Volvo XC90 2007 Late Käyttöopas

Volvo XC90 2007 Late Käyttöopas
HYVÄ VOLVON OMISTAJA
KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA
Toivomme, että Teillä ja Volvollanne on monia nautinnollisia
ajovuosia edessänne. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta ja mukavuutta silmällä pitäen. Volvo on
maailman turvallisimpia henkilöautoja. Teidän Volvonne on
myös suunniteltu täyttämään voimassa olevat turvallisuus- ja
ympäristövaatimukset.
Jotta tutustuisitte autoonne hyvin, suosittelemme käymään
läpi sen varusteet ja tämän käyttöohjekirjan ohjeet ja
huoltotiedot.
Sisältö
00 Johdanto
01 Turvallisuus
Johdanto ............................................. 6
Volvo Car Corporation ja ympäristö .... 7
Turvavyöt ........................................... 12
AIRBAG-järjestelmä .......................... 15
02 Mittarit, katkaisimet ja
hallintalaitteet
Yleiskatsaus, vasemmanpuoleinen
ohjaus ................................................38
Yleiskatsaus, oikeanpuoleinen
ohjaus ................................................40
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa.......42
Mittaristo............................................43
Merkki- ja varoitusvalot......................44
Mittariston näyttö...............................47
Katkaisimet keskikonsolissa ..............48
Valopaneeli.........................................51
Vasen ohjauspylvään vipu..................53
Oikea ohjauspyörän vipu ...................55
Vakionopeussäädin (lisävaruste) ........57
Ohjauspyörän säätö, varoitusvilkut ....58
Seisontajarru, sähköliitäntä,
konepelti ym. .....................................59
Sähkötoimiset ikkunannostimet.........61
Taustapeilit .........................................63
Sähkökäyttöinen kattoluukku
(lisävaruste) ........................................66
00 01 02
Turvatyynyt (SRS) .............................. 16
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin
poistaminen (SRS)............................. 19
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny) .............. 21
Turvaverho (IC)................................... 23
WHIPS............................................... 24
ROPS ................................................ 26
Milloin järjestelmät laukeavat ............ 27
Lasten turvallisuus ............................ 28
2
Sisältö
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
04 Sisustus
05 Lukot ja hälytin
Yleistä lämmityksestä ja
ilmanvaihdosta .................................. 70
Automaattinen ilmastointilaite,
ECC ................................................... 72
Polttoainekäyttöinen lämmitin
(lisävaruste) ....................................... 75
Etuistuimet .........................................80
Matkustamon valaistus ......................82
Avaimet ja kauko-ohjain................... 100
Lukitseminen ja lukituksen
avaaminen ....................................... 103
03 04 05
Säilytyspaikat matkustamossa ..........84
Takaistuin ...........................................89
Tavaratila ............................................91
Lapsilukot ........................................ 106
Hälytin (lisävaruste).......................... 108
3
Sisältö
06 Käynnistys ja ajo
07 Pyörät ja renkaat
08 Auton hoito
Yleistä .............................................. 112
Polttoaineen täyttö........................... 114
Yleistä.............................................. 152
Rengaspaineet ................................ 155
Puhdistus ......................................... 176
Maalivaurioiden korjaaminen ........... 179
Moottorin käynnistäminen ............... 116
Käsivalintainen vaihteisto ................ 118
Varoituskolmio ja varapyörä ............ 157
Pyöränvaihto.................................... 160
Ruostesuojaus .................................180
Automaattivaihteisto........................ 119
Neliveto............................................ 122
Rengaspaineiden valvonta
(lisävaruste) ..................................... 162
Väliaikainen renkaan paikkaus ........ 164
06 07 08
Jarrujärjestelmä ............................... 123
Vakautus- ja
vetovoimajärjestelmä ....................... 125
Pysäköintitutka (lisävaruste) ............ 127
Kuolleen kulman infojärjestelmä,
BLIS (lisävaruste) ............................. 129
Hinaaminen ja poiskuljetus.............. 132
Apukäynnistyskaapelit..................... 134
Ajo perävaunun kanssa ................... 135
Vetolaite ........................................... 137
Irrotettava vetokoukku ..................... 139
Kuormaus ........................................ 144
Valokuvion sovitus ........................... 146
4
Sisältö
09 Ylläpito ja huolto
10 Infotainment
11 Erittely
Volvo-huolto .................................... 184
Oma huolto...................................... 185
Yleistä ..............................................212
Säädinpaneelit, audio ......................213
Tyyppimerkintä ................................ 242
Mitat ja painot.................................. 243
Konepelti ja moottoritila .................. 186
Diesel............................................... 187
Äänilaitteiston toiminnot ..................217
Radiotoiminnot.................................220
Moottorin erittely ............................. 244
Moottoriöljy...................................... 245
Öljyt ja nesteet ................................ 188
Pyyhkimien sulat ............................. 192
CD-toiminnot ...................................226
Valikkorakenne – äänentoistolaitteisto ...
228
Nesteet ja voiteluaineet ................... 247
Polttoaine......................................... 248
09 10 11
Akku ................................................ 193
Polttimoiden vaihto.......................... 196
Varokkeet......................................... 202
Puhelintoiminnot (lisävaruste) ..........229
Valikkorakenne – puhelin..................236
Katalysaattori................................... 250
Sähköjärjestelmä ............................. 251
5
Johdanto
Johdanto
Käyttöohjekirja
Hyvä tapa oppia tuntemaan uusi auto on lukea käyttöohjekirja, mieluiten ennen ensimmäistä ajokertaa. Sen avulla on mahdollista
tutustua uusiin toimintoihin, saada neuvoja
auton käsittelystä eri tilanteissa ja oppia hyödyntämään auton kaikkia hienouksia parhaalla tavalla. Kiinnittäkää huomiota kirjan turvallisuusohjeisiin:
VAROITUS
Varoitus-tekstit viittaavat vaaroihin, joista
voi olla seurauksena henkilövahinkoja, ellei
ohjeita noudateta.
TÄRKEÄÄ
Tärkeää-tekstit viittaavat vaaroihin, joista
voi olla seurauksena auton vaurioituminen,
ellei ohjeita noudateta.
Käyttöohjekirjassa kuvattuja varusteita ei ole
kaikissa automalleissa. Vakiovarusteiden lisäksi kirjassa selostetaan myös valinnaisvarusteita (tehtaalla asennettuja varusteita) ja
joitakin lisävarusteita.
6
HUOM
Volvon autot ovat eri tavoin varustettuja johtuen mukauttamisesta eri markkina-alueiden tarpeisiin sekä kansalliseen tai
paikalliseen lainsäädäntöön ja määräyksiin.
Käyttöohjekirjassa olevat erittelyt, rakennetiedot ja kuvat eivät ole sitovia. Pidätämme itsellemme oikeuden muutoksiin ilman edeltävää ilmoitusta.
© Volvo Car Corporation
Johdanto
Volvo Car Corporation ja ympäristö
Volvon Personvagnar -yhtiön
ympäristöfilosofia
Ympäristö, turvallisuus ja laatu ovat Volvo
Car Corporation -yhtiön kolme ydinarvoa, jotka ohjaavat kaikkea toimintaa. Uskomme
myös, että asiakkaamme ovat kanssamme
samaa mieltä ympäristönsuojelusta.
Volvo-autot täyttävät tiukat kansainväliset
ympäristövaatimukset, ja ne on lisäksi valmistettu vähäpäästöisissä, resursseja tehokkaasti hyödyntävissä tehtaissa. Volvo Car
Corporation -yhtiöllä on maailmanlaajuinen
ISO 14001 -ympäristöstandardin mukainen
sertifiointi, mikä tukee työtä ympäristöalalla.
Kaikilla Volvon malleilla on EPI (Environmental Product Information) -ympäristöselvitys.
Voitte itse verrata eri mallien ja moottorien
ympäristövaikutusta koko elinkaaren ajan.
Lukekaa lisää osoitteesta
www.volvocars.com/EPI.
vähemmän hiilidioksidin, joka on kasvihuonekaasu, päästöjä.
Kuljettajana Teillä on mahdollisuus vaikuttaa
polttoaineenkulutukseen. Lukekaa lisätietoja
otsikon Ympäristön suojelu alta, sivu 9.
Polttoaineenkulutus
Volvon autoissa on kilpailukykyinen polttoaineenkulutus omissa luokissaan. Pienempi
polttoaineenkulutus aiheuttaa yleisesti
7
Johdanto
Volvo Car Corporation ja ympäristö
Tehokas pakokaasujen puhdistus
Volvonne on valmistettu konseptin
Puhdas sisältä ja ulkoa mukaisesti – tämä
konsepti käsittää sekä puhtaan matkustamoympäristön että tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen. Useissa tapauksissa pakokaasupäästöt ovat reilusti voimassa olevien normien alapuolella.
Lisäksi on erityinen jäähdyttimen pinnoite,
PremAir®1, joka kykenee muuntamaan haitallisen maan pinnan otsonin puhtaaksi hapeksi, kun otsoni kulkee jäähdyttimen läpi.
Mitä suurempi otsonipitoisuus on, sitä enemmän otsonia muunnetaan.
Puhdas ilma matkustamossa
Matkustamosuodatin estää pölyn ja siitepölyn pääsyn matkustamoon ilmanoton kautta.
Edistyksellinen ilmanlaatujärjestelmä, IAQS2
(Interior Air Quality System), varmistaa että
sisään tuleva ilma on puhtaampaa kuin ilma
ulkona liikenneympäristössä.
Järjestelmä muodostuu elektronisesta tunnistimesta ja hiilisuodattimesta. Sisään tulevaa ilmaa valvotaan jatkuvasti ja jos tiettyjen
1
Lisävaruste 5-sylinterisiin moottoreihin.
PremAir ®on Engelhard Corporation -yhtiön
rekisteröity tavaramerkki.
2 Lisävaruste
8
epäterveellisten kaasujen, kuten hiilimonoksidin, pitoisuus tulee liian korkeaksi, ilmanotto suljetaan. Tällainen tilanne voi syntyä
esim. vilkkaassa liikenteessä, jonoissa tai
tunneleissa.
Hiilisuodatin estää typpioksidien, maanpinnan otsonin ja hiilivetyjen pääsyn sisään.
Tekstiilinormi
Volvon sisusta on muotoiltu olemaan viihtyisä
ja miellyttävä, myös kosketusallergikoille ja
astmaatikoille. Kaikki verhoilumme ja sisustustekstiilimme on testattu tiettyjen terveydelle haitallisten ja allergiaa aiheuttavien aineiden sekä päästöjen suhteen. Tämä tarkoittaa, että kaikki tekstiilit täyttävät normin
Öko-Tex 1003, mikä on suuri edistysaskel
terveellisemmälle matkustamoympäristölle.
Öko-Tex -sertifiointi käsittää esim. turvavyöt,
matot, kudokset ja kankaat. Verhoiluissa käytetty nahka on parkittu ilman kromia luonnollisilla kasviaineilla ja se täyttää sertifiointivaatimukset.
Volvon korjaamot ja ympäristö
Säännöllisellä hoidolla luotte edellytykset auton pitkälle käyttöiälle ja pienelle polttoaineenkulutukselle sekä myötävaikutatte siten
puhtaampaan ympäristöön. Kun uskotte au3 Lisätietoja
osoitteessa www.oekotex.com
tonne korjaamisen ja huollon Volvon teknisille
palveluille, siitä tulee osa järjestelmäämme.
Asetamme vaatimuksia korjaamotiloille estääksemme jätteiden ja päästöjen joutumisen
ympäristöön. Korjaamohenkilökunnallamme
on tiedot ja työkalut, joita tarvitaan takaamaan hyvä huolehtiminen ympäristöstä.
Johdanto
Volvo Car Corporation ja ympäristö
Ympäristön suojelu
Kyseessä on yksinkertaisesti vaikuttaminen
itse ympäristön säästämiseen esim. ajamalla
taloudellisesti, ostamalla ympäristömerkittyjä autonhoitotuotteita sekä tekemällä huollot
ja hoitamalla autoa käyttöohjekirjan ohjeiden
mukaisesti.
Seuraavassa muutamia neuvoja ympäristön
säästämisestä:
• Vähentäkää polttoaineenkulutusta valitsemalla ECO-rengaspaineet, ks. sivua 155.
• Kattokuorma ja suksilaatikko lisäävät merkittävästi ilmanvastusta ja
polttoaineenkulutusta.
Irrottakaa ne heti käytön
jälkeen.
• Poistakaa autosta tarpeettomat tavarat. Mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi polttoaineenkulutus.
• Jos autossa on moottorinlämmitin, käyttäkää sitä aina ennen kylmäkäynnistystä. Se
pienentää kulutusta ja vähentää päästöjä.
• Ajakaa pehmeästi ja välttäkää voimakkaita
jarrutuksia.
• Ajakaa mahdollisimman
suurella vaihteella. Mitä
pienempi kierrosluku, sitä
pienempi polttoaineenkulutus.
• Vähentäkää kaasua alamäessä.
• Käyttäkää jarrutettaessa hyväksenne
moottorijarrutusta.
• Välttäkää joutokäyntiä. Noudattakaa paikallisia määräyksiä. Sammuttakaa moottori joutuessanne odottamaan liikenteessä.
• Huolehtikaa ympäristölle
vaarallisten jätteiden
kuten akkujen ja öljyn hävittämisestä ympäristöystävällisellä tavalla. Jos
olette epävarma niiden oikeasta hävittämisestä, kysykää neuvoa Volvon teknisestä
palvelusta.
• Huoltakaa auto säännöllisesti.
• Suuri nopeus lisää kulutusta huomattavasti, koska ilmanvastus lisääntyy. Nopeuden
kaksinkertaistaminen nostaa ilmanvastuksen nelinkertaiseksi.
Noudattamalla näitä ohjeita voitte alentaa
polttoaineenkulutusta lisäämättä matka-aikaa ja vähentämättä ajonautintoa. Säästätte
autoa, rahaa ja maapallon luonnonvaroja.
9
Turvavyöt ................................................................................................... 12
AIRBAG-järjestelmä .................................................................................. 15
Turvatyynyt (SRS) ...................................................................................... 16
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen (SRS) ............................... 19
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny) ......................................................................21
Turvaverho (IC)...........................................................................................23
WHIPS.......................................................................................................24
ROPS ........................................................................................................ 26
Milloin järjestelmät laukeavat ....................................................................27
Lasten turvallisuus ....................................................................................28
10
TURVALLISUUS
01
01 Turvallisuus
01
Turvavyöt
Käyttäkää aina turvavyötä
kelaudu kokonaan sisään, syöttäkää sitä
sisään käsin siten, että se ei jää roikkumaan.
Vyö lukkiutuu eikä sitä voi vetää ulos
• jos sitä vedetään liian nopeasti
• jarrutettaessa ja kiihdytettäessä
• jos auto kallistuu voimakkaasti
Jotta turvavyö suojaisi mahdollisimman hyvin, on tärkeää, että se on tiukasti vartaloa
vasten. Älkää kallistako selkänojaa liian paljon taaksepäin. Turvavyö on suunniteltu suojaamaan normaalissa istuma-asennossa.
Lantiovyön säätäminen. Vyön pitää olla alhaalla.
Jarrutus voi saada pahoja seurauksia, jos turvavyötä ei käytetä. Katsokaa tämän vuoksi,
että kaikki matkustajat ovat ottaneet turvavyön käyttöön.
Turvavyön kiinnitys:
– Vetäkää turvavyö esiin hitaasti ja lukitkaa
se työntämällä sen lukituskieli lukkoon.
Kuuluva naksahdus ilmaisee vyön lukkiutumisen.
Turvavyön irrotus
– Painakaa lukon punaista nuppia ja antakaa vyön kelautua sisään. Jos turvavyö ei
12
Huomioitavaa
• olla käyttämättä jousilukkoja yms., jotka
estäisivät turvavyötä asettumasta oikein
• että turvavyö ei saa olla kiertyneenä
• että lantiovyön pitää olla alhaalla (ei vatsan
päällä)
• kiristää lantiovyö lantion päälle vetämällä
olkavyöstä kuvan mukaisesti
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteistyössä. Turvavyön virheellinen käyttö tai käyttämättä jättäminen voi vaikuttaa turvatyynyn
tehokkuuteen törmäyksessä.
VAROITUS
Kukin turvavyö on tarkoitettu vain yhdelle
henkilölle.
VAROITUS
Älkää koskaan itse tehkö vyöhön mitään
muutoksia tai korjauksia. Ottakaa yhteys
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos turvavyö on ollut alttiina suurelle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
pitää koko turvavyö vaihtaa. Osa vyön suojaominaisuuksista on voitu menettää, vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta.
Vaihtakaa turvavyö myös, jos se on kulunut
tai vaurioitunut. Uuden vyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle,
kuin poistettu vyö.
01 Turvallisuus
Turvavyöt
Turvavyömuistutin
Niitä, jotka eivät käytä turvavyötä, muistutetaan ääni- ja valomuistutuksella ottamaan
turvavyö käyttöön. Äänimuistutus riippuu nopeudesta. Valomuistutus on kattokonsolissa
ja mittaristossa. Hitaalla nopeudella annetaan äänimuistutus ensimmäisten kuuden sekunnin aikana.
Lastenistuimet eivät sisälly turvavyömuistutinjärjestelmään.
Takaistuin
Takaistuimella turvavyömuistuttimella on
kaksi osatoimintoa:
• Kertoa mitä turvavöitä takaistuimella käytetään. Tämä esitetään infonäytössä. Il-
moitus häviää automaattisesti
n. 30 sekunnin kuluttua, mutta voidaan
myös kuitata manuaalisesti painamalla
READ-painiketta.
• Muistuttaa, jos jokin turvavyö takaistui-mella
on avattu ajon aikana. Muistutus ta-pahtuu
infonäytössä esitettävällä ilmoituksella yhdistettynä ääni- ja valomerkkiin. Muistutus
lakkaa, kun vyö jälleen otetaan käyttöön,
mutta se voidaan myös kuitata manuaalisesti painamalla READ-painiketta.
Infonäytössä esitettävä ilmoitus, joka osoittaa mitkä vyöt ovat käytössä, on aina käytettävissä. Tallennettujen ilmoitusten esittämiseksi painakaa READ-painiketta.
Tietyt markkina-alueet
Jos kuljettaja ei käytä turvavyötä, häntä
muistutetaan turvavyön käyttöönotosta äänija valomuistutuksella. Hitaalla nopeudella annetaan äänimuistutusta ensimmäisten kuuden sekunnin ajan.
01
Turvavyö ja raskaus
Turvavyötä tulee aina käyttää raskauden aikana. Mutta on erittäin tärkeää, että sitä käytetään oikein. Vyön tulee olla hyvin olkaa vasten, sen yläosan pitää olla rintojen välissä ja
vatsan sivua vasten. Vyön lantio-osan pitää
olla tasaisesti reittä vasten ja mahdollisimman
paljon vatsan alla – se ei saa päästä liukumaan ylöspäin. Vyön tulee olla mahdollisimman lähellä kehoa ilman tarpeetonta väljyyttä.
Tarkastakaa myös, ettei se ole kiertynyt.
Raskaana olevan kuljettajan pitää raskauden
edistyessä säätää istuimen ja ohjauspyörän
asento niin, että hän pystyy hallitsemaan auton täysin (mikä tarkoittaa sitä, että hänen
13
01 Turvallisuus
01
Turvavyöt
pitää helposti ulottua ohjauspyörään ja polkimiin). Tässä yhteydessä pitää pyrkiä saamaan ohjauspyörän ja vatsan välinen tila
mahdollisimman suureksi.
Turvavyönkiristin
Kaikki turvavyöt (takaistuimen keskipaikkaa
lukuun ottamatta) on varustettu turvavyönkiristimillä. Turvavyönkiristimen mekanismi kiristää turvavyön kehoa vasten riittävän voimakkaassa törmäyksessä. Turvavyö painautuu tällöin tehokkaammin matkustajaa
vasten.
14
01 Turvallisuus
AIRBAG-järjestelmä
Mittaristossa oleva varoitusvalo
01
Yhdessä varoitusvalon kanssa esitetään, silloin kun se on
tarpeen, ilmoitus infonäytössä. Jos varoitusvalo on rikki,
syttyy varoituskolmio ja infonäytössä esitetään ilmoitus
SRS-TURVATYYNY/HUOLLA HETI. Ottakaa pikimmiten
yhteys Volvon tekniseen
palveluun.
VAROITUS
Järjestelmän ohjausyksikkö valvoo jatkuvasti
AIRBAG-järjestelmää1. Mittaristossa oleva
varoitussymboli syttyy, kun virta-avain käännetään asentoon I, II tai III. Symboli sammuu
n. seitsemän sekunnin kuluttua, jos AIRBAGjärjestelmä1 on kunnossa.
1 Sisältyy
Jos AIRBAG-järjestelmän varoitusvalo jää
palamaan tai syttyy ajon aikana, se tarkoittaa ettei turvatyynyjärjestelmä ole täysin toimintakuntoinen. Symboli voi osoittaa vikaa
turvavyö-, SIPS- SRS- tai IC-järjestelmässä. Ottakaa pikimmiten yhteys valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
SRS ja turvavyönkiristimet, SIPS sekä
IC.
15
01 Turvallisuus
01
Turvatyynyt (SRS)
Turvatyyny (SRS) kuljettajan puolella
Matkustajan turvatyyny (SRS)
VAROITUS
Jotta vältettäisiin vammautuminen turvatyynyn lauetessa, matkustajan tulee istua mahdollisimman pystyssä, jalat lattialla ja selkä
selkänojaa vasten. Turvavyön pitää olla kiinnitettynä.
VAROITUS
Auton ohjauspyörään on asennettu turvatyyny SRS (Supplemental Restraint System),
joka täydentää turvavyötä.
Turvatyyny on asennettu laskostettuna ohjauspyörän keskiöön. Ohjauspyörässä on merkintä SRS AIRBAG.
Turvavyön täydennyksenä auto on varustettu turvatyynyllä, SRS (Supplemental Restraint System). Matkustajan puoleinen turvatyyny 1 on kokoon taitettuna käsinekotelon
yläpuolella olevassa lokerossa. Kojelaudassa on merkintä SRS AIRBAG.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteistyössä. Turvavyön virheellinen käyttö tai käyttämättä jättäminen voi vaikuttaa turvatyynyn
tehokkuuteen törmäyksessä.
1
16
Kaikissa autoissa ei ole turvatyynyä (SRS)
matkustajan puolella. Sen voi jättää pois autoa ostettaessa.
Älkää koskaan sijoittako lastenistuinta tai
lastentyynyä etuistuimelle, jos matkustajan
turvatyyny (SRS) on aktivoitu.1
Älkää koskaan antako lapsen seistä tai istua
matkustajan istuimen edessä. Alle 140 cm
pitkät henkilöt eivät saa istua etuistuimella,
jos matkustajan turvatyyny (SRS) on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa lapselle hengenvaaran.
1 Tietoja
aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), katsokaa s. 19.
01 Turvallisuus
Turvatyynyt (SRS)
SRS-järjestelmä
01
HUOM
Turvatyynyissä on toiminto, joka tarkoittaa,
että näiden kapasiteetti sovitetaan autoon
kohdistuneen törmäysvoiman mukaan.
VAROITUS
Korjauksen saa tehdä vain valtuutettu
Volvo-korjaamo.
SRS-järjestelmään puuttuminen voi aiheuttaa virheellisen toiminnan, josta on seurauksena vakavia henkilövahinkoja.
SRS-järjestelmä, vasemmalta ohjattavat autot.
Järjestelmä muodostuu turvatyynyistä ja tunnistimista. Riittävän voimakkaan törmäyksen
sattuessa tunnistimet reagoivat ja turvatyyny/
-tyynyt täyttyvät lämmeten samalla. Tyynyyn
kohdistuvan iskun vaimentamiseksi se jälleen
tyhjenee puristuessaan kasaan. Tässä yhteydessä autoon muodostuu savua, mikä on
täysin normaalia. Koko tapahtuma, tyynyn
täyttyminen ja tyhjeneminen, kestää muutamia kymmenesosasekunteja.
SRS-järjestelmä, oikealta ohjattavat autot.
HUOM
Tunnistimet reagoivat eri tavalla riippuen
törmäystilanteesta ja siitä, käytetäänkö kuljettajan ja etuistuimen matkustajan turvavyötä vai ei. Tästä syystä saattaa esiintyä
onnettomuustilanteita, joissa vain toinen (tai
ei kumpikaan) turvatyyny aktivoituu. SRSjärjestelmä tunnistaa törmäystilanteessa
törmäysvoiman, jolle auto altistuu, ja sovittautuu tämän mukaan siten, että yksi tai
useampi turvatyyny laukeaa.
17
01 Turvallisuus
01
Turvatyynyt (SRS)
Matkustajan turvatyynyn sijainti; vasemman ja
oikeanpuoleinen ohjaus.
VAROITUS
Älkää tehkö mitään toimenpiteitä ohjauspyörässä tai käsinekotelon yläpuolella oleviin SRS-osiin.
Mitään esineitä tai varusteita ei saa sijoittaa
eikä kiinnittää SRS AIRBAG-kojelaudan
päälle (käsinekotelon yläpuolelle) tai turvatyynyn vaikutusalueelle.
18
01 Turvallisuus
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen (SRS)
PACOS (lisävaruste)
Aktivointi/aktivoinnin poistaminen
01
VAROITUS
Aktivoitu turvatyyny (matkustajan paikka):
Älkää koskaan sijoittako lasta matkustajan
paikalle eteen lastenistuimessa tai lastentyynyllä turvatyynyn ollessa aktivoituna.
Tämä koskee myös henkilöitä, jotka ovat lyhyempiä kuin 140 cm.
Pois toiminnasta kytketty turvatyyny
(matkustajan paikka):
Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin 140 cm,
eivät koskaan saa istua etumatkustajan paikalla turvatyynyn ollessa aktivoituna.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyönti voi
aiheuttaa hengenvaaran.
Osoitus, joka kertoo, että matkustajan turvatyyny
(SRS) ei ole aktivoitu.
PACOS-kytkin (Passenger Airbag Cut Off Switch
/ matkustajan turvatyynyn passivointikytkin).
Turvatyyny (SRS) matkustajan paikalla edessä voidaan kytkeä pois toiminnasta kytkimellä. Tämä on välttämätöntä, jos esim. lastenistuimessa istuva lapsi sijoitetaan tälle paikalle.
Kytkin on sijoitettu kojelaudan päätyyn matkustajan puolelle ja siihen päästään käsiksi,
kun ovi avataan. Tarkastakaa, että katkaisin
on haluamassanne asennossa. Volvo suosittelee, että asennon vaihtamiseen käytetään
virta-avainta. (Myös muuta, avainta muistuttavaa esinettä voidaan käyttää.)
Merkkivalo
Kattopaneelissa oleva teksti-ilmoitus osoittaa, että matkustajan turvatyynyn (SRS) aktivointi on poistettu.
VAROITUS
Jos auto on varustettu etumatkustajan turvatyynyllä (SRS), mutta siinä ei ole PACOSkytkintä, turvatyyny on aina aktivoituna.
19
01 Turvallisuus
01
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen (SRS)
Kytkimen asento
VAROITUS
Älkää antako kenenkään istua matkustajan
paikalla, jos teksti-ilmoitus kattopaneelissa
osoittaa, että turvatyynyn (SRS) aktivointi
on poistettu, samalla kun AIRBAG-järjestelmän varoitussymboli näytetään mittaristossa. Tämä tarkoittaa, että on syntynyt vakava
vika. Hakeutukaa pikimmiten valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
20
SRS:n kytkin asennossa ON.
SRS:n kytkin asennossa OFF.
ON = Turvatyyny (SRS) on aktivoitu. Kun kytkin on tässä asennossa, voivat yli 140 cm pitkät henkilöt istua etuistuimella, sitä vastoin ei
koskaan lapsi lastenistuimessa eikä lastentyynyllä.
OFF = Turvatyynyä (SRS) ei ole aktivoitu. Kun
kytkin on tässä asennossa, voi lapsi istua
etuistuimella lastenistuimessa tai lastentyynyllä, sitä vastoin eivät koskaan yli 140 cm
pitkät henkilöt.
01 Turvallisuus
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny)
Sivuturvatyynyt – SIPS-tyynyt
01
VAROITUS
Istuimen ulkoreunan ja ovipaneelin väliin ei
saa sijoittaa mitään esineitä, koska sivuturvatyyny täyttyy tälle alueelle.
VAROITUS
Käyttäkää vain Volvon istuinsuojia tai Volvon hyväksymiä istuinsuojia. Muut istuinsuojat voivat estää sivuturvatyynyjen
toimintaa.
Lastenistuin ja sivuturvatyyny
Sivuturvatyynyjen sijainti.
SIPS-järjestelmä (Side Impact Protection
System) jakaa suuren osan törmäysvoimasta
palkkeihin, pilareihin, lattiaan, kattoon ja korin muihin osiin. Sivuturvatyynyt, kuljettajan ja
matkustajan paikalla, suojaavat rintakehää ja
ovat SIPS:n tärkeä osa. Sivuturvatyyny on sijoitettu etuistuimen selkänojan runkoon.
Täyttynyt sivuturvatyyny.
VAROITUS
Sivuturvatyynyt täydentävät SIPS-järjestelmää. Käyttäkää aina turvavyötä.
Sivuturvatyyny ei vaikuta häiritsevästi auton
suojaaviin ominaisuuksiin lastenistuinta tai
lastentyynyä käytettäessä.
Lastenistuin/lastentyyny voidaan sijoittaa
etuistuimelle, jos autossa ei ole aktivoitua1
matkustajan turvatyynyä.
VAROITUS
Korjauksen saa tehdä vain valtuutettu
Volvo-korjaamo.
SIPS-järjestelmään puuttuminen voi aiheuttaa virheellisen toiminnan, josta on seurauksena vakavia henkilövahinkoja.
1 Tietoja
aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), ks. sivua 19.
21
01 Turvallisuus
01
Sivuturvatyyny (SIPS-tyyny)
SIPS-tyyny
Kuljettajan puoli
SIPS-tyynyjärjestelmä muodostuu sivuturvatyynyistä ja tunnistimista. Riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä tunnistimet
reagoivat ja sivuturvatyyny täyttyy. Tyyny
täyttyy matkustajan ja ovipaneelin välissä ja
vaimentaa siten iskua törmäyshetkellä samalla, kun tyyny tyhjenee. Sivuturvatyyny
täyttyy normaalisti vain törmäyspuolella.
22
Matkustajan puoli
01 Turvallisuus
Turvaverho (IC)
01
Ominaisuudet
Turvaverho IC (Inflatable Curtain) on SIPSjärjestelmän täydennys. Se on asennettu sisäkaton molemmille reunoilla ja suojaa sekä
etu- että takaistuimella. Riittävän voimakkaan
törmäyksen sattuessa tunnistimet reagoivat
ja turvaverho täyttyy. Turvaverho auttaa suojaamaan kuljettajan ja matkustajien päitä iskeytymiseltä auton sisäosia vasten törmäyksen yhteydessä.
VAROITUS
Älkää ripustako tai kiinnittäkö mitään katon
kahvoihin. Koukku on tarkoitettu vain keveille päällysvaatteille (ei koville esineille,
kuten sateenvarjoille tms.).
Älkää kiinnittäkö ruuveilla tai asentako mitään auton sisäkattoon, ovipylväisiin tai sivupaneeleihin. Se voisi estää
suojausvaikutusta. Vain näihin kohtiin kiinnitettäväksi hyväksytyt Volvon alkuperäisosat ovat luvallisia.
VAROITUS
Autoa ei saa kuormata korkeammalle kuin
50 mm sivuikkunoiden yläreunan alapuolelle. Muuten voi auton sisäkaton sisäpuolella
olevan turvaverhon suojaava vaikutus jäädä
pois.
VAROITUS
Turvaverho on turvavyön täydennys.
Käyttäkää aina turvavyötä.
23
01 Turvallisuus
01
WHIPS
Suoja piiskaniskuvammoilta – WHIPS
WHIPS-järjestelmä (Whiplash Protection
System) koostuu etuistuimien energiaa sitovista selkänojista sekä järjestelmään sovitetuista niskatuista. Järjestelmä aktivoituu takaa tulevassa törmäyksessä. Aktivointiin vaikuttavat törmäyskulma, nopeus ja törmäävän
ajoneuvon ominaisuudet.
Istuimen ominaisuudet
Kun WHIPS-järjestelmä aktivoituu, etuistuimien selkänojat siirtyvät taaksepäin, ja kuljettajan sekä etumatkustajan istuma-asento
muuttuu. Näin vähennetään nk. retkahdusvammojen vaaraa.
VAROITUS
VAROITUS
WHIPS-järjestelmä täydentää turvavyötä.
Käyttäkää aina turvavyötä.
24
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai korjauksia istuimeen tai WHIPS-järjestelmään.
Ottakaa yhteys Volvo tekniseen palveluun.
WHIPS-järjestelmä ja lastenistuin/
lastentyyny
WHIPS-järjestelmä ei vaikuta haitallisesti auton suojaaviin ominaisuuksiin lastenistuinta
tai lastentyynyä käytettäessä.
Oikea istuma-asento
Kuljettaja ja etumatkustaja saavat parhaan
mahdollisen suojan istumalla keskellä istuinta
ja pitämällä pään mahdollisimman lähellä niskatukea.
01 Turvallisuus
WHIPS
Älkää estäkö WHIPS-järjestelmän
toimintaa.
01
VAROITUS
Jos istuimeen on kohdistunut voimakas rasitus esim. takaa tulevan törmäyksen yhteydessä, WHIPS-järjestelmä pitää
tarkastuttaa valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
Osa WHIPS-järjestelmän suojaominaisuuksista on voitu menettää, vaikka istuin vaikuttaa olevan vaurioitumaton.
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun järjestelmän tarkastuttamiseksi myös lievemmän takaapäin tulleen
päälleajo-onnettomuuden jälkeen.
VAROITUS
VAROITUS
Älkää sijoittako laatikkomaista kuormaa
niin, että se puristuu takaistuimen tyynyn ja
etuistuimen selkänojan väliin. Huolehtikaa
siitä, ettei WHIPS-järjestelmän toimintaa
estetä.
Jos jokin takaistuimen selkänojista on laskettuna alas, on vastaavaa etuistuinta siirrettävä eteenpäin, niin että se ei ole
kosketuksissa alas laskettuun selkänojaan.
25
01 Turvallisuus
01
ROPS
ROPS
Volvon kehittämä kierähtämissuojajärjestelmä vähentää vaaraa, että auto kaatuisi katolleen, ja antaa myös parhaan mahdollisen
suojan, jos onnettomuus kuitenkin tapahtuu.
Järjestelmä koostuu seuraavista:
• RSC-järjestelmä (Roll Stability Control),
joka minimoi vaaran, että auto kaatuisi
katolleen ja pyörähtäisi ympäri esim. äkillisissä väistöliikkeissä tai auton joutuessa
luisuun.
• Parantunut kuljettajan ja matkustajien
suoja vahvistetun korin, turvaverhojen ja
kaikilla paikoilla olevien turvavyönkiristimien ansiosta. Katsokaa myös s. 14 ja s. 23.
RCS-järjestelmässä on hyrrätunnistin, joka
rekisteröi auton sivusuuntaisen kallistusmuutoksen. Tämän tiedon perusteella lasketaan
sitten, onko auto vaarassa kierähtää katolleen. Jos vaara on olemassa, DSTC-järjestelmä aktivoituu, moottorin kierrosluku laskee ja
yhtä tai useampaa pyörää jarrutetaan, kunnes auton vakaus on palautunut.
Katsokaa lisätietoja DSTC-järjestelmästä
sivuilta 46 ja sivulta 125.
26
VAROITUS
Normaalilla ajotavalla RSC-järjestelmä parantaa auton ajoturvallisuutta, mutta tätä ei
saa pitää mahdollisuutena nopeuden lisäämiseen. Noudattakaa aina normaalia varovaisuutta ajaessanne.
01 Turvallisuus
Milloin järjestelmät laukeavat
Järjestelmä
Aktivoituu
Turvavyönkiristin
Keula- ja/tai sivutörmäyksessä ja/tai kaatumisessa.
Turvatyynyt SRS
Etutörmäyksessä1.
Sivuturvatyynyt SIPS
Sivutörmäyksessä1.
Turvaverho IC
Sivutörmäyksessä1.
Retkahdussuoja, WHIPS
Takaapäin tulevassa törmäyksessä.
RSC
Esim. äkillisissä väistöliikkeissä tai jos auto joutuu luistoon.
01
1
Auto voi kärsiä huomattavia muodonmuutoksia törmäyksessä ilman, että turvatyynyt laukeavat. Tietyt tekijät kuten törmäyskohteen jäykkyys ja paino, auton nopeus,
törmäyskulma jne. vaikuttavat siihen, kuinka auton eri turvajärjestelmät aktivoituvat.
Jos turvatyynyt ovat lauenneet, suositellaan
seuraavaa:
• Hinauttakaa auto Volvon tekniseen palveluun. Älkää ajako autolla, jonka turvatyynyt
ovat lauenneet.
• Antakaa Volvon teknisen palvelun vaihtaa
auton turvajärjestelmien komponentit.
• Ottakaa aina yhteys lääkäriin.
HUOM
SRS-, SIPS-, IC- ja turvavyöjärjestelmä aktivoituu vain kerran törmäyksen yhteydessä.
VAROITUS
AIRBAG-järjestelmän ohjausyksikkö on sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsoli on
peittynyt vedellä tai muulla nesteellä, irrottakaa akun kaapelit. Älkää yrittäkö käynnistää
autoa, sillä se voi laukaista turvatyynyt. Hinauttakaa auto valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Älkää ajako koskaan autolla, jonka turvatyynyt ovat lauenneet. Ne voivat vaikeuttaa
auton ohjaamista. Myös muut turvajärjestelmät ovat saattaneet vaurioitua. Tyynyjen
lauetessa vapautunut savu ja pöly voivat pitempään vaikuttaessaan aiheuttaa ihon ja
silmien ärsytystä/vaurioita. Mikäli vaivoja ilmenee, huuhdelkaa kylmällä vedellä. Turvatyynyjen nopea laukeamisen johdosta
tyynyjen materiaali saattaa myös aiheuttaa
iholle hankaus- ja palovammoja.
27
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Lasten on istuttava hyvin ja
turvallisesti
Volvon omat lasten turvavarusteet on tarkoitettu juuri Teidän autoonne. Käyttäessänne
Volvon alkuperäisvarusteita saatte parhaan
vakuuden siitä, että kiinnityspisteet ja kiinnitysvarusteet ovat oikeissa paikoissa ja riittävän vahvoja.
Lastenistuin ja turvatyyny
Voitte hyvin sijoittaa:
• lastenistuimen/lastentyynyn etuistuimelle,
kunhan autossa ei ole aktivoitua1 turvatyynyä matkustajan puolella,
• lastenistuimen takaistuimelle selkä menosuuntaan ja tuettuna etuistuimen selkänojaa vasten.
Lastenistuin ja turvavyömuistutin
Valitkaa lapsen paikka autossa ja tarvittava
varustus lapsen painon ja koon mukaan. Lisätietoja on sivulla 30.
Jos taaksepäin suunnattu vauvanistuin tai
lastenistuin on sijoitettu etuistuimelle ja kiinnitetty turvavyöllä, turvavyömuistutusta ei aina
anneta. Tarkastakaa siksi aina ennen ajon
aloittamista, että turvavyö on lukkiutunut.
HUOM
Lasten sijoitusta autossa koskeva lainsäädäntö vaihtelee eri maissa. Ottakaa selville
voimassa olevat määräykset.
Sijoittakaa lapsi aina takaistuimelle, jos matkustajan turvatyyny on aktivoitu1. Etuistuimelle sijoitetussa lastenistuimessa istuva
lapsi voi vammautua vakavasti, jos matkustajan turvatyyny laukeaa.
VAROITUS
Alle 140 cm pitkät matkustajat saavat istua
etuistuimella vain silloin, kun matkustajan
turvatyynyn aktivointi on poistettu.
Lasten on aina matkustettava oikein kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta. Lasta ei saa
kuljettaa aikuisen sylissä.
1 Tietoja
aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), katsokaa s. 19.
28
Lastenistuin ja turvatyyny eivät kuulu yhteen.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Turvatyynytarran sijainti oviaukossa matkustajan
puolella edessä
Tarra sijoitettuna kojelaudan päätyyn.
01
Tarra sijoitettuna kojelaudan päätyyn (vain Australia).
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyssä etuistuimelle, jos
turvatyyny (SRS) on aktivoitu1. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi aiheuttaa lapselle
hengenvaaran.
1 Tietoja
aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), ks. sivua 19.
29
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Lasten paikka autossa
Paino/ikä
<10 kg
(0–9 kuukautta)
Etuistuin ja aktivoitu1 turvatyynyt
(SRS) matkustajan paikalla
Etuistuin ilman (tai aktivoimat6284 tomalla1) turvatyynyä
(SRS) matkustajan puolella (lisävaruste)
Ei sopiva sijainti tälle ikäryhmälle.
Vaihtoehdot:
• Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyv.: E5031352
9–18 kg
(9–36 kuukautta)
Ei sopiva sijainti tälle ikäryhmälle.
15–36 kg
(3–12 vuotta)
Ei sopiva sijainti tälle ikäryhmälle.
1Tietoja
2
• Taaksepäin suunnattu vauvanistuin, kiinnitetään turvavyöllä.
Tyyppihyv.: E5 031602
• Taaksepäin suunnattu vauvanistuin, kiinnitetään Isofix-kiinnikkeillä.
Tyyppihyv.: E5 031622
Vaihtoehdot:
• Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään turvavyöllä ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyv.: E5 031352
• Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään turvavyöllä.
Tyyppihyv.: E5 031612
• Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään Isofix-kiinnikkeillä.
Tyyppihyv.: E5 031632
Vyötyyny selkänojalla tai ilman.
Tyyppihyväksyntä: E5 03139
aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), katsokaa s. 16.
Sopiva erillistä turvaistuinta varten, luettelon mukaan. Lasten turvaistuimet voivat olla tyypiltään ajoneuvokohtaisia, rajoitetusti yleiskäyttöön hyväksyttyjä tai yleiskäyttöön hyväksyttyjä.
30
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Kolmas istuinrivi
seitsemänpaikkaisessa
mallissa.
Paino/ikä
Toinen istuinrivi, reunapaikat1
Toinen istuinrivi, keskipaikka 1
<10 kg
(0–9 kuukautta)
Vaihtoehdot:
• Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään turvavyöllä, tukijaloilla ja kiinnitysnauhoilla. Tyyppihyv.:
E5 031352
• Taaksepäin suunnattu vauvanistuin, kiinnitetään
turvavyöllä ja tukijalalla. Tyyppihyv.: E5 031602
• Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään Isofix-kiinnikkeillä ja tukijalalla.
Tyyppihyv.: E5 03162
Vaihtoehdot:
• Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään turvavyöllä, tukijaloilla ja kiinnitysnauhoilla. Tyyppihyv.:
E5 0313522
• Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään turvavyöllä ja tukijalalla.
Tyyppihyv.: E5 031612
• Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään Isofix-kiinnikkeillä ja tukijalalla.
Tyyppihyv.: E5 031632
Vyötyyny selkänojalla tai ilman.
Tyyppihyväksyntä: E5 031392
Taaksepäin suunnattu lastenistuin,
kiinnitetään turvavyöllä, tukijalalla ja
kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntänro E5 031352
Ei sopiva sijainti tälle
ikäryhmälle.
Taaksepäin suunnattu lastenistuin,
kiinnitetään turvavyöllä, tukijalalla ja
kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyväksyntänro E5 031352
Ei sopiva sijainti tälle
ikäryhmälle.
Vaihtoehdot:
• Turvavyötyyny selkänojalla tai ilman.
Tyyppihyväksyntänro E5 031392
• Integroitu turvavyötyyny
Tyyppihyväksyntänro E5 031672
Turvavyötyyny
selkänojalla tai ilman.
Tyyppihyväksyntänro
E5 031392
9–18 kg
(9–36 kuukautta)
15–36 kg
(3–12 vuotta)
1
01
Seitsemänpaikkaisissa malleissa pitää istuinrivin olla takimmaisessa asennossaan lastenistuinta käytettäessä.
2
Sopiva erillistä turvaistuinta varten, luettelon mukaan. Lasten turvaistuimet voivat olla tyypiltään ajoneuvokohtaisia, rajoitetusti yleiskäyttöön hyväksyttyjä tai yleiskäyttöön hyväksyttyjä.
31
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Integroidut turvavyötyynyt
Integroidun turvavyötyynyn kääntäminen ylös
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lastenistuinta tai
lastentyynyä etuistuimelle, jos matkustajan
turvatyyny (SRS) on aktivoitu.
Alle 140 cm pitkät henkilöt eivät saa istua
etuistuimella, jos matkustajan turvatyyny
(SRS) on aktivoitu.1
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa lapselle hengenvaaran.
1
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), ks. sivua 16.
(lisävaruste)
Volvon integroidut, takaistuimen reunapaikoille tarkoitetut turvavyötyynyt on suunniteltu lasten turvallisuutta silmällä pitäen. Auton
normaaleihin turvavöihin yhdistettynä turvavyötyynyt on hyväksytty 15-36 kg painaville
lapsille.
– Vetäkää kahvasta niin, että lastentuin
nousee (1).
– Tarttukaa tyynyyn molemmin käsin ja siirtäkää sitä taaksepäin (2).
– Painakaa, kunnes se lukkiutuu (3).
VAROITUS
Turvavyötyynyn tulee olla lukitussa asennossa, ennen kuin lapsen voi asettaa paikalleen.
32
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Tarkastakaa että:
• lastenistuin on lukitussa asennossa.
• turvavyö on kosketuksissa lapsen kehoon
ja että se ei ole liian löysällä eikä kierteillä
ja että se on oikein hartian kohdalla.
• turvavyön alaosa on alhaalla, lantion kohdalla, parhaan suojan varmistamiseksi.
• vyö ei ole lapsen kaulan päällä tai olkapään alapuolella.
• niskatuen asento on säädetty tarkasti lapsen pään mukaan.
01
Integroidun turvavyötyynyn
alaslaskeminen
VAROITUS
Korjaukset ja vaihto tulee tehdä vain Volvon
teknisessä palvelussa. Älkää tehkö mitään
muutoksia tai lisäyksiä turvavyötyynyyn.
Jos integroituun turvavyötyynyyn on kohdistunut voimakas rasitus esim. törmäyksen
yhteydessä, koko turvavyötyyny pitää vaihtaa. Vaikka turvavyötyyny näyttää olevan
vaurioitumaton, se on saattanut menettää
osan suojaavista ominaisuuksistaan. Vaihtakaa turvavyötyyny myös, jos se on hyvin
kulunut.
– Vetäkää kahvasta (1).
– Siirtäkää istuinta alaspäin ja painakaa kunnes se lukkiutuu (2).
Muistakaa ensin kääntää turvavyötyyny alas,
jos takaistuimen selkänoja kallistetaan eteen.
33
01 Turvallisuus
01
Lasten turvallisuus
Lastenistuimen asennus
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä lastenistuimia varten (lisävaruste)
Volvon lasten turvatuotteet ovat Volvon
suunnittelemia ja testaamia.
VAROITUS
Lastentyynyjä/lastenistuimia, joissa on terässankoja tai muita rakenteita, jotka voivat
ottaa kiinni vyölukon avauspainikkeeseen,
ei saa käyttää, koska ne voivat tahattomasti
aiheuttaa turvavyön lukon avautumisen.
Älkää antako lastenistuimen yläosan olla
tuulilasia vasten.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lastenistuinta etuistuimelle, jos autossa on aktivoitu1 matkustajan turvatyyny. Jos lasten turvatuotteiden
asennuksessa ilmenee ongelmia, pyytäkää
tuotteen valmistajalta selkeämmät ohjeet.
1
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), katsokaa s. 19.
Kun käytetään muita markkinoilla olevia tuotteita, on tärkeää lukea tuotteen mukana seuraava asennusohje.
• Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnityshihnoja istuimen pituusasennon säätötankoon, jousiin tai istuimen alla oleviin
kiskoihin ja palkkeihin. Terävät reunat voivat vahingoittaa kiinnityshihnoja.
• Asettakaa lastenistuimen selkänoja kojelautaa vasten. Tämä koskee autoja, joissa
ei ole turvatyynyä matkustajan puolella tai
joiden turvatyyny on kytketty pois toiminnasta.
34
Takaistuimen reunapaikoilla on valmius lastenistuimien ISOFIX-kiinnitysjärjestelmää varten. Volvo-jälleenmyyjältä saatte lisätietoja
lasten turvavarusteista.
01 Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Lastenistuimen kiinnityskohdat
01
Ylimääräinen salpatoiminto turvavyössä
(ALR/ELR)1
Toisen istuinrivin keskipaikan turvavyössä on
ylimääräinen salpatoiminto (ALR/ELR). Salpatoiminto auttaa pitämään vyö kireänä,
mikä tekee lastenistuimen asentamisen helpommaksi.
Asennettaessa lastenistuin turvavyön avulla:
Auto on varustettu lastenistuinten kiinnityskohdilla. Nämä kiinnityskohdat on sijoitettu
takaistuimen istumapaikkojen takapuolelle.
HUOM
Seitsemänpaikkaisessa versiossa nämä
kiinnityskohdat ovat vain toisella istuinrivillä.
Kiinnityskohtien tavoittamiseksi pitää selkänoja kääntää eteen. Yksityiskohtaiset tiedot lastenistuimen kiinnittämisestä ylempiin
kiinnityskohtiin, ks. istuinvalmistajan ohjeita.
– Kiinnittäkää turvavyö lastenistuimeen lastenistuimen valmistajan ohjeiden mukaan.
– Vetäkää turvavyö kokonaan ulos.
– Lukitkaa vyö työntämällä sen lukkokieleke
lukkoon. Voimakas "naksahdus" osoittaa,
että vyö on lukittu.
– Antakaa turvavyön mekanismin kelata vyö
sisään ja kiristää se lastenistuimen ympärille. Turvavyöstä kuuluu nyt mekaaninen
ääni, mikä on normaalia.
Tämän toiminnon aktivointi poistuu automaattisesti, kun turvavyö irrotetaan vyölukosta ja syötetään takaisin alkuasentoon.
Jos lasten turvatuotteiden asennuksessa
syntyy ongelmia, kysykää valmistajalta selkeämpiä asennusohjeita.
1 Automatic
Locking Retractor/
Emergency Locking Retractor.
35
Yleiskatsaus, vasemmanpuoleinen ohjaus ...............................................38
Yleiskatsaus, oikeanpuoleinen ohjaus ...................................................... 40
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa ..............................................................42
Mittaristo ................................................................................................... 43
Merkki- ja varoitusvalot .............................................................................44
Mittariston näyttö ......................................................................................47
Katkaisimet keskikonsolissa .....................................................................48
Valopaneeli ................................................................................................51
Vasen ohjauspylvään vipu .........................................................................53
Oikea ohjauspyörän vipu...........................................................................55
Vakionopeussäädin (lisävaruste) ...............................................................57
Ohjauspyörän säätö, varoitusvilkut ........................................................... 58
Seisontajarru, sähköliitäntä,
konepelti ym.............................................................................................. 59
Sähkötoimiset ikkunannostimet ................................................................61
Taustapeilit ................................................................................................63
Sähkökäyttöinen kattoluukku
(lisävaruste) ...............................................................................................66
36
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
02
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Yleiskatsaus, vasemmanpuoleinen ohjaus
02
38
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Yleiskatsaus, vasemmanpuoleinen ohjaus
1. Valopaneeli
2. Tuuletussuutin
3. Näyttö
4. Lämpömittari
5. Matkamittari/osamatkamittarit/vakionopeussäädin
6. Nopeusmittari
7. Suuntavalot
8. Kierroslukumittari
9. Ulkolämpömittari, kello, vaihdeasento
10. Polttoainemittari
11. Merkki- ja varoitusvalot
12. Tuuletussuuttimet
13. Käsinekotelo
14. Varoitusvilkut
15. Audiolaitteet
16. Lämmitys ja ilmastointi
17. Tuulilasinpyyhkimet
18. Puhelimen/audion painikkeet
19. Mittaristo
20. Äänitorvi
21. Vakionopeussäädin
22. Suuntavalot, valonvaihto, READ-painike
23. Seisontajarru
24. Seisontajarrun vapautin
25. Katkaisin, lukuvalot
26. Matkustamon valaistus
27. Käyttökytkin, kattoluukku
28. Turvavyömuistutin
29. Sisätaustapeili
39
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Yleiskatsaus, oikeanpuoleinen ohjaus
02
40
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Yleiskatsaus, oikeanpuoleinen ohjaus
1. Valopaneeli
2. Tuuletussuutin
3. Merkki- ja varoitusvalot
4. Polttoainemittari
5. Ulkolämpömittari, kello, vaihdeasento
6. Kierroslukumittari
7. Suuntavalot
8. Nopeusmittari
9. Matkamittari/osamatkamittarit/vakionopeussäädin
10. Lämpömittari
11. Näyttö
12. Tuuletussuuttimet
13. Käsinekotelo
14. Varoitusvilkut
15. Audiolaitteet
16. Lämmitys ja ilmastointi
17. Suuntavalot, valonvaihto, READ-painike
18. Seisontajarru
19. Vakionopeussäädin
20. Äänitorvi
21. Mittaristo
22. Puhelimen/audion painikkeet
23. Tuulilasinpyyhkimet
24. Seisontajarrun vapautin
25. Katkaisin, lukuvalot
26. Matkustamon valaistus
27. Käyttökytkin, kattoluukku
28. Turvavyömuistutin
29. Sisätaustapeili
41
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa
Säädinpaneeli
1
2
3
4
02
1.
2.
3.
4.
42
Lukkonuppi kaikille oville
Takaovien ikkunanostimien lukitus
Ikkunannostimien käyttökytkimet
Käyttökytkimet, ulkotaustapeilit
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittaristo
02
1. Lämpömittari – Ilmoittaa moottorin jäähdytysjärjestelmän lämpötilan. Jos osoitin
menee punaiselle alueelle, annetaan näytössä ilmoitus. Ottakaa huomioon, että
lisävalot ilmanoton edessä heikentävät
järjestelmän jäähdytystä.
2. Näyttö – Näytössä esitetään informaatio- tai varoitusilmoituksia.
3. Nopeusmittari – Ilmaisee auton nopeuden.
4. Välimatkamittarit T1 ja T2 – Käytetään
lyhyiden matkojen mittaamiseen. Oikeanpuoleinen numero ilmoittaa sadat
metrit. Pitäkää nuppia painettuna yli
2 sekunnin ajan nollataksenne mittarin.
5.
6.
7.
8.
9.
Välimatkamittarista toiseen vaihdetaan
painamalla nuppia lyhyesti.
Vakionopeussäätimen osoitin.
Matkamittari – Ilmoittaa autolla ajetun
kokonaismatkan.
Kaukovalot päällä/pois.
Varoitussymboli – Jos syntyy vika,
symboli syttyy ja näytössä esitetään
varoitusilmoitus.
Kierroslukumittari – Ilmaisee moottorin
kierrosluvun tuhansina kierroksina minuutissa. Kierroslukumittarin osoitin ei
saa mennä punaiselle alueelle.
10. Automaattivaihteiston osoitin – Käytössä oleva vaihtamisohjelma näytetään.
11. Ulkolämpömittari – Kun lämpötila on
alueella +2 °C - –5 °C, näytössä palaa
lumihiutalesymboli. Se varoittaa liukkausvaarasta. Jos auto on seissyt paikallaan, mittari voi näyttää liian korkeaa
arvoa.
12. Kellon nuppi – Kello asetetaan aikaan
nuppia kiertämällä.
13. Polttoainemittari – Jäljellä on n. 8 litraa
käytettävissä olevaa polttoainetta, kun
valo syttyy.
14. Merkki- ja varoitusvalot
15. Suuntavalot – vasen/oikea
43
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Merkki- ja varoitusvalot
Toiminnan tarkastus, symbolit
02
Jos moottoria ei käynnistetä
viiden sekunnin kuluessa,
kaikki merkkivalot sammuvat
lukuun ottamatta valoja, jotka
osoittavat vikaa auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä ja liian matalaa
öljynpainetta. Joillain symboleilla ei ehkä ole toimintoa, auton varustuksesta riippuen.
Punainen valo:
– Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan.
Autolla ei saa ajaa edelleen.
– Lukekaa viesti mittariston näytöstä.
– Korjatkaa vika ohjeen mukaan tai ottakaa
yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Symbolia ja ilmoitustekstiä näytetään, kunnes vika on korjattu.
Symbolit mittariston keskellä
Keltainen valo:
– Lukekaa viesti näytöstä. Korjauttakaa vika.
Ilmoitusteksti sammutetaan READ-painikkeella, ks. sivua 47, tai se sammuu automaattisesti 2 minuutin kuluttua.
Kaikki merkki- ja varoitusvalot1 syttyvät, kun
virta-avain käännetään asentoon II ennen
käynnistystä. Tällöin varmistetaan, että valot
toimivat. Kun moottori käynnistetään, pitää
kaikkien valojen sammua, paitsi käsijarrun
valon, joka sammuu vasta, kun seisontajarru
vapautetaan.
HUOM
Kun ilmoitusteksti HUOLLON AIKA esitetään, merkkivalo ja ilmoitusteksti sammutetaan READ-painikkeella, tai se häviää
automaattisesti 2 minuutin kuluttua.
Tämä valo palaa punaisena tai
keltaisena havaitun vian vakavuudesta riippuen.
1
44
Tiettyjen moottoriversioiden yhteydessä ei käytetä matalan öljynpaineen symbolia. Varoitus
tapahtuu näyttötekstin avulla, ks. sivua 188.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Merkki- ja varoitusvalot
Merkkisymbolit
Vika ABS-järjestelmässä
Jos symboli syttyy, järjestelmä ei
toimi. Auton varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen, mutta ilman ABS-toimintoa.
– Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
– Käynnistäkää moottori uudelleen.
– Jos varoitusvalo palaa edelleen, ajakaa
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun
ABS-järjestelmän tarkastusta varten.
Vika jarrujärjestelmässä
Jos symboli syttyy, jarrunestettä
saattaa olla liian vähän.
– Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
tarkastakaa taso jarrunestesäiliöstä, ks.
s. 190. Jos nestetaso on säiliön MIN-merkin alapuolella, autolla ei tule enää ajaa,
vaan se on hinautettava valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun jarrujärjestelmän
tarkastusta varten.
Jos JARRU- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, jarruvoiman jakoon on saattanut tulla vika.
– Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
– Käynnistäkää moottori uudelleen.
• Jos molemmat symbolit sammuvat, voitte
jatkaa ajoa.
• Jos merkkivalot palavat edelleen, tarkastakaa nestemäärä jarrunestesäiliössä. Ks.
sivua 190.
• Jos jarrunestesäiliön nestetaso on normaali ja varoitussymbolit palavat edelleen,
voitte ajaa auton varovasti valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun jarrujärjestelmän tarkastusta varten.
• Jos nestepinta on jarrunestesäiliön MIN merkin alapuolella, autolla ei saa enää
ajaa, vaan se on hinautettava valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun jarrujärjestelmän tarkastusta varten.
Turvavyömuistutin
Symboli palaa niin kauan kuin
kuljettajan tai etumatkustajan
turvavyö on kiinnittämättä tai
takaistuimella matkustava on
avannut turvavyön.
02
1
Liian matala öljynpaine
Jos symboli syttyy ajon aikana,
moottorin öljynpaine on liian matala. Pysäyttäkää moottori välittömästi ja tarkastakaa moottorin
öljymäärä, lisätkää tarvittaessa. Jos symboli
palaa ja öljymäärä on normaali, ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Vika auton
pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä
Ajakaa Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten.
VAROITUS
Jos JARRU- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, on olemassa vaara, että
auton takaosa joutuu luistoon voimakkaassa jarrutuksessa.
1 Tiettyjen
moottoriversioiden yhteydessä ei
käytetä matalan öljynpaineen symbolia. Varoitus tapahtuu näyttötekstin avulla, ks.
sivua 188.
45
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Merkki- ja varoitusvalot
02
Turvatyynyt – SRS
Jos symboli jää palamaan tai syttyy ajon aikana, vyölukossa,
SRS-, SIPS- tai IC-järjestelmässä havaittu vika. Ajakaa pikimmiten valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten.
Takasumuvalo
Symboli palaa sumuvalojen ollessa päällä.
Generaattori ei lataa
Perävaunun merkkisymboli
Symboli vilkkuu, kun vilkkuja
käytetään ja perävaunu on kytkettynä. Jos symboli ei vilku, jokin perävaunun tai auton vilkkupolttimoista on viallinen.
Jos symboli syttyy ajon aikana,
on sähköjärjestelmässä vika.
Ottakaa yhteys valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Moottorin hehkutus (diesel)
Symboli palaa, kun moottorin
hehkutus on käynnissä. Hehkutus tapahtuu, kun lämpötila alittaa
arvon –2 °C. Kun symboli on sammunut, auto voidaan käynnistää.
Seisontajarru kytkettynä
Valo palaa seisontajarrun ollessa
vedettynä päälle. Vetäkää
seisontajarruvipu aina
ääriasentoon.
HUOM
Vakautusjärjestelmä STC tai DSTC
Tietoja järjestelmän toiminnoista
ja symboleista, ks. sivua 126.
Muistutus – auki jääneet ovet
Jos jokin ovista, konepelti1 tai takaluukku ei
ole kunnolla kiinni, kuljettajaa muistutetaan
tästä.
Pieni nopeus
Jos auto rullaa nopeuden ollessa alle n.
7 km/h, infosymboli syttyy samanaikaisesti,
kun
KULJETTAJAN OVI AUKI,
MATKUSTAJAN OVI AUKI,
VASEN TAKAOVI AUKI,
KONEPELTI AUKI tai
OIKEA TAKAOVI AUKI esitetään näytössä.
Pysäyttäkää auto ensimmäiseen turvalliseen
paikkaan ja sulkekaa avoin ovi tai luukku.
Suuri nopeus
Jos auto liikkuu suuremmalla nopeudella kuin n. 7 km/h, syttyy
symboli samanaikaisesti, kun
näytössä esitetään jokin edellisen kappaleen teksteistä.
Muistutus takaluukusta
Jos takaluukku on auki, esitetään näytössä
TAKALUUKKU AUKI.
Valo palaa riippumatta siitä, kuinka kovaan
seisontajarru on vedetty.
1 Vain
46
hälyttimellä varustetut autot.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittariston näyttö
Ilmoitukset
– Painakaa READ-painiketta (A).
Selatkaa ilmoituksia READ-painikkeella. Ilmoitukset vioista säilytetään muistilistassa,
kunnes vika on korjattu.
HUOM
Jos varoitusviesti tulee näyttöön käyttäessänne ajotietokonetta, viesti pitää lukea
(painamalla READ-painiketta), ennen kuin
aikaisemman toiminnon voi aloittaa
uudelleen.
02
Kun varoitus- tai merkkisymboli syttyy, mittariston näyttöön tulee samalla täydentävä
viesti.
Viestit
Sisältö
PYSÄHDY VAROEN
SAMMUTA MOOTTORI
HUOLLA HETI
KS. KÄSIKIRJAA
VAATII HUOLLON
MÄÄRÄAIKA: HUOLTO
Pysäköikää auto turvallisesti ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara.
Pysäköikää auto turvallisesti ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara.
Antakaa valtuutetun Volvon teknisen palvelun tarkastaa auto välittömästi.
Lukekaa käyttöohjekirjasta.
Antakaa valtuutetun Volvon teknisen palvelun tarkastaa auto mahdollisimman pian.
Huollon aika valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa. Ajankohtaan vaikuttavat ajettu matka,
kuukausien määrä viimeisimmästä huollosta ja moottorin käyntiaika.
Dieselhiukkassuodatin on regeneroitava, ks. sivua 116.
NOKISUODATIN TÄYNNÄ –KS.
KÄSIKIRJAA
STC/DSTC LUISTONESTO POIS
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmän toiminta on rajoitettua, ks. sivua 125 muiden versioiden osalta.
47
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katkaisimet keskikonsolissa
02
Ilmastointi matkustamon
takaosassa (lisävaruste)
Painakaa painiketta aktivoidaksenne matkustamon takaosan ilmastoinnin. Matkustamon takaosan ilmastointi kytkeytyy pois, kun virta katkaistaan kokonaan.
HUOM
Painikkeiden keskinäinen sijainti voi vaihdella.
48
Lapsilukot takaovissa
(lisävaruste)
Aktivoi tai poistaa takaovien
sähköisen lapsilukon aktivoinnin. Virta-avaimen pitää olla
asennossa I tai II. Kun lapsilukko on aktivoituna, painikkeessa oleva valodiodi palaa. Saatte ilmoituksen näyttöön,
kun aktivoitte lapsilukon tai poistatte sen aktivoinnin.
Sisään käännettävät
ulkotaustapeilit
(lisävaruste)
Käytetään kääntämään ulkotaustapeilit sisään ulkoasennosta ja ulos sisäasennosta.
Menetelkää näin, jos taustapeili on vahingossa käännetty sisään tai ulos:
– Kääntäkää ko. taustapeili käsin normaaliasenteoon.
– Kääntäkää virta-avain asentoon II.
– Kääntäkää taustapeiliä sisään painikkeen
avulla, ja sitten ulospäin, myös painikkeen
avulla.
Taustapeilit ovat nyt palanneet alkuperäisiin
kiinteisiin asentoihinsa.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katkaisimet keskikonsolissa
Pysäköintitutka
(lisävaruste)
Järjestelmä on aina aktivoituna, kun auto käynnistetään.
Painakaa painiketta peruutusvaroitusjärjestelmän aktivoimiseksi/aktivoinnin poistamiseksi. Katsokaa
myös s. 127.
Salpalukitusasennon 1 ja
hälytystunnistimien
sulkeminen
Käyttäkää tätä painiketta, kun
haluatte jostain syystä kytkeä
salpalukitusasennon pois (salpalukitusasento merkitsee, että ovia ei voida
avata sisäpuolelta niiden ollessa lukittuina).
Tällä painikkeella voitte kytkeä pois myös hälytysjärjestelmän liike- ja kallistustunnistimet2. Merkkivalo palaa, kun toiminnot ovat
suljettuina/poiskytkettyinä.
Lisävalot (lisävaruste)
Käyttäkää tätä painiketta, jos
haluatte, että auton lisävalot
syttyvät samanaikaisesti kaukovalojen kanssa tai jos haluatte sulkea toiminnon.
1 Tietyt
markkina-alueet
Active Bi-Xenon -valot,
ABL (lisävaruste)
ABL-valonheittimien valokeila
seuraa ohjauspyörän liikkeitä
ajettaessa. Toiminto aktivoidaan automaattisesti, kun
auto käynnistetään ja se sulkea/aktivoida
painamalla painiketta. Painikkeessa oleva valodiodi palaa, kun toiminto on aktivoitu.
Valokuvion vaihtaminen oikean-/vasemmanpuoleiselle liikenteelle
Pitäkää painiketta painettuna vähintään
5 sekuntia. Auton pitää seistä paikallaan, kun
valokuviota vaihdetaan. Ilmoitus LÄHIV.
SÄÄD. OIKEANP. LIIK tai LÄHIV. SÄÄD. VASEMMANP. LIIK esitetään näytössä. Lisätietoja ja valokuvion sovitus halogeeni tai Bi-Xenon -valonheittimissä, ks. sivua 146.
Savukkeensytytin aktivoidaan painamalla
nuppi sisään. Kun sytytystoiminto on valmis,
nuppi ponnahtaa takaisin ulos. Vetäkää sytytin paikaltaan ja käyttäkää hehkua savukkeen
sytyttämiseen. Antakaa turvallisuussyistä
kannen olla aina olla liittimessä, kun tätä ei
käytetä. Suurin virranvoimakkuus on 10 A.
02
VAROITUS
Sulkekaa liitäntä aina tulpalla, kun sitä ei
käytetä.
BLIS – Blind Spot
Information System
(lisävaruste)
Painakaa painiketta toiminnon
aktivoinnin poistamiseksi tai
aktivoimiseksi uudelleen. Katsokaa s. 129 saadaksenne lisätietoja.
Sähköliitin (vakio)/
Savukkeensytytin
(lisävaruste)
Sähköliitintä voidaan käyttää
eri varusteille, jotka on tarkoitettu 12 V: n jännitteelle, esim.
matkapuhelin tai kylmälaatikko.
Virta-avaimen pitää olla vähintään
asennossa I, jotta liitäntä antaa virtaa.
2 Lisävaruste
49
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katkaisimet keskikonsolissa
Varoitusvilkut
02
Sähkölämmitteinen
takalasi ja sähkölämmitteiset taustapeilit
Käyttäkää sähkölämmitystä
jään ja huurun poistamiseen
takalasilta ja taustapeileistä.
Painakaa katkaisinta takalasin ja taustapeilien lämmityksen aloittamiseksi. Katkaisimessa oleva valodiodi syttyy.
Lämmitys kytkeytyy automaattisesti pois
noin 12 minuutin kuluttua.
Varoitusvilkkuja (kaikki suuntavalot vilkkuvat)
on käytettävä, kun auto on pysäköity niin,
että se voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa muulle
liikenteelle. Kytkekää toiminto katkaisinta
painamalla.
HUOM
Varoitusvilkkujen käyttöä koskeva lainsäädäntö vaihtelee eri maissa.
50
Sähkölämmitteiset etuistuimet
Katsokaa s. 72 tai s. 74 saadaksenne lisätietoja.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Valopaneeli
Ajovalojen korkeussäätö
Auton kuormitus muuttaa ajovalojen suuntaa
korkeussuunnassa, mikä voi johtaa vastaantulevien autojen häikäistymiseen. Välttäkää
tätä säätämällä ajovalojen korkeusasetusta.
Tila
Sisältö
Automaattiset/sammutetut
lähivalot. Vain kaukovalovilkku.
Seisontavalot
Automaattiset lähivalot. Kaukovalot ja kaukovalovilkku toimivat
tässä tilassa.
– Kääntäkää virta-avain asentoon II.
– Kääntäkää valokatkaisin (1) jompaankumpaan ääriasentoon.
– Pyörittäkää säädintä (3) ylös- tai alaspäin
nostaaksenne ja vastaavasti laskeaksenne
valojen korkeutta.
Bi-Xenonvaloilla1 varustetuissa autoissa on
automaattinen ajovalojen korkeussäätö, mistä johtuen säädin (3) puuttuu.
valokatkaisin (1) on keskiasennossa. Tarvittaessa valtuutettu Volvon tekninen palvelu voi
kytkeä lähivaloautomatiikan pois.
Automaattiset lähivalot, kaukovalot
– Kääntäkää virta-avain asentoon II.
– Lähivalot aktivoidaan kääntämällä
valokatkaisin (1) myötäpäivään ääriasentoon.
– Kaukovalot aktivoidaan vetämällä ohjauspylvään vasenta vipua ohjauspyörää kohti
ääriasentoon ja vapauttamalla se, ks.
sivua 53.
Valot sammuvat automaattisesti, kun virtaavain käännetään asentoon I tai 0.
02
Seisontavalot
Seisontavalot voidaan sytyttää virta-avaimen
asennosta riippumatta.
– Kääntäkää valokatkaisin (2) keskiasentoon.
Kun virta-avain on asennossa II, seisontavalot ja numerokilven valaistus palavat aina.
Valonheittimet
Automaattiset lähivalot (tietyt maat)
Lähivalot syttyvät automaattisesti, kun virtaavain käännetään asentoon II, paitsi jos
1 Lisävaruste.
51
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Valopaneeli
Active Bi-Xenon -valot,
ABL (lisävaruste)
Sumuvalot
HUOM
Sumuvalojen käyttöä koskevat määräykset
vaihtelevat eri maissa.
02
Sumuvalot (lisävaruste)
Sumuvalot voidaan sytyttää joko ajovalojen
tai seisontavalojen kanssa.
– Painakaa painiketta (2).
Painikkeessa (2) oleva valo palaa, kun sumuvalot on sytytetty.
Valokeila, aktiiviset/ei aktiiviset valonheittimet.
ABL-valonheittimien valokuvio noudattaa ohjauspyörän liikkeitä ajettaessa. Toiminto aktivoidaan automaattisesti, kun auton käynnistetään ja se voidaan sulkea/aktivoida keskikonsolissa olevalla painikkeella, ks. sivua 49.
52
Takasumuvalo
Takasumuvalo voidaan sytyttää vain joko
ajovalojen tai sumuvalojen yhteydessä.
– Painakaa painiketta (4).
Sumutakavalon merkkisymboli mittaristossa
ja valo painikkeessa (4) palavat takasumuvalon ollessa sytytettynä.
Mittaristovalaistus
Mittaristovalaistus palaa, kun virta-avain on
asennossa II ja valokatkaisin (1) on toisessa
ääriasennoistaan. Valaistus himmenee automaattisesti päivällä ja sitä voidaan säätää
manuaalisesti yöllä.
Pyörittäkää ylös- tai alaspäin säädintä (5) voimakkaampaa tai heikompaa valaistusta varten.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Vasen ohjauspylvään vipu
Ohjauspylvään vivun asennot
Lyhyt vilkkujakso
– Siirtäkää ohjauspylväässä olevaa vipua
ylös- tai alaspäin asentoon (1) ja vapauttakaa, vipu palaa alkuasentoonsa tai siirtäkää vipu asentoon (2) ja siirtäkää se heti
takaisin alkuasentoonsa.
Suuntavalot vilkkuvat kolme kertaa. Lyhyt
vilkkujakso keskeytyy välittömästi, jos vilkutus aloitetaan vastakkaiseen suuntaan.
Kauko- ja lähivalojen valonvaihto
Saattovalot
Osa ulkovaloista voidaan pitää palamassa,
jolloin ne toimivat saattovaloina auton lukitsemisen jälkeen. Aikaviive on 30 sekuntia1,
mutta se voidaan muuttaa 60 tai 90 sekuntiin.
– Poistakaa avain virtalukosta.
– Siirtäkää vipua ohjauspyörään päin
ääriasentoon (4) ja vapauttakaa se.
– Nouskaa ulos autosta ja lukitkaa ovi.
02
Virta-avaimen pitää olla asennossa II, jotta
kaukovalot voidaan sytyttää.
1.
2.
3.
4.
Kaistanvaihto, suuntavalot
Normaali kääntyminen, suuntavalot
Kaukovalovilkku
Kauko- ja lähivalojen valonvaihto sekä
saattovalot
Suuntavalot
– Kääntäkää valokatkaisin myötäpäivään
ääriasentoon, katsokaa s. 51.
– Siirtäkää vipua ohjauspyörään päin
ääriasentoon (4) ja vapauttakaa se.
Kaukovalovilkku
– Siirtäkää vipua kevyesti ohjauspyörään
päin asentoon (3).
Kaukovalot palavat kunnes vipu vapautetaan.
Normaali kääntyminen
– Siirtäkää vipu ylös- tai alaspäin
ääriasentoon (2).
Vipu jää ääriasentoonsa ja se siirretään takaisin käsin tai se palautuu automaattisesti ohjauspyörän liikkeen jälkeen.
1 Tehdasasetukset.
53
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Vasen ohjauspylvään vipu
Ajotietokone (lisävaruste)
Keskinopeus
Kun virta katkaistaan, keskinopeus tallennetaan muistiin ja se muodostaa uuden arvon
pohjan, kun ajoa jatketaan. Nollaaminen tehdään RESET-painikkeella (C).
02
Säätimet
Ajotietokoneen informaatioon pääsemiseksi
pitää säätöpyörää (B) kääntää portaittain,
joko ylös- tai alaspäin. Kääntämälle edelleen
päästään takaisin alkuasentoon.
HUOM
Jos varotusilmoitus tulee esiin, kun ajotietokonetta käytetään, pitää varoitusilmoitus
kuitata. Kuitatkaa painamalla
READ-painiketta (A) ajotietokonetoimintoon palaamiseksi.
Toiminnot
Ajotietokone näyttää seuraavia tietoja:
• KESKINOPEUS
• AJONOPEUS MAILIA/TUNTI1
• HETKELL. KULUTUS
54
• KESKIKULUTUS
• KILOMETRIÄ TANKKAAMATTA
• DSTC, ks. sivua 126
Todellinen nopeus, mph1
Ko. nopeus näytetään laatuna mph.
Hetkellinen kulutus
Polttoaineenkulutus lasketaan joka sekunti.
Näytön osoitusta päivitetään parin sekunnin
välein. Kun auto seisoo paikallaan, näytössä
esitetään " ---- ". Regeneroinnin aikana2 polttoaineenkulutus voi kasvaa, ks. sivua 116.
Keskikulutus
Keskimääräinen polttoaineenkulutus viimeisimmän nollauksen jälkeen (RESET). Kun virta katkaistaan, tallentuu keskimääräinen polttoaineenkulutus ja säilyy, kunnes toiminto
1
Tietyt maat.
2 Koskee
vain hiukkassuodattimella varustettuja
dieselautoja.
nollataan. Nollaus tehdään RESETpainikkeella (C).
HUOM
Polttoainekäyttöisen lämmittimen käyttö
saattaa aiheuttaa tietyn virhenäyttämän.
Kilometriä tankkaamatta
Laskenta ajomatkasta tyhjään säiliöön perustuu keskikulutukseen viimeksi ajettujen
30 km:n matkalla. Kun ajomatka jäljellä olevalla polttoaineella on alle 20 km, näyttö esittää "----".
HUOM
Tietty virhenäyttämä voi syntyä polttoaineenkulutuksen muuttuessa johtuen esim.
muuttuneesta ajotavasta tai polttoainekäyttöisen lämmittimen käytöstä.
Nollaus
– Valitkaa KESKINOPEUS tai KESKIKULUTUS
– Keskinopeus ja keskikulutus nollautuvat
samanaikaisesti, kun RESETpainiketta (C) pidetään painettuna vähintään viisi sekuntia.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Oikea ohjauspyörän vipu
Tuulilasinpyyhkimet
säätöpyörää (1) ylöspäin pyyhkäisyjen välisen ajan lyhentämiseksi. Kääntäkää alaspäin
ajan lisäämiseksi.
Jatkuva pyyhintä
Pyyhkimet pyyhkivät normaalilla
nopeudella.
Pyyhkimet pyyhkivät suurella nopeudella.
TÄRKEÄÄ
Pyyhin-/huuhtelutoiminto – tuulilasi.
Tuulilasinpyyhkimet pois toiminnasta
TUulilasinpyyhkimet ovat pois
päältä vivun ollessa
asennossa 0.
Yksi pyyhkäisy
Siirtäkää vipua ylöspäin, kun haluatte pyyhkäistä vain kerran.
Jaksopyyhintä
Pyyhkäisyjen määrää aikayksikössä voidaan säätää. Kääntäkää
minuutin aikajaksolla). Kun 10 minuuttia on
kulunut viimeisimmästä tuulilasin huuhtelusta, valonheittimien suurpainehuuhtelu toimii
jälleen tuulilasin ensimmäisen huuhtelun yhteydessä. Vetämällä vipua lyhyesti ohjauspyörän suuntaan huuhdellaan vain tuulilasi.
02
Rajoitettu huuhtelu
Kun säiliössä on jäljellä n. yksi litra huuhtelunestettä, huuhtelunesteen tulo valonheittimille ja takalasille suljetaan. Näin ensisijaistetaan näkyvyys tuulilasin läpi.
Käyttäkää runsaasti huuhtelunestettä pyyhkimien pyyhkiessä tuulilasia. Tuulilasin tulee
olla märkä pyyhkimien toimiessa.
Tuulilasin/valonheittimien
huuhtelulaite
Siirtäkää vipua ohjauspyörää kohti tuulilasin
ja valonheittimien huuhtelun aloittamiseksi.
Vivun vapauttamisen jälkeen pyyhkimet tekevät kolme ylimääräistä pyyhkäisyä.
Valonheittimien suurpainehuuhtelu
(lisävaruste tietyillä markkina-alueilla)
Valonheittimien suurpainehuuhtelu kuluttaa
paljon huuhtelunestettä. Nesteen säästämiseksi valonheittimet huuhdellaan vain joka
viidennen huuhtelun yhteydessä (kymmenen
55
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Oikea ohjauspyörän vipu
Pyyhin ja huuhtelulaite, takalasi
Jos takalasinpyyhin jo käy normaalinopeudella, mitään muutosta ei tapahdu.
Sadetunnistin (lisävaruste)
Sadetunnistin havaitsee veden määrän tuulilasilla ja aktivoi tuulilasinpyyhkimet automaattisesti. Sadetunnistimen herkkyyttä säädetään säätimellä (1), ks. kuvaa sivulla 55.
02
Säätöpyörä
Säätöpyörällä säädetään pyyhkäisyjen määrä
aikayksikössä, kun on valittu jaksopyyhintä,
tai herkkyys sademäärälle, kun on valittu sadetunnistin.
Pyyhin-/huuhtelutoiminto – takaluukku.
Siirtämällä vipua eteenpäin käynnistetään takalasin huuhtelu ja pyyhintä. Vivussa uloimpana olevassa painikkeessa on
1. Takalasinpyyhin – jaksopyyhintä
2. Takalasinpyyhin – normaali nopeus
Pyyhin – peruutus
Jos peruutusvaihde kytketään tuulilasinpyyhkimien ollessa aktivoituina, takalasinpyyhin
asettuu jaksopyyhintätilaan1.
1
56
Tämä toiminto (jaksopyyhintä peruutuksen yhteydessä) voidaan sulkea. Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
– Kääntäkää säätöpyörää myötäpäivään
herkkyyden lisäämiseksi ja vastapäivään
sen pienentämiseksi. (Kun säätöpyörää
käännetään myötäpäivään, tehdään ylimääräinen pyyhintäliike.)
Päällä/Pois
Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää virtaavaimen olla asennossa I tai II ja tuulilasinpyyhkimien vivun asennossa 0.
Sadetunnistin aktivoidaan:
– Painamalla painiketta (B). Painikkeessa
oleva valo syttyy ja osoittaa, että sadetunnistin on aktiivinen.
Sadetunnistin kytketään pois valitsemalla jokin seuraavista:
– Painakaa painiketta (2).
– Vaihtakaa pyyhintäohjelmaa siirtämällä
vipua alaspäin. Jos vipua siirretään ylöspäin, sadetunnistin pysyy aktivoituna,
pyyhkimet tekevät ylimääräisen pyyhkäisyn ja palautuvat sadetunnistintilaan, kun
vipu vapautetaan takaisin asentoon 0.
Sadetunnistin sulkeutuu automaattisesti, kun
avain poistetaan virtalukosta tai viisi minuuttia virran katkaisun jälkeen.
TÄRKEÄÄ
Automaattipesu: Kytkekää sadetunnistin
pois painamalla painiketta (B) virta-avaimen
ollessa asennossa I tai II. Muutoin tuulilasinpyyhkimet voivat käynnistyä ja vaurioitua.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Vakionopeussäädin (lisävaruste)
Kytkeminen toimintaan
Vakionopeussäätimen säätimet ovat ohjauspyörän keskiössä vasemmalla puolella.
Halutun nopeuden asettaminen:
– Painakaa CRUISE-painiketta. Mittaristossa näkyy CRUISE.
– Painakaa kevyesti + tai — auton nopeuden lukitsemiseksi. Näytössä esitetään
CRUISE-ON.
Vakionopeussäädintä ei voida kytkeä päälle
nopeuden ollessa alle 30 km/h tai yli
200 km/h.
Nopeuden lisääminen tai
vähentäminen
Tilapäinen poiskytkeminen
– Painakaa 0 kytkeäksenne vakionopeussäätimen tilapäisesti pois toiminnasta.
Mittariston näytössä esitetään CRUISE.
Aiemmin asetettu nopeus säilyy muistissa
tilapäisen poiskytkennän aikana.
Vakionopeussäädin kytkeytyy lisäksi tilapäisesti pois kun:
02
• Jarrupoljinta tai kytkinpoljinta painetaan
• nopeus ylämäessä laskee alle arvon
25–30 km/h
• vaihteenvalitsin siirretään asentoon N
• pyörät luistavat tai lukkiutuvat
• tilapäinen nopeuden lisäys on kestänyt yli
minuutin.
– Lisätkää tai vähentäkää lukittua nopeutta
painamalla + tai —. Nopeudeksi ohjelmoidaan se nopeus, joka autolla on vapautettaessa painike.
Lyhyt painallus (alle puoli sekuntia) + tai —
vastaa nopeusmuutosta 1 km/h tai 1,6 km/h.
HUOM
Tilapäinen nopeuden lisääminen (alle minuutin kestävä) kaasupolkimella esim. ohitettaessa ei vaikuta vakionopeussäätimen
asetukseen. Auto palaa aikaisemmin asetettuun nopeuteen, kun kaasupoljin vapautetaan.
Nopeuteen palaaminen
– Palatkaa aikaisemmin asetettuun nopeuteen painamalla
painiketta. Mittariston näytössä esitetään CRUISE ON.
Poiskytkeminen
– Kytkekää vakionopeussäädin pois painamalla CRUISE. CRUISE ON sammuu mittariston näytössä.
57
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ohjauspyörän säätö, varoitusvilkut
Ohjauspyörän säätö
Varoitusvilkut
Ohjauspyörää voidaan säätää korkeus- ja pituussuunnassa.
– Vapauttakaa ohjauspyörä vetämällä vipua
itseenne päin.
– Säätäkää ohjauspyörä parhaiten sopivaan
asentoon.
– Painakaa vipu takaisin ohjauspyörän kiinnittämiseksi. Jos se on jäykkä, painakaa
hieman ohjauspyörää samalla, kun vipu
siirretään takaisin.
Varoitusvilkkuja (kaikki suuntavalot vilkkuvat)
on käytettävä, kun auto on pysäköity niin,
että se voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa muulle
liikenteelle. Kytkekää toiminto katkaisinta
painamalla.
02
VAROITUS
Säätäkää ohjauspyörä ennen kuin lähdette
ajamaan, ei koskaan ajon aikana. Tarkastakaa ennen matkaa, että ohjauspyörä on
kiinnitetty asentoonsa.
58
HUOM
Varoitusvilkkujen käyttöä koskeva lainsäädäntö vaihtelee eri maissa.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Seisontajarru, sähköliitäntä, konepelti ym.
Seisontajarru
Sähköliitäntä takaistuimella
HUOM
Varoitussymboli mittaristossa palaa riippumatta siitä kuinka kovaan seisontajarrupoljin on painettu.
02
2
1
Seisontajarru, vasemmalta ohjattavat autot.
Seisontajarru kytkeminen
– Painakaa jalkajarrua määrätietoisesti.
– Painakaa seisontajarrupoljin (1) määrätietoisesti niin pitkälle kuin se menee.
– Vapauttakaa jalkajarru ja varmistakaa, että
auto seisoo paikallaan.
– Jos auto rullaa, pitää seisontajarrupoljinta
painaa enemmän.
– Kun auto pysäköidään, valitkaa asento 1
(käsivalintainen vaihteisto) tai P (automaattivaihteisto).
Pysäköinti mäkeen
Jos auto pysäköidään mäkeen keula ylämäen suuntaan, kääntäkää pyörät poispäin jalkakäytävän reunasta.
Sähköliitäntää voidaan käyttää eri varusteille, kuten esim. matkapuhelimelle tai kylmälaatikolle. Se on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle. Suurin virrankulutus on 10 A. Virta-avaimen pitää olla vähintään asennossa I, jotta
liitäntä antaa virtaa.
Jos auto pysäköidään mäkeen keula alamäen suuntaan, kääntäkää pyörät jalkakäytävän
reunaa kohti.
1
Seisontajarru, oikealta ohjattava auto
2
Seisontajarrun vapauttaminen
– Painakaa jalkajarrua määrätietoisesti.
– Vetäkää kahvasta (2).
59
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Seisontajarru, sähköliitäntä, konepelti ym.
Konepellin avaaminen
Ohjauspyörän säätö
Takaluukun avaaminen
Vetäkää kahvasta itseenne päin konepellin
lukitusmekanismin avaamiseksi.
Ohjauspyörää voidaan säätää korkeus- ja pituussuunnassa. Painakaa ohjauspylväässä
vasemmalla puolella oleva säädin alas. Säätäkää sitten ohjauspyörä sopivaan asentoon.
Painakaa säädin takaisin ohjauspyörän asennon lukitsemiseksi. Jos se on vaikeaa, painakaa samalla vähän ohjauspyörää kun palautatte säätimen.
Avatkaa takaluukku vetämällä kahvasta, kuten kuva osoittaa. Laskekaa alaosa nostamalla kahvaa ylöspäin.
02
VAROITUS
Sulkekaa konepelti panemalla käsi sen
päälle ja painamalla se alas. Älkää sulkeko
pitäen kiinni etusäleiköstä. Sisäpuolella olevat moottorin osat voivat vahingoittaa sormianne.
VAROITUS
Säätäkää ohjauspyörä ennen ajoon lähtöä,
ei koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että
ohjauspyörä on lukkiutunut.
60
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkötoimiset ikkunannostimet
Käyttö
Sähkökäyttöisiä ikkunannostimia käytetään
ovissa olevilla katkaisimilla. Ikkunannostimet
toimivat jännitetilassa I ja II. Ajon päätyttyä ja
kun virta-avain on poistettu lukosta, voidaan
ikkunat edelleen avata tai sulkea niin kauan
kuin mitään ovista avata. Käyttäkää ikkunoita
valvonnan alaisina.
Kuljettajan ovi
Ikkunannostimien salpa takaovessa
A
B
02
Lasin avaaminen:
– Painakaa katkaisimen etuosaa.
Lasin sulkeminen:
– Vetäkää katkaisimen etuosaa ylöspäin.
VAROITUS
Jos autossa on lapsia:
• Muistakaa aina katkaista virta ikkunannostimista poistamalla avain virtalukosta, jos kuljettaja poistuu autosta.
• Varmistakaa, etteivät lasten tai muiden
matkustajien kädet jää puristuksiin ikkunoita suljettaessa.
• Jos takaovien ikkunoita käytetään kuljettajan ovesta:
• Tarkastakaa etteivät kenenkään takamatkustajan kädet jää puristuksiin ikkunoita
suljettaessa.
Kuljettaja voi käyttää molempia ikkunannostimia paikaltaan. Ikkunat voidaan avata ja sulkea kahdella tavalla.
– Painakaa katkaisimia (A) kevyesti alaspäin
tai vetäkää niitä kevyesti ylöspäin. Ikkunannostimet nousevat tai laskevat niin
kauan kuin katkaisimiin vaikutetaan.
– Painakaa katkaisimet (A) täysin alas tai
vetäkää täysin ylös, ja vapauttakaa sitten.
Sivuikkunat avautuvat tai sulkeutuvat tällöin automaattisesti. Jos ikkuna estyy.
HUOM
Automaattinen nostotoiminto matkustajan
puolella on vain tietyillä markkina-alueilla.
Katkaisimilla (B) käytetään takaovien ikkunoita.
Takaovien sähkötoimiset ikkunannostimet
voidaan lukita kuljettajan oven säädinpaneelissa olevalla katkaisimella. Muistakaa aina
kytkeä ikkunannostimet pois toiminnasta, mikäli jätätte lapsia yksin autoon (poistakaa virta-avain lukosta).
Katkaisimessa oleva valo palaa
Takaovien laseja voidaan ohjata vain kuljettajan ovesta.
Katkaisimessa oleva valo ei pala
Takaovien ikkunoita voidaan ohjata sekä kyseisessä ovessa että kuljettajan ovessa olevilla katkaisimilla.
61
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkötoimiset ikkunannostimet
Matkustajan paikka edessä
Ikkunannostimet takaovissa
Etumatkustajan sähkötoimisen ikkunannostimen katkaisimella voidaan ohjata vain tätä ikkunaa.
Takaovien ikkunoita voidaan ohjata sekä ko.
oven että kuljettajan oven katkaisimilla. Jos
takaovien ikkunannostimien lukituskytkimen
merkkivalo (kuljettajan oven katkaisinpaneelissa) palaa, voidaan takaovien ikkunoita
käyttää vain kuljettajan ovesta.
02
VAROITUS
Jos takaovien ikkunoita käytetään kuljettajan ovesta, tarkastakaa ettei kenenkään takamatkustajan kädet joudu puristuksiin
ikkunoita suljettaessa.
62
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Taustapeilit
Sisätaustapeili
Sisätaustapeili kompassilla (lisävaruste tietyillä markkina-alueilla)
Oikea vyöhyke kompassissa
02
Kuva on montaasi. Peilin himmennys on joko
manuaalinen tai automaattinen, ei koskaan molempia samanaikaisesti.
Jos takaa tulee voimakas valo, se voi heijastua taustapeilistä ja häikäistä kuljettajaa. Himmentäkää, kun takaa tuleva valo häiritsee.
Himmennys
A: Normaali asento
B: Himmennetty asento
Automaattinen himmennys
(lisävaruste)
Jos takaa tulee voimakas valo, taustapeili
himmenee automaattisesti.
Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö,
joka kertoo mihin kompassisuuntaan auton
keula osoittaa. Kahdeksan eri suuntaa esitetään englanninkielisinä lyhenteinä: N (pohjoinen), NE (koillinen), E (itä), SE (kaakko), S
(etelä), SW (lounas), W (länsi) ja NW (luode).
Jos kompassi on aktivoitu, se käynnistyy automaattisesti jännitetilassa II tai kun moottori
on käynnissä. Sulkekaa tai kytkekää kompassi päälle painamalla taustapeilin takapuolella olevaa upotettua painiketta. Käyttäkää
esim. suoristettua paperiliitintä. Painike on
upotettu n. 2,5 cm peilin sisään.
Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Kompassi on asetettu maantieteelliselle alueelle, jolla auto oli luovutettaessa. Kompassi tulee kalibroida, jos autoa siirretään useita magneettisia vyöhykkeitä.
– Jännitetila II.
– Pitäkää taustapeilin takana olevaa painiketta painettuna n. 3 sekuntia, kunnes
ZONE (vyöhyke) esitetään (käyttäkää
esim. suoristettua paperiliitintä). Ko. alueen numero näytetään.
– Painakaa painiketta useita kertoja, kunnes
halutun maantieteellisen alueen (1–15) numero näytetään. Näyttö palaa muutaman
sekunnin kuluttua esittämään kompassisuuntaa, mikä tarkoittaa, että vyöhykkeen
vaihto on valmis.
63
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Taustapeilit
02
Kompassin magneettiset vyöhykkeet
Kalibrointi
Kompassi pitää kalibroida, jotta se näyttää
oikein. Parhaan tuloksen saamiseksi sulkekaa kaikki suuret virrankuluttajat, kuten esim.
sisävalaistus, tuuletuspuhallin, sähkölämmitteinen takalasi jne., ja katsokaa, ettei metallisia ja magneettisia esineitä ole peilin lähettyvillä.
64
– Pysäyttäkää auto suurelle avoimelle alueelle, pitäkää moottori käynnissä.
– Pitäkää taustapeilin takapuolella olevaa
painiketta painettuna (käyttäkää esim. paperiliitintä), kunnes CAL esitetään näytössä (n. 6 sekuntia).
– Ajakaa hitaasti ympyrää nopeudella enintään 8 km/h, kunnes CAL häviää näytöstä.
Tällöin kalibrointi on valmis.
– Vaihtoehtoinen kalibrointitapa: Lähtekää
liikkeelle tavalliseen tapaan CAL häviää
näytöstä, kun kalibrointi on valmis.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Taustapeilit
Ulkotaustapeilit
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää sähkölämmitystä (katsokaa s. 50)
poistaaksenne jään peileistä, ei jääkaavinta.
Kaavin voi naarmuttaa peililasia.
Muistitoiminnolla varustetut taustapeilit
(lisävaruste)
Jos autossa on muistitoiminnolla varustetut
taustapeilit, nämä toimivat yhdessä istuimen
muistiasetuksen kanssa, katsokaa s. 81.
Säätimet kahden ulkotaustapeilin asettamista varten ovat kuljettajan oven kyynärnojan
etuosassa. Taustapeilejä voidaan käyttää
jännitetilassa I ja II.
– Painakaa painiketta L vasemmalle taustapeilille tai R oikealle taustapeilille. Painikkeessa oleva valo palaa.
– Säätäkää asento keskellä olevalla säätövivulla.
– Painakaa vielä kerran painiketta L tai R.
Valo sammuu.
Muistitoiminto kauko-ohjaimessa
(lisävaruste)
Jos avaatte auton lukituksen kaukosäätimellä
ja muutatte ulkotaustapeilien asentoa, niiden
uudet asennot tallentuvat kaukosäätimeen.
Kun seuraavan kerran avaatte auton lukituksesta samalla kaukosäätimellä ja avaatte kuljettajan oven viiden minuutin sisällä, peilit
asettuvat tallennettuihin asentoihin.
Laminoidut sivuikkunat, (lisävaruste)
Laminoidut sivuikkunat etu- ja takaovissa parantavat matkustamon äänieristystä ja auton
murtosuojausta.
Vettä ja likaa hylkivä pintakerros
etumaisissa sivuikkunoissa ja/tai
ulkotaustapeileissä (lisävaruste)
Ulkotaustapeilit on käsitelty pintakerroksella,
joka saa näkyvyyden peileistä pysymään
hyvänä, vaikka sataa.
Sivuikkunat ja peilit, jotka
on varustettu vettä ja likaa
hylkivällä kerroksella, on
merkitty pienellä symbolilla.
02
Lämmittäkää taustapeilejä:
• Jos jää tai lumi peittää peilit.
• Voimakkaassa sateessa ja likaisella tiellä.
• Jos peilissä on huurua.
TÄRKEÄÄ
Älkää käyttäkö metallista jääkaavinta jään
poistamiseen ikkunoilta. Vettähylkivä kerros
voi vahingoittua. Käyttäkää sähkölämmitystä jään poistamiseen peileiltä.
VAROITUS
Säätäkää peilit ennen ajoon lähtöä.
65
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkökäyttöinen kattoluukku (lisävaruste)
Avautumisasennot
Tuuletusasennosta voidaan siirtyä suoraan
mukavuusasentoon; vetäkää säädintä taaksepäin ääriasentoon (4) ja vapauttakaa se.
4
1
02
2
3
5
6
Kattoluukun käyttösäädin on sijoitettu kattoon. Luukku voidaan avata kahteen asentoon:
A. Tuuletusasento, takareuna ylhäällä
B. Työntöasento, taakse-/eteenpäin
Virta-avaimen pitää olla asennossa I tai II.
VAROITUS
Jos autossa on lapsia:
Katkaiskaa kattoluukun virta poistamalla
virta-avain lukosta, jos kuljettaja poistuu autosta.
66
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sulkeminen, automaattinen
Sulkeminen, manuaalinen
Avaaminen, manuaalinen
Avaaminen, automaattinen
Avaaminen, tuuletusasento
Sulkeminen, tuuletusasento
Tuuletusasento
Avaaminen:
– Painakaa säätimen takareunaa (5) ylöspäin.
Sulkeminen:
– Vetäkää säätimen takareunaa (6) alaspäin.
Automaattinen käyttö
Siirtäkää säädin painokohta-asennon (3) ohi
takimmaiseen ääriasentoon(4) tai painokohta-asennon (2) ohi etumaiseen ääriasentoon
(1) ja vapauttakaa se. Kattoluukku avautuu
tällöin mukavuusasentoon tai sulkeutuu täysin.
Luukun avaaminen kokonaan mukavuusasennosta:
– Vetäkää säädintä taaksepäin ääriasentoon
(4) vielä kerran ja vapauttakaa.
Manuaalinen käyttö
Avaaminen:
– Vetäkää säädintä taaksepäin painokohtaasentoon (3). Luukku liikkuu täysin auki asentoa kohti niin kauan kuin painiketta
pidetään painettuna.
Sulkeminen:
– Painakaa säädintä eteenpäin painokohtaasentoon (2). Luukku liikkuu kiinni-asentoa
kohti niin kauan kuin painiketta pidetään
painettuna.
VAROITUS
Kattoluukun puristumissuoja toimii vain automaattisen sulkemisen yhteydessä, ei manuaalisen.
02 Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkökäyttöinen kattoluukku (lisävaruste)
Aurinkosuoja
VAROITUS
Kattoluukun puristumissuoja toimii vain automaattisen sulkemisen yhteydessä, ei manuaalisen.
Varmistakaa, etteivät lasten kädet jää puristuksiin kattoluukkua suljettaessa.
02
Kattoluukkuun kuuluu myös sisäpuolinen,
käsin siirrettävä aurinkosuoja. Kun kattoluukku avataan, aurinkosuoja siirtyy automaattisesti taaksepäin. Sulkekaa suoja tarttumalla
kahvaan ja vetämällä suojaa eteenpäin.
Puristumissuoja
Kattoluukussa on puristumissuoja, joka laukeaa jos luukun edessä on este. Tällöin kattoluukku pysähtyy ja avautuu sitten automaattisesti siihen avausasentoon joka sillä
viimeksi oli.
67
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta...................................................70
Automaattinen ilmastointilaite, ECC .........................................................72
Polttoainekäyttöinen lämmitin (lisävaruste) ...............................................75
68
LÄMMITYS JA ILMANVAIHTO
03
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
03
Ilmastointi
Kylmäaine
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto viilentää tai
lämmittää sekä poistaa kosteutta matkustamon ilmasta. Auto on varustettu automaattisella lämmityksellä ja ilmastoinnilla (ECC).
Ilmastointilaitteessa käytetään kylmäainetta
R134a. Se ei sisällä lainkaan klooria ja on sen
vuoksi vaaratonta ilmakehän otsonikerrokselle. Kylmäainetta lisättäessä/vaihdettaessa
saa käyttää vain R134a-kylmäainetta. Teettäkää tämä työ Volvon teknisessä palvelussa.
HUOM
Ilmastointi voidaan kytkeä pois käytöstä,
mutta sen tulee olla käytössä, kun halutaan,
että matkustamossa on mahdollisimman
hyvä ilma ja etteivät ikkunat huuruunnu.
Kosteutta lasien sisäpuolella
Lasien puhdistus vähentää huurtumista lasien sisäpinnalla. Käyttäkää tavallista ikkunanpesuainetta.
Hiukkassuodatin
Huolehtikaa siitä, että monisuodatin/hiukkassuodatin vaihdetaan säännöllisin välein. Neuvotelkaa valtuutetun Volvon teknisen palvelun kanssa.
Jää ja lumi
Poistakaa lumi ja jää lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiston ilmanottoaukon päältä (konepellin ja tuulilasin välistä).
Vianetsintä ja korjaus
Teetä lämmityksen ja ilmastoinnin vianetsintä
ja korjaus aina valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
70
Matkustamon puhaltimen toiminta
Kun moottori on sammutettuna (vaikka virtaavain on asennossa I tai II), puhallin kytkeytyy pois automaattisesti. Tämä tapahtuu
akun purkautumisen välttämiseksi.
Puhaltimen aktivoimiseksi kääntäkää säädintä ja asettakaa haluamanne nopeus.
HUOM
Älkää peittäkö tai tukkiko antureita vaatteilla
tai esineillä.
Sivulasit ja takaluukku
Jotta ilmastointi toimii tyydyttävästi, tulee sivuikkunoiden ja mahdollisen kattoluukun olla
kiinni.
Kiihdyttäminen
Täydellä kaasulla kiihdytettäessä ilmastointijärjestelmä suljetaan tilapäisesti. Voitte havaita tällöin lämpötilan hetkellisen nousun.
ECC (lisävaruste)
Todellinen lämpötila
Valittu lämpötila vastaa sitä fyysistä tuntemusta, jonka ilman virtausnopeus, ilmankosteus, auringon säteily yms. olosuhteet auton
sisällä ja sen ulkopuolella saavat aikaan.
Anturien sijainti
• Aurinkoanturi on kojelaudan päällä.
• Matkustamon lämpötila-anturi on lämmityslaitteen paneelin takana.
Kondenssivesi
Lämpimällä säällä voi ilmastointilaitteesta tippua kondenssivettä auton alle. Se on normaalia.
Polttoaineen säästö
EEC-lämmitys- ja tuuletuslaitteella säädellään myös ilmastointia automaattisesti, ja sitä
käytetään vain sen verran kuin matkustamon
jäähdyttäminen ja riittävä kosteudenpoisto
tuloilmasta edellyttävät. Näin säästetään
polttoainetta enemmän kuin perinteisellä järjestelmällä, jossa ilmastointi jäähdyttää ilman aina juuri jäätymisrajan yläpuolelle.
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
Ilmanjako
Tuuletussuuttimet kojelaudassa
Tuuletussuuttimet ovipilarissa
a
a
`
03
`
^
^
_
_
Sisääntuleva ilma virtaa autoon useista eri
kohdissa olevista suuttimista.
A: Auki
A: Auki
B: Kiinni
B: Kiinni
C: Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
C: Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
D: Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa.
D: Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa
– Suunnatkaa uloimmat suuttimet sivulaseihin kosteuden poistamiseksi etusivulaseista.
– Kylmä ilmasto: sulkekaa keskisuuttimet
parhaan mukavuuden ja huurteenpoiston
aikaansaamiseksi.
– Suunnatkaa uloimmat suuttimet ikkunaan
huurun poistamiseksi takasivuikkunoista.
– Suunnatkaa suuttimet sisäänpäin miellyttävän ilmanvaihdon saamiseksi takaistuimelle.
Muistakaa, että pikkulapset voivat olla herkkiä ilmavirralle ja vedolle.
Joka kerta kun painatte
ajastintoiminto.
, aktivoituu
71
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Automaattinen ilmastointilaite, ECC
Ohjauspaneeli
O
P
Q
R
S
T
U
03
N
V
NM
NN
NO
1. AC – Päällä/pois
2. Uudelleenkierrätys/tunnistimella varustettu monitoimisuodatin
3. Uudelleenkierrätys
4. AUTO
5. Ilmanjako
6. Sisälämpötilan tunnistin
7. Tuulilasin ja sivulasien huurteenpoisto
8. Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset taustapeilit
9. Sähkölämmitteiset etuistuimet
10. Lämpötila, oikea puoli
72
11. Lämpötila, vasen puoli
12. Puhallin
13. Puhallin, matkustamon takaosa (lisävaruste seitsemänpaikkaisissa autoissa)
Toiminnot
1. AC – Päällä/Pois (ON/OFF)
ON: Ilmastointi on päällä. Sitä ohjaa järjestelmän automatiikka. Näin sisään tulevaa ilmaa
jäähdytetään ja siitä poistetaan kosteutta.
OFF: Pois
NP
Kun huurteenpoistotoiminto aktivoidaan, ilmastointi kytkeytyy automaattisesti päälle
(voidaan sulkea A/C-painikkeella).
2. Ilmanlaatujärjestelmä, uudelleenkierrätys/monisuodatin (lisävaruste tietyillä
markkina-alueilla)
Tietyissä autoissa on ns. monitoimisuodatin
ja ilmanlaatutunnistin. Kaasuja ja hiukkasia
suodattava monitoimisuodatin vähentää hajujen ja epäpuhtauksien määrää. Ilmanlaatutunnistin havaitsee, jos ulkoilmassa olevien
epäpuhtauksien määrä lisääntyy. Tällöin sisäilman laatujärjestelmä sulkee ilman
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Automaattinen ilmastointilaite, ECC
sisäänoton ja ilma alkaa kiertää uudelleen
matkustamossa. Matkustamon ilma puhdistetaan monitoimisuodattimessa myös uudelleenkierrätyksen aikana.
Kun ilmanlaatutunnistin on kytkettynä, palaa
vihreä diodi AUT painikkeessa
.
Käyttö:
Painakaa
ilmanlaatutunnistimen
aktivoimiseksi (normaali asetus).
Tai:
– Vaihtakaa seuraavien kolmen toiminnon
välillä painamalla toistuvasti
.
• Diodi MAN palaa: Uudelleenkierrätys on
nyt kytkettynä.
• Mikään merkkivalo ei pala: Uudelleenkierrätys ei ole kytkettynä, jollei sitä tarvita
jäähdytystä varten sään ollessa lämmin.
• Diodi AUT palaa: Ilmanlaatutunnistin on
nyt kytkettynä.
Huolehtikaa siitä, että:
• Ilmanlaatutunnistin on hyvä pitää aina kytkettynä.
• Kylmällä säällä uudelleenkierrätystoiminto
on rajoitettu lasien huurtumisen välttämiseksi.
• Jos laseihin muodostuu kosteutta tai huurretta, on ilmanlaatujärjestelmä kytkettävä
pois.
• Huurun muodostuessa on hyvä käyttää
tuulilasin, takalasin ja sivuikkunoiden
huurteenpoistotoimintoja.
• Noudattakaa Volvon huolto-ohjelmassa
annettuja monitoimisuodattimen vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin epäpuhtaassa ympäristössä saattaa suodattimen vaihto olla
tarpeen useammin.
3. Sisäilman kierrätys
Uudelleenkierrätys valitaan, kun halutaan estää huonon ilman, pakokaasujen jne. pääsy
sisätiloihin. Matkustamon ilma kiertää uudelleen, ts. autoon ei imeydy ulkoilmaa, kun
tämä toiminto on aktivoituna.
Jos ilmaa kierrätetään uudelleen autossa,
saattaa jäätä ja huurretta muodostua laseihin
etenkin talviaikaan.
Ajastintoiminnolla (autoissa, joissa on monitoimisuodatin ja ilmanlaadun tunnistin, ei ole
ajastintoimintoa) ehkäistään jään ja huurun
muodostumisen sekä huonon ilman vaaraa.
Tehkää näin kytkeäksenne sen päälle:
– Painakaa
yli 3 sekunnin ajan. Diodi
vilkkuu 5 sekuntia. Ilmaa kierrätetään uudelleen autossa noin 3–12 minuuttia riippuen ulkolämpötilasta.
– Joka kerta kun painatte
, aktivoituu
ajastintoiminto.
Jos haluatte kytkeä pois ajastintoiminnon:
– Painakaa
uudelleen yli 3 sekuntia.
Merkkivalo palaa 5 sekuntia vahvistaen
valintanne.
4. AUTO
AUTO-toiminto säätää ilmastointia automaattisesti niin, että valittu lämpötila saavutetaan. Automatiikka ohjaa lämmitystä, ilmastointia, ilmanlaatutunnistinta, puhaltimen
nopeutta, uudelleenkierrätystä ja ilmanjakoa.
Valittaessa yksi tai useampia manuaalisia toimintoja, muita toimintoja säädetään yhä automaattisesti. AUTO-painiketta painamalla
kytketään kaikki manuaaliset asetukset pois.
03
5. Ilmanjako
• Ylimmäisen painikkeen ollessa sisäänpainettuna suuntautuu ilma laseihin
• Keskipainikkeen ollessa painettuna suuntautuu ilma pään ja kehon korkeudelle
• Alimman painikkeen ollessa painettuna
suuntautuu ilma jalkoihin
Painakaa AUTO, kun haluatte palata automaattiseen ilmanjakoon.
6. Sisälämpötilan tunnistin
Sisälämpötilan tunnistin tuntee matkustamossa vallitsevan lämpötilan.
73
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Automaattinen ilmastointilaite, ECC
03
7. Huurteenpoisto tuulilasilta ja
sivuikkunoilta
Käytetään huurun ja jään saamiksesi nopeasti pois tuulilasilta ja sivuikkunoilta. Ilmaa virtaa ikkunoille puhaltimen suurella nopeudella. Huurteenpoistopainikkeessa oleva valo
palaa, kun tämä toiminto on kytkettynä.
Kun toiminto on valittu, tapahtuu lisäksi seuraavaa kosteuden poistamiseksi matkustamon ilmasta mahdollisimman tehokkaasti:
• ilmastointi (AC) kytkeytyy automaattisesti
päälle (voidaan sulkea A/C-painikkeella)
• uudelleenkierrätys kytkeytyy automaattisesti pois.
Kun huurteenpoistotoiminto
suljetaan,
ilmastointilaite palaa edellisiin asetuksiin.
8. Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset taustapeilit
Käyttäkää tätä painiketta halutessanne saada nopeasti kosteuden tai huurun pois takalasista ja ulkotaustapeileistä, katsokaa
sivua 50 saadaksenne lisätietoja tästä toiminnosta.
9. Sähkölämmitteiset etuistuimet
Etuistuimen lämmitys kytketään näin:
– Korkeampi lämpö:
Painikkeen painallus – molemmat valot
palavat.
74
– Matalampi lämpö:
Kaksi painikkeen painallusta – yksi valo
palaa.
Lämmitys suljettuna:
Kolme painikkeen painallusta – mikään valo
ei pala.
Valtuutettu Volvon tekninen palvelu voi säätää lämpötilan.
10 ja 11. Lämpötilanvalitsin
Voitte kahden säätimen avulla asettaa lämpötilan kuljettajan puolelle ja matkustajan
puolelle.
HUOM
Lämpiämistä/jäähtymistä ei voida nopeuttaa valitsemalla korkeampi/matalampi lämpötila kuin halutaan.
12. Puhallin
Kääntäkää säädintä puhaltimen nopeuden
nostamiseksi tai laskemiseksi. Jos valitaan
AUTO, puhaltimen nopeutta säädetään
automaattisesti. Aiemmin säädetty puhaltimen nopeus kytkeytyy pois.
HUOM
Jos säädintä on käännetty vastapäivään ja
puhaltimen ilmaisin näytössä on sammunut,
puhallin ja ilmastointilaite ovat suljettuja.
13. Puhallin, matkustamon takaosa
(lisävaruste seitsemänpaikkaisissa
autoissa)
Kääntämällä säädintä lisätään tai vähennetään puhaltimen nopeutta. Tämä on voimassa vain, jos AC on valittu sekä etumatkustamoon (1) että takamatkustamoon. Painike takamatkustamoa varten on keskikonsolin katkaisinpaneelissa, ks. sivua 48.
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Polttoainekäyttöinen lämmitin (lisävaruste)
Yleistä lämmittimestä
otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Ilmoitus esitetään näytössä.
Ilmoitus näytössä
Kun asetukset AJASTIMESSA 1, AJASTIMESSA 2 ja suorakäynnistyksessä aktivoituvat, palaa keltainen varoitussymboli mittaristossa ja selventävä teksti esitetään näytössä.
Kun olette pysäköinyt auton, näyttöön tulee
viesti, jossa ilmoitetaan voimassa olevat asetukset.
Pysäköinti mäkeen
Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen,
sen tulee olla etupää alaspäin, jotta polttoaineen syöttö pysäköintilämmittimeen varmistetaan.
Ennen kuin pysäköintilämmitin voidaan ohjelmoida, sähköjärjestelmä pitää "herättää".
Tämä tehdään:
• Painamalla READ-painiketta tai
• aktivoimalla kaukovalot tai
• kytkemällä virta.
Pysäköintilämmitin voidaan käynnistää heti
tai sille voidaan ajastaa kaksi eri käynnistysaikaa, AJASTIN 1 ja AJASTIN 2. Käynnistysajalla tarkoitetaan tässä aikaa, jolloin auto on
valmiiksi lämmitetty. Auton elektroniikka laskee itse lämmityksen alkamisajan vallitsevan
ulkolämpötilan mukaan. Jos ulkolämpötila on
yli 25 °C, lämmitystä ei tapahdu. Kun lämpötila on –10 °C tai matalampi, pysäköintilämmittimen pisin toiminta-aika on 60 minuuttia.
Jos pysäköintilämmitin ei käynnisty toistuvista yrityksistä huolimatta, suositellaan, että
03
Kello/ajastin
Varoitustarra säiliön luukussa.
VAROITUS
Auton pitää olla ulkona, kun pysäköintilämmitintä käytetään.
Sammuttakaa pysäköintilämmitin ennen
tankkauksen aloittamista. Maahan valunut
polttoaine voi syttyä.
Tarkastakaa infonäytöstä, että pysäköintilämmitin on suljettu. (Kun pysäköintilämmitin on toiminnassa, esitetään näytössä
PNESTELÄM ON.)
Jos kello asetetaan uudelleen aikaan lämmittimen ajastimien ohjelmoinnin jälkeen, valitut
ajastinajat nollataan.
AJASTIMEN asettaminen
Turvallisuussyistä voidaan ajastimeen ohjelmoida vain lähimmän vuorokauden aikoja, ei
useampien vuorokausien.
– Askeltakaa säätöpyörän (B) avulla
AJASTIMEEN .
– Painakaa kevyesti RESET-painiketta (C)
päästäksenne vilkkuvaan tuntiasetukseen.
– Valitkaa säätöpyörällä haluamaanne tunnit.
75
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
Polttoainekäyttöinen lämmitin (lisävaruste)
03
– Painamalla kevyesti RESET pääsette minuuttiasetukseen.
– Valitkaa säätöpyörällä haluamaanne minuutit.
– Vahvistakaa asetus painamalla kevyesti
RESET.
– Painakaa RESET ajastimen aktivoimiseksi.
Ajastinkäynnistetyn lämmittimen
sammuttaminen
Lämmitin voidaan sammuttaa manuaalisesti,
ennen kuin ajastintoiminto tekee sen, toimimalla seuraavasti:
Painakaa READ-painiketta (A)
Askeltakaa tekstiin PNLÄMM AJASTIN 1 tai
2 renkaalla (B). Teksti ON vilkkuu.
Painakaa RESET-painiketta (C). Teksti POIS
esitetään jatkuvana ja pysäköintilämmitin
sammutetaan.
Lämmittimen välitön käynnistys
– Valitkaa säätöpyörällä (B) SUORAKÄYNNISTYS.
– Painakaa painiketta RESET (C) päästäksenne vaihtoehtoihin PÄÄLLÄ tai POIS.
– Valitkaa ON.
Lämmitin on nyt aktivoituna 60 minuuttia.
Matkustamon lämmitys alkaa heti, kun moottorin jäähdytysneste on saavuttanut lämpötilan 30 ºC.
76
Lämmittimen välitön poiskytkeminen
Lisälämmitin1 (diesel)
– Valitkaa säätöpyörällä (B) SUORAKÄYNNISTYS.
– Painamalla RESET (C) pääsette vaihtoehtoihin PÄÄLLÄ tai POIS.
– Valitkaa POIS.
Kylmällä säällä voidaan tarvita lisälämmittimen antamaa ylimääräistä lämpöä oikean
lämpötilan saavuttamiseksi matkustamossa.
HUOM
Auto voidaan käynnistää ja sillä voidaan
ajaa pysäköintilämmittimen ollessa vielä
käynnissä.
Lisälämmitin käynnistyy automaattisesti, kun
lisälämpöä tarvitaan, jos moottori on käynnissä. Se suljetaan automaattisesti, kun oikea lämpötila on saavutettu tai moottori sammutetaan.
Akku ja polttoaine
Jos akun varaus ei ole riittävä tai jos polttoainetta on säiliössä liian vähän, pysäköintilämmitin kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Infonäytössä esitetään ilmoitus. Vahvistakaa
ilmoitus painamalla READ (A).
TÄRKEÄÄ
Toistuva pysäköintilämmittimen käyttö yhdistettynä lyhyisiin ajomatkoihin johtaa akun
purkautumiseen ja käynnistysongelmiin.
Jotta varmistetaan, että generaattori ehtii
tuottaa yhtä paljon energiaa kuin lämmityslaite akusta kuluttaa, tulee lämmitintä säännöllisesti käytettäessä autolla ajaa
vähintään yhtä pitkä aika kuin lämmitintä
käytetään.
1 Tietyt
maat
03 Lämmitys ja ilmanvaihto
03
77
Etuistuimet ................................................................................................80
Matkustamon valaistus .............................................................................82
Säilytyspaikat matkustamossa..................................................................84
Takaistuin ..................................................................................................89
Tavaratila ................................................................................................... 91
78
SISUSTUS
04
04 Sisustus
Etuistuimet
Istuma-asento
5. Selkänojan kallistuksen säätö: kiertäkää säätöpyörää.
6. Sähkökäyttöisen istuimen (lisävaruste)
käyttöpaneeli.
VAROITUS!
Säätäkää kuljettajan istuimen asento ennen
ajoon lähtöä, ei koskaan ajon aikana.
Varmistakaa, että istuin on lukkiutunut.
Etuistuimen selkänojan kääntäminen
(lisävaruste)
04
1 Koskee
80
myös sähkökäyttöistä istuinta.
Lattiamatot (lisävaruste)
Volvolta voitte ostaa juuri Teidän autoonne
valmistettuja lattiamattoja.
VAROITUS!
Lattiamaton pitää kuljettajan paikalla olla
painettuna kunnolla alas ja kiinnitettynä
kiinnittimiin, ettei se joudu puristuksiin polkimien luona ja alla.
Kuljettajan ja matkustajan istuimet voidaan
säätää parhaaseen istuma- ja ajoasentoon.
1. Eteen-/taaksepäin: nostakaa kahvaa ja
säätäkää oikea etäisyys ohjauspyörään ja
polkimiin. Varmistakaa säädön jälkeen,
että istuin on lukkiutunut.
2. Istuintyynyn etureunan nostaminen/laskeminen, pumpatkaa ylös/alas (lisävaruste matkustajan puolella)
3. Istuimen nostaminen/laskeminen, pumpatkaa ylös/alas (lisävaruste matkustajan puolella)
4. Ristiseläntuen muuttaminen 1, kääntäkää säätöpyörää.
– Siirtäkää istuin mahdollisimman taakse.
– Asettakaa selkänoja pystysuoraan asentoon 90 astetta.
– Nostakaa selkänojan takasivulla olevia salpoja ja kääntäkää selkänoja samalla eteen.
– Työntäkää istuin eteen siten, että niskatuki
"lukkiutuu" käsinekotelon alle.
Etumatkustajan istuimen selkänoja voidaan
kallistaa eteen pitkän tavaran kuormausta
varten.
04 Sisustus
Etuistuimet
Sähkökäyttöinen istuin (lisävaruste)
Muistitoiminto
kauko-ohjaimella, kuljettajan istuin ja taustapeilit asettuvat tallennettuihin asentoihinsa,
kun kuljettajan ovi avataan.
HUOM!
Avainmuisti on riippumaton istuimen muistista.
Hätäpysäytys
Jos istuin tahattomasti joutuu liikkeeseen,
painakaa jotain painiketta, niin liike pysähtyy.
04
VAROITUS!
Muistitoiminnon painikkeet
Istuimen säätöä voidaan tehdä tietty aika sen
jälkeen, kun oven lukitus on avattu kauko-ohjauksella ilman, että avain on asetettu virtalukkoon. Istuinta voidaan aina säätää jännitetilassa I tai II.
1. Istuintyynyn etureuna ylös/alas
2. Istuin eteen-/taaksepäin
3. Istuin ylös/alas
4. Selkänojan kaltevuus
Ylikuormitussuoja laukeaa, jos jokin istuin
juuttuu. Jos näin tapahtuu, katkaiskaa virta ja
odottakaa lyhyt hetki ennen kuin istuinta käytetään uudelleen. Vain yhtä istuimen asetuksista voidaan säätää kerrallaan.
Asetuksen tallentaminen
– Säätäkää istuin.
– Pitäkää painiketta MEM painettuna samalla, kun painiketta 1, 2 tai 3 painetaan.
Puristumisvaara. Katsokaa, etteivät lapset
leiki säätimillä.
Tarkastakaa, ettei mitään ole istuimen
edessä, takana tai alla säätöä tehtäessä.
Varmistakaa, ettei kukaan takaistuimen
matkustajista voi jäädä puristuksiin.
Tallennetun asetuksen käyttäminen
Painakaa jotain muistipainikkeista 1 – 3, kunnes istuin pysähtyy. Jos painike vapautetaan,
istuimen liike pysähtyy.
Avainmuisti kauko-ohjaimessa
Kuljettajan istuimen asennot tallennetaan
avainmuistiin, kun auto lukitaan kauko-ohjaimella. Kun auton lukitus avataan samalla
81
04 Sisustus
Matkustamon valaistus
Lukuvalot ja matkustamovalaistus
• moottori on sammutettu ja avain käännetty asentoon 0.
Yleisvalaistus syttyy ja palaa 10 minuuttia,
kun:
• jokin ovista on auki, jos yleisvalaistusta ei
sammuteta.
Yleisvalo sammuu, kun:
04
Matkustamon valaistus edessä ja lukuvalot.
Lukuvalot takana
1. Lukuvalo vasemmalla edessä
2. Yleisvalaistus
3. Lukuvalo oikealla edessä
Painikkeella (2) voidaan valita matkustamovalaistukselle kolme tilaa:
4. Vasen lukuvalo takana, päällä/pois
5. Lukuvalo, oikea takana, päällä/pois
Valaistusautomatiikka
Lukuvalot edessä sytytetään ja sammutetaan
painikkeella (1) tai (3).
Kaikki lukuvalot ja yleisvalaistus sammuvat
automaattisesti 10 minuuttia moottorin sammuttamisen jälkeen. Ko. valaistus voidaan
sitä ennen sammuttaa manuaalisesti.
Yleisvalaistus sytytetään ja sammutetaan
painamalla lyhyesti painiketta (2).
Yleisvalaistus syttyy automaattisesti1 ja palaa
30 sekuntia, kun:
• auton lukitus avataan ulkopuolelta avaimella tai kauko-ohjaimella
1 Toiminto
riippuu valoisuudesta ja aktivoitu
vain, kun on pimeää.
82
• moottori käynnistyy
• auton lukitaan ulkopuolelta avaimella tai
kauko-ohjaimella.
Automatiikka voidaan kytkeä pois pitämällä
painiketta (2) painettuna kauemmin kuin
3 sekuntia. Lyhyt painikkeen painallus kytkee automatiikan takaisin toimintaan.
Ohjelmoidut ajat, 30 sekuntia ja 10 minuuttia,
voidaan muuttaa Volvon teknisessä palvelussa.
04 Sisustus
Matkustamon valaistus
Meikkipeili1
04
Valo syttyy automaattisesti, kun kansi nostetaan ylös.
1 Lisävaruste
tietyillä markkina-alueilla.
83
04 Sisustus
Säilytyspaikat matkustamossa
3
2
1
04
4
8
7
84
6
5
04 Sisustus
Säilytyspaikat matkustamossa
Säilytystilat
Kynäkotelo
Käsinekotelo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Säilytyslokero kolmannella istuinrivillä
Säilytyslokero ja mukinpitimet.
Kortinpidin.
Käsinekotelo.
Säilytyspaikka keskikonsolissa.
Mukinpidin takaistuimen matkustajille
Säilytystasku (myös etuistuinten istuintyynyjen etureunassa).
8. Kassinpidin.
04
VAROITUS!
Huolehtikaa siitä, ettei kovia, teräviä tai painavia esineitä kuljeteta sellaisella tavalla,
että ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja
voimakkaassa jarrutuksessa.
Kiinnittäkää aina isot ja painavat esineet turvavyöllä tai kuormankiinnityshihnoilla.
Keskikonsolissa on lokero kynille.
Käsinekotelossa voitte säilyttää esim. auton
käyttöohjekirjaa, karttoja, kyniä ja
luottokortteja.
85
04 Sisustus
Säilytyspaikat matkustamossa
Takinpidin
Tuhkakuppi takaistuimen matkustajille
(lisävaruste)
Mukinpidin/pullonpidin takaistuimen
matkustajille
Avatkaa tuhkakuppi vetämällä luukun yläreunasta ulospäin.
Vetäkää sisäosan alareunasta avausta varten. Mukinpitimen sisäosa voidaan irrottaa:
Irrottakaa molemmat pitimet, jolloin tilaan sopii isoja pulloja.
04
Takinpidin on tarkoitettu vain kevyehköille
vaatteille.
Tyhjennys:
– Avatkaa tuhkakuppi.
– Painakaa kantta alaspäin ja kallistakaa
taaksepäin.
– Nostakaa sitten se ulos.
86
04 Sisustus
Säilytyspaikat matkustamossa
Säilytyslokero ja mukinpitimet
(seitsemänpaikkainen auto)
Säilytyspaikka keskikonsolissa
Mukinpidin
04
Säilytyslokerossa voidaan säilyttää esim. cdlevyjä ja kirjoja.
Keskikonsolissa on laskutaso esim. ruokaa ja
juomia varten. Kyynärnoja voidaan kääntää
taaksepäin, jolloin se toimii takamatkustajien
"pöytänä".
Laskutason alla on säilytyslokero esim. CDlevyille.
Mukinpitimet etumatkustajia varten.
Tuhkakuppi (lisävaruste)
– Tuhkakuppi tyhjennetään nostamalla pois
sen sisäosa.
87
04 Sisustus
Säilytyspaikat matkustamossa
Säilytyslokero kolmannella istuinrivillä (seitsemänpaikkainen auto)
Jääkaappilokero (lisävaruste)
04
Säilytyslokeroissa voidaan säilyttää kyniä ja
erilaisia pikkutavaroita.
Etuistuimen ylös nostettavan kyynärnojan
alla on jääkaappi. Se on aktivoitu avaimen
asennossa II. Jääkaappiin mahtuu n. 14 litraa
ja se voi jäähdyttää lämpötilaan n. 5 °C/41 °F
asti.
VAROITUS!
Katsokaa, että pulloja säilytetään jääkaapissa matkan aikana ja että kansi on kunnolla
kiinni.
88
04 Sisustus
Takaistuin
Takaistuimet – toinen istuinrivi
(seitsemänpaikkainen auto)
Siirrettävä istuin
(seitsemänpaikkainen auto)
Siirrettävä istuin
(seitsemänpaikkainen auto)
1
04
2
A
Selkänojan eteen kallistus autoon
astumisen helpottamiseksi
Nostakaa kahvasta (1) ylöspäin ja työntäkää
samalla istuinta eteenpäin. Toimikaa päinvastaisessa järjestyksessä istuimen siirtämiseksi takaisin alkuperäiseen asentoonsa.
Toisen istuinrivin keski-istuinta voidaan siirtää pitemmälle eteen kuin muita istuimia.
Tuolin ollessa eteensiirretyssä asennossa
ovat integroidussa lastentyynyssä istuva lapsi ja etuistuimella istujat paremmin yhteydessä keskenään.
Nostakaa sankaa(A) istuimen siirtämiseksi
eteen- tai taaksepäin.
Jotta toisen istuinrivin keski-istuinta voitaisiin työntää eteenpäin, on keskikonsoli poistettava:
– Poistakaa keskikonsolin takaosa vetämällä salpaa suoraan ulos, yllä olevan kuvan
mukaan.
– Nostakaa sitten konsoli pois.
Istuimen säätö pituussuunnassa
Nostakaa sankaa (2) istuimen siirtämiseksi
eteen- tai taaksepäin.
89
04 Sisustus
Takaistuin
Niskatuet takaistuimessa –
keski-istuin
HUOM!
Niskatukea ei voi poistaa kokonaan!
04
Keskipaikan niskatuki voidaan säätää neljään
korkeusasentoon. Työntäkää niskatukea
ylöspäin tarvittaessa.
– Painakaa vapautuspainiketta niskatuen
laskemiseksi. Ks. kuvaa!
VAROITUS!
Matalinta asentoa käytetään vain, kun istuimen selkänoja käännetään alas tai kun kukaan ei istu tällä paikalla.
Toisen ja kolmannen rivin istuinten ylös
kääntämisen jälkeen pitää varmistaa, että
istuinten selkänojat ovat lukkiutuneet. Muutoin voi istuinten suojajärjestelmä jäädä toimimattomaksi.
90
04 Sisustus
Tavaratila
Tavaratilan pidentäminen – toinen
istuinrivi
Tavaratilan pidentäminen – kolmas
istuinrivi (seitsemänpaikkainen auto)
Kolmannen istuinrivin palautus
– Nostakaa selkänoja normaaliasentoon.
– Ottakaa kiinni silmukasta ja vetäkää istuintyynyä kunnes kuulette naksahduksen.
– Kääntäkää niskasuoja ylös.
Istuinta voidaan nyt käyttää.
04
1
– Siirtäkää istuimet takimmaiseen asentoon
(koskee vain seitsemänpaikkaista autoa).
– Laskekaa alas niskatuet.
– Vapauttakaa salpa (1) ja kääntäkää selkänoja eteen. Painakaa selkänojaa sen
lukitsemiseksi ala-asentoon.
VAROITUS!
Työntäkää toinen istuinrivi etumaiseen asentoonsa, ks. sivua 85.
– Nostakaa kahvasta ylöspäin.
– Työntäkää istuintyyny takimmaiseen asentoonsa. Kääntäkää kuormankiinnityssilmukat sisään oikealla ja vasemmalla puolella
niin, etteivät ne vaurioidu kun selkänojat
kaadetaan eteen.
– Kaatakaa selkänoja eteen. (Niskatuki laskeutuu automaattisesti, kun selkänoja
kaadetaan eteen.)
Turvallisuussyistä ei kolmannella istuinrivillä
saa istua ketään matkustajia, jos toisen istuinrivin reunapaikkojen niskatuet ovat alaslaskettuina.
91
04 Sisustus
Tavaratila
Yleistä
keätä suojautua myös takaapäin tulevilta vahingoilta. Ottakaa kuormatessanne huomioon, että riittämättömästi kiinnitetyt ja väärin
kuormatut esineet tavaratilassa voivat siirtyä
törmäyksessä tai äkillisessä jarrutuksessa
eteenpäin suurella nopeudella ja voimalla ja
aiheuttaa vakavia vahinkoja.
Huomatkaa, että 20 kg painava esine vastaa
50 km/h nopeudella tapahtuvassa törmäyksessä 1000 kg:n törmäyspainoa.
Huomioikaa kuormatessanne seuraavaa:
04
Kuormituskyky riippuu auton massassa ajokunnossa mukaan luettuna mahdollisesti
asennetut varusteet. Massa ajokunnossa käsittää kuljettajan, polttoainesäiliön painon
sen ollessa 90 % täytettynä ja muut huuhtelu-/jäähdytysnesteet jne. Asennetut lisävarusteet, ts. vetokoukku, taakkateline, kattolaatikko jne. lasketaan mukaan massaan ajokunnossa.
Auton kuormituskykyä vähentää matkustajien määrä ja heidän painonsa.
Tavaratilan kuormaaminen
Turvavyöt ja turvatyynyt antavat kuljettajalle
ja etumatkustajalle hyvän suojan, etenkin
edestä päin sattuvissa törmäyksissä. On tär-
92
• Älkää panko liian raskasta kuormaa etuistuimia vasten. Tällöin alaslaskettuun selkänojaan kohdistuu turhan suuri
kuormitus.
• Sijoittakaa kuorma selkänojaa vasten.
• Asettakaa raskaat tavarat mahdollisimman
alas.
• Asettakaa leveät tavarat selkänojan molempia puolia vasten.
• Pankaa terävien kulmien suojaksi jotakin
pehmeätä.
• Kiinnittäkää kuorma kiinnitysnauhoilla
auton kuormankiinnityssilmukoihin.
VAROITUS!
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat sen toimintapainon kuormituksen raskauden mukaan.
VAROITUS!
Älkää kuormatko koskaan selkänojan yläpuolelle! Jos teette niin, kuorma voi lentää
eteenpäin äkillisessä jarrutuksessa tai törmäyksessä ja aiheuttaa vakavia vammoja itsellenne tai muille matkustajille. Muistakaa
myös aina sitoa kuorma kunnolla kiinni.
Takaistuimen selkänojan ollessa alaslaskettuna ei autoa saa kuormata korkeammalle
kuin 50 mm takamatkustajan ikkunan yläreunan alapuolelle. Jättäkää myös 10 cm
tilaa ikkunoiden sisäpuolelle, muuten voi
auton sisäkattoon asennetun turvaverhon
suojatoiminta häiriintyä.
Kiinnittäkää kuorma aina hyvin. Muuten se
voi lentää eteenpäin äkkinäisessä jarrutuksessa ja vahingoittaa matkustajia.
Pysäyttäkää moottori ja kytkekää seisontajarru, kun kuormaatte tai poistatte pitkiä tavaroita! Muuten on mahdollista, että tavara
osuu vaihteenvalitsimeen tai vaihdevipuun
siirtäen sen johonkin ajoasentoon, jolloin
auto voi lähteä liikkeelle.
04 Sisustus
Tavaratila
Suojaverkko
Suojaverkon kiinnitys
– Kiristäkää suojaverkko vetonauhoilla.
Suojaverkon taittaminen kokoon
1
04
Suojaverkko estää tavaroita ja kuormaa siirtymästä eteenpäin matkustamossa voimakkaissa jarrutuksissa.
Verkko on valmistettu vahvasta nailonkudoksesta ja se voidaan kiinnittää kahdella eri tavalla:
• Takaistuimen selkänojan taakse
• Etuistuimien taakse, jos takaistuin on alaslaskettuna.
Jos autossa on näkösuoja, nostakaa se pois
ennen suojaverkon kiinnittämistä.
– Kiinnittäkää ylempi tanko etummaiseen tai
takimmaiseen kattokiinnikkeeseen.
– Kiinnittäkää tangon toinen pää vastakkaisella puolella olevaan kattokiinnikkeeseen.
– Kiristäkää suojaverkon vetonauha kiinni
lattiassa oleviin silmukoihin, kun verkko on
kiinnitetty taempiin kattokiinnikkeisiin.
– Käyttäkää istuimen liukukiskossa olevia
silmukoita, kun verkko on kiinnitetty etumaisiin kattokiinnikkeisiin.
Koskee vain seitsemänpaikkaista autoa:
Suojaverkko voidaan taittaa ja asettaa tavaratilan lattian alle (viisipaikkainen auto).
Painakaa kuormaverkon saranoissa olevia
nuppeja (1) saranoiden vapauttamiseksi ja
taittakaa verkko kokoon.
VAROITUS!
On tärkeätä varmistua siitä, että suojaverkon yläkiinnitykset on oikein asennettu ja
että kiristysnauhat on kiinnitetty tukevasti.
Vaurioitunutta verkkoa ei saa käyttää.
– Varmistakaa, että verkko on sivupaneelin
kyynärnojan edessä kiristettäessä.
93
04 Sisustus
Tavaratila
Teräksinen suojaritilä (lisävaruste)
– Tehkää samoin toisella puolella.
– Kiristäkää molempia kiinnityssankoja vuorotellen vähän kerrallaan.
– Asettakaa suojahatut nuppien yläpuolella
oleviin kierteisiin.
VAROITUS!
Seitsemänpaikkainen auto: Turvallisuussyistä ei kolmannella istuinrivillä saa istua
ketään matkustajia, jos kuormaritilä on toisen istuinrivin takana.
04
Tavaratilan suojaritilä estää kuormaa tai kotieläimiä siirtymästä eteenpäin matkustamossa voimakkaissa jarrutuksissa.
Suojaritilä on turvallisuussyistä aina kiinnitettävä ja varmistettava oikealla tavalla.
Kiinnittäkää suojaritilä näin:
– Nostakaa suojaritilä sisään takaluukusta
tai jommasta kummasta takasivuovesta
(laskekaa tällöin toinen istuinrivi alas ensin).
– Asettakaa suojaritilän toinen kiinnike toisen istuinrivin takana sivuoven yläpuolella
olevaan vastaavaan kiinnikkeeseen.
94
– Asettakaa suojaritilän kiinnike kiinnikkeen
etummaiseen asentoon.
– Asettakaa suojaritilän toinen kiinnike toisen sivuoven yläpuolella olevaan vastaavaan kiinnikkeeseen ja siirtäkää se
etummaiseen asentoon.
– Asettakaa kiinnityssanka alhaalta käsin
suojaritilän alakiinnikkeen läpi kuvan mukaan.
– Kiinnittäkää kiinnityssangan jousi ja kiertäkää nuppi paikalleen.
– Kiinnittäkää kiinnityssangan koukku kuormankiinnityssilmukkaan ja kiristäkää säädintä, kunnes kiinnityssanka tarttuu
kuormankiinnityssilmukkaan.
04 Sisustus
Tavaratila
Sähköliitäntä kuormatilassa
Näkösuoja (lisävaruste)
Kassinpidin
04
Kääntäkää kansi alas, kun haluatte käyttää
pistorasiaa. Pistorasia toimii riippumatta siitä,
onko sytytys kytkettynä vai ei.
Jos sytytysvirta katkaistaan ja liitäntään on
kytketty kuluttaja, joka ottaa virtaa enemmän
kuin 0,1 A, tulee näyttöön varoitusilmoitus.
HUOM!
Välttäkää sähköliitännän käyttöä sytytysvirran ollessa katkaistuna, koska akku saattaa
purkautua.
Vetäkää suojapeite rullalta taaksepäin matkatavaroiden peitteeksi ja kiinnittäkää se tavaratilan takatolpissa oleviin kiinnityskohtiin.
Avatkaa tavaratilassa oleva luukku. Ripustakaa tai kiinnittäkää ostoskassit nauhan tai pitimen avulla.
Näkösuojan poistaminen
Painakaa näkösuojan päätykappaletta sisäänpäin, vetäkää ylöspäin ja irrottakaa se.
Kiinnittäessänne näkösuojaa painakaa sen
päätykappaleet pitimiin.
VAROITUS!
Älkää panko mitään tavaroita näkösuojan
päälle. Ne voivat vahingoittaa matkustajia
esim. äkillisen jarrutuksen tai väistöliikkeiden yhteydessä.
95
04 Sisustus
Tavaratila
Kuormatilan lokero, sisältö
Avatkaa lokero kuormatilan lattiassa
(viisipaikkainen auto)
– Nostakaa kuormatilan lattiassa oleva luukku ylös.
– Jos auto on varustettu ostoskassin pitimellä:
– Nostakaa luukku, avatkaa kassinpitimen
siteet.
Avatkaa lokero kuormatilan lattiassa
(seitsemänpaikkainen auto)
– Nostakaa luukku ylös.
Jos auto on varustettu ostoskassin pitimellä:
04
1. Viisipaikkainen auto 2. Seitsemänpaikkainen
auto
– Kääntäkää ylempi luukku ylös, avatkaa
mahdollisen kassinpitimen siteet ja kääntäkää alempi luukku ylös.
Tavaratilan lattian alla on seuraavaa:
•
•
•
•
Varoituskolmio (tietyt markkina-alueet)
Työkalupussi
Ensiapulaukku (tietyt markkina-alueet)
Nosturi (vaihtoehtoinen paikka)
HUOM!
Tietyissä ensiapulaukun tuotteissa on "parasta ennen" -päiväys, nämä tulee vaihtaa
ennen kuin tämä päiväys on ohitettu.
96
TÄRKEÄÄ!
Huomatkaa, ettette sijoita mitään tilaan, johon tyynyt käännetään. Tyynyt ja istuinmekanismit voivat vaurioitua.
04 Sisustus
04
97
Avaimet ja kauko-ohjain .......................................................................... 100
Lukitseminen ja lukituksen
avaaminen ............................................................................................... 103
Lapsilukot................................................................................................ 106
Hälytin (lisävaruste) ................................................................................. 108
98
LUKOT JA HÄLYTIN
05
05 Lukot ja hälytin
Avaimet ja kauko-ohjain
Avaimet – Elektroninen
käynnistyksenesto
1. Pääavain
Avain kaikkiin lukkoihin.
2. Huoltoavain 1
Avain etuoveen, virta- ja
ohjauslukkoon.
Auton mukana toimitetaan kaksi pääavainta
ja yksi huoltoavain1. Toinen pääavain on kokoontaitettava ja varustettu sisäänrakennetulla kaukosäätimellä.
N
05
Jos kadotatte jonkin avaimen, Teidän on
otettava kaikki jäljellä olevat avaimet mukaanne valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Varkaudenestoa silmällä pitäen kadonneen avaimen koodi pitää poistaa järjestelmästä. Muut avaimet pitää samalla koodata uudelleen järjestelmään.
Avainliuskan ainutlaatuinen koodi on valtuutetuilla Volvon teknisillä palveluilla, jotka voivat tilata uusia avainliuskoja.
Korkeintaan kuusi kaukosäädintä/avainta
voidaan ohjelmoida ja käyttää yhtä autoa
kohden.
O
Elektroninen käynnistyksenestin
Avaimet on varustettu koodatulla sirulla.
Koodin täytyy täsmätä auton virtalukossa
olevan lukijan kanssa. Auto voidaan käynnistää vain avaimella, jossa on oikea koodi.
1 Vain
100
tietyt markkina-alueet
HUOM
Pääavaimessa olevan avainliuskan (1) pitää
olla käännetty täysin ulos (kuvan mukaisesti) autoa käynnistettäessä. Muutoin on olemassa vaara, että
käynnistyksenestotoiminto estää auton
käynnistymisen.
Käynnistysavaimet ja elektroninen
käynnistyksenesto
Virta-avain ei saa riippua muiden avainten tai
metalliesineiden kanssa samassa avainnipussa. Elektroninen käynnistyksenesto voi
tällöin aktivoitua vahingossa eikä autoa voi
käynnistää.
05 Lukot ja hälytin
Avaimet ja kauko-ohjain
Kauko-ohjaintoiminnot
Takaluukku
– Painikkeen (2) painallus avaa vain takaluukun lukituksen.
N
O
S
P
R
Q
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Avaaminen
Takaluukun avaaminen
Paniikkitoiminto
Turvavalaistus
Lukot
Avaimen taittaminen kokoon/avaaminen
Lukinnan avaaminen
– Painikkeen (1) painallus avaa kaikkien ovien, takaluukun ja polttoainesäiliön luukun
lukituksen.
Paniikkitoiminto
Paniikkitoimintoa voidaan käyttää hätätapauksissa ympäristön huomion kiinnittämiseksi.
Jos punaista painiketta (3) pidetään painettuna vähintään kolme sekuntia tai sitä painetaan kaksi kertaa tänä aikana, suuntavalot ja
äänitorvi aktivoituvat. Paniikkihälytys suljetaan kauko-ohjaimen millä tahansa painikkeella tai automaattisesti 25 sekunnin kuluttua.
Turvavalaistus
Tehkää näin lähestyessäne autonne:
Lukitseminen
Painikkeella (5) lukitaan kaikki ovet, takaluukku ja polttoainesäiliön luukku. Polttoainesäiliön luukun kohdalla on noin 10 minuutin viive.
Avaimen kokoontaitto/avaaminen
Avain voidaan taittaa painamalla painiketta
(6) ja kääntämällä samalla avainosa painikeosan sisään.
Kokoontaitettu avain avautuu automaattisesti
painiketta painamalla.
05
– Painakaa kaukosäätimen keltaista painiketta (4).
Nyt syttyvät sisävalot, seisontavalot, rekisterikilven valaistus ja ulkotaustapeilien valot (lisävaruste). Myös mahdollisen perävaunun
valot syttyvät. Nämä valot palavat 30, 60 tai
90 sekuntia. Valtuutettu Volvon tekninen palvelu tehdä sopivan aika-asetuksen.
Lähestymisvalojen sammuttaminen:
– Painakaa keltaista painiketta uudelleen.
101
05 Lukot ja hälytin
Avaimet ja kauko-ohjain
Kauko-ohjaimen pariston vaihto
05
Jos lukot eivät toistuvista yrityksistä huolimatta reagoi normaalietäisyydeltä lähetettyyn kaukosäätimen signaaliin, on paristo
vaihdettava.
– Irrottakaa kansi vääntämällä sen takareunaa varovasti pienellä ruuvitaltalla.
– Vaihtakaa paristo (tyyppi CR 2032, 3 V) –
asettakaa pluspuoli ylöspäin. Välttäkää
koskemasta paristoon ja sen kosketuspintoihin sormin.
– Asettakaa kansi takaisin. Varmistakaa,
että kumitiivisteen asento on oikea, niin
ettei se vaurioidu eikä sen sisään pääse
vettä.
102
– Toimittakaa paristo esimerkiksi Volvon
tekniseen palveluun, joka huolehtii sen
hävittämisestä ympäristöystävällisellä
tavalla.
05 Lukot ja hälytin
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
ulkopuolelta
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovea tai takaluukkua ei ole avattu
kahden minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta kauko-ohjaimella, kaikki lukot suljetaan automaattisesti uudelleen. Tämä toiminto vähentää vaaraa, että auto jätetään vahingossa lukitsematta.
Hälyttimellä varustetut autot, ks. sivua 108.
Automaattinen lukitus
Automaattisen lukituksen aktivointi/
aktivoinnin poistaminen
Virta-avaimen pitää olla asennossa I tai II.
Painakaa READ-painiketta ohjauspylvään
vasemmassa vivussa infonäytön mahdollisten ilmoitusten kuittaamiseksi.
Pitäkää keskuslukituksen painiketta painettuna, kunnes lukitustilan uusi ilmoitus esitetään
infonäytössä.
Ilmoitus AUTOM.LUK. AKTIVOITU (auto lukitaan myös, kun auto liikkuu) tai AUTOM.LUK.
AKT. POIST. esitetään infonäytössä.
05
Pääavain tai kauko-ohjain lukitsee/avaa kaikkien sivuovien ja takaluukun lukituksen samanaikaisesti. Sivuovien lukkonupit ja ovenkahvat sisäpuolella kytketään pois toiminnasta1.
Polttoainesäiliön luukku voidaan avata, kun
autoa ei ole lukittu. Lukko on edelleen auki
10 minuuttia auton lukitsemisen jälkeen.
HUOM
Auton voi lukita1 myös, jos jokin ovi tai takaluukku on auki. Kun ovi suljetaan, on olemassa vaara, että avaimet lukitaan autoon.
1 Koskee
tiettyjä markkina-alueita
Automaattinen lukitseminen aktivoidaan ja
aktivointi poistetaan kuljettajan ovessa olevasta säädinpaneelista. Toiminto tarkoittaa,
että ovet lukitaan automaattisesti, kun auton
nopeus ylittää 7 km/h. Ne pysyvät lukittuina,
kunnes jokin ovi avataan sisäpuolelta tai jos
kaikkien ovien lukitus avataan säädinpaneelista.
103
05 Lukot ja hälytin
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
sisäpuolelta
Käsinekotelon lukitseminen
Takaluukun lukitseminen/lukituksen
avaaminen kauko-ohjaimella
05
Kuljettajan ovessa (tai matkustajan ovessa)
olevasta säädinpaneelista voidaan kaikki sivuovet ja takaluukku lukita tai niiden lukitus
avata samanaikaisesti.
Kaikki ovet voidaan lukita ko. oven säädinpaneelissa olevalla lukkonupilla.
Jos autoa ei ole lukittu ulkopuolelta, sen lukitus voidaan avata avaamalla ovi kahvasta.1
1 Koskee
104
tiettyjä markkina-alueita
Käsinelokero voidaan lukita/avata vain pääavaimella – ei huoltoavaimella.
Vain takaluukun lukituksen avaaminen:
– Painakaa kerran kauko-ohjaimessa olevaa
painiketta kuvan mukaisesti.
– Jos kaikki ovet on lukittu, kun takaluukku
suljetaan, se pysyy lukitsemattomana ja
poissa hälyttimen valvonnasta sulkemisen
jälkeen. Muut ovet ovat hälyttimen valvonnassa ja lukittuja, kuten aiemminkin.
05 Lukot ja hälytin
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
– Painakaa LOCK-painiketta vielä kerran takalukuun saamiseksi hälyttimen valvontaan ja lukituksi.
Salpalukitustilan ja mahdollisten
hälytysanturien tilapäinen aktivoinnin
poistaminen
HUOM
Jos LOCK-painiketta käytetään takaluukun
lukituksen avaamiseen avaamatta luukkua,
luukku lukitaan automaattisesti noin 2 minuutin kuluttua.
Valo painikkeessa palaa, kunnes auto lukitaan avaimella tai kauko-ohjaimella. Näytössä esitetään ilmoitusta niin kauan kuin avain
on virtalukossa. Kun auton virta kytketään
seuraavan kerran, kytketään tunnistimet ja
salpalukitustila uudelleen päälle.
VAROITUS
Älkää jättäkö ketään autoon kytkemättä
ensin salpalukitustilaa pois.
Salpalukitustila1
Autossa on erityinen salpalukitustila, mikä
tarkoittaa sitä, että ovien ollessa lukittuina
niitä ei voi avata auton sisältä.
Salpalukitustila voidaan kytkeä vain ulkopuolelta lukitsemalla kuljettajan ovi avaimella tai
kaukosäätimellä. Kaikkien ovien on oltava
kiinni, ennen kuin salpalukitus voidaan kytkeä. Ovia ei voida nyt avata sisäpuolelta. Ovien lukitus voidaan avata vain ulkopuolelta
kuljettajan ovesta tai kaukosäätimellä.
Salpalukitus kytkeytyy päälle 25 sekunnin viiveellä ovien sulkemisen jälkeen.
1 Tietyt
05
Jos joku haluaa jäädä autoon ja haluatte kuitenkin lukita ovet ulkopuolelta – esimerkiksi
matkustaessanne autolautalla – voitte kytkeä
salpalukitustilan pois.
– Asettakaa avain virtalukkoon, kääntäkää
se asentoon II ja sitten takaisin asentoon I
tai 0.
– Painakaa painiketta (ks. kuvaa).
Jos auto on varustettu hälyttimellä, kytkeytyvät liike- ja kallistustunnistimet samalla pois,
katsokaa s. 109.
maat
105
05 Lukot ja hälytin
Lapsilukot
Manuaalinen lapsilukko, takaluukku ja
takaovet
VAROITUS
Pitäkää lukkonupit aina vedettyinä ylös ajon
aikana. Mahdollisen onnettomuuden yhteydessä voi pelastushenkilöstö päästä autoon
nopeasti. Takaistuimen matkustajat eivät
voi avata ovia sisäpuolelta, jos lapsilukko on
aktivoitu.
05
Lapsilukon salpa – vasen ja oikea takaovi.
Lapsilukon salpa – takaluukku.
Lapsilukon salpa on takaluukun alareunassa1
ja takaovien takareunassa. Niihin pääsee käsiksi vain takaluukun tai takaovien ollessa
auki.
– Takaluukun salvan asento muutetaan
työntämällä sitä sivusuunnassa ääriasennosta toiseen (käyttäkää litteää metalliesinettä, esimerkiksi ruuvitalttaa):
1 Vain
106
tietyt markkina-alueet
A: Lapsiturvallinen asento – takaluukkua ei
voida avata sisäpuolelta.
B: Ei lapsiturvallinen asento – takaluukku
voidaan avata sisäpuolelta.
– Kummankin takaoven salvan asento muutetaan kääntämällä sitä ääriasennosta toiseen (käyttäkää litteää metalliesinettä,
esimerkiksi ruuvitalttaa):
A: Lapsiturvallinen asento – takaovia ei voida
avata sisäpuolelta; kääntäkää ulospäin.
B: Ei lapsiturvallinen asento – takaovet voidaan avata sisäpuolelta; kääntäkää sisäänpäin.
05 Lukot ja hälytin
Lapsilukot
Sähkökäyttöinen lapsilukko –
takasivuovet1
HUOM
Niin kauan kuin sähkötoimiset lapsilukot
ovat aktivoituina, takasivuovia ei voida avata sisältä.
05
Käyttäkää keskikonsolissa olevaa painiketta
takasivuovien lapsilukon aktivoimiseen/aktivoinnin poistamiseen.
– Kääntäkää virta-avain jännitetilaan I tai II.
– Painakaa painiketta.
Kun painikkeen valo palaa, ikkunannostimet
takana ja takaovet on salvattu.
Näytössä esitetään ilmoitus, lapsilukko aktivoidaan/aktivointi poistetaan.
1 Lisävaruste
tietyillä markkina-alueilla
107
05 Lukot ja hälytin
Hälytin (lisävaruste)
Hälytysjärjestelmä
Hälytysvalo kojelaudassa
Kun hälytin on kytkettynä, se valvoo jatkuvasti kaikkia hälytintuloja.
HUOM
Hälytys laukeaa, kun:
05
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytysjärjestelmään kuuluvia komponentteja.
Tällaiset yritykset voivat vaikuttaa vakuutusehtoihin.
• ovi, konepelti tai takaluukku avataan
• väärä avain asetetaan virtalukkoon tai
lukko yritetään rikkoa
• matkustamossa havaitaan liikettä (jos autossa on liikeanturi)
• autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on
kallistusanturi)
• akkukaapeli irrotetaan
• joku yrittää kytkeä sireenin pois.
Hälytintoiminnon kytkeminen
– Painakaa LOCK-painiketta. Pitkä auton
suuntavalojen vilkkusignaali vahvistaa,
että hälytin on kytkettynä ja että kaikki
ovet on lukittu.
Valo kojelaudassa osoittaa hälytysjärjestelmän tilan:
• Merkkivalo sammuksissa – hälytin on kytkettynä pois.
• Valo vilkkuu kerran joka toinen sekunti sen
jälkeen, kun auton suuntavalot ovat antaneet pitkän välähdyssignaalin – hälytin on
aktivoitu.
• Valo vilkkuu nopeasti hälyttimen poiskytkemisen jälkeen ja sytytysvirran kytkemiseen saakka: Hälytin on lauennut.
• Jos hälytysjärjestelmäänne on syntynyt
jokin vika, saatte ilmoituksen näyttöön.
Jos hälytysjärjestelmään on syntynyt vika,
esitetään infonäytössä ilmoitus. Ottakaa yh-
108
teys valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun.
TÄRKEÄÄ
Hälytys on kytkettynä täysin päälle, kun auton suuntavalot ovat antaneet pitkän välähdyksen ja kojelaudassa oleva valo vilkkuu
joka toinen sekunti.
Hälytintoiminnon poiskytkeminen
– Painakaa kauko-ohjaimen UNLOCK-painiketta. Suuntavalojen kaksi lyhyttä vilkkusignaalia ilmaisevat, että hälytin on
kytketty pois.
Jos kauko-ohjaimen paristot ovat lopussa,
hälytin voidaan kytkeä pois toiminnasta
kääntämällä avain jännitetilaan II.
05 Lukot ja hälytin
Hälytin (lisävaruste)
Hälyttimen automaattinen
uudelleenkytkeytyminen
Hälytystunnistimien ja salpalukitustilan tilapäinen kytkeminen pois
auto on salpalukitustilassa, tämä kytketään
jälleen päälle samalla kertaa. Ks. sivua 105.
Toiminto suojaa siltä, että autossa tahattomasti jätetään hälytin kytkemättä.
Jos kumpaakaan ovea tai takaluukkua ei ole
avattu kahden minuutin kuluessa hälyttimen
kytkemisestä pois (ja auton lukitus on avattu
kauko-ohjaimella), hälytin kytkeytyy uudelleen automaattisesti. Samalla auto lukitaan.
Hälyttimen automaattinen
aktivoituminen
Tietyissä maissa (Belgia, Israel jne) hälytin
kytkeytyy automaattisesti tietyn viiveen jälkeen, kun ovi on avattu ja suljettu ilman, että
sitä on lukittu.
Lauenneen hälytyksen
poiskytkeminen
– Painakaa kauko-ohjaimen UNLOCKpainiketta tai asettakaa avain virtalukkoon.
Kuittauksena annetaan suuntavalojen kaksi
lyhyttä välähdystä.
Hälytyssignaalit
Hälytyksen lauetessa:
• Sireeni soi 25 sekuntia. Siinä on oma akku,
joka alkaa toimia, jos auton akun varaus ei
ole riittävä tai se on kytketään irti.
• Kaikki suuntavalot vilkkuvat viisi minuuttia
tai siihen saakka, kunnes hälytin kytketään
pois.
05
Jotta vältetään hälyttimen aktivoituminen vahingossa esim. jätettäessä koira autoon tai
laivamatkan aikana, liike- ja kallistusanturit
voidaan kytkeä pois toiminnasta:
– Asettakaa avain virtalukkoon, kääntäkää
se asentoon II ja sitten takaisin asentoon
I tai 0.
– Painakaa painiketta.
Valo palaa, kunnes auto lukitaan avaimella tai
kauko-ohjaimella.
Näytössä esitetään ilmoitusta niin kauan kuin
avain on virtalukossa. Kun virta kytketään
päälle, tilapäinen poiskytkentä häviää. Jos
109
Yleistä...................................................................................................... 112
Polttoaineen täyttö .................................................................................. 114
Moottorin käynnistäminen....................................................................... 116
Käsivalintainen vaihteisto ........................................................................ 118
Automaattivaihteisto ............................................................................... 119
Neliveto ................................................................................................... 122
Jarrujärjestelmä....................................................................................... 123
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä .......................................................... 125
Pysäköintitutka (lisävaruste) .................................................................... 127
Kuolleen kulman infojärjestelmä,
BLIS (lisävaruste)..................................................................................... 129
Hinaaminen ja poiskuljetus ..................................................................... 132
Apukäynnistyskaapelit ............................................................................ 134
Ajo perävaunun kanssa ........................................................................... 135
Vetolaite................................................................................................... 137
Irrotettava vetokoukku............................................................................. 139
Kuormaus................................................................................................ 144
Valokuvion sovitus................................................................................... 146
110
KÄYNNISTYS JA AJO
06
06 Käynnistys ja ajo
Yleistä
Taloudellinen ajo
Taloudellinen ajo tarkoittaa ennakoivaa ja
pehmeää ajoa sekä ajotavan ja nopeuden sovittamista liikennetilanteeseen.
06
• Käyttäkää moottori lämpimäksi mahdollisimman nopeasti.
• Älkää käyttäkö moottoria joutokäynnillä,
vaan lähtekää liikkeelle mahdollisimman
pian moottoria kevyesti kuormittaen.
Kylmä moottori kuluttaa enemmän polttoainetta kuin lämmin.
• Välttäkää nopeita tarpeettomia kiihdytyksiä ja äkkijarrutuksia.
• Älkää kuljettako tarpeetonta kuormaa autossa.
• Älkää käyttäkö talvirenkaita kuivilla teillä.
• Irrottakaa taakkateline, kun sitä ei käytetä.
• Välttäkää ajoa ikkunat auki.
Liukas tie
Harjoitelkaa liukkaalla ajamista kontrolloiduissa muodoissa oppiaksenne tuntemaan
uuden auton reaktiot.
Moottori ja jäähdytysjärjestelmä
Erityisissä olosuhteissa, esim. vuoristoajossa ja raskaalla kuormituksella, moottori ja
jäähdytysjärjestelmä voivat ylikuumentua.
112
Estäkää jäähdytysjärjestelmän ylikuumeneminen
• Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua
pitkää, jyrkkää mäkeä ylös.
• Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun pysähdytte raskaan ajon jälkeen.
• Poistakaa etusäleikön edessä olevat lisävalot, jos ajatte hyvin kuumassa säässä.
Estäkää moottorin ylikuumeneminen
Älkää antako moottorin käydä yli
4500 kierrosta minuutissa (dieselmoottori:
3500 kierrosta minuutissa), jos vedätte perävaunua tai asuntovaunua mäkisessä maastossa. Öljyn lämpötila voi muuten nousta liian
korkeaksi.
Takaluukku auki
Välttäkää ajamista takaluukku auki. Jos kuitenkin on välttämätöntä ajaa luukku auki lyhyehkö matka, tehkää näin:
– Sulkekaa kaikki ikkunat.
– Ohjatkaa ilma tuulilasiin ja lattialle ja käyttäkää puhallinta suurimmalla nopeudella.
VAROITUS
Älkää ajako takaluukku auki. Myrkyllisiä pakokaasuja voi imeytyä autoon tavaratilan
kautta.
Ajo epätasaisella tiellä
Volvo XC90 on suunniteltu lähinnä maantieajoon, mutta sillä on myös hyvät tieominaisuudet epätasaisilla ja huonoilla teillä. Jotta
auton kestoikä ei lyhenisi, huomioikaa seuraavaa:
• Ajakaa hitaasti epätasaisella tiellä, näin
vältätte auton alustan vaurioitumisen.
• Jos maa on pehmeää tai siinä on kuivaa
hiekkaa tai lunta, on parasta pitää auto
aina koko ajan liikkeessä ja välttää vaihtamisia. Älkää pysäyttäkö autoa.
• Jos tie on erittäin jyrkkä ja auto on vaarassa kaatua, älkää yrittäkö koskaan kääntää
autoa vaan peruuttakaa takaisinpäin. Välttäkää ajoa vinosti jyrkissä rinteissä, ajakaa
rinteen suuntaisesti.
HUOM
Välttäkää jyrkkien mäkien ajamista, jos polttoainemäärä on pieni. Katalysaattori voi
vaurioitua, jos moottori ei saa riittävästi
polttoainetta. Ajettaessa erittäin jyrkkiä mäkiä on syytä varmistaa, että säiliö on yli puoliksi täynnä, jolloin moottorin
pysähtymisestä ei ole vaaraa.
Kahlaus
Autolla voidaan ajaa enintään 40 cm syvässä
vedessä enintään nopeudella 10 km/h. Erityistä varovaisuutta pitää noudattaa ajettaessa virtaavassa vedessä.
06 Käynnistys ja ajo
Yleistä
TÄRKEÄÄ
Jos vettä pääsee ilmansuodattimeen, voi
syntyä moottorivaurio.
Jos vesi on syvempää, sitä voi päästä voimansiirtoon. Tällöin öljyjen voitelukyky vähenee, mikä lyhentää näiden järjestelmien
kestoikää.
Ajakaa kahlattaessa pienellä nopeudella älkääkä pysäyttäkö autoa. Kun vesi on ohitettu, painakaa kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa, että täysi jarruvaikutus saavutetaan.
Vesi ja esim. lieju voivat kastella jarrujen kitkapinnat, mistä on seurauksena viivästynyt
jarruvaikutus.
HUOM
Puhdistakaa sähköisen moottorinlämmittimen ja perävaunupistorasian sähköliittimet
ajettuanne vedessä ja savessa.
TÄRKEÄÄ
Älkää antako auton seistä kynnykset ylittävässä vedessä pidempää hetkeä, se voi aiheuttaa autoon sähkövikoja.
Jos moottori pysähtyy veteen, älkää yrittäkö
käynnistää sitä uudelleen. Hinatkaa auto
pois vedestä.
Älkää ylikuormittako akkua
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat akkua eri tavoin. Välttäkää pitämästä virtaavainta asennossa II moottorin ollessa pysäytettynä. Käyttäkää sen sijaan asentoa I,
kun virtaa tarvitaan vähän. Tavaratilan 12 V:n
liitäntä antaa virtaa, vaikka avain on poistettu
virtalukosta.
Esimerkkejä paljon virtaa kuluttavista toiminnoista:
• matkustamon puhallin
• tuulilasinpyyhkimet
• audiolaitteisto (suuri äänenvoimakkuus)
• seisontavalot.
Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka
kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää käyttäkö moottorin ollessa sammutettuna toimintoja, jotka kuluttavat paljon virtaa.
06
Jos akkujännite on matala, esitetään teksti
näytössä. Energiansäästötoiminto sulkee tietyt toiminnot tai rajoittaa akun kuormitusta
esim. pienentämällä puhaltimen nopeutta ja
sulkemalla äänentoistolaitteen. Ladatkaa akkua käynnistämällä moottori.
113
06 Käynnistys ja ajo
Polttoaineen täyttö
Polttoainesäiliön luukun avaaminen
Säiliön korkki on luukun sisäpuolella oikeassa takalokasuojassa ja se voidaan ripustaa säiliön luukun sisäpuolelle.
06
Polttoainesäiliön luukku voidaan avata, kun
autoa ei ole lukittu.
HUOM
Luukku pysyy lukkiutumattomana
kymmenen minuuttia sen jälkeen, kun auto
on lukittu. Sitten se lukkiutuu automaattisesti.
114
Polttoainesäiliön luukun lukituksen
hätäavaaminen
Polttoainesäiliön luukun manuaalinen avaaminen voi olla välttämätöntä, kun normaali
avaaminen ei ole mahdollista.
Tehkää tällöin seuraavasti:
– Nostakaa kulmapala lattiasta tavaratilan
oikeassa takakulmassa.
– Avatkaa peiteluukku nostamalla kahvasta
ja vetämällä sitä ulospäin.
– Kääntäkää eriste sivuun ulottuaksenne
luukun sähköiseen lukkoon.
– Työntäkää käsi sisään ja paikallistakaa
lukko. Sijainti on suunnilleen polttoainesäiliön luukun takareunan sisäpuolella.
– Vetäkää lukkomäntää suoraan taaksepäin.
Luukku voidaan nyt kääntää ulos. Tankkauksen jälkeen voidaan luukku lukita uudelleen sulkemalla se ja painamalla
lukkomäntää eteenpäin.
VAROITUS
Paneelin takana on teräviä reunoja, liikuttakaa kättä hitaasti ja varovasti.
06 Käynnistys ja ajo
Polttoaineen täyttö
Säiliön korkki
Ulkolämpötilojen ollessa korkeita voi polttoainesäiliöön syntyä tietty ylipaine. Avatkaa
tällöin säiliön korkki hitaasti
HUOM
Asettakaa polttoainesäiliön korkki takaisin
tankkauksen jälkeen. Kääntäkää, kunnes
kuuluu yksi tai useampia naksahduksia.
Polttoaineen täyttö
Älkää täyttäkö säiliötä liikaa, vaan lopettakaa,
kun pumpun suutin katkaisee.
HUOM
Liian täyteen tankattu säiliö voi lämpimällä
säällä vuotaa yli.
VAROITUS
Maahan valunut polttoaine voi syttyä pakokaasujen vaikutuksesta.
Kytkekää polttoainekäyttöinen lämmitin
pois päältä ennen tankkauksen aloittamista.
Älkää koskaan pitäkö päällä olevaa matkapuhelinta käsillä tankatessanne Soittosignaali voi saada kipinän aikaan ja sytyttää
bensiinihöyryt, mikä puolestaan voi aiheuttaa tulipalon ja henkilövahinkoja.
Bensiini
TÄRKEÄÄ
Älkää lisätkö puhtaanapitolisäaineita bensiiniin, ellei Volvo ole suositellut sitä.
06
Polttoainetta, joka on laadultaan huonompaa
kuin sivulla 249 on ilmoitettu, ei saa käyttää,
koska tämä voi vaikuttaa haitallisesti moottorin tehoon ja polttoaineenkulutukseen.
Diesel
Dieselöljyyn voi matalissa lämpötiloissa
(–5 °C - –40 °C) muodostua parafiiniä, joka
voi aiheuttaa käynnistysvaikeuksia.
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää erityistä talvipolttoainetta kylmänä vuodenaikana.
115
06 Käynnistys ja ajo
Moottorin käynnistäminen
Ennen kuin moottori käynnistetään
– Vetäkää seisontajarru päälle.
Automaattivaihteisto
– Vaihteenvalitsin asennossa P tai N.
Käsivalintainen vaihteisto
– Asettakaa vaihdevipu vapaa-asentoon ja
pitäkää kytkinpoljin painettuna täysin alas.
Tämä on erityisen tärkeää kovalla
pakkasella.
VAROITUS
06
Älkää koskaan poistako virta-avainta ohjauslukosta ajon aikana tai autoa hinattaessa. Ohjauslukko voi aktivoitua, mikä tekee
auton ohjaamisen mahdottomaksi.
Virta-avaimen pitää olla asennossa II hinattaessa.
HUOM
Pääavaimessa olevan avainliuskan pitää
olla käännetty täysin ulos (sivulla 100 olevan kuvan mukaisesti) autoa käynnistettäessä. Muutoin on olemassa vaara, että
käynnistyksenestotoiminto estää auton
käynnistymisen.
HUOM
Kylmäkäynnistyksen yhteydessä voi joutokäyntikierrosluku olla huomattavasti tavallista korkeampi tietyillä moottorityypeillä.
Näin siksi, että pakokaasunpuhdistusjärjestelmä saadaan mahdollisimman nopeasti
normaaliin toimintalämpötilaansa, mikä minimoi pakokaasupäästöt ja säästää ympäristöä.
Moottorin käynnistäminen
Bensiini
– Kääntäkää virta-avain asentoon III.
Ellei moottori käynnisty 5–10 sekunnissa,
vapauttakaa avain ja yrittäkää uudelleen.
Diesel
1. Kääntäkää virta-avain asentoon II.
Merkkivalo mittaristossa osoittaa, että
moottorin hehkutus on toiminnassa, ks.
sivua 46.
2. Kääntäkää avain asentoon III, kun
merkkivalo sammuu.
Dieselin hiukkassuodatin (DPF)1
Dieselautot voivat olla varustettuja hiukkassuodattimella, mikä tehostaa pakokaasunpuhdistusta. Pakokaasuissa olevat hiukkaset kerätään suodattimeen normaalin ajon
1 Tietyt
116
markkina-alueet.
aikana. Hiukkasten polttamiseksi ja suodattimen tyhjentämiseksi käynnistyy ns.
regenerointi. Tämä edellyttää, että moottori
on saavuttanut normaalin toimintalämpötilansa
Suodattimen regenerointi tapahtuu automaattisesti 300 – 900 kilometrin välein riippuen ajo-olosuhteista. Regenerointi kestää tavallisesti 10 - 20 minuuttia. Sinä aikana voi
polttoaineenkulutus lisääntyä hieman.
Takalasin lämmitin voi aktivoitua automaattisesti moottorin kuormituksen lisäämiseksi regeneroinnin aikana ilman, että merkkivalo
palaa.
Regenerointi kylmällä säällä
Jos autolla ajetaan usein lyhyitä matkoja kylmässä säässä, moottori ei saavuta normaalia
toimintalämpötilaansa. Tämä tarkoittaa, että
dieselhiukkassuodattimen regenerointia ei
tapahdu eikä suodatin tyhjene.
Kun suodatin on n. 80 % täynnä hiukkasia,
syttyy keltainen infosymboli kojelaudassa ja
ilmoitus NOKISUODATIN TÄYNNÄ KS.
KÄSIKIRJAA esitetään kojelaudan näytössä.
Käynnistäkää suodattimen regenerointi ajamalla autolla, mieluiten maantiellä tai moottoritiellä, kunnes moottori saavuttaa normaalin
toimintalämpötilansa. Autolla tulee sen jälkeen ajaa vielä n. 20 minuuttia. Regeneroin-
06 Käynnistys ja ajo
Moottorin käynnistäminen
nin päätyttyä häviää ilmoitus
automaattisesti.
TÄRKEÄÄ
Jos suodatin täyttyy kokonaan, siitä voi tulla
käyttökelvoton. Tällöin tulee moottorin
käynnistäminen vaikeaksi ja on olemassa
vaara, että suodatin pitää vaihtaa.
Käyttäkää pysäköintilämmitintä (lisävaruste)
kylmällä säällä, tällöin moottori saavuttaa nopeammin normaalin toimintalämpötilansa.
Virta-avaimet ja elektroninen
käynnistyksenesto
Virta-avainta ei saa pitää muiden avainten tai
metalliesineiden kanssa samassa avainnipussa. Elektroninen käynnistyksenesto voi
tällöin aktivoitua vahingossa.
Älkää koskaan ryntäyttäkö moottoria korkeilla kierrosluvuilla heti kylmäkäynnistyksen jälkeen! Jos moottori ei käynnisty tai siinä on
sytytyshäiriöitä, pitää ottaa yhteys Volvon
tekniseen palveluun.
VAROITUS
Älkää koskaan katkaisko virtaa (asento
0 tai 1) tai poistako virta-avainta auton liikkuessa. Tällöin ohjauslukko voi aktivoitua,
mikä tekee auton ohjaamisesta mahdotonta.
Poistakaa virta-avain aina ohjauslukosta,
kun autosta poistutaan – varsinkin, jos lapsia on yksinään autossa.
Virta- ja ohjauslukko
0 – Lukitusasento
Ohjauslukko lukitsee ohjauspyörän, kun avain poistetaan lukosta.
I – Radioasento
Tietyt sähkölaitteet voidaan
kytkeä. Moottorin sähköjärjestelmä ei ole kytkettynä.
II – Ajoasento
Avaimen asento ajon aikana. Auton sähköjärjestelmä
on kytkettynä.
III – Käynnistysasento
Käynnistysmoottori kytkeytyy. Avain vapautetaan ja
joustaa automaattisesti takaisin ajoasentoon, kun
moottori on käynnistynyt.
Automaattinen käynnistys (3.2 ja V8)
Automaattikäynnistystoiminnossa ei virtaavainta tarvitse pitää käynnistysasennossa
(asento III) kunnes moottori on käynnistynyt.
Kääntäkää virta-avain käynnistysasentoon ja
vapauttakaa se. Käynnistysmoottori pyörii
sitten automaattisesti (enintään
kymmenen sekuntia), kunnes moottori on
käynnistynyt.
HUOM
Varmistakaa, että ohjauslukko on lukittu,
kun poistutte auton luota, näin vähennätte
varkauden vaaraa.
06
Jos avain kääntyy lukossa jäykästi, etupyörien asento aiheuttaa jännityksiä ohjauslukkoon. Kääntäkää tällöin ohjauspyörää edestakaisin kääntäessänne avainta, niin tilanne
helpottuu.
117
06 Käynnistys ja ajo
Käsivalintainen vaihteisto
Vaihdeasennot
06
– Painakaa kytkinpoljin täysin alas jokaisen
vaihtamisen yhteydessä.
– Ottakaa jalka pois kytkinpolkimelta vaihtamisten välillä. Noudattakaa vaihtamiskaaviota.
Polttoaineenkulutuksen pitämiseksi mahdollisimman pienenä on käytettävä 6. vaihdetta
niin usein kuin mahdollista.
Peruutusvaihteen salpa
Kytkekää peruutusvaihde vain auton seisoessa paikallaan.
118
06 Käynnistys ja ajo
Automaattivaihteisto
Kylmäkäynnistys
Kick-down
Kun lähdetään liikkeelle kylmällä säällä, vaihtamiset voivat joskus tuntua jäykiltä. Tämä
johtuu vaihteistoöljyn jähmeydestä alhaisissa lämpötiloissa. Moottorin pakokaasupäästöjen vähentämiseksi vaihteisto vaihtaa ylöspäin normaalia myöhemmin, jos moottori on
käynnistetty kylmällä säällä.
Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan
(normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu
automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin, ns. kick-down.
HUOM
Riippuen moottorin lämpötilasta käynnistyshetkellä joidenkin moottorimallien joutokierrosluku on kylmäkäynnistyksen jälkeen
normaalia suurempi.
Turbomoottori
Kun ajetaan moottori kylmänä, vaihteisto
vaihtaa suuremmalla käyntinopeudella. Näin
katalysaattori saavuttaa nopeammin oikean
toimintalämpötilan ja päästöjä tulee vähemmän.
Jos kaasupoljin päästetään kick-down asennosta, tapahtuu vaihtaminen ylöspäin
automaattisesti.
Kick-down -toimintoa käytetään, kun tarvitaan mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä,
esim. ohitettaessa.
Ylikierrosten estämiseksi on vaihteiston ohjausohjelmassa alasvaihtamissuoja, joka estää
kick-down-toiminnon.
Kick-down -toimintoa ei voi käyttää manuaalisessa vaihtamistilassa.
Turvajärjestelmät
– Painakaa jarrupoljinta, kun siirrätte vaihteenvalitsimen toiseen asentoon.
Sähköinen vaihtamissalpa – Shiftlock
Pysäköintiasento (P-asento)
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää asennosta P muihin vaihdeasentoihin, pitää virtaavaimen olla asennossa I tai II ja jarrupolkimen painettuna.
Vaihtamissalpa – Vapaa (N-asento)
Jos vaihteenvalitsin on N-asennossa ja auto
on seissyt paikallaan vähintään kolme sekuntia (riippumatta siitä käykö moottori vai ei),
vaihteenvalitsin on salvattu N-asentoon.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää
N-asennosta toiseen vaihdeasentoon, pitää
jarrupolkimen olla painettuna ja virta-avaimen asennossa II.
06
Automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa on erityisiä turvajärjestelmiä:
Mukautuva järjestelmä
Vaihteistoa ohjataan ns. mukautuvalla järjestelmällä. Se tuntee jokaisen vaihteensiirron
optimaalisen vaihtamislaadun saamiseksi.
Lock-up -toiminto
Vaihteissa on Lock-up -toiminto (lukitut vaihteet), joka parantaa moottorijarrutusta ja pienentää polttoaineenkulutusta.
Avainsalpa – Keylock
Vaihteenvalitsimen pitää olla P-asennossa,
jotta virta-avaimen voi poistaa lukosta. Kaikissa muissa asennoissa avain on salvattu.
Pysäköintiasento (P-asento)
Auto paikallaan ja moottori käynnissä:
119
06 Käynnistys ja ajo
Automaattivaihteisto
D – Ajoasento
D on normaali ajoasento. Vaihteisto vaihtaa
automaattisesti kaikkien välityssuhteiden välillä kaasupolkimen asennon ja ajonopeuden
mukaan. Auton on oltava paikallaan, kun
asento D valitaan asennosta R.
06
P – Pysäköintiasento
Asento P valitaan, kun moottori halutaan
käynnistää tai kun auto on pysäköity.
TÄRKEÄÄ
Auton on oltava paikallaan P-asentoa kytkettäessä.
HUOM
Jarrupoljin pitää painaa alas, jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää pois P-asennosta.
120
P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti lukittuna. Kytkekää aina seisontajarru pysäköidessänne.
R – Peruutusasento
Auton on oltava paikallaan R-asentoa kytkettäessä.
N – Vapaa-asento
N-asento on vapaa-asento. Mikään vaihde ei
ole kytkettynä ja moottorin voi käynnistää.
Kytkekää seisontajarru, kun auto on paikallaan vaihteenvalitsin N-asennossa.
06 Käynnistys ja ajo
Automaattivaihteisto
Vaihteenvalitsinsalpa
Voitte aina siirtää vaihteenvalitsinta vapaasti
eteen- tai taaksepäin asentojen N ja D välillä.
Muilla asennoilla on salpa, jota käytetään
vaihteenvalitsinvivussa olevalla salpapainikkeella.
Painamalla salpatangenttia voitte siirtää vipua eteen- tai taaksepäin asentojen N, R ja P
välillä.
Käsivalintaiset asennot
W – Talvi
Automaattisesta ajotilasta D manuaaliseen tilaan pääsemiseksi siirtäkää vipua asentoa M
kohti. Tilasta M automaattiseen ajotilaan D
pääsemiseksi siirtäkää vipua kohti
asentoa D.
Painakaa W-painiketta talviohjelman W kytkemiseksi
päälle ja pois. Symboli W
esitetään mittaristossa, kun
talviohjelma on kytkettynä.
5-vaihteisessa automaattivaihteistossa on
vaihteilla 3, 4 ja 51 Lock-up -toiminto (lukitut
vaihteet), mikä antaa paremman moottorijarrutuksen ja pienemmän polttoaineenkulutuksen.
Talviohjelma käynnistää
vaihteiston 3. vaihteella liikkeelle lähtemisen
helpottamiseksi liukkaalla pinnalla. Pienemmät vaihteet aktivoidaan vain kick-down -toiminnolla talviohjelman ollessa aktivoituna.
Ajon aikana
Manuaalinen vaihdeasento voidaan valita
milloin tahansa ajon aikana. Kytketty vaihde
on lukittuna niin kauan kuin toista vaihdetta ei
valita.
Jos vaihteenvalitsin siirretään asentoon
– (miinus), auto vaihtaa portaan pienemmälle
ja jarruttaa samalla moottorilla, jos kaasupoljin vapautetaan. Jos vaihteenvalitsin siirretään asentoon + (plus), auto vaihtaa portaan
ylöspäin.
Ohjelma W voidaan valita vaihteenvalitsimen
asennosta huolimatta, mutta se toimii vain
valitsimen ollessa asennossa D.
06
3. vaihde on suurin, jota voitte käyttää liikkeellelähdössä.
1 6-vaihteissa
automaattivaihteistossa on myös
vaihteilla 2 ja 6 lock-up -toiminto.
121
06 Käynnistys ja ajo
Neliveto
Neliveto – AWD (All Wheel Drive)
Neliveto on aina kytkettynä.
Neliveto tarkoittaa, että auto vetää samanaikaisesti kaikilla neljällä pyörällä. Voima jakautuu automaattisesti etu- ja takapyöriin. Elektronisesti ohjattu kytkinjärjestelmä ohjaa voimaa sille pyöräparille, jolla on parempi pito
ko. olosuhteissa. Näin saadaan paras mahdollinen ote tienpintaan ja vältetään pyörien
luistaminen.
Normaaliajossa ohjautuu etupyöriin enemmän voimaa.
Neliveto lisää ajoturvallisuutta sateella, lumella ja talviliukkaalla.
06
122
06 Käynnistys ja ajo
Jarrujärjestelmä
Jarrutehostin
Jos auto rullaa vapaasti tai on hinauksessa
moottori pysäytettynä, jarrupoljinta on painettava noin viisi kertaa voimakkaammin kuin
moottorin käydessä. Jos jarrupoljinta painetaan moottoria käynnistettäessä, poljin voi
tuntua painuvan alaspäin. Tämä on normaalia, koska jarrutehostin aktivoituu. Jos autossa on EBA (Emergency Brake Assistance),
tämä voidaan havaita vieläkin selvemmin.
VAROITUS
Jarrutehostin toimii vain moottorin käydessä.
HUOM
Painakaa poljinta vain kerran voimakkaasti
jarruttaessanne moottori pysäytettynä, ei
useita kertoja.
Jarrupiirit
Symboli palaa, jos jarrupiiri on vaurioitunut.
Jos toiseen piiriin syntyy vika, autoa
voidaan edelleen jarruttaa. Jarrupoljin on painettava syvemmälle ja saattaa
tuntua normaalia pehmeämmältä. Poljinta on
lisäksi painettava voimakkaammin normaalin
jarrutustehon saavuttamiseksi.
Kosteus voi muuttaa jarrutusominaisuuksia
Jarrujen osat kastuvat ajettaessa voimakkaassa sateessa, vesilammikkojen läpi tai autoa pestäessä. Jarrupintojen kitkaominaisuudet voivat tällöin muuttua siten, että jarrutusteho viivästyy.
Painakaa silloin tällöin keveästi jarrupoljinta
ajaessanne pitempiä matkoja sateessa tai lumisohjossa sekä lähdettyänne liikkeelle hyvin
kosteassa tai kylmässä säässä. Tällöin jarrupalat lämpenevät ja vesi haihtuu. Tämä on
hyvä tehdä myös, ennen kuin pysäköitte autonne pidemmäksi ajaksi näissä sääolosuhteissa.
Jos jarruja rasitetaan paljon
Ajettaessa vuoristossa tai muilla teillä, joilla
on vastaavia korkeuseroja, auton jarruja
kuormitetaan erittäin voimakkaasti silloinkin,
kun jarrupoljinta ei paineta erityisen lujaa.
Koska nopeus lisäksi on usein pieni, jarrut eivät jäähdy niin tehokkaasti kuin ajettaessa tasaisella tiellä suurella nopeudella.
Jotta jarruja ei kuormiteta tarpeettoman voimakkaasti, vaihtakaa alamäessä pienemmälle vaihteelle jarrujen käytön asemesta. Käyttäkää samaa vaihdetta alamäessä kuin vastaavassa ylämäessä. Näin hyödynnetään
moottorijarrutus tehokkaammin ja jarruja tarvitaan vain lyhyitä hetkiä.
Ottakaa huomioon, että perävaunun vetäminen kuormittaa auton jarruja enemmän.
Lukkiutumattomat jarrut (ABS)
ABS-järjestelmä (Anti-lock Braking
System) estää pyörien lukkiutuminen jarrutuksessa.
Ohjattavuus säilyy tämän ansiosta,
ja esim. esteiden väistäminen on helpompaa.
Moottorin käynnistyksen jälkeen ABS-järjestelmä suorittaa noin 20 km/h nopeudessa lyhyen itsetestin, jonka voi kuulla ja tuntea jarrupolkimen sykintänä.
Jotta ABS-järjestelmästä saataisiin täysi hyöty:
– Painakaa jarrupoljinta täydellä voimalla.
Sykintä tuntuu polkimessa.
– Ohjatkaa autoa ajosuuntaan. Älkää vapauttako poljinta.
Harjoitelkaa jarrutusta ABS-jarruilla sopivassa paikassa, jossa ei ole liikennettä, ja eri
sääolosuhteissa.
06
ABS-symboli palaa kaksi sekuntia, jos ABSjärjestelmään syntyi vika, kun moottori viimeksi oli käynnissä.
123
06 Käynnistys ja ajo
Jarrujärjestelmä
Elektroninen jarruvoiman jako – EBD
Jarrupiirien tehostus – EBA
Elektroninen jarrutusvoiman jako, EBD (Electronic Brakeforce Distribution), on osa lukkiutumatonta jarrujärjestelmää ABS. EBD-järjestelmä säätää takapyöräjarrujen jarrutusvoimaa niin, että käytettävissä on aina paras
mahdollinen jarrutusteho. Sykintä kuuluu ja
tuntuu jarrupolkimessa, kun järjestelmä säätää jarrutusvoimaa.
(Emergency Brake Assistance) Nopeaa jarrutusta tarvittaessa saadaan välittömästi täysi
jarrutusteho. Toiminto tunnistaa voimakkaan
jarrutuksen sen perusteella, kuinka nopeasti
jarrupoljinta painetaan. Suorittakaa jarrutus
loppuun vapauttamatta jarru poljinta. Toiminto lakkaa, kun jarrupolkimeen kohdistuva paine kevenee. Toiminto on koko ajan aktiivinen.
Sitä ei voi kytkeä pois päältä.
VAROITUS
06
124
Jos JARRU- ja ABS-varoitusvalot palavat
samanaikaisesti, voi jarrujärjestelmään olla
syntynyt vika. Jos nestepinta jarrunestesäiliössä on tässä tilanteessa normaali, ajakaa
varovasti lähimpään Volvon tekniseen palveluun jarrujärjestelmän tarkastusta varten.
Jos jarrunestemäärä on jarrunestesäiliössä
alle MIN-tason, ei autolla tule ajaa edelleen
lisäämättä jarrunestettä.
Jarrunestehäviön syy pitää selvittää.
HUOM
Kun EBA aktivoituu, laskee jarrupoljin hieman tavallista alemma, painakaa (pitäkää)
jarrupoljinta alhaalla niin kauan kuin tarvitaan. Jos poljinta päästetään ylöspäin, koko
jarrutus lakkaa.
06 Käynnistys ja ajo
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä
Yleistä
Rajoitettu puuttuminen
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control) parantaa auton etenemiskykyä ja auttaa kuljettajaan välttämään sivuluiston.
Järjestelmän ollessa toiminnassa voidaan
havaita sykkivä ääni jarrutettaessa tai painettaessa kaasua. Kaasua painettaessa auto voi
myös kiihtyä odotettua hitaammin.
Sivuluistonestotoiminto
Toiminto rajoittaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.
Vetoluistonestotoiminto
Toiminto estää vetävien pyörien luistamisen
ajorataa vasten kiihdytettäessä.
Vetovoimatoiminto
Toiminto on aktiivinen pienessä nopeudessa
ja siirtää voimaa luistavalta pyörältä sille vetävälle pyörälle, joka ei luista.
– Pitäkää RESET (2) painettuna, kunnes
DSTC -valikko muuttuu.
Samanaikaisesti palaa symboli
, joka
muistuttaa siitä, että järjestelmää on rajoitettu. Järjestelmä pysyy rajoitettuna, kunnes
moottori käynnistetään seuraavan kerran.
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet voivat muuttua, jos
järjestelmän toimintaa rajoitetaan.
Järjestelmän puuttuminen tapahtumiin luiston ja kaasunpainalluksen yhteydessä voidaan osittain poistaa toiminnasta.
Puuttumista sivuluistoon viivytetään ja sallitaan siten enemmän luistoa, mikä antaa suuremman vapauden dynaamisessa ajossa.
Etenemiskyky syvässä lumessa tai hiekassa
paranee, koska kaasunpainallusta ei enää rajoiteta.
Käsittely
– Kääntäkää säädintä (1), kunnes DSTC valikko esitetään.
DSTC PÄÄLLÄ tarkoittaa, että järjestelmän
toiminta on muuttumaton.
DSTC LUISTONESTO POIS tarkoittaa, että
järjestelmän vaikuttamista rajoitetaan.
HUOM
DSTC PÄÄLLÄ esitetään muutamia sekunteja näytössä aina, kun moottori käynnistetään.
Ilmoitukset infonäytössä
LUISTONESTO TILAP. POIS tarkoittaa, että
järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu jarrujen
korkean lämpötilan vuoksi. Toiminto aktivoidaan uudelleen automaattisesti, kun jarrut
ovat jäähtyneet.
06
AJONVAKAUTUS VAATII HUOLLON tarkoittaa, että järjestelmä on suljettu vian vuoksi.
– Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
Jos ilmoitus on edelleen olemassa, kun
moottori käynnistetään uudelleen, ajakaa valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
125
06 Käynnistys ja ajo
Vakautus- ja vetovoimajärjestelmä
Symbolit mittaristossa
DSTC-järjestelmä
Symboli syttyy ja sammuu uudelleen n.
kahden sekunnin kuluttua
Osoittaa järjestelmän tarkastusta moottorin
käynnistyksen yhteydessä.
Symboli vilkkuu
Osoittaa, että järjestelmä on toiminnassa.
Symboli palaa kiinteästi
AJONVAKAUTUS VAATII HUOLLON esitetään samanaikaisesti näytössä.
Osoittaa vikaa DSTC-järjestelmässä.
06
– Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
– Käynnistäkää auto uudelleen.
• Jos varoitusvalo sammuu, vikaosoitus oli
virheellinen eikä korjaamolla tarvitse käydä.
• Jos varoitusvalo palaa edelleen, ajakaa
Volvon tekniseen palveluun järjestelmän
tarkastusta varten.
Symboli palaa kiinteästi
DSTC SIVULUISTONESTO POIS esitetään
samanaikaisesti näytössä.
126
Muistuttaa siitä, että DSTC-järjestelmää on
rajoitettu.
Varoitussymboli
Symboli palaa jatkuvasti keltaisena
ja
LUISTONESTO TILAP. POIS esitetään samanaikaisesti näytössä.
Osoittaa, että järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu johtuen liian korkeasta jarrujen lämpötilasta.
Toiminta aktivoituu automaattisesti uudelleen, kun jarrujen lämpötila on palautunut
normaaliksi.
VAROITUS
Normaalia ajotapaa käytettäessä
DSTC-järjestelmä parantaa auton ajoturvallisuutta, mitä ei tule käsittää mahdollisuutena nopeuden lisäämiseen.
Noudattakaa aina normaaleja turvallisen
kaarreajon ja liukkaalla alustalla ajamiseen
liittyviä varovaisuustoimenpiteitä.
06 Käynnistys ja ajo
Pysäköintitutka (lisävaruste)
Yleistä1
Toiminta
Järjestelmä aktivoituu automaattisesti, kun
auto käynnistetään ja teksti-ilmoitus Peruutustutka aktiivinen, Exit sulkee esitetään äänentoistolaitteiston näytössä.
Pysäköintitutka on aktiivinen nopeuksissa
alla 15 km/h. Suuremmalla nopeudella järjestelmä ei toimi. Kun nopeus alittaa 10 km/h,
järjestelmä aktivoituu uudelleen.
Mitä lähemmäs auto tulee takana tai edessä
olevaa kohdetta, sitä tiheämmin signaali kuuluu. Äänentoistolaitteiston muu ääni vaimennetaan automaattisesti äänenvoimakkuuden
ollessa suuri.
Pysäköintitutka edessä ja takana.
Pysäköintitutkaa käytetään apuna pysäköitäessä. Signaali kertoo etäisyyden havaittuun
esineeseen.
VAROITUS
Pysäköintitutka ei voi koskaan korvata kuljettajan itsensä vastuuta pysäköitäessä.
Tunnistimilla on kuolleita kulmia, joista kohteita ei voi havaita. Tarkkailkaa lapsia tai
eläimiä, jotka ovat auton lähellä.
1 Markkina-alueen
mukaan voi Pysäköintitutka olla joko vakio, valinnainen tai lisävaruste.
Etäisyydellä n. 30 cm ääni on jatkuva. Jos
este on sitä lähempänä auton takana tai
edessä, ääni vaihtaa vasemman ja oikean
kaiuttimen välillä.
Paikoitustutka takana
Mittausalue suoraan auton takana on n.
1,5 m. Taaksepäin suunnattu pysäköintitutka aktivoituu, kun peruutusvaihde kytketään.
Jos järjestelmä on suljettu, äänentoistolaitteiston näyttö esittää tekstin Peruutustutka
ei käytössä Enter aktivoi, kun peruutusvaihde kytketään. Äänimerkki tulee takakaiuttimista.
Peruutettaessa esim. perävaunun tai vetokoukkuun asennetun polkupyöränpitimen
kanssa pitää järjestelmä sulkea. Muussa tapauksessa tunnistimet reagoivat perävaunuun tai polkupyöränpitimeen.
Pysäköintitutka taaksepäin sulkeutuu automaattisesti vedettäessä perävaunua, jos käytetään Volvon alkuperäistä perävaunukaapelia.
Paikoitustutka edessä2
Mittausalue suoraan auton edessä on n.
0,8 m. Äänisignaali tulee etukaiuttimesta.
Edessä olevan paikoitustutkan yhteyteen ei
voida asentaa lisävaloja, koska tutkan anturit
reagoivat niihin.
Järjestelmän vian ilmaisu
Jos infosymboli palaa kiinteästi ja
infonäyttö esittää PERUUTUSTUTKA VAATII HUOLLON, pysäköintitutka ei toimi.
06
VAROITUS
Tietyt lähteet voivat huiputtaa järjestelmää
virheellisillä signaaleilla. Esimerkkejä tällaisista lähteistä ovat äänitorvet, märät renkaat asvaltilla, paineilmajarrut,
moottoripyörien pakoputket jne. Myös tunnistimet peittävä jää ja lumi voivat aiheuttaa
vääriä varoitussignaaleita.
2 Edellyttäen,
että pysäköintitutka on asennettu
sekä taakse että eteen.
127
06 Käynnistys ja ajo
Pysäköintitutka (lisävaruste)
06
128
Aktivointi/aktivoinnin poisto
Anturien puhdistus
Pysäköintitutka voidaan sulkea katkaisinpaneelissa olevalla painikkeella, valodiodi katkaisimessa sammuu. Pysäköintitutka aktivoidaan uudelleen painamalla katkaisinta, jolloin
valodiodi syttyy.
Pysäköintitutkan tunnistimet.
Jotta tunnistimet toimisivat oikein, ne on
puhdistettava säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.
06 Käynnistys ja ajo
Kuolleen kulman infojärjestelmä, BLIS (lisävaruste)
Yleistä
vot, jotka liikkuvat samaan suuntaan oman
auton kanssa ns. kuolleessa kulmassa.
Kuolleet kulmat
Järjestelmä on suunniteltu toimimaan optimaalisesti ajettaessa vilkkaassa liikenteessä
monikaistaisilla teillä.
BLIS-järjestelmä perustuu digitaalikameratekniikkaan. Kamerat (1) on sijoitettu ulkotaustapeilien alle.
Kun kamera on havainnut ajoneuvon kuolleen kulman vyöhykkeellä, merkkivalo (2) palaa kiinteästi.
HUOM
BLIS-järjestelmällä varustettu taustapeili.
1. BLIS-kamera
2. Merkkivalo
3. BLIS-symboli
VAROITUS
Järjestelmä täydentää turvallista ajotapaa ja
taustapeilien käyttöä, ei korvaa niitä. Se ei
voi koskaan korvata kuljettajan huolellisuutta ja vastuuta. Vastuu kaistan vaihtamisesta
liikenteen kannalta turvallisesti on aina kuljettajan.
BLIS on infojärjestelmä, joka tietyin edellytyksin auttaa kuljettajaa havaitsemaan ajoneu-
Valo syttyy auton sillä puolella, jolla järjestelmä on havainnut ajoneuvon. Jos auto
ohitetaan samanaikaisesti molemmilta puolilta, syttyvät molemmat valot.
BLIS antaa kuljettajalle ilmoituksen, jos järjestelmään syntyy jokin vika. Jos esim. järjestelmän kamerat ovat peitossa, vilkkuu BLISmerkkivalo ja kojelaudan näyttö esittää ilmoituksen. Tarkastakaa ja pudistakaa linssit ko.
tapauksessa. Tarvittaessa voidaan järjestelmä sulkea tilapäisesti painamalla BLIS-painiketta, ks. sivua 130.
Kuolleet kulmat, jotka BLIS-kamerat kattavat.
Etäisyys A = n. 3,0 m
Etäisyys B = n. 9,5 m
Puhdistus
06
Toimiakseen optimaalisesti tulee BLIS-kameralinssien olla puhtaat. Linssit voidaan puhdistaa pehmeällä kankaalla tai kostealla sienellä. Puhdistakaa linssit varovasti, etteivät
ne naarmuunnu.
TÄRKEÄÄ
Linssit ovat sähkölämmitteiset, jotta jää ja
lumi voidaan sulattaa pois. Harjatkaa tarvittaessa lumi pois linsseistä.
129
06 Käynnistys ja ajo
Kuolleen kulman infojärjestelmä, BLIS (lisävaruste)
Milloin BLIS toimii
Järjestelmä on aktiivinen, kun oma auto kulkee nopeudella yli 10 km/h.
Ohitukset
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, jos
ohitatte nopeudella enintään 10 km/h nopeammin kuin ohitettava ajoneuvo.
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, jos
Teidät ohittaa ajoneuvo, jonka nopeus on
enintään 70 km/n suurempi kuin Teidän autonne.
VAROITUS
06
BLIS ei toimi jyrkissä kaarteissa.
BLIS ei toimi auton peruuttaessa.
Autoon kytketty leveä perävaunu voi peittää
muiden autojen näkymisen viereisillä ajokaistoilla. Tästä voi seurata, että BLIS ei havaitse tällä varjostetulla alueella olevia
ajoneuvoja.
Päivänvalo ja pimeä
Päivänvalossa järjestelmä reagoi ympärillä
olevien autojen muotoon. Järjestelmä on
suunniteltu havaitsemaan moottoriajoneuvot
kuten autot, kuorma-autot, bussit ja moottoripyörät.
130
Pimeässä järjestelmä reagoi ympäröivien autojen valonheittimiin. Järjestelmä ei havaitse
sammutetuin valoin ajavia autoja. Tämä tarkoittaa esim. sitä, että järjestelmä ei reagoi
henkilö- tai kuorma-auton perässä vedettävään perävaunuun, jossa ei ole valonheittimiä.
Aktivointi/aktivoinnin poisto
VAROITUS
Järjestelmä ei reagoi polkupyöräilijöihin eikä
mopoilijoihin.
BLIS-kamerat voivat häiriintyä voimakkaasta valosta tai ajettaessa pimeässä valonlähteiden (esim. tievalot tai muut ajoneuvot)
puuttuessa. Tällöin kamerat voivat tulkita
valojen puuttumisen niin, että kamerat ovat
peitossa.
Molemmissa tapauksissa infonäyttö esittää
ilmoituksen.
Ajettaessa sellaisissa olosuhteissa järjestelmän suorituskykyvoi tilapäisesti heikentyä
ja esitetään teksti-ilmoitus, ks. sivua 131.
Jos ilmoitus häviää automaattisesti, BLIS
on palannut normaaliin toimintaan.
BLIS-kameroilla on vastaavia rajoituksia
kuin ihmisen silmällä, ts. ne näkevät huonommin esim. voimakkaassa lumisateessa
tai tiheässä sumussa.
Aktivointi-/sulkemispainike
BLIS aktivoidaan, kun moottori käynnistetään. Ovipaneeleissa olevat merkkivalot vilkkuvat kolme kertaa, kun BLIS aktivoituu.
Järjestelmä voidaan aktivoida/sulkea painamalla BLIS-painiketta.
Kun BLIS-järjestelmä aktivoidaan, painikkeessa oleva valo sammuu ja kojelaudan
näytössä esitetään teksti-ilmoitus.
Kun BLIS aktivoidaan, painikkeessa oleva
valo palaa, näytössä esitetään uusi teksti-ilmoitus ja merkkivalot ovipaneeleissa vilkkuvat kolme kertaa. Painakaa READ-painiketta
teksti-ilmoituksen poistamiseksi Lisätietoja ilmoitusten käsittelystä, ks. sivua 47.
06 Käynnistys ja ajo
Kuolleen kulman infojärjestelmä, BLIS (lisävaruste)
BLIS-järjestelmän ilmoitukset
Teksti näytössä
Järjestelmän tila
KUOL.KULMAJÄR
J. VAATII
HUOLLON
BLIS pois toiminnasta
BLIS-JÄRJESTELMÄ RAJOITETTU TOIM.
Rajoitettu toiminta
KUOL.KULMAJÄR
J. O. KAM. EI
TOIMI
Oikea kamera
peitossa
KUOL.KULMAJÄR
J. V.KAM. EI
TOIMI
Vasen kamera
peitossa
KUOL.KULMAJÄR
J. KAMERA EI
TOIMI
Toinen tai molemmat
kamerat peitossa
KUOL.KULMAINF
O POIS PÄÄLTÄ
BLIS-järjestelmä
suljettu
KUOL.KULMAINF
O PÄÄLLÄ
BLIS-järjestelmä
toiminnassa
06
Ilmoitukset näkyvät vain virta-avaimen ollessa asennossa II (tai moottorin käydessä) ja
BLIS-järjestelmän ollessa aktiivinen (ts. jos
kuljettaja ei ole sulkenut järjestelmää).
131
06 Käynnistys ja ajo
Hinaaminen ja poiskuljetus
Älkää käynnistäkö autoa hinaamalla
Käyttäkää apukäynnistysakkua, jos akku on
tyhjentynyt eikä moottori lähde käyntiin. Älkää hinatko autoa käyntiin.
Käsivalintainen vaihteisto:
– Siirtäkää vaihdevipu vapaa-asentoon.
– Katsokaa, että hinausköysi on koko ajan
kireällä, jolloin voimakkaat nykäykset vältetään. Pitäkää jalka jarrupolkimella.
TÄRKEÄÄ
Katalysaattori voi vaurioitua, jos auto käynnistetään hinaamalla.
Hinaus
Ottakaa selville suurin lain sallima hinausnopeus ennen auton hinaamista.
06
– Avatkaa ohjauslukko, jotta autoa voidaan
ohjata
– Huomatkaa, etteivät jarrujen ja ohjauksen
tehostukset toimi, kun moottori on sammuksissa. Teidän pitää painaa jarrupoljinta
n. viisi kertaa voimakkaammin ja ohjaus on
huomattavasti tavallista raskaampi.
– Ajakaa joustavasti. Pitäkää hinausköysi tasaisen kireällä tarpeettoman nykimisen
välttämiseksi.
Automaattivaihteisto:
– Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon N.
Älkää hinatko automaattivaihteistolla varustettua autoa suuremmalla nopeudella kuin
80 km/h eikä pitempää matkaa kuin 80 km.
Autoa on aina hinattava eteenpäin. Moottoria ei voi hinata käyntiin. "Apukäynnistys", ks.
sivua 134.
132
VAROITUS
Ohjauslukko pysyy asennossa, jossa se oli,
kun jännite katkaistiin. Ohjauslukon pitää
olla auki ennen kuin hinaus aloitetaan.
Virta-avaimen pitää olla asennossa II. Älkää
koskaan poistako virta-avainta virtalukosta
ajon aikana tai kun autoa hinataan.
VAROITUS
Jarru- ja ohjaustehostin eivät toimi, kun
moottori on sammuksissa. Jarrupoljinta
pitää painaa n. viisi kertaa voimakkaammin
ja ohjaus on huomattavasti normaalia raskaampi.
Poiskuljetus
Automaattivaihteistolla varustettua autoa ei
saa sen ollessa osittain ylös nostettuna hinata suuremmalla nopeudella kuin 80 km/h.
Sitä ei tule hinata pitempää matkaa kuin
80 km. Autoa on aina hinattava niin, että pyörät pyörivät eteenpäin.
06 Käynnistys ja ajo
Hinaaminen ja poiskuljetus
Hinaussilmukka
Hinaussilmukka on tavaratilassa olevassa
työkalupussissa. Hinaussilmukka täytyy ruuvata itse kiinni. Kummankin puskurin oikealla
puolella on peitekannella varustettu aukko hinaussilmukkaa varten.
Näin avaatte peitekannen:
– Avatkaa peitekannen (A) alareuna kolikon
avulla.
– Ruuvatkaa hinaussilmukka (B) kiinni.
– Ruuvatkaa kunnolla laippaan (C) asti.
Tässä on hyvä käyttää pyöränruuviavainta.
Irrottakaa hinaussilmukka käytön jälkeen ja
kiinnittäkää peitekansi.
Hinaussilmukkaa saa käyttää vain auton hinaamiseen tiellä, ei esim. auton vetämiseen
ojasta tms. Auton vetämiseen on käytettävä
ammattitaitoista apua.
06
TÄRKEÄÄ
Vetokoukulla varustetuissa autoissa ei hinaussilmukkaa voi kiinnittää takakiinnikkeeseen. Kiinnittäkää hinausköysi tällöin
vetokoukkuun. Tästä syystä on hyvä aina
säilyttää irrotettavaa vetokoukkua autossa.
133
06 Käynnistys ja ajo
Apukäynnistyskaapelit
Käynnistys toisella akulla
06
Jos auton akku on tyhjentynyt, moottorin saa
käyntiin "lainaamalla" virtaa joko irrallisesta
tai toisen auton akusta. Varmistakaa aina,
että käynnistyskaapelien puristimet ovat kunnolla kiinni, jottei käynnistysyrityksen aikana
synny kipinöitä.
Käytettäessä käynnistysapuna toista akkua
suositellaan räjähdysvaaran välttämiseksi
seuraavaa:
– Kääntäkää virta-avain 0-asentoon.
– Varmistakaa, että apukäynnistysakun jännite on 12 V.
– Jos apukäynnistysakku on toisessa autossa, pysäyttäkää auttavan auton moottori ja
katsokaa, etteivät autot kosketa toisiaan.
134
– Kytkekää punainen käynnistyskaapeli
apuakun plusnavan (1+) ja oman akkunne
plusnavan (2+) välille.
– Kytkekää mustan käynnistyskaapelin toinen puristin apuakun miinusnapaan (3–).
– Kytkekää mustan kaapelin toinen puristin
maadoituskohtaan (4–) joka on vasemman
joustintuen luona.
– Käynnistäkää "apuauton" moottori. Antakaa sen käydä muutama minuutti normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella,
1500 r/min.
– Käynnistäkää sen auton moottori, jonka
akku on purkautunut.
– Irrottakaa käynnistyskaapelit, ensin musta
ja sitten punainen. Varokaa, ettei mustan
käynnistyskaapelin kumpikaan puristin
kosketa akun plusnapaan tai kytketyn punaisen käynnistyskaapelin puristimeen.
TÄRKEÄÄ
Älkää liikutelko apukaapelien liitäntöjä
käynnistysyrityksen aikana. On olemassa
kipinöinnin vaara.
VAROITUS
Akku voi muodostaa kaasua, joka on hyvin
räjähdysherkkää. Kipinä, joka voi syntyä
käynnistyskaapeleiden virheellisestä kytkennästä, riittää akun räjähtämiseen.
Akussa on rikkihappoa, joka voi aiheuttaa
vakavia syöpymisvahinkoja. Huuhdelkaa
runsaalla vedellä, jos rikkihappoa joutuu silmiin, iholle tai vaatteille.
Jos happoa on joutunut silmiin, hakeutukaa
välittömästi lääkäriin.
06 Käynnistys ja ajo
Ajo perävaunun kanssa
Yleistä
Kuormituskykyyn vaikuttavat autoon asennetut lisävarusteet, ts. vetokoukku, taakkateline, kattolaatikko, matkustajien yhteenlaskettu paino sekä kuulaan kohdistuva massa. Auton kuormituskykyä rajoittavat matkustajien
lukumäärä ja heidän painonsa.
Jos vetolaitteen asentaa valtuutettu Volvon
tekninen palvelu, auto luovutetaan varustettuna perävaunun vetämiseen tarvittavalla varustuksella.
• Auton vetolaitteen on oltava hyväksyttyä
tyyppiä.
• Jos vetokoukku asennetaan myöhemmin,
tarkastakaa Volvo-myyjänne kanssa, että
auto on täysin varustettu perävaunun vetämistä varten.
• Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten,
että paine auton vetokoukkuun noudattaa
ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa.
• Nostakaa rengaspaineet suositeltuun täyden kuorman paineeseen. Rengaspainetarran sijainti, ks. sivua 156.
• Puhdistakaa vetolaite säännöllisesti ja voidelkaa vetokuula1 rasvalla.
• Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi. Odottakaa kunnes autolla on ajettu vähintään 1000 km.
• Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton
jarruja huomattavasti normaalia enemmän.
Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle ja sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
• Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.
• Jos autolla ajetaan suurella kuormituksella
lämpimällä säällä, moottori ja vaihteisto
voivat ylikuumentua. Jos moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan osoitin siirtyy punaiselle alueelle, pysäyttäkää auto ja
antakaa moottorin käydä joutokäynnillä
muutama minuutti. Automaattivaihteiston
suojatoiminto kytkeytyy. Katsokaa ilmoitusta mittariston näytössä. Ylikuumenemistapauksessa auton ilmastointi voi
tilapäisesti kytkeytyä pois.
• Älkää turvallisuussyistä ylittäkö 80 km/h
ajonopeutta, vaikka tiettyjen maiden lainsäädäntö sen sallisikin.
• Vaihteenvalitsimen on oltava
pysäköintiasennossa P, kun automaattivaihteistolla ja kytketyllä perävaunulla varustettu auto pysäköidään. Käyttäkää aina
seisontajarrua. Käyttäkää pyörissä varmistuskiiloja, kun pysäköitte kytketyllä perävaunulla varustetun auton mäkeen.
Perävaunun painot
Tietoja sallituista perävaunumassoista, ks.
sivua 243.
VAROITUS
Noudattakaa perävaunun painosuosituksia. Yhdistelmää voi muuten olla vaikea hallita väistöissä ja jarrutuksissa.
HUOM
Ilmoitetut suurimmat sallitut perävaunun
painot ovat Volvon määrittelemät. Kansalliset perävaunupainoja ja nopeuksia koskevat rajoitukset voivat olla tiukemmat.
Vetokoukuille hyväksytyt kytkentämassat
voivat olla suurempia kuin autolle
hyväksytyt.
06
1 Ei
koske vetolaitteen tappia, kun kytkentälaitteessa on värinänvaimennin.
135
06 Käynnistys ja ajo
Ajo perävaunun kanssa
Automaattivaihteisto, ajo perävaunun
kanssa
HUOM
Joissakin malleissa on oltava automaattivaihteiston öljynjäähdytin vedettäessä perävaunua. Tarkastakaa lähimmältä Volvojälleenmyyjältä autoanne koskevat määräykset, jos vetokoukku asennetaan jälkikäteen.
Pysäköinti mäkeen
1. Kytkekää seisontajarru.
2. Siirtäkää vaihteenvalitsin
pysäköintiasentoon P.
Liikkeellelähtö mäessä
1. Siirtäkää vaihteenvalitsin ajoasentoon D.
2. Vapauttakaa seisontajarru (käsijarru).
06
136
Jyrkät nousut
• Valitkaa sopiva käsivalintainen pieni vaihdeasento jyrkissä nousuissa tai vauhdin
ollessa hiljainen. Vaihteisto ei silloin vaihda
isommalle, ja vaihteistoöljy pysyy viileämpänä.
• Älkää käyttäkö suurempaa käsivalintaista
vaihdetta kuin millä moottori "jaksaa" toimia. Aina ei ole taloudellista ajaa suurilla
vaihteilla.
• Välttäkää vetämästä perävaunua yli 15 %
nousuissa.
Helpotettu liikkeelle lähtö vedettäessä
perävaunua
Autot, joissa on V8-moottori, on varustettu
sisäisellä toiminnolla, joka vähentää voimakkaiden nykäysten ja pyörien luistamisen vaaraa, kun autoon on kytketty perävaunu.
Aktivointi
Järjestelmän aktivoimiseksi pitää perävaunun johdotus kytkeä perävaunuliittimeen,
joka on asennettu vetokoukun viereen, katsokaa s. 137.
Aktivoinnin poistaminen
Vetäkää johdotus irti sähköliitännästä.
HUOM
Toiminto on aktivoituna myös, jos perävaunuliittimeen kytketään jokin muu sähkövarustus. Tällöin auto kiihtyy pehmeämmin
lähdettäessä liikkeelle.
Tasonsäätö (lisävaruste viisipaikkaisessa versiossa, vakio seitsemänpaikkaisessa versiossa)
Jos autossanne on automaattinen tasonsäätö, auton takapää on ajon aikana aina oikealla korkeudella kuormituksesta riippumatta.
Auton seisoessa paikallaan takapää laskee,
mikä on täysin normaalia. Lähdettäessä liikkeelle kuorman kanssa taso pumpataan ylös
tietyn ajomatkan jälkeen.
06 Käynnistys ja ajo
Vetolaite
Vetokoukku
Perävaunukaapeli
Vetokuula pitää puhdistaa ja voidella rasvalla
säännöllisesti. Kun käytetään heilahtelunvaimentimella varustettua kuulansuojusta, vetokuulaa ei tarvitse voidella.
Jos autossa on irrotettava vetokoukku, pitää
kuulaosan asennusohjetta noudattaa tarkasti, katsokaa s. 139.
VAROITUS
Muistakaa aina kiinnittää perävaunun turvavaijeri kiinnikkeeseensä.
VAROITUS
Jos autossa on Volvon irrotettava vetokoukku:
• Noudattakaa tarkasti vetolaiteen tapin
asennusohjeita.
• Vetolaitteen tapin pitää olla lukittu avaimella ennen liikkeelle lähtöä.
• Varmistakaa, että ilmaisinikkuna on vihreä.
Jos auton vetolaitteessa on 13-napainen liitin
ja perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää
sovitinkaapelia. Varmistakaa, että kaapeli ei
laahaa maata.
06
HUOM
Irrottakaa vetolaitteen tappi aina käytön jälkeen. Säilyttäkää sitä tavaratilassa.
137
06 Käynnistys ja ajo
Vetolaite
Erittely
Mitat kiinnityskohtia varten (mm)
06
Kiinteä tai irrotettava vetokoukku
138
A
B
C
1110
85
1081
D
E
F
G
541
122
50
354
1
Sivupalkki
2
Kuulan keskiö
06 Käynnistys ja ajo
Irrotettava vetokoukku
Vetolaitteen tapin asennus
– Poistakaa suojatulppa.
– Varmistakaa, että mekanismin lukitus on
avattu kääntämällä avainta myötäpäivään.
– Varmistakaa, että ilmaisinikkuna (3) on punainen. Jos ikkuna ei ole punainen,
painakaa (1) lukituspyörä sisään ja kiertäkää sitä vastapäivään (2), kunnes kuuluu
naksahdus.
06
139
06 Käynnistys ja ajo
Irrotettava vetokoukku
– Asettakaa vetolaitteen kuulaosa paikalleen
ja työntäkää, kunnes kuuluu naksahdus.
06
140
– Varmistakaa, että ilmaisinikkuna on vihreä.
– Kääntäkää avain vastapäivään lukitusasentoon. Poistakaa avain lukosta.
06 Käynnistys ja ajo
Irrotettava vetokoukku
HUOM
Tarkastakaa, että kuulaosa on hyvin kiinnitetty nykäisemällä ylös-, alas- ja taaksepäin.
Jos kuulaosa ei ole oikein, se pitää irrottaa
ja asentaa uudelleen aiemmin selostetulla
tavalla.
HUOM
Perävaunun turvavaijeri pitää kiinnittää kiinnikkeeseensä vetolaitteessa.
06
141
06 Käynnistys ja ajo
Irrotettava vetokoukku
Vetolaitteen tapin irrotus
– Asettakaa avain lukkoon ja kiertäkää se
myötäpäivään avattuun asentoon.
06
142
– Työntäkää lukituspyörä (1) sisään ja kiertäkää sitä vastapäivään (2), kunnes kuuluu
naksahdus.
– Kiertäkää lukituspyörä kokonaan alas vasteeseen saakka ja pitäkää sitä alhaalla ja
vetäkää samalla kuulaosa irti.
06 Käynnistys ja ajo
Irrotettava vetokoukku
– Työntäkää suojatulppa paikalleen.
06
143
06 Käynnistys ja ajo
Kuormaus
Yleistä
Kattokuorma
Taakkatelineen kiinnitys
Taakkatelineen sijoitus (lisävaruste)
Varmistakaa, että taakkateline työntyy kunnolla kattokaiteita vasten. Ruuvatkaa taakkateline kiinni. Käyttäkää telineen mukana tullutta momenttiavainta ja kiristäkää momenttiavaimen merkkiin saakka (vastaa 6 Nm).
Katsokaa kuvaa!
Kuormituskykyyn vaikuttavat autoon asennetut lisävarusteet, ts. vetokoukku, taakkateline, kuulaan kohdistuva massa, kattolaatikko
yms. sekä matkustajien yhteenlaskettu paino. Auton kuormituskykyä rajoittavat matkustajien määrä ja heidän painonsa. Lisätietoja sallituista painoista, ks. sivua 243.
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijoituksen mukaan.
06
Varmistakaa, että taakkateline sijoitetaan oikeaan suuntaan kattokaiteille (rails). Taakkatelineet voidaan sijoittaa pitkin koko kattokaidetta. Kun ajatte ilman kuormaa, tulee etumainen taakkateline sijoittaa n. 200 mm kaiteen keskijalan etupuolelle ja taempi kiskon
keski- ja takajalan välille (ks. kuvaa) tuulen
suhinan minimoimiseksi. Pitempi taakkateline pitää sijoittaa eteen.
VAROITUS
Auton painopiste ja ajo-ominaisuudet muuttuvat kuormattaessa katolle.
144
06 Käynnistys ja ajo
Kuormaus
Taakkatelineen suojakannet
• Pyrkikää jakamaan kuorma tasaisesti
taakkatelineelle. Älkää kuormatko vinosti.
Pankaa painavimmat tavarat alimmiksi.
• Muistakaa, että auton painopiste ja ajoominaisuudet muuttuvat, jos katolla on
kuormaa.
• Muistakaa, että auton ilmanvastus ja näin
ollen myös polttoaineenkulutus kasvavat
kattokuorman myötä.
• Ajakaa pehmeästi. Välttäkää nopeita kiihdytyksiä, kovia jarrutuksia ja suurta nopeutta kaarteissa.
VAROITUS
Käyttäkää esim. momenttiavaimen tappia
(katsokaa kuvaa) tai auton virta-avainta kotelon irrottamiseen ja kiinnittämiseen. Kääntäkää ¼kierrosta.
Katolle saa kuormata enintään 100 kg, mukaan lukien taakkatelineet ja mahdollinen
suksilaatikko. Auton painopiste ja ajo-ominaisuudet muuttuvat, kun katolla on
kuormaa.
06
Taakkatelineiden käyttö
• Välttääksenne autonne vaurioitumisen ja
saavuttaaksenne suurimman mahdollisen
turvallisuuden ajon aikana suosittelemme,
että käytätte ainoastaan Volvon juuri Teidän autoanne varten kehittämiä taakkatelineitä.
• Tarkastakaa säännöllisin välein, että taakkateline ja kuorma on kiinnitetty kunnolla.
Sitokaa kuorma hyvin kiinnitysnauhoilla.
145
06 Käynnistys ja ajo
Valokuvion sovitus
Valokeilan sovitus oikean- tai
vasemmanpuoleiseen liikenteeseen
ko. mallissa olevan punaisen pilkun kanssa.
Pitkä punainen viiva kuvissa vastaa valonheittimen lasissa olevaa viivaa, johon malli
sovitetaan.
Mallit tarkastusmitataan kuvauksen jälkeen
siten, että vertailumitat täsmäävät peittääkseen riittävän paljon valokuviosta.
Mallit koskevat sekä vasemmalta että oikealta ohjattavaa versiota ja ne sijoitetaan kuvan
mukaisesti.
Ylempi kuva esittää vasemmalta ohjattavaa
versiota. Alempi kuva esittää oikealta ohjattavaa versiota.
Halogeenivalonheittimet
A. Valokeila vasemmanpuoleisessa liikenteessä
B. Oikeanpuoleisessa liikenteessä
06
Jotta vastaantulevaa liikennettä ei häikäistä,
voidaan valonheittimen valokuviota muuttaa
peittämällä valonheittimiä. Valokuvio tulee
hieman huonommaksi.
Valonheittimien peittäminen
Piirtäkää mallit, jotka ovat sivulla 147. Siirtäkää kuvio jollekin itsetarttuvalle, vedenkestävälle materiaalille, esim. läpinäkymättömälle
teipille.
Peite sijoitetaan lähtökohtana valonheittimen
lasissa oleva pilkku (5), jonka pitää täsmätä
146
Jäljennä malli 1 ja 2, tarkastusmittaa siten,
että mitat täsmäävät. Siirrä malli itsetarttuvalle, vedenkestävälle materiaalille ja leikkaa irti.
Aseta mallit siten, että nuolet osoittavat keskelle ja malleissa olevat pilkut täsmäävät valonheittimien laseissa olevien pilkkujen kanssa.
Vertailumitat, malli 1 ja 2:
Pitkien sivujen pitää malleissa olla n. 82 mm.
Bi-xenonvalonheittimet
Jäljennä malli 3 ja 4, tarkastusmittaa siten,
että mitat täsmäävät. Siirrä malli itsetarttuvalle, vedenkestävälle materiaalille ja leikkaa irti.
Aseta mallit siten, että nuolet osoittavat keskelle ja malleissa olevat pilkut täsmäävät valonheittimien laseissa olevien pilkkujen kanssa. Mallien merkintä > < pitää sovittaa valonheittimen lasissa olevaan linjaan.
Vertailumitat, malli 3:
Linjan malleissa olevien > < merkintöjen välillä pitää olla n. 140 mm.
Vertailumitat, malli 4:
Linjan malleissa olevien > < merkintöjen välillä pitää olla n. 112 mm.
Valokuvion sovittaminen Active Bi-Xenon valoilla (ABL), ks. sivua 49.
06 Käynnistys ja ajo
Valokuvion sovitus
06
Peitteen sijoitus valonheittimiin. Ylempi kuva esittää suojausta vasemmalta ohjattavassa versiossa, alempi oikealta ohjattavassa. Mallit 1 ja 2 koskevat
halogeenivalonheittimiä, 3 ja 4 Bi-Xenonvalonheittimiä.
147
06 Käynnistys ja ajo
Valokuvion sovitus
06
148
06 Käynnistys ja ajo
06
149
Yleistä...................................................................................................... 152
Rengaspaineet ........................................................................................ 155
Varoituskolmio ja varapyörä .................................................................... 157
Pyöränvaihto............................................................................................ 160
Rengaspaineiden valvonta
(lisävaruste) ............................................................................................. 162
Väliaikainen renkaan paikkaus ................................................................ 164
150
PYÖRÄT JA RENKAAT
07
07 Pyörät ja renkaat
Yleistä
Ajo-ominaisuudet ja renkaat
Nopeusluokat
Uudet renkaat
Renkailla on suuri vaikutus auton ajo-ominaisuuksiin. Renkaan tyyppi, koko, rengaspaine
ja nopeusluokka ovat tärkeitä auton käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä.
Autolla on koko autoa koskeva tyyppihyväksyntä, mikä tarkoittaa, että ajoneuvon rekisteriotteessa ilmoitetuista koko- ja nopeusluokista ei saa poiketa. Ainoa poikkeus näistä
määräyksistä sallitaan talvirenkaissa (sekä
nastoitetut että nastattomat renkaat). Kun
tällaiset renkaat valitaan, autolla ei saa ajaa
nopeammin kuin renkaan nopeusluokitus
sallii (esim. luokan Q suurin nopeus on
160 km/h).
Renkaat ovat "tuoretuotteita". Muutaman vuoden kuluttua ne alkavat kovettua,
jolloin myös kitkaominaisuudet vähitellen heikkenevät. Pyrkikää sen vuoksi
asentamaan mahdollisimman tuoreet renkaat vaihdon yhteydessä. Tämä on erityisen tärkeää
talvirenkaiden kohdalla. Valmistusviikko ja vuosi, renkaan DOT-merkintä (Department of
Transportation), ilmoitetaan neljällä numerolla, esim. 1502. Kuvan rengas on valmistettu
viikolla 15 vuonna 2002.
Kun vaihdatte renkaat, käyttäkää samaa
tyyppiä ja kokoa ja mieluiten myös samaa
valmistetta kaikissa neljässä pyörässä. Noudattakaa suositeltua rengaspainetta, joka on
ilmoitettu rengaspainetarrassa, katsokaa sijainti s. 155.
Kokomerkintä
Kaikissa autonrenkaissa on kokomerkintä.
Esimerkki kokomerkinnästä: 225/70R16
102 H.
07
225
Rengasprofiilin leveys (mm)
70
Rengasprofiilin korkeuden ja
leveyden suhde (%)
R
Vyörengas
16
Vanteen halkaisija tuumina (")
102
Koodi, joka ilmaisee renkaan
suurimman sallitun kuormituksen
(tässä tapauksessa 615 kg)
H
Koodi, joka kertoo renkaan
suurimman sallitun nopeuden (tässä
tapauksessa 270 km/h).
Muistakaa, että kulloisenkin ajonopeuden
ratkaisee tien laatu, ei renkaiden nopeusluokka.
Huomatkaa, että kysymyksessä on suurin
sallittu nopeus.
Q
160 km/h (käytetään vain talvirenkaissa)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
Renkaiden ikä
Kaikki kuutta vuotta vanhemmat renkaat tulee tarkastuttaa ammattilaisella, vaikka ne
vaikuttavat vaurioitumattomilta. Syynä tähän
on, että renkaat vanhenevat ja murtuvat,
vaikka niitä käytetään harvoin tai ei lainkaan.
Toimintaa voi sen vuoksi vaikuttaa myös se,
että materiaali, josta rengas muodostuu, on
murtunut. Siinä tapauksessa rengasta ei tule
käyttää. Tämä koskee myös vararengasta,
talvirenkaita ja tulevaa käyttöä varten säilytettäviä renkaita. Esimerkkinä ulkoisista merkeistä, jotka osoittavat renkaan käyttöön soveltumattomaksi, ovat halkeamat tai värimuutokset.
Renkaan ikä voidaan määrittää DOT-merkinnästä, katsokaa yllä olevaa kuvaa.
152
07 Pyörät ja renkaat
Yleistä
Tasaisempi kuluminen ja hoito
Renkaiden kulumisvaroittimet
Kulutusvaroitin on kapea kohoutuma kulutuspinnan poikittaissuunnassa. Renkaan kyljessä ovat kirjaimet TWI (Tread Wear Indicator). Kun renkaan kuviosyvyys on enää
1,6 mm, se tulee kulutusvaroittimien kanssa
samalle korkeudelle. Vaihtakaa tällöin pikimmiten uudet renkaat. Huomatkaa, että kulutuspinnan ollessa matala renkaalla on hyvin
huono pito sateella tai lumessa.
Talvirenkaat
Oikea rengaspaine saa aikaan tasaisemman
kulumisen, ks. sivua 156. Renkaiden mahdollisimman hyvän ajettavuuden ja tasaisemman
kulumisen vuoksi suositellaan etu- ja takarenkaiden vaihtamista keskenään säännöllisesti. Ensimmäinen vaihto tulee tehdä
5000 km:n kohdalla ja sitten 10000 km:n välein, näin vältetään erot renkaiden kuviosyvyydessä. Sivuluiston vaaran vähentämiseksi pitää suuremman kuviosyvyyden omaavat
renkaat aina asentaa takapyöriin. Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten, jos olette epävarma
kuviosyvyydestä.
Volvo suosittelee tietyn kokoisia talvirenkaita.
Koko on ilmoitettu rengaspainetarrassa, katsokaa sijainti s. 155. Rengaskoot riippuvat
moottorimallista. Ajettaessa talvirenkailla pitää niitä käyttää kaikissa neljässä pyörässä.
HUOM
Kysykää Volvo-jälleenmyyjältä, mikä vanneja rengastyyppi sopii parhaiten.
Nastarenkaat
Nastoitetut talvirenkaat tarvitsevat 500–
1000 km totutusajon, jonka aikana on ajettava tasaisesti ja rauhallisesti, jotta nastat
asettuvat oikein renkaissa. Näin renkaat ja
varsinkin nastat kestävät kauemmin.
HUOM
Nastarenkaiden käyttöä koskeva lainsäädäntö vaihtelee eri maissa.
Kuviosyvyys
Talvikeli jäineen, lumisohjoineen ja pakkasineen asettaa renkaille huomattavasti kesäkeliä suuremmat vaatimukset. Sen vuoksi ei ole
suositeltavaa käyttää talvirenkaita, joiden kuviosyvyys on alle neljä mm.
Lumiketjut
Lumiketjuja saa käyttää vain etupyörissä,
tämä koskee myös nelivetoisia autoja.
Älkää ajako yli 50 km/h nopeudella käyttäessänne lumiketjuja. Välttäkää lumettomalla
tiellä ajoa, sillä se kuluttaa voimakkaasti sekä
lumiketjuja ja renkaita. Älkää käyttäkö ns. pikalenkkejä, koska levyjarrujen ja pyörien välinen tila on niille liian pieni.
TÄRKEÄÄ
07
Käyttäkää Volvon alkuperäisiä tai vastaavia
lumiketjuja, jotka on sovitettu kyseiseen automalliin sekä rengas- ja vannekokoon. Kysykää ohjeita valtuutetusta Volvon
teknisestä palvelusta.
Pyöriä pitää säilyttää kyljellään tai ripustettuina, ei seisovassa asennossa.
153
07 Pyörät ja renkaat
Yleistä
Kesä- ja talvipyörät
on suurin, on aina asennettava taakse (sivuluisun vaaran vähentämiseksi).
Pyöriä pitää säilyttää kyljellään tai ripustettuina, ei seisovassa asennossa.
Ottakaa yhteys Volvon tekniseen palveluun
tarkastusta varten, jos ette ole varma kuviosyvyydestä.
Nuoli osoittaa renkaan pyörimissuunnan
07
154
Kun vaihdatte talvipyörät tai kesäpyörät,
merkitkää irrotettujen pyörien paikka autossa. Esim. V = vasen, O = oikea. Renkaissa,
joiden kuviointi on suunniteltu pyörimään
vain yhteen suuntaan, on pyörimissuunnan
osoittava nuoli. Renkaalla on oltava sama
pyörimissuunta koko sen kestoiän. Niitä voi
vaihtaa vain edestä taakse ja päinvastoin, ei
koskaan vasemmalta oikealle puolelle tai
päinvastoin. Jos renkaat asennetaan väärin
päin, auton jarrutusominaisuudet ja renkaiden kyky syrjäyttää vettä, lunta ja sohjoa
huononevat. Ne renkaat, joiden kuviosyvyys
07 Pyörät ja renkaat
Rengaspaineet
Suositeltu rengaspaine
Rengaspaineiden tarkastus
Tarkastakaa renkaiden ilmanpaineet
säännöllisesti
HUOM
mahdollisimman hyvän polttoainetalouden
saamiseksi.
Rengaspaineet vaikuttavat ajomukavuuteen,
tieääniin ja ohjausominaisuuksiin.
Rengaspaine laskee ajan mittaan, tämä on
luonnollinen ilmiö. Rengaspaine vaihtelee
myös ympäristön lämpötilan mukaan.
Rengaspainetarra kuljettajan puoleisessa
ovipilarissa näyttää mitkä paineet renkaissa
pitää olla eri kuormituksilla ja nopeusolosuhteissa.
Tarrassa kerrotaan:
• Rengaspaineet autoon suositelluille renkaille
• ECO-paineet
• Varapyörän paine (Temporary Spare).
Jo muutaman kilometrin ajon jälkeen renkaat
lämpenevät ja paine nousee. Tämän vuoksi ei
siis pidä päästää ilmaa pois, jos paineet tarkastetaan renkaiden ollessa lämpimiä. Sitä
vastoin pitää painetta nostaa, jos se on liian
matala. Vajaapaineisiksi täytetyt renkaat lisäävät polttoaineenkulutusta ja heikentävät
renkaiden kestoa sekä auton ajo-ominaisuuksia. Ajaminen liian matalilla rengaspaineilla tarkoittaa, että renkaat voivat ylikuumeta ja rikkoutua.
Tietoja oikeista rengaspaineista, ks. rengaspainetaulukkoa sivulla 156. Ilmoitetut rengaspaineet koskevat kylmiä renkaita. (Kylmillä renkailla tarkoitetaan renkaita, joilla on ulkoilman lämpötila.)
07
Polttoainetalous, ECO-paineet
Nopeuksille alle 160 km/h suositellaan yleisiä täyden kuormituksen rengaspaineita
155
07 Pyörät ja renkaat
Rengaspaineet
Rengaspainetaulukko
Versio
Rengaskoko
225/70R16
235/65R17
235/60R18
255/50R19
0 – 160
160+
220
220
220
220
270
270
270
270
240
240
240
240
270
270
270
270
2701
420
2701
420
2701
420
2701
420
Kaikki
Kaikki
Varapyörä
T125/85R16 99M
0 – 80
1
156
Kuorma, 1-3 henkilöä
Enimmäiskuorma
Edessä (kPa) Takana (kPa) Edessä (kPa) Takana (kPa)
0–160
160 +
0–160
Temporary Spare
07
Nopeus
(km/h)
ECO-paineet, sivu 155
07 Pyörät ja renkaat
Varoituskolmio ja varapyörä
Varoituskolmio
– Kerätkää kaikki päinvastaisessa järjestyksessä.
Varmistakaa, että varoituskolmio koteloinen
on kunnolla kiinnitettynä tavaratilassa.
Varapyörä Temporary Spare
Varapyörä2 on tarkoitettu käytettäväksi vain
sen lyhyen ajan, jonka normaalin renkaan
vaihtaminen tai korjaaminen vie. Vaihtakaa
varapyörän tilalle pikimmiten normaali pyörä.
Auton ajo-ominaisuudet saattavat muuttua
varapyörää käytettäessä.
Noudattakaa varoituskolmion1 käytöstä
maassanne voimassa olevia määräyksiä.
Kun Teidän on käytettävä varoituskolmiota:
– Irrottakaa varoituskolmion kotelo. Se on
kiinnitetty tarranauhalla.
– Ottakaa varoituskolmio pois kotelosta (A).
– Avatkaa varoituskolmion neljä tukijalkaa.
– Kääntäkää ulos molemmat punaiset kolmiosivut. Asettakaa varoituskolmio sopivaan paikkaan liikennetilanteen mukaan.
Käytön jälkeen:
1 Tietyt
maat.
TÄRKEÄÄ
Autossa ei saa olla samanaikaisesti asennettuna useampia kuin yksi "Temporary
spare" -tyyppinen varapyörä.
Voimassa olevan lain mukaan tätä varapyörää/rengasta saa käyttää vain tilapäisesti silloin, kun jokin rengas on vaurioitunut. Tämän
tyyppinen pyörä/rengas on siksi korvattava
mahdollisimman pian tavallisella pyörällä/
renkaalla.
Huomatkaa myös, että tämä rengas yhdessä
muiden normaalien renkaiden kanssa voi
muuttaa ajo-ominaisuuksia. Nelivetoisissa
autossa voi nopeuspoikkeama lisäksi vaurioittaa voimansiirtoa.
07
Älkää ajako yli 80 km/h nopeudella käyttäessänne varapyörää.
2 Tietyt
muunnelmat ja markkina-alueet
157
07 Pyörät ja renkaat
Varoituskolmio ja varapyörä
Varapyörä – esiin ottaminen
Varapyörä on sijoitettu auton alle. Nosturi1,
työkalupussi1 ja kampi ovat lattialuukun alla.
Kampi on kaksiosainen. Toinen osa on työkalupussissa ja toinen on sijoitettu työkalupussin alle.
07
HUOM
Työkalupussissa on avain napakapselin irrotusta varten (tietyt lisävarustepyörät).
Nosturin sijainti vaihtele seitsemän- (1) tai viisipaikkaisen version (2) mukaan.
1 Tietyt
158
muunnelmat ja markkina-alueet
Tehkää näin varapyörän vapauttamiseksi:
– Kääntäkää takaluukun osaosa alas ja nostakaa tavaratilan lattialuukku ylös.
– Ottakaa esille molemmat kammen osat ja
liittäkää ne yhteen.
– Asettakaa kampi vintturiin.
– Irrottakaa pyörä kiertämällä vastapäivään
pysähdykseen saakka.
– Vapauttakaa pyörä vaijerista ja pyörittäkää
vaijeria myötäpäivään.
HUOM
Vaijeri voi vaurioittaa autoa, jos se roikkuu
vapaasti ajon aikana.
– Pankaa rikkinäinen pyörä auton tavaratilaan. Työkalupussissa on tätä varten muovipussi.
HUOM
Auton alla oleva paikka on tarkoitettu vain
auton alkuperäiselle varapyörälle. Siihen ei
saa panna muita pyöriä.
07 Pyörät ja renkaat
Varoituskolmio ja varapyörä
Varapyörä – takaisin asettaminen
Varapyörän takaisin asettaminen paikalleen
on parasta tehdä kahden henkilön voimin.
Toinen veivaa ja toinen ohjaa pyörän paikalleen.
– Veivatkaa vaijeri ulos ja asettakaa sen
kiinnityskappale vanteen keskireikään.
– Veivatkaa hitaasti (myötäpäivään) vaijeria
hieman sisään.
– Kallistakaa pyörää niin, että se asettuu
pakoputkiston yläpuolelle.
– Pitäkää takapyörän takareunaa alaspainettuna veivatessanne sitä sisään.
– Asettakaa pyörä taka-akselin yläpuolelle,
lattiaa vasten.
– Pyörittäkää, kunnes se on rajoittimessa.
– Tarkastakaa, että pyörä on kunnolla kiinni.
VAROITUS
Varmistakaa, että oikeita kiinnityskohtia
käytetään. Auton nosturin kiinnityskohtien
välissä on tuotannossa käytetty sokalla varustettu kiinnike. Se ei kestä auton nostamista. Jos olette epävarma nostokohtien
sijainnista; ottakaa yhteys valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun. Väärin sijoitettu
nosturi voi johtaa ovi- ja korivaurioihin.
07
159
07 Pyörät ja renkaat
Pyöränvaihto
Pyörän irrotus
Jos pyörä on vaihdettava paikassa, jossa on
muuta liikennettä, muistakaa asettaa varoituskolmio. Auton kummallakin puolella on
kaksi nosturin kiinnityskohtaa. Kiinnityskohdat sijaitsevat keskellä ovien alla.
07
160
– Asettakaa auto tasaiselle, kiinteälle maalle, joka ei kallistu.
– Kytkekää seisontajarru ja 1. vaihde (käsivalintainen vaihteisto) tai P-asento (automaattivaihteisto). Asettakaa kiilat maahan
jäävien pyörien eteen ja taakse. Käyttäkää
esim. kiviä tai puupaloja.
– Ottakaa nosturi, pyöränmutteriavain ja
kampi esiin, katsokaa sijainti s. 158.
– Avatkaa pyöränruuveja ½-1 kierros pyöränmutteriavaimella. Kääntäkää vastapäivään.
VAROITUS
Älkää ryömikö koskaan auton alle sen ollessa nosturin varassa! Auto voi pudota alas ja
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Pyöränvaihdossa on käytettävä vain auton
alkuperäistä nosturia. Muissa töissä on käytettävä hallinosturia ja auton nostetun osan
alle on asetettava pukit.
Nosturin ruuvin on oltava aina hyvin voideltu.
Jos alusta on pehmeä, voi nosturi liukua sivuun ja auto pudota alas. Älkää salliko kenenkään olla autossa pyöränvaihdon
aikana.
– Asettakaa nosturi kiinnityskohdan alle ja
veivatkaa nosturi kammella auton lattiaa
vasten. Tarkastakaa, että nosturi on oikein
auton kiinnityskohdassa, ennen kuin nostatte auton maasta. Säätäkää sitten nosturia niin, että sen jalka on kohtisuorassa
kiinnityskohdan alla. Katsokaa kuvaa.
Älkää panko mitään puupölkkyjä tai vastaavia nosturin alle, tällöin se ei saavuttaisi
täyttä nostovoimaansa.
VAROITUS
Jos nosturi asetetaan väärin, voi auto pudota alas. Henkilövahinkojen vaara.
– Nostakaa autoa sen verran, että pyörä
pyörii vapaasti.
– Poistakaa pyöränruuvit ja nostakaa pyörä
pois.
07 Pyörät ja renkaat
Pyöränvaihto
Pyörän asennus
– Puhdistakaa pyörän ja navan vastinpinnat.
– Kiinnittäkää pyörä. Ruuvatkaa pyöränruuvit kiinni.
– Laskekaa auto alas niin, että pyörät eivät
pääse pyörimään.
– Kiristäkää pyöränruuvit ristiin ja vaiheittain.
Kiristysmomentti: 140 Nm (14,0 kpm). On
tärkeätä, että kiristysmomentti on oikea.
Kireys tulee tarkastaa momenttiavaimella.
– Kiertäkää nosturi kokoon ennen kuin panette sen takaisin tavaratilaan. Kiinnittäkää
se sitten tukevasti paikalleen.
– Tarkastakaa, että uudessa renkaassa on
oikea ilmanpaine.
Varmistakaa, että käytätte oikeita ruuveja.
Jos olette epävarma, ottakaa yhteys lähimpään Volvo tekniseen palveluun.
TÄRKEÄÄ
Jos TPMS on valittu, pitää renkaat kalibroida asennuksen jälkeen. Lukekaa kohta
"Rengaspaineiden säätö", ks. sivua 162.
HUOM
Pyöränruuveja on kahdenlaisia riippuen siitä, käytättekö teräs- vai alumiinivanteita;
alumiinivanteen ruuvissa on irrallinen pyörivä rengas. Tällaista rengasta ei ole terävanteiden ruuveissa.
07
161
07 Pyörät ja renkaat
Rengaspaineiden valvonta (lisävaruste)
Yleistä
Rengaspaineiden valvonta, TPMS (Tyre
Pressure Monitoring System) varoittaa kuljettajaa, kun paine yhdessä tai useammassa
renkaassa tulee liian pieneksi. Se käyttää
tunnistimia, jotka on sijoitettu ilmaventtiilin sisään kussakin pyörässä. Kun autolla ajetaan
n. 40 km/h, järjestelmä tuntee rengaspaineen. Jos paine on liian matala, kojelaudassa
syttyy varoitusvalo ja infonäytössä esitetään
ilmoitus.
Tarkastakaa järjestelmä aina pyöränvaihdon
jälkeen varmistaaksenne, että vaihtopyörät
toimivat järjestelmän yhteydessä.
Tietoja oikeista rengaspaineista, ks.
sivua 155 ja 156.
TPMS-järjestelmä ei korvaa renkaiden tavallista huoltoa.
TÄRKEÄÄ
07
162
Jos rengaspainejärjestelmään syntyy vika,
kojelaudassa syttyy varoitusvalo. Ilmoitus
RENGASPAINEJÄRJ. VAATII HUOLLON
esitetään. Tämä voi tapahtua eri syistä,
esim. asennettaessa rengas, jota ei ole varustettu Volvon rengaspaineiden valvontajärjestelmään sovitetulla tunnistimella.
Rengaspaineiden valvonnan säätäminen
Rengaspaineiden valvontaa voidaan, Volvo
rengaspainesuositusten noudattamiseksi,
säätää esimerkiksi ajettaessa suurella kuormalla.
HUOM
Moottori ei saa olla käynnissä.
– Pumpatkaa renkaisiin haluttu paine.
– Valitkaa avaimen asento I tai II.
– Kääntäkää ohjauspylvään vasemmanpuoleisessa vivussa olevaa säädintä, kunnes
teksti RENGASPAINEET KALIBROINTI
esitetään infonäytössä.
– Pitäkää RESET-painiketta painettuna,
kunnes teksti RENGASPAINEET KALIBROITU esitetään.
Matalien rengaspaineiden korjaaminen
Kun ilmoitus RENGASPAINE ALH. TARKISTA RENKAAT esitetään infonäytössä:
– Tarkastakaa kaikkien neljän renkaan paineet.
– Pumpatkaa renkaaseen/renkaisiin oikea
paine.
– Ajakaa autolla vähintään 1 minuutti yhteensä vähintään nopeudella 40 km/h ja
tarkastakaa, että ilmoitus sammuu.
Rengaspaineiden valvonnan aktivointi
HUOM
Moottori ei saa olla käynnissä.
– Avaimen asento I tai II.
– Kääntäkää ohjauspylvään vasemmanpuoleisessa vivussa olevaa säädintä, kunnes
teksti RENGASPAINEJÄRJ. PÄÄLLÄ esitetään infonäytössä.
– Pitäkää RESET-painiketta painettuna,
kunnes teksti RENGASPAINEJÄRJ. POIS
esitetään.
Järjestelmän aktivoimiseksi uudelleen toistakaa samat vaiheet 1–3 siten, että RENGASPAINEJÄRJ. PÄÄLLÄ esitetään infonäytössä.
Suosituksia
Vain tehdasasennetut pyörät on varustettu
venttiilien TPMS-tunnistimilla.
• Temporary spare -varapyörässä ei ole tätä
tunnistinta.
• Jos käytetään ilman TPMS-tunnistimia
olevia pyöriä, esitetään RENGASPAINEJÄRJ. VAATII HUOLLON aina, kun autolla
07 Pyörät ja renkaat
Rengaspaineiden valvonta (lisävaruste)
ajetaan lujempaa kuin 40 km/h kauemmin
kuin 10 minuuttia.
• Volvo suosittelee, että TPMS-tunnistimet
asennetaan auton kaikkiin pyöriin (kesä- ja
talvipyöriin).
• Volvo ei suosittele, että tunnistimet siirretään pyöristä toisiin.
VAROITUS
Kun TPMS:llä varustettua rengasta pumpataan, pitäkää suutinta suoraan venttiiliä vasten, ettei venttiili vaurioidu.
07
163
07 Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaan paikkaus
Yleistä
HUOM
Paikkaussarja on tarkoitettu vain renkaisiin,
joiden puhkeamiskohta on kulutuspinnassa.
Paikkaussarja ei tiivistä kunnolla renkaita, joiden puhkeamiskohta on renkaan sivussa. Älkää käyttäkö väliaikaista paikkaussarjaa renkaisiin, joissa on suuria viiltoja, repeämiä tai
vastaavia vaurioita.
Viisipaikkainen versio, kuva näyttää renkaanpaikkaussarjan version 1
Seitsemänpaikkainen versio, kuva näyttää renkaanpaikkaussarjan version 1
Paikkaussarja kompressoreineen ja työkaluineen on tavaratilan lattian alla.
Renkaanpaikkaussarjaa1 käytetään paikkaamaan puhkeama sekä tarkastettaessa ja säädettäessä rengaspaine. Se muodostuu kompressorista ja säiliöstä paikkausnestepulloineen. Sarja toimii tilapäiskorjauksena. Paikkausainepullo pitää vaihtaa ennen kuin
parasta ennen -päiväys on ohitettu tai käytön
jälkeen. Tietoja vaihdosta, ks. sivua 168
version 1 tai sivua 172 version 2 osalta.
HUOM
07
Auton voidaan toimittaa varustettuna toisella kahdesta eri tyyppisestä tilapäisestä renkaanpaikkaussarjasta. Ne selostetaan
kumpikin erikseen, ja niitä kutsutaan versioksi 1 sekä versioksi 2.
HUOM
Paikkausneste tiivistää tehokkaasti renkaan,
joka on puhjennut kulutuspinnasta.
Nosturi on lisävaruste renkaanpaikkaussarjalla varustetuissa autoissa.
1 Tietyt
164
muunnelmat ja markkina-alueet.
Kompressorin kytkemistä varten on 12 V:n liitännät keskikonsolissa edessä, takaistuimen
luona ja kuorma-/tavaratilassa. Valitkaa puhjennutta rengasta lähinnä oleva sähköliitäntä.
VAROITUS
Autolla ei saa ajaa yli 80 km/h nopeudella,
kun rengas on paikattu väliaikaisesti. Väliaikaisesti paikattu rengas pitää vaihtaa mahdollisimman pian (enimmäisajomatka
200 km).
Paikkaussarjan ottaminen esiin
– Kääntäkää lattiamatto sivuun, takaa
eteenpäin.
– Nostakaa paikkaussarja esiin.
07 Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaan paikkaus
Versio 1
Ilman pumppaus
Asettakaa varoituskolmio, jos ilmaa on täytettävä liikennöidyllä paikalla.
– Varmistakaa, että oranssinvärinen
katkaisin (2) on asennossa 0 ja ottakaa
esiin kaapeli (5) ja ilmaletku (4)
sivulokerosta (3).
– Kiertäkää ilmaletkun venttiililiitin renkaan
venttiilin kierteiden pohjaan.
– Kytkekää kaapeli (5) johonkin auton 12 V liitäntään.
– Käynnistäkää moottori. Auton on oltava
hyvin tuuletetussa paikassa.
– Käynnistäkää kompressori painamalla
katkaisin (2) asentoon I.
– Pumpatkaa renkaaseen painetarrassa ilmoitettu paine.
– Sammuttakaa kompressori,
katkaisimen (2) on oltava asennossa 0. Irrottakaa ilmaletku ja johdin. Kiertäkää
venttiilinhattu paikalleen.
– Asettakaa kaapeli (5) ja ilmaletku (4) takaisin sivulokeroon (3).
– Asettakaa paikkaussarja takaisin tavaratilan lattian alle.
– Kompressori ei saa käydä kauemmin kuin
kymmenen minuuttia. Antakaa sen jäähtyä
sen jälkeen, koska se on vaarassa ylikuumentua.
– Kompressorilla voidaan täyttää kohteita,
joiden tilavuus on enintään 50 litraa.
07
VAROITUS
Pakokaasujen hengittäminen voi olla hengenvaarallista. Älkää käyttäkö moottoria
suljetuissa tai puutteellisesti tuuletetuissa tiloissa.
165
07 Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaan paikkaus
Puhjenneen renkaan paikkaus
Asettakaa varoituskolmio, jos rengas on korjattava väliaikaisesti liikennöidyllä paikalla.
07
166
– Irrottakaa suurimman sallitun ajonopeuden tarra (1) paikkaussarjasta ja kiinnittäkää se ohjauspyörään, josta kuljettaja
näkee sen selvästi.
– Varmistakaa, että oranssinvärinen
katkaisin (2) on asennossa 0 ja ottakaa
esiin kaapeli (5) ja ilmaletku (4)
sivulokerosta (3).
– Kiertäkää ilmaletkun venttiililiitin renkaan
venttiilin kierteiden pohjaan.
– Kytkekää kaapeli (5) auton 12 V-liitäntään.
– Vapauttakaa turvasalpa (6) ja kääntäkää
oranssinväristä osaa (7) 90 astetta pystysuoraan asentoon, kunnes kuuluu napsahdus.
– Käynnistäkää moottori. Auton on oltava
hyvin tuuletetussa paikassa.
VAROITUS
Pakokaasujen hengittäminen voi olla hengenvaarallista. Älkää käyttäkö moottoria
suljetuissa tai puutteellisesti tuuletetuissa tiloissa.
– Käynnistäkää kompressori painamalla
katkaisin (2) on asentoon I. Kun paikkausnestettä pumpataan sisään, paine nousee
tilapäisesti enintään 4 bar. N. minuutin kuluttua paine laskee ja painemittari näyttää
oikeamman rengaspaineen.
– Täyttäkää rengas paineeseen 1,8 bar 3,5 bar. Jos paine ei kymmenen minuutin
pumppauksen jälkeen ole noussut arvoon
1,8 bar, kompressori pitää pysäyttää, jotta
se ei ylikuumene.
07 Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaan paikkaus
Tarkastakaa rengaspaine uudelleen:
VAROITUS
Älkää seisoko lähellä rengasta kompressorin pumpatessa. Varokaa erityisesti renkaan
sivuja. Jos ilmenee halkeilua, epätasaisuuksia tai vastaavia vaurioita, kompressori
pitää pysäyttää välittömästi. Matkaa ei tällöin saa jakaa. Ottakaa yhteys valtuutettuun
rengaskorjaamoon.
– Irrottakaa ilmaletku (4) renkaan venttiilistä
ja asettakaa venttiilinhattu takaisin. Irrottakaa kaapeli (5) sähköliittimestä. Kääntäkää
oranssinvärinen osa (7) takaisin alkuperäiseen asentoonsa ja kiinnittäkää
turvasalpa (6). Säilyttäkää paikkaussarjaa
autossa turvallisessa paikassa.
– Jotta paikkausneste tiivistäisi renkaan
kunnolla, ajakaa pikimmiten n. 3 km enintään 80 km/h nopeudella.
VAROITUS
Autolla ei saa ajaa yli 80 km/h nopeudella,
kun rengas on paikattu väliaikaisesti. Väliaikaisesti paikattu rengas pitää vaihtaa mahdollisimman pian (enimmäisajomatka
200 km).
HUOM
Älkää kääntäkö oranssinväristä osaa (7)
ylös, kun vain kompressoria käytetään ilman täyttöön.
– Yhdistäkää ilmaletku (4) renkaan venttiiliin.
Kytkekää johdin (5) 12 V:n liitäntään. Lukekaa paine kompressorista. Jos rengaspaine on alle 1,3 bar, rengas ei ole tiivistynyt
riittävän tehokkaasti. Ajoa ei näissä olosuhteissa tule jatkaa. Ottakaa yhteys rengaskorjaamoon.
– Jos rengaspaine on yli 1,3 bar, renkaaseen pitää pumpata rengaspainetarrassa
ilmoitettu paine, katsokaa sijainti s. 155.
Päästäkää ilmaa ulos
paineenalennusventtiilistä (8), jos rengaspaine on liian suuri.
– Sammuttakaa kompressori,
katkaisimen (2) on oltava asennossa 0. Irrottakaa ilmaletku ja johdin. Kiertäkää
venttiilinhattu paikalleen.
– Asettakaa kaapeli (5) ja ilmaletku (4) takaisin sivulokeroon (3).
– Asettakaa paikkaussarja takaisin tavaratilan lattian alle.
TÄRKEÄÄ
Kompressori ei saa käydä kauemmin kuin
kymmenen minuuttia. Antakaa sen jäähtyä
sen jälkeen, koska se on vaarassa ylikuumentua.
HUOM
Paikkausnestesäiliö ja letku on vaihdettava
käytön jälkeen.
07
167
07 Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaan paikkaus
Paikkausnestesäiliön vaihto
Paikkausnestesäiliö on vaihdettava ennen viimeistä käyttöpäivämäärää, ks.
päivämäärätarra (1), tai paikkaussarjan käytön jälkeen. Käytön jälkeen on vaihdettava
säiliö (6) kiinnikkeineen (8) ja ilmaletku (10).
07
Vaihto voidaan tehdä valtuutetussa Volvon
teknisessä palvelussa tai ohjeiden mukaan.
TÄRKEÄÄ
Lukekaa turvamääräykset säiliön pohjasta.
168
VAROITUS
Varmistakaa, ettei kompressori ole kytketty
12 V -liittimeen säiliötä vaihdettaessa.
Säiliön vaihto ennen viimeistä käyttöpäivämäärää
– Avatkaa oranssinvärisessä vaipassa (3)
olevat kaksi ruuvia (2).
– Poistakaa nopeustarra (4) ja
päivämäärätarra (1), avatkaa
turvasalpa (5). Irrottakaa vaippa (3) ja poistakaa se.
– Ruuvatkaa säiliö (6) irti.
– Tarkastakaa, että uuden säiliön
sinetöinti (7) on ehjä. Ruuvatkaa säiliö kiinni.
– Asettakaa vaippa (3) takaisin. Tarkastakaa, että vaippa on oikein asennettu, kiinnittäkää se ruuveilla (2).
– Kiinnittäkää nopeustarra (4) ja uusi
päivämäärätarra (1) paikkaussarjaan.
Poistettua säiliötä käsitellään ympäristölle
vaarallisena jätteenä.
07 Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaan paikkaus
Säiliön ja letkun vaihto käytön jälkeen
– Avatkaa oranssinvärisessä vaipassa (3)
olevat kaksi ruuvia (2).
– Poistakaa nopeustarra (4) ja
päivämäärätarra (1), avatkaa
turvasalpa (5). Irrottakaa vaippa (3) ja poistakaa se.
– Painakaa nuppia (8), samalla kun
säiliötä (6) kiinnikkeineen (9) kierretään
myötäpäivään, poistakaa ne.
– Vetäkää ilmaletku (10) ulos.
– Pyyhkikää jäljellä oleva paikkausneste rievulla tai raaputtakaa se pois, jos se on
ehtinyt kuivua.
– Asentakaa uusi ilmaletku (10), tarkastakaa, että se on oikein sijoitettu.
– Tarkastakaa, että uuden säiliön
sinetöinti (7) on ehjä. Ruuvatkaa
kiinnike (9) säiliöön (6) ja kiertäkää se kiinni
vastapäivään, kunnes kuuluu napsahdus.
– Asettakaa vaippa (3) takaisin. Tarkastakaa, että vaippa on oikein asennettu, kiinnittäkää se ruuveilla (2).
– Kiinnittäkää nopeustarra (4) ja uusi
päivämäärätarra (1) paikkaussarjaan.
Tyhjää säiliötä ja ilmaletkua voidaan käsitellä
tavallisina roskina.
07
169
07 Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaan paikkaus
Versio 2
7. Ilmaletku
8. Paikkausainepullo
9. Painemittari
10. Käsineet
Yleiskatsaus
Renkaan pumppaus
Auton alkuperäinen rengas voidaan pumpata täyteen kompressorilla.
1. Kompressorin pitää olla sammutettuna.
Katsokaa, että katkaisin on asennossa 0
ja ottakaa johdin sekä ilmaletku esiin.
2. Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja
kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä renkaan venttiilin kierteen loppuun asti.
3. Kytkekää johdin johonkin auton 12 V:n
liitännöistä ja käynnistäkää auto.
10
G014337
VAROITUS
Auton pakokaasujen hengittäminen voi olla
hengenvaarallista. Älkää käyttäkö moottoria
suljetuissa tai puutteellisesti tuuletetuissa tiloissa.
07
1.
2.
3.
4.
5.
6.
170
Tarra, suurin sallittu nopeus
Katkaisin
Johdin
Pullonpidin (oranssi kansi)
Suojakansi
Paineenrajoitusventtiili
4. Käynnistäkää kompressori painamalla
katkaisin asentoon I.
5. Pumpatkaa renkaaseen rengaspainetarran ilmoittama paine. (Päästäkää
ilmaa pois paineenrajoitusventtiilin avulla,
jos rengaspaine on liian korkea.)
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressori ei
saa käydä pidempään kuin 10 minuuttia.
6. Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa
ilmaletku ja johdin.
7. Asentakaa venttiilinhattu paikalleen.
07 Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaan paikkaus
4. Käyttäkää käsineitä.
Puhjenneen renkaan paikkaus
VAROITUS
Paikkausneste voi ärsyttää ihoa. Jos sitä
joutuu iholle, peskää neste välittömästi pois
saippualla ja vedellä.
5. Kiertäkää oranssinvärinen kansi irti ja
kiertäkää pullon korkki irti.
HUOM
Älkää murtako pullon sinetöintiä. Kun pullo
ruuvataan kiinni, sinetöinti murtuu.
9. Asettakaa katkaisin asentoon I.
VAROITUS
Älkää koskaan seiskö renkaan vieressä, kun
kompressori pumppaa. Jos syntyy halkeilua
tai epätasaisuuksia, kompressori pitää
sammuttaa välittömästi. Matkaa ei tule jatkaa. Ottakaa yhteys valtuutettuun rengaskorjaamoon.
HUOM
Kun kompressori käynnistyy, paine voi
nousta arvoon 6 bar, mutta se laskee
noin 30 sekunnin kuluttua.
6. Kiertäkää pullo kiinni pullonpitimeen.
10. Täyttäkää rengasta 7 minuuttia.
G014338
TÄRKEÄÄ
Tietoja yksityiskohtien toiminnasta, katsokaa
kuvaa sivulla 170.
1. Avatkaa renkaanpaikkaussarjan kansi.
2. Irrottakaa suurimmasta sallitusta nopeudesta kertova tarra ja kiinnittäkää
se ohjauspyörään.
3. Tarkastakaa, että katkaisin on
asennossa 0 ja ottakaa esiin johdin
sekä ilmaletku.
Älkää kiertäkö pulloa irti pullonpitimestä
käytön jälkeen, yli jäänyt neste voi valua
ulos.
7. Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja
kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä kiinni renkaan venttiilin kierteen loppuun
asti.
8. Kytkekää johdin 12 V:n liitäntään ja
käynnistäkää auto.
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressori ei
saa käydä pidempään kuin 10 minuuttia.
11. Sammuttakaa kompressori paineen tarkastamiseksi painemittarista. Pienin
paine on 1,8 bar ja suurin 3,5 bar.
07
VAROITUS
Jos paine alittaa arvon 1,8 bar, reikä renkaassa on liian suuri. Matkaa ei tule jatkaa.
Ottakaa yhteys valtuutettuun renkaskorjaamoon.
171
07 Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaan paikkaus
12. Sammuttakaa kompressori ja vetäkää
johdin irti 12 V:n liitännästä.
13. Irrottakaa letku renkaan venttiilistä ja
asettakaa venttiilinhattu paikalleen.
14. Ajakaa pikimmiten n. 3 km enimmäisnopeuden ollessa 80 km/h siten, että
paikkausaine voi levittäytyä ja tiivistää
renkaan.
Paikkauksen ja paineen jälkitarkastus
1. Liittäkää varustus uudelleen.
2. Lukekaa rengaspaine painemittarista.
• Jos se on alle 1,3 bar, rengas ei ole tiivistynyt riittävästi. Matkaa ei tule jatkaa. Ottakaa yhteys rengaskorjaamoon.
• Jos rengaspaine on yli 1,3 bar, rengas
pitää pumpata rengaspainetarran ilmoittamaan paineeseen. Päästäkää ilmaa pois
paineenrajoitusventtiilin avulla, jos rengaspaine on liian korkea.
3. Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa
ilmaletku ja johdin. Asentakaa venttiilinhattu paikalleen.
07
HUOM
Roiskeiden välttämiseksi antakaa pullon
olla kiinni pullonpitimessä.
172
4. Asettakaa renkaanpaikkaussarja takaisin tavaratilaan.
HUOM
Käytön jälkeen pitää pullo paikkausaineineen ja letkuineen vaihtaa. Vaihto tehdään
valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
VAROITUS
Tarkastakaa rengaspaine säännöllisesti.
Ajakaa lähimpään valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun vaurioituneen renkaan vaihtamiseksi. Kertokaa siellä, että renkaassa on
renkaanpaikkausainetta.
VAROITUS
Ajakaa varovasti, nopeus ei saa ylittää
arvoa 80 km/h renkaan tilapäisen paikkauksen jälkeen. Tilapäisesti paikattu rengas
pitää vaihtaa mahdollisimman pian (enimmäisajomatka 200 km).
Säiliön ja paikkausaineen vaihto
parasta ennen -päiväyksen jälkeen
Vaihtakaa pullo, kun parasta ennen -päiväys
on ohitettu. Käsitelkää vanhaa pulloa ympäristövaarallisena jätteenä.
TÄRKEÄÄ
Lukekaa turvamääräykset pullon pohjasta.
07 Pyörät ja renkaat
07
173
Puhdistus ................................................................................................ 176
Maalivaurioiden korjaaminen .................................................................. 179
Ruostesuojaus ........................................................................................ 180
174
AUTON HOITO
08
08 Auton hoito
Puhdistus
Auton pesu
Peskää auto heti, kun se on likaantunut.
Käyttäkää autoshampoota. Lika ja tiesuola ja
voivat helposti aiheuttaa korroosiota.
• Älkää peskö autoa suorassa auringonpaisteessa niin, että maali lämpenee, jolloin
siihen voi tulla pysyviä vaurioita. Suorittakaa pesu siihen tarkoitetulla alustalla,
jossa on jäteveden erotin.
• Huuhdelkaa huolellisesti lika pois auton
alustasta.
• Huuhdelkaa koko autoa, kunnes irtolika on
lähtenyt. Suurpainepesurin käyttö: Suurpainepesurin suutin on pidettävä yli 30 cm
päässä auton korista. Älkää suunnatko
suihkua suoraan lukkoihin.
• Peskää auto sienellä ja autoshampoolla
käyttäen runsaasti haaleaa vettä.
• Jos lika on tiukassa, peskää auto kylmällä
rasvanpoistoaineella.
• Kuivatkaa auto puhtaalla, pehmeällä säämiskällä tai ikkunanpesulastalla.
• Peskää pyyhkimien sulat haalealla saippualiuoksella tai autonpesuaineella.
VAROITUS
08
176
Pesettäkää moottori aina huollossa. Kuuma
moottori aiheuttaa tulipalon vaaran.
HUOM
Ulkopuolinen valaistus, kuten valonheittimet, sumuvalot ja takavalaisimet voivat tilapäisesti saada kondensoitunutta vettä lasin
sisäpuolelle. Tämä on luonnollinen ilmiö,
kaikki ulkovalot on tehty vastustamaan tätä.
Kondensoitunut vesi tuulettuu normaalisti
pois, kun valo on ollut hetken sytytettynä.
Poistakaa lintujen jätökset
Peskää lintujen jätökset auton maalipinnalta
mahdollisimman pian. Jätökset sisältävät kemikaaleja, jotka värjäävät maalin hyvin nopeasti. Värjäytymien poistoon tarvitaan ammattihenkilö.
Automaattipesu
Automaattipesu on helppo ja nopea tapa
saada auto puhtaaksi, mutta se ei voi koskaan korvata oikeaa käsinpesua. Automaatin
harjat eivät pääse kaikkiin paikkoihin.
VAROITUS
Suorittakaa aina pesun jälkeen koejarrutus,
jotta kosteus ja korroosio eivät pääse vaurioittamaan jarruja.
TÄRKEÄÄ
Käsinpesu on maalipinnalle konepesua
säästävämpi. Maalipinta on myös herkempi
ollessaan uusi. Tämän vuoksi suosittelemme käsinpesua auton ensimmäisten kuukausien aikana.
Painakaa silloin tällöin keveästi jarrupoljinta
ajaessanne pitempiä matkoja sateessa tai lumisohjossa. Tällöin jarrupalat lämpenevät ja
kuivuvat. Tehkää samoin myös lähdettyänne
liikkeelle hyvin kostealla tai kylmällä säällä.
Ulkopuoliset muoviosat
Ulkopuolisten muoviosien puhdistukseen
suositellaan erityistä puhdistusainetta, jota
on saatavana Volvo-jälleenmyyjiltä. Älkää
käyttäkö koskaan voimakkaita tahranpoistoaineita.
08 Auton hoito
Puhdistus
Kiillotus ja vahaus
Kiillottakaa ja vahatkaa auto, kun maalipinta
on himmeä tai kun haluatte sille lisäsuojan.
Autoa ei tarvitse kiillottaa ennen kuin se on
vähintään vuoden ikäinen, vahauksen voi
tehdä aikaisemmin. Älkää kiillottako ja vahatko autoa suorassa auringonpaisteessa.
Peskää ja kuivatkaa auto erittäin huolellisesti
ennen kiillotusta tai vahausta. Peskää asvaltti- tai pikitahrat pois Volvon asvaltinpoistoaineella tai lakkabensiinillä. Vaikeahkot tahrat
voidaan poistaa autojen maalipinnalle tarkoitetulla hienolla hiomatahnalla.
Kiillottakaa ensin kiillotusaineella ja vahatkaa
sen jälkeen nestemäisellä tai kiinteällä vahalla. Noudattakaa tarkasti pakkausten ohjeita.
Monet valmisteet sisältävät sekä kiillotusainetta että vahaa.
TÄRKEÄÄ
Maalipinnan käsittelyt, kuten kunnostus, tiivistys, suojaus, kiiltotiivistys tai vastaavat,
voivat vaurioittaa maalipintaa. Tällaisten käsittelyjen aiheuttamat maalivauriot eivät
kuulu Volvon takuun piiriin.
Vettä hylkivällä pintakerroksella
varustettujen ulkotaustapeilien ja
etusivuikkunoiden (lisävaruste)
puhdistus
Älkää koskaan käyttäkö tuotteita kuten autovahaa, rasvanpoistoainetta tai vastaavia peili-/lasipinnoilla, koska tämä voi tuhota sen
vettä hylkivät ominaisuudet.
Varokaa puhdistuksen yhteydessä naarmuttamasta lasipintaa.
Lasipinnan vaurioiden välttäminen poistettaessa jäätä – käyttäkää vain muovista jääkaavinta.
Vettähylkivässä pintakerroksessa tapahtuu
luonnollista kulumista.
HUOM
Vettähylkivien ominaisuuksien säilyttämiseksi suositellaan käsittelyä erityisellä jälkikäsittelyaineella, jota on saatavana Volvon
jälleenmyyjiltä. Sitä tulee käyttää ensimmäisen kerran kolmen vuoden jälkeen ja sen jälkeen vuosittain.
Sisustuksen puhdistus
Tekstiiliverhoilun tahrojen käsittely
Likaantuneen tekstiiliverhoilun puhdistamiseen suosittelemme erikoispuhdistusainetta,
jota voitte hankkia Volvo-myyjältä. Muunlaiset kemikaalit voivat pilata verhoilun palonkesto-ominaisuudet.
TÄRKEÄÄ
Terävät esineet ja tarranauhasulkijat voivat
vahingoittaa auton tekstiiliverhoilua.
Nahkaverhoilun tahrojen käsittely
Volvon nahkaverhoilussa on pintasuoja likaa
vastaan. Puhdistaminen suojaa nahan uudelleen, mutta rasva ja lika liuottavat pintasuojausta. Nahkaverhoilun hoitoa ja huoltoa varten
on täysin kattava ohjelma. Volvo tarjoaa verhoilun jälkikäsittelyyn nahkatuotteita, joilla
nahka saa uudelleen suojaavan kerroksensa.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita liuotinaineita. Ne voivat vahingoittaa sekä kangas-, vinyyli- että nahkaverhoilua.
08
177
08 Auton hoito
Puhdistus
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että materiaali, josta irtoaa väriä kuivana (uudet farkut, mokkanahka jne.)
voivat värjätä verhoilumateriaalia.
Mahdollisimman hyvän tuloksen saamiseksi
Volvo suosittelee puhdistusta ja suojavoiteen levittämistä kahdesta neljään kertaan
vuodessa.
Kysykää Volvo-myyjältänne Volvon nahanhoitotuotteita
08
178
Nahkaverhoilun pesuohjeita
– Kaatakaa nahanpuhdistusainetta kostutettuun sieneen ja puristelkaa esiin voimakas
vaahto.
– Työstäkää lika pois kevyin, kiertävin liikkein.
– Hautokaa tahroja sienellä. Antakaa sienen
imeä tahra pois. Älkää hieroko.
– Pyyhkikää pehmeällä paperilla tai liinalla ja
antakaa nahan kuivua täysin.
Nahkaverhoilun suojakäsittely
– Kaatakaa hieman suojavoidetta huopaliinaan ja hierokaa ohut kerros voidetta nahkaan kevyin, kiertävin liikkein.
– Antakaa nahan nyt kuivua 20 minuuttia
ennen käyttöä.
Nahalla on nyt parempi suoja tahroja ja uvsäteilyä vastaan.
Sisäpuolisten muoviosien ja -pintojen
tahrojen käsittely
Sisäpuolisten muoviosien ja -pintojen puhdistukseen suositellaan erityispuhdistusainetta, jota on saatavana Volvo-jälleenmyyjiltä. Älkää koskaan raaputtako tai hieroko tahraa. Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita tahranpoistoaineita.
Turvavöiden puhdistus
Käyttäkää vettä ja synteettistä pesuainetta,
Volvo-jälleenmyyjältänne saatte erityistä
tekstiilipuhdistusainetta. Varmistakaa, että
vyö on kuiva, ennen kuin se kelataan takaisin
sisään.
08 Auton hoito
Maalivaurioiden korjaaminen
Maalipinta
Kiveniskut ja naarmut
Maalipinta muodostaa tärkeän osan auton
ruostesuojauksesta, ja se pitää tämän vuoksi
tarkastaa säännöllisesti. Ruosteen välttämiseksi tulee maalivauriot korjata heti. Tavallisimmat maalivauriot ovat pienehköjä kiveniskuja, naarmuja ja vaurioita esim. lokasuojien
reunoissa sekä ovissa.
Värikoodi
Jos kiveniskemä ulottuu peltiin saakka
– Kiinnittäkää pätkä suojateippiä vioittuneelle pinnalle. Vetäkää teippi irti niin, että se
vetää mukanaan irtoavat maalisirut.
– Sekoittakaa pohjamaali (primer) hyvin ja
levittäkää sitä pienellä siveltimellä tai tulitikulla. Levittäkää pintamaalia päälle siveltimellä, kun pohjamaali on kuivunut.
– Menetelkää naarmujen suhteen samoin,
mutta suojatkaa ympärillä oleva vahingoittumaton maalipinta.
– Odottakaa muutama päivä ja kiillottakaa
sitten korjatut kohdat. Käyttäkää pehmeää
riepua ja hieman hiomatahnaa.
Ennen kuin maalipinnan korjaus aloitetaan,
auton on oltava puhdas ja kuiva ja sen lämpötilan on oltava yli 15 °C.
Tuotekilpi
On tärkeää käyttää oikeaa väriä. Värikoodinumero (1) on tuotekilvessä, ks. sivua 242.
Tarvikkeet
• Pohjamaalia (primeria) purkissa
• Pintamaalia tölkki tai väripuikko
• Sivellin
• Suojateippiä.
Pienehköt kiveniskemät ja naarmut
Jos kiveniskemä ei ulotu peltiin saakka ja jäljellä on vahingoittumaton maalikerros, maali
voidaan levittää suoraan lian poistamisen jälkeen.
08
179
08 Auton hoito
Ruostesuojaus
Tarkastus ja kunnossapito
Ruosteenestoainetta on kahta tyyppiä:
Autonne on saanut hyvin huolellisen ja täydellisen ruostesuojauksen jo tehtaalla. Osa
korista on valmistettu galvanoidusta pellistä.
Alusta on suojattu kulutusta kestävällä ruostesuoja-aineella. Palkkien, koteloiden ja suljettujen korirakenteiden sisään on ruiskutettu
ohut, tunkeutuva ruostesuojaneste.
• ohut (väritön), näkyviin kohteisiin
• paksu, kulutuspinnoille alustassa.
Näillä aineilla mahdollisesti paikattavia kohteita ovat esim.:
Auton ruostesuojauksen ylläpito.
• Pitäkää auto puhtaana. Huuhdelkaa alusta. Suurpainepesuria käytettäessä pitäkää
suutin vähintään 30 cm päässä maalatuista pinnoista.
• Tarkastakaa ruostesuojaus säännöllisesti
ja korjatkaa sitä tarvittaessa.
Auton ruostesuojaus ei normaalioloissa kaipaa jälkikäsittelyä ennen kuin noin 12 vuoden
kuluttua. Tämän jälkeen auto on jälkikäsiteltävä kolmen vuoden välein. Mikäli autonne
tarvitsee jälkikäsittelyä, ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
08
180
Korjaus
Jos haluatte itse huolehtia ruostesuojauksen
paikkaamisesta, muistakaa että paikattavan
kohdan on oltava puhdas ja kuiva. Huuhdelkaa, peskää ja kuivatkaa auto huolellisesti.
Käyttäkää sumutinpurkissa olevaa tai siveltimellä levitettävää ruosteenestoainetta.
• Näkyvät hitsit ja peltisaumat; ohut neste
• Alusta; paksu neste
• Ovensaranat; ohut neste
• Konepellin saranat ja salpa; ohut neste.
Kun ruostesuojaus on tehty, voidaan liika
ruosteenestoaine pyyhkiä pois suositeltuun
puhdistusaineeseen kostutetulla rievulla. Osa
moottorista ja moottoritilassa olevat joustintuen kiinnitykset on käsitelty tehtaalla värittömällä vahapohjaisella ruosteenestoaineella.Tämä aine kestää normaaleja pesuaineita
liukenematta ja vahingoittumatta.
Jos sen sijaan käytätte moottorin pesuun nk.
aromaattisia liuottimia, esim. mineraalitärpättiä (erityisesti sellaisia, joihin ei ole lisätty
emulgaattoria), vahasuojaus on uusittava pesun jälkeen. Tällaista vahaa saatte Volvomyyjältänne.
08 Auton hoito
08
181
Volvo-huolto ............................................................................................ 184
Oma huolto ............................................................................................. 185
Konepelti ja moottoritila .......................................................................... 186
Diesel ...................................................................................................... 187
Öljyt ja nesteet ........................................................................................ 188
Pyyhkimien sulat ..................................................................................... 192
Akku ........................................................................................................ 193
Polttimoiden vaihto ................................................................................. 196
Varokkeet................................................................................................. 202
182
YLLÄPITO JA HUOLTO
09
09 Ylläpito ja huolto
09
Volvo-huolto
Volvon huolto-ohjelma
Varusteiden asennus
Ennen kuin auto lähti tehtaalta, se koeajettiin
perusteellisesti. Lisäksi autolle tehtiin Volvo
Car Corporation’in määräysten mukainen tarkastus, ennen kuin se luovutettiin Teille.
Varusteiden virheellinen kytkentä tai asennus voi vaikuttaa häiritsevästi auton elektroniikkajärjestelmään. Tietyt lisävarusteet toimivat vain, jos niihin kuuluvat ohjelmistot ohjelmoidaan autonne elektroniikkajärjestelmään. Ottakaa tästä syystä aina yhteys
Volvon tekniseen palveluun, ennen kuin
asennatte varusteita, jotka liitetään sähköjärjestelmään tai vaikuttavat siihen.
Volvonne pitämiseksi jatkossakin korkealla
tasolla liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee Volvon
huolto-ohjelmaa noudattaa. Se on eriteltynä
Huolto- ja takuukirjassa. Antakaa Volvon teknisen palvelun tehdä huolto- ja ylläpitotyöt.
Volvon teknisessä palvelussa on henkilökunta, huoltokirjallisuus ja erikoistyökalut, jotka
takaavat huollolle mahdollisimman korkean
laadun.
TÄRKEÄÄ
Jotta Volvo-takuu olisi voimassa, lukekaa
Huolto- ja takuukirjan ohjeet ja noudattakaa
niitä.
Erityiset huoltotoimenpiteet
Tietyt auton sähköjärjestelmään liittyvät huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa vain autoa
varten erityisesti kehitetyn elektronisen laitteiston avulla. Ottakaa sen vuoksi aina yhteys
Volvon tekniseen palveluun, ennen kuin teetätte sähköjärjestelmään vaikuttavia huoltotöitä.
184
Ajoneuvon tietojen tallennus
Volvo-henkilöautossanne on yksi tai useita
tietokoneita, jotka voivat tallentaa muistiinsa
tietoja ajoneuvosta. Nämä tiedot on tarkoitettu käytettäväksi tutkimustarkoituksiin turvallisuuden kehittämiseksi edelleen ja auton eri
järjestelmien vikojen diagnosointiin, ja niitä
voivat olla tiedot kuljettajan ja matkustajien
turvavyön käytöstä, ajoneuvon eri järjestelmien ja yksiköiden toiminnasta, sekä moottorin,
kaasuläpän, ohjauslaitteiden, jarrujen ja muiden järjestelmien tilaa koskevat tiedot. Tallennettavat tiedot voivat sisältää myös kuljettajan ajotapaa koskevia tietoja. Näitä voivat
olla esim. ajonopeus sekä tiedot jarru- ja kaasupolkimen käytöstä ja ohjauspyörän kääntämisestä. Viimeksi mainitut tiedot voidaan tallentaa rajoitettuna ajanjaksona, kun autolla
ajetaan, ja sen jälkeen kolari- tai läheltä piti tilanteessa. Volvo Car Corporation ei luovuta
tallennettuja tietoja ilman lupaa ulkopuolisille.
Voimassaoleva lainsäädäntö voi kuitenkin
velvoittaa Volvo Car Corporationin luovuttamaan tiedot. Muutoin Volvo Car Corporation
ja valtuutetut Volvon tekniset palvelut voivat
lukea ja käyttää tietoja.
09 Ylläpito ja huolto
Oma huolto
Ennen kuin aloitatte työt auton parissa
Akku
Varmistakaa, että akun kaapelit on kytketty
oikein ja kiinnitetty kunnolla.
Älkää koskaan kytkekö akkua irti moottorin
käydessä (esim. akun vaihdon yhteydessä).
Akun lataamiseen ei saa käyttää pikalaturia.
Akun kaapelit on kytkettävä irti akun latauksen ajaksi.
Akku sisältää syövyttävää, myrkyllistä happoa. Siksi on tärkeää, että akkua käsitellään
ympäristöystävällisellä tavalla. Ottakaa yhteys Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Sytytysjärjestelmä on erittäin suuritehoinen. Sytytysjärjestelmässä on hengenvaarallinen jännite. Sytytysvirran on sen vuoksi
aina oltava katkaistuna moottoritilan töitä
suoritettaessa.
Älkää koskeko sytytystulppiin tai sytytyspuolaan, kun virta on kytketty tai kun moottori on lämmin.
Tarkastakaa säännöllisin välein
09
Auton nostaminen
Tarkastakaa seuraavat kohteet säännöllisin
välein, esim. tankkauksen yhteydessä:
• Jäähdytysneste – Pinnan tulee olla paisuntasäiliön MIN- ja MAX-merkin välissä.
• Moottoriöljy – Pinnan tulee olla MIN- ja
MAX-merkin välissä.
• Ohjaustehostinöljy – Pinnan tulee olla
MIN- ja MAX-merkin välissä.
• Pesuneste – Nestettä on oltava riittävästi.
Lisätkää jäätymisenestoainetta, kun lämpötila on lähellä nollaa.
• Jarru- ja kytkinneste – Pinnan tulee olla
MIN- ja MAX-merkin välissä.
VAROITUS
Muistakaa, että jäähdytyspuhallin voi käynnistyä automaattisesti jonkin ajan kuluttua
moottorin pysäyttämisestä.
Pesettäkää moottori aina huollossa. Kuuma
moottori aiheuttaa tulipalon vaaran.
Jos autoa nostetaan hallinosturilla, se tulee
asettaa moottorin apurungon etupäätä vasten.
Älkää vahingoittako moottorin alla olevaa
suojuspeltiä. Nosturi on asetettava aina huolellisesti niin, ettei auto pääse liukumaan pois
nosturilta. Käyttäkää aina pukkeja tms.
Jos nostatte autoa kaksipylvästyyppisellä
korjaamonosturilla, etu- ja takanostovarret
on asetettava kynnyskoteloiden nostopisteiden alle. Katsokaa kuvaa.
185
09 Ylläpito ja huolto
09
Konepelti ja moottoritila
Konepellin avaaminen
V
NM
U
NN
T
S
R
1
Q
O
P
– Vetäkää kojelaudan alla vasemmalla (tai
oikealta ohjattavassa autossa oikealla)
puolella olevasta lukituskahvasta. Lukon
avautuessa kuuluu ääni.
– Työntäkää käsi konepellin etureunan alta
(säleikön alapuolelta).
– Painakaa varmuussalvan kahva ylös.
– Vapauttakaa kahva ja avatkaa konepelti.
VAROITUS
Tarkastakaa, että konepelti lukkiutuu kunnolla suljettaessa.
186
Moottoritila
1. Jarru- ja kytkinnestesäiliö
2. Releet ja varokkeet
3. Ilmansuodatin (Kannen malli vaihtelee
moottorimallista riippuen.)
4. Jäähdytin
5. Öljynmittatikku, moottori
6. Öljyntäyttö, moottoriöljy
7. Huuhtelunestesäiliö
8. Ohjaustehostimen öljysäiliö
9. Paisuntasäiliö, jäähdytysjärjestelmä
10. Alustanumerokilpi
11. Akku (tavaratilassa)
09 Ylläpito ja huolto
Diesel
Polttoainejärjestelmä
Dieselmoottorit ovat herkkiä epäpuhtauksille. Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien
dieselpolttoaineita. Älkää koskaan tankatko
laadultaan epäilyttävää dieselpolttoainetta,
ks. sivua 249. Suurilla öljy-yhtiöillä on erityistä dieselpolttoainetta, joka on tarkoitettu lähellä jäätymispistettä oleviin lämpötiloihin.
Tämä polttoaine on juoksevampaa matalissa
lämpötiloissa ja vähentää parafiinin muodostumisen vaaraa.
Kondenssiveden vaara säiliössä pienenee,
jos säiliö pidetään hyvin täytettynä. Katsokaa, että täyttöputken ympäristö on puhdas
tankattaessa. Välttäkää valumia maalatuilla
pinnoilla. Peskää valumat pois saippualla ja
vedellä.
09
Kondenssiveden poistaminen
polttoaineensuodattimesta
TÄRKEÄÄ
Dieselpolttoainetta muistuttavia polttoaineita, joita ei saa käyttää: Erikoislisäaineet,
Marine Diesel Fuel, polttoöljy, RME (kasvipohjainen öljy-metyyliesteri) ja kasviöljy.
Nämä polttoaineet eivät täytä Volvon suositusten vaatimuksia ja aiheuttavat lisääntynyttä kulumista sekä moottorivaurioita, joita
Volvon takuu ei kata.
Polttoainesuodattimessa erotetaan kondenssivesi polttoaineesta. Muutoin kondenssivesi
voi aiheuttaa moottorihäiriöitä.
Polttoainesuodattimen tyhjennys pitää tehdä
Huolto- ja takuukirjassa ilmoitettujen huoltovälien mukaisesti tai epäiltäessä, että on käytetty likaantunutta polttoainetta.
TÄRKEÄÄ
TÄRKEÄÄ
M2006 tai uudemmissa saa rikkipitoisuus
olla enintään 50 ppm.
Tietyt erikoislisäaineet poistavat erittynyttä
vettä polttoainesuodattimesta.
Polttoaineen loppuessa
Polttoaineen loppumisen jälkeen ei tarvita
mitään erityistoimenpiteitä. Polttoainejärjestelmä ilmataan automaattisesti, kun jännitteen annetaan olla tilassa II noin 60 sekuntia
ennen käynnistysyrityksen aloittamista.
187
09 Ylläpito ja huolto
09
Öljyt ja nesteet
Moottoritilassa oleva öljylaatutarra.
Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen
tarkastus
Volvo suosittelee
-öljytuotteita.
Vaihtakaa öljy ja öljynsuodatin Huolto- ja takuukirjassa ilmoitetuin välein.
TÄRKEÄÄ
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää aina suositeltua öljylaatua, katsokaa moottoritilassa olevaa tarraa. Tarkastakaa öljymäärä ja vaihtakaa öljy
säännöllisesti. Suositeltua huonompilaatuisen öljyn käyttö tai ajaminen öljymäärän ollessa liian pieni vaurioittaa moottoria.
Suositeltua korkeampilaatuisen öljyn käyttö
on sallittua. Epäsuotuisissa olosuhteissa
ajettaessa Volvo suosittelee käytettäväksi
korkeampilaatuista öljyä kuin mitä tarrassa ilmoitetaan. Ks. sivua 245.
188
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikki moottorit tehtaalla
erityisesti sovitetulla synteettisellä moottoriöljyllä. Öljy on valittu huolellisesti ottaen
huomioon kestoikä, käynnistyvyys, polttoaineenkulutus ja ympäristökuormitus. Jotta
suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa,
pitää käyttää hyväksyttyä moottoriöljyä.
Käyttäkää vain määrättyä öljylaatua (ks.
moottoritilassa olevaa tarraa) sekä lisättäessä että öljynvaihdossa, muutoin on olemassa vaara, että vaikutatte käyttöikään,
käynnistyvyyteen, polttoaineenkulutukseen
ja ympäristökuormitukseen. Volvo Personvagnar irtisanoutuu kaikesta takuuvastuusta, jos määrätyn laatuista ja viskositeettista
moottoriöljyä ei käytetä.
Volvo käyttää erilaisia järjestelmiä varoittamaan matalasta öljynpaineesta tai pienestä
öljymäärästä. Tietyissä versioissa on öljynpaineanturi, jolloin käytetään öljynpainevaloa.
Toisissa versioissa on öljymäärän anturi, tällöin kuljettajaa informoidaan varoitussymbolilla mittariston keskellä sekä näyttöteksteillä.
Tietyissä malleissa on molemmat versiot. Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon jälleenmyyjään saadaksenne lisätietoja.
On tärkeää, että öljymäärä tarkastetaan jo
ennen uuden auton ensimmäistä varsinaista
öljynvaihtoa. Huolto- ja takuukirja kertoo
minkä ajomäärän kohdalla tämän pitää tapahtua.
Volvo suosittelee, että öljymäärä tarkastetaan 2 500 km:n välein. Varmin mittausarvo
saadaan kylmästä moottorista ennen käynnistystä. Mittausarvo on virheellinen välittömästi moottorin sammuttamisen jälkeen. Mittatikku näyttää pientä öljymäärä, koska öljy ei
ole ehtinyt valua alas öljypohjaan.
09 Ylläpito ja huolto
Öljyt ja nesteet
Öljyn tarkistus
Öljyn pinnan on oltava mittapuikkoon merkityllä
alueella.
Öljyn tarkastus moottorin ollessa
kylmä:
– Pyyhkikää mittapuikko kuivaksi ennen tarkastusta.
– Tarkastakaa öljyn määrä mittatikulla. Pinnan tulee olla MIN- ja MAX-merkin välissä.
– Jos määrä on lähellä MIN-merkkiä, voidaan öljyä lisätä aluksi 0,5 litraa. Jatkakaa
täyttöä, kunnes öljyn pinta on lähempänä
mittatikun MAX-merkkiä kuin MIN-merkkiä. Katsokaa täyttömäärä sivulta 245–246.
Öljyn tarkastus moottorin ollessa
lämmin:
– Ajakaa auto vaakasuoralle alustalle ja
odottakaa 10–15 minuuttia moottorin pysäyttämisestä, jotta öljy ehtii valua öljypohjaan.
– Pyyhkikää mittapuikko kuivaksi ennen tarkastusta.
– Tarkastakaa öljyn määrä mittatikulla. Pinnan tulee olla MIN- ja MAX-merkin välissä.
Jos määrä on lähellä MIN-merkkiä, voidaan
öljyä lisätä aluksi 0,5 litraa. Jatkakaa täyttöä,
kunnes öljyn pinta on lähempänä mittatikun
MAX-merkkiä kuin MIN-merkkiä. Katsokaa
täyttömäärä sivulta 245–246.
VAROITUS
Älkää tiputtako öljyä kuumalle pakosarjalle,
siitä voi syttyä tulipalo.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan täyttäkö yli MAX-merkin. Öljynkulutus voi lisääntyä, jos moottoriin täytetään liikaa öljyä.
09
Huuhteluneste, täyttö
Huuhtelunestesäiliön sijainti.
Tuulilasin- ja valonpesimillä on yhteinen
huuhtelunestesäiliö. Käyttäkää talvella jäätymisenestoainetta, etteivät pumppu, säiliö ja
letkut jäädy. Katsokaa määrätiedot
sivulta 247.
Käyttäkää talvella jäätymisenestoainetta siten, etteivät pumppu, säiliö ja letkut jäädy.
HUOM
Sekoittakaa jäätymisenestoainetta veteen
ennen täyttämistä.
189
09 Ylläpito ja huolto
09
Öljyt ja nesteet
Jäähdytysneste, tarkastus ja täyttö
Tarkastakaa jäähdytysneste
säännöllisesti
Pinnan on oltava paisuntasäiliön MIN- ja
MAX-merkin välissä. Jos järjestelmä on vajaa, voi paikallisesti syntyä korkeita lämpötiloja, jotka voivat aiheuttaa vaurioita (halkeamia) sylinterinkanteen. Lisätkää jäähdytysnestettä, kun pinta on laskenut MIN-merkin
kohdalle.
Jarru- ja kytkinneste, tarkastus ja
täyttö
VAROITUS
Noudattakaa pakkausten ohjeita. On tärkeää
sovittaa jäähdytysnesteen ja veden seossuhde vallitsevaan säähän. Älkää lisätkö pelkkää
vettä. Jäätymisvaara lisääntyy, jos jäähdytysnesteen osuus on liian pieni tai liian suuri.
TÄRKEÄÄ
On erittäin tärkeätä käyttää Volvon suosituksen mukaista korroosiolta suojaavaa
jäähdytysnestettä. Uusi auto on täytetty
jäähdytysnesteellä, jonka pakkasenkestävyys on n. –35 °C.
Katsokaa tilavuustiedot sivulta 247.
190
Jäähdytysneste voi olla hyvin kuumaa. Jos
jäähdytysnestettä on lisättävä moottorin ollessa lämmin, avatkaa paisuntasäiliön tulppa hitaasti, jotta ylipaine pääsee
poistumaan.
HUOM
Moottoria saa käyttää vain jäähdytysjärjestelmän ollessa täytettynä. Korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa vaurioita (halkeamia)
sylinterinkanteen.
Jarru- ja kytkinnesteellä on yhteinen säiliö1.
Nesteen pinnan on oltava MIN- ja MAX-merkin välissä. Tarkastakaa määrä säännöllisesti.
Vaihtakaa jarruneste joka toinen vuosi tai
joka toisen määräaikaishuollon yhteydessä.
Ks. jarrunesteen täyttömäärä ja suositeltu
laatu sivulta 247.
Jos autolla ajoon liittyy usein toistuvia ja voimakkaita jarrutuksia, esim. vuoristossa tai
ajettaessa trooppisessa ilmastossa, jossa
1 Sijoitus
riippuen siitä, onko auto vasemmalta
vai oikealta ohjattava.
09 Ylläpito ja huolto
Öljyt ja nesteet
ilma on hyvin kosteaa, jarruneste on vaihdettava kerran vuodessa.
Ohjaustehostimen öljy, tarkastus ja
täyttö
09
HUOM
Jos ohjaustehostinjärjestelmään tulee vika
tai jos autosta häviää virta ja sitä on hinattava, autoa voidaan edelleen ohjata. Ohjaaminen on silloin paljon normaalia raskaampaa
ja ohjauspyörän kääntäminen vaatii enemmän voimaa.
VAROITUS
Jos jarrunestemäärä on jarrunestesäiliössä
alle MIN-tason, ei autolla tule ajaa edelleen
lisäämättä jarrunestettä.
Jarrunestehäviön syy pitää selvittää.
HUOM
Öljymäärä tarkastetaan jokaisen huollon yhteydessä.
Tarkastakaa määrä jokaisen huollon yhteydessä. Öljyä ei tarvitse vaihtaa. Pintatason
pitää olla ADD- ja FULL-merkin välillä. Katsokaa määrätiedot ja öljysuositukset
sivulta 247.
191
09 Ylläpito ja huolto
09
Pyyhkimien sulat
Pyyhinsulkien vaihto
Vaihto
– Kääntäkää pyyhkimen varsi ylös ja tarttukaa pyyhinsulkaan.
Pyyhinsulan vaihto, takalasi
HUOM
Pyyhinsulat ovat eri pituiset. Kuljettajan
puoleinen sulka on pidempi kuin toinen.
– Painakaa pyyhinsulan uritettuja lukkojousia sisään samalla, kun sulka nostetaan
varren jatkeelta.
– Asentakaa uusi sulka vastakkaisessa järjestyksessä ja tarkastakaa, että se on kunnolla kiinni.
– Kääntäkää pyyhinvarsi taaksepäin.
– Poistakaa pyyhinsulka viemällä se ylös-/
ulospäin (ks. kuvaa) takaluukkua kohti.
– Painakaa uusi pyyhinsulka kiinni.
– Tarkastakaa, että sulka on kunnolla kiinni.
192
09 Ylläpito ja huolto
Akku
09
Akun hoito
VAROITUS
Akussa voi muodostua kaasua, joka räjähtää erittäin herkästi. Käynnistyskaapelien
väärästä kytkennästä syntyvä kipinä riittää
räjäyttämään akun. Akku sisältää rikkihappoa, joka voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita. Jos rikkihappoa joutuu silmiin,
iholle tai vaatteisiin, huuhdelkaa runsaalla
vedellä. Jos happoa on joutunut silmiin, hakeutukaa välittömästi lääkäriin.
HUOM
Kahta akkutyyppiä voi esiintyä. Ne ovat keskenään täysin vaihtokelpoisia.
Akun kestoikään ja toimintaan vaikuttavat
käynnistyksien määrä, purkautumiset, ajotapa, ajo-olosuhteet ja ilmasto-olosuhteet
yms.
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää aina tislattua tai deionisoitua vettä (akkuvettä).
Jos akku tyhjenee monta kertaa, tämä vaikuttaa akun käyttöikään negatiivisesti.
Jotta akku toimisi tyydyttävästi:
• Tarkastakaa säännöllisesti, että nestepinta
on oikein (A) älkääkä koskaan lisätkö tasomerkinnän yli.
• Tarkastakaa kaikki kennot. Käyttäkää ruuvitalttaa tulppien (tai peitekannen) irrottamiseen.
• Lisätkää tarvittaessa tislattua vettä akun
maksimimäärän merkkiin saakka.
• Asentakaa tulpat (tai peitekansi) kunnolla.
HUOM
Loppuun käytetty akku pitää kierrättää ympäristöystävällisellä tavalla, se sisältää lyijyä.
193
09 Ylläpito ja huolto
09
Akku
Akun symbolit
Räjähdysvaara.
Käyttäkää suojalaseja.
että letku johdetaan korissa olevaan poistoaukkoon.
VAROITUS
Akku sisältää erittäin herkästi räjähtävää
kaasua. Varmistakaa, että räjähdyskaasun
poistoletku on oikein kytketty.
Tarkemmat tiedot löytyvät
käyttöohjekirjasta.
Räjähdyskaasun poistaminen
Säilyttäkää akku lasten
ulottumattomissa.
Akku sisältää syövyttävää
happoa.
Välttäkää kipinöitä ja avotulta.
194
Akku voi kehittää kaasua, joka räjähtää erittäin herkästi. Jotta räjähdyskaasu ei jäisi tavaratilaan tai matkustamoon, poistoletku johtaa tarvittaessa kaasun akusta ulkoilmaan.
Jos akku jostain syystä täytyy vaihtaa, on
huolehdittava ehdottomasti siitä, että
poistoletku yhdistetään uuteen akkuun ja,
09 Ylläpito ja huolto
Akku
Akun vaihto
09
Akun asennus
Akun irrotus
– Katkaiskaa virta ja ottakaa avain pois.
– Ruuvatkaa konsoli ja peitekotelo irti akun
päältä.
– Odottakaa vähintään 5 minuuttia, ennen
kuin koskette sähköliitäntöihin (tällöin
kaikki tiedot autonne sähköjärjestelmästä
voidaan tallentaa eri ohjausyksiköihin).
– Irrottakaa ensin akun miinuskaapeli.
– Irrottakaa sitten pluskaapeli ja räjähdyskaasun poistoletku.
–
–
–
–
Asentakaa akku.
Liittäkää pluskaapeli.
Liittäkää miinuskaapeli.
Varmistakaa, että poistoletku on oikein
kytketty sekä akkuun että korin poistoaukkoon.
– Asentakaa peitekotelo ja konsoli.
195
09 Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
09
Yleistä
Polttimon vaihto edessä
Kaikkien polttimoiden erittelyt ovat
sivulla 252.
Polttimot ja pistevalaisimet, jotka ovat erityistä tyyppiä tai joita ei voida vaihtaa muualla
kuin Volvon teknisessä huollossa, ovat seuraavat:
•
•
•
•
•
Bi-Xenonvalonheittimillä varustetuissa autoissa pitää Xenonpolttimo vaihdattaa valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa.
Valonheitin edellyttää erityistä varovaisuutta, koska Xenonpolttimo on varustettu suurjännitelaitteella.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskeko polttimoiden laseihin paljain
sormin. Sormista tarttuva rasva ja öljy höyrystyvät lämmön vaikutuksesta ja muodostavat kerrostuman heijastimeen, joka tällöin
voi tuhoutua.
196
TÄRKEÄÄ
Älkää vetäkö johtimesta, vain liitinkappaleesta.
Yleisvalaistus katossa.
Lukuvalot ja käsinekotelon valaistus.
Vilkut, ulkotaustapeilit ja turvavalaistus
Lisäjarruvalo.
Active Bi-Xenon- ja
Bi-Xenonvalonheittimet.
VAROITUS
– Irrottakaa liitinkappale painamalla ensin
lukkokielekettä alapuolelta ja vetämällä
sitten sitä hieman ylöspäin.
– Nostakaa koko valonheitinyksikkö ulos ja
asettakaa se pehmeälle alustalle niin, ettei
linssi naarmuunnu.
Lähi-, kauko- ja seisontavalopolttimoita vaihdettaessa on koko hehkulamppuyksikkö ensin irrotettava. Vaihtaessanne jotakin näistä
hehkulampuista noudattakaa alla olevia ohjeita ja sitten kyseisen hehkulampun ohjeita.
Valokotelon irrotus:
– Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
– Avatkaa konepelti.
– Irrottakaa yksikkö vetämällä ylös molemmat sitä paikallaan pitävät lukitustapit.
– Nostakaa yksikkö suoraan ylös.
Valonheitinyksikkö asetetaan takaisin käänteisessä järjestyksessä. Tarkastakaa, että lukitustapit on pantu oikein paikalleen.
09 Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
Etuvalaisimen polttimoiden sijainti
1
5
1.
2.
3.
4.
5.
Lähivalot
Kaukovalot
Suuntavalo
Seisontavalo
Sivuvalot
Lähivalot, halogeeni
Kaukovalot
Halogeeni- ja Bi-Xenon-valonheittimet
2
4
09
3
– Irrottakaa ulompi peitekansi kiertämällä
sitä vastapäivään.
– Vetäkää liitin irti.
– Irrottakaa pidinjousi. Painakaa ensin oikealle niin, että pidinjousi irtoaa ja siirtäkää
sitä sitten ulospäin ja alaspäin.
– Vetäkää polttimo pois.
– Asentakaa uusi lamppu. Se voidaan asettaa vain yhdellä tavalla.
– Työntäkää kiinnitysjousta ylöspäin ja lopuksi hieman vasemmalle niin, että se
lukkiutuu kiinnikkeeseensä.
– Painakaa liitin takaisin.
– Ruuvatkaa peitekansi takaisin; merkinnän
HAUT pitää olla ylöspäin.
– Irrottakaa ulompi peitekansi vetämällä se
suoraan ylös ja vetäkää liitin irti.
– Irrottakaa kiinnitysjousi. Työntäkää kiinnitysjousta ensin oikealle niin, että se irtoaa
ja kääntäkää se sitten ulos-/alaspäin.
– Vetäkää polttimo pois.
– Asentakaa uusi lamppu. Se voidaan asettaa vain yhdellä tavalla.
– Työntäkää kiinnitysjousta ylöspäin ja lopuksi hieman vasemmalle niin, että se
lukkiutuu kiinnikkeeseensä.
– Painakaa liitin takaisin ja asentakaa peitekansi paikalleen.
197
09 Ylläpito ja huolto
09
Polttimoiden vaihto
Kaukovalot
Sivuvalo ja seisontavalo
Suuntavalot
Lampunpitimet ovat pikaliitintyyppiset.
Lampunpidin on pikaliitintyyppinen.
– Kiertäkää vastapäivään ja poistakaa lampunpidin.
– Vetäkää hehkulamppu suoraan ulos.
– Asentakaa uusi lamppu painamalla se varovasti uriin.
– Asettakaa lampunpidin takaisin ja kiertäkää myötäpäivään.
– Kiertäkää lampunpidintä vastapäivään ja
poistakaa se.
– Painakaa lamppua, kiertäkää vastapäivään ja poistakaa se.
– Asentakaa uusi lamppu painamalla se varovasti uriin ja kiertämällä sitten myötäpäivään.
Active Bi-Xenon-valonheittimet
– Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
– Poistakaa peitekansi.
– Kääntäkää polttimoa vastapäivään ja vetäkää se pois.
– Irrottakaa liitinkappale puristamalla lukitusta ulospäin ja vetämällä.
– Kytkekää liitinkappale polttimoon, kuuluu
napsahtava ääni.
– Asettakaa polttimo paikalleen, kiertäkää
se kiinni.
– Asenna peitekansi.
198
09 Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
Sumuvalot
Hehkulamput takalyhdyssä
Polttimoiden sijainti
Polttimon vaihto
`
_
^
– Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
– Kiertäkää lampunpidintä vähän vastapäivään.
– Poistakaa polttimo.
– Asentakaa uusi lamppu paikalleen. Lampunpitimen ja lampunkannan profiilit sopivat toisiinsa.
– Kiinnittäkää polttimonpidin paikalleen kiertämällä vähän myötäpäivään. Lampunpitimen TOP-merkinnän tulee olla ylöspäin.
1.
2.
3.
4.
5.
Seisontavalot
Suuntavalot
Peruutusvalot
Seisontavalot
Jarruvalot
HUOM
Jos vikailmoitus POLTTIMOVIKA/
TARKISTA JARRUVALOT säilyy viallisen
polttimon vaihdon jälkeen, hakeudu valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
09
a
– Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
– Kääntäkää takaluukun alaosa alas ja kääntäkää lattialuukku ylös. (Jos auto on varustettu kassinpitimellä (lisävaruste),
irrottakaa pitimen tukinauha.)
– Poistakaa kulmakappale (A).
– Avatkaa luukku (B ) sivupaneelissa vetämällä salpaa (C) ylöspäin ja itseänne kohti.
– Ottakaa kiintoavain nro 10 työkalupussista
ja avatkaa mutterit (D).
– Poistakaa koko yksikkö suoraan taaksepäin.
– Löysätkää johdinsarjaa, joka on tehty pitkäksi työn helpottamiseksi.
199
09 Ylläpito ja huolto
09
Polttimoiden vaihto
– Asettakaa yksikkö pehmeälle alustalle niin,
ettei lasi naarmuunnu.
– Kiertäkää lampunpidintä vastapäivään ja
vetäkää se ulos.
– Kääntäkää polttimoa myötäpäivään, jolloin
se irtoaa. (Koskee suuntavaloja, peruutusvaloa ja jarruvaloja.)
– Vetäkää polttimo suoraan ulos. (Koskee
seisontavaloja.)
– Vaihtakaa lamppu.
– Asettakaa lampunpidin takaisin uraan,
kiertäkää myötäpäivään.
– Työntäkää johdinsarja takaisin paikalleen.
– Asettakaa yksikkö takaisin ruuvinreikiä
vasten. Painakaa se paikalleen.
– Kiristäkää mutterit.
– Asettakaa takaisin sivupaneeli ja kulmakappale.
200
Sumutakavalo
Rekisterikilven valo
– Työntäkää sisään litteä ruuvitaltta kuvan
nuolen osoittamalla tavalla.
– Vääntäkää lamppuyksikkö ulos.
– Kääntäkää polttimonpidintä vastapäivään
ja irrottakaa se.
– Kääntäkää polttimoa vastapäivään ja poistakaa se.
– Vaihtakaa uusi lamppu.
– Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
– Irrottakaa ruuvit ruuvitaltalla.
– Irrottakaa koko lamppukotelo varovasti ja
vetäkää se ulos.
– Vaihtakaa uusi lamppu.
– Asettakaa lamppukotelo paikalleen täydellisenä ja kiinnittäkää ruuvilla.
09 Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
Autoonnousuvalot
Polttimo tavaratilassa
Meikkipeilin valo
Autoonnousuvalot ovat kojelaudan alla kuljettajan ja matkustajan puolella.
– Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja kiertäkää kevyesti niin, että lamppukotelo irtoaa.
– Irrottakaa rikkinäinen polttimo.
– Vaihtakaa tilalle uusi lamppu. Tarkastakaa,
että uusi lamppu palaa.
– Asentakaa lamppukotelo paikalleen.
– Työntäkää litteä ruuvitaltta keskimmäisen
pitimen sivusta peilin alareunaan. Nostakaa ylöspäin niin, että keskimmäinen pidin
irtoaa
– Vetäkää ruuvitalttaa molemmille puolille
niin että ulommat pitimet irtoavat.
– Nostakaa peiliyksikkö ulos.
– Vaihtakaa lamput.
– Asettakaa yksikkö takaisin yläreuna ensin.
Varmistakaa, että ylemmät pitimet ovat
kunnolla sisäänpainetut, ennen kuin taitatte yksikön paikalleen.
– Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja kiertäkää kevyesti, niin että linssi irtoaa.
– Irrottakaa rikkinäinen polttimo.
– Asentakaa uusi polttimo.
– Asentakaa linssi paikalleen.
09
201
09 Ylläpito ja huolto
09
Varokkeet
Yleistä
Johdotus voi vaihdella hieman moottorimallista riippuen. Luettelossa olevat osat ovat kuitenkin samoissa kohdissa.
Jotta autonne sähkölaitteet eivät vaurioituisi
oikosulun tai ylikuormituksen takia, auton
kaikki sähköiset toiminnot ja komponentit on
suojattu varokkein.
Varokkeet on sijoitettu neljään eri paikkaan
autossa:
1. Rele-/varokekeskus moottoritilassa.
2. Varokekeskus matkustamossa äänieristeen sisäpuolella kuljettajan puolella.
3. Varokekeskus matkustamossa kojelaudan päädyssä kuljettajan puolella.
202
4. Varokekeskus tavaratilassa.
Jos jokin sähkökomponentti tai toiminto ei
toimi, syynä voi olla, että komponentin varoke on palanut tilapäisen ylikuormituksen
vuoksi.
– Katsokaa varokeluettelosta kyseisen varokkeen sijainti.
– Vetäkää varoke irti ja katsokaa, onko sen
taivutettu lanka palanut poikki.
– Jos on, vaihtakaa tilalle uusi varoke, jonka
väri ja ampeerimerkintä ovat samat kuin
entisen.
Kannessa kojelaudan päädyssä on useita varavarokkeita. Siellä on myös pihdit, jotka helpottavat varokkeen irrotusta ja asennusta.
Jos sama varoke palaa toistuvasti, komponentissa on jokin vika ja auto on toimitettava
Volvon tekniseen palveluun tarkastusta
varten.
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
09
Rele-/varokekeskus moottoritilassa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ABS ......................................................................................... 30 A
ABS ................................................................................. 30 A
Suurpainehuuhtelu, valonheittimet ................................... 35 A
Pysäköintilämmitin (lisävaruste) ......................................... 25 A
Lisävalot (lisävaruste) ........................................................ 20 A
Käynnistysmoottorin rele ................................................... 35 A
Tuulilasinpyyhkimet ........................................................... 25 A
Polttoainepumppu ............................................................. 15 A
Vaihteiston ohjausyksikkö (TCM),
(V8, diesel, 6-syl. bensiini) ................................................. 15 A
10. Sytytyspuolat (bensiini), moottorinohjausyksikkö (ECM),
ruiskutusventtiilit (diesel) ................................................... 20 A
11. Kaasupolkimen anturi (APM), AC-kompressori,
elektroniikkarasian puhallin ............................................... 10 A
12. Moottorinohjausyksikkö (ECM) (bensiini),
suihkutusventtiilit (bensiini),
ilmamassamittari (bensiini) ................................................ 15 A
ilmamassamittari (diesel) ..................................................... 5 A
13. Läppäkotelon ohjausyksikkö (V8), VIS (6-syl. bensiini) ....... 10 A
Läppäkotelon ohjausyksikkö, magneettiventtiili,
SWIRL (ilmaseosventtiili),
polttoaineen paineensäädin (diesel) .................................. 15 A
14. Lambdatunnistin (bensiini) ................................................ 20 A
Lambdatunnistin (diesel) ................................................... 10 A
203
09 Ylläpito ja huolto
09
Varokkeet
15. Kampikammiotuuletuksen lämmitin, magneettiventtiilit,
vuotodiagnoosi (5-syl. bensiini) ......................................... 10 A
Kampikammiotuuletuksen lämmitin (V8, 6-syl. bensiini),
AC-kytkin (V8, 6-syl. bensiini), magneettiventtiilit,
vuotodiagnoosi (V8, 6-syl. bensiini), ECM,
(V8, 6-syl. bensiini), ilmamassamittari (V8),
hehkutulpat (diesel) ........................................................... 15 A
16. Lähivalo, vasen .................................................................. 20 A
17. Lähivalo, oikea .................................................................. 20 A
18. - ..............................................................................................19. Moottorinohjausyksikön (ECM) syöttö,
moottorin rele ...................................................................... 5 A
20. Seisontavalot..................................................................... 15 A
21. - ..............................................................................................-
204
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
09
Rele-/varokekeskus matkustamossa kojelaudan päädyssä
kuljettajan puolella
Tarra, josta ilmenee varokkeiden sijainti sekä ampeeriluku, sijaitsee päätyrasian kannessa.
1. Puhallin, ilmastointilaite ............................................................ 30 A
2. Audio (vahvistin ) ............................................................... 30 A
3. Kuljettajan istuin, sähkökäyttöinen ..................................... 25 A
4. Matkustajan istuin, sähkökäyttöinen .................................. 25 A
5. Ohjausyksikkö, vasen etuovi .............................................. 25 A
6. Ohjausyksikkö, oikea etuovi............................................... 25 A
7. - ..............................................................................................8. Radio, CD-soitin, RSE-järjestelmä ..................................... 15 A
9. RTI-näyttö, RTI-yksikkö MMM ........................................... 10 A
10. OBDII, valokatkaisin (LSM),
ohjauspyörän kulma-anturi (SAS),
ohjauspyörän ohjausyksikkö (SWM) ..................................... 5 A
11. Virtalukko, SRS-järjestelmä,
moottorinohjausyksikkö ECM (V8, 6-syl. bensiini)
SRS:n sulkeminen matkustajan puolella (PACOS),
elektroninen käynnistyksenesto (IMMO),
vaihteiston ohjausyksikkö TCM
(v8, diesel, 6-syl. bensiini) ................................................ 7,5 A
12. Yleisvalaistus katossa (RCM),
ylempi elektroniikkayksikkö (UEM) .................................... 10 A
13. Kattoluukku ...................................................................... 15 A
14. Puhelin................................................................................ 5 A
15. -38 -........................................................................................ -
205
09 Ylläpito ja huolto
09
Varokkeet
Rele-/varokekeskus matkustamossa äänieristeen sisäpuolella kuljettajan puolella
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
206
Istuinlämmitys, oikea puoli........................................................ 15 A
Istuinlämmitys, vasen puoli ................................................ 15 A
Äänitorvi ........................................................................... 15 A
Varapaikka ..............................................................................Infotainment ...................................................................... 10 A
Varapaikka ..............................................................................Varapaikka ..............................................................................Hälytyssireeni ...................................................................... 5 A
Jarruvalokytkimen syöttö ..................................................... 5 A
10. Mittaristo (DIM), lämmitys ja ilmastointi (CCM),
pysäköintilämmitin,
sähkökäyttöinen kuljettajan istuin...................................... 10 A
11. Sähköliitäntä, etuistuin, takaistuin ja jääkaappi.................. 15 A
12. Varapaikka .............................................................................. 13. Varapaikka .............................................................................. 14. Varapaikka .............................................................................. 15. ABS, STC/DSTC ................................................................. 5 A
16. Elektroninen ohjaustehostin (ECPS)
Active Bi-Xenon (HCM),
valojen korkeussäätö ........................................................ 10 A
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
09
17. Sumuvalo edessä, vasen .................................................. 7,5 A
18. Sumuvalo edessä, oikea ................................................... 7,5 A
19. Varapaikka ..............................................................................20. Jäähdytysnestepumppu (V8) ................................................ 5 A
21. Vaihteiston ohjausyksikkö (TCM),
peruutusvaihdesalpa (M66) ................................................ 10 A
22. Kaukovalo, vasen .............................................................. 10 A
23. Kaukovalo, oikea ............................................................... 10 A
24. Varapaikka ..............................................................................25. Varapaikka ..............................................................................26. Varapaikka ..............................................................................27. Varapaikka ..............................................................................28. Matkustajan istuin, sähkökäyttöinen .................................... 5 A
29. Polttoainepumppu ............................................................ 7,5 A
30. BLIS .................................................................................... 5 A
31. Varapaikka ..............................................................................32. Varapaikka ..............................................................................33. Alipainepumppu ................................................................ 20 A
34. Huuhtelupumppu ............................................................... 15 A
35. Varapaikka ..............................................................................36. Varapaikka ..............................................................................-
207
09 Ylläpito ja huolto
09
Varokkeet
Tavaratilan varokkeet
208
1. Peruutusvalot ............................................................................10 A
2. Seisontavalot, sumuvalot, tavaratilan valot,
rekisterikilven valot, jarruvalojen diodit .............................. 20 A
3. Lisävaruste (AEM) ............................................................. 15 A
4. Varapaikka .............................................................................. 5. REM-elektroniikka............................................................. 10 A
6. Takaistuimen viihdejärjestelmä RSE (lisävaruste).............. 7,5 A
7. Vetokoukun johdotus (30-syöttö)....................................... 15 A
8. Sähköliitin, tavaratila ......................................................... 15 A
9. Takaovi, oikea: Ikkunannostin,
ikkunannostimen salpa ..................................................... 20 A
10. Takaovi, vasen: Ikkunannostin,
ikkunannostimen salpa ..................................................... 20 A
11. Varapaikka .............................................................................. 12. Varapaikka .............................................................................. 13. Lämmitin, dieselsuodatin .................................................. 15 A
14. Subwoofer, takailmastointilaite(A/C).................................. 15 A
15. Varapaikka .............................................................................. 16. Varapaikka .............................................................................. 17. Lisävaruste Infotainment ..................................................... 5 A
18. Varapaikka .............................................................................. 19. Pyyhin takana ................................................................... 15 A
20. Vetokoukun johdotus (15-syöttö)....................................... 20 A
21. Varapaikka .............................................................................. 22. -.............................................................................................. 23. AWD ................................................................................ 7,5 A
09 Ylläpito ja huolto
Varokkeet
09
24. Varapaikka ..............................................................................25. - ..............................................................................................26. Pysäköintitutka .................................................................... 5 A
27. Päävaroke: Vetokoukun johdotus,
pysäköintitutka, AWD ........................................................ 30 A
28. Keskuslukitus (PCL) ........................................................... 15 A
29. Perävaunun valot, vasen:
Seisontavalot, suuntavalot ................................................. 25 A
30. Perävaunun valot, oikea:
Jarruvalot, sumutakavalo, suuntavalot ............................... 25 A
31. Päävaroke: Varoke 37, 38 .................................................. 40 A
32. - ..............................................................................................33. - ..............................................................................................34. - ..............................................................................................35. - ..............................................................................................36. - ..............................................................................................37. Sähkölämmitteinen takalasi ............................................... 20 A
38. Sähkölämmitteinen takalasi ............................................... 20 A
209
Yleistä...................................................................................................... 212
Säädinpaneelit, audio.............................................................................. 213
Äänilaitteiston toiminnot.......................................................................... 217
Radiotoiminnot........................................................................................220
CD-toiminnot........................................................................................... 226
Valikkorakenne – äänentoistolaitteisto .................................................... 228
Puhelintoiminnot (lisävaruste) .................................................................229
Valikkorakenne – puhelin.........................................................................236
210
INFOTAINMENT
10
10 Infotainment
Yleistä
Infotainment
10
Infotainment on järjestelmä, johon on integroitu äänentoistolaitteisto ja puhelintoiminnot.
Infotainment-järjestelmäänne voitte helposti
ja kätevästi käyttää yhteisellä ohjauspaneelilla tai ohjauspyörän painikesarjalla.
XC90 voidaan varustaa Dolby Surround Pro
Logic II -järjestelmällä (Premium Sound).
Tämä antaa optimaalisen, lähellä todellisuutta olevan äänielämyksen leveällä ja luonnollisella ääniprofiililla.
Järjestelmä tarjoaa myös matkustajillenne
mahdollisuuden käyttää eri äänilähteisiin kytkettäviä kuulokkeita (lisävaruste).
Dolby Surround Pro Logic II
Dolby Surround Pro Logic II1 jakaa stereoäänen kaksi kanavaa vasemmanpuoleisille,
keskimmäisille ja oikeanpuoleisille sekä takimmaisille kaiuttimille. Äänentoisto tulee
näin todenmukaisemmaksi kuin tavallisessa
kaksikanavastereossa.
Dolby Surround Pro Logic II ja Dolby-kuvake ovat Dolby Laboratories
Licensing Corporation -yhtiön tavaramerkkejä. Dolby Surround Pro Logic II -järjestelmä on valmistettu Dolby Laboratories
Licensing Corporation -yhtiön lisenssillä.
1 Premium
212
Sound.
10 Infotainment
Säädinpaneelit, audio
Audiotoimintojen säätimet
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Päälle/pois – Audio
Äänenvoimakkuus
CD – pikavalinta
AM/FM -pikavalinta välillä FM1, FM2 ja
AM
Näyttö
ENTER – valitsee valikossa, aktivoi valinnan ja aktivoi puhelimen valmius tilasta.
Päällä/pois/valmius – Puhelin
MY KEY – ohjelmoitava suosikkitoiminnon pikavalinta
SELECTOR – valitsee äänilähteen
10. SOUND – äänen säätö
11. EXIT/CLEAR – siirtää taaksepäin valikossa, keskeyttää valinnan, asettaa puhelimen valmiustilaan ja poistaa
edellisen merkin tekstin- ja numeronsyötössä
12. SIM-kortinpidin
13. Valikkovalintapainikkeet
14. CD:n ja CD-vaihtajan ulostyöntö
15. CD-soitin ja CD-vaihtaja (lisävaruste)
16. Asemantallennuspainikkeet/CD-vaihtajan valinta (1-6), puhelimen numero- ja
merkkipainikkeet sekä pikavalinta valikoissa
17. Kauko-ohjaimien IR -vastaanotin (lisävaruste)
18. Hakee/vaihtaa kappaleen, aseman tai
siirtyy vaiheittain eteen- tai taaksepäin
teksti- ja numerosyötössä
213
10 Infotainment
Säädinpaneelit, audio
Ohjauspyörän näppäimet
10
Valikoiden käyttö
Audio – Puhelin
Pikavalinta
Valikkovaihtoehdot on numeroitu ja ne voidaan valita myös suoraan painikesarjalla
(1-9).
Oma pikavalinta – MY KEY
Toiminnolla MY KEY voidaan valikon suosikkitoiminto tallentaa, esim. TP.
– Valitkaa valikon tallennettava toiminto pitämällä MY KEY -painiketta painettuna yli
kaksi sekuntia.
Kun MY KEY STORED esitetään näytössä,
on toiminto tallennettu.
– Toiminto aktivoidaan painamalla lyhyesti
painiketta MY KEY.
Ohjauspyörän painikkeiden neljä alinta painiketta ovat radion ja puhelimen yhteisiä. Painikkeiden toiminta riippuu siitä, kumpi järjestelmä on aktivoitu. Ohjauspyörän painikkeilla
voitte säätää äänenvoimakkuutta, vaihtaa
esivalittujen asemien välillä sekä vaihtaa
CD:n raidan.
214
Osaa infotainment-toiminnoista ohjataan valikkojärjestelmän kautta. Ko. valikkotaso esitetään näytössä ylimpänä oikealla. Valikkovaihtoehdot esitetään näytön keskellä.
• MENU johtaa valikkojärjestelmään. Ylös-/
alaspäin painikkeilla (1) askeltaa valikkovaihtoehtojen välillä.
• ENTER valitsee tai aktivoi/poistaa jonkin
valikkovaihtoehdon aktivoinnin.
• EXIT vie askeleen taaksepäin valikkorakenteessa. Painikkeen EXIT pitkä painallus vie pois valikkojärjestelmästä.
10 Infotainment
Säädinpaneelit, audio
Ohjauspaneeli kuulokeliitännällä
esivalinnoiksi tallennettujen radioasemien välillä. Pitkät painallukset pikaselaavat CD-raitoja tai etsivät radioasemia automaattisesti.
10
Rajoitukset
Kaiuttimien kautta kuunneltavaa äänilähdettä (FM, AM, CD jne.) ei voida ohjata taemmasta ohjauspaneelista.
RDS-ilmoitukset voivat jäädä pois, jos radiota kuunnellaan kuulokkeista samanaikaisesti, kun kaiuttimien kautta soitetaan toista äänilähdettä.
Mahdollisimman hyvän äänentoiston saamiseksi suositellaan kuulokkeita, joiden impedanssi on 16–32 ohmia ja herkkyys 102 dB
tai suurempi.
Aktivointi/aktivoinnin poisto
Ohjauspaneeli aktivoidaan painamalla SEL,
kun äänentoistolaitteisto on aktiivinen. Aktivointi poistetaan automaattisesti, kun äänentoistolaitteisto sammutetaan tai painamalla
pitkään painiketta SEL.
Siirtyminen/haku eteen- ja taaksepäin
Painikkeen
/
lyhyet painallukset saavat aikaan siirtymisen CD-raitojen tai
215
10 Infotainment
Säädinpaneelit, audio
Kauko-ohjain (lisävaruste)
7. Toiminto ei käytettävissä
8. Toiminto ei käytettävissä
9. Päälle/pois – Audio
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. MEMORY – tallentaa etsityt radiokanavat. Aseman tallennus:
– Painakaa MEMORY-painiketta
– Valitkaa Preset painikkeella PRESET/
DISC (5)
– Vahvistakaa valinta Memory-painikkeella
2. Äänenvoimakkuus
3. Kappaleen haku/vaihto eteen- tai taaksepäin
4. SOURCE – siirtyy äänilähteiden välillä
5. PRESET/DISC – valitsee paikan CDvaihtajassa tai esisäädetyt radioasemat
6. AUTO – etsii ja tallentaa voimakkaimmat asemat
216
– Suunnatkaa kauko-ohjain kojelaudassa
olevaan IR-vastaanottimeen (ks. kuva).
HUOM
Kauko-ohjaimessa on AAA-paristot (R03).
Jos kauko-ohjain ei toimi, vaihtakaa ensin
paristot uusiin.
10 Infotainment
Äänilaitteiston toiminnot
Päälle/pois-katkaisin – Audio
Äänilähteen valinta
Painikkeen AM/FM (4) toistuva painallus askeltaa välillä FM1, FM2 ja AM. CD (1) aktivoi
CD-soittimen/-vaihtajan.
Kääntäkää SELECTOR-säädintä (5) siirtyäksenne ulkoisen äänilähteen AUX ja sisäisten
äänilähteiden FM1, FM2, AM, CD:n sekä CDvaihtajan välillä.
– Säätäkää äänenvoimakkuutta SELECTOR
-säätimellä tai ylös/alas painikkeilla (6).
Lopettakaa painikkeella ENTER.
10
HUOM
Ei toimi ohjauspyörän painikesarjasta.
AUX
AUX-tuloliitäntään voidaan yhdistää esim.
MP3-soitin.
HUOM
Painakaa POWER-painiketta (2) audiojärjestelmän kytkemiseksi päälle tai pois.
Jos auton sytytys katkaistaan audiojärjestelmän ollessa päällä, se on automaattisesti
päällä, kun auto käynnistetään seuraavan
kerran.
Äänenvoimakkuuden säätö
Kääntäkää säädintä (3) myötäpäivään tai vastapäivään äänenvoimakkuuden lisäämiseksi
tai alentamiseksi. Äänenvoimakkuuden säätö on elektroninen, eikä sillä ole ääriasentoja.
Äänenvoimakkuutta voidaan myös lisätä (+)
tai vähentää (–) ohjauspyörän painikesarjalla.
Äänenlaatu voi heikentyä, jos soitinta ladataan äänentoistolaitteiston ollessa AUX-tilassa. Välttäkää siinä tapauksessa soittimen
lataamista.
Joskus voi ulkoinen äänilähde AUX kuulua eri
voimakkuudella kuin sisäiset äänilähteet. Jos
ulkoisen äänilähteen äänenvoimakkuus on liian suuri, äänen laatu voi huonontua. Estäkää
tämä säätämällä ulkoisen äänilähteen tulovoimakkuutta:
Ulkoisen äänilähteen tuloliitäntä (AUX) 3,5 mm
– Valitkaa AUX VOLUME valikosta ja painakaa ENTER.
Mukinpitimien päällä olevan kannen pitää
olla auki, kun pistoke on AUX-liitännässä.
TÄRKEÄÄ
217
10 Infotainment
Äänilaitteiston toiminnot
Ääniasetus
10
Surround
HUOM
Keskikaiuttimen tasoa voidaan säätää vain,
jos Dolby Pro Logic II (DPL II) tai kolmikanavastereo ( 3-CH) on valittuna valikossa.
Subwooferin tasoa voidaan säätää vain, jos
Subwoofer on aktivoitu.
– Painakaa SOUND-painiketta (1).
– Valitkaa säädettävä toiminto painamalla
SOUND-painiketta toistuvasti. Valitkaa
BASS, TREBLE, FADER, BALANCE,
SUBWOOFER (lisävaruste), CENTRE
(lisävaruste) tai SURROUND (lisävaruste).
– Säätäkää äänitaso SELECTOR-säätimellä
(2). Näytössä esitetään asteikko minimiasennosta maksimiasentoon. Keskellä on
normaalitaso.
Ohjelmatyyppi
Näyttö esittää
Basso
Diskantti
Oikean- ja vasemmanpuoleisten kaiuttimien
välinen tasapaino
Etu- ja takakaiuttimien
välinen tasapaino
Bassokaiuttimien
(lisävaruste) äänitaso
Keskikaiuttimien
äänitaso (Premium
Sound)
Surround-järjestelmän, tilaäänen,
äänitaso (Premium
Sound)
BASS
TREBLE
BALANCE
ETEEN/TAAKSE
SUBWOOFER
CENTRE
SURROUND
Surround-asetukset1 ohjaavat äänen tilavaikutelmaa. Asetukset aktivointeineen ja
aktivoinnin poistoineen tehdään ko. äänilähteelle tehdään jokainen erikseen.
Symboli
näytössä kertoo, että Dolby Pro
Logic II on aktiivinen. Surround-äänelle on
kolme eri asetusta:
• PRO LOGIC II
• 3-CHANNEL
• OFF (kaksikanavastereo)
Surround-äänen aktivointi/aktivoinnin
poisto
– Painakaa MENU, siirtykää kohtaan Audio
settings ja painakaa ENTER.
– Valitkaa SURROUND ja painakaa ENTER.
– Valitkaa Pro Logic II, 3 channel tai Off ja
painakaa ENTER.
Dolby Surround Pro Logic II on Dolby
Laboratories Licensing Corporation -yhtiön
tavaramerkki. Dolby Pro Logic II Surround
System on valmistettu Dolby Laboratories
Licensing Corporation -yhtiön lisenssillä.
1 Tietyt
218
mallit
10 Infotainment
Äänilaitteiston toiminnot
Bassokaiuttimet – SUBWOOFER
(lisävaruste)
Bassokaiutin antaa täyteläisemmän äänen ja
syvemmän bassoäänen äänentoistojärjestelmälle.
– Valitkaa AUDIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa SUBWOOFER ja painakaa
ENTER. Rasti ruudussa osoittaa, että
SUBWOOFER on aktivoituna.
– Asettakaa taso valikkovalintapainikkeilla
tai SELECTOR-nupilla.
– Painakaa ENTER valitaksenne seuraavan
taajuuden. Voitte valita viisi taajuutta.
– Painakaa ENTER kunnes tulette valikkotilaan, jossa tallennetaan tehdyt muutokset.
10
Equalizer FR (tietyt mallit)
Toimintoa käytetään etukaiuttimien äänen
hienosäätämiseen.
– Valitkaa AUDIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa Equalizer FR ja painakaa ENTER.
– Asettakaa taso valikkovalintapainikkeilla
tai SELECTOR-nupilla.
– Painakaa ENTER valitaksenne seuraavan
taajuuden. Voitte valita viisi taajuutta.
– Painakaa ENTER kunnes tulette valikkotilaan, jossa tallennetaan tehdyt muutokset.
Equalizer RR (tietyt mallit)
Toimintoa käytetään takakaiuttimien äänen
hienosäätämiseen.
– Valitkaa AUDIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa Equalizer RR ja painakaa ENTER.
219
10 Infotainment
Radiotoiminnot
Asemanhaku
10
– Vapauttakaa painike, kun haluttu taajuus
esitetään näytössä.
– Jos taajuutta on hienosäädettävä, painakaa lyhyesti jompaakumpaa nuolipainiketta,
tai
.
– Manuaalinen säätötila pysyy viisi sekuntia
viimeisen painalluksen jälkeen.
Asemien tallennus
Tallentakaa haluamanne asema jollekin asemantallennuspainikkeelle 0-9 (2):
– Valitkaa radiotaajuus AM/FM1/FM2
SELECTOR-säätimellä (3) tai AM/FM-painikkeella (1).
– Painakaa lyhyesti
tai
-painiketta
etsiäksenne seuraavan voimakkaan aseman.
– Painakaa jompaakumpaa painiketta uudelleen, jos haluatte etsiä uudelleen.
Tietyn taajuuden haku manuaalisesti
– Painakaa
tai
-painiketta ja pitäkää
sitä painettuna. Näytössä esitetään MAN.
Radio askeltaa tällöin hitaasti valittuun
suuntaan ja lisää nopeutta muutaman sekunnin kuluttua.
220
– Hakekaa haluamanne asema.
– Painakaa asemantallennuspainiketta,
johon asema tallennetaan ja pitäkää sitä
painettuna. Ääni lakkaa pariksi sekunniksi
ja STATION STORED esitetään näytössä.
Asema on nyt tallennettu.
Voitte tallentaa jopa 10 asemaa alueille AM,
FM1 ja FM2, kaikkiaan 30 asemaa.
10 Infotainment
Radiotoiminnot
AUTOSTORE – asemien automaattinen
tallennus
AM FM
CD
LUM
VO E
MY KEY
PHONE
LECTOR
SE
SOUND
POWER
EXIT
ENTER
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
AUTO
*
3
DEF
CLEAR
MENU
5
6
JKL
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
automaattitilassa ja AUTO esitetään näytössä. Automaattisesti tallennetut esivalinnat
voidaan nyt valita suoraan painikkeilla. 0-9.
Jos yhtään riittävän voimakasta asemaa ei
ole, esitetään NO AST FOUND.
Automaattisen esivalintatallennuksen
keskeyttäminen
– Painakaa EXIT.
Automaattisesti tallennetun esivalinnan
valitseminen
Jatkamalla siten, että radio on automaattitilassa, voidaan automaattisesti tallennettuja
esivalintoja käyttää.
SCAN
#
G016637
AUTO (1) hakee nyt kymmenen voimakkainta
radioasemaa ja tallentaa ne automaattisesti
esivalinnoiksi erilliseen muistipankkiin. Toiminto on erityisen käyttökelpoinen alueilla,
joilla radioasemia tai niiden taajuuksia ei tunneta.
Automaattisen tallennuksen aloittaminen
– Valitkaa taajuusalue AM/FM-painikkeella.
– Pitäkää AUTO (1) painettuna, kunnes
AUTOSTORING... esitetään näytössä.
Kun AUTOSTORING... ei enää ole näytössä,
tallennus on valmis. Radio jatkaa
– Painakaa lyhyesti AUTO (1). AUTO esitetään näytössä.
– Painakaa jotain painikkeista 0-9.
– Radio pysyy automaattitilassa siihen asti,
kunnes painikkeen AUTO (1), EXIT tai
AM/FM lyhyt painallus lakkauttaa sen.
Scanning
SCAN (2) hakee automaattisesti taajuusalueen läpi voimakkaita asemia. Kun asema on
löydetty, sitä soitetaan n.
kahdeksan sekuntia, sen jälkeen haku jatkuu.
Scan-toiminnon aktivointi/aktivoinnin
poisto
– Valitkaa taajuusalue AM/FM-painikkeella.
– Painakaa SCAN (2) aktivoidaksenne.
SCAN esitetään näytössä.
– Lopettakaa painikkeella SCAN tai EXIT.
Löydetyn aseman tallentaminen esivalinnaksi
SCAN-toiminnon ollessa aktiivinen voidaan
haluttu asema tallentaa esivalinnaksi.
10
– Painakaa jotain painikkeista 0-9 ja pitäkää
sitä painettuna, kunnes näyttöön tulee ilmoitus Station stored.
SCAN-toiminto keskeytetään ja tallennettu
asema voidaan valita esivalintana.
RDS-toiminnot
Radio Data System – RDS yhdistää verkon
FM-lähettimet. Tällaisen verkon FM-lähetin
lähettää tietoja, jotka antavat RDS-radiolle
mm. seuraavia toimintoja:
• Automaattinen vaihtaminen voimakkaammalle lähettimelle, jos vastaanotto alueella
on huonoa.
• Ohjelmatyypin haku, esim. liikennetiedotuksia tai uutisia.
• Tekstitietojen vastaanotto kuunneltavasta
radio-ohjelmasta.
HUOM
Jotkut radioasemat eivät käytä RDS-järjestelmää tai käyttävät vain valittuja osia sen
tarjoamista toiminnoista.
221
10 Infotainment
Radiotoiminnot
Äänenvoimakkuuden säätö – NEWS/
TP/ALARM
10
HUOM
Jos esim. CD soi radion vastaanottaessa liikennetiedotusta, CD-soitin siirtyy taukotilaan. Tiedotus kuuluu
äänenvoimakkuudella, joka on sitä varten
valittu. Sen jälkeen alkujaan valittuna ollut
äänilähde jatkaa soittamista aikaisemmin
säädetyllä äänenvoimakkuudella. Jos äänenvoimakkuutta muutetaan tiedotuksen
aikana, uusi äänenvoimakkuus tallentuu ja
sitä käytetään seuraavan tiedotuksen yhteydessä.
Uutiset – NEWS
Tämän toiminnon ollessa valittuna muut äänilähteet kuten esim. cd keskeytetään, kun uutislähetys alkaa.
– Valitkaa radiotoiminto SELECTOR-nupilla
tai AM/FM-painikkeella.
– Valitkaa NEWS valikosta ja painakaa
ENTER.
– NEWS esitetään näytössä.
– Valitkaa NEWS uudelleen ja painakaa
ENTER kytkeäksenne pois NEWS-toiminnon.
Tämän toiminnon ollessa aktivoituna RDSasemien uutisiksi koodatut lähetykset
kuuluvat radiosta tätä varten säädetyllä äänenvoimakkuudella ja muut äänilähteet keskeytyvät. Radio palaa aikaisempaan
222
äänilähteeseen ja äänenvoimakkuuteen heti
uutisten loputtua.
Jos ette halua kuunnella meneillään olevaa
uutislähetystä:
– Painakaa EXIT-painiketta. NEWS-toiminto
on kuitenkin edelleen kytkettynä ja radio
odottaa seuraavaa uutisohjelmaa.
Liikennetiedotus – TP
Tämän toiminnon ollessa aktivoituna RDSasemien lähettämät liikennetiedotukset kuuluvat radiosta tätä varten säädetyllä äänenvoimakkuudella ja muut äänilähteet keskeytyvät. Radio palaa aikaisempaan äänilähteeseen ja äänenvoimakkuuteen heti tiedotuksen loputtua.
– Valitkaa TP valikosta ja painakaa ENTER.
– TP näkyy näytössä.
– Valitkaa TP uudelleen ja painakaa ENTER
TP-toiminnon poiskytkemiseksi.
TP esitetään näytössä toiminnon ollessa aktivoituna. Jos valittu asema pystyy lähettämään liikennetiedotuksia, näytössä esitetään . Liikennetiedotukset katkaisevat siis
muut toiminnot vain silloin, kun näytössä esitetään
.
Jos ette halua kuunnella meneillään olevaa
liikennetiedotetta:
– Painakaa EXIT-painiketta. TP-toiminto on
kuitenkin edelleen kytkettynä ja radio
odottaa seuraavaa liikennetiedotusta.
TP-Search
Tämän toiminnon avulla voitte kuunnella liikennetiedotuksia matkustaessanne Euroopan eri maissa ilman että Teidän tarvitsee itse
valita asemaa.
– Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa TP ja painakaa ENTER.
– Valitkaa TP Search ja painakaa ENTER.
Toiminto suljetaan valitsemalla TP Search
uudelleen ja painamalla ENTER.
Radioteksti
Tietyt RDS-asemat lähettävät tietoja ohjelmien sisällöstä, esiintyjistä jne. Nämä tiedot voidaan saada näyttöön tekstinä.
– Painakaa MENU-painiketta.
– Valitkaa Radioteksti valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa RADIOTEXT uudelleen ja
painakaa ENTER kytkeäksenne toiminnon
pois.
Hälytin
Hälytys lähetetään automaattisesti, eikä toimintoa voi sulkea. Hälytys! esitetään radion
näytössä, kun hälytysilmoitus lähetetään.
Toimintoa käytetään varoittamaan autoilijoita
vakavista onnettomuuksista ja katastrofeista, esim. siltojen sortumisista tai ydinvoimaonnettomuuksista.
10 Infotainment
Radiotoiminnot
Ohjelmatyypit – PTY
Ohjelmatyyppi
Näyttö esittää
PTY-toiminnolla voidaan valita eri ohjelmatyyppejä, esim. Pop ja Klassinen musiikki.
PTY-toiminnolla voitte valita eri ohjelmatyypeistä, jotka esitetään seuraavassa
luettelossa.
Lastenohjelmat
Vanhat suosikit
Tiedotuksia
Jazz-musiikki
Klassinen musiikki
Ohjelmatyypin näyttö
– Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa PTY valikosta ja painakaa
ENTER.
– Valitkaa SHOW PTY ja painakaa ENTER.
Nyt esitetään valitun aseman PTY näytössä.
Kulttuuri ja taide
Kevyt klassinen
Kevyt musiikki
Kansallinen musiikki
Pop-musiikki
Matkat ja lomat
Rock-musiikki
Yhteiskunnalliset asiat
Urheilu
Teatteri
Puhelinkontakti
Opetus
Tiede
Sää
Muu musiikki
CHILDREN
OLDIES MUSIC
INFORMATION
JAZZ MUSIC
SERIOUS
CLASSIC
CULTURES
LIGHT CLASSIC
EASY LISTENING
NATIONAL MUSIC
POP MUSIC
TRAVEL
ROCK MUSIC
SOCIAL AFFAIRS
SPORT
DRAMA
PHONE IN
EDUCATION
SCIENCE
WEATHER
OTHER MUSIC
HUOM
Kaikilla radioasemilla ei ole PTY-nimikettä.
Ohjelmatyyppi
Näyttö esittää
Ajankohtaisohjelmat
CURRENT
AFFAIRS
RELIGION
VARIED SPEECH
COUNTRY MUSIC
DOCUMENTARY
FINANCE
FOLK MUSIC
LEISURE &
HOBBY
Hengelliset asiat
Erilaista keskustelua
Kantrimusiikki
Dokumentit
Talous
Kansanmusiikki
Vapaa-aika ja harrastukset
Tietyn ohjelmatyypin hakeminen
Tämä toiminto auttaa Teitä etsimään haluamanne tyyppistä ohjelmaa koko taajuusalueelta.
– Valitkaa FM 1 tai FM 2 ja painakaa
MENU-painiketta.
– Valitkaa RADIO SETTINGS ja painakaa
ENTER.
– Valitkaa PTY ja painakaa ENTER.
– Valitkaa SELECT PTY ja painakaa ENTER.
– Painakaa ENTER yhden tai useamman
listassa olevan ohjelmatyypin kohdalla.
PTY-symboli näytössä syttyy ensimmäisen valinnan yhteydessä ja radio asettuu
PTY-valmiustilaan.
– Kun olette valinnut kaikki haluamanne tyypit, valitkaa EXIT/CLEAR poistuaksenne
PTY-listasta.
– Valitkaa SEARCH PTY ja painakaa
ENTER. Jos radio löytää valittua ohjelmatyyppiä lähettävän aseman, ohjelma alkaa
kuulua kaiuttimista.
– Jos radio löytää aseman, joka ei ole mieleisenne, voitte jatkaa hakua painamalla
/
-painikkeita.
– Jos radio ei löydä valittua ohjelmatyyppiä
lähettävää asemaa, radio palaa aikaisempaan taajuuteen. PTY on tämän jälkeen
valmiustilassa kunnes jokin asema alkaa
lähettää valittua ohjelmatyyppiä. Tämän
tapahtuessa radio siirtyy automaattisesti
valittua ohjelmatyyppiä lähettävälle asemalle.
Kytkeäksenne pois PTY:n valmiustilan, siirtykää valikkoon ja valitkaa CLEAR ALL PTY.
Symboli PTY sammuu näytössä ja radio palautuu normaalitilaan.
10
223
10 Infotainment
Radiotoiminnot
Liikennetiedotukset – TP-ASEMA
10
Tässä säädetään, miltä asemalta liikennetiedotukset tulevat.
Huomatkaa, että merkin
tössä, jotta tämä toimii.
täytyy näkyä näy-
Toiminnon TP STATION aktivointi/
aktivoinnin poisto
Kuunnelkaa asemaa, josta haluatte liikennetiedotusten tulevan.
– Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa TP ja painakaa ENTER.
– Valitkaa TP-asema ja painakaa ENTER.
– Valitkaa SET CURRENT aktivoidaksenne
tai RESET CURRENT poistaaksenne aktivoinnin ja painakaa ENTER.
HUOM
Nyt kuuluvat vain tallennetulta asemalta tulevat liikennetiedotukset.
Uutiset – NEWS STATION
Tässä valitaan, miltä asemalta uutiset tulevat.
Huomatkaa, että valitun aseman on oltava
RDS-asema, jotta tämä toimisi.
224
Toiminnon NEWS aktivointi/aktivoinnin
poisto
Kuunnelkaa asemaa, josta haluatte uutisten
tulevan.
– Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa NEWS STATION ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa TP-ASEMA ja painakaa ENTER.
– Valitkaa SET CURRENT aktivoidaksenne
tai RESET CURRENT poistaaksenne aktivoinnin ja painakaa ENTER.
HUOM
Nyt kuuluvat vain tallennetulta asemalta tulevat uutiset.
Automaattinen taajuuspäivitys – AF
AF-toiminto valitsee asetetun aseman jokin
voimakkaimman lähettimen. Joskus radion
pitää hakea lävitse koko FM-alue löytääkseen voimakkaan lähettimen. Tällöin radio
hiljenee ja PI SEEK PRESS EXIT TO CANCEL esitetään näytössä.
Toiminnon AF aktivointi/aktivoinnin
poisto
– Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa AF ja painakaa ENTER.
Aktivoikaa AF uudelleen valitsemalla AF ja
painamalla ENTER.
Alueelliset radio-ohjelmat – REG
Toiminto saa radion jatkamaan alueellisen lähettimen ohjelman vastaanottoa, vaikka sen
signaalin voimakkuus on heikko.
– Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa REGIONAL ja painakaa ENTER.
– REG näkyy näytössä.
– REG kytketään pois valitsemalla REG uudelleen ja painamalla ENTER.
Enhanced Other Networks – EON
EON-toiminto on erityisen käyttökelpoinen
suurkaupunkialueilla, joilla on useita alueellisia radioasemia. Se antaa auton ja radioaseman lähettimen välisen etäisyyden ratkaista
milloin ohjelmatoiminnot keskeyttävät kuunneltavan äänilähteen.
• LOCAL – keskeyttää vain, jos radioaseman lähetin on lähellä.
• DISTANT1 – keskeyttää, vaikka aseman
lähetin on kaukana, myös signaalin ollessa
kohiseva.
• OFF – ei keskeytä toisen lähettimen ohjelmatyypin vuoksi.
1 Oletus-/tehdasasetukset.
10 Infotainment
Radiotoiminnot
EON-toiminnon aktivointi/sulkeminen
– Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa EON ja painakaa ENTER.
– Valitkaa LOCAL, DISTANT tai OFF ja
painakaa ENTER.
10
RDS-toimintojen palauttaminen
Palauttaa kaikki radion alkuperäiset tehdasasetukset.
– Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa RESET ALL valikosta ja
painakaa ENTER.
– Painakaa ENTER uudelleen vahvistaaksenne.
225
10 Infotainment
CD-toiminnot
(4) tai painamalla CD (1) ja valitkaa levy numeropainikkeilla 1-6.
10
CD-levyn syöttäminen laitteeseen
(CD-vaihtaja)
– Valitkaa tyhjä paikka numeropainikkeilla
1-6 tai ylös/alas navigointipainikkeella.
Tyhjä paikka merkitään näytössä. Teksti
INSERT DISC osoittaa, että uusi levy voidaan
syöttää laitteeseen. CD-vaihtajassa voi olla
jopa kuusi CD-levyä.
– Syöttäkää CD-levy CD-vaihtajan syöttöaukkoon (2).
Soiton käynnistäminen (CD-soitin)
Jos soittimessa on musiikki-CD, kun äänentoistolaitteisto on CD-tilassa, soitto käynnistyy automaattisesti. Muutoin syöttäkää levy
laitteeseen ja vaihtakaa CD-tilaan
SELECTOR-säätimellä (4) tai painamalla
CD (1).
Soiton aloittaminen (CD-vaihtaja)
Jos musiikki-CD:n CD-paikka on jo valittuna,
kun äänentoistolaitteisto aktivoidaan, soitto
käynnistyy automaattisesti. Vaihtakaa muutoin CD-vaihtajatilaan SELECTOR-säätimellä
226
CD-levyn poistaminen
CD-levy on syötettynä ulos enintään
12 sekuntia. Sen jälkeen se syötetään takaisin soittimeen, joka jatkaa soittamista.
Yksittäiset levyt (CD-soitin)
Poistakaa yksittäiset levyt painamalla poistopainiketta (3).
Kaikki levyt (CD-vaihtaja)
Poistakaa kaikki levyt painamalla pitkään
poistopainiketta. Koko makasiini tyhjennetään, levy kerrallaan. Ilmoitus EJECTING ALL
esitetään näytössä.
Toiminto voidaan aktivoida vain, jos auto on
paikallaan. Poisto keskeytyy, jos auto alkaa
liikkua.
Tauko
Kun äänenvoimakkuus lasketaan täysin alas,
CD-soitin pysähtyy. Kun äänenvoimakkuutta
nostetaan, se käynnistyy uudelleen.
Äänitiedostot (lisävaruste)
CD-soitin tukee, tavallisten CD-musiikkilevyjen lisäksi, muotoa MP3 ja WMA olevia äänitiedostoja.
HUOM
Soitin ei pysty lukemaan tiettyjä kopiosuojattuja äänitiedostoja.
Kun soittimeen syötetään äänitiedostoja sisältävä CD-levy, luetaan levyn luettelorakenne. Levyn laadusta riippuen voi kestää hetken ennen kuin toisto alkaa.
Navigointi ja toisto
Jos äänitiedostoja sisältävä levy on CD-soittimessa, ENTER johtaa levyn luettelorakenteeseen. Navigointi luettelorakenteessa tehdään samalla tavalla kuin äänentoistolaitteiston valikkorakenteessa. Äänitiedostoilla on
symboli
ja luetteloilla on symboli
. Ennen soiton käynnistymistä voidaan
/
käyttää esittämään äänitiedoston nimi, jos
näytön leveys ei riitä. Merkityn äänitiedoston
soittaminen aloitetaan painamalla ENTER.
10 Infotainment
CD-toiminnot
Kun tiedosto on soitettu, soitto jatkuu juuri
sen luettelon muista tiedostoista. Luetteloa
vaihdetaan automaattisesti, kun kaikki ko. luettelon tiedostot on soitettu.
CD:n raitojen ja äänitiedostojen
pikaselaus/vaihto
Lyhyet painallukset vasen/oikea painikkeissa
/
askeltavat CD:n raitojen/äänitiedostojen välillä. Pitkä painallus pikaselaa CD:n
raitoja/äänitiedostoja. Ohjauspyörän painikesarjaa voidaan myös käyttää tähän tarkoitukseen.
CD-levyn skannaus
Toiminto soittaa ensimmäiset kymmenen sekuntia jokaiselta CD:n raidalta/äänitiedostosta. Painakaa SCAN toiminnon aktivoimiseksi.
Keskeyttäkää painamalla EXIT tai SCAN
soittamisen jatkamiseksi ko. raidalta/äänitiedostosta. Esittelyhaku toimii vain valitulla levyllä. Teksti SCAN esitetään näytössä toiminnon ollessa aktiivinen.
HUOM
Jos levyteksti on aktivoitu, sanaa SCAN ei
esitetä näytössä.
Satunnaissoitto
Toiminto soittaa raidat satunnaisessa järjestyksessä. Satunnaisesti valittujen CD-raitojen/äänitiedostojen välillä voidaan siirtyä tavalliseen tapaan.
HUOM
Siirtyminen satunnaisesti valittujen CD-raitojen välillä toimii vain juuri soitettavalla levyllä.
Aktivointi/aktivoinnin poisto (CD-soitin)
Jos soitetaan tavallista musiikki-CD:tä:
– Valitkaa RANDOM valikosta ja painakaa
ENTER.
Jos soitetaan äänitiedostoja sisältävää levyä:
– Valitkaa DISC tai FOLDER valikosta ja
painakaa ENTER.
Aktivointi/aktivoinnin poisto
(CD-vaihtaja)
Jos soitetaan tavallista musiikki-CD:tä:
– Valitkaa Random valikosta ja painakaa
ENTER.
– Siirtykää kohtaan SINGLE DISC tai ALL
DISCS ja painakaa ENTER.
Valinta ALL DISCS koskee vain vaihtajassa
olevia CD-musiikkilevyjä.
Jos soitetaan äänitiedostoja sisältävää CDlevyä:
– Valitkaa valikosta SINGLE DISC tai FOLDER ja painakaa ENTER.
– Siirtykää haluttuun CD:hen tai kansioon ja
painakaa ENTER.
Kun valitsette toisen CD-levyn, toiminto aktivoidaan.
Eri ilmoitukset näytetään riippuen aktiivisena
olevasta satunnaisvalintatoiminnosta:
• SATUNNAISSOITTO tarkoittaa, että vain
yhden musiikki-CD:n raidat soitetaan.
• RND ALL tarkoittaa, että kaikkien CDvaihtajassa olevien CD-musiikkilevyjen
kaikki raidat soitetaan.
• RANDOM FOLDER tarkoittaa, että ko.
CD-levyllä luettelossa olevat äänitiedostot
soitetaan.
10
HUOM
Jos levyteksti on aktivoitu, ei näitä ilmoituksia esitetä.
Levyteksti
Jos otsikkotiedot ovat CD-levyllä, ne voidaan
esittää näytössä.
Aktivointi/aktivoinnin poisto
Aloittakaa CD-levyn soittaminen.
– Valitkaa DISCTEXT valikosta ja painakaa
ENTER.
CD-levyt
Itse poltettujen CD-levyjen käyttö voi aiheuttaa huonon äänen tai sen puuttumisen.
VAROITUS
Käyttäkää vain normaaleja levyjä (läpimitaltaan 12 cm). Älkää käyttäkö CD-levyjä, joihin on liimattu levyetikettejä. CD-soittimen
lämpö voi irrottaa etiketin ja aiheuttaa CDsoittimen vaurioitumisen.
227
10 Infotainment
Valikkorakenne – äänentoistolaitteisto
10
FM-valikko
CD-valikko
1. NEWS
2. TP
3. Radioteksti
4. Radio Settings
4.1.
PTY
4.2.
TP
4.3.
NEWS Station
4.4.
AF
4.5.
Regional
4.6.
EON
4.7.
Reset All
5. Audio settings1
5.1.
Surround
5.2.
Subwoofer2
5.3.
Equalizer Fr
5.4.
Equalizer Rr
5.5.
Reset All
6. Ääniasetukset
1. Satunnaissoitto
2. NEWS
3. TP
4. Disc text
5. Audio settings1
Katsokaa Audio Settings FM-valikosta.
AM-valikko
1. Audio settings1
Katsokaa Audio Settings FM-valikosta.
1 Tietyt
mallit
2 Lisävaruste
228
AUX-valikko
1. AUX input vol
2. NEWS
3. TP
4. Audio settings
Katsokaa Audio Settings FM-valikosta.
10 Infotainment
Puhelintoiminnot (lisävaruste)
10
Puhelinjärjestelmän osat
229
10 Infotainment
Puhelintoiminnot (lisävaruste)
10
230
Puhelinjärjestelmän osat
Yleistä
1. Painikesarja ohjauspyörässä (lisävaruste)
Ohjauspyörän painikesarjalla voitte käyttää useimpia puhelinjärjestelmän toimintoja. Kun puhelin on aktivoitu, voidaan
ohjauspyörän painikesarjaa käyttää vain
puhelintoimintoihin. Aktiivisessa tilassa
ovat puhelintiedot aina ohjauspaneelin
näytössä.
2. Mikrofoni
Handsfree-toiminnon mikrofoni on integroitu kattokonsoliin sisätaustapeilin
yhteyteen.
3. Ohjauspaneeli keskikonsolissa
Kaikkia puhelintoimintoja (paitsi puheluäänen voimakkuutta) voidaan käyttää
ohjauspaneelista.
4. SIM-kortinlukija
SIM-kortti asetetaan ohjauspaneelin
etupuolelle.
5. Puhelinluuri (lisävaruste)
Puhelinluuria käytetään häiriöttömämpään kommunikointiin.
6. Antenni
Antenni on tuulilasissa sisätaustapeilin
edessä.
• Muistakaa ennen kaikkea liikenneturvallisuus.
• Jos kuljettajan on käytettävä erillisluuria,
auto pitää ensin pysäyttää turvalliseen
paikkaan.
• Sulkekaa puhelinjärjestelmä, kun autoa
tankataan.
• Sulkekaa puhelinjärjestelmä räjäytystöiden
läheisyydessä.
• Antakaa vain valtuutetun Volvon teknisen
palvelun huoltaa puhelinjärjestelmää.
Hätäpuhelu
Hätänumeroon voidaan soittaa myös ilman
SIM-korttia edellyttäen, että ollaan jonkin
GSM-operaattorin alueella.
– Aktivoikaa puhelin.
– Valitkaa ko. alueen hätänumero
(EU:n alueella: 112).
– Painakaa ENTER-painiketta ohjauspaneelissa tai ohjauspyörän painikesarjassa.
10 Infotainment
Puhelintoiminnot (lisävaruste)
Säätimet
Katkaisin päälle/pois/valmius
Järjestelmän aktivointi:
2
4
– Painakaa PHONE-painiketta (3) käynnistääksenne puhelinjärjestelmän.
Järjestelmän poiskytkeminen:
9
– Pitäkää PHONE-painiketta painettuna sulkeaksenne puhelinjärjestelmän.
Järjestelmän siirtäminen valmiustilaan:
6
1. Näyttö
2. ENTER – hyväksyy puhelut, valitsee
valikossa tai aktivoi puhelimen valmiustilasta
3. Päällä/pois/valmius
4. EXIT/CLEAR – keskeyttää/torjuu puhelun, siirtyy taaksepäin valikossa tai keskeyttää valinnan sekä poistaa syötetyt
numerot/merkit.
5. SIM-kortinpidin
6. Valikkovalintapainikkeet
7. Numero- ja merkkipainikkeet sekä valikkovaihtoehtojen pikavalinta
8. Haku – askeltaa eteen- tai taaksepäin
teksti- ja numerosyötössä.
9. Puheäänen voimakkuuden nostaminen/
laskeminen keskustelun aikana. Puhelin
ei käytä keskikaiutinta.1
10
– Painakaa lyhyesti PHONE-painiketta tai
painakaa EXIT/CLEAR asettaaksenne puhelinjärjestelmän valmiustilaan.
– Aktivoikaa järjestelmä uudelleen painamalla lyhyesti PHONE-painiketta.
Kun puhelin on aktivoituna tai valmiustilassa,
esitetään näytössä puhelinluuri.
HUOM
Audiotasolla Performance (vakiotaso) ei voida kuunnella radiota, CD:tä tai ottaa vastaan liikennetiedotuksia puhelinkeskustelun
aikana.
Jos auton sytytys katkaistaan puhelinjärjestelmän ollessa päällä, se on edelleen päällä
kun sytytysvirta kytketään seuraavan kerran.
Jos puhelinjärjestelmä on suljettu, puheluita
ei voida ottaa vastaan.
1 Lisävaruste
231
10 Infotainment
Puhelintoiminnot (lisävaruste)
Äänenvoimakkuuden vähentäminen
puhelun yhteydessä
10
Jos puhelin soi radion soidessa, äänenvoimakkuus vähenee, kun puheluun vastataan.
Kun puhelu lakkaa, äänenvoimakkuus palautuu aikaisemmin säädetylle tasolle. Radion
äänenvoimakkuutta voidaan säätää puhelun
aikana ja tällöin uusi äänitaso säilyy puhelun
loppuessa. Radion ääni voidaan sulkea myös
kokonaan puhelinkeskustelun yhteydessä,
ks. sivua 238.
Liikenneturvallisuus
Turvallisuussyistä osa puhelimen valikkojärjestelmästä ei ole käytettävissä auton nopeuden ylittäessä 8 km/h. Voitte ainoastaan lopettaa jo aikaisemmin aloitetun valikkojärjestelmän toiminnon.
Nopeusrajoitus voidaan kytkeä pois valikkotoiminnossa 5.6.
SIM-kortti
– Valitkaa numero ja painakaa ENTER ohjauspyörän tai säädinpaneelin painikkeilla
tai nostakaa luuri.
Tulevan puhelun ottaminen vastaan:
Valmiustila
Valmiustilassa voitte ottaa vastaan puheluita
audiojärjestelmän ollessa päällä ja audiojärjestelmän äänilähteet näkyvät näytössä.
– Painakaa ENTER tai nostakaa luuri. Voitte
käyttää myös Autosvar-automaattivastaajaa, ks. sivua 238.
Audiojärjestelmän ääni voidaan kytkeä automaattisesti pois puhelinkeskustelun ajaksi,
ks. sivua 238.
Jotta puhelinjärjestelmän muita toimintoja
voitaisi käyttää, on puhelimen oltava aktiivitilassa.
Pikavalinnat valikossa
232
Soittaminen ja puhelun vastaanottaminen
Soittaminen:
Toiminto on vain Volvon integroidussa puhelinjärjestelmässä.
Kun olette siirtynyt valikkojärjestelmään valikkopainikkeen avulla, voitte käyttää numeroita nuolten ja ENTER-painikkeen asemesta valitaksenne oikean valikon päävalikkotasosta. Jokainen valikkovaihtoehto on numeroitu. Numerot näkyvät näytössä yhdessä
valikkovaihtoehdon kanssa.
– Painakaa SIM-kortinpidin ulos lyhyellä painalluksella.
– Asettakaa SIM-kortti paikalleen metallipinta alaspäin.
– Varmistakaa, että SIM-kortin viistottu
kulma täsmää pitimen viistouksen kanssa.
– Painakaa pidin sisään takaisin.
Jos Teillä on ongelmia SIM-kortin kanssa, ottakaa yhteys operaattoriinne.
Puhelun lopettaminen
Puhelinta voidaan käyttää vain voimassa olevan SIM-kortin (Subscriber Identity Module)
kanssa. Saatte kortin operaattoriltanne.
Asettakaa SIM-kortti aina puhelimeen halutessanne käyttää puhelinta.
– Sulkekaa puhelin.
– Painakaa EXIT/CLEAR ohjauspyörän tai
ohjauspaneelin painikesarjassa tai asettakaa luuri paikalleen.
Audiolaitteisto palaa aikaisempaan toimintoon.
Kieltäytykää tulevasta puhelusta painamalla
EXIT/CLEAR.
10 Infotainment
Puhelintoiminnot (lisävaruste)
Erillisluuri
A
– Painakaa ENTER ja asettakaa luuri paikalleen. Jos luuri on jo nostettuna, kun puhelu alkaa, ääni tulee handsfreejärjestelmästä.
– Painakaa MENU-painiketta, askeltakaa
kohtaan Handset ja sitten ENTER siirtääksenne äänen luuriin.
Viimeksi soitetut numerot
Puhelin tallentaa automaattisesti viimeksi
soitetut puhelinnumerot/nimet.
Halutessanne enemmän puhelurauhaa voitte
puhua puhelinluuriin. Nostakaa luuri painamalla lyhyesti yläpuolta (A).
– Valitkaa haluamanne numero keskikonsolin painikkeista ja nostakaa luuri soittoa
varten. Äänenvoimakkuus säädetään luurin sivussa olevalla säätimellä.
Puhelu katkeaa, kun asetatte luurin takaisin
pitimeensä.
Jos haluatte vaihtaa handsfree-toimintoon
lopettamatta puhelua:
– Painakaa
ohjauspyörässä (tai valikkopainikkeita ohjauspaneelissa) ja valitkaa
Handsfree.
– Painakaa ENTER ohjauspyörän tai säädinpaneelin painikesarjasta.
– Selatkaa eteenpäin tai taaksepäin valikkopainikkeilla viimeksi soitettuja numeroita.
Ne näkyvät näytössä.
– Painakaa ENTER.
Pikasoitto
Lyhytnumeron tallentaminen
Puhelinmuistioon tallennettu numero voidaan
kytkeä pikasoittopainikkeeseen (1–9).
Tehkää näin:
– Valitkaa Puhelinmuistio valikosta ja
painakaa ENTER.
– Siirtykää kohtaan Pikasoitto (ks.
sivua 238) ja painakaa ENTER.
– Valitkaa haluamanne numero lyhytnumeroksi. Vahvistakaa valinta painamalla
ENTER.
– Hakekaa haluttu nimi ja puhelinnumero
muistiosta, painakaa ENTER sen valitsemiseksi.
Pikasoiton käyttö
– Soittakaa numeroon painamalla pikasoittopainiketta n. kaksi sekuntia, tai painakaa
lyhyesti painiketta ja sitten ENTER.
– Kun olette kytkenyt puhelimen, on odotettava hetki ennen kuin pikasoitto voi tapahtua.
10
HUOM
Jotta lyhytvalintanumero voidaan syöttää,
pitää valikon 3.3.1 (ks. sivua 240) olla aktivoituna.
Uuden puhelun vastaanottaminen
samanaikaisesti käynnissä olevan
puhelun kanssa
Jos kuulette käynnissä olevan puhelun aikana kaksi äänimerkkiä kaiuttimesta, teille on
tulossa puhelu. Tämä toiminto voidaan kytkeä päälle tai pois valikossa.
Tällöin voitte joko vastaanottaa puhelun tai
kieltäytyä vastaanottamasta sitä. Jos ette halua vastaanottaa puhelua, painakaa EXIT/
CLEAR tai älkää tehkö mitään.
Jos haluatte vastaanottaa puhelun,
painakaa ENTER. Jo käynnissä oleva puhelu
siirtyy ns. odotustilaan. Jos painatte EXIT/
CLEAR, molemmat puhelut lopetetaan samanaikaisesti.
233
10 Infotainment
Puhelintoiminnot (lisävaruste)
Toiminnot käynnissä olevan puhelun
aikana
10
Käynnissä olevan puhelun aikana ovat seuraavat toiminnot käytettävissä (selatkaa nuolilla ja painakaa ENTER valitaksenne):
Salaus/salaus pois
Salaustila
Odotustilaan asetta- Valitkaa, siirretäänkö
minen/palauttaminen käynnissä oleva
puhelu odotustilaan
vai palautetaanko se
aktiiviseksi.
Luuri/handsfree
Luurin tai handsfreetoiminnon käyttäminen
Puhelinmuistio
Puhelinmuistion
näyttö
Kun Teillä on käynnissä oleva puhelu ja pitotilassa oleva puhelu, ovat seuraavat toiminnot käytettävissä (selatkaa nuolilla ja painakaa ENTER valitaksenne)
Salaus/salaus pois
Luuri/handsfree
Puhelinmuistio
Yhdistä
Vaihda
234
Salaustila
Luurin tai handsfreetoiminnon käyttäminen
Puhelinmuistion
näyttö
Puhelu molempien
kanssa samanaikaisesti (kokouspuhelu)
Voitte puhua
molempia puheluita
vuorotellen
Puhelun äänenvoimakkuus
Soitto muistista
Lisätkää tai vähentäkää puheluäänen voimakkuutta puhelun aikana painamalla painikkeita + tai – ohjauspyörän painikesarjassa.
Puhelimen ollessa toimintatilassa voidaan
ohjauspyörän näppäimillä ohjata vain puhelintoimintoja.
Jotta audiojärjestelmää voidaan käyttää näillä painikkeilla, on puhelimen oltava valmiustilassa, katsokaa s. 232.
Puhelinmuistio
Puhelinnumeroita ja nimiä voidaan tallentaa
puhelimen omaan muistiin tai SIM-kortin
muistiin.
Kun vastaanotatte puhelun, jonka soittajan
numero on puhelinmuistiossa, näkyy näytössä soittajan nimi.
Puhelimen muistiin voidaan tallentaa korkeintaan 255 nimeä.
Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen
– Painakaa MENU-painiketta, valitkaa puhelinmuistio ja painakaa ENTER.
– Siirtykää kohtaan Lisää ja painakaa
ENTER.
– Kirjoittakaa nimi ja painakaa ENTER.
– Kirjoittakaa numero ja painakaa ENTER.
– Valitkaa, mihin muistiin haluatte tallentaa,
ja painakaa ENTER.
– Painakaa MENU-painikkeen alas-nuolta
(1) tai
ohjauspyörässä hakeaksenne
numeroita puhelinmuistiosta.
Valitkaa seuraavista vaihtoehdoista:
– Painakaa ENTER ja selatkaa nuolilla kunnes löydätte haluamanne nimen.
– Painakaa nimen ensimmäistä kirjainta vastaavaa painiketta (tai kirjoittakaa koko
nimi) ja painakaa ENTER.
– Painakaa ENTER soittaaksenne valitsemaanne numeroon.
10 Infotainment
Puhelintoiminnot (lisävaruste)
Nimen tai viestin kirjoittaminen
Painakaa halutulla merkillä varustettua painiketta: kerran painikkeen ensimmäistä merkkiä, kaksi kertaa seuraavaa merkkiä jne varten. Välit tehdään painamalla 1.
Tekstinsyötön keskeyttäminen:
– Poistakaa kaikki syötetyt merkit pitkällä
EXIT/CLEAR-painikkeen painalluksella.
– Palatkaa valikkoon uudella pitkällä EXIT/
CLEAR-painikkeen painalluksella.
Kaksi SIM-korttia
Erittely
10
Lähtöteho
2W
SIM-kortti
pieni, 3 V
Muistipaikkoja
2551
SMS
(tekstiviesti)
kyllä
Data/faksi
ei
Kaksitaajuus
kyllä (900/1800)
1
välilyönti 1 - ? ! , . : " ' ( )
2
abc2äåàæç
3
def3èé
4
ghi4ì
5
jkl5
6
mno6ñöòØ
7
pqrs7ß
8
tuv8üù
9
wxyz9
IMEI-numero
*
Käytetään, jos samalla näppäimellä on kirjoitettava kaksi
merkkiä.
0
[email protected]*#&$£/%
#
Vaihtelu suur- ja pienaakkosten
kesken.
EXIT
poistaa viimeksi painamanne
kirjaimen tai numeron. Pitkällä
painalluksella poistatte koko
numeron ja tekstin.
Puhelimen lukitsemista varten on operaattorille ilmoitettava puhelimen IMEI-numero. Se
on 15-numeroinen sarjanumero, joka on ohjelmoitu puhelimeen. Painakaa *#06# saadaksenne numeron näyttöön. Kirjoittakaa se
muistiin ja tallettakaa se turvalliseen
paikkaan.
1255
muistipaikkaa puhelimen
muistissa. SIM-kortin muistipaikkojen
määrä vaihtelee tilaussopimuksesta
riippuen.
Monet puhelinoperaattorit tarjoavat kaksi
SIM-korttia, toisen autoanne ja toisen toista
puhelinta varten. Jos Teillä on kaksi SIMkorttia, Teillä on sama numero kahteen eri
puhelimeen. Kysykää operaattoriltanne, mitä
mahdollisuuksia on tarjolla ja miten kahta
SIM-korttia käytetään.
235
10 Infotainment
Valikkorakenne – puhelin
3. Puhelinmuistio
Katsaus
10
1. Puheluloki
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Ei vastatut puhelut
Vastatut puhelut
Soitetut
Poistetut puhelut
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.5.
Kaikki puhelut
Ei vastatut puhelut
Vastatut
Soitetut
Puhelun kesto
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
Viimeinen
Puhelujen määrä
Yht. aika
Nollaa
2. Viestit
2.1.
2.2.
2.3.
Lue
Kirjoita
Viestiasetus
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
SMSC-numero
Voimassaoloaika
Viestityyppi
3.1.
3.2.
3.3.
Lisää
Hae
Kopioi kaikki
3.3.1.
3.3.2.
3.4.
5.1.
5.2.
Aktiivinen
Valitse numero
Pyyhi SIM-muisti
Tyhjennä puhelin
Muistin tila
Lähetä numero
Puhelu odottaa
Autom.vastaaja
Autom.uud.soitto
Siirto
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
4.5.7.
Kaikki puhelut
Varattuna
Ei vastausta
Ei tavoitettu
Faksipuhelut
Datapuhelut
Peruuta kaikki
5.3.
PIN-koodi
Puhelinkoodi
Ääni
5.5.1.
5.5.2.
236
Päällä
Pois
Automaattinen
Koodien muuttaminen
5.4.1.
5.4.2.
5.5.
English UK
English US
Español
Français CAN
Français FR
Italiano
Nederlands
Português BR
Português P
Suomi
Svenska
Dansk
Deutsch
SIM-varmistus
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.4.
Automaattinen
Manuaalinen
Kieli
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.
5.2.9.
5.2.10.
5.2.11.
5.2.12.
5.2.13.
4. Puh.valinnat
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
Verkko
5.1.1.
5.1.2.
Pikavalinta
3.4.1.
3.4.2.
3.5.
3.6.
3.7.
SIM puhelimeen
Puh. SIM:iin
5. Puh.asetukset
Soiton voimakkuus
Soittoääni
10 Infotainment
Valikkorakenne – puhelin
5.5.3.
5.5.4.
5.6.
Liikenneturv.
5.6.1.
5.6.2.
5.7.
Vaimenna radio
Viestiääni
Valikkolukitus
IDIS
Tehdasaset.
Valikkovaihtoehtojen selostus
1. Puheluloki
1.1. Ei vastatut puhelut
Luettelo vastaamattomista puheluista. Valitkaa soittaminen, hävittäminen tai tallentaminen puhelinmuistioon
1.2. Vastatut puhelut
Luettelo vastatuista puheluista. Valitkaa soittaminen, hävittäminen tai tallentaminen puhelinmuistioon
1.3. Soitetut puhelut
Luettelo aiemmin soitetuista numeroista. Valitkaa soittaminen, hävittäminen tai tallentaminen puhelinmuistioon
1.4. Poistetut puhelut
Hävittää luettelot, jotka ovat valikoissa 1.1,
1.2 ja 1.3 seuraavasti.
1.5.3.
1.5.4.
Yht. aika
Nollaa
2. Viestit
2.1. Lue
Saapuneet tekstiviestit. Valitkaa luetun viestin hävittäminen, lähettäminen edelleen,
muuttaminen, koko viestin tai osien tallentaminen.
2.2. Kirjoita
Kirjoittakaa viesti painikesarjan avulla. Valitkaa sen tallentaminen tai lähettäminen.
2.3. Viestiasetus
Ilmoittakaa numero (SMSC-numero) viestikeskukseen, joka siirtää ilmoitukset ja kuinka
kauan niitä säilytetään viestikeskuksessa. Ottaa yhteys verkko-operaattoriin saadaksenne tietoja viestiasetuksista. Asetuksia ei tavallisesti tule muuttaa.
1.4.1.
Kaikki
1.4.2.
Ei vastatut
1.4.3.
Vastatut
1.4.4.
Soitetut
1.5. Puhelun kesto
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
Puhelun kesto kaikille puheluille tai viimeisimmälle puhelulle. Puhelumittarin nollaamiseen tarvitaan puhelinkoodi (ks. valikkoa 5.4).
3. Puhelinmuistio
3.1. Lisää
1.5.1.
1.5.2.
Viimeinen
Puhelujen määrä
10
SMSC-numero
Voimassaoloaika
Viestityyppi
Tallentaa nimen ja puhelinnumeron puhelinmuistioon, ks. s. 234.
237
10 Infotainment
Valikkorakenne – puhelin
10
3.2. Hae
4.2. Puhelu odottaa
Nimen etsiminen puhelinmuistiosta
Ottaa vastaan ilmoituksen siitä, että puhelu
odottaa käynnissä olevan puhelun aikana.
5.1.1.
Auto
5.1.2.
Manuaalinen
5.2. Kieli
4.3. Autom.vastaaja
Valitkaa puhelimen kieli.
Tulevan puhelun vastaanotto automaattisesti.
5.2.1.
English UK
5.2.2.
English US
5.2.3.
Español
5.2.4.
Français CAN
5.2.5.
Français FR
5.2.6.
Italiano
5.2.7.
Nederlands
5.2.8.
Português BR
5.2.9.
Português P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3. SIM-varmistus
3.3. Kopioi kaikki
SIM-kortin puhelinnumeroiden ja nimien kopioiminen puhelimen muistiin.
3.3.1.
3.3.2.
SIM-muistista puhelinmuistiin
Puhelimen muistista SIMmuistiin.
3.4. Pikasoitto
Puhelinmuistioon tallennettuja numeroita voidaan tallentaa lyhytvalintanumeroiksi.
3.5. Pyyhi SIM-muisti
Tyhjentää SIM-kortin koko muistin.
3.6. Tyhjennä puhelin
Koko puhelimen muistin tyhjentäminen.
3.7. Muistin tila
Näyttää, montako SIM-kortin tai puhelimen
muistipaikkaa on varattuna. Taulukossa näytetään, montako muistipaikkaa niiden kokonaismäärästä on varattuna, esim. 100 (250).
4. Puheluvaihtoehdot
4.1. Lähetä numero
Oman puhelinnumeron näyttäminen tai piilottaminen puhelun vastaanottajalta. Ottakaa
yhteys verkko-operaattoriin, jos haluatte pysyvästi kätkeä numeron.
238
4.4. Uudelleensoitto
Soittaminen aiemmin varattuna olleeseen numeroon.
4.5. Siirto
Valitkaa, milloin ja minkä tyyppiset puhelut
kytketään edelleen annettuun puhelinnumeroon.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
4.5.7.
Kaikki puh. (asetus koskee vain
käynnissä olevaa puhelua)
Varattuna
Ei vastausta
Ei tavoitettu
Faksipuhelut
Datapuhelut
Peruuta kaikki
5. Puhelinasetukset
5.1. Verkko
Valitkaa operaattori automaattisesti tai manuaalisesti. Valittu operaattori näkyy näytössä puhelimen perustilassa.
Valitkaa, tuleeko PIN-koodin olla päällä, poissa vai tuleeko puhelimen antaa PIN-koodi
automaattisesti.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
Päällä
Pois
Automaattinen
10 Infotainment
Valikkorakenne – puhelin
5.4. Koodien muuttaminen
5.7. Tehdasasetukset
PIN- tai puhelinkoodin muuttaminen. Kirjoittakaa koodit muistiin ja säilyttäkää niitä varmassa paikassa.
Järjestelmän tehdasasetuksien
palauttaminen.
5.4.1.
5.4.2.
10
PIN-koodi
Puhelinkoodi. Tehtaalla
asetettua puhelinkoodia 1234
käytetään ensimmäisessä
muutostilanteessa. Puhelinkoodia käytetään puhelumittarin
nollaamiseen.
5.5. Ääni
5.5.1.
Äänenvoimakkuus. Säätäkää
soittoäänen voimakkuutta.
5.5.2.
Soittoääni. Soittoääniä on
seitsemän erilaista.
5.5.3.
Radion vaimentaminen. On/off
5.5.4.
Viestiääni
5.6. Liikenneturvallisuus
5.6.1.
Valikkolukitus. Kun valikkolukitus kytketään pois, päästään
kaikkiin valikkoihin ajon aikana.
5.6.2.
IDIS. Jos IDIS-toiminto
kytketään pois, ei tulevia
puheluja ajotilanteesta riippumatta viivästetä.
239
Tyyppimerkintä ........................................................................................242
Mitat ja painot .........................................................................................243
Moottorin erittely..................................................................................... 244
Moottoriöljy .............................................................................................245
Nesteet ja voiteluaineet ...........................................................................247
Polttoaine ................................................................................................248
Katalysaattori ..........................................................................................250
Sähköjärjestelmä..................................................................................... 251
240
ERITTELY
11
11 Erittely
Tyyppimerkintä
11
Kun otatte yhteyttä Volvo-jälleenmyyjään,
auton tyyppimerkinnän, alustan ja moottorin
numeroiden tietäminen helpottaa kaikissa
autoa koskevissa kysymyksissä sekä varaosien ja varusteiden tilaamisessa.
1. Mallimerkintä, alustanumero, sallitut
enimmäispainot, värin ja verhoilun koodinumerot sekä tyyppihyväksyntänumero.
2. Moottorin mallimerkintä, osa- ja valmistenumero.
3. Moottoriöljytarra.
4. Vaihteiston tyyppimerkintä ja valmistenumero:
a: Automaattivaihteisto AW
b: Käsivalintainen vaihteisto
c: Automaattivaihteisto
5. Pysäköintilämmittimen tarra.
6. VIN-numero (malli- ja mallivuosimerkintä sekä alustanumero).
242
11 Erittely
Mitat ja painot
Mitat
Enimmäiskuorma: Ks. rekisteriotetta.
Pituus: 481 cm
Suurin kattokuorma: 100 kg
Leveys: 190 cm
Jarrullinen perävaunu
Korkeus: 178 cm
Suurin perävaunumassa kg
Suurin
kuulaan
kohdistuva
massa kg
1.6
1200
75
1.6D
1300
1.8
1300
2.0
1350
muut
1500
Akseliväli: 286 cm
Raideleveys edessä: 163 cm
Raideleveys takana: 162 cm
Painot
Massa ajokunnossa sisältää kuljettajan, polttoainesäiliön painon 90 % täynnä ja muut
pesu-/jäähdytysnesteet yms. Matkustajien
paino ja asennetut varusteet, ts. vetokoukku,
kuulaan kohdistuva massa (perävaunu kytkettynä, ks. taulukkoa), taakkateline, suksilaatikko yms. vaikuttavat kuormituskykyyn
eikä niitä lasketa massaan ajokunnossa.
Suurin sallittu kuorma (kuljettajan lisäksi) =
Kokonaismassa–Massa ajokunnossa.
Katsokaa tarran sijainti sivulta 242.
1. Suurin kokonaispaino
2. Suurin yhdistelmäpaino
(auto + perävaunu)
3. Suurin etuakselipaino
4. Suurin taka-akselipaino
VAROITUS
11
Jarruton perävaunu
Suurin perävaunumassa kg
Suurin
kuulaan
kohdistuva
massa kg
700
50
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijoituksen mukaan.
Vain Kiina
1. Suurin kokonaispaino
2. Suurin perävaunumassa
243
11 Erittely
Moottorin erittely
11
2.5T
V8
3.2
D5
Moottoritunnus
B5254T2
B8444S
B6324S
D5244T4
Teho (kW/r/min)
154/4980
232/5850
175/6200
136/4000
(hv/r/min)
210/5000
315/5850
238/6200
185/4000
Vääntömomentti (Nm/r/min)
320/15004500
440/3900
320/3200
400/20002760
Sylinteriluku
5
8
6
5
Sylinterin halkaisija (mm)
83
94
84
81
Iskunpituus (mm)
93,2
79,5
96
93,2
Iskutilavuus (litraa)
2,52
4,41
3,2
2,40
Puristussuhde
9,0:1
10,4:1
10,8:1
17,0:1
Moottorin tyyppimerkintä, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, katsokaa
s. 242.
244
11 Erittely
Moottoriöljy
Epäsuotuisat ajo-olosuhteet
Tarkastakaa öljytaso useammin ajaessanne
pitkään:
• asuntovaunun tai perävaunun kanssa
• vuoristossa
• suurella nopeudella
• alle –30 °C tai yli +40 °C lämpötiloissa.
Niistä voi seurata epätavallisen korkea öljyn
lämpötila tai suuri öljyn kulutus.
Tarkastakaa öljymäärä useammin myös, jos
olette ajanut useita lyhyitä matkoja (alle
10 km) matalissa lämpötiloissa (alle +5 °C).
Valitkaa täyssynteettinen moottoriöljy epäsuotuissa olosuhteissa ajoa varten. Se antaa
lisäsuojaa moottorille.
Volvo suosittelee
-öljytuotteita.
TÄRKEÄÄ
Moottorin huoltovälivaatimusten täyttämiseksi täytetään kaikki moottorit tehtaalla
erityisesti sovitetulla synteettisellä moottoriöljyllä. Öljy on valittu huolellisesti ottaen
huomioon kestoikä, käynnistyvyys, polttoaineenkulutus ja ympäristökuormitus. Jotta
suositeltuja huoltovälejä voidaan noudattaa,
pitää käyttää hyväksyttyä moottoriöljyä.
Käyttäkää vain määrättyä öljylaatua (ks.
moottoritilassa olevaa tarraa) sekä lisättäessä että öljynvaihdossa, muutoin on olemassa vaara, että vaikutatte käyttöikään,
käynnistyvyyteen, polttoaineenkulutukseen
ja ympäristökuormitukseen. Volvo Personvagnar irtisanoutuu kaikesta takuuvastuusta, jos määrätyn laatuista ja viskositeettista
moottoriöljyä ei käytetä.
11
Viskositeettikaavio
245
11 Erittely
Moottoriöljy
Öljytarra
Kun vieressä esitettävä öljytarra on auton
moottoritilassa, on voimassa seuraavaa. Ks.
sijainti sivulta 242.
Öljylaatu: ACEA A5/B5
Viskositeetti: SAE 0W–30.
11
Moottorimalli
Täyttömäärä välillä
MIN–MAX (litraa)
Määrä1
(litraa)
2.5T
B5254T2
1,2
5,5
3.2
B6324S
0,8
7,3
V8 AWD
B8444S
1,2
6,7
D5 AWD
D5244T4
2,0
6,2
1
246
Sisältyy suodattimen vaihto.
11 Erittely
Nesteet ja voiteluaineet
Neste
Järjestelmä
Äänenvoimakkuus
Suositeltu laatu
Vaihteistoöljy
Käsivalintainen vaihteisto, 6-vaihteinen (M66)
2,0 litraa
Vaihteistoöljy MTF 97309
Automaattivaihteisto (TF-80SC)
7,0 litraa
Vaihteistoöljy JWS 3309
Bensiinimoottori 3.2
9,7 litraa
Bensiinimoottori V8
10,2 litraa
Dieselmoottori D5
12,5 litraa
Jäähdytysneste ja korroosiosuoja-aine sekoitettuna veteen, ks. pakkausta. Termostaatti
avautuu lämpötilassa:
bensiinimoottorit, 90 ºC, dieselmoottorit 82 ºC.
Jäähdytysneste
Öljy: PAG, kylmäaine: R134a (HFC134a)
Ilmastointi1
Jarruneste
Ohjaustehostin
0,6 litraa
DOT 4+
Järjestelmä:
1,0 litraa
josta säiliö
0,2 litraa
Ohjaustehostinöljy: WSS M2C204-A tai saman
erittelyn mukainen vastaava öljy.
Huuhteluneste
1
11
6,5 litraa
Pakkasella suositellaan käytettäväksi veteen
sekoitettua Volvon suosittelemaa pakkasnestettä.
Paino riippuu moottoriversiosta. Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun saadaksenne oikeat tiedot.
TÄRKEÄÄ
Suositeltua vaihteistoöljyä on käytettävä,
jotta vaihteisto ei vaurioidu, eikä siihen saa
sekoittaa mitään muuta vaihteistoöljyä. Jos
muuta öljyä on täytetty, ottakaa yhteys lähimpään valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun huoltoa varten.
HUOM
Normaaleissa ajo-olosuhteissa ei vaihteistoöljyä tarvitse vaihtaa auton iän aikana.
Epäsuotuisissa ajo-olosuhteissa se voi kuitenkin olla välttämätöntä, ks. sivua 245.
247
11 Erittely
Polttoaine
Kulutus, päästöt ja tilavuus
Moottori
11
2.5T
B5254T2
3.2
B6324S
V8 AWD
B84444S
D5 AWD
B5244T4
Vaihteisto
Kulutus
litraa/100 km
Hiilidioksidipäästöt
(CO2) g/km
Säiliön
tilavuus
litraa
Käsivalintainen vaihteisto,
6-vaihteinen (M66)
11,1 (11,2)1
266 (269)1
80
Automaattivaihteisto (AW 55-51)
11,7 (11,8)1
280 (282)1
1
277 (281)1
13,3 (13,5)1
317 (322)1
Automaattivaihteisto (TF 80SC)
248
Koskee 7-paikkaista mallia.
(9,0)1
239 (239)1
8,2 (8,3)1
217 (219)1
9,0
Käsivalintainen vaihteisto,
6-vaihteinen (M66)
1
11,6 (11,8)
68
11 Erittely
Polttoaine
Polttoaineenkulutus ja
hiilidioksidipäästöt
Virallisesti ilmoitetut polttoaineenkulutusarvot perustuvat EU-direktiivin 80/1268 comb.
mukaan standardisoituun ajojaksoon. Polttoaineenkulutus voi muuttua, jos autoon asennetaan sen painoon vaikuttavia lisävarusteita.
Ajotapa ja muut ei-tekniset tekijät voivat
myös vaikuttaa auton polttoaineenkulutukseen. Kun käytetään oktaaniluvultaan
91 RON olevaa polttoaineetta, kulutus kasvaa ja teho heikkenee.
Bensiini
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää vain lyijytöntä bensiiniä, ettei katalysaattori vaurioidu. Jotta Volvon takuu on
voimassa, älkää koskaan sekoittako alkoholia bensiiniin, polttoainejärjestelmä voi
vaurioitua.
11
Diesel
Dieselmoottorin polttoainejärjestelmä on
herkkä epäpuhtauksille, ks. sivua 187.
Diesel: Normi EN 590 tai JIS K2204
Useimpia moottoreita voidaan käyttää oktaaniluvuilla 91, 95 ja 98 RON.
• Oktaaliluvultaan 91 RON olevaa bensiiniä
ei saa käyttää 4-sylinterisissä moottoreissa, ja muissakin vain poikkeustapauksissa.
• 95 RON voidaan käyttää normaalissa
ajossa.
• 98 RON suositellaan maksimaalisen suorituskyvyn ja mahdollisimman pienen polttoaineenkulutuksen kannalta.
Ajettaessa yli +38 ºC lämpimällä säällä suositellaan korkeinta mahdollista oktaanilukua
parhaan suorituskyvyn ja pienimmän polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
Bensiini: Normi EN 228
249
11 Erittely
Katalysaattori
Yleistä
LambdatunnistinTM-happianturi
Happianturi on osa säätöjärjestelmää, jonka
tehtävänä on vähentää päästöjä ja parantaa
polttoaineen hyväksikäyttöä.
11
Katalysaattorin tehtävänä on puhdistaa pakokaasut. Se on sijoitettu pakokaasuvirtaukseen moottorin lähelle, jotta se saavuttaa nopeasti toimintalämpötilansa. Katalysaattori
muodostuu rungosta (keraaminen tai metallinen), jossa on kanavia. Kanavien seinämät on
päällystetty platinalla/rhodiumilla/palladiumilla. Metallit vastaavat katalysaattoritoiminnosta, ts. ne kiihdyttävät kemiallista prosessia
kulumatta itse.
250
Happianturi valvoo moottorista virtaavien pakokaasujen happipitoisuutta. Pakokaasuanalyysin mittaustulokset syötetään elektroniikkajärjestelmään, joka ohjaa jatkuvasti
suihkutusventtiilien toimintaa. Moottoriin virtaavan polttoaineen ja ilman suhdetta säädetään jatkuvasti. Säätö luo optimaaliset olosuhteet haitallisten aineiden (hiilivedyt, hiilimonoksidi ja typpioksidit) tehokkaalle polttamiselle kolmitiekatalysaattorin avulla.
11 Erittely
Sähköjärjestelmä
Yleistä
12 V:n järjestelmä jännitesäätöisellä vaihtovirtageneraattorilla. Yksinapainen järjestelmä, jossa alustaa ja moottorin runkoa käytetään johtimina.
11
Akku
Jännite
2.5T
3.2
V8
12 V
12 V
12 V
D5
12 V
Kylmäkäynnistysvirta (CCA)
600
Varakapasiteetti (RC)
120 min
100 min
125 min
150 min
Kapasiteetti (Ah)
70
60
70
90
1
A1
520
A1
600
A1
800 A
Pysäköintilämmittimellä varustetussa autossa on 800 A:n akku
Jos käynnistysakku vaihdetaan, varmistakaa
että uuden akun kylmäkäynnistyskyky ja varakapasiteetti ovat samat kuin alkuperäisakussa (katsokaa akussa olevaa tarraa).
251
11 Erittely
Sähköjärjestelmä
Polttimot
11
252
Valaistus
Teho W
Kanta
Kaukovalot/lähivalot, halogeeni
55
H7
Kaukovalot, Active Bi-Xenon
65
H9
Active Bi-Xenon
35
D1S
Kaukovalot, Bi-Xenon
55
H7
Bi-Xenon
35
D2R
Sumuvalot edessä
55
H1
Äärivalot edessä/takana, seisontavalot edessä, sivuvalot
edessä, numerokilven valaistus, autoonnousuvalot takana
5
W2,1x9,5d
Suuntavalot edessä, sumutakavalo
21
BAY9s
Jarruvalot, peruutusvalot
21
BA15S
Suuntavalot takana
21
BAU15s
Meikkipeili
1,2
SV5,5
Autoonnousuvalot edessä, tavaratilan valaistus
5
SV8,5
Käsinekotelon valo
3
BA9
11 Erittely
11
253
Aakkosellinen hakemisto
A
A/C, elektroninen lämmitys ja ilmastointi ....72
ABL .............................................................52
ABS ...........................................................123
ABS, vika ABS-järjestelmässä ....................45
Ajaminen
jäähdytysjärjestelmä ............................112
liukas tie ...............................................112
perävaunun käyttö ...............................135
takaluukku auki ....................................112
taloudellinen .........................................112
vedessä ................................................112
Ajotietokone ................................................54
Akku
akun symbolit .......................................194
hoito .....................................................193
käynnistysapu ......................................134
vaihto ...................................................195
ylikuormitus ..........................................113
Audio, ks. myös Ääni ................................213
Aurinkosuojus, kattoluukku .........................67
AUTO, ECC .................................................72
Automaattinen himmennys .........................63
Automaattinen lukitseminen ......................103
Automaattipesu .........................................176
Automaattivaihteisto .................................119
hinaaminen ja poiskuljetus ...................132
lock-up -toiminto .................................119
perävaunu ............................................135
turvajärjestelmät .................................. 119
W-painike ............................................ 121
Auton hoito, nahkaverhoilu ....................... 178
Auton peseminen ..................................... 176
Auton pesu ............................................... 176
Auton tiedot .............................................. 184
Auton verhoilu .......................................... 177
Avain ......................................................... 101
kauko-ohjain ........................................ 100
AWD ......................................................... 122
B
Bassokaiuttimet ........................................ 219
Bensiinilaatu ............................................. 249
BLIS ............................................................ 49
C
CD-toiminnot ............................................ 226
Cruise control ............................................. 57
D
Diesel ........................................................ 187
Diesel, hehkutus ......................................... 46
Dieselhiukkassuodatin .............................. 116
Dieselsuodatin .......................................... 187
DSTC, ks. myös Vakautusjärjestelmä ...... 125
aktivointi/sulkeminen ........................... 125
symboli .................................................. 46
E
ECC, elektroninen lämmitys ja ilmastointi .. 70
254
ECO-paineet
polttoainetalous ................................... 155
taulukko ............................................... 156
Elektroninen käynnistyksenesto ............... 100
EON – Enhanced Other Networks ............ 224
H
Hinaaminen ............................................... 132
Hinaussilmukka ......................................... 133
Hiukkassuodatin ......................................... 70
Hoito
oma huolto ........................................... 185
Huolto
ruostesuojaus ...................................... 180
Huolto-avain ............................................. 100
Huolto-ohjelma ......................................... 184
HUOM-tekstit ................................................ 6
Huuhtelulaite
takalasi ................................................... 56
tuulilasi ja valonheittimet ........................ 55
Huuhteluneste, täyttö ................................ 189
Huurteenpoisto ........................................... 74
Huuru
ikkunoiden käsittely ............................... 70
poistaminen huurteenpoistotoiminnolla ... 74
Hälytin
automaattinen
uudelleenkytkeytyminen ...................... 109
hälytyssignaalit .................................... 109
hälytysvalo ........................................... 108
Aakkosellinen hakemisto
kytkeminen pois toiminnasta ...............108
kytkeminen päälle ................................108
lauenneen hälytyksen sulkeminen .......109
yleistä ...................................................108
Hälytystunnistimet .......................................49
Hätäpuhelu ................................................230
I
Ikkunannostimet ..........................................61
matkustajan paikka ................................62
salpaaminen ...........................................61
takaistuin ................................................62
Ilmanjako .....................................................71
ECC ........................................................73
Ilmanlaatujärjestelmä, monisuodatin ...........72
Ilmastointi
matkustamon takaosa ...........................48
yleistä .....................................................70
Infotainment ..............................................212
Integroitu turvavyötyyny ..............................32
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä .........................34
Istuin
manuaalinen ...........................................80
sähkökäyttöinen .....................................81
J
Jaksopyyhintä .............................................55
Jarrujärjestelmä .................................123, 190
Jarruneste, tarkastus ja täyttö ..................190
Jäähdytysjärjestelmä ................................112
Jäähdytysneste, tarkastus ja täyttö .......... 190
Jääkaappilokero ......................................... 88
K
Kahlaaminen ............................................. 112
Katalysaattori ............................................ 250
hinaaminen .......................................... 132
Kattokuorma ............................................. 144
Kattoluukku ................................................ 66
aurinkosuojus ........................................ 67
puristumissuoja ..................................... 67
Kauko-ohjain ............................................ 100
pariston vaihto ..................................... 102
toiminnot ............................................. 101
Kauko-ohjausjärjestelmä,
tyyppihyväksyntä ...................................... 253
Kaukovalomerkki ........................................ 53
Kaukovalot .................................................. 53
pois/päällä ............................................. 51
valonvaihto ja kaukovalovilkku .............. 53
Kello, asettaminen ...................................... 43
Keskikonsoli takana, irrotus ....................... 89
Keskimääräinen polttoaineenkulutus ......... 54
Kick-down, automaattivaihteisto .............. 119
Kierroslukumittari ....................................... 43
Kiillotus ..................................................... 177
Kiveniskut ja naarmut ............................... 179
Kokomerkintä ........................................... 152
Kokonaismassa ........................................ 243
Kolari, ks. Törmäys ..................................... 23
Kompassi .................................................... 63
Kondenssivesi ........................................... 187
Konepelti ................................................... 186
Konepelti, avaaminen ................................. 60
Kuollut kulma (BLIS) .................................. 129
Kuormatila
kuormaus ............................................... 92
Kuormatilan lokero ...................................... 96
Kuormaus
kuormituskyky ...................................... 144
taakkatelinen ........................................ 144
yleistä ................................................... 144
Kykinneste, tarkastus ja täyttö .................. 190
Kylmäaine ................................................... 70
Kylmäkäynnistys
automaattivaihteisto ............................ 119
Käsinekotelo ............................................... 85
käsinekotelo .............................................. 104
Käsivalintainen vaihteisto .......................... 118
Käynnistyksenesto .................................... 117
Käynnistysapu .......................................... 134
L
Lambdatunnistin ....................................... 250
Lapset
lapsilukot .............................................. 106
lastenistuin ja sivuturvatyyny ................. 21
lastenistuin ja turvatyyny ....................... 28
sijoittaminen autoon, taulukko ............... 30
turvallisus ............................................... 32
255
Aakkosellinen hakemisto
turvavarustus .........................................28
Lapsilukot ....................................................48
Lastenistuin
asennus ..................................................34
kiinnitysjärjestelmä .................................34
Lattiamatot ..................................................80
Lisälämmitin ................................................76
Lisävalot ......................................................49
Lukitseminen/lukituksen avaaminen .........104
sisäpuoli ...............................................104
takaluukku ............................................104
ulkopuoli ...............................................103
Lukuvalot .....................................................82
Lähivalot ................................................51, 53
Lämmitys ja ilmanvaihto
yleistä .....................................................70
Lämpötila
matkustamo, elektroninen
lämmitys ja ilmanvaihto ..........................74
todellinen lämpötila ................................70
M
Maalaus
maalivauriot ja korjaus .........................179
Maali
värikoodi ..............................................179
Massa ajokunnossa ..................................243
Matkustamon puhaltimen toiminta .............70
Matkustamon valaistus ...............................82
Mittaristo .....................................................43
256
Mittaristokatsaus
oikealta ohjattavat autot ........................ 40
vasemmalta ohjattavat autot ................. 38
Mittaristovalaistus ...................................... 52
Moottori .................................................... 186
Moottorin erittely ...................................... 244
Moottorin käynnistäminen ........................ 116
Moottoritila ............................................... 186
Moottoriöljy ............................................... 188
epäsuotuisat ajo-olosuhteet ................ 245
suodatin ............................................... 188
tilavuustiedot ....................................... 246
vaihto ................................................... 188
öljylaatu ............................................... 245
öljynpaine .............................................. 45
Mukinpidin ............................................ 86, 87
N
Nahkaverhoilu, pesuohjeita ...................... 178
Neliveto ..................................................... 122
Nesteet ja öljyt, tarkastukset, moottoritila 188
Nesteet ja öljyt, yleistä .............................. 185
Nesteet, tilavuustiedot .............................. 247
Niskatuet, takaistuin ................................... 90
Niskatuki, keskipaikka takana .................... 89
Nokisuodatin ...................................... 47, 116
nokisuodatin täynnä ............................ 116
Nopeusluokat, renkaat ............................. 152
Nopeusmittari ............................................. 43
Nurjahdusvammat, WHIPS ......................... 24
Näkösuoja ................................................... 95
Näyttöilmoitukset ........................................ 47
O
Ohjauslukko .............................................. 117
Ohjauspyörä
cruise control ......................................... 57
ohjauspyörän säätö ............................... 58
painikesarja vasemmalla puolella .......... 57
Ohjauspyörän näppäimet .......................... 214
Ohjauspyörän säätö .................................... 60
Ohjaustehostimen öljy, tarkastus ja täyttö 191
P
Pakokaasunpuhdistus .................................. 7
vikaosoitus ............................................. 45
Perävaunu
kaapeli ................................................. 137
perävaunumassa ................................. 243
perävaunun vetäminen ........................ 135
Poiskuljetus ............................................... 132
Polttimot
erittelyt ................................................. 252
vaihto ................................................... 196
Polttoaine
kulutus ............................................. 7, 248
polttoaineenkulutus, näyttö ................... 54
polttoainejärjestelmä ............................ 187
polttoainesuodatin ............................... 187
polttoainetalous ................................... 155
pysäköintilämmitin ................................. 76
Aakkosellinen hakemisto
täyttö ....................................................114
Polttoainemittari ..........................................43
PTY – Ohjelmatyyppi .................................223
Puhallin ........................................................74
Puhallin, matkustamon takaosa ..................74
Puhdas sisältä ja ulkoa .................................8
Puhdistus
automaattipesu ....................................176
auton pesu ...........................................176
nahkaverhoilu .......................................177
turvavyöt ..............................................178
verhoilu .................................................177
vettä hylkivä pintakerros ......................177
Puhelin
erillisluuri ..............................................233
liikenneturvallisuus ...............................232
muisti ...................................................234
pikasoitto .............................................233
pikavalinnat ..........................................232
puhelinmuistio ......................................234
puheluäänen voimakkuus ....................234
SIM-kortti .....................................232, 235
säätimet ...............................................231
valmiustila ............................................232
viimeksi soitetut numerot .....................233
äänenvoimakkuuden alentaminen
puhelun yhteydessä .............................232
Puhelinjärjestelmä .....................................229
Pullonpidin ..................................................86
Puristumissuoja, kattoluukku ......................67
Pysäköintilämmitin
ajan asettaminen ................................... 75
akku ja polttoaine .................................. 76
pysäköinti mäessä ................................. 75
yleistä .................................................... 75
Pysäköintitutka ......................................... 127
pysäköintitutkan tunnistimet ............... 128
Pyyhin, katkaisin takalasi ............................ 56
Pyyhinsulat
vaihto, tuulilasi ..................................... 192
Pyyhinsulka
vaihto, takalasi ..................................... 192
Pyörät, irrotus ........................................... 158
Pääavain ................................................... 100
Päästöt ..................................................... 248
hiilidioksidi ........................................... 249
R
Radio
alueellisesti .......................................... 224
asemanhaku ........................................ 221
AUTOSTORE ....................................... 221
EON ..................................................... 224
hälytys ................................................. 222
liikennetiedotus ................................... 222
NEWS .................................................. 222
ohjelmatyypit ....................................... 223
radioasemat ......................................... 220
radion asetukset .................................. 220
äänenvoimakkuuden säätö,
ohjelmatyypit ....................................... 222
Raskaana olevat naiset, turvavyö ............... 13
REG, alueelliset radio-ohjelmat ................ 224
Rele-/varokekeskus
matkustamossa ........................... 205, 206
moottoritilassa ..................................... 203
tavaratila .............................................. 208
Rengaspaineiden valvonta ........................ 162
Renkaat
ajo-ominaisuudet ................................. 152
ECO-paineet ........................................ 156
ilmanpaineet ........................................ 155
kesä- ja talvipyörät .............................. 154
kokomerkintä ....................................... 152
kulumisvaroitin ..................................... 153
nopeusluokat ....................................... 152
pyörimissuunta .................................... 154
renkaan paikkaus ................................. 164
talvirenkaat .......................................... 153
yleistä ................................................... 152
ROPS (Roll Over Protection System) .......... 26
Ruostesuojaus .......................................... 180
Räjähdyskaasu .......................................... 134
S
Saattovalot .................................................. 53
Sadetunnistin .............................................. 56
Salpalukitustila
hälytystunnistimien tilapäinen
kytkeminen pois ................................... 109
tilapäinen aktivointi .............................. 105
257
Aakkosellinen hakemisto
Savukkeensytyttimen liitäntä ......................49
SCAN, radioasemat ..................................221
Seisontajarru .........................................46, 59
Seisontavalot ..............................................51
Siirrettävä istuin ..........................................89
SIPS-tyyny ..................................................21
Sisätaustapeili .............................................63
Sivuluiston säätö .......................................125
Sivuluistonestotoiminto .............................125
Sivuturvatyynyt ............................................21
Sopeutuva järjestelmä ...............................119
SRS-järjestelmä
kytkin ......................................................20
yleistä .....................................................17
STC ...........................................................125
Subwoofer .................................................219
Sumuvalot, päällä/pois ................................52
Suojaritilä ....................................................94
Suojaverkko ................................................93
Surround ...................................................218
Suuntavalot .................................................53
Symbolit ....................................................126
merkkisymbolit .......................................45
varoitusvalot ...........................................44
Sähkökäyttöinen istuin ................................81
Sähköliitäntä
takaistuin ................................................59
tavaratla .................................................95
Sähkölämmitteiset etuistuimet ....................74
Säiliön tilavuus ..........................................248
258
Säilytyspaikat matkustamossa ................... 84
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa
katsaus .................................................. 42
käyttö ..................................................... 61
T
Taajuuskorjain .......................................... 219
Tahrat ....................................................... 177
Takaistuin, kääntäminen eteen ................... 89
Takaluukku
ajaminen takaluukku auki .................... 112
lukitseminen/lukituksen avaaminen ..... 101
Takaluukku, avaaminen .............................. 60
Takinpidin ................................................... 86
Taloudellinen ajo ....................................... 112
Talviajo ..................................................... 116
Talvirenkaat .............................................. 153
Tankkaus
säiliön korkki ........................................ 115
täyttö ................................................... 115
Tarkastukset
nesteet ja öljyt ..................................... 188
nesteet ja öljyt, yleistä ......................... 185
Taustapeilit
kompassi ............................................... 63
sisällä ..................................................... 63
sähköisesti sisäänkäännettävät ............. 65
ulko ........................................................ 65
Taustapeilit, sisään käännettävät ............... 48
Tavaratila
kassinpidin ............................................. 95
suojaverkko ............................................ 93
sähköliitäntä ........................................... 95
TPMS ........................................................ 162
Tuhkakuppi takaistuimella .......................... 86
Turvajärjestelmät, taulukko ......................... 27
Turvallisuus ................................................. 12
Turvatyyny
aktivoinnin poisto ................................... 20
kuljettajan ja matkustajan puoli ............. 16
Turvavyö ..................................................... 12
raskaus .................................................. 13
takaistuin ............................................... 13
Turvavyömuistutin ....................................... 13
Turvavyötyyny ............................................. 32
Turvavyötyyny, integroitu ............................ 32
Tuuletussuuttimet
kojelauta ................................................ 71
Tuuletussuuttimet ovipilarissa .................... 71
Tuulilasinpyyhkimet ja huuhtelulaitteet ....... 55
Tyyppihyväksyntä,
kauko-ohjausjärjestelmä ........................... 253
Tyyppimerkintä ......................................... 242
Tärkeää-tekstit .............................................. 6
Törmäys
turvaverho, IC ........................................ 23
törmäystunnistimet ................................ 23
Aakkosellinen hakemisto
U
Ulkolämpömittari .........................................43
Ulkotaustapeilit ...........................................65
Uudelleenkierrätys ......................................73
V
Vahaus ......................................................177
Vaiheisto
automaatti ............................................119
Vaihteisto
käsivalintainen ......................................118
Vakautusjärjestelmä ..................................125
osoitus ...................................................46
Vakionopeussäädin .....................................57
Valaistus
Active Bi-Xenon -valot ...........................52
ajovalojen korkeussäätö ........................51
kauko-/lähivalot ......................................53
lukuvalot .................................................82
lähivalot ..................................................51
matkustamossa ......................................82
polttimon vaihto, yleistä .......................196
polttimot, erittelyt .................................252
saattovalot .............................................53
sumuvalaisimet ......................................52
takasumuvalo .........................................52
valaistusautomatiikka, lähivalot .............51
valopaneeli .............................................51
valopaneeli, matkustamo .......................82
ääri-/seisontavalot .................................51
Valaistus, polttimon vaihto
autoonnousuvalo ................................. 201
edessä ................................................. 196
kaukovalo, Bi-xenon ............................ 197
kaukovalo, halogeeni ........................... 197
kaukovalot Active Bi-Xenon ................ 198
lähivalo, halogeeni ............................... 197
meikkipeili ............................................ 201
polttimoiden sijainti, etuvalaisin .......... 197
rekisterikilven valo ............................... 200
seisontavalot ....................................... 198
sivuvalot .............................................. 198
sumutakavalo ...................................... 200
sumuvalo ............................................. 199
suuntavalo ........................................... 198
tavaratila .............................................. 201
vilkku ................................................... 198
äärivalot ............................................... 198
Valikkorakenne
puhelin, katsaus .................................. 236
puhelin, valikkovaihtoehdot ................. 237
Valokuvio .................................................. 146
Valonheittimet
ABL ........................................................ 52
pois/päällä ............................................. 51
valonheittimien huuhtelulaite ................. 55
Varapyörä Temporary Spare .................... 157
Varoituskolmio .......................................... 157
Varoitustekstit ............................................... 6
Varoitusvalo
vakautus- ja vetovoimajärjestelmä ...... 125
Varoitusvalo, AIRBAG-järjestelmä .............. 15
Varoitusvilkut .............................................. 58
Varokkeet
kojelaudan pääty ................................. 205
päätyrasia ............................................ 205
rele-/varokekeskus moottoritilassa ...... 203
yleistä ................................................... 202
äänieristeen sisäpuolella ...................... 206
Vetokoukku, ks. Vetolaite ......................... 137
Vetolaite
asennus ............................................... 139
erittelyt ................................................. 138
irrotus ................................................... 142
yleistä ................................................... 137
Vetoluiston säätö ...................................... 125
Vetoluistonestotoiminto ............................ 125
Vetovoimatoiminto .................................... 125
Vilkut ........................................................... 53
Virta-avaimet ............................................. 117
Voimakkuuden säätö ................................ 217
Voiteluaineet, tilavuustiedot ...................... 247
Väliaikainen renkaan paikkaus .................. 164
Välimatkamittari .......................................... 43
Värikoodi, maali ........................................ 179
W
WHIPS
lastenistuin/lastentyyny ......................... 24
WHISP
nurjahdusvammat .................................. 24
259
Aakkosellinen hakemisto
Y
Ympäristöfilosofia .........................................7
Ä
Äänentoistolaitteiston toiminnot ...............217
Ääni
ääniasetukset .......................................213
äänilähde ..............................................213
Ääniasetus .................................................218
Äärivalot ......................................................51
Ö
Öljy, ks. myös Moottoriöljy
öljynpaine ...............................................45
260
Aakkosellinen hakemisto
261
Volvo. for life
Volvo Car Corporation TP 9066 (Finnish), AT 0648, Printed in Sweden, Göteborg 2006, Copyright © 2000-2006 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement