Volvo | XC90 | Quick Guide | Volvo XC90 2007 Late Quick Guide

Volvo XC90 2007 Late Quick Guide
VOLVO XC90
quick guide
TERVETULOA UUTEEN VOLVOONNE!
Uuteen autoonne tutustuminen on jännittävä kokemus.
Tutustukaa tähän Pikaoppaaseen voidaksenne nauttia uudesta Volvostanne
vieläkin enemmän. Yksityiskohtaiset tiedot ovat auton Käyttöohjekirjassa.
Varoitustekstit ja muut tärkeät tiedot kerrotaan vain normaalissa Käyttöohjekirjassa – ei tässä oppaassa. Käyttöohjekirjassa ovat ajankohtaisimmat tiedot.
Valinnaiset ominaisuudet on merkitty tähdellä (*).
AVAIN & KAUKO-OHJAIN
LOCK Lukitsee ovet, polttoainesäiliön luukun/
takaluukun ja aktivoi hälyttimen*.
UN- Avaa ovien ja polttoainesäiliön luukun/
LOCK takaluukun lukituksen ja poistaa hälyttimen toiminnasta1.
Avaa takaluukun lukituksen (luukku ei
aukea).
Sytyttää 30 sekunniksi2 taustapeilien
valot*, sisävalot, jalkatilavalot ja numerokilven valot. Suuntavilkut ja seisontavalot palavat.
VARA-AVAIN
Sopii ainoastaan etuoveen, virta- ja ohjauspyörän lukkoon.
1. Automaattinen uudelleenlukitseminen tapahtuu, jos
mitään ovea/tavaratilan kantta ei avata 2 minuutin sisällä lukituksen avaamisesta.
2. Ajan voi säätää 30, 60 tai 90 sekunniksi, ks. ohjekirja.
KYLMÄKÄYNNISTYS
HUOM
Jotta puhtaammat päästöt saavutetaan nopeammin, joutokäynnin kierrosluku voi olla
hieman koholla hetken aikaa.
"Paniikkipainike". Painakaa painiketta
hätätilanteessa n. 3 sekuntia hälytyksen
laukaisemiseksi. Katkaiskaa hälytys UNLOCK-painikkeella.
AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS (vain 3.2 ja
V8)
Kääntäkää virta-avain asentoon III ja vapauttakaa se. Moottori käynnistyy automaattisesti.
Dieselmoottoria on aina hehkutettava asennossa II ennen käynnistämistä.
KOJELAUTA
10
9
1 Kuljettajan oven säätimet, keskuslukitus
6 Äänentoistolaitteen, puhelimen* käyttö-
2 Valaistus, seisontajarru
7 Sisävalo. Kattoluukun* säätimet
3 Ajotietokone, kaukovalot ja vilkut
8 Varoitusvilkut
4 Vakionopeussäädin
9 Konepellin avauskahva
5 Mittaristo
10 Oven avauskahva
painikkeet*
SÄÄTIMET KULJETTAJAN OVESSA
2
L R
Taustapeilien säätö, valitkaa L tai R.
Säätäkää vivulla.
1
1
2
2
Käsikäyttöinen ikkunan ohjaus
Automaattinen ikkunan ohjaus
Lukitsee/avaa lukituksesta kaikki
ovet, polttoainesäiliön luukun/takaluukun.
Kytkee takaikkunoiden ohjauksen
pois toiminnasta.
s
AKTIIVISET BI-XENON-VALOT, ABL*
Jos autossa on ABL, valokiila seuraa ohjauspyörän liikkeitä.
TANKKAUS
Aktivoikaa/kytkekää pois ABL painamalla painiketta. ABL on aktiivinen vain pimeällä ja auton
rullatessa.
REGENEROINTI (DIESEL)
Dieselmalleissa on hiukkassuodatin, joka alentaa pakokaasupäästöjä. Pakokaasujen hiukkaset kerätään suodattimeen normaalin ajon
aikana. Niiden polttamiseksi ja suodattimen
tyhjentämiseksi ns. regenerointi käynnistyy automaattisesti. Tällöin moottorin teho voi laskea
väliaikaisesti hieman.
Ripustakaa polttoainesäiliön korkki tankkauksen ajaksi sille varattuun paikkaan.
EBA, HÄTÄJARRUTEHOSTUS
AUTON HOITO
Hätäjarrutehostus lisää jarrutusvoimaa ja lyhentää jarrutusmatkaa. EBA:n aktivoituessa jarrupoljin painuu hieman alemmas kuin tavallista,
painakaa jarrupoljinta niin paljon kuin on tarpeen. Kun jarrupoljin vapautetaan, jarrutus keskeytyy.
Käsinpesu on auton maalipinnalle automaattipesua hellävaraisempaa. Uutena maalipinta
vaurioituu herkemmin. Siksi suosittelemme uuden auton pesua käsin ensimmäisten kuukausien aikana.
ÄÄNENTOISTOLAITE
1 Päällä/pois ja äänenvoimakkuus. Painakaa
päälle/pois. Kiertäkää äänenvoimakkuuden
säätämiseksi. Radion, TP:n, handsfreen* ja
RTI:n* äänenvoimakkuudet tallennetaan yksilöllisesti.
2 Äänen säätäminen. Painakaa valitaksenne
esim. BASSO, Dolby II* tai SUBWOOFER*.
Säätäkää kääntämällä.
2 Äänilähde. Valitkaa kääntämällä FM1, FM2,
AM, CD tai AUX1.
RADIO
5 Asemien automaattinen tallennus. Painakaa AUTO n. 2 sekuntia. Kymmenen vahvinta asemaa tallennetaan. Painakaa 0 –9
valitaksenne aseman.
6 Aseman haku automaattisesti/käsin
Lyhyt painallus aloittaa automaattisen haun,
pitkä käsinhaun. Asemat tallennetaan painamalla pitkään 0–9, FM1/FM2-alueille mahtuu
kummallekin 10 asemaa.
CD-SOITIN
3 CD-levyn vaihto2. (myös näppäinten (5)
näppäimillä 1–6).
4 Poistakaa levy. Painamalla lyhyesti poistatte senhetkisen levyn. Painamalla pitkään
poistatte kaikki levyt2.
6 Raidan vaihto
1. AUX-liitäntä esim. MP3-soitinta varten.
2. Vain CD-vaihtaja*.
TAKAISTUIMEN SELKÄNOJAN KÄÄNTÄMINEN ALAS
Kolmas istuinrivi* (7-paikkainen malli)
Työntäkää muut istuinrivit täysin eteen.
A. Nostakaa kahvasta ylöspäin.
B. Työntäkää istuintyyny täysin taakse ja kääntäkää kuormasilmukat sisään.
C. Kääntäkää selkänoja eteen.
Muut istuinrivit
Siirtäkää istuimet täysin taakse (koskee ainoastaan 7-paikkaista mallia).
A. Vetäkää silmukka ulos.
B. Kääntäkää pääntuki alas.
C. Vapauttakaa salpa.
D. Kääntäkää selkänoja eteen ja painakaa, kunnes se lukittuu.
Myös etuistuimet voidaan kääntää alas. Katsokaa istuimen säätöohjeiden kohta 6.
ELEKTRONINEN ILMASTOINTILAITE, ECC*
AUTOMAATTINEN SÄÄTÖ
AUTO-tilassa ECC-järjestelmä tekee kaikki toiminnot automaattisesti helpottaen ajamista ja
parantaen ilman laatua.
1 Lämpötila
Säätäkää lämpötila kääntämällä.
2 Automaattinen säätö
Painakaa AUTO kytkeäksenne
lämpötilan ja muiden toimintojen automaattisen säädön päälle.
1. Takaikkuna 12 minuuttia. Peilit 6 minuuttia.
KÄSINSÄÄTÖ
Tuulettimen nopeus
Ilmanjako
Huurteenpoisto tuulilasin ja sivuikkunoiden nopeaa huurteenpoistoa varten.
Ilman laadun valvonta päällä painakaa
AUT
Uudelleenkierrätys päällä painakaa
MAN
Ilmastointilaite päällä/pois
Takalasin ja taustapeilien lämmitys.
Automaattinen poiskytkentä 1.
PACOS, MATKUSTAJAN TURVATYYNYN POISKYTKENTÄ*
PACOS (matkustajan turvatyynyn passivointikytkin) Kytkekää virta-avaimella ON/OFF.
ON: Turvatyyny on aktivoitu.
Yli 140 cm:n pituiset matkustajat voivat matkustaa etupenkillä, mutta eivät koskaan lapset turvakehdossa
tai -istuimessa.
VAROITUS
Virheellinen käyttö voi aiheuttaa hengenvaaran. Tutustukaa ohjekirjaan, jos olette vähänkään epävarma toiminnon käyttämisestä.
OFF: Turvatyyny ei ole aktiivinen.
Sisätaustapeilin yläpuolella palaa varoitus PASS AIRBAG OFF.
Lapsi voidaan asettaa etuistuimelle
turvakehdossa tai -istuimessa, mutta yli
140 cm:n pituiset matkustajat eivät saa koskaan matkustaa etuistuimella.
VÄLIMATKAMITTARI JA AJOTIETOKONE
7
6
POLTTOAINE
AJOTIETOKONE
1 Ajotietokoneen näyttö. Säätäkää ajotietokonetta säätimellä (9).
6 Polttoainemittari
7 Alhaisen polttoainemäärän varoitus
Valo syttyy, kun säiliössä on jäljellä 8 l polttoainetta (dieselmallit: 7 l).
8
9
10
8 Painakaa poistaaksenne ilmoituksen.
9 Kiertäkää näyttääksenne näytössä (1) esim.
AJOMATKAN SÄILIÖSSÄ OLEVALLA POLTTOAINEELLA.
VÄLIMATKAMITTARI
3 Näytössä on kaksi toisistaan riippumatonta
välimatkamittaria, T1 & T2.
2 Vaihtakaa mittarien T1 & T2 välillä painamalla lyhyesti. Nollatkaa näytössä oleva mittari painamalla pitkään.
10 Nollaa aktiivisen toiminnon
KELLO
TÄRKEÄÄ
Ajomatka säiliössä olevalla polttoaineella on
aikaisempiin ajo-olosuhteisiin perustuva
arvio.
5 Kääntäkää vasteeseen asti kellon (4) säätämiseksi.
MERKKI- JA VAROITUSVALOT
Lukekaa tietonäytön tiedot
Alhaisen rengaspaineen varoitus
(TPMS)*. Lisätkää renkaisiin ilmaa.
Pysähtykää turvallisesti. Noudattakaa tietonäytön ohjeita.
Vika jarrujärjestelmässä . Pysähtykää
turvallisesti. Tarkistakaa jarruneste1.
Alhainen öljynpaine. Pysähtykää turvallisesti. Tarkistakaa öljytaso1.
DSTC*-ajovakausjärjestelmä . Vilkkuu järjestelmän toimiessa.
1. Korjatkaa määrä, jos symboli jää palamaan.
VALOJEN SÄÄTIMET
Automaattiset ajovalot. Kaukovalovilkku. Kaukovaloja ei voida kytkeä.
Seisontavalot
Ajovalot. Ajovalot kytkeytyvät pois, kun
moottori sammutetaan. Kaukovalot voidaan kytkeä.
Ajovalojen korkeussuuntauksen säätö
(automaattinen Bi-Xenon-ajovalojen yhteydessä*)
Näyttö- ja mittaristovalaistus
Etusumuvalot
Takasumuvalo (yksi valo)
A
B
A
Kaukovalovilkku
B
Vaihto kauko- ja lähivalojen välillä. Lähestymisvalaistus.
SUUNTAVILKUT
OHJAUSPYÖRÄN SÄÄTÖ
B
B
A
B
A
B
A. Lyhyt jakso, kolme vilkahdusta.
B. Jatkuva vilkutus.
VAROITUS! Säätäkää ohjauspyörä ennen liikkeellelähtöä, ei koskaan ajon aikana.
SADETUNNISTIN* JA TUULILASINPYYHKIMET
TUULILASINPYYHKIMET
C
0
#
0
D
G
E
F
Yksittäinen pyyhkäisy
Pois
%
Jaksopyyhintä. Kääntäkää säädintä (2)
jakson säätämiseksi.
Normaali nopeus
F
Suuri nopeus
G
Tuulilasin ja ajovalojen huuhtelulaite
$
SADETUNNISTIN*
1 Aktivoi sadetunnistimen. Asennossa D–F
sadetunnistin kytkeytyy pois toiminnasta.
2 Säätäkää herkkyys säätöpyörällä.
Näyttösymboli: sadetunnistin toiminnassa.
H
3
Takalasin huuhtelulaite
Takalasinpyyhin. Jakso-/normaalipyyhintä
ETUISTUINTEN SÄÄTÄMINEN
1 Ristiselän tuki
2 Selkänojan kallistuksen säätö
3 Istuimen nosto/lasku
+
-
4 Istuintyynyn etureunan nostaminen/laskeminen
5 Eteenpäin/taaksepäin
6 Matkustajan istuimen selkänojan kääntäminen alas
SÄILYTYSLOKEROT, 12 V:N LIITÄNNÄT & AUX
12 V:n liitäntä keskikonsolin etu-/takaosassa
toimii virtalukon asennossa I tai enemmän.
12 V:n liitäntä tavaratilan oikealla puolella on
aina aktivoitu.
AUX-liitäntää (ilmastointilaitteen paneelin alaosan takana) käyttäen auton äänentoistolaitteistolla voidaan soittaa musiikkia esim. MP3soittimella.
TÄRKEÄÄ
Moottorin ollessa sammutettu tavaratilan
12 V:n liitännän käyttö voi tyhjentää akun.
TP 8651 (Finnish). AT 0620. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2006. Copyright ©Volvo Car Corporation.
KASSIPIDIN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising