Volvo | XC90 | Quick Guide | Volvo XC90 2011 Quick Guide

Volvo XC90 2011 Quick Guide
VOLVO XC90
Quick Guide
WEB EDITION
TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!
Uuteen autoon tutustuminen on jännittävä kokemus.
Käykää tämä pikaopas läpi, jotta opitte nopeasti ja helposti joitakin
tavallisimmista toiminnoista.
Kaikki varoitustekstit ja muu tärkeä sekä yksityiskohtainen informaatio on vain
käyttöohjekirjassa – tämä opas sisältää vain pienen otoksen.
Käyttöohjekirjassa ovat lisäksi uusimmat ja ajankohtaisimmat tiedot.
Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä (*).
Osoitteessa www.volvocars.com on autoanne koskevia lisätietoja.
ETÄAVAIN
Lukitsee ovet ja takaluukun sekä
aktivoi hälyttimen*.
Avaa ovienA ja takaluukun lukituksen
sekä poistaa hälyttimen aktivoinnin.
Avaa takaluukun lukituksen – itse
luukku ei aukea.
Turvavalaistus. Sytyttää valot sivupeileissä*, vilkut ja seisontavalot,
numerokilven valot, matkustamon
katon ja lattian valot.
Paniikkitoiminto. Pidetään hätätilanteessa painettuna n. 3 sekuntia
hälytyksen laukaisemiseksi.
A
Automaattinen uudelleenlukitseminen tapahtuu, jos
mitään ovea/takaluukkua ei avata 2 minuutin sisällä lukituksen avaamisesta.
KYLMÄKÄYNNISTYS
AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS
– Painakaa kytkintä ja/tai jarrua ja kääntäkää
etäavain ääriasentoon III ja vapauttakaa se
heti – moottori käynnistyy automaattisesti.
Dieselmoottoria on aina hehkutettava avaimen asennossa II, ennen kuin se käynnistetään.
HUOM
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus on korkeampi ulkolämpötilasta
riippumatta. Hetkiseksi korotettu joutokäynti on osa Volvon tehokasta pakokaasujen
puhdistusjärjestelmää.
TUULILASINPYYHKIMET JA SADETUNNISTIN*
1 Sadetunnistin Päällä/Pois, vipu asennossa
0.
2 Säätää tunnistimen herkkyyttä tai jaksoai-
A
Yksittäinen pyyhkäisy
0
Pois
B
Jaksopyyhin, ks. myös (2).
C
Normaali pyyhkäisynopeus.
D
Suuri pyyhkäisynopeus.
E
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaite.
F
Takalasin huuhtelulaite.
kaa.
3 Takalasinpyyhin – jaksopyyhintä/tavallinen.
Palaa, kun sadetunnistin on aktiivinen.
VALOKATKAISIMET
Automaattiset lähivalot. Kaukovalovilkku
toimii, mutta eivät kiinteät kaukovalot.
Seisontavalot
Lähivalot. Sammuvat, kun moottori
sammutetaan. Kaukovalot voidaan
aktivoida.
Manuaalinen valojen korkeussäätö
(automaattinen Xenon-valoilla*).
Näyttö- ja mittaristovalaistus.
Sumuvalonheittimet
Sumuvalo takana (vain kuljettajan
puolella).
A
Kaukovalovilkku
B
Vaihto kauko-/lähivalojen välillä ja saattovalaistus.
SEISONTAJARRU
Kytkeminen
1. Painakaa jämäkästi käyttöjarrupoljinta – sitten seisontajarrupoljinta (1).
2. Vapauttakaa käyttöjarru. Jos auto vierii
eteenpäin, painakaa seisontajarrupoljinta
voimakkaammin.
3. Pysäköitäessä – valitkaa vaihdeasento 1
(käsivalintainen) tai P (automaatti).
Vapauttaminen
1. Painakaa jämäkästi käyttöjarrua ja vetäkää
sitten kahvasta (2) – seisontajarrupoljin
nousee ylös.
2. Käyttöjarru voidaan vapauttaa.
AUTON HOITO
Käsinpesu on maalipinnalle lempeämpi
kuin automaattipesu. Maalipinta on myös
herkempi ollessaan uusi. Tämän vuoksi
suositellaan käsinpesua auton ensimmäisten kuukausien aikana.
Käyttäkää puhdasta vettä ja pesusientä.
Huomatkaa, että lika ja sora voivat naarmuttaa maalipintaa.
ÄÄNENTOISTOLAITTEISTO
1 Painakaa Päälle/Pois. Kääntäkää äänenvoimakkuuden säätämiseksi.
2 Äänikuva: Painakaa valitaksenne esim.
BASSO, Dolby Pro Logic II* tai SUBWOOFER – kääntäkää säätääksenne.
Äänilähde: Kääntäkää valitaksenne FM1,
FM2, AM, CD,AUXtai USB*A.
CD-SOITIN
3 Vaihtakaa CD-levy tai valitkaa painikkeilla
1–6B.
4 Lyhyt painallus syöttää ko. levyn ulos.
Pitkä painallus poistaa kaikki levytB.
6 Vaihtaa CD:n raitaa.
RADIO
5 Painakaa n. 2 sekuntia 10 voimakkaimman
aseman tallentamiseksi automaattisesti.
Näyttö esittää AUTOM.TALLENNUS haun
aikana.
Valitkaa tallennettu asema painikkeilla 0–9.
6 Lyhyet painallukset etsivät seuraavan
voimakkaan aseman. Tallentakaa jopa 20
asemaa pitämällä 0–9 alueella FM1 tai
FM2 painettuna halutun aseman kohdalla,
kunnes näyttö vahvistaa valinnan.
A
AUX-tuloliitäntä esim. MP3-soitinta varten (jonka
ääni on parhaimmillaan äänenvoimakkuuden ollessa säädettynä keskialueelle).
B
Vain CD-vaihtaja*.
TANKKAUS
REGENEROINTI (DIESEL)
Tietyissä olosuhteissa mittariston näytössä
voi olla teksti NOKISUOD. TÄYNNÄ. Tällöin
pakokaasujärjestelmän hiukkassuodatin on
puhdistettava. Se tapahtuu automaattisesti
ajettaessa n. 20 minuuttia tasaisella maantieajonopeudella. Kun ilmoitus sammuu, nk.
regenerointi on tehty.
– Ripustakaa polttoainesäiliön korkki tankkauksen
ajaksi sille varattuun paikkaan.
ELEKTRONINEN ILMASTOINTILAITE – ECC*
AUTO-tilassa ECC-järjestelmä tekee kaikki
toiminnot automaattisesti helpottaen ajamista ja
parantaen ilman laatua.
3 AC – Ilmastointi Päällä/Pois. Jäähdyttää
4 Kääntäkää säätääksenne lämpötilaa yksi-
5 Ilmanjako
7 Sähkölämmitteiset etuistuimet.
8 Huurteenpoiston enimmäisteho. Ohjaa
löllisesti matkustamon vasemmalla/oikealla
puolella.
6 Painakaa valitun lämpötilan ja muiden
toimintojen automaattista säätöä varten.
KÄSINSÄÄTÖ
1 Kääntäkää puhaltimen nopeuden muutta-
matkustamoa ja poistaa huurun ikkunoista.
kaiken ilman tuulilasille ja sivuikkunoihin
suurimmalla mahdollisella ilmavirralla.
9 Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset ulkotaustapeilit.
miseksi.
2 MAN – Uudelleenkierrätys Päällä/Pois.
AUT – Ilmanlaatujärjestelmä* Päällä/Pois.
TURVATYYNYN POISKYTKENTÄ – PACOS*
VAROITUS
Virheellinen käyttö voi aiheuttaa hengenvaaran. Tutustukaa ohjekirjaan, jos olette vähänkään epävarma toiminnon käyttämisestä.
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch
- matkustajan turvatyynyn katkaisin)
Käyttäkää avainliuskaa kytkennän muuttamiseen ON/OFF.
OFF – Turvatyynyn aktivointi on poistettu.
PASSENGER AIRBAG OFF esitetään varoitusvalossa sisätaustapeilin yläpuolella.
Lapsi lastentyynyllä tai -istuimessa voi istua
etuistuimella, mutta eivät koskaan yli 140 cm:n
pituiset matkustajat.
ON – Turvatyyny on aktivoitu.
Yli 140 cm pitkät matkustajat voivat istua etuistuimella, mutta eivät koskaan lapset lastentyynyllä tai -istuimella.
AJOTIETOKONE JA VÄLIMATKAMITTARI
7
6
1 Ajotietokoneen näyttö. Valitkaa toiminto
säätimellä (9).
8
2 Lyhyt painallus vaihtaa välillä T1 & T2.
Pitkä painallus nollaa ko. mittarin.
3 Näyttörivi 1: Matkamittari.
Näyttörivi 2: T1 & T2 – itsenäiset välimatkamittarit, jotka ovat aina aktiivisia.
4 Näyttörivi 1: Kello.
Näyttörivi 2: Ulkolämpötila.
5 Kääntäkää ääriasentoon ja pitäkää siinä
kellon asettamiseksi.
6 Polttoainemittari
7 Alhaisen polttoainemäärän varoitus. Valon
9
10
palaessa lisätkää polttoainetta pikimmiten.
8 Painakaa ilmoituksen näyttämiseksi/sammuttamiseksi.
9 Kääntäkää nähdäksenne ajotietokoneen
vaihtoehdot.
10 Lyhyt painallus nollaa ajotietokoneen kulloisenkin toiminnon.
Pitkä painallus nollaa kaikki ajotietokoneen
toiminnot.
HUOM.
Näyttöteksti KILOMETRIÄ TANKKAAMATTA on aikaisempiin ajo-olosuhteisiin perustuva arvio mahdollisesta ajomatkasta.
MERKKI- JA VAROITUSVALOT
Lukekaa tietonäytön tiedot.
Pysähtykää turvallisesti, toimikaa
infonäytön mukaan.
Alhainen öljymäärä. Pysäyttäkää turvallisesti, tarkistakaa öljymääräA.
A
Kuljetuttakaa auto hinausautolla, jos symboli jää
palamaan.
Vika jarrujärjestelmässä. Pysäyttäkää
turvallisesti, tarkastakaa jarrunesteA.
DSTC*-vakautusjärjestelmä – vilkkuu,
kun järjestelmä on toiminnassa.
Moottorin esilämmitin (diesel). Kun
symboli on sammunut, moottori voidaan käynnistää.
SUUNTAVILKUT
A
B
OHJAUSPYÖRÄN SÄÄTÖ
Lyhyt jakso – 3 välähdystä.
Jatkuva vilkkujakso.
VAROITUS
Säätäkää ohjauspyörä ennen liikkeellelähtöä – ei koskaan ajon aikana.
BLIS – BLIND SPOT INFORMATION
SYSTEM*
Jos BLIS-merkkivalo syttyy, vaikka kuolleessa kulmassa ei ole ajoneuvoa, syynä voi olla
esim. valon heijastuminen märästä tienpinnasta, auton oma varjo vaalealla tienpinnalla tai
matalalla oleva aurinko.
Jos järjestelmässä on suoranainen vika, näytössä esitetään teksti
BLIS-JÄRJESTELMÄ VAATII HUOLLON.
EBA – HÄTÄJARRUTEHOSTUS
Hätäjarrutehostus lisää jarrutusvoimaa ja
lyhentää jarrutusmatkaa. EBA aktivoituu, kun
kuljettaja jarruttaa kiivaasti. Kun EBA aktivoituu, jarrupoljin painuu hieman alemmas.
– Painakaa (pitäkää painettuna) jarrupoljinta
niin kauan kuin tarvitaan – koko jarrutus lakkaa,
jos poljin vapautetaan.
TAKAISTUIMEN SELKÄNOJAN KÄÄNTÄMINEN ALAS
Kolmas istuinrivi* (7-paikkainen)
1. Työntäkää toinen istuinrivi etumaiseen
asentoonsa.
2. Nostakaa kahvasta ylöspäin (A).
3. Työntäkää istuintyyny takimmaiseen asentoonsa (B) ja kääntäkää kuormasilmukat
sisään.
4. Kääntäkää selkänoja eteen (C).
Muut istuinrivit
1. Asettakaa istuimet takimmaiseen asentoon
(7-paikkainen).
2. Vetäkää silmukka ulos (A).
3. Kääntäkää niskatuki alas (B).
4. Vapauttakaa salpa (C).
5. Kääntäkää selkänoja eteen (D) ja painakaa
selkänojan lukitsemiseksi alas käännettyyn
asentoon.
HUOM.
Myös matkustajan etuistuin voidaan kääntää
alas.
Katsokaa ETUISTUIMEN SÄÄTÄMINEN (6).
ETUISTUIMEN SÄÄTÖ
1
2
3
4
5
6
Ristiselän tuki
Selkänojan kallistuksen säätö.
Istuimen nosto/lasku.
Istuintyynyn etureunan nosto/lasku.
Eteenpäin/taaksepäin.
Matkustajan istuimen selkänojan kääntäminen alas.
SÄILYTYSTILAT, 12 V:N LIITÄNNÄT & AUX/USB*
Matkustamossa oleva 12 V:n liitäntä toimii
avaimen asennossa I tai II. Kuormatilassa oleva
12 V:n liitäntä* on aina aktiivinen.
AUX/USB*-liitäntää käyttäen auton äänentoistolaitteistolla voi esim. soittaa musiikkia MP3soittimesta.
TÄRKEÄÄ
Kun moottori on sammutettu, tavaratilan
12 V:n liitännän käyttäminen voi tyhjentää
käynnistysakun. .
TP 12045 (Finnish). AT 1020. Printed in Sweden, Göteborg 2010. Copyright © 2000-2010 Volvo Car Corporation.
KASSIPIDIN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising