Volvo | XC90 | Quick Guide | Volvo XC90 2009 Quick Guide

Volvo XC90 2009 Quick Guide
VOLVO XC90
Quick Guide
WEB EDITION
TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!
Uuteen autoonne tutustuminen on jännittävä kokemus.
Käykää tämä Quick Guide läpi, niin pidätte uudesta Volvostanne vieläkin
enemmän. Yksityiskohtaiset tiedot löydätte käyttöohjekirjasta.
Varotustekstit ja muut tärkeät tiedot ovat vain käyttöohjekirjassa, eivät
tässä oppaassa. Käyttöohjekirjassa ovat ajankohtaisimmat tiedot.
Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä (*).
Osoitteessa www.volvocars.com on autoanne koskevaa lisätietoa.
AVAIN & KAUKO-OHJAIN
Lukitsee ovet, polttoainesäiliön
luukun/takaluukun ja aktivoi hälyttimen*.
Avaa ovien ja polttoainesäiliön luukun/takaluukun lukituksen ja poistaa
hälyttimen toiminnasta*A.
Avaa takaluukun lukituksen – itse
luukku ei aukea.
Sytyttää sivupeilien*, matkustamon, lattian ja numerokilven
valaistuksen 30 sekunniksiB. Vilkut
ja seisontavalot palavat.
Paniikkipainike. Pitäkää hätätilanteessa painiketta painettuna n.
3 sekuntia hälytyksen laukaisemiseksi. Katkaiskaa hälytys UNLOCKpainikkeella.
A
Automaattinen uudelleenlukitseminen tapahtuu, jos
mitään ovea/takaluukkua ei avata 2 minuutin sisällä lukituksen avaamisesta.
B
Aika on säädettävissä 30, 60 tai 90 sekuntiin, ks.
ohjekirja.
KYLMÄKÄYNNISTYS
HUOM
Kylmäkäynnistyksen jälkeen tyhjäkäyntinopeus on korkeampi ulkolämpötilasta riippumatta. Korkeampi tyhjäkäyntinopeus on osa
Volvon tehokasta pakokaasujen puhdistusjärjestelmää.
AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS (VAIN 3.2
JA V8)
Painakaa kytkin- ja/tai jarrupoljin pohjaan.
Kääntäkää virta-avain asentoon III ja vapauttakaa se heti – moottori käynnistyy automaattisesti.
Dieselmoottori Pitäkää avainta asennossa II,
kunnes symboli
sammuu, ennen kuin
käynnistätte moottorin.
TUULILASINPYYHKIMET JA SADETUNNISTIN*
C
Yksittäinen pyyhkäisy
0
Pois
D
E
Viivepyyhintä. Kiertäkää (2) säätääksenne.
Normaali nopeus
F
Suuri nopeus
G
Tuulilasin ja ajovalojen huuhtelulaite
H
Takalasin huuhtelulaite
3
Takalasinpyyhin. Viive/normaali
C
0
D
G
E
F
1
2
Aktivoi sadetunnistimen. Valo ilmoittaa sadetunnistimen olevan päällä.
Asennossa D–F sadetunnistin on pois
päältä.
Säätäkää herkkyys säätöpyörällä.
VALOKATKAISIMET
Automaattiset ajovalot ja kaukovalovilkku. Kaukovaloja ei voida aktivoida.
Seisontavalot
Lähivalot – Sammuvat, kun auton
virta katkaistaan. Kaukovalot voidaan
aktivoida.
Ajovalojen korkeussuuntauksen
säätö – Automaattinen Bi-Xenon-ajovalojen® yhteydessä*
Näyttö- ja mittaristovalaistus
Etusumuvalot
Sumuvalo (takana, vain kuljettajan
puolella)
A
Kaukovalovilkku
B
Vaihto kauko- ja lähivalojen välillä ja
lähestymisvalaistus.
A
B
SEISONTAJARRU
Seisontajarrun kytkeminen:
1.
Painakaa ensin jarrupoljinta ja sitten
seisontajarrupoljinta (1).
2.
Vapauttakaa jarrupoljin. Jos auto vierii
eteenpäin, painakaa seisontajarrupoljinta
voimakkaammin.
3.
Pysäköinti: valitkaa vaihdeasento 1 (käsivaiht.) tai P (autom.).
Seisontajarrun vapauttaminen:
•
Painakaa jarrupoljinta ja vetäkää sitten
kahvasta (2).
AUTON HOITO
Käsinpesu on maalipinnalle lempeämpi kuin
automaattipesu. Maalipinta on myös herkempi ollessaan uusi. Tämän vuoksi suositellaan
käsinpesua auton ensimmäisten kuukausien
aikana.
Nahkaverhoilu on puhdistettava säännöllisesti.
Käsitelkää nahanhoitotuotteilla 1–4 kertaa
vuodessa tai tarpeen mukaan. Nahanhoitotuotteita voitte ostaa Volvo-jälleenmyyjältänne.
ÄÄNENTOISTOLAITTEISTO
1 Päällä/pois ja äänenvoimakkuus.
Painakaa päälle/pois. Kääntäkää säätääksenne äänenvoimakkuutta. Radion, TP:n,
puhelimen* ja RTI:n* äänenvoimakkuudet
tallennetaan yksilöllisesti.
RADIO
5 Asemien automaattinen tallennus.
Painakaa AUTO n. 2 sekuntia. Kymmenen
voimakkainta asemaa tallennetaan. Painakaa painiketta 0–9 aseman valitsemiseksi.
6 Aseman haku automaattisesti/käsin
Lyhyt painallus aloittaa automaattisen
haun, pitkä käsinhaun. Asemat tallennetaan painamalla pitkään, 0–9 FM1/FM2alueille mahtuu kummallekin 10 asemaa.
2 Äänen säätäminen. Painakaa valitaksenne esim. BASS, Dolby II* tai SUBWOOFER*. Säätäkää kääntämällä.
2 Äänilähde. Valitkaa kääntämällä FM1,
FM2, AM, CD tai AUX A .
CD-SOITIN
3 CD-levyn vaihtaminenB . Myös painikkeet
1-6 näppäimistössä (5).
4 Poistakaa levy. Painamalla lyhyesti
poistatte senhetkisen levyn. Painamalla
pitkään poistatte kaikki levytB.
6 Raidan vaihto
A
B
TANKKAUS
AUX-tuloliitäntä esim. MP3-soittimelle.
Vain CD-vaihdin*.
REGENEROINTI (DIESEL)
Tietyissä olosuhteissa mittariston näytössä
voi olla teksti "HIUKK.SUOD.TÄYSI". Tällöin
pakokaasujärjestelmän hiukkassuodatin on
puhdistettava. Se tapahtuu automaattisesti
ajettaessa n. 20 min tasaisella maantieajonopeudella. Kun ilmoitus sammuu, nk.
regenerointi on tehty.
Ripustakaa polttoainesäiliön korkki tankkauksen ajaksi sille varattuun paikkaan.
ELEKTRONINEN ILMASTOINTILAITE, ECC*
AUTOMAATTINEN SÄÄTÖ
KÄSINSÄÄTÖ
AUTO-tilassa ECC-järjestelmä tekee kaikki
toiminnot automaattisesti helpottaen ajamista ja
parantaen matkustusmukavuutta.
Tuulettimen nopeus
1 Lämpötila
Huurteenpoisto. Huurteen nopeaan
poistamiseen tuulilasilta ja sivuikkunoilta.
Ilman laadun valvonta päällä – painakaa AUT. Uudelleenkierrätys päällä
– painakaa MAN.
Ilmastointilaite päällä/pois. Jäähdyttää matkustamon ja poistaa huurteen
ikkunalaseilta.
Takalasin ja taustapeilien lämmitys.
Automaattinen poiskytkentäA .
Ilmanjako
Säätäkää matkustamon lämpötila kääntämällä.
2 Automaattinen säätö
Painakaa AUTO lämpötilan ja muiden toimintojen automaattista säätöä varten.
A
Takaikkuna 12 minuuttia. Peilit 6 minuuttia.
TURVATYYNYN POISKYTKENTÄ, PACOS*
PACOS (matkustajan turvatyynyn passivointikytkin)
Kytkekää virta-avaimella ON/OFF.
OFF: Turvatyyny ei ole aktiivinen.
Sisätaustapeilin yläpuolella palaa varoitus
PASS AIRBAG OFF.
VAROITUS
Virheellinen käyttö voi aiheuttaa hengenvaaran. Tutustukaa ohjekirjaan, jos olette vähänkään epävarma toiminnon käyttämisestä.
Lapsi voidaan asettaa etuistuimelle turvakehdossa tai -istuimessa, mutta yli 140 cm:n pituiset matkustajat eivät saa koskaan matkustaa etuistuimella.
ON: Turvatyyny on aktivoitu.
Yli 140 cm pitkät matkustajat voivat istua
etuistuimella, mutta eivät koskaan lapset
lastentyynyllä tai -istuimella.
AJOTIETOKONE JA VÄLIMATKAMITTARI
7
6
POLTTOAINE
AJOTIETOKONE
6 Polttoainemittari
7 Alhaisen polttoainemäärän varoitus
8
9
10
Kun symboli syttyy, polttoaineen määrä
säiliössä on alhainen, lisää polttoainetta
mahdollisimman pian.
1 Ajotietokoneen näyttö. Säätäkää ajotie-
VÄLIMATKAMITTARI
tokonetta säätimellä (9).
8 Painakaa poistaaksenne ilmoituksen.
9 Kiertäkää esittääksenne näytössä esim.
KILOMETRIÄ TANKKAAMATTA (1).
10 Nollaa aktiivisen toiminnon
3 Näytössä on kaksi toisistaan riippuma-
TÄRKEÄÄ
tonta välimatkamittaria, T1 & T2.
2 Vaihtakaa T1:n & T2:n välillä lyhyellä painalluksella. Nollatkaa ko. mittari pitkällä
painalluksella.
KELLO
4 Kello ja ulkolämpötilan mittari.
5 Kääntäkää vasteeseen asti kellon säätämiseksi.
"Kilometriä tankkaamatta" on aikaisempiin
ajo-olosuhteisiin perustuva arvio.
MERKKI- JA VAROITUSVALOT
Lukekaa tietonäytön tiedot.
Pysähtykää turvallisesti. Noudattakaa tietonäytön ohjeita.
Alhainen öljymäärä. Pysäyttäkää
turvallisesti, tarkistakaa öljymäärä A.
A
Korjatkaa määrä, jos symboli jää palamaan.
Vika jarrujärjestelmässä. Pysäyttäkää turvallisesti, tarkistakaa
jarrunesteA .
DSTC*-ajovakausjärjestelmä. Vilkkuu järjestelmän toimiessa.
Moottorin esilämmitin (diesel).
Kun symboli sammuu, auto voidaan
käynnistää.
SUUNTAVILKUT
OHJAUSPYÖRÄN SÄÄTÖ
A. Lyhyt jakso, kolme vilkahdusta.
B. Jatkuva vilkutus.
VAROITUS! Säätäkää ohjauspyörä ennen
liikkeellelähtöä, ei koskaan ajon aikana.
BLIS – BLIND SPOT INFORMATION
SYSTEM*
EBA – HÄTÄJARRUTEHOSTUS
BLIS-merkkivalon satunnainen syttyminen
huolimatta siitä, että kuolleessa kulmassa
ei ole autoa, ei välttämättä tarkoita, että
järjestelmässä on vika. BLIS-järjestelmän
vikatapauksessa näytössä on teksti
KUOL.KULMAJÄRJ. VAATII HUOLLON.
Hätäjarrutehostus lisää jarrutusvoimaa ja
lyhentää jarrutusmatkaa. EBA aktivoituu, kun
kuljettaja jarruttaa kiivaasti. Kun EBA aktivoituu, jarrupoljin laskee hieman tavallista alemmas, painakaa jarrupoljinta (pitäkää alhaalla)
niin kauan kuin on tarpeen – jarruttaminen
keskeytyy, jos poljin vapautetaan.
TAKAISTUIMEN SELKÄNOJAN KÄÄNTÄMINEN ALAS
Kolmas istuinrivi* (7-paikkainen malli)
Työntäkää muut istuinrivit täysin eteen.
A. Nostakaa kahvasta ylöspäin.
Muut istuinrivit
Siirtäkää istuimet takimmaiseen asentoon (koskee vain 7-paikkaista autoa).
A. Vetäkää silmukka ulos.
B. Työntäkää istuintyyny täysin taakse ja kääntäkää kuormasilmukat sisään.
B. Kääntäkää pääntuki alas.
C. Kääntäkää selkänoja eteen.
C. Vapauttakaa salpa.
D. Kääntäkää selkänoja eteen ja painakaa,
kunnes se lukittuu.
Myös etuistuimet voidaan kääntää alas. Katsokaa ETUISTUIMEN SÄÄTÄMINEN kohta 6.
ETUISTUIMEN SÄÄTÄMINEN
+
-
1
2
3
4
Ristiselän tuki
Selkänojan kallistuksen säätö
Istuimen nosto/lasku
Istuintyynyn etureunan nostaminen/
laskeminen
5 Eteenpäin/taaksepäin
6 Matkustajan istuimen selkänojan kääntäminen alas
SÄILYTYSLOKEROT, 12 V:N LIITÄNNÄT & AUX
12 V:n liitäntä keskikonsolin etu-/takaosassa toimii avaimen ollessa asennossa I tai
enemmän. 12 V:n liitäntä tavara tilan oikealla
puolella on aina aktivoitu.
AUX-tuloliitäntää (tunnelikonsolissa) käyttäen
auton äänentoistolaitteistolla voi esim. soittaa
musiikkia MP3-soittimesta.
TÄRKEÄÄ
Kun moottori on sammutettu, tavaratilan
12 V:n liitännän käyttäminen voi tyhjentää
akun.
TP 10294 (Finnish). AT 0820. Printed in Sweden, Göteborg 2008. Copyright © 2000-2008 Volvo Car Corporation.
KASSIPIDIN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising