Volvo | XC90 | Käyttöopas | Volvo XC90 2013 Käyttöopas

Volvo XC90 2013 Käyttöopas
XC90
Käyttöohjekirja
L:7:9>I>DC
HYVÄ VOLVON OMISTAJA
KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA.
Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto
on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta ajatellen. Volvo
on yksi maailman turvallisimmista henkilöautoista. Volvonne on myös
suunniteltu täyttämään voimassa olevat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
Jotta sopeutuisitte autoonne paremmin, suosittelemme tutustumaan
sen varusteisiin sekä tämän käyttöohjekirjan ohjeisiin ja huoltotietoihin.
Sisältö
00 01 02
00 johdanto
01 Turvallisuus
Tärkeitä tietoja............................................ 8
Volvo ja ympäristö..................................... 11
Turvavyöt .................................................
Symbolit, turvatyynyt................................
Turvatyynyt...............................................
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poisto*.
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny)......................
Turvaverho (IC)..........................................
WHIPS.......................................................
Kaatumissuoja - ROPS.............................
Milloin järjestelmät laukeavat....................
Lasten turvallisuus....................................
16
18
19
21
23
25
26
28
29
30
02 Mittarit, katkaisimet ja
hallintalaitteet
Yleiskatsaus, vasemmanpuoleinen
ohjaus.......................................................
Yleiskatsaus, oikeanpuoleinen ohjaus......
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa..............
Mittaristo...................................................
Merkki- ja varoitusvalot.............................
Mittariston näyttö......................................
Katkaisimet keskikonsolissa.....................
Valopaneeli................................................
Vasen ohjauspylvään vipu.........................
Ajotietokone*.............................................
Oikea ohjauspylvään vipu.........................
Vakionopeussäädin*.................................
Seisontajarru, sähköliitäntä ym.................
Sähkötoimiset ikkunannostimet................
Ikkunat ja taustapeilit................................
Sähkökäyttöinen kattoluukku*..................
48
50
52
53
54
57
59
62
65
66
68
70
72
74
76
81
HomeLinkŸ *.............................................. 83
2
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Sisältö
03 04 05
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
04 Sisustus
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta. . 88
Automaattinen ilmastointilaite, ECC......... 91
Polttoainekäyttöinen pysäköintilämmitin*. 94
Etuistuimet..............................................
Etuistuimet - Executive ..........................
Matkustamon valaistus...........................
Säilytyspaikat matkustamossa...............
Säilytyspaikat matkustamossa - Executive .........................................................
Takaistuin................................................
Kuormaus................................................
Kuormatila...............................................
05 Lukot ja hälytin
100
103
104
106
Etäavain - avain kauko-ohjaimineen.......
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen. . .
Lapsilukko...............................................
Hälytys*...................................................
124
126
130
131
111
112
114
115
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
3
Sisältö
06 07 08
06 Käynnistys ja ajo
Yleistä.....................................................
Polttoaineen täyttö..................................
Moottorin käynnistäminen......................
Automaattivaihteisto...............................
Neliveto*..................................................
Jarrujärjestelmä.......................................
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä*........
Pysäköintitutkajärjestelmä*.....................
Kuolleen kulman infojärjestelmä - BLIS*.
Hinaaminen ja vetäminen........................
Apukäynnistyskaapelit............................
Perävaunun vetäminen...........................
Vetolaite* ................................................
Irrotettava vetokoukku* ..........................
Valokuvion sovitus..................................
4
07 Pyörät ja renkaat
136
139
144
146
149
150
152
154
156
160
162
164
166
168
172
Yleistä.....................................................
Rengaspaineet........................................
Varoituskolmio* ja varapyörä*.................
Pyöränvaihto...........................................
Väliaikainen renkaan paikkaus*...............
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08 Auton hoito
178
182
183
186
189
Puhdistus................................................ 196
Maalivaurioiden korjaaminen.................. 200
Ruostesuojaus........................................ 202
Sisältö
09 10 11
09 Ylläpito ja huolto
Volvo-huolto............................................
Oma huolto.............................................
Konepelti ja moottoritila..........................
Öljyt ja nesteet........................................
Pyyhkimien sulat.....................................
Käynnistysakku.......................................
Polttimoiden vaihto.................................
Varokkeet................................................
10 Infotainment
206
207
209
211
215
217
220
227
11 Erittelyt
Yleistä.....................................................
Säädinpaneelit, audio.............................
Äänilaitteiston toiminnot.........................
Radiotoiminnot........................................
CD-toiminnot...........................................
Valikkorakenne - äänentoistolaitteisto....
Puhelintoiminnot*....................................
Valikkorakenne – puhelin........................
Bluetooth handsfree*..............................
RSE – Takaistuimen viihdekeskus – kaksi
näyttöä* ..................................................
240
241
244
249
255
258
259
266
270
276
Tyyppimerkintä.......................................
Mitat ja painot.........................................
Moottorin erittelyt....................................
Moottoriöljy.............................................
Nesteet ja voiteluaineet...........................
Polttoaine................................................
Pyörät ja renkaat, koot ja paineet ..........
Katalysaattori..........................................
Sähköjärjestelmä.....................................
Tyyppihyväksyntä...................................
Symbolit näytössä...................................
282
284
286
287
289
291
293
294
295
297
298
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
5
Sisältö
12
12 Aakkosellinen hakemisto
Aakkosellinen hakemisto........................ 300
6
Sisältö
7
johdanto
Tärkeitä tietoja
Käyttöohjekirjan lukeminen
Johdanto
Hyvä tapa tutustua uuteen autoonne on lukea
käyttöohjekirja, mieluiten ennen ensimmäistä
ajomatkaa. Tällöin saatte mahdollisuuden
tutustua uusiin toimintoihin, saatte neuvoja
siitä, kuinka autoa parhaiten käsitellään eri
tilanteissa ja opitte hyödyntämään auton kaikkia hienouksia mahdollisimman hyvin. Huomioikaa kirjassa olevat turvallisuusohjeet.
Käyttöohjekirjassa olevat erittelyt, rakennetiedot ja kuvat eivät ole sitovia. Pidätämme itsellemme oikeuden muutoksiin ilman edeltävää
ilmoitusta.
©
Volvo Personvagnar AB
Lisävaruste
Kaiken tyyppiset valinnais-/lisävarusteet merkitään tähdellä*.
Vakiovarusteiden lisäksi kirjassa selostetaan
myös valintamahdollisuuksia (tehtaalla asennettuja varusteita) ja joitakin lisävarusteita (jälkiasennettuja varusteita).
Käyttöohjekirjassa selostettua varustusta ei ole
kaikissa autoissa - ne on varustettu eri tavoin
riippuen eri markkina-alueiden tarpeista ja kansallisista tai paikallisista laeista sekä määräyksistä.
Jos olette epävarma siitä, mikä on vakio- tai
valinnais-/lisävaruste, ottakaa yhteys Volvon
jälleenmyyjään.
Erityiset tekstit
Tarrat
VAROITUS
Varoitustekstit kertovat henkilövahingon
vaarasta.
TÄRKEÄÄ
Autossa on erityyppisiä tarroja, joiden tarkoitus
on välittää tärkeää tietoa helposti ja selkeästi.
Tarrat sisältävät seuraavien vakavuustasojen
varoituksia/tietoa.
Henkilövahinkojen vaara
Tärkeää-tekstit kertovat aineellisten vaurioiden vaarasta.
HUOM
HUOM-tekstit antavat neuvoja tai vihjeitä,
jotka helpottavat esim. yksityiskohtien ja
toimintojen käyttöä.
Alaviite
Käyttöohjekirjassa on tietoja, jotka ovat alaviitteenä sivun alareunassa. Nämä tiedot ovat
lisäys tekstiin, johon ne numeron välityksellä
viittaavat. Jos alaviite koskee taulukossa olevaa tekstiä, viittaukseen käytetään numeroiden
sijasta kirjaimia.
Ilmoitustekstit
Autossa on näyttöjä, jotka esittävät tekstiilmoituksia. Nämä teksti-ilmoitukset merkitään
8
käyttöohjekirjassa siten, että teksti on hieman
suurempaa ja väriltään harmaata. Esimerkkinä
tästä ovat valikko- ja ilmoitustekstit infonäytössä (esim. OVET AUKI).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G031590
Mustia ISO-symboleita keltaisella pohjalla, valkoinen teksti/kuva mustalla pohjalla. Käytetään
ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa vakavia
henkilövahinkoja tai menehtymisen, jos varoitusta ei huomioida.
johdanto
Tärkeitä tietoja
Omaisuusvahinkojen vaara
Tiedotuksia
Menettelyluettelot
Menettelyt, joissa toimenpiteet pitää tehdä tietyssä järjestyksessä, on numeroitu käyttöohjekirjassa.
Kun vaihe vaiheelta esitettävään ohjeeseen
on kuvasarja, jokainen kohta on numeroitu
samalla tavalla kuin vastaava kuva.
Valkoisia ISO-symboleita ja valkoinen teksti/
kuva mustalla tai sinisellä varoitus- ja ilmoituspohjalla. Käytetään ilmaisemaan vaaraa, joka
voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja, jos varoitusta ei huomioida.
G031593
G031592
Numeroituja luetteloita kirjaimineen esiintyy kuvasarjojen yhteydessä, kun ohjeiden
keskinäinen järjestys ei ole merkityksellinen.
Valkoiset ISO-symbolit ja valkoinen teksti/kuva
mustalla pohjalla.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät
pyri olemaan tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on näyttää suunnilleen,
miltä ne näyttävät ja missä kohdin ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne
koskevat tiedot ovat autossanne olevassa
vastaavassa tarrassa.
Nuolia esiintyy numeroituina ja numeroimattomina ja niitä käytetään liikkeen
havainnollistamiseksi.
Kirjaimilla varustettuja nuolia käytetään
havainnollistamaan liikettä, jossa keskinäinen järjestys ei ole asianmukainen.
Jos vaihe vaiheelta esitettävälle ohjeelle ei ole
kuvasarjaa, eri vaiheet on numeroitu tavallisilla
numeroilla.
Kohdeluettelot
Katsauksellisissa kuvissa, joissa osoitetaan eri osia, käytetään numerolla varustettuja punaisia ympyröitä. Numero on
myös kuvan yhteydessä olevassa kohdeluettelossa, jossa kohde selostetaan.
9
johdanto
Tärkeitä tietoja
Pisteluettelot
Kun käyttöohjekirjassa esiintyy listaus, käytetään pisteluetteloa.
Esimerkki:
• Jäähdytysneste
• Moottoriöljy
Jatkuu
`` Tämä symboli on sijoitettu alareunaan
oikealle, jos kappale jatkuu seuraavalla aukeamalla.
Datan tallennus
Autossanne on useita tietokoneita, joiden tehtävän on jatkuvasti tarkkailla ja valvoa auton
käyttöä ja toimintaa. Tietyt tietokoneet voivat
rekisteröidä tietoja normaalin ajon aikana, jos
ne havaitsevat vian. Lisäksi rekisteröidään tietoja törmäyksen tai onnettomuuden uhan
yhteydessä. Osia rekisteröidyistä tiedoista tarvitaan, jotta mekaanikot voivat huollon ja ylläpidon yhteydessä voivat diagnosoida ja korjata
autossa syntyneet viat, ja jotta Volvo voi täyttää
lain ja muiden asetusten vaatimukset. Tämän
lisäksi Volvo käyttää tietoja tutkimustarkoituksessa kehittäessään jatkuvasti laatua ja turvallisuutta, kun tiedot voivat auttaa ymmärtämään
paremmin olosuhteita, jotka vaikuttavat onnettomuuksien ja henkilövahinkojen syntymiseen.
Informaatio sisältää tietoja auton eri järjestel-
10
mien sekä moduulien tilasta ja toiminnasta,
koskien mm. moottori-, kaasuläppä-, ohjausja jarrujärjestelmiä. Tämä informaatio voi sisältää tietoja kuljettajan tavasta kuljettaa autoa,
kuten esim. auton nopeus, jarru- ja kaasupolkimen käyttö, ohjausliikkeet ja ovatko kuljettaja
ja matkustaja käyttäneet turvavöitä vai eivät.
Tämä informaatio voidaan kerrotuista syistä
tallentaa auton tietokoneisiin tiettynä aikana,
mutta myös törmäyksen tai onnettomuuden
uhan seurauksena. Volvo voi säilyttää tietoja
niin kauan kuin ne voivat auttaa kehittämään ja
edelleen lisäämään turvallisuutta ja laatua sekä
niin kauan kuin laki ja muut määräykset, jotka
Volvon pitää ottaa huomioon, vaativat.
Volvo ei myötävaikuta edellä selostettujen tietojen luovuttamiseen kolmannelle osapuolelle
ilman auton omistajan suostumusta. Volvo voidaan kuitenkin kansallisten lakien ja määräysten perusteella pakottaa antamaan näitä tietoja
viranomaisille, kuten poliisille tai muille, joilla
voi olla laillinen oikeus saada niitä käyttöönsä.
Jotta voidaan lukea ja tulkita auton tietokoneiden rekisteröimiä tietoja, tarvitaan erityinen
varustus, joka Volvolla ja Volvon kanssa sopimuksen tehneillä korjaamoilla on käytettävissä.
Volvo vastaa siitä, että Volvolle huollon ja ylläpidon yhteydessä siirtyvät tiedot tallennetaan
ja että niitä käsitellään turvallisella tavalla, ja
että käsittely täyttää soveltuvat lain vaatimuk-
set. Lisätietoja - ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
Tarvikkeet ja lisävarusteet
Tarvikkeen tai lisävarusteen virheellinen kytkeminen voi vaikuttaa auton sähköjärjestelmään
haitallisesti. Tietyt lisävarusteet toimivat vain,
kun niihin kuuluva ohjelmisto on auton tietokonejärjestelmässä. Suosittelemme, että otatte
tämän vuoksi aina yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun ennen kuin asennatte lisävarusteita, jotka kytketään tai jotka
vaikuttavat sähköjärjestelmään.
Tietoa internetissä
Internet-osoitteessa www.volvocars.com on
autoanne koskevaa lisätietoa.
QR-koodin lukemiseen tarvitaan QR-koodinlukija, joka on saatavissa lisäohjelmana useisiin
matkapuhelimiin. QR-lukija voidaan ladata App
Store- tai Android Market -myymälästä.
QR-koodi
johdanto
Volvo ja ympäristö
G000000
Volvo Personvagnar -yhtiön ympäristöfilosofia
Ympäristöstä huolehtiminen on eräs Volvo Personvagnar -yhtiön ydinarvoista, joka ohjaa
kaikkea toimintaa. Uskomme myös, että asiakkaamme jakavat käsityksemme ympäristöstä.
Volvonne täyttää ankarat kansainväliset ympäristövaatimukset ja se on lisäksi valmistettu
eräässä maailman tehokkaimmin voimavaroja
käyttävistä ja puhtaimmista tehtaista. Volvo
Personvagnar -yhtiöllä on maailmanlaajuinen
ISO-sertifikaatti, joka sisältää ympäristönormin
ISO 14001, joka kattaa kaikki tehtaat ja useita
muita yksiköitämme. Asetamme myös vaatimuksia yhteistyökumppaneillemme toimimi-
Polttoaineenkulutus
käsittää puhtaan matkustamoympäristön ja
erittäin tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen.
Useissa tapauksissa pakokaasupäästöt ovat
paljon voimassa olevien normien alapuolella.
Volvon autoilla on omissa luokissaan kilpailukykyinen polttoaineenkulutus. Pienempi polttoaineenkulutus antaa yleisesti pienemmät hiilidioksidi-kasvihuonekaasun päästöt.
Matkustamon suodatin estää pölyn ja siitepölyn pääsyn matkustamoon ilmanoton kautta.
sesta järjestelmällisesti ympäristöön liittyvien
kysymysten suhteen.
Kuljettajana voitte vaikuttaa polttoaineenkulutukseen. Lukekaa lisätietoja kohdasta Ympäristön suojelu.
Tehokas pakokaasunpuhdistus
Volvonne on valmistettu konseptin "Puhdas
sisältä ja ulkoa" mukaisesti – konseptin, joka
Puhdas ilma matkustamossa
Edistyksellinen ilmanlaatujärjestelmä, IAQS*
(Interior Air Quality System), varmistaa, että
sisään tuleva ilma on puhtaampaa kuin ilma
ulkona liikenneympäristössä.
Järjestelmä muodostuu elektronisesta tunnistimesta ja hiilisuodattimesta. Sisään tulevaa
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
11
johdanto
Volvo ja ympäristö
pidempään. Ottakaa huomioon paikalliset
määräykset.
ilmaa valvotaan jatkuvasti ja jos tiettyjen epäterveellisten kaasujen, kuten hiilimonoksidin,
pitoisuus tulee liian korkeaksi, ilmanotto suljetaan. Tällainen tilanne voi syntyä esim. vilkkaassa liikenteessä, jonoissa tai tunneleissa.
• Ajakaa taloudellisesti – olkaa ennakoiva.
• Suorittakaa huolto ja ylläpito käyttöohjekir-
Hiilisuodatin estää typpioksidien, maanpinnan
otsonin ja hiilivetyjen pääsyn sisään.
• Jos auto on varustettu moottorinlämmitti-
Sisusta
Volvon sisustus on muotoiltu olemaan viihtyisä
ja miellyttävä, myös kosketusallergikoille ja
astmaatikoille. Ympäristösovitettujen materiaalien valinta on katsottu erittäin tärkeäksi.
Volvon korjaamot ja ympäristö
Säännöllisellä huollolla luotte edellytykset
autonne pitkälle käyttöiälle ja pienelle polttoaineenkulutukselle. Siten myötävaikutatte puhtaampaan ympäristöön. Kun annatte Volvon
teknisen palvelun hoitaa autonne huollon ja
hoidon, siitä tulee järjestelmämme osa. Asetamme vaatimuksia korjaamotilojemme suunnittelulle tarkoituksena estää jätteiden ja päästöjen joutuminen ympäristöön. Huoltohenkilöstöllämme on tiedot ja työkalut, joita tarvitaan
hyvään ympäristöstä huolehtimiseen.
Ympäristön suojelu
On helppoa myötävaikuttaa itse ympäristön
säästämiseen – tässä muutamia neuvoja:
jan ohjeiden mukaisesti – noudattakaa
Huolto- ja takuukirjan suosittelemia välejä.
mellä*, käyttäkää sitä ennen kylmäkäynnistystä – se parantaa käynnistyskykyä
sekä vähentää kulumista kylmällä säällä ja
moottori saavuttaa normaalin toimintalämpötilansa nopeammin, mikä laskee kulutusta ja vähentää päästöjä.
• Suuri nopeus lisää kulutusta huomattavasti, koska ilmanvastus kasvaa – nopeuden kaksinkertaistaminen nostaa ilmanvastuksen nelinkertaiseksi.
• Käsitelkää ympäristölle vaarallisia jätteitä,
kuten esim. akkuja ja öljyä ympäristöystävällisellä tavalla. Neuvotelkaa korjaamon
kanssa, jos olette epävarma, kuinka tämän
tyyppinen jäte pitää hävittää – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Noudattamalla näitä neuvoja voidaan rahaa ja
maailman voimavaroja säästää sekä auton
kestävyyttä pidentää. Katsokaa lisätietoja ja
lisäneuvoa sivuilta 136 ja 291.
• Välttäkää joutokäyntiä – sammuttakaa
moottori joutuessanne odottamaan
12
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kierrätys
Osana Volvon ympäristötyössä on, että auto
kierrätetään ympäristön kannalta oikealla
tavalla. Melkein koko auto voidaan kierrättää.
Auton viimeistä omistajaa pyydetään sen
vuoksi ottamaan yhteys jälleenmyyjään sertifioidulle/hyväksytylle kierrätyslaitokselle opastusta varten.
Käyttöohjekirja ja ympäristö
Forest Stewardship CouncilŸ-symboli osoittaa, että tähän julkaisuun käytetty paperimassa
on peräisin FSCŸ-sertifioduista metsistä tai
muista tarkastetuista lähteistä.
johdanto
13
Turvavyöt ...............................................................................................
Symbolit, turvatyynyt..............................................................................
Turvatyynyt..............................................................................................
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poisto*...............................................
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny)....................................................................
Turvaverho (IC)........................................................................................
WHIPS.....................................................................................................
Kaatumissuoja - ROPS...........................................................................
Milloin järjestelmät laukeavat..................................................................
Lasten turvallisuus..................................................................................
14
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
16
18
19
21
23
25
26
28
29
30
TURVALLISUUS
01 Turvallisuus
Turvavyöt
01
Käyttäkää aina turvavyötä
Turvavyön irrottaminen
–
Painakaa lukon punaista nuppia ja antakaa
turvavyön kelautua sisään. Jos turvavyö ei
kelaudu kokonaan sisään, syöttäkää sitä
sisään käsin siten, ettei se jää roikkumaan.
Turvavyö lukkiutuu eikä sitä voi vetää
ulos,
G020104
• jos sitä vedetään liian nopeasti
• jarrutettaessa ja kiihdytettäessä
• jos auto kallistuu voimakkaasti.
Lantiovyön kiristäminen. Vyön pitää olla alhaalla.
Jarrutuksella voi olla vaikeita seurauksia, jos
turvavyötä ei käytetä. Varmistakaa tämän
vuoksi, että kaikki matkustajat ovat ottaneet
turvavyön käyttöön. Jotta turvavyö suojaa
mahdollisimman hyvin, on tärkeää, että se on
tiukasti vartaloa vasten. Älkää kallistako selkänojaa liian paljon taaksepäin. Turvavyö on
suunniteltu suojaamaan normaalissa istumaasennossa.
Turvavyön kiinnitys:
–
16
Vetäkää turvavyö esiin hitaasti ja lukitkaa
se työntämällä sen lukituskieleke lukkoon.
Kuuluva naksahdus ilmaisee turvavyön
lukkiutumisen.
Huomioitavaa
• ette käytä kiinnittimiä tms., jotka estävät
turvavyötä asettumasta oikein
• turvavyö ei saa olla kiertynyt
• että lantiovyön pitää olla alhaalla (ei vatsan
päällä)
• kiristäkää lantiovyö lantion päälle vetämällä olkavyöstä kuvan mukaisesti.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhdessä.
Turvavyön virheellinen käyttö tai käyttämättä jättäminen voi vaikuttaa turvatyynyn
tehokkuuteen törmäyksessä.
VAROITUS
Jokainen turvavyö on tarkoitettu vain
yhdelle henkilölle.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Jos turvavyö on altistunut
voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyö pitää
vaihtaa. Osa turvavyön suojaominaisuuksista on voitu menettää, vaikka se vaikuttaakin vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin
pois vaihdettu turvavyö.
01 Turvallisuus
Turvavyöt
Turvavyö ja raskaus
helposti ulottua ohjauspyörään ja polkimiin).
Tässä yhteydessä ohjauspyörän ja vatsan välinen etäisyys pitää pyrkiä saamaan mahdollisimman suureksi.
01
HUOM
Turvavyömuistutin on tarkoitettu etuistuimella matkustavia aikuisia varten. Jos etuistuimella on turvavyöllä kiinnitetty lasten turvaistuin, turvyömuistutusta ei tapahdu.
Turvavyömuistutin
Tietyt markkina-alueet
G020105
Jos kuljettaja ei käytä turvavyötä, muistutetaan
turvavyön käyttöönotosta antamalla ääni- ja
valomuistutus. Pienellä nopeudella äänimuistutusta annetaan ensimmäiset 6 sekuntia.
Turvavyön lantio-osan pitää olla litteänä reisien
sivulla ja mahdollisimman alhaalla vatsan alla sen ei koskaan saa antaa liukua ylös. Turvavyön pitää olla mahdollisimman lähellä kehoa
ilman tarpeetonta löysyyttä. Tarkastakaa
myös, ettei se ole kiertynyt.
Raskaana olevan kuljettajan pitää raskauden
edistyessä säätää istuimen ja ohjauspyörän
asento niin, että hän pystyy hallitsemaan auton
täysin (mikä tarkoittaa sitä, että hänen pitää
G027049
Turvavyötä pitää aina käyttää raskauden
aikana. On kuitenkin tärkeää käyttää sitä
oikein. Turvavyön pitää olla tiiviisti olkapäätä
vasten, turvavyön diagonaaliosan olla rintojen
välissä ja vatsan sivulla.
Turvavyönkiristin
Jos kuljettaja ja/tai etuistuimen matkustaja ei
käytä turvavyötä, muistutetaan turvavyön käyttöönotosta antamalla ääni- ja valomuistutus.
Äänimuistutus riippuu nopeudesta (pienillä
nopeuksilla) ja ajasta (käynnistettäessä auto).
Valomuistutus on kattokonsolissa ja mittaristossa.
Kaikki turvavyöt (paitsi keskipaikka takana) on
varustettu turvavyönkiristimellä. Turvavyönkiristimessä oleva mekanismi kiristää turvavyön
riittävän voimakkaassa törmäyksessä. Turvavyö pysäyttää tällöin matkustajan tehokkaammin.
VAROITUS
Älkää koskaan työntäkö matkustajan turvavyön lukkokieltä kuljettajan turvavyön solkeen. Työntäkää turvavyön lukkokieli aina
kyseisen puolen vyölukkoon. Älkää koskaan
vahingoittako turvavöitä älkääkä työntäkö
vyölukkoon vieraita esineitä. Turvavyöt ja
vyöluko eivät tällöin ehkä toimi törmäyksessä suunnitellulla tavalla. Vakavien vammojen vaara on olemassa.
17
01 Turvallisuus
01
Symbolit, turvatyynyt
Varoitussymboli mittaristossa
VAROITUS
G027284
Jos turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli
jää palamaan tai syttyy ajon aikana, se on
merkki siitä, ettei turvatyynyjärjestelmän toiminta ole täysin asianmukaista. Symboli voi
osoittaa vikaa turvavyöjärjestelmässä,
SIPS-, SRS-järjestelmässä tai IC-järjestelmässä. Volvo suosittelee, että otatte pikimmiten yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Mittaristossa oleva varoitussymboli syttyy, kun
etäavain käännetään avainasentoon I, II tai III.
Symboli sammuu n. 6 sekunnin kuluttua, jos
turvatyynyjärjestelmä on kunnossa.
Yhdessä varoitussymbolin kanssa
esitetään tarvittaessa ilmoitus näytössä. Jos varoitussymboli on rikki,
syttyy varoituskolmio ja teksti
SRS-TURVATYYNY HUOLLA
HETI esitetään infonäytössä.
Volvo suosittelee, että otatte
pikimmiten yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
18
01 Turvallisuus
Turvatyynyt
Turvatyynyjärjestelmä
01
HUOM
G020110
G020111
Tunnistimet reagoivat eri tavalla riippuen
törmäystapahtumasta ja siitä, ovatko turvavyöt kuljettajan ja/tai matkustajan puolella
käytössä vai eivät.
SRS-järjestelmä, oikealta ohjattava auto
Onnettomuustilanteissa voi tämän vuoksi
sattua, että vain toinen (tai ei kumpikaan)
turvatyynyistä aktivoituu. SRS-järjestelmä
tunnistaa törmäysvoiman, jolle auto altistuu,
ja sovittautuu tämän vuoksi siten, että yksi
tai useampi turvatyyny laukeaa.
Turvatyynyissä on toiminto, joka tarkoittaa,
että näiden kapasiteetti sovitetaan autoon
kohdistuneen törmäysvoiman mukaan.
SRS-järjestelmä, vasemmalta ohjattavat autot.
Järjestelmä muodostuu turvatyynyistä ja tunnistimista. Riittävän voimakkaan törmäyksen
yhteydessä tunnistimet reagoivat ja turvatyyny/-tyynyttäytetään samalla, kun se lämpenee. Turvatyynyä vasten tapahtuvan iskun vaimentamiseksi se tyhjenee jälleen, kun sitä
puristetaan kokoon. Tässä yhteydessä muodostuu autoon jonkin verran savua, mikä on
täysin normaalia. Koko tapahtuma turvatyynyn
täyttymisineen ja tyhjenemisineen kestää muutamia kymmenesosasekunteja.
VAROITUS
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta varten. Virheellinen puuttuminen turvatyynyjärjestelmään voi aiheuttaa virheellisen toiminnan ja sen seurauksena vakavia
henkilövahinkoja.
19
01 Turvallisuus
Turvatyynyt
01
Turvatyyny kuljettajan puolella
Autossa on kuljettajan puolelle asennettu turvatyyny, joka täydentää turvavyötä. Se on
asennettu laskostettuna ohjauspyörän keskiöön. Ohjauspyörässä on merkintä SRS
AIRBAG.
G020113
VAROITUS
Matkustajan turvatyynyn sijainti; vasemman ja
oikeanpuoleinen ohjaus.
VAROITUS
Älkää sijoittako mitään esineitä kojelaudan
eteen tai päälle, koska matkustajan turvatyyny on kojelaudassa.
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhdessä.
Turvavyön virheellinen käyttö tai käyttämättä jättäminen voi vaikuttaa turvatyynyn
tehokkuuteen törmäyksessä.
Matkustajan turvatyyny
Autossa on matkustajan puolelle asennettu
turvatyyny, joka täydentää turvavyötä. Se on
asennettu laskostettuna käsinekotelon yläpuolella olevaan tilaan. Kojelaudassa on merkintä
SRS AIRBAG.
VAROITUS
Jotta vältetään vammautuminen turvatyynyn lauetessa, matkustajan pitää istua mahdollisimman pystyssä, jalat lattialla ja selkä
selkänojaa vasten. Turvavyön pitää olla kiinnitettynä.
1
20
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä, katso sivu 21.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
matkustajan turvatyyny on aktivoitu.1
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä. Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin 140 cm, eivät
saa koskaan istua matkustajan paikalla
edessä, jos turvatyyny on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
01 Turvallisuus
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poisto*
Sulkeminen avaimella – PACOS*
Yleisiä tietoja
Matkustajan paikalla edessä olevan turvatyynyn aktivointi voidaan poistaa, jos auto on
varustettu PACOS-kytkimellä (Passenger Airbag Cut Off Switch). Katsokaa tietoja aktivoinnista/aktivoinnin poistamisesta kohdasta Aktivointi/aktivoinnin poisto.
Sulkeminen avaimella/kytkin
Matkustajan paikan turvatyynyn kytkin
(PACOS) on sijoitettu kojelaudan päätyyn matkustajan puolelle ja siihen päästään käsiksi,
kun ovi avataan (ks. kohtaa Aktivointi/aktivoinnin poisto jäljempänä).
Tarkastakaa, että kytkin on haluamassanne
asennossa. Volvo suosittelee, että asennon
muuttamiseen käytetään avainliuskaa.
Tietoja avainliuskasta, katso sivu 124.
VAROITUS
Jos em. kehotusta ei noudateta, voi lapselle
aiheutua hengenvaara.
01
Aktivointi/aktivoinnin poisto
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lastenistuinta tai
lastentyynyä etuistuimelle, jos matkustajan
turvatyyny on aktivoitu. Jos tätä kehotusta
ei noudateta, lapselle voi aiheutua hengenvaara.
VAROITUS
Jos auto on varustettu etuistuimen matkustajan turvatyynyllä, mutta siinä ei ole
PACOS-kytkintä, turvatyyny on aina aktivoituna.
VAROITUS
Älkää antako matkustajan istua matkustajan
paikalla, jos teksti-ilmoitus taustapeilissä
osoittaa, ettei turvatyynyä ole aktivoitu, ja
samalla turvatyynyjärjestelmän varoitussymboli esitetään mittaristossa. Tämä tarkoittaa, että on syntynyt vakava vika.
Hakeutukaa pikimmiten korjaamolle. Volvo
suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun
Kytkimen sijainti.
Turvatyyny on aktivoitu. Kun katkaisin on
tässä asennossa, voivat yli 140 cm pitkät
matkustajat istua etuistuimella, ei koskaan
lapsi lastenistuimessa tai turvavyötyynyllä.
Turvatyynyn aktivointi on poistettu. Kun
katkaisin on tässä asennossa, lapsi voi
istua etumatkustajan istuimella lastenistuimessa tai turvavyötyynyllä, eivät koskaan
yli 140 cm pitkät henkilöt.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
21
01 Turvallisuus
01
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poisto*
VAROITUS
Ilmoitus
Aktivoitu turvatyyny (matkustajan paikka):
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä matkustajan paikalle eteen, jos turvatyyny on aktivoitu.
Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka ovat
lyhyempiä kuin 140 cm.
Aktivoimaton turvatyyny (matkustajan
paikka):
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
G027050
Henkilöiden, jotka ovat pitempiä kuin 140
cm, ei koskaan pidä istua matkustajan paikalla, kun turvatyynyn aktivointi on poistettu.
Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan paikan
turvatyynyn aktivointi on poistettu.
Teksti-ilmoitus taustapeilissä osoittaa, että turvatyyny matkustajan paikalla edessä on poistettu toiminnasta (ks. edellistä kuvaa).
22
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
01 Turvallisuus
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny)
Sivuturvatyyny
VAROITUS
Volvo suosittelee, että korjauksen tekee
vain valtuutettu Volvon tekninen palvelu. Virheellinen puuttuminen SIPStyynyjärjestelmään voi johtaa virheelliseen toimintaan ja aiheuttaa sen seurauksena vakavia henkilövahinkoja.
•
Älkää koskaan sijoittako esineitä istuimen ulkosivun ja ovipaneelin väliselle
alueelle, koska sivuturvatyyny voi vaikuttaa tähän alueeseen.
•
Volvo suosittelee, että vain Volvon
hyväksymiä suojaverhoiluja käytetään.
Muut verhoilut voivat estää sivuturvatyynyjen toiminnan.
•
Sivuturvatyyny on turvavöiden täydennys. Käyttäkää aina turvavyötä.
G020118
•
Sivuturvatyynyjen sijainti.
Sivutörmäyksen yhteydessä SIPS (Side Impact
Protection System) jakaa suuren osan törmäysvoimasta palkkeihin, pilareihin, lattiaan,
kattoon ja korin muihin osiin. Sivuturvatyynyt,
kuljettajan ja matkustajan paikalla, suojaavat
rintaa ja ovat järjestelmän tärkeä osa. Sivuturvatyyny on sijoitettu etuistuimen selkänojan
runkoon.
1
Lastenistuin ja sivuturvatyyny
Sivuturvatyyny ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
01
Sijainti
Kuljettajan paikka, vasemmalta ohjattava auto
SIPS-tyynyjärjestelmä muodostuu sivuturvatyynyistä ja tunnistimista. Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja
sivuturvatyyny täyttyy.
Lastenistuin/lastentyyny voidaan sijoittaa
etuistuimelle, jos autossa ei ole aktivoitua1
matkustajan turvatyynyä.
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), katso sivu 21.
23
01 Turvallisuus
01
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny)
Matkustajan paikka, vasemmalta ohjattava auto
Turvatyyny täyttyy autossa olijan ja ovipaneelin
välissä sekä vaimentaa henkilöön kohdistuvia
iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee.
Sivuturvatyyny täyttyy normaalisti vain törmäyspuolella.
24
01 Turvallisuus
Turvaverho (IC)
Ominaisuudet
01
VAROITUS
Älkää koskaan ripustako tai kiinnittäkö painavampia esineitä katossa oleviin kahvoihin. Koukku on tarkoitettu vain kevyille päällysvaatteille (ei koville esineille, kuten esim.
sateenvarjoille).
G027047
Älkää ruuvatko tai asentako mitään auton
sisäkattoon, ovipilareihin tai sivupaneeleihin. Tarkoitettu suojavaikutus voi tällöin
jäädä saamatta. Volvo suosittelee, että käytätte vain Volvon alkuperäisiä osia, jotka on
hyväksytty sijoitettaviksi näille alueille.
Turvaverho IC (Inflatable Curtain) on SIPS-järjestelmän ja turvatyynyjen osa. Se on asennettu sisäkaton molemmille sivuille ja suojaa
autossa reunapaikoilla matkustavia. Riittävän
voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja turvaverho täyttyy. Turvaverho auttaa
suojaamaan kuljettajan ja etuistuimen matkustajan päätä iskeytymiseltä auton sisäosia vasten törmäyksen yhteydessä.
VAROITUS
Autoa ei saa kuormata korkeammalle kuin
50 mm sivuikkunoiden yläreunan alapuolelle. Muutoin voi turvaverhon, joka on piilossa auton sisäkaton sisäpuolella, suojavaikutus jäädä puuttumaan.
VAROITUS
Turvaverho on turvavyön täydennys.
Käyttäkää aina turvavyötä.
25
01 Turvallisuus
01
WHIPS
G020347
Piiskanheilahdussuoja - WHIPS
WHIPS-järjestelmä (Whiplash Protection System) muodostuu energiaa vastaanottavasta
selkänojasta sekä järjestelmään sovitetusta
niskatuesta etuistuimissa. Järjestelmä aktivoituu takaa tulevassa törmäyksessä, jossa törmäyskulma, nopeus ja törmäävän ajoneuvon
ominaisuudet ovat vaikuttavia tekijöitä.
Istuimen ominaisuudet
Kun WHIPS-järjestelmä aktivoituu, etuistuimien selkänojat kääntyvät taaksepäin siten,
että kuljettajan sekä etumatkustajan istumaasento muuttuu. Näin vähennetään retkahdusvammojen, ns. whiplash-vammojen, vaaraa.
WHIPS-järjestelmä on turvavyön täydennys. Käyttäkää aina turvavyötä.
26
WHIPS-järjestelmä ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Oikea istuma-asento
VAROITUS
VAROITUS
WHIPS-järjestelmä ja lastenistuin/
lastentyyny
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai korjauksia istuimeen tai WHIPS-järjestelmään.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Kuljettaja ja etumatkustaja saavat parhaan
mahdollisen suojan istumalla keskellä istuinta
ja pitämällä pään mahdollisimman lähellä niskatukea.
01 Turvallisuus
WHIPS
Älkää estäkö WHIPS-järjestelmän
toimintaa
01
VAROITUS
Jos istuin on altistunut voimakkaalle kuormitukselle, esim. takaapäin tulleen törmäyksen yhteydessä, WHIPS-järjestelmä pitää
tarkastaa. Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun.
G020125
G020126
Osia WHIPS-järjestelmän suojaominaisuuksista on voitu menettää, vaikka istuin vaikuttaakin olevan vaurioitumaton.
Älkää sijoittako lattialle kuljettajan/matkustajan
istuimen taakse mitään esineitä, jotka voivat estää
WHIPS-järjestelmän toiminnan.
VAROITUS
Älkää sijoittako laatikkomaista kuormaa
niin, että se puristuu takaistuimen tyynyn ja
etuistuimen selkänojan väliin. Huolehtikaa
siitä, ettei WHIPS-järjestelmän toimintaa
estetä.
Älkää sijoittako takaistuimelle mitään esineitä,
jotka voivat estää WHIPS-järjestelmän toiminnan.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun järjestelmän tarkastusta varten myös lievempien takaapäin tulleiden päälleajo-onnettomuuksien jälkeen.
VAROITUS
Jos jokin takaistuimen selkänojista on laskettuna alas, on vastaavaa etuistuinta siirrettävä eteenpäin, niin että se ei ole kosketuksissa alas laskettuun selkänojaan.
27
01 Turvallisuus
01
Kaatumissuoja - ROPS
Toiminta
Volvon Roll-Over Protection System (ROPS)
(kaatumissuojajärjestelmä) on kehitetty vähentämään auton kaatumisen vaaraa sekä antamaan mahdollisimman hyvä suoja, jos onnettomuus kuitenkin sattuu.
Järjestelmä muodostuu seuraavista:
• RSC-järjestelmä (Roll Stability Control),
joka minimoi vaaran, että auto kaatuisi
katolleen ja pyörähtäisi ympäri esim. äkillisissä väistöliikkeissä tai auton joutuessa
luisuun.
• Parantunut kuljettajan ja matkustajien
suoja vahvistetun korin, turvaverhojen ja
kaikilla paikoilla olevien turvavyönkiristimien ansiosta. Katsokaa myös sivut 17 ja
25.
RCS-järjestelmässä on hyrrätunnistin, joka
rekisteröi auton sivusuuntaisen kallistusmuutoksen. Tämän tiedon perusteella lasketaan
sitten, onko auto vaarassa kierähtää katolleen.
Jos vaara on olemassa, DSTC-järjestelmä aktivoituu, moottorin kierrosluku laskee ja yhtä tai
useampaa pyörää jarrutetaan, kunnes auton
vakaus on palautunut.
Katsokaa lisätietoja DSTC-järjestelmästä
sivulta 152.
28
VAROITUS
Normaalilla ajotavalla RSC-järjestelmä
parantaa auton ajoturvallisuutta, mutta tätä
ei saa pitää mahdollisuutena nopeuden
lisäämiseen. Noudattakaa aina normaalia
varovaisuutta ajaessanne.
01 Turvallisuus
Milloin järjestelmät laukeavat
A
Järjestelmä
Aktivoituu
Turvavyönkiristin
Etutörmäyksessä ja/tai auton kaatuessa.
Turvatyynyt SRS
EtutörmäyksessäA
Sivuturvatyynyt SIPS
SivutörmäyksessäA
Turvaverho IC
Sivutörmäyksessä ja/tai auton kaatuessaA.
Retkahdussuoja, WHIPS
Takaapäin tulevassa törmäyksessä.
RSC
Esim. äkillisissä väistöliikkeissä tai jos auto joutuu luistoon.
01
Auto voi kärsiä huomattavia muodonmuutoksia törmäyksessä ilman, että turvatyynyt laukeavat. Tietyt tekijät kuten törmäyskohteen jäykkyys ja paino, auton nopeus, törmäyskulma jne. vaikuttavat
siihen, kuinka auton eri turvajärjestelmät aktivoituvat.
Jos turvatyynyt ovat lauenneet, suositellaan
seuraavaa:
• Kuljetuttakaa auto hinausautolla. Volvo
suosittelee, että kuljetutatte sen hinausautolla valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta varten. Älkää ajako autolla,
jonka turvatyynyt ovat lauenneet.
• Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun hoitaa auton turvajärjestelmien komponenttien vaihdon.
• Ottakaa aina yhteys lääkäriin.
VAROITUS
Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö on
sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsolille
on valunut vettä tai muuta nestettä, irrottakaa akkujohtimet. Älkää yrittäkö käynnistää
autoa, koska turvatyynyt voivat laueta. Kuljetuttakaa auto hinausautolla. Volvo suosittelee, että kuljetutatte sen hinausautolla valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Älkää ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat
lauenneet. Se voi vaikeuttaa auton ohjaamista. Myös muut turvajärjestelmät ovat
voineet vaurioitua. Tyynyjen lauetessa
vapautunut savu ja pöly voivat suorassa
kosketuksessa aiheuttaa ihoon ja silmiin
ärsytystä/vaurioita. Mikäli vaivoja ilmenee,
huuhdelkaa kylmällä vedellä. Turvatyynyjen
nopea laukeaminen yhdessä tyynyn materiaalin kanssa saattaa myös aiheuttaa ihoon
hankaus- ja palovammoja.
HUOM
SRS-, SIPS-, IC- ja turvavyöjärjestelmän
aktivoituminen tapahtuu vain kerran törmäyksen yhteydessä.
29
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
01
Lasten pitää istua hyvin ja turvallisesti
Volvo suosittelee, että lapset matkustavat selkänoja menosuuntaan käännetyssä lastenistuimessa niin pitkään kuin mahdollista, vähintään 3-4 vuoden ikään, ja sen jälkeen kasvot
eteenpäin lastentyynyllä/lastenistuimessa aina
10-vuotiaiksi asti.
HUOM
VAROITUS
Kysymysten liittyessä lasten turvatuotteiden asennukseen ottakaa yhteys valmistajaan saadaksenne tarkempia ohjeita.
Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitysnauhoja istuimen pitkittäissäädön tankooon, jousiin tai kiskoihin eikä istuimen alla
oleviin palkkeihin. Terävät reunat voivat
vaurioittaa kiinnitysnauhoja.
Lastenistuimet
Katsokaa lastenistuimen asennusohjetta, jotta
asennus tapahtuu oikein.
Valitkaa lapsen paikka autossa ja tarvittava
varustus lapsen painon ja koon mukaan. Lisätietoja, katso sivu 31.
Lastenistuinten sijoittaminen
Voitte hyvin sijoittaa:
HUOM
• lastenistuimen/lastentyynyn matkustajan
Lasten sijoittamista autoon koskevat lait
vaihtelevat maittain. Ottakaa selville voimassa olevat määräykset.
etuistuimelle, kunhan autossa ei ole aktivoitua1 turvatyynyä matkustajan paikalla.
• yksi tai useampia lastenistuimia/lastentyynyjä takaistuimella.
Volvon omat lasten turvavarusteet on tarkoitettu juuri Teidän autoonne. Volvo suosittelee,
että käytätte Volvon alkuperäisvarusteita saadaksenne parhaat vakuudet siitä, että kiinnityspisteet ja kiinnitysvarusteet ovat oikeissa
paikoissa ja riittävän vahvoja.
1
30
G020128
Lasten on aina matkustettava autossa oikein
kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta. Älkää
koskaan antako lapsen istua matkustajan
sylissä.
Lastenistuin ja turvatyyny eivät kuulu yhteen.
HUOM
Lasten muita turvavarusteita käytettäessä
on tärkeää lukea tuotteen mukana tuleva
asennusohje.
Tietoja turvatyynyn (SRS) aktivoinnista/aktivoinnin poistamisesta, katso sivu 21.
Sijoittakaa lastenistuimet/lastentyynyt aina
takaistuimelle, jos matkustajan paikan turvatyyny on aktivoitu. Lapsi voi vammautua vakavasti, jos turvatyyny täyttyy, kun hän istuu matkustajan paikalla.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
matkustajan turvatyyny (SRS) on aktivoitu.2
Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin 140 cm,
eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla edessä, jos turvatyyny (SRS) on aktivoitu.
VAROITUS
01
Turvatyynytarra
Lastentyynyjä/lastenistuimia, joissa on
terässolkia tai muita rakenteita, jotka voivat
olla vyölukon avauspainiketta vasten, ei saa
käyttää, koska ne voivat vahingossa aiheuttaa vyölukon avautumisen.
Älkää antako lastenistuimen yläosan olla
tuulilasia vasten.
Tarra tulee näkyviin, kun matkustajan ovi avataan,
ks. kuvaa sivulla 21.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
Suositellut lastenistuimet3
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä)
Ryhmä 0
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä
<10 kg
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
Ryhmä 0+
(U)
<13 kg
Ryhmä 0
<10 kg
Ryhmä 0+
<13 kg
2
3
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton
turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
(L)
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), katso sivu 21.
Muiden lapsisuojien osalta pitää autonne olla valmistajan oheisessa ajoneuvoluettelossa tai olla yleisesti hyväksytty lain vaatimuksen ECE R44 mukaan.
31
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä)
Ryhmä 0
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
<10 kg
(U)
Ryhmä 0+
<13 kg
Ryhmä 1
9–18 kg
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
Ryhmä 1
9–18 kg
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton
turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
(L)
Ryhmä 1
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
9–18 kg
(U)
Ryhmä 2
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla
15–25 kg
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
32
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä)
Ryhmä 2
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) – kasvot eteenpäin käännetty
lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
15–25 kg
01
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
(L)
Ryhmä 2/3
Lastentyyny selkänojalla ja ilman (Booster Cushion with and without backrest).
15-36 kg
Tyyppihyväksyntä: E5 03139
(UF)
Ryhmä 2/3
Selkänojalla varustettu Volvon turvavyötyyny (Volvo Booster Seat with backrest).
15-36 kg
Tyyppihyväksyntä: E1 04301169
(UF)
L: Sopiva erityisille lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla erityistä automallia, rajoitettuja tai puoliuniversaaleja luokkia varten.
U: Sopiva yleisesti hyväksytylle lastenistuimelle tässä painoluokassa.
UF: Sopiva eteenpäin käännetylle, yleisesti hyväksytylle lastenistuimelle tässä painoluokassa.
``
33
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Paino
Toinen istuinrivi, reunapaikatA
Toinen istuinrivi, keskipaikkaA
Ryhmä 0
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä.
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) –
selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä.
<10 kg
Ryhmä 0+
<13 kg
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
(U)
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
(U)
Ryhmä 0
<10 kg
Ryhmä 0+
<13 kg
Ryhmä 0
<10 kg
Ryhmä 0+
<13 kg
Volvon vauvanistuin (Volvo Infant Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä.
Tyyppihyväksyntä: E1 04301146
(U)
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) –
selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä, kiinnitysnauhoilla ja tukijaloilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
(L)
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä, kiinnitysnauhoilla ja tukijaloilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
(L)
34
Kolmas istuinrivi
seitsemänpaikkaisessa mallissa
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Paino
Toinen istuinrivi, reunapaikatA
Toinen istuinrivi, keskipaikkaA
Kolmas istuinrivi
seitsemänpaikkaisessa mallissa
Ryhmä 0
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
<10 kg
(U)
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
Lastenistuimet, jolla on
yleisesti hyväksyttyjä.
(U)
(U)
Ryhmä 0+
01
<13 kg
Ryhmä 1
9–18 kg
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
Ryhmä 1
9–18 kg
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) –
selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
(L)
Selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin (Child Seat) – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä, kiinnitysnauhoilla ja tukijaloilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
(L)
``
35
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Paino
Toinen istuinrivi, reunapaikatA
Ryhmä 1
Britax Fixway – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä ja kiinnitysnauhoilla.
9–18 kg
Toinen istuinrivi, keskipaikkaA
Kolmas istuinrivi
seitsemänpaikkaisessa mallissa
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
Lastenistuimet, jolla on
yleisesti hyväksyttyjä.
(U)
(U)
Tyyppihyväksyntä: E5 03171
(L)
Ryhmä 1
Lastenistuimet, jolla on yleisesti hyväksyttyjä.
9–18 kg
(U)
Ryhmä 2
15–25 kg
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) - selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 04192
(L)
Ryhmä 2
15–25 kg
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo Convertible Child Seat) – kasvot eteenpäin
käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
(L)
Selkänoja menosuuntaan käännetty/käännettävä Volvon lastenistuin (Volvo
Convertible Child Seat) – kasvot eteenpäin
käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään
auton turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E5 04191
(L)
36
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Paino
Toinen istuinrivi, reunapaikatA
Toinen istuinrivi, keskipaikkaA
Kolmas istuinrivi
seitsemänpaikkaisessa mallissa
Ryhmä 2/3
Lastentyyny selkänojalla ja ilman (Booster Cushion with and
without backrest).
Lastentyyny selkänojalla ja ilman (Booster
Cushion with and without backrest).
Tyyppihyväksyntä: E5 03139
Tyyppihyväksyntä: E5 03139
Lastentyyny selkänojalla ja ilman (Booster
Cushion with and
without backrest).
(UF)
(UF)
15-36 kg
01
Tyyppihyväksyntä: E5
03139
(UF)
Ryhmä 2/3
15-36 kg
Selkänojalla varustettu Volvon turvavyötyyny (Volvo Booster
Seat with backrest).
Selkänojalla varustettu Volvon turvavyötyyny (Volvo Booster Seat with backrest).
Tyyppihyväksyntä: E1 04301169
Tyyppihyväksyntä: E1 04301169
(UF)
(UF)
Selkänojalla varustettu
Volvon turvavyötyyny
(Volvo Booster Seat
with backrest).
Tyyppihyväksyntä: E1
04301169
(UF)
``
37
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
01
Paino
Toinen istuinrivi, reunapaikatA
Ryhmä 2/3
Integroitu turvavyötyyny (Integrated Booster Cushion) – tehdasasenteinen lisävaruste.
15-36 kg
Toinen istuinrivi, keskipaikkaA
Kolmas istuinrivi
seitsemänpaikkaisessa mallissa
Tyyppihyväksyntä: E5 03167
(B)
L: Sopiva erityisille lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla erityistä automallia, rajoitettuja tai puoliuniversaaleja luokkia varten.
U: Sopiva yleisesti hyväksytylle lastenistuimelle tässä painoluokassa.
UF: Sopiva eteenpäin käännetylle, yleisesti hyväksytylle lastenistuimelle tässä painoluokassa.
B: Sisäänrakennetut lastenistuimet hyväksytty tälle painoluokalle.
A
38
Seitsemänpaikkaisissa malleissa pitää istuinrivin olla takimmaisessa asennossaan lastenistuinta käytettäessä.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Integroitu turvavyötyyny*
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä etuistuimelle, jos
matkustajan turvatyyny (SRS) on aktivoitu.
Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin 140 cm,
eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla edessä, jos turvatyyny (SRS) on aktivoitu.4
G031071
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran.
01
1. Vetäkää turvavyötyynyn etupuolella olevaa
kahvaa eteen- ja sitten ylöspäin, jotta turvavyötyyny nousee ylemmäs.
2. Tarttukaa tyynyyn molemmin käsin ja siirtäkää sitä taaksepäin.
3. Painakaa, kunnes tyyny lukkiutuu.
VAROITUS
Turvavyötyynyn tulee olla lukitussa asennossa, ennen kuin lapsen voi asettaa paikalleen.
Lastenistuimen kääntäminen ylös
Tarkastakaa että:
• lastenistuin on lukitussa asennossa.
• turvavyö on kosketuksissa lapsen kehoon
Volvon integroitu, takaistuimen keskipaikalle
tarkoitettu turvavyötyyny on erityisesti suunniteltu antamaan lapselle hyvä turva. Auton normaaleihin turvavöihin yhdistettynä integroitu
turvavyötyyny on hyväksytty 15 - 36 kg painaville lapsille.
ja ettei se ole liian löysällä tai kiertynyt ja
että turvavyö on oikein olkapään päällä.
• turvavyön alaosa on alhaalla, lantion kohdalla, parhaan suojan varmistamiseksi.
• turvavyö ei ole lapsen kaulan päällä tai
olkapään alapuolella.
G030708
• Niskatuen asento on säädetty tarkasti lap-
4
sen pään mukaan.
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), katso sivu 21.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
39
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
VAROITUS
Volvo suosittelee, että korjauksen tai vaihdon tekee vain valtuutettu Volvon tekninen
palvelu. Älkää tehkö muutoksia tai lisäyksiä
turvavyötyynyyn.
Jos integroitu turvavyötyyny on ollut alttiina
voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyötyyny
pitää vaihtaa. Vaikka turvavyötyyny vaikuttaakin vaurioitumattomalta, osa sen suojaominaisuuksista on voitu menettää. Turvavyötyyny pitää vaihtaa myös, jos se on hyvin
kulunut.
Lapsilukot takaovissa
Takaovien ikkunannostimien käyttösäätimet ja
takaovien avauskahvat voidaan salvata avaamiselta sisäpuolelta. Lisätietoja katso
sivu 130.
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä
lastenistuimia varten*
Kokoluokat
Lastenistuimet ovat eri kokoisia – autot ovat eri
kokoisia. Tämä aiheuttaa sen, että kaikki lastenistuimet eivät sovi kaikille paikoille kaikissa
automalleissa.
1. Vetäkää kahvasta eteenpäin.
G015268
2. Siirtäkää tyynyä alaspäin ja painakaa, kunnes se lukkiutuu.
HUOM
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmän kiinnityskohdat
ovat piilossa takaistuimen selkänojan alaosan
takana, reunapaikoilla.
Selkänojan verhoilussa olevat symbolit osoittavat kiinnityskohtien sijainnin (ks. edellä olevaa kuvaa).
40
HUOM
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä on matkustajan
istuimen lisävaruste.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kytketään ISOFIX-kiinnityskohtiin.
Integroidun turvavyötyynyn
alaslaskeminen
Muistakaa ensin kääntää turvavyötyyny
alas, jos takaistuimen selkänoja kallistetaan
eteen.
Painakaa istumapaikan istuintyynyä alas päästäksenne käsiksi kiinnityskohtiin.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille on tämän vuoksi kokoluokitus,
joka auttaa käyttäjiä valitsemaan oikean lastenistuimen (ks. seuraavaa taulukkoa).
Kokoluokka
Selostus
A
Täysi koko, eteenpäin
käännetty lastenistuin
B
Rajoitettu koko (vaihtoehto 1), eteenpäin käännetty lastenistuin
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Kokoluokka
Selostus
Kokoluokka
B1
Rajoitettu koko (vaihtoehto 2), eteenpäin käännetty lastenistuin
C
Täysi koko, taaksepäin
käännetty lastenistuin
D
Rajoitettu koko, taaksepäin käännetty lastenistuin
E
Taaksepäin käännetty
vauvakaukalo
01
HUOM
Selostus
F
Poikittainen vauvakaukalo, vasen
G
Poikittainen vauvakaukalo, oikea
VAROITUS
Älkää koskaan asettako lasta matkustajan
paikalle, jos autossa on aktivoitu turvatyyny.
Jos ISOFIX-lastenistuimesta puuttuu kokoluokitus, pitää kyseisen automallin olla lastenistuimen ajoneuvoluettelossa.
HUOM
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon jälleenmyyjään saadaksenne tietoja siitä, mitä ISOFIX-lastenistuimia Volvo suosittelee.
ISOFIX-lastenistuinten tyypit
Lastenistuimen tyyppi
Lastenistuin, poikittainen
Vauvakaukalo, taaksepäin käännetty
Paino
Kokoluokka
Matkustajapaikat ISOFIX-lastenistuinten asentamista
varten
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
enint. 10 kg
F
X
X
(0 – 9 kuukautta)
G
X
X
enint. 10 kg
E
X
OK
(0 – 9 kuukautta)
(IL)
41
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Lastenistuimen tyyppi
Vauvakaukalo, taaksepäin käännetty
Paino
enint. 13 kg
Kokoluokka
E
Matkustajapaikat ISOFIX-lastenistuinten asentamista
varten
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
X
OK
(0 – 12 kuukautta)
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Lastenistuin, selkänoja menosuuntaan käännetty
9–18 kg
D
X
(9–36 kuukautta)
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
42
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Lastenistuimen tyyppi
Eteenpäin käännetty lastenistuin
Paino
Kokoluokka
9–18 kg
B
01
Matkustajapaikat ISOFIX-lastenistuinten asentamista
varten
Etuistuin
Takaistuimen reunapaikka
X
OKA
(9–36 kuukautta)
(IUF)
B1
X
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: ISOFIX-sijoittaminen ei sovi ISOFIX-lastenistuimelle tässä painoluokassa ja/tai kokoluokassa.
IL: Sopiva erityisille ISOFIX-lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla erityistä automallia, rajoitettuja tai puoliuniversaaleja luokkia varten.
IUF: Sopiva eteenpäinkäännetyille ISOFIX-lastenistuimille, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä tässä painoluokassa.
A
Volvo suosittelee tälle ryhmälle selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta.
``
43
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
01
Lastenistuimen kiinnityskohdat
HUOM
Seitsemänpaikkaisessa versiossa nämä
kiinnityskohdat ovat vain toisella istuinrivillä.
Kiinnityskohtien tavoittamiseksi pitää selkänoja kääntää eteen. Yksityiskohtaiset tiedot
lastenistuimen kiinnittämisestä yläkiinnityskohtiin, ks. istuinvalmistajan ohjeita.
G027032
Ylimääräinen salpatoiminto turvavyössä
(ALR/ELR)5
Auto on varustettu lastenistuinten yläkiinnityskohdilla. Nämä kiinnityskohdat on sijoitettu
takaistuinpenkkien takapuolelle.
Yläkiinnityskohdat on pääasiassa tarkoitettu
käytettäviksi yhdessä eteenpäin käännettyjen
lastenistuinten kanssa. Volvo suosittelee, että
pienet lapset istuvat selkänoja menosuuntaan
käännetyissä lastenistuimissa mahdollisimman pitkään.
Toisen istuinrivin keskipaikan turvavyössä on
ylimääräinen salpatoiminto (ALR/ELR). Salpatoiminto auttaa pitämään vyön kireänä, mikä
tekee lastenistuimen asentamisen helpommaksi.
Asennettaessa lastenistuin turvavyön avulla:
1. Kiinnittäkää turvavyö lastenistuimeen lastenistuimen valmistajan ohjeiden mukaan.
2. Vetäkää turvavyö kokonaan ulos.
3. Lukitkaa turvavyö työntämällä sen lukkokieleke lukkoon. Selvä naksahdus ilmaisee
turvavyön lukkiutumisen.
4. Antakaa turvavyön mekanismin kelata turvavyö sisään ja kiristää se lastenistuimen
ympärille. Turvavyöstä kuuluu nyt mekaaninen ääni, mikä on normaalia.
5
44
Ylimääräinen salpatoiminto turvavyössä (ALR/ELR).
Tämän toiminnon aktivoinnin poisto tapahtuu
automaattisesti, kun turvavyö irrotetaan vyölukosta ja syötetään takaisin alkuasentoon.
Jos lasten turvatuotteiden asennuksessa syntyy ongelmia, kysykää valmistajalta selkeämpiä asennusohjeita.
01 Turvallisuus
01
45
Yleiskatsaus, vasemmanpuoleinen ohjaus.............................................
Yleiskatsaus, oikeanpuoleinen ohjaus....................................................
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa............................................................
Mittaristo.................................................................................................
Merkki- ja varoitusvalot...........................................................................
Mittariston näyttö....................................................................................
Katkaisimet keskikonsolissa...................................................................
Valopaneeli..............................................................................................
Vasen ohjauspylvään vipu.......................................................................
Ajotietokone*...........................................................................................
Oikea ohjauspylvään vipu.......................................................................
Vakionopeussäädin*................................................................................
Seisontajarru, sähköliitäntä ym...............................................................
Sähkötoimiset ikkunannostimet..............................................................
Ikkunat ja taustapeilit..............................................................................
Sähkökäyttöinen kattoluukku*................................................................
48
50
52
53
54
57
59
62
65
66
68
70
72
74
76
81
HomeLinkŸ *............................................................................................ 83
46
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Yleiskatsaus, vasemmanpuoleinen ohjaus
02
48
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Yleiskatsaus, vasemmanpuoleinen ohjaus
Valopaneeli
Äänitorvi
Tuuletussuutin
Vakionopeussäädin
Näyttö
Suuntavalot, valonvaihto, READ-painike
Lämpömittari
Seisontajarru
Matkamittari/osamatkamittarit/vakionopeussäädin
Seisontajarrun vapautin
Nopeusmittari
Suuntavalot
Kierroslukumittari
Ulkolämpömittari, kello, vaihdeasento
Polttoainemittari
02
Katkaisin, lukuvalot
Matkustamon valaistus
Käyttökytkin, kattoluukku
Turvavyömuistutin
Sisätaustapeili
Merkki- ja varoitusvalot
Tuuletussuuttimet
Käsinekotelo
Varoitusvilkut
Äänentoistolaitteisto
Lämmitys ja ilmastointi
Tuulilasinpyyhkimet
Puhelimen/audion painikesarja
Mittaristo
49
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Yleiskatsaus, oikeanpuoleinen ohjaus
02
50
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Yleiskatsaus, oikeanpuoleinen ohjaus
Valopaneeli
Äänitorvi
Tuuletussuutin
Mittaristo
Merkki- ja varoitusvalot
Puhelimen/audion painikesarja
Polttoainemittari
Tuulilasinpyyhkimet
Ulkolämpömittari, kello, vaihdeasento
Seisontajarrun vapautin
Kierroslukumittari
Katkaisin, lukuvalot
Suuntavalot
Matkustamon valaistus
Nopeusmittari
Käyttökytkin, kattoluukku
Matkamittari/osamatkamittarit/vakionopeussäädin
Turvavyömuistutin
Lämpömittari
02
Sisätaustapeili
Näyttö
Tuuletussuuttimet
Käsinekotelo
Varoitusvilkut
Äänentoistolaitteisto
Lämmitys ja ilmastointi
Suuntavalot, valonvaihto, READ-painike
Seisontajarru
Vakionopeussäädin
51
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa
Säädinpaneeli
G029570
02
Lukkonuppi kaikille oville
Takaovien ikkunanostimien lukitus
Ikkunannostimien käyttökytkimet
Käyttökytkimet, ulkotaustapeilit
52
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittaristo
G026973
02
Lämpömittari - Ilmoittaa moottorin jäähdytysjärjestelmän lämpötilan. Jos osoitin
menee punaiselle alueelle, annetaan näytössä ilmoitus. Ottakaa huomioon, että
lisävalot ilmanoton edessä heikentävät järjestelmän jäähdytystä.
Näyttö - Näytössä esitetään informaatiotai varoitusilmoituksia.
Nopeusmittari - Ilmaisee auton nopeuden.
Välimatkamittarit, T1 ja T2 - Käytetään
lyhyiden matkojen mittaamiseen. Oikeanpuoleinen numero ilmoittaa sadat metrit.
Pitäkää nuppia painettuna yli 2 sekunnin
ajan nollataksenne mittarin. Välimatkamittarista toiseen vaihdetaan painamalla nuppia lyhyesti.
Vakionopeussäätimen osoitin.
Matkamittari - Ilmoittaa autolla ajetun
kokonaismatkan.
Kaukovalojen merkkivalo
Varoitussymboli - Jos syntyy vika, symboli
syttyy ja näytössä esitetään varoitusilmoitus.
Kierroslukumittari - Ilmaisee moottorin
kierrosluvun tuhansina kierroksina minuutissa. Kierroslukumittarin osoitin ei saa
mennä punaiselle alueelle.
hiutalesymboli. Se varoittaa liukkauden
vaarasta. Jos auto on seissyt paikallaan,
mittari voi näyttää liian korkeaa arvoa.
Kellon nuppi - Kello asetetaan aikaan nuppia kiertämällä.
Kun valo mittaristossa syttyy, polttoainemäärä säiliössä on pieni, lisätkää polttoainetta pikimmiten. Ks. myös kohtaa Ajotietokone sivulla 66.
Merkki- ja varoitusvalot
Suuntavalot – vasen/oikea
Automaattivaihteiston osoitin - Kytketty
vaihdeasento näytetään.
Ulkolämpömittari - Kun lämpötila on alueella +2 °C - 5 °C, näytössä palaa lumi-
53
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Merkki- ja varoitusvalot
Toiminnan tarkastus, symbolit
02
Jos moottori ei käynnisty 5 sekunnin kuluessa, kaikki symbolit sammuvat, paitsi auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmän vikaa ja
matalaa öljynpainetta osoittavat.
Tietyillä symboleilla ei ehkä ole
taustatoimintoa, tämä riippuu
auton varustuksesta.
Tämä valo palaa punaisena tai keltaisena havaitun vian vakavuudesta riippuen.
Punainen valo:
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan.
Autolla ei saa ajaa edelleen.
2. Lukekaa tiedot näytöstä.
Symbolit mittariston keskellä
3. Korjatkaa näytössä olevan ohjeen mukaisesti tai ottakaa yhteys korjaamoon. Volvo
suosittelee, että käännytte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun puoleen.
Symbolia ja ilmoitustekstiä näytetään, kunnes
vika on korjattu.
Kaikki merkki- ja varoitusvalot1 syttyvät, kun
etäavain käännetään asentoon II ennen käynnistystä. Tällöin varmistetaan, että symbolit toimivat. Kun moottori on käynnistetty, kaikkien
symbolien pitää sammua, paitsi seisontajarrun.
Se sammuu vasta, kun seisontajarru vapautetaan.
Keltainen valo:
–
Lukekaa viesti näytöstä. Korjauttakaa vika.
Ilmoitusteksti sammutetaan READ-painikkeella, katso sivu 57, tai se sammuu automaattisesti 2 minuutin kuluttua.
HUOM
Kun ilmoitusteksti HUOLLON AIKA esitetään, sammuttakaa symboli ja ilmoitusteksti
READ-painikkeella, tai se häviää automaattisesti 2 minuutin kuluttua.
1
54
Tiettyjen moottoriversioiden yhteydessä ei käytetä matalan öljynpaineen symbolia. Varoitus tapahtuu näyttötekstin avulla, katso sivu 211.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Merkki- ja varoitusvalot
Merkkisymbolit
Vika ABS-järjestelmässä
Jos symboli syttyy, järjestelmä ei
toimi. Auton varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen, mutta
ilman ABS-toimintoa.
Jos JARRU- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, jarruvoiman
jakoon on saattanut tulla vika.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
Vika jarrujärjestelmässä
Jos symboli syttyy, jarrunestettä
saattaa olla liian vähän.
2. Jos nestepinta on alle säiliön MIN-tason,
autolla ei tule ajaa edelleen, vaan kuljetuttaa se hinausautolla. Volvo suosittelee, että
auto kuljetutetaan hinausautolla valtuutet-
2
Jos JARRU- ja ABS-symbolit palavat
samanaikaisesti, on olemassa vaara, että
auton takaosa joutuu luistoon voimakkaassa jarrutuksessa.
Symboli palaa, jos joku etuistuimella ei ole ottanut turvavyötä
käyttöön.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
• Jos molemmat symbolit sammuvat, voitte
jatkaa ajoa.
• Jos merkkivalot palavat edelleen, tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä,
katso sivu 214.
• Jos nestetaso jarrunestesäiliössä on nor1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä, katso sivu 214.
02
VAROITUS
Turvavyömuistutin
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
3. Volvo suosittelee, että ajatte valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun ABS-järjestelmän tarkastusta varten, jos symboli jää
palamaan.
niseen palveluun jarrujärjestelmän tarkastusta varten.
tuun Volvon tekniseen palveluun jarrujärjestelmän tarkastusta varten.
maali ja varoitussymbolit palavat edelleen,
voidaan auto varovasti ajaa Volvon suosittelemaan valtuutettuun tekniseen palveluun jarrujärjestelmän tarkastusta varten.
Liian matala öljynpaine2
Jos symboli syttyy ajon aikana,
moottorin öljypaine on liian pieni.
Sammuttakaa moottori välittömästi ja tarkastakaa moottorin
öljymäärä, lisätkää tarvittaessa.
Jos symboli palaa ja öljymäärä on normaali,
ottakaa yhteys Volvon suosittelemaan valtuutettuun tekniseen palveluun.
• Jos nestetaso on jarrunestesäiliössä MINmerkin alapuolella, autolla ei saa enää ajaa,
vaan se on kuljetutettava hinausautolla
Volvon suosittelemaan valtuutettuun tek-
Tiettyjen moottoriversioiden yhteydessä ei käytetä matalan öljynpaineen symbolia. Varoitus tapahtuu näyttötekstin avulla, katso sivu 211.
55
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Merkki- ja varoitusvalot
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
02
Jos symboli syttyy, se voi johtua
viasta auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä. Volvo suosittelee, että ajatte valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten.
Turvatyynyt – SRS
Jos symboli jää palamaan tai syttyy ajon aikana, turvavyön lukossa,
SRS-, SIPS- tai IC-järjestelmässä
on ilmennyt vika. Volvo suosittelee,
että ajatte pikimmiten valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta
varten.
Seisontajarru kytkettynä
Symboli palaa, kun seisontajarru
on painettu. Painakaa seisontajarru aina alimpaan asentoonsa.
Hidas nopeus
HUOM
Symboli palaa riippumatta siitä, kuinka
kovaan seisontajarru on painettu.
Takasumuvalo
Symboli palaa sumuvalojen
ollessa kytkettynä.
Generaattori ei lataa
Jos symboli syttyy ajon aikana,
sähköjärjestelmässä on vika. Volvo
suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Perävaunun merkkisymboli
Symboli vilkkuu, kun suuntavaloja
käytetään ja perävaunu on kytkettynä. Jos symboli ei vilku, jokin
perävaunun tai auton polttimoista
on rikki.
Hehkutus (diesel)
Symboli palaa, kun hehkutus on
käynnissä. Hehkutus tapahtuu,
kun lämpötila alittaa 2 °C. Kun
symboli sammuu, auto voidaan
käynnistää.
56
Muistutus – auki jääneet ovet
Jos jokin ovista tai takaluukku ei ole kunnolla
kiinni, kuljettajalle ilmoitetaan asiasta.
Vakautusjärjestelmä DSTC
Tietoja järjestelmän toiminnoista ja
symboleista, katso sivu 153.
Jos auto rullaa nopeuden ollessa alle
n. 7 km/h, infosymboli syttyy samalla, kun
KULJETTAJAN OVI AUKI, MATKUSTAJAN
OVI AUKI, VASEN TAKAOVI AUKI taiOIKEA
TAKAOVI AUKI esitetään näytössä. Pysäyttäkää auto ensimmäiseen turvalliseen paikkaan
ja sulkekaa avoin ovi tai luukku.
Suuri nopeus
Jos auto liikkuu suuremmalla
nopeudella kuin n. 7 km/h, syttyy
symboli samalla, kun näytössä esitetään jokin edellisen kappaleen
teksteistä.
Muistutus, takaluukku
Jos takaluukku on auki, esitetään näytössä
TAKALUUKKU AUKI.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittariston näyttö
Viestit
Samalla kun varoitus- tai merkkisymboli syttyy,
näyttöön tulee täydentävä ilmoitus.
–
Ilmoitus
Sisältö
Ilmoitus
Sisältö
PYSÄHDY VAROENA
Pysäyttäkää
auto turvallisesti ja sammuttakaa
moottori.
Vakava vauriovaara.
VAATII HUOLLONA
PYSÄYTÄ MOOTTORIA
Pysäyttäkää
auto turvallisesti ja sammuttakaa
moottori.
Vakava vauriovaara.
Volvo suosittelee, että
annatte valtuutetun Volvon
teknisen palvelun tarkastaa
auton mahdollisimman pian.
HUOLLON AIKA
Huollon aika.
Volvo suosittelee, että
annatte valtuutetun Volvon
teknisen palvelun tehdä huollon. Ajankohtaan vaikuttavat
ajettu matka,
kuukausien
määrä viimeisimmästä huollosta ja moottorin käyntiaika.
HUOLLA HETIA
Volvo suosittelee, että
annatte valtuutetun Volvon
teknisen palvelun tarkastaa
auton välittömästi.
KATSO OHJEKIRJAA
Lukekaa käyttöohjekirjasta.
Painakaa READ-painike (1) sisään.
Voitte selata viestejä READ-näppäimellä.
Vikaa koskeva viesti säilyy muistilistassa, kunnes vika on korjattu.
HUOM
Jos varoitusviesti tulee näyttöön käyttäessänne ajotietokonetta, viesti pitää lukea
(painamalla READ-painiketta), ennen kuin
aikaisemman toiminnon voi aloittaa uudelleen.
02
57
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittariston näyttö
02
A
58
Ilmoitus
Sisältö
HIUKK.SUOD.TÄYSI
KATSO OHJEKIRJA
Dieselin hiukkassuodatin
pitää regeneroida, katso
sivu 143.
DSTC-LUISTONESTO
POIS PÄÄLTÄ
Vakautus- ja
vetovoimajärjestelmän toiminta on rajoitettua, katso
sivu 152 muiden versioiden
osalta.
Osa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä, missä
ongelma on syntynyt.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katkaisimet keskikonsolissa
Katkaisin
G026944
02
Lapsilukot takaovissa*
HUOM
Painikkeiden keskinäinen sijainti voi vaihdella.
Ilmastointi matkustamon takaosassa*
Painakaa painiketta aktivoidaksenne matkustamon takaosan
ilmastoinnin. Matkustamon
takaosan ilmastointi kytkeytyy
pois, kun virta katkaistaan.
Sisäänkäännettävät ulkotaustapeilit*
Aktivoi tai poistaa takaovien
sähköisen lapsilukon aktivoinnin. Etäavaimen pitää olla asennossa I tai II. Kun lapsilukko on
aktivoituna, painikkeessa oleva
valo palaa. Saatte ilmoituksen
näyttöön, kun aktivoitte lapsilukon tai poistatte
sen aktivoinnin, katso sivu 130.
Käytetään kääntämään ulkotaustapeilit sisään ulkoasennosta ja ulos sisäasennosta.
Menetelkää näin, jos taustapeili on vahingossa
käännetty sisään tai ulos:
1. Kääntäkää ko. taustapeili käsin normaaliasenteoon.
2. Kääntäkää etäavain asentoon II.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
59
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katkaisimet keskikonsolissa
02
3. Kääntäkää taustapeiliä sisään painikkeen
avulla, ja sitten ulospäin, myös painikkeen
avulla.
Lisävalot*
Sähköliitäntä/savukkeensytytin*
Käyttäkää tätä painiketta, jos
haluatte, että auton lisävalot
syttyvät samanaikaisesti kaukovalojen kanssa tai jos haluatte sulkea toiminnon.
Taustapeilit ovat nyt palanneet alkuperäisiin
kiinteisiin asentoihinsa.
Sähköliitäntää voidaan käyttää
erilaisille 12 V:n jännitteelle tarkoitetuille varusteille, esim.
matkapuhelimelle tai kylmälaukulle.
Park Assist*
Järjestelmä on aina aktivoituna,
kun auto käynnistetään. Painakaa painiketta peruutusvaroitusjärjestelmän sulkemiseksi/
aktivoimiseksi uudelleen. Katsokaa myös s. 154.
Salpalukitustilan* ja hälytysanturien
kytkeminen pois toiminnasta
Käyttäkää tätä painiketta, kun
jostain syystä haluatte sulkea
salpalukitustila-toiminnon (salpalukitustila tarkoittaa, ettei
ovia voida avata auton sisäpuolelta, kun ne on lukittu). Käyttäkää tätä painiketta myös, kun haluatte kytkeä
hälytysjärjestelmän* liike- ja kallistustunnistimet pois toiminnasta. Valo palaa, kun toiminnot on suljettu/kytketty pois, ks. sivuja 128 ja
132.
60
Aktiiviset Xenon-valonheittimet*
Jos auto on varustettu aktiivisilla Xenon-valonheittimillä
(Active Bending Lights, ABL),
valonheittimien valokeilat seuraavat ohjauspyörän liikkeitä
ajettaessa. Toiminto aktivoituu
automaattisesti, kun auto käynnistetään, ja se
voidaan sulkea/aktivoida painamalla painiketta. Painikkeessa oleva valo palaa, kun toiminto on aktivoitu
Valokuvion vaihtaminen oikean-/
vasemmanpuoleiselle liikenteelle
Pitäkää painiketta painettuna vähintään
5 sekuntia. Auton pitää seistä paikallaan, kun
valokuviota vaihdetaan. Ilmoitus ETUVALOT
OIK.P. LIIKENNE tai ETUVALOT VAS.P.
LIIKENNE esitetään näytössä. Lisätietoja ja
valokuvion sovitus halogeeni- tai Dual Xenon valonheittimissä, katso sivu 172.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Etäavaimen pitää olla vähintään asennossa I,
jotta liitäntä antaa virtaa.
Savukkeensytytin aktivoidaan painamalla
nuppi sisään. Kun sytytystoiminto on valmis,
nuppi tulee takaisin ulos. Vetäkää sytytin ulos
ja käyttäkää hehkua sytyttämiseen. Antakaa
turvallisuussyistä kannen olla aina olla liittimessä, kun tätä ei käytetä. Suurin virranvoimakkuus on 10 A.
VAROITUS
Sulkekaa liitäntä aina tulpalla, kun sitä ei
käytetä.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katkaisimet keskikonsolissa
TÄRKEÄÄ
Varoitusvilkut
Sähkölämmitteinen takalasi ja
sähkölämmitteiset taustapeilit
Suurin virranotto on 10 A (120 W), jos käytetään yhtä liitäntää kerrallaan. Jos kumpaakin liitäntää (keskikonsolissa ja takaistuimen luona) käytetään samanaikaisesti,
on voimassa 7,5 A (90 W) liitäntää kohti.
Lämmitystä käytetään huurun
ja jään poistamiseen takalasista
ja ulkotaustapeileistä. Painakaa
katkaisinta takalasin ja taustapeilien lämmityksen aloittamiseksi. Katkaisimen valo palaa.
Lämmitys kytkeytyy automaattisesti pois noin 12 minuutin
kuluttua.
Jos renkaanpaikkauksen kompressori on
yhdistettynä toiseen liitännöistä, muuta virrankuluttajaa ei saa olla yhdistettynä toiseen.
AM FM
CD
LUM
VO E
POWER
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
Tilapäisen renkaanpaikkauksen kompressori on Volvon testaama ja hyväksymä. Tietoja Volvon suositteleman tilapäisen renkaanpaikkauksen (TMK) käytöstä, katso
sivu 189.
BLIS - Blind Spot Information System*
Painakaa painiketta toiminnon
aktivoinnin poistamiseksi tai
aktivoimiseksi uudelleen, katso
sivu 156 saadaksenne lisätietoja.
*
3
DEF
5
6
JKL
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
#
G027096
HUOM
02
Varoitusvilkkuja (kaikki suuntavalot vilkkuvat)
pitää käyttää, kun auto seisoo siten, että se voi
aiheuttaa vaaraa tai esteen liikenteelle. Painakaa painiketta toiminnon aktivoimiseksi.
Sähkölämmitteiset etuistuimet
Sähkölämmitteiset etuistuimet,
katso sivu 91 tai 93 saadaksenne lisätietoja.
HUOM
Varoitusvilkkujen käyttöä koskeva lainsäädäntö vaihtelee eri maissa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
61
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Valopaneeli
Yleistä
Tila
02
Automaattiset/sammutetut lähivalot. Vain kaukovalovilkku.
Huomiovalot, kun autolla ajetaan.
Automaattinen vaihto seisontavaloille, kun auto pysäköidään.
Automaattiset lähivalot. Kaukovalot ja kaukovalovilkku toimivat
tässä tilassa.
Valonheittimet
Automaattiset lähivalot*
Valokatkaisin
Automaattiset huomiovalot päivällä
Ajovalojen korkeussäätöpyörä
Takasumuvalo
Mittariston valaistuksen säätöpyörä
Lähivalot syttyvät automaattisesti, kun etäavain käännetään asentoon II, paitsi kun valokatkaisin (1) on keskiasennossa. Tarvittaessa
voidaan lähivaloautomatiikan aktivointi poistaa. Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun tehdä aktivoinnin
poiston.
Automaattiset lähivalot, kaukovalot
1. Kääntäkää etäavain asentoon II.
2. Lähivalot aktivoidaan kääntämällä valokatkaisin (1) myötäpäivään ääriasentoon.
3. Kaukovalot aktivoidaan vetämällä ohjauspylvään vasenta vipua ohjauspyörää kohti
62
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
ääriasentoon ja vapauttamalla se, katso
sivu 65.
Sisältö
Valot sammuvat automaattisesti, kun etäavain
käännetään asentoon I tai 0.
Seisontavalo
Seisontavalot voidaan sytyttää etäavaimen
asennosta riippumatta.
–
Kääntäkää valokatkaisin (1) keskiasentoon.
Kun etäavain on asennossa II, seisontavalot ja
numerokilven valaistus palavat aina.
Ajovalojen korkeussäätö
Auton kuormitus muuttaa valonheittimien korkeussuuntausta, mikä voi johtaa vastaan tulevien ajoneuvojen häikäistymiseen. Välttäkää
tätä säätämällä valojen korkeussuuntausta.
1. Kääntäkää etäavain asentoon II.
2. Kääntäkää valokatkaisin (1) jompaankumpaan ääriasentoon.
3. Pyörittäkää säätöpyörää (3) ylös- tai alaspäin nostaaksenne tai vastaavasti laskeaksenne valojen korkeutta.
Xenon-valonheittimillä* varustetuissa autoissa
on automaattinen ajovalojen korkeussäätö,
mistä johtuen säätöpyörä (3) puuttuu.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Valopaneeli
Mittaristovalaistus
Aktiiviset Xenon-valonheittimet*
Huomiovalot päivällä
Mittaristovalaistus palaa, kun etäavain on
asennossa II ja valokatkaisin (1) on toisessa
ääriasennoistaan. Valaistus himmenee automaattisesti päivällä ja sitä voidaan säätää
manuaalisesti yöllä.
Polttoaineen säästämiseksi voidaan huomiovalot (Daytime Running Light) valita päiväaikaan enemmän energiaa kuluttavien lähivälojen asemesta. Spoileriin asennetut huomiovalot toimivat voimakasvaloisella ja virtaa säästävällä dioditekniikalla.
Pyörittäkää säätöpyörää (5) ylös- tai alaspäin
voimakkaampaa tai heikompaa valaistusta varten.
Takasumuvalo
–
G020789
Sumutakavalo voidaan sytyttää vain yhdessä
valonheittimien kanssa.
Painakaa painiketta (4).
Sumutakavalon merkkisymboli mittaristossa ja
valo painikkeessa palavat takasumuvalon
ollessa sytytettynä.
HUOM
Sumuvalojen käyttöä koskevat määräykset
vaihtelevat eri maissa.
02
Painakaa painiketta (2) ja kääntäkää valojen
säädin (1) myötäpäivään ääriasentoonsa huomiovalojen aktivoimiseksi automaattisesti päivällä. Tätä säätää valontunnistin, joka vaihtaa
huomiovaloilta päävalonheittimien lähivaloille
hämärässä tai kun päivänvalo tulee liian heikoksi. Painikkeessa oleva valo palaa, kun huomiovalot on aktivoitu.
Valokeila, aktiiviset/ei aktiiviset valonheittimet.
Jos auto on varustettu aktiivisilla Xenon-valonheittimillä (Active Bending Lights, ABL), valonheittimien valokeilat seuraavat ohjauspyörän
liikkeitä ajettaessa. Toiminto aktivoituu automaattisesti, kun auto käynnistetään, ja se voidaan sulkea/aktivoida painamalla keskikonsolissa olevaa painiketta, katso sivu 60.
HUOM
Mahdollisimman pienen energiankulutuksen saavuttamiseksi sammutetaan myös
takavalot, kun tapahtuu automaattinen
vaihtaminen lähivaloilta huomiovaloille.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
63
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Valopaneeli
VAROITUS
02
Järjestelmä on energiansäästön apuväline se ei voi kaikissa tilanteissa ratkaista, milloin
päivänvalo on liian heikkoa tai riittävän voimakasta, esim. sumussa ja sateessa.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
autolla ajetaan käyttäen liikenneturvallisuuden kannalta oikeaa valaistusta ja voimassa
olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
64
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Vasen ohjauspylvään vipu
Ohjauspylvään vivun asennot
Suuntavalot
Kaukovalovilkku
Normaali kääntyminen
–
–
Siirtäkää ohjauspylvään vipua ylös- tai
alaspäin ääriasentoon (B).
Vipu jää ääriasentoonsa ja se siirretään takaisin
käsin tai se palautuu automaattisesti ohjauspyörän liikkeen jälkeen.
Lyhyt vilkkujakso
–
Kaistanvaihto, suuntavalot
Normaali kääntyminen, suuntavalot
Kaukovalovilkku
Saattovalot sekä kauko- ja lähivalojen
vaihto
Siirtäkää ohjauspylväässä olevaa vipua
ylös- tai alaspäin asentoon (A) ja vapauttakaa, vipu palaa alkuasentoonsa tai siirtäkää vipu asentoon (B) ja siirtäkää se heti
takaisin alkuasentoonsa.
Suuntavalot vilkkuvat kolme kertaa. Lyhyt vilkkujakso keskeytyy välittömästi, jos vilkutus
aloitetaan vastakkaiseen suuntaan.
Siirtäkää vipua kevyesti ohjauspyörään
päin asentoon (C).
02
Kaukovalot palavat kunnes vipu vapautetaan.
Saattovalot
Osaa ulkopuolisesta valaistuksesta voidaan
pitää palamassa, jolloin se toimii saattovalaistuksena auton lukitsemisen jälkeen. Aikaviive
on 30 sekuntia1, mutta se voidaan muuttaa
60 tai 90 sekuntiin.
1. Poistakaa etäavain virtalukosta.
2. Siirtäkää vipua ohjauspyörään päin ääriasentoon (D) ja vapauttakaa se.
3. Nouskaa ulos autosta ja lukitkaa ovi.
Kauko- ja lähivalojen valonvaihto
Etäavaimen pitää olla asennossa II, jotta kaukovalot voidaan sytyttää.
1. Kääntäkää valokatkaisin myötäpäivään
ääriasentoonsa, katso sivu 62.
2. Siirtäkää vipua ohjauspyörään päin ääriasentoon (D) ja vapauttakaa se.
1
Tehdasasetus.
65
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone*
Yleistä
HUOM
Jos varoitusilmoitus annetaan ajotietokonetta käytettäessä, se pitää kuitata. Kuitatkaa painamalla READ-painiketta palataksenne ajotietokonetoimintoon.
02
Toiminnot
Ajotietokone näyttää seuraavia tietoja:
READ - kuittaus
Säätöpyörä - valikkojen selaamiseen ja
ajotietokoneen luettelokohtien valitsemiseen
RESET - nollaus
•
•
•
•
•
•
--- KM/H KESKINOPEUS
--.- KM/L HETKELL. KULUTUS
1
2
66
KESKIKULUTUS
Keskimääräinen polttoaineenkulutus viimeisimmän nollauksen jälkeen. Nollaus tehdään
painamalla RESET.
HUOM
Tietty virhenäyttämä voi syntyä, jos on käytetty polttoainekäyttöistä pysäköintilämmitintä*.
--.- KM/L KESKIKULUTUS
--- KILOMETRIÄ TANKKAAMATTA
KILOMETRIÄ TANKKAAMATTA
DSTC PÄÄLLÄ , katso sivu 152
Laskenta perustuu keskikulutukseen viimeksi
ajettujen 30 km:n aikana ja jäljellä käytettävissä
olevaan polttoainemäärään. Näyttö esittää likimääräisen matkan, joka voidaan ajaa säiliössä
jäljellä olevalla polttoaineella. Kun näyttö esittää "--- KILOMETRIÄ TANKKAAMATTA",
taattua ajomatkaa ei ole jäljellä. Lisätkää polttoainetta pikimmiten.
--- MPH NYKYINEN NOPEUS1*
KESKINOPEUS
Kun virta katkaistaan, keskinopeus tallennetaan ja se muodostaa uuden arvon pohjan, kun
ajoa jatketaan. Nollaus tehdään painamalla
RESET-painiketta.
Säätimet
Ajotietokoneen tietoihin pääsemiseksi pitää
käyttöpyörää (2) kääntää askelittain, joko ylöstai alaspäin. Kääntämällä edelleen tullaan
takaisin lähtötilaan.
aikana2 polttoaineenkulutus voi kasvaa, katso
sivu 143.
HETKELL. KULUTUS
Hetkellisen polttoaineenkulutuksen laskenta
tehdään joka sekunti. Näytön tieto päivitetään
parin sekunnin välein. Auton seistessä paikallaan esitetään näytössä "----". Regeneroinnin
Vain tietyillä markkina-alueilla.
Koskee vain hiukkassuodattimella varustettuja dieselautoja.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Tietty virhenäyttämä voi syntyä, jos on käytetty polttoainekäyttöistä pysäköintilämmitintä* tai jos ajotapaa muutetaan.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone*
MPH NYKYINEN NOPEUS.*1
Ko. nopeus esitetään maileina tunnissa (mph),
jos nopeusmittarin asteikko on km/h. Jos
asteikko on mph, ko. nopeus esitetään maileina tunnissa (mph).
02
Nollaus
1. Valitkaa --- KM/H KESKINOPEUS tai --.KM/L KESKIKULUTUS
2. Keskinopeus ja keskikulutus nollautuvat
samanaikaisesti, kun RESET-painiketta (3)
pidetään painettuna vähintään viisi sekuntia.
1
Vain tietyillä markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
67
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Oikea ohjauspylvään vipu
Tuulilasinpyyhkimet
Tihkupyyhintä
Voitte itse asettaa sopivan ajan
pyyhkäisyjen välille. Kääntäkää
säätöpyörää ylöspäin pyyhkäisyjen välisen ajan lyhentämiseksi.
Kääntäkää alaspäin ajan lisäämi-
02
seksi.
Jatkuva pyyhintä
G026953
Pyyhkimet pyyhkivät normaalilla
nopeudella.
Pyyhin-/huuhtelutoiminto – tuulilasi.
Säätöpyörä
Sadetunnistin – päälle/pois
Tuulilasinpyyhkimet pois toiminnasta
Tuulilasinpyyhkimet ovat pois
päältä vivun ollessa asennossa 0.
Pyyhkimet pyyhkivät suurella
nopeudella.
TÄRKEÄÄ
Ennen pyyhkimien aktivointia talvella - varmistakaa, etteivät pyyhinsulat ole jäätyneet
kiinni ja että mahdollinen lumi tai jää tuulilasilta (ja takalasilta) on kaavittu pois.
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää runsaasti huuhtelunestettä pyyhkimien pyyhkiessä tuulilasia. Tuulilasin tulee
olla märkä pyyhkimien toimiessa.
Yksi pyyhkäisy
Siirtäkää vipua ylöspäin, kun haluatte pyyhkäistä vain kerran.
68
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Sadetunnistin*
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi tuulilasinpyyhkimet automaattisesti. Sadetunnistimen herkkyyttä muutetaan
säätöpyörällä.
Kääntäkää säätöpyörää ylöspäin herkkyyden
lisäämiseksi ja alaspäin herkkyyden pienentämiseksi (ylimääräinen pyyhkäisy tehdään, kun
säätöpyörää käännetään ylöspäin).
Päälle/Pois
Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää etäavaimen olla asennossa I tai II ja tuulilasinpyyhkimien vivun asennossa 0 (ei aktivoitu).
Sadetunnistin aktivoidaan:
–
Painakaa painiketta. Painikkeessa oleva
valo syttyy ja osoittaa, että sadetunnistin
on aktiivinen.
Sadetunnistin kytketään pois seuraavilla
tavoilla:
• Painakaa painiketta. Painikkeessa oleva
valo sammuu.
• Siirtäkää vipua alaspäin toiselle pyyhintäohjelmalle. Jos vipua siirretään ylöspäin,
sadetunnistin aktivoitu, pyyhkimet tekevät
ylimääräisen liikkeen ja palaavat sadetunnistintilaan, kun vipu päästetään takaisin
asentoon 0.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Oikea ohjauspylvään vipu
Sadetunnistin sulkeutuu automaattisesti, kun
etäavain poistetaan virtalukosta, tai 5 minuuttia
virran katkaisun jälkeen.
TÄRKEÄÄ
Tuulilasinpyyhkimet voivat käynnistyä ja
vaurioitua automaattipesussa. Sulkekaa
sadetunnistin painamalla painiketta (2) etäavaimen ollessa asennossa I tai II.
Rajoitettu huuhtelu
Kun säiliössä on jäljellä n. 1 litra huuhtelunestettä ja ilmoitus huuhtelunesteen lisäämisestä
esitetään mittariston näytössä, suljetaan huuhtelunesteen syöttö valonheittimille ja takalasille. Näin ensisijaistetaan tuulilasin puhdistus
ja näkyvyys sen läpi.
Pyyhin ja huuhtelulaite, takalasi
Siirtämällä vipua eteenpäin käynnistyvät takalasin huuhtelu ja pyyhintä. Pyyhinsulka tekee
muutamia ylimääräisiä pyyhkäisyjä huuhtelun
päätyttyä.
02
Pyyhin – peruutus
Jos peruutusvaihde kytketään tuulilasinpyyhkimien ollessa aktivoituina, takalasinpyyhin
asettuu jaksopyyhintätilaan1. Jos takalasinpyyhin jo toimii normaalinopeudella, ei tapahdu
muutosta.
Tuulilasin/valonheittimien
huuhtelulaite
Siirtäkää vipua ohjauspyörää kohti tuulilasin ja
valonheittimien huuhtelujen käynnistämiseksi.
Vivun vapauttamisen jälkeen pyyhkimet tekevät muutaman ylimääräisen liikkeen.
Ajovalojen suurpainehuuhtelu*
Valonheittimien suurpainehuuhtelu kuluttaa
paljon huuhtelunestettä. Nesteen säästämiseksi valonheittimet huuhdellaan vain joka viidennen huuhtelun yhteydessä (10 minuutin
aikajaksolla). Kun 10 minuuttia on kulunut viimeisimmästä tuulilasin huuhtelusta, valonheittimien suurpainehuuhtelu toimii jälleen tuulilasin ensimmäisen huuhtelun yhteydessä. Vetämällä vipua lyhyesti ohjauspyörän suuntaan
huuhdellaan vain tuulilasi.
1
Pyyhin-/huuhtelutoiminto – takalasi.
Jaksopyyhintä: Painakaa painikkeen yläosa sisään.
Jatkuva nopeus: Painakaa painikkeen alaosa sisään.
Tämä toiminto (jaksopyyhintä peruutettaessa) voidaan sulkea. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun sulkemista varten.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
69
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Vakionopeussäädin*
Kytkeminen toimintaan
Nopeuden lisääminen tai vähentäminen
Tilapäinen poiskytkeminen
–
02
Painakaa 0 vakionopeussäätimen kytkemiseksi tilapäisesti pois toiminnasta.
CRUISE esitetään mittaristossa. Aiemmin
asetettu nopeus säilyy muistissa tilapäisen
poiskytkennän jälkeen.
Vakionopeussäädin kytkeytyy lisäksi tilapäisesti pois jos:
• jarrupoljinta painetaan
• nopeus ylämäessä laskee alle arvon
G027098
G026949
25-30 km/h
Vakionopeussäätimen säätimet ovat ohjauspyörän keskiössä vasemmalla puolella.
Halutun nopeuden asettaminen:
1. Painakaa CRUISE-painiketta. Mittaristossa näkyy CRUISE.
2. Painakaa kevyesti + tai – auton nopeuden
lukitsemiseksi. Näytössä esitetään
CRUISE-ON.
Vakionopeussäädintä ei voida kytkeä päälle
nopeuden ollessa alle 30 km/h tai yli
200 km/h.
1
70
–
Lisätkää tai vähentäkää lukittua nopeutta
painamalla + tai –. Nopeudeksi ohjelmoidaan se nopeus, joka autolla on vapautettaessa painike.
Lyhyt painallus (alle puoli sekuntia) + tai – vastaa nopeusmuutosta 1 km/h tai 1 mph1.
HUOM
Tilapäinen nopeuden lisääminen (alle
minuutin) kaasupolkimella, kuten esim. ohitettaessa, ei vaikuta vakionopeussäätimen
asetukseen. Kun kaasupoljin vapautetaan,
auto palaa aiemmin asetetulle nopeudelle.
Riippuen moottorityypistä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
• vaihteenvalitsin siirretään asentoon N
• pyörät luistavat tai lukkiutuvat.
Nopeuteen palaaminen
Palatkaa aikaisemmin asetettuun
nopeuteen painamalla painiketta.
Mittaristossa esitetään CRUISE
ON.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Vakionopeussäädin*
Poiskytkeminen
–
Sulkekaa vakionopeussäädin painamalla
CRUISE. CRUISE ON sammuu mittaristossa.
02
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
71
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Seisontajarru, sähköliitäntä ym.
Seisontajarru
2. Painakaa seisontajarrupoljin määrätietoisesti niin pitkälle kuin se menee.
02
3. Vapauttakaa jarrupoljin ja varmistakaa,
että auto on paikallaan.
4. Jos auto rullaa, pitää seisontajarrupoljinta
painaa enemmän.
5. Kun auto pysäköidään - valitkaa vaihteiston P-asento.
Seisontajarru, vasemmalta ohjattavat autot.
G026994
G026992
Pysäköinti mäkeen
Seisontajarru, oikealta ohjattava auto.
Seisontajarrupoljin
Jos auto pysäköidään mäkeen keula ylämäen
suuntaan, kääntäkää pyörät poispäin jalkakäytävän reunasta.
Jos auto pysäköidään mäkeen keula alamäen
suuntaan, kääntäkää pyörät jalkakäytävän reunaa kohti.
Seisontajarrun vapautuskahva
Seisontajarru on sijoitettu lattian korkeudelle,
ks. kuvaa, ja se vaikuttaa takapyöriin ollessaan
painettuna.
HUOM
Varoitussymboli mittaristossa palaa riippumatta siitä kuinka kovaan seisontajarrupoljin on painettu.
VAROITUS
Käyttäkää seisontajarrua aina pysäköitäessä viettävälle alustalle - automaattivaihteiston P-asento ei riitä auton pitämiseen
paikallaan kaikissa tilanteissa.
Seisontajarrun vapauttaminen
1. Painakaa jarrupoljinta jämäkästi.
2. Vetäkää kahvasta.
Seisontajarrun kytkeminen
1. Painakaa jarrupoljinta jämäkästi.
72
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Seisontajarru, sähköliitäntä ym.
Sähköliitäntä takaistuimella
TÄRKEÄÄ
Ohjauspyörän säätö
Suurin virranotto on 10 A (120 W), jos käytetään yhtä liitäntää kerrallaan. Jos kumpaakin liitäntää (keskikonsolissa ja takaistuimen luona) käytetään samanaikaisesti,
on voimassa 7,5 A (90 W) liitäntää kohti.
02
Jos renkaanpaikkauksen kompressori on
yhdistettynä toiseen liitännöistä, muuta virrankuluttajaa ei saa olla yhdistettynä toiseen.
Sähköliitäntää voidaan käyttää eri varusteille,
kuten esim. matkapuhelimelle tai kylmälaukulle. Se on tarkoitettu 12 V:lle. Etäavaimen
pitää olla vähintään asennossa I, jotta liitäntä
voi antaa virtaa.
G026999
G028425
HUOM
Tilapäisen renkaanpaikkauksen kompressori on Volvon testaama ja hyväksymä. Tietoja Volvon suositteleman tilapäisen renkaanpaikkauksen (TMK) käytöstä, katso
sivu 189.
Ohjauspyörää voidaan säätää korkeus- ja
pituussuunnassa. Painakaa ohjauspylväässä
vasemmalla puolella oleva säädin alas. Säätäkää sitten ohjauspyörä sopivaan asentoon.
Painakaa säädin takaisin ohjauspyörän asennon lukitsemiseksi. Jos se on vaikeaa, painakaa samalla vähän ohjauspyörää, kun palautatte säätimen.
VAROITUS
Säätäkää ohjauspyörä ennen kuin lähdette
ajoon, ei koskaan ajon aikana. Tarkastakaa,
että ohjauspyörä on lukittu paikalleen.
73
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkötoimiset ikkunannostimet
Käyttö
02
Sähköisiä ikkunannostimia käytetään ovissa
olevilla säätimillä. Ikkunannostimet toimivat
avaimen asennoissa I ja II. Ajon päätyttyä ja
kun etäavain on poistettu lukosta, voidaan
ikkunat edelleen avata tai sulkea niin kauan
kuin mitään ovista ei avata. Sulkekaa ikkunat
silmälläpidon alaisina.
Lasin avaaminen:
–
Painakaa katkaisimen etuosaa.
Lasin sulkeminen:
–
VAROITUS
Kuljettajan ovi
Jos autossa on lapsia:
•
Muistakaa aina katkaista ikkunannostimien virta poistamalla etäavain lukosta,
jos kuljettaja poistuu autosta.
•
Tarkistakaa, etteivät lapset tai muut
matkustajat jää puristuksiin, kun ikkunat
suljetaan.
Jos takaovien ikkunoita käytetään kuljettajan ovesta - tarkistakaa, ettei kukaan takaistuimella matkustava jätä käsiään puristuksiin, kun ikkunat suljetaan.
Vetäkää katkaisimen etuosaa ylöspäin.
HUOM
Yksi tapa vähentää sykkivää tuulen ääntä
takaikkunoiden ollessa auki on avata hieman myös etuikkunoita.
Sähkötoimisten ikkunannostimien säätimet.
Etuikkunoiden säätimet
Takaikkunoiden säätimet
Kuljettaja voi käyttää kaikkia ikkunannostimia
paikaltaan. Ikkunat voidaan avata ja sulkea
kahdella tavalla:
• Painakaa toista säätimistä (1) tai (2)
kevyesti tai nostakaa sitä kevyesti. Ikkunannostimet käyvät ylös tai alas niin kauan
kuin säätimiin vaikutetaan.
• Painakaa toista säätimistä (1) tai (2) tai nostakaa sitä ja vapauttakaa se sitten. Sivuikkunat avautuvat tai sulkeutuvat tällöin
automaattisesti. Jos ikkuna lukkiutuu jonkin esineen vaikutuksesta, liike keskeytyy.
74
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkötoimiset ikkunannostimet
Takaovien ikkunannostimet
Katkaisimessa oleva valo ei pala
HUOM
Takaovien ikkunoita voidaan ohjata sekä kyseisessä ovessa että kuljettajan ovessa olevilla
katkaisimilla.
Automaattinen nostotoiminto matkustajan
puolella on vain tietyillä markkina-alueilla.
Etumatkustajan paikka
Ikkunannostimien lukitus takaovissa ja sähkökäyttöinen lapsilukko*.
Takaovien sähkötoimiset ikkunannostimet voidaan lukita kuljettajan oven säädinpaneelissa
olevalla katkaisimella. Muistakaa aina katkaista
ikkunannostimien virta (ts. poistakaa etäavain
lukosta), mikäli jätätte lapsia yksin autoon.
G029573
G029572
G029574
Ikkunannostimien lukitus takaovissa
02
Etumatkustajan sähkötoimisen ikkunannostimen katkaisimella voidaan ohjata vain tätä
ikkunaa.
Takaovien ikkunoita voidaan ohjata sekä kyseisessä ovessa että kuljettajan ovessa olevilla
katkaisimilla. Jos takaovien ikkunannostimien
lukituskatkaisimen merkkivalo (kuljettajan oven
säädinpaneelissa) palaa, voidaan takaovien
laseja ohjata vain kuljettajan ovesta.
VAROITUS
Jos takaovien ikkunoita käytetään kuljettajan ovesta, tarkastakaa ettei kukaan takaistuimen matkustajista jää puristuksiin, kun
ikkunat suljetaan.
Katkaisimessa oleva valo palaa
Takaovien laseja voidaan ohjata vain kuljettajan ovesta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
75
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ikkunat ja taustapeilit
Sisätaustapeili
Kompassilla varustettu
sisätaustapeili*
02
Oikea vyöhyke kompassissa
Z
O
N
E
C
A
L
Himmennys
Normaali asento
Himmennetty tila.
Jos takaa tulee voimakas valo, se voi heijastua
taustapeilistä ja häikäistä kuljettajaa. Himmentäkää, kun takaa tuleva valo häiritsee.
Automaattinen himmennys*
Jos takaa tulee voimakas valo, taustapeili himmenee automaattisesti.
76
G026950
Z
O
N
E
G026965
G026660
C
A
L
Taustapeilin vasemmassa yläkulmassa on
näyttö, joka esittää, mihin kompassisuuntaan
auton keula osoittaa. Kahdeksan eri suuntaa
näytetään englanninkielisinä lyhenteinä: N
(pohjoinen), NE (koillinen), E (itä), SE (kaakko),
S (etelä), SW (lounas), W (länsi) ja NW (luode).
Jos kompassi on aktivoitu, se käynnistyy automaattisesti avaimen asennossa II tai kun moottori on käynnissä. Sulkekaa tai kytkekää kompassi päälle painamalla taustapeilin takapuolella olevaa upotettua painiketta. Käyttäkää
esim. suoristettua paperiliitintä. Painike on
upotettu n. 2,5 cm peilin sisään.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Kompassi on asetettu sille maantieteelliselle vyöhykkeelle, jolla auto luovutettaessa oli. Kompassi tulee kalibroida, jos autoa
siirretään useita magneettisia vyöhykkeitä.
1. Avaimen asento II.
2. Pitäkää taustapeilin takana olevaa painiketta painettuna n. 3 sekuntia, kunnes
ZONE (vyöhyke) esitetään (käyttäkää esim.
suoristettua paperiliitintä). Ko. alueen
numero näytetään.
3. Painakaa painiketta useaan kertaan, kunnes haluamanne maantieteellisen alueen
numero (1–15) on näytössä. Näyttö palaa
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ikkunat ja taustapeilit
muutaman sekunnin kuluttua esittämään
kompassisuuntaa, mikä tarkoittaa, että
vyöhykkeen vaihto on valmis.
02
``
77
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ikkunat ja taustapeilit
02
Kompassin magneettiset vyöhykkeet.
78
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ikkunat ja taustapeilit
Kalibrointi
Ulkotaustapeilit
VAROITUS
Kompassi voi tarvita kalibrointia, jotta se näyttää oikein. Parhaan tuloksen saamiseksi sulkekaa kaikki suuret virrankuluttajat, kuten esim.
sisävalaistus, tuuletuspuhallin, sähkölämmitteinen takalasi jne., ja katsokaa, ettei metallisia
ja magneettisia esineitä ole peilin lähettyvillä.
Säätäkää peilit ennen ajoon lähtöä.
Muistitoiminnolla varustetut taustapeilit*
Jos autossa on muistitoiminnolla varustetut
taustapeilit, nämä toimivat yhdessä istuimen
muistiasetuksen kanssa, katso sivu 101.
1. Pysäyttäkää auto suurelle avoimelle alueelle, pitäkää moottori käynnissä.
Muistitoiminto kauko-ohjaimessa*
4. Vaihtoehtoinen kalibrointi: Lähtekää liikkeelle kuten tavallisesti. CAL häviää näytöstä, kun kalibrointi on valmis.
G029575
2. Pitäkää taustapeilin takapuolella olevaa
painiketta painettuna (käyttäkää esim.
paperiliitintä), kunnes CAL esitetään näytössä (n. 6 sekuntia).
3. Ajakaa hitaasti ympyrää nopeudella enintään 8 km/h, kunnes CAL häviää näytöstä.
Tällöin kalibrointi on valmis.
02
Säätimet kahden ulkotaustapeilin asettamista
varten ovat kuljettajan oven kyynärnojan etuosassa. Taustapeilejä voidaan käyttää avaimen
asennoissa I ja II.
1. Painakaa painiketta L vasemman taustapeilin tai painiketta R oikean taustapeilin
osalta. Painikkeessa oleva valo palaa.
Jos avaatte auton lukituksen kaukosäätimellä
ja muutatte ulkotaustapeilien asentoa, niiden
uudet asennot tallentuvat kaukosäätimeen.
Kun seuraavan kerran avaatte auton lukituksesta samalla kaukosäätimellä ja avaatte kuljettajan oven viiden minuutin sisällä, peilit asettuvat tallennettuihin asentoihin.
Laminoidut sivuikkunat*
Laminoidut sivuikkunat etu- ja takaovissa
parantavat matkustamon äänieristystä ja auton
murtosuojausta.
2. Säätäkää asento keskellä olevalla säätövivulla.
3. Painakaa vielä kerran painiketta L tai R.
Valo sammuu.
Ulkotaustapeilien taittaminen sisään, katso
sivu 59.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
79
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ikkunat ja taustapeilit
02
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros
etusivuikkunoissa*
Sivuikkunat, jotka on varustettu vettä
ja likaa hylkivällä kerroksella, on merkitty pienellä symbolilla. Tietoja lasien hoidosta, katso sivu 197.
TÄRKEÄÄ
Älkää käyttäkö metallista jääkaavinta jään
poistamiseen ikkunoilta. Vettä hylkivä kerros voi vaurioitua.
80
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkökäyttöinen kattoluukku*
Avautumisasennot
Sulkeminen:
–
Vetäkää katkaisimen alareunaa (F) alaspäin.
02
Tuuletusasennosta voidaan siirtyä suoraan
mukavuusasentoon - vetäkää säädintä taaksepäin ääriasentoon (D) ja vapauttakaa se.
Automaattinen käyttö
G007503
Siirtäkää säädin painokohta-asennon (C) ohi
takimmaiseen ääriasentoon (D) tai painokohtaasennon (B) ohi etumaiseen ääriasentoon (A) ja
vapauttakaa se. Kattoluukku avautuu tällöin
mukavuusasentoon tai sulkeutuu täysin.
Kattoluukun käyttösäädin on sijoitettu kattoon.
Luukku voidaan avata kahteen asentoon:
Sulkeminen, automaattinen
Luukun avaaminen kokonaan mukavuusasennosta:
Sulkeminen, manuaalinen
–
Avaaminen, manuaalinen
Tuuletusasento, takareuna ylhäällä
Työntöasento, taakse-/eteenpäin
Etäavaimen pitää olla asennossa I tai II.
Avaaminen, automaattinen
Manuaalinen käyttö
Avaaminen, tuuletusasento
–
Avaaminen:
Sulkeminen, tuuletusasento
VAROITUS
Jos autossa on lapsia:
Katkaiskaa kattoluukun virta poistamalla
etäavain lukosta, jos kuljettaja poistuu
autosta.
Vetäkää säädintä taaksepäin ääriasentoon
(D) vielä kerran ja vapauttakaa.
Tuuletusasento
Vetäkää säädintä taaksepäin painokohtaasentoon (C). Luukku liikkuu täysin auki asentoa kohti niin kauan kuin painiketta
pidetään painettuna.
Avaaminen:
Sulkeminen:
–
–
Painakaa katkaisimen takareunaa (E) ylöspäin.
Painakaa säädintä eteenpäin painokohtaasentoon (B). Luukku liikkuu kiinni-asentoa
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
81
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkökäyttöinen kattoluukku*
kohti niin kauan kuin painiketta pidetään
painettuna.
02
VAROITUS
Kattoluukun puristumissuoja toimii vain
automaattisen sulkemisen yhteydessä, ei
manuaalisen.
Puristumissuoja
Kattoluukussa on puristumissuoja, joka laukeaa, jos jokin esine pysäyttää luukun. Eston
yhteydessä kattoluukku pysähtyy ja avautuu
sen jälkeen automaattisesti viimeisimpään
aukioloasentoon.
VAROITUS
Kattoluukun puristumissuoja toimii vain
automaattisen sulkemisen yhteydessä, ei
manuaalisen.
Aurinkosuojus
G020157
Katsokaa, ettei kukaan jää puristuksiin, kun
kattoluukku suljetaan.
Kattoluukkuun kuuluu sisäinen, manuaalisesti
siirrettävä aurinkosuojus. Kun kattoluukku avataan, aurinkosuojus siirtyy automaattisesti
taaksepäin. Tarttukaa kahvaan ja työntäkää
suojusta eteenpäin sen sulkemiseksi.
82
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
HomeLinkŸ *
Yleistä
G030070
•
HomeLinkŸ1 on ohjelmoitava kauko-ohjain,
jolla voi kauko-ohjata jopa kolmea eri laitetta
(esim. autotallin oven avauslaite, hälytysjärjestelmä, ulko- ja sisävalaistus yms.) ja siten korvata näiden kauko-ohjaimet. Lisätietoa
HomeLinkŸ -järjestelmistä saatte käymällä
internet-sivustolla www.homelink.com tai soittamalla numeroon 00 8000 466 354 65 (tai
maksulliseen numeroon +49 6838 907 277).
1
HomeLinkŸ -järjestelmän ohjelmointi
VAROITUS
Jos HomeLinkŸ-järjestelmää käytetään
ohjaamaan autotallin ovea tai veräjää,
varmistakaa, ettei kukaan ole oven tai
veräjän läheisyydessä, kun se liikkuu.
•
Auton tulee olla tallin ulkopuolella, kun
autotallin ovenavaaja ohjelmoidaan.
•
Älkää käyttäkö HomeLinkŸ-järjestelmää
autotallin oveen, jolla ei ole turvapysäytystä ja -peruutusta.
Säästäkää alkuperäiset kauko-ohjaimet tulevia
ohjelmointikertoja varten (esim. vaihtaessanne
autoa tai toisessa autossa käyttöä varten).
Suosittelemme myös painikkeiden ohjelmointien poistamista, kun auto on tarkoitus myydä.
Katsokaa kappaletta "HomeLink® -painikkeiden ohjelmoinnin poistaminen" sivulla 84.
HUOM
02
Tietyissä autoissa pitää virran olla päällä tai
"lisävarusteasennossa" ennen kuin
HomeLinkŸ-järjestelmä on ohjelmoitavissa
tai käytettävissä. On hyvä laittaa uudet
paristot kaukosäätimeen, jonka
HomeLinkŸ korvaa, nopeamman ohjelmoinnin ja radiosignaalin paremman lähettämisen vuoksi. HomeLinkŸ-painikkeet tulee
nollata ennen ohjelmointia. Kun tämä on
tehty, HomeLinkŸ on asetettu "opetustilaan" ja valmiina ohjelmointiin.
1. Suunnatkaa alkuperäinen kauko-ohjain
ohjelmoitavaa HomeLinkŸ -painiketta kohti
ja pitäkää sitä 5–14 cm:n päässä painikkeesta. Älkää peittäkö HomeLinkŸ -merkkivaloa.
2. Painakaa samanaikaisesti alkuperäiskauko-ohjaimen painiketta ja HomeLinkŸ laitteen ohjelmoitavaa painiketta. Älkää
vapauttako painikkeita, ennen kuin merkkivalo on vaihtunut rauhallisesta nopeasti
vilkkuvaan. Kun merkkivalo vilkkuu
nopeasti, molemmat painikkeet saa
vapauttaa.
HomeLink ja HomeLink -talosymboli ovat Johnson Controls, Inc. -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
83
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
HomeLinkŸ *
02
3. Painakaa ohjelmoitava HomeLinkŸ -painike pohjaan, pitäkää painettuna
5 sekuntia ja vapauttakaa se sitten. Toistakaa tarvittaessa, kunnes autotallin ovi
aktivoituu. Jos ovi ei aktivoidu, painakaa
ohjelmoitu HomeLinkŸ -painike pohjaan,
pitäkää painettuna ja tarkistakaa merkkivalo.
> Kiinteä valo: Merkkivalo palaa kiinteästi, kun painiketta pidetään painettuna; tämä tarkoittaa, että ohjelmointi
on valmis. Autotallin ovi, veräjä tai vastaava aktivoituu nyt, kun ohjelmoitua
HomeLinkŸ -painiketta painetaan.
Ei kiinteä valo: Merkkivalo vilkkuu
nopeasti n. 2 sekuntia ja palaa sitten
kiinteästi. Jatkakaa tässä tapauksessa
ohjelmointia vaiheista 4–6 päättääksenne rullaavalla koodilla varustetun
laitteen ohjelmoinnin (useimmiten autotallin oven avauslaite).
4. Etsikää "opetuspainike2" vastaanottimesta, esim.autotallin ovesta. Se on tavallisesti sijoitettu antennin kiinnikkeen lähelle
vastaanottimeen.
5. Painakaa vastaanottimen "opetuspainiketta" ja vapauttakaa se. Painike vilkkuu
2
84
n. 30 sekuntia, joiden kuluessa pitää tehdä
seuraava kohta.
6. Kun vastaanottimen "opetuspainike" vilkkuu edelleen, painakaa ohjelmoitavaa
HomeLinkŸ -painiketta, pitäkää sitä painettuna n. 2 sekuntia ja vapauttakaa se sitten.
Toistakaa painaminen/pito/vapautus jakso 3 kertaa ohjelmoinnin lopettamiseksi.
Käsittely
Kun HomeLinkŸ on ohjelmoitu, sitä voidaan
käyttää yksittäisten alkuperäiskauko-ohjainten
asemesta.
Painakaa ja pitäkää ohjelmoitua painiketta painettuna, kunnes autotallin ovi, hälytysjärjestelmä tms. aktivoituu (saattaa kestää muutaman sekunnin). Alkuperäisiä kauko-ohjaimia
voidaan haluttaessa luonnollisesti edelleen
käyttää rinnakkain HomeLinkŸ -järjestelmän
kanssa.
HUOM
Jos virta on katkaistu, HomeLinkŸ toimii
30 minuuttia kuljettajan oven avaamisen jälkeen.
Jos ohjelmointiongelma ei poistu, ottakaa
yhteyttä HomeLinkŸ -yritykseen verkkosivus-
Painikkeen nimi ja väri vaihtelevat valmistajan mukaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
tolla www.homelink.com tai soittamalla numeroon 00 8000 466 354 65 (tai maksulliseen
numeroon +49 6838 907 277).
HomeLinkŸ -painikkeiden
ohjelmoinnin poistaminen
Ohjelmointi voidaan poistaa vain kaikilta
HomeLinkŸ -painikkeilta yhtä aikaa, ei yksittäiseltä painikkeelta. Yksittäiset painikkeet voidaan kuitenkin ohjelmoida uudelleen, katsokaa
kappaletta "Yksittäisen painikkeen ohjelmointi".
1. Painakaa kahta laitimmaista HomeLinkŸ painiketta älkääkä vapauttako niitä, ennen
kuin merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Vapauttakaa painikkeet.
> HomeLinkŸ on nyt asetettu ns. "oppimistilaan" ja se on valmis ohjelmoitavaksi uudelleen, katsokaa kappaletta
"HomeLink® -järjestelmän ohjelmointi"
sivulla 83.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
HomeLinkŸ *
Yksittäisen painikkeen ohjelmointi
Ohjelmoikaa yksittäinen HomeLinkŸ -painike
uudelleen seuraavasti:
02
1. Painakaa haluamaanne painiketta älkääkä
vapauttako sitä.
2. Kun HomeLinkŸ -merkkivalo alkaa vilkkua,
n. 20 sekunnin kuluttua, aloittakaa kappaleessa "HomeLink® -järjestelmän ohjelmointi" sivulla 83 kuvattu vaihe 1.
Lisätietoa HomeLinkŸ -järjestelmistä saatte ja
kommentteja voitte jättää käymällä internetsivustolla www.homelink.com tai soittamalla
numeroon 00 8000 466 354 65 (tai maksulliseen numeroon +49 6838 907 277).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
85
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta................................................ 88
Automaattinen ilmastointilaite, ECC....................................................... 91
Polttoainekäyttöinen pysäköintilämmitin*............................................... 94
86
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
LÄMMITYS JA ILMANVAIHTO
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
03
Ilmastointi
Jää ja lumi
Sivulasit ja takaluukku
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto jäähdyttää
tai lämmittää sekä poistaa kosteutta matkustamon ilmasta. Auto on varustettu automaattisella lämmityksellä ja ilmastoinnilla (ECC).
Poistakaa lumi ja jää lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiston ilmanottoaukon päältä (konepellin ja
tuulilasin välistä).
Jotta ilmastointi toimii tyydyttävästi, tulee
sivuikkunoiden ja mahdollisen kattoluukun olla
kiinni.
HUOM
Ilmastointi voidaan kytkeä pois käytöstä,
mutta sen tulee olla käytössä, kun halutaan,
että matkustamossa on mahdollisimman
hyvä ilma ja etteivät ikkunat huuruunnu.
Matkustamon puhaltimen toiminta
Kondenssivesi
Puhaltimen aktivoimiseksi kääntäkää säädintä
ja asettakaa haluamanne nopeus.
Lämpimällä säällä voi ilmastointilaitteesta tippua kondenssivettä auton alle. Tämä on normaalia.
ECC (elektroninen lämmitys ja
ilmastointi)
Todellinen lämpötila
Monisuodatin
Huolehtikaa siitä, että monisuodatin/siitepölysuodatin vaihdetaan säännöllisin välein. Volvo
suosittelee, että neuvottelette valtuutetun
Volvon teknisen palvelun kanssa.
Valittu lämpötila vastaa sitä fyysistä tuntemusta, jonka ilman virtausnopeus, ilmankosteus, auringon säteily yms. olosuhteet auton
sisällä ja sen ulkopuolella saavat aikaan.
Anturien sijainti
• Aurinkoanturi on kojelaudan päällä.
• Matkustamon lämpötila-anturi on lämmityslaitteen paneelin takana.
HUOM
Älkää peittäkö tai tukkiko antureita vaatteilla
tai esineillä.
88
Täyskaasukiihdytyksen yhteydessä ilmastointi
suljetaan tilapäisesti. Voitte tällöin pienen hetken ajan tuntea tilapäisen lämpötilan nousun.
Kun moottori on sammutettuna (vaikka etäavain on asennossa I tai II), tuuletuspuhallin kytkeytyy pois automaattisesti. Tämä tapahtuu
akun purkautumisen välttämiseksi.
Huurua lasien sisäpinnalla
Lasien puhdistus vähentää huurtumista lasien
sisäpinnalla. Käyttäkää tavallista ikkunanpesuainetta.
Kiihdyttäminen
Ilmastointilaitteen ohjausjärjestelmän tuulettamiseksi matkustamon puhallin voidaan käynnistää jopa 50 minuutin kuluttua auton sytytysvirran katkaisusta. Puhallin pysähtyy automaattisesti n. 15 minuutin kuluttua.
Polttoaineen säästö
EEC-lämmitys- ja tuuletuslaitteella säädellään
myös ilmastointia automaattisesti, ja sitä käytetään vain sen verran kuin matkustamon jäähdyttäminen ja riittävä kosteudenpoisto tuloilmasta edellyttävät. Näin säästetään polttoainetta enemmän kuin perinteisellä järjestelmällä, jossa ilmastointi jäähdyttää ilman aina
juuri jäätymisrajan yläpuolelle.
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
Kojelaudan ilmanvaihtosuuttimet
Ilmanjako
Tuuletussuuttimet ovipilarissa
Sisääntuleva ilma virtaa autoon useista eri kohdissa olevista suuttimista.
0
G027064
G028577
G027043
03
Auki
Auki
Kiinni
Kiinni
Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa.
Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa.
1. Suunnatkaa uloimmat suuttimet sivulaseihin kosteuden poistamiseksi etusivulaseista.
2. Kylmä ilmasto: sulkekaa keskisuuttimet
parhaan mukavuuden ja huurteenpoiston
aikaansaamiseksi.
1. Suunnatkaa uloimmat suuttimet ikkunaan
huurun poistamiseksi takasivuikkunoista.
2. Suunnatkaa suuttimet sisäänpäin miellyttävän ilmanvaihdon saamiseksi takaistuimelle.
Muistakaa, että pikkulapset voivat olla herkkiä
ilmavirralle ja vedolle.
``
89
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
Tuuletetut etuistuimet (Executive)
Mahdollisimman tehokkaan tuuletuksen saamiseksi:
–
Pitäkää
Istuinlämmitys takaistuimen
reunapaikoilla (Executive)
painettuna noin 2 sekuntia.
Tuuletuksen vähentäminen portaittain:
–
03
Painakaa lyhyesti
.
Tuuletuksen sulkeminen:
Etuistuimen tuuletuksen säädin.
Tuuletusjärjestelmä muodostuu istuinosassa ja
selkänojassa olevista puhaltimista, jotka imevät ilmaa istuinverhoilun läpi. Jäähdytysvaikutus lisääntyy sen mukaan, mitä kylmempää
matkustamon ilma on.
Tuuletusta säädetään käyttöpaneelissa etuistuinten sivulla olevasta säätimestä ja puhaltimen nopeudella on kolme porrasta.
Istuimen tuuletuksen käynnistäminen:
–
Painakaa lyhyesti
.
Tuuletuksen lisääminen portaittain:
–
90
Painakaa lyhyesti
.
Pitäkää
painettuna noin 2 sekuntia.
Tuuletusta voidaan käyttää samanaikaisesti
etuistuinten sähkölämmityksen kanssa. Toimintoa voidaan käyttää esim. poistamaan kosteutta vaatteista.
G030976
G030244
–
Tuuletusjärjestelmä voidaan aktivoida moottorin ollessa käynnissä.
Takaistuimen lämmityksen painike päällä/pois.
HUOM
Vedolle herkkien henkilöiden tulee käyttää
istuintuuletusta varovasti. Mukavuustasoa
I suositellaan pitkäaikaisessa käytössä.
Takaistuinten istuinlämmitystä käytetään painikesäätimellä edellä olevan kuvan mukaisesti.
Takakeskikonsolin kummallakin puolella on
säädin ko. takaistuinta varten.
Istuimen lämmityksen käynnistäminen:
TÄRKEÄÄ
Istuintuuletusta ei voida käynnistää, kun
matkustamon lämpötila on alle 5 °C. Näin
vältetään istuimen käyttäjän vilustuminen.
–
Painakaa -painiketta
> Symboli painikkeessa syttyy.
Lämmityksen sulkeminen:
–
Painakaa -painiketta
> Valo sammuu.
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Automaattinen ilmastointilaite, ECC
Ohjauspaneeli
03
AC - Päällä/Pois (ON/OFF)
Lämpötila, oikea puoli
Uudelleenkierrätys/tunnistimella varustettu monitoimisuodatin*
Lämpötila, vasen puoli
Uudelleenkierrätys
AUTO
Ilmanjako
Sisälämpötilan tunnistin
Tuulilasin ja sivulasien huurteenpoisto
Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset taustapeilit
Sähkölämmitteiset etuistuimet
2. Ilmanlaatujärjestelmä,
uudelleenkierrätys/monitoimisuodatin*
Puhallin
Puhallin, matkustamon takaosa*
Toiminnot
1. AC - Päällä/Pois (ON/OFF)
ON: Ilmastointi on päällä. Sitä ohjaa järjestelmän automatiikka. Näin jäähdytetään sisään
tuleva ilma ja kosteutta poistetaan.
Tietyissä autoissa on ns. monitoimisuodatin ja
ilmanlaatutunnistin. Kaasuja ja hiukkasia suodattava monitoimisuodatin vähentää hajujen ja
epäpuhtauksien määrää. Ilmanlaatutunnistin
havaitsee, jos ulkoilmassa olevien epäpuhtauksien määrä lisääntyy. Tällöin sisäilman laatujärjestelmä sulkee ilman sisäänoton ja ilma
alkaa kiertää uudelleen matkustamossa. Matkustamon ilma puhdistetaan monitoimisuodattimessa myös uudelleenkierrätyksen aikana.
OFF: Pois. Kun huurteenpoistotoiminto aktivoidaan, kytkeytyy ilmastointi automaattisesti
päälle (voidaan sulkea AC-painikkeella).
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
91
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Automaattinen ilmastointilaite, ECC
Kun ilmanlaatutunnistin on kytkettynä, vihreä valo AUT palaa
painikkeessa.
• Huurun muodostuessa on hyvä käyttää
tuulilasin, takalasin ja sivuikkunoiden huurteenpoistotoimintoja.
Jos haluatte kytkeä pois ajastintoiminnon:
–
• Noudattakaa Volvon huolto-ohjelmassa
03
Käyttö:
–
Painakaa AUTO ilmanlaatutunnistimen
aktivoimiseksi (normaali asetus).
Tai:
Vaihtakaa seuraavien kolmen toiminnon
:
välillä painamalla toistuvasti
• valo MAN palaa: uudelleenkierrätys on
nyt kytkettynä.
•
Mikään valo ei pala. Uudelleenkierrätys
ei ole kytkettynä, jollei sitä tarvita jäähdytystä varten sään ollessa lämmin.
• valo AUT palaa: ilmanlaatutunnistin on
nyt kytkettynä.
Huolehtikaa siitä, että:
• Ilmanlaatutunnistin on hyvä pitää aina kytkettynä.
• Kylmällä säällä uudelleenkierrätystoiminto
on rajoitettu lasien huurtumisen välttämiseksi.
• Jos laseihin muodostuu kosteutta tai huurretta, on ilmanlaatujärjestelmä kytkettävä
pois.
92
annettuja monitoimisuodattimen vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin epäpuhtaassa
ympäristössä saattaa monitoimisuodattimen vaihto olla tarpeen useammin.
3. Sisäilman kierrätys
Uudelleenkierrätys valitaan, kun halutaan
estää huonon ilman, pakokaasujen jne. pääsy
sisätiloihin. Matkustamon ilma kiertää uudelleen, ts. ulkopuolelta ei oteta autoon ilmaa toiminnon ollessa aktivoituna.
Jos ilmaa kierrätetään uudelleen autossa, saattaa jäätä ja huurretta muodostua laseihin etenkin talviaikaan.
Ajastintoiminnolla (autoissa, joissa on monitoimisuodatin ja ilmanlaadun tunnistin, ei ole ajastintoimintoa) ehkäistään jään ja huurun muodostumisen sekä huonon ilman vaaraa.
Tehkää näin kytkeäksenne sen päälle:
1. Painakaa
yli 3 sekunnin ajan. Valo
vilkkuu 5 sekuntia. Ilmaa kierrätetään
uudelleen autossa 3-12 minuuttia riippuen
ulkolämpötilasta.
2. Joka kerta kun painatte
ajastintoiminto.
, aktivoituu
Painakaa
uudelleen yli 3 sekuntia.
Valo palaa 5 sekuntia vahvistaen valintanne.
4. AUTO
AUTO-toiminto säätää lämmitystä ja ilmanvaihtoa siten, että valittu lämpötila saavutetaan. Automatiikka ohjaa lämmitystä, ilmastointia, ilmanlaatutunnistinta, puhaltimen
nopeutta, uudelleenkierrätystä ja ilmanjakoa.
Valittaessa yksi tai useampi manuaalinen toiminto muut toiminnot pysyvät automaattisessa
ohjauksessa. Painettaessa AUTO-painiketta
suljetaan kaikki manuaaliset asetukset.
5. Ilmanjako
• Ylimmäisen painikkeen ollessa sisäänpainettuna suuntautuu ilma laseihin
•
Keskipainikkeen ollessa painettuna suuntautuu ilma pään ja kehon korkeudelle
• Alimman painikkeen ollessa painettuna
suuntautuu ilma jalkoihin
Painakaa AUTO, kun haluatte palata automaattiseen ilmanjakoon.
6. Sisälämpötilan tunnistin
Sisälämpötilan tunnistin tuntee matkustamossa vallitsevan lämpötilan.
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Automaattinen ilmastointilaite, ECC
7. Huurteenpoisto tuulilasilta ja
sivuikkunoilta
2. Painakaa vielä kerran: Matala lämpö - yksi
valo palaa.
Käytetään huurun ja jään poistamiseen
nopeasti tuulilasilta ja sivuikkunoilta. Ilmaa virtaa ikkunoille puhaltimen suurella nopeudella.
Huurteenpoistopainikkeessa oleva valo palaa,
kun tämä toiminto on kytkettynä.
3. Painakaa vielä kerran: Lämpö suljettu mikään valo ei pala.
Kun toiminto on valittu, tapahtuu lisäksi seuraavaa kosteuden poistamiseksi matkustamon
ilmasta mahdollisimman tehokkaasti:
10 ja 11. Lämpötilanvalitsin
• ilmastointi (AC) kytkeytyy automaattisesti
päälle (voidaan sulkea AC-painikkeella).
• uudelleenkierrätys kytkeytyy automaattisesti pois.
suljetaan,
Kun huurteenpoistotoiminto
ilmastointilaite palaa edellisiin asetuksiin.
8. Sähkölämmitteinen takalasi ja
sähkölämmitteiset taustapeilit
Käyttäkää tätä painiketta halutessanne saada
nopeasti kosteuden tai huurun pois takalasista
ja ulkotaustapeileistä, katso sivu 61 saadaksenne lisätietoja tästä toiminnosta.
9. Sähkölämmitteiset etuistuimet
Etuistuimen lämmitys kytketään näin:
1. Painakaa kerran: Korkea lämpö - molemmat valot palavat.
Volvo suosittelee, että valtuutettu Volvon tekninen palvelu säätää lämpötilan.
Voitte kahden säätimen avulla asettaa lämpötilan kuljettajan puolelle ja matkustajan puolelle.
13. Puhallin, matkustamon takaosa
(lisävaruste seitsemänpaikkaisissa
autoissa)
Kääntäkää säädintä puhaltimen nopeuden
nostamiseksi tai laskemiseksi. Tämä on voimassa vain, jos AC on valittu sekä etu- että
takamatkustamoon*. Painike takamatkustamoa varten on keskikonsolin katkaisinpaneelissa, katso sivu 59.
03
HUOM
Lämpiämistä/jäähtymistä ei voida nopeuttaa valitsemalla korkeampi/matalampi lämpötila kuin halutaan.
12. Puhallin
Kääntäkää säädintä puhaltimen nopeuden
lisäämiseksi tai vähentämiseksi. Jos valitaan
AUTO, puhaltimen nopeutta säädetään automaattisesti. Aikaisemmin asetettu puhaltimen
nopeus kytketään pois.
HUOM
Jos säädintä on käännetty vastapäivään ja
puhaltimen ilmaisin näytössä on sammunut,
puhallin ja ilmastointilaite ovat suljettuja.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
93
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Polttoainekäyttöinen pysäköintilämmitin*
Yleistä lämmittimestä
tarkoitetaan tässä aikaa, jolloin auto on valmiiksi lämmitetty. Auton elektroniikka laskee
itse lämmityksen alkamisajan vallitsevan ulkolämpötilan mukaan.
Jos ulkolämpötila on yli 25 °C, lämmitystä ei
tapahdu. Kun lämpötila on -10 °C tai matalampi, pysäköintilämmittimen pisin toimintaaika on 60 minuuttia.
03
Jos pysäköintilämmitin ei käynnisty toistuvista
yrityksistä huolimatta, Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun. Ilmoitus esitetään näytössä.
Säätöpyörä
Ennen kuin pysäköintilämmitin voidaan ohjelmoida, sähköjärjestelmä pitää "herättää".
Ilmoitus näytössä
Kun asetukset AJASTIN 1, AJASTIN 2 ja
Suorakäynnistys aktivoidaan aktivoituvat,
Pysäköinti mäkeen
Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen, sen
tulee olla etupää alaspäin, jotta polttoaineen
syöttö pysäköintilämmittimeen varmistetaan.
Tämä tehdään:
94
Tarkastakaa näytöstä, että pysäköintilämmitin on suljettu. (Kun pysäköintilämmitin on
toiminnassa, esitetään näytössä
PNESTELÄM ON.)
Kun poistutte autosta, saatte ilmoituksen,
missä tilassa laitteenne on. Ilmoitus sammuu,
kun auto lukitaan ulkopuolelta etäavaimella.
RESET-painike
Pysäköintilämmitin voidaan käynnistää heti tai
sille voidaan ajastaa kaksi eri käynnistysaikaa,
AJASTIN 1 ja AJASTIN 2. Käynnistysajalla
Sammuttakaa pysäköintilämmitin ennen
tankkauksen aloittamista. Maahan valunut
polttoaine voi syttyä palamaan.
palaa keltainen varoitussymboli mittaristossa
ja selventävä teksti esitetään näytössä.
READ-painike
• painamalla READ-painiketta tai
• aktivoimalla kaukovalot tai
• kääntäkää etäavain asentoon I.
VAROITUS
Auton pitää olla ulkona, kun pysäköintilämmitintä käytetään.
Varoitustarra säiliön luukussa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Polttoainekäyttöinen pysäköintilämmitin*
Kello/ajastin
1. Painakaa READ.
Lämmittimen välitön poiskytkeminen
Jos kello asetetaan uudelleen aikaan lämmittimen ajastimien ohjelmoinnin jälkeen, valitut
ajastinajat nollataan.
2. Askeltakaa tekstiin AJASTIN PNLÄMM.
1 tai 2 säätöpyörällä. Teksti PÄÄLLÄ vilkkuu näytössä.
1. Askeltakaa säätöpyörällä, kunnes
SUORAKÄYNNISTYS esitetään näytössä.
AJASTIMEN asettaminen
3. Painakaa RESET. Teksti POIS esitetään
kiinteänä ja pysäköintilämmitin sammutetaan.
2. Painakaa RESET päästäksenne vaihtoehtoon PÄÄLLÄ tai POIS.
Turvallisuussyistä voidaan ajastimeen ohjelmoida vain lähimmän vuorokauden aikoja, ei
useampien vuorokausien.
1. Askeltakaa säätöpyörän avulla, kunnes
AJASTIN 1 tai 2 esitetään näytössä.
2. Painakaa kevyesti RESET päästäksenne
vilkkuvaan tuntiasetukseen.
3. Valitkaa säätöpyörällä haluamanne tunnit.
4. Painakaa kevyesti RESET päästäksenne
minuuttiasetukseen.
5. Valitkaa säätöpyörällä haluamaanne
minuutit.
6. Vahvistakaa asetus painamalla kevyesti
RESET.
03
3. Valitkaa POIS.
HUOM
Lämmittimen välitön käynnistys
1. Askeltakaa säätöpyörällä, kunnes
SUORAKÄYNNISTYS esitetään näytössä.
2. Painakaa RESET päästäksenne vaihtoehtoihin PÄÄLLÄ tai POIS.
3. Valitkaa PÄÄLLÄ.
Pysäköintilämmitin on nyt aktivoituna
60 minuuttia. Matkustamon lämmitys alkaa
heti, kun moottorin jäähdytysneste on saavuttanut lämpötilan 30 °C.
Auto voidaan käynnistää ja sillä voidaan
ajaa pysäköintilämmittimen ollessa vielä
käynnissä.
Akku ja polttoaine
Jos akun varaus ei ole riittävä tai jos polttoainetta on säiliössä liian vähän, pysäköintilämmitin kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Ilmoitus esitetään näytössä. Vahvistakaa ilmoitus painamalla READ.
7. Painakaa RESET ajastimen aktivoimiseksi.
Ajastinkäynnistetyn lämmittimen
sammuttaminen
Lämmitin voidaan sammuttaa manuaalisesti,
ennen kuin ajastintoiminto tekee sen, toimimalla seuraavasti:
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
95
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Polttoainekäyttöinen pysäköintilämmitin*
TÄRKEÄÄ
03
Toistuva pysäköintilämmittimen käyttö
yhdistettynä lyhyisiin ajomatkoihin johtaa
akun purkautumiseen ja käynnistysongelmiin. Jotta varmistetaan, että generaattori
ehtii tuottaa yhtä paljon energiaa kuin lämmityslaite akusta kuluttaa, tulee lämmitintä
säännöllisesti käytettäessä autolla ajaa
vähintään yhtä pitkä aika kuin lämmitintä
käytetään.
Lisälämmitin (diesel)*
Kylmällä säällä voidaan tarvita lisälämmittimen
antamaa ylimääräistä lämpöä oikean lämpötilan saavuttamiseksi matkustamossa.
Lisälämmitin käynnistyy automaattisesti, kun
lisälämpöä tarvitaan, jos moottori on käynnissä. Se suljetaan automaattisesti, kun oikea
lämpötila on saavutettu tai moottori sammutetaan.
96
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
03
97
Etuistuimet............................................................................................
Etuistuimet - Executive ........................................................................
Matkustamon valaistus.........................................................................
Säilytyspaikat matkustamossa.............................................................
Säilytyspaikat matkustamossa - Executive .........................................
Takaistuin..............................................................................................
Kuormaus..............................................................................................
Kuormatila.............................................................................................
98
100
103
104
106
111
112
114
115
SISUSTUS
04 Sisustus
Etuistuimet
Ristiseläntuen muuttaminen1, kääntäkää
säätöpyörää.
Istuma-asento
Kääntäkää säätöpyörää selkänojan kallistuksen säätämiseksi.
Sähkökäyttöisen istuimen* käyttöpaneeli.
VAROITUS
Säätäkää kuljettajan istuimen asento ennen
ajoon lähtöä, ei koskaan ajon aikana.
04
G027960
Varmistakaa, että istuin on lukkiutunut.
Etuistuimen selkänojan kääntäminen
Etumatkustajan istuimen selkänoja voidaan
kallistaa eteen pitkän tavaran kuormausta varten.
1. Siirtäkää istuin mahdollisimman taakse.
2. Asettakaa selkänoja pystysuoraan asentoon 90 astetta.
3. Nostakaa selkänojan takasivulla olevia salpoja ja kääntäkää selkänoja samalla eteen.
4. Työntäkää istuinta eteen siten, että niskatuki "lukkiutuu" hansikaslokeron alle.
Kääntäminen ylös tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä.
VAROITUS
Kuljettajan ja matkustajan istuimet voidaan
säätää parhaaseen istuma- ja ajoasentoon.
Tarttukaa selkänojaan ja varmistautukaa
henkilövahinkojen välttämiseksi mahdollisen kovan jarrutuksen tai onnettomuuden
yhteydessä, että se on kunnolla lukittu ylös
kääntämisen jälkeen.
Istuintyynyn etureunan nostaminen/laskeminen, pumpatkaa ylös/alas (kuljettajan ja
matkustajan puoli*).
Istuimen nostaminen/laskeminen, pumpatkaa ylös/alas (kuljettajan ja matkustajan
puoli*).
1
100
Koskee myös sähkökäyttöistä istuinta.
G014805
Eteen-/taaksepäin, nostakaa kahvaa
oikean etäisyyden säätämiseksi ohjauspyörään ja polkimiin. Tarkastakaa, että
istuin lukkiutuu paikalleen, kun säätöä on
muutettu.
04 Sisustus
Etuistuimet
Lisämatot*
Volvolta voitte ostaa juuri Teidän autoonne valmistettuja lisämattoja.
mella, vaikka avainta ei ole asetettu virtalukkoon. Istuinta voidaan säätää aina jännitetilassa I tai II.
Muistitoiminto*
Istuintyynyn etureuna ylös/alas
VAROITUS
Tarkastakaa ennen ajoon lähtöä, että kuljettajan paikalla oleva suojamatto on painettu
kunnolla alas ja kiinnitetty paikalleen, ettei
se jää puristuksiin polkimien luona ja alla.
Sähkökäyttöinen istuin*
Istuin eteen-/taaksepäin
Istuin ylös/alas
Selkänojan kaltevuus
Ylikuormitussuoja laukeaa, jos toinen istuimista juuttuu. Jos näin tapahtuu, katkaiskaa
virta ja odottakaa lyhyt hetki ennen kuin istuinta
käytetään uudelleen. Vain yhtä istuimen säädöistä voidaan tehdä kerrallaan.
04
Muistitoiminnon painikkeet.
Asetuksen tallentaminen
1. Säätäkää istuin.
2. Pitäkää painiketta MEM painettuna
samanaikaisesti, kun painiketta 1, 2 tai 3
painetaan.
Tallennetun asetuksen käyttäminen
Painakaa yhtä muistipainikkeista 1-3, kunnes
istuin pysähtyy. Jos painike vapautetaan, istuimen liike keskeytyy.
Istuimen säätö voidaan tehdä tietty aika sen
jälkeen, kun oven lukitus on avattu etäavai-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
101
04 Sisustus
Etuistuimet
Avainmuisti etäavaimessa
Eri kuljettajat voivat käyttää kaikkia etäavaimia
tallentamaan kuljettajan istuimen ja ulkotaustapeilien asetukset2. Menetelkää näin:
• Asettakaa istuin haluamaanne asentoon.
• Lukitkaa auto painamalla lukkonuppia
etäavaimessa, jota Teillä on tapana käyttää. Tämä tallentaa istuimen ja taustapeilien asennot etäavaimen muistiin3.
04
VAROITUS
Puristumisvaara. Katsokaa, etteivät lapset
leiki säätimillä.
Tarkastakaa, ettei istuimen edessä, takana
tai alla ole mitään säätöä tehtäessä.
Varmistakaa, ettei kukaan takamatkustajista voi jäädä puristuksiin.
• Avatkaa auton lukitus (painamalla lukituksen avauspainiketta samassa etäavaimessa) ja avatkaa kuljettajan ovi. Kuljettajan istuin ja taustapeilit asettuvat automaattisesti asentoihin, jotka on tallennettu
etäavaimen muistiin (jos istuinta ei ole siirretty sen jälkeen, kun lukitsitte auton).
Hätäpysäytys
Jos istuin alkaa liikkua vahingossa, painakaa
jotakin istuimen säätö- tai muistipainikkeista,
niin istuin pysähtyy.
2
3
102
Vain, jos autossa on sähkökäyttöinen istuin, joka on varustettu muistilla, ja sähköisesti sisään käännettävät taustapeilit.
Tämä asetus ei vaikuta asetuksiin, jotka on tallennettu sähkökäyttöisen istuimen muistitoimintoon.
04 Sisustus
Etuistuimet - Executive
Mukavuusistuimet edessä
Hieronta
Ristiselän tuen säätö
Hieronta
Hieronnan aktivointipainike.
Kova hieronta
Ristiselän tuki
Pehmeä hieronta
Kummankin etuistuimen selkänojassa on hierontatoiminto. Hieronnan tekevät ilmatyynyt,
jotka voivat hieroa kovalla tai pehmeällä asetuksella. Kun jokin asetuksista on valittuna, hieronta tapahtuu seuraavana jaksona: hieronta
6 minuuttia - tauko 4 minuuttia - hieronta
6 minuuttia jne.
Kun painike on keskiasennossa tai kaukoohjain asennossa 0, hieronta ei ole aktivoituna.
G030229
G030180
G030183
04
Ristiselän tuen säätöpainike.
Ristiselän tukea säädetään samoilla ilmatyynyillä, joita käytetään hieronnassa. Säätö voidaan tehdä portaattomasti sekä syvyys- että
korkeussuunnassa siirtopainikkeen avulla, ks.
yllä oleva kuva.
Ristiselän tukea voidaan säätää, kun hieronta
ei ole aktiivinen.
Muisti säilyttää ristiselän tuen asetuksen, kun
hieronta keskeytetään tai kun paine on hävinnyt ilmatyynyistä esim. pitkähkön pysäköinnin
jälkeen.
103
04 Sisustus
Matkustamon valaistus
Lukuvalot ja matkustamovalaistus
käynnissä. Valaistus voidaan myös aktivoida
10 minuutin kuluessa siitä, kun:
Kattovalaistus takana
• moottori on sammutettu ja jännite on
tilassa 0
• auton lukitus on avattu, mutta moottoria ei
ole käynnistetty
Sen jälkeen se sammuu automaattisesti.
Kattovalaistus edessä
G026960
G027153
Lukuvalot edessä sytytetään tai sammutetaan
painamalla ko. painiketta kattokonsolissa.
04
Säätimet kattokonsolissa etumaisia lukuvaloja ja
matkustamovalaistusta varten.
Lukuvalo vasemmalla edessä
Matkustamon valaistus
Lukuvalo oikealla edessä
Matkustamon valaistus1 sytytetään painamalla
lyhyesti painiketta (2), samalla aktivoidaan
valaistusautomatiikka, katso sivu 105. Matkustamon valaistus sammutetaan painamalla
lyhyesti painiketta (2).
Kaikki valaistus matkustamossa voidaan sytyttää jännitetiloissa I ja II sekä moottorin ollessa
1
104
Autoonnousuvalot noudattavat matkustamovalaistusta.
Lukuvalot takana
Vasen lukuvalo takana, päällä/pois
Lukuvalo, oikea takana, päällä/pois
Valot sytytetään tai sammutetaan painamalla
ko. painiketta.
Seitsemänpaikkaisessa autossa on lukuvalot
myös kolmatta istuinriviä varten.
Autoonnousuvalaistus
Autoonnousuvalaistus (ja matkustamovalaistus) syttyy ja sammuu, kun sivuovi avataan tai
suljetaan.
04 Sisustus
Matkustamon valaistus
Kuormatilan valaistus
Valaistusautomatiikka
Kuormatilassa on valo takaluukun sisäpuolella.
Automatiikka voidaan kytkeä pois pitämällä
painiketta (2), katso sivu 104, painettuna
kauemmin kuin 3 sekuntia. Painikkeen lyhyt
painallus kytkee automatiikan takaisin päälle.
Takimmainen valo matkustamossa ja takaluukussa oleva valo syttyvät ja sammuvat, kun
takaluukku avataan tai suljetaan.
Automatiikan ollessa aktivoituna syttyy matkustamovalaistus automaattisesti2 ja palaa
30 sekuntia, jos:
Käsinekotelon valo
Käsinekotelon valo syttyy ja sammuu, kun
luukku avataan tai suljetaan.
• auton lukitus avataan avaimella tai etäa-
Meikkipeili*
• moottori on sammutettu ja avain käännetty
vaimella
04
asentoon 0.
Matkustamovalaistus syttyy ja palaa
10 minuuttia, jos jokin ovista on auki ja matkustamovalaistusta ei ole kytketty pois toiminnasta.
Matkustamon valaistus sammuu, kun:
G027045
• moottori käynnistyy
• auto lukitaan avaimella tai etäavaimella.
Ohjelmoidut ajat, 30 sekuntia ja 10 minuuttia,
voidaan muuttaa Volvon teknisessä palvelussa.
Valo syttyy automaattisesti, kun kansi nostetaan ylös.
2
Toiminto riippuu valoisuudesta ja aktivoitu vain, kun on pimeää.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
105
04 Sisustus
Säilytyspaikat matkustamossa
Säilytystilat
04
106
04 Sisustus
Säilytyspaikat matkustamossa
Säilytyslokero kolmannella istuinrivillä
Kynäkotelo
Käsinekotelo
Säilytyslokero ja mukinpidin
Pääsylipunpidin
Käsinekotelo
Säilytyspaikka keskikonsolissa
Mukinpidin takaistuimen matkustajille
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
Säilytystasku (myös etuistuinten istuintyynyjen etureunassa)
AIRBAG
MY KEY
L E CTOR
SE
SOUND
ENTER
04
EXIT
MENU
VAROITUS
Huolehtikaa siitä, ettei kovia, teräviä tai painavia esineitä kuljeteta sellaisella tavalla,
että ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja
voimakkaassa jarrutuksessa.
Keskikonsolissa on lokero kynille.
80
G027025
G027030
Kassinpidin
Käsinekotelossa voitte säilyttää esim. auton
käyttöohjekirjaa, karttoja, kyniä ja luottokortteja.
Kiinnittäkää aina isot ja painavat esineet turvavyöllä tai kuormankiinnityshihnoilla.
107
04 Sisustus
Säilytyspaikat matkustamossa
Takinpidin
Tuhkakuppi takaistuimen
matkustajille*
Mukinpidin/pullonpidin takaistuimen
matkustajille
Takinpidin on tarkoitettu vain kevyehköille
vaatteille.
Avatkaa tuhkakuppi vetämällä luukun yläreunasta ulospäin.
Vetäkää sisäosan alareunasta avausta varten.
Tyhjennys:
–
1. Avatkaa tuhkakuppi.
2. Painakaa kantta alaspäin ja kallistakaa
taaksepäin.
3. Nostakaa sitten se ulos.
108
G027063
G027018
G027028
04
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Mukinpitimen sisäosa voidaan irrottaa:
Irrottakaa molemmat pitimet, jolloin tilaan
sopii isoja pulloja.
04 Sisustus
Säilytyspaikat matkustamossa
Säilytyspaikka keskikonsolissa
Säilytyslokero ja mukinpitimet
(seitsemänpaikkainen auto)
Mukinpidin
Säilytyslokerossa voidaan säilyttää esim. cdlevyjä ja kirjoja.
Keskikonsolissa on laskutaso esim. ruokaa ja
juomia varten. Kyynärnoja voidaan kääntää
taaksepäin, jolloin se toimii takamatkustajien
"pöytänä".
Laskutason alla on säilytyslokero esim. CDlevyille.
G027020
G027019
G027040
04
Mukinpitimet etumatkustajia varten.
Tuhkakuppi*
–
Tuhkakuppi tyhjennetään nostamalla pois
sen sisäosa.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
109
04 Sisustus
Säilytyspaikat matkustamossa
Säilytyslokero kolmannella istuinrivillä
(seitsemänpaikkainen auto)
G027026
04
Säilytyslokeroissa voidaan säilyttää kyniä ja
erilaisia pikkutavaroita.
110
04 Sisustus
Säilytyspaikat matkustamossa - Executive
Kylmälaatikko
G027068
04
Etuistuimen ylös nostettavan kyynärnojan alla
on kylmälaatikko. Säätäkää viilennystasoa painikkeella (ks. kuvaa). Laatikko toimii moottorin
käydessä tai avaimen asennossa II.
VAROITUS
Säilyttäkää pulloja kylmälaatikossa hyvin
suljettuina ja katsokaa, että luukku on kiinni
matkan aikana.
111
04 Sisustus
Takaistuin
Takaistuimet - toinen istuinrivi
(seitsemänpaikkainen auto)
Siirrettävä istuin (seitsemänpaikkainen
auto)
Keskikonsolin takaosan poistaminen
Selkänojan eteen kallistus autoon
astumisen helpottamiseksi
Nostakaa kahvasta (1) ylöspäin ja työntäkää
samalla istuinta eteenpäin. Toimikaa päinvastaisessa järjestyksessä istuimen siirtämiseksi
takaisin alkuperäiseen asentoonsa.
Istuimen säätö pituussuunnassa
Nostakaa sankaa (2) istuimen siirtämiseksi
eteen- tai taaksepäin.
112
G028445
G027033
G027027
04
Toisen istuinrivin keski-istuinta voidaan siirtää
pitemmälle eteen kuin muita istuimia. Tuolin
ollessa eteensiirretyssä asennossa ovat integroidussa lastentyynyssä istuva lapsi ja etuistuimella istujat paremmin yhteydessä keskenään.
Nostakaa sankaa(A) istuimen siirtämiseksi
eteen- tai taaksepäin.
Jotta toisen istuinrivin keski-istuinta voitaisiin
työntää eteenpäin, on keskikonsoli poistettava.
1. Poistakaa keskikonsolin takaosa vetämällä
salpaa suoraan ulos, yllä olevan kuvan
mukaan.
2. Nostakaa sitten konsoli pois.
04 Sisustus
Takaistuin
Niskatuet takaistuimessa - keski-istuin
VAROITUS
Matalinta asentoa käytetään vain, kun istuimen selkänoja käännetään alas tai kun
kukaan ei istu tällä paikalla.
Toisen ja kolmannen rivin istuinten ylös
kääntämisen jälkeen pitää varmistaa, että
istuinten selkänojat ovat lukkiutuneet. Muutoin voi istuinten suojajärjestelmä jäädä toimimattomaksi.
G027015
HUOM
04
Niskatukea ei voi poistaa kokonaan.
Keskipaikan niskatuki voidaan säätää neljään
korkeusasentoon. Työntäkää niskatukea tarpeen mukaan ylöspäin.
–
Suojan saamiseksi uudelleen alas pitää
painaa oikean putken yhteydessä olevaa
painiketta samalla, kun niskasuojaa painetaan varovasti alas. Ks. kuvaa.
113
04 Sisustus
Kuormaus
Yleistä
Kuormankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa. Matkustajien painon summa ja
kaikki lisävarusteet rajoittavat auton kuormankuljetuskykyä vastaavalla määrällä. Perusteelliset tiedot painoista, katso sivu 284.
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijoituksen mukaan.
04
Kattokuorma
Taakkatelineiden käyttö
Auton vaurioitumisen välttämiseksi ja mahdollisimman hyvän turvallisuuden saavuttamiseksi
matkan aikana suositellaan Volvon kehittämien
taakkatelineiden käyttöä.
Noudattakaa tarkoin taakkatelineen mukana
toimitettua asennusohjetta.
• Tarkastakaa säännöllisesti, että taakkatelineet ja kuorma ovat kunnolla kiinni. Sitokaa kuorma hyvin kuormaliinalla.
• Jakakaa kuorma tasaisesti taakkatelineille.
Asettakaa painavin kuorma alimmaiseksi.
• Auton otsapinta-ala ja polttoaineenkulutus
kasvavat kuorman koon myötä.
114
• Ajakaa pehmeästi. Välttäkää voimakkaita
kiihdytyksiä, kovia jarrutuksia ja kovaa
kaarreajoa.
VAROITUS
Katolle saa kuormata enintään 100 kg,
mukaan lukien taakkatelineet ja mahdollinen suksilaatikko. Auton painopiste ja ajoominaisuudet muuttuvat kuormattaessa
katolle.
04 Sisustus
Kuormatila
Kuormatilan pidentäminen – istuinrivi 2
TÄRKEÄÄ
Kun selkänoja käännetään, ei takaistuimella
saa olla mitään esineitä. Myöskään turvavyöt eivät saa olla kytkettyinä. Muutoin on
olemassa vaara, että takaistuimen verhoilulle aiheutuu vaurioita.
3. Vapauttakaa salpa (1) ja kääntäkää selkänoja eteen. Painakaa selkänojaa sen lukitsemiseksi ala-asentoon.
VAROITUS
Turvallisuussyistä ei kolmannella istuinrivillä
saa istua ketään matkustajia, jos toisen
istuinrivin reunapaikkojen niskatuet ovat
alaslaskettuina.
TÄRKEÄÄ
Kun selkänoja käännetään, ei takaistuimella
saa olla mitään esineitä. Myöskään turvavyöt eivät saa olla kytkettyinä. Muutoin on
olemassa vaara, että takaistuimen verhoilulle aiheutuu vaurioita.
Työntäkää toinen istuinrivi etumaiseen asentoonsa – katso sivu 100.
Nostakaa kahvasta ylöspäin.
Kuormatilan pidentäminen – istuinrivi
31
04
Työntäkää istuintyyny takimmaiseen asentoonsa. Kääntäkää kuormankiinnityssilmukat sisään oikealla ja vasemmalla puolella
niin, etteivät ne vaurioidu, kun selkänojat
kaadetaan eteen.
Kääntäkää selkänoja eteen. (Niskatuki laskeutuu automaattisesti, kun selkänoja
käännetään eteen.)
G027022
Istuinrivin 3 palauttaminen
2. Laskekaa alas niskatuet.
1
G027016
1. Asettakaa istuimet takimmaiseen asentoon1.
1. Nostakaa selkänoja normaaliasentoon.
2. Tarttukaa silmukkaan ja vetäkää istuintyynystä, kunnes kuuluu naksahtava ääni.
3. Kääntäkää niskasuoja ylös.
> Istuinta voidaan nyt käyttää.
Vain 7-paikkainen auto
115
04 Sisustus
Kuormatila
Yleistä
Takaluukun avaaminen
Huomatkaa, että 20 kg painava esine vastaa
50 km/h:n nopeudella tapahtuvassa törmäyksessä 1000 kg:n törmäyspainoa.
Tietoja takaluukun avaamisesta – katso
sivu 128.
Huomioikaa kuormatessanne seuraavaa:
• Älkää panko liian raskasta kuormaa etuis-
Tavaratilan kuormaaminen
tuimia vasten. Tällöin alaslaskettuun selkänojaan kohdistuu turhan suuri kuormitus.
• Sijoittakaa kuorma selkänojaa vasten.
• Asettakaa raskaat tavarat mahdollisimman
alas.
04
• Asettakaa leveät tavarat selkänojan
molempia puolia vasten.
•
Pankaa terävien kulmien suojaksi jotakin
pehmeätä.
• Kiinnittäkää kuorma kiinnitysnauhoilla
G027031
auton kuormankiinnityssilmukoihin.
Turvavyöt ja turvatyynyt antavat kuljettajalle ja
etumatkustajalle hyvän suojan, etenkin edestä
päin sattuvissa törmäyksissä. On tärkeätä suojautua myös takaapäin tulevilta vahingoilta.
Ottakaa kuormatessanne huomioon, että riittämättömästi kiinnitetyt ja väärin kuormatut
esineet tavaratilassa voivat siirtyä törmäyksessä tai äkillisessä jarrutuksessa eteenpäin
suurella nopeudella ja voimalla ja aiheuttaa
vakavia vahinkoja.
116
• Älkää kuormatko koskaan selkänojan yläpuolelle käyttämättä suojaverkkoa.
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat sen toimintapainon kuormituksen raskauden
mukaan.
VAROITUS
Älkää koskaan kuormatko selkänojan yläpuolelle! Jos teette niin, kuorma voi lentää
eteenpäin äkillisessä jarrutuksessa tai törmäyksessä ja aiheuttaa vakavia vammoja
itsellenne tai muille matkustajille. Muistakaa
myös aina sitoa kuorma kunnolla kiinni.
Takaistuimen selkänojan ollessa alaslaskettuna ei autoa saa kuormata korkeammalle
kuin 50 mm takamatkustajan ikkunan yläreunan alapuolelle. Jättäkää myös 10 cm
tilaa ikkunoiden sisäpuolelle. Muuten voi
auton sisäkattoon asennetun turvaverhon
suojatoiminta häiriintyä.
Kiinnittäkää kuorma aina hyvin. Muuten se
voi lentää eteenpäin äkkinäisessä jarrutuksessa ja vahingoittaa matkustajia.
Pysäyttäkää moottori ja kytkekää seisontajarru, kun kuormaatte tai poistatte pitkiä
tavaroita! Muuten on mahdollista, että
tavara osuu vaihteenvalitsimeen tai vaihdevipuun siirtäen sen johonkin ajoasentoon,
jolloin auto voi lähteä liikkeelle.
04 Sisustus
Kuormatila
Suojaverkko
Suojaverkon kiinnitys
Koskee vain seitsemänpaikkaista autoa:
1. Varmistakaa, että verkko on sivupaneelin
kyynärnojan edessä kiristettäessä.
2. Kiristäkää suojaverkko vetonauhoilla.
Suojaverkon taittaminen kokoon
G027058
04
Suojaverkko estää tavaroita ja kuormaa siirtymästä eteenpäin matkustamossa voimakkaissa jarrutuksissa.
Verkko on valmistettu vahvasta nailonkudoksesta ja se voidaan kiinnittää kahdella eri
tavalla:
• Takaistuimen selkänojan taakse
• Etuistuimien taakse, jos takaistuin on alaslaskettuna.
Jos autossa on näkösuoja, nostakaa se pois
ennen suojaverkon kiinnittämistä.
1. Kiinnittäkää ylempi tanko etummaiseen tai
takimmaiseen kattokiinnikkeeseen.
2. Kiinnittäkää tangon toinen pää vastakkaisella puolella olevaan kattokiinnikkeeseen.
3. Kiristäkää suojaverkon vetonauha kiinni
lattiassa oleviin silmukoihin, kun verkko on
kiinnitetty taempiin kattokiinnikkeisiin.
Suojaverkko voidaan taittaa ja asettaa tavaratilan lattian alle (viisipaikkainen auto).
–
Painakaa kuormaverkon saranoissa olevia
nuppeja (1) saranoiden vapauttamiseksi ja
taittakaa verkko kokoon.
4. Käyttäkää istuimen liukukiskossa olevia
silmukoita, kun verkko on kiinnitetty etumaisiin kattokiinnikkeisiin.
``
117
04 Sisustus
Kuormatila
Kiinnittäkää suojaritilä näin:
VAROITUS
On välttämätöntä varmistaa, että suojaverkon yläkiinnitykset on asennettu oikein ja
että vetonauhat on kiinnitetty varmasti.
Vaurioitunutta verkkoa ei saa käyttää.
1. Nostakaa suojaritilä sisään takaluukusta
tai jommasta kummasta takasivuovesta
(laskekaa tällöin toinen istuinrivi alas
ensin).
2. Asettakaa suojaritilän toinen kiinnike toisen
istuinrivin takana sivuoven yläpuolella olevaan vastaavaan kiinnikkeeseen.
Teräksinen suojaritilä*
5. Asettakaa kiinnityssanka alhaalta käsin
suojaritilän alakiinnikkeen läpi kuvan
mukaan.
6. Kiinnittäkää kiinnityssangan jousi ja kiertäkää nuppi paikalleen.
7. Kiinnittäkää kiinnityssangan koukku kuormankiinnityssilmukkaan ja kiristäkää säädintä, kunnes kiinnityssanka tarttuu kuormankiinnityssilmukkaan.
8. Tehkää sama toisella puolella.
04
9. Kiristäkää molempia kiinnityssankoja vuorotellen vähän kerrallaan.
10. Asettakaa suojahatut nuppien yläpuolella
oleviin kierteisiin.
Tavaratilan suojaritilä estää kuormaa tai kotieläimiä siirtymästä eteenpäin matkustamossa
voimakkaissa jarrutuksissa.
Suojaritilä on turvallisuussyistä aina kiinnitettävä ja varmistettava oikealla tavalla.
118
G027057
G027056
VAROITUS
3. Asettakaa suojaritilän kiinnike kiinnikkeen
etummaiseen asentoon.
4. Asettakaa suojaritilän toinen kiinnike toisen
sivuoven yläpuolella olevaan vastaavaan
kiinnikkeeseen ja siirtäkää se etummaiseen
asentoon.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Koskee seitsemänpaikkaista autoa: Turvallisuussyistä ei kolmannella istuinrivillä saa
istua ketään matkustajia, jos tavaratilan ritilä
on sijoitettu toisen istuinrivin taakse.
04 Sisustus
Kuormatila
Sähköliitäntä kuormatilassa
HUOM
Huomatkaa, että sähköliitännän käyttö
moottorin ollessa sammutettuna aiheutaa
vaaran auton käynnistysakun tyhjenemisestä.
HUOM
Tilapäisen renkaanpaikkauksen kompressori on Volvon testaama ja hyväksymä. Tietoja Volvon suositteleman tilapäisen renkaanpaikkauksen (TMK) käytöstä, katso
sivu 189.
Näkösuoja*
Vetäkää suojapeite rullalta taaksepäin matkatavaroiden peitteeksi ja kiinnittäkää se tavaratilan takatolpissa oleviin kiinnityskohtiin.
Näkösuojan poistaminen
Painakaa näkösuojan päätykappaletta sisäänpäin, vetäkää ylöspäin ja irrottakaa se. Kiinnittäessänne näkösuojaa painakaa sen päätykappaleet pitimiin.
VAROITUS
04
Älkää panko mitään tavaroita näkösuojan
päälle. Ne voivat vahingoittaa matkustajia
esim. äkillisen jarrutuksen tai väistöliikkeiden yhteydessä.
Kääntäkää kansi alas, kun haluatte käyttää pistorasiaa. Pistorasia toimii riippumatta siitä,
onko sytytys kytkettynä vai ei.
Jos sytytysvirta katkaistaan ja liitäntään on kytketty kuluttaja, joka ottaa virtaa enemmän kuin
0,1 A, tulee näyttöön varoitusilmoitus.
TÄRKEÄÄ
Suurin virranotto on 10 A (120 W).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
119
04 Sisustus
Kuormatila
Kassinpidin*
Kuormatilan lokero, sisältö
Avatkaa lokero kuormatilan lattiassa
(viisipaikkainen auto)
–
Nostakaa kuormatilan lattiassa oleva
luukku ylös.
Jos auto on varustettu ostoskassin pitimellä:
–
Nostakaa luukku, avatkaa kassinpitimen
siteet.
Avatkaa lokero kuormatilan lattiassa
(seitsemänpaikkainen auto)
04
–
Nostakaa luukku ylös.
Jos auto on varustettu ostoskassin pitimellä:
–
Kääntäkää luukku ylös kuormatilassa. Ripustakaa tai kiinnittäkää ostoskassit nauhan tai
pitimen avulla.
Ensiapulaukun paikka viisipaikkaisessa
autossa.
Ensiapulaukun paikka seitsemänpaikkaisessa autossa.
Tavaratilan lattian alla on seuraavaa:
•
•
•
•
Varoituskolmio*
Työkalupussi
Ensiapulaukku*
Nosturi (vaihtoehtoinen paikka)
HUOM
Tietyissä ensiapulaukun tuotteissa on
"parasta ennen" -päiväys, nämä tulee vaihtaa ennen kuin tämä päiväys on ohitettu.
120
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kääntäkää ylempi luukku ylös, avatkaa
mahdollisen kassinpitimen siteet ja kääntäkää alempi luukku ylös.
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, ettette sijoita mitään tilaan,
johon tyynyt käännetään. Tyynyt ja istuinmekanismit voivat vaurioitua.
04 Sisustus
04
121
Etäavain - avain kauko-ohjaimineen.....................................................
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen..................................................
Lapsilukko.............................................................................................
Hälytys*.................................................................................................
122
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
124
126
130
131
LUKOT JA HÄLYTIN
05 Lukot ja hälytin
Etäavain - avain kauko-ohjaimineen
Avaimet - Elektroninen
käynnistyksenesto
Avainliuskan ainutlaatuinen koodi on valtuutetuilla Volvon teknisillä palveluilla, joita suositellaan tilattaessa uusia avainliuskoja.
Etäavaintoiminnot
Korkeintaan kuusi etäavainta voidaan ohjelmoida ja käyttää yhtä autoa kohden.
Elektroninen käynnistyksenesto
05
Etäavain. Pääavain käy kaikkiin lukkoihin.
Auton mukana toimitetaan kaksi etäavainta ne ovat kokoontaitettavia ja niissä on sisäinen
kauko-ohjain.
Avaimen kadottaminen
Jos kadotatte jonkin etäavaimistanne, suosittelemme, että otatte kaikki muut auton avaimet
mukaanne Volvon tekniseen palveluun. Varastamisen estämiseksi pitää hävinneen avaimen
koodi hävittää järjestelmästä. Muut avaimet on
samalla koodattava uudelleen järjestelmään.
124
G027013
G030177
Avaimet on varustettu koodatulla lastulla. Koodin pitää täsmätä virtalukossa olevan lukijan
kanssa. Auto voidaan käynnistää vain, jos käytetään oikealla koodilla varustettua oikeaa
avainta.
HUOM
Etäavaimessa olevan avainliuskan pitää olla
täysin käännettynä ulos (kuvan mukaisesti)
autoa käynnistettäessä. Muutoin on olemassa vaara, että käynnistyksenestotoiminto estää auton käynnistymisen.
Käynnistysavaimet ja elektroninen
käynnistyksenesto
Etäavain ei saa riippua muiden avainten tai
metalliesineiden kanssa samassa avainnipussa. Elektroninen käynnistyksenesto voi tällöin aktivoitua vahingossa eikä autoa voi käynnistää.
Lukituksen avaaminen
–
Painikkeen painallus avaa kaikkien ovien,
takaluukun ja polttoainesäiliön luukun lukituksen.
Takaluukku
–
Painikkeen painallus avaa takaluukun lukituksen.
Paniikkitoiminto
Paniikkitoimintoa voidaan käyttää hätätapauksissa ympäristön huomion herättämiseksi. Jos
punaista painiketta pidetään painettuna vähintään 3 sekuntia tai sitä painetaan 2 kertaa
samassa ajassa, vilkut ja äänitorvi aktivoituvat.
05 Lukot ja hälytin
Etäavain - avain kauko-ohjaimineen
Paniikkihälytys suljetaan millä tahansa etäavaimen painikkeella tai automaattisesti 25 sekunnin kuluttua.
Etäavaimen pariston vaihto
tämisestä ympäristön kannalta sopivalla
tavalla.
Lähestymisvalaist. kesto
Tehkää näin lähestyessäne autonne:
–
Painakaa etäavaimen keltaista painiketta.
Nyt syttyvät sisävalaistus, seisontavalot,
numerokilven valaistus ja valot* ulkotaustapeileissä. Myös mahdollisesti kytketyn perävaunun valaistus syttyy. Nämä valot palavat 30,
60 tai 90 sekuntia. Sopiva aika-asetus voidaan
tehdä korjaamolla - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
05
Lähestymisvalojen sammuttaminen:
–
Painakaa keltaista painiketta uudelleen.
Lukitseminen
Painikkeella lukitaan kaikki ovet, takaluukku ja
polttoainesäiliön luukku. Polttoainesäiliön luukun kohdalla on noin 10 minuutin viive.
Avaimen kokoontaitto/avaaminen
Etäavain voidaan taittaa kokoon painamalla
painiketta ja kääntämällä samalla avainliuskaosa painikeosan sisään.
Kokoontaitettu avain avautuu automaattisesti
painiketta painamalla.
Jos lukot eivät toistuvista yrityksistä huolimatta
reagoi normaalietäisyydeltä lähetettyyn etäavaimen signaaliin, on paristo vaihdettava.
1. Irrottakaa kansi vääntämällä sen takareunaa varovasti pienellä ruuvitaltalla.
2. Vaihtakaa paristo (tyyppi CR 2032, 3 V) asettakaa pluspuoli ylöspäin. Välttäkää
koskemasta paristoon ja sen kosketuspintoihin sormin.
3. Asettakaa kansi takaisin. Varmistakaa, että
kumitiivisteen asento on oikea, niin ettei se
vaurioidu eikä sen sisään pääse vettä.
4. Toimittakaa paristo esimerkiksi Volvon tekniseen palveluun, joka huolehtii sen hävit-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
125
05 Lukot ja hälytin
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
Ulkopuolelta
HUOM
Automaattinen lukitseminen
Auton voi lukita myös, vaikka ovi tai takaluukku on auki1 - kun ovi/takaluukku sitten
suljetaan, on olemassa vaara avaimien lukitsemisesta sisään.
05
Etäavain lukitsee/avaa kaikkien ovien ja takaluukun lukituksen samanaikaisesti.
Polttoainesäiliön korkin peiteluukku voidaan
avata, kun auto on lukitsematon. Se on edelleen lukitsematon 10 minuuttia auton lukitsemisen jälkeen - näin mahdollistetaan polttoaineen tankkaus lukittuun ja hälyttimen valvonnassa olevaan autoon.
Ottakaa huomioon vaara tulla lukituksi
autoon, kun se lukitaan ulkopuolelta etäavaimella - sen jälkeen ovia ei voi avata sisäpuolelta oven salpakahvoilla. Lukekaa lisää
jäljempänä olevasta osasta "Salpalukitustila".
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovea tai takaluukkua ei ole avattu
kahden minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta etäavaimella, lukitaan kaikki lukot automaattisesti uudelleen. Tämä toiminto vähentää
vaaraa, että auto jätetään vahingossa lukitsematta.
Hälyttimellä varustetut autot, katso sivu 131.
G029646
G026963
VAROITUS
Automaattinen lukitus aktivoidaan ja aktivointi
poistetaan kuljettajan oven säädinpaneelista.
Toiminto tarkoittaa, että ovet lukitaan automaattisesti, kun auton nopeus ylittää 7 km/h.
Ne pysyvät lukittuina, kunnes jokin ovi avataan
sisäpuolelta tai jos kaikkien ovien lukitus avataan säädinpaneelista.
Aktivointi/aktivoinnin poisto
Etäavaimen pitää olla asennossa I tai II, katso
sivu 144.
• Painakaa ohjauspylvään vasemmassa
vivussa olevaa READ-painiketta näytössä
1
126
Ei kaikilla markkina-alueilla.
05 Lukot ja hälytin
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
mahdollisesti olevien ilmoitusten kuittaamiseksi.
Kaikki ovet voidaan lukita ko. oven säädinpaneelissa olevalla lukkonupilla.
Takaluukku
• Pitäkää keskuslukituksen painiketta painettuna, kunnes lukitustilan uusi ilmoitus
esitetään näytössä.
Hansikaslokero
Ilmoitus AUTOLOCK PÄÄLLÄ (auto lukitaan
myös sen liikkuessa) tai AUTOLOCK POIS
esitetään näytössä.
Sisäpuolelta
AIRBAG
G028485
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
MY KEY
L E CTOR
SE
SOUND
ENTER
EXIT
05
80
G027025
MENU
G029646
Käsinekotelo voidaan lukita etäavaimen avainliuskalla.
Kuljettajan (tai matkustajan) ovessa olevasta
säädinpaneelista voidaan kaikki sivuovet ja
takaluukku lukita tai lukitus avata samanaikaisesti.
Etäavaimella voidaan pelkästään takaluukun
hälytys poistaa ja sen lukitus avata.
1. Painakaa etäavaimen
-painiketta – luukun lukitus avautuu ja luukku voidaan sen
jälkeen avata.
> Hälyttimen* taso- ja liiketunnistimet
sekä takaluukun avaustunnistin kytketään pois toiminnasta. Ovet pysyvät
edelleen lukittuina ja hälytyksen piirissä.
2. Jos kaikki ovet ovat edelleen lukittuja, kun
takaluukku jälleen suljetaan, se pysyy lukitsemattomana ja hälyttimen valvonnan
ulkopuolella sulkemisen jälkeen. Muut ovet
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
127
05 Lukot ja hälytin
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
ovat edelleen hälyttimen valvonnassa ja
lukittuja kuten aikaisemminkin.
3. Myös takaluukun lukitseminen ja saattaminen hälyttimen valvontaan – painakaa
etäavaimen LOCK-painiketta.
1. Takaluukku avataan vetämällä sen kahvaa
alaspäin, kuten kuva osoittaa.
Tilapäinen aktivoinnin poisto
2. Takaluukku käännetään alas nostamalla
sen kahvasta ylöspäin.
Salpalukitustila*2
Jos
-painiketta käytetään takaluukun
lukituksen avaamiseen avaamatta luukkua,
lukitaan luukku automaattisesti uudelleen
noin 2 minuutin kuluttua.
Takaluukun avaaminen
05
Salpalukitustila tarkoittaa, että ovien avauskahvat matkustamossa on mekaanisesti kytketty vapaiksi - ovia ei sen vuoksi voida avata
sisäpuolelta.
Salpalukitustila aktivoidaan ulkopuolelta etäavaimen LOCK-painikkeella tai lukitsemalla kuljettajan ovi avainliuskalla, ja se kytkeytyy päälle
10-25 sekunnin viiveellä, kun ovet on lukittu.
Kaikkien ovien pitää olla kiinni, ennen kuin salpalukitustila aktivoidaan.
Auton lukitus voidaan avata salpalukitustilasta
vain etäavaimen UNLOCK-painikkeella. Kuljettajan oven lukitus voidaan myös avata
manuaalisesti avainliuskalla.
G027005
VAROITUS
2
128
Älkää jättäkö ketään autoon poistamatta
ensin toiminnon Salpalukitustila aktivointia,
ettei kukaan ole vaarassa tulla lukituksi
autoon.
Ei kaikilla markkina-alueilla ja vain yhdessä hälyttimen kanssa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G027230
HUOM
Salpalukitustilan tilapäisen sulkemisen painike.
Jos joku haluaa jäädä autoon ja ovet pitää
lukita ulkopuolelta, voidaan Salpalukitustilatoiminto tilapäisesti sulkea.
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon, kääntäkää se avaimen asentoon II ja sitten takaisin asentoon I tai 0.
2. Painakaa painiketta. Huomatkaa, että
hälyttimen* liike- ja kallistustunnistimet suljetaan samalla, katso sivu 132.
Painikkeessa oleva valo palaa, kunnes auto
lukitaan etäavaimella. Näytössä esitetään
05 Lukot ja hälytin
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
ilmoitusta niin kauan kuin etäavain on virtalukossa.
Kun moottori käynnistetään seuraavan kerran,
järjestelmä nollataan, jolloin liike- ja kallistustunnistimet on jälleen kytketty.
HUOM
•
Huomatkaa, että hälytin aktivoituu, kun
auto lukitaan.
•
Jos jokin ovista avataan sisäpuolelta,
hälytys laukeaa.
05
129
05 Lukot ja hälytin
Lapsilukko
Manuaalinen lapsilukko - takaovet
Lapsilukkojen säätimet ovat takaovien takareunassa. Niihin pääsee käsiksi vain takaovien
ollessa auki.
Sähkökäyttöinen lapsilukko takaovet*
Säädin
G027105
REAR
AC
G021513
05
Lapsilukon salpa - vasen ja oikea takaovi.
Kummankin takaoven salvan asento muutetaan kääntämällä sitä ääriasennosta toiseen
(käyttäkää litteää metalliesinettä, esimerkiksi
ruuvitalttaa).
Lapsiturvallinen asento - takaovia ei voida
avata sisäpuolelta: Kääntäkää ulospäin.
Ei lapsiturvallinen asento - takaovet voidaan avata sisäpuolelta: Kääntäkää
sisäänpäin.
130
HUOM
Takaovia ei voida avata sisäpuolelta, kun
lapsilukot ovat aktivoituina.
Käyttäkää keskikonsolissa olevaa painiketta
takaovien lapsilukon aktivoimiseen/aktivoinnin
poistamiseen.
1. Kääntäkää virta-avain asentoon I tai II,
katso sivu 144.
2. Painakaa painiketta.
Kun painikkeen valo palaa, ikkunannostimet
takana ja takaovet on salvattu.
Näytössä esitetään ilmoitus, lapsilukko aktivoidaan/aktivointi poistetaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
05 Lukot ja hälytin
Hälytys*
Hälytysjärjestelmä
Hälytysilmaisin
HUOM
Kun hälytin on kytkettynä, se valvoo jatkuvasti
kaikkia hälytintuloja.
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytysjärjestelmään kuuluvia komponentteja.
Kaikki tällaiset yritykset voivat vaikuttaa
vakuutusehtoihin.
Hälytys laukeaa, kun:
• ovi, konepelti tai takaluukku avataan
• väärä avain asetetaan virtalukkoon tai
Hälytintoiminnon kytkeminen
lukko yritetään rikkoa
–
• matkustamossa havaitaan liikettä (jos
autossa on liikeanturi)
• autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on
G026963
kallistusanturi)
• akkukaapeli irrotetaan
• joku yrittää kytkeä sireenin pois.
HUOM
Liiketunnistimet laukaisevat hälytyksen, kun
matkustamossa tapahtuu liikettä - myös
ilmavirrat rekisteröidään. Sen jälkeen hälytys voi laueta, jos auto jätetään ikkunat tai
kattoluukku auki tai jos käytetään matkustamolämmitintä.
Tämän välttämiseksi: Sulkekaa ikkunat/kattoluukku, kun autosta poistutaan. Jos auton
integroitua matkustamolämmitintä (tai kannettavaa sähköistä) käytetään - suunnatkaa
ilmavirta tuuletussuuttimista siten, ettei se
ole ylöspäin matkustamossa.
Painakaa etäavaimen LOCK-painiketta.
Pitkä auton suuntavalojen vilkkusignaali
vahvistaa, että hälytin on kytkettynä ja että
kaikki ovet on lukittu.
TÄRKEÄÄ
Hälytys on kytkettynä täysin päälle, kun
auton suuntavalot ovat antaneet pitkän
välähdyksen ja kojelaudassa oleva diodi
vilkkuu joka toinen sekunti.
Punainen valodiodi kojelaudassa osoittaa hälytysjärjestelmän tilan:
05
• Diodi sammuksissa - Hälytin kytketty pois
toiminnasta.
•
Diodi vilkkuu kerran joka toinen sekunti Hälytin on kytkettynä.
• Diodi vilkkuu nopeasti hälyttimen sulkemisen jälkeen siihen asti, kunnes etäavain on
käännetty avaimen asentoon II - Hälytys on
ollut lauenneena.
Jos hälytysjärjestelmään on syntynyt vika, esitetään ilmoitus näytössä. Ottakaa tällöin yhteys
korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Hälytintoiminnon poiskytkeminen
–
Painakaa etäavaimen UNLOCK-painiketta. Suuntavalojen kaksi lyhyttä vilkkusignaalia ilmaisevat, että hälytin on kytketty pois.
> Manuaalinen poiskytkentä - ks. seuraavaa osaa "Lauenneen hälytyksen sulkeminen".
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
131
05 Lukot ja hälytin
Hälytys*
Hälyttimen automaattinen
uudelleenkytkeytyminen
Etäavain ei toimi
Jos hälytintä ei voi sulkea
etäavaimella - jos esim. avaimen paristo on tyhjä - auton
lukitus voidaan avata, poistaa
se hälyttimen valvonnasta ja
moottori käynnistää seuraavalla tavalla:
Toiminto suojaa siltä, että autossa tahattomasti jätetään hälytin kytkemättä.
Jos kumpaakaan ovea tai takaluukkua ei ole
avattu kahden minuutin kuluessa hälyttimen
kytkemisestä pois (ja auton lukitus on avattu
etäavaimella), hälytin kytkeytyy uudelleen
automaattisesti. Samalla auto lukitaan.
Hälyttimen automaattinen
aktivoituminen
05
Tietyissä maissa hälytin kytkeytyy automaattisesti tietyn viiveen jälkeen, kun ovi on avattu ja
suljettu ilman, että sitä on lukittu.
Lauenneen hälytyksen sulkeminen
–
Painakaa etäavaimen UNLOCK-painiketta
tai asettakaa se virtalukkoon.
Kuittauksena annetaan suuntavalojen kaksi
lyhyttä välähdystä.
1. Avatkaa kuljettajan oven lukitus manuaalisesti ja avatkaa ovi - Hälytys laukeaa ja
sireeni soi.
2. Asettakaa etäavain virtalukkoon - Hälytin
suljetaan.
> Hälytysilmaisin vilkkuu nopeasti, kunnes etäavain käännetään avaimen asentoon II.
Hälytyssignaalit
Hälytyksen lauetessa:
• Sireeni soi 25 sekuntia tai kunnes hälytin
suljetaan. Sireenissä on oma akku ja se toimii auton käynnistysakusta riippumatta.
• Kaikki suuntavalot vilkkuvat 5 minuuttia tai
siihen asti, kunnes hälytin suljetaan.
132
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Rajoitettu hälytystaso
Hälytyksen tahattoman aktivoitumisen välttämiseksi - jos esim. koira jätetään lukittuun
autoon tai matkan aikana autojunassa tai autolautalla - sulkekaa liike- ja kallistusanturit tilapäisesti.
Menettelytapa on sama kuin kytkettäessä salpalukitustila tilapäisesti pois - katso sivu 128.
05 Lukot ja hälytin
05
133
Yleistä...................................................................................................
Polttoaineen täyttö................................................................................
Moottorin käynnistäminen.....................................................................
Automaattivaihteisto.............................................................................
Neliveto*................................................................................................
Jarrujärjestelmä.....................................................................................
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä*......................................................
Pysäköintitutkajärjestelmä*...................................................................
Kuolleen kulman infojärjestelmä - BLIS*...............................................
Hinaaminen ja vetäminen......................................................................
Apukäynnistyskaapelit..........................................................................
Perävaunun vetäminen.........................................................................
Vetolaite* ..............................................................................................
Irrotettava vetokoukku* ........................................................................
Valokuvion sovitus................................................................................
134
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
136
139
144
146
149
150
152
154
156
160
162
164
166
168
172
KÄYNNISTYS JA AJO
06 Käynnistys ja ajo
Yleistä
Taloudellinen ajo
Ajaminen taloudellisesti ja ympäristön säästäminen on ajamista ennakoiden ja pehmeästi
sekä ajotavan ja nopeuden sovittamista vallitsevaan tilanteeseen.
• Välttäkää ajoa ikkunat auki.
• Älkää käyttäkö talvirenkaita, kun talvikausi
on ohi.
Katsokaa lisätietoja ja lisää ohjeita sivuilta 12
sekä 291.
VAROITUS
Älkää koskaan sammuttako moottoria ajon
aikana, esim. alamäessä, tämä tekee toimimattomiksi tärkeitä järjestelmiä, kuten
ohjaus- ja jarrutehostimen.
• Välttäkää nopeita tarpeettomia kiihdytyksiä ja äkkijarrutuksia.
• Poistakaa tarpeettomat esineet autosta mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi
polttoaineenkulutus.
• Käyttäkää moottorijarrutusta hyväksi jarrutuksessa, kun se voi tapahtua vaarantamatta muita tienkäyttäjiä.
• Ajakaa mahdollisimman suurella vaihteella,
06
sovitettuna ko. liikennetilanteeseen ja tiehen - pienempi kierrosluku antaa pienemmän kulutuksen.
• Kattokuorma ja suksilaatikko aiheuttavat
suuremman ilmanvastuksen sekä lisäävät
polttoaineenkulutusta - poistakaa taakkateline, jota ei käytetä.
• Älkää käyttäkö moottoria lämpimäksi joutokäynnillä, vaan ajakaa mieluummin
kevyellä kuormituksella heti, kun se on
mahdollista - kylmä moottori kuluttaa
enemmän polttoainetta kuin lämmin.
136
Kahlaus
Autolla voidaan ajaa enintään 40 cm syvässä
vedessä enintään nopeudella 10 km/h. Erityistä
varovaisuutta pitää noudattaa ajettaessa virtaavassa vedessä.
TÄRKEÄÄ
Jos vettä pääsee ilmansuodattimeen, voi
syntyä moottorivaurio.
Jos vesi on syvää, sitä voi päästä voimansiirtoon. Tällöin öljyjen voitelukyky heikkenee, mikä lyhentää näiden järjestelmiä käyttöikää.
Kahlattaessa säilyttäkää pienin nopeus
älkääkä pysäyttäkö autoa. Kun vesi on ohitettu,
painakaa kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa,
että saadaan täysi jarruvaikutus. Vesi ja esim.
kura voivat kastella jarrujen kitkapinnat, mistä
seuraa viivästynyt jarruvaikutus.
HUOM
Puhdistakaa sähköisen moottorinlämmittimen ja perävaunupistorasian sähköliittimet
ajettuanne vedessä ja savessa.
TÄRKEÄÄ
Älkää antako auton seistä kynnykset ylittävässä vedessä pidempää hetkeä, se voi
aiheuttaa autoon sähkövikoja.
Jos moottori pysähtyy vedessä, älkää yrittäkö käynnistää uudelleen. Hinatkaa auto
pois vedestä.
Moottori, vaihteisto ja
jäähdytysjärjestelmä
Erityisissä olosuhteissa, kovassa ajossa esim.
mäkisessä maastossa ja lämpimässä säässä,
on olemassa vaara, että moottori ja voimansiirto voivat ylikuumentua - erityisesti kuorman
ollessa raskas.
• Poistakaa etusäleikön edessä olevat lisävalot ajaessanne hyvin lämpimässä
säässä.
• Ylikuumenemisen vaaran uhatessa aktivoituu vaihteiston sisäinen suojatoiminto, joka
mm. sytyttää keltaisen merkkivalon mittaristossa ja näyttää teksti-ilmoituksen sopivasta toimenpiteestä - noudattakaa annettua suositusta.
06 Käynnistys ja ajo
Yleistä
• Jos moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan osoitin siirtyy punaiselle alueelle pysäyttäkää auto ja antakaa moottorin
käydä joutokäynnillä muutama minuutti.
• Ylikuumenemistapauksessa auton ilmastointi voi tilapäisesti kytkeytyä pois.
Avoin takaluukku
VAROITUS
Älkää ajako takaluukun ollessa auki. Myrkyllisiä pakokaasuja voi imeytyä autoon
kuormatilan kautta.
• Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun
pysähdytte raskaan ajon jälkeen.
Lisätietoja ylikuumenemisesta ajettaessa perävaunua vetäen - katso sivu 164.
HUOM
On normaalia, että moottorin jäähdytyspuhallin käy hetken moottorin sammuttamisen
jälkeen.
TÄRKEÄÄ
Tarkoituksena estää jonkin vetojärjestelmän
komponentin vaurioituminen tarkastetaan
vaihteiston toimintalämpötila. Ylikuumenemisen vaaran yhteydessä syttyy varoitussymboli kojelaudassa yhdistettynä tekstiilmoitukseen - noudattakaa tällöin annettua
suositusta.
Älkää ylikuormittako akkua
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat akkua
eri tavoin. Välttäkää pitämästä etäavainta
asennossa II, kun moottori on sammutettu.
Käyttäkää sen sijaan asentoa I - silloin kulutetaan vähemmän virtaa.
Huomatkaa, että 12 V:n liitäntä kuormatilassa
antaa virtaa myös silloin, kun etäavain on poistettu virtalukosta.
Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää käyttäkö toimintoja, jotka kuluttavat paljon virtaa, kun
moottori on pysäytetty. Esimerkkejä sellaisista
toiminnoista ovat:
• matkustamon puhallin
• tuulilasinpyyhin
• äänentoistolaitteisto (suuri äänenvoimakkuus)
• valonheittimet.
VIRRANSÄÄSTÖTILA. Energiansäästötoiminto sitten sulkee tai rajoittaa tiettyjä toimintoja, esim. tuuletuspuhallin ja/tai äänentoistolaitteisto.
–
Ladatkaa tällöin käynnistysakkua käynnistämällä moottori ja antamalla sen sitten
käydä vähintään 15 minuuttia - akku ladataan paremmin ajon aikana kuin moottorin
käydessä joutokäyntiä seistäessä paikallaan.
Ajo epätasaisella tiellä
Volvo XC90 on suunniteltu lähinnä maantieajoon, mutta sillä on myös hyvät tieominaisuudet epätasaisilla ja huonoilla teillä. Jotta auton
kestoikä ei lyhenisi, huomioikaa seuraavaa:
• Ajakaa hitaasti epätasaisella tiellä välttääksenne auton alustan vaurioitumisen.
• Jos maa on pehmeää tai siinä on kuivaa
06
hiekkaa tai lunta, on parasta pitää auto aina
koko ajan liikkeessä ja välttää vaihtamisia.
Älkää pysäyttäkö autoa.
• Jos tie on erittäin jyrkkä ja auto on vaarassa
kaatua – älkää koskaan yrittäkö kääntää
autoa, vaan peruuttakaa takaisinpäin.
• Välttäkää ajoa vinosti jyrkissä rinteissä –
ajakaa rinteen suuntaisesti.
Jos akkujännite on matala, infonäyttö esittää
tekstin AKKUJÄNNITE ALH.
137
06 Käynnistys ja ajo
Yleistä
HUOM
Välttäkää jyrkkien mäkien ajamista, jos polttoainemäärä on pieni. Katalysaattori voi
vaurioitua, jos moottori ei saa riittävästi polttoainetta. Ajettaessa erittäin jyrkkiä mäkiä
on syytä varmistaa, että säiliö on yli puoliksi
täynnä, jolloin moottorin pysähtymisestä ei
ole vaaraa.
Liukas tie
Harjoitelkaa liukkaalla ajamista kontrolloiduissa muodoissa oppiaksenne tuntemaan
auton reaktiot.
06
138
06 Käynnistys ja ajo
Polttoaineen täyttö
Polttoainesäiliön luukun avaaminen
G027073
maali avaaminen eiole mahdollista. Tehkää tällöin seuraavasti:
Säiliön korkki on luukun sisäpuolella oikeassa takalokasuojassa ja se voidaan ripustaa säiliön luukun
sisäpuolelle.
Polttoainesäiliön luukku voidaan avata, kun
autoa ei ole lukittu.
06
HUOM
Luukku pysyy lukkiutumattomana kymmenen minuuttia sen jälkeen, kun auto on
lukittu. Sitten se lukkiutuu automaattisesti.
Polttoainesäiliön luukun lukituksen
hätäavaaminen
Polttoainesäiliön luukun lukituksen manuaalinen avaaminen voi olla välttämätöntä, kun nor-
139
06 Käynnistys ja ajo
Polttoaineen täyttö
Osa 1-3.
1. Nostakaa kulmapala lattiasta tavaratilan
oikeassa takakulmassa.
06
4. Työntäkää käsi sisään ja paikallistakaa
lukko. Sijainti on suunnilleen polttoainesäiliön luukun takareunan sisäpuolella.
2. Avatkaa peiteluukku nostamalla kahvasta
ja vetämällä sitä ulospäin.
5. Vetäkää lukkomäntää varovasti suoraan
taaksepäin - luukku voidaan sen jälkeen
kääntää auki.
3. Kääntäkää eriste sivuun ulottuaksenne
luukun sähköiseen lukkoon.
Tankkauksen jälkeen voidaan luukku lukita
uudelleen sulkemalla se ensin ja painamalla sitten lukkomäntää eteenpäin.
VAROITUS
Paneelin takana on teräviä reunoja, liikuttakaa kättä hitaasti ja varovasti.
Osa 4-5.
140
06 Käynnistys ja ajo
Polttoaineen täyttö
Polttoainesäiliön korkki
Ulkolämpötilojen ollessa korkeita voi säiliöön
syntyä tietty ylipaine. Avatkaa korkki tällöin
hitaasti
HUOM
Asettakaa säiliön korkki paikalleen tankkauksen jälkeen. Kääntäkää, kunnes kuuluu
yksi tai useampia selviä naksahduksia.
Polttoaineen täyttö
Älkää täyttäkö säiliötä liikaa, vaan lopettakaa,
kun pumpun suutin katkaisee.
HUOM
Liian täyteen tankattu säiliö voi lämpimällä
säällä vuotaa yli.
Polttoainetta, joka on laadultaan tässä luvussa
ilmoitettua huonompaa, ei saa käyttää, koska
tämä voi muutoin vaikuttaa haitallisesti moottorin tehoon ja polttoaineenkulutukseen.
Yleistä polttoaineesta
VAROITUS
Välttäkää aina hengittämästä polttoainehöyryjä ja saamasta polttoaineroiskeita silmiinne.
Jos polttoainetta pääsee silmiin, poistakaa
mahdolliset piilolinssit ja huuhdelkaa silmiä
runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia
sekä hakeutukaa lääkärin hoitoon.
Älkää koskaan nielkö polttoainetta. Polttoaineet, kuten bensiini, bioetanoli ja näiden
seokset sekä dieselöljy ovat hyvin myrkyllisiä ja voivat nieltynä aiheuttaa pysyviä vammoja tai menehtymisen. Hakeutukaa välittömästi lääkärin hoitoon, jos polttoainetta
on nielty.
VAROITUS
Maahan valunut polttoaine voi syttyä pakokaasujen vaikutuksesta.
Kytkekää polttoainekäyttöinen lämmitin
pois päältä ennen tankkauksen aloittamista.
Älkää koskaan pitäkö avattua matkapuhelinta mukana tankkauksen yhteydessä.
Soittosignaali voi saada aikaan kipinänmuodostuksen ja sytyttää bensiinihöyryt, mikä
puolestaan voi aiheuttaa tulipalon ja henkilövahinkoja.
TÄRKEÄÄ
Eri tyyppisten polttoaineiden sekoittaminen
tai suosittelemattoman polttoaineen käyttö
päättää Volvon takuut sekä mahdolliset täydentävät huoltosopimukset, tämä koskee
kaikkia moottoreita. HUOM! Ei koske autoja,
joiden moottorit on sovitettu ajettaviksi etanolipolttoaineella (E85).
Yksityiskohtaisia tietoja polttoaineenkulutuksesta, CO2-päästöistä ja polttoainesäiliön tilavuudesta - katso sivu 291.
Bensiini
Bensiinin pitää täyttää normi EN 228. Useimpia
moottoreita voidaan käyttää oktaaniluvuilla 91,
95 ja 98 RON.
• 91 RON -oktaanilukua ei saa käyttää 4sylinterisissä moottoreissa ja sitä tulee
käyttää muissa moottoreissa vain poikkeustapauksessa.
06
• 95 RON voidaan käyttää normaaliajossa.
• 98 RON on suositeltava, kun tarvitaan
maksimaalista suorituskykyä vähimmäiskulutuksella.
Ajettaessa lämpimämmällä säällä kuin +38 °C
suositellaan korkeinta mahdollista oktaanilukua parhaan suorituskyvyn ja mahdollisimman
pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
141
06 Käynnistys ja ajo
Polttoaineen täyttö
TÄRKEÄÄ
•
Käyttäkää vain lyijytöntä bensiiniä, ettei
katalysaattori vaurioidu.
•
Älkää käyttäkö lisäaineita, joita Volvo ei
ole suositellut.
ilman välistä suhdetta säädetään koko ajan.
Säätö luo optimaaliset olosuhteet tehokkaalle
haitallisten aineiden (hiilivedyt, hiilimonoksidi ja
typpioksidit) polttamiselle kolmitiekatalysaattorin avulla.
Diesel
Katalysaattori
Katalysaattorin tehtävänä on puhdistaa pakokaasut. Se on sijoitettu pakokaasuvirtaukseen
moottorin lähelle, jotta toimintalämpötila saavutetaan nopeasti. Katalysaattori muodostuu
kanavilla varustetusta rungosta (keraamisesta
tai metallisesta). Kanavien seinämät on päällystetty platinalla/rhodiumilla/palladiumilla.
Metallit vastaavat katalysaattoritoiminnosta,
ts. ne nopeuttavat kemiallista prosessia kulumatta itse.
Dieselpolttoaineen pitää täyttää normi EN 590
tai JIS K2204.
TÄRKEÄÄ
Vain eurooppalaisen dieselnormin täyttävää
polttoainetta saa käyttää.
TÄRKEÄÄ
Dieselöljyn kaltaisia polttoaineita, joita ei
saa käyttää: erikoislisäaineet, Marine Diesel-polttoaine, polttoöljy, RME1 (kasviperäinen öljy-metyyliesteri) ja kasviöljy. Nämä
polttoaineet eivät täytä Volvon suositusten
mukaisia vaatimuksia ja lisäävät kulumista
sekä moottorivaurioita, joita Volvon takuut
eivät kata.
06
LambdatunnistinTM happianturi
Lambdatunnistin on osa säätöjärjestelmää,
jonka tehtävänä on vähentää päästöjä ja
parantaa polttoaineen hyödyntämistä.
Happianturi valvoo moottorista lähtevien pakokaasujen happipitoisuutta. Pakokaasuanalyysin mittausarvo syötetään elektroniikkajärjestelmään, joka jatkuvasti ohjaa suihkutusventtiileitä. Moottoriin johdettavan polttoaineen ja
1
142
polttoaineita. Älkää koskaan tankatko laadultaan epäilyttävää dieselpolttoainetta.
Dieselpolttoaine voi matalissa lämpötiloissa
(-40 °C – -6 °C) aiheuttaa parafinoitumista,
mikä voi johtaa käynnistysvaikeuksiin. Suurilla
öljy-yhtiöillä on myös erityinen dieselpolttoaine, joka on tarkoitettu jäätymispisteen ympärillä oleviin ulkolämpötiloihin. Tämä polttoaine
on matalissa lämpötiloissa juoksevampaa ja
vähentää vahan muodostumisen vaaraa polttoainejärjestelmässä.
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää erityistä talvipolttoainetta kylmänä vuodenaikana.
Kondenssiveden vaara säiliössä pienenee, jos
säiliö pidetään hyvin täytettynä. Varmistakaa,
että täyttöputken ympäristö on puhdas tankattaessa. Välttäkää valumia maalatuille pinnoille.
Peskää valumat pois saippualla ja vedellä.
TÄRKEÄÄ
Rikkipitoisuus saa olla enintään 50 ppm.
Dieselmoottorit ovat herkkiä epäpuhtauksille,
kuten esim. suurelle rikkihiukkasmäärälle.
Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien diesel-
Dieselpolttoaine voi sisältää tietyn määrän RME:tä, sitä ei saa lisätä.
Polttoaineen loppuminen
Dieselmoottorin polttoainejärjestelmän
rakenne aiheuttaa sen, että jos polttoaine lop-
06 Käynnistys ja ajo
Polttoaineen täyttö
puu, moottorin käynnistämiseksi tankkauksen
jälkeen voidaan ilman poistaminen järjestelmästä joutua tekemään korjaamolla.
Sen jälkeen, kun moottori on sammunut polttoaineen puutteen takia, polttoainejärjestelmä
tarvitsee pienen hetken tarkastuksen suorittamiseen. Menetelkää näin ennen kuin moottori
käynnistetään, kun polttoainesäiliöön on lisätty
dieselpolttoainetta:
1. Asettakaa etäavain virtalukkoon ja kääntäkää se avainasentoon II (katso sivu 144).
2. Odottakaa n. 1 minuutti.
3. Moottorin käynnistämiseksi: Painakaa
jarru- ja/tai kytkinpoljinta ja kääntäkää
etäavain käynnistysasentoon III.
Kondenssiveden poistaminen
polttoaineensuodattimesta
Polttoainesuodattimessa erotetaan kondenssivesi polttoaineesta. Muutoin kondenssivesi
voi aiheuttaa moottorihäiriöitä.
Polttoainesuodattimen tyhjennys pitää tehdä
Huolto- ja takuukirjassa ilmoitettujen huoltovälien mukaisesti tai epäiltäessä, että on käytetty
likaantunutta polttoainetta.
TÄRKEÄÄ
Tietyt erikoislisäaineet poistavat vettä polttoainesuodattimesta.
Dieselin hiukkassuodatin (DPF)
Dieselautoissa voi olla hiukkassuodatin, mikä
saa aikaan tehokkaamman pakokaasunpuhdistuksen. Pakokaasuissa olevat hiukkaset
kerätään suodattimeen normaalin ajon aikana.
Hiukkasten polttamiseksi ja suodattimen tyhjentämiseksi käynnistetään ns. regenerointi.
Tämä edellyttää, että moottori on saavuttanut
normaalin toimintalämpötilansa.
Suodattimen regenerointi tapahtuu automaattisesti ja kestää normaalisti 10-20 minuuttia.
Alhaisella keskinopeudella aikaa saattaa kulua
hieman kauemmin. Tänä aikana polttoaineenkulutus kasvaa hieman.
Takalasin lämmitin voi aktivoitua automaattisesti moottorin kuormituksen lisäämiseksi
regeneroinnin aikana ilman, että merkkivalo
palaa.
Regenerointi kylmällä säällä
Jos autoa ajetaan usein lyhyitä matkoja kylmässä säässä, moottori ei saavuta normaalia
toimintalämpötilaansa. Tämä tarkoittaa, ettei
dieselin hiukkassuodattimen regenerointia
tapahdu eikä suodatin tyhjene.
Käynnistäkää suodattimen regenerointi ajamalla autolla, mieluiten maantiellä tai moottoritiellä, kunnes moottori saavuttaa normaalin
toimintalämpötilansa. Autolla tulee ajaa sitten
vielä n. 20 minuuttia.
HUOM
Moottorin tehon pienehkö väheneminen
voidaan havaita tilapäisesti regeneroinnin
aikana.
Regeneroinnin päätyttyä häviää ilmoitus automaattisesti.
Käyttäkää pysäköintilämmitintä* kylmällä
säällä, tällöin moottori saavuttaa nopeammin
normaalin toimintalämpötilansa.
TÄRKEÄÄ
Jos suodatin täyttyy kokonaan, se voi tulla
käyttökelvottomaksi. Tällöin moottorin
käynnistäminen tulee vaikeaksi ja on olemassa vaara, että suodatin pitää vaihtaa.
06
Kun suodatin on n. 80 % täynnä hiukkasia, syttyy keltainen infosymboli kojelaudassa ja ilmoitus HIUKK.SUOD.TÄYSI KATSO
OHJEKIRJA esitetään kojelaudan näytössä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
143
06 Käynnistys ja ajo
Moottorin käynnistäminen
Ennen kuin moottori käynnistetään
–
Moottorin käynnistäminen
Kytkekää seisontajarru.
TÄRKEÄÄ
Automaattivaihteisto
–
VAROITUS
Etäavaimen pitää olla avaimen asennossa
II hinauksen yhteydessä.
HUOM
06
Etäavaimessa olevan avainliuskan pitää olla
täysin käännettynä ulos autoa käynnistettäessä, katso sivu 124. Muutoin on olemassa vaara, että käynnistyksenestotoiminto estää auton käynnistämisen.
HUOM
Kylmäkäynnistyksen yhteydessä joutokäyntikierrosluku voi olla huomattavasti
normaalia korkeampi tietyissä moottorityypeissä. Tämä siksi, että pakokaasunpuhdistusjärjestelmä saadaan mahdollisimman
nopeasti normaaliin toimintalämpötilaansa,
mikä minimoi pakokaasupäästöt ja säästää
ympäristöä.
144
0 – Lukitusasento
Ohjauslukko aktivoituu, kun
etäavain poistetaan virtalukosta.
Jos moottori ei ole käynnistynyt 3 yrityksen
jälkeen - odottakaa 3 minuuttia ennen
uuden yrityksen aloittamista. Käynnistyskyky paranee, jos käynnistysakku saa toipua.
Vaihteenvalitsin asennossa P tai N.
Älkää koskaan poistako etäavainta virtalukosta ajon aikana tai autoa hinattaessa.
Ohjauslukko voi aktivoitua, mikä tekee
auton ohjaamisen mahdottomaksi.
Virta- ja ohjauslukko
Bensiini
–
I – Radioasento
Ohjauslukon aktivointi poistettu. Tiettyjä toimintoja voidaan käyttää. Moottorin sähköjärjestelmä ei ole kytkettynä.
Kääntäkää kauko-ohjain avainasentoon III.
Jos moottori ei käynnisty 5 - 10 sekunnin
kuluessa, vapauttakaa avain ja yrittäkää
käynnistystä uudelleen.
Diesel
1. Kääntäkää kauko-ohjain avainasentoon II.
Merkkivalo mittaristossa osoittaa, että
moottorin hehkutus on toiminnassa, katso
sivu 56.
II – Ajoasento
Kauko-ohjaimen asento ajon
aikana. Koko sähköjärjestelmä on kytkettynä.
2. Kääntäkää avain asentoon III, kun merkkivalo sammuu.
> Käynnistysmoottori aktivoidaan.
III – Käynnistysasento
Käynnistysmoottori aktivoidaan. Etäavain vapautetaan,
kun moottori on käynnistynyt,
ja se joustaa tällöin automaattisesti takaisin ajoasentoon.
06 Käynnistys ja ajo
Moottorin käynnistäminen
Jos avain kääntyy lukossa jäykästi, etupyörien
asento aiheuttaa jännityksiä ohjauslukkoon.
Kääntäkää tällöin ohjauspyörää edestakaisin
kääntäessänne avainta, niin tilanne helpottuu.
Automaattinen käynnistys (3.2)
Automaattikäynnistystoiminnossa ei etäavainta tarvitse pitää avainasennossa III, kunnes moottori on käynnistynyt.
• Kääntäkää avain käynnistysasentoon ja
vapauttakaa se - käynnistysmoottori käy
sitten automaattisesti (jopa 10 sekuntia),
kunnes moottori on käynnistynyt.
Jos moottori ei käynnisty tai siinä on sytytyshäiriöitä, pitää ottaa yhteys korjaamoon,
Volvon teknistä palvelua suositellaan.
VAROITUS
Älkää koskaan kääntäkö etäavainta asentoon I tai 0 älkääkä koskaan vetäkö etäavainta virtalukosta auton liikkuessa. Tällöin
ohjauslukko voi aktivoitua, mikä tekee auton
ohjaamisen mahdottomaksi.
Poistakaa etäavain aina virtalukosta, kun
autosta poistutaan - varsinkin, jos lapsia on
yksinään autossa.
HUOM
Varmistakaa, että ohjauslukko on lukittu,
kun poistutte auton luota, näin vähennätte
varkauden vaaraa.
06
Kauko-ohjaimet ja elektroninen
käynnistyksenesto
Kauko-ohjainta ei saa ripustaa yhteen muiden
avainten tai metalliesineiden kanssa samaan
avainnippuun. Elektroninen käynnistyksenesto
voi tällöin aktivoitua vahingossa.
Älkää koskaan ryntäyttäkö moottoria korkeille
kierrosluvuille heti kylmäkäynnistyksen jälkeen!
145
06 Käynnistys ja ajo
Automaattivaihteisto
Vaihdeasennot
Asennossa P on vaihteisto mekaanisesti salvattu. Vetäkää seisontajarru aina päälle, kun
pysäköitte.
Vaihteenvalitsinsalpa
R - Peruutusasento
Auton on oltava paikallaan R-asentoa kytkettäessä.
N - Vapaa-asento
P - Pysäköintiasento
Asento P valitaan, kun moottori halutaan käynnistää tai kun auto on pysäköity.
06
TÄRKEÄÄ
Auton on oltava paikallaan, kun asento P
valitaan.
HUOM
Jarrupoljin pitää painaa alas, jotta vaihdevipu voidaan siirtää pois P-asennosta.
146
D - Ajoasento
D on normaali ajoasento. Vaihteisto vaihtaa
automaattisesti suuremmalle ja pienemmälle
vaihteelle kaasupolkimen asennon ja ajonopeuden mukaan. Auton pitää seistä paikallaan,
kun asento D valitaan asennosta R.
G020237
G027997
N-asento on vapaa-asento. Mikään vaihde ei
ole kytkettynä ja moottori voidaan käynnistää.
Kytkekää seisontajarru, kun auto on paikallaan
vaihdevipu N-asennossa.
Voitte aina siirtää vaihteenvalitsinta vapaasti
eteen- tai taaksepäin asentojen N ja D välillä.
Muissa asennoissa on salpa, jota käytetään
vaihteenvalitsimen vivussa olevalla salpapainikkeella.
Painamalla salpatangenttia voitte siirtää vipua
eteen- tai taaksepäin asentojen N, R ja P välillä.
06 Käynnistys ja ajo
Automaattivaihteisto
Käsivalintaiset asennot
lukittuna niin kauan kuin toista vaihdetta ei
valita.
Jos vaihteenvalitsin siirretään asentoon – (miinus), auto vaihtaa portaan pienemmälle ja jarruttaa samalla moottorilla, jos kaasupoljin
vapautetaan. Jos vaihteenvalitsin siirretään
asentoon + (plus), auto vaihtaa portaan ylöspäin.
G026990
3 vaihde on suurin, jota voitte käyttää liikkeellelähdössä.
Automaattisesta ajotilasta D manuaaliseen
tilaan pääsemiseksi siirtäkää vipua asentoa M
kohti. Tilasta M automaattiseen ajotilaan D
pääsemiseksi siirtäkää vipua kohti asentoa D.
5-vaihteisessa automaattivaihteistossa on
vaihteilla 3, 4 ja 51 Lock-up -toiminto (lukitut
vaihteet), mikä antaa paremman moottorijarrutuksen ja pienemmän polttoaineenkulutuksen.
Ajon aikana
W - Talvi
Painakaa W-painiketta talviohjelman kytkemiseksi päälle ja pois.
Symboli W esitetään mittaristossa,
kun talviohjelma on kytkettynä.
Talviohjelma käynnistää vaihteiston 3. vaihteella liikkeelle lähtemisen helpottamiseksi
liukkaalla pinnalla. Pienemmät vaihteet aktivoidaan vain kick-down-toiminnolla talviohjelman
ollessa aktivoituna.
Ohjelma W voidaan valita vaihteenvalitsimen
asennosta huolimatta, mutta se toimii vain
valitsimen ollessa asennossa D.
Manuaalinen vaihdeasento voidaan valita milloin tahansa ajon aikana. Kytketty vaihde on
1
Kylmäkäynnistys
Lähdettäessä liikkeelle matalissa lämpötiloissa
voivat vaihtamiset joskus tuntua kovilta. Tämä
johtuu vaihteistoöljyn jäykkyydestä matalissa
lämpötiloissa. Moottorin pakokaasupäästöjen
vähentämiseksi vaihteisto vaihtaa sitten suuremmalle tavallista myöhempään, jos moottori
on käynnistetty matalissa lämpötiloissa.
HUOM
Riippuen moottorin lämpötilasta käynnistyshetkellä joidenkin moottorimallien joutokierrosluku on kylmäkäynnistyksen jälkeen
normaalia suurempi.
Mukautuva järjestelmä
Vaihteistoa ohjataan ns. mukautuvalla järjestelmällä, joka rekisteröi jatkuvasti vaihteiston
käyttäytymisen. Se tuntee jokaisen vaihteensiirron optimaalisen vaihtamislaadun saamiseksi.
06
Lock-up -toiminto
Vaihteissa on Lock-up -toiminto (lukitut vaihteet), joka parantaa moottorijarrutusta ja pienentää polttoaineenkulutusta.
6-vaihteisessa automaattivaihteistossa on myös vaihteilla 2 ja 6 lock-up - toiminto.
147
06 Käynnistys ja ajo
Automaattivaihteisto
Kickdown
Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan (normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin, ns.
kick-down.
Jos kaasupoljin päästetään kick-down -asennosta, tapahtuu vaihtaminen ylöspäin automaattisesti.
Kick-down -toimintoa käytetään, kun tarvitaan
mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä, esim. ohitettaessa.
Ylikierrosten estämiseksi on vaihteiston ohjausohjelmassa alasvaihtamissuoja, joka estää
kick-down-toiminnon.
Kick-down -toimintoa ei voi käyttää manuaalisessa vaihtamistilassa.
06
Turvajärjestelmät
Automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa
on erityisiä turvajärjestelmiä:
Avainsalpa - Keylock
Vaihteenvalitsimen pitää olla P-asennossa,
jotta etäavaimen voi poistaa lukosta. Kaikissa
muissa asennoissa avaimen poisto on estetty.
Pysäköintiasento (P-asento)
Auto paikallaan ja moottori käynnissä:
148
–
Painakaa jarrupoljinta, kun siirrätte vaihteenvalitsimen toiseen asentoon.
06 Käynnistys ja ajo
Neliveto*
Neliveto - AWD (All Wheel Drive)
Neliveto on aina kytkettynä.
Neliveto tarkoittaa, että auto vetää samanaikaisesti kaikilla neljällä pyörällä. Voima jaetaan
automaattisesti etu- ja takapyörien välillä. Elektronisesti ohjattu kytkinjärjestelmä ohjaa voimaa sille pyöräparille, jolla on parempi pito ko.
olosuhteissa. Näin saadaan mahdollisimman
hyvä pito ja vältetään pyörien luistaminen.
Normaaliajossa ohjautuu etupyöriin enemmän
voimaa.
Neliveto lisää ajoturvallisuutta sateella, lumella
ja talviliukkaalla.
06
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
149
06 Käynnistys ja ajo
Jarrujärjestelmä
Jarrutehostin
Jos auto rullaa tai sitä hinataan moottorin
ollessa sammutettuna, pitää jarrupoljinta painaa n. viisi kertaa voimakkaammin verrattuna
tilanteeseen, että moottori on käynnissä. Jos
jarrupoljinta pidetään painettuna käynnistettäessä moottori, voidaan tuntea polkimen painuvan. Tämä on normaalia, koska jarrutehostin
aktivoituu. Kun auto on varustettu EBA-järjestelmällä (Emergency Brake Assistance), tämä
koetaan selvemmin.
VAROITUS
Jarrutehostin toimii vain moottorin käydessä.
HUOM
06
Painakaa poljinta vain kerran voimakkaasti
jarruttaessanne moottori pysäytettynä, ei
useita kertoja.
Jarrupiirit
Symboli palaa, jos jarrupiiri on vaurioitunut.
Jos johonkin jarrupiiriin syntyy
vika, auton jarruttaminen on edelleen mahdollista. Jarrupoljin painuu alemmas
ja voi tuntua tavallista pehmeämmältä. Normaalin jarruvaikutuksen saamiseksi tarvitaan
suurempi poljinpaine.
Kosteus voi muuttaa
jarrutusominaisuuksia
TÄRKEÄÄ
Jarrujärjestelmän komponenttien kuluneisuus on tarkistettava säännöllisesti.
Kääntykää korjaamon puoleen saadaksenne tietoa menettelytavasta tai teettäkää
tarkastus korjaamolla – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Jarrujen osat kastuvat, jos ajetaan rankassa
sateessa, vesilätäkköjen läpi tai kun autoa pestään. Jarrujen kitkapintojen kitkaominaisuudet
voivat tällöin muuttua siten, että jarrutusvaikutus viivästyy.
Jos jarruja rasitetaan paljon
Painakaa silloin tällöin jarrupoljinta kevyesti,
jos ajatte pidempiä matkoja sateessa tai lumisohjossa, sekä lähdettyänne liikkeelle hyvin
kosteassa tai kylmässä säässä. Jarrujen kitkapinnat lämpenevät ja vesi kuivuu. Tämä toimenpide on hyvä tehdä myös ennen kuin pysäköitte auton pidemmäksi ajaksi näissä sääolosuhteissa.
Koska nopeus lisäksi on usein pieni, jarrut eivät
jäähdy niin tehokkaasti kuin ajettaessa tasaisella tiellä suurella nopeudella.
Huolto
Auton liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden pitämiseksi korkealla
tasolla tulee noudattaa Volvon huoltovälejä,
150
jotka on eritelty Huolto- ja takuukirjassa, katso
sivu 206.
Ajettaessa vuoristossa tai muilla teillä, joilla on
vastaavia korkeuseroja, auton jarruja kuormitetaan erittäin voimakkaasti silloinkin, kun jarrupoljinta ei paineta erityisen lujaa.
Jotta jarruja ei kuormiteta tarpeettoman voimakkaasti, vaihtakaa pienemmälle alamäessä
jarrujen käyttämisen asemesta. Käyttäkää alamäessä samaa vaihdetta kun ajaessanne ylöspäin. Näin käytetään moottorijarrutusta tehokkaammin hyväksi ja käyttöjarruja tarvitaan vain
lyhyitä hetkiä.
Ottakaa huomioon, että perävaunun vetäminen kuormittaa auton jarruja enemmän.
06 Käynnistys ja ajo
Jarrujärjestelmä
Lukkiutumattomat jarrut (ABS)
ABS-järjestelmä (Anti-lock Braking
System) estää pyörien lukkiutumisen jarrutuksen aikana.
Siten säilytetään ohjauskyky ja
esim. esteen väistäminen helpottuu.
Moottorin käynnistyksen jälkeen ABS-järjestelmä suorittaa noin 20 km/h nopeudessa
lyhyen itsetestin, jonka voi kuulla ja tuntea jarrupolkimen sykintänä.
Jotta ABS-järjestelmästä saataisiin täysi hyöty:
1. Painakaa jarrupoljinta täydellä voimalla.
Sykkiminen tuntuu.
2. Ohjatkaa autoa ajosuuntaan. Älkää
vapauttako poljinpainetta.
Harjoitelkaa jarrutusta ABS-jarruilla sopivassa
paikassa, jossa ei ole liikennettä, ja eri sääolosuhteissa.
ABS-symboli palaa kaksi sekuntia, jos ABSjärjestelmään syntyi vika, kun moottori viimeksi
oli käynnissä.
Elektroninen jarruvoiman jako - EBD
Jarruvoiman vahvistus – EBA
Elektroninen jarrutusvoiman jako, EBD (Electronic Brakeforce Distribution), on osa lukkiutumatonta jarrujärjestelmää (ABS). EBD-järjestelmä säätää takapyöräjarrujen jarrutusvoimaa
niin, että käytettävissä on aina paras mahdollinen jarrutusteho. Sykintä kuuluu ja tuntuu jarrupolkimessa, kun järjestelmä säätää jarrutusvoimaa.
(Emergency Brake Assistance) Tarvittaessa
nopeaa jarrutusta saadaan täysi jarrutusteho
välittömästi. Rekisteröimällä kuinka nopeasti
jarrupoljinta painetaan toiminto tunnistaa milloin tehdään voimakas jarrutus. Saattakaa jarrutus loppuun keventämättä jarrupoljinta. Toiminto keskeytetään, kun paine jarrupolkimella
vähenee. Toiminto on koko ajan aktiivinen. Sitä
ei voi sulkea.
VAROITUS
Jos JARRU- ja ABS-varoitussymbolit palavat samanaikaisesti, jarrujärjestelmään on
voinut syntyä vika. Jos pintataso jarrunestesäiliössä on tässä tilanteessa normaali,
ajakaa varovasti lähimmälle korjaamolle jarrujärjestelmän tarkastusta varten - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Jos jarrunestepinta on MIN-tason alapuolella jarrunestesäiliössä, autolla ei tule ajaa
edelleen lisäämättä jarrunestettä.
HUOM
Kun EBA aktivoituu, jarrupoljin painuu hieman tavallista alemmas, painakaa (pitäkää)
jarrupoljin alhaalla niin kauan kuin tarvitaan.
Jos jarrupoljin päästetään ylös, jarrutus
päättyy.
06
Jarrunestehäviön syy pitää selvittää.
151
06 Käynnistys ja ajo
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä*
Yleistä
Rajoitettu toiminta
DSTC PÄÄLLÄ tarkoittaa, että järjestelmän toiminta on muuttumaton.
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control) parantaa auton etenemiskykyä ja auttaa kuljettajaa
välttämään luiston.
DSTC-LUISTONESTO POIS PÄÄLTÄ
tarkoittaa, että järjestelmän vaikuttamista
rajoitetaan.
Järjestelmän suorittaessa säätöä voidaan
havaita sykkivä ääni jarrutettaessa tai painettaessa kaasua. Painettaessa kaasua auto voi
kiihtyä odotettua hitaammin.
2. Pitäkää RESET (2) painettuna, kunnes
valikko muuttuu.
G028511
Sivuluistonestotoiminto
Toiminto rajoittaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.
Vetoluistonestotoiminto
Toiminto estää vetävien pyörien luistamisen
tien pintaa vasten kiihdytyksessä.
Vetovoimatoiminto
06
Toiminto on aktiivinen pienessä nopeudessa ja
siirtää voimaa luistavalta pyörältä sille vetävälle
pyörälle, joka ei luista.
Säätöpyörä
RESET-painike
Järjestelmän puuttuminen tilanteeseen sivuluiston ja kaasunpainalluksen yhteydessä voidaan osittain poistaa.
Puuttumista luistoon viivytetään tällöin, ja
enemmän luistoa sallitaan, mikä antaa suuremman vapauden dynaamiseen ajoon. Samalla
parannetaan etenemiskykyä syvässä lumessa
tai hiekassa, koska kaasun painamista ei enää
rajoiteta.
Käsittely
1. Kääntäkää säätöpyörää (1), kunnes DSTCvalikko esitetään.
152
Järjestelmä pysyy rajoitettuna, kunnes kuljettaja jälleen aktivoi sen tai kunnes moottori sammutetaan - moottorin seuraavan
käynnistämisen jälkeen DSTC on taas normaalitilassaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet voivat muuttua, jos
järjestelmän toimintaa rajoitetaan.
HUOM
DSTC PÄÄLLÄ esitetään näytössä muutamia sekunteja aina, kun moottori käynnistetään.
06 Käynnistys ja ajo
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä*
Ilmoitukset näytössä
Symboli palaa kiinteästi
AJONVAKAUTUS TILAP. POIS tarkoittaa,
että järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu johtuen liian korkeasta jarrujen lämpötilasta.
Näyttö esittää samanaikaisesti
AJONVAKAUTUS VAATII HUOLLON.
–
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
Toiminto aktivoituu automaattisesti uudelleen, kun jarrut ovat jäähtyneet.
AJONVAKAUTUS VAATII HUOLLON tarkoittaa, että järjestelmä on suljettu vian vuoksi.
–
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
> Jos ilmoitus on edelleen olemassa, kun
moottori käynnistetään uudelleen - ajakaa korjaamolle. Valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Symbolit mittaristossa
DSTC-järjestelmä
VAROITUS
• Osoittaa vikaa DSTC-järjestelmässä.
2. Käynnistäkää moottori uudelleen.
Normaalia ajotapaa käytettäessä DSTC-järjestelmä parantaa auton ajoturvallisuutta,
mitä ei tule käsittää mahdollisuutena nopeuden lisäämiseen.
Noudattakaa aina normaaleja turvallisen
kaarreajon ja liukkaalla alustalla ajamiseen
liittyviä varovaisuustoimenpiteitä.
• Jos varoitusvalo sammuu, vikaosoitus oli
virheellinen eikä korjaamolla tarvitse
käydä.
• Jos varoitussymboli jää palamaan, korjaamon tulee tarkastaa järjestelmä - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Symboli palaa jatkuvasti keltaisena
Varoitussymboli
Näyttö esittää samanaikaisesti
LUISTONESTO TILAP.POIS.
Symboli syttyy ja sammuu uudelleen n. 2
sekunnin kuluttua moottorin
käynnistyksen yhteydessä.
• Osoittaa järjestelmän tarkastusta.
Symboli vilkkuu
06
• Osoittaa, että järjestelmää on tilapäisesti
rajoitettu johtuen liian korkeasta jarrujen
lämpötilasta.
Toiminta aktivoituu automaattisesti uudelleen,
kun jarrujen lämpötila on palautunut normaaliksi.
• Osoittaa, että järjestelmä on toiminnassa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
153
06 Käynnistys ja ajo
Pysäköintitutkajärjestelmä*
Yleistä1
Versiot
Paikoitustutka takana
Pysäköintitutkasta on kaksi versiota:
Mittausalue suoraan auton takana on n. 1,5 m.
Pysäköintitutka taaksepäin aktivoidaan, kun
peruutusvaihde kytketään. Äänisignaali tulee
takakaiuttimista.
•
• Sekä eteen- että taaksepäin
Vain taaksepäin
Toiminto
Järjestelmä kytkeytyy automaattisesti päälle,
kun auto käynnistetään, jolloin katkaisinpaneelissa olevan pysäköintitutkan katkaisimen valo
syttyy.
Pysäköintitutka eteenpäin ja taaksepäin.
06
Pysäköintitutkaa käytetään apuvälineenä
pysäköitäessä. Merkkiääni osoittaa etäisyyden
havaittuun esineeseen.
VAROITUS
Pysäköintitutka ei voi koskaan korvata kuljettajan omaa vastuuta peruutettaessa.
Tunnistimilla on kuolleita kulmia, joissa esineitä ei voida havaita. Tarkkailkaa lapsia tai
eläimiä, jotka ovat auton lähellä.
1
154
Peruutettaessa esim. perävaunun tai vetokoukkuun asennetun polkupyöränpitimen
kanssa pitää järjestelmä sulkea. Muussa
tapauksessa tunnistimet reagoivat perävaunuun tai polkupyöränpitimeen.
Näyttö esittää tekstin PERUUTUSTUTKA
KÄYTÖSSÄ, jos peruutusvaihde kytketään tai
jos etumaiset tunnistimet havaitsevat jonkin
esineen.
Pysäköintitutka taaksepäin sulkeutuu automaattisesti vedettäessä perävaunua, jos käytetään Volvon alkuperäistä perävaunukaapelia.
Pysäköintitutka on aktiivinen nopeuksilla alle
15 km/h. Suuremmalla nopeudella järjestelmä
suljetaan. Kun nopeus alittaa 10 km/h, järjestelmä aktivoituu uudelleen.
Mittausalue suoraan auton edessä on n. 0,8 m.
Äänisignaali tulee etukaiuttimesta.
Mitä lähemmäs auto tulee takana tai edessä
olevaa kohdetta, sitä tiheämmin signaali kuuluu. Äänentoistojärjestelmästä tulevia muita
ääniä vaimennetaan automaattisesti äänenvoimakkuuden ollessa suuri.
N. 30 cm:n etäisyydellä ääni on jatkuva. Jos
este on sitä lähempänä auton takana tai
edessä, ääni vaihtaa vasemman ja oikean
kaiuttimen välillä.
Markkina-alueen mukaan voi järjestelmä Pysäköintitutka olla joko vakio-, valinnainen tai lisävaruste.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Pysäköintitutka edessä
Edessä olevan pysäköintitutkan yhteyteen ei
voida asentaa lisävaloja, koska tutkan anturit
reagoivat niihin.
Järjestelmän vian ilmaisu
Jos infosymboli palaa kiinteästi ja
näyttö esittää PERUUTUSTUTKA
VAATII HUOLLON, pysäköintitutka ei toimi.
06 Käynnistys ja ajo
Pysäköintitutkajärjestelmä*
TÄRKEÄÄ
Tietyissä olosuhteissa pysäköintitutkajärjestelmä voi antaa virheellisiä varoitussignaaleita, jotka aiheutuvat ulkoisista äänilähteistä, joista tulee samoja ultraäänitaajuuksia, joilla järjestelmä toimii.
päälle uudelleen painamalla katkaisinta, jolloin
valo syttyy.
Anturien puhdistus
Esimerkkejä tällaisista lähteistä ovat mm.
äänitorvi, märät renkaat asvaltilla, paineilmajarrut, pakoputkien äänet moottoripyöristä jne.
G026946
Päällä/Pois
Pysäköintitutkan anturit.
06
G027104
Jotta tunnistimet toimisivat oikein, ne on puhdistettava säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.
Painikkeen sijainti rivissä voi vaihdella.
HUOM
Lika, jää ja lumi, joka peittää tunnistimet, voi
aiheuttaa vääriä varoitussignaaleita.
Pysäköintitutka voidaan sulkea katkaisinpaneelissa olevalla painikkeella, valo katkaisimessa sammuu. Pysäköintitutka kytketään
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
155
06 Käynnistys ja ajo
Kuolleen kulman infojärjestelmä - BLIS*
Yleistä
BLIS on informaatiojärjestelmä, joka tietyin
edellytyksin auttaa kuljettajaa havaitsemaan
kuolleessa kulmassa olevan ajoneuvon, joka
liikkuu samaan suuntaan kuin oma auto.
Kuolleet kulmat
Järjestelmä on suunniteltu toimimaan optimaalisesti ajettaessa vilkkaassa liikenteessä monikaistaisilla teillä.
BLIS perustuu digitaalikameratekniikkaan.
Kamerat (1) on sijoitettu ulkotaustapeilien alle.
G020295
Kun kamera on havainnut kuolleen kulman alueella, merkkivalo (2) palaa kiinteästi.
BLIS-järjestelmällä varustettu taustapeili.
BLIS-kamera
HUOM
Valo syttyy auton sillä puolella, jolla järjestelmä on havainnut ajoneuvon. Jos auto
tulee ohitetuksi molemmilta puolilta samanaikaisesti, molemmat valot syttyvät.
Etäisyys B = n. 9,5 m
Merkkivalo
06
BLIS-symboli
VAROITUS
Järjestelmä täydentää, ei korvaa, turvallista
ajotapaa ja taustapeilien käyttöä. Se ei voi
koskaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja vastuuta. Vastuu kaistan vaihtamisesta liikenneturvallisella tavalla on aina kuljettajalla.
156
Kuolleet kulmat, jotka BLIS-kamerat kattavat.
Etäisyys A = n. 3,0 m
BLIS antaa kuljettajalle ilmoituksen, jos järjestelmään syntyy vika. Jos esim. järjestelmän
kamerat ovat jääneet peittoon, BLIS-merkkivalo vilkkuu ja kojelaudan näyttö esittää ilmoituksen. Tarkastakaa ja puhdistakaa tällöin linssit. Tarvittaessa voidaan järjestelmä sulkea tilapäisesti painamalla BLIS-painiketta, katso
sivu 157.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Puhdistus
Toimiakseen optimaalisesti tulee BLIS-kameralinssien olla puhtaat. Linssit voidaan puhdistaa pehmeällä rievulla tai kostealla sienellä.
Puhdistakaa linssit varovasti siten, etteivät ne
naarmuunnu.
06 Käynnistys ja ajo
Kuolleen kulman infojärjestelmä - BLIS*
TÄRKEÄÄ
Lasit ovat sähkölämmitteisiä, jotta jää tai
lumi voidaan sulattaa pois. Harjatkaa tarvittaessa lumi pois laseista.
Milloin BLIS toimii
Järjestelmä on aktiivinen, kun omaa autoa ajetaan nopeuksilla yli 10 km/h.
havaitsemaan moottoriajoneuvot kuten henkilöautot, kuorma-autot, linja-autot ja moottoripyörät.
Aktivointi/aktivoinnin poisto
Pimeässä järjestelmä reagoi ympäröivien autojen valonheittimiin. Järjestelmä ei havaitse ajoneuvoja, joiden valonheittimet on sammutettu.
Tämä tarkoittaa esim. sitä, että järjestelmä ei
reagoi perävaunuun, jossa ei ole valonheittimiä
ja jota vedetään henkilö- tai kuorma-auton
perässä.
Ohitukset
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, jos
Teidät ohittaa ajoneuvo, jonka nopeus on enintään 70 km/h suurempi kuin Teidän autonne.
VAROITUS
BLIS ei toimi jyrkissä kaarteissa.
BLIS ei toimi auton peruuttaessa.
Autoon kytketty leveä perävaunu voi peittää
muut ajoneuvot viereisillä kaistoilla. Tämä
voi aiheuttaa sen, ettei BLIS-järjestelmä
havaitse tällä varjoalueella olevia ajoneuvoja.
Päivänvalo ja pimeä
Päivänvalossa järjestelmä reagoi ympäröivien
autojen muotoon. Järjestelmä on suunniteltu
VAROITUS
G026955
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, jos
ohitatte nopeudella, joka on enintään 10 km/h
suurempi kuin ohitettavan auton.
Järjestelmä ei reagoi polkupyöräilijöihin eikä
mopoilijoihin.
BLIS-kameroilla on ihmisen silmää vastaavia rajoituksia, ts. ne näkevät huonommin
esim. rankassa lumisateessa, voimakkaassa vastavalossa tai tiheässä sumussa.
Aktivointi-/sulkemispainike.
BLIS-järjestelmä aktivoidaan, kun moottori
käynnistetään. Ovipaneeleissa olevat merkkivalot vilkkuvat kolme kertaa, kun BLIS-järjestelmä aktivoidaan.
06
Järjestelmä voidaan sulkea/aktivoida painamalla BLIS-painiketta.
Kun BLIS-järjestelmä suljetaan, painikkeessa
oleva valo sammuu ja kojelaudan näytössä esitetään teksti-ilmoitus.
Kun BLIS-järjestelmä aktivoidaan, painikkeessa oleva valo palaa, uusi teksti-ilmoitus
esitetään näytössä ja ovipaneeleissa olevat
merkkivalot vilkkuvat kolme kertaa. Painakaa
READ-painiketta teksti-ilmoituksen poistami-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
157
06 Käynnistys ja ajo
Kuolleen kulman infojärjestelmä - BLIS*
seksi. Lisätietoja ilmoitusten käsittelystä, katso
sivu 57.
BLIS-järjestelmäilmoitukset
Sisältö
KUOL.KULMAJÄRJ. V.KAM. EI
TOIMI
Vasen kamera peitossa
– puhdistakaa linssi.
Rajoitukset
Tietyissä tilanteissa voi BLIS-merkkivalo palaa,
vaikka kuolleessa kulmassa ei ole muuta ajoneuvoa.
Teksti näytössäA
Sisältö
KUOL.KULMAINFO
PÄÄLLÄ
BLIS-järjestelmä on
aktivoitu.
KUOL.KULMAJÄRJ. KAMERA
EI TOIMI
Toinen tai molemmat
kamerat peitossa puhdistakaa linssit.
Jos BLIS-merkkivalo yksittäisissä tapauksissa palaa, vaikka kuolleessa kulmassa ei
ole muuta ajoneuvoa, tämä ei tarkoita, että
järjestelmään on syntynyt vika.
KUOL.KULMAJÄRJ. VAATII
HUOLLON
BLIS ei toimi – ottakaa
yhteys valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
KUOL.KULMAINFO POIS
PÄÄLTÄ
BLIS-järjestelmä on
suljettu.
BLIS-järjestelmän vian yhteydessä näyttö
esittää tekstin KUOL.KULMAJÄRJ.
VAATII HUOLLON.
KUOL.KULMAJÄRJ. RAJOIT.
TOIMINTA
Heikentynyt datansiirtotoiminto BLIS-järjestelmän kameran ja
auton sähköjärjestelmän välillä.
A
06
Kamera asettaa
itsensä uudelleen, kun
datansiirto BLIS-järjestelmän kameran ja
auton sähköjärjestelmän välillä palaa normaaliksi.
KUOL.KULMAJÄRJ. O. KAM.
EI TOIMI
158
Teksti näytössäA
HUOM
Ilmoitukset näkyvät vain etäavaimen ollessa asennossa II (tai
moottorin käydessä) ja kun BLIS on aktiivinen (ts. jos kuljettaja ei ole sulkenut järjestelmää).
TÄRKEÄÄ
Tässä muutamia esimerkkejä tilanteista, joissa
BLIS-merkkivalo voi palaa, vaikka kuolleessa
kulmassa ei ole muuta ajoneuvoa.
BLIS-järjestelmän komponenttien korjauksen saa tehdä vain korjaamolla - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Oikea kamera peitossa
– puhdistakaa linssi.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Heijastus kiiltävästä, märästä tienpinnasta.
06 Käynnistys ja ajo
G018177
Kuolleen kulman infojärjestelmä - BLIS*
Oma varjo suurella, vaalealla, sileällä pinnalla,
esim. meluesteellä tai betonisella tienpinnalla.
Matalalla oleva aurinko kamerassa.
06
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
159
06 Käynnistys ja ajo
Hinaaminen ja vetäminen
Apukäynnistyskaapelit
VAROITUS
Käyttäkää apuakkua, jos käynnistysakku on
niin tyhjä, ettei moottoria voi käynnistää. Älkää
käynnistäkö autoa hinaamalla, katso sivu 162.
Ohjauslukko jää asentoon, jossa se oli jännitteen katketessa. Ohjauslukon pitää olla
avattuna ennen hinaamista.
Etäavaimen pitää olla avainasennossa II.
Älkää koskaan poistako etäavainta virtalukosta ajon aikana tai autoa hinattaessa.
TÄRKEÄÄ
Katalysaattori voi vaurioitua, jos auto käynnistetään hinaamalla.
VAROITUS
Hinaus
Jarru- ja ohjaustehostin eivät toimi, kun
moottori ei käy. Jarrupoljinta pitää painaa n.
viisi kertaa kovemmin ja ohjaus on huomattavasti tavallista raskaampi.
Ottakaa selville suurin lain sallima hinausnopeus ennen auton hinaamista.
Autoa pitää aina hinata eteenpäin.
06
2. Hinaavan auton kuljettaja: Ajakaa pehmeästi.
Hinattavan auton kuljettaja: Pitäkää
hinausköysi koko ajan kireänä painamalla
kevyesti jarrupoljinta, jolloin kovat nykäykset vältetään.
Automaattivaihteisto
–
Siirtäkää vaihteenvalitsin N-asentoon ja
vapauttakaa seisontajarru.
Älkää hinatko automaattivaihteistolla varustettua autoa suuremmalla nopeudella kuin
80 km/h eikä pidempää matkaa kuin 80 km.
Hinaussilmukka
Ennen hinausta pitää hinaussilmukka ruuvata
kiinni puskuriin. Kummankin puskurin oikealla
puolella on peitekannella varustettu aukko
hinaussilmukkaa varten.
Hinaussilmukka on tavaratilassa olevassa työkalupussissa.
G028528
1. Avatkaa ohjauslukko, jotta autoa voidaan
ohjata
Menetelkää näin:
1. Avatkaa peitekannen (A) alareuna ruuvitaltalla tai kolikolla.
2. Ruuvatkaa hinaussilmukka (B) kiinni.
3. Ruuvatkaa silmukka kunnolla kiinni laippaan (C) saakka. Tässä on hyvä käyttää
pyöränmutteriavainta.
• Irrottakaa hinaussilmukka käytön jälkeen ja
kiinnittäkää peitekansi.
160
06 Käynnistys ja ajo
Hinaaminen ja vetäminen
TÄRKEÄÄ
Vetokoukulla varustetuissa autoissa ei
hinaussilmukkaa voi kiinnittää takakiinnikkeeseen. Kiinnittäkää hinausköysi tällöin
vetokoukkuun. Tästä syystä on hyvä aina
säilyttää irrotettavaa vetokoukkua autossa.
Poiskuljetus
Autoa pitää aina hinata siten, että pyörät pyörivät eteenpäin.
TÄRKEÄÄ
•
Nelivetoista autoa (AWD), jonka etupää
on nostettu ylös, ei saa hinata suuremmalla nopeudella kuin 70 km/h. Sitä ei
myöskään tule hinata pidempiä matkoja
kuin 50 km.
06
VAROITUS
Hinaussilmukka on tarkoitettu vain hinaamiseen tiellä - ei pelastushinaukseen. Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.
161
06 Käynnistys ja ajo
Apukäynnistyskaapelit
Käynnistys toisella akulla
moottori ja katsokaa, etteivät autot kosketa toisiaan.
4. Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin
toinen puristin apuakun plusnapaan (1).
TÄRKEÄÄ
G030860
Kytkekää käynnistyskaapeli varovasti oikosulkujen välttämiseksi moottoritilan muiden
komponenttien kanssa.
Käynnistysakku on asennettu auton takaosaan
(katso sivu 218), mutta myös konepellin alla on liitäntäkohdat.
06
Jos käynnistysakku on tyhjentynyt, auto voidaan käynnistää toisesta akusta saatavalla virralla.
Annettaessa käynnistysapua toisella akulla
suositellaan seuraavia vaiheita oikosulun tai
muiden vaurioiden välttämiseksi:
1. Kääntäkää kauko-ohjain avainasentoon 0.
2. Tarkastakaa, että apuakun jännite on 12 V.
3. Jos apuakku on asennettuna toiseen
autoon - sammuttakaa auttavan auton
162
5. Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin
toinen puristin auton akun plusnapaan (2).
> Jousikuormitteinen kansi auton ylimääräisen plusnavan päällä pitää ensin siirtää ylös!
6. Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin
toinen puristin apuakun miinusnapaan (3).
7. Aseta toinen puristin maadoituskohtaan,
esim. johonkin moottorin nostosilmukkaan
(4).
8. Tarkastakaa, että käynnistyskaapelien
puristimet ovat kunnolla kiinni siten, ettei
käynnistysyrityksen aikana synny kipinöitä.
9. Käynnistäkää "apuauton" moottori ja antakaa sen käydä muutama minuutti normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella,
n. 1500 r/min.
10. Käynnistäkää moottori autossa, jossa on
tyhjentynyt akku.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskeko liitäntöihin käynnistysyrityksen aikana. On olemassa kipinänmuodostuksen vaara.
11. Irrottakaa käynnistyskaapelit päinvastaisessa järjestyksessä - ensin musta ja sitten
punainen.
> Katsokaa, ettei kumpikaan mustan
käynnistyskaapelin puristimista kosketa
akun plusnapaan tai punaisen käynnistyskaapelin kytkettyyn puristimeen!
06 Käynnistys ja ajo
Apukäynnistyskaapelit
VAROITUS
•
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää. Kipinä, joka voi syntyä kytkettäessä käynnistysjohdin virheellisesti,
voi riittää siihen, että akku räjähtää.
•
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka
voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
•
Huuhdelkaa suurella vesimäärällä, jos
rikkihappo pääsee kosketuksiin silmien,
ihon tai vaatteiden kanssa. Roiskeen
osuessa silmiin - ottakaa välittömästi
yhteys lääkäriin.
Lisätietoja auton käynnistysakusta, katso
sivu 217.
06
163
06 Käynnistys ja ajo
Perävaunun vetäminen
Yleistä
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden, esim. vetokoukun, painojen summa
rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla. Perusteelliset tiedot painoista, katso
sivu 284.
• Turvallisuussyistä ei suurinta, autolle ja siihen kytketylle perävaunulle, sallittua
nopeutta tule ylittää. Noudattakaa voimassa olevia määräyksiä sallittujen
nopeuksien ja painojen osalta.
Automaattivaihteisto
HUOM
Joissakin malleissa on oltava automaattivaihteiston öljynjäähdytin vedettäessä
perävaunua. Tarkastakaa lähimmältä Volvojälleenmyyjältä autoanne koskevat määräykset, jos vetokoukku asennetaan jälkikäteen.
Perävaunumassat
Ylikuumeneminen
• Auton vetolaitteen on oltava hyväksyttyä
Tietoja Volvon sallimista perävaunupainoista,
katso sivu 284.
Ajettaessa perävaunua vetäen mäkisessä
maastossa lämpimässä ja sään ollessa lämmin
voi olla olemassa ylikuumenemisen vaara.
tyyppiä.
tarkastakaa Volvo-myyjänne kanssa, että
auto on täysin varustettu perävaunun vetämistä varten.
• Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten, että
paine auton vetokoukkuun noudattaa
ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa.
• Nostakaa rengaspaineet suositeltuihin täyden kuorman paineisiin. Rengaspainetarran sijainti, katso sivu 182.
• Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.
• Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi. Odottakaa, kunnes sillä
on ajettu vähintään 1000 km.
164
ruja huomattavasti normaalia enemmän.
Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle ja sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
Jos vetolaitteen asentaa valtuutettu Volvon
tekninen palvelu, auto luovutetaan varustettuna perävaunun vetämiseen tarvittavalla
varustuksella.
• Jos vetokoukku asennetaan myöhemmin,
06
• Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton jar-
VAROITUS
Noudattakaa perävaunun painosta annettuja suosituksia. Koko yhdistelmästä voi
muutoin tulla vaikeasti hallittava väistöliikkeissä ja jarrutuksissa.
HUOM
Ilmoitetut suurimmat sallitut perävaunumassat ovat ne, jotka Volvo sallii. Kansalliset ajoneuvomääräykset voivat rajoittaa
perävaunun massaa ja nopeutta tästä.
Vetokoukut voivat olla sertifioituja suuremmille vetopainoille kuin mitä autolla saa
vetää.
• Automaattivaihteisto valitsee kuormituksen ja moottorin kierrosluvun suhteen optimaalisen vaihteen.
• Ylikuumenemisen yhteydessä syttyy varoitussymboli kojelaudassa yhdessä tekstiilmoituksen kanssa - noudattakaa annettua suositusta.
Jyrkät nousut
• Älkää lukitko automaattivaihteistoa suuremmalla vaihteelle kuin millä moottori
"jaksaa" - ei ole aina edullista ajaa suurella
06 Käynnistys ja ajo
Perävaunun vetäminen
vaihteella ja pienellä moottorin kierrosluvulla.
• Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua
pitkää, jyrkkää mäkeä ylös.
• Välttäkää vetämästä perävaunua yli
12 %:n nousuissa.
Pysäköinti mäkeen
Tasonsäätö
Jos autossanne on automaattinen tasonsäätö,
auton takapää on ajon aikana aina oikealla korkeudella kuormituksesta riippumatta. Auton
seisoessa paikallaan takapää laskee, mikä on
täysin normaalia. Lähdettäessä liikkeelle kuorman kanssa taso pumpataan ylös tietyn ajomatkan jälkeen.
1. Painakaa käyttöjarrua.
2. Aktivoikaa seisontajarru.
3. Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon P.
4. Vapauttakaa käyttöjarru.
• Vaihteenvalitsimen pitää olla pysäköintiasennossa P, kun automaattivaihteistolla
varustettu ja perävaunua vetävä auto
pysäköidään. Käyttäkää aina seisontajarrua.
• Käyttäkää seisontakiiloja pyörien lukitsemiseksi, kun auto ja siihen kytketty perävaunu pysäköidään mäkeen.
06
Liikkeellelähtö mäessä
1. Painakaa käyttöjarrua.
2. Siirtäkää vaihteenvalitsin ajoasentoon D.
3. Vapauttakaa seisontajarru.
4. Vapauttakaa käyttöjarru ja lähtekää liikkeelle.
165
06 Käynnistys ja ajo
Vetolaite*
Vetokoukku
Perävaunukaapeli
Vetokoukun säilytys
Jos autossa on irrotettava vetokoukku, pitää
irtonaisen osan kiinnitysohjetta noudattaa tarkasti, katso sivu 168.
VAROITUS
Jos auto on varustettu Volvon irrotettavalla
vetokoukulla:
•
•
Noudattakaa asennusohjetta tarkasti.
•
Varmistakaa, että ilmaisinikkuna on vihreä.
Tärkeä tarkastaa
• Vetokoukun kuula pitää puhdistaa ja voidella rasvalla säännöllisesti.
06
HUOM
Kun käytetään heilahtelunvaimentimella
varustettua kuulansuojusta, vetokuulaa ei
voidella.
166
Vetokoukun säilytyspaikka.
TÄRKEÄÄ
Irrottakaa vetokoukku aina käytön jälkeen ja
säilyttäkää sitä sille tarkoitetussa paikassa
autossa, hihnallaan kunnolla kiinnitettynä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G014589
G031114
Irrotettavan osan pitää olla lukittu avaimella ennen ajon aloittamista.
Jos auton vetolaitteessa on 13-napainen liitin
ja perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan
sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää sovitinkaapelia. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa
maata.
06 Käynnistys ja ajo
Vetolaite*
G027109
G026682
G027108
Erittelyt
Mitat kiinnityskohtia varten (mm)
Kiinteä tai irrotettava vetokoukku
A
B
C
D
E
F
G
1110
85
1081
541
122
50
354
1
Sivupalkki
2
Kuulan keskiö
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
06
167
06 Käynnistys ja ajo
Irrotettava vetokoukku*
1. Poistakaa suojakotelo painamalla ensin
salpaa sisään
ja vetämällä sitten koteloa suoraan taaksepäin
.
2. Varmistakaa, että mekanismin lukitus on
avattu kääntämällä avainta myötäpäivään.
06
168
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G020302
G017317
G020301
Vetokoukun asennus
3. Varmistakaa, että ilmaisinikkuna (3) on
punainen. Jos ikkuna ei ole punainen, painakaa (1) lukituspyörä sisään ja kiertäkää
sitä vastapäivään (2), kunnes kuuluu naksahdus.
06 Käynnistys ja ajo
Irrotettava vetokoukku*
G020306
G020309
4. Asettakaa vetokoukku paikalleen ja työntäkää, kunnes kuuluu naksahdus.
5. Varmistakaa, että ilmaisinikkuna on vihreä.
7. Tarkastakaa nykäisemällä ylös-, alas- ja
taaksepäin, että vetokoukku on kiinni.
06
VAROITUS
Jos vetokoukku ei ole oikein, se pitää irrottaa ja kiinnittää uudelleen aiempien kohtien
mukaisesti.
G020307
G020304
6. Kääntäkää avain vastapäivään lukittuasentoon. Poistakaa avain lukosta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
169
06 Käynnistys ja ajo
Irrotettava vetokoukku*
Vetokoukun irrotus
TÄRKEÄÄ
G020310
1. Asettakaa avain lukkoon ja kiertäkää se
myötäpäivään avattuun asentoon.
06
8. Varmuusvaijeri.
VAROITUS
Muistakaa aina kiinnittää perävaunun turvavaijeri kiinnikkeeseensä.
170
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G020312
G020301
Voidelkaa vain kuulaosa vetopäätä varten,
vetokoukun muun osan pitää olla puhdas ja
kuiva.
2. Työntäkää lukituspyörä (1) sisään ja kiertäkää sitä vastapäivään (2), kunnes kuuluu
naksahdus.
06 Käynnistys ja ajo
3. Kiertäkää lukituspyörä kokonaan alas vasteeseen saakka ja pitäkää sitä alhaalla ja
vetäkää samalla vetokoukku irti.
G017318
G020314
Irrotettava vetokoukku*
4. Työntäkää suojakotelo päälle.
VAROITUS
06
Kiinnittäkää vetokoukku turvallisella tavalla,
jos sitä säilytetään autossa, katso sivu 166.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
171
06 Käynnistys ja ajo
Valokuvion sovitus
Valokuvion sovitus oikean- tai
vasemmanpuoleiseen liikenteeseen
Peite sijoitetaan lähtökohtana valonheittimen
lasissa oleva pilkku (5), jonka pitää täsmätä ko.
mallissa olevan punaisen pilkun kanssa. Pitkä
punainen viiva kuvissa vastaa valonheittimen
lasissa olevaa viivaa, johon malli sovitetaan.
Mallit tarkastusmitataan kuvauksen jälkeen
siten, että vertailumitat täsmäävät peittääkseen riittävän paljon valokuviosta.
G020317
Mallit koskevat sekä vasemmalta että oikealta
ohjattavaa versiota ja ne sijoitetaan kuvan
mukaisesti.
Valokuvio vasemmanpuoleisessa liikenteessä.
06
Valokuvio oikeanpuoleisessa liikenteessä.
Jotta vastaantulevaa liikennettä ei häikäistä,
voidaan valonheittimen valokuviota muuttaa
peittämällä valonheittimiä. Valokuvio tulee hieman huonommaksi.
Valonheittimien peittäminen
Piirtäkää mallit - katso sivu 175. Siirtäkää
kuvio jollekin itsetarttuvalle ja vettä kestävälle
materiaalille, esim. läpinäkymättömälle teipille.
172
Ylempi kuva esittää vasemmalta ohjattavaa
versiota. Alempi kuva esittää oikealta ohjattavaa versiota.
Xenon-valonheittimet
Jäljentäkää malli 3 ja 4, tarkastusmitatkaa
siten, että mitat täsmäävät. Siirtäkää malli itsetarttuvalle, vedenkestävälle materiaalille ja leikatkaa irti.
Asettakaa mallit siten, että nuolet osoittavat
keskelle ja malleissa olevat pilkut täsmäävät
valonheittimien laseissa olevien pilkkujen
kanssa. Mallien merkinnät > < pitää sovittaa
valonheittimen lasissa olevaan linjaan.
Vertailumitat, malli 3
Linjan malleissa olevien merkintöjen > < välillä
pitää olla n. 140 mm.
Vertailumitat, malli 4
Halogeenivalonheittimet
Jäljentäkää malli 1 ja 2, tarkastusmitatkaa
siten, että mitat täsmäävät. Siirtäkää malli itsetarttuvalle, vedenkestävälle materiaalille ja leikatkaa irti.
Aseta mallit siten, että nuolet osoittavat keskelle ja malleissa olevat pilkut täsmäävät valonheittimien laseissa olevien pilkkujen kanssa.
Vertailumitat, malli 1 ja 2
Pitkien sivujen pitää malleissa olla n. 82 mm.
Linjan malleissa olevien merkintöjen > < välillä
pitää olla n. 112 mm.
Valokuvion sovitus, aktiiviset Xenon-valonheittimet (ABL) katso sivu 60.
06 Käynnistys ja ajo
G030200
Valokuvion sovitus
Vasemmalta ohjattava auto vasemmanpuoleisessa liikenteessä.
Peite oikeanpuoleisella halogeenilasilla
Peite vasemmanpuoleisella halogeenilasilla
06
Peite oikeanpuoleisella Xenon-lasilla
Peite vasemmanpuoleisella Xenon-lasilla
Kiintopiste valonheittimen lasissa.
``
173
06 Käynnistys ja ajo
G030201
Valokuvion sovitus
Oikealta ohjattava auto oikeanpuoleisessa liikenteessä.
Peite vasemmanpuoleisella halogeenilasilla
06
Peite oikeanpuoleisella halogeenilasilla
Peite vasemmanpuoleisella Xenon-lasilla
Peite oikeanpuoleisella Xenon-lasilla
Kiintopiste valonheittimen lasissa.
174
06 Käynnistys ja ajo
Valokuvion sovitus
06
Peitteiden mallit.
175
Yleistä...................................................................................................
Rengaspaineet......................................................................................
Varoituskolmio* ja varapyörä*...............................................................
Pyöränvaihto.........................................................................................
Väliaikainen renkaan paikkaus*.............................................................
176
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
178
182
183
186
189
PYÖRÄT JA RENKAAT
07 Pyörät ja renkaat
Yleistä
Ajo-ominaisuudet ja renkaat
Renkaat vaikuttavat paljon auton ajo-ominaisuuksiin. Rengastyyppi, -koko, -paine ja
nopeusluokka ovat tärkeitä auton käyttäytymisen kannalta.
Katsokaa renkaita vaihdettaessa, että kaikissa
neljässä pyörässä on saman tyyppiset ja kokoiset sekä mieluiten myös samaa valmistetta olevat renkaat. Noudattakaa suositeltuja rengaspaineita, jotka on ilmoitettu rengaspainetarrassa, katso sivu 293.
Kokomerkintä
Kaikissa autonrenkaissa on kokomerkintä. Esimerkki merkinnästä:
235/60R18 103 V.
07
178
235
Renkaan leveys (mm)
60
Renkaan kyljen korkeuden ja renkaan
leveyden välinen suhde (%)
R
Vyörengas
18
Vanteen halkaisija tuumina (")
103
V
Koodinumerot, jotka ilmaisevat renkaan suurimman sallitun kuormituksen (tässä tapauksessa 615 kg)
V
240 km/h
W
270 km/h
Koodi, joka kertoo suurimman sallitun
nopeuden (tässä tapauksessa
240 km/h).
Y
300 km/h
Uudet renkaat
Nopeusluokat
Autolla on koko autoa koskeva tyyppihyväksyntä, mikä tarkoittaa, että ajoneuvon rekisteriotteessa ilmoitetuista koko- ja nopeusluokista ei saa poiketa. Ainoan poikkeuksen näistä
määräyksistä muodostavat talvirenkaat (sekä
nastoitetut että nastattomat renkaat). Jos sellainen rengas valitaan, autolla ei saa ajaa renkaan luokitusta nopeammin (esim. luokan Q
renkaalla saa ajaa enintään 160 km/h).
Muistakaa, että kulloisenkin ajonopeuden ratkaisee tien laatu, ei renkaiden nopeusluokka.
Huomatkaa, että kysymyksessä on suurin sallittu nopeus.
Q
160 km/h (käytetään vain talvirenkaissa)
T
190 km/h
H
210 km/h
Renkaat ovat tuoretuotteita. Muutaman vuoden kuluttua ne alkavat kovettua, jolloin myös
kitkaominaisuudet vähitellen heikkenevät. Pyrkikää sen vuoksi asentamaan mahdollisimman
tuoreet renkaat vaihdon yhteydessä. Tämä on
erityisen tärkeää talvirenkaiden osalta. Viimeiset numerot numerosarjassa tarkoittavat valmistusviikkoa ja -vuotta. Tämä on renkaan
DOT-merkintä (Department of Transportation)
07 Pyörät ja renkaat
Yleistä
Renkaiden ikä
Kaikki yli kuusi vuotta vanhat renkaat tulee tarkastuttaa ammattihenkilöllä, vaikka ne vaikuttavat vaurioitumattomilta. Syynä tähän on, että
renkaat vanhenevat ja murtuvat, vaikka niitä
käytetään harvoin tai ei koskaan. Toimintaan
voi sen vuoksi vaikuttaa se, että renkaissa käytettävä materiaali on murtunut. Siinä tapauksessa rengasta ei tule käyttää.Tämä koskee
myös vararenkaita, talvirenkaita ja tulevaisuutta varten säilössä olevia renkaita. Esimerkkinä ulkoisista merkeistä, jotka osoittavat että
rengas on käyttökelvoton, ovat halkeamat tai
värimuutokset.
Renkaan ikä voidaan määrittää DOT-merkinnästä, katsokaa yllä olevaa kuvaa.
Tasaisempi kuluminen ja hoito
Oikea rengaspaine saa aikaan tasaisemman
kulumisen, katso sivu 293. Ajotapa, rengaspaine, ilmasto ja teiden kunto vaikuttavat renkaidenne vanhenemiseen ja kulumiseen. Jotta
vältetään erot kuviosyvyydessä sekä estetään
kulumiskuvioiden syntyminen, voidaan etu- ja
takapyörien paikkoja vaihtaa keskenään.
Sopiva ajomatka ensimmäisen vaihdon kohdalla on n. 5000 km ja sen jälkeen 10 000 km:n
välein. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten, jos olette epävarma kuviosyvyydestä. Jos jo on syntynyt merkittävä kulumisero (>1 mm renkaan kuviosyvyydessä) renkaiden välillä, pitää vähiten kuluneiden renkaiden aina olla takana. Etupyörien luisto on tavallisesti helpompi hallita kuin takapyörien luisto,
ja johtaa siihen, että auto jatkaa suoraan sen
sijaan, että takapää luistaa sivulle ja auton hallinta ehkä menetetään täysin. Tämän vuoksi on
tärkeää, etteivät takapyörät koskaan menetä
pitoaan ennen etupyöriä.
Renkaiden kulumisvaroittimet
G020323
ja se ilmoitetaan neljällä numerolla, esim. 1510.
Kuvan rengas on valmistettu viikolla 15,
vuonna 2010.
Pyöriä pitää säilyttää kyljellään tai ripustettuina, ei seisovassa asennossa.
Kulumisvaroitin.
Kulumisvaroittimet ovat kapeita, kulutuspintaan nähden poikittaisia kohoumia. Renkaan
sivulla on kirjaimet TWI (Tread Wear Indicator).
Kun renkaan kuviosyvyys on laskenut arvoon
1,6 mm, se tulee kulutusvaroittimien kanssa
samalle korkeudelle. Vaihtakaa tällöin pikimmiten uudet renkaat. Muistakaa, että näin kuluneen renkaan pito on erittäin huono sateella tai
lumessa.
07
``
179
07 Pyörät ja renkaat
Yleistä
Talvirenkaat
Lumiketjut
Volvo suosittelee tiettyjä talvirengaskokoja.
Rengaskoko riippuu moottoriversiosta. Ajettaessa talvirenkailla pitää niitä käyttää kaikissa
neljässä pyörässä.
Lumiketjuja saa käyttää vain etupyörissä, tämä
koskee myös nelivetoisia autoja.
Nastarenkaat
Nastoitetut talvirenkaat tarvitsevat
500-1000 km:n totutusajon, jonka aikana on
ajettava tasaisesti ja rauhallisesti, jotta nastat
asettuvat oikein renkaissa. Näin renkaat ja varsinkin nastat kestävät kauemmin.
HUOM
Nastarenkaiden käyttöä koskeva lainsäädäntö vaihtelee eri maissa.
Kuviosyvyys
07
180
Jäinen, lumisohjoinen tienpinta ja pakkanen
asettavat renkaille huomattavasti kesäkeliä
suuremmat vaatimukset. Sen vuoksi suositellaan, ettei käytetä talvirenkaita, joiden kuviosyvyys on alle neljä mm.
Älkää ajako nopeudella yli 50 km/h käyttäessänne lumiketjuja. Välttäkää lumettomalla tiellä
ajoa, sillä se kuluttaa voimakkaasti sekä lumiketjuja ja renkaita. Tarkastakaa, ettei lumiketju
ota kiinni mihinkään ja että se on oikein asennettu ja hyvin kiristetty.
VAROITUS
Käyttäkää Volvon alkuperäisiä lumiketjuja
tai vastaavia, jotka on sovitettu oikean automallin, rengas- ja vannekokojen mukaan.
Jos asiasta on epävarmuutta, Volvo suosittelee, että kysytte neuvoa valtuutetusta
Volvon teknisestä palvelusta. Väärä lumiketju voi vaurioittaa autoanne pahoin ja johtaa onnettomuuteen.
G020325
HUOM
Kysykää Volvo-jälleenmyyjältä, mikä vanneja rengastyyppi sopii parhaiten.
Kesä- ja talvipyörät
Nuoli osoittaa renkaan pyörimissuunnan
Kun vaihdatte talvi- tai kesärenkaat, katso
sivu 186, merkitkää renkaisiin, millä puolella ne
ovat olleet, esim. V vasemmalla ja H oikealla.
Renkaissa, joiden kuvio on tarkoitettu pyörimään vain yhteen suuntaan, on pyörimissuunta
merkitty nuolella. Renkaalla pitää olla sama
pyörimissuunta koko sen käyttöiän ajan. Niitä
voi vaihtaa vain edestä taakse ja päinvastoin,
ei koskaan vasemmalta oikealle puolelle tai
päinvastoin. Jos renkaat asennetaan väärin
päin, auton jarrutusominaisuudet ja renkaiden
kyky syrjäyttää vettä, lunta ja sohjoa huononevat. Renkaat, joissa on suurin kuviosyvyys,
07 Pyörät ja renkaat
Yleistä
pitää aina asentaa taakse (sivuluiston vaaran
vähentämiseksi).
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta
varten, kun kuviosyvyydestä on epävarmuutta.
07
181
07 Pyörät ja renkaat
Rengaspaineet
Suositeltu rengaspaine
HUOM
G020791
Rengaspaine laskee ajan myötä, mikä on
luonnollinen ilmiö. Rengaspaine vaihtelee
myös ympäristön lämpötilan mukaan.
Rengaspainetarra kuljettajan puoleisessa ovipilarissa näyttää mitkä paineet renkaissa pitää
olla eri kuormituksilla ja nopeusolosuhteissa.
Tarrassa kerrotaan:
Jo muutaman kilometrin ajon aikana renkaat
lämpenevät ja rengaspaine kasvaa. Tämän
vuoksi ei siis pidä päästää ilmaa pois, jos paine
tarkastetaan renkaiden ollessa lämpimät. Sitä
vastoin pitää painetta lisätä, jos se on liian
pieni. Vajaapaineiset renkaat lisäävät polttoaineenkulutusta, lyhentävät renkaiden käyttöikää ja huonontavat auton ajo-ominaisuuksia.
Ajaminen liian pienillä rengaspaineilla tarkoittaa, että renkaat voivat ylikuumentua ja rikkoontua.
Tietoja oikeista rengaspaineista, katso
sivu 293. Ilmoitetut rengaspaineet koskevat
kylmiä renkaita. (Kylmillä renkailla tarkoitetaan
renkaita, joilla on ulkoilman lämpötila.)
• Rengaspaineet autoon suositelluille renkaille
07
Nopeuksille alle 160 km/h suositellaan yleisiä
täyden kuormituksen rengaspaineita mahdollisimman hyvän polttoainetalouden saamiseksi.
Rengaspaineiden tarkastus
Rengaspaineet vaikuttavat ajomukavuuteen,
tieääniin ja ohjausominaisuuksiin.
Tarkastakaa renkaiden ilmanpaineet säännöllisesti.
1
182
Polttoainetalous, ECO-paineet
• ECO-paineet1
• Vararenkaan paine (Temporary Spare).
ECO-paineet antavat paremman polttoainetalouden.
07 Pyörät ja renkaat
Varoituskolmio* ja varapyörä*
–
Varoituskolmio
Kerätkää kaikki päinvastaisessa järjestyksessä.
Varmistakaa, että varoituskolmio koteloinen on
kunnolla kiinnitettynä tavaratilassa.
G027065
Varapyörä Temporary Spare*
Noudattakaa varoituskolmion käytöstä* maassanne voimassa olevia määräyksiä.
Kun Teidän on käytettävä varoituskolmiota,
tehkää näin:
1. Irrottakaa varoituskolmionkotelo. Se on
kiinnitetty tarranauhalla.
2. Ottakaa varoituskolmio pois kotelosta (A).
3. Avatkaa varoituskolmion neljä tukijalkaa.
4. Kääntäkää ulos molemmat punaiset kolmiosivut. Sijoittakaa varoituskolmio liikennetilanteen mukaan sopivaan paikkaan.
Käytön jälkeen:
Varapyörä (Temporary spare) on tarkoitettu
käytettäväksi vain tilapäisesti ja se pitää pikimmiten korvata varsinaisella pyörällä. Auton ajoominaisuudet saattavat muuttua varapyörää
käytettäessä. Varapyörä on tavallista pyörää
pienempi. Se vaikuttaa auton maavaraan.
Varokaa korkeita jalkakäytävänreunoja älkääkä
pesettäkö autoa koneellisesti. Jos varapyörä
on etuakselilla, ette voi myöskään samanaikaisesti käyttää lumiketjuja. Nelivetoisissa
autoissa voidaan veto kytkeä pois taka-akselilta. Varapyörää ei saa korjata. Varapyörän
oikea rengaspaine ilmoitetaan rengaspainetaulukossa, katso sivu 293.
TÄRKEÄÄ
Älkää ajako nopeudella yli 80 km/h käyttäessänne varapyörää.
07
TÄRKEÄÄ
Autossa ei saa olla samanaikaisesti asennettuna useampia kuin yksi "Temporary
spare" -tyyppinen varapyörä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
183
07 Pyörät ja renkaat
Varoituskolmio* ja varapyörä*
Varapyörä - esiin ottaminen
Varapyörä on sijoitettu auton alle. Nosturi*, työkalupussi* ja kampi ovat lattialuukun alla.
Kampi on kaksiosainen. Toinen osa on työkalupussissa ja toinen on sijoitettu työkalupussin
alle.
HUOM
07
Työkalupussissa on avain napakapselin
irrotusta varten (tietyt lisävarustepyörät).
Tehkää näin varapyörän vapauttamiseksi:
1. Kääntäkää takaluukun osaosa alas ja nostakaa tavaratilan lattialuukku ylös.
2. Ottakaa esille molemmat kammen osat ja
liittäkää ne yhteen.
3. Asettakaa kampi vintturiin.
4. Irrottakaa pyörä kiertämällä vastapäivään
pysähdykseen saakka.
Nosturin sijainti vaihtelee:
Seitsemänpaikkainen versio
Viisipaikkainen versio
184
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Vaijeri voi vaurioittaa autoa, jos se roikkuu
vapaasti ajon aikana.
5. Vapauttakaa pyörä vaijerista ja pyörittäkää
vaijeria myötäpäivään.
6. Pankaa rikkinäinen pyörä auton tavaratilaan. Työkalupussissa on tätä varten muovipussi.
07 Pyörät ja renkaat
Varoituskolmio* ja varapyörä*
HUOM
Auton alla oleva paikka on tarkoitettu vain
auton alkuperäiselle varapyörälle. Siihen ei
saa panna muita pyöriä.
Varapyörä - takaisin asettaminen
Varapyörän takaisin asettaminen paikalleen on
parasta tehdä kahden henkilön voimin. Toinen
veivaa ja toinen ohjaa pyörän paikalleen.
1. Veivatkaa vaijeri ulos ja asettakaa sen kiinnityskappale vanteen keskireikään.
2. Veivatkaa hitaasti (myötäpäivään) vaijeria
hieman sisään.
3. Kallistakaa pyörää niin, että se asettuu
pakoputkiston yläpuolelle.
4. Pitäkää takapyörän takareunaa alaspainettuna veivatessanne sitä sisään.
5. Asettakaa pyörä taka-akselin yläpuolelle,
lattiaa vasten.
Ensiapu*
VAROITUS
Tarkastakaa, että oikeita kiinnityskohtia
käytetään. Auton tunkinkiinnikkeiden välillä
on sokalla varustettu tuotantokiinnike. Se ei
kestä auton nostamista. Jos tunnette itsenne epävarmaksi siitä, missä kiinnikkeet
ovat, Volvo suosittelee ottamaan yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Väärin sijoitettu tunkki voi johtaa oven ja
korin vaurioihin.
Kuormatilassa on laukku, joka sisältää ensiapuvarusteet.
Työkalut – uusi sijainti
Kun työkaluja ja tunkkia on käytetty*, ne pitää
asettaa oikein takaisin paikoilleen. Tunkki pitää
kiertää oikeaan asentoon, ks. edellistä kuvaa,
jotta sen voi asettaa paikalleen.
TÄRKEÄÄ
Työkaluja ja tunkkia* säilytetään niille tarkoitetussa paikassa auton tavara-/kuormatilassa, kun niitä ei käytetä.
6. Pyörittäkää, kunnes se on rajoittimessa.
07
7. Tarkastakaa, että pyörä on kunnolla kiinni.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
185
07 Pyörät ja renkaat
Pyöränvaihto
Pyörien irrotus
VAROITUS
Tarkastakaa, ettei tunkki ole vaurioitunut,
kierteet on voideltu asianmukaisesti ja että
se on puhdas.
HUOM
G026997
Volvo suosittelee vain ko. automalliin kuuluvan tunkin* käyttöä. Tämä ilmenee tunkin
tarrasta.
Jos pyörä on vaihdettava paikassa, jossa on
muuta liikennettä, muistakaa asettaa varoituskolmio. Auton kummallakin puolella on kaksi
tunkinkiinnikettä. Kiinnityskohdat sijaitsevat
keskellä ovien alla.
Tarrassa ilmoitetaan myös tunkin suurin
nostokyky ilmoitetulla matalimmalla nostokorkeudella.
4. Ottakaa tunkki*, pyöränmutteriavain ja
kampi esiin, katsokaa sijainti katso
sivu 184. Jos valitaan toinen tunkki, katso
sivu 207.
1. Asettakaa auto tasaiselle ja kiinteälle
maalle.
07
2. Siirtäkää vaihteenvalitsin P-asentoon ja
kytkekää seisontajarru.
3. Asettakaa esteet maahan jäävien pyörien
eteen ja taakse. Käyttäkää esim. kiviä tai
puupaloja.
186
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VAROITUS
Älkää ryömikö auton alle sen ollessa nosturin varassa! Auto voi pudota alas ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
Pyöränvaihdossa on käytettävä vain auton
alkuperäistä nosturia. Muissa töissä on käytettävä hallinosturia ja auton nostetun osan
alle on asetettava pukit.
Nosturin ruuvin on oltava aina hyvin voideltu.
Jos alusta on pehmeä, voi nosturi liukua
sivuun ja auto pudota alas. Älkää salliko
kenenkään olla autossa pyöränvaihdon
aikana.
HUOM
Auton varsinainen nosturi on tarkoitettu
käytettäväksi vain yksittäistapauksissa ja
lyhyen aikaa, kuten puhjenneen renkaan
vaihtamiseen, talvi-/kesärenkaiden vaihtamiseen yms. Autoa saa nostaa vain kyseiseen malliin kuuluvalla nosturilla. Jos autoa
on nostettava useammin tai pidemmäksi
ajaksi kuin pelkkää pyörän vaihtoa varten,
suosittelemme hallinosturin käyttöä. Tällaisissa tapauksissa on noudatettava laitteiston mukana toimitettavia käyttöohjeita.
07 Pyörät ja renkaat
Pyöränvaihto
auto nostetaan irti maasta. Säätäkää sitten
tunkkia siten, että sen jalka on sijoitettu
suoraan auton kiinnikkeen alapuolelle. Ks.
kuvaa.
5. Avatkaa pyöränruuveja ½-1 kierros pyöränmutteriavaimella. Kääntäkää vastapäivään.
TÄRKEÄÄ
Maanpinnan pitää olla kiinteä, tasainen eikä
se saa olla kalteva.
G020332
G027000
7. Nostakaa autoa sen verran, että pyörä
pyörii vapaasti.
VAROITUS
Älkää koskaan asettako mitään maan ja tunkin väliin, ei myöskään tunkin kiinnikkeen ja
tunkin väliin.
VAROITUS
Jos nosturi asetetaan väärin, voi auto
pudota alas. Henkilövahinkojen vaara.
6. Asettakaa tunkki kiinnityskohdan alle ja
veivatkaa se ylös auton lattiaa vasten.
Jokaisessa kiinnityskohdassa on kolo
muovisuojuksessa. Tarkastakaa, että
tunkki on oikein kiinnikkeessä, ennen kuin
8. Irrottakaa pyöränpultit ja nostakaa pyörä
pois.
Pyörän asennus
1. Puhdistakaa pyörän ja navan vastinpinnat.
2. Asentakaa pyörä. Kiertäkää pyöränruuvit
kiinni.
3. Laskekaa auto alas niin, että pyörät eivät
pääse pyörimään.
4. Kiristäkää pyöränruuvit ristiin ja vaiheittain.
Kiristysmomentti: 140 Nm (14,0 kpm). On
tärkeää, että momentti tulee oikeaksi.
Kireys tulee tarkastaa momenttiavaimella.
07
5. Kiertäkää nosturi kokoon ennen kuin
panette sen takaisin tavaratilaan. Kiinnittäkää se sitten tukevasti paikalleen.
187
07 Pyörät ja renkaat
Pyöränvaihto
6. Tarkastakaa, että uudessa renkaassa on
oikea ilmanpaine.
HUOM
Tätä pyöränruuvia saa käyttää myös teräsvanteisiin.
Varmistakaa, että käytätte oikeita ruuveja.
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden lähimpään Volvon tekniseen palveluun, jos olette
epävarma asiasta.
07
188
07 Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaan paikkaus*
Paikkausneste tiivistää tehokkaasti renkaan,
joka on puhjennut kulutuspinnasta.
HUOM
Paikkaussarja on tarkoitettu vain renkaisiin,
joiden puhkeamiskohta on kulutuspinnassa.
HUOM
Nosturi on lisävaruste renkaanpaikkaussarjalla varustetuissa autoissa.
Paikkaussarjan kyky tiivistää renkaan sivussa
oleva puhkeamiskohta on rajoitettu. Älkää
käyttäkö väliaikaista paikkaussarjaa renkaisiin,
joissa on suuria viiltoja, repeämiä tai vastaavia
vaurioita.
12 V- liitännät kompressorin kytkemistä varten
ovat edessä keskikonsolin kohdalla, takaistuimen kohdalla ja kuorma-/tavaratilassa, ks.
sivut 60, 73 ja 119. Valitkaa lähinnä puhjennutta
rengasta oleva sähköliitäntä.
Yleiskatsaus
TÄRKEÄÄ
Jos kompressori on kytketty renkaanpaikkausta varten toiseen liitäntään, katsokaa
sivuilta 60 ja 73, ei toiseen liitäntään saa kytkeä mitään muuta sähkölaitetta.
HUOM
Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen käytetty kompressori on Volvon hyväksymä.
G020400
Yleistä
Renkaanpaikkaussarjaa käytetään puhkeaman
paikkaamiseen sekä rengaspaineen tarkastamiseen ja säätämiseen. Se muodostuu kompressorista ja paikkausnestesäiliöstä. Sarja toimii tilapäisenä korjauksena. Pullo pitää vaihtaa,
ennen kuin parasta ennen -päiväys on ohitettu,
ja käytön jälkeen.
VAROITUS
Nopeus ei saa ylittää arvoa 80 km/h sen jälkeen, kun on käytetty tilapäistä renkaanpaikkausta. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun paikatun renkaan tarkastusta varten
(pisin ajomatka 200 km). Henkilökunta voi
ratkaista, voidaanko rengas korjata vai
pitääkö se vaihtaa.
Renkaanpaikkaussarjan ottaminen esiin
Paikkaussarja kompressoreineen ja työkaluineen on tavaratilan lattian alla.
1. Kääntäkää lattiamatto sivuun, takaa eteenpäin.
Tarra, suurin sallittu nopeus
Katkaisin
Johdin
Pullonpidin (oranssi kansi)
Suojakansi
Paineenrajoitusventtiili
07
Ilmaletku
Paikkausainepullo
Painemittari
2. Nostakaa paikkaussarja esiin.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
189
07 Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaan paikkaus*
Puhjenneen renkaan paikkaus
3. Tarkastakaa, että katkaisin on asennossa
0 ja ottakaa esiin johdin sekä ilmaletku.
HUOM
Älkää murtako pullon sinetöintiä ennen
käyttöä. Kun pullo kierretään kiinni, sinetöinti murtuu automaattisesti.
4. Kiertäkää oranssinvärinen kansi irti ja kiertäkää pullon korkki irti.
G019723
5. Kiertäkää pullo kiinni pullonpitimeen.
Lisätietoja yksityiskohtien toiminnasta, ks. edellistä
kuvaa.
1. Avatkaa renkaanpaikkaussarjan kansi.
2. Irrottakaa suurimmasta sallitusta nopeudesta kertova tarra ja kiinnittäkää se
ohjauspyörään.
07
VAROITUS
Paikkausaine voi ärsyttää ihoa. Ihokosketuksen sattuessa peskää neste välittömästi
pois saippualla ja vedellä.
190
VAROITUS
Älkää kiertäkö pulloa irti, se on varustettu
takaiskuventtiilillä vuodon estämiseksi.
6. Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä kiinni renkaan venttiilin kierteen loppuun asti.
VAROITUS
Älkää jättäkö lasta autoon ilman silmälläpitoa, kun moottori on käynnissä.
7. Kytkekää johdin 12 V:n liitäntään ja käynnistäkää auto.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Jos kompressori on kytketty toiseen 12 V liitäntään, ei toiseen liitäntään saa kytkeä
mitään muuta sähkölaitetta.
HUOM
Kun kompressori käynnistyy, paine voi
nousta arvoon 6 bar, mutta se laskee
noin 30 sekunnin kuluttua.
8. Asettakaa katkaisin asentoon I.
VAROITUS
Älkää koskaan seiskö renkaan vieressä
kompressorin pumpatessa. Jos syntyy halkeamia tai epätasaisuuksia, kompressori
pitää sammuttaa välittömästi. Matkaa ei tule
jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun rengaskorjaamoon suositellaan.
9. Täyttäkää rengasta 7 minuuttia.
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressori ei
saa käydä pidempään kuin 10 minuuttia.
07 Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaan paikkaus*
10. Sammuttakaa kompressori paineen tarkastamiseksi painemittarista. Pienin paine
on 1,8 bar ja suurin 3,5 bar.
neenrajoitusventtiilin avulla, jos rengaspaine on liian korkea.
VAROITUS
VAROITUS
Jos paine alittaa 1,8 bar, reikä renkaassa on
liian suuri. Matkaa ei tule jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun rengaskorjaamoon
suositellaan.
11. Sammuttakaa kompressori ja vetäkää johdin irti 12 V:n liitännästä.
12. Irrottakaa letku renkaan venttiilistä ja asettakaa venttiilinhattu paikalleen.
13. Ajakaa pikimmiten n. 3 km enimmäisnopeuden ollessa 80 km/h siten, että paikkausaine voi tiivistää renkaan.
Paikkauksen ja paineen jälkitarkastus
1. Liittäkää varustus uudelleen.
Älkää kiertäkö pulloa irti, se on varustettu
takaiskuventtiilillä vuodon estämiseksi.
5. Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa
ilmaletku ja johdin. Asentakaa venttiilinhattu paikalleen.
Renkaan pumppaus
HUOM
Käytön jälkeen pitää paikkausainepullo ja
letku vaihtaa. Volvo suosittelee, että nämä
vaihdot tekee valtuutettu Volvon tekninen
palvelu.
VAROITUS
Tarkastakaa rengaspaine säännöllisesti.
2. Lukekaa rengaspaine painemittarista.
3. Jos se on alle 1,3 bar, rengas ei ole tiivistynyt riittävästi. Matkaa ei tule jatkaa. Ottakaa yhteys rengaskorjaamoon.
4. Jos rengaspaine on yli 1,3 bar, rengas pitää
pumpata rengaspainetarran ilmoittamaan
paineeseen. Päästäkää ilmaa pois pai-
VAROITUS
Nopeus ei saa ylittää arvoa 80 km/h sen jälkeen, kun on käytetty tilapäistä renkaanpaikkausta. Volvo suosittelee, että hakeudutte valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun paikatun renkaan tarkastusta varten
(pisin ajomatka 200 km). Henkilökunta voi
ratkaista, voidaanko rengas korjata vai
pitääkö se vaihtaa.
6. Asettakaa renkaanpaikkaussarja takaisin
tavaratilaan.
7. Volvo suosittelee, että ajatte lähimpään
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun
vaurioituneen renkaan vaihtamiseksi/korjaamiseksi. Kertokaa siellä, että renkaassa
on renkaanpaikkausainetta.
Auton alkuperäinen rengas voidaan pumpata
täyteen kompressorilla.
1. Kompressorin pitää olla sammutettuna.
Katsokaa, että katkaisin on asennossa 0 ja
ottakaa johdin ja ilmaletku esiin.
2. Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä renkaan
venttiilin kierteen loppuun asti.
VAROITUS
Älkää jättäkö lasta autoon ilman silmälläpitoa, kun moottori on käynnissä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07
191
07 Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaan paikkaus*
VAROITUS
Auton pakokaasujen hengittäminen voi
aiheuttaa hengenvaaran. Älkää käyttäkö
moottoria suljetuissa tai puutteellisesti tuuletetuissa tiloissa.
Paikkausnestesäiliön vaihto
Vaihtakaa pullo, kun parasta ennen -päiväys on
ohitettu. Käsitelkää vanhaa pulloa ympäristövaarallisena jätteenä.
VAROITUS
3. Kytkekää johdin johonkin auton
12 V:n liitännöistä ja käynnistäkää auto.
Pullossa on 1,2-etanolia ja luonnonkumilateksia.
4. Käynnistäkää kompressori painamalla katkaisin asentoon I.
Vaarallista nieltynä. Voi aiheuttaa allergiaa
ihokosketuksen yhteydessä.
Välttäkää kosketusta iholle ja silmiin.
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressori ei
saa käydä pidempään kuin 10 minuuttia.
5. Pumpatkaa renkaaseen rengaspainetarran
ilmoittama paine. (Päästäkää ilmaa pois
paineenrajoitusventtiilin avulla, jos rengaspaine on liian korkea.)
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
HUOM
Jättäkää säiliö säilytettäväksi vaarallisen jätteen keräyspaikalle.
6. Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa
ilmaletku ja johdin.
07
192
7. Asentakaa venttiilinhattu paikalleen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
07 Pyörät ja renkaat
07
193
Puhdistus.............................................................................................. 196
Maalivaurioiden korjaaminen................................................................ 200
Ruostesuojaus...................................................................................... 202
194
AUTON HOITO
08 Auton hoito
Puhdistus
Auton pesu
Peskää auto heti, kun se on likaantunut. Suorittakaa pesu öljynerottimella varustetulla paikalla. Käyttäkää autonpesuainetta.
• Peskää lintujen jätökset auton maalipinnalta mahdollisimman pian. Ne sisältävät
kemikaaleja, jotka vaikuttavat maalipinnan
värisävyyn hyvin nopeasti. Suosittelemme,
että annatte valtuutetun Volvon teknisen
palvelun poistaa mahdolliset värimuutokset.
• Huuhdelkaa alusta.
• Huuhdelkaa koko autoa pesunaarmujen
vaaran vältämiseksi, kunnes irtonainen lika
on poistettu. Älkää suihkuttako suoraan
lukkoihin.
paisteessa, pienenee vaara veden kuivumistahroista, jotka voidaan joutua kiillottamaan pois.
• Peskää auto sienellä ja autonpesuaineella
käyttäen runsaasti haaleaa vettä.
• Peskää pyyhkimien sulat haalealla saippualiuoksella tai autonpesuaineella.
• Käyttäkää rasvanpoistoainetta pahasti
likaantuneilla pinnoilla.
08
196
• Kuivatkaa auto puhtaalla, pehmeällä säämiskällä tai ikkunanpesulastalla. Jos vältetään se, etteivät vesipisarat pääse kuivumaan itsestään voimakkaassa auringon-
Asvaltti-, pöly- ja suolajäänteet pyyhinsulassa
sekä hyönteiset, jää yms. tuulilasilla heikentävät sulan käyttöikää.
VAROITUS
Teettäkää moottorin pesu aina korjaamolla.
Jos moottori on lämmin, on olemassa palovaara.
HUOM
Peskää sulat ja tuulilasi säännöllisesti haalealla pesuliuoksella tai autonpesuaineella.
Älkää käyttäkö vahvoja liuotinaineita.
TÄRKEÄÄ
Likaisten ajovalojen toiminta on heikentynyt. Puhdistakaa ne säännöllisesti, esim.
polttoainetta tankattaessa.
Älkää käyttäkö syövyttäviä puhdistusaineita, vaan vettä ja naarmuttamatonta
sientä.
• Käyttäkää tarvittaessa rasvanpoistoainetta
pahasti likaantuneilla pinnoilla. Huomatkaa, etteivät pinnat saa olla auringon lämmittämiä!
Pyyhinsulkien puhdistus
HUOM
Ulkoinen valaistus, kuten valonheittimet,
sumuvalot ja takavalot, voivat tilapäisesti
saada kondenssivettä lasien sisäpuolelle.
Tämä on luonnollinen ilmiö, kaikki ulkovalot
on suunniteltu vastustamaan tätä. Kondenssivesi tuulettuu normaalisti pois valaisimesta, kun valo on ollut hetken sytytettynä.
Poistakaa lintujen jätökset
Peskää lintujen jätökset pois auton maalipinnalta mahdollisimman pian. Ne sisältävät kemikaaleja, jotka vaikuttavat maalipinnan värisävyyn hyvin nopeasti. Sävymuutoksen voi poistaa vain ammattimies.
Kromatut pyörät
TÄRKEÄÄ
Vanteenpuhdistusaine voi tahrata kromatun
pyörän pinnan. Peskää auto sienellä ja
autoshampoolla käyttäen runsaasti haaleaa
vettä.
Painepesu
Käyttäkää painepesurilla pestessänne pyyhkäiseviä liikkeitä ja katsokaa, ettei suutin tule
08 Auton hoito
Puhdistus
lähemmäksi auton pintoja kuin 30 cm (etäisyys
koskee kaikkia ulkopuolen osia).
TÄRKEÄÄ
Huuhdelkaa koko autoa, kunnes irtonainen
lika on poistettu. Käytettäessä painepesuria: Katsokaa, ettei painepesurin suutin tule
lähemmäs koria kuin 30 cm. Älkää suihkuttako suoraan lukkoihin.
Kokeilkaa jarruja
VAROITUS
Koejarruttakaa aina pesun jälkeen, myös
seisontajarrulla, siten, että kosteus ja korroosio eivät pääse vaikuttamaan jarrujen kitkapintoihin ja huonontamaan jarruja.
Painakaa jarrupoljinta kevyesti silloin tällöin,
kun ajatte pitkiä matkoja sateessa tai lumisohjossa. Tällöin jarrupalat lämpenevät ja kuivuvat.
Tehkää näin myös liikkeellelähdön jälkeen
hyvin kostealla tai kylmällä säällä.
Ulkopuolen muovi-, kumi- ja koristeosat
Värjättyjen muovien, kumin ja koristeosien
(esim. kiiltävien listojen) puhdistamiseen ja hoitoon suositellaan erityistä puhdistusainetta,
jota voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä. Täl-
laista puhdistusainetta käytettäessä pitää
ohjeita noudattaa huolellisesti.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää muovin ja kumin vahausta sekä
kiillotusta.
Käyttäessänne rasvanpoistoainetta muoville ja kumille hierokaa tarvittaessa ensin
kevyesti painaen. Käyttäkää pehmeää
pesusientä.
Kiiltävien listojen kiillottaminen voi hangata
pois tai vaurioittaa kiiltävää pintakerrosta.
Kiillottakaa ensin kiillotusaineella ja vahatkaa
sen jälkeen nestemäisellä tai kiinteällä vahalla.
Noudattakaa tarkasti pakkausten ohjeita.
Monet valmisteet sisältävät sekä kiillotusainetta että vahaa.
TÄRKEÄÄ
Vain Volvon suosittelemaa maalinkäsittelyä
saa käyttää. Muut käsittelyt, kuten konservointi, eristäminen, suojaus, kiiltoeristäminen tai vastaava, voivat vahingoittaa maalipintaa. Volvon takuu ei kata tällaisten käsittelyjen aiheuttamaa maalivauriota.
Hioma-aineita sisältäviä kiillotusaineita ei
saa käyttää.
Vettähylkivä pintakerros*
Kiillotus ja vahaus
Kiillottakaa ja vahatkaa auto, kun maalipinta on
himmeä tai kun haluatte sille lisäsuojan.
Autoa ei tarvitse kiillottaa alle vuoden ikäisenä,
vahaus voidaan tehdä jo aikaisemmin. Älkää
kiillottako tai vahatko autoa suorassa auringonpaisteessa.
Peskää ja kuivatkaa auto huolellisesti ennen
kiillotusta tai vahausta. Poistakaa asfaltti- ja
pikiroiskeet asfaltinpoistoaineella tai mineraalitärpätillä. Vaikeampien tahrojen poistoon voidaan käyttää auton maalipintaan tarkoitettua
hienoa hiomatahnaa.
Älkää koskaan käyttäkö tuotteita,
kuten autovahaa, rasvanpoistoainetta tai vastaavaa lasipinnalle, koska tämä voi
tuhota sen vettähylkivät ominaisuudet.
Olkaa puhdistuksessa varovainen, ettei lasipinta naarmuunnu.
Lasipinnan vahingoittumisen välttämiseksi
jäätä poistettaessa – käyttäkää vain muovista
jääkaavinta.
Vettä hylkivässä pintakerroksessa tapahtuu
luonnollista kulumista.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
08
197
08 Auton hoito
Puhdistus
HUOM
Vettä hylkivien ominaisuuksien säilyttämiseksi suositellaan käsittelyä erityisellä jälkikäsittelyaineella, jota on saatavissa Volvon
jälleenmyyjiltä. Sitä tulee käyttää ensimmäisen kerran kolmen vuoden kuluttua ja sen
jälkeen joka vuosi.
Sisustuksen puhdistus
Käyttäkää vain puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita, joita Volvo suosittelee. Puhdistakaa
säännöllisesti ja noudattakaa autonhoitotuotteen mukana tulevia ohjeita.
On tärkeää käyttää pölynimuria ennen puhdistamista puhdistusaineella.
VAROITUS
Tarkastakaa ennen ajoon lähtöä, että kuljettajan paikalla oleva suojamatto on painettu
kunnolla alas ja kiinnitetty paikalleen, ettei
se jää puristuksiin polkimien luona ja alla.
Lattiamattojen tahroihin suositellaan pölynimurikäsittelyn jälkeen erityistä tekstiilinpuhdistusainetta. Lattiamatot pitää puhdistaa aineella,
jota Volvo-myyjänne suosittelee!
Kangasverhoilun ja kattoverhoilun
tahrojen käsittely
Verhoilun palonkesto-ominaisuuksien säilyttämiseksi suositellaan erityistä tekstiilinpuhdistusainetta, jota voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä.
mutta sekä ominaisuuksien että ulkonäön säilyttämiseksi tarvitaan säännöllistä puhdistusta.
Volvo tarjoaa kattavat tuotteet nahkaverhoilun
puhdistukseen ja jälkikäsittelyyn, ohjeiden
mukaan käytettynä nämä säilyttävät nahan
suojaavan pintakerroksen. Jonkin ajan käytön
jälkeen tulee nahan luonnollinen ulkonäkö kuitenkin muuttumaan enemmän tai vähemmän
riippuen nahan pintarakenteesta. Tämä on
nahan luonnollista kypsymistä ja osoittaa sen
olevan luonnontuote.
Volvo suosittelee mahdollisimman hyvän tuloksen saamiseksi puhdistamaan ja levittämään
suojavoidetta yhdestä neljään kertaan vuodessa (tai tarvittaessa useammin). Volvo Leather Care -sarjan voitte ostaa Volvo-myyjältänne.
Matot ja kuormatila
Ottakaa lisämatot ulos lattiamaton ja lisämattojen puhdistamiseksi erikseen. Käyttäkää
pölynimuria pölyn ja lian poistamiseen.
TÄRKEÄÄ
TÄRKEÄÄ
Terävät esineet ja tarranauhasulkijat voivat
vahingoittaa auton tekstiiliverhoilua.
•
Värjätty vaate (esim. farkut ja mokkaasusteet) voivat aiheuttaa väritahroja
verhoiluun.
•
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita
liuottimia. Ne voivat vahingoittaa sekä
kangas-, vinyyli- että nahkaverhoilua.
Kumpikin lisämatto on kiinnitetty kiinnittimillä.
–
08
198
Tarttukaa lisämattoon kummankin kiinnittimen kohdalta ja nostakaa matto suoraan
ylös.
Asettakaa lisämatto paikalleen painamalla se
kiinni kumpaankin kiinnittimeen.
Nahkaverhoilun tahrojen käsittely
Volvon nahkaverhoilu ei sisällä kromia ja se on
käsitelty säilyttämään alkuperäinen ulkonäkönsä.
Nahkaverhoilu vanhenee ja saa ajan myötä
kauniin patinan. Nahka jalostetaan ja käsitellään siten, että se säilyttää luonnolliset ominaisuutensa. Se saa suojaavan pintakerroksen,
08 Auton hoito
Puhdistus
Nahkaverhoilun pesuohjeita
1. Kaatakaa nahanpuhdistusainetta kostutettuun sieneen ja puristelkaa esiin voimakas
vaahto.
2. Työstäkää lika pois kevyin, kiertävin liikkein.
3. Hautokaa tahroja huolellisesti sienellä.
Antakaa sienen imeä tahra pois. Älkää hieroko.
4. Kuivatkaa pehmeällä paperilla tai liinalla ja
antakaa nahan kuivua täysin.
Nahkaverhoilun suojakäsittely
On tärkeää siistiä alue pölynimurilla ennen puhdistusta nahanhoitoaineella.
Nahkaverhoilun pesuohjeita
• Poistakaa lika ja pöly pehmeällä, kostutetulla sienellä ja neutraalilla saippualla.
• Nahan pitää hengittää. Älkää koskaan peittäkö nahkaista ohjauspyörää muovisuojuksella.
• Käyttäkää luonnollisia öljyjä. Mahdollisimman hyvän tuloksen saamiseksi suositellaan Volvon nahanhoitoainetta.
Ryhmä 1 (muste, viini, kahvi, maito, hiki ja veri)
–
Käyttäkää pehmeää riepua tai sientä.
Sekoittakaa 5-prosenttinen ammoniumliuos. (Käyttäkää veritahroille liuosta, jossa
on 2 dl vettä ja 25 g suolaa.)
Ryhmä 2 (rasva, öljy, kastikkeet ja suklaa)
2. Antakaa nahan kuivua 20 minuuttia ennen
käyttöä.
2. Hangatkaa imukykyisellä paperilla tai liinalla.
Nahka on nyt saanut parannetun tahrasuojan
ja UV-suojan.
Ryhmä 3 (kuiva lika, pöly)
TÄRKEÄÄ
Turvavöiden puhdistus
Käyttäkää vettä ja synteettistä pesuainetta, erityistä tekstiilien puhdistusainetta on saatavissa
Volvon jälleenmyyjiltä. Katsokaa, että vyö on
kuiva, ennen kuin se kelataan takaisin sisään.
Jos ohjauspyörään tulee tahroja:
1. Kaatakaa vähän suojavoidetta huopaliinaan ja hierokaa ohut voidekerros kevyin,
kiertävin liikkein nahkaan.
Terävät esineet voivat vahingoittaa nahkaa.
(Esimerkiksi sormukset.)
saatavissa Volvon jälleenmyyjiltä. Älkää koskaan raaputtako tai hieroko tahraa. Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita tahranpoistoaineita.
1. Sama menettely kuin ryhmälle 1.
1. Käyttäkää pehmeää harjaa lian poistamiseen.
2. Sama menettely kuin ryhmälle 1.
Sisustuksen muovi-, metalli- ja puuosien
tahrojen käsittely
08
Sisäpuolen osien ja pintojen puhdistamiseksi
suositellaan erityistä puhdistusainetta, jota on
199
08 Auton hoito
Maalivaurioiden korjaaminen
Maalipinta
Kiveniskemät ja naarmut
Korjatkaa pienehköt maalivauriot, kuten
kiveniskemät ja naarmut.
Maalipinta on tärkeä osa auton ruostesuojausta ja pitää sen vuoksi tarkastaa säännöllisesti. Maalivauriot pitää korjata välittömästi,
jotta ruostetta ei pääse syntymään. Tavallisimpia maalivaurioita ovat pienehköt kiveniskemät, naarmut ja vauriot esim. lokasuojien reunoissa, ovissa ja puskureissa.
1. Kiinnittäkää pätkä suojateippiä vioittuneelle pinnalle. Vetäkää sitten teippi irti, jolloin mahdolliset maalijäänteet tulevat
mukana.
Jos vaurio ulottuu metallipintaan (peltiin)
asti, on hyvä käyttää pohjamaalia (primer).
Muovipinnan vaurion yhteydessä tulee
käyttää tartuntapohjamaalia paremman
tuloksen saamiseksi - ruiskuttakaa sumutinpurkin kanteen ja sivelkää ohuesti.
G020345
Värikoodi
Ennen työn aloittamista auton pitää olla pesty
puhtaaksi sekä kuiva ja sen lämpötilan pitää
olla yli 15 °C
Tarvikkeet
• pohjamaali (primer)1 - esim. muovipintaisille puskureille on erityinen tartuntapohjamaali sumutinpurkissa
Tuotekilpi.
Auton värisävyn koodi
On tärkeätä käyttää oikeaa värisävyä. Tuotetarran sijainti, katso sivu 282.
08
1
2
200
• perusväri ja kirkaslakka - sumutinpurkeissa tai maalikyninä/-puikkoina2
• suojateippi
• hieno hiomakangas1.
Mahdollisesti.
Noudattakaa maalikynän/-puikon pakkauksen mukana tulevia ohjeita.
2. Ennen maalausta voidaan tarvittaessa (jos
on esim. epätasaisia reunoja) kevyt hionta
hyvin hienolla hiontamateriaalilla tehdä
paikallisesti. Pinta puhdistetaan huolellisesti ja saa kuivua.
3. Sekoittakaa pohjamaali (primer) hyvin ja
levittäkää sitä pienellä siveltimellä, tulitikulla tai vastaavalla. Päättäkää työ perusmaalilla ja kirkaslakalla, kun pohjamaali on
kuivunut.
4. Menetelkää naarmujen suhteen samoin,
mutta suojatkaa ympärillä oleva vahingoittumaton maalipinta.
08 Auton hoito
Maalivaurioiden korjaaminen
HUOM
Jos kiveniskemä ei ole ulottunut metallipintaan (peltiin) asti ja vahingoittumaton maalikerros on edelleen jäljellä, levitä pohjamaali
ja kirkaslakka heti puhdistettuun pintaan.
08
201
08 Auton hoito
Ruostesuojaus
Tarkastus ja kunnossapito
Autonne ruostesuojattiin hyvin huolellisesti ja
täydellisesti jo tehtaalla. Osia korista on valmistettu galvanoidusta pellistä. Alusta on suojattu kulutusta kestävällä ruosteenestoaineella.
Ohutta, tunkeutuvaa ruostesuojanestettä ruiskutettiin palkkeihin, koteloihin ja suljettuihin
tiloihin.
Auton ruostesuojauksen ylläpito.
• Pitäkää auto puhtaana. Huuhdelkaa alusta.
Pitäkää suurpainepesurin suutin yli
30 cm:n etäisyydellä maalipinnasta.
• Tarkastakaa ruostesuojaus säännöllisesti
ja korjatkaa sitä tarvittaessa.
Auto on valmistettu käyttäen ruostesuojausta,
joka ei tarvitse jälkikäsittelyä normaaleissa olosuhteissa ennen kuin n. 12 vuoden kuluttua.
Tämän jälkeen auto on jälkikäsiteltävä kolmen
vuoden välein. Jos auto pitää jälkikäsitellä,
Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun
Volvon teknisen palvelun auttaa Teitä.
08
202
08 Auton hoito
08
203
Volvo-huolto..........................................................................................
Oma huolto...........................................................................................
Konepelti ja moottoritila........................................................................
Öljyt ja nesteet......................................................................................
Pyyhkimien sulat...................................................................................
Käynnistysakku.....................................................................................
Polttimoiden vaihto...............................................................................
Varokkeet..............................................................................................
204
206
207
209
211
215
217
220
227
YLLÄPITO JA HUOLTO
09 Ylläpito ja huolto
09
Volvo-huolto
Volvon huolto-ohjelma
Ennen kuin auto lähti tehtaalta, se koeajettiin
huolellisesti. Lisäksi tehtiin Volvo Car Corporationin määräysten mukainen tarkastus juuri
ennen kuin se luovutettiin Teille.
Myös jatkossa tulee noudattaa Volvon huoltoohjelmaa, joka on eritelty Huolto- ja takuukirjassa, Volvonne pitämiseksi korkealla tasolla
liikenneturvallisuuden ja luotettavuuden suhteen. Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun Volvon teknisen palvelun tehdä huolto- ja
ylläpitotyöt. Siellä on henkilökunta, huoltokirjallisuus ja erikoistyökalut, jotka takaavat huollolle mahdollisimman korkean laadun.
TÄRKEÄÄ
Jotta Volvo-takuu olisi voimassa, lukekaa
Huolto- ja takuukirjan ohjeet ja noudattakaa
niitä.
Erityiset huoltotoimenpiteet
Tietyt huoltotoimenpiteet, jotka koskevat auton
sähköjärjestelmää, voidaan tehdä vain erityisesti autoa varten kehitetyn elektronisen varustuksen avulla. Volvo suosittelee Teitä myös
ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun, ennen kuin annatte aloittaa
tai tehdä huoltotöitä, jotka vaikuttavat sähköjärjestelmään.
206
09 Ylläpito ja huolto
Oma huolto
Käynnistysakku
Tarkastakaa, että akkujohtimet on kytketty
oikein ja kiristetty hyvin.
Älkää koskaan kytkekö akkua irti moottorin
käydessä (esim. vaihdettaessa akku).
Akkua ladattaessa ei koskaan saa käyttää
pikalaturia. Akkujohtimien pitää olla kytkettyinä
irti akkua ladattaessa.
Akku sisältää happoa, joka on syövyttävää ja
myrkyllistä. Tämän vuoksi on tärkeää, että
akkua käsitellään ympäristön kannalta oikealla
tavalla. Antakaa Volvo-myyjänne auttaa Teitä.
VAROITUS
Sytytysjärjestelmän jännite ja teho ovat
hyvin korkeat. Sytytysjärjestelmässä vallitsee hengenvaarallinen jännite. Virran pitää
sen vuoksi olla aina katkaistuna, kun moottoritilassa työskennellään.
Älkää koskeko sytytystulppiin tai sytytyspuolaan, kun virta on päällä tai moottori on
lämmin.
Tarkastakaa säännöllisesti
Auton nostaminen
Tarkastakaa seuraavat seikat tasaisin väliajoin,
esim. tankkauksen yhteydessä:
• Jäähdytysneste – Pinnan on oltava paisuntasäiliön MIN- ja MAX-merkkien välissä.
• Moottoriöljy – Pinnan pitää olla MIN- ja
MAX-merkkien välissä.
• Ohjaustehostimen öljy – Pinnan pitää olla
MIN- ja MAX-merkkien välissä.
• Huuhteluneste – Säiliön pitää olla asianmukaisesti täytetty. Lisätkää huuhtelunestettä, jossa on jäätymisenestoainetta, lämpötilan ollessa lähellä jäätymispistettä.
G027001
Ennen kuin alatte työskennellä auton
parissa
09
• Jarru- ja kytkinneste – Pinnan pitää olla
MIN- ja MAX-merkkien välillä.
VAROITUS
Huomatkaa, että jäähdytyspuhallin (sijaitsee
edessä moottoritilassa, jäähdyttimen
takana) voi käynnistyä automaattisesti jonkin aikaa moottorin sammuttamisen jälkeen.
Antakaa aina korjaamon tehdä moottorinpesu. Jos moottori on lämmin, on olemassa
palovaara.
HUOM
Volvo suosittelee vain ko. automalliin kuuluvan tunkin käyttöä. Jos valitaan muu kuin
Volvon suosittelema tunkki, noudattakaa
laitteen mukana tulevia käyttöohjeita.
Jos autoa nostetaan korjaamonosturilla, nosturi pitää asettaa moottorin apurungon etureunaa vasten.
Älkää vahingoittako moottorin alla olevaa roiskelevyä. Olkaa tarkkana ja asettakaa korjaamonosturi siten, ettei auto voi liukua pois nosturilta. Käyttäkää aina pukkeja tai vastaavia.
207
09 Ylläpito ja huolto
09
Oma huolto
Jos autoa nostetaan kaksipilarityyppisellä korjaamonostimella, pitää etumaiset ja taemmat
nostovarret asettaa nostokohtien alle. Ks.
edellistä kuvaa.
208
09 Ylläpito ja huolto
Konepelti ja moottoritila
Konepellin avaaminen
1. Vetäkää vasemmalla (tai oikealla oikealta
ohjattavassa autossa) kojelaudan alla olevasta lukkokahvasta. Salvan vapautuminen voidaan kuulla.
2. Työntäkää käsi konepellin etureunan alta
(säleikön alapuolelta).
09
VAROITUS
Sulkekaa konepelti panemalla käsi sen
päälle ja painamalla se alas. Älkää sulkeko
pitäen kiinni etusäleiköstä. Sisäpuolella olevat moottorin osat voivat vahingoittaa sormianne.
3. Painakaa varmuussalvan kahva ylös.
4. Vapauttakaa kahva ja avatkaa konepelti.
G026995
VAROITUS
Tarkastakaa, että konepelti lukkiutuu kunnolla suljettaessa.
209
09 Ylläpito ja huolto
09
Konepelti ja moottoritila
G027074
Moottoritila
Jarru- ja kytkinnestesäiliö (sijoitettu kuljettajan puolelle)
Releet ja varokkeet
Alustanumerokilpi
Käynnistysakku (kuormatilassa)
Ilmansuodatin (Kannen malli vaihtelee
moottorimallista riippuen.)
Ilmastointilaite
Jäähdytin
Vianetsintä ja korjaus
Öljynmittatikku, moottori
Ilmastointilaite sisältää fluoresoivaa jälkiainetta. Käyttäkää ultraviolettivaloa vuodonetsinnässä.
Öljyntäyttö, moottoriöljy
Huuhtelunestesäiliö
Ohjaustehostimen öljysäiliö (Sijainti riippuu
moottoriversiosta.)
210
Paisuntasäiliö, jäähdytysjärjestelmä
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Ilmastointilaitteessa on paineista kylmäainetta R134a. Järjestelmän huolto ja korjaus
saadaan tehdä vain valtuutetussa huoltokorjaamossa.
09 Ylläpito ja huolto
Öljyt ja nesteet
Moottoriöljyn tarkastus
TÄRKEÄÄ
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikkiin moottoreihin tehtaalla erityisesti sovitettua synteettistä
moottoriöljyä. Öljy on valittu huolella ja
ottaen huomioon käyttöiän, käynnistyvyyden, polttoaineenkulutuksen ja ympäristökuormituksen.
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä. Käyttäkää vain ilmoitettua
öljylaatua, sekä lisättäessä että öljynvaihdossa, muutoin olette vaarassa vaikuttaa
käyttöikään, käynnistyvyyteen, polttoaineenkulutukseen ja ympäristökuormitukseen.
Volvo suosittelee Castrol-öljytuotteita.
Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa, katso
sivu 287.
Volvo Personvagnar sanoutuu irti kaikesta
takuuvastuusta, jos edellä ilmoitetun laadun
ja viskositeetin mukaista moottoriöljyä ei
käytetä.
Volvo suosittelee, että öljynvaihto teetetään
valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
09
mat versiot. Ottakaa yhteys Volvo-jälleenmyyjään saadaksenne lisätietoja.
Vaihtakaa moottoriöljy ja öljynsuodatin Huoltoja takuukirjassa annettujen vaihtovälien
mukaan.
Ilmoitettua laadukkaamman öljyn käyttäminen
on sallittua. Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa Volvo suosittelee laadultaan parempaa
öljyä, katso sivu 287.
Täyttömäärä, katso sivu 288 ja siitä eteenpäin.
On tärkeää, että öljymäärä tarkastetaan jo
ennen kuin ensimmäinen varsinainen öljynvaihto tehdään uuteen autoon.
Volvo suosittelee, että öljymäärä tarkastetaan
2 500 km:n välein. Varmin mittausarvo saadaan
kylmästä moottorista ennen käynnistystä. Mittausarvo on virheellinen välittömästi moottorin
sammuttamisen jälkeen. Mittatikku näyttää
pientä määrää, koska kaikki öljy ei ole ehtinyt
valua alas öljypohjaan.
Volvo käyttää erilaisia järjestelmiä pienestä/
suuresta öljymäärästä ja matalasta/korkeasta
öljynpaineesta varoittamiseen. Tietyissä versioissa on öljynpaineanturi, tällöin käytetään
öljynpainevaloa. Muissa versioissa on öljymäärän anturi, tällöin kuljettajaa informoidaan
varoitussymbolilla keskellä mittaristoa sekä
näyttöteksteillä. Tietyissä malleissa on molem-
211
09 Ylläpito ja huolto
09
Öljyt ja nesteet
alapuolella, voidaan tarvita suurempi
määrä.
Öljyn tarkistus
Huuhtelunesteen täyttö
6. Jos määrä halutaan tarkastaa uudelleen,
tehkää se lyhyehkön ajon jälkeen. Toistakaa sen jälkeen kohdat 1 - 4.
VAROITUS
Öljypinnan on oltava mittatikkuun merkityllä alueella.
Mittaus ja mahdollinen lisäys
1. Varmistakaa, että auto on vaakasuorassa.
On tärkeää odottaa 5 minuuttia moottorin
pysäyttämisestä, jotta öljy ehtii valua takaisin öljypohjaan.
2. Vetäkää mittatikku ylös ja pyyhkikää se.
3. Työntäkää mittatikku takaisin alas.
4. Vetäkää ylös ja tarkastakaa määrä.
5. Jos pintataso on lähellä MIN-merkkiä,
tulee lisätä 0,5 litraa. Jos taso on runsaasti
212
VAROITUS
Älkää tiputtako öljyä kuumalle pakosarjalle,
siitä voi syttyä tulipalo.
G027097
G020336
Älkää koskaan täyttäkö yli MAX-merkinnän.
Määrä ei saa koskaan olla yli MAX-merkin
tai alle MIN-merkin, tämä voi johtaa moottorivaurioon.
Huuhtelunestesäiliön sijainti.
Tuulilasin- ja valonpesimillä on sama huuhtelunestesäiliö. Käyttäkää talvella huuhtelunestettä, jossa on jäätymisenestoainetta, etteivät
pumppu, säiliö ja letkut jäädy. Katsokaa määrätiedot sivulta 289.
HUOM
Sekoittakaa tiivistettyä huuhtelunestettä
veteen ennen lisäämistä.
VIHJE! Puhdistakaa pyyhinsulat huuhtelunesteen lisäämisen yhteydessä.
09 Ylläpito ja huolto
Öljyt ja nesteet
Jäähdytysneste, määrän tarkastus ja
täyttö
Katsokaa määrätiedot sivulta 289.
Tarkastakaa jäähdytysneste
säännöllisesti
Pinnan on oltava paisuntasäiliön MIN- ja
MAX-merkkien välissä. Jos järjestelmää ei ole
täytetty asianmukaisesti, voi syntyä paikallisesti korkeita lämpötiloja, mistä aiheutuu sylinterinkannen vaurioitumisen (halkeamisen)
vaara. Täyttäkää nestettä, kun pinta on laskenut MIN-merkkiin.
G027087
VAROITUS
Täytettäessä pitää noudattaa pakkauksessa
olevia ohjeita. On tärkeää tasapainottaa jäähdytysnesteen ja veden määrä vallitsevien säiden mukaan. Älkää koskaan lisätkö pelkästään
puhdasta vettä. Jäätymisvaara kasvaa jäähdytysnesteen osuuden ollessa sekä liian pieni
että liian suuri.
TÄRKEÄÄ
On erittäin tärkeää käyttää Volvon suosituksen mukaista korroosiolta suojaavaa jäähdytysnestettä. Uuden auton jäähdytysnesteen pakkasenkestävyys on n. -35 °C.
Jäähdytysneste voi olla hyvin kuumaa. Jos
jäähdytysnestettä on lisättävä moottorin
ollessa lämmin, kiertäkää paisuntasäiliön
korkki hitaasti auki, jotta ylipaine pääsee
poistumaan.
09
TÄRKEÄÄ
•
Kloorin, kloridien ja muiden suolojen
korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa
korroosiota jäähdytysjärjestelmässä.
•
Käyttäkää aina jäähdytysnestettä, jossa
on syöpymisenestoainetta, Volvon suosituksen mukaisesti.
•
Huolehtikaa siitä, että jäähdytysnesteseoksessa on 50 % vettä ja 50 % jäähdytysnestettä.
•
Sekoittakaa jäähdytysneste hyväksytyn
laatuiseen vesijohtoveteen. Jos veden
laadusta on epäilyksiä, käyttäkää valmiiksi sekoitettua jäähdytysnestettä
Volvon suositusten mukaisesti.
•
Vaihdettaessa jäähdytysneste/jäähdytysjärjestelmän komponentti pitää jäähdytysjärjestelmä huuhdella puhtaaksi
hyväksytyn laatuisella vesijohtovedellä
tai valmiiksi sekoitetulla jäähdytysnesteellä.
•
Moottoria saa käyttää vain jäähdytysjärjestelmän ollessa asianmukaisesti
täytettynä. Muussa tapauksessa voi
syntyä korkeita lämpötiloja ja sylinterinkannen vaurioiden (halkeamien) vaara.
Katsokaa määrätiedot ja veden laatua koskeva
normi taulukosta kohdassa Nesteet ja voiteluaineet sivulla 289.
213
09 Ylläpito ja huolto
Öljyt ja nesteet
09
Jarru- ja kytkinneste, tarkastus ja
täyttö
hyvin kosteaa, jarruneste on vaihdettava kerran
vuodessa.
VAROITUS
Jos jarrunestemäärä on jarrunestesäiliössä
alle MIN-tason, ei autolla tule ajaa edelleen
lisäämättä jarrunestettä.
Jarrunestehäviön syy pitää selvittää.
G000000
Ohjaustehostimen öljy, tarkastus ja
täyttö
FULL
HUOM
ADD
1
214
Sijoitus riippuen siitä, onko auto vasemmalta vai oikealta ohjattava.
G026991
Jos autolla ajoon liittyy usein toistuvia ja voimakkaita jarrutuksia, esim. vuoristossa tai ajettaessa trooppisessa ilmastossa, jossa ilma on
Tarkastakaa määrä jokaisen huollon yhteydessä. Nestettä ei tarvitse vaihtaa. Nesteen
pinnan tulee olla ADD- ja FULL-merkin välissä.
Katsokaa täyttömäärä ja suositeltu öljylaatu
sivulta 289.
Jos ohjaustehostinjärjestelmään tulee vika
tai autosta loppuu virta ja sitä on hinattava,
sitä voidaan edelleen ohjata. Ohjaus tulee
tällöin paljon normaalia raskaammaksi ja
ohjauspyörän kääntämiseen tarvitaan
enemmän voimaa.
Jarru- ja kytkinnesteellä on yhteinen säiliö1.
Pinnan on oltava MIN- ja MAX-merkin välissä.
Tarkastakaa määrä säännöllisesti. Vaihtakaa
jarruneste joka toinen vuosi tai joka toisen
määräaikaishuollon yhteydessä.
Ks. jarrunesteen täyttömäärä ja suositeltu laatu
sivulta 289.
HUOM
Öljymäärä tarkastetaan jokaisen huollon
yhteydessä.
09 Ylläpito ja huolto
Pyyhkimien sulat
Pyyhkimien sulat
Puhdistus
Pyyhinsulkien ja tuulilasin puhdistus, katso
sivu 196.
TÄRKEÄÄ
Tarkastakaa pyyhinsulat säännöllisesti. Hoidon laiminlyöminen lyhentää sulkien käyttöikää.
Pyyhkimen sulkien vaihto, tuulilasi
09
HUOM
Pyyhinsulat ovat eripituiset. Kuljettajan puoleinen sulka on pidempi kuin toisella puolella.
1. Kääntäkää pyyhkimen varsi ylös ja tarttukaa pyyhinsulkaan.
2. Painakaa pyyhinsulan uritettuja lukkojousia sisään samalla, kun sulka nostetaan
varren jatkeelta.
3. Asentakaa uusi sulka vastakkaisessa järjestyksessä ja tarkastakaa, että se on kunnolla kiinni.
215
09 Ylläpito ja huolto
09
Pyyhkimien sulat
G026959
Pyyhkimen sulan vaihto, takalasi
1. Kääntäkää pyyhinvarsi taaksepäin.
2. Poistakaa pyyhinsulka viemällä se ylös-/
ulospäin (ks. kuvaa) takaluukkua kohti.
3. Painakaa uusi pyyhinsulka kiinni.
4. Tarkastakaa, että sulka on kunnolla kiinni.
216
09 Ylläpito ja huolto
Käynnistysakku
Käsittely
Käynnistysakun kestoikään ja toimintaan vaikuttavat käynnistysten määrä, purkautumiset,
ajotapa, ajo-olosuhteet ja ilmasto-olosuhteet
yms.
• Älkää koskaan kytkekö akkua irti moottorin
käydessä.
• Tarkistakaa, että akun kaapelit on liitetty
oikein ja kiristetty asianmukaisesti.
VAROITUS
•
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää. Kipinä, joka voi syntyä kytkettäessä käynnistysjohdin virheellisesti,
voi riittää siihen, että akku räjähtää.
•
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka
voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
•
Huuhdelkaa suurella vesimäärällä, jos
rikkihappo pääsee kosketuksiin silmien,
ihon tai vaatteiden kanssa. Roiskeen
osuessa silmiin - ottakaa välittömästi
yhteys lääkäriin.
HUOM
Jos käynnistysakku tyhjenee useita kertoja,
tämä vaikuttaa sen käyttöikään kielteisesti.
Käynnistysakun käyttöikään vaikuttavat
useat tekijät, mm. ajo-olosuhteet ja ilmasto.
Akun käynnistyskapasiteetti laskee asteittain ajan myötä ja sitä pitää tämän vuoksi
ladata, jos autoa ei käytetä pitkähköön
aikaan tai jos sillä ajetaan vain lyhyitä matkoja. Kova kylmyys rajoittaa käynnistyskapasiteettia edelleen.
Jotta käynnistysakku pysyy hyvässä kunnossa, suositellaan vähintään 15 minuutin
ajoa/viikko tai akun kytkemistä akkulaturiin,
jossa on automaattinen huoltolataus.
Käynnistysakulla, joka pidetään täyteen
ladattuna, on mahdollisimman pitkä käyttöikä.
09
Akun symbolit
Käyttäkää suojalaseja.
Tarkemmat tiedot löytyvät
käyttöohjekirjasta.
Säilyttäkää akku lasten
ulottumattomissa.
Akku sisältää syövyttävää
happoa.
217
09 Ylläpito ja huolto
09
Käynnistysakku
Välttäkää kipinöitä ja avotulta.
Akun vaihto
Irrotus
VAROITUS
Kytkekää ja irrottakaa plus- ja miinusjohdin
oikeassa järjestyksessä.
5. Irrottakaa punainen plusjohdin.
6. Irrottakaa huohotusletku akusta.
Räjähdysvaara.
7. Irrottakaa akun kiinnike.
8. Nostakaa akku ulos.
Asennus
Toimitettava kierrätykseen.
1. Poistakaa etäavain virtalukosta.
WARNING
REMOVAL OF BATTERY
DISCONNECT
O CABLE FIRST
xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxx
xxxx xx
+
3. Ruuvatkaa konsoli ja peitekotelo irti akun
päältä
4. Irrottakaa musta miinusjohdin.
DRAIN PIPE
1. Asettakaa akku paikalleen.
2. Ruuvatkaa akun kiinnike paikalleen.
3. Yhdistäkää huohotusletku.
218
-
G027076
HUOM
Loppuun käytetty akku pitää kierrättää
ympäristön kannalta sopivalla tavalla, se
sisältää lyijyä.
2. Odottakaa vähintään 5 minuuttia ennen
kuin mitään sähköliitäntöjä tehdään.
> Auton sähköjärjestelmän pitää tallentaa
välttämättömiä tietoja ohjausyksiköihin.
09 Ylläpito ja huolto
Käynnistysakku
09
> Tarkastakaa, että se on yhdistetty oikein
sekä akkuun että korissa olevaan liitäntään.
4. Kytkekää punainen plusjohdin.
5. Kytkekää musta miinusjohdin.
6. Asentakaa peitekotelo ja konsoli.
219
09 Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
09
Yleistä
Kaikkien polttimoiden erittelyt ovat sivulla
295.
Polttimot ja muut valonlähteet, jotka ovat erityistä tyyppiä tai joita ei voida vaihtaa muualla
kuin korjaamolla, ovat seuraavat:
• Aktiiviset Xenon-valonheittimet - ABL
VAROITUS
Etuosan lampunvaihto
Xenon-valonheittimillä varustetuissa
autoissa pitää Xenon-polttimoiden vaihto
teettää korjaamolla - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan. Xenon-valoihin kohdistuva työ edellyttää erityistä varovaisuutta, koska valonheittimessä on suurjännitelaite.
(Xenon-polttimot)
Huomiovalot (DRL) puskurissa
Vilkut, ulkotaustapeilit ja turvavalaistus
Lukuvalot ja käsinekotelon valaistus
Yleisvalaistus katossa
Seisontavalot takana
Jarruvalot
Lisäjarruvalo
Jos puskurissa olevassa huomiovalossa (DRL)
on vikaa, vaihdetaan koko polttimoyksikkö.
Jos seisontavalossa takana tai jarruvalossa on
vikaa, vaihdetaan koko takavalaisin.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskeko polttimoiden laseihin paljain
sormin. Sormista tarttuva rasva ja öljy höyrystyy lämmön vaikutuksesta kerrostumaksi
heijastimeen, joka tällöin voi vaurioitua.
G027081
•
•
•
•
•
•
•
Lähi-, kauko- ja seisontavalopolttimoita vaihdettaessa on koko hehkulamppuyksikkö ensin
irrotettava. Vaihtaessanne jotakin näistä hehkulampuista noudattakaa alla olevia ohjeita ja
sitten kyseisen hehkulampun ohjeita.
Valokotelon irrotus:
1. Sammuttakaa valot ja kääntäkää kaukoohjain asentoon 0.
2. Avatkaa konepelti.
3. Irrottakaa yksikkö vetämällä ylös molemmat sitä paikallaan pitävät lukitustapit.
4. Nostakaa yksikkö suoraan ylös.
220
09 Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
Etuvalaisimen polttimoiden sijainti
TÄRKEÄÄ
09
Lähivalot, halogeeni
Älkää vetäkö johtimesta, vain liitinkappaleesta.
5. Irrottakaa liitinkappale painamalla ensin
lukkokielekettä alapuolelta ja vetämällä sitten sitä hieman ylöspäin.
Lähivalot
Kaukovalot
Suuntavalot
Seisontavalot
G027083
Sivuvalot
Valonheitinyksikkö asetetaan takaisin käänteisessä järjestyksessä. Tarkastakaa, että lukitustapit on pantu oikein paikalleen.
G027088
G027082
6. Nostakaa koko valonheitinyksikkö ulos ja
asettakaa se pehmeälle alustalle niin, ettei
linssi naarmuunnu.
1. Irrottakaa ulompi peitekansi kiertämällä
sitä vastapäivään.
2. Vetäkää liitin irti.
3. Irrottakaa pidinjousi. Painakaa ensin
oikealle niin, että pidinjousi irtoaa ja siirtäkää sitä sitten ulospäin ja alaspäin.
4. Vetäkää polttimo pois.
5. Asentakaa uusi polttimo. Se voi olla vain
yhdellä tavalla.
6. Työntäkää kiinnitysjousta ylöspäin ja
lopuksi hieman vasemmalle niin, että se
lukkiutuu kiinnikkeeseensä.
7. Painakaa liitin takaisin.
221
09 Ylläpito ja huolto
09
Polttimoiden vaihto
8. Ruuvatkaa peitekansi takaisin; merkinnän
HAUT pitää olla ylöspäin.
5. Työntäkää kiinnitysjousta ylöspäin ja
lopuksi hieman vasemmalle niin, että se
lukkiutuu kiinnikkeeseensä.
4. Asettakaa lampunpidin takaisin ja kiertäkää myötäpäivään.
Kaukovalot
6. Painakaa liitin takaisin ja asentakaa peitekansi paikalleen.
Suuntavalot
Halogeenivalonheittimet
G028409
G027085
G027089
Sivuvalo ja seisontavalo
1. Irrottakaa ulompi peitekansi vetämällä se
suoraan ylös ja vetäkää liitin irti.
2. Irrottakaa pidinjousi. Painakaa ensin
oikealle niin, että pidinjousi irtoaa ja siirtäkää sitä sitten ulospäin/alaspäin.
222
Lampunpitimet ovat pikaliitintyyppiset.
1. Kiertäkää vastapäivään ja poistakaa lampunpidin.
3. Vetäkää polttimo pois.
2. Vetäkää polttimo suoraan ulos.
4. Asentakaa uusi polttimo. Se voi olla vain
yhdellä tavalla.
3. Asentakaa uusi polttimo painamalla se
varovasti uriin.
Lampunpidin on pikaliitintyyppinen.
1. Kiertäkää lampunpidintä vastapäivään ja
poistakaa se.
2. Painakaa polttimoa, kiertäkää vastapäivään ja poistakaa se.
3. Asentakaa uusi polttimo painamalla se
varovasti uriin ja kiertämällä sitten myötäpäivään.
09 Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
09
Hehkulamput takalyhdyssä
Suuntavalot
Peruutusvalot
HUOM
Jos vikailmoitus on edelleen olemassa viallisen polttimon vaihdon jälkeen, suositellaan
hakeutumista valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
223
09 Ylläpito ja huolto
09
Polttimoiden vaihto
Polttimon vaihto
1. Sammuttakaa valot ja kääntäkää kaukoohjain asentoon 0.
7. Löysätkää johdinsarjaa, joka on tehty pitkäksi työn helpottamiseksi.
14. Asettakaa yksikkö takaisin ruuvinreikiä
vasten. Painakaa se paikalleen.
2. Kääntäkää takaluukun alaosa alas ja kääntäkää lattialuukku ylös. (Jos auto on varustettu kassinpitimellä*, irrottakaa pitimen
tukinauha.)
8. Asettakaa yksikkö pehmeälle alustalle niin,
ettei lasi naarmuunnu.
15. Kiristäkää mutterit.
3. Poistakaa kulmakappale.
4. Avatkaa luukku sivupaneelissa vetämällä
salpaa ylöspäin ja itseänne kohti.
5. Ottakaa kiintoavain nro 10 työkalupussista
ja avatkaa mutterit.
6. Poistakaa koko yksikkö suoraan taaksepäin.
224
9. Kiertäkää polttimonpidintä vastapäivään ja
vetäkää se ulos.
10. Kääntäkää polttimoa vastapäivään, jolloin
se irtoaa.
11. Vaihtakaa polttimo.
12. Asettakaa polttimonpidin takaisin uraan,
kiertäkää myötäpäivään.
13. Työntäkää johdinsarja takaisin paikalleen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
16. Asettakaa takaisin sivupaneeli ja kulmakappale.
09 Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
Rekisterikilven valo
Autoonnousuvalot
1. Työntäkää sisään litteä ruuvitaltta kuvan
nuolen osoittamalla tavalla.
1. Sammuttakaa valot ja kääntäkää etäavain
asentoon 0.
Autoonnousuvalot ovat kojelaudan alla kuljettajan ja matkustajan puolella.
2. Kammetkaa polttimoyksikkö ulos.
2. Avatkaa ruuvit ruuvitaltalla.
3. Kääntäkää polttimonpidintä vastapäivään
ja irrottakaa se.
3. Irrottakaa koko valokotelo varovasti ja
vetäkää se ulos.
1. Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja kiertäkää kevyesti, niin että linssi irtoaa.
4. Kääntäkää polttimoa vastapäivään ja poistakaa se.
4. Vaihtakaa uusi polttimo.
3. Asentakaa uusi polttimo.
5. Asettakaa valokotelo paikalleen täydellisenä ja kiinnittäkää ruuvilla.
4. Asentakaa linssi paikalleen.
G027079
Takasumuvalo
09
5. Vaihtakaa uusi polttimo.
2. Irrottakaa rikkinäinen polttimo.
``
225
09 Ylläpito ja huolto
09
Polttimoiden vaihto
Polttimo kuormatilassa
Meikkipeilin valo
1. Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja kiertäkää kevyesti niin, että valokotelo irtoaa.
Valaisimen lasin irrotus
2. Irrottakaa rikkinäinen polttimo.
3. Asentakaa uusi polttimo. Tarkastakaa, että
uusi polttimo palaa.
4. Asentakaa valokotelo paikalleen.
1. Työntäkää ruuvitaltta valaisimen lasin alle
ja kammetkaa reunan lukituskielekkeet
varovasti ylös.
2. Napsauttakaa valaisimen lasi irti.
3. Vetäkää kärkipihdeillä polttimo suoraan
ulos sivulle ja vaihtakaa uuteen. Huomatkaa! - Älkää puristako pihdeillä liian lujaa.
Polttimon lasi voi siinä tapauksessa rikkoutua.
Valaisimen lasin asennus
1. Asettakaa valaisimen lasi paikalleen.
2. Painakaa se kiinni.
226
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
09
G032337
Yleistä
Johdotus voi vaihdella hieman moottorimallista riippuen. Luettelossa olevat osat ovat kuitenkin samoissa kohdissa.
Jotta autonne sähkölaitteet eivät vaurioituisi
oikosulun tai ylikuormituksen takia, auton
kaikki sähköiset toiminnot ja komponentit on
suojattu varokkein.
Varokkeet on sijoitettu viiteen eri paikkaan
autossa:
Rele-/varokekeskus moottoritilassa.
Varokekeskus matkustamossa äänieristeen sisäpuolella kuljettajan puolella.
Varokekeskus matkustamossa kojelaudan
päädyssä kuljettajan puolella.
Varokekeskus kuormatilassa.
Varokekeskus kuormatilassa -Executive*.
Jos jokin sähkökomponentti tai toiminto ei
toimi, syynä voi olla, että komponentin varoke
on palanut tilapäisen ylikuormituksen vuoksi.
1. Katsokaa varokeluettelosta kyseisen
varokkeen sijainti.
2. Vetäkää varoke irti ja katsokaa, onko sen
taivutettu lanka palanut poikki.
3. Jos on, vaihtakaa tilalle uusi varoke, jonka
väri ja ampeerilukema ovat samat kuin
entisen.
VAROITUS
Älkää koskaan käyttäkö vieraita esineitä tai
eriteltyä suuremman ampeeriluvun omaavaa varoketta alkuperäisen varokkeen korvaamiseen. Tämä voi aiheuttaa merkittäviä
vaurioita sähköjärjestelmään ja mahdollisesti aiheuttaa tulipalon.
Kannessa kojelaudan päädyssä on useita varavarokkeita. Siellä on myös pihdit, jotka helpottavat varokkeen irrotusta ja asennusta.
Jos sama varoke palaa toistuvasti, komponentissa on jokin vika. Volvo suosittelee tällöin
227
09 Ylläpito ja huolto
09
Varokkeet
hakeutumista valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun tarkastusta varten.
228
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
09
G026972
Rele-/varokekeskus moottoritilassa
1.
ABS
30 A
2.
ABS
3.
Suurpainehuuhtelu, valonheittimet
35 A
4.
Pysäköintilämmitin*
25 A
5.
Lisävalot*
20 A
6.
Käynnistysmoottorin rele
35 A
7.
Tuulilasinpyyhkimet
25 A
8.
Polttoainepumppu
15 A
9.
30 A
10.
11.
Vaihteistonohjausyksikkö
(TCM)
12.
15 A
Sytytyspuolat (bensiini), moottorinohjausyksikkö (ECM),ruiskutusventtiilit (diesel)
20 A
Kaasupoljinanturi (APM),
ilmastoinnin kompressori
10 A
13.
Moottorinohjausyksikkö (ECM)
(bensiini), suihkutusventtiilit
(bensiini), ilmamassamittari
(bensiini)
15 A
ilmamassamittari (diesel)
5A
Imusarjan säätömoottorit (6syl.)
10 A
Läppäkotelon ohjausyksikkö,
magneettiventtiili, SWIRL
(ilmaseosventtiili), polttoaineen paineensäädin (diesel)
15 A
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
229
09 Ylläpito ja huolto
09
Varokkeet
14.
Lambdatunnistin (bensiini)
20 A
lambdatunnistin (diesel)
10 A
Kampikammiotuuletuksen
lämmitin (bensiini), AC-kytkin
(bensiini), magneettiventtiilit,
ECM (bensiini), hehkutuksen
ohjaus (diesel)
15 A
16.
Lähivalo, vasen
20 A
17.
Lähivalo, oikea
20 A
18.
-
19.
Moottorinohjausyksikön
(ECM) syöttö, moottorin rele
5A
20.
Seisontavalo
15 A
21.
Alipainepumppu (bensiini)
20 A
15.
230
-
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
09
G028412
Rele-/varokekeskus matkustamossa äänieristeen sisäpuolella kuljettajan puolella
1.
Istuinlämmitys, oikea puoli
15 A
9.
Jarruvalokytkimen syöttö
2.
Istuinlämmitys, vasen puoli
15 A
10.
3.
Äänitorvi
15 A
4.
-
Mittaristo (DIM), ilmastointilaite (CCM), pysäköintilämmitin, sähkökäyttöinen kuljettajan istuin
10 A
5.
Infotainment
Sähköliitäntä, etuistuin,
takaistuin ja jääkaappi*
15 A
6.
-
-
7.
-
-
8.
Hälytyssireeni*
10 A
5A
11.
5A
12.
-
-
13.
-
-
14.
-
-
15.
ABS, DSTC
5A
16.
Elektroninen ohjaustehostin
(ECPS)*, aktiiviset Xenonvalonheittimet - ABL*, valojen
korkeudensäätö*
10 A
17.
Huomiovalo (DRL), vasen
7,5 A
18.
Huomiovalo (DRL), oikea
7,5 A
19.
-
-
20.
-
-
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
231
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
09
21.
A
232
Vaihteistonohjausyksikkö
(TCM)
10 A
22.
Kaukovalo, vasen
10 A
23.
Kaukovalo, oikea
10 A
24.
-
-
25.
-
-
26.
-
-
27.
-
-
28.
Matkustajan istuin, sähkökäyttöinen*, Rear Seat Entertainment (RSE)*A
5A
29.
Polttoainepumppu
7,5 A
30.
BLIS*
31.
-
-
32.
-
-
33.
Alipainepumppu (bensiini)
20 A
34.
Huuhtelupumppu
15 A
35.
-
-
36.
-
-
5A
Ks.myös varoketta 8 osassa "Rele-/varokekeskus matkustamossa kojelaudan päädyssä kuljettajan puolella".
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
09
G032316
Rele-/varokekeskus matkustamossa kojelaudan päädyssä kuljettajan puolella
Tarra, josta ilmenee varokkeiden sijainti sekä ampeeriluku, sijaitsee päätyrasian kannessa.
1.
Puhallin, ilmastointilaite
30 A
2.
Audio (vahvistin)*
3.
Kuljettajan istuin, sähkökäyttöinen*
25 A
Matkustajan istuin, sähkökäyttöinen*
25 A
4.
5.
Ohjausyksikkö, vasen etuovi
6.
30 A
10.
25 A
7.
-
8.
Radio, CD-soitin, takaistuimen viihdejärjestelmä
(RSE)*A
15 A
RTI-näyttö, RTI-yksikkö
MMM
10 A
9.
25 A
Ohjausyksikkö, oikea etuovi
-
OBDII, valokatkaisin
(LSM), ohjauspyörän
kulma-anturi (SAS),
ohjauspyörän ohjausyksikkö (SWM)
5A
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
233
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
09
11.
Virtalukko, SRS-järjestelmä, moottorinohjausyksikkö ECM (bensiini),
SRS:n poiskytkentä matkustajan puolella
(PACOS), elektroninen
käynnistyksenesto
(IMMO), vaihteistonohjausyksikkö (TCM)
7,5 A
Yleisvalaistus katossa
(RCM), ylempi elektroniikkayksikkö (UEM)
10 A
13.
Kattoluukku*
15 A
14.
Telematiikka*, bluetooth*
5A
15–
38.
-
12.
A
234
-
Ks.myös varoketta 28 osassa "Rele-/varokekeskus matkustamossa äänieristeen sisäpuolella kuljettajan puolella".
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
09
Varokkeet kuormatilassa
1.
2.
Peruutusvalot
10 A
Seisontavalot, sumutakavalot, kuormatilan valaistus,
rekisterikilven valaistus, jarruvalopolttimot
20 A
3.
Lisävaruste (AEM)*
15 A
4.
-
5.
REM-elektroniikka
6.
-
7.
Vetokoukun johdotus* (30syöttö)
15 A
8.
Sähköliitäntä, kuormatila
15 A
9.
Takaovi, oikea: Ikkunannostin,
ikkunannostimen salpa
20 A
Takaovi, vasen: Ikkunannostin, ikkunannostimen salpa
20 A
10.
10 A
11.
-
-
-
12.
-
-
13.
Lämmitin, dieselsuodatin
15 A
14.
Takailmastointilaite (A/C)*
15.
-
-
16.
-
-
17.
Lisävaruste Infotainment*
18.
-
19.
Pyyhin takana
15 A
20.
Vetokoukun johdotus* (15syöttö)
20 A
21.
-
15 A
5A
-
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
235
09 Ylläpito ja huolto
09
Varokkeet
22.
-
23.
AWD
24.
-
-
25.
-
-
26.
Park Assist*
5A
27.
Päävaroke: Vetokoukun johdotus, pysäköintitutka, AWD
30 A
28.
Keskuslukitus (PCL)
15 A
29.
Perävaunun valot, vasen: Seisontavalot, suuntavalot*
25 A
Perävaunun valot, oikea: Jarruvalot, sumutakavalo, suuntavalo*
25 A
31.
Päävaroke: Varoke 37, 38
40 A
32.
-
-
33.
-
-
34.
-
-
35.
-
-
36.
-
-
30.
236
-
37.
Sähkölämmitteinen takalasi
20 A
7,5 A
38.
Sähkölämmitteinen takalasi
20 A
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
09
Varokkeet kuormatilassa – Executive*
Varokerasia on sijoitettu peitelevyn alle vasemmalle puolelle.
1.
Takaistuimen lämmitysrele, hierovan etuistuimen rele
5A
Vasemman takaistuimen lämmitys
15 A
3.
Oikean takaistuimen lämmitys
15 A
4.
Tuuletettu etuistuin, hierova
etuistuin
10 A
2.
5.
-
-
6.
-
-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
237
Yleistä...................................................................................................
Säädinpaneelit, audio...........................................................................
Äänilaitteiston toiminnot........................................................................
Radiotoiminnot......................................................................................
CD-toiminnot.........................................................................................
Valikkorakenne - äänentoistolaitteisto..................................................
Puhelintoiminnot*..................................................................................
Valikkorakenne – puhelin......................................................................
Bluetooth handsfree*............................................................................
RSE – Takaistuimen viihdekeskus – kaksi näyttöä* .............................
238
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
240
241
244
249
255
258
259
266
270
276
INFOTAINMENT
10 Infotainment
Yleistä
Infotainment
10
Infotainment on järjestelmä, johon on integroitu
äänentoistolaitteisto ja puhelintoiminnot.
Infotainment-järjestelmäänne voitte helposti ja
kätevästi käyttää yhteisellä ohjauspaneelilla tai
ohjauspyörän painikesarjalla.
XC90 voidaan varustaa Dolby Surround Pro
Logic II1 -järjestelmällä. Tämä antaa laajalla ja
luonnollisella ääniprofiililla optimaalisen äänivaikutelman, joka on lähellä todellisuutta.
Järjestelmä tarjoaa myös matkustajillenne
mahdollisuuden käyttää eri äänilähteisiin kytkettäviä kuulokkeita*.
Dolby Surround Pro Logic II1
Dolby Surround Pro Logic II jakaa stereoäänen
kaksi kanavaa vasemmanpuoleisille, keskimmäisille, oikeanpuoleisille ja takana oleville
kaiuttimille. Äänentoiston taso tulee tällöin
todellisemman tuntuiseksi kuin normaalissa
kaksikanavastereossa.
Dolby Surround Pro Logic II ja Dolbykuvake ovat Dolby Laboratories
Licensing Corporation-yhtiön tavaramerkkejä. Dolby Surround Pro Logic
II System on valmistettu Dolby Laboratories
Licensing Corporation -yhtiön lisenssillä.
1
240
Koskee Premium Sound -järjestelmää.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
10 Infotainment
Säädinpaneelit, audio
Audiotoimintojen säätimet
10
CD - pikavalinta
VOLUME - Äänenvoimakkuus (kiertosäädin)
POWER - Audio päälle/pois
AM/FM - pikavalinta välillä FM1, FM2 ja
AM
Näyttö
ENTER - valitsee valikossa, aktivoi valinnan tai päästää kansiorakenteeseen ja
käynnistää äänitiedostojen toiston, jos
äänitiedostoja sisältävä levy on CD-soittimessa. Lisätietoja, katso sivu 255.
MY KEY - ohjelmoitava suosikkitoiminnon
pikavalinta
SELECTOR - valitsee äänilähteen (kiertosäädin)
SOUND - ääniasetus
EXIT/CLEAR - siirtää taaksepäin valikossa, keskeyttää valinnan, asettaa puhelimen valmiustilaan ja poistaa edellisen
merkin tekstin- ja numeronsyötössä
CD-soitin ja CD-vaihtaja*
Hakee/vaihtaa kappaleen, aseman tai siirtyy vaiheittain eteen- tai taaksepäin tekstija numerosyötössä
Asemantallennuspainikkeet/paikan valinta
CD-vaihtajassa* (1-6), puhelimen numeroja merkkipainikkeet sekä pikavalinta valikoissa
IR* - kauko-ohjaimien vastaanotin
SIM-kortinpidin
MENU – valikkovalintapainikkeet
CD:n ja CD-vaihtajan ulostyöntö*
PHONE - Puhelin päälle/pois/valmius
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
241
10 Infotainment
Säädinpaneelit, audio
Ohjauspyörän painikesarja
10
Valikoiden käyttö
Pikavalinta
Valikkovaihtoehdot on numeroitu ja ne voidaan
valita myös suoraan painikesarjalla 1-6.
Audio - Puhelin*
Oma pikavalinta - MY KEY
Toiminnolla MY KEY voidaan valikon suosikkitoiminto tallentaa, esim. TP.
G027112
–
Ohjauspyörän painikesarjan neljä alinta painiketta ovat radion ja puhelimen yhteisiä. Painikkeiden toiminta riippuu siitä, kumpi järjestelmä
on aktivoitu. Ohjauspyörän painikesarjalla
voitte säätää äänenvoimakkuutta, vaihtaa esivalittujen asemien välillä sekä vaihtaa CD:n raidan. Painikesarjan kahta ylintä painiketta (Yes
ja No) käytetään puheluun vastaamiseen ja sen
lopettamiseen. Vaihtaaksenne audiovalikon ja
puhelinvalikon välillä painakaa No.
Valitkaa valikon tallennettava toiminto pitämällä MY KEY -painiketta painettuna yli
kaksi sekuntia.
Kun My Key tallennettu. esitetään näytössä,
on toiminto tallennettu.
–
Aktivoikaa toiminto painamalla lyhyesti MY
KEY -painiketta.
Osaa infotainment-toiminnoista ohjataan valikkojärjestelmän kautta. Ko. valikkotaso esitetään näytössä ylinnä oikealla. Valikkovaihtoehdot esitetään näytön keskellä.
Toiminnot, jotka voidaan tallentaa MY
KEY -painikkeella
• MENU johtaa valikkojärjestelmään. Ylös/
Levyteksti
alas painikkeilla
dosta toiseen.
siirtää valikkovaihtoeh-
• ENTER valitsee tai aktivoi/sulkee jonkin
•
Random
TP
News
valikkovaihtoehdoista.
Radio text
EXIT vie askeleen taaksepäin valikkorakenteessa. Pitkä EXIT-painallus johtaa
pois valikkojärjestelmästä.
PTY-haku
AF
Regional
Surround
242
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
10 Infotainment
Säädinpaneelit, audio
Ohjauspaneeli kuulokeliitännällä*
välillä. Pitkä painallus pikaselaa CD-raitoja tai
hakee radioasemia automaattisesti.
10
Rajoitukset
Kaiuttimien kautta kuunneltavaa äänilähdettä
(FM, AM, CD jne.) ei voida ohjata taemmasta
ohjauspaneelista.
G026982
RDS-ilmoitukset voivat jäädä pois, jos radiota
kuunnellaan kuulokkeista samanaikaisesti, kun
kaiuttimien kautta soitetaan toista äänilähdettä.
Mahdollisimman hyvän äänentoiston saamiseksi suositellaan kuulokkeita, joiden impedanssi on 16 - 32 ohmia ja herkkyys 102 dB tai
suurempi.
Aktivointi/aktivoinnin poisto
Ohjauspaneeli aktivoidaan SEL-säätimellä,
kun äänentoistolaitteisto on aktiivinen. Aktivoinnin poisto tapahtuu automaattisesti, kun
äänentoistolaitteisto suljetaan tai painamalla
pitkään SEL-painiketta.
Siirtyminen/haku eteen- ja taaksepäin
Lyhyt painikkeen
/
painallus askeltaa CD:n raitojen tai esivalittujen radioasemien
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
243
10 Infotainment
Äänilaitteiston toiminnot
Päälle/pois-katkaisin - Audio
Äänenvoimakkuuden säätö
Kääntäkää säädintä
myötä- tai vastapäivään äänenvoimakkuuden lisäämiseksi tai
alentamiseksi. Äänenvoimakkuuden säätö on
elektroninen, eikä sillä ole ääriasentoja. Äänenvoimakkuutta voidaan myös lisätä (+) tai
vähentää (–) ohjauspyörän painikesarjalla.
10
G027115
Äänilähteen valinta
Painakaa POWER-painiketta
audiojärjestelmän kytkemiseksi päälle tai pois.
Jos auton sytytys katkaistaan audiojärjestelmän ollessa päällä, se on automaattisesti
päällä, kun auto käynnistetään seuraavan kerran.
Painikkeen AM/FM
toistuva painallus
askeltaa välillä FM1, FM2 ja AM. CD-painike
aktivoi CD-soittimen/-vaihtajan.
Kääntäkää SELECTOR
-säädintä askeltaaksenne ulkoisten äänilähteiden AUX, USB*
ja BT* sekä sisäisten äänilähteiden CD ja CDvaihtaja* välillä.
Ulkoiset äänilähteet
AUX
AUX-tuloliitäntään voidaan yhdistää esim.
iPodŸ tai MP3-soitin.
AUX-tulo ja kytkin AUX/RSE*.
AUX-tulo (3,5 mm)
Äänikytkin AUX/RSE*
Jos auto on varustettu RSE:llä*, siinä on kytkin
äänelle lähteistä AUX ja RSE. Kytkimellä on
kaksi asentoa:
• AUX – Ääni ulkoisesta äänilähteestä kuuluu äänentoistolaitteistosta.
• RSE - Ääni RSE:stä kuuluu äänentoistolaitteistosta.
TÄRKEÄÄ
Mukinpitimien päällä olevan kannen pitää
olla auki, kun pistoke on AUX-liitännässä.
244
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
10 Infotainment
Äänilaitteiston toiminnot
HUOM
2. Kytkekää iPodinneŸ, MP3-soittimenne tai
USB-muistinne USB-liitäntään*, ks. edellistä kuvaa.
> Teksti Ladataan esitetään näytössä,
kun järjestelmä lukee tallennusmedian
tiedostorakennetta. Tämä kestää hetken.
USB*
Äänenlaatu voi heikentyä, jos soitinta ladataan äänentoistolaitteiston ollessa AUXtilassa. Välttäkää siinä tapauksessa soittimen lataamista.
Joskus voi ulkoinen äänilähde AUX kuulua eri
voimakkuudella kuin sisäiset äänilähteet. Jos
ulkoisen äänilähteen äänenvoimakkuus on liian
suuri tai liian pieni, äänenlaatu voi heikentyä.
Estäkää tämä säätämällä ulkoisen äänilähteen
tulovoimakkuutta:
Kun lukeminen on valmis, raitatiedot esitetään
näytössä.
Nyt on mahdollista pikaselata/vaihtaa raitaa
/
:
painikkeilla
• Lyhyet painallukset askeltavat raitojen jou-
1. Valitkaa AUX-tulovoimakkuus valikosta
ja painakaa ENTER.
2. Säätäkää äänenvoimakkuutta
SELECTOR-säätimellä tai ylös/alas pai. Lopettakaa painikkeella
nikkeilla
ENTER.
HUOM
Ei toimi ohjauspyörän painikesarjasta.
10
kossa.
• Pitkät painallukset pikaselaavat raitaa.
USB-liitäntä*.
Jos kytkette iPodinŸ, MP3-soittimen tai USBmuistin USB-liitäntään*, voitte käsitellä mediaa
auton äänensäätimien kautta.
HUOM
Kytkekää mediasoitin/USB-muisti johtimeen ja liitäntään, asettakaa osat paikoilleen ja sulkekaa käsinekotelo.
1. Valitkaa USB SELECTOR-painikkeella.
> Yksikön liitäminen esitetään näytössä.
Myös ohjauspyörän painikesarjaa voidaan
käyttää tähän tarkoitukseen.
HUOM
Järjestelmä tukee tiedostomuotoa mp3,
wma ja wav olevien musiikkitiedostojen
soittamista. Näistä tiedostomuodoista on
kuitenkin versioita, joita järjestelmä ei tue.
Järjestelmä tukee myös useita iPodŸ-malleja, jotka on valmistettu 2005 tai myöhemmin. iPodŸ Shuffle -mallia ei tueta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
245
10 Infotainment
Äänilaitteiston toiminnot
USB-muisti
10
USB-muistin käytön helpottamiseksi välttäkää
tallentamasta muistiin muuta kuin musiikkitiedostoja. Järjestelmältä kestää huomattavasti
kauemmin lukea tallennusmedioita, jotka sisältävät muuta kuin yhteensopivia musiikkitiedostoja.
kikonsolin painikkeiden tai ohjauspyörän painikesarjan* kautta. Tietyissä matkapuhelimissa
voidaan myös vaihtaa raitaa puhelimesta.
Toisto
Äänen toistamiseksi pitää yksikön ensin olla
sovitettuna ja yhdistettynä autoon. Tietoja
sovittamisesta ja yhdistämisestä, katso
sivu 271. BT:n pitää myös olla valittuna äänilähteeksi, katso sivu 244.
Nyt on mahdollista pikaselata/vaihtaa äänitie/
:
dostoa painikkeilla
HUOM
Järjestelmä tukee siirrettäviä laitteita, jotka
noudattavat USB 2.0:aa sekä tiedostojärjestelmää FAT32, ja voi käsitellä enintään
500 kansiota ja 64 000 tiedostoa. Muistin
koon pitää olla vähintään 256 Mb.
iPodŸ
iPodŸ
ladataan ja se saa virran
USB-liitännästä soittimen liitäntäjohdon
kautta. Jos soittimen akku on täysin tyhjä, se
pitää kuitenkin ladata, ennen kuin se yhdistetään.
Virtautettu ääni BluetoothjärjestelmänŸ* kautta
Yleistä
Jos auto on varustettu BluetoothŸ handsfreejärjestelmällä* ja matkapuhelin on yhdistettynä,
äänentoistolaitteisto voi langattomasti toistaa
virtautettuja äänitiedostoja matkapuhelimesta.
Navigointi ja äänen ohjaus voidaan tehdä kes-
246
HUOM
BluetoothŸ-matkapuhelimen pitää tukea
toimintoja Audio/Video Remote Control
Profile (AVRCP) ja Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Puhelimen tulee käyttää AVRCP:n versiota 1.3 ja A2DP:n versiota
1.2. Muussa tapauksessa tiettyjä toimintoja
voi jäädä puuttumaan.
HUOM
Kaikki markkina-alueilla esiintyvät matkapuhelimet eivät ole täysin yhteensopivia auton
äänentoistolaitteiston BluetoothŸ-toiminnon kanssa. Volvo suosittelee, että käännytte Volvon valtuutetun jälleenmyyjän puoleen tai menette osoitteeseen
www.volvocars.com saadaksenne tietoja
yhteensopivista puhelimista ja ulkoisista
mediasoittimista.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Kääntäkää SELECTOR-säädintä valitaksenne
BT:n äänilähteeksi.
• Lyhyet painallukset askeltavat äänitiedostojen joukossa.
• Pitkät painallukset pikaselaavat äänitiedostoja.
Myös ohjauspyörän painikesarjaa voidaan
käyttää tähän tarkoitukseen.
Optimaalinen äänentoisto
Audiojärjestelmä on kalibroitu optimaaliselle
äänentoistolle digitaalisen signaalinkäsittelyn
avulla.
Tämä kalibrointi ottaa huomioon kaiuttimet,
vahvistimen, matkustamon akustiikan, kuuntelupaikan yms. jokaisen automallin ja audiojärjestelmän yhdistelmän osalta.
On myös dynaaminen kalibrointi, joka ottaa
huomioon äänenvoimakkuussäätimen asennon, radiovastaanoton ja auton nopeuden.
Säätimet, jotka selostetaan tässä käyttöohjeessa, esim. basso, diskantti ja taajuuskorjain,
on tarkoitettu vain siihen, että käyttäjä voi
sovittaa äänentoiston henkilökohtaisen
makunsa mukaiseksi.
10 Infotainment
Äänilaitteiston toiminnot
Ääniasetus
Surround*
HUOM
Keskikaiuttimen taso voidaan asettaa vain,
jos Dolby Pro Logic II (DPL II) tai kolmikanavastereo (3-CH) on valittuna valikosta.
1. Painakaa SOUND-painiketta
.
2. Valitkaa säädettävä toiminto painamalla
SOUND-painiketta toistuvasti. Valitkaa
BASSO, DISKANTTI, FADER,
TASAPAINO, KESKIKAIUTIN* tai
SURROUND*.
3. Säätäkää äänitaso SELECTOR-säätimellä
. Näytössä esitetään asteikko minimiasennosta maksimiasentoon. Keskellä on
normaalitaso.
Ohjelmatyyppi
Näyttö esittää
Basso
BASSO
Diskantti
DISKANTTI
Oikean- ja vasemmanpuoleisten kaiuttimien
välinen tasapaino
TASAPAINO
Etu- ja takakaiuttimien
välinen tasapaino
FADER
Keskikaiuttimen taso
KESKIKAIUTIN*
Surround-taso, tilaääni
SURROUND*
Surround-asetukset ohjaavat äänen tilavaikutelmaa. Asetukset aktivointeineen ja aktivoinnin poistoineen ko. äänilähteelle tehdään jokainen erikseen.
10
näytössä kertoo, että Dolby Pro
Symboli
Logic II on aktiivinen. Äänen tilavaikutelmalle
(surround) on kolme eri asetusta:
• Pro Logic II
• 3 kanavaa
• Pois (kaksikanavastereo)
Surround-äänen aktivointi/aktivoinnin
poisto
1. Painakaa MENU, siirtykää kohtaan
AUDIOTILA ja painakaa ENTER.
2. Valitkaa SURROUND ja painakaa ENTER.
3. Valitkaa Pro Logic II, 3 kanavaa tai Pois
ja painakaa ENTER.
Dolby Surround Pro Logic II on Dolby
Laboratories Licensing Corporation-yhtiön
tavaramerkki. Dolby Pro Logic II Surround
System on valmistettu Dolby Laboratories
Licensing Corporation-yhtiön lisenssillä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
247
10 Infotainment
Äänilaitteiston toiminnot
Taajuuskorjain edessä1
10
Toimintoa käytetään etukaiuttimien äänen hienosäätämiseen.
1. Valitkaa AUDIOTILA valikosta ja painakaa
ENTER.
2. Valitkaa Tasain edessä ja painakaa
ENTER.
3. Asettakaa taso valikkovalintapainikkeilla
tai SELECTOR-nupilla.
4. Painakaa ENTER valitaksenne seuraavan
taajuuden. Voitte valita viisi taajuutta.
5. Painakaa ENTER kunnes tulette valikkotilaan, jossa tallennetaan tehdyt muutokset.
Taajuuskorjain takana1
Toimintoa käytetään takakaiuttimien äänen
hienosäätämiseen.
1. Valitkaa AUDIOTILA valikosta ja painakaa
ENTER.
2. Valitkaa Tasain takana ja painakaa
ENTER.
3. Asettakaa taso valikkovalintapainikkeilla
tai SELECTOR-nupilla.
4. Painakaa ENTER valitaksenne seuraavan
taajuuden. Voitte valita viisi taajuutta.
1
248
Tietyt audiotasot.
5. Painakaa ENTER kunnes tulette valikkotilaan, jossa tallennetaan tehdyt muutokset.
10 Infotainment
Radiotoiminnot
Tietyn taajuuden haku manuaalisesti
Asemien haku
LUM
VO E
MY KEY
PHONE
LE CTOR
SE
SOUND
POWER
EXI T
ENTER
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
AUTO
5
6
JK L
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
10
2. Vapauttakaa painike, kun haluttu taajuus
esitetään näytössä.
CLEAR
MENU
3. Jos taajuutta on hienosäädettävä, painakaa lyhyesti jompaakumpaa nuolipainitai
.
ketta,
SCAN
#
G027114
*
3
DEF
AUTOSTORE - asemien automaattinen
tallennus
Manuaalinen säätötila pysyy 5 sekuntia viimeisen painalluksen jälkeen.
1. Valitkaa radiotila AM/FM1/FM2
SELECTOR-säätimellä (3) tai AM/FM-painikkeella (1).
Asemien tallennus
2. Painakaa lyhyesti
tai
-painiketta etsiäksenne seuraavan voimakkaan
aseman.
1. Hakekaa haluamanne asema.
3. Painakaa jompaakumpaa painiketta uudelleen, jos haluatte etsiä uudelleen.
Tallentakaa haluamanne asema jollekin asemantallennuspainikkeelle 0 - 9 (2):
2. Painakaa asemantallennuspainiketta, jolle
asema tallennetaan ja pitäkää sitä painettuna. Ääni häviää pariksi sekunniksi ja
Kanava tallennettu esitetään näytössä.
Asema on nyt tallennettu.
Voitte tallentaa jopa 10 asemaa alueille AM,
FM1 ja FM2, kaikkiaan 30 asema.
G027119
AM FM
CD
1. Painakaa
tai
-painiketta ja pitäkää sitä painettuna. Näytössä esitetään
MAN. Radio askeltaa tällöin hitaasti valittuun suuntaan ja lisää nopeutta muutaman
sekunnin kuluttua.
AUTO (1) etsii 10 voimakkainta radioasemaa ja
esivalitsee ne automaattisesti erilliseen muistipankkiin. Toiminto on erityisen käyttökelpoinen
alueilla, joilla radioasemia tai niiden taajuuksia
ei tunneta.
Automaattisen tallennuksen
aloittaminen
1. Valitkaa taajuusalue painikkeella AM/FM.
2. Painakaa painiketta AUTO (1), kunnes
näyttöön tulee Autom.tallennus.
Kun Autom.tallennus ei enää ole näytössä,
tallennus on tehty. Radio jatkaa automaattitilassa ja AUTO esitetään näytössä. Automaat``
249
10 Infotainment
Radiotoiminnot
10
tisesti tallennetut esivalinnat voidaan nyt valita
suoraan painikkeilla 0 - 9. Jos yhtään riittävän
voimakasta asemaa ei ole, esitetään Yhtään
asemaa ei löydetty.
Automaattisen esivalintatallennuksen
keskeyttäminen
–
Painakaa EXIT.
Automaattisesti tallennetun esivalinnan
valitseminen
Jatkamalla siten, että radio on automaattitilassa, voidaan automaattisesti tallennettuja
esivalintoja käyttää.
1. Painakaa lyhyesti AUTO (1). AUTO esitetään näytössä.
2. Painakaa jotain painikkeista 0 - 9.
3. Radio jää automaattitilaan, kunnes lyhyt
painikkeen AUTO (1), EXIT tai AM/FM painallus lopettaa sen.
Skannaus
RDS-toiminnot1
SCAN (2) hakee automaattisesti voimakkaita
asemia läpi taajuusalueen. Kun asema on löydetty, sitä soitetaan n. 8 sekuntia, sen jälkeen
haku jatkuu.
RDS (Radio Data System) liittää yhteen verkon
FM-lähettimet. Sellaisen verkon FM-lähetin
lähettää informaatiota, joka antaa RDS-radiolle
mm. seuraavat toiminnot:
Scan-toiminnon aktivointi/aktivoinnin
poisto
• Automaattinen vaihtaminen voimakkaam-
1. Valitkaa taajuusalue painikkeella AM/FM.
2. Painakaa SCAN (2) aktivoidaksenne.
SCAN esitetään näytössä.
3. Lopettakaa painikkeella SCAN tai EXIT.
Löydetyn aseman tallentaminen
esivalinnaksi
SCAN-toiminnon ollessa aktiivinen voidaan
haluttu asema tallentaa esivalinnaksi.
–
Painakaa jotakin painikkeista 0 - 9 ja pitäkää sitä painettuna, kunnes näyttöön tulee
ilmoitus Station stored.
SCAN-toiminto keskeytetään ja tallennettu
asema voidaan valita esivalintana.
1
250
Käytettävissä olevat RDS-toiminnot vaihtelevat eri markkina-alueilla.
malle lähettimelle, jos vastaanotto alueella
on huonoa.
• Ohjelmatyypin haku, esim. liikennetiedotuksia tai uutisia.
• Tekstitietojen vastaanotto kuunneltavasta
radio-ohjelmasta.
HUOM
Jotkut radioasemat eivät käytä RDS-järjestelmää tai käyttävät vain valittuja osia sen
tarjoamista toiminnoista.
10 Infotainment
Radiotoiminnot
Äänenvoimakkuuden säätö - NEWS/
TP/ALARM
HUOM
Jos esim. CD soi radion vastaanottaessa liikennetiedotusta, CD-soitin siirtyy taukotilaan. Tiedotus kuuluu äänenvoimakkuudella, joka on sitä varten valittu. Sen jälkeen
alkujaan valittuna ollut äänilähde jatkaa soittamista aikaisemmin säädetyllä äänenvoimakkuudella. Jos äänenvoimakkuutta muutetaan tiedotuksen aikana, uusi äänenvoimakkuus tallentuu ja sitä käytetään seuraavan tiedotuksen yhteydessä.
Uutiset - NEWS
Tämän toiminnon ollessa valittuna muut äänilähteet kuten esim. cd keskeytetään, kun uutislähetys alkaa.
1. Valitkaa radiotila SELECTOR-säätimellä
tai AM/FM-painikkeella.
2. Valitkaa News valikosta ja painakaa
ENTER.
3. News esitetään näytössä.
4. Valitkaa News uudelleen ja painakaa
ENTER sulkeaksenne News-toiminnon.
Tämän toiminnon ollessa aktivoituna RDS-asemien uutisiksi koodatut lähetykset kuuluvat
radiosta tätä varten säädetyllä äänenvoimak-
kuudella ja muut äänilähteet keskeytyvät.
Radio palaa aikaisempaan äänilähteeseen ja
äänenvoimakkuuteen heti uutisten loputtua.
–
Jos ette halua kuunnella meneillään olevaa
uutislähetystä:
TP-Search
–
Painakaa EXIT-painiketta. NEWS-toiminto
on kuitenkin edelleen kytkettynä ja radio
odottaa seuraavaa uutisohjelmaa.
Liikenneinformaatio - TP
Tämän toiminnon ollessa aktivoituna RDS-asemien lähettämät liikennetiedotukset kuuluvat
radiosta tätä varten säädetyllä äänenvoimakkuudella ja muut äänilähteet keskeytyvät.
Radio palaa aikaisempaan äänilähteeseen ja
äänenvoimakkuuteen heti liikennetiedotuksen
loputtua.
1. Valitkaa TP valikosta ja painakaa ENTER.
Painakaa EXIT-painiketta. TP-toiminto on
kuitenkin edelleen kytkettynä ja radio odottaa seuraavaa liikennetiedotusta.
10
Tämän toiminnon avulla voitte kuunnella liikennetiedotuksia matkustaessanne Euroopan eri
maissa ilman että Teidän tarvitsee itse valita
asemaa.
1. Valitkaa RADION ASETUKSET valikosta
ja painakaa ENTER.
2. Valitkaa TP ja painakaa ENTER.
3. Valitkaa TP-haku ja painakaa ENTER.
Toiminnon sulkemiseksi valitkaa TP-haku
uudelleen ja painamalla ENTER.
Radio text
2. TP esitetään näytössä.
Tietyt RDS-asemat lähettävät tietoja ohjelman
sisällöstä, esiintyjistä jne. Nämä tiedot voidaan
saada näyttöön tekstinä.
3. Valitkaa TP uudelleen ja painakaa ENTER
sulkeaksenne TP-toiminnon.
1. Painakaa MENU-painiketta.
2. Valitkaa Radio text valikosta ja painakaa
ENTER.
TP esitetään näytössä toiminnon ollessa aktivoituna. Jos käytössä oleva asema voi lähettää
. Liiliikennetietoja, esitetään näytössä
kennetiedotukset katkaisevat siis muut toiminnot vain silloin, kun näytössä esitetään
.
3. Valitkaa Radio text uudelleen ja painakaa
ENTER poistaaksenne aktivoinnin.
Jos ette halua kuunnella meneillään olevaa liikennetiedotetta:
Hälytys lähetetään automaattisesti, eikä toimintoa voi sulkea. Alarm! esitetään radion
näytössä, kun hälytysilmoitus lähetetään. Toi-
Hälytin
251
10 Infotainment
Radiotoiminnot
10
mintoa käytetään varoittamaan autoilijoita
vakavista onnettomuuksista ja katastrofeista,
esim. siltojen sortumisista tai ydinvoimaonnettomuuksista.
Ohjelmatyypit - PTY
PTY-toiminnolla voidaan valita eri ohjelmatyyppejä, esim. pop tai klassinen. PTY-toiminnolla voitte valita eri ohjelmatyypeistä, jotka
esitetään seuraavassa luettelossa.
Ohjelmatyypin näyttö
1. Valitkaa RADION ASETUKSET valikosta
ja painakaa ENTER.
2. Valitkaa PTY valikosta ja painakaa
ENTER.
3. Valitkaa Näytä PTY ja painakaa ENTER.
Nyt esitetään valitun aseman PTY näytössä.
HUOM
Kaikilla radioasemilla ei ole PTY-nimikettä.
Ohjelmatyypit
Ajankohtaisohjelma
Uskonto
Puheohjelma
252
Ohjelmatyypit
Ohjelmatyypit
Kantrimusiikki
Yhteiskunnallinen
Dokumentti
Sport
Talous
Drama
Kansanmusiikki
Puhelinkontakti
Vapaa-aika
Opetusohjelma
Children's progs
Science
Ikivihreät
Weather & Metro
Tiedotuksia
Muu musiikki
Jazz-musiikki
Tietyn ohjelmatyypin hakeminen
Raskas klassinen
Tämä toiminto auttaa Teitä etsimään haluamanne tyyppistä ohjelmaa koko taajuusalueelta.
Culture
Kevyt klassinen
Kevyt musiikki
Kotimainen musiikki
Popmusiikki
1. Valitkaa FM 1 tai FM 2 ja painakaa MENUpainiketta.
2. Valitkaa RADION ASETUKSET ja painakaa ENTER.
3. Valitkaa PTY ja painakaa ENTER.
4. Valitkaa Valitse PTY ja painakaa ENTER.
Travel
Rock-musiikki
5. Painakaa ENTER yhden tai useamman listassa olevan ohjelmatyypin kohdalla. PTYsymboli näytössä syttyy ensimmäisen
10 Infotainment
Radiotoiminnot
valinnan yhteydessä ja radio asettuu PTYvalmiustilaan.
6. Kun olette valinnut kaikki haluamanne tyypit, valitkaa EXIT/CLEAR poistuaksenne
PTY-listasta.
7. Valitkaa PTY-haku ja painakaa ENTER.
Jos radio löytää valittua ohjelmatyyppiä
lähettävän aseman, ohjelma alkaa kuulua
kaiuttimista.
8. Jos radio löytää aseman, joka ei ole mieleisenne, voitte jatkaa hakua painamalla
/
-painikkeita.
9. Jos radio ei löydä valittua ohjelmatyyppiä
lähettävää asemaa, radio palaa aikaisempaan taajuuteen. PTY on tämän jälkeen
valmiustilassa kunnes jokin asema alkaa
lähettää valittua ohjelmatyyppiä. Tämän
tapahtuessa radio siirtyy automaattisesti
valittua ohjelmatyyppiä lähettävälle asemalle.
Kytkeäksenne pois PTY standby-tilan siirtykää valikkoon ja valitkaa Nollaa kaikki PTY:t.
Symboli PTY sammuu näytössä ja radio palautuu normaalitilaan.
Liikennetiedotukset - TP-ASEMA
Uutiset - NEWS STATION
Tässä säädetään, miltä asemalta liikennetiedotukset tulevat.
Tässä valitaan, miltä asemalta uutiset tulevat.
Huomatkaa, että merkin
näytössä, jotta tämä toimii.
täytyy näkyä
TP STATION -toiminnon aktivointi/
aktivoinnin poisto
Kuunnelkaa asemaa, josta haluatte liikennetiedotusten tulevan.
1. Valitkaa RADION ASETUKSET valikosta
ja painakaa ENTER.
2. Valitkaa TP ja painakaa ENTER.
3. Valitkaa TP-ASEMA ja painakaa ENTER.
4. Valitkaa Valitse ajankohtainen aktivoidaksenne tai PALAUTA poistaaksenne
aktivoinnin ja painakaa ENTER.
HUOM
Nyt kuuluvat vain tallennetulta asemalta
tulevat liikennetiedotukset.
10
Huomatkaa, että valitun aseman on oltava
RDS-asema, jotta tämä toimisi.
NEW STATION -toiminnon aktivointi/
aktivoinnin poisto
Kuunnelkaa asemaa, josta haluatte uutisten
tulevan.
1. Valitkaa RADION ASETUKSET valikosta
ja painakaa ENTER.
2. Valitkaa UUTISASEMA ja painakaa
ENTER.
3. Valitkaa TP STATION ja painakaa
ENTER.
4. Valitkaa Valitse ajankohtainen aktivoidaksenne tai PALAUTA poistaaksenne
aktivoinnin ja painakaa ENTER.
HUOM
Nyt kuuluvat vain tallennetulta asemalta
tulevat uutiset.
253
10 Infotainment
Radiotoiminnot
10
Automaattinen taajuuspäivitys - AF
Enhanced Other Networks - EON
RDS-toimintojen palauttaminen
AF-toiminto valitsee yhden asetetun aseman
voimakkaimmista lähettimistä. Joskus radion
pitää hakea läpi koko FM-alue löytääkseen voimakkaan lähettimen. Tällöin radio hiljenee ja
PI-haku EXIT peruuttaa esitetään näytössä.
EON-toiminto on erityisen käyttökelpoinen
suurkaupunkialueilla, joilla on useita alueellisia
radioasemia. Se antaa auton ja radiolähettimen
välisen etäisyyden ratkaista, milloin ohjelmatoiminnot keskeyttävät käytössä olevan äänilähteen.
Palauttaa kaikki radion alkuperäiset tehdasasetukset.
AF-toiminnon aktivointi/aktivoinnin
poisto
1. Valitkaa RADION ASETUKSET valikosta
ja painakaa ENTER.
2. Valitkaa AF ja painakaa ENTER.
Aktivoikaa AF uudelleen valitsemalla AF ja painamalla ENTER.
Alueelliset radio-ohjelmat - REG
Toiminto saa radion jatkamaan alueellisen
lähettimen ohjelman vastaanottoa, vaikka sen
signaalin voimakkuus on heikko.
1. Valitkaa RADION ASETUKSET valikosta
ja painakaa ENTER.
2. Valitkaa Regional ja painakaa ENTER.
3. REG esitetään näytössä.
4. REG:n sulkemiseksi valitkaa REG uudelleen ja painakaa ENTER.
2
254
Oletus-/tehdasasetus.
• Paikallinen - keskeyttää vain, jos radioaseman lähetin on lähellä.
• Kaukoyhteys2 - keskeyttää, jos radioaseman lähetin on kaukana, vaikka signaali
olisi kohiseva.
• Pois - ei keskeytä muiden asemien ohjelmatyyppejä varten.
EON-toiminnon aktivointi/aktivoinnin
poisto
1. Valitkaa RADION ASETUKSET valikosta
ja painakaa ENTER.
2. Valitkaa EON ja painakaa ENTER.
3. Valitkaa Paikallinen, Kaukoyhteys tai
Pois ja painakaa ENTER.
1. Valitkaa RADION ASETUKSET valikosta
ja painakaa ENTER.
2. Valitkaa Palauta kaikki ja painakaa
ENTER.
3. Painakaa ENTER uudelleen vahvistaaksenne valinnan.
10 Infotainment
CD-toiminnot
CD-levyn syöttäminen laitteeseen (CDvaihtaja)
–
Valitkaa tyhjä paikka numeropainikkeilla 1
- 6 tai ylös/alas navigointipainikkeella.
Tyhjä paikka merkitään näytössä. Teksti Aseta
levy osoittaa, että uusi levy voidaan ladata
sisään. CD-vaihtajassa voi olla jopa 6 CDlevyä.
G027116
–
Soiton käynnistäminen (CD-soitin)
Jos soittimessa on musiikkia sisältävä CDlevy, kun äänentoistolaitteisto on CD-tilassa,
soitto käynnistyy automaattisesti. Muutoin
syöttäkää levy laitteeseen ja vaihtakaa CDtilaan SELECTOR-säätimellä (4) tai painamalla
CD(1).
Soiton käynnistäminen (CD-vaihtaja)
Jos musiikki-CD:n sisältävä CD-paikka on jo
valittu, kun äänentoistolaitteisto aktivoidaan,
soitto käynnistyy automaattisesti. Vaihtakaa
muutoin CD-vaihtajatilaan SELECTOR-säätimellä (4) tai painamalla CD (1) ja valitkaa levy
numeropainikkeilla 1 - 6.
Syöttäkää CD-levy CD-vaihtajan syöttöaukkoon (2).
CD-levyn poistaminen
CD-levy pysyy syötettynä ulos enintään 12 sekuntia. Sen jälkeen se ladataan
takaisin soittimeen, joka jatkaa soittamista.
Yksittäiset levyt (CD-soitin)
Poistakaa yksittäisiä levyjä painamalla poistopainiketta (3).
voimakkuutta lisätään, se käynnistyy uudelleen.
10
Äänitiedostot
CD-soitin tukee, tavallisten CD-musiikkilevyjen
lisäksi, muotoa MP3 ja WMA olevia äänitiedostoja.
HUOM
Soitin ei pysty lukemaan tiettyjä kopiosuojattuja äänitiedostoja.
Kun äänitiedostoja sisältävä CD-levy ladataan
soittimeen, luetaan levyn luettelorakenne.
Levyn laadusta riippuen voi kestää hetken,
ennen kuin soittaminen alkaa.
Navigointi ja soittaminen
Tauko
Jos CD-soittimessa on äänitiedostoja sisältävä
levy, ENTER-painike vie levyn luettelorakenteeseen. Navigointi luettelorakenteessa tehdään samalla tavalla kuin äänentoistolaiteiston
valikkorakenteessa. Äänitiedostoilla on symboli
ja luetteloilla on symboli
.
Ennen soiton käynnistämistä voidaan painikkeiden
/
avulla saada näkyviin äänitiedoston nimi, jos näytön leveys ei riitä. Merkityn äänitiedoston soittaminen aloitetaan painamalla ENTER.
Kun äänenvoimakkuus käännetään täysin olemattomaksi, CD-soitin pysähtyy. Kun äänen-
Kun tiedosto on soitettu, jatkuu muiden tiedostojen soittaminen juuri siitä luettelosta. Luette-
Kaikki levyt (CD-vaihtaja)
Kaikki levyt syötetään ulos painamalla pitkään
poistopainiketta. Koko makasiini tyhjennetään,
levy levyltä. Ilmoitus MATA UT esitetään näytössä.
Toiminto voidaan aktivoida vain, jos auto on
paikallaan. Poisto keskeytyy, jos auto alkaa
liikkua.
255
10 Infotainment
CD-toiminnot
lon vaihto tapahtuu automaattisesti, kun kaikki
ko. luettelon tiedostot on soitettu.
äänitiedostojen välillä voidaan siirtyä tavalliseen tapaan.
10
CD-raitojen ja äänitiedostojen
pikatoisto/vaihtaminen
Lyhyet painallukset vasen/oikea painikkeissa
/
askeltavat CD:n raitojen/äänitiedostojen välillä. Pitkä painallus pikaselaa CD:n
raitoja/äänitiedostoja. Ohjauspyörän painikesarjaa voidaan myös käyttää tähän tarkoitukseen.
Pikahaku CD-levyltä
Toiminto soittaa ensimmäiset 10 sekuntia
jokaiselta CD-raidalta/äänitiedostosta. Painakaa SCAN-painiketta toiminnon aktivoimiseksi. Keskeyttäkää painamalla EXIT tai
SCAN soittamisen jatkamiseksi ko. raidalta/
äänitiedostosta. Esittelyhaku toimii vain valitulla levyllä. Teksti SCAN esitetään näytössä
toiminnon ollessa aktiivinen.
HUOM
Jos levyteksti on aktivoitu, sanaa SCAN ei
esitetä näytössä.
Satunnaisvalinta
Toiminto soittaa raidat satunnaisjärjestyksessä. Satunnaisesti valittujen CD-raitojen/
256
HUOM
Siirtyminen satunnaisesti valittujen CD-raitojen välillä toimii vain juuri soitettavalla
levyllä.
Aktivointi/aktivoinnin poisto (CD-soitin)
Jos soitetaan tavallista musiikki-CD:tä:
–
1. Valitkaa Yksittäinen levy tai Kansio valikosta ja painakaa ENTER.
2. Siirtykää haluttuun CD:hen tai kansioon ja
painakaa ENTER.
Kun valitsette toisen CD-levyn, toiminto suljetaan.
Eri ilmoitukset näytetään riippuen aktiivisena
olevasta satunnaisvalintatoiminnosta:
• RANDOM tarkoittaa, että soitetaan vain
yhden musiikki-CD:n raidat.
Valitkaa RANDOM valikosta ja painakaa
ENTER.
• RANDOM ALL tarkoittaa, että CD-vaihta-
Jos soitetaan äänitiedostoja sisältävää levyä:
jan kaikkien CD-musiikkilevyjen kaikki raidat soitetaan.
–
Valitkaa Levy tai Kansio valikosta ja painakaa ENTER.
• RANDOM Kansio tarkoittaa, että ko.
CD:llä olevan yhden luettelon äänitiedostot
soitetaan.
Aktivointi/aktivoinnin poisto (CDvaihtaja)
HUOM
Jos soitetaan tavallista musiikki-CD:tä:
Jos levyteksti on aktivoitu, ei näitä ilmoituksia esitetä.
1. Valitkaa Random valikosta ja painakaa
ENTER.
2. Siirtykää kohtaan Yksittäinen levy tai
Kaikki levyt ja painakaa ENTER.
Valinta Kaikki levyt koskee vain vaihtajassa
olevia CD-musiikkilevyjä.
Jos soitetaan äänitiedostoja sisältävää CDlevyä:
Levyteksti
Jos otsikkotiedot ovat CD-levyllä, ne voidaan
esittää näytössä.
Aktivointi/aktivoinnin poisto
Käynnistäkää CD:n toisto.
–
Valitkaa Levyteksti valikosta ja painakaa
ENTER.
10 Infotainment
CD-toiminnot
CD-levyt
Itse poltettujen CD-levyjen käyttö voi aiheuttaa
huonon äänen tai sen puuttumisen.
10
VAROITUS
Käyttäkää vain vakiolevyjä (halkaisija
12 cm). Älkää käyttäkö CD-levyjä, joissa on
päälleliimatut etiketit. CD-soittimen lämpö
voi aiheuttaa etiketin irtoamisen ja siten CDsoittimen vaurioitumisen.
257
10 Infotainment
Valikkorakenne - äänentoistolaitteisto
10
FM-VALIKKO1
AM-VALIKKO
1.
News
1.
2.
TP
3.
Radio text
CD-VALIKKO
RADION ASETUKSET
1.
Random
4.1.
PTY
2.
News
4.2.
TP
3.
TP
4.3.
UUTISASEMA
4.
Levyteksti
4.4.
AF
5.
AUDIOTILA*2
4.5.
Regional
4.6.
EON
4.
4.7.
5.
AUDIOTILA*
5.1.
1
2
258
Palauta kaikki
Surround
5.2.
Tasain edessä
5.3.
Tasain takana
5.4.
Palauta kaikki
AUDIOTILA*2
AUX-VALIKKO
1.
AUX-tulovoimakkuus
2.
News
3.
TP
4.
AUDIOTILA*2
Käytettävissä olevat RDS-toiminnot vaihtelevat eri markkina-alueilla.
Ks. FM-VALIKKO.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
10 Infotainment
Puhelintoiminnot*
10
Puhelinjärjestelmän osat
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
259
10 Infotainment
Puhelintoiminnot*
10
Ohjauspyörän painikesarja* - Ohjauspyörän painikesarjalla voitte käyttää
useimpia puhelinjärjestelmän toimintoja.
Puhelimen ollessa aktivoituna voi ohjauspyörän painikesarjaa käyttää vain puhelintoimintojen ohjaamiseen. Aktiivisessa
tilassa ovat puhelintiedot aina ohjauspaneelin näytössä.
Mikrofoni - Handsfree-mikrofoni on sijoitettu kattoon häikäisysuojan luokse.
SIM-kortinlukija - SIM-kortti asetetaan
ohjauspaneelin etupuolelle.
Ohjauspaneeli keskikonsolissa - Kaikkia
puhelintoimintoja (paitsi puheluäänen voimakkuutta) voidaan käyttää ohjauspaneelista.
• Volvo suosittelee, että valtuutettu Volvon
Hätäpuhelu
Hätänumeroon voidaan soittaa myös ilman
SIM-korttia edellyttäen, että ollaan jonkin
GSM-operaattorin alueella.
1. Aktivoikaa puhelin.
2. Valitkaa ko. alueen hätänumero (EU:n alueella: 112).
3. Painakaa ENTER-painiketta ohjauspaneelissa tai ohjauspyörän painikesarjassa.
Antenni - Antenni on tuulilasissa sisätaustapeilin edessä.
Yleistä
• Muistakaa ennen kaikkea liikenneturvallisuus.
• Sulkekaa puhelinjärjestelmä, kun autoa
tankataan.
• Sulkekaa puhelinjärjestelmä räjäytystöiden
läheisyydessä.
260
Säätimet
tekninen palvelu tekee puhelinjärjestelmän
huollon.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
G027117
Puhelinjärjestelmän osat
Näyttö
ENTER - hyväksyy puhelut, valitsee valikossa tai aktivoi puhelimen valmiustilasta
Päällä/pois/valmius
EXIT/CLEAR - keskeyttää/torjuu puhelun,
siirtyy taaksepäin valikossa tai keskeyttää
valinnan sekä poistaa syötetyt numerot/
merkit
SIM-kortinpidin
Valikkovalintapainikkeet
10 Infotainment
Puhelintoiminnot*
Katkaisin päälle/pois/valmius
Äänenvoimakkuuden vähentäminen
puhelun yhteydessä
Järjestelmän aktivointi:
–
Painakaa PHONE- painiketta (3) käynnistääksenne puhelinjärjestelmän.
Järjestelmän poiskytkeminen:
–
Pitäkää PHONE-painiketta painettuna sulkeaksenne puhelinjärjestelmän
Järjestelmän siirtäminen valmiustilaan:
1. Painakaa lyhyesti PHONE-painiketta tai
painakaa EXIT/CLEAR asettaaksenne
puhelinjärjestelmän valmiustilaan.
Numero- ja merkkipainikkeet sekä valikkovaihtoehtojen pikavalinta
Haku - askeltaa eteen- tai taaksepäin
teksti- ja numerosyötössä
Puheäänen voimakkuuden nostaminen/
laskeminen keskustelun aikana. Puhelin ei
käytä keskikaiutinta*
2. Aktivoikaa järjestelmä uudelleen painamalla lyhyesti PHONE-painiketta.
Kun puhelin on aktivoituna tai valmiustilassa,
esitetään näytössä puhelinluuri.
Jos auton sytytys katkaistaan puhelinjärjestelmän ollessa päällä, se on edelleen päällä kun
sytytysvirta kytketään seuraavan kerran. Kun
puhelinjärjestelmä on poiskytketty, ei puheluja
voida ottaa vastaan.
Jos puhelin soi radion soidessa, äänenvoimakkuus vähenee, kun puheluun vastataan. Kun
puhelu lakkaa, äänenvoimakkuus palautuu
aikaisemmin säädetylle tasolle. Radion äänenvoimakkuutta voidaan säätää puhelun aikana
ja tällöin uusi äänitaso säilyy puhelun loppuessa. Radion ääni voidaan sulkea myös
kokonaan puhelinkeskustelun yhteydessä,
katso sivu 268.
10
Toiminto on vain Volvon integroidussa puhelinjärjestelmässä.
valmiustila
Valmiustilassa voitte ottaa vastaan puheluita
audiojärjestelmän ollessa päällä ja audiojärjestelmän äänilähteet näkyvät näytössä.
Jotta puhelinjärjestelmän muita toimintoja voitaisi käyttää, on puhelimen oltava aktiivitilassa.
``
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
261
10 Infotainment
Puhelintoiminnot*
Pikavalinnat valikossa
10
SIM-kortti
5. Painakaa pidin sisään takaisin.
Kun olette siirtynyt valikkojärjestelmään valikkopainikkeen avulla, voitte käyttää numeroita
nuolten ja ENTER-painikkeen asemesta valitaksenne oikean valikon päävalikkotasosta.
Jokainen valikkovaihtoehto on numeroitu.
Numerot esitetään näytössä yhdessä valikkovaihtoehdon kanssa.
Jos Teillä on ongelmia SIM-kortin kanssa, ottakaa yhteys operaattoriinne.
Soittaminen ja puhelun
vastaanottaminen
Soittaminen:
–
Liikenneturvallisuus
Turvallisuussyistä osa puhelimen valikkojärjestelmästä ei ole käytettävissä auton nopeuden
ylittäessä 8 km/h. Voitte ainoastaan lopettaa jo
aikaisemmin aloitetun toiminnon valikkojärjestelmässä.
Nopeusrajoitus voidaan kytkeä pois valikkotoiminnossa 5.6.
G026980
Tulevan puhelun ottaminen vastaan:
–
Painakaa ENTER. Voitte käyttää myös
Autosvar-automaattivastaajaa, katso
sivu 268.
Puhelinta voidaan käyttää vain voimassa olevan SIM-kortin (Subscriber Identity Module)
kanssa. Saatte kortin verkko-operaattoriltanne.
Audiojärjestelmän ääni voidaan kytkeä automaattisesti pois puhelinkeskustelun ajaksi,
katso sivu 268.
Asettakaa SIM-kortti aina puhelimeen halutessanne käyttää puhelinta.
Puhelun lopettaminen
1. Sulkekaa puhelin.
2. Painakaa SIM-kortinpidin ulos lyhyellä painalluksella.
3. Asettakaa SIM-kortti paikalleen metallipinta alaspäin.
4. Varmistakaa, että SIM-kortin viistottu
kulma täsmää pitimen viistouksen kanssa.
262
Valitkaa numero ja painakaa ENTER
ohjauspyörän painikesarjassa tai säädinpaneelissa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
–
Painakaa EXIT/CLEAR ohjauspyörän tai
ohjauspaneelin painikesarjassa.
Audiolaitteisto palaa aikaisempaan toimintoon.
Kieltäytykää tulevasta puhelusta painamalla
EXIT/CLEAR.
10 Infotainment
Puhelintoiminnot*
Viimeksi soitetut numerot
Pikasoiton käyttö
Puhelin tallentaa automaattisesti viimeksi soitetut puhelinnumerot/nimet.
1. Soittakaa numeroon painamalla pikasoittopainiketta noin kaksi sekuntia tai painakaa lyhyesti painiketta ja sitten ENTER.
1. Painakaa ENTER ohjauspyörän tai ohjauspaneelin painikesarjassa.
2. Selatkaa eteenpäin tai taaksepäin valikkopainikkeilla viimeksi soitettuja numeroita.
Ne näkyvät näytössä.
3. Painakaa ENTER.
Pikasoitto
2. Kun olette kytkenyt puhelimen, on odotettava hetki ennen kuin pikasoitto voi tapahtua.
HUOM
Lyhytnumeron antamiseksi pitää valikon 3.4
olla aktivoituna. Katsokaa Pikasoitto kohdasta Valikkovaihtoehtojen kuvaus sivulta
267.
Toiminnot käynnissä olevan puhelun
aikana
Käynnissä olevan puhelun aikana ovat seuraavat toiminnot käytettävissä (selatkaa nuolilla ja
painakaa ENTER valitaksenne)
Salaus/salaus pois
Salaustila
Odotustilaan asettaminen/palauttaminen
Valitkaa, siirretäänkö käynnissä
oleva puhelu odotustilaan vai palautetaanko se aktiiviseksi
Puh.muistio
Puhelinmuistion
näyttö
Lyhytnumeron tallentaminen
Puhelinmuistioon tallennettu numero voidaan
kytkeä pikasoittopainikkeeseen (1 - 9).
Tehkää näin:
1. Valitkaa Puh.muistio valikosta ja painakaa
ENTER.
2. Siirtykää kohtaan Pikavalinta (katso
sivu 268) ja painakaa ENTER.
3. Valitkaa haluamanne numero lyhytnumeroksi. Painakaa ENTER vahvistaaksenne
valinnan.
4. Hakekaa haluttu nimi ja puhelinnumero
muistiosta. Painakaa ENTER sen valitsemiseksi.
Uuden puhelun vastaanottaminen
samanaikaisesti käynnissä olevan
puhelun kanssa
Jos kuulette käynnissä olevan puhelun aikana
kaksi äänimerkkiä kaiuttimesta, teille on
tulossa puhelu. Tämä toiminto voidaan kytkeä
päälle tai pois valikossa.
Tällöin voitte joko vastaanottaa puhelun tai
kieltäytyä vastaanottamasta sitä. Jos ette
halua vastaanottaa puhelua, painakaa EXIT/
CLEAR tai älkää tehkö mitään.
10
Kun Teillä on käynnissä oleva puhelu ja pitotilassa oleva puhelu, ovat seuraavat toiminnot
käytettävissä (selatkaa nuolilla ja painakaa
ENTER valitaksenne)
Salaus/salaus pois
Salaustila
Puh.muistio
Puhelinmuistion
näyttö
Jos haluatte vastaanottaa puhelun, painakaa
ENTER. Jo käynnissä oleva puhelu siirtyy odotustilaan. Jos painatte EXIT/CLEAR, molemmat puhelut loppuvat samanaikaisesti.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
263
10 Infotainment
Puhelintoiminnot*
Kokous
10
Vuorottelu
–
Puhelu molempien
kanssa samanaikaisesti (kokouspuhelu)
Puhelinnumeron ja nimen
tallentaminen
1. Painakaa MENU-painiketta, valitkaa
Puh.muistio ja painakaa ENTER.
Valitkaa seuraavista vaihtoehdoista:
Voitte puhua
molempia puheluita
vuorotellen
2. Siirtykää kohtaan Uusi haku ja painakaa
ENTER.
1. Painakaa ENTER ja selatkaa nuolilla kunnes löydätte haluamanne nimen.
3. Kirjoittakaa nimi ja painakaa ENTER.
2. Painakaa nimen ensimmäistä kirjainta vastaavaa painiketta (tai kirjoittakaa koko nimi)
ja painakaa ENTER.
4. Kirjoittakaa numero ja painakaa ENTER.
Puhelun äänenvoimakkuus
Lisätkää tai vähentäkää puheluäänen voimakkuutta puhelun aikana painamalla painiketta +
tai - ohjauspyörän painikesarjassa.
5. Valitkaa, mihin muistiin haluatte tallentaa,
ja painakaa ENTER.
Nimen tai viestin kirjoittaminen
AM FM
LUM
VO E
Puhelinnumeroita ja nimiä voidaan tallentaa
puhelimen omaan muistiin tai SIM-kortin muistiin.
LE CTOR
SE
SOUND
EXI T
ENTER
4
GHI
7
PQRS
AUTO
Kun vastaanotatte puhelun, jonka soittajan
numero on puhelinmuistiossa, näkyy näytössä
soittajan nimi.
Puhelimen muistiin voidaan tallentaa korkeintaan 255 nimeä.
264
MY KEY
PHONE
POWER
2
ABC
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
*
Painakaa halutulla merkillä varustettua painiketta: kerran näppäimen ensimmäistä merkkiä,
kaksi kertaa seuraavaa merkkiä jne varten. Välit
tehdään painamalla 1.
3
DEF
CLEAR
0
1
välilyönti 1- ? ! , . : " \q ( )
2
abc2äåàæç
3
def3èé
4
ghi4ì
5
jkl5
6
mno6ñöòØ
MENU
5
6
JK L
MNO
8
9
TUV WXYZ
SCAN
#
G027118
CD
1
Puhelinmuistio
3. Painakaa ENTER soittaaksenne valitsemaanne numeroon.
Soitto muistista
Puhelimen ollessa toimintatilassa voidaan
ohjauspyörän painikesarjalla ohjata vain puhelintoimintoja.
Jotta audiojärjestelmää voidaan käyttää näillä
painikkeilla, on puhelimen oltava valmiustilassa, katso sivu 261.
Painakaa MENU-painikkeen alas-nuolta
(1) tai
ohjauspyörässä hakeaksenne
numeroita puhelinmuistiosta.
10 Infotainment
Puhelintoiminnot*
7
pqrs7ß
8
tuv8üù
9
wxyz9
*
Käytetään, jos samalla näppäimellä
on kirjoitettava kaksi merkkiä.
0
+0@*#&$£/%
#
Vaihtelu suur- ja pienaakkosten kesken.
Kaksi SIM-korttia
Erittely
EXIT
Poistaa viimeksi painamanne kirjaimen tai numeron. Pitkällä painalluksella poistatte koko numeron tai
koko tekstin.
Tekstinsyötön keskeyttäminen:
1. Poistakaa kaikki syötetyt merkit pitkällä
EXIT/CLEAR-painikkeen painalluksella.
2. Palatkaa valikkoon uudella pitkällä EXIT/
CLEAR-painikkeen painalluksella.
G026980
A
Useat verkko-operaattorit tarjoavat kahta SIMkorttia, toinen autoonne ja toinen toiseen puhelimeen. Kahdella SIM-kortilla saatte saman
numeron kahteen eri puhelimeen. Kysykää
verkko-operaattoriltanne tarjolla olevista mahdollisuuksista ja kahden SIM-kortin käsittelystä.
Lähtöteho
2W
SIM-kortti
pieni, 3 V
Muistipaikkoja
255A
SMS (tekstiviesti)
kyllä
Data/faksi
ei
Kaksitaajuus
kyllä (900/1800)
10
255 muistipaikkaa puhelimen muistissa. SIM-kortin muistipaikkojen määrä vaihtelee tilaussopimuksesta riippuen.
IMEI-numero
Puhelimen lukitsemista varten on operaattorille
ilmoitettava puhelimen IMEI-numero. Se on
15 - numeroinen sarjanumero, joka on ohjelmoitu puhelimeen. Painakaa *#06# numeron
saamiseksi näyttöön. Kirjoittakaa se muistiin ja
tallentakaa varmaan paikkaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
265
10 Infotainment
Valikkorakenne – puhelin
Yleiskatsaus
10
1.
Ei vastatut puhelut
1.2.
Vastaanotetut puhelut
1.3.
Soitetut
1.4.
266
Puhelimesta SIMiin
4.6.
Suunnanvaihdot
Pikavalinta
4.6.1
Kaikki puhelut
2.4.1
Aktiivinen
4.6.2
Kun varattu
2.4.2
Valitse nro
4.6.3
Ei vastattu
2.5.
Poista SIM
4.6.4
Ei tavoitettu
Poista lista
2.6.
Poista puhelin
4.6.5
Faksipuhelu
1.4.1
Kaikki puhelut
2.7.
Muistin tila
4.6.6
Datapuhelu
1.4.2
Vastaamattomat
puhelut
4.6.7
Poista kaikki
1.4.3
Vastatut
1.4.4
Soitetut
3.
Viestit
3.1.
Lue viesti
3.2.
Kirjoita
3.3.
Puhelun kesto
1.5.1
Viimeinen
1.5.2
Puh. määrä
1.5.3
Yht. aika
1.5.4
Palauta ajastin
Puhelinluettelo
2.1.
Haku
2.2.
Uusi haku
2.3.
Kopioi kaikki
2.3.1
1
2.4.
1.1.
1.5.
2.
2.3.2
Puh.tiedot
Enintään 3 puhelinta.
SIMistä puhelimeen
4.
5.
Vaihda puhelinta
5.1.
Autopuhelin
Viestiasetus
5.2.
Lisää puhelin
3.3.1
SMSC-numero
5.3.
3.3.2
Voimassaoloaika
Käytettävissä olevat puhelimet1
3.3.3
Viestityyppi
Puh.valinnat
HUOM
Edellä oleva valikko koskee vain autoja,
joissa on BluetoothTM -handsfree.
4.1.
Lähetä nro
4.2.
Odottava puhelu
4.3.
Automaattivastaus
4.4.
Autom.uud.soitto
6.1.1
Automaattinen
4.5.
Puhepostinumero
6.1.2
Käsinvalinta
6.
Puh.asetukset
6.1.
Verkko
10 Infotainment
Valikkorakenne – puhelin
6.2.
SIM-turvallisuus
1.3. Soitetut puhelut
2.3. Kopioi
6.2.1
Päällä
SIM-kortin puhelinnumeroiden ja nimien
kopioiminen puhelimen muistiin.
6.2.2
Pois
Aiemmin soitettujen numeroiden lista. Valitkaa
soittaminen, hävittäminen tai tallentaminen
puhelinmuistioon.
6.2.3
Automaattinen
1.4. Poista lista
6.3.
Muuta PIN-koodia
6.4.
Audio
6.4.1
6.5.
Soittoäänenvoimakkuus
Hävittää luettelot, jotka ovat valikoissa 1.1, 1.2
ja 1.3 seuraavasti.
Puhelinmuistioon tallennettuja numeroita voidaan tallentaa lyhytvalintanumeroiksi.
Ei vastatut
Vastatut
Tyhjentää SIM-kortin koko muistin.
Soitetut
2.6. Tyhjennä puh.
6.4.3
Mykistä radio
1.4.4.
6.4.4
Viesti ääni
1.5. Puh. kesto
Kaikkien puheluiden tai viimeisimmän puhelun
kesto. Puhelulaskurien nollaamiseksi tarvitaan
puhelinkoodi (ks. valikkoa 5.4).
Valikkovaihtoehtojen kuvaus
1.5.1.
Viimeinen
1. Puh. tiedot
1.5.2.
Puh. määrä
1.1. Ei vastatut
1.5.3.
Yht. aika
1.5.4.
Palauta ajastin
Vastattujen puheluiden lista. Valitkaa soittaminen, hävittäminen tai tallentaminen puhelinmuistioon.
2.4. Pikavalinta
1.4.2.
Soittoääni
1.2. Vastaanotetut puhelut
Puhelinmuistista SIM-muistiin
Kaikki
6.4.2
Vastaamatta jääneiden puheluiden lista. Valitkaa soittaminen, hävittäminen tai tallentaminen
puhelinmuistioon.
SIM-muistista puhelinmuistiin
2.3.2.
1.4.1.
1.4.3.
Tehdasaset.
2.3.1.
2. Puhelinmuistio
2.5. Tyhjennä SIM
Koko puhelimen muistin tyhjentäminen.
2.7. Muistin tila
Näyttää sen, montako SIM-kortin tai puhelimen
muistipaikkaa on varattuna. Taulukosta käy
ilmi, kuinka monta muistipaikkaa niiden kokonaismäärästä on varattuna, esim. 100 (250).
3. Viestit
3.1. Lue
Saapuneet tekstiviestit. Valitkaa luetun viestin
hävittäminen, lähettämien edelleen, muuttaminen, koko viestin tai sen osien tallennus.
2.1. Etsi
3.2. Kirjoita
Nimen etsiminen puhelinmuistiosta.
Kirjoittakaa viesti painikesarjan avulla. Valitkaa
sen tallennus tai lähettäminen.
2.2. Uusi haku
10
Tallentaa nimen ja puhelinnumeron puhelinmuistioon, katso sivu 263.
``
267
10 Infotainment
Valikkorakenne – puhelin
10
3.3. Viestiasetukset
4.6. Siirto
6. Puhelinasetukset
Antakaa viestejä välittävän viestikeskuksen
numero sekä kuinka kauan niitä säilytetään
viestikeskuksessa. Ottakaa yhteys verkkooperaattoriin saadaksenne tietoja viestiasetuksista. Asetuksia ei normaalisti tule muuttaa.
Valitkaa, milloin ja minkä tyyppiset puhelut kytketään edelleen annettuun puhelinnumeroon.
6.1. Verkko
3.3.1.
SMSC-numero
4.6.2.
Kun varattu
3.3.2.
Voimassaoloaika
4.6.3.
Ei vastattu
3.3.3.
Viestityyppi
4.6.4.
Ei tavoitettu
4.6.5.
Faksipuhelu
4.6.6.
Datapuhelu
Valitkaa, tuleeko PIN-koodin olla päällä, poissa
vai tuleeko puhelimen antaa PIN-koodi automaattisesti.
4.6.7.
Poista kaikki
6.2.1.
Päällä
6.2.2.
Pois
6.2.3.
Automaattinen
4. Puheluvaihtoehdot
4.1. Lähetä nro
Puhelinnumeron näyttäminen tai piilottaminen
puhelun vastaanottajalta. Ottakaa yhteys
verkko-operaattoriin pysyvästi salatun numeron suhteen.
Kaikki puhelut
Asetus koskee vain ko. puhelua.
5. Puhelimen vaihtaminen
5.1. Autopuhelin
Valitkaa operaattori automaattisesti tai
manuaalisesti. Valittu operaattori esitetään
näytössä puhelimen perustilassa.
6.1.1. Autom.
6.1.2. Käsinvalinta
6.2. SIM-turva
4.2. Puh. odottaa
Valitkaa sisäänrakennettu puhelin.
6.3 Muuta PIN-koodia
Ottaa vastaan ilmoituksen siitä, että puhelu
odottaa käynnissä olevan puhelun aikana.
5.2. Lisätkää puhelin
Muuttakaa PIN-koodia. Kirjoittakaa muistiin ja
tallentakaa koodi varmaan paikkaan.
4.3. Aut.vastaaja
Lisätkää matkapuhelimia käytettävissä olevien
puhelimien listaan.
Tulevan puhelun vastaanotto automaattisesti.
5.3. Lisätyt puhelimet
6.4.1.
4.4. Uudelleensoitto
Valitkaa yhden lisätyn puhelimen (enintään 3
puhelinta) yhdistäminen.
Säätäkää soittoäänen äänenvoimakkuutta.
Soittaminen aiemmin varattuna olleeseen
numeroon.
4.5. Puhelinvastaajan nro
Tallentaa puhelinvastaajan numeron.
268
4.6.1.
HUOM
Edellä oleva valikko koskee vain autoja,
joissa on BluetoothTM -handsfree.
6.4. Äänet
6.4.2.
Äänenvoimakkuus
Soittoääni
Soittoääniä on viisi erilaista.
6.4.3.
On/off
Radion mykistäminen.
10 Infotainment
Valikkorakenne – puhelin
6.4.4.
Viestiääni
6.5. Tehdasasetukset
10
Järjestelmän tehdasasetuksien palauttaminen.
269
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
Yleistä
10
käisysuoja (2) luokse. Matkapuhelinta voidaan
käyttää sen painikkeilla riippumatta siitä, onko
se yhdistetty vai ei.
Puhelintoiminnot, katsaus säätimiin
HUOM
Vain osa matkapuhelimista on täysin
yhteensopivia handsfree-toiminnon kanssa.
Volvo suosittelee, että käännytte valtuutetun Volvon jälleenmyyjän puoleen tai otatte
yhteyden osoitteeseen
www.volvocars.com saadaksenne tietoja
yhteensopivista puhelimista.
Katsaus järjestelmään.
Matkapuhelin
Mikrofoni
Ohjauspyörän painikesarja*
Ohjauspaneeli keskikonsolissa
BluetoothTM
BluetoothTM-järjestelmällä varustettu matkapuhelin voidaan yhdistää langattomasti äänentoistolaitteistoon. Äänentoistolaitteisto toimii
handsfree-järjestelmänä ja antaa mahdollisuuden kauko-ohjata tiettyjä matkapuhelimen toimintoja. Mikrofoni on sijoitettu sisäkattoon häi-
270
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Ohjauspaneeli keskikonsolissa.
VOLUME - äänenvoimakkuus, sama toiminto on ohjauspyörän painikesarjassa*.
Näyttö
ENTER - hyväksyy puhelut, valitsee valikossa tai aktivoi puhelimen valmiustilasta.
PHONE -päällä/pois/valmius.
EXIT - keskeyttää/torjuu puhelun, askeltaa
taaksepäin valikossa tai keskeyttää valinnan sekä poistaa syötetyt numerot/merkit.
MENU - johtaa valikkojärjestelmään. Ylös/
alas painikkeilla siirtää valikkovaihtoehdosta toiseen.
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
Haku - askeltaa eteen- tai taaksepäin
teksti- ja numerosyötössä.
Numero- ja merkkipainikkeet sekä valikkovaihtoehtojen pikavalinta.
Aloittaminen
Valikoita ohjataan keskikonsolista ja ohjauspyörän painikesarjasta. Yleisiä tietoja valikkokäsittelystä, katso sivu 242.
HUOM
Jos autossa on sekä BluetoothTM
handsfree että sisäänrakennettu puhelin,
tulee puhelinvalikkoon ylimääräinen valikko,
katso sivu 274.
Aktivointi/aktivoinnin poisto
Lyhyt PHONE-painikkeen painallus aktivoi
handsfree-toiminnon. Teksti PUHELIN ylimpänä näytössä osoittaa sen olevan puhelintilassa. Symboli
osoittaa, että handsfreetoiminto on aktiivinen.
Painikkeen PHONE pitkä painallus poistaa
handsfree-toiminnon aktivoinnin ja kytkee liitetyn puhelimen pois.
Matkapuhelimen yhdistäminen
Matkapuhelimen yhdistäminen tapahtuu eri
tavoin riippuen siitä, onko matkapuhelin ollut
aikaisemmin yhdistettynä vai ei. Jos matkapuhelin yhdistetään ensimmäisen kerran, noudattakaa seuraavia ohjeita:
Vaihtoehto 1 – auton valikkojärjestelmän
kautta
1. Tehkää matkapuhelin etsittäväksi/näkyväksi BluetoothTM-järjestelmän kautta, ks.
matkapuhelimen käsikirjaa tai
www.volvocars.com.
2. Aktivoikaa handsfree-toiminto painikkeella
PHONE.
> Valikkovalinta Lisää puhelin esitetään
näytössä. Jos yksi tai useampi matkapuhelin jo on rekisteröity, esitetään
myös nämä.
3. Valitkaa Lisää puhelin.
> Äänentoistolaitteisto etsii lähellä olevia
matkapuhelimia. Etsintä kestää noin
30 sekuntia. Löydettävät matkapuhelimet ilmoitetaan omilla BluetoothTMnimillään näytössä. Handsfree-toiminnon BluetoothTM-nimi esitetään matkapuhelimessa My Volvo Car.
4. Valitkaa jokin matkapuhelimista äänentoistolaitteiston näytöltä.
Vaihtoehto 2 - puhelimen valikkojärjestelmän kautta
1. Aktivoikaa handsfree-toiminto painikkeella
PHONE. Jos puhelin on kytkettynä, kytke
jo kytketty puhelin pois.
10
2. Hakekaa matkapuhelimen BluetoothTMtoiminnolla, ks. matkapuhelimen käsikirjaa.
3. Valitkaa My Volvo Car löydettyjen yksiköiden luettelosta matkapuhelimessanne.
4. Syöttäkää PIN-koodi '1234' matkapuhelimeen, kun Teitä kehotetaan antamaan
PIN-koodi.
5. Valitkaa kytkeminen järjestelmään My
Volvo Car matkapuhelimesta.
Matkapuhelin rekisteröidään ja yhdistetään
(sovitetaan pariksi) automaattisesti äänentoistolaitteistoon samalla, kun teksti
Synkronoidaan esitetään näytössä. Lisätietoja matkapuhelimien rekisteröinnistä, katso
sivu 273.
Kun yhdistäminen on tehty, esitetään symboli
ja matkapuhelimen BluetoothTM-nimi näytössä. Nyt matkapuhelinta voidaan ohjata
äänentoistolaitteistosta.
5. Syöttäkää numerosarja, joka esitetään
äänentoistolaitteiston näytössä, matkapuhelimen painikesarjan kautta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
271
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
10
Soittaminen
Puhelujen käsittely
1. Varmistakaa, että teksti PUHELIN esitetään ylimpänä näytössä ja että symboli
on näkyvissä.
Tuleva puhelu
2. Näppäilkää numero tai käyttäkää puhelinluetteloa, katso sivu 273.
telosta.
Puhelu otetaan vastaan painamalla ENTER
myös äänentoistojärjestelmän ollessa esim.
CD- tai FM-tilassa. Torjukaa tai lopettakaa painikkeella EXIT.
3. Painakaa ENTER.
Automaattivastaus
Puhelu keskeytetään painikkeella EXIT.
Automaattivastaustoiminto ottaa tulevan
puhelun automaattisesti vastaan. Aktivoikaa/
poistakaa aktivointi kohdassa PÄÄVALIKKO
PUHELUASETUKSET
Automaattivastaus.
Matkapuhelimen kytkeminen irti
Automaattinen irtikytkentä tapahtuu, jos matkapuhelin joutuu äänentoistolaitteiston toimintaetäisyyden ulkopuolelle. Lisätietoja yhdistämisestä, katso sivu 273.
Soittovalikossa
Manuaalinen kytkeminen pois tapahtuu poistamalla handsfree-toiminnon aktivointi painamalla pitkään PHONE. Handsfree-toiminto
kytkeytyy pois toiminnasta myös, kun moottori
sammutetaan.
Painakaa MENU tai ENTER käynnissä olevan
puhelun aikana päästäksenne seuraaviin toimintoihin:
Kun matkapuhelin on kytketty irti, voidaan
käynnissä olevaa puhelu jatkua matkapuhelimen sisäisen mikrofonin ja kaiuttimen kautta.
• Puhelun siirtäminen matkapuhelimeen
• Mikrofonin vaimentaminen – äänentoistolaitteiston mikrofoni vaiennetaan.
– puhelu siirretään matkapuhelimeen.
HUOM
HUOM
Tietyt matkapuhelimet edellyttävät, että
siirto handsfree-toiminnosta vahvistetaan
matkapuhelimen painikesarjasta.
272
• Puhelinluettelo – etsiminen puhelinluet-
Tietyissä matkapuhelimissa liitäntä katkeaa
käytettäessä salaustoimintoa. Tämä on normaalia. Handsfree-toiminto kysyy, haluatteko liittää uudelleen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
Uutta puhelua ei voida aloittaa käynnissä
olevan puhelun aikana.
Audioasetukset
Puhelun äänenvoimakkuus
Puhelun äänenvoimakkuutta voidaan säätää
puhelun aikana. Käyttäkää ohjauspyörän painikesarjaa*.
Äänentoistolaitteiston
äänenvoimakkuus
Puhelintilassa (PUHELIN) voidaan äänentoistolaitteiston äänenvoimakkuutta säätää normaalisti säätimellä VOLUME.
Äänilähde voidaan hiljentää automaattisesti
tulevan puhelun yhteydessä kohdassa
PÄÄVALIKKO PUHELIMEN ASETUKSET
ÄÄNET JA ÄÄNENVOIMAKKUUS
Radion vaimentaminen.
Soittoäänenvoimakkuus
Siirtykää kohtaan PÄÄVALIKKO
PUHELIMEN ASETUKSET ÄÄNET JA
ÄÄNENVOIMAKKUUS Soittoäänen
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
voimakkuus ja säätäkää säätimellä
keskikonsolin ohjauspaneelista.
/
Soittoäänet
Handsfree-toiminnon sisäiset soittosignaalit
voidaan valita kohdassa PÄÄVALIKKO
PUHELIMEN ASETUKSET ÄÄNET JA
ÄÄNENVOIMAKKUUS Soittoäänet
Soittoääni 1 jne.
HUOM
Liitetyn matkapuhelimen soittoääntä ei suljeta, kun jotain handsfree-järjestelmän sisäisistä signaaleista käytetään.
Kytketyn puhelimen soittosignaalin1 valitsemiseksi siirtykää kohtaan PÄÄVALIKKO
PUHELIMEN ASETUKSET ÄÄNET JA
ÄÄNENVOIMAKKUUS SOITON
MERKKIÄÄNET Käytä matkapuhelimen
signaalia..
Lisää rekisteröinnistä ja
yhdistämisestä
Enintään 3 matkapuhelinta voidaan rekisteröidä. Rekisteröinti tehdään kerran matkapuhelinta kohti. Rekisteröinnin jälkeen on matkapuhelin käytettävissä olevien puhelinten luettelossa. Enintään yksi matkapuhelin kerrallaan
voi olla yhdistettynä. Puhelimen rekisteröinti
voidaan poistaa kohdassa PÄÄVALIKKO
BLUETOOTH Poista puhelin.
Automaattinen yhdistäminen
Kun handsfree-toiminto on aktiivinen ja viimeksi liitetty matkapuhelin on toiminta-alueella, se yhdistetään automaattisesti. Kun
äänentoistolaitteisto etsii viimeksi yhdistettyä
puhelinta, sen nimi esitetään näytössä.
Manuaaliseen toisen puhelimen yhdistämiseen
siirtymiseksi painakaa EXIT-painiketta.
Manuaalinen yhdistäminen
Jos haluatte yhdistää muun kuin viimeksi
yhdistetyn matkapuhelimen tai vaihtaa yhdistettyä matkapuhelinta, menetelkää näin:
Asettakaa äänentoistolaitteisto puhelintilaan
(PUHELIN) ja noudattakaa näytön ohjeita tai
vaihtakaa yhdistettyä matkapuhelinta käyttämällä valikkojärjestelmää seuraavasti.
1
Valikkorakenteesta on kaksi versiota riippuen
siitä, onko autossa vain BluetoothTM vai onko
autossa myös sisäänrakennettu puhelin.
• Autoissa, joissa on vain
10
BluetoothTM,
tehdään liittäminen kohdassa PÄÄVALIKKO
BLUETOOTH Vaihda puhelinta
Lisää puhelin, tai valitaan jokin aikaisemmin liitetyistä puhelimista.
• Autoissa, joissa on sisäänrakennettu puhelin ja BluetoothTM, tehdään liittäminen kohdassa PÄÄVALIKKO Vaihda puhelinta
Lisää puhelin, tai valitaan jokin aikaisemmin liitetyistä puhelimista.
Puhelinluettelo
Kaikki puhelinluettelon käsittely edellyttää, että
teksti PUHELIN esitetään ylimpänä näytössä
ja että symboli
on näkyvissä.
Äänentoistolaitteisto tallentaa kopion jokaisen
rekisteröidyn matkapuhelimen puhelinluettelosta. Puhelinluettelo kopioidaan automaattisesti äänentoistolaitteistoon jokaisen yhdistämisen yhteydessä. Toiminnon aktivointi poistetaan kohdassa PUHELIMEN ASETUKSET
Puhelinmuistion synkronointi. Yhteystietoja haetaan vain yhdistetyn matkapuhelimen
puhelinluettelosta.
Ei tue kaikkia matkapuhelimia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
273
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
HUOM
10
Jos matkapuhelin ei tue puhelinmuistion
kopiointia, esitetään Luettelo on tyhjä.,
kun kopiointi on valmis.
Jos puhelinluettelo sisältää soittavan osapuolen yhteystiedot, ne esitetään näytössä.
Yhteystietojen etsiminen
Yksinkertaisin tapa etsiä puhelinluettelosta on
painaa pitkään painikkeita 2–9. Tämä käynnistää painikkeen ensimmäiseen kirjaimeen
perustuvan haun puhelinluettelosta.
Puhelinmuistioon voidaan päästä myös painikkeskikonsolin ohjauspaneelissa tai
keella
ohjauspyörän painikesarjassa. Askeltakaa yhteystietojen välillä painikkeilla
/
tai
/
. Haku voidaan tehdä myös puhelinmuistion hakuvalikosta kohdassa
PUHELINMUISTIO Haku:
1. Kirjoittakaa etsimänne yhteystiedon alkukirjain ja painakaa ENTER. Tai painakaa
vain ENTER.
2. Askeltakaa ko. yhteystietoon ja painakaa
ENTER-painiketta soittaaksenne.
274
Puheääniohjaus
Matkapuhelimen puheääniohjaustoimintoa
soittamista varten voidaan käyttää pitämällä
painiketta ENTER painettuna.
HUOM
Vain osa matkapuhelimista on täysin
yhteensopiva puheääniohjaustoiminnon
kanssa. Volvo suosittelee, että käännytte
Volvon valtuutetun jälleenmyyjän puoleen
tai menette osoitteeseen
www.volvocars.com saadaksenne tietoja
yhteensopivista puhelimista.
Puhelinvastaajan numero
Puhelinvastaajan numero muutetaan kohdassa PUHELUASETUKSET
Puhelinvastaajan numero:. Jos yhtään numeroa ei ole tallennettuna, tähän valikkoon voidaan päästä painamalla pitkään 1. Painakaa
pitkään 1 käyttääksenne tallennettua numeroa.
HUOM
Jotkin matkapuhelimet näyttävät viimeksi
soitettujen puhelinnumeroiden luettelon
käänteisessä järjestyksessä.
Tekstin syöttäminen
Tekstin syöttö tapahtuu keskikonsolissa olevalla painikesarjalla. Painakaa kerran saadaksenne painikkeen ensimmäisen merkin, kaksi
kertaa saadaksenne toisen merkin jne. Jatkakaa painalluksia saadaksenne lisää merkkejä,
ks. taulukkoa sivulla 264.
Lyhyt EXIT-painikkeen painallus poistaa syötetyn merkin. Painikkeen EXIT pitkä painallus
/
keskihävittää kaikki syötetyt merkit.
konsolin ohjauspaneelissa askeltaa merkkien
välillä.
Valikkorakenne - BluetoothTMhandsfree
Puhelulistat
Puhelulistat kopioidaan handsfree-toimintoon
jokaisen uuden yhdistämisen yhteydessä ja ne
päivitetään sitten yhdistämisen aikana. Painakaa ENTER viimeksi soitetun näyttämiseksi.
Muut puhelulistat ovat kohdassa
PUHELULISTA.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
HUOM
BluetoothTM handsfree -valikosta on kaksi
versiota. Autoille, joissa on vain
BluetoothTM-handsfree, ja autoille, joissa on
sisäänrakennettu puhelin sekä BluetoothTMhandsfree.
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
1.
2.
3.
1.1.
10 viimeisintä vastaamatonta
1.2.
10 viimeisintä vastattua
1.3.
10 viimeisintä soitettua
PUHELIMEN ASETUKSET
5.1.
2.1.
Haku
2.2.
Kopiointi puhelimeen
BLUETOOTH
5.2.
4.
Soittoäänen voimakkuus
5.1.2.
Soittoäänet
5.1.3.
Radion vaimentaminen
5.
Puhelinmuistion synkronointi
Vaihda puhelinta
3.1.1.
Lisää puhelin
3.1.2.
Käytettävissä olevat
puhelimet2
3.2.
Poista puhelin
3.3.
Yhdistä matkapuhelimesta
3.4.
Bluetooth-info autosta
Valikkorakenne handsfree sisäänrakennetulla
puhelimella
1.
PUHELUASETUKSET
4.1.
Automaattivastaus
4.2.
Puhelinvastaajan numero
3.2.
Yhdistä matkapuhelimesta
3.3.
Bluetooth-info autosta
2.
6.
4.1.
Automaattivastaus
4.2.
Puhelinvastaajan numero
Vaihda puhelinta
5.1.
Autopuhelin
5.2.
Lisää puhelin
5.3.
Käytettävissä olevat puhelimet2
PUHELIMEN ASETUKSET
PUHELULISTA
ÄÄNET JA ÄÄNENVOIMAKKUUS
1.1.
10 viimeisintä vastaamatonta
6.1.1.
1.2.
10 viimeisintä vastattua
Soittoäänen voimakkuus
1.3.
10 viimeisintä soitettua
6.1.2.
Soittoäänet
6.1.
6.1.3.
Radion vaimentaminen
PUHELINMUISTIO
2.1.
Haku
2.2.
Kopiointi puhelimeen
10
PUHELUASETUKSET
BluetoothTM-
3.
6.2.
Puhelinmuistion synkronointi
BLUETOOTH
3.1.
2
ÄÄNET JA ÄÄNENVOIMAKKUUS
5.1.1.
PUHELINMUISTIO
3.1.
4.
5.
PUHELULISTA
Poista puhelin
Enintään 3 puhelinta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
275
10 Infotainment
RSE – Takaistuimen viihdekeskus – kaksi näyttöä*
10
Yleistä
Musiikki
Kun dialogiruutu on esillä:
RSE-järjestelmää voidaan käyttää yhtä aikaa
auton infotainment-järjestelmän kanssa.
CD-levyn toistaminen
1. Painakaa oikeanpuoleista navigointipainiketta siirtyäksenne oikeanpuoleiseen valikkoon.
Kun takaistuinten matkustajat käyttävät DVDsoitinta tai RSE-AUX-liitäntää kuunnellen
samalla ääntä kuulokkeista, kuljettaja ja etuistuimen matkustaja voivat edelleen käyttää
auton radiota tai CD-soitinta.
1. Asettakaa CD-levy laitteeseen tarrapuoli
käännettynä painikkeista poispäin.
> Levyä aletaan toistaa automaattisesti.
Virrankulutus, virtalukon asennot
2. Asettakaa langattomat kuulokkeet päähänne, valitkaa CH A (vasen näyttö) tai CH
B (oikea näyttö).
> Ääni ohjataan kuulokkeisiin.
Järjestelmä voidaan aktivoida virtalukon asennossa I tai II moottorin ollessa käynnissä. Kun
auto käynnistetään, elokuva keskeytyy tilapäisesti, ja jatkuu moottorin käynnistyttyä.
3. Säätäkää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden säätimellä/
kuulokkeiden säätöpyörällä.
Vaihtoehtoisesti voitte kytkeä päälle auton
äänentoistojärjestelmän MODE-AUX -
Kun järjestelmää on käytetty kerran ilman, että
virtalukko on ollut asennossa I, se lukittuu.
Uudelleen käynnistämistä varten on valittava
virtalukon asento I.
HUOM
Jos järjestelmää käytetään pitkään (yli 10
minuuttia) moottorin ollessa sammutettu,
auton akun lataustaso voi laskea niin alhaiseksi, että moottoria ei voida käynnistää.
Tässä tapauksessa näytössä näytetään
ilmoitus.
A B kaukosäätimestä
tilassa ja painaa
kuunnellaksenne ääntä kaiuttimista.
3.
1. Asettakaa levy soittimeen.
2.
Painakaa
.
3. Valitkaa tiedosto navigointipainikkeilla.
4.
Painakaa
ton.
valitaksenne alihakemis-
Levyä voidaan toistaa eri tavoin, valitkaa toistotapa navigointipainikkeilla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
Vahvistakaa painamalla
.
CD-levyn kappaleen vaihto
–
Vaihtakaa CD-levyn kappaletta näppäimellä
tai
. Pikakelaus tehdään pitämällä näppäimiä painettuna.
Tauko
1. Levyn toisto keskeytetään ja käynnistetään
uudelleen näppäimellä
2.
Valinta levyn hakemistosta
Eri toistomahdollisuudet
276
2. Askeltakaa navigointinäppäimillä valitaksenne toistovaihtoehdon.
3.
.
Pysäyttäkää levy näppäimellä
.
Painakaa
uudelleen syöttääksenne levyn ulos.
Itsekopioitua levyä voidaan käyttää.
Toistettavuus ja laatu voivat kuitenkin riippua
lähdetiedoston laadusta, formaatista ja levyn
laadusta.
10 Infotainment
RSE – Takaistuimen viihdekeskus – kaksi näyttöä*
AUX-liitäntä, 12 V:n sähköliitäntä
Järjestelmä
RSE-AUX-liitännän kytkentä
Liitäntään voidaan kytkeä erillisiä laitteita. Noudattakaa aina ulkoisen laitteen, valmistajan tai
myyjän antamia kytkentäohjeita. RSE-AUX-liitäntään kytkettyä varustetta varten voidaan
käyttää näyttöjä, langattomia kuulokkeita, kuulokeliitintä ja auton kaiuttimia.
Järjestelmän tukemat formaatit.
Audioformaatit
CD-DA, DVD-Audio Playback, MP3, WMA
Videoformaatit
DVD-video, VCD, SVCD,
Divx/MPEG-4, WMA
video, Photo cd Kodak,
Photo CD JPG
Levyformaatit
DVD-RAM, DVD-ROM,
DVD-RW, DVD+RW, DVDR, DVD+R, CD-R, CDROM, CD-RW, CD-3,
HDCD
HUOM
Jotta RSE:n ääni voidaan toistaa auton
äänentoistolaitteistolla, pitää äänikytkimen
AUX/RSE olla asennossa RSE, katso
sivu 244.
G015700
RSE-AUX-liitäntä on sijoitettu keskikonsoliin DVDsoittimen alapuolelle.
Edistyneet järjestelmäasetukset
1. Kytkekää videokaapeli keltaiseen liittimeen.
Näihin asetuksiin päästään vain DVD-soittimen
ollessa tyhjä.
2. Kytkekää vasen äänikaapeli valkoiseen liittimeen ja oikea punaiseen.
3. Liittäkää virtajohto virtaliitäntään, jos laitteenne on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle.
–
10
Painakaa MEDIA MENU.
GENERAL SETUP
ANGLE MARK
CAPTION
AUDIO SETUP
COMPRESSION
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
277
10 Infotainment
RSE – Takaistuimen viihdekeskus – kaksi näyttöä*
10
DVX(R)
REGISTRATION
PREFERENCES
TV TYPE
AUDIO
SUBTITLE
G031359
Etäavaimen ja langattomien
kuulokkeiden paristojen vaihto
Etäavaimessa ja kuulokkeissa käytetään kahta
AAA-mallista paristoa.
Pitäkää pitkillä matkoilla mukananne varaparistoja.
G030395
DEFAULTS
Kauko-ohjain
Langattomat kuulokkeet
1. Ruuvatkaa ruuvit irti ja irrottakaa paristolokeron kansi.
1. Ruuvatkaa ruuvit irti ja irrottakaa paristolokeron kansi.
2. Poistakaa molemmat käytetyt paristot,
kääntäkää uudet paristot paristolokeron
symbolien mukaan ja asettakaa ne paikalleen.
2. Poistakaa molemmat käytetyt paristot,
kääntäkää uudet paristot paristolokeron
symbolien mukaan ja asettakaa ne paikalleen.
3. Asettakaa luukku paikalleen ja kiinnittäkää
ruuvi.
3. Asettakaa luukku paikalleen ja kiinnittäkää
ruuvi.
HUOM
Jos järjestelmä on liian lämmin käytettäväksi tai paristojen jännite on liian alhainen,
näyttöön tulee ilmoitus asiasta.
278
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
10 Infotainment
RSE – Takaistuimen viihdekeskus – kaksi näyttöä*
Ympäristönäkökohdat
Käytetyt paristot on hävitettävä ympäristön
kannalta sopivalla tavalla.
10
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
279
Tyyppimerkintä......................................................................................
Mitat ja painot.......................................................................................
Moottorin erittelyt..................................................................................
Moottoriöljy...........................................................................................
Nesteet ja voiteluaineet.........................................................................
Polttoaine..............................................................................................
Pyörät ja renkaat, koot ja paineet ........................................................
Katalysaattori........................................................................................
Sähköjärjestelmä...................................................................................
Tyyppihyväksyntä.................................................................................
Symbolit näytössä.................................................................................
280
282
284
286
287
289
291
293
294
295
297
298
ERITTELYT
11 Erittelyt
Tyyppimerkintä
11
282
11 Erittelyt
Tyyppimerkintä
Kun otatte yhteyttä Volvo-jälleenmyyjään,
auton tyyppimerkinnän, alustan ja moottorin
numeroiden tietäminen helpottaa kaikissa
autoa koskevissa kysymyksissä sekä varaosien ja varusteiden tilaamisessa.
Mallimerkintä, alustanumero, sallitut enimmäispainot, värin ja verhoilun koodinumerot sekä tyyppihyväksyntänumero. Tarra
tulee näkyviin, kun oikea takaovi avataan.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät
pyri olemaan tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on näyttää suunnilleen,
miltä ne näyttävät ja missä kohdin ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne
koskevat tiedot ovat autossanne olevassa
vastaavassa tarrassa.
11
Moottorikoodi ja moottorin valmistusnumero.
6-syl.
5-syl.
Moottoriöljytarra.
Vaihteiston mallimerkintä ja valmistenumero:
automaattivaihteisto AW
käsivalintainen vaihteisto
automaattivaihteisto
Pysäköintilämmittimen tarra.
Auton tunnistusnumero (VIN – Vehicle
Identification Number).
Auton rekisteröintitodistuksessa on lisätietoja
autosta.
283
11 Erittelyt
Mitat ja painot
Mitat
11
284
Mitat
mm
Massat
H
Raideväli takana
1624
4807
I
Kuorman leveys, lattia
1064
Massa ajokunnossa sisältää kuljettajan, 90 %
täytetyn polttoainesäiliön painon, kaikki öljyt ja
nesteet.
Kuorman pituus, lattia, käännetty istuin
2018
J
Leveys
1936
K
Leveys, ml. taustapeilit
2112
D
Kuorman pituus, lattia
1118
L
Korkeus
1784
Leveys, ml. sisään käännetyt
taustapeilit
1936
E
F
Kuorman korkeus, lattia
G
Raideväli edessä
Mitat
mm
A
Akseliväli
2857
B
Pituus
C
872
1634
Matkustajien paino ja asennetut varusteet sekä
kuulaan kohdistuva paino (perävaunun ollessa
kytkettynä, ks. taulukkoa) vaikuttavat tavarankuljetuskykyyn eikä niitä lasketa massaan ajokunnossa.
Sallittu enimmäiskuorma = kokonaismassa massa ajokunnossa.
11 Erittelyt
Mitat ja painot
HUOM
Suurin kokonaismassa
VAROITUS
Dokumentoitu massa ajokunnossa koskee
perusmallista autoa - siis autoa ilman lisätai valinnaisvarusteita. Tämä tarkoittaa, että
jokaista lisättävää varustetta kohti auton
tavarankuljetuskyky vähenee ko. varusteen
painolla.
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijoituksen mukaan.
Suurin yhdistelmämassa (auto + perävaunu)
Suurin etuakselimassa
Suurin taka-akselimassa
11
Varustetaso
Esimerkkejä varusteista, jotka rajoittavat
tavarankuljetuskykyä, ovat varustetasot
Kinetic/Momentum/Summum sekä muut
varusteet, kuten vetokoukku, taakkateline,
kattolaatikko, äänentoistolaitteisto, lisävalot, GPS, polttoainekäyttöinen lämmitin,
suojasäleikkö, matot, näkösuoja, sähkökäyttöiset istuimet yms.
Enimmäiskuorma: Ks. rekisteröintitodistusta.
Suurin kattokuorma: 100 kg
Auton punnitseminen on varma tapa selvittää juuri Teidän autonne massa ajokunnossa.
Tarran sijainti, katso sivu 282.
Vetopainot ja kuulaan kohdistuva paino
Moottori
Enimmäismassa, jarrullinen perävaunu, kg
Suurin kuulaan kohdistuva massa, kg
D4 FWD
1800
90
muut
2250
90
Enimmäismassa, jarruton perävaunu, kg
Suurin kuulaan kohdistuva massa, kg
750
50
285
11 Erittelyt
Moottorin erittelyt
HUOM
Kaikkia moottoreita ei ole kaikilla markkinaalueilla.
11
A
B
286
Moottori
MoottorikoodiA
Teho (kW/
r/min)
Teho (hv/
r/min)
Vääntömomentti (Nm/r/
min)
Sylinteriluku
Sylinterin halkaisija
(mm)
Iskunpituus
(mm)
Iskutilavuus
(litraa)
Puristussuhde
T5
B5254T9
154/5000
210/5000
320/1500-4500
5
83
92,3
2,497
9,0:1
3.2
B6324S5
179/6400
243/6400
320/3200
6
84
96
3,192
10,8:1
D5
D5244T18
147/3900
200/3900
420/1900-2800
5
81,0
93,15
2,400
17,3:1
D4B
D5244T5
120/4000
163/4000
340/1750-3000
5
81,0
93,15
2,400
17,3:1
Moottorikoodi, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, katso sivu 282.
Tietyt markkina-alueet
11 Erittelyt
Moottoriöljy
Epäsuotuisat ajo-olosuhteet
Tarkastakaa öljytaso useammin ajaessanne
pitkään:
•
•
•
•
asuntovaunun tai perävaunun kanssa
vuoristossa
suurella nopeudella
lämpötiloissa alle -30 °C tai yli +40 °C.
Niistä voi seurata epätavallisen korkea öljyn
lämpötila tai suuri öljyn kulutus.
Tarkastakaa öljymäärä useammin myös, jos
olette ajanut useita lyhyitä matkoja (alle 10 km)
matalissa lämpötiloissa (alle +5 °C).
Valitkaa täyssynteettinen moottoriöljy epäsuotuisiin ajo-olosuhteisiin. Se antaa moottorille
ylimääräisen suojan.
Volvo suosittelee Castrol-öljytuotteita.
TÄRKEÄÄ
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikkiin moottoreihin tehtaalla erityisesti sovitettua synteettistä
moottoriöljyä.Öljy on valittu huolella ja
ottaen huomioon käyttöiän, käynnistyvyyden, polttoaineenkulutuksen ja ympäristökuormituksen.
11
Jotta suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa, edellytetään hyväksytyn moottoriöljyn käyttämistä. Käyttäkää vain ilmoitettua
öljylaatua, sekä lisättäessä että öljynvaihdossa, muutoin olette vaarassa vaikuttaa
käyttöikään, käynnistyvyyteen, polttoaineenkulutukseen ja ympäristökuormitukseen.
Volvo Personvagnar sanoutuu irti kaikesta
takuuvastuusta, jos edellä ilmoitetun laadun
ja viskositeetin mukaista moottoriöljyä ei
käytetä.
Volvo suosittelee, että öljynvaihto teetetään
valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
287
11 Erittelyt
Moottoriöljy
Moottorin öljylaatu
Moottori
Moottorikoodi
Suositeltu öljylaatu
Tilavuus, ml. öljynsuodatin
(litraa)
11
A
T5
B5254T9
Öljylaatu: ACEA A5/B5
n 5,5
3.2
B6324S5
Viskositeetti: SAE 0W-30.
n 6,8
D5
D5244T18
n. 5,7
D4A
D5244T5
n. 5,7
Tietyt markkina-alueet
Moottoriöljyn täyttö, katso sivu 211.
288
11 Erittelyt
Nesteet ja voiteluaineet
Automaattivaihteisto
Määrä (litraa)
Määrätty vaihteistoöljy
TF-80SC
7,0
AW1
AW55-51
7,7
JWS 3309
Nesteet
11
Neste
Järjestelmä
Määrä (litraa)
Jäähdytysneste
T5
8,7
3.2
9,7
D4 ja D5
8,7
Suositeltu laatu
Volvon suosittelemaa jäähdytysnestettä sekoitettuna 50 % veteenA, ks. pakkausta. Termostaatti avautuu lämpötilassa:
bensiinimoottorit, 90 °C, dieselmoottorit 82 °C
Kylmäaine
Ilmastointi
B
R134a (HFC134a)
Öljy: PAG
Jarruneste
Jarrujärjestelmä
0,6
DOT 4+
Ohjaustehostinöljy
Ohjaustehostin
1,0
WSS M2C204-A tai vastaava, saman erittelyn omaava tuote.
josta säiliö
0,2
Huuhteluneste
6,5
Volvo suosittelee huuhtelunestettä - jäätymissuojalla kylmässä säässä ja jäätymispisteen alapuolella.
``
289
11 Erittelyt
Nesteet ja voiteluaineet
Neste
Järjestelmä
Määrä (litraa)
Polttoaine
Bensiinimoottori
n. 80
Bensiini: katso sivu 139
Dieselmoottori
n. 68
Diesel: katso sivu 139
11
A
B
Veden laadun pitää täyttää normi STD 1285,1.
Kylmäaineen määrä vaihtelee moottoriversion mukaan. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun saadaksenne oikean tiedon.
TÄRKEÄÄ
Suositeltua vaihteistoöljyä pitää käyttää,
ettei vaihteisto vaurioidu, eikä sitä saa
sekoittaa minkään muun vaihteistoöljyn
kanssa. Jos muuta öljyä on täytetty, ottakaa
yhteys korjaamoon huoltoa varten. Volvo
suosittelee, että otatte yhteyden lähimpään
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
HUOM
Normaaleissa ajo-olosuhteissa ei vaihteistoöljyä tarvitse vaihtaa sen käyttöiän aikana.
Epäsuotuisissa ajo-olosuhteissa se voi kuitenkin olla välttämätöntä, katso sivu 287.
290
Suositeltu laatu
11 Erittelyt
Polttoaine
CO2-päästöt ja polttoaineenkulutus
374 (384)A
16,1 (16,5)A
203 (203)A
8,7 (8,7)A
265 (269)A
11,4 (11,5)A
D4
– (275)A
– (10,5)A
– (176)A
– (6,7)A
– (212)A
– (8,1)A
D5 AWD
– (275)A
– (10,5)A
– (180)A
– (6,8)A
– (215)A
– (8,2)A
3.2 AWD
A
Suluissa oleva arvo koskee 7-paikkaista versiota.
Selostus
Maantieajo
grammaa/km
Sekalainen ajo
litraa/100 km
Kaupunkiajo
Polttoaineenkulutus ja
hiilidioksidipäästöt
Edellä olevan taulukon polttoaineenkulutus- ja
päästöarvot perustuvat erityisille EU-ajojaksoille1, jotka koskevat autoa, jonka massa ajokunnossa vastaa perusmallia eikä siinä ole lisä-
1
11
varusteita. Varustuksesta riippuen auton paino
voi nousta. Tämä, samoin kuin auton kuormituksen raskaus, lisää polttoaineenkulutusta ja
hiilidioksidipäästöjä.
Taulukkoarvoihin verrattuna kohonneeseen
polttoaineenkulutukseen on useita syitä. Esimerkkejä tästä ovat:
• Kuljettajan ajotapa.
• Jos asiakas on valinnut mallin perusversion vakioasennusta suuremmat pyörät,
vastus lisääntyy.
Virallisesti ilmoitetut polttoaineenkulutusluvut perustuvat kahteen normitettuun ajojaksoon laboratorioympäristössä ("EU-ajojaksot") EU-direktiivien 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no 692/2008
(Euro 5) ja UN ECE Regulation no 101 mukaisesti. Normitus käsittää ajojaksot kaupunkiajo sekä maantieajo. - Kaupunkiajo - mittaus alkaa moottorin kylmäkäynnistyksellä. Ajo on simuloitu. - Maantieajo
- autoa kiihdytetään ja jarrutetaan nopeuksilla välillä 0-120 km/h. Ajo on simuloitu. Sekalaisen ajon arvo, joka esitetään taulukossa, on lain vaatimusten mukainen yhdistelmä kaupunkiajoa ja
maantieajoa. CO2-päästöt - hiilidioksidipäästöjen laskemiseksi kahden ajojakson aikana kerätään pakokaasut talteen. Sitten nämä analysoidaan ja saadaan arvo CO2-päästöille.
``
291
11 Erittelyt
Polttoaine
• Suuri nopeus nostaa ilmanvastusta.
• Polttoainelaatu, tie- ja liikenneolosuhteet,
sää ja auton kunto.
11
Katsokaa lisätietoja ja lisää neuvoja sivuilta 12
ja 136.
Ks. sivulta 141 yleisiä tietoja polttoaineesta.
Jo muutaman tässä mainitun esimerkin yhdistelmä voi aiheuttaa huomattavasti suuremman
polttoaineenkulutuksen. Lisätietoja on polttoaineenkulutusta koskevissa normeissa1.
Suuria poikkeamia polttoaineenkulutuksessa
voi syntyä verrattaessa EU-ajojaksoihin1, joita
käytetään auton sertifioinnissa ja joihin taulukon kulutuslukemat perustuvat.
Muistettavaa
Vihjeitä, joita autonkäyttäjä voi hyödyntää kulutuksen vähentämiseksi:
• Ajakaa pehmeästi ja välttäkää tarpeettomia kiihdytyksia ja voimakkaita jarrutuksia.
• Käyttäkää renkaissa oikeita ilmanpaineita
ja tarkastakaa tämä säännöllisesti - valitkaa ECO-rengaspaineet mahdollisimman
hyvän tuloksen saavuttamiseksi, ks. rengaspainetaulukkoa sivulla 293.
• Renkaiden valinta voi vaikuttaa polttoaineenkulutukseen - neuvotelkaa sopivista
renkaista jälleenmyyjän kanssa.
1
292
Virallisesti ilmoitetut polttoaineenkulutusluvut perustuvat kahteen normitettuun ajojaksoon laboratorioympäristössä ("EU-ajojaksot") EU-direktiivien 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no 692/2008
(Euro 5) ja UN ECE Regulation no 101 mukaisesti. Normitus käsittää ajojaksot kaupunkiajo sekä maantieajo. - Kaupunkiajo - mittaus alkaa moottorin kylmäkäynnistyksellä. Ajo on simuloitu. - Maantieajo
- autoa kiihdytetään ja jarrutetaan nopeuksilla välillä 0-120 km/h. Ajo on simuloitu. Sekalaisen ajon arvo, joka esitetään taulukossa, on lain vaatimusten mukainen yhdistelmä kaupunkiajoa ja
maantieajoa. CO2-päästöt - hiilidioksidipäästöjen laskemiseksi kahden ajojakson aikana kerätään pakokaasut talteen. Sitten nämä analysoidaan ja saadaan arvo CO2-päästöille.
11 Erittelyt
Pyörät ja renkaat, koot ja paineet
Hyväksytyt rengaspaineet
Moottori
Rengaskoko
Nopeus (km/h)
Kuorma, 1-3 henkilöä
Enimmäiskuorma
Edessä (kPa)B
Takana (kPa)
Edessä (kPa)
Takana (kPa)
ECO-paineA
235/65R17
0-160
220
220
270
270
270
235/60R18
160+
220
220
270
270
-
255/50R19
0-160
240
240
270
270
270
255/45R20
160 +
240
240
270
270
-
0–80
420
420
420
420
-
11
Kaikki
Temporary Spare Tyre
A
B
Polttoainetaloudellinen ajo, katso sivu 182.
Tietyissä maissa esiintyy yksikkö bar SI-yksikön Pascal ohella: 1 bar = 100 kPa (270 kPa = 2,70 bar).
HUOM
Kaikkia moottoreita, renkaita tai näiden
yhdistelmiä ei ole aina kaikilla markkina-alueilla.
293
11 Erittelyt
Katalysaattori
Yleistä
11
Katalysaattorin tehtävänä on puhdistaa pakokaasut. Se on sijoitettu pakokaasuvirtaan
lähelle moottoria, jotta se saavuttaa toimintalämpötilansa nopeasti. Katalysaattori muodostuu kanavilla varustetusta rungosta (keraamisesta tai metallisesta). Kanavien seinämät on
päällystetty platinalla/rhodiumilla/palladiumilla. Nämä metallit aikaansaavat katalysaattoritoiminnon, ts. ne nopeuttavat kemiallista
reaktiota, mutta eivät itse kulu siinä.
LambdatunnistinTM-happianturi
Lambdatunnistin on osa säätöjärjestelmää,
jonka tehtävänä on vähentää päästöjä ja
parantaa polttoaineen hyväksikäyttöä.
Happianturi valvoo moottorista lähtevien pakokaasujen happipitoisuutta. Pakokaasuanalyysin mittausarvo syötetään elektroniikkajärjestelmään, joka jatkuvasti ohjaa suihkutusventtiileitä. Moottoriin johdettavan polttoaineen ja
ilman välistä suhdetta säädetään koko ajan.
Säätö luo optimaaliset olosuhteet haitallisten
aineiden (hiilivedyt, hiilimonoksidi ja typpioksidit) tehokkaalle palamiselle kolmitiekatalysaattorin avulla.
294
11 Erittelyt
Sähköjärjestelmä
Yleistä
Akun kapasiteetti riippuu auton varustuksesta.
TÄRKEÄÄ
Autossa on jännitesäätöinen vaihtovirtageneraattori. Sähköjärjestelmä on yksinapainen ja
käyttää alustaa ja moottorin runkoa johtimina.
Jos käynnistysakku vaihdetaan, varmistakaa, että uuden akun kylmäkäynnistyskyky
ja varakapasiteetti ovat samat kuin alkuperäisakussa (katsokaa akussa olevaa tarraa).
11
Käynnistysakku
Jännite, V
A
Kylmäkäynnistyskyky,
Varakapasiteetti,
Kapasiteetti, Ah
CCA (kylmäpyöritysvirta), A
minuuttia
12
600
120
70
12
800A
150
90
Autot varustettu dieselmoottorilla tai pysäköintilämmittimellä
Polttimot
Valaistus
Teho (W)
Tyyppi
Lähivalot, halogeeni
55
H7 LL
Kaukovalot, halogeeni
55
H7 LL
Lisäkaukovalot, ABL
65
H9
Vilkut edessä
21
HY21W
Seisontavalot edessä, sivuvalot edessä, autoonnousuvalot takana
5
W5W LL
Sivuvilkut, ulkotaustapeilit
5
WY5W LL
295
11 Erittelyt
Sähköjärjestelmä
Valaistus
Teho (W)
Tyyppi
Autoonnousuvalot edessä
5
Kanta SV8.5 Pituus 38 mm
Käsinekotelon valo
5
Kanta SV8.5 Pituus 43 mm
Meikkipeilin valaistus
2
T5 Kanta W2x4,6d
Kuormatilan valaistus
10
Kanta SV8.5 Pituus 43 mm
Numerokilven valaistus
5
C5W LL
Vilkut takana
21
PY21WSV
Peruutusvalot
21
P21W LL
Sumutakavalo
21
H21W LL
11
296
11 Erittelyt
Tyyppihyväksyntä
Etäavainjärjestelmä
Maa
EUROOPPA
11
297
11 Erittelyt
Symbolit näytössä
Yleistä
11
Symboli
Auton näytöissä esiintyy joukko erilaisia symboleita. Symbolit on jaettu varoitus-, merkki- ja
infosymboleihin. Seuraavassa näytetään tavallisimmin esiintyvät symbolit merkityksineen ja
viittauksineen siitä, mistä kirjassa voidaan löytää lisätietoja. Lisätietoja symboleista ja tekstiilmoituksista, ks. sivuja 54 ja 57.
palaa punaisena tai keltaisena
Symboli
riippuen havaitun vian vakavuusasteesta.
Samanaikaisesti esitetään selittävä tekstiilmoitus infonäytössä.
Sisältö
Sivu
Vika ABS-järjestelmässä
Symboli
Sisältö
Sivu
55, 151
Turvatyynyt SRS
18, 56
Takasumuvalo
56
Matala öljynpaine
54, 55
Vakautusjärjestelmä
DSTC
56, 153
Turvavyömuistutin
16, 55
Moottorinlämmitin (diesel)
56
Generaattori
ei lataa
56
Perävaunun
merkkisymboli
56
Vika jarrujärjestelmässä
55, 150
Seisontajarru
kytkettynä
56
Symbolit näytössä
Merkki- ja varoitussymbolit
mittaristossa
Symboli
298
Sisältö
Sivu
Varoitus
18, 54, 56,
153, 154
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
54, 56
11 Erittelyt
Symbolit näytössä
Muut infosymbolit mittaristossa
Symboli
Sisältö
Sivu
Vakionopeussäädin*
70
11
Infosymbolit keskikonsolin näytössä
G021220
Symboli
Sisältö
Sivu
Äänitiedostot
255
Luettelo CD-levyllä
255
"liikennetieto; liikennetiedotus; liikenneinformaatio"
251, 253
Infosymboli taustapeilissä
Symboli
Sisältö
Sivu
Matkustajan paikan
turvatyyny, aktivointi
poistettu
22
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
299
12 Aakkosellinen hakemisto
A
ABS, vika ABS-järjestelmässä................... 55
AF – automaattinen taajuuspäivitys......... 254
AIRBAG ..................................................... 19
Ajaminen
takaluukku auki................................... 137
12
Ajo
jäähdytysjärjestelmä...........................
liukas tie..............................................
perävaunun kanssa.............................
taloudellinen.......................................
vedessä..............................................
136
138
164
136
136
Ajotietokone............................................... 66
Ajovakauden hallintatoiminto................... 152
Ajovalojen korkeussäätö............................ 62
Ajovalojen suurpainehuuhtelu.................... 69
Akku......................................................... 217
apukäynnistyskaapelit........................ 162
erittelyt................................................ 295
huolto.......................................... 207, 217
symbolit akussa.................................. 217
ylikuormitus........................................ 137
Aktiiviset Xenon-valonheittimet........... 60, 63
Apukäynnistyskaapelit............................. 162
300
Audio, ks. myös Äänet............................. 241
BLIS-viestit.............................................. 158
Aurinkosuojus, kattoluukku....................... 82
Bluetooth
handsfree............................................ 270
mykistä mikrofoni............................... 272
siirrä puhelu matkapuh....................... 272
AUTO, ECC................................................ 92
Automaattinen lukitseminen.................... 126
Automaattipesu....................................... 196
Automaattivaihteisto........................ 146, 147
hinaaminen ja poiskuljetus................. 160
lock-up -toiminto................................ 147
perävaunu........................................... 164
turvajärjestelmät................................. 148
W-painike............................................ 147
Auton hoito.............................................. 196
BluetoothŸ
media.................................................. 246
virtaava ääni........................................ 246
C
Auton hoito, nahkaverhoilu...................... 198
CD
vaihtaja............................................... 255
Auton pesu.............................................. 196
CD-toiminnot........................................... 255
Auton verhoilu.......................................... 198
AUX-tuloliitäntä........................................ 244
Avain........................................................ 124
etäavain.............................................. 124
AWD, neliveto.......................................... 149
D
Diesel....................................................... 142
Diesel, moottorin esilämmitin.................... 56
Dieselhiukkassuodatin............................. 143
B
Bensiinin laatu......................................... 141
BLIS................................................... 61, 156
Dolby Surround Pro Logic II.................... 240
DSTC, ks. myös Vakautusjärjestelmä 56, 152
käsittely............................................... 152
12 Aakkosellinen hakemisto
E
Hieronta
etuistuin.............................................. 103
ECC, elektroninen lämmitys- ja ilmastointilaite.................................................... 88, 91
Hinaus...................................................... 160
hinaussilmukka................................... 160
ECO-paine
taulukko.............................................. 293
Hinaussilmukka........................................ 160
ECO-paineet............................................ 182
HomeLinkŸ ................................................ 83
Ensiapuvarustus...................................... 185
Huolto...................................................... 207
oma huolto.......................................... 207
ruostesuojaus..................................... 202
EON – Enhanced Other Networks........... 254
Huolto-ohjelma........................................ 206
Etuistuin
hieronta............................................... 103
ristiselän tuki....................................... 103
Huuhtelulaite
huuhteluneste, täyttö.......................... 212
valonheittimet....................................... 69
Etäavainjärjestelmä, tyyppihyväksyntä.... 297
Huuhtelulaitteet
takalasi.................................................. 69
tuulilasi.................................................. 69
Elektroninen käynnistyksenesto.............. 124
F
FSC, ympäristömerkintä............................ 12
H
Hehkulamput, ks. Valaistus............. 220, 295
Heilahtelunvaimennin............................... 166
Huurteenpoisto.......................................... 93
Huuru......................................................... 88
kondensoitunutta vettä valonheittimissä.................................................. 196
poistaminen huurteenpoistotoiminnolla 93
takalasi.................................................. 61
Hälytin
hälyttimen automaattinen uudelleenkytkeytyminen..................................... 132
kytkeminen......................................... 131
poiskytkeminen................................... 131
Hälytys
hälytysilmaisin.....................................
hälytyssignaalit...................................
lauenneen hälytyksen poiskytkeminen
rajoitettu hälytystaso..........................
yleistä..................................................
131
132
132
132
131
12
Hälytystunnistimet..................................... 60
Hätäpuhelu.............................................. 260
Hätävarustus
varoituskolmio.................................... 183
I
Ikkunannostimet........................................
lukitus...................................................
matkustajan paikka...............................
takaistuin..............................................
74
75
75
75
Ilmanjako................................................... 89
Ilmanjako, A/C........................................... 92
Ilmanlaatujärjestelmä, ECC........................ 91
301
12 Aakkosellinen hakemisto
Ilmastointi.................................................. 88
ECC...................................................... 91
matkustamon takaosa.......................... 59
Ilmastointilaite
korjaus................................................ 210
IMEI-numero............................................ 265
Infotainment............................................. 240
Integroitu turvavyötyyny............................ 39
12
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä lastenistuimia
varten......................................................... 40
Istuimet
etuistuimen selkänojan kääntäminen. 100
sähkölämmitys...................................... 61
takaistuimen selkänojan kääntäminen 112
Istuin
käsinsäätö........................................... 100
sähkökäyttöinen................................. 101
J
Jaksopyyhintä............................................ 68
302
Jäähdytysjärjestelmä............................... 136
Jäähdytysneste, tarkastus ja täyttö......... 213
Kaukosäädin HomeLinkŸ
ohjelmoitava ........................................ 83
Kaukovalovilkku......................................... 65
Kello, asetus.............................................. 53
K
Keskikonsoli takana, irrotus..................... 112
Kaasu....................................................... 162
Keskimääräinen polttoaineenkulutus......... 66
Kaatumissuoja........................................... 28
Kickdown
automaattivaihteisto........................... 148
Kahlaus.................................................... 136
Kassinpidin.............................................. 120
Kiillotus.................................................... 197
Kiveniskut ja naarmut.............................. 200
Katalysaattori................................... 142, 294
poiskuljetus......................................... 161
Kokonaispaino......................................... 284
Katsaus mittaristoon
oikealta ohjattava auto......................... 50
vasemmalta ohjattava auto................... 48
Kompassi................................................... 76
kalibrointi.............................................. 79
vyöhykkeen asettaminen...................... 76
Kattokuorma............................................ 114
Kondensoitunutta vettä valonheittimissä. 196
Kattoluukku................................................
aurinkosuojus.......................................
avaaminen ja sulkeminen.....................
puristumissuoja....................................
tuuletusasento......................................
81
82
81
82
81
Jarrujärjestelmä....................................... 150
Kauko- ja lähivalot
valonvaihto........................................... 65
Jarrut
käsijarru................................................ 72
lukkiutumattomat jarrut, ABS............. 151
Kauko-ohjain............................................ 124
pariston vaihto.................................... 125
toiminnot............................................. 124
Konepelti.................................................. 209
Konepelti, avaus...................................... 209
Kuollut kulma (BLIS)................................ 156
Kuormatila................................................
näkösuoja...........................................
suojaritilä.............................................
suojaverkko........................................
valaistus..............................................
115
119
118
117
105
Kuormatilan lokero................................... 120
12 Aakkosellinen hakemisto
Kuormaus
kattokuorma........................................ 114
kuormatila........................................... 116
kuormituskyky..................................... 114
taakkateline......................................... 114
yleistä.......................................... 114, 116
Kuulokeliitäntä......................................... 243
Kylmäaine................................................ 210
Kylmäkäynnistys
automaattivaihteisto........................... 147
Kylmälaatikko.......................................... 111
Kytkinneste, tarkistus ja täyttö................. 214
Käsijarru..................................................... 72
Käsinekotelo............................................ 107
Käynnistyksenesto................................... 145
Käynnistysakku................................ 217, 295
Käynnistysavaimet................................... 145
Käyttöohjekirja, ympäristömerkintä........... 12
L
Lambdatunnistin.............................. 142, 294
Lapset........................................................ 30
lapsilukko................................ 40, 59, 130
lastenistuin ja sivuturvatyyny................
lastenistuin ja turvatyyny......................
sijoittaminen autoon.............................
sijoittaminen autoon, taulukko..............
turvallisuus............................................
23
30
30
31
30
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
käsinekotelo........................................
sisäpuoli..............................................
takaluukku..........................................
ulkopuoli.............................................
127
127
127
126
Lapsilukko.................................................. 59
Lukuvalot................................................. 104
Lastenistuimet...........................................
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä lastenistuimille......................................................
kokoluokat ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä varustetuille lastenistuimille........
lastenistuinten yläkiinnityskohdat.........
suositellut..............................................
ylimääräinen salpatoiminto turvavyössä...................................................
30
Lyhytnumero............................................ 263
40
Lämmitin
polttoainekäyttöinen............................. 94
40
44
31
44
Lastenistuin
kääntäminen alas.................................. 40
kääntäminen ylös.................................. 39
Lämpötilan säätö....................................... 93
M
Lastenistuin, integroitu.............................. 39
Maali
maalivauriot ja korjaus........................ 200
värikoodi............................................. 200
Liikennetietoja.................................. 251, 253
Massa ajokunnossa................................. 284
Lisälämmitin............................................... 96
Massat
massa ajokunnossa............................ 284
Lisämatot................................................. 101
Lisävalot..................................................... 60
Luistonesto.............................................. 152
12
Lämpötila
todellinen lämpötila............................... 88
Matkapuhelin
handsfree............................................ 270
liitä...................................................... 273
puhelimen rekisteröinti....................... 271
303
12 Aakkosellinen hakemisto
12
Matkustamon puhaltimen toiminta............ 88
Mukautuva järjestelmä............................. 147
Matkustamon valaistus............................ 104
Mukinpidin....................................... 108, 109
Mittaristo.................................................... 53
MY KEY................................................... 242
Mittariston mittarit
kierroslukumittari..................................
nopeusmittari........................................
polttoainemittari....................................
ulkolämpömittari...................................
välimatkamittari....................................
53
53
53
53
53
Ohjauslukko............................................. 144
Ohjauspyörä
ohjauspyörän säätö.............................. 73
painikesarja................................... 70, 242
vakionopeussäädin............................... 70
Nahkaverhoilu, pesuohjeet...................... 198
Ohjauspyörän säätö................................... 73
Neliveto, AWD.......................................... 149
Ohjaustehostimen öljy, tarkastus ja täyttö 214
Mittariston näyttö....................................... 57
Nesteet, määrätiedot............................... 289
Mittaristovalaistus...................................... 63
Nesteet ja öljyt......................................... 289
Monisuodatin..................................... 88, 143
P
Moottorin erittelyt.................................... 286
Nesteet ja öljyt, tarkistukset moottoritilassa......................................................... 211
Moottorin hehkutus.................................... 56
Nesteet ja öljyt, yleistä............................. 207
PACOS, kytkin........................................... 21
Moottorin käynnistäminen....................... 144
Niskatuki
keskipaikalla takana............................ 113
Painikesarja ohjauspyörässä............. 70, 242
Moottorin öljymäärän tarkastus............... 211
Moottoritila............................................... 210
öljy...................................................... 211
Moottoriöljy...................................... 211, 287
epäsuotuisat ajo-olosuhteet............... 287
määrätiedot......................................... 287
suodatin.............................................. 211
öljylaatu............................................... 287
öljynpaine.............................................. 55
MP3-toiminnot......................................... 255
304
N
O
Nokisuodatin...................................... 57, 143
Nokisuodatin täynnä................................ 143
Näkösuoja................................................ 119
Näyttö, viestit............................................. 57
PACOS....................................................... 21
Painot
perävaunun paino............................... 164
Pakokaasunpuhdistus
vikailmoitus........................................... 56
Perävaunu................................................ 164
kaapeli................................................ 166
perävaunun vetäminen....................... 164
Perävaunun vetäminen
kuulaan kohdistuva paino................... 284
vetopaino.................................... 164, 284
12 Aakkosellinen hakemisto
Pikasoitto................................................. 263
Polttimot, ks. Valaistus............................ 220
Polttoaine
polttoaineenkulutus, näyttö.................. 66
polttoainesuodatin.............................. 143
polttoainetalous.................................. 182
pysäköintilämmitin................................ 94
Polttoaineen
täyttö................................................... 139
Polttoaineen täyttö
polttoainesäiliön korkki....................... 141
täyttö................................................... 141
PTY – Ohjelmatyyppi............................... 252
Puhallin
ECC...................................................... 93
Puhdistus
auton pesu.......................................... 196
turvavyöt............................................. 199
vanteet................................................ 196
verhoilu............................................... 198
vettä hylkivä pintakerros....................... 80
Puhelin
handsfree............................................
Ilmoitukset..........................................
liikenneturvallisuus..............................
liitä......................................................
270
264
262
273
muisti.................................................. 264
pikasoitto............................................ 263
pikavalinta........................................... 262
puhelimen rekisteröinti....................... 271
puhelinluettelo............................ 264, 273
puhelinluettelo, oikotie........................ 273
puhelun lopetus.................................. 262
puhelun soittaminen................... 262, 272
puhelun vastaanottaminen......... 262, 272
puhelun äänenvoimakkuus................. 264
päälle/pois.......................................... 261
SIM-kortti............................................ 262
säätimet.............................................. 260
tuleva puhelu...................................... 272
viimeksi soitetut numerot.................... 263
äänenvoimakkuuden alentaminen
puhelun yhteydessä............................ 261
Puhelinjärjestelmä.................................... 259
Puhelinluettelo......................................... 264
Puhelu
käsittely............................................... 272
toiminnot käynnissä olevan puhelun
aikana................................................. 263
tuleva.................................................. 272
Puristumissuojus, kattoluukku................... 82
Pysäköintilämmitin
ajan asetus............................................
akku ja polttoaine.................................
symbolit ja näyttöilmoitukset................
yleistä....................................................
95
95
94
94
Pysäköintitutka.................................. 60, 154
pysäköintitutkan anturit...................... 155
Pysäköintivalot........................................... 62
12
Pyyhinsulat.............................................. 215
puhdistus............................................ 215
vaihto, takalasi.................................... 216
Pyyhkimien sulat
vaihto tuulilasi..................................... 215
Pyörien
irrotus.................................................. 186
Pyörät
asennus..............................................
lumiketjut............................................
vaihto..................................................
varapyörä............................................
187
180
186
184
Pääavain.................................................. 124
Puhelun soittaminen................................ 272
Puhkeaminen, ks. Renkaat.............. 184, 186
Pullonpidin takaistuimella........................ 108
305
12 Aakkosellinen hakemisto
R
12
Radio
alueellinen........................................... 254
asemien haku...................................... 250
AUTOSTORE...................................... 249
EON.................................................... 254
esivalintojen tallennus......................... 249
hälytin................................................. 251
liikennetietoja...................................... 251
ohjelmatyyppien äänenvoimakkuuden
säätö................................................... 251
PTY..................................................... 252
radioasemat........................................ 249
radion asetukset................................. 249
radioteksti........................................... 251
taajuuspäivitys.................................... 254
uutiset......................................... 251, 253
Radioasemien tallennus........................... 249
Renkaat
ajo-ominaisuudet................................ 178
erittelyt................................................ 178
hoito.................................................... 178
kulumisvaroittimet.............................. 179
nopeusluokat...................................... 178
paine................................................... 293
pyörimissuunta................................... 180
rengaspaineet............................. 182, 293
renkaan paikkaus................................ 189
talvirenkaat......................................... 180
yleistä.................................................. 178
Salpalukitustila
hälytysanturien tilapäinen kytkeminen
pois toiminnasta................................. 132
tilapäinen aktivoinnin poisto............... 128
Satunnaisvalinta, CD ja äänitiedostot...... 256
Savukkeensytyttimen liitäntä..................... 60
SCAN
radioasemat........................................ 250
Seisontajarru........................................ 56, 72
Seisontavalot............................................. 62
Retkahdusvammat..................................... 26
Selkänoja
etuistuin, kääntäminen alas................ 100
RND – Random........................................ 256
Siirrettävä istuin....................................... 112
ROPS (Roll Over Protection System)......... 28
SIM-kortti................................................. 262
kaksi.................................................... 265
ROPS (Roll Over Protection System) (Kaatumissuoja)................................................. 28
SIPS-tyyny................................................. 23
Ruostesuojaus......................................... 202
Sisäilman kierrätys
ECC...................................................... 92
S
Sisätaustapeili............................................ 76
automaattinen himmennys................... 76
Saattovalot
asetus................................................... 65
Sisään käännettävät taustapeilit................ 59
REG – Alueelliset radio-ohjelmat............. 254
Rele-/varokerasia, ks. Varokkeet............. 227
Sadetunnistin............................................. 68
Radioteksti............................................... 251
Radiotoiminnot........................................ 249
RDS-toiminnot......................................... 250
palauttaminen..................................... 254
Sisäännousu
takaistuin............................................ 112
Sivuturvatyyny, SIPS................................. 23
306
12 Aakkosellinen hakemisto
SMS......................................................... 264
kirjoitus............................................... 264
Spin control............................................. 152
SRS-järjestelmä
yleistä.................................................... 19
Sumuvalot
takana................................................... 63
Sähkölämmitys
etuistuimet............................................ 61
takalasi............................................ 61, 93
taustapeilit...................................... 61, 93
Säilytyslokero................................... 109, 110
Säilytystilat matkustamossa.................... 106
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa......... 52, 74
Suojaritilä................................................. 118
Suojaverkko............................................. 117
Surround.................................................. 247
T
Suuntavalot................................................ 65
Taajuuskorjain.......................................... 248
Suuntavilkut............................................... 65
Tahrat....................................................... 198
Symbolit
merkkisymbolit..................................... 55
vakautusjärjestelmä............................ 152
varoitussymbolit................................... 54
Takaistuimen selkänoja, kääntäminen..... 112
Takaistuin
sisäännousu........................................ 112
Taloudellinen ajo...................................... 136
Talvirenkaat............................................. 180
Tarra – SIPS-tyyny..................................... 23
Taustapeilit
kompassi..............................................
sisempi.................................................
sisään käännettävät..............................
sähköisesti sisäänkäännettävät............
sähkölämmitys......................................
ulommat................................................
76
76
59
79
61
79
Tavaratila
kassinpidin..........................................
kuormatilan lokero..............................
kuormaus............................................
sähköliitäntä........................................
120
120
116
119
Tekniset tiedot, moottori.......................... 286
Takaistuin, kääntäminen eteen................ 112
TP – liikennetietoja........................... 251, 253
Takalasi, sähkölämmitys............................ 61
Tunkki...................................................... 184
Sähkökäyttöinen kattoluukku.................... 81
Takalasin
pyyhin................................................... 69
Sähköliitäntä
keskikonsoli.......................................... 60
kuormatila........................................... 119
takaistuin.............................................. 73
Takaluukku
ajo takaluukun ollessa auki................. 137
avaaminen.......................................... 128
lukitseminen/lukituksen avaaminen.... 124
Turvatyyny
aktivointi/aktivoinnin poisto, PACOS.... 21
kuljettajan ja matkustajan puolella........ 20
sulkeminen avaimella............................ 21
Sähköjärjestelmä..................................... 295
Sähkökäyttöinen istuin............................ 101
12
Turvatyynyjärjestelmä................................ 19
Turvaverho................................................. 25
Takinpidin................................................ 108
307
12 Aakkosellinen hakemisto
Turvavyö
raskaus................................................. 17
Ulkotaustapeilit.......................................... 79
Turvavyö ja raskaus................................... 17
Uutiset............................................. 251, 253
USB, kytkeminen..................................... 245
Turvavyömuistutin..................................... 17
Turvavyöt................................................... 16
turvavyönkiristin.................................... 17
12
Tuuletussuuttimet
kojelauta............................................... 89
Vahaus..................................................... 197
Tuuletussuuttimet ovipilarissa................... 89
Vaihteisto
automaatti........................................... 146
Tuulilasin huuhtelu..................................... 69
Tyyppihyväksyntä, etäavainjärjestelmä. . . 297
Vakautusjärjestelmä................................. 152
aktivoinnin poisto................................ 152
merkkivalo............................................ 56
symbolit.............................................. 152
Tyyppimerkintä........................................ 282
Vakionopeussäädin................................... 70
Työkalut................................................... 184
Valaistus.................................................. 220
ajovalojen korkeudensäätö................... 62
aktiiviset Xenon-valonheittimet....... 60, 63
hehkulamput, erittelyt......................... 295
kauko-/lähivalot.................................... 62
kuormatila........................................... 105
lukuvalot............................................. 104
matkustamossa.................................. 104
mittaristovalaistus................................. 63
saattovalot............................................ 65
seisontavalot......................................... 62
sumutakavalo....................................... 63
Tuulilasinpyyhkimet................................... 68
sadetunnistin........................................ 68
Törmäys
turvaverho, IC....................................... 25
U
Ulkoinen äänilähde
AUX-liitäntä......................................... 244
USB-liitäntä........................................ 245
Ulkomitat................................................. 284
308
V
ulkopuoli............................................... 62
valaistusautomatiikka, matkustamo. . . 105
valoautomatiikka, lähivalot................... 62
valokuvion vaihtaminen oikean-/
vasemmanpuoleiselle liikenteelle,
ABL............................................... 60, 172
valopaneeli, matkustamo...................... 62
Valaistus, lampunvaihto
edessä................................................ 220
kaukovalot.......................................... 222
seisontavalot....................................... 222
Valaistus, polttimon vaihto.......................
autoonnousuvalot...............................
etuvalaisimen polttimoiden sijainti......
kaukovalot, halogeeni.........................
kuormatila...........................................
lähivalot, halogeeni.............................
meikkipeili...........................................
polttimonpidin takana.........................
rekisterikilven valo..............................
seisontavalot.......................................
sivuvalot..............................................
sumutakavalo.....................................
suuntavalot.........................................
220
225
221
222
226
221
226
223
225
222
222
225
222
12 Aakkosellinen hakemisto
Valikkorakenne
puhelin, katsaus.................................. 266
puhelin, valikkovaihtoehdot................ 267
äänentoistolaitteisto........................... 258
Valikoiden käyttö
äänentoistolaitteisto........................... 242
Valmiustila, puhelin.................................. 261
Valokuvio, sovitus.................................... 172
Valokuvion sovitus................................... 172
Active Bending Lights (ABL) .............. 172
halogeenivalonheittimet...................... 172
Valonheittimet
ABL....................................................... 63
päälle/pois............................................ 62
Valonheittimien huuhtelu........................... 69
Valonvaihto
kauko- ja lähivalot................................. 65
Vanteet
puhdistus............................................ 196
Varapyörä................................................ 184
varapyörä............................................ 183
Varoitusvilkut............................................. 61
Voiteluaineet, määrätiedot....................... 289
Varokkeet.................................................
kotelo tavara-/kuormatilassa - Executive......................................................
matkustamon rasia.............................
päätyrasia...........................................
rasia moottoritilassa...........................
rasia tavara-/kuormatilassa................
vaihto..................................................
yleistä..................................................
Väliaikainen renkaan paikkaus................. 189
227
Värikoodi, maali....................................... 200
237
231
233
229
235
227
227
W
WHIPS
lastenistuin/lastentyyny........................ 26
retkahdusvammat................................. 26
12
Vetokoukku...................................... 164, 168
Vetokoukku, ks. Vetolaite........................ 166
Vetolaite................................................... 164
asennus.............................................. 168
erittelyt................................................ 167
irrotus.................................................. 170
yleistä.......................................... 164, 166
Vetoluistonestotoiminto........................... 152
Vetopaino......................................... 164, 284
Vetovoimatoiminto................................... 152
Vettä hylkivä pintakerros, puhdistus........ 197
Varoituskolmio......................................... 183
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros............... 80
Varoitussymboli, turvatyynyjärjestelmä..... 18
Viestit tietonäytössä................................... 57
Varoitusvalo
vakautus- ja vetovoimajärjestelmä..... 152
virtaava ääni............................................. 246
Voiteluaineet............................................ 289
Y
Yleistä polttoaineesta.............................. 141
Ympäristömerkintä, FSC, käyttöohjekirja. . 12
Ä
Äänentoisto
kuulokeliitäntä..................................... 243
surround............................................. 247
Äänentoistolaitteisto
toiminnot............................................. 244
Äänenvoimakkuuden säätö..................... 244
309
12 Aakkosellinen hakemisto
Äänenvoimakkuus
puhelin........................................ 261, 272
puhelin/mediasoitin............................ 272
soittosignaali, puhelin......................... 272
Äänet
ääniasetukset.............................. 241, 247
äänilähde.................................... 241, 244
Äänitiedostot............................................ 255
12
Ö
Öljy, ks. myös Moottoriöljy................ 55, 287
Öljymäärä pieni........................................ 211
310
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 'JOOJTI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising