Volvo XC90 2012 Quick Guide

Volvo XC90 2012 Quick Guide
VOLVO XC90
Quick Guide
WEB EDITION
TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!
Uuteen autoon tutustuminen on jännittävä kokemus.
Käykää tämä Quick Guide läpi, jotta opitte nopeasti ja helposti joitakin
tavallisimmista toiminnoista.
Kaikki varoitustekstit ja muu tärkeä sekä yksityiskohtainen informaatio on vain
käyttöohjekirjassa – tämä opas sisältää vain pienen otoksen.
Käyttöohjekirjassa ovat lisäksi uusimmat ja ajankohtaisimmat tiedot.
Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä (*).
Osoitteessa www.volvocars.com on autoanne koskevia lisätietoja.
ETÄAVAIN
Lukitsee ovet ja takaluukun sekä
aktivoi hälyttimen*.
Avaa ovienA ja takaluukun lukituksen
sekä poistaa hälyttimen aktivoinnin.
Avaa takaluukun lukituksen – itse
luukku ei aukea.
Turvavalaistus. Sytyttää valot sivupeileissä*, vilkut ja seisontavalot, numerokilven valot, matkustamon katon ja
lattian valot.
Paniikkitoiminto. Pitäkää hätätilanteessa painettuna n. 5 sekuntia
hälytyksen laukaisemiseksi. Kytkekää
pois kaksoisnapsauttamalla lukitustai lukituksen avauspainiketta.
A
Automaattinen uudelleenlukitseminen tapahtuu, jos
mitään ovea/takaluukkua ei avata 2 minuutin sisällä
lukituksen avaamisesta.
Käsinelokero voidaan lukita/avata lukituksesta
avainliuskalla.
KYLMÄKÄYNNISTYS
MOOTTORIN KÄYNNISTYS
3.2 bensiini: Painakaa kytkin- ja/tai jarrupoljinta, kääntäkää etäavain asentoon III ja
vapauttakaa se heti – moottori käynnistyy
automaattisesti.
Kaikki muut moottorit: Painakaa kytkin- ja/
tai jarrupoljinta, kääntäkää etäavain asentoon
III ja vapauttakaa se, kun moottori käynnistyy.
Diesel: Moottoria on aina hehkutettava kääntämällä avain asentoon II, kunnes merkkivalo
mittaristossa sammuu.
HUOM
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus on korkeampi hetken aikaa, jotta
moottori saavuttaa mahdollisimman nopeasti normaalin käyttölämpötilansa. Tämän
ansiosta pakokaasujen puhdistusjärjestelmä
toimii optimaalisesti.
TUULILASINPYYHKIMET JA SADETUNNISTIN*
1 Sadetunnistin Päällä/Pois, vipu
asennossa 0.
2 Säätää tunnistimen herkkyyttä tai
jaksoaikaa.
3 Takalasinpyyhin – jaksopyyhintä/tavallinen.
A
Yksittäinen pyyhkäisy
0
Pois
B
Jaksopyyhin, ks. myös (2).
C
Normaali pyyhkäisynopeus.
D
Suuri pyyhkäisynopeus.
E
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaite.
F
Takalasin huuhtelulaite.
Vihreä valodiodi painikkeessa "1" palaa
sadetunnistimen ollessa aktiivinen.
VALOKATKAISIMET
Automaattiset lähivalot. Kaukovalovilkku
toimii, mutta eivät kiinteät kaukovalot.
Seisontavalot
Lähivalot. Sammuvat, kun moottori sammutetaan. Kaukovalot voidaan aktivoida.
Manuaalinen valojen korkeussäätö (automaattinen Xenon-valoilla*).
Näyttö- ja mittaristovalaistus.
Päiväajovalot (DRL). Painakaa LED-huomiovalojen sytyttämiseksi.
Sumuvalo takana (vain kuljettajan puolella).
SEISONTAJARRU
A
Kaukovalovilkku
B
Vaihto kauko-/lähivalojen välillä ja saattovalaistus.
REGENEROINTI (DIESEL)
Tietyissä olosuhteissa mittariston näytössä
voi olla teksti HIUKK.SUOD.TÄYSI. Tällöin
pakokaasujärjestelmän hiukkassuodatin on
puhdistettava. Se tapahtuu automaattisesti
ajettaessa n. 20 minuuttia tasaisella maantieajonopeudella.
Kun ilmoitus sammuu, nk. regenerointi on
tehty.
Kytkeminen
1. Painakaa jämäkästi käyttöjarrupoljinta – sitten
seisontajarrupoljinta (1).
2. Vapauttakaa käyttöjarru. Jos auto vierii
eteenpäin, painakaa seisontajarrupoljinta
voimakkaammin.
3. Pysäköitäessä – valitkaa vaihdeasento 1
(käsivalintainen) tai P (automaatti).
TANKKAUS
Vapauttaminen
1. Painakaa jämäkästi käyttöjarrua ja vetäkää
sitten kahvasta (2) – seisontajarrupoljin
nousee ylös.
2. Käyttöjarru voidaan vapauttaa.
– Ripustakaa polttoainesäiliön korkki tankkauksen ajaksi sille varattuun paikkaan.
ÄÄNENTOISTOLAITTEISTO
1 Painakaa Päälle/Pois. Kääntäkää äänenvoimakkuuden säätämiseksi.
2 Äänikuva: Painakaa valitaksenne esim.
BASS, Dolby Pro Logic II* tai SUBWOOFER – kääntäkää säätääksenne.
Äänilähde: Kääntäkää valitaksenne esim.
CD, äänentoisto Bluetooth®-järjestelmän
kautta tai AUX/USB*A.
CD-SOITIN B
3 Vaihtakaa CD-levyC tai valitkaa painikkeilla
1–6.
4 Lyhyt painallus syöttää ko. levyn ulos.
Pitkä painallus poistaa kaikki levytC.
6 Vaihtaa CD:n raitaa.
RADIO
5 Painakaa n. 2 sekuntia 10 voimakkaimman
aseman tallentamiseksi automaattisesti.
Näytössä näkyy AUTOMAATTINEN TALLENNUS haun aikana. Valitkaa tallennettu
asema painikkeilla 0–9.
6 Lyhyet painallukset etsivät seuraavan voimakkaan aseman. Voitte tallentaa jopa 20
asemaa pitämällä 0–9 painettuna alueella
FM1 tai FM2 halutun aseman kohdalla,
kunnes näyttö vahvistaa valinnan.
A
AUX/USB-liitäntä esim. MP3-soitinta varten. Paras
äänenlaatu saadaan säätämällä äänenvoimakkuus
keskialueelle. USB-liitäntään liitetty iPod® latautuu
myös.
B
MP3- ja WMA-tiedostoja sisältäviä CD-levyjä voidaan myös toistaa.
C
Vain CD-vaihtaja*.
INTEGROITU TURVAVYÖTYYNY
Ylösnosto
1. Vetäkää turvavyötyynyn etureunan kahvasta
eteenpäin.
2. Nostakaa tyynyn takareunaa ja työntäkää
tyynyä molemmin käsin taakse- ja alaspäin,
kunnes se lukkiutuu. Painakaa turvavyön
lukkoa sivuun tarvittaessa.
Alaslasku
1. Vetäkää turvavyötyynyn etureunan kahvasta eteenpäin.
2. Vetäkää tyynyä eteenpäin ja painakaa alaspäin keskeltä, kunnes se lukkiutuu.
Turvavyötyynyn täytyy olla lukittuna täysin
alaslaskettuun asentoon, jotta takaistuimen
selkänoja voidaan kääntää alas.
ELEKTRONINEN ILMASTOINTILAITE – ECC*
AUTOMAATTINEN SÄÄTÖ
KÄSINSÄÄTÖ
AUTO-tilassa ECC-järjestelmä tekee kaikki
toiminnot automaattisesti helpottaen ajamista ja
parantaen ilman laatua.
1 Kääntäkää puhaltimen nopeuden muuttami-
4 Kääntäkää säätääksenne lämpötilaa yksilöllisesti matkustamon vasemmalla/oikealla
puolella.
6 Painakaa valitun lämpötilan ja muiden toimintojen automaattista säätöä varten.
seksi.
2 MAN – Uudelleenkierrätys Päällä/Pois.
AUT – Ilmanlaatujärjestelmä* Päällä/Pois.
3 AC – Ilmastointi Päällä/Pois. Jäähdyttää
matkustamoa ja poistaa huurun ikkunoista.
5 Ilmanjako. Suunnatkaa ilmanvirtaus esim.
lattiaan, kojelaudan suuttimiin, tuulilasiin
ym.
7 Sähkölämmitteiset etuistuimet päällä/pois.
8 Huurteenpoiston enimmäisteho. Ohjaa
kaiken ilman tuulilasille ja sivuikkunoihin
suurimmalla mahdollisella ilmavirralla.
9 Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit.
TURVATYYNYN POISKYTKENTÄ – PACOS*
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch
- matkustajan turvatyynyn katkaisin)
Käyttäkää avainliuskaa kytkennän muuttamiseen ON/OFF.
OFF – Turvatyynyn aktivointi on poistettu.
PASSENGER AIRBAG OFF esitetään varoitusvalossa sisätaustapeilin yläpuolella.
Lapsi lastentyynyllä tai -istuimessa voi istua
etuistuimella, mutta ei koskaan yli 140 cm:n
pituinen matkustaja.
VAROITUS
Virheellinen käyttö voi aiheuttaa hengenvaaran. Tutustukaa ohjekirjaan, jos olette vähänkään epävarma toiminnon käyttämisestä.
ON – Turvatyyny on aktivoitu.
Yli 140 cm pitkät matkustajat voivat istua etuistuimella, mutta eivät koskaan lapset lastentyynyllä tai -istuimella.
AJOTIETOKONE JA VÄLIMATKAMITTARI
1 Ajotietokoneen näyttö. Valitkaa toiminto
säätimellä (9).
8
2 Lyhyt painallus vaihtaa välillä T1 & T2. Pitkä
painallus nollaa ko. mittarin.
3 Näyttörivi 1: Matkamittari.
4
5
6
7
8
9
Näyttörivi 2: T1 & T2 – itsenäiset välimatkamittarit, jotka ovat aina aktiivisia.
Näyttörivi 1: Kello.
Näyttörivi 2: Ulkolämpötila.
Kellon asetus: Kääntäkää myötäpäivään/
vastapäivään ääriasentoon ja pitäkää tässä
asennossa kellon asettamiseksi (4).
Polttoainemittari
Alhaisen polttoainemäärän varoitus. Valon
palaessa lisätkää polttoainetta pikimmiten.
Painakaa ilmoituksen näyttämiseksi/sammuttamiseksi.
Kääntäkää nähdäksenne ajotietokoneen
vaihtoehdot.
9
10
10 Lyhyt painallus nollaa ajotietokoneen kulloisenkin toiminnon.
Pitkä painallus nollaa kaikki ajotietokoneen
toiminnot.
HUOM.
Näyttöteksti --- KILOMETRIÄ TANKKAAMATTA on aikaisempiin ajo-olosuhteisiin
perustuva arvio mahdollisesta ajomatkasta.
MERKKI- JA VAROITUSVALOT
Lukekaa tietonäytön tiedot.
Vika jarrujärjestelmässä. Pysäyttäkää
turvallisesti, tarkastakaa jarrunesteA.
Keltainen symboli: HUOM. - noudattakaa näytön kehotusta.
DSTC*-vakautusjärjestelmä vilkkuu,
kun järjestelmä on toiminnassa.
Punainen symboli: VAROITUS
- Pysäyttäkää mahdollisimman nopeasti liikenneturvalliseen paikkaan,
noudattakaa näytön kehotusta.
Alhainen öljymäärä. Pysäyttäkää
turvallisesti, tarkistakaa öljymääräA.
Moottorin esilämmitin (diesel). Kun
symboli on sammunut, moottori
voidaan käynnistää.
A
Kuljetuttakaa auto hinausautolla, jos symboli jää
palamaan.
SUUNTAVILKUT
A
B
Lyhyt jakso – 3 välähdystä.
Jatkuva vilkkujakso.
OHJAUSPYÖRÄN SÄÄTÖ
VAROITUS
Säätäkää ohjauspyörä ennen liikkeellelähtöä
– ei koskaan ajon aikana.
BLIS – BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM*
Jos BLIS-merkkivalo syttyy, vaikka kuolleessa
kulmassa ei ole ajoneuvoa, syynä voi olla esim.
valon heijastuminen märästä tienpinnasta, auton
oma varjo vaalealla tienpinnalla tai matalalla
oleva aurinko.
ASTUMINEN KOLMANNELLE
ISTUINRIVILLE
Jos järjestelmässä on suoranainen vika, näytössä esitetään teksti KUOL.KULMAJÄRJ.
VAATII HUOLLON.
AUTON HOITO
Käsinpesu on maalipinnalle lempeämpi kuin
automaattipesu. Maalipinta on myös herkempi
ollessaan uusi. Tämän vuoksi suositellaan
käsinpesua auton ensimmäisten kuukausien
aikana.
Käyttäkää puhdasta vettä ja pesusientä.
Huomatkaa, että lika ja sora voivat naarmuttaa
maalipintaa.
KASSIPIDIN*
Toisen istuinrivin ulompien selkänojien alas
kääntäminen
1. Nostakaa kahvaa (1) kääntäen samalla selkänojaa eteenpäin istuimen siirtämiseksi.
2. Nostakaa kahvaa (1) jakääntäkää selkänoja
takaisin pystyasentoon istuimen siirtämiseksi
paikalleen.
SÄHKÖKÄYTTÖISEN ETUISTUIMEN SÄÄTÖ
1
2
3
4
5
Ristiselän tuki
Istuintyynyn etureunan nosto/lasku.
Eteenpäin/taaksepäin.
Istuimen nosto/lasku.
Selkänojan kallistuksen säätö.
Kaikkia avaimia voidaan käyttää eri kuljettajien
toimesta kuljettajan istuimen asetusten tallentamiseen. Tehkää näin:
oĺ Säätäkää istuin haluamaanne asentoon.
oĺ Lukitkaa auto painamalla normaalisti
käyttämänne etäavaimen lukituspainiketta.
Istuimen asento tallentuu tällöin etäavaimen
muistiinA.
oĺ Avatkaa auton lukitus (painamalla saman
etäavaimen lukituksen avauspainiketta) ja
avatkaa kuljettajan ovi. Kuljettajan istuin
siirtyy automaattisesti etäavaimen muistiin
tallennettuun asentoon (jos istuinta on siirretty sen jälkeen, kun lukitsitte auton).
A.
SÄILYTYSTILAT
1 Mukinpidin.
2 Lukkokahva keskikonsolin takaosan
ylösnostamiseksi (ei koske takaistuimen
viihdejärjestelmällä* varustettuja malleja).
Tämä säätö ei vaikuta sähkötoimisen istuimen* muistitoimintoon* tallennettuihin säätöihin. Katsokaa lisätietoja
käyttöohjekirjasta.
TP 14346 (Finnish). AT 1146. Printed in Sweden, Göteborg 2011. Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation.
ETÄAVAIN JA SÄHKÖKÄYTTÖINEN
KULJETTAJAN ISTUIN*
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement