopeuksien ja painojen osalta.
Perävaunun painot
Ylikuumeneminen
Tietoja Volvon sallimista perävaunumassoista,
katso sivu 286.
Ajettaessa perävaunua vetäen mäkisessä
maastossa lämpimässä ja sään ollessa lämmin voi olla olemassa ylikuumenemisen
vaara.
VAROITUS
Noudattakaa perävaunun painosta annettuja suosituksia. Koko yhdistelmästä voi
muutoin tulla vaikeasti hallittava väistöliikkeissä ja jarrutuksissa.
•
Automaattivaihteisto valitsee kuormituksen ja moottorin kierrosluvun suhteen
optimaalisen vaihteen.
•
Ylikuumenemisen yhteydessä syttyy
varoitussymboli kojelaudassa yhdessä
teksti-ilmoituksen kanssa - noudattakaa
annettua suositusta.
HUOM
Ilmoitetut suurimmat sallitut perävaunumassat ovat ne, jotka Volvo sallii. Kansalliset ajoneuvomääräykset voivat rajoittaa
perävaunun massaa ja nopeutta tästä.
Vetokoukut voivat olla sertifioituja suuremmille vetopainoille kuin mitä autolla saa
vetää.
06
Jyrkät nousut
•
Älkää lukitko automaattivaihteistoa suuremmalla vaihteelle kuin millä moottori
"jaksaa" - ei ole aina edullista ajaa suu-
}}
163
06 Käynnistys ja ajo
Ajo perävaunun kanssa
rella vaihteella ja pienellä moottorin kierrosluvulla.
•
Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua
pitkää, jyrkkää mäkeä ylös.
•
Välttäkää vetämästä perävaunua yli
12 %:n nousuissa.
Pysäköinti mäkeen
1. Painakaa käyttöjarrua.
2. Aktivoikaa seisontajarru.
3. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon P.
4. Vapauttakaa käyttöjarru.
06
•
Vaihteenvalitsimen pitää olla pysäköintiasennossa P, kun automaattivaihteistolla
varustettu ja perävaunua vetävä auto
pysäköidään. Käyttäkää aina seisontajarrua.
•
Käyttäkää seisontakiiloja pyörien lukitsemiseksi, kun auto ja siihen kytketty perävaunu pysäköidään mäkeen.
Liikkeellelähtö mäessä
1. Painakaa käyttöjarrua.
2. Siirtäkää vaihteenvalitsin ajoasentoon D.
3. Vapauttakaa seisontajarru.
4. Vapauttakaa käyttöjarru ja lähtekää liikkeelle.
164
Tasonsäätö
Jos autossanne on automaattinen tasonsäätö, auton takapää on ajon aikana aina
oikealla korkeudella kuormituksesta riippumatta. Auton seisoessa paikallaan takapää
laskee, mikä on täysin normaalia. Lähdettäessä liikkeelle kuorman kanssa taso pumpataan ylös tietyn ajomatkan jälkeen.
06 Käynnistys ja ajo
Vetolaite*
Vetokoukku
Perävaunukaapeli
Vetokoukun säilytys
Jos autossa on irrotettava vetokoukku, pitää
irtonaisen osan kiinnitysohjetta noudattaa tarkasti, katso sivu 167.
VAROITUS
Jos auto on varustettu Volvon irrotettavalla
vetokoukulla:
•
•
Noudattakaa asennusohjetta tarkasti.
•
Varmistakaa, että ilmaisinikkuna on
vihreä.
Tärkeä tarkastaa
•
Vetokoukun kuula pitää puhdistaa ja voidella rasvalla säännöllisesti.
HUOM
Käytettäessä vetokuulan suojaa ja heilahdusvaimenninta ei vetokuulaa saa voidella.
Vetokoukun säilytyspaikka.
TÄRKEÄÄ
Irrottakaa vetokoukku aina käytön jälkeen
ja säilyttäkää sitä sille tarkoitetussa paikassa autossa, hihnallaan kunnolla kiinnitettynä.
G014589
G031114
Irrotettavan osan pitää olla lukittu avaimella ennen ajon aloittamista.
Jos auton vetolaitteessa on 13-napainen liitin
ja perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan
sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää sovitinkaapelia. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa maata.
06
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
165
06 Käynnistys ja ajo
Vetolaite*
G027109
G026682
G027108
Erittelyt
Mitat kiinnityskohtia varten (mm)
06
166
Kiinteä tai irrotettava vetokoukku
A
B
C
D
E
F
G
1110
85
1081
541
122
50
354
1
Sivupalkki
2
Kuulan keskiö
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06 Käynnistys ja ajo
Irrotettava vetokoukku*
1. Poistakaa suojakotelo painamalla ensin
ja vetämällä sitten kotesalpaa sisään
.
loa suoraan taaksepäin
2. Varmistakaa, että mekanismin lukitus on
avattu kääntämällä avainta myötäpäivään.
G020302
G020301
G017317
Vetokoukun asennus
3. Varmistakaa, että ilmaisinikkuna (3) on
punainen. Jos ikkuna ei ole punainen,
painakaa (1) lukituspyörä sisään ja kiertäkää sitä vastapäivään (2), kunnes kuuluu
naksahdus.
06
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
167
06 Käynnistys ja ajo
4. Asettakaa vetokoukku paikalleen ja työntäkää, kunnes kuuluu naksahdus.
5. Varmistakaa, että ilmaisinikkuna on vihreä.
06
168
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G020307
G020306
G020304
Irrotettava vetokoukku*
6. Kääntäkää avain vastapäivään lukittuasentoon. Poistakaa avain lukosta.
06 Käynnistys ja ajo
Irrotettava vetokoukku*
7. Tarkastakaa nykäisemällä ylös-, alas- ja
taaksepäin, että vetokoukku on kiinni.
VAROITUS
Jos vetokoukku ei ole oikein, se pitää irrottaa ja kiinnittää uudelleen aiempien kohtien
mukaisesti.
G020301
G020310
G020309
Vetokoukun irrotus
8. Varmuusvaijeri.
1. Asettakaa avain lukkoon ja kiertäkää se
myötäpäivään avattuun asentoon.
VAROITUS
Muistakaa ehdottomasti kiinnittää perävaunun turvavaijeri asianmukaiseen kiinnikkeeseen.
06
TÄRKEÄÄ
Voidelkaa vain kuulaosa vetopäätä varten,
vetokoukun muun osan pitää olla puhdas
ja kuiva.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
169
06 Käynnistys ja ajo
2. Työntäkää lukituspyörä (1) sisään ja kiertäkää sitä vastapäivään (2), kunnes kuuluu naksahdus.
06
3. Kiertäkää lukituspyörä kokonaan alas
vasteeseen saakka ja pitäkää sitä alhaalla
ja vetäkää samalla vetokoukku irti.
VAROITUS
Kiinnittäkää vetokoukku turvallisella
tavalla, jos sitä säilytetään autossa, katso
sivu 165.
170
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G017318
G020314
G020312
Irrotettava vetokoukku*
4. Työntäkää suojakotelo päälle.
06 Käynnistys ja ajo
Valokuvion sovitus
Valokuvion sovitus oikean- tai
vasemmanpuoleiseen liikenteeseen
Peite sijoitetaan lähtökohtana valonheittimen
lasissa oleva pilkku (5), jonka pitää täsmätä
ko. mallissa olevan punaisen pilkun kanssa.
Pitkä punainen viiva kuvissa vastaa valonheittimen lasissa olevaa viivaa, johon malli sovitetaan.
Mallit tarkastusmitataan kuvauksen jälkeen
siten, että vertailumitat täsmäävät peittääkseen riittävän paljon valokuviosta.
G020317
Mallit koskevat sekä vasemmalta että oikealta
ohjattavaa versiota ja ne sijoitetaan kuvan
mukaisesti.
Valokuvio vasemmanpuoleisessa liikenteessä.
Valokuvio oikeanpuoleisessa liikenteessä.
Jotta vastaantulevaa liikennettä ei häikäistä,
voidaan valonheittimen valokuviota muuttaa
peittämällä valonheittimiä. Valokuvio tulee
hieman huonommaksi.
Valonheittimien peittäminen
Piirtäkää mallit - katso sivu 174. Siirtäkää
kuvio jollekin itsetarttuvalle ja vettä kestävälle
materiaalille, esim. läpinäkymättömälle teipille.
Ylempi kuva esittää vasemmalta ohjattavaa
versiota. Alempi kuva esittää oikealta ohjattavaa versiota.
Halogeenivalonheittimet
Jäljentäkää malli 1 ja 2, tarkastusmitatkaa
siten, että mitat täsmäävät. Siirtäkää malli
itsetarttuvalle, vedenkestävälle materiaalille ja
leikatkaa irti.
Xenon-valonheittimet
Jäljentäkää malli 3 ja 4, tarkastusmitatkaa
siten, että mitat täsmäävät. Siirtäkää malli
itsetarttuvalle, vedenkestävälle materiaalille ja
leikatkaa irti.
Asettakaa mallit siten, että nuolet osoittavat
keskelle ja malleissa olevat pilkut täsmäävät
valonheittimien laseissa olevien pilkkujen
kanssa. Mallien merkinnät > < pitää sovittaa
valonheittimen lasissa olevaan linjaan.
Vertailumitat, malli 3
Linjan malleissa olevien merkintöjen > < välillä
pitää olla n. 140 mm.
Vertailumitat, malli 4
Linjan malleissa olevien merkintöjen > < välillä
pitää olla n. 112 mm.
Valokuvion sovitus, aktiiviset Xenon-valonheittimet (ABL) katso sivu 61.
06
Aseta mallit siten, että nuolet osoittavat keskelle ja malleissa olevat pilkut täsmäävät
valonheittimien laseissa olevien pilkkujen
kanssa.
Vertailumitat, malli 1 ja 2
Pitkien sivujen pitää malleissa olla n. 82 mm.
}}
171
06 Käynnistys ja ajo
G030200
Valokuvion sovitus
Vasemmalta ohjattava auto vasemmanpuoleisessa liikenteessä.
Peite oikeanpuoleisella halogeenilasilla
06
Peite vasemmanpuoleisella halogeenilasilla
Peite oikeanpuoleisella Xenon-lasilla
Peite vasemmanpuoleisella Xenon-lasilla
Kiintopiste valonheittimen lasissa.
172
06 Käynnistys ja ajo
G030201
Valokuvion sovitus
Oikealta ohjattava auto oikeanpuoleisessa liikenteessä.
Peite vasemmanpuoleisella halogeenilasilla
Peite oikeanpuoleisella halogeenilasilla
06
Peite vasemmanpuoleisella Xenon-lasilla
Peite oikeanpuoleisella Xenon-lasilla
Kiintopiste valonheittimen lasissa.
}}
173
06 Käynnistys ja ajo
Valokuvion sovitus
06
Peitteiden mallit.
174
06 Käynnistys ja ajo
06
175
Yleistä...................................................................................................
Rengaspaineet......................................................................................
Varoituskolmio* ja varapyörä*...............................................................
Pyöränvaihto.........................................................................................
Väliaikainen renkaan paikkaus*.............................................................
176
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
178
182
183
186
188
PYÖRÄT JA RENKAAT
07 Pyörät ja renkaat
Yleistä
Ajo-ominaisuudet ja renkaat
Renkaat vaikuttavat paljon auton ajo-ominaisuuksiin. Rengastyyppi, -koko, -paine ja
nopeusluokka ovat tärkeitä auton käyttäytymisen kannalta.
Katsokaa renkaita vaihdettaessa, että kaikissa neljässä pyörässä on saman tyyppiset
ja kokoiset sekä mieluiten myös samaa valmistetta olevat renkaat. Noudattakaa suositeltuja rengaspaineita, jotka on ilmoitettu rengaspainetarrassa, katso sivu 295.
V
240 km/h
W
270 km/h
Koodi, joka kertoo suurimman sallitun nopeuden (tässä tapauksessa
240 km/h).
Y
300 km/h
Renkaan leveys (mm)
60
Renkaan kyljen korkeuden ja renkaan leveyden välinen suhde (%)
Muistakaa, että kulloisenkin ajonopeuden ratkaisee tien laatu, ei renkaiden nopeusluokka.
R
Vyörengas
Huomatkaa, että kysymyksessä on suurin sallittu nopeus.
18
Vanteen halkaisija tuumina (")
235/60R18 103 V.
Uudet renkaat
Nopeusluokat
235
Kaikissa autonrenkaissa on kokomerkintä.
Esimerkki merkinnästä:
178
V
Koodinumerot, jotka ilmaisevat renkaan suurimman sallitun kuormituksen (tässä tapauksessa 615 kg)
Autolla on koko autoa koskeva tyyppihyväksyntä, mikä tarkoittaa, että ajoneuvon rekisteriotteessa ilmoitetuista koko- ja nopeusluokista ei saa poiketa. Ainoan poikkeuksen
näistä määräyksistä muodostavat talvirenkaat
(sekä nastoitetut että nastattomat renkaat).
Jos sellainen rengas valitaan, autolla ei saa
ajaa renkaan luokitusta nopeammin (esim.
luokan Q renkaalla saa ajaa enintään
160 km/h).
Kokomerkintä
07
103
Q
160 km/h (käytetään vain talvirenkaissa)
T
190 km/h
H
210 km/h
Renkaat ovat tuoretuotteita. Muutaman vuoden kuluttua ne alkavat kovettua, jolloin myös
kitkaominaisuudet vähitellen heikkenevät.
Pyrkikää sen vuoksi asentamaan mahdollisimman tuoreet renkaat vaihdon yhteydessä.
Tämä on erityisen tärkeää talvirenkaiden
osalta. Viimeiset numerot numerosarjassa tarkoittavat valmistusviikkoa ja -vuotta. Tämä on
renkaan DOT-merkintä (Department of Transportation) ja se ilmoitetaan neljällä numerolla,
07 Pyörät ja renkaat
Yleistä
Renkaiden ikä
Kaikki yli kuusi vuotta vanhat renkaat tulee
tarkastuttaa ammattihenkilöllä, vaikka ne vaikuttavat vaurioitumattomilta. Syynä tähän on,
että renkaat vanhenevat ja murtuvat, vaikka
niitä käytetään harvoin tai ei koskaan. Toimintaan voi sen vuoksi vaikuttaa se, että renkaissa käytettävä materiaali on murtunut.
Siinä tapauksessa rengasta ei tule käyttää.Tämä koskee myös vararenkaita, talvirenkaita ja tulevaisuutta varten säilössä olevia
renkaita. Esimerkkinä ulkoisista merkeistä,
jotka osoittavat että rengas on käyttökelvoton, ovat halkeamat tai värimuutokset.
Renkaan ikä voidaan määrittää DOT-merkinnästä, katsokaa yllä olevaa kuvaa.
Tasaisempi kuluminen ja hoito
Oikea rengaspaine saa aikaan tasaisemman
kulumisen, katso sivu 295. Ajotapa, rengaspaine, ilmasto ja teiden kunto vaikuttavat renkaidenne vanhenemiseen ja kulumiseen. Jotta
vältetään erot kuviosyvyydessä sekä estetään
kulumiskuvioiden syntyminen, voidaan etu- ja
takapyörien paikkoja vaihtaa keskenään.
Sopiva ajomatka ensimmäisen vaihdon kohdalla on n. 5000 km ja sen jälkeen
10 000 km:n välein. Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten, jos kuviosyvyydestä on epävarmuutta. Jos jo on syntynyt merkittävä kulumisero (>1 mm renkaan
kuviosyvyydessä) renkaiden välillä, pitää vähiten kuluneiden renkaiden aina olla takana.
Etupyörien luisto on tavallisesti helpompi hallita kuin takapyörien luisto, ja johtaa siihen,
että auto jatkaa suoraan sen sijaan, että takapää luistaa sivulle ja auton hallinta ehkä
menetetään täysin. Tämän vuoksi on tärkeää,
etteivät takapyörät koskaan menetä pitoaan
ennen etupyöriä.
Renkaiden kulumisvaroittimet
G020323
esim. 1510. Kuvan rengas on valmistettu viikolla 15, vuonna 2010.
Pyöriä pitää säilyttää kyljellään tai ripustettuina, ei seisovassa asennossa.
Kulumisvaroitin.
Kulumisvaroittimet ovat kapeita, kulutuspintaan nähden poikittaisia kohoumia. Renkaan
sivulla on kirjaimet TWI (Tread Wear Indicator). Kun renkaan kuviosyvyys on laskenut
arvoon 1,6 mm, se tulee kulutusvaroittimien
kanssa samalle korkeudelle. Vaihtakaa tällöin
pikimmiten uudet renkaat. Muistakaa, että
näin kuluneen renkaan pito on erittäin huono
sateella tai lumessa.
07
}}
179
07 Pyörät ja renkaat
Yleistä
Talvirenkaat
Lumiketjut
Volvo suosittelee tiettyjä talvirengaskokoja.
Rengaskoko riippuu moottoriversiosta. Ajettaessa talvirenkailla pitää niitä käyttää kaikissa neljässä pyörässä.
Lumiketjuja saa käyttää vain etupyörissä,
tämä koskee myös nelivetoisia autoja.
Kysykää Volvo-jälleenmyyjältä, mikä
vanne- ja rengastyyppi sopii parhaiten.
Nastarenkaat
Nastoitetut talvirenkaat tarvitsevat
500-1000 km:n totutusajon, jonka aikana on
ajettava tasaisesti ja rauhallisesti, jotta nastat
asettuvat oikein renkaissa. Näin renkaat ja
varsinkin nastat kestävät kauemmin.
HUOM
Nastarenkaiden käyttöä koskeva lainsäädäntö vaihtelee eri maissa.
07
180
Kuviosyvyys
Jäinen, lumisohjoinen tienpinta ja pakkanen
asettavat renkaille huomattavasti kesäkeliä
suuremmat vaatimukset. Sen vuoksi suositellaan, ettei käytetä talvirenkaita, joiden kuviosyvyys on alle neljä mm.
Älkää ajako nopeudella yli 50 km/h käyttäessänne lumiketjuja. Välttäkää lumettomalla
tiellä ajoa, sillä se kuluttaa voimakkaasti sekä
lumiketjuja ja renkaita. Tarkastakaa, ettei
lumiketju ota kiinni mihinkään ja että se on
oikein asennettu ja hyvin kiristetty.
VAROITUS
Käyttäkää Volvon alkuperäisiä lumiketjuja
tai vastaavia, jotka on sovitettu oikean
automallin, rengas- ja vannekokojen
mukaan. Jos asiasta on epävarmuutta,
Volvo suosittelee, että kysytte neuvoa valtuutetusta Volvon teknisestä palvelusta.
Väärä lumiketju voi vaurioittaa autoanne
pahoin ja johtaa onnettomuuteen.
G020325
HUOM
Kesä- ja talvipyörät
Nuoli osoittaa renkaan pyörimissuunnan
Kun vaihdatte talvi- tai kesärenkaat, katso
sivu 186, merkitkää renkaisiin, millä puolella
ne ovat olleet, esim. V vasemmalla ja O
oikealla. Renkaissa, joiden kuvio on tarkoitettu pyörimään vain yhteen suuntaan, on
pyörimissuunta merkitty nuolella. Renkaalla
pitää olla sama pyörimissuunta koko sen
käyttöiän ajan. Niitä voi vaihtaa vain edestä
taakse ja päinvastoin, ei koskaan vasemmalta
oikealle puolelle tai päinvastoin. Jos renkaat
asennetaan väärin päin, auton jarrutusominaisuudet ja renkaiden kyky syrjäyttää vettä,
lunta ja sohjoa huononevat. Renkaat, joissa
07 Pyörät ja renkaat
Yleistä
on suurin kuviosyvyys, pitää aina asentaa
taakse (sivuluiston vaaran vähentämiseksi).
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten, jos kuviosyvyydestä on epävarmuutta.
07
181
07 Pyörät ja renkaat
Rengaspaineet
Suositeltu rengaspaine
HUOM
G020791
Rengaspaine laskee ajan myötä, mikä on
luonnollinen ilmiö. Rengaspaine vaihtelee
myös ympäristön lämpötilan mukaan.
Rengaspainetarra kuljettajan puoleisessa ovipilarissa näyttää mitkä paineet renkaissa pitää
olla eri kuormituksilla ja nopeusolosuhteissa.
Tarrassa kerrotaan:
07
•
Rengaspaineet autoon suositelluille renkaille
•
•
ECO-paineet1
Vararenkaan paine (Temporary Spare).
Rengaspaineiden tarkastus
Tarkastakaa renkaiden ilmanpaineet säännöllisesti.
1
182
ECO-paineet antavat paremman polttoainetalouden.
Jo muutaman kilometrin ajon aikana renkaat
lämpenevät ja rengaspaine kasvaa. Tämän
vuoksi ei siis pidä päästää ilmaa pois, jos
paine tarkastetaan renkaiden ollessa lämpimät. Sitä vastoin pitää painetta lisätä, jos se
on liian pieni. Vajaapaineiset renkaat lisäävät
polttoaineenkulutusta, lyhentävät renkaiden
käyttöikää ja huonontavat auton ajo-ominaisuuksia. Ajaminen liian pienillä rengaspaineilla
tarkoittaa, että renkaat voivat ylikuumentua ja
rikkoontua.
Tietoja oikeista rengaspaineista, katso
sivu 295. Ilmoitetut rengaspaineet koskevat
kylmiä renkaita. (Kylmillä renkailla tarkoitetaan
renkaita, joilla on ulkoilman lämpötila.)
Polttoainetalous, ECO-paineet
Nopeuksille alle 160 km/h suositellaan yleisiä
täyden kuormituksen rengaspaineita mahdollisimman hyvän polttoainetalouden saamiseksi.
Rengaspaineet vaikuttavat ajomukavuuteen,
tieääniin ja ohjausominaisuuksiin.
07 Pyörät ja renkaat
Varoituskolmio* ja varapyörä*
Varoituskolmio
–
Kerätkää kaikki päinvastaisessa järjestyksessä.
Varmistakaa, että varoituskolmio koteloinen
on kunnolla kiinnitettynä tavaratilassa.
G027065
Varapyörä Temporary Spare*
Noudattakaa varoituskolmion käytöstä*
maassanne voimassa olevia määräyksiä.
Kun Teidän on käytettävä varoituskolmiota,
tehkää näin:
1. Irrottakaa varoituskolmionkotelo. Se on
kiinnitetty tarranauhalla.
2. Ottakaa varoituskolmio pois kotelosta (A).
3. Avatkaa varoituskolmion neljä tukijalkaa.
4. Kääntäkää ulos molemmat punaiset kolmiosivut. Sijoittakaa varoituskolmio liikennetilanteen mukaan sopivaan paikkaan.
Käytön jälkeen:
Varapyörä (Temporary spare) on tarkoitettu
käytettäväksi tilapäisesti ja se pitää pikimmiten korvata varsinaisella pyörällä. Auton ajoominaisuudet saattavat muuttua varapyörää
käytettäessä. Varapyörä on pienempi kuin
tavallinen pyörä. Tämä vaikuttaa auton maavaraan. Varokaa korkeita jalkakäytävän reunoja älkääkä pesettäkö autoa koneellisesti.
Jos varapyörä on etuakselilla, ette myöskään
voi samanaikaisesti käyttää lumiketjuja. Nelivetoisissa autoissa voi veto taka-akselille kytkeytyä irti. Varapyörää ei saa korjata. Varapyörän oikea rengaspaine ilmoitetaan rengaspainetaulukossa, katso sivu 295.
TÄRKEÄÄ
Älkää ajako nopeudella yli 80 km/h käyttäessänne varapyörää.
07
TÄRKEÄÄ
Autossa ei saa olla samanaikaisesti asennettuna useampia kuin yksi "Temporary
spare" -tyyppinen varapyörä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
183
07 Pyörät ja renkaat
Varoituskolmio* ja varapyörä*
G030879
Varapyörä - esiin ottaminen
Varapyörä on sijoitettu auton alle. Nosturi*,
työkalupussi* ja kampi ovat lattialuukun alla.
Kampi on kaksiosainen. Toinen osa on työkalupussissa ja toinen on sijoitettu työkalupussin alle.
07
HUOM
Työkalupussissa on avain napakapselin
irrotusta varten (tietyt lisävarustepyörät).
Tehkää näin varapyörän vapauttamiseksi:
1. Kääntäkää takaluukun osaosa alas ja
nostakaa tavaratilan lattialuukku ylös.
2. Ottakaa esille molemmat kammen osat ja
liittäkää ne yhteen.
3. Asettakaa kampi vintturiin.
4. Irrottakaa pyörä kiertämällä vastapäivään
pysähdykseen saakka.
Nosturin sijainti vaihtelee:
Seitsemänpaikkainen versio
Viisipaikkainen versio
184
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Vaijeri voi vaurioittaa autoa, jos se roikkuu
vapaasti ajon aikana.
5. Vapauttakaa pyörä vaijerista ja pyörittäkää vaijeria myötäpäivään.
6. Pankaa rikkinäinen pyörä auton tavaratilaan. Työkalupussissa on tätä varten
muovipussi.
07 Pyörät ja renkaat
Varoituskolmio* ja varapyörä*
HUOM
Auton alla oleva paikka on tarkoitettu vain
auton alkuperäiselle varapyörälle. Siihen ei
saa panna muita pyöriä.
2. Veivatkaa hitaasti (myötäpäivään) vaijeria
hieman sisään.
3. Kallistakaa pyörää niin, että se asettuu
pakoputkiston yläpuolelle.
4. Pitäkää takapyörän takareunaa alaspainettuna veivatessanne sitä sisään.
Varapyörä - takaisin asettaminen
5. Asettakaa pyörä taka-akselin yläpuolelle,
lattiaa vasten.
TÄRKEÄÄ
Työkaluja ja tunkkia* säilytetään niille tarkoitetussa paikassa auton tavara-/kuormatilassa, kun niitä ei käytetä.
Ensiapu*
Kuormatilassa on laukku, joka sisältää ensiapuvarusteet.
6. Pyörittäkää, kunnes se on rajoittimessa.
7. Tarkastakaa, että pyörä on kunnolla
kiinni.
G026996
VAROITUS
Varapyörän takaisin asettaminen paikalleen
on parasta tehdä kahden henkilön voimin.
Toinen veivaa ja toinen ohjaa pyörän paikalleen.
1. Veivatkaa vaijeri ulos ja asettakaa sen
kiinnityskappale vanteen keskireikään.
Tarkastakaa, että oikeita kiinnityskohtia
käytetään. Auton tunkinkiinnikkeiden välillä
on sokalla varustettu tuotantokiinnike. Se
ei kestä auton nostamista. Jos tunnette
itsenne epävarmaksi siitä, missä kiinnikkeet ovat, Volvo suosittelee ottamaan
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun. Väärin sijoitettu tunkki voi johtaa
oven ja korin vaurioihin.
07
Työkalut - uusi sijainti
Kun työkaluja ja tunkkia on käytetty*, ne pitää
asettaa oikein takaisin paikoilleen. Tunkki
pitää kiertää oikeaan asentoon, ks. edellistä
kuvaa, jotta sen voi asettaa paikalleen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
185
07 Pyörät ja renkaat
Pyöränvaihto
Pyörien irrotus
VAROITUS
Tarkastakaa, ettei tunkki ole vaurioitunut,
kierteet on voideltu asianmukaisesti ja että
se on puhdas.
HUOM
G026997
Volvo suosittelee vain ko. automalliin kuuluvan tunkin* käyttöä. Tämä ilmenee tunkin
tarrasta.
Jos pyörä on vaihdettava paikassa, jossa on
muuta liikennettä, muistakaa asettaa varoituskolmio. Auton kummallakin puolella on kaksi
tunkinkiinnikettä. Kiinnityskohdat sijaitsevat
keskellä ovien alla.
Tarrassa ilmoitetaan myös tunkin suurin
nostokyky ilmoitetulla matalimmalla nostokorkeudella.
4. Ottakaa tunkki*, pyöränmutteriavain ja
kampi esiin, katsokaa sijainti katso
sivu 184. Jos valitaan toinen tunkki, katso
sivu 205.
1. Asettakaa auto tasaiselle ja kiinteälle
maalle.
07
2. Siirtäkää vaihteenvalitsin P-asentoon ja
kytkekää seisontajarru.
3. Asettakaa esteet maahan jäävien pyörien
eteen ja taakse. Käyttäkää esim. kiviä tai
puupaloja.
186
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VAROITUS
Älkää ryömikö auton alle sen ollessa nosturin varassa! Auto voi pudota alas ja
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Pyöränvaihdossa on käytettävä vain auton
alkuperäistä nosturia. Muissa töissä on
käytettävä hallinosturia ja auton nostetun
osan alle on asetettava pukit.
Nosturin ruuvin on oltava aina hyvin voideltu.
Jos alusta on pehmeä, voi nosturi liukua
sivuun ja auto pudota alas. Älkää salliko
kenenkään olla autossa pyöränvaihdon
aikana.
HUOM
Auton varsinainen nosturi on tarkoitettu
käytettäväksi vain yksittäistapauksissa ja
lyhyen aikaa, kuten puhjenneen renkaan
vaihtamiseen. Autoa saa nostaa vain kyseiseen malliin kuuluvalla nosturilla. Jos autoa
on nostettava useammin tai pidemmäksi
ajaksi kuin pelkkää pyörän vaihtoa varten,
suosittelemme hallinosturin käyttöä. Tällaisissa tapauksissa on noudatettava laitteiston mukana toimitettavia käyttöohjeita.
5. Avatkaa pyöränruuveja ½-1 kierros pyöränmutteriavaimella. Kääntäkää vastapäivään.
07 Pyörät ja renkaat
Pyöränvaihto
VAROITUS
Älkää koskaan asettako mitään maan ja
tunkin väliin, ei myöskään tunkin kiinnikkeen ja tunkin väliin.
VAROITUS
G020332
Jos nosturi asetetaan väärin, voi auto
pudota alas. Henkilövahinkojen vaara.
6. Asettakaa tunkki kiinnityskohdan alle ja
veivatkaa se ylös auton lattiaa vasten.
Jokaisessa kiinnityskohdassa on kolo
muovisuojuksessa. Tarkastakaa, että
tunkki on oikein kiinnikkeessä, ennen kuin
auto nostetaan irti maasta. Säätäkää sitten tunkkia siten, että sen jalka on sijoitettu suoraan auton kiinnikkeen alapuolelle. Ks. kuvaa.
G027000
TÄRKEÄÄ
Pyörän asennus
1. Puhdistakaa pyörän ja navan vastinpinnat.
2. Asentakaa pyörä. Kiertäkää pyöränruuvit
kiinni.
3. Laskekaa auto alas niin, että pyörät eivät
pääse pyörimään.
4. Kiristäkää pyöränruuvit ristiin ja vaiheittain. Kiristysmomentti: 140 Nm (14,0
kpm). On tärkeää, että momentti tulee
oikeaksi. Kireys tulee tarkastaa momenttiavaimella.
5. Kiertäkää nosturi kokoon ennen kuin
panette sen takaisin tavaratilaan. Kiinnittäkää se sitten tukevasti paikalleen.
6. Tarkastakaa, että uudessa renkaassa on
oikea ilmanpaine.
HUOM
Maanpinnan pitää olla kiinteä, tasainen
eikä se saa olla kalteva.
Tätä pyöränruuvia saa käyttää myös teräsvanteisiin.
7. Nostakaa autoa sen verran, että pyörä
pyörii vapaasti.
Varmistakaa, että käytätte oikeita ruuveja.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden lähimpään Volvon tekniseen palveluun, jos olette
epävarma asiasta.
8. Poistakaa pyöränruuvit ja nostakaa pyörä
pois.
07
187
07 Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaan paikkaus*
Yleistä
Renkaanpaikkaussarjaa käytetään puhkeaman paikkaamiseen sekä rengaspaineen tarkastamiseen ja säätämiseen. Se muodostuu
kompressorista ja paikkausnestesäiliöstä.
Sarja toimii tilapäisenä korjauksena. Pullo
pitää vaihtaa, ennen kuin parasta ennen -päiväys on ohitettu, ja käytön jälkeen.
Paikkausneste tiivistää tehokkaasti renkaan,
joka on puhjennut kulutuspinnasta.
HUOM
Paikkaussarja on tarkoitettu vain renkaisiin,
joiden puhkeamiskohta on kulutuspinnassa.
HUOM
Nosturi on lisävaruste renkaanpaikkaussarjalla varustetuissa autoissa.
07
lassa, ks. sivut 61,74 ja 117. Valitkaa lähinnä
puhjennutta rengasta oleva sähköliitäntä.
TÄRKEÄÄ
Jos kompressori on kytketty renkaanpaikkausta varten toiseen liitäntään, katsokaa
sivuilta 61 ja 74, ei toiseen liitäntään saa
kytkeä mitään muuta sähkölaitetta.
HUOM
Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen käytetty kompressori on Volvon hyväksymä.
Renkaanpaikkaussarjan ottaminen esiin
Paikkaussarja kompressoreineen ja työkaluineen on tavaratilan lattian alla.
1. Kääntäkää lattiamatto sivuun, takaa
eteenpäin.
2. Nostakaa paikkaussarja esiin.
Paikkaussarjan kyky tiivistää renkaan sivussa
oleva puhkeamiskohta on rajoitettu. Älkää
käyttäkö väliaikaista paikkaussarjaa renkaisiin, joissa on suuria viiltoja, repeämiä tai vastaavia vaurioita.
12 V- liitännät kompressorin kytkemistä varten ovat edessä keskikonsolin kohdalla,
takaistuimen kohdalla ja kuorma-/tavarati-
188
Yleiskatsaus
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Tarra, suurin sallittu nopeus
Katkaisin
Johdin
Pullonpidin (oranssinvärinen kansi)
Suojakansi
Paineenrajoitusventtiili
Ilmaletku
Paikkausainepullo
Painemittari
07 Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaan paikkaus*
Puhjenneen renkaan paikkaus
1. Irrottakaa sallitusta enimmäisnopeudesta
kertova tarra (kompressorin toisella puolella) ja kiinnittäkää se ohjauspyörään.
VAROITUS
Älkää kiertäkö pulloa irti, se on varustettu
takaiskuventtiilillä vuodon estämiseksi.
VAROITUS
Nopeus ei saa ylittää arvoa 80 km/h sen
jälkeen, kun on käytetty tilapäistä renkaanpaikkausta. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun paikatun renkaan tarkastusta varten
(pisin ajomatka 200 km). Henkilökunta voi
ratkaista, voidaanko rengas korjata vai
pitääkö se vaihtaa.
VAROITUS
Lisätietoja yksityiskohtien toiminnasta, ks. edellistä kuvaa.
4. Kiertäkää pullo kiinni pullonpitimeen.
Paikkausaine voi ärsyttää ihoa. Ihokosketuksen sattuessa peskää neste välittömästi
pois saippualla ja vedellä.
5. Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä kiinni renkaan venttiilin kierteen loppuun asti.
VAROITUS
Älkää jättäkö lasta autoon ilman silmälläpitoa, kun moottori on käynnissä.
6. Kytkekää johdin 12 V:n liitäntään ja käynnistäkää auto.
HUOM
2. Tarkastakaa, että katkaisin on asennossa
0 ja ottakaa esiin johdin sekä ilmaletku.
HUOM
Jos kompressori on kytketty toiseen 12 V liitäntään, ei toiseen liitäntään saa kytkeä
mitään muuta sähkölaitetta.
Älkää murtako pullon sinetöintiä ennen
käyttöä. Kun pullo kierretään kiinni, sinetöinti murtuu automaattisesti.
07
3. Kiertäkää oranssinvärinen kansi irti ja
kiertäkää pullon korkki irti.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
189
07 Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaan paikkaus*
HUOM
Kun kompressori käynnistyy, paine voi
nousta arvoon 6 bar, mutta se laskee
noin 30 sekunnin kuluttua.
7. Asettakaa katkaisin asentoon I.
VAROITUS
Älkää koskaan seiskö renkaan vieressä
kompressorin pumpatessa. Jos syntyy halkeamia tai epätasaisuuksia, kompressori
pitää sammuttaa välittömästi. Matkaa ei
tule jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun
rengaskorjaamoon suositellaan.
8. Täyttäkää rengasta 7 minuuttia.
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressori ei
saa käydä pidempään kuin 10 minuuttia.
9. Sammuttakaa kompressori paineen tarkastamiseksi painemittarista. Pienin paine
on 1,8 bar ja suurin 3,5 bar.
VAROITUS
Jos paine alittaa 1,8 bar, reikä renkaassa
on liian suuri. Matkaa ei tule jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun rengaskorjaamoon
suositellaan.
10. Sammuttakaa kompressori ja vetäkää
johdin irti 12 V:n liitännästä.
11. Irrottakaa letku renkaan venttiilistä ja
asettakaa venttiilinhattu paikalleen.
12. Ajakaa pikimmiten n. 3 km enimmäisnopeuden ollessa 80 km/h siten, että paikkausaine voi tiivistää renkaan.
Paikkauksen ja paineen jälkitarkastus
190
VAROITUS
Älkää kiertäkö pulloa irti, se on varustettu
takaiskuventtiilillä vuodon estämiseksi.
5. Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa
ilmaletku ja johdin. Asentakaa venttiilinhattu paikalleen.
HUOM
Käytön jälkeen pitää paikkausainepullo ja
letku vaihtaa. Volvo suosittelee, että nämä
vaihdot tekee valtuutettu Volvon tekninen
palvelu.
1. Liittäkää varustus uudelleen.
2. Lukekaa rengaspaine painemittarista.
07
4. Jos rengaspaine on yli 1,3 bar, rengas
pitää pumpata rengaspainetarran ilmoittamaan paineeseen. Päästäkää ilmaa pois
paineenrajoitusventtiilin avulla, jos rengaspaine on liian korkea.
3. Jos se on alle 1,3 bar, rengas ei ole tiivistynyt riittävästi. Matkaa ei tule jatkaa.
Ottakaa yhteys rengaskorjaamoon.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VAROITUS
Tarkastakaa rengaspaine säännöllisesti.
6. Asettakaa renkaanpaikkaussarja takaisin
tavaratilaan.
07 Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaan paikkaus*
7. Volvo suosittelee, että ajatte lähimpään
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun
vaurioituneen renkaan vaihtamiseksi/
korjaamiseksi. Kertokaa siellä, että renkaassa on renkaanpaikkausainetta.
VAROITUS
Nopeus ei saa ylittää arvoa 80 km/h sen
jälkeen, kun on käytetty tilapäistä renkaanpaikkausta. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun paikatun renkaan tarkastusta varten
(pisin ajomatka 200 km). Henkilökunta voi
ratkaista, voidaanko rengas korjata vai
pitääkö se vaihtaa.
Renkaan pumppaus
Auton alkuperäinen rengas voidaan pumpata
täyteen kompressorilla.
1. Kompressorin pitää olla sammutettuna.
Katsokaa, että katkaisin on asennossa 0
ja ottakaa johdin ja ilmaletku esiin.
2. Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä renkaan
venttiilin kierteen loppuun asti.
Paikkausnestesäiliön vaihto
VAROITUS
Älkää jättäkö lasta autoon ilman silmälläpitoa, kun moottori on käynnissä.
VAROITUS
Vaihtakaa pullo, kun parasta ennen -päiväys
on ohitettu. Käsitelkää vanhaa pulloa ympäristövaarallisena jätteenä.
VAROITUS
Auton pakokaasujen hengittäminen voi
aiheuttaa hengenvaaran. Älkää käyttäkö
moottoria suljetuissa tai puutteellisesti tuuletetuissa tiloissa.
3. Kytkekää johdin johonkin auton
12 V:n liitännöistä ja käynnistäkää auto.
4. Käynnistäkää kompressori painamalla
katkaisin asentoon I.
Pullossa on 1,2-etanolia ja luonnonkumilateksia.
Vaarallista nieltynä. Voi aiheuttaa allergiaa
ihokosketuksen yhteydessä.
Välttäkää kosketusta iholle ja silmiin.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
HUOM
Jättäkää säiliö säilytettäväksi vaarallisen
jätteen keräyspaikalle.
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressori ei
saa käydä pidempään kuin 10 minuuttia.
5. Pumpatkaa renkaaseen rengaspainetarran ilmoittama paine. (Päästäkää ilmaa
pois paineenrajoitusventtiilin avulla, jos
rengaspaine on liian korkea.)
07
6. Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa
ilmaletku ja johdin.
7. Asentakaa venttiilinhattu paikalleen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
191
Puhdistus.............................................................................................. 194
Maalivaurioiden korjaaminen................................................................ 199
Ruostesuojaus...................................................................................... 201
192
AUTON HOITO
08 Auton hoito
Puhdistus
Auton pesu
Peskää auto heti, kun se on likaantunut. Suorittakaa pesu öljynerottimella varustetulla paikalla. Käyttäkää autonpesuainetta.
•
•
•
08
194
Peskää lintujen jätökset auton maalipinnalta mahdollisimman pian. Ne sisältävät
kemikaaleja, jotka vaikuttavat maalipinnan
värisävyyn hyvin nopeasti. Suosittelemme, että annatte valtuutetun Volvon
teknisen palvelun poistaa mahdolliset
värimuutokset.
Huuhdelkaa alusta.
Huuhdelkaa koko autoa pesunaarmujen
vaaran vältämiseksi, kunnes irtonainen
lika on poistettu. Älkää suihkuttako suoraan lukkoihin.
•
Käyttäkää tarvittaessa rasvanpoistoainetta pahasti likaantuneilla pinnoilla. Huomatkaa, etteivät pinnat saa olla auringon
lämmittämiä!
•
Peskää auto sienellä ja autonpesuaineella
käyttäen runsaasti haaleaa vettä.
•
Peskää pyyhkimien sulat haalealla saippualiuoksella tai autonpesuaineella.
•
Kuivatkaa auto puhtaalla, pehmeällä säämiskällä tai ikkunanpesulastalla. Jos vältetään se, etteivät vesipisarat pääse kuivumaan itsestään voimakkaassa auringonpaisteessa, pienenee vaara veden
kuivumistahroista, jotka voidaan joutua
kiillottamaan pois.
VAROITUS
Teettäkää moottorin pesu aina korjaamolla. Jos moottori on lämmin, on olemassa palovaara.
TÄRKEÄÄ
Likaisten ajovalojen toiminta on heikentynyt. Puhdistakaa ne säännöllisesti, esim.
polttoainetta tankattaessa.
Älkää käyttäkö syövyttäviä puhdistusaineita, vaan vettä ja naarmuttamatonta
sientä.
HUOM
Ulkoinen valaistus, kuten valonheittimet,
sumuvalot ja takavalot, voivat tilapäisesti
saada kondenssivettä lasien sisäpuolelle.
Tämä on luonnollinen ilmiö, kaikki ulkovalot on suunniteltu vastustamaan tätä. Kondenssivesi tuulettuu normaalisti pois valaisimesta, kun valo on ollut hetken sytytettynä.
Pyyhinsulkien puhdistus
Asvaltti-, pöly- ja suolajäänteet pyyhinsulassa
sekä hyönteiset, jää yms. tuulilasilla heikentävät sulan käyttöikää.
HUOM
Peskää sulat ja tuulilasi säännöllisesti haalealla pesuliuoksella tai autonpesuaineella.
Älkää käyttäkö vahvoja liuotinaineita.
Poistakaa lintujen jätökset
Peskää lintujen jätökset pois auton maalipinnalta mahdollisimman pian. Ne sisältävät
kemikaaleja, jotka vaikuttavat maalipinnan
värisävyyn hyvin nopeasti. Sävymuutoksen
voi poistaa vain ammattimies.
Kromatut pyörät
TÄRKEÄÄ
Vanteenpuhdistusaine voi tahrata kromatun pyörän pinnan. Peskää auto sienellä ja
autoshampoolla käyttäen runsaasti haaleaa vettä.
Automaattipesu
Automaattipesu on helppo ja nopea tapa
saada auto puhtaaksi, mutta se ei voi koskaan korvata oikeaa käsinpesua. Automaatin
harjat eivät pääse kaikkiin paikkoihin.
08 Auton hoito
Puhdistus
TÄRKEÄÄ
Käsinpesu on maalipinnalle konepesua
säästävämpi. Maalipinta on myös herkempi ollessaan uusi. Tämän vuoksi suosittelemme käsinpesua auton ensimmäisten kuukausien aikana.
Painepesu
Käyttäkää painepesurilla pestessänne pyyhkäiseviä liikkeitä ja katsokaa, ettei suutin tule
lähemmäksi auton pintoja kuin 30 cm (etäisyys koskee kaikkia ulkopuolen osia).
TÄRKEÄÄ
Huuhdelkaa koko autoa, kunnes irtonainen
lika on poistettu. Käytettäessä painepesuria: Katsokaa, ettei painepesurin suutin tule
lähemmäs koria kuin 30 cm. Älkää suihkuttako suoraan lukkoihin.
Kokeilkaa jarruja
VAROITUS
Koejarruttakaa aina pesun jälkeen, myös
seisontajarrulla, siten, että kosteus ja korroosio eivät pääse vaikuttamaan jarrujen
kitkapintoihin ja huonontamaan jarruja.
sohjossa. Tällöin jarrupalat lämpenevät ja kuivuvat. Tehkää näin myös liikkeellelähdön jälkeen hyvin kostealla tai kylmällä säällä.
Ulkopuolen muovi-, kumi- ja koristeosat
Värjättyjen muovien, kumin ja koristeosien
(esim. kiiltävien listojen) puhdistamiseen ja
hoitoon suositellaan erityistä puhdistusainetta, jota voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä.
Tällaista puhdistusainetta käytettäessä pitää
ohjeita noudattaa huolellisesti.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää muovin ja kumin vahausta sekä
kiillotusta.
Käyttäessänne rasvanpoistoainetta muoville ja kumille hierokaa tarvittaessa ensin
kevyesti painaen. Käyttäkää pehmeää
pesusientä.
Kiiltävien listojen kiillottaminen voi hangata
pois tai vaurioittaa kiiltävää pintakerrosta.
Hioma-aineita sisältäviä kiillotusaineita ei
saa käyttää.
Kiillotus ja vahaus
Kiillottakaa ja vahatkaa auto, kun maalipinta
on himmeä tai kun haluatte sille lisäsuojan.
Autoa ei tarvitse kiillottaa alle vuoden ikäisenä, vahaus voidaan tehdä jo aikaisemmin.
Älkää kiillottako tai vahatko autoa suorassa
auringonpaisteessa.
Peskää ja kuivatkaa auto huolellisesti ennen
kiillotusta tai vahausta. Poistakaa asfaltti- ja
pikiroiskeet asfaltinpoistoaineella tai mineraalitärpätillä. Vaikeampien tahrojen poistoon
voidaan käyttää auton maalipintaan tarkoitettua hienoa hiomatahnaa.
Kiillottakaa ensin kiillotusaineella ja vahatkaa
sen jälkeen nestemäisellä tai kiinteällä vahalla.
Noudattakaa tarkasti pakkausten ohjeita.
Monet valmisteet sisältävät sekä kiillotusainetta että vahaa.
TÄRKEÄÄ
Vain Volvon suosittelemaa maalinkäsittelyä
saa käyttää. Muut käsittelyt, kuten konservointi, eristäminen, suojaus, kiiltoeristäminen tai vastaava, voivat vahingoittaa maalipintaa. Volvon takuu ei kata tällaisten
käsittelyjen aiheuttamaa maalivauriota.
08
Painakaa jarrupoljinta kevyesti silloin tällöin,
kun ajatte pitkiä matkoja sateessa tai lumi}}
195
08 Auton hoito
Puhdistus
Vettähylkivä pintakerros*
Sisustuksen puhdistus
Älkää koskaan käyttäkö tuotteita,
kuten autovahaa, rasvanpoistoainetta tai vastaavaa lasipinnalle,
koska tämä voi tuhota sen vettähylkivät ominaisuudet.
Käyttäkää vain puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita, joita Volvo suosittelee. Puhdistakaa säännöllisesti ja noudattakaa autonhoitotuotteen mukana tulevia ohjeita.
Olkaa puhdistuksessa varovainen, ettei lasipinta naarmuunnu.
Lasipinnan vahingoittumisen välttämiseksi
jäätä poistettaessa – käyttäkää vain muovista
jääkaavinta.
Vettä hylkivässä pintakerroksessa tapahtuu
luonnollista kulumista.
HUOM
Vettä hylkivien ominaisuuksien säilyttämiseksi suositellaan käsittelyä erityisellä jälkikäsittelyaineella, jota on saatavissa Volvon
jälleenmyyjiltä. Sitä tulee käyttää ensimmäisen kerran kolmen vuoden kuluttua ja
sen jälkeen joka vuosi.
08
196
On tärkeää käyttää pölynimuria ennen puhdistamista puhdistusaineella.
Matot ja kuormatila
Ottakaa lisämatot ulos lattiamaton ja lisämattojen puhdistamiseksi erikseen. Käyttäkää
pölynimuria pölyn ja lian poistamiseen.
Kumpikin lisämatto on kiinnitetty kiinnittimillä.
–
Tarttukaa lisämattoon kummankin kiinnittimen kohdalta ja nostakaa matto suoraan
ylös.
Asettakaa lisämatto paikalleen painamalla se
kiinni kumpaankin kiinnittimeen.
VAROITUS
Tarkastakaa ennen ajoon lähtöä, että kuljettajan paikalla oleva suojamatto on painettu kunnolla alas ja kiinnitetty nuppeihin,
ettei se jää puristuksiin polkimien luona ja
alla.
Lattiamattojen tahroihin suositellaan pölynimurikäsittelyn jälkeen erityistä tekstiilinpuhdistusainetta. Lattiamatot pitää puhdistaa
aineella, jota Volvo-myyjänne suosittelee!
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kangasverhoilun ja kattoverhoilun
tahrojen käsittely
Verhoilun palonkesto-ominaisuuksien säilyttämiseksi suositellaan erityistä tekstiilinpuhdistusainetta, jota voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä.
TÄRKEÄÄ
Terävät esineet ja tarranauhasulkijat voivat
vahingoittaa auton tekstiiliverhoilua.
Nahkaverhoilun tahrojen käsittely
Volvon nahkaverhoilu ei sisällä kromia ja se
on käsitelty säilyttämään alkuperäinen ulkonäkönsä.
Nahkaverhoilu vanhenee ja saa ajan myötä
kauniin patinan. Nahka jalostetaan ja käsitellään siten, että se säilyttää luonnolliset ominaisuutensa. Se saa suojaavan pintakerroksen, mutta sekä ominaisuuksien että ulkonäön säilyttämiseksi tarvitaan säännöllistä
puhdistusta. Volvo tarjoaa kattavat tuotteet
nahkaverhoilun puhdistukseen ja jälkikäsittelyyn, ohjeiden mukaan käytettynä nämä säilyttävät nahan suojaavan pintakerroksen.
Jonkin ajan käytön jälkeen tulee nahan luonnollinen ulkonäkö kuitenkin muuttumaan
enemmän tai vähemmän riippuen nahan pintarakenteesta. Tämä on nahan luonnollista
08 Auton hoito
Puhdistus
kypsymistä ja osoittaa sen olevan luonnontuote.
Volvo suosittelee mahdollisimman hyvän
tuloksen saamiseksi puhdistamaan ja levittämään suojavoidetta yhdestä neljään kertaan
vuodessa (tai tarvittaessa useammin). Volvo
Leather Care -sarjan voitte ostaa Volvon jälleenmyyjältä.
TÄRKEÄÄ
•
•
Värjätty vaate (esim. farkut ja mokkaasusteet) voivat aiheuttaa väritahroja
verhoiluun.
Nahkaverhoilun suojakäsittely
On tärkeää siistiä alue pölynimurilla ennen
puhdistusta nahanhoitoaineella.
1. Kaatakaa vähän suojavoidetta huopaliinaan ja hierokaa ohut voidekerros kevyin,
kiertävin liikkein nahkaan.
–
Käyttäkää pehmeää riepua tai sientä.
Sekoittakaa 5-prosenttinen ammoniumliuos. (Käyttäkää veritahroille liuosta,
jossa on 2 dl vettä ja 25 g suolaa.)
2. Antakaa nahan kuivua 20 minuuttia ennen
käyttöä.
Ryhmä 2 (rasva, öljy, kastikkeet ja suklaa)
Nahka on nyt saanut parannetun tahrasuojan
ja UV-suojan.
2. Hangatkaa imukykyisellä paperilla tai liinalla.
TÄRKEÄÄ
Terävät esineet voivat vahingoittaa nahkaa. (Esimerkiksi sormukset.)
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita
liuottimia. Ne voivat vahingoittaa sekä
kangas-, vinyyli- että nahkaverhoilua.
1. Sama menettely kuin ryhmälle 1.
Ryhmä 3 (kuiva lika, pöly)
1. Käyttäkää pehmeää harjaa lian poistamiseen.
2. Sama menettely kuin ryhmälle 1.
Nahkaverhoilun pesuohjeita
Nahkaverhoilun pesuohjeita
•
1. Kaatakaa nahanpuhdistusainetta kostutettuun sieneen ja puristelkaa esiin voimakas vaahto.
Poistakaa lika ja pöly pehmeällä, kostutetulla sienellä ja neutraalilla saippualla.
•
Nahan pitää hengittää. Älkää koskaan
peittäkö nahkaista ohjauspyörää muovisuojuksella.
2. Työstäkää lika pois kevyin, kiertävin liikkein.
•
3. Hautokaa tahroja huolellisesti sienellä.
Antakaa sienen imeä tahra pois. Älkää
hieroko.
Käyttäkää luonnollisia öljyjä. Mahdollisimman hyvän tuloksen saamiseksi suositellaan Volvon nahanhoitoainetta.
Jos ohjauspyörään tulee tahroja:
4. Kuivatkaa pehmeällä paperilla tai liinalla ja
antakaa nahan kuivua täysin.
Ryhmä 1 (muste, viini, kahvi, maito, hiki ja
veri)
Sisustuksen muovi-, metalli- ja
puuosien tahrojen käsittely
Sisäpuolen osien ja pintojen puhdistamiseksi
suositellaan erityistä puhdistusainetta, jota on
saatavissa Volvon jälleenmyyjiltä. Älkää koskaan raaputtako tai hieroko tahraa. Älkää
koskaan käyttäkö voimakkaita tahranpoistoaineita.
Turvavöiden puhdistus
Käyttäkää vettä ja synteettistä pesuainetta,
erityistä tekstiilien puhdistusainetta on saatavissa Volvon jälleenmyyjiltä. Katsokaa, että
08
}}
197
08 Auton hoito
Puhdistus
vyö on kuiva, ennen kuin se kelataan takaisin
sisään.
08
198
08 Auton hoito
Maalivaurioiden korjaaminen
Maalipinta
Kiveniskemät ja naarmut
Pienehköjen maalivaurioiden, kuten
kiveniskemien ja naarmujen korjaus
Maalipinta on tärkeä osa auton ruostesuojausta ja pitää sen vuoksi tarkastaa säännöllisesti. Maalivauriot pitää korjata välittömästi,
jotta ruostetta ei pääse syntymään. Tavallisimpia maalivaurioita ovat pienehköt kiveniskemät, naarmut ja vauriot esim. lokasuojien
reunoissa, ovissa ja puskureissa.
1. Kiinnittäkää pätkä suojateippiä vioittuneelle pinnalle. Vetäkää sitten teippi irti,
jolloin mahdolliset maalijäänteet tulevat
mukana.
Jos vaurio ulottuu metallipintaa (peltiin),
on hyvä käyttää pohjamaalia (primeria).
Muovipinnan vaurion yhteydessä tulee
käyttää tartuntapohjamaalia paremman
tuloksen saamiseksi - suihkuttakaa sumutinpurkin kanteen ja sivelkää ohuelti.
G020345
Värikoodi
Ennen työn aloittamista auton pitää olla pesty
puhtaaksi sekä kuivattu ja sen lämpötilan
pitää olla yli 15 °C.
Tarvikkeet
•
pohjamaali (primer)1 - esim. muovipinnoitetuille puskureille on erityistä tartuntapohjamaalia sumutinpurkissa
•
perusväri ja kirkaslakka - sumutinpurkeissa tai maalikynissä/-puikoissa2
Tuotekilpi.
Auton värisävyn koodi
On tärkeätä käyttää oikeaa värisävyä. Tuotetarran sijainti, katso sivu 284.
1
2
•
•
Mahdollisesti.
Noudattakaa maalikynä/-puikkopakkauksen mukana tulevia ohjeita.
suojateippi
hieno hiomakangas1.
2. Ennen maalausta voidaan tarvittaessa (jos
on esim. epätasaisia reunoja) hioa
kevyesti hyvin hienolla hiontamateriaalilla
paikallisesti. Pinta puhdistetaan huolellisesti ja saa kuivua.
3. Sekoittakaa pohjamaali (primer) hyvin ja
levittäkää sitä pienellä siveltimellä, tulitikulla tai vastaavalla. Käyttäkää lopuksi
perusväriä ja kirkaslakkaa, kun pohjamaali on kuivunut.
4. Menetelkää naarmujen suhteen samoin,
mutta suojatkaa ympärillä oleva vahingoittumaton maalipinta.
08
}}
199
08 Auton hoito
Maalivaurioiden korjaaminen
HUOM
Jos kiveniskemä ei ole ulottunut metallipintaan (peltiin) asti ja vahingoittumaton maalikerros on edelleen jäljellä, levitä pohjamaali ja kirkaslakka heti puhdistettuun pintaan.
08
200
08 Auton hoito
Ruostesuojaus
Tarkastus ja kunnossapito
Autonne ruostesuojattiin hyvin huolellisesti ja
täydellisesti jo tehtaalla. Osia korista on valmistettu galvanoidusta pellistä. Alusta on
suojattu kulutusta kestävällä ruosteenestoaineella. Ohutta, tunkeutuvaa ruostesuojanestettä ruiskutettiin palkkeihin, koteloihin ja suljettuihin tiloihin.
Auton ruostesuojauksen ylläpito.
•
Pitäkää auto puhtaana. Huuhdelkaa
alusta. Pitäkää suurpainepesurin suutin yli
30 cm:n etäisyydellä maalipinnasta.
•
Tarkastakaa ruostesuojaus säännöllisesti
ja korjatkaa sitä tarvittaessa.
Auto on valmistettu käyttäen ruostesuojausta,
joka ei tarvitse jälkikäsittelyä normaaleissa
olosuhteissa ennen kuin n. 12 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen auto on jälkikäsiteltävä
kolmen vuoden välein. Jos auto pitää jälkikäsitellä, Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun Volvon teknisen palvelun auttaa Teitä.
08
201
Volvo-huolto..........................................................................................
Oma huolto...........................................................................................
Konepelti ja moottoritila........................................................................
Öljyt ja nesteet......................................................................................
Pyyhkimien sulat...................................................................................
Käynnistysakku.....................................................................................
Polttimoiden vaihto...............................................................................
Varokkeet..............................................................................................
202
204
205
207
209
214
216
219
226
YLLÄPITO JA HUOLTO
09 Ylläpito ja huolto
09
Volvo-huolto
Volvon huolto-ohjelma
Ennen kuin auto lähti tehtaalta, se koeajettiin
huolellisesti. Lisäksi tehtiin Volvo Car Corporationin määräysten mukainen tarkastus juuri
ennen kuin se luovutettiin Teille.
Myös jatkossa tulee noudattaa Volvon huoltoohjelmaa, joka on eritelty Huolto- ja takuukirjassa, Volvonne pitämiseksi korkealla tasolla
liikenneturvallisuuden ja luotettavuuden suhteen. Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun Volvon teknisen palvelun tehdä huolto- ja
ylläpitotyöt. Siellä on henkilökunta, huoltokirjallisuus ja erikoistyökalut, jotka takaavat
huollolle mahdollisimman korkean laadun.
TÄRKEÄÄ
Jotta Volvo-takuu olisi voimassa, lukekaa
Huolto- ja takuukirjan ohjeet ja noudattakaa niitä.
Erityiset huoltotoimenpiteet
Tietyt huoltotoimenpiteet, jotka koskevat
auton sähköjärjestelmää, voidaan tehdä vain
erityisesti autoa varten kehitetyn elektronisen
varustuksen avulla. Volvo suosittelee Teitä
myös ottamaan yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun, ennen kuin
annatte aloittaa tai tehdä huoltotöitä, jotka
vaikuttavat sähköjärjestelmään.
204
09 Ylläpito ja huolto
Oma huolto
Käynnistysakku
Tarkastakaa, että akkujohtimet on kytketty
oikein ja kiristetty hyvin.
Älkää koskaan kytkekö akkua irti moottorin
käydessä (esim. vaihdettaessa akku).
Akkua ladattaessa ei koskaan saa käyttää
pikalaturia. Akkujohtimien pitää olla kytkettyinä irti akkua ladattaessa.
Akku sisältää happoa, joka on syövyttävää ja
myrkyllistä. Tämän vuoksi on tärkeää, että
akkua käsitellään ympäristön kannalta
oikealla tavalla. Antakaa Volvo-myyjänne auttaa Teitä.
VAROITUS
Sytytysjärjestelmän jännite ja teho ovat
hyvin korkeat. Sytytysjärjestelmässä vallitsee hengenvaarallinen jännite. Virran pitää
sen vuoksi olla aina katkaistuna, kun
moottoritilassa työskennellään.
Älkää koskeko sytytystulppiin tai sytytyspuolaan, kun virta on päällä tai moottori on
lämmin.
Tarkastakaa säännöllisesti
Tarkastakaa seuraavat seikat tasaisin väliajoin, esim. tankkauksen yhteydessä:
•
Jäähdytysneste - Pinnan tulee olla paisuntasäiliön MIN- ja MAX-merkin välissä.
•
Moottoriöljy – Pinnan pitää olla MIN- ja
MAX-merkkien välissä.
•
Ohjaustehostimen öljy – Pinnan pitää olla
MIN- ja MAX-merkkien välissä.
•
Huuhteluneste – Säiliön pitää olla asianmukaisesti täytetty. Lisätkää huuhtelunestettä, jossa on jäätymisenestoainetta,
lämpötilan ollessa lähellä jäätymispistettä.
•
Jarru- ja kytkinneste – Pinnan pitää olla
MIN- ja MAX-merkkien välillä.
Auton nostaminen
HUOM
Volvo suosittelee vain ko. automalliin kuuluvan tunkin käyttöä. Jos valitaan muu kuin
Volvon suosittelema nosturi, noudattakaa
varustuksen mukana tulevia ohjeita.
VAROITUS
Huomatkaa, että jäähdytyspuhallin (sijaitsee edessä moottoritilassa, jäähdyttimen
takana) voi käynnistyä automaattisesti jonkin aikaa moottorin sammuttamisen jälkeen.
Antakaa aina korjaamon tehdä moottorinpesu. Jos moottori on lämmin, on olemassa palovaara.
G026997
Ennen kuin alatte työskennellä auton
parissa
09
Nosturinkiinnikkeet autoon kuuluvalle nosturille.
}}
205
09 Ylläpito ja huolto
09
Oma huolto
Nostokohdat.
Jos autoa nostetaan korjaamonosturilla, se
pitää asettaa jonkin nostokohdan alle. Olkaa
tarkkana ja asettakaa korjaamonosturi siten,
ettei auto voi liukua pois nosturilta. Käyttäkää
aina pukkeja tai vastaavia.
Jos autoa nostetaan kaksipilarityyppisellä
korjaamonosturilla, etumaiset ja taemmat
nostovarret pitää sijoittaa nostokohtien alle.
206
09 Ylläpito ja huolto
Konepelti ja moottoritila
Konepellin avaaminen
09
VAROITUS
G026995
Sulkekaa konepelti panemalla käsi sen
päälle ja painamalla se alas. Älkää sulkeko
pitäen kiinni etusäleiköstä. Sisäpuolella
olevat moottorin osat voivat vahingoittaa
sormianne.
1. Vetäkää vasemmalla (tai oikealla oikealta
ohjattavassa autossa) kojelaudan alla olevasta lukkokahvasta. Salvan vapautuminen voidaan kuulla.
2. Työntäkää käsi konepellin etureunan alta
(säleikön alapuolelta).
3. Painakaa varmuussalvan kahva ylös.
4. Vapauttakaa kahva ja avatkaa konepelti.
VAROITUS
Tarkastakaa, että konepelti lukkiutuu kunnolla suljettaessa.
}}
207
09 Ylläpito ja huolto
09
Konepelti ja moottoritila
G027074
Moottoritila
Jarru- ja kytkinnestesäiliö (sijoitettu kuljettajan puolelle)
Releet ja varokkeet
Ilmansuodatin (Kannen malli vaihtelee
moottorimallista riippuen.)
Jäähdytin
Öljynmittatikku, moottori
Öljyntäyttö, moottoriöljy
Huuhtelunestesäiliö
Ohjaustehostimen öljysäiliö (Sijainti riippuu moottoriversiosta.)
208
Paisuntasäiliö, jäähdytysjärjestelmä
Alustanumerokilpi
Käynnistysakku (kuormatilassa)
Ilmastointilaite
Vianetsintä ja korjaus
Ilmastointilaite sisältää fluoresoivaa jälkiainetta. Käyttäkää ultraviolettivaloa vuodonetsinnässä.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Ilmastointilaitteessa on paineista kylmäainetta R134a. Järjestelmän huolto ja korjaus saadaan tehdä vain valtuutetussa
huoltokorjaamossa.
09 Ylläpito ja huolto
Öljyt ja nesteet
Moottoriöljyn tarkastus
09
TÄRKEÄÄ
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikkiin moottoreihin tehtaalla erityisesti sovitettua synteettistä
moottoriöljyä. Öljy on valittu huolella ja
ottaen huomioon käyttöiän, käynnistyvyyden, polttoaineenkulutuksen ja ympäristökuormituksen.
Volvo suosittelee:
Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa, katso
sivu 289.
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan
noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä. Käyttäkää vain ilmoitettua öljylaatua, sekä lisättäessä että
öljynvaihdossa, muutoin olette vaarassa
vaikuttaa käyttöikään, käynnistyvyyteen,
polttoaineenkulutukseen ja ympäristökuormitukseen.
Volvo Personvagnar sanoutuu irti kaikesta
takuuvastuusta, jos edellä ilmoitetun laadun ja viskositeetin mukaista moottoriöljyä
ei käytetä.
Volvo suosittelee, että öljynvaihto teetetään valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
Volvo käyttää erilaisia järjestelmiä pienestä/
suuresta öljymäärästä ja matalasta/korkeasta
öljynpaineesta varoittamiseen. Joissakin
moottoriversioissa on öljynpaineanturi, tällöin
käytetään mittaristossa olevaa pienen öljynpaineen varoitussymbolia. Muissa versioissa
on öljymäärän anturi, tällöin kuljettajaa informoidaan varoitussymbolilla keskellä mittaris-
}}
209
09 Ylläpito ja huolto
09
Öljyt ja nesteet
toa sekä näyttöteksteillä. Joissakin malleissa
on molemmat järjestelmät. Ottakaa yhteys
Volvo-jälleenmyyjään saadaksenne lisätietoja.
5. Jos pintataso on lähellä MIN-merkkiä,
tulee lisätä 0,5 litraa. Jos taso on runsaasti alapuolella, voidaan tarvita suurempi määrä.
Öljyn tarkistus
Vaihtakaa moottoriöljy ja öljynsuodatin
Huolto- ja takuukirjassa annettujen vaihtovälien mukaan.
6. Jos määrä halutaan tarkastaa uudelleen,
tehkää se lyhyehkön ajon jälkeen. Toistakaa sen jälkeen kohdat 1 - 4.
Ilmoitettua laadukkaamman öljyn käyttäminen
on sallittua. Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa Volvo suosittelee laadultaan parempaa öljyä, katso sivu 289.
VAROITUS
On tärkeää, että öljymäärä tarkastetaan jo
ennen kuin ensimmäinen varsinainen öljynvaihto tehdään uuteen autoon.
Volvo suosittelee, että öljymäärä tarkastetaan
2 500 km:n välein. Varmin mittausarvo saadaan kylmästä moottorista ennen käynnistystä. Mittausarvo on virheellinen välittömästi
moottorin sammuttamisen jälkeen. Mittatikku
näyttää pientä määrää, koska kaikki öljy ei ole
ehtinyt valua alas öljypohjaan.
G020336
Täyttömäärä, katso sivu 290 ja siitä eteenpäin.
Öljypinnan on oltava mittatikkuun merkityllä alueella.
Mittaus ja mahdollinen lisäys
1. Varmistakaa, että auto on vaakasuorassa.
On tärkeää odottaa 5 minuuttia moottorin
pysäyttämisestä, jotta öljy ehtii valua
takaisin öljypohjaan.
2. Vetäkää mittatikku ylös ja pyyhkikää se.
3. Työntäkää mittatikku takaisin alas.
4. Vetäkää ylös ja tarkastakaa määrä.
210
Älkää koskaan täyttäkö yli MAX-merkinnän. Määrä ei saa koskaan olla yli MAXmerkin tai alle MIN-merkin, tämä voi johtaa
moottorivaurioon.
VAROITUS
Älkää läikyttäkö öljyä kuuman pakoputken
päälle, sillä se aiheuttaa palovaaran.
09 Ylläpito ja huolto
Öljyt ja nesteet
Huuhtelunesteen täyttö
Jäähdytysneste, määrän tarkastus ja
täyttö
09
Katsokaa määrätiedot sivulta 291.
Tarkastakaa jäähdytysneste
säännöllisesti
Pinnan pitää olla paisuntasäiliön MIN- ja
MAX-merkin välissä. Jos järjestelmää ei ole
täytetty asianmukaisesti, voi syntyä paikallisesti korkeita lämpötiloja, mistä aiheutuu
sylinterinkannen vaurioitumisen (halkeamisen)
vaara. Täyttäkää nestettä, kun pinta on laskenut MIN-merkkiin.
G027087
G027097
VAROITUS
Huuhtelunestesäiliön sijainti.
Tuulilasin- ja valonpesimillä on sama huuhtelunestesäiliö. Käyttäkää talvella huuhtelunestettä, jossa on jäätymisenestoainetta, etteivät
pumppu, säiliö ja letkut jäädy. Katsokaa määrätiedot sivulta 291.
HUOM
Sekoittakaa tiivistettyä huuhtelunestettä
veteen ennen lisäämistä.
VIHJE! Puhdistakaa pyyhinsulat huuhtelunesteen lisäämisen yhteydessä.
Täytettäessä pitää noudattaa pakkauksessa
olevia ohjeita. On tärkeää tasapainottaa jäähdytysnesteen ja veden määrä vallitsevien säiden mukaan. Älkää koskaan lisätkö pelkästään puhdasta vettä. Jäätymisvaara kasvaa
jäähdytysnesteen osuuden ollessa sekä liian
pieni että liian suuri.
Jäähdytysneste voi olla hyvin kuumaa. Jos
jäähdytysnestettä on lisättävä moottorin
ollessa lämmin, kiertäkää paisuntasäiliön
korkki hitaasti auki, jotta ylipaine pääsee
poistumaan.
TÄRKEÄÄ
On erittäin tärkeää käyttää Volvon suosituksen mukaista korroosiolta suojaavaa
jäähdytysnestettä. Uuden auton jäähdytysnesteen pakkasenkestävyys on n. -35 °C.
}}
211
09 Ylläpito ja huolto
Öljyt ja nesteet
TÄRKEÄÄ
1
212
•
Kloorin, kloridien ja muiden suolojen
korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa
korroosiota jäähdytysjärjestelmässä.
•
Käyttäkää aina jäähdytysnestettä,
jossa on syöpymisenestoainetta,
Volvon suosituksen mukaisesti.
•
Huolehtikaa siitä, että jäähdytysnesteseoksessa on 50 % vettä ja 50 %
jäähdytysnestettä.
•
Sekoittakaa jäähdytysneste hyväksytyn laatuiseen vesijohtoveteen. Jos
veden laadusta on epäilyksiä, käyttäkää valmiiksi sekoitettua jäähdytysnestettä Volvon suositusten mukaisesti.
•
Vaihdettaessa jäähdytysneste/jäähdytysjärjestelmän komponentti pitää
jäähdytysjärjestelmä huuhdella puhtaaksi hyväksytyn laatuisella vesijohtovedellä tai valmiiksi sekoitetulla jäähdytysnesteellä.
•
Moottoria saa käyttää vain jäähdytysjärjestelmän ollessa asianmukaisesti
täytettynä. Muussa tapauksessa voi
syntyä korkeita lämpötiloja ja sylinterinkannen vaurioiden (halkeamien)
vaara.
Jos autolla ajoon liittyy usein toistuvia ja voimakkaita jarrutuksia, esim. vuoristossa tai
ajettaessa trooppisessa ilmastossa, jossa
ilma on hyvin kosteaa, jarruneste on vaihdettava kerran vuodessa.
Katsokaa määrätiedot ja veden laatua koskeva normi taulukosta kohdassa Nesteet ja
voiteluaineet sivulla 291.
Jarru- ja kytkinneste, tarkastus ja
täyttö
VAROITUS
Jos jarrunestemäärä on jarrunestesäiliössä
alle MIN-tason, ei autolla tule ajaa edelleen
lisäämättä jarrunestettä.
Jarrunestehäviön syy pitää selvittää.
G000000
09
Jarru- ja kytkinnesteellä on yhteinen säiliö1.
Pinnan on oltava MIN- ja MAX-merkin
välissä. Tarkastakaa määrä säännöllisesti.
Vaihtakaa jarruneste joka toinen vuosi tai joka
toisen määräaikaishuollon yhteydessä.
Ks. jarrunesteen täyttömäärä ja suositeltu
laatu sivulta 291.
Sijoitus riippuen siitä, onko auto vasemmalta vai oikealta ohjattava.
09 Ylläpito ja huolto
Öljyt ja nesteet
Ohjaustehostimen öljy, tarkastus ja
täyttö
HUOM
Jos ohjaustehostinjärjestelmään tulee vika
tai autosta loppuu virta ja sitä on hinattava,
sitä voidaan edelleen ohjata. Ohjaus tulee
tällöin paljon normaalia raskaammaksi ja
ohjauspyörän kääntämiseen tarvitaan
enemmän voimaa.
ADD
G026991
FULL
09
HUOM
Öljymäärä tarkastetaan jokaisen huollon
yhteydessä.
Tarkastakaa määrä jokaisen huollon yhteydessä. Nestettä ei tarvitse vaihtaa. Nesteen
pinnan tulee olla ADD- ja FULL-merkin
välissä. Katsokaa täyttömäärä ja suositeltu
öljylaatu sivulta 291.
213
09 Ylläpito ja huolto
09
Pyyhkimien sulat
Pyyhkimien sulat
Puhdistus
Pyyhinsulkien ja tuulilasin puhdistus, katso
sivu 194.
TÄRKEÄÄ
Tarkastakaa pyyhinsulat säännöllisesti.
Hoidon laiminlyöminen lyhentää sulkien
käyttöikää.
Pyyhkimen sulkien vaihto, tuulilasi
HUOM
Pyyhinsulat ovat eripituiset. Kuljettajan
puoleinen sulka on pidempi kuin toisella
puolella.
1. Kääntäkää pyyhkimen varsi ylös ja tarttukaa pyyhinsulkaan.
2. Painakaa pyyhinsulan uritettuja lukkojousia sisään samalla, kun sulka nostetaan
varren jatkeelta.
3. Asentakaa uusi sulka vastakkaisessa järjestyksessä ja tarkastakaa, että se on
kunnolla kiinni.
214
09 Ylläpito ja huolto
Pyyhkimien sulat
09
G026959
Pyyhkimen sulan vaihto, takalasi
1. Kääntäkää pyyhinvarsi taaksepäin.
2. Poistakaa pyyhinsulka viemällä se ylös-/
ulospäin (ks. kuvaa) takaluukkua kohti.
3. Painakaa uusi pyyhinsulka kiinni.
4. Tarkastakaa, että sulka on kunnolla kiinni.
215
09 Ylläpito ja huolto
Käynnistysakku
09
Käsittely
Käynnistysakku on perinteinen 12 V:n akku.
Käynnistysakun kestoikään ja toimintaan vaikuttavat käynnistysten määrä, purkautumiset,
ajotapa, ajo-olosuhteet ja ilmasto-olosuhteet
yms.
•
Älkää koskaan kytkekö akkua irti moottorin käydessä.
•
Tarkistakaa, että akun kaapelit on liitetty
oikein ja kiristetty asianmukaisesti.
VAROITUS
•
216
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää. Kipinä, joka voi syntyä kytkettäessä käynnistysjohdin virheellisesti,
voi riittää siihen, että akku räjähtää.
•
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka
voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
•
Huuhdelkaa suurella vesimäärällä, jos
rikkihappo pääsee kosketuksiin silmien, ihon tai vaatteiden kanssa. Roiskeen osuessa silmiin - ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin.
HUOM
Jos käynnistysakku tyhjenee useita kertoja, tämä vaikuttaa sen käyttöikään kielteisesti.
Käynnistysakun käyttöikään vaikuttavat
useat tekijät, mm. ajo-olosuhteet ja
ilmasto. Akun käynnistyskapasiteetti laskee asteittain ajan myötä ja sitä pitää
tämän vuoksi ladata, jos autoa ei käytetä
pitkähköön aikaan tai jos sillä ajetaan vain
lyhyitä matkoja. Kova kylmyys rajoittaa
käynnistyskapasiteettia edelleen.
Jotta käynnistysakku pysyy hyvässä kunnossa, suositellaan vähintään 15 minuutin
ajoa/viikko tai akun kytkemistä akkulaturiin, jossa on automaattinen huoltolataus.
Käynnistysakulla, joka pidetään täyteen
ladattuna, on mahdollisimman pitkä käyttöikä.
TÄRKEÄÄ
Käynnistysakun lataamiseen saa käyttää
vain perinteistä akkulaturia.
Akun symbolit
Käyttäkää suojalaseja.
Lisätietoja auton käyttöoppaassa.
Säilyttäkää akku lasten
ulottumattomissa.
Akku sisältää syövyttävää happoa.
09 Ylläpito ja huolto
Käynnistysakku
Välttäkää kipinöitä ja
avotulta.
Käynnistysakun vaihto
Irrotus
09
4. Irrottakaa musta miinusjohdin.
VAROITUS
Kytkekää ja irrottakaa plus- ja miinusjohdin
oikeassa järjestyksessä.
5. Irrottakaa punainen plusjohdin.
Räjähdysvaara.
6. Irrottakaa huohotusletku akusta.
7. Irrottakaa akun kiinnike.
8. Nostakaa akku ulos.
Asennus
Toimitettava kierrätykseen.
1. Poistakaa etäavain virtalukosta.
Loppuun käytetty akku pitää kierrättää
ympäristön kannalta sopivalla tavalla, se
sisältää lyijyä.
2. Odottakaa vähintään 5 minuuttia ennen
kuin mitään sähköliitäntöjä tehdään.
> Auton sähköjärjestelmän pitää tallentaa
välttämättömiä tietoja ohjausyksiköihin.
WARNING
REMOVAL OF BATTERY
DISCONNECT
O CABLE FIRST
xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxx
xxxx xx
+
3. Ruuvatkaa konsoli ja peitekotelo irti akun
päältä
-
DRAIN PIPE
G027076
HUOM
1. Asettakaa akku paikalleen.
2. Ruuvatkaa akun kiinnike paikalleen.
}}
217
09 Ylläpito ja huolto
09
Käynnistysakku
3. Yhdistäkää huohotusletku.
> Tarkastakaa, että se on yhdistetty
oikein sekä akkuun että korissa olevaan liitäntään.
4. Kytkekää punainen plusjohdin.
5. Kytkekää musta miinusjohdin.
6. Asentakaa peitekotelo ja konsoli.
218
09 Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
Yleistä
Polttimoiden erittelyt ovat sivulla 297.
Polttimot ja muut valonlähteet, jotka ovat erityistä tyyppiä tai joita muusta syystä ei voida
vaihtaa muualla kuin korjaamolla, ovat seuraavat:
•
Aktiiviset Xenon-valonheittimet - ABL
(Xenon-polttimot)
•
•
•
•
•
•
•
Huomiovalot (DRL) puskurissa
Vilkut, ulkotaustapeilit ja turvavalaistus
Lukuvalot ja käsinekotelon valaistus
Yleisvalaistus katossa
Seisontavalot takana
VAROITUS
Xenon-valonheittimillä varustetuissa
autoissa pitää Xenon-polttimoiden vaihto
teettää korjaamolla - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan. Xenonvaloihin kohdistuva työ edellyttää erityistä
varovaisuutta, koska valonheittimessä on
suurjännitelaite.
09
HUOM
Ulkoinen valaistus, kuten valonheittimet,
sumuvalot ja takavalot, voivat tilapäisesti
saada kondenssivettä lasien sisäpuolelle.
Tämä on luonnollinen ilmiö, kaikki ulkovalot on suunniteltu vastustamaan tätä. Kondenssivesi tuulettuu normaalisti pois valaisimesta, kun valo on ollut hetken sytytettynä.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskeko polttimoiden laseihin paljain
sormin. Sormista tarttuva rasva ja öljy höyrystyy lämmön vaikutuksesta kerrostumaksi heijastimeen, joka tällöin voi vaurioitua.
Etuosan lampunvaihto
Jarruvalot
Jos puskurissa olevassa huomiovalossa
(DRL) on vikaa, vaihdetaan koko polttimoyksikkö.
Jos seisontavalossa takana tai jarruvalossa
on vikaa, vaihdetaan koko takavalaisin.
HUOM
Jos vikailmoitus on edelleen olemassa viallisen polttimon vaihdon jälkeen, suositellaan hakeutumista valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
G027081
lisäjarruvalo.
Lähi-, kauko- ja seisontavalopolttimoita vaihdettaessa on koko hehkulamppuyksikkö
ensin irrotettava. Vaihtaessanne jotakin näistä
hehkulampuista noudattakaa alla olevia
}}
219
09 Ylläpito ja huolto
09
Polttimoiden vaihto
Etuvalaisimen polttimoiden sijainti
ohjeita ja sitten kyseisen hehkulampun
ohjeita.
Valokotelon irrotus:
1. Sammuttakaa valot ja kääntäkää kaukoohjain asentoon 0.
2. Avatkaa konepelti.
3. Irrottakaa yksikkö vetämällä ylös molemmat sitä paikallaan pitävät lukitustapit.
Älkää vetäkö johtimesta, vain liitinkappaleesta.
5. Irrottakaa liitinkappale painamalla ensin
lukkokielekettä alapuolelta ja vetämällä
sitten sitä hieman ylöspäin.
6. Nostakaa koko valonheitinyksikkö ulos ja
asettakaa se pehmeälle alustalle niin, ettei
linssi naarmuunnu.
220
Valonheitinyksikkö asetetaan takaisin käänteisessä järjestyksessä. Tarkastakaa, että lukitustapit on pantu oikein paikalleen.
G027082
TÄRKEÄÄ
G027083
4. Nostakaa yksikkö suoraan ylös.
Lähivalot
Kaukovalot
Suuntavalot
Seisontavalot
Sivuvalot
09 Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
Lähivalot, halogeeni
8. Ruuvatkaa peitekansi takaisin; merkinnän
HAUT pitää olla ylöspäin.
5. Työntäkää kiinnitysjousta ylöspäin ja
lopuksi hieman vasemmalle niin, että se
lukkiutuu kiinnikkeeseensä.
Kaukovalot
6. Painakaa liitin takaisin ja asentakaa peitekansi paikalleen.
Halogeenivalonheittimet
09
G027088
Sivuvalo ja seisontavalo
2. Vetäkää liitin irti.
3. Irrottakaa pidinjousi. Painakaa ensin
oikealle niin, että pidinjousi irtoaa ja siirtäkää sitä sitten ulospäin ja alaspäin.
4. Vetäkää polttimo pois.
5. Asentakaa uusi lamppu. Se voi olla vain
yhdellä tavalla.
6. Työntäkää kiinnitysjousta ylöspäin ja
lopuksi hieman vasemmalle niin, että se
lukkiutuu kiinnikkeeseensä.
7. Painakaa liitin takaisin.
1. Irrottakaa ulompi peitekansi vetämällä se
suoraan ylös ja vetäkää liitin irti.
2. Irrottakaa pidinjousi. Painakaa ensin
oikealle niin, että pidinjousi irtoaa ja siirtäkää sitä sitten ulospäin/alaspäin.
G028409
G027085
1. Irrottakaa ulompi peitekansi kiertämällä
sitä vastapäivään.
Lampunpitimet ovat pikaliitintyyppiset.
1. Kiertäkää vastapäivään ja poistakaa lampunpidin.
3. Vetäkää polttimo pois.
2. Vetäkää hehkulamppu suoraan ulos.
4. Asentakaa uusi lamppu. Se voi olla vain
yhdellä tavalla.
3. Asentakaa uusi lamppu painamalla se
varovasti uriin.
}}
221
09 Ylläpito ja huolto
09
Polttimoiden vaihto
4. Asettakaa lampunpidin takaisin ja kiertäkää myötäpäivään.
Hehkulamput takalyhdyssä
G027089
Suuntavalot
Lampunpidin on pikaliitintyyppinen.
1. Kiertäkää lampunpidintä vastapäivään ja
poistakaa se.
2. Painakaa lamppua, kiertäkää vastapäivään ja poistakaa se.
3. Asentakaa uusi lamppu painamalla se
varovasti uriin ja kiertämällä sitten myötäpäivään.
222
Suuntavalot
Peruutusvalot
09 Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
09
Polttimon vaihto
1. Sammuttakaa valot ja kääntäkää kaukoohjain asentoon 0.
7. Löysätkää johdinsarjaa, joka on tehty pitkäksi työn helpottamiseksi.
14. Asettakaa yksikkö takaisin ruuvinreikiä
vasten. Painakaa se paikalleen.
2. Kääntäkää takaluukun alaosa alas ja
kääntäkää lattialuukku ylös. (Jos auto on
varustettu kassinpitimellä*, irrottakaa pitimen tukinauha.)
8. Asettakaa yksikkö pehmeälle alustalle
niin, ettei lasi naarmuunnu.
15. Kiristäkää mutterit.
3. Poistakaa kulmakappale.
4. Avatkaa luukku sivupaneelissa vetämällä
salpaa ylöspäin ja itseänne kohti.
5. Ottakaa kiintoavain nro 10 työkalupussista ja avatkaa mutterit.
6. Poistakaa koko yksikkö suoraan taaksepäin.
9. Kiertäkää lampunpidintä vastapäivään ja
vetäkää se ulos.
16. Asettakaa takaisin sivupaneeli ja kulmakappale.
10. Kääntäkää polttimoa vastapäivään, jolloin
se irtoaa.
11. Vaihtakaa lamppu.
12. Asettakaa lampunpidin takaisin uraan,
kiertäkää myötäpäivään.
13. Työntäkää johdinsarja takaisin paikalleen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
223
09 Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
Takasumuvalo
Rekisterikilven valo
Autoonnousuvalot
1. Työntäkää sisään litteä ruuvitaltta kuvan
nuolen osoittamalla tavalla.
1. Sammuttakaa valot ja kääntäkää kaukoohjain asentoon 0.
Autoonnousuvalot ovat kojelaudan alla kuljettajan ja matkustajan puolella.
2. Vääntäkää lamppuyksikkö ulos.
2. Avatkaa ruuvit ruuvitaltalla.
3. Kääntäkää polttimonpidintä vastapäivään
ja irrottakaa se.
3. Irrottakaa koko valokotelo varovasti ja
vetäkää se ulos.
1. Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja kiertäkää kevyesti, niin että linssi irtoaa.
4. Kääntäkää polttimoa vastapäivään ja
poistakaa se.
4. Vaihtakaa uusi polttimo.
3. Asentakaa uusi polttimo.
5. Asettakaa valokotelo paikalleen täydellisenä ja kiinnittäkää ruuvilla.
4. Asentakaa linssi paikalleen.
G027079
09
5. Vaihtakaa uusi polttimo.
224
2. Irrottakaa rikkinäinen polttimo.
09 Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
Polttimo kuormatilassa
Meikkipeilin valo
1. Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja kiertäkää kevyesti niin, että valokotelo irtoaa.
Valaisimen lasin irrotus
2. Irrottakaa rikkinäinen polttimo.
3. Asentakaa uusi polttimo. Tarkastakaa,
että uusi lamppu palaa.
4. Asentakaa valokotelo paikalleen.
09
1. Työntäkää ruuvitaltta valaisimen lasin alle
ja kammetkaa reunan lukituskielekkeet
varovasti ylös.
2. Napsauttakaa valaisimen lasi irti.
3. Vetäkää kärkipihdeillä polttimo suoraan
ulos sivulle ja vaihtakaa uuteen. Huomatkaa! - Älkää puristako pihdeillä voimakkaasti. Polttimon lasi voi siinä tapauksessa rikkoutua.
Valaisimen lasin asennus
1. Asettakaa valaisimen lasi paikalleen.
2. Painakaa se kiinni.
225
09 Ylläpito ja huolto
09
Varokkeet
G032337
Yleistä
Johdotus voi vaihdella hieman moottorimallista riippuen. Luettelossa olevat varokekeskukset ovat kuitenkin samoissa kohdissa.
Jotta autonne sähkölaitteet eivät vaurioituisi
oikosulun tai ylikuormituksen takia, auton
kaikki sähköiset toiminnot ja komponentit on
suojattu varokkein.
Varokkeet on sijoitettu viiteen eri paikkaan
autossa:
Rele-/varokekeskus moottoritilassa.
Varokekeskus matkustamossa äänieristeen sisäpuolella kuljettajan puolella.
Varokekeskus matkustamossa kojelaudan
päädyssä kuljettajan puolella.
226
Varokekeskus kuormatilassa.
Varokekeskus kuormatilassa -Executive*.
Jos jokin sähkökomponentti tai toiminto ei
toimi, syynä voi olla, että komponentin varoke
on palanut tilapäisen ylikuormituksen vuoksi.
1. Katsokaa varokeluettelosta kyseisen
varokkeen sijainti.
2. Vetäkää varoke irti ja katsokaa, onko sen
taivutettu lanka palanut poikki.
3. Jos on, vaihtakaa tilalle uusi varoke, jonka
väri ja ampeerilukema ovat samat kuin
entisen.
VAROITUS
Älkää koskaan käyttäkö vieraita esineitä tai
eriteltyä suuremman ampeeriluvun omaavaa varoketta alkuperäisen varokkeen korvaamiseen. Tämä voi aiheuttaa merkittäviä
vaurioita sähköjärjestelmään ja mahdollisesti aiheuttaa tulipalon.
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
09
Kannessa kojelaudan päädyssä on useita
varavarokkeita. Siellä on myös pihdit, jotka
helpottavat varokkeen irrotusta ja asennusta.
Jos sama varoke palaa toistuvasti, komponentissa on jokin vika. Volvo suosittelee tällöin hakeutumista valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten.
}}
227
09 Ylläpito ja huolto
09
Varokkeet
G026972
Rele-/varokekeskus moottoritilassa
228
1.
ABS
30 A
2.
ABS
30 A
3.
Suurpainehuuhtelu, valonheittimet
35 A
4.
Pysäköintilämmitin*
25 A
5.
Lisävalot*
20 A
6.
Käynnistysmoottorin rele
35 A
7.
Tuulilasinpyyhkimet
25 A
8.
Polttoainepumppu
15 A
9.
Vaihteistonohjausyksikkö
(TCM)
10.
Sytytyspuolat (bensiini), moottorinohjausyksikkö
(ECM),ruiskutusventtiilit (diesel)
20 A
Kaasupoljinanturi (APM),
ilmastoinnin kompressori
10 A
11.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
15 A
12.
13.
Moottorinohjausyksikkö
(ECM) (bensiini), suihkutusventtiilit (bensiini), ilmamassamittari (bensiini)
15 A
ilmamassamittari (diesel)
5A
Imusarjan säätömoottorit (6syl.)
10 A
Läppäkotelon ohjausyksikkö,
magneettiventtiili, SWIRL
(ilmaseosventtiili), polttoaineen paineensäädin (diesel)
15 A
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
14.
Lambdatunnistin (bensiini)
20 A
lambdatunnistin (diesel)
10 A
Kampikammiotuuletuksen
lämmitin (bensiini), AC-kytkin
(bensiini), magneettiventtiilit,
ECM (bensiini), hehkutuksen
ohjaus (diesel)
15 A
16.
Lähivalo, vasen
20 A
17.
Lähivalo, oikea
20 A
18.
-
19.
Moottorinohjausyksikön
(ECM) syöttö, moottorin rele
5A
20.
Seisontavalot
15 A
21.
Alipainepumppu (bensiini)
20 A
15.
09
-
}}
229
09 Ylläpito ja huolto
09
Varokkeet
G028412
Rele-/varokekeskus matkustamossa äänieristeen sisäpuolella kuljettajan puolella
230
1.
Istuinlämmitys, oikea puoli
15 A
9.
Jarruvalokytkimen syöttö
2.
Istuinlämmitys, vasen puoli
15 A
10.
3.
Äänitorvi
15 A
4.
-
Mittaristo (DIM), ilmastointilaite (CCM), pysäköintilämmitin, sähkökäyttöinen kuljettajan istuin
10 A
5.
Infotainment
11.
Sähköliitäntä, etuistuin,
takaistuin ja jääkaappi*
15 A
6.
-
-
12.
-
-
7.
-
-
13.
-
-
8.
Hälytyssireeni*
14.
-
-
10 A
5A
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
5A
15.
ABS, DSTC
5A
16.
Elektroninen ohjaustehostin
(ECPS)*, aktiiviset Xenonvalonheittimet - ABL*, valojen
korkeudensäätö*
10 A
17.
Huomiovalo (DRL), vasen
7,5 A
18.
Huomiovalo (DRL), oikea
7,5 A
19.
-
-
20.
-
-
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
A
21.
Vaihteistonohjausyksikkö
(TCM)
10 A
22.
Kaukovalo, vasen
10 A
23.
Kaukovalo, oikea
10 A
24.
-
-
25.
-
-
26.
-
-
27.
-
-
28.
Matkustajan istuin, sähkökäyttöinen*, Rear Seat Entertainment (RSE)*A
09
5A
29.
Polttoainepumppu
7,5 A
30.
BLIS*
31.
-
-
32.
-
-
33.
Alipainepumppu (bensiini)
20 A
34.
Huuhtelupumppu
15 A
35.
-
-
36.
-
-
5A
Ks. myös varoketta 8 osassa "Rele-/varokekeskus matkustamossa kojelaudan päädyssä kuljettajan puolella".
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
231
09 Ylläpito ja huolto
09
Varokkeet
G032316
Rele-/varokekeskus matkustamossa kojelaudan päädyssä kuljettajan puolella
Tarra, josta ilmenee varokkeiden sijainti sekä ampeeriluku, sijaitsee päätyrasian kannessa.
232
1.
Puhallin, ilmastointilaite
30 A
2.
Audio (vahvistin)*
30 A
3.
Kuljettajan istuin, sähkökäyttöinen*
25 A
4.
Matkustajan istuin, sähkökäyttöinen*
25 A
5.
Ohjausyksikkö, vasen etuovi
6.
Ohjausyksikkö, oikea etuovi
7.
-
8.
Radio, CD-soitin, takaistuimen viihdejärjestelmä
(RSE)*A
15 A
Navigointinäyttö*, Navigointiyksikkö MMM*
10 A
9.
25 A
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
25 A
-
10.
OBDII, valokatkaisin
(LSM), ohjauspyörän
kulma-anturi (SAS),
ohjauspyörän ohjausyksikkö (SWM)
5A
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
11.
Virtalukko, SRS-järjestelmä, moottorinohjausyksikkö ECM (bensiini),
SRS:n poiskytkentä matkustajan puolella (PACOS),
elektroninen käynnistyksenesto (IMMO), vaihteistonohjausyksikkö (TCM)
7,5 A
Yleisvalaistus katossa
(RCM), ylempi elektroniikkayksikkö (UEM)
10 A
13.
Kattoluukku*
15 A
14.
Telematiikka*, bluetooth*
5A
15–
38.
-
12.
A
09
-
Ks. myös varoketta 28 osassa "Rele-/varokekeskus matkustamossa äänieristeen sisäpuolella kuljettajan puolella".
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
233
09 Ylläpito ja huolto
09
Varokkeet
Varokkeet kuormatilassa
234
1.
Peruutusvalot
10 A
7.
Vetokoukun johdotus* (30syöttö)
15 A
2.
Seisontavalot, sumutakavalot, kuormatilan valaistus,
rekisterikilven valaistus, jarruvalopolttimot
8.
Sähköliitäntä, kuormatila
15 A
20 A
9.
Takaovi, oikea: Ikkunannostin, ikkunannostimen salpa
3.
Lisävaruste (AEM)*
15 A
20 A
4.
-
10.
Takaovi, vasen: Ikkunannostin, ikkunannostimen salpa
20 A
5.
REM-elektroniikka
10 A
11.
-
-
6.
-
-
12.
-
-
13.
Lämmitin, dieselsuodatin
-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
15 A
14.
Takailmastointilaite (A/C)*
15 A
15.
-
-
16.
-
-
17.
Lisävaruste Infotainment*
18.
-
19.
Pyyhin takana
15 A
20.
Vetokoukun johdotus* (15syöttö)
20 A
21.
-
5A
-
-
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
22.
-
-
37.
Sähkölämmitteinen takalasi
20 A
23.
AWD
7,5 A
38.
Sähkölämmitteinen takalasi
20 A
24.
-
-
25.
-
-
26.
Park Assist*
5A
27.
Päävaroke: Vetokoukun johdotus, pysäköintitutka, AWD
30 A
28.
Keskuslukitus (PCL)
15 A
29.
Perävaunun valot, vasen: Seisontavalot, suuntavalot*
25 A
30.
Perävaunun valot, oikea: Jarruvalot, sumutakavalo, suuntavalo*
25 A
31.
Päävaroke: Varoke 37, 38
40 A
32.
-
-
33.
-
-
34.
-
-
35.
-
-
36.
-
-
09
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
235
09 Ylläpito ja huolto
09
Varokkeet
Varokkeet kuormatilassa – Executive*
Varokerasia on sijoitettu peitelevyn alle
vasemmalle puolelle.
236
1.
Takaistuimen lämmitysrele, hierovan etuistuimen rele
5A
2.
Vasemman takaistuimen lämmitys
15 A
3.
Oikean takaistuimen lämmitys
15 A
4.
Tuuletettu etuistuin, hierova
etuistuin
10 A
5.
-
-
6.
-
-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
09 Ylläpito ja huolto
09
237
Yleistä...................................................................................................
Säädinpaneelit, audio...........................................................................
Äänilaitteiston toiminnot........................................................................
Radiotoiminnot......................................................................................
CD-toiminnot.........................................................................................
Valikkorakenne - äänentoistolaitteisto..................................................
Puhelintoiminnot*..................................................................................
Valikkorakenne – puhelin......................................................................
Bluetooth handsfree*............................................................................
RSE – Takaistuimen viihdekeskus – kaksi näyttöä* .............................
238
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
240
241
244
249
255
258
259
267
271
277
INFOTAINMENT
10 Infotainment
Yleistä
Infotainment
10
Infotainment on järjestelmä, johon on integroitu äänentoistolaitteisto ja puhelintoiminnot.
Infotainment-järjestelmäänne voitte helposti ja
kätevästi käyttää yhteisellä ohjauspaneelilla
tai ohjauspyörän painikesarjalla.
XC90 voidaan varustaa Dolby Surround Pro
Logic II1 -järjestelmällä. Tämä antaa laajalla ja
luonnollisella ääniprofiililla optimaalisen äänivaikutelman, joka on lähellä todellisuutta.
Järjestelmä tarjoaa myös matkustajillenne
mahdollisuuden käyttää eri äänilähteisiin kytkettäviä kuulokkeita*.
Dolby Surround Pro Logic II1
Dolby Surround Pro Logic II jakaa stereoäänen kaksi kanavaa vasemmanpuoleisille, keskimmäisille, oikeanpuoleisille ja takana oleville
kaiuttimille. Äänentoiston taso tulee tällöin
todellisemman tuntuiseksi kuin normaalissa
kaksikanavastereossa.
Dolby Surround Pro Logic II ja
Dolby-kuvake ovat Dolby
Laboratories Licensing Corporationyhtiön tavaramerkkejä. Dolby
Surround Pro Logic II System on valmistettu
Dolby Laboratories Licensing Corporation yhtiön lisenssillä.
1
240
Koskee Premium Sound -järjestelmää.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
10 Infotainment
Säädinpaneelit, audio
Audiotoimintojen säätimet
10
CD - pikavalinta
PHONE - Puhelin päälle/pois/valmius
CD:n ja CD-vaihtajan ulostyöntö*
VOLUME - Äänenvoimakkuus (kiertosäädin)
MY KEY - ohjelmoitava suosikkitoiminnon pikavalinta
CD-soitin ja CD-vaihtaja*
POWER - Audio päälle/pois
SELECTOR - valitsee äänilähteen (kiertosäädin)
AM/FM - pikavalinta välillä FM1, FM2 ja
AM
Näyttö
ENTER - valitsee valikossa, aktivoi valinnan tai päästää kansiorakenteeseen ja
käynnistää äänitiedostojen toiston, jos
äänitiedostoja sisältävä levy on CD-soittimessa. Lisätietoja, katso sivu 255.
SOUND - ääniasetus
EXIT/CLEAR - siirtää taaksepäin valikossa, keskeyttää valinnan, asettaa puhelimen valmiustilaan ja poistaa edellisen
merkin tekstin- ja numeronsyötössä
Hakee/vaihtaa kappaleen, aseman tai siirtyy vaiheittain eteen- tai taaksepäin
teksti- ja numerosyötössä
Asemantallennuspainikkeet/paikan valinta
CD-vaihtajassa* (1-6), puhelimen numeroja merkkipainikkeet sekä pikavalinta valikoissa
IR* - kauko-ohjaimien vastaanotin
SIM-kortinpidin
MENU – valikkovalintapainikkeet
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
241
10 Infotainment
Säädinpaneelit, audio
Ohjauspyörän painikesarja
10
Valikoiden käyttö
Pikavalinta
Valikkovaihtoehdot on numeroitu ja ne voidaan valita myös suoraan painikesarjalla 1-6.
Audio - Puhelin*
Oma pikavalinta - MY KEY
Toiminnolla MY KEY voidaan valikon suosikkitoiminto tallentaa, esim. TP.
G027112
–
Ohjauspyörän painikesarjan neljä alinta painiketta ovat radion ja puhelimen yhteisiä. Painikkeiden toiminta riippuu siitä, kumpi järjestelmä on aktivoitu. Ohjauspyörän painikesarjalla voitte säätää äänenvoimakkuutta, vaihtaa
esivalittujen asemien välillä sekä vaihtaa CD:n
raidan. Painikesarjan kahta ylintä painiketta
(Yes ja No) käytetään puheluun vastaamiseen
ja sen lopettamiseen. Vaihtaaksenne audiovalikon ja puhelinvalikon välillä painakaa No.
Valitkaa valikon tallennettava toiminto
pitämällä MY KEY -painiketta painettuna
yli kaksi sekuntia.
Kun My Key tallennettu. esitetään näytössä,
on toiminto tallennettu.
–
Aktivoikaa toiminto painamalla lyhyesti
MY KEY -painiketta.
Osaa infotainment-toiminnoista ohjataan
valikkojärjestelmän kautta. Ko. valikkotaso
esitetään näytössä ylinnä oikealla. Valikkovaihtoehdot esitetään näytön keskellä.
Toiminnot, jotka voidaan tallentaa MY
KEY -painikkeella
•
MENU johtaa valikkojärjestelmään. Ylös/
siirtää valikkovaihtoalas painikkeilla
ehdosta toiseen.
Levyteksti
•
ENTER valitsee tai aktivoi/sulkee jonkin
valikkovaihtoehdoista.
•
EXIT vie askeleen taaksepäin valikkorakenteessa. Pitkä EXIT-painallus johtaa
pois valikkojärjestelmästä.
Satunnainen
TP
Uutiset
Radioteksti
PTY-haku
AF
Alueellinen
Surround
242
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
10 Infotainment
Säädinpaneelit, audio
Ohjauspaneeli kuulokeliitäntöineen*
mien välillä. Pitkä painallus pikaselaa CD-raitoja tai hakee radioasemia automaattisesti.
Rajoitukset
10
Äänilähdettä (FM, AM, CD jne.), jota kaiuttimissa soitetaan, ei voi ohjata taemmasta
ohjauspaneelista.
G026982
RDS-ilmoitukset voivat jäädä pois, jos radiota
kuunnellaan kuulokkeista samanaikaisesti,
kun kaiuttimien kautta soitetaan toista äänilähdettä.
Mahdollisimman hyvän äänentoiston saamiseksi suositellaan kuulokkeita, joiden impedanssi on 16 - 32 ohmia ja herkkyys 102 dB
tai suurempi.
Aktivointi/aktivoinnin poisto
Ohjauspaneeli aktivoidaan SEL-säätimellä,
kun äänentoistolaitteisto on aktiivinen. Aktivoinnin poisto tapahtuu automaattisesti, kun
äänentoistolaitteisto suljetaan tai painamalla
pitkään SEL-painiketta.
Askeltaminen/hakeminen eteen- ja
taaksepäin
Lyhyt painikkeen
/
painallus askeltaa CD:n raitojen tai esivalittujen radioase-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
243
10 Infotainment
Äänilaitteiston toiminnot
Päälle/pois-katkaisin - Audio
Äänenvoimakkuuden säätö
Kääntäkää säädintä
myötä- tai vastapäivään äänenvoimakkuuden lisäämiseksi tai
alentamiseksi. Äänenvoimakkuuden säätö on
elektroninen, eikä sillä ole ääriasentoja.
Äänenvoimakkuutta voidaan myös lisätä (+)
tai vähentää (–) ohjauspyörän painikesarjalla.
10
Äänilähteen valinta
Painikkeen AM/FM
toistuva painallus
askeltaa välillä FM1, FM2 ja AM. CD-painike
aktivoi CD-soittimen/-vaihtajan.
Painakaa POWER-painiketta
audiojärjestelmän kytkemiseksi päälle tai pois.
Jos auton sytytys katkaistaan audiojärjestelmän ollessa päällä, se on automaattisesti
päällä, kun auto käynnistetään seuraavan kerran.
Kääntäkää SELECTOR
-säädintä askeltaaksenne ulkoisten äänilähteiden AUX, USB*
ja BT* sekä sisäisten äänilähteiden CD ja CDvaihtaja* välillä.
Ulkoiset äänilähteet
AUX
AUX-tuloliitäntään voidaan yhdistää esim.
iPod® tai MP3-soitin.
AUX-tulo ja kytkin AUX/RSE*.
AUX-tulo (3,5 mm)
Äänikytkin AUX/RSE*
Jos auto on varustettu RSE:llä*, siinä on kytkin äänelle lähteistä AUX ja RSE. Kytkimellä
on kaksi asentoa:
•
AUX – Ääni ulkoisesta äänilähteestä kuuluu äänentoistolaitteistosta.
•
RSE - Ääni RSE:stä kuuluu äänentoistolaitteistosta.
TÄRKEÄÄ
Mukinpitimien päällä olevan kannen pitää
olla auki, kun pistoke on AUX-liitännässä.
244
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
10 Infotainment
Äänilaitteiston toiminnot
HUOM
USB*
2. Kytkekää iPodinne®, MP3-soittimenne tai
USB-muistinne USB-liitäntään*, ks. edellistä kuvaa.
> Teksti Ladataan esitetään näytössä,
kun järjestelmä lukee tallennusmedian
tiedostorakennetta. Tämä kestää hetken.
Äänenlaatu voi heikentyä, jos soitinta ladataan äänentoistolaitteiston ollessa AUXtilassa. Välttäkää siinä tapauksessa soittimen lataamista.
Joskus voi ulkoinen äänilähde AUX kuulua eri
voimakkuudella kuin sisäiset äänilähteet. Jos
ulkoisen äänilähteen äänenvoimakkuus on
liian suuri tai liian pieni, äänenlaatu voi heikentyä. Estäkää tämä säätämällä ulkoisen
äänilähteen tulovoimakkuutta:
Kun lukeminen on valmis, raitatiedot esitetään
näytössä.
Nyt on mahdollista pikaselata/vaihtaa raitaa
/
:
painikkeilla
1. Valitkaa AUX-tulovoimakkuus valikosta
ja painakaa ENTER.
2. Säätäkää äänenvoimakkuutta
SELECTOR-säätimellä tai ylös/alas pai. Lopettakaa painikkeella
nikkeilla
ENTER.
HUOM
Ei toimi ohjauspyörän painikesarjasta.
10
USB-liitäntä*.
Jos kytkette iPodin®, MP3-soittimen tai USBmuistin USB-liitäntään*, voitte käsitellä
mediaa auton äänensäätimien kautta.
HUOM
Kytkekää mediasoitin/USB-muisti johtimeen ja liitäntään, asettakaa osat paikoilleen ja sulkekaa käsinekotelo.
1. Valitkaa USB SELECTOR-painikkeella.
> Yksikön liitäminen esitetään näytössä.
•
Lyhyet painallukset askeltavat raitojen
joukossa.
•
Pitkät painallukset pikaselaavat raitaa.
Myös ohjauspyörän painikesarjaa voidaan
käyttää tähän tarkoitukseen.
HUOM
Järjestelmä tukee tiedostomuotoa mp3,
wma ja wav olevien musiikkitiedostojen
soittamista. Näistä tiedostomuodoista on
kuitenkin versioita, joita järjestelmä ei tue.
Järjestelmä tukee myös useita iPod®-malleja, jotka on valmistettu 2005 tai myöhemmin. iPod® Shuffle -mallia ei tueta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
245
10 Infotainment
Äänilaitteiston toiminnot
USB-muisti
10
USB-muistin käytön helpottamiseksi välttäkää
tallentamasta muistiin muuta kuin musiikkitiedostoja. Järjestelmältä kestää huomattavasti
kauemmin lukea tallennusmedioita, jotka
sisältävät muuta kuin yhteensopivia musiikkitiedostoja.
HUOM
Järjestelmä tukee siirrettäviä laitteita, jotka
noudattavat USB 2.0:aa sekä tiedostojärjestelmää FAT32, ja voi käsitellä enintään
500 kansiota ja 64 000 tiedostoa. Muistin
koon pitää olla vähintään 256 Mb.
iPod®
iPod® ladataan ja se saa virran
USB-liitännästä soittimen liitäntäjohdon
kautta. Jos soittimen akku on täysin tyhjä, se
pitää kuitenkin ladata, ennen kuin se yhdistetään.
Virtautettu ääni Bluetoothjärjestelmän®* kautta
Yleistä
Jos auto on varustettu Bluetooth® handsfreejärjestelmällä* ja matkapuhelin on yhdistettynä, äänentoistolaitteisto voi langattomasti
toistaa virtautettuja äänitiedostoja matkapuhelimesta. Navigointi ja äänen ohjaus voidaan
246
tehdä keskikonsolin painikkeiden tai ohjauspyörän painikesarjan* kautta. Tietyissä matkapuhelimissa voidaan myös vaihtaa raitaa
puhelimesta.
Äänen toistamiseksi pitää yksikön ensin olla
sovitettuna ja yhdistettynä autoon. Tietoja
sovittamisesta ja yhdistämisestä, katso
sivu 272. BT:n pitää myös olla valittuna äänilähteeksi, katso sivu 244.
HUOM
Bluetooth®-matkapuhelimen pitää tukea
toimintoja Audio/Video Remote Control
Profile (AVRCP) ja Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Puhelimen tulee
käyttää AVRCP:n versiota 1.3 ja A2DP:n
versiota 1.2. Muussa tapauksessa tiettyjä
toimintoja voi jäädä puuttumaan.
HUOM
Kaikki markkina-alueilla esiintyvät matkapuhelimet eivät ole täysin yhteensopivia
auton äänentoistolaitteiston Bluetooth®toiminnon kanssa. Volvo suosittelee, että
käännytte Volvon valtuutetun jälleenmyyjän
puoleen tai menette osoitteeseen
www.volvocars.com saadaksenne tietoja
yhteensopivista puhelimista ja ulkoisista
mediasoittimista.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Toisto
Kääntäkää SELECTOR-säädintä valitaksenne
BT:n äänilähteeksi.
Nyt on mahdollista pikaselata/vaihtaa äänitie/
:
dostoa painikkeilla
•
Lyhyet painallukset askeltavat äänitiedostojen joukossa.
•
Pitkät painallukset pikaselaavat äänitiedostoja.
Myös ohjauspyörän painikesarjaa voidaan
käyttää tähän tarkoitukseen.
Optimaalinen äänentoisto
Audiojärjestelmä on kalibroitu optimaaliselle
äänentoistolle digitaalisen signaalinkäsittelyn
avulla.
Tämä kalibrointi ottaa huomioon kaiuttimet,
vahvistimen, matkustamon akustiikan, kuuntelupaikan yms. jokaisen automallin ja audiojärjestelmän yhdistelmän osalta.
On myös dynaaminen kalibrointi, joka ottaa
huomioon äänenvoimakkuussäätimen asennon, radiovastaanoton ja auton nopeuden.
Säätimet, jotka selostetaan tässä käyttöoppaassa, esim. basso, diskantti ja taajuuskorjain, on tarkoitettu vain siihen, että käyttäjä
voi sovittaa äänentoiston henkilökohtaisen
makunsa mukaiseksi.
10 Infotainment
Äänilaitteiston toiminnot
Ääniasetus
Surround*
HUOM
Keskikaiuttimen taso voidaan asettaa vain,
jos Dolby Pro Logic II (DPL II) tai kolmikanavastereo (3-CH) on valittuna valikosta.
1. Painakaa SOUND-painiketta
.
2. Valitkaa säädettävä toiminto painamalla
SOUND-painiketta toistuvasti. Valitkaa
BASSO, DISKANTTI, FADER,
TASAPAINO, KESKIKAIUTIN* tai
SURROUND*.
3. Säätäkää äänitaso SELECTOR-säätimellä
. Näytössä esitetään asteikko minimiasennosta maksimiasentoon. Keskellä on
normaalitaso.
Surround-asetukset ohjaavat äänen tilavaikutelmaa. Asetukset aktivointeineen ja aktivoinnin poistoineen ko. äänilähteelle tehdään
jokainen erikseen.
Ohjelmatyyppi
Näyttö esittää
näytössä kertoo, että Dolby Pro
Symboli
Logic II on aktiivinen. Äänen tilavaikutelmalle
(surround) on kolme eri asetusta:
Basso
BASSO
Diskantti
DISKANTTI
Oikean- ja vasemmanpuoleisten kaiuttimien
välinen tasapaino
TASAPAINO
• Pro Logic II
• 3 kanavaa
• Pois (kaksikanavastereo)
Etu- ja takakaiuttimien
välinen tasapaino
FADER
Keskikaiuttimen taso
KESKIKAIUTIN*
Surround-taso, tilaääni
SURROUND*
10
Surround-äänen aktivointi/aktivoinnin
poisto
1. Painakaa MENU, siirtykää kohtaan
AUDIOTILA ja painakaa ENTER.
2. Valitkaa SURROUND ja painakaa
ENTER.
3. Valitkaa Pro Logic II, 3 kanavaa tai Pois
ja painakaa ENTER.
Dolby Surround Pro Logic II on Dolby
Laboratories Licensing Corporation-yhtiön
tavaramerkki. Dolby Pro Logic II Surround
System on valmistettu Dolby Laboratories
Licensing Corporation-yhtiön lisenssillä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
247
10 Infotainment
Äänilaitteiston toiminnot
Taajuuskorjain edessä1
10
Toimintoa käytetään etukaiuttimien äänen
hienosäätämiseen.
1. Valitkaa AUDIOTILA valikosta ja painakaa ENTER.
2. Valitkaa Tasain edessä ja painakaa
ENTER.
3. Asettakaa taso valikkovalintapainikkeilla
tai SELECTOR-nupilla.
4. Painakaa ENTER valitaksenne seuraavan
taajuuden. Voitte valita viisi taajuutta.
5. Painakaa ENTER kunnes tulette valikkotilaan, jossa tallennetaan tehdyt muutokset.
Taajuuskorjain takana1
Toimintoa käytetään takakaiuttimien äänen
hienosäätämiseen.
1. Valitkaa AUDIOTILA valikosta ja painakaa ENTER.
2. Valitkaa Tasain takana ja painakaa
ENTER.
3. Asettakaa taso valikkovalintapainikkeilla
tai SELECTOR-nupilla.
1
248
Tietyt audiotasot.
4. Painakaa ENTER valitaksenne seuraavan
taajuuden. Voitte valita viisi taajuutta.
5. Painakaa ENTER kunnes tulette valikkotilaan, jossa tallennetaan tehdyt muutokset.
10 Infotainment
Radiotoiminnot
Asemien haku
MY KEY
PHONE
LUM
VO E
LE CTOR
SE
SOUND
POWER
1
4
GHI
7
PQRS
AUTO
CLEAR
MENU
5
6
JK L
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
#
Manuaalinen säätötila pysyy 5 sekuntia viimeisen painalluksen jälkeen.
1. Valitkaa radiotila AM/FM1/FM2
SELECTOR-säätimellä (3) tai AM/FMpainikkeella (1).
Asemien tallennus
2. Painakaa lyhyesti
tai
-painiketta etsiäksenne seuraavan voimakkaan
aseman.
1. Hakekaa haluamanne asema.
3. Painakaa jompaakumpaa painiketta
uudelleen, jos haluatte etsiä uudelleen.
10
3. Jos taajuutta on hienosäädettävä, painakaa lyhyesti jompaakumpaa nuolipainitai
.
ketta,
SCAN
G027114
*
3
DEF
AUTOSTORE - asemien
automaattinen tallennus
2. Vapauttakaa painike, kun haluttu taajuus
esitetään näytössä.
EXI T
ENTER
2
ABC
1. Painakaa
tai
-painiketta ja
pitäkää sitä painettuna. Näytössä esitetään MAN. Radio askeltaa tällöin hitaasti
valittuun suuntaan ja lisää nopeutta muutaman sekunnin kuluttua.
Tallentakaa haluamanne asema jollekin asemantallennuspainikkeelle 0 - 9 (2):
2. Painakaa asemantallennuspainiketta, jolle
asema tallennetaan ja pitäkää sitä painettuna. Ääni häviää pariksi sekunniksi ja
Kanava tallennettu esitetään näytössä.
Asema on nyt tallennettu.
Voitte tallentaa jopa 10 asemaa alueille AM,
FM1 ja FM2, kaikkiaan 30 asema.
G027119
AM FM
CD
Tietyn taajuuden haku manuaalisesti
AUTO (1) etsii 10 voimakkainta radioasemaa
ja esivalitsee ne automaattisesti erilliseen
muistipankkiin. Toiminto on erityisen käyttökelpoinen alueilla, joilla radioasemia tai niiden
taajuuksia ei tunneta.
Automaattisen tallennuksen
aloittaminen
1. Valitkaa taajuusalue painikkeella AM/FM.
2. Painakaa painiketta AUTO (1), kunnes
näyttöön tulee Autom.tallennus.
Kun Autom.tallennus ei enää ole näytössä,
tallennus on tehty. Radio jatkaa automaattitilassa ja AUTO esitetään näytössä. Automaat-
}}
249
10 Infotainment
Radiotoiminnot
10
tisesti tallennetut esivalinnat voidaan nyt
valita suoraan painikkeilla 0 - 9. Jos yhtään
riittävän voimakasta asemaa ei ole, esitetään
Yhtään asemaa ei löydetty.
Automaattisen esivalintatallennuksen
keskeyttäminen
–
Painakaa EXIT.
Automaattisesti tallennetun esivalinnan
valitseminen
Jatkamalla siten, että radio on automaattitilassa, voidaan automaattisesti tallennettuja
esivalintoja käyttää.
1. Painakaa lyhyesti AUTO (1). AUTO esitetään näytössä.
2. Painakaa jotain painikkeista 0 - 9.
3. Radio jää automaattitilaan, kunnes lyhyt
painikkeen AUTO (1), EXIT tai AM/FM
painallus lopettaa sen.
Skannaus
RDS-toiminnot1
SCAN (2) hakee automaattisesti voimakkaita
asemia läpi taajuusalueen. Kun asema on löydetty, sitä soitetaan n. 8 sekuntia, sen jälkeen
haku jatkuu.
RDS (Radio Data System) liittää yhteen verkon FM-lähettimet. Sellaisen verkon FM-lähetin lähettää informaatiota, joka antaa RDSradiolle mm. seuraavat toiminnot:
Scan-toiminnon aktivointi/aktivoinnin
poisto
•
Automaattinen vaihtaminen voimakkaammalle lähettimelle, jos vastaanotto alueella
on huonoa.
•
Ohjelmatyypin haku, esim. liikennetiedotuksia tai uutisia.
•
Tekstitietojen vastaanotto kuunneltavasta
radio-ohjelmasta.
1. Valitkaa taajuusalue painikkeella AM/FM.
2. Painakaa SCAN (2) aktivoidaksenne.
SCAN esitetään näytössä.
3. Lopettakaa painikkeella SCAN tai EXIT.
Löydetyn aseman tallentaminen
esivalinnaksi
SCAN-toiminnon ollessa aktiivinen voidaan
haluttu asema tallentaa esivalinnaksi.
–
Painakaa jotakin painikkeista 0 - 9 ja pitäkää sitä painettuna, kunnes näyttöön
tulee ilmoitus Station stored.
SCAN-toiminto keskeytetään ja tallennettu
asema voidaan valita esivalintana.
1
250
Käytettävissä olevat RDS-toiminnot vaihtelevat eri markkina-alueilla.
HUOM
Jotkut radioasemat eivät käytä RDS-järjestelmää tai käyttävät vain valittuja osia sen
tarjoamista toiminnoista.
10 Infotainment
Radiotoiminnot
Äänenvoimakkuuden säätö NEWS/TP/ALARM
HUOM
Jos esim. CD soi radion vastaanottaessa
liikennetiedotusta, CD-soitin siirtyy taukotilaan. Tiedotus kuuluu äänenvoimakkuudella, joka on sitä varten valittu. Sen jälkeen alkujaan valittuna ollut äänilähde jatkaa soittamista aikaisemmin säädetyllä
äänenvoimakkuudella. Jos äänenvoimakkuutta muutetaan tiedotuksen aikana, uusi
äänenvoimakkuus tallentuu ja sitä käytetään seuraavan tiedotuksen yhteydessä.
Uutiset - NEWS
Tämän toiminnon ollessa valittuna muut äänilähteet kuten esim. cd keskeytetään, kun
uutislähetys alkaa.
1. Valitkaa radiotila SELECTOR-säätimellä
tai AM/FM-painikkeella.
2. Valitkaa News valikosta ja painakaa
ENTER.
3. News esitetään näytössä.
4. Valitkaa News uudelleen ja painakaa
ENTER sulkeaksenne News-toiminnon.
Tämän toiminnon ollessa aktivoituna RDSasemien uutisiksi koodatut lähetykset kuuluvat radiosta tätä varten säädetyllä äänenvoi-
makkuudella ja muut äänilähteet keskeytyvät.
Radio palaa aikaisempaan äänilähteeseen ja
äänenvoimakkuuteen heti uutisten loputtua.
Jos ette halua kuunnella meneillään olevaa
uutislähetystä:
–
Painakaa EXIT-painiketta. NEWS-toiminto on kuitenkin edelleen kytkettynä ja
radio odottaa seuraavaa uutisohjelmaa.
Liikenneinformaatio - TP
Tämän toiminnon ollessa aktivoituna RDSasemien lähettämät liikennetiedotukset kuuluvat radiosta tätä varten säädetyllä äänenvoimakkuudella ja muut äänilähteet keskeytyvät.
Radio palaa aikaisempaan äänilähteeseen ja
äänenvoimakkuuteen heti liikennetiedotuksen
loputtua.
1. Valitkaa TP valikosta ja painakaa ENTER.
Jos ette halua kuunnella meneillään olevaa liikennetiedotetta:
–
Painakaa EXIT-painiketta. TP-toiminto on
kuitenkin edelleen kytkettynä ja radio
odottaa seuraavaa liikennetiedotusta.
TP-Search
Tämän toiminnon avulla voitte kuunnella liikennetiedotuksia matkustaessanne Euroopan
eri maissa ilman että Teidän tarvitsee itse
valita asemaa.
1. Valitkaa RADION ASETUKSET valikosta
ja painakaa ENTER.
2. Valitkaa TP ja painakaa ENTER.
3. Valitkaa TP-haku ja painakaa ENTER.
Toiminnon sulkemiseksi valitkaa TP-haku
uudelleen ja painamalla ENTER.
2. TP esitetään näytössä.
Radio text
3. Valitkaa TP uudelleen ja painakaa ENTER
sulkeaksenne TP-toiminnon.
Tietyt RDS-asemat lähettävät tietoja ohjelman
sisällöstä, esiintyjistä jne. Nämä tiedot voidaan saada näyttöön tekstinä.
TP esitetään näytössä toiminnon ollessa aktivoituna. Jos käytössä oleva asema voi lähet.
tää liikennetietoja, esitetään näytössä
Liikennetiedotukset katkaisevat siis muut toiminnot vain silloin, kun näytössä esitetään
.
10
1. Painakaa MENU-painiketta.
2. Valitkaa Radio text valikosta ja painakaa
ENTER.
3. Valitkaa Radio text uudelleen ja painakaa
ENTER poistaaksenne aktivoinnin.
}}
251
10 Infotainment
Radiotoiminnot
Hälytin
10
Ohjelmatyypit
Ohjelmatyypit
Ajankohtaisohjelma
Popmusiikki
Uskonto
Travel
Puheohjelma
Rock-musiikki
Kantrimusiikki
Yhteiskunnallinen
Dokumentti
Sport
PTY-toiminnolla voidaan valita eri ohjelmatyyppejä, esim. pop tai klassinen. PTY-toiminnolla voitte valita eri ohjelmatyypeistä, jotka
esitetään seuraavassa luettelossa.
Talous
Drama
Kansanmusiikki
Puhelinkontakti
Vapaa-aika
Opetusohjelma
Ohjelmatyypin näyttö
1. Valitkaa RADION ASETUKSET valikosta
Children's progs
Science
Ikivihreät
Weather & Metro
2. Valitkaa PTY valikosta ja painakaa
ENTER.
Tiedotuksia
Muu musiikki
Hälytys lähetetään automaattisesti, eikä toimintoa voi sulkea. Alarm! esitetään radion
näytössä, kun hälytysilmoitus lähetetään. Toimintoa käytetään varoittamaan autoilijoita
vakavista onnettomuuksista ja katastrofeista,
esim. siltojen sortumisista tai ydinvoimaonnettomuuksista.
Ohjelmatyypit - PTY
ja painakaa ENTER.
3. Valitkaa Näytä PTY ja painakaa ENTER.
Nyt esitetään valitun aseman PTY näytössä.
HUOM
Kaikilla radioasemilla ei ole PTY-nimikettä.
Jazz-musiikki
Tietyn ohjelmatyypin hakeminen
Raskas klassinen
Tämä toiminto auttaa Teitä etsimään haluamanne tyyppistä ohjelmaa koko taajuusalueelta.
Culture
Kevyt klassinen
Kevyt musiikki
Kotimainen musiikki
252
1. Valitkaa FM 1 tai FM 2 ja painakaa
MENU-painiketta.
2. Valitkaa RADION ASETUKSET ja painakaa ENTER.
10 Infotainment
Radiotoiminnot
3. Valitkaa PTY ja painakaa ENTER.
Liikennetiedotukset - TP-ASEMA
Uutiset - NEWS STATION
4. Valitkaa Valitse PTY ja painakaa ENTER.
Tässä säädetään, miltä asemalta liikennetiedotukset tulevat.
Tässä valitaan, miltä asemalta uutiset tulevat.
5. Painakaa ENTER yhden tai useamman
listassa olevan ohjelmatyypin kohdalla.
PTY-symboli näytössä syttyy ensimmäisen valinnan yhteydessä ja radio asettuu
PTY-valmiustilaan.
6. Kun olette valinnut kaikki haluamanne
tyypit, valitkaa EXIT/CLEAR poistuaksenne PTY-listasta.
7. Valitkaa PTY-haku ja painakaa ENTER.
Jos radio löytää valittua ohjelmatyyppiä
lähettävän aseman, ohjelma alkaa kuulua
kaiuttimista.
8. Jos radio löytää aseman, joka ei ole mieleisenne, voitte jatkaa hakua painamalla
/
-painikkeita.
9. Jos radio ei löydä valittua ohjelmatyyppiä
lähettävää asemaa, radio palaa aikaisempaan taajuuteen. PTY on tämän jälkeen
valmiustilassa kunnes jokin asema alkaa
lähettää valittua ohjelmatyyppiä. Tämän
tapahtuessa radio siirtyy automaattisesti
valittua ohjelmatyyppiä lähettävälle asemalle.
Kytkeäksenne pois PTY standby-tilan siirtykää valikkoon ja valitkaa Nollaa kaikki PTY:t.
Symboli PTY sammuu näytössä ja radio
palautuu normaalitilaan.
Huomatkaa, että merkin
näytössä, jotta tämä toimii.
täytyy näkyä
TP STATION -toiminnon aktivointi/
aktivoinnin poisto
Kuunnelkaa asemaa, josta haluatte liikennetiedotusten tulevan.
1. Valitkaa RADION ASETUKSET valikosta
ja painakaa ENTER.
2. Valitkaa TP ja painakaa ENTER.
3. Valitkaa TP-ASEMA ja painakaa ENTER.
4. Valitkaa Valitse ajankohtainen aktivoidaksenne tai PALAUTA poistaaksenne
aktivoinnin ja painakaa ENTER.
HUOM
Nyt kuuluvat vain tallennetulta asemalta
tulevat liikennetiedotukset.
Huomatkaa, että valitun aseman on oltava
RDS-asema, jotta tämä toimisi.
10
NEW STATION -toiminnon aktivointi/
aktivoinnin poisto
Kuunnelkaa asemaa, josta haluatte uutisten
tulevan.
1. Valitkaa RADION ASETUKSET valikosta
ja painakaa ENTER.
2. Valitkaa UUTISASEMA ja painakaa
ENTER.
3. Valitkaa TP STATION ja painakaa
ENTER.
4. Valitkaa Valitse ajankohtainen aktivoidaksenne tai PALAUTA poistaaksenne
aktivoinnin ja painakaa ENTER.
HUOM
Nyt kuuluvat vain tallennetulta asemalta
tulevat uutiset.
}}
253
10 Infotainment
Radiotoiminnot
10
Automaattinen taajuuspäivitys - AF
Enhanced Other Networks - EON
RDS-toimintojen palauttaminen
AF-toiminto valitsee yhden asetetun aseman
voimakkaimmista lähettimistä. Joskus radion
pitää hakea läpi koko FM-alue löytääkseen
voimakkaan lähettimen. Tällöin radio hiljenee
ja PI-haku EXIT peruuttaa esitetään näytössä.
EON-toiminto on erityisen käyttökelpoinen
suurkaupunkialueilla, joilla on useita alueellisia radioasemia. Se antaa auton ja radiolähettimen välisen etäisyyden ratkaista, milloin
ohjelmatoiminnot keskeyttävät käytössä olevan äänilähteen.
Palauttaa kaikki radion alkuperäiset tehdasasetukset.
AF-toiminnon aktivointi/aktivoinnin
poisto
1. Valitkaa RADION ASETUKSET valikosta
•
ja painakaa ENTER.
2. Valitkaa AF ja painakaa ENTER.
Aktivoikaa AF uudelleen valitsemalla AF ja
painamalla ENTER.
Alueelliset radio-ohjelmat - REG
Toiminto saa radion jatkamaan alueellisen
lähettimen ohjelman vastaanottoa, vaikka sen
signaalin voimakkuus on heikko.
1. Valitkaa RADION ASETUKSET valikosta
ja painakaa ENTER.
2. Valitkaa Regional ja painakaa ENTER.
3. REG esitetään näytössä.
4. REG:n sulkemiseksi valitkaa REG uudelleen ja painakaa ENTER.
2
254
Oletus-/tehdasasetus.
Paikallinen - keskeyttää vain, jos radioaseman lähetin on lähellä.
• Kaukoyhteys2 - keskeyttää, jos radioa-
seman lähetin on kaukana, vaikka signaali
olisi kohiseva.
• Pois - ei keskeytä muiden asemien ohjelmatyyppejä varten.
EON-toiminnon aktivointi/aktivoinnin
poisto
1. Valitkaa RADION ASETUKSET valikosta
ja painakaa ENTER.
2. Valitkaa EON ja painakaa ENTER.
3. Valitkaa Paikallinen, Kaukoyhteys tai
Pois ja painakaa ENTER.
1. Valitkaa RADION ASETUKSET valikosta
ja painakaa ENTER.
2. Valitkaa Palauta kaikki ja painakaa
ENTER.
3. Painakaa ENTER uudelleen vahvistaaksenne valinnan.
10 Infotainment
CD-toiminnot
CD-levyn lataaminen sisään (CDvaihtaja)
–
Valitkaa tyhjä paikka numeropainikkeilla 1
- 6 tai ylös/alas navigointipainikkeella.
Tyhjä paikka merkitään näytössä. Teksti
Aseta levy osoittaa, että uusi levy voidaan
ladata sisään. CD-vaihtajassa voi olla jopa
6 CD-levyä.
G027116
–
Soiton käynnistäminen (CD-soitin)
Jos soittimessa on musiikkia sisältävä CDlevy, kun äänentoistolaitteisto on CD-tilassa,
soitto käynnistyy automaattisesti. Muutoin
syöttäkää levy laitteeseen ja vaihtakaa CDtilaan SELECTOR-säätimellä (4) tai painamalla CD (1).
Soiton käynnistäminen (CD-vaihtaja)
Jos musiikki-CD:n sisältävä CD-paikka on jo
valittu, kun äänentoistolaitteisto aktivoidaan,
soitto käynnistyy automaattisesti. Vaihtakaa
muutoin CD-vaihtajatilaan SELECTOR-säätimellä (4) tai painamalla CD (1) ja valitkaa levy
numeropainikkeilla 1 - 6.
Syöttäkää CD-levy CD-vaihtajan syöttöaukkoon (2).
CD-levyn poistaminen
CD-levy pysyy syötettynä ulos enintään 12 sekuntia. Sen jälkeen se ladataan
takaisin soittimeen, joka jatkaa soittamista.
Yksittäiset levyt (CD-soitin)
Poistakaa yksittäisiä levyjä painamalla poistopainiketta (3).
Kaikki levyt (CD-vaihtaja)
Kaikki levyt syötetään ulos painamalla pitkään
poistopainiketta. Koko makasiini tyhjennetään, levy levyltä. Ilmoitus MATA UT esitetään näytössä.
Toiminto voidaan aktivoida vain, jos auto on
paikallaan. Poisto keskeytyy, jos auto alkaa
liikkua.
Tauko
Kun äänenvoimakkuus lasketaan täysin alas,
CD-soitin pysähtyy. Kun äänenvoimakkuutta
nostetaan, se käynnistyy uudelleen.
10
Äänitiedostot
CD-soitin tukee, tavallisten CD-musiikkilevyjen lisäksi, muotoa MP3 ja WMA olevia äänitiedostoja.
HUOM
Soitin ei pysty lukemaan tiettyjä kopiosuojattuja äänitiedostoja.
Kun äänitiedostoja sisältävä CD-levy ladataan
soittimeen, luetaan levyn luettelorakenne.
Levyn laadusta riippuen voi kestää hetken,
ennen kuin soittaminen alkaa.
Navigointi ja soittaminen
Jos CD-soittimessa on äänitiedostoja sisältävä levy, ENTER-painike vie levyn luettelorakenteeseen. Navigointi luettelorakenteessa
tehdään samalla tavalla kuin äänentoistolaiteiston valikkorakenteessa. Äänitiedostoilla
on symboli
ja luetteloilla on symboli
. Ennen soiton käynnistämistä voidaan
painikkeiden
/
avulla saada näkyviin äänitiedoston nimi, jos näytön leveys ei
}}
255
10 Infotainment
CD-toiminnot
10
riitä. Merkityn äänitiedoston soittaminen aloitetaan painamalla ENTER.
Kun tiedosto on soitettu, jatkuu muiden tiedostojen soittaminen juuri siitä luettelosta.
Luettelon vaihto tapahtuu automaattisesti,
kun kaikki ko. luettelon tiedostot on soitettu.
Satunnaisvalinta
Toiminto soittaa raidat satunnaisjärjestyksessä. Satunnaisesti valittujen CD-raitojen/
äänitiedostojen välillä voidaan siirtyä tavalliseen tapaan.
HUOM
CD-raitojen ja äänitiedostojen
pikatoisto/vaihtaminen
Lyhyet painallukset vasen/oikea painikkeissa
/
askeltavat CD:n raitojen/äänitiedostojen välillä. Pitkä painallus pikaselaa
CD:n raitoja/äänitiedostoja. Ohjauspyörän
painikesarjaa voidaan myös käyttää tähän tarkoitukseen.
CD-levyn skannaus
Toiminto soittaa ensimmäiset 10 sekuntia
jokaiselta CD-raidalta/äänitiedostosta. Painakaa SCAN-painiketta toiminnon aktivoimiseksi. Keskeyttäkää painamalla EXIT tai
SCAN soittamisen jatkamiseksi ko. raidalta/
äänitiedostosta. Esittelyhaku toimii vain valitulla levyllä. Teksti SCAN esitetään näytössä
toiminnon ollessa aktiivinen.
HUOM
Jos levyteksti on aktivoitu, sanaa SCAN ei
esitetä näytössä.
256
Jos soitetaan äänitiedostoja sisältävää CDlevyä:
1. Valitkaa Yksittäinen levy tai Kansio valikosta ja painakaa ENTER.
2. Siirtykää haluttuun CD:hen tai kansioon ja
painakaa ENTER.
Siirtyminen satunnaisesti valittujen CD-raitojen välillä toimii vain juuri soitettavalla
levyllä.
Kun valitsette toisen CD-levyn, toiminto suljetaan.
Aktivointi/aktivoinnin poisto (CD-soitin)
• SATUNNAINEN tarkoittaa, että soitetaan
Jos soitetaan tavallista musiikki-CD:tä:
–
Valitkaa SATUNNAINEN valikosta ja painakaa ENTER.
Jos soitetaan äänitiedostoja sisältävää levyä:
–
Valitkaa Levy tai Kansio valikosta ja painakaa ENTER.
Aktivointi/aktivoinnin poisto (CDvaihtaja)
Jos soitetaan tavallista musiikki-CD:tä:
1. Valitkaa Satunnainen valikosta ja painakaa ENTER.
2. Siirtykää kohtaan Yksittäinen levy tai
Kaikki levyt ja painakaa ENTER.
Valinta Kaikki levyt koskee vain vaihtajassa
olevia CD-musiikkilevyjä.
Eri ilmoitukset näytetään riippuen aktiivisena
olevasta satunnaisvalintatoiminnosta:
vain yhden musiikki-CD:n raidat.
• SATUNNAINEN ALL tarkoittaa, että CDvaihtajan kaikkien CD-musiikkilevyjen
kaikki raidat soitetaan.
• SATUNNAINEN Kansio tarkoittaa, että
ko. CD:llä olevan yhden luettelon äänitiedostot soitetaan.
HUOM
Jos levyteksti on aktivoitu, ei näitä ilmoituksia esitetä.
Levyteksti
Jos otsikkotiedot ovat CD-levyllä, ne voidaan
esittää näytössä.
Aktivointi/aktivoinnin poisto
Käynnistäkää CD:n toisto.
10 Infotainment
CD-toiminnot
–
Valitkaa Levyteksti valikosta ja painakaa
ENTER.
CD-levyt
10
Itse poltettujen CD-levyjen käyttö voi aiheuttaa huonon äänen tai sen puuttumisen.
VAROITUS
Käyttäkää vain vakiolevyjä (halkaisija
12 cm). Älkää käyttäkö CD-levyjä, joissa
on päälleliimatut etiketit. CD-soittimen
lämpö voi aiheuttaa etiketin irtoamisen ja
siten CD-soittimen vaurioitumisen.
257
10 Infotainment
Valikkorakenne - äänentoistolaitteisto
10
FM-VALIKKO1
AM-VALIKKO
1. News
1. AUDIOTILA*2
2. TP
3. Radio text
CD-VALIKKO
4. RADION ASETUKSET
1. Random
4.1. PTY
2. News
4.2. TP
3. TP
4.3. UUTISASEMA
4. Levyteksti
4.4. AF
5. AUDIOTILA*2
4.5. Regional
4.6. EON
4.7. Palauta kaikki
5. AUDIOTILA*
5.1. Surround
5.2. Tasain edessä
AUX-VALIKKO
1. AUX-tulovoimakkuus
2. News
3. TP
4. AUDIOTILA*2
5.3. Tasain takana
5.4. Palauta kaikki
1
2
258
Käytettävissä olevat RDS-toiminnot vaihtelevat eri markkina-alueilla.
Ks. FM-VALIKKO.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
10 Infotainment
Puhelintoiminnot*
10
Puhelinjärjestelmän osat
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
259
10 Infotainment
Puhelintoiminnot*
Ohjauspyörän painikesarja* - Ohjauspyörän painikesarjalla voitte käyttää
useimpia puhelinjärjestelmän toimintoja.
Puhelimen ollessa aktivoituna voi ohjauspyörän painikesarjaa käyttää vain puhelintoimintojen ohjaamiseen. Aktiivisessa
tilassa ovat puhelintiedot aina ohjauspaneelin näytössä.
10
Mikrofoni - Handsfree-mikrofoni on sijoitettu kattoon häikäisysuojan luokse.
SIM-kortinlukija - SIM-kortti asetetaan
ohjauspaneelin etupuolelle.
Ohjauspaneeli keskikonsolissa - Kaikkia puhelintoimintoja (paitsi puheluäänen
voimakkuutta) voidaan käyttää ohjauspaneelista.
•
Volvo suosittelee, että valtuutettu Volvon
tekninen palvelu tekee puhelinjärjestelmän huollon.
Hätäpuhelu
Hätänumeroon voidaan soittaa myös ilman
SIM-korttia edellyttäen, että ollaan jonkin
GSM-operaattorin alueella.
1. Aktivoikaa puhelin.
2. Valitkaa ko. alueen hätänumero (EU:n alueella: 112).
3. Painakaa ENTER-painiketta ohjauspaneelissa tai ohjauspyörän painikesarjassa.
Antenni - Antenni on tuulilasissa sisätaustapeilin edessä.
Yleistä
260
•
Muistakaa ennen kaikkea liikenneturvallisuus.
•
Sulkekaa puhelinjärjestelmä autoa tankattaessa.
•
Sulkekaa puhelinjärjestelmä räjäytystöiden läheisyydessä.
Säätimet
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G027117
Puhelinjärjestelmän osat
Näyttö
ENTER - hyväksyy puhelut, valitsee valikossa tai aktivoi puhelimen valmiustilasta
Päällä/pois/valmius
EXIT/CLEAR - keskeyttää/torjuu puhelun,
siirtyy taaksepäin valikossa tai keskeyttää
valinnan sekä poistaa syötetyt numerot/
merkit
SIM-kortinpidin
Valikkovalintapainikkeet
10 Infotainment
Puhelintoiminnot*
Katkaisin päälle/pois/valmius
Äänenvoimakkuuden vähentäminen
puhelun yhteydessä
Järjestelmän aktivointi:
–
Painakaa PHONE- painiketta (3) käynnistääksenne puhelinjärjestelmän.
Järjestelmän poiskytkeminen:
–
Pitäkää PHONE-painiketta painettuna
sulkeaksenne puhelinjärjestelmän
Järjestelmän siirtäminen valmiustilaan:
1. Painakaa lyhyesti PHONE-painiketta tai
painakaa EXIT/CLEAR asettaaksenne
puhelinjärjestelmän valmiustilaan.
Numero- ja merkkipainikkeet sekä valikkovaihtoehtojen pikavalinta
Haku - askeltaa eteen- tai taaksepäin
teksti- ja numerosyötössä
Puheäänen voimakkuuden nostaminen/
laskeminen keskustelun aikana. Puhelin ei
käytä keskikaiutinta*
2. Aktivoikaa järjestelmä uudelleen painamalla lyhyesti PHONE-painiketta.
Kun puhelin on aktivoituna tai valmiustilassa,
esitetään näytössä puhelinluuri.
Jos auton sytytys katkaistaan puhelinjärjestelmän ollessa päällä, se on edelleen päällä kun
sytytysvirta kytketään seuraavan kerran. Kun
puhelinjärjestelmä on poiskytketty, ei puheluja
voida ottaa vastaan.
Jos puhelin soi radion soidessa, äänenvoimakkuus vähenee, kun puheluun vastataan.
Kun puhelu lakkaa, äänenvoimakkuus palautuu aikaisemmin säädetylle tasolle. Radion
äänenvoimakkuutta voidaan säätää puhelun
aikana ja tällöin uusi äänitaso säilyy puhelun
loppuessa. Radion ääni voidaan sulkea myös
kokonaan puhelinkeskustelun yhteydessä,
katso sivu 269.
10
Toiminto on vain Volvon integroidussa puhelinjärjestelmässä.
valmiustila
Valmiustilassa voitte ottaa vastaan puheluita
audiojärjestelmän ollessa päällä ja audiojärjestelmän äänilähteet näkyvät näytössä.
Jotta puhelinjärjestelmän muita toimintoja voitaisi käyttää, on puhelimen oltava aktiivitilassa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
261
10 Infotainment
Puhelintoiminnot*
Pikavalinnat valikossa
10
SIM-kortti
4. Varmistakaa, että SIM-kortin viistottu
kulma täsmää pitimen viistouksen
kanssa.
Kun olette siirtynyt valikkojärjestelmään valikkopainikkeen avulla, voitte käyttää numeroita
nuolten ja ENTER-painikkeen asemesta valitaksenne oikean valikon päävalikkotasosta.
Jokainen valikkovaihtoehto on numeroitu.
Numerot esitetään näytössä yhdessä valikkovaihtoehdon kanssa.
5. Painakaa pidin sisään takaisin.
Jos Teillä on ongelmia SIM-kortin kanssa,
ottakaa yhteys operaattoriinne.
Soittaminen ja puhelun
vastaanottaminen
Liikenneturvallisuus
Soittaminen:
Turvallisuussyistä osa puhelimen valikkojärjestelmästä ei ole käytettävissä auton nopeuden ylittäessä 8 km/h. Voitte ainoastaan
lopettaa jo aikaisemmin aloitetun toiminnon
valikkojärjestelmässä.
Nopeudenrajoitus voidaan kytkeä pois valikkotoiminnossa 5.6.
G026980
–
Puhelinta voidaan käyttää vain voimassa olevan SIM-kortin (Subscriber Identity Module)
kanssa. Saatte kortin verkko-operaattoriltanne.
Asettakaa SIM-kortti aina puhelimeen halutessanne käyttää puhelinta.
1. Sulkekaa puhelin.
2. Painakaa SIM-kortinpidin ulos lyhyellä
painalluksella.
3. Asettakaa SIM-kortti paikalleen metallipinta alaspäin.
262
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Valitkaa numero ja painakaa ENTER
ohjauspyörän painikesarjassa tai säädinpaneelissa.
Tulevan puhelun ottaminen vastaan:
–
Painakaa ENTER. Voitte käyttää myös
Autosvar-automaattivastaajaa, katso
sivu 269.
Audiojärjestelmän ääni voidaan kytkeä automaattisesti pois puhelinkeskustelun ajaksi,
katso sivu 269.
10 Infotainment
Puhelintoiminnot*
Puhelun lopettaminen
–
Painakaa EXIT/CLEAR ohjauspyörän tai
ohjauspaneelin painikesarjassa.
Audiolaitteisto palaa aikaisempaan toimintoon.
Kieltäytykää tulevasta puhelusta painamalla
EXIT/CLEAR.
Viimeksi soitetut numerot
Puhelin tallentaa automaattisesti viimeksi soitetut puhelinnumerot/nimet.
1. Painakaa ENTER ohjauspyörän tai
ohjauspaneelin painikesarjassa.
2. Selatkaa eteenpäin tai taaksepäin valikkopainikkeilla viimeksi soitettuja numeroita.
Ne näkyvät näytössä.
3. Painakaa ENTER.
Pikavalinta
Lyhytnumeron tallentaminen
Puhelinmuistioon tallennettu numero voidaan
kytkeä pikasoittopainikkeeseen (1 - 9).
2. Siirtykää kohtaan Pikavalintaa ei ole
aktivoitu (katso sivu 269) ja painakaa
ENTER.
Uuden puhelun vastaanottaminen
samanaikaisesti käynnissä olevan
puhelun kanssa
3. Valitkaa haluamanne numero lyhytnumeroksi. Painakaa ENTER valinnan vahvistamiseksi.
Jos kuulette käynnissä olevan puhelun aikana
kaksi äänimerkkiä kaiuttimesta, teille on
tulossa puhelu. Tämä toiminto voidaan kytkeä
päälle tai pois valikossa.
4. Hakekaa haluttu nimi ja puhelinnumero
muistiosta. Painakaa ENTER sen valitsemiseksi.
Pikasoiton käyttö
1. Soittakaa numeroon painamalla pikasoittopainiketta noin kaksi sekuntia tai painakaa lyhyesti painiketta ja sitten ENTER.
2. Kun olette kytkenyt puhelimen, on odotettava hetki ennen kuin pikasoitto voi
tapahtua.
HUOM
Lyhytnumeron antamiseksi pitää valikon
3.4 olla aktivoituna. Katsokaa Pikasoitto
kohdasta Valikkovaihtoehtojen kuvaus
sivulta 268.
10
Tällöin voitte joko vastaanottaa puhelun tai
kieltäytyä vastaanottamasta sitä. Jos ette
halua vastaanottaa puhelua, painakaa EXIT/
CLEAR tai älkää tehkö mitään.
Jos haluatte vastaanottaa puhelun, painakaa
ENTER. Jo käynnissä oleva puhelu siirtyy
odotustilaan. Jos painatte EXIT/CLEAR,
molemmat puhelut loppuvat samanaikaisesti.
Toiminnot käynnissä olevan puhelun
aikana
Käynnissä olevan puhelun aikana ovat seuraavat toiminnot käytettävissä (selatkaa nuolilla ja painakaa ENTER valitaksenne)
Tehkää näin:
1. Valitkaa Puhelinluettelo valikosta ja painakaa ENTER.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
263
10 Infotainment
Puhelintoiminnot*
Erillisluuri
Odotustilaan
asettaminen/
palauttaminen
Valitkaa, siirretäänkö
käynnissä oleva
puhelu odotustilaan
vai palautetaanko se
aktiiviseksi
Puhelinluettelo
Puhelinmuistion näyttö
Kun Teillä on käynnissä oleva puhelu ja pitotilassa oleva puhelu, ovat seuraavat toiminnot
käytettävissä (selatkaa nuolilla ja painakaa
ENTER valitaksenne)
Salaus/salaus
pois
Erillisluuri
Puhelinluettelo
Puhelinmuistion näyttö
Kokous
Puhelu molempien
kanssa samanaikaisesti
(kokouspuhelu)
Puhelun äänenvoimakkuus
Lisätkää tai vähentäkää puheluäänen voimakkuutta puhelun aikana painamalla painiketta +
tai - ohjauspyörän painikesarjassa.
Puhelinnumeron ja nimen
tallentaminen
1. Painakaa MENU-painiketta, valitkaa
Puhelinluettelo ja painakaa ENTER.
Puhelimen ollessa aktivoituna ohjaa ohjauspyörän painikesarja vain puhelintoimintoja.
2. Siirtykää kohtaan Uusi haku ja painakaa
ENTER.
Jotta audiojärjestelmää voidaan käyttää näillä
painikkeilla, on puhelimen oltava valmiustilassa, katso sivu 261.
3. Kirjoittakaa nimi ja painakaa ENTER.
Puhelinmuistio
Puhelinnumeroita ja nimiä voidaan tallentaa
puhelimen omaan muistiin tai SIM-kortin
muistiin.
Kun vastaanotatte puhelun, jonka soittajan
numero on puhelinmuistiossa, näkyy näytössä soittajan nimi.
4. Kirjoittakaa numero ja painakaa ENTER.
5. Valitkaa, mihin muistiin haluatte tallentaa,
ja painakaa ENTER.
Soitto muistista
AM FM
CD
264
LE CTOR
SE
SOUND
Puhelimen muistiin voidaan tallentaa korkeintaan 255 nimeä.
Voitte puhua molempia
puheluita vuorotellen
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
EXI T
ENTER
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
AUTO
*
Vuorottelu
MY KEY
PHONE
LUM
VO E
POWER
3
DEF
CLEAR
MENU
5
6
JK L
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
SCAN
#
G027118
10
Salaus/salaus
pois
10 Infotainment
Puhelintoiminnot*
Painakaa MENU-painikkeen alas-nuolta
ohjauspyörässä hakeaksenne
(1) tai
numeroita puhelinmuistiosta.
Kaksi SIM-korttia
7
pqrs7ß
8
tuv8üù
Valitkaa seuraavista vaihtoehdoista:
9
wxyz9
1. Painakaa ENTER ja selatkaa nuolilla kunnes löydätte haluamanne nimen.
*
Käytetään, jos samalla näppäimellä
on kirjoitettava kaksi merkkiä.
0
+0@*#&$£/%
#
Vaihtelu suur- ja pienaakkosten
kesken.
2. Painakaa nimen ensimmäistä kirjainta
vastaavaa painiketta (tai kirjoittakaa koko
nimi) ja painakaa ENTER.
3. Painakaa ENTER soittaaksenne valitsemaanne numeroon.
Nimen tai viestin kirjoittaminen
Painakaa halutulla merkillä varustettua painiketta: kerran näppäimen ensimmäistä merkkiä, kaksi kertaa seuraavaa merkkiä jne varten. Välit tehdään painamalla 1.
1
välilyönti 1- ? ! , . : " \q ( )
2
abc2äåàæç
3
def3èé
4
ghi4ì
5
jkl5
6
mno6ñöòØ
EXIT
10
Poistaa viimeksi painamanne kirjaimen tai numeron. Pitkällä painalluksella poistatte koko numeron tai
koko tekstin.
Tekstinsyötön keskeyttäminen:
1. Poistakaa kaikki syötetyt merkit pitkällä
EXIT/CLEAR-painikkeen painalluksella.
2. Palatkaa valikkoon uudella pitkällä EXIT/
CLEAR-painikkeen painalluksella.
G026980
–
Useat verkko-operaattorit tarjoavat kahta
SIM-korttia, toinen autoonne ja toinen toiseen
puhelimeen. Kahdella SIM-kortilla saatte
saman numeron kahteen eri puhelimeen.
Kysykää verkko-operaattoriltanne tarjolla olevista mahdollisuuksista ja kahden SIM-kortin
käsittelystä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
265
10 Infotainment
Puhelintoiminnot*
Erittelyt
10
A
Lähtöteho
2W
SIM-kortti
pieni, 3 V
Muistipaikkoja
255A
SMS (tekstiviesti)
kyllä
Data/faksi
ei
Kaksitaajuus
kyllä (900/1800)
255 muistipaikkaa puhelimen muistissa. SIM-kortin muistipaikkojen määrä vaihtelee tilaussopimuksesta riippuen.
IMEI-numero
Puhelimen lukitsemista varten on operaattorille ilmoitettava puhelimen IMEI-numero. Se
on 15 - numeroinen sarjanumero, joka on
ohjelmoitu puhelimeen. Painakaa *#06#
numeron saamiseksi näyttöön. Kirjoittakaa se
muistiin ja tallentakaa varmaan paikkaan.
266
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
10 Infotainment
Valikkorakenne – puhelin
Yleiskatsaus
2.3.2 Puhelimesta SIMiin
1. Puh.tiedot
4.6.1 Kaikki puhelut
1.1. Ei vastatut puhelut
2.4.1 Aktiivinen
4.6.2 Kun varattu
1.2. Vastaanotetut puhelut
2.4.2 Valitse nro
4.6.3 Ei vastattu
1.3. Soitetut
2.5. Poista SIM
4.6.4 Ei tavoitettu
1.4. Poista lista
2.6. Poista puhelin
4.6.5 Faksipuhelu
2.7. Muistin tila
4.6.6 Datapuhelu
1.4.1 Kaikki puhelut
1.4.2 Vastaamattomat puhelut
1.4.3 Vastatut
1.4.4 Soitetut
1.5. Puhelun kesto
1.5.1 Viimeinen
1.5.2 Puh. määrä
1.5.3 Yht. aika
1.5.4 Palauta ajastin
2. Puhelinluettelo
2.1. Haku
2.2. Uusi haku
2.3. Kopioi kaikki
2.3.1 SIMistä puhelimeen
1
4.6. Suunnanvaihdot
2.4. Pikavalinta
Enintään 3 puhelinta.
3. Viestit
10
4.6.7 Poista kaikki
3.1. Lue viesti
5. Vaihda puhelinta
3.2. Kirjoita
5.1. Autopuhelin
3.3. Viestiasetus
5.2. Lisää puhelin
3.3.1 SMSC-numero
3.3.2 Voimassaoloaika
3.3.3 Viestityyppi
4. Puh.valinnat
4.1. Lähetä nro
4.2. Odottava puhelu
4.3. Automaattivastaus
4.4. Autom.uud.soitto
4.5. Puhepostinumero
5.3. Käytettävissä olevat puhelimet1
HUOM
Edellä oleva valikko koskee vain autoja,
joissa on BluetoothTM -handsfree.
6. Puh.asetukset
6.1. Verkko
6.1.1 Automaattinen
6.1.2 Käsinvalinta
}}
267
10 Infotainment
Valikkorakenne – puhelin
1.3. Soitetut puhelut
2.3. Kopioi
6.2.2 Pois
Aiemmin soitettujen numeroiden lista. Valitkaa
soittaminen, hävittäminen tai tallentaminen
puhelinmuistioon.
SIM-kortin puhelinnumeroiden ja nimien
kopioiminen puhelimen muistiin.
6.2.3 Automaattinen
1.4. Poista lista
6.2. SIM-turvallisuus
6.2.1 Päällä
10
6.3. Muuta PIN-koodia
6.4. Audio
6.4.1 Soittoäänenvoimakkuus
6.4.2 Soittoääni
6.4.3 Mykistä radio
6.4.4 Viesti ääni
6.5. Tehdasaset.
Valikkovaihtoehtojen kuvaus
1. Puh. tiedot
Hävittää luettelot, jotka ovat valikoissa 1.1,
1.2 ja 1.3 seuraavasti.
1.4.1. Kaikki
1.4.2. Ei vastatut
2.3.2. Puhelinmuistista SIM-muistiin
2.4. Pikavalinta
Puhelinmuistioon tallennettuja numeroita voidaan tallentaa lyhytvalintanumeroiksi.
2.5. Tyhjennä SIM
1.4.3. Vastatut
Tyhjentää SIM-kortin koko muistin.
1.4.4. Soitetut
2.6. Tyhjennä puh.
1.5. Puh. kesto
Kaikkien puheluiden tai viimeisimmän puhelun
kesto. Puhelulaskurien nollaamiseksi tarvitaan
puhelinkoodi (ks. valikkoa 5.4).
1.5.1. Viimeinen
Koko puhelimen muistin tyhjentäminen.
2.7. Muistin tila
Näyttää sen, montako SIM-kortin tai puhelimen muistipaikkaa on varattuna. Taulukosta
käy ilmi, kuinka monta muistipaikkaa niiden
kokonaismäärästä on varattuna, esim. 100
(250).
1.1. Ei vastatut
1.5.2. Puh. määrä
Vastaamatta jääneiden puheluiden lista. Valitkaa soittaminen, hävittäminen tai tallentaminen puhelinmuistioon.
1.5.3. Yht. aika
3. Viestit
1.5.4. Palauta ajastin
3.1. Lue
1.2. Vastaanotetut puhelut
2. Puhelinmuistio
Saapuneet tekstiviestit. Valitkaa luetun viestin
hävittäminen, lähettämien edelleen, muuttaminen, koko viestin tai sen osien tallennus.
Vastattujen puheluiden lista. Valitkaa soittaminen, hävittäminen tai tallentaminen puhelinmuistioon.
2.1. Etsi
Nimen etsiminen puhelinmuistiosta.
3.2. Kirjoita
2.2. Uusi haku
Kirjoittakaa viesti painikesarjan avulla. Valitkaa sen tallennus tai lähettäminen.
Tallentaa nimen ja puhelinnumeron puhelinmuistioon, katso sivu 263.
268
2.3.1. SIM-muistista puhelinmuistiin
10 Infotainment
Valikkorakenne – puhelin
3.3. Viestiasetukset
4.6. Siirto
6. Puhelinasetukset
Antakaa viestejä välittävän viestikeskuksen
numero sekä kuinka kauan niitä säilytetään
viestikeskuksessa. Ottakaa yhteys verkkooperaattoriin saadaksenne tietoja viestiasetuksista. Asetuksia ei normaalisti tule muuttaa.
Valitkaa, milloin ja minkä tyyppiset puhelut
kytketään edelleen annettuun puhelinnumeroon.
6.1. Verkko
4.6.1. Kaikki puhelut
Valitkaa operaattori automaattisesti tai
manuaalisesti. Valittu operaattori esitetään
näytössä puhelimen perustilassa.
Asetus koskee vain ko. puhelua.
6.1.1. Autom.
3.3.1. SMSC-numero
4.6.2. Kun varattu
6.1.2. Käsinvalinta
3.3.2. Voimassaoloaika
4.6.3. Ei vastattu
6.2. SIM-turva
3.3.3. Viestityyppi
4.6.4. Ei tavoitettu
Valitkaa, tuleeko PIN-koodin olla päällä,
poissa vai tuleeko puhelimen antaa PIN-koodi
automaattisesti.
4. Puheluvaihtoehdot
4.1. Lähetä nro
4.6.5. Faksipuhelu
4.6.6. Datapuhelu
6.2.1. Päällä
Puhelinnumeron näyttäminen tai piilottaminen
puhelun vastaanottajalta. Ottakaa yhteys
verkko-operaattoriin pysyvästi salatun numeron suhteen.
4.6.7. Poista kaikki
4.2. Puh. odottaa
Valitkaa sisäänrakennettu puhelin.
Ottaa vastaan ilmoituksen siitä, että puhelu
odottaa käynnissä olevan puhelun aikana.
5.2. Lisätkää puhelin
Muuttakaa PIN-koodia. Kirjoittakaa muistiin ja
tallentakaa koodi varmaan paikkaan.
4.3. Aut.vastaaja
Lisätkää matkapuhelimia käytettävissä olevien puhelimien listaan.
6.4.1. Äänenvoimakkuus
Tulevan puhelun vastaanotto automaattisesti.
5.3. Lisätyt puhelimet
4.4. Uudelleensoitto
Valitkaa yhden lisätyn puhelimen (enintään 3
puhelinta) yhdistäminen.
Säätäkää soittoäänen äänenvoimakkuutta.
Soittaminen aiemmin varattuna olleeseen
numeroon.
4.5. Puhelinvastaajan nro
Tallentaa puhelinvastaajan numeron.
6.2.2. Pois
5. Puhelimen vaihtaminen
6.2.3. Automaattinen
5.1. Autopuhelin
6.3 Muuta PIN-koodia
HUOM
10
6.4. Äänet
6.4.2. Soittoääni
Soittoääniä on viisi erilaista.
6.4.3. On/off
Edellä oleva valikko koskee vain autoja,
joissa on BluetoothTM -handsfree.
}}
269
10 Infotainment
Valikkorakenne – puhelin
Radion mykistäminen.
10
6.4.4. Viestiääni
6.5. Tehdasasetukset
Järjestelmän tehdasasetuksien palauttaminen.
270
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
Yleistä
kattoon häikäisysuoja (2) luokse. Matkapuhelinta voidaan käyttää sen painikkeilla riippumatta siitä, onko se yhdistetty vai ei.
Puhelintoiminnot, katsaus säätimiin
10
HUOM
Vain osa matkapuhelimista on täysin
yhteensopivia handsfree-toiminnon
kanssa. Volvo suosittelee, että käännytte
valtuutetun Volvon jälleenmyyjän puoleen
tai otatte yhteyden osoitteeseen
www.volvocars.com saadaksenne tietoja
yhteensopivista puhelimista.
Katsaus järjestelmään.
Matkapuhelin
Mikrofoni
Ohjauspyörän painikesarja*
Ohjauspaneeli keskikonsolissa
BluetoothTM
BluetoothTM-järjestelmällä varustettu matkapuhelin voidaan yhdistää langattomasti
äänentoistolaitteistoon. Äänentoistolaitteisto
toimii handsfree-järjestelmänä ja antaa mahdollisuuden kauko-ohjata tiettyjä matkapuhelimen toimintoja. Mikrofoni on sijoitettu sisä-
Ohjauspaneeli keskikonsolissa.
VOLUME - äänenvoimakkuus, sama toiminto on ohjauspyörän painikesarjassa*.
Näyttö
ENTER - hyväksyy puhelut, valitsee valikossa tai aktivoi puhelimen valmiustilasta.
PHONE -päällä/pois/valmius.
EXIT - keskeyttää/torjuu puhelun, askeltaa taaksepäin valikossa tai keskeyttää
valinnan sekä poistaa syötetyt numerot/
merkit.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
271
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
10
MENU - johtaa valikkojärjestelmään.
Ylös/alas painikkeilla siirtää valikkovaihtoehdosta toiseen.
Haku - askeltaa eteen- tai taaksepäin
teksti- ja numerosyötössä.
Numero- ja merkkipainikkeet sekä valikkovaihtoehtojen pikavalinta.
Aloittaminen
Valikoita ohjataan keskikonsolista ja ohjauspyörän painikesarjasta. Yleisiä tietoja valikkokäsittelystä, katso sivu 242.
HUOM
Jos autossa on sekä BluetoothTM
handsfree että sisäänrakennettu puhelin,
tulee puhelinvalikkoon ylimääräinen
valikko, katso sivu 276.
Aktivointi/aktivoinnin poisto
Lyhyt PHONE-painikkeen painallus aktivoi
handsfree-toiminnon. Teksti PUHELIN ylimpänä näytössä osoittaa sen olevan puhelintiosoittaa, että handsfreelassa. Symboli
toiminto on aktiivinen.
Painikkeen PHONE pitkä painallus poistaa
handsfree-toiminnon aktivoinnin ja kytkee liitetyn puhelimen pois.
272
Matkapuhelimen yhdistäminen
Matkapuhelimen yhdistäminen tapahtuu eri
tavoin riippuen siitä, onko matkapuhelin ollut
aikaisemmin yhdistettynä vai ei. Jos matkapuhelin yhdistetään ensimmäisen kerran,
noudattakaa seuraavia ohjeita:
Vaihtoehto 1 – auton valikkojärjestelmän
kautta
1. Tehkää matkapuhelin etsittäväksi/näkyväksi BluetoothTM-järjestelmän kautta, ks.
matkapuhelimen opasta tai
www.volvocars.com.
2. Aktivoikaa handsfree-toiminto painikkeella PHONE.
> Valikkovalinta Lisää puhelin esitetään
näytössä. Jos yksi tai useampi matkapuhelin jo on rekisteröity, esitetään
myös nämä.
3. Valitkaa Lisää puhelin.
> Äänentoistolaitteisto etsii lähellä olevia
matkapuhelimia. Etsintä kestää noin
30 sekuntia. Löydettävät matkapuhelimet ilmoitetaan omilla BluetoothTMnimillään näytössä. Handsfree-toiminnon BluetoothTM-nimi esitetään matkapuhelimessa My Volvo Car.
4. Valitkaa jokin matkapuhelimista äänentoistolaitteiston näytöltä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
5. Syöttäkää numerosarja, joka esitetään
äänentoistolaitteiston näytössä, matkapuhelimen painikesarjan kautta.
Vaihtoehto 2 - puhelimen valikkojärjestelmän kautta
1. Aktivoikaa handsfree-toiminto painikkeella PHONE. Jos puhelin on kytkettynä,
kytke jo kytketty puhelin pois.
2. Hakekaa matkapuhelimen BluetoothTMtoiminnolla, ks. matkapuhelimen opasta.
3. Valitkaa My Volvo Car löydettyjen yksiköiden luettelosta matkapuhelimessanne.
4. Syöttäkää PIN-koodi '1234' matkapuhelimeen, kun Teitä kehotetaan antamaan
PIN-koodi.
5. Valitkaa kytkeminen järjestelmään My
Volvo Car matkapuhelimesta.
Matkapuhelin rekisteröidään ja yhdistetään
(sovitetaan pariksi) automaattisesti äänentoistolaitteistoon samalla, kun teksti
Synkronoidaan esitetään näytössä. Lisätietoja matkapuhelimien rekisteröinnistä, katso
sivu 274.
Kun yhdistäminen on tehty, esitetään symboli
ja matkapuhelimen BluetoothTM-nimi näytössä. Nyt matkapuhelinta voidaan ohjata
äänentoistolaitteistosta.
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
Soittaminen
1. Varmistakaa, että teksti PUHELIN esitetään ylimpänä näytössä ja että symboli
on näkyvissä.
2. Näppäilkää numero tai käyttäkää puhelinluetteloa, katso sivu 274.
• Puhelinluettelo – etsiminen puhelinluet-
Puhelujen käsittely
telosta.
Tuleva puhelu
Puhelu otetaan vastaan painamalla ENTER
myös äänentoistojärjestelmän ollessa esim.
CD- tai FM-tilassa. Torjukaa tai lopettakaa
painikkeella EXIT.
3. Painakaa ENTER.
Automaattivastaus
Puhelu keskeytetään painikkeella EXIT.
Automaattivastaustoiminto ottaa tulevan
puhelun automaattisesti vastaan. Aktivoikaa/
poistakaa aktivointi kohdassa PÄÄVALIKKO
PUHELUASETUKSET
Automaattivastaus.
Matkapuhelimen kytkeminen irti
Automaattinen irtikytkentä tapahtuu, jos matkapuhelin joutuu äänentoistolaitteiston toimintaetäisyyden ulkopuolelle. Lisätietoja
yhdistämisestä, katso sivu 274.
Soittovalikossa
Manuaalinen kytkeminen pois tapahtuu poistamalla handsfree-toiminnon aktivointi painamalla pitkään PHONE. Handsfree-toiminto
kytkeytyy pois toiminnasta myös, kun moottori sammutetaan.
Painakaa MENU tai ENTER käynnissä olevan
puhelun aikana päästäksenne seuraaviin toimintoihin:
Kun matkapuhelin on kytketty irti, voidaan
käynnissä olevaa puhelu jatkua matkapuhelimen sisäisen mikrofonin ja kaiuttimen kautta.
• Puhelun siirtäminen matkapuhelimeen
HUOM
Tietyt matkapuhelimet edellyttävät, että
siirto handsfree-toiminnosta vahvistetaan
matkapuhelimen painikesarjasta.
• Mikrofonin vaimentaminen – äänentoistolaitteiston mikrofoni vaiennetaan.
– puhelu siirretään matkapuhelimeen.
HUOM
Tietyissä matkapuhelimissa liitäntä katkeaa
käytettäessä salaustoimintoa. Tämä on
normaalia. Handsfree-toiminto kysyy, haluatteko liittää uudelleen.
10
HUOM
Uutta puhelua ei voida aloittaa käynnissä
olevan puhelun aikana.
Audioasetukset
Puhelun äänenvoimakkuus
Puhelun äänenvoimakkuutta voidaan säätää
puhelun aikana. Käyttäkää ohjauspyörän painikesarjaa*.
Äänentoistolaitteiston
äänenvoimakkuus
Puhelintilassa (PUHELIN) voidaan äänentois-
tolaitteiston äänenvoimakkuutta säätää normaalisti säätimellä VOLUME.
Äänilähde voidaan hiljentää automaattisesti
tulevan puhelun yhteydessä kohdassa
PÄÄVALIKKO PUHELIMEN ASETUKSET
ÄÄNET JA ÄÄNENVOIMAKKUUS
Radion vaimentaminen.
Soittoäänenvoimakkuus
Siirtykää kohtaan PÄÄVALIKKO
PUHELIMEN ASETUKSET ÄÄNET JA
ÄÄNENVOIMAKKUUS Soittoäänen
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
273
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
10
voimakkuus ja säätäkää säätimellä
keskikonsolin ohjauspaneelista.
/
Soittoäänet
Handsfree-toiminnon sisäiset soittosignaalit
voidaan valita kohdassa PÄÄVALIKKO
PUHELIMEN ASETUKSET ÄÄNET JA
ÄÄNENVOIMAKKUUS Soittoäänet
Soittoääni 1 jne.
HUOM
Liitetyn matkapuhelimen soittoääntä ei suljeta, kun jotain handsfree-järjestelmän
sisäisistä signaaleista käytetään.
Kytketyn puhelimen soittosignaalin1 valitsemiseksi siirtykää kohtaan PÄÄVALIKKO
PUHELIMEN ASETUKSET ÄÄNET JA
ÄÄNENVOIMAKKUUS SOITON
MERKKIÄÄNET Käytä matkapuhelimen
signaalia..
Lisää rekisteröinnistä ja
yhdistämisestä
Enintään 3 matkapuhelinta voidaan rekisteröidä. Rekisteröinti tehdään kerran matkapuhelinta kohti. Rekisteröinnin jälkeen on matkapuhelin käytettävissä olevien puhelinten luettelossa. Enintään yksi matkapuhelin kerrallaan
voi olla yhdistettynä. Puhelimen rekisteröinti
voidaan poistaa kohdassa PÄÄVALIKKO
BLUETOOTH Poista puhelin.
Automaattinen yhdistäminen
Kun handsfree-toiminto on aktiivinen ja viimeksi liitetty matkapuhelin on toiminta-alueella, se yhdistetään automaattisesti. Kun
äänentoistolaitteisto etsii viimeksi yhdistettyä
puhelinta, sen nimi esitetään näytössä.
Manuaaliseen toisen puhelimen yhdistämiseen siirtymiseksi painakaa EXIT-painiketta.
Manuaalinen yhdistäminen
Jos haluatte yhdistää muun kuin viimeksi
yhdistetyn matkapuhelimen tai vaihtaa yhdistettyä matkapuhelinta, menetelkää näin:
Asettakaa äänentoistolaitteisto puhelintilaan
(PUHELIN) ja noudattakaa näytön ohjeita tai
vaihtakaa yhdistettyä matkapuhelinta käyttämällä valikkojärjestelmää seuraavasti.
1
274
Ei tue kaikkia matkapuhelimia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Valikkorakenteesta on kaksi versiota riippuen
siitä, onko autossa vain BluetoothTM vai onko
autossa myös sisäänrakennettu puhelin.
•
Autoissa, joissa on vain BluetoothTM, tehdään liittäminen kohdassa PÄÄVALIKKO
BLUETOOTH Vaihda puhelinta
Lisää puhelin, tai valitaan jokin aikaisemmin liitetyistä puhelimista.
•
Autoissa, joissa on sisäänrakennettu
puhelin ja BluetoothTM, tehdään liittäminen kohdassa PÄÄVALIKKO Vaihda
puhelinta Lisää puhelin, tai valitaan
jokin aikaisemmin liitetyistä puhelimista.
Puhelinluettelo
Kaikki puhelinluettelon käsittely edellyttää,
että teksti PUHELIN esitetään ylimpänä näyon näkyvissä.
tössä ja että symboli
Äänentoistolaitteisto tallentaa kopion jokaisen
rekisteröidyn matkapuhelimen puhelinluettelosta. Puhelinluettelo kopioidaan automaattisesti äänentoistolaitteistoon jokaisen yhdistämisen yhteydessä. Toiminnon aktivointi poistetaan kohdassa PUHELIMEN ASETUKSET
Puhelinmuistion synkronointi. Yhteystietoja haetaan vain yhdistetyn matkapuhelimen
puhelinluettelosta.
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
HUOM
Jos matkapuhelin ei tue puhelinmuistion
kopiointia, esitetään Luettelo on tyhjä.,
kun kopiointi on valmis.
Jos puhelinluettelo sisältää soittavan osapuolen yhteystiedot, ne esitetään näytössä.
Yhteystietojen etsiminen
Yksinkertaisin tapa etsiä puhelinluettelosta on
painaa pitkään painikkeita 2–9. Tämä käynnistää painikkeen ensimmäiseen kirjaimeen
perustuvan haun puhelinluettelosta.
Puhelinmuistioon voidaan päästä myös paikeskikonsolin ohjauspaneelissa
nikkeella
tai
ohjauspyörän painikesarjassa.
Askeltakaa yhteystietojen välillä painikkeilla
/
tai
/
. Haku voidaan tehdä
myös puhelinmuistion hakuvalikosta kohdassa PUHELINMUISTIO Haku:
1. Kirjoittakaa etsimänne yhteystiedon alkukirjain ja painakaa ENTER. Tai painakaa
vain ENTER.
2. Askeltakaa ko. yhteystietoon ja painakaa
ENTER-painiketta soittaaksenne.
Puheääniohjaus
Matkapuhelimen puheääniohjaustoimintoa
soittamista varten voidaan käyttää pitämällä
painiketta ENTER painettuna.
HUOM
Vain osa matkapuhelimista on täysin
yhteensopiva puheääniohjaustoiminnon
kanssa. Volvo suosittelee, että käännytte
Volvon valtuutetun jälleenmyyjän puoleen
tai menette osoitteeseen
www.volvocars.com saadaksenne tietoja
yhteensopivista puhelimista.
Puhelinvastaajan numero
Puhelinvastaajan numero muutetaan kohdassa PUHELUASETUKSET
Puhelinvastaajan numero:. Jos yhtään
numeroa ei ole tallennettuna, tähän valikkoon
voidaan päästä painamalla pitkään 1. Painakaa pitkään 1 käyttääksenne tallennettua
numeroa.
HUOM
Jotkin matkapuhelimet näyttävät viimeksi
soitettujen puhelinnumeroiden luettelon
käänteisessä järjestyksessä.
10
Tekstin syöttäminen
Tekstin syöttö tapahtuu keskikonsolissa olevalla painikesarjalla. Painakaa kerran saadaksenne painikkeen ensimmäisen merkin, kaksi
kertaa saadaksenne toisen merkin jne. Jatkakaa painalluksia saadaksenne lisää merkkejä,
ks. taulukkoa sivulla 265.
Lyhyt EXIT-painikkeen painallus poistaa syötetyn merkin. Painikkeen EXIT pitkä painallus
hävittää kaikki syötetyt merkit.
/
keskikonsolin ohjauspaneelissa askeltaa merkkien
välillä.
Puhelulistat
Puhelulistat kopioidaan handsfree-toimintoon
jokaisen uuden yhdistämisen yhteydessä ja
ne päivitetään sitten yhdistämisen aikana.
Painakaa ENTER viimeksi soitetun näyttämiseksi. Muut puhelulistat ovat kohdassa
PUHELULISTA.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
275
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
10
Valikkorakenne - BluetoothTMhandsfree
3.4. Bluetooth-info autosta
4. PUHELUASETUKSET
HUOM
BluetoothTM handsfree -valikosta on kaksi
versiota. Autoille, joissa on vain
BluetoothTM-handsfree, ja autoille, joissa
on sisäänrakennettu puhelin sekä
BluetoothTM-handsfree.
3.2. Yhdistä matkapuhelimesta
4.2. Puhelinvastaajan numero
3.3. Bluetooth-info autosta
5.1. ÄÄNET JA ÄÄNENVOIMAKKUUS
5.1.1. Soittoäänen voimakkuus
5.1.2. Soittoäänet
1.1. 10 viimeisintä vastaamatonta
5.1.3. Radion vaimentaminen
1.2. 10 viimeisintä vastattua
5.2. Puhelinmuistion synkronointi
1.3. 10 viimeisintä soitettua
2. PUHELINMUISTIO
2.1. Haku
2.2. Kopiointi puhelimeen
3. BLUETOOTH
Valikkorakenne - BluetoothTMhandsfree sisäänrakennetulla
puhelimella
1. PUHELULISTA
1.1. 10 viimeisintä vastaamatonta
3.1. Vaihda puhelinta
1.2. 10 viimeisintä vastattua
3.1.1. Lisää puhelin
3.1.2. Käytettävissä olevat
puhelimet2
2
276
1.3. 10 viimeisintä soitettua
2. PUHELINMUISTIO
3.2. Poista puhelin
2.1. Haku
3.3. Yhdistä matkapuhelimesta
2.2. Kopiointi puhelimeen
Enintään 3 puhelinta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
3.1. Poista puhelin
4.1. Automaattivastaus
5. PUHELIMEN ASETUKSET
1. PUHELULISTA
3. BLUETOOTH
4. PUHELUASETUKSET
4.1. Automaattivastaus
4.2. Puhelinvastaajan numero
5. Vaihda puhelinta
5.1. Autopuhelin
5.2. Lisää puhelin
5.3. Käytettävissä olevat puhelimet2
6. PUHELIMEN ASETUKSET
6.1. ÄÄNET JA ÄÄNENVOIMAKKUUS
6.1.1. Soittoäänen voimakkuus
6.1.2. Soittoäänet
6.1.3. Radion vaimentaminen
6.2. Puhelinmuistion synkronointi
10 Infotainment
RSE – Takaistuimen viihdekeskus – kaksi näyttöä*
Yleistä
Musiikki
Eri toistomahdollisuudet
RSE-järjestelmää voidaan käyttää yhtä aikaa
auton infotainment-järjestelmän kanssa.
CD-levyn toistaminen
Levyä voidaan toistaa eri tavoin, valitkaa toistotapa navigointipainikkeilla.
Kun takaistuinten matkustajat käyttävät DVDsoitinta tai RSE-AUX-liitäntää kuunnellen
samalla ääntä kuulokkeista, kuljettaja ja etuistuimen matkustaja voivat edelleen käyttää
auton radiota tai CD-soitinta.
Virrankulutus, virtalukon asennot
Järjestelmä voidaan aktivoida virtalukon
asennossa I tai II moottorin ollessa käynnissä.
Kun auto käynnistetään, elokuva keskeytyy
tilapäisesti, ja jatkuu moottorin käynnistyttyä.
1. Asettakaa CD-levy laitteeseen tarrapuoli
käännettynä painikkeista poispäin.
> Levyä aletaan toistaa automaattisesti.
2. Asettakaa langattomat kuulokkeet päähänne, valitkaa CH A (vasen näyttö) tai
CH B (oikea näyttö).
> Ääni ohjataan kuulokkeisiin.
3. Säätäkää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätimellä/
kuulokkeiden säätöpyörällä.
Vaihtoehtoisesti voitte kytkeä päälle
auton äänentoistojärjestelmän MODE-
Kun järjestelmää on käytetty kerran ilman,
että virtalukko on ollut asennossa I, se lukittuu. Uudelleen käynnistämistä varten on valittava virtalukon asento I.
HUOM
Jos järjestelmää käytetään pitkään (yli 10
minuuttia) moottorin ollessa sammutettu,
auton akun lataustaso voi laskea niin alhaiseksi, että moottoria ei voida käynnistää.
Tässä tapauksessa näytössä näytetään
ilmoitus.
A B kaukosääAUX -tilassa ja painaa
timestä kuunnellaksenne ääntä kaiuttimista.
Kun dialogiruutu on esillä:
1. Painakaa oikeanpuoleista navigointipainiketta siirtyäksenne oikeanpuoleiseen
valikkoon.
2. Askeltakaa navigointinäppäimillä valitaksenne toistovaihtoehdon.
3.
2.
Painakaa
–
tai
. Pikakelaus
mellä
tehdään pitämällä näppäimiä painettuna.
Tauko
1. Levyn toisto keskeytetään ja käynniste2.
.
Painakaa
miston.
3.
valitaksenne alihake-
.
Vaihtakaa CD-levyn kappaletta näppäi-
tään uudelleen näppäimellä
3. Valitkaa tiedosto navigointipainikkeilla.
4.
Vahvistakaa painamalla
CD-levyn kappaleen vaihto
Valinta levyn hakemistosta
1. Asettakaa levy soittimeen.
10
.
Pysäyttäkää levy näppäimellä
.
Painakaa
uudelleen syöttääksenne levyn ulos.
Itsekopioitua levyä voidaan käyttää.
Toistettavuus ja laatu voivat kuitenkin riippua
lähdetiedoston laadusta, formaatista ja levyn
laadusta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
277
10 Infotainment
RSE – Takaistuimen viihdekeskus – kaksi näyttöä*
AUX-liitäntä, 12 V:n sähköliitäntä
10
Järjestelmä
RSE-AUX-liitännän kytkentä
Liitäntään voidaan kytkeä erillisiä laitteita.
Noudattakaa aina ulkoisen laitteen, valmistajan tai myyjän antamia kytkentäohjeita. RSEAUX-liitäntään kytkettyä varustetta varten voidaan käyttää näyttöjä, langattomia kuulokkeita, kuulokeliitintä ja auton kaiuttimia.
Järjestelmän tukemat formaatit.
Audioformaatit
CD-DA, DVD-Audio Playback, MP3, WMA
Videoformaatit
DVD-video, VCD, SVCD,
Divx/MPEG-4, WMA video,
Photo cd Kodak, Photo CD
JPG
Levyformaatit
DVD-RAM, DVD-ROM,
DVD-RW, DVD+RW, DVDR, DVD+R, CD-R, CD-ROM,
CD-RW, CD-3, HDCD
HUOM
Jotta RSE:n ääni voidaan toistaa auton
äänentoistolaitteistolla, pitää äänikytkimen
AUX/RSE olla asennossa RSE, katso
sivu 244.
G015700
RSE-AUX-liitäntä on sijoitettu keskikonsoliin
DVD-soittimen alapuolelle.
1. Kytkekää videokaapeli keltaiseen liittimeen.
2. Kytkekää vasen äänikaapeli valkoiseen
liittimeen ja oikea punaiseen.
3. Liittäkää virtajohto virtaliitäntään, jos laitteenne on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle.
278
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Edistyneet järjestelmäasetukset
Näihin asetuksiin päästään vain DVD-soittimen ollessa tyhjä.
–
Painakaa MEDIA MENU.
GENERAL SETUP
ANGLE MARK
CAPTION
AUDIO SETUP
COMPRESSION
10 Infotainment
RSE – Takaistuimen viihdekeskus – kaksi näyttöä*
DVX(R)
REGISTRATION
PREFERENCES
10
TV TYPE
AUDIO
SUBTITLE
G031359
Etäavaimen ja langattomien
kuulokkeiden paristojen vaihto
Etäavaimessa ja kuulokkeissa käytetään
kahta AAA-mallista paristoa.
Pitäkää pitkillä matkoilla mukananne varaparistoja.
G030395
DEFAULTS
Kauko-ohjain
Langattomat kuulokkeet
1. Ruuvatkaa ruuvit irti ja irrottakaa paristolokeron kansi.
1. Ruuvatkaa ruuvit irti ja irrottakaa paristolokeron kansi.
2. Poistakaa molemmat käytetyt paristot,
kääntäkää uudet paristot paristolokeron
symbolien mukaan ja asettakaa ne paikalleen.
2. Poistakaa molemmat käytetyt paristot,
kääntäkää uudet paristot paristolokeron
symbolien mukaan ja asettakaa ne paikalleen.
3. Asettakaa luukku paikalleen ja kiinnittäkää ruuvi.
3. Asettakaa luukku paikalleen ja kiinnittäkää ruuvi.
HUOM
Jos järjestelmä on liian lämmin käytettäväksi tai paristojen jännite on liian alhainen,
näyttöön tulee ilmoitus asiasta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
279
10 Infotainment
RSE – Takaistuimen viihdekeskus – kaksi näyttöä*
Ympäristönäkökohdat
10
280
Käytetyt paristot on hävitettävä ympäristön
kannalta sopivalla tavalla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
10 Infotainment
10
281
Tyyppimerkintä......................................................................................
Mitat ja painot.......................................................................................
Moottorin erittelyt..................................................................................
Moottoriöljy...........................................................................................
Nesteet ja voiteluaineet.........................................................................
Polttoaine..............................................................................................
Pyörät ja renkaat, koot ja paineet ........................................................
Katalysaattori........................................................................................
Sähköjärjestelmä...................................................................................
Tyyppihyväksyntä.................................................................................
Symbolit näytössä.................................................................................
282
284
286
288
289
291
293
295
296
297
299
300
ERITTELYT
11 Erittelyt
Tyyppimerkintä
Tarrojen sijainti
11
284
11 Erittelyt
Tyyppimerkintä
Kun otatte yhteyttä Volvo-jälleenmyyjään,
auton tyyppimerkinnän, alustan ja moottorin
numeroiden tietäminen helpottaa kaikissa
autoa koskevissa kysymyksissä sekä varaosien ja varusteiden tilaamisessa.
Mallimerkintä, alustanumero, sallitut
enimmäispainot, värin ja verhoilun koodinumerot sekä tyyppihyväksyntänumero.
Tarra tulee näkyviin, kun oikea takaovi
avataan.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät
välttämättä ole tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on esittää, miltä ne
suunnilleen näyttävät ja missä ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne
koskeva informaatio on vastaavassa tarrassa autossanne.
11
Moottorikoodi ja moottorin valmistusnumero.
Moottoriöljytarra.
Vaihteiston mallimerkintä ja valmistenumero:
automaattivaihteisto AW
käsivalintainen vaihteisto
automaattivaihteisto
Pysäköintilämmittimen tarra.
Auton tunnistusnumero (VIN – Vehicle
Identification Number).
Auton rekisteröintitodistuksessa on lisätietoja
autosta.
285
11 Erittelyt
Mitat ja painot
Mitat
11
286
Mitat
mm
Mitat
mm
A
Akseliväli
2857
H
Raideväli takana
1624
B
Pituus
4807
I
Kuorman leveys, lattia
1064
C
Kuorman pituus, lattia, käännetty istuin
2018
J
Leveys
1936
D
Kuorman pituus, lattia
1118
K
Leveys, ml. taustapeilit
2112
E
Korkeus
1784
L
Leveys, ml. sisään käännetyt
taustapeilit
1936
F
Kuorman korkeus, lattia
G
Raideväli edessä
872
1634
Massat
Massa ajokunnossa sisältää kuljettajan, 90 %
täytetyn polttoainesäiliön painon, kaikki öljyt
ja nesteet.
Matkustajien paino ja asennetut varusteet
sekä kuulaan kohdistuva paino (perävaunun
ollessa kytkettynä, ks. taulukkoa) vaikuttavat
tavarankuljetuskykyyn eikä niitä lasketa massaan ajokunnossa.
Sallittu enimmäiskuorma = kokonaismassa massa ajokunnossa.
11 Erittelyt
Mitat ja painot
HUOM
Suurin kokonaismassa
VAROITUS
Dokumentoitu massa ajokunnossa koskee
perusmallista autoa - siis autoa ilman lisätai valinnaisvarusteita. Tämä tarkoittaa,
että jokaista lisättävää varustetta kohti
auton tavarankuljetuskyky vähenee ko.
varusteen painolla.
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijoituksen mukaan.
Suurin etuakselimassa
Suurin taka-akselimassa
11
Varustetaso
Esimerkkejä varusteista, jotka rajoittavat
tavarankuljetuskykyä, ovat varustetasot
Kinetic/Momentum/Summum sekä muut
varusteet, kuten vetokoukku, taakkateline,
kattolaatikko, äänentoistolaitteisto, lisävalot, GPS, polttoainekäyttöinen lämmitin,
suojasäleikkö, matot, näkösuoja, sähkökäyttöiset istuimet yms.
Auton punnitseminen on varma tapa selvittää juuri Teidän autonne massa ajokunnossa.
Suurin yhdistelmämassa (auto + perävaunu)
Enimmäiskuorma: Ks. rekisteröintitodistusta.
Suurin kattokuorma: 100 kg
Tarran sijainti, katso sivu 284.
Vetopainot ja kuulaan kohdistuva paino
Moottori
Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu, kg
Suurin kuulaan kohdistuva massa, kg
D4 FWD
1800
90
muut
2250
90
Enimmäismassa, jarruton perävaunu, kg
Suurin kuulaan kohdistuva massa, kg
750
50
287
11 Erittelyt
Moottorin erittelyt
HUOM
Kaikkia moottoreita ei ole kaikilla markkina-alueilla.
11
A
B
288
Moottori
MoottorikoodiA
Teho
(kW/r/min)
Teho
(hv/r/min)
Vääntömomentti (Nm/r/
min)
Sylinteriluku
Sylinterin halkaisija
(mm)
Iskunpituus
(mm)
Iskutilavuus
(litraa)
Puristussuhde
T5
B5254T9
154/5000
210/5000
320/1500-4500
5
83
92,3
2,497
9,0:1
3.2
B6324S5
179/6400
243/6400
320/3200
6
84
96
3,192
10,8:1
D5
D5244T18
147/3900
200/3900
420/1900-2800
5
81,0
93,15
2,400
17,3:1
D4B
D5244T5
120/4000
163/4000
340/1750-3000
5
81,0
93,15
2,400
17,3:1
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, katso sivu 284.
Tietyt markkina-alueet
11 Erittelyt
Moottoriöljy
Epäsuotuisat ajo-olosuhteet
Tarkastakaa öljytaso useammin ajaessanne
pitkään:
•
•
•
•
asuntovaunun tai perävaunun kanssa
vuoristossa
suurella nopeudella
lämpötiloissa alle -30 °C tai yli +40 °C.
Niistä voi seurata epätavallisen korkea öljyn
lämpötila tai suuri öljyn kulutus.
Tarkastakaa öljymäärä useammin myös, jos
olette ajanut useita lyhyitä matkoja (alle
10 km) matalissa lämpötiloissa (alle +5 °C).
Valitkaa täyssynteettinen moottoriöljy epäsuotuisiin ajo-olosuhteisiin. Se antaa moottorille ylimääräisen suojan.
Volvo suosittelee:
TÄRKEÄÄ
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikkiin moottoreihin tehtaalla erityisesti sovitettua synteettistä
moottoriöljyä.Öljy on valittu huolella ja
ottaen huomioon käyttöiän, käynnistyvyyden, polttoaineenkulutuksen ja ympäristökuormituksen.
11
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan
noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä. Käyttäkää vain ilmoitettua öljylaatua, sekä lisättäessä että
öljynvaihdossa, muutoin olette vaarassa
vaikuttaa käyttöikään, käynnistyvyyteen,
polttoaineenkulutukseen ja ympäristökuormitukseen.
Volvo Personvagnar sanoutuu irti kaikesta
takuuvastuusta, jos edellä ilmoitetun laadun ja viskositeetin mukaista moottoriöljyä
ei käytetä.
Volvo suosittelee, että öljynvaihto teetetään valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
}}
289
11 Erittelyt
Moottoriöljy
Moottorin öljylaatu
Moottori
Moottorikoodi
Suositeltu öljylaatu
Tilavuus, ml. öljynsuodatin
(litraa)
11
A
T5
B5254T9
Öljylaatu: ACEA A5/B5
n 5,5
3.2
B6324S5
Viskositeetti: SAE 0W-30.
n 6,8
D5
D5244T18
n. 5,7
D4A
D5244T5
n. 5,7
Tietyt markkina-alueet
Moottoriöljyn täyttö, katso sivu 209.
290
11 Erittelyt
Nesteet ja voiteluaineet
Automaattivaihteisto
Määrä (litraa)
Määrätty vaihteistoöljy
TF-80SC
7,0
AW1
AW55-51
7,7
JWS 3309
Nesteet
11
Neste
Järjestelmä
Jäähdytysneste
T5
8,7
3.2
9,7
D4 ja D5
8,7
Kylmäaine
Ilmastointi
Määrä (litraa)
B
Suositeltu laatu
Volvon suosittelemaa jäähdytysnestettä sekoitettuna 50 % veteenA, ks. pakkausta. Termostaatti avautuu lämpötilassa:
bensiinimoottorit, 90 °C, dieselmoottorit 82 °C
R134a (HFC134a)
Öljy: PAG
Jarruneste
Jarrujärjestelmä
0,6
DOT 4
Ohjaustehostinöljy
Ohjaustehostin
1,0
WSS M2C204-A tai vastaava, saman erittelyn omaava tuote.
josta säiliö
0,2
Huuhteluneste
Polttoaine
A
B
6,5
Volvo suosittelee huuhtelunestettä - jäätymissuojalla kylmässä säässä ja jäätymispisteen alapuolella.
Bensiinimoottori
n. 80
Bensiini: katso sivu 137
Dieselmoottori
n. 68
Diesel: katso sivu 137
Veden laadun pitää täyttää normi STD 1285,1.
Kylmäaineen määrä vaihtelee moottoriversion mukaan. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun saadaksenne oikean tiedon.
}}
291
11 Erittelyt
Nesteet ja voiteluaineet
TÄRKEÄÄ
11
Suositeltua vaihteistoöljyä pitää käyttää,
ettei vaihteisto vaurioidu, eikä sitä saa
sekoittaa minkään muun vaihteistoöljyn
kanssa. Jos muuta öljyä on täytetty, ottakaa yhteys korjaamoon huoltoa varten.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden
lähimpään valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun.
HUOM
Normaaleissa ajo-olosuhteissa ei vaihteistoöljyä tarvitse vaihtaa sen käyttöiän
aikana. Epäsuotuisissa ajo-olosuhteissa se
voi kuitenkin olla välttämätöntä, katso
sivu 289.
292
11 Erittelyt
Polttoaine
CO2-päästöt ja polttoaineenkulutus
3.2 AWD
A
374 (384)A
16,1 (16,5)A
203 (203)A
8,7 (8,7)A
265 (269)A
11,4 (11,5)A
D4
– (275)A
– (10,5)A
– (176)A
– (6,7)A
– (212)A
– (8,1)A
D5 AWD
– (275)A
– (10,5)A
– (180)A
– (6,8)A
– (215)A
– (8,2)A
Suluissa oleva arvo koskee 7-paikkaista versiota.
Selostus
maantieajo
grammaa/km
sekalainen ajo
litraa/100 km
kaupunkiajo
Polttoaineenkulutus ja
hiilidioksidipäästöt
Edellä olevan taulukon polttoaineenkulutus- ja
päästöarvot perustuvat erityisille EU-ajojaksoille1, jotka koskevat autoa, jonka massa
1
11
ajokunnossa vastaa perusmallia eikä siinä ole
lisävarusteita. Varustuksesta riippuen auton
paino voi nousta. Tämä, samoin kuin auton
kuormituksen raskaus, lisää polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.
Taulukkoarvoihin verrattuna kohonneeseen
polttoaineenkulutukseen on useita syitä. Esimerkkejä tästä ovat:
Virallisesti ilmoitetut polttoaineenkulutusluvut perustuvat kahteen normitettuun ajojaksoon laboratorioympäristössä ("EU-ajojaksot") EU-direktiivien 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no
692/2008 ja 715/2007 (Euro 5) ja UN ECE Regulation no 101 mukaisesti. Normitus käsittää ajojaksot kaupunkiajo sekä maantieajo. - Kaupunkiajo - mittaus alkaa moottorin kylmäkäynnistyksellä.
Ajo on simuloitu. - Maantieajo - autoa kiihdytetään ja jarrutetaan nopeuksilla välillä 0-120 km/h. Ajo on simuloitu. - Sekalaisen ajon arvo, joka esitetään taulukossa, on lain vaatimusten mukainen
yhdistelmä kaupunkiajoa ja maantieajoa. CO2-päästöt - hiilidioksidipäästöjen laskemiseksi kahden ajojakson aikana kerätään pakokaasut talteen. Sitten nämä analysoidaan ja saadaan arvo CO2päästöille.
}}
293
11 Erittelyt
Polttoaine
11
•
•
Kuljettajan ajotapa.
•
•
Suuri nopeus nostaa ilmanvastusta.
Jos asiakas on valinnut mallin perusversion vakioasennusta suuremmat pyörät,
vastus lisääntyy.
Polttoainelaatu, tie- ja liikenneolosuhteet,
sää ja auton kunto.
Jo muutaman tässä mainitun esimerkin yhdistelmä voi aiheuttaa huomattavasti suuremman polttoaineenkulutuksen. Lisätietoja on
polttoaineenkulutusta koskevissa normeissa1.
hyvän tuloksen saavuttamiseksi, ks. rengaspainetaulukkoa sivulla 295.
•
Renkaiden valinta voi vaikuttaa polttoaineenkulutukseen - neuvotelkaa sopivista
renkaista jälleenmyyjän kanssa.
Katsokaa lisätietoja ja lisää neuvoja sivuilta 13
ja 134.
Ks. sivulta 139 yleisiä tietoja polttoaineesta.
Suuria poikkeamia polttoaineenkulutuksessa
voi syntyä verrattaessa EU-ajojaksoihin1, joita
käytetään auton sertifioinnissa ja joihin taulukon kulutuslukemat perustuvat.
Muistettavaa
Vihjeitä, joita autonkäyttäjä voi hyödyntää
kulutuksen vähentämiseksi:
•
Ajakaa pehmeästi ja välttäkää tarpeettomia kiihdytyksia ja voimakkaita jarrutuksia.
•
Käyttäkää renkaissa oikeita ilmanpaineita
ja tarkastakaa tämä säännöllisesti - valitkaa ECO-rengaspaineet mahdollisimman
1
294
Virallisesti ilmoitetut polttoaineenkulutusluvut perustuvat kahteen normitettuun ajojaksoon laboratorioympäristössä ("EU-ajojaksot") EU-direktiivien 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no
692/2008 ja 715/2007 (Euro 5) ja UN ECE Regulation no 101 mukaisesti. Normitus käsittää ajojaksot kaupunkiajo sekä maantieajo. - Kaupunkiajo - mittaus alkaa moottorin kylmäkäynnistyksellä.
Ajo on simuloitu. - Maantieajo - autoa kiihdytetään ja jarrutetaan nopeuksilla välillä 0-120 km/h. Ajo on simuloitu. - Sekalaisen ajon arvo, joka esitetään taulukossa, on lain vaatimusten mukainen
yhdistelmä kaupunkiajoa ja maantieajoa. CO2-päästöt - hiilidioksidipäästöjen laskemiseksi kahden ajojakson aikana kerätään pakokaasut talteen. Sitten nämä analysoidaan ja saadaan arvo CO2päästöille.
11 Erittelyt
Pyörät ja renkaat, koot ja paineet
Hyväksytyt rengaspaineet
Moottori
Kaikki
Rengaskoko
Kuorma, 1-3 henkilöä
Enimmäiskuorma
Edessä (kPa)B
Takana (kPa)
Edessä (kPa)
Takana (kPa)
ECO-paineA
235/65R17
0-160
220
220
270
270
270
235/60R18
160+
220
220
270
270
-
255/50R19
0-160
240
240
270
270
270
255/45R20
160 +
240
240
270
270
-
0–80
420
420
420
420
-
Temporary Spare Tyre
A
B
Nopeus (km/h)
11
Polttoainetaloudellinen ajo, katso sivu 182.
Tietyissä maissa esiintyy yksikkö bar SI-yksikön Pascal ohella: 1 bar = 100 kPa (270 kPa = 2,70 bar).
HUOM
Kaikkia moottoreita, renkaita tai näiden
yhdistelmiä ei ole aina kaikilla markkinaalueilla.
295
11 Erittelyt
Katalysaattori
Yleistä
11
Katalysaattorin tehtävänä on puhdistaa pakokaasut. Se on sijoitettu pakokaasuvirtaan
lähelle moottoria, jotta se saavuttaa toimintalämpötilansa nopeasti. Katalysaattori muodostuu kanavilla varustetusta rungosta
(keraamisesta tai metallisesta). Kanavien seinämät on päällystetty platinalla/rhodiumilla/
palladiumilla. Nämä metallit aikaansaavat
katalysaattoritoiminnon, ts. ne nopeuttavat
kemiallista reaktiota, mutta eivät itse kulu
siinä.
LambdatunnistinTM-happianturi
Lambdatunnistin on osa säätöjärjestelmää,
jonka tehtävänä on vähentää päästöjä ja
parantaa polttoaineen hyväksikäyttöä.
Happianturi valvoo moottorista lähtevien
pakokaasujen happipitoisuutta. Pakokaasuanalyysin mittausarvo syötetään elektroniikkajärjestelmään, joka jatkuvasti ohjaa suihkutusventtiileitä. Moottoriin johdettavan polttoaineen ja ilman välistä suhdetta säädetään
koko ajan. Säätö luo optimaaliset olosuhteet
haitallisten aineiden (hiilivedyt, hiilimonoksidi
ja typpioksidit) tehokkaalle palamiselle kolmitiekatalysaattorin avulla.
296
11 Erittelyt
Sähköjärjestelmä
Yleistä
Autossa on jännitesäätöinen vaihtovirtageneraattori. Sähköjärjestelmä on yksinapainen ja
käyttää alustaa ja moottorin runkoa johtimina.
Akun kapasiteetti riippuu auton varustuksesta.
TÄRKEÄÄ
Jos käynnistysakku vaihdetaan, vaihtakaa
akku tarkasti sellaiseen, jonka kylmäkäynnistyskyky ja varauskapasiteetti ovat
samat kuin alkuperäisakussa (katsokaa
akun tietokilpeä).
11
Käynnistysakku
Jännite, V
A
Kylmäkäynnistyskyky,
Varakapasiteetti,
Kapasiteetti, Ah
CCA (kylmäpyöritysvirta), A
minuuttia
12
600
120
70
12
800A
150
90
Autot varustettu dieselmoottorilla tai pysäköintilämmittimellä
Polttimot
Valaistus
Teho (W)
Tyyppi
Lähivalot, halogeeni
55
H7 LL
Kaukovalot, halogeeni
55
H7 LL
Lisäkaukovalot, ABL
65
H9
Vilkut edessä
21
HY21W
}}
297
11 Erittelyt
Sähköjärjestelmä
Valaistus
11
298
Teho (W)
Tyyppi
Seisontavalot edessä, sivuvalot edessä, autoonnousuvalot takana
5
W5W LL
Sivuvilkut, ulkotaustapeilit
5
WY5W LL
Autoonnousuvalot edessä
5
Kanta SV8.5 Pituus 38 mm
Käsinekotelon valo
5
Kanta SV8.5 Pituus 43 mm
Meikkipeilin valaistus
2
T5 Kanta W2x4,6d
Kuormatilan valaistus
10
Kanta SV8.5 Pituus 43 mm
Numerokilven valaistus
5
C5W LL
Vilkut takana
21
PY21WSV
Peruutusvalot
21
P21W LL
Sumutakavalo
21
H21W LL
11 Erittelyt
Tyyppihyväksyntä
Etäavainjärjestelmä
Maa/Alue
EUROOPPA
11
299
11 Erittelyt
Symbolit näytössä
Yleistä
11
Auton näytöissä esiintyy joukko erilaisia symboleita. Symbolit on jaettu varoitus-, merkkija infosymboleihin. Seuraavassa näytetään
tavallisimmin esiintyvät symbolit merkityksineen ja viittauksineen siihen, mistä oppaassa
voidaan löytää lisätietoja. Lisätietoja symboleista ja teksti-ilmoituksista, ks. sivuja 54 ja
58.
palaa punaisena tai keltaisena
Symboli
riippuen havaitun vian vakavuusasteesta.
Samanaikaisesti esitetään selventävä tekstiilmoitus infonäytössä.
Symbolit näytössä
Merkki- ja varoitussymbolit
mittaristossa
Symboli
300
Symboli
Merkitys
Sivu
Vika ABS-järjestelmässä
Merkitys
Sivu
55, 150
Turvatyynyt - SRS
18, 56
Takasumuvalo
56
Matala öljynpaine
54, 56
Ajonvakautusjärjestelmä DSTC
56, 152
Turvavyömuistutin
16, 55
Moottorinlämmitin
(diesel)
56
Laturi ei lataa
56
Vika jarrujärjestelmässä
55, 149
Merkitys
Sivu
Varoitus
18, 54,
57, 152,
153
Perävaunun
merkkisymboli
56
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
54, 56
Seisontajarru kytkettynä
56
Symboli
11 Erittelyt
Symbolit näytössä
Muut infosymbolit mittaristossa
Symboli
Merkitys
Sivu
Vakionopeussäädin*
71
11
Infosymbolit keskikonsolin näytössä
Merkitys
Sivu
Äänitiedostot
255
Luettelo CD-levyllä
255
Liikennetietoja
251, 253
G021220
Symboli
Infosymboli taustapeilissä
Symboli
Merkitys
Sivu
Matkustajan paikan
turvatyyny, aktivointi
poistettu
22
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
301
12 Aakkosellinen hakemisto
Aktiiviset Xenon-valonheittimet........... 61, 64
"
"hälytys; hälytin"
hälytysilmaisin..................................... 129
hälytyssignaalit................................... 130
rajoitettu hälytystaso.......................... 130
Audio, ks. myös Äänet............................. 241
Aurinkosuojus, kattoluukku....................... 83
AUTO, ECC................................................ 90
Automaattinen lukitseminen.................... 124
Automaattipesu....................................... 194
A
12
ABS, vika ABS-järjestelmässä................... 55
AF – automaattinen taajuuspäivitys......... 254
AIRBAG ..................................................... 19
Ajo
jäähdytysjärjestelmä...........................
liukas tie..............................................
perävaunun kanssa.............................
takaluukku auki...................................
taloudellinen.......................................
vedessä..............................................
Auton hoito.............................................. 194
135
136
163
135
134
134
Auton hoito, nahkaverhoilu...................... 196
Autonpesu............................................... 194
Auton verhoilu.......................................... 196
Avain........................................................ 122
etäavain.............................................. 122
Ajovalojen korkeussäätö............................ 63
AWD, neliveto.......................................... 148
Akku
erittelyt................................................ 297
ylikuormitus........................................ 135
Bensiinilaatu............................................ 140
BLIS................................................... 62, 155
Bluetooth
handsfree............................................ 271
mykistä mikrofoni............................... 273
siirrä puhelu matkapuh....................... 273
Bluetooth®
media.................................................. 246
virtaava ääni........................................ 246
C
CD
toiminnot............................................. 255
vaihtaja............................................... 255
AUX-tuloliitäntä........................................ 244
Ajotietokone............................................... 67
Ajovalojen suurpainehuuhtelu.................... 70
302
Automaattivaihteisto........................ 145, 146
hinaaminen ja vetäminen.................... 159
lock-up -toiminto................................ 146
perävaunu........................................... 163
turvajärjestelmät................................. 147
W-painike............................................ 146
B
D
Diesel....................................................... 140
Diesel, moottorin esilämmitin.................... 56
Dieselin hiukkassuodatin......................... 141
Dolby Surround Pro Logic II.................... 240
12 Aakkosellinen hakemisto
DSTC, ks. myös Vakautusjärjestelmä 56, 151
käsittely............................................... 151
H
Hansikaslokero........................................ 105
E
ECC, elektroninen lämmitys ja ilmastointilaite...................................................... 86, 89
ECO-paine............................................... 182
taulukko.............................................. 295
Elektroninen käynnistyksenesto.............. 122
Ensiapuvarustus...................................... 185
EON – Enhanced Other Networks........... 254
Etuistuin
hieronta............................................... 101
ristiselkä.............................................. 101
Etäavainjärjestelmä, tyyppihyväksyntä.... 299
Hieronta
Etuistuin.............................................. 101
Hinaus...................................................... 159
hinaussilmukka................................... 159
Hinaussilmukka........................................ 159
Huolto...................................................... 205
oma huolto.......................................... 205
ruostesuojaus..................................... 201
Huolto-ohjelma........................................ 204
Huuhtelulaite
huuhteluneste, täyttö.......................... 211
Takalasi................................................. 70
Tuulilasi................................................. 70
valonheittimet....................................... 70
Huurteenpoisto.......................................... 91
F
FSC, ympäristömerkintä............................ 13
Huuru......................................................... 86
Kondensoitunutta kosteutta valonheittimissä................................................ 194
poistaminen huurteenpoistotoiminnolla...................................................... 91
takalasi.................................................. 62
Hälytin
hälyttimen automaattinen uudelleenkytkeytyminen..................................... 130
kytkeminen......................................... 129
poiskytkeminen................................... 129
Hälytys
lauenneen hälytyksen
poiskytkeminen................................... 130
yleistä.................................................. 129
Hälytystunnistimet..................................... 61
12
Hätäpuhelu.............................................. 260
Hätävarustus
varoituskolmio.................................... 183
I
Ikkunannostimet........................................
lukitus...................................................
matkustajan paikka...............................
takaistuin..............................................
75
76
76
76
Ilmanjako................................................... 87
Ilmanjako, A/C........................................... 91
Ilmanlaatujärjestelmä, ECC........................ 89
303
12 Aakkosellinen hakemisto
Ilmastointi.................................................. 86
ECC...................................................... 89
matkustamon takaosa.......................... 60
Jarrut
lukkiutumattomat jarrut, ABS............. 150
seisontajarru......................................... 73
Kauko-ohjain............................................ 122
pariston vaihto.................................... 123
toiminnot............................................. 122
Ilmastointilaite
korjaus................................................ 208
Jäähdytysjärjestelmä............................... 135
Kaukovalovilkku......................................... 66
Jäähdytysneste, tarkastus ja täyttö......... 211
Kello, säätäminen...................................... 53
IMEI-numero............................................ 266
Infonäyttö................................................... 58
12
Keskimääräinen polttoaineenkulutus......... 67
Infotainment............................................. 240
K
Integroitu turvavyötyyny............................ 40
Kaasu....................................................... 161
Kickdown
automaattivaihteisto........................... 147
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä lastenistuimia
varten......................................................... 41
Kahlaus.................................................... 134
Kiillotus.................................................... 195
Kassinpidin.............................................. 118
Kiveniskemät ja naarmut......................... 199
Katalysaattori................................... 140, 296
Pelastusveto....................................... 160
Kokonaismassa....................................... 286
Istuimet
selkänojan alaskääntäminen edessä.... 98
selkänojan kääntäminen takana......... 110
sähkölämmitys...................................... 62
Istuin
käsinsäätö............................................. 98
sähkökäyttöinen................................... 99
J
Jaksopyyhintä............................................ 69
Jarrujärjestelmä....................................... 149
304
Keskikonsoli takana, irrotus..................... 110
Katsaus mittaristoon
oikealta ohjattava auto......................... 50
vasemmalta ohjattava auto................... 48
Kattokuorma............................................ 112
Kattoluukku................................................
Aurinkosuojus.......................................
avaaminen ja sulkeminen.....................
Puristumissuojus..................................
Tuuletusasento.....................................
82
83
82
83
82
Kauko- ja lähivalot
valonvaihto........................................... 66
Kompassi................................................... 77
kalibrointi.............................................. 80
vyöhykkeen asettaminen...................... 77
Kondensoitunutta kosteutta valonheittimissä....................................................... 194
Konepelti.................................................. 207
Konepelti, avaaminen.............................. 207
Kuollut kulma (BLIS)................................ 155
Kuormatila................................................
näkösuoja...........................................
suojaritilä.............................................
suojaverkko........................................
Valaistus.............................................
113
117
116
115
103
12 Aakkosellinen hakemisto
Kuormatilan lokero................................... 118
Kuormaus
kattokuorma........................................ 112
kuormatila........................................... 114
kuormituskyky..................................... 112
taakkateline......................................... 112
yleistä.......................................... 112, 114
Kuulokeliitäntä......................................... 243
Kylmäaine................................................ 208
Kylmäkäynnistys
automaattivaihteisto........................... 146
Kylmälaatikko.......................................... 109
Kytkinneste, tarkistus ja täyttö................. 212
Käynnistyksenesto................................... 144
Käynnistysakku................................ 216, 297
Käynnistysapu......................................... 161
Käynnistysavaimet................................... 144
Käyttöopas, ympäristömerkintä................. 13
lastenistuin ja sivuturvatyyny................
lastenistuin ja turvatyyny......................
sijoittaminen autoon.............................
sijoittaminen autoon, taulukko..............
turvallisuus............................................
23
31
31
33
31
Lapsilukko.................................................. 60
Lastenistuimet...........................................
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä lastenistuimille......................................................
kokoluokat ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille........
lastenistuinten yläkiinnityskohdat.........
suositellut..............................................
ylimääräinen salpatoiminto turvavyössä...................................................
31
41
41
45
33
45
Lastenistuin
kääntäminen alas.................................. 41
kääntäminen ylös.................................. 40
Lastenistuin, integroitu.............................. 40
Liikennetietoja.................................. 251, 253
Lisälämmitin............................................... 94
L
Lambdatunnistin.............................. 140, 296
Lapset........................................................ 31
lapsilukko................................ 41, 60, 128
Lisämatot................................................... 99
Lisävalot..................................................... 61
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
hansikaslokero.................................... 125
sisäpuoli.............................................. 125
takaluukku.......................................... 125
ulkopuoli............................................. 124
Lukuvalot................................................. 102
Lyhytnumero............................................ 263
Lämmitin
polttoainekäyttöinen............................. 92
Lämpötila
todellinen lämpötila............................... 86
Lämpötilan säätö....................................... 91
12
M
Maali
maalivauriot ja korjaaminen................ 199
värikoodi............................................. 199
Massa ajokunnossa................................. 286
Massat
massa ajokunnossa............................ 286
Matkapuhelin
handsfree............................................ 271
puhelimen rekisteröinti....................... 272
yhdistäminen...................................... 274
Matkustamon puhaltimen toiminta............ 86
Matkustamon valaistus............................ 102
305
12 Aakkosellinen hakemisto
Mittaristo.................................................... 53
Mittariston mittarit
kierroslukumittari..................................
nopeusmittari........................................
polttoainemittari....................................
ulkolämpömittari...................................
välimatkamittari....................................
53
53
53
53
53
Mittaristovalaistus...................................... 64
12
Monisuodatin..................................... 86, 141
Moottorin erittelyt.................................... 288
Ohjauspyörän säätö................................... 74
Nahkaverhoilu, pesuohje......................... 196
Ohjaustehostimen öljy, tarkastus ja
täyttö........................................................ 213
Neliveto, AWD.......................................... 148
Nesteet, määrätiedot............................... 291
Nesteet ja öljyt......................................... 291
P
Nesteet ja öljyt, tarkistukset moottoritilassa......................................................... 209
PACOS....................................................... 21
Nesteet ja öljyt, yleistä............................. 205
Moottorin hehkutus.................................... 56
Niskasuoja
keskipaikka takana............................. 111
Moottorin käynnistäminen....................... 143
Nokisuodatin...................................... 58, 141
Moottorin öljymäärän tarkastus............... 209
NOKISUODATIN TÄYNNÄ....................... 141
Moottoritila............................................... 208
öljy...................................................... 209
Nosturi..................................................... 184
Moottoriöljy...................................... 209, 289
epäsuotuisat ajo-olosuhteet............... 289
määrätiedot......................................... 289
suodatin.............................................. 209
öljylaatu............................................... 289
öljynpaine.............................................. 56
MP3-toiminnot......................................... 255
Mukautuva järjestelmä............................. 146
Mukinpidin....................................... 106, 107
MY KEY................................................... 242
306
N
Näkösuoja................................................ 117
Näyttö, viestit............................................. 58
O
Ohjauslukko............................................. 143
Ohjauspyörä
Ohjauspyörän säätö.............................. 74
Painikesarja.................................. 71, 242
vakionopeussäädin............................... 71
PACOS, kytkin........................................... 21
Painikesarja ohjauspyörässä............. 71, 242
Painot
perävaunun paino............................... 163
Pakokaasunpuhdistus
vikailmoitus........................................... 56
Paristo...................................................... 216
Akun symbolit..................................... 216
apukäynnistyskaapelit........................ 161
huolto.......................................... 205, 216
Perävaunu................................................ 163
johdin.................................................. 165
perävaunun vetäminen....................... 163
Perävaunun vetäminen
kuulaan kohdistuva massa................. 286
vetomassa.................................. 163, 286
Pieni öljymäärä........................................ 209
Pikasoitto................................................. 263
12 Aakkosellinen hakemisto
Polttimot, ks. Valaistus.................... 219, 297
Polttoaine
polttoaineenkulutus, näyttö.................. 67
polttoainesuodatin.............................. 141
polttoainetalous.................................. 182
pysäköintilämmitin................................ 92
Polttoaineen
täyttö................................................... 137
PTY – Ohjelmatyyppi............................... 252
Puhallin
ECC...................................................... 91
Puhdistus
Automaattipesu.................................. 194
autonpesu........................................... 194
turvavyöt............................................. 197
Vanteet................................................ 194
verhoilu............................................... 196
vettä hylkivä pintakerros....................... 81
Puhelin
handsfree............................................ 271
Ilmoitukset.......................................... 265
liikenneturvallisuus.............................. 262
muisti.................................................. 264
pikasoitto............................................ 263
pikavalinta........................................... 262
puhelinluettelo............................ 264, 274
puhelinmuistio, oikotie........................ 274
puhelun lopetus.................................. 263
puhelun soittaminen................... 262, 273
puhelun vastaanotto................... 262, 273
puhelun äänenvoimakkuus................. 264
päälle/pois.......................................... 261
rekisteröidä puhelin............................ 272
SIM-kortti............................................ 262
säätimet.............................................. 260
tuleva puhelu...................................... 273
viimeksi soitetut numerot.................... 263
yhdistäminen...................................... 274
äänenvoimakkuuden alentaminen
puhelun yhteydessä............................ 261
Puhelinjärjestelmä.................................... 259
Puhelinluettelo......................................... 264
Puhelu
toiminnot käynnissä olevan puhelun
aikana................................................. 263
Puhelu, keskustelu
käsittely............................................... 273
tuleva.................................................. 273
Pysäköintilämmitin
ajan asetus............................................
akku ja polttoaine.................................
symbolit ja näyttöilmoitukset................
yleistä....................................................
93
93
92
92
Pysäköintitutka.................................. 61, 153
pysäköintitutkan anturit...................... 154
Pysäköintivalot........................................... 63
Pyyhinsulat.............................................. 214
Puhdistus............................................ 214
takalasin vaihto................................... 215
12
Pyyhkimien sulat
vaihto tuulilasi..................................... 214
Pyörät
asennus..............................................
irrotus..................................................
Lumiketjut...........................................
vaihto..................................................
varapyörä............................................
187
186
180
186
184
Pääavain.................................................. 122
Puhelun soittaminen................................ 273
Puhkeaminen, ks. Renkaat.............. 184, 186
Pullonpidin takaistuimella........................ 106
Puristumissuojus, kattoluukku................... 83
R
Radio
alueellinen........................................... 254
asemien haku...................................... 250
307
12 Aakkosellinen hakemisto
12
AUTOSTORE...................................... 249
EON.................................................... 254
esivalintojen tallennus......................... 249
hälytin................................................. 252
liikennetietoja...................................... 251
ohjelmatyyppien äänenvoimakkuuden
säätö................................................... 251
PTY..................................................... 252
radioasemat........................................ 249
radion asetukset................................. 249
radioteksti........................................... 251
taajuuspäivitys.................................... 254
uutiset......................................... 251, 253
Radioasemien tallennus........................... 249
Radioteksti............................................... 251
Retkahdusvammat..................................... 26
RND – Random........................................ 256
ROPS (Roll Over Protection System)......... 28
Ruostesuojaus......................................... 201
S
Seisontavalot............................................. 63
Selkänoja
etuistuin, kääntäminen.......................... 98
Siirrettävä istuin....................................... 110
SIM-kortti................................................. 262
kaksi.................................................... 265
SIPS-tyyny................................................. 23
Sisäilman kierrätys
ECC...................................................... 90
Sisätaustapeili............................................ 77
automaattinen himmennys................... 77
Sisään käännettävät taustapeilit................ 60
Sisäännousu
takaistuin............................................ 110
Radiotoiminnot........................................ 249
Saattovalot
asetus................................................... 66
RDS-toiminnot......................................... 250
palauttaminen..................................... 254
Sadetunnistin............................................. 69
Sivuturvatyyny, SIPS................................. 23
Salpalukitustila
hälytysanturien tilapäinen kytkeminen
pois toiminnasta................................. 130
tilapäinen aktivoinnin poisto............... 127
SMS......................................................... 265
kirjoitus............................................... 265
REG – Alueelliset radio-ohjelmat............. 254
Rele-/varokerasia, ks. Varokkeet............. 226
Renkaat
ajo-ominaisuudet................................
Erittelyt................................................
hoito....................................................
kulumisvaroitin....................................
nopeusluokat......................................
308
paine................................................... 295
pyörimissuunta................................... 180
rengaspaineet............................. 182, 295
renkaan paikkaus................................ 188
Talvirenkaat........................................ 180
yleistä.................................................. 178
178
178
178
179
178
Satunnaisvalinta, CD ja äänitiedostot...... 256
Savukkeensytyttimen liitäntä..................... 61
SCAN
radioasemat........................................ 250
Seisontajarru........................................ 56, 73
Sivuluistonestotoiminto........................... 151
Spin control............................................. 151
SRS-järjestelmä
yleistä.................................................... 19
Sumuvalot
takana................................................... 64
Suojasäleikkö........................................... 116
12 Aakkosellinen hakemisto
Suojaverkko............................................. 115
Surround.................................................. 247
Suuntavalot................................................ 66
Symbolit
vakautusjärjestelmä............................ 151
Varoitussymbolit............................. 54, 55
T
Taajuuskorjain.......................................... 248
Tahrat....................................................... 196
sisään käännettävät..............................
sähköisesti sisäänkäännettävä.............
sähkölämmitys......................................
ulompi, ulko-.........................................
60
80
62
80
Sähköjärjestelmä..................................... 297
Takaistuin
sisäännousu........................................ 110
Sähkökäyttöinen istuin.............................. 99
Takaistuin, kääntäminen eteen................ 110
Tavaratila
kassinpidin..........................................
kuormatilan lokero..............................
kuormaus............................................
sähköliitäntä........................................
Sähkökäyttöinen kattoluukku.................... 82
Takalasi, sähkölämmitys............................ 62
Tekniset tiedot, moottori.......................... 288
Sähköliitäntä
keskikonsoli.......................................... 61
kuormatila........................................... 117
takaistuin.............................................. 74
Takalasin
pyyhin................................................... 70
Tilapäinen renkaanpaikkaus.................... 188
Sähkölämmitys
etuistuimet............................................ 62
Takalasi........................................... 62, 91
taustapeilit...................................... 62, 91
Takaistuimen selkänoja, kääntäminen..... 110
Takaluukku
ajo takaluukun ollessa auki................. 135
avaaminen.......................................... 126
lukitseminen/lukituksen avaaminen.... 122
Takinpidin................................................ 106
Taloudellinen ajo...................................... 134
Säilytyslokero................................... 107, 108
Talvirenkaat............................................. 180
Säilytystilat matkustamossa.................... 104
Tankkaus
polttoainesäiliön korkki....................... 139
Täyttö.................................................. 139
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa......... 52, 75
Tarra – SIPS-tyyny..................................... 23
Taustapeilit
Kompassi.............................................. 77
sisempi, sisä-........................................ 77
118
118
114
117
12
TP – liikennetietoja........................... 251, 253
Traction control........................................ 151
Turvatyyny
aktivointi/aktivoinnin poisto, PACOS.... 21
kuljettajan ja matkustajan puolella........ 20
sulkeminen avaimella............................ 21
Turvatyynyjärjestelmä................................ 19
Turvaverho................................................. 25
Turvavyö
raskaus................................................. 17
Turvavyö ja raskaus................................... 17
Turvavyömuistutin..................................... 17
Turvavyöt................................................... 16
turvavyönkiristin.................................... 17
309
12 Aakkosellinen hakemisto
Tuuletussuuttimet
kojelauta............................................... 87
V
Tuuletussuuttimet ovipilarissa................... 87
Vahaus..................................................... 195
Tuulilasin huuhtelu..................................... 70
Vaihteisto
automaatti........................................... 145
Tuulilasinpyyhkimet................................... 69
Sadetunnistin........................................ 69
Tyyppimerkintä........................................ 284
Vakautusjärjestelmä.................................
aktivoinnin poisto................................
merkkivalo............................................
symbolit..............................................
Työkalut................................................... 184
Vakionopeussäädin................................... 71
Törmäys
turvaverho, IC....................................... 25
Valaistus.................................................. 219
Ajovalojen korkeuden säätö................. 63
Aktiiviset Xenon-valonheittimet...... 61, 64
kauko-/lähivalot.................................... 63
kuormatila........................................... 103
lukuvalot............................................. 102
matkustamossa.................................. 102
Mittaristovalaistus................................. 64
polttimot, erittelyt................................ 297
saattovalaistus...................................... 66
takasumuvalo....................................... 64
ulkopuoli............................................... 63
valaistusautomatiikka, matkustamo... 103
valoautomatiikka, lähivalot................... 63
valokuvion vaihtaminen oikean-/
vasemmanpuoleiselle liikenteelle,
ABL............................................... 61, 171
Tyyppihyväksyntä, etäavainjärjestelmä... 299
12
U
Ulkoinen äänilähde
AUX-liitäntä......................................... 244
USB-liitäntä........................................ 245
Ulkoiset taustapeilit................................... 80
Ulkomitat................................................. 286
USB, kytkeminen..................................... 245
Uutiset............................................. 251, 253
310
valopaneeli, matkustamo...................... 63
ääri-/seisontavalot................................ 63
151
151
56
151
Valaistus, lampunvaihto
edessä................................................ 219
kaukovalot.......................................... 221
seisontavalot....................................... 221
Valaistus, polttimon vaihto.......................
autoonnousuvalot...............................
etuvalaisimen polttimoiden sijainti......
kaukovalot, halogeeni.........................
kuormatila...........................................
lähivalot, halogeeni.............................
Meikkipeili...........................................
numerokilven valaistus.......................
polttimonpidin takana.........................
seisontavalot.......................................
sivuvalot..............................................
sumutakavalo.....................................
suuntavalot.........................................
219
224
220
221
225
221
225
224
222
221
221
224
222
Valikkorakenne
puhelin, katsaus.................................. 267
puhelin, valikkovaihtoehdot................ 268
äänentoistolaitteisto........................... 258
Valikoiden käyttö
äänentoistolaitteisto........................... 242
Valmiustila, puhelin.................................. 261
Valokuvio, sovitus.................................... 171
12 Aakkosellinen hakemisto
Valokuvion sovitus................................... 171
Active Bending Lights (ABL) .............. 171
Halogeenivalonheitin.......................... 171
Valonheittimet
ABL....................................................... 64
päälle/pois............................................ 63
Valonheittimien huuhtelu........................... 70
Valonvaihto
kauko- ja lähivalot................................. 66
vaihto.................................................. 226
yleistä.................................................. 226
Vetokoukku...................................... 163, 167
Vetokoukku, ks. Vetolaite........................ 165
Vetolaite................................................... 163
asennus.............................................. 167
Erittelyt................................................ 166
irrotus.................................................. 169
yleistä.......................................... 163, 165
W
WHIPS
lastenistuin/lastentyyny........................ 26
retkahdusvammat................................. 26
Y
Yleistä polttoaineesta.............................. 139
Vanteet
Puhdistus............................................ 194
Vetoluistonestotoiminto........................... 151
Vetopaino......................................... 163, 286
Ympäripyörähtämissuoja
ROPS (Roll Over Protection System).... 28
Varapyörä................................................ 184
varapyörä............................................ 183
Vetovoimatoiminto................................... 151
Ympäristömerkintä, FCS, käyttöopas........ 13
Varoituskolmio......................................... 183
Varoitussymboli, turvatyynyjärjestelmä..... 18
Varoitusvalo
vakautus- ja vetovoimajärjestelmä..... 151
Varoitusvilkut............................................. 62
Varokkeet.................................................
kotelo tavara-/kuormatilassa - Executive......................................................
matkustamon rasia.............................
päätyrasia...........................................
rasia moottoritilassa...........................
rasia tavara-/kuormatilassa................
226
236
230
232
228
234
12
Vettähylkivä pintakerros, puhdistus......... 196
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros............... 81
Viestit tietonäytössä................................... 58
Vikailmoitukset BLIS-järjestelmässä........ 157
Ä
virtaava ääni............................................. 246
Äänentoistolaitteisto
toiminnot............................................. 244
Voiteluaineet............................................ 291
Äänenvoimakkuuden säätö..................... 244
Voiteluaineet, määrätiedot....................... 291
Äänenvoimakkuus
Puhelin........................................ 261, 273
puhelin/mediasoitin............................ 273
soittosignaali, puhelin......................... 273
Värikoodi, maali....................................... 199
Värinänvaimennin.................................... 165
Äänet
ääniasetukset.............................. 241, 247
äänilähde.................................... 241, 244
311
12 Aakkosellinen hakemisto
Ääni
kuulokeliitäntä..................................... 243
surround............................................. 247
Äänitiedostot............................................ 255
Ö
Öljy, ks. myös Moottoriöljy................ 56, 289
12
312
Volvo Car Corporation TP 16888 (Finnish), AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising