Volvo XC90 2009 Käyttöopas

Volvo XC90 2009 Käyttöopas
VOLVO XC90
Käyttöohjekirja
WEB EDITION
HYVÄ VOLVON OMISTAJA
KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA.
Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta ajatellen. Volvo on yksi maailman turvallisimmista
henkilöautoista. Volvonne on myös suunniteltu täyttämään voimassa olevat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
Jotta sopeutuisitte autoonne paremmin, suosittelemme tutustumaan sen varusteisiin sekä tämän käyttöohjekirjan ohjeisiin
ja huoltotietoihin.
Sisältö
00 01 02
00 Johdanto
01 Turvallisuus
Tärkeitä tietoja............................................ 8
Volvo ja ympäristö..................................... 11
Turvavyöt..................................................
Turvatyynyjärjestelmä...............................
Turvatyynyt (SRS).....................................
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen (SRS)*.............................................
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny)......................
Turvaverho (IC)..........................................
WHIPS.......................................................
Kaatumissuoja - ROPS.............................
Milloin järjestelmät laukeavat....................
Lasten turvallisuus....................................
16
18
19
22
24
26
27
29
30
31
02 Mittarit, katkaisimet ja
hallintalaitteet
Yleiskatsaus, vasemmanpuoleinen
ohjaus........................................................
Yleiskatsaus, oikeanpuoleinen ohjaus......
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa..............
Mittaristo...................................................
Merkki- ja varoitusvalot.............................
Mittariston näyttö......................................
Katkaisimet keskikonsolissa.....................
Valopaneeli................................................
Vasen ohjauspylvään vipu.........................
Ajotietokone*.............................................
Oikea ohjauspyörän vipu..........................
Vakionopeussäädin*.................................
Seisontajarru, sähköliitäntä, ym................
Sähkötoimiset ikkunannostimet................
Taustapeilit................................................
Sähkökäyttöinen kattoluukku*..................
40
42
44
45
46
49
50
53
55
56
58
60
62
64
66
71
HomeLinkŸ EU*......................................... 73
2
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Sisältö
03 04 05
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
04 Sisustus
05 Lukot ja hälytin
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta. . 78
Automaattinen ilmastointilaite, ECC......... 82
Polttoainekäyttöinen pysäköintilämmitin*. 85
Etuistuimet................................................ 90
Etuistuimet - Executive ............................ 92
Matkustamon valaistus............................. 93
Säilytyspaikat matkustamossa................. 95
Säilytyspaikat matkustamossa - Executive ......................................................... 100
Takaistuin................................................ 101
Tavaratila................................................. 103
Avaimet ja kauko-ohjain..........................
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen. . .
Lapsilukko...............................................
Hälytys*...................................................
112
114
117
119
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
3
Sisältö
06 07 08
06 Käynnistys ja ajo
Yleistä.....................................................
Polttoaineen täyttö..................................
Moottorin käynnistäminen......................
Käsivalintainen vaihteisto........................
Automaattivaihteisto...............................
Neliveto*..................................................
Jarrujärjestelmä.......................................
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä*........
Pysäköintitutka*......................................
Kuolleen kulman infojärjestelmä - BLIS*.
Hinaaminen ja poiskuljetus.....................
Apukäynnistyskaapelit............................
Ajo perävaunun kanssa...........................
Vetolaite*.................................................
Irrotettava vetokoukku*...........................
Kuormaus................................................
Valokuvion sovitus..................................
4
07 Pyörät ja renkaat
124
126
130
132
133
136
137
139
141
143
147
149
150
152
154
158
159
Yleistä.....................................................
Rengaspaineet........................................
Varoituskolmio* ja varapyörä*.................
Pyöränvaihto...........................................
Rengaspaineiden valvonta......................
Väliaikainen renkaan paikkaus*...............
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08 Auton hoito
166
169
171
174
176
178
Puhdistus................................................ 184
Maalivaurioiden korjaus.......................... 187
Ruostesuojaus........................................ 188
Sisältö
09 10 11
09 Ylläpito ja huolto
Volvo-huolto............................................
Oma huolto.............................................
Konepelti ja moottoritila..........................
Diesel......................................................
Öljyt ja nesteet........................................
Pyyhkimien sulat.....................................
Akku........................................................
Polttimoiden vaihto.................................
Varokkeet................................................
10 Infotainment
192
193
194
196
197
201
203
205
212
11 Erittelyt
Yleistä.....................................................
Säädinpaneelit, audio.............................
Äänilaitteiston toiminnot.........................
Radiotoiminnot........................................
CD-toiminnot...........................................
Valikkorakenne - äänentoistolaitteisto....
Puhelintoiminnot*....................................
RSE – Takaistuimen viihdekeskus – kaksi
näyttöä* ..................................................
Valikkorakenne - puhelin.........................
226
227
231
234
240
243
244
252
257
Tyyppimerkintä.......................................
Mitat ja painot.........................................
Moottorin erittely.....................................
Moottoriöljy.............................................
Nesteet ja voiteluaineet...........................
Polttoaine................................................
Katalysaattori..........................................
Sähköjärjestelmä.....................................
Tyyppihyväksyntä...................................
264
266
268
269
271
273
275
276
278
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
5
Sisältö
12
12 Aakkosellinen hakemisto
Aakkosellinen hakemisto........................ 279
6
Sisältö
7
Johdanto
Tärkeitä tietoja
Käyttöohjekirjan lukeminen
Lisävaruste
Alaviite
Johdanto
Kaiken tyyppiset valinnais-/lisävarusteet merkitään tähdellä .
Käyttöohjekirjassa on tietoja, jotka ovat alaviitteenä sivun alareunassa. Nämä tiedot ovat
lisäys tekstiin, johon ne numeron välityksellä
viittaavat. Jos alaviite koskee taulukossa olevaa tekstiä, viittaukseen käytetään numeroiden
sijasta kirjaimia.
Hyvä tapa tutustua uuteen autoonsa on lukea
käyttöohjekirja, mieluiten ennen ensimmäistä
ajomatkaa. Tällöin saatte mahdollisuuden
tutustua uusiin toimintoihin, saatte neuvoja
siitä, kuinka autoa parhaiten käsitellään eri
tilanteissa ja opitte hyödyntämään auton kaikkia hienouksia mahdollisimman hyvin. Huomioikaa kirjassa olevat turvallisuusohjeet.
Käyttöohjekirjassa selostettuja varusteita ei ole
kaikissa autoissa . Vakiovarusteiden lisäksi kirjassa selostetaan myös valintamahdollisuuksia
(tehtaalla asennettuja varusteita) ja joitakin lisävarusteita (jälkiasennettuja varusteita). Jos
olette epävarma, mitä kuuluu vakiovarustukseen ja mitä valinnais-/lisävarusteisiin, ottakaa
yhteys Volvo-myyjäänne.
Volvon autot on varustettu eri tavoin riippuen
eri markkina-alueiden tarpeista ja kansallisista
tai paikallisista laeista ja määräyksistä.
Käyttöohjekirjassa olevat erittelyt, rakennetiedot ja kuvat eivät ole sitovia. Pidätämme itsellemme oikeuden tehdä muutoksia ennalta
ilmoittamatta.
© Volvo Personvagnar AB
8
Eri automallien valinnais-/lisävarustevalikoima
vaihtelee markkina-alueittain. Suurin osa valinnaisvarusteista on tehdasasennettuja eikä niitä
voida jälkiasentaa, lisävarusteet asennetaan
jälkikäteen.
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvo-jälleenmyyjäänne saadaksenne lisätietoja.
Erityiset tekstit
VAROITUS
Varoitustekstit kertovat henkilövahingon
vaarasta.
TÄRKEÄÄ
Tärkeää-tekstit kertovat aineellisten vaurioiden vaarasta.
HUOM
HUOM-tekstit antavat neuvoja tai vihjeitä,
jotka helpottavat esim. yksityiskohtien ja
toimintojen käyttöä.
Ilmoitustekstit
Autossa on näyttöjä, jotka esittävät tekstiilmoituksia. Nämä teksti-ilmoitukset merkitään
käyttöohjekirjassa siten, että teksti on hieman
suurempaa ja väriltään harmaata. Esimerkkinä
tästä ovat valikko- ja ilmoitustekstit infonäytössä (esim. Ääniasetukset).
Tarrat
Autossa on erityyppisiä tarroja, joiden tarkoitus
on välittää tärkeää tietoa helposti ja selkeästi.
Tarrat sisältävät seuraavien vakavuustasojen
varoituksia/tietoa.
Johdanto
Tärkeitä tietoja
Tietoa
G031593
Omaisuusvahinkojen vaara
G031592
Henkilövahinkojen vaara
G031590
Mustia ISO-symboleita keltaisella pohjalla, valkoinen teksti/kuva mustalla pohjalla. Vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai menehtymisen, ellei sitä vältetä.
Valkoisia ISO-symboleita mustalla pohjalla,
valkoinen teksti/kuva mustalla pohjalla. Jos
tarran on oltava värillinen, värinä käytetään
sinistä. Vaaratilanne, joka voi johtaa vähäisiin
tai mittavampiin omaisuusvaurioihin, jos sitä ei
vältetä.
Valkoiset ISO-symbolit ja valkoinen teksti/kuva
mustalla pohjalla.
Menettelyluettelot
Menettelyt, joissa toimenpiteet pitää tehdä tietyssä järjestyksessä, on numeroitu käyttöohjekirjassa.
9
Johdanto
Tärkeitä tietoja
Kun vaihe vaiheelta esitettävään ohjeeseen
on kuvasarja, jokainen kohta on numeroitu
samalla tavalla kuin vastaava kuva.
Numeroituja luetteloita kirjaimineen esiintyy kuvasarjojen yhteydessä, kun ohjeiden
keskinäinen järjestys ei ole merkityksellinen.
Nuolia esiintyy numeroituina ja numeroimattomina ja niitä käytetään liikkeen
havainnollistamiseksi.
Jos vaihe vaiheelta esitettävälle ohjeelle ei ole
kuvasarjaa, eri vaiheet on numeroitu tavallisilla
numeroilla.
Kohdeluettelot
Katsauksellisissa kuvissa, joissa osoitetaan eri osia, käytetään numerolla varustettuja punaisia ympyröitä. Numero on
myös kuvan yhteydessä olevassa kohdeluettelossa, jossa kohde selostetaan.
Pisteluettelot
Kun käyttöohjekirjassa esiintyy listaus, käytetään pisteluetteloa.
Esimerkki:
•
•
10
Jäähdytysneste
Moottoriöljy
Jatkuu
`` Tämä symboli on sijoitettu alareunaan
oikealle, jos kappale jatkuu seuraavalla aukeamalla.
Datan tallennus
Volvo-henkilöautonne yhdellä tai useammalla
tietokoneella on mahdollisuus tallentaa yksityiskohtaisia tietoja. Nämä tiedot, jotka on tarkoitettu käytettäviksi tutkimustarkoituksiin turvallisuuden kehittämiseksi edelleen ja auton
tiettyjen järjestelmien vikojen diagnosointiin,
voivat sisältää sellaisia tietoja, kuten kuljettajan
ja matkustajien turvavyön käyttö, ajoneuvon eri
järjestelmien ja yksiköiden toiminta sekä moottorin, kaasuläpän, ohjaus-, jarru- ja muiden järjestelmien tilaa koskevia tietoja. Tämä informaatio voi sisältää myös tietoja kuljettajan
tavasta ajaa autoa. Informaatio voi sisältää tietoja auton nopeudesta, jarru- tai kaasupolkimen käytöstä sekä ohjauspyörän asennosta.
Viimemainittu data voidaan tallentaa rajoitetulta aikaväliltä autoa ajettaessa ja sen jälkeen
törmäystilanteessa tai läheltä piti -tilanteessa.
Volvo Car Corporation ei luovuta tallennettuja
tietoja ilman lupaa ulkopuolisille. Kansallinen
lainsäädäntö voi kuitenkin velvoittaa Volvo Car
Corporationin luovuttamaan tiedot. Muutoin
Volvo Car Corporation ja valtuutetut Volvon
tekniset palvelut voivat lukea ja käyttää tietoja.
Tarvikkeet ja lisävarusteet
Tarvikkeen tai lisävarusteen virheellinen kytkeminen voi vaikuttaa auton sähköjärjestelmään
haitallisesti. Tietyt lisävarusteet toimivat vain,
kun niihin kuuluva ohjelmisto on auton tietokonejärjestelmässä. Ottakaa tämän vuoksi aina
yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun ennen kuin asennatte lisävarusteita, jotka
kytketään tai jotka vaikuttavat sähköjärjestelmään.
Tietoa internetissä
Internet-osoitteessa www.volvocars.com on
autoanne koskevaa lisätietoa.
Johdanto
Volvo ja ympäristö
G000000
Volvo Car Corporation -yhtiön ympäristöfilosofia
Ympäristöstä huolehtiminen on eräs Volvo Car
Corporation -yhtiön ydinarvoista, joka ohjaa
kaikkea toimintaa. Uskomme myös, että asiakkaamme jakavat käsityksemme ympäristöstä.
Volvonne täyttää ankarat kansainväliset ympäristövaatimukset ja se on lisäksi valmistettu
eräässä maailman tehokkaimmin voimavaroja
käyttävistä ja puhtaimmista tehtaista. Volvo
Car Corporation -yhtiöllä on maailmanlaajuinen
ISO-sertifikaatti, joka sisältää ympäristönormin
ISO 14001, joka kattaa kaikki tehtaat ja useita
muita yksiköitämme. Asetamme myös vaatimuksia yhteistyökumppaneillemme toimimi-
sesta järjestelmällisesti ympäristöön liittyvien
kysymysten suhteen.
Kaikilla Volvo-malleilla on EPI-ympäristöseloste (Environmental Product Information).
Siitä voitte nähdä, kuinka auton elinkaari vaikuttaa ympäristöön.
Lisätietoja voitte lukea internet-osoitteesta
www.volvocars.com/EPI.
Polttoaineenkulutus
Volvon autoilla on omissa luokissaan kilpailukykyinen polttoaineenkulutus. Pienempi polttoaineenkulutus antaa yleisesti pienemmät hiilidioksidi-kasvihuonekaasun päästöt.
Kuljettajana voitte vaikuttaa polttoaineenkulutukseen. Lukekaa lisätietoja kohdasta Ympäristön suojelu.
Tehokas pakokaasunpuhdistus
Volvonne on valmistettu konseptin "Puhdas
sisältä ja ulkoa" mukaisesti – konseptin, joka
käsittää puhtaan matkustamoympäristön ja
erittäin tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen.
Useissa tapauksissa pakokaasupäästöt ovat
paljon voimassa olevien normien alapuolella.
Puhdas ilma matkustamossa
Matkustamon suodatin estää pölyn ja siitepölyn pääsyn matkustamoon ilmanoton kautta.
11
Johdanto
Volvo ja ympäristö
Edistyksellinen ilmanlaatujärjestelmä, IAQS*
(Interior Air Quality System), varmistaa, että
sisään tuleva ilma on puhtaampaa kuin ilma
ulkona liikenneympäristössä.
Järjestelmä muodostuu elektronisesta tunnistimesta ja hiilisuodattimesta. Sisään tulevaa
ilmaa valvotaan jatkuvasti ja jos tiettyjen epäterveellisten kaasujen, kuten hiilimonoksidin,
pitoisuus tulee liian korkeaksi, ilmanotto suljetaan. Tällainen tilanne voi syntyä esim. vilkkaassa liikenteessä, jonoissa tai tunneleissa.
Hiilisuodatin estää typpioksidien, maanpinnan
otsonin ja hiilivetyjen pääsyn sisään.
Tekstiilinormi
Volvon sisustus on muotoiltu olemaan viihtyisä
ja miellyttävä, myös kosketusallergikoille ja
astmaatikoille. Ympäristösovitettujen materiaalien valinta on katsottu erittäin tärkeäksi.
Siten se täyttää myös normin Öko-Tex 100 1
vaatimukset, mikä on suuri edistysaskel puhtaammalle matkustamoympäristölle.
Öko-Tex -sertifiointi kattaa esim. turvavyöt,
matot ja kankaat. Verhoiluissa käytetty nahka
on parkittu ilman kromia kasviaineilla ja se täyttää sertifiointivaatimukset.
1
12
Volvon korjaamot ja ympäristö
Säännöllisellä huollolla luotte edellytykset
autonne pitkälle käyttöiälle ja pienelle polttoaineenkulutukselle. Siten myötävaikutatte puhtaampaan ympäristöön. Kun annatte Volvon
teknisen palvelun hoitaa autonne huollon ja
hoidon, siitä tulee järjestelmämme osa. Asetamme vaatimuksia korjaamotilojemme suunnittelulle tarkoituksena estää jätteiden ja päästöjen joutuminen ympäristöön. Huoltohenkilöstöllämme on tiedot ja työkalut, joita tarvitaan
hyvään ympäristöstä huolehtimiseen.
Ympäristön suojelu
On helppoa myötävaikuttaa itse ympäristön
säästämiseen esim. ajamalla taloudellisesti
sekä huoltamalla ja hoitamalla autoa käyttöohjekirjan ohjeiden mukaisesti.
Tässä on muutamia lisäneuvoja siitä, kuinka
voitte säästää ympäristöä:
•
Vähentäkää polttoaineenkulutusta valitsemalla ECO-rengaspaineet, katso
sivu 169.
•
Kattokuorma ja suksilaatikko aiheuttavat
suuremman ilmanvastuksen ja nostavat
polttoaineenkulutusta. Poistakaa ne heti
käytön jälkeen.
Lisätietoja osoitteesta www.oekotex.com.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
Poistakaa tarpeettomat esineet autosta.
Mitä suurempi kuorma, sitä korkeampi
polttoaineenkulutus.
•
Jos autossa on moottorinlämmitin, käyttäkää sitä aina ennen kylmäkäynnistystä.
Tämä alentaa kulutusta ja vähentää päästöjä.
•
Ajakaa pehmeästi ja välttäkää voimakkaita
jarrutuksia.
•
Ajakaa mahdollisimman suurella vaihteella.
Pienempi kierrosluku antaa pienemmän
polttoaineenkulutuksen.
•
•
Käyttäkää moottorijarrutusta jarrutukseen.
•
Käsitelkää ympäristölle vaarallisia jätteitä,
kuten esim. akkuja ja öljyä ympäristöystävällisellä tavalla. Kysykää ohjeita Volvon
valtuutetusta teknisestä palvelusta, jos
ette ole varma siitä, kuinka tämän tyyppinen jäte pitää hävittää.
•
•
Huoltakaa auto säännöllisesti.
Välttäkää joutokäyntiä. Ottakaa huomioon
paikalliset määräykset. Sammuttakaa
moottori joutuessanne odottamaan
pidempään.
Suuri nopeus lisää kulutusta huomattavasti
johtuen ilmanvastuksen kasvamisesta.
Nopeuden kaksinkertaistuessa ilmanvastus nelinkertaistuu.
Johdanto
Volvo ja ympäristö
Näitä ohjeita noudattamalla voidaan polttoaineenkulutusta vähentää matka-ajan kasvamatta tai autolla ajamisen ilon vähenemättä.
Säästätte autoa, rahaa ja maapallon resursseja.
13
14
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
16
18
19
22
24
26
27
29
30
31
G020871
Turvavyöt................................................................................................
Turvatyynyjärjestelmä.............................................................................
Turvatyynyt (SRS)....................................................................................
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen (SRS)*...........................
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny)....................................................................
Turvaverho (IC)........................................................................................
WHIPS.....................................................................................................
Kaatumissuoja - ROPS...........................................................................
Milloin järjestelmät laukeavat..................................................................
Lasten turvallisuus..................................................................................
TURVALLISUUS
01
01 Turvallisuus
Turvavyöt
01
Käyttäkää aina turvavyötä
Turvavyön irrottaminen
±
Painakaa lukon punaista nuppia ja antakaa
turvavyön kelautua sisään. Jos turvavyö ei
kelaudu kokonaan sisään, syöttäkää sitä
sisään käsin siten, ettei se jää roikkumaan.
Turvavyö lukkiutuu eikä sitä voi vetää
ulos
G020104
•
•
•
Lantiovyön kiristäminen Vyön pitää olla alhaalla.
Jarrutuksella voi olla vaikeita seurauksia, jos
turvavyötä ei käytetä. Varmistakaa tämän
vuoksi, että kaikki matkustajat ovat ottaneet
turvavyön käyttöön. Jotta turvavyö suojaa
mahdollisimman hyvin, on tärkeää, että se on
tiukasti vartaloa vasten. Älkää kallistako selkänojaa liian paljon taaksepäin. Turvavyö on
suunniteltu suojaamaan normaalissa istumaasennossa.
Turvavyön kiinnitys:
±
16
Vetäkää turvavyö esiin hitaasti ja lukitkaa
se työntämällä sen lukituskieleke lukkoon.
Kuuluva naksahdus ilmaisee turvavyön
lukkiutumisen.
jos sitä vedetään liian nopeasti
jarrutettaessa ja kiihdytettäessä
jos auto kallistuu voimakkaasti.
Huomioitavaa
•
ette käytä kiinnittimiä tms., jotka estävät
turvavyötä asettumasta oikein
•
•
turvavyö ei saa olla kiertynyt
•
kiristäkää lantiovyö lantion päälle vetämällä olkavyöstä kuvan mukaisesti.
että lantiovyön pitää olla alhaalla (ei vatsan
päällä)
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhdessä.
Turvavyön virheellinen käyttö tai käyttämättä jättäminen voi vaikuttaa turvatyynyn
tehokkuuteen törmäyksessä.
VAROITUS
Jokainen turvavyö on tarkoitettu vain
yhdelle henkilölle.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai korjauksia turvavyöhön. Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Jos
turvavyö on altistunut voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa turvavyön
suojaominaisuuksista on voinut hävitä,
vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta.
Vaihtakaa turvavyö myös, jos se on kulunut
tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla
tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin vanha turvavyö.
01 Turvallisuus
Turvavyöt
Turvavyö ja raskaus
helposti ulottua ohjauspyörään ja polkimiin).
Tässä yhteydessä ohjauspyörän ja vatsan välinen etäisyys pitää pyrkiä saamaan mahdollisimman suureksi.
01
HUOM
Turvavyömuistutin on tarkoitettu etuistuimella matkustavia aikuisia varten. Jos etuistuimella on turvavyöllä kiinnitetty lasten
turvaistuin, turvyömuistutusta ei tapahdu.
Turvavyömuistutin
Tietyt markkina-alueet
G020105
Jos kuljettaja ei käytä turvavyötä, muistutetaan
turvavyön käyttöönotosta antamalla ääni- ja
valomuistutus. Pienellä nopeudella äänimuistutusta annetaan ensimmäiset 6 sekuntia.
G027049
Turvavyötä pitää aina käyttää raskauden
aikana. On kuitenkin tärkeää käyttää sitä
oikein. Turvavyön pitää olla tiiviisti olkapäätä
vasten, turvavyön diagonaaliosan olla rintojen
välissä ja vatsan sivulla. Turvavyön lantio-osan
pitää olla litteänä reisien sivulla ja mahdollisimman alhaalla vatsan alla - sen ei koskaan saa
antaa liukua ylös. Turvavyön pitää olla mahdollisimman lähellä kehoa ilman tarpeetonta
välystä. Tarkastakaa myös, ettei se ole kiertynyt.
Turvavyönkiristin
Kaikki turvavyöt (paitsi keskipaikka takana) on
varustettu turvavyönkiristimellä. Turvavyönkiristimessä oleva mekanismi kiristää turvavyön
riittävän voimakkaassa törmäyksessä. Turvavyö pysäyttää tällöin matkustajan tehokkaammin.
Jos kuljettaja ei käytä turvavyötä, muistutetaan
turvavyön käyttöönotosta antamalla ääni- ja
valomuistutus. Äänimuistutus riippuu nopeudesta (pienillä nopeuksilla) ja ajasta (käynnistettäessä auto). Valomuistutus on kattokonsolissa ja mittaristossa.
Raskaana olevan kuljettajan pitää raskauden
edistyessä säätää istuimen ja ohjauspyörän
asento niin, että hän pystyy hallitsemaan auton
täysin (mikä tarkoittaa sitä, että hänen pitää
17
01 Turvallisuus
Turvatyynyjärjestelmä
01
Varoitussymboli mittaristossa
Yhdessä varoitussymbolin kanssa
esitetään tarvittaessa ilmoitus näytössä. Jos varoitussymboli on rikki,
syttyy varoituskolmio ja teksti
SRS-TURVATYYNY. VAATII
HUOLLON esitetään infonäytössä. Ottakaa pikimmiten yhteys
valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun.
G027953
VAROITUS
Turvatyynyjärjestelmää 1 valvoo jatkuvasti järjestelmän ohjausyksikkö. Mittaristossa oleva
varoitussymboli syttyy jännitetilassa I, II tai III.
Symboli sammuu n. 6 sekunnin kuluttua, jos
turvatyynyjärjestelmä1 on kunnossa.
1
18
Sisältyy SRS ja turvavyönkiristimet, SIPS sekä IC.
Jos Airbag-järjestelmän varoitusvalo jää
palamaan tai syttyy ajon aikana, se tarkoittaa, ettei Airbag-järjestelmä toimi täysin
asianmukaisesti. Symboli voi osoittaa vikaa
turvavyö-, SIPS-, SRS- tai IC-järjestelmässä. Ottakaa pikimmiten yhteys Volvon
tekniseen palveluun.
01 Turvallisuus
Turvatyynyt (SRS)
Turvatyyny (SRS) kuljettajan puolella
Matkustajan turvatyyny (SRS)
01
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lastenistuinta tai
lastentyynyä etuistuimelle, jos matkustajan
turvatyyny (SRS) on aktivoitu. 2
Älkää koskaan antako lapsen seistä tai istua
matkustajan istuimen edessä. Alle 140 cm
pitkät henkilöt eivät saa istua etuistuimella,
jos matkustajan turvatyyny (SRS) on aktivoitu.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhdessä.
Turvavyön virheellinen käyttö tai käyttämättä jättäminen voi vaikuttaa turvatyynyn
tehokkuuteen törmäyksessä.
1
2
SRS-järjestelmä
Turvavyön täydennyksenä on auto varustettu
turvatyynyllä matkustajan puolella 1. Se on
asennettu kokoon taitettuna käsinekotelon yläpuolella olevaan tilaan. Kojelaudassa on merkintä SRS AIRBAG.
VAROITUS
Jotta vältetään vammautuminen turvatyynyn lauetessa, matkustajan pitää istua mahdollisimman pystyssä, jalat lattialla ja selkä
selkänojaa vasten. Turvavyön pitää olla kiinnitettynä.
G020111
Turvavyön täydennyksenä kuljettajan puolella
on auto varustettu turvatyynyllä, SRS (Supplemental Restraint System). Turvatyyny on asennettu laskostettuna ohjauspyörän keskiöön.
Ohjauspyörässä on merkintä SRS AIRBAG.
G020109
G020108
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa lapselle hengenvaaran.
SRS-järjestelmä, vasemmalta ohjattavat autot.
Kaikissa autoissa ei ole turvatyynyä (SRS) matkustajan puolella. Sen voi jättää valitsematta autoa ostettaessa.
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS),
``
19
01 Turvallisuus
Turvatyynyt (SRS)
SRS-järjestelmä muodostuu turvatyynyistä ja
tunnistimista. Riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä tunnistimet reagoivat ja turvatyyny/-tyynyttäytetään samalla, kun se lämpenee. Turvatyynyä vasten tapahtuvan iskun
vaimentamiseksi se tyhjenee jälleen, kun sitä
puristetaan kokoon. Tässä yhteydessä muodostuu autoon jonkin verran savua, mikä on
täysin normaalia. Koko tapahtuma turvatyynyn
täyttymisineen ja tyhjenemisineen kestää muutamia kymmenesosasekunteja.
VAROITUS
Korjauksen saa tehdä vain valtuutettu
Volvo-korjaamo. Turvatyynyjärjestelmään
puuttuminen voi aiheuttaa virheellisen toiminnan, josta on seurauksena vakavia henkilövahinkoja.
HUOM
Tunnistimet reagoivat eri tavalla riippuen
törmäystapahtumasta ja siitä, ovatko turvavyöt kuljettajan ja/tai matkustajan puolella
käytössä vai eivät.
Onnettomuustilanteissa voi tämän vuoksi
sattua, että vain toinen (tai ei kumpikaan)
turvatyynyistä aktivoituu. SRS-järjestelmä
tunnistaa törmäysvoiman, jolle auto altistuu,
ja sovittautuu tämän vuoksi siten, että yksi
tai useampi turvatyyny laukeaa.
G020110
Turvatyynyissä on toiminto, joka tarkoittaa,
että näiden kapasiteetti sovitetaan autoon
kohdistuneen törmäysvoiman mukaan.
SRS-järjestelmä, oikealta ohjattava auto
20
G020113
01
Matkustajan turvatyynyn sijainti; vasemman ja
oikeanpuoleinen ohjaus.
01 Turvallisuus
01
G032243
Turvatyynyt (SRS)
Matkustajan puoleisen turvatyynyn tarran sijainti,
vasemmalta ohjattava auto.
VAROITUS
Älkää sijoittako mitään esineitä kojelaudan
eteen tai päälle, koska matkustajan turvatyyny on kojelaudassa.
21
01 Turvallisuus
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen (SRS)*
Sulkeminen avaimella - PACOS
Yleisiä tietoja
Matkustajan etuistuimen turvatyynyn (SRS)
aktivointi voidaan poistaa, jos auto on varustettu PACOS-kytkimellä (Passenger Airbag Cut
Off Switch). Lisätietoja aktivoinnista/aktivoinnin poistamisesta, ks. kohtaa Aktivointi/aktivoinnin poistaminen.
Sulkeminen avaimella/vaihtokytkin
Matkustajan paikan turvatyynyn kytkin,
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch), on
sijoitettu kojelaudan päätyyn matkustajan puolelle ja siihen päästään käsiksi, kun ovi avataan
(ks. kohtaa Aktivointi/aktivoinnin poistaminen
jäljempänä).
Tarkistakaa, että kytkin on haluamassanne
asennossa. Volvo suosittelee, että asennon
muuttamiseen käytetään avainliuskaa.
VAROITUS
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lastenistuinta tai
lastentyynyä etuistuimelle, jos matkustajan
turvatyyny on aktivoitu. Jos tätä kehotusta
ei noudateta, lapselle voi aiheutua hengenvaara.
VAROITUS
Jos auto on varustettu etumatkustajan turvatyynyllä (SRS), mutta siinä ei ole PACOSkytkintä, turvatyyny on aina aktivoituna.
VAROITUS
Älkää antako matkustajan istua matkustajan
paikalla, jos taustapeilissä näkyvä tekstiilmoitus osoittaa, että turvatyynyn (SRS)
aktivointi on poistettu, ja AIRBAG-varoitusvalo palaa mittaristossa. Tämä merkitsee
vakavan vian syntymistä. Hakeutukaa
pikimmiten valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun.
Jos em. kehotusta ei noudateta, voi lapselle
aiheutua hengenvaara.
22
Aktivointi/aktivoinnin poistaminen
G019678
01
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kytkimen sijainti.
Turvatyyny on aktivoitu. Kun katkaisin on
tässä asennossa, voivat yli 140 cm pitkät
matkustajat istua etuistuimella, ei koskaan
lapsi lastenistuimessa tai turvavyötyynyllä.
Turvatyynyn aktivointi on poistettu. Kun
katkaisin on tässä asennossa, lapsi voi
istua etumatkustajan istuimella lastenistuimessa tai turvavyötyynyllä, eivät koskaan
yli 140 cm pitkät henkilöt.
01 Turvallisuus
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen (SRS)*
VAROITUS
01
Viestit
Aktivoitu turvatyyny (matkustajan paikka):
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä matkustajan paikalle edessä, kun turvatyyny on aktivoitu.
Tämä koskee myös henkilöitä, jotka ovat
lyhyempiä kuin 140 cm.
Suljettu turvatyyny (matkustajan paikka):
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyönti voi
aiheuttaa hengenvaaran.
G027050
Henkilöt, jotka ovat pidempiä kuin 140 cm,
eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla, kun turvatyynyn aktivointi on poistettu.
Osoitus, joka kertoo, että matkustajan turvatyyny
(SRS) ei ole aktivoitu.
Teksti-ilmoitus taustapeilissä osoittaa, että turvatyyny (SRS) matkustajan paikalla edessä on
poistettu toiminnasta (ks. edellistä kuvaa).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
23
01 Turvallisuus
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny)
01
Sivuturvatyyny – SIPS-tyyny
VAROITUS
Korjauksen saa tehdä vain valtuutettu
Volvo-korjaamo.
Puuttuminen SIPS-tyynyjärjestelmään voi
aiheuttaa virheellisen toiminnan, minkä seurauksena voi aiheutua vakavia henkilövahinkoja.
Lastenistuin/lastentyyny voidaan sijoittaa
etuistuimelle, jos autossa ei ole aktivoitua 1
matkustajan turvatyynyä.
SIPS-tyyny
Sivuturvatyynyjen sijainti.
Sivutörmäyksen yhteydessä SIPS (Side Impact
Protection System) jakaa suuren osan törmäysvoimasta palkkeihin, pilareihin, lattiaan,
kattoon ja korin muihin osiin. Sivuturvatyynyt,
kuljettajan ja matkustajan paikalla, suojaavat
rintaa ja ovat järjestelmän tärkeä osa. Sivuturvatyyny on sijoitettu etuistuimen selkänojan
runkoon.
Istuimen ulkoreunan ja ovipaneelin väliin ei
saa sijoittaa mitään esineitä, koska sivuturvatyyny täyttyy tälle alueelle.
VAROITUS
Käyttäkää vain Volvon hyväksymiä päälliverhoiluja. Muut istuinsuojat voivat estää
sivuturvatyynyjen toiminnan.
Kuljettajan paikka, vasemmalta ohjattava auto
VAROITUS
Sivuturvatyynyt ovat turvavyön täydennys.
Käyttäkää aina turvavyötä.
Lastenistuin ja sivuturvatyyny
Sivuturvatyyny ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
1
24
G025315
G020118
VAROITUS
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), katso sivu 22.
SIPS-tyynyjärjestelmä muodostuu sivuturvatyynyistä ja tunnistimista. Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja
sivuturvatyyny täyttyy.
01 Turvallisuus
Matkustajan paikka, vasemmalta ohjattava auto
Turvatyyny täyttyy autossa olijan ja ovipaneelin
välissä sekä vaimentaa henkilöön kohdistuvia
iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee.
Sivuturvatyyny täyttyy normaalisti vain törmäyspuolella.
01
G032246
G025316
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny)
Kuljettajan puoleisen sivuturvatyynyn tarran
sijainti, vasemmalta ohjattava auto.
25
01 Turvallisuus
01
Turvaverho (IC)
Ominaisuudet
VAROITUS
Älkää koskaan ripustako tai kiinnittäkö esineitä katossa oleviin kahvoihin. Koukku on
tarkoitettu vain kevyille ulkovaatteille (ei
koville esineille, kuten esim. sateenvarjot).
G027047
Älkää ruuvatko kiinni tai asentako mitään
auton sisäkattoon, ovipilareihin tai sivupaneeleihin. Tarkoitettu suojavaikutus voi tällöin jäädä puuttumaan. Vain näihin kohtiin
kiinnitettäviksi hyväksyttyjä Volvon alkuperäisosia saa käyttää.
Turvaverho IC (Inflatable Curtain) on SIPS-järjestelmän ja turvatyynyjen täydennys. Se on
asennettu sisäkaton molemmille sivuille ja suojaa auton kaikilla reunapaikoilla. Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja turvaverho täyttyy. Turvaverho auttaa
suojaamaan kuljettajan ja etuistuimen matkustajan päätä iskeytymiseltä auton sisäosia vasten törmäyksen yhteydessä.
26
VAROITUS
Autoa ei saa kuormata korkeammalle kuin
50 mm sivuikkunoiden yläreunan alapuolelle. Muutoin voi turvaverhon, joka on piilossa auton sisäkaton sisäpuolella, suojavaikutus jäädä puuttumaan.
VAROITUS
Turvaverho on turvavyön täydennys.
Käyttäkää aina turvavyötä.
01 Turvallisuus
WHIPS
01
G020347
Piiskanheilahdussuoja - WHIPS
WHIPS-järjestelmä (Whiplash Protection System) muodostuu energiaa vastaanottavasta
selkänojasta sekä järjestelmään sovitetusta
niskatuesta etuistuimissa. Järjestelmä aktivoituu takaa tulevassa törmäyksessä, jossa törmäyskulma, nopeus ja törmäävän ajoneuvon
ominaisuudet ovat vaikuttavia tekijöitä.
Istuimen ominaisuudet
Kun WHIPS-järjestelmä aktivoituu, etuistuimien selkänojat kääntyvät taaksepäin siten,
että kuljettajan sekä etumatkustajan istumaasento muuttuu. Näin vähennetään retkahdusvammojen, ns. whiplash-vammojen, vaaraa.
WHIPS-järjestelmä on turvavyön täydennys. Käyttäkää aina turvavyötä.
WHIPS-järjestelmä ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Oikea istuma-asento
VAROITUS
VAROITUS
WHIPS-järjestelmä ja lastenistuin/
lastentyyny
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai korjauksia istuimeen tai WHIPS-järjestelmään.
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Kuljettaja ja etumatkustaja saavat parhaan
mahdollisen suojan istumalla keskellä istuinta
ja pitämällä pään mahdollisimman lähellä niskatukea.
``
27
01 Turvallisuus
01
WHIPS
Älkää estäkö WHIPS-järjestelmän
toimintaa.
VAROITUS
Jos istuimeen on kohdistunut voimakas
rasitus esim. takaa tulevan törmäyksen
yhteydessä, WHIPS-järjestelmä pitää tarkastuttaa valtuutetussa Volvon teknisessä
palvelussa.
G020125
G020126
Osa WHIPS-järjestelmän suojaominaisuuksista on voitu menettää, vaikka istuin vaikuttaa olevan vaurioitumaton.
VAROITUS
VAROITUS
Älkää sijoittako laatikkomaista kuormaa
niin, että se puristuu takaistuimen tyynyn ja
etuistuimen selkänojan väliin. Huolehtikaa
siitä, ettei WHIPS-järjestelmän toimintaa
estetä.
28
Jos jokin takaistuimen selkänojista on laskettuna alas, on vastaavaa etuistuinta siirrettävä eteenpäin, niin että se ei ole kosketuksissa alas laskettuun selkänojaan.
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun järjestelmän tarkastuttamiseksi myös lievemmän takaapäin tulleen
päälleajo-onnettomuuden jälkeen.
01 Turvallisuus
Kaatumissuoja - ROPS
Toiminta
Volvon Roll-Over Protection System (ROPS)
(kaatumissuojajärjestelmä) on kehitetty vähentämään auton kaatumisen vaaraa sekä antamaan mahdollisimman hyvä suoja, jos onnettomuus kuitenkin sattuu.
01
VAROITUS
Normaalilla ajotavalla RSC-järjestelmä
parantaa auton ajoturvallisuutta, mutta tätä
ei saa pitää mahdollisuutena nopeuden
lisäämiseen. Noudattakaa aina normaalia
varovaisuutta ajaessanne.
Järjestelmä koostuu seuraavista:
•
RSC-järjestelmä (Roll Stability Control),
joka minimoi vaaran, että auto kaatuisi
katolleen ja pyörähtäisi ympäri esim. äkillisissä väistöliikkeissä tai auton joutuessa
luisuun.
•
Parantunut kuljettajan ja matkustajien
suoja vahvistetun korin, turvaverhojen ja
kaikilla paikoilla olevien turvavyönkiristimien ansiosta. Katsokaa myös sivut 17 ja
26.
RCS-järjestelmässä on hyrrätunnistin, joka
rekisteröi auton sivusuuntaisen kallistusmuutoksen. Tämän tiedon perusteella lasketaan
sitten, onko auto vaarassa kierähtää katolleen.
Jos vaara on olemassa, DSTC-järjestelmä aktivoituu, moottorin kierrosluku laskee ja yhtä tai
useampaa pyörää jarrutetaan, kunnes auton
vakaus on palautunut.
Katsokaa lisätietoja DSTC-järjestelmästä
sivulta 139.
29
01 Turvallisuus
Milloin järjestelmät laukeavat
01
Järjestelmä
Aktivoituu
Turvavyönkiristin
Etutörmäyksessä ja/tai auton kaatuessa.
Turvatyynyt SRS
Etutörmäyksessä A
Sivuturvatyynyt SIPS
SivutörmäyksessäA
Turvaverho IC
Sivutörmäyksessä ja/tai auton kaatuessaA.
Retkahdussuoja, WHIPS
Takaapäin tulevassa törmäyksessä.
RSC
Esim. äkillisissä väistöliikkeissä tai jos auto joutuu luistoon.
A
Auto voi kärsiä huomattavia muodonmuutoksia törmäyksessä ilman, että turvatyynyt laukeavat. Tietyt tekijät kuten törmäyskohteen jäykkyys ja paino, auton nopeus, törmäyskulma jne. vaikuttavat
siihen, kuinka auton eri turvajärjestelmät aktivoituvat.
Jos turvatyynyt ovat lauenneet, suositellaan
seuraavaa:
•
Hinauttakaa auto valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Älkää ajako autolla,
jonka turvatyynyt ovat lauenneet.
•
Antakaa Volvon teknisen palvelun vaihtaa
auton turvajärjestelmien komponentit.
•
Ottakaa aina yhteys lääkäriin.
HUOM
SRS-, SIPS-, IC- ja turvavyöjärjestelmä aktivoituu vain kerran törmäyksen yhteydessä.
30
VAROITUS
Airbag-järjestelmän ohjausyksikkö on sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsoli on
peittynyt vedellä tai muulla nesteellä, irrottakaa akun kaapelit. Älkää yrittäkö käynnistää autoa, sillä se voisi laukaista turvatyynyt.
Hinauttakaa auto valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Älkää ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat
lauenneet. Se voi vaikeuttaa auton ohjaamista. Myös muut turvajärjestelmät ovat
voineet vaurioitua. Tyynyjen lauetessa
vapautunut savu ja pöly voivat suorassa
kosketuksessa aiheuttaa ihoon ja silmiin
ärsytystä/vaurioita. Mikäli vaivoja ilmenee,
huuhdelkaa kylmällä vedellä. Turvatyynyjen
nopea laukeaminen yhdessä tyynyn materiaalin kanssa saattaa myös aiheuttaa ihoon
hankaus- ja palovammoja.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Lasten pitää istua hyvin ja turvallisesti
Lastenistuimet
kiskoihin ja palkkeihin istuimen alla. Terävät
reunat voivat vaurioittaa kiinnitysnauhoja.
Lasten sijoittaminen autoon ja käytettävä
varustus valitaan lapsen painon ja koon
mukaan. Lisätietoja, katso sivu 32.
Antakaa lastenistuimen selkänojan levätä kojelautaa vasten. Tämä koskee autoja, joita ei ole
varustettu matkustajan paikan turvatyynyllä tai
jos turvatyynyn aktivointi on poistettu.
HUOM
Lasten sijoittamista autoon koskevat lait
vaihtelevat maittain. Ottakaa selville voimassa olevat määräykset.
Lastenistuinten sijoittaminen
Voitte hyvin sijoittaa:
HUOM
Kysymysten liittyessä lasten turvatuotteiden asennukseen ottakaa yhteys valmistajaan saadaksenne tarkempia ohjeita.
1
G020128
Lasten on aina matkustettava autossa oikein
kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta. Älkää
koskaan antako lapsen istua matkustajan
sylissä.
Volvon omat lasten turvavarusteet on tarkoitettu juuri Teidän autoonne. Käyttäessänne
Volvon alkuperäisvarusteita saatte parhaan
vakuuden siitä, että kiinnityspisteet ja kiinnitysvarusteet ovat oikeissa paikoissa ja riittävän
vahvoja.
01
Lastenistuin ja turvatyyny eivät kuulu yhteen.
Volvon lasten turvatuotteet ovat Volvon suunnittelemia ja testaamia.
HUOM
•
lastenistuimen/lastentyynyn matkustajan
etuistuimelle, kunhan autossa ei ole aktivoitua 1 turvatyynyä matkustajan paikalla.
•
lastenistuimen takaistuimelle selkä menosuuntaan ja tuettuna etuistuimen selkänojaa vasten.
Sijoittakaa lapsi aina takaistuimelle, jos matkustajan paikan turvatyyny on aktivoitu. Etuistuimelle sijoitetussa lastenistuimessa istuva
lapsi voi vammautua vakavasti, jos matkustajan turvatyyny laukeaa.
Lasten muita turvavarusteita käytettäessä
on tärkeää lukea tuotteen mukana tuleva
asennusohje.
Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitysnauhoja istuimen pitkittäissäätötankoon, jousiin tai
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), katso sivu 22.
``
31
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
01
VAROITUS
Turvatyynyn tarra
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lastenistuinta tai
lastentyynyä etuistuimelle, jos matkustajan
turvatyyny (SRS) on aktivoitu. 2
Alle 140 cm pitkät henkilöt eivät saa istua
etuistuimella, jos matkustajan turvatyyny
(SRS) on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa lapselle hengenvaaran.
Lastentyynyjä/lastenistuimia, joissa on
terässolkia tai muita rakenteita, jotka voivat
olla vyölukon avauspainiketta vasten, ei saa
käyttää, koska ne voivat vahingossa aiheuttaa vyölukon avautumisen.
Älkää antako lastenistuimen yläosan olla
tuulilasia vasten.
Tarra sijoitettuna kojelaudan päätyyn.
Suositellut lastenistuimet 3
Paino/ikä
Etuistuin ja aktivoitu turvatyyny A (SRS) matkustajan paikalla
Etuistuin ilman turvatyynyä (tai aktivoimattomalla turvatyynylläA) (SRS) matkustajan puolella*
Ryhmä 0
Ei sopiva sijainti tälle ikäryhmälle.
Volvon lastenistuin - selkänoja menosuuntaan käännetty
lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
<10 kg
(0-9 kuukautta)
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
Britax Baby Safe Plus - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä.
Tyyppihyväksyntä: E1 03301146
2
3
32
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), katsu sivu 22.
Muiden lapsisuojien osalta pitää autonne olla valmistajan oheisessa ajoneuvoluettelossa tai olla yleisesti hyväksytty lain vaatimuksen ECE R44 mukaan.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Paino/ikä
Etuistuin ja aktivoitu turvatyyny A (SRS) matkustajan paikalla
Etuistuin ilman turvatyynyä (tai aktivoimattomalla turvatyynylläA) (SRS) matkustajan puolella*
Ryhmä 1
Ei sopiva sijainti tälle ikäryhmälle.
Volvon lastenistuin - selkänoja menosuuntaan käännetty
lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
9-18 kg
(9-36 kuukautta)
01
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
Britax Fixway - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä
ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03171
Ryhmä 2/3
Ei sopiva sijainti tälle ikäryhmälle.
15-36 kg
Volvon lastentyyny - selkänojalla tai ilman
Tyyppihyväksyntä: E5 03139
(3-12 vuotta)
A
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), katso sivu 22.
``
33
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Paino/ikä
Toinen istuinrivi, reunapaikat A
Toinen istuinrivi, keskipaikkaA
Kolmas istuinrivi seitsemänpaikkaisessa mallissa.
Ryhmä 0
Volvon lastenistuin - selkänoja menosuuntaan
käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton
turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Volvon lastenistuin - selkänoja
menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä, kiinnitysnauhoilla ja tukijaloilla.
Ei sopiva sijainti tälle ikäryhmälle.
<10 kg
(0-9 kuukautta)
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
Britax Baby Safe Plus - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä.
Tyyppihyväksyntä: E1 03301146
Ryhmä 1
9-18 kg
(9-36 kuukautta)
Volvon lastenistuin - selkänoja menosuuntaan
käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton
turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
Volvon lastenistuin - selkänoja
menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä, kiinnitysnauhoilla ja tukijaloilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
Britax Fixway - selkänoja menosuuntaan
käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03171
34
Ei sopiva sijainti tälle ikäryhmälle.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Paino/ikä
Toinen istuinrivi, reunapaikat A
Toinen istuinrivi, keskipaikkaA
Kolmas istuinrivi seitsemänpaikkaisessa mallissa.
Ryhmä 2/3
Volvon lastentyyny - selkänojalla tai ilman
Tyyppihyväksyntä: E5 03139
Volvon lastentyyny - selkänojalla
tai ilman
Vyötyyny selkänojalla tai ilman.
15-36 kg
01
Tyyppihyväksyntä: E5 03139
Tyyppihyväksyntä: E5 03139
(3-12 vuotta)
Volvon integroitu turvavyötyyny lisävaruste.
Tyyppihyväksyntä: E5 03167
A
Seitsemänpaikkaisissa malleissa pitää istuinrivin olla takimmaisessa asennossaan lastenistuinta käytettäessä.
Integroitu turvavyötyyny*
Volvon integroitu, takaistuimen keskipaikalle
tarkoitettu turvavyötyyny on erityisesti suunniteltu antamaan lapselle hyvä turva. Auton normaaleihin turvavöihin yhdistettynä integroitu
turvavyötyyny on hyväksytty 15 - 36 kg painaville lapsille.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lastenistuinta tai
lastentyynyä etuistuimelle, jos matkustajan
turvatyyny (SRS) on aktivoitu.
Alle 140 cm pitkät henkilöt eivät saa istua
etuistuimella, jos matkustajan turvatyyny
(SRS) on aktivoitu. 4
G031071
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa lapselle hengenvaaran.
4
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), katsu sivu 22.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
35
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
G020808
Lastenistuimen kääntäminen ylös
Vetäkää kahvasta niin, että turvavyötyyny
nousee.
Tarttukaa tyynyyn molemmin käsin ja siirtäkää sitä taaksepäin.
Painakaa, kunnes tyyny lukkiutuu.
VAROITUS
Turvavyötyynyn tulee olla lukitussa asennossa, ennen kuin lapsen voi asettaa paikalleen.
Tarkastakaa että:
36
•
•
lastenistuin on lukitussa asennossa.
•
turvavyön alaosa on alhaalla, lantion kohdalla, parhaan suojan varmistamiseksi
•
turvavyö ei ole lapsen kaulan päällä tai
olkapään alapuolella.
•
Niskatuen asento on säädetty tarkasti lapsen pään mukaan.
turvavyö on kosketuksissa lapsen kehoon
ja ettei se ole liian löysällä tai kiertynyt ja
että turvavyö on oikein olkapään päällä.
Integroidun turvavyötyynyn
alaslaskeminen
VAROITUS
Korjaus tai vaihto tulee teettää vain valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa. Älkää
tehkö lastenistuimeen muutoksia tai lisäyksiä.
Jos integroitu lastenistuin on ollut alttiina
voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko lastenistuin
pitää vaihtaa. Myös jos lastenistuin vaikuttaa olevan ehjä, voi osa sen suojaominaisuuksista olla hävinnyt. Turvavyötyyny pitää
vaihtaa myös, jos se on hyvin kulunut.
G014507
01
Vetäkää kahvasta.
Siirtäkää tyynyä alaspäin ja painakaa, kunnes se lukkiutuu.
HUOM
Muistakaa ensin kääntää turvavyötyyny
alas, jos takaistuimen selkänoja kallistetaan
eteen.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Lastenistuimen kiinnityskohdat
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä
lastenistuimia varten*
01
Ylimääräinen salpatoiminto turvavyössä
(ALR/ELR) 5
Toisen istuinrivin keskipaikan turvavyössä on
ylimääräinen salpatoiminto (ALR/ELR). Salpatoiminto auttaa pitämään vyö kireänä, mikä
tekee lastenistuimen asentamisen helpommaksi.
Asennettaessa lastenistuin turvavyön avulla:
1. Kiinnittäkää turvavyö lastenistuimeen lastenistuimen valmistajan ohjeiden mukaan.
G015268
G027032
2. Vetäkää turvavyö kokonaan ulos.
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmän kiinnityskohdat
ovat piilossa takaistuimen selkänojan alaosan
takana, reunapaikoilla.
Selkänojan verhoilussa olevat symbolit osoittavat kiinnityskohtien sijainnin (ks. edellistä
kuvaa).
Painakaa istumapaikan istuintyynyä alas päästäksenne käsiksi kiinnityskohtiin.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kytketään ISOFIX-kiinnityskohtiin.
5
Auto on varustettu lastenistuinten kiinnityskohdilla. Nämä kiinnityskohdat on sijoitettu takaistuinpenkkien takapuolelle.
HUOM
Seitsemänpaikkaisessa versiossa nämä
kiinnityskohdat ovat vain toisella istuinrivillä.
Kiinnityskohtien tavoittamiseksi pitää selkänoja kääntää eteen. Yksityiskohtaiset tiedot
lastenistuimen kiinnittämisestä yläkiinnityskohtiin, ks. istuinvalmistajan ohjeita.
3. Lukitkaa turvavyö työntämällä sen lukkokieleke lukkoon. Selvä naksahdus ilmaisee
turvavyön lukkiutumisen.
4. Antakaa turvavyön mekanismin kelata turvavyö sisään ja kiristää se lastenistuimen
ympärille. Turvavyöstä kuuluu nyt mekaaninen ääni, mikä on normaalia.
Tämän toiminnon aktivoinnin poisto tapahtuu
automaattisesti, kun turvavyö irrotetaan vyölukosta ja syötetään takaisin alkuasentoon.
Jos lasten turvatuotteiden asennuksessa syntyy ongelmia, kysykää valmistajalta selkeämpiä asennusohjeita.
Ylimääräinen salpatoiminto turvavyössä (ALR/ELR)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
37
40
42
44
45
46
49
50
53
55
56
58
60
62
64
66
71
HomeLinkŸ EU*....................................................................................... 73
38
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G020901
Yleiskatsaus, vasemmanpuoleinen ohjaus.............................................
Yleiskatsaus, oikeanpuoleinen ohjaus....................................................
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa............................................................
Mittaristo.................................................................................................
Merkki- ja varoitusvalot...........................................................................
Mittariston näyttö....................................................................................
Katkaisimet keskikonsolissa...................................................................
Valopaneeli..............................................................................................
Vasen ohjauspylvään vipu.......................................................................
Ajotietokone*...........................................................................................
Oikea ohjauspyörän vipu.........................................................................
Vakionopeussäädin*................................................................................
Seisontajarru, sähköliitäntä, ym..............................................................
Sähkötoimiset ikkunannostimet..............................................................
Taustapeilit..............................................................................................
Sähkökäyttöinen kattoluukku*................................................................
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
02
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Yleiskatsaus, vasemmanpuoleinen ohjaus
G000000
02
40
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Yleiskatsaus, vasemmanpuoleinen ohjaus
Valopaneeli
Äänitorvi
Tuuletussuutin
Vakionopeussäädin
Näyttö
Suuntavalot, valonvaihto, READ-painike
Lämpömittari
Seisontajarru
Matkamittari/osamatkamittarit/vakionopeussäädin
Seisontajarrun vapautin
Nopeusmittari
Suuntavalot
Kierroslukumittari
Ulkolämpömittari, kello, vaihdeasento
Polttoainemittari
02
Katkaisin, lukuvalot
Matkustamon valaistus
Käyttökytkin, kattoluukku
Turvavyömuistutin
Sisätaustapeili
Merkki- ja varoitusvalot
Tuuletussuuttimet
Käsinekotelo
Varoitusvilkut
Äänentoistolaitteisto
Lämmitys ja ilmastointi
Tuulilasinpyyhkimet
Puhelimen/audion painikesarja
Mittaristo
41
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Yleiskatsaus, oikeanpuoleinen ohjaus
G027038
02
42
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Yleiskatsaus, oikeanpuoleinen ohjaus
Valopaneeli
Äänitorvi
Tuuletussuutin
Mittaristo
Merkki- ja varoitusvalot
Puhelimen/audion painikesarja
Polttoainemittari
Tuulilasinpyyhkimet
Ulkolämpömittari, kello, vaihdeasento
Seisontajarrun vapautin
Kierroslukumittari
Katkaisin, lukuvalot
Suuntavalot
Matkustamon valaistus
Nopeusmittari
Käyttökytkin, kattoluukku
Matkamittari/osamatkamittarit/vakionopeussäädin
Turvavyömuistutin
Lämpömittari
02
Sisätaustapeili
Näyttö
Tuuletussuuttimet
Käsinekotelo
Varoitusvilkut
Äänentoistolaitteisto
Lämmitys ja ilmastointi
Suuntavalot, valonvaihto, READ-painike
Seisontajarru
Vakionopeussäädin
43
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa
Säädinpaneeli
G029570
02
Lukkonuppi kaikille oville
Takaovien ikkunanostimien lukitus
Ikkunannostimien käyttökytkimet
Käyttökytkimet, ulkotaustapeilit
44
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittaristo
G026973
02
Lämpömittari - Ilmoittaa moottorin jäähdytysjärjestelmän lämpötilan. Jos osoitin
menee punaiselle alueelle, annetaan näytössä ilmoitus. Ottakaa huomioon, että
lisävalot ilmanoton edessä heikentävät järjestelmän jäähdytystä.
Näyttö - Näytössä esitetään informaatiotai varoitusilmoituksia.
Nopeusmittari - Ilmaisee auton nopeuden.
Välimatkamittarit, T1 ja T2 - Käytetään
lyhyiden matkojen mittaamiseen. Oikeanpuoleinen numero ilmoittaa sadat metrit.
Pitäkää nuppia painettuna yli 2 sekunnin
ajan nollataksenne mittarin. Välimatkamittarista toiseen vaihdetaan painamalla nuppia lyhyesti.
Vakionopeussäätimen osoitin.
Matkamittari - Ilmoittaa autolla ajetun
kokonaismatkan.
Kaukovalojen merkkivalo
Varoitussymboli - Jos syntyy vika, symboli
syttyy ja näytössä esitetään varoitusilmoitus.
Kierroslukumittari - Ilmaisee moottorin
kierrosluvun tuhansina kierroksina minuutissa. Kierroslukumittarin osoitin ei saa
mennä punaiselle alueelle.
hiutalesymboli. Se varoittaa liukkauden
vaarasta. Jos auto on seissyt paikallaan,
mittari voi näyttää liian korkeaa arvoa.
Kellon nuppi - Kello asetetaan aikaan nuppia kiertämällä.
Kun valo mittaristossa syttyy, polttoainemäärä säiliössä on pieni, lisätkää polttoainetta pikimmiten. Ks. myös kohtaa Ajotietokone sivulla 56.
Merkki- ja varoitusvalot
Suuntavalot - vasen/oikea
Automaattivaihteiston osoitin - Kytketty
vaihdeasento näytetään.
Ulkolämpömittari - Kun lämpötila on alueella +2 °C - 5 °C, näytössä palaa lumi-
45
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Merkki- ja varoitusvalot
Toiminnan tarkastus, symbolit
Jos moottori ei käynnisty 5 sekunnin kuluessa, kaikki symbolit sammuvat, paitsi auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmän vikaa ja
matalaa öljynpainetta osoittavat.
02
Punainen valo:
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan.
Autolla ei saa ajaa edelleen.
2. Lukekaa tiedot näytöstä.
3. Korjatkaa vika ohjeen mukaan tai ottakaa
yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Tietyillä symboleilla ei ehkä ole
taustatoimintoa, tämä riippuu
auton varustuksesta.
Symbolia ja ilmoitustekstiä näytetään, kunnes
vika on korjattu.
Symbolit mittariston keskellä
Keltainen valo:
G026977
±
Ilmoitusteksti sammutetaan READ-painikkeella, katso sivu 49, tai se sammuu automaattisesti 2 minuutin kuluttua.
HUOM
Kun ilmoitusteksti HUOLLON AIKA esitetään, symboli ja ilmoitusteksti sammutetaan
READ-painikkeella, tai se häviää automaattisesti 2 minuutin kuluttua.
G026978
Kaikki merkki- ja varoitusvalot 1 syttyvät, kun
virta-avain käännetään asentoon II ennen
käynnistystä. Tällöin varmistetaan, että symbolit toimivat. Kun käynnistetään, kaikkien
symbolien pitää sammua, paitsi seisontajarrun.
Se sammuu vasta, kun seisontajarru vapautetaan.
Lukekaa viesti näytöstä. Korjauttakaa vika.
Tämä valo palaa punaisena tai keltaisena havaitun vian vakavuudesta riippuen.
1
46
Tiettyjen moottoriversioiden yhteydessä ei käytetä matalan öljynpaineen symbolia. Varoitus tapahtuu näyttötekstin avulla, katso sivu 197.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Merkki- ja varoitusvalot
Merkkisymbolit
Jos JARRU- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, jarruvoiman
jakoon on saattanut tulla vika.
Vika ABS-järjestelmässä
Jos symboli syttyy, järjestelmä ei
toimi. Auton varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen, mutta
ilman ABS-toimintoa.
VAROITUS
Jos JARRU- ja ABS-symbolit palavat
samanaikaisesti, on olemassa vaara, että
auton takaosa joutuu luistoon voimakkaassa jarrutuksessa.
02
Turvavyömuistutin
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
3. Jos varoitusvalo palaa edelleen, ajakaa
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun
ABS-järjestelmän tarkastusta varten.
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
•
Jos molemmat symbolit sammuvat, voitte
jatkaa ajoa.
Vika jarrujärjestelmässä
•
Jos merkkivalot palavat edelleen, tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä,
katso sivu 200.
•
Jos jarrunestesäiliön nestetaso on normaali ja varoitussymbolit palavat edelleen,
voitte ajaa auton varovasti valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun jarrujärjestelmän tarkastusta varten.
•
Jos nestetaso on jarrunestesäiliön MINmerkin alapuolella, autolla ei saa enää ajaa,
vaan se on hinautettava Volvon tekniseen
palveluun jarrujärjestelmän tarkastusta
varten.
Jos symboli syttyy, jarrunestettä
saattaa olla liian vähän.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä, katso sivu 200.
2. Jos pintataso on säiliön MIN-merkin alapuolella, autolla ei tule ajaa, vaan se pitää
hinata Volvon valtuutettuun tekniseen palveluun jarrujärjestelmän tarkastusta varten.
2
Symboli palaa niin kauan kuin kuljettajan tai etumatkustajan turvavyö on kiinnittämättä tai takaistuimella matkustava on avannut
turvavyön.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
Liian matala öljynpaine 2
Jos symboli syttyy ajon aikana,
moottorin öljypaine on liian pieni.
Sammuttakaa moottori välittömästi ja tarkastakaa moottorin
öljymäärä, lisätkää tarvittaessa.
Jos symboli syttyy ja öljymäärä on normaali,
ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun.
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Jos symboli syttyy, se voi johtua
viasta auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä. Ajakaa Volvon
tekniseen palveluun tarkastusta
varten.
Tiettyjen moottoriversioiden yhteydessä ei käytetä matalan öljynpaineen symbolia. Varoitus tapahtuu näyttötekstin avulla, katso sivu 197.
``
47
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Merkki- ja varoitusvalot
Turvatyynyt - SRS
02
Jos symboli jää palamaan tai syttyy ajon aikana, vyölukossa, SRS-,
SIPS- tai IC-järjestelmässä
havaittu vika. Ajakaa pikimmiten
valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun tarkastusta varten.
Generaattori ei lataa
Jos symboli syttyy ajon aikana,
sähköjärjestelmässä on vika.
Hakeutukaa valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Takasumuvalo
Symboli palaa sumuvalojen
ollessa päällä.
Perävaunun merkkisymboli
Symboli vilkkuu, kun suuntavaloja
käytetään ja perävaunu on kytkettynä. Jos symboli ei vilku, jokin
perävaunun tai auton polttimoista
on rikki.
Vakautusjärjestelmä STC tai DSTC
Hehkutus (diesel)
Symboli palaa, kun hehkutus on
käynnissä. Hehkutus tapahtuu,
kun lämpötila alittaa 2 °C. Kun
symboli sammuu, auto voidaan
käynnistää.
Seisontajarru vedettynä
Symboli palaa, kun seisontajarru
on painettu. Painakaa seisontajarru aina alimpaan asentoonsa.
HUOM
Symboli palaa riippumatta siitä, kuinka
kovaan seisontajarru on painettu.
48
Tietoja järjestelmän toiminnoista ja
symboleista, katso sivu 140.
Muistutus - auki jääneet ovet
Jos jokin ovista tai takaluukku ei ole kunnolla
kiinni, kuljettajalle ilmoitetaan asiasta.
Pieni nopeus
Jos auto rullaa nopeuden ollessa alle
n. 7 km/h, infosymboli syttyy samalla, kun
KULJETTAJAN OVI AUKI, MATKUSTAJAN
OVI AUKI, VASEN TAKAOVI AUKI tai OIKEA
TAKAOVI AUKI esitetään näytössä. Pysäyttäkää auto ensimmäiseen turvalliseen paikkaan
ja sulkekaa avoin ovi tai luukku.
Suuri nopeus
Jos auto liikkuu suuremmalla
nopeudella kuin n. 7 km/h, syttyy
symboli samalla, kun näytössä esitetään jokin edellisen kappaleen
teksteistä.
Muistutus takaluukusta
Jos takaluukku on auki, esitetään näytössä
TAKALUUKKU AUKI.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittariston näyttö
Viestit
Sisältö
Ilmoitukset
Sisältö
PYSÄHDY
VAROEN
Pysäyttäkää auto
turvallisesti ja sammuttakaa moottori.
Vakava vauriovaara.
HUOLLON AIKA
PYSÄYTÄ MOOTTORI
Pysäyttäkää auto
turvallisesti ja sammuttakaa moottori.
Vakava vauriovaara.
Huollon aika valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
Ajankohtaan vaikuttavat ajettu matka,
kuukausien määrä
viimeisimmästä
huollosta ja moottorin käyntiaika.
HUOLLA HETI
Antakaa valtuutetun
Volvon teknisen palvelun tarkastaa auto
välittömästi.
HIUKK.SUOD.TÄY
SI - KATSO OHJEKIRJA
Dieselin hiukkassuodatin pitää regeneroida, katso
sivu 128.
Samalla kun varoitus- tai merkkisymboli syttyy,
näyttöön tulee täydentävä ilmoitus.
KATSO OHJEKIRJA
Lukekaa käyttöohjekirjasta.
STC/DSTC LUISTONESTO POIS
±
VAATII HUOLLON
Antakaa valtuutetun
Volvon teknisen palvelun tarkastaa auto
mahdollisimman
pian.
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmän
toiminta on rajoitettua, katso sivu 139
muiden versioiden
osalta.
G026979
Ilmoitukset
Painakaa READ-painike (A) sisään.
Voitte selata viestejä READ-näppäimellä.
Vikaa koskeva viesti säilyy muistilistassa, kunnes vika on korjattu.
02
HUOM
Jos varoitusviesti tulee näyttöön käyttäessänne ajotietokonetta, viesti pitää lukea
(painamalla READ-painiketta), ennen kuin
aikaisemman toiminnon voi aloittaa uudelleen.
49
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katkaisimet keskikonsolissa
Katkaisin
G026944
02
Lapsilukot takaovissa*
HUOM
Painikkeiden keskinäinen sijainti voi vaihdella.
Ilmastointi matkustamon takaosassa*
Painakaa painiketta aktivoidaksenne matkustamon takaosan
ilmastoinnin. Matkustamon
takaosan ilmastointi kytkeytyy
pois, kun virta katkaistaan.
Aktivoi tai poistaa takaovien
sähköisen lapsilukon aktivoinnin. Virta-avaimen pitää olla
asennossa I tai II. Kun lapsilukko on aktivoituna, painikkeessa oleva valo palaa. Saatte
ilmoituksen näyttöön, kun aktivoitte lapsilukon
tai poistatte sen aktivoinnin, katso sivu 117.
Sisäänkäännettävät ulkotaustapeilit*
Käytetään kääntämään ulkotaustapeilit sisään ulkoasennosta ja ulos sisäasennosta.
Menetelkää näin, jos taustapeili on vahingossa
käännetty sisään tai ulos:
1. Kääntäkää ko. taustapeili käsin normaaliasenteoon.
2. Kääntäkää virta-avain asentoon II.
50
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katkaisimet keskikonsolissa
3. Kääntäkää taustapeiliä sisään painikkeen
avulla, ja sitten ulospäin, myös painikkeen
avulla.
Taustapeilit ovat nyt palanneet alkuperäisiin
kiinteisiin asentoihinsa.
Lisävalot*
Sähköliitin (vakio)/savukkeensytytin*
Käyttäkää tätä painiketta, jos
haluatte, että auton lisävalot
syttyvät samanaikaisesti kaukovalojen kanssa tai jos haluatte sulkea toiminnon.
Sähköliitäntää voidaan käyttää
erilaisille 12 V:n jännitteelle tarkoitetuille varusteille, esim.
matkapuhelimelle tai kylmälaukulle.
02
Pysäköintitutka*
Järjestelmä on aina aktivoituna,
kun auto käynnistetään. Painakaa painiketta peruutusvaroitusjärjestelmän aktivoimiseksi/
aktivoinnin poistamiseksi. Katsokaa myös s. 141.
Salpalukitusasennon* ja
hälytystunnistimien sulkeminen
Käyttäkää tätä painiketta, kun
haluatte jostain syystä kytkeä
salpalukitusasennon pois (salpalukitusasento merkitsee, että
ovia ei voida avata sisäpuolelta
niiden ollessa lukittuina). Tällä
painikkeella voitte kytkeä pois myös hälytysjärjestelmän liike- ja kallistustunnistimet*. Valo
palaa, kun toiminnot on suljettu/kytketty pois,
ks. sivuja 116 ja 120.
Aktiiviset Bi-XenonŸ -valot, ABL*
ABL-valonheittimien valokeila
noudattaa ohjauspyörän liikkeitä ajettaessa. Toiminto aktivoituu automaattisesti, kun
auto käynnistetään, ja se voidaan sulkea/aktivoida painamalla painiketta. Painikkeessa oleva valo
palaa, kun toiminto on aktivoitu.
Valokuvion vaihtaminen oikean-/
vasemmanpuoleiselle liikenteelle
Virta-avaimen pitää olla vähintään asennossa
I, jotta liitäntä antaa virtaa.
Savukkeensytytin aktivoidaan painamalla
nuppi sisään. Kun sytytystoiminto on valmis,
nuppi tulee takaisin ulos. Vetäkää sytytin ulos
ja käyttäkää hehkua sytyttämiseen. Antakaa
turvallisuussyistä kannen olla aina olla liittimessä, kun tätä ei käytetä. Suurin virranvoimakkuus on 10 A.
VAROITUS
Pitäkää painiketta painettuna vähintään
5 sekuntia. Auton pitää seistä paikallaan, kun
valokuviota vaihdetaan. Ilmoitus LÄHIV.
SÄÄD. OIKEANP. LIIK tai LÄHIV. SÄÄD.
VASEMMANP. LIIK esitetään näytössä. Lisätietoja ja valokuvion sovitus halogeeni- tai BiXenon-valonheittimissäŸ, katso sivu 159.
Sulkekaa liitäntä aina tulpalla, kun sitä ei
käytetä.
BLIS - Blind Spot Information System*
Painakaa painiketta toiminnon
aktivoinnin poistamiseksi tai
aktivoimiseksi uudelleen, katso
sivu 143 saadaksenne lisätietoja.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
51
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katkaisimet keskikonsolissa
Varoitusvilkut
Sähkölämmitteinen takalasi ja
sähkölämmitteiset taustapeilit
02
Lämmitystä käytetään jään ja
huurun poistamiseen takalasista ja ulkotaustapeileistä. Painakaa katkaisinta takalasin ja
taustapeilien lämmityksen
aloittamiseksi. Katkaisimen
valo palaa. Lämmitys kytkeytyy
automaattisesti pois noin
12 minuutin kuluttua.
AM FM
CD
LUM
VO E
POWER
*
3
DEF
5
6
JKL
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
#
G027096
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
Varoitusvilkkuja (kaikki suuntavalot vilkkuvat)
pitää käyttää, kun auto seisoo siten, että se voi
aiheuttaa vaaraa tai esteen liikenteelle. Painakaa painiketta toiminnon aktivoimiseksi.
HUOM
Varoitusvilkkujen käyttöä koskeva lainsäädäntö vaihtelee eri maissa.
52
Sähkölämmitteiset etuistuimet
Sähkölämmitteiset etuistuimet,
katso sivu 82 tai 84 saadaksenne lisätietoja.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Valopaneeli
Valonheittimet
Tila
Seisontavalot
Sisältö
Automaattiset/sammutetut lähivalot. Vain kaukovalovilkku.
Seisontavalot
Automaattiset lähivalot. Kaukovalot ja kaukovalovilkku toimivat tässä tilassa.
Automaattiset lähivalot*
Sumuvalot*
Automaattiset lähivalot, kaukovalot
Ajovalojen korkeussäätöpyörä
1. Kääntäkää virta-avain asentoon II.
Takasumuvalo
2. Lähivalot aktivoidaan kääntämällä valokatkaisin (1) myötäpäivään ääriasentoon.
G027100
Valokatkaisin
Lähivalot syttyvät automaattisesti, kun virtaavain käännetään asentoon II, paitsi kun valokatkaisin (1) on keskiasennossa. Tarvittaessa
Volvon tekninen palvelu voi poistaa lähivaloautomatiikan aktivoinnin.
Mittariston valaistuksen säätöpyörä
3. Kaukovalot aktivoidaan vetämällä ohjauspylvään vasenta vipua ohjauspyörää kohti
ääriasentoon ja vapauttamalla se, katso
sivu 55.
Seisontavalot voidaan sytyttää virta-avaimen
asennosta riippumatta.
±
02
Kääntäkää valokatkaisin (1) keskiasentoon.
Kun virta-avain on asennossa II, seisontavalot
ja numerokilven valaistus palavat aina.
Ajovalojen korkeussäätö
Auton kuormitus muuttaa valonheittimien korkeussuuntausta, mikä voi johtaa vastaan tulevien ajoneuvojen häikäistymiseen. Välttäkää
tätä säätämällä valojen korkeussuuntausta.
1. Kääntäkää virta-avain asentoon II.
2. Kääntäkää valokatkaisin (1) jompaankumpaan ääriasentoon.
3. Pyörittäkää säätöpyörää (3) ylös- tai alaspäin nostaaksenne tai vastaavasti laskeaksenne valojen korkeutta.
Bi-Xenon-Ÿ-valoilla* varustetuissa autoissa on
automaattinen ajovalojen korkeussäätö, mistä
johtuen säätöpyörä (3) puuttuu.
Valot sammuvat automaattisesti, kun virtaavain käännetään asentoon I tai 0.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
53
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Valopaneeli
Mittaristovalaistus
02
Mittaristovalaistus palaa, kun virta-avain on
asennossa II ja valokatkaisin (1) on toisessa
ääriasennoistaan. Valaistus himmenee automaattisesti päivällä ja sitä voidaan säätää
manuaalisesti yöllä.
Sumutakavalon merkkisymboli mittaristossa ja
valo painikkeessa palavat takasumuvalon
ollessa sytytettynä.
Aktiiviset Bi-XenonŸ -valot, ABL*
Pyörittäkää säätöpyörää (5) ylös- tai alaspäin
voimakkaampaa tai heikompaa valaistusta varten.
Sumuvalot
HUOM
G020789
Sumuvalojen käyttöä koskevat määräykset
vaihtelevat eri maissa.
Sumuvalot*
Sumuvalot voidaan sytyttää joko ajovalojen tai
seisontavalojen kanssa.
±
Painakaa painiketta (2).
Painikkeessa oleva valo palaa, kun sumuvalot
on sytytetty.
Takasumuvalo
Valokeila, aktiiviset/ei aktiiviset valonheittimet.
ABL-valonheittimien valokeila noudattaa
ohjauspyörän liikkeitä ajettaessa. Toiminto
aktivoituu automaattisesti, kun auto käynnistetään, ja se voidaan sulkea/aktivoida painamalla
keskikonsolin painiketta, katso sivu 51.
Takasumuvalo voidaan sytyttää vain joko ajovalojen tai sumuvalojen yhteydessä.
±
54
Painakaa painiketta (4).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Vasen ohjauspylvään vipu
Suuntavalot
Ohjauspylvään vivun asennot
Normaali kääntyminen
±
Siirtäkää ohjauspylvään vipua ylös- tai
alaspäin ääriasentoon (2).
Vipu jää ääriasentoonsa ja se siirretään takaisin
käsin tai se palautuu automaattisesti ohjauspyörän liikkeen jälkeen.
Lyhyt vilkkujakso
G026954
±
Kaistanvaihto, suuntavalot
Normaali kääntyminen, suuntavalot
Kaukovalovilkku
Saattovalot sekä kauko- ja lähivalojen
vaihto
Siirtäkää ohjauspylväässä olevaa vipua
ylös- tai alaspäin asentoon (1) ja vapauttakaa, vipu palaa alkuasentoonsa tai siirtäkää vipu asentoon (2) ja siirtäkää se heti
takaisin alkuasentoonsa.
Suuntavalot vilkkuvat kolme kertaa. Lyhyt vilkkujakso keskeytyy välittömästi, jos vilkutus
aloitetaan vastakkaiseen suuntaan.
Kaukovalovilkku
±
Siirtäkää vipua kevyesti ohjauspyörään
päin asentoon (3).
02
Kaukovalot palavat kunnes vipu vapautetaan.
Saattovalot
Osaa ulkopuolisesta valaistuksesta voidaan
pitää palamassa, jolloin se toimii saattovalaistuksena auton lukitsemisen jälkeen. Aikaviive
on 30 sekuntia 1, mutta se voidaan muuttaa
60 tai 90 sekuntiin.
1. Poistakaa avain virtalukosta.
2. Siirtäkää vipua ohjauspyörään päin ääriasentoon (4) ja vapauttakaa se.
3. Nouskaa ulos autosta ja lukitkaa ovi.
Kauko- ja lähivalojen valonvaihto
Virta-avaimen pitää olla asennossa II, jotta
kaukovalot voidaan sytyttää.
1. Kääntäkää valokatkaisin myötäpäivään
ääriasentoonsa, katso sivu 53.
2. Siirtäkää vipua ohjauspyörään päin ääriasentoon (4) ja vapauttakaa se.
1
Tehdasasetus.
55
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone*
Yleistä
HUOM
Jos varoitusilmoitus annetaan ajotietokonetta käytettäessä, se pitää kuitata. Kuitatkaa painamalla READ-painiketta palataksenne ajotietokonetoimintoon.
02
Toiminnot
G026956
Ajotietokone näyttää seuraavia tietoja:
READ - kuittaus
Säätöpyörä - valikkojen selaamiseen ja
ajotietokoneen luettelokohtien valitsemiseen
RESET - nollaus
•
•
•
•
•
•
KESKINOPEUS
NYKYINEN NOPEUS MAILIA/TUNTI*
HETKELL. KULUTUS
KESKIKULUTUS
KILOMETRIÄ TANKKAAMATTA
DSTC, katso sivu 139
Keskinopeus
Kun virta katkaistaan, keskinopeus tallennetaan ja se muodostaa uuden arvon pohjan, kun
ajoa jatketaan. Nollaus tehdään painamalla
RESET-painiketta.
Säätimet
Ajotietokoneen tietoihin pääsemiseksi pitää
käyttöpyörää (B) kääntää askelittain, joko ylöstai alaspäin. Kääntämällä edelleen tullaan
takaisin lähtötilaan.
1
56
Nykyinen nopeus mailia/tunti*
Ko. nopeus esitetään maileina tunnissa (mph),
jos nopeusmittarin asteikko on km/h. Jos
asteikko on mph, ko. nopeus esitetään maileina tunnissa (mph).
Koskee vain hiukkassuodattimella varustettuja dieselautoja.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Hetkell. kulutus
Hetkellisen polttoaineenkulutuksen laskenta
tehdään joka sekunti. Näytön tieto päivitetään
parin sekunnin välein. Auton seistessä paikallaan esitetään näytössä "----". Regeneroinnin
aikana 1 polttoaineenkulutus voi kasvaa, katso
sivu 128.
Keskikulutus
Keskimääräinen polttoaineenkulutus viimeisimmän nollauksen jälkeen. Nollaus tehdään
painamalla RESET.
HUOM
Tietty virhenäyttämä voi syntyä, jos on käytetty polttoainekäyttöistä pysäköintilämmitintä*.
Kilometriä tankkaamatta
Laskenta perustuu keskikulutukseen viimeksi
ajettujen 30 km:n aikana ja jäljellä käytettävissä
olevaan polttoainemäärään. Näyttö esittää likimääräisen matkan, joka voidaan ajaa säiliössä
jäljellä olevalla polttoaineella. Kun näyttö esittää "--- KILOMETRIÄ TANKKAAMATTA",
taattua ajomatkaa ei ole jäljellä. Lisätkää polttoainetta pikimmiten.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone*
HUOM
Tietty virhenäyttämä voi syntyä, jos on käytetty polttoainekäyttöistä pysäköintilämmitintä* tai jos ajotapaa muutetaan.
02
Nollaus
1. Valitkaa KESKINOPEUS tai
KESKIKULUTUS
2. Keskinopeus ja keskikulutus nollautuvat
samanaikaisesti, kun RESET-painiketta
(C) pidetään painettuna vähintään viisi
sekuntia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
57
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Oikea ohjauspyörän vipu
Tuulilasinpyyhkimet
Jaksopyyhintä
Voitte itse asettaa sopivan ajan
pyyhkäisyjen välille. Kääntäkää
säätöpyörää ylöspäin pyyhkäisyjen välisen ajan lyhentämiseksi.
Kääntäkää alaspäin ajan lisäämi-
02
seksi.
Jatkuva pyyhintä
G026953
Pyyhkimet pyyhkivät normaalilla
nopeudella.
Pyyhin-/huuhtelutoiminto – tuulilasi.
Säätöpyörä
Sadetunnistin - päällä/pois
Tuulilasinpyyhkimet pois toiminnasta
Tuulilasinpyyhkimet ovat pois
päältä vivun ollessa asennossa 0.
Pyyhkimet pyyhkivät suurella
nopeudella.
TÄRKEÄÄ
Ennen pyyhkimien aktivointia talvella - varmistakaa, etteivät pyyhinsulat ole jäätyneet
kiinni ja että mahdollinen lumi tai jää tuulilasilta (ja takalasilta) on kaavittu pois.
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää runsaasti huuhtelunestettä pyyhkimien pyyhkiessä tuulilasia. Tuulilasin tulee
olla märkä pyyhkimien toimiessa.
Yksi pyyhkäisy
Siirtäkää vipua ylöspäin, kun haluatte pyyhkäistä vain kerran.
58
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Sadetunnistin*
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi tuulilasinpyyhkimet automaattisesti. Sadetunnistimen herkkyyttä muutetaan
säätöpyörällä.
Kääntäkää säätöpyörää ylöspäin herkkyyden
lisäämiseksi ja alaspäin sen pienentämiseksi
(kun säätöpyörää käännetään ylöspäin, tehdään ylimääräinen pyyhintäliike).
Päällä/Pois
Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää jännitetilan/virta-avaimen olla asennossa I tai II ja tuulilasinpyyhkimien vivun asennossa 0 (ei aktivoitu).
Sadetunnistin aktivoidaan:
±
Painakaa painiketta. Painikkeessa oleva
valo syttyy ja osoittaa, että sadetunnistin
on aktiivinen.
Sadetunnistin kytketään pois valitsemalla jokin
seuraavista:
•
Painakaa painiketta. Painikkeessa oleva
valo sammuu.
•
Siirtäkää vipua alaspäin toiselle pyyhintäohjelmalle. Jos vipua siirretään ylöspäin,
sadetunnistin aktivoitu, pyyhkimet tekevät
ylimääräisen liikkeen ja palaavat sadetunnistintilaan, kun vipu päästetään takaisin
asentoon 0.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Oikea ohjauspyörän vipu
Sadetunnistin sulkeutuu automaattisesti, kun
avain poistetaan virtalukosta tai 5 minuuttia virran katkaisun jälkeen.
TÄRKEÄÄ
Tuulilasinpyyhkimet voivat käynnistyä ja
vaurioitua automaattipesun yhteydessä.
Sulkekaa sadetunnistin painamalla painiketta (2) virta-avaimen ollessa asennossa I
tai II.
Rajoitettu huuhtelu
Kun säiliössä on jäljellä n. 1 litra huuhtelunestettä, huuhtelunesteen tulo valonheittimille suljetaan. Näin ensisijaistetaan näkyvyys tuulilasin läpi.
Pyyhin ja huuhtelulaite, takalasi
Jaksopyyhintä: Painakaa painikkeen yläosa sisään.
Neutraaliasento: Toiminto on suljettu.
02
Jatkuva nopeus: Painakaa painikkeen alaosa sisään.
Pyyhin – peruutus
Jos peruutusvaihde kytketään tuulilasinpyyhkimien ollessa aktivoituina, takalasinpyyhin
asettuu jaksopyyhintätilaan 1. Jos takalasinpyyhin jo toimii normaalinopeudella, ei tapahdu
muutosta.
Tuulilasin/valonheittimien
huuhtelulaite
G027127
Siirtäkää vipua ohjauspyörää kohti tuulilasin ja
valonheittimien huuhtelujen käynnistämiseksi.
Vivun vapauttamisen jälkeen pyyhkimet tekevät muutaman ylimääräisen liikkeen.
Valonheittimien suurpainehuuhtelu*
Valonheittimien suurpainehuuhtelu kuluttaa
paljon huuhtelunestettä. Nesteen säästämiseksi valonheittimet huuhdellaan vain joka viidennen huuhtelun yhteydessä (10 minuutin
aikajaksolla). Kun 10 minuuttia on kulunut viimeisimmästä tuulilasin huuhtelusta, valonheittimien suurpainehuuhtelu toimii jälleen tuulilasin ensimmäisen huuhtelun yhteydessä.
Vetämällä vipua lyhyesti ohjauspyörän suuntaan huuhdellaan vain tuulilasi.
1
Pyyhin-/huuhtelutoiminto – takalasi.
Siirtämällä vipua eteenpäin käynnistyvät takalasin huuhtelu ja pyyhintä. Pyyhinsulka tekee
muutamia ylimääräisiä pyyhkäisyjä huuhtelun
päätyttyä. Vivussa uloimpana olevalla painikkeella on kolme asentoa:
Tämä toiminto (jaksopyyhintä peruutuksen yhteydessä) voidaan sulkea. Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
59
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Vakionopeussäädin*
Kytkeminen toimintaan
Nopeuden lisääminen tai vähentäminen
Tilapäinen poiskytkeminen
±
02
Painakaa 0 vakionopeussäätimen kytkemiseksi tilapäisesti pois toiminnasta.
CRUISE esitetään mittaristossa. Aiemmin
asetettu nopeus säilyy muistissa tilapäisen
poiskytkennän jälkeen.
G027098
G026949
Vakionopeussäädin kytkeytyy lisäksi tilapäisesti pois kun:
Vakionopeussäätimen säätimet ovat ohjauspyörän keskiössä vasemmalla puolella.
Halutun nopeuden asettaminen:
1. Painakaa CRUISE-painiketta. Mittaristossa näkyy CRUISE.
2. Painakaa kevyesti + tai – auton nopeuden
lukitsemiseksi. Näytössä esitetään
CRUISE-ON.
Vakionopeussäädintä ei voida kytkeä päälle
nopeuden ollessa alle 30 km/h tai yli
200 km/h.
1
60
±
Lisätkää tai vähentäkää lukittua nopeutta
painamalla + tai –. Nopeudeksi ohjelmoidaan se nopeus, joka autolla on vapautettaessa painike.
Lyhyt painallus (alle puoli sekuntia) + tai – vastaa nopeusmuutosta 1 km/h tai 1 mph 1.
HUOM
Tilapäinen nopeuden lisääminen (alle
minuutin) kaasupolkimella, kuten esim. ohitettaessa, ei vaikuta vakionopeussäätimen
asetukseen. Kun kaasupoljin vapautetaan,
auto palaa aiemmin asetetulle nopeudelle.
Riippuen moottorityypistä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
•
•
jarrupoljinta tai kytkinpoljinta painetaan
•
•
•
vaihteenvalitsin siirretään asentoon N
nopeus ylämäessä laskee alle arvon
25-30 km/h
pyörät luistavat tai lukkiutuvat
tilapäinen nopeuden lisäys on kestänyt yli
1 minuutin.
Nopeuteen palaaminen
Palatkaa aikaisemmin asetettuun
nopeuteen painamalla painiketta.
Mittaristossa esitetään CRUISE
ON.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Vakionopeussäädin*
Poiskytkeminen
±
Sulkekaa vakionopeussäädin painamalla
CRUISE. CRUISE ON sammuu mittaristossa.
02
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
61
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Seisontajarru, sähköliitäntä, ym.
Seisontajarru
2. Painakaa seisontajarrupoljin määrätietoisesti niin pitkälle kuin se menee.
02
3. Vapauttakaa jalkajarru ja varmistakaa, että
auto seisoo paikallaan.
4. Jos auto rullaa, pitää seisontajarrupoljinta
painaa enemmän.
Seisontajarru, vasemmalta ohjattavat autot.
G026994
G026992
5. Autoa pysäköitäessä valitkaa asento 1
(käsivalintainen vaihteisto) tai asento P
(automaattivaihteisto).
Seisontajarru, oikealta ohjattava auto
Seisontajarrupoljin
Seisontajarrun vapautuskahva
Seisontajarru on sijoitettu lattian korkeudelle,
ks. kuvaa, ja se vaikuttaa takapyöriin ollessaan
painettuna.
Pysäköinti mäkeen
Jos auto pysäköidään mäkeen keula ylämäen
suuntaan, kääntäkää pyörät poispäin jalkakäytävän reunasta.
Jos auto pysäköidään mäkeen keula alamäen
suuntaan, kääntäkää pyörät jalkakäytävän reunaa kohti.
Seisontajarrun vapauttaminen
1. Painakaa jalkajarrua määrätietoisesti.
2. Vetäkää kahvasta.
HUOM
Varoitussymboli mittaristossa palaa riippumatta siitä kuinka kovaan seisontajarrupoljin on painettu.
Seisontajarru kytkeminen
1. Painakaa jalkajarrua määrätietoisesti.
62
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Seisontajarru, sähköliitäntä, ym.
Ohjauspyörän säätö
Sähköliitäntä takaistuimella
Takaluukun avaaminen
Sähköliitäntää voidaan käyttää eri varusteille,
kuten esim. matkapuhelimelle tai kylmälaukulle. Se on tarkoitettu 12 V:lle. Suurin virta on
10 A. Virta-avaimen pitää olla vähintään asennossa I, jotta liitäntä voi antaa virtaa.
Ohjauspyörää voidaan säätää korkeus- ja
pituussuunnassa. Painakaa ohjauspylväässä
vasemmalla puolella oleva säädin alas. Säätäkää sitten ohjauspyörä sopivaan asentoon.
Painakaa säädin takaisin ohjauspyörän asennon lukitsemiseksi. Jos se on vaikeaa, painakaa samalla vähän ohjauspyörää, kun palautatte säätimen.
G027005
G026999
G028425
02
Avatkaa takaluukku vetämällä kahvasta, kuten
kuva osoittaa. Laskekaa alaosa nostamalla
kahvaa ylöspäin.
VAROITUS
Säätäkää ohjauspyörä ennen kuin lähdette
ajoon, ei koskaan ajon aikana. Tarkastakaa,
että ohjauspyörä on lukittu paikalleen.
63
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkötoimiset ikkunannostimet
Käyttö
Lasin avaaminen:
±
Painakaa katkaisimen etuosaa.
Lasin sulkeminen:
±
VAROITUS
Kuljettajan ovi
Jos autossa on lapsia:
•
Muistakaa aina katkaista virta ikkunannostimista poistamalla avain virtalukosta, jos kuljettaja poistuu autosta.
•
Tarkastakaa, ettei lapsia tai muita matkustajia jää puristuksiin, kun ikkunat
suljetaan.
Jos takaovien ikkunoita käytetään kuljettajan ovesta, tarkastakaa, ettei kukaan takaistuimen matkustajista jätä käsiään puristuksiin, kun ikkunat suljetaan.
G029571
02
Sähköisiä ikkunannostimia käytetään ovissa
olevilla säätimillä. Ikkunannostimet toimivat
jännitetilassa I ja II. Ajon päätyttyä ja kun virtaavain on poistettu lukosta, voidaan ikkunat
edelleen avata tai sulkea niin kauan kuin mitään
ovista ei avata. Sulkekaa ikkunat silmälläpidon
alaisina.
Vetäkää katkaisimen etuosaa ylöspäin.
HUOM
Sähkötoimisten ikkunannostimien säätimet.
Yksi tapa vähentää sykkivää tuulen ääntä
takaikkunoiden ollessa auki on avata hieman myös etuikkunoita.
Etuikkunoiden säätimet
Takaikkunoiden säätimet
Kuljettaja voi käyttää kaikkia ikkunannostimia
paikaltaan. Ikkunat voidaan avata ja sulkea
kahdella tavalla:
64
•
Painakaa toista säätimistä (A) tai (B)
kevyesti tai nostakaa kevyesti. Ikkunannostimet käyvät ylös tai alas niin kauan
kuin säätimiin vaikutetaan.
•
Painakaa jotakin katkaisimista (A) tai (B) tai
nostakaa sitä ja vapauttakaa se sitten.
Sivuikkunat avautuvat tai sulkeutuvat tällöin automaattisesti. Jos ikkuna lukkiutuu
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkötoimiset ikkunannostimet
jonkin esineen vaikutuksesta, liike keskeytyy.
HUOM
Takaovien ikkunannostimet
Katkaisimessa oleva valo palaa
Takaovien laseja voidaan ohjata vain kuljettajan ovesta.
02
Katkaisimessa oleva valo ei pala
Automaattinen nostotoiminto matkustajan
puolella on vain tietyillä markkina-alueilla.
Takaovien ikkunoita voidaan ohjata sekä kyseisessä ovessa että kuljettajan ovessa olevilla
katkaisimilla.
Ikkunannostimien lukitus takaovissa
Ikkunannostimien lukitus takaovissa ja sähkökäyttöinen lapsilukko*.
Takaovien sähkötoimiset ikkunannostimet voidaan lukita kuljettajan oven säädinpaneelissa
olevalla katkaisimella. Muistakaa aina kytkeä
ikkunannostimet pois toiminnasta, mikäli
jätätte lapsia yksin autoon (poistakaa virtaavain lukosta).
Takaovien ikkunoita voidaan ohjata sekä kyseisessä ovessa että kuljettajan ovessa olevilla
katkaisimilla. Jos takaovien ikkunannostimien
lukituskatkaisimen merkkivalo (kuljettajan oven
säädinpaneelissa) palaa, voidaan takaovien
laseja ohjata vain kuljettajan ovesta.
G029573
G029572
G029574
Etumatkustajan paikka
Etumatkustajan sähkötoimisen ikkunannostimen katkaisimella voidaan ohjata vain tätä
ikkunaa.
VAROITUS
Jos takaovien ikkunoita käytetään kuljettajan ovesta, tarkastakaa ettei kukaan takaistuimen matkustajista jää puristuksiin, kun
ikkunat suljetaan.
65
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Taustapeilit
Sisätaustapeili
Kompassilla varustettu
sisätaustapeili*
02
Oikea vyöhyke kompassissa
Z
O
N
E
C
A
L
Himmennys
Normaali asento
Himmennetty tila.
Jos takaa tulee voimakas valo, se voi heijastua
taustapeilistä ja häikäistä kuljettajaa. Himmentäkää, kun takaa tuleva valo häiritsee.
Automaattinen himmennys*
Jos takaa tulee voimakas valo, taustapeili himmenee automaattisesti.
66
G026950
Z
O
N
E
G026965
G026660
C
A
L
Taustapeilin vasemmassa yläkulmassa on
näyttö, joka esittää mihin kompassisuuntaan
auton keula osoittaa. Kahdeksan eri suuntaa
näytetään englanninkielisinä lyhenteinä: N
(pohjoinen), NE (koillinen), E (itä), SE (kaakko),
S (etelä), SW (lounas), W (länsi) ja NW (luode).
Jos kompassi on aktivoitu, se käynnistyy automaattisesti jännitetilassa II tai kun moottori on
käynnissä. Sulkekaa tai kytkekää kompassi
päälle painamalla taustapeilin takapuolella olevaa upotettua painiketta. Käyttäkää esim. suoristettua paperiliitintä. Painike on upotettu
n. 2,5 cm peilin sisään.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Kompassi on asetettu sille maantieteelliselle vyöhykkeelle, jolla auto luovutettaessa oli. Kompassi tulee kalibroida, jos autoa
siirretään useita magneettisia vyöhykkeitä.
1. Jännitetila II.
2. Pitäkää taustapeilin takana olevaa painiketta painettuna n. 3 sekuntia, kunnes
ZONE (vyöhyke) esitetään (käyttäkää esim.
suoristettua paperiliitintä). Ko. alueen
numero näytetään.
3. Painakaa painiketta useaan kertaan, kunnes haluamanne maantieteellisen alueen
numero (1–15) on näytössä. Näyttö palaa
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Taustapeilit
muutaman sekunnin kuluttua esittämään
kompassisuuntaa, mikä tarkoittaa, että
vyöhykkeen vaihto on valmis.
02
``
67
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Taustapeilit
G026677
02
Kompassin magneettiset vyöhykkeet.
68
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Taustapeilit
Kalibrointi
Ulkotaustapeilit
VAROITUS
Kompassi voi tarvita kalibrointia, jotta se näyttää oikein. Parhaan tuloksen saamiseksi sulkekaa kaikki suuret virrankuluttajat, kuten esim.
sisävalaistus, tuuletuspuhallin, sähkölämmitteinen takalasi jne., ja katsokaa, ettei metallisia
ja magneettisia esineitä ole peilin lähettyvillä.
Säätäkää peilit ennen ajoon lähtöä.
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää sähkölämmitystä (katso sivu 52)
poistaaksenne jään peileistä, ei jääkaavinta.
Kaavin voi naarmuttaa peililasia.
1. Pysäyttäkää auto suurelle avoimelle alueelle, pitäkää moottori käynnissä.
Muistitoiminnolla varustetut taustapeilit*
4. Vaihtoehtoinen kalibrointi: Lähtekää liikkeelle kuten tavallisesti. CAL häviää näytöstä, kun kalibrointi on valmis.
G029575
2. Pitäkää taustapeilin takapuolella olevaa
painiketta painettuna (käyttäkää esim.
paperiliitintä), kunnes CAL esitetään näytössä (n. 6 sekuntia).
3. Ajakaa hitaasti ympyrää nopeudella enintään 8 km/h, kunnes CAL häviää näytöstä.
Tällöin kalibrointi on valmis.
02
Molempien ulkotaustapeilien säätimet ovat
etummaisena kuljettajan oven kyynärnojassa.
Taustapeilejä voidaan käyttää jännitetilassa I ja
II.
1. Painakaa painiketta L vasemman taustapeilin tai painiketta R oikean taustapeilin
osalta. Painikkeessa oleva valo palaa.
Jos autossa on muistitoiminnolla varustetut
taustapeilit, nämä toimivat yhdessä istuimen
muistiasetuksen kanssa, katso sivu 91.
Muistitoiminto kauko-ohjaimessa*
Jos avaatte auton lukituksen kaukosäätimellä
ja muutatte ulkotaustapeilien asentoa, niiden
uudet asennot tallentuvat kaukosäätimeen.
Kun seuraavan kerran avaatte auton lukituksesta samalla kaukosäätimellä ja avaatte kuljettajan oven viiden minuutin sisällä, peilit
asettuvat tallennettuihin asentoihin.
2. Säätäkää asento keskellä olevalla säätövivulla.
3. Painakaa vielä kerran painiketta L tai R.
Valo sammuu.
Ulkotaustapeilien taittaminen sisään, katso
sivu 50.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
69
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Taustapeilit
Laminoidut sivuikkunat*
02
Laminoidut sivuikkunat etu- ja takaovissa
parantavat matkustamon äänieristystä ja auton
murtosuojausta.
TÄRKEÄÄ
Älkää käyttäkö metallista jääkaavinta jään
poistamiseen ikkunoista. Vettähylkivä kerros voi vahingoittua. Käyttäkää sähkölämmitystä jään poistamiseen peileistä!
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros
etumaisissa sivuikkunoissa ja/tai
ulkotaustapeileissä*
Ulkotaustapeilit on käsitelty pintakerroksella,
joka saa näkyvyyden peileistä pysymään
hyvänä, vaikka sataa.
Sivuikkunat ja peilit, jotka on varustettu
vettä ja likaa hylkivällä kerroksella, on
merkitty pienellä symbolilla. Tietoja lasien hoidosta, katso sivu 185.
Taustapeilit
Tietyissä sääolosuhteissa likaahylkivä pintakerros toimii paremmin, jos käytetään taustapeilien sähkölämmitystä, katso sivu 84.
Lämmittäkää taustapeilejä:
•
•
•
70
jos jää tai lumi peittää peilit
voimakkaassa sateessa ja likaisella tiellä
jos peilissä on huurua.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkökäyttöinen kattoluukku*
Avautumisasennot
Sulkeminen:
±
Vetäkää katkaisimen alareunaa (6) alaspäin.
02
Tuuletusasennosta voidaan siirtyä suoraan
mukavuusasentoon - vetäkää säädintä taaksepäin ääriasentoon (4) ja vapauttakaa se.
G007503
G027010
Automaattinen käyttö
Kattoluukun käyttösäädin on sijoitettu kattoon.
Luukku voidaan avata kahteen asentoon:
Siirtäkää säädin painokohta-asennon (3) ohi
takimmaiseen ääriasentoon (4) tai painokohtaasennon (2) ohi etumaiseen ääriasentoon (1) ja
vapauttakaa se. Kattoluukku avautuu tällöin
mukavuusasentoon tai sulkeutuu täysin.
Sulkeminen, automaattinen
Luukun avaaminen kokonaan mukavuusasennosta:
Sulkeminen, manuaalinen
±
Avaaminen, manuaalinen
Tuuletusasento, takareuna ylhäällä
Manuaalinen käyttö
Avaaminen, automaattinen
Työntöasento, taakse-/eteenpäin
Avaaminen:
Avaaminen, tuuletusasento
Virta-avaimen pitää olla asennossa I tai II.
±
Sulkeminen, tuuletusasento
VAROITUS
Jos autossa on lapsia:
Katkaiskaa kattoluukun virta poistamalla
virta-avain lukosta, jos kuljettaja poistuu
autosta.
Vetäkää säädintä taaksepäin ääriasentoon
(4) vielä kerran ja vapauttakaa.
Tuuletusasento
Vetäkää säädintä taaksepäin painokohtaasentoon (3). Luukku liikkuu täysin auki asentoa kohti niin kauan kuin painiketta
pidetään painettuna.
Avaaminen:
Sulkeminen:
±
±
Painakaa katkaisimen takareunaa (5) ylöspäin.
Painakaa säädintä eteenpäin painokohtaasentoon (2). Luukku liikkuu kiinni-asentoa
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
71
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkökäyttöinen kattoluukku*
02
kohti niin kauan kuin painiketta pidetään
painettuna.
VAROITUS
Kattoluukun puristumissuoja toimii vain
automaattisen sulkemisen yhteydessä, ei
manuaalisen.
Puristumissuoja
Kattoluukussa on puristumissuoja, joka laukeaa, jos jokin esine pysäyttää luukun. Eston
yhteydessä kattoluukku pysähtyy ja avautuu
sen jälkeen automaattisesti viimeisimpään
aukioloasentoon.
VAROITUS
Kattoluukun puristumissuoja toimii vain
automaattisen sulkemisen yhteydessä, ei
manuaalisen.
Aurinkosuojus
G020157
Katsokaa, ettei kukaan jää puristuksiin, kun
kattoluukku suljetaan.
Kattoluukkuun kuuluu sisäinen, manuaalisesti
siirrettävä aurinkosuojus. Kun kattoluukku avataan, aurinkosuojus siirtyy automaattisesti
taaksepäin. Tarttukaa kahvaan ja työntäkää
suojusta eteenpäin sen sulkemiseksi.
72
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
HomeLinkŸ EU*
Yleistä
HUOM
VAROITUS
HomeLink on suunniteltu siten, ettei se toimi
auton ollessa lukittuna ulkopuolelta.
Säilyttäkää alkuperäiset kauko-ohjaimet
tulevaa ohjelmointia varten (esim. vaihdettaessa auto toiseen).
Poistakaa painikkeiden ohjelmointi, kun
auto myydään.
G030070
Metallisia häikäisysuojia ei tule käyttää
autoissa, jotka on varustettu HomeLink-järjestelmällä. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti HomeLink-järjestelmän toimintaan.
HomeLink on ohjelmoitava kauko-ohjain, jolla
voidaan ohjata jopa kolmea eri laitetta (esim.
autotallin ovea, hälytysjärjestelmää, ulko- ja
sisävalaistusta tms.) ja siten korvata näiden
kauko-ohjaimet. HomeLink toimitetaan asennettuna vasempaan häikäisysuojaan.
HomeLink-ohjaimen paneeli muodostuu kolmesta ohjelmoitavasta painikkeesta ja yhdestä
merkkivalosta.
Käsittely
Kun HomeLink on ohjelmoitu, sitä voidaan
käyttää erillisten alkuperäiskauko-ohjaimien
asemesta.
Painakaa ohjelmoitua painiketta autotallin
oven, hälytysjärjestelmän tms. aktivoimiseksi.
Merkkivalo palaa painikkeen ollessa painettuna.
HUOM
Jos sytytysvirtaa ei kytketä, HomeLink toimii 30 minuuttia kuljettajan oven avaamisen
jälkeen.
Jos HomeLink-järjestelmää käytetään autotallin oven tai veräjän ohjaamiseen, varmistakaa, ettei oven tai veräjän lähellä ole
ketään tämän liikkuessa.
02
Älkää käyttäkö HomeLink-kauko-ohjainta
autotallin oveen, jossa ei ole varmuuspysäytystä ja -peruutusta. Autotallin oven
pitää reagoida välittömästi, kun se havaitsee jonkin estävän liikkumista, pysähtyä heti
ja liikkua vastakkaiseen suuntaan. Autotallin
ovi, jossa ei ole näitä ominaisuuksia, voi
aiheuttaa henkilövahinkoja. Lisätietoja
saatte soittamalla HomeLink Hotline -palveluun: 008000 466 354 65 (ilmainen). Yhteydenotto käy myös internetin kautta:
www.homelink.com.
Ohjelmoiminen ensimmäisen kerran
Ensimmäinen kohta tyhjentää HomeLink-järjestelmän muistin eikä sitä tule tehdä, kun vain
yksittäinen painike ohjelmoidaan uudelleen.
1. Painakaa kahta laitimmaista painiketta
älkääkä vapauttako niitä, ennen kuin merkkivalo alkaa vilkkua n. 20 sekunnin kuluttua. Vilkkuminen tarkoittaa, että HomeLink
on asetettu "oppimistilaan" ja se on valmis
ohjelmoitavaksi.
Alkuperäisiä kauko-ohjaimia voidaan tietenkin
käyttää HomeLink-järjestelmän rinnalla.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
73
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
HomeLinkŸ EU*
02
Alkuperäisen kauko-ohjaimen ja HomeLink-ohjaimen välille tarvittava etäisyys
riippuu laitteen ohjelmoinnista. Tarvitaan
ehkä useita yrityksiä eri etäisyyksiltä. Säilyttäkää jokainen asento n. 15 sekuntia,
ennen kuin kokeilette uutta.
3. Painakaa samanaikaisesti alkuperäisen
kauko-ohjaimen painiketta ja HomeLinkkauko-ohjaimen ohjelmoitavaa painiketta.
Älkää vapauttako painikkeita, ennen kuin
merkkivalo on vaihtunut rauhallisesta
nopeasti vilkkuvaksi. Nopea vilkkuminen
tarkoittaa onnistunutta ohjelmointia.
4. Tarkastakaa ohjelmointi painamalla HomeLink-ohjaimen ohjelmoitua painiketta ja
katsokaa merkkivaloa:
1
74
20 sekuntia ja se osoittaa, että laitteella
on "rullaava koodi". Autotallin ovi, veräjä
tai vastaava ei aktivoidu, kun ohjelmoitua HomeLink-painiketta painetaan.
Jatkakaa ohjelmointia alla olevien ohjeiden mukaisesti.
2. Asettakaa alkuperäinen kauko-ohjain
2-8 cm:n etäisyydelle HomeLink-kaukoohjaimesta. Pitäkää merkkivaloa silmällä.
•
Palaa jatkuvasti: Merkkivalo palaa jatkuvasti, kun painiketta pidetään painettuna, tämä tarkoittaa, että ohjelmointi
on valmis. Autotallin ovi, veräjä tai vastaava aktivoituu nyt, kun ohjelmoitua
HomeLink-painiketta painetaan.
•
Ei jatkuva valo: Merkkivalo vilkkuu
nopeasti n. 2 sekuntia ja palaa sitten jatkuvasti n. 3 sekuntia. Tätä toistetaan n.
5. Etsikää "oppimispainike 1" esim. autotallin
oven vastaanottimessa, se on tavallisesti
sijoitettu vastaanottimen antennin kiinnikkeen lähelle. Jos painikkeen löytäminen on
vaikeaa, katsokaa laitteen käsikirjaa tai
soittakaa HomeLink Hotline -palveluun:
008000 466 354 65 (ilmainen). Yhteydenotto voidaan tehdä myös internetin
kautta: www.homelink.com.
6. Painakaa "oppimispainiketta" ja vapauttakaa se. Painike vilkkuu n. 30 sekuntia ja
tänä aikana pitää tehdä seuraava kohta.
7. Painakaa ohjelmoitavaa painiketta HomeLink-kauko-ohjaimessa "opetusvalon"
edelleen vilkkuessa, pitäkää sitä painettuna n. 3 sekuntia ja vapauttakaa sitten.
Toistakaa painaminen/pito/vapautus jakso jopa 3 kertaa ohjelmoinnin lopettamiseksi.
Painikkeen nimitys ja väri vaihtelevat valmistajan mukaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Yksittäisen painikkeen ohjelmoiminen
Yksittäisen painikkeen ohjelmoimiseksi menetelkää seuraavasti:
1. Painakaa haluamaanne painiketta HomeLink-kauko-ohjaimessa älkääkä vapauttako sitä, ennen kuin kohta 3 on tehty.
2. Kun merkkivalo HomeLink-ohjaimessa
alkaa vilkkua, n. 20 sekunnin kuluttua,
asettakaa alkuperäinen kauko-ohjain
2-8 cm:n etäisyydelle HomeLink-ohjaimesta. Pitäkää merkkivaloa silmällä.
Alkuperäisen kauko-ohjaimen ja HomeLink-ohjaimen välille tarvittava etäisyys
riippuu laitteen ohjelmoinnista. Tarvitaan
ehkä useita yrityksiä eri etäisyyksiltä. Säilyttäkää jokainen asento n. 15 sekuntia,
ennen kuin kokeilette uutta.
3. Painakaa painiketta alkuperäisessä kaukoohjaimessa. Merkkivalo alkaa vilkkua. Kun
vilkkuminen on vaihtunut rauhallisesta
nopeaan vilkkumiseen - vapauttakaa
molemmat painikkeet. Nopea vilkkuminen
tarkoittaa onnistunutta ohjelmointia.
4. Tarkastakaa ohjelmointi painamalla HomeLink-ohjaimen ohjelmoitua painiketta ja
katsokaa merkkivaloa:
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
HomeLinkŸ EU*
•
•
Palaa jatkuvasti: Merkkivalo palaa jatkuvasti, kun painiketta pidetään painettuna, tämä tarkoittaa, että ohjelmointi
on valmis. Autotallin ovi, veräjä tai vastaava aktivoituu nyt, kun ohjelmoitua
HomeLink-painiketta painetaan.
Ei jatkuva valo: Merkkivalo vilkkuu
nopeasti n. 2 sekuntia ja palaa sitten jatkuvasti n. 3 sekuntia. Tätä toistetaan n.
20 sekuntia ja se osoittaa, että laitteella
on "rullaava koodi". Autotallin ovi, veräjä
tai vastaava ei aktivoidu, kun ohjelmoitua HomeLink-painiketta painetaan.
Jatkakaa ohjelmointia alla olevien ohjeiden mukaisesti.
5. Etsikää "oppimispainike 2" esim. autotallin
oven vastaanottimessa, se on tavallisesti
sijoitettu vastaanottimen antennin kiinnikkeen lähelle. Jos painikkeen löytäminen on
vaikeaa, katsokaa laitteen käsikirjaa tai
soittakaa HomeLink Hotline -palveluun:
008000 466 354 65 (ilmainen). Yhteydenotto voidaan tehdä myös internetin
kautta: www.homelink.com.
edelleen vilkkuessa, pitäkää sitä painettuna n. 3 sekuntia ja vapauttakaa sitten.
Toistakaa painaminen/pito/vapautus jakso jopa 3 kertaa ohjelmoinnin lopettamiseksi.
02
Ohjelmoinnin poistaminen
Ohjelmointi voidaan poistaa vain HomeLinkkauko-ohjaimen kaikilta painikkeilta, ei yksittäiseltä painikkeelta.
±
Painakaa kahta laitimmaista painiketta
älkääkä vapauttako niitä, ennen kuin merkkivalo alkaa vilkkua n. 20 sekunnin kuluttua.
> HomeLink on nyt asetettu ns. "oppimistilaan" ja se on valmis ohjelmoitavaksi
uudelleen, katso sivu 73.
6. Painakaa "oppimispainiketta" ja vapauttakaa se. Painike vilkkuu n. 30 sekuntia ja
tänä aikana pitää tehdä seuraava kohta.
7. Painakaa ohjelmoitavaa painiketta HomeLink-kauko-ohjaimessa "opetusvalon"
2
Painikkeen nimitys ja väri vaihtelevat valmistajan mukaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
75
76
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G020906
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta................................................. 78
Automaattinen ilmastointilaite, ECC....................................................... 82
Polttoainekäyttöinen pysäköintilämmitin*............................................... 85
LÄMMITYS JA ILMANVAIHTO
03
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
03
Ilmastointi
Jää ja lumi
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto jäähdyttää
tai lämmittää sekä poistaa kosteutta matkustamon ilmasta. Auto on varustettu automaattisella lämmityksellä ja ilmastoinnilla (ECC).
Poistakaa lumi ja jää lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiston ilmanottoaukon päältä (konepellin ja
tuulilasin välistä).
HUOM
Ilmastointi voidaan kytkeä pois käytöstä,
mutta sen tulee olla käytössä, kun halutaan,
että matkustamossa on mahdollisimman
hyvä ilma ja etteivät ikkunat huuruunnu.
Huurua lasien sisäpinnalla
Lasien puhdistus vähentää huurtumista lasien
sisäpinnalla. Käyttäkää tavallista ikkunanpesuainetta.
Vianetsintä ja korjaus
Teetä lämmityksen ja ilmastoinnin vianetsintä
ja korjaus aina valtuutetussa Volvon teknisessä
palvelussa.
Kylmäaine
Ilmastointilaite käyttää kylmäainetta R134a.
Tämä ei sisällä klooria, mikä tarkoittaa, että se
on vaaratonta otsonikerrokselle. Kylmäainetta
lisättäessä/vaihdettaessa saa käyttää vain
R134a-ainetta. Antakaa valtuutetun Volvon
teknisen palvelun tehdä tämä työ.
Matkustamon puhaltimen toiminta
Kun moottori on sammutettuna (vaikka virtaavain on asennossa I tai II), puhallin kytkeytyy
pois automaattisesti. Tämä tapahtuu akun purkautumisen välttämiseksi.
Puhaltimen aktivoimiseksi kääntäkää säädintä
ja asettakaa haluamanne nopeus.
78
Todellinen lämpötila
Valittu lämpötila vastaa sitä fyysistä tuntemusta, jonka ilman virtausnopeus, ilmankosteus, auringon säteily yms. olosuhteet auton
sisällä ja sen ulkopuolella saavat aikaan.
Anturien sijainti
•
•
Aurinkoanturi on kojelaudan päällä.
Matkustamon lämpötila-anturi on lämmityslaitteen paneelin takana.
HUOM
Älkää peittäkö tai tukkiko antureita vaatteilla
tai esineillä.
Sivulasit ja takaluukku
Hiukkassuodatin
Huolehtikaa siitä, että monisuodatin/hiukkassuodatin vaihdetaan säännöllisin välein. Neuvotelkaa valtuutetun Volvon teknisen palvelun
kanssa.
ECC (elektroninen lämmitys ja
ilmastointi)
Jotta ilmastointi toimii tyydyttävästi, tulee
sivuikkunoiden ja mahdollisen kattoluukun olla
kiinni.
Kiihdyttäminen
Täyskaasukiihdytyksen yhteydessä ilmastointi
suljetaan tilapäisesti. Voitte tällöin pienen hetken ajan tuntea tilapäisen lämpötilan nousun.
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
Kondenssivesi
Ilmanjako
Kojelaudan ilmanvaihtosuuttimet
Lämpimällä säällä voi ilmastointilaitteesta tippua kondenssivettä auton alle. Tämä on normaalia.
Ilmastointilaitteen ohjausjärjestelmän tuulettamiseksi matkustamon puhallin voidaan käynnistää jopa 50 minuutin kuluttua auton sytytysvirran katkaisusta. Puhallin pysähtyy automaattisesti n. 15 minuutin kuluttua.
03
G028577
EEC-lämmitys- ja tuuletuslaitteella säädellään
myös ilmastointia automaattisesti, ja sitä käytetään vain sen verran kuin matkustamon jäähdyttäminen ja riittävä kosteudenpoisto tuloilmasta edellyttävät. Näin säästetään polttoainetta enemmän kuin perinteisellä järjestelmällä, jossa ilmastointi jäähdyttää ilman aina
juuri jäätymisrajan yläpuolelle.
G027043
Polttoaineen säästö
Sisääntuleva ilma virtaa autoon useista eri kohdissa olevista suuttimista.
A: Auki
B: Kiinni
C: Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
D: Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa.
1. Suunnatkaa uloimmat suuttimet sivulaseihin kosteuden poistamiseksi etusivulaseista.
2. Kylmä ilmasto: sulkekaa keskisuuttimet
parhaan mukavuuden ja huurteenpoiston
aikaansaamiseksi.
``
79
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
Tuuletussuuttimet ovipilarissa
Tuuletetut etuistuimet (Executive)
Mahdollisimman tehokkaan tuuletuksen saamiseksi:
±
Pitäkää
painettuna noin 2 sekuntia.
Tuuletuksen vähentäminen portaittain:
±
03
Painakaa lyhyesti
.
Tuuletuksen sulkeminen:
G030244
0
G027064
±
A: Auki
Etuistuimen tuuletuksen säädin.
B: Kiinni
Tuuletusjärjestelmä muodostuu istuinosassa ja
selkänojassa olevista puhaltimista, jotka imevät ilmaa istuinverhoilun läpi. Jäähdytys on sitä
tehokkaampaa, mitä viileämpää matkustamon
ilma on.
C: Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
D: Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa.
1. Suunnatkaa uloimmat suuttimet ikkunaan
huurun poistamiseksi takasivuikkunoista.
2. Suunnatkaa suuttimet sisäänpäin miellyttävän ilmanvaihdon saamiseksi takaistuimelle.
Muistakaa, että pikkulapset voivat olla herkkiä
ilmavirralle ja vedolle.
Tuuletusta säädetään käyttöpaneelissa etuistuinten sivulla olevasta säätimestä ja puhaltimen nopeudella on kolme porrasta.
Istuimen tuuletuksen käynnistäminen:
±
Painakaa lyhyesti
.
Tuuletuksen lisääminen portaittain:
±
80
Painakaa lyhyesti
.
Pitäkää
painettuna noin 2 sekuntia.
Tuuletusta voidaan käyttää samanaikaisesti
etuistuinten sähkölämmityksen kanssa. Toimintoa voidaan myös käyttää kosteuden poistamiseen vaatteista.
Tuuletusjärjestelmä voidaan aktivoida, kun
moottori on käynnissä.
HUOM
Vedolle herkkien henkilöiden tulee käyttää
istuintuuletusta varoen. Mukavuustasoa
yksi suositellaan pitkäaikaisessa käytössä.
TÄRKEÄÄ
Istuintuuletusta ei voida käynnistää, kun
matkustamon lämpötila on alle 5 °C. Näin
vältetään istuimen käyttäjän vilustuminen.
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
Istuinlämmitys takaistuimen
reunapaikoilla (Executive)
G030976
03
Takaistuimen lämmityksen painike päällä/pois.
Takaistuinten istuinlämmitystä käytetään painikesäätimellä edellä olevan kuvan mukaisesti.
Takakeskikonsolin kummallakin puolella on
säädin ko. takaistuinta varten.
Istuimen lämmityksen käynnistäminen:
±
Painakaa -painiketta
> Symboli painikkeessa syttyy.
Lämmityksen sulkeminen:
±
Painakaa -painiketta
> Valo sammuu.
81
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Automaattinen ilmastointilaite, ECC
Ohjauspaneeli
G027046
03
AC - Päällä/Pois (ON/OFF)
Sähkölämmitteiset etuistuimet
Uudelleenkierrätys/tunnistimella varustettu monitoimisuodatin*
Lämpötila, oikea puoli
Uudelleenkierrätys
AUTO
Ilmanjako
Sisälämpötilan tunnistin
Tuulilasin ja sivulasien huurteenpoisto
Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset taustapeilit
1
82
Lämpötila, vasen puoli
Puhallin
Puhallin, matkustamon takaosa*
Toiminnot
1. AC - Päällä/Pois (ON/OFF)
ON: Ilmastointi on päällä. Sitä ohjaa järjestelmän automatiikka. Näin jäähdytetään sisään
tuleva ilma ja kosteutta poistetaan.
Lisävaruste tietyillä markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
OFF: Pois. Kun huurteenpoistotoiminto aktivoidaan, kytkeytyy ilmastointi automaattisesti
päälle (voidaan sulkea AC-painikkeella)
2. Ilmanlaatujärjestelmä,
uudelleenkierrätys/monitoimisuodatin 1
Tietyissä autoissa on ns. monitoimisuodatin ja
ilmanlaatutunnistin. Kaasuja ja hiukkasia suodattava monitoimisuodatin vähentää hajujen ja
epäpuhtauksien määrää. Ilmanlaatutunnistin
havaitsee, jos ulkoilmassa olevien epäpuhtauksien määrä lisääntyy. Tällöin sisäilman laatujärjestelmä sulkee ilman sisäänoton ja ilma
alkaa kiertää uudelleen matkustamossa. Mat-
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Automaattinen ilmastointilaite, ECC
kustamon ilma puhdistetaan monitoimisuodattimessa myös uudelleenkierrätyksen aikana.
MAN
AUT
Kun ilmanlaatutunnistin on kytkettynä, vihreä valo AUT palaa
painikkeessa.
Käyttö:
Painakaa AUTO ilmanlaatutunnistimen aktivoimiseksi (normaali asetus).
Tai:
±
Vaihtakaa seuraavien kolmen toiminnon
välillä painamalla toistuvasti
.
•
Valo MAN palaa: uudelleenkierrätys on nyt
kytkettynä.
•
Mikään valo ei pala. Uudelleenkierrätys ei
ole kytkettynä, jollei sitä tarvita jäähdytystä
varten sään ollessa lämmin.
•
Valo AUT palaa: ilmanlaatutunnistin on nyt
kytkettynä.
•
Jos laseihin muodostuu kosteutta tai huurretta, on ilmanlaatujärjestelmä kytkettävä
pois.
•
Huurun muodostuessa on hyvä käyttää
tuulilasin, takalasin ja sivuikkunoiden huurteenpoistotoimintoja.
•
Noudattakaa Volvon huolto-ohjelmassa
annettuja monitoimisuodattimen vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin epäpuhtaassa
ympäristössä saattaa monitoimisuodattimen vaihto olla tarpeen useammin.
3. Sisäilman kierrätys
Uudelleenkierrätys valitaan, kun halutaan
estää huonon ilman, pakokaasujen jne. pääsy
sisätiloihin. Matkustamon ilma kiertää uudelleen, ts. ulkopuolelta ei oteta autoon ilmaa toiminnon ollessa aktivoituna.
Jos ilmaa kierrätetään uudelleen autossa, saattaa jäätä ja huurretta muodostua laseihin etenkin talviaikaan.
Huolehtikaa siitä, että:
Ajastintoiminnolla (autoissa, joissa on monitoimisuodatin ja ilmanlaadun tunnistin, ei ole ajastintoimintoa) ehkäistään jään ja huurun muodostumisen sekä huonon ilman vaaraa.
•
Tehkää näin kytkeäksenne sen päälle:
•
Ilmanlaatutunnistin on hyvä pitää aina kytkettynä.
Kylmällä säällä uudelleenkierrätystoiminto
on rajoitettu lasien huurtumisen välttämiseksi.
1. Painakaa
yli 3 sekunnin ajan. Valo
vilkkuu 5 sekuntia. Ilmaa kierrätetään
uudelleen autossa 3 - 12 minuuttia riippuen
ulkolämpötilasta.
2. Joka kerta kun painatte
ajastintoiminto.
, aktivoituu
Jos haluatte kytkeä pois ajastintoiminnon:
±
Painakaa
uudelleen yli 3 sekuntia.
Valo palaa 5 sekuntia vahvistaen valintanne.
03
4. AUTO
AUTO-toiminto säätää lämmitystä ja ilmanvaihtoa siten, että valittu lämpötila saavutetaan. Automatiikka ohjaa lämmitystä, ilmastointia, ilmanlaatutunnistinta, puhaltimen
nopeutta, uudelleenkierrätystä ja ilmanjakoa.
Valittaessa yksi tai useampi manuaalinen toiminto muut toiminnot pysyvät automaattisessa
ohjauksessa. Painettaessa AUTO-painiketta
suljetaan kaikki manuaaliset asetukset.
5. Ilmanjako
•
Ylimmäisen painikkeen ollessa sisäänpainettuna suuntautuu ilma laseihin
•
Keskipainikkeen ollessa painettuna suuntautuu ilma pään ja kehon korkeudelle
•
Alimman painikkeen ollessa painettuna
suuntautuu ilma jalkoihin
Painakaa AUTO, kun haluatte palata automaattiseen ilmanjakoon.
``
83
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Automaattinen ilmastointilaite, ECC
6. Sisälämpötilan tunnistin
Sisälämpötilan tunnistin tuntee matkustamossa vallitsevan lämpötilan.
7. Huurteenpoisto tuulilasilta ja
sivuikkunoilta
03
Käytetään huurun ja jään poistamiseen
nopeasti tuulilasilta ja sivuikkunoilta. Ilmaa virtaa ikkunoille puhaltimen suurella nopeudella.
Huurteenpoistopainikkeessa oleva valo palaa,
kun tämä toiminto on kytkettynä.
Kun toiminto on valittu, tapahtuu lisäksi seuraavaa kosteuden poistamiseksi matkustamon
ilmasta mahdollisimman tehokkaasti:
•
ilmastointi (AC) kytkeytyy automaattisesti
päälle (voidaan sulkea AC-painikkeella).
•
uudelleenkierrätys kytkeytyy automaattisesti pois.
suljetaan,
Kun huurteenpoistotoiminto
ilmastointilaite palaa edellisiin asetuksiin.
8. Sähkölämmitteinen takalasi ja
sähkölämmitteiset taustapeilit
Käyttäkää tätä painiketta halutessanne saada
nopeasti kosteuden tai huurun pois takalasista
ja ulkotaustapeileistä, katso sivu 52 saadaksenne lisätietoja tästä toiminnosta.
1. Korkeampi lämpö: Painikkeen painallus molemmat valot palavat.
2. Matalampi lämpö: Kaksi painikkeen painallusta - yksi valo palaa.
Lämmitys suljettuna:
Kolme painikkeen painallusta - yksikään valo ei
pala.
Valtuutettu Volvon tekninen palvelu voi säätää
lämpötilan.
10 ja 11. Lämpötilanvalitsin
Voitte kahden säätimen avulla asettaa lämpötilan kuljettajan puolelle ja matkustajan puolelle.
HUOM
Lämpiämistä/jäähtymistä ei voida nopeuttaa valitsemalla korkeampi/matalampi lämpötila kuin halutaan.
12. Puhallin
Kääntäkää säädintä puhaltimen nopeuden
lisäämiseksi tai vähentämiseksi. Jos valitaan
AUTO, puhaltimen nopeutta säädetään automaattisesti. Aikaisemmin asetettu puhaltimen
nopeus kytketään pois.
9. Sähkölämmitteiset etuistuimet
Etuistuimen lämmitys kytketään näin:
84
HUOM
Jos säädintä on käännetty vastapäivään ja
puhaltimen ilmaisin näytössä on sammunut,
puhallin ja ilmastointilaite ovat suljettuja.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
13. Puhallin, matkustamon takaosa
(lisävaruste seitsemänpaikkaisissa
autoissa)
Kääntäkää säädintä puhaltimen nopeuden
nostamiseksi tai laskemiseksi. Tämä on voimassa vain, jos AC on valittu sekä etu- että
takamatkustamoon*. Painike takamatkustamoa varten on keskikonsolin katkaisinpaneelissa, katso sivu 50.
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Polttoainekäyttöinen pysäköintilämmitin*
Yleistä lämmittimestä
tarkoitetaan tässä aikaa, jolloin auto on valmiiksi lämmitetty. Auton elektroniikka laskee
itse lämmityksen alkamisajan vallitsevan ulkolämpötilan mukaan. Jos ulkolämpötila on yli
25 °C, lämmitystä ei tapahdu. Kun lämpötila on
-10 °C tai matalampi, pysäköintilämmittimen
pisin toiminta-aika on 60 minuuttia.
G027095
Jos pysäköintilämmitin ei käynnisty toistuvista
yrityksistä huolimatta, suositellaan, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Ilmoitus esitetään näytössä.
03
Tarkastakaa näytöstä, että pysäköintilämmitin on suljettu. (Kun pysäköintilämmitin on
toiminnassa, esitetään näytössä
PNESTELÄM ON.)
palaa keltainen varoitussymboli mittaristossa
ja selventävä teksti esitetään näytössä.
Säätöpyörä
Kun poistutte autosta, saatte ilmoituksen,
missä tilassa laitteenne on. Ilmoitus sammuu,
kun auto lukitaan ulkopuolelta kauko-ohjaimella.
RESET-painike
Ennen kuin pysäköintilämmitin voidaan ohjelmoida, sähköjärjestelmä pitää "herättää".
Pysäköinti mäkeen
G027102
Tämä tehdään:
painamalla READ-painiketta tai
aktivoimalla kaukovalot tai
Sammuttakaa pysäköintilämmitin ennen
tankkauksen aloittamista. Maahan valunut
polttoaine voi syttyä palamaan.
Ilmoitus näytössä
Kun asetukset AJASTIN 1, AJASTIN 2 ja
Suorakäynnistys aktivoidaan aktivoituvat,
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
READ-painike
•
•
•
VAROITUS
Auton pitää olla ulkona, kun pysäköintilämmitintä käytetään.
Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen, sen
tulee olla etupää alaspäin, jotta polttoaineen
syöttö pysäköintilämmittimeen varmistetaan.
Varoitustarra säiliön luukussa.
kytkemällä virta.
Pysäköintilämmitin voidaan käynnistää heti tai
sille voidaan ajastaa kaksi eri käynnistysaikaa,
AJASTIN 1 ja AJASTIN 2. Käynnistysajalla
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
85
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Polttoainekäyttöinen pysäköintilämmitin*
03
Kello/ajastin
1. Painakaa READ.
Lämmittimen välitön poiskytkeminen
Jos kello asetetaan uudelleen aikaan lämmittimen ajastimien ohjelmoinnin jälkeen, valitut
ajastinajat nollataan.
2. Askeltakaa tekstiin AJASTIN PNLÄMM.
1 tai 2 säätöpyörällä. Teksti ON vilkkuu
näytössä.
1. Askeltakaa säätöpyörällä, kunnes
SUORAKÄYNNISTYS esitetään näytössä.
AJASTIMEN asettaminen
3. Painakaa RESET. Teksti OFF esitetään
kiinteänä ja pysäköintilämmitin sammutetaan.
2. Painakaa RESET päästäksenne vaihtoehtoon ON tai OFF.
Turvallisuussyistä voidaan ajastimeen ohjelmoida vain lähimmän vuorokauden aikoja, ei
useampien vuorokausien.
1. Askeltakaa säätöpyörän avulla, kunnes
AJASTIN esitetään näytössä.
2. Painakaa kevyesti RESET päästäksenne
vilkkuvaan tuntiasetukseen.
3. Valitkaa säätöpyörällä haluamaanne tunnit.
4. Painakaa kevyesti RESET päästäksenne
minuuttiasetukseen.
5. Valitkaa säätöpyörällä haluamaanne
minuutit.
Lämmittimen välitön käynnistys
1. Askeltakaa säätöpyörällä, kunnes
SUORAKÄYNNISTYS esitetään näytössä.
2. Painakaa RESET päästäksenne vaihtoehtoihin ON tai OFF.
3. Valitkaa ON.
Pysäköintilämmitin on nyt aktivoituna
60 minuuttia. Matkustamon lämmitys alkaa
heti, kun moottorin jäähdytysneste on saavuttanut lämpötilan 30 °C.
6. Vahvistakaa asetus painamalla kevyesti
RESET.
7. Painakaa RESET ajastimen aktivoimiseksi.
Ajastinkäynnistetyn lämmittimen
sammuttaminen
Lämmitin voidaan sammuttaa manuaalisesti,
ennen kuin ajastintoiminto tekee sen, toimimalla seuraavasti:
86
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
3. Valitkaa OFF.
HUOM
Auto voidaan käynnistää ja sillä voidaan
ajaa pysäköintilämmittimen ollessa vielä
käynnissä.
Akku ja polttoaine
Jos akun varaus ei ole riittävä tai jos polttoainetta on säiliössä liian vähän, pysäköintilämmitin kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Ilmoitus esitetään näytössä. Vahvistakaa ilmoitus painamalla READ.
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Polttoainekäyttöinen pysäköintilämmitin*
TÄRKEÄÄ
Toistuva pysäköintilämmittimen käyttö
yhdistettynä lyhyisiin ajomatkoihin johtaa
akun purkautumiseen ja käynnistysongelmiin. Jotta varmistetaan, että generaattori
ehtii tuottaa yhtä paljon energiaa kuin lämmityslaite akusta kuluttaa, tulee lämmitintä
säännöllisesti käytettäessä autolla ajaa
vähintään yhtä pitkä aika kuin lämmitintä
käytetään.
03
Lisälämmitin (diesel)*
Kylmällä säällä voidaan tarvita lisälämmittimen
antamaa ylimääräistä lämpöä oikean lämpötilan saavuttamiseksi matkustamossa.
Lisälämmitin käynnistyy automaattisesti, kun
lisälämpöä tarvitaan, jos moottori on käynnissä. Se suljetaan automaattisesti, kun oikea
lämpötila on saavutettu tai moottori sammutetaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
87
88
G020908
Etuistuimet.............................................................................................. 90
Etuistuimet - Executive .......................................................................... 92
Matkustamon valaistus........................................................................... 93
Säilytyspaikat matkustamossa................................................................ 95
Säilytyspaikat matkustamossa - Executive .......................................... 100
Takaistuin.............................................................................................. 101
Tavaratila............................................................................................... 103
SISUSTUS
04
04 Sisustus
Etuistuimet
Ristiseläntuen muuttaminen 1, kääntäkää
säätöpyörää.
Istuma-asento
Selkänojan kallistuksen säätö: kiertäkää
säätöpyörää.
Sähkökäyttöisen istuimen* käyttöpaneeli.
VAROITUS
Säätäkää kuljettajan istuimen asento ennen
ajoon lähtöä, ei koskaan ajon aikana.
04
G027960
Varmistakaa, että istuin on lukkiutunut.
Etuistuimen selkänojan kääntäminen
Kuljettajan ja matkustajan istuimet voidaan
säätää parhaaseen istuma- ja ajoasentoon.
1
90
Koskee myös sähkökäyttöistä istuinta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
2. Asettakaa selkänoja pystysuoraan asentoon 90 astetta.
3. Nostakaa selkänojan takasivulla olevia salpoja ja kääntäkää selkänoja samalla eteen.
4. Työntäkää istuin eteen siten, että niskatuki
"lukkiutuu" käsinekotelon alle.
Lattiamatot*
Volvolta voitte ostaa juuri Teidän autoonne valmistettuja lattiamattoja.
Lattiamaton pitää kuljettajan paikalla olla
painettuna kunnolla alas ja kiinnitettynä kiinnittimiin, ettei se joudu puristuksiin polkimien luona ja alla.
G014805
Istuimen nostaminen/laskeminen, pumpatkaa ylös/alas (kuljettajan ja matkustajan
puoli*).
1. Siirtäkää istuin mahdollisimman taakse.
VAROITUS
Eteen-/taaksepäin, nostakaa kahvaa
oikean etäisyyden säätämiseksi ohjauspyörään ja polkimiin. Tarkastakaa, että
istuin lukkiutuu paikalleen, kun säätöä on
muutettu.
Istuintyynyn etureunan nostaminen/laskeminen, pumpatkaa ylös/alas (kuljettajan ja
matkustajan puoli*).
Etumatkustajan istuimen selkänoja voidaan
kallistaa eteen pitkän tavaran kuormausta varten.
04 Sisustus
Etuistuimet
Sähkökäyttöinen istuin*
käytetään uudelleen. Vain yhtä istuimen säädöistä voidaan tehdä kerrallaan.
Muistitoiminto*
Avainmuisti kauko-ohjaimessa
Kuljettajan istuimen asennot tallennetaan
avainmuistiin, kun auto lukitaan kauko-ohjaimella. Kun auton lukitus avataan samalla
kauko-ohjaimella, kuljettajan istuin ja taustapeilit asettuvat tallennettuihin asetuksiin, kun
kuljettajan ovi avataan.
HUOM
G027036
Avainmuisti on riippumaton istuimen muistista.
Hätäpysäytys
Jos istuin tahattomasti joutuu liikkeeseen, painakaa jotain painiketta, niin liike pysähtyy.
G027037
Istuimen säätö voidaan tehdä tietyn sen jälkeen, kun oven lukitus on avattu kauko-ohjaimella, vaikka avainta ei ole asetettu virtalukkoon. Istuinta voidaan säätää aina jännitetilassa I tai II.
Asetuksen tallentaminen
Tarkastakaa, ettei istuimen edessä, takana
tai alla ole mitään säätöä tehtäessä.
1. Säätäkää istuin.
Istuin eteen-/taaksepäin
2. Pitäkää painiketta MEM painettuna
samanaikaisesti, kun painiketta 1, 2 tai 3
painetaan.
Selkänojan kaltevuus
Ylikuormitussuoja laukeaa, jos toinen istuimista juuttuu. Jos näin tapahtuu, katkaiskaa
virta ja odottakaa lyhyt hetki ennen kuin istuinta
VAROITUS
Puristumisvaara. Katsokaa, etteivät lapset
leiki säätimillä.
Muistitoiminnon painikkeet.
Istuintyynyn etureuna ylös/alas
Istuin ylös/alas
04
Varmistakaa, ettei kukaan takamatkustajista voi jäädä puristuksiin.
Tallennetun asetuksen käyttäminen
Painakaa yhtä muistipainikkeista 1-3, kunnes
istuin pysähtyy. Jos painike vapautetaan, istuimen liike keskeytyy.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
91
04 Sisustus
Etuistuimet - Executive
Mukavuusistuimet edessä
Hieronta
Ristiselän tuen säätö
Hieronta
Ristiselän tuki
Hieronnan aktivointipainike.
Kova hieronta
Pehmeä hieronta
Kummankin etuistuimen selkänojassa on hierontatoiminto. Hieronnan tekevät ilmatyynyt,
jotka voivat hieroa kovalla tai pehmeällä asetuksella. Kun jokin asetuksista on valittuna, hieronta tapahtuu seuraavana jaksona: hieronta
6 minuuttia - tauko 4 minuuttia - hieronta
6 minuuttia jne.
Kun painike on keskiasennossa tai virta-avain
asennossa 0, hieronta ei ole aktivoituna.
92
G030229
G030180
G030183
04
Ristiselän tuen säätöpainike.
Ristiselän tukea säädetään samoilla ilmatyynyillä, joita käytetään hieronnassa. Säätö voidaan tehdä portaattomasti sekä syvyys- että
korkeussuunnassa siirtopainikkeen avulla, ks.
yllä oleva kuva.
Ristiselän tukea voidaan säätää, kun hieronta
ei ole aktiivinen.
Muisti säilyttää ristiselän tuen asetuksen, kun
hieronta keskeytetään tai kun paine on hävinnyt ilmatyynyistä esim. pitkähkön pysäköinnin
jälkeen.
04 Sisustus
Matkustamon valaistus
Lukuvalot ja matkustamovalaistus
käynnissä. Valaistus voidaan myös aktivoida
10 minuutin kuluessa siitä, kun:
•
moottori on sammutettu ja jännite on
tilassa 0
•
auton lukitus on avattu, mutta moottoria ei
ole käynnistetty
Kattovalaistus takana
Sen jälkeen se sammuu automaattisesti.
Kattovalaistus edessä
Lukuvalot edessä sytytetään tai sammutetaan
painamalla ko. painiketta kattokonsolissa.
G026960
G027153
04
Säätimet kattokonsolissa etumaisia lukuvaloja ja
matkustamovalaistusta varten
Lukuvalo vasemmalla edessä
Matkustamon valaistus
Lukuvalo oikealla edessä
Matkustamon valaistus 1 sytytetään painamalla lyhyesti painiketta (2), samalla aktivoidaan valaistusautomatiikka, katso sivu 94.
Matkustamon valaistus sammutetaan painamalla lyhyesti painiketta (2).
Kaikki valaistus matkustamossa voidaan sytyttää jännitetiloissa I ja II sekä moottorin ollessa
1
Lukuvalot takana
Vasen lukuvalo takana, päällä/pois
Lukuvalo, oikea takana, päällä/pois
Valot sytytetään tai sammutetaan painamalla
ko. painiketta.
Seitsemänpaikkaisessa autossa on lukuvalot
myös kolmatta istuinriviä varten.
Autoonnousuvalaistus
Autoonnousuvalaistus (ja matkustamovalaistus) syttyy ja sammuu, kun sivuovi avataan tai
suljetaan.
Autoonnousuvalot noudattavat matkustamovalaistusta.
``
93
04 Sisustus
Matkustamon valaistus
Kuormatilan valaistus
Valaistusautomatiikka
Kuormatilassa on valo takaluukun sisäpuolella.
Automatiikka voidaan kytkeä pois pitämällä
painiketta (2), katso sivu 93, painettuna kauemmin kuin 3 sekuntia. Painikkeen lyhyt painallus
kytkee automatiikan takaisin päälle.
Takimmainen valo matkustamossa ja takaluukussa oleva valo syttyvät ja sammuvat, kun
takaluukku avataan tai suljetaan.
Automatiikan ollessa aktivoituna syttyy matkustamovalaistus automaattisesti 2 ja palaa
30 sekuntia, jos:
Käsinekotelon valo
Käsinekotelon valo syttyy ja sammuu, kun
luukku avataan tai suljetaan.
04
Meikkipeili*
•
auton lukitus avataan avaimella tai kaukoohjaimella
•
moottori on sammutettu ja avain käännetty
asentoon 0.
Matkustamovalaistus syttyy ja palaa
10 minuuttia, jos jokin ovista on auki ja matkustamovalaistusta ei ole kytketty pois toiminnasta.
Matkustamon valaistus sammuu, kun:
G027045
•
•
moottori käynnistyy
auto lukitaan avaimella tai kauko-ohjaimella.
Ohjelmoidut ajat, 30 sekuntia ja 10 minuuttia,
voidaan muuttaa Volvon teknisessä palvelussa.
Valo syttyy automaattisesti, kun kansi nostetaan ylös.
2
94
Toiminto riippuu valoisuudesta ja aktivoitu vain, kun on pimeää.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
04 Sisustus
Säilytyspaikat matkustamossa
Säilytystilat
04
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
AIRBAG
MY KEY
L E CTOR
SE
SOUND
ENTER
EXIT
MENU
80
G027041
8504251r
``
95
04 Sisustus
Säilytyspaikat matkustamossa
Säilytyslokero kolmannella istuinrivillä
Kynäkotelo
Käsinekotelo
Säilytyslokero ja mukinpidin
Pääsylipunpidin
Käsinekotelo
Säilytyspaikka keskikonsolissa
Mukinpidin takaistuimen matkustajille
04
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
Säilytystasku (myös etuistuinten istuintyynyjen etureunassa)
AIRBAG
MY KEY
L E CTOR
SE
SOUND
ENTER
EXIT
MENU
VAROITUS
Huolehtikaa siitä, ettei kovia, teräviä tai painavia esineitä kuljeteta sellaisella tavalla,
että ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja
voimakkaassa jarrutuksessa.
Kiinnittäkää aina isot ja painavat esineet turvavyöllä tai kuormankiinnityshihnoilla.
96
Keskikonsolissa on lokero kynille.
80
G027025
G027030
Kassinpidin
Käsinekotelossa voitte säilyttää esim. auton
käyttöohjekirjaa, karttoja, kyniä ja luottokortteja.
04 Sisustus
Säilytyspaikat matkustamossa
Tuhkakuppi takaistuimen
matkustajille*
Takinpidin
Mukinpidin/pullonpidin takaistuimen
matkustajille
Takinpidin on tarkoitettu vain kevyehköille
vaatteille.
G027063
G027018
G027028
04
Avatkaa tuhkakuppi vetämällä luukun yläreunasta ulospäin.
Vetäkää sisäosan alareunasta avausta varten.
Tyhjennys:
±
1. Avatkaa tuhkakuppi.
Mukinpitimen sisäosa voidaan irrottaa:
Irrottakaa molemmat pitimet, jolloin tilaan
sopii isoja pulloja.
2. Painakaa kantta alaspäin ja kallistakaa
taaksepäin.
3. Nostakaa sitten se ulos.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
97
04 Sisustus
Säilytyspaikat matkustamossa
Säilytyslokero ja mukinpitimet
(seitsemänpaikkainen auto)
Säilytyspaikka keskikonsolissa
Mukinpidin
Säilytyslokerossa voidaan säilyttää esim. CDlevyjä ja kirjoja.
Keskikonsolissa on laskutaso esim. ruokaa ja
juomia varten. Kyynärnoja voidaan kääntää
taaksepäin, jolloin se toimii takamatkustajien
"pöytänä".
Laskutason alla on säilytyslokero esim. CDlevyille.
98
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G027020
G027040
G027019
04
Mukinpitimet etumatkustajia varten.
Tuhkakuppi*
±
Tuhkakuppi tyhjennetään nostamalla pois
sen sisäosa.
04 Sisustus
Säilytyspaikat matkustamossa
Säilytyslokero kolmannella istuinrivillä
(seitsemänpaikkainen auto)
G027026
04
Säilytyslokeroissa voidaan säilyttää kyniä ja
erilaisia pikkutavaroita.
99
04 Sisustus
Säilytyspaikat matkustamossa - Executive
Jääkaappilokero
G027068
04
Etuistuimen ylös nostettavan kyynärnojan alla
on jääkaappi. Se on aktivoitu avaimen asennossa II. Jääkaappiin mahtuu n. 14 litraa ja se
voi jäähdyttää lämpötilaan n. 5 °C/41 °F asti.
VAROITUS
Säilyttäkää pulloja hyvin suljetussa jääkaapissa ja katsokaa, että jääkaapin luukku on
kiinni ajon aikana.
100
04 Sisustus
Takaistuin
Siirrettävä istuin (seitsemänpaikkainen
auto)
Takaistuimet - toinen istuinrivi
(seitsemänpaikkainen auto)
Keskikonsolin takaosan poistaminen
Selkänojan eteen kallistus autoon
astumisen helpottamiseksi
Nostakaa kahvasta (1) ylöspäin ja työntäkää
samalla istuinta eteenpäin. Toimikaa päinvastaisessa järjestyksessä istuimen siirtämiseksi
takaisin alkuperäiseen asentoonsa.
Istuimen säätö pituussuunnassa
G028445
G027033
G027027
04
Toisen istuinrivin keski-istuinta voidaan siirtää
pitemmälle eteen kuin muita istuimia. Tuolin
ollessa eteensiirretyssä asennossa ovat integroidussa lastentyynyssä istuva lapsi ja etuistuimella istujat paremmin yhteydessä keskenään.
Nostakaa sankaa (A) istuimen siirtämiseksi
eteen- tai taaksepäin.
Jotta toisen istuinrivin keski-istuinta voitaisiin
työntää eteenpäin, on keskikonsoli poistettava.
1. Poistakaa keskikonsolin takaosa vetämällä
salpaa suoraan ulos, yllä olevan kuvan
mukaan.
2. Nostakaa sitten konsoli pois.
Nostakaa sankaa (2) istuimen siirtämiseksi
eteen- tai taaksepäin.
``
101
04 Sisustus
Takaistuin
Niskatuet takaistuimessa - keski-istuin
VAROITUS
Matalinta asentoa käytetään vain, kun istuimen selkänoja käännetään alas tai kun
kukaan ei istu tällä paikalla.
Toisen ja kolmannen rivin istuinten ylös
kääntämisen jälkeen pitää varmistaa, että
istuinten selkänojat ovat lukkiutuneet. Muutoin voi istuinten suojajärjestelmä jäädä toimimattomaksi.
04
G027015
HUOM
Keskipaikan niskatuki voidaan säätää neljään
korkeusasentoon. Työntäkää niskatukea tarpeen mukaan ylöspäin.
±
102
Painakaa vapautuspainiketta niskatuen
laskemiseksi. Ks. kuvaa.
Niskatukea ei voi poistaa kokonaan.
04 Sisustus
Tavaratila
Tavaratilan pidentäminen - kolmas
istuinrivi (seitsemänpaikkainen auto)
Tavaratilan pidentäminen - toinen
istuinrivi
Kolmannen istuinrivin palautus
1. Nostakaa selkänoja normaaliasentoon.
2. Ottakaa kiinni silmukasta ja vetäkää istuintyynyä kunnes kuulette naksahduksen.
3. Kääntäkää niskasuoja ylös.
> Istuinta voidaan nyt käyttää.
Yleistä
Työntäkää toinen istuinrivi etumaiseen asentoonsa, katso sivu 90.
2. Laskekaa alas niskatuet.
Nostakaa kahvasta ylöspäin.
3. Vapauttakaa salpa (1) ja kääntäkää selkänoja eteen. Painakaa selkänojaa sen lukitsemiseksi ala-asentoon.
Työntäkää istuintyyny takimmaiseen asentoonsa. Kääntäkää kuormankiinnityssilmukat sisään oikealla ja vasemmalla puolella
niin, etteivät ne vaurioidu, kun selkänojat
kaadetaan eteen.
VAROITUS
Turvallisuussyistä ei kolmannella istuinrivillä
saa istua ketään matkustajia, jos toisen
istuinrivin reunapaikkojen niskatuet ovat
alaslaskettuina.
Kaatakaa selkänoja eteen. (Niskatuki laskeutuu automaattisesti, kun selkänoja kaadetaan eteen.)
G027031
1. Siirtäkää istuimet takimmaiseen asentoon
(koskee vain seitsemänpaikkaista autoa).
G027016
G027022
04
Kuormituskyky riippuu auton massassa ajokunnossa mukaan luettuna mahdollisesti asennetut varusteet. Massa ajokunnossa käsittää
kuljettajan, polttoainesäiliön painon sen ollessa
90 % täytettynä ja muut huuhtelu-/jäähdytysnesteet jne. Asennetut lisävarusteet, ts. veto``
103
04 Sisustus
Tavaratila
koukku, taakkateline, kattolaatikko jne. lasketaan mukaan massaan ajokunnossa.
•
Auton kuormituskykyä vähentää matkustajien
määrä ja heidän painonsa.
•
Kiinnittäkää kuorma kiinnitysnauhoilla
auton kuormankiinnityssilmukoihin.
•
Älkää kuormatko koskaan selkänojan yläpuolelle käyttämättä suojaverkkoa.
Tavaratilan kuormaaminen
04
Turvavyöt ja turvatyynyt antavat kuljettajalle ja
etumatkustajalle hyvän suojan, etenkin edestä
päin sattuvissa törmäyksissä. On tärkeätä suojautua myös takaapäin tulevilta vahingoilta.
Ottakaa kuormatessanne huomioon, että riittämättömästi kiinnitetyt ja väärin kuormatut
esineet tavaratilassa voivat siirtyä törmäyksessä tai äkillisessä jarrutuksessa eteenpäin
suurella nopeudella ja voimalla ja aiheuttaa
vakavia vahinkoja.
Huomatkaa, että 20 kg painava esine vastaa
50 km/h:n nopeudella tapahtuvassa törmäyksessä 1000 kg:n törmäyspainoa.
Huomioikaa kuormatessanne seuraavaa:
104
•
Älkää panko liian raskasta kuormaa etuistuimia vasten. Tällöin alaslaskettuun selkänojaan kohdistuu turhan suuri kuormitus.
•
•
Sijoittakaa kuorma selkänojaa vasten.
•
Asettakaa leveät tavarat selkänojan
molempia puolia vasten.
Asettakaa raskaat tavarat mahdollisimman
alas.
Pankaa terävien kulmien suojaksi jotakin
pehmeätä.
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat sen toimintapainon kuormituksen raskauden
mukaan.
VAROITUS
Älkää koskaan kuormatko selkänojan yläpuolelle! Jos teette niin, kuorma voi lentää
eteenpäin äkillisessä jarrutuksessa tai törmäyksessä ja aiheuttaa vakavia vammoja
itsellenne tai muille matkustajille. Muistakaa
myös aina sitoa kuorma kunnolla kiinni.
Takaistuimen selkänojan ollessa alaslaskettuna ei autoa saa kuormata korkeammalle
kuin 50 mm takamatkustajan ikkunan yläreunan alapuolelle. Jättäkää myös 10 cm
tilaa ikkunoiden sisäpuolelle. Muuten voi
auton sisäkattoon asennetun turvaverhon
suojatoiminta häiriintyä.
Kiinnittäkää kuorma aina hyvin. Muuten se
voi lentää eteenpäin äkkinäisessä jarrutuksessa ja vahingoittaa matkustajia.
Pysäyttäkää moottori ja kytkekää seisontajarru, kun kuormaatte tai poistatte pitkiä
tavaroita! Muuten on mahdollista, että
tavara osuu vaihteenvalitsimeen tai vaihdevipuun siirtäen sen johonkin ajoasentoon,
jolloin auto voi lähteä liikkeelle.
04 Sisustus
Tavaratila
Suojaverkko
Koskee vain seitsemänpaikkaista autoa:
Suojaverkon kiinnitys
1. Varmistakaa, että verkko on sivupaneelin
kyynärnojan edessä kiristettäessä.
2. Kiristäkää suojaverkko vetonauhoilla.
Suojaverkon taittaminen kokoon
Verkko on valmistettu vahvasta nailonkudoksesta ja se voidaan kiinnittää kahdella eri
tavalla:
•
•
Takaistuimen selkänojan taakse
Etuistuimien taakse, jos takaistuin on alaslaskettuna.
Jos autossa on näkösuoja, nostakaa se pois
ennen suojaverkon kiinnittämistä.
G027060
Suojaverkko estää tavaroita ja kuormaa siirtymästä eteenpäin matkustamossa voimakkaissa jarrutuksissa.
G027059
G027058
04
1. Kiinnittäkää ylempi tanko etummaiseen tai
takimmaiseen kattokiinnikkeeseen.
2. Kiinnittäkää tangon toinen pää vastakkaisella puolella olevaan kattokiinnikkeeseen.
3. Kiristäkää suojaverkon vetonauha kiinni
lattiassa oleviin silmukoihin, kun verkko on
kiinnitetty taempiin kattokiinnikkeisiin.
4. Käyttäkää istuimen liukukiskossa olevia
silmukoita, kun verkko on kiinnitetty etumaisiin kattokiinnikkeisiin.
Suojaverkko voidaan taittaa ja asettaa tavaratilan lattian alle (viisipaikkainen auto).
±
Painakaa kuormaverkon saranoissa olevia
nuppeja (1) saranoiden vapauttamiseksi ja
taittakaa verkko kokoon.
``
105
04 Sisustus
Tavaratila
Kiinnittäkää suojaritilä näin:
VAROITUS
1. Nostakaa suojaritilä sisään takaluukusta
tai jommasta kummasta takasivuovesta
(laskekaa tällöin toinen istuinrivi alas
ensin).
On tärkeätä varmistua siitä, että suojaverkon yläkiinnitykset on oikein asennettu ja
että kiristysnauhat on kiinnitetty tukevasti.
Vaurioitunutta verkkoa ei saa käyttää.
2. Asettakaa suojaritilän toinen kiinnike toisen
istuinrivin takana sivuoven yläpuolella olevaan vastaavaan kiinnikkeeseen.
Teräksinen suojaritilä*
5. Asettakaa kiinnityssanka alhaalta käsin
suojaritilän alakiinnikkeen läpi kuvan
mukaan.
6. Kiinnittäkää kiinnityssangan jousi ja kiertäkää nuppi paikalleen.
7. Kiinnittäkää kiinnityssangan koukku kuormankiinnityssilmukkaan ja kiristäkää säädintä, kunnes kiinnityssanka tarttuu kuormankiinnityssilmukkaan.
8. Tehkää samoin toisella puolella.
04
9. Kiristäkää molempia kiinnityssankoja vuorotellen vähän kerrallaan.
10. Asettakaa suojahatut nuppien yläpuolella
oleviin kierteisiin.
Tavaratilan suojaritilä estää kuormaa tai kotieläimiä siirtymästä eteenpäin matkustamossa
voimakkaissa jarrutuksissa.
Suojaritilä on turvallisuussyistä aina kiinnitettävä ja varmistettava oikealla tavalla.
106
G027057
G027056
VAROITUS
3. Asettakaa suojaritilän kiinnike kiinnikkeen
etummaiseen asentoon.
4. Asettakaa suojaritilän toinen kiinnike toisen
sivuoven yläpuolella olevaan vastaavaan
kiinnikkeeseen ja siirtäkää se etummaiseen
asentoon.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Koskee seitsemänpaikkaista autoa: Turvallisuussyistä ei kolmannella istuinrivillä saa
istua ketään matkustajia, jos tavaratilan ritilä
on sijoitettu toisen istuinrivin taakse.
04 Sisustus
Tavaratila
Näkösuoja*
Sähköliitäntä kuormatilassa
Kassinpidin*
Kääntäkää kansi alas, kun haluatte käyttää pistorasiaa. Pistorasia toimii riippumatta siitä,
onko sytytys kytkettynä vai ei.
Vetäkää suojapeite rullalta taaksepäin matkatavaroiden peitteeksi ja kiinnittäkää se tavaratilan takatolpissa oleviin kiinnityskohtiin.
Jos sytytysvirta katkaistaan ja liitäntään on kytketty kuluttaja, joka ottaa virtaa enemmän kuin
0,1 A, tulee näyttöön varoitusilmoitus.
Näkösuojan poistaminen
HUOM
Sähköliitäntää ei pidä käyttää moottorin
ollessa sammutettu, koska auton akun
lataus saattaa kulua loppuun.
G027066
G027055
G027099
04
Kääntäkää luukku ylös kuormatilassa. Ripustakaa tai kiinnittäkää ostoskassit nauhan tai
pitimen avulla.
Painakaa näkösuojan päätykappaletta sisäänpäin, vetäkää ylöspäin ja irrottakaa se. Kiinnittäessänne näkösuojaa painakaa sen päätykappaleet pitimiin.
VAROITUS
Älkää panko mitään tavaroita näkösuojan
päälle. Ne voivat vahingoittaa matkustajia
esim. äkillisen jarrutuksen tai väistöliikkeiden yhteydessä.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
107
04 Sisustus
Tavaratila
Kuormatilan lokero, sisältö
Avatkaa lokero kuormatilan lattiassa
(viisipaikkainen auto)
±
Nostakaa kuormatilan lattiassa oleva
luukku ylös.
Jos auto on varustettu ostoskassin pitimellä:
±
Avatkaa lokero kuormatilan lattiassa
(seitsemänpaikkainen auto)
04
G027067
±
Ensiapulaukun paikka viisipaikkaisessa
autossa.
Ensiapulaukun paikka seitsemänpaikkaisessa autossa.
Tavaratilan lattian alla on seuraavaa:
•
•
•
•
Varoituskolmio*
Työkalupussi
Ensiapulaukku*
Nosturi (vaihtoehtoinen paikka)
HUOM
Tietyissä ensiapulaukun tuotteissa on
"parasta ennen" -päiväys, nämä tulee vaihtaa ennen kuin tämä päiväys on ohitettu.
108
Nostakaa luukku, avatkaa kassinpitimen
siteet.
Nostakaa luukku ylös.
Jos auto on varustettu ostoskassin pitimellä:
±
Kääntäkää ylempi luukku ylös, avatkaa
mahdollisen kassinpitimen siteet ja kääntäkää alempi luukku ylös.
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, ettette sijoita mitään tilaan,
johon tyynyt käännetään. Tyynyt ja istuinmekanismit voivat vaurioitua.
04 Sisustus
04
109
Avaimet ja kauko-ohjain........................................................................
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen..................................................
Lapsilukko.............................................................................................
Hälytys*.................................................................................................
110
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
112
114
117
119
LUKOT JA HÄLYTIN
05
05 Lukot ja hälytin
Avaimet ja kauko-ohjain
Avaimet - Elektroninen
käynnistyksenesto
Avainliuskan ainutlaatuinen koodi on valtuutetuilla Volvon teknisillä palveluilla, jotka voivat
tilata uusia avainliuskoja.
Kauko-ohjaintoiminnot
Korkeintaan kuusi kaukosäädintä/avainta voidaan ohjelmoida ja käyttää yhtä autoa kohden.
Elektroninen käynnistyksenestin
05
Pääavain. Pääavain käy kaikkiin lukkoihin.
Auto toimitetaan kahdella pääavaimella varustettuna. Pääavaimet ovat kokoontaitettavia ja
varustettu sisäisellä kauko-ohjaimella.
Avaimen kadottaminen
Jos kadotatte jonkin avaimen, Teidän on otettava kaikki muut auton avaimet mukaanne
Volvon tekniseen palveluun. Varastamisen
estämiseksi pitää hävinneen avaimen koodi
hävittää järjestelmästä. Muut avaimet on
samalla koodattava uudelleen järjestelmään.
112
G027013
G030177
Avaimet on varustettu koodatulla lastulla. Koodin pitää täsmätä virtalukossa olevan lukijan
kanssa. Auto voidaan käynnistää vain, jos käytetään oikealla koodilla varustettua oikeaa
avainta.
HUOM
Pääavaimessa olevan avainliuskan (1) pitää
olla käännetty täysin ulos (kuvan mukaisesti)
autoa käynnistettäessä. Muutoin on olemassa vaara, että käynnistyksenestotoiminto estää auton käynnistymisen.
Käynnistysavaimet ja elektroninen
käynnistyksenesto
Virta-avain ei saa riippua muiden avainten tai
metalliesineiden kanssa samassa avainnipussa. Elektroninen käynnistyksenesto voi tällöin aktivoitua vahingossa eikä autoa voi käynnistää.
Lukinnan avaaminen
±
Painikkeen painallus avaa kaikkien ovien,
takaluukun ja polttoainesäiliön luukun lukituksen.
Takaluukku
±
Painikkeen painallus avaa vain takaluukun
lukituksen.
Paniikkitoiminto
Paniikkitoimintoa voidaan käyttää hätätapauksissa ympäristön huomion herättämiseksi. Jos
punaista painiketta pidetään painettuna vähintään 3 sekuntia tai sitä painetaan 2 kertaa
samassa ajassa, vilkut ja äänitorvi aktivoituvat.
05 Lukot ja hälytin
Avaimet ja kauko-ohjain
Paniikkihälytys suljetaan millä tahansa kaukoohjaimen painikkeella tai automaattisesti
25 sekunnin kuluttua.
Kauko-ohjaimen pariston vaihto
4. Toimittakaa paristo esimerkiksi Volvon tekniseen palveluun, joka huolehtii sen hävittämisestä ympäristöystävällisellä tavalla.
Turvavalaistus
Tehkää näin lähestyessäne autonne:
Painakaa kaukosäätimen keltaista painiketta.
Nyt syttyvät sisävalot, seisontavalot, rekisterikilven valot ja ulkotaustapeilien valot (lisävaruste). Myös mahdollisen perävaunun valot
syttyvät. Nämä valot palavat 30, 60 tai
90 sekuntia. Valtuutettu Volvon tekninen palvelu voi tehdä sopivan aika-asetuksen.
G027011
±
05
Lähestymisvalojen sammuttaminen:
±
Painakaa keltaista painiketta uudelleen.
Lukitseminen
Painikkeella lukitaan kaikki ovet, takaluukku ja
polttoainesäiliön luukku. Polttoainesäiliön luukun kohdalla on noin 10 minuutin viive.
Avaimen kokoontaitto/avaaminen
Avain voidaan taittaa kokoon painamalla painiketta ja kääntämällä samalla avainosa painikeosan sisään.
Kokoontaitettu avain avautuu automaattisesti
painiketta painamalla.
Jos lukot eivät toistuvista yrityksistä huolimatta
reagoi normaalietäisyydeltä lähetettyyn kaukosäätimen signaaliin, on paristo vaihdettava.
1. Irrottakaa kansi vääntämällä sen takareunaa varovasti pienellä ruuvitaltalla.
2. Vaihtakaa paristo (tyyppi CR 2032, 3 V) asettakaa pluspuoli ylöspäin. Välttäkää
koskemasta paristoon ja sen kosketuspintoihin sormin.
3. Asettakaa kansi takaisin. Varmistakaa, että
kumitiivisteen asento on oikea, niin ettei se
vaurioidu eikä sen sisään pääse vettä.
113
05 Lukot ja hälytin
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
ulkopuolelta
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovea tai takaluukkua ei ole avattu
kahden minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta kauko-ohjaimella, kaikki lukot suljetaan
automaattisesti uudelleen. Tämä toiminto
vähentää vaaraa, että auto jätetään vahingossa
lukitsematta.
Hälyttimellä varustetut autot, katso sivu 119.
Automaattinen lukitseminen
HUOM
Auton voi lukita myös, jos jokin ovi tai takaluukku on auki. Kun ovi suljetaan, on olemassa vaara, että avaimet jäävät autoon.
1
114
Koskee tiettyjä markkina-alueita
Virta-avaimen pitää olla asennossa I tai II.
Painakaa READ-painiketta ohjauspylvään
vasemmassa vivussa näytön mahdollisten
ilmoitusten kuittaamiseksi.
Ilmoitus AUTOM.LUK. AKTIVOITU (auto lukitaan myös, kun se liikkuu) tai AUTOM.LUK.
AKT. POIST. esitetään näytössä.
G029646
Pääavain tai kauko-ohjain lukitsee/avaa kaikkien sivuovien ja takaluukun lukituksen samanaikaisesti. Sivuovien lukkonupit ja ovenkahvat
sisäpuolella kytketään pois toiminnasta 1.
Polttoainesäiliön luukku voidaan avata, kun
autoa ei ole lukittu. Lukko on edelleen auki
10 minuuttia auton lukitsemisen jälkeen.
Aktivointi/aktivoinnin poistaminen
Pitäkää keskuslukituksen painiketta painettuna, kunnes lukitustilan uusi ilmoitus esitetään
näytössä.
G026963
05
että ovet lukitaan automaattisesti, kun auton
nopeus ylittää 7 km/h. Ne ovat lukittuina, kunnes jokin ovi avataan sisäpuolelta tai jos kaikkien ovien lukitus avataan säädinpaneelista.
Automaattinen lukitseminen aktivoidaan ja
aktivointi poistetaan kuljettajan ovessa olevasta säädinpaneelista. Toiminto tarkoittaa,
05 Lukot ja hälytin
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
Käsinekotelon lukitus
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
sisäpuolelta
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
Takaluukun lukitseminen/lukituksen
avaaminen
AIRBAG
MY KEY
L E CTOR
SE
SOUND
ENTER
EXIT
G028485
80
G027025
G029646
MENU
05
Käsinekotelo voidaan lukita pääavaimella.
Kuljettajan ovessa (tai matkustajan ovessa)
olevasta säädinpaneelista voidaan kaikki
sivuovet ja takaluukku lukita tai niiden lukitus
avata samanaikaisesti.
Kaikki ovet voidaan lukita ko. oven säädinpaneelissa olevalla lukkonupilla.
Jos autoa ei ole lukittu ulkopuolelta, sen lukitus
voidaan avata avaamalla ovi kahvasta. 2
Vain takaluukun lukituksen avaaminen:
1. Painakaa kerran kauko-ohjaimessa olevaa
painiketta kuvan mukaisesti.
2. Jos kaikki ovet on lukittu, kun takaluukku
suljetaan, se pysyy lukitsemattomana ja
poissa hälyttimen valvonnasta sulkemisen
jälkeen. Muut ovet ovat hälyttimen valvonnassa ja lukittuja, kuten aiemminkin.
3. Painakaa LOCK-painiketta vielä kerran
takaluukun saamiseksi hälyttimen valvontaan ja lukituksi.
2
Koskee tiettyjä markkina-alueita
``
115
05 Lukot ja hälytin
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
HUOM
Kun moottori käynnistetään seuraavan kerran,
järjestelmä nollataan, jolloin salpalukitustila
sekä hälyttimen liike- ja kallistustunnistimet on
jälleen kytketty toimintaan.
Tilapäinen aktivoinnin poisto
Jos LOCK-painiketta käytetään takaluukun
lukituksen avaamiseen avaamatta luukkua,
luukku lukitaan automaattisesti noin
2 minuutin kuluttua.
HUOM
Jos auto on varustettu hälyttimellä:
Salpalukitustila
Huomatkaa, että auto tulee hälyttimen valvontaan, kun se lukitaan.
Autossa on erityinen salpalukitustila, mikä tarkoittaa sitä, että ovien ollessa lukittuina niitä ei
voi avata auton sisältä.
05
Auton lukitus voidaan avata vain ulkopuolelta
kuljettajan ovesta tai kauko-ohjaimella.
Salpalukitus kytkeytyy päälle 25 sekunnin viiveellä ovien sulkemisen jälkeen.
G027230
Salpalukitustila voidaan kytkeä vain ulkopuolelta lukitsemalla kuljettajan ovi avaimella tai
kaukosäätimellä. Kaikkien ovien on oltava
kiinni, ennen kuin salpalukitus voidaan kytkeä.
Ovia ei voida nyt avata sisäpuolelta.
Jos jokin ovista avataan sisäpuolelta, hälytys käynnistyy.
Jos joku haluaa jäädä autoon ja ovet pitää
lukita ulkopuolelta, voidaan Salpalukitustilatoiminto tilapäisesti sulkea.
1. Asettakaa avain virtalukkoon, kääntäkää
se asentoon II ja sitten takaisin asentoon I
tai 0.
2. Painakaa painiketta.
Jos auto on varustettu hälyttimellä, kytkeytyvät
liike- ja kallistustunnistimet samalla pois, katso
sivu 120.
Painikkeessa oleva valo palaa, kunnes auto
lukitaan avaimella tai kauko-ohjaimella. Näytössä esitetään ilmoitusta niin kauan kuin avain
on virtalukossa.
116
VAROITUS
Älkää jättäkö ketään autoon kytkemättä salpalukitustilaa pois.
05 Lukot ja hälytin
Lapsilukko
Manuaalinen lapsilukko - takaluukku ja
takaovet
Lapsilukon salvat ovat takaluukun alareunassa
ja takaovien takareunassa. Niihin pääsee käsiksi vain takaluukun tai takaovien ollessa auki.
Takaluukku
Ei lapsiturvallinen asento - takaluukku voidaan avata sisäpuolelta; kääntäkää
vasemmalle.
Lapsiturvallinen asento - takaluukkua ei
voida avata sisäpuolelta; kääntäkää
oikealle.
Lapsiturvallinen asento - takaovia ei voida
avata sisäpuolelta: Kääntäkää ulospäin.
Ei lapsiturvallinen asento - takaovet voidaan avata sisäpuolelta: Kääntäkää
sisäänpäin.
Sähkökäyttöinen lapsilukko takaovet*
Takaovet
REAR
AC
G027105
G021513
G021512
05
Lapsilukon salpa - takaluukku.
Takaluukun salvan asento muutetaan työntämällä sitä sivusuunnassa ääriasennosta toiseen (käyttäkää litteää metalliesinettä, esimerkiksi ruuvitalttaa):
Lapsilukon salpa - vasen ja oikea takaovi.
Kummankin takaoven salvan asento muutetaan kääntämällä sitä ääriasennosta toiseen
(käyttäkää litteää metalliesinettä, esimerkiksi
ruuvitalttaa).
Käyttäkää keskikonsolissa olevaa painiketta
takaovien lapsilukon aktivoimiseen/aktivoinnin
poistamiseen.
1. Kääntäkää virta-avain asentoon I tai II,
katso sivu 130.
2. Painakaa painiketta.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
117
05 Lukot ja hälytin
Lapsilukko
Kun painikkeen valo palaa, ikkunannostimet
takana ja takaovet on salvattu.
Näytössä esitetään ilmoitus, lapsilukko aktivoidaan/aktivointi poistetaan.
HUOM
Takaovia ei voida avata sisäpuolelta, kun
lapsilukot ovat aktivoituina.
05
118
05 Lukot ja hälytin
Hälytys*
Hälytysjärjestelmä
Hälytysilmaisin
HUOM
Kun hälytin on kytkettynä, se valvoo jatkuvasti
kaikkia hälytintuloja.
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytysjärjestelmään kuuluvia komponentteja.
Kaikki tällaiset yritykset voivat vaikuttaa
vakuutusehtoihin.
Hälytys laukeaa, kun:
•
•
ovi, konepelti tai takaluukku avataan
•
matkustamossa havaitaan liikettä (jos
autossa on liikeanturi)
•
autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on
kallistusanturi)
•
•
akkukaapeli irrotetaan
väärä avain asetetaan virtalukkoon tai
lukko yritetään rikkoa
Hälytintoiminnon kytkeminen
G026963
±
joku yrittää kytkeä sireenin pois.
Painakaa LOCK-painiketta. Pitkä auton
suuntavalojen vilkkusignaali vahvistaa,
että hälytin on kytkettynä ja että kaikki ovet
on lukittu.
TÄRKEÄÄ
Hälytys on kytkettynä täysin päälle, kun
auton suuntavalot ovat antaneet pitkän
välähdyksen ja kojelaudassa oleva diodi
vilkkuu joka toinen sekunti.
Punainen valodiodi kojelaudassa osoittaa hälytysjärjestelmän tilan:
•
Diodi sammuksissa - Hälytin kytketty pois
toiminnasta.
•
Diodi vilkkuu kerran joka toinen sekunti Hälytin on kytkettynä.
•
Diodi vilkkuu nopeasti hälyttimen sulkemisen jälkeen virran kytkemiseen saakka Hälytys on ollut lauenneena.
Painakaa kauko-ohjaimen UNLOCK-painiketta. Suuntavalojen kaksi lyhyttä vilkkusignaalia ilmaisevat, että hälytin on kytketty pois.
Jos hälytysjärjestelmään on syntynyt vika, esitetään ilmoitus näytössä. Ottakaa tällöin yhteys
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos kauko-ohjaimen paristot ovat lopussa,
hälytin voidaan kytkeä pois toiminnasta kääntämällä virta-avain asentoon II.
05
Hälytintoiminnon poiskytkeminen
±
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
119
05 Lukot ja hälytin
Hälytys*
Hälyttimen automaattinen
uudelleenkytkeytyminen
Hälytyssignaalit
Toiminto suojaa siltä, että autossa tahattomasti jätetään hälytin kytkemättä.
•
Sireeni soi 25 sekuntia. Siinä on oma akku,
joka astuu toimintaan, jos auton akussa ei
ole riittävää varausta tai se kytketään irti.
•
Kaikki suuntavalot vilkkuvat viisi minuuttia
tai siihen saakka, kunnes hälytin kytketään
pois.
Jos kumpaakaan ovea tai takaluukkua ei ole
avattu kahden minuutin kuluessa hälyttimen
kytkemisestä pois (ja auton lukitus on avattu
kauko-ohjaimella), hälytin kytkeytyy uudelleen
automaattisesti. Samalla auto lukitaan.
Hälyttimen automaattinen
aktivoituminen
05
Hälytyksen lauetessa:
Painikkeessa oleva valo palaa, kunnes lukitsette auton avaimella tai kauko-ohjaimella.
Näytössä esitetään ilmoitusta niin kauan kuin
avain on virtalukossa.
Kun moottori seuraavan kerran käynnistetään,
järjestelmä nollataan, jolloin liike- ja kallistustunnistimet sekä salpalukitustila on jälleen kytketty toimintaan.
Lauenneen hälytyksen poiskytkeminen
Painakaa kauko-ohjaimen UNLOCK-painiketta tai asettakaa avain virtalukkoon.
G027230
Kuittauksena annetaan suuntavalojen kaksi
lyhyttä välähdystä.
Jotta vältyttäisiin hälytyksen vahingossa
tapahtuvan aktivoitumisen vaaralta - jos esim.
jätetään koira autoon tai laivamatkan yhteydessä - voidaan liike- ja kallistustunnistimet
sulkea tilapäisesti.
120
2. Painakaa painiketta.
Jos auto on varustettu salpalukitustilalla, se
suljetaan samalla, katso sivu 116.
Rajoitettu hälytystaso
Tietyissä maissa (Belgia, Israel jne) hälytin kytkeytyy automaattisesti tietyn viiveen jälkeen,
kun ovi on avattu ja suljettu ilman, että sitä on
lukittu.
±
1. Asettakaa avain virtalukkoon, kääntäkää
se asentoon II ja sitten takaisin asentoon I
tai 0.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
05 Lukot ja hälytin
05
121
122
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
124
126
130
132
133
136
137
139
141
143
147
149
150
152
154
158
159
G020912
Yleistä....................................................................................................
Polttoaineen täyttö................................................................................
Moottorin käynnistäminen.....................................................................
Käsivalintainen vaihteisto......................................................................
Automaattivaihteisto.............................................................................
Neliveto*................................................................................................
Jarrujärjestelmä.....................................................................................
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä*......................................................
Pysäköintitutka*....................................................................................
Kuolleen kulman infojärjestelmä - BLIS*...............................................
Hinaaminen ja poiskuljetus...................................................................
Apukäynnistyskaapelit..........................................................................
Ajo perävaunun kanssa.........................................................................
Vetolaite*...............................................................................................
Irrotettava vetokoukku*.........................................................................
Kuormaus..............................................................................................
Valokuvion sovitus................................................................................
KÄYNNISTYS JA AJO
06
06 Käynnistys ja ajo
Yleistä
06
124
Taloudellinen ajo
Liukas tie
Avoin takaluukku
Ajaminen taloudellisesti ja ympäristön säästäminen on ajamista ennakoiden ja pehmeästi
sekä ajotavan ja nopeuden sovittamista vallitsevaan tilanteeseen. Lisää ohjeita ympäristön
säästämisestä, katso sivu 12.
Harjoitelkaa liukkaalla ajamista kontrolloiduissa muodoissa oppiaksenne tuntemaan
uuden auton reaktiot.
Välttäkää ajoa takaluukku auki. Jos kuitenkin
on välttämättä ajettava takaluukku auki
lyhyehkö matka, menetelkää näin:
•
Käyttäkää moottori lämpimäksi mahdollisimman nopeasti.
•
Älkää käyttäkö moottoria joutokäynnillä,
vaan lähtekää liikkeelle mahdollisimman
pian moottoria kevyesti kuormittaen.
Kylmä moottori kuluttaa enemmän polttoainetta kuin lämmin.
Erityisissä olosuhteissa, esim. vuoristoajossa
ja raskaalla kuormituksella, moottori ja jäähdytysjärjestelmä voivat ylikuumentua.
1. Sulkekaa kaikki ikkunat.
Moottori ja jäähdytysjärjestelmä
•
Välttäkää nopeita tarpeettomia kiihdytyksiä ja äkkijarrutuksia.
Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua
pitkää, jyrkkää mäkeä ylös.
•
•
Älkää kuljettako tarpeetonta kuormaa
autossa.
Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun
pysähdytte raskaan ajon jälkeen.
•
Poistakaa etusäleikön edessä olevat lisävalot, jos ajatte hyvin kuumassa säässä.
Älkää käyttäkö talvirenkaita kuivilla teillä.
VAROITUS
Estäkää jäähdytysjärjestelmän
ylikuumeneminen
•
•
•
•
2. Ohjatkaa ilma tuulilasiin ja lattialle ja käyttäkää puhallinta suurimmalla nopeudella.
Irrottakaa taakkateline, kun sitä ei käytetä.
Estäkää moottorin ylikuumeneminen
Välttäkää ajoa ikkunat auki.
Älkää käyttäkö moottoria suuremmalla kierrosluvulla kuin 4500 r/min (dieselmoottori: 3500 r/
min), jos vedätte perävaunua tai asuntovaunua
mäkisellä tiestöllä. Tällöin voi öljyn lämpötila
nousta liian korkeaksi.
Älkää ajako takaluukun ollessa auki. Myrkyllisiä pakokaasuja voi imeytyä autoon
tavaratilan kautta.
Ajo epätasaisella tiellä
Volvo XC90 on suunniteltu lähinnä maantieajoon, mutta sillä on myös hyvät tieominaisuudet epätasaisilla ja huonoilla teillä. Jotta auton
kestoikä ei lyhenisi, huomioikaa seuraavaa:
•
Ajakaa hitaasti epätasaisella tiellä, näin vältätte auton alustan vaurioitumisen.
•
Jos maa on pehmeää tai siinä on kuivaa
hiekkaa tai lunta, on parasta pitää auto aina
koko ajan liikkeessä ja välttää vaihtamisia.
Älkää pysäyttäkö autoa.
•
Jos tie on erittäin jyrkkä ja auto on vaarassa
kaatua, älkää yrittäkö koskaan kääntää
autoa, vaan peruuttakaa takaisinpäin. Välttäkää ajoa vinosti jyrkissä rinteissä, ajakaa
rinteen suuntaisesti.
06 Käynnistys ja ajo
Yleistä
HUOM
HUOM
Välttäkää jyrkkien mäkien ajamista, jos polttoainemäärä on pieni. Katalysaattori voi
vaurioitua, jos moottori ei saa riittävästi polttoainetta. Ajettaessa erittäin jyrkkiä mäkiä
on syytä varmistaa, että säiliö on yli puoliksi
täynnä, jolloin moottorin pysähtymisestä ei
ole vaaraa.
Puhdistakaa sähköisen moottorinlämmittimen ja perävaunupistorasian sähköliittimet
ajettuanne vedessä ja savessa.
TÄRKEÄÄ
Älkää antako auton seistä kynnykset ylittävässä vedessä pidempää hetkeä, se voi
aiheuttaa autoon sähkövikoja.
Kahlaus
Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää käyttäkö toimintoja, jotka kuluttavat paljon virtaa, kun
moottori on pysäytetty.
Jos akkujännite on matala, esitetään näytössä
teksti. Energiansäästötoiminto sulkee tietyt toiminnot tai rajoittaa akun kuormitusta esim.
hidastamalla tuuletuspuhallinta ja sulkemalla
äänentoistolaitteiston. Ladatkaa akkua käynnistämällä moottori.
Jos moottori pysähtyy vedessä, älkää yrittäkö käynnistää uudelleen. Hinatkaa auto
pois vedestä.
Autolla voidaan ajaa enintään 40 cm syvässä
vedessä enintään nopeudella 10 km/h. Erityistä
varovaisuutta pitää noudattaa ajettaessa virtaavassa vedessä.
Älkää ylikuormittako akkua
TÄRKEÄÄ
Jos vettä pääsee ilmansuodattimeen, voi
syntyä moottorivaurio.
Jos vesi on syvää, sitä voi päästä voimansiirtoon. Tällöin öljyjen voitelukyky heikkenee, mikä lyhentää näiden järjestelmiä käyttöikää.
Kahlattaessa säilyttäkää pienin nopeus
älkääkä pysäyttäkö autoa. Kun vesi on ohitettu,
painakaa kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa,
että saadaan täysi jarruvaikutus. Vesi ja esim.
kura voivat kastella jarrujen kitkapinnat, mistä
seuraa viivästynyt jarruvaikutus.
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat akkua
eri tavoin. Välttäkää pitämästä virta-avainta
asennossa II, kun moottori on sammutettu.
Käyttäkää sen sijaan asentoa I, kun virtaa tarvitaan vähän. Tavaratilan 12 V:n liitäntä antaa
virtaa, vaikka avain on poistettu virtalukosta.
06
Esimerkkejä paljon virtaa kuluttavista toiminnoista:
•
•
•
•
matkustamon puhallin
tuulilasinpyyhkimet
audiolaitteisto (suuri äänenvoimakkuus)
seisontavalot.
125
06 Käynnistys ja ajo
Polttoaineen täyttö
Polttoainesäiliön luukun avaaminen
Polttoainesäiliön luukun lukituksen
hätäavaaminen
G027073
Polttoainesäiliön luukun manuaalinen avaaminen voi olla välttämätöntä, kun normaali avaaminen ei ole mahdollista.
Säiliön korkki on luukun sisäpuolella oikeassa takalokasuojassa ja se voidaan ripustaa säiliön luukun
sisäpuolelle.
06
Polttoainesäiliön luukku voidaan avata, kun
autoa ei ole lukittu.
HUOM
Luukku pysyy lukkiutumattomana kymmenen minuuttia sen jälkeen, kun auto on
lukittu. Sitten se lukkiutuu automaattisesti.
126
06 Käynnistys ja ajo
G027077
Polttoaineen täyttö
Osa 1-3.
Tehkää tällöin seuraavasti:
1. Nostakaa kulmapala lattiasta tavaratilan
oikeassa takakulmassa.
2. Avatkaa peiteluukku nostamalla kahvasta
ja vetämällä sitä ulospäin.
3. Kääntäkää eriste sivuun ulottuaksenne
luukun sähköiseen lukkoon.
Tankkauksen jälkeen voidaan luukku lukita
uudelleen sulkemalla se ja painamalla lukkomäntää eteenpäin.
VAROITUS
06
Paneelin takana on teräviä reunoja, liikuttakaa kättä hitaasti ja varovasti.
G027034
4. Työntäkää käsi sisään ja paikallistakaa
lukko. Sijainti on suunnilleen polttoainesäiliön luukun takareunan sisäpuolella.
5. Vetäkää lukkomäntää suoraan taaksepäin.
Luukku voidaan nyt kääntää ulos.
Osa 4-5.
``
127
06 Käynnistys ja ajo
Polttoaineen täyttö
Polttoainesäiliön korkki
Ulkolämpötilojen ollessa korkeita voi säiliöön
syntyä tietty ylipaine. Avatkaa korkki tällöin
hitaasti.
HUOM
Asettakaa säiliön korkki paikalleen tankkauksen jälkeen. Kääntäkää, kunnes kuuluu
yksi tai useampia selviä naksahduksia.
VAROITUS
Maahan valunut polttoaine voi syttyä pakokaasujen vaikutuksesta.
Kytkekää polttoainekäyttöinen lämmitin
pois päältä ennen tankkauksen aloittamista.
Älkää koskaan pitäkö avattua matkapuhelinta mukana tankkauksen yhteydessä.
Soittosignaali voi saada aikaan kipinänmuodostuksen ja sytyttää bensiinihöyryt, mikä
puolestaan voi aiheuttaa tulipalon ja henkilövahinkoja.
Polttoaineen täyttö
Älkää täyttäkö säiliötä liikaa, vaan lopettakaa,
kun pumpun suutin katkaisee.
HUOM
Liian täyteen tankattu säiliö voi lämpimällä
säällä vuotaa yli.
06
Polttoainetta, joka on laadultaan ilmoitettua
huonompaa, katso sivu 273, ei saa käyttää,
koska tämä voi vaikuttaa haitallisesti moottorin
tehoon ja polttoaineenkulutukseen.
Bensiini
TÄRKEÄÄ
Älkää lisätkö puhtaanapitolisäaineita bensiiniin, ellei Volvo ole suositellut sitä.
Diesel
Dieselöljyyn voi matalissa lämpötiloissa (-5 °C
- -40 °C) muodostua parafiinia, joka voi aiheuttaa käynnistysvaikeuksia.
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää erityistä talvipolttoainetta kylmänä vuodenaikana.
Dieselin hiukkassuodatin (DPF)*
Dieselautoissa voi olla hiukkassuodatin, mikä
saa aikaan tehokkaamman pakokaasunpuhdistuksen. Pakokaasuissa olevat hiukkaset
kerätään suodattimeen normaalin ajon aikana.
Hiukkasten polttamiseksi ja suodattimen tyhjentämiseksi käynnistetään ns. regenerointi.
Tämä edellyttää, että moottori on saavuttanut
normaalin toimintalämpötilansa.
Suodattimen regenerointi tapahtuu automaattisesti 300-900 kilometrin välein riippuen ajoolosuhteista. Regenerointi kestää normaalisti
10-20 minuuttia. Keskinopeuden ollessa pieni
se voi kestää hieman pidemmän ajan. Regeneroinnin aikana polttoaineenkulutus kasvaa
hieman.
Takalasin lämmitin voi aktivoitua automaattisesti moottorin kuormituksen lisäämiseksi
regeneroinnin aikana ilman, että merkkivalo
palaa.
Regenerointi kylmällä säällä
Jos autoa ajetaan usein lyhyitä matkoja kylmässä säässä, moottori ei saavuta normaalia
toimintalämpötilaansa. Tämä tarkoittaa, ettei
dieselin hiukkassuodattimen regenerointia
tapahdu eikä suodatin tyhjene.
Kun suodatin on n. 80 % täynnä hiukkasia, syttyy keltainen infosymboli kojelaudassa ja ilmoitus HIUKK.SUOD.TÄYSI KATSO
128
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06 Käynnistys ja ajo
Polttoaineen täyttö
OHJEKIRJA esitetään kojelaudan näytössä.
Käynnistäkää suodattimen regenerointi ajamalla autolla, mieluiten maantiellä tai moottoritiellä, kunnes moottori saavuttaa normaalin
toimintalämpötilansa. Autolla tulee ajaa sitten
edelleen n. 20 minuuttia. Regeneroinnin päätyttyä häviää ilmoitus automaattisesti.
TÄRKEÄÄ
Jos suodatin täyttyy kokonaan, se voi tulla
käyttökelvottomaksi. Tällöin moottorin
käynnistäminen tulee vaikeaksi ja on olemassa vaara, että suodatin pitää vaihtaa.
Käyttäkää pysäköintilämmitintä* kylmällä
säällä, tällöin moottori saavuttaa nopeammin
normaalin toimintalämpötilansa.
06
129
06 Käynnistys ja ajo
Moottorin käynnistäminen
Ennen kuin moottori käynnistetään
±
HUOM
Vetäkää seisontajarru päälle.
Kylmäkäynnistyksen yhteydessä joutokäyntikierrosluku voi olla huomattavasti
normaalia korkeampi tietyissä moottorityypeissä. Tämä siksi, että pakokaasunpuhdistusjärjestelmä saadaan mahdollisimman
nopeasti normaaliin toimintalämpötilaansa,
mikä minimoi pakokaasupäästöt ja säästää
ympäristöä.
Automaattivaihteisto
±
Vaihteenvalitsin asennossa P tai N.
Käsivalintainen vaihteisto
±
Asettakaa vaihdevipu vapaa-asentoon ja
pitäkää kytkinpoljin täysin painettuna.
Tämä on erittäin tärkeää, kun on kova pakkanen.
Virta- ja ohjauslukko
0 - Lukitusasento
Ohjauslukko lukitsee ohjauspyörän, kun avain poistetaan
lukosta.
I - Radioasento
Moottorin käynnistäminen
VAROITUS
Älkää koskaan poistako virta-avainta
ohjauslukosta ajon aikana tai autoa hinattaessa. Ohjauslukko voi aktivoitua, mikä
tekee auton mahdottomaksi ohjata.
Virta-avaimen pitää olla asennossa II hinattaessa.
HUOM
Pääavaimessa olevan avainliuskan pitää
olla käännettynä täysin ulos autoa käynnistettäessä, katso sivu 112. Muutoin on olemassa vaara, että käynnistyksenestotoiminto estää auton käynnistymisen.
130
Bensiini
±
Kääntäkää virta-avain III-asentoon. Jos
moottori ei käynnisty 5-10 sekunnin
kuluessa, vapauttakaa avain ja yrittäkää
käynnistystä uudelleen.
Diesel
1. Kääntäkää virta-avain II-asentoon.
06
Tietyt sähkökomponentit voivat kytkeytyä päälle. Moottorin sähköjärjestelmä ei ole kytkettynä.
Merkkivalo mittaristossa osoittaa, että
moottorin hehkutus on toiminnassa, katso
sivu 48.
2. Kääntäkää avain asentoon III, kun merkkivalo sammuu.
II - Ajoasento
Avaimen asento ajon aikana.
Auton sähköjärjestelmä on
kytkettynä.
III - Käynnistysasento
Käynnistysmoottori kytketään
päälle. Avain vapautetaan ja
joustaa automaattisesti takaisin ajoasentoon, kun moottori
on käynnistynyt.
06 Käynnistys ja ajo
Moottorin käynnistäminen
Jos avain kääntyy lukossa jäykästi, etupyörien
asento aiheuttaa jännityksiä ohjauslukkoon.
Kääntäkää tällöin ohjauspyörää edestakaisin
kääntäessänne avainta, niin tilanne helpottuu.
Automaattinen käynnistys (3.2 ja V8)
Automaattikäynnistystoiminnossa ei virtaavainta tarvitse pitää käynnistysasennossa
(asento III), kunnes moottori on käynnistynyt.
Kääntäkää virta-avain käynnistysasentoon ja
vapauttakaa se. Käynnistysmoottori pyörii sitten automaattisesti (enintään kymmenen
sekuntia), kunnes moottori on käynnistynyt.
sytytyshäiriöitä, pitää ottaa yhteys Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Älkää koskaan katkaisko virtaa (asento 0 tai
1) tai poistako virta-avainta auton liikkuessa. Tällöin ohjauslukko voi aktivoitua,
mikä tekee auton ohjaamisesta mahdotonta.
Poistakaa virta-avain aina ohjauslukosta,
kun autosta poistutaan – varsinkin, jos lapsia on yksinään autossa.
HUOM
Varmistakaa, että ohjauslukko on lukittu,
kun poistutte auton luota, näin vähennätte
varkauden vaaraa.
Virta-avaimet ja elektroninen
käynnistyksenesto
06
Virta-avainta ei saa ripustaa yhteen muiden
avainten metalliesineiden kanssa samaan
avainnippuun. Elektroninen käynnistyksenesto
voi tällöin aktivoitua vahingossa.
Älkää koskaan ryntäyttäkö moottoria korkeilla
kierrosluvuilla heti kylmäkäynnistyksen jälkeen! Jos moottori ei käynnisty tai siinä on
131
06 Käynnistys ja ajo
Käsivalintainen vaihteisto
G026988
Vaihdeasennot
1. Painakaa kytkinpoljin täysin alas jokaisen
vaihtamisen yhteydessä.
06
2. Ottakaa jalka pois kytkinpolkimelta vaihtamisten välillä. Noudattakaa osoitettua
vaihtamiskaaviota.
Polttoaineenkulutuksen pitämiseksi mahdollisimman pienenä on käytettävä 6. vaihdetta niin
usein kuin mahdollista.
Peruutusvaihteen salpa
Peruutusvaihteen salpa estää peruutusvaihteen tahattoman kytkemisen ajettaessa normaalisti eteenpäin.
Kytkekää peruutusvaihde vain auton seisoessa
paikallaan.
132
06 Käynnistys ja ajo
Automaattivaihteisto
Vaihdeasennot
TÄRKEÄÄ
Vaihteenvalitsinsalpa
Auton on oltava paikallaan, kun asento P
valitaan.
HUOM
Jarrupoljin pitää painaa alas, jotta vaihdevipu voidaan siirtää pois P-asennosta.
R - Peruutusasento
Auton on oltava paikallaan R-asentoa kytkettäessä.
Vaihtamissalpa - Vapaa (N-asento)
Jos vaihteenvalitsin on N-asennossa ja auto on
seissyt paikallaan vähintään kolme sekuntia
(riippumatta siitä, käykö moottori vai ei), vaihteenvalitsin on salvattu N-asentoon.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää N-asennosta toiseen vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja virta-avaimen asennossa II.
P - Pysäköintiasento
Asento P valitaan, kun moottori halutaan käynnistää tai kun auto on pysäköity.
N - Vapaa-asento
N-asento on vapaa-asento. Mikään vaihde ei
ole kytkettynä ja moottori voidaan käynnistää.
Kytkekää seisontajarru, kun auto on paikallaan
vaihdevipu N-asennossa.
D - Ajoasento
G020237
G027997
Asennossa P on vaihteisto mekaanisesti salvattu. Vetäkää seisontajarru aina päälle, kun
pysäköitte.
Voitte aina siirtää vaihteenvalitsinta vapaasti
eteen- tai taaksepäin asentojen N ja D välillä.
Muissa asennoissa on salpa, jota käytetään
vaihteenvalitsimen vivussa olevalla salpapainikkeella.
06
Painamalla salpatangenttia voitte siirtää vipua
eteen- tai taaksepäin asentojen N, R ja P välillä.
D on normaali ajoasento. Vaihteisto vaihtaa
automaattisesti suuremmalle ja pienemmälle
vaihteelle kaasupolkimen asennon ja ajonopeuden mukaan. Auton pitää seistä paikallaan,
kun asento D valitaan asennosta R.
``
133
06 Käynnistys ja ajo
Automaattivaihteisto
Käsivalintaiset asennot
lukittuna niin kauan kuin toista vaihdetta ei
valita.
Jos vaihteenvalitsin siirretään asentoon – (miinus), auto vaihtaa portaan pienemmälle ja jarruttaa samalla moottorilla, jos kaasupoljin
vapautetaan. Jos vaihteenvalitsin siirretään
asentoon + (plus), auto vaihtaa portaan ylöspäin.
G026990
3 vaihde on suurin, jota voitte käyttää liikkeellelähdössä.
06
Automaattisesta ajotilasta D manuaaliseen
tilaan pääsemiseksi siirtäkää vipua asentoa M
kohti. Tilasta M automaattiseen ajotilaan D
pääsemiseksi siirtäkää vipua kohti asentoa D.
5-vaihteisessa automaattivaihteistossa on
vaihteilla 3, 4 ja 5 1 Lock-up -toiminto (lukitut
vaihteet), mikä antaa paremman moottorijarrutuksen ja pienemmän polttoaineenkulutuksen.
Ajon aikana
Manuaalinen vaihdeasento voidaan valita milloin tahansa ajon aikana. Kytketty vaihde on
1
134
W - Talvi
Painakaa W-painiketta talviohjelman kytkemiseksi päälle ja pois.
Symboli W esitetään mittaristossa,
kun talviohjelma on kytkettynä.
Talviohjelma käynnistää vaihteiston 3. vaihteella liikkeelle lähtemisen helpottamiseksi
liukkaalla pinnalla. Pienemmät vaihteet aktivoidaan vain kick-down-toiminnolla talviohjelman
ollessa aktivoituna.
Ohjelma W voidaan valita vaihteenvalitsimen
asennosta huolimatta, mutta se toimii vain
valitsimen ollessa asennossa D.
6-vaihteisessa automaattivaihteistossa on myös vaihteilla 2 ja 6 lock-up - toiminto.
Kylmäkäynnistys
Lähdettäessä liikkeelle matalissa lämpötiloissa
voivat vaihtamiset joskus tuntua kovilta. Tämä
johtuu vaihteistoöljyn jäykkyydestä matalissa
lämpötiloissa. Moottorin pakokaasupäästöjen
vähentämiseksi vaihteisto vaihtaa sitten suuremmalle tavallista myöhempään, jos moottori
on käynnistetty matalissa lämpötiloissa.
HUOM
Riippuen moottorin lämpötilasta käynnistyshetkellä joidenkin moottorimallien joutokierrosluku on kylmäkäynnistyksen jälkeen
normaalia suurempi.
Mukautuva järjestelmä
Vaihteistoa ohjataan ns. mukautuvalla järjestelmällä, joka rekisteröi jatkuvasti vaihteiston
käyttäytymisen. Se tuntee jokaisen vaihteensiirron optimaalisen vaihtamislaadun saamiseksi.
Lock-up -toiminto
Vaihteissa on Lock-up -toiminto (lukitut vaihteet), joka parantaa moottorijarrutusta ja pienentää polttoaineenkulutusta.
06 Käynnistys ja ajo
Automaattivaihteisto
Kick-down
±
Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan (normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin, ns.
kick-down.
Sähköinen vaihtamissalpa - Shiftlock
Pysäköintiasento (P-asento)
Jos kaasupoljin päästetään kick-down -asennosta, tapahtuu vaihtaminen ylöspäin automaattisesti.
Painakaa jarrupoljinta, kun siirrätte vaihteenvalitsimen toiseen asentoon.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta P muihin vaihdeasentoihin, pitää virtaavaimen olla asennossa I tai II ja jarrupolkimen
painettuna.
Kick-down -toimintoa käytetään, kun tarvitaan
mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä, esim. ohitettaessa.
Ylikierrosten estämiseksi on vaihteiston ohjausohjelmassa alasvaihtamissuoja, joka estää
kick-down-toiminnon.
Kick-down -toimintoa ei voi käyttää manuaalisessa vaihtamistilassa.
Turvajärjestelmät
06
Automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa
on erityisiä turvajärjestelmiä:
Avainsalpa - Keylock
Vaihteenvalitsimen pitää olla P-asennossa,
jotta virta-avaimen voi poistaa lukosta. Kaikissa muissa asennoissa avaimen poisto on
estetty.
Pysäköintiasento (P-asento)
Auto paikallaan ja moottori käynnissä:
135
06 Käynnistys ja ajo
Neliveto*
Neliveto - AWD (All Wheel Drive)
Neliveto on aina kytkettynä.
Neliveto tarkoittaa, että auto vetää samanaikaisesti kaikilla neljällä pyörällä. Voima jaetaan
automaattisesti etu- ja takapyörien välillä. Elektronisesti ohjattu kytkinjärjestelmä ohjaa voimaa sille pyöräparille, jolla on parempi pito ko.
olosuhteissa. Näin saadaan mahdollisimman
hyvä pito ja vältetään pyörien luistaminen.
Normaaliajossa ohjautuu etupyöriin enemmän
voimaa.
Neliveto lisää ajoturvallisuutta sateella, lumella
ja talviliukkaalla.
06
136
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06 Käynnistys ja ajo
Jarrujärjestelmä
Jarrutehostin
Jos auto rullaa tai sitä hinataan moottorin
ollessa sammutettuna, pitää jarrupoljinta painaa n. viisi kertaa voimakkaammin verrattuna
tilanteeseen, että moottori on käynnissä. Jos
jarrupoljinta pidetään painettuna käynnistettäessä moottori, voidaan tuntea polkimen painuvan. Tämä on normaalia, koska jarrutehostin
aktivoituu. Kun auto on varustettu EBA-järjestelmällä (Emergency Brake Assistance), tämä
koetaan selvemmin.
VAROITUS
Jarrutehostin toimii vain moottorin käydessä.
HUOM
Painakaa poljinta vain kerran voimakkaasti
jarruttaessanne moottori pysäytettynä, ei
useita kertoja.
Jarrupiirit
Jos jarruja rasitetaan paljon
Symboli palaa, jos jarrupiiri on vaurioitunut.
Jos johonkin jarrupiiriin syntyy
vika, auton jarruttaminen on edelleen mahdollista. Jarrupoljin painuu alemmas
ja voi tuntua tavallista pehmeämmältä. Normaalin jarruvaikutuksen saamiseksi tarvitaan
suurempi poljinpaine.
Kosteus voi muuttaa
jarrutusominaisuuksia
Jarrujen osat kastuvat, jos ajetaan rankassa
sateessa, vesilätäkköjen läpi tai kun autoa pestään. Jarrujen kitkapintojen kitkaominaisuudet
voivat tällöin muuttua siten, että jarrutusvaikutus viivästyy.
Painakaa silloin tällöin jarrupoljinta kevyesti,
jos ajatte pidempiä matkoja sateessa tai lumisohjossa, sekä lähdettyänne liikkeelle hyvin
kosteassa tai kylmässä säässä. Jarrujen kitkapinnat lämpenevät ja vesi kuivuu. Tämä toimenpide on hyvä tehdä myös ennen kuin
pysäköitte auton pidemmäksi ajaksi näissä
sääolosuhteissa.
Ajettaessa vuoristossa tai muilla teillä, joilla on
vastaavia korkeuseroja, auton jarruja kuormitetaan erittäin voimakkaasti silloinkin, kun jarrupoljinta ei paineta erityisen lujaa.
Koska nopeus lisäksi on usein pieni, jarrut eivät
jäähdy niin tehokkaasti kuin ajettaessa tasaisella tiellä suurella nopeudella.
Jotta jarruja ei kuormiteta tarpeettoman voimakkaasti, vaihtakaa pienemmälle alamäessä
jarrujen käyttämisen asemesta. Käyttäkää alamäessä samaa vaihdetta kun ajaessanne ylöspäin. Näin käytetään moottorijarrutusta tehokkaammin hyväksi ja käyttöjarruja tarvitaan vain
lyhyitä hetkiä.
Ottakaa huomioon, että perävaunun vetäminen kuormittaa auton jarruja enemmän.
Lukkiutumattomat jarrut (ABS)
06
ABS-järjestelmä (Anti-lock Braking
System) estää pyörien lukkiutumisen jarrutuksen aikana.
Siten säilytetään ohjauskyky ja
esim. esteen väistäminen helpottuu.
Moottorin käynnistyksen jälkeen ABS-järjestelmä suorittaa noin 20 km/h nopeudessa
lyhyen itsetestin, jonka voi kuulla ja tuntea jarrupolkimen sykintänä.
``
137
06 Käynnistys ja ajo
Jarrujärjestelmä
Jotta ABS-järjestelmästä saataisiin täysi hyöty:
1. Painakaa jarrupoljinta täydellä voimalla.
Sykkiminen tuntuu.
2. Ohjatkaa autoa ajosuuntaan. Älkää
vapauttako poljinpainetta.
Harjoitelkaa jarrutusta ABS-jarruilla sopivassa
paikassa, jossa ei ole liikennettä, ja eri sääolosuhteissa.
ABS-symboli palaa kaksi sekuntia, jos ABSjärjestelmään syntyi vika, kun moottori viimeksi
oli käynnissä.
06
VAROITUS
Jos JARRU- ja ABS-varoitussymboli palavat samanaikaisesti, jarrujärjestelmään on
saattanut tulla vika. Jos pintataso jarrunestesäiliössä on tässä tilanteessa normaali,
ajakaa varovasti lähimpään valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun jarrujärjestelmän tarkastuttamiseksi.
Jos jarrunestepinta on MIN-tason alapuolella jarrunestesäiliössä, autolla ei tule ajaa
lisäämättä jarrunestettä.
Jarrunestehäviön syy pitää selvittää.
Elektroninen jarruvoiman jako - EBD
Jarruvoiman vahvistus - EBA
Elektroninen jarrutusvoiman jako, EBD (Electronic Brakeforce Distribution), on osa lukkiutumatonta jarrujärjestelmää (ABS). EBD-järjestelmä säätää takapyöräjarrujen jarrutusvoimaa
niin, että käytettävissä on aina paras mahdollinen jarrutusteho. Sykintä kuuluu ja tuntuu jarrupolkimessa, kun järjestelmä säätää jarrutusvoimaa.
(Emergency Brake Assistance) Tarvittaessa
nopeaa jarrutusta saadaan täysi jarrutusteho
välittömästi. Rekisteröimällä kuinka nopeasti
jarrupoljinta painetaan toiminto tunnistaa milloin tehdään voimakas jarrutus. Saattakaa jarrutus loppuun keventämättä jarrupoljinta. Toiminto keskeytetään, kun paine jarrupolkimella
vähenee. Toiminto on koko ajan aktiivinen. Sitä
ei voi sulkea.
HUOM
Kun EBA aktivoituu, jarrupoljin painuu hieman tavallista alemmas, painakaa (pitäkää)
jarrupoljin alhaalla niin kauan kuin tarvitaan.
Jos jarrupoljin päästetään ylös, jarrutus
päättyy.
138
06 Käynnistys ja ajo
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä*
Yleistä
Rajoitettu puuttuminen
DSTC PÄÄLLÄ tarkoittaa, että järjestelmän
toiminta on muuttumaton.
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control) parantaa auton etenemiskykyä ja auttaa kuljettajaan
välttämään sivuluiston.
DSTC LUISTONESTO POIS tarkoittaa, että
järjestelmän vaikuttamista rajoitetaan.
±
Järjestelmän suorittaessa säätöä voidaan
havaita sykkivä ääni jarrutettaessa tai painettaessa kaasua. Painettaessa kaasua auto voi
kiihtyä odotettua hitaammin.
G028511
Sivuluistonestotoiminto
Toiminto rajoittaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.
Vetovoimatoiminto
Toiminto on aktiivinen pienessä nopeudessa ja
siirtää voimaa luistavalta pyörältä sille vetävälle
pyörälle, joka ei luista.
, joka muisSamanaikaisesti palaa symboli
tuttaa, että järjestelmän toimintaa on rajoitettu.
Järjestelmän pysyy rajoitettuna kunnes moottori käynnistetään seuraavan kerran.
VAROITUS
Säätöpyörä
Vetoluistonestotoiminto
Toiminto estää vetävien pyörien luistamisen
ajorataa vasten kiihdytettäessä.
Pitäkää RESET (2) painettuna, kunnes
DSTC-valikko muuttuu.
Auton ajo-ominaisuudet voivat muuttua, jos
järjestelmän toimintaa rajoitetaan.
RESET-painike
Järjestelmän puuttuminen tilanteeseen sivuluiston ja kaasunpainalluksen yhteydessä voidaan osittain poistaa.
Puuttumista luistoon viivytetään tällöin, ja
enemmän luistoa sallitaan, mikä antaa suuremman vapauden dynaamiseen ajoon. Samalla
parannetaan etenemiskykyä syvässä lumessa
tai hiekassa, koska kaasun painamista ei enää
rajoiteta.
HUOM
DSTC PÄÄLLÄ esitetään muutamia sekunteja näytössä aina, kun moottori käynnistetään.
06
Käsittely
±
Kääntäkää säädintä (1), kunnes DSTCvalikko esitetään.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
139
06 Käynnistys ja ajo
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä*
Ilmoitukset näytössä
Osoittaa vikaa DSTC-järjestelmässä.
LUISTONESTO TILAP.POIS tarkoittaa, että
järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu johtuen
liian korkeasta jarrujen lämpötilasta. Toiminto
aktivoituu automaattisesti uudelleen, kun jarrut
ovat jäähtyneet.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
AJONVAKAUTUS VAATII HUOLLON tarkoittaa, että järjestelmä on suljettu vian vuoksi.
±
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
Jos ilmoitus on edelleen olemassa, kun moottori käynnistetään uudelleen, ajakaa valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Symbolit mittaristossa
DSTC-järjestelmä
2. Käynnistäkää auto uudelleen.
•
Jos varoitusvalo sammuu, vikaosoitus oli
virheellinen eikä korjaamolla tarvitse
käydä.
•
Jos varoitusvalo palaa edelleen, ajakaa
Volvon tekniseen palveluun järjestelmän
tarkastusta varten.
Symboli palaa kiinteästi
DSTC LUISTONESTO POIS esitetään
samanaikaisesti näytössä.
Muistuttaa siitä, että DSTC-järjestelmää on
rajoitettu.
Varoitussymboli
Symboli palaa jatkuvasti keltaisena ja
06
Symboli syttyy ja sammuu uudelleen n.
kahden sekunnin kuluttua
Osoittaa järjestelmän tarkastusta moottorin
käynnistyksen yhteydessä.
Symboli vilkkuu
Osoittaa, että järjestelmä on toiminnassa.
Symboli palaa kiinteästi
AJONVAKAUTUS VAATII HUOLLON esitetään samanaikaisesti näytössä.
140
LUISTONESTO TILAP.POIS esitetään
samanaikaisesti näytössä.
Osoittaa, että järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu johtuen liian korkeasta jarrujen lämpötilasta.
Toiminta aktivoituu automaattisesti uudelleen,
kun jarrujen lämpötila on palautunut normaaliksi.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VAROITUS
Normaalia ajotapaa käytettäessä DSTC-järjestelmä parantaa auton ajoturvallisuutta,
mitä ei tule käsittää mahdollisuutena nopeuden lisäämiseen.
Noudattakaa aina normaaleja turvallisen
kaarreajon ja liukkaalla alustalla ajamiseen
liittyviä varovaisuustoimenpiteitä.
06 Käynnistys ja ajo
Pysäköintitutka*
Yleistä 1
Versiot
Paikoitustutka takana
Pysäköintitutkasta on kaksi versiota:
Mittausalue suoraan auton takana on n. 1,5 m.
Pysäköintitutka taaksepäin aktivoidaan, kun
peruutusvaihde kytketään. Äänisignaali tulee
takakaiuttimista.
•
•
Vain taaksepäin
Sekä eteen- että taaksepäin
Toiminto
G020294
Järjestelmä kytkeytyy automaattisesti päälle,
kun auto käynnistetään, jolloin katkaisinpaneelissa olevan pysäköintitutkan katkaisimen valo
syttyy.
Pysäköintitutka edessä ja takana.
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Merkkiääni osoittaa etäisyyden
havaittuun esineeseen.
VAROITUS
Pysäköintitutka ei voi koskaan korvata kuljettajan omaa vastuuta peruutettaessa.
Tunnistimilla on kuolleita kulmia, joissa esineitä ei voida havaita. Tarkkailkaa lapsia tai
eläimiä, jotka ovat auton lähellä.
1
Peruutettaessa esim. perävaunun tai vetokoukkuun asennetun polkupyöränpitimen
kanssa pitää järjestelmä sulkea. Muussa
tapauksessa tunnistimet reagoivat perävaunuun tai polkupyöränpitimeen.
Näyttö esittää tekstin PERUUTUSTUTKA
KÄYTÖSSÄ, jos peruutusvaihde kytketään tai
jos etumaiset tunnistimet havaitsevat jonkin
esineen.
Pysäköintitutka taaksepäin sulkeutuu automaattisesti vedettäessä perävaunua, jos käytetään Volvon alkuperäistä perävaunukaapelia.
Pysäköintitutka on aktiivinen nopeuksilla alle
15 km/h. Suuremmalla nopeudella järjestelmä
suljetaan. Kun nopeus alittaa 10 km/h, järjestelmä aktivoituu uudelleen.
Mittausalue suoraan auton edessä on n. 0,8 m.
Äänisignaali tulee etukaiuttimesta.
Mitä lähemmäs auto tulee takana tai edessä
olevaa kohdetta, sitä tiheämmin signaali kuuluu. Äänentoistojärjestelmästä tulevia muita
ääniä vaimennetaan automaattisesti äänenvoimakkuuden ollessa suuri.
N. 30 cm:n etäisyydellä ääni on jatkuva. Jos
este on sitä lähempänä auton takana tai
edessä, ääni vaihtaa vasemman ja oikean
kaiuttimen välillä.
Pysäköintitutka edessä
Edessä olevan paikoitustutkan yhteyteen ei
voida asentaa lisävaloja, koska tutkan anturit
reagoivat niihin.
06
Järjestelmän vian ilmaisu
Jos infosymboli palaa kiinteästi ja
näyttö esittää PERUUTUSTUTKA
VAATII HUOLLON, pysäköintitutka ei toimi.
Markkina-alueen mukaan voi järjestelmä Pysäköintitutka olla joko vakio-, valinnainen tai lisävaruste.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
141
06 Käynnistys ja ajo
Pysäköintitutka*
TÄRKEÄÄ
Tietyissä olosuhteissa pysäköintitutkajärjestelmä voi antaa virheellisiä varoitussignaaleita, jotka aiheutuvat ulkoisista äänilähteistä, joista tulee samoja ultraäänitaajuuksia, joilla järjestelmä toimii.
päälle uudelleen painamalla katkaisinta, jolloin
valo syttyy.
Anturien puhdistus
Esimerkkejä tällaisista lähteistä ovat mm.
äänitorvi, märät renkaat asvaltilla, paineilmajarrut, pakoputkien äänet moottoripyöristä jne.
G026946
Päällä/Pois
Pysäköintitutkan tunnistimet.
06
G027104
Jotta tunnistimet toimisivat oikein, ne on puhdistettava säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.
Painikkeen sijainti rivissä voi vaihdella.
HUOM
Lika, jää ja lumi, joka peittää tunnistimet, voi
aiheuttaa vääriä varoitussignaaleita.
Pysäköintitutka voidaan sulkea katkaisinpaneelissa olevalla painikkeella, valo katkaisimessa sammuu. Pysäköintitutka kytketään
142
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06 Käynnistys ja ajo
Kuolleen kulman infojärjestelmä - BLIS*
Yleistä
BLIS on informaatiojärjestelmä, joka tietyin
edellytyksin auttaa kuljettajaa havaitsemaan
kuolleessa kulmassa olevan ajoneuvon, joka
liikkuu samaan suuntaan kuin oma auto.
Kuolleet kulmat
B
Järjestelmä on suunniteltu toimimaan optimaalisesti ajettaessa vilkkaassa liikenteessä monikaistaisilla teillä.
A
BLIS perustuu digitaalikameratekniikkaan.
Kamerat (1) on sijoitettu ulkotaustapeilien alle.
BLIS-järjestelmällä varustettu taustapeili.
BLIS-kamera
G020296
G020295
Kun kamera on havainnut kuolleen kulman alueella, merkkivalo (2) palaa kiinteästi.
HUOM
Valo syttyy auton sillä puolella, jolla järjestelmä on havainnut ajoneuvon. Jos auto
tulee ohitetuksi molemmilta puolilta samanaikaisesti, molemmat valot syttyvät.
VAROITUS
Järjestelmä täydentää, ei korvaa, turvallista
ajotapaa ja taustapeilien käyttöä. Se ei voi
koskaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja vastuuta. Vastuu kaistan vaihtamisesta liikenneturvallisella tavalla on aina
kuljettajalla.
Etäisyys A = n. 3,0 m
Etäisyys B = n. 9,5 m
Merkkivalo
BLIS-symboli
Kuolleet kulmat, jotka BLIS-kamerat kattavat.
BLIS antaa kuljettajalle ilmoituksen, jos järjestelmään syntyy vika. Jos esim. järjestelmän
kamerat ovat jääneet peittoon, BLIS-merkkivalo vilkkuu ja kojelaudan näyttö esittää ilmoituksen. Tarkastakaa ja puhdistakaa tällöin
linssit. Tarvittaessa voidaan järjestelmä sulkea
tilapäisesti painamalla BLIS-painiketta, katso
sivu 144.
06
Puhdistus
Toimiakseen optimaalisesti tulee BLIS-kameralinssien olla puhtaat. Linssit voidaan puhdistaa pehmeällä rievulla tai kostealla sienellä.
Puhdistakaa linssit varovasti siten, etteivät ne
naarmuunnu.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
143
06 Käynnistys ja ajo
Kuolleen kulman infojärjestelmä - BLIS*
TÄRKEÄÄ
Lasit ovat sähkölämmitteisiä, jotta jää tai
lumi voidaan sulattaa pois. Harjatkaa tarvittaessa lumi pois laseista.
Milloin BLIS toimii
Järjestelmä on aktiivinen, kun omaa autoa ajetaan nopeuksilla yli 10 km/h.
havaitsemaan moottoriajoneuvot kuten henkilöautot, kuorma-autot, linja-autot ja moottoripyörät.
Aktivointi/aktivoinnin poisto
Pimeässä järjestelmä reagoi ympäröivien autojen valonheittimiin. Järjestelmä ei havaitse ajoneuvoja, joiden valonheittimet on sammutettu.
Tämä tarkoittaa esim. sitä, että järjestelmä ei
reagoi perävaunuun, jossa ei ole valonheittimiä
ja jota vedetään henkilö- tai kuorma-auton
perässä.
Ohitukset
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, jos
Teidät ohittaa ajoneuvo, jonka nopeus on enintään 70 km/h suurempi kuin Teidän autonne.
06
VAROITUS
BLIS ei toimi jyrkissä kaarteissa.
BLIS ei toimi auton peruuttaessa.
Autoon kytketty leveä perävaunu voi peittää
muut ajoneuvot viereisillä kaistoilla. Tämä
voi aiheuttaa sen, ettei BLIS-järjestelmä
havaitse tällä varjoalueella olevia ajoneuvoja.
Päivänvalo ja pimeä
Päivänvalossa järjestelmä reagoi ympäröivien
autojen muotoon. Järjestelmä on suunniteltu
144
VAROITUS
G026955
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, jos
ohitatte nopeudella, joka on enintään 10 km/h
suurempi kuin ohitettavan auton.
Järjestelmä ei reagoi polkupyöräilijöihin eikä
mopoilijoihin.
BLIS-kameroita voi häiritä voimakas valo tai
ajaminen pimeässä, kun valonlähteet (esim.
tievalaistus tai toiset ajoneuvot) puuttuvat.
Tällöin järjestelmä voi tulkita valon puuttumisen kameroiden joutumiseksi peittoon.
Molemmissa tapauksissa näyttö esittää
ilmoituksen.
Ajettaessa sellaisissa olosuhteissa järjestelmän suorituskyky voi tilapäisesti heikentyä
ja esitetään teksti-ilmoitus, katso sivu 145.
Jos ilmoitus häviää automaattisesti, BLIS on
palannut normaaliin toimintaan.
BLIS-kameroilla on vastaavia rajoituksia
kuin ihmisen silmällä, ts. ne näkevät huonommin esim. voimakkaassa lumisateessa
tai tiheässä sumussa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Aktivointi-/sulkemispainike
BLIS-järjestelmä aktivoidaan, kun moottori
käynnistetään. Ovipaneeleissa olevat merkkivalot vilkkuvat kolme kertaa, kun BLIS-järjestelmä aktivoidaan.
Järjestelmä voidaan aktivoida/sulkea painamalla BLIS-painiketta.
Kun BLIS-järjestelmä aktivoidaan, painikkeessa oleva valo sammuu ja kojelaudan näytössä esitetään teksti-ilmoitus.
Kun BLIS-järjestelmä aktivoidaan, painikkeessa oleva valo palaa, uusi teksti-ilmoitus
esitetään näytössä ja ovipaneeleissa olevat
merkkivalot vilkkuvat kolme kertaa. Painakaa
READ-painiketta teksti-ilmoituksen poistami-
06 Käynnistys ja ajo
Kuolleen kulman infojärjestelmä - BLIS*
seksi. Lisätietoja ilmoitusten käsittelystä, katso
sivu 49.
Teksti näytössä A
BLIS-järjestelmän ilmoitukset
KUOL.KULMAINFO PÄÄLLÄ
BLIS-järjestelmä toiminnassa
KUOL.KULMAJÄRJ. VAATII
HUOLLON
BLIS pois toiminnasta
BLIS-JÄRJESTELMÄ RAJOITETTU TOIM.
BLIS-kameraa häiritsevät esim. sumu
tai voimakas auringonpaiste suoraan
kameraan. Kamera
palautuu itsestään
toimintakuntoon,
kun ympäristö on
jälleen normaali.
KUOL.KULMAJÄRJ. O. KAM. EI
TOIMI
Oikea kamera peitossa
KUOL.KULMAJÄRJ. V.KAM. EI
TOIMI
Vasen kamera peitossa
A
Toinen tai molemmat kamerat peitossa
KUOL.KULMAINFO POIS
PÄÄLTÄ
BLIS-järjestelmä
suljettu
BLIS-järjestelmän vian yhteydessä näytössä esitetään teksti
KUOL.KULMAJÄRJ. VAATII HUOLLON.
Ilmoitukset näkyvät vain virta-avaimen ollessa asennossa II
(tai moottorin käydessä) ja kun BLIS on aktiivinen (ts. jos
kuljettaja ei ole sulkenut järjestelmää).
Tässä muutamia esimerkkejä tilanteista, joissa
BLIS-merkkivalo voi palaa, vaikka kuolleessa
kulmassa ei ole muuta ajoneuvoa.
TÄRKEÄÄ
BLIS-järjestelmän komponentteja saa korjata vain valtuutettu Volvon tekninen palvelu.
G018176
Sisältö
KUOL.KULMAJÄRJ. KAMERA EI
TOIMI
Jos BLIS-merkkivalo yksittäisissä tapauksissa palaa, vaikka kuolleessa kulmassa ei
ole toista ajoneuvoa, tämä ei tarkoita järjestelmään syntynyttä vikaa.
Rajoitukset
Tietyissä tilanteissa BLIS-merkkivalo voi palaa,
vaikka kuolleessa kulmassa ei ole toista ajoneuvoa.
06
Heijastus kiiltävästä, märästä tienpinnasta.
G018177
Teksti näytössä A
HUOM
Sisältö
Oma varjo suurella, vaalealla, sileällä pinnalla,
esim. meluesteellä tai betonisella tienpinnalla.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
145
06 Käynnistys ja ajo
G018178
Kuolleen kulman infojärjestelmä - BLIS*
Matalalla oleva aurinko kamerassa.
06
146
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06 Käynnistys ja ajo
Hinaaminen ja poiskuljetus
Apukäynnistyskaapelit
VAROITUS
Käyttäkää apuakkua, jos käynnistysakku on
niin tyhjä, ettei moottoria voi käynnistää. Älkää
käynnistäkö autoa hinaamalla, katso
sivu 149.
Ohjauslukko jää asentoon, jossa se oli jännitteen katketessa. Ohjauslukko pitää avata
ennen hinaamista.
Virta-avaimen pitää olla asennossa II. Älkää
koskaan poistako virta-avainta virtalukosta
ajon aikana tai autoa hinattaessa.
TÄRKEÄÄ
Katalysaattori voi vaurioitua, jos auto käynnistetään hinaamalla.
VAROITUS
Jarru- ja ohjaustehostin eivät toimi, kun
moottori ei käy. Jarrupoljinta pitää painaa n.
viisi kertaa kovemmin ja ohjaus on huomattavasti tavallista raskaampi.
Hinaus
Ottakaa selville suurin lain sallima hinausnopeus ennen auton hinaamista.
Käsivalintainen vaihteisto
1. Avatkaa ohjauslukko, jotta autoa voidaan
ohjata.
±
2. Hinaavan auton kuljettaja: Ajakaa pehmeästi.
Automaattivaihteisto
Hinattavan auton kuljettaja: Pitäkää
hinausköysi koko ajan kireänä painamalla
kevyesti jarrupoljinta, jolloin kovat nykäykset vältetään.
±
Siirtäkää vaihdevipu vapaa-asentoon ja
vapauttakaa seisontajarru.
06
Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon N ja
vapauttakaa seisontajarru.
Älkää hinatko automaattivaihteistolla varustettua autoa suuremmalla nopeudella kuin
80 km/h eikä pidempää matkaa kuin 80 km.
Hinaussilmukka
Ennen hinausta pitää hinaussilmukka ruuvata
kiinni puskuriin. Kummankin puskurin oikealla
puolella on peitekannella varustettu aukko
hinaussilmukkaa varten.
G028528
Autoa pitää aina hinata eteenpäin.
Hinaussilmukka on tavaratilassa olevassa työkalupussissa.
Menetelkää näin:
1. Avatkaa peitekannen (A) alareuna ruuvitaltalla tai kolikolla.
2. Ruuvatkaa hinaussilmukka (B) kiinni.
``
147
06 Käynnistys ja ajo
Hinaaminen ja poiskuljetus
3. Ruuvatkaa silmukka kunnolla kiinni laippaan (C) saakka. Käyttäkää pyöränmutteriavainta.
•
Irrottakaa hinaussilmukka käytön jälkeen ja
kiinnittäkää peitekansi.
TÄRKEÄÄ
Vetokoukulla varustetuissa autoissa ei
hinaussilmukkaa voi kiinnittää takakiinnikkeeseen. Kiinnittäkää hinausköysi tällöin
vetokoukkuun. Tästä syystä on hyvä aina
säilyttää irrotettavaa vetokoukkua autossa.
Poiskuljetus
Autoa pitää aina hinata siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
06
TÄRKEÄÄ
•
Nelivetoista autoa (AWD), jonka etupää
on nostettu ylös, ei saa hinata suuremmalla nopeudella kuin 70 km/h. Sitä ei
myöskään tule hinata pidempiä matkoja
kuin 50 km.
VAROITUS
Hinaussilmukka on tarkoitettu vain hinaamiseen tiellä - ei pelastushinaukseen. Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.
148
06 Käynnistys ja ajo
Apukäynnistyskaapelit
Käynnistys toisella akulla
moottori ja katsokaa, etteivät autot kosketa toisiaan.
4. Kytkekää punainen käynnistyskaapeli apuakun plusnavan (1+) ja oman akkunne
plusnavan (2+) välille.
5. Kytkekää mustan käynnistyskaapelin toinen puristin apuakun miinusnapaan (3-).
G020298
6. Kytkekää mustan kaapelin toinen puristin
maadoituskohtaan (4-), joka on vasemman
joustintuen luona.
Jos autossa oleva akku on tyhjentynyt, voidaan
virtaa "lainata" joko irtoakusta ja toisen auton
akusta. Tarkastakaa aina, että käynnistyskaapelien puristimet ovat kunnolla kiinni siten, ettei
käynnistysyrityksen yhteydessä pääse syntymään kipinöitä.
Käytettäessä käynnistysapuna toista akkua
suositellaan räjähdysvaaran välttämiseksi seuraavaa:
1. Kääntäkää virta-avain 0-asentoon.
2. Varmistakaa, että apukäynnistysakun jännite on 12 V.
3. Jos apukäynnistysakku on toisessa
autossa, pysäyttäkää auttavan auton
VAROITUS
Akku voi muodostaa kaasua, joka on hyvin
räjähdysherkkää. Käynnistyskaapelien väärästä kytkennästä mahdollisesti syntyvä
kipinä riittää räjäyttämään akun.
Akku sisältää rikkihappoa, joka voi aiheuttaa
vakavia syöpymisvaurioita. Jos rikkihappoa
joutuu silmiin, iholle tai vaatteisiin, huuhdelkaa runsaalla vedellä.
Jos happoa on joutunut silmiin, hakeutukaa
välittömästi lääkäriin.
7. Käynnistäkää "apuauton" moottori. Antakaa sen käydä muutama minuutti normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella,
1500 r/min.
8. Käynnistäkää sen auton moottori, jonka
akku on purkautunut.
±
Irrottakaa käynnistyskaapelit, ensin musta
ja sitten punainen.
06
Katsokaa, ettei kumpikaan mustan käynnistyskaapelin puristimista kosketa akun
plusnapaan tai punaisen käynnistyskaapelin kytkettyyn puristimeen.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskeko liitäntöihin käynnistysyrityksen aikana. On olemassa kipinänmuodostuksen vaara.
149
06 Käynnistys ja ajo
Ajo perävaunun kanssa
Yleistä
Kuormituskykyyn vaikuttavat autoon asennetut lisävarusteet, ts. vetokoukku, taakkateline,
matkustajien yhteenlaskettu paino yms. sekä
kuulaan kohdistuva massa. Auton kuormituskykyä vähentää matkustajien määrä ja heidän
painonsa.
Jos vetolaitteen asentaa valtuutettu Volvon
tekninen palvelu, auto luovutetaan varustettuna perävaunun vetämiseen tarvittavalla
varustuksella.
•
Auton vetolaitteen on oltava hyväksyttyä
tyyppiä.
•
Jos vetokoukku asennetaan myöhemmin,
tarkastakaa Volvo-myyjänne kanssa, että
auto on täysin varustettu perävaunun vetämistä varten.
•
Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten, että
paine auton vetokoukkuun noudattaa
ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa.
06
•
•
1
150
Nostakaa rengaspaineet suositeltuihin täyden kuorman paineisiin. Rengaspainetarran sijainti, katso sivu 170.
Puhdistakaa vetolaite säännöllisesti ja voidelkaa vetokuula 1 rasvalla.
•
•
Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi. Odottakaa, kunnes sillä
on ajettu vähintään 1000 km.
Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton jarruja huomattavasti normaalia enemmän.
Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle ja sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
•
Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.
•
Jos autolla ajetaan suurella kuormituksella
lämpimällä säällä, moottori ja vaihteisto
voivat ylikuumentua. Jos moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan osoitin siirtyy
punaiselle alueelle, pysäyttäkää auto ja
antakaa moottorin käydä joutokäynnillä
muutama minuutti. Automaattivaihteisto
reagoi sisäisen suojatoiminnon kautta.
Katsokaa näytössä olevaa ilmoitusta. Ylikuumenemistapauksessa auton ilmastointi
voi tilapäisesti kytkeytyä pois.
•
Älkää turvallisuussyistä ylittäkö 80 km/h
ajonopeutta, vaikka tiettyjen maiden lainsäädäntö sen sallisikin.
•
Vaihteenvalitsimen pitää olla pysäköintiasennossa P, kun automaattivaihteistolla
varustettu ja perävaunua vetävä auto
pysäköidään. Käyttäkää aina seisontajarrua. Käyttäkää seisontakiiloja pyörien lukitsemiseksi, kun auto ja siihen kytketty
perävaunu pysäköidään mäkeen.
Ei koske vetolaitteen tappia, kun kytkentälaitteessa on värinänvaimennin.
Perävaunun painot
Tietoja sallituista perävaunumassoista, katso
sivu 266.
VAROITUS
Noudattakaa perävaunun painosta annettuja suosituksia. Koko yhdistelmästä voi
muutoin tulla vaikeasti hallittava väistöliikkeissä ja jarrutuksissa.
HUOM
Ilmoitetut suurimmat sallitut perävaunumassat ovat ne, jotka Volvo sallii. Kansalliset ajoneuvomääräykset voivat rajoittaa
perävaunun massaa ja nopeutta tästä.
Vetokoukut voivat olla sertifioituja suuremmille vetopainoille kuin mitä autolla saa
vetää.
06 Käynnistys ja ajo
Ajo perävaunun kanssa
Automaattivaihteisto, ajo perävaunun
kanssa
HUOM
Joissakin malleissa on oltava automaattivaihteiston öljynjäähdytin vedettäessä
perävaunua. Tarkastakaa lähimmältä Volvojälleenmyyjältä autoanne koskevat määräykset, jos vetokoukku asennetaan jälkikäteen.
Pysäköinti mäkeen
1. Kytkekää seisontajarru.
2. Siirtäkää vaihteenvalitsin pysäköintiasentoon P.
•
Välttäkää vetämästä perävaunua yli 15 %
nousuissa.
Helpotettu liikkeelle lähtö vedettäessä
perävaunua
Autot, joissa on V8-moottori, on varustettu
sisäisellä toiminnolla, joka vähentää voimakkaiden nykäysten ja pyörien luistamisen vaaraa, kun autoon on kytketty perävaunu.
Tasonsäätö
Jos autossanne on automaattinen tasonsäätö,
auton takapää on ajon aikana aina oikealla korkeudella kuormituksesta riippumatta. Auton
seisoessa paikallaan takapää laskee, mikä on
täysin normaalia. Lähdettäessä liikkeelle kuorman kanssa taso pumpataan ylös tietyn ajomatkan jälkeen.
Aktivointi
Järjestelmän aktivoimiseksi pitää perävaunun
johdotus kytkeä perävaunuliittimeen, joka on
asennettu vetokoukun viereen, katso
sivu 152.
Aktivoinnin poistaminen
Vetäkää johdotus irti sähköliitännästä.
Liikkeellelähtö mäessä
1. Siirtäkää vaihteenvalitsin ajoasentoon D.
2. Vapauttakaa seisontajarru (käsijarru).
Jyrkät nousut
•
Valitkaa sopiva käsivalintainen pieni vaihdeasento jyrkissä nousuissa tai vauhdin
ollessa hiljainen. Vaihteisto ei silloin vaihda
isommalle ja vaihteistoöljy pysyy viileämpänä.
•
Älkää käyttäkö suurempaa käsivalintaista
vaihdetta kuin millä moottori "jaksaa" toimia. Aina ei ole taloudellista ajaa suurilla
vaihteilla.
HUOM
Toiminto on aktivoituna myös, jos perävaunuliittimeen kytketään jokin muu sähkövarustus. Tällöin auto kiihtyy pehmeämmin
lähdettäessä liikkeelle.
06
151
06 Käynnistys ja ajo
Vetolaite*
Vetokoukku
Perävaunukaapeli
Kuulaosan säilytys
Jos autossa on irrotettava vetokoukku, pitää
kuulaosan asennusohjetta noudattaa tarkasti,
katso sivu 154.
VAROITUS
Noudattakaa tarkasti vetolaiteen tapin
asennusohjeita.
•
Vetolaitteen tapin pitää olla lukittu avaimella ennen liikkeelle lähtöä.
•
Varmistakaa, että ilmaisinikkuna on vihreä.
Kuulaosan säilytyspaikka.
Tärkeä tarkastaa
•
06
Kuulaosan vetokuula pitää puhdistaa ja
voidella rasvalla säännöllisesti.
HUOM
Kun käytetään heilahtelunvaimentimella
varustettua kuulansuojusta, vetokuulaa ei
voidella.
152
TÄRKEÄÄ
Irrottakaa kuulaosa aina käytön jälkeen ja
säilyttäkää sitä sille tarkoitetussa paikassa
autossa, asianmukaisesti hihnallaan kiinnitettynä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G014589
•
G031114
Jos autossa on Volvon irrotettava vetokoukku:
Jos auton vetolaitteessa on 13-napainen liitin
ja perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan
sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää sovitinkaapelia. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa
maata.
06 Käynnistys ja ajo
Vetolaite*
G027109
G026682
G027108
Erittelyt
Mitat kiinnityskohtia varten (mm)
Kiinteä tai irrotettava vetokoukku
A
B
C
D
E
F
G
1110
85
1081
541
122
50
354
1
Sivupalkki
2
Kuulan keskiö
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06
153
06 Käynnistys ja ajo
Irrotettava vetokoukku*
1. Poistakaa suojakotelo painamalla ensin
salpaa sisään
ja vetämällä sitten kote.
loa suoraan taaksepäin
2. Varmistakaa, että mekanismin lukitus on
avattu kääntämällä avainta myötäpäivään.
06
154
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G020302
G017317
G020301
Vetolaitteen kuulaosan asennus
3. Varmistakaa, että ilmaisinikkuna (3) on
punainen. Jos ikkuna ei ole punainen, painakaa (1) lukituspyörä sisään ja kiertäkää
sitä vastapäivään (2), kunnes kuuluu naksahdus.
06 Käynnistys ja ajo
Irrotettava vetokoukku*
G020306
G020309
4. Asettakaa vetolaitteen kuulaosa paikalleen
ja työntäkää, kunnes kuuluu naksahdus.
5. Varmistakaa, että ilmaisinikkuna on vihreä.
7. Tarkastakaa nykäisemällä ylös-, alas- ja
taaksepäin, että kuulaosa on kiinni.
06
VAROITUS
Jos kuulaosa ei ole oikein, se pitää irrottaa
ja asentaa uudelleen aikaisempien kohtien
mukaan.
TÄRKEÄÄ
G020307
G020304
6. Kääntäkää avain vastapäivään lukittuasentoon. Poistakaa avain lukosta.
Voidelkaa vain kuula vetopäätä varten, kuulaosan muun alueen pitää olla puhdas ja
kuiva.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
155
06 Käynnistys ja ajo
Irrotettava vetokoukku*
8. Varmuusvaijeri.
VAROITUS
06
156
1. Asettakaa avain lukkoon ja kiertäkää se
myötäpäivään avattuun asentoon.
Muistakaa aina kiinnittää perävaunun turvavaijeri kiinnikkeeseensä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G020312
G020301
G020310
Kuulaosan irrotus
2. Työntäkää lukituspyörä (1) sisään ja kiertäkää sitä vastapäivään (2), kunnes kuuluu
naksahdus.
06 Käynnistys ja ajo
3. Kiertäkää lukituspyörä kokonaan alas vasteeseen saakka ja pitäkää sitä alhaalla ja
vetäkää samalla kuulaosa irti.
G017318
G020314
Irrotettava vetokoukku*
4. Työntäkää suojakotelo päälle.
VAROITUS
06
Kiinnittäkää vetokoukun irtonainen kuulaosa turvallisella tavalla, jos sitä säilytetään
autossa, katso sivu 152.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
157
06 Käynnistys ja ajo
Kuormaus
Yleistä
Autoon asennetut lisävarusteet, kuten taakkateline, kattolaatikko yms. sekä vetokoukku ja
sen kuulaan kohdistuva paino vaikuttavat kuormituskykyyn. Auton kuormituskykyä vähentää
matkustajien määrä ja heidän painonsa. Tietoja
sallituista perävaunumassoista, katso
sivu 266.
Lisätietoja kuormatilasta, katso sivu 103
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijoituksen mukaan.
Kattokuorma
Taakkatelineiden käyttö
06
Auton vaurioitumisen välttämiseksi ja mahdollisimman hyvän turvallisuuden saavuttamiseksi
matkan aikana suositellaan Volvon kehittämien
taakkatelineiden käyttöä.
Noudattakaa tarkoin taakkatelineen mukana
toimitettua asennusohjetta.
158
•
Tarkastakaa säännöllisesti, että taakkatelineet ja kuorma ovat kunnolla kiinni. Sitokaa kuorma hyvin kuormaliinalla.
•
Jakakaa kuorma tasaisesti taakkatelineille.
Asettakaa painavin kuorma alimmaiseksi.
•
Auton otsapinta-ala ja polttoaineenkulutus
kasvavat kuorman koon myötä.
•
Ajakaa pehmeästi. Välttäkää voimakkaita
kiihdytyksiä, kovia jarrutuksia ja kovaa
kaarreajoa.
VAROITUS
Katolle saa kuormata enintään 100 kg,
mukaan lukien taakkatelineet ja mahdollinen suksilaatikko. Auton painopiste ja ajoominaisuudet muuttuvat kuormattaessa
katolle.
06 Käynnistys ja ajo
Valokuvion sovitus
Valokuvion sovitus oikean- tai
vasemmanpuoleiseen liikenteeseen
Peite sijoitetaan lähtökohtana valonheittimen
lasissa oleva pilkku (5), jonka pitää täsmätä ko.
mallissa olevan punaisen pilkun kanssa. Pitkä
punainen viiva kuvissa vastaa valonheittimen
lasissa olevaa viivaa, johon malli sovitetaan.
Bi-xenonvalonheittimet
Mallit tarkastusmitataan kuvauksen jälkeen
siten, että vertailumitat täsmäävät peittääkseen riittävän paljon valokuviosta.
Asettakaa mallit siten, että nuolet osoittavat
keskelle ja malleissa olevat pilkut täsmäävät
valonheittimien laseissa olevien pilkkujen
kanssa. Mallien merkinnät > < pitää sovittaa
valonheittimen lasissa olevaan linjaan.
G020317
Mallit koskevat sekä vasemmalta että oikealta
ohjattavaa versiota ja ne sijoitetaan kuvan
mukaisesti.
Valokuvio vasemmanpuoleisessa liikenteessä.
Valokuvio oikeanpuoleisessa liikenteessä.
Jotta vastaantulevaa liikennettä ei häikäistä,
voidaan valonheittimen valokuviota muuttaa
peittämällä valonheittimiä. Valokuvio tulee hieman huonommaksi.
Valonheittimien peittäminen
Piirtäkää mallit, katso sivu 159. Siirtäkää kuvio
jollekin itsetarttuvalle ja vettä kestävälle materiaalille, esim. läpinäkymättömälle teipille.
Ylempi kuva esittää vasemmalta ohjattavaa
versiota. Alempi kuva esittää oikealta ohjattavaa versiota.
Jäljentäkää malli 3 ja 4, tarkastusmitatkaa
siten, että mitat täsmäävät. Siirtäkää malli itsetarttuvalle, vedenkestävälle materiaalille ja leikatkaa irti.
Vertailumitat, malli 3
Linjan malleissa olevien merkintöjen > < välillä
pitää olla n. 140 mm.
Vertailumitat, malli 4
Halogeenivalonheittimet
Jäljentäkää malli 1 ja 2, tarkastusmitatkaa
siten, että mitat täsmäävät. Siirtäkää malli itsetarttuvalle, vedenkestävälle materiaalille ja leikatkaa irti.
Linjan malleissa olevien merkintöjen > < välillä
pitää olla n. 112 mm.
Valokuvion sovittaminen Active Bi-Xenon valoilla (ABL) katso sivu 51.
06
Aseta mallit siten, että nuolet osoittavat keskelle ja malleissa olevat pilkut täsmäävät valonheittimien laseissa olevien pilkkujen kanssa.
Vertailumitat, malli 1 ja 2
Pitkien sivujen pitää malleissa olla n. 82 mm.
``
159
06 Käynnistys ja ajo
G030200
Valokuvion sovitus
Vasemmalta ohjattava auto vasemmanpuoleisessa liikenteessä.
Peite oikeanpuoleisella halogeenilasilla
06
Peite vasemmanpuoleisella halogeenilasilla
Peite oikeanpuoleisella Bi-Xenon -lasilla
Peite vasemmanpuoleisella Bi-Xenon lasilla
Kiintopiste valonheittimen lasissa.
160
06 Käynnistys ja ajo
G030201
Valokuvion sovitus
Oikealta ohjattava auto oikeanpuoleisessa liikenteessä.
Peite vasemmanpuoleisella halogeenilasilla
Peite oikeanpuoleisella halogeenilasilla
06
Peite vasemmanpuoleisella Bi-Xenon lasilla
Peite oikeanpuoleisella Bi-Xenon -lasilla
Kiintopiste valonheittimen lasissa.
``
161
06 Käynnistys ja ajo
Valokuvion sovitus
G027103
06
Peitteiden mallit.
162
06 Käynnistys ja ajo
06
163
164
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
166
169
171
174
176
178
G020918
Yleistä....................................................................................................
Rengaspaineet......................................................................................
Varoituskolmio* ja varapyörä*...............................................................
Pyöränvaihto.........................................................................................
Rengaspaineiden valvonta....................................................................
Väliaikainen renkaan paikkaus*.............................................................
PYÖRÄT JA RENKAAT
07
07 Pyörät ja renkaat
Yleistä
Ajo-ominaisuudet ja renkaat
Renkaat vaikuttavat paljon auton ajo-ominaisuuksiin. Rengastyyppi, -koko, -paine ja
nopeusluokka ovat tärkeitä auton käyttäytymisen kannalta.
Katsokaa renkaita vaihdettaessa, että kaikissa
neljässä pyörässä on saman tyyppiset ja kokoiset sekä mieluiten myös samaa valmistetta olevat renkaat. Noudattakaa suositeltuja rengaspaineita, jotka on ilmoitettu rengaspainetarrassa, ks. sijainti katso sivu 169.
Koodi, joka kertoo renkaan suurimman sallitun nopeuden (tässä
tapauksessa 210 km/h).
Nopeusluokat
225
Rengasprofiilin leveys (mm)
70
Rengasprofiilin korkeuden ja leveyden suhde (%)
Muistakaa, että kulloisenkin ajonopeuden ratkaisee tien laatu, ei renkaiden nopeusluokka.
R
Vyörengas
Huomatkaa, että kysymyksessä on suurin sallittu nopeus.
16
Vanteen halkaisija tuumina (")
Kaikissa autonrenkaissa on kokomerkintä. Esimerkki merkinnästä:
225/70R16 102 H.
166
H
Koodinumerot, jotka ilmaisevat
renkaan suurimman sallitun kuormituksen (tässä tapauksessa
615 kg)
Autolla on koko autoa koskeva tyyppihyväksyntä, mikä tarkoittaa, että ajoneuvon rekisteriotteessa ilmoitetuista koko- ja nopeusluokista ei saa poiketa. Ainoan poikkeuksen näistä
määräyksistä muodostavat talvirenkaat (sekä
nastoitetut että nastattomat renkaat). Jos sellainen rengas valitaan, autolla ei saa ajaa renkaan luokitusta nopeammin (esim. luokan Q
renkaalla saa ajaa enintään 160 km/h).
Kokomerkintä
07
102
Q
160 km/h (käytetään
vain talvirenkaissa)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
Uudet renkaat
Renkaat ovat tuoretuotteita.
Muutaman vuoden kuluttua
ne alkavat kovettua, jolloin
myös kitkaominaisuudet vähitellen heikkenevät. Pyrkikää
sen vuoksi asentamaan mahdollisimman tuoreet renkaat
vaihdon yhteydessä. Tämä on erityisen tärkeää
talvirenkaiden osalta. Valmistusviikko ja -vuosi,
renkaan DOT-merkintä (Department of Transportation), ilmoitetaan neljällä numerolla, esim.
1502. Kuvan rengas on valmistettu viikolla
15 vuonna 2002.
Renkaiden ikä
Kaikki yli kuusi vuotta vanhat renkaat tulee tarkastuttaa ammattihenkilöllä, vaikka ne vaikuttavat vaurioitumattomilta. Syynä tähän on, että
renkaat vanhenevat ja murtuvat, vaikka niitä
käytetään harvoin tai ei koskaan. Toimintaan
voi sen vuoksi vaikuttaa se, että renkaissa käytettävä materiaali on murtunut. Rengasta ei tule
siinä tapauksessa käyttää. Tämä koskee myös
vararengasta, talvirenkaita ja tulevaa käyttöä
07 Pyörät ja renkaat
Yleistä
varten säästettyjä renkaita. Esimerkkinä ulkoisista merkeistä, jotka osoittavat että rengas on
käyttökelvoton, ovat halkeamat tai värimuutokset.
Renkaan ikä voidaan määrittää DOT-merkinnästä, katsokaa yllä olevaa kuvaa.
Tasaisempi kuluminen ja hoito
Sopiva ajomatka ensimmäisen vaihdon kohdalla on n. 5000 km ja sen jälkeen 10 000 km:n
välein. Ottakaa yhteys Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten, jos ette ole varma
kuviosyvyydestä.
Pyöriä pitää säilyttää kyljellään tai ripustettuina, ei seisovassa asennossa.
Renkaiden kulumisvaroittimet
Kulumisvaroittimet ovat kapeita, kulutuspintaan nähden poikittaisia kohoumia. Renkaan
sivulla on kirjaimet TWI (Tread Wear Indicator).
Kun renkaan kuviosyvyys on laskenut arvoon
1,6 mm, se tulee kulutusvaroittimien kanssa
samalle korkeudelle. Vaihtakaa tällöin pikimmiten uudet renkaat. Muistakaa, että näin kuluneen renkaan pito on erittäin huono sateella tai
lumessa.
Nastarenkaat
Nastoitetut talvirenkaat tarvitsevat
500-1000 km:n totutusajon, jonka aikana on
ajettava tasaisesti ja rauhallisesti, jotta nastat
asettuvat oikein renkaissa. Näin renkaat ja varsinkin nastat kestävät kauemmin.
HUOM
Nastarenkaiden käyttöä koskeva lainsäädäntö vaihtelee eri maissa.
Kuviosyvyys
Jäinen, lumisohjoinen tienpinta ja pakkanen
asettavat renkaille huomattavasti kesäkeliä
suuremmat vaatimukset. Sen vuoksi suositellaan, ettei käytetä talvirenkaita, joiden kuviosyvyys on alle neljä mm.
Lumiketjut
G020323
Talvirenkaat
Oikea rengaspaine saa aikaan tasaisemman
kulumisen, katso sivu 170. Ajotapa, rengaspaine, ilmasto ja teiden laatu vaikuttavat renkaidenne vanhenemiseen ja kulumiseen. Jotta
vältetään erot kuviosyvyydessä sekä estetään
kulumiskuvioiden syntyminen, voidaan etu- ja
takapyörien paikkoja vaihtaa keskenään.
Volvo suosittelee tiettyjä talvirengaskokoja.
Rengaskoko riippuu moottoriversiosta. Ajettaessa talvirenkailla pitää niitä käyttää kaikissa
neljässä pyörässä.
HUOM
Kysykää Volvo-jälleenmyyjältä, mikä vanneja rengastyyppi sopii parhaiten.
Lumiketjuja saa käyttää vain etupyörissä, tämä
koskee myös nelivetoisia autoja.
Älkää ajako nopeudella yli 50 km/h käyttäessänne lumiketjuja. Välttäkää lumettomalla tiellä
ajoa, sillä se kuluttaa voimakkaasti sekä lumiketjuja ja renkaita. Älkää koskaan käyttäkö ns.
pikalenkkejä, sillä levyjarrujen ja pyörien välinen tila on niille liian pieni.
07
``
167
07 Pyörät ja renkaat
Yleistä
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää Volvon alkuperäisiä lumiketjuja
tai vastaavia, jotka on sovitettu oikealle
automallille, rengas- ja vannekoolle. Kysykää ohjeita Volvon valtuutetusta teknisestä
palvelusta.
Kesä- ja talvipyörät
Ottakaa yhteys Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten, jos ette ole varma kuviosyvyydestä.
G020325
07
Nuoli osoittaa renkaan pyörimissuunnan
Kun vaihdatte talvipyörät tai kesäpyörät, merkitkää pyöriin millä puolella ne ovat olleet, esim.
V vasemmalla ja H oikealla. Renkaissa, joiden
kuvio on tarkoitettu pyörimään vain yhteen
suuntaan, on pyörimissuunta merkitty nuolella.
Renkaalla pitää olla sama pyörimissuunta koko
168
sen käyttöiän ajan. Niitä voi vaihtaa vain edestä
taakse ja päinvastoin, ei koskaan vasemmalta
oikealle puolelle tai päinvastoin. Jos renkaat
asennetaan väärin päin, auton jarrutusominaisuudet ja renkaiden kyky syrjäyttää vettä, lunta
ja sohjoa huononevat. Renkaat, joissa on suurin kuviosyvyys, pitää aina asentaa taakse
(sivuluiston vaaran vähentämiseksi).
07 Pyörät ja renkaat
Rengaspaineet
Suositeltu rengaspaine
Tarrassa kerrotaan:
•
Rengaspaineet autoon suositelluille renkaille
•
•
ECO-paineet
Varapyörän paine (Temporary Spare).
Rengaspaineiden tarkastus
Tarkastakaa renkaiden ilmanpaineet säännöllisesti
G020791
HUOM
Rengaspainetarra kuljettajan puoleisessa ovipilarissa näyttää mitkä paineet renkaissa pitää
olla eri kuormituksilla ja nopeusolosuhteissa.
Rengaspaine laskee ajan myötä, mikä on
luonnollinen ilmiö. Rengaspaine vaihtelee
myös ympäristön lämpötilan mukaan.
Jo muutaman kilometrin ajon aikana renkaat
lämpenevät ja rengaspaine kasvaa. Tämän
vuoksi ei siis pidä päästää ilmaa pois, jos paine
tarkastetaan renkaiden ollessa lämpimät. Sitä
vastoin pitää painetta lisätä, jos se on liian
pieni. Vajaapaineiset renkaat lisäävät polttoaineenkulutusta, lyhentävät renkaiden käyttöikää ja huonontavat auton ajo-ominaisuuksia.
Ajaminen liian pienillä rengaspaineilla tarkoittaa, että renkaat voivat ylikuumentua ja rikkoontua.
Tietoja oikeista rengaspaineista, katso
sivu 170. Ilmoitetut rengaspaineet koskevat
kylmiä renkaita. (Kylmillä renkailla tarkoitetaan
renkaita, joilla on ulkoilman lämpötila.)
Polttoainetalous, ECO-paineet
Nopeuksille alle 160 km/h suositellaan yleisiä
täyden kuormituksen rengaspaineita mahdollisimman hyvän polttoainetalouden saamiseksi.
Rengaspaineet vaikuttavat ajomukavuuteen,
tieääniin ja ohjausominaisuuksiin.
07
``
169
07 Pyörät ja renkaat
Rengaspaineet
Rengaspainetaulukko
Versio
Kaikki
Rengaskoko
Nopeus (km/h) A Kuorma, 1-3 henkilöä
Enimmäiskuorma
Edessä (kPa)
Takana (kPa)
Edessä (kPa)
Takana (kPa)
225/70R16
0-160
220
220
270
270
235/65R17
160+
220
220
270
270
255/50R19
0-160
240
240
270
270
255/45R20
160 +
240
240
270
270
Kaikki
Kaikki
0-160
270 B
270B
270B
270B
Varapyörä
T125/85R16 99M
0-80
420
420
420
420
235/60R18
Varapyörä Temporary Spare
A
B
07
170
Tietyissä maissa esiintyy yksikkö bar SI-yksikön Pascal ohella: 1 bar = 100 kPa (270 kPa = 2,70 bar).
ECO-paineet katso sivu 169.
07 Pyörät ja renkaat
Varoituskolmio* ja varapyörä*
±
Varoituskolmio
Kerätkää kaikki päinvastaisessa järjestyksessä.
Varmistakaa, että varoituskolmio koteloinen on
kunnolla kiinnitettynä tavaratilassa.
Varapyörä Temporary Spare*
G027065
Varapyörä on tarkoitettu käytettäväksi vain sen
aikaa, kun alkuperäinen pyörä saadaan vaihdetuksi tai korjatuksi. Vaihtakaa varapyörä
mahdollisimman pian tavalliseen pyörään.
Auton ajo-ominaisuudet saattavat muuttua
varapyörää käytettäessä.
Noudattakaa varoituskolmion käytöstä* maassanne voimassa olevia määräyksiä.
Kun Teidän on käytettävä varoituskolmiota,
tehkää näin:
1. Irrottakaa varoituskolmionkotelo. Se on
kiinnitetty tarranauhalla.
2. Ottakaa varoituskolmio pois kotelosta (A).
3. Avatkaa varoituskolmion neljä tukijalkaa.
4. Kääntäkää ulos molemmat punaiset kolmiosivut. Sijoittakaa varoituskolmio liikennetilanteen mukaan sopivaan paikkaan.
Käytön jälkeen:
Voimassa olevan lain mukaan tätä varapyörää/
rengasta saa käyttää vain tilapäisesti silloin,
kun jokin rengas on vaurioitunut. Tämän tyyppinen pyörä/rengas on siksi korvattava mahdollisimman pian tavallisella pyörällä/renkaalla.
Ottakaa myös huomioon, että tämä rengas
yhdessä tavallisten renkaiden kanssa saattaa
muuttaa ajo-ominaisuuksia. Nelivetoisissa
autoissa voi nopeuspoikkeama lisäksi vaurioittaa voimansiirtoa.
Älkää ajako nopeudella yli 80 km/h käyttäessänne varapyörää.
07
TÄRKEÄÄ
Autossa ei saa olla samanaikaisesti asennettuna useampia kuin yksi "Temporary
spare" -tyyppinen varapyörä.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
171
07 Pyörät ja renkaat
Varoituskolmio* ja varapyörä*
G026998
Varapyörä - esiin ottaminen
Varapyörä on sijoitettu auton alle. Nosturi*, työkalupussi* ja kampi ovat lattialuukun alla.
Kampi on kaksiosainen. Toinen osa on työkalupussissa ja toinen on sijoitettu työkalupussin
alle.
HUOM
07
Työkalupussissa on avain napakapselin
irrotusta varten (tietyt lisävarustepyörät).
Tehkää näin varapyörän vapauttamiseksi:
1. Kääntäkää takaluukun osaosa alas ja nostakaa tavaratilan lattialuukku ylös.
2. Ottakaa esille molemmat kammen osat ja
liittäkää ne yhteen.
3. Asettakaa kampi vintturiin.
4. Irrottakaa pyörä kiertämällä vastapäivään
pysähdykseen saakka.
Nosturin sijainti vaihtelee:
Seitsemänpaikkainen versio
Viisipaikkainen versio
172
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Vaijeri voi vaurioittaa autoa, jos se roikkuu
vapaasti ajon aikana.
5. Vapauttakaa pyörä vaijerista ja pyörittäkää
vaijeria myötäpäivään.
6. Pankaa rikkinäinen pyörä auton tavaratilaan. Työkalupussissa on tätä varten muovipussi.
07 Pyörät ja renkaat
Varoituskolmio* ja varapyörä*
HUOM
Auton alla oleva paikka on tarkoitettu vain
auton alkuperäiselle varapyörälle. Siihen ei
saa panna muita pyöriä.
Varapyörä - takaisin asettaminen
Varapyörän takaisin asettaminen paikalleen on
parasta tehdä kahden henkilön voimin. Toinen
veivaa ja toinen ohjaa pyörän paikalleen.
1. Veivatkaa vaijeri ulos ja asettakaa sen kiinnityskappale vanteen keskireikään.
2. Veivatkaa hitaasti (myötäpäivään) vaijeria
hieman sisään.
3. Kallistakaa pyörää niin, että se asettuu
pakoputkiston yläpuolelle.
4. Pitäkää takapyörän takareunaa alaspainettuna veivatessanne sitä sisään.
5. Asettakaa pyörä taka-akselin yläpuolelle,
lattiaa vasten.
6. Pyörittäkää, kunnes se on rajoittimessa.
7. Tarkastakaa, että pyörä on kunnolla kiinni.
VAROITUS
Varmistakaa, että oikeita kiinnityskohtia
käytetään. Auton nosturin kiinnityskohtien
välissä on tuotannossa käytetty sokalla
varustettu kiinnike. Se ei kestä auton nostamista. Jos olette epävarma nostokohtien
sijainnista; ottakaa yhteys valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun. Väärin sijoitettu
nosturi voi johtaa ovi- ja korivaurioihin.
Työkalut - uusi sijainti
Kun työkaluja ja tunkkia on käytetty*, ne pitää
asettaa oikein takaisin paikoilleen. Tunkki pitää
kiertää oikeaan asentoon, ks. edellistä kuvaa,
jotta sen voi asettaa paikalleen.
TÄRKEÄÄ
Työkaluja ja tunkkia säilytetään niille tarkoitetuilla paikoilla auton kuormatilassa, kun
niitä ei käytetä.
Ensiapu*
Kuormatilassa on laukku, joka sisältää ensiapuvarusteet.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07
173
07 Pyörät ja renkaat
Pyöränvaihto
Pyörien irrotus
VAROITUS
Tarkastakaa, ettei tunkki ole vaurioitunut,
kierteet on voideltu asianmukaisesti ja että
se on puhdas.
3. Ottakaa tunkki*, pyöränmutteriavain ja
kampi esiin, katsokaa sijainti katso
sivu 172.
Jos pyörä on vaihdettava paikassa, jossa on
muuta liikennettä, muistakaa asettaa varoituskolmio. Auton kummallakin puolella on kaksi
tunkinkiinnikettä. Kiinnityskohdat sijaitsevat
keskellä ovien alla.
1. Asettakaa auto tasaiselle, kiinteälle maalle,
joka ei kallistu.
07
174
2. Kytkekää seisontajarru ja 1. vaihde (käsivalintainen vaihteisto) tai P-asento (automaattivaihteisto). Asettakaa kiilat maahan
jäävien pyörien eteen ja taakse. Käyttäkää
esim. kiviä tai puupaloja.
G020332
Pyöränvaihdossa on käytettävä vain auton
alkuperäistä nosturia. Muissa töissä on käytettävä hallinosturia ja auton nostetun osan
alle on asetettava pukit.
Nosturin ruuvin on oltava aina hyvin voideltu.
Jos alusta on pehmeä, voi nosturi liukua
sivuun ja auto pudota alas. Älkää salliko
kenenkään olla autossa pyöränvaihdon
aikana.
4. Avatkaa pyöränruuveja ½-1 kierros pyöränmutteriavaimella. Kääntäkää vastapäivään.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G027000
G026997
VAROITUS
Älkää ryömikö auton alle sen ollessa nosturin varassa! Auto voi pudota alas ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
07 Pyörät ja renkaat
Pyöränvaihto
VAROITUS
Älkää koskaan asettako mitään maan ja tunkin väliin, ei myöskään tunkin kiinnikkeen ja
tunkin väliin.
VAROITUS
Jos nosturi asetetaan väärin, voi auto
pudota alas. Henkilövahinkojen vaara.
5. Asettakaa tunkki kiinnityskohdan alle ja
veivatkaa se ylös auton lattiaa vasten.
Jokaisessa kiinnityskohdassa on kolo
muovisuojuksessa. Tarkastakaa, että
tunkki on oikein kiinnikkeessä, ennen kuin
auto nostetaan irti maasta. Säätäkää sitten
tunkkia siten, että sen jalka on sijoitettu
suoraan auton kiinnikkeen alapuolelle. Ks.
kuvaa.
6. Nostakaa autoa sen verran, että pyörä
pyörii vapaasti.
7. Poistakaa pyöränruuvit ja nostakaa pyörä
pois.
Pyörän asennus
1. Puhdistakaa pyörän ja navan vastinpinnat.
2. Asentakaa pyörä. Kiertäkää pyöränruuvit
kiinni.
3. Laskekaa auto alas niin, että pyörät eivät
pääse pyörimään.
4. Kiristäkää pyöränruuvit ristiin ja vaiheittain.
Kiristysmomentti: 140 Nm (14,0 kpm). On
tärkeätä, että kiristysmomentti on oikea.
Kireys tulee tarkastaa momenttiavaimella.
5. Kiertäkää nosturi kokoon ennen kuin
panette sen takaisin tavaratilaan. Kiinnittäkää se sitten tukevasti paikalleen.
6. Tarkastakaa, että uudessa renkaassa on
oikea ilmanpaine.
HUOM
Tätä pyöränruuvia saa käyttää myös teräsvanteisiin.
Varmistakaa, että käytätte oikeita ruuveja. Jos
olette epävarma, ottakaa yhteys lähimpään
Volvo tekniseen palveluun.
07
TÄRKEÄÄ
Jos TPMS on valittu, pitää renkaat kalibroida asennuksen jälkeen, katso sivu 176.
175
07 Pyörät ja renkaat
Rengaspaineiden valvonta
Yleistä*
Rengaspaineiden valvonnan säätäminen
Rengaspaineiden valvonta, TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) varoittaa kuljettajaa,
kun paine yhdessä tai useammassa renkaassa
tulee liian pieneksi. Se käyttää tunnistimia,
jotka on sijoitettu ilmaventtiilin sisään kussakin
pyörässä. Kun autolla ajetaan n. 40 km/h, järjestelmä tunnistaa rengaspaineen. Jos paine
on liian matala, kojelaudassa syttyy varoitusvalo ja näytössä esitetään ilmoitus.
Rengaspaineiden valvontaa voidaan, Volvo
rengaspainesuositusten noudattamiseksi, säätää esimerkiksi ajettaessa suurella kuormalla.
Tarkastakaa järjestelmä aina pyöränvaihdon
jälkeen varmistaaksenne, että vaihtopyörät toimivat järjestelmän yhteydessä.
2. Valitkaa avaimen asento I tai II.
Tietoja oikeista rengaspaineista, katso
sivu 169 ja katso sivu 170.
TPMS-järjestelmä ei korvaa renkaiden tavallista huoltoa.
TÄRKEÄÄ
07
Jos rengaspainejärjestelmään syntyy vika,
kojelaudassa syttyy varoitusvalo. Ilmoitus
RENGASPAINEJÄRJ. VAATII
HUOLLON esitetään. Tämä voi tapahtua eri
syistä, esim. asennettaessa rengas, jota ei
ole varustettu Volvon rengaspaineiden valvontajärjestelmään sovitetulla tunnistimella.
HUOM
Moottori ei saa olla käynnissä.
1. Pumpatkaa renkaisiin haluttu paine.
3. Kääntäkää ohjauspylvään vasemmanpuoleisessa vivussa olevaa säätöpyörää, kunnes teksti RENGASPAINEET
KALIBROINTI esitetään näytössä.
4. Pitäkää RESET-painiketta painettuna kunnes teksti RENGASPAINEET
KALIBROITU esitetään.
HUOM
Moottori ei saa olla käynnissä.
1. Avaimen asento I tai II.
2. Kääntäkää ohjauspylvään vasemmanpuoleisessa vivussa olevaa säätöpyörää, kunnes teksti RENGASPAINEJÄRJ.
PÄÄLLÄ esitetään näytössä.
3. Pitäkää RESET-painiketta painettuna kunnes teksti RENGASPAINEJÄRJ. POIS
esitetään.
Järjestelmän aktivoimiseksi uudelleen toistakaa samat vaiheet 1-3 siten, että
RENGASPAINEJÄRJ. PÄÄLLÄ esitetään
näytössä.
Matalien rengaspaineiden korjaaminen
Kun ilmoitus RENGASPAINE ALH.
TARKISTA RENKAAT esitetään näytössä:
Suosituksia
1. Tarkastakaa kaikkien neljän renkaan paineet.
•
Temporary spare -varapyörässä ei ole tätä
tunnistinta.
2. Pumpatkaa renkaaseen/renkaisiin oikea
paine.
•
Jos käytetään ilman TPMS-tunnistimia olevia pyöriä, RENGASPAINEJÄRJ. VAATII
HUOLLON esitetään aina, kun autolla ajetaan lujempaa kuin 40 km/h kauemmin
kuin 10 minuuttia.
3. Ajakaa autolla vähintään 1 minuutti
yhteensä vähintään nopeudella 40 km/h ja
tarkastakaa, että ilmoitus sammuu.
176
Rengaspaineiden valvonnan aktivointi
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Vain tehdasasennetut pyörät on varustettu
venttiilien TPMS-tunnistimilla.
07 Pyörät ja renkaat
Rengaspaineiden valvonta
•
Volvo suosittelee, että TPMS-tunnistimet
asennetaan auton kaikkiin pyöriin (kesä- ja
talvipyöriin).
•
Volvo ei suosittele, että tunnistimet siirretään pyöristä toisiin.
VAROITUS
Kun TPMS:llä varustettua rengasta pumpataan, pitäkää suutinta suoraan venttiiliä vasten, ettei venttiili vaurioidu.
07
177
07 Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaan paikkaus*
Renkaanpaikkaussarjaa käytetään puhkeaman
paikkaamiseen sekä rengaspaineen tarkastamiseen ja säätämiseen. Se muodostuu kompressorista ja paikkausnestesäiliöstä. Sarja
toimii tilapäisenä korjauksena. Pullo pitää vaihtaa, ennen kuin parasta ennen -päiväys on ohitettu, ja käytön jälkeen.
Paikkausneste tiivistää tehokkaasti renkaan,
joka on puhjennut kulutuspinnasta.
HUOM
Paikkaussarja on tarkoitettu vain renkaisiin,
joiden puhkeamiskohta on kulutuspinnassa.
VAROITUS
Nopeus ei saa ylittää arvoa 80 km/h, kun
tilapäistä renkaanpaikkausta on käytetty.
Hakeutukaa valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun paikatun renkaan tarkastuttamiseksi (enimmäisajomatka 200 km). Henkilökunta osaa ratkaista, voidaanko rengas
korjata vai pitääkö se vaihtaa.
Renkaanpaikkaussarjan ottaminen esiin
Paikkaussarja kompressoreineen ja työkaluineen on tavaratilan lattian alla.
1. Kääntäkää lattiamatto sivuun, takaa eteenpäin.
2. Nostakaa paikkaussarja esiin.
HUOM
Nosturi on lisävaruste renkaanpaikkaussarjalla varustetuissa autoissa.
07
Paikkaussarjan kyky tiivistää renkaan sivussa
oleva puhkeamiskohta on rajoitettu. Älkää
käyttäkö väliaikaista paikkaussarjaa renkaisiin,
joissa on suuria viiltoja, repeämiä tai vastaavia
vaurioita.
Kompressorin kytkemistä varten on 12 V:n liitännät keskikonsolissa edessä, takaistuimen
luona ja kuorma-/tavaratilassa. Valitkaa puhjennutta rengasta lähinnä oleva sähköliitäntä.
178
Yleiskatsaus
G020400
Yleistä
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Tarra, suurin sallittu nopeus
Katkaisin
Johdin
Pullonpidin (oranssi kansi)
Suojakansi
Paineenrajoitusventtiili
Ilmaletku
Paikkausainepullo
Painemittari
07 Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaan paikkaus*
Puhjenneen renkaan paikkaus
3. Tarkastakaa, että katkaisin on asennossa
0 ja ottakaa esiin johdin sekä ilmaletku.
HUOM
Älkää murtako pullon sinetöintiä. Kun pullo
kierretään kiinni, sinetöinti murtuu.
4. Kiertäkää oranssinvärinen kansi irti ja kiertäkää pullon korkki irti.
G019723
VAROITUS
Lisätietoja yksityiskohtien toiminnasta, ks. edellistä
kuvaa.
1. Avatkaa renkaanpaikkaussarjan kansi.
2. Irrottakaa suurimmasta sallitusta nopeudesta kertova tarra ja kiinnittäkää se
ohjauspyörään.
VAROITUS
Paikkausaine voi ärsyttää ihoa. Ihokosketuksen sattuessa peskää neste välittömästi
pois saippualla ja vedellä.
Älkää kiertäkö pulloa irti, se on varustettu
takaiskuventtiilillä vuodon estämiseksi.
VAROITUS
Älkää koskaan seiskö renkaan vieressä
kompressorin täyttäessä sitä. Jos syntyy
halkeilua tai epätasaisuuksia, kompressori
pitää välittömästi sammuttaa. Matkaa ei tule
jatkaa. Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
HUOM
Kun kompressori käynnistyy, paine voi
nousta arvoon 6 bar, mutta se laskee
noin 30 sekunnin kuluttua.
8. Asettakaa katkaisin asentoon I.
5. Kiertäkää pullo kiinni pullonpitimeen.
6. Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä kiinni renkaan venttiilin kierteen loppuun asti.
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressori ei
saa käydä pidempään kuin 10 minuuttia.
9. Täyttäkää rengasta 7 minuuttia.
VAROITUS
Älkää jättäkö lasta autoon ilman silmälläpitoa, kun moottori on käynnissä.
7. Kytkekää johdin 12 V:n liitäntään ja käynnistäkää auto.
VAROITUS
07
Jos paine alittaa 1,8 bar, renkaassa oleva
reikä on liian suuri. Matkaa ei tule jatkaa.
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
179
07 Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaan paikkaus*
10. Sammuttakaa kompressori paineen tarkastamiseksi painemittarista. Pienin paine
on 1,8 bar ja suurin 3,5 bar.
11. Sammuttakaa kompressori ja vetäkää johdin irti 12 V:n liitännästä.
12. Irrottakaa letku renkaan venttiilistä ja asettakaa venttiilinhattu paikalleen.
13. Ajakaa pikimmiten n. 3 km enimmäisnopeuden ollessa 80 km/h siten, että paikkausaine voi tiivistää renkaan.
Paikkauksen ja paineen jälkitarkastus
1. Liittäkää varustus uudelleen.
2. Lukekaa rengaspaine painemittarista.
3. Jos se on alle 1,3 bar, rengas ei ole tiivistynyt riittävästi. Matkaa ei tule jatkaa. Ottakaa yhteys rengaskorjaamoon.
07
4. Jos rengaspaine on yli 1,3 bar, rengas pitää
pumpata rengaspainetarran ilmoittamaan
paineeseen. Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilin avulla, jos rengaspaine on liian korkea.
VAROITUS
Älkää kiertäkö pulloa irti, se on varustettu
takaiskuventtiilillä vuodon estämiseksi.
180
5. Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa
ilmaletku ja johdin. Asentakaa venttiilinhattu paikalleen.
HUOM
Paikkausnestepullo ja letku on vaihdettava
käytön jälkeen. Vaihdon tekee valtuutettu
Volvon tekninen palvelu.
VAROITUS
Tarkastakaa rengaspaine säännöllisesti.
6. Asettakaa renkaanpaikkaussarja takaisin
tavaratilaan.
7. Ajakaa lähimpään valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun vaurioituneen renkaan
vaihtamiseksi/korjaamiseksi. Kertokaa
siellä, että renkaassa on renkaanpaikkausainetta.
VAROITUS
Nopeus ei saa ylittää arvoa 80 km/h, kun
tilapäistä renkaanpaikkausta on käytetty.
Hakeutukaa valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun paikatun renkaan tarkastuttamiseksi (enimmäisajomatka 200 km). Henkilökunta osaa ratkaista, voidaanko rengas
korjata vai pitääkö se vaihtaa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Renkaan pumppaus
Auton alkuperäinen rengas voidaan pumpata
täyteen kompressorilla.
1. Kompressorin pitää olla sammutettuna.
Katsokaa, että katkaisin on asennossa 0 ja
ottakaa johdin ja ilmaletku esiin.
2. Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä renkaan
venttiilin kierteen loppuun asti.
VAROITUS
Älkää jättäkö lasta autoon ilman silmälläpitoa, kun moottori on käynnissä.
VAROITUS
Auton pakokaasujen hengittäminen voi
aiheuttaa hengenvaaran. Älkää käyttäkö
moottoria suljetuissa tai puutteellisesti tuuletetuissa tiloissa.
3. Kytkekää johdin johonkin auton 12 V:n liitännöistä ja käynnistäkää auto.
4. Käynnistäkää kompressori painamalla katkaisin asentoon I.
07 Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaan paikkaus*
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressori ei
saa käydä pidempään kuin 10 minuuttia.
HUOM
Jättäkää säiliö säilytettäväksi vaarallisen
jätteen keräyspaikalle.
5. Pumpatkaa renkaaseen rengaspainetarran
ilmoittama paine. (Päästäkää ilmaa pois
paineenrajoitusventtiilin avulla, jos rengaspaine on liian korkea.)
6. Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa
ilmaletku ja johdin.
7. Asentakaa venttiilinhattu paikalleen.
Paikkausnestesäiliön vaihto
Vaihtakaa pullo, kun parasta ennen -päiväys on
ohitettu. Käsitelkää vanhaa pulloa ympäristövaarallisena jätteenä.
VAROITUS
Pullossa on 1,2-etanolia ja luonnonkumilateksia.
Vaarallista nieltynä. Voi aiheuttaa allergiaa
ihokosketuksen yhteydessä.
07
Välttäkää kosketusta iholle ja silmiin.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
181
182
G020920
Puhdistus.............................................................................................. 184
Maalivaurioiden korjaus........................................................................ 187
Ruostesuojaus...................................................................................... 188
AUTON HOITO
08
08 Auton hoito
Puhdistus
Auton pesu
Peskää auto heti, kun se on likaantunut. Käyttäkää autonpesuainetta. Lika ja tiesuola voivat
johtaa korroosioon.
•
•
Älkää seiskö suorassa auringonpaisteessa
siten, että maalipinta lämpenee, se voi
aiheuttaa pysyviä vaurioita maalipinnalle.
Suorittakaa pesu viemärierottimella varustetulla paikalla.
Huuhdelkaa huolellisesti lika pois auton
alustasta.
TÄRKEÄÄ
Huuhdelkaa koko autoa, kunnes irtonainen
lika on poistettu. Käytettäessä painepesuria: Katsokaa, ettei painepesurin suutin tule
lähemmäs koria kuin 30 cm. Älkää suihkuttako suoraan lukkoihin.
•
Peskää auto sienellä ja autoshampoolla
käyttäen runsaasti haaleaa vettä.
•
Jos lika on tiukassa, peskää auto kylmällä
rasvanpoistoaineella.
•
08
184
Kuivatkaa auto puhtaalla, pehmeällä säämiskällä tai ikkunanpesulastalla.
VAROITUS
Teettäkää moottorin pesu aina korjaamolla.
Jos moottori on lämmin, on olemassa palovaara.
TÄRKEÄÄ
Likaisten valonheittimien toiminta on heikentynyt. Puhdistakaa ne säännöllisesti,
esim. polttoaineen tankkauksen yhteydessä.
HUOM
Ulkoinen valaistus, kuten valonheittimet,
sumuvalot ja takavalot, voivat tilapäisesti
saada kondenssivettä lasien sisäpuolelle.
Tämä on luonnollinen ilmiö, kaikki ulkovalot
on suunniteltu vastustamaan tätä. Kondenssivesi tuulettuu normaalisti pois valaisimesta, kun valo on ollut hetken sytytettynä.
HUOM
Peskää sulat ja tuulilasi säännöllisesti haalealla pesuliuoksella tai autonpesuaineella.
Älkää käyttäkö vahvoja liuotinaineita.
Poistakaa lintujen jätökset
Peskää lintujen jätökset pois auton maalipinnalta mahdollisimman pian. Ne sisältävät kemikaaleja, jotka vaikuttavat maalipinnan värisävyyn hyvin nopeasti. Sävymuutoksen voi
poistaa vain ammattimies.
Kromatut pyörät
TÄRKEÄÄ
Vanteenpuhdistusaine voi tahrata kromatun
pyörän pinnan. Peskää auto sienellä ja
autoshampoolla käyttäen runsaasti haaleaa
vettä.
Automaattipesu
Pyyhinsulkien puhdistus
Asvaltti-, pöly- ja suolajäänteet pyyhinsulassa
sekä hyönteiset, jää yms. tuulilasilla heikentävät sulan käyttöikää.
Automaattipesu on helppo ja nopea tapa
saada auto puhtaaksi, mutta se ei voi koskaan
korvata oikeaa käsinpesua. Automaatin harjat
eivät pääse kaikkiin paikkoihin.
08 Auton hoito
Puhdistus
TÄRKEÄÄ
Käsinpesu on maalipinnalle konepesua
säästävämpi. Maalipinta on myös herkempi
ollessaan uusi. Tämän vuoksi suosittelemme käsinpesua auton ensimmäisten
kuukausien aikana.
Kokeilkaa jarruja
VAROITUS
Koejarruttakaa aina pesun jälkeen, myös
seisontajarrulla, siten, että kosteus ja korroosio eivät pääse vaikuttamaan jarrujen kitkapintoihin ja huonontamaan jarruja.
Painakaa jarrupoljinta kevyesti silloin tällöin,
kun ajatte pitkiä matkoja sateessa tai lumisohjossa. Tällöin jarrupalat lämpenevät ja kuivuvat.
Tehkää näin myös liikkeellelähdön jälkeen
hyvin kostealla tai kylmällä säällä.
Ulkopuolen muovi-, kumi- ja koristeosat
Värjättyjen muovien, kumin ja koristeosien
(esim. kiiltävien listojen) puhdistamiseen suositellaan erityistä puhdistusainetta, jota voitte
ostaa Volvon jälleenmyyjiltä. Tällaista puhdistusainetta käytettäessä pitää ohjeita noudattaa
huolellisesti.
TÄRKEÄÄ
TÄRKEÄÄ
Välttäkää muovin ja kumin vahausta sekä
kiillotusta.
Kiiltävien listojen kiillottaminen voi hangata
pois tai vaurioittaa kiiltävää pintakerrosta.
Maalipinnan käsittelyt, kuten kunnostus, tiivistys, suojaus, kiiltotiivistys tai vastaavat,
voivat vaurioittaa maalipintaa. Tällaisten
käsittelyjen aiheuttamat maalivauriot eivät
kuulu Volvon takuuseen.
Hioma-aineita sisältäviä kiillotusaineita ei
saa käyttää.
Vettä hylkivällä pintakerroksella
varustettujen ulkoisten taustapeilien ja
etusivuikkunoiden puhdistus*
Kiillotus ja vahaus
Kiillottakaa ja vahatkaa auto, kun maalipinta on
himmeä tai kun haluatte sille lisäsuojan.
Autoa ei tarvitse kiillottaa alle vuoden ikäisenä,
vahaus voidaan tehdä jo aikaisemmin. Älkää
kiillottako tai vahatko autoa suorassa auringonpaisteessa.
Peskää ja kuivatkaa auto huolellisesti ennen
kiillotusta tai vahausta. Poistakaa asfaltti- ja
pikiroiskeet Volvon asfaltinpoistoaineella tai
mineraalitärpätillä. Vaikeampien tahrojen poistoon voidaan käyttää auton maalipintaan tarkoitettua hienoa hiomatahnaa.
Kiillottakaa ensin kiillotusaineella ja vahatkaa
sen jälkeen nestemäisellä tai kiinteällä vahalla.
Noudattakaa tarkasti pakkausten ohjeita.
Monet valmisteet sisältävät sekä kiillotusainetta että vahaa.
Älkää koskaan käyttäkö peili-/lasipinnoille sellaisia tuotteita kuin esim. autovahaa, rasvanpoistoainetta tai vastaavaa, koska tämä voi
tuhota niiden vettä hylkivät ominaisuudet.
Olkaa puhdistuksen yhteydessä varovainen,
ettei lasipinta naarmuunnu.
Lasipinnan vaurioitumisen välttämiseksi jäätä
poistettaessa – käyttäkää vain muovista jääkaavinta.
Vettähylkivässä pintakerroksessa tapahtuu
luonnollista kulumista.
HUOM
Vettä hylkivien ominaisuuksien säilyttämiseksi suositellaan käsittelyä erityisellä jälkikäsittelyaineella, jota on saatavissa Volvon
jälleenmyyjiltä. Sitä tulee käyttää ensimmäisen kerran kolmen vuoden kuluttua ja sen
jälkeen joka vuosi.
08
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
185
08 Auton hoito
Puhdistus
Sisustuksen puhdistus
Tekstiiliverhoilun tahrojen käsittely
Likaisille kangasverhoiluille suositellaan erityistä puhdistusainetta, jota on saatavissa
Volvon jälleenmyyjiltä. Muut kemikaalit voivat
vaarantaa verhoilun palonkesto-ominaisuudet.
TÄRKEÄÄ
Terävät esineet ja tarranauhasulkijat voivat
vahingoittaa auton tekstiiliverhoilua.
Nahkaverhoilun tahrojen käsittely
Volvon nahkaverhoilu ei sisällä kromia ja se on
hyväksytty Öko-Tex 100 -normin mukaisesti.
Nahka jalostetaan ja käsitellään siten, että se
säilyttää luonnolliset ominaisuutensa. Se saa
suojaavan pintakerroksen, mutta sekä ominaisuuksien että ulkonäön säilyttämiseksi tarvitaan säännöllistä puhdistusta. Volvo tarjoaa
nahkaverhoilun puhdistamiseen ja jälkikäsittelyyn kattavan tuotevalikoiman, joka ohjeiden
mukaan käytettynä säilyttää nahan suojaavan
pintakerroksen.
08
186
Jonkin ajan käytön jälkeen tulee nahan luonnollinen ulkonäkö kuitenkin enemmän tai
vähemmän esiin riippuen nahan pintarakenteesta. Tämä on nahan luonnollista kypsymistä
ja osoittaa sen olevan luonnontuote.
Mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi Volvo suosittelee puhdistusta ja suojavoiteen käyttöä neljä kertaa vuodessa (tai
tarvittaessa useammin). Kysykää Volvon
nahanhoitotuotteita Volvon jälleenmyyjiltä.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan käyttäkö vahvoja liuotinaineita. Ne voivat vahingoittaa kangas-,
muovi- ja nahkaverhoilua.
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että kuivasaostuva materiaali
(uudet farmarit, mokkavaattet jne.) voi värjätä verhoilumateriaalia.
Nahkaverhoilun pesuohjeita
1. Kaatakaa nahanpuhdistusainetta kostutettuun sieneen ja puristelkaa esiin voimakas
vaahto.
2. Työstäkää lika pois kevyin, kiertävin liikkein.
3. Hautokaa tahroja huolellisesti sienellä.
Antakaa sienen imeä tahra pois. Älkää hieroko.
4. Kuivatkaa pehmeällä paperilla tai liinalla ja
antakaa nahan kuivua täysin.
Nahkaverhoilun suojakäsittely
1. Kaatakaa hieman suojavoidetta huopaliinaan ja hierokaa ohut kerros voidetta nahkaan kevyin, kiertävin liikkein.
2. Antakaa nahan kuivua 20 minuuttia ennen
käyttöä.
Nahalla on nyt parempi suoja tahroja ja UVsäteilyä vastaan.
Sisustuksen muovi-, metalli- ja puuosien
tahrojen käsittely
Sisäpuolen osien ja pintojen puhdistamiseksi
suositellaan erityistä puhdistusainetta, jota on
saatavissa Volvon jälleenmyyjiltä. Älkää koskaan raaputtako tai hieroko tahraa. Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita tahranpoistoaineita.
Turvavöiden puhdistus
Käyttäkää vettä ja synteettistä pesuainetta, erityistä tekstiilien puhdistusainetta on saatavissa
Volvon jälleenmyyjiltä. Katsokaa, että vyö on
kuiva, ennen kuin se kelataan takaisin sisään.
08 Auton hoito
Maalivaurioiden korjaus
Kiveniskut ja naarmut
Maalipinta
Jos kivenisku ulottuu peltiin asti
Maalipinta muodostaa tärkeän osan auton
ruostesuojauksesta ja se pitää tämän vuoksi
tarkastaa säännöllisesti. Ruosteen tarttumisen
välttämiseksi tulee maalivauriot korjata heti.
Tavallisimmat maalivauriot ovat pienet kiveniskut, naarmut ja vauriot esim. lokasuojien reunoissa sekä ovissa.
1. Laittakaa suojateipin pala vaurioituneen
pinnan päälle. Vetäkää sitten teippi irti
siten, että maalinjäänteet tulevat mukana.
Värikoodi
3. Menetelkää naarmujen suhteen kuten
edellä, mutta peittäkää vaurion ympäristö
vaurioitumattoman maalipinnan suojaamiseksi.
G020346
G020345
2. Sekoittakaa pohjamaali (primer) hyvin ja
levittäkää pienen siveltimen tai tulitikun
avulla. Levittäkää pintamaalia siveltimellä,
kun pohjamaali on kuivunut.
Tuotekilpi.
On tärkeää käyttää oikeaa väriä. Värikoodinumero (1) on tuotekilvessä, katso sivu 264.
4. Odottakaa muutama päivä ja kiillottakaa
sitten korjatut kohdat. Käyttäkää pehmeää
riepua ja hieman hiomatahnaa.
Ennen kuin maalauksen korjaustyö aloitetaan,
pitää auton olla pesty puhtaaksi ja kuiva ja lämpötilan yli 15 °C.
Tarvikkeet
•
•
•
•
Pohjamaali (primer) purkissa
Maali purkissa tai maalipuikko
Sivellin
Suojateippi.
Pienet kiveniskut ja naarmut
Jos kivenisku ei ulotu peltiin asti ja vaurioitumaton maalikerros on edelleen olemassa, levittäkää maalia suoraan lian poistamisen jälkeen.
08
187
08 Auton hoito
Ruostesuojaus
Tarkastus ja kunnossapito
Autonne ruostesuojattiin hyvin huolellisesti ja
täydellisesti jo tehtaalla. Osia korista on valmistettu galvanoidusta pellistä. Alusta on suojattu kulutusta kestävällä ruosteenestoaineella.
Ohutta, tunkeutuvaa ruostesuojanestettä ruiskutettiin palkkeihin, koteloihin ja suljettuihin
tiloihin.
Auton ruostesuojauksen ylläpito.
•
Pitäkää auto puhtaana. Huuhdelkaa alusta.
Pitäkää suurpainepesurin suutin yli
30 cm:n etäisyydellä maalipinnasta.
•
Tarkastakaa ruostesuojaus säännöllisesti
ja korjatkaa sitä tarvittaessa.
Auto on valmistettu käyttäen ruostesuojausta,
joka ei tarvitse jälkikäsittelyä normaaleissa olosuhteissa ennen kuin n. 12 vuoden kuluttua.
Tämän jälkeen auto on jälkikäsiteltävä kolmen
vuoden välein. Jos auto pitää jälkikäsitellä,
antaa valtuutetun Volvon teknisen palvelun
auttaa Teitä.
08
188
08 Auton hoito
08
189
190
192
193
194
196
197
201
203
205
212
G020922
Volvo-huolto..........................................................................................
Oma huolto...........................................................................................
Konepelti ja moottoritila........................................................................
Diesel....................................................................................................
Öljyt ja nesteet......................................................................................
Pyyhkimien sulat...................................................................................
Akku......................................................................................................
Polttimoiden vaihto...............................................................................
Varokkeet..............................................................................................
YLLÄPITO JA HUOLTO
09
09 Ylläpito ja huolto
09
Volvo-huolto
Volvon huolto-ohjelma
Ennen kuin auto lähti tehtaalta, se koeajettiin
huolellisesti. Lisäksi tehtiin Volvo Car Corporationin määräysten mukainen tarkastus juuri
ennen kuin se luovutettiin Teille.
Myös jatkossa tulee noudattaa Volvon huoltoohjelmaa, joka on eritelty Huolto- ja takuukirjassa, Volvonne pitämiseksi korkealla tasolla
liikenneturvallisuuden ja luotettavuuden suhteen. Antakaa valtuutetun Volvon teknisen palvelun tehdä huolto- ja ylläpitotyöt. Siellä on
henkilökunta, huoltokirjallisuus ja erikoistyökalut, jotka takaavat huollolle mahdollisimman
korkean laadun.
TÄRKEÄÄ
Jotta Volvo-takuu olisi voimassa, lukekaa
Huolto- ja takuukirjan ohjeet ja noudattakaa
niitä.
Erityiset huoltotoimenpiteet
Tietyt huoltotoimenpiteet, jotka koskevat auton
sähköjärjestelmää, voidaan tehdä vain erityisesti autoa varten kehitetyn elektronisen varustuksen avulla. Ottakaa tämän vuoksi aina
yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun ennen kuin annatte aloittaa tai tehdä huoltotöitä, jotka vaikuttavat sähköjärjestelmään.
192
09 Ylläpito ja huolto
Oma huolto
Tarkastakaa säännöllisin välein
Akku
Tarkastakaa seuraavat kohteet säännöllisin
välein, esim. tankkauksen yhteydessä:
Varmistakaa, että akun kaapelit on kytketty
oikein ja kiinnitetty kunnolla.
Älkää koskaan kytkekö akkua irti moottorin
käydessä (esim. akun vaihdon yhteydessä).
Akkua ladattaessa ei koskaan saa käyttää
pikalaturia. Akkujohtimet pitää kytkeä irti akkua
ladattaessa.
Akku sisältää happoa, joka on syövyttävää ja
myrkyllistä. Tämän vuoksi on tärkeää, että
akkua käsitellään ympäristön kannalta oikealla
tavalla. Antakaa Volvo-myyjänne auttaa Teitä.
VAROITUS
Sytytysjärjestelmän teho on erittäin korkea.
Sytytysjärjestelmässä on hengenvaarallinen
jännite. Virran pitää tämän vuoksi olla katkaistuna, kun moottoritilassa työskennellään.
Älkää koskeko sytytystulppiin tai sytytyspuolaan, kun virta on kytketty tai kun moottori on lämmin.
•
Jäähdytysneste - Pinnan tulee olla paisuntasäiliön MIN- ja MAX-merkkien välissä.
•
Moottoriöljy - Pinnan tulee olla MIN- ja
MAX-merkkien välissä.
•
Ohjaustehostinöljy - Pinnan tulee olla
MIN- ja MAX-merkkien välissä.
•
Huuhteluneste - Säiliön pitää olla hyvin täytetty. Lisätkää jäätymisenestoainetta lämpötilan ollessa lähellä jäätymispistettä.
•
Jarru- ja kytkinneste - Pinnan tulee olla
MIN- ja MAX-merkkien välissä.
VAROITUS
Muistakaa, että jäähdytyspuhallin voi käynnistyä automaattisesti jonkin ajan kuluttua
moottorin pysäyttämisestä.
Teettäkää moottorin pesu aina korjaamolla.
Jos moottori on lämmin, on olemassa palovaara.
Auton nostaminen
G027001
Ennen kuin aloitatte työt auton parissa
09
Jos autoa nostetaan hallinosturilla, se tulee
asettaa moottorin apurungon etupäätä vasten.
Älkää vahingoittako moottorin alla olevaa suojuspeltiä. Nosturi on asetettava aina huolellisesti niin, ettei auto pääse liukumaan pois
nosturilta. Käyttäkää aina pukkeja tms.
Jos nostatte autoa kaksipylvästyyppisellä korjaamonosturilla, etu- ja takanostovarret on
asetettava kynnyskoteloiden nostopisteiden
alle Katsokaa edellistä kuvaa.
193
09 Ylläpito ja huolto
09
Konepelti ja moottoritila
Konepellin avaaminen
VAROITUS
G026995
Sulkekaa konepelti panemalla käsi sen
päälle ja painamalla se alas. Älkää sulkeko
pitäen kiinni etusäleiköstä. Sisäpuolella olevat moottorin osat voivat vahingoittaa sormianne.
1. Vetäkää vasemmalla (tai oikealla oikealta
ohjattavassa autossa) kojelaudan alla olevasta lukkokahvasta. Salvan vapautuminen voidaan kuulla.
2. Työntäkää käsi konepellin etureunan alta
(säleikön alapuolelta).
3. Painakaa varmuussalvan kahva ylös.
4. Vapauttakaa kahva ja avatkaa konepelti.
VAROITUS
Tarkastakaa, että konepelti lukkiutuu kunnolla suljettaessa.
194
09 Ylläpito ja huolto
Konepelti ja moottoritila
09
G027074
Moottoritila
Jarru- ja kytkinnestesäiliö
Alustanumerokilpi
Releet ja varokkeet
Akku (tavaratilassa)
Ilmansuodatin (Kannen malli vaihtelee
moottorimallista riippuen.)
Jäähdytin
Öljynmittatikku, moottori
Öljyntäyttö, moottoriöljy
Huuhtelunestesäiliö
Ohjaustehostimen öljysäiliö
Paisuntasäiliö, jäähdytysjärjestelmä
195
09 Ylläpito ja huolto
Diesel
09
Polttoainejärjestelmä
TÄRKEÄÄ
Dieselmoottorit ovat herkkiä epäpuhtauksille.
Käyttäkää vain tunnettujen öljy-yhtiöiden dieselpolttoaineita. Älkää koskaan tankatko laadultaan epäilyttävää dieselpolttoainetta, katso
sivu 273. Suurilla öljy-yhtiöillä on erityistä dieselpolttoainetta, joka on tarkoitettu lähellä jäätymispistettä oleviin lämpötiloihin. Tämä polttoaine on matalissa lämpötiloissa juoksevampaa ja vähentää vaaraa parafiinin saostumisesta.
Kondenssiveden vaara säiliössä pienenee, jos
säiliö pidetään hyvin täytettynä. Varmistakaa,
että täyttöputken ympäristö on puhdas tankattaessa. Välttäkää valumia maalatuille pinnoille.
Peskää valumat pois saippualla ja vedellä.
TÄRKEÄÄ
Vain eurooppalaisen dieselnormin täyttävää
polttoainetta saa käyttää, katso sivu 273.
1
196
Dieselpolttoainetta muistuttavia polttoaineita, joita ei saa käyttää: erikoislisäaineet,
Marine Diesel Fuel, polttoöljy, RME 1 (kasvipohjainen öljy-metyyliesteri) ja kasviöljy
Nämä polttoaineet eivät täytä Volvon suositusten mukaisia vaatimuksia ja lisäävät
kulumista sekä moottorivaurioita, joita
Volvon takuut eivät kata.
TÄRKEÄÄ
M2006 tai uudemmissa saa rikkipitoisuus
olla enintään 50 ppm.
Polttoaineen loppuessa
Polttoaineen loppumisen jälkeen ei tarvita
mitään erityistoimenpiteitä. Polttoainejärjestelmä ilmautuu automaattisesti, kun jännitteen
annetaan olla tilassa II noin 60 sekuntia ennen
käynnistysyrityksen aloittamista.
Dieselpolttoaine voi sisältää tietyn määrän RME:tä, sitä ei saa lisätä.
Kondenssiveden poistaminen
polttoainesuodattimesta
Polttoainesuodattimessa erotetaan kondenssivesi polttoaineesta. Muutoin kondenssivesi
voi aiheuttaa moottorihäiriöitä.
Polttoainesuodattimen tyhjennys pitää tehdä
Huolto- ja takuukirjassa ilmoitettujen huoltovälien mukaisesti tai epäiltäessä, että on käytetty
likaantunutta polttoainetta.
TÄRKEÄÄ
Tietyt erikoislisäaineet poistavat erittynyttä
vettä polttoainesuodattimesta.
09 Ylläpito ja huolto
Öljyt ja nesteet
Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen
tarkastus
Moottoritilassa oleva öljylaatutarra.
Volvo suosittelee Castrol-öljytuotteita. Vaihtakaa öljy ja öljynsuodatin Huolto- ja takuukirjassa annettujen vaihtovälien mukaan.
G021626
TÄRKEÄÄ
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää aina määrättyä öljylaatua, ks.
moottoritilassa olevaa tarraa. Tarkastakaa
öljymäärä usein ja vaihtakaa öljy säännöllisesti. Ilmoitettua huonompilaatuisen öljyn
käyttö ja ajaminen öljymäärän ollessa liian
pieni vaurioittavat moottoria.
Ilmoitettua laadukkaamman öljyn käyttäminen
on sallittua. Epäsuotuisissa olosuhteissa ajettaessa Volvo suosittelee käytettäväksi korkeampilaatuista öljyä kuin mitä tarrassa suositellaan, katso sivu 269.
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi kaikki moottorit täytetään tehtaalla erityisesti sovitetulla synteettisellä moottoriöljyllä. Öljy on valittu huolellisesti ottaen
huomioon kestoikä, käynnistyvyys, polttoaineenkulutus ja ympäristökuormitus. Jotta
suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, pitää käyttää hyväksyttyä moottoriöljyä.
Käyttäkää vain ilmoitettua öljylaatua (ks.
moottoritilassa olevaa tarraa) sekä lisättäessä että öljynvaihdossa, muutoin saatatte vaikuttaa käyttöikään, käynnistyvyyteen, polttoaineenkulutukseen sekä ympäristökuormitukseen. Volvo Personvagnar
sanoutuu irti kaikesta takuuvastuusta, jos
määrätyn laatuista ja viskositeettista moottoriöljyä ei käytetä.
09
tyissä malleissa on molemmat versiot. Ottakaa
yhteys valtuutettuun Volvon jälleenmyyjään
saadaksenne lisätietoja.
On tärkeää, että öljymäärä tarkastetaan jo
ennen kuin ensimmäinen varsinainen öljynvaihto tehdään uuteen autoon. Huolto- ja
takuukirja kertoo minkä mittarilukeman kohdalla se pitää tehdä.
Volvo suosittelee, että öljymäärä tarkastetaan
2 500 km:n välein. Varmin mittausarvo saadaan
kylmästä moottorista ennen käynnistystä. Mittausarvo on virheellinen välittömästi moottorin
sammuttamisen jälkeen. Mittatikku näyttää
pientä määrää, koska kaikki öljy ei ole ehtinyt
valua alas öljypohjaan.
Volvo käyttää erilaisia järjestelmiä pienestä
öljymäärästä ja matalasta öljynpaineesta
varoittamiseen. Tietyissä versioissa on öljynpaineanturi, tällöin käytetään öljynpainevaloa.
Muissa versioissa on öljymäärän anturi, tällöin
kuljettajaa informoidaan varoitussymbolilla
keskellä mittaristoa sekä näyttöteksteillä. Tie``
197
09 Ylläpito ja huolto
09
Öljyt ja nesteet
Öljyn tarkistus
Öljyn tarkastus moottorin ollessa lämmin
Huuhteluneste, täyttö
1. Pysäköikää auto vaakasuoralle alustalle ja
odottakaa 10 - 15 minuuttia moottorin
pysäyttämisestä, jotta öljy ehtii valua takaisin öljypohjaan.
2. Pyyhkikää mittapuikko kuivaksi ennen tarkastusta.
Öljyn pinnan on oltava mittapuikkoon merkityllä
alueella.
Öljyn tarkastus moottorin ollessa kylmä
1. Pyyhkikää mittapuikko kuivaksi ennen tarkastusta.
2. Tarkastakaa öljymäärä mittatikulla. Pinnan
pitää olla MIN- ja MAX-merkkien välillä.
3. Jos pinta on lähellä MIN-merkkiä, voidaan
aluksi lisätä 0,5 litraa. Jatkakaa täyttöä,
kunnes öljyn pinta on lähempänä mittatikun MAX-merkkiä kuin MIN-merkkiä,
katso sivu 269 ja eteenpäin täyttömäärän
selvittämiseksi.
198
Jos pinta on lähellä MIN-merkkiä, voidaan
aluksi lisätä 0,5 litraa. Jatkakaa täyttöä, kunnes
öljyn pinta on lähempänä mittatikun MAXmerkkiä kuin MIN-merkkiä, katso sivu 269 ja
eteenpäin täyttömäärän selvittämiseksi.
G027097
G020336
3. Tarkastakaa öljymäärä mittatikulla. Pinnan
pitää olla MIN- ja MAX-merkkien välillä.
Huuhtelunestesäiliön sijainti.
VAROITUS
Älkää tiputtako öljyä kuumalle pakosarjalle,
siitä voi syttyä tulipalo.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan täyttäkö MAX-merkinnän yli.
Öljynkulutus voi lisääntyä, jos moottoriin
täytetään liikaa öljyä.
Tuulilasin- ja valonpesimillä on sama huuhtelunestesäiliö. Käyttäkää talvella jäätymisenestoainetta, etteivät pumppu, säiliö ja letkut
jäädy. Katsokaa määrätiedot sivulta 271.
HUOM
VIHJE! Puhdistakaa pyyhinsulat huuhtelunesteen lisäämisen yhteydessä. Sekoittakaa jäätymisenestoaine veteen ennen täyttöä.
09 Ylläpito ja huolto
Öljyt ja nesteet
Jäähdytysneste, tarkastus ja täyttö
Tarkastakaa jäähdytysneste
säännöllisesti
Pinnan on oltava paisuntasäiliön MIN- ja
MAX-merkkien välissä. Jos järjestelmää ei ole
täytetty asianmukaisesti, voi syntyä paikallisesti korkeita lämpötiloja, mistä aiheutuu sylinterinkannen vaurioitumisen (halkeamisen)
vaara. Täyttäkää nestettä, kun pinta on laskenut MIN-merkkiin.
G027087
VAROITUS
Täytettäessä pitää noudattaa pakkauksessa
olevia ohjeita. On tärkeää tasapainottaa jäähdytysnesteen ja veden määrä vallitsevien säiden mukaan. Älkää koskaan lisätkö pelkästään
puhdasta vettä. Jäätymisvaara kasvaa jäähdytysnesteen osuuden ollessa sekä liian pieni
että liian suuri.
TÄRKEÄÄ
On erittäin tärkeää käyttää Volvon suosituksen mukaista korroosiolta suojaavaa jäähdytysnestettä. Uuden auton jäähdytysnesteen pakkasenkestävyys on n. -35 °C.
Jäähdytysneste voi olla hyvin kuumaa. Jos
jäähdytysnestettä on lisättävä moottorin
ollessa lämmin, kiertäkää paisuntasäiliön
korkki hitaasti auki, jotta ylipaine pääsee
poistumaan.
09
TÄRKEÄÄ
•
Korkeat kloorin, kloridien ja muiden
suolojen pitoisuudet voivat aiheuttaa
korroosiota jäähdytysjärjestelmässä.
•
Käyttäkää aina Volvon suosituksen
mukaisella korroosiosuojalla varustettua jäähdytysnestettä.
•
Varmistakaa, että seoksessa on 50 %
vettä ja 50 % jäähdytysnestettä.
•
Sekoittakaa jäähdytysneste laadultaan
hyväksyttyyn vesijohtoveteen. Epäiltäessä veden laatua käyttäkää valmiiksi
sekoitettua, Volvon suositusten
mukaista jäähdytysnestettä.
•
Vaihdettaessa jäähdytysneste/jäähdytysnesteen komponentti pitää jäähdytysjärjestelmä aina huuhdella puhtaaksi
hyväksytyn laatuisella vesijohtovedellä
tai huuhdella valmiiksi sekoitetulla jäähdytysnesteellä.
•
Moottoria saa käyttää vain jäähdytysjärjestelmän ollessa asianmukaisesti
täytetty. Voi syntyä korkeita lämpötiloja,
joista seuraa sylinterinkannen vaurioitumisen (halkeamisen) vaara.
Katsokaa määrätiedot ja veden laatua koskeva
normi taulukosta kohdassa Nesteet ja voiteluaineet sivulla 271.
Katsokaa määrätiedot sivulta 271.
``
199
09 Ylläpito ja huolto
Öljyt ja nesteet
09
Jarru- ja kytkinneste, tarkastus ja
täyttö
hyvin kosteaa, jarruneste on vaihdettava kerran
vuodessa.
VAROITUS
Jos jarrunestemäärä on jarrunestesäiliössä
alle MIN-tason, ei autolla tule ajaa edelleen
lisäämättä jarrunestettä.
Jarrunestehäviön syy pitää selvittää.
G000000
Ohjaustehostimen öljy, määrän
tarkastus ja lisäys
FULL
HUOM
ADD
1
200
Sijoitus riippuen siitä, onko auto vasemmalta vai oikealta ohjattava.
G026991
Jos autolla ajoon liittyy usein toistuvia ja voimakkaita jarrutuksia, esim. vuoristossa tai ajettaessa trooppisessa ilmastossa, jossa ilma on
Tarkastakaa määrä jokaisen huollon yhteydessä. Nestettä ei tarvitse vaihtaa. Nesteen
pinnan tulee olla ADD- ja FULL-merkin välissä.
Katsokaa täyttömäärä ja suositeltu öljylaatu
sivulta 271.
Jos ohjaustehostinjärjestelmään tulee vika
tai autosta loppuu virta ja sitä on hinattava,
sitä voidaan edelleen ohjata. Ohjaus tulee
tällöin paljon normaalia raskaammaksi ja
ohjauspyörän kääntämiseen tarvitaan
enemmän voimaa.
Jarru- ja kytkinnesteellä on yhteinen säiliö 1.
Pinnan on oltava MIN- ja MAX-merkin välissä.
Tarkastakaa määrä säännöllisesti. Vaihtakaa
jarruneste joka toinen vuosi tai joka toisen
määräaikaishuollon yhteydessä.
Ks. jarrunesteen täyttömäärä ja suositeltu laatu
sivulta 271.
HUOM
Öljymäärä tarkastetaan jokaisen huollon
yhteydessä.
09 Ylläpito ja huolto
Pyyhkimien sulat
Pyyhkimien sulat
Puhdistus
Pyyhinsulkien ja tuulilasin puhdistus, katso
sivu 184.
TÄRKEÄÄ
Tarkastakaa pyyhinsulat säännöllisesti. Hoidon laiminlyöminen lyhentää sulkien käyttöikää.
Pyyhkimen sulkien vaihto, tuulilasi
09
HUOM
Pyyhinsulat ovat eripituiset. Kuljettajan puoleinen sulka on pidempi kuin toisella puolella.
1. Kääntäkää pyyhkimen varsi ylös ja tarttukaa pyyhinsulkaan.
2. Painakaa pyyhinsulan uritettuja lukkojousia sisään samalla, kun sulka nostetaan
varren jatkeelta.
3. Asentakaa uusi sulka vastakkaisessa järjestyksessä ja tarkastakaa, että se on kunnolla kiinni.
``
201
09 Ylläpito ja huolto
09
Pyyhkimien sulat
G026959
Pyyhkimen sulan vaihto, takalasi
1. Kääntäkää pyyhinvarsi taaksepäin.
2. Poistakaa pyyhinsulka viemällä se ylös-/
ulospäin (ks. kuvaa) takaluukkua kohti.
3. Painakaa uusi pyyhinsulka kiinni.
4. Tarkastakaa, että sulka on kunnolla kiinni.
202
09 Ylläpito ja huolto
Akku
Akun hoito
Akun kestoikään ja toimintaan vaikuttavat
käynnistyksien määrä, purkautumiset, ajotapa,
ajo-olosuhteet ja ilmasto-olosuhteet yms.
Akun symbolit
09
Välttäkää kipinöitä ja avotulta.
Käyttäkää suojalaseja.
HUOM
Loppuun käytetty akku pitää kierrättää
ympäristöystävällisellä tavalla, se sisältää
lyijyä.
Räjähdysvaara.
Tarkemmat tiedot löytyvät
käyttöohjekirjasta.
VAROITUS
Akut voivat muodostaa kaasua, joka on
räjähdysherkkää. Käynnistyskaapelien väärästä kytkennästä mahdollisesti syntyvä
kipinä riittää räjäyttämään akun. Akku sisältää rikkihappoa, joka voi aiheuttaa vakavia
syöpymisvaurioita. Jos rikkihappoa joutuu
silmiin, iholle tai vaatteisiin, huuhdelkaa runsaalla vedellä. Jos happoa on joutunut silmiin, hakeutukaa välittömästi lääkäriin.
HUOM
Säilyttäkää akku lasten ulottumattomissa.
Akku sisältää syövyttävää
happoa.
Jos akku tyhjenee monta kertaa, tämä vaikuttaa akun käyttöikään negatiivisesti.
``
203
09 Ylläpito ja huolto
09
Akku
Akun vaihto
Akun asennus
Akun irrotus
WARNING
REMOVAL OF BATTERY
DISCONNECT
O CABLE FIRST
xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxx
xxxx xx
-
G027075
DRAIN PIPE
2. Liittäkää pluskaapeli.
2. Ruuvatkaa konsoli ja peitekotelo irti akun
päältä.
3. Liittäkää miinuskaapeli.
4. Irrottakaa ensin akun miinuskaapeli.
5. Irrottakaa sitten pluskaapeli ja räjähdyskaasun poistoletku.
204
1. Asentakaa akku.
1. Katkaiskaa virta ja ottakaa avain pois.
3. Odottakaa vähintään 5 minuuttia, ennen
kuin koskette sähköliitäntöihin (tällöin
kaikki tiedot autonne sähköjärjestelmästä
voidaan tallentaa eri ohjausyksiköihin).
G027076
+
4. Varmistakaa, että poistoletku on oikein
kytketty sekä akkuun että korin poistoaukkoon.
5. Asentakaa peitekotelo ja konsoli.
09 Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
Yleistä
Etuosan lampunvaihto
TÄRKEÄÄ
Kaikkien polttimoiden erittelyt ovat sivulla
276.
Älkää vetäkö johtimesta, vain liitinkappaleesta.
Polttimot ja pistevalaisimet, jotka ovat erityistä
tyyppiä tai joita ei voida vaihtaa muualla kuin
Volvon teknisessä huollossa, ovat seuraavat:
5. Irrottakaa liitinkappale painamalla ensin
lukkokielekettä alapuolelta ja vetämällä sitten sitä hieman ylöspäin.
Yleisvalaistus katossa.
6. Nostakaa koko valonheitinyksikkö ulos ja
asettakaa se pehmeälle alustalle niin, ettei
linssi naarmuunnu.
Lukuvalot ja käsinekotelon valaistus.
Vilkut, ulkotaustapeilit ja turvavalaistus
Lisäjarruvalo.
Aktiiviset Bi-Xenon-Ÿ ja Bi-XenonŸ-valonheittimet
G027081
VAROITUS
Bi-XenonŸ-valonheittimillä varustetuissa
autoissa pitää XenonŸ-polttimon vaihto
teettää valtuutetussa Volvon teknisessä
palvelussa. Valonheittimet edellyttävät erityistä varovaisuutta, koska XenonŸ-polttimo
on varustettu suurjännitelaitteella.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskeko polttimoiden laseihin paljain
sormin. Sormista tarttuva rasva ja öljy höyrystyy lämmön vaikutuksesta kerrostumaksi
heijastimeen, joka tällöin voi vaurioitua.
Lähi-, kauko- ja seisontavalopolttimoita vaihdettaessa on koko hehkulamppuyksikkö ensin
irrotettava. Vaihtaessanne jotakin näistä hehkulampuista noudattakaa alla olevia ohjeita ja
sitten kyseisen hehkulampun ohjeita.
Valokotelon irrotus:
1. Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
G027083
•
•
•
•
•
09
2. Avatkaa konepelti.
3. Irrottakaa yksikkö vetämällä ylös molemmat sitä paikallaan pitävät lukitustapit.
4. Nostakaa yksikkö suoraan ylös.
Valonheitinyksikkö asetetaan takaisin käänteisessä järjestyksessä. Tarkastakaa, että lukitustapit on pantu oikein paikalleen.
``
205
09 Ylläpito ja huolto
09
Polttimoiden vaihto
Etuvalaisimen polttimoiden sijainti
Lähivalot, halogeeni
8. Ruuvatkaa peitekansi takaisin; merkinnän
HAUT pitää olla ylöspäin.
Kaukovalot
Kaukovalot
Suuntavalo
Seisontavalot
Sivuvalot
1. Irrottakaa ulompi peitekansi kiertämällä
sitä vastapäivään.
2. Vetäkää liitin irti.
3. Irrottakaa pidinjousi. Painakaa ensin
oikealle niin, että pidinjousi irtoaa ja siirtäkää sitä sitten ulospäin ja alaspäin.
4. Vetäkää polttimo pois.
5. Asentakaa uusi lamppu. Se voi olla vain
yhdellä tavalla.
6. Työntäkää kiinnitysjousta ylöspäin ja
lopuksi hieman vasemmalle niin, että se
lukkiutuu kiinnikkeeseensä.
7. Painakaa liitin takaisin.
206
G027085
Lähivalot
G027088
G027082
Halogeeni- ja Bi-XenonŸ-valonheittimet
1. Irrottakaa ulompi peitekansi vetämällä se
suoraan ylös ja vetäkää liitin irti.
2. Irrottakaa pidinjousi. Painakaa ensin
oikealle niin, että pidinjousi irtoaa ja siirtäkää sitä sitten ulospäin/alaspäin.
3. Vetäkää polttimo pois.
4. Asentakaa uusi lamppu. Se voi olla vain
yhdellä tavalla.
09 Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
5. Työntäkää kiinnitysjousta ylöspäin ja
lopuksi hieman vasemmalle niin, että se
lukkiutuu kiinnikkeeseensä.
6. Painakaa liitin takaisin ja asentakaa peitekansi paikalleen.
5. Kytkekää liitinkappale polttimoon, kuuluu
napsahtava ääni.
4. Asettakaa lampunpidin takaisin ja kiertäkää myötäpäivään.
6. Asettakaa polttimo paikalleen, kiertäkää se
kiinni.
Suuntavalot
09
7. Asenna peitekansi.
Aktiiviset Bi-XenonŸ-valonheittimet
1. Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
2. Poistakaa peitekansi.
3. Kääntäkää polttimoa vastapäivään ja vetäkää se pois.
4. Irrottakaa liitinkappale puristamalla lukitusta ulospäin ja vetämällä.
G028409
G027090
G027089
Sivuvalo ja seisontavalo
Lampunpitimet ovat pikaliitintyyppiset.
1. Kiertäkää vastapäivään ja poistakaa lampunpidin.
2. Vetäkää hehkulamppu suoraan ulos.
Lampunpidin on pikaliitintyyppinen.
1. Kiertäkää lampunpidintä vastapäivään ja
poistakaa se.
2. Painakaa lamppua, kiertäkää vastapäivään
ja poistakaa se.
3. Asentakaa uusi lamppu painamalla se
varovasti uriin ja kiertämällä sitten myötäpäivään.
3. Asentakaa uusi lamppu painamalla se
varovasti uriin.
``
207
09 Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
Hehkulamput takalyhdyssä
G027078
Sumuvalonheitin
1. Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
208
G027094
09
Seisontavalot
Suuntavalot
2. Kiertäkää lampunpidintä vähän vastapäivään.
Peruutusvalot
3. Poistakaa polttimo.
Seisontavalot
4. Asentakaa uusi lamppu. Lampunpitimen ja
lampunkannan profiilit sopivat toisiinsa.
Jarruvalot
5. Asettakaa lampunpidin takaisin kiertämällä
vähän myötäpäivään. Lampunpitimen
TOP-merkinnän tulee olla ylöspäin.
HUOM
Jos vikailmoitus POLTTIMOVIKA/
TARKISTA JARRUVALOT säilyy viallisen
polttimon vaihdon jälkeen, hakeutukaa valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
09 Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
09
G027077
Polttimon vaihto
1. Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
7. Löysätkää johdinsarjaa, joka on tehty pitkäksi työn helpottamiseksi.
13. Asettakaa lampunpidin takaisin uraan,
kiertäkää myötäpäivään.
2. Kääntäkää takaluukun alaosa alas ja kääntäkää lattialuukku ylös. (Jos auto on varustettu kassinpitimellä (lisävaruste), irrottakaa pitimen tukinauha.)
8. Asettakaa yksikkö pehmeälle alustalle niin,
ettei lasi naarmuunnu.
14. Työntäkää johdinsarja takaisin paikalleen.
3. Poistakaa kulmakappale.
9. Kiertäkää lampunpidintä vastapäivään ja
vetäkää se ulos.
4. Avatkaa luukku sivupaneelissa vetämällä
salpaa ylöspäin ja itseänne kohti.
10. Kääntäkää polttimoa myötäpäivään, jolloin
se irtoaa. (Koskee suuntavaloja, peruutusvaloa ja jarruvaloja.)
5. Ottakaa kiintoavain nro 10 työkalupussista
ja avatkaa mutterit.
11. Vetäkää polttimo suoraan ulos. (Koskee
seisontavaloja.)
6. Poistakaa koko yksikkö suoraan taaksepäin.
12. Vaihtakaa lamppu.
15. Asettakaa yksikkö takaisin ruuvinreikiä
vasten. Painakaa se paikalleen.
16. Kiristäkää mutterit.
17. Asettakaa takaisin sivupaneeli ja kulmakappale.
``
209
09 Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
1. Työntäkää sisään litteä ruuvitaltta kuvan
nuolen osoittamalla tavalla.
1. Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
Autoonnousuvalot ovat kojelaudan alla kuljettajan ja matkustajan puolella.
2. Vääntäkää lamppuyksikkö ulos.
2. Irrottakaa ruuvit ruuvitaltalla.
3. Kääntäkää polttimonpidintä vastapäivään
ja irrottakaa se.
3. Irrottakaa koko lamppukotelo varovasti ja
vetäkää se ulos.
1. Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja kiertäkää kevyesti, niin että linssi irtoaa.
4. Kääntäkää polttimoa vastapäivään ja poistakaa se.
4. Vaihtakaa uusi lamppu.
3. Asentakaa uusi polttimo.
5. Asettakaa lamppukotelo paikalleen täydellisenä ja kiinnittäkää ruuvilla.
4. Asentakaa linssi paikalleen.
5. Vaihtakaa uusi lamppu.
210
Autoonnousuvalot
G027079
Rekisterikilven valo
G027093
Sumutakavalo
G027092
09
2. Irrottakaa rikkinäinen polttimo.
09 Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
G027084
1. Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja kiertäkää kevyesti niin, että lamppukotelo irtoaa.
2. Irrottakaa rikkinäinen polttimo.
3. Asentakaa uusi polttimo. Tarkastakaa, että
uusi lamppu palaa.
G027080
Meikkipeilin valo
Polttimo tavaratilassa
4. Asentakaa lamppukotelo paikalleen.
09
1. Työntäkää litteä ruuvitaltta keskimmäisen
pitimen sivusta peilin alareunaan. Nostakaa ylöspäin niin, että keskimmäinen pidin
irtoaa.
2. Vetäkää ruuvitalttaa molemmille puolille
niin että ulommat pitimet irtoavat.
3. Nostakaa peiliyksikkö ulos.
4. Vaihtakaa lamput.
5. Asettakaa yksikkö takaisin yläreuna ensin.
Varmistakaa, että ylemmät pitimet ovat
kunnolla sisäänpainetut, ennen kuin taitatte yksikön paikalleen.
211
09 Ylläpito ja huolto
09
Varokkeet
G032337
Yleistä
Johdotus voi vaihdella hieman moottorimallista riippuen. Luettelossa olevat osat ovat kuitenkin samoissa kohdissa.
Jotta autonne sähkölaitteet eivät vaurioituisi
oikosulun tai ylikuormituksen takia, auton
kaikki sähköiset toiminnot ja komponentit on
suojattu varokkein.
Varokkeet on sijoitettu viiteen eri paikkaan
autossa:
Rele-/varokekeskus moottoritilassa.
Varokekeskus matkustamossa äänieristeen sisäpuolella kuljettajan puolella.
Varokekeskus matkustamossa kojelaudan
päädyssä kuljettajan puolella.
Varokekeskus tavaratilassa.
212
Varokekeskus tavaratilassa – Executive*
Jos jokin sähkökomponentti tai toiminto ei
toimi, syynä voi olla, että komponentin varoke
on palanut tilapäisen ylikuormituksen vuoksi.
1. Katsokaa varokeluettelosta kyseisen
varokkeen sijainti.
2. Vetäkää varoke irti ja katsokaa, onko sen
taivutettu lanka palanut poikki.
3. Jos on, vaihtakaa tilalle uusi varoke, jonka
väri ja ampeerimerkintä ovat samat kuin
entisen.
VAROITUS
Älkää koskaan käyttäkö vieraita esineitä tai
eriteltyä suuremman ampeeriluvun omaavaa varoketta alkuperäisen varokkeen korvaamiseen. Tämä voi aiheuttaa merkittäviä
vaurioita sähköjärjestelmään ja mahdollisesti aiheuttaa tulipalon.
Kannessa kojelaudan päädyssä on useita varavarokkeita. Siellä on myös pihdit, jotka helpottavat varokkeen irrotusta ja asennusta.
Jos sama varoke palaa toistuvasti, komponentissa on jokin vika ja auto on toimitettava val-
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
09
tuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten.
``
213
09 Ylläpito ja huolto
09
Varokkeet
G026972
Rele-/varokekeskus moottoritilassa
1.
ABS
30 A
8.
Polttoainepumppu
15 A
2.
ABS
30 A
9.
3.
Suurpainehuuhtelu,
valonheittimet
Vaihteistonohjausyksikkö (TCM)
15 A
35 A
4.
Pysäköintilämmitin*
25 A
5.
Lisävalot*
20 A
6.
Käynnistysmoottorin
rele
35 A
Tuulilasinpyyhkimet
25 A
7.
214
10.
11.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Sytytyspuolat (bensiini), moottorinohjausyksikkö (ECM),ruiskutusventtiilit (diesel)
20 A
Kaasupoljinanturi
(APM), ilmastoinnin
kompressori
10 A
12.
Moottorinohjausyksikkö (ECM) (bensiini),
suihkutusventtiilit
(bensiini), ilmamassamittari (bensiini)
15 A
Ilmamassamittari (diesel)
5A
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
13.
Läppäkotelon ohjausyksikkö (V8), VIS (6syl. bensiini)
19.
15 A
Lambdatunnistin
(bensiini)
20 A
Lambdatunnistin (diesel)
10 A
Kampikammion tuuletuksen lämmitin (bensiini), AC-kytkin (bensiini), magneettiventtiilit, vuotodiagnoosi
(bensiini), ECM (bensiini), ilmamassamittari (V8), hehkutuksen
ohjaus (diesel)
15 A
16.
Lähivalo, vasen
20 A
17.
Lähivalo, oikea
20 A
18.
-
15.
5A
20.
Seisontavalot
15 A
21.
Alipainepumppu (bensiini)
20 A
10 A
Läppäkotelon ohjausyksikkö, magneettiventtiili, SWIRL (ilmaseosventtiili), polttoaineen paineensäädin
(diesel)
14.
Moottorinohjausyksikön (ECM) syöttö,
moottorin rele
09
-
``
215
09 Ylläpito ja huolto
09
Varokkeet
G032316
Rele-/varokekeskus matkustamossa kojelaudan päädyssä kuljettajan puolella
Tarra, josta ilmenee varokkeiden sijainti sekä ampeeriluku, sijaitsee päätyrasian kannessa.
1.
Puhallin, ilmastointilaite
30 A
2.
Audio (vahvistin)*
30 A
3.
Kuljettajan istuin, sähkökäyttöinen*
25 A
Matkustajan istuin,
sähkökäyttöinen*
25 A
Ohjausyksikkö, vasen
etuovi
25 A
4.
5.
216
6.
Ohjausyksikkö, oikea
etuovi
10.
25 A
7.
-
8.
Radio, CD-soitin,
RSE-järjestelmä*
15 A
RTI-näyttö, RTIyksikkö MMM
10 A
9.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
-
OBDII, valokatkaisin
(LSM), ohjauspyörän
kulma-anturi (SAS),
ohjauspyörän ohjausyksikkö (SWM)
5A
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
11.
Virtalukko, SRS-järjestelmä, moottorinohjausyksikkö ECM
(bensiini), SRS:n poiskytkentä matkustajan
puolella (PACOS),
elektroninen käynnistyksenesto (IMMO),
vaihteistonohjausyksikkö (TCM)
7,5 A
Yleisvalaistus katossa
(RCM), ylempi elektroniikkayksikkö (UEM)
10 A
13.
Kattoluukku*
15 A
14.
Puhelin*
5A
15.
-38 -
12.
09
-
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
217
09 Ylläpito ja huolto
09
Varokkeet
G028412
Rele-/varokekeskus matkustamossa äänieristeen sisäpuolella kuljettajan puolella
1.
2.
218
Istuinlämmitys, oikea
puoli
15 A
Istuinlämmitys, vasen
puoli
15 A
3.
Äänitorvi
15 A
4.
Varapaikka
5.
Infotainment
6.
-
-
7.
-
-
8.
Hälytyssireeni*
5A
9.
Jarruvalokytkimen
syöttö
5A
10.
10 A
11.
12.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Mittaristo (DIM), ilmastointilaite (CCM), pysäköintilämmitin, sähkökäyttöinen kuljettajan
istuin
10 A
Sähköliitäntä, etuistuin,
takaistuin ja jääkaappi*
15 A
-
13.
-
-
14.
-
-
15.
ABS, STC/DSTC
5A
16.
Elektroninen ohjaustehostin (ECPS)*, Active
Bi-XenonŸ (HCM)*,
valojen korkeussäätö*
10 A
Sumuvalo edessä,
vasen
7,5 A
17.
-
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
18.
Sumuvalo edessä,
oikea
7,5 A
19.
-
20.
Jäähdytysnestepumppu (V8)
5A
Vaihteistonohjausyksikkö (TCM)
10 A
22.
Kaukovalo, vasen
10 A
23.
Kaukovalo, oikea
10 A
24.
-
-
25.
-
-
26.
-
-
27.
-
-
28.
Matkustajan istuin,
sähkökäyttöinen*
5A
29.
Polttoainepumppu
7,5 A
30.
BLIS*
31.
-
-
32.
-
-
33.
Alipainepumppu (bensiini)
21.
-
34.
Huuhtelupumppu
35.
-
-
36.
-
-
09
15 A
5A
20 A
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
219
09 Ylläpito ja huolto
09
Varokkeet
G032342
Tavaratilan varokkeet
1.
2.
220
Peruutusvalot
10 A
Seisontavalot, sumuvalot, tavaratilan valot,
rekisterikilven valot, jarruvalot
20 A
3.
Lisävaruste (AEM)*
15 A
4.
Varapaikka
5.
REM-elektroniikka
10 A
6.
RSE-järjestelmä*
7,5 A
-
7.
Vetokoukun johdotus*
(30-syöttö)
15 A
8.
Sähköliitin, tavaratila
15 A
9.
Takaovi, oikea: Ikkunannostin, ikkunannostimen salpa
10.
Takaovi, vasen: Ikkunannostin, ikkunannostimen salpa
13.
20 A
14.
Lämmitin, dieselsuodatin
15 A
Subwoofer, takailmastointilaite (A/C)*
15 A
15.
-
-
16.
-
-
17.
Lisävaruste Infotainment*
20 A
11.
-
-
18.
-
12.
-
-
19.
Pyyhin takana
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
5A
15 A
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
20.
Vetokoukun johdotus*
(15-syöttö)
20 A
21.
-
-
22.
-
-
23.
AWD
24.
-
-
25.
-
-
26.
Park Assist*
5A
27.
Päävaroke: Vetokoukun johdotus, pysäköintitutka, AWD
30 A
28.
Keskuslukitus (PCL)
15 A
29.
Perävaunun valot,
vasen: Seisontavalot,
suuntavalot*
25 A
Perävaunun valot,
oikea: Jarruvalot,
sumutakavalo, suuntavalot*
25 A
Päävaroke: Varoke 37,
38
40 A
30.
31.
32.
-
7,5 A
33.
-
-
34.
-
-
35.
-
-
36.
-
-
37.
Sähkölämmitteinen
takalasi
20 A
Sähkölämmitteinen
takalasi
20 A
38.
09
-
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
221
09 Ylläpito ja huolto
09
Varokkeet
G031532
Varokkeet kuormatilassa – Executive*
Varokerasia on sijoitettu peitelevyn alle vasemmalle puolelle.
1.
2.
3.
4.
222
Takaistuimen lämmitysrele, hierovan etuistuimen rele
5A
Vasemman takaistuimen lämmitys
15 A
Oikean takaistuimen
lämmitys
15 A
Tuuletettu etuistuin,
hierova etuistuin
5A
5.
-
-
6.
-
-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
09 Ylläpito ja huolto
09
223
224
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
226
227
231
234
240
243
244
252
257
G020924
Yleistä....................................................................................................
Säädinpaneelit, audio............................................................................
Äänilaitteiston toiminnot........................................................................
Radiotoiminnot......................................................................................
CD-toiminnot.........................................................................................
Valikkorakenne - äänentoistolaitteisto..................................................
Puhelintoiminnot*..................................................................................
RSE – Takaistuimen viihdekeskus – kaksi näyttöä* .............................
Valikkorakenne - puhelin.......................................................................
INFOTAINMENT
10
10 Infotainment
Yleistä
Infotainment
10
Infotainment on järjestelmä, johon on integroitu
äänentoistolaitteisto ja puhelintoiminnot.
Infotainment-järjestelmäänne voitte helposti ja
kätevästi käyttää yhteisellä ohjauspaneelilla tai
ohjauspyörän painikesarjalla.
XC90 voidaan varustaa Dolby Surround Pro
Logic II 1 -järjestelmällä. Tämä antaa laajalla ja
luonnollisella ääniprofiililla optimaalisen äänivaikutelman, joka on lähellä todellisuutta.
Järjestelmä tarjoaa myös matkustajillenne
mahdollisuuden käyttää eri äänilähteisiin kytkettäviä kuulokkeita*.
Dolby Surround Pro Logic II1
Dolby Surround Pro Logic II jakaa stereoäänen
kaksi kanavaa vasemmanpuoleisille, keskimmäisille, oikeanpuoleisille ja takana oleville
kaiuttimille. Äänentoiston taso tulee tällöin
todellisemman tuntuiseksi kuin normaalissa
kaksikanavastereossa.
Dolby Surround Pro Logic II ja Dolbykuvake ovat Dolby Laboratories
Licensing Corporation-yhtiön tavaramerkkejä. Dolby Surround Pro Logic
II System on valmistettu Dolby Laboratories
Licensing Corporation -yhtiön lisenssillä.
1
226
Koskee Premium Sound -järjestelmää.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
10 Infotainment
Säädinpaneelit, audio
Audiotoimintojen säätimet
G027111
10
POWER - Audio päälle/pois
SELECTOR - valitsee äänilähteen
VOLUME - Äänenvoimakkuus (kiertosäädin)
SOUND - ääniasetus
ja merkkipainikkeet sekä pikavalinta valikoissa
IR* – kauko-ohjaimien vastaanotin
AM/FM - pikavalinta välillä FM1, FM2 ja
AM
EXIT/CLEAR - siirtää taaksepäin valikossa, keskeyttää valinnan, asettaa puhelimen valmiustilaan ja poistaa edellisen
merkin tekstin- ja numeronsyötössä
Näyttö
SIM-kortinpidin
ENTER - valitsee valikossa, aktivoi valinnan ja aktivoi puhelimen valmius-tilasta.
Valikkovalintapainikkeet
CD - pikavalinta
PHONE - Puhelin päälle/pois/valmius
MY KEY - ohjelmoitava suosikkitoiminnon
pikavalinta
Hakee/vaihtaa kappaleen, aseman tai siirtyy vaiheittain eteen- tai taaksepäin tekstija numerosyötössä
CD:n ja CD-vaihtajan ulostyöntö*
CD-soitin ja CD-vaihtaja*
Asemantallennuspainikkeet/paikan valinta
CD-vaihtajassa* (1-6), puhelimen numero``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
227
10 Infotainment
Säädinpaneelit, audio
Ohjauspyörän painikesarja
10
Valikoiden käyttö
Pikavalinta
Valikkovaihtoehdot on numeroitu ja ne voidaan
valita myös suoraan painikesarjalla 1 - 6.
Audio - Puhelin*
Oma pikavalinta - MY KEY
Toiminnolla MY KEY voidaan valikon suosikkitoiminto tallentaa, esim. TP.
G027004
G027112
±
Ohjauspyörän painikesarjan neljä alinta painiketta ovat radion ja puhelimen yhteisiä. Painikkeiden toiminta riippuu siitä, kumpi järjestelmä
on aktivoitu. Ohjauspyörän painikesarjalla
voitte säätää äänenvoimakkuutta, vaihtaa esivalittujen asemien välillä sekä vaihtaa CD:n raidan.
228
Osaa infotainment-toiminnoista ohjataan valikkojärjestelmän kautta. Ko. valikkotaso esitetään näytössä ylinnä oikealla. Valikkovaihtoehdot esitetään näytön keskellä.
•
MENU johtaa valikkojärjestelmään. Ylös/
alas painikkeilla
siirtää valikkovaihtoehdosta toiseen.
•
ENTER valitsee tai ottaa käyttöön/poistaa
käytöstä jonkin valikkovaihtoehdoista.
•
EXIT vie askeleen taaksepäin valikkorakenteessa. Pitkä EXIT-painallus johtaa
pois valikkojärjestelmästä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Valitkaa valikon tallennettava toiminto pitämällä MY KEY -painiketta painettuna yli
kaksi sekuntia.
Kun MY KEY STORED esitetään näytössä, on
toiminto tallennettu.
±
Aktivoikaa toiminto painamalla lyhyesti MY
KEY -painiketta.
10 Infotainment
Säädinpaneelit, audio
Ohjauspaneeli kuulokeliitännällä
Siirtyminen/haku eteen- ja taaksepäin
Kauko-ohjain*
Lyhyt painallus
/
askeltaa CD:n
raitojen tai esivalittujen radioasemien välillä.
Pitkä painallus pikaselaa CD-raitoja tai hakee
radioasemia automaattisesti.
10
Rajoitukset
Mahdollisimman hyvän äänentoiston saamiseksi suositellaan kuulokkeita, joiden impedanssi on 16 - 32 ohmia ja herkkyys 102 dB tai
suurempi.
Käyttöön ottaminen/käytöstä
poistaminen
Ohjauspaneeli aktivoidaan SEL-säätimellä,
kun äänentoistolaitteisto on aktiivinen. Aktivoinnin poisto tapahtuu automaattisesti, kun
äänentoistolaitteisto suljetaan tai painamalla
pitkään SEL-painiketta.
RDS-ilmoitukset voivat jäädä pois, jos radiota
kuunnellaan kuulokkeista samanaikaisesti, kun
kaiuttimien kautta soitetaan toista äänilähdettä.
G027003
G026982
Kaiuttimien kautta kuunneltavaa äänilähdettä
(FM, AM, CD jne.) ei voida ohjata taemmasta
ohjauspaneelista.
MEMORY - tallentaa etsityt radiokanavat.
Aseman tallennus:
-
Painakaa MEMORY-painiketta
-
Valitkaa Preset PRESET/DISC-painikkeella
-
Vahvistakaa valinta Memory-painikkeella
VOL – Äänenvoimakkuus
Kappaleen haku/vaihto eteen- tai taaksepäin
SOURCE - siirtyy äänilähteiden välillä
PRESET/DISC - valitsee paikan CD-vaihtajassa tai esisäädetyt radioasemat
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
229
10 Infotainment
Säädinpaneelit, audio
AUTO - etsii ja tallentaa voimakkaimmat
asemat
10
Toiminto ei käytettävissä
Toiminto ei käytettävissä
POWER - Audio päälle/pois
AM FM
CD
LUM
VO E
SE
SO
POWER
ENTER
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
*
3
DEF
5
6
JKL
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
#
68
72
68
76
80
72
76
64
80
G026984
64
±
Suunnatkaa kauko-ohjain kojelaudassa
olevaan IR-vastaanottimeen (ks. kuva).
HUOM
Kauko-ohjaimessa on AAA-paristot (R03).
Jos kauko-ohjain ei toimi, vaihtakaa ensin
paristot uusiin.
230
10 Infotainment
Äänilaitteiston toiminnot
Äänenvoimakkuuden säätö
Päälle/pois-katkaisin - Audio
myötä- tai vastapäiKääntäkää säädintä
vään äänenvoimakkuuden lisäämiseksi tai
alentamiseksi. Äänenvoimakkuuden säätö on
elektroninen, eikä sillä ole ääriasentoja. Äänenvoimakkuutta voidaan myös lisätä (+) tai
vähentää (–) ohjauspyörän painikesarjalla.
G027115
Äänilähteen valinta
Painakaa POWER-painiketta
audiojärjestelmän kytkemiseksi päälle tai pois.
Jos auton sytytys katkaistaan audiojärjestelmän ollessa päällä, se on automaattisesti
päällä, kun auto käynnistetään seuraavan kerran.
Painikkeen AM/FM
toistuva painallus
askeltaa välillä FM1, FM2 ja AM. CD-painike
aktivoi CD-soittimen/-vaihtajan.
siirtyäkKääntäkää SELECTOR-säädintä
senne ulkoisen äänilähteen AUX ja sisäisten
äänilähteiden FM1, FM2, AM, CD:n sekä CDvaihtajan* välillä.
Joskus voi ulkoinen äänilähde AUX kuulua eri
voimakkuudella kuin sisäiset äänilähteet. Jos
ulkoisen äänilähteen äänenvoimakkuus on liian
suuri, äänenlaatu voi heikentyä. Estäkää tämä
säätämällä ulkoisen äänilähteen tulovoimakkuutta:
10
1. Valitkaa AUX VOLUME valikosta ja painakaa ENTER.
2. Säätäkää äänenvoimakkuutta
SELECTOR-säätimellä tai ylös/alas painikkeilla
. Lopettakaa painikkeella
ENTER.
HUOM
Ei toimi ohjauspyörän painikesarjasta.
AUX
AUX-liitäntään voidaan yhdistää esim. MP3soitin.
HUOM
Äänenlaatu voi heikentyä, jos soitinta ladataan äänentoistolaitteiston ollessa AUXtilassa. Välttäkää siinä tapauksessa soittimen lataamista.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
231
10 Infotainment
Äänilaitteiston toiminnot
On myös dynaaminen kalibrointi, joka ottaa
huomioon äänenvoimakkuussäätimen asennon, radiovastaanoton ja auton nopeuden.
10
Säätimet, jotka selostetaan tässä käyttöohjeessa, esim. basso, diskantti ja taajuuskorjain,
on tarkoitettu vain siihen, että käyttäjä voi
sovittaa äänentoiston henkilökohtaisen
makunsa mukaiseksi.
SUBWOOFER*, CENTRE (lisävaruste) tai
SURROUND*.
3. Säätäkää äänitaso SELECTOR-säätimellä
. Näytössä esitetään asteikko minimiasennosta maksimiasentoon. Keskellä on
normaalitaso.
HUOM
Keskikaiuttimen tasoa voidaan säätää vain,
jos Dolby Pro Logic II (DPL II) tai kolmikanavastereo (3-CH) on valittuna valikossa.
Subwooferin tasoa voidaan säätää vain, jos
Subwoofer on aktivoitu.
G027029
Ääniasetus
Ulkoisen äänilähteen tuloliitäntä AUX 3,5 mm
TÄRKEÄÄ
Mukinpitimien päällä olevan kannen pitää
olla auki, kun pistoke on AUX-liitännässä.
G027113
Optimaalinen äänentoisto
Audiojärjestelmä on kalibroitu optimaaliselle
äänentoistolle digitaalisen signaalinkäsittelyn
avulla.
Tämä kalibrointi ottaa huomioon kaiuttimet,
vahvistimen, matkustamon akustiikan, kuuntelupaikan yms. jokaisen automallin ja audiojärjestelmän yhdistelmän osalta.
232
1. Painakaa SOUND-painiketta
.
2. Valitkaa säädettävä toiminto painamalla
SOUND-painiketta toistuvasti. Valitkaa
BASS, TREBLE, FADER, BALANCE,
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Ohjelmatyyppi
Näyttö esittää
Basso
BASS
Diskantti
TREBLE
Oikean- ja vasemmanpuoleisten kaiuttimien
välinen tasapaino
BALANCE
Etu- ja takakaiuttimien
välinen tasapaino
FADER
Bassokaiuttimen taso
SUBWOOFER*
Keskikaiuttimen taso
CENTRE*
Surround-taso, tilaääni
SURROUND*
10 Infotainment
Äänilaitteiston toiminnot
Surround*
Bassokaiutin – SUBWOOFER*
Equalizer RR1
Surround-asetukset ohjaavat äänen tilavaikutelmaa. Asetukset aktivointeineen ja aktivoinnin poistoineen ko. äänilähteelle tehdään jokainen erikseen.
Bassokaiutin antaa täyteläisemmän äänen ja
syvemmän bassoäänen äänentoistojärjestelmälle.
Toimintoa käytetään takakaiuttimien äänen
hienosäätämiseen.
Symboli
näytössä kertoo, että Dolby Pro
Logic II on aktiivinen. Äänen tilavaikutelmalle
(surround) on kolme eri asetusta:
• PRO LOGIC II
• 3-CHANNEL
• OFF (kaksikanavastereo)
Surround-äänen aktivointi/aktivoinnin
poisto
1. Painakaa MENU, siirtykää kohtaan AUDIO
SETTINGS ja painakaa ENTER.
2. Valitkaa SURROUND ja painakaa
ENTER.
3. Valitkaa Pro Logic II, 3 channel tai Off ja
painakaa ENTER.
Dolby Surround Pro Logic II on Dolby
Laboratories Licensing Corporation-yhtiön
tavaramerkki. Dolby Pro Logic II Surround
System on valmistettu Dolby Laboratories
Licensing Corporation-yhtiön lisenssillä.
1
1. Valitkaa AUDIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
2. Valitkaa SUBWOOFER ja painakaa
ENTER. Rasti ruudussa osoittaa, että
SUBWOOFER on aktivoituna.
Equalizer FR 1
Toimintoa käytetään etukaiuttimien äänen hienosäätämiseen.
1. Valitkaa AUDIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
10
1. Valitkaa AUDIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
2. Valitkaa Equalizer RR ja painakaa
ENTER.
3. Asettakaa taso valikkovalintapainikkeilla
tai SELECTOR-nupilla.
4. Painakaa ENTER valitaksenne seuraavan
taajuuden. Voitte valita viisi taajuutta.
5. Painakaa ENTER kunnes tulette valikkotilaan, jossa tallennetaan tehdyt muutokset.
2. Valitkaa Equalizer FR ja painakaa
ENTER.
3. Asettakaa taso valikkovalintapainikkeilla
tai SELECTOR-nupilla.
4. Painakaa ENTER valitaksenne seuraavan
taajuuden. Voitte valita viisi taajuutta.
5. Painakaa ENTER kunnes tulette valikkotilaan, jossa tallennetaan tehdyt muutokset.
Tietyt audiotasot.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
233
10 Infotainment
Radiotoiminnot
Asemien haku
Tietyn taajuuden haku manuaalisesti
1.
10
LUM
VO E
MY KEY
PHONE
LE CTOR
SE
SOUND
POWER
EXI T
ENTER
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
AUTO
CLEAR
2. Vapauttakaa painike, kun haluttu taajuus
esitetään näytössä.
MENU
5
6
JK L
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
3. Jos taajuutta on hienosäädettävä, painakaa lyhyesti jompaakumpaa nuolipaini-
SCAN
#
G027114
*
3
DEF
1. Valitkaa radiotila AM/FM1/FM2
SELECTOR-säätimellä (3) tai AM/FM-painikkeella (1).
2.
Painakaa lyhyesti
tai
-painiketta etsiäksenne seuraavan voimakkaan
aseman.
3. Painakaa jompaakumpaa painiketta uudelleen, jos haluatte etsiä uudelleen.
ketta,
tai
.
Manuaalinen säätötila pysyy 5 sekuntia viimeisen painalluksen jälkeen.
Asemien tallennus
Tallentakaa haluamanne asema jollekin asemantallennuspainikkeelle 0 - 9 (2):
1. Hakekaa haluamanne asema.
2. Painakaa asemantallennuspainiketta, jolle
asema tallennetaan ja pitäkää sitä painettuna. Ääni häviää pariksi sekunniksi ja
STATION STORED esitetään näytössä.
Asema on nyt tallennettu.
Voitte tallentaa jopa 10 asemaa alueille AM,
FM1 ja FM2, kaikkiaan 30 asema.
234
G027119
AM FM
CD
tai
-painiketta ja
Painakaa
pitäkää sitä painettuna. Näytössä esitetään MAN. Radio askeltaa tällöin hitaasti
valittuun suuntaan ja lisää nopeutta muutaman sekunnin kuluttua.
AUTOSTORE - asemien automaattinen
tallennus
AUTO (1) etsii 10 voimakkainta radioasemaa ja
esivalitsee ne automaattisesti erilliseen muistipankkiin. Toiminto on erityisen käyttökelpoinen
alueilla, joilla radioasemia tai niiden taajuuksia
ei tunneta.
Automaattisen tallennuksen
aloittaminen
1. Valitkaa taajuusalue painikkeella AM/FM.
2. Painakaa painiketta AUTO (1), kunnes
näyttöön tulee AUTOSTORING....
Kun AUTOSTORING... ei enää ole näytössä,
tallennus on tehty. Radio jatkaa automaattitilassa ja AUTO esitetään näytössä. Automaat-
10 Infotainment
Radiotoiminnot
tisesti tallennetut esivalinnat voidaan nyt valita
suoraan painikkeilla 0 - 9. Jos yhtään riittävän
voimakasta asemaa ei ole, esitetään NO AST
FOUND.
Automaattisen esivalintatallennuksen
keskeyttäminen
±
Painakaa EXIT.
Automaattisesti tallennetun esivalinnan
valitseminen
Jatkamalla siten, että radio on automaattitilassa, voidaan automaattisesti tallennettuja
esivalintoja käyttää.
1. Painakaa lyhyesti AUTO (1). AUTO esitetään näytössä.
2. Painakaa jotain painikkeista 0 - 9.
3. Radio jää automaattitilaan, kunnes lyhyt
painikkeen AUTO (1), EXIT tai AM/FM painallus lopettaa sen.
2. Painakaa SCAN (2) aktivoidaksenne.
SCAN esitetään näytössä.
3. Lopettakaa painikkeella SCAN tai EXIT.
Löydetyn aseman tallentaminen
esivalinnaksi
SCAN-toiminnon ollessa aktiivinen voidaan
haluttu asema tallentaa esivalinnaksi.
±
SCAN-toiminto keskeytetään ja tallennettu
asema voidaan valita esivalintana.
RDS-toiminnot
RDS (Radio Data System) liittää yhteen verkon
FM-lähettimet. Sellaisen verkon FM-lähetin
lähettää informaatiota, joka antaa RDS-radiolle
mm. seuraavat toiminnot:
•
Skannaus
SCAN (2) hakee automaattisesti voimakkaita
asemia läpi taajuusalueen. Kun asema on löydetty, sitä soitetaan n. 8 sekuntia, sen jälkeen
haku jatkuu.
Scan-toiminnon aktivointi/aktivoinnin
poisto
Painakaa jotakin painikkeista 0 - 9 ja pitäkää sitä painettuna, kunnes näyttöön tulee
ilmoitus Station stored.
Automaattinen vaihtaminen voimakkaammalle lähettimelle, jos vastaanotto alueella
on huonoa.
•
Ohjelmatyypin haku, esim. liikennetiedotuksia tai uutisia.
•
Tekstitietojen vastaanotto kuunneltavasta
radio-ohjelmasta.
HUOM
Jotkut radioasemat eivät käytä RDS-järjestelmää tai käyttävät vain valittuja osia sen
tarjoamista toiminnoista.
10
Äänenvoimakkuuden säätö - NEWS/
TP/ALARM
HUOM
Jos esim. CD soi radion vastaanottaessa liikennetiedotusta, CD-soitin siirtyy taukotilaan. Tiedotus kuuluu äänenvoimakkuudella, joka on sitä varten valittu. Sen jälkeen
alkujaan valittuna ollut äänilähde jatkaa soittamista aikaisemmin säädetyllä äänenvoimakkuudella. Jos äänenvoimakkuutta muutetaan tiedotuksen aikana, uusi äänenvoimakkuus tallentuu ja sitä käytetään
seuraavan tiedotuksen yhteydessä.
Uutiset - NEWS
Tämän toiminnon ollessa valittuna muut äänilähteet kuten esim. cd keskeytetään, kun uutislähetys alkaa.
1. Valitkaa radiotila SELECTOR-säätimellä
tai AM/FM-painikkeella.
2. Valitkaa NEWS valikosta ja painakaa
ENTER.
1. Valitkaa taajuusalue painikkeella AM/FM.
``
235
10 Infotainment
Radiotoiminnot
3. NEWS esitetään näytössä.
10
4. Valitkaa NEWS uudelleen ja painakaa
ENTER aktivoidaksenne NEWS-toiminnon.
Tämän toiminnon ollessa aktivoituna RDS-asemien uutisiksi koodatut lähetykset kuuluvat
radiosta tätä varten säädetyllä äänenvoimakkuudella ja muut äänilähteet keskeytyvät.
Radio palaa aikaisempaan äänilähteeseen ja
äänenvoimakkuuteen heti uutisten loputtua.
Jos ette halua kuunnella meneillään olevaa
uutislähetystä:
±
Painakaa EXIT-painiketta. NEWS-toiminto
on kuitenkin edelleen kytkettynä ja radio
odottaa seuraavaa uutisohjelmaa.
Liikenneinformaatio - TP
Jos ette halua kuunnella meneillään olevaa liikennetiedotetta:
±
Painakaa EXIT-painiketta. TP-toiminto on
kuitenkin edelleen kytkettynä ja radio odottaa seuraavaa liikennetiedotusta.
TP-Search
Tämän toiminnon avulla voitte kuunnella liikennetiedotuksia matkustaessanne Euroopan eri
maissa ilman että Teidän tarvitsee itse valita
asemaa.
1. Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
Tämän toiminnon ollessa aktivoituna RDS-asemien lähettämät liikennetiedotukset kuuluvat
radiosta tätä varten säädetyllä äänenvoimakkuudella ja muut äänilähteet keskeytyvät.
Radio palaa aikaisempaan äänilähteeseen ja
äänenvoimakkuuteen heti liikennetiedotuksen
loputtua.
3. Valitkaa TP Search ja painakaa ENTER.
1. Valitkaa TP valikosta ja painakaa ENTER.
Radio text
2. TP esitetään näytössä.
3. Valitkaa TP uudelleen ja painakaa ENTER
TP-toiminnon poiskytkemiseksi.
236
TP esitetään näytössä toiminnon ollessa aktivoituna. Jos käytössä oleva asema voi lähettää
liikennetietoja, esitetään näytössä
. Liikennetiedotukset katkaisevat siis muut toiminnot vain silloin, kun näytössä esitetään
.
2. Valitkaa TP ja painakaa ENTER.
Toiminto suljetaan valitsemalla TP Search
uudelleen ja painamalla ENTER.
Tietyt RDS-asemat lähettävät tietoja ohjelman
sisällöstä, esiintyjistä jne. Nämä tiedot voidaan
saada näyttöön tekstinä.
1. Painakaa MENU-painiketta
2. Valitkaa RADIO TEXT valikosta ja painakaa ENTER.
3. Valitkaa RADIO TEXT uudelleen ja painakaa ENTER kytkeäksenne toiminnon pois.
Hälytin
Hälytys lähetetään automaattisesti, eikä toimintoa voi sulkea. Alarm! esitetään radion
näytössä, kun hälytysilmoitus lähetetään. Toimintoa käytetään varoittamaan autoilijoita
vakavista onnettomuuksista ja katastrofeista,
esim. siltojen sortumisista tai ydinvoimaonnettomuuksista.
Ohjelmatyypit - PTY
PTY-toiminnolla voidaan valita eri ohjelmatyyppejä, esim. pop tai klassinen. PTY-toiminnolla voitte valita eri ohjelmatyypeistä, jotka
esitetään seuraavassa luettelossa.
Ohjelmatyypin näyttö
1. Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
2. Valitkaa PTY valikosta ja painakaa
ENTER.
3. Valitkaa SHOW PTY ja painakaa ENTER.
Nyt esitetään valitun aseman PTY näytössä.
10 Infotainment
Radiotoiminnot
HUOM
Kaikilla radioasemilla ei ole PTY-nimikettä.
Ohjelmatyyppi
Näyttö esittää
Klassinen
musiikki
SERIOUS CLASSIC
Kulttuuri ja taide
CULTURES
Kevyt klassinen
musiikki
LIGHT CLASSIC
Ohjelmatyyppi
Näyttö esittää
Ajankohtaiset
asiat
CURRENT AFFAIRS
Uskonto
RELIGION
Kevyt musiikki
EASY LISTENING
Erilaista keskustelua
VARIED SPEECH
Kansanmusiikki
NATIONAL MUSIC
Kantrimusiikki
COUNTRY MUSIC
Pop
POP MUSIC
Matkat ja lomat
TRAVEL
Rock
ROCK MUSIC
SOCIAL AFFAIRS
Dokumentit
Talous
DOCUMETARY
FINANCE
Folkmusiikki
FOLK MUSIC
Yhteiskunnalliset asiat
Vapaa-aika ja
harrastukset
LEISURE & HOBBY
Urheilu
SPORT
Lastenohjelmia
CHILDREN
Teatteri
DRAMA
Ikivihreät
OLDIES MUSIC
Puhelinohjelmat
PHONE IN
Koulutus
EDUCATION
Tiede
SCIENCE
Tietoa
INFORMATION
Jazz
JAZZ MUSIC
Ohjelmatyyppi
Näyttö esittää
Sää
WEATHER
Muu musiikki
OTHER MUSIC
10
Tietyn ohjelmatyypin hakeminen
Tämä toiminto auttaa Teitä etsimään haluamanne tyyppistä ohjelmaa koko taajuusalueelta.
1. Valitkaa FM 1 tai FM 2 ja painakaa
MENU-painiketta.
2. Valitkaa RADIO SETTINGS ja painakaa
ENTER.
3. Valitkaa PTY ja painakaa ENTER.
4. Valitkaa SELECT PTY ja painakaa
ENTER.
5. Painakaa ENTER yhden tai useamman listassa olevan ohjelmatyypin kohdalla. PTYsymboli näytössä syttyy ensimmäisen
valinnan yhteydessä ja radio asettuu PTYvalmiustilaan.
6. Kun olette valinnut kaikki haluamanne tyypit, valitkaa EXIT/CLEAR poistuaksenne
PTY-listasta.
7. Valitkaa SEARCH PTY ja painakaa
ENTER. Jos radio löytää valittua ohjelma``
237
10 Infotainment
Radiotoiminnot
10
tyyppiä lähettävän aseman, ohjelma alkaa
kuulua kaiuttimista.
8. Jos radio löytää aseman, joka ei ole mieleisenne, voitte jatkaa hakua painamalla
/
-painikkeita.
9. Jos radio ei löydä valittua ohjelmatyyppiä
lähettävää asemaa, radio palaa aikaisempaan taajuuteen. PTY on tämän jälkeen
valmiustilassa kunnes jokin asema alkaa
lähettää valittua ohjelmatyyppiä. Tämän
tapahtuessa radio siirtyy automaattisesti
valittua ohjelmatyyppiä lähettävälle asemalle.
Kytkeäksenne pois PTY standby-tilan siirtykää valikkoon ja valitkaa CLEAR ALL PTY.
Symboli PTY sammuu näytössä ja radio palautuu normaalitilaan.
Liikennetiedotukset - TP-ASEMA
Tässä säädetään, miltä asemalta liikennetiedotukset tulevat.
Huomatkaa, että merkin
näytössä, jotta tämä toimii.
täytyy näkyä
Toiminnon TP STATION aktivointi/
aktivoinnin poisto
Kuunnelkaa asemaa, josta haluatte liikennetiedotusten tulevan.
238
1. Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
3. Valitkaa TP STATION ja painakaa
ENTER.
2. Valitkaa TP ja painakaa ENTER.
4. Valitkaa SET CURRENT aktivoidaksenne
tai RESET CURRENT poistaaksenne aktivoinnin ja painakaa ENTER.
3. Valitkaa TP STATION ja painakaa
ENTER.
4. Valitkaa SET CURRENT aktivoidaksenne
tai RESET CURRENT poistaaksenne aktivoinnin ja painakaa ENTER.
HUOM
Nyt kuuluvat vain tallennetulta asemalta
tulevat uutiset.
HUOM
Nyt kuuluvat vain tallennetulta asemalta
tulevat liikennetiedotukset.
Uutiset - NEWS STATION
Tässä valitaan, miltä asemalta uutiset tulevat.
Huomatkaa, että valitun aseman on oltava
RDS-asema, jotta tämä toimisi.
Toiminnon NEWS aktivointi/aktivoinnin
poisto
Automaattinen taajuuspäivitys - AF
AF-toiminto valitsee yhden asetetun aseman
voimakkaimmista lähettimistä. Joskus radion
pitää hakea läpi koko FM-alue löytääkseen voimakkaan lähettimen. Tällöin radio hiljenee ja PI
SEEK PRESS EXIT TO CANCEL esitetään
näytössä.
Toiminnon AF aktivointi/aktivoinnin
poisto
1. Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
Kuunnelkaa asemaa, josta haluatte uutisten
tulevan.
2. Valitkaa AF ja painakaa ENTER.
1. Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
Aktivoikaa AF uudelleen valitsemalla AF ja painamalla ENTER.
2. Valitkaa NEWS STATION ja painakaa
ENTER.
10 Infotainment
Radiotoiminnot
Alueelliset radio-ohjelmat - REG
EON-toiminnon aktivointi/sulkeminen
1. Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
Toiminto saa radion jatkamaan alueellisen
lähettimen ohjelman vastaanottoa, vaikka sen
signaalin voimakkuus on heikko.
2. Valitkaa EON ja painakaa ENTER.
1. Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
3. Valitkaa LOCAL, DISTANT tai OFF ja painakaa ENTER.
painakaa ENTER.
10
2. Valitkaa REGIONAL ja painakaa ENTER.
3. REG esitetään näytössä.
4. REG kytketään pois valitsemalla REG
uudelleen ja painamalla ENTER.
Enhanced Other Networks - EON
EON-toiminto on erityisen käyttökelpoinen
suurkaupunkialueilla, joilla on useita alueellisia
radioasemia. Se antaa auton ja radiolähettimen
välisen etäisyyden ratkaista, milloin ohjelmatoiminnot keskeyttävät käytössä olevan äänilähteen.
RDS-toimintojen palauttaminen
Palauttaa kaikki radion alkuperäiset tehdasasetukset.
1. Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
2. Valitkaa RESET ALL ja painakaa ENTER.
3. Painakaa ENTER uudelleen vahvistaaksenne valinnan.
• LOCAL - keskeyttää vain, jos radioaseman
lähetin on lähellä.
• DISTANT 1 - keskeyttää, jos radioaseman
lähetin on kaukana, vaikka signaali olisi
kohiseva.
• OFF - ei keskeytä muiden asemien ohjelmatyyppejä varten.
1
Oletus-/tehdasasetus.
239
10 Infotainment
CD-toiminnot
CD-levyn syöttäminen laitteeseen (CDvaihtaja)
10
±
Valitkaa tyhjä paikka numeropainikkeilla 1
- 6 tai ylös/alas navigointipainikkeella.
Tyhjä paikka merkitään näytössä. Teksti
INSERT DISC osoittaa, että uusi levy voidaan
ladata sisään. CD-vaihtajassa voi olla jopa
6 CD-levyä.
G027116
±
Soiton käynnistäminen (CD-soitin)
Jos soittimessa on musiikkia sisältävä CDlevy, kun äänentoistolaitteisto on CD-tilassa,
soitto käynnistyy automaattisesti. Muutoin
syöttäkää levy laitteeseen ja vaihtakaa CDtilaan SELECTOR-säätimellä (4) tai painamalla
CD(1).
Soiton käynnistäminen (CD-vaihtaja)
Jos musiikki-CD:n sisältävä CD-paikka on jo
valittu, kun äänentoistolaitteisto aktivoidaan,
soitto käynnistyy automaattisesti. Vaihtakaa
muutoin CD-vaihtajatilaan SELECTOR-säätimellä (4) tai painamalla CD (1) ja valitkaa levy
numeropainikkeilla 1 - 6.
Syöttäkää CD-levy CD-vaihtajan syöttöaukkoon (2).
CD-levyn poistaminen
CD-levy pysyy syötettynä ulos enintään 12 sekuntia. Sen jälkeen se ladataan
takaisin soittimeen, joka jatkaa soittamista.
Yksittäiset levyt (CD-soitin)
Poistakaa yksittäisiä levyjä painamalla poistopainiketta (3).
Kaikki levyt (CD-vaihtaja)
Kaikki levyt syötetään ulos painamalla pitkään
poistopainiketta. Koko makasiini tyhjennetään,
levy levyltä. Ilmoitus EJECTING ALL esitetään
näytössä.
Toiminto voidaan aktivoida vain, jos auto on
paikallaan. Poisto keskeytyy, jos auto alkaa
liikkua.
Tauko
Kun äänenvoimakkuus käännetään täysin olemattomaksi, CD-soitin pysähtyy. Kun äänen-
240
voimakkuutta lisätään, se käynnistyy uudelleen.
Äänitiedostot
CD-soitin tukee, tavallisten CD-musiikkilevyjen
lisäksi, muotoa MP3 ja WMA olevia äänitiedostoja.
HUOM
Soitin ei pysty lukemaan tiettyjä kopiosuojattuja äänitiedostoja.
Kun äänitiedostoja sisältävä CD-levy ladataan
soittimeen, luetaan levyn luettelorakenne.
Levyn laadusta riippuen voi kestää hetken,
ennen kuin soittaminen alkaa.
Navigointi ja soittaminen
Jos CD-soittimessa on äänitiedostoja sisältävä
levy, ENTER-painike vie levyn luettelorakenteeseen. Navigointi luettelorakenteessa tehdään samalla tavalla kuin äänentoistolaiteiston
valikkorakenteessa. Äänitiedostoilla on symboli
ja luetteloilla on symboli
.
Ennen soiton käynnistämistä voidaan painikkeiden
/
avulla saada näkyviin
äänitiedoston nimi, jos näytön leveys ei riitä.
Merkityn äänitiedoston soittaminen aloitetaan
painamalla ENTER.
10 Infotainment
CD-toiminnot
Kun tiedosto on soitettu, jatkuu muiden tiedostojen soittaminen juuri siitä luettelosta. Luettelon vaihto tapahtuu automaattisesti, kun kaikki
ko. luettelon tiedostot on soitettu.
CD-raitojen ja äänitiedostojen
pikatoisto/vaihtaminen
Satunnaisvalinta
Toiminto soittaa raidat satunnaisjärjestyksessä. Satunnaisesti valittujen CD-raitojen/
äänitiedostojen välillä voidaan siirtyä tavalliseen tapaan.
HUOM
Lyhyet painallukset vasen/oikea painikkeissa
/
askeltavat CD:n raitojen/äänitiedostojen välillä. Pitkä painallus pikaselaa
CD:n raitoja/äänitiedostoja. Ohjauspyörän painikesarjaa voidaan myös käyttää tähän tarkoitukseen.
Pikahaku CD-levyltä
Toiminto soittaa ensimmäiset 10 sekuntia
jokaiselta CD-raidalta/äänitiedostosta. Painakaa SCAN-painiketta toiminnon aktivoimiseksi. Keskeyttäkää painamalla EXIT tai
SCAN soittamisen jatkamiseksi ko. raidalta/
äänitiedostosta. Esittelyhaku toimii vain valitulla levyllä. Teksti SCAN esitetään näytössä
toiminnon ollessa aktiivinen.
HUOM
Jos levyteksti on aktivoitu, sanaa SCAN ei
esitetä näytössä.
Jos soitetaan äänitiedostoja sisältävää CDlevyä:
1. Valitkaa SINGLE DISC tai FOLDER valikosta ja painakaa ENTER.
2. Siirtykää haluttuun CD:hen tai kansioon ja
painakaa ENTER.
Siirtyminen satunnaisesti valittujen CD-raitojen välillä toimii vain juuri soitettavalla
levyllä.
Kun valitsette toisen CD-levyn, toiminto aktivoidaan.
Aktivointi/aktivoinnin poisto (CD-soitin)
• RANDOM tarkoittaa, että soitetaan vain
Jos soitetaan tavallista musiikki-CD:tä:
±
Valitkaa RANDOM valikosta ja painakaa
ENTER.
Jos soitetaan äänitiedostoja sisältävää levyä:
±
Valitkaa DISC tai FOLDER valikosta ja painakaa ENTER.
Aktivointi/aktivoinnin poisto (CDvaihtaja)
Jos soitetaan tavallista musiikki-CD:tä:
1. Valitkaa RANDOM valikosta ja painakaa
ENTER.
2. Siirtykää kohtaan SINGLE DISC tai ALL
DISCS ja painakaa ENTER.
Valinta ALL DISCS koskee vain vaihtajassa
olevia CD-musiikkilevyjä.
10
Eri ilmoitukset näytetään riippuen aktiivisena
olevasta satunnaisvalintatoiminnosta:
yhden musiikki-CD:n raidat.
• RND ALL tarkoittaa, että CD-vaihtajan
kaikkien CD-musiikkilevyjen kaikki raidat
soitetaan.
• RANDOM FOLDER tarkoittaa, että ko.
CD:llä olevan yhden luettelon äänitiedostot
soitetaan.
HUOM
Jos levyteksti on aktivoitu, ei näitä ilmoituksia esitetä.
Levyteksti
Jos otsikkotiedot ovat CD-levyllä, ne voidaan
esittää näytössä.
``
241
10 Infotainment
CD-toiminnot
10
Käyttöön ottaminen/käytöstä
poistaminen
Käynnistäkää CD:n toisto.
±
Valitkaa DISCTEXT valikosta ja painakaa
ENTER.
CD-levyt
Itse poltettujen CD-levyjen käyttö voi aiheuttaa
huonon äänen tai sen puuttumisen.
VAROITUS
Käyttäkää vain vakiolevyjä (halkaisija
12 cm). Älkää käyttäkö CD-levyjä, joissa on
päälleliimatut etiketit. CD-soittimen lämpö
voi aiheuttaa etiketin irtoamisen ja siten CDsoittimen vaurioitumisen.
242
10 Infotainment
Valikkorakenne - äänentoistolaitteisto
FM-valikko
AM-valikko
1.
NEWS
1.
2.
TP
Katsokaa Audio Settings FM-valikosta.
3.
Radio text
4.
Radio settings
5.
6.
4.1.
PTY
4.2.
TP
4.3.
NEWS Station
4.4.
AF
4.5.
Regional
4.6.
EON
4.7.
Reset all
Audio settings*
10
CD-valikko
1.
Random
2.
NEWS
3.
TP
4.
Disc text
5.
Audio settings*
Katsokaa Audio Settings FM-valikosta.
AUX-valikko
Audio settings*
1.
AUX input vol
5.1.
Surround
2.
NEWS
5.2.
Subwoofer
3.
TP
5.3.
Equalizer Fr
4.
Audio settings
5.4.
Equalizer Rr
Katsokaa Audio Settings FM-valikosta.
5.5.
Reset all
Ääniasetukset
243
10 Infotainment
Puhelintoiminnot*
10
AM FM
CD
LUM
VO E
MY KEY
PHONE
L E CTOR
SE
SOUND
POWER
EXIT
ENTER
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
0
*
3
DEF
CLEAR
MENU
5
6
JKL
MNO
8
9
TUV WXYZ
#
3905624r
MY KEY
PHONE
SOUND
EXIT
CLEAR
G027002
ENTER
Puhelinjärjestelmän osat
244
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
10 Infotainment
Puhelintoiminnot*
Ohjauspyörän painikesarja* - Ohjauspyörän painikesarjalla voitte käyttää
useimpia puhelinjärjestelmän toimintoja.
Puhelimen ollessa aktivoituna voi ohjauspyörän painikesarjaa käyttää vain puhelintoimintojen ohjaamiseen. Aktiivisessa
tilassa ovat puhelintiedot aina ohjauspaneelin näytössä.
Mikrofoni - Handsfree-toiminnon mikrofoni on integroitu kattokonsoliin sisätaustapeilin yhteyteen.
Ohjauspaneeli keskikonsolissa - Kaikkia
puhelintoimintoja (paitsi puheluäänen voimakkuutta) voidaan käyttää ohjauspaneelista.
SIM-kortinlukija - SIM-kortti asetetaan
ohjauspaneelin etupuolelle.
Puhelinluuri* - Puhelinluuria käytetään
häiriöttömämpään kommunikointiin.
Antenni - Antenni on tuulilasissa sisätaustapeilin edessä.
Yleistä
Säätimet
•
Muistakaa ennen kaikkea liikenneturvallisuus.
•
Jos kuljettajan on käytettävä erillisluuria,
auto pitää ensin pysäyttää turvalliseen
paikkaan.
•
Sulkekaa puhelinjärjestelmä, kun autoa
tankataan.
•
Sulkekaa puhelinjärjestelmä räjäytystöiden
läheisyydessä.
•
Antakaa vain valtuutetun Volvon teknisen
palvelun huoltaa puhelinjärjestelmää.
10
G027117
Puhelinjärjestelmän osat
Hätäpuhelu
Hätänumeroon voidaan soittaa myös ilman
SIM-korttia edellyttäen, että ollaan jonkin
GSM-operaattorin alueella.
1. Aktivoikaa puhelin.
2. Valitkaa ko. alueen hätänumero (EU:n alueella: 112).
3. Painakaa ENTER-painiketta ohjauspaneelissa tai ohjauspyörän painikesarjassa.
Näyttö
ENTER - hyväksyy puhelut, valitsee valikossa tai aktivoi puhelimen valmiustilasta
Päällä/pois/valmius
EXIT/CLEAR - keskeyttää/torjuu puhelun,
siirtyy taaksepäin valikossa tai keskeyttää
valinnan sekä poistaa syötetyt numerot/
merkit.
SIM-kortinpidin
Valikkovalintapainikkeet
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
245
10 Infotainment
Puhelintoiminnot*
Katkaisin päälle/pois/valmius
Järjestelmän aktivointi:
10
±
Painakaa PHONE- painiketta (3) käynnistääksenne puhelinjärjestelmän.
Järjestelmän poiskytkeminen:
±
Pitäkää PHONE-painiketta painettuna sulkeaksenne puhelinjärjestelmän.
G027004
Järjestelmän siirtäminen valmiustilaan:
Numero- ja merkkipainikkeet sekä valikkovaihtoehtojen pikavalinta
Haku - askeltaa eteen- tai taaksepäin
teksti- ja numerosyötössä.
Puheäänen voimakkuuden nostaminen/
laskeminen keskustelun aikana. Puhelin ei
käytä keskikaiutinta*
1. Painakaa lyhyesti PHONE-painiketta tai
painakaa EXIT/CLEAR asettaaksenne
puhelinjärjestelmän valmiustilaan.
2. Aktivoikaa järjestelmä uudelleen painamalla lyhyesti PHONE-painiketta.
Kun puhelin on aktivoituna tai valmiustilassa,
esitetään näytössä puhelinluuri.
HUOM
Audiotasolla Performance (vakiotaso) ei
voida kuunnella radiota, CD:tä tai ottaa vastaan liikennetiedotuksia puhelinkeskustelun
aikana.
Jos auton sytytys katkaistaan puhelinjärjestelmän ollessa päällä, se on edelleen päällä kun
sytytysvirta kytketään seuraavan kerran. Kun
puhelinjärjestelmä on poiskytketty, ei puheluja
voida ottaa vastaan.
246
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Äänenvoimakkuuden vähentäminen
puhelun yhteydessä
Jos puhelin soi radion soidessa, äänenvoimakkuus vähenee, kun puheluun vastataan. Kun
puhelu lakkaa, äänenvoimakkuus palautuu
aikaisemmin säädetylle tasolle. Radion äänenvoimakkuutta voidaan säätää puhelun aikana
ja tällöin uusi äänitaso säilyy puhelun loppuessa. Radion ääni voidaan sulkea myös
kokonaan puhelinkeskustelun yhteydessä,
katso sivu 259.
Toiminto on vain Volvon integroidussa puhelinjärjestelmässä.
Valmiustila
Valmiustilassa voitte ottaa vastaan puheluita
audiojärjestelmän ollessa päällä ja audiojärjestelmän äänilähteet näkyvät näytössä.
Jotta puhelinjärjestelmän muita toimintoja voitaisi käyttää, on puhelimen oltava aktiivitilassa.
10 Infotainment
Puhelintoiminnot*
Pikavalinnat valikossa
SIM-kortti
5. Painakaa pidin sisään takaisin.
Kun olette siirtynyt valikkojärjestelmään valikkopainikkeen avulla, voitte käyttää numeroita
nuolten ja ENTER-painikkeen asemesta valitaksenne oikean valikon päävalikkotasosta.
Jokainen valikkovaihtoehto on numeroitu.
Numerot esitetään näytössä yhdessä valikkovaihtoehdon kanssa.
Jos Teillä on ongelmia SIM-kortin kanssa, ottakaa yhteys operaattoriinne.
Soittaminen ja puhelun
vastaanottaminen
Soittaminen:
±
Liikenneturvallisuus
Turvallisuussyistä osa puhelimen valikkojärjestelmästä ei ole käytettävissä auton nopeuden
ylittäessä 8 km/h. Voitte ainoastaan lopettaa jo
aikaisemmin aloitetun toiminnon valikkojärjestelmässä.
Nopeusrajoitus voidaan kytkeä pois valikkotoiminnossa 5.6.
10
Valitkaa numero ja painakaa ENTER
ohjauspyörän painikesarjassa, säädinpaneelissa tai nostakaa luuri.
G026980
Tulevan puhelun ottaminen vastaan:
±
Painakaa ENTER tai nostakaa luuri. Voitte
käyttää myös Autosvar-automaattivastaajaa, katso sivu 259.
Puhelinta voidaan käyttää vain voimassa olevan SIM-kortin (Subscriber Identity Module)
kanssa. Saatte kortin verkko-operaattoriltanne.
Audiojärjestelmän ääni voidaan kytkeä automaattisesti pois puhelinkeskustelun ajaksi,
katso sivu 259.
Asettakaa SIM-kortti aina puhelimeen halutessanne käyttää puhelinta.
Puhelun lopettaminen
1. Sulkekaa puhelin.
±
Painakaa EXIT/CLEAR ohjauspyörän tai
ohjauspaneelin painikesarjassa tai asettakaa luuri paikalleen.
2. Painakaa SIM-kortinpidin ulos lyhyellä painalluksella.
Audiolaitteisto palaa aikaisempaan toimintoon.
3. Asettakaa SIM-kortti paikalleen metallipinta alaspäin.
Kieltäytykää tulevasta puhelusta painamalla
EXIT/CLEAR.
4. Varmistakaa, että SIM-kortin viistottu
kulma täsmää pitimen viistouksen kanssa.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
247
10 Infotainment
Puhelintoiminnot*
Yksityinen puhelin
10
Halutessanne enemmän puhelurauhaa voitte
puhua puhelinluuriin. Nostakaa luuri painamalla lyhyesti yläpuolta (A).
1. Painakaa
ohjauspyörässä (tai valikkopainikkeita ohjauspaneelissa) ja valitkaa
Handsfree.
2. Painakaa ENTER ja laskekaa luuri. Jos
luuri on jo nostettuna, kun puhelu aloitetaan, ääni tulee handsfree-järjestelmästä.
3. Painakaa MENU-painiketta, askeltakaa
kohtaan Handset ja sitten ENTER siirtääksenne äänen luuriin.
Viimeksi soitetut numerot
G026983
Puhelin tallentaa automaattisesti viimeksi soitetut puhelinnumerot/nimet.
±
Valitkaa haluamanne numero keskikonsolin painikesarjalla ja nostakaa luuri soittoa
varten. Äänenvoimakkuus säädetään luurin sivussa olevalla säätimellä.
1. Painakaa ENTER ohjauspyörän tai ohjauspaneelin painikesarjassa.
2. Selatkaa eteenpäin tai taaksepäin valikkopainikkeilla viimeksi soitettuja numeroita.
Ne näkyvät näytössä.
3. Painakaa ENTER.
Puhelu katkeaa, kun asetatte luurin takaisin
pitimeensä.
Jos haluatte vaihtaa handsfree-toimintoon
lopettamatta puhelua:
248
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Pikasoitto
Lyhytnumeron tallentaminen
Puhelinmuistioon tallennettu numero voidaan
kytkeä pikasoittopainikkeeseen (1 - 9).
Tehkää näin:
1. Valitkaa Puhelinmuistio valikosta ja painakaa ENTER.
2. Siirtykää kohtaan Pikasoitto (katso
sivu 259) ja painakaa ENTER.
3. Valitkaa haluamanne numero lyhytnumeroksi. Painakaa ENTER vahvistaaksenne
valinnan.
4. Hakekaa haluttu nimi ja puhelinnumero
muistiosta. Painakaa ENTER sen valitsemiseksi.
Pikasoiton käyttö
1. Soittakaa numeroon painamalla pikasoittopainiketta noin kaksi sekuntia tai painakaa lyhyesti painiketta ja sitten ENTER.
2. Kun olette kytkenyt puhelimen, on odotettava hetki ennen kuin pikasoitto voi tapahtua.
10 Infotainment
Puhelintoiminnot*
HUOM
Lyhytnumeron antamiseksi pitää valikon 3.4
olla aktivoituna. Katsokaa Pikasoitto kohdasta Valikkovaihtoehtojen kuvaus sivulta
258.
Uuden puhelun vastaanottaminen
samanaikaisesti käynnissä olevan
puhelun kanssa
Jos kuulette käynnissä olevan puhelun aikana
kaksi äänimerkkiä kaiuttimesta, teille on
tulossa puhelu. Tämä toiminto voidaan kytkeä
päälle tai pois valikossa.
Tällöin voitte joko vastaanottaa puhelun tai
kieltäytyä vastaanottamasta sitä. Jos ette
halua vastaanottaa puhelua, painakaa EXIT/
CLEAR tai älkää tehkö mitään.
Jos haluatte vastaanottaa puhelun, painakaa
ENTER. Jo käynnissä oleva puhelu siirtyy odotustilaan. Jos painatte EXIT/CLEAR, molemmat puhelut loppuvat samanaikaisesti.
Toiminnot käynnissä olevan puhelun
aikana
Puhelinmuistio
Puhelinmuistion
näyttö
Käynnissä olevan puhelun aikana ovat seuraavat toiminnot käytettävissä (selatkaa nuolilla ja
painakaa ENTER valitaksenne)
Yhdistä
Puhelu molempien
kanssa samanaikaisesti (kokouspuhelu)
Vaihda
Voitte puhua
molempia puheluita
vuorotellen
Salaus/salaus pois
Salaustila
Odotustilaan asettaminen/palauttaminen
Valitkaa, siirretäänkö käynnissä
oleva puhelu odotustilaan vai palautetaanko se aktiiviseksi.
Luuri/handsfree
Puhelinmuistio
Luurin tai handsfreetoiminnon käyttäminen
Puhelinmuistion
näyttö
Kun Teillä on käynnissä oleva puhelu ja pitotilassa oleva puhelu, ovat seuraavat toiminnot
käytettävissä (selatkaa nuolilla ja painakaa
ENTER valitaksenne)
Salaus/salaus pois
Salaustila
Luuri/handsfree
Luurin tai handsfreetoiminnon käyttäminen
10
Puhelun äänenvoimakkuus
Lisätkää tai vähentäkää puheluäänen voimakkuutta puhelun aikana painamalla painiketta +
tai - ohjauspyörän painikesarjassa.
Puhelimen ollessa toimintatilassa voidaan
ohjauspyörän painikesarjalla ohjata vain puhelintoimintoja.
Jotta audiojärjestelmää voidaan käyttää näillä
painikkeilla, on puhelimen oltava valmiustilassa, katso sivu 246.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
249
10 Infotainment
Puhelintoiminnot*
Puhelinmuistio
10
Soitto muistista
Nimen tai viestin kirjoittaminen
Puhelinnumeroita ja nimiä voidaan tallentaa
puhelimen omaan muistiin tai SIM-kortin muistiin.
Kun vastaanotatte puhelun, jonka soittajan
numero on puhelinmuistiossa, näkyy näytössä
soittajan nimi.
AM FM
CD
LUM
VO E
MY KEY
PHONE
LE CTOR
SE
SOUND
POWER
EXI T
ENTER
2
ABC
1
Puhelimen muistiin voidaan tallentaa korkeintaan 255 nimeä.
4
GHI
7
PQRS
AUTO
*
3
DEF
CLEAR
MENU
5
6
JK L
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
SCAN
G027118
1. Painakaa MENU-painiketta, valitkaa
Puhelinmuistio ja painakaa ENTER.
3. Kirjoittakaa nimi ja painakaa ENTER.
±
välilyönti 1- ? ! , . : " \q ( )
2
abc2äåàæç
3
def3èé
4
ghi4ì
5
jkl5
6
mno6ñöòØ
Painakaa MENU-painikkeen alas-nuolta
7
pqrs7ß
ohjauspyörässä hakeak(1) tai
senne numeroita puhelinmuistiosta.
8
tuv8üù
4. Kirjoittakaa numero ja painakaa ENTER.
Valitkaa seuraavista vaihtoehdoista:
9
wxyz9
5. Valitkaa, mihin muistiin haluatte tallentaa,
ja painakaa ENTER.
1. Painakaa ENTER ja selatkaa nuolilla kunnes löydätte haluamanne nimen.
*
Käytetään, jos samalla näppäimellä on kirjoitettava kaksi merkkiä.
0
[email protected]*#&$£/%
2. Painakaa nimen ensimmäistä kirjainta vastaavaa painiketta (tai kirjoittakaa koko nimi)
ja painakaa ENTER.
3. Painakaa ENTER soittaaksenne valitsemaanne numeroon.
250
1
#
Puhelinnumeron ja nimen
tallentaminen
2. Siirtykää kohtaan Lisää ja painakaa
ENTER.
Painakaa halutulla merkillä varustettua painiketta: kerran näppäimen ensimmäistä merkkiä,
kaksi kertaa seuraavaa merkkiä jne varten. Välit
tehdään painamalla 1.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
10 Infotainment
Puhelintoiminnot*
#
EXIT
Vaihtelu suur- ja pienaakkosten
kesken.
Poistaa viimeksi painamanne kirjaimen tai numeron. Pitkällä painalluksella poistatte koko numeron tai koko tekstin.
Tekstinsyötön keskeyttäminen:
Useat verkko-operaattorit tarjoavat kahta SIMkorttia, toinen autoonne ja toinen toiseen puhelimeen. Kahdella SIM-kortilla saatte saman
numeron kahteen eri puhelimeen. Kysykää
verkko-operaattoriltanne tarjolla olevista mahdollisuuksista ja kahden SIM-kortin käsittelystä.
10
Erittely
1. Poistakaa kaikki syötetyt merkit pitkällä
EXIT/CLEAR-painikkeen painalluksella.
Lähtöteho
2 W
2. Palatkaa valikkoon uudella pitkällä EXIT/
CLEAR-painikkeen painalluksella.
SIM-kortti
pieni, 3 V
Muistipaikkoja
255 A
Kaksi SIM-korttia
SMS (tekstiviesti)
kyllä
Data/faksi
ei
Kaksitaajuus
kyllä (900/1800)
A
255 muistipaikkaa puhelimen muistissa. SIM-kortin muistipaikkojen määrä vaihtelee tilaussopimuksesta riippuen.
G026980
IMEI-numero
Puhelimen lukitsemista varten on operaattorille
ilmoitettava puhelimen IMEI-numero. Se on
15 - numeroinen sarjanumero, joka on ohjelmoitu puhelimeen. Painakaa *#06# numeron
saamiseksi näyttöön. Kirjoittakaa se muistiin ja
tallentakaa varmaan paikkaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
251
10 Infotainment
RSE – Takaistuimen viihdekeskus – kaksi näyttöä*
Yleistä
10
RSE-järjestelmää voidaan käyttää yhtä aikaa
auton infotainment-järjestelmän kanssa.
Kun takaistuinten matkustajat käyttävät DVDsoitinta tai RSE-AUX-liitäntää tai katsovat
TV:tä 1 kuunnellen samalla ääntä kuulokkeista,
kuljettaja ja etuistuimen matkustaja voivat
edelleen käyttää auton radiota tai CD-soitinta.
Virrankulutus, virtalukon asennot
Järjestelmä voidaan aktivoida virtalukon asennossa I tai II moottorin ollessa käynnissä. Kun
auto käynnistetään, elokuva keskeytyy tilapäisesti, ja jatkuu moottorin käynnistyttyä.
TV:n kuvaus
Painakaa
ja valitkaa TV I DVD I AUX
TV MEDIAVALIKKO.
Järjestelmäasetukset
Aikavyöhyke asetus
CI-moduuli
Kanavien hallinta
Kun järjestelmää on käytetty kerran ilman, että
virtalukko on ollut asennossa I, se lukittuu.
Uudelleen käynnistämistä varten on valittava
virtalukon asento I.
HUOM
Jos järjestelmää käytetään pitkään (yli 10
minuuttia) moottorin ollessa sammutettu,
auton akun lataustaso voi laskea niin alhaiseksi, että moottoria ei voida käynnistää.
Tässä tapauksessa näytössä näytetään
ilmoitus.
Audiotila
Tehdasasetus
Kanavaluettelo
Kanavahaku
TV
CAM-mod ei asetetettu
CI-moduulin tiedot
Uusien kantoaalt.
Hallinta
Signaalin voimakkuus
Lisää kanavanippu
Tietoa taajuudesta
Järjestelmäasetukset - TV
Taajuuden poistaminen
Painakaa MEDIAVALIKKO
Järjestelmäasetukset TV.
Kaikkien taajuuksien poistaminen
Kielet
Autom. haku
TV-valikkojen kieli
Kuvasuhde
Esim. Englanti
16:9
4:3
Autom.
1
252
TV on RSE-järjestelmän lisävaruste.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
10 Infotainment
RSE – Takaistuimen viihdekeskus – kaksi näyttöä*
Normaali
Järjestelmäasetukset – tehdasasetukset
Zoom
Painakaa MEDIAVALIKKO
Järjestelmäasetukset Tehdasasetus.
Täyskuva
Keskitetty
Audiotila
Oikea
Vasen
Valikkoja voidaan
näyttää
8 - 40 sekuntia.
Järjestelmäasetukset – äänitila
Painakaa MEDIAVALIKKO
Järjestelmäasetukset Audiotila.
TV-ohjelman puhe voidaan vaihtaa erikieliseksi
puheeksi, jos ohjelma lähetetään useamman
ääniraidan kanssa.
Ääni - 1, esim. ENG.
Ääni - 2, esim. GER.
Audiotila
Tässä palautetaan järjestelmän tehdasasetukset.
Järjestelmäasetukset –
aikavyöhykeasetus
Painakaa MEDIAVALIKKO
Järjestelmäasetukset Aikavyöhyke
asetus.
Palkin aikakatk
Audio
10
Oikea
Vasen
Stereo
AC3
Jotta paikalliset ohjelma-ajat näytetään oikein,
aikavyöhyke on säädettävä. Paikalliset aikavyöhykkeet vaikuttavat GUIDE- ja INFO -painikkeiden valikoihin ja kelloon.
Maksulliset kanavat
Jotta maksullisia kanavia voidaan katsoa, digitv-boksiin on asetettava sovittimeen sijoitettu
maksukortti.
G031511
Tila (näytön tila)
Digi-tv-boksi on sijoitettu tavaratilan oikealle
puolelle
1. Boksi on suojattu kotelolla. Avatkaa kotelon päällä oleva pieni luukku.
2. Avatkaa boksin kumikansi.
3. Työntäkää maksukortti sovittimeen. Tarkistakaa, että työnnätte sen oikein paikalleen.
4. Työntäkää sovitin digi-tv-boksiin. Tarkistakaa, että työnnätte sen oikein paikalleen.
> Järjestelmä havaitsee uudet tiedot.
5. Hakekaa uudet katsottavissa olevat kanavat alla olevan kappaleen "Maksukortin
TV-kanavat" mukaisesti.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
253
10 Infotainment
RSE – Takaistuimen viihdekeskus – kaksi näyttöä*
Vaihtoehtoisesti voitte kytkeä päälle auton
äänentoistojärjestelmän MODE-AUX -
Maksukortin TV-kanavat
10
Antakaa järjestelmän etsiä maksukortin myötä
käytettävissä olevat kanavat.
A B kaukosäätimestä
tilassa ja painaa
kuunnellaksenne ääntä kaiuttimista.
1. Painakaa MEDIA MENU kaukosäätimestä.
2. Valitkaa Kanavahaku
3.
Autom. haku.
.
Digi-tv-boksin tukema formaatti
TV-järjestelmä tukee MPEG-2-lähetyksiä.
MPEG-4-lähetyksiä voidaan vastaanottaa, jos
hankitaan sovitin. Tämä sovitin asetetaan digitv-boksiin samalla tavalla paikalleen kuin maksukortin sovitin. Ks. kappale Maksukortti
edellä.
Painakaa
.
3. Valitkaa tiedosto navigointipainikkeilla.
4.
Painakaa
miston.
valitaksenne alihake-
Eri toistomahdollisuudet
Levyä voidaan toistaa eri tavoin, valitkaa toistotapa navigointipainikkeilla.
CD-levyn toistaminen
1. Painakaa oikeanpuoleista navigointipainiketta siirtyäksenne oikeanpuoleiseen valikkoon.
3. Säätäkää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätimellä/
kuulokkeiden säätöpyörällä.
uudelleen näppäimellä
2.
3.
Kun dialogiruutu on esillä:
2. Asettakaa langattomat kuulokkeet päähänne, valitkaa CH A (vasen näyttö) tai CH
B (oikea näyttö).
> Ääni ohjataan kuulokkeisiin.
254
2.
Musiikki
1. Asettakaa CD-levy laitteeseen tarrapuoli
käännettynä painikkeista poispäin.
> Levyä aletaan toistaa automaattisesti.
1. Levyn toisto keskeytetään ja käynnistetään
Valinta levyn hakemistosta
1. Asettakaa levy soittimeen.
Valitkaa maa ja painakaa
Tauko
2. Askeltakaa navigointinäppäimillä valitaksenne toistovaihtoehdon.
3.
Vahvistakaa painamalla
.
CD-levyn kappaleen vaihto
±
Vaihtakaa CD-levyn kappaletta näppäitai
. Pikakelaus tehmellä
dään pitämällä näppäimiä painettuna.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
.
Pysäyttäkää levy näppäimellä
.
Painakaa
uudelleen syöttääksenne levyn ulos.
Itsekopioitua levyä voidaan käyttää.
Toistettavuus ja laatu voivat kuitenkin riippua
lähdetiedoston laadusta, formaatista ja levyn
laadusta.
AUX-liitäntä, 12 V:n sähköliitäntä
Liitäntään voidaan kytkeä erillisiä laitteita. Noudattakaa aina ulkoisen laitteen, valmistajan tai
myyjän antamia kytkentäohjeita. RSE-AUX-liitäntään kytkettyä varustetta varten voidaan
käyttää näyttöjä, langattomia kuulokkeita, kuulokeliitintä ja auton kaiuttimia.
10 Infotainment
RSE – Takaistuimen viihdekeskus – kaksi näyttöä*
Järjestelmä
RSE-AUX-liitännän kytkentä
DVX(R)
REGISTRATION
Järjestelmän tukemat formaatit.
G015700
Audioformaatit
CD-DA, DVD-Audio Playback,
MP3, WMA
Videoformaatit
DVD-video, VCD, SVCD, Divx/
MPEG-4, WMA video, Photo cd
Kodak, Photo CD JPG
Levyformaatit
DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW,
DVD+RW, DVD-R, DVD+R, CD-R,
CD-ROM, CD-RW, CD-3, HDCD
Edistyneet järjestelmäasetukset
RSE-AUX-liitäntä on sijoitettu keskikonsoliin DVDsoittimen alapuolelle.
Näihin asetuksiin päästään vain DVD-soittimen
ollessa tyhjä.
1. Kytkekää videokaapeli keltaiseen liittimeen.
±
2. Kytkekää vasen äänikaapeli valkoiseen liittimeen ja oikea punaiseen.
3. Liittäkää virtajohto virtaliitäntään, jos laitteenne on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle.
PREFERENCES
10
TV TYPE
AUDIO
SUBTITLE
DEFAULTS
Kauko-ohjaimen ja langattomien
kuulokkeiden paristojen vaihto
Kauko-ohjaimessa ja kuulokkeissa käytetään
kahta AAA-mallista paristoa.
Pitäkää pitkillä matkoilla mukananne varaparistoja.
Painakaa MEDIA MENU.
GENERAL SETUP
ANGLE MARK
CAPTION
AUDIO SETUP
COMPRESSION
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
255
10 Infotainment
RSE – Takaistuimen viihdekeskus – kaksi näyttöä*
Ympäristönäkökohdat
Käytetyt paristot on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla.
G030395
G031359
10
Kaukosäädin
Langattomat kuulokkeet
1. Ruuvatkaa ruuvit irti ja irrottakaa paristolokeron kansi.
1. Ruuvatkaa ruuvit irti ja irrottakaa paristolokeron kansi.
2. Poistakaa molemmat käytetyt paristot,
kääntäkää uudet paristot paristolokeron
symbolien mukaan ja asettakaa ne paikalleen.
2. Poistakaa molemmat käytetyt paristot,
kääntäkää uudet paristot paristolokeron
symbolien mukaan ja asettakaa ne paikalleen.
3. Asettakaa luukku paikalleen ja kiinnittäkää
ruuvi.
3. Asettakaa luukku paikalleen ja kiinnittäkää
ruuvi.
HUOM
Jos järjestelmä on liian lämmin käytettäväksi tai paristojen jännite on liian alhainen,
näyttöön tulee ilmoitus asiasta.
256
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
10 Infotainment
Valikkorakenne - puhelin
Yleiskatsaus
1.
Phonebook
4.5.5
Faksipuhelut
Puheluloki
3.1.
Lisää
4.5.6
Datapuhelut
1.1.
Ei vastatut puhelut
3.2.
Hae
4.5.7
Peruuta kaikki
1.2.
Vastatut puhelut
3.3.
Kopioi kaikki
1.3.
Soitetut
3.3.1
SIM puhelimeen
1.4.
Poistetut puhelut
3.3.2
Puhelin SIM:iin
1.5.
2.
3.
1.4.1
Kaikki puhelut
1.4.2
Ei vastatut puhelut
1.4.3
Vastatut puhelut
1.4.4
Soitetut
3.4.
5.
Puh.asetukset
5.1.
Pikavalinta
3.4.1
Aktiivinen
3.4.2
Valitse numero
5.2.
Operaattori
5.1.1
Automaattinen
5.1.2
Manuaalinen
Language
5.2.1
English UK
3.5.
Pyyhi SIM-muisti
5.2.2
English US
Puhelun kesto
3.6.
Tyhjennä puhelin
5.2.3
Español
1.5.1
Viimeinen puhelu
3.7.
Muistin tila
5.2.4
Français CAN
1.5.2
Puhelujen määrä
Puh. valinnat
5.2.5
Français FR
1.5.3
Yht. aika
4.1.
Lähetä numero
5.2.6
Italiano
1.5.4
Nollaa aika
4.2.
Puhelu odottaa
5.2.7
Nederlands
4.3.
Autom.vastaaja
5.2.8
Português BR
Português P
Viestit
4.
10
2.1.
Lue
4.4.
Autom.uud.soitto
5.2.9
2.2.
Kirjoita
4.5.
Siirto
5.2.10 Suomi
2.3.
Viestiasetus
4.5.1
Kaikki puhelut
5.2.11 Svenska
2.3.1
SMSC-numero
4.5.2
Varattuna
5.2.12 Dansk
2.3.2
Voimassaoloaika
4.5.3
Ei vastausta
5.2.13 Deutsch
2.3.3
Viestityyppi
4.5.4
Ei tavoitettu
``
257
10 Infotainment
Valikkorakenne - puhelin
5.3.
10
SIM-varmistus
Valikkovaihtoehtojen kuvaus
1.5.2.
Puhelujen määrä
5.3.1
Päällä
1. Puhelu tiedot
1.5.3.
Yht. aika
5.3.2
Pois
1.1. Ei vastatut
1.5.4.
Nollaa aika
Automaattinen
Vastaamattomien puheluiden lista. Valitkaa
soittaminen, hävittäminen tai tallentaminen
puhelinmuistioon.
2. Viestit
5.3.3
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
Koodien muuttaminen
5.4.1
PIN-koodi
1.2. Vastatut puhelut
5.4.2
Puhelinkoodi
Vastattujen puheluiden lista. Valitkaa soittaminen, hävittäminen tai tallentaminen puhelinmuistioon.
5.5.1
Soiton voimakkuus
1.3. Soitetut puhelut
5.5.2
Soittoääni
5.5.3
Vaimenna radio
Aiemmin soitettujen numeroiden lista. Valitkaa
soittaminen, hävittäminen tai tallentaminen
puhelinmuistioon.
5.5.4
Viestiääni
Ääni
Liikenneturv.
1.4. Poista lista
5.6.1
Valikkolukitus
Hävittää luettelot, jotka ovat valikoissa 1.1, 1.2
ja 1.3 seuraavasti.
5.6.2
IDIS
1.4.1.
All
Tehdasaset.
1.4.2.
Ei vastatut
1.4.3.
Vastatut
1.4.4.
Soitetut
Saapuneet tekstiviestit. Valitkaa luetun viestin
hävittäminen, lähettämien edelleen, muuttaminen, koko viestin tai sen osien tallennus.
2.2. Kirjoita
Kirjoittakaa viesti painikesarjan avulla. Valitkaa
sen tallennus tai lähettäminen.
2.3. Viestiasetukset
Antakaa viestejä välittävän viestikeskuksen
numero sekä kuinka kauan niitä säilytetään
viestikeskuksessa. Ottakaa yhteys verkkooperaattoriin saadaksenne tietoja viestiasetuksista. Asetuksia ei normaalisti tule muuttaa.
2.3.1.
SMSC-numero
2.3.2.
Voimassaoloaika
2.3.3.
Viestityyppi
1.5. Puh. kesto
3. Puhelinmuistio
Kaikkien puheluiden tai viimeisimmän puhelun
kesto. Puhelulaskurien nollaamiseksi tarvitaan
puhelinkoodi (ks. valikkoa 5.4).
3.1. Uusi haku
1.5.1.
258
2.1. Lue
Viimeinen puhelu
Tallentaa nimen ja puhelinnumeron puhelinmuistioon, katso sivu 249.
10 Infotainment
Valikkorakenne - puhelin
3.2. Etsi
4.2. Puhelu odottaa
5.1.2. Manuaalinen
Nimen etsiminen puhelinmuistiosta
Ottaa vastaan ilmoituksen siitä, että puhelu
odottaa käynnissä olevan puhelun aikana.
5.2. Kieli
3.3. Kopioi
SIM-kortin puhelinnumeroiden ja nimien
kopioiminen puhelimen muistiin.
4.3. Aut.vastaaja
Tulevan puhelun vastaanotto automaattisesti.
5.2.1.
English UK
3.3.1.
SIM-muistista puhelinmuistiin
4.4. Uudelleensoitto
5.2.2.
English US
Puhelinmuistista SIM-muistiin
Soittaminen aiemmin varattuna olleeseen
numeroon.
5.2.3.
Español
5.2.4.
Français CAN
Français FR
3.3.2.
3.4. Pikasoitto
4.5. Siirto
Puhelinmuistioon tallennettuja numeroita voidaan tallentaa lyhytvalintanumeroiksi.
Valitkaa, milloin ja minkä tyyppiset puhelut kytketään edelleen annettuun puhelinnumeroon.
5.2.5.
5.2.6.
Italiano
3.5. Tyhjennä SIM
4.5.1.
Kaikki puh. (asetus koskee vain käynnissä olevaa puhelua)
5.2.7.
Nederlands
4.5.2.
Varattuna
5.2.8.
Português BR
4.5.3.
Ei vastausta
5.2.9.
Português P
4.5.4.
Ei tavoitettu
4.5.5.
Faksipuhelut
4.5.6.
Datapuhelut
4.5.7.
Peruuta kaikki
Tyhjentää SIM-kortin koko muistin.
3.6. Tyhjennä puh.
Koko puhelimen muistin tyhjentäminen.
3.7. Muistin tila
Näyttää sen, montako SIM-kortin tai puhelimen
muistipaikkaa on varattuna. Taulukosta käy
ilmi, kuinka monta muistipaikkaa niiden kokonaismäärästä on varattuna, esim. 100 (250).
4. Puheluvaihtoehdot
10
Valitkaa puhelimen kieli.
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3. SIM-turva
4.1. Lähetä numero
5. Puhelinasetukset
Puhelinnumeron näyttäminen tai piilottaminen
puhelun vastaanottajalta. Ottakaa yhteys
verkko-operaattoriin pysyvästi salatun numeron suhteen.
5.1. Verkko
Valitkaa operaattori automaattisesti tai
manuaalisesti. Valittu operaattori esitetään
näytössä puhelimen perustilassa.
5.1.1. Auto
Valitkaa, tuleeko PIN-koodin olla päällä, poissa
vai tuleeko puhelimen antaa PIN-koodi automaattisesti.
5.3.1.
Päällä
5.3.2.
Pois
5.3.3.
Automaattinen
``
259
10 Infotainment
Valikkorakenne - puhelin
5.4. Koodien muuttaminen
10
PIN- tai puhelinkoodin muuttaminen. Kirjoittakaa koodit muistiin ja tallentakaa varmaan
paikkaan.
5.4.1.
PIN-koodi
5.4.2.
Puhelinkoodi. Tehtaalla asetettua
puhelinkoodia 1234 käytetään ensimmäisessä muutostilanteessa. Puhelinkoodia käytetään puhelumittarin nollaamiseen.
5.5. Äänet
5.5.1.
Äänenvoimakkuus. Säätäkää soittoäänen voimakkuutta.
5.5.2.
Soittoääni. Soittoääniä on seitsemän
erilaista.
5.5.3.
Radion vaimentaminen. On/off
5.5.4.
Viestiääni
5.6. Liikenneturvallisuus
5.6.1.
Valikkolukitus. Kun valikkolukitus kytketään pois, päästään kaikkiin valikkoihin ajon aikana.
5.6.2.
IDIS. Jos IDIS-toiminto kytketään pois,
ei tulevia puheluja ajotilanteesta riippumatta viivästetä.
5.7. Tehdasasetus
Järjestelmän tehdasasetuksien palauttaminen.
260
10 Infotainment
10
261
262
264
266
268
269
271
273
275
276
278
G000000
Tyyppimerkintä......................................................................................
Mitat ja painot.......................................................................................
Moottorin erittely...................................................................................
Moottoriöljy...........................................................................................
Nesteet ja voiteluaineet.........................................................................
Polttoaine..............................................................................................
Katalysaattori........................................................................................
Sähköjärjestelmä...................................................................................
Tyyppihyväksyntä.................................................................................
ERITTELYT
11
11 Erittelyt
Tyyppimerkintä
G032077
11
264
11 Erittelyt
Tyyppimerkintä
Kun otatte yhteyttä Volvo-jälleenmyyjään,
auton tyyppimerkinnän, alustan ja moottorin
numeroiden tietäminen helpottaa kaikissa
autoa koskevissa kysymyksissä sekä varaosien ja varusteiden tilaamisessa.
Mallimerkintä, alustanumero, sallitut enimmäispainot, värin ja verhoilun koodinumerot sekä tyyppihyväksyntänumero.
11
Moottorin mallimerkintä, osa- ja valmistenumero.
Moottoriöljytarra.
Vaihteiston tyyppimerkintä ja valmistenumero:
automaattivaihteisto AW
käsivalintainen vaihteisto
automaattivaihteisto
Pysäköintilämmittimen tarra.
VIN-numero (malli- ja mallivuosimerkintä
sekä alustanumero).
Auton rekisteröintitodistuksessa on lisätietoja
autosta.
265
11 Erittelyt
Mitat ja painot
Mitat
11
G020132
Kohta
kuvassa
Mitat
A
Akseliväli
B
C
D
266
mm
Kohta
kuvassa
Mitat
mm
2857
E
Korkeus
1784
Pituus
4807
F
1634
Kuorman
pituus, lattia,
käännetty
istuin
2018
Raideväli
edessä
G
Raideväli
takana
1624
H
Leveys
1920
Kuorman
pituus, lattia
1118
I
Leveys, ml.
taustapeilit
2112
Massat
Massa ajokunnossa sisältää kuljettajan, polttoainesäiliön painon 90 % täynnä ja muut
pesu-/jäähdytysnesteet yms. Matkustajien
paino ja asennetut varusteet, ts. vetokoukku,
kuulaan kohdistuva massa (perävaunu kytkettynä, ks. taulukkoa), taakkateline, kattolaatikko
ym. vaikuttavat kuormituskykyyn eikä niitä lasketa massaan ajokunnossa. Suurin sallittu
kuorma (kuljettajan lisäksi) = Kokonaismassa Massa ajokunnossa.
11 Erittelyt
Mitat ja painot
Jarrullinen perävaunu:
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijoituksen mukaan.
Suurin perävaunumassa kg
Suurin kuulaan
kohdistuva
massa kg
2250
90
11
Jarruton perävaunu:
Suurin kuulaan
kohdistuva
massa kg
750
50
G016008
Suurin perävaunumassa kg
Katsokaa tarran sijainti katso sivu 264.
Suurin kokonaispaino
Suurin yhdistelmäpaino (auto + perävaunu)
Suurin etuakselipaino
Suurin taka-akselipaino
Varustetaso
Enimmäiskuorma: Ks. rekisteröintitodistusta.
Suurin kattokuorma: 100 kg
267
11 Erittelyt
Moottorin erittely
11
A
B
268
2.5T*
V8
3.2
D5
2.4D A
Moottoritunnus B
B5254T2
B8444S
B6324S
D5244T4
D5244T5
Teho (kW/r/min)
154/4980
232/5850
175/6200
136/4000
120/4000
(hv/r/min)
210/5000
315/5850
238/6200
185/4000
163/4000
Vääntömomentti (Nm/
r/min)
320/1500-4500
440/3900
320/3200
400/2000-2760
340/1750-2750
Sylinteriluku
5
8
6
5
5
Sylinterin halkaisija
(mm)
83
94
84
81
81
Iskunpituus (mm)
93,2
79,5
96
93,2
93,1
Iskutilavuus (litraa)
2,52
4,41
3.2
2,40
2,400
Puristussuhde
9,0:1
10,4:1
10,8:1
17,0:1
17,0:1
Vain Belgia
Moottorin tyyppimerkintä, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, katso sivu 264.
11 Erittelyt
Moottoriöljy
•
•
•
•
asuntovaunun tai perävaunun kanssa
vuoristossa
suurella nopeudella
lämpötiloissa alle -30 °C tai yli +40 °C.
Niistä voi seurata epätavallisen korkea öljyn
lämpötila tai suuri öljyn kulutus.
Tarkastakaa öljymäärä useammin myös, jos
olette ajanut useita lyhyitä matkoja (alle 10 km)
matalissa lämpötiloissa (alle +5 °C).
Valitkaa täyssynteettinen moottoriöljy epäsuotuisiin ajo-olosuhteisiin. Se antaa moottorille
ylimääräisen suojan.
Volvo suosittelee Castrol-öljytuotteita.
Viskositeettikaavio
TÄRKEÄÄ
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikki moottorit tehtaalla erityisesti sovitetulla synteettisellä moottoriöljyllä. Öljy on valittu huolellisesti ottaen
huomioon kestoikä, käynnistyvyys, polttoaineenkulutus ja ympäristökuormitus. Jotta
suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, pitää käyttää hyväksyttyä moottoriöljyä.
Käyttäkää vain ilmoitettua öljylaatua (ks.
moottoritilassa olevaa tarraa) sekä lisättäessä että öljynvaihdossa, muutoin saatatte vaikuttaa käyttöikään, käynnistyvyyteen, polttoaineenkulutukseen sekä ympäristökuormitukseen. Volvo Personvagnar
sanoutuu irti kaikesta takuuvastuusta, jos
määrätyn laatuista ja viskositeettista moottoriöljyä ei käytetä.
11
G020236
Epäsuotuisat ajo-olosuhteet
Tarkastakaa öljytaso useammin ajaessanne
pitkään:
``
269
11 Erittelyt
Moottoriöljy
Öljytarra
Moottorimalli
G032078
11
Kun auton moottoritilassa on vieressä esitetty
tarra, on voimassa seuraavaa. Sijainti, katso
sivu 264.
Öljylaatu: ACEA A5/B5
Viskositeetti: SAE 0W-30.
A
B
270
Sisältyy suodattimen vaihto.
Vain Belgia
Täyttömäärä
välillä MIN-MAX
(litraa)
Määrä A (litraa)
2.5T
B5254T2
1,2
5,5
3.2
B6324S
1,2
7.4
V8 AWD
B8444S
1,2
6,7
D5 AWD
D5244T4
2.0
6,2
D5244T5
1,5
6,0
2.4D
B
11 Erittelyt
Nesteet ja voiteluaineet
Neste
Järjestelmä
Tilavuus
Suositeltu laatu:
Vaihteistoöljy
Käsivalintainen vaihteisto, 6-vaihteinen (M66)
2,0 litraa
Vaihteistoöljy: MTF 97309
Automaattivaihteisto (TF-80SC)
7,0 litraa
Vaihteistoöljy JWS 3309
Bensiinimoottori 3.2
9,7 litraa
Bensiinimoottori V8
10,2 litraa
Dieselmoottori D5
12,5 litraa
Jäähdytysneste, jossa korroosiosuoja-ainetta sekoitettuna
veteen A, ks. pakkausta. Termostaatti avautuu lämpötilassa:
Jäähdytysneste
11
bensiinimoottorit, 90 °C, dieselmoottorit 82 °C
Ilmastointi B
-
-
Öljy: PAG, kylmäaine: R134a
(HFC134a)
Jarruneste
-
0,6 litraa
DOT 4+
Ohjaustehostin
Järjestelmä:
1,0 litraa
josta säiliö
0,2 litraa
Ohjaustehostinöljy: WSS M2C204A tai saman erittelyn mukainen
vastaava öljy.
Huuhteluneste
A
B
6,5 litraa
Pakkasella suositellaan käytettäväksi veteen sekoitettua Volvon
suosittelemaa pakkasnestettä.
Veden laadun pitää täyttää normi STD 1285,1.
Paino riippuu moottoriversiosta. Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun saadaksenne oikeat tiedot.
``
271
11 Erittelyt
Nesteet ja voiteluaineet
TÄRKEÄÄ
11
Suositeltua vaihteistoöljyä on käytettävä,
jotta vaihteisto ei vaurioidu, eikä siihen saa
sekoittaa mitään muuta vaihteistoöljyä. Jos
muuta öljyä on täytetty, ottakaa yhteys
lähimpään valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun huoltoa varten.
HUOM
Normaaleissa ajo-olosuhteissa ei vaihteistoöljyä tarvitse vaihtaa sen käyttöiän aikana.
Epäsuotuisissa ajo-olosuhteissa se voi kuitenkin olla välttämätöntä, katso sivu 269.
272
11 Erittelyt
Polttoaine
Kulutus, päästöt ja tilavuus
Moottori
Vaihteisto
Kulutus
(litraa/100 km)
Hiilidioksidipäästöt (CO2)
Säiliön tilavuus
(litraa)
( g/km)
2.5T*
B5254T2
Automaattivaihteisto
(AW 55-51)
11,7 (11,8) A
280 (282)A
80
3.2
B6324S
Automaattivaihteisto
(TF 80SC)
12,0 (12,1)A
287 (289)A
80
V8 AWD
B84444S
Automaattivaihteisto
(TF 80SC)
13,3 (13,5)A
317 (322)A
80
D5 AWD
D5244T4
Käsivalintainen vaihteisto, 6-vaihteinen
(M66)
8,2 (8,3)A
217 (219)A
68
D5 AWD
D5244T4
Automaatti (TF-80SC)
8,5 (8,5)A
224 (224)A
68
2.4D B
D5244T5
Käsivalintainen (M66)
8,2 (8,3)A
217 (219)A
68
Automaatti (TF-80SC)
(8,5)A
(224)A
68
2.4DB
A
B
D5244T5
8,5
224
11
Koskee 7-paikkaista mallia.
Vain Belgia
``
273
11 Erittelyt
Polttoaine
Polttoaineenkulutus ja
hiilidioksidipäästöt
11
Virallisesti ilmoitetut polttoaineenkulutusarvot
perustuvat normitetulle ajojaksolle EU-direktiivin 80/1268 comb mukaisesti. Polttoaineenkulutuslukuihin voidaan vaikuttaa, jos auto varustetaan lisävarusteilla, jotka vaikuttavat auton
painoon. Ajotapa ja muut ei-tekniset tekijät voivat myös vaikuttaa auton polttoaineenkulutukseen. Kun ajetaan oktaaniluvultaan 91 RON
olevalla polttoaineella, kulutus kasvaa ja teho
heikkenee.
Ajettaessa lämpimämmällä säällä kuin +38 °C
suositellaan korkeinta mahdollista oktaanilukua parhaan suorituskyvyn ja mahdollisimman
pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
Bensiini: Normi EN 228
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää vain lyijytöntä bensiiniä, ettei
katalysaattori vaurioidu. Jotta Volvon takuu
olisi voimassa, älkää koskaan sekoittako
alkoholia bensiiniin, polttoainejärjestelmä
voi vaurioitua.
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun
vetäminen tai ajaminen korkealla merenpinnasta yhdessä polttoainelaadun kanssa
ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa auton
suorituskykyyn.
Bensiini
Useimpia moottoreita voidaan käyttää oktaaniluvuilla 91, 95 ja 98 RON.
274
•
91 RON -polttoainetta tulee käyttää vain
poikkeustapauksissa.
•
•
95 RON sopii normaaliajoon.
98 RON on suositeltava haluttaessa maksimaalista suorituskykyä ja mahdollisimman pientä polttoaineenkulutusta.
Diesel
Dieselmoottorin polttoainejärjestelmä on
herkkä epäpuhtauksille, katso sivu 196.
Diesel: Normi EN 590 tai JIS K2204
11 Erittelyt
Katalysaattori
Yleistä
Katalysaattorin tehtävänä on puhdistaa pakokaasut. Se on sijoitettu pakokaasuvirtaan
lähelle moottoria, jotta se saavuttaa toimintalämpötilansa nopeasti. Katalysaattori muodostuu kanavilla varustetusta rungosta (keraamisesta tai metallisesta). Kanavien seinämät on
päällystetty platinalla/rhodiumilla/palladiumilla. Nämä metallit aikaansaavat katalysaattoritoiminnon, ts. ne nopeuttavat kemiallista
reaktiota, mutta eivät itse kulu siinä.
11
LambdatunnistinTM-happianturi
Happianturi on osa säätöjärjestelmää, jonka
tehtävänä on vähentää päästöjä ja parantaa
polttoaineen hyväksikäyttöä.
Happianturi valvoo moottorista lähtevien pakokaasujen happipitoisuutta. Pakokaasuanalyysin mittausarvo syötetään elektroniikkajärjestelmään, joka jatkuvasti ohjaa suihkutusventtiileitä. Moottoriin johdettavan polttoaineen ja
ilman välistä suhdetta säädetään koko ajan.
Säätö luo optimaaliset olosuhteet haitallisten
aineiden (hiilivedyt, hiilimonoksidi ja typpioksidit) tehokkaalle palamiselle kolmitiekatalysaattorin avulla.
275
11 Erittelyt
Sähköjärjestelmä
Yleistä
12 V:n järjestelmä, jossa jännitesäätöinen vaihtovirtageneraattori. Yksinapainen järjestelmä,
jossa alustaa ja moottorin runkoa käytetään
johtimina.
Akku
2.5T
3.2
V8
D5
Jännite
12 V
12 V
12 V
12 V
Kylmäkäynnistysvirta
(CCA)
600 A A
520 AA
600 AA
800 A
Varakapasiteetti (RC)
120 min
100 min
125 min
150 min
Kapasiteetti (Ah)
70
60
70
90
11
A
Pysäköintilämmittimellä varustetussa autossa on 800 A
Jos käynnistysakku vaihdetaan, varmistakaa
että uuden akun kylmäkäynnistyskyky ja vara-
kapasiteetti ovat samat kuin alkuperäisakussa
(katsokaa akussa olevaa tarraa).
Polttimot
276
Valaistus
Teho W
Kanta
Kaukovalot/lähivalot, halogeeni
55
H7
Kaukovalot, Active Bi-Xenon
65
H9
Active Bi-Xenon
35
D1S
Kaukovalot, Bi-Xenon
55
H7
Bi-Xenon
35
D2R
11 Erittelyt
Sähköjärjestelmä
Valaistus
Teho W
Kanta
Sumuvalot edessä
55
H1
Äärivalot edessä/takana, seisontavalot edessä, sivuvalot edessä, numerokilven valaistus,
autoonnousuvalot takana
5
W2,1x9,5d
Suuntavalot edessä, sumutakavalo
21
BAY9s
Jarruvalot, peruutusvalot
21
BA15S
Suuntavalot takana
21
BAU15s
Meikkipeili
1,2
SV5,5
Autoonnousuvalot edessä, tavaratilan valaistus
5
SV8,5
Käsinekotelon valo
3
BA9
11
277
11 Erittelyt
Tyyppihyväksyntä
Kauko-ohjausjärjestelmä
Maa
11
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
Delphi vakuuttaa täten, että
kauko-ohjausjärjestelmä vastaa olennaisia ominaisuusvaatimuksia ja muita
asianmukaisia määräyksiä, jotka ilmenevät direktiivistä
1999/5/EY.
IS, LI, N, CH
HR
RC
ETC093LPD0155
278
12 Aakkosellinen hakemisto
A
Aurinkosuojus, kattoluukku........................ 72
AUTO, ECC................................................ 83
ABS, vika ABS-järjestelmässä................... 47
AF – automaattinen taajuuspäivitys......... 238
Ajaminen
takaluukku auki................................... 124
Ajo
jäähdytysjärjestelmä...........................
liukas tie..............................................
perävaunun kanssa.............................
taloudellinen.......................................
vedessä..............................................
124
124
150
124
125
Ajotietokone............................................... 56
Ajovakauden hallintatoiminto................... 139
Ajovalojen korkeussäätö............................ 53
Ajovalojen suurpainehuuhtelu.................... 59
Akku......................................................... 203
apukäynnistyskaapelit........................ 149
erittelyt................................................ 276
huolto.......................................... 193, 203
symbolit akussa.................................. 203
ylikuormitus........................................ 125
Aktiiviset Bi-XenonŸ -valot.................. 51, 54
Apukäynnistyskaapelit............................. 149
Audio, ks. myös Äänet............................. 227
Automaattinen lukitseminen.................... 114
Automaattipesu........................................ 184
Automaattivaihteisto........................ 133, 134
hinaaminen ja poiskuljetus................. 147
lock-up -toiminto................................ 134
perävaunu........................................... 151
turvajärjestelmät................................. 135
W-painike............................................ 134
Auton hoito.............................................. 184
Auton hoito, nahkaverhoilu...................... 186
Auton pesu............................................... 184
Auton verhoilu.......................................... 186
C
CD
vaihtaja............................................... 240
CD-toiminnot........................................... 240
D
Diesel....................................................... 196
12
Diesel, moottorin esilämmitin.................... 48
Dieselhiukkassuodatin............................. 128
Dolby Surround Pro Logic II.................... 226
DSTC, ks. myös Vakautusjärjestelmä 48, 139
käsittely............................................... 139
AUX.......................................................... 231
Avain........................................................ 112
kauko-ohjain....................................... 112
AWD, neliveto.......................................... 136
E
ECC, elektroninen lämmitys- ja ilmastointilaite.................................................... 78, 82
B
ECO-paine
taulukko.............................................. 170
Bassokaiutin............................................ 233
ECO-paineet............................................ 169
BLIS-viestit.............................................. 145
Elektroninen käynnistyksenesto.............. 112
Ensiapuvarustus...................................... 173
279
12 Aakkosellinen hakemisto
EON – Enhanced Other Networks........... 239
Etuistuin
hieronta................................................. 92
ristiselän tuki......................................... 92
H
Hehkulamput, ks. Valaistus............. 205, 276
12
Heilahtelunvaimennin............................... 152
Hieronta
etuistuin................................................ 92
Hinaus...................................................... 147
hinaussilmukka................................... 147
Hinaussilmukka........................................ 147
Huurteenpoisto.......................................... 84
Huuru......................................................... 78
kondensoitunutta vettä valonheittimissä.................................................. 184
poistaminen huurteenpoistotoiminnolla...................................................... 84
takalasi.................................................. 52
Hälytin
hälyttimen automaattinen uudelleenkytkeytyminen..................................... 120
kytkeminen......................................... 119
poiskytkeminen................................... 119
Huolto...................................................... 193
oma huolto.......................................... 193
ruostesuojaus..................................... 188
Huolto-ohjelma........................................ 192
Hälytystunnistimet..................................... 51
Huuhtelulaite
huuhteluneste, täyttö.......................... 198
valonheittimet....................................... 59
Hätäpuhelu.............................................. 245
HomeLinkŸ EU.......................................... 73
I
Ikkunannostimet........................................
lukitus...................................................
matkustajan paikka...............................
takaistuin..............................................
64
65
65
65
Ilmanjako.................................................... 79
Ilmanjako, A/C........................................... 83
Ilmanlaatujärjestelmä, ECC........................ 82
Ilmastointi.................................................. 78
ECC...................................................... 82
matkustamon takaosa.......................... 50
IMEI-numero............................................ 251
Infotainment............................................. 226
Integroitu turvavyötyyny............................ 35
Hälytys
hälytysilmaisin.....................................
hälytyssignaalit...................................
lauenneen hälytyksen poiskytkeminen......................................................
yleistä..................................................
Hiukkassuodatin................................ 78, 128
280
Huuhtelulaitteet
takalasi.................................................. 59
tuulilasi.................................................. 59
119
120
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä lastenistuimia
varten......................................................... 37
120
119
Istuimet
etuistuimen selkänojan kääntäminen. . . 90
sähkölämmitys...................................... 52
takaistuimen selkänojan kääntäminen 101
Hätävarustus
varoituskolmio.................................... 171
Istuin
käsinsäätö............................................. 90
sähkökäyttöinen................................... 91
12 Aakkosellinen hakemisto
J
Jaksopyyhintä............................................ 58
Jarrujärjestelmä....................................... 137
Jarrut
lukkiutumattomat jarrut, ABS............. 137
Jäähdytysjärjestelmä............................... 124
Jäähdytysneste, tarkastus ja täyttö......... 199
Jääkaappilokero...................................... 100
avaaminen ja sulkeminen..................... 71
puristumissuoja.................................... 72
tuuletusasento...................................... 71
Kauko- ja lähivalot
valonvaihto........................................... 55
Kauko-ohjain.................................... 112, 229
ohjelmoitava......................................... 73
pariston vaihto.................................... 113
toiminnot............................................. 112
Kauko-ohjausjärjestelmä, tyyppihyväksyntä........................................................ 278
K
Kaukovalovilkku......................................... 55
Kaasu....................................................... 149
Keskikonsoli takana, irrotus..................... 101
Kaatumissuoja........................................... 29
Keskimääräinen polttoaineenkulutus......... 56
Kahlaus.................................................... 125
Kickdown
automaattivaihteisto........................... 135
Kassinpidin.............................................. 107
Kello, asetus.............................................. 45
Katalysaattori........................................... 275
poiskuljetus......................................... 148
Kiillotus.................................................... 185
Katsaus mittaristoon
oikealta ohjattava auto......................... 42
vasemmalta ohjattava auto................... 40
Kokonaispaino......................................... 266
Kattokuorma............................................ 158
Kattoluukku................................................ 71
aurinkosuojus....................................... 72
Kiveniskut ja naarmut.............................. 187
Kompassi................................................... 66
kalibrointi.............................................. 69
vyöhykkeen asettaminen...................... 66
Kondensoitunutta vettä valonheittimissä. 184
Kondenssivesi.......................................... 196
Konepelti.................................................. 194
Konepelti, avaus...................................... 194
Kuolleen kulman informaatiojärjestelmä,
BLIS................................................... 51, 143
Kuollut kulma (BLIS)................................ 143
Kuormatila................................................ 103
näkösuoja........................................... 107
suojaritilä............................................. 106
suojaverkko........................................ 105
valaistus................................................ 94
12
Kuormatilan lokero................................... 108
Kuormaus
kattokuorma........................................ 158
kuormatila........................................... 104
kuormituskyky..................................... 158
taakkateline......................................... 158
yleistä.......................................... 103, 158
Kuulokeliitäntä......................................... 229
Kylmäaine.................................................. 78
Kylmäkäynnistys
automaattivaihteisto........................... 134
Kytkinneste, tarkistus ja täyttö................. 200
Käsinekotelo.............................................. 96
Käsivalintainen vaihteisto........................ 132
hinaaminen ja poiskuljetus................. 147
281
12 Aakkosellinen hakemisto
12
Käynnistyksenesto................................... 131
Lattiamatot................................................. 90
Matkustamon puhaltimen toiminta............ 78
Käynnistysavaimet................................... 131
Liikennetietoja.................................. 236, 238
Matkustamon valaistus.............................. 93
Lisälämmitin............................................... 87
Mittaristo.................................................... 45
L
Lisävalot..................................................... 51
Lambdatunnistin...................................... 275
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
käsinekotelo........................................
sisäpuoli..............................................
takaluukku..........................................
ulkopuoli.............................................
Mittariston mittarit
kierroslukumittari..................................
nopeusmittari........................................
polttoainemittari....................................
ulkolämpömittari...................................
välimatkamittari....................................
Luistonesto.............................................. 139
Lapset........................................................ 31
lapsilukko...................................... 50, 117
lastenistuin ja sivuturvatyyny................ 24
lastenistuin ja turvatyyny...................... 31
sijoittaminen autoon............................. 31
sijoittaminen autoon, taulukko.............. 32
turvallisuus............................................ 31
Lapsilukko.................................................. 50
Lastenistuimet...........................................
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä lastenistuimille......................................................
lastenistuinten yläkiinnityskohdat.........
suositellut..............................................
ylimääräinen salpatoiminto turvavyössä...................................................
31
37
37
32
37
Lastenistuin
kääntäminen alas.................................. 36
kääntäminen ylös.................................. 36
Lastenistuin, integroitu.............................. 35
282
45
45
45
45
45
115
115
115
114
Mittariston näyttö....................................... 49
Lukuvalot................................................... 93
Mittaristovalaistus...................................... 54
Lyhytnumero............................................ 248
Moottorin erittelyt.................................... 268
Lämpötila
todellinen lämpötila............................... 78
Moottorin hehkutus.................................... 48
Lämpötilan säätö....................................... 84
Moottoritila............................................... 195
Moottorin käynnistäminen....................... 130
Maali
maalivauriot ja korjaus........................ 187
värikoodi............................................. 187
Moottoriöljy...................................... 197, 269
epäsuotuisat ajo-olosuhteet............... 269
määrätiedot......................................... 269
suodatin.............................................. 197
vaihto.................................................. 197
öljylaatu............................................... 269
öljynpaine.............................................. 47
Massa ajokunnossa................................. 266
MP3-toiminnot......................................... 240
M
Massat
massa ajokunnossa............................ 266
Mukautuva järjestelmä............................. 134
Mukinpidin........................................... 97, 98
12 Aakkosellinen hakemisto
MY KEY.................................................... 228
N
O
Ohjauslukko............................................. 130
Neliveto, AWD.......................................... 136
Ohjauspyörä
ohjauspyörän säätö.............................. 63
painikesarja................................... 60, 228
vakionopeussäädin............................... 60
Nesteet, määrätiedot............................... 271
Ohjauspyörän säätö................................... 63
Nesteet ja öljyt................................. 197, 271
Ohjaustehostimen öljy, tarkastus ja
täyttö........................................................ 200
Nahkaverhoilu, pesuohjeet...................... 186
Nesteet ja öljyt, tarkistukset moottoritilassa......................................................... 198
Nesteet ja öljyt, yleistä............................. 193
Niskatuki
keskipaikalla takana............................ 102
P
Nokisuodatin...................................... 49, 128
PACOS....................................................... 22
sulkeminen avaimella............................ 22
NOKISUODATIN TÄYNNÄ....................... 128
PACOS, kytkin........................................... 22
Näkösuoja................................................ 107
Painikesarja ohjauspyörässä............. 60, 228
Näyttö, viestit............................................. 49
Painot
perävaunun paino............................... 150
Pakokaasunpuhdistus
vikailmoitus........................................... 47
Perävaunu................................................ 150
kaapeli................................................ 152
perävaunun vetäminen....................... 150
Perävaunun vetäminen
kuulaan kohdistuva paino................... 266
vetopaino.................................... 150, 266
Pikasoitto................................................. 248
Polttimot, ks. Valaistus............................ 205
Polttoaine
polttoaineenkulutus, näyttö.................. 56
polttoainetalous.................................. 169
pysäköintilämmitin................................ 85
12
Polttoaineen
täyttö................................................... 126
Polttoaineen täyttö
polttoainesäiliön korkki....................... 128
täyttö................................................... 128
PTY – Ohjelmatyyppi............................... 236
Puhallin
ECC...................................................... 84
Puhdistus
automaattipesu................................... 184
auton pesu.......................................... 184
turvavyöt............................................. 186
vanteet................................................ 184
verhoilu............................................... 186
vettä hylkivä pintakerros....................... 70
283
12 Aakkosellinen hakemisto
12
Puhelin
Ilmoitukset..........................................
liikenneturvallisuus..............................
muisti..................................................
pikasoitto............................................
pikavalinta...........................................
puhelinluettelo....................................
puhelun lopetus..................................
puhelun soittaminen...........................
puhelun vastaanottaminen.................
puhelun äänenvoimakkuus.................
päälle/pois..........................................
SIM-kortti............................................
säätimet..............................................
viimeksi soitetut numerot....................
yksityinen puhelin...............................
äänenvoimakkuuden alentaminen
puhelun yhteydessä............................
250
247
250
248
247
250
247
247
247
249
246
247
245
248
248
246
Puhelinjärjestelmä.................................... 244
Puhelinluettelo......................................... 250
Puhelu
toiminnot käynnissä olevan puhelun
aikana................................................. 249
86
86
85
85
Pysäköintitutka.................................. 51, 141
pysäköintitutkan anturit...................... 142
Pysäköintivalot........................................... 53
Pyyhinsulat............................................... 201
puhdistus............................................ 201
vaihto, takalasi.................................... 202
Pyyhkimien sulat
vaihto tuulilasi..................................... 201
Pyörien
irrotus.................................................. 174
Pyörät
asennus..............................................
lumiketjut............................................
vaihto..................................................
varapyörä............................................
175
167
174
172
Pääavain.................................................. 112
R
Radio
alueellinen........................................... 239
asemien haku...................................... 235
AUTOSTORE...................................... 234
EON.................................................... 239
esivalintojen tallennus......................... 234
hälytin................................................. 236
liikennetietoja...................................... 236
ohjelmatyyppien äänenvoimakkuuden
säätö................................................... 235
PTY..................................................... 236
radioasemat........................................ 234
radion asetukset................................. 234
radioteksti........................................... 236
taajuuspäivitys.................................... 238
UUTISET..................................... 235, 238
Radioasemien tallennus........................... 234
Radioteksti............................................... 236
Radiotoiminnot........................................ 234
RDS-toiminnot......................................... 235
palauttaminen..................................... 239
Puhkeaminen, ks. Renkaat.............. 172, 174
REG – Alueelliset radio-ohjelmat............. 239
Pullonpidin takaistuimella.......................... 97
Rele-/varokerasia, ks. Varokkeet............. 212
Puristumissuojus, kattoluukku................... 72
284
Pysäköintilämmitin
ajan asetus............................................
akku ja polttoaine.................................
symbolit ja näyttöilmoitukset................
yleistä....................................................
12 Aakkosellinen hakemisto
Renkaat
ajo-ominaisuudet................................ 166
erittelyt................................................ 166
hoito.................................................... 166
kulumisvaroittimet.............................. 167
nopeusluokat...................................... 166
pyörimissuunta................................... 168
rengaspaineet............................. 169, 170
rengaspaineiden valvonta................... 176
renkaan paikkaus................................ 178
talvirenkaat......................................... 168
yleistä.................................................. 166
Salpalukitustila
hälytysanturien tilapäinen kytkeminen
pois toiminnasta................................. 120
tilapäinen aktivoinnin poisto............... 116
Satunnaisvalinta, CD ja äänitiedostot...... 241
Savukkeensytyttimen liitäntä..................... 51
Spin control............................................. 139
SRS AIRBAG.............................................. 19
SRS-järjestelmä......................................... 19
yleistä.................................................... 19
Subwoofer............................................... 233
SCAN
radioasemat........................................ 235
Sumuvalot
edessä.................................................. 54
takana................................................... 54
Seisontajarru........................................ 48, 62
Suojaritilä................................................. 106
Seisontavalot............................................. 53
Suojaverkko............................................. 105
Retkahdusvammat..................................... 27
Selkänoja
etuistuin, kääntäminen alas.................. 90
Surround.................................................. 233
Retkahdusvammat, WHIPS....................... 27
Siirrettävä istuin....................................... 101
RND – Random........................................ 241
SIM-kortti................................................. 247
kaksi.................................................... 251
ROPS (Roll Over Protection System)......... 29
ROPS (Roll Over Protection System) (Kaatumissuoja)................................................. 29
Ruostesuojaus......................................... 188
S
SIPS-tyyny................................................. 24
Sisäilman kierrätys
ECC...................................................... 83
Sisätaustapeili............................................ 66
automaattinen himmennys................... 66
Sisään käännettävät taustapeilit................ 50
Saattovalot
asetus................................................... 55
Sisäännousu
takaistuin............................................ 101
Sadetunnistin............................................. 58
SMS......................................................... 250
kirjoitus............................................... 250
12
Suuntavalot................................................ 55
Suuntavilkut............................................... 55
Symbolit
merkkisymbolit..................................... 47
vakautusjärjestelmä............................ 139
varoitussymbolit................................... 46
Sähköjärjestelmä..................................... 276
Sähkökäyttöinen istuin............................... 91
Sähkökäyttöinen kattoluukku.................... 71
Sähköliitäntä
keskikonsoli.......................................... 51
kuormatila........................................... 107
takaistuin.............................................. 63
285
12 Aakkosellinen hakemisto
Sähkölämmitys
etuistuimet............................................ 52
takalasi............................................ 52, 84
taustapeilit...................................... 52, 84
Säilytyslokero....................................... 98, 99
Säilytystilat matkustamossa...................... 95
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa......... 44, 64
12
T
Taajuuskorjain.......................................... 233
Tahrat....................................................... 186
Takaistuimen selkänoja, kääntäminen..... 101
Takaistuin
sisäännousu........................................ 101
Turvavyö ja raskaus................................... 17
Talvirenkaat.............................................. 168
Turvavyömuistutin...................................... 17
Tarra – SIPS-tyyny..................................... 24
Turvavyöt................................................... 16
turvavyönkiristin.................................... 17
Taustapeilit
kompassi..............................................
sisempi.................................................
sisään käännettävät..............................
sähköisesti sisäänkäännettävät............
sähkölämmitys......................................
ulommat................................................
66
66
50
69
52
69
Tuuletussuuttimet
kojelauta............................................... 79
Tavaratila
kassinpidin..........................................
kuormatilan lokero..............................
kuormaus............................................
sähköliitäntä........................................
107
108
104
107
Tyyppihyväksyntä, kauko-ohjausjärjestelmä........................................................ 278
TP – liikennetietoja........................... 236, 238
Törmäys
turvaverho, IC....................................... 26
Takaistuin, kääntäminen eteen................ 101
TPMS – Tyre Pressure Monitoring........... 176
Takalasi, sähkölämmitys............................ 52
Tunkki...................................................... 172
Takalasin
pyyhin................................................... 59
Turvatyyny
aktivointi/aktivoinnin poistaminen,
PACOS................................................. 22
kuljettajan ja matkustajan puolella........ 19
Takaluukku
ajo takaluukun ollessa auki................. 124
avaaminen............................................ 63
lukitseminen/lukituksen avaaminen.... 112
Takinpidin.................................................. 97
286
Taloudellinen ajo...................................... 124
Turvaverho................................................. 26
Turvavyö
raskaus................................................. 17
Tuuletussuuttimet ovipilarissa................... 80
Tuulilasin huuhtelu..................................... 59
Tuulilasinpyyhkimet................................... 58
sadetunnistin........................................ 58
Tyyppimerkintä........................................ 264
Työkalut................................................... 172
U
Ulkoinen äänilähde
AUX-liitäntä......................................... 231
Ulkomitat.................................................. 266
Ulkotaustapeilit.......................................... 69
UUTISET.......................................... 235, 238
12 Aakkosellinen hakemisto
V
Vahaus..................................................... 185
Vaihteisto
automaatti........................................... 133
käsivalintainen.................................... 132
Vakautusjärjestelmä................................. 139
aktivoinnin poistaminen/aktivointi...... 139
merkkivalo............................................ 48
symbolit.............................................. 139
Vakionopeussäädin.................................... 60
Valaistus................................................... 205
ajovalojen korkeudensäätö................... 53
Aktiiviset Bi-XenonŸ -valot, ABL.... 51, 54
hehkulamput, erittelyt......................... 276
kauko-/lähivalot.................................... 53
kuormatila............................................. 94
lukuvalot............................................... 93
matkustamossa.................................... 93
mittaristovalaistus................................. 54
saattovalot............................................ 55
seisontavalot......................................... 53
sumutakavalo....................................... 54
ulkopuoli............................................... 53
valaistusautomatiikka, matkustamo..... 94
valoautomatiikka, lähivalot................... 53
valokuvion vaihtaminen oikean-/
vasemmanpuoleiselle liikenteelle,
ABL............................................... 51, 159
valopaneeli, matkustamo...................... 53
Valaistus, lampunvaihto
edessä................................................
kaukovalot..........................................
seisontavalot.......................................
tavaratila.............................................
205
206
207
211
Valaistus, polttimon vaihto.......................
autoonnousuvalot...............................
Etuvalaisimen polttimoiden sijainti.....
kaukovalo Bi-Xenon............................
kaukovalot, Aktiivinen Bi-Xenon.........
kaukovalot, halogeeni.........................
lähivalot, halogeeni.............................
meikkipeili...........................................
Polttimonpidin takana.........................
rekisterikilven valo..............................
seisontavalot.......................................
sivuvalot..............................................
sumutakavalo.....................................
sumuvalo............................................
suuntavalot.........................................
205
210
206
206
207
206
206
211
208
210
207
207
210
208
207
Valikkorakenne
puhelin, katsaus.................................. 257
puhelin, valikkovaihtoehdot................ 258
äänentoistolaitteisto........................... 243
Valikoiden käyttö
äänentoistolaitteisto........................... 228
Valmiustila, puhelin.................................. 246
Valokuvio, sovitus.................................... 159
Valokuvion sovitus................................... 159
Bi-XenonŸ-valonheittimet.................. 159
Halogeenivalonheittimet..................... 159
12
Valonheittimet
ABL....................................................... 54
päälle/pois............................................ 53
Valonheittimien huuhtelu........................... 59
Valonvaihto
kauko- ja lähivalot................................. 55
Vanteet
puhdistus............................................ 184
Varapyörä................................................. 172
Varapyörä (Temporary Spare)............. 171
Varoituskolmio......................................... 171
Varoitussymboli mittaristossa.................... 18
Varoitusvalo
vakautus- ja vetovoimajärjestelmä..... 139
287
12 Aakkosellinen hakemisto
Varoitusvilkut............................................. 52
Varokkeet.................................................
matkustamon rasia.............................
päätyrasia...........................................
rasia moottoritilassa...........................
rasia tavaratilassa – Executive............
tavaratilan rasia...................................
vaihto..................................................
yleistä..................................................
12
212
218
216
214
222
220
212
212
Vetokoukku...................................... 150, 154
Vetokoukku, ks. Vetolaite........................ 152
Vetolaite................................................... 150
asennus.............................................. 154
erittelyt................................................ 153
irrotus.................................................. 156
yleistä.......................................... 150, 152
Vetoluistonestotoiminto........................... 139
Vetopaino......................................... 150, 266
Vetovoimatoiminto................................... 139
W
WHIPS
retkahdusvammat................................. 27
Ä
Äänentoisto
kuulokeliitäntä..................................... 229
surround............................................. 233
Äänentoistolaitteisto
toiminnot............................................. 231
Äänenvoimakkuuden säätö..................... 231
Äänenvoimakkuus
puhelin................................................ 246
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros............... 70
Äänet
ääniasetukset.............................. 227, 232
äänilähde.................................... 227, 231
Viestit tietonäytössä................................... 49
Äänitiedostot............................................ 240
Vettä hylkivä pintakerros, puhdistus........ 185
Voiteluaineet............................................ 271
Voiteluaineet, määrätiedot....................... 271
Väliaikainen renkaan paikkaus................. 178
288
Värikoodi, maali....................................... 187
Ö
Öljy, ks. myös Moottoriöljy................ 47, 269
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%(&,;^cc^h]!6I%-'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement