Volvo XC90 2016 Volvo On Call

Volvo XC90 2016 Volvo On Call
WEB EDITION
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Tämä asiakirja selostaa Volvo On Call -järjestelmän toiminnan. Jotta järjestelmä toimii, tarvitaan aktiivinen tilaus.
Teemme jatkuvasti kehitystyötä parantaaksemme tuotteitamme. Muutosten takia tämän täydennysosan tiedot, kuvaukset ja kuvat voivat erota
auton varustelusta. Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä muutoksia
ennalta ilmoittamatta.
SISÄLTÖ
VOLVO ON CALL (VOC)
2
Volvo On Call*
4
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen
4
Käytettävissä olevat Volvo On Call* palvelut
5
Volvo On Call*-järjestelmän mukavuuspalvelut
6
Volvo On Call* mobiilisovellus
6
Volvo On Call*-järjestelmän turvapalvelut
8
Manuaalinen turvapalvelu Volvo On
Call* -järjestelmällä
9
Tiepalvelun kutsuminen Volvo On
Call* -järjestelmän avulla
9
Volvo On Call*-järjestelmän turvallisuuspalvelut
9
Auton lukituksen avaaminen Volvo
On Call* -palvelukeskuksen kautta
10
Volvo On Call*-palvelun saatavuus
12
Volvo On Call*-palvelukeskuksen
puhelinnumero
15
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
17
Volvo On Call* -järjestelmällä varustetun auton omistajanvaihto
17
Henkilötiedot
18
VOLVO ON CALL (VOC)
VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call*
Tilaus
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen
Volvo On Call (VOC)* on lisäpalvelu, jonka
Volvon omistaja voi tilata. Tilaus muodostuu
hätä-, turva- ja mukavuuspalveluista.
Tilaus aloitetaan auton oston yhteydessä ja tällöin
järjestelmä aktivoidaan. Tilaus on ajallisesti rajoitettu, mutta sitä voidaan jatkaa, ja voimassaolo
riippuu markkina-alueesta.
Volvo On Call (VOC) -järjestelmä aktivoidaan
painettaessa jompaakumpaa katon painikkeista,
vaihtoehtoisesti valittaessa keskinäytöstä. Keskinäytössä voidaan tehdä myös lisäasetuksia.
Tietoja internetissä
VOC käynnistyy automaattisesti, kun auton turvajärjestelmä aktivoituu, esim. onnettomuuden
yhteydessä, kun turvavyönkiristimen tai turvatyynyn aktivointitaso saavutetaan. Yhteys auton ja
VOC-palvelukeskuksen välille muodostetaan. Palvelukeskuksesta lähetetään sopivaa apua auton
sijaintiin.
VOC-järjestelmä on yhdistetty auton SRS- ja
hälytysjärjestelmään sekä auton muihin järjestelmiin (esim. lukot ja ilmastointi). Autossa on sisäinen modeemi kommunikaatioon VOC-palveluiden
kanssa.
Saatavuus
Kun etäavain on poistettu autosta, järjestelmän
toiminnot ovat käytettävissä jatkuvasti
5 vuorokauden ajan ja sen jälkeen kerran tunnissa seuraavien 17 vuorokauden aikana. Kaikkiaan 22 vuorokauden jälkeen järjestelmä on suljettuna, kunnes auto on käynnistetty.
Järjestelmä käyttää GNSS-järjestelmä (Global
Navigation Satellite System) auton paikantamiseen. Auton sisäistä modeemia yhteydenottoon
VOC-palvelukeskuksen ja VOC-mobiilisovelluksen kanssa.
Lisätietoja Volvo On Call -toiminnosta, ks.
support.volvocars.com.
Henkilökohtaisella Volvo ID-tunnuksella on mahdollista kirjautua mobiilisovellukseen.
Lukekaa käyttöoppaan osasta Volvo ID nähdäksenne sen edut ja kuinka luodaan Volvo ID.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-järjestelmän mukavuuspalvelut (s. 6)
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvapalvelut
(s. 8)
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvallisuuspalvelut (s. 9)
•
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen (s. 4)
Palvelun ollessa aktiivinen esitetään symboli keskinäytössä.
VAROITUS
4
Järjestelmä toimii vain alueilla, joilla VOC-toiminnon yhteistyökumppaneilla on matkapuhelinkenttä ja markkina-alueilla, joilla palvelu on
saatavissa.
Katsaus painikkeista katossa ja keskinäytössä.
Aivan kuten matkapuhelimienkin yhteydessä,
ilmakehän häiriöt tai harvempi lähetinpeitto
voivat johtaa siihen, että yhteys on mahdoton,
esim. harvaan asutuilla alueilla.
Painakaa SOS-painiketta katossa 2 sekuntia
manuaalisen hälytyspalvelun aktivoimiseksi.
SOS-painike - hätätilanteissa
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VOLVO ON CALL (VOC)
ON CALL-painike - auton ongelman
yhteydessä
Painakaa ON CALL -painiketta katossa
2 sekuntia palvelun aktivoimiseksi ja yhteyden
muodostamiseksi VOC-palvelukeskuksen kanssa.
2.
Painakaa painiketta Viestintä
Call.
3.
– Aktivoikaa Volvo On Call -palvelu ja -tilaus
valitsemalla Aktivoi UNIT. Pyytäkää lisätietoja tilauksen uusimisesta ja järjestelmän
uudelleenaktivoinnista ottamalla yhteyttä
Volvon jälleenmyyjään.
Vaihtoehto ON CALL-painikkeelle
Painakaa On call keskinäytön puhelinnäkymässä.
Valitkaa Soita avautuvasta ponnahdusikkunasta.
- Valitkaa Painikelukko määrittääksenne,
milloin SOS- ja ON CALL-painikkeiden pitää
olla aktivoituja. Toiminto saa aikaan sen, että
painikkeet ovat aktivoituja, jos auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa I, II tai jos moottori on käynnissä.
HUOM
SOS-painiketta saa käyttää vain onnettomuuksien, sairauden tai autoon ja sen matkustajiin kohdistuvan ulkoisen uhan yhteydessä. SOS-toiminto on tarkoitettu vain hätätilanteisiin. Väärinkäyttö voi johtaa lisäveloitukseen.
ON CALL-painiketta voidaan käyttää kaikkiin
muihin palveluihin, mukaan lukien tienvarsiapu.
Palvelun keskeyttäminen
Aloitettu palvelu voidaan keskeyttää 8 sekunnin
kuluessa painamalla keskinäytön painiketta
Lopeta puhelu.
Volvo On
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käytettävissä olevat Volvo On Call* -palvelut
(s. 5)
•
Manuaalinen turvapalvelu Volvo On Call* -järjestelmällä (s. 9)
•
Tiepalvelun kutsuminen Volvo On Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
Käytettävissä olevat Volvo On Call* palvelut
Katsaus käytettävissä oleviin Volvo On Call
(VOC) -toimintoihin VOC-palvelukeskuksen ja
VOC-mobiilisovelluksen kautta.
Palvelu
Lämmittimen etäkäynnistys
X
Manuaalinen hälytys
X
Tiepalvelu
X
Varkausilmoitus
X
Varastetun auton jäljittäminen
X
Lukituksen etäavaaminen
X
Etälukitus
Asetukset
Mahdolliset valinnat ja asetukset järjestelmässä
tehdään keskinäytössä:
Moottorin etäkäynnistys
(ERS)B, C
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Auton paikantaminen
SovellusA
X
Automaattinen hälytys
Kaukokäyttöinen käynnistyksenestoB
1.
Palvelukeskus
X
X
X
X
X
X
X
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
5
VOLVO ON CALL (VOC)
||
Palvelu
Palvelukeskus
SovellusA
Auton kojelauta
X
Ajopäiväkirja
X
Auton tiedot
X
Esi-ilmastointi
X
Määränpään lähettäminen autoonD
X
A
B
C
D
Tietyt toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa automalleissa.
Tietyt markkina-alueet.
Tietyt automaattivaihteistoiset autot.
Sensus Navigation -järjestelmä tarvitaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* mobiilisovellus (s. 6)
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvapalvelut
(s. 8)
•
6
Volvo On Call*-järjestelmän mukavuuspalvelut (s. 6)
Volvo On Call*-järjestelmän turvallisuuspalvelut (s. 9)
Volvo On Call*-järjestelmän
mukavuuspalvelut
Mukavuuspalvelut puhelimen kautta, kuten kommunikointi auton kanssa mobiilisovelluksen
kautta.
Volvo On Call* mobiilisovellus
Volvo On Call-käyttäjänä auton omistajalla on
pääsy mobiilisovellukseen, jonka avulla hän voi
pitää yhteyttä pysäköidyn autonsa kanssa matkapuhelimen kautta.
Mobiilisovellus mahdollistaa Volvo On Call-käyttäjälle yhteydenpidon pysäköidyn autonsa kanssa
iPhone-, Windows Phone- tai Android-puhelimen
kautta. Mobiilisovellus voi paikantaa auton, etälukita auton, etäkäynnistää moottorin, nähdä tietoja
polttoainemäärästä ja monista muista asioista.
Tietyt toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa
automalleissa.
Polttoainekäyttöisellä moottorin- ja matkustamonlämmittimellä yhdessä Volvo On Call-palvelun
kanssa varustetuissa autoissa tarjotaan tavallisen
matkapuhelimen avulla samat lämmittimen asetusmahdollisuudet kuin auton sisältä.
Mobiilisovellus on iPhone-, Windows Phone- ja
Android-puhelimia varten. Ladatkaa sivustoilta
Applen AppStore, Windows Phone tai Google
Play.
Volvo On Call* mobiilisovellus (s. 6)
Henkilökohtainen Volvo ID -tunnus tarvitaan
mobiilisovelluksen ja Volvon kytkettyjen palvelujen
käyttämiseen.
Käytettävissä olevat Volvo On Call* -palvelut
(s. 5)
Lukekaa käyttöoppaan osasta Volvo ID nähdäksenne sen edut ja kuinka luodaan Volvo ID.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Mobiilisovellusta päivitetään jatkuvasti, mistä voi
aiheutua, ettei tämä tieto vastaa käytettävissä
olevaa toimintaa. Lisätietoja Volvo On Call-toiminnosta , ks. support.volvocars.com.
Auton paikantaminen
Auton sijainti esitetään kartalla ja on mahdollista
saada opastus autolle. On myös olemassa digitaalinen kompassi, joka osoittaa kuljettajalle
oikean suunnan. Auton äänitorvi ja vilkut on mahdollista aktivoida etsimisen helpottamiseksi.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VOLVO ON CALL (VOC)
Määränpään lähettäminen autoon
Mobiilisovelluksella voidaan käyttää toimintoa
Send to Car määränpään (esim. hotelli, kaupat,
elokuvateatterit, ravintolat, huoltoasemat) lähettämiseen autoon. Määränpään sijainti on tämän jälkeen käytettävissä auton navigointijärjestelmässä1. Jos auton navigointijärjestelmä ei ole
tehdasasennettu, on auton konfiguraatio päivitettävä Volvon jälleenmyyjän toimesta, jotta VOCsovellus tietäisi, että se voi lähettää määränpään
autoon. Katsokaa toiminnon Send to Car ohjeet
osoitteesta support.volvocars.com.
Auton kuljettajan näyttö
Tämä toiminto antaa kuljettajalle pääsyn moneen
tietoon: polttoainemäärä, jäljellä oleva ajomatka
jäljellä olevalla polttoainemäärällä, keskimääräinen polttoaineenkulutus, keskinopeus, matka- ja
välimatkamittarin lukema.
Auton tarkastus
Mobiilisovellus tekee autolle "terveystarkastus" ja
näyttää tiedot polttimoista, jarrunesteestä, jäähdytysnesteestä ja öljymäärästä.
Ajopäiväkirja
Yksityiskohtaiset tiedot jokaisesta matkasta viimeisimpien 40 päivän aikana voidaan ladata ja
tallentaa. On myös mahdollista viedä kaikki tai
valitut matkat mobiilisovelluksesta taulukkolas-
1 Koskee järjestelmää Sensus Navigation.
2 Tietyt automallit ja markkina-alueet.
kentaformaattina ja lähettää sähköpostiosoitteeseen. Tämä soveltuu esim. työmatkoille.
Ajopäiväkirjatoiminto on mahdollista sulkea. Tällöin auto ei lähetä lokitietoja jokaisen päättyneen
matkan jälkeen.
Auton tiedot
Perusdata autosta, kuten malli, rekisterinumero ja
VIN-numero ovat helposti käytettävissä.
Varkausilmoitus
Jos auton hälytys aktivoituu, kuljettaja saa tietää
tämän matkapuhelimen kautta.
Ovien etälukitus
Kaikkien ovien ja ikkunoiden tila näytetään. Kuljettaja voi lukita ja avata auton lukituksen. Turvallisuussyistä vaaditaan aina tunnussana sovellusta
varten auton lukituksen etäavauksen yhteydessä.
Salasanana toimii henkilökohtainen Volvo ID.
Lämmittimen etäkäynnistys
Jos auto on varustettu pysäköintilämmittimellä, se
voidaan käynnistää suoraan tai ohjelmoida käynnistymään kahtena eri ajankohtana.
Moottorin etäkäynnistys (ERS)2
Etäkäynnistys (ERS – Engine Remote Start) tarkoittaa, että auton moottori käynnistetään etäisyyden päästä matkustamon lämmittämiseksi/viilentämiseksi mukavuuslämpötilaan ennen ajoonläh-
töä. Jotta autolla voidaan lähteä ajoon, pitää ajotila aktivoida, tämä tehdään samalla tavalla kuin
moottorin käynnistämisen yhteydessä. Lukekaa
käyttöoppaasta osa "Moottorin käynnistäminen"
nähdäksenne, kuinka moottori käynnistetään.
Lämmitys- ja viilennyslaitteisto käynnistyy automaattisilla asetuksilla. Etäkäynnistetty moottori on
aktivoituna enintään 15 minuuttia, sen jälkeen se
sammutetaan. Etäkäynnistyksen 2 aktivoinnin jälkeen pitää moottori käynnistää tavanomaisella
tavalla ennen kuin etäkäynnistystä voidaan jälleen
käyttää.
Moottorin etäkäynnistys voidaan saada vain automaattivaihteistolla varustettuihin autoihin.
VAROITUS
Moottorin etäkäynnistäminen edellyttää seuraavien kriteerien täyttymistä:
•
•
Auton täytyy olla valvonnan alaisena.
•
Auto ei saa seistä suljetussa tuulettamattomassa tilassa - pakokaasut voivat
aiheuttaa vakavia vahinkoja ihmisille ja
eläimille.
Autossa tai sen ympärillä ei saa olla
ihmisiä tai eläimiä.
}}
7
VOLVO ON CALL (VOC)
||
HUOM
Ottakaa huomioon joutokäyntiä koskevat paikalliset/kansalliset määräykset. Ottakaa myös
huomioon paikalliset/kansalliset äänitasoa
koskevat säännöt/määräykset, kun moottori
on käynnissä.
Esi-ilmastointi
Esi-ilmastoinnilla valmistellaan auton käyttöjärjestelmät ja matkustamo ennen ajoonlähtöä siten,
että kuluminen ja energiantarve ajon aikana pienenee. Mobiilisovellusta käytetään vastaavalla
tavalla kuin lämmittimen etäkäynnistystä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-järjestelmän mukavuuspalvelut (s. 6)
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-järjestelmän
turvapalvelut
Automaattinen ja manuaalinen hälytys sekä mahdollisuus kutsua tiepalvelu ovat Volvo On Call
(VOC) -toiminnon välityksellä käytettävissä olevia
turvapalveluita. Turvapalveluita käytetään hälytystä varten onnettomuuden tai hätätilanteen
yhteydessä.
Automaattinen hälytys
Kun auton turvajärjestelmä aktivoituu, esim.
onnettomuuden yhteydessä, kun turvavyönkiristimen tai turvatyynyn aktivointitaso saavutetaan,
VOC-palvelukeskukseen lähetetään signaali
automaattisesti. Seuraavaa tapahtuu:
1.
Autosta lähetetään automaattisesti viesti
VOC-palvelukeskukseen.
2.
VOC:n palvelukeskus avaa sen jälkeen
puheyhteyden auton kuljettajan kanssa ja
yrittää selvittää törmäyksen laajuuden ja
avuntarpeen.
Käytettävissä olevat Volvo On Call* -palvelut
(s. 5)
3.
Tiepalvelu
Kutsukaa apua esim. rengasrikon, polttoaineen
loppumisen tai tyhjentyneen akun yhteydessä.
Tiepalvelun palvelu voidaan joutua merkitsemään
erikseen.
Hälytysnumero
Kun hälytyspalvelu aktivoidaan, järjestelmä yrittää
saada aikaan yhteyden VOC-palvelukeskuksen
kanssa. Jos tämä ei ole mahdollista, puhelu
menee suoraan asetettuun hälytysnumeroon alueella, jolla auto on.3.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Manuaalinen turvapalvelu Volvo On Call* -järjestelmällä (s. 9)
•
Tiepalvelun kutsuminen Volvo On Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
•
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen (s. 4)
VOC:n palvelukeskus ottaa sen jälkeen
yhteyden tarvittaviin apuvoimiin (poliisi, ambulanssi, hinausapu yms.).
Jos puheyhteyttä ei saada aikaan, VOC:n asiakaspalvelukeskus ottaa yhteyden ko. viranomaisiin,
jotka avustavat sopivalla toimenpiteellä.
Manuaalinen hälytys
Ottakaa yhteys VOC-palvelukeskukseen avun
pyytämiseksi hätätilanteissa.
3
8
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VOLVO ON CALL (VOC)
Manuaalinen turvapalvelu Volvo On
Call* -järjestelmällä
Tiepalvelun kutsuminen Volvo On
Call* -järjestelmän avulla
Volvo On Call*-järjestelmän
turvallisuuspalvelut
Ottakaa yhteys Volvo On Call (VOC)-palvelukeskukseen avun pyytämiseksi hätätilanteissa.
Kutsukaa apua esim. rengasrikon, polttoaineen
loppumisen tai tyhjentyneen akun yhteydessä.
VOC-palvelukeskuksen hälyttäminen manuaalisesti:
1.
Painakaa ON CALL -painiketta vähintään
2 sekuntia.
Volvo On Call (VOC) tarjoaa apua, kun autoon
on murtauduttu tai auto on varastettu ja se voi
etäavata lukituksen, jos avaimet ovat kadonneet
tai jääneet lukittuun autoon.
VOC-palvelukeskus luo puheyhteyden kuljettajan kanssa ja sopii tarvittavista aputoimenpiteistä.
1.
Painakaa SOS vähintään 2 sekuntia avun
kutsumiseksi auton kuljettajan tai matkustajan sairauden tahi ulkoisen uhan tms. yhteydessä.
2.
2.
VOC:n palvelukeskus saa ilmoituksen avun
tarpeesta ja tiedon auton sijainnista.
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvapalvelut
(s. 8)
3.
VOC-palvelukeskus luo puheyhteyden kuljettajan kanssa ja sopii tarvittavasta avusta.
•
Manuaalinen turvapalvelu Volvo On Call* -järjestelmällä (s. 9)
Jos puheyhteyttä ei saada aikaan, VOC:n asiakaspalvelukeskus ottaa yhteyden ko. viranomaisiin,
jotka avustavat sopivalla toimenpiteellä.
•
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen (s. 4)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvapalvelut
(s. 8)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 15)
•
Tiepalvelun kutsuminen Volvo On Call* -järjestelmän avulla (s. 9)
•
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen (s. 4)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Turvapalveluiden tarkoituksena on minimoida
vaara siitä, että omistaja menettää autonsa. Jos
auto varastetaan, se voidaan lisäksi jäljittää ja
mahdollisesti deaktivoida.
Jos auto tulee jännitteettömäksi, VOC:n varaakku alkaa toimia.
Hätä- ja turvapalveluiden lisäksi tietyillä markkinaalueilla on laajennettu turvajärjestelmä valinnaisena.
Varkausilmoitus
VOC lähettää automaattisen signaalin VOC-palvelukeskukseen murron tai varkauden yhteydessä
(jos auto hälytysjärjestelmä on aktivoitu).
Jos auton hälytysjärjestelmä aktivoidaan, VOC:n
palvelukeskusta informoidaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Jos hälytys suljetaan etäavaimella, palvelu keskeytetään.
Varastetun auton jäljittäminen
Jos on havaittu auton varastaminen tai muu luvaton käyttöönotto, auton omistaja voi yhdessä
poliisin ja VOC-palvelukeskuksen kanssa sopia
auton jäljittämisestä. VOC-palvelukeskus lähettää
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
9
VOLVO ON CALL (VOC)
||
autoon ilmoituksen auton sijainnin määrittämisestä. Sen jälkeen otetaan yhteys poliisiin tai
muuhun viranomaiseen.
HUOM
Tämä pätee myös tilanteessa, jossa auto on
varastettu käyttäen siihen kuuluvaa etäavainta.
Lukituksen etäavaaminen
Jos auton etäavain on kadonnut tai tullut lukituksi
autoon, on mahdollista etäavata auton lukitus
lähimpien 5 vuorokauden aikana VOC-palvelukeskuksen avulla, kun vaadittu vahvistus hyväksytyllä PIN-koodilla on saatu. Sen jälkeen VOC:n
palvelukeskus avaa lukituksen etätoimintona
sopimuksen mukaisesti.
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto4
Jos auto on varastettu, ottaa omistaja tai viranomainen yhteyden VOC:n palvelukeskukseen.
HUOM
Tämä pätee myös tilanteessa, jossa auto on
varastettu käyttäen siihen kuuluvaa etäavainta.
sen estämiseksi. Deaktivoitu auto voidaan käynnistää uudelleen vain ottamalla yhteys VOC:n palvelukeskukseen ja sen jälkeen hyväksytyllä PINkoodilla tehdyllä vahvistuksella. Sen jälkeen
VOC:n palvelukeskus aktivoi auton.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Auton lukituksen avaaminen Volvo
On Call* -palvelukeskuksen kautta
VOC-palvelukeskus voi etäavata auton lukituksen.
1.
Ottakaa yhteys VOC-palvelukeskukseen.
2.
Kun VOC-palvelukeskus on varmistanut
auton omistajan tai muun auktorisoidun henkilön PIN-koodilla, lähetetään sopimuksen
mukaan autoon signaali lukituksen avaamisesta.
3.
Takaluukku pitää avata ovien lukituksen
avaamiseksi. Painakaa kevyesti kumipintaista
paininlevyn takaluukun kahvan alla avaamista
varten.
Auton lukituksen avaaminen Volvo On Call* palvelukeskuksen kautta (s. 10)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 15)
•
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi (s. 17)
HUOM
Jos takaluukkua ei avata VOC-palvelukeskuksen ennalta ilmoittamana aikana, takaluukku
lukitaan uudelleen.
HUOM
Jos auto seisoo esim. pysäköintihallissa, voi
lukituksen etäavaustoiminto häiriintyä huonon
vastaanoton johdosta.
Oltuaan yhteydessä viranomaisiin VOC-palvelukeskus deaktivoi etäavaimet auton käynnistämi4 Tietyt
10
markkina-alueet.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VOLVO ON CALL (VOC)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo On Call*-järjestelmän turvallisuuspalvelut (s. 9)
•
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 15)
•
Volvo On Call* (s. 4)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
11
VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call*-palvelun saatavuus
Kartta alueista, joilla Volvo On Call-palvelu on
käytettävissä. Palvelu laajenee jatkuvasti ja järjes-
12
telmää tarjotaan monissa maissa: Ottakaa yhteys
Volvon jälleenmyyjään saadaksenne ajankohtaiset tiedot.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call on käytettävissä harmaalla merkityillä alueilla.
}}
13
VOLVO ON CALL (VOC)
||
14
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-palvelukeskuksen puhelinnumero (s. 15)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call*-palvelukeskuksen
puhelinnumero
Maa
Soittaminen kotimaassa
Soittaminen ulkomailla
Ruotsi
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Norja
800 30 060
+47 22 32 39 50
Tanska
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Iso-Britannia
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italia
02 26629 271
+39 02 26629 271
Suomi
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Ranska
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Hollanti
020 851 2278
+31 20 851 2278
Belgia
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg (Asiakaspalvelukeskus on Belgiassa)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Puola
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugali (Asiakaspalvelukeskus on Ranskassa)
+33 810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Saksa
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Espanja
091 325 5509
+34 91 325 5509
Sveitsi
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Venäjä
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Itävalta
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
}}
15
VOLVO ON CALL (VOC)
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
16
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-palvelun saatavuus (s. 12)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi
•
PIN-koodia käytetään turvallisuussyistä Volvo On
Call (VOC)-palvelujen käyttämiseen hyväksytyn
henkilön tunnistamiseen.
Volvo On Call* -järjestelmällä varustetun
auton omistajanvaihto (s. 17)
Volvo On Call* -järjestelmällä
varustetun auton omistajanvaihto
•
Volvo On Call* (s. 4)
Auton omistajan vaihtuessa on tärkeää vaihtaa
omistaja Volvo On Call (VOC)-palveluun.
Nelinumeroista PIN-koodia, joka lähetetään auton
omistajalle, kun jälleenmyyjä aktivoi tilauksen,
käytetään turvallisuussyistä tunnistamaan henkilö,
joka on hyväksytty käyttämään VOC-palveluja,
esim. avaamaan auton lukitus VOC-palvelukeskuksen kautta tai luomaan tili mobiilisovellukseen.
PIN-koodi unohdettu tai halutaan
vaihtaa
Jos PIN-koodi on unohtunut tai pitää vaihtaa
(esim. ostettaessa käytetty auto), ottakaa yhteys
jälleenmyyjään tai painakaa ON CALL -painiketta
autossa. Uusi koodi lähetetään auton omistajalle.
Väärä PIN-koodi on syötetty
sovellukseen useita kertoja
Kun virheellinen PIN-koodi on syötetty kymmenen kertaa peräkkäin, tili lukitaan. Jotta sovellusta
voidaan jälleen käyttää, pitää valita uusi PIN-koodi
ja uusi sovellustili luodaan noudattamalla samaa
menettelyä kuin sovellustilin edellisen luomisen
yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Auton lukituksen avaaminen Volvo On Call* palvelukeskuksen kautta (s. 10)
•
Volvo On Call* mobiilisovellus (s. 6)
VOC-palvelun lopettaminen
Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään omistajanvaihdoksen yhteydessä -palvelun lopettamiseksi.
Jälleenmyyjä lopettaa tilauksen ja hävittää palveluhistorian. Palvelu voidaan myös päättää VOC:n
mobiilisovelluksella.
Omistajanvaihdoksen yhteydessä on tärkeää
palauttaa henkilökohtaiset asetukset ja käyttäjätiedot autossa tehdasasetuksiksi.
VOC-palvelun aloittaminen
Ostettaessa käytetty auto, jossa on VOC-järjestelmä:
Uusi omistaja ottaa yhteyden jälleenmyyjään, joka
siirtää tilauksen jäljellä olevan ajan uudelle omistajalle. On tärkeää, että yhteystiedot on päivitetty,
jotta VOC toimii ja että aiempi omistaja ei pääse
käyttämään auton palveluja. Uusi omistaja saa
henkilökohtaisen nelinumeroisen PIN-koodin,
joka tarvitaan tunnistamaan omistaja (tai joku toimivaltainen henkilö) tiettyihin palveluihin pääsemiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-palvelun PIN-koodi (s. 17)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
17
VOLVO ON CALL (VOC)
Maa
Myyntiyhtiöt
Henkilötietoja, jotka käsitellään Volvo On Call
(VOC)-palvelun liitännän yhteydessä.
Suomi
Volvo Auto Oy Ab
Tanska
Volvo Personvagne Danmark A/S
Itävalta
Volvo Car Austria GmbH
Kuka saa käyttää henkilötietoja
Sveitsi
Volvo Automobile (Schweiz) AG
Mitä henkilötietoja käsitellään
Volvo luottaa alihankkijoihin palvelun toimittamisessa. Nämä alihankkijat työskentelevät Volvon
toimeksiannosta ja saavat käsitellä henkilötietoja
vain laajuudessa, joka tarvitaan palvelun toimittamiseksi. Kaikki alihankkijat ovat sitoutuneet sopimukseen, joka velvoittaa ne noudattamaan salaisuutta sekä käsittelemään henkilötietoja voimassa olevien lakien mukaisesti.
Käsiteltävät henkilötiedot kuuluvat pääasiassa
seuraaviin kolmeen kategoriaan.
Karsintarutiinit
Volvon myyntiyhtiöt, ks. seuraavaa taulukkoa, ja
Volvo Personvagnar AB, vastaavat niistä henkilötiedoista, joita käsitellään palvelun liittämisen
yhteydessä. Koko käsittely tapahtuu hyvien tapojen ja voimassa olevan, henkilötietojen käsittelyä
koskevan lainsäädännön mukaisesti.
18
•
Henkilötiedot
Maa
Myyntiyhtiöt
Belgia
Volvo Cars NV
Englanti
Volvo Car UK Ltd
Ranska
Volvo Automobiles France SAS
Hollanti
Volvo Cars Nederland B.V.
Italia
Volvo Auto Italia S.p.A.
Norja
Volvo Personbiler Norge AS
Puola
Volvo Car Polska Sp. z o.o.
Portugali
Volvo Car Portugal S.A.
Venäjä
Limited Liability Company Volvo
Cars
Espanja
Volvo Car España S.L.
Ruotsi
Volvo Personbilar Sverige AB
Saksa
Volvo Car Germany GmbH
Käsittelyn tarkoitus
Volvo yhteistyökumppaneineen käyttää henkilötietoja EU/EES-alueilla ja niiden ulkopuolella palvelun toimittamiseksi ja kehittämiseksi.
•
Henkilötiedot, jotka asiakas itse jättää palvelun ja muiden Volvo-yhteyksien, kuten nimi,
osoite, puhelinnumero, palvelun tyyppi ja palvelun kesto, aktivoinnin yhteydessä.
•
Kun sattuu tietty tapahtuma, jonka palvelu
sisältää, lähetetään informaatio automaattisesti autosta. Sellainen ilmoitus sisältää
auton ID:n (VIN), kellonajan, jolloin palvelua
käytetään, palvelun tyypin, ovatko turvatyynyt
lauenneet, tiedot turvavyönkiristimien laukeamisesta, ko. polttoainemäärästä, ko. lämpötilasta autossa ja sen ulkopuolella, ovien ja
ikkunoiden olemisesta lukittuja tai avattuja
sekä auton kuudesta viimeisimmästä sijainnista.
Muut tiedot, jotka voidaan liittää asiakkaaseen, ovat puhelinkeskustelut autossa olevien henkilöiden kanssa, palvelukeskus, joka
toimitti palvelun ja palvelukeskusoperaattorin
luomat merkinnät.
Palvelun toimittamiseksi tarvittavat henkilötiedot
tallennetaan sopimusajaksi ja sen jälkeen niin
kauan kuin tarvitaan, jotta Volvo voi täyttää velvollisuutensa lakien ja muun säännöstön mukaisesti.
Tapahtumien yhteydessä syntyvät tiedot, jotka
palvelu sisältää, karsitaan kolme kuukautta
tapauksen sattumisen jälkeen.
Oikaisu ja rekisteriote
Yksityishenkilöillä on oikeus pyytää virheellisten
tietojen oikaisua ja saada rekisteriote, joka näyttää, mitä henkilötietoja käsitellään. Ottakaa henkilötietojen oikaisemiseksi yhteys Volvon asiakaspalveluun. Rekisteriotepyyntö pitää tehdä kirjallisesti ja hakijan pitää allekirjoittaa se omakätisesti
ja sen pitää sisältää tiedot nimestä, osoitteesta ja
asiakasnumerosta. Pyyntö pitää lähettää osoit-
VOLVO ON CALL (VOC)
teella Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg,
Sverige.
Suostumus henkilötietojen
käsittelemiseen
Tilauksen aktivoinnilla tämän asiakirjan ohjeesta
ilmenevän mukaisesti käyttäjä myöntyy henkilötietojen käsittelyyn, joka tapahtuu VOC-palvelun
yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-palvelun käyttäminen (s. 4)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
19
TP 20487 (Finnish), AT 1546, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement