Volvo XC90 2004 Käyttöopas

Volvo XC90 2004 Käyttöopas
I N S T R U K T I O N S B O K V O LV O X C 9 0
Glödlampor
Kontrollera regelbundet
1. Spolarvätska. Se till att behållaren alltid är
välfylld. På vintern med frostskydd! Se sidan 142.
2. Servostyrning. Nivån skall ligga mellan MINoch MAX markeringarna. Se sidan 143.
10
3. Kylvätskan. Nivån skall ligga mellan MINoch MAX markeringarna på expansionstanken.
Se sidan 142.
9
8
7
6
4. Oljenivån. Nivån skall ligga mellan markegarna på mätstickan. Se sidan 141.
5. Bromsvätskenivån. Nivån skall ligga mellan
MIN- och MAX markeringarna. Se sidan 141.
1 2 34 5
3
1. Blinker
H21W (orange)
2. Helljus
55W H7
VOLVO
XC90
WEB EDITION
3. Positions/parkeringsljus W5W
4. Halvljus
55W H7
5. Dimstrålkastare
55W H1
6. Dimljus, bak
21W BA5
7. Backljus
21W BA15
8. Positions/parkeringsljus
och bakljus
P21 4W
PY21W (orange)
10. Bromsljus
21W BA15
TP 6749
TP 6749 (Swedish) AT0346 3.300.10.03 Printed in Sweden, T Elanders Graphic Systems AB, Göteborg 2003
9. Blinker
2004
52930 XC90 Svensk.indd 1
2003-09-12, 07.09.41
Volvo-huolto
Tietyt huoltotoimenpiteet, jotka liittyvät auton sähköjärjestelmään, voidaan suorittaa vain autoa varten erityisesti
kehitetyn elektronisen varustuksen avulla. Ottakaa tämän takia aina yhteyttä Volvo tekniseen palveluun, ennen kuin
aloitatte tai suoritutatte sähköjärjestelmään vaikuttavia huoltotöitä.
Varusteiden asennus
Varusteiden väärä kytkentä tai asennus voi vaikuttaa häiritsevästi auton elektroniikkajärjestelmään. Määrätyt
varusteet toimivat vain, jos niihin kuuluvat ohjelmistot ohjelmoidaan autonne elektroniikkajärjestelmään. Ottakaa
tästä syystä aina yhteyttä Volvo tekniseen palveluun, ennen kuin asennatte varusteita, jotka liitetään sähköjärjestelmään tai jotka vaikuttavat siihen.
Ajoneuvon tietojen tallentaminen
Volvo-henkilöautossanne on yksi tai useita tietokoneita, jotka voivat tallentaa muistiinsa tietoja ajoneuvosta. Tällaisia
tutkimus- ja vianmääritystarkoituksiin sekä ajoneuvojen turvallisuusominaisuuksien parantamiseen käytettäviä
tietoja ovat esimerkiksi tiedot kuljettajan ja matkustajien turvavyön käytöstä, tiedot ajoneuvon eri järjestelmien ja
moduulien toiminnasta sekä moottorin, polttoaineseoksen syötön, ohjauslaitteiden ja jarrujen ja muiden järjestelmien
tilatiedot.
Tallennettavat tiedot voivat sisältää tietoja myös kuljettajan ajotavasta. Esimerkiksi ajonopeus sekä tiedot jarru- ja
kaasupolkimen käytöstä ja ohjauspyörän kääntämisestä tallentuvat tietokoneen muistiin. Tiedot tallentuvat tietyin
väliajoin tavallisissa ajotilanteissa sekä kolari- tai kolarivaaratilanteessa.
Volvo Car Corporation ei aio myötävaikuttaa siihen, että tällaisia tietoja saisi käyttää vain ajoneuvon haltijan luvalla.
Laki voi kuitenkin velvoittaa Volvo Car Corporation:i olemaan käyttämättä tällaisia tietoja.
Volvo Car Corporation:i ja valtuutetuilla huolto- ja korjausyrityksillä on oikeus käyttää ajoneuvosta tallennettuja
tietoja, ellei toisin ole määrätty.
52938 XC90 Finsk.indd 2
2003-09-19, 13.03.53
Johdanto
Sisältö
Käyttäkää käyttöohjekirjaa näin
Käyttöohjekirjasta saatte neuvoja ja vihjeitä,
kuinka autonne toimii ja kuinka sitä tulee
hoitaa. Kirjassa on myös tärkeitä tietoja Teidän
ja matkustajienne turvallisuudesta.
Käyttäkää käyttöohjekirjaa etsiäksenne tiettyjä
tietoja ja oppiaksenne tuntemaan autonne
toiminnot. Käyttöohjekirja auttaa Teitä
hyödyntämään uutta Volvoanne parhaalla
tavalla.
Vakiovarusteiden lisäksi kirjassa selostetaan
myös varusteita, jotka ovat lisävarusteita tai
valinnaisvarusteita. Joissakin maissa lakimääräiset vaatimukset vaikuttavat varustelutasoon.
Kirjan lopussa olevasta aakkosellisesta
hakemistosta voitte etsiä sanan perusteella
viitteitä sivuista, joista voitte lukea lisää
haluamastanne aiheesta.
+820Tietyt mallit voivat olla eri tavalla
varustettuja riippuen paikallisista tai kansallisista määräyksistä.
.LLWlPPH7HLWl9ROYRQYDOLQQDVWD
1
Käyttöohjekirjassa olevat erittelyt, rakennetiedot ja kuvat eivät ole sitovia. Pidätämme
itsellemme oikeuden muutoksiin ilman
edeltävää ilmoitusta.
©Volvo Car Corporation
2
Sisältö
Turvallisuus
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Lämmitys ja ilmanvaihto
Sisustus
Lukot ja hälytin
Käynnistys ja ajo
Pyörät ja renkaat
Auton hoito
Ylläpito ja huolto
Volvo Interactive
Tekniset tiedot
Aakkosellinen hakemisto
9
29
53
67
87
97
121
129
135
159
203
213
3
Kojetaulu
Vasemmanpuoleinen ohjaus
25
26
27
28
29
2
3
4
5
6
7 8 9 10 11 12
1
24
23
4
22 21 20 19 18
17
16
15
14
13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
6LYX
Valopaneeli
38
Tuuletussuutin
55
Näyttö
35
Lämpömittari
30
Matkamittari/Osamatkamittarit/Tasanopeudensäädin
30
Nopeusmittari
30
Suuntavalot
30
Käyntinopeusmittari
30
Ulkolämpömittari/Kello/
Vaihdeasento
30
Polttonestemittari
30
Merkki- ja varoitusvalot
31
Tuuletussuuttimet
55
Käsinelokero
77
Varoitusvilkut
42
Audiolaitteet
165
Lämmitys ja ilmastointi
56, 60
Tuulilasinpyyhkimet
40
Painikkeet puhelin/
audiojärjestelmä
Mittaristo
30
Äänitorvi
4
Tasanopeudensäädin
44
Suuntavalot/kauko-lähivalot/
Lukupainike
39, 35
Seisontajarru
45
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Seisontajarrun vapautin
Lukuvalopainikkeet
Sisävalot
Käyttökytkin, kattoluukku
Turvavyömuistutin
Sisätaustapeili
Lukituspainike, kaikkiin
oviin
31. Takaovien lasinnostimien
lukitus
32. Lasinnostimien
käyttökytkimet
33. Käyttökytkimet,
ulkotaustapeilit
45
74
74
50
33
49
30 31
32
33
90
47
47
49
.\WNLQSDQHHOLNXOMHWWDMDQRYHVVD
5
Oikeanpuoleinen ohjaus
25
26
27
28
29
12
11 10 9
8 7
6 5 4
3
2
1
13
6
14
15 16 17 18 19 20
21
22
23
24
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Valopaneeli
Tuuletussuutin
Merkki- ja varoitusvalot
Polttonestemittari
Ulkolämpömittari/Kello/
Vaihdeasento
Käyntinopeusmittari
Suuntavalot
Nopeusmittari
Matkamittari/Osamatkamittarit/Tasanopeudensäädin
Lämpömittari
Näyttö
Tuuletussuuttimet
Käsinelokero
Varoitusvilkut
Audiolaitteet
Lämmitys ja ilmastointi
Suuntavalot/kauko-lähivalot/
Lukupainike
Seisontajarru
Tasanopeudensäädin
Äänitorvi
Mittaristo
Painikkeet puhelin/
audiojärjestelmä
6LYX
38
55
31
30
30
30
30
30
30
30
35
55
77
42
165
56, 60
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Tuulilasinpyyhkimet
Seisontajarrun vapautin
Lukuvalopainikkeet
Sisävalot
Käyttökytkin, kattoluukku
Turvavyömuistutin
Sisätaustapeili
Lukituspainike, kaikkiin
oviin
31. Takaovien lasinnostimien
lukitus
32. Lasinnostimien
käyttökytkimet
33. Käyttökytkimet,
ulkotaustapeilit
40
45
74
74
50
33
49
30 31
32
33
90
47
47
.\WNLQSDQHHOLNXOMHWWDMDQRYHVVD
49
39, 35
45
44
6
30
162
7
8
Turvallisuus
Turvavyöt
10
Turvatyynyt (SRS)
12
Sivuturvatyynyt (SIPS-tyynyt)
15
Kierähtämissuojajärjestelmä
(ROPS = Roll-Over Protection System)
17
Turvaverho (IC)
18
WHIPS
19
Koska turvajärjestelmät aktivoituvat?
21
Turvatyynyjen, turvaverhojen ja
turvavyönkiristimien tarkastus
22
Lasten turvallisuus
23
9
Turvallisuus
Turvavyöt
Käyttäkää aina turvavyötä
kaikessa ajossa
Turvavyömuistutin
Mittaristossa ja taustapeilin yläreunassa palaa
turvavyön varoitusvalo niin kauan kuin
kuljettaja tai etumatkustaja ei ole kiinnittänyt
turvavyötään. Turvavyömuistutin kytkeytyy
pois 6 sekunnin kuluttua, jos nopeus on alle
10 km/h. Jos kuljettaja tai etumatkustaja ei ole
kiinnittänyt turvavyötään, muistutin kytkeytyy
uudelleen päälle nopeuden ylittäessä 10 km/h ja
pois päältä nopeuden alittaessa 5 km/h. Jos
turvavyö irrotetaan, toiminto aktivoituu
uudelleen, kun nopeus ylittää 10 km/h.
Jopa äkkijarrutuksesta voi olla vakavat seuraukset, ellei turvavyötä käytetä! Kehottakaa sen
vuoksi myös kaikkia matkustajianne
käyttämään turvavöitä! Onnettomuuden
sattuessa takaistuimella matkustavat sinkoutuvat muuten etuistuimen selkänojia vasten.
Kaikki autossa olevat voivat silloin
loukkaantua.
Näin käytätte turvavyötä: vetäkää turvavyö
esiin hitaasti ja lukitkaa se työntämällä sen
lukituskieli lukkoon. Voimakas "naksahdus"
ilmaisee vyön lukkiutuneen.
Turvavyö antaa normaalisti periksi niin, että
voitte liikkua vapaasti.
Turvavyö lukkiutuu, eikä sitä voi vetää ulos...
• ...jos sitä vedetään liian nopeasti
• ...jarrutettaessa ja kiihdytettäessä
• ...jos auto kallistuu voimakkaasti
Jotta turvavyö suojaisi mahdollisimman hyvin,
on tärkeää, että se on tiukasti vartaloa vasten.
Älkää kallistako selkänojaa liian paljon
taaksepäin. Turvavyö on suunniteltu
suojaamaan normaalissa istuma-asennossa.
/DQWLRY\|QNLULVWlPLQHQ
Huolehtikaa siitä, että...
• ette käytä solkea tms., joka estäisi turvavyötä asettumasta oikein.
• turvavyö ei ole kiertyneenä.
• lantiovyö on alhaalla - ei siis vatsan
päällä.
• kiristätte lantiovyön lantion päälle
vetämällä olkavyöstä kuvan mukaisesti.
Jokainen turvavyö on tarkoitettu vain \KGHOOH
henkilölle!
9\|QLUURWWDPLQHQ: Painakaa lukon punaista
nuppia ja antakaa vyön kelautua. Jos se ei
kelaudu kokonaan sisään, syöttäkää vyötä
sisään käsin niin, että se ei roiku löysänä.
10
+820Turvavyömuistutin on tarkoitettu
etuistuimella matkustavia aikuisia varten. Jos
etuistuimella on turvavyöllä kiinnitetty lasten
turvaistuin, turvyömuistutusta ei tapahdu.
Turvallisuus
Turvavyöt ja turvavyönkiristimet
Auton kaikki turvavyöt on varustettu turvavyönkiristimillä. Pieni, turvavyön rullan
vieressä oleva panos laukeaa törmäyshetkellä ja
kiristää turvavyön kehoa vasten poistaen
vaatteista yms. johtuvan löysyyden. Turvavyö
pysäyttää tällöin käyttäjänsä liikkeen
nopeammin.
0HUNLQWlWXUYD
Y\|QNLULVWLPHOOl
YDUXVWHWXLVVD
WXUYDY|LVVl
Raskaana olevat naiset
Raskaana olevien naisten on oltava erityisen
huolellisia turvavyön käytössä! Muistakaa
asettaa vyö aina niin, että kohtu ei joudu
tarpeettoman rasituksen alaiseksi. Kolmipisteturvavyön lantio-osan täytyy olla alhaalla
lantion päällä.
9$52,786
Jos turvavyöhön on kohdistunut voimakas
rasitus, esim. törmäyksen yhteydessä, on
koko vyö mukaanlukien kelauslaite,
kiinnikkeet, ruuvit ja lukko vaihdettava.
Vaikka vyö saattaa vaikuttaa vaurioitumattomalta, voi osa sen suojaavista ominaisuuksista olla hävinnyt. Vaihtakaa turvavyö
myös, jos se on kulunut tai vaurioitunut.
bONllNRVNDDQ tehkö mitään muutoksia tai
korjauksia turvavyöhön itse, vaan antakaa
valtuutetun Volvo teknisen palvelun
suorittaa työ.
11
Turvallisuus
Turvatyynyt (SRS)
9DVHPPDOWDRKMDWWDYDWDXWRW
2LNHDOWDRKMDWWDYDWDXWRW
0DWNXVWDMDQSXROHLVHQWXUYDW\\Q\QVLMDLQWL
Kuljettajan turvatyyny
Turvallisuuden lisäämiseksi autonne on varustettu turvatyynyllä (SRS1), joka täydentää
kolmipisteturvavyötä. Kaasulla täyttyvä turvatyyny on sijoitettu laskostettuna ohjauspyörän
keskiöön. Ohjauspyörässä on SRS-merkintä.
Täyttyneen turvatyynyn tilavuus on noin
60 litraa. Kuljettajan turvatyyny on pienempi
kuin matkustajan turvatyyny.
Matkustajan puoleinen
turvatyyny
Matkustajan turvatyyny on laskostettuna käsinelokeron yläpuolella olevassa lokerossa.
Kojelaudassa on merkintä SRS. Täyttyneen
turvatyynyn tilavuus on noin 140 litraa.
9$52,786
Älkää kiinnittäkö varusteita kojetauluun tai
ohjauspyörään!
Se voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai
häiritä turvatyynyjen suojavaikutusta
tyynyjen lauetessa.
1. SRS-järjestelmä
12
9$52,786
Turvatyyny (SRS) on tarkoitettu täydentämään turvavyötä - ei korvaamaan sitä.
Saadaksenne parhaan suojan:.l\WWlNll
DLQDWXUYDY\|Wl.
Turvallisuus
9$52,786
7XUYDW\\Q\±PDWNXVWDMDQSXROL
• bONllNRVNDDQ sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos autossa on turvatyyny
(SRS) matkustajan puolella.
• bONllNRVNDDQ antako lapsen seistä
tai istua matkustajan istuimen edessä.
• 140 cm lyhyemmät henkilöt HLYlW
NRVNDDQ saa istua etuistuimella.
• Matkustajan tulee istua mahdollisimman suorana, jalat lattialla ja selkä
selkänojaa vasten. Turvavyön tulee
olla kiinnitettynä.
• Esineitä tai laitteita ei saa sijoittaa
SRS-paneelin (käsinelokeron yläpuolella) päälle tai läheisyyteen, ei
myöskään alueelle, johon täyttynyt
turvatyyny leviää.
• Älkää jättäkö irtonaisia esineitä
lattialle, istuimelle tai kojetaulun
päälle.
• Älkää tehkö mitään toimenpiteitä
ohjauspyörän keskiössä tai käsinelokeron yläpuolella oleviin SRS-osiin.
9$52,786
Jos SRS-varoitusvalo jää palamaan tai
syttyy ajon aikana, se on merkkinä siitä, että
SRS-järjestelmä ei toimi kunnolla. Ottakaa
yhteys valtuutettuun Volvo tekniseen
palveluun.
Mittaristossa oleva varoitusvalo
SRS-järjestelmää valvoo jatkuvasti ohjausyksikkö ja mittaristossa on varoitusvalo. Tämä
valo syttyy, kun virta-avain käännetään
asentoon I, II tai III. Valo sammuu, kun
ohjausyksikkö on tarkastanut, että SRS-järjestelmässä ei ole vikoja. Tämä kestää normaalisti
noin 7 sekuntia.
13
Turvallisuus
Turvatyynyt (SRS) (jatk.)
Kaksivaiheisesti tayttyvät
turvatyynyt
(Volvo Dual-Stage Airbag)
Jos törmäys on voimakkuudeltaan suhteellisen
pieni, mutta kuitenkin niin voimakas, että on
olemassa henkilövahinkojen vaara, turvatyynyt
täyttyvät osittain. Jos törmäys on suuri, turvatyynyt täyttyvät koko tilavuudeltaan.
9$52,786
656MlUMHVWHOPlYDVHPPDQSXROHLQHQRKMDXV
656MlUMHVWHOPlRLNHDQSXROHLQHQRKMDXV
SRS-järjestelmä
+820 Ohjausyksikkö (3) reagoi eri tavalla
riippuen törmäystilanteesta ja siitä, käytetäänkö
kuljettajan tai etumatkustajan turvavyötä vai ei.
Tästä syystä saattaa esiintyä onnettomuustilanteita, joissa vain toinen turvatyyny laukeaa.
Älkää koskaan lukitko etumatkustajan turvavyötä kuljettajan puoleiseen turvavyölukkoon!
Järjestelmä koostuu kaasunkehittimestä (1),
jota ympäröi kaasulla täyttyvä turvatyyny (2).
Riittävän voimakkaan törmäyksen sattuessa
ohjausyksikkö (3) aktivoi kaasunkehittimen
sytyttimen ja turvatyyny täyttyy lämmeten
samalla. Törmäyksen vaimentamiseksi turvatyyny tyhjenee puristuessaan kokoon. Tällöin
vapautuu myös hieman savua autoon, mikä on
täysin normaalia. Turvatyynyn täyttyminen ja
tyhjeneminen kestää kokonaisuudessaan
muutaman kymmenesosasekunnin.
14
SRS-turvatyynyjärjestelmän tunnistimet
tunnistavat törmäyksen aiheuttaman törmäysvoiman ja nopeuden vähenemisen. Ohjausyksikkö laskee edellyttääkö törmäyksen luonne
turvatyynyjen laukeamista matkustavien
suojaksi.
bONllNRVNDDQ yrittäkö korjata SRS-järjestelmää tai SIPS-tyynyjärjestelmää itse.
Kaikenlainen järjestelmiin puuttuminen voi
aiheuttaa virhetoimintoja ja vakavia henkilövahinkoja, joten vain valtuutettu Volvo
teknisen palvelun pitäsi suorittaa näihin
järjestelmiin kohdistuvia töitä.
Turvallisuus
Sivuturvatyynyt (SIPS-tyynyt)
Lastenistuin ja SIPS-tyyny
Jos autossa on vain SIPS-tyyny, mutta ei turvatyynyä (SRS) matkustajan puolella, voidaan
lapsi asettaa lastenistuimessa/lastentyynyllä
etuistuimelle.
9$52,786
/DXHQQXW6,36W\\Q\
Sivuturvatyynyt – SIPS-tyynyt
Sivuturvatyynyt lisäävät turvallisuutta edelleen.
SIPS-tyynyjärjestelmään kuuluu kaksi pääosaa:
sivuturvatyyny ja tunnistin. Sivuturvatyyny on
asennettu etuistuimen selkänojan runkoon ja
tunnistin keskimmäisen pilarin sisäpuolelle.
Täyttyneen sivuturvatyynyn tilavuus on noin
12 litraa.
9$52,786
Sivuturvatyynyt (SIPS-tyynyt) on tarkoitettu täydentämään jo olemassa olevaa
SIPS-järjestelmää (Side Impact Protection
System). Paras mahdollinen suoja:
.l\WWlNllDLQDWXUYDY\|Wl.
6,36W\\Q\W
• Älkää koskaan suorittako mitään
toimenpiteitä SIPS-tyynyjärjestelmään.
• Etuistuimilla ei saa koskaan käyttää
istuinsuojia, jos ne eivät ole Volvon
alkuperäisiä tai Volvon hyväksymiä
istuinsuojia SIPS-tyynyllä varustettuja
istuimia varten.
• Istuimen ulkoreunan ja ovipaneelin
väliin ei saa sijoittaa esineitä tai
laitteita, koska SIPS-tyynyt täyttyvät
tälle alueelle.
15
Turvallisuus
Sivuturvatyynyt (SIPS-tyynyt) (jatk.)
9DVHPPDOWDRKMDWWDYDWDXWRW
SIPS-tyynyjärjestelmä
SIPS-tyynyjärjestelmä koostuu kaasunkehittimestä (1), sähköisistä tunnistimista, johtimesta
(3) ja sivu turvatyynystä (2). Tunnistimet
reagoivat riittävän voimakkaaseen törmäykseen
ja aktivoivat kaasunkehittimen, joka täyttää
sivu turvatyynyn. Tyyny täyttyy matkustajan ja
ovipaneelin väliin vaimentaen iskua törmäyshetkellä, jonka jälkeen tyyny välittömästi
tyhjenee. Normaalisti vain törmäyspuolen
sivuturvatyyny aktivoituu.
16
2LNHDOWDRKMDWWDYDWDXWRW
Turvallisuus
Kierähtämissuojajärjestelmä (ROPS = Roll-Over Protection System)
Volvon kehittämä kierähtämissuojajärjestelmä
vähentää vaaraa, että auto kaatuisi katolleen, ja
antaa myös parhaan mahdollisen suojan, jos
onnettomuus kuitenkin tapahtuu.
Järjestelmä koostuu seuraavista:
• RSC-järjestelmä (Roll Stability Control),
joka minimoi vaaran, että auto kaatuisi
katolleen ja pyörähtäisi ympäri esim.
äkillisissä väistöliikkeissä tai auton
joutuessa luisuun.
• Parempi suoja kuljettajalle ja matkustajille vahvistetun korin, turvaverhojen ja
kaikilla istuimilla olevien turvavyönkiristimien johdosta. Katsokaa myös sivu 11
ja sivu 18.
RCS-järjestelmässä on gyrotunnistin, joka
rekisteröi auton sivusuuntaisen kallistusmuutoksen. Tämän tiedon perusteella lasketaan
sitten, onko auto vaarassa kierähtää katolleen.
Jos vaara on olemassa, DSTC-järjestelmä
aktivoituu, moottorin kierrosluku laskee ja yhtä
tai useampaa pyörää jarrutetaan, kunnes auton
vakaus on palautunut.
9$52,786
Normaalilla ajotavalla RSC-järjestelmä
parantaa auton ajoturvallisuutta, mutta tätä
ei saa pitää mahdollisuutena nopeuden
lisäämiseen. Noudattakaa aina normaalia
varovaisuutta ajaessanne.
Katsokaa lisätietoja DSTC-järjestelmästä
sivulta sivu 34 ja sivu 108.
17
Turvallisuus
Turvaverho (IC)
Turvaverho (IC)
(Inflatable Curtain)
Turvaverho aktivoituu pienentäen päähän
kohdistuvien vammojen vaaraa estämällä päätä
iskeytymästä auton sisäseiniin tai törmäyskohteisiin, kuten muihin autoihin tai pylväisiin.
Turvaverho suojaa sekä etuistuimilla että
takaistuimen reunapaikoilla matkustavia. Se
estää myös matkustajia sinkoutumasta
kokonaan tai osittain ulos autosta onnettomuuden sattuessa. Turvaverhot ovat piilossa
auton sisäkatossa ja kattavat auton yläosan etuja takaistuimilla.
Turvaverho voi aktivoitua, kun autoon
kohdistuu törmäys sivulta tai kierähtää ympäri.
Tällöin turvaverhon takareunaan sijoitettu
kaasunkehitin täyttää sen kaasulla.
18
9$52,786
Turvaverho (IC) on tarkoitettu täydentämään - ei korvaamaan - turvavyötä. Paras
mahdollinen suoja:.l\WWlNllDLQDWXUYD
Y\|Wl.
Huomatkaa, että turvaverho suojaa päätä
useimmilta iskuilta ja tönäisyiltä, jotka
tulevat sivulta – ei ylhäältä päin.
Volvo XC90:n turvaverho on kehitetty
suojaamaan matkustajia myös auton kieriessä
ympäri. Turvaverho on myös kolmannella
istuinrivillä seitsemänpaikkaisessa automallissa.
9$52,786
• Älkää ruuvatko tai asentako mitään
auton sisäkattoon, ovi pylväisiin tai
sivupaneeleihin. Se voisi estää tarkoitetun suojausvaikutuksen. Vain näihin
kohtiin kiinnitettäväksi hyväksyttyjä
Volvon alkuperäisosia voidaan
käyttää.
• Kun takaistuimen selkänojat on
alaslaskettu, autoa ei saa kuormata
korkeammalle kuin sivuikkunoiden
alareunaan. Jättäkää myös 10 cm
vapaata tilaa ikkunan sisäpuolelle.
Muuten auton sisäkattoon asennetun
turvaverhon suojatoiminta voi
häiriintyä.
Turvallisuus
WHIPS
Whiplash Protection System
Oikea istuma-asento
WHIPS ja lastenistuin
Järjestelmä koostuu etuistuimien törmäysenergiaa sitovista selkänojista sekä järjestelmään yhditetystä niskatuesta.
Parhaan suojan varmistamiseksi tulee kuljettajan ja etumatkustajan istua keskellä istuinta ja
pään ja niskatuen välisen etäisyyden tulee olla
mahdollisimman pieni.
WHIPS-järjestelmä ei heikennä auton lastenistuimien suojausominaisuuksia. Jos matkustajan
puolella ei ole turvatyynyä (SRS), voidaan
Volvo lastenistuin asettaa etuistuimelle.
WHIPS-järjestelmä toimii myös, jos lastenistuin on sijoitettu takaistuimelle selkä
menosuuntaan tuettuna etuistuimen selkänojaa
vasten.
WHIPS-istuin
WHIPS aktivoituu takaa tulevassa törmäyksessä. Aktivointiin vaikuttaa törmäyskulma,
nopeus ja törmäävän ajoneuvon ominaisuudet.
Jos joku istuu etuistuimella järjestelmän
aktivoituessa, siirtyvät etuistuimien selkänojat
taaksepäin ja kuljettajan sekä etumatkustajan
istuma-asento muuttuu. Näin vähennetään ns.
ruoskaniskuvammojen syntymisvaaraa.
9$52,786
WHIPS on tarkoitettu täydentämään turvavyötä - ei korvaamaan sitä.
Saadaksenne parhaan suojan:.l\WWlNll
DLQDWXUYDY\|Wl.
19
Turvallisuus
WHIPS (jatk.)
9$52,786
Älkää estäkö WHIPS-järjestelmän
toimintaa!
• Jos jokin takaistuimen selkänojista on
alaslaskettuna, on vastaavaa etuistuinta siirrettävä eteenpäin niin, että se
ei ole kosketuksissa alaslaskettuun
selkänojaan.
• Välttäkää laatikkomaisen esineen
sijoittamista niin, että se puristuu
takaistuintyynyn ja etuistuimen
selkänojan väliin.
20
9$52,786
Jos istuimeen on kohdistunut voimakas
rasitus esim. takaa tulevan törmäyksen
yhteydessä, WHIPS-järjestelmä täytyy
tarkastuttaa valtuutetussa Volvo teknisessä
palvelussa. Vaikka istuin näyttää vahingoittumattomalta, WHIPS-järjestelmä on
saattanut laueta jättämättä istuimeen näkyviä
vaurioita. WHIPS-järjestelmä on saattanut
menettää osan suojausominaisuuksistaan.
Antakaa valtuutetun Volvo teknisen
palvelun tarkastaa järjestelmä myös
pienempien takaa tulleiden törmäysten
jälkeen. Älkää tehkö koskaan muutoksia tai
korjauksia istuimeen tai WHIPS-järjestelmään omin päin!
Turvallisuus
Koska turvajärjestelmät aktivoituvat?
Järjestelmä
Aktivoituu
7XUYDY\|QNLULVWLPHW
Etutörmäyksessä tai ympäripyörähdyksessä. Turvavyö kiristyy kehoa vasten poistaen vaatteista ym. johtuvan löysyyden.
Turvavyö pysäyttää tällöin käyttäjänsä liikkeen nopeammin.
Törmäyksissä, joissa on vaara, että etuistuimella matkustajat vahingoittuvat iskeytyessään kojetaulua tai ohjauspyörää
päin.
Sivutörmäyksissä, kun autoon kohdistuu riittävän suuri törmäysvoima.
Sivutörmäyksissä tai auton kaatuessa. Verho vähentää päävammojen vaaraa.
Takaapäin tulevassa päälleajossa. Vähentää niskavammojen syntymisen vaaraa, ns. ruoskaniskuvammat.
Äkillisissä väistötilanteissa tai auton joutuessa luisuun. Vähentää auton ympäri pyörähtämisen vaaraa.
7XUYDW\\Q\W656
6LYXWXUYDW\\Q\W
7XUYDYHUKR,&
:+,36
56&
9$52,786
SRS-turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö
on sijoitettu keskikonsoliin. Jos matkustamon lattialle joutuu runsaasti vettä tai
muuta nestettä, kytkekää akkukaapelit irti
tavaratilassa. Älkää yrittäkö käynnistää
moottoria; turvatyynyt voisivat laueta.
Hinauttakaa auto valtuutettuun Volvo
tekniseen palveluun.
9$52,786
Älkää ajako koskaan autolla lauenneiden
turvatyynyjen kanssa! Ne voivat vaikeuttaa
auton ohjaamista. Myös muut turvajärjestelmän ovat saattaneet vaurioitua. Tyynyjen
lauetessa vapautunut savu ja pöly voivat
pitempään vaikuttaessaan aiheuttaa ihon ja
silmien ärsytystä/vaurioita. Mikäli vaivoja
ilmenee, huuhdelkaa kylmällä vedellä ja
ottakaa yhteys lääkäriin. Turvatyynyjen
nopean laukeamisen johdosta tyynyjen
materiaali saattaa myös aiheuttaa iholle
hankaus- ja palovammoja.
+820 SRS-turvatyynyjärjestelmä, SIPStyynyjärjestelmä ja IC-järjestelmä aktivoituvat
vain kerran törmäystä kohti. Jos turvatyynyt
ovat lauenneet, suositellaan seuraavaa:
• Hinauttakaa auto Volvo tekniseen
palveluun. Vaikka auto olisi ajokunnossa
törmäyksen jälkeen, sillä ei tulisi ajaa
turvatyynyjen lauettua.
• Antakaa valtuutetun Volvo teknisen
palvelun uusia SRS-järjestelmän, SIPSjärjestelmän ja IC-järjestelmän komponentit.
Autoon voi kärsiä huomattavia muodonmuutoksia törmäyksessä ilman, että turvatyynyt
laukeavat. Tämä ei tarkoita, että turvatyynyt
olisivat viallisia. Se tarkoittaa, että tätä
toimintoa ei tarvittu juuri tässä tilanteessa ja,
että auton muut turvajärjestelmät suojasivat
matkustajia.
21
Turvallisuus
Turvatyynyjen, turvaverhojen ja turvavyönkiristimien tarkastus
Ovipilarissa/pilareissa oleva tarra ilmaisee sen
vuoden ja kuukauden, jolloin tulee ottaa
yhteyttä Volvo tekniseen palveluun turvatyynyjen ja turvavyönkiristimien erityistarkastusta
ja mahdollista vaihtoa varten. Jos Teillä on
näitä järjestelmiä koskevia kysymyksiä,
ottakaa yhteyttä valtuutettuun Volvo tekniseen
palveluun.
7lPlWDUUDVLMDLWVHHYDVHP
PDVVDWDNDRYLDXNRVVD
7DUNDVWXVSlLYlPllUl
.XOMHWWDMDQWXUYDW\\Q\
0DWNXVWDMDQSXROHLQHQ
WXUYDW\\Q\
.XOMHWWDMDQSXROHLQHQ
VLYXWXUYDW\\Q\
0DWNXVWDMDQSXROHLQHQ
VLYXWXUYDW\\Q\
.XOMHWWDMDQSXROHLQHQ
WXUYDYHUKR
0DWNXVWDMDQSXROHLQHQ
WXUYDYHUKR
22
Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Lasten on istuttava hyvin ja
turvallisesti
Lastenistuin ja
turvavyömuistutin
Muistakaa, että lapsen on ikään ja kokoon
katsomatta aina oltava autossa turvavyöhön
kiinnitettynä. Lasta ei saa missään tapauksessa
kuljettaa aikuisen sylissä!
Jos taaksepäin suunnattu vauvanistuin tai lastenistuin on sijoitettu etuistuimelle ja kiinnitetty
turvavyöllä, turvavyömuistutusta ei aina
anneta. Tarkastakaa siksi aina ennen ajon aloittamista, että turvavyö on lukkiutunut!
Valitkaa sijainti ja varustus lapsen painon ja
pituuden mukaan, katsokaa sivu 24.
Volvon omat lasten turvavarusteet on tarkoitettu juuri Teidän autoonne. Valitessanne
Volvon varusteet voitte olla varma siitä, että
kiinnityspisteet ja kiinnitysvarusteet ovat
oikeassa paikassa ja riittävän lujat.
Turvallisin paikka autossa 0-3 -vuotiaille
lapsille on selkä menosuuntaan lastenistuin.
+820Monissa maissa on voimassa lakimääräyksiä siitä, miten lapset on sijoitettava autoon.
Selvittäkää aina, minkälaisia määräyksiä on
siinä maassa, jossa kulloinkin ajatte.
9$52,786
Älkää koskaan sijoittako lastenistuinta/
lastentyynyä etuistuimelle, jos auto on
varustettu matkustajan turvatyynyllä (SRS).
7XUYDW\\Q\MDODVWHQLVWXLQHLYlWVRYL\KWHHQ
Lastenistuin ja turvatyyny
Matkustajan puoleisella turvatyynyllä varustetuissa autoissa lapsi on aina sijoitettava takaistuimelle.
Lapsi voi vammautua vakavasti, jos lastenistuin
sijoitetaan etuistuimelle autossa, jossa on
matkustajan puoleinen turvatyyny.
+820140 cm lyhyemmät henkilöt HLYlW
NRVNDDQ saa istua etuistuimella, jos auto on
varustettu etumatkustajan turvatyynyllä.
23
Turvallisuus
Lasten turvallisuus (jatk.)
Lasten sijainti autossa
Paino/ikä
NJ
±NXXNDXWWD
Etuistuin autoissa, joissa on turva- Etuistuin autoissa ilman etumatkustajan turvatyynyä
tyyny* etumatkustajaa varten
(lisävaruste)
Ei sopiva sijainti tälle ikäryhmälle.
9DLKWRHKGRW
•
•
•
±NJ
±NXXNDXWWD
Ei sopiva sijainti tälle ikäryhmälle.
±NJ
±YXRWWD
Ei sopiva sijainti tälle ikäryhmälle.
9DLKWRHKGRW
• Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
7\\SSLK\Y(
• Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään turvavyöllä.
7\\SSLK\Y(
• Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään Isofix-kiinnikkeillä.
7\\SSLK\Y(
9$52,786
* Älkää KOSKAAN sijoittako lastenistuinta tai lastentyynyä
etuistuimelle, jos auto on varustettu matkustajan turvatyynyllä.
24
Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
7\\SSLK\Y(
Taaksepäin suunnattu vauvanistuin, kiinnitetään turvavyöllä.
7\\SSLK\Y(
Taaksepäin suunnattu vauvanistuin, kiinnitetään Isofix-kiinnikkeillä.
7\\SSLK\Y(
• Lastenistuin varustettuna selkänojalla tai ilman.
7\\SSLK\Y(
1.
Sopiva määrättyä lastenistuinta varten mainitun tyyppihyväksyntälistan
mukaan. Lastenistuimet voivat olla ajoneuvokohtaisia, käytöltään rajoitettuja, osittain yleisiä tai yleisiä.
Turvallisuus
Paino/ikä
Toinen istuinrivi, reunapaikat*
NJ
±NXXNDXWWD
9DLKWRHKGRW
±NJ
±NXXNDXWWD
9DLKWRHKGRW
• Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään turvavyöllä, tukijaloilla ja kiinnitysnauhoilla.
7\\SSLK\Y(
• Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään turvavyöllä ja tukijaloilla. 7\\SSLK\Y(
• Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään Isofixkiinnikkeillä ja tukijaloilla. 7\\SSLK\Y(
• Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään turvavyöllä, tukijaloilla ja kiinnitysnauhoilla.
‡ 7\\SSLK\Y(
• Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään turvavyöllä ja tukijaloilla. 7\\SSLK\Y(
• Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään Isofixkiinnikkeillä ja tukijaloilla. 7\\SSLK\Y(
±NJ
±YXRWWD
• Lastenistuin varustettuna selkänojalla tai ilman.
7\\SSLK\Y(
1. Sopiva määrättyä lastenistuinta varten mainitun tyyppihyväksyntälistan mukaan.
Lastenistuimet voivat olla ajoneuvokohtaisia, käytöltään rajoitettuja, osittain
yleisiä tai yleisiä.
2. Sisäänrakennettu ja hyväksytty lasten turvavarustus tätä ikäryhmää varten.
* Seitsemänpaikkaisissa malleissa tulee istuinrivin olla takimmaisessa
asennossaan lastenistuinta käytettäessä.
Toinen istuinrivi,
keskipaikka*
Kolmas istuinrivi seitsemänpaikkaisessa mallissa
• Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään turvavyöllä, tukijaloilla ja
kiinnitysnauhoilla.
7\\SSLK\Y(
Ei sopiva sijainti tälle ikäryhmälle.
• Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään turvavyöllä, tukijaloilla ja
kiinnitysnauhoilla.
7\\SSLK\Y(
Ei sopiva sijainti tälle ikäryhmälle.
9DLKWRHKGRW
• Lastenistuin varustettuna
selkänojalla tai ilman.
7\\SSLK\Y(
• Integroitu lastenistuin.
7\\SSLK\Y(
• Lastenistuin varustettuna selkänojalla
tai ilman.
7\\SSLK\Y(
9$52,786
Älkää KOSKAAN sijoittako lastenistuinta tai lastentyynyä
etuistuimelle, jos auto on varustettu etumatkustajan turvatyynyllä.
25
Turvallisuus
Lasten turvallisuus (jatk.)
7DUNDVWDNDDHWWl
• lastenistuin on lukitussa asennossa
• niskatuen asento on säädetty tarkasti
lapsen pään mukaan.
• turvavyö on kosketuksissa lapsen kehoon
ja, että se ei ole liian löysällä eikä
kierteillä.
• turvavyön asento hartian kohdalla on
oikea eikä se ole olkapään alapuolella.
• turvavyön alaosa on alhaalla, lantion
kohdalla, parhaan suojan varmistamiseksi.
,VRIL[NLLQQLW\VNRKGDWMD,VRIL[RKMDLQ
Isofix-kiinnitysjärjestelmä
lastenistuimia varten
Takaistuimen reunapaikoille on asennettu
tehtaalla valmius lastenistuimien Isofix-kiinnitysjärjestelmää varten (toinen istuinrivi).
Kääntykää Volvo-jälleenmyyjänne puoleen
saadaksenne lisätietoja lasten turvavarusteista.
Isofix-kiinnityskohdat ovat takaistuimen
molemmissa reunapaikoissa. Isofix-ohjain
voidaan siirtää puolelta toiselle tarpeen
mukaan.
26
Integroitu lastenistuin keskipaikalla (lisävaruste viisipaikkaisissa
malleissa, vakiona seitsemänpaikkaisissa malleissa)
Volvon integroitu lastenistuin on suunniteltu
antamaan lapselle hyvän turvallisuuden ja
istuinmukavuuden. Auton normaaliin turvavyöhön yhdistettynä lastenistuin on hyväksytty
15-36 kg painaville lapsille.
Turvallisuus
9$52,786
Jos integroituun lastentuimeen on kohdistunut voimakas rasitus, esim. törmäyksen
yhteydessä, on koko lastentuin mukaanlukien turvavyö kiinnitysruuveineen
uusittava. Vaikka integroitu lastentuin
saattaa vaikuttaa vaurioitumattomalta, voi
osa sen suojausominaisuuksista olla
hävinnyt.
,QWHJURLGXQODVWHQLVWXLPHQ\O|VQRVWDPLQHQ
,QWHJURLGXQODVWHQLVWXLPHQDODVODVNHPLQHQ
1. Vetäkää kahvasta niin, että lastentuin
nousee.
2. Tarttukaa istuimeen molemmin käsin ja
siirtäkääse taaksepäin.
3. Kääntäkää turvavyön lukko sivuun ja
painakaa lastenistuinta kunnes se
lukkiutuu.
1. Vetäkää kahvasta.
2. Siirtäkää istuinta alaspäin ja painakaa
kunnes se lukkiutuu.
Muistakaa laskea lastentistuin ensin alas, jos
haluatte kallistaa takapenkin selkänojan
eteenpäin.
Lastenistuin on myös vaihdettava, jos se on
hyvin kulunut tai vaurioitunut. Huomatkaa
kuitenkin, että istuimen vaihtaminen on
tehtävä ammattimaisesti, koska matkustajien turvallisuus edellyttää istuimen
kunnollista kiinnitystä. Jättäkää sen vuoksi
lastenistuimen uusiminen ja mahdolliset
korjaukset valtuutetun Volvo teknisen
palvelun tehtäväksi.
Jos istuin on likaantunut, se on pyrittävä
pesemään paikallaan. Jos verhous on niin
likainen, että se on irrotettava pesua varten,
noudattakaa istuimen vaihdon ja asennuksen
suhteen yllä olevia ohjeita.
Älkää tehkö mitään muutoksia tai lisäyksiä
lastentuimeen.
27
Turvallisuus
Lasten turvallisuus (jatk.)
Tärkeitä vihjeitä!
Jos käytetään muita markkinoilla olevia lasten
turvatuotteita, on WlUNHll lukea tuotteen
mukana seuraava asennusohje ja noudattaa sitä
tarkasti. Tässä on kuitenkin joitakin huomionarvoisia seikkoja:
• Volvon lasten turvatuotteet ovat Volvon
suunnittelemia ja testaamia.
• Lastenistuin on aina asennettava valmistajan antamien ohjeiden mukaan.
Katsokaa asennusohjeita lastenistuimen
ohjekirjasta.
• Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitysnauhoja istuimen alla oleviin pituussäätötankoon, jousiin, kiskoihin tai
teräväreunaisiin palkkeihin.
• Antakaa lastenistuimen selkänojan nojata
kojetaulua vasten. (Koskee autoja, joissa
HL ole turvatyynyä (SRS) matkustajan
puolella.)
• Älkää koskaan asettako lastenistuinta
etuistuimelle, jos autossa on matkustajan
puolella turvatyyny (SRS).
+820 Jos lasten turvatuotteiden asennuksessa syntyy ongelmia, kysykää valmistajalta
selkeämpiä asennusohjeita.
28
9$52,786
Sellaisia lastenistuimia, joissa on terässankoja tai vastaavia rakenteita, jotka voivat
osua turvavyön lukon avauspainikkeeseen,
ei pidä käyttää, koska ne voivat aiheuttaa
lukon avautumisen vahingossa.
Lastenistuimen yläosa ei saa nojata tuulilasiin.
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittaristo
30
Merkki- ja varoitusvalot
31
Katkaisimet keskikonsolissa
36
Valopaneeli
38
Suuntavalovipu
39
Tuulilasinpyyhkimet/-pesin
40
Varoitusvilkut, sähkölämmitteinen takalasi/
taustapeilit/etuistuimet
42
Ajotietokone
43
Tasanopeudensäädin
44
Seisontajarru, konepelti, pistorasiat ym.
45
Sähkötoimiset lasinnostimet
47
Taustapeilit
49
Sähkötoiminen kattoluukku (lisävaruste)
50
29
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittaristo
/lPS|PLWWDUL
Näyttää moottorin jäähdytysjärjestelmän
lämpötilan. Jos lämpötila nousee epänormaalin
korkeaksi ja osoitin menee punaiselle alueelle,
näytössä näkyy viesti. Muistakaa, että
ilmanoton eteen asennetut lisävalot huonontavat
jäähdytystä hellesäällä ja moottorin kuormituksen ollessa suuri.
mittarin. Osamatkamittarista toiseen vaihdetaan
painamalla nuppia lyhyesti.
1l\WW|
Näytössä näkyy tiedotus- tai varoitusviestejä.
.DXNRYDORWSllOOHSRLV
9DURLWXVYDOR
Jos vika syntyy, merkkivalo syttyy ja näytössä
näkyy viesti.
1RSHXVPLWWDUL
Näyttää auton nopeuden.
2VDPDWNDPLWWDULW7MD7
Osamatkamittareita käytetään lyhyiden
matkojen mittaamiseen. Oikeanpuoleisin
numero ilmoittaa sadat metrit. Pitäkää nuppia
painettuna yli 2 sekunnin ajan nollataksenne
30
7DVDQRSHXGHQVllWLPHQRVRLWLQ
Katsokaa sivu 44.
0DWNDPLWWDUL
Matkamittari ilmoittaa autolla ajetun kokonaismatkan.
.l\QWLQRSHXVPLWWDUL
Ilmoittaa moottorin käyntinopeuden tuhansina
kierroksina minuutissa. Käyntinopeusmittarin
osoitin ei saa siirtyä punaiselle alueelle.
$XWRPDDWWLYDLKWHLVWRQRVRLWWLPHW
Valittu vaihtamisohjelma näkyy tässä.
8ONROlPS|PLWWDUL
Näyttää ulkolämpötilan. Kun lämpötila on
+2°C - –5°C, palaa näytössä lumihiutalesymboli. Symboli varoittaa liukkausvaarasta.
Kun auto seisoo tai on seissyt, voi ulkolämpömittari näyttää liian korkeaa arvoa.
.HOOR
Kello asetetaan aikaan nuppia kiertämällä.
3ROWWRQHVWHPLWWDUL
Polttonestesäiliön tilavuus on noin 70 litraa.
Jäljellä on noin 8 litraa käytettävissä olevaa
polttonestettä kojetaulussa olevan varoitusvalon syttyessä.
0HUNNLMDYDURLWXVYDORW
6XXQWDYDORW±RLNHDYDVHQ
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Merkki- ja varoitusvalot
Vika ABS-järjestelmässä
Jos ABS-merkkivalo syttyy, ABSjärjestelmä ei toimi. Auton tavallinen
jarrujärjestelmä toimii edelleen, mutta ilman
ABS-toimintoa.
• Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori. Käynnistäkää
moottori uudelleen.
• Jos varoitusvalo sammuu, ajakaa
edelleen. Vikaosoitus oli virheellinen.
• Jos varoitusvalo palaa edelleen, ajakaa
varovasti valtuutettuun Volvo tekniseen
palveluun ABS-järjestelmän tarkastusta
varten.
Merkki- ja varoitusvalot syttyvät, kun käännätte
virta-avaimen ajoasentoon (asento II) ennen
käynnistystä. Näin voitte varmistaa, että valot
toimivat. Moottorin käynnistyttyä kaikkien
valojen tulee sammua. Ellei moottoria
käynnistetä 5 sekunnin kuluessa, kaikki valot
sammuvat lukuun ottamatta
ja
symboleja. Joillakin symboleilla ei ehkä ole
vastaavaa toimintoa, riippuen autonne varustuksesta. Seisontajarrun merkkivalo sammuu,
kun vapautatte seisontajarrun.
Varoitusvalo
keskellä
mittariston
Tämä valo palaa punaisena tai oranssina
havaitun vian vakavuudesta riippuen.
Punainen merkkivalo: Pysäyttäkää auto.
Lukekaa viesti
näytöstä.
Oranssi merkkivalo: Lukekaa viesti
näytöstä. Korjauttakaa vika!
Vika jarrujärjestelmässä
Jos JARRU-merkkivalo syttyy, saattaa
jarrunestetaso olla liian alhainen.
• Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
tarkastakaa taso jarrunestesäiliöstä.
• Jos taso on säiliön MIN-merkin alapuolella, autolla ei saa enää ajaa, vaan se on
hinautettava valtuutettuun Volvo
tekniseen palveluun jarrujärjestelmän
tarkastusta varten.
31
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Merkki- ja varoitusvalot (jatk.)
Jos -$558 ja $%6-varoitusvalot
palavat samanaikaisesti, jarrutusvoiman jakoon on saattanut tulla vika.
•
•
•
•
• Pysäyttäkää auto turvalliseen
paikkaan ja sammuttakaa moottori.
Käynnistäkää moottori uudelleen.
Jos molemmat valot sammuvat,
vikaosoitus oli virheellinen.
Jos varoitusvalot palavat edelleen, tarkastakaa jarrunestesäiliön nestetaso.
Jos nestetaso on jarrunestesäiliön MINmerkinnän alapuolella, autolla ei saa enää
ajaa, vaan se tulee hinauttaa valtuutettuun
Volvo tekninen palvelu jarrujärjestelmän
tarkastusta varten.
Jos jarrunestesäiliön nestetaso on
normaali ja valot palavat edelleen, voitte
ajaa auton varovasti lähimpään valtuutettuun Volvo tekninen palvelu jarrujärjestelmän tarkastusta varten.
9$52,786
Jos JARRU ja ABS -varoitusvalot palavat
samanaikaisesti, on olemassa vaara, että
auton takaosa joutuu luisuun voimakkaassa
jarrutuksessa.
32
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Turvavyömuistutin
Vika SRS-järjestelmässä
Seisontajarru kytkettynä
Valo palaa niin kauan kuin kuljettaja tai
etumatkustaja ei ole kiinnittänyt turvavyötään.
Jos valo jää palamaan tai syttyy ajon
aikana, on SRS-turvatyynyjärjestelmässä
vika. Ajakaa valtuutettuun Volvo
tekniseen palveluun tarkastusta varten.
Muistakaa, että varoitusvalo ilmaisee
vain seisontajarrun olevan kiristettynä,
ei sitä miten tiukasti. Tarkastakaa painamalla poljinta! Jos poljin on painettuna
ajon aikana, kuuluu pling-ääni muistutuksena.
Liian alhainen öljynpaine
Generaattori ei lataa
Takasumuvalo
Jos valo syttyy ajon aikana, moottorin
öljynpaine on liian alhainen. Pysäyttäkää
moottori heti ja tarkastakaa moottorin
öljytaso. Jos valo syttyy ja öljytaso on
kuitenkin normaali, pysäyttäkää auto ja
ottakaa yhteys valtuutettuun Volvo
tekniseen palveluun.
Jos valo syttyy ajon aikana, on sähköjärjestelmässä luultavasti vika. Ottakaa
yhteyttä valtuutettuun Volvo tekniseen
palveluun.
Valo palaa sumuvalojen ollessa
kytkettynä.
Vika auton pakokaasujen
puhdistusjärjestelmässä
Moottorin esilämmitin
(diesel)
Perävaunun merkkivalo
Ottakaa yhteyttä Volvo tekniseen
palveluun tarkastusta varten.
Valo palaa kun moottorin esilämmitin on
toiminnassa. Kun valo sammuu, auto
voidaan käynnistää. Koskee vain dieselkäyttöisiä autoja.
Vilkkuu, kun käytätte auton ja
perävaunun suuntavaloja. Jos
merkkivalo ei vilku, jokin perävaunun
tai auton suuntavalolampuista on
viallinen.
33
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Merkki- ja varoitusvalot (jatk.)
DSTC ja RSC
DSTC-järjestelmä (Dynamic Stability and
Traction Control), johon sisältyy RSC (Roll
Stability Control) , selostetaan lähemmin
sivuilla sivu 36 ja sivu 108. Järjestelmä koostuu
useista eri toiminnoista:
Rajoitettu vetovoiman
säätötoiminto
Merkkivalo syttyy ja palaa kiinteällä valolla,
jos DSTC-järjestelmä toimii rajoitetusti liian
korkean jarrujen lämpötilan johdosta. Teksti
"LUISTONESTO TILAP. POIS" näkyy
näytössä.
Rajoitettu luistonestotoiminto
Merkkivalo katkaisimen sammuu, kun DSTCjärjestelmän toimintaa on rajoitettu keskikonsolissa olevalla DSTC-katkaisimella. Teksti
"DSTC-LUISTONESTO POIS PÄÄLTÄ"
näkyy näytössä.
Vika DSTC-järjestelmässä
Jos varoitusvalo syttyy ja palaa kiinteällä
valolla vaikka ette ole kytkenyt järjestelmää
pois, se on osoituksena jossakin järjestelmässä
olevasta viasta. Teksti "AJONVAKAUTUS
VAATII HUOLLON" näkyy näytössä.
34
• Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori. Käynnistäkää
moottori uudelleen.
• Jos varoitusvalo sammuu, vikaosoitus oli
virheellinen eikä korjaamolla tarvitse
käydä.
• Jos varoitusvalo palaa edelleen, ajakaa
varovasti valtuutettuun Volvo tekniseen
palveluun järjestelmän tarkastusta varten.
9$52,786
Normaalilla ajotavalla DSTC-järjestelmä
parantaa auton ajoturvallisuutta, mutta tätä
ei saa pitää mahdollisuutena nopeuden lisäämiseen. Noudattakaa aina normaalia
varovaisuutta ajaessanne kaarteissa ja
liukkaalla tiellä.
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Viesti näytössä
Kun varoitus- tai merkkivalo syttyy, tulee
näyttöön samalla viesti. Kun olette lukenut ja
ymmärtänyt viestin, voitte painaa READnäppäintä (A). Luettu viesti poistetaan näytöstä
ja tallennetaan auton muistilistaan. Vikoja
koskevat viestit säilyvät muistilistassa, kunnes
kyseiset viat on korjattu.
+\YLQYDNDYLVWDYLRLVWDNHUWRYLDYLHVWHMlHL
YRLSRLVWDDQl\W|VWl1HVlLO\YlWQl\W|VVl
NXQQHVN\VHLVHWYLDWRQNRUMDWWX
Viestit
PYSÄHDY VAROEN
PYSÄYTÄ MOOTTORI
HUOLLA HETI
KATSO OHJEKIRJA
VAATII HUOLLON
SEUR.HUOLLOSSA
HUOLLON
AIKA
Muistilistaan tallennetut viestit voi lukea
uudelleen. Painakaa READ-näppäintä (A), jos
haluatte hakea tallennetun viestin. Voitte selata
muistilistaan tallennettuja viestejä painamalla
READ-näppäintä. Painamalla READnäppäintä tallennatte luetun viestin takaisin
muistilistaan.
+820Jos varoitusviesti tulee esille ollessanne
ajotietokoneen valikoissa tai halutessanne käyttää
puhelinta, on varoitusviesti ensin kuitattava.
Painakaa tällöin READ-näppäintä (A).
Sisältö:
Pysäyttäkää auto ja moottori. Vakavan vaurion vaara.
Pysäyttäkää auto ja moottori. Vakavan vaurion vaara.
Viekää auto tarkastettavaksi välittömästi.
Lukekaa käyttöohjekirjasta.
Tarkastuttakaa autonne mahdollisimman pian.
Tarkastuttakaa autonne seuraavassa huollossa.
Kun viesti näkyy, on aika suorittaa huolto. Viestin
näkymiseen vaikuttavat ajettu kilometrimäärä, edellisestä huollosta kuluneiden kuukausien määrä ja
moottorin käyntiaika.
35
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katkaisimet keskikonsolissa
1
2
3
4
5
6
7
8
+8201lSSlLPLHQNHVNLQlLQHQVLMDLQWLYRLYDLKGHOOD
3HUXXWXVYDURLWXVMlUMHVWHOPl
(lisävaruste)
Järjestelmä on aina aktivoituneena autoa
käynnistettäessä. Painakaa nuppi sisään kytkeäksenne peruutusvaroitusjärjestelmän pois/
uudelleen päälle
7DLWWXYDWXONRWDXVWDSHLOLW (lisävaruste)
Tällä näppäimellä voitte kääntää ulkotaustapeilit sisään uloskäännetystä asennosta ja ulos
sisäänkäännetystä asennosta.
Tehkää näin, jos taustapeili on kääntynyt vahingossa ulkopuolisen voiman vaikutuksesta
sisään- tai ulospäin:
• Kääntäkää ko. taustapeili käsin normaaliasenteoon.
• Kääntäkää virta-avain asentoon II.
36
• Kääntäkää taustapeili sisäänpäin
näppäimen avulla ja sitten ulospäin, myös
näppäimen avulla. Taustapeilit ovat nyt
palanneet alkuperäiseen kiinteään
asentoonsa.
/LVlYDORW (lisävaruste)
Käyttäkää tätä katkaisinta, kun haluatte sytyttää
tai sammuttaa auton lisävalot samanaikaisesti
kaukovalojen kanssa tai jos haluatte kytkeä
toiminnon pois. Katkaisimessa oleva
merkkivalo palaa toiminnon ollessa
aktivoituna.
'67&MlUMHVWHOPl
DSTC-järjestelmä kytketään pois päältä ja
aktivoidaan uudelleen tällä katkaisimella. Kun
katkaisimen merkkivalo palaa, DSTC-järjestelmä on aktivoituneena (ellei järjestelmässä
ole vikaa).
+820DSTC-järjestelmän toiminnan rajoittaminen edellyttää, turvallisuussyistä, että
katkaisinta pidetään painettuna vähintään puoli
sekuntia.
Teksti "DSTC-LUISTONESTO POIS
PÄÄLTÄ" näkyy näytössä.
Rajoittakaa järjestelmän toimintaa, jos jossakin
pyörässä on pakko käyttää muista poikkeavaa
rengaskokoa. Kun moottori käynnistetään
seuraavan kerran, on DSTC-järjestelmä taas
aktivoituna.
9$52,786
Huomatkaa, että auton ajo-ominaisuudet
muuttuvat, jos kytkette DSTC-järjestelmän
pois päältä.
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
,OPDVWRLQWLPDWNXVWDPRQWDNDRVDVVD
(lisävaruste)
Painakaa näppäintä aktivoidaksenne matkustamon takaosan ilmastoinnin. Matkustamon
takaosan ilmastointi kytkeytyy pois, kun
sytytys katkaistaan kokonaan.
6DOSDOXNLWXVDVHQQRQMDKlO\W\VWXQQLV
WLPLHQSRLVN\WNHPLQHQ
Käyttäkää tätä näppäintä, kun haluatte jostain
syystä kytkeä irti salpalukitusasennon (salpalukitusasento merkitsee, että ovia ei voida avata
sisäpuolelta niiden ollessa lukittuina). Tällä
näppäimellä voitte kytkeä pois myös hälytysjärjestelmän liike- ja kallistustunnistimet.
Merkkivalo palaa, kun toiminnot ovat suljettuina/poiskytkettyinä.
3LVWRUDVLD(vakio)6DYXNNHHQV\W\WLQ
(lisävaruste)
Pistorasiaa voidaan käyttää 12V varusteita,
esim. matkapuhelinta tai kylmälaatikkoa
varten. Savukkeensytytin aktivoidaan painamalla nuppi sisään. Kun sytytin on käyttövalmis, nuppi ponnahtaa itsestään ulos. Vetäkää
sytytin ulos ja sytyttäkää savuke. Kannen on
oltava turvallisuussyistä aina paikallaan, kun
sytytintä ei käytetä. Suurin virranvoimakkuus
on 10A.
7DNDRYLHQODSVLOXNRW(lisävaruste)
Tällä näppäimellä kytketään takaovien sähkötoimiset lapsilukot päälle ja pois. Virta-avaimen
on oltava asennossa I tai II. Lapsilukkojen
ollessa aktivoituina palaa näppäimen
merkkivalo. Näyttöön tulee viesti, kun kytkette
lapsilukot päälle tai pois.
37
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Valopaneeli
A
B
C
A - Valonheittimet ja
seisontavalot
D - Sumuvalot
9LUWDDYDLQDVHQQRVVD,, Painakaa katkaisinta. Sumuvalot toimivat seisonta– ja kauko–/
lähivalojen yhteydessä. Katkaisimessa palaa
merkkivalo sumuvalojen palaessa.
Kaikki valot sammuksissa.
/lKLYDORDXWRPDWLLNDOODYDUXVWHWXW
DXWRW PllUlW\WPDDW
9LUWDDYDLQDVHQQRVVD,,: Lähivalot
(sekä seisontavalot edessä ja takana,
rekisterikilven valot ja mittarivalot)
palavat. Lähivalot syttyvät automaattisesti kun virta-avain käännetään
ajoasentoon, eikä niitä voi sammuttaa.
Tiettyihin maihin matkustaessanne Volvo
tekninen palvelu voi auttaa Teitä
kytkemään lähivaloautomatiikan pois.
Seisontavalot edessä ja takana.
9LUWDDYDLQDVHQQRVVD: kaikki valot
sammuksissa.
+820Tietyissä maissa lähivaloja ei saa
käyttää yhdessä etusumuvalojen kanssa.
E - Takasumuvalo
D
E
B - Ajovalojen korkeudensäätö
9LUWDDYDLQDVHQQRVVD,,: Valonheittimet palavat (sekä seisontavalot edessä
ja takana, rekisterikilven valot ja mittarivalot).
Jotta ajovalojen korkeus voitaisiin säätää
kuormitusta vastaavaksi, joissakin automalleissa on sähkömoottori kummassakin valonheittimessä. Valokeilan korkeutta säädetään
kojetaulussa olevalla ajovalojen korkeudensäätimellä.
+820Valokatkaisin on aina
käännettävä tähän asentoon, jotta
kaukovalot voitaisiin kytkeä.
Bi-Xenonvaloilla (lisävaruste) varustetuissa
autoissa on automaattinen valojen korkeudensäätö.
C - Mittarivalaistus
Säädin ylöspäin ± voimakkaampi valaistus.
Säädin alaspäin ±heikompi valaistus.
Hämäräanturi (katsokaa sivu 60) säätää
automaattisesti kaikki mittarivalot.
38
9LUWDDYDLQDVHQQRVVD,,Painakaa katkaisinta. Takasumuvalo palaa yhdessä kauko-/
lähivalojen kanssa. Näppäimen merkkivalo ja
mittaristossa oleva symboli palavat samanaikaisesti.
0XLVWDNDD Takasumuvalon ja etusumuvalojen
käyttöä koskevat määräykset vaihtelevat eri
maissa.
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Suuntavalovipu
3DLQRSLVWHDVHQWR
Kaistanvaihdossa ja ohituksissa vipua
käännetään vain kunnes tuntuu vastusta. Vipu
palautuu takaisin vapauduttuaan.
1RUPDDOLWNllQQ|NVHW
Suuntavalot syttyvät, kun vipua siirretään
kääntymistä varten. Kun ohjauspyörä
käännetään kääntymisen jälkeen takaisin,
suuntavalo sammuu automaattisesti.
.DXNRYDORYLONNX
Siirtäkää katkaisinvipua itseenne päin (kunnes
tuntuu kevyt vastus). Kaukovalot palavat
kunnes vapautatte vivun.
6DDWWRYDORW
Tehkää näin poistuessanne autonne luota, kun
ulkona on pimeää:
• Poistakaa avain virtalukosta.
• Siirtäkää vasenta vipua (suuntavalovipua)
itseenne päin.
• Nouskaa ulos autosta.
• Lukitkaa ovi.
Nyt syttyvät lähivalot, seisontavalot, rekisterikilven valot ja ulkopeilien maavalot (lisävaruste). Nämä valot palavat 30, 60 tai
90 sekuntia. Valtuutettu Volvo tekninen
palvelu voi säätää ajan Teille sopivaksi.
9DORQYDLKWRNDXNROlKLYDORW
Siirtäkää vipua itseenne päin kaukovalovilkkuasennon ohi ja vapauttakaa se kytkeäksenne
ajovalot kauko- tai lähivaloille.
39
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Tuulilasinpyyhkimet/-pesin
Sadetunnistin (lisävaruste)
Sadetunnistin korvaa taukotoiminnon. Tuulilasinpyyhkimien nopeus lisääntyy tai vähenee
automaattisesti tunnistimen tuulilasissa havaitseman vesimäärän mukaan. +HUNN\\WWl
voidaan säätää säätörenkaalla (katsokaa kuvaa).
Kytkeäksenne sadetunnistimen toimimaan:
3\\KLQSHVXWRLPLQWD±WXXOLODVL
Tuulilasinpyyhkimet
Tuulilasinpyyhkimet poiskytkettyinä
Jos vipu on 0-asennossa ja sitä siirretään
ylöspäin, pyyhkimet tekevät kertapyyhkäisyä niin kauan kuin vipua pidetään
yläasennossa.
Taukotoiminta
Voitte itse muuttaa tauon pituutta ja
säätää sen sopivaksi. Kiertämällä säätörengasta ylöspäin pyyhkimien pyyhintätiheys kasvaa. Kiertämällä säätörengasta
(ks. A kuvassa) itseenne päin pyyhkäisyjen väliset tauot pitenevät.
40
• Kytkekää sytytys.
• Siirtäkää vipu asennosta 0 taukotoimintoasentoon.
Sadetunnistin kytkeytyy pois, kun sytytys
katkaistaan kokonaan. Sadetunnistin
aktivoidaan uudelleen seuraavasti:
• Kytkekää sytytys.
• Siirtäkää vipu asentoon 0 ja sitten taukotoimintoasentoon.
+820Automaattipesussa: Kytkekää
sadetunnistin pois (siirtäkää vipu asentoon 0)
tai katkaiskaa sytytysvirta kokonaan. Tuulilasinpyyhkimet käynnistyvät muuten vahingossa
pesussa ja voivat vaurioitua.
Pyyhkimet pyyhkivät normaalilla
nopeudella.
Pyyhkimet pyyhkivät suurella nopeudella.
3 – Tuulilasinpesin/
ajovalojenpesimet
Siirtäkää vipua ohjauspyörään päin kytkeäksenne tuulilasinpesimet ja ajovalojenpesimet
toimimaan.
$MRYDORMHQSHVX
Ajovalojen korkeapainepesu kuluttaa paljon
pesunestettä. Pesunesteen säästämiseksi
huuhdellaan ajovalot vain joka viidennellä
pesulla (2 minuutin ajanjaksona).
Kun 2 minuuttia on kulunut viimeisimmästä
tuulilasinpesusta, ajovalot pestään taas
seuraavan kerran tuulilasin pesun yhteydessä.
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Takalasinpyyhin – peruutus
Jos kytkette peruutusvaihteen tuulilasinpyyhkimien ollessa jo toiminnassa, takalasinpyyhin
siirtyy taukotoimintoasentoon*. Jos takalasinpyyhin on jo kytkettynä normaalinopeudelle, ei
tapahdu mitään muutosta.
*Tämä toiminto (taukotoiminto peruutettaessa)
voidaan kytkeä pois. Ottakaa yhteys Volvo
tekniseen palveluun.
3\\KLQSHVXWRLPLQWD±SHUlRYL
Lasinpesin – peräovi
Siirtämällä vipua HWHHQSlLQ käynnistätte
peräoven lasinpesimen.
A. Takalasinpyyhin – taukotoiminto
B. Takalasinpyyhin – normaali nopeus
41
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Varoitusvilkut, sähkölämmitteinen takalasi/taustapeilit/etuistuimet
Sähkölämmitteinen takalasi ja
sähkölämmitteiset taustapeilit
Varoitusvilkut
Varoitusvilkkuja (kaikki suuntavalot vilkkuvat)
on käytettävä, jos auto joudutaan pysäyttämään
tai pysäköimään niin, että muulle liikenteelle
aiheutuu vaaraa täi häiriötä. Painakaa näppäintä
varoitusvilkkujen kytkemiseksi.
0XLVWDNDD Varoitusvilkkujen käyttöä
koskevat lakimääräykset vaihtelevat eri maissa.
42
Käyttäkää sähkölämmitystä jään ja huurteen
poistamiseksi takalasista
ja taustapeileistä. Katkaisimen painallus
käynnistää samanaikaisesti takalasin ja taustapeilien lämmityksen. Katkaisimen merkkivalo
syttyy. Sisäänrakennettu ajastin kytkee
automaattisesti pois taustapeilien lämmityksen
noin 4 minuutin ja takalasin lämmityksen noin
12 minuutin kuluttua.
Sähkölämmitteiset etuistuimet
Katsokaa sivulta 59 tai
63 lisätietoja.
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone
Hetkellinen polttonesteenkulutus
Ajotietokone näyttää jatkuvasti hetkellisen
polttonesteenkulutuksen. Se laskee polttonesteenkulutuksen kerran sekunnissa. Näytössä
oleva luku päivitetään parin sekunnin välein.
Kun auto seisoo paikallaan, näytössä
näkyy "----".
+820 Näytössä voi esiintyä pientä
poikkeamaa polttoaineella toimivan lämmittimen käytön jälkeen.
Keskimääräinen polttonesteenkulutus
Säätimet
Toiminnot
Ajotietokoneen toiminnot valitaan kiertämällä
säätörengasta (B) asteittain joko eteenpäin tai
taaksepäin. Kiertämällä säädintä edelleen
pääsette takaisin lähtöasentoon.
Ajotietokone vastaanottaa erilaisia tietoja, joita
käsitellään koko ajan mikroprosessorin avulla.
Järjestelmässä on neljä toimintoa, jotka näkyvät
näytössä:
• Keskinopeus
• Hetkellinen polttonesteenkulutus
• Keskimääräinen polttonesteenkulutus
• Arvioitu ajomatka jäljellä olevalla polttonesteellä
Keskinopeus
+820Jos varoitusviesti tulee näyttöön
käyttäessänne ajotietokonetta, on varoitusviesti
ensin kuitattava. Painakaa tällöin READnäppäintä (A) siirtyäksenne takaisin tietokoneen eri valikoihin.
Keskinopeus edellisen nollauksen (RESET)
jälkeen. Kun sytytysvirta katkaistaan, keskinopeus tallentuu muistiin ja sitä käytetään
uuden arvon laskemisen perustana ajoa jatkettaessa. Voidaan nollata vivun RESET-näppäimellä (C).
Keskimääräinen polttonesteenkulutus edellisen
nollauksen (RESET) jälkeen. Kun sytytysvirta
katkaistaan, keskimääräinen polttonesteenkulutus tallentuu muistiin ja se pysyy muistissa,
kunnes se nollataan vivun RESET-näppäimellä
(C).
+820 Näytössä voi esiintyä pientä
poikkeamaa polttoaineella toimivan lämmittimen käytön jälkeen.
Arvioitu ajomatka jäljellä olevalla
polttonesteellä
Näyttää arvioidun matkan, joka voidaan ajaa
säiliössä olevalla polttonestemäärällä; laskettu
käyttäen polttonesteen keskikulutusta
viimeisen 30 km matkalta ja jäljellä olevaa
polttonestemäärää. Kun ajomatka jäljellä
olevalla polttonesteellä alittaa 20 km, näytössä
näkyy "----".
+820 Näytössä voi esiintyä pientä
poikkeamaa polttoaineella toimivan lämmittimen käytön jälkeen.
43
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Tasanopeudensäädin
Tilapäinen poiskytkeminen
Poiskytkeminen
Painakaa kytkeäksenne tasanopeudensäätimen tilapäisesti pois toiminnasta.
Painakaa CRUISE kytkeäksenne tasanopeudensäätimen pois. "CRUISE" sammuu mittaristossa.
Aikaisemmin asetettu ajonopeus kytkeytyy
pois, kun jarru- tai kytkinpoljin painetaan alas.
Aikaisemmin asetettu ajonopeus tallentuu
muistiin.
Tasanopeudensäädin kytkeytyy lisäksi tilapäisesti pois kun...
• nopeus laskee alle kytkentärajan
• vaihteenvalitsin siirretään asentoon N
• pyörien luistaessa tai lukkiutuessa.
Nopeuteen palaaminen
Kytkeminen
Tasanopeudensäätimen säätimet ovat ohjauspyörän keskiössä vasemmalla puolella.
+DOXWXQQRSHXGHQDVHWWDPLQHQ
• Painakaa CRUISE-näppäintä. "CRUISE"
näkyy mittaristossa.
• Lisätkää tai vähentäkää nopeutta
halutulle tasolle painamalla + tai –.
+820 Tasanopeudensäädin ei
kytkeydy päälle nopeuden ollessa alle
35 km/h.
• Painakaa kevyesti + tai – halutun
nopeuden lukitsemiseksi.
44
Kun painatte
, järjestelmä kytkeytyy
takaisin aikaisemmin asetettuun nopeuteen.
Kiihdyttäminen
Tilapäinen ajonopeuden lisääminen esim.
ohitusta varten ei häiritse tasanopeudensäätimen toimintaa. Auto palaa aikaisemmin
asetettuun nopeuteen. Kun tasanopeudensäädin
on jo kytkettynä, nopeutta voidaan lisätä tai
vähentää pitämällä näppäimen + tai – puolta
painettuna. Lyhyt painallus muuttaa nopeutta n.
1 km/h. Se nopeus, joka autolla on nuppia
vapautettaessa, ohjelmoituu tasanopeudensäätimeen.
Tasanopeudensäädin kytkeytyy automaattisesti
pois kun sytytys katkaistaan.
+820Jos jotakin tasanopeudensäätimen
säätimistä pidetään painettuna yli minuutin,
järjestelmä kytkeytyy pois toiminnasta. Jotta
tasanopeudensäädin voitaisiin asettaa
uudelleen, on auton sytytysvirta katkaistava.
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Seisontajarru, konepelti, pistorasiat ym. Seisontajarru, vasemmalta ohjattavat autot
2
1
Seisontajarru
Seisontajarrupoljin on sijoitettu vasemmalle
lattiatasoon. Seisontajarru kytketään painamalla poljinta (1). Seisontajarru vapautetaan
vetämällä kahvasta (2).
Seisontajarru vaikuttaa takapyöriin. Sen ollessa
kytkettynä palaa varoitusvalo mittaristossa.
Huomatkaa, että varoitusvalo mittaristossa
palaa vaikka seisontajarrua on vain "hieman"
kiristetty.
1
2
6HLVRQWDMDUUXRLNHDOWDRKMDWWDYDWDXWRW
Konepellin avaaminen
Vetäkää kahvasta itseenne päin konepellin
lukitusmekanismin avaamiseksi.
9$52,786
Sulkekaa konepelti panemalla käsi sen
päälle ja painamalla se alas. Älkää sulkeko
pitäen kiinni etusäleiköstä. Sisäpuolella
olevat moottorin osat voivat vahingoittaa
sormianne.
45
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Seisontajarru, konepelti, pistorasiat ym. Seisontajarru, vasemmalta ohjattavat autot (jatk.)
Pistorasia takamatkustajia
varten (lisävaruste)
Pistorasiaa voidaan käyttää erilaisia 12 V
sähkövarusteita, esim. matkapuhelinta tai CDsoitinta varten. Maks. virranvoimakkuus on
10 A.
Ohjauspyörän säätö
Peräoven avaaminen
Ohjauspyörää voidaan säätää korkeus- ja
pituussuunnassa. Painakaa ohjauspylväässä
vasemmalla puolella oleva säädin alas.
Säätäkää sitten ohjauspyörä sopivaan asentoon.
Painakaa säädin takaisin ohjauspyörän asennon
lukitsemiseksi. Jos se on vaikeaa, painakaa
samalla vähän ohjauspyörää, kun palautatte
säätimen.
Avatkaa peräovi vetämällä kahvasta, kuten
kuva osoittaa. Laskekaa alaosa nostamalla
kahvaa ylöspäin.
9$52,786
Säätäkää ohjauspyörä ennen ajoon lähtöä, ei
koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että
ohjauspyörä on lukkiutunut.
46
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkötoimiset lasinnostimet
Sähkötoimisia lasinnostimia käytetään ovien
kyynärnojissa olevilla katkaisimilla. Jotta lasinnostimet toimisivat, tulee virta-avaimen olla
asennossa I tai II. Kun olette lopettanut ajon ja
poistanut virta-avaimen lukosta, voitte silti
avata ja sulkea ikkunoita niin kauan kuin
kumpaakaan etuovea ei ole avattu.
A
B
Ikkunat avautuvat painaessanne katkaisimen
etuosaa ja sulkeutuvat nostaessanne ylös
katkaisimen etuosaa.
Sähkötoimiset lasinnostimet
etuovissa
Voitte avata ja sulkea ikkunat etuistuimella
kahdella tavalla.
1. Painakaa katkaisimia (A) NHY\HVWLalaspäin
tai vetäkää niitäNHY\HVWL ylöspäin. Lasinnostimet nousevat tai laskevat niin kauan
kuin katkaisimia painetaan.
2. Painakaa käyttökytkin (A) Wl\VLQalas tai
vetäkää se Wl\VLQylös ja YDSDXWWDNDDVH
VLWWHQ. Sivulasit avautuvat tai sulkeutuvat
tällöin automaattisesti. Jos lasin liikettä
estää jokin esine, liike keskeytyy.
+820$XWRPDDWWLQHQQRVWR -toiminto on
matkustajan puolella vain tietyillä markkinaalueilla.
Katkaisimilla (B) käytetään takaovien
ikkunoita.
Lasinnostimien lukitus
takaovissa
Takaovien sähkötoimiset lasinnostimet voidaan
lukita kuljettajan oven kytkinpaneelissa
olevalla kytkimellä. Muistakaa aina kytkeä
lasinnostimet pois toiminnasta, mikäli jätätte
lapsia yksin autoon (poistakaa virta-avain
lukosta).
.\WNLPHQPHUNNLYDORVDPPXNVLVVD
Takaovien ikkunoita voidaan ohjata sekä ko.
oven kytkimellä, että kuljettajan oven kytkimellä.
.\WNLPHQPHUNNLYDORSDODD
Takaovien ikkunoita voidaan ohjata vain kuljettajan oven kytkimellä.
47
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkötoimiset lasinnostimet (jatk.)
9$52,786
Jos takaovien ikkunoita käytetään kuljettajan ovesta, tarkastakaa ettei kenenkään
takamatkustajan kädet joudu puristuksiin
ikkunoita suljettaessa.
Sähkötoiminen lasinnostin,
etumatkustajan paikalla
Etumatkustajan sähkötoimisen lasinnostimen
katkaisimella voidaan ohjata vain tätä ikkunaa.
48
Sähkötoimiset lasinnostimet
takaovissa
Takaovien laseja voidaan ohjata sekä ko. oven
että kuljettajan oven kytkimillä. Jos takaovien
lasinnostimien lukituskytkimen merkkivalo
(kuljettajan oven kytkinpaneelissa) palaa,
voidaan takaovien laseja ohjata vain kuljettajan
ovesta.
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Taustapeilit
Taustapeilien muistitoiminto
(lisävaruste)
Jos autossa on muistitoiminnolla varustetut
ulkotaustapeilit, niiden toiminta on kytketty
yhteen istuimen muistitoiminnon kanssa,
sivu 70.
A
B
Sisätaustapeili
Ulkotaustapeilit
A. Normaali asento.
Molempien ulkotaustapeilien säätimet ovat
etummaisena kuljettajan oven kyynärnojassa.
B. Häikäisemätön asento. Käytetään, jos takana
olevien autojen valot häiritsevät.
Tietyissä malleissa on DXWRGLP(automaattinen
himmennys) -toiminto (lisävaruste), mikä
tarkoittaa että häikäisynpoisto tapahtuu
automaattisesti valotilanteesta riippuen.
Volvo tekninen palvelu voi säätää herkkyyttä.
9$52,786
Säätäkää peilit ennen ajoon lähtöä!
Kaukosäätimen muistitoiminto
Jos avaatte auton lukituksen kaukosäätimellä ja
muutatte ulkotaustapeilien asentoa, niiden
uudet asennot tallentuvat kaukosäätimeen. Kun
seuraavan kerran avaatte auton lukituksesta
samalla kaukosäätimellä ja avaatte kuljettajan
oven kahden minuutin sisällä, peilit asettuvat
tallennettuihin asentoihin. Tämä koskee vain
niitä kahta kaukosäädintä, jotka tulevat auton
mukana, sivu 88.
• Painakaa katkaisinta L tai R (L = vasen
taustapeili, R = oikea taustapeili). Katkaisimen merkkivalo palaa.
• Säätäkää asento kääntämällä keskellä
olevaa säätövipua. Painakaa sitten katkaisinta vielä kerran. Merkkivalon tulee
sammua.
Älkää käyttäkö teräslastaa poistaessanne jäätä
peileistä, koska lasit voivat naarmuuntua!
49
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkötoiminen kattoluukku (lisävaruste)
.lVLVllW|
$YDDPLQHQ: Vetäkää katkaisinta taaksepäin
painopisteeseen (3). Luukku liikkuu avaussuuntaan niin kauan kuin katkaisinta pidetään
tässä asennossa.
A
4
2
1
3
5
B
6
Auki-asennot
Kattoluuku n katkaisinyksikkö on sijoitettu
kattoon. Luukku avautuu kahdella tavalla:
A: Takareuna ylös/alas – tuuletusasento
B: Taakse/eteen – auki-asento/
mukavuusasento*
Virta-avaimen tulee olla asennossa I tai II.
Tuuletusasento
$YDDPLQHQ Painakaa katkaisimen takareunaa
(5) ylöspäin.
6XONHPLQHQVetäkää katkaisimen alareunaa
(6) alaspäin.
7XXOHWXVDVHQQRVWD voidaan siirtyä suoraan
PXNDYXXVDVHQWRRQ ; vetäkää katkaisinta
taaksepäin ääriasentoon (4) ja vapauttakaa se.
50
6XONHPLQHQDXWRPDDWWLVHVWL
6XONHPLQHQNlVLQ
$YDDPLQHQNlVLQ
$YDDPLQHQDXWRPDDWWLVHVWL
$YDDPLQHQWXXOHWXVDVHQWRRQ
6XONHPLQHQWXXOHWXVDVHQQRVWD
6XONHPLQHQ: Painakaa säädintä eteenpäin painopisteeseen (2). Luukku liikkuu sulkemissuuntaan
niin kauan kuin katkaisinta pidetään tässä
asennossa.
9$52,786
Jos autossa on lapsia, varmistakaa etteivät
kenenkään kädet jää puristuksiin kattoluukkua suljettaessa.
Aukiasento/mukavuusasento*
$XWRPDDWWLVllW|
Siirtäkää katkaisin painokohta-asennon (3) ohi
takimmaiseen ääriasentoon (4) tai painokohtaasennon (2) ohi etummaiseen ääriasentoon (1)
ja vapauttakaa se. Kattoluukku avautuu tällöin
PXNDYXXVDVHQWRRQ tai sulkeutuu täysin.
Avataksenne luukun PXNDYXXVDVHQQRVWD
maksimiasentoon: Vetäkää katkaisinta
taaksepäin ääriasentoon (4) vielä kerran ja
vapauttakaa se.
*: Mukavuusasennossa luukku ei ole täysin
auki, jotta tuulensuhina olisi hiljaisempi.
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Aurinkosuoja
Puristumissuoja
Kattoluukkuun kuuluu myös sisäpuolinen,
käsin vedettävä aurinkosuoja. Kun kattoluukku
avataan, aurinkosuoja siirtyy automaattisesti
taaksepäin.
Aurinkosuojan sulkeminen: Tarttukaa kahvaan
ja vetäkää suojaa alaspäin.
Kattoluukussa on puristumissuoja, joka laukeaa
jos aukossa on este.
Tällöin kattoluukku pysähtyy ja avautuu sitten
automaattisesti siihen avausasentoon joka sillä
viimeksi oli.
9$52,786
Puristumissuoja toimii vain avausasennossa –
ei tuuletusasennossa. Tämä toiminto koskee
vain avausasentoa.
9DUPLVWDNDDHWWlNDWWROXXNNXRQNXQQROOD
VXOMHWWXHQQHQNXLQSRLVWXWWHDXWRQOXRWD
51
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
52
Lämmitys ja ilmanvaihto
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
54
Käsisäätöinen lämmitys ja ilmanvaihto ilmastointi,
AC (Air Conditioning)
56
Automaattinen ilmastointilaite, ECC
60
Pysäköintilämmitin (lisävaruste)
64
53
Lämmitys ja ilmanvaihto
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
Kosteutta lasien sisäpuolella
Autot, joissa on ECC
Hyvä keino vähentää kosteuden muodostumista
tuulilasin sisäpuolelle ja muihin laseihin on
pestä lasit. Käyttäkää tavallista ikkunanpesuainetta. Lasit on pestävä useammin, jos
autossa tupakoidaan.
Todellinen lämpötila – ECC
Lämpötilaa valittaessa on otettava huomioon,
miltä senhetkisten tekijöiden kuten ilmannopeuden, ilmankosteuden, auringonpaisteen jne,
vaikutukset tuntuvat autossa.
Hiukkassuodatin
Tunnistimet – ECC
Aurinkotunnistin sijaitsee kojetaulun päällä.
Älkää peittäkö aurinkotunnistinta. Älkää
peittäkö myöskään lämmitys- ja tuuletuspaneelissa olevaa sisälämpötilan tunnistinta.
Hiukkassuodatin on vaihdettava säännöllisin
välein. Neuvotelkaa Volvo teknisen palvelun
kanssa.
Jää ja lumi
Harjatkaa lumi ja jää lämmitysjärjestelmän
ilmanottoaukkojen päältä (konepellin ja tuulilasin välistä).
Vianetsintä
Volvo teknisessä palvelussa on lämmitys- ja
ilmastointilaitteen korjaukseen tarvittavat
mittauslaitteet ja työkalut. Jättäkää tarkastus ja
korjaus koulutetun henkilökunnan tehtäväksi.
Ympäristö
Ilmastointilaitteessa käytetään kylmäainetta
R134a. Se ei sisällä lainkaan klooria ja on sen
vuoksi vaaratonta ilmakehän otsonikerrokselle.
Kylmäainetta lisättäessä/vaihdettaessa saa
käyttää vain R134a-kylmäainetta. Tämä työ on
teetettävä valtuutetulla korjaamolla.
54
Sivulasit ja kattoluukku
Jotta ilmastointilaite toimisi hyvin, on sivuikkunoiden ja mahdollisen kattoluukun oltava
suljettuina.
Kiihdyttäminen
Täydellä kaasulla kiihdytettäessä ilmastointijärjestelmän toiminta lakkaa tilapäisesti. Voitte
havaita tällöin lämpötilan hetkellisen nousun.
Kondensoitunut vesi/Kuivauspuhallus
Lämpimällä säällä voi ilmastointilaitteesta
tippua kondensoitunutta vettä auton alle. Tämä
on normaalia. Tarvittaessa matkustamon
puhallin kytkeytyy päälle 50 minuutin päästä
virta-avaimen kääntämisestä 0-asentoon ja
puhaltaa ilmastointijärjestelmää kuivaksi
seitsemän minuutin ajan. Puhallin kytkeytyy
pois päältä automaattisesti.
Polttonesteen säästö - Automaattinen
ilmastointi ECC
EEC-lämmitys- ja tuuletuslaitteella säädellään
myös ilmastointia automaattisesti, ja sitä
käytetään vain sen verran kuin matkustamon
jäähdyttäminen ja riittävä kosteudenpoisto
tuloilmasta edellyttävät. Näin säästetään polttonestettä enemmän kuin perinteisellä järjestelmällä, jossa ilmastointi jäähdyttää ilman aina
juuri nollarajan yläpuolelle.
Puhallintoiminto akun purkautumisen
vähentämiseksi
Kun moottori on sammutettuna, puhallin
kytkeytyy automaattisesti pois päältä (vaikka
virta-avain on I- tai II-asennossa). Kytkekää
puhallin päälle kääntämällä nuppia ja säätämällä nopeus halutuksi. Kahden minuutin
kuluttua puhaltimen nopeus laskee. Tällä
tavalla vältetään akun purkautuminen
moottorin ollessa sammutettuna.
Lämmitys ja ilmanvaihto
D
D
C
A
C
A
B
B
Ilmanjako
Sisääntuleva ilma virtaa autoon useista eri
kohdissa olevista suuttimista.
Tuuletussuuttimet
kojetaulussa
Tuuletussuuttimet
ovipilareissa
A. Auki
B. Kiinni
C. Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
D. Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa
A. Auki
B. Kiinni
C. Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
D. Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa
• Suunnatkaa uloimmat suuttimet sivulaseihin kosteuden poistamiseksi etusivulaseista.
• Kylmä ilmasto: sulkekaa keskisuuttimet
parhaan mukavuuden ja huurteenpoiston
aikaansaamiseksi.
• Suunnatkaa suuttimet laseihin kosteuden
poistamiseksi takasivulaseista.
• Suunnatkaa suuttimet sisäänpäin autossa
saadaksenne takaistuimelle miellyttävän
ilman.
Muistakaa, että pikkulapset voivat olla herkkiä
ilmavirralle ja vedolle.
55
Lämmitys ja ilmanvaihto
Käsisäätöinen lämmitys ja ilmanvaihto ilmastointi, AC (Air Conditioning)
2. Paluukierto
3. Ilmanjako
4. Sähkölämmitteinen
takalasi ja sähkölämmitteiset taustapeilit
1. AC päällä/
poissa
9. Puhallin
8. Lämmitys/
jäähdytys
vasen puoli
• Kiertäkää puhaltimen katkaisinta (9)
0-asennosta, jos haluatte kytkeä ilmastoinnin.
• Käyttäkää ilmastointia myös matalissa
lämpötiloissa (0 - 15 °C), niin tuloilmasta poistuu kosteus.
56
7. Hämäräanturi
6. Lämmitys/
jäähdytys
oikea puoli
5. Sähkölämmitteiset etuistuimet
Lämmitys ja ilmanvaihto
1. AC - ON/OFF
Jos haluatte kytkeä pois ajastintoiminnon:
Ilmastointilaite on kytketty jäähdytys- ja
kosteudenpoistotoimintoon, kun ONmerkkivalo palaa. Ilmastointilaite on poiskytkettynä, kun OFF-merkkivalo palaa.
• Painakaa
uudelleen yli 3 sekuntia.
Merkkivalo palaa 5 sekuntia vahvistaen
valintanne.
Kun valitsette
Huurteenpoisto, paluukierto kytkeytyy aina pois.
Kun olette valinnut Huurteenpoisto
,
ilmastointi on aina kytkettynä, jos puhallin ei
ole asennossa 0.
3. Ilmanjako
2. Paluukierto
Paluukierto valitaan, kun halutaan estää huonon
ilman, pakokaasujen jne. pääsy sisätiloihin.
Matkustamon ilma paluukiertää, ts. autoon ei
pääse ulkoilmaa, kun tämä toiminto on
aktivoituna. Paluukiertotoiminnolla (yhdessä
ilmastointilaitteen kanssa) jäähdytetään
matkustamo nopeammin lämpimässä säässä.
Jos ilman annetaan paluukiertää autossa, saattaa
jäätä ja huurretta muodostua laseihin etenkin
talviaikaan. Ajastintoiminnolla ehkäistään jään
ja huurteen muodostumista sekä huonoa ilmaa.
Tehkää näin kytkeäksenne sen päälle:
• Painakaa
yli 3 sekunnin ajan.
Merkkivalo vilkkuu 5 sekuntia. Ilma
paluukiertää autossa noin 3-12 minuuttia
riippuen ulkolämpötilasta.
• Joka kerta, kun painatte
, aktivoituu
ajastintoiminto.
Hienosäätäkää ilmanjakoa paremman
mukavuuden aikaansaamiseksi käyttämällä
symbolien välillä olevia pisteillä merkittyjä
ilmanjakoasentoja.
Ilmanjako
Puhallus edessä ja
takana olevien
tuuletussuuttimien kautta.
Käyttö
Kun haluatte hyvän
jäähdytyksen
lämpimässä ilmastossa.
Puhallus laseihin.
Tässä asennossa
ilma ei paluukierrä. Ilmastointi on aina
kytkettynä. Jonkin verran
puhallusta tuuletussuuttimiin.
Kun haluatte
poistaa jään ja
huurteen. Hyvä
puhaltimen suurella
nopeudella.
Puhallus lattiaan
ja laseihin. Jonkin
verran puhallusta
tuuletussuuttimiin.
Kun haluatte
miellyttävän
mukavuuden ja
hyvän huurteenpoiston kylmässä
ilmastossa. Ei liian
pientä puhaltimen
nopeutta.
Puhallus lattiaan. Kun haluatte jalat
Jonkin verran
lämpimiksi.
puhallusta tuuletussuuttimiin sekä
tuulilasin ja sivulasien
huurteenpoistosuuttimiin.
Puhallus lattiaan
ja tuuletussuuttimiin.
Aurinkoisella
säällä, kun ulkona
on viileää.
57
Lämmitys ja ilmanvaihto
Käsisäätöinen lämmitys ja ilmanvaihto ilmastointi, AC (Air Conditioning) (jatk.)
2. Paluukierto
3. Ilmanjako
4. Sähkölämmitteinen
takalasi ja sähkölämmitteiset taustapeilit
1. AC päällä/
poissa
9. Puhallin
58
8. Lämmitys/
jäähdytys
vasen puoli
7. Hämäräanturi
6. Lämmitys/
5. Sähkölämmitjäähdytys oikea
teiset etuispuoli
tuimet
Lämmitys ja ilmanvaihto
4. Sähkölämmitteinen takalasi
ja sähkölämmitteiset
ulkotaustapeilit
9. Puhallin
Puhaltimen nopeutta lisätään tai vähennetään
kiertämällä säädintä.
Käyttäkää tätä näppäintä halutessanne saada
nopeasti kosteuden tai huurteen pois takalasista
ja ulkotaustapeileistä, katsokaa sivu 42 saadaksenne lisätietoja tästä toiminnosta.
5. Sähkölämmitteiset
etuistuimet
Jos haluatte lämmittää etuistuimen/istuimet,
tehkää näin:
• Painakaa kerran: Korkea lämpö –
molemmat kytkimen merkkivalot palavat.
• Painakaa kerran vielä: Alhaisempi lämpö
– yksi kytkimen merkkivalo palaa.
• Painakaa kerran vielä: Lämpö poiskytketty –kumpikaan kytkimen merkkivalo
ei pala.
Volvo tekninen palvelu voi säätää lämpötilan.
6 ja 8. Lämmitys/jäähdytys –
vasen/oikea puoli
Säätäkää tuloilman lämpötila haluamaksenne
kiertämällä säädintä. Tuloilman jäähdytystä
varten on ilmastoinnin oltava kytkettynä.
7. Hämäräanturi
Säätää automaattisesti koko kojetaulun valaistuksen.
59
Lämmitys ja ilmanvaihto
Automaattinen ilmastointilaite, ECC
2. Paluukierto/
Sisäilman
laatujärjestelmä
3. Paluukierto
4. AUTO
5. Ilmanjako
6. Sisälämpötilan tunnistin
7. Tuulilasin ja
sivulasien
huurteenpoisto
8. Sähkölämmitteinen
takalasi ja
sähkölämmitteiset
taustapeilit
1. AC päällä/
poissa
13. Puhallin
9. Sähkölämmitteiset
etuistuimet
12. Lämpötila, vasen puoli
11. Hämäräanturi
10. Lämpötila, oikea puoli
14. Puhallin, matkustamon takaosa
(lisävaruste
seitsemänpaikkaisissa autoissa)
60
Lämmitys ja ilmanvaihto
1. AC – ON/OFF
7DL
Kun ON-merkkivalo palaa, järjestelmän
automatiikka ohjaa ilmastointia. Näin tuloilma
jäähtyy ja siitä poistuu kosteus sopivasti. Kun
AC OFF on valittu ja OFF-merkkivalo palaa,
ilmastointi on aina poiskytkettynä; muita
toimintoja säädellään edelleen automaattisesti.
Ilmastointi toimii noin 0°C lämpötilaan saakka.
Vaihtakaa seuraavien kolmen toiminnon välillä
painamalla toistuvasti
.
Kun valitaan huurteenpoisto, ilmastointia
säädellään niin, että ilman kosteudenpoisto on
suurimmillaan.
2. Ilmanlaatutunnistin ja
monitoimisuodatin (lisävaruste
tietyillä markkina-alueilla)
Määrätyissä autoissa on ns. monitoimisuodatin
ja ilmanlaatutunnistin. Kaasuja ja hiukkasia
suodattava monitoimisuodatin vähentää hajujen
ja epäpuhtauksien määrää. Ilmanlaatutunnistin
havaitsee, jos ulkoilmassa olevien epäpuhtauksien määrä lisääntyy. Tällöin sisäilman
laatujärjestelmä sulkee ilman sisäänoton ja ilma
alkaa paluukiertää matkustamossa. Matkustamon ilma puhdistetaan monitoimisuodattimessa myös paluukierron aikana.
• Merkkivalo AUT palaa: Sisäilman laatujärjestelmä on nyt kytkettynä.
• Mikään merkkivalo ei pala: Paluukierto
ei ole kytkettynä, jollei sitä tarvita
jäähdytystä varten sään ollessa lämmin.
• Merkkivalo MAN palaa: Paluukierto on
nyt kytkettynä.
Huomioitavaa
• Sisäilman laatujärjestelmä on hyvä pitää
aina kytkettynä.
• Kylmällä säällä paluukiertotoiminto on
rajoitettu lasien huurtumisen välttämiseksi.
• Jos laseihin muodostuu kosteutta tai
huurretta, on ilmanlaatujärjestelmä
kytkettävä pois.
• Huurteen ja kosteuden muodostuessa on
hyvä käyttää tuulilasin, takalasin ja
sivulasien huurteenpoistotoimintoja.
Katsokaa sivu 63.
• Noudattakaa Volvon huolto-ohjelmassa
annettuja monitoimisuodattimen vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin epäpuhtaassa
ympäristössä saattaa suodattimen vaihto
olla tarpeen useammin.
Kun sisäilman laatujärjestelmä on kytkettynä,
palaa vihreä merkkivalo AUT
.
Käyttö
Painakaa
saisäilmanlaatujärjestelmän aktivoimiseksi (normaali
asento).
61
Lämmitys ja ilmanvaihto
Automaattinen ilmastointilaite, ECC (jatk.)
2. Paluukierto/
Sisäilman
laatujärjestel
mä
3. Paluukierto
4. AUTO
5. Ilmanjako
8. Sähkölämmitteinen takalasi ja
sähkölämmitteiset taustapeilit
1. AC päällä/
poissa
13. Puhallin
12. Lämpötila,
vasen puoli
11. Hämäräanturi 10. Lämpötila
oikea puoli
3. Paluukierto
Paluukierto valitaan, kun halutaan estää huonon
ilman, pakokaasujen jne. pääsy sisätiloihin.
Matkustamon ilma paluukiertää, ts. autoon ei
imeydy ulkoilmaa, kun tämä toiminto on
aktivoituna.
Jos ilman annetaan paluukiertää autossa, saattaa
jäätä ja huurretta muodostua laseihin etenkin
talviaikaan.
$MDVWLQWRLPLQQROOD (autoissa joissa on
monitoimisuodatin ja sisäilman laatujärjestelmä, ei ole ajastintoimintoa) ehkäistään jään
ja huurteen muodostumista sekä huonoa ilmaa.
Tehkää näin kytkeäksenne sen päälle:
62
6. Sisälämpötilan
tunnistin
7. Tuulilasin ja
sivulasien
huurteenpoisto
9. Sähkölämmitteiset etuistuimet
• Painakaa
yli 3 sekunnin ajan.
Merkkivalo vilkkuu 5 sekuntia. Ilma
paluukiertää autossa noin 3-12 minuuttia
riippuen ulkolämpötilasta.
• Joka kerta, kun painatte
, aktivoituu
ajastintoiminto.
Jos haluatte kytkeä pois ajastintoiminnon:
• Painakaa
uudelleen yli 3 sekuntia.
Merkkivalo palaa 5 sekuntia vahvistaen
valintanne.
Kun valitsette
Huurteenpoisto, paluukierto kytkeytyy aina pois.
14. Puhallin,
matkustamon
takaosa
(lisävaruste
seitsemänpaikkaisissa
autoissa)
4. AUTO
AUTO-toiminto säätelee ilmastointia
automaattisesti niin, että valittu lämpötila
saavutetaan. Automatiikka ohjaa lämmitystä,
ilmastointia, puhaltimen nopeutta, paluukiertoa
ja ilmanjakoa. Jos yksi tai useampia toimintoja
valitaan käsin, muita toimintoja säädellään yhä
automaattisesti. AUTO-näppäintä painamalla
kytketään kaikki käsisäädöt pois.
Lämmitys ja ilmanvaihto
5. Ilmanjako
• Ylimmäisen näppäimen ollessa sisäänpainettuna suuntautuu ilma laseihin
• Keskinäppäimen ollessa painettuna
suuntautuu ilma pään ja kehon korkeudelle
• Alimman näppäimen ollessa painettuna
suuntautuu ilma jalkoihin
Painakaa AUTO, kun haluatte palata automaattiseen ilmanjakoon.
8. Sähkölämmitteinen
takalasi ja sähkölämmitteiset
ulkotaustapeilit
11. Hämäräanturi
Käyttäkää tätä näppäintä halutessanne saada
nopeasti kosteuden tai huurteen pois takalasista
ja ulkotaustapeileistä, katsokaa sivu 42 saadaksenne lisätietoja tästä toiminnosta.
13. Puhallin
9. Sähkölämmitteiset
etuistuimet
Jos haluatte lämmittää etuistuimen/istuimet,
tehkää näin:
6. Sisälämpötilan tunnistin
Sisälämpötilan tunnistin tuntee matkustamossa
vallitsevan lämpötilan.
7. Huurteenpoisto – tuulilasi ja
sivulasit
Käyttäkää tätä näppäintä huurteen ja jään
poistamiseksi nopeasti tuulilasista ja sivulaseista. Ilma virtaa laseihin suurella puhallinnopeudella. Huurteenpoistonäppäimen
merkkivalo palaa, kun tämä toiminto on
kytkettynä. Ilmastointia säädellään nyt niin, että
ilman kosteudenpoisto on suurimmillaan. Ilma
ei paluukierrä.
• Painakaa kerran: Korkea lämpö –
molemmat kytkimen merkkivalot palavat.
• Painakaa kerran vielä: Alhaisempi lämpö
– yksi kytkimen merkkivalo palaa.
• Painakaa kerran vielä: Lämpö poiskytketty, kumpikaan kytkimen merkkivalo ei
pala.
Volvo tekninen palvelu voi säätää lämpötilan.
Säätää automaattisesti koko kojetaulun valaistuksen.
Puhaltimen nopeutta lisätään tai vähennetään
kiertämällä säädintä. Jos valitsette AUTO,
puhaltimen nopeus säätyy automaattisesti.
Aikaisemmin säädetty puhaltimen nopeus
kytkeytyy pois.
Jos olette kiertänyt puhaltimen säädintä
vastapäivään niin pitkälle, että vain vasen valo
säätimen yläpuolella palaa oranssilla valolla,
puhallin ja ilmastointi ovat poiskytkettyinä.
14. Puhallin, matkustamon
takaosa
Puhaltimen nopeutta lisätään tai vähennetään
kiertämällä säädintä. Tämä pätee vain, jos AC
on valittu sekä edessä (1) että takana, katsokaa
sivu 37.
10 ja 12. Lämpötila
Kahdella säätimellä voidaan säätää lämpötilaa
kuljettajan ja matkustajan puolella. Muistakaa,
ettei lämmitys eikä jäähdytys nopeudu, vaikka
valitsette korkeamman tai matalamman
lämpötilan kuin mitä haluatte matkustamoon.
63
Lämmitys ja ilmanvaihto
Pysäköintilämmitin (lisävaruste)
Pysäköintilämmitin voidaan käynnistää heti tai
sille voidaan ajastaa kaksi eri käynnistysaikaa
TIMER 1:llä ja TIMER 2:lla.
Käynnistysajalla tarkoitetaan tässä sitä, että
auto on valmiiksi lämmitetty.
Auton elektroniikka laskee itse käynnistysajan
vallitsevan ulkolämpötilan mukaan. Jos
ulkolämpötila on yli 25 C°, lämmitystä ei
tapahdu. Jos lämpötila on -7 C° tai alhaisempi,
pysäköintilämmittimen maksimi toiminta-aika
on 60 minuuttia.
Jos pysäköintilämmitin ei käynnisty huolimatta
toistuvista käynnistysyrityksistä, näkyy
näytössä vikailmoitus - ottakaa yhteyttä Volvokorjaamoon.
64
Lyhyt RESET-näppäimen (C)
painallus
Pitkä RESET-näppäimen
painallus
Pitkä RESET-näppäimen
painallus
ON-valo palaa kiinteällä valolla
tunnit ja minuutit näkyvät
ON-valo vilkkuu
pysäköintilämmitin aktivoituna
ajastin kytkeytyy päälle (ON)
ajastin kytkeytyy pois päältä (OFF)
ajastin aktivoituna
Auton on oltava ulkona
Lämmittimen välitön käynnistys
Muistakaa, että auton on oltava ulkona, kun
käytätte bensiini- tai diesellämmitintä.
• Siirtykää säätimellä (B) asentoon
VÄLITÖN KÄYNNISTYS.
• Painakaa RESET-näppäintä (C) päästäksenne vaihtoehtoihin ON tai OFF.
Valitkaa ON (päällä). Lämmitin on nyt
aktivoituna 60 minuuttia. Matkustamon
lämmitys alkaa, kun moottorin jäähdytysnesteen lämpötila on 20°C.
Pysäköinti mäkeen
Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen, sen
tulee olla etupää ylöspäin, jotta polttonesteen
syöttö pysäköintilämmittimeen toimisi häiriöittä.
Välittömästi käynnistetyn lämmittimen
poiskytkeminen
• Siirtykää säätimellä (B) asentoon
VÄLITÖN KÄYNNISTYS.
• Painakaa RESET-näppäintä (C) päästäksenne vaihtoehtoihin ON tai OFF.
• Valitkaa OFF.
Lämmitys ja ilmanvaihto
TIMER 1 ja 2 -asetukset
Turvallisuussyistä voidaan ajastimeen ohjelmoida vain lähimmän vuorokauden aikoja, ei
useampien vuorokausien.
1. Siirtykää säätimellä (B) kohtaan TIMER 1.
2. Painakaa kevyesti RESET-näppäintä (C)
päästäksenne vilkkuvaan tuntiasetukseen.
3. Siirtykää säätimellä haluttuun tuntilukemaan.
4. Painakaa kevyesti RESET-näppäintä (C)
päästäksenne vilkkuvaan minuuttiasetukseen.
5. Siirtykää säätimellä haluttuun minuuttilukemaan.
6. Painakaa kevyesti RESET-näppäintä (C)
vahvistaaksenne asetuksen.
7. Painakaa RESET-näppäintä (C) aktivoidaksenne ajastimen.
Kun TIMER 1 on asetettu, voitte siirtyä
kohtaan TIMER 2. Asetukset tehdään samalla
tavalla kuin TIMER 1:n kohdalla.
Ajastimella käynnistetyn lämmittimen
poiskytkeminen
Lämmitin voidaan kytkeä pois käsin ennen kuin
ajastin tekee sen seuraavasti:
1. Painakaa READ-näppäintä (A)
2. Siirtykää säätimellä (B) eteenpäin tekstin
AJASTIN PNLÄMM. 1 tai 2 kohdalle.
Teksti ON vilkkuu.
3. Painakaa RESET-näppäintä (C). Teksti
OFF palaa kiinteällä valolla ja lämmitin
kytkeytyy pois.
Viesti näytössä
Kun olette aktivoinut TIMER 1, TIMER 2 ja
Välitön käynnistys -asetukset, syttyy keltainen
varoitusvalo mittaristossa ja näyttöön tulee
selostusteksti.
Akku ja polttoneste
Jos akun lataus ei ole riittävä tai jos polttonestesäilössä on liian vähän polttonestettä, kytkeytyy
pysäköintilämmitin pois päältä.
Näyttöön tulee tällöin viesti. Kuitatkaa viesti
READ-näppäimellä (A).
Tärkeää!
Toistuva pysäköintilämmittimen käyttö
lyhyiden ajomatkojen yhteydessä voi johtaa
akun purkautumiseen, mistä voi olla
seurauksena käynnistysongelmia.
Sen varmistamiseksi, että generaattori ehtii
tuottaa yhtä paljon energiaa kuin lämmitin
ottaa akusta, on lämmittimen säännöllisen
käytön yhteydessä ajettava yhtä pitkä aika
kuin se on ollut toiminnassa.
Kun olette pysäköinyt auton, näyttöön tulee
viesti, jossa ilmoitetaan voimassa olevat
asetukset.
Auton kello/ajastin
Jos auton kello asetetaan aikaan uudelleen
ajastinasetusten jälkeen, nämä mitätöidään
turvallisuussyistä.
65
Lämmitys ja ilmanvaihto
66
Sisustus
Etuistuimet
68
Takaistuimet
72
Sisävalot
74
Säilytyspaikat matkustamossa
76
Tavaratila
80
Säilytyslokero tavaratilassa
85
Varoituskolmio (määrätyt maat)
86
67
Sisustus
Etuistuimet
Korkeuden säätö – etuistuin
Kuljettajan ja matkustajan istuimen etureuna
voidaan säätää seitsemälle ja takareuna yhdeksälle eri korkeudelle.
Etummainen käyttökytkin (A): Istuimen
etureunan säätö.
Takimmainen käyttökytkin (B): Istuimen
takareunan säätö.
Ristiseläntuki
Säätö pituussuunnassa
Kun sankaa nostetaan, voidaan istuinta siirtää
eteen- tai taaksepäin.
Selkänojan kaltevuus
Varmistakaa säädön muuttamisen jälkeen, että
istuin on lukkiutunut kunnolla.
Myötäpäivään: taaksepäin
Vastapäivään: eteenpäin
9$52,786
Säätäkää istuimet ennen ajoon lähtöä.
Säätö
pituussuunnassa
Sähköhallintakytkimet
68
Sisustus
Etuistuimen selkänojan
kallistaminen eteen
Etumatkustajan istuimen selkänoja voidaan
laskea alas vaakatasoon, jotta autoon mahtuisi
pitempääkin tavaraa. Selkänoja kallistetaan
eteen seuraavasti:
• Siirtäkää istuin mahdollisimman taakse.
• Säätäkää selkänoja pystyasentoon.
• Nostakaa selkänojan takapuolella olevia
salpoja.
• Kaatakaa selkänojaa samalla eteenpäin.
69
Sisustus
Sähköhallintainen istuin
(lisävaruste)
Esivalmistelut
Matkustajan istuin: Säätö on mahdollinen
vain, jos virta-avain on asennossa I tai II.
.XOMHWWDMDQLVWXLQ Säätö on mahdollinen, jos
virta-avain on asennossa I tai II. Kuljettajan
istuinta voidaan säätää myös seuraavissa
tapauksissa:
1. 40 sekunnin kuluessa siitä, kun virta-avain
on käännetty asentoon 0 tai poistettu virtalukosta.
2. Kun etuovi on avattu joko avaimella tai
kaukosäätimellä, voidaan kuljettajan
istuimen asetuksia muuttaa QLLQNDXDQ
NXLQRYLRQDXNL, noin 10 minuutin
aikana. Kun ovi suljetaan, aikaa säätöjen
tekemiseen on vain 40 sekuntia.
Virta-avain voi olla asennossa tai ei vielä
asetettuna virtalukkoon.
Istuimen säätö
Jos autossanne on sähköhallintaiset istuimet,
voitte säätää istuimen sivussa olevilla kahdella
käyttökytkimellä:
A. Istuimen etureunan korkeuden
B. Eteenpäin - taaksepäin
Kaukosäätimen muistitoiminto
(lisävaruste)
Jos muutatte kuljettajan istuimen asetusta,
tallentuu uusi asento kaukosäätimeen, kun
lukitsette auton oven. Kun seuraavan kerran
avaatte auton lukituksen samalla kaukosäätimellä ja avaatte kuljettajan oven kahden
minuutin sisällä, kuljettajan istuin asettuu
tallennettuun asentoon.
Tämä koskee vain niitä kahta kaukosäädintä,
jotka tulevat auton mukana, sivu 88.
70
C. Istuimen takareunan korkeuden
D. Selkänojan kaltevuuden
+820Sähköhallintaisissa etuistuimissa on
ylikuormitussuoja, joka laukeaa jonkin esteen
estäessä istuinta liikkumasta. Jos näin tapahtuu,
katkaiskaa sytytysvirta (virta-avain asentoon 0)
ja odottakaa noin 20 sekuntia, ennen kuin
käytätte istuimen säätöjä uudelleen.
Muistitoiminnolla varustettu istuin
(lisävaruste)
Kolme asentoa voidaan tallentaa. Kun olette
säätänyt istuimen ja ulkotaustapeilit, pitäkää
MEM-näppäintä sisäänpainettuna samalla kun
painatte näppäintä 1. Muistinäppäimillä 2 ja
3 voidaan tallentaa lisää istuimen ja peilien
asentoja muistiin.
0XLVWLVVDROHYDQDVHQQRQVllW|
Pitäkää muistinäppäintä 1, 2, tai 3 painettuna,
kunnes istuin pysähtyy.
-RVPXLVWLQlSSlLQYDSDXWHWDDQVllW|OLLNH
NHVNH\W\\WXUYDOOLVXXVV\LVWlKHWL
Sisustus
Hätäpysäytys
Jos istuin alkaa liikkua vahingossa, painakaa
jotakin katkaisinta, niin istuin pysähtyy.
9$52,786
Varmistukaa ennen istuimen säätämistä,
ettei istuimen edessä eikä takana ole
tavaroita. Varmistukaa myös siitä, ettei
kukaan takamatkustajista voi jäädä puristuksiin. Ehkäiskää puristusmisvaara huolehtimalla siitä, etteivät lapset leiki
katkaisimilla.
71
Sisustus
Takaistuimet
1
2
A
Takaistuimet – toinen istuinrivi
(seitsemänpaikkainen auto)
Siirrettävä istuin
(seitsemänpaikkainen auto)
Selkänojan eteen kallistus autoon
astumisen helpottamiseksi
Toisen istuinrivin keski-istuinta voidaan siirtää
pitemmälle eteen kuin muita istuimia. Tuolin
ollessa eteensiirretyssä asennossa ovat integroidussa lastentyynyssä istuva lapsi ja etuistuimella istujat paremmin yhteydessä keskenään.
• Nostakaa/vetäkää kahvasta (1) työntäen
samalla istuinta eteenpäin. Toimikaa
päinvastaisessa järjestyksessä siirtääksenne istuimen takaisin alkuperäiseen
asentoonsa.
Istuimen säätö pituussuunnassa
• Nostakaa sankaa (2) siirtääksenne istuinta
eteen- tai taaksepäin.
72
Nostakaa sankaa (A) siirtääksenne istuinta
eteen- tai taaksepäin.
Keskikonsolin irrotus
Jotta toisen istuinrivin keski-istuinta voitaisiin
työntää eteenpäin, on keskikonsoli poistettava:
• Poistakaa keskikonsoli vetämällä salpa
suoraan ulos yllä olevan kuvan mukaan.
• Nostakaa sitten konsoli pois.
Sisustus
9$52,786
Alinta asentoa tulee käyttää vain silloin, kun
istuimen selkänoja lasketaan alas tai jos
ketään ei istu tällä paikalla.
Kun toisen ja kolmannen istuinrivin istuimet
on nostettu ylös normaaliasentoon, on
varmistettava että selkänojat ovat lukkiutuneet. Muuten istuimien turvajärjestelmät
eivät ehkä toimi.
Takaistuimen niskatuki –
keski-istuin
Keskipaikan niskatuki voidaan säätää neljään
korkeuteen. Siirtäkää niskatukea ylöspäin
tarpeen mukaan. Niskatukea laskettaessa on
samalla painettava lukituspainiketta. Katsokaa
kuvaa!
Huomatkaa, että niskatukea ei voida poistaa
kokonaan!
73
Sisustus
Sisävalot
Yleisvalo syttyy ja palaa 10 minuuttia, kun...
• jokin ovista on auki.
• jos yleisvaloa ei sammuteta.
Yleisvalo sammuu, kun...
• moottori käynnistyy.
• lukitsette auton ulkopuolelta avaimella tai
kaukosäätimellä.
Yleisvalo voidaan sytyttää tai sammuttaa
kaikissa tilanteissa painamalla katkaisinta
lyhyesti.
Yleisvalo
Yleisvalo sytytetään ja sammutetaan painamalla keskimmäistä katkaisinta. Yleisvalo
voidaan sytyttää tai sammuttaa kaikissa tilanteissa painamalla lyhyesti katkaisinta.
Yleisvalo on varustettu automatiikalla, jonka
ansiosta yleisvalo syttyy ja palaa 30 sekuntia tai
10 minuuttia jos moottori on sammutettuna.
Yleisvalo syttyy ja palaa 30 sekuntia, kun...
• avaatte auton lukituksen avaimella tai
kaukosäätimellä
• olette sammuttanut moottorin ja
kääntänyt virta-avaimen 0-asentoon.
74
Yleisvalo sammuu automaattisesti 10 minuutin
kuluttua moottorin pysäyttämisestä, jos valoa ei
ole sitä ennen sammutettu.
Kaikki automatiikka voidaan kytkeä pois
pitämällä katkaisinta painettuna yli 3 sekuntia.
Kun sitten painatte katkaisinta lyhyesti
uudelleen, automatiikka kytkeytyy takaisin.
Tehtaalla ohjelmoituja 30 sekunnin ja
10 minuutin aikoja voidaan muuttaa. Ottakaa
yhteys Volvo tekniseen palveluun.
Lukuvalot
Lukuvalot sytytetään ja sammutetaan painamalla vastaavaa katkaisinta. Kolmannella
istuinrivillä varustetuissa seitsemänpaikkaisissa autoissa syttyvät ja sammuvat molemmat
lukuvalot, kun yhtä katkaisinta painetaan.
Lukuvalot sammuvat automaattisesti
10 minuutin kuluttua moottorin sammuttamisen jälkeen, jos niitä ei sammuteta ennen sitä.
Sisustus
Lattiamatot
Volvo toimittaa erityisesti Teidän autoanne
varten valmistettuja lattiamattoja. Niiden tulee
olla kunnolla alaspainettuina ja kiinnitettyinä
pitimiinsä, jotta ne pysyisivät paikallaan
eivätkä joutuisi puristuksiin polkimien alle
kuljettajan paikalla.
Ehostuspeili
Valo syttyy kantta avattaessa.
75
Sisustus
Säilytyspaikat matkustamossa
6lLO\W\VORNHURMDPXNLQSLWLPHW
.RUWWLSLGLQ
6lLO\W\VORNHUR
NROPDQQHOOD
LVWXLQULYLOOl
.lVLQHORNHUR
/DVNXWDVR
NHVNLNRQVROLVVD
2VWRVNDVVLQSLGLQ
6lLO\W\VWDVNX
0XNLQSLWLPHWWDNDPDWNXVWDMLDYDUWHQ OLVlYDUXVWH
9$52,786
Huolehtikaa siitä, ettei kovia, teräviä tai raskaita esineitä kuljeteta sellaisella tavalla, että ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja äkkinäisessä jarrutuksessa. Kiinnittäkää aina isot, raskaat esineet turvavyön avulla.
76
Sisustus
Kynäkotelo
Käsinelokero
Takinpidin
Kojetaulussa on kotelo kyniä varten.
Käsinelokerossa voitte säilyttää esim. auton
käyttöohjekirjaa, karttoja, kyniä ja luottokortteja.
Takinpidin on tarkoitettu normaalipainoisille
vaatteille.
77
Sisustus
Säilytyspaikat matkustamossa (jatk.)
Tuhkakuppi takamatkustajia
varten (lisävaruste)
Avatkaa tuhkakuppi vetämällä kannen yläreunasta ulospäin.
Tyhjennys:
• Avatkaa tuhkakuppi.
• Painakaa kantta alaspäin ja kallistakaa
taaksepäin.
• Nostakaa sitten se ulos.
78
Mukinpitimet/pullonpitimet
takamatkustajia varten
(lisävaruste)
Vetäkää sisäosan alareunasta avausta varten.
Mukinpitimen sisäosa voidaan irrottaa: Irrottakaa molemmat pitimet, jolloin tilaan sopii
isoja pulloja.
Säilytyslokero ja mukinpitimet
(seitsemänpaikkainen auto)
Säilytyslokerossa voidaan säilyttää esim. cdlevyjä ja kirjoja.
Sisustus
Laskutaso keskikonsolissa
Mukinpitimet
Keskikonsolissa on laskutaso esim. ruokaa ja
juomia varten. Kyynärnoja voidaan kääntää
taaksepäin, jolloin se toimii takamatkustajien
"pöytänä".
Mukinpitimet etumatkustajia varten.
Säilytyslokero kolmannella
istuinrivillä
(seitsemänpaikkainen auto)
Tuhkakuppi (lisävaruste)
Säilytyslokerossa voidaan säilyttää esim. kyniä
ja erilaisia pikkutavaroita.
Tuhkakuppi tyhjennetään nostamalla pois sen
sisäosa.
79
Sisustus
Tavaratila
1
Tavaratilan pidentäminen –
toinen istuinrivi
1. Siirtäkää istuimet takimmaiseen asentoon
(koskee vain seitsemänpaikkaista autoa).
2. Laskekaa alas niskatuet.
3. Vapauttakaa salpa (1) ja kaatakaa selkänoja
eteen. Painakaa selkänojaa sen lukitsemiseksi alaslaskettuun asentoon.
9$52,786
Turvallisuussyistä ei kolmannella istuinrivillä
saa istua ketään matkustajia, jos toisen istuinrivin reunapaikkojen niskatuet ovat alaslaskettuina.
80
Tavaratilan pidentäminen –
kolmas istuinrivi
(seitsemänpaikkainen auto)
Työntäkää toinen istuinrivi sisään- ja ulosastumisasentoon, katsokaa sivu 72.
1. Vetäkää kahvasta ylöspäin.
2. Työntäkää istuintyyny takimmaiseen
asentoonsa. Kääntäkää kuormankiinnityssilmukat sisään oikealla ja vasemmalla
puolella niin, etteivät ne vaurioidu kun
selkänojat kaadetaan eteen.
3. Kaatakaa selkänoja eteen. (Niskatuki
laskeutuu automaattisesti, kun selkänoja
kaadetaan eteen.)
Kolmannen istuinrivin istuimien
palauttaminen
• Nostakaa selkänoja normaaliasentoon.
• Ottakaa kiinni silmukasta ja vetäkää
istuintyynyä kunnes kuulette naksahduksen.
• Istuin on nyt lukkiutunut normaaliasentoon.
Sisustus
• Asettakaa raskaat tavarat mahdollisimman alas.
• Asettakaa leveät tavarat selkänojan
molempia puolia vasten.
• Kiinnittäkää kuorma kiinnitysnauhoilla
auton kuormankiinnityssilmukoihin.
• Älkää kuormatko koskaan selkänojan
yläpuolelle käyttämättä suojaverkkoa.
9$52,786
Tavaratilan kuormaaminen
Turvavyöt ja turvatyynyt antavat kuljettajalle ja
etumatkustajalle hyvän suojan, etenkin edestä
päin sattuvissa törmäyksissä. On tärkeätä
suojautua myös takaapäin tulevilta vahingoilta.
Ottakaa kuormatessanne huomioon, että
huonosti kiinnitetyt ja väärin kuormatut tavaratilassa olevat tavarat voivat siirtyä äkillisessä
jarrutuksessa tai törmäyksessä eteenpäin
suurella nopeudella ja voimalla ja aiheuttaa
vakavia vahinkoja.
Huomatkaa, että 20 kg painava esine vastaa
50 km/h nopeudella tapahtuvassa törmäyksessä
1.000 kg:n törmäyspainoa.
Huomioikaa kuormatessanne seuraavaa:
• Sijoittakaa kuorma selkänojaa vasten.
• Älkää panko liian raskasta kuormaa
etuistuimia vasten. Tällöin alaslaskettuun selkänojaan kohdistuu turhan
suuri kuormitus.
• Älkää kuormatko koskaan selkänojan
yläpuolelle! Jos teette niin, kuorma
voi lentää eteenpäin äkillisessä jarrutuksessa tai törmäyksessä ja aiheuttaa
vakavia vammoja itsellenne tai muille
matkustajille. Muistakaa myös aina
sitoa kuorma kunnolla kiinni.
• Takaistuimen selkänojan ollessa
alaslaskettuna ei autoa saa kuormata
korkeammalle kuin 50 mm takamatkustajan ikkunan yläreunan alapuolelle. Jättäkää myös 10 cm tilaa
ikkunoiden sisäpuolelle, muuten voi
auton sisäkattoon asennetun turvaverhon suojatoiminta häiriintyä.
9$52,786
• Kiinnittäkää kuorma aina hyvin.
Muuten se voi lentää eteenpäin
äkkinäisessä jarrutuksessa ja vahingoittaa matkustajia.
• Pankaa terävien kulmien suojaksi
jotakin pehmeätä.
• Pysäyttäkää moottori ja kytkekää
seisontajarru, kun kuormaatte tai
poistatte pitkiä tavaroita! Muuten on
mahdollista, että tavara osuu vaihteenvalitsimeen tai vaihdevipuun siirtäen
sen johonkin ajoasentoon, jolloin auto
voi lähteä liikkeelle.
81
Sisustus
Tavaratila (jatk.)
1
Suojaverkko
Suojaverkko estää tavaroita ja kuormaa siirtymästä eteenpäin matkustamossa voimakkaissa
jarrutuksissa.
Verkko on valmistettu vahvasta nailonkudoksesta ja se voidaan kiinnittää kahdella eri
tavalla:
1. Takaistuimen selkänojan taakse
2. Etuistuimien taakse, jos takaistuin on
alaslaskettuna.
Suojaverkon kiinnitys
1. Jos autossa on näkösuoja, nostakaa se pois
ennen suojaverkon kiinnittämistä.
2. Kiinnittäkää ylempi tanko etummaiseen tai
takimmaiseen kattokiinnikkeeseen.
82
3. Kiinnittäkää tangon toinen pää vastakkaisella puolella olevaan kattokiinnikkeeseen.
4. Kiristäkää suojaverkon vetonauhat lattiassa
oleviin silmukoihin, kun verkko on kiinnitetty takimmaisiin kattokiinnikkeisiin.
Käyttäkää istuimen liukukiskossa olevia
silmukoita verkon ollessa kiinnitettynä
etummaisiin kattokiinnikkeisiin.
Koskee vain seitsemänpaikkaista autoa :
• Varmistakaa, että verkko on sivupaneelin
kyynärnojan edessä kiristettäessä.
5. Kiristäkää suojaverkko vetonauhoilla.
Suojaverkon kokoontaittaminen
Suojaverkko voidaan taittaa ja asettaa tavaratilan lattian alle (viisipaikkainen auto).
• Painakaa kuormaverkon saranoiden
nuppeja (1) saranoiden vapauttamiseksi
ja taittakaa verkko.
9$52,786
• On tärkeätä varmistua siitä, että suojaverkon yläkiinnitykset on oikein
asennettu ja että kiristysnauhat on
kiinnitetty tukevasti.
• Vaurioitunutta verkkoa ei saa käyttää.
Sisustus
9$52,786
Seitsemänpaikkainen auto: Turvallisuussyistä ei kolmannella istuinrivillä saa istua
ketään matkustajia, jos kuormaritilä on
toisen istuinrivin takana.
Teräksinen suojaritilä
(lisävaruste)
Tavaratilan suojaritilä estää kuormaa tai
kotieläimiä siirtymästä eteenpäin matkustamossa voimakkaissa jarrutuksissa.
Suojaritilä on turvallisuussyistä aina kiinnitettävä ja varmistettava oikealla tavalla.
Kiinnittäkää suojaritilä näin:
1. Nostakaa suojaritilä sisään peräovesta tai
jommasta kummasta takasivuovesta
(laskekaa tällöin toinen istuinrivi alas
ensin).
2. Asettakaa suojaritilän toinen kiinnike
toisen istuinrivin takana sivuoven yläpuolella olevaan vastaavaan kiinnikkeeseen.
3. Asettakaa suojaritilän kiinnike kiinnikkeen
etummaiseen asentoon.
4. Asettakaa suojaritilän toinen kiinnike
toisen sivuoven yläpuolella olevaan
vastaavaan kiinnikkeeseen ja siirtäkää se
etummaiseen asentoon.
5. Asettakaa kiinnityssanka alhaalta käsin
suojaritilän alakiinnikkeen läpi kuvan
mukaan.
6. Kiinnittäkää kiinnityssangan jousi ja
kiertäkää nuppi paikalleen.
7. Kiinnittäkää kiinnityssangan koukku kuormankiinnityssilmukkaan ja kiristäkää
nuppia kunnes kiinnityssanka lukkiutuu
silmukkaan.
8. Tehkää samoin toisella puolella.
9. Kiristäkää molempia kiinnityssankoja
vuorotellen vähän kerrallaan.
10. Asettakaa suojahatut nuppien yläpuolella
oleviin kierteisiin.
83
Sisustus
Tavaratila (jatk.)
Pistorasia tavaratilassa
Kääntäkää kansi alas, kun haluatte käyttää
pistorasiaa. Pistorasia toimii riippumatta siitä,
onko sytytys kytkettynä vai ei.
Jos sytytys katkaistaan ja pistorasiaan on
kytketty 0,1 A ylittävä sähkökuormitus,
ilmestyy näyttöön varoitusviesti.
Pistorasian suurin sallittu virranvoimakkuus on
15 A.
Välttäkää sähköpistorasian käyttöä sytytysvirran ollessa katkaistuna, koska akku saattaa
purkautua.
84
Näkösuoja (lisävaruste, 7paikkainen)
Vetäkää suojapeite rullalta taaksepäin matkatavaroiden peitteeksi ja kiinnittäkää se tavaratilan
takatolpissa oleviin kiinnityskohtiin.
Näkösuojan poistaminen
Painakaa näkösuojan päätykappaletta
sisäänpäin, vetäkää ylöspäin ja irrottakaa se.
Kiinnittäessänne näkösuojaa painakaa sen
päätykappaleet pitimiin.
9$52,786
Älkää panko mitään tavaroita näkösuojan
päälle. Ne voivat vahingoittaa matkustajia
esim. äkillisen jarrutuksen tai väistöliikkeiden yhteydessä.
Ostoskassin pidin
Avatkaa tavaratilassa oleva luukku. Ripustakaa
tai kiinnittäkää ostoskassit nauhan tai pitimen
avulla.
Sisustus
Säilytyslokero tavaratilassa
+820Välttäkää panemasta mitään tiloihin,
joihin tyynyt lasketaan. Tyynyt ja istuinmekanismit voivat vaurioitua.
3
4
2
3
4
2
1
1
Viisipaikkainen auto
Seitsemänpaikkainen auto
Lokero tavaratilan lattiassa
(viisipaikkainen auto)
Lokero tavaratilan lattiassa
(seitsemänpaikkainen auto)
• Nostakaa ylös lattialuukku tavaratilan
lattias ta.
Jos auto on varustettu ostoskassin pitimellä:
• Nostakaa lattialuukku ylös.
Jos auto on varustettu ostoskassin pitimellä:
• Nostakaa lattialuukku, irrottakaa ostoskassipit imen kiristysnauhat.
Tavaratilan lattian alla on seuraavaa:
1.
2.
3.
4.
Varoituskolmio (tietyt markkina-alueet)
Työkalupussi
Ensiapulaatikko (tietyt markkina-alueet)
Nosturi (vaihtoehtoinen sijainti)
• Nostaa ylempi lattialuukku ylös, irrottakaa mahdollisen ostoskassin pitimen
kiinnitysnauhat ja nostakaa ylös alempi
lattialuukku.
Tavaratilan lattian alla on seuraavaa:
1.
2.
3.
4.
Nosturi
Työkalupussi
Varoituskolmio
Ensiapulaatikko
85
Sisustus
Varoituskolmio (määrätyt maat)
Käytön jälkeen:
Varoituskolmio
Noudattakaa kussakin maassa voimassa olevia
määräyksiä varoituskolmion käytöstä.
Jos varoituskolmiota on käytettävä, tehkää
näin:
• Irrottakaa varoituskolmion kotelo. Se on
kiinnitetty tarranauhalla.
• Ottakaa varoituskolmio pois kotelosta (A).
• Avatkaa varoituskolmion neljä tukijalkaa.
• Kääntäkää ulos molemmat punaiset
kolmiosivut. Asettakaa varoituskolmio
sopivaan paikkaan liikennetilanteen
mukaan.
86
• Kerätkää kaikki päinvastaisessa järjestyksessä.
• Varmistakaa, että varoituskolmio
koteloinen on kunnolla kiinnitettynä
tavaratilassa.
Lukot ja hälytin
Avaimet ja kaukosäädin
88
Lukitus ja lukituksen avaaminen
90
Lapsilukot
93
Hälytinjärjestelmä
95
87
Lukot ja hälytin
Avaimet ja kaukosäädin
Avaimet – Elektroninen
käynnistyksenestin
Auton mukana toimitetaan kaksi pääavainta ja
yksi apuavain. Toinen pääavain on kokoontaitettava ja varustettu sisäänrakennetulla kaukosäätimellä.
3llDYDLQ
Avain kaikkiin lukkoihin.
Jos kadotatte jonkin avaimen, Teidän on
otettava kaikki jäljellä olevat avaimet
mukaanne valtuutettuun Volvo tekniseen
palveluun. Varkaudenestoa silmällä pitäen
kadonneen avaimen koodi pitää poistaa järjestelmästä. Muut avaimet pitää samalla koodata
uudelleen järjestelmään.
Avainten mukana on toimitettu niiden mekaaniset avainkoodit erillisessä laatassa. Säilyttäkää laatta turvallisessa paikassa. Toimittakaa
laatta Volvo tekniseen palveluun, jos haluatte
tilata uusia avaimia. Enintään kuusi kaukosäädintä/avainta voidaan ohjelmoida käyttöä
varten.
Elektroninen käynnistyksenestin
Avaimet on varustettu koodatulla sirulla.
Koodin täytyy täsmätä auton käynnistyksenestojärjestelmään kanssa. Auto voidaan
käynnistää vain avaimella, jossa on oikea
koodi.
$SXDYDLQ Avain etuoveen, käynnistys- ja ohjauslukkoon.
* vain tietyt markkina-alueet
88
1
2
6
5
4
3
/XNLWXNVHQDYDDPLQHQ3HUlRYHQ
DYDDPLQHQ3DQLLNNLWRLPLQWR/lKHVW\PLV
YDORW/XNLWXV$YDLPHQNRNRRQWDLWWR
DYDDPLQHQ
Kaukosäätötoiminnot
1. Avaaminen lukituksesta
Painikkeella (1) avataan kaikkien ovien,
peräoven ja polttonestesäiliön luukun lukitus.
2. Peräovi
Painikkeen (2) painallus avaa vain peräoven
lukituksen.
3. Paniikkitoiminto
Paniikkitoimintoa voidaan käyttää hätätapauksessa ympäristön huomion kiinnittämiseksi. Jos
punaista painiketta (3) pidetään painettuna
vähintään 3 sekuntia tai sitä painetaan kaksi
Lukot ja hälytin
kertaa tänä aikana, suuntavalot ja äänitorvi
aktivoituvat. Hälytys lopetetaan millä tahansa
kaukosäätimen painikkeella tai se lakkaa
automaattisesti 25 sekunnin kuluttua.
4. Lähestymisvalot
Tehkää näin lähestyessäne autonne:
• Painakaa kaukosäätimen keltaista painiketta (4).
Nyt syttyvät sisävalot, seisontavalot, rekisterikilven valot ja taustapeilien maavalot (lisävaruste). Myös mahdollisen perävaunun valot
syttyvät. Nämä valot palavat 30, 60 tai
90 sekuntia. Valtuutettu Volvo tekninen palvelu
voi säätää ajan Teille sopivaksi.
Lähestymisvalot sammuttaminen:
• Painakaa keltaista näppäintä uudelleen.
5. Lukitseminen
Painikkeella (5) lukitaan kaikki ovet, peräovi ja
polttonestesäiliön luukku. Polttonestesäiliön
luukun kohdalla on noin 10 minuutin viive.
6. Avaimen kokoontaitto/avaaminen
Avain voidaan taittaa painamalla painiketta (6)
ja kääntämällä samalla avainosa painikeosan
sisään.
Kokoontaitettu avain avautuu automaattisesti
painiketta painamalla.
Kaukosäätimen pariston vaihto
Jos lukot toistuvasti jättävät reagoimatta kaukosäätimen signaaliin normaalilta etäisyydeltä,
paristo pitää vaihtaa.
• Irrottakaa kansi vääntämällä sen
takareunaa varovasti pienellä ruuvitaltalla.
• Vaihtakaa paristo (tyyppi CR 2032, 3 V)
– asettakaa pluspuoli ylöspäin. Välttäkää
koskemasta paristoon ja sen kosketuspintoihin sormin.
• Asettakaa kansi takaisin. Varmistakaa,
että kumitiivisteen asento on oikea, niin
ettei se vaurioidu eikä sen sisään pääse
vettä.
• Toimittakaa paristo esimerkiksi Volvo
tekniseen palveluun, joka huolehtii sen
hävittämisestä ympäristöystävällisellä
tavalla.
89
Lukot ja hälytin
Lukitus ja lukituksen avaaminen
Auton lukitseminen ja
lukituksen avaaminen
ulkopuolelta
Pääavaimella tai sen kaukosäätimellä avataan
lukituksesta – ulkopuolelta – kaikki sivuovet ja
peräovi samanaikaisesti. Tässä asennossa
sivuovien lukitusnupit ja sisäpuoliset kahvat
kytkeytyvät pois toiminnasta.
Polttonestesäiliön luukku voidaan avata, kun
autoa ei ole lukittu. Lukko on edelleen auki
10 minuuttia auton lukitsemisen jälkeen.
90
Lukitseminen ja lukituksen
avaaminen sisäpuolelta
Käsine lokeron lukituksen
avaaminen
Ovipaneelin katkaisimilla voidaan lukita tai
avata lukituksesta kaikki ovet ja peräovi samanaikaisesti.
Käsinelokero voidaan lukita/avata vain
pääavaimella ei – apuavaimella.
Lisäksi kaikki ovet voidaan lukita ja avata
lukituksesta lukkonupeilla.
Edellinen selostus pätee vain, kun autoa ei ole
lukittu ulkopuolelta!
Lukot ja hälytin
+820Jos käytätte tätä näppäintä peräoven
lukituksen avaamiseksi LOPDQ, että avaatte sen,
peräovi lukkiutuu automaattisesti uudelleen
kahden minuutin kuluttua.
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovea tai peräovea ei avata kahden
minuutin sisällä lukituksen avaamisesta kaukosäätimellä ulkopuolelta, kaikki ovet lukkiutuvat
automaattisesti uudelleen. Tämä toiminto estää
Teitä jättämästä autoa vahingossa lukitsematta.
Hälyttimellä varustetut autot, katsokaa sivu 95.
Peräoven lukitseminen/
lukituksen avaaminen
kaukosäätimellä
Halutessanne avata vain peräoven tehkää näin:
• Painakaa kaukosäätimen näppäintä
(katsokaa kuvaa) hitaassa tahdissa
2 kertaa 3 sekunnin sisällä.
• Jos kaikki ovet ovat lukittuina sulkiessanne sitten peräovea, se jää lukitsemattomaksi ja hälytyksen ulkopuolelle
sulkemisen jälkeen. Muiden ovien
kohdalla hälytys toimii ja ne ovat
edelleen lukittuina.
• Peräoven lukitsemiseksi ja hälytyksen
kytkemiseksi sen sulkemisen jälkeen, on
LOCK-näppäintä painettava vielä kerran.
91
Lukot ja hälytin
Lukitus ja lukituksen avaaminen (jatk.)
Salpalukitusasento
Autossanne on erityinen salpalukitusasento,
mikä merkitsee sitä, että ovien ollessa lukittuina
niitä ei voi avata auton sisältä.
Salpalukitusasento voidaan kytkeä vain
ulkopuolelta lukitsemalla kujettajan ovi
avaimella tai kaukosäätimellä. Kaikkien ovien
on oltava kiinni, ennen kuin salpalukitus
voidaan kytkeä. Ovia ei voida nyt avata
sisäpuolelta. Ovien lukitus voidaan avata vain
ulkopuolelta kuljettajan ovesta tai kaukosäätimellä.
Salpalukitus kytkeytyy päälle 25 sekunnin
viiveellä ovien lukitsemisen jälkeen.
Salpalukitusasennon ja mahdollisten hälytystunnistimien
tilapäinen poiskytkeminen
Jos joku haluaa jäädä autoon ja haluatte
kuitenkin lukita ovet ulkopuolelta –
esimerkiksi matkustaessanne autolautalla –
voitte kytkeä salpalukitusasennon pois.
• Asettakaa avain virtalukkoon, kääntäkää
se asentoon II ja sitten takaisin asentoon I
tai 0.
• Painakaa näppäintä (katsokaa kuvaa).
Jos auto on varustettu hälyttimellä, kytkeytyvät
liike- ja kallistustunnistimet samalla pois,
katsokaa sivu 96.
92
Näppäimen merkkivalo palaa kunnes lukitsette
auton avaimella tai kaukosäätimellä. Näytössä
näkyy viesti niin kauan kuin avain on virtalukossa. Kun tämän jälkeen kytkette sytytysvirran
seuraavan kerran, kytkeytyvät tunnistimet
päälle uudelleen.
9$52,786
Älkää jättäkö ketään autoon kytkemättä
salpalukitusasentoa pois.
Lukot ja hälytin
Lapsilukot
A
A
B
Käsikäyttöiset lapsilukot –
takaovet ja peräovi
Kummankin takasivuoven takareunassa ja
peräoven alareunassa (tietyt markkina-alueet)
on lapsilukon salpa. Niihin pääsee käsiksi vain
ovien tai peräoven ollessa auki. Kiertäkää
salpaa auton virta-avaimella lapsilukon aktivoimiseksi tai poiskytkemiseksi.
B
A. Ovi voidaan avata sisäpuolelta.
B. Ovea ei voida avata sisäpuolelta.
9$52,786
Muistakaa, että onnettomuuden sattuessa
takaistuimella istuvat eivät voi avata takasivuovia sisältä päin, jos lapsilukot ovat
kytkettyinä. 3LWlNllWlVWlV\\VWlOXNLWXV
QXSLW\OlDVHQQRVVDDMRQDLNDQD. Tällöin
pelastajat pääsevät mahdollisen onnettomuuden sattuessa auttamaan autossa olevia
nopeasti ulkopuolelta.
93
Lukot ja hälytin
Lapsilukot (jatk.)
+820Kun sähkötoimiset lapsilukot
DNWLYRLGDDQ, mitätöityvät samalla käsikäyttöiseen lapsilukkojärjestelmään tehdyt säädöt.
Sähkötoimiset lapsilukot –
takasivuovet (lisävaruste tietyillä
markkina-alueilla)
Takaovien lapsilukot kytketään päälle ja pois
keskikonsolissa olevalla näppäimellä. Virtaavaimen tulee olla asennossa I tai II. Lapsilukkojen ollessa aktivoituina palaa merkkivalo
näppäimessä. Näyttöön tulee viesti, kun lapsilukot kytketään päälle tai pois.
+820Niin kauan kuin VlKN|WRLPLVHW lapsilukot ovat aktivoituina, takasivuovia ei voida
avata sisältä.
94
Lukot ja hälytin
Hälytinjärjestelmä
Kytkettynä hälytin valvoo jatkuvasti kaikkia
hälytintuloja. Hälytys laukeaa, jos...
•
•
•
•
•
•
•
•
konepelti avataan
peräovi avataan
sivuovi avataan
virtalukko kytketään päälle väärällä
avaimella tai sitä yritetään rikkoa
liikettä havaitaan matkustamossa
auto nostetaan tai hinataan pois (jos se on
varustettu kallistustunnistimella – lisävaruste)
akkukaapeli irrotetaan
joku yrittää kytkeä sireenin pois.
Hälyttimen kytkeminen
Painakaa kaukosäätimen LOCK-näppäintä.
Suuntavalojen pitkä vilkkusignaali ilmaisee,
että hälytin on kytkettynä ja, että kaikki ovet
ovat kiinni.
sestä pois päältä, ja auto on avattu lukituksesta
kaukosäätimellä, hälytin kytkeytyy automaattisesti uudelleen päälle. Auto lukkiutuu samanaikaisesti. Tämä toiminto estää jättämästä
hälytintä vahingossa poiskytketyksi.
Hälyttimen automaattinen
aktivoituminen
Tietyissä maissa (Belgia, Israel jne) hälytin
kytkeytyy automaattisesti tietyn viiveen
jälkeen, kun ovi on avattu ja suljettu ilman, että
sitä on lukittu.
Lauenneen hälyttimen
poiskytkeminen
Hälytyssignaalit
Äänihälytys annetaan akkuvarmennetulla
sireenillä. Jokainen hälytyssignaali kestää
25 sekuntia.
Hälytyksessä kaikki suuntavalot vilkkuvat
5 minuutin ajan tai kunnes kytkette hälyttimen
pois yllä olevan selostuksen mukaan.
+820Jos kaukosäätimenne ei jostain syystä
toimi tai jos se on kadonnut, voitte silti
käynnistää auton seuraavasti: avatkaa kuljettajan ovi avaimella. Hälytin laukeaa ja sireeni
soi. Käynnistäkää auto normaaliin tapaan.
Hälytin kytkeytyy tällöin pois.
Jos hälytin antaa äänihälytyksen ja haluatte
kytkeä sen pois, painakaa kaukosäätimen
UNLOCK-näppäintä. Kuittaussignaalina
annetaan suuntavalojen kaksi lyhyttä välähdystä.
Hälyttimen poiskytkeminen
Painakaa kaukosäätimen UNLOCK-näppäintä.
Suuntavalojen kaksi lyhyttä vilkkusignaalia
ilmaisevat, että hälytin on kytketty pois.
Hälyttimen automaattinen
uudelleenkytkeytyminen
Jos mitään sivuovea tai peräovea ei avata
kahden minuutin kuluessa hälyttimen kytkemi95
Lukot ja hälytin
Hälytinjärjestelmä (jatk.)
sytytysvirran seuraavan kerran, kytkeytyvät,
kytkeytyy tilapäinen poiskytkentä pois.
Jos autossa on salpalukitus, se aktivoituu
samalla. Katsokaa sivu 92.
Hälyttimen merkkivalo
kojetaulussa
Kojetaulussa ylinnä oleva hälyttimen
merkkivalo (katsokaa kuva) ilmaisee hälytysjärjestelmän tilan:
Hälytystunnistimien ja
salpalukitusasennon tilapäinen
poiskytkeminen
Jotta vältyttäisiin vaaralta, että hälytin aktivoituisi vahingossa, jos esim. jätetään koira autoon
tai laivamatkan aikana, voidaan liike- ja kallistustunnistin kytkeä tilapäisesti pois päältä:
• Asettakaa avain virtalukkoon, kääntäkää
se asentoon II ja sitten takaisin asentoon I
tai 0.
• Painakaa näppäintä.
Näppäimen merkkivalo palaa kunnes lukitsette
auton avaimella tai kaukosäätimellä.
Näytössä näkyy viesti niin kauan kuin avain on
virtalukossa. Kun tämän jälkeen kytkette
96
• Merkkivalo sammuksissa: Hälytin on
poiskytkettynä.
• Valo vilkkuu kerran sekunnissa: Hälytin
on kytkettynä.
• Valo vilkkuu nopeasti hälyttimen poiskytkemisen jälkeen ja sytytysvirran kytkemiseen saakka: Hälytin on lauennut.
• Jos hälytysjärjestelmässä on vika,
näyttöön tulee viesti.
Jos hälytysjärjestelmä ei toimi oikein,
antakaa valtuutetun Volvo teknisen
palvelun tarkastaa auto.
9$52,786
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa
hälytysjärjestelmään kuuluvia
komponentteja. Tällaiset yritykset voivat
vaikuttaa vakuutusehtoihin.
Käynnistys ja ajo
Yleistä
98
Polttonesteen täyttö
100
Moottorin käynnistäminen
101
Käsivaihteisto
102
Automaattivaihteisto AW5- ja GM
varustettuna Geartronic’illa
103
Neliveto
105
Jarrujärjestelmä
106
Ajovakauden hallintajärjestelmä
108
Peruutusvaroitusjärjestelmä (lisävaruste)
110
Hinaus
111
Apu käynnistys
112
Ajo perävaunun kanssa
113
Vetolaite (lisävaruste)
115
Kattokuorma ja taakkateline
119
97
Käynnistys ja ajo
Yleistä
Taloudellinen ajo
Ajo epätasaisella tiellä
Taloudellinen ajo edellyttää ennakoivaa,
sujuvaa ajotapaa ja nopeuden suhteuttamista
liikennetilanteeseen.
Volvo XC90 on suunniteltu lähinnä
maantieajoon, mutta sillä on myös hyvät tieominaisuudet epätasaisilla ja huonoilla teillä. Jotta
auton kestoikä ei lyhenisi, huomioikaa
seuraavaa:
Muistakaa seuraavat seikat:
• Käyttäkää moottori lämpimäksi niin
nopeasti kuin mahdollista! Toisin sanoen:
älkää käyttäkö moottoria yksinomaan
joutokäynnillä, vaan lähtekää liikkeelle
moottoria kevyesti kuormittaen
mahdollisimman pian.
• Kylmä moottori kuluttaa huomattavasti
enemmän polttonestettä kuin lämmin.
• Välttäkää ajamasta lyhyitä matkoja,
koska moottori ei tällöin ehdi lämmetä.
• Ajakaa joustavasti! Välttäkää tarpeettomia kiihdytyksiä ja äkkijarrutuksia.
• Älkää kuljettako tarpeetonta, painavaa
kuormaa autossa.
• Älkää ajako talvirenkailla, kun tiet ovat
keväällä tulleet paljaiksi ja kuiviksi.
• Poistakaa taakkateline, kun sitä ei tarvita.
• Älkää pitäkö sivuikkunoita tarpeettomasti
auki.
Uusi auto – liukas tie
Ajo liukkaalla tienpinnalla voi tuntua erilaiselta
riippuen siitä, onko autossa käsivaihteisto vai
automaattivaihteisto. Harjoitelkaa siksi
liukkaalla ajoa hallituissa oloissa saadaksenne
selville, kuinka uusi autonne käyttäytyy.
98
• Ajakaa hitaasti epätasaisella tiellä, näin
vältätte auton alustan vaurioitumisen.
• Jos maa on pehmeää tai siinä on kuivaa
hiekkaa tai lunta, on parasta pitää auto
aina koko ajan liikkeessä ja välttää
vaihtamisia. Älkää pysäyttäkö autoa.
• Jos tie on erittäin jyrkkä ja auto on
vaarassa kaatua, älkää yrittäkö koskaan
kääntää autoa vaan peruuttakaa takaisinpäin. Välttäkää ajoa vinosti jyrkissä
rinteissä, ajakaa rinteen suuntaisesti.
+820Välttäkää ajoa jyrkissä mäissä, jos
polttonestetaso on alhainen. Katalysaattori voi
vaurioitua, jos moottori ei saa riittävästi
polttonestettä.
Ajaessanne erittäin jyrkissä rinteissä varmistakaa, että polttonestesäiliö on yli puolillaan,
muuten on olemassa vaara, että moottori
pysähtyy.
Ajo syvässä vedessä
Autolla voidaan ajaa korkeintaan 48 cm syvän
veden läpi.
+820Syvemmässä vedessä voi vettä
tunkeutua tasauspyörästöihin ja vaihteistoon.
Tällöin öljyn voitelukyky heikkenee, mikä
lyhentää näiden järjestelmien kestoikää.
Ajakaa vedessä hitaasti älkääkä pysäyttäkö
autoa. Kun olette tullut pois vedestä, painakaa
kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa, että täysi
jarruvaikutus saavutetaan. Vesi ja esim. muta
voivat kastella jarrupinnoitteet, jolloin jarrutusteho heikkenee.
Puhdistakaa lohkolämmittimen ja
perävaunukytkimen sähköliittimet ajettuanne
vedessä ja mudassa.
+820Älkää antako auton seistä kynnysten
yli ulottuvassa vedessä pitempään, seurauksena
voi olla sähkövikoja.
Virrankulutus – välttäkää turhaa
virrankulutusta
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat akkua
eri lailla. Välttäkää pitämästä virta-avainta
asennossa II moottorin ollessa sammutettuna.
Käyttäkää sen sijaan asentoa I. Tällöin virtaa
kuluu vähemmän.
Esimerkkejä paljon virtaa kuluttavista toiminnoista ovat: matkustamon puhallin, tuulilasinpyyhkimet, Volvo Interactive (suuri
äänenvoimakkuus) ja seisontavalot. Ottakaa
huomioon myös sähköjärjestelmää kuormittavat eri varusteet. Älkää käyttäkö paljon
sähköä kuluttavia toimintoja moottorin ollessa
sammutettuna.
Jos akun jännite on alhainen, näkyy näytössä
viesti. Ladatkaa tällöin akku käynnistämällä
moottori.
Käynnistys ja ajo
Varokaa ylikuumentamasta
moottoria ja
jäähdytysjärjestelmää
Tietyissä olosuhteissa, esim. vuoristoajossa ja
raskaalla kuormituksella, on olemassa
moottorin ja jäähdytysjärjestelmän ylikuumenemisen vaara. Erityisesti, jos sää on lämmin.
Jäähdytysjärjestelmän
ylikuumenemisen välttämiseksi
• Suunnatkaa ilma lasiin ja lattialle ja
kytkekää puhallin suurimmalle nopeudelle.
Automaattivaihteisto
Kylmäkäynnistys
Lähdettäessä liikkeelle alhaisissa lämpötiloissa
voi vaihtaminen tuntua joskus kovalta. Tämä
johtuu vaihteistoöljyn jäykkyydestä alhaisissa
lämpötiloissa.
• Ajakaa hitaalla nopeudella, jos vedätte
perävaunua ylös jyrkkää mäkeä.
• Älkää sammuttako moottoria heti raskaan
ajon jälkeen.
• Poistakaa etusäleikön edessä olevat
lisävalot, jos ajatte hyvin kuumassa
säässä.
Moottorin ylikuumenemisen
välttämiseksi
Moottorin pakokaasupäästöjen vähentämiseksi
vaihteisto vaihtaa ylöspäin normaalia
myöhemmin, jos moottori käynnistetään
kylmällä säällä.
Älkää käyttäkö moottoria yli 4500 r/min käyntinopeudella, jos vedätte perävaunua tai asuntovaunua mäkisessä maastossa. Öljyn lämpötila
voi muuten nousta liian korkeaksi.
Vaihteistoa ohjataan ns. mukautuvilla järjestelmillä. Ohjausyksikkö "oppii" jatkuvasti
vaihteiston käyttäytymisestä. Se tunnistaa,
miten vaihteisto vaihtaa ja saa aikaan optimaalisen vaihtamisen joka kerralla. Ohjausyksikkö
seuraa myös kuljettajan ajokäyttäytymistä,
esim. sitä kuinka nopeasti kuljettaja painaa
kaasupoljinta, ja säätelee vaihtamisherkkyyttä
kuljettajan ajotavan mukaan.
Älkää ajako peräovi auki!
Ajettaessa peräovi auki autoon imeytyy tavaratilan kautta pakokaasuja ja niiden mukana
myrkyllistä häkää eli hiilimonoksidia. Jos
joudutte ajamaan peräovi auki lyhyehkön
matkan, menetelkää näin:
• Sulkekaa kaikki ikkunat.
Ajettaessa kylmällä moottorilla vaihteisto
vaihtaa suuremmilla kierroksilla. Näin
katalysaattori saavuttaa nopeammin oikean
toimintalämpötilan.
.H\ORFN±$YDLQVDOSD
Jotta vaihteenvalitsimen voisi siirtää
P-asennosta muihin vaihdeasentoihin, on virtaavaimen oltava vähintään asennossa I. Jotta
virta-avain voitaisi poistaa virtalukosta ajon
jälkeen, on vaihteenvalitsimen oltava Pasennossa.
6KLIWORFN±9DLKWDPLVVDOSD
Jotta vaihteenvalitsimen voisi siirtää
P-asennosta muihin vaihdeasentoihin avaimen
ollessa asennossa I tai II, on jarrupolkimen
oltava alaspainettuna.
.XQROHWWHNl\QQLVWlQ\WPRRWWRULQMDDXWR
RQ\KlSDLNDOODDQ
Pitäkää jalkaa jarrupolkimella, kun siirrätte
vaihteenvalitsimen toiseen asentoon.
Mukautuvat järjestelmät
Turvajärjestelmät
Automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa
on erityisiä turvajärjestelmiä:
99
Käynnistys ja ajo
Polttonesteen täyttö
Polttonestesäiliön kansi
Polttonesteen täyttö
Polttonestesäiliön kansi on oikeassa takalokasuojassa olevan luukun takana.
+820Älkää lisätkö polttonesteeseen
lisäaineita, ellei Volvon tekninen palvelu ole
sellaista suositellut.
Lämpimällä säällä säiliöön saattaa muodostua
jonkin verran ylipainetta. Avatkaa kansi tällöin
hitaasti. Älkää täyttäkö säiliöön liikaa polttonestettä. Korkeintaan yksi polttonestepistoolin
naksahdus! Jos säiliössä on liikaa polttonestettä, se voi valua korkeissa lämpötiloissa yli!
Kiertäkää tankkauksen jälkeen kantta kiinni,
kunnes kuuluu yksi tai useampia naksahduksia.
Polttonestesäiliön luukun avaus
Polttonestesäiliön luukku voidaan avata, kun
autoa ei ole lukittu.
+820Luukku pysyy lukkiutumattomana
kymmenen minuuttia sen jälkeen kun auto on
lukittu. Sitten se lukkiutuu automaattisesti.
100
9$52,786
Älkää koskaan pitäkö mukananne SllOOH
N\WNHWW\l matkapuhelinta tankatessanne –
soittosignaali voi aiheuttaa kipinöintiä ja
sytyttää bensiinihöyryt, mikä vuorostaan voi
johtaa tulipaloon ja henkilövahinkoihin.
Tärkeää!
Bensiinikäyttöisiin autoihin on aina
tankattava lyijytöntä bensiiniä, ettei katalysaattori vaurioidu.
Dieselpolttonesteen täyttö
Dieselöljyssä voi parafiini saostua alhaisissa
lämpötiloissa (–5°C- –40°C), mikä johtaa
käynnistysvaikeuksiin. Varmistakaa että
käytätte erityistä dieselpolttonesteen talvilaatua
kylmänä aikana.
Käynnistys ja ajo
Moottorin käynnistäminen
Moottori käynnistetään näin
(bensiinmoottori)
1. Painakaa seisontajarrua.
2. $XWRPDDWWLYDLKWHLVWR Vaihteenvalitsin
asennossa P tai N.
.lVLYDLKWHLVWRVaihdevipu vapaaasennossa ja kytkinpoljin täysin
alaspainettuna. Tämä on erityisen tärkeätä
hyvin kylmällä säällä.
3. Kääntäkää virta-avain käynnistysasentoon.
Jos moottori ei käynnisty 5-10 sekunnissa,
vapauttakaa avain ja yrittäkää sitten
käynnistää uudelleen.
+820Moottorin lämpötilasta riippuen on
tiettyjen moottoreiden lämpötila kylmäkäynnistyksen yhteydessä – lyhyen hetken – normaalia
korkeampi. Syynä on Volvon pyrkimys
minimoida pakokaasupäästöt nostamalla
moottorin pakokaasunpuhdistusjärjestelmän
lämpötila oikeaksi käyttölämpötilaksi mahdollisimman nopeasti.
Moottori käynnistetään näin
(dieselmoottori)
1. Painakaa seisontajarrua.
2. $XWRPDDWWLYDLKWHLVWR Vaihteenvalitsin
asennossa P tai N.
.lVLYDLKWHLVWRVaihdevipu vapaaasennossa ja kytkinpoljin täysin
alaspainettuna. Tämä on erityisen tärkeätä
hyvin kylmällä säällä.
3. Kääntäkää virta-avain ajoasentoon.
Merkkivalo mittaristossa syttyy osoittamaan, että esilämmitys on toiminnassa.
Kääntäkää avain käynnistysasentoon kun
merkkivalo sammuu.
Virta-avaimet ja elektroninen
käynnistyksenestin
Älkää pitäkö useita sirun sisältäviä virtaavaimia roikkumassa vierekkäin samassa
avainnipussa käynnistyksen yhteydessä.
Tällöin elektroninen käynnistyksenestin voisi
aktivoitua. Jos näin käy, poistakaa muut
avaimet ja käynnistäkää uudelleen.
bONllNRVNDDQU\QWl\WWlN|PRRWWRULD
NRUNHLOODNLHUURNVLOODN\OPlNl\QQLVW\NVHQ
MlONHHQ-RVPRRWWRULHLNl\QQLVW\WDLMRV
PRRWWRULVVDHVLLQW\\V\W\W\VKlLUL|LWlRWWDNDD
\KWH\VOlKLPSllQ9ROYRWHNQLVHHQ
SDOYHOXXQ
9$52,786
Älkää koskaan katkaisko sytytystä (asento
0 tai 1) tai vetäkö virta-avain pois lukosta
auton liikkuessa. Ohjauslukko voi tällöin
aktivoitua, jolloin autoa on mahdotonta
ohjata.
Poistakaa virta-avain aina ohjauslukosta
poistuessanne auton luota – erityisesti jos
autoon jää yksin lapsia.
Virta- ja ohjauslukko
0 – Lukitusasento
Ohjauslukko lukitsee ohjauspyörän, jos avain poistetaan
lukosta.
I – Väliasento "radioasento"
Tietyt sähkölaitteet voidaan
kytkeä. Moottorin
sähköjärjestelmä ei ole
kytkettynä.
II – Ajoasento
Avaimen asento ajon aikana.
Auton koko sähköjärjestelmä
on kytkettynä.
III – Käynnistysasento
Käynnistysmoottori
kytkeytyy. Vapauttakaa avain
heti moottorin käynnistyttyä,
avain palautuu automaattisesti
ajoasentoon. Jos avain on hyvin jäykkä lukossa,
etupyörien asento aiheuttaa jännityksiä ohjauslukkoon. Kääntäkää ohjauspyörää edestakaisin
avainta kiertäessänne, niin ohjauslukko avautuu
helpommin.
Varmistakaa, että ohjauslukko on lukittu, kun
poistutte auton luota, näin vähennätte
varkauden vaaraa.
101
Käynnistys ja ajo
Käsivaihteisto
Vaihdeasennot
Peruutusvaihteen salpa
Painakaa kytkinpoljin kokonaan pohjaan joka
kerta vaihtaessanne. Ottakaa jalka pois kytkinpolkimelta vaihtamisten välillä! Noudattakaa
vaihtamiskaaviota.
Kytkekää peruutusvaihde auton seistessä
paikallaan tai liikkuessa hyvin hitaasti!
Polttonesteenkulutuksen pitämiseksi
mahdollisimman pienenä on käytettävä 6.
vaihdetta niin usein kuin mahdollista.
102
Käynnistys ja ajo
Automaattivaihteisto AW5- ja GM varustettuna Geartronic’illa
P – Pysäköinti
N – Vapaa-asento
Käyttäkää tätä asentoa, kun käynnistätte
moottorin tai pysäköitte auton.
N-asento on vapaa-asento, mikään vaihde ei ole
kytkettynä ja moottori voidaan käynnistää.
Kytkekää seisontajarru, kun auto on paikallaan
YDLKWHHQYDOLWVLQ1DVHQQRVVD
$XWRQRQROWDYDSDLNDOODDQ3DVHQWRD
N\WNHWWlHVVl
I P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti
lukittuna. Kytkekää aina seisontajarru pysäköidessänne.
R – Peruutus
$XWRQRQROWDYDSDLNDOODDQ5DVHQWRD
N\WNHWWlHVVl
D – Ajoasento
D on normaali ajoasento. Vaihteisto vaihtaa
automaattisesti suuremmalle ja pienemmälle
vaihteelle kaasupolkimen asennon ja
ajonopeuden mukaan. Auton on oltava
paikallaan, kun valitsin siirretään '-asentoon
5-asennosta.
• 5-sylinterinen turbomoottori; 5 vaihdetta
• 6-sylinterinen turbomoottori; 4 vaihdetta
Vaihteenvalitsinsalpa
Voitte aina liikuttaa vaihteenvalitsinta vapaasti
eteenpäin tai taaksepäin 1 ja '-asentojen
välillä. Muissa asennoissa on salpa, joka
avataan vaihteenvalitsinvivun päässä olevalla
painikkeella.
Kun painatte painiketta, voitte siirtää vipua
eteen- tai taaksepäin asentojen 5 ja 1 välillä
sekä asentojen ', , ja / välillä.
103
Käynnistys ja ajo
Vaihteenvalitsimen
käsivalintaiset asennot
Jos haluatte siirtyä automaattiasennosta '
käsivalintaisiin asentoihin, siirtäkää vipua
vasemmalle. Jos haluatte siirtyä asennosta 0$1
asentoon ', siirtäkää vipua oikealle ':hen.
3-, 4- ja 5-vaihteella on suorakytkentätoiminto
(Lock-up), mikä aikaansaa tehokkaamman
moottorijarrutuksen ja alhaisemman polttonesteenkulutuksen. Vain 5-sylinteristen moottoreiden yhteydessä on 5 vaihdetta.
Ajon aikana
Voitte valita käsivalintaiset asennot koska
tahansa ajon aikana. Kytketty vaihde on
lukittuna niin kauan kuin ette valitse toista
vaihdetta. Vain jos hidastatte auton nopeuden
hyvin pieneksi, vaihteisto vaihtaa pienemmälle.
Jos liikutatte vaihteenvalitsinta miinuksen (–)
suuntaan, vaihteisto vaihtaa alaspäin askel
kerrallaan ja samalla tapahtuu moottorijarrutusta. Jos liikutatte vaihteenvalitsinta plussaa
(+) kohti, vaihteisto vaihtaa ylöspäin askel
kerrallaan.
3. vaihde on suurin, jota voitte käyttää liikkeellelähdössä.
W – Winter (talviajo)
"Kick-down"
Painikkeella kytketään W-ohjelma päälle ja
pois.
Käyttäkää tätä asentoa lähtiessänne liikkeelle
ja ajaessanne liukkaalla tienpinnalla.
Painikkeen valo palaa ohjelman ollessa
kytkettynä.
Mittaristossa näkyy :.
Kun kaasupoljin painetaan pohjaan saakka –
normaalin täyskaasuasennon ohi – vaihtaa
automaattivaihteisto heti pienemmälle
vaihteelle, nk. "kick-down" -alasvaihto. Kun
tämän vaihteen suurin ajonopeus on saavutettu
tai kun kaasua hellitetään hieman " kick-down"
-asennosta, vaihteisto vaihtaa automaattisesti
isommalle vaihteelle. "Kick-down" vaihtaminen on tarkoitettu käytettäväksi haluttaessa maksimikiihtyvyyttä esim. ohituksissa.
Huomatkaa, että oikealta ohjattavissa autoissa
painike on vaihdevivun vasemmalla puolella.
Vaihteistossa on alasvaihtosalpa kaikilla
vaihteilla.
104
Käynnistys ja ajo
Neliveto
AWD – All Wheel Drive
Neliveto on Volvossanne aina kytkettynä ja
järjestelmän tekniset ratkaisut ovat erittäin
korkeatasoiset. Oikein käytettynä neliveto
antaa kuljettajalle suuremmat mahdollisuudet
selvitä vaikeissa keliolosuhteissa kuin tavanomainen etu- tai takapyöräveto.
+820Välttääksenne vaurioita
pyöränkotelon komponenteissa käyttäkää vain
erityisesti Volvo XC90 -malliin tarkoitettuja ja
sovitettuja lumiketjuja.
Neliveto tarkoittaa, että moottorin voima
vaikuttaa samanaikaisesti kaikkiin neljään
pyörään. Voima jakautuu automaattisesti etu- ja
takapyöriin. Elektronisesti ohjattu kytkinjärjestelmä ohjaa voimaa sille pyöräparille,
jolla on parempi pito ko. olosuhteissa. Näin
saadaan paras mahdollinen ote tienpintaan ja
vältetään pyörien luisumista.
Normaaliajossa ohjautuu etupyöriin enemmän
voimaa.
Paremmat veto-ominaisuudet lisäävät ajoturvallisuutta sateella, lumessa ja jäisellä pinnalla.
Rengaskoko ja ilmanpaine
Volvo suosittelee, että käytätte ainoastaan
renkaita, joiden valmistaja, koko; erittely sekä
kuormitus- ja nopeusluokka ovat samat.
Rengaskoko ja ilmanpaine ilmenevät polttonestesäiliön kannen sisäpuolella olevasta taulukosta
sekä käyttöohjekirjasta. Katsokaa sivu 125.
Lumiketjut
Nelivetoisissa autoissa saa lumiketjut asentaa
vain etupyöriin.
105
Käynnistys ja ajo
Jarrujärjestelmä
Jos toinen jarrupiiri
vioittuu
Jarrupoljin painuu syvemmälle ja
saattaa tuntua hieman normaalia
pehmeämmältä. Poljinta on lisäksi painettava
voimakkaammin normaalin jarrutustehon
saavuttamiseksi.
Jarrutehostin toimii vain moottorin
käydessä.
Jos auto rullaa vapaasti tai on hinauksessa
moottori pysäytettynä, jarrupoljinta on
painettava noin 5 kertaa suuremmalla voimalla
kuin moottorin käydessä. -DUUXSROMLQWXQWXX
Ml\NlOWlMDNRYDOWD
+820Jos moottori on pysähdyksissä, jarruttakaa vain yhden kerran voimakkaasti ja päättäväisesti – ei useita kertoja.
Jos jarrulevyt ja jarrupalat kastuvat,
jarrutusominaisuudet muuttuvat!
Kaatosateessa tai vesilätäköiden poikki
ajettaessa ja autoa pestäessä jarrulaitteet
kastuvat. Tämä muuttaa jarrupalojen kitkaominaisuuksia siten, että jarrujen toiminnassa voi
havaita tietyn viiveen. Painelkaa jarrupoljinta
kevyesti silloin tällöin ajaessanne pitkiä
matkoja sateessa tai lumisohjossa, ja ennen
kuin pysäköitte autonne pidemmäksi ajaksi
tällaisissa sääolosuhteissa, jotta jarrupalat
lämpenisivät ja vesi haihtuisi. Tehkää samoin
106
lähtiessänne ajamaan autonpesun jälkeen tai
sään ollessa hyvin kostea tai kylmä.
Jos jarruja rasitetaan paljon
Ajettaessa alpeilla tai muualla, missä
korkeuserot ovat vastaavia, auton jarrut rasittuvat paljon, vaikka jarrupoljinta ei painettaisikaan kovin voimakkaasti. Koska ajonopeus
on lisäksi usein hyvin pieni, jarrut eivät jäähdy
yhtä tehokkaasti kuin tasaisella tiellä ajettaessa.
Jarrujen tarpeettoman rasituksen välttämiseksi
on jarrutuksen sijasta vaihdettava pienemmälle
vaihteelle ja käytettävä alamäessä ajettaessa
samaa vaihdetta kuin vastaavassa ylämäessä
(käsivaihteisto). Moottorijarrutus on tällöin
tehokkaampaa ja jarrupoljinta tarvitsee painaa
vain hetkellisesti.
Muistakaa, että perävaunua vetäessänne
autonne jarrut rasittuvat enemmän.
Käynnistys ja ajo
Lukkiutumattomat
jarrut (ABS)
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä
ABS (Anti-lock Braking
System) on suunniteltu estämään pyörien
lukkiutuminen jarrutuksessa. Tällöin ohjattavuus säilyy mahdollisimman hyvänä jarrutuksen aikana. Esim. jonkin esteen väistäminen
onnistuu tällöin paremmin. Lukkiutumaton
jarrujärjestelmä ABS ei lisää kokonaisjarrutustehoa. Sen sijaan kuljettajan on helpompi
ohjata ja hallita autoa, jolloin turvallisuus
lisääntyy.
Moottorin käynnistyksen jälkeen järjestelmä
suorittaa noin 20 km/h nopeudessa lyhyen
itsetestin, jonka voi tuntea ja kuulla. Kun ABSjärjestelmä toimii, voitte kuulla painesykinnän
ja tuntea sen jarrupolkimessa. Tämä on täysin
normaalia.
+820Jarrupoljinta on painettava täydellä
voimalla ABS-järjestelmän täydeksi hyödyntämiseksi. Älkää hellittäkö jarrupoljinta, kun
kuulette ja tunnette ABS-sykäykset. On
suositeltavaa harjoitella jarrutusta ABSjarruilla sopivassa paikassa, jossa ei ole liikennettä.
Elektroninen jarrutusvoiman
jako (EBD)
Elektroninen jarrutusvoiman jako, EBD
(Electronic Brakeforce Distribution), on osa
lukkiutumatonta jarrujärjestelmää ABS. EBDjärjestelmä säätelee takapyöräjarrujen jarrutusvoimaa niin, että käytettävissä on aina paras
mahdollinen jarrutusteho. Painesykäyksiä
kuuluu ja tuntuu jarrupolkimessa, kun
järjestelmä säätää jarrutusvoimaa.
Jos -$558ja $%6varoitusvalot palavat samanaikaisesti, on olemassa
vaara että auton takaosa joutuu luisuun
voimakkaassa jarrutuksessa. Jos jarrunestesäiliön nestetaso on tässä tilanteessa
normaali, voitte ajaa auton varovasti
lähimpään valtuutettuun Volvo tekniseen
palveluun jarrujärjestelmän tarkastusta
varten.
$%6YDORV\WW\\MDSDODDNLLQWHlVWL
• noin kaksi sekuntia moottorin
käynnistyksen jälkeen järjestelmän
tarkastuksen yhteydessä.
• jos ABS-järjestelmä on kytkeytynyt pois
vian takia.
107
Käynnistys ja ajo
Ajovakauden hallintajärjestelmä
DSTC – Ajovakauden
hallintajärjestelmä
DSTC-järjestelmä (Dynamic Stability and
Traction Control) koostuu useista eri toiminnoista:
• 3LGRQYDOYRQWDMlUMHVWHOPl7&
(Traction Control)
Pidonvalvontajärjestelmä siirtää
vetovoimaa luistavalta pyörältä pitävälle
pyörälle jarruttamalla sitä pyörää, joka
alkaa luistaa. Etenemisen parantamiseksi
tässä tilanteessa voi olla tarpeen painaa
kaasupoljinta normaalia enemmän.
Pidonvalvontajärjestelmän toimiessa
saattaa kuulua sykkivä ääni. Tämä on
täysin normaalia järjestelmälle. TCtoiminto on aktiivisin hitailla nopeuksilla.
Sitä ei voida kytkeä pois.
• /XLVWRQHVWRMlUMHVWHOPl6&
(Stability Control)
Vakautusjärjestelmä on suunniteltu
estämään vetävien pyörien luisuminen
tienpinnalla kiihdytettäessä, laskemalla
vetäviin pyöriin vaikuttavan vääntömomentin. Tämä parantaa etenemistä ja
ajoturvallisuutta liukkaalla tiellä. Erityisolosuhteissa, esim. ajettaessa lumiketjuilla, syvässä lumessa tai hiekassa, voi
olla eduksi kytkeä SC-toiminto pois
108
vetovoiman lisäämiseksi. Tämä tehdään
DSTC-painikkeella.
• 6LYXOXLVXQHVWRWRLPLQWR$<&
(Active Yaw Control)
Sivuluisunestotoiminto saa aikaan
automaattisen jarrutuksen yhdessä tai
useammassa auton pyörässä. Tämä
tapahtuu auton vakauttamiseksi luistotilanteessa. Jos tällaisessa tilanteessa jarrutatte myös itse, jarrupoljin tuntuu
normaalia jäykemmältä ja kuuluu
sykkivää ääntä. AYC-toiminto on koko
ajan aktivoituna, eikä sitä turvallisuussyistä voi kytkeä pois.
• .LHUlKWlPLVVXRMDMlUMHVWHOPl56&
(Roll Stability Control)
Kierähtämissuojatoiminto saa aikaan
automaattisen jarrutuksen yhdessä tai
useammassa auton pyörässä. Tämä
tapahtuu auton vakauttamiseksi sivusuunnassa, niin että kierähtämisvaara esim.
sivuluisussa pienenee. Jos tällaisessa
tilanteessa jarrutatte myös itse, jarrupoljin
tuntuu normaalia jäykemmältä ja kuuluu
sykkivää ääntä. RSC-toiminto on koko
ajan aktivoituna, eikä sitä turvallisuussyistä voi kytkeä pois.
DSTC-näppäin
DSTC-järjestelmä kytketään pois päältä ja
takaisin päälle keskikonsolissa olevalla DSTCnäppäimellä.
Kun toiminta on rajoitettu, vakautusjärjestelmä
(SC) on poiskytkettynä ja sivuluisunestotoiminto (AYC) toimii rajoitetusti. Muut
toiminnot ovat ennallaan.
Kun katkaisimen merkkivalo keskikonsolissa
palaa, DSTC-järjestelmä on aktivoituneena
(ellei järjestelmässä ole vikaa).
+820Turvallisuussyistä DSTC-järjestelmän kytkeminen pois päältä edellyttää, että
katkaisinta pidetään painettuna vähintään
puolen sekunnin ajan.
+820Merkkivalo painikkeessa sammuu ja
näytössä näkyy: "DSTC-LUISTONESTO
POIS PÄÄLTÄ".
Joka kerta kun moottori käynnistetään, DSTCjärjestelmä on automaattisesti aktivoituna.
Varoitusvalo
vilkkuu, kun...
• SC-toiminto toimii estääkseen auton
vetävien pyörien luisumisen.
• TC-toiminto toimii parantaakseen auton
vetovoimaa.
• AYC-toiminto toimii estääkseen auton
sivuluisumisen.
• RSC-toiminto toimii estääkseen auton
kierähtämisen.
Käynnistys ja ajo
Varoitusvalo
syttyy ja sammuu taas
noin 2 sekunnin kuluttua, kun...
• auto käynnistyy. (Valo syttyy järjestelmän
tarkastamiseksi.)
Katkaisimen merkkivalo sammuu ja
teksti "DSTC-LUISTONESTO POIS
PÄÄLTÄ" näkyy näytössä kun...
Jarrutusvoiman tehostus (EBA)
EBA-toiminto (Emergency Brake Assistance)
on integroitu osa DSTC-järjestelmää. Järjestelmä on tarkoitettu antamaan täyden jarrutustehon välittömästi hätäjarrutustilanteessa.
Järjestelmä havaitsee, milloin haluatte tehdä
nopean jarrutuksen sen perusteella, miten
nopeasti painatte jarrupoljinta alas.
• DSTC-järjestelmän SC-toiminto on
kytketty pois DSTC-näppäimellä.
EBA-toiminto on aktiivinen kaikissa nopeuksissa, eikä sitä voida turvallisuussyistä kytkeä
pois.
Varoitusvalo
palaa jatkuvasti
keltaisena ja teksti "LUISTONESTO
TILAP.POIS" näkyy näytössä kun...
+820Kun EBA-toiminto aktivoituu, jarrupoljin painuu alaspäin samalla kun auto
jarruttaa täydellä jarrutusteholla. Suorittakaa
jarrutus loppuun hellittämättä jarrupoljinta.
EBA-toiminto lakkaa kun jarrupolkimeen
kohdistuva paine vähenee.
• jarrujärjestelmän TC-toiminto on
kytketty tilapäisesti pois liian korkean
jarrujen lämpötilan vuoksi. TC-toiminto
kytkeytyy automaattisesti takaisin päälle,
kun jarrujen lämpötila on palautunut
normaaliksi.
Varoitusvalo
palaa jatkuvasti
keltaisena ja teksti "AJONVAKAUTUS
VAATII HUOLLON" näkyy näytössä
kun...
9$52,786
Normaalilla ajotavalla DSTC-järjestelmä
parantaa auton ajoturvallisuutta, mutta tätä
ei saa pitää mahdollisuutena nopeuden lisäämiseen. Noudattakaa aina normaalia
varovaisuutta ajaessanne kaarteissa ja
liukkaalla tiellä.
• DSTC-järjestelmä on kytkeytynyt pois
vian takia.
109
Käynnistys ja ajo
Peruutusvaroitusjärjestelmä (lisävaruste)
Peruutusvaroitusjärjestelmän
toiminta
Peruutusvaroitusjärjestelmän
aktivoiminen/sulkeminen
Peruutusvaroitusjärjestelmää käytetään apuna
pysäköitäessä. Audiojärjestelmän kaiuttimesta
kuuluu signaali, joka ilmaisee etäisyyden auton
takana olevaan kohteeseen. Järjestelmän ollessa
toiminnassa audiojärjestelmän muut äänet
vaimennetaan. Mitä lähemmäksi takana olevaa
kohdetta tulette, sitä tiheämmin kuuluvat
äänisignaalit. Etäisyyden ollessa noin 30 cm
ääni muuttuu jatkuvaksi. Etäisyyttä mitataan
ultraäänitekniikalla takapuskurissa olevien
tunnistimien avulla. Mittausalue suoraan auton
takana on n. 1,5 m.
Peruutusvaroitusjärjestelmä aktivoituu peruutusvaihdetta kytkettäessä, jos ei sitä ole suljettu
katkaisinpaneelissa olevalla painikkeella.
Painikkeessa oleva merkkivalo palaa järjestelmän ollessa aktivoituna.
+820Jos auto vetää perävaunua tai
vetokoukkuun on kiinnitetty polkupyöränkannatin, on järjestelmä kytkettävä pois. Muuten
tunnistimet reagoivat näihin varusteisiin.
110
Häiriön sattuessa
Jos järjestelmässä syntyy jokin vika, näppäimen
merkkivalo sammuu. Mittariston näytössä
näkyy tekstiviesti.
Tunnistimien puhdistus
Jotta tunnistimet toimisivat oikein, ne on
puhdistettava säännöllisesti. Puhdistakaa ne
vedellä ja autoshampoolla.
9$52,786
Peruutusvaroitusjärjestelmä on apuna
pysäköitäessä, mutta se ei voi koskaan
korvata sitä vastuuta, joka kuljettajalla
itsellään on pysäköitäessä. Tunnistimilla on
katvealueita, joissa olevia kohteita ne eivät
havaitse. Huomioikaa auton lähellä oleskelevat lapset ja eläimet.
Käynnistys ja ajo
Hinaus
Älkää käynnistäkö moottoria
hinaamalla
Jos käynnistätte käsivaihteistolla varustetun
auton hinaamalla, voi(vat) katalysaattori(t)
vaurioitua. Automaattivaihteistolla varustetun
auton moottoria ei voida käynnistää hinaamalla.
Jos akku on purkautunut, käyttäkää apuakkua.
Jos autoa on hinattava
• Avatkaa ohjauslukko, jotta autoa voidaan
ohjata
‡ 0XLVWDNDDVXXULQODLQVDOOLPDKLQDXV
QRSHXV
• Muistakaa, etteivät jarru- ja ohjaustehostin toimi moottorin ollessa
pysähtyneenä! Jarrupoljinta on painettava
noin viisi kertaa suuremmalla voimalla ja
ohjaus on merkittävästi raskaampi kuin
normaalisti.
• Ajakaa joustavasti. Pitäkää hinausköysi
tasaisen kireällä tarpeettoman nykimisen
välttämiseksi.
$XWRPDDWWLYDLKWHLVWRQ\KWH\GHVVl
KXRPLRLWDYDD
• Vaihteenvalitsimen tulee olla
N-asennossa.
• Automaattivaihteistolla varustettujen
autojen suurin sallittu nopeus
ylösnostettuna on: 80 km/h. Pisin sallittu
hinausmatka: 80 km.
+LQDXVVLO
PXNND
HGHVVl
+LQDXVVLOPXNND
WDNDQD
• Hinattaessa auton on oltava suunnattuna
eteenpäin.
• Moottoria ei voi hinata käyntiin.
Katsokaa kohtaa "Apukäynnistys"
seuraavalta sivulta.
+820Hinaussilmukkaa saa käyttää vain
auton hinaamiseen tiellä, ei esim. auton
vetämiseen ojasta tms. Auton on suoritettava
kutsumalla paikalle ammattitaitoista apua.
Hinaussilmukka
Hinaussilmukka on tavaratilassa olevassa
työkalupussissa. Hinaussilmukka täytyy
ruuvata itse kiinni. Kummankin puskurin
oikealla puolella on peitekannella varustettu
aukko hinaussilmukkaa varten.
Näin avaatte peitekannen:
A. Irrottakaa peitekannen alareuna kolikolla.
B. Ruuvatkaa hinaussilmukka kunnolla kiinni
laippaan saakka (C). Käyttäkää pyöränruuviavainta.
Irrottakaa hinaussilmukka käytön jälkeen ja
kiinnittäkää peitekansi.
111
Käynnistys ja ajo
Apu käynnistys
4
2
3
1
Moottori käynnistetään
apuakulla näin...
Jos autonne akku on jostain syystä purkautunut,
voitte saada moottorin käyntiin "lainaamalla"
virtaa joko irrallisesta tai toisen auton akusta.
Huolehtikaa aina siitä, että puristimet ovat
tukevasti kiinnitettyinä, jottei käynnistyksen
aikana synny kipinöitä.
Räjähdysvaaran välttämiseksi kehotamme
noudattamaan tarkasti seuraavia ohjeita:
• Kääntäkää virta-avain 0-asentoon.
• Varmistakaa, että apuakun jännite on 9
112
• Käynnistäkää "apuauton" moottori.
Antakaa sen käydä joutokäyntiä
normaalia suuremmalla käyntinopeudella, 1500 r/min.
• Käynnistäkää sen auton moottori, jonka
akku on purkautunut.
• Irrottakaa apukaapelit päinvastaisessa
järjestyksessä.
+820Älkää liikutelko apukaapelien
liitäntöjä käynnistysyrityksen aikana;
kipinöinnin vaara.
9$52,786
• Jos apuakku on toisessa autossa, pysäyttäkää sen moottori ja varmistakaa, että
autot eivät kosketa toisiaan.
• Kytkekää punainen kaapeli apuakun
plusnavan (1+) ja autonne moottoritilan
punaisen liitännän (2+) väliin.
Puristin on kiinnitettävä liitoskohtaan,
joka sijaitsee plusmerkinnällä varustetun
pienen mustan luukun alla. Luukku on
varokekeskuksen kannen yhteydessä.
• Kytkekää mustan kaapelin toinen pää
apuakun miinusnapaan (3–).
• Kytkekää mustan kaapelin toinen pää
moottorin nostosilmukkaan (4–) autossa.
Muistakaa, että akku ja varsinkin apuakku
sisältää kaasua, joka räjähtää hyvin herkästi.
Jos käynnistyskaapelit kytketään väärin, voi
syntyä kipinä, joka riittää akun räjäyttämiseen, jolloin seurauksena on henkilö- ja
ainevahinkoja. Akku sisältää rikkihappoa,
joka voi aiheuttaa vakavia syöpymisvammoja.
Jos happoa joutuu silmiin, iholle tai
vaatteisiin - huuhdelkaa runsaalla vedellä.
Jos akkuhappoa on joutunut silmiin, hakeutukaa välittömästi lääkäriin.
Käynnistys ja ajo
Ajo perävaunun kanssa
• Auton vetolaitteen on oltava hyväksyttyä
tyyppiä.
• Jos Volvo asentaa vetolaitteen, auto
toimitetaan varustettuna perävaunun
vetämiseen tarvittavilla varusteilla. Jos
vetolaite asennetaan jälkikäteen, tarkastakaa Volvo-jälleenmyyjältä, että autossa
on täydellinen perävaunun vetovarustus.
• Kuorma on jaettava perävaunussa niin,
että vetoaisa kuormittaa auton vetolaitetta
noin 50 kg, jos perävaunupaino on alle
1200 kg, ja noin 90 kg, jos perävaunupaino on yli 1200 kg.
+820Vetolaitteeseen kohdistuva
paino (50/90 kg) sisältyy auton kuormankantokykyyn.
Tämän takia on ehkä tarpeen vähentää
auton tavaratilassa olevan tavaran painoa,
niin ettei auton akseli- ja/tai kokonaispainoa ylitetä.
• Lisätkää rengaspainetta niin, että se
vastaa täyden kuorman painetta.
Katsokaa rengaspainetaulukkoa!
• Puhdistakaa vetolaite säännöllisesti ja
voidelkaa nivelpallo* ja kaikki liikkuvat
osat tarpeettoman kulumisen
välttämiseksi.
• Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi! Odottakaa kunnes
autolla on ajettu vähintään 1000 km.
• Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton
jarruja huomattavasti normaalia
enemmän. Vaihtakaa pienemmälle
vaihteelle ja sovittakaa ajonopeus sen
mukaiseksi.
• Jos autolla ajetaan suurella kuormituksella lämpimällä ilmalla, moottori ja
vaihteisto voivat ylikuumentua.
Ylikuumenemisen tapahtuessa
mittariston lämpömittarin osoitin siirtyy
punaiselle alueelle. Pysäyttäkää auto ja
antakaa moottorin käydä joutokäyntiä
muutama minuutti.
• Ylikuumenemisen tapahtuessa auton
ilmastointi voi tilapäisesti kytkeytyä pois.
• Ylikuumenemisen tapahtuessa
vaihteiston suojatoiminto kytkeytyy.
Katsokaa viestiä näytöstä!
• Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.
• Älkää ylittäkö turvallisuussyistä 80 km/h
ajonopeutta, vaikka joidenkin maiden
lainsäädäntö sen sallisikin.
• Suurin sallittu jarruttoman perävaunun
paino on 750 kg.
• Jos pysäköitte perävaunun kanssa,
siirtäkää vaihteenvalitsin P-asentoonn
(automaattivaihteisto) tai kytkekää
vaihde (käsivaihteisto). Käyttäkää aina
seisontajarrua. Jos pysäköitte jyrkkään
mäkeen, käyttäkää jarrupönkkiä pyörien
alla.
* Ei koske palloa, jos järjestelmä on varustettu
heilahtelunvaimentimella.
6XXULQVDOOLWWXMDUUXO
OLVHQSHUlYDXQXQ
SHUlYDXQXSDLQR
9HWRODLWWHHVHHQ
NRKGLVWXYD
SDLQR
0-1200 kg
50 kg
2250 kg
90 kg
+820Suurimmat sallitut perävaunupainot
ovat Volvo Car Corporationin määrittelemät.
Ottakaa huomioon, että omassa maassanne
perävaunupainoja ja nopeuksia koskevat
rajoitukset voivat olla tiukemmat. Vetokoukut
voivat olla hyväksyttyjä suurempia perävaunupainoja varten kuin mitä autolla saa vetää.
9$52,786
Jos annettuja suosituksia ei noudateta, voi
koko ajoneuvoyhdistelmä olla vaikeasti
hallittavissa väistöliikkeissä ja jarrutuksissa,
jolloin voi syntyä vaaratilanne Teille itsellenne ja muille tiellä liikkujille.
113
Käynnistys ja ajo
Perävaunun vetäminen
automaattivaihteistolla
varustetulla autolla
• Kun pysäköitte mäkeen, kytkekää seisontajarru ennen kuin siirrätte vaihteenvalitsimen P-asentoon. Mäessä
käynnistäessänne Teidän tulee siirtää
vaihteenvalitsin ensin ajoasentoon ja
vapauttaa sen jälkeen seisontajarru.
• Valitkaa sopiva pikkuvaihde ajaessanne
jyrkässä mäessä tai vauhdin ollessa
hiljainen. Tällä tavalla estätte vaihteistoa
vaihtamasta ylöspäin. Vaihteistoöljy
pysyy viileämpänä.
• Älkää käyttäkö suurempaa käsivalintaista vaihdetta kuin millä moottori
"jaksaa" toimia. Aina ei ole taloudellista
ajaa suurilla vaihteilla.
• Jos autossa on automaattivaihteisto,
välttäkää vetämästä perävaunua yli
15% nousuissa.
+820Joissakin malleissa on oltava
automaattivaihteiston öljynjäähdytin vedettäessä perävaunua.
Tarkastakaa lähimmältä Volvo-jälleenmyyjältä
autoanne koskevat määräykset, jos vetokoukku
asennetaan jälkikäteen.
114
Jousitustason säätö (lisävaruste
viisipaikkaisissa malleissa, vakio
seitsemänpaikkaisissa malleissa)
Jos autossanne on takapään jousitustason
automaattinen säätö, auton takapää on ajon
aikana aina oikealla korkeudella kuormituksesta riippumatta. Auton seisoessa paikallaan
takapää laskee, mikä on täysin normaalia.
Käynnistys ja ajo
Vetolaite (lisävaruste)
+820Varmistakaa, että auto on varustettu
vaihteistoöljyn jäähdyttimellä, jos vetokoukku
asennetaan jälkikäteen.
Kiinteä vetokoukku (A)
Muistakaa aina kiinnittää perävaunun
turvavaijeri kiinnikkeeseensä. Katsokaa kuvaa!
Jos autossanne
on Volvon
irrotettava
vetokoukku:
A
Irrotettava vetokoukku (B)
Noudattakaa aina tarkasti asennusohjeita.
Muistakaa aina kiinnittää perävaunun
turvavaijeri kiinnikkeeseensä. Katsokaa kuvaa!
0XLVWDNDDP\|VSXKGLVWDDMDYRLGHOOD
N\WNHQWlWDSSLVllQQ|OOLVHVWL
.l\WWlNllVXRVLWHOWXD9ROYRUDVYDD
B
• Varmistakaa ennen ajoa, että
vetokoukku on lukkiutunut.
• Punainen merkkitappi (katsokaa
nuolta yllä olevassa kuvassa) ei saa
olla näkyvissä.
• Lukon on oltava lukittuna avaimella.
Katsokaa selostusta sivulta 117.
+820Autonne vetolaitteessa saattaa olla
13-napainen pistorasia, johon Teidän on
kytkettävä 7-napainen pistoke. Käyttäkää
tällöin ainoastaan Volvon alkuperäistä sovitinkaapelia. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa
maata.
115
Käynnistys ja ajo
.LLQQLW\VSLVWHHWDXWRQDOOD
Erittely
Etäisyys A yllä:
Kiinteä vetokoukku: =
Etäisyys B yllä:
1124 mm
Kiinteä vetokoukku: = 80 mm
Irrotettava vetokoukku: = 1124 mm
Irrotettava vetokoukku: = 80 mm
Suurin sallittu vetolaitteeseen
kohdistuva paino:
90 kg
116
Käynnistys ja ajo
Irrotettavan vetokoukun – asennus
1
2
OPEN
3
OPEN
B
Poistakaa suojakupu.
Asettakaa avain lukkoon ja kiertäkää
myötäpäivään avattuun asentoon.
4
5
PUSH TO
LOCK
Työntäkää kuulaosa lukittuun asentoon.
Olkaa varovainen, kahvan asento
muuttuu nopeasti!
Pitäkää kiinni kuulaosasta ja kiertäkää
kahvaa myötäpäivään salvattuun
asentoon.
6
RED PIN
VISIBLE
LOCKED
(B) NOT
Varmistakaa, että merkkitappi (B) on
sisäasennossa.
Kiertäkää avainta vastapäivään lukitusasentoon. Poistakaa avain lukosta.
117
Käynnistys ja ajo
Irrotettavan vetokoukku –
irrotus
1
OPEN
Asettakaa avain lukkoon ja kiertäkää
myötä päivään avattuun asentoon.
4
LOCKED
Kiertäkää avainta vastapäivään lukitusasentoon. Poistakaa avain lukosta.
118
2
OPEN
Kiertäkää kahvaa myötäpäivään
salvattuun asentoon.
5
Työntäkää suojakupu tapin päälle kuvan
mukaan.
3
Vetäkää pallo-osa irti kytkentätapista.
Käynnistys ja ajo
Kattokuorma ja taakkateline
Taakkatelineen sijainti
(lisävaruste)
Varmistakaa, että taakkateline asetetaan oikein
päin kattokaiteille. Taakkateline voidaan
asettaa sopivaan kohtaan kattokaiteiden koko
pituudella. Kun ajatte ilman kuormaa, on
taakkatelineen etuosa asetettava noin 200 mm
etummaisen kattokiinnikkeen etupuolelle ja
takaosa keskimmäisen ja takimmaisen kiinnikkeen väliin (katsokaa yllä olevaa kuvaa)
tuulensuhinan minimoimiseksi. Pitempi
taakkateline on asennettava eteen.
Taakkatelineen kiinnitys
Taakkatelineen suojakannet
Varmistakaa, että taakkateline työnnetään
kunnolla kattokaiteiden päälle. Ruuvatkaa
taakkateline kiinni. Käyttäkää telineen mukana
tullutta momenttiavainta ja kiristäkää momenttiavaimen merkkiin saakka (vastaa 6 Nm).
Katsokaa kuvaa!
Käyttäkää esim. momenttiavaimen tappia
(katsokaa kuvaa) tai auton virta-avainta suojakannen irrottamiseen ja kiinnittämiseen.
Kääntäkää ¼ kierrosta.
119
Käynnistys ja ajo
Taakkatelineen käyttö
• Välttääksenne autonne vaurioitumisen ja
saavuttaaksenne suurimman mahdollisen
turvallisuuden ajon aikana suosittelemme, että käytätte ainoastaan Volvon
juuri Teidän autoanne varten kehittämiä
taakkatelineitä.
• Tarkastakaa säännöllisin välein, että
taakkateline ja kuorma on kunnolla
kiinnitettynä. Sitokaa kuorma hyvin
kiinnitysnauhoilla!
• Katolle saa kuormata korkeintaan 100 kg
(mukaanlukien taakkateline).
• Pyrkikää jakamaan kuorma tasaisesti
taakkatelineelle. Älkää kuormatko
vinosti! Pankaa painavimmat tavarat
alimmiksi.
• Muistakaa, että auton painopiste ja ajoominaisuudet muuttuvat, jos katolla on
kuormaa.
• Muistakaa, että auton ilmanvastus ja näin
ollen myös polttonesteenkulutus kasvavat
kattokuorman myötä.
• Ajakaa pehmeästi! Välttäkää nopeita
kiihdytyksiä, äkkinäisiä jarrutuksia ja
suurta nopeutta kaarteissa.
120
Pyörät ja renkaat
Yleistä
122
Renkaiden ilmanpaine
125
Pyöränvaihto
126
121
Pyörät ja renkaat
Yleistä
Yleistä pyöristä ja renkaista
Uudet renkaat
Kaikissa auton renkaissa on kokomerkintä.
Esimerkiksi: 5+.
Q
Tätä merkintää käyttävät kaikki rengasvalmistajat ja se tulkitaan näin:
T
H
V
W
225
70
R
16
102
H
rengasprofiilin leveys (mm)
rengasprofiilin korkeuden ja
leveyden suhde (%)
vyörengas
vanteen halkaisija tuumina (")
koodi, joka ilmaisee renkaan
suurimman sallitun kuormituksen, tässä tapauksessa 850 kg
kertoo, että renkaan kestämä
huippunopeus on 210 km/h
Auto on tyyppihyväksytty kokonaisuutena,
mikä merkitsee että poikkeamia auton rekisteriotteessa olevasta mitasta/mitoista ja/tai luokituksista ei sallita. Ainoa poikkeus näistä
määräyksistä ovat talvirenkaat ja nastarenkaat,
joiden mitoituksessa ja nopeusluokituksessa saa
esiintyä poikkeuksia, jos ne on mainittu rekisteriotteessa. Jos valitset tällaiset renkaat, autolla
ei saa ajaa nopeammin kuin mitä renkaat
kestävät. Tavallisimmat nopeusluokat
ilmenevät seuraavasta taulukosta.
Huomatkaa, että kysymyksessä on suurin
sallittu nopeus.
122
160 km/h, käytetään
useimmin nastarenkaissa
190 km/h
210 km/h
240 km/h
270 km/h
+820Huolehtikaa renkaita vaihtaessanne
siitä, että saatte kaikkiin neljään pyörään saman
tyyppiset renkaat eli vyörenkaat, joiden koko ja
merkintä ovat samat, ja jotka ovat mieluiten
myös samaa valmistetta, sillä muuten on
olemassa vaara, että auton ajo-ominaisuudet
muuttuvat. Tarkastakaa jälleenmyyjältänne,
mitkä koot sopivat Teidän autoonne.
Muistakaa kuitenkin, että suurimman nopeuden
ratkaisevat tieolosuhteet ja keli, ei renkaiden
nopeusluokitus.
+820Nelivetomalleissa (AWD) tämä on
erityisen tärkeätä, koska pienetkin pyörien
väliset erot voivat vaurioittaa voimansiirtoa.
Muistakaa, että renkaatkin
ovat tuoretavaraa –
muutaman vuoden
kuluttua renkaat alkavat
kovettua, jolloin myös
kitkaominaisuudet heikkenevät. Pyrkikää aina
käyttämään mahdollisimman tuoreita renkaita
vaihdon yhteydessä. Tämä on erityisen tärkeätä
talvirenkaiden kohdalla. Valmistusviikko- ja vuosi merkitään 4 luvulla, esimerkiksi 1502.
Kuvan rengas on valmistettu viikolla 15 vuonna
2002.
9$52,786
Ainoat hyväksyttävät "erikoisvanteet" ovat
9ROYRQDONXSHUlLVYDUXVWH -valikoimaan
kuuluvat Volvon testaamat vanteet.
Pyörät ja renkaat
Talvirenkaat
Lumiketjut
Volvo suosittelee, että käytätte kaikissa
XC90-autoissa talvirenkaita, joiden koko on
225/70 R16, paitsi seitsemänpaikkaisissa ja
T6-moottorilla varustetuissa malleissa. Niihin
suositellaan talvirenkaita, joiden koko on
235/65R17.
Lumiketjuja saa käyttää vain etupyörissä.
Käyttäkää aina talvirenkaita kaikissa neljässä
pyörässä!
+820Kysykää Volvo jälleenmyyjältänne
neuvoja autoonne sopivista vanne- ja rengastyypeistä.
+820Vain Volvon hyväksymiä lumiketjuja
saa käyttää. Muiden lumiketjujen käyttö voi
vaurioittaa autoanne.
Älkää ajako koskaan yli 50 km/h nopeudella
käyttäessänne lumiketjuja!
Välttäkää tarpeetonta lumettomalla maalla ajoa,
sillä se kuluttaa kovasti sekä lumiketjuja ja
renkaita.
Nastarenkaat
Nastoitetut talvirenkaat tarvitsevat
500-1000 km "totutusajon", jonka aikana on
ajettava tasaisesti ja rauhallisesti, jotta nastat
asettuisivat oikein paikoilleen renkaissa. Näin
renkaat ja ennen kaikkea nastat kestävät
kauemmin ja auto kulkee hiljaisemmin.
Muistakaa, että nastarenkaita koskevat määräykset vaihtelevat eri maissa.
+820Älkää käyttäkö koskaan ns.
pikalenkkejä, koska jarrulevyjen ja pyörien
väli on liian pieni.
123
Pyörät ja renkaat
Renkaat joissa
on kulumisenvaroittimet
Varapyörä "Temporary Spare"
Varapyörää "Temporary Spare" tulee käyttää
vain lyhyen ajan kunnes vioittunut rengas on
saatu korjatuksi ja vaihdetuksi.
Kulumisen varoittimet
ovat kapeita poikittaisia
kohoumia (renkaan
sivussa on kirjainyhdistelmä TWI). Kun rengas on kulunut siinä
määrin, että vain 1,6 mm on jäljellä, näkyvät
nämä kulumisen varoittimet ja autoon on
tällöin vaihdettava SLNLPPLWHQ uudet renkaat.
Ottakaa huomioon, että kun kuviosyvyydestä
on jäljellä 3-4 mm, renkaan pito on huono ja
vesiliirtovaara kasvaa.
Ajo-ominaisuudet ja renkaat
Renkailla on suuri vaikutus auton ajo-ominaisuuksiin. Sekä rengastyyppi että koko ja ilmanpaine ovat tärkeät ja vaikuttavat auton
käyttäytymiseen. Kun vaihdatte renkaat,
käyttäkää samaa tyyppiä ja kokoa ja mieluiten
myös samaa valmistetta kaikissa neljässä
pyörässä. Noudattakaa myös rengaspainesuosituksia.
Pyörien vaihto – kesä/talvi
Kun vaihdatte talvipyörät kesäpyörien tilalle tai
päinvastoin; merkitkää pyörien paikka autossa.
Esim. V = vasen, O = oikea.
+820
Renkailla on oltava sama pyörimissuunta koko
niiden kestoiän.
124
9RLPDVVDROHYDQODLQPXNDDQWlWl
YDUDS\|UllUHQJDVWDVDDNl\WWllYDLQ
WLODSlLVHVWLVLOORLQNXQMRNLQUHQJDVRQYDXUL
RLWXQXW7lPlQW\\SSLQHQS\|UlUHQJDVRQ
VLNVLNRUYDWWDYDPDKGROOLVLPPDQSLDQWDYDO
OLVHOODS\|UlOOlUHQNDDOOD
Jos renkaan pyörimissuunta on määrätty, on
renkaassa pyörimissuunnan osoittava nuoli.
Jos renkaat asennetaan väärin, auton jarrutusominaisuudet ja renkaan kyky puristaa altaan
vettä, lunta ja räntää huononevat.
7b5.(bb
Ne renkaat joiden kuviosyvyys on suurin, on
aina – riippumatta siitä, onko auto taka- vai
etuvetoinen – asennettava taakse.
Jos olette epävarma, tarkastuttakaa asia lähimmällä Volvo-jälleenmyyjällä.
Pyörät on säilytettävä kyljellään tai ripustettuina, ei pystyssä.
Ottakaa myös huomioon, että tämä rengas
yhdessä tavallisten renkaiden kanssa saattaa
muuttaa ajo-ominaisuuksia. Suurin nopeus
käytettäessä "Temporary Spare" -varapyörää on
sen tähden 80 km/h. Nelivetoisissa autoissa voi
liian suuri nopeus lisäksi vaurioittaa voimansiirtoa.
+820KäyttäkääYDLQauton omaa alkuperäistä varapyörää! Muun kokoiset renkaat
voivat vaurioittaa autoanne. Kerrallaan saa
käyttää vain \KWl varapyörää.
Pyörät ja renkaat
Renkaiden ilmanpaine
Rengaspaineet ovat tärkeät!
Tarkastakaa rengaspaineet säännöllisesti.
Ajo väärillä rengaspaineilla huonontaa auton
ajo-ominaisuuksia ja lisää renkaiden kulumista.
Muistakaa, että taulukon arvot ovat voimassa
kylmille renkaille (vallitsevassa ulkolämpötilassa). Renkaat lämpenevät jo muutaman
kilometrin ajon jälkeen ja niiden paine nousee.
Se on normaalia, eikä ilmaa saa laskea pois
tarkastettaessa ilmanpainetta lämpimistä
renkaista. Sen sijaan painetta on lisättävä,
mikäli se on liian alhainen.
Rengaspaineet
Polttonesteluukun sisäpuolella olevasta tarrasta
ilmenevät auton rengaspaineet.
Ottakaa huomioon, että rengaspaineet voivat
vaihdella ulkolämpötilan mukaan. Tarkastakaa
sen vuoksi paineet ulkosalla renkaiden ollessa
kylmät.
125
Pyörät ja renkaat
Pyöränvaihto
Varapyörä – takaisin
asettaminen
Varapyörän takaisin asettaminen paikalleen on
parasta tehdä kahden henkilön voimin. Toinen
veivaa ja toinen ohjaa pyörän paikalleen.
Varapyörä – esille otto
Varapyörä sijaitsee auton alla. Se lasketaan alas
työkalulaukussa sekä lattialuukun alla olevan
kampijärjestelmän avulla, katsokaa 85. Näin
vapautatte varapyörän:
1. Laskekaa alas peräoven alaosa.
2. Nostakaa lattialuukku tavaratilassa ylös.
3. Ottakaa esille kammen molemmat osat ja
kiinnittäkää ne toisiinsa.
4. Asettakaa kampi vintturiin.
5. Irrottakaa pyörä kiertämällä vastapäivään
pysähdykseen saakka.
6. Irrottakaa pyörä vaijerista.
7. Veivatkaa vaijeri takaisin ylös (myötäpäivään).
126
+820Vaijeri voi vaurioittaa autoa, jos se
roikkuu vapaasti ajon aikana.
8. Pankaa rikkinäinen pyörä auton tavaratilaan. Työkalupussissa on tätä varten
muovipussi.
+820Auton alla oleva paikka on tarkoitettu
vain auton alkuperäiselle varapyörälle. Siihen
ei saa panna muita pyöriä.
1. Veivatkaa vaijeri ulos ja asettakaa sen
kiinnityskappale vanteen keskireikään.
2. Veivatkaa hitaasti (myötäpäivään) vaijeria
hieman sisään.
3. Kallistakaa pyörää niin, että se asettuu
pakoputkiston yläpuolelle.
4. Pitäkää takapyörän takareunaa alaspainettuna veivatessanne sitä sisään.
5. Asettakaa pyörä taka-akselin yläpuolelle,
lattiaa vasten.
6. Veivatkaa niin pitkälle kuin mahdollista.
+820Tarkastakaa, että pyörä on kunnollisesti kiinnitettynä paikallaan!
Pyörät ja renkaat
4. Löysätkää pyöränruuveja ½-1 kierrosta
holkkiavaimella. Kiertäkää vastapäivään.
9$52,786
1RVWXULQNLLQQLW\VNRKGDWVLMDLWVHYDWRYLHQDOOD
NHVNHOOl
Pyöränvaihto
Jos pyörä on vaihdettava paikassa, missä on
muuta liikennettä, muistakaa asettaa varoituskolmio. Auton kummallakin puolella on kaksi
nosturin kiinnityskohtaa. Kiinnityskohdat
sijaitsevat keskellä ovien alla.
9$52,786
1. Asettakaa auto tasaiselle, kiinteälle maalle,
joka ei kallistu.
2. Kytkekää seisontajarru ja 1. vaihde
(käsivaihteisto) tai P-asento (automaattivaihteisto). Asettakaa pönkät maahan
jäävien pyörien eteen ja taakse. Käyttäkää
esim. kiviä tai puupaloja.
3. Ottakaa esille nosturi ja kampi, katsokaa
sijaintia sivulta 85.
• Älkää ryömikö koskaan auton alle sen
ollessa nosturin varassa! Auto voi
pudota alas ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Pyöränvaihdossa on käytettävä vain
auton alkuperäistä nosturia. Muissa
töissä on käytettävä hallinosturia ja
auton nostetun osan alle on asetettava
pukit.
• Nosturin ruuvin on oltava aina hyvin
voideltu.
• Jos alusta on pehmeä, voi nosturi
liukua sivuun ja auto pudota alas.
Älkää salliko kenenkään olla autossa
pyöränvaihdon aikana.
Varmistakaa, että oikeita kiinnityskohtia
käytetään. Auton nosturin kiinnityskohtien
välissä on tuotannossa käytetty sokalla varustettu kiinnike. Se ei kestä auton nostamista. Jos
olette epävarma nostokohtien sijainnista;
ottakaa yhteys Volvo tekniseen palveluun.
Väärin sijoitettu nosturi voi johtaa ovi- ja
korivaurioihin.
127
Pyörät ja renkaat
Pyöränvaihto (jatk.)
3\|UlQDVHQQXV
5. Asettakaa nosturi kiinnityskohdan alle ja
veivatkaa nosturi kammella auton lattiaa
vasten. Tarkastakaa, että nosturi on oikein
auton kiinnityskohdassa, ennen kuin
nostatte auton maasta. Säätäkää sitten
nosturia niin, että sen jalka on kohtisuorassa kiinnityskohdan alla. Katsokaa
kuvaa. Älkää panko mitään puupölkkyjä tai
vastaavia nosturin alle, tällöin se ei saavuttaisi täyttä nostovoimaansa.
9$52,786
Jos nosturi asetetaan väärin, voi auto pudota
alas. Henkilövahinkojen vaara!
128
6. Nostakaa autoa sen verran, että pyörä
pyörii vapaasti.
7. Poistakaa pyöränruuvit ja nostakaa pyörä
pois.
1. Puhdistakaa pyörän ja navan vastinpinnat.
2. Kiinnittäkää pyörä. Ruuvatkaa pyöränruuvit kiinni.
3. Laskekaa auto alas niin, että pyörät eivät
pääse pyörimään.
4. Kiristäkää pyöränruuvit ristiin ja
vaiheittain. Kiristysmomentti: 140 Nm
(14,0 kpm). On tärkeätä, että tiukkuus on
oikea. Tiukkuus on tarkastettava momenttiavaimella.
5. Kiertäkää nosturi kokoon ennen kuin
panette sen takaisin tavaratilaan. Kiinnittäkää se sitten tukevasti paikalleen.
6. Tarkastakaa, että uudessa renkaassa on
oikea ilmanpaine.
+820Pyöränruuveja on kahdenlaisia
riippuen siitä, käytättekö teräs- vai alumiinivanteita; alumiinivanteen ruuvissa on irrallinen
pyörivä rengas. Tällaista rengasta ei ole
terävanteiden ruuveissa.
Varmistakaa, että käytätte oikeita ruuveja. Jos
olette epävarma, ottakaa yhteys lähimpään
Volvo tekniseen palveluun.
Auton hoito
Puhdistus
130
Maalipinnan vaurioiden parantaminen
132
Ruosteenestokäsittely
133
129
Auton hoito
Puhdistus
Peskää auto usein!
Auto on syytä pestä heti, kun se on likaantunut,
erityisesti talvella jolloin tiesuola ja kosteus
aiheuttavat muuten helposti korroosiota.
Peskää auto näin:
• Huuhdelkaa huolellisesti lika pois auton
alustasta.
• Huuhdelkaa koko autoa kunnes lika on
pehmennyt. Käytettäessä korkeapainepesuria: Korkeapainepesurin suutin on
pidettävä vähintään 30 cm päässä auton
korista. Älkää suihkuttako suoraan
lukkoihin tai polttonestesäiliön luukkuun
vinosti takaapäin.
• Peskää auto sienellä ja runsaalla vedellä
pesuainetta käyttäen tai ilman.
• Käyttäkää mielellään haaleaa (enintään
35°C) mutta ei kuumaa vettä.
• Jos lika on tiukassa, se voidaan pestä
käyttämällä kylmärasvanpoistoainetta,
mutta tällöin se on pestävä pesupaikassa,
jossa on viemärivedenerotin. Kylmärasvanpoistoainetta käytettäessä on huolehdittava siitä, ettei auto ole
auringonpaisteessa ja ettei maalipinta ole
kuuma auton seisottua auringossa tai
koska moottori on yhä kuuma. Auringonpaiste ja kuumuus voivat aiheuttaa
pysyviä vaurioita. Kysykää ohjeita Volvo
teknisestä palvelusta.
130
• Kuivatkaa auto puhtaalla, pehmeällä
säämiskällä.
• Peskää pyyhkimien sulat haalealla
saippualiuoksella.
Sopiva pesuaine
Autonpesuaine (autoshampoo).
Huolehtikaa seuraavista:
Peskää aina OLQWXMHQMlW|NVHW auton maalipinnalta mahdollisimman pian.
Jätökset sisältävät nimittäin kemikaaleja, jotka
vaikuttavat maaliin ja muuttavat sen väriä hyvin
nopeasti. Värilaikkujen poisto ei onnistu kiillottamalla.
Puhdistakaa lohkolämmittimen ja perävaunukytkimen (lisävaruste) sähköliittimet.
9$52,786
Älkää peskö moottoria moottorin ollessa
kuuma. Tulipalovaara! Antakaa moottorinpesu valtuutetun Volvo teknisen palvelun
suoritettavaksi.
Automaattipesu
Automaattipesu on yksinkertainen ja nopea
tapa saada auto puhtaaksi. Muistakaa kuitenkin,
että automaattipesu ei voi korvata käsinpesua –
automaattipesulaitteen harjat eivät pääse
kaikkiin paikkoihin. Auton ensikuukausina
suosittelemme käsinpesua.
9$52,786
3HVXQMlONHHQ.RHMDUUXWWDNDDDLQD, niin
että kosteus ja korroosio eivät pääse vaurioittamaan jarruja! Painakaa silloin tällöin
kevyesti jarrupoljinta ajaessanne pitempiä
matkoja sateessa tai lumisohjossa, jotta
jarrupalat lämpenisivät ja kuivuisivat.
Tehkää samoin myös lähtiessänne ajamaan
hyvin kostealla tai kylmällä säällä.
Auton hoito
Verhoilun puhdistus
Turvavöiden puhdistus
Tekstiiliverhoilun tahrojen käsittely
Käyttäkää vettä ja synteettistä pesuainetta.
Likaantuneen tekstiiliverhoilun puhdistamiseen
suosittelemme erikoispuhdistusainetta, jota
voitte hankkia Volvo jälleenmyyjältänne.
Muunlaiset kemikaalit voivat pilata verhoilun
palonkesto-ominaisuudet.
Kiillotus ja vahaus
Vinyyliverhoilun tahrojen käsittely
bONllNRVNDDQ kaapiko tai hieroko tahraa.
bONllNRVNDDQ käyttäkö voimakkaita tahranpoistoaineita. Pyyhkikää miedolla saippualiuoksella ja haalealla vedellä.
Nahkaverhoilun tahrojen käsittely
Likaantuneen nahkaverhoilun puhdistamiseen
suosittelemme erikoispuhdistusainetta, jota
voitte hankkia Volvo- jälleenmyyjältänne.
Volvon nahanhoitosarjan käyttäminen kerran
tai kahdesti vuodessa on suositeltavaa, jotta
nahka säilyttäisi pehmeytensä ja mukavuutensa.
bONllNRVNDDQ käyttäkö voimakkaita liuottimia kuten bensiiniä, spriitä, mineraalitärpättiä
jne., sillä ne voivat vahingoittaa niin tekstiili-,
vinyyli- kuin nahkaverhoiluakin.
Kiillottakaa ja vahatkaa auto, kun maalipinnan
kiilto alkaa himmetä tai kun haluatte korille
paremman suojan, esim. talven kynnyksellä.
Kiillotus ei normaalisti ole tarpeen ennen kuin
aikaisintaan vuoden kuluttua. Vahaus voidaan
tehdä jo aikaisemmin.
Peskää ja kuivatkaa auto huolellisesti ennen
kiillotusta ja/tai vahausta. Poistakaa asvaltti- ja
pikiroiskeet mineraalitärpätillä. Pahimpien
tahrojen poistoon voidaan käyttää auton maalipintaan tarkoitettua hienoa hiomatahnaa.
Kiillottakaa ensin kiillotusaineella ja vahatkaa
sen jälkeen nestemäisellä tai kiinteällä vahalla.
Noudattakaa tarkasti pakkausten ohjeita. Monet
valmisteet sisältävät sekä kiillotusainetta että
vahaa.
Älkää kiillottako tai vahatko pintoja, joiden
lämpötila on yli 45°C.
131
Auton hoito
Maalipinnan vaurioiden parantaminen
Maalipinta
Maalipinta muodostaa tärkeän osan auton
ruostesuojauksesta ja se on siksi tarkastettava
säännöllisesti. Maalipinnan vauriot on
käsiteltävä heti, jottei ruostuminen pääsisi
alkuun. Tavallisimpia vaurioita, jotka voitte
korjata itse, ovat seuraavat:
• vähäiset kiveniskemät ja naarmut
• vauriot esim. lokasuojien reunoissa ja
ovissa
3DLNNDPDDODWWDHVVDDXWRQRQROWDYDSXKGDV
MDNXLYDMDOlPS|WLODQRQROWDYD\OLƒ&
Värikoodi
Varmistukaa siitä, että saatte oikeaa väriä.
Värikoodinumero on tuotekilvessä moottoritilassa.
132
Vähäiset kiveniskemät ja
naarmut
Tarvikkeet:
• Pohjamaalia (primeriä) tölkki
• Pintamaalia tölkki tai ns. väripuikko
• Sivellin
• Suojateippiä
• Jos kiveniskemä ei ulotu peltiin saakka
vaan jäljellä on vahingoittumaton maalikerros, maali voidaan levittää suoraan
lian poistamisen jälkeen.
Jos kiveniskemä ulottuu peltiin saakka,
menetelkää seuraavasti:
• Kiinnittäkää pätkä suojateippiä vioittuneelle pinnalle. Vetäkää teippi irti niin,
että se vetää mukanaan irtoavat maalisirut
(kuva 1).
• Sekoittakaa pohjamaali (primeri) huolellisesti ja levittäkää sitä pienellä siveltimellä tai tulitikulla (kuva 2).
• Kun pohjamaali on kuivunut, levittäkää
pintamaali siveltimellä.
• Huolehtikaa siitä, että maali on hyvin
sekoitettu ja levittäkää maalia ohuesti
useita kerroksia antaen jokaisen
kerroksen välillä kuivua.
• Menetelkää naarmujen suhteen samoin,
mutta ympärillä oleva vahingoittumaton
maalipinta saattaa olla hyvä suojata
(kuva 3).
• Odottakaa muutama päivä ja jälkikäsitelkää eli kiillottakaa sitten maalatut
kohdat. Käyttäkää pehmeää riepua ja
niukalti hiomatahnaa.
3RLVWDNDDPDDOLMllQWHHWWHLSLQDYXOOD
1
2
6XRMDWNDDPDKGROOLVHVWL
3
Auton hoito
Ruosteenestokäsittely
Ruosteenestokäsittely –
tarkastus ja korjaus
Ruostesuojauksen
paikkaaminen
Autonne on saanut hyvin huolellisen ja täydellisen ruostesuojauksen jo tehtaalla. Korin osia
on valmistettu galvanoidusta teräspellistä.
Alusta on suojattu kulutusta kestävällä ruosteenestoaineella. Palkkien ja suljettujen korirakenteiden sisään on ruiskutettu ohut, tunkeutuva
ruosteenestoainekerros.
Jos haluatte itse huolehtia ruostesuojauksen
paikkaamisesta, muistakaa että paikattavan
kohdan on oltava puhdas ja kuiva. Huuhdelkaa,
peskää ja kuivatkaa auto huolellisesti.
Käyttäkää sumutinpurkissa olevaa tai siveltimellä levitettävää ruosteenestoainetta.
Voitte ylläpitää autonne ruostesuojausta mm.
seuraavasti:
a) ohutta (väritöntä) nestettä näkyviin
kohteisiin
• Pitäkää auto puhtaana! Huuhdelkaa
alusta. Korkeapainepesussa; suuttimen
etäisyyden maalipinnasta tulee olla
vähintään 30 cm!
• Tarkastakaa ruostesuojaus säännöllisesti
ja korjatkaa sitä tarvittaessa.
Auton ruostesuojaus ei normaalioloissa kaipaa
jälkikäsittelyä ennen kuin noin 8 vuoden
kuluttua. Tämän jälkeen auto on jälkikäsiteltävä
kolmen vuoden välein. Mikäli autonne tarvitsee
jälkikäsittelyä, ottakaa yhteys Volvo tekniseen
palveluun.
b) paksua nestettä kulutuksena alttiina oleviin
alustan pintoihin
Jos sen sijaan käytätte moottorin pesuun nk.
aromaattisia liuottimia, esim. mineraalitärpättiä
(erityisesti sellaisia, joihin ei ole lisätty
emulgaattoria), vahasuojaus on uusittava pesun
jälkeen. Tällaista vahaa tiedustella Volvo
jälleenmyyjältänne.
Ruosteenestoainetta on kahta tyyppiä:
Näillä aineilla mahdollisesti paikattavia
kohteita ovat esim.:
• Näkyvät hitsit ja peltisaumat; ohut neste
• Alusta; paksu neste
• Ovensaranat; ohut neste
• Konepellin saranat ja salpa; ohut neste
Kun ruostesuojaus on tehty, voidaan liika
ruosteenestoaine pyyhkiä pois suositeltuun
puhdistusaineeseen kostutetulla rievulla. Osa
moottorista ja moottoritilassa olevat joustintuen
kiinnitykset on käsitelty tehtaalla värittömällä
vahapohjaisella ruosteenestoaineella.Tämä aine
kestää normaaleja pesuaineita liukenematta ja
vahingoittumatta.
133
Auton hoito
134
Ylläpito ja huolto
Volvon huolto
136
Ylläpito
137
Konepelti ja moottoritila
138
Diesel
139
Öljyt ja nesteet
140
Pyyhkimien sulat
144
Akku
145
Hehkulamput
147
Hehkulamppujen vaihto
148
Varokkeet
155
135
Ylläpito ja huolto
Volvon huolto
Volvon huolto-ohjelma
Epäsuotuisat ajo-olosuhteet
Ympäristö
Ennen kuin auto lähti tehtaalta, se koeajettiin
perusteellisesti. Lisäksi autolle tehtiin Volvo
Car Corporation’in määräysten mukainen
tarkastus, ennen kuin se luovutettiin Teille.
Epäsuotuisissa ajo-olosuhteissa suositellaan
moottoriöljyn, öljynsuodattimen ja ilmansuodattimen vaihtoa useammin kuin mitä Huolto& Takuukirjassa suositellaan.
Volvon ponnisteluista paremman ympäristön
hyväksi on lukuisia esimerkkejä. Me käytämme
ilmastointilaitteissamme klooritonta kylmäainetta, joka on vaaratonta otsonikerrokselle ja
joka ei sanottavasti edistä kasvihuoneilmiötä.
Asbestittomat jarrut, katalysaattorimoottorit ja
biokaasun käyttö polttoaineena ovat muita
esimerkkejä siitä, mitä Volvo Car Corporation
on tehnyt ympäristön hyväksi.
Jotta Volvonne pysyisi jatkuvasti liikenneturvallisuudeltaan, varmatoimisuudeltaan ja
luotettavuudeltaan huipputasolla, Teidän on
syytä noudattaa Volvon määräaikaishuoltoohjelmaa, joka on selostettu Huolto- ja takuukirjassa. Kehotamme Teitä antamaan valtuutetun Volvo teknisen palvelun suorittaa autonne
huollot. Volvo teknisessä palvelussa on ammattitaitoinen henkilökunta, erikoistyökalut ja
huoltokirjallisuus, jotka takaavat huollon
korkean laadun. Volvo teknisessä palvelussa
käytetään myös aina Volvon alkuperäisosia.
Volvon määräaikaishuolto-ohjelma on laadittu
normaaleja auton käyttöolosuhteita varten.
TÄRKEÄÄ!
Jotta Volvo-takuu olisi voimassa, noudattakaa
Takuu- ja huoltokirjan ohjeita.
136
Epäsuotuisiin ajo-olosuhteisiin katsotaan
kuuluviksi:
• Pitkäaikainen ajo pölyisessä/hiekkaisessa ympäristössä
• Pitkäaikainen ajo matkailuvaunun ja/tai
perävaunun kanssa
• Pitkäaikainen ajo vuoristoseudulla
• Pitkäaikainen suurella nopeudella ajo
• Pitkäaikainen joutokäynti ja/tai hitaalla
nopeudella ajo
• Ajo alhaisissa lämpötiloissa – alle 0°C –
pääasiassa lyhyitä matkoja; alle 10 km.
Myös huoltopalvelullamme on merkitystä
ympäristönsuojelulle, esimerkiksi käyttämällä
Volvon alkuperäisvaraosia ja huoltamalla
sytytys- ja polttonestejärjestelmät oikein sekä
eräillä muilla toimenpiteillä voidaan vähentää
pakokaasupäästöjä. Volvo tekninen palvelu
huolehtii myös ympäristölle vahingollisista
jätteistä oikealla tavalla jne.
Ylläpito ja huolto
Ylläpito
9$52,786
bONllNRVNDDQ yrittäkö korjata SRS-järjestelmää tai SIPS-tyynyjärjestelmää itse.
Kaikenlainen järjestelmiin puuttuminen voi
aiheuttaa virhetoimintoja ja vakavia henkilövahinkoja, joten vain valtuutettu Volvo
teknisen palvelun pitäsi suorittaa näihin
järjestelmiin kohdistuvia töitä.
9$52,786
Huomioikaa seuraavat seikat
ennen huoltotöiden aloittamista
Akku
• Tarkastakaa, että akkukaapelit on oikein
kytketty ja kiristetty.
• Älkää kytkekö akkua irti moottorin
käydessä (esim. akun vaihdon yhteydessä).
• Akun lataamiseen ei saa käyttää pikalaturia. Akkukaapeleiden tulee olla irtikytkettyinä akkua ladattaessa.
• Akku sisältää syövyttävää ja myrkyllistä
happoa. Siksi on tärkeää, että akkua
käsitellään ympäristöystävällisellä
tavalla. Ottakaa yhteys Volvo tekniseen
palveluun.
Auton nostaminen
Jos autoa nostetaan hallinosturilla, se tulee
asettaa moottorin kannatinrungon etupäätä
vasten.
Älkää vahingoittako moottorin alla olevaa
suojuspeltiä. Nosturi on asetettava aina huolellisesti niin, ettei auto pääse liukumaan pois
nosturilta. Käyttäkää aina pukkeja tms.
• Jos nostatte autoa kaksipylvästyyppisellä
korjaamonosturilla, etu- ja takanostovarret on asetettava kynnyskoteloiden
nostopisteiden alle. Katsokaa kuvaa.
Autonne sytytysjärjestelmän jännite on
erittäin korkea!
Sytytyslaitteessa vallitsee hengenvaarallinen jännite!
Älkää koskeko sytytystulppia tai sytytyspuolaa moottorin käydessä tai sytytyksen
ollessa kytkettynä!
6\W\W\VYLUUDQRQROWDYDNDWNDLVWXQD
VHXUDDYLDW|LWlVXRULWHWWDHVVD
• Moottoritesterin kytkeminen.
• Sytytysjärjestelmän osien kuten
sytytystulppien, sytytyspuolan jne.
vaihto.
137
Ylläpito ja huolto
Konepelti ja moottoritila
9
10
11
8
7
6
5
1
4
2
3
Konepellin avaaminen
Moottoritila
1. Vetäkää kojetaulun alla vasemmalla (tai
oikealta ohjattavassa autossa oikealla)
puolella olevasta lukituskahvasta. Lukon
avautuessa kuuluu ääni.
2. Työntäkää käsi konepellin etureunan alta
(säleikön alapuolelta).
3. Painakaa varmuussalvan kahva ylös.
4. Vapauttakaa kahva.
5. Avatkaa konepelti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
9$52,786
Tarkastakaa, että konepelti lukkiutuu
kunnolla, kun suljette sen!
138
Jarru- ja kytkinnestesäiliö
Releet ja varokkeet
Ilmansuodatin
Jäähdytin
Öljynmittatikku, moottori
Öljyntäyttö, moottoriöljy
Pesunestesäiliö
Ohjaustehostimen öljysäiliö
Paisuntasäiliö, jäähdytysjärjestelmä
Alustanumerokilpi
Akku (tavaratilassa)
9$52,786
Jäähdyttimen puhallin jäähdyttimen takana
(4) voi käynnistyä automaattisesti vielä
moottorin pysäyttämisen MlONHHQ!
Vahingon vaara!
9$52,786
Älkää peskö moottoria moottorin ollessa
kuuma. Tulipalovaara! Antakaa moottorinpesu valtuutetun Volvo teknisen palvelun
suoritettavaksi.
Ylläpito ja huolto
Diesel
Polttonestejärjestelmä
Dieselmoottorit ovat herkkiä epäpuhtauksille.
Käyttäkää vain tunnettujen öljy-yhtiöiden
dieselpolttonestettä. Älkää koskaan käyttäkö
epäilyttävää laatua. Suurimmilla öljy-yhtiöillä
on myös erityispolttoneste talvikäyttöön. Se on
juoksevampaa alhaisissa lämpötiloissa ja
vähentää vahan muodostumisen vaaraa polttonestejärjestelmässä.
Kondensoituneen veden poistaminen polttonestesuodattimesta
Polttonestesuodattimessa erotetaan polttonesteestä kondensoitunut vesi, joka muuten voisi
aiheuttaa moottorihäiriöitä. Polttonestesuodattimen tyhjennys on tehtävä Volvon määrääikaishuoltoohjelmassa annetuin välein sekä jos
on epäilyjä, että on käytetty likaista polttonestettä.
Veden kondensoitumisen vaara säiliössä
vähenee, jos säiliö pidetään hyvin täytettynä.
Varmistakaa tankatessanne, että täyttöaukon
ympärys on puhdas.
Varokaa roiskuttamasta polttonestettä maalatuille pinnoille. Peskää mahdolliset roiskeet
pois saippualla ja vedellä.
Polttonesteen loppuessa
Polttonesteen loppumisen jälkeen ei tarvita
mitään erityistoimenpiteitä. Ilma poistuu
automaattisesti polttonestejärjestelmästä.
RME (Raps Metyl Ester)
• Dieselöljyyn saa sekoittaa kork. 5%
RME:tä.
+820Yli 5% RME-pitoisuus saattaa
aiheuttaa moottorivaurioita.
139
Ylläpito ja huolto
Öljyt ja nesteet
Öljylaatu
%HQVLLQLPRRWWRULW$&($$
ACEA A3 -laatuvaatimukset täyttävää öljyä
voidaan myös käyttää. Huomatkaa, että sama
öljy voi täyttää sekä ACEA A1 että ACEA
B1 -vaatimukset. Tämä pätee huolimatta siitä,
onko öljy mineraalityyppistä, puolisynteettistä
vai täyssynteettistä.
'LHVHOPRRWWRULW$&($%
Huomatkaa, että sama öljy voi täyttää ACEA
A3, ACEA B3 ja ACEA B4 -vaatimukset.
Tämä pätee riippumatta siitä, onko öljy
mineraalityyppistä, puolisynteettistä vai
täyssynteettistä.
bONllNl\WWlN||OM\QOLVlDLQHLWD1HYRLYDW
YDXULRLWWDDPRRWWRULD
Bensiiniturbo- ja dieselmoottoreihin suositellaan Castrolin® täyssynteettistä moottoriöljyä.
Öljyn ja öljynsuodattimen vaihto
Öljy ja öljynsuodatin on vaihdettava Volvon
määräaikaishuolto-ohjelman mukaisesti (ks.
takuu- ja huoltokirja).
Epäsuotuisissa ajo-olosuhteissa, katsokaa
sivu 136, ajettaessa suositellaan lyhyempiä
vaihtovälejä.
Viskositeetti
(pysyvä ilman lämpötila)
Poikkeuksellisissa ajo-olosuhteissa, joissa
öljyn lämpötila ja öljynkulutus ovat epänormaalin suuret, esimerkiksi paljon moottorijarrutusta vaativassa vuoristoajossa sekä
moottoritieajossa suurilla nopeuksilla, suositellaan käytettäväksi öljyjä, jotka täyttävät
ACEA A3 -vaatimukset (bensiinimoottorit).
*Öljyjen, joiden viskositeetti on 0W-30 ja
0W-40 on täytettävä ACEA A3 -vaatimukset
(bensiinimoottorit).
9ROYRVXRVLWWHOHH&DVWUROŠ|OM\WXRWWHLWD
140
Ylläpito ja huolto
MIN
MAX
Bensiinimoottori noin 1,5 litraa
Dieselmoottori noin 2,0 litraa
Tarkastakaa öljytaso
Volvo suosittelee öljytason tarkastamista
2500 km välein.
Erityisen tärkeää on tarkastaa moottorin
öljytaso ennen ensimmäistä varsinaista öljynvaihtoa. Ajakaa auto vaakasuoralle alustalle ja
odottakaa vähintään 5 minuuttia moottorin
pysähtymisestä, jotta öljy ehtisi valua takaisin
öljypohjaan.
Tarkimman tuloksen saatte kylmästä moottorista ennen käynnistystä. Pyyhkikää öljynmittatikku ennen tarkastusta.
gOM\WDVRQWXOHHROODPLWWDWLNXQPHUNLW\OOl
DOXHHOOD
Mittatikun MAX ja MIN -merkkien väli vastaa
noin 1,5 litraa bensiinimoottoreissa ja noin
2,0 litraa dieselmoottoreissa.
Jos öljytaso on MIN-merkin alapuolella:
Lisätkää öljyä:
• kylmä moottori; 1,0 litraa
• lämmin moottori; 0,5 litraa
9$52,786
Älkää tiputtako öljyä pakoputkistolle.
Tulipalovaara!
141
Ylläpito ja huolto
Öljyt ja nesteet (jatk.)
Tarkastakaa jäähdytysneste
säännöllisesti!
Tason on oltava paisuntasäiliön MIN ja MAX merkkien välissä. Jos järjestelmä ei ole hyvin
täytetty, voi paikallisesti syntyä korkeita
lämpötiloja, jotka voivat aiheuttaa vaurioita
(halkeamia) sylinterikanteen. Lisätkää jäähdytysnestettä, kun taso on laskenut MIN-merkin
kohdalle.
3HVXQHVWHVlLOL|
-llKG\W\VQHVWHVlLOL|
Pesunestesäiliö
Jäähdytysneste
Tuulilasin- ja ajovalojenpesimillä on yhteinen
nestesäiliö. Se on konepellin alla ja sen tilavuus
on n. 6,5 litraa.
Älkää koskaan lisätkö pelkkää puhdasta vettä!
Käyttäkää läpi vuoden seosta, jossa on puolet
Volvon jäähdytysnestettä ja puolet vettä. On
tärkeätä käyttää oikeaa seossuhdetta. Jäätymisvaara lisääntyy, jos jäähdytysnesteen osuus on
liian pieni tai liian suuri.
Kun pesunestettä on jäljellä vähemmän kuin 1
litra, toimivat vain tuulilasinpesimet.
Käyttäkää talvella jäätymätöntä pesunesteliuosta, jotteivät pumppu, säiliö ja letkut
jäätyisi.
142
+820Tietyt moottorin komponentit on
valmistettu alumiiniseoksesta, minkä vuoksi on
erittäin tärkeää käyttää aina Volvon jäähdytysnestettä. Se suojaa erityisen tehokkaasti korroosiolta! Uudessa autossa on jäähdytysnestettä,
jonka pakkasenkestävyys on noin –35°C.
9$52,786
Jos jäähdytysnestettä on lisättävä moottorin
ollessa lämmin, avatkaa paisuntasäiliön
tulppa hitaasti niin, että ylipaine poistuu.
Ylläpito ja huolto
+820Jos autolla ajetaan siten, että jarruja
käytetään usein ja voimakkaasti, esim. vuoristossa tai trooppisessa ilmastossa, missä ilma on
hyvin kosteaa, on jarruneste vaihdettava kerran
vuodessa. Nesteen vaihto ei sisälly mihinkään
huoltoon, mutta se kannattaa tehdä huollon
yhteydessä Volvo teknisessä palvelussa.
Jarru- ja kytkinnestesäiliö
Ohjaustehostimen öljysäiliö
Jarru- ja kytkinneste ovat samassa säiliössä.
Säiliö on eri paikassa oikealta ja vasemmalta
ohjattavissa autoissa.
Nestetason on oltava MIN ja MAX -merkkien
välissä.
Nestetason on oltava MIN ja MAX -merkkien
välissä.
1HVWHW\\SSLJarruneste DOT 4+.
gOM\ODDWXOhjaustehostinöljy tyyppi Pentosin
CHF 11S tai vastaava.
7DUNDVWDNDDWDVRjokaisen huollon yhteydessä.
Öljynvaihtoa ei tarvita.
7DUNDVWDNDDQHVWHWDVR säännöllisesti.
9DLKWDNDDQHVWH joka toinen vuosi tai joka
toisen normaalihuollon yhteydessä.
+820
Jos ohjaustehostinjärjestelmässä syntyy toimintahäiriö tai jos auton sähköjärjestelmä menee
epäkuntoon ja autoa on hinattava, voidaan sitä
edelleen ohjata. Huomatkaa kuitenkin, että
ohjaaminen on tällöin paljon normaalia
raskaampaa ja että ohjauspyörän kääntämiseen
tarvitaan enemmän voimaa.
143
Ylläpito ja huolto
Pyyhkimien sulat
Tuulilasinpyyhkimen sulan
vaihto
1. Kääntäkää pyyhkimen varsi ulospäin ja
pitäkää pyyhkimen sulkaa 45° kulmassa
varteen nähden. Painakaa pyyhkimen
sulassa oleva lukitusjousi sisään.
2. Painakaa koko sulkaa alaspäin niin, että
varren silmukka menee kokonaan sulan
kiinnikkeessä olevan reiän läpi.
3. Vetäkää sitten sulkaa ylöspäin niin, että
varren silmukka ohittaa sulan kiinnikkeen.
Asentakaa uusi pyyhkimen sulka päinvastaisessa järjestyksessä ja WDUNDVWDNDDHWWl
VHRQNXQQROODNLLQQL
+820Huomatkaa, että kuljettajan puoleisen
pyyhkimen sulka on suora ja varustettu spoilerilla, kun taas matkustajan puoleisen sulan
muoto on kaareva. Kuljettajan puolella olevan
spoilerin tulee sijaita sulan alapuolella. Kaarevuuden tulee vastata tuulilasin alareunan kaarevuutta.
144
Takalasinpyyhkimen sulan
vaihto
1. Kääntäkää pyyhinvarsi taaksepäin.
2. Poistakaa pyyhkimen sulka vetämällä se
ulos peräoveen päin.
3. Painakaa uusi pyyhinsulka paikalleen.
Tarkastakaa, että sulka on hyvin kiinnitettynä!
Ylläpito ja huolto
Akku
Akun hoito
Ajo-olosuhteet, ajotapa, käynnistysten määrä,
ilmasto-olosuhteet jne. vaikuttavat akun
kestoikään ja toimintaan.
7lUNHll
Toistuva pysäköintilämmittimen ja
vastaavien suurten sähkönkuluttajien käyttö
lyhyiden ajomatkojen yhteydessä voi johtaa
akun purkautumiseen, mistä voi olla
seurauksena käynnistysongelmia.
Sen varmistamiseksi, että generaattori ehtii
tuottaa yhtä paljon energiaa kuin suuret
virrankuluttajat ottavat akusta, on suurten
virrankuluttajien säännöllisen käytön yhteydessä ajettava yhtä pitkä aika kuin nämä
ovat olleet toiminnassa.
9$52,786
Muistakaa, että akku sisältää erittäin
herkästi räjähtävää kaasua. Avotuli tai
tupakointi akkujen läheisyydessä riittää
räjäyttämään akun ja aiheuttamaan henkilöja/tai ainevahinkoja.
Akku sisältää rikkihappoa, joka voi
aiheuttaa vakavia syöpymisvammoja. Jos
happoa joutuu silmiin, iholle tai vaatteisiin:
huuhdelkaa runsaalla vedellä. Jos
akkuhappoa on joutunut silmiin, hakeutukaa
sen jälkeen välittömästi lääkäriin.
Symbolit:
Käyttäkää suojalaseja.
Tarkemmat tiedot löytyvät
käyttöohjekirjasta.
Säilyttäkää akku lasten
ulottumattomissa.
Akku sisältää syövyttävää
happoa.
Välttäkää kipinöitä ja
avotulta.
Räjähdysvaara.
145
Ylläpito ja huolto
Akku (jatk.)
Räjähdyskaasun poisto
Akun vaihto
Akku voi kehittää kaasua, joka räjähtää erittäin
herkästi. Jotta räjähdyskaasu ei jäisi tavaratilaan tai matkustamoon, poistoletku johtaa
tarvittaessa kaasun akusta ulkoilmaan. Jos akku
jostain syystä täytyy vaihtaa, on huolehdittava
ehdottomasti siitä, että poistoletku kytketään
uuteen akkuun ja, että letku johdetaan korin
poistoaukkoon.
Kun konsoli ja akun peitekansi on irrotettu ja
akku vaihdetaan, on meneteltävä seuraavasti:
146
• Varmistakaa, että sytytysvirta on
katkaistuna.
• 2GRWWDNDD vähintään 5 minuuttia, ennen
kuin koskette sähköliitäntöihin (jotta
kaikki tiedot autonne sähköjärjestelmästä
ehtisivät tallentua eri ohjausyksiköihin).
‡ ,UURWWDNDDHQVLQDNXQPLLQXVNDDSHOL
• Irrottakaa sitten pluskaapeli ja räjähdyskaasun poistoletku.
Uutta akkua asennettaessa tulee menetellä
seuraavasti:
•
‡
•
•
Asettakaa akku paikalleen.
.\WNHNllHQVLQSOXVNDDSHOL
Kytkekää sen jälkeen miinuskaapeli.
Varmistakaa, että poistoletku on oikein
kytketty sekä akkuun että korin poistoaukkoon.
9$52,786
Akku sisältää erittäin herkästi räjähtävää
kaasua. Varmistakaa, että räjähdyskaasun
poistoletku on oikein kytketty!
Ylläpito ja huolto
Hehkulamput
9. Rekisterikilven valot
Seisontavalot
valonheittimissä
Sivuvalo
Sivuvalolyhty (oranssi)
10. Sumuvalot
11. Takasumuvalo
12. Takaseisontavalot
Autossa käytetään seuraavia
polttimoita:
1. Lähivalot
Kaukovalot
2. Xenon (lisävaruste)
(kaasupurkauslamppu)
3. Peruutusvalot
4. Jarruvalot
5. Takasuuntavalo (oranssi)
6. Etusuuntavalo
7. Autoonnousuvalo
Tavaratilan valo
8. Ehostuspeili
55W H7
55W H7
35W D2R
21W BA 15
21W BA15
PY21W
H21W
W5W
W5W
1,2W
W5W
W5W
W5W
W5W
55W H1
21W BA5
P21 4W.
+820Älkää koskeko lamppujen 1, 2, 3 ja
10 laseihin paljain sormin. Lämpö höyrystää
sormista tarttuvan rasvan ja öljyn, jotka synnyttävät heijastimeen kerrostuman, joka nopeasti
tuhoaa sen. Ksenon-lamput sisältävät pienen
määrän elohopeaa ja palaneet lamput on
hävitettävä asianmukaisella tavalla. Kysykää
neuvoja Volvo teknisestä palvelusta.
9$52,786
Jos autossanne on Bi-Xenon- valonheittimet
(lisävaruste), on lampunvaihto annettava
korkean jännitteen takia valtuutetun Volvo
teknisen palvelun suoritettavaksi.
147
Ylläpito ja huolto
Hehkulamppujen vaihto
1
5
Lähivalot, kaukovalot, suuntavalot, seisontavalot ja sivuvalot
Lähi-, kauko- ja seisontavaloja vaihdettaessa
on koko lamppuyksikkö ensin irrotettava.
Vaihtaessanne jotakin näistä lampuista noudattakaa alla olevia ohjeita ja sitten kyseisen
lampun kohdalla olevia ohjeita.
1. Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
2. Avatkaa konepelti.
3. Irrottakaa yksikkö vetämällä ylös
molemmat sitä paikallaan pitävät lukitustapit.
4. Nostakaa yksikkö suoraan ylös.
148
2
4
3
Etulyhdyn hehkulamppujen
sijainti
5. Irrottakaa liitinkappale painamalla ensin
lukkokielekettä alapuolelta ja vetämällä
sitten sitä hieman ylöspäin.
6. Nostakaa koko valonheitinyksikkö ulos ja
asettakaa se pehmeälle alustalle niin, ettei
linssi naarmuunnu.
Valonheitinyksikkö asetetaan takaisin käänteisessä järjestyksessä. Tarkastakaa, että lukitustapit on pantu oikein paikalleen.
1.
2.
3.
4.
5.
Lähivalot
Kaukovalot
Suuntavalo
Seisontavalo
Sivuvalo
Ylläpito ja huolto
Lähivalolamppu
Kaukovalolamppu
Sivuvalot ja seison tavalot
1. Irrottakaa ulompi peitekansi kiertämällä
sitä vastapäivään.
2. Vetäkää liitin irti.
3. Irrottakaa pidinjousi. Painakaa ensin
oikealle niin, että pidinjousi irtoaa ja
siirtäkää sitä sitten ulospäin ja alaspäin.
4. Vetäkää lamppu ulos.
5. Asentakaa uusi lamppu. Se voidaan asettaa
vain yhdellä tavalla.
6. Painakaa pidinjousta ylöspäin ja lopuksi
hieman vasemmalle niin, että se tarttuu
kiinnikkeeseensä.
7. Painakaa liitin takaisin.
8. Ruuvatkaa peitekansi takaisin; merkinnän
“HAUT” tulee olla ylöspäin.
1. Irrottakaa ulompi peitekansi vetämällä se
suoraan ulos.
2. Vetäkää liitin irti.
3. Irrottakaa pidinjousi. Painakaa ensin
oikealle niin, että pidinjousi irtoaa ja
siirtäkää sitä sitten ulospäin/alaspäin.
4. Vetäkää lamppu ulos.
5. Asentakaa uusi lamppu. Se voidaan asettaa
vain yhdellä tavalla.
6. Painakaa pidinjousta ylöspäin ja lopuksi
hieman vasemmalle niin, että se tarttuu
kiinnikkeeseensä.
7. Painakaa liitin takaisin.
8. Asettakaa peitekansi takaisin.
Lampunpitimet ovat pikaliitintyyppiset.
1. Kiertäkää vastapäivään ja poistakaa
lampunpidin.
2. Vetäkää hehkulamppu suoraan ulos.
3. Asentakaa uusi lamppu painamalla se
varovasti uriin.
4. Asettakaa lampunpidin takaisin ja
kiertäkää myötäpäivään.
149
Ylläpito ja huolto
Hehkulamppujen vaihto (jatk.)
55W H1
W5W (oranssi)
Suuntavalo
Sivusuuntavalo
Sumuvalot
Lampunpidin on pikaliitintyyppinen.
1. Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
2. Vääntäkää lamppukotelo irti alta päin
pienellä litteällä ruuvitaltalla.
3. Kiertäkää lampunpidintä ¼ kierrosta vastapäivään ja vetäkää suoraan ulos.
4. Vetäkää rikkinäinen hehkulamppu suoraan
ulos.
5. Vaihtakaa lamppu uuteen ja painakaa se
suoraan sisään.
1. Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
2. Kiertäkää lampunpidintä vähän vastapäivään.
3. Poistakaa lamppu.
4. Asentakaa uusi lamppu paikalleen.
Lampunpitimen ja lampunkannan profiilit
sopivat toisiinsa.
5. Kiinnittäkää lampunpidin paikalleen
kiertämällä vähän myötäpäivään. Lampunpitimen "TOP" -merkinnän tulee olla
ylöspäin!
1. Kiertäkää lampunpidintä vastapäivään ja
poistakaa se.
2. Painakaa lamppua, kiertäkää vastapäivään
ja poistakaa se.
3. Asentakaa uusi lamppu painamalla se
varovasti uriin ja kiertämällä sitten myötäpäivään.
150
Ylläpito ja huolto
1
B
2
C
D
A
3
4
D
Hehkulamppujen sijainti
takalyhdyssä
1.
2.
3.
4.
Suuntavalo
Jarruvalot
Peruutusvalo
Seisontavalot
PY 21 W (oranssi)
21 W BA 15
21 W BA 15
P21/4W
Hehkulamput takalyhdyssä
1. Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
2. Laskekaa peräoven alaosa alas ja nostakaa
lattialuukku.
3. Jos auto on varustettu ostoskassin pitimellä
(lisävaruste), irrottakaa pitimen kiinnitysnauhat.
4. Poistakaa kulmakappale (A).
5. Avatkaa luukku (B) sivupaneelissa
vetämällä salpaa (C) ylöspäin ja itseenne
päin.
6. Ottakaa esille kiintoavain nro 10 työkalupussista.
7. Irrottakaa mutterit (D).
8. Poistakaa koko yksikkö suoraan
taaksepäin.
9. Löysätkää johdinsarjaa, joka on tehty
pitkäksi työn helpottamiseksi.
10. Asettakaa yksikkö pehmeälle alustalle niin,
ettei lasi naarmuunnu.
11. Kiertäkää lampunpidintä vastapäivään ja
vetäkää se ulos.
12. Kiertäkää lamppua vastapäivään niin se
irtoaa.
13. Vaihtakaa lamppu.
14. Asettakaa lampunpidin takaisin uraan,
kiertäkää myötäpäivään.
15. Työntäkää johdinsarja takaisin paikalleen.
16. Asettakaa yksikkö takaisin ruuvinreikiä
vasten. Painakaa se paikalleen.
17. Kiristäkää mutterit.
18. Asettakaa takaisin sivupaneeli ja kulmakappale.
151
Ylläpito ja huolto
Hehkulamppujen vaihto (jatk.)
W5W
W5W
Takasumuvalo
Rekisterikilven valot
Autoonnousuvalot
1. Työntäkää sisään litteä ruuvitaltta kuvan
nuolen osoittamalla tavalla.
2. Vääntäkää lamppuyksikkö ulos.
3. Kiertäkää lamppuyksikköä vastapäivään ja
vetäkää hehkulamppu ulos.
4. Vaihtakaa uusi lamppu.
1. Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0!
2. Irrottakaa ruuvi ruuvitaltalla.
3. Irrottakaa koko lamppukotelo varovasti ja
vetäkää se ulos. Kiertäkää liitintä vastapäivään ja vetäkää lamppu ulos.
4. Vaihtakaa uusi lamppu.
5. Asettakaa liitin takaisin ja kiertäkää myötäpäivään.
6. Asettakaa lamppukotelo paikalleen täydellisenä ja kiinnittäkää ruuvilla.
Autoonnousuvalot ovat kojelaudan alla kuljettajan ja matkustajan puolella. Lampun vaihto
suoritetaan seuraavasti:
152
1. Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja
kiertäkää kevyesti niin, että lamppukotelo
irtoaa.
2. Irrottakaa rikkinäinen lamppu.
3. Vaihtakaa tilalle uusi lamppu. Tarkastakaa,
että uusi lamppu palaa.
4. Asentakaa lamppukotelo paikalleen.
Ylläpito ja huolto
Hehkulamppu tavaratilassa
Ehostuspeili
Kattovalot ja lukuvalot edessä
1. Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja
kiertäkää kevyesti niin, että lamppukotelo
irtoaa.
2. Irrottakaa rikkinäinen lamppu.
3. Vaihtakaa tilalle uusi lamppu. Tarkastakaa,
että uusi lamppu palaa.
4. Asentakaa lamppukotelo paikalleen.
1. Työntäkää litteä ruuvitaltta keskimmäisen
pitimen sivusta peilin alareunaan. Nostakaa
ylöspäin niin, että keskimmäinen pidin
irtoaa
2. Vetäkää ruuvitalttaa molemmille puolille
niin että ulommat pitimet irtoavat.
3. Nostakaa peiliyksikkö ulos.
4. Vaihtakaa lamput.
5. Asettakaa yksikkö takaisin yläreuna ensin.
Varmistakaa, että ylemmät pitimet ovat
kunnolla sisäänpainetut, ennen kuin taitatte
yksikön paikalleen.
Lamput ovat erikoistyyppiä.
Suosittelemme, että annatte Volvo teknisen
palvelun suorittaa vaihdon.
153
Ylläpito ja huolto
Hehkulamppujen vaihto (jatk.)
Lukuvalot takana
Lamput ovat erikoistyyppiä.
Suosittelemme, että annatte Volvo teknisen
palvelun suorittaa vaihdon.
154
Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Jotta autonne sähkölaitteet eivät vaurioituisi
oikosulun tai ylikuormituksen takia, auton
kaikki sähköiset toiminnot ja komponentit on
suojattu varokkein.
Varokkeet on sijoitettu kolmeen eri paikkaan
autossa:
$0RRWWRULWLODQUHOHYDURNHNHVNXV
%0DWNXVWDPRQYDURNHNHVNXV
&7DYDUDWLODQUHOHYDURNHNHVNXV
'0DWNXVWDPRQYDURNHNHVNXV±RLNHDOWD
RKMDWWDYDWDXWRW
Jos jokin sähkölaite ei toimi, syynä voi olla
sähkölaitteen varokkeen palaminen hetkellisen
ylikuormituksen johdosta. Katsokaa varokeluettelosta kyseisen varokkeen sijainti. Vetäkää
varoke irti ja katsokaa, onko siinä oleva taivutettu lanka palanut poikki. Jos näin on käynyt,
vaihtakaa tilalle uusi varoke, jonka YlULMD
DPSHHULOXNHPDRYDWVDPDW kuin entisen.
Moottoritilan ja matkustamon varokekeskuksissa on varavarokkeita. Varokkeiden
irrotuksen ja asennuksen helpottamiseksi siellä
on myös pihdit.
Jos sama varoke palaa toistuvasti, komponentissa on jokin vika, ja auto on toimitettava
valtuutettuun Volvo tekniseen palveluun
tarkastusta varten.
155
Ylläpito ja huolto
Varokkeet (jatk.)
A. Rele-/varokekeskus moottoritilassa
$
Moottoritilassa olevassa varokerasiassa on 24 varoketta. Muistakaa
vaihtaa palaneen tilalle uusi varoke, jonka väri ja ampeeriluku ovat samat
kuin entisen.
9DUR
NHSLKGLW
(KMlYDURNH
3DODQXWYDURNH
Moottoritilan varokkeet
1R
$PSHHUL
1. Pysäköintilämmitin (lisävaruste) ..................................................25
2. Lisävalot (lisävaruste) ...................................................................20
3. 4. Lambdatunnistimet, moottorinohjausjärjestelmä (diesel),
suurpaine venttiili (diesel).............................................................20
5. Kampikammiotuuletuksen lämmitin, magneettiventtiilit,
pumppu polttonestevuoto-tarkastus ..............................................10
6. Ilmamassamittari, moottorin ohjausyksikkö, suihkutusventtiilit ..15
Ilmamassamittari (diesel)................................................................5
7. 8. AC-kompressori, kaasupolkimen anturi,
elektroniikkalaatikon puhallin ......................................................10
9. Äänitorvi .......................................................................................15
10. Pesin, takalasi................................................................................10
156
$3DLQDNDDPXRYLVDOYDWUDVLDQWDNDSXROHOWDVLVllQMDYHWlNll
NDQVL\O|V
11. AC-kompressori, sytytyspuolat, magneettiventtiilit (diesel) ........20
12. Jarruvalokosketin ............................................................................5
13. Tuulilasinpyyhkimet .....................................................................25
14. DSTC, ABS...................................................................................30
15. Ajovalojen pesimet .......................................................................30
16. Pesin (tuulilasi) .............................................................................15
17. Lähivalo (oikea) ............................................................................10
18. Lähivalo (vasen)............................................................................10
19. ABS, DSTC...................................................................................30
20. Kaukovalo (vasen) ........................................................................15
21. Kaukovalo (oikea).........................................................................15
22. Käynnistysmoottori.......................................................................40
23. Moottorin ohjausyksikkö, järjestelmärele.......................................5
24. ......................................................................................................... -
Ylläpito ja huolto
B. Matkustamon varokekeskus
Varokkeet sijaitsevat kojelaudan päädyssä olevan kannen alla. Siellä on
myös varasulakkeita.
1R
$PSHHUL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Puhallin, ilmastointilaite ...............................................................30
Audiovahvistin..............................................................................30
Sähköhallintainen istuin (kuljettaja) .............................................30
Sähköhallintainen istuin (matkustaja)...........................................30
Keskuslukitus, sähkötoiminen lasinnostin,
ulkotaustapeili (vasen etu) ............................................................25
Keskuslukitus, sähkötoiminen lasinnostin,
ulkotaustapeili (oikea etu).............................................................25
Sähkötoimiset lasinnostimet (taka), lapsilukot .............................30
Ajovalojen korkeudensäätö,..........................................................15
Sähköhallintainen istuin (matkustaja).............................................5
Pistorasia 12V ...............................................................................15
Virtalukko (30-syöttö), keskuselektroniikkayksikkö,
käynnistysmoottorin rele, SRS, antennirengas,
moottorinohjausjärjestelmä...........................................................10
Elektroniikkayksikkö (katto), sisävalaistus (katto).......................10
Puhelin (lisävaruste)......................................................................10
Nopeuden mukaan säätyvä ohjaustehostin (lisävaruste),
alipainepumppu.............................................................................15
DSTC, ABS.....................................................................................5
Sähkölämmitteinen istuin (vasen etu) ...........................................15
Sähkölämmitteinen istuin (oikea etu) ...........................................15
Volvo Interactive ...........................................................................10
Laajennettu D1-syöttö, lämmitys ja ilmastointi,
sähköhallintainen istuin (kuljettaja), mittaristo,
pysäköintilämmitin (lisävaruste)...................................................10
Valojen käyttöyksikkö, lämmityksen ja ilmanvaihdon
käyttöyksikkö, diagnoosiliitin, ohjauspyörän vipujen käyttöyksikkö.5
23.
24.
25.
26.
27.
Suuntavalot ...................................................................................20
Automaattivaihteisto, vaihtamissalpa (lisätty D2-syöttö).............10
Polttonestepumppu........................................................................15
Kattoluukku...................................................................................15
Keskuselektroniikkayksikkö, ehostuspeilin valaistus,
yleisvalo, käsinelokeron valo, hälytyssireeni................................10
28. Hälytyssireeni .................................................................................5
29. 30. Huomiovalot (DRL)......................................................................10
31. Huomiovalot (DRL)......................................................................10
32. Seisontavalot (vasen etu ja taka)..................................................7,5
33. Seisontavalot (oikea etu ja taka),
rekisterikilven valot .....................................................................7,5
34. Sumuvalo (etu)..............................................................................15
35. 36. Päävalot (kaukovalot) ...................................................................20
37. RTI-näyttö (lisävaruste), mediasoittimet ......................................10
38. Päävalot (lähivalot), Bi-Xenon (lisävaruste).................................15
157
Ylläpito ja huolto
Varokkeet (jatk.)
C. Tavaratilan rele-/varokekeskus
9DURNHSLKGLW
(KMlYDURNH
3DODQXWYDURNH
1R
$PSHHUL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Takimmainen elektroniikkayksikkö (REM), valaistus (tavaratila)10
Takasumuvalo ...............................................................................10
Jarruvalot.......................................................................................15
Peruutusvalot.................................................................................10
Sähkölämmitteinen takalasi, rele 15I-syöttö (taka) ........................5
Peräoven avaaminen .....................................................................10
Tavaratilan pistorasia ....................................................................15
Takaovien lukitus, polttonestesäiliön luukku................................20
Vetokoukku (30-syöttö) ................................................................15
158
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Antenni............................................................................................5
Elektroniikkayksikkö - AEM (lisävaruste) ...................................15
Takalasinpyyhin ............................................................................15
Subwoofer/taka-AC ......................................................................15
Jarruvalot......................................................................................7,5
Vetokoukku (15I-syöttö), peruutusvaroitus ..................................20
Sähkölämmitteinen polttonestesuodatin (diesel),
nelivedon ohjausyksikkö (AWD).................................................7,5
18. Sähkölämmitteinen polttonestesuodatin (diesel) ..........................15
Volvo Interactive
Volvo Interactive
160
Ssäädinpaneelit
161
Audiotoiminnot
165
Radiotoiminnot
170
CD/MD (lisävaruste)
182
CD-vaihtaja (lisävaruste)
184
Valikkoasetukset ja valikkovalinnat – Audio
187
Puhelinjärjestelmä
189
Puhelintoiminnot (lisävaruste)
191
Valikkoasetukset ja valikkovalinnat – Puhelin
199
159
Volvo Interactive
Volvo Interactive
Tieto – Viihde
Volvo Interactive on järjestelmä, jossa yhdistyvät audio- puhelintoiminnot.
Voitte käyttää Volvo Interactive -järjestelmäänne helposti säädinpaneelin tai ohjauspyörässä olevien painikkeiden avulla.
Säädinpaneelin näytössä näkyy valittu
toiminto.
XC90 on varustettu Dolby Surround Pro Logic
II:lla (lisävaruste). Leveän ja luonnollisen
ääniprofiilinsa ansiosta se tarjoaa optimaalisen,
lähellä todellisuutta olevan äänielämyksen.
Järjestelmä tarjoaa myös matkustajillenne
mahdollisuuden käyttää eri äänilähteisiin
kytkettäviä kuulokkeita (lisävaruste).
160
Volvo Interactive
Säädinpaneelit
3
4
5
6
7
8
2
1
9
10
11
12
13
20
19
18
14
17
3llOOHSRLV$XGLR
7LODYXXV
&'±SLNDYDOLQWD
$0)0SLNDYDOLQWDMRNR)0)0WDL
$0
1l\WW|
(17(5±YDOLWVHHYDOLNRVVDDNWLYRL
YDOLQQDQMDDNWLYRLSXKHOLPHQYDOPLXV
WLODVWD
3llOOlSRLVYDOPLXV±3XKHOLQ
16
15
0<.(<±RKMHOPRLWDYDVXRVLNNL
WRLPLQQRQSLNDYDOLQWD
6(/(&725±YDOLWVHHllQLOlKWHHQ
6281'±llQHQVllW|
(;,7&/($5±VLLUWllWDDNVHSlLQ
YDOLNRVVDNHVNH\WWllYDOLQQDQDVHWWDD
SXKHOLPHQYDOPLXVWLODDQMDSRLVWDD
HGHOOLVHQPHUNLQWHNVWLQMDQXPHURQV\|
W|VVl
6,0NRUWLQSLGLQ
9DOLNNRYDOLQWDQlSSlLPHW
&'QMD&'YDLKWDMDQXORVW\|QW|
0GXORVV\|WW|
&'VRLWLQMD&'YDLKWDMD (lisävaruste)
0'VRLWLQ (lisävaruste)
$VHPDQWDOOHQQXVQlSSlLPHW&'
YDLKWDMDQYDOLQWD SXKHOLPHQ
QXPHURMDPHUNNLQlSSlLPHWVHNl
SLNDYDOLQWDYDOLNRLVVD
.DXNRVllWLPHQ,5YDVWDDQRWLQ (lisävaruste)
+DNHHYDLKWDDNDSSDOHHQDVHPDQWDL
VLLUW\\YDLKHLWWDLQHWHHQWDLWDDNVHSlLQ
WHNVWLMDQXPHURV\|W|VVl
161
Volvo Interactive
Säädinpaneelit (jatk.)
1
Valikoiden käyttö
Valikkotilassa voitte säätää, muuttaa asetuksia
ja ohjelmoida uusia toimintoja järjestelmään.
Eri valikkovaihtoehdot näkyvät näytössä. Jos
valikkovaihtoehdon jälkeen on pisteitä, se
merkitsee että on useita alavalikoita.
Painakaa MENU-näppäintä (1) päästäksenne
valikkotilaan.
Valikkotilassa pätee seuraava:
Ohjauspyörän painikkeet
(lisävaruste)
Puhelintoimintojen ohjaaminen näillä painikkeilla edellyttää, että puhelin on aktivoituna,
sivu 191.
Audio – Puhelin
Ohjauspyörän painikkeiden neljä alinta painiketta ovat radion ja puhelimen yhteisiä. Painikkeiden toiminta riippuu siitä, kumpi järjestelmä
on aktivoitu. Ohjauspyörän painikkeilla voitte
säätää äänenvoimakkuutta, vaihtaa esivalittujen
asemien välillä sekä vaihtaa CD:n/MD:n
kappaleen.
Painamalla ja pitämällä painettuna
tai
painikkeita voitte myös pikakelata tiettyyn
kappaleeseen tai etsiä radioasemaa.
162
-
Jos haluatte tehdä audiojärjestelmän säätöjä
näillä painikkeilla, on puhelimen oltava valmiustilassa.
• Valikkovalintanäppäimillä siirrytte
valikossa ylös- tai alaspäin.
• Pitkä EXIT/CLEAR -näppäimen
painallus siirtää Teidät pois valikkotilasta.
• Lyhyt EXIT/CLEAR-näppäimen
painallus merkitsee, että kadutte ja
haluatte peruuttaa vaihtoehdon, kieltäytyä
siitä tai siirtyä takaisinpäin yhden
askeleen valikkorakenteessa.
• ENTER -näppäimen painallus merkitsee,
että vahvistatte, valitsette tai siirrytte
alavalikosta seuraavaan alavalikkoon.
Volvo Interactive
1
Pistorasiat kuulokkeita varten
(lisävaruste)
Matkustajille on pistorasiat kuulokkeita varten
toisen istuinrivin takana olevissa ovipilareissa.
Tämä mahdollistaa sen, että useat henkilöt
voivat toisiaan häiritsemättä kuunnella samanaikaisesti eri äänilähteitä, esim. CD:tä tai
radiota.
Jokaiseen pistorasiaan voidaan kytkeä kaksi
kuulokeparia.
• Siirtykää äänilähteiden välillä
SEL-painikkeella.
• Vaihtakaa CD:n/MD:n kappaleita tai
siirtykää tallennetusta asemasta toiseen
nuolinäppäimillä,
tai
.
• Pitäkää
tai
-näppäintä painettuna
pikakelataksenne tai etsiessänne
seuraavaa voimakasta asemaa.
• Painakaa SEL-näppäintä ja pitäkää sitä
painettuna sulkemista varten.
• Muuttakaa ko. kuulokkeen äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuspainikkeella.
Kaikki kuulokkeet sulkeutuvat automaattisesti,
kun audiojärjestelmä suljetaan virta-avaimella,
ja ne on kytkettävä päälle manuaalisesti, kun
auto taas käynnistetään.
Paras äänentoisto aikaansaadaan kuulokkeilla,
joiden impedanssi on 16-32 ohmia. Niiden
herkkyyden tulee olla 102 dB tai korkeampi.
Kuulokepistorasiat on tarkoitettu 3,5 mm
pistokkeille ja ne sijaitsevat kuulokepaneelin
(1) alapuolella.
Kuulokkeet – rajoitukset
• Jos kuuloke on kytketty samaan äänilähteeseen kuin mikä kaiuttimista kuuluu,
kuulokkeet eivät voi vaihtaa kappaletta
eivätkä kanavaa. Näin on siksi, että
odottamattomat tapahtumat eivät yllättäisi kuljettajaa.
• Jos kuljettaja valitsee saman äänilähteen
säädinpaneelista kuin kuulokkeella on,
kuljettajan valinta on etusijalla.
• Kuulokkeiden käyttäjä voi valita pikavalinnoista sillä taajuudella (AM, FM1,
FM2), jonka kuljettaja on aikaisemmin
valinnut. Tämä merkitsee, että kuljettaja
ei tietyissä tapauksissa saa mitään
NEWS- tai liikennetietoja, vaikka
TP/NEWS on valittuna.
2
• Vain yhtä CD-vaihtajan levyä sekä yhtä
kappaletta voidaan soittaa kerrallaan.
Näyttö
Näytössä (2) näkyvät senhetkiset toiminnot,
esimerkiksi valikkovaihtoehdot, viestit,
puhelinnumerot tai asetukset.
Puhdistakaa näyttö kuivalla, pehmeällä
kankaalla. Älkää käyttäkö puhdistusainetta.
163
Volvo Interactive
Säädinpaneelit (jatk.)
1
4
2
5
3
6
7
8
9
Kaukosäädin (lisävaruste)
0HPRU\±WDOOHQWDDHWVLW\WUDGLRND
QDYDW$VHPDQWDOOHQQXV
• Painakaa Memory-näppäintä
• Valitkaa Preset näppäimellä
Preset/Disc (5)
• Vahvistakaa valinta Memory-näppäimellä
7LODYXXV
.DSSDOHHQKDNXYDLKWRHWHHQWDL
WDDNVHSlLQ
6RXUFH±VLLUW\\llQLOlKWHLGHQYlOLOOl
3UHVHW'LVF±YDOLWVHHNRKGDQ&'YDLKWD
MDVVDWDLHVLVllGHW\WUDGLRDVHPDW
164
$XWR±HWVLLMDWDOOHQWDDYRLPDNNDLPPDW
DVHPDW
7RLPLQWRHLNl\WHWWlYLVVl
7RLPLQWRHLNl\WHWWlYLVVl
3llOOHSRLV±$XGLR
Suunnatkaa kaukosäädin kojelaudassa olevaan
IR-vastaanottimeen (ks. kuva).
+820Kaukosäätimessä on AAA- tai
R03-paristot. Jos kaukosäädin ei toimi,
koettakaa ensin vaihtaa uudet paristot.
Volvo Interactive
Audiotoiminnot
3
4
2
1
Päälle/pois-katkaisin – Audio
Äänilähteen valinta
Painakaa POWER-näppäintä (1) audiojärjestelmän kytkemiseksi päälle tai pois.
Äänilähteet voidaan valita kahdella tavalla:
Jos auton sytytys katkaistaan audiojärjestelmän
ollessa päällä, se on automaattisesti päällä, kun
auto käynnistetään seuraavan kerran.
Joko pikavalintapainikkeilla CD (2),
AM/FM (3) tai SELECTOR-nupilla (4):
• Kiertäkää SELECTOR-nuppia valitaksenne joko radion (FM1, FM2 ja AM),
CD:n/CD-vaihtajan (lisävaruste) tai
MD:n (lisävaruste).
• Kun AM/FM-painiketta painetaan toistuvasti, kytkeytyvät vuorotellen FM1, FM2
ja AM
Valittu äänilähde näkyy näytössä.
MD voidaan valita vain SELECTOR-nupilla.
165
Volvo Interactive
Audiotoiminnot (jatk.)
1
Äänenvoimakkuuden säätö
Kääntäkää nuppia (1) myötäpäivään tai vastapäivään äänenvoimakkuuden lisäämiseksi tai
alentamiseksi. Äänenvoimakkuuden säätö on
elektroninen, eikä siinä ole ääriasentoja.
Äänenvoimakkuutta voidaan myös lisätä (+) tai
vähentää (–) ohjauspyörän painikkeilla.
Taukotila
Kun äänenvoimakkuus on asennossa nolla,
siirtyy CD/MD-soitin taukotilaan. Aktivoikaa
soitin uudelleen lisäämällä äänenvoimakkuutta.
166
Äänenvoimakkuuden säätö –
TP/PTY/NEWS/ALARM
Jos esim. CD soi radion vastaanottaessa liikennetiedotusta, CD-soitin siirtyy taukotilaan.
Tiedotus kuuluu sillä äänenvoimakkuudella,
joka on sitä varten valittu varten. Tiedotuksen
loputtua aikaisemmin valittuna ollut äänilähde
jatkaa soittamista aikaisemmin säädetyllä
äänenvoimakkuudella. Jos äänenvoimakkuutta
muutetaan tiedotuksen aikana, uusi äänenvoimakkuus tallentuu ja sitä käytetään seuraavan
tiedotuksen yhteydessä.
Volvo Interactive
1
2
blQHQVllW|
1l\W|VVlQlN\\
Basso
BASS
Diskantti
TREBLE
Oikean- ja vasemmanpuoleisten kaiuttimien
välinen tasapaino
BALANCE
Etu- ja takakaiuttimien
välinen tasapaino
FADER
Bassokaiuttimien äänitaso SUBWOOFER
(lisävaruste)
Äänensäätö
1. Painakaa SOUND-painiketta (1).
2. Valitkaa säädettävä toiminto painamalla
SOUND-näppäintä toistuvasti. Valitkaa
BASS, TREBLE, FADER, BALANCE,
SUBWOOFER (lisävaruste), CENTRE
(lisävaruste) tai SURROUND (lisävaruste).
3. Säätäkää äänitaso SELECTOR-nupilla (2).
Näytössä näkyy asteikko minimiasennosta
maksimiasentoon. Keskellä on normaalitaso.
+820Keskikaiuttimen äänitasoa voidaan
säätää vain, jos Dolby Pro Logic II (DPL II) tai
kolmikanavastereo (3-CH) on valittu valikosta.
Ympäristöäänen tasoa voidaan säätää vain, jos
Dolby Pro Logic II on valittu valikosta.
Keskikaiuttimen äänitaso
CENTRE
(lisävaruste)
Surround-taso,
ympäristöäänen taso
SURROUND
(lisävaruste)
Subwooferin äänenvoimakkuutta voidaan
säätää vain, jos Subwoofer on aktivoitu.
167
Volvo Interactive
Audiotoiminnot (jatk.)
SURROUND (lisävaruste)
Dolby Surround Pro Logic II
Dolby Surround Pro Logic II tarjoaa yhdessä
kojetaulun keskikaiuttimen kanssa hyvin
lähellä todellisuutta olevan äänielämyksen.
Normaalit stereokanavat vasen-oikea jakautuvat vasen-keski-oikeaksi. Lisäksi auton
takakaiuttimista saadaan "tilaefekti" (surround
sound). Tämä tilaefekti vastaa konserttisalin
jälkikaikua. Dolby Surround Pro Logic II toi
mii CD-tilassa ja MD-tilassa. AM- ja
FM-radiolähetys ten kuunteluun suositellaan
3-kanavaista stereota (3-Channel). Dolby
Surround Pro Logic II kuuluu vain
korkeimpaan audiotasoon, Premium Sound’iin.
168
1. Valitkaa AUDIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
2. Valitkaa SURROUND ja painakaa
ENTER.
3. Valitkaa Dolby AM/FM tai Dolby CD/MD
ja painakaa ENTER.
4. Valitkaa PRO LOGIC II, 3 CHANNEL tai
OFF ja painakaa ENTER.
• Symboli
PL II näkyy näytössä, jos
Pro Logic II on valittu.
• 3 CH näkyy näytössä, jos 3 CHANNEL
on valittu
• OFF tarkoittaa normaalia stereotilaa.
Dolby Surround Pro Logic II on Dolby
Laboratories Licensing Corporation¥in
tavaramerkki. Dolby Pro Logic II Surround
System on valmistettu Dolby Laboratories
Licensing Corporation’in lisenssillä.
Volvo Interactive
Bassokaiutin – SUBWOOFER
(lisävaruste)
Bassokaiutin antaa täyteläisemmän äänen ja
syvemmän bassoäänen äänentoistojärjestelmälle.
1. Valitkaa AUDIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
2. Valitkaa SUBWOOFER ja painakaa
ENTER. Rasti ruudussa osoittaa, että
SUBWOOFER on aktivoituna.
Equalizer FR (lisävaruste)
Equalizer RR (lisävaruste)
Toimintoa käytetään etukaiuttimien äänen
hienosäätämiseen.
Toimintoa käytetään takakaiuttimien äänen
hienosäätämiseen.
1. Valitkaa AUDIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
2. Valitkaa Equalizer FR ja painakaa ENTER.
3. Asettakaa taso valikkovalintanäppäimillä
tai SELECTOR-nupilla.
4. Painakaa ENTER valitaksenne seuraavan
taajuuden. Voitte valita viisi taajuutta.
5. Painakaa ENTER kunnes tulette valikkotilaan, jossa tallennetaan tehdyt muutokset.
1. Valitkaa AUDIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
2. Valitkaa Equalizer RR ja painakaa ENTER.
3. Asettakaa taso valikkovalintanäppäimillä
tai SELECTOR-nupilla.
4. Painakaa ENTER valitaksenne seuraavan
taajuuden. Voitte valita viisi taajuutta.
5. Painakaa ENTER kunnes tulette valikkotilaan, jossa tallennetaan tehdyt muutokset.
169
Volvo Interactive
Radiotoiminnot
1
2
Asemien haku
• Valitkaa radiotaajuus AM/FM1/FM2
SELECTOR-nupilla (2) tai AM/FMpainikkeella (1).
• Painakaa lyhyesti
tai
-painiketta
etsiäksenne seuraavan voimakkaan
aseman.
• Painakaa jompaakumpaa painiketta
uudelleen, jos haluatte etsiä uudelleen.
170
Tietyn taajuuden haku
manuaalisesti
1. Painakaa
tai
-painiketta ja pitäkää
sitä painettuna. Näytössä näkyy MAN.
Radio siirtyy tällöin hitaasti valittuun
suuntaan ja lisää nopeutta muutaman
sekunnin kuluttua.
2. Vapauttakaa näppäin, kun haluttu taajuus
näkyy näytössä.
3. Jos taajuutta on hienosäädettävä, painakaa
lyhyesti jompaakumpaa nuolinäppäintä,
tai
.
4. Manuaalinen säätötila pysyy viisi sekuntia
viimeisen painalluksen jälkeen.
Volvo Interactive
1
Asemantallennus
Tallentakaa haluamanne asema johonkin
asemantallennusnäppäimeen 0-9 (1):
1. Valitkaa haluamanne asema.
2. Painakaa sitä asemantallennusnäppäintä,
johon asema tallennetaan ja pitäkää sitä
painettuna. Ääni lakkaa pariksi sekunniksi
ja STATION STORED näkyy näytössä.
Asema on nyt tallennettu.
Voitte tallentaa 10 AM-, FM1- ja FM2-asemaa,
kaikkiaan 30 asemaa.
5DGLR
FM
AM (LW)
AM (MW)
7DDMXXVDOXHHW
87,5 - 108 MHz
153 - 279 kHz
522 - 1611 kHz
171
Volvo Interactive
Radiotoiminnot (jatk.)
Automaattinen asemien
tallennus – AUTOSTORE
Tämä toiminto hakee ja tallentaa automaattisesti korkeintaan kymmenen voimakasta AMtai FM-asemaa erilliseen muistiin. Jos löytyy
enemmän kuin kymmenen asemaa, valitaan
kymmenen voimakkainta. Toiminto on
erityisen hyödyllinen seuduilla, joissa ette ole
perillä radioasemista ja niiden taajuuksista.
1. Valitkaa radiotoiminto SELECTOR-nupilla
tai AM/FM-näppäimellä.
2. Valitkaa AUTOSTORE valikosta ja
painakaa ENTER.
3. Valitkaa AST SEARCH ja painakaa
ENTER.
172
4. AUTOSTORING näkyy näytössä ja tietty
määrä voimakkaita asemia (kork. 10)
säädetyltä taajuusalueelta tallentuu nyt
automaattisesti muistiin. Jos yhtään
riittävän voimakasta asemaa ei ole, näkyy
näytössä NO AST FOUND.
5. Tallennetut asemat löytyvät painik
keilla 0-9.
6. Radion ollessa autostore-tilassa näkyy
näytössä AUTO. AUTO häviää näytöstä,
kun palataan tavalliseen radiotilaan.
7. Tavalliseen radiotoimintaan palataan
painamalla AM/FM-näppäintä tai EXIT/
CLEAR.
8. Aikaisemmin tehty tallennus saadaan esille
suorittamalla vai heet 1-2, mutta vaiheessa
3 valitaan AST MODE ja painetaan
ENTER.
Volvo Interactive
1
Scanning (selaus) – SCAN
Radio Data System – RDS
Tämän toiminnon avulla radio hakee automaattisesti lähimpänä olevat voimakkaimmat AMja FM -asemat. Kun radio on löytänyt aseman,
se pysähtyy sille n. 8 sekunniksi. Sen jälkeen se
jatkaa etsimistä.
RDS on järjestelmä, joka yhdistää samaan
verkostoon kuuluvat lähetysasemat. Sitä
käytetään mm. autoilijoiden avustamiseen
siten, että oikea taajuus on aina valittuna,
riippumatta siitä mitä radioasemaa autoilija
kuuntelee tai mikä äänilähde on aktivoituna,
esim. CD. Sitä käytetään myös liikennetiedotusten vastaanottoon ja määrätyn tyyppisen
ohjelman hakemiseen. RDS:ään kuuluu myös
radioteksti, jonka radioasema voi lähettää esim.
informoidakseen meneillään olevasta radioohjelmasta.
1. Valitkaa radiotoiminto SELECTOR-nupilla
tai AM/FM-näppäimellä.
2. Valitkaa SCAN valikosta ja painakaa
ENTER.
3. SCAN näkyy näytössä.
4. Painakaa EXIT/CLEAR-näppäintä lopettaaksenne.
+820Tietyt radioasemat eivät käytä RDSjärjestelmää tai ne käyttävät vain valittuja osia
sen tarjoamista mahdollisuuksista.
Automaattinen ohjelmatietojen
haku - PI Seek
RDS-asemaa kuunneltaessa tallentuu radioon
erilaista tietoa, esim. liikennetiedotuksia.
Kun esivalittu RDS-asema valitaan
myöhemmin, päivittää radio aseman RDStiedot. Jos radio on raja-alueella tai juuri
aseman kantaman ulkopuolella, niin radio etsii
automaattisesti mahdollisimman voimakasta
asemaa samalta kanavalta.
Jos kuuluvuusalueella ei ole mitään asemaa,
radio hiljenee ja näytössä näkyy "PI SEEK
PRESS EXIT TO CANCEL" kunnes asema
löytyy.
Jos painatte EXIT (1), radio alkaa lähettää
valittua asemaa, mutta ilman päivitettyä RDStietoa.
173
Volvo Interactive
Radiotoiminnot (jatk.)
Uutiset – NEWS
Tämän toiminnon ollessa valittuna muut
äänilähteet kuten esim. cd keskeytetään, kun
uutislähetys alkaa.
1. Valitkaa radiotoiminto SELECTOR-nupilla
tai AM/FM-näppäimellä.
2. Valitkaa NEWS valikosta ja painakaa
ENTER.
3. NEWS näkyy näytössä.
4. Valitkaa NEWS uudelleen ja painakaa
ENTER kytkeäksenne pois NEWStoiminnon.
174
Tämän toiminnon ollessa aktivoituna
RDS-asemien uutisiksi koodatut lähetykset
kuuluvat radiosta tätä varten säädetyllä äänenvoimakkuudella ja muut äänilähteet keskeytyvät. Radio palaa aikaisempaan äänilähteeseen
ja äänenvoimakkuuteen heti uutisten loputtua.
• Jos ette halua kuunnella parhaillaan
kuuluvaa uutislähetystä, painakaa
EXIT-näppäintä. NEWS-toiminto on
kuitenkin edelleen kytkettynä ja radio
odottaa seuraavaa uutisohjelmaa.
Volvo Interactive
Liikennetiedotukset – TP
Tämän toiminnon ollessa aktivoituna RDSasemien lähettämät liikennetiedotukset
kuuluvat radiosta tätä varten säädetyllä äänenvoimakkuudella ja muut äänilähteet keskeytyvät. Radio palaa aikaisempaan äänilähteeseen
ja äänenvoimakkuuteen heti tiedotuksen
loputtua.
1. Valitkaa TP valikosta ja painakaa ENTER.
2. TP näkyy näytössä.
3. Valitkaa TP uudelleen ja painakaa ENTER
TP-toiminnon poiskytkemiseksi.
TP näkyy näytössä toiminnon ollessa
aktivoituna. Jos valittu asema pystyy lähettämään liikennetiedotuksia, näytössä näkyy ))).
Liikennetiedotukset katkaisevat siis muut
toiminnot vain silloin, kun näytössä
näkyy TP ))).
• Jos ette halua kuunnella parhaillaan
kuuluvaa liikennetiedotusta, painakaa
EXIT-näppäintä. TP-toiminto on
kuitenkin edelleen kytkettynä ja radio
odottaa seuraavaa liikennetiedotusta.
TP-Search
Tämän toiminnon avulla voitte kuunnella
liikennetiedotuksia matkustaessanne Euroopan
eri maissa ilman että Teidän tarvitsee itse valita
asemaa.
1. Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
2. Valitkaa TP ja painakaa ENTER.
3. Valitkaa TP Search ja painakaa ENTER.
4. Toiminto suljetaan valitsemalla TP Search
uudelleen ja painamalla ENTER.
175
Volvo Interactive
Radiotoiminnot (jatk.)
Radioteksti
Hälytys
Tietyt RDS-asemat lähettävät tietoja ohjelmien
sisällöstä, esiintyjistä jne. Nämä tiedot voidaan
saada näyttöön tekstinä.
Hälytys lähetetään automaattisesti eikä
toimintoa voi kytkeä pois.
1. Painakaa MENU-näppäintä.
2. Valitkaa RADIOTEXT valikosta ja
painakaa ENTER.
3. Valitkaa RADIOTEXT uudelleen ja
painakaa ENTER kytkeäksenne toiminnon
pois.
176
"Alarm" näkyy radion näytössä, kun hälytystiedotusta lähetetään. Toimintoa käytetään autoilijoiden varoittamiseen vakavista
onnettomuuksista ja katastrofeista, kuten esim.
silta- tai ydinvoimalaonnettomuuksista.
Volvo Interactive
Ohjelmatyyppi – PTY
PTY-toiminnolla voitte valita mieltymyksenne
mukaista ohjelmaa. PTY-toiminolla voitte
valita viereisestä listasta haluamanne ohjelmatyypin.
Näytä PTY
Mikä on valitun aseman PTY?
1. Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
2. Valitkaa PTY valikosta ja painakaa
ENTER.
3. Valitkaa SHOW PTY ja painakaa ENTER.
Näytössä näkyy nyt valitun aseman PTY.
+820.DLNLOODUDGLRDVHPLOODHLROH
37<QLPLNHWWl
2KMHOPDW\\SSL
Ajankohtaisohjelmat
Tiedotuksia
Urheilu
Opetus
Teatteri
Kulttuuri ja taide
Tiede
Erilaista keskustelua
Pop-musiikki
Rock-musiikki
Kevyt musiikki
Kevyt klassinen
Klassinen musiikki
Muu musiikki
1l\W|VVlQlN\\
CURRENT
AFFAIRS
INFORMATION
SPORT
EDUCATION
DRAMA
CULTURES
SCIENCE
VARIED SPEECH
POP MUSIC
ROCK MUSIC
EASY LISTENING
LIGHT CLASSIC
SERIOUS CLASSIC
OTHER MUSIC
2KMHOPDW\\SSL
Sää
Talous
Lastenohjelmat
Yhteiskunnalliset
asiat
Hengelliset asiat
Puhelinkontakti
Matkat ja lomat
Vapaa-aika ja harrastukset
Jazz-musiikki
Kantrimusiikki
Kansallinen musiikki
Vanhat suosikit
Kansanmusiikki
Dokumentit
1l\W|VVlQlN\\
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL AFFAIRS
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE & HOBBY
JAZZ MUSIC
COUNTRY MUSIC
NATIONAL MUSIC
OLDIES MUSIC
FOLK MUSIC
DOCUMENTARY
177
Volvo Interactive
Radiotoiminnot (jatk.)
Tietyn ohjelmatyypin haku –
PTY
Tämä toiminto auttaa Teitä etsimään
haluamanne tyyppistä ohjelmaa koko taajuusalueelta.
1. Valitkaa FM1 tai FM 2 ja painakaa
MENU-näppäintä.
2. Valitkaa RADIO SETTINGS ja painakaa
ENTER.
3. Valitkaa PTY ja painakaa ENTER.
4. Valitkaa SELECT PTY ja painakaa
ENTER.
5. Painakaa ENTER yhden tai useamman
listassa olevan ohjelmatyypin kohdalla.
PTY-symboli näytössä syttyy ensimmäisen
178
6.
7.
8.
9.
valinnan yhteydessä ja radio asettuu
PTY-valmiustilaan.
Kun olette valinnut kaikki haluamanne
tyypit, valitkaa EXIT/CLEAR poistuaksenne PTY-listalta.
Valitkaa SEARCH PTY ja painakaa
ENTER. Jos radio löytää valittua ohjelmatyyppiä lähettävän aseman, ohjelma alkaa
kuulua kaiuttimista.
Jos radio löytää aseman, joka ei ole mieleisenne, voitte jatkaa hakua painamalla
,
-näppäimiä.
Jos radio ei löydä valittua ohjelmatyyppiä
lähettävää asemaa, radio palaa aikaisempaan taajuuteen. PTY on tämän jälkeen
valmiustilassa kunnes jokin asema alkaa
lähettää valittua ohjelmatyyppiä. Tämän
tapahtuessa radio siirtyy automaattisesti
valittua ohjelmatyyppiä lähettävälle
asemalle.
10. Kytkeäksenne pois PTY:n valmiustilan,
menkää valikkoon ja valitkaa CLEAR ALL
PTY. Symboli PTY sammuu näytössä ja
radio palautuu normaalitilaan.
PTY valmius
Radion asettaminen PTY-valmiustilaan;
toistakaa kohdat 1-6.
Volvo Interactive
Liikennetiedotukset –
TP STATION
Uutiset – NEWS STATION
Tässä säädetään, miltä asemalta liikennetiedotukset tulevat.
Huomatkaa, että valitun aseman on oltava
RDS-asema, jotta tämä toimisi.
Huomatkaa, että merkin ))) täytyy näkyä
näytössä, jotta tämä toimisi.
1. Kuunnelkaa asemaa, josta haluatte uutisten
tulevan.
2. Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
3. Valitkaa NEWS STATION ja painakaa
ENTER.
4. Valitkaa SET CURRENT ja painakaa
ENTER.
+820Nyt kuuluvat vain tallennetulta
asemalta tulevat uutiset.
1. Kuunnelkaa asemaa, josta haluatte liikennetiedotusten tulevan.
2. Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
3. Valitkaa TP ja painakaa ENTER.
4. Valitkaa TP STATION ja painakaa
ENTER.
5. Valitkaa SET CURRENT ja painakaa
ENTER.
+820Nyt kuuluvat vain tallennetulta
asemalta tulevat liikennetiedotukset.
Tässä valitaan, miltä asemalta uutiset tulevat.
TP STATION/NEWS STATION -toiminnon
poiskytkeminen
1. Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
2. Valitkaa TP/NEWS STATION ja painakaa
ENTER.
3. Valitkaa RESET STATION ja painakaa
ENTER.
179
Volvo Interactive
Radiotoiminnot (jatk.)
Automaattinen taajuuspäivitys –
AF
AF-toiminto on normaalisti aktivoituna ja
huolehtii siitä, että voimakkain saatavilla oleva
asema valitaan.
1. Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
2. Valitkaa AF ja painakaa ENTER.
3. Aktivoikaa AF uudelleen valitsemalla AF
ja painamalla ENTER.
180
Alueelliset radio-ohjelmat – REG
REG-toiminto on normaalisti poiskytkettynä,
tämän toiminnon avulla voitte jatkaa alueohjelman kuuntelua, vaikka signaali heikkenee.
1. Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
2. Valitkaa REGIONAL ja painakaa ENTER.
3. REG näkyy näytössä.
4. REG kytketään pois valitsemalla REG
uudelleen ja painamalla ENTER.
Volvo Interactive
EON – LOCAL DISTANT
(Enhanced Other Networks)
RDS-toimintojen palauttaminen
– RESET ALL
EON-toiminto on normaalisti DISTANT tilassa. Tämä toiminto päättää, onko parhaillaan
kuuntelemanne radio-ohjelma katkaistava esim.
liikennetiedotusten tai uutislähetysten takia (jos
nämä toiminnot on valittu). Toiminnossa on
kaksi tasoa: LOCAL katkaisee vain signaalin
ollessa voimakas. DISTANT katkaisee myös
signaalien ollessa heikompia.
OFF ei katkaise lainkaan.
Toiminto palauttaa kaikki radion alkuperäiset
tehdasasetukset.
1. Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
2. Valitkaa RESET ALL valikosta ja painakaa
ENTER.
3. Painakaa ENTER uudelleen valintanne
vahvistamiseksi.
1. Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
2. Valitkaa EON ja painakaa ENTER.
3. Valitkaa LOCAL, DISTANT tai OFF ja
painakaa ENTER.
181
Volvo Interactive
CD/MD (lisävaruste)
1
2
3
4
Cd/md-soittimen käynnistys
• Käynnistäkää CD-soitin SELECTORnupilla (3) tai painakaa CD-painiketta (1).
Syöttäkää levy CD-soittimeen (4).
• Käynnistäkää MD-soitin SELECTORnupilla (3). Syöttäkää levy MDsoittimeen (2).
Pikakelaus
Painakaa
tai
ja pitäkää sitä painettuna
etsiäksenne tiettyä kohtaa kappaleesta tai koko
levyltä. Haku jatkuu niin kauan kuin painiketta
pidetään painettuna. Jos ohjauspyörässä on
painikkeet, voitte käyttää myös ohjauspyörän
vastaavia painikkeita.
Kappaleen vaihto
Satunnaisvalinta – RANDOM
Siirtykää seuraavaan kappaleeseen painamalla
tai edelliseen kappaleeseen painamalla
.
Kappaleen numero näkyy näytössä. Jos ohjauspyörässä on painikkeet, voitte käyttää myös
ohjauspyörän vastaavia painikkeita.
Toiminnon ollessa aktivoituna CD-levyn
kappaleet soitetaan satunnaisessa järjestyksessä
(shuffle).
182
1. Valitkaa RANDOM valikosta ja painakaa
ENTER.
2. RND näkyy näytössä niin kauan kuin
toiminto on aktivoituna.
3. Valitkaa RANDOM OFF tai painakaa
EXIT-näppäintä toiminnon lopettamiseksi.
+820Älkää käyttäkö etiketillä varustettuja
CD-levyjä. CD-soittimen synnyttämä lämpö
voi aiheuttaa etiketin irtoamisen levystä.
Tällöin on olemassa CD-soittimen vaurioitumisen vaara.
Käyttäkää vain 12 cm CD-levyjä, ei pienempiä!
Jos CD-levyn laatu ei vastaa standardia
EN60908 tai jos se on huonolaatuinen,
seurauksena voi olla huono ääni tai ääni jää pois
kokonaan.
Volvo Interactive
1
2
Scan
Disctext (vain MD)
MD-ulostyöntö
Tämän toiminnon ollessa kytkettynä soitin
soittaa kymmenen sekuntia jokaisen kappaleen
alusta.
Tietyissä levyissä on tietoja albumin ja kappaleiden otsikoista. Nämä tiedot näkyvät tekstinä
näytössä toiminnon DISCTEXT ollessa
aktivoituna.
Kun painatte painiketta (1), MD-soitin
pysähtyy ja levy tulee ulos.
1. Valitkaa DISCTEXT valikosta ja painakaa
ENTER.
2. Jos levyssä on tallennettuna tietoa, se
näkyy nyt näytössä.
3. Toiminto kytketään pois valitsemalla
DISCTEXT ja painamalla ENTER.
Kun painatte painiketta (2), CD-soitin pysähtyy
ja levy tulee ulos.
1. Valitkaa SCAN valikosta ja painakaa
ENTER.
2. Painakaa EXIT/CLEAR-näppäintä, kun
olette löytänyt kappaleen jota haluatte
kuunnella.
CD-ulostyöntö
Liikenneturvallisuussyistä ulostyöntynyt levy
pysyy ulkona korkeintaan 12 sekuntia. Sen
jälkeen CD-soitin vetää levyn takaisin sisään.
Aktivoidaksenne CD-soittimen uudelleen
painakaa CD-painiketta (3).
183
Volvo Interactive
CD-vaihtaja (lisävaruste)
2
1
3
CD-vaihtajan käynnistys
Kohdan valinta
Kappaleen vaihto
CD-vaihtajassa voi olla jopa kuusi CD-levyä
samanaikaisesti.
Soitettava levy valitaan numeropainikkeilla 1-6
(3). Levyn ja kappaleen numero näkyvät
näytössä.
Siirtykää seuraavaan kappaleeseen painamalla
tai edelliseen kappaleeseen painamalla
.
Kappaleen numero näkyy näytössä. Jos ohjauspyörässä on painikkeet, voitte käyttää myös
ohjauspyörän vastaavia painikkeita.
1. Valitkaa CD-toiminto SELECTOR-nupilla
(2) tai painakaa CD-painiketta (1).
2. Valitkaa tyhjä kohta numeronäppäimillä
1-6 (3). Näytöstä ilmenee, mikä kohta on
tyhjä.
3. Syöttäkää cd-levy vaihtajaan.
Varmistakaa, että INSERT DISC näkyy, ennen
uuden levyn syöttämistä.
184
Volvo Interactive
Satunnaisvalinta – RANDOM
Toiminnon ollessa aktivoituna cd-levyn
kappaleet soitetaan satunnaisessa
järjestyksessä.
1. Valitkaa RANDOM valikosta ja painakaa
ENTER.
2. Valitkaa SINGLE DISCS tai ALL DISCS,
jotta soitin valitsisi satunnaisesti yhdeltä tai
kaikilta CD-vaihtajassa olevilta levyiltä.
3. RND tai RND ALL näkyy näytössä niin
kauan kuin toiminto on aktivoituna.
4. Painakaa EXIT toiminnon lopettamiseksi.
Pikakelaus
Scan
Painakaa
tai
ja pitäkää sitä painettuna
etsiäksenne tiettyä kohtaa kappaleesta tai koko
levyltä. Haku jatkuu niin kauan kuin painiketta
pidetään painettuna. Jos ohjauspyörässä on
painikkeet, voitte käyttää myös ohjauspyörän
vastaavia painikkeita.
Tämän toiminnon ollessa kytkettynä soitin
soittaa kymmenen sekuntia jokaisen kappaleen
alusta.
Painakaa
valitaksenne seuraavan satunnaisen kappaleen.
+820Seuraavan satunnaisen kappaleen
valinta toimii vain valitulla levyllä.
1. Painakaa MENU-näppäintä.
2. Valitkaa SCAN ja painakaa ENTER.
3. Painakaa EXIT/CLEAR-näppäintä, kun
olette löytänyt kappaleen jota haluatte
kuunnella.
Scan toimii vain valitulla levyllä.
185
Volvo Interactive
CD-vaihtaja (lisävaruste) (jatk.)
Eject All
Jos painatte pitempään EJECT-näppäintä (1)
käynnistyy EJECT ALL -toiminto. Tämä
tarkoittaa, että koko levymakasiini tyhjennetään levy kerrallaan. Teksti EJECTING ALL
näkyy näytössä.
1
Disctext
CD-ulostyöntö
Tietyissä levyissä on tietoja albumin ja kappaleiden otsikoista. Nämä tiedot näkyvät tekstinä
näytössä toiminnon DISCTEXT ollessa
aktivoituna.
Kun painatte painiketta (1), CD-soitin pysähtyy
ja levy tulee ulos.
1. Painakaa MENU-näppäintä.
2. Valitkaa DISCTEXT valikosta ja painakaa
ENTER.
3. Jos levyssä on tallennettuna tietoa, se
näkyy nyt näytössä parhaillaan kuuluvan
kappaleen asemesta.
4. Toiminto kytketään pois valitsemalla
DISCTEXT ja painamalla ENTER.
186
Liikenneturvallisuussyistä ulos tullut levy
pysyy ulkona 12 sekuntia. Tämän jälkeen
CD-soitin syöttää sen takaisin sisään.
Toiminto voidaan aktivoida vain auton ollessa
pysähdyksissä ja se keskeytyy auton alkaessa
liikkua.
Liikenneturvallisuussyistä ulos tullut levy
pysyy ulkona 12 sekuntia. Se on poistettava
tämän ajan sisällä, muuten toiminto keskeytyy.
+820Älkää käyttäkö etiketillä varustettuja
CD-levyjä. CD-soittimen synnyttämä lämpö
voi aiheuttaa etiketin irtoamisen levystä.
Tällöin on olemassa CD-soittimen vaurioitumisen vaara.
Käyttäkää vain 12 cm CD-levyjä, ei pienempiä!
Jos CD-levyn laatu ei vastaa standardia
EN60908 tai jos se on huonolaatuinen,
seurauksena voi olla huono ääni tai ääni jää pois
kokonaan.
Volvo Interactive
Valikkoasetukset ja valikkovalinnat – Audio
Pää-/alavalikot
5$',2
1. AUTOSTORE*
1.1. AST Mode
1.2. AST Search
1.2.1. AUTOSTORING
2. SCAN* ON/OFF**
3. NEWS* ON/OFF**
4. TP* ON/OFF**
5. RADIOTEXT* ON/OFF**
6. RADIO SETTINGS
6.1. PTY
6.1.1. SELECT PTY
6.1.2. SEARCH PT Y*
6.1.3. SHOW PTY ON/OFF**
6.2. TP
6.2.1. TP STATION
SET CURRENT/RESET STN
6.2.2. TP SEARCH ON/OFF**
6.3. NEWS STATION
6.3.1. SET CURRENT/RESET STN
6.4. AF* ON/**OFF
6.5. REGIONAL* ON/OFF**
6.6. EON
6.6.1. OFF
6.6.2. LOCAL
6.6.3. DISTANT**
6.7. RESET All
&'
1. RANDOM*
2. SCAN*
7. AUDIO SETTINGS (lisävaruste)
7.1. Dolby AM/FM
7.1.1. Pro Logic II
7.1.2. 3CH
7.1.3. OFF**
7.2. Dolby DC/MD
7.2.1. Pro Logic II**
7.2.2. 3CH
7.2.3. OFF
7.3. SUBWOOFER* ON**/OFF (lisävaruste)
7.4. EQUALIZER Fr (lisävaruste)
7.5. EQUALIZER Rr (lisävaruste)
7.6. RESET ALL
3. NEWS* ON/OFF**
4. TP* ON/OFF**
5. AUDIO SETTINGS
5.1. Dolby AM/FM
5.1.1. Pro Logic II
5.1.2. 3 Channel
5.1.3. Off**
5.2. Dolby DC/MD
5.2.1. Pro Logic II**
5.2.2. 3 Channel
5.2.3. Off
5.3. SUBWOOFER* ON**/OFF (lisävaruste)
5.4. EQUALIZER Fr (lisävaruste)
5.5. EQUALIZER Rr (lisävaruste)
5.6. RESET ALL
*MYKEY-ohjelmoitavissa
**Default
187
Volvo Interactive
Pää-/alavalikot
&';
0'
1. RANDOM*
1.1. Off**
1.2. Single Disc
1.3. All Discs
1. RANDOM*
2. SCAN*
3. NEWS*
3. NEWS* ON/OFF**
4. TP*
4. TP* ON/OFF**
5. DISC TEXT* ON/OFF**
5. DISC TEXT* ON/OFF**
6. AUDIO SETTINGS
6.1. SURROUND*
6.1.1. Pro Logic II
6.1.2. 3 Channel
6.1.3. Off**
6.2. SUBWOOFER* ON**/OFF (lisävaruste)
6.3. EQUALIZER Fr (lisävaruste)
6.4. EQUALIZER Rr (lisävaruste)
6.5. Reset All
6. AUDIO SETTINGS
6.1. Dolby AM/FM
6.1.1. Pro Logic II
6.1.2. 3 Channel
6.1.3. Off**
6.2. Dolby DC/MD
6.2.1. Pro Logic II**
6.2.2. 3 Channel
6.2.3. Off
6.3. SUBWOOFER* ON**/OFF
(lisävaruste)
6.4. EQUALIZER Fr (lisävaruste)
6.5. EQUALIZER Rr (lisävaruste)
6.6. Reset All
2. SCAN*
*MYKEY-ohjelmoitavissa
**Default
188
1
Oma pikavalinta – MY KEY
MY KEY-näppäimeen (1) voitte tallentaa
valikosta suosikkinne, esim. SCAN,
AUTOSTORE tai TP.
• Selatkaa toimintoja valikkovalintanäppäimillä.
• Valitkaa tallennettava toiminto pitämällä
MY KEY-näppäintä painettuna yli kaksi
sekuntia.
• Kun MY KEY STORED näkyy näytössä,
on toiminto tallennettu.
• Toiminto aktivoidaan painamalla lyhyesti
MY KEY-näppäintä.
• Tallentaaksenne uuden toiminnon
näppäimeen toistakaa kohdat 1-4.
Volvo Interactive
Puhelinjärjestelmä
189
Volvo Interactive
2KMDXVS\|UlQSDLQLNNHHW
Ohjauspyörän näppäinsarjalla voitte
käyttää useimpia puhelinjärjestelmän
toimintoja.
Kun puhelin on aktiivitilassa, voidaan
ohjauspyörän näppäinsarjaa käyttää vain
puhelintoimintoihin. Aktiivitilassa näkyvät
puhelintiedot aina säädinpaneelin näytössä.
3XKHOLQOXXUL
Puhelinluuria käyttämällä voidaan puhua
muiden kuulematta.
0LNURIRQL
Handsfree-mikrofoni on sisäänrakennettu
sisätaustapeiliin tai kattopaneeliin.
Yleiset ohjeet
6llGLQSDQHHOL
Kaikkia puhelinjärjestelmän toimintoja,
lukuunottamatta puheluäänen voimakkuutta, voidaan ohjata säädinpaneelin
näppäimillä. Näytössä näkyvät valikkotoiminnot, viestit, puhelinnumerot jne.
6,0NRUWWL
SIM-kortti asetetaan sisään säädinpaneelin
etupuolelta.
$QWHQQL
Antenni on tuulilasissa sisätaustapeilin
edessä.
• Muistakaa liikenneturvallisuus! Jos
kuljettajan on käytettävä puhelinluuria,
auto on ensin pysäytettävä turvalliseen
paikkaan.
• Sulkekaa puhelinjärjestelmä autoa tankattaessa.
• Sulkekaa puhelinjärjestelmä räjäytystöiden läheisyydessä.
• Antakaa vain valtuutetun henkilöstön
suorittaa puhelinjärjestelmänne huoltotöitä.
Hätäpuhelu
Hätäpuhelu hätänumeroon voidaan soittaa
myös ilman SIM-korttia edellyttäen, että on
yhteys johonkin GSM-operaattoriin.
• Puhelimen aktivointi.
• Valitkaa ko. alueen hätänumero (EU:n
alueella: 112).
• Painakaa ENTER-näppäintä säädinpaneelissa tai ohjauspyörässä.
190
Kaiutin
Puhelin käyttää kuljettajan oven kaiutinta tai
audiojärjestelmän keskikaiutinta, jos sellainen
on.
Volvo Interactive
Puhelintoiminnot (lisävaruste)
1
2
2
3
4
4
8
7
1l\WW|
(17(5±K\YlNV\\SXKHOXWYDOLWVHH
YDOLNRVVDWDLDNWLYRLSXKHOLPHQYDOPLXV
WLODVWD
3llOOlSRLVYDOPLXV
(;,7&/($5±NHVNH\WWllNLHOWll
SXKHOXQVLLUW\\WDDNVHSlLQYDOLNRVVDWDL
NHVNH\WWllYDOLQQDQVHNlSRLVWDD
V\|WHW\WQXPHURWPHUNLW
6,0NRUWLQSLGLQ
9DOLNNRYDOLQWDQlSSlLPHW
1XPHURMDPHUNNLQlSSlLPHWVHNl
YDOLNNRYDLKWRHKWRMHQSLNDYDOLQWD
5
6
9
+DNX±VLLUW\\YDLKHLWWDLQHWHHQWDL
WDDNVHSlLQWHNVWLMDQXPHURV\|W|VVl
3XKHOXllQHQYRLPDNNXXGHQOLVl\V
YlKHQQ\VSXKHOXQDLNDQD
191
Volvo Interactive
Puhelintoiminnot (lisävaruste) (jatk.)
1
Katkaisin, päällä/pois/valmius –
Puhelin
Järjestelmän aktivointi:
• Painakaa PHONE- painiketta (1)
käynnistääksenne puhelinjärjestelmän.
Järjestelmän poiskytkeminen:
• Pitäkää PHONE-painiketta painettuna
sulkeaksenne puhelinjärjestelmän.
Järjestelmän siirtäminen valmiustilaan:
• Painakaa lyhyesti PHONE-painiketta tai
painakaa EXIT/CLEAR asettaaksenne
puhelinjärjestelmän valmiustilaan.
• Aktivoikaa järjestelmä uudelleen painamalla lyhyesti PHONE-painiketta.
192
Kun puhelinjärjestelmä on aktivoituna tai
valmiustilassa, näkyy näytössä puhelinluuri.
Äänenvoimakkuuden
vähentäminen puhelun aikana
+820Performance-audiotasossa ei voida
kuunnella radiota, CD:tä, MD:tä tai ottaa
vastaan liikennetiedotuksia puhelinkeskustelun
aikana.
Jos auton sytytys katkaistaan puhelinjärjestelmän ollessa päällä, se on edelleen päällä kun
sytytysvirta kytketään seuraavan kerran. Jos
puhelinjärjestelmä on suljettu, puheluita ei
voida ottaa vastaan.
Jos puhelin soi radion soidessa, äänenvoimakkuus vähenee kun puheluun vastataan. Kun
puhelu lakkaa, äänenvoimakkuus palautuu
aikaisemmin säädetylle tasolle. Radion äänenvoimakkuutta voidaan säätää puhelun aikana ja
tällöin uusi äänitaso säilyy puhelun loppuessa.
Radion ääni voidaan sulkea myös kokonaan
puhelinkeskustelun yhteydessä. Katsokaa
valikko 5.5.3 sivulta 199.
Toiminto on vain Volvon integroidussa
puhelinjärjestelmässä.
Volvo Interactive
Valmiustila
Pikavalinnat valikossa
Liikenneturvallisuus
Valmiustilassa voitte ottaa vastaan puheluita
audiojärjestelmän ollessa päällä ja audiojärjestelmän äänilähteet näkyvät näytössä.
Kun olette siirtynyt valikkojärjestelmään valikkonäppäimen avulla, voitte käyttää numeroita
nuolten ja ENTER-näppäimen asemesta
valitaksenne oikean valikon päävalikkotasosta.
Jokainen valikkovaihtoehto on numeroitu.
Numerot näkyvät näytössä yhdessä valikkovaihtoehdon kanssa.
Turvallisuussyistä osa puhelimen valikkojärjestelmästä ei ole käytettävissä auton
nopeuden ylittäessä 8 km/h. Voitte ainoastaan
lopettaa jo aikaisemmin aloitetun valikkojärjestelmän toiminnon.
Jotta puhelinjärjestelmän muita toimintoja
voitaisi käyttää, on puhelimen oltava aktiivitilassa.
Nopeusrajoitus voidaan kytkeä pois valikkotoiminnossa 5.6.
193
Volvo Interactive
Puhelintoiminnot (lisävaruste) (jatk.)
SIM-kortti
Puhelinta voidaan käyttää vain voimassa olevan
SIM-kortin (Subscriber Identity Module)
kanssa. Saatte kortin operaattoriltanne.
Asettakaa SIM-kortti aina puhelimeen halutessanne käyttää puhelinta.
• Sulkekaa puhelin.
• Painakaa SIM-kortinpidin ulos lyhyellä
painalluksella.
• Asettakaa kortti pitimeen metallipinta
alaspäin.
• Varmistakaa, että SIM-kortin viistottu
kulma täsmää pitimen viistouksen kanssa.
• Painakaa pidin sisään takaisin.
Jos Teillä on ongelmia SIM-kortin kanssa,
ottakaa yhteys operaattoriinne.
194
Soittaminen ja puhelun
vastaanottaminen
6RLWWDPLQHQ
• Valitkaa numero ja painakaa ENTER
ohjauspyörän tai säädinpaneelin painikkeilla tai nostakaa luuri.
7XOHYDQ puhelun vastaanotto:
• Painakaa ENTER tai nostakaa luuri.
Voitte käyttää myös Autosvar automaattivastaajaa, katsokaa valikkovaihtoehtoa
4.3.
Audiojärjestelmän ääni voidaan kytkeä
automaattisesti pois puhelinkeskustelun ajaksi,
katsokaa valikkovaihtoehtoa 5.6.3.
Puhelun lopettaminen
Painakaa EXIT/CLEAR-näppäintä ohjauspyörän tai säädinpaneelin näppäinsarjasta tai
laskekaa luuri. Audiojärjestelmä palaa aikaisempaan toimintaan.
Kieltäytykää tulevasta puhelusta painamalla
EXIT/CLEAR.
Volvo Interactive
A
mästä. Painakaa MENU näppäintä,
siirtykää kohtaan Handset ja painakaa
ENTER siirtääksenne ääneen luuriin.
Viimeksi soitetut
puhelinnumerot
Puhelin tallentaa automaattisesti viimeksi
soitetut puhelinnumerot/nimet.
1. Painakaa ENTER ohjauspyörän tai säädinpaneelin näppäinsarjasta.
2. Selatkaa eteenpäin tai taaksepäin valikkonäppäimillä viimeksi soitettuja numeroita.
Ne näkyvät näytössä.
3. Painakaa ENTER.
Puhelinluuri
Pikasoitto
Halutessanne enemmän puhelurauhaa voitte
puhua puhelinluuriin. Nostakaa luuri painamalla lyhyesti yläpuolta (A).
Lyhytnumeron tallentaminen
1. Valitkaa haluamanne numero keskikonsolin painikkeista ja nostakaa luuri soittoa
varten. Äänenvoimakkuus säädetään luurin
sivussa olevalla säätimellä.
2. Puhelu katkeaa, kun asetatte luurin takaisin
pitimeensä.
Jos haluatte vaihtaa handsfree-toimintoon
lopettamatta puhelua: painakaa
ohjauspyörästä (tai säädinpaneelin valikkonäppäimiä) ja valitkaa Handsfree. Painakaa
ENTER ja asettakaa luuri paikalleen. Jos
luuri on jo nostettu puhelinkeskustelun
alkaessa, tulee ääni Handsfree-järjestel-
Pikasoiton käyttö
Painakaa haluamaanne pikasoittonäppäintä
noin kaksi sekuntia soittaaksenne tai painakaa
lyhyesti näppäintä ja sitten ENTER.
+820Kun olette kytkenyt puhelimen, on
odotettava hetki ennen kuin pikasoitto tapahtuu.
Lyhytnumeron valitsemiseksi on valikon 3.3.1
oltava aktivoituna.
Puhelinmuistioon tallennettu numero voidaan
kytkeä pikasoittonäppäimeen (1-9). Tehkää
näin:
1. Valitkaa Puhelinmuistio valikosta ja
painakaa ENTER.
2. Siirtykää kohtaan Pikasoitto (valikko 3.3)
ja painakaa ENTER.
3. Valitkaa haluamanne numero lyhytnumeroksi. Vahvistakaa valinta painamalla
ENTER.
4. Hakekaa haluttu nimi ja puhelinnumero
muistiosta, painakaa ENTER sen valitsemiseksi.
195
Volvo Interactive
Uuden puhelun
vastaanottaminen
samanaikaisesti käynnissä
olevan puhelun kanssa
Jos kuulette käynnissä olevan puhelun aikana
kaksi äänimerkkiä kaiuttimesta, teille on tulossa
puhelu. Tämä toiminto voidaan kytkeä päälle
tai pois valikossa.
Kun Teillä on Nl\QQLVVlROHYD puhelu ja
RGRWXVWLODVVDROHYD puhelu, ovat seuraavat
toiminnot käytettävissä (selatkaa nuolilla ja
painakaa ENTER valitaksenne):
Salaus/Salaus
poissa
Luuri/Handsfree
Tällöin voitte joko vastaanottaa puhelun tai
kieltäytyä vastaanottamasta sitä. JosHWWHKDOXD
YDVWDDQRWWDD puhelua, painakaa EXIT/CLEAR
tai älkää tehkö mitään.
Puhelinmuistio
Yhdistä
Jos KDOXDWWHYDVWDDQRWWDD puhelun, painakaa
ENTER. Jo käynnissä oleva puhelu siirtyy
odotustilaan. Jos painatte EXIT/CLEAR,
molemmat puhelut loppuvat samanaikaisesti.
Vaihda
Salaustila
Käyttäkää luuria tai
handsfree-toimintoa
Näytä puhelinmuistio
Puhelu molempien
kanssa samanaikaisesti
(kokouspuhelu)
Voitte puhua molempia
puheluita vuorotellen
1
Puheluäänen voimakkuus
Toiminnot käynnissä olevan
puhelun aikana
Lisätkää tai vähentäkää puheluäänen voimakkuutta puhelun aikana painamalla painiketta +
tai – (1) ohjauspyörästä.
.l\QQLVVlROHYDQ puhelun aikana ovat
seuraavat toiminnot käytettävissä (selatkaa
nuolilla ja painakaa ENTER valitaksenne):
Puhelimen ollessa toimintatilassa voidaan
ohjauspyörän näppäimillä ohjata vain puhelintoimintoja.
Salaus/Salaus
poissa
Odotustila/
Takaisinotto
Luuri/Handsfree
Puhelinmuistio
196
Salaustila
Valitkaa, siirretäänkö
käynnissä oleva puhelu
odotustilaan vai otetaan
takaisin
Käyttäkää luuria tai
handsfree-toimintoa
Näytä puhelinmuistio
Jotta audiojärjestelmää voitaisi käyttää
painikkeilla, on puhelimen oltava valmiustilassa, katsokaa sivu 192.
Volvo Interactive
Puhelinmuistio
ghi4ìíîï
Puhelinnumeroita ja nimiä voidaan tallentaa
puhelimen omaan muistiin tai SIM-kortin
muistiin.
jkl5
Kun vastaanotatte puhelun, jonka soittajan
numero on puhelinmuistiossa, näkyy näytössä
soittajan nimi.
pqrs7ß
Puhelimen muistiin voidaan tallentaa
korkeintaan 255 nimeä.
wxyz9
3XKHOLQQXPHURQMDQLPHQ
WDOOHQWDPLQHQ
1. Painakaa MENU-näppäintä, valitkaa
puhelinmuistio ja painakaa ENTER.
2. Siirtykää kohtaan Lisää ja painakaa
ENTER.
3. Kirjoittakaa nimi ja painakaa ENTER.
4. Kirjoittakaa numero ja painakaa ENTER.
5. Valitkaa, mihin muistiin haluatte tallentaa,
ja painakaa ENTER.
mno6ñöòóØ
tuv8üùúû
jos painatte samaa näppäintä kaksi
kertaa peräkkäin, painakaa * välissä
tai odottakaa muutama sekunti
[email protected]*#&$£/%
isojen ja pienten kirjaimien välinen
vaihto
poistaa viimeksi painamanne
kirjaimen tai numeron. Pitkällä
painalluksella poistatte koko
numeron tai koko tekstin.
Nimen (tai viestin) kirjoittaminen
Painakaa halutulla merkillä varustettua
näppäintä: kerran näppäimen ensimmäistä
merkkiä, kaksi kertaa seuraavaa merkkiä jne
varten. Välit tehdään painamalla 1.
väli 1- ? ! , . : " ' ( )
Tekstinsyötön keskeyttäminen
1. Poistakaa kaikki syötetyt merkit pitkällä
EXIT/CLEAR-näppäimen painalluksella.
2. Palatkaa valikkoon uudella pitkällä EXIT/
CLEAR-näppäimen painalluksella.
1
Soitto muistista
1. Painakaa MENU-näppäimen alas-nuolta
(1) tai
ohjauspyörässä hakeaksenne
numeroita puhelinmuistiosta.
2. Valitkaa seuraavista vaihtoehdoista:
• Painakaa ENTER ja selatkaa nuolilla
kunnes löydätte haluamanne nimen.
• Painakaa nimen ensimmäistä kirjainta
vastaavaa näppäintä (tai kirjoittakaa koko
nimi) ja painakaa ENTER.
3. Painakaa ENTER soittaaksenne valitsemaanne numeroon.
abc2äåàáâæç
def3èéëê
197
Volvo Interactive
Erittely
Lähtöteho
SIM-kortti
Muistipaikkoja
SMS
(Short Message
Service)
Data/faksi
Kaksitaajuus
2W
pieni, 3V
255 a
On
Ei
Kyllä (900/1800)
a.255 muistipaikkaa puhelimen muistissa.
SIM-kortin muistipaikkojen määrä vaihtelee
tilaussopimuksesta riippuen.
Kaksi SIM-korttia
Monet puhelinoperaattorit tarjoavat kaksi SIMkorttia, toisen autoanne ja toisen toista
puhelinta varten. Jos Teillä on kaksi SIMkorttia, Teillä on sama numero kahteen eri
puhelimeen. Kysykää operaattoriltanne, mitä
mahdollisuuksia on tarjolla ja miten kahta SIMkorttia käytetään.
198
,0(,QXPHUR
Puhelimen lukitsemista varten on operaattorille
ilmoitettava puhelimen IMEI-numero. Se on
15-numeroinen sarjanumero, joka on ohjelmoitu puhelimeen. Painakaa *#06# saadaksenne numeron näyttöön. Kirjoittakaa se
muistiin ja tallettakaa se turvalliseen paikkaan.
Volvo Interactive
Valikkoasetukset ja valikkovalinnat – Puhelin
1. Puheluloki - CALL
1.1. Ei vastatut puhelut
1.2. Vastatut puhelut
1.3. Soitetut puhelut
1.4. Poistetut puhelut
1.4.1. Kaikki puhelut
1.4.2. Vastaamattomat puhelut
1.4.3. Vastaanotetut puhelut
1.4.4. Soitetut puhelut
1.5. Puhelun kesto
1.5.1. Viimeiset puhelut
1.5.2. Puhelujen määrä
1.5.3. Yhteenlaskettu aika
1.5.4. Nollaa aika
2. Viestit
2.1. Lue
2.2. Kirjoita uusi
2.3. Viestiaset.
2.3.1. SMSC-numero
2.3.2. Voimassaoloaika
2.3.3. Viestityyppi
3. Puhelinmuistio
3.1. Lisää
3.2. Hae
3.3. Kopioi kaikki
3.3.1. SIM puhelimeen
3.3.2. Puhelin SIM:iin
3.4. Pikasoitto
3.4.1. Aktiivi
3.4.2. Valitse numero
3.5. Pyyhi SIM-muisti
3.6. Tyhjennä puhelin
3.7. Muistitila
4. Puheluvaihtoehdot
4.1. Lähetä numero
4.2. Puhelu odottaa
4.3. Autom.vastaaja
4.4. Uudelleensoitto
4.5. Edelleenkytkentä
4.5.1. Kaikki puhelut
4.5.2. Varattuna
4.5.3. Ei vastausta
4.5.4. Ei tavoitettavissa
4.5.5. Faksipuhelut
4.5.6. Datapuhelut
4.5.7. Peruuta kaikki
5.2.11. Português P
5.2.12. Suomi
5.2.13. Svenska
5.3. SIM-varmistus
5.3.1. Päällä
5.3.2. Pois
5.3.3. Automaattinen
5.4. Koodien muuttaminen
5.4.1. PIN-koodi
5.4.2. Puhelinkoodi
5.5. Ääni
5.5.1. Soiton voimakkuus
5.5.2. Soittoääni
5.5.3. Vaimenna radio
5.5.4. Viestipiippaus
5.6. Liikenneturv.
5.7. Tehdasaset.
5. Puh.asetukset
5.1. Verkko
5.1.1. Automaattinen
5.1.2. Manuaalinen
5.2. Kieli
5.2.1. Dansk
5.2.2. Deutsch
5.2.3. English UK
5.2.4. English US
5.2.5. Español
5.2.6. Français CAN
5.2.7. Français FR
5.2.8. Italiano
5.2.9. Nederlands
5.2.10. Português BR
199
Volvo Interactive
Valikko 1. Puheluloki
(LYDVWDWXWSXKHOXW
Tässä näkyy luettelo vastaamatta jääneistä
puheluista. Voitte valita soittamisen, poistamisen tai puhelinmuistioon tallentamisen.
9DVWDWXWSXKHOXW
Tässä näkyy luettelo vastatuista puheluista.
Voitte valita soittamisen, poistamisen tai
puhelinmuistioon tallentamisen.
6RLWHWXWSXKHOXW
Tässä näkyy luettelo aikaisemmin valituista
numeroista. Voitte valita soittamisen, poistamisen tai puhelinmuistioon tallentamisen.
3RLVWHWXWSXKHOXW
Tällä toiminnolla voitte poistaa listat valikoista
1.1, 1.2 ja 1.3 alla olevan mukaan.
1.4.1. Kaikki
1.4.2. Ei vastatut
1.4.3. Vastatut
1.4.4. Soitetut
3XKHOXQNHVWR
Tässä Teillä on mahdollisuus nähdä kaikkien
puhelujenne kesto tai viimeisen puhelun kesto.
Voitte myös valita puhelujen määrän näytön
sekä nollata puhelumittarin.
1.5.1. Viimeiset puhelut
1.5.2. Puhelujen määrä
1.5.3. Yhteenlaskettu aika
1.5.4. Nollaa aika
Puhelumittarin nollausta varten tarvitaan
puhelinkoodi (katsokaa valikko 5.5).
200
Valikko 2. Viestit
/XH
Tässä voitte lukea tulleet tekstiviestit. Voitte
sitten valita, haluatteko pyyhkiä, lähettää
edelleen, muuttaa tai tallentaa tekstiviestin
osittain tai kokonaan.
.LUMRLWDXXVL
Voitte kirjoittaa viestin näppäimistön avulla.
Valitkaa sitten sen tallentaminen tai lähettäminen.
9LHVWLDVHWXV
Ilmoittakaa numero (SMSC-numero) sille
viestikeskukselle, jonka haluatte välittävän
viestinne. Ilmoittakaa myös, miten haluatte
viestin tulevan saajalle ja miten kauan viestiä on
säilytettävä viestikeskuksessa.
2.3.1. SMSC-numero
2.3.2. Voimassaoloaika
2.3.3. Viestityyppi
Kysykää lisätietoja operaattoriltanne näistä
asetuksista sekä SMSC-numerosta. Näitä
asetuksia ei pidä normaalisti muuttaa.
Valikko 3. Puhelinmuistio
/LVll
Tässä voitte tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelinmuistioon. Katsokaa lisätietoja
kohdasta puhelinmuistion toiminnot.
+DH
.RSLRLNDLNNL
Kopioi SIM-kortin puhelinnumerot ja nimet
puhelimen muistiin.
3.3.1. SIM:stä- puhelimen muistiin
3.3.2. Puhelimesta- SIM-muistiin
3LNDVRLWWR
Puhelinmuistioon tallennettu numero voidaan
tallentaa lyhytnumerona.
3\\KL6,0PXLVWL
Voitte valita SIM-kortin koko muistin
pyyhkimisen.
7\KMHQQlSXKHOLQ
Voitte valita puhelimen koko muistin pyyhkimisen.
0XLVWLWLOD
Voitte nähdä, montako SIM-kortin ja
puhelimen muistipaikkaa on varattu nimille ja
numeroille.
Volvo Interactive
Valikko 4. Puheluvaihtoehdot
/lKHWlQXPHUR
Valitkaa, haluatteko että oma numeronne näkyy
siinä puhelimessa johon soitatte vai ei. Ottakaa
yhteyttä operaattoriinne pysyvästi salaista
numeroa varten.
3XKHOXRGRWWDD
Valitkaa, haluatteko saada tiedon toisen
puhelun odottamisesta käynnissä olevan
puhelun aikana.
$XWRPYDVWDDMD
Valitkaa automaattinen tulevien puheluiden
vastaanotto.
8XGHOOHHQVRLWWR
Valitkaa uudelleensoitto aikaisemmin varattuna
olleeseen nu meroon.
(GHOOHHQN\WNHQWl
Valitkaa, milloin ja minkä tyyppiset puhelut
kytketään edelleen annettuun puhelinnumeroon.
4.5.1. Kaikki puhelut (asetus koskee vain
käynnissä olevaa puhelua).
4.5.2. Varattuna
4.5.3. Ei vastausta
4.5.4. Ei tavoitettavissa
4.5.5. Faksipuhelut
4.5.6. Datapuhelut
4.5.7. Peruuta kaikki
Valikko 5. Puhelinasetukset
9HUNNR
Valitkaa operaattori automaattisesti tai
manuaalisesti. Valittu operaattori näkyy
näytössä puhelimen perustilassa.
5.1.1. Auto
5.1.2. Manuaalinen
.LHOL
Tässä voitte valita, mitä kieltä puhelimen tulee
käyttää.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.
5.2.9.
5.2.10.
5.2.11.
5.2.12.
5.2.13.
Dansk
Deutsch
English UK
English US
Español
Français CAN
Français FR
Italiano
Nederlands
Português BR
Português P
Suomi
Svenska
6,0YDUPLVWXV
Valitkaa, tuleeko PIN-koodin olla päällä, poissa
vai tuleeko puhelimen antaa PIN-koodi
automaattisesti.
.RRGLHQPXXWWDPLQHQ
Muuttakaa PIN-koodi tai puhelinkoodi.
5.4.1. PIN-koodi
5.4.2. Puhelinkoodi (käyttäkää numeroa
1234 ennen kuin vaihdatte oman
koodinne). Puhelinkoodia käytetään
puhelumittarin nollaamiseen.
+820Kirjoittakaa koodi muistiin ja tallettakaa se turvalliseen paikkaan.
blQL
5.5.1. Soittoäänen voimakkuus: Tässä
voitte valita tulevan puhelun soittosignaalin voimakkuuden.
5.5.2. Soittosignaali: Teillä on valittavana
kahdeksan eri soittosignaalia.
5.5.3. Vaimentakaa radio: On/off
5.5.4. Nop.äänens: Valitkaa, säätyykö ääni
nopeuden mukaan vai ei.
5.5.5. Viestipiippaus
/LLNHQQHWXUYDOOLVXXV
Tässä voitte valita nopeustoiminnon poiskytkemisen, jolloin Teillä on pääsy koko valikkojärjestelmään myös ajon aikana.
7HKGDVDVHWXNVHW
Toiminto palauttaa järjestelmän tehdasasetukset.
5.3.1. Päällä
5.3.2. Pois
5.3.3. Automaattinen
201
Volvo Interactive
202
Tekniset tiedot
Mallimerkinnät
204
Mitat, painot, tilavuudet
205
Voiteluaineet
206
Jäähdytysjärjestelmä
206
Katalysaattori
207
Polttoneste
208
Pyöränripustus, jousitus
209
Sähköjärjestelmä
210
Moottorin erittely
211
203
Tekniset tiedot
Mallimerkinnät
Mainitkaa kaikessa autoanne koskevassa yhteydenotossa piirimyyjän kanssa sekä varaosia ja
tarvikkeita tilatessanne auton mallimerkintä,
alustanumero ja moottorin numero.
$OXVWDQXPHUR
Meistetty moottoritilaan tuulilasin alapuolelle.
0DOOLPHUNLQWlDOXVWDQXPHURVDOOLWXW
HQLPPlLVSDLQRWYlULQMDYHUKRLOXQ
NRRGLQXPHURWVHNlW\\SSLK\YlNV\QWl
QXPHUR
Kilpi sisälokasuojassa vasemman valonheittimen takana.
0RRWWRULQPDOOLPHUNLQWlRVDQXPHURMD
YDOPLVWHQXPHUR
Moottorin oikealla puolella.
9DLKWHLVWRQPDOOLPHUNLQWlMDYDOPLVWH
QXPHUR
D Automaattivaihteisto GM: takapuolella
EAutomaattivaihteisto AW: yläpuolella
F Käsivaihteisto: yläpuolella
204
Tekniset tiedot
Mitat, painot, tilavuudet
Mitat ja painot
Pituus
Leveys
Korkeus
Akseliväli
Raideleveys, edessä
Raideleveys, takana
Tilavuustiedot
480 cm
190 cm
178 cm
286 cm
163 cm
162 cm
Sallittu kuorma (kuljettajan lisäksi) =
Kokonaispaino - paino ajokunnossa
0DOOLPHUNLQWlNLOSLSDLQRWLHWRLQHHQRQ
PRRWWRULWLODQ SHOOLVVl
1. Suurin kokonaispaino
2. Suurin yhdistelmäpaino (auto + perävaunu)
3. Suurin etuakselipaino
4. Suurin taka-akselipaino
Suurin kuorma, katsokaa rekisteriotteesta
Maks. kattokuorma
Maks. perävaunupaino
100 kg
2250 kg
3ROWWRQHVWHVlLOL|
(litraa)
Bensiini
Diesel
72
68
0RRWWRUL|OM\sis.
suodattimen vaihto1
(litraa)
B5254T2 2,5T
B6294T T6
D5244T D5
5,5
6,5
7,0
9DLKWHLVWR|OM\(litraa)
Käsivalintainen
Automaatti
2,0
7,5
0XXWD
Ohjaustehostin
Tuulilasin
pesunestesäiliö
Jarru- ja
kytkinneste
Ilmastointilaite
Ilmastointilaite ja AC
matkustamon
takaosassa
noin
1:
0,9 litraa
Varmistaaksenne mikä moottori autossa on katsokaa moottoritilaan meistettyä mallimerkintää (edellinen sivu kohta 3).
6,5 litraa
0,6 litraa
1000 grammaa
1300 grammaa
Tärkeää!
Tarkastakaa öljynvaihdon jälkeen öljynmittatikusta, että moottorissa on oikea määrä
öljyä. Tarkastus tulee suorittaa moottorin
ollessa lämmin muutama minuutti sen
sammuttamisen jälkeen.
205
Tekniset tiedot
Voiteluaineet
Moottori
Bensiinimoottorit: ACEA A1
ACEA A3 -laatuvaatimukset täyttävää öljyä
voidaan myös käyttää. Huomatkaa, että sama
öljy voi täyttää sekä ACEA A1 että ACEA B1 vaatimukset. Tämä pätee huolimatta siitä, onko
öljy mineraalityyppistä, puolisynteettistä vai
täyssynteettistä.
Dieselmoottorit: ACEA B4
Huomatkaa, että sama öljy voi täyttää ACEA
A3, ACEA B3 ja ACEA B4 -vaatimukset.
Tämä pätee riippumatta siitä, onko öljy
mineraalityyppistä, puolisynteettistä vai
täyssynteettistä.
Turbobensiinimoottoreihin ja turbodieselmoottoreihin suositellaan Volvon täyssynteettistä
moottoriöljyä.
bONllNl\WWlN||OM\QOLVlDLQHLWD1HYRLYDW
YDXULRLWWDDPRRWWRULD
Viskositeetti
(pysyvä ilman lämpötila)
Poikkeuksellisissa ajo-olosuhteissa, joissa
öljyn lämpötila ja öljynkulutus ovat epänormaalin suuret, esimerkiksi paljon moottorijarrutusta vaativassa vuoristoajossa sekä
moottoritieajossa suurilla nopeuksilla, suositellaan käytettäväksi öljyjä, jotka täyttävät
ACEA A3 -vaatimukset (bensiinimoottorit).
206
Jäähdytysjärjestelmä
+820Öljyjen joiden viskositeetti on 0W-30
ja 0W-40 on täytettävä ACEA A3 -vaatimukset
(bensiinimoottorit).
Vaihteisto
gOM\ODDWX
Käsivalintainen: Volvon synteettinen vaihteistoöljy.
Geartronic: GM4T65EV
Volvon synteettinen vaihteistoöljy (öljy joka
täyttää Dexron IIIG -laatuvaatimukset).
Automaatti: AW55-51
Vain Volvon vaihteistoöljy tuote-nro
1161540-8. Älkää sekoittako mitään muuta
öljyä!
Ohjaustehostin
gOM\ODDWX Ohjaustehostinöljy tyyppi Pentosin
CHF 11S tai vastaava.
7LODYXXV n. 0,9 litraa
Jarruneste
1HVWHW\\SSL Jarruneste D OT 4+
7LODYXXV n. 0,6 litraa
Tärkeää!
Jos ette ole varma oikeasta öljylaadusta ottakaa yhteyttä Volvo-korjaamoon.
0RRWWRUL
Bensiini 5-syl 2.5T
Bensiini 6-syl. T6
Diesel
D5
7LODYXXV (litraa)
noin 9,0
noin 10,5
noin 12,5
Kaikki järjestelmät ovat suljettuja ja paineistettuja. Termostaatti alkaa avautua lämpötilassa
90ºC.
Tekniset tiedot
Katalysaattori
Katalysaattori
Pakoputkessa sijaitsevan katalysaattorin
tehtävänä on puhdistaa pakokaasut. Se koostuu
pääasiallisesti kotelosta, jonka läpi pakokaasut
virtaavat lukuisia pieniä kanavia pitkin.
Kanavien seinämissä on ohut platina/rodium/
palladium-pinnoite. Nämä metallit aikaansaavat katalysaattoritoiminnon, eli ne osallistuvat kemialliseen reaktioon ja nopeuttavat sitä
ilman että ne itse kuluvat siinä.
Lambda-sondiTM (happitunnistin, vain
bensiinimoottorit)
Lambdatunnistin on osa säätöjärjestelmää,
jonka tehtävänä on vähentää päästöjä ja
parantaa polttoaineen hyödyntämistä. Happitunnistin valvoo moottorista virtaavien
pakokaasujen happimäärää. Tunnistin syöttää
mittaustulokset elektroniikkajärjestelmään,
joka ohjaa koko ajan polttonesteen syöttöventtiilien toimintaa. Moottoriin virtaavan polttoaineen ja ilman määrää säädetään jatkuvasti.
Säädön avulla aikaansaadaan optimaaliset
olosuhteet tehokasta palamista varten ja haitalliset aineet (hiilivedyt, hiilimonoksidi ja typpioksidit) muutetaan kolmitoimikatalysaattorin
avulla haitattomiksi.
207
Tekniset tiedot
Polttoneste
Bensiini
Polttonesteenkulutus ja hiilidioksidipäästöt
Moottorissa voidaan käyttää
oktaanilukuja 91, 95 ja 98 RON.
Moottori
Vaihteisto
Kulutus
Hiilidioksidipäästöt
litraa/100 km (CO²) g/km
• 98 RON on suositeltava,
kun tarvitaan maksimaalista suorituskykyä
vähimmäiskulutuksella.
• 95 RON sopii normaaliajoon.
• 91 RON sopii ainoastaan
poikkeustilanteisiin.
Tämä polttonestelaatu ei
kuitenkaan vaurioita
moottoria.
Normaali DIN 51600
B5254T2 2.5T
Manuaalinen
Automaatti
11,1-11,4
11,8-12,0
266-273
282-287
B6294T
T6
Automaatti
12,7-12,9
304-309
D5244T
D5
Manuaalinen
Automaatti
8,2-8,3
9,0-9,1
216-219
239-242
Minimi 91-oktaaninen lyijytön
RON
Diesel
Normi SS-EN 590
+820 Yllä mainitut moottorit eivät ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.
Virallisesti ilmoitetut polttonesteenkulutusarvot perustuvat standardisoituihin ajojaksoihin; EU direktiivi 80/1268 comb.
Polttonesteenkulutusluvut voivat muuttua, jos autoon asennetaan sen painoon vaikuttavia lisävarusteita. Lisäksi ajotyyli ja muut ei-tekniset
tekijät vaikuttavat auton polttonesteenkulutukseen.
208
Tekniset tiedot
Pyöränripustus, jousitus
Auton etupää
Mc Pherson-tyyppiset joustintuet. Joustintuet
yhdistettynä iskunvaimentimiin. Hammastanko-ohjaus. Turvatyyppinen ohjausakseli.
Auton takapää
Erillisripustus, jossa pyörät ja iskunvaimentimet joustavat toisistaan riippumatta. Ripustus
koostuu taaksepäin suunnatuista tukivarsista,
ylä- ja alatukitangoista, poikittaistukitangosta
sekä kallistuksenvaimentimesta.
209
Tekniset tiedot
Sähköjärjestelmä
Jännitesäätöisellä vaihtovirtageneraattorilla varustettu 12 voltin
järjestelmä. Yksinapainen järjestelmä, jossa alusta ja moottorin
runko toimivat johtimena. Miinusmaadoitus alustaan.
$NNX
Jos akku on vaihdettava, varmistakaa että uuden akun kylmäkäynnistysvirta ja varakapasiteetti ovat samat kuin alkuperäisakussa
(katsokaa akussa olevaa tarraa).
Moottori
2,5T
T6
D5
Jännite
12 V
12 V
12 V (diesel)
Kylmäkäynnistysvirta (CCA) 520 A*
600 A*
800 A
Varakapasiteetti (RC)
90 min
115 min 170 min.
Generaattori, suurin virta
Käynnistysmoottori, teho
140 A**
1,4 kW
160 A
1,7 kW
140 A**
2,2 kW
* Pysäköintilämmittimellä varustetussa autossa on 800 A akku.
** Kolmannen istuinrivin AC-ilmastoinnilla varustetussa autossa on 160 A.
210
Hehkulamput
Teho
Kanta
Kaukovalot
Lähivalot
Bi-Xenon
Sumuvalot
Seisontavalot, edessä
Suuntavalot, etu
Suuntavalot, edessä (oranssi)
55 W
55 W
35 W
55 W
W5W
H21 W
PY21 W
H7
H7
D2R
H1
W 2.1x9.5 d
BAY9s
BA 15
Sivuvalo
Jarruvalot
Peruutusvalot
Takasumuvalo, seisontavalot
takana
Rekisterikilven valot
Autoonnousuvalot, edessä
Tavaratila
Käsinelokeron valo
Ehostuspeili
W5W
21 W
21 W
W2,1x9,5d
BA 15
BA 15
P21/4 W.
W5W
W5W
W5W
W3W
1,2 W
BA15
W 2,1x9,5 d
SV 8,5
SV 8,5
BA 9
SV 5,5
Tekniset tiedot
Moottorin erittely
Teho* (kW/r/s)
(hv/r/min)
Vääntömomentti* (Nm/r/s)
(kpm/r/min)
Sylinteriluku
Sylinterin halkaisija (mm)
Iskunpituus (mm)
Iskutilavuus (cm³)
Puristussuhde
B5254T2
2,5T
154/83
210/5000
320/25-75
32,6/1500-4500
5
83
93,2
2521
9,0:1
B6294T
T6
200/85
272/5100
380/30-83
38,8/1800-5000
6
83
90
2922
8,5:1
D5244T
D5
120/67
163/4000
340/29-50
34,7/1750-3000
5
81
93,2
2401
18,0:1
+820 Yllä mainitut moottorit eivät ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.
*: Teho ja vääntö testausnormin EU 80/1269
mukaan. Testeissä käytetään bensiinimoottoreissa 98-oktaanista polttoainetta.
Varmistaaksenne mikä moottori autossa on katsokaa moottoritilaan meistettyä mallimerkintää (Mallimerkinnät, sivu 204, kohta 3).
211
Tekniset tiedot
212
Aakkosellinen hakemisto
Aakkosellinen hakemisto
$
'
ABS ......................................................31, 107
AC ................................................................57
Ajotietokone .................................................43
Ajovakauden hallintajärjestelmä ................108
Ajovalojenpesimet ........................................40
Akku ...........................................137, 145, 210
All Wheel Drive .........................................105
Antenni .......................................................190
Apukäynnistys ............................................112
Arvioitu ajomatka jäljellä olevalla
polttonesteellä ...............................................43
AUTO ...........................................................62
Automaattivaihteisto ....................................99
Auton vetäminen ojasta tms. ......................111
Autoonnousuvalot ......................................152
Avaimet ........................................................88
Avainsalpa ....................................................99
AWD ..........................................................105
Diesel ..................................................139, 208
Dieselpolttonesteen täyttö ..........................100
Diskantti .....................................................167
Dolby Pro Logic II (DPL II) ......................167
DSTC ....................................................34, 108
%
Fader ...........................................................167
Basso ..........................................................167
Bensiini .......................................................208
&
CD-soitin/ ...................................................161
(
EBA ............................................................109
EBD ............................................................107
ECC ..............................................................60
Ehostuspeili ..........................................75, 152
Elektroninen käynnistyksenestin ..........88, 101
Elektronisesti ohjattu järjestelmä ...............105
Emergency Brake Assistance .....................109
Ensiapulaatikko ............................................85
Etuistuimet ...................................................68
)
+
Hehkulamput ......................................147, 210
Hetkellinen polttonesteenkulutus .................43
Hiilidioksidipäästöt ....................................208
Hinaus .........................................................111
Hinaussilmukka ..........................................111
Hiukkassuodatin ...........................................54
Huolto .........................................................136
Huurteenpoisto .............................................63
Hälyttimen merkkivalo .................................96
Hätäpuhelu .................................................190
,
IC ..................................................................18
Ilmanjako ......................................................57
Integroitu lastenistuin ...................................26
Isofix .............................................................26
Jarrujärjestelmä ....................................31, 106
Jarruneste ....................................................143
Jarrupiiri .....................................................106
Jarrutusvoiman tehostus .............................109
Jarruvalot ....................................................151
Jousitustason säätö .....................................114
Jäähdyttimen puhallin ................................138
Jäähdytysjärjestelmä ...................................206
Jäähdytysneste ............................................142
.
Kaiutin ........................................................190
Katalysaattori .............................................207
Katkaisimet keskikonsolissa ........................36
Katsaus - puhelinlaitteisto ..........................190
Kattokuorma ja taakkateline .......................119
Kattoluukku ..................................................50
213
Aakkosellinen hakemisto
Kattovalot ...................................................153
Kaukosäädin ...........................................88, 89
Kaukovalolamppu ......................................149
Kaukovalot .............................................30, 39
Kaukovalovilkku ..........................................39
Kello .............................................................30
Keskeytetty tekstinsyöttö ...........................197
Keskikonsoli .................................................79
Keskimääräinen polttonesteenkulutus ..........43
Keskinopeus .................................................43
Kiillotus ......................................................130
Kiveniskemät ..............................................132
Kokomerkintä .............................................122
Konepelti ....................................................138
Kulumisenvaroittimet .................................124
Kuulokkeet .................................................163
Kylmäkäynnistys ..........................................99
Kynänpidin ...................................................77
Käsisäätöinen lämmitys- ja
ilmanvaihtojärjestelmä .................................56
Käsivaihteisto .............................................102
Käynnistyksenestin......................................101
Käyntinopeusmittari .....................................30
/
Lambda-sondi TM ......................................207
Lapsilukot ...............................................37, 93
Lasinnostimet ...............................................47
Lasten turvallisuus ........................................23
Lastenistuin ............................................23, 26
Lattiamatot ...................................................75
Lisävalot .......................................................36
214
Lukituksen avaaminen ..................................90
Lukitus ..........................................................90
Lukuvalo ...............................................74, 153
Lukuvalot ...................................................153
Lumiketjut ..........................................105, 123
Lähivalolamppu ..........................................149
Lähivalot .......................................................39
Lämpömittari ................................................30
Lämpötila .....................................................63
0
Maalipinnan vauriot ...................................132
Maalipinta ...................................................132
Mallimerkinnät ...........................................204
Matkamittari .................................................30
Merkki- ja varoitusvalot .........................30, 31
Mikrofoni ...................................................190
Mitat ja painot ............................................205
Mittarivalaistus .............................................38
Moottorin erittely .......................................211
Moottorin esilämmitin ..................................33
Moottorin käynnistäminen .........................101
Moottoritila .................................................138
Mukavuusasento ...........................................50
Mukinpitimet ................................................79
1
Nastarenkaat ...............................................123
Neliveto ......................................................105
Niskatuet .......................................................73
Nopeusmittari ...............................................30
Normaalit käännökset ...................................39
Nosturi ..........................................................85
Näkösuoja .....................................................84
Näyttö .........................................................163
2
Ohjauspyörän säätö ......................................46
Osamatkamittarit ..........................................30
Ostoskassin pidin ..........................................84
3
Painopisteasento ...........................................39
Pakokaasujen puhdistusjärjestelmä ..............33
Paluukierto ...................................................57
Paniikkitoimintoa .........................................88
Peruutusvaihteen salpa ...............................102
Peruutusvalo ...............................................151
Peruutusvaroitusjärjestelmä .......................110
Peräovi ..........................................................46
Perävaunu ...................................................113
Perävaunun merkkivalo ................................33
Peskää auto .................................................130
Pesunestesäiliö ...........................................142
Pistorasia ..........................................37, 46, 84
Pistorasiat .....................................................45
Pitkälle kehitetty käyttäjätoiminto .............177
Pitkälle kehitetty käyttäjävalikko ...............180
Polttoneste ..................................................208
Polttonesteen täyttö ....................................100
Polttonesteenkulutus ...................................208
Polttonestemittari .........................................30
Polttonestesäiliö .........................................205
Polttonestesäiliön kansi ..............................100
Aakkosellinen hakemisto
Puhallin .........................................................63
Puhelin.........................................................190
Puhdistus ....................................................130
Pysäköintilämmitin .......................................64
Pyyhkimien sulat ........................................144
Pyöränripustus ............................................209
Pyöränvaihto ...............................................126
Pyörät .........................................................122
5
RDD ...........................................................109
Rekisterikilven valot ..................................152
Rengaspaineet .............................................125
Renkaat .......................................................122
RME ...........................................................139
Ruosteenestokäsittely .................................133
Räjähdyskaasu ............................................146
6
Saattovalot ....................................................39
Sadetunnistin ................................................40
Salpalukitusasento ........................................92
Salpalukitusasento, poiskytkeminen ............37
Savukkeensytytin .........................................37
Seisontajarru ...........................................33, 45
Seisontavalot ........................................38, 151
seisontavalot ...............................................149
Selkänoja ......................................................69
SEL-painike ................................................163
SIM-kortti ...........................................190, 198
SIPS-tyynyt ..................................................15
Sisäilman laatujärjestelmä ......................61, 62
Sisävalot .......................................................74
Sivusuuntavalo ...........................................150
Sivuturvatyynyt ............................................15
SRS ...............................................................12
Sumuvalot .............................................33, 150
Suojaritilä .....................................................83
Suojaverkko ..................................................82
Suuntavalo ..........................................150, 151
Suuntavalot .............................................30, 39
Sähköhallintainen istuin ...............................70
Sähköjärjestelmä ........................................210
Sähkölämmitteinen takalasi ..............42, 59, 63
Sähkölämmitteiset etuistuimet .....................63
Sähkölämmitteiset taustapeilit ......................42
Sähkötoimiset lapsilukot ..............................94
Säilytyslokero ...............................................79
Säilytyspaikat matkustamossa ......................76
Säädinpaneeli .............................................190
7
Taakkateline ...............................................119
Takasumuvalo ......................................38, 152
Taloudellinen ajo ..........................................98
Talvirenkaat ................................................123
Tasanopeudensäädin .....................................44
Taukotoiminta ..............................................40
Taustapeilit ...................................................49
Tavaratila ................................................80, 85
Tavaratilan valaistus ...................................152
Tehostimen öljy (ohjaustehostin) ...............143
Tekniset ......................................................203
Tekniset tiedot ............................................203
Temporary Spare ........................................124
Tilavuustiedot .............................................205
Tuhkakuppi ...................................................79
Turvatyynyt ..................................................12
Turvaverho ...................................................18
Turvavyö ......................................................10
Turvavyömuistutin .................................10, 33
Turvavyönkiristimet .....................................11
Tuuletusasento ..............................................50
Tuuletussuuttimet .........................................55
Tuulilasinpesin .............................................40
Tuulilasinpyyhkimet .............................40, 144
Työkalupussi ................................................85
8
Ulkolämpömittari .........................................30
Ulkotaustapeilit ............................................36
9
Vahaus ........................................................131
Vaihdeasennot ............................................102
Vaihtamissalpa .............................................99
Valonheittimet ..............................................38
Valopaneeli ...................................................38
Varapyörä ...................................................124
Varoituskolmio .......................................85, 86
Varoitusvalo .................................................31
Varoitusvilkut ...............................................42
Varokkeet ...........................................154, 155
Verhoilu ......................................................131
Vetokoukku ................................................115
Vetolaite .....................................................115
215
Aakkosellinen hakemisto
Vetäminen ojasta tms. ................................111
Viesti näyttöön .............................................64
Viesti näytössä ..............................................35
Virta- ja ohjauslukko ..................................101
Viskositeetti ................................................140
Voiteluaineet ..............................................206
Volvo Interactive ........................................160
Värikoodi ....................................................132
:
WHIPS .........................................................19
<
Yleisvalo .......................................................74
g
Öljy .............................................................140
Öljynpaine ....................................................33
Öljynsuodatin .............................................140
216
K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A V O LV O X C 9 0
Hehkulamput
Tarkastakaa säännöllisin välein
3HVXQHVWH. Varmistakaa, että säiliö on aina
hyvin täytettynä. Käyttäkää talvella jäätymisenestoainetta! Katsokaa sivu 142.
10
2KMDXVWHKRVWLQ. Tason tulee olla MIN ja
MAX -merkkien välissä. Katsokaa sivu 143.
9
8
7
6
-llKG\W\VQHVWH. Tason tulee olla paisuntasäiliön MIN ja MAX -merkkien välissä. Katsokaa
sivu 142.
gOM\WDVR. Tason tulee olla mittatikun merkkien
välissä. Katsokaa sivu 141.
-DUUXQHVWHWDVR. Tason tulee olla MIN ja MAX
-merkkien välissä. Katsokaa sivu 141.
52938 XC90 Finsk.indd 1
3
1. Suuntavalot
H21W (oranssi)
2. Kaukovalot
55W H7
3. Seisontavalot
W5W
4. Lähivalot
55W H7
5. Sumuvalot
55W H1
6. Sumuvalo, taka
21W BA5
7. Peruutusvalot
21W BA15
8. Seisontavalot
ja takavalot
P21 4W
9. Suuntavalot
PY21W (oranssi)
10. Peruutusvalot
21W BA15
XC90
TP 6756
TP 6756 (Finnish) AT0346 400.10.03 Printed in Sweden, T Elanders Graphic Systems AB, Göteborg 2003
1 2 34 5
VOLVO
2004
2003-09-19, 13.03.45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement