Volvo XC90 2008 Käyttöopas

Volvo XC90 2008 Käyttöopas
VOLVO XC90
käyttöohjekirja
WEB EDITION
HYVÄ VOLVON OMISTAJA
KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA.
Toivomme, että Teillä ja Volvollanne on monia nautinnollisia
ajovuosia edessänne. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta ja mukavuutta silmällä pitäen. Volvo on
maailman turvallisimpia henkilöautoja. Teidän Volvonne on
myös suunniteltu täyttämään voimassa olevat turvallisuus- ja
ympäristövaatimukset.
Jotta tutustuisitte autoonne hyvin, suosittelemme käymään
läpi sen varusteet ja tämän käyttöohjekirjan ohjeet ja
huoltotiedot.
Sisältö
00 Johdanto
01 Turvallisuus
Johdanto ............................................ 6
Volvo Car Corporation ja ympäristö ... 7
Turvavyöt .......................................... 12
Turvatyynyjärjestelmä ....................... 15
02 Mittarit, katkaisimet ja
hallintalaitteet
Yleiskatsaus, vasemmanpuoleinen
ohjaus ...............................................36
00 01 02
Turvatyynyt (SRS) ............................. 16
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin
poistaminen (SRS) ............................ 18
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny) ............. 20
Turvaverho (IC) .................................. 22
WHIPS .............................................. 23
ROPS ............................................... 25
Milloin järjestelmät laukeavat ........... 26
Lasten turvallisuus ........................... 27
Yleiskatsaus, oikeanpuoleinen
ohjaus ...............................................38
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa ......40
Mittaristo ...........................................41
Merkki- ja varoitusvalot .....................42
Mittariston näyttö ..............................45
Katkaisimet keskikonsolissa .............46
Valopaneeli ........................................49
Vasen ohjauspylvään vipu .................51
Ajotietokone ......................................52
Oikea ohjauspyörän vipu ..................53
Vakionopeussäädin (lisävaruste) .......55
Seisontajarru, sähköliitäntä, ym. .......56
Sähkötoimiset ikkunannostimet ........58
Taustapeilit ........................................60
Sähkökäyttöinen kattoluukku
(lisävaruste) .......................................63
2
Sisältö
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
04 Sisustus
05 Lukot ja hälytin
Yleistä lämmityksestä ja
ilmanvaihdosta ................................. 68
Automaattinen ilmastointilaite,
ECC .................................................. 70
Polttoainekäyttöinen lämmitin
(lisävaruste) ...................................... 73
Etuistuimet ........................................78
Matkustamon valaistus .....................80
Avaimet ja kauko-ohjain ....................98
Lukitseminen ja lukituksen
avaaminen ...................................... 101
03 04 05
Säilytyspaikat matkustamossa .........82
Takaistuin ..........................................87
Tavaratila ...........................................89
Lapsilukot ....................................... 104
Hälytin (lisävaruste) ......................... 106
3
Sisältö
06 Käynnistys ja ajo
07 Pyörät ja renkaat
08 Auton hoito
Yleistä ............................................. 110
Polttoaineen täyttö .......................... 112
Yleistä ............................................. 150
Rengaspaineet ............................... 153
Puhdistus ........................................168
Maalivaurioiden korjaaminen ..........171
Moottorin käynnistäminen .............. 114
Käsivalintainen vaihteisto ............... 116
Varoituskolmio ja varapyörä ........... 155
Pyöränvaihto ................................... 158
Ruostesuojaus ................................172
Automaattivaihteisto ........................117
Neliveto ........................................... 120
Rengaspaineiden valvonta
(lisävaruste) .................................... 160
Väliaikainen renkaan paikkaus ....... 162
06 07 08
Jarrujärjestelmä .............................. 121
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä
(lisävaruste) ..................................... 123
Pysäköintitutka (lisävaruste) ........... 125
Kuolleen kulman infojärjestelmä –
BLIS (lisävaruste) ............................ 127
Hinaaminen ja poiskuljetus ............. 130
Apukäynnistyskaapelit .................... 132
Ajo perävaunun kanssa .................. 133
Vetolaite .......................................... 135
Irrotettava vetokoukku .................... 137
Kuormaus ....................................... 142
Valokuvion sovitus .......................... 144
4
Sisältö
09 Ylläpito ja huolto
10 Infotainment
11 Erittelyt
Volvo-huolto ....................................176
Oma huolto ..................................... 177
Yleistä .............................................204
Säädinpaneelit, audio .....................205
Tyyppimerkintä ............................... 234
Mitat ja painot ................................. 235
Konepelti ja moottoritila ................. 178
Diesel .............................................. 179
Äänilaitteiston toiminnot .................209
Radiotoiminnot ................................212
Moottorin erittely ............................ 237
Moottoriöljy ..................................... 238
Öljyt ja nesteet ............................... 180
Pyyhkimien sulat ............................ 184
CD-toiminnot ..................................218
Valikkorakenne –
äänentoistolaitteisto ........................220
Nesteet ja voiteluaineet .................. 240
Polttoaine ........................................ 241
09 10 11
Akku ............................................... 185
Polttimoiden vaihto ......................... 187
Varokkeet ........................................ 194
Puhelintoiminnot (lisävaruste) .........221
Valikkorakenne – puhelin .................228
Katalysaattori .................................. 243
Sähköjärjestelmä ............................ 244
5
Johdanto
Johdanto
Käyttöohjekirja
Hyvä tapa oppia tuntemaan uusi auto on
lukea käyttöohjekirja, mieluiten ennen ensimmäistä ajokertaa. Sen avulla on mahdollista
tutustua uusiin toimintoihin, saada neuvoja
auton käsittelystä eri tilanteissa ja oppia hyödyntämään auton kaikkia hienouksia parhaalla tavalla. Kiinnittäkää huomiota kirjan
turvallisuusohjeisiin:
VAROITUS
Varoitus-tekstit viittaavat vaaroihin, joista
voi olla seurauksena henkilövahinkoja, ellei
ohjeita noudateta.
TÄRKEÄÄ
Tärkeää-tekstit viittaavat vaaroihin, joista
voi olla seurauksena auton vaurioituminen,
ellei ohjeita noudateta.
Käyttöohjekirjassa kuvattuja varusteita ei ole
kaikissa automalleissa. Vakiovarusteiden
lisäksi kirjassa selostetaan myös valinnaisvarusteita (tehtaalla asennettuja varusteita) ja
joitakin lisävarusteita.
6
HUOM
Volvon autot on varustettu eri tavoin johtuen
sovituksista eri markkina-alueiden tarpeisiin
ja kansallista tai paikallista laeista ja määräyksistä. Jos olette epävarma vakiovarusteista, valinnaisvarusteista ja
lisävarusteista, ottakaa yhteys Volvomyyjäänne.
Käyttöohjekirjassa olevat erittelyt, rakennetiedot ja kuvat eivät ole sitovia. Pidätämme
itsellemme oikeuden muutoksiin ilman edeltävää ilmoitusta.
© Volvo Car Corporation
Johdanto
Volvo Car Corporation ja ympäristö
Volvon Personvagnar -yhtiön
ympäristöfilosofia
Ympäristö, turvallisuus ja laatu ovat Volvo
Car Corporation -yhtiön kolme ydinarvoa,
jotka ohjaavat kaikkea toimintaa. Uskomme
myös, että asiakkaamme ovat kanssamme
samaa mieltä ympäristönsuojelusta.
kattaa tehtaat, keskeiset toiminnot samoin
kuin useat muista yksiköistämme. Asetamme
myös vaatimuksia yhteistyökumppaneillemme järjestelmällisen työskentelyn ja
ympäristöön liittyvien kysymysten suhteen.
Volvonne täyttää ankarat kansainväliset
ympäristövaatimukset ja on lisäksi valmistettu eräässä maailman tehokkaimmin voimavaroja käyttävästä ja puhtaimmista tehtaista. Volvo Personvagnar -yhtiöllä on
maailmanlaajuinen ISO sertifikaatti, joka
sisältää Ympäristönormin (ISO 14001), Tämä
Kaikilla Volvo-malleilla on EPI-ympäristöseloste (Environmental Product Information).
Siitä voitte nähdä kuinka auton elinkaari vaikuttaa ympäristöön.
Polttoaineenkulutus
Volvon autoissa on kilpailukykyinen polttoaineenkulutus omissa luokissaan. Pienempi
polttoaineenkulutus aiheuttaa yleisesti
vähemmän hiilidioksidin, joka on kasvihuonekaasu, päästöjä.
Kuljettajana Teillä on mahdollisuus vaikuttaa
polttoaineenkulutukseen. Lukekaa lisätietoja
otsikon Ympäristön suojelu alta, sivu 9.
Lukekaa lisää osoitteesta
www.volvocars.com/EPI.
7
Johdanto
Volvo Car Corporation ja ympäristö
Tehokas pakokaasujen puhdistus
Volvonne on valmistettu konseptin
Puhdas sisältä ja ulkoa mukaisesti – tämä
konsepti käsittää sekä puhtaan matkustamoympäristön että tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen. Useissa tapauksissa pakokaasupäästöt ovat reilusti voimassa olevien normien alapuolella.
Lisäksi on erityinen jäähdyttimen pinnoite,
PremAir®1, joka kykenee muuntamaan haitallisen maan pinnan otsonin puhtaaksi
hapeksi, kun otsoni kulkee jäähdyttimen läpi.
Mitä suurempi otsonipitoisuus on, sitä enemmän otsonia muunnetaan.
Puhdas ilma matkustamossa
Matkustamosuodatin estää pölyn ja siitepölyn pääsyn matkustamoon ilmanoton kautta.
Edistyksellinen ilmanlaatujärjestelmä, IAQS2
(Interior Air Quality System), varmistaa että
sisään tuleva ilma on puhtaampaa kuin ilma
ulkona liikenneympäristössä.
Järjestelmä muodostuu elektronisesta tunnistimesta ja hiilisuodattimesta. Sisään tulevaa ilmaa valvotaan jatkuvasti ja jos tiettyjen
1
Lisävaruste 5-sylinterisiin moottoreihin.
PremAir ® on Engelhard Corporation -yhtiön
rekisteröity tavaramerkki.
2 Lisävaruste
8
epäterveellisten kaasujen, kuten hiilimonoksidin, pitoisuus tulee liian korkeaksi, ilmanotto suljetaan. Tällainen tilanne voi syntyä
esim. vilkkaassa liikenteessä, jonoissa tai
tunneleissa.
Hiilisuodatin estää typpioksidien, maanpinnan otsonin ja hiilivetyjen pääsyn sisään.
Tekstiilinormi
Volvon sisusta on muotoiltu olemaan viihtyisä
ja miellyttävä, myös kosketusallergikoille ja
astmaatikoille. Kaikki verhoilumme ja sisustustekstiilimme on testattu tiettyjen terveydelle haitallisten ja allergiaa aiheuttavien
aineiden sekä päästöjen suhteen. Tämä tarkoittaa, että kaikki tekstiilit täyttävät normin
Öko-Tex 1003, mikä on suuri edistysaskel
terveellisemmälle matkustamoympäristölle.
Öko-Tex -sertifiointi käsittää esim. turvavyöt,
matot, kudokset ja kankaat. Verhoiluissa käytetty nahka on parkittu ilman kromia luonnollisilla kasviaineilla ja se täyttää sertifiointivaatimukset.
Volvon korjaamot ja ympäristö
Säännöllisellä huollolla luotte edellytykset
autonne pitkälle käyttöiälle ja pienelle polttoaineenkulutukselle. Siten myötävaikutatte
puhtaampaan ympäristöön. Kun annatte
3 Lisätietoja
osoitteessa www.oekotex.com
Volvon teknisen palvelun hoitaa autonne
huollon ja hoidon, siitä tulee järjestelmämme
osa. Asetamme vaatimuksia korjaamotilojemme suunnittelulle tarkoituksena estää jätteiden ja päästöjen joutuminen ympäristöön.
Huoltohenkilöstöllämme on tiedot ja työkalut,
joita tarvitaan hyvään ympäristöstä huolehtimiseen.
Johdanto
Volvo Car Corporation ja ympäristö
Ympäristön suojelu
Kyseessä on yksinkertaisesti vaikuttaminen
itse ympäristön säästämiseen esim. ajamalla
taloudellisesti, ostamalla ympäristömerkittyjä autonhoitotuotteita sekä tekemällä huollot ja hoitamalla autoa käyttöohjekirjan ohjeiden mukaisesti.
Seuraavassa muutamia neuvoja ympäristön
säästämisestä:
• Vähentäkää polttoaineenkulutusta valitsemalla ECO-rengaspaineet, ks. sivua 153.
• Kattokuorma ja suksilaatikko lisäävät merkittävästi ilmanvastusta ja
polttoaineenkulutusta.
Irrottakaa ne heti käytön
jälkeen.
• Poistakaa autosta tarpeettomat tavarat. Mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi polttoaineenkulutus.
• Jos autossa on moottorinlämmitin, käyttäkää sitä aina ennen kylmäkäynnistystä. Se
pienentää kulutusta ja vähentää päästöjä.
• Ajakaa pehmeästi ja välttäkää voimakkaita
jarrutuksia.
• Ajakaa mahdollisimman
suurella vaihteella. Mitä
pienempi kierrosluku, sitä
pienempi polttoaineenkulutus.
• Käyttäkää jarrutettaessa
hyväksenne moottorijarrutusta.
• Välttäkää joutokäyntiä. Noudattakaa paikallisia määräyksiä. Sammuttakaa moottori joutuessanne odottamaan
liikenteessä.
• Huolehtikaa ympäristölle
vaarallisista jätteistä,
kuten esim. akuista ja
öljystä, ympäristölle sopivalla tavalla. Jos olette
epävarma niiden oikeasta
hävittämisestä, kysykää
neuvoa Volvon teknisestä palvelusta.
• Huoltakaa auto säännöllisesti.
• Suuri nopeus lisää kulutusta huomattavasti, koska ilmanvastus lisääntyy. Nopeuden kaksinkertaistaminen nostaa
ilmanvastuksen nelinkertaiseksi.
Noudattamalla näitä ohjeita voitte alentaa
polttoaineenkulutusta lisäämättä matkaaikaa ja vähentämättä ajonautintoa. Säästätte autoa, rahaa ja maapallon luonnonvaroja.
9
Turvavyöt .................................................................................................. 12
Turvatyynyjärjestelmä ............................................................................... 15
Turvatyynyt (SRS) ..................................................................................... 16
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen (SRS) .............................. 18
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny) .....................................................................20
Turvaverho (IC) ..........................................................................................22
WHIPS ......................................................................................................23
ROPS .......................................................................................................25
Milloin järjestelmät laukeavat ...................................................................26
Lasten turvallisuus ...................................................................................27
10
TURVALLISUUS
01
01 Turvallisuus
01
Turvavyöt
Käyttäkää aina turvavyötä
Kuuluva naksahdus ilmaisee turvavyön
lukkiutumisen.
Turvavyön irrottaminen
– Painakaa lukon punaista nuppia ja antakaa turvavyön kelautua sisään. Jos se ei
kelaudu kokonaan sisään, syöttäkää turvavyötä sisään käsin siten, ettei se jää
roikkumaan.
Turva vyö lukkiutuu eikä sitä voi vetää ulos,
• jos sitä vedetään liian nopeasti
• jarrutettaessa ja kiihdytettäessä
• jos auto kallistuu voimakkaasti
Lantiovyön säätäminen. Vyön pitää olla alhaalla.
Jarrutuksella voi olla vakavia seurauksia, jos
turvavyötä ei käytetä. Varmistakaa tämän
vuoksi, että kaikki matkustajat ovat ottaneet
turvavyön käyttöön. Jotta turvavyö suojaa
mahdollisimman hyvin, on tärkeää, että se on
tiukasti vartaloa vasten. Älkää kallistako selkänojaa liian paljon taaksepäin. Turvavyö on
tarkoitettu suojaamaan normaalissa istumaasennossa.
Turvavyön kiinnitys:
– Vetäkää turvavyö esiin hitaasti ja lukitkaa
se työntämällä sen lukituskieleke lukkoon.
12
Huomioitavaa
• ette käytä kiinnittimiä tms., jotka estävät
turvavyötä asettumasta oikein
• turvavyö ei saa olla kiertyneenä
• että lantiovyön pitää olla alhaalla (ei vatsan
päällä)
• kiristää lantiovyö lantion päälle vetämällä
olkavyöstä kuvan mukaisesti
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhdessä.
Jos turvavyötä ei käytetä tai käytetään virheellisesti, tämä voi vaikuttaa turvatyynyn
tehoon törmäyksen sattuessa.
VAROITUS
Jokainen turvavyö on tarkoitettu vain
yhdelle henkilölle.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai korjauksia turvavyöhön. Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Jos
turvavyö on altistunut voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa turvavyön
suojaominaisuuksista on voinut hävitä,
vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta.
Vaihtakaa turvavyö myös, jos se on kulunut
tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla
tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin vanha turvavyö.
01 Turvallisuus
Turvavyöt
Turvavyö ja raskaus
Turvavyötä pitää aina käyttää raskauden
aikana. On kuitenkin tärkeää käyttää sitä
oikein. Turvavyön pitää olla tiiviisti olkapäätä
vasten, turvavyön diagonaaliosan olla rintojen välissä ja vatsan sivulla. Turva vyön lantio-osan pitää olla litteänä reisien sivulla ja
mahdollisimman alhaalla vatsan alla – sen ei
koskaan saa antaa liukua ylös. Turva vyön
pitää olla mahdollisimman lähellä kehoa
ilman tarpeetonta välystä. Tarkastakaa myös,
ettei se ole kiertynyt.
Raskaana olevan kuljettajan pitää raskauden
edistyessä säätää istuimen ja ohjauspyörän
asento niin, että hän pystyy hallitsemaan
auton täysin (mikä tarkoittaa sitä, että hänen
pitää helposti ulottua ohjauspyörään ja polkimiin). Tässä yhteydessä ohjauspyörän ja vatsan välinen etäisyys pitää pyrkiä saamaan
mahdollisimman suureksi.
01
Turvavyömuistutin
Mittaristossa ja taustapeilin yläreunassa
palaa turvavyön varoitussymboli niin kauan
kuin kuljettaja tai etuistuimella oleva matkustaja ei ole ottanut turvavyötä käyttöön.
Turvavyömuistutin sulkeutuu 6 sekunnin
kuluttua, jos nopeus on alle 10 km/h. Jos kuljettaja tai etuistuimella oleva matkustaja ei
ole ottanut turvavyötä käyttöön, muistutin
kytkeytyy uudelleen toimintaan nopeuden
ylittäessä 10 km/h, ja sulkeutuu, jos nopeus
alittaa 5 km/h.
Jos turvavyö irrotetaan, aktivoituu toiminto
uudelleen nopeuden ylittäessä 10 km/h.
13
01 Turvallisuus
01
Turvavyöt
HUOM
Turvavyömuistutin on tarkoitettu etuistuimella matkustavia aikuisia varten. Jos etuistuimella on turvavyöllä kiinnitetty lasten
turvaistuin, turvyömuistutusta ei tapahdu.
Tietyt markkina-alueet
Jos kuljettaja ei käytä turvavyötä, häntä
muistutetaan turvavyön käyttöönotosta äänija valomuistutuksella. Hitaalla nopeudella
annetaan äänimuistutusta ensimmäisten
6 sekunnin ajan.
14
Turvavyönkiristin
Kaikki turvavyöt (paitsi keskipaikka takana)
on varustettu turvavyönkiristimellä. Turvavyönkiristimessä oleva mekanismi kiristää
turva vyön kehon ympärille riittävän voimakkaassa törmäyksessä. Turva vyö kiinnittää
tällöin käyttäjänsä tehokkaammin.
01 Turvallisuus
Turvatyynyjärjestelmä
Mittaristossa oleva varoitusvalo
01
Yhdessä varoitussymbolin
kanssa esitetään näytössä
tarvittaessa ilmoitus infonäytössä. Jos varoitussymboli on
rikki, syttyy varoituskolmio ja
ilmoitus SRS-TURVATYYNY
VAATII HUOLLON esitetään
näytössä. Ottakaa pikimmiten yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Turvatyyny järjestelmää1 valvoo jatkuvasti
järjestelmän ohjausyksikkö. Mittaristossa
oleva varoitussymboli syttyy jännitetilassa I,
II tai III. Symboli sammuu n. 6 sekunnin
kuluttua, jos turvatyyny järjestelmä1 on kunnossa.
1 Sisältyy
Jos Airbag-järjestelmän varoitusvalo jää
palamaan tai syttyy ajon aikana, se tarkoittaa ettei turvatyynyjärjestelmä ole täysin toimintakuntoinen. Symboli voi osoittaa vikaa
turvavyö-, SIPS- SRS- tai IC-järjestelmässä. Ottakaa pikimmiten yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
SRS ja turvavyönkiristimet, SIPS sekä
IC.
15
01 Turvallisuus
01
Turvatyynyt (SRS)
Turvatyyny (SRS) kuljettajan puolella
Matkustajan turvatyyny (SRS)
VAROITUS
Jotta vältettäisiin vammautuminen turvatyynyn lauetessa, matkustajan tulee istua mahdollisimman pystyssä, jalat lattialla ja selkä
selkänojaa vasten. Turvavyön pitää olla kiinnitettynä.
VAROITUS
Turvavyön täydennyksenä kuljettajan puolella on auto varustettu turvatyynyllä, SRS
(Supplemental Restraint System). Turvatyyny on asennettu kokoon taitettuna ohjauspyörän keskiöön. Ohjauspyörässä on merkintä SRS AIRBAG.
Turvavyön täydennyksenä on auto varustettu turvatyynyllä matkustajan puolella1. Se
on asennettu kokoon taitettuna käsinekotelon yläpuolella olevaan tilaan. Kojelaudassa
on merkintä SRS AIRBAG.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhdessä.
Jos turvavyötä ei käytetä tai käytetään virheellisesti, tämä voi vaikuttaa turvatyynyn
tehoon törmäyksen sattuessa.
1
16
Kaikissa autoissa ei ole turvatyynyä (SRS)
matkustajan puolella. Sen voi jättää pois
autoa ostettaessa.
Älkää koskaan sijoittako lastenistuinta tai
lastentyynyä etuistuimelle, jos matkustajan
turvatyyny (SRS) on aktivoitu1.
Älkää koskaan antako lapsen seistä tai istua
matkustajan istuimen edessä. Alle 140 cm
pitkät henkilöt eivät saa istua etuistuimella,
jos matkustajan turvatyyny (SRS) on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa lapselle hengenvaaran.
1 Tietoja
aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), katsokaa s. 18.
01 Turvallisuus
Turvatyynyt (SRS)
SRS-järjestelmä
VAROITUS
Korjauksen saa tehdä vain valtuutettu Volvon tekninen palvelu. Turvatyynyjärjestelmään puuttuminen voi aiheuttaa virheellisen
toiminnan, josta on seurauksena vakavia
henkilövahinkoja.
SRS-järjestelmä, vasemmalta ohjattavat autot.
SRS-järjestelmä muodostuu turvatyynyistä ja
tunnistimista. Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja turvatyyny/
turvatyynyt täytetään niiden samalla lämmetessä. Turva tyynyä vasten kohdistuvan iskun
vaimentamiseksi tyyny tyhjenee uudelleen,
kun sitä puristetaan kokoon. Tässä yhteydessä muodostuu hieman savua, mikä on
aivan normaalia. Koko tapahtuma turvatyynyn täyttymisineen ja tyhjenemisineen kestää
muutamia kymmenesosasekunteja.
01
HUOM
Tunnistimet reagoivat eri tavalla riippuen
törmäystapahtumasta ja siitä, ovatko turvavyöt kuljettajan ja/tai matkustajan puolella
käytössä vai eivät.
Onnettomuustilanteissa voi tämän vuoksi
sattua, että vain toinen (tai ei kumpikaan)
turvatyynyistä aktivoituu. SRS-järjestelmä
tunnistaa törmäysvoiman, jolle auto altistuu,
ja sovittautuu tämän vuoksi siten, että yksi
tai useampi turvatyyny laukeaa.
Turvatyynyissä on toiminto, joka tarkoittaa,
että näiden kapasiteetti sovitetaan autoon
kohdistuneen törmäysvoiman mukaan.
SRS-järjestelmä, oikealta ohjattava auto
17
01 Turvallisuus
01
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen (SRS)
PACOS1 (lisävaruste)
Aktivointi/aktivoinnin poistaminen
Matkustajan paikan turvatyynyn kytkin, PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch), on
sijoitettu kojelaudan päätyyn matkustajan
puolelle ja siihen päästään käsiksi, kun ovi
avataan (ks. jäljempänä olevan otsikon Kytkin
– PACOS alta).
Tarkastakaa, että kytkin on haluamassanne
asennossa. Volvo suosittelee, että asennon
muuttamiseen käytetään avainliuskaa (myös
muita, avainta muistuttavia esineitä voidaan
käyttää).
VAROITUS
Matkustajan turvatyynyn sijainti; vasemman ja
oikeanpuoleinen ohjaus.
VAROITUS
Älkää sijoittako mitään esineitä kojelaudan
eteen tai päälle, koska matkustajan turvatyyny on kojelaudassa.
Osoitus, joka kertoo, että matkustajan turvatyyny
(SRS) ei ole aktivoitu.
Turvatyynyn (SRS) aktivointi matkustajan paikalla edessä voidaan poistaa, jos auto on
varustettu PACOS-kytkimellä, ks. sivua 19.
Ilmoitukset
Teksti-ilmoitus kattopaneelissa osoittaa, että
turvatyynyn (SRS) aktivointi matkustajan paikalla edessä on poistettu (ks. yllä olevaa
kuvaa).
1
18
PACOS-kytkin (Passenger Airbag Cut Off
Switch/matkustajan turvatyynyn passivointikytkin)
Jos em. kehotusta ei noudateta, voi lapselle aiheutua hengenvaara.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyssä etuistuimelle, jos
turvatyyny on aktivoitu. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi aiheuttaa lapselle hengenvaaran.
VAROITUS
Jos auto on varustettu etumatkustajan turvatyynyllä (SRS), mutta siinä ei ole PACOSkytkintä, turvatyyny on aina aktivoituna.
01 Turvallisuus
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen (SRS)
01
Kytkin - PACOS
VAROITUS
VAROITUS
Älkää antako kenenkään istua matkustajan
paikalla, jos teksti-ilmoitus kattopaneelissa
osoittaa, että turvatyynyn (SRS) aktivointi
on poistettu, samalla kun AIRBAG-järjestelmän varoitussymboli näytetään mittaristossa. Tämä tarkoittaa, että on syntynyt
vakava vika. Hakeutukaa pikimmiten valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Aktivoitu turvatyyny (matkustajan paikka):
Älkää koskaan sijoittako lasta matkustajan
paikalle eteen lastenistuimessa tai lastentyynyllä turvatyynyn ollessa aktivoituna.
Tämä koskee myös henkilöitä, jotka ovat
lyhyempiä kuin 140 cm.
Pois toiminnasta kytketty turvatyyny
(matkustajan paikka):
Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin 140 cm,
eivät koskaan saa istua etumatkustajan paikalla turvatyynyn ollessa aktivoituna.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyönti voi
aiheuttaa hengenvaaran.
Kytkimen sijainti.
1. Turvatyyny on aktivoitu. Kytkimen ollessa
tässä asennossa voi yli 140 cm pitkä
matkustaja istua etuistuimella, ei koskaan
lapsi lastenistuimessa tai turvavyötyynyllä.
2. Turvatyyny ei ole aktivoitu. Kytkimen
ollessa tässä asennossa voi lapsi lastenistuimessa tai turvavyötyynyllä istua
etuistuimella, ei koskaan yli 140 cm
pitkä henkilö.
19
01 Turvallisuus
01
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny)
Sivuturvatyyny – SIPS-tyyny
VAROITUS
Korjauksen saa tehdä vain valtuutettu
Volvo-korjaamo.
Puuttuminen SIPS-tyynyjärjestelmään voi
aiheuttaa virheellisen toiminnan, minkä seurauksena voi aiheutua vakavia henkilövahinkoja.
Lastenistuin ja sivuturvatyyny
Sivuturvatyyny ei vaikuta häiritsevästi auton
suojaaviin ominaisuuksiin lastenistuinta tai
lastentyynyä käytettäessä.
Lastenistuin/lastentyyny voidaan sijoittaa
etuistuimelle, jos autossa ei ole aktivoitua1
matkustajan turvatyynyä.
VAROITUS
Istuimen ulkoreunan ja ovipaneelin väliin ei
saa sijoittaa mitään esineitä, koska sivuturvatyyny täyttyy tälle alueelle.
Sivuturvatyynyjen sijainti.
SIPS-järjestelmä (Side Impact Protection
System) jakaa suuren osan törmäysvoimasta
palkkeihin, pilareihin, lattiaan, kattoon ja
korin muihin osiin. Sivuturvatyynyt, kuljettajan ja matkustajan paikalla, suojaavat rintaa
ja lantiota, ja ovat järjestelmän tärkeä osa.
Sivuturvatyyny on sijoitettu etuistuimen selkänojan runkoon.
VAROITUS
Käyttäkää vain Volvon hyväksymiä istuinsuojia. Muut suojat voivat estää sivuturvatyynyjen toiminnan.
VAROITUS
Sivuturvatyynyt täydentävät turvavyötä.
Käyttäkää aina turvavyötä.
1 Tietoja
aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), ks. sivua 18.
20
01 Turvallisuus
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny)
01
G020343
SIPS-tyyny
Kuljettajan paikka, vasemmalta ohjattava auto
Matkustajan paikka, vasemmalta ohjattava auto
SIPS-tyynyjärjestelmä muodostuu sivuturvatyynyistä ja tunnistimista. Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat
ja sivuturvatyyny täyttyy.
Turvatyyny täyttyy matkustajan sekä ovipaneelin välissä ja vaimentaa matkustajaan törmäyshetkellä vaikuttavaa iskua. Kun turvatyyny puristuu kokoon törmäyksen aikana, se
tyhjenee. Sivuturvatyyny täyttyy normaalisti
vain törmäyspuolella.
Turvatyynytarran sijainti oviaukossa matkustajan
puolella edessä
21
01 Turvallisuus
01
Turvaverho (IC)
Ominaisuudet
Turvaverho IC (Inflatable Curtain) on SIPSjärjestelmän ja turvatyynyjen täydennys. Se
on asennettu sisäkaton molemmille sivuille ja
suojaa auton kaikilla reunapaikoilla. Riittävän
voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja turvaverho täyttyy. Turvaverho auttaa suojaamaan kuljettajan ja matkustajien
päitä iskeytymiseltä auton sisäpuolta vasten
törmäyksen sattuessa.
22
VAROITUS
Älkää ripustako tai kiinnittäkö mitään katon
kahvoihin. Koukku on tarkoitettu vain
keveille päällysvaatteille (ei koville esineille,
kuten sateenvarjoille tms.).
Älkää kiinnittäkö ruuveilla tai asentako
mitään auton sisäkattoon, ovipylväisiin tai
sivupaneeleihin. Se voisi estää suojausvaikutusta. Vain näihin kohtiin kiinnitettäväksi
hyväksytyt Volvon alkuperäisosat ovat
luvallisia.
VAROITUS
Autoa ei saa kuormata korkeammalle kuin
50 mm sivuikkunoiden yläreunan alapuolelle. Muuten voi auton sisäkaton sisäpuolella olevan turvaverhon suojaava vaikutus
jäädä pois.
VAROITUS
Turvaverho on turvavyön täydennys.
Käyttäkää aina turvavyötä.
01 Turvallisuus
WHIPS
01
Suoja piiskaniskuvammoilta – WHIPS
WHIPS-järjestelmä (Whiplash Protection
System) muodostuu energiaa sitovista selkänojista sekä järjestelmään sovitetuista niskatuista etuistuimissa. Järjestelmä aktivoituu
takatörmäyksessä. Aktivointiin vaikuttavat
törmäyskulma, nopeus ja törmäävän ajoneuvon ominaisuudet.
Istuimen ominaisuudet
Kun WHIPS-järjestelmä aktivoituu, etuistuimien selkänojat siirtyvät taaksepäin, ja kuljettajan sekä etumatkustajan istuma-asento
muuttuu. Näin vähennetään nk. retkahdusvammojen vaaraa.
VAROITUS
VAROITUS
WHIPS-järjestelmä täydentää turvavyötä.
Käyttäkää aina turvavyötä.
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai korjauksia istuimeen tai WHIPS-järjestelmään.
Ottakaa yhteys Volvo tekniseen palveluun.
WHIPS-järjestelmä ja lastenistuin/
lastentyyny
WHIPS-järjestelmä ei vaikuta haitallisesti
auton suojaaviin ominaisuuksiin lastenistuinta tai lastentyynyä käytettäessä.
Oikea istuma-asento
Kuljettaja ja etumatkustaja saavat parhaan
mahdollisen suojan istumalla keskellä istuinta
ja pitämällä pään mahdollisimman lähellä niskatukea.
23
01 Turvallisuus
01
WHIPS
Älkää estäkö WHIPS-järjestelmän
toimintaa.
VAROITUS
Jos istuimeen on kohdistunut voimakas
rasitus esim. takaa tulevan törmäyksen
yhteydessä, WHIPS-järjestelmä pitää tarkastuttaa valtuutetussa Volvon teknisessä
palvelussa.
Osa WHIPS-järjestelmän suojaominaisuuksista on voitu menettää, vaikka istuin vaikuttaa olevan vaurioitumaton.
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun järjestelmän tarkastuttamiseksi myös lievemmän takaapäin tulleen
päälleajo-onnettomuuden jälkeen.
VAROITUS
VAROITUS
Älkää sijoittako laatikkomaista kuormaa
niin, että se puristuu takaistuimen tyynyn ja
etuistuimen selkänojan väliin. Huolehtikaa
siitä, ettei WHIPS-järjestelmän toimintaa
estetä.
24
Jos jokin takaistuimen selkänojista on laskettuna alas, on vastaavaa etuistuinta siirrettävä eteenpäin, niin että se ei ole
kosketuksissa alas laskettuun selkänojaan.
01 Turvallisuus
ROPS
01
Toiminta
Volvon Roll-Over Protection System (ROPS)
(kaatumissuojajärjestelmä) on kehitetty
vähentämään auton kaatumisen vaaraa sekä
antamaan mahdollisimman hyvä suoja, jos
onnettomuus kuitenkin sattuu.
VAROITUS
Normaalilla ajotavalla RSC-järjestelmä
parantaa auton ajoturvallisuutta, mutta tätä
ei saa pitää mahdollisuutena nopeuden
lisäämiseen. Noudattakaa aina normaalia
varovaisuutta ajaessanne.
Järjestelmä koostuu seuraavista:
• RSC-järjestelmä (Roll Stability Control),
joka minimoi vaaran, että auto kaatuisi
katolleen ja pyörähtäisi ympäri esim. äkillisissä väistöliikkeissä tai auton joutuessa
luisuun.
• Parantunut kuljettajan ja matkustajien
suoja vahvistetun korin, turvaverhojen ja
kaikilla paikoilla olevien turvavyönkiristimien ansiosta. Katsokaa myös s. 14 ja
s. 22.
RCS-järjestelmässä on hyrrätunnistin, joka
rekisteröi auton sivusuuntaisen kallistusmuutoksen. Tämän tiedon perusteella lasketaan
sitten, onko auto vaarassa kierähtää katolleen. Jos vaara on olemassa, DSTC-järjestelmä aktivoituu, moottorin kierrosluku laskee
ja yhtä tai useampaa pyörää jarrutetaan, kunnes auton vakaus on palautunut.
Katsokaa lisätietoja DSTC-järjestelmästä
sivuilta 44 ja sivulta 123.
25
01 Turvallisuus
01
Milloin järjestelmät laukeavat
Järjestelmä
Aktivoituu
Turvavyönkiristin
Keula- ja/tai sivutörmäyksessä ja/tai auton kaatuessa.
Turvatyynyt SRS
Etutörmäyksessä1
Sivuturvatyynyt SIPS
Sivutörmäyksessä1
Turvaverho IC
Sivutörmäyksessä ja/tai auton kaatuessa1.
Retkahdussuoja, WHIPS
Takaapäin tulevassa törmäyksessä.
RSC
Esim. äkillisissä väistöliikkeissä tai jos auto joutuu luistoon.
1
Auto voi kärsiä huomattavia muodonmuutoksia törmäyksessä ilman, että turvatyynyt laukeavat. Tietyt tekijät kuten törmäyskohteen jäykkyys ja paino, auton nopeus,
törmäyskulma jne. vaikuttavat siihen, kuinka auton eri turvajärjestelmät aktivoituvat.
Jos turvatyynyt ovat lauenneet, suositellaan
seuraavaa:
• Hinauttakaa auto Volvon tekniseen palveluun. Älkää ajako autolla, jonka turvatyynyt
ovat lauenneet.
• Antakaa Volvon teknisen palvelun vaihtaa
auton turvajärjestelmien komponentit.
• Ottakaa aina yhteys lääkäriin.
HUOM
SRS-, SIPS-, IC- ja turvavyöjärjestelmä aktivoituu vain kerran törmäyksen yhteydessä.
26
VAROITUS
Turvatyyny järjestelmän ohjausyksikkö on
sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsoli on
peittynyt vedellä tai muulla nesteellä, irrottakaa akun kaapelit. Älkää yrittäkö käynnistää
autoa, sillä se voi laukaista turvatyynyt.
Hinauttakaa auto valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Älkää ajako koskaan autolla, jonka turvatyynyt ovat lauenneet. Ne voivat vaikeuttaa
auton ohjaamista. Myös muut turvajärjestelmät ovat saattaneet vaurioitua. Tyynyjen
lauetessa vapautunut savu ja pöly voivat
pitempään vaikuttaessaan aiheuttaa ihon ja
silmien ärsytystä/vaurioita. Mikäli vaivoja
ilmenee, huuhdelkaa kylmällä vedellä. Turvatyynyjen nopea laukeamisen johdosta
tyynyjen materiaali saattaa myös aiheuttaa
iholle hankaus- ja palovammoja.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Lasten on istuttava hyvin ja
turvallisesti
Lastenistuimet
Valitkaa lapsen paikka autossa ja tarvittava
varustus lapsen painon ja koon mukaan.
Lisätietoja on sivulla 29.
Lasten sijoitusta autossa koskeva lainsäädäntö vaihtelee eri maissa. Ottakaa selville
voimassa olevat määräykset.
Lasten on aina matkustettava oikein kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta. Lasta ei saa
kuljettaa aikuisen sylissä.
HUOM
Jos lasten turvalaitteen asennuksessa syntyy ongelmia, ottakaa yhteys valmistajaan
selvempien ohjeiden saamiseksi.
Asettakaa lastenistuimen selkänoja kojelautaa vasten. Tämä koskee autoja, joissa ei ole
turvatyynyä matkustajan puolella tai joiden
turvatyyny on kytketty pois toiminnasta.
Lastenistuinten sijoittaminen
Voitte hyvin sijoittaa:
HUOM
Volvon omat lasten turvavarusteet on tarkoitettu juuri Teidän autoonne. Käyttäessänne
Volvon alkuperäisvarusteita saatte parhaan
vakuuden siitä, että kiinnityspisteet ja kiinnitysvarusteet ovat oikeissa paikoissa ja riittävän vahvoja.
01
Lastenistuin ja turvatyyny eivät kuulu yhteen.
Volvon lasten turvatuotteet ovat Volvon
suunnittelemia ja testaamia.
• lastenistuimen/lastentyynyn etuistuimelle,
kunhan autossa ei ole aktivoitua turvatyynyä matkustajan paikalla (tietoja turvatyynyn (SRS) aktivoimisesta/aktivoinnin
poistamisesta, ks. sivua 18)
• lastenistuimen takaistuimelle selkä menosuuntaan ja tuettuna etuistuimen selkänojaa vasten.
Sijoittakaa lapsi aina takaistuimelle, jos matkustajan turvatyyny on aktivoitu. Etuistuimelle sijoitetussa lastenistuimessa istuva
lapsi voi vammautua vakavasti, jos matkustajan turvatyyny laukeaa.
HUOM
Lasten muita turvavarusteita käytettäessä
on tärkeää lukea tuotteen mukana tuleva
asennusohje.
Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnityshihnoja istuimen pituusasennon säätötankoon,
jousiin tai istuimen alla oleviin kiskoihin ja
palkkeihin. Terävät reunat voivat vahingoittaa
kiinnityshihnoja.
27
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
VAROITUS
Turvatyynyn tarra
Älkää koskaan sijoittako lastenistuinta tai
lastentyynyä etuistuimelle, jos matkustajan
turvatyyny (SRS) on aktivoitu1.
Alle 140 cm pitkät henkilöt eivät saa istua
etuistuimella, jos matkustajan turvatyyny
(SRS) on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa lapselle hengenvaaran.
1
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), ks. sivua 18.
VAROITUS
Lastentyynyjä/lastenistuimia, joissa on
terässolkia tai muita rakenteita, jotka voivat
olla vyölukon avauspainiketta vasten, ei saa
käyttää, koska ne voivat vahingossa aiheuttaa vyölukon avautumisen.
Älkää antako lastenistuimen yläosan olla
tuulilasia vasten.
28
Tarra sijoitettuna kojelaudan päätyyn.
Tarra sijoitettuna kojelaudan päätyyn (vain Australia).
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
01
Suositellut lastenistuimet
Paino/ikä
Ryhmä 0
<10 kg
(0–9 kuukautta)
Etuistuin ja aktivoitu turvatyyny1 (SRS)
matkustajan paikalla
Etuistuin ilman (tai aktivoimattomalla1) turvatyynyä (SRS)
matkustajan puolella (lisävaruste)
Ei sopiva sijainti tälle ikäryhmälle.
Volvon lastenistuin – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin,
joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
Britax Baby Safe Plus – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä.
Tyyppihyväksyntä: E1 03301146
Ryhmä 1
9–18 kg
(9–36 kuukautta)
Ei sopiva sijainti tälle ikäryhmälle.
Volvon lastenistuin – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin,
joka kiinnitetään auton turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
Britax Freeway – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka
kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03171
Ryhmä 2/3
15–36 kg
(3–12 vuotta)
1Tietoja
Ei sopiva sijainti tälle ikäryhmälle.
Volvon lastentyyny – selkänojalla tai ilman.
Tyyppihyväksyntä: E5 03139
aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), katsokaa s. 16.
Muiden lastenistuinten osalta pitää autonne olla valmistajan oheistamassa ajoneuvoluettelossa tai sen pitää olla yleisesti hyväksytty lain vaatimuksen ECE R44
mukaan.
29
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Toinen istuinrivi, reunapaikat1
Ryhmä 0
<10 kg
(0–9 kuukautta)
Volvon lastenistuin – selkänoja menosuuntaan Volvon lastenistuin – selkänoja menosuun- Ei sopiva sijainti tälle ikäryhmälle.
käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton taan käännetty lastenistuin, joka kiinniteturvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
tään auton turvavyöllä, kiinnitysnauhoilla ja
tukijaloilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
Britax Baby Safe Plus – selkänoja menosuuntaan käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä.
Ryhmä 1
9–18 kg
(9–36 kuukautta)
Toinen istuinrivi, keskipaikka1
Kolmas istuinrivi seitsemänpaikkaisessa mallissa.
Paino/ikä
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
Tyyppihyväksyntä: E1 03301146
Volvon lastenistuin – selkänoja menosuuntaan Volvon lastenistuin – selkänoja menosuun- Ei sopiva sijainti tälle ikäryhmälle.
käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään auton taan käännetty lastenistuin, joka kiinniteturvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
tään auton turvavyöllä, kiinnitysnauhoilla ja
tukijaloilla.
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
Tyyppihyväksyntä: E5 03135
Britax Freeway – selkänoja menosuuntaan
käännetty lastenistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä ja kiinnitysnauhoilla.
Ryhmä 2/3
15–36 kg
(3–12 vuotta)
Tyyppihyväksyntä: E5 03171
Volvon lastentyyny – selkänojalla tai ilman.
Tyyppihyväksyntä: E5 03139
Volvon lastentyyny – selkänojalla tai ilman.
Vyötyyny selkänojalla tai ilman.
Tyyppihyväksyntä: E5 03139
Volvon integroitu turvavyötyyny – lisävaruste.
Tyyppihyväksyntä: E5 03139
Tyyppihyväksyntä: E5 03167
1
Seitsemänpaikkaisissa malleissa pitää istuinrivin olla takimmaisessa asennossaan lastenistuinta käytettäessä.
Muiden lastenistuinten osalta pitää autonne olla valmistajan oheistamassa ajoneuvoluettelossa tai sen pitää olla yleisesti hyväksytty lain vaatimuksen ECE R44
mukaan.
30
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Integroidut turvavyötyynyt
(lisävaruste)
VAROITUS
01
Integroidun turvavyötyynyn
kääntäminen ylös
Älkää koskaan sijoittako lastenistuinta tai
lastentyynyä etuistuimelle, jos matkustajan
turvatyyny (SRS) on aktivoitu.
Alle 140 cm pitkät henkilöt eivät saa istua
etuistuimella, jos matkustajan turvatyyny
(SRS) on aktivoitu1.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa lapselle hengenvaaran.
1
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), ks. sivua 16.
Volvon integroitu, takaistuimen keskipaikalle
tarkoitettu turvavyötyyny on erityisesti suunniteltu antamaan lapselle hyvä turva. Auton
normaaleihin turvavöihin yhdistettynä integroitu turvavyötyyny on hyväksytty 15-36 kg
painaville lapsille.
– Vetäkää kahvasta niin, että lastentuin
nousee (1).
– Tarttukaa tyynyyn molemmin käsin ja siirtäkää sitä taaksepäin (2).
– Painakaa, kunnes se lukkiutuu (3).
VAROITUS
Turvavyötyynyn tulee olla lukitussa asennossa, ennen kuin lapsen voi asettaa paikalleen.
Tarkastakaa että:
• lastenistuin on lukitussa asennossa
31
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
• turvavyö on kosketuksissa lapsen kehoon
ja ettei se ole liian löysällä tai kiertynyt ja
että turva vyö on oikein olkapään päällä.
• turvavyön alaosa on alhaalla, lantion kohdalla, parhaan suojan varmistamiseksi.
• turva vyö ei ole lapsen kaulan päällä tai
olkapään alapuolella.
• Niskatuen asento on säädetty tarkasti lapsen pään mukaan.
Integroidun turvavyötyynyn alaslaskeminen
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä lastenistuimia varten (lisävaruste)
– Vetäkää kahvasta (1).
– Siirtäkää istuinta alaspäin ja painakaa kunnes se lukkiutuu (2).
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmän kiinnityskohdat
ovat piilossa takaistuimen selkänojan alaosan takana, reunapaikoilla.
VAROITUS
Korjaukset ja vaihto tulee tehdä vain Volvon
teknisessä palvelussa. Älkää tehkö mitään
muutoksia tai lisäyksiä turvavyötyynyyn.
Jos integroituun turvavyötyynyyn on kohdistunut voimakas rasitus esim. törmäyksen
yhteydessä, koko turvavyötyyny pitää vaihtaa. Vaikka turvavyötyyny näyttää olevan
vaurioitumaton, se on saattanut menettää
osan suojaavista ominaisuuksistaan. Vaihtakaa turvavyötyyny myös, jos se on hyvin
kulunut.
HUOM
Muistakaa ensin kääntää turvavyötyyny
alas, jos takaistuimen selkänoja kallistetaan
eteen.
Selkänojan verhoilussa olevat symbolit osoittavat kiinnityskohtien sijainnin (ks. yllä olevaa
kuvaa).
Painakaa istumapaikan istuintyynyä alas
päästäksenne käsiksi kiinnityskohtiin.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita, kun lastenistuin kytketään ISOFIX-kiinnityskohtiin.
32
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Lastenistuimen kiinnityskohdat
01
Ylimääräinen salpatoiminto turvavyössä (ALR/ELR)1
Toisen istuinrivin keskipaikan turvavyössä on
ylimääräinen salpatoiminto (ALR/ELR). Salpatoiminto auttaa pitämään vyö kireänä,
mikä tekee lastenistuimen asentamisen helpommaksi.
Asennettaessa lastenistuin turvavyön avulla:
Auto on varustettu lastenistuinten kiinnityskohdilla. Nämä kiinnityskohdat on sijoitettu
takaistuimen istumapaikkojen takapuolelle.
HUOM
Seitsemänpaikkaisessa versiossa nämä
kiinnityskohdat ovat vain toisella istuinrivillä.
Kiinnityskohtien tavoittamiseksi pitää selkänoja kääntää eteen. Yksityiskohtaiset tiedot lastenistuimen kiinnittämisestä ylempiin
kiinnityskohtiin, ks. istuinvalmistajan ohjeita.
– Kiinnittäkää turvavyö lastenistuimeen lastenistuimen valmistajan ohjeiden mukaan.
– Vetäkää turvavyö kokonaan ulos.
– Lukitkaa turva vyö työntämällä sen lukkokieleke lukkoon. Voimakas "kilahdus" osittaa, että turva vyö on lukittu.
– Antakaa turvavyön mekanismin kelata
turva vyö sisään ja kiristää se lastenistuimen ympärille. Turvavyöstä kuuluu nyt
mekaaninen ääni, mikä on normaalia.
Tämän toiminnon aktivoinnin poisto tapahtuu
automaattisesti, kun turva vyö irrotetaan vyölukosta ja syötetään takaisin alkuasentoon.
Jos lasten turvatuotteiden asennuksessa
syntyy ongelmia, kysykää valmistajalta selkeämpiä asennusohjeita.
1 Automatic
Locking Retractor/
Emergency Locking Retractor.
33
Yleiskatsaus, vasemmanpuoleinen ohjaus ..............................................36
Yleiskatsaus, oikeanpuoleinen
ohjaus .......................................................................................................38
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa .............................................................40
Mittaristo ..................................................................................................41
Merkki- ja varoitusvalot ............................................................................ 42
Mittariston näyttö .....................................................................................45
Katkaisimet keskikonsolissa ....................................................................46
Valopaneeli ...............................................................................................49
Vasen ohjauspylvään vipu ........................................................................51
Ajotietokone ............................................................................................. 52
Oikea ohjauspyörän vipu ..........................................................................53
Vakionopeussäädin (lisävaruste) ..............................................................55
Seisontajarru, sähköliitäntä, ym. ..............................................................56
Sähkötoimiset ikkunannostimet ...............................................................58
Taustapeilit ...............................................................................................60
Sähkökäyttöinen kattoluukku (lisävaruste) ...............................................63
34
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
02
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Yleiskatsaus, vasemmanpuoleinen ohjaus
02
36
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Yleiskatsaus, vasemmanpuoleinen ohjaus
1. Valopaneeli
2. Tuuletussuutin
3. Näyttö
4. Lämpömittari
5. Matkamittari/osamatkamittarit/vakionopeussäädin
6. Nopeusmittari
7. Suuntavalot
8. Kierroslukumittari
9. Ulkolämpömittari, kello, vaihdeasento
10. Polttoainemittari
11. Merkki- ja varoitusvalot
12. Tuuletussuuttimet
13. Käsinekotelo
14. Varoitusvilkut
15. Audiolaitteet
16. Lämmitys ja ilmastointi
17. Tuulilasinpyyhkimet
18. Puhelimen/audion painikkeet
19. Mittaristo
20. Äänitorvi
21. Vakionopeussäädin
22. Suuntavalot, valonvaihto, READ-painike
23. Seisontajarru
24. Seisontajarrun vapautin
25. Katkaisin, lukuvalot
26. Matkustamon valaistus
27. Käyttökytkin, kattoluukku
28. Turvavyömuistutin
29. Sisätaustapeili
37
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Yleiskatsaus, oikeanpuoleinen ohjaus
02
38
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Yleiskatsaus, oikeanpuoleinen ohjaus
1. Valopaneeli
2. Tuuletussuutin
3. Merkki- ja varoitusvalot
4. Polttoainemittari
5. Ulkolämpömittari, kello, vaihdeasento
6. Kierroslukumittari
7. Suuntavalot
8. Nopeusmittari
9. Matkamittari/osamatkamittarit/vakionopeussäädin
10. Lämpömittari
11. Näyttö
12. Tuuletussuuttimet
13. Käsinekotelo
14. Varoitusvilkut
15. Audiolaitteet
16. Lämmitys ja ilmastointi
17. Suuntavalot, valonvaihto, READ-painike
18. Seisontajarru
19. Vakionopeussäädin
20. Äänitorvi
21. Mittaristo
22. Puhelimen/audion painikkeet
23. Tuulilasinpyyhkimet
24. Seisontajarrun vapautin
25. Katkaisin, lukuvalot
26. Matkustamon valaistus
27. Käyttökytkin, kattoluukku
28. Turvavyömuistutin
29. Sisätaustapeili
39
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa
Säädinpaneeli
1
2
3
4
02
1.
2.
3.
4.
40
Lukkonuppi kaikille oville
Takaovien ikkunannostimien lukitus
Ikkunannostimien käyttökytkimet
Käyttökytkimet, ulkotaustapeilit
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittaristo
02
1. Lämpömittari – Ilmoittaa moottorin jäähdytysjärjestelmän lämpötilan. Jos osoitin
menee punaiselle alueelle, annetaan näytössä ilmoitus. Ottakaa huomioon, että
lisävalot ilmanoton edessä heikentävät
järjestelmän jäähdytystä.
2. Näyttö – Näytössä esitetään informaatio- tai varoitusilmoituksia.
3. Nopeusmittari – Ilmaisee auton nopeuden.
4. Välimatkamittarit T1 ja T2 – Käytetään
lyhyiden matkojen mittaamiseen.
Oikeanpuoleinen numero ilmoittaa
sadat metrit. Pitäkää nuppia painettuna
yli 2 sekunnin ajan nollataksenne mittarin. Välimatkamittarista toiseen vaihdetaan painamalla nuppia lyhyesti.
5. Vakionopeussäätimen osoitin.
6. Matkamittari – Ilmoittaa autolla ajetun
kokonaismatkan.
7. Kaukovalojen merkkivalo
8. Varoitussymboli – Jos syntyy vika,
symboli syttyy ja näytössä esitetään
varoitusilmoitus.
9. Kierroslukumittari – Ilmaisee moottorin
kierrosluvun tuhansina kierroksina
minuutissa. Kierroslukumittarin osoitin
ei saa mennä punaiselle alueelle.
10. Automaattivaihteiston osoitin – Käytössä oleva vaihtamisohjelma näytetään.
11. Ulkolämpömittari – Kun lämpötila on
alueella +2 °C - –5 °C, näytössä palaa
lumihiutalesymboli. Se varoittaa liukkausvaarasta. Jos auto on seissyt paikallaan, mittari voi näyttää liian korkeaa
arvoa.
12. Kellon nuppi – Kello asetetaan aikaan
nuppia kiertämällä.
13. Polttoainemittari – Jäljellä on n. 8 litraa
käytettävissä olevaa polttoainetta, kun
valo syttyy.
14. Merkki- ja varoitusvalot
15. Suuntavalot – vasen/oikea
41
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Merkki- ja varoitusvalot
Toiminnan tarkastus, symbolit
Symbolit mittariston keskellä
Keltainen valo:
– Lukekaa viesti näytöstä. Korjauttakaa vika.
Ilmoitusteksti sammutetaan READ-painikkeella, ks. sivua 45, tai se sammuu automaattisesti 2 minuutin kuluttua.
HUOM
02
Kun ilmoitusteksti HUOLLON AIKA esitetään, symboli ja ilmoitusteksti sammutetaan
READ-painikkeella, tai se häviää automaattisesti 2 minuutin kuluttua.
Kaikki merkki- ja varoitusvalot1 syttyvät, kun
virta-avain käännetään asentoon II ennen
käynnistystä. Tällöin varmistetaan, että valot
toimivat. Kun moottori käynnistetään, pitää
kaikkien valojen sammua, paitsi käsijarrun
valon, joka sammuu vasta, kun seisontajarru
vapautetaan.
Jos moottoria ei käynnistetä
viiden sekunnin kuluessa, kaikki
merkkivalot sammuvat lukuun
ottamatta valoja, jotka osoittavat
vikaa auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä ja liian matalaa
öljynpainetta.
Joillain symboleilla ei ehkä ole
toimintoa, auton varustuksesta riippuen.
1
42
Tiettyjen moottoriversioiden yhteydessä ei
käytetä matalan öljynpaineen symbolia. Varoitus tapahtuu näyttötekstin avulla, ks.
sivua 180.
Tämä valo palaa punaisena tai
keltaisena havaitun vian vakavuudesta riippuen.
Punainen valo:
– Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan.
Autolla ei saa ajaa edelleen.
– Lukekaa tiedot näytöstä.
– Korjatkaa vika ohjeen mukaan tai ottakaa
yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Symbolia ja ilmoitustekstiä näytetään, kunnes vika on korjattu.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Merkki- ja varoitusvalot
Merkkisymbolit
Vika ABS-järjestelmässä
Jos symboli syttyy, järjestelmä ei
toimi. Auton varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen, mutta
ilman ABS-toimintoa.
– Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
– Käynnistäkää moottori uudelleen.
– Jos varoitusvalo palaa edelleen, ajakaa
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun
ABS-järjestelmän tarkastusta varten.
Vika jarrujärjestelmässä
Jos symboli syttyy, jarrunestettä
saattaa olla liian vähän.
– Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
tarkastakaa jarrunesteen määrä säiliössä,
ks. sivua 182.
– Jos pintataso on säiliön MIN-merkin alapuolella, autolla ei tule ajaa, vaan se pitää
hinata Volvon valtuutettuun tekniseen palveluun jarrujärjestelmän tarkastusta
varten.
Jos JARRU- ja ABS-symbolit
palavat samanaikaisesti, jarruvoiman jakoon on saattanut tulla
vika.
Turvavyömuistutin
Symboli palaa niin kauan kuin
kuljettajan tai etumatkustajan turvavyö on kiinnittämättä tai takaistuimella matkustava on avannut
turvavyön.
02
– Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
– Käynnistäkää moottori uudelleen.
• Jos molemmat symbolit sammuvat, voitte
jatkaa ajoa.
• Jos merkkivalot palavat edelleen, tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä, ks.
sivua 182.
• Jos jarrunestesäiliön nestetaso on normaali ja varoitussymbolit palavat edelleen,
voitte ajaa auton varovasti valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun jarrujärjestelmän tarkastusta varten.
• Jos nestepinta on jarrunestesäiliön MIN merkin alapuolella, autolla ei saa enää
ajaa, vaan se on hinautettava valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun jarrujärjestelmän tarkastusta varten.
VAROITUS
Jos JARRU- ja ABS-symbolit palavat
samanaikaisesti, on olemassa vaara, että
auton takaosa joutuu luistoon voimakkaassa jarrutuksessa.
Liian matala öljynpaine1
Jos symboli syttyy ajon aikana,
moottorin öljynpaine on liian
matala. Pysäyttäkää moottori
välittömästi ja tarkastakaa moottorin öljymäärä, lisätkää tarvittaessa. Jos
symboli palaa ja öljymäärä on normaali, ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun.
Vika auton
pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä
Ajakaa Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten.
Turvatyynyt – SRS
Jos symboli jää palamaan tai syttyy ajon aikana, vyölukossa,
SRS-, SIPS- tai IC-järjestelmässä
havaittu vika. Ajakaa pikimmiten
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten.
1
Tiettyjen moottoriversioiden yhteydessä ei
käytetä matalan öljynpaineen symbolia. Varoitus tapahtuu näyttötekstin avulla, ks.
sivua 180.
43
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Merkki- ja varoitusvalot
Generaattori ei lataa
Jos symboli syttyy ajon aikana,
on sähköjärjestelmässä vika.
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
02
Moottorin hehkutus (diesel)
Symboli palaa, kun moottorin
hehkutus on käynnissä. Hehkutus tapahtuu, kun lämpötila alittaa arvon –2 °C. Kun symboli on
sammunut, auto voidaan
käynnistää.
Seisontajarru kytkettynä
Symboli palaa, kun seisontajarru
on painettu. Painakaa seisontajarru aina alimpaan asentoonsa.
HUOM
Symboli palaa riippumatta siitä, kuinka
kovaan seisontajarru on painettu.
Perävaunun merkkisymboli
Symboli vilkkuu, kun vilkkuja käytetään ja perävaunu on kytkettynä. Jos symboli ei vilku, jokin
perävaunun tai auton vilkkupolttimoista on viallinen.
Vakautusjärjestelmä STC tai DSTC
Tietoja järjestelmän toiminnoista
ja symboleista, ks. sivua 124.
Muistutus – auki jääneet ovet
Jos jokin ovista, konepelti1 tai takaluukku ei
ole kunnolla kiinni, kuljettajaa muistutetaan
tästä.
Pieni nopeus
Jos auto rullaa nopeuden ollessa alle n.
7 km/h, infosymboli syttyy samanaikaisesti,
kun KULJETTAJAN OVI AUKI, MATKUSTAJAN OVI AUKI, VASEN TAKAOVI AUKI,
KONEPELTI AUKI tai
OIKEA TAKAOVI AUKI esitetään näytössä.
Pysäyttäkää auto ensimmäiseen turvalliseen
paikkaan ja sulkekaa avoin ovi tai luukku.
Suuri nopeus
Jos auto liikkuu suuremmalla
nopeudella kuin n. 7 km/h, syttyy
symboli samanaikaisesti, kun
näytössä esitetään jokin edellisen
kappaleen teksteistä.
Muistutus takaluukusta
Jos takaluukku on auki, esitetään näytössä
TAKALUUKKU AUKI.
Takasumuvalo
Symboli palaa sumuvalojen
ollessa päällä.
1 Vain
44
hälyttimellä varustetut autot.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittariston näyttö
Ilmoitukset
Selatkaa ilmoituksia READ-painikkeella.
Ilmoitukset vioista säilytetään muistilistassa,
kunnes vika on korjattu.
HUOM
Jos varoitusviesti tulee näyttöön käyttäessänne ajotietokonetta, viesti pitää lukea
(painamalla READ-painiketta), ennen kuin
aikaisemman toiminnon voi aloittaa uudelleen.
02
Samalla kun varoitus- tai merkkisymboli syttyy, näyttöön tulee samalla täydentävä
ilmoitus.
– Painakaa READ-painiketta (A).
Viestit
Sisältö
PYSÄHDY VAROEN
SAMMUTA MOOTTORI
HUOLLA HETI
KS. KÄSIKIRJAA
VAATII HUOLLON
MÄÄRÄAIKA: HUOLTO
Pysäköikää auto turvallisesti ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara.
Pysäköikää auto turvallisesti ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara.
Antakaa valtuutetun Volvon teknisen palvelun tarkastaa auto välittömästi.
Lukekaa käyttöohjekirjasta.
Antakaa valtuutetun Volvon teknisen palvelun tarkastaa auto mahdollisimman pian.
Huollon aika valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa. Ajankohtaan vaikuttavat ajettu matka, kuukausien määrä viimeisimmästä huollosta ja moottorin käyntiaika.
Dieselhiukkassuodatin on regeneroitava, ks. sivua 114.
NOKISUODATIN TÄYNNÄ – KS.
KÄSIKIRJAA
STC/DSTC LUISTONESTO POIS
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmän toiminta on rajoitettua, ks. sivua 123 muiden versioiden osalta.
45
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katkaisimet keskikonsolissa
02
Ilmastointi matkustamon
takaosassa (lisävaruste)
Painakaa painiketta aktivoidaksenne matkustamon takaosan ilmastoinnin. Matkustamon takaosan ilmastointi kytkeytyy pois, kun virta katkaistaan kokonaan.
HUOM
Painikkeiden keskinäinen sijainti voi vaihdella.
46
Lapsilukot takaovissa
(lisävaruste)
Aktivoi tai poistaa takaovien
sähköisen lapsilukon aktivoinnin. Virta-avaimen pitää olla
asennossa I tai II. Kun lapsilukko on aktivoituna, painikkeessa oleva valo
palaa. Saatte ilmoituksen näyttöön, kun aktivoitte lapsilukon tai poistatte sen aktivoinnin.
Sisään käännettävät
ulkotaustapeilit
(lisävaruste)
Käytetään kääntämään ulkotaustapeilit sisään ulkoasennosta ja ulos sisäasennosta.
Menetelkää näin, jos taustapeili on vahingossa käännetty sisään tai ulos:
– Kääntäkää ko. taustapeili käsin normaaliasentoon.
– Kääntäkää virta-avain asentoon II.
– Kääntäkää taustapeiliä sisään painikkeen
avulla, ja sitten ulospäin, myös painikkeen
avulla.
Taustapeilit ovat nyt palanneet alkuperäisiin
kiinteisiin asentoihinsa.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katkaisimet keskikonsolissa
Pysäköintitutka (lisävaruste)
Järjestelmä on aina aktivoituna, kun auto käynnistetään.
Painakaa painiketta peruutusvaroitusjärjestelmän aktivoimiseksi/aktivoinnin poistamiseksi. Katsokaa
myös s. 125.
Salpalukitusasennon 1 ja
hälytystunnistimien
sulkeminen
Käyttäkää tätä painiketta, kun
haluatte jostain syystä kytkeä
salpalukitusasennon pois (salpalukitusasento merkitsee, että ovia ei voida
avata sisäpuolelta niiden ollessa lukittuina).
Tällä painikkeella voitte kytkeä pois myös
hälytysjärjestelmän liike- ja kallistustunnistimet2. Valo palaa, kun toiminnot ovat suljettuina/kytkettyinä pois.
Lisävalot (lisävaruste)
Käyttäkää tätä painiketta, jos
haluatte, että auton lisävalot
syttyvät samanaikaisesti kaukovalojen kanssa tai jos haluatte sulkea toiminnon.
1 Tietyt
markkina-alueet
Active Bi-Xenon -valot,
ABL (lisävaruste)
ABL-valonheittimien valokeila
noudattaa ohjauspyörän liikkeitä ajettaessa. Toiminto aktivoidaan automaattisesti, kun
auto käynnistetään ja se sulkea/aktivoida
painamalla painiketta. Painikkeessa oleva
valo palaa, kun toiminto on aktivoitu
Valokuvion vaihtaminen oikean-/vasemmanpuoleiselle liikenteelle
Pitäkää painiketta painettuna vähintään
5 sekuntia. Auton pitää seistä paikallaan, kun
valokuviota vaihdetaan. Ilmoitus LÄHIV.
SÄÄD. OIKEANP. LIIK tai LÄHIV. SÄÄD.
VASEMMANP. LIIK esitetään näytössä.
Lisätietoja ja valokuvion sovitus halogeeni tai
Bi-Xenon -valonheittimissä, ks. sivua 144.
Savukkeensytytin aktivoidaan painamalla
nuppi sisään. Kun sytytystoiminto on valmis,
nuppi ponnahtaa takaisin ulos. Vetäkää sytytin paikaltaan ja käyttäkää hehkua savukkeen
sytyttämiseen. Antakaa turvallisuussyistä
kannen olla aina olla liittimessä, kun tätä ei
käytetä. Suurin virranvoimakkuus on 10 A.
02
VAROITUS
Sulkekaa liitäntä aina tulpalla, kun sitä ei
käytetä.
BLIS – Blind Spot Information System
(lisävaruste)
Painakaa painiketta toiminnon
aktivoinnin poistamiseksi tai
aktivoimiseksi uudelleen. Katsokaa s. 127 saadaksenne lisätietoja.
Sähköliitin (vakio)/Savukkeensytytin (lisävaruste)
Sähköliitintä voidaan käyttää
eri varusteille, jotka on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle, esim.
matkapuhelimelle tai kylmälaatikolle.
Virta-avaimen pitää olla vähintään
asennossa I, jotta liitäntä antaa virtaa.
2 Lisävaruste
47
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katkaisimet keskikonsolissa
Varoitusvilkut
02
Sähkölämmitteinen
takalasi ja sähkölämmitteiset taustapeilit
Käyttäkää sähkölämmitystä
jään ja huurun poistamiseen
takalasilta ja taustapeileistä.
Painakaa katkaisinta takalasin ja taustapeilien lämmityksen aloittamiseksi. Katkaisimessa oleva valo
syttyy.
Lämmitys kytkeytyy automaattisesti pois
noin 12 minuutin kuluttua.
Varoitusvilkkuja (kaikki suuntavalot vilkkuvat)
on käytettävä, kun auto on pysäköity niin,
että se voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa muulle
liikenteelle. Kytkekää toiminto katkaisinta
painamalla.
HUOM
Varoitusvilkkujen käyttöä koskeva lainsäädäntö vaihtelee eri maissa.
48
Sähkölämmitteiset etuistuimet
Katsokaa s. 70 tai s. 72 saadaksenne lisätietoja.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Valopaneeli
Ajovalojen korkeussäätö
Auton kuormitus muuttaa ajovalojen suuntaa
korkeussuunnassa, mikä voi johtaa vastaantulevien autojen häikäistymiseen. Välttäkää
tätä säätämällä ajovalojen korkeusasetusta.
Tila
Sisältö
Automaattiset/sammutetut lähivalot. Vain kaukovalovilkku.
Seisontavalot
Automaattiset lähivalot. Kaukovalot ja kaukovalovilkku toimivat
tässä tilassa.
– Kääntäkää virta-avain asentoon II.
– Kääntäkää valokatkaisin (1) jompaankumpaan ääriasentoon.
– Pyörittäkää säädintä (3) ylös- tai alaspäin
nostaaksenne ja vastaavasti laskeaksenne
valojen korkeutta.
Bi-Xenonvaloilla1 varustetuissa autoissa on
automaattinen ajovalojen korkeussäätö,
mistä johtuen säädin (3) puuttuu.
valokatkaisin (1) on keskiasennossa. Tarvittaessa valtuutettu Volvon tekninen palvelu voi
kytkeä lähivaloautomatiikan pois.
Automaattiset lähivalot, kaukovalot
– Kääntäkää virta-avain asentoon II.
– Lähivalot aktivoidaan kääntämällä
valokatkaisin (1) myötäpäivään ääriasentoon.
– Kaukovalot aktivoidaan vetämällä ohjauspylvään vasenta vipua ohjauspyörää kohti
ääriasentoon ja vapauttamalla se, ks.
sivua 51
Valot sammuvat automaattisesti, kun virtaavain käännetään asentoon I tai 0.
02
Seisontavalot
Seisontavalot voidaan sytyttää virta-avaimen
asennosta riippumatta.
– Kääntäkää valokatkaisin (2) keskiasentoon.
Kun virta-avain on asennossa II, seisontavalot ja numerokilven valaistus palavat aina.
Valonheittimet
Automaattiset lähivalot (tietyt maat)
Lähivalot syttyvät automaattisesti, kun virtaavain käännetään asentoon II, paitsi jos
1 Lisävaruste.
49
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Valopaneeli
Active Bi-Xenon -valot,
ABL (lisävaruste)
Sumuvalot
HUOM
Sumuvalojen käyttöä koskevat määräykset
vaihtelevat eri maissa.
02
Sumuvalot (lisävaruste)
Sumuvalot voidaan sytyttää joko ajovalojen
tai seisontavalojen kanssa.
– Painakaa painiketta (2).
Painikkeessa (2) oleva valo palaa, kun sumuvalot on sytytetty.
Valokeila, aktiiviset/ei aktiiviset valonheittimet.
ABL-valonheittimien valokuvio noudattaa
ohjauspyörän liikkeitä ajettaessa. Toiminto
aktivoidaan automaattisesti, kun auto käynnistetään ja se voidaan sulkea/aktivoida keskikonsolissa olevalla painikkeella, ks.
sivua 47.
50
Takasumuvalo
Takasumuvalo voidaan sytyttää vain joko
ajovalojen tai sumuvalojen yhteydessä.
– Painakaa painiketta (4).
Sumutakavalon merkkisymboli mittaristossa
ja valo painikkeessa (4) palavat takasumuvalon ollessa sytytettynä.
Mittaristovalaistus
Mittaristovalaistus palaa, kun virta-avain on
asennossa II ja valokatkaisin (1) on toisessa
ääriasennoistaan. Valaistus himmenee automaattisesti päivällä ja sitä voidaan säätää
manuaalisesti yöllä.
Pyörittäkää ylös- tai alaspäin säädintä (5)
voimakkaampaa tai heikompaa valaistusta
varten.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Vasen ohjauspylvään vipu
Ohjauspylvään vivun asennot
Lyhyt vilkkujakso
– Siirtäkää ohjauspylväässä olevaa vipua
ylös- tai alaspäin asentoon (1) ja vapauttakaa, vipu palaa alkuasentoonsa tai siirtäkää vipu asentoon (2) ja siirtäkää se heti
takaisin alkuasentoonsa.
Suuntavalot vilkkuvat kolme kertaa. Lyhyt
vilkkujakso keskeytyy välittömästi, jos vilkutus aloitetaan vastakkaiseen suuntaan.
Kauko- ja lähivalojen valonvaihto
Saattovalot
Osa ulkovaloista voidaan pitää palamassa,
jolloin ne toimivat saattovaloina auton lukitsemisen jälkeen. Aikaviive on 30 sekuntia1,
mutta se voidaan muuttaa 60 tai 90 sekuntiin.
– Poistakaa avain virtalukosta.
– Siirtäkää vipua ohjauspyörään päin
ääriasentoon (4) ja vapauttakaa se.
– Nouskaa ulos autosta ja lukitkaa ovi.
02
Virta-avaimen pitää olla asennossa II, jotta
kaukovalot voidaan sytyttää.
1.
2.
3.
4.
Kaistanvaihto, suuntavalot
Normaali kääntyminen, suuntavalot
Kaukovalovilkku
Kauko- ja lähivalojen valonvaihto sekä
saattovalot
Suuntavalot
– Kääntäkää valokatkaisin myötäpäivään
ääriasentoon, katsokaa s. 49.
– Siirtäkää vipua ohjauspyörään päin
ääriasentoon (4) ja vapauttakaa se.
Kaukovalovilkku
– Siirtäkää vipua kevyesti ohjauspyörään
päin asentoon (3).
Kaukovalot palavat kunnes vipu vapautetaan.
Normaali kääntyminen
– Siirtäkää vipu ylös- tai alaspäin
ääriasentoon (2).
Vipu jää ääriasentoonsa ja se siirretään takaisin käsin tai se palautuu automaattisesti
ohjauspyörän liikkeen jälkeen.
1 Tehdasasetukset.
51
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone
Ajotietokone (lisävaruste)
Keskinopeus
Kun virta katkaistaan, keskinopeus tallennetaan muistiin ja se muodostaa uuden arvon
pohjan, kun ajoa jatketaan. Nollaaminen tehdään RESET-painikkeella (C).
02
Säätimet
Ajotietokoneen informaatioon pääsemiseksi
pitää säätöpyörää (B) kääntää portaittain,
joko ylös- tai alaspäin. Kääntämällä edelleen
päästään takaisin alkuasentoon.
HUOM
Jos varoitusilmoitus tulee esiin, kun ajotietokonetta käytetään, pitää varoitusilmoitus
kuitata. Kuitatkaa painamalla
READ-painiketta (A) ajotietokonetoimintoon palaamiseksi.
Toiminnot
Ajotietokone näyttää seuraavia tietoja:
• KESKINOPEUS
• AJONOPEUS MAILIA/TUNTI1
• HETKELL. KULUTUS
52
• KESKIKULUTUS
• KILOMETRIÄ TANKKAAMATTA
• DSTC, ks. sivua 124
Todellinen nopeus, mph1
Ko. nopeus esitetään maileina tunnissa
(mph), jos nopeusmittarin asteikko on km/h.
Jos asteikko on mph, ko. nopeus esitetään
maileina tunnissa (mph).
Hetkellinen kulutus
Polttoaineenkulutus lasketaan joka sekunti.
Näytön osoitusta päivitetään parin sekunnin
välein. Kun auto seisoo paikallaan, näytössä
esitetään "----". Regeneroinnin aikana2 polttoaineenkulutus voi kasvaa, ks. sivua 114.
Keskikulutus
Keskimääräinen polttoaineenkulutus viimeisimmän nollauksen jälkeen. Nollaus tehdään
RESET-painikkeella.
1
Tietyt maat.
2 Koskee
vain hiukkassuodattimella varustettuja
dieselautoja.
HUOM
Polttoainekäyttöisen pysäköintilämmittimen (valinnainen/lisävaruste) käyttö saattaa
aiheuttaa tietyn virhenäyttämän.
Kilometriä tankkaamatta
Laskenta perustuu keskikulutukseen viimeksi
ajettujen 30 km:n aikana ja jäljellä käytettävissä olevaan polttoainemäärään. Näyttö
esittää likimääräisen matkan, joka voidaan
ajaa säiliössä jäljellä olevalla polttoaineella.
Kun jäljellä on polttoainetta alle 20 km:n matkaan, näyttö esittää "----".
HUOM
Polttoainekäyttöisen pysäköintilämmittimen (valinnainen/lisävaruste) käyttö tai ajotavan muuttaminen saattaa aiheuttaa tietyn
virhenäyttämän.
Nollaus
– Valitkaa KESKINOPEUS tai KESKIKULUTUS
– Keskinopeus ja keskikulutus nollautuvat
samanaikaisesti, kun RESETpainiketta (C) pidetään painettuna vähintään viisi sekuntia.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Oikea ohjauspyörän vipu
Tuulilasinpyyhkimet
säätöpyörää (1) ylöspäin pyyhkäisyjen välisen ajan lyhentämiseksi. Kääntäkää alaspäin
ajan pidentämiseksi.
Jatkuva pyyhintä
Pyyhkimet pyyhkivät normaalilla
nopeudella.
Pyyhkimet pyyhkivät suurella
nopeudella.
kulunut viimeisimmästä tuulilasin huuhtelusta, valonheittimien suurpainehuuhtelu toimii jälleen tuulilasin ensimmäisen huuhtelun
yhteydessä. Vetämällä vipua lyhyesti ohjauspyörän suuntaan huuhdellaan vain tuulilasi.
Rajoitettu huuhtelu
Kun säiliössä on jäljellä n. yksi litra huuhtelunestettä, huuhtelunesteen tulo valonheittimille ja takalasille suljetaan. Näin ensisijaistetaan näkyvyys tuulilasin läpi.
02
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää runsaasti huuhtelunestettä pyyhkimien pyyhkiessä tuulilasia. Tuulilasin tulee
olla märkä pyyhkimien toimiessa.
Pyyhin-/huuhtelutoiminto – tuulilasi.
Tuulilasinpyyhkimet pois toiminnasta
Tuulilasinpyyhkimet ovat pois
päältä vivun ollessa
asennossa 0.
Yksi pyyhkäisy
Siirtäkää vipua ylöspäin, kun
haluatte pyyhkäistä vain kerran.
Jaksopyyhintä
Voitte itse asettaa sopivan ajan
pyyhkäisyjen välille. Kääntäkää
Tuulilasin/valonheittimien
huuhtelulaite
Siirtäkää vipua ohjauspyörää kohti tuulilasin
ja valonheittimien huuhtelun aloittamiseksi.
Vivun vapauttamisen jälkeen pyyhkimet tekevät muutamia ylimääräisiä pyyhkäisyjä.
Valonheittimien suurpainehuuhtelu
(lisävaruste tietyillä markkina-alueilla)
Valonheittimien suurpainehuuhtelu kuluttaa
paljon huuhtelunestettä. Nesteen säästämiseksi valonheittimet huuhdellaan vain joka
viidennen huuhtelun yhteydessä (kymmenen
minuutin aikajaksolla). Kun 10 minuuttia on
53
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Oikea ohjauspyörän vipu
Pyyhin ja huuhtelulaite, takalasi
02
Pyyhin – peruutus
Jos peruutusvaihde kytketään tuulilasinpyyhkimien ollessa aktivoituina, takalasinpyyhin
asettuu jaksopyyhintätilaan1. Jos takalasinpyyhin jo käy normaalinopeudella, mitään
muutosta ei tapahdu.
Sadetunnistin (lisävaruste)
Sadetunnistin havaitsee veden määrän tuulilasilla ja aktivoi tuulilasinpyyhkimet automaattisesti. Sadetunnistimen herkkyyttä säädetään säätimellä (1), ks. kuvaa sivulla 53.
Pyyhin-/huuhtelutoiminto – takalasi.
Siirtämällä vipua eteenpäin käynnistyy takalasin huuhtelu ja pyyhintä. Pyyhinsulka tekee
muutamia ylimääräisiä liikkeitä huuhtelun
päätyttyä. Vivussa uloimpana olevalla nupilla
on kolme asentoa:
A - Jaksopyyhintä: Painakaa nupin yläosa
sisään.
0 - Neutraaliasento: Toiminto on suljettu.
B - Jatkuva nopeus: Painakaa nupin alaosa
sisään.
Säätöpyörä
Säätöpyörällä säädetään pyyhkäisyjen pyyhintätaajuus, kun jaksopyyhintä on valittu, tai
herkkyys sademäärälle, kun sadetunnistin on
valittu.
– Kääntäkää säätöpyörää ylöspäin herkkyyden lisäämiseksi ja alaspäin sen pienentämiseksi (kun säätöpyörää käännetään
ylöspäin, tehdään ylimääräinen pyyhintäliike).
Päällä/Pois
Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää jännitetilan/virta-avaimen olla asennossa I tai II ja
1
54
Tämä toiminto (jaksopyyhintä peruutuksen
yhteydessä) voidaan sulkea. Ottakaa yhteys
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
tuulilasinpyyhkimien vivun asennossa 0 (ei
aktivoitu).
Sadetunnistin aktivoidaan:
– Painamalla painiketta (B). Painikkeessa
oleva valo syttyy ja osoittaa, että sadetunnistin on aktiivinen.
Sadetunnistin kytketään pois valitsemalla
jokin seuraavista:
– Painakaa painiketta (2).
– Vaihtakaa pyyhintäohjelmaa siirtämällä
vipua alaspäin. Jos vipua siirretään ylöspäin, sadetunnistin pysyy aktivoituna,
pyyhkimet tekevät ylimääräisen pyyhkäisyn ja palautuvat sadetunnistintilaan, kun
vipu vapautetaan takaisin asentoon 0.
Sadetunnistin sulkeutuu automaattisesti, kun
avain poistetaan virtalukosta tai viisi minuuttia virran katkaisun jälkeen.
TÄRKEÄÄ
Automaattipesu: Kytkekää sadetunnistin
pois painamalla painiketta (B) virta-avaimen
ollessa asennossa I tai II. Muutoin tuulilasinpyyhkimet voivat käynnistyä ja
vaurioitua.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Vakionopeussäädin (lisävaruste)
Kytkeminen toimintaan
Vakionopeussäätimen säätimet ovat ohjauspyörän keskiössä vasemmalla puolella.
Halutun nopeuden asettaminen:
– Painakaa CRUISE-painiketta. Mittaristossa näkyy CRUISE.
– Painakaa kevyesti + tai — auton nopeuden lukitsemiseksi. Näytössä esitetään
CRUISE-ON.
Vakionopeussäädintä ei voida kytkeä päälle
nopeuden ollessa alle 30 km/h tai yli
200 km/h.
Nopeuden lisääminen tai vähentäminen
Tilapäinen poiskytkeminen
– Painakaa 0 kytkeäksenne vakionopeussäätimen tilapäisesti pois toiminnasta.
Mittariston näytössä esitetään CRUISE.
Aiemmin asetettu nopeus säilyy muistissa
tilapäisen poiskytkennän aikana.
Vakionopeussäädin kytkeytyy lisäksi tilapäisesti pois kun:
02
• Jarrupoljinta tai kytkinpoljinta painetaan
• nopeus ylämäessä laskee alle arvon
25-30 km/h
• vaihteenvalitsin siirretään asentoon N
• pyörät luistavat tai lukkiutuvat
• tilapäinen nopeuden lisäys on kestänyt yli
minuutin.
– Lisätkää tai vähentäkää lukittua nopeutta
painamalla + tai —. Nopeudeksi ohjelmoidaan se nopeus, joka autolla on vapautettaessa painike.
Lyhyt painallus (alle puoli sekuntia) + tai —
vastaa nopeusmuutosta 1 km/h tai 1,6 km/h.
HUOM
Tilapäinen nopeuden lisääminen (alle
minuutin kestävä) kaasupolkimella esim.
ohitettaessa ei vaikuta vakionopeussäätimen asetukseen. Auto palaa aikaisemmin
asetettuun nopeuteen, kun kaasupoljin
vapautetaan.
Nopeuteen palaaminen
– Palatkaa aikaisemmin asetettuun nopeuteen painamalla
painiketta. Mittariston näytössä esitetään CRUISE-ON.
Poiskytkeminen
– Kytkekää vakionopeussäädin pois painamalla CRUISE. CRUISE-ON sammuu mittariston näytössä.
55
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Seisontajarru, sähköliitäntä, ym.
Seisontajarru
Seisontajarru on sijoitettu lattian korkeudelle, ks. kuvaa, ja se vaikuttaa takapyöriin
ollessaan painettuna.
HUOM
Varoitussymboli mittaristossa palaa riippumatta siitä kuinka kovaan seisontajarrupoljin on painettu.
02
2
1
Seisontajarru, vasemmalta ohjattavat autot.
Seisontajarru kytkeminen
– Painakaa jalkajarrua määrätietoisesti.
– Painakaa seisontajarrupoljin (1) määrätietoisesti niin pitkälle kuin se menee.
– Vapauttakaa jalkajarru ja varmistakaa, että
auto seisoo paikallaan.
– Jos auto rullaa, pitää seisontajarrupoljinta
painaa enemmän.
– Kun auto pysäköidään, valitkaa asento 1
(käsivalintainen vaihteisto) tai P (automaattivaihteisto).
Pysäköinti mäkeen
Jos auto pysäköidään mäkeen keula ylämäen suuntaan, kääntäkää pyörät poispäin
jalkakäytävän reunasta.
1
Seisontajarru, oikealta ohjattava auto
56
2
Jos auto pysäköidään mäkeen keula alamäen suuntaan, kääntäkää pyörät jalkakäytävän reunaa kohti.
Seisontajarrun vapauttaminen
– Painakaa jalkajarrua määrätietoisesti.
– Vetäkää kahvasta (2).
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Seisontajarru, sähköliitäntä, ym.
Sähköliitäntä takaistuimella
Ohjauspyörän säätö
Takaluukun avaaminen
02
Sähköliitäntää voidaan käyttää eri varusteille, kuten esim. matkapuhelimelle tai kylmälaatikolle. Se on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle. Suurin virrankulutus on 10 A. Virtaavaimen pitää olla vähintään asennossa I,
jotta liitäntä antaa virtaa.
Ohjauspyörää voidaan säätää korkeus- ja
pituussuunnassa. Painakaa ohjauspylväässä
vasemmalla puolella oleva säädin alas. Säätäkää sitten ohjauspyörä sopivaan asentoon.
Painakaa säädin takaisin ohjauspyörän asennon lukitsemiseksi. Jos se on vaikeaa, painakaa samalla vähän ohjauspyörää kun palautatte säätimen.
Avatkaa takaluukku vetämällä kahvasta,
kuten kuva osoittaa. Laskekaa alaosa nostamalla kahvaa ylöspäin.
VAROITUS
Säätäkää ohjauspyörä ennen ajoon lähtöä,
ei koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että
ohjauspyörä on lukkiutunut.
57
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkötoimiset ikkunannostimet
Käyttö
02
Sähkökäyttöisiä ikkunannostimia käytetään
ovissa olevilla katkaisimilla. Ikkunannostimet
toimivat jännitetilassa I ja II. Ajon päätyttyä ja
kun virta-avain on poistettu lukosta, voidaan
ikkunat edelleen avata tai sulkea niin kauan
kuin mitään ovista ei avata. Käyttäkää ikkunoita valvonnan alaisina.
Kuljettajan ovi
Ikkunannostimien salpa takaovessa
A
B
Lasin avaaminen:
– Painakaa katkaisimen etuosaa.
Lasin sulkeminen:
– Vetäkää katkaisimen etuosaa ylöspäin.
VAROITUS
Jos autossa on lapsia:
• Muistakaa aina katkaista virta ikkunannostimista poistamalla avain virtalukosta,
jos kuljettaja poistuu autosta.
• Tarkastakaa, ettei lapsia tai muita matkustajia jää puristuksiin, kun ikkunat suljetaan.
• Jos takaovien ikkunoita käytetään kuljettajan ovesta:
• Tarkastakaa etteivät kenenkään takamatkustajan kädet jää puristuksiin ikkunoita
suljettaessa.
Kuljettaja voi käyttää molempia ikkunannostimia paikaltaan. Ikkunat voidaan avata ja sulkea kahdella tavalla.
– Painakaa katkaisimia (A) kevyesti alaspäin
tai vetäkää niitä kevyesti ylöspäin. Ikkunannostimet nousevat tai laskevat niin
kauan kuin katkaisimiin vaikutetaan.
– Painakaa katkaisimet (A) täysin alas tai
vetäkää täysin ylös, ja vapauttakaa sitten.
Sivuikkunat avautuvat tai sulkeutuvat tällöin automaattisesti. Jos ikkuna estyy.
HUOM
Automaattinen nostotoiminto matkustajan
puolella on vain tietyillä markkina-alueilla.
58
Katkaisimilla (B) käytetään takaovien ikkunoita.
Takaovien sähkötoimiset ikkunannostimet
voidaan lukita kuljettajan oven säädinpaneelissa olevalla katkaisimella. Muistakaa aina
kytkeä ikkunannostimet pois toiminnasta,
mikäli jätätte lapsia yksin autoon (poistakaa
virta-avain lukosta).
Katkaisimessa oleva valo palaa
Takaovien laseja voidaan ohjata vain kuljettajan ovesta.
Katkaisimessa oleva valo ei pala
Takaovien ikkunoita voidaan ohjata sekä
kyseisessä ovessa että kuljettajan ovessa
olevilla katkaisimilla.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkötoimiset ikkunannostimet
Matkustajan paikka edessä
Ikkunannostimet takaovissa
02
Etumatkustajan sähkötoimisen ikkunannostimen katkaisimella voidaan ohjata vain tätä
ikkunaa.
Takaovien ikkunoita voidaan ohjata sekä ko.
oven että kuljettajan oven katkaisimilla. Jos
takaovien ikkunannostimien lukituskytkimen
merkkivalo (kuljettajan oven katkaisinpaneelissa) palaa, voidaan takaovien ikkunoita
käyttää vain kuljettajan ovesta.
VAROITUS
Jos takaovien ikkunoita käytetään kuljettajan ovesta, tarkastakaa ettei kukaan takaistuimen matkustajista jää puristuksiin, kun
ikkunat suljetaan.
59
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Taustapeilit
Sisätaustapeili
Sisätaustapeili kompassilla (lisävaruste tietyillä markkina-alueilla)
Oikea vyöhyke kompassissa
02
Kuva on montaasi. Peilin himmennys on joko
manuaalinen tai automaattinen, ei koskaan molempia samanaikaisesti.
Jos takaa tulee voimakas valo, se voi heijastua taustapeilistä ja häikäistä kuljettajaa.
Himmentäkää, kun takaa tuleva valo häiritsee.
Himmennys
A: Normaali asento
B: Himmennetty asento
Automaattinen himmennys
(lisävaruste)
Jos takaa tulee voimakas valo, taustapeili
himmenee automaattisesti.
60
Taustapeilin vasemmassa yläkulmassa on
näyttö, joka näyttää mihin kompassisuuntaan
auton keula osoittaa. Kahdeksan eri suuntaa
näytetään englanninkielisinä lyhenteinä: N
(pohjoinen), NE (koillinen), E (itä), SE
(kaakko), S (etelä), SW (lounas), W (länsi) ja
NW (luode).
Jos kompassi on aktivoitu, se käynnistyy
automaattisesti jännitetilassa II tai kun moottori on käynnissä. Sulkekaa tai kytkekää
kompassi päälle painamalla taustapeilin
takapuolella olevaa upotettua painiketta.
Käyttäkää esim. suoristettua paperiliitintä.
Painike on upotettu n. 2,5 cm peilin sisään.
Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Kompassi on asetettu maantieteelliselle alueelle, jolla auto oli luovutettaessa. Kompassi tulee kalibroida, jos autoa
siirretään useita magneettisia vyöhykkeitä.
– Jännitetila II.
– Pitäkää taustapeilin takana olevaa painiketta painettuna n. 3 sekuntia, kunnes
ZONE (vyöhyke) esitetään (käyttäkää
esim. suoristettua paperiliitintä). Ko. alueen numero näytetään.
– Painakaa painiketta useita kertoja, kunnes
halutun maantieteellisen alueen (1–15)
numero näytetään. Näyttö palaa muutaman sekunnin kuluttua esittämään kompassisuuntaa, mikä tarkoittaa, että
vyöhykkeen vaihto on valmis.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Taustapeilit
02
Kompassin magneettiset vyöhykkeet
Kalibrointi
Kompassi pitää kalibroida, jotta se näyttää
oikein. Parhaan tuloksen saamiseksi sulkekaa kaikki suuret virrankuluttajat, kuten esim.
sisävalaistus, tuuletuspuhallin, sähkölämmitteinen takalasi jne., ja katsokaa, ettei metallisia ja magneettisia esineitä ole peilin lähettyvillä.
– Pysäyttäkää auto suurelle avoimelle alueelle, pitäkää moottori käynnissä.
– Pitäkää taustapeilin takapuolella olevaa
painiketta painettuna (käyttäkää esim.
paperiliitintä), kunnes CAL esitetään näytössä (n. 6 sekuntia).
– Ajakaa hitaasti ympyrää nopeudella enintään 8 km/h, kunnes CAL häviää näytöstä.
Tällöin kalibrointi on valmis.
– Vaihtoehtoinen kalibrointitapa: Lähtekää
liikkeelle tavalliseen tapaan. CAL häviää
näytöstä, kun kalibrointi on valmis.
61
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Taustapeilit
Ulkotaustapeilit
VAROITUS
Säätäkää peilit ennen ajoon lähtöä.
TÄRKEÄÄ
02
Käyttäkää sähkölämmitystä (katsokaa s. 48)
poistaaksenne jään peileistä, ei jääkaavinta.
Kaavin voi naarmuttaa peililasia.
Muistitoiminnolla varustetut taustapeilit
(lisävaruste)
Jos autossa on muistitoiminnolla varustetut
taustapeilit, nämä toimivat yhdessä istuimen
muistiasetuksen kanssa, katsokaa s. 79.
Säätimet kahden ulkotaustapeilin asettamista varten ovat kuljettajan oven kyynärnojan etuosassa. Taustapeilejä voidaan käyttää
jännitetilassa I ja II.
– Painakaa painiketta L vasemmalle taustapeilille tai R oikealle taustapeilille. Painikkeessa oleva valo palaa.
– Säätäkää asento keskellä olevalla säätövivulla.
– Painakaa vielä kerran painiketta L tai R.
Valo sammuu.
Ulkotaustapeilien kääntäminen sisään, ks.
sivua 46.
62
Muistitoiminto kauko-ohjaimessa (lisävaruste)
Jos avaatte auton lukituksen kaukosäätimellä
ja muutatte ulkotaustapeilien asentoa, niiden
uudet asennot tallentuvat kaukosäätimeen.
Kun seuraavan kerran avaatte auton lukituksesta samalla kaukosäätimellä ja avaatte kuljettajan oven viiden minuutin sisällä, peilit
asettuvat tallennettuihin asentoihin.
Laminoidut sivuikkunat, (lisävaruste)
Laminoidut sivuikkunat etu- ja takaovissa
parantavat matkustamon äänieristystä ja
auton murtosuojausta.
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros
etumaisissa sivuikkunoissa ja/tai
ulkotaustapeileissä (lisävaruste)
Ulkotaustapeilit on käsitelty pintakerroksella,
joka saa näkyvyyden peileistä pysymään
hyvänä, vaikka sataa.
Sivuikkunat ja peilit, jotka
on varustettu vettä ja likaa
hylkivällä kerroksella, on
merkitty pienellä symbolilla.
Lämmittäkää taustapeilejä:
• Jos jää tai lumi peittää peilit.
• Voimakkaassa sateessa ja likaisella tiellä.
• Jos peilissä on huurua.
TÄRKEÄÄ
Älkää käyttäkö metallista jääkaavinta jään
poistamiseen ikkunoilta. Vettähylkivä kerros
voi vahingoittua. Käyttäkää sähkölämmitystä jään poistamiseen peileiltä.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkökäyttöinen kattoluukku (lisävaruste)
Avautumisasennot
Tuuletusasennosta voidaan siirtyä suoraan
mukavuusasentoon; vetäkää säädintä taaksepäin ääriasentoon (4) ja vapauttakaa se.
4
1
2
3
5
6
Automaattinen käyttö
Siirtäkää säädin painokohta-asennon (3) ohi
takimmaiseen ääriasentoon (4) tai painokohta-asennon (2) ohi etumaiseen ääriasentoon (1) ja vapauttakaa se. Kattoluukku avautuu tällöin mukavuusasentoon tai sulkeutuu
täysin.
02
Luukun avaaminen kokonaan mukavuusasennosta:
Kattoluukun käyttösäädin on sijoitettu kattoon. Luukku voidaan avata kahteen asentoon:
A. Tuuletusasento, takareuna ylhäällä
B. Työntöasento, taakse-/eteenpäin
Virta-avaimen pitää olla asennossa I tai II.
VAROITUS
Jos autossa on lapsia:
Katkaiskaa kattoluukun virta poistamalla
virta-avain lukosta, jos kuljettaja poistuu
autosta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sulkeminen, automaattinen
Sulkeminen, manuaalinen
Avaaminen, manuaalinen
Avaaminen, automaattinen
Avaaminen, tuuletusasento
Sulkeminen, tuuletusasento
Tuuletusasento
Avaaminen:
– Painakaa säätimen takareunaa (5) ylöspäin.
Sulkeminen:
– Vetäkää säätimen takareunaa (6) alaspäin.
– Vetäkää säädintä taaksepäin
ääriasentoon (4) vielä kerran ja vapauttakaa.
Manuaalinen käyttö
Avaaminen:
– Vetäkää säädintä taaksepäin painokohtaasentoon (3). Luukku liikkuu täysin auki asentoa kohti niin kauan kuin painiketta
pidetään painettuna.
Sulkeminen:
– Painakaa säädintä eteenpäin painokohtaasentoon (2). Luukku liikkuu kiinni-asentoa
kohti niin kauan kuin painiketta pidetään
painettuna.
63
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkökäyttöinen kattoluukku (lisävaruste)
Aurinkosuoja
VAROITUS
VAROITUS
Kattoluukun puristumissuoja toimii vain
automaattisen sulkemisen yhteydessä, ei
manuaalisen.
Kattoluukun puristumissuoja toimii vain
automaattisen sulkemisen yhteydessä, ei
manuaalisen.
Varmistakaa, ettei kukaan jää puristuksiin,
kun kattoluukku suljetaan.
02
Kattoluukkuun kuuluu myös sisäpuolinen,
käsin siirrettävä aurinkosuoja. Kun kattoluukku avataan, aurinkosuoja siirtyy automaattisesti taaksepäin. Sulkekaa suoja tarttumalla kahvaan ja vetämällä suojaa eteenpäin.
Puristumissuoja
Kattoluukussa on puristumissuoja, joka laukeaa jos luukun edessä on este. Tällöin kattoluukku pysähtyy ja avautuu sitten automaattisesti siihen avausasentoon joka sillä
viimeksi oli.
64
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
02
65
Yleistä lämmityksestä ja
ilmanvaihdosta .........................................................................................68
Automaattinen ilmastointilaite,
ECC ..........................................................................................................70
Polttoainekäyttöinen lämmitin
(lisävaruste) ..............................................................................................73
66
LÄMMITYS JA ILMANVAIHTO
03
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
03
Ilmastointi
Kylmäaine
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto viilentää tai
lämmittää sekä poistaa kosteutta matkustamon ilmasta. Auto on varustettu automaattisella lämmityksellä ja ilmastoinnilla (ECC).
Ilmastointilaitteessa käytetään kylmäainetta
R134a. Se ei sisällä lainkaan klooria ja on sen
vuoksi vaaratonta ilmakehän otsonikerrokselle. Kylmäainetta lisättäessä/vaihdettaessa
saa käyttää vain R134a-kylmäainetta. Teettäkää tämä työ Volvon teknisessä palvelussa.
HUOM
Ilmastointi voidaan kytkeä pois käytöstä,
mutta sen tulee olla käytössä, kun halutaan,
että matkustamossa on mahdollisimman
hyvä ilma ja etteivät ikkunat huuruunnu.
Kosteutta lasien sisäpuolella
Lasien puhdistus vähentää huurtumista
lasien sisäpinnalla. Käyttäkää tavallista ikkunanpesuainetta.
Hiukkassuodatin
Huolehtikaa siitä, että monisuodatin/hiukkassuodatin vaihdetaan säännöllisin välein. Neuvotelkaa valtuutetun Volvon teknisen palvelun kanssa.
Jää ja lumi
Poistakaa lumi ja jää lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiston ilmanottoaukon päältä (konepellin ja tuulilasin välistä).
Vianetsintä ja korjaus
Teetä lämmityksen ja ilmastoinnin vianetsintä
ja korjaus aina valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
68
Matkustamon puhaltimen toiminta
Kun moottori on sammutettuna (vaikka virtaavain on asennossa I tai II), puhallin kytkeytyy pois automaattisesti. Tämä tapahtuu
akun purkautumisen välttämiseksi.
Puhaltimen aktivoimiseksi kääntäkää säädintä ja asettakaa haluamanne nopeus.
ECC (elektroninen lämmitys ja ilmastointi)
Todellinen lämpötila
Valittu lämpötila vastaa sitä fyysistä tuntemusta, jonka ilman virtausnopeus, ilmankosteus, auringon säteily yms. olosuhteet auton
sisällä ja sen ulkopuolella saavat aikaan.
Anturien sijainti
• Aurinkoanturi on kojelaudan päällä.
• Matkustamon lämpötila-anturi on lämmityslaitteen paneelin takana.
HUOM
Älkää peittäkö tai tukkiko antureita vaatteilla
tai esineillä.
Sivulasit ja takaluukku
Jotta ilmastointi toimii tyydyttävästi, tulee
sivuikkunoiden ja mahdollisen kattoluukun
olla kiinni.
Kiihdyttäminen
Täydellä kaasulla kiihdytettäessä ilmastointijärjestelmä suljetaan tilapäisesti. Voitte
havaita tällöin lämpötilan hetkellisen nousun.
Kondenssivesi
Lämpimällä säällä voi ilmastointilaitteesta tippua kondenssivettä auton alle. Se on normaalia.
Polttoaineen säästö
EEC-lämmitys- ja tuuletuslaitteella säädellään myös ilmastointia automaattisesti, ja sitä
käytetään vain sen verran kuin matkustamon
jäähdyttäminen ja riittävä kosteudenpoisto
tuloilmasta edellyttävät. Näin säästetään
polttoainetta enemmän kuin perinteisellä järjestelmällä, jossa ilmastointi jäähdyttää ilman
aina juuri jäätymisrajan yläpuolelle.
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
Ilmanjako
Tuuletussuuttimet kojelaudassa
Tuuletussuuttimet ovipilarissa
a
a
`
03
`
^
^
_
_
Sisääntuleva ilma virtaa autoon useista eri
kohdissa olevista suuttimista.
A: Auki
A: Auki
B: Kiinni
B: Kiinni
C: Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
C: Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
D: Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa
D: Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa
– Suunnatkaa uloimmat suuttimet sivulaseihin kosteuden poistamiseksi etusivulaseista.
– Kylmä ilmasto: sulkekaa keskisuuttimet
parhaan mukavuuden ja huurteenpoiston
aikaansaamiseksi.
– Suunnatkaa uloimmat suuttimet ikkunaan
huurun poistamiseksi takasivuikkunoista.
– Suunnatkaa suuttimet sisäänpäin miellyttävän ilmanvaihdon saamiseksi takaistuimelle.
Muistakaa, että pikkulapset voivat olla herkkiä ilmavirralle ja vedolle.
Joka kerta kun painatte
ajastintoiminto.
, aktivoituu
69
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Automaattinen ilmastointilaite, ECC
Ohjauspaneeli
O
P
Q
R
S
T
U
03
N
V
NM
NN
NO
1. AC – Päällä/pois
2. Uudelleenkierrätys/tunnistimella varustettu monitoimisuodatin
3. Uudelleenkierrätys
4. AUTO
5. Ilmanjako
6. Sisälämpötilan tunnistin
7. Tuulilasin ja sivulasien huurteenpoisto
8. Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset taustapeilit
9. Sähkölämmitteiset etuistuimet
10. Lämpötila, oikea puoli
11. Lämpötila, vasen puoli
70
12. Puhallin
13. Puhallin, matkustamon takaosa (lisävaruste seitsemänpaikkaisissa autoissa)
Toiminnot
1. AC – Päällä/Pois (ON/OFF)
ON: Ilmastointi on päällä. Sitä ohjaa järjestelmän automatiikka. Näin sisään tulevaa ilmaa
jäähdytetään ja siitä poistetaan kosteutta.
OFF: Pois. Kun huurteenpoistotoiminto aktivoidaan, ilmastointi kytkeytyy automaattisesti päälle (voidaan sulkea A/C-painikkeella).
NP
2. Ilmanlaatujärjestelmä, uudelleenkierrätys/monisuodatin (lisävaruste tietyillä
markkina-alueilla)
Tietyissä autoissa on ns. monitoimisuodatin
ja ilmanlaatutunnistin. Kaasuja ja hiukkasia
suodattava monitoimisuodatin vähentää
hajujen ja epäpuhtauksien määrää. Ilmanlaatutunnistin havaitsee, jos ulkoilmassa olevien
epäpuhtauksien määrä lisääntyy. Tällöin
sisäilman laatujärjestelmä sulkee ilman sisäänoton ja ilma alkaa kiertää uudelleen matkustamossa. Matkustamon ilma puhdistetaan
monitoimisuodattimessa myös uudelleenkierrätyksen aikana.
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Automaattinen ilmastointilaite, ECC
Kun ilmanlaatutunnistin on kytkettynä, palaa
vihreä valo AUT painikkeessa
.
Käyttö:
Painakaa
ilmanlaatutunnistimen
aktivoimiseksi (normaali asetus).
Tai:
– Vaihtakaa seuraavien kolmen toiminnon
välillä painamalla toistuvasti
.
• valo MAN palaa: uudelleenkierrätys on nyt
kytkettynä.
• Mikään valo ei pala. Uudelleenkierrätys ei
ole kytkettynä, jollei sitä tarvita jäähdytystä
varten sään ollessa lämmin.
• valo AUT palaa: ilmanlaatutunnistin on nyt
kytkettynä.
Huolehtikaa siitä, että:
• Ilmanlaatutunnistin on hyvä pitää aina kytkettynä.
• Kylmällä säällä uudelleenkierrätystoiminto
on rajoitettu lasien huurtumisen välttämiseksi.
• Jos laseihin muodostuu kosteutta tai huurretta, on ilmanlaatujärjestelmä kytkettävä
pois.
• Huurun muodostuessa on hyvä käyttää
tuulilasin, takalasin ja sivuikkunoiden
huurteenpoistotoimintoja.
• Noudattakaa Volvon huolto-ohjelmassa
annettuja monitoimisuodattimen vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin epäpuhtaassa
ympäristössä saattaa suodattimen vaihto
olla tarpeen useammin.
3. Sisäilman kierrätys
Uudelleenkierrätys valitaan, kun halutaan
estää huonon ilman, pakokaasujen jne.
pääsy sisätiloihin. Matkustamon ilma kiertää
uudelleen, ts. autoon ei imeydy ulkoilmaa,
kun tämä toiminto on aktivoituna.
Jos ilmaa kierrätetään uudelleen autossa,
saattaa jäätä ja huurretta muodostua laseihin
etenkin talviaikaan.
Ajastintoiminnolla (autoissa, joissa on monitoimisuodatin ja ilmanlaadun tunnistin, ei ole
ajastintoimintoa) ehkäistään jään ja huurun
muodostumisen sekä huonon ilman vaaraa.
Tehkää näin kytkeäksenne sen päälle:
– Painakaa
yli 3 sekunnin ajan. Valo
vilkkuu 5 sekuntia. Ilmaa kierrätetään
uudelleen autossa 3–12 minuuttia riippuen
ulkolämpötilasta.
– Joka kerta kun painatte
, aktivoituu
ajastintoiminto.
Jos haluatte kytkeä pois ajastintoiminnon:
– Painakaa
uudelleen yli 3 sekuntia.
Valo palaa 5 sekuntia vahvistaen valintanne.
4. AUTO
AUTO-toiminto säätää ilmastointia automaattisesti niin, että valittu lämpötila saavutetaan. Automatiikka ohjaa lämmitystä,
ilmastointia, ilmanlaatutunnistinta, puhaltimen nopeutta, uudelleenkierrätystä ja ilmanjakoa. Valittaessa yksi tai useampia manuaalisia toimintoja, muita toimintoja säädetään
yhä automaattisesti. AUTO-painiketta painamalla kytketään kaikki manuaaliset asetukset pois.
03
5. Ilmanjako
• Ylimmäisen painikkeen ollessa sisäänpainettuna suuntautuu ilma laseihin
• Keskipainikkeen ollessa painettuna suuntautuu ilma pään ja kehon korkeudelle
• Alimman painikkeen ollessa painettuna
suuntautuu ilma jalkoihin
Painakaa AUTO, kun haluatte palata automaattiseen ilmanjakoon.
6. Sisälämpötilan tunnistin
Sisälämpötilan tunnistin tuntee matkustamossa vallitsevan lämpötilan.
71
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Automaattinen ilmastointilaite, ECC
03
7. Huurteenpoisto tuulilasilta ja
sivuikkunoilta
Käytetään huurun ja jään saamiseksi nopeasti pois tuulilasilta ja sivuikkunoilta. Ilmaa
virtaa ikkunoille puhaltimen suurella nopeudella. Huurteenpoistopainikkeessa oleva valo
palaa, kun tämä toiminto on kytkettynä.
Kun toiminto on valittu, tapahtuu lisäksi seuraavaa kosteuden poistamiseksi matkustamon ilmasta mahdollisimman tehokkaasti:
• ilmastointi (AC) kytkeytyy automaattisesti
päälle (voidaan sulkea A/C-painikkeella).
• uudelleenkierrätys kytkeytyy automaattisesti pois.
Kun huurteenpoistotoiminto
suljetaan,
ilmastointilaite palaa edellisiin asetuksiin.
8. Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset taustapeilit
Käyttäkää tätä painiketta halutessanne
saada nopeasti kosteuden tai huurun pois
takalasista ja ulkotaustapeileistä, katsokaa
sivua 48 saadaksenne lisätietoja tästä toiminnosta.
72
9. Sähkölämmitteiset etuistuimet
Etuistuimen lämmitys kytketään näin:
– Korkeampi lämpö:
Painikkeen painallus – molemmat valot
palavat.
– Matalampi lämpö:
Kaksi painikkeen painallusta – yksi valo
palaa.
Lämmitys suljettuna:
Kolme painikkeen painallusta – mikään valo
ei pala.
Valtuutettu Volvon tekninen palvelu voi säätää lämpötilan.
10 ja 11. Lämpötilanvalitsin
Voitte kahden säätimen avulla asettaa lämpötilan kuljettajan puolelle ja matkustajan
puolelle.
HUOM
Lämpiämistä/jäähtymistä ei voida nopeuttaa valitsemalla korkeampi/matalampi lämpötila kuin halutaan.
12. Puhallin
Kääntäkää säädintä puhaltimen nopeuden
nostamiseksi tai laskemiseksi. Jos valitaan
AUTO, puhaltimen nopeutta säädetään automaattisesti. Aiemmin säädetty puhaltimen
nopeus kytkeytyy pois.
HUOM
Jos säädintä on käännetty vastapäivään ja
puhaltimen ilmaisin näytössä on sammunut,
puhallin ja ilmastointilaite ovat suljettuja.
13. Puhallin, matkustamon takaosa
(lisävaruste seitsemänpaikkaisissa
autoissa)
Kääntämällä säädintä lisätään tai vähennetään puhaltimen nopeutta. Tämä on voimassa vain, jos AC on valittu sekä etumatkustamoon (1) että takamatkustamoon. Painike takamatkustamoa varten on keskikonsolin katkaisinpaneelissa, ks. sivua 46.
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Polttoainekäyttöinen lämmitin (lisävaruste)
Yleistä lämmittimestä
otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Ilmoitus esitetään näytössä.
Ilmoitus näytössä
Kun asetukset AJASTIMESSA 1,
AJASTIMESSA 2 ja suorakäynnistyksessä
aktivoituvat, palaa keltainen varoitussymboli
mittaristossa ja selventävä teksti esitetään
näytössä.
Kun poistutte autosta, saatte ilmoituksen
missä tilassa laitteenne on. Ilmoitus sammuu,
kun auto lukitaan ulkopuolelta kauko-ohjaimella.
Ennen kuin pysäköintilämmitin voidaan ohjelmoida, sähköjärjestelmä pitää "herättää".
Pysäköinti mäkeen
Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen,
sen tulee olla etupää alaspäin, jotta polttoaineen syöttö pysäköintilämmittimeen varmistetaan.
Tämä tehdään:
• Painamalla READ-painiketta tai
• aktivoimalla kaukovalot tai
• kytkemällä virta.
Pysäköintilämmitin voidaan käynnistää heti
tai sille voidaan ajastaa kaksi eri käynnistysaikaa, AJASTIN 1 ja AJASTIN 2. Käynnistysajalla tarkoitetaan tässä aikaa, jolloin auto on
valmiiksi lämmitetty. Auton elektroniikka laskee itse lämmityksen alkamisajan vallitsevan
ulkolämpötilan mukaan. Jos ulkolämpötila on
yli 25 °C, lämmitystä ei tapahdu. Kun lämpötila on –10 °C tai matalampi, pysäköintilämmittimen pisin toiminta-aika on 60 minuuttia.
Jos pysäköintilämmitin ei käynnisty toistuvista yrityksistä huolimatta, suositellaan, että
03
Varoitustarra säiliön luukussa.
VAROITUS
Auton pitää olla ulkona, kun pysäköintilämmitintä käytetään.
Sammuttakaa pysäköintilämmitin ennen
tankkauksen aloittamista. Maahan valunut
polttoaine voi syttyä.
Tarkastakaa näytöstä, että pysäköintilämmitin on suljettu. (Kun pysäköintilämmitin on
toiminnassa, esitetään näytössä PNESTELÄM ON.)
Kello/ajastin
Jos kello asetetaan uudelleen aikaan lämmittimen ajastimien ohjelmoinnin jälkeen, valitut
ajastinajat nollataan.
AJASTIMEN asettaminen
Turvallisuussyistä voidaan ajastimeen ohjelmoida vain lähimmän vuorokauden aikoja, ei
useampien vuorokausien.
– Askeltakaa säätöpyörän (B) avulla, kunnes
AJASTIN esitetään näytössä.
– Painakaa kevyesti RESET-painiketta (C)
päästäksenne vilkkuvaan tuntiasetukseen.
73
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Polttoainekäyttöinen lämmitin (lisävaruste)
03
– Valitkaa säätöpyörällä haluamanne tunnit.
– Painamalla kevyesti RESET pääsette
minuuttiasetukseen.
– Valitkaa säätöpyörällä haluamanne
minuutit.
– Vahvistakaa asetus painamalla kevyesti
RESET.
– Painakaa RESET ajastimen aktivoimiseksi.
Ajastinkäynnistetyn lämmittimen
sammuttaminen
Lämmitin voidaan sammuttaa manuaalisesti,
ennen kuin ajastintoiminto tekee sen, toimimalla seuraavasti:
Painakaa READ-painiketta (A)
Siirtykää tekstiin AJASTIN PNLÄMM. 1 tai 2
renkaalla (B). Teksti PÄÄLLÄ vilkkuu näytössä.
Painakaa RESET-painiketta (C). Teksti POIS
esitetään jatkuvana ja pysäköintilämmitin
sammutetaan.
Lämmittimen välitön käynnistys
– Askeltakaa säätöpyörällä (B), kunnes
SUORAKÄYNNISTYS esitetään näytössä.
– Painakaa painiketta RESET (C) päästäksenne vaihtoehtoihin PÄÄLLÄ tai POIS.
– Valitkaa ON.
74
Lämmitin on nyt aktivoituna 60 minuuttia.
Matkustamon lämmitys alkaa heti, kun moottorin jäähdytysneste on saavuttanut lämpötilan 30 ºC.
Lämmittimen välitön poiskytkeminen
– Askeltakaa säätöpyörällä (B), kunnes
SUORAKÄYNNISTYS esitetään näytössä.
– Painamalla RESET (C) pääsette vaihtoehtoihin PÄÄLLÄ tai POIS.
– Valitkaa POIS.
HUOM
Auto voidaan käynnistää ja sillä voidaan
ajaa pysäköintilämmittimen ollessa vielä
käynnissä.
Akku ja polttoaine
Jos akun varaus ei ole riittävä tai jos polttoainetta on säiliössä liian vähän, pysäköintilämmitin kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Näytössä esitetään ilmoitus. Vahvistakaa
ilmoitus painamalla READ (A).
TÄRKEÄÄ
Toistuva pysäköintilämmittimen käyttö yhdistettynä lyhyisiin ajomatkoihin johtaa akun
purkautumiseen ja käynnistysongelmiin.
Jotta varmistetaan, että generaattori ehtii
tuottaa yhtä paljon energiaa kuin lämmityslaite akusta kuluttaa, tulee lämmitintä säännöllisesti käytettäessä autolla ajaa
vähintään yhtä pitkä aika kuin lämmitintä
käytetään.
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Polttoainekäyttöinen lämmitin (lisävaruste)
Lisälämmitin1 (diesel)
Kylmällä säällä voidaan tarvita lisälämmittimen antamaa ylimääräistä lämpöä oikean
lämpötilan saavuttamiseksi matkustamossa.
Lisälämmitin käynnistyy automaattisesti, kun
lisälämpöä tarvitaan, jos moottori on käynnissä. Se suljetaan automaattisesti, kun
oikea lämpötila on saavutettu tai moottori
sammutetaan.
1 Tietyt
03
maat
75
,
Etuistuimet ...............................................................................................78
Matkustamon valaistus ............................................................................ 80
Säilytyspaikat matkustamossa ................................................................. 82
Takaistuin .................................................................................................87
Tavaratila ..................................................................................................89
76
SISUSTUS
04
04 Sisustus
Etuistuimet
Istuma-asento
4. Ristiseläntuen muuttaminen 1, kääntäkää säätöpyörää.
5. Selkänojan kallistuksen säätö: kiertäkää säätöpyörää.
6. Sähkökäyttöisen istuimen (lisävaruste)
käyttöpaneeli.
VAROITUS
Säätäkää kuljettajan istuimen asento ennen
ajoon lähtöä, ei koskaan ajon aikana.
Varmistakaa, että istuin on lukkiutunut.
04
– Siirtäkää istuin mahdollisimman taakse.
– Asettakaa selkänoja pystysuoraan asentoon 90 astetta.
– Nostakaa selkänojan takasivulla olevia salpoja ja kääntäkää selkänoja samalla eteen.
– Työntäkää istuin eteen siten, että niskatuki
"lukkiutuu" käsinekotelon alle.
Lattiamatot (lisävaruste)
Etuistuimen selkänojan kääntäminen
(lisävaruste)
Volvolta voitte ostaa juuri Teidän autoonne
valmistettuja lattiamattoja.
VAROITUS
Kuljettajan ja matkustajan istuimet voidaan
säätää parhaaseen istuma- ja ajoasentoon.
Lattiamaton pitää kuljettajan paikalla olla
painettuna kunnolla alas ja kiinnitettynä
kiinnittimiin, ettei se joudu puristuksiin polkimien luona ja alla.
1. Eteen-/taaksepäin: nostakaa kahvaa ja
säätäkää oikea etäisyys ohjauspyörään ja
polkimiin. Varmistakaa säädön jälkeen,
että istuin on lukkiutunut.
2. Istuintyynyn etureunan nostaminen/laskeminen, pumpatkaa ylös/alas (lisävaruste matkustajan puolella).
3. Istuimen nostaminen/laskeminen, pumpatkaa ylös/alas (lisävaruste matkustajan puolella).
1 Koskee
78
Etumatkustajan istuimen selkänoja voidaan
kallistaa eteen pitkän tavaran kuormausta
varten.
myös sähkökäyttöistä istuinta.
04 Sisustus
Etuistuimet
Sähkökäyttöinen istuin (lisävaruste)
Muistitoiminto
mella. Kun auton lukitus avataan samalla
kauko-ohjaimella, kuljettajan istuin ja taustapeilit asettuvat tallennettuihin asentoihinsa,
kun kuljettajan ovi avataan.
HUOM
Avainmuisti on riippumaton istuimen muistista.
Hätäpysäytys
Jos istuin tahattomasti joutuu liikkeeseen,
painakaa jotain painiketta, niin liike pysähtyy.
04
VAROITUS
Muistitoiminnon painikkeet
Istuimen säätöä voidaan tehdä tietty aika sen
jälkeen, kun oven lukitus on avattu kaukoohjauksella ilman, että avain on asetettu virtalukkoon. Istuinta voidaan aina säätää jännitetilassa I tai II.
1. Istuintyynyn etureuna ylös/alas
2. Istuin eteen-/taaksepäin
3. Istuin ylös/alas
4. Selkänojan kaltevuus
Ylikuormitussuoja laukeaa, jos jokin istuin
juuttuu. Jos näin tapahtuu, katkaiskaa virta ja
odottakaa lyhyt hetki ennen kuin istuinta käytetään uudelleen. Vain yhtä istuimen asetuksista voidaan säätää kerrallaan.
Asetuksen tallentaminen
– Säätäkää istuin.
– Pitäkää painiketta MEM painettuna
samalla, kun painiketta 1, 2 tai
3 painetaan.
Puristumisvaara. Katsokaa, etteivät lapset
leiki säätimillä.
Tarkastakaa, ettei mitään ole istuimen
edessä, takana tai alla säätöä tehtäessä.
Varmistakaa, ettei kukaan takaistuimen
matkustajista voi jäädä puristuksiin.
Tallennetun asetuksen käyttäminen
Painakaa jotain muistipainikkeista 1 – 3, kunnes istuin pysähtyy. Jos painike vapautetaan,
istuimen liike pysähtyy.
Avainmuisti kauko-ohjaimessa
Kuljettajan istuimen asennot tallennetaan
avainmuistiin, kun auto lukitaan kauko-ohjai-
79
04 Sisustus
Matkustamon valaistus
Lukuvalot ja matkustamovalaistus
• moottori on sammutettu ja avain käännetty asentoon 0.
Yleisvalaistus syttyy ja palaa 10 minuuttia,
kun:
• jokin ovista on auki, jos yleisvalaistusta ei
sammuteta.
Yleisvalo sammuu, kun:
04
Matkustamon valaistus edessä ja lukuvalot.
Lukuvalot takana
1. Lukuvalo vasemmalla edessä
2. Yleisvalaistus
3. Lukuvalo oikealla edessä
Painikkeella (2) voidaan valita matkustamovalaistukselle kolme tilaa:
4. Vasen lukuvalo takana, päällä/pois
5. Lukuvalo, oikea takana, päällä/pois
Valaistusautomatiikka
Lukuvalot edessä sytytetään ja sammutetaan
painikkeella (1) tai (3).
Kaikki lukuvalot ja yleisvalaistus sammuvat
automaattisesti 10 minuuttia moottorin sammuttamisen jälkeen. Ko. valaistus voidaan
sitä ennen sammuttaa manuaalisesti.
Yleisvalaistus sytytetään ja sammutetaan
painamalla lyhyesti painiketta (2).
Yleisvalaistus syttyy automaattisesti1 ja palaa
30 sekuntia, kun:
• auton lukitus avataan ulkopuolelta avaimella tai kauko-ohjaimella
1 Toiminto
riippuu valoisuudesta ja aktivoituu
vain, kun on pimeää.
80
• moottori käynnistyy
• auton lukitaan ulkopuolelta avaimella tai
kauko-ohjaimella.
Automatiikka voidaan kytkeä pois pitämällä
painiketta (2) painettuna kauemmin kuin
3 sekuntia. Lyhyt painikkeen painallus kytkee automatiikan takaisin toimintaan.
Ohjelmoidut ajat, 30 sekuntia ja 10 minuuttia,
voidaan muuttaa Volvon teknisessä palvelussa.
04 Sisustus
Matkustamon valaistus
Meikkipeili1
04
Valo syttyy automaattisesti, kun kansi nostetaan ylös.
1 Lisävaruste
tietyillä markkina-alueilla.
81
04 Sisustus
Säilytyspaikat matkustamossa
3
2
1
04
4
8
7
82
6
5
04 Sisustus
Säilytyspaikat matkustamossa
Säilytystilat
Kynäkotelo
Käsinekotelo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Säilytyslokero kolmannella istuinrivillä.
Säilytyslokero ja mukinpitimet.
Kortinpidin.
Käsinekotelo.
Säilytyspaikka keskikonsolissa.
Mukinpidin takaistuimen matkustajille.
Säilytystasku (myös etuistuinten istuintyynyjen etureunassa).
8. Kassinpidin.
04
VAROITUS
Huolehtikaa siitä, ettei kovia, teräviä tai painavia esineitä kuljeteta sellaisella tavalla,
että ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja
voimakkaassa jarrutuksessa.
Kiinnittäkää aina isot ja painavat esineet turvavyöllä tai kuormankiinnityshihnoilla.
Keskikonsolissa on lokero kynille.
Käsinekotelossa voitte säilyttää esim. auton
käyttöohjekirjaa, karttoja, kyniä ja luottokortteja.
83
04 Sisustus
Säilytyspaikat matkustamossa
Takinpidin
Tuhkakuppi takaistuimen matkustajille
(lisävaruste)
Mukinpidin/pullonpidin takaistuimen
matkustajille
Avatkaa tuhkakuppi vetämällä luukun yläreunasta ulospäin.
Vetäkää sisäosan alareunasta avausta varten. Mukinpitimen sisäosa voidaan irrottaa:
Irrottakaa molemmat pitimet, jolloin tilaan
sopii isoja pulloja.
04
Takinpidin on tarkoitettu vain kevyehköille
vaatteille.
Tyhjennys:
– Avatkaa tuhkakuppi.
– Painakaa kantta alaspäin ja kallistakaa
taaksepäin.
– Nostakaa sitten se ulos.
84
04 Sisustus
Säilytyspaikat matkustamossa
Säilytyslokero ja mukinpitimet (seitsemänpaikkainen auto)
Säilytyspaikka keskikonsolissa
Mukinpidin
04
Säilytyslokerossa voidaan säilyttää esim. cdlevyjä ja kirjoja.
Keskikonsolissa on laskutaso esim. ruokaa ja
juomia varten. Kyynärnoja voidaan kääntää
taaksepäin, jolloin se toimii takamatkustajien
"pöytänä".
Laskutason alla on säilytyslokero esim.
CD-levyille.
Mukinpitimet etumatkustajia varten.
Tuhkakuppi (lisävaruste)
– Tuhkakuppi tyhjennetään nostamalla pois
sen sisäosa.
85
04 Sisustus
Säilytyspaikat matkustamossa
Säilytyslokero kolmannella istuinrivillä (seitsemänpaikkainen auto)
Jääkaappilokero (lisävaruste)
04
Säilytyslokeroissa voidaan säilyttää kyniä ja
erilaisia pikkutavaroita.
Etuistuimen ylös nostettavan kyynärnojan
alla on jääkaappi1. Se on aktivoitu avaimen
asennossa II. Jääkaappiin mahtuu n. 14 litraa
ja se voi jäähdyttää lämpötilaan n. 5 °C/41 °F
asti.
VAROITUS
Katsokaa, että pulloja säilytetään jääkaapissa matkan aikana ja että kansi on kunnolla kiinni.
1 Koskee
86
vain Executive-malleja.
04 Sisustus
Takaistuin
Takaistuimet – toinen istuinrivi (seitsemänpaikkainen auto)
Siirrettävä istuin (seitsemänpaikkainen auto)
Keskikonsolin takaosan poistaminen
1
04
2
A
Selkänojan eteen kallistus autoon
astumisen helpottamiseksi
Nostakaa kahvasta (1) ylöspäin ja työntäkää
samalla istuinta eteenpäin. Toimikaa päinvastaisessa järjestyksessä istuimen siirtämiseksi takaisin alkuperäiseen asentoonsa.
Toisen istuinrivin keski-istuinta voidaan siirtää pitemmälle eteen kuin muita istuimia.
Tuolin ollessa eteensiirretyssä asennossa
ovat integroidussa lastentyynyssä istuva
lapsi ja etuistuimella istujat paremmin yhteydessä keskenään.
Jotta toisen istuinrivin keski-istuinta voitaisiin työntää eteenpäin, on keskikonsoli poistettava:
– Poistakaa keskikonsolin takaosa vetämällä salpaa suoraan ulos, yllä olevan
kuvan mukaan.
– Nostakaa sitten konsoli pois.
Nostakaa sankaa (A) istuimen siirtämiseksi
eteen- tai taaksepäin.
Istuimen säätö pituussuunnassa
Nostakaa sankaa (2) istuimen siirtämiseksi
eteen- tai taaksepäin.
87
04 Sisustus
Takaistuin
Niskatuet takaistuimessa – keskiistuin
HUOM
Niskatukea ei voi poistaa kokonaan.
04
Keskipaikan niskatuki voidaan säätää neljään
korkeusasentoon. Työntäkää niskatukea
ylöspäin tarvittaessa.
– Painakaa vapautuspainiketta niskatuen
laskemiseksi. Ks. kuvaa.
VAROITUS
Matalinta asentoa käytetään vain, kun istuimen selkänoja käännetään alas tai kun
kukaan ei istu tällä paikalla.
Toisen ja kolmannen rivin istuinten ylös
kääntämisen jälkeen pitää varmistaa, että
istuinten selkänojat ovat lukkiutuneet. Muutoin voi istuinten suojajärjestelmä jäädä toimimattomaksi.
88
04 Sisustus
Tavaratila
Tavaratilan pidentäminen – toinen
istuinrivi
Tavaratilan pidentäminen – kolmas
istuinrivi (seitsemänpaikkainen auto)
Kolmannen istuinrivin palautus
– Nostakaa selkänoja normaaliasentoon.
– Ottakaa kiinni silmukasta ja vetäkää istuintyynyä kunnes kuulette naksahduksen.
– Kääntäkää niskasuoja ylös.
Istuinta voidaan nyt käyttää.
04
1
– Siirtäkää istuimet takimmaiseen asentoon
(koskee vain seitsemänpaikkaista autoa).
– Laskekaa alas niskatuet.
– Vapauttakaa salpa (1) ja kääntäkää selkänoja eteen. Painakaa selkänojaa sen
lukitsemiseksi ala-asentoon.
VAROITUS
Turvallisuussyistä ei kolmannella istuinrivillä
saa istua ketään matkustajia, jos toisen
istuinrivin reunapaikkojen niskatuet ovat
alaslaskettuina.
Työntäkää toinen istuinrivi etumaiseen asentoonsa, ks. sivua 85.
– Nostakaa kahvasta ylöspäin.
– Työntäkää istuintyyny takimmaiseen asentoonsa. Kääntäkää kuormankiinnityssilmukat sisään oikealla ja vasemmalla puolella
niin, etteivät ne vaurioidu kun selkänojat
kaadetaan eteen.
– Kaatakaa selkänoja eteen. (Niskatuki laskeutuu automaattisesti, kun selkänoja
kaadetaan eteen.)
89
04 Sisustus
Tavaratila
Yleistä
edestä päin sattuvissa törmäyksissä. On tärkeätä suojautua myös takaapäin tulevilta
vahingoilta. Ottakaa kuormatessanne huomioon, että riittämättömästi kiinnitetyt ja väärin
kuormatut esineet tavaratilassa voivat siirtyä
törmäyksessä tai äkillisessä jarrutuksessa
eteenpäin suurella nopeudella ja voimalla ja
aiheuttaa vakavia vahinkoja.
Huomatkaa, että 20 kg painava esine vastaa
50 km/h nopeudella tapahtuvassa törmäyksessä 1000 kg:n törmäyspainoa.
04
Huomioikaa kuormatessanne seuraavaa:
Kuormituskyky riippuu auton massassa ajokunnossa mukaan luettuna mahdollisesti
asennetut varusteet. Massa ajokunnossa
käsittää kuljettajan, polttoainesäiliön painon
sen ollessa 90 % täytettynä ja muut huuhtelu-/jäähdytysnesteet jne. Asennetut lisävarusteet, ts. vetokoukku, taakkateline, kattolaatikko jne. lasketaan mukaan massaan ajokunnossa.
Auton kuormituskykyä vähentää matkustajien määrä ja heidän painonsa.
Tavaratilan kuormaaminen
Turvavyöt ja turvatyynyt antavat kuljettajalle
ja etumatkustajalle hyvän suojan, etenkin
90
• Älkää panko liian raskasta kuormaa etuistuimia vasten. Tällöin alaslaskettuun selkänojaan kohdistuu turhan suuri
kuormitus.
• Sijoittakaa kuorma selkänojaa vasten.
• Asettakaa raskaat tavarat mahdollisimman
alas.
• Asettakaa leveät tavarat selkänojan
molempia puolia vasten.
• Pankaa terävien kulmien suojaksi jotakin
pehmeätä.
• Kiinnittäkää kuorma kiinnitysnauhoilla
auton kuormankiinnityssilmukoihin.
• Älkää kuormatko koskaan selkänojan yläpuolelle käyttämättä suojaverkkoa.
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat sen toimintapainon kuormituksen raskauden
mukaan.
VAROITUS
Älkää kuormatko koskaan selkänojan yläpuolelle! Jos teette niin, kuorma voi lentää
eteenpäin äkillisessä jarrutuksessa tai törmäyksessä ja aiheuttaa vakavia vammoja
itsellenne tai muille matkustajille. Muistakaa
myös aina sitoa kuorma kunnolla kiinni.
Takaistuimen selkänojan ollessa alaslaskettuna ei autoa saa kuormata korkeammalle
kuin 50 mm takamatkustajan ikkunan yläreunan alapuolelle. Jättäkää myös 10 cm
tilaa ikkunoiden sisäpuolelle, muuten voi
auton sisäkattoon asennetun turvaverhon
suojatoiminta häiriintyä.
Kiinnittäkää kuorma aina hyvin. Muuten se
voi lentää eteenpäin äkkinäisessä jarrutuksessa ja vahingoittaa matkustajia.
Pysäyttäkää moottori ja kytkekää seisontajarru, kun kuormaatte tai poistatte pitkiä
tavaroita! Muuten on mahdollista, että
tavara osuu vaihteenvalitsimeen tai vaihdevipuun siirtäen sen johonkin ajoasentoon,
jolloin auto voi lähteä liikkeelle.
04 Sisustus
Tavaratila
Suojaverkko
Suojaverkon kiinnitys
Suojaverkon taittaminen kokoon
1
04
Suojaverkko estää tavaroita ja kuormaa siirtymästä eteenpäin matkustamossa voimakkaissa jarrutuksissa.
Verkko on valmistettu vahvasta nailonkudoksesta ja se voidaan kiinnittää kahdella eri
tavalla:
• Takaistuimen selkänojan taakse
• Etuistuimien taakse, jos takaistuin on alaslaskettuna.
Jos autossa on näkösuoja, nostakaa se pois
ennen suojaverkon kiinnittämistä.
Suojaverkko voidaan taittaa ja asettaa tavaratilan lattian alle (viisipaikkainen auto).
– Kiinnittäkää ylempi tanko etummaiseen tai
takimmaiseen kattokiinnikkeeseen.
– Kiinnittäkää tangon toinen pää vastakkaisella puolella olevaan kattokiinnikkeeseen.
– Kiristäkää suojaverkon vetonauha kiinni
lattiassa oleviin silmukoihin, kun verkko on
kiinnitetty taempiin kattokiinnikkeisiin.
– Käyttäkää istuimen liukukiskossa olevia
silmukoita, kun verkko on kiinnitetty etumaisiin kattokiinnikkeisiin.
Koskee vain seitsemänpaikkaista autoa:
Painakaa kuormaverkon saranoissa olevia
nuppeja (1) saranoiden vapauttamiseksi ja
taittakaa verkko kokoon.
VAROITUS
On tärkeätä varmistua siitä, että suojaverkon yläkiinnitykset on oikein asennettu ja
että kiristysnauhat on kiinnitetty tukevasti.
Vaurioitunutta verkkoa ei saa käyttää.
– Varmistakaa, että verkko on sivupaneelin
kyynärnojan edessä kiristettäessä.
– Kiristäkää suojaverkko vetonauhoilla.
91
04 Sisustus
Tavaratila
Teräksinen suojaritilä (lisävaruste)
– Tehkää samoin toisella puolella.
– Kiristäkää molempia kiinnityssankoja vuorotellen vähän kerrallaan.
– Asettakaa suojahatut nuppien yläpuolella
oleviin kierteisiin.
VAROITUS
Seitsemänpaikkainen auto: Turvallisuussyistä ei kolmannella istuinrivillä saa istua
ketään matkustajia, jos kuormaritilä on toisen istuinrivin takana.
04
Tavaratilan suojaritilä estää kuormaa tai kotieläimiä siirtymästä eteenpäin matkustamossa voimakkaissa jarrutuksissa.
Suojaritilä on turvallisuussyistä aina kiinnitettävä ja varmistettava oikealla tavalla.
Kiinnittäkää suojaritilä näin:
– Nostakaa suojaritilä sisään takaluukusta
tai jommasta kummasta takasivuovesta
(laskekaa tällöin toinen istuinrivi alas
ensin).
– Asettakaa suojaritilän toinen kiinnike toisen istuinrivin takana sivuoven yläpuolella
olevaan vastaavaan kiinnikkeeseen.
92
– Asettakaa suojaritilän kiinnike kiinnikkeen
etummaiseen asentoon.
– Asettakaa suojaritilän toinen kiinnike toisen sivuoven yläpuolella olevaan vastaavaan kiinnikkeeseen ja siirtäkää se
etummaiseen asentoon.
– Asettakaa kiinnityssanka alhaalta käsin
suojaritilän alakiinnikkeen läpi kuvan
mukaan.
– Kiinnittäkää kiinnityssangan jousi ja kiertäkää nuppi paikalleen.
– Kiinnittäkää kiinnityssangan koukku kuormankiinnityssilmukkaan ja kiristäkää säädintä, kunnes kiinnityssanka tarttuu
kuormankiinnityssilmukkaan.
04 Sisustus
Tavaratila
Sähköliitäntä kuormatilassa
Näkösuoja (lisävaruste)
Kassinpidin
04
Kääntäkää kansi alas, kun haluatte käyttää
pistorasiaa. Pistorasia toimii riippumatta siitä,
onko sytytys kytkettynä vai ei.
Jos sytytysvirta katkaistaan ja liitäntään on
kytketty kuluttaja, joka ottaa virtaa enemmän
kuin 0,1 A, tulee näyttöön varoitusilmoitus.
HUOM
Välttäkää sähköliitännän käyttöä sytytysvirran ollessa katkaistuna, koska akku saattaa
purkautua.
Vetäkää suojapeite rullalta taaksepäin matkatavaroiden peitteeksi ja kiinnittäkää se
tavaratilan takatolpissa oleviin kiinnityskohtiin.
Avatkaa tavaratilassa oleva luukku. Ripustakaa tai kiinnittäkää ostoskassit nauhan tai
pitimen avulla.
Näkösuojan poistaminen
Painakaa näkösuojan päätykappaletta
sisäänpäin, vetäkää ylöspäin ja irrottakaa se.
Kiinnittäessänne näkösuojaa painakaa sen
päätykappaleet pitimiin.
VAROITUS
Älkää panko mitään tavaroita näkösuojan
päälle. Ne voivat vahingoittaa matkustajia
esim. äkillisen jarrutuksen tai väistöliikkeiden yhteydessä.
93
04 Sisustus
Tavaratila
Kuormatilan lokero, sisältö
Avatkaa lokero kuormatilan lattiassa
(seitsemänpaikkainen auto)
– Nostakaa luukku ylös.
Jos auto on varustettu ostoskassin pitimellä:
04
1. Viisipaikkainen auto 2. Seitsemänpaikkainen
auto
Tavaratilan lattian alla on seuraavaa:
•
•
•
•
Varoituskolmio (tietyt markkina-alueet)
Työkalupussi
Ensiapulaukku (tietyt markkina-alueet)
Nosturi (vaihtoehtoinen paikka)
HUOM
Tietyissä ensiapulaukun tuotteissa on
"parasta ennen" -päiväys, nämä tulee vaihtaa ennen kuin tämä päiväys on ohitettu.
94
Avatkaa lokero kuormatilan lattiassa
(viisipaikkainen auto)
– Nostakaa kuormatilan lattiassa oleva
luukku ylös.
– Jos auto on varustettu ostoskassin pitimellä:
– Nostakaa luukku, avatkaa kassinpitimen
siteet.
– Kääntäkää ylempi luukku ylös, avatkaa
mahdollisen kassinpitimen siteet ja kääntäkää alempi luukku ylös.
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, ettette sijoita mitään tilaan, johon tyynyt käännetään. Tyynyt ja istuinmekanismit voivat vaurioitua.
04 Sisustus
04
95
Avaimet ja kauko-ohjain ...........................................................................98
Lukitseminen ja lukituksen
avaaminen .............................................................................................. 101
Lapsilukot ............................................................................................... 104
Hälytin (lisävaruste) ................................................................................ 106
96
LUKOT JA HÄLYTIN
05
05 Lukot ja hälytin
Avaimet ja kauko-ohjain
Avaimet – Elektroninen
käynnistyksenesto
1. Pääavain
Avain kaikkiin lukkoihin.
2. Huoltoavain 1
Avain etuoveen, virta- ja ohjauslukkoon.
Auton mukana toimitetaan kaksi pääavainta
ja yksi huoltoavain1. Toinen pääavain on
kokoontaitettava ja varustettu sisäänrakennetulla kaukosäätimellä.
N
05
Jos kadotatte jonkin avaimen, Teidän on
otettava kaikki jäljellä olevat avaimet
mukaanne valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun. Varkaudenestoa silmällä pitäen
kadonneen avaimen koodi pitää poistaa järjestelmästä. Muut avaimet pitää samalla koodata uudelleen järjestelmään.
Avainliuskan ainutlaatuinen koodi on valtuutetuilla Volvon teknisillä palveluilla, jotka voivat tilata uusia avainliuskoja.
Korkeintaan kuusi kaukosäädintä/avainta
voidaan ohjelmoida ja käyttää yhtä autoa
kohden.
O
Elektroninen käynnistyksenestin
Avaimet on varustettu koodatulla sirulla.
Koodin täytyy täsmätä auton virtalukossa
olevan lukijan kanssa. Auto voidaan käynnistää vain avaimella, jossa on oikea koodi.
1 Lisävaruste
98
tietyillä markkina-alueilla
HUOM
Pääavaimessa olevan avainliuskan (1) pitää
olla käännetty täysin ulos (kuvan mukaisesti) autoa käynnistettäessä. Muutoin on
olemassa vaara, että käynnistyksenestotoiminto estää auton käynnistymisen.
Käynnistysavaimet ja elektroninen
käynnistyksenesto
Virta-avain ei saa riippua muiden avainten tai
metalliesineiden kanssa samassa avainnipussa. Elektroninen käynnistyksenesto voi
tällöin aktivoitua vahingossa eikä autoa voi
käynnistää.
05 Lukot ja hälytin
Avaimet ja kauko-ohjain
Kauko-ohjaintoiminnot
Takaluukku
– Painikkeen (2) painallus avaa vain takaluukun lukituksen.
N
O
S
P
R
Q
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Avaaminen
Takaluukun avaaminen
Paniikkitoiminto
Turvavalaistus
Lukot
Avaimen taittaminen kokoon/
avaaminen
Lukinnan avaaminen
– Painikkeen (1) painallus avaa kaikkien
ovien, takaluukun ja polttoainesäiliön luukun lukituksen.
Paniikkitoiminto
Paniikkitoimintoa voidaan käyttää hätätapauksissa ympäristön huomion kiinnittämiseksi.
Jos punaista painiketta (3) pidetään painettuna vähintään kolme sekuntia tai sitä painetaan kaksi kertaa tänä aikana, suuntavalot ja
äänitorvi aktivoituvat. Paniikkihälytys suljetaan kauko-ohjaimen millä tahansa painikkeella tai automaattisesti 25 sekunnin
kuluttua.
Turvavalaistus
Tehkää näin lähestyessänne autoanne:
Lukitseminen
Painikkeella (5) lukitaan kaikki ovet, takaluukku ja polttoainesäiliön luukku. Polttoainesäiliön luukun kohdalla on noin 10 minuutin
viive.
Avaimen kokoontaitto/avaaminen
Avain voidaan taittaa painamalla painiketta
(6) ja kääntämällä samalla avainosa painikeosan sisään.
Kokoontaitettu avain avautuu automaattisesti
painiketta painamalla.
05
– Painakaa kaukosäätimen keltaista painiketta (4).
Nyt syttyvät sisävalot, seisontavalot, rekisterikilven valaistus ja ulkotaustapeilien valot
(lisävaruste). Myös mahdollisen perävaunun
valot syttyvät. Nämä valot palavat 30, 60 tai
90 sekuntia. Valtuutettu Volvon tekninen palvelu tehdä sopivan aika-asetuksen.
Lähestymisvalojen sammuttaminen:
– Painakaa keltaista painiketta uudelleen.
99
05 Lukot ja hälytin
Avaimet ja kauko-ohjain
Kauko-ohjaimen pariston vaihto
05
Jos lukot eivät toistuvista yrityksistä huolimatta reagoi normaalietäisyydeltä lähetettyyn kaukosäätimen signaaliin, on paristo
vaihdettava.
– Irrottakaa kansi vääntämällä sen takareunaa varovasti pienellä ruuvitaltalla.
– Vaihtakaa paristo (tyyppi CR 2032, 3 V) –
asettakaa pluspuoli ylöspäin. Välttäkää
koskemasta paristoon ja sen kosketuspintoihin sormin.
– Asettakaa kansi takaisin. Varmistakaa,
että kumitiivisteen asento on oikea, niin
ettei se vaurioidu eikä sen sisään pääse
vettä.
100
– Toimittakaa paristo esimerkiksi Volvon
tekniseen palveluun, joka huolehtii sen
hävittämisestä ympäristöystävällisellä
tavalla.
05 Lukot ja hälytin
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
ulkopuolelta
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovea tai takaluukkua ei ole avattu
kahden minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta kauko-ohjaimella, kaikki lukot suljetaan automaattisesti uudelleen. Tämä toiminto vähentää vaaraa, että auto jätetään
vahingossa lukitsematta.
Hälyttimellä varustetut autot, ks. sivua 106.
Automaattinen lukitus
HUOM
Auton voi lukita1 myös, jos jokin ovi tai takaluukku on auki. Kun ovi suljetaan, on olemassa vaara, että avaimet lukitaan autoon.
1 Koskee
Automaattisen lukituksen aktivointi/
aktivoinnin poistaminen
Virta-avaimen pitää olla asennossa I tai II.
Painakaa READ-painiketta ohjauspylvään
vasemmassa vivussa näytön mahdollisten
ilmoitusten kuittaamiseksi.
Pitäkää keskuslukituksen painiketta painettuna, kunnes lukitustilan uusi ilmoitus esitetään näytössä.
Ilmoitus AUTOM.LUK. AKTIVOITU (auto
lukitaan myös, kun se liikkuu) tai
AUTOM.LUK. AKT. POIST. esitetään näytössä.
Pääavain tai kauko-ohjain lukitsee/avaa kaikkien sivuovien ja takaluukun lukituksen
samanaikaisesti. Sivuovien lukkonupit ja
ovenkahvat sisäpuolella kytketään pois toiminnasta1.
Polttoainesäiliön luukku voidaan avata, kun
autoa ei ole lukittu. Lukko on edelleen auki
10 minuuttia auton lukitsemisen jälkeen.
kaikkien ovien lukitus avataan säädinpaneelista.
05
Automaattinen lukitseminen aktivoidaan ja
aktivointi poistetaan kuljettajan ovessa olevasta säädinpaneelista. Toiminto tarkoittaa,
että ovet lukitaan automaattisesti, kun auton
nopeus ylittää 7 km/h. Ne pysyvät lukittuina,
kunnes jokin ovi avataan sisäpuolelta tai jos
tiettyjä markkina-alueita
101
05 Lukot ja hälytin
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
sisäpuolelta
Käsinekotelon lukitseminen
Takaluukun lukitseminen/lukituksen
avaaminen kauko-ohjaimella
05
Kuljettajan ovessa (tai matkustajan ovessa)
olevasta säädinpaneelista voidaan kaikki
sivuovet ja takaluukku lukita tai niiden lukitus
avata samanaikaisesti.
Kaikki ovet voidaan lukita ko. oven säädinpaneelissa olevalla lukkonupilla.
Jos autoa ei ole lukittu ulkopuolelta, sen lukitus voidaan avata avaamalla ovi kahvasta1.
1
102
Koskee tiettyjä markkina-alueita
Käsinelokero voidaan lukita/avata vain pääavaimella – ei huoltoavaimella.
Vain takaluukun lukituksen avaaminen:
– Painakaa kerran kauko-ohjaimessa olevaa
painiketta kuvan mukaisesti.
– Jos kaikki ovet on lukittu, kun takaluukku
suljetaan, se pysyy lukitsemattomana ja
poissa hälyttimen valvonnasta sulkemisen
jälkeen. Muut ovet ovat hälyttimen valvonnassa ja lukittuja, kuten aiemminkin.
– Painakaa LOCK-painiketta vielä kerran
takaluukun saamiseksi hälyttimen valvontaan ja lukituksi.
05 Lukot ja hälytin
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
HUOM
Jos LOCK-painiketta käytetään takaluukun
lukituksen avaamiseen avaamatta luukkua,
luukku lukitaan automaattisesti noin
2 minuutin kuluttua.
Salpalukitustilan ja mahdollisten
hälytysanturien tilapäinen aktivoinnin
poistaminen
Salpalukitustila1
VAROITUS
Autossa on erityinen salpalukitustila, mikä
tarkoittaa sitä, että ovien ollessa lukittuina
niitä ei voi avata auton sisältä.
Salpalukitustila voidaan kytkeä vain ulkopuolelta lukitsemalla kuljettajan ovi avaimella tai
kaukosäätimellä. Kaikkien ovien on oltava
kiinni, ennen kuin salpalukitus voidaan kytkeä. Ovia ei voida nyt avata sisäpuolelta.
Ovien lukitus voidaan avata vain ulkopuolelta kuljettajan ovesta tai kaukosäätimellä.
Salpalukitus kytkeytyy päälle 25 sekunnin viiveellä ovien sulkemisen jälkeen.
Valo painikkeessa palaa, kunnes auto lukitaan avaimella tai kauko-ohjaimella. Näytössä esitetään ilmoitusta niin kauan kuin
avain on virtalukossa. Kun auton virta kytketään seuraavan kerran, kytketään tunnistimet ja salpalukitustila uudelleen päälle.
Älkää jättäkö ketään autoon kytkemättä
ensin salpalukitustilaa pois.
05
Jos joku haluaa jäädä autoon ja haluatte kuitenkin lukita ovet ulkopuolelta – esimerkiksi
matkustaessanne autolautalla – voitte kytkeä
salpalukitustilan pois.
– Asettakaa avain virtalukkoon, kääntäkää
se asentoon II ja sitten takaisin asentoon I
tai 0.
– Painakaa painiketta (ks. kuvaa).
Jos auto on varustettu hälyttimellä, kytkeytyvät liike- ja kallistustunnistimet samalla pois,
katsokaa s. 107.
1 Tietyt
maat
103
05 Lukot ja hälytin
Lapsilukot
Manuaalinen lapsilukko, takaluukku ja
takaovet
VAROITUS
Pitäkää lukkonupit aina vedettyinä ylös ajon
aikana. Mahdollisen onnettomuuden yhteydessä voi pelastushenkilöstö päästä autoon
nopeasti. Takaistuimen matkustajat eivät
voi avata ovia sisäpuolelta, jos lapsilukko on
aktivoitu.
05
Lapsilukon salpa – vasen ja oikea takaovi.
Lapsilukon salpa – takaluukku.
Lapsilukon salpa on takaluukun alareunassa1
ja takaovien takareunassa. Niihin pääsee
käsiksi vain takaluukun tai takaovien ollessa
auki.
– Takaluukun salvan asento muutetaan
työntämällä sitä sivusuunnassa ääriasennosta toiseen (käyttäkää litteää metalliesinettä, esimerkiksi ruuvitalttaa):
1 Vain
104
tietyt markkina-alueet
A: Lapsiturvallinen asento – takaluukkua ei
voida avata sisäpuolelta.
B: Ei lapsiturvallinen asento – takaluukku
voidaan avata sisäpuolelta.
– Kummankin takaoven salvan asento muutetaan kääntämällä sitä ääriasennosta toiseen (käyttäkää litteää metalliesinettä,
esimerkiksi ruuvitalttaa).
A: Lapsiturvallinen asento – takaovia ei voida
avata sisäpuolelta; kääntäkää ulospäin.
B: Ei lapsiturvallinen asento – takaovet voidaan avata sisäpuolelta; kääntäkää sisäänpäin.
05 Lukot ja hälytin
Lapsilukot
Sähkökäyttöinen lapsilukko –
takasivuovet1
HUOM
Niin kauan kuin sähkötoimiset lapsilukot
ovat aktivoituina, takasivuovia ei voida
avata sisältä.
05
Käyttäkää keskikonsolissa olevaa painiketta
takasivuovien lapsilukon aktivoimiseen/aktivoinnin poistamiseen.
– Kääntäkää virta-avain jännitetilaan I tai II.
– Painakaa painiketta.
Kun painikkeen valo palaa, ikkunannostimet
takana ja takaovet on salvattu.
Näytössä esitetään ilmoitus, lapsilukko aktivoidaan/aktivointi poistetaan.
1 Lisävaruste
tietyillä markkina-alueilla
105
05 Lukot ja hälytin
Hälytin (lisävaruste)
Hälytysjärjestelmä
Hälytysvalo kojelaudassa
Kun hälytin on kytkettynä, se valvoo jatkuvasti kaikkia hälytintuloja.
Hälytys laukeaa, kun:
05
HUOM
• ovi, konepelti tai takaluukku avataan
• väärä avain asetetaan virtalukkoon tai
lukko yritetään rikkoa
• matkustamossa havaitaan liikettä (jos
autossa on liikeanturi)
• autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on
kallistusanturi)
• akkukaapeli irrotetaan
• Joku yrittää kytkeä sireenin pois.
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytysjärjestelmään kuuluvia komponentteja.
Tällaiset yritykset voivat vaikuttaa vakuutusehtoihin.
Hälytintoiminnon kytkeminen
– Painakaa LOCK-painiketta. Pitkä auton
suuntavalojen vilkkusignaali vahvistaa,
että hälytin on kytkettynä ja että kaikki
ovet on lukittu.
Valo kojelaudassa osoittaa hälytysjärjestelmän tilan:
• Merkkivalo sammuksissa – hälytin on kytkettynä pois.
• Valo vilkkuu kerran joka toinen sekunti sen
jälkeen, kun auton suuntavalot ovat antaneet pitkän välähdyssignaalin – hälytin on
aktivoitu.
• Valo vilkkuu nopeasti hälyttimen poiskytkemisen jälkeen ja sytytysvirran kytkemiseen saakka: Hälytin on lauennut.
• Jos hälytysjärjestelmäänne on syntynyt
jokin vika, saatte ilmoituksen näyttöön.
106
Jos hälytysjärjestelmään on syntynyt vika,
esitetään näytössä ilmoitus. Ottakaa yhteys
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
TÄRKEÄÄ
Hälytys on kytkettynä täysin päälle, kun auton suuntavalot ovat antaneet pitkän välähdyksen ja kojelaudassa oleva valo vilkkuu
joka toinen sekunti.
Hälytintoiminnon poiskytkeminen
– Painakaa kauko-ohjaimen UNLOCK-painiketta. Suuntavalojen kaksi lyhyttä vilkkusignaalia ilmaisevat, että hälytin on
kytketty pois.
Jos kauko-ohjaimen paristot ovat lopussa,
hälytin voidaan kytkeä pois toiminnasta
kääntämällä avain jännitetilaan II.
05 Lukot ja hälytin
Hälytin (lisävaruste)
Hälyttimen automaattinen
uudelleenkytkeytyminen
Toiminto suojaa siltä, että autossa tahattomasti jätetään hälytin kytkemättä.
Jos kumpaakaan ovea tai takaluukkua ei ole
avattu kahden minuutin kuluessa hälyttimen
kytkemisestä pois (ja auton lukitus on avattu
kauko-ohjaimella), hälytin kytkeytyy uudelleen automaattisesti. Samalla auto lukitaan.
• Kaikki suuntavalot vilkkuvat viisi minuuttia
tai siihen saakka, kunnes hälytin kytketään
pois.
Hälytystunnistimien ja salpalukitustilan tilapäinen kytkeminen pois
Hälyttimen automaattinen aktivoituminen
Tietyissä maissa (Belgia, Israel jne) hälytin
kytkeytyy automaattisesti tietyn viiveen jälkeen, kun ovi on avattu ja suljettu ilman, että
sitä on lukittu.
Näytössä esitetään ilmoitusta niin kauan kuin
avain on virtalukossa. Kun virta kytketään
päälle, tilapäinen poiskytkentä häviää. Jos
auto on salpalukitustilassa, tämä kytketään
jälleen päälle samalla kertaa. Ks. sivua 103.
05
Lauenneen hälytyksen
poiskytkeminen
– Painakaa kauko-ohjaimen UNLOCK-painiketta tai asettakaa avain virtalukkoon.
Kuittauksena annetaan suuntavalojen kaksi
lyhyttä välähdystä.
Jotta vältetään hälyttimen aktivoituminen
vahingossa esim. jätettäessä koira autoon tai
laivamatkan aikana, liike- ja kallistusanturit
voidaan kytkeä pois toiminnasta:
Hälytyssignaalit
– Asettakaa avain virtalukkoon, kääntäkää
se asentoon II ja sitten takaisin asentoon I
tai 0.
– Painakaa painiketta.
Valo palaa, kunnes auto lukitaan avaimella tai
kauko-ohjaimella.
Hälytyksen lauetessa:
• Sireeni soi 25 sekuntia. Siinä on oma akku,
joka alkaa toimia, jos auton akun varaus ei
ole riittävä tai se on kytketään irti.
107
Yleistä ..................................................................................................... 110
Polttoaineen täyttö ................................................................................. 112
Moottorin käynnistäminen ...................................................................... 114
Käsivalintainen vaihteisto ....................................................................... 116
Automaattivaihteisto .............................................................................. 117
Neliveto .................................................................................................. 120
Jarrujärjestelmä ...................................................................................... 121
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä (lisävaruste) ..................................... 123
Pysäköintitutka (lisävaruste) ................................................................... 125
Kuolleen kulman infojärjestelmä –
BLIS (lisävaruste) .................................................................................... 127
Hinaaminen ja poiskuljetus .................................................................... 130
Apukäynnistyskaapelit ........................................................................... 132
Ajo perävaunun kanssa .......................................................................... 133
Vetolaite .................................................................................................. 135
Irrotettava vetokoukku ............................................................................ 137
Kuormaus ............................................................................................... 142
Valokuvion sovitus .................................................................................. 144
108
KÄYNNISTYS JA AJO
06
06 Käynnistys ja ajo
Yleistä
Taloudellinen ajo
Taloudellinen ajo tarkoittaa ennakoivaa ja
pehmeää ajoa sekä ajotavan ja nopeuden
sovittamista liikennetilanteeseen.
06
• Käyttäkää moottori lämpimäksi mahdollisimman nopeasti.
• Älkää käyttäkö moottoria joutokäynnillä,
vaan lähtekää liikkeelle mahdollisimman
pian moottoria kevyesti kuormittaen.
Kylmä moottori kuluttaa enemmän polttoainetta kuin lämmin.
• Välttäkää nopeita tarpeettomia kiihdytyksiä ja äkkijarrutuksia.
• Älkää kuljettako tarpeetonta kuormaa
autossa.
• Älkää käyttäkö talvirenkaita kuivilla teillä.
• Irrottakaa taakkateline, kun sitä ei käytetä.
• Välttäkää ajoa ikkunat auki.
Estäkää moottorin ylikuumeneminen
Älkää antako moottorin käydä yli
4500 kierrosta minuutissa (dieselmoottori:
3500 kierrosta minuutissa), jos vedätte perävaunua tai asuntovaunua mäkisessä maastossa. Öljyn lämpötila voi muuten nousta liian
korkeaksi.
Takaluukku auki
Liukas tie
Välttäkää ajamista takaluukku auki. Jos kuitenkin on välttämätöntä ajaa luukku auki
lyhyehkö matka, tehkää näin:
Harjoitelkaa liukkaalla ajamista kontrolloiduissa muodoissa oppiaksenne tuntemaan
uuden auton reaktiot.
– Sulkekaa kaikki ikkunat.
– Ohjatkaa ilma tuulilasiin ja lattialle ja käyttäkää puhallinta suurimmalla nopeudella.
Moottori ja jäähdytysjärjestelmä
Erityisissä olosuhteissa, esim. vuoristoajossa ja raskaalla kuormituksella, moottori ja
jäähdytysjärjestelmä voivat ylikuumentua.
110
Estäkää jäähdytysjärjestelmän ylikuumeneminen
• Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua
pitkää, jyrkkää mäkeä ylös.
• Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun
pysähdytte raskaan ajon jälkeen.
• Poistakaa etusäleikön edessä olevat lisävalot, jos ajatte hyvin kuumassa säässä.
VAROITUS
Älkää ajako takaluukku auki. Myrkyllisiä
pakokaasuja voi imeytyä autoon tavaratilan
kautta.
Ajo epätasaisella tiellä
Volvo XC90 on suunniteltu lähinnä maantieajoon, mutta sillä on myös hyvät tieominaisuudet epätasaisilla ja huonoilla teillä. Jotta
auton kestoikä ei lyhenisi, huomioikaa seuraavaa:
• Ajakaa hitaasti epätasaisella tiellä, näin
vältätte auton alustan vaurioitumisen.
• Jos maa on pehmeää tai siinä on kuivaa
hiekkaa tai lunta, on parasta pitää auto
aina koko ajan liikkeessä ja välttää vaihtamisia. Älkää pysäyttäkö autoa.
• Jos tie on erittäin jyrkkä ja auto on vaarassa kaatua, älkää yrittäkö koskaan kääntää autoa vaan peruuttakaa takaisinpäin.
Välttäkää ajoa vinosti jyrkissä rinteissä,
ajakaa rinteen suuntaisesti.
HUOM
Välttäkää jyrkkien mäkien ajamista, jos polttoainemäärä on pieni. Katalysaattori voi
vaurioitua, jos moottori ei saa riittävästi
polttoainetta. Ajettaessa erittäin jyrkkiä
mäkiä on syytä varmistaa, että säiliö on yli
puoliksi täynnä, jolloin moottorin pysähtymisestä ei ole vaaraa.
06 Käynnistys ja ajo
Yleistä
Kahlaus
Autolla voidaan ajaa enintään 40 cm syvässä
vedessä enintään nopeudella 10 km/h. Erityistä varovaisuutta pitää noudattaa ajettaessa virtaavassa vedessä.
TÄRKEÄÄ
Jos vettä pääsee ilmansuodattimeen, voi
syntyä moottorivaurio.
Syvemmällä voi vettä päästä vaihteistoon.
Tällöin öljyjen voitelukyky heikkenee, mikä
lyhentää näiden järjestelmien käyttöikää.
Ajakaa kahlattaessa pienellä nopeudella
älkääkä pysäyttäkö autoa. Kun vesi on ohitettu, painakaa kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa, että täysi jarruvaikutus saavutetaan. Vesi ja esim. lieju voivat kastella jarrujen
kitkapinnat, mistä on seurauksena viivästynyt
jarruvaikutus.
HUOM
Puhdistakaa sähköisen moottorinlämmittimen ja perävaunupistorasian sähköliittimet
ajettuanne vedessä ja savessa.
TÄRKEÄÄ
Älkää antako auton seistä kynnykset ylittävässä vedessä pidempää hetkeä, se voi aiheuttaa autoon sähkövikoja.
Jos moottori pysähtyy veteen, älkää yrittäkö
käynnistää sitä uudelleen. Hinatkaa auto
pois vedestä.
tyt toiminnot tai rajoittaa akun kuormitusta
esim. pienentämällä puhaltimen nopeutta ja
sulkemalla äänentoistolaitteen. Ladatkaa
akkua käynnistämällä moottori.
Älkää ylikuormittako akkua
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat
akkua eri tavoin. Välttäkää pitämästä virtaavainta asennossa II moottorin ollessa
pysäytettynä. Käyttäkää sen sijaan asentoa I,
kun virtaa tarvitaan vähän. Tavaratilan 12 V:n
liitäntä antaa virtaa, vaikka avain on poistettu
virtalukosta.
Esimerkkejä paljon virtaa kuluttavista toiminnoista:
06
• matkustamon puhallin
• Tuulilasinpyyhkimet
• audiolaitteisto (suuri äänenvoimakkuus)
• seisontavalot.
Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka
kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää käyttäkö moottorin ollessa sammutettuna toimintoja, jotka kuluttavat paljon virtaa.
Jos akkujännite on matala, esitetään teksti
näytössä. Energiansäästötoiminto sulkee tie-
111
06 Käynnistys ja ajo
Polttoaineen täyttö
Polttoainesäiliön luukun avaaminen
Säiliön korkki on luukun sisäpuolella oikeassa takalokasuojassa ja se voidaan ripustaa säiliön luukun sisäpuolelle.
06
Polttoainesäiliön luukku voidaan avata, kun
autoa ei ole lukittu.
HUOM
Luukku pysyy lukkiutumattomana
kymmenen minuuttia sen jälkeen, kun auto
on lukittu. Sitten se lukkiutuu automaattisesti.
112
Polttoainesäiliön luukun lukituksen
hätäavaaminen
Polttoainesäiliön luukun manuaalinen avaaminen voi olla välttämätöntä, kun normaali
avaaminen ei ole mahdollista.
Tehkää tällöin seuraavasti:
– Nostakaa kulmapala lattiasta tavaratilan
oikeassa takakulmassa.
– Avatkaa peiteluukku nostamalla kahvasta
ja vetämällä sitä ulospäin.
– Kääntäkää eriste sivuun ulottuaksenne
luukun sähköiseen lukkoon.
– Työntäkää käsi sisään ja paikallistakaa
lukko. Sijainti on suunnilleen polttoainesäiliön luukun takareunan sisäpuolella.
– Vetäkää lukkomäntää suoraan taaksepäin.
Luukku voidaan nyt kääntää ulos. Tankkauksen jälkeen voidaan luukku lukita uudelleen sulkemalla se ja painamalla
lukkomäntää eteenpäin.
VAROITUS
Paneelin takana on teräviä reunoja, liikuttakaa kättä hitaasti ja varovasti.
06 Käynnistys ja ajo
Polttoaineen täyttö
Säiliön korkki
Ulkolämpötilojen ollessa korkeita voi polttoainesäiliöön syntyä tietty ylipaine. Avatkaa
tällöin säiliön korkki hitaasti
HUOM
Asettakaa polttoainesäiliön korkki takaisin
tankkauksen jälkeen. Kääntäkää, kunnes
kuuluu yksi tai useampia naksahduksia.
Polttoaineen täyttö
Älkää täyttäkö säiliötä liikaa, vaan lopettakaa,
kun pumpun suutin katkaisee.
HUOM
Liian täyteen tankattu säiliö voi lämpimällä
säällä vuotaa yli.
Polttoainetta, joka on laadultaan huonompaa
kuin sivulla 242 on ilmoitettu, ei saa käyttää,
koska tämä voi vaikuttaa haitallisesti moottorin tehoon ja polttoaineenkulutukseen.
VAROITUS
Maahan valunut polttoaine voi syttyä pakokaasujen vaikutuksesta.
Kytkekää polttoainekäyttöinen lämmitin
pois päältä ennen tankkauksen aloittamista.
Älkää koskaan pitäkö päällä olevaa matkapuhelinta käsillä tankatessanne. Soittosignaali voi saada kipinän aikaan ja sytyttää
bensiinihöyryt, mikä puolestaan voi aiheuttaa tulipalon ja henkilövahinkoja.
Bensiini
TÄRKEÄÄ
Älkää lisätkö puhtaanapitolisäaineita bensiiniin, ellei Volvo ole suositellut sitä.
Diesel
Dieselöljyyn voi matalissa lämpötiloissa
(–5 °C - –40 °C) muodostua parafiinia, joka
voi aiheuttaa käynnistysvaikeuksia.
06
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää erityistä talvipolttoainetta kylmänä vuodenaikana.
113
06 Käynnistys ja ajo
Moottorin käynnistäminen
Ennen kuin moottori käynnistetään
HUOM
– Vetäkää seisontajarru päälle.
Pääavaimessa olevan avainliuskan pitää
olla käännetty täysin ulos (sivulla 98 olevan
kuvan mukaisesti) autoa käynnistettäessä.
Muutoin on olemassa vaara, että käynnistyksenestotoiminto estää auton käynnistymisen.
Automaattivaihteisto
– Vaihteenvalitsin asennossa P tai N.
Käsivalintainen vaihteisto
– Asettakaa vaihdevipu vapaa-asentoon ja
pitäkää kytkinpoljin painettuna täysin alas.
Tämä on erityisen tärkeää kovalla pakkasella.
VAROITUS
Älkää koskaan poistako virta-avainta
ohjauslukosta ajon aikana tai autoa hinattaessa. Ohjauslukko voi aktivoitua, mikä
tekee auton ohjaamisen mahdottomaksi.
Virta-avaimen pitää olla asennossa II hinattaessa.
06
HUOM
Kylmäkäynnistyksen yhteydessä voi joutokäyntikierrosluku olla huomattavasti tavallista korkeampi tietyillä moottorityypeillä.
Näin siksi, että pakokaasunpuhdistusjärjestelmä saadaan mahdollisimman nopeasti
normaaliin toimintalämpötilaansa, mikä
minimoi pakokaasupäästöt ja säästää
ympäristöä.
Moottorin käynnistäminen
Bensiini
– Kääntäkää virta-avain asentoon III.
Ellei moottori käynnisty 5–10 sekunnissa,
vapauttakaa avain ja yrittäkää uudelleen.
Diesel
1. Kääntäkää virta-avain asentoon II.
Merkkivalo mittaristossa osoittaa, että
moottorin hehkutus on toiminnassa, ks.
sivua 44.
2. Kääntäkää avain asentoon III, kun
merkkivalo sammuu.
Dieselin hiukkassuodatin (DPF)1
Dieselautot voivat olla varustettuja hiukkassuodattimella, mikä tehostaa pakokaasunpuhdistusta. Pakokaasuissa olevat hiukkaset kerätään suodattimeen normaalin ajon
aikana. Hiukkasten polttamiseksi ja suodattimen tyhjentämiseksi käynnistyy ns. regene1
114
Tietyt markkina-alueet.
rointi. Tämä edellyttää, että moottori on saavuttanut normaalin toimintalämpötilansa
Suodattimen regenerointi tapahtuu automaattisesti 300 – 900 kilometrin välein riippuen ajo-olosuhteista. Regenerointi kestää
tavallisesti 10 - 20 minuuttia. Sinä aikana voi
polttoaineenkulutus lisääntyä hieman.
Takalasin lämmitin voi aktivoitua automaattisesti moottorin kuormituksen lisäämiseksi
regeneroinnin aikana ilman, että merkkivalo
palaa.
Regenerointi kylmällä säällä
Jos autolla ajetaan usein lyhyitä matkoja kylmässä säässä, moottori ei saavuta normaalia
toimintalämpötilaansa. Tämä tarkoittaa, että
dieselhiukkassuodattimen regenerointia ei
tapahdu eikä suodatin tyhjene.
Kun suodatin on n. 80 % täynnä hiukkasia,
syttyy keltainen infosymboli kojelaudassa ja
ilmoitus NOKISUODATIN TÄYNNÄ KS.
KÄSIKIRJAA esitetään kojelaudan näytössä. Käynnistäkää suodattimen regenerointi ajamalla autolla, mieluiten maantiellä tai
moottoritiellä, kunnes moottori saavuttaa
normaalin toimintalämpötilansa. Autolla tulee
sen jälkeen ajaa vielä n. 20 minuuttia. Regeneroinnin päätyttyä häviää ilmoitus automaattisesti.
06 Käynnistys ja ajo
Moottorin käynnistäminen
TÄRKEÄÄ
Jos suodatin täyttyy kokonaan, siitä voi tulla
käyttökelvoton. Tällöin tulee moottorin
käynnistäminen vaikeaksi ja on olemassa
vaara, että suodatin pitää vaihtaa.
Käyttäkää pysäköintilämmitintä (lisävaruste)
kylmällä säällä, tällöin moottori saavuttaa
nopeammin normaalin toimintalämpötilansa.
Virta-avaimet ja elektroninen
käynnistyksenesto
Virta-avainta ei saa pitää muiden avainten tai
metalliesineiden kanssa samassa avainnipussa. Elektroninen käynnistyksenesto voi
tällöin aktivoitua vahingossa.
Älkää koskaan ryntäyttäkö moottoria korkeilla kierrosluvuilla heti kylmäkäynnistyksen
jälkeen! Jos moottori ei käynnisty tai siinä on
sytytyshäiriöitä, pitää ottaa yhteys Volvon
tekniseen palveluun.
VAROITUS
Älkää koskaan katkaisko virtaa (asento 0
tai 1) tai poistako virta-avainta auton liikkuessa. Tällöin ohjauslukko voi aktivoitua,
mikä tekee auton ohjaamisesta mahdotonta.
Poistakaa virta-avain aina ohjauslukosta,
kun autosta poistutaan – varsinkin, jos lapsia on yksinään autossa.
Virta- ja ohjauslukko
0 – Lukitusasento
Ohjauslukko lukitsee ohjauspyörän, kun avain poistetaan lukosta.
I – Radioasento
Tietyt sähkölaitteet voidaan
kytkeä. Moottorin sähköjärjestelmä ei ole kytkettynä.
Automaattinen käynnistys (3.2 ja V8)
Automaattikäynnistystoiminnossa ei virtaavainta tarvitse pitää käynnistysasennossa
(asento III) kunnes moottori on käynnistynyt.
Kääntäkää virta-avain käynnistysasentoon ja
vapauttakaa se. Käynnistysmoottori pyörii
sitten automaattisesti (enintään
kymmenen sekuntia), kunnes moottori on
käynnistynyt.
HUOM
Varmistakaa, että ohjauslukko on lukittu,
kun poistutte auton luota, näin vähennätte
varkauden vaaraa.
II – Ajoasento
Avaimen asento ajon
aikana. Auton sähköjärjestelmä on kytkettynä.
III – Käynnistysasento
Käynnistysmoottori kytkeytyy. Avain vapautetaan ja
joustaa automaattisesti
takaisin ajoasentoon, kun
moottori on käynnistynyt.
06
Jos avain kääntyy lukossa jäykästi, etupyörien asento aiheuttaa jännityksiä ohjauslukkoon. Kääntäkää tällöin ohjauspyörää edestakaisin kääntäessänne avainta, niin tilanne
helpottuu.
115
06 Käynnistys ja ajo
Käsivalintainen vaihteisto
Vaihdeasennot
06
– Painakaa kytkinpoljin täysin alas jokaisen
vaihtamisen yhteydessä.
– Ottakaa jalka pois kytkinpolkimelta vaihtamisten välillä. Noudattakaa vaihtamiskaaviota.
Polttoaineenkulutuksen pitämiseksi mahdollisimman pienenä on käytettävä 6. vaihdetta
niin usein kuin mahdollista.
Peruutusvaihteen salpa
Kytkekää peruutusvaihde vain auton seisoessa paikallaan.
116
06 Käynnistys ja ajo
Automaattivaihteisto
Kylmäkäynnistys
Kun lähdetään liikkeelle kylmällä säällä, vaihtamiset voivat joskus tuntua jäykiltä. Tämä
johtuu vaihteistoöljyn jähmeydestä alhaisissa lämpötiloissa. Moottorin pakokaasupäästöjen vähentämiseksi vaihteisto vaihtaa
ylöspäin normaalia myöhemmin, jos moottori on käynnistetty kylmällä säällä.
HUOM
Riippuen moottorin lämpötilasta käynnistyshetkellä joidenkin moottorimallien joutokierrosluku on kylmäkäynnistyksen jälkeen
normaalia suurempi.
Turbomoottori
Kun ajetaan moottori kylmänä, vaihteisto
vaihtaa suuremmalla käyntinopeudella. Näin
katalysaattori saavuttaa nopeammin oikean
toimintalämpötilan ja päästöjä tulee vähemmän.
Mukautuva järjestelmä
Vaihteistoa ohjataan ns. mukautuvalla järjestelmällä. Se tuntee jokaisen vaihteensiirron
optimaalisen vaihtamislaadun saamiseksi.
Lock-up -toiminto
Vaihteissa on Lock-up -toiminto (lukitut vaihteet), joka parantaa moottorijarrutusta ja pienentää polttoaineenkulutusta.
Pysäköintiasento (P-asento)
Auto paikallaan ja moottori käynnissä:
– Painakaa jarrupoljinta, kun siirrätte vaihteenvalitsimen toiseen asentoon.
Kick-down
Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan
(normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu
automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin, ns. kick-down.
Jos kaasupoljin päästetään kick-down asennosta, tapahtuu vaihtaminen ylöspäin
automaattisesti.
Kick-down -toimintoa käytetään, kun tarvitaan mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä,
esim. ohitettaessa.
Ylikierrosten estämiseksi on vaihteiston ohjausohjelmassa alasvaihtamissuoja, joka estää
kick-down-toiminnon.
Kick-down -toimintoa ei voi käyttää manuaalisessa vaihtamistilassa.
Sähköinen vaihtamissalpa – Shiftlock
Pysäköintiasento (P-asento)
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta P muihin vaihdeasentoihin, pitää virtaavaimen olla asennossa I tai II ja jarrupolkimen painettuna.
Vaihtamissalpa – Vapaa (N-asento)
Jos vaihteenvalitsin on N-asennossa ja auto
on seissyt paikallaan vähintään kolme sekuntia (riippumatta siitä käykö moottori vai ei),
vaihteenvalitsin on salvattu N-asentoon.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää N-asennosta toiseen vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja virta-avaimen
asennossa II.
06
Turvajärjestelmät
Automaattivaihteistolla varustetuissa
autoissa on erityisiä turvajärjestelmiä:
Avainsalpa – Keylock
Vaihteenvalitsimen pitää olla P-asennossa,
jotta virta-avaimen voi poistaa lukosta. Kaikissa muissa asennoissa avain on salvattu.
117
06 Käynnistys ja ajo
Automaattivaihteisto
D – Ajoasento
D on normaali ajoasento. Vaihteisto vaihtaa
automaattisesti kaikkien välityssuhteiden
välillä kaasupolkimen asennon ja ajonopeuden mukaan. Auton on oltava paikallaan, kun
asento D valitaan asennosta R.
06
P – Pysäköintiasento
Asento P valitaan, kun moottori halutaan
käynnistää tai kun auto on pysäköity.
TÄRKEÄÄ
Auton on oltava paikallaan P-asentoa kytkettäessä.
HUOM
Jarrupoljin pitää painaa alas, jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää pois P-asennosta.
118
P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti
lukittuna. Kytkekää aina seisontajarru pysäköidessänne.
R – Peruutusasento
Auton on oltava paikallaan R-asentoa kytkettäessä.
N – Vapaa-asento
N-asento on vapaa-asento. Mikään vaihde ei
ole kytkettynä ja moottorin voi käynnistää.
Kytkekää seisontajarru, kun auto on paikallaan vaihteenvalitsin N-asennossa.
06 Käynnistys ja ajo
Automaattivaihteisto
Vaihteenvalitsinsalpa
Voitte aina siirtää vaihteenvalitsinta vapaasti
eteen- tai taaksepäin asentojen N ja D välillä.
Muilla asennoilla on salpa, jota käytetään
vaihteenvalitsinvivussa olevalla salpapainikkeella.
Painamalla salpatangenttia voitte siirtää
vipua eteen- tai taaksepäin asentojen N, R ja
P välillä.
Käsivalintaiset asennot
W – Talvi
Automaattisesta ajotilasta D manuaaliseen
tilaan pääsemiseksi siirtäkää vipua
asentoa M kohti. Tilasta M automaattiseen
ajotilaan D pääsemiseksi siirtäkää vipua kohti
asentoa D.
Painakaa W-painiketta talviohjelman W kytkemiseksi
päälle ja pois. Symboli W
esitetään mittaristossa, kun
talviohjelma on kytkettynä.
5-vaihteisessa automaattivaihteistossa on
vaihteilla 3, 4 ja 51 Lock-up -toiminto (lukitut
vaihteet), mikä antaa paremman moottorijarrutuksen ja pienemmän polttoaineenkulutuksen.
Talviohjelma käynnistää
vaihteiston 3. vaihteella liikkeelle lähtemisen
helpottamiseksi liukkaalla pinnalla. Pienemmät vaihteet aktivoidaan vain kick-down -toiminnolla talviohjelman ollessa aktivoituna.
Ajon aikana
Manuaalinen vaihdeasento voidaan valita
milloin tahansa ajon aikana. Kytketty vaihde
on lukittuna niin kauan kuin toista vaihdetta ei
valita.
Jos vaihteenvalitsin siirretään asentoon –
(miinus), auto vaihtaa portaan pienemmälle
ja jarruttaa samalla moottorilla, jos kaasupoljin vapautetaan. Jos vaihteenvalitsin siirretään asentoon + (plus), auto vaihtaa portaan
ylöspäin.
Ohjelma W voidaan valita vaihteenvalitsimen
asennosta huolimatta, mutta se toimii vain
valitsimen ollessa asennossa D.
06
3. vaihde on suurin, jota voitte käyttää liikkeellelähdössä.
1 6-vaihteissa
automaattivaihteistossa on myös
vaihteilla 2 ja 6 lock-up -toiminto.
119
06 Käynnistys ja ajo
Neliveto
Neliveto – AWD (All Wheel Drive)
Neliveto on aina kytkettynä.
Neliveto tarkoittaa, että auto vetää samanaikaisesti kaikilla neljällä pyörällä. Voima jakautuu automaattisesti etu- ja takapyöriin. Elektronisesti ohjattu kytkinjärjestelmä ohjaa voimaa sille pyöräparille, jolla on parempi pito
ko. olosuhteissa. Näin saadaan paras mahdollinen ote tienpintaan ja vältetään pyörien
luistaminen.
Normaaliajossa ohjautuu etupyöriin enemmän voimaa.
Neliveto lisää ajoturvallisuutta sateella,
lumella ja talviliukkaalla.
06
120
06 Käynnistys ja ajo
Jarrujärjestelmä
Jarrutehostin
Jos auto rullaa vapaasti tai on hinauksessa
moottori pysäytettynä, jarrupoljinta on painettava noin viisi kertaa voimakkaammin kuin
moottorin käydessä. Jos jarrupoljinta painetaan moottoria käynnistettäessä, poljin voi
tuntua painuvan alaspäin. Tämä on normaalia, koska jarrutehostin aktivoituu. Jos
autossa on EBA (Emergency Brake Assistance), tämä voidaan havaita vieläkin
selvemmin.
VAROITUS
Jarrutehostin toimii vain moottorin käydessä.
HUOM
Painakaa poljinta vain kerran voimakkaasti
jarruttaessanne moottori pysäytettynä, ei
useita kertoja.
Jarrupiirit
Symboli palaa, jos jarrupiiri on vaurioitunut.
Jos toiseen piiriin syntyy vika, autoa
voidaan edelleen jarruttaa. Jarrupoljin on painettava syvemmälle ja saattaa
tuntua normaalia pehmeämmältä. Poljinta on
lisäksi painettava voimakkaammin normaalin
jarrutustehon saavuttamiseksi.
Kosteus voi muuttaa jarrutusominaisuuksia
Jarrujen osat kastuvat ajettaessa voimakkaassa sateessa, vesilammikkojen läpi tai
autoa pestäessä. Jarrupintojen kitkaominaisuudet voivat tällöin muuttua siten, että jarrutusteho viivästyy.
Painakaa silloin tällöin keveästi jarrupoljinta
ajaessanne pitempiä matkoja sateessa tai
lumisohjossa sekä lähdettyänne liikkeelle
hyvin kosteassa tai kylmässä säässä. Tällöin
jarrupalat lämpenevät ja vesi haihtuu. Tämä
on hyvä tehdä myös, ennen kuin pysäköitte
autonne pidemmäksi ajaksi näissä sääolosuhteissa.
Jos jarruja rasitetaan paljon
Ajettaessa vuoristossa tai muilla teillä, joilla
on vastaavia korkeuseroja, auton jarruja
kuormitetaan erittäin voimakkaasti silloinkin,
kun jarrupoljinta ei paineta erityisen lujaa.
Käyttäkää samaa vaihdetta alamäessä kuin
vastaavassa ylämäessä. Näin hyödynnetään
moottorijarrutus tehokkaammin ja jarruja tarvitaan vain lyhyitä hetkiä.
Ottakaa huomioon, että perävaunun vetäminen kuormittaa auton jarruja enemmän.
Lukkiutumattomat jarrut (ABS)
ABS-järjestelmä (Anti-lock Braking
System) estää pyörien lukkiutumisen jarrutuksessa.
Ohjattavuus säilyy tämän ansiosta,
ja esim. esteiden väistäminen on helpompaa.
Moottorin käynnistyksen jälkeen ABS-järjestelmä suorittaa noin 20 km/h nopeudessa
lyhyen itsetestin, jonka voi kuulla ja tuntea
jarrupolkimen sykintänä.
Jotta ABS-järjestelmästä saataisiin täysi
hyöty:
Koska nopeus lisäksi on usein pieni, jarrut
eivät jäähdy niin tehokkaasti kuin ajettaessa
tasaisella tiellä suurella nopeudella.
– Painakaa jarrupoljinta täydellä voimalla.
Sykintä tuntuu polkimessa.
– Ohjatkaa autoa ajosuuntaan. Älkää
vapauttako poljinta.
Harjoitelkaa jarrutusta ABS-jarruilla sopivassa paikassa, jossa ei ole liikennettä, ja eri
sääolosuhteissa.
Jotta jarruja ei kuormiteta tarpeettoman voimakkaasti, vaihtakaa alamäessä pienemmälle vaihteelle jarrujen käytön asemesta.
ABS-symboli palaa kaksi sekuntia, jos ABSjärjestelmään syntyi vika, kun moottori viimeksi oli käynnissä.
06
121
06 Käynnistys ja ajo
Jarrujärjestelmä
Elektroninen jarruvoiman jako – EBD
Jarrupiirien tehostus – EBA
Elektroninen jarrutusvoiman jako, EBD (Electronic Brakeforce Distribution), on osa lukkiutumatonta jarrujärjestelmää ABS. EBD-järjestelmä säätää takapyöräjarrujen jarrutusvoimaa niin, että käytettävissä on aina paras
mahdollinen jarrutusteho. Sykintä kuuluu ja
tuntuu jarrupolkimessa, kun järjestelmä säätää jarrutusvoimaa.
(Emergency Brake Assistance) Nopeaa jarrutusta tarvittaessa saadaan välittömästi täysi
jarrutusteho. Toiminto tunnistaa voimakkaan
jarrutuksen sen perusteella, kuinka nopeasti
jarrupoljinta painetaan. Suorittakaa jarrutus
loppuun vapauttamatta jarrupoljinta. Toiminto lakkaa, kun jarrupolkimeen kohdistuva
paine kevenee. Toiminto on koko ajan aktiivinen. Sitä ei voi kytkeä pois päältä.
VAROITUS
06
122
Jos JARRU- ja ABS-varoitusvalot palavat
samanaikaisesti, voi jarrujärjestelmään olla
syntynyt vika. Jos nestepinta jarrunestesäiliössä on tässä tilanteessa normaali, ajakaa
varovasti lähimpään Volvon tekniseen palveluun jarrujärjestelmän tarkastusta varten.
Jos jarrunestemäärä on jarrunestesäiliössä
alle MIN-tason, ei autolla tule ajaa edelleen
lisäämättä jarrunestettä.
Jarrunestehäviön syy pitää selvittää.
HUOM
Kun EBA aktivoituu, laskee jarrupoljin hieman tavallista alemmas, painakaa (pitäkää)
jarrupoljinta alhaalla niin kauan kuin tarvitaan. Jos poljinta päästetään ylöspäin, koko
jarrutus lakkaa.
06 Käynnistys ja ajo
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä (lisävaruste)
Yleistä
Rajoitettu puuttuminen
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control)
parantaa auton etenemiskykyä ja auttaa kuljettajaan välttämään sivuluiston.
VAROITUS
Järjestelmän ollessa toiminnassa voidaan
havaita sykkivä ääni jarrutettaessa tai painettaessa kaasua. Kaasua painettaessa auto voi
myös kiihtyä odotettua hitaammin.
Sivuluistonestotoiminto
Toiminto rajoittaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.
Vetoluistonestotoiminto
Toiminto estää vetävien pyörien luistamisen
ajorataa vasten kiihdytettäessä.
Vetovoimatoiminto
Toiminto on aktiivinen pienessä nopeudessa
ja siirtää voimaa luistavalta pyörältä sille
vetävälle pyörälle, joka ei luista.
Samanaikaisesti palaa symboli
, joka
muistuttaa siitä, että järjestelmää on rajoitettu. Järjestelmä pysyy rajoitettuna, kunnes
moottori käynnistetään seuraavan kerran.
Auton ajo-ominaisuudet voivat muuttua, jos
järjestelmän toimintaa rajoitetaan.
HUOM
Järjestelmän puuttuminen tapahtumiin luiston ja kaasunpainalluksen yhteydessä voidaan osittain poistaa toiminnasta.
Puuttumista sivuluistoon viivytetään ja sallitaan siten enemmän luistoa, mikä antaa suuremman vapauden dynaamisessa ajossa.
Etenemiskyky syvässä lumessa tai hiekassa
paranee, koska kaasunpainallusta ei enää
rajoiteta.
Käsittely
– Kääntäkää säädintä (1), kunnes DSTC valikko esitetään.
DSTC PÄÄLLÄ tarkoittaa, että järjestelmän
toiminta on muuttumaton.
DSTC LUISTONESTO POIS tarkoittaa, että
järjestelmän vaikuttamista rajoitetaan.
– Pitäkää RESET (2) painettuna, kunnes
DSTC -valikko muuttuu.
DSTC PÄÄLLÄ esitetään muutamia sekunteja näytössä aina, kun moottori käynnistetään.
Ilmoitukset näytössä
LUISTONESTO TILAP. POIS tarkoittaa, että
järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu jarrujen
korkean lämpötilan vuoksi. Toiminto aktivoidaan uudelleen automaattisesti, kun jarrut
ovat jäähtyneet.
06
AJONVAKAUTUS VAATII HUOLLON tarkoittaa, että järjestelmä on suljettu vian
vuoksi.
– Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
Jos ilmoitus on edelleen olemassa, kun
moottori käynnistetään uudelleen, ajakaa valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
123
06 Käynnistys ja ajo
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä (lisävaruste)
Symbolit mittaristossa
DSTC-järjestelmä
Symboli syttyy ja sammuu uudelleen n.
kahden sekunnin kuluttua
Osoittaa järjestelmän tarkastusta moottorin
käynnistyksen yhteydessä.
Symboli vilkkuu
Osoittaa, että järjestelmä on toiminnassa.
Symboli palaa kiinteästi
AJONVAKAUTUS VAATII HUOLLON esitetään samanaikaisesti näytössä.
Osoittaa vikaa DSTC-järjestelmässä.
06
– Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
– Käynnistäkää auto uudelleen.
• Jos varoitusvalo sammuu, vikaosoitus oli
virheellinen eikä korjaamolla tarvitse
käydä.
• Jos varoitusvalo palaa edelleen, ajakaa
Volvon tekniseen palveluun järjestelmän
tarkastusta varten.
Symboli palaa kiinteästi
DSTC SIVULUISTONESTO POIS esitetään
samanaikaisesti näytössä.
124
Muistuttaa siitä, että DSTC-järjestelmää on
rajoitettu.
Varoitussymboli
Symboli palaa jatkuvasti keltaisena
ja
LUISTONESTO TILAP. POIS esitetään
samanaikaisesti näytössä.
Osoittaa, että järjestelmää on tilapäisesti
rajoitettu johtuen liian korkeasta jarrujen lämpötilasta.
Toiminta aktivoituu automaattisesti uudelleen, kun jarrujen lämpötila on palautunut
normaaliksi.
VAROITUS
Normaalia ajotapaa käytettäessä DSTC-järjestelmä parantaa auton ajoturvallisuutta,
mitä ei tule käsittää mahdollisuutena
nopeuden lisäämiseen.
Noudattakaa aina normaaleja turvallisen
kaarreajon ja liukkaalla alustalla ajamiseen
liittyviä varovaisuustoimenpiteitä.
06 Käynnistys ja ajo
Pysäköintitutka (lisävaruste)
Yleistä 1
Pysäköintitutka edessä ja takana.
Pysäköintitutkaa käytetään apuna pysäköitäessä. Signaali kertoo etäisyyden havaittuun
esineeseen.
VAROITUS
Pysäköintitutka ei voi koskaan korvata kuljettajan itsensä vastuuta pysäköitäessä.
Tunnistimilla on kuolleita kulmia, joista kohteita ei voi havaita. Tarkkailkaa lapsia tai
eläimiä, jotka ovat auton lähellä.
Versiot
Pysäköintitutkasta on kaksi versiota:
• Vain taaksepäin
• Sekä eteen- että taaksepäin
Paikoitustutka takana
Mittausalue suoraan auton takana on n.
1,5 m. Pysäköintitutka taaksepäin aktivoidaan, kun peruutusvaihde kytketään. Äänisignaali tulee takakaiuttimista.
Toiminta
Järjestelmä kytkeytyy automaattisesti päälle,
kun auto käynnistetään, jolloin katkaisinpaneelissa olevan pysäköintitutkan katkaisimen valo syttyy.
Peruutettaessa esim. perävaunun tai vetokoukkuun asennetun polkupyöränpitimen
kanssa pitää järjestelmä sulkea. Muussa
tapauksessa tunnistimet reagoivat perävaunuun tai polkupyöränpitimeen.
Näyttö esittää tekstin PERUUTUSTUTKA
KÄYTÖSSÄ, jos peruutusvaihde kytketään tai
jos etumaiset tunnistimet havaitsevat jonkin
esineen.
Pysäköintitutka taaksepäin sulkeutuu automaattisesti vedettäessä perävaunua, jos käytetään Volvon alkuperäistä perävaunukaapelia.
Pysäköintitutka on aktiivinen nopeuksissa
alla 15 km/h. Suuremmalla nopeudella järjestelmä ei toimi. Kun nopeus alittaa 10 km/h,
järjestelmä aktivoituu uudelleen.
Pysäköintitutka edessä
Mittausalue suoraan auton edessä on n.
0,8 m. Äänisignaali tulee etukaiuttimesta.
Mitä lähemmäs auto tulee takana tai edessä
olevaa kohdetta, sitä tiheämmin signaali kuuluu. Äänentoistolaitteiston muu ääni vaimennetaan automaattisesti äänenvoimakkuuden
ollessa suuri.
Edessä olevan paikoitustutkan yhteyteen ei
voida asentaa lisävaloja, koska tutkan anturit
reagoivat niihin.
06
Etäisyydellä n. 30 cm ääni on jatkuva. Jos
este on sitä lähempänä auton takana tai
edessä, ääni vaihtaa vasemman ja oikean
kaiuttimen välillä.
1 Markkina-alueen
mukaan voi pysäköintitutka
olla joko vakio, valinnainen tai lisävaruste.
125
06 Käynnistys ja ajo
Pysäköintitutka (lisävaruste)
Järjestelmän vian ilmaisu
Jos infosymboli palaa kiinteästi ja
näyttö esittää PERUUTUSTUTKA
VAATII HUOLLON, pysäköintitutka ei toimi.
Päällä/Pois
Anturien puhdistus
Painikkeen sijainti rivissä voi vaihdella.
Pysäköintitutkan tunnistimet.
Pysäköintitutka voidaan sulkea katkaisinpaneelissa olevalla painikkeella, valo katkaisimessa sammuu. Pysäköintitutka kytketään
päälle uudelleen painamalla katkaisinta, jolloin valo syttyy.
Jotta tunnistimet toimisivat oikein, ne on
puhdistettava säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.
TÄRKEÄÄ
Tietyissä olosuhteissa pysäköintitutkajärjestelmä voi antaa virheellisiä varoitussignaaleita, jotka aiheutuvat ulkoisista
äänilähteistä, joista tulee samoja ultraäänitaajuuksia, joilla järjestelmä toimii.
Esimerkkejä tällaisista lähteistä ovat mm.
äänitorvi, märät renkaat asvaltilla, paineilmajarrut, pakoputkien äänet moottoripyöristä jne.
06
HUOM
Lika, jää ja lumi, joka peittää tunnistimet, voi
aiheuttaa vääriä varoitussignaaleita.
126
06 Käynnistys ja ajo
Kuolleen kulman infojärjestelmä – BLIS (lisävaruste)
Yleistä
vot, jotka liikkuvat samaan suuntaan oman
auton kanssa ns. kuolleessa kulmassa.
Kuolleet kulmat
Järjestelmä on suunniteltu toimimaan optimaalisesti ajettaessa vilkkaassa liikenteessä
monikaistaisilla teillä.
BLIS-järjestelmä perustuu digitaalikameratekniikkaan. Kamerat (1) on sijoitettu ulkotaustapeilien alle.
Kun kamera on havainnut ajoneuvon kuolleen kulman vyöhykkeellä, merkkivalo (2)
palaa kiinteästi.
HUOM
BLIS-järjestelmällä varustettu taustapeili.
1. BLIS-kamera
2. Merkkivalo
3. BLIS-symboli
VAROITUS
Järjestelmä täydentää turvallista ajotapaa ja
taustapeilien käyttöä, ei korvaa niitä. Se ei
voi koskaan korvata kuljettajan huolellisuutta ja vastuuta. Vastuu kaistan vaihtamisesta liikenteen kannalta turvallisesti on
aina kuljettajan.
BLIS on infojärjestelmä, joka tietyin edellytyksin auttaa kuljettajaa havaitsemaan ajoneu-
Valo syttyy auton sillä puolella, jolla järjestelmä on havainnut ajoneuvon. Jos auto
ohitetaan samanaikaisesti molemmilta puolilta, syttyvät molemmat valot.
Kuolleet kulmat, jotka BLIS-kamerat kattavat.
Etäisyys A = n. 3,0 m
Etäisyys B = n. 9,5 m
BLIS antaa kuljettajalle ilmoituksen, jos järjestelmään syntyy jokin vika. Jos esim. järjestelmän kamerat ovat peitossa, vilkkuu BLISmerkkivalo ja kojelaudan näyttö esittää ilmoituksen. Tarkastakaa ja puhdistakaa linssit ko.
tapauksessa. Tarvittaessa voidaan järjestelmä sulkea tilapäisesti painamalla BLISpainiketta, ks. sivua 128.
Puhdistus
06
Toimiakseen optimaalisesti tulee BLIS-kameralinssien olla puhtaat. Linssit voidaan puhdistaa pehmeällä kankaalla tai kostealla sienellä. Puhdistakaa linssit varovasti, etteivät
ne naarmuunnu.
TÄRKEÄÄ
Linssit ovat sähkölämmitteiset, jotta jää ja
lumi voidaan sulattaa pois. Harjatkaa tarvittaessa lumi pois linsseistä.
127
06 Käynnistys ja ajo
Kuolleen kulman infojärjestelmä – BLIS (lisävaruste)
Milloin BLIS toimii
Järjestelmä on aktiivinen, kun oma auto kulkee nopeudella yli 10 km/h.
Ohitukset
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, jos
ohitatte nopeudella enintään 10 km/h nopeammin kuin ohitettava ajoneuvo.
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, jos
Teidät ohittaa ajoneuvo, jonka nopeus on
enintään 70 km/n suurempi kuin Teidän
autonne.
VAROITUS
06
BLIS ei toimi jyrkissä kaarteissa.
BLIS ei toimi auton peruuttaessa.
Autoon kytketty leveä perävaunu voi peittää
muiden autojen näkymisen viereisillä ajokaistoilla. Tästä voi seurata, että BLIS ei
havaitse tällä varjostetulla alueella olevia
ajoneuvoja.
Päivänvalo ja pimeä
Päivänvalossa järjestelmä reagoi ympärillä
olevien autojen muotoon. Järjestelmä on
suunniteltu havaitsemaan moottoriajoneuvot
kuten autot, kuorma-autot, bussit ja moottoripyörät.
Pimeässä järjestelmä reagoi ympäröivien
autojen valonheittimiin. Järjestelmä ei
128
havaitse sammutetuin valoin ajavia autoja.
Tämä tarkoittaa esim. sitä, että järjestelmä ei
reagoi henkilö- tai kuorma-auton perässä
vedettävään perävaunuun, jossa ei ole valonheittimiä.
Aktivointi/aktivoinnin poisto
VAROITUS
Järjestelmä ei reagoi polkupyöräilijöihin eikä
mopoilijoihin.
BLIS-kamerat voivat häiriintyä voimakkaasta valosta tai ajettaessa pimeässä
valonlähteiden (esim. tievalot tai muut ajoneuvot) puuttuessa. Tällöin kamerat voivat
tulkita valojen puuttumisen niin, että kamerat ovat peitossa.
Molemmissa tapauksissa näyttö esittää
ilmoituksen.
Ajettaessa sellaisissa olosuhteissa järjestelmän suorituskyky voi tilapäisesti heikentyä
ja esitetään teksti-ilmoitus, ks. sivua 129.
Jos ilmoitus häviää automaattisesti, BLIS
on palannut normaaliin toimintaan.
BLIS-kameroilla on vastaavia rajoituksia
kuin ihmisen silmällä, ts. ne näkevät huonommin esim. voimakkaassa lumisateessa
tai tiheässä sumussa.
Aktivointi-/sulkemispainike
BLIS aktivoidaan, kun moottori käynnistetään. Ovipaneeleissa olevat merkkivalot vilkkuvat kolme kertaa, kun BLIS aktivoituu.
Järjestelmä voidaan aktivoida/sulkea painamalla BLIS-painiketta.
Kun BLIS-järjestelmä aktivoidaan, painikkeessa oleva valo sammuu ja kojelaudan
näytössä esitetään teksti-ilmoitus.
Kun BLIS aktivoidaan, painikkeessa oleva
valo palaa, näytössä esitetään uusi tekstiilmoitus ja merkkivalot ovipaneeleissa vilkkuvat kolme kertaa. Painakaa READ-painiketta
teksti-ilmoituksen poistamiseksi Lisätietoja
ilmoitusten käsittelystä, ks. sivua 45.
06 Käynnistys ja ajo
Kuolleen kulman infojärjestelmä – BLIS (lisävaruste)
BLIS-järjestelmän ilmoitukset
Teksti näytössä
Sisältö
KUOL.KULMAINFO PÄÄLLÄ
BLIS-järjestelmä toiminnassa
KUOL.KULMAJÄRJ. VAATII
HUOLLON
BLIS pois toiminnasta
BLIS-JÄRJESTELMÄ RAJOITETTU TOIM.
BLIS-kameraa häiritsevät esim. sumu tai
voimakas auringonpaiste suoraan kameraan.
Kamera palautuu
itsestään toimintakuntoon, kun ympäristö
on jälleen normaali.
KUOL.KULMAJÄRJ. O. KAM. EI
TOIMI
Oikea kamera peitossa
KUOL.KULMAJÄRJ. V.KAM. EI
TOIMI
Vasen kamera peitossa
KUOL.KULMAJÄRJ. KAMERA EI
TOIMI
Toinen tai molemmat
kamerat peitossa
Teksti näytössä
Sisältö
KUOL.KULMAINFO POIS
PÄÄLTÄ
BLIS-järjestelmä suljettu
Tässä muutamia esimerkkejä tilanteista,
joissa BLIS-merkkivalo voi palaa, vaikka
kuolleessa kulmassa ei ole muuta ajoneuvoa.
Ilmoitukset näkyvät vain virta-avaimen
ollessa asennossa II (tai moottorin käydessä)
ja BLIS-järjestelmän ollessa aktiivinen (ts. jos
kuljettaja ei ole sulkenut järjestelmää).
TÄRKEÄÄ
Heijastus kiiltävästä, märästä tienpinnasta.
BLIS-järjestelmän komponentteja saa korjata vain valtuutettu Volvon tekninen palvelu.
Rajoitukset
Tietyissä tilanteissa BLIS-merkkivalo voi
palaa, vaikka kuolleessa kulmassa ei ole
toista ajoneuvoa.
HUOM
06
Oma varjo suurella, vaalealla, sileällä pinnalla,
esim. meluesteellä tai betonisella tienpinnalla.
Jos BLIS-merkkivalo yksittäisissä tapauksissa palaa, vaikka kuolleessa kulmassa ei
ole toista ajoneuvoa, tämä ei tarkoita järjestelmään syntynyttä vikaa.
BLIS-järjestelmän vian yhteydessä näytössä esitetään teksti Kuol.kulmajärj. vaatii huollon.
Matalalla oleva aurinko kamerassa.
129
06 Käynnistys ja ajo
Hinaaminen ja poiskuljetus
Älkää käynnistäkö autoa hinaamalla
Käyttäkää apukäynnistysakkua, jos akku on
tyhjentynyt eikä moottori lähde käyntiin.
Älkää hinatko autoa käyntiin.
Käsivalintainen vaihteisto:
– Siirtäkää vaihdevipu vapaa-asentoon.
– Katsokaa, että hinausköysi on koko ajan
kireällä, jolloin voimakkaat nykäykset vältetään. Pitäkää jalka jarrupolkimella.
TÄRKEÄÄ
Katalysaattori voi vaurioitua, jos auto käynnistetään hinaamalla.
Hinaus
Ottakaa selville suurin lain sallima hinausnopeus ennen auton hinaamista.
06
– Avatkaa ohjauslukko, jotta autoa voidaan
ohjata.
– Huomatkaa, etteivät jarrujen ja ohjauksen
tehostukset toimi, kun moottori on sammuksissa. Teidän pitää painaa jarrupoljinta
n. viisi kertaa voimakkaammin ja ohjaus on
huomattavasti tavallista raskaampi.
– Ajakaa joustavasti. Pitäkää hinausköysi
tasaisen kireällä tarpeettoman nykimisen
välttämiseksi.
Automaattivaihteisto:
– Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon N.
Älkää hinatko automaattivaihteistolla varustettua autoa suuremmalla nopeudella kuin
80 km/h eikä pitempää matkaa kuin 80 km.
Autoa on aina hinattava eteenpäin. Moottoria ei voi hinata käyntiin. "Apukäynnistys", ks.
sivua 132.
130
VAROITUS
Ohjauslukko pysyy asennossa, jossa se oli,
kun jännite katkaistiin. Ohjauslukon pitää
olla auki ennen kuin hinaus aloitetaan.
Virta-avaimen pitää olla asennossa II. Älkää
koskaan poistako virta-avainta virtalukosta
ajon aikana tai kun autoa hinataan.
VAROITUS
Jarru- ja ohjaustehostin eivät toimi, kun
moottori on sammuksissa. Jarrupoljinta
pitää painaa n. viisi kertaa voimakkaammin
ja ohjaus on huomattavasti normaalia raskaampi.
Poiskuljetus
Automaattivaihteistolla varustettua autoa
ei saa sen ollessa osittain ylös nostettuna
hinata suuremmalla nopeudella kuin
80 km/h. Sitä ei tule hinata pitempää matkaa
kuin 80 km. Autoa on aina hinattava niin, että
pyörät pyörivät eteenpäin.
06 Käynnistys ja ajo
Hinaaminen ja poiskuljetus
Hinaussilmukka
Hinaussilmukka on tavaratilassa olevassa
työkalupussissa. Hinaussilmukka täytyy ruuvata itse kiinni. Kummankin puskurin oikealla
puolella on peitekannella varustettu aukko
hinaussilmukkaa varten.
Näin avaatte peitekannen:
– Avatkaa peitekannen (A) alareuna kolikon
avulla.
– Ruuvatkaa hinaussilmukka (B) kiinni.
– Ruuvatkaa kunnolla laippaan (C) asti.
Tässä on hyvä käyttää pyöränruuviavainta.
Irrottakaa hinaussilmukka käytön jälkeen ja
kiinnittäkää peitekansi.
Hinaussilmukkaa saa käyttää vain auton
hinaamiseen tiellä, ei esim. auton vetämiseen
ojasta tms. Auton vetämiseen on käytettävä
ammattitaitoista apua.
06
TÄRKEÄÄ
Vetokoukulla varustetuissa autoissa ei hinaussilmukkaa voi kiinnittää takakiinnikkeeseen. Kiinnittäkää hinausköysi tällöin
vetokoukkuun. Tästä syystä on hyvä aina
säilyttää irrotettavaa vetokoukkua autossa.
131
06 Käynnistys ja ajo
Apukäynnistyskaapelit
Käynnistys toisella akulla
06
Jos auton akku on tyhjentynyt, moottorin saa
käyntiin "lainaamalla" virtaa joko irrallisesta
tai toisen auton akusta. Varmistakaa aina,
että käynnistyskaapelien puristimet ovat kunnolla kiinni, jottei käynnistysyrityksen aikana
synny kipinöitä.
Käytettäessä käynnistysapuna toista akkua
suositellaan räjähdysvaaran välttämiseksi
seuraavaa:
– Kääntäkää virta-avain asentoon 0.
– Varmistakaa, että apukäynnistysakun jännite on 12 V.
– Jos apukäynnistysakku on toisessa
autossa, pysäyttäkää auttavan auton
moottori ja katsokaa, etteivät autot kosketa toisiaan.
132
– Kytkekää punainen käynnistyskaapeli
apuakun plusnavan (1+) ja oman akkunne
plusnavan (2+) välille.
– Kytkekää mustan käynnistyskaapelin toinen puristin apuakun miinusnapaan (3–).
– Kytkekää mustan kaapelin toinen puristin
maadoituskohtaan (4–) joka on vasemman
joustintuen luona.
– Käynnistäkää "apuauton" moottori. Antakaa sen käydä muutama minuutti normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella,
1500 r/min.
– Käynnistäkää sen auton moottori, jonka
akku on purkautunut.
– Irrottakaa käynnistyskaapelit, ensin musta
ja sitten punainen. Varokaa, ettei mustan
käynnistyskaapelin kumpikaan puristin
kosketa akun plusnapaan tai kytketyn
punaisen käynnistyskaapelin puristimeen.
TÄRKEÄÄ
Älkää liikutelko apukaapelien liitäntöjä
käynnistysyrityksen aikana. On olemassa
kipinöinnin vaara.
VAROITUS
Akku voi muodostaa kaasua, joka on hyvin
räjähdysherkkää. Kipinä, joka voi syntyä
käynnistyskaapeleiden virheellisestä kytkennästä, riittää akun räjähtämiseen.
Akussa on rikkihappoa, joka voi aiheuttaa
vakavia syöpymisvahinkoja. Huuhdelkaa
runsaalla vedellä, jos rikkihappoa joutuu silmiin, iholle tai vaatteille.
Jos happoa on joutunut silmiin, hakeutukaa
välittömästi lääkäriin.
06 Käynnistys ja ajo
Ajo perävaunun kanssa
Yleistä
Kuormituskykyyn vaikuttavat autoon asennetut lisävarusteet, ts. vetokoukku, taakkateline, kattolaatikko, matkustajien yhteenlaskettu paino sekä kuulaan kohdistuva massa.
Auton kuormituskykyä rajoittavat matkustajien lukumäärä ja heidän painonsa.
Jos vetolaitteen asentaa valtuutettu Volvon
tekninen palvelu, auto luovutetaan varustettuna perävaunun vetämiseen tarvittavalla
varustuksella.
• Auton vetolaitteen on oltava hyväksyttyä
tyyppiä.
• Jos vetokoukku asennetaan myöhemmin,
tarkastakaa Volvo-myyjänne kanssa, että
auto on täysin varustettu perävaunun
vetämistä varten.
• Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten,
että paine auton vetokoukkuun noudattaa
ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa.
• Nostakaa rengaspaineet suositeltuun täyden kuorman paineeseen. Rengaspainetarran sijainti, ks. sivua 154.
• Puhdistakaa vetolaite säännöllisesti ja voidelkaa vetokuula1 rasvalla.
• Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi. Odottakaa kunnes
autolla on ajettu vähintään 1000 km.
• Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton
jarruja huomattavasti normaalia enemmän.
Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle ja sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
• Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.
• Jos autolla ajetaan suurella kuormituksella
lämpimällä säällä, moottori ja vaihteisto
voivat ylikuumentua. Jos moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan osoitin siirtyy
punaiselle alueelle, pysäyttäkää auto ja
antakaa moottorin käydä joutokäynnillä
muutama minuutti. Automaattivaihteiston
suojatoiminto kytkeytyy. Katsokaa näytössä olevaa ilmoitusta. Ylikuumenemistapauksessa auton ilmastointi voi tilapäisesti
kytkeytyä pois.
• Älkää turvallisuussyistä ylittäkö 80 km/h
ajonopeutta, vaikka tiettyjen maiden lainsäädäntö sen sallisikin.
• Vaihteenvalitsimen on oltava
pysäköintiasennossa P, kun automaattivaihteistolla ja kytketyllä perävaunulla
varustettu auto pysäköidään. Käyttäkää
aina seisontajarrua. Käyttäkää pyörissä
varmistuskiiloja, kun pysäköitte kytketyllä
perävaunulla varustetun auton mäkeen.
Perävaunun painot
Tietoja sallituista perävaunumassoista, ks.
sivua 236.
VAROITUS
Noudattakaa perävaunun painosuosituksia. Yhdistelmää voi muuten olla vaikea hallita väistöissä ja jarrutuksissa.
HUOM
Ilmoitetut suurimmat sallitut perävaunun
painot ovat Volvon määrittelemät. Kansalliset perävaunupainoja ja nopeuksia koskevat rajoitukset voivat olla tiukemmat.
Vetokoukuille hyväksytyt kytkentämassat
voivat olla suurempia kuin autolle
hyväksytyt.
06
1 Ei
koske vetolaitteen tappia, kun kytkentälaitteessa on värinänvaimennin.
133
06 Käynnistys ja ajo
Ajo perävaunun kanssa
Automaattivaihteisto, ajo perävaunun
kanssa
HUOM
Joissakin malleissa on oltava automaattivaihteiston öljynjäähdytin vedettäessä
perävaunua. Tarkastakaa lähimmältä Volvojälleenmyyjältä autoanne koskevat määräykset, jos vetokoukku asennetaan jälkikäteen.
Pysäköinti mäkeen
– Kytkekää seisontajarru.
– Siirtäkää vaihteenvalitsin
pysäköintiasentoon P.
06
Liikkeellelähtö mäessä
– Siirtäkää vaihteenvalitsin ajoasentoon D.
– Vapauttakaa seisontajarru (käsijarru).
Jyrkät nousut
• Valitkaa sopiva käsivalintainen pieni vaihdeasento jyrkissä nousuissa tai vauhdin
ollessa hiljainen. Vaihteisto ei silloin vaihda
isommalle, ja vaihteistoöljy pysyy viileämpänä.
• Älkää käyttäkö suurempaa käsivalintaista
vaihdetta kuin millä moottori "jaksaa" toimia. Aina ei ole taloudellista ajaa suurilla
vaihteilla.
• Välttäkää vetämästä perävaunua yli 15 %
nousuissa.
134
Helpotettu liikkeelle lähtö vedettäessä
perävaunua
Autot, joissa on V8-moottori, on varustettu
sisäisellä toiminnolla, joka vähentää voimakkaiden nykäysten ja pyörien luistamisen vaaraa, kun autoon on kytketty perävaunu.
Aktivointi
Järjestelmän aktivoimiseksi pitää perävaunun johdotus kytkeä perävaunuliittimeen,
joka on asennettu vetokoukun viereen, katsokaa s. 135.
Aktivoinnin poistaminen
Vetäkää johdotus irti sähköliitännästä.
HUOM
Toiminto on aktivoituna myös, jos perävaunuliittimeen kytketään jokin muu sähkövarustus. Tällöin auto kiihtyy pehmeämmin
lähdettäessä liikkeelle.
Tasonsäätö
Jos autossanne on automaattinen tasonsäätö, auton takapää on ajon aikana aina
oikealla korkeudella kuormituksesta riippumatta. Auton seisoessa paikallaan takapää
laskee, mikä on täysin normaalia. Lähdettäessä liikkeelle kuorman kanssa taso pumpataan ylös tietyn ajomatkan jälkeen.
06 Käynnistys ja ajo
Vetolaite
Vetokoukku
Perävaunukaapeli
Vetokuula pitää puhdistaa ja voidella rasvalla
säännöllisesti. Kun käytetään heilahtelunvaimentimella varustettua kuulansuojusta, vetokuulaa ei tarvitse voidella.
Jos autossa on irrotettava vetokoukku, pitää
kuulaosan asennusohjetta noudattaa tarkasti, katsokaa s. 137.
VAROITUS
Muistakaa aina kiinnittää perävaunun turvavaijeri kiinnikkeeseensä.
VAROITUS
Jos autossa on Volvon irrotettava vetokoukku:
• Noudattakaa tarkasti vetolaitteen tapin
asennusohjeita.
• Vetolaitteen tapin pitää olla lukittu avaimella ennen liikkeelle lähtöä.
• Varmistakaa, että ilmaisinikkuna
on vihreä.
Jos auton vetolaitteessa on 13-napainen liitin
ja perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää
sovitinkaapelia. Varmistakaa, että kaapeli ei
laahaa maata.
06
HUOM
Irrottakaa vetolaitteen tappi aina käytön jälkeen. Säilyttäkää sitä tavaratilassa.
135
06 Käynnistys ja ajo
Vetolaite
Erittely
Mitat kiinnityskohtia varten (mm)
06
Kiinteä tai irrotettava vetokoukku
136
A
B
C
1110
85
1081
D
E
F
G
541
122
50
354
1
Sivupalkki
2
Kuulan keskiö
06 Käynnistys ja ajo
Irrotettava vetokoukku
Vetolaitteen tapin asennus
– Poistakaa suojatulppa.
– Varmistakaa, että mekanismin lukitus on
avattu kääntämällä avainta myötäpäivään.
– Varmistakaa, että ilmaisinikkuna (3) on
punainen. Jos ikkuna ei ole punainen,
painakaa (1) lukituspyörä sisään ja kiertäkää sitä vastapäivään (2), kunnes kuuluu
naksahdus.
06
137
06 Käynnistys ja ajo
Irrotettava vetokoukku
– Asettakaa vetolaitteen kuulaosa paikalleen
ja työntäkää, kunnes kuuluu naksahdus.
06
138
– Varmistakaa, että ilmaisinikkuna on vihreä.
– Kääntäkää avain vastapäivään lukitusasentoon. Poistakaa avain lukosta.
06 Käynnistys ja ajo
Irrotettava vetokoukku
HUOM
Tarkastakaa, että kuulaosa on hyvin kiinnitetty nykäisemällä ylös-, alas- ja taaksepäin.
Jos kuulaosa ei ole oikein, se pitää irrottaa
ja asentaa uudelleen aiemmin selostetulla
tavalla.
HUOM
Perävaunun turvavaijeri pitää kiinnittää kiinnikkeeseensä vetolaitteessa.
06
139
06 Käynnistys ja ajo
Irrotettava vetokoukku
Vetolaitteen tapin irrotus
– Asettakaa avain lukkoon ja kiertäkää se
myötäpäivään avattuun asentoon.
06
140
– Työntäkää lukituspyörä (1) sisään ja kiertäkää sitä vastapäivään (2), kunnes kuuluu
naksahdus.
– Kiertäkää lukituspyörä kokonaan alas vasteeseen saakka ja pitäkää sitä alhaalla ja
vetäkää samalla kuulaosa irti.
06 Käynnistys ja ajo
Irrotettava vetokoukku
– Työntäkää suojatulppa paikalleen.
06
141
06 Käynnistys ja ajo
Kuormaus
Yleistä
Kattokuorma
Taakkatelineen kiinnitys
Taakkatelineen sijoitus (lisävaruste)
Varmistakaa, että taakkateline työntyy kunnolla kattokaiteita vasten. Ruuvatkaa taakkateline kiinni. Käyttäkää telineen mukana tullutta momenttiavainta ja kiristäkää momenttiavaimen merkkiin saakka (vastaa 6 Nm).
Katsokaa kuvaa.
Kuormituskykyyn vaikuttavat autoon asennetut lisävarusteet, ts. vetokoukku, taakkateline, kuulaan kohdistuva massa, kattolaatikko
yms. sekä matkustajien yhteenlaskettu
paino. Auton kuormituskykyä rajoittavat matkustajien määrä ja heidän painonsa. Lisätietoja sallituista painoista, ks. sivua 236.
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijoituksen mukaan.
06
Varmistakaa, että taakkateline sijoitetaan
oikeaan suuntaan kattokaiteille (rails). Taakkatelineet voidaan sijoittaa pitkin koko kattokaidetta. Kun ajatte ilman kuormaa, tulee etumainen taakkateline sijoittaa n. 200 mm kaiteen keskijalan etupuolelle ja taempi kiskon
keski- ja takajalan välille (ks. kuvaa) tuulen
suhinan minimoimiseksi. Pitempi taakkateline pitää sijoittaa eteen.
VAROITUS
Auton painopiste ja ajo-ominaisuudet muuttuvat kuormattaessa katolle.
142
06 Käynnistys ja ajo
Kuormaus
Taakkatelineen suojakannet
• Pyrkikää jakamaan kuorma tasaisesti
taakkatelineelle. Älkää kuormatko vinosti.
Pankaa painavimmat tavarat alimmiksi.
• Muistakaa, että auton painopiste ja ajoominaisuudet muuttuvat, jos katolla on
kuormaa.
• Muistakaa, että auton ilmanvastus ja näin
ollen myös polttoaineenkulutus kasvavat
kattokuorman myötä.
• Ajakaa pehmeästi. Välttäkää nopeita kiihdytyksiä, äkkinäisiä jarrutuksia ja suurta
nopeutta kaarteissa.
VAROITUS
Käyttäkää esim. momenttiavaimen tappia
(katsokaa kuvaa) tai auton virta-avainta kotelon irrottamiseen ja kiinnittämiseen. Kääntäkää ¼kierrosta.
Katolle saa kuormata enintään 100 kg,
mukaan lukien taakkatelineet ja mahdollinen suksilaatikko. Auton painopiste ja ajoominaisuudet muuttuvat, kun katolla on
kuormaa.
06
Taakkatelineiden käyttö
• Välttääksenne autonne vaurioitumisen ja
saavuttaaksenne suurimman mahdollisen
turvallisuuden ajon aikana suosittelemme,
että käytätte ainoastaan Volvon juuri Teidän autoanne varten kehittämiä taakkatelineitä.
• Tarkastakaa säännöllisin välein, että taakkateline ja kuorma on kiinnitetty kunnolla.
Sitokaa kuorma hyvin kiinnitysnauhoilla.
143
06 Käynnistys ja ajo
Valokuvion sovitus
Valokeilan sovitus oikean- tai vasemmanpuoleiseen liikenteeseen
ko. mallissa olevan punaisen pilkun kanssa.
Pitkä punainen viiva kuvissa vastaa valonheittimen lasissa olevaa viivaa, johon malli
sovitetaan.
Mallit tarkastusmitataan kuvauksen jälkeen
siten, että vertailumitat täsmäävät peittääkseen riittävän paljon valokuviosta.
Mallit koskevat sekä vasemmalta että oikealta ohjattavaa versiota ja ne sijoitetaan
kuvan mukaisesti.
Ylempi kuva esittää vasemmalta ohjattavaa
versiota. Alempi kuva esittää oikealta ohjattavaa versiota.
Halogeenivalonheittimet
A. Valokeila vasemmanpuoleisessa liikenteessä
B. Oikeanpuoleisessa liikenteessä
06
Jotta vastaantulevaa liikennettä ei häikäistä,
voidaan valonheittimen valokuviota muuttaa
peittämällä valonheittimiä. Valokuvio tulee
hieman huonommaksi.
Valonheittimien peittäminen
Piirtäkää mallit, jotka ovat sivulla 145. Siirtäkää kuvio jollekin itsetarttuvalle, vedenkestävälle materiaalille, esim. läpinäkymättömälle
teipille.
Peite sijoitetaan lähtökohtana valonheittimen
lasissa oleva pilkku (5), jonka pitää täsmätä
144
Jäljennä malli 1 ja 2, tarkastusmittaa siten,
että mitat täsmäävät. Siirrä malli itsetarttuvalle, vedenkestävälle materiaalille ja leikkaa
irti.
Aseta mallit siten, että nuolet osoittavat keskelle ja malleissa olevat pilkut täsmäävät
valonheittimien laseissa olevien pilkkujen
kanssa.
Vertailumitat, malli 1 ja 2:
Pitkien sivujen pitää malleissa olla n. 82 mm.
Bi-xenonvalonheittimet
Jäljennä malli 3 ja 4, tarkastusmittaa siten,
että mitat täsmäävät. Siirrä malli itsetarttu-
valle, vedenkestävälle materiaalille ja leikkaa
irti.
Aseta mallit siten, että nuolet osoittavat keskelle ja malleissa olevat pilkut täsmäävät
valonheittimien laseissa olevien pilkkujen
kanssa. Mallien merkintä > < pitää sovittaa
valonheittimen lasissa olevaan linjaan.
Vertailumitat, malli 3:
Linjan malleissa olevien > < merkintöjen
välillä pitää olla n. 140 mm.
Vertailumitat, malli 4:
Linjan malleissa olevien > < merkintöjen
välillä pitää olla n. 112 mm.
Valokuvion sovittaminen Active Bi-Xenon valoilla (ABL), ks. sivua 47.
06 Käynnistys ja ajo
Valokuvion sovitus
06
Peitteen sijoitus valonheittimiin. Ylempi kuva esittää suojausta vasemmalta ohjattavassa versiossa, alempi oikealta ohjattavassa. Mallit 1 ja 2 koskevat
halogeenivalonheittimiä, 3 ja 4 Bi-Xenonvalonheittimiä.
145
06 Käynnistys ja ajo
Valokuvion sovitus
06
146
06 Käynnistys ja ajo
06
147
Yleistä ..................................................................................................... 150
Rengaspaineet ....................................................................................... 153
Varoituskolmio ja varapyörä ................................................................... 155
Pyöränvaihto ........................................................................................... 158
Rengaspaineiden valvonta
(lisävaruste) ............................................................................................ 160
Väliaikainen renkaan paikkaus ............................................................... 162
148
PYÖRÄT JA RENKAAT
07
07 Pyörät ja renkaat
Yleistä
Ajo-ominaisuudet ja renkaat
Nopeusluokat
Uudet renkaat
Renkailla on suuri vaikutus auton ajo-ominaisuuksiin. Renkaan tyyppi, koko, rengaspaine
ja nopeusluokka ovat tärkeitä auton käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä.
Kun vaihdatte renkaat, käyttäkää samaa
tyyppiä ja kokoa ja mieluiten myös samaa
valmistetta kaikissa neljässä pyörässä. Noudattakaa suositeltua rengaspainetta, joka on
ilmoitettu rengaspainetarrassa, katsokaa
sijainti s. 153.
Autolla on koko autoa koskeva tyyppihyväksyntä, mikä tarkoittaa, että ajoneuvon rekisteriotteessa ilmoitetuista koko- ja nopeusluokista ei saa poiketa. Ainoa poikkeus näistä
määräyksistä sallitaan talvirenkaissa (sekä
nastoitetut että nastattomat renkaat). Kun
tällaiset renkaat valitaan, autolla ei saa ajaa
nopeammin kuin renkaan nopeusluokitus
sallii (esim. luokan Q suurin nopeus on
160 km/h).
Renkaat ovat "tuoretuotteita". Muutaman vuoden
kuluttua ne alkavat kovettua, jolloin myös kitkaominaisuudet vähitellen heikkenevät. Pyrkikää sen
vuoksi asentamaan mahdollisimman tuoreet renkaat vaihdon yhteydessä. Tämä on erityisen tärkeää talvirenkaiden kohdalla. Valmistusviikko ja -vuosi, renkaan DOT-merkintä (Department of Transportation), ilmoitetaan neljällä numerolla,
esim. 1502. Kuvan rengas on valmistettu
viikolla 15 vuonna 2002.
Kokomerkintä
Kaikissa autonrenkaissa on kokomerkintä.
Esimerkki kokomerkinnästä:
225/70R16 102 H.
225
Rengasprofiilin leveys (mm)
Q
70
Rengasprofiilin korkeuden ja leveyden suhde (%)
160 km/h (käytetään vain talvirenkaissa)
T
190 km/h
R
Vyörengas
H
210 km/h
16
Vanteen halkaisija tuumina (")
V
240 km/h
102
Koodi, joka ilmaisee renkaan suurimman sallitun kuormituksen (tässä
tapauksessa 615 kg)
W
270 km/h
Y
300 km/h
07
H
150
Muistakaa, että kulloisenkin ajonopeuden
ratkaisee tien laatu, ei renkaiden nopeusluokka.
Huomatkaa, että kysymyksessä on suurin
sallittu nopeus.
Koodi, joka kertoo renkaan suurimman sallitun nopeuden (tässä tapauksessa 270 km/h).
Renkaiden ikä
Kaikki kuutta vuotta vanhemmat renkaat
tulee tarkastuttaa ammattilaisella, vaikka ne
vaikuttavat vaurioitumattomilta. Syynä tähän
on, että renkaat vanhenevat ja murtuvat,
vaikka niitä käytetään harvoin tai ei lainkaan.
Toimintaan voi sen vuoksi vaikuttaa myös se,
että materiaali, josta rengas muodostuu, on
murtunut. Siinä tapauksessa rengasta ei tule
käyttää. Tämä koskee myös vararengasta,
talvirenkaita ja tulevaa käyttöä varten säilytettäviä renkaita. Esimerkkinä ulkoisista merkeistä, jotka osoittavat renkaan käyttöön
soveltumattomaksi, ovat halkeamat tai värimuutokset.
Renkaan ikä voidaan määrittää DOT-merkinnästä, katsokaa yllä olevaa kuvaa.
07 Pyörät ja renkaat
Yleistä
Tasaisempi kuluminen ja hoito
Renkaiden kulumisvaroittimet
Kulutusvaroitin on kapea kohoutuma kulutuspinnan poikittaissuunnassa. Renkaan kyljessä ovat kirjaimet TWI (Tread Wear Indicator). Kun renkaan kuviosyvyys on enää
1,6 mm, se tulee kulutusvaroittimien kanssa
samalle korkeudelle. Vaihtakaa tällöin pikimmiten uudet renkaat. Huomatkaa, että kulutuspinnan ollessa matala renkaalla on hyvin
huono pito sateella tai lumessa.
Talvirenkaat
Volvo suosittelee tietyn kokoisia talvirenkaita.
Koko on ilmoitettu rengaspainetarrassa, katsokaa sijainti s. 153. Rengaskoot riippuvat
moottorimallista. Ajettaessa talvirenkailla
pitää niitä käyttää kaikissa neljässä pyörässä.
Oikea rengaspaine saa aikaan tasaisemman
kulumisen, ks. sivua 154. Renkaiden mahdollisimman hyvän ajettavuuden ja tasaisemman
kulumisen vuoksi suositellaan etu- ja takarenkaiden vaihtamista keskenään säännöllisesti. Ensimmäinen vaihto tulee tehdä
5000 km:n kohdalla ja sitten 10000 km:n
välein, näin vältetään erot renkaiden kuviosyvyydessä. Sivuluiston vaaran vähentämiseksi pitää suuremman kuviosyvyyden
omaavat renkaat aina asentaa takapyöriin.
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten, jos olette
epävarma kuviosyvyydestä.
Pyöriä pitää säilyttää kyljellään tai ripustettuina, ei seisovassa asennossa.
HUOM
Kysykää Volvo-jälleenmyyjältä, mikä vanneja rengastyyppi sopii parhaiten.
Nastarenkaat
Nastoitetut talvirenkaat tarvitsevat 500–
1000 km totutusajon, jonka aikana on ajettava tasaisesti ja rauhallisesti, jotta nastat
asettuvat oikein renkaissa. Näin renkaat ja
varsinkin nastat kestävät kauemmin.
HUOM
Nastarenkaiden käyttöä koskeva lainsäädäntö vaihtelee eri maissa.
Kuviosyvyys
Talvikeli jäineen, lumisohjoineen ja pakkasineen asettaa renkaille huomattavasti kesäkeliä suuremmat vaatimukset. Sen vuoksi ei ole
suositeltavaa käyttää talvirenkaita, joiden
kuviosyvyys on alle neljä mm.
Lumiketjut
Lumiketjuja saa käyttää vain etupyörissä,
tämä koskee myös nelivetoisia autoja.
Älkää ajako yli 50 km/h nopeudella käyttäessänne lumiketjuja. Välttäkää lumettomalla
tiellä ajoa, sillä se kuluttaa voimakkaasti sekä
lumiketjuja ja renkaita. Älkää käyttäkö ns.
pikalenkkejä, koska levyjarrujen ja pyörien
välinen tila on niille liian pieni.
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää Volvon alkuperäisiä tai vastaavia
lumiketjuja, jotka on sovitettu kyseiseen automalliin sekä rengas- ja vannekokoon. Kysykää ohjeita valtuutetusta Volvon
teknisestä palvelusta.
07
151
07 Pyörät ja renkaat
Yleistä
Kesä- ja talvipyörät
vyys on suurin, on aina asennettava taakse
(sivuluisun vaaran vähentämiseksi).
Ottakaa yhteys Volvon tekniseen palveluun
tarkastusta varten, jos ette ole varma kuviosyvyydestä.
Nuoli osoittaa renkaan pyörimissuunnan
07
152
Kun vaihdatte talvipyörät tai kesäpyörät,
merkitkää irrotettujen pyörien paikka
autossa. Esim. V = vasen, O = oikea. Renkaissa, joiden kuviointi on suunniteltu pyörimään vain yhteen suuntaan, on pyörimissuunnan osoittava nuoli. Renkaalla on oltava
sama pyörimissuunta koko sen kestoiän.
Niitä voi vaihtaa vain edestä taakse ja päinvastoin, ei koskaan vasemmalta oikealle puolelle tai päinvastoin. Jos renkaat asennetaan
väärin päin, auton jarrutusominaisuudet ja
renkaiden kyky syrjäyttää vettä, lunta ja sohjoa huononevat. Ne renkaat, joiden kuviosy-
07 Pyörät ja renkaat
Rengaspaineet
Suositeltu rengaspaine
Rengaspaineiden tarkastus
Tarkastakaa renkaiden ilmanpaineet
säännöllisesti
Rengaspaineet vaikuttavat ajomukavuuteen,
tieääniin ja ohjausominaisuuksiin.
HUOM
Rengaspaine laskee ajan mittaan, tämä on
luonnollinen ilmiö. Rengaspaine vaihtelee
myös ympäristön lämpötilan mukaan.
Rengaspainetarra kuljettajan puoleisessa
ovipilarissa näyttää mitkä paineet renkaissa
pitää olla eri kuormituksilla ja nopeusolosuhteissa.
Tarrassa kerrotaan:
• Rengaspaineet autoon suositelluille renkaille
• ECO-paineet
• Varapyörän paine (Temporary Spare).
Renkaat lämpenevät jo muutaman kilometrin
ajon jälkeen ja paine nousee. Tämän vuoksi
ei ilmaa saa päästää pois, jos paine tarkastetaan renkaiden ollessa lämpimiä. Sitä vastoin painetta pitää lisätä, jos se on liian pieni.
Vajaapaineiset renkaat lisäävät polttoaineenkulutusta, lyhentävät renkaiden käyttöikää ja
heikentävät auton ajo-ominaisuuksia. Ajettaessa liian pienillä rengaspaineilla renkaat voivat ylikuumentua ja rikkoontua.
Tietoja oikeista rengaspaineista, ks. rengaspainetaulukkoa sivulla 154. Ilmoitetut rengaspaineet koskevat kylmiä renkaita. (Kylmillä renkailla tarkoitetaan renkaita, joilla on
ulkoilman lämpötila.)
07
Polttoainetalous, ECO-paineet
Nopeuksille alle 160 km/h suositellaan yleisiä täyden kuormituksen rengaspaineita
mahdollisimman hyvän polttoainetalouden
saamiseksi.
153
07 Pyörät ja renkaat
Rengaspaineet
Rengaspainetaulukko
Versio
Rengaskoko
Nopeus (km/h)1
Kuorma, 1-3 henkilöä
Enimmäiskuorma
Edessä (kPa) Takana (kPa) Edessä (kPa) Takana (kPa)
225/70R16
235/65R17
235/60R18
0–160
220
220
270
270
160+
220
220
270
270
240
240
240
240
270
270
270
270
2702
2702
2702
2702
420
420
420
420
Kaikki
Kaikki
0–160
160 +
0–160
Varapyörä
T125/85R16 99M
0–80
255/50R19
Temporary Spare
07
154
1
Tietyissä maissa esiintyy yksikkö bar SI-yksikön Pascal ohella: 1 bar = 100 kPa (270 kPa = 2,70 bar)
2
ECO-paineet, sivu 153
07 Pyörät ja renkaat
Varoituskolmio ja varapyörä
Varoituskolmio
Käytön jälkeen:
– Kerätkää kaikki päinvastaisessa järjestyksessä.
Varmistakaa, että varoituskolmio koteloinen
on kunnolla kiinnitettynä tavaratilassa.
TÄRKEÄÄ
Autossa ei saa olla samanaikaisesti asennettuna useampia kuin yksi "Temporary
Spare" -tyyppinen varapyörä.
Varapyörä Temporary Spare
Varapyörä2 on tarkoitettu käytettäväksi vain
sen lyhyen ajan, jonka normaalin renkaan
vaihtaminen tai korjaaminen vie. Vaihtakaa
varapyörän tilalle pikimmiten normaali pyörä.
Auton ajo-ominaisuudet saattavat muuttua
varapyörää käytettäessä.
Noudattakaa varoituskolmion käytöstä1maassanne voimassa olevia määräyksiä.
Kun Teidän on käytettävä varoituskolmiota,
tehkää näin:
– Irrottakaa varoituskolmion kotelo. Se on
kiinnitetty tarranauhalla.
– Ottakaa varoituskolmio pois kotelosta (A).
– Avatkaa varoituskolmion neljä tukijalkaa.
– Kääntäkää ulos molemmat punaiset kolmiosivut. Asettakaa varoituskolmio sopivaan paikkaan liikennetilanteen mukaan.
1 Tietyt
maat.
Voimassa olevan lain mukaan tätä varapyörää/rengasta saa käyttää vain tilapäisesti silloin, kun jokin rengas on vaurioitunut. Tämän
tyyppinen pyörä/rengas on siksi korvattava
mahdollisimman pian tavallisella pyörällä/
renkaalla.
Huomatkaa myös, että tämä rengas yhdessä
muiden normaalien renkaiden kanssa voi
muuttaa ajo-ominaisuuksia. Nelivetoisissa
autossa voi nopeuspoikkeama lisäksi vaurioittaa voimansiirtoa.
07
Älkää ajako yli 80 km/h nopeudella käyttäessänne varapyörää.
2 Tietyt
muunnelmat ja markkina-alueet
155
07 Pyörät ja renkaat
Varoituskolmio ja varapyörä
Varapyörä – esiin ottaminen
Varapyörä on sijoitettu auton alle. Nosturi1,
työkalupussi1 ja kampi ovat lattialuukun alla.
Kampi on kaksiosainen. Toinen osa on työkalupussissa ja toinen on sijoitettu työkalupussin alle.
07
HUOM
Työkalupussissa on avain napakapselin
irrotusta varten (tietyt lisävarustepyörät).
Nosturin sijainti vaihtelee seitsemän- (1) tai
viisipaikkaisen version (2) mukaan.
1 Tietyt
156
muunnelmat ja markkina-alueet
Tehkää näin varapyörän vapauttamiseksi:
– Kääntäkää takaluukun alaosa alas ja nostakaa tavaratilan lattialuukku ylös.
– Ottakaa esille molemmat kammen osat ja
liittäkää ne yhteen.
– Asettakaa kampi vintturiin.
– Irrottakaa pyörä kiertämällä vastapäivään
pysähdykseen saakka.
– Vapauttakaa pyörä vaijerista ja pyörittäkää
vaijeria myötäpäivään.
HUOM
Vaijeri voi vaurioittaa autoa, jos se roikkuu
vapaasti ajon aikana.
– Pankaa rikkinäinen pyörä auton tavaratilaan. Työkalupussissa on tätä varten muovipussi.
07 Pyörät ja renkaat
Varoituskolmio ja varapyörä
HUOM
Auton alla oleva paikka on tarkoitettu vain
auton alkuperäiselle varapyörälle. Siihen ei
saa panna muita pyöriä.
Varapyörä – takaisin asettaminen
Varapyörän takaisin asettaminen paikalleen
on parasta tehdä kahden henkilön voimin.
Toinen veivaa ja toinen ohjaa pyörän paikalleen.
– Veivatkaa vaijeri ulos ja asettakaa sen
kiinnityskappale vanteen keskireikään.
– Veivatkaa hitaasti (myötäpäivään) vaijeria
hieman sisään.
– Kallistakaa pyörää niin, että se asettuu
pakoputkiston yläpuolelle.
– Pitäkää takapyörän takareunaa alaspainettuna veivatessanne sitä sisään.
– Asettakaa pyörä taka-akselin yläpuolelle,
lattiaa vasten.
– Pyörittäkää, kunnes se on rajoittimessa.
– Tarkastakaa, että pyörä on kunnolla kiinni.
VAROITUS
Varmistakaa, että oikeita kiinnityskohtia
käytetään. Auton nosturin kiinnityskohtien
välissä on tuotannossa käytetty sokalla
varustettu kiinnike. Se ei kestä auton nostamista. Jos olette epävarma nostokohtien
sijainnista; ottakaa yhteys valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun. Väärin sijoitettu
nosturi voi johtaa ovi- ja korivaurioihin.
07
157
07 Pyörät ja renkaat
Pyöränvaihto
Pyörän irrotus
Jos pyörä on vaihdettava paikassa, jossa on
muuta liikennettä, muistakaa asettaa varoituskolmio. Auton kummallakin puolella on
kaksi nosturin kiinnityskohtaa. Kiinnityskohdat sijaitsevat keskellä ovien alla.
07
158
– Asettakaa auto tasaiselle, kiinteälle
maalle, joka ei kallistu.
– Kytkekää seisontajarru ja 1. vaihde (käsivalintainen vaihteisto) tai P-asento (automaattivaihteisto). Asettakaa kiilat maahan
jäävien pyörien eteen ja taakse. Käyttäkää
esim. kiviä tai puupaloja.
– Ottakaa nosturi, pyöränmutteriavain ja
kampi esiin, katsokaa sijainti s. 156.
– Avatkaa pyöränruuveja ½-1 kierros pyöränmutteriavaimella. Kääntäkää vastapäivään.
VAROITUS
Älkää ryömikö koskaan auton alle sen
ollessa nosturin varassa! Auto voi pudota
alas ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
Pyöränvaihdossa on käytettävä vain auton
alkuperäistä nosturia. Muissa töissä on käytettävä hallinosturia ja auton nostetun osan
alle on asetettava pukit.
Nosturin ruuvin on oltava aina hyvin voideltu.
Jos alusta on pehmeä, voi nosturi liukua
sivuun ja auto pudota alas. Älkää salliko
kenenkään olla autossa pyöränvaihdon
aikana.
– Asettakaa nosturi kiinnityskohdan alle ja
veivatkaa nosturi kammella auton lattiaa
vasten. Tarkastakaa, että nosturi on oikein
auton kiinnityskohdassa, ennen kuin nostatte auton maasta. Säätäkää sitten nosturia niin, että sen jalka on kohtisuorassa
kiinnityskohdan alla. Katsokaa kuvaa.
Älkää panko mitään puupölkkyjä tai vastaavia nosturin alle, tällöin se ei saavuttaisi
täyttä nostovoimaansa.
VAROITUS
Jos nosturi asetetaan väärin, voi auto
pudota alas. Henkilövahinkojen vaara.
– Nostakaa autoa sen verran, että pyörä
pyörii vapaasti.
– Poistakaa pyöränruuvit ja nostakaa pyörä
pois.
07 Pyörät ja renkaat
Pyöränvaihto
Pyörän asennus
– Puhdistakaa pyörän ja navan vastinpinnat.
– Kiinnittäkää pyörä. Ruuvatkaa pyöränruuvit kiinni.
– Laskekaa auto alas niin, että pyörät eivät
pääse pyörimään.
– Kiristäkää pyöränruuvit ristiin ja vaiheittain.
Kiristysmomentti: 140 Nm (14,0 kpm). On
tärkeätä, että kiristysmomentti on oikea.
Kireys tulee tarkastaa momenttiavaimella.
– Kiertäkää nosturi kokoon ennen kuin
panette sen takaisin tavaratilaan. Kiinnittäkää se sitten tukevasti paikalleen.
– Tarkastakaa, että uudessa renkaassa on
oikea ilmanpaine.
TÄRKEÄÄ
Jos TPMS on valittu, pitää renkaat kalibroida asennuksen jälkeen. Lukekaa kohta
"Rengaspaineiden säätö", ks. sivua 160.
HUOM
Pyöränruuveja on kahdenlaisia riippuen
siitä, käytättekö teräs- vai alumiinivanteita;
alumiinivanteen ruuvissa on irrallinen pyörivä rengas. Tällaista rengasta ei ole terävanteiden ruuveissa.
Varmistakaa, että käytätte oikeita ruuveja.
Jos olette epävarma, ottakaa yhteys lähimpään Volvo tekniseen palveluun.
07
159
07 Pyörät ja renkaat
Rengaspaineiden valvonta (lisävaruste)
Yleistä
Rengaspaineiden valvonta, TPMS (Tyre
Pressure Monitoring System) varoittaa kuljettajaa, kun paine yhdessä tai useammassa
renkaassa tulee liian pieneksi. Se käyttää
tunnistimia, jotka on sijoitettu ilmaventtiilin
sisään kussakin pyörässä. Kun autolla ajetaan n. 40 km/h, järjestelmä tuntee rengaspaineen. Jos paine on liian matala, kojelaudassa syttyy varoitusvalo ja näytössä esitetään ilmoitus.
Tarkastakaa järjestelmä aina pyöränvaihdon
jälkeen varmistaaksenne, että vaihtopyörät
toimivat järjestelmän yhteydessä.
Tietoja oikeista rengaspaineista, ks.
sivua 153 ja 154.
TPMS-järjestelmä ei korvaa renkaiden tavallista huoltoa.
TÄRKEÄÄ
07
160
Jos rengaspainejärjestelmään syntyy vika,
kojelaudassa syttyy varoitusvalo. Ilmoitus
RENGASPAINEJÄRJ. VAATII HUOLLON
esitetään. Tämä voi tapahtua eri syistä,
esim. asennettaessa rengas, jota ei ole varustettu Volvon rengaspaineiden valvontajärjestelmään sovitetulla tunnistimella.
Rengaspaineiden valvonnan säätäminen
Rengaspaineiden valvontaa voidaan, Volvon
rengaspainesuositusten noudattamiseksi,
säätää esimerkiksi ajettaessa suurella kuormalla.
HUOM
Moottori ei saa olla käynnissä.
– Pumpatkaa renkaisiin haluttu paine.
– Valitkaa avaimen asento I tai II.
– Kääntäkää ohjauspylvään vasemmanpuoleisessa vivussa olevaa säätöpyörää, kunnes teksti RENGASPAINEET
KALIBROINTI esitetään näytössä.
– Pitäkää RESET-painiketta painettuna,
kunnes teksti RENGASPAINEET
KALIBROITU esitetään.
Matalien rengaspaineiden korjaaminen
Kun ilmoitus RENGASPAINE ALH.
TARKISTA RENKAAT esitetään näytössä:
– Tarkastakaa kaikkien neljän renkaan paineet.
– Pumpatkaa renkaaseen/renkaisiin oikea
paine.
– Ajakaa autolla vähintään 1 minuutti
yhteensä vähintään nopeudella 40 km/h ja
tarkastakaa, että ilmoitus sammuu.
Rengaspaineiden valvonnan aktivointi
HUOM
Moottori ei saa olla käynnissä.
– Avaimen asento I tai II.
– Kääntäkää ohjauspylvään vasemmanpuoleisessa vivussa olevaa säätöpyörää, kunnes teksti RENGASPAINEJÄRJ. PÄÄLLÄ
esitetään näytössä.
– Pitäkää RESET-painiketta painettuna,
kunnes teksti RENGASPAINEJÄRJ. POIS
esitetään.
Järjestelmän aktivoimiseksi uudelleen toistakaa samat vaiheet 1 –3 siten, että
RENGASPAINEJÄRJ. PÄÄLLÄ esitetään
näytössä.
Suosituksia
Vain tehdasasennetut pyörät on varustettu
venttiilien TPMS-tunnistimilla.
• Temporary spare -varapyörässä ei ole tätä
tunnistinta.
07 Pyörät ja renkaat
Rengaspaineiden valvonta (lisävaruste)
• Jos käytetään ilman TPMS-tunnistimia
olevia pyöriä, esitetään
RENGASPAINEJÄRJ. VAATII HUOLLON
aina, kun autolla ajetaan lujempaa kuin
40 km/h kauemmin kuin 10 minuuttia.
• Volvo suosittelee, että TPMS-tunnistimet
asennetaan auton kaikkiin pyöriin (kesä- ja
talvipyöriin).
• Volvo ei suosittele, että tunnistimet siirretään pyöristä toisiin.
VAROITUS
Kun TPMS:llä varustettua rengasta pumpataan, pitäkää suutinta suoraan venttiiliä vasten, ettei venttiili vaurioidu.
07
161
07 Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaan paikkaus
Yleistä
Renkaanpaikkaussarjaa1 käytetään puhkeaman paikkaamiseen sekä rengaspaineen tarkastamiseen ja säätämiseen. Se muodostuu
kompressorista ja paikkausnestesäiliöstä.
Sarja toimii tilapäisenä korjauksena. Pullo
pitää vaihtaa ennen kuin parasta ennen -päiväys on mennyt ja käytön jälkeen.
Paikkausneste tiivistää tehokkaasti renkaan,
joka on puhjennut kulutuspinnasta.
HUOM
Paikkaussarja on tarkoitettu vain renkaisiin,
joiden puhkeamiskohta on kulutuspinnassa.
HUOM
Nosturi on lisävaruste renkaanpaikkaussarjalla varustetuissa autoissa.
07
Paikkaussarja ei tiivistä kunnolla renkaita, joiden puhkeamiskohta on renkaan sivussa.
Älkää käyttäkö väliaikaista paikkaussarjaa
renkaisiin, joissa on suuria viiltoja, repeämiä
tai vastaavia vaurioita.
Kompressorin kytkemistä varten on 12 V:n liitännät keskikonsolissa edessä, takaistuimen
1 Tietyt
162
muunnelmat ja markkina-alueet.
luona ja kuorma-/tavaratilassa. Valitkaa puhjennutta rengasta lähinnä oleva sähköliitäntä.
VAROITUS
Nopeus ei saa ylittää arvoa 80 km/h, kun
tilapäistä renkaanpaikkausta on käytetty.Hakeutukaa valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun paikatun renkaan
tarkastuttamiseksi (enimmäisajomatka
200 km). Ammattihenkilöstö voi ratkaista
voidaanko rengas korjata vai pitääkö se
vaihtaa.
Paikkaussarjan ottaminen esiin
Paikkaussarja kompressoreineen ja työkaluineen on tavaratilan lattian alla.
– Kääntäkää lattiamatto sivuun, takaa
eteenpäin.
– Nostakaa paikkaussarja esiin.
07 Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaan paikkaus
Yleiskatsaus
– Kompressorin pitää olla sammutettuna.
Katsokaa, että katkaisin on asennossa 0 ja
ottakaa johdin sekä ilmaletku esiin.
– Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä renkaan
venttiilin kierteen loppuun asti.
– Kytkekää johdin johonkin auton 12 V:n liitännöistä ja käynnistäkää auto.
VAROITUS
Auton pakokaasujen hengittäminen voi olla
hengenvaarallista. Älkää käyttäkö moottoria
suljetuissa tai puutteellisesti tuuletetuissa
tiloissa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tarra, suurin sallittu nopeus
Katkaisin
Johdin
Pullonpidin (oranssi kansi)
Suojakansi
Paineenrajoitusventtiili
Ilmaletku
Paikkausainepullo
Painemittari
Renkaan pumppaus
Auton alkuperäinen rengas voidaan pumpata täyteen kompressorilla.
– Käynnistäkää kompressori painamalla katkaisin asentoon I.
– Pumpatkaa renkaaseen rengaspainetarran
ilmoittama paine. Päästäkää ilmaa pois
paineenrajoitusventtiilin avulla, jos rengaspaine on liian korkea.
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressori ei
saa käydä pidempään kuin 10 minuuttia.
07
– Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa
ilmaletku ja johdin.
– Asentakaa venttiilinhattu paikalleen.
163
07 Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaan paikkaus
Puhjenneen renkaan paikkaus
– Kiertäkää oranssinvärinen kansi irti ja kiertäkää pullon korkki irti.
HUOM
Älkää murtako pullon sinetöintiä. Kun pullo
ruuvataan kiinni, sinetöinti murtuu.
– Kiertäkää pullo kiinni pullonpitimeen.
VAROITUS
Älkää kiertäkö pulloa irti, se on varustettu
takaiskuventtiilillä vuodon estämiseksi.
Tietoja yksityiskohtien toiminnasta, ks. kuvaa
sivulla 163.
07
– Avatkaa renkaanpaikkaussarjan kansi.
– Irrottakaa suurimmasta sallitusta
nopeudesta kertova tarra ja kiinnittäkää se
ohjauspyörään.
– Tarkastakaa, että katkaisin on
asennossa 0 ja ottakaa esiin johdin sekä
ilmaletku.
VAROITUS
Paikkausneste voi ärsyttää ihoa. Jos sitä
joutuu iholle, peskää neste välittömästi pois
saippualla ja vedellä.
164
– Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä kiinni renkaan venttiilin kierteen loppuun asti.
– Kytkekää johdin 12 V:n liitäntään ja käynnistäkää auto.
– Asettakaa katkaisin asentoon I.
VAROITUS
Älkää koskaan seiskö renkaan vieressä, kun
kompressori pumppaa. Jos syntyy halkeilua
tai epätasaisuuksia, kompressori pitää
sammuttaa välittömästi. Matkaa ei tule jatkaa. Ottakaa yhteys valtuutettuun rengaskorjaamoon.
HUOM
Kun kompressori käynnistyy, paine voi
nousta arvoon 6 bar, mutta se laskee
noin 30 sekunnin kuluttua.
– Täyttäkää rengasta 7 minuuttia.
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressori ei
saa käydä pidempään kuin 10 minuuttia.
– Sammuttakaa kompressori paineen tarkastamiseksi painemittarista. Pienin paine
on 1,8 bar ja suurin 3,5 bar.
VAROITUS
Jos paine alittaa arvon 1,8 bar, reikä renkaassa on liian suuri. Matkaa ei tule jatkaa.
Ottakaa yhteys valtuutettuun rengaskorjaamoon.
– Sammuttakaa kompressori ja vetäkää johdin irti 12 V:n liitännästä.
– Irrottakaa letku renkaan venttiilistä ja asettakaa venttiilinhattu paikalleen.
– Ajakaa pikimmiten n. 3 km enimmäisnopeuden ollessa 80 km/h siten, että paikkausaine voi tiivistää renkaan.
07 Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaan paikkaus
Paikkauksen ja paineen jälkitarkastus
– Liittäkää varustus uudelleen.
– Lukekaa rengaspaine painemittarista.
– Jos se on alle 1,3 bar, rengas ei ole tiivistynyt riittävästi. Matkaa ei tule jatkaa.
Ottakaa yhteys rengaskorjaamoon.
– Jos rengaspaine on yli 1,3 bar, rengas
pitää pumpata rengaspainetarran ilmoittamaan paineeseen. Päästäkää ilmaa pois
paineenrajoitusventtiilin avulla, jos rengaspaine on liian korkea.
– Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa
ilmaletku ja johdin. Asentakaa venttiilinhattu paikalleen.
– Ajakaa lähimpään valtuutettuun Volvon
teknisen palveluun vaurioituneen renkaan
vaihtamiseksi/korjaamiseksi. Kertokaa
siellä, että renkaassa on sisällä renkaanpaikkausainetta.
VAROITUS
Nopeus ei saa ylittää arvoa 80 km/h, kun tilapäistä renkaanpaikkausta on käytetty.Hakeutukaa valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun paikatun renkaan tarkastuttamiseksi (enimmäisajomatka 200 km). Ammattihenkilöstö voi ratkaista voidaanko rengas
korjata vai pitääkö se vaihtaa.
Paikkausnestesäiliön vaihto
Vaihtakaa pullo, kun parasta ennen -päiväys
on ohitettu. Käsitelkää vanhaa pulloa ympäristövaarallisena jätteenä.
TÄRKEÄÄ
Lukekaa turvamääräykset pullon pohjasta.
VAROITUS
Älkää kiertäkö pulloa irti, se on varustettu
takaiskuventtiilillä vuodon estämiseksi.
– Asettakaa renkaanpaikkaussarja takaisin
tavaratilaan.
HUOM
07
Käytön jälkeen pitää pullo paikkausaineineen ja letkuineen vaihtaa. Vaihto tehdään
valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
VAROITUS
Tarkastakaa rengaspaine säännöllisesti.
165
Puhdistus ............................................................................................... 168
Maalivaurioiden korjaaminen ................................................................. 171
Ruostesuojaus ....................................................................................... 172
166
AUTON HOITO
08
08 Auton hoito
Puhdistus
Auton pesu
Peskää auto heti, kun se on likaantunut.
Käyttäkää autoshampoota. Lika ja tiesuola ja
voivat helposti aiheuttaa korroosiota.
• Älkää peskö autoa suorassa auringonpaisteessa niin, että maali lämpenee, jolloin
siihen voi tulla pysyviä vaurioita. Suorittakaa pesu siihen tarkoitetulla alustalla,
jossa on jäteveden erotin.
• Huuhdelkaa huolellisesti lika pois auton
alustasta.
• Huuhdelkaa koko autoa, kunnes irtolika on
lähtenyt. Suurpainepesurin käyttö: Suurpainepesurin suutin on pidettävä yli 30 cm
päässä auton korista. Älkää suunnatko
suihkua suoraan lukkoihin.
• Peskää auto sienellä ja autoshampoolla
käyttäen runsaasti haaleaa vettä.
• Jos lika on tiukassa, peskää auto kylmällä
rasvanpoistoaineella.
• Kuivatkaa auto puhtaalla, pehmeällä säämiskällä tai ikkunanpesulastalla.
• Peskää pyyhkimien sulat haalealla saippualiuoksella tai autonpesuaineella.
VAROITUS
08
168
Pesettäkää moottori aina huollossa. Kuuma
moottori aiheuttaa tulipalon vaaran.
HUOM
Ulkopuolinen valaistus, kuten valonheittimet, sumuvalot ja takavalaisimet voivat tilapäisesti saada kondensoitunutta vettä lasin
sisäpuolelle. Tämä on luonnollinen ilmiö,
kaikki ulkovalot on tehty vastustamaan tätä.
Kondensoitunut vesi tuulettuu normaalisti
pois, kun valo on ollut hetken sytytettynä.
Poistakaa lintujen jätökset
Peskää lintujen jätökset auton maalipinnalta
mahdollisimman pian. Jätökset sisältävät
kemikaaleja, jotka värjäävät maalin hyvin
nopeasti. Värjäytymien poistoon tarvitaan
ammattihenkilö.
Automaattipesu
Automaattipesu on helppo ja nopea tapa
saada auto puhtaaksi, mutta se ei voi koskaan korvata oikeaa käsinpesua. Automaatin
harjat eivät pääse kaikkiin paikkoihin.
VAROITUS
Koejarruttakaa aina pesun jälkeen, myös
seisontajarrulla siten, että kosteus ja korroosio eivät pääse vaikuttamaan jarrujen
kitkapintoihin ja huonontamaan jarruja.
TÄRKEÄÄ
Käsinpesu on maalipinnalle konepesua
säästävämpi. Maalipinta on myös herkempi
ollessaan uusi. Tämän vuoksi suosittelemme käsinpesua auton ensimmäisten kuukausien aikana.
Painakaa silloin tällöin keveästi jarrupoljinta
ajaessanne pitempiä matkoja sateessa tai
lumisohjossa. Tällöin jarrupalat lämpenevät
ja kuivuvat. Tehkää samoin myös lähdettyänne liikkeelle hyvin kostealla tai kylmällä
säällä.
Ulkopuolen muovi-, kumi- ja koristeosat
Värjättyjen muovien, kumin ja koristeosien,
esim. kiiltävien listojen, puhdistamiseen suositellaan erityistä puhdistusainetta, jota voitte
ostaa Volvon jälleenmyyjiltä. Tällaista puhdistusainetta käytettäessä pitää ohjeita noudattaa huolellisesti.
Ulkopuoliset muoviosat
Ulkopuolisten muoviosien puhdistukseen
suositellaan erityistä puhdistusainetta, jota
on saatavana Volvo-jälleenmyyjiltä. Älkää
käyttäkö koskaan voimakkaita tahranpoistoaineita.
08 Auton hoito
Puhdistus
TÄRKEÄÄ
Välttäkää muovin ja kumin vahausta sekä
kiillotusta.
Kiiltävien listojen kiillottaminen voi hangata
pois tai vaurioittaa kiiltävää pintakerrosta.
Hioma-aineita sisältäviä kiillotusaineita ei
saa käyttää.
Kiillotus ja vahaus
Kiillottakaa ja vahatkaa auto, kun maalipinta
on himmeä tai kun haluatte sille lisäsuojan.
Autoa ei tarvitse kiillottaa ennen kuin se on
vähintään vuoden ikäinen, vahauksen voi
tehdä aikaisemmin. Älkää kiillottako ja
vahatko autoa suorassa auringonpaisteessa.
Peskää ja kuivatkaa auto erittäin huolellisesti
ennen kiillotusta tai vahausta. Peskää
asvaltti- tai pikitahrat pois Volvon asvaltinpoistoaineella tai lakkabensiinillä. Vaikeahkot tahrat voidaan poistaa autojen maalipinnalle tarkoitetulla hienolla hiomatahnalla.
Kiillottakaa ensin kiillotusaineella ja vahatkaa
sen jälkeen nestemäisellä tai kiinteällä
vahalla. Noudattakaa tarkasti pakkausten
ohjeita. Monet valmisteet sisältävät sekä kiillotusainetta että vahaa.
TÄRKEÄÄ
Maalipinnan käsittelyt, kuten kunnostus, tiivistys, suojaus, kiiltotiivistys tai vastaavat,
voivat vaurioittaa maalipintaa. Tällaisten käsittelyjen aiheuttamat maalivauriot eivät
kuulu Volvon takuun piiriin.
Vettä hylkivällä pintakerroksella
varustettujen ulkotaustapeilien ja
etusivuikkunoiden (lisävaruste)
puhdistus
Älkää koskaan käyttäkö tuotteita kuten autovahaa, rasvanpoistoainetta tai vastaavia
peili-/lasipinnoilla, koska tämä voi tuhota sen
vettä hylkivät ominaisuudet.
Varokaa puhdistuksen yhteydessä naarmuttamasta lasipintaa.
Lasipinnan vaurioiden välttäminen poistettaessa jäätä – käyttäkää vain muovista jääkaavinta.
Vettähylkivässä pintakerroksessa tapahtuu
luonnollista kulumista.
HUOM
Vettähylkivien ominaisuuksien säilyttämiseksi suositellaan käsittelyä erityisellä jälkikäsittelyaineella, jota on saatavana Volvon
jälleenmyyjiltä. Sitä tulee käyttää ensimmäisen kerran kolmen vuoden jälkeen ja sen jälkeen vuosittain.
08
169
08 Auton hoito
Puhdistus
Sisustuksen puhdistus
teesta. Tämä on nahan luonnollista kypsymistä ja osoittaa sen olevan luonnontuote.
Tekstiiliverhoilun tahrojen käsittely
Likaantuneen tekstiiliverhoilun puhdistamiseen suosittelemme erikoispuhdistusainetta,
jota voitte hankkia Volvo-myyjältä. Muunlaiset kemikaalit voivat pilata verhoilun palonkesto-ominaisuudet.
Mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi Volvo suosittelee puhdistusta ja suojavoiteen käyttöä neljä kertaa vuodessa (tai tarvittaessa useammin). Kysykää Volvon nahanhoitotuotteita Volvon jälleenmyyjiltä.
TÄRKEÄÄ
Terävät esineet ja tarranauhasulkijat voivat
vahingoittaa auton tekstiiliverhoilua.
Nahkaverhoilun tahrojen käsittely
Volvon nahkaverhoilu ei sisällä kromia ja se
on hyväksytty Öko-Tex 100 -normin mukaisesti.
Nahka jalostetaan ja käsitellään siten, että se
säilyttää luonnolliset ominaisuutensa. Se saa
suojaavan pintakerroksen, mutta sekä ominaisuuksien että ulkonäön säilyttämiseksi
tarvitaan säännöllistä puhdistusta. Volvo tarjoaa nahkaverhoilun puhdistamiseen ja jälkikäsittelyyn kattavan tuotevalikoiman, joka
ohjeiden mukaan käytettynä säilyttää nahan
suojaavan pintakerroksen.
08
170
Jonkin ajan käytön jälkeen tulee nahan luonnollinen ulkonäkö kuitenkin enemmän tai
vähemmän esiin riippuen nahan pintaraken-
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita liuotinaineita. Ne voivat vahingoittaa sekä kangas-, vinyyli- että nahkaverhoilua.
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että materiaali, josta irtoaa väriä kuivana (uudet farkut, mokkanahka jne.)
voivat värjätä verhoilumateriaalia.
Nahkaverhoilun pesuohjeita
– Kaatakaa nahanpuhdistusainetta kostutettuun sieneen ja puristelkaa esiin voimakas
vaahto.
– Työstäkää lika pois kevyin, kiertävin liikkein.
– Hautokaa tahroja sienellä. Antakaa sienen
imeä tahra pois. Älkää hieroko.
– Pyyhkikää pehmeällä paperilla tai liinalla ja
antakaa nahan kuivua täysin.
Nahkaverhoilun suojakäsittely
– Kaatakaa hieman suojavoidetta huopaliinaan ja hierokaa ohut kerros voidetta nahkaan kevyin, kiertävin liikkein.
– Antakaa nahan kuivua 20 minuuttia ennen
käyttöä.
Nahalla on nyt parempi suoja tahroja ja UVsäteilyä vastaan.
Sisustuksen muovi-, metalli- ja
puuosien tahrojen käsittely
Sisäpuolisten osien ja -pintojen puhdistukseen suositellaan erityispuhdistusainetta,
jota on saatavana Volvo-jälleenmyyjiltä.
Älkää koskaan raaputtako tai hieroko tahraa.
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita tahranpoistoaineita.
Turvavöiden puhdistus
Käyttäkää vettä ja synteettistä pesuainetta,
Volvo-jälleenmyyjältänne saatte erityistä
tekstiilipuhdistusainetta. Varmistakaa, että
vyö on kuiva, ennen kuin se kelataan takaisin
sisään.
08 Auton hoito
Maalivaurioiden korjaaminen
Maalipinta
Kiveniskut ja naarmut
Maalipinta muodostaa tärkeän osan auton
ruostesuojauksesta, ja se pitää tämän vuoksi
tarkastaa säännöllisesti. Ruosteen välttämiseksi tulee maalivauriot korjata heti. Tavallisimmat maalivauriot ovat pienehköjä kiveniskuja, naarmuja ja vaurioita esim. lokasuojien
reunoissa sekä ovissa.
Värikoodi
Jos kiveniskemä ulottuu peltiin saakka
– Kiinnittäkää pätkä suojateippiä vioittuneelle pinnalle. Vetäkää teippi irti niin, että
se vetää mukanaan irtoavat maalisirut.
– Sekoittakaa pohjamaali (primer) hyvin ja
levittäkää sitä pienellä siveltimellä tai tulitikulla. Levittäkää pintamaalia päälle siveltimellä, kun pohjamaali on kuivunut.
– Menetelkää naarmujen suhteen samoin,
mutta suojatkaa ympärillä oleva vahingoittumaton maalipinta.
– Odottakaa muutama päivä ja kiillottakaa
sitten korjatut kohdat. Käyttäkää pehmeää
riepua ja hieman hiomatahnaa.
Ennen kuin maalipinnan korjaus aloitetaan,
auton on oltava puhdas ja kuiva ja sen lämpötilan on oltava yli 15 °C.
Tuotekilpi
On tärkeää käyttää oikeaa väriä. Värikoodinumero (1) on tuotekilvessä, ks. sivua 234.
Tarvikkeet
• Pohjamaalia (primeria) purkissa
• Pintamaalia tölkki tai väripuikko
• Sivellin
• Suojateippiä.
Pienehköt kiveniskemät ja naarmut
Jos kiveniskemä ei ulotu peltiin saakka ja jäljellä on vahingoittumaton maalikerros, maali
voidaan levittää suoraan lian poistamisen jälkeen.
08
171
08 Auton hoito
Ruostesuojaus
Tarkastus ja kunnossapito
Autonne on saanut hyvin huolellisen ja täydellisen ruostesuojauksen jo tehtaalla. Osa
korista on valmistettu galvanoidusta pellistä.
Alusta on suojattu kulutusta kestävällä ruostesuoja-aineella. Palkkien, koteloiden ja suljettujen korirakenteiden sisään on ruiskutettu
ohut, tunkeutuva ruostesuojaneste.
Auton ruostesuojauksen ylläpito.
• Pitäkää auto puhtaana. Huuhdelkaa
alusta. Suurpainepesuria käytettäessä
pitäkää suutin vähintään 30 cm päässä
maalatuista pinnoista.
• Tarkastakaa ruostesuojaus säännöllisesti
ja korjatkaa sitä tarvittaessa.
Auton ruostesuojaus ei normaalioloissa kaipaa jälkikäsittelyä ennen kuin noin 12 vuoden
kuluttua. Tämän jälkeen auto on jälkikäsiteltävä kolmen vuoden välein. Mikäli autonne
tarvitsee jälkikäsittelyä, ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
08
172
08 Auton hoito
08
173
Volvo-huolto ........................................................................................... 176
Oma huolto ............................................................................................ 177
Konepelti ja moottoritila ......................................................................... 178
Diesel ..................................................................................................... 179
Öljyt ja nesteet ....................................................................................... 180
Pyyhkimien sulat .................................................................................... 184
Akku ....................................................................................................... 185
Polttimoiden vaihto ................................................................................ 187
Varokkeet ................................................................................................ 194
174
YLLÄPITO JA HUOLTO
09
09 Ylläpito ja huolto
09
Volvo-huolto
Volvon huolto-ohjelma
Varusteiden asennus
Ennen kuin auto lähti tehtaalta, se koeajettiin
perusteellisesti. Lisäksi autolle tehtiin Volvo
Car Corporation’in määräysten mukainen tarkastus, ennen kuin se luovutettiin Teille.
Varusteiden virheellinen kytkentä tai asennus voi vaikuttaa häiritsevästi auton elektroniikkajärjestelmään. Tietyt lisävarusteet toimivat vain, jos niihin kuuluvat ohjelmistot
ohjelmoidaan autonne elektroniikkajärjestelmään. Ottakaa tästä syystä aina yhteys Volvon tekniseen palveluun, ennen kuin asennatte varusteita, jotka liitetään sähköjärjestelmään tai vaikuttavat siihen.
Volvonne pitämiseksi jatkossakin korkealla
tasolla liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee Volvon
huolto-ohjelmaa noudattaa. Se on eriteltynä
Huolto- ja takuukirjassa. Antakaa Volvon teknisen palvelun tehdä huolto- ja ylläpitotyöt.
Volvon teknisessä palvelussa on henkilökunta, huoltokirjallisuus ja erikoistyökalut,
jotka takaavat huollolle mahdollisimman korkean laadun.
TÄRKEÄÄ
Jotta Volvo-takuu olisi voimassa, lukekaa
Huolto- ja takuukirjan ohjeet ja noudattakaa
niitä.
Erityiset huoltotoimenpiteet
Tietyt auton sähköjärjestelmään liittyvät huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa vain autoa
varten erityisesti kehitetyn elektronisen laitteiston avulla. Ottakaa sen vuoksi aina yhteys
Volvon tekniseen palveluun, ennen kuin teetätte sähköjärjestelmään vaikuttavia huoltotöitä.
176
Ajoneuvon tietojen tallennus
Volvo-henkilöautossanne on yksi tai useita
tietokoneita, jotka voivat tallentaa muistiinsa
tietoja ajoneuvosta. Nämä tiedot on tarkoitettu käytettäväksi tutkimustarkoituksiin turvallisuuden kehittämiseksi edelleen ja auton
eri järjestelmien vikojen diagnosointiin, ja
niitä voivat olla tiedot kuljettajan ja matkustajien turvavyön käytöstä, ajoneuvon eri järjestelmien ja yksiköiden toiminnasta, sekä
moottorin, kaasuläpän, ohjauslaitteiden, jarrujen ja muiden järjestelmien tilaa koskevat
tiedot. Nämä tiedot voivat sisältää myös kuljettajan ajotapaa koskevia tietoja. Tällaisia
voivat olla esim. ajonopeus sekä tiedot jarruja kaasupolkimen käytöstä ja ohjauspyörän
kääntämisestä. Viimeksi mainitut tiedot voidaan tallentaa rajoitettuna ajanjaksona, kun
autolla ajetaan, ja sen jälkeen kolari- tai
läheltä piti -tilanteessa.
Volvo Personvagnar AB ei luovuta tallennettuja tietoja ilman lupaa ulkopuolisille. Voimassaoleva kansallinen lainsäädäntö voi kuitenkin velvoittaa Volvo Personvagnar AB:n
luovuttamaan tiedot. Muutoin Volvo Personvagnar AB ja valtuutetut Volvon tekniset palvelut voivat lukea ja käyttää tietoja.
09 Ylläpito ja huolto
Oma huolto
Ennen kuin aloitatte työt auton parissa
Akku
Varmistakaa, että akun kaapelit on kytketty
oikein ja kiinnitetty kunnolla.
Älkää koskaan kytkekö akkua irti moottorin
käydessä (esim. akun vaihdon yhteydessä).
Akun lataamiseen ei saa käyttää pikalaturia.
Akun kaapelit on kytkettävä irti akun latauksen ajaksi.
Akku sisältää syövyttävää, myrkyllistä happoa. Siksi on tärkeää, että akkua käsitellään
ympäristöystävällisellä tavalla. Ottakaa
yhteys Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Sytytysjärjestelmä on erittäin suuritehoinen. Sytytysjärjestelmässä on hengenvaarallinen jännite. Sytytysvirran on sen vuoksi
aina oltava katkaistuna moottoritilan töitä
suoritettaessa.
Älkää koskeko sytytystulppiin tai sytytyspuolaan, kun virta on kytketty tai kun moottori on lämmin.
Tarkastakaa säännöllisin välein
09
Auton nostaminen
Tarkastakaa seuraavat kohteet säännöllisin
välein, esim. tankkauksen yhteydessä:
• Jäähdytysneste – Pinnan tulee olla paisuntasäiliön MIN- ja MAX-merkin välissä.
• Moottoriöljy – Pinnan tulee olla MIN- ja
MAX-merkin välissä.
• Ohjaustehostinöljy – Pinnan tulee olla
MIN- ja MAX-merkin välissä.
• Pesuneste – Nestettä on oltava riittävästi.
Lisätkää jäätymisenestoainetta, kun lämpötila on lähellä nollaa.
• Jarru- ja kytkinneste – Pinnan tulee olla
MIN- ja MAX-merkin välissä.
VAROITUS
Muistakaa, että jäähdytyspuhallin voi käynnistyä automaattisesti jonkin ajan kuluttua
moottorin pysäyttämisestä.
Pesettäkää moottori aina huollossa. Kuuma
moottori aiheuttaa tulipalon vaaran.
Jos autoa nostetaan hallinosturilla, se tulee
asettaa moottorin apurungon etupäätä vasten.
Älkää vahingoittako moottorin alla olevaa
suojuspeltiä. Nosturi on asetettava aina huolellisesti niin, ettei auto pääse liukumaan pois
nosturilta. Käyttäkää aina pukkeja tms.
Jos nostatte autoa kaksipylvästyyppisellä
korjaamonosturilla, etu- ja takanostovarret
on asetettava kynnyskoteloiden nostopisteiden alle. Katsokaa kuvaa.
177
09 Ylläpito ja huolto
09
Konepelti ja moottoritila
Konepellin avaaminen
V
NM
U
NN
T
S
R
1
Q
O
P
– Vetäkää kojelaudan alla vasemmalla (tai
oikealta ohjattavassa autossa oikealla)
puolella olevasta lukituskahvasta. Lukon
avautuessa kuuluu ääni.
– Työntäkää käsi konepellin etureunan alta
(säleikön alapuolelta).
– Painakaa varmuussalvan kahva ylös.
– Vapauttakaa kahva ja avatkaa konepelti.
VAROITUS
Tarkastakaa, että konepelti lukkiutuu kunnolla suljettaessa.
178
VAROITUS
Sulkekaa konepelti panemalla käsi sen
päälle ja painamalla se alas. Älkää sulkeko
pitäen kiinni etusäleiköstä. Sisäpuolella olevat moottorin osat voivat vahingoittaa sormianne.
Moottoritila
1. Jarru- ja kytkinnestesäiliö
2. Releet ja varokkeet
3. Ilmansuodatin (Kannen malli vaihtelee
moottorimallista riippuen.)
4. Jäähdytin
5. Öljynmittatikku, moottori
6. Öljyntäyttö, moottoriöljy
7. Huuhtelunestesäiliö
8. Ohjaustehostimen öljysäiliö
9. Paisuntasäiliö, jäähdytysjärjestelmä
10. Alustanumerokilpi
11. Akku (tavaratilassa)
09 Ylläpito ja huolto
Diesel
Polttoainejärjestelmä
Dieselmoottorit ovat herkkiä epäpuhtauksille. Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien
dieselpolttoaineita. Älkää koskaan tankatko
laadultaan epäilyttävää dieselpolttoainetta,
ks. sivua 242. Suurilla öljy-yhtiöillä on erityistä dieselpolttoainetta, joka on tarkoitettu
lähellä jäätymispistettä oleviin lämpötiloihin.
Tämä polttoaine on juoksevampaa matalissa
lämpötiloissa ja vähentää parafiinin muodostumisen vaaraa.
Kondenssiveden vaara säiliössä pienenee,
jos säiliö pidetään hyvin täytettynä. Katsokaa, että täyttöputken ympäristö on puhdas
tankattaessa. Välttäkää valumia maalatuilla
pinnoilla. Peskää valumat pois saippualla ja
vedellä.
TÄRKEÄÄ
Vain eurooppalaisen dieselnormin täyttävää
polttoainetta saa käyttää, ks. sivua 242.
TÄRKEÄÄ
Dieselpolttoainetta muistuttavia polttoaineita, joita ei saa käyttää: Erikoislisäaineet,
Marine Diesel Fuel, polttoöljy, RME1 (kasvipohjainen öljy-metyyliesteri) ja kasviöljy.
Nämä polttoaineet eivät täytä Volvon suositusten vaatimuksia ja aiheuttavat lisääntynyttä kulumista sekä moottorivaurioita, joita
Volvon takuu ei kata.
1
Dieselpolttoaine voi sisältää tietyn määrän
RME:tä, sitä ei saa lisätä.
09
Kondenssiveden poistaminen
polttoaineensuodattimesta
Polttoainesuodattimessa erotetaan kondenssivesi polttoaineesta. Muutoin kondenssivesi
voi aiheuttaa moottorihäiriöitä.
Polttoainesuodattimen tyhjennys pitää tehdä
Huolto- ja takuukirjassa ilmoitettujen huoltovälien mukaisesti tai epäiltäessä, että on käytetty likaantunutta polttoainetta.
TÄRKEÄÄ
Tietyt erikoislisäaineet poistavat erittynyttä
vettä polttoainesuodattimesta.
TÄRKEÄÄ
MV:n 2006 tai uudemmissa saa rikkipitoisuus olla enintään 50 ppm.
Polttoaineen loppuessa
Polttoaineen loppumisen jälkeen ei tarvita
mitään erityistoimenpiteitä. Polttoainejärjestelmä ilmataan automaattisesti, kun jännitteen annetaan olla tilassa II noin 60 sekuntia
ennen käynnistysyrityksen aloittamista.
179
09 Ylläpito ja huolto
09
Öljyt ja nesteet
Moottoritilassa oleva öljylaatutarra.
Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen
tarkastus
Volvo suosittelee Castrol -öljytuotteita. Vaihtakaa öljy ja öljynsuodatin Huolto- ja takuukirjassa ilmoitetuin välein.
TÄRKEÄÄ
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää aina suositeltua öljylaatua, katsokaa moottoritilassa olevaa tarraa. Tarkastakaa öljymäärä ja vaihtakaa öljy
säännöllisesti. Suositeltua huonompilaatuisen öljyn käyttö tai ajaminen öljymäärän ollessa liian pieni vaurioittaa moottoria.
Suositeltua korkeampilaatuisen öljyn käyttö
on sallittua. Epäsuotuisissa olosuhteissa
ajettaessa Volvo suosittelee käytettäväksi
korkeampilaatuista öljyä kuin mitä tarrassa
ilmoitetaan. Ks. sivua 238.
180
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikki moottorit tehtaalla
erityisesti sovitetulla synteettisellä moottoriöljyllä. Öljy on valittu huolellisesti ottaen
huomioon kestoikä, käynnistyvyys, polttoaineenkulutus ja ympäristökuormitus. Jotta
suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa,
pitää käyttää hyväksyttyä moottoriöljyä.
Käyttäkää vain määrättyä öljylaatua (ks.
moottoritilassa olevaa tarraa) sekä lisättäessä että öljynvaihdossa, muutoin on olemassa vaara, että vaikutatte käyttöikään,
käynnistyvyyteen, polttoaineenkulutukseen
ja ympäristökuormitukseen. Volvo Personvagnar irtisanoutuu kaikesta takuuvastuusta, jos määrätyn laatuista ja viskositeettista
moottoriöljyä ei käytetä.
Volvo käyttää erilaisia järjestelmiä varoittamaan matalasta öljynpaineesta tai pienestä
öljymäärästä. Tietyissä versioissa on öljynpaineanturi, jolloin käytetään öljynpainevaloa.
Toisissa versioissa on öljymäärän anturi, tällöin kuljettajaa informoidaan varoitussymbolilla mittariston keskellä sekä näyttöteksteillä.
Tietyissä malleissa on molemmat versiot.
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon jälleenmyyjään saadaksenne lisätietoja.
On tärkeää, että öljymäärä tarkastetaan jo
ennen uuden auton ensimmäistä varsinaista
öljynvaihtoa. Huolto- ja takuukirja kertoo
minkä ajomäärän kohdalla tämän pitää
tapahtua.
Volvo suosittelee, että öljymäärä tarkastetaan 2 500 km:n välein. Varmin mittausarvo
saadaan kylmästä moottorista ennen käynnistystä. Mittausarvo on virheellinen välittömästi moottorin sammuttamisen jälkeen. Mittatikku näyttää pientä öljymäärä, koska öljy ei
ole ehtinyt valua alas öljypohjaan.
09 Ylläpito ja huolto
Öljyt ja nesteet
Öljyn tarkistus
Öljyn pinnan on oltava mittapuikkoon merkityllä
alueella.
Öljyn tarkastus moottorin ollessa
kylmä:
– Pyyhkikää mittapuikko kuivaksi ennen tarkastusta.
– Tarkastakaa öljyn määrä mittatikulla. Pinnan tulee olla MIN- ja MAX-merkin välissä.
– Jos määrä on lähellä MIN-merkkiä,
voidaan öljyä lisätä aluksi 0,5 litraa. Jatkakaa täyttöä, kunnes öljyn pinta on lähempänä mittatikun MAX-merkkiä kuin MINmerkkiä. Katsokaa täyttömäärä
sivulta 238–239.
Öljyn tarkastus moottorin ollessa
lämmin:
– Ajakaa auto vaakasuoralle alustalle ja
odottakaa 10–15 minuuttia moottorin
pysäyttämisestä, jotta öljy ehtii valua öljypohjaan.
– Pyyhkikää mittapuikko kuivaksi ennen tarkastusta.
– Tarkastakaa öljyn määrä mittatikulla. Pinnan tulee olla MIN- ja MAX-merkin välissä.
Jos määrä on lähellä MIN-merkkiä, voidaan
öljyä lisätä aluksi 0,5 litraa. Jatkakaa täyttöä,
kunnes öljyn pinta on lähempänä mittatikun
MAX-merkkiä kuin MIN-merkkiä. Katsokaa
täyttömäärä sivulta 238–239.
VAROITUS
Älkää tiputtako öljyä kuumalle pakosarjalle,
siitä voi syttyä tulipalo.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan täyttäkö yli MAX-merkin. Öljynkulutus voi lisääntyä, jos moottoriin täytetään liikaa öljyä.
09
Huuhteluneste, täyttö
Huuhtelunestesäiliön sijainti.
Tuulilasin- ja valonpesimillä on yhteinen
huuhtelunestesäiliö. Käyttäkää talvella jäätymisenestoainetta, etteivät pumppu, säiliö ja
letkut jäädy. Katsokaa määrätiedot
sivulta 240.
HUOM
VIHJE: Puhdistakaa pyyhinsulat huuhtelunesteen lisäyksen yhteydessä. Sekoittakaa
jäätymisenestoainetta veteen ennen lisäystä.
181
09 Ylläpito ja huolto
09
Öljyt ja nesteet
Jäähdytysneste, tarkastus ja täyttö
Tarkastakaa jäähdytysneste säännöllisesti
Pinnan on oltava paisuntasäiliön MIN- ja
MAX-merkin välissä. Jos järjestelmä on
vajaa, voi paikallisesti syntyä korkeita lämpötiloja, jotka voivat aiheuttaa vaurioita (halkeamia) sylinterinkanteen. Lisätkää jäähdytysnestettä, kun pinta on laskenut MIN-merkin
kohdalle.
Jarru- ja kytkinneste, tarkastus ja
täyttö
VAROITUS
Jäähdytysneste voi olla hyvin kuumaa. Jos
jäähdytysnestettä on lisättävä moottorin
ollessa lämmin, avatkaa paisuntasäiliön
tulppa hitaasti, jotta ylipaine pääsee poistumaan.
Noudattakaa pakkausten ohjeita. On tärkeää
sovittaa jäähdytysnesteen ja veden seossuhde vallitsevaan säähän. Älkää lisätkö
pelkkää vettä. Jäätymisvaara lisääntyy, jos
jäähdytysnesteen osuus on liian pieni tai liian
suuri.
TÄRKEÄÄ
On erittäin tärkeätä käyttää Volvon suosituksen mukaista korroosiolta suojaavaa
jäähdytysnestettä. Uusi auto on täytetty
jäähdytysnesteellä, jonka pakkasenkestävyys on n. –35 °C.
Katsokaa tilavuustiedot sivulta 240.
182
TÄRKEÄÄ
Moottoria saa käyttää vain jäähdytysjärjestelmän ollessa täytettynä. Korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa vaurioita (halkeamia)
sylinterinkanteen.
Jarru- ja kytkinnesteellä on yhteinen säiliö1.
Nesteen pinnan on oltava MIN- ja MAX-merkin välissä. Tarkastakaa määrä säännöllisesti.
Vaihtakaa jarruneste joka toinen vuosi tai
joka toisen määräaikaishuollon yhteydessä.
Ks. jarrunesteen täyttömäärä ja suositeltu
laatu sivulta 240.
Jos autolla ajoon liittyy usein toistuvia ja voimakkaita jarrutuksia, esim. vuoristossa tai
ajettaessa trooppisessa ilmastossa, jossa
ilma on hyvin kosteaa, jarruneste on vaihdettava kerran vuodessa.
1
Sijoitus riippuen siitä, onko auto vasemmalta
vai oikealta ohjattava.
09 Ylläpito ja huolto
Öljyt ja nesteet
VAROITUS
Ohjaustehostimen öljy, määrän
tarkastus ja lisäys
Jos jarrunestemäärä on jarrunestesäiliössä
alle MIN-tason, ei autolla tule ajaa edelleen
lisäämättä jarrunestettä.
Jarrunestehäviön syy pitää selvittää.
09
HUOM
Jos ohjaustehostinjärjestelmään tulee vika
tai jos autosta häviää virta ja sitä on hinattava, autoa voidaan edelleen ohjata. Ohjaaminen on silloin paljon normaalia
raskaampaa ja ohjauspyörän kääntäminen
vaatii enemmän voimaa.
HUOM
Öljymäärä tarkastetaan jokaisen huollon
yhteydessä.
Tarkastakaa määrä jokaisen huollon yhteydessä. Öljyä ei tarvitse vaihtaa. Pintatason
pitää olla ADD- ja FULL-merkin välillä. Katsokaa määrätiedot ja öljysuositukset
sivulta 240.
183
09 Ylläpito ja huolto
09
Pyyhkimien sulat
Pyyhinsulkien vaihto
Vaihto
– Kääntäkää pyyhkimen varsi ylös ja tarttukaa pyyhinsulkaan.
Pyyhinsulan vaihto, takalasi
HUOM
Pyyhinsulat ovat eri pituiset. Kuljettajan
puoleinen sulka on pidempi kuin toinen.
– Painakaa pyyhinsulan uritettuja lukkojousia sisään samalla, kun sulka nostetaan
varren jatkeelta.
– Asentakaa uusi sulka vastakkaisessa järjestyksessä ja tarkastakaa, että se on kunnolla kiinni.
– Kääntäkää pyyhinvarsi taaksepäin.
– Poistakaa pyyhinsulka viemällä se ylös-/
ulospäin (ks. kuvaa) takaluukkua kohti.
– Painakaa uusi pyyhinsulka kiinni.
– Tarkastakaa, että sulka on kunnolla kiinni.
184
09 Ylläpito ja huolto
Akku
Akun hoito
Akun kestoikään ja toimintaan vaikuttavat
käynnistyksien määrä, purkautumiset, ajotapa, ajo-olosuhteet ja ilmasto-olosuhteet
yms.
09
Akun symbolit
Räjähdysvaara.
Käyttäkää suojalaseja.
HUOM
Loppuun käytetty akku pitää kierrättää
ympäristöystävällisellä tavalla, se sisältää
lyijyä.
Tarkemmat tiedot löytyvät
käyttöohjekirjasta.
VAROITUS
Akussa voi muodostua kaasua, joka räjähtää erittäin herkästi. Käynnistyskaapelien
väärästä kytkennästä syntyvä kipinä riittää
räjäyttämään akun. Akku sisältää rikkihappoa, joka voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita. Jos rikkihappoa joutuu silmiin,
iholle tai vaatteisiin, huuhdelkaa runsaalla
vedellä. Jos happoa on joutunut silmiin,
hakeutukaa välittömästi lääkäriin.
Säilyttäkää akku lasten
ulottumattomissa.
Akku sisältää syövyttävää
happoa.
HUOM
Jos akku tyhjenee monta kertaa, tämä vaikuttaa akun käyttöikään negatiivisesti.
Välttäkää kipinöitä ja avotulta.
185
09 Ylläpito ja huolto
09
Akku
Akun vaihto
Akun asennus
Akun irrotus
– Katkaiskaa virta ja ottakaa avain pois.
– Ruuvatkaa konsoli ja peitekotelo irti akun
päältä.
– Odottakaa vähintään 5 minuuttia, ennen
kuin koskette sähköliitäntöihin (tällöin
kaikki tiedot autonne sähköjärjestelmästä
voidaan tallentaa eri ohjausyksiköihin).
– Irrottakaa ensin akun miinuskaapeli.
– Irrottakaa sitten pluskaapeli ja räjähdyskaasun poistoletku.
186
–
–
–
–
Asentakaa akku.
Liittäkää pluskaapeli.
Liittäkää miinuskaapeli.
Varmistakaa, että poistoletku on oikein
kytketty sekä akkuun että korin poistoaukkoon.
– Asentakaa peitekotelo ja konsoli.
09 Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
Yleistä
Kaikkien polttimoiden erittelyt ovat
sivulla 245.
Polttimot ja pistevalaisimet, jotka ovat erityistä tyyppiä tai joita ei voida vaihtaa muualla kuin Volvon teknisessä huollossa, ovat
seuraavat:
•
•
•
•
•
Yleisvalaistus katossa.
Lukuvalot ja käsinekotelon valaistus
Vilkut, ulkotaustapeilit ja turvavalaistus
Lisäjarruvalo.
Active Bi-Xenon- ja Bi-Xenonvalonheittimet
09
Polttimon vaihto edessä
VAROITUS
Bi-Xenonvalonheittimillä varustetuissa
autoissa pitää Xenonpolttimo vaihdattaa
valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
Valonheitin edellyttää erityistä varovaisuutta, koska Xenonpolttimo on varustettu
suurjännitelaitteella.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskeko polttimoiden laseihin paljain
sormin. Sormista tarttuva rasva ja öljy höyrystyvät lämmön vaikutuksesta ja muodostavat kerrostuman heijastimeen, joka tällöin
voi tuhoutua.
Lähi-, kauko- ja seisontavalopolttimoita vaihdettaessa on koko hehkulamppuyksikkö
ensin irrotettava. Vaihtaessanne jotakin
näistä hehkulampuista noudattakaa alla olevia ohjeita ja sitten kyseisen hehkulampun
ohjeita.
Valokotelon irrotus:
– Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
– Avatkaa konepelti.
– Irrottakaa yksikkö vetämällä ylös molemmat sitä paikallaan pitävät lukitustapit.
– Nostakaa yksikkö suoraan ylös.
187
09 Ylläpito ja huolto
09
Polttimoiden vaihto
– Irrottakaa liitinkappale painamalla ensin
lukkokielekettä alapuolelta ja vetämällä
sitten sitä hieman ylöspäin.
Etuvalaisimen polttimoiden sijainti
1
Lähivalot, halogeeni
2
TÄRKEÄÄ
Älkää vetäkö johtimesta, vain liitinkappaleesta.
– Nostakaa koko valonheitinyksikkö ulos ja
asettakaa se pehmeälle alustalle niin, ettei
linssi naarmuunnu.
5
1.
2.
3.
4.
5.
Valonheitinyksikkö asetetaan takaisin käänteisessä järjestyksessä. Tarkastakaa, että
lukitustapit on pantu oikein paikalleen.
188
Lähivalot
Kaukovalot
Suuntavalo
Seisontavalot
Sivuvalot
4
3
– Irrottakaa ulompi peitekansi kiertämällä
sitä vastapäivään.
– Vetäkää liitin irti.
– Irrottakaa pidinjousi. Painakaa ensin oikealle niin, että pidinjousi irtoaa ja siirtäkää
sitä sitten ulospäin ja alaspäin.
– Vetäkää polttimo pois.
– Asentakaa uusi lamppu. Se voidaan asettaa vain yhdellä tavalla.
– Työntäkää kiinnitysjousta ylöspäin ja
lopuksi hieman vasemmalle niin, että se
lukkiutuu kiinnikkeeseensä.
– Painakaa liitin takaisin.
– Ruuvatkaa peitekansi takaisin; merkinnän
HAUT pitää olla ylöspäin.
09 Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
Kaukovalot
Active Bi-Xenon-valonheittimet
Sivuvalo ja seisontavalo
– Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
– Poistakaa peitekansi.
– Kääntäkää polttimoa vastapäivään ja vetäkää se pois.
– Irrottakaa liitinkappale puristamalla lukitusta ulospäin ja vetämällä.
– Kytkekää liitinkappale polttimoon, kuuluu
napsahtava ääni.
– Asettakaa polttimo paikalleen, kiertäkää
se kiinni.
– Asenna peitekansi.
Lampunpitimet ovat pikaliitintyyppiset.
09
Halogeeni- ja Bi-Xenon-valonheittimet
– Irrottakaa ulompi peitekansi vetämällä se
suoraan ylös ja vetäkää liitin irti.
– Irrottakaa kiinnitysjousi. Työntäkää kiinnitysjousta ensin oikealle niin, että se irtoaa
ja kääntäkää se sitten ulos-/alaspäin.
– Vetäkää polttimo pois.
– Asentakaa uusi lamppu. Se voidaan asettaa vain yhdellä tavalla.
– Työntäkää kiinnitysjousta ylöspäin ja
lopuksi hieman vasemmalle niin, että se
lukkiutuu kiinnikkeeseensä.
– Painakaa liitin takaisin ja asentakaa peitekansi paikalleen.
– Kiertäkää vastapäivään ja poistakaa lampunpidin.
– Vetäkää hehkulamppu suoraan ulos.
– Asentakaa uusi lamppu painamalla se
varovasti uriin.
– Asettakaa lampunpidin takaisin ja kiertäkää myötäpäivään.
189
09 Ylläpito ja huolto
09
Polttimoiden vaihto
Suuntavalot
Sumuvalot
Hehkulamput takalyhdyssä
Lampunpidin on pikaliitintyyppinen.
– Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
– Kiertäkää lampunpidintä vähän vastapäivään.
– Poistakaa polttimo.
– Asentakaa uusi lamppu paikalleen. Lampunpitimen ja lampunkannan profiilit sopivat toisiinsa.
– Kiinnittäkää polttimonpidin paikalleen kiertämällä vähän myötäpäivään. Lampunpitimen TOP-merkinnän tulee olla ylöspäin.
1.
2.
3.
4.
5.
– Kiertäkää lampunpidintä vastapäivään ja
poistakaa se.
– Painakaa lamppua, kiertäkää vastapäivään ja poistakaa se.
– Asentakaa uusi lamppu painamalla se
varovasti uriin ja kiertämällä sitten myötäpäivään.
190
Seisontavalot
Suuntavalot
Peruutusvalot
Seisontavalot
Jarruvalot
HUOM
Jos vikailmoitus POLTTIMOVIKA/TARKISTA JARRUVALOT säilyy viallisen polttimon vaihdon jälkeen, hakeudu
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
09 Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
Polttimon vaihto
`
_
^
a
– Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
– Kääntäkää takaluukun alaosa alas ja kääntäkää lattialuukku ylös. (Jos auto on varustettu kassinpitimellä (lisävaruste),
irrottakaa pitimen tukinauha.)
– Poistakaa kulmakappale (A).
– Avatkaa luukku (B) sivupaneelissa vetämällä salpaa (C) ylöspäin ja itseänne kohti.
– Ottakaa kiintoavain nro 10 työkalupussista
ja avatkaa mutterit (D).
– Poistakaa koko yksikkö suoraan taaksepäin.
– Löysätkää johdinsarjaa, joka on tehty pitkäksi työn helpottamiseksi.
– Asettakaa yksikkö pehmeälle alustalle niin,
ettei lasi naarmuunnu.
– Kiertäkää lampunpidintä vastapäivään ja
vetäkää se ulos.
– Kääntäkää polttimoa myötäpäivään, jolloin
se irtoaa. (Koskee suuntavaloja, peruutusvaloa ja jarruvaloja.)
– Vetäkää polttimo suoraan ulos. (Koskee
seisontavaloja.)
– Vaihtakaa lamppu.
– Asettakaa lampunpidin takaisin uraan,
kiertäkää myötäpäivään.
– Työntäkää johdinsarja takaisin paikalleen.
– Asettakaa yksikkö takaisin ruuvinreikiä
vasten. Painakaa se paikalleen.
– Kiristäkää mutterit.
– Asettakaa takaisin sivupaneeli ja kulmakappale.
09
Sumutakavalo
– Työntäkää sisään litteä ruuvitaltta kuvan
nuolen osoittamalla tavalla.
– Vääntäkää lamppuyksikkö ulos.
– Kääntäkää polttimonpidintä vastapäivään
ja irrottakaa se.
– Kääntäkää polttimoa vastapäivään ja poistakaa se.
– Vaihtakaa uusi lamppu.
191
09 Ylläpito ja huolto
09
192
Polttimoiden vaihto
Rekisterikilven valo
Autoonnousuvalot
Polttimo tavaratilassa
– Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
– Irrottakaa ruuvit ruuvitaltalla.
– Irrottakaa koko lamppukotelo varovasti ja
vetäkää se ulos.
– Vaihtakaa uusi lamppu.
– Asettakaa lamppukotelo paikalleen täydellisenä ja kiinnittäkää ruuvilla.
Autoonnousuvalot ovat kojelaudan alla kuljettajan ja matkustajan puolella.
– Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja kiertäkää kevyesti niin, että lamppukotelo irtoaa.
– Irrottakaa rikkinäinen polttimo.
– Vaihtakaa tilalle uusi lamppu. Tarkastakaa,
että uusi lamppu palaa.
– Asentakaa lamppukotelo paikalleen.
– Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja kiertäkää kevyesti, niin että linssi irtoaa.
– Irrottakaa rikkinäinen polttimo.
– Asentakaa uusi polttimo.
– Asentakaa linssi paikalleen.
09 Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
09
Meikkipeilin valo
– Työntäkää litteä ruuvitaltta keskimmäisen
pitimen sivusta peilin alareunaan. Nostakaa ylöspäin niin, että keskimmäinen pidin
irtoaa.
– Vetäkää ruuvitalttaa molemmille puolille
niin että ulommat pitimet irtoavat.
– Nostakaa peiliyksikkö ulos.
– Vaihtakaa lamput.
– Asettakaa yksikkö takaisin yläreuna ensin.
Varmistakaa, että ylemmät pitimet ovat
kunnolla sisäänpainetut, ennen kuin taitatte yksikön paikalleen.
193
09 Ylläpito ja huolto
09
Varokkeet
Yleistä
Johdotus voi vaihdella hieman moottorimallista riippuen. Luettelossa olevat osat ovat kuitenkin samoissa kohdissa.
Jotta autonne sähkölaitteet eivät vaurioituisi
oikosulun tai ylikuormituksen takia, auton
kaikki sähköiset toiminnot ja komponentit on
suojattu varokkein.
Varokkeet on sijoitettu neljään eri paikkaan
autossa:
1. Rele-/varokekeskus moottoritilassa.
2. Varokekeskus matkustamossa
äänieristeen sisäpuolella kuljettajan
puolella.
3. Varokekeskus matkustamossa kojelaudan päädyssä kuljettajan puolella.
194
4. Varokekeskus tavaratilassa.
Jos jokin sähkökomponentti tai toiminto ei
toimi, syynä voi olla, että komponentin
varoke on palanut tilapäisen ylikuormituksen
vuoksi.
– Katsokaa varokeluettelosta kyseisen
varokkeen sijainti.
– Vetäkää varoke irti ja katsokaa, onko sen
taivutettu lanka palanut poikki.
– Jos on, vaihtakaa tilalle uusi varoke, jonka
väri ja ampeerimerkintä ovat samat kuin
entisen.
Kannessa kojelaudan päädyssä on useita
varavarokkeita. Siellä on myös pihdit, jotka
helpottavat varokkeen irrotusta ja asennusta.
Jos sama varoke palaa toistuvasti, komponentissa on jokin vika ja auto on toimitettava
Volvon tekniseen palveluun tarkastusta
varten.
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
09
Rele-/varokekeskus moottoritilassa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ABS. ................................................. 30 A
ABS ............................................. 30 A
Suurpainehuuhtelu, valonheittimet 35 A
Pysäköintilämmitin (lisävaruste) .... 25 A
Lisävalot (lisävaruste) ................... 20 A
Käynnistysmoottorin rele ............. 35 A
Tuulilasinpyyhkimet ..................... 25 A
Polttoainepumppu ........................ 15 A
Vaihteiston ohjausyksikkö (TCM),
(V8, diesel, 6-syl. bensiini) ............ 15 A
10. Sytytyspuolat (bensiini),
moottorinohjausyksikkö (ECM),
ruiskutusventtiilit (diesel) .............. 20 A
11. Kaasupolkimen anturi (APM), ACkompressori, elektroniikkarasian
puhallin ........................................ 10 A
12. Moottorinohjausyksikkö (ECM) (bensiini), suihkutusventtiilit (bensiini),
ilmamassamittari (bensiini) ........... 15 A
ilmamassamittari (diesel) ................ 5 A
13. Läppäkotelon ohjausyksikkö (V8),
VIS (6-syl. bensiini) ....................... 10 A
Läppäkotelon ohjausyksikkö,
magneettiventtiili, SWIRL (ilmaseos-
venttiili), polttoaineen
paineensäädin (diesel) .................. 15
14. Lambdatunnistin (bensiini) ............ 20
Lambdatunnistin (diesel) ............... 10
15. Kampikammiotuuletuksen lämmitin,
magneettiventtiilit, vuotodiagnoosi
(5-syl. bensiini) ............................. 10
Kampikammiotuuletuksen lämmitin
(V8, 6-syl. bensiini), AC-kytkin (V8,
6-syl. bensiini), magneettiventtiilit,
vuotodiagnoosi (V8, 6-syl. bensiini),
ECM, (V8, 6-syl. bensiini),
ilmamassamittari (V8),
hehkutulpat (diesel) ...................... 15
A
A
A
A
A
195
09 Ylläpito ja huolto
09
Varokkeet
16. Lähivalo, vasen ............................. 20 A
17. Lähivalo, oikea ............................. 20 A
18. - ......................................................... 19. Moottorinohjausyksikön (ECM)
syöttö, moottorin rele ..................... 5 A
20. Seisontavalot................................ 15 A
21. - ......................................................... -
196
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
09
Rele-/varokekeskus matkustamossa
kojelaudan päädyssä kuljettajan
puolella
Tarra, josta ilmenee varokkeiden sijainti sekä ampeeriluku, sijaitsee päätyrasian kannessa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Puhallin, ilmastointilaite ................... 30 A
Audio (vahvistin) .......................... 30 A
Kuljettajan istuin, sähkökäyttöinen 25 A
Matkustajan istuin,
sähkökäyttöinen ........................... 25 A
Ohjausyksikkö, vasen etuovi ......... 25 A
Ohjausyksikkö, oikea etuovi.......... 25 A
- ......................................................... Radio, CD-soitin, RSE-järjestelmä 15 A
RTI-näyttö, RTI-yksikkö MMM ..... 10 A
10. OBDII, valokatkaisin (LSM),
ohjauspyörän kulma-anturi (SAS),
ohjauspyörän ohjausyksikkö
(SWM) ........................................... 5 A
11. Virtalukko, SRS-järjestelmä, moottorinohjausyksikkö ECM (V8, 6-syl.
bensiini) SRS:n sulkeminen
matkustajan puolella (PACOS),
elektroninen käynnistyksenesto
(IMMO), vaihteiston ohjausyksikkö
TCM (V8, diesel, 6-syl. bensiini) ... 7,5 A
12. Yleisvalaistus katossa (RCM),
ylempi elektroniikkayksikkö
(UEM) ........................................... 10 A
13. Kattoluukku .................................. 15 A
14. Puhelin ........................................... 5 A
15. -38 - ................................................... -
197
09 Ylläpito ja huolto
09
Varokkeet
Rele-/varokekeskus matkustamossa
äänieristeen sisäpuolella kuljettajan
puolella
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
198
Istuinlämmitys, oikea puoli................ 15 A
Istuinlämmitys, vasen puoli ........... 15 A
Äänitorvi ....................................... 15 A
Varapaikka ......................................... Infotainment ................................. 10 A
Varapaikka ......................................... Varapaikka ......................................... Hälytyssireeni ................................. 5 A
Jarruvalokytkimen syöttö ................ 5 A
10. Mittaristo (DIM), ilmastointilaite
(CCM), pysäköintilämmitin,
sähkökäyttöinen kuljettajan istuin . 10 A
11. Sähköliitäntä, etuistuin, takaistuin
ja jääkaappi .................................. 15 A
12. Varapaikka ......................................... 13. Varapaikka ......................................... 14. Varapaikka ......................................... 15. ABS, STC/DSTC ............................. 5 A
16. Elektroninen ohjaustehostin (ECPS)
Active Bi-Xenon (HCM), valojen
korkeussäätö ............................... 10 A
17. Sumuvalo edessä, vasen ............. 7,5 A
18. Sumuvalo edessä, oikea .............. 7,5 A
19. Varapaikka ......................................... 20. Jäähdytysnestepumppu (V8) .......... 5 A
21. Vaihteiston ohjausyksikkö (TCM),
peruutusvaihdesalpa (M66) ........... 10 A
22. Kaukovalo, vasen ......................... 10 A
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
23. Kaukovalo, oikea .......................... 10 A
24. Varapaikka ......................................... 25. Varapaikka ......................................... 26. Varapaikka ......................................... 27. Varapaikka ......................................... 28. Matkustajan istuin,
sähkökäyttöinen ............................ 5 A
29. Polttoainepumppu ....................... 7,5 A
30. BLIS ............................................... 5 A
31. Varapaikka ......................................... 32. Varapaikka ......................................... 33. Alipainepumppu ........................... 20 A
34. Huuhtelupumppu .......................... 15 A
35. Varapaikka ......................................... 36. Varapaikka ......................................... -
Tavaratilan varokkeet
09
1. Peruutusvalot.....................................10 A
2. Seisontavalot, sumuvalot,
tavaratilan valot, rekisterikilven
valot, jarruvalot ............................ 20 A
3. Lisävaruste (AEM) ......................... 15 A
4. Varapaikka ......................................... 5. REM-elektroniikka ........................ 10 A
6. Takaistuimen viihdejärjestelmä
RSE (lisävaruste) ......................... 7,5 A
7. Vetokoukun johdotus (30-syöttö) .. 15 A
8. Sähköliitin, tavaratila .................... 15 A
9. Takaovi, oikea: Ikkunannostin,
ikkunannostimen salpa ................. 20 A
10. Takaovi, vasen: Ikkunannostin,
ikkunannostimen salpa ................. 20 A
11. Varapaikka ......................................... 12. Varapaikka ......................................... 13. Lämmitin, dieselsuodatin .............. 15 A
14. Subwoofer, takailmastointilaite
(A/C) ............................................. 15 A
15. Varapaikka ......................................... 16. Varapaikka ......................................... 17. Lisävaruste Infotainment ................ 5 A
18. Varapaikka ......................................... 19. Pyyhin takana ............................... 15 A
20. Vetokoukun johdotus (15-syöttö) .. 20 A
21. Varapaikka ......................................... -
199
09 Ylläpito ja huolto
09
Varokkeet
22. - ......................................................... 23. AWD ............................................ 7,5 A
24. Varapaikka ......................................... 25. - ......................................................... 26. Pysäköintitutka ............................... 5 A
27. Päävaroke: Vetokoukun johdotus,
pysäköintitutka, AWD ................... 30 A
28. Keskuslukitus (PCL) ...................... 15 A
29. Perävaunun valot, vasen:
Seisontavalot, suuntavalot........... 25 A
30. Perävaunun valot, oikea: Jarruvalot,
sumutakavalo, suuntavalot ........... 25 A
31. Päävaroke: Varoke 37, 38 ............. 40 A
32. - ......................................................... 33. - ......................................................... 34. - ......................................................... 35. - ......................................................... 36. - ......................................................... 37. Sähkölämmitteinen takalasi ......... 20 A
38. Sähkölämmitteinen takalasi ......... 20 A
200
09 Ylläpito ja huolto
09
201
Yleistä .....................................................................................................204
Säädinpaneelit, audio .............................................................................205
Äänilaitteiston toiminnot .........................................................................209
Radiotoiminnot ....................................................................................... 212
CD-toiminnot .......................................................................................... 218
Valikkorakenne – äänentoistolaitteisto ...................................................220
Puhelintoiminnot (lisävaruste) ................................................................221
Valikkorakenne – puhelin ........................................................................228
202
INFOTAINMENT
10
10 Infotainment
Yleistä
Infotainment
10
Infotainment on järjestelmä, johon on integroitu äänentoistolaitteisto ja
puhelintoiminnot.
Infotainment-järjestelmäänne voitte helposti
ja kätevästi käyttää yhteisellä ohjauspaneelilla tai ohjauspyörän painikesarjalla.
XC90 voidaan varustaa Dolby Surround Pro
Logic II -järjestelmällä (Premium Sound).
Tämä antaa optimaalisen, lähellä todellisuutta olevan äänielämyksen leveällä ja luonnollisella ääniprofiililla.
Järjestelmä tarjoaa myös matkustajillenne
mahdollisuuden käyttää eri äänilähteisiin kytkettäviä kuulokkeita (lisävaruste).
Dolby Surround Pro Logic II
Dolby Surround Pro Logic II1 jakaa stereoäänen kaksi kanavaa vasemmanpuoleisille,
keskimmäisille ja oikeanpuoleisille sekä
takimmaisille kaiuttimille. Äänentoisto tulee
näin todenmukaisemmaksi kuin tavallisessa
kaksikanavastereossa.
Dolby Surround Pro Logic II ja
Dolby-kuvake ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation -yhtiön
tavaramerkkejä. Dolby Surround
1 Premium
204
Sound.
Pro Logic II -järjestelmä on valmistettu Dolby
Laboratories Licensing Corporation -yhtiön
lisenssillä.
10 Infotainment
Säädinpaneelit, audio
Audiotoimintojen säätimet
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Päälle/pois – Audio
Äänenvoimakkuus
CD – pikavalinta
AM/FM -pikavalinta välillä FM1, FM2 ja
AM
Näyttö
ENTER – valitsee valikossa, aktivoi
valinnan ja aktivoi puhelimen valmius tilasta.
Päällä/pois/valmius – Puhelin
MY KEY – ohjelmoitava suosikkitoiminnon pikavalinta
SELECTOR – valitsee äänilähteen
10. SOUND – äänen säätö
11. EXIT/CLEAR – siirtää taaksepäin valikossa, keskeyttää valinnan, asettaa
puhelimen valmiustilaan ja poistaa
edellisen merkin tekstin- ja numeronsyötössä
12. SIM-kortinpidin
13. Valikkovalintapainikkeet
14. CD:n ja CD-vaihtajan ulostyöntö
15. CD-soitin ja CD-vaihtaja (lisävaruste)
16. Asemantallennuspainikkeet/CD-vaihtajan valinta (1-6), puhelimen numero- ja
merkkipainikkeet sekä pikavalinta valikoissa
17. Kauko-ohjaimien IR -vastaanotin (lisävaruste)
18. Hakee/vaihtaa kappaleen, aseman tai
siirtyy vaiheittain eteen- tai taaksepäin
teksti- ja numerosyötössä
205
10 Infotainment
Säädinpaneelit, audio
Ohjauspyörän näppäimet
10
Valikoiden käyttö
Audio – Puhelin
Pikavalinta
Valikkovaihtoehdot on numeroitu ja ne voidaan valita myös suoraan painikesarjalla
(1-9).
Oma pikavalinta – MY KEY
Toiminnolla MY KEY voidaan valikon suosikkitoiminto tallentaa, esim. TP.
– Valitkaa valikon tallennettava toiminto
pitämällä MY KEY -painiketta painettuna
yli kaksi sekuntia.
Kun MY KEY STORED esitetään näytössä,
on toiminto tallennettu.
– Toiminto aktivoidaan painamalla lyhyesti
painiketta MY KEY.
Ohjauspyörän painikkeiden neljä alinta painiketta ovat radion ja puhelimen yhteisiä. Painikkeiden toiminta riippuu siitä, kumpi järjestelmä on aktivoitu. Ohjauspyörän painikkeilla
voitte säätää äänenvoimakkuutta, vaihtaa
esivalittujen asemien välillä sekä vaihtaa
CD:n raidan.
206
Osaa infotainment-toiminnoista ohjataan
valikkojärjestelmän kautta. Ko. valikkotaso
esitetään näytössä ylimpänä oikealla. Valikkovaihtoehdot esitetään näytön keskellä.
• MENU johtaa valikkojärjestelmään. Ylös-/
alaspäin-painikkeilla (1) askelletaan valikkovaihtoehtojen välillä.
• ENTER valitsee tai aktivoi/poistaa jonkin
valikkovaihtoehdon aktivoinnin.
• EXIT vie askeleen taaksepäin valikkorakenteessa. Painikkeen EXIT pitkä painallus vie pois valikkojärjestelmästä.
10 Infotainment
Säädinpaneelit, audio
Ohjauspaneeli kuulokeliitännällä
linnoiksi tallennettujen radioasemien välillä.
Pitkät painallukset pikaselaavat CD-raitoja tai
etsivät radioasemia automaattisesti.
10
Rajoitukset
Kaiuttimien kautta kuunneltavaa äänilähdettä (FM, AM, CD jne.) ei voida ohjata taemmasta ohjauspaneelista.
RDS-ilmoitukset voivat jäädä pois, jos
radiota kuunnellaan kuulokkeista samanaikaisesti, kun kaiuttimien kautta soitetaan
toista äänilähdettä.
Mahdollisimman hyvän äänentoiston saamiseksi suositellaan kuulokkeita, joiden impedanssi on 16–32 ohmia ja herkkyys 102 dB
tai suurempi.
Aktivointi/aktivoinnin poisto
Ohjauspaneeli aktivoidaan painamalla SEL,
kun äänentoistolaitteisto on aktiivinen. Aktivointi poistetaan automaattisesti, kun äänentoistolaitteisto sammutetaan tai painamalla
pitkään painiketta SEL.
Siirtyminen/haku eteen- ja taaksepäin
Painikkeen
/
lyhyet painallukset saavat aikaan siirtymisen CD-raitojen tai esiva-
207
10 Infotainment
Säädinpaneelit, audio
Kauko-ohjain (lisävaruste)
7. Toiminto ei käytettävissä
8. Toiminto ei käytettävissä
9. Päälle/pois – Audio
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. MEMORY – tallentaa etsityt radiokanavat. Aseman tallennus:
– Painakaa MEMORY-painiketta
– Valitkaa Preset painikkeella PRESET/
DISC (5)
– Vahvistakaa valinta Memory-painikkeella
2. Äänenvoimakkuus
3. Kappaleen haku/vaihto eteen- tai taaksepäin
4. SOURCE – siirtyy äänilähteiden välillä
5. PRESET/DISC – valitsee paikan CDvaihtajassa tai esisäädetyt radioasemat
6. AUTO – etsii ja tallentaa voimakkaimmat asemat
208
– Suunnatkaa kauko-ohjain kojelaudassa
olevaan IR-vastaanottimeen (ks. kuva).
HUOM
Kauko-ohjaimessa on AAA-paristot (R03).
Jos kauko-ohjain ei toimi, vaihtakaa ensin
paristot uusiin.
10 Infotainment
Äänilaitteiston toiminnot
Päälle/pois-katkaisin – Audio
Äänilähteen valinta
Painikkeen AM/FM (4) toistuva painallus
askeltaa välillä FM1, FM2 ja AM. CD (1) aktivoi CD-soittimen/-vaihtajan.
Kääntäkää SELECTOR-säädintä (5) siirtyäksenne ulkoisen äänilähteen AUX ja sisäisten
äänilähteiden FM1, FM2, AM, CD:n sekä CDvaihtajan välillä.
– Säätäkää äänenvoimakkuutta SELECTOR
-säätimellä tai ylös/alas painikkeilla (6).
Lopettakaa painikkeella ENTER.
10
HUOM
Ei toimi ohjauspyörän painikesarjasta.
AUX
AUX-tuloliitäntään voidaan yhdistää esim.
MP3-soitin.
HUOM
Painakaa POWER-painiketta (2) audiojärjestelmän kytkemiseksi päälle tai pois.
Jos auton sytytys katkaistaan audiojärjestelmän ollessa päällä, se on automaattisesti
päällä, kun auto käynnistetään seuraavan
kerran.
Äänenvoimakkuuden säätö
Kääntäkää säädintä (3) myötäpäivään tai vastapäivään äänenvoimakkuuden lisäämiseksi
tai alentamiseksi. Äänenvoimakkuuden säätö
on elektroninen, eikä sillä ole ääriasentoja.
Äänenvoimakkuutta voidaan myös lisätä (+)
tai vähentää (–) ohjauspyörän painikesarjalla.
Äänenlaatu voi heikentyä, jos soitinta ladataan äänentoistolaitteiston ollessa AUXtilassa. Välttäkää siinä tapauksessa soittimen lataamista.
Joskus voi ulkoinen äänilähde AUX kuulua eri
voimakkuudella kuin sisäiset äänilähteet. Jos
ulkoisen äänilähteen äänenvoimakkuus on
liian suuri, äänen laatu voi huonontua. Estäkää tämä säätämällä ulkoisen äänilähteen
tulovoimakkuutta:
Ulkoisen äänilähteen tuloliitäntä (AUX) 3,5 mm
– Valitkaa AUX VOLUME valikosta ja painakaa ENTER.
Mukinpitimien päällä olevan kannen pitää
olla auki, kun pistoke on AUX-liitännässä.
TÄRKEÄÄ
209
10 Infotainment
Äänilaitteiston toiminnot
Optimaalinen äänentoisto
10
Ääniasetus
Audiojärjestelmä on kalibroitu optimaaliselle
äänentoistolle digitaalisen signaalinkäsittelyn avulla.
HUOM
Keskikaiuttimen tasoa voidaan säätää vain,
jos Dolby Pro Logic II (DPL II) tai kolmikanavastereo (3-CH) on valittuna valikossa. Subwooferin tasoa voidaan säätää vain, jos
Subwoofer on aktivoitu.
Tämä kalibrointi ottaa huomioon kaiuttimet,
vahvistimen, matkustamon akustiikan, kuuntelupaikan yms. jokaisen automallin ja audiojärjestelmän yhdistelmän osalta.
On myös dynaaminen kalibrointi, joka ottaa
huomioon äänenvoimakkuussäätimen asennon, radiovastaanoton ja auton nopeuden.
Säätimet, jotka selostetaan tässä käyttöohjeessa, esim. basso, diskantti ja taajuuskorjain, on tarkoitettu vain siihen, että käyttäjä
voi sovittaa äänentoiston henkilökohtaisen
makunsa mukaiseksi.
.
– Painakaa SOUND-painiketta (1).
– Valitkaa säädettävä toiminto painamalla
SOUND-painiketta toistuvasti. Valitkaa
BASS, TREBLE, FADER, BALANCE,
SUBWOOFER (lisävaruste), CENTRE
(lisävaruste) tai SURROUND (lisävaruste).
– Säätäkää äänitaso SELECTORsäätimellä (2). Näytössä esitetään asteikko
minimiasennosta maksimiasentoon. Keskellä on normaalitaso.
Ohjelmatyyppi
Näyttö esittää
Basso
BASS
Diskantti
TREBLE
Oikean- ja vasemmanpuoleisten kaiuttimien
välinen tasapaino
BALANCE
Etu- ja takakaiuttimien
välinen tasapaino
ETEEN/TAAKSE
Bassokaiuttimien (lisävaruste) äänitaso
SUBWOOFER
Keskikaiuttimien äänitaso (Premium Sound)
CENTRE
Surround-järjestelmän, tilaäänen, äänitaso (Premium Sound)
SURROUND
Surround
Surround-asetukset1 ohjaavat äänen tilavaikutelmaa. Asetukset aktivointeineen ja akti1 Tietyt
210
mallit
10 Infotainment
Äänilaitteiston toiminnot
voinnin poistoineen ko. äänilähteelle tehdään jokainen erikseen.
Bassokaiuttimet – SUBWOOFER
(lisävaruste)
Symboli
näytössä kertoo, että Dolby Pro
Logic II on aktiivinen. Surround-äänelle on
kolme eri asetusta:
Bassokaiutin antaa täyteläisemmän äänen ja
syvemmän bassoäänen äänentoistojärjestelmälle.
• PRO LOGIC II
• 3-CHANNEL
• OFF (kaksikanavastereo)
– Valitkaa AUDIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa SUBWOOFER ja painakaa
ENTER. Rasti ruudussa osoittaa, että
SUBWOOFER on aktivoituna.
Surround-äänen aktivointi/aktivoinnin
poisto
– Painakaa MENU, siirtykää kohtaan Audio
settings ja painakaa ENTER.
– Valitkaa SURROUND ja painakaa ENTER.
– Valitkaa Pro Logic II, 3 channel tai Off ja
painakaa ENTER.
Dolby Surround Pro Logic II on Dolby
Laboratories Licensing Corporation -yhtiön
tavaramerkki. Dolby Pro Logic II Surround
System on valmistettu Dolby Laboratories
Licensing Corporation -yhtiön lisenssillä.
– Valitkaa Equalizer RR ja painakaa
ENTER.
– Asettakaa taso valikkovalintapainikkeilla
tai SELECTOR-nupilla.
– Painakaa ENTER valitaksenne seuraavan
taajuuden. Voitte valita viisi taajuutta.
– Painakaa ENTER kunnes tulette valikkotilaan, jossa tallennetaan tehdyt muutokset.
10
Equalizer FR (tietyt mallit)
Toimintoa käytetään etukaiuttimien äänen
hienosäätämiseen.
– Valitkaa AUDIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa Equalizer FR ja painakaa
ENTER.
– Asettakaa taso valikkovalintapainikkeilla
tai SELECTOR-nupilla.
– Painakaa ENTER valitaksenne seuraavan
taajuuden. Voitte valita viisi taajuutta.
– Painakaa ENTER kunnes tulette valikkotilaan, jossa tallennetaan tehdyt muutokset.
Equalizer RR (tietyt mallit)
Toimintoa käytetään takakaiuttimien äänen
hienosäätämiseen.
– Valitkaa AUDIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
211
10 Infotainment
Radiotoiminnot
Asemanhaku
10
– Vapauttakaa painike, kun haluttu taajuus
esitetään näytössä.
– Jos taajuutta on hienosäädettävä, painakaa lyhyesti jompaakumpaa nuolipainiketta,
tai
.
Manuaalinen säätötila pysyy viisi sekuntia viimeisen painalluksen jälkeen.
Asemien tallennus
Tallentakaa haluamanne asema jollekin asemantallennuspainikkeelle 0-9 (2):
– Valitkaa radiotaajuus AM/FM1/FM2
SELECTOR-säätimellä (3) tai AM/FM-painikkeella (1).
– Painakaa lyhyesti
tai
-painiketta
etsiäksenne seuraavan voimakkaan
aseman.
– Painakaa jompaakumpaa painiketta
uudelleen, jos haluatte etsiä uudelleen.
Tietyn taajuuden haku manuaalisesti
– Painakaa
tai
-painiketta ja pitäkää
sitä painettuna. Näytössä esitetään MAN.
Radio askeltaa tällöin hitaasti valittuun
suuntaan ja lisää nopeutta muutaman
sekunnin kuluttua.
212
– Hakekaa haluamanne asema.
– Painakaa asemantallennuspainiketta,
johon asema tallennetaan ja pitäkää sitä
painettuna. Ääni lakkaa pariksi sekunniksi
ja STATION STORED esitetään näytössä.
Asema on nyt tallennettu.
Voitte tallentaa jopa 10 asemaa alueille AM,
FM1 ja FM2, kaikkiaan 30 asemaa.
10 Infotainment
Radiotoiminnot
AUTOSTORE – asemien automaattinen
tallennus
AM FM
CD
LUM
VO E
MY KEY
PHONE
LECTOR
SE
SOUND
POWER
EXIT
ENTER
2
ABC
1
3
DEF
CLEAR
MENU
5
6
JKL
MNO
8
9
7
PQRS TUV WXYZ
4
GHI
AUTO
*
0
tilassa ja AUTO esitetään näytössä. Automaattisesti tallennetut esivalinnat voidaan nyt
valita suoraan painikkeilla 0 - 9. Jos yhtään
riittävän voimakasta asemaa ei ole, esitetään
NO AST FOUND.
Automaattisen esivalintatallennuksen
keskeyttäminen
– Painakaa EXIT.
Automaattisesti tallennetun esivalinnan
valitseminen
Jatkamalla siten, että radio on automaattitilassa, voidaan automaattisesti tallennettuja
esivalintoja käyttää.
SCAN
#
G016637
AUTO (1) hakee nyt kymmenen voimakkainta
radioasemaa ja tallentaa ne automaattisesti
esivalinnoiksi erilliseen muistipankkiin. Toiminto on erityisen käyttökelpoinen alueilla,
joilla radioasemia tai niiden taajuuksia ei
tunneta.
Automaattisen tallennuksen aloittaminen
– Valitkaa taajuusalue AM/FM-painikkeella.
– Pitäkää AUTO (1) painettuna, kunnes
AUTOSTORING... esitetään näytössä.
Kun AUTOSTORING... ei enää ole näytössä,
tallennus on valmis. Radio jatkaa automaatti-
– Painakaa lyhyesti AUTO (1). AUTO esitetään näytössä.
– Painakaa jotain painikkeista 0 - 9.
– Radio pysyy automaattitilassa siihen asti,
kunnes painikkeen AUTO (1), EXIT tai
AM/FM lyhyt painallus lakkauttaa sen.
Scanning
SCAN (2) hakee automaattisesti taajuusalueen läpi voimakkaita asemia. Kun asema on
löydetty, sitä soitetaan n.
kahdeksan sekuntia, sen jälkeen haku jatkuu.
Scan-toiminnon aktivointi/aktivoinnin
poisto
– Valitkaa taajuusalue AM/FM-painikkeella.
– Painakaa SCAN (2) aktivoidaksenne.
SCAN esitetään näytössä.
– Lopettakaa painikkeella SCAN tai EXIT.
10
Löydetyn aseman tallentaminen esivalinnaksi
SCAN-toiminnon ollessa aktiivinen voidaan
haluttu asema tallentaa esivalinnaksi.
– Painakaa jotain painikkeista 0 - 9 ja pitäkää sitä painettuna, kunnes näyttöön tulee
ilmoitus Station stored.
SCAN-toiminto keskeytetään ja tallennettu
asema voidaan valita esivalintana.
RDS-toiminnot
Radio Data System – RDS yhdistää verkon
FM-lähettimet. Tällaisen verkon FM-lähetin
lähettää tietoja, jotka antavat RDS-radiolle
mm. seuraavia toimintoja:
• Automaattinen vaihtaminen voimakkaammalle lähettimelle, jos vastaanotto alueella
on huonoa.
• Ohjelmatyypin haku, esim. liikennetiedotuksia tai uutisia.
• Tekstitietojen vastaanotto kuunneltavasta
radio-ohjelmasta.
HUOM
Jotkut radioasemat eivät käytä RDS-järjestelmää tai käyttävät vain valittuja osia sen
tarjoamista toiminnoista.
213
10 Infotainment
Radiotoiminnot
Äänenvoimakkuuden säätö – NEWS/
TP/ALARM
10
HUOM
Jos esim. CD soi radion vastaanottaessa liikennetiedotusta, CD-soitin siirtyy taukotilaan. Tiedotus kuuluu
äänenvoimakkuudella, joka on sitä varten
valittu. Sen jälkeen alkujaan valittuna ollut
äänilähde jatkaa soittamista aikaisemmin
säädetyllä äänenvoimakkuudella. Jos
äänenvoimakkuutta muutetaan tiedotuksen
aikana, uusi äänenvoimakkuus tallentuu ja
sitä käytetään seuraavan tiedotuksen yhteydessä.
Uutiset – NEWS
Tämän toiminnon ollessa valittuna muut äänilähteet kuten esim. cd keskeytetään, kun
uutislähetys alkaa.
– Valitkaa radiotoiminto SELECTOR-nupilla
tai AM/FM-painikkeella.
– Valitkaa NEWS valikosta ja painakaa
ENTER.
– NEWS esitetään näytössä.
– Valitkaa NEWS uudelleen ja painakaa
ENTER kytkeäksenne pois NEWS-toiminnon.
Tämän toiminnon ollessa aktivoituna RDSasemien uutisiksi koodatut lähetykset kuuluvat radiosta tätä varten säädetyllä äänenvoimakkuudella ja muut äänilähteet keskeytyvät.
214
Radio palaa aikaisempaan äänilähteeseen ja
äänenvoimakkuuteen heti uutisten loputtua.
Jos ette halua kuunnella meneillään olevaa
uutislähetystä:
– Painakaa EXIT-painiketta. NEWS-toiminto
on kuitenkin edelleen kytkettynä ja radio
odottaa seuraavaa uutisohjelmaa.
Liikennetiedotus – TP
Tämän toiminnon ollessa aktivoituna RDSasemien lähettämät liikennetiedotukset kuuluvat radiosta tätä varten säädetyllä äänenvoimakkuudella ja muut äänilähteet keskeytyvät. Radio palaa aikaisempaan äänilähteeseen ja äänenvoimakkuuteen heti tiedotuksen loputtua.
– Valitkaa TP valikosta ja painakaa ENTER.
– TP näkyy näytössä.
– Valitkaa TP uudelleen ja painakaa ENTER
TP-toiminnon poiskytkemiseksi.
TP esitetään näytössä toiminnon ollessa aktivoituna. Jos valittu asema pystyy lähettämään liikennetiedotuksia, näytössä
esitetään
. Liikennetiedotukset katkaisevat siis muut toiminnot vain silloin, kun näytössä esitetään
.
Jos ette halua kuunnella meneillään olevaa
liikennetiedotetta:
– Painakaa EXIT-painiketta. TP-toiminto on
kuitenkin edelleen kytkettynä ja radio
odottaa seuraavaa liikennetiedotusta.
TP-Search
Tämän toiminnon avulla voitte kuunnella liikennetiedotuksia matkustaessanne Euroopan eri maissa ilman että Teidän tarvitsee itse
valita asemaa.
– Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa TP ja painakaa ENTER.
– Valitkaa TP Search ja painakaa ENTER.
Toiminto suljetaan valitsemalla TP Search
uudelleen ja painamalla ENTER.
Radioteksti
Tietyt RDS-asemat lähettävät tietoja ohjelmien sisällöstä, esiintyjistä jne. Nämä tiedot
voidaan saada näyttöön tekstinä.
– Painakaa MENU-painiketta.
– Valitkaa Radioteksti valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa RADIOTEXT uudelleen ja
painakaa ENTER kytkeäksenne toiminnon
pois.
Hälytin
Hälytys lähetetään automaattisesti, eikä toimintoa voi sulkea. Hälytys! esitetään radion
näytössä, kun hälytysilmoitus lähetetään.
Toimintoa käytetään varoittamaan autoilijoita
vakavista onnettomuuksista ja katastrofeista, esim. siltojen sortumisista tai ydinvoimaonnettomuuksista.
10 Infotainment
Radiotoiminnot
Ohjelmatyypit – PTY
PTY-toiminnolla voidaan valita eri ohjelmatyyppejä, esim. Pop ja Klassinen musiikki.
PTY-toiminnolla voitte valita eri ohjelmatyypeistä, jotka esitetään seuraavassa luettelossa.
Ohjelmatyypin näyttö
– Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa PTY valikosta ja painakaa
ENTER.
– Valitkaa SHOW PTY ja painakaa ENTER.
Nyt esitetään valitun aseman PTY näytössä.
HUOM
Kaikilla radioasemilla ei ole PTY-nimikettä.
Ohjelmatyyppi
Näyttö esittää
Ajankohtaisohjelmat
CURRENT
AFFAIRS
RELIGION
VARIED SPEECH
COUNTRY MUSIC
DOCUMETARY
FINANCE
FOLK MUSIC
LEISURE &
HOBBY
CHILDREN
Hengelliset asiat
Erilaista keskustelua
Kantrimusiikki
Dokumentit
Talous
Kansanmusiikki
Vapaa-aika ja harrastukset
Lastenohjelmat
Ohjelmatyyppi
Näyttö esittää
Vanhat suosikit
Tiedotuksia
Jazz-musiikki
Klassinen musiikki
OLDIES MUSIC
INFORMATION
JAZZ MUSIC
SERIOUS
CLASSIC
CULTURES
LIGHT CLASSIC
EASY LISTENING
NATIONAL MUSIC
POP MUSIC
TRAVEL
ROCK MUSIC
SOCIAL AFFAIRS
SPORT
DRAMA
PHONE IN
EDUCATION
SCIENCE
WEATHER
OTHER MUSIC
Kulttuuri ja taide
Kevyt klassinen
Kevyt musiikki
Kansallinen musiikki
Pop-musiikki
Matkat ja lomat
Rock-musiikki
Yhteiskunnalliset asiat
Urheilu
Teatteri
Puhelinkontakti
Opetus
Tiede
Sää
Muu musiikki
Tietyn ohjelmatyypin hakeminen
Tämä toiminto auttaa Teitä etsimään haluamanne tyyppistä ohjelmaa koko taajuusalueelta.
– Valitkaa FM 1 tai FM 2 ja painakaa
MENU-painiketta.
– Valitkaa RADIO SETTINGS ja painakaa
ENTER.
– Valitkaa PTY ja painakaa ENTER.
– Valitkaa SELECT PTY ja painakaa
ENTER.
– Painakaa ENTER yhden tai useamman
listassa olevan ohjelmatyypin kohdalla.
PTY-symboli näytössä syttyy ensimmäisen valinnan yhteydessä ja radio asettuu
PTY-valmiustilaan.
– Kun olette valinnut kaikki haluamanne tyypit, valitkaa EXIT/CLEAR poistuaksenne
PTY-listasta.
– Valitkaa SEARCH PTY ja painakaa
ENTER. Jos radio löytää valittua ohjelmatyyppiä lähettävän aseman, ohjelma alkaa
kuulua kaiuttimista.
– Jos radio löytää aseman, joka ei ole mieleisenne, voitte jatkaa hakua painamalla
/
-painikkeita.
– Jos radio ei löydä valittua ohjelmatyyppiä
lähettävää asemaa, radio palaa aikaisempaan taajuuteen. PTY on tämän jälkeen
valmiustilassa kunnes jokin asema alkaa
lähettää valittua ohjelmatyyppiä. Tämän
tapahtuessa radio siirtyy automaattisesti
valittua ohjelmatyyppiä lähettävälle asemalle.
Kytkeäksenne pois PTY:n valmiustilan, siirtykää valikkoon ja valitkaa CLEAR ALL PTY.
Symboli PTY sammuu näytössä ja radio
palautuu normaalitilaan.
10
215
10 Infotainment
Radiotoiminnot
Liikennetiedotukset – TP-ASEMA
10
Tässä säädetään, miltä asemalta liikennetiedotukset tulevat.
Huomatkaa, että merkin
näytössä, jotta tämä toimii.
täytyy näkyä
Toiminnon TP STATION aktivointi/
aktivoinnin poisto
Kuunnelkaa asemaa, josta haluatte liikennetiedotusten tulevan.
– Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa TP ja painakaa ENTER.
– Valitkaa TP-asema ja painakaa ENTER.
– Valitkaa SET CURRENT aktivoidaksenne
tai RESET CURRENT poistaaksenne aktivoinnin ja painakaa ENTER.
HUOM
Nyt kuuluvat vain tallennetulta asemalta
tulevat liikennetiedotukset.
Uutiset – NEWS STATION
Toiminnon NEWS aktivointi/aktivoinnin
poisto
Kuunnelkaa asemaa, josta haluatte uutisten
tulevan.
– Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa NEWS STATION ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa TP-ASEMA ja painakaa ENTER.
– Valitkaa SET CURRENT aktivoidaksenne
tai RESET CURRENT poistaaksenne aktivoinnin ja painakaa ENTER.
HUOM
Nyt kuuluvat vain tallennetulta asemalta
tulevat uutiset.
Automaattinen taajuuspäivitys – AF
AF-toiminto valitsee asetetun aseman jokin
voimakkaimman lähettimen. Joskus radion
pitää hakea lävitse koko FM-alue löytääkseen voimakkaan lähettimen. Tällöin radio
hiljenee ja PI SEEK PRESS EXIT TO
CANCEL esitetään näytössä.
Tässä valitaan, miltä asemalta uutiset tulevat.
Huomatkaa, että valitun aseman on oltava
RDS-asema, jotta tämä toimisi.
216
Toiminnon AF aktivointi/aktivoinnin
poisto
– Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa AF ja painakaa ENTER.
Aktivoikaa AF uudelleen valitsemalla AF ja
painamalla ENTER .
Alueelliset radio-ohjelmat – REG
Toiminto saa radion jatkamaan alueellisen
lähettimen ohjelman vastaanottoa, vaikka
sen signaalin voimakkuus on heikko.
– Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa REGIONAL ja painakaa ENTER.
– REG näkyy näytössä.
– REG kytketään pois valitsemalla REG
uudelleen ja painamalla ENTER.
Enhanced Other Networks – EON
EON-toiminto on erityisen käyttökelpoinen
suurkaupunkialueilla, joilla on useita alueellisia radioasemia. Se antaa auton ja radioaseman lähettimen välisen etäisyyden ratkaista
milloin ohjelmatoiminnot keskeyttävät kuunneltavan äänilähteen.
• LOCAL – keskeyttää vain, jos radioaseman lähetin on lähellä.
• DISTANT1 – keskeyttää, vaikka aseman
lähetin on kaukana, myös signaalin ollessa
kohiseva.
• OFF – ei keskeytä toisen lähettimen ohjelmatyypin vuoksi.
1
Oletus-/tehdasasetukset.
10 Infotainment
Radiotoiminnot
EON-toiminnon aktivointi/sulkeminen
– Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa EON ja painakaa ENTER.
– Valitkaa LOCAL, DISTANT tai OFF ja
painakaa ENTER.
10
RDS-toimintojen palauttaminen
Palauttaa kaikki radion alkuperäiset tehdasasetukset.
– Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa RESET ALL valikosta ja
painakaa ENTER.
– Painakaa ENTER uudelleen vahvistaaksenne.
217
10 Infotainment
CD-toiminnot
CD-levyn syöttäminen laitteeseen
(CD-vaihtaja)
– Valitkaa tyhjä paikka numeropainikkeilla
1-6 tai ylös/alas navigointipainikkeella.
Tyhjä paikka merkitään näytössä. Teksti
INSERT DISC osoittaa, että uusi levy voidaan syöttää laitteeseen. CD-vaihtajassa voi
olla jopa kuusi CD-levyä.
– Syöttäkää CD-levy CD-vaihtajan syöttöaukkoon (2).
10
Soiton käynnistäminen (CD-soitin)
Jos soittimessa on musiikki-CD, kun äänentoistolaitteisto on CD-tilassa, soitto käynnistyy automaattisesti. Muutoin syöttäkää levy
laitteeseen ja vaihtakaa CD-tilaan
SELECTOR-säätimellä (4) tai painamalla
CD (1).
Soiton aloittaminen (CD-vaihtaja)
Jos musiikki-CD:n CD-paikka on jo valittuna,
kun äänentoistolaitteisto aktivoidaan, soitto
käynnistyy automaattisesti. Vaihtakaa muutoin CD-vaihtajatilaan SELECTOR-säätimellä
(4) tai painamalla CD (1) ja valitkaa levy
numeropainikkeilla 1-6.
218
CD-levyn poistaminen
CD-levy on syötettynä ulos enintään
12 sekuntia. Sen jälkeen se syötetään takaisin soittimeen, joka jatkaa soittamista.
Yksittäiset levyt (CD-soitin)
Poistakaa yksittäiset levyt painamalla poistopainiketta (3).
Kaikki levyt (CD-vaihtaja)
Poistakaa kaikki levyt painamalla pitkään
poistopainiketta. Koko makasiini tyhjennetään, levy kerrallaan. Ilmoitus EJECTING ALL
esitetään näytössä.
Toiminto voidaan aktivoida vain, jos auto on
paikallaan. Poisto keskeytyy, jos auto alkaa
liikkua.
Tauko
Kun äänenvoimakkuus lasketaan täysin alas,
CD-soitin pysähtyy. Kun äänenvoimakkuutta
nostetaan, se käynnistyy uudelleen.
Äänitiedostot (lisävaruste)
CD-soitin tukee, tavallisten CD-musiikkilevyjen lisäksi, muotoa MP3 ja WMA olevia äänitiedostoja.
HUOM
Soitin ei pysty lukemaan tiettyjä kopiosuojattuja äänitiedostoja.
Kun soittimeen syötetään äänitiedostoja
sisältävä CD-levy, luetaan levyn luettelorakenne. Levyn laadusta riippuen voi kestää
hetken ennen kuin toisto alkaa.
Navigointi ja toisto
Jos äänitiedostoja sisältävä levy on CD-soittimessa, ENTER johtaa levyn luettelorakenteeseen. Navigointi luettelorakenteessa tehdään samalla tavalla kuin äänentoistolaitteiston valikkorakenteessa. Äänitiedostoilla on
symboli
ja luetteloilla on symboli
.
Ennen soiton käynnistymistä voidaan
/
käyttää esittämään äänitiedoston nimi,
jos näytön leveys ei riitä. Merkityn äänitiedoston soittaminen aloitetaan painamalla
ENTER.
Kun tiedosto on soitettu, soitto jatkuu juuri
sen luettelon muista tiedostoista. Luetteloa
vaihdetaan automaattisesti, kun kaikki ko.
luettelon tiedostot on soitettu.
10 Infotainment
CD-toiminnot
CD:n raitojen ja äänitiedostojen
pikaselaus/vaihto
Lyhyet painallukset vasen/oikea painikkeissa
/
askeltavat CD:n raitojen/äänitiedostojen välillä. Pitkä painallus pikaselaa CD:n
raitoja/äänitiedostoja. Ohjauspyörän painikesarjaa voidaan myös käyttää tähän tarkoitukseen.
CD-levyn skannaus
Toiminto soittaa ensimmäiset kymmenen
sekuntia jokaiselta CD:n raidalta/äänitiedostosta. Painallukset vasen/oikea painikkeissa
/
askeltavat CD:n raitojen/äänitiedostojen välillä. Pitkä painallus pikaselaa CD:n
raitoja/äänitiedostoja. Painakaa SCAN toiminnon aktivoimiseksi. Keskeyttäkää painamalla EXIT tai SCAN soittamisen jatkamiseksi ko. raidalta/äänitiedostosta. Esittelyhaku toimii vain valitulla levyllä. Teksti SCAN
esitetään näytössä toiminnon ollessa aktiivinen.
HUOM
Jos levyteksti on aktivoitu, sanaa SCAN ei
esitetä näytössä.
Satunnaissoitto
Toiminto soittaa raidatallukset vasen/oikea
painikkeissa
/
askeltavat CD:n raitojen/äänitiedostojen välillä. Pitkä painallus
pikaselaa CD:n raitoja/äänitiedostoja. Ohjaus
satunnaisessa järjestyksessä. Satunnaisesti
valittujen CD-raitojen/äänitiedostojen välillä
voidaan siirtyä tavalliseen tapaan.
HUOM
Siirtyminen satunnaisesti valittujen CD-raitojen välillä toimii vain juuri soitettavalla
levyllä.
Aktivointi/aktivoinnin poisto (CD-soitin)
Jos soitetaan tavallista musiikki-CD:tä:
– Valitkaa RANDOM valikosta ja painakaa
ENTER.
Jos soitetaan äänitiedostoja sisältävää levyä:
– Valitkaa DISC tai FOLDER valikosta ja
painakaa ENTER.
Aktivointi/aktivoinnin poisto (CDvaihtaja)
Jos soitetaan tavallista musiikki-CD:tä:
– Valitkaa Random valikosta ja painakaa
ENTER.
– Siirtykää kohtaan SINGLE DISC tai ALL
DISCS ja painakaa ENTER.
Valinta ALL DISCS koskee vain vaihtajassa
olevia CD-musiikkilevyjä.
Jos soitetaan äänitiedostoja sisältävää CDlevyä:
– Valitkaa valikosta SINGLE DISC tai
FOLDER ja painakaa ENTER.
– Siirtykää haluttuun CD:hen tai kansioon ja
painakaa ENTER.
Kun valitsette toisen CD-levyn, toiminto aktivoidaan.
Eri ilmoitukset näytetään riippuen aktiivisena
olevasta satunnaisvalintatoiminnosta:
• SATUNNAISSOITTO tarkoittaa, että vain
yhden musiikki-CD:n raidat soitetaan.
• RND ALL tarkoittaa, että kaikkien CDvaihtajassa olevien CD-musiikkilevyjen
kaikki raidat soitetaan.
• RANDOM FOLDER tarkoittaa, että ko.
CD-levyllä luettelossa olevat äänitiedostot
soitetaan.
10
HUOM
Jos levyteksti on aktivoitu, ei näitä ilmoituksia esitetä.
Levyteksti
Jos otsikkotiedot ovat CD-levyllä, ne voidaan
esittää näytössä.
Aktivointi/aktivoinnin poisto
Aloittakaa CD-levyn soittaminen.
– Valitkaa DISCTEXT valikosta ja painakaa
ENTER.
CD-levyt
Itse poltettujen CD-levyjen käyttö voi aiheuttaa huonon äänen tai sen puuttumisen.
VAROITUS
Käyttäkää vain normaaleja levyjä (läpimitaltaan 12 cm). Älkää käyttäkö CD-levyjä, joihin on liimattu levyetikettejä. CD-soittimen
lämpö voi irrottaa etiketin ja aiheuttaa CDsoittimen vaurioitumisen.
219
10 Infotainment
Valikkorakenne – äänentoistolaitteisto
10
FM-valikko
CD-valikko
1. NEWS
2. TP
3. Radioteksti
4. Radio Settings
4.1.
PTY
4.2.
TP
4.3.
NEWS Station
4.4.
AF
4.5.
Regional
4.6.
EON
4.7.
Reset All
5. Audio settings1
5.1.
Surround
1. Satunnaissoitto
2. NEWS
3. TP
4. Disc text
5. Audio settings1
Katsokaa Audio Settings FM-valikosta.
5.2.
Subwoofer2
5.3.
Equalizer Fr
5.4.
Equalizer Rr
5.5.
Reset All
6. Ääniasetukset
AM-valikko
1. Audio settings1
Katsokaa Audio Settings FM-valikosta.
1 Tietyt
mallit
2 Lisävaruste
220
AUX-valikko
1. AUX input vol
2. NEWS
3. TP
4. Audio settings
Katsokaa Audio Settings FM-valikosta.
10 Infotainment
Puhelintoiminnot (lisävaruste)
10
Puhelinjärjestelmän osat
221
10 Infotainment
Puhelintoiminnot (lisävaruste)
10
222
Puhelinjärjestelmän osat
Yleistä
1. Painikesarja ohjauspyörässä (lisävaruste).
Ohjauspyörän painikesarjalla voitte käyttää useimpia puhelinjärjestelmän toimintoja. Kun puhelin on aktivoitu, voidaan
ohjauspyörän painikesarjaa käyttää vain
puhelintoimintoihin. Aktiivisessa tilassa
ovat puhelintiedot aina ohjauspaneelin
näytössä.
2. Mikrofoni
Handsfree-toiminnon mikrofoni on
integroitu kattokonsoliin sisätaustapeilin yhteyteen.
3. Ohjauspaneeli keskikonsolissa
Kaikkia puhelintoimintoja (paitsi puheluäänen voimakkuutta) voidaan käyttää
ohjauspaneelista.
4. SIM-kortinlukija
SIM-kortti asetetaan ohjauspaneelin
etupuolelle.
5. Puhelinluuri (lisävaruste)
Puhelinluuria käytetään häiriöttömämpään kommunikointiin.
6. Antenni
Antenni on tuulilasissa sisätaustapeilin
edessä.
• Muistakaa ennen kaikkea liikenneturvallisuus.
• Jos kuljettajan on käytettävä erillisluuria,
auto pitää ensin pysäyttää turvalliseen
paikkaan.
• Sulkekaa puhelinjärjestelmä, kun autoa
tankataan.
• Sulkekaa puhelinjärjestelmä räjäytystöiden
läheisyydessä.
• Antakaa vain valtuutetun Volvon teknisen
palvelun huoltaa puhelinjärjestelmää.
Hätäpuhelu
Hätänumeroon voidaan soittaa myös ilman
SIM-korttia edellyttäen, että ollaan jonkin
GSM-operaattorin alueella.
– Aktivoikaa puhelin.
– Valitkaa ko. alueen hätänumero (EU:n alueella: 112).
– Painakaa ENTER-painiketta ohjauspaneelissa tai ohjauspyörän painikesarjassa.
10 Infotainment
Puhelintoiminnot (lisävaruste)
Säätimet
Katkaisin päälle/pois/valmius
Järjestelmän aktivointi:
2
4
– Painakaa PHONE-painiketta (3) käynnistääksenne puhelinjärjestelmän.
Järjestelmän poiskytkeminen:
9
– Pitäkää PHONE-painiketta painettuna sulkeaksenne puhelinjärjestelmän.
Järjestelmän siirtäminen valmiustilaan:
6
1. Näyttö
2. ENTER – hyväksyy puhelut, valitsee
valikossa tai aktivoi puhelimen valmiustilasta
3. Päällä/pois/valmius
4. EXIT/CLEAR – keskeyttää/torjuu puhelun, siirtyy taaksepäin valikossa tai keskeyttää valinnan sekä poistaa syötetyt
numerot/merkit.
5. SIM-kortinpidin
6. Valikkovalintapainikkeet
7. Numero- ja merkkipainikkeet sekä
valikkovaihtoehtojen pikavalinta
8. Haku – askeltaa eteen- tai taaksepäin
teksti- ja numerosyötössä.
9. Puheäänen voimakkuuden nostaminen/
laskeminen keskustelun aikana. Puhelin
ei käytä keskikaiutinta 1.
10
– Painakaa lyhyesti PHONE-painiketta tai
painakaa EXIT/CLEAR asettaaksenne
puhelinjärjestelmän valmiustilaan.
– Aktivoikaa järjestelmä uudelleen painamalla lyhyesti PHONE-painiketta.
Kun puhelin on aktivoituna tai valmiustilassa,
esitetään näytössä puhelinluuri.
HUOM
Audiotasolla Performance (vakiotaso) ei
voida kuunnella radiota, CD:tä tai ottaa vastaan liikennetiedotuksia puhelinkeskustelun aikana.
Jos auton sytytys katkaistaan puhelinjärjestelmän ollessa päällä, se on edelleen päällä
kun sytytysvirta kytketään seuraavan kerran.
Jos puhelinjärjestelmä on suljettu, puheluita
ei voida ottaa vastaan.
1 Lisävaruste
223
10 Infotainment
Puhelintoiminnot (lisävaruste)
Äänenvoimakkuuden vähentäminen
puhelun yhteydessä
10
Jos puhelin soi radion soidessa, äänenvoimakkuus vähenee, kun puheluun vastataan.
Kun puhelu lakkaa, äänenvoimakkuus palautuu aikaisemmin säädetylle tasolle. Radion
äänenvoimakkuutta voidaan säätää puhelun
aikana ja tällöin uusi äänitaso säilyy puhelun
loppuessa. Radion ääni voidaan sulkea myös
kokonaan puhelinkeskustelun yhteydessä,
ks. sivua 231.
Liikenneturvallisuus
Turvallisuussyistä osa puhelimen valikkojärjestelmästä ei ole käytettävissä auton nopeuden ylittäessä 8 km/h. Voitte ainoastaan
lopettaa jo aikaisemmin aloitetun valikkojärjestelmän toiminnon.
Nopeusrajoitus voidaan kytkeä pois valikkotoiminnossa 5.6.
SIM-kortti
– Valitkaa numero ja painakaa ENTER ohjauspyörän tai säädinpaneelin painikkeilla
tai nostakaa luuri.
Tulevan puhelun ottaminen vastaan:
Valmiustila
Valmiustilassa voitte ottaa vastaan puheluita
audiojärjestelmän ollessa päällä ja audiojärjestelmän äänilähteet näkyvät näytössä.
– Painakaa ENTER tai nostakaa luuri. Voitte
käyttää myös Autosvar-automaattivastaajaa, ks. sivua 230.
Audiojärjestelmän ääni voidaan kytkeä automaattisesti pois puhelinkeskustelun ajaksi,
ks. sivua 231.
Jotta puhelinjärjestelmän muita toimintoja
voitaisi käyttää, on puhelimen oltava aktiivitilassa.
Pikavalinnat valikossa
Puhelun lopettaminen
Puhelinta voidaan käyttää vain voimassa olevan SIM-kortin (Subscriber Identity Module)
kanssa. Saatte kortin operaattoriltanne.
Asettakaa SIM-kortti aina puhelimeen halutessanne käyttää puhelinta.
– Sulkekaa puhelin.
– Painakaa SIM-kortinpidin ulos lyhyellä painalluksella.
224
Soittaminen ja puhelun vastaanottaminen
Soittaminen:
Toiminto on vain Volvon integroidussa puhelinjärjestelmässä.
Kun olette siirtynyt valikkojärjestelmään
valikkopainikkeen avulla, voitte käyttää
numeroita nuolten ja ENTER-painikkeen asemesta valitaksenne oikean valikon päävalikkotasosta. Jokainen valikkovaihtoehto on
numeroitu. Numerot esitetään näytössä
yhdessä valikkovaihtoehdon kanssa.
– Asettakaa SIM-kortti paikalleen metallipinta alaspäin.
– Varmistakaa, että SIM-kortin viistottu
kulma täsmää pitimen viistouksen kanssa.
– Painakaa pidin sisään takaisin.
Jos Teillä on ongelmia SIM-kortin kanssa,
ottakaa yhteys operaattoriinne.
– Painakaa EXIT/CLEAR ohjauspyörän tai
ohjauspaneelin painikesarjassa tai asettakaa luuri paikalleen.
Audiolaitteisto palaa aikaisempaan toimintoon.
Kieltäytykää tulevasta puhelusta painamalla
EXIT/CLEAR.
10 Infotainment
Puhelintoiminnot (lisävaruste)
Erillisluuri
A
puhelu alkaa, ääni tulee handsfree-järjestelmästä.
– Painakaa MENU-painiketta, askeltakaa
kohtaan Handset ja sitten ENTER siirtääksenne äänen luuriin.
Viimeksi soitetut numerot
Puhelin tallentaa automaattisesti viimeksi
soitetut puhelinnumerot/nimet.
– Painakaa ENTER ohjauspyörän tai säädinpaneelin painikesarjasta.
– Selatkaa eteenpäin tai taaksepäin valikkopainikkeilla viimeksi soitettuja numeroita.
Ne näkyvät näytössä.
– Painakaa ENTER.
Halutessanne enemmän puhelurauhaa voitte
puhua puhelinluuriin. Nostakaa luuri painamalla lyhyesti yläpuolta (A).
– Valitkaa haluamanne numero keskikonsolin painikkeista ja nostakaa luuri soittoa
varten. Äänenvoimakkuus säädetään luurin sivussa olevalla säätimellä.
Puhelu katkeaa, kun asetatte luurin takaisin
pitimeensä.
Jos haluatte vaihtaa handsfree-toimintoon
lopettamatta puhelua:
– Painakaa
ohjauspyörässä (tai valikkopainikkeita ohjauspaneelissa) ja valitkaa
Handsfree.
– Painakaa ENTER ja asettakaa luuri paikalleen. Jos luuri on jo nostettuna, kun
Pikasoiton käyttö
– Soittakaa numeroon painamalla pikasoittopainiketta n. kaksi sekuntia, tai painakaa
lyhyesti painiketta ja sitten ENTER.
– Kun olette kytkenyt puhelimen, on odotettava hetki ennen kuin pikasoitto voi tapahtua.
HUOM
Jotta lyhytvalintanumero voidaan syöttää,
pitää valikon 3.3.1 (ks. sivua 230) olla aktivoituna.
Pikasoitto
Uuden puhelun vastaanottaminen
samanaikaisesti käynnissä olevan
puhelun kanssa
Lyhytnumeron tallentaminen
Puhelinmuistioon tallennettu numero voidaan
kytkeä pikasoittopainikkeeseen (1–9).
Jos kuulette käynnissä olevan puhelun
aikana kaksi äänimerkkiä kaiuttimesta, teille
on tulossa puhelu. Tämä toiminto voidaan
kytkeä päälle tai pois valikossa.
Tehkää näin:
– Valitkaa Puhelinmuistio valikosta ja
painakaa ENTER.
– Siirtykää kohtaan Pikasoitto (ks.
sivua 230) ja painakaa ENTER.
– Valitkaa haluamanne numero lyhytnumeroksi. Vahvistakaa valinta painamalla
ENTER.
– Hakekaa haluttu nimi ja puhelinnumero
muistiosta, painakaa ENTER sen valitsemiseksi.
10
Tällöin voitte joko vastaanottaa puhelun tai
kieltäytyä vastaanottamasta sitä. Jos ette
halua vastaanottaa puhelua, painakaa EXIT/
CLEAR tai älkää tehkö mitään.
Jos haluatte vastaanottaa puhelun,
painakaa ENTER. Jo käynnissä oleva puhelu
siirtyy ns. odotustilaan. Jos painatte EXIT/
CLEAR, molemmat puhelut lopetetaan
samanaikaisesti.
225
10 Infotainment
Puhelintoiminnot (lisävaruste)
Toiminnot käynnissä olevan puhelun
aikana
10
Käynnissä olevan puhelun aikana ovat seuraavat toiminnot käytettävissä (selatkaa nuolilla ja painakaa ENTER valitaksenne):
Salaus/salaus pois
Odotustilaan asettaminen/palauttaminen
Luuri/handsfree
Puhelinmuistio
Salaustila
Valitkaa, siirretäänkö
käynnissä oleva
puhelu odotustilaan
vai palautetaanko se
aktiiviseksi.
Luurin tai handsfreetoiminnon käyttäminen
Puhelinmuistion
näyttö
Kun Teillä on käynnissä oleva puhelu ja pitotilassa oleva puhelu, ovat seuraavat toiminnot käytettävissä (selatkaa nuolilla ja painakaa ENTER valitaksenne)
Salaus/salaus pois
Luuri/handsfree
Puhelinmuistio
Yhdistä
Vaihda
226
Salaustila
Luurin tai handsfreetoiminnon käyttäminen
Puhelinmuistion
näyttö
Puhelu molempien
kanssa samanaikaisesti (kokouspuhelu)
Voitte puhua molempia puheluita vuorotellen
Puhelun äänenvoimakkuus
Soitto muistista
Lisätkää tai vähentäkää puheluäänen voimakkuutta puhelun aikana painamalla painikkeita + tai – ohjauspyörän painikesarjassa.
Puhelimen ollessa toimintatilassa voidaan
ohjauspyörän näppäimillä ohjata vain puhelintoimintoja.
Jotta audiojärjestelmää voidaan käyttää
näillä painikkeilla, on puhelimen oltava valmiustilassa, katsokaa s. 224.
Puhelinmuistio
Puhelinnumeroita ja nimiä voidaan tallentaa
puhelimen omaan muistiin tai SIM-kortin
muistiin.
Kun vastaanotatte puhelun, jonka soittajan
numero on puhelinmuistiossa, näkyy näytössä soittajan nimi.
Puhelimen muistiin voidaan tallentaa korkeintaan 255 nimeä.
Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen
– Painakaa MENU-painiketta, valitkaa
puhelinmuistio ja painakaa ENTER.
– Siirtykää kohtaan Lisää ja painakaa
ENTER.
– Kirjoittakaa nimi ja painakaa ENTER.
– Kirjoittakaa numero ja painakaa ENTER.
– Valitkaa, mihin muistiin haluatte tallentaa,
ja painakaa ENTER.
– Painakaa MENU-painikkeen alasnuolta (1) tai
ohjauspyörässä hakeaksenne numeroita puhelinmuistiosta.
Valitkaa seuraavista vaihtoehdoista:
– Painakaa ENTER ja selatkaa nuolilla kunnes löydätte haluamanne nimen.
– Painakaa nimen ensimmäistä kirjainta vastaavaa painiketta (tai kirjoittakaa koko
nimi) ja painakaa ENTER.
– Painakaa ENTER soittaaksenne valitsemaanne numeroon.
10 Infotainment
Puhelintoiminnot (lisävaruste)
Nimen tai viestin kirjoittaminen
Painakaa halutulla merkillä varustettua painiketta: kerran painikkeen ensimmäistä merkkiä, kaksi kertaa seuraavaa merkkiä jne. varten. Välit tehdään painamalla 1.
Tekstinsyötön keskeyttäminen:
– Poistakaa kaikki syötetyt merkit pitkällä
EXIT/CLEAR-painikkeen painalluksella.
– Palatkaa valikkoon uudella pitkällä EXIT/
CLEAR-painikkeen painalluksella.
Kaksi SIM-korttia1
Erittely
Lähtöteho
2W
SIM-kortti
pieni, 3 V
Muistipaikkoja
2551
1
välilyönti 1 - ? ! , . : ' ( )
SMS (tekstiviesti)
kyllä
2
abc2äåàáâæç
Data/faksi
ei
3
def3èéëê
Kaksitaajuus
kyllä (900/1800)
4
ghi4ì í î ï
5
jkl5
6
mno6ñöòóØ
7
pqrs7ß
IMEI-numero
8
tuv8üùúû
9
wxyz9
*
Käytetään, jos samalla näppäimellä
on kirjoitettava kaksi merkkiä.
0
[email protected]*#&$£/%
#
Vaihtelu suur- ja pienaakkosten kesken.
Puhelimen lukitsemista varten on operaattorille ilmoitettava puhelimen IMEI-numero. Se
on 15-numeroinen sarjanumero, joka on
ohjelmoitu puhelimeen. Painakaa *#06# saadaksenne numeron näyttöön. Kirjoittakaa se
muistiin ja tallettakaa se turvalliseen paikkaan.
EXIT
poistaa viimeksi painamanne kirjaimen tai numeron. Pitkällä painalluksella poistatte koko numeron ja
tekstin.
10
1255
muistipaikkaa puhelimen muistissa. SIMkortin muistipaikkojen määrä vaihtelee tilaussopimuksesta riippuen.
Monet puhelinoperaattorit tarjoavat kaksi
SIM-korttia, toisen autoanne ja toisen toista
puhelinta varten. Jos Teillä on kaksi SIMkorttia, Teillä on sama numero kahteen eri
puhelimeen. Kysykää operaattoriltanne, mitä
mahdollisuuksia on tarjolla ja miten kahta
SIM-korttia käytetään.
1 Tietyt
markkina-alueet
227
10 Infotainment
Valikkorakenne – puhelin
Katsaus
10
1. Puheluloki
1.1.
Ei vastatut puhelut
1.2.
Vastatut puhelut
1.3.
Soitetut
1.4.
Poistetut puhelut
1.4.1.
Kaikki puhelut
1.4.2.
Ei vastatut puhelut
1.4.3.
Vastatut
1.4.4.
Soitetut
1.5.
Puhelun kesto
1.5.1.
Viimeinen
1.5.2.
Puhelujen määrä
1.5.3.
Yht. aika
1.5.4.
Nollaa
2. Viestit
2.1.
Lue
2.2.
Kirjoita
2.3.
Viestiasetus
2.3.1.
SMSC-numero
2.3.2.
Voimassaoloaika
2.3.3.
Viestityyppi
228
3. Puhelinmuistio
3.1.
Lisää
3.2.
Hae
3.3.
Kopioi kaikki
3.3.1.
SIM puhelimeen
3.3.2.
Puh. SIM:iin
3.4.
Pikavalinta
3.4.1.
Aktiivinen
3.4.2.
Valitse numero
3.5.
Pyyhi SIM-muisti
3.6.
Tyhjennä puhelin
3.7.
Muistin tila
4. Puh.valinnat
4.1.
Lähetä numero
4.2.
Puhelu odottaa
4.3.
Autom.vastaaja
4.4.
Autom.uud.soitto
4.5.
Siirto
4.5.1.
Kaikki puhelut
4.5.2.
Varattuna
4.5.3.
Ei vastausta
4.5.4.
Ei tavoitettu
4.5.5.
Faksipuhelut
4.5.6.
Datapuhelut
4.5.7.
Peruuta kaikki
5. Puh.asetukset
5.1.
Verkko
5.1.1.
Automaattinen
5.1.2.
Manuaalinen
5.2.
Kieli
5.2.1.
English UK
5.2.2.
English US
5.2.3.
Español
5.2.4.
Français CAN
5.2.5.
Français FR
5.2.6.
Italiano
5.2.7.
Nederlands
5.2.8.
Português BR
5.2.9.
Português P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3.
SIM-varmistus
5.3.1.
Päällä
5.3.2.
Pois
5.3.3.
Automaattinen
5.4.
Koodien muuttaminen
5.4.1.
PIN-koodi
5.4.2.
Puhelinkoodi
5.5.
Ääni
5.5.1.
Soiton voimakkuus
5.5.2.
Soittoääni
5.5.3.
Vaimenna radio
5.5.4.
Viestiääni
10 Infotainment
Valikkorakenne – puhelin
5.6.
Liikenneturv.
5.6.1.
Valikkolukitus
5.6.2.
IDIS
5.7.
Tehdasaset.
Valikkovaihtoehtojen selostus
1.5.4.
1. Puheluloki
1.1. Ei vastatut puhelut
Luettelo vastaamattomista puheluista. Valitkaa soittaminen, hävittäminen tai tallentaminen puhelinmuistioon
2. Viestit
2.1. Lue
Saapuneet tekstiviestit. Valitkaa luetun viestin hävittäminen, lähettäminen edelleen,
muuttaminen, koko viestin tai osien tallentaminen.
1.2. Vastatut puhelut
Luettelo vastatuista puheluista. Valitkaa soittaminen, hävittäminen tai tallentaminen
puhelinmuistioon
1.3. Soitetut puhelut
Luettelo aiemmin soitetuista numeroista.
Valitkaa soittaminen, hävittäminen tai tallentaminen puhelinmuistioon
1.4. Poistetut puhelut
Hävittää luettelot, jotka ovat valikoissa 1.1,
1.2 ja 1.3 seuraavasti.
1.4.1.
Kaikki
1.4.2.
Ei vastatut
1.4.3.
Vastatut
1.4.4.
Soitetut
1.5. Puhelun kesto
Puhelun kesto kaikille puheluille tai viimeisimmälle puhelulle. Puhelumittarin nollaamiseen tarvitaan puhelinkoodi (ks. valikkoa 5.4).
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
Viimeinen
Puhelujen määrä
Yht. aika
Nollaa
10
2.2. Kirjoita
Kirjoittakaa viesti painikesarjan avulla. Valitkaa sen tallentaminen tai lähettäminen.
2.3. Viestiasetus
Ilmoittakaa numero (SMSC-numero) viestikeskukseen, joka siirtää ilmoitukset ja kuinka
kauan niitä säilytetään viestikeskuksessa.
Ottaa yhteys verkko-operaattoriin saadaksenne tietoja viestiasetuksista. Asetuksia ei
tavallisesti tule muuttaa.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
SMSC-numero
Voimassaoloaika
Viestityyppi
3. Puhelinmuistio
3.1. Lisää
Tallentaa nimen ja puhelinnumeron puhelinmuistioon, ks. s. 226.
3.2. Hae
Nimen etsiminen puhelinmuistiosta
229
10 Infotainment
Valikkorakenne – puhelin
10
3.3. Kopioi kaikki
SIM-kortin puhelinnumeroiden ja nimien
kopioiminen puhelimen muistiin.
4.3. Autom.vastaaja
Tulevan puhelun vastaanotto automaattisesti.
3.3.1.
SIM-muistista puhelinmuistiin
3.3.2.
Puhelimen muistista SIM-muistiin.
3.4. Pikasoitto
Puhelinmuistioon tallennettuja numeroita voidaan tallentaa lyhytvalintanumeroiksi.
4.4. Uudelleensoitto
Soittaminen aiemmin varattuna olleeseen
numeroon.
3.5. Pyyhi SIM-muisti
Tyhjentää SIM-kortin koko muistin.
3.6. Tyhjennä puhelin
Koko puhelimen muistin tyhjentäminen.
230
4.5. Siirto
Valitkaa, milloin ja minkä tyyppiset puhelut
kytketään edelleen annettuun puhelinnumeroon.
4.5.1.
Kaikki puh. (asetus koskee vain
käynnissä olevaa puhelua)
Varattuna
Ei vastausta
Ei tavoitettu
Faksipuhelut
Datapuhelut
Peruuta kaikki
3.7. Muistin tila
Näyttää, montako SIM-kortin tai puhelimen
muistipaikkaa on varattuna. Taulukossa näytetään, montako muistipaikkaa niiden kokonaismäärästä on varattuna, esim. 100 (250).
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
4.5.7.
4. Puheluvaihtoehdot
4.1. Lähetä numero
Oman puhelinnumeron näyttäminen tai piilottaminen puhelun vastaanottajalta. Ottakaa
yhteys verkko-operaattoriin, jos haluatte
pysyvästi kätkeä numeron.
5. Puhelinasetukset
5.1. Verkko
Valitkaa operaattori automaattisesti tai
manuaalisesti. Valittu operaattori näkyy näytössä puhelimen perustilassa.
4.2. Puhelu odottaa
Ottaa vastaan ilmoituksen siitä, että puhelu
odottaa käynnissä olevan puhelun aikana.
5.1.1.
Auto
5.1.2.
Manuaalinen
5.2. Kieli
Valitkaa puhelimen kieli.
5.2.1.
English UK
5.2.2.
English US
5.2.3.
Español
5.2.4.
Français CAN
5.2.5.
Français FR
5.2.6.
Italiano
5.2.7.
Nederlands
5.2.8.
Português BR
5.2.9.
Português P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3. SIM-varmistus
Valitkaa, tuleeko PIN-koodin olla päällä,
poissa vai tuleeko puhelimen antaa PINkoodi automaattisesti.
5.3.1.
Päällä
5.3.2.
Pois
5.3.3.
Automaattinen
5.4. Koodien muuttaminen
PIN- tai puhelinkoodin muuttaminen. Kirjoittakaa koodit muistiin ja säilyttäkää niitä varmassa paikassa.
5.4.1.
5.4.2.
PIN-koodi
Puhelinkoodi. Tehtaalla asetettua
puhelinkoodia 1234 käytetään
ensimmäisessä muutostilanteessa.
10 Infotainment
Valikkorakenne – puhelin
Puhelinkoodia käytetään puhelumittarin nollaamiseen.
5.5. Ääni
5.5.1.
Äänenvoimakkuus. Säätäkää
soittoäänen voimakkuutta.
5.5.2.
Soittoääni. Soittoääniä on
seitsemän erilaista.
5.5.3.
Radion vaimentaminen. On/off
5.5.4.
Viestiääni
5.6. Liikenneturvallisuus
5.6.1.
Valikkolukitus. Kun valikkolukitus
kytketään pois, päästään kaikkiin
valikkoihin ajon aikana.
5.6.2.
IDIS. Jos IDIS-toiminto kytketään
pois, ei tulevia puheluja ajotilanteesta riippumatta viivästetä.
5.7. Tehdasasetukset
Järjestelmän tehdasasetuksien
palauttaminen.
10
231
Tyyppimerkintä .......................................................................................234
Mitat ja painot ........................................................................................235
Moottorin erittely ....................................................................................237
Moottoriöljy ............................................................................................238
Nesteet ja voiteluaineet .......................................................................... 240
Polttoaine ...............................................................................................241
Katalysaattori .........................................................................................243
Sähköjärjestelmä ....................................................................................244
232
ERITTELYT
11
11 Erittelyt
Tyyppimerkintä
11
Kun otatte yhteyttä Volvo-jälleenmyyjään,
auton tyyppimerkinnän, alustan ja moottorin
numeroiden tietäminen helpottaa kaikissa
autoa koskevissa kysymyksissä sekä varaosien ja varusteiden tilaamisessa.
1. Mallimerkintä, alustanumero, sallitut
enimmäispainot, värin ja verhoilun koodinumerot sekä tyyppihyväksyntänumero.
2. Moottorin mallimerkintä, osa- ja valmistenumero.
3. Moottoriöljytarra.
4. Vaihteiston tyyppimerkintä ja valmistenumero:
a: Automaattivaihteisto AW
b: Käsivalintainen vaihteisto
c: automaattivaihteisto
5. Pysäköintilämmittimen tarra.
6. VIN-numero (malli- ja mallivuosimerkintä sekä alustanumero).
Auton rekisteröintitodistuksessa on lisätietoja autosta.
234
11 Erittelyt
Mitat ja painot
Mitat
11
Kohta
kuvassa
Mitat
A
Akseliväli
2857
B
Pituus
4807
C
Kuorman pituus, lattia,
käännetty istuin
2018
D
Kuorman pituus, lattia
1118
E
Korkeus
1784
F
Raideväli edessä
1634
G
Raideväli takana
1624
H
Leveys
1898
I
Leveys, ml. taustapeilit
2112
mm
235
11 Erittelyt
Mitat ja painot
Painot
11
Jarrullinen perävaunu:
Massa ajokunnossa sisältää kuljettajan, polttoainesäiliön painon 90 % täynnä ja muut
pesu-/jäähdytysnesteet yms. Matkustajien
paino ja asennetut varusteet, ts. vetokoukku,
kuulaan kohdistuva massa (perävaunu kytkettynä, ks. taulukkoa), taakkateline, suksilaatikko yms. vaikuttavat kuormituskykyyn
eikä niitä lasketa massaan ajokunnossa.
Suurin sallittu kuorma (kuljettajan lisäksi) =
Kokonaismassa–Massa ajokunnossa.
Katsokaa tarran sijainti sivulta 234.
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijoituksen mukaan.
1. Suurin kokonaispaino
2. Suurin yhdistelmäpaino (auto + perävaunu)
3. Suurin etuakselipaino
4. Suurin taka-akselipaino
Enimmäiskuorma: Ks. rekisteriotetta.
Suurin kattokuorma: 100 kg
236
Suurin
perävaunumassa kg
Suurin
kuulaan
kohdistuva
massa kg
1.6
1200
75
1.6D
1300
1.8
1300
2.0
1350
muut
1500
Jarruton perävaunu:
Suurin perävaunumassa kg
Suurin
kuulaan
kohdistuva
massa kg
700
50
11 Erittelyt
Moottorin erittely
2.5T
V8
3.2
D5
Moottoritunnus1
B5254T2
B8444S
B6324S
D5244T4
Teho (kW/r/min)
154/4980
232/5850
175/6200
136/4000
(hv/r/min)
210/5000
315/5850
238/6200
185/4000
Vääntömomentti (Nm/r/min)
320/15004500
440/3900
320/3200
400/20002760
Sylinteriluku
5
8
6
5
Sylinterin halkaisija (mm)
83
94
84
81
Iskunpituus (mm)
93,2
79,5
96
93,2
Iskutilavuus (litraa)
2,52
4,41
3,2
2,40
Puristussuhde
9,0:1
10,4:1
10,8:1
17,0:1
1
11
Moottorin tyyppimerkintä, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, ks. sivua 242.
237
11 Erittelyt
Moottoriöljy
Epäsuotuisat ajo-olosuhteet
Tarkastakaa öljytaso useammin ajaessanne
pitkään:
11
• asuntovaunun tai perävaunun kanssa
• vuoristossa
• suurella nopeudella
• alle –30 °C tai yli +40 °C lämpötiloissa.
Niistä voi seurata epätavallisen korkea öljyn
lämpötila tai suuri öljyn kulutus.
Tarkastakaa öljymäärä useammin myös, jos
olette ajanut useita lyhyitä matkoja (alle
10 km) matalissa lämpötiloissa (alle +5 °C).
Valitkaa täyssynteettinen moottoriöljy epäsuotuisissa olosuhteissa ajoa varten. Se
antaa lisäsuojaa moottorille.
Volvo suosittelee Castrol-öljytuotteita.
238
Viskositeettikaavio
TÄRKEÄÄ
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikki moottorit tehtaalla
erityisesti sovitetulla synteettisellä moottoriöljyllä. Öljy on valittu huolellisesti ottaen
huomioon kestoikä, käynnistyvyys, polttoaineenkulutus ja ympäristökuormitus. Jotta
suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa,
pitää käyttää hyväksyttyä moottoriöljyä.
Käyttäkää vain määrättyä öljylaatua (ks.
moottoritilassa olevaa tarraa) sekä lisättäessä että öljynvaihdossa, muutoin on olemassa vaara, että vaikutatte käyttöikään,
käynnistyvyyteen, polttoaineenkulutukseen
ja ympäristökuormitukseen. Volvo Personvagnar irtisanoutuu kaikesta takuuvastuusta, jos määrätyn laatuista ja viskositeettista
moottoriöljyä ei käytetä.
11 Erittelyt
Moottoriöljy
Öljytarra
Kun vieressä esitettävä öljytarra on auton
moottoritilassa, on voimassa seuraavaa. Ks.
sijainti sivulta 234.
Öljylaatu: ACEA A5/B5
Viskositeetti: SAE 0W–30.
11
Moottorimalli
Täyttömäärä välillä
MIN–MAX (litraa)
Määrä1
(litraa)
2.5T
B5254T2
1,2
5,5
3.2
B6324S
0,8
7,3
V8 AWD
B8444S
1,2
6,7
D5 AWD
D5244T4
2,0
6,2
1Sisältyy
suodattimen vaihto.
239
11 Erittelyt
Nesteet ja voiteluaineet
Äänenvoimakkuus
Suositeltu laatu:
Käsivalintainen vaihteisto,
6-vaihteinen (M66)
2,0 litraa
Vaihteistoöljy: MTF 97309
Automaattivaihteisto (TF-80SC)
7,0 litraa
Vaihteistoöljy JWS 3309
Bensiinimoottori 3.2
9,7 litraa
Bensiinimoottori V8
10,2 litraa
Jäähdytysneste ja korroosiosuoja-aine sekoitettuna veteen, ks. pakkausta. Termostaatti avautuu lämpötilassa:
bensiinimoottorit, 90 ºC, dieselmoottorit 82 ºC.
Dieselmoottori D5
12,5 litraa
Neste
Järjestelmä
Vaihteistoöljy
11
Jäähdytysneste
Ilmastointi
Öljy: PAG, kylmäaine: R134a (HFC134a)
1
Jarruneste
Ohjaustehostin
0,6 litraa
DOT 4+
Järjestelmä:
1,0 litraa
josta säiliö
0,2 litraa
Ohjaustehostinöljy: WSS M2C204-A tai saman erittelyn mukainen
vastaava öljy.
Huuhteluneste
1Paino
Pakkasella suositellaan käytettäväksi veteen sekoitettua Volvon suosittelemaa pakkasnestettä.
riippuu moottoriversiosta. Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun saadaksenne oikeat tiedot.
TÄRKEÄÄ
Suositeltua vaihteistoöljyä on käytettävä,
jotta vaihteisto ei vaurioidu, eikä siihen saa
sekoittaa mitään muuta vaihteistoöljyä. Jos
muuta öljyä on täytetty, ottakaa yhteys lähimpään valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun huoltoa varten.
240
6,5 litraa
HUOM
Normaaleissa ajo-olosuhteissa ei vaihteistoöljyä tarvitse vaihtaa auton iän aikana.
Epäsuotuisissa ajo-olosuhteissa se voi kuitenkin olla välttämätöntä, ks. sivua 238
11 Erittelyt
Polttoaine
Kulutus, päästöt ja tilavuus
Moottori
2.5T
B5254T2
3.2
B6324S
V8 AWD
B84444S
D5 AWD
D5244T4
1
Vaihteisto
Kulutus
litraa/100 km
Hiilidioksidipäästöt
(CO2) g/km
Säiliön
tilavuus
litraa
Käsivalintainen vaihteisto, 6-vaihteinen
(M66)
11,1 (11,2)1
266 (269)1
80
Automaattivaihteisto (AW 55-51)
11,7 (11,8)1
280 (282)1
Automaattivaihteisto (TF 80SC)
12,0 (12,1)1
287 (289)1
13,3 (13,5)1
317 (322)1
9,0 (9,0)1
239 (239)1
8,2 (8,3)1
217 (219)1
Käsivalintainen vaihteisto, 6-vaihteinen
(M66)
11
68
Koskee 7-paikkaista mallia.
241
11 Erittelyt
Polttoaine
Polttoaineenkulutus ja
hiilidioksidipäästöt
11
Virallisesti ilmoitetut polttoaineenkulutusarvot perustuvat EU-direktiivin 80/1268 comb.
mukaan standardisoituun ajojaksoon. Polttoaineenkulutus voi muuttua, jos autoon asennetaan sen painoon vaikuttavia lisävarusteita.
Ajotapa ja muut ei-tekniset tekijät voivat
myös vaikuttaa auton polttoaineenkulutukseen. Kun käytetään oktaaniluvultaan
91 RON olevaa polttoainetta, kulutus kasvaa
ja teho heikkenee.
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun
vetäminen tai ajaminen korkealla merenpinnasta yhdessä polttoainelaadun kanssa
ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa auton
suorituskykyyn.
Bensiini
Useimpia moottoreita voidaan käyttää oktaaniluvuilla 91, 95 ja 98 RON.
• Oktaaliluvultaan 91 RON olevaa bensiiniä
ei saa käyttää 4-sylinterisissä moottoreissa, ja muissakin vain poikkeustapauksissa.
• 95 RON voidaan käyttää normaalissa
ajossa.
242
• 98 RON suositellaan maksimaalisen suorituskyvyn ja mahdollisimman pienen polttoaineenkulutuksen kannalta.
Ajettaessa yli +38 ºC lämpimällä säällä suositellaan korkeinta mahdollista oktaanilukua
parhaan suorituskyvyn ja pienimmän polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
Bensiini: Normi EN 228
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää vain lyijytöntä bensiiniä, ettei katalysaattori vaurioidu. Jotta Volvon takuu on
voimassa, älkää koskaan sekoittako alkoholia bensiiniin, polttoainejärjestelmä voi
vaurioitua.
Diesel
Dieselmoottorin polttoainejärjestelmä on
herkkä epäpuhtauksille, ks. sivua 179.
Diesel: Normi EN 590 tai JIS K2204
11 Erittelyt
Katalysaattori
Yleistä
analyysin mittaustulokset syötetään elektroniikkajärjestelmään, joka ohjaa jatkuvasti
suihkutusventtiilien toimintaa. Moottoriin virtaavan polttoaineen ja ilman suhdetta säädetään jatkuvasti. Säätö luo optimaaliset olosuhteet haitallisten aineiden (hiilivedyt, hiilimonoksidi ja typpioksidit) tehokkaalle polttamiselle kolmitiekatalysaattorin avulla.
11
Katalysaattorin tehtävänä on puhdistaa
pakokaasut. Se on sijoitettu pakokaasuvirtaukseen moottorin lähelle, jotta se saavuttaa
nopeasti toimintalämpötilansa. Katalysaattori muodostuu rungosta (keraaminen tai
metallinen), jossa on kanavia. Kanavien seinämät on päällystetty platinalla/rhodiumilla/
palladiumilla. Metallit vastaavat katalysaattoritoiminnosta, ts. ne kiihdyttävät kemiallista
prosessia kulumatta itse.
LambdatunnistinTM - happianturi
Lambdatunnistin on osa säätöjärjestelmää,
jonka tehtävänä on vähentää päästöjä ja
parantaa polttoaineen hyväksikäyttöä.
Happianturi valvoo moottorista virtaavien
pakokaasujen happipitoisuutta. Pakokaasu-
243
11 Erittelyt
Sähköjärjestelmä
Yleistä
12 V:n järjestelmä jännitesäätöisellä vaihtovirtageneraattorilla. Yksinapainen järjestelmä, jossa alustaa ja moottorin runkoa käytetään johtimina.
11
Akku
Jännite
2.5T
3.2
V8
12 V
12 V
12 V
12 V
Kylmäkäynnistysvirta (CCA)
600
Varakapasiteetti (RC)
120 min
100 min
125 min
150 min
Kapasiteetti (Ah)
70
60
70
90
1
A1
520
Pysäköintilämmittimellä varustetussa autossa on 800 A:n akku
Jos käynnistysakku vaihdetaan, varmistakaa
että uuden akun kylmäkäynnistyskyky ja
varakapasiteetti ovat samat kuin alkuperäisakussa (katsokaa akussa olevaa tarraa).
244
D5
A1
600
A1
800 A
11 Erittelyt
Sähköjärjestelmä
Polttimot
Valaistus
Teho W
Kanta
Kaukovalot/lähivalot, halogeeni
55
H7
Kaukovalot, Active Bi-Xenon
65
H9
Active Bi-Xenon
35
D1S
Kaukovalot, Bi-Xenon
55
H7
Bi-Xenon
35
D2R
Sumuvalot edessä
55
H1
Äärivalot edessä/takana, seisontavalot edessä, sivuvalot
edessä, numerokilven valaistus, autoonnousuvalot takana
5
W2,1x9,5d
Suuntavalot edessä, sumutakavalo
21
BAY9s
Jarruvalot, peruutusvalot
21
BA15S
Suuntavalot takana
21
BAU15s
Meikkipeili
1,2
SV5,5
Autoonnousuvalot edessä, tavaratilan valaistus
5
SV8,5
Käsinekotelon valo
3
BA9
11
245
11 Erittelyt
11
246
11 Erittelyt
11
247
Aakkosellinen hakemisto
A
A/C, elektroninen lämmitys ja ilmastointi ..70
ABL ............................................................50
ABS .........................................................121
ABS, vika ABS-järjestelmässä ...................43
Ajaminen
jäähdytysjärjestelmä ...........................110
liukas tie ..............................................110
perävaunun käyttö ..............................133
takaluukku auki ...................................110
taloudellinen .......................................110
vedessä ..............................................111
Ajotietokone ..............................................52
Akku
akun symbolit .....................................185
hoito ....................................................185
käynnistysapu .....................................132
vaihto ..................................................186
ylikuormitus ........................................111
Audio, ks. myös Ääni ...............................205
Aurinkosuojus, kattoluukku .......................64
AUTO, ECC ...............................................70
Automaattinen himmennys ........................60
Automaattinen lukitseminen ....................101
Automaattipesu .......................................168
Automaattivaihteisto ................................117
hinaaminen ja poiskuljetus .................130
lock-up -toiminto ................................117
248
perävaunu .......................................... 133
turvajärjestelmät ................................ 117
W-painike ........................................... 119
Auton hoito, nahkaverhoilu ..................... 170
Auton peseminen .................................... 168
Auton pesu .............................................. 168
Auton tiedot ............................................ 176
Auton verhoilu ......................................... 170
Avain ......................................................... 99
kauko-ohjain ........................................ 98
AWD ........................................................ 120
B
Bassokaiuttimet ...................................... 211
Bensiinilaatu ............................................ 242
BLIS .......................................................... 47
C
CD-toiminnot .......................................... 218
Cruise control ........................................... 55
D
Diesel ...................................................... 179
Diesel, hehkutus ....................................... 44
Dieselhiukkassuodatin ............................ 114
Dieselsuodatin ........................................ 179
DSTC, ks. myös Vakautusjärjestelmä ..... 123
aktivointi/sulkeminen ......................... 123
symboli ................................................ 44
E
ECO-paineet
polttoainetalous .................................. 153
taulukko .............................................. 154
Elektroninen käynnistyksenesto ................ 98
EON – Enhanced Other Networks ........... 216
H
Hinaaminen ............................................. 130
Hinaussilmukka ....................................... 131
Hiukkassuodatin ........................................ 68
Hoito
oma huolto ......................................... 177
Huolto
ruostesuojaus ..................................... 172
Huolto-avain .............................................. 98
Huolto-ohjelma ........................................ 176
HUOM-tekstit .............................................. 6
Huuhtelulaite
takalasi ................................................. 54
tuulilasi ja valonheittimet ...................... 53
Huuhteluneste, täyttö .............................. 181
Huurteenpoisto .......................................... 72
Huuru
ikkunoiden käsittely .............................. 68
poistaminen
huurteenpoistotoiminnolla .................... 72
Aakkosellinen hakemisto
Hälytin
automaattinen
uudelleenkytkeytyminen .....................107
hälytyssignaalit ...................................107
hälytysvalo ..........................................106
kytkeminen pois toiminnasta ..............106
kytkeminen päälle ...............................106
lauenneen hälytyksen sulkeminen ......107
yleistä .................................................106
Hälytystunnistimet .....................................47
Hätäpuhelu ..............................................222
I
Ikkunannostimet ........................................58
matkustajan paikka ..............................59
salpaaminen .........................................58
takaistuin ..............................................59
Ilmanjako ...................................................69
ECC ......................................................71
Ilmanlaatujärjestelmä, monisuodatin .........70
Ilmastointi
matkustamon takaosa ..........................46
yleistä ...................................................68
Infotainment .............................................204
Integroitu turvavyötyyny ............................31
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä ........................32
Istuin
manuaalinen .........................................78
sähkökäyttöinen ...................................79
J
Jaksopyyhintä ........................................... 53
Jarrujärjestelmä .............................. 121, 182
Jarruneste, tarkastus ja täyttö ................ 182
Jäähdytysjärjestelmä .............................. 110
Jäähdytysneste, tarkastus ja täyttö ........ 182
Jääkaappilokero ....................................... 86
K
Kahlaaminen ........................................... 111
Katalysaattori .......................................... 243
hinaaminen ........................................ 130
Kattokuorma ........................................... 142
Kattoluukku ............................................... 63
aurinkosuojus ....................................... 64
puristumissuoja .................................... 64
Kauko-ohjain ............................................. 98
pariston vaihto ................................... 100
toiminnot .............................................. 99
Kaukovalomerkki ...................................... 51
Kaukovalot ................................................ 51
pois/päällä ........................................... 49
valonvaihto ja kaukovalovilkku ............ 51
Kello, asettaminen .................................... 41
Keskikonsoli takana, irrotus ...................... 87
Keskimääräinen polttoaineenkulutus ........ 52
Kick-down, automaattivaihteisto ............ 117
Kierroslukumittari ...................................... 41
Kiillotus .................................................... 169
Kiveniskut ja naarmut .............................. 171
Kokomerkintä .......................................... 150
Kokonaismassa ....................................... 236
Kolari, ks. Törmäys .................................... 22
Kompassi .................................................. 60
Kondenssivesi ......................................... 179
Konepelti, avaaminen .............................. 178
Kuollut kulma (BLIS) ................................ 127
Kuormatila
kuormaus ............................................. 90
Kuormatilan lokero .................................... 94
Kuormaus
kuormituskyky .................................... 142
taakkatelinen ...................................... 142
yleistä ................................................. 142
Kykinneste, tarkastus ja täyttö ................ 182
Kylmäaine .................................................. 68
Kylmäkäynnistys
automaattivaihteisto ........................... 117
Käsinekotelo .............................................. 83
Käsivalintainen vaihteisto ........................ 116
Käynnistyksenesto .................................. 115
Käynnistysapu ......................................... 132
249
Aakkosellinen hakemisto
L
Lambdatunnistin ......................................243
Lapset
lapsilukot ............................................104
lastenistuin ja sivuturvatyyny ................20
sijoittaminen autoon, taulukko .............29
turvallisus ..............................................31
Lapsilukot ..................................................46
Lattiamatot ................................................78
Lisälämmitin ..............................................75
Lisävalot ....................................................47
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
käsinekotelo .......................................102
sisäpuoli .............................................102
takaluukku ..........................................102
ulkopuoli .............................................101
Lukuvalot ...................................................80
Lähivalot ..............................................49, 51
Lämmitys ja ilmanvaihto
yleistä ...................................................68
Lämpötila
matkustamo, elektroninen lämmitys
ja ilmanvaihto ........................................72
M
Maalaus
maalivauriot ja korjaus ........................171
Maali
värikoodi .............................................171
250
Massa ajokunnossa ................................ 236
Matkustamon puhaltimen toiminta ........... 68
Matkustamon valaistus ............................. 80
Mittaristo ................................................... 41
Mittaristokatsaus
oikealta ohjattavat autot ...................... 38
vasemmalta ohjattavat autot ............... 36
Mittaristovalaistus ..................................... 50
Moottori .................................................. 178
Moottorin erittely ..................................... 237
Moottorin käynnistäminen ...................... 114
Moottoritila .............................................. 178
Moottoriöljy ............................................. 180
epäsuotuisat ajo-olosuhteet .............. 238
suodatin ............................................. 180
tilavuustiedot ..................................... 239
vaihto ................................................. 180
öljylaatu .............................................. 238
öljynpaine ............................................. 43
Mukinpidin .......................................... 84, 85
Niskatuki, keskipaikka takana ................... 87
Nokisuodatin ..................................... 45, 114
nokisuodatin täynnä ........................... 114
Nopeusluokat, renkaat ............................ 150
Nopeusmittari ............................................ 41
Nurjahdusvammat, WHIPS ....................... 23
Näkösuoja ................................................. 93
Näyttöilmoitukset ...................................... 45
N
PACOS, kytkin .......................................... 19
Pakokaasunpuhdistus ................................. 7
vikaosoitus ........................................... 43
Perävaunu
kaapeli ................................................ 135
perävaunumassa ................................ 236
perävaunun vetäminen ....................... 133
Poiskuljetus ............................................. 130
Nahkaverhoilu, pesuohjeita .................... 170
Neliveto ................................................... 120
Nesteet ja öljyt, tarkastukset,
moottoritila .............................................. 180
Nesteet ja öljyt, yleistä ............................ 177
Nesteet, tilavuustiedot ............................ 240
Niskatuet, takaistuin ................................. 88
O
Ohjauslukko ............................................ 115
Ohjauspyörä
cruise control ....................................... 55
painikesarja vasemmalla puolella ......... 55
Ohjauspyörän näppäimet ........................ 206
Ohjauspyörän säätö .................................. 57
Ohjaustehostimen öljy, tarkastus ja
täyttö ....................................................... 183
P
Aakkosellinen hakemisto
Polttimot
erittelyt ................................................245
vaihto ..................................................187
Polttoaine
kulutus ............................................7, 241
polttoaineenkulutus, näyttö ..................52
polttoainejärjestelmä ..........................179
polttoainesuodatin ..............................179
polttoainetalous ..................................153
pysäköintilämmitin ................................74
täyttö ..................................................112
Polttoainemittari ........................................41
PTY – Ohjelmatyyppi ...............................215
Puhallin ......................................................72
Puhallin, matkustamon takaosa ................72
Puhdas sisältä ja ulkoa ................................8
Puhdistus
automaattipesu ...................................168
auton pesu ..........................................168
turvavyöt .............................................170
verhoilu ...............................................170
vettä hylkivä pintakerros .....................169
Puhelin
erillisluuri .............................................225
liikenneturvallisuus .............................224
muisti ..................................................226
pikasoitto ............................................225
pikavalinnat ........................................224
puhelinmuistio ....................................226
puheluäänen voimakkuus .................. 226
SIM-kortti ................................... 224, 227
säätimet ............................................. 223
valmiustila .......................................... 224
viimeksi soitetut numerot ................... 225
äänenvoimakkuuden alentaminen
puhelun yhteydessä ........................... 224
Puhelinjärjestelmä ................................... 221
Pullonpidin ................................................ 84
Puristumissuoja, kattoluukku .................... 64
Pysäköintilämmitin
ajan asettaminen .................................. 73
akku ja polttoaine ................................. 74
pysäköinti mäessä ............................... 73
yleistä ................................................... 73
Pysäköintitutka ....................................... 125
pysäköintitutkan tunnistimet .............. 126
Pyyhin, katkaisin takalasi .......................... 54
Pyyhinsulat
vaihto, tuulilasi ................................... 184
Pyyhinsulka
vaihto, takalasi ................................... 184
Pyörät, irrotus ......................................... 156
Pääavain ................................................... 98
Päästöt .................................................... 241
hiilidioksidi ......................................... 242
R
Radio
alueellisesti ......................................... 216
asemanhaku ....................................... 213
AUTOSTORE ...................................... 213
EON .................................................... 216
hälytys ................................................ 214
liikennetiedotus .................................. 214
NEWS ................................................. 214
ohjelmatyypit ...................................... 215
radioasemat ....................................... 212
radion asetukset ................................. 212
äänenvoimakkuuden säätö,
ohjelmatyypit ...................................... 214
Raskaana olevat naiset, turvavyö ............. 13
REG, alueelliset radio-ohjelmat ............... 216
Rele-/varokekeskus
matkustamossa .......................... 197, 198
moottoritilassa .................................... 195
tavaratila ............................................. 199
Rengaspaineiden valvonta ...................... 160
Renkaat
ajo-ominaisuudet ............................... 150
ECO-paineet ....................................... 154
ilmanpaineet ....................................... 153
kesä- ja talvipyörät ............................. 152
kokomerkintä ...................................... 150
kulumisvaroitin ................................... 151
nopeusluokat ...................................... 150
251
Aakkosellinen hakemisto
pyörimissuunta ...................................152
renkaan paikkaus ...............................162
talvirenkaat .........................................151
yleistä .................................................150
ROPS (Roll Over Protection System) ........25
Ruostesuojaus .........................................172
Räjähdyskaasu ........................................132
S
Saattovalot ................................................51
Sadetunnistin .............................................54
Salpalukitustila
hälytystunnistimien tilapäinen
kytkeminen pois .................................107
tilapäinen aktivointi .............................103
Savukkeensytyttimen liitäntä .....................47
SCAN, radioasemat .................................213
Seisontajarru .......................................44, 56
Seisontavalot .............................................49
Siirrettävä istuin .........................................87
SIPS-tyyny .................................................20
Sisätaustapeili ...........................................60
Sivuluiston säätö .....................................123
Sivuluistonestotoiminto ...........................123
Sivuturvatyynyt ..........................................20
Sopeutuva järjestelmä .............................117
SRS-järjestelmä
kytkin ....................................................19
yleistä ...................................................17
252
STC ......................................................... 123
Subwoofer .............................................. 211
Sumuvalot, päällä/pois ............................. 50
Suojaritilä .................................................. 92
Suojaverkko .............................................. 91
Surround ................................................. 210
Suuntavalot ............................................... 51
Symbolit .................................................. 124
merkkisymbolit ..................................... 43
varoitusvalot ........................................ 42
Sähkökäyttöinen istuin .............................. 79
Sähköliitäntä
takaistuin .............................................. 57
tavaratla ............................................... 93
Sähkölämmitteiset etuistuimet ................. 72
Säiliön tilavuus ........................................ 241
Säilytyspaikat matkustamossa ................. 82
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa
katsaus ................................................ 40
käyttö ................................................... 58
T
Taajuuskorjain ......................................... 211
Tahrat ...................................................... 170
Takaistuin, kääntäminen eteen ................. 87
Takaluukku
ajaminen takaluukku auki .................. 110
lukitseminen/lukituksen avaaminen ..... 99
Takaluukku, avaaminen ............................ 57
Takinpidin .................................................. 84
Taloudellinen ajo ..................................... 110
Talviajo .................................................... 114
Talvirenkaat ............................................. 151
Tankkaus
säiliön korkki ...................................... 113
täyttö .................................................. 113
Tarkastukset
nesteet ja öljyt .................................... 180
nesteet ja öljyt, yleistä ........................ 177
Taustapeilit
kompassi .............................................. 60
sisällä ................................................... 60
sähköisesti sisäänkäännettävät ........... 62
ulko ....................................................... 62
Taustapeilit, sisään käännettävät .............. 46
Tavaratila
kassinpidin ........................................... 93
suojaverkko .......................................... 91
sähköliitäntä ......................................... 93
TPMS ...................................................... 160
Tuhkakuppi takaistuimella ......................... 84
Turvajärjestelmät, taulukko ....................... 26
Turvallisuus ............................................... 12
Turvatyyny
aktivoinnin poistaminen ....................... 19
kuljettajan ja matkustajan puoli ............ 16
Turvavyö .................................................... 12
raskaus ................................................. 13
Aakkosellinen hakemisto
Turvavyömuistutin .....................................13
Turvavyötyyny ...........................................31
Turvavyötyyny, integroitu ..........................31
Tuuletussuuttimet
kojelauta ...............................................69
Tuuletussuuttimet ovipilarissa ...................69
Tuulilasinpyyhkimet ja huuhtelulaitteet ......53
Tyyppimerkintä ........................................234
Tärkeää-tekstit .............................................6
Törmäys
turvaverho, IC .......................................22
törmäystunnistimet ...............................22
U
Ulkolämpömittari .......................................41
Ulkotaustapeilit ..........................................62
Uudelleenkierrätys .....................................71
V
Vahaus .....................................................169
Vaiheisto
automaatti ..........................................117
Vaihteisto
käsivalintainen ....................................116
Vakautusjärjestelmä ................................123
osoitus ..................................................44
Vakionopeussäädin ...................................55
Valaistus
Active Bi-Xenon -valot ..........................50
ajovalojen korkeussäätö ...................... 49
kauko-/lähivalot ................................... 51
lukuvalot ............................................... 80
lähivalot ................................................ 49
matkustamossa ................................... 80
polttimon vaihto, yleistä ..................... 187
polttimot, erittelyt ............................... 245
saattovalot ........................................... 51
sumuvalaisimet .................................... 50
takasumuvalo ....................................... 50
valaistusautomatiikka, lähivalot ........... 49
valopaneeli ........................................... 49
valopaneeli, matkustamo ..................... 80
ääri-/seisontavalot ............................... 49
Valaistus, polttimon vaihto
autoonnousuvalo ............................... 192
edessä ............................................... 187
kaukovalo, Bi-xenon .......................... 189
kaukovalo, halogeeni ......................... 189
kaukovalot Active Bi-Xenon ............... 189
lähivalo, halogeeni ............................. 188
meikkipeili .......................................... 193
polttimoiden sijainti, etuvalaisin ......... 188
rekisterikilven valo .............................. 192
seisontavalot ...................................... 189
sivuvalot ............................................. 189
sumutakavalo ..................................... 191
sumuvalo ........................................... 190
suuntavalo ......................................... 190
tavaratila ............................................ 192
vilkku .................................................. 190
äärivalot .............................................. 189
Valikkorakenne
puhelin, katsaus ................................. 228
puhelin, valikkovaihtoehdot ................ 229
Valokuvio ................................................. 144
Valonheittimet
ABL ....................................................... 50
pois/päällä ............................................ 49
valonheittimien huuhtelulaite ................ 53
Varapyörä Temporary Spare ................... 155
Varoituskolmio ......................................... 155
Varoitussymboli, Turvatyynyjärjestelmä .... 15
Varoitustekstit ............................................. 6
Varoitusvalo
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä .... 123
Varokkeet
kojelaudan pääty ................................ 197
päätyrasia ........................................... 197
rele-/varokekeskus moottoritilassa .... 195
yleistä ................................................. 194
äänieristeen sisäpuolella .................... 198
Vetokoukku, ks. Vetolaite ........................ 135
Vetolaite
asennus .............................................. 137
erittelyt ............................................... 136
irrotus ................................................. 140
yleistä ................................................. 135
Vetoluiston säätö ..................................... 123
253
Aakkosellinen hakemisto
Vetoluistonestotoiminto ...........................123
Vetovoimatoiminto ...................................123
Vilkut ..........................................................51
Virta-avaimet ...........................................115
Voimakkuuden säätö ...............................209
Voiteluaineet, tilavuustiedot ....................240
Väliaikainen renkaan paikkaus ................162
Välimatkamittari .........................................41
Värikoodi, maali .......................................171
W
WHIPS
lastenistuin/lastentyyny ........................23
nurjahdusvammat .................................23
Y
Ympäristöfilosofia ........................................7
Ä
Äänentoistolaitteiston toiminnot ..............209
Ääni
ääniasetukset .....................................205
äänilähde ............................................205
Ääniasetus ...............................................210
Äärivalot .....................................................49
Ö
Öljy, ks. myös Moottoriöljy
öljynpaine .............................................43
254
Aakkosellinen hakemisto
255
Volvo Car Corporation TP 9472 (Finnish), AT 0720, Printed in Sweden, Göteborg 2007, Copyright © 2000-2007 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement