Volvo | XC90 | Käyttöopas | Volvo XC90 2005 Käyttöopas

Volvo XC90 2005 Käyttöopas
2005
VOLVO
XC90
TP 7574 (English). AT 0446. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2004
OWNER'S MANUAL VOLVO XC90
TP 7574
WEB EDITION
2005
Johdanto
Johdanto
Hyvä Volvon omistaja
Toivomme, että Teillä ja Volvollanne on monia nautinnollisia ajovuosia edessänne. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta ja
mukavuutta silmällä pitäen. Volvo on maailman turvallisimpia henkilöautoja. Teidän Volvonne on suunniteltu myös täyttämään voimassa olevat
turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
Jotta kotiutuisitte autoonne paremmin, suosittelemme tutustumaan sen varusteisiin ja tämän
käyttöohjekirjan ohjeisiin ja huoltotietoihin.
Kiitämme Teitä Volvon valinnasta!
N
Johdanto
Käyttöohjekirja
Hyvä tapa oppia tuntemaan uusi auto on
lukea käyttöohjekirja, mieluiten ennen ensimmäistä ajokertaa. Sen avulla on mahdollista
tutustua uusiin toimintoihin, saada neuvoja
auton käsittelystä eri tilanteissa ja oppia
hyödyntämään auton kaikkia hienouksia
parhaalla tavalla. Kiinnittäkää huomiota kirjan
turvallisuusohjeisiin:
VAROITUS!
Varoitus-tekstit viittaavat vaaroihin, joista
voi olla seurauksena henkilövahinkoja, ellei
ohjeita noudateta.
Tärkeää!
Tärkeää-tekstit viittaavat vaaroihin, joista
voi olla seurauksena auton vaurioituminen, ellei ohjeita noudateta.
Käyttöohjekirjassa kuvattuja varusteita ei ole
kaikissa automalleissa. Vakiovarusteiden
lisäksi kirjassa selostetaan myös valinnaisvarusteita (tehtaalla asennettuja varusteita) ja
joitakin lisävarusteita.
HUOM! Volvon autot ovat eri tavoin varustettuja johtuen mukauttamisesta eri markkinaO
alueiden tarpeisiin sekä kansalliseen tai
paikalliseen lainsäädäntöön ja määräyksiin.
Käyttöohjekirjassa olevat erittelyt, rakennetiedot ja kuvat eivät ole sitovia. Pidätämme
itsellemme oikeuden muutoksiin ilman
edeltävää ilmoitusta.
© Volvo Car Corporation
Volvo Car Corporation ja ympäristö
Volvo Car Corporation ja ympäristö
Volvon ympäristöfilosofia
Puhdas sisältä ja ulkoa
Ympäristö, turvallisuus ja laatu ovat Volvo Car
Corporation -yhtiön kolme ydinarvoa, jotka
ohjaavat kaikkea toimintaa. Volvo-autot
täyttävät tiukat kansainväliset ympäristövaatimukset, ja ne on lisäksi valmistettu vähäpäästöisissä, resursseja tehokkaasti
hyödyntävissä tehtaissa. Volvo Car Corporation -yhtiöllä on maailmanlaajuinen
ISO 14001 -ympäristöstandardin mukainen
sertifiointi, mikä merkitsee jatkuvia parannuksia ympäristöasioissa. Kaikilla Volvon
automalleilla on ympäristöseloste, jonka
avulla asiakas voi vertailla eri mallien ja
moottorien ympäristövaikutuksia. Lisätietoja
löytyy osoitteesta www.epd.volvocars.se.
Volvonne on valmistettu konseptin Puhdas
sisältä ja ulkoa mukaisesti. Tämä konsepti
sisältää puhtaan matkustamoympäristön sekä
erittäin tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen.
Autonne säästää polttoainetta ja päästää ulos
hyvin pieniä määriä haitallisia aineita. Puhdistamalla matkustamoon tulevan ilman se
huolehtii lisäksi siitä, että Te ja matkustajanne
vältytte hengittämästä muiden autojen
päästöjä.
Hienostunut ilmanpuhdistusjärjestelmä,
AQS1 (valinnaisvaruste), varmistaa, että
matkustamon ilma on puhtaampaa kuin
ulkopuolella liikennöidyssä ympäristössä.
1.
Air Quality System
Järjestelmä muodostuu elektronisesta tunnistimesta ja hiilisuodattimesta. Tunnistin valvoo
hiilimonoksidin määrää sisään tulevassa
ilmassa ja sulkee ilman oton siten, ettei hiilimononoksidipitoisuus matkustamossa tule
liian korkeaksi - esim. tiheässä kaupunkiliikenteessä, jonoissa ja tunneleissa. Hiilisuodatin
estää typpioksidien, maanpinnan otsonin ja
hiilivetyjen pääsyn sisään. Autossa oleva
kangasmateriaalit täyttävät ekologisen ÖkoTex -normin2. Jäähdyttimen pinnalla on
erityinen kerros, PremAir®3, joka muuntaa
haitallisen maanpinnan otsonin puhtaaksi
hapeksi.
2.
3.
Kansainvälinen tekstiilinormi.
PremAir® on Engelhard Corporation
-yhtiön rekisteröity tavaramerkki.
P
Volvo Car Corporation ja ympäristö
Volvo Car Corporation ja ympäristö
Volvo-auto täyttää tiukat kansainväliset
ympäristövaatimukset ja sen polttoaineenkulutus on pieni, mikä vähentää kasvihuoneilmiötä edistäviä hiilidioksidipäästöjä.
Polttoaineen kulutuksen suhteen Volvo-autot
ovat luokissaan erittäin kilpailukykyisiä.
Volvon tekninen palvelu ja
ympäristö
Huollattamalla autonne säännöllisesti voitte
luoda edellytykset pienelle polttoaineenkulutukselle ja edistää sillä tavoin puhtaampaa
ympäristöä. Ammattitaitoisella henkilöstöllä
on koulutus ja työkalut, jotka takaavat hyvän
ympäristöstä huolehtimisen.
Q
Ympäristön suojelu
Uskomme, että asiakkaamme ovat
kanssamme samaa mieltä ympäristön suojelusta. Tekin voitte osallistua ympäristötyöhön
ostamalla ympäristömerkillä varustettuja
autonhoitotuotteita ja teettämällä huollot ja
huolehtimalla autosta käyttöohjekirjan
ohjeiden mukaan.
Seuraavassa muutamia neuvoja ympäristön
säästämisestä:
• Varmistakaa aina oikeat rengaspaineet.
Liian pieni paine lisää polttoaineenkulutusta.
• Taakkatelineet ja suksilaatikot lisäävät merkittävästi ilmanvastusta ja
polttoaineenkulutusta.
Irrottakaa ne heti käytön
jälkeen.
• Poistakaa autosta tarpeettomat tavarat.
Mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi
polttoaineenkulutus.
• Jos autossa on moottorinlämmitin,
käyttäkää sitä aina ennen kylmäkäynnistystä. Se pienentää kulutusta ja vähentää
päästöjä.
• Ajakaa pehmeästi, välttäkää nopeita ja
tarpeettomia kiihdytyksiä sekä äkkijarrutuksia.
• Ajakaa mahdollisimman
suurella vaihteella.
Pienempi käyntinopeus,
pienempi polttoaineenkulutus.
• Vähentäkää kaasua
alamäessä.
• Käyttäkää moottorijarrutusta, päästäkää
kaasu ja vaihtakaa pienemmälle.
• Välttäkää joutokäyntiä. Sammuttakaa
moottori joutuessanne odottamaan liikenteessä.
• Huolehtikaa ympäristölle vaarallisten
jätteiden kuten akkujen
ja öljyn hävittämisestä
ympäristöystävällisellä
tavalla. Jos olette
epävarma niiden varastoinnista, kysykää
neuvoa Volvon teknisestä palvelusta.
• Huoltakaa auto säännöllisesti.
Noudattamalla näitä ohjeita voitte alentaa
polttoaineenkulutusta lisäämättä matka-aikaa
ja vähentämättä ajonautintoa. Säästätte
autoa, rahaa ja maapallon luonnonvaroja.
Turvallisuus
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Lämmitys ja ilmanvaihto
Sisustus
Lukot ja hälytin
Käynnistys ja ajo
Pyörät ja renkaat
Auton hoito
Ylläpito ja huolto
Volvo Interactive
Tekniset tiedot
11
37
61
71
91
101
137
153
159
185
223
R
Yleiskatsaus, vasemmanpuoleinen ohjaus
OR
OS
OT
OU
OV
O
P
Q
R
S
T U V NM NN
NO
N
OQ
OP
Vasemmalta ohjattavat autot
S
OO ON OM NV NU NT
NS
NR
NQ
NP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Valopaneeli
Tuuletussuutin
Näyttö
Lämpömittari
Matkamittari/Osamatkamittarit/Vakionopeussäädin
Nopeusmittari
Suuntavalot
Käyntinopeusmittari
Ulkolämpömittari/Kello/
Vaihdeasento
Polttoainemittari
Merkki- ja varoitusvalot
Tuuletussuuttimet
Käsinekotelo
Varoitusvilkut
Audiolaitteet
Lämmitys ja ilmastointi
Tuulilasinpyyhkimet
Painikkeet puhelin/audiojärjestelmä
Mittaristo
Äänitorvi
Vakionopeussäädin
Suuntavalot/Valonvaihto/
READ-painike
Sivu
46
63
42
38
38
38
38
38
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Seisontajarru
Seisontajarrun vapautin
Katkaisin, lukuvalot
Sisävalot
Käyttökytkin, kattoluukku
Turvavyömuistutin
Sisätaustapeili
53
53
75
75
59
13
57
38
38
39
63
78
50
196
65,
68
48
188
38
52
47
T
Yleiskatsaus, oikeanpuoleinen ohjaus
OR
OS
OT
OU
OV
NO
NN NM V
U T S R Q
P
O
N
Oikealta ohjattavat autot
U
NP
NQ
NR NS NT NU NV OM
ON OO
OP
OQ
22.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Valopaneeli
Tuuletussuutin
Merkki- ja varoitusvalot
Polttoainemittari
Ulkolämpömittari/Kello/
Vaihdeasento
Käyntinopeusmittari
Suuntavalot
Nopeusmittari
Matkamittari/Osamatkamittarit/Vakionopeussäädin
Lämpömittari
Näyttö
Tuuletussuuttimet
Käsinekotelo
Varoitusvilkut
Audiolaitteet
Lämmitys ja ilmastointi
Suuntavalot/Valonvaihto/
READ-painike
Seisontajarru
Vakionopeussäädin
Äänitorvi
Mittaristo
Sivu
46
63
39
38
38
38
38
38
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Painikkeet puhelin/
audiojärjestelmä
Tuulilasinpyyhkimet
Seisontajarrun vapautin
Katkaisin, lukuvalot
Sisävalot
Käyttökytkin, kattoluukku
Turvavyömuistutin
Sisätaustapeili
48
53
75
75
59
13
57
38
38
42
63
78
50
196
65,
68
47
53
52
38
V
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa
N
1.
2.
3.
4.
NM
O
P
Q
Lukituspainike, kaikkiin oviin
Takaovien ikkunannostimien lukitus
Ikkunannostimien käyttökytkimet
Käyttökytkimet, ulkotaustapeilit
Turvallisuus
Turvavyöt
Turvatyynyt (SRS)
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen (SRS)
Sivuturvatyynyt (SIPS)
Turvaverho (IC)
WHIPS
Koska turvajärjestelmät aktivoituvat
Turvatyynyjen ja turvaverhojen tarkastus
Lasten turvallisuus
12
15
18
20
23
24
27
28
29
NN
Turvallisuus
Turvavyöt
Lantiovyön säätäminen. Vyön pitää olla
alhaalla.
Käyttäkää aina turvavyötä
Jarrutuksesta voi olla vakavat seuraukset, ellei
turvavyötä käytetä. Varmistakaa sen vuoksi,
että kaikki matkustajat ovat kiinnittäneet turvavyönsä. Onnettomuuden sattuessa takaistuimella matkustavat voivat muuten sinkoutua
etuistuimen selkänojia vasten.
Turvavyön kiinnitys:
– Vetäkää turvavyö esiin hitaasti ja lukitkaa
se työntämällä sen lukituskieli lukkoon.
Kuuluva naksahdus ilmaisee vyön lukkiutumisen.
NO
Turvavyön irrotus:
– Painakaa lukon punaista nuppia ja
antakaa vyön kelautua sisään. Jos
turvavyö ei kelaudu kokonaan sisään,
syöttäkää sitä sisään käsin, niin että se ei
jää roikkumaan.
Turvavyö lukkiutuu, eikä sitä voi vetää
ulos:
• jos sitä vedetään liian nopeasti
• jarrutettaessa ja kiihdytettäessä
• jos auto kallistuu voimakkaasti.
Jotta turvavyö suojaisi mahdollisimman hyvin,
on tärkeää, että se on tiukasti vartaloa vasten.
Älkää kallistako selkänojaa liian paljon
taaksepäin. Turvavyö on suunniteltu
suojaamaan normaalissa istuma-asennossa.
Muistakaa:
• olla käyttämättä jousilukkoja yms., jotka
estäisivät turvavyötä asettumasta oikein
• että turvavyö ei saa olla kiertyneenä
• että lantiovyön pitää olla alhaalla (ei
vatsan päällä)
• kiristää lantiovyö lantion päälle vetämällä
olkavyöstä kuvan mukaisesti.
VAROITUS!
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteistyössä. Turvavyön virheellinen käyttö tai
käyttämättä jättäminen voi vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen törmäyksessä.
VAROITUS!
Kukin turvavyö on tarkoitettu vain yhdelle
henkilölle.
VAROITUS!
• Jos turvavyöhön on kohdistunut
voimakas rasitus esim. törmäyksen yhteydessä, koko vyö pitää vaihtaa. Tähän
kuuluvat rulla, kiinnikkeet, ruuvit ja lukot.
Turvavyö on saattanut menettää osan
suojaavista ominaisuuksistaan, vaikka se
näyttäisi vaurioitumattomalta. Vaihtakaa
turvavyö myös, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle
kuin vanha turvavyö.
• Älkää tehkö itse mitään muutoksia tai
korjauksia turvavyöhön. Ottakaa yhteys
Volvon tekniseen palveluun.
Turvallisuus
etuistuimella on turvavyöllä kiinnitetty lasten
turvaistuin, turvyömuistutusta ei tapahdu.
Turvavyömuistutin
Turvavyö ja raskaus
Mittaristossa ja taustapeilin yläreunassa
palaa turvavyön varoitusvalo niin kauan kuin
kuljettaja tai etumatkustaja ei ole kiinnittänyt
turvavyötään. Turvavyömuistutin kytkeytyy
pois 6 sekunnin kuluttua, jos nopeus on alle
10 km/h. Jos kuljettaja tai etumatkustaja ei ole
kiinnittänyt turvavyötään, muistutin kytkeytyy
uudelleen päälle nopeuden ylittäessä
10 km/h ja pois päältä nopeuden alittaessa
5 km/h. Jos turvavyö irrotetaan, toiminto
aktivoituu uudelleen, kun nopeus ylittää
10 km/h.
On erittäin tärkeää, että turvavyötä käytetään
oikein raskauden aikana. Sen tulee olla hyvin
kehoa vasten. Vyön yläosan pitää olla rintojen
välissä ja vatsan sivua vasten. Vyön lantioosan pitää olla litteänä ja mahdollisimman
paljon vatsan alla. Se ei saa liukua ylöspäin
vatsaa kohti.
HUOM! Turvavyömuistutin on tarkoitettu
etuistuimella matkustavia aikuisia varten. Jos
Raskaana olevan kuljettajan tulee siirtää istuin
mahdollisimman taakse, jotta ohjauspyörän ja
vatsan välinen tila saadaan mahdollisimman
suureksi. Asettakaa ohjauspyörä niin pitkälle
eteen kuin miellyttävä ajoasento sallii.
NP
Turvallisuus
Turvavyöt
Turvavyönkiristin
Kaikki turvavyöt (takaistuimen keskipaikkaa
lukuun ottamatta) on varustettu turvavyönkiristimillä. Turvavyönkiristimen mekanismi
kiristää turvavyön kehoa vasten riittävän
voimakkaassa törmäyksessä. Turvavyö
painautuu tällöin tehokkaammin matkustajaa
vasten.
VAROITUS!
Merkintä turvavyönkiristimellä varustetuissa
turvavöissä.
NQ
Jos vyö on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko vyö rullineen, kiinnikkeineen,
ruuveineen ja lukkoineen pitää vaihtaa.
Vaikka vyö vaikuttaisikin vaurioitumattomalta, voi osa sen suojaominaisuuksista
olla menetetty. Myös kulunut tai vaurioitunut vyö pitää vaihtaa. Uuden vyön pitää
olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle
paikalle, jossa poistettu vyö oli.
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai
korjauksia vyöhön, vaan antakaa valtuutetun Volvo-korjaamon tehdä tämä työ.
Turvallisuus
Turvatyynyt (SRS)
VAROITUS!
Jotta vältettäisiin vammautuminen turvatyynyn lauetessa, matkustajan tulee istua
mahdollisimman pystyssä, jalat lattialla ja
selkä selkänojaa vasten. Turvavyön pitää
olla kiinnitettynä.
VAROITUS!
Turvatyyny (SRS) kuljettajan
puolella
Auton ohjauspyörään on asennettu turvatyyny
SRS (Supplemental Restraint System), joka
täydentää turvavyötä. Turvatyyny on
asennettu laskostettuna ohjauspyörän
keskiöön. Ohjauspyörässä on merkintä SRS
AIRBAG.
Matkustajan turvatyyny (SRS)
Matkustajan turvatyyny4 on laskostettuna
käsinekotelon yläpuolella olevassa kotelossa.
Paneelissa on merkintä SRS AIRBAG.
• Älkää koskaan sijoittako lastenistuinta
tai lastentyynyä etuistuimelle, jos matkustajan turvatyyny (SRS) on aktivoitu.1
• Älkää koskaan antako lapsen seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
• Alle 140 cm pitkät henkilöt eivät saa
istua etuistuimella, jos matkustajan turvatyyny (SRS) on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa lapselle hengenvaaran.
1. Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), katso s. 18.
VAROITUS!
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteistyössä. Turvavyön virheellinen käyttö tai
käyttämättä jättäminen voi vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen törmäyksessä.
4.
Kaikissa autoissa ei ole turvatyynyä
(SRS) matkustajan puolella. Sen voi
jättää pois autoa ostettaessa.
NR
Turvallisuus
Turvatyynyt (SRS)
VAROITUS!
Jos Airbag-järjestelmän varoitusvalo jää
palamaan tai syttyy ajon aikana, se
tarkoittaa ettei järjestelmä ole täysin
toimintakuntoinen. Symboli voi osoittaa
vikaa turvavyö, SRS-, SIPS- tai IC-järjestelmässä. Ottakaa pikimmiten yhteys
valtuutettuun Volvo-korjaamoon.
Matkustajan turvatyynyn sijainti; vasemman ja
oikeanpuoleinen ohjaus.
VAROITUS!
• Mitään esineitä tai laitteita ei saa
sijoittaa eikä kiinnittää SRS AIRBAG paneelin (käsinekotelon yläpuolella)
päälle tai turvatyynyn vaikutusalueelle.
• Älkää tehkö mitään toimenpiteitä
ohjauspyörässä tai käsinekotelon yläpuolella oleviin SRS-osiin.
NS
Mittaristossa oleva varoitusvalo
Airbag-järjestelmää valvoo jatkuvasti järjestelmän ohjausyksikkö. Varoitussymboli mittaristossa syttyy, kun virta-avain käännetään
asentoon I, II tai III. Valo sammuu, kun
tunnistin/ohjausyksikkö on tarkastanut, että
Airbag-järjestelmä on kunnossa. Tämä kestää
tavallisesti n. 7 sekuntia.
Turvallisuus
VAROITUS!
SRS-järjestelmään puuttuminen voi
aiheuttaa virheellisen toiminnan, josta on
seurauksena vakavia henkilövahinkoja.
Korjauksen saa tehdä vain valtuutettu
Volvo-korjaamo.
Turvatyynyt (SRS)
SRS-järjestelmä, vasemmanpuoleinen
ohjaus
SRS-järjestelmä, oikeanpuoleinen ohjaus.
SRS-järjestelmä
HUOM! Tunnistimet reagoivat eri tavalla
riippuen törmäystilanteesta ja siitä, käytetäänkö kuljettajan ja etuistuimen matkustajan
turvavyötä vai ei. Tästä syystä saattaa esiintyä
onnettomuustilanteita, joissa vain toinen (tai
ei kumpikaan) turvatyyny aktivoituu. SRSjärjestelmä tunnistaa törmäystilanteessa
törmäysvoiman, jolle auto altistuu, ja sovittautuu tämän mukaan siten, että yksi tai
useampi turvatyyny laukeaa.
Järjestelmä koostuu kaasunkehittimestä, jota
ympäröi kaasulla täyttyvä turvatyyny. Riittävän
voimakkaan törmäyksen sattuessa anturit
reagoivat aktivoiden kaasunkehittimen sytyttimen ja turvatyyny täyttyy lämmeten samalla.
Törmäyksen vaimentamiseksi turvatyyny
tyhjenee puristuessaan kokoon. Tällöin
autoon syntyy hieman savua, mikä on täysin
normaalia. Turvatyynyn täyttyminen ja tyhjeneminen kestää kokonaisuudessaan muutaman
kymmenesosasekunnin.
HUOM! Turvatyynyissä on toiminto, joka
tarkoittaa, että näiden kapasiteetti sovitetaan
autoon kohdistuneen törmäysvoiman
mukaan.
NT
Turvallisuus
Turvatyynyn aktivointi/aktivoinnin poistaminen (SRS)
VAROITUS!
Merkkivalo, joka ilmoittaa, että matkustajan
turvatyyny (SRS) ei ole aktivoitu.
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
PACOS (valinnaisvaruste)
Aktivointi/aktivoinnin poistaminen
Kytkin on sijoitettu kojelaudan päätyyn
matkustajan puolelle ja siihen päästään
käsiksi, kun ovi avataan. Tarkastakaa, että
katkaisin on haluamassanne asennossa.
Volvo suosittelee, että asennon vaihtamiseen
käytetään virta-avainta. (Myös muuta, avainta
muistuttavaa esinettä voidaan käyttää.)
Matkustajan turvatyynyn (SRS) aktivointi
voidaan poistaa. Tämä on välttämätöntä, jos
etuistuimelle sijoitetaan esim. lapsi lastenistuimessa.
Merkkivalo
Taustapeilissä oleva tekstiviesti ilmoittaa, että
edessä olevan matkustajan turvatyynyn
(SRS) aktivointi on poistettu.
NU
Aktivoitu turvatyyny (matkustajan paikka):
Älkää koskaan sijoittako lasta lastenistuimessa tai lastentyynyllä matkustajan
paikalle eteen. Tämä koskee myös henkilöitä, jotka ovat lyhyempiä kuin 140 cm.
Pois kytketty turvatyyny (matkustajan
paikka):
Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin
140 cm, eivät koskaan saa istua matkustajan paikalla.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyönti voi
aiheuttaa hengenvaaran.
VAROITUS!
Jos auto on varustettu edessä olevan
matkustajan paikan turvatyynyllä (SRS),
mutta PACOS puuttuu, turvatyyny on aina
aktivoitu.
Turvallisuus
SRS:n kytkin asennossa ON.
SRS:n kytkin asennossa Off.
Kytkimen asento
OFF = Turvatyyny (SRS) ei ole aktivoitu. Kun
kytkin on tässä asennossa, voi lapsi istua
etuistuimella lastenistuimessa tai lastentyynyllä, mutta eivät koskaan yli 140 cm pitkät
henkilöt.
ON = Turvatyyny (SRS) on aktivoitu. Kun
kytkin on tässä asennossa, voivat yli 140 cm
pitkät henkilöt istua etuistuimella, mutta ei
koskaan lapsi lastenistuimessa eikä lastentyynyllä.
VAROITUS!
Älkää antako kenenkään istua matkustajan
paikalla, jos teksti-ilmoitus kattopaneelissa
osoittaa, että turvatyynyn (SRS) aktivointi
on poistettu, samalla kun Airbag-järjestelmän varoitussymboli näytetään mittaristossa. Tämä tarkoittaa, että on syntynyt
vakava vika. Hakeutukaa pikimmiten
valtuutetulla Volvo-korjaamolle.
NV
Turvallisuus
Sivuturvatyynyt (SIPS)
VAROITUS!
• SIPS-järjestelmään kajoaminen voi
aiheuttaa virheellisen toiminnan ja vakavia
henkilövahinkoja. Ottakaa sen sijaan
yhteys Volvon tekniseen palveluun.
• Istuimen ulkoreunan ja ovipaneelin
väliin ei saa sijoittaa mitään esineitä,
koska sivuturvatyyny täyttyy tälle alueelle.
Sivuturvatyynyt täydentävät SIPS-järjestelmää. Käyttäkää aina turvavyötä.
Sivuturvatyynyjen sijainti
Sivuturvatyynyt – SIPS-tyynyt
SIPS-järjestelmä jakaa suuren osan törmäysvoimista palkkeihin, pylväisiin, kattoon ja
muihin korinosiin. Sivutörmäystyynyt
suojaavat kuljettajan ja matkustajan rintakehää ja ovat SIPS-järjestelmän tärkeä osa.
SIPS-tyynyjärjestelmään kuuluu kaksi
pääosaa: sivuturvatyyny ja anturit. Sivuturvatyyny on asennettu etuistuimen selkänojan
runkoon.
VAROITUS!
Sivuturvatyynyt täydentävät SIPS-järjestelmää. Käyttäkää aina turvavyötä.
OM
VAROITUS!
Käyttäkää vain Volvon istuinsuojia tai
Volvon hyväksymiä istuinsuojia. Muut
istuinsuojat voivat estää sivuturvatyynyjen
toimintaa.
Lastenistuin ja sivuturvatyyny
Sivuturvatyyny ei vaikuta haitallisesti auton
suojaaviin ominaisuuksiin lastenistuinta tai
lastentyynyä käytettäessä.
Lastenistuin/lastentyyny voidaan sijoittaa
etuistuimelle, jos autossa ei ole aktivoitua5
matkustajan turvatyynyä.
5.
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS),
katso s. 18.
Turvallisuus
Vasemmalta ohjattavat autot
Oikealta ohjattavat autot
SIPS-tyynyjärjestelmä
SIPS-tyynyjärjestelmä koostuu kaasunkehittimestä, sivuturvatyynystä ja antureista. Anturit
reagoivat riittävän voimakkaaseen törmäykseen ja aktivoivat kaasunkehittimen, joka
täyttää sivuturvatyynyn. Tyyny täyttyy matkustajan ja ovipaneelin väliin vaimentaen iskua
törmäyshetkellä, jonka jälkeen tyyny välittömästi tyhjenee. Normaalisti vain törmäyspuolen sivuturvatyyny aktivoituu.
ON
Turvallisuus
Kierähtämissuojajärjestelmä
(ROPS = Roll-Over Protection
System)
Volvon kehittämä kierähtämissuojajärjestelmä
vähentää vaaraa, että auto kaatuisi katolleen,
ja antaa myös parhaan mahdollisen suojan,
jos onnettomuus kuitenkin tapahtuu.
Järjestelmä koostuu seuraavista:
• RSC-järjestelmä (Roll Stability Control),
joka minimoi vaaran, että auto kaatuisi
katolleen ja pyörähtäisi ympäri esim. äkillisissä väistöliikkeissä tai auton joutuessa
luisuun.
• Parantunut kuljettajan ja matkustajien
suoja vahvistetun korin, turvaverhojen ja
kaikilla paikoilla olevien turvavyönkiristimien ansiosta. Katsokaa myös s. 21 ja
s. 23.
RCS-järjestelmässä on gyrotunnistin, joka
rekisteröi auton sivusuuntaisen kallistusmuutoksen. Tämän tiedon perusteella lasketaan
sitten, onko auto vaarassa kierähtää
katolleen. Jos vaara on olemassa, DSTCjärjestelmä aktivoituu, moottorin kierrosluku
laskee ja yhtä tai useampaa pyörää jarrutetaan, kunnes auton vakaus on palautunut.
Katsokaa lisätietoja DSTC-järjestelmästä,
sivuilta 41 ja 114.
OO
VAROITUS!
Normaalilla ajotavalla RSC-järjestelmä
parantaa auton ajoturvallisuutta, mutta
tätä ei saa pitää mahdollisuutena
nopeuden lisäämiseen. Noudattakaa aina
normaalia varovaisuutta ajaessanne.
Turvallisuus
Turvaverho (IC)
Ominaisuudet
Turvaverho täydentää SIPS-järjestelmää. Se
on asennettu näkymättömiin sisäkaton
molempiin sivuihin. Se suojaa sekä etu- että
takaistuimilla matkustavia. SIPS-järjestelmän
anturit aktivoivat turvaverhon, jos autoon
kohdistuu törmäys sivulta. Aktivoitaessa
turvaverho puhalletaan täyteen. Se suojaa
kuljettajan ja matkustajien päitä iskeytymästä
auton sisäosiin törmäyksen yhteydessä.
VAROITUS!
Turvaverho on turvavyön täydennys.
Käyttäkää aina turvavyötä.
Volvo XC90:n turvaverho on kehitetty
suojaamaan matkustajia auton kaatuessa.
Turvaverho on myös kolmannella istuinrivillä
seitsemänpaikkaisessa automallissa.
VAROITUS!
• Älkää ripustako tai kiinnittäkö mitään
katon kahvoihin. Koukku on tarkoitettu
vain keveille päällysvaatteille (ei koville
esineille, kuten sateenvarjoille tms.).
• Älkää kiinnittäkö ruuveilla tai asentako
mitään auton sisäkattoon, ovipylväisiin tai
sivupaneeleihin. Se voisi estää suojausvaikutusta. Vain näihin kohtiin kiinnitettäväksi hyväksytyt Volvon alkuperäisosat
ovat luvallisia.
OP
Turvallisuus
WHIPS
Suoja piiskaniskuvammoilta –
WHIPS
WHIPS -järjestelmä (Whiplash Protection
System) koostuu etuistuimien energiaa
sitovista selkänojista sekä järjestelmään
sovitetuista niskatuista. Järjestelmä aktivoituu
takaa tulevassa törmäyksessä. Aktivointiin
vaikuttavat törmäyskulma, nopeus ja
törmäävän ajoneuvon ominaisuudet.
VAROITUS!
WHIPS -järjestelmä täydentää turvavyötä.
Käyttäkää aina turvavyötä.
OQ
Istuimen ominaisuudet
Kun WHIPS -järjestelmä aktivoituu, etuistuimien selkänojat siirtyvät taaksepäin, ja
kuljettajan sekä etumatkustajan istumaasento muuttuu. Näin vähennetään nk.
retkahdusvammojen vaaraa.
WHIPS-järjestelmä ja
lastenistuin/lastentyyny
WHIPS -järjestelmä ei vaikuta haitallisesti
auton suojaaviin ominaisuuksiin lastenistuinta
tai lastentyynyä käytettäessä.
VAROITUS!
Älkää koskaan tehkö itse muutoksia tai
korjauksia istuimeen tai WHIPS -järjestelmään. Ottakaa yhteys Volvo tekniseen
palveluun.
Turvallisuus
VAROITUS!
• Jos istuimeen on kohdistunut voimakas
rasitus esim. takaa tulevan törmäyksen
yhteydessä, WHIPS -järjestelmä pitää
tarkastuttaa Volvon teknisessä palvelussa.
• WHIPS -järjestelmä on saattanut
menettää osan suojaavista ominaisuuksistaan, vaikka istuin vaikuttaisi vahingoittumattomalta. Tarkastuttakaa järjestelmä
Volvon teknisessä palvelussa myös
pienempien takaa tulleiden törmäysten
jälkeen.
Oikea istuma-asento
Kuljettaja ja etumatkustaja saavat parhaan
mahdollisen suojan istumalla keskellä istuinta
ja pitämällä pään mahdollisimman lähellä
niskatukea.
Voitte hyvin sijoittaa:
• lastenistuimen/lastentyynyn etuistuimelle,
kunhan autossa ei ole aktivoitua6 turvatyynyä matkustajan puolella.
• lastenistuimen takaistuimelle selkä
menosuuntaan ja tuettuna etuistuimen
selkänojaa vasten.
Älkää estäkö
WHIPS-järjestelmän toimintaa
VAROITUS!
Älkää sijoittako laatikkomaista kuormaa
niin, että se puristuu takaistuimen tyynyn ja
etuistuimen selkänojan väliin. Huolehtikaa
siitä, ettei WHIPS -järjestelmän toimintaa
estetä.
6.
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS),
katso s. 18.
OR
Turvallisuus
WHIPS
VAROITUS!
Jos jokin takaistuimen selkänojista on
laskettuna alas, on vastaavaa etuistuinta
siirrettävä eteenpäin, niin että se ei ole
kosketuksissa alas laskettuun selkänojaan.
OS
Turvallisuus
Koska turvajärjestelmät aktivoituvat
Järjestelmä
Aktivoituu
Turvavyönkiristin
Turvatyynyt SRS
Keulatörmäyksissä ja/tai kaatumisissa.
Sivuturvatyynyt
Sivutörmäyksissä1.
Turvaverho IC
Sivutörmäyksissä tai jos auto kaatuu1.
WHIPS
Takaapäin tulevassa törmäyksessä1.
Esim. äkillisissä väistöliikkeissä tai jos auto joutuu luistoon.
RSC
Keulatörmäyksissä1.
1. Autoon voi kärsiä huomattavia muodonmuutoksia törmäyksessä ilman, että turvatyynyt laukeavat. Tämä ei tarkoita, että turvatyynyt olisivat viallisia. Se
tarkoittaa, että tätä toimintoa ei tarvittu juuri tässä tilanteessa ja että auton muut turvajärjestelmät suojasivat matkustajia.
Jos turva tyynyt ovat lauenneet, suositellaan
seuraavaa:
VAROITUS!
Airbag-järjestelmän tunnistin on sijoitettu
keskikonsoliin. Jos keskikonsoli on
kastunut vedestä tai muusta nesteestä,
irrottakaa akkujohtimet tavaratilassa.
Älkää yrittäkö käynnistää; turvatyynyt
voivat laueta. Hinauttakaa auto valtuutetulle Volvo-korjaamolle.
VAROITUS!
Älkää ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat
lauenneet. Se voi vaikeuttaa auton ohjaamista. Myös muut turvajärjestelmän ovat
saattaneet vaurioitua. Tyynyjen lauetessa
vapautunut savu ja pöly voivat suorassa
kosketuksessa aiheuttaa ihoon ja silmiin
ärsytystä/vaurioita. Mikäli vaivoja ilmenee,
huuhdelkaa kylmällä vedellä. Turvatyynyjen nopea laukeaminen yhdessä tyynyn
materiaalin kanssa saattaa myös aiheuttaa
ihoon hankaus- ja palovammoja.
– Hinauttakaa auto valtuutetulle Volvokorjaamolle. Vaikka auto olisi ajokunnossa
törmäyksen jälkeen, sillä ei tule ajaa turvatyynyjen lauettua.
– Antakaa valtuutetun Volvo-korjaamon
uusia SRS-järjestelmän, SIPS-järjestelmän, turvavyöjärjestelmän ja IC-järjestelmän komponentit.
HUOM! Airbag-järjestelmän aktivointi
tapahtuu vain kerran törmäyksen yhteydessä.
OT
Turvallisuus
Turvatyynyjen ja turvaverhojen tarkastus
Tarkastuksen ajankohta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ovipylvään/-pylväiden tarraan on merkitty
vuosi ja kuukausi, jolloin tulee ottaa yhteyttä
Volvon tekniseen palveluun turvatyynyjen,
turvavyönkiristimien ja turvaverhojen erityistarkastusta ja mahdollista vaihtoa varten. Jos
Teillä on järjestelmiä koskevia kysymyksiä,
ottakaa yhteyttä Volvon tekniseen palveluun.
Tämä tarra sijaitsee vasemmassa takaoviaukossa.
OU
Kuljettajan turvatyyny
Matkustajan puoleinen turvatyyny
Kuljettajan puoleinen sivuturvatyyny
Matkustajan puoleinen sivuturvatyyny
Kuljettajan puoleinen turvaverho
Matkustajan puoleinen turvaverho
Turvallisuus
Lasten turvallisuus
HUOM! Lasten sijoitusta autossa koskeva
lainsäädäntö vaihtelee eri maissa. Ottakaa
selville voimassa olevat määräykset.
Voitte hyvin sijoittaa:
• lastenistuimen/lastentyynyn etuistuimelle,
kunhan autossa ei ole aktivoitua7 turvatyynyä matkustajan puolella.
• lastenistuimen takaistuimelle selkä
menosuuntaan ja tuettuna etuistuimen
selkänojaa vasten.
Lastenistuin ja turvavyömuistutin
Lasten on istuttava hyvin ja
turvallisesti
Valitkaa lapsen paikka autossa ja tarvittava
varustus lapsen painon ja pituuden mukaan,
lisätietoja, katso s. 31.
Jos taaksepäin suunnattu vauvanistuin tai
lastenistuin on sijoitettu etuistuimelle ja kiinnitetty turvavyöllä, turvavyömuistutusta ei aina
anneta. Tarkastakaa siksi aina ennen ajon
aloittamista, että turvavyö on lukkiutunut.
Lasten on aina matkustettava oikein kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta. Lasta ei saa
kuljettaa aikuisen sylissä.
Volvon omat lasten turvavarusteet on tarkoitettu juuri Teidän autoonne. Käyttäessänne
Volvon alkuperäisvarusteita saatte parhaan
vakuuden siitä, että kiinnityspisteet ja kiinnitysvarusteet ovat oikeissa paikoissa ja
riittävän vahvoja.
Lastenistuin ja turvatyyny eivät kuulu yhteen.
Lastenistuin ja turvatyyny
Sijoittakaa lapsi aina takaistuimelle, jos
matkustajan turvatyyny on aktivoitu8. Etuistuimelle sijoitetussa lastenistuimessa istuva
lapsi voi vammautua vakavasti, jos matkustajan turvatyyny laukeaa.
VAROITUS!
Alle 140 cm pitkät henkilöt saavat istua
etuistuimella vain silloin, kun matkustajan
turvatyyny ei ole aktivoitu.
7.
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä
turvatyynystä (SRS), katso s. 18.
8.
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä
turvatyynystä (SRS), katso s. 18.
OV
Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Piktogrammi auton häikäisysuojassa
PM
Turvallisuus
Lasten paikka autossa
Paino/ikä
<10 kg
(0–9 kuukautta)
9–18 kg
(9–36 kuukautta)
Etuistuin ja aktivoitu1 turvatyynyt
(SRS) matkustajan paikalla
Ei sopiva sijoituspaikka tälle
ikäryhmälle.
Ei sopiva sijoituspaikka tälle
ikäryhmälle
Etuistuin ilman (tai aktivoimaton1) turvatyynyä (SRS) matkustajan puolella (valinnaisvaruste)
Vaihtoehdot: Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään turvavyöllä
ja kiinnitysnauhoilla. Tyyppihyv.: E5031352
Taaksepäin suunnattu vauvanistuin, kiinnitetään turvavyöllä.
Tyyppihyväksyntä: E5 031602
Taaksepäin suunnattu vauvanistuin, kiinnitetään Isofix-kiinnikkeillä.
Tyyppihyv.: E5 031622
Vaihtoehto: Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään turvavyöllä
ja kiinnitysnauhalla.
Tyyppihyväksyntä: E5 031352
Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään turvavyöllä.
15–36 kg
(3–12 vuotta)
Ei sopiva sijainti tälle ikäryhmälle.
Tyyppihyväksyntä: E5 031612
Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään Isofix-kiinnikkeillä.
Tyyppihyv.: E5 031632
Vyötyyny selkänojalla tai ilman.
Tyyppihyväksyntä: E5 03139
1. Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä turvatyynystä (SRS), katso s. 18.
2. Sopiva määrättyä lastenistuinta varten mainitun tyyppihyväksyntälistan mukaan. Lastenistuimet voivat olla ajoneuvokohtaisia, käytöltään rajoitettuja, osittain
yleisiä tai yleisiä.
VAROITUS!
Älkää koskaan sijoittako lastenistuinta tai lastentyynyä etuistuimelle, jos matkustajan turvatyyny (SRS) on aktivoitu. Alle 140 cm pitkät henkilöt
eivät saa istua etuistuimella, jos matkustajan turvatyyny (SRS) on aktivoitu. Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa lapselle
hengenvaaran.
PN
Turvallisuus
Lasten turvallisuus
Lasten paikka autossa
Paino/ikä
<10 kg
(0–9 kuukautta)
9–18 kg
(9–36 kuukautta)
15–36 kg
(3–12 vuotta)
1.
2.
3.
PO
Toinen istuinrivi, reunapaikat1
Vaihtoehdot: Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään
turvavyöllä, tukijaloilla ja kiinnitysnauhoilla.
Tyyppihyv.: E5 031352
Taaksepäin suunnattu vauvanistuin, kiinnitetään turvavyöllä ja
tukijaloilla. Tyyppihyväksyntä: E5 031602
Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään Isofix-kiinnikkeillä ja tukijaloilla. Tyyppihyv.: E5 031622
Vaihtoehdot: Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään
turvavyöllä, tukijaloilla ja kiinnitysnauhoilla. Tyyppihyväksyntä:
E5 031352
Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään turvavyöllä ja
tukijaloilla. Tyyppihyv.: E5 031612
Taaksepäin suunnattu lastenistuin, kiinnitetään Isofix-kiinnikkeillä ja tukijaloilla. Tyyppihyv.: E5 031632
Vyötyyny selkänojalla tai ilman.
Tyyppihyväksyntä: E5
031392
Toinen istuinrivi,
keskipaikka1
Kolmas istuinrivi
seitsemänpaikkaisessa mallissa
Selkä menosuuntaan
käännetty lastenistuin,
kiinnitetään turvavyöllä,
tukijaloilla ja kiinnitysnauhalla.
Tyyppihyväksyntä:
E5 031352
Ei sopiva sijainti tälle
ikäryhmälle.
Selkä menosuuntaan
käännetty lastenistuin,
kiinnitetään turvavyöllä,
tukijaloilla ja kiinnitysnauhalla.
Tyyppihyväksyntä:
E5 031352
Ei sopiva sijainti tälle
ikäryhmälle.
Vaihtoehdot: Lastenistuin
varustettuna selkänojalla
tai ilman. Tyyppihyv.:
E5 031392
Integroitu vyötyyny.
Tyyppihyväksyntä:
E5 031673
Vyötyyny selkänojalla tai
ilman.
Tyyppihyväksyntä:
E5 031392
Seitsemänpaikkaisissa malleissa pitää istuinrivin olla takimmaisessa asennossaan lastenistuinta käytettäessä.
Sopiva määrättyä lastenistuinta varten mainitun tyyppihyväksyntälistan mukaan. Lastenistuimet voivat olla ajoneuvokohtaisia, käytöltään rajoitettuja,
osittain yleisiä tai yleisiä.
Sisäänrakennettu ja hyväksytty lasten turvavarustus tätä ikäryhmää varten.
Turvallisuus
Tarkastakaa että:
• lastenistuin on lukitussa asennossa
• niskasuojuksen asento on säädetty
tarkasti lapsen pään mukaan
• turvavyö on kosketuksissa lapsen kehoon
ja, että se ei ole liian löysällä eikä kierteillä
• turvavyön asento hartian kohdalla on
oikea eikä se ole olkapään alapuolella
• turvavyön alaosa on alhaalla, lantion
kohdalla, parhaan suojan varmistamiseksi
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä
lastenistuimia varten (valinnaisvaruste)
Takaistuimen reunapaikoilla on valmius lastenistuimien ISOFIX-kiinnitysjärjestelmää
varten. Volvo-jälleenmyyjältä saatte lisätietoja
lasten turvavarusteista.
Integroidut vyötyynyt (valinnaisvaruste viisipaikkaisessa
versiossa, vakio seitsemänpaikkaisessa versiossa)
Volvon integroidut, takaistuimen reunapaikoille tarkoitetut turvavyötyynyt on suunniteltu
lasten turvallisuutta silmällä pitäen. Auton
normaaleihin turvavöihin yhdistettynä turvavyötyynyt on hyväksytty 15-36 kg painaville
lapsille.
PP
Turvallisuus
Lasten turvallisuus
VAROITUS!
Integroidun lastenistuimen ylösnostaminen
– Vetäkää kahvasta niin, että lastentuin
nousee (1).
– Tarttukaa tyynyyn molemmin käsin ja
siirtäkää sitä taaksepäin (2).
– Painakaa, kunnes se lukkiutuu (3).
VAROITUS!
Turvavyötyynyn tulee olla lukitussa
asennossa, ennen kuin lapsen voi asettaa
paikalleen.
PQ
Integroidun lastenistuimen alaslaskeminen
– Vetäkää kahvasta (1).
– Siirtäkää istuinta alaspäin ja painakaa
kunnes se lukkiutuu (2).
Muistakaa ensin kääntää turvavyötyyny alas,
jos takaistuimen selkänoja kallistetaan eteen.
Jos integroituun lastentuimeen on kohdistunut voimakas rasitus, esim. törmäyksen
yhteydessä, on koko lastentuin mukaanlukien turvavyö kiinnitysruuveineen
uusittava. Vaikka integroitu lastentuin
saattaa vaikuttaa vaurioitumattomalta, voi
osa sen suojausominaisuuksista olla
hävinnyt.
Vyötyyny pitää myös vaihtaa, jos se on
hyvin kulunut tai vaurioitunut. Huomatkaa
kuitenkin, että tyyny pitää ammattitaitoisesti, koska on matkustajien turvallisuudelle on olennaista, että tyyny on kunnolla
kiinni. Jättäkää tämän vuoksi vaihto ja
tyynyn mahdolliset korjaukset valtuutetun
Volvo-korjaamon suoritettaviksi. Jos tyyny
likaantuu, tulee se ensisijaisesti pestä
paikallaan.
Jos verhoilu on niin likaantunut, että se
pitää pestä erikseen, ovat edellä olevat
ohjeet voimassa tyynyn vaihdon ja
asennuksen suhteen. Älkää tehkö mitään
muutoksia tai lisäyksiä lastentuimeen.
Turvallisuus
Tärkeitä vihjeitä!
Käytettäessä muita markkinoilla olevia lasten
turvallisuustuotteita on tärkeää, että tuotteen
mukana tuleva asennusohje luetaan ja sitä
noudatetaan tarkasti. Tässä vain muutama
seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon:
Volvon lasten turvatuotteet ovat Volvon
suunnittelemia ja testaamia.
Lastenistuin on aina asennettava valmistajan
antamien ohjeiden mukaan. Katsokaa
asennusohjeita lastenistuimen ohjekirjasta.
Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitysnauhoja istuimen alla oleviin pituussäätötankoon, jousiin, kiskoihin tai teräväreunaisiin
palkkeihin.
Antakaa lastenistuimen selkänojan levätä
kojelautaa vasten. (Koskee autoja, joita ei ole
varustettu matkustajan puoleisella aktivoidulla9 turvatyynyllä (SRS).)
Älkää koskaan asettako lastenistuinta etuistuimelle, jos autossa on matkustajan
puoleinen aktivoitu turvatyyny (SRS).
HUOM! Jos lasten turvatuotteiden asennuksessa syntyy ongelmia, kysykää valmistajalta
selkeämpiä asennusohjeita.
9.
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä
turvatyynystä (SRS), katso s. 18.
VAROITUS!
Sellaisia lastenistuimia, joissa on terässankoja tai vastaavia rakenteita, jotka
voivat osua turvavyön lukon avauspainikkeeseen, ei saa käyttää, koska ne voivat
aiheuttaa lukon avautumisen vahingossa.
Lastenistuimen yläosa ei saa nojata tuulilasiin.
Lastenistuimen asennus
Volvon lasten turvatuotteet ovat Volvon
suunnittelemia ja testaamia.
Kun käytetään muita markkinoilla olevia
tuotteita, on tärkeää lukea tuotteen mukana
seuraava asennusohje.
• Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnityshihnoja istuimen pituusasennon säätötankoon, jousiin tai istuimen alla oleviin
kiskoihin ja palkkeihin. Terävät reunat
voivat vahingoittaa kiinnityshihnoja.
• Asettakaa lastenistuimen selkänoja
kojelautaa vasten. Tämä koskee autoja,
joissa ei ole turvatyynyä matkustajan
puolella tai joiden turvatyyny on kytketty
pois päältä.
• Älkää missään tapauksessa sijoittako
lastenistuinta etuistuimelle, jos autossa
on aktivoitu10 matkustajan turvatyyny. Jos
lasten turvatuotteiden asennuksessa
ilmenee ongelmia, pyytäkää tuotteen
valmistajalta selkeämmät ohjeet.
Turvavyötyynyn vaihto
On tärkeää, että integroitu turvavyötyyny on
kiinnitetty kunnolla. Antakaa sen vuoksi sen
vaihtaminen ja mahdolliset korjaukset valtuutetun Volvo-korjaamon tehtäväksi. Älkää
tehkö itse mitään muutoksia tai lisäyksiä
turvavyötyynyyn.
Ylimääräinen salpatoiminto
turvavyössä (ALR/ELR11)
Toisen istuinrivin keskipaikan turvavyössä on
ylimääräinen salpatoiminto (ALR/ELR).
Salpatoiminto auttaa pitämään vyö kireänä,
mikä tekee lastenistuimen asentamisen
helpommaksi.
Asennettaessa lastenistuin turvavyön avulla:
• Kiinnittäkää turvavyö lastenistuimeen
lastenistuimen valmistajan ohjeiden
mukaan.
• Vetäkää turvavyö kokonaan ulos.
• Lukitkaa vyö työntämällä sen lukkokieleke
lukkoon. Voimakas "naksahdus" osoittaa,
että vyö on lukittu.
10.
11.
Tietoja aktivoidusta/pois kytketystä
turvatyynystä (SRS), katso s. 18.
Automatic Locking Retractor/
Emergency Locking Retractor.
PR
Turvallisuus
Lasten turvallisuus
• Antakaa turvavyön mekanismin kelata vyö
sisään ja kiristää se lastenistuimen
ympärille.
Turvavyöstä kuuluu nyt mekaaninen ääni,
mikä on normaalia.
Tämän toiminnon aktivointi poistuu automaattisesti, kun turvavyö irrotetaan vyölukosta ja
syötetään takaisin alkuasentoon.
Jos lasten turvatuotteiden asennuksessa
syntyy ongelmia, kysykää valmistajalta
selkeämpiä asennusohjeita.
PS
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittaristo
Merkki- ja varoitusvalot
Katkaisimet keskikonsolissa
Valopaneeli
Suuntavalovipu
Tuulilasinpyyhkimet/-pesin
Varoitusvilkut, sähkölämmitteinen takalasi/
taustapeilit/etuistuimet
Ajotietokone
Vakionopeussäädin
Seisontajarru, konepelti, pistorasiat mm.
Sähkökäyttöiset ikkunannostimet
Taustapeilit ja sivuikkunat
Sähkökäyttöinen kattoluukku (valinnaisvaruste)
38
39
44
46
47
48
50
51
52
53
55
57
59
PT
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Mittaristo
1. Lämpömittari
Näyttää moottorin jäähdytysjärjestelmän
lämpötilan. Jos lämpötila nousee epänormaalin korkeaksi ja osoitin menee punaiselle
alueelle, näytössä näkyy viesti. Muistakaa,
että ilmanoton eteen asennetut lisävalot
huonontavat jäähdytystä hellesäällä ja
moottorin kuormituksen ollessa suuri.
2. Näyttö
Näytössä näkyy tiedotus- tai varoitusviestejä.
3. Nopeusmittari
Näyttää auton nopeuden.
4. Osamatkamittarit, T1 ja T2
Osamatkamittareita käytetään lyhyiden
matkojen mittaamiseen. Oikeanpuoleisin
numero ilmoittaa sadat metrit. Pitäkää nuppia
painettuna yli 2 sekunnin ajan nollataksenne
PU
mittarin. Osamatkamittarista toiseen
vaihdetaan painamalla nuppia lyhyesti.
5. Vakionopeussäätimen osoitin
Katsokaa s. 52.
6. Matkamittari
Matkamittari ilmoittaa autolla ajetun kokonaismatkan.
7. Kaukovalot päällä/pois
8. Varoitusvalot
Jos vika syntyy, merkkivalo syttyy ja näytössä
näkyy viesti.
9. Käyntinopeusmittari
Ilmoittaa moottorin käyntinopeuden
tuhansina kierroksina minuutissa. Käyntinopeusmittarin osoitin ei saa siirtyä punaiselle
alueelle.
10. Automaattivaihteiston osoittimet
Valittu vaihtamisohjelma näkyy tässä.
11. Ulkolämpötilamittari
Näyttää ulkolämpötilan. Kun lämpötila on
+2 °C - –5 °C, palaa näytössä lumihiutalesymboli. Symboli varoittaa liukkausvaarasta.
Kun auto seisoo tai on seissyt, voi ulkolämpömittari näyttää liian korkeaa arvoa.
12. Kello
Kello asetetaan aikaan nuppia kiertämällä.
13. Polttoainemittari
Jäljellä on n. 8 litraa käytettävissä olevaa
polttoainetta, kun valo mittaristossa syttyy.
14. Merkki- ja varoitusvalot
15. Suuntavalot – vasen/oikea
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Merkki- ja varoitusvalot
Varoitusvalot mittariston
keskellä
Tämä valo palaa punaisena tai
keltaisena havaitun vian vakavuudesta riippuen.
Punainen merkkivalo:
– Pysäyttäkää auto. Lukekaa viesti näytöstä.
Symboli ja ilmoitusteksti ovat näkyvissä,
kunnes vika on korjattu.
Toiminnan tarkastus, symbolit
Kaikki merkki- ja varoitusvalot syttyvät, kun
virta-avain käännetään asentoon II ennen
käynnistystä. Tällöin varmistetaan, että valot
toimivat. Kun moottori käynnistetään, pitää
kaikkien valojen sammua, paitsi käsijarrun,
joka sammuu vasta, kun tämä vapautetaan.
Keltainen merkkivalo:
– Lukekaa viesti näytöstä. Korjauttakaa vika.
Ilmoitusteksti sammutetaan READ -painikkeella, katsokaa s. 42, tai se häviää automaattisesti 2 minuutin kuluttua.
HUOM! Kun ilmoitusteksti "HUOLLON
AIKA" esitetään, merkkivalo ja ilmoitusteksti
sammutetaan READ -painikkeella, tai se
häviää automaattisesti 2 minuutin kuluttua.
Jos moottoria ei käynnistetä
viiden sekunnin kuluessa, kaikki
merkkivalot sammuvat, paitsi
valot, jotka osoittavat vikaa
auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä ja liian matalaa
öljynpainetta. Tietyillä merkkivaloilla ei ehkä
ole taustatoimintoa, auton varustuksesta
riippuen.
PV
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Merkki- ja varoitusvalot
Vika ABS-järjestelmässä
Jos ABS-merkkivalo syttyy, ABSjärjestelmä ei toimi. Auton tavallinen
jarrujärjestelmä toimii edelleen,
mutta ilman ABS-toimintoa.
– Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori. Käynnistäkää
moottori uudelleen.
• Jos varoitusvalo sammuu, ajakaa
edelleen. Vikaosoitus oli virheellinen.
• Jos varoitusvalo palaa edelleen, ajakaa
varovasti valtuutetulle Volvo-korjaamolle
ABS-järjestelmän tarkastusta varten.
Vika jarrujärjestelmässä
Jos JARRU-merkkivalo syttyy,
saattaa jarrunestetaso olla liian
alhainen.
– Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
tarkastakaa taso jarrunestesäiliöstä.
Jos taso on säiliön MIN-merkin alapuolella,
autolla ei saa enää ajaa, vaan se on hinautettava valtuutettuun Volvo-korjaamoon jarrujärjestelmän tarkastusta varten.
Jos JARRU ja ABS-varoitusvalot
palavat samanaikaisesti, jarrutusvoiman jakoon on saattanut tulla
vika.
QM
– Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori. Käynnistäkää
moottori uudelleen.
• Jos molemmat valot sammuvat,
vikaosoitus oli virheellinen.
• Jos varoitusvalot palavat edelleen, tarkastakaa jarrunestesäiliön nestetaso.
• Jos nestetaso on jarrunestesäiliön MINmerkinnän alapuolella, autolla ei saa enää
ajaa, vaan se tulee hinauttaa valtuutettuun
Volvo-korjaamoon jarrujärjestelmän
tarkastusta varten.
• Jos jarrunestesäiliön nestetaso on
normaali ja valot palavat edelleen, voitte
ajaa auton varovasti lähimpään valtuutettuun Volvo tekninen palvelu jarrujärjestelmän tarkastusta varten.
VAROITUS!
Jos JARRU ja ABS-varoitusvalot palavat
samanaikaisesti, on olemassa vaara, että
auton takaosa joutuu luisuun voimakkaassa jarrutuksessa.
Turvavyömuistutin
Valo palaa niin kauan kuin kuljettaja
tai etumatkustaja ei ole kiinnittänyt
turvavyötään.
Liian alhainen öljynpaine
Jos valo syttyy ajon aikana,
moottorin öljynpaine on liian matala.
Pysäyttäkää moottori heti ja tarkastakaa moottorin öljytaso. Jos valo syttyy ja
öljytaso on kuitenkin normaali, pysäyttäkää
auto ja ottakaa yhteys valtuutettuun Volvokorjaamoon.
Vika auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvokorjaamoon tarkastusta varten.
Vika SRS-järjestelmässä
Jos valo jää palamaan tai syttyy ajon
aikana, on SRS-turvatyynyjärjestelmässä vika. Ajakaa valtuutettuun
Volvo tekniseen palveluun tarkastusta varten.
Generaattori ei lataa
Jos valo syttyy ajon aikana, on
sähköjärjestelmässä luultavasti vika.
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvokorjaamoon.
Moottorin esilämmitin (diesel)
Valo palaa kun moottorin esilämmitin on toiminnassa. Kun valo
sammuu, auto voidaan käynnistää.
Koskee vain dieselkäyttöisiä autoja.
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Seisontajarru kytkettynä
Muistakaa, että varoitusvalo
ilmaisee vain seisontajarrun olevan
kiristettynä, ei sitä miten tiukasti.
Tarkastakaa painamalla poljinta! Jos poljin on
painettuna ajon aikana, kuuluu pling-ääni
muistutuksena.
Takasumuvalo
Valo palaa sumuvalojen ollessa
kytkettynä.
Perävaunun merkkivalo
Vilkkuu, kun käytätte auton ja
perävaunun suuntavaloja. Jos
merkkivalo ei vilku, jokin perävaunun
tai auton suuntavalolampuista on viallinen.
Vakautusjärjestelmä ja DSTC
DSTC-järjestelmä sisältää useita eri
toimintoja, jotka selostetaan perusteellisemmin sivulla 114.
Symboli syttyy ja sammuu uudelleen
n. kahden sekunnin kuluttua
Symboli syttyy järjestelmän tarkastamiseksi, kun auto käynnistetään.
Symboli vilkkuu
SC -toiminto pyrkii estämään auton
vetävien pyörien luistamisen.
TC-toiminto pyrkii parantamaan auton
vetovoimaa.
AYC-toiminto pyrkii estämään sivuluiston.
RSC-toiminto pyrkii estämään kaatumisen.
Varoitussymboli palaa jatkuvasti
keltaisena
LUISTONESTO TILAP.POIS
esitetään infonäytössä yhdessä
symbolin kanssa.
TC-toimintoa on tilapäisesti rajoitettu johtuen
jarrujen liian korkeasta lämpötilasta.
Toiminta aktivoituu automaattisesti uudelleen,
kun jarrujen lämpötila on palautunut normaaliksi.
Varoitussymboli palaa jatkuvasti
keltaisena
AJONVAKAUTUS VAATII
HUOLLON esitetään infonäytössä
yhdessä symbolin kanssa.
DSTC-järjestelmä on suljettu vian vuoksi.
– Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori.
– Käynnistäkää moottori uudelleen.
Jos varoitusvalo palaa edelleen, ajakaa
varovasti valtuutetulle Volvo-korjaamolle
järjestelmän tarkastusta varten.
Vika DSTC-järjestelmässä
Jos varoitusvalo syttyy ja palaa kiinteällä
valolla vaikka ette ole kytkenyt järjestelmää
pois, se on osoituksena jossakin järjestelmässä olevasta viasta. Teksti
"AJONVAKAUTUS VAATII HUOLLON"
näkyy näytössä.
– Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sammuttakaa moottori. Käynnistäkää
moottori uudelleen.
• Jos varoitusvalo sammuu, vikaosoitus oli
virheellinen eikä korjaamolla tarvitse
käydä.
• Jos varoitusvalo palaa edelleen, ajakaa
varovasti valtuutetulle Volvo-korjaamolle
järjestelmän tarkastusta varten.
VAROITUS!
Normaalilla ajotavalla DSTC-järjestelmä
parantaa auton ajoturvallisuutta, mutta
tätä ei saa pitää mahdollisuutena
nopeuden lisäämiseen. Noudattakaa aina
normaalia varovaisuutta ajaessanne
kaarteissa ja liukkaalla tiellä.
QN
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Merkki- ja varoitusvalot
Näytön viesti
Kun varoitus- tai merkkivalo syttyy, tulee
näyttöön samalla viesti. Kun olette lukenut ja
ymmärtänyt viestin, voitte painaa READpainiketta (A). Luettu viesti poistetaan
näytöstä ja tallennetaan auton muistilistaan.
Vikoja koskevat viestit säilyvät muistilistassa,
kunnes kyseiset viat on korjattu.
Hyvin vakavista vioista kertovia viestejä ei voi
poistaa näytöstä. Ne säilyvät näytössä,
kunnes kyseiset viat on korjattu.
Muistilistaan tallennetut viestit voi lukea
uudelleen. Painakaa READ-painiketta (A), jos
haluatte hakea tallennetun viestin. Voitte
selata muistilistaan tallennettuja viestejä
painamalla READ-painiketta. Painamalla
READ-painiketta tallennatte luetun viestin
takaisin muistilistaan.
Jos varoitusviesti tulee esille ollessanne
ajotietokoneen valikoissa tai halutessanne
käyttää puhelinta, on varoitusviesti ensin
kuitattava. Painakaa tällöin READpainiketta (A).
QO
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Viestit
PYSÄHDY VAROEN
PYSÄYTÄ MOOTTORI
HUOLLA HETI
KATSO OHJEKIRJA
VAATII HUOLLON
SEUR.HUOLLOSSA
HUOLLON AIKA
ÖLJY VÄHISSÄ1 – LISÄÄ ÖLJYÄ3
ÖLJY VÄHISSÄ2– PYSÄHDY VAROEN3
ÖLJY VÄHISSÄ2 –
SAMMUTA MOOTTORI3
ÖLJY VÄHISSÄ2 – KS. KÄSIKIRJAA3
Sisältö
Pysäyttäkää auto ja moottori. Vakavan vaurion vaara.
Pysäyttäkää auto ja moottori. Vakavan vaurion vaara.
Viekää auto tarkastettavaksi välittömästi.
Katsokaa ohjeita käyttöohjekirjasta.
Tarkastuttakaa autonne mahdollisimman pian.
Tarkastuttakaa autonne seuraavassa huollossa.
Kun viesti näkyy, on aika suorittaa huolto. Viestin näkymiseen vaikuttavat ajettu kilometrimäärä,
edellisestä huollosta kuluneiden kuukausien määrä ja moottorin käyntiaika.
Moottorin öljytaso on liian alhainen. Tarkastakaa ja lisätkää öljyä mahdollisimman pian.
Katsokaa sivulta 164 saadaksenne lisätietoja.
Moottorin öljytaso on liian alhainen. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja tarkastakaa
öljytaso. Katsokaa s. 164.
Moottorin öljytaso on liian alhainen. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan, sammuttakaa
moottori ja tarkastakaa öljytaso. Katsokaa s. 164.
Moottorin öljytaso on liian alhainen. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan, sammuttakaa
moottori ja tarkastakaa öljytaso. Katsokaa s. 164.
1. Näytetään yhdessä keltaisen varoituskolmion kanssa.
2. Näytetään yhdessä punaisen varoituskolmion kanssa.
3. Koskee vain öljymäärän anturilla varustettuja moottoriversioita.
QP
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Katkaisimet keskikonsolissa
HUOM! Painikkeiden keskinäinen sijainti voi
vaihdella.
DSTC-järjestelmä
DSTC-järjestelmä kytketään
pois päältä ja aktivoidaan
uudelleen tällä katkaisimella.
Kun katkaisimen merkkivalo
palaa, DSTC-järjestelmä on
aktivoituneena (ellei järjestelmässä ole vikaa).
HUOM! DSTC-toiminnon rajoittamiseksi
pitää painiketta, turvallisuussyistä, pitää
painettuna vähintään puoli sekuntia. Painikkeessa oleva valodiodi sammuu ja teksti
"DSTC LUISTONESTO POIS PÄÄLTÄ"
esitetään näytössä.
Rajoittakaa toimintoa, jos haluatte käyttää
yhtä pyörää, joka on kooltaan erilainen kuin
muut.
QQ
Kun moottori käynnistetään uudelleen,
DSTC-järjestelmä on jälleen aktivoitu.
VAROITUS!
Huomatkaa, että auton ajo-ominaisuudet
muuttuvat, jos kytkette DSTC-järjestelmän
pois päältä.
Ilmastointi matkustamon
takaosassa (lisävaruste)
Painakaa painiketta aktivoidaksenne matkustamon
takaosan ilmastoinnin.
Matkustamon takaosan
ilmastointi kytkeytyy pois,
kun sytytys katkaistaan
kokonaan.
Lapsilukot takaovissa
(valinnaisvaruste)
Tällä painikkeella kytketään
takaovien sähkötoimiset
lapsilukot päälle ja pois.
Virta-avaimen on oltava
asennossa I tai II. Lapsilukkojen ollessa aktivoituina
palaa painikkeessa valodiodi. Näyttöön tulee
viesti, kun kytkette lapsilukot päälle tai pois.
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sisään käännettävät ulkotaustapeilit (valinnaisvaruste)
Tällä painikkeella voitte
kääntää ulkotaustapeilit
sisään uloskäännetystä
asennosta ja ulos sisäänkäännetystä asennosta.
Tehkää näin, jos taustapeili
on kääntynyt vahingossa ulkopuolisen voiman
vaikutuksesta sisään- tai ulospäin:
– Kääntäkää ko. taustapeili käsin normaaliasenteoon.
– Kääntäkää virta-avain asentoon II.
– Kääntäkää taustapeili sisäänpäin
painikkeen avulla ja sitten ulospäin, myös
painikkeen avulla. Taustapeilit ovat nyt
palanneet alkuperäiseen kiinteään
asentoonsa.
Pysäköintitutka
(valinnaisvaruste)
Järjestelmä on aina
aktivoituna, kun auto
käynnistetään. Painakaa
painiketta peruutusvaroitusjärjestelmän aktivoinnin
poistamiseksi/uudelleen
aktivoimiseksi. Katsokaa myös s. 115.
Salpalukitusasennon1 ja
hälytystunnistimien
sulkeminen
Käyttäkää tätä painiketta,
kun haluatte jostain syystä
kytkeä irti salpalukitusasennon (salpalukitusasento
merkitsee, että ovia ei voida
avata sisäpuolelta niiden
ollessa lukittuina). Tällä painikkeella voitte
kytkeä pois myös hälytysjärjestelmän liike- ja
kallistustunnistimet2. Merkkivalo palaa, kun
toiminnot ovat suljettuina/poiskytkettyinä.
Lisävalot (lisävaruste)
Käyttäkää tätä katkaisinta,
kun haluatte sytyttää tai
sammuttaa auton lisävalot
samanaikaisesti kaukovalojen kanssa tai jos haluatte
kytkeä toiminnon pois.
Katkaisimessa oleva merkkivalo palaa
toiminnon ollessa aktivoituna.
1.
2.
Sähköliitäntä (vakio)/Savukkeensytytin (valinnaisvaruste)
Pistorasiaa voidaan käyttää
12 V varusteita, esim.
matkapuhelinta tai kylmälaatikkoa varten. Savukkeensytytin aktivoidaan painamalla
nuppi sisään. Kun sytytin on
käyttövalmis, nuppi ponnahtaa itsestään ulos.
Vetäkää sytytin ulos ja sytyttäkää savuke.
Kannen on oltava turvallisuussyistä aina
paikallaan, kun sytytintä ei käytetä. Suurin
virranvoimakkuus on 10 A.
BLIS - Blind Spot Information
System (valinnaisvaruste)
Painakaa painiketta toiminnon
aktivoinnin poistamiseksi tai
aktivoimiseksi uudelleen.
Katsokaa s. 133 saadaksenne
lisätietoja.
Tietyt markkina-alueet
Valinnaisvaruste
QR
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Valopaneeli
^
_
`
Sivu-/seisontavalot edessä ja
takana.
lähi valojen yhteydessä. Katkaisimessa palaa
merkkivalo sumu valojen palaessa.
Virta-avain asennossa 0: Kaikki valot
sammuksissa.
HUOM! Tietyissä maissa lähivaloja ei saa
käyttää yhdessä etusumuvalojen kanssa.
Virta-avain asennossa II: Valonheittimet palavat (sekä seisontavalot edessä ja
takana, rekisterikilven valot ja mittarivalot).
HUOM! Valokatkaisin on aina käännettävä
tähän asentoon, jotta kaukovalot voitaisiin
kytkeä.
a
b
A – Valonheittimet ja
seisontavalot
Kaikki valot sammuksissa.
Lähivaloautomatiikalla varustetut
autot (määrätyt maat)
Virta-avain asennossa II: Lähivalot (sekä
seisontavalot edessä ja takana, rekisterikilven
valot ja mittarivalot) palavat. Lähivalot syttyvät
automaattisesti kun virta-avain käännetään
ajoasentoon, eikä niitä voi sammuttaa.
Tiettyihin maihin matkustaessanne Volvo
tekninen palvelu voi auttaa Teitä kytkemään
lähivaloautomatiikan pois.
QS
B – Ajovalojen korkeudensäätö
Jotta ajovalojen korkeus voitaisiin säätää
kuormitusta vastaavaksi, joissakin automalleissa on sähkömoottori kummassakin valonheittimessä. Valokeilan korkeutta säädetään
kojelaudassa olevalla ajovalojen korkeudensäätimellä.
Bi-ksenonvaloilla (valinnaisvaruste) varustetuissa autoissa on automaattinen ajovalojen
korkeussäätö, mistä johtuen säädin
B puuttuu.
C – Mittaristovalaistus
Säädin ylöspäin: Voimakkaampi valaistus.
Säädin alaspäin: Heikompi valaistus.
D – Sumuvalot
Virta-avain asennossa II. Painakaa katkaisinta. Sumuvalot toimivat seisonta ja kauko/
E – Sumutakavalo
Virta-avain asennossa II. Painakaa katkaisinta. Takasumuvalo palaa yhdessä kauko-/
lähivalojen kanssa. Painikkeen merkkivalo ja
mittaristossa oleva symboli palavat samanaikaisesti.
Muistakaa: Takasumuvalon ja etusumuvalojen
käyttöä koskevat määräykset vaihtelevat eri
maissa.
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Suuntavalovipu
Siirtäkää vipua itseenne päin kaukovalovilkkuasennon ohi ja vapauttakaa se kytkeäksenne
ajovalot kauko-/lähivaloille.
3. Opastusvalot
Tehkää näin poistuessanne autonne luota,
kun ulkona on pimeää:
1. Kaistanvaihtoasento
Kaistanvaihdossa ja ohituksissa vipua
käännetään vain kunnes tuntuu vastusta. Vipu
palautuu takaisin vapauduttuaan.
– Poistakaa avain virtalukosta.
– Siirtäkää vasenta vipua (suuntavalovipua)
itseenne päin.
– Nouskaa ulos autosta.
– Lukitkaa ovi.
Nyt syttyvät lähivalot, seisontavalot, rekisterikilven valot ja ulkopeilien maavalot (lisävaruste). Nämä valot palavat 30, 60 tai
90 sekuntia. Valtuutettu Volvo tekninen
palvelu voi säätää ajan Teille sopivaksi.
2. Normaali kääntyminen
Suuntavalot syttyvät, kun vipua siirretään
kääntymistä varten. Kun ohjauspyörä
käännetään kääntymisen jälkeen takaisin,
suuntavalo sammuu automaattisesti.
3. Kaukovalomerkki
Siirtäkää katkaisinvipua itseenne päin
(kunnes tuntuu kevyt vastus). Kaukovalot
palavat kunnes vapautatte vivun.
3. Valonvaihto, kauko-/lähivalot
QT
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Tuulilasinpyyhkimet/-pesin
Pyyhkimet pyyhkivät suurella nopeudella.
Pyyhin-/huuhtelutoiminto – tuulilasi
Tuulilasinpyyhkimet
Tuulilasinpyyhkimet poiskytkettyinä
Jos vipu on 0-asennossa ja sitä
siirretään ylöspäin, pyyhkimet
tekevät kertapyyhkäisyä niin kauan kuin vipua
pidetään yläasennossa.
Tihkupyyhintä
Voitte itse muuttaa tauon pituutta ja
säätää sen sopivaksi. Kiertämällä
säätörengasta ylöspäin pyyhkimien
pyyhintätiheys kasvaa. Kiertämällä
säätörengasta (ks. 1 kuvassa) itseenne päin
pyyhkäisyjen väliset tauot pitenevät.
Pyyhkimet pyyhkivät normaalilla
nopeudella.
QU
Sadetunnistin (valinnaisvaruste)
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja saa tuulilasinpyyhkimet automaattisesti
lisäämään tai vähentämään nopeuttaan.
Sadetunnistimen herkkyyttä voidaan säätää
renkaalla (1).
– Kääntäkää rengasta ylöspäin herkkyyden
lisäämiseksi ja alaspäin sen pienentämiseksi. (Ylimääräinen pyyhintäliike
saadaan, kun rengasta käännetään
ylöspäin.)
Päällä/Pois
Kun sadetunnistin aktivoidaan, virta-avaimen
on oltava vähintään asennossa I ja tuulilasinpyyhkimien vivun on oltava asennossa 0.
Sadetunnistin aktivoidaan:
– Painamalla painiketta (2). Valodiodi, joka
näyttää sadetunnistimen olevan
aktivoituna, syttyy painikkeessa.
Sadetunnistin kytketään pois seuraavilla
tavoilla:
– Painakaa painiketta (2) tai
– vaihtakaa pyyhinohjelmaa siirtämällä vipua
alaspäin. Jos vipua siirretään ylöspäin,
sadeanturi pysyy aktivoituna, pyyhkimet
suorittavat ylimääräisen pyyhkäisyn ja
palautuvat sadetunnistinasentoon, kun
vipu päästetään takaisin asentoon 0.
Sadetunnistin sulkeutuu automaattisesti, kun
avain poistetaan virtalukosta tai viisi minuuttia
virran katkaisun jälkeen.
Tärkeää!
Automaattipesu:
Kytkekää sadetunnistin pois painamalla
painiketta (2) virta-avaimen ollessa
vähintään asennossa I. Tuulilasinpyyhkimet voivat muuten käynnistyä ja vaurioitua.
Tuulilasin huuhtelulaite
Siirtäkää vipua ohjauspyörää kohti tuulilasin
huuhtelulaitteiden käynnistämiseksi.
Valonheittimien huuhtelulaite
(valinnaisvaruste tietyillä markkina-alueilla)
Valonheittimien suurpainehuuhtelu käyttää
suuria määriä huuhtelunestettä. Nesteen
säästämiseksi huuhdellaan valonheittimet
vain joka viidennen huuhtelukerran yhteydessä (kymmenen minuutin aikajaksolla). Kun
kymmenen minuuttia on kulunut viimeisimmän tuulilasin huuhtelun jälkeen, valonheittimet huuhdellaan suurpaineella taas
ensimmäisen tuulilasin huuhtelun yhteydessä.
Rajoitettu huuhtelu
Kun huuhtelunestettä on säiliössä jäljellä noin
yksi litra, suljetaan huuhtelunesteen pääsy
ajovaloille ja takalasille. Näin ensisijaistetaan
näkyvyys tuulilasin kautta.
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Pyyhin-/huuhtelutoiminto – takaluukku
Huuhtelulaite ja pyyhin,
takalasi
Siirtämällä vipua eteenpäin käynnistätte
takalasin huuhtelulaitteen.
1. Takalasinpyyhin - jaksopyyhintä
2. Takalasinpyyhin - normaali nopeus
Pyyhin – peruutus
Jos kytkette peruutusvaihteen tuulilasinpyyhkimien ollessa jo toiminnassa, takalasinpyyhin
siirtyy jaksopyyhintätilaan1. Jos takalasinpyyhin on jo kytkettynä normaalinopeudelle,
ei tapahdu mitään muutosta.
1.
Tämä toiminto (jaksopyyhintä peruutuksen yhteydessä) voidaan sulkea.
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvokorjaamoon.
QV
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Varoitusvilkut, sähkölämmitteinen takalasi/taustapeilit/etuistuimet
Sähkölämmitteinen takalasi ja
sähkölämmitteiset
ulkotaustapeilit
Varoitusvilkut
Varoitusvilkkuja (kaikki suuntavalot vilkkuvat)
on käytettävä, kun auto on pysäköity niin, että
se voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa muulle
liikenteelle. Kytkekää toiminto katkaisinta
painamalla.
HUOM! Varoitusvilkkujen käyttöä koskeva
lainsäädäntö vaihtelee eri maissa.
RM
Käyttäkää sähkölämmitystä jään ja huurteen
poistamiseksi takalasista ja taustapeileistä.
Katkaisimen painallus
käynnistää samanaikaisesti takalasin ja taustapeilien lämmityksen.
Katkaisimen merkkivalo
syttyy. Sisäänrakennettu ajastin kytkee
automaattisesti pois taustapeilien lämmityksen noin 4 minuutin ja takalasin lämmityksen noin 12 minuutin kuluttua.
Sähkölämmitteiset etuistuimet
Katsokaa s. 65 tai 68
saadaksenne lisätietoja.
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Ajotietokone
• KESKIMÄÄRÄINEN POLTTOAINEENKULUTUS
• ARVIOITU AJOMATKA JÄLJELLÄ
OLEVALLA POLTTOAINEELLA
Keskinopeus
Keskinopeus edellisen nollauksen (RESET)
jälkeen. Kun sytytysvirta katkaistaan, keskinopeus tallentuu muistiin ja sitä käytetään
uuden arvon laskemisen perustana ajoa
jatkettaessa. Voidaan nollata vivun RESETpainikkeella (C).
Nopeus maileina tunnissa1
Ko. nopeus näytetään laatuna mph.
Säätimet
Ajotietokoneen toiminnot valitaan kiertämällä
säätörengasta (B) asteittain joko eteenpäin
tai taaksepäin. Kiertämällä säädintä edelleen
pääsette takaisin lähtöasentoon.
HUOM! Jos varoitusviesti tulee näyttöön
käyttäessänne ajotietokonetta, on varoitusviesti ensin kuitattava. Painakaa tällöin READpainiketta (A) siirtyäksenne takaisin tietokoneen eri valikoihin.
Toiminnot
Ajotietokone näyttää seuraavia tietoja:
• KESKINOPEUS
• NOPEUS MAILEINA TUNNISSA1
• HETKELLINEN POLTTOAINEENKULUTUS
Hetkellinen polttoaineenkulutus
Jatkuva tieto hetkellisestä polttoaineenkulutuksesta. Polttoaineenkulutus lasketaan joka
sekunti. Näytössä oleva numero päivitetään
parin sekunnin välein. Kun auto seisoo
paikallaan, esitetään näytössä "----".
se nollataan vivussa olevalla RESETpainikkeella (C).
HUOM! Polttoainekäyttöisen lämmittimen
käyttö saattaa aiheuttaa tietyn virhenäyttämän.
Arvioitu ajomatka jäljellä olevalla
polttoaineella
Näyttää likimääräisen matkan, joka voidaan
ajaa säiliössä jäljellä olevalla polttoaineella,
laskettuna viimeksi ajetun 30 km:n keskikulutuksen ja jäljellä olevan polttoainemäärän
mukaan. Kun ajomatka tyhjään säiliöön on alle
20 km, näyttö esittää "----".
HUOM! Polttoainekäyttöisen lämmittimen
käyttö saattaa aiheuttaa tietyn virhenäyttämän.
HUOM! Polttoainekäyttöisen lämmittimen
käyttö saattaa aiheuttaa tietyn virhenäyttämän.
Keskimääräinen polttoaineenkulutus
Keskimääräinen polttoaineenkulutus viimeisimmän nollauksen jälkeen (RESET). Kun
virta katkaistaan, keskimääräinen polttoaineenkulutus tallennetaan ja se säilyy, kunnes
1.
Tietyt maat
RN
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Vakionopeussäädin
Nopeuden lisääminen tai
vähentäminen
Lisätkää tai vähentäkää lukittua nopeutta
painamalla + tai –. Nopeudeksi ohjelmoidaan
se nopeus, joka autolla on silloin kun painike
vapautetaan.
Lyhyt painallus + tai – (lyhyempi
kuin puoli sekuntia) vastaa nopeusmuutosta
yksi km/h.
Kytkeminen
Vakionopeussäätimen säätimet ovat ohjauspyörän keskiössä vasemmalla puolella.
Halutun nopeuden asettaminen:
– Painakaa CRUISE-painiketta. Mittaristossa näkyy CRUISE.
– Painakaa kevyesti + tai — auton nopeuden
lukitsemiseksi. Näytössä näkyy CRUISEON.
Vakionopeussäädintä ei voida kytkeä päälle
nopeuden ollessa alle 30 km/h tai yli
200 km/h.
RO
HUOM! Tilapäinen nopeuden lisääminen
(alle minuutin kestävä) kaasupolkimella esim.
ohitettaessa ei vaikuta vakionopeussäätimen
asetukseen. Auto palaa aikaisemmin
asetettuun nopeuteen, kun kaasupoljin
vapautetaan.
Tilapäinen poiskytkeminen
Painakaa 0 kytkeäksenne vakionopeussäätimen tilapäisesti pois toiminnasta. Mittariston
näytössä näkyy CRUISE. Aiemmin asetettu
nopeus säilyy muistissa tilapäisen poiskytkennän aikana.
Vakionopeussäädin kytkeytyy lisäksi tilapäisesti pois jos:
•
•
•
•
•
Jarrupoljinta tai kytkinpoljinta painetaan
nopeus ylämäessä laskee alle 30 km/h
vaihteenvalitsin siirretään asentoon N
pyörät luistavat tai lukkiutuvat
tilapäinen nopeuden lisäys on kestänyt yli
minuutin.
Nopeuteen palaaminen
Palatkaa aikaisemmin asetettuun
nopeuteen painamalla painiketta.
Mittariston näytössä näkyy
CRUISE ON.
Poiskytkeminen
Kytkekää vakionopeussäädin pois painamalla
CRUISE. CRUISE ON sammuu mittariston
näytössä.
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Seisontajarru, konepelti, pistorasiat mm.
O
N
Seisontajarru, vasemmalta ohjattavat autot
N
O
Seisontajarru, oikealta ohjattavat autot
Seisontajarru
Konepellin avaaminen
Seisontajarrupoljin on sijoitettu vasemmalle
lattiatasoon. Seisontajarru kytketään painamalla poljinta (1). Seisontajarru vapautetaan
vetämällä kahvasta (2).
Vetäkää kahvasta itseenne päin konepellin
lukitusmekanismin avaamiseksi.
Seisontajarru vaikuttaa takapyöriin. Sen
ollessa kytkettynä palaa varoitusvalo mittaristossa.
Huomatkaa, että varoitusvalo mittaristossa
palaa vaikka seisontajarrua on vain "hieman"
kiristetty.
VAROITUS!
Sulkekaa konepelti panemalla käsi sen
päälle ja painamalla se alas. Älkää sulkeko
pitäen kiinni etusäleiköstä. Sisäpuolella
olevat moottorin osat voivat vahingoittaa
sormianne.
RP
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Seisontajarru, konepelti, pistorasiat mm.
Sähköliitäntä takaistuimen
matkustajille
(valinnaisvaihtoehto)
Pistorasiaa voidaan käyttää erilaisia 12 V
sähkövarusteita, esim. matkapuhelinta tai
CD-soitinta varten. Maks. virranvoimakkuus
on 10 A.
Ohjauspyörän säätö
Ohjauspyörää voidaan säätää korkeus- ja
pituussuunnassa. Painakaa ohjauspylväässä
vasemmalla puolella oleva säädin alas.
Säätäkää sitten ohjauspyörä sopivaan
asentoon. Painakaa säädin takaisin ohjauspyörän asennon lukitsemiseksi. Jos se on
vaikeaa, painakaa samalla vähän ohjauspyörää, kun palautatte säätimen.
VAROITUS!
Säätäkää ohjauspyörä ennen ajoon lähtöä,
ei koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että
ohjauspyörä on lukkiutunut.
RQ
Takaluukun avaaminen
Avatkaa takaluukku vetämällä kahvasta, kuten
kuva osoittaa. Laskekaa alaosa nostamalla
kahvaa ylöspäin.
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkökäyttöiset ikkunannostimet
Sähkötoimisia ikkunannostimia käytetään
ovien kyynärnojissa olevilla katkaisimilla. Jotta
ikkunannostimet toimisivat, tulee virtaavaimen olla asennossa I tai II. Kun olette
lopettanut ajon ja poistanut virta-avaimen
lukosta, voitte silti avata ja sulkea ikkunoita
niin kauan kuin kumpaakaan etuovea ei ole
avattu.
^
_
Ikkunat avautuvat painaessanne katkaisimen
etuosaa ja sulkeutuvat nostaessanne ylös
katkaisimen etuosaa.
VAROITUS!
Jos autossa on lapsia:
• Muistakaa aina katkaista virta ikkunannostimista poistamalla avain virtalukosta,
jos kuljettaja poistuu autosta.
• Varmistakaa, etteivät lasten tai muiden
matkustajien kädet jää puristuksiin laseja
suljettaessa.
Jos takaovien laseja käytetään kuljettajan
ovesta:
• Tarkastakaa etteivät kenenkään
takamatkustajan kädet jää puristuksiin
laseja suljettaessa.
Sähkötoimiset ikkunannostimet etuovissa
Voitte avata ja sulkea ikkunat etuistuimella
kahdella tavalla.
– Painakaa katkaisimia (A) kevyesti alaspäin
tai vetäkää niitä kevyesti ylöspäin.
Ikkunannostimet nousevat tai laskevat niin
kauan kuin katkaisimia painetaan.
– Painakaa käyttökytkin (A) täysin alas tai
vetäkää se täysin ylös ja vapauttakaa se
sitten. Sivulasit avautuvat tai sulkeutuvat
tällöin automaattisesti. Jos lasin liikettä
estää jokin esine, liike keskeytyy.
HUOM! Automaattinen nostotoiminto
matkustajan puolella on vain tietyillä
markkina-alueilla.
Katkaisimilla (B) käytetään takaovien
ikkunoita.
Ikkunannostimien lukitus
takaovissa
Takaovien sähkötoimiset ikkunannostimet
voidaan lukita kuljettajan oven kytkinpaneelissa olevalla kytkimellä. Muistakaa aina
kytkeä ikkunannostimet pois toiminnasta,
mikäli jätätte lapsia yksin autoon (poistakaa
virta-avain lukosta).
Katkaisimessa oleva diodi
sammuksissa
Takaovien ikkunoita voidaan ohjata sekä
kyseisen oven että kuljettajan oven katkaisimilla.
Katkaisimessa oleva diodi palaa
Takaovien laseja voidaan ohjata vain
kuljettajan ovesta.
RR
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkötoimiset ikkunannostimet
VAROITUS!
Jos takaovien ikkunoita käytetään kuljettajan ovesta, tarkastakaa ettei kenenkään
takamatkustajan kädet joudu puristuksiin
ikkunoita suljettaessa.
Sähkötoiminen ikkunannostin,
etumatkustajan paikalla
Sähkötoimiset ikkunannostimet takaovissa
Etumatkustajan sähkötoimisen ikkunannostimen katkaisimella voidaan ohjata vain tätä
ikkunaa.
Takaovien laseja voidaan ohjata sekä ko. oven
että kuljettajan oven kytkimillä. Jos takaovien
ikkunannostimien lukituskytkimen merkkivalo
(kuljettajan oven kytkinpaneelissa) palaa,
voidaan takaovien laseja ohjata vain kuljettajan ovesta.
RS
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Taustapeilit ja sivuikkunat
Muistitoiminnolla varustetut
taustapeilit (valinnaisvaruste)
Jos autossa on muistitoiminnolla varustetut
taustapeilit, nämä toimivat yhdessä istuimen
muistiasetuksen kanssa, katsokaa s. 73.
^
Kauko-ohjaimen muistitoiminto
Jos avaatte auton lukituksen kauko-ohjaimella
ja muutatte ulkotaustapeilien asentoa, niiden
uudet asennot tallentuvat kauko-ohjaimeen.
Kun seuraavan kerran avaatte auton lukituksesta samalla kauko-ohjaimella ja avaatte
kuljettajan oven kahden minuutin sisällä, peilit
asettuvat tallennettuihin asentoihin.
_
Sisätaustapeili
Ulkotaustapeilit
A. Normaali asento.
Molempien ulkotaustapeilien säätimet ovat
etumaisena kuljettajan oven kyynärnojassa.
B. Häikäisemätön asento. Käytetään, jos
takana olevien autojen valot häiritsevät.
Tietyissä malleissa on autodim-toiminto
(valinnaisvaruste), mikä tarkoittaa, että
himmennys tapahtuu automaattisesti vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. Valtuutettu Volvo-korjaamo voi säätää herkkyyttä.
VAROITUS!
Säätäkää peilit ennen ajoon lähtöä!
– Painakaa katkaisinta L tai R (L = vasen
taustapeili, R = oikea taustapeili). Katkaisimen merkkivalo palaa.
– Säätäkää asento kääntämällä keskellä
olevaa säätövipua. Painakaa sitten katkaisinta vielä kerran. Merkkivalon tulee
sammua.
Tärkeää!
Käyttäkää sähkölämmitystä (ks. s. 50)
poistaaksenne jään peileistä, ei jääkaavinta. Kaavin voi naarmuttaa peililasia.
Laminoidut sivuikkunat,
(valinnaisvaruste)
Laminoidut sivuikkunat etu- ja takaovissa
parantavat matkustamon äänieristystä ja
auton murtosuojausta.
Vettä ja likaa hylkivä
pintakerros etumaisissa sivuikkunoissa ja/tai ulkotaustapeileissä (valinnaisvaruste)
Etumaiset sivuikkunat ja/tai ulkotaustapeilit
on käsitelty pintakerroksella, joka saa aikaan
sen, että näkyvyys ikkunoiden läpi tai peileistä
pysyy hyvänä sateesta huolimatta. Tietoja
lasien hoidosta, katsokaa s. 155.
RT
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Taustapeilit ja sivuikkunat
Sivuikkunat ja peilit, jotka on
varustettu vettä- ja/tai likaahylkivällä kerroksella, on
merkitty pienellä symbolilla.
Taustapeilit
Tietyissä sääolosuhteissa likaa hylkivä pintakerros toimii paremmin, jos käytetään taustapeilien sähkölämmitystä, katsokaa s. 50.
Lämmittäkää taustapeilejä:
• Jos jää tai lumi peittää peilit
• voimakkaassa sateessa ja likaisella tiellä
• jos peilissä on huurua.
Tärkeää!
Älkää käyttäkö metallista jääkaavinta
poistaessanne jäätä ikkunoista. Vettähylkivä kerros voi vaurioitua.
Käyttäkää sähkölämmitystä jään poistamiseen peileistä!
RU
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkökäyttöinen kattoluukku (valinnaisvaruste)
Auki-asento/mukavuusasento
Automaattinen käyttö
A
4
1
B
2
3
5
6
Siirtäkää katkaisin painokohta-asennon (3)
ohi takimmaiseen ääriasentoon (4) tai painokohta-asennon (2) ohi etumaiseen
ääriasentoon (1) ja vapauttakaa se. Kattoluukku avautuu tällöin mukavuusasentoon tai
sulkeutuu täysin.
Avataksenne luukun mukavuusasennosta
maksimiasentoon: Vetäkää katkaisinta
taaksepäin ääriasentoon (4) vielä kerran ja
vapauttakaa se.
Manuaalinen käyttö
Auki-asennot
Kattoluukun katkaisinyksikkö on sijoitettu
kattoon. Luukku avautuu kahdella eri tavalla:
A: Takareuna ylös/alas – tuuletusasento
B: Taakse/eteen – auki-asento/mukavuusasento1 Virta-avaimen tulee olla asennossa I
tai II.
VAROITUS!
Jos autossa on lapsia: Katkaiskaa virta
kattoluukusta poistamalla avain virtalukosta, jos kuljettaja poistuu autosta.
1.
Mukavuusasennossa luukku ei ole
täysin auki, jotta tuulensuhina olisi
hiljaisempi.
1. Sulkeminen automaattisesti
2. Sulkeminen käsin
3. Avaaminen käsin
4. Avaaminen automaattisesti
5. Avaaminen tuuletusasentoon
6. Sulkeminen tuuletusasennosta
Tuuletusasento
Avaaminen: Painakaa katkaisimen
takareunaa (5) ylöspäin.
Sulkeminen: Vetäkää katkaisimen
takareunaa (6) alaspäin.
Tuuletusasennosta voidaan siirtyä suoraan
mukavuusasentoon; vetäkää katkaisinta
taaksepäin ääriasentoon (4) ja vapauttakaa se.
Avaaminen: Vetäkää katkaisinta taaksepäin
painokohtaan (3). Luukku liikkuu avaussuuntaan niin kauan kuin katkaisinta pidetään
tässä asennossa.
Sulkeminen: Painakaa säädintä eteenpäin
painokohtaan (2). Luukku liikkuu sulkemissuuntaan niin kauan kuin katkaisinta pidetään
tässä asennossa.
VAROITUS!
Jos autossa on lapsia, varmistakaa etteivät
kenenkään kädet jää puristuksiin kattoluukkua suljettaessa.
RV
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet
Sähkökäyttöinen kattoluukku (valinnaisvaruste)
VAROITUS!
Kattoluukun puristumissuoja toimii vain
automaattisen sulkemisen yhteydessä, ei
manuaalisen.
Varmistakaa, etteivät lasten kädet jää
puristuksiin kattoluukkua suljettaessa.
Aurinkosuoja
Kattoluukkuun kuuluu myös sisäpuolinen,
käsin siirrettävä aurinkosuoja. Kun kattoluukku avataan, aurinkosuoja siirtyy automaattisesti taaksepäin. Sulkekaa suoja tarttumalla
kahvaan ja vetämällä suojaa eteenpäin.
Puristumissuoja
Kattoluukussa on puristumissuoja, joka
laukeaa jos luukun edessä on este. Tällöin
kattoluukku pysähtyy ja avautuu sitten
automaattisesti siihen avausasentoon joka
sillä viimeksi oli.
SM
Lämmitys ja ilmanvaihto
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
Käsisäätöinen lämmitys- ja ilmastointilaite, AC
Automaattinen ilmastointilaite, ECC
Pysäköintilämmitin (lisävaruste)
62
64
66
69
SN
Lämmitys ja ilmanvaihto
Yleistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta
Huurua lasien sisäpinnalla
Lasien puhdistus vähentää huurtumista lasien
sisäpinnalla. Käyttäkää tavallista ikkunanpesuainetta.
Hiukkassuodatin
Hiukkassuodatin on vaihdettava säännöllisin
välein. Neuvotelkaa Volvo teknisen palvelun
kanssa.
Jää ja lumi
Harjatkaa lumi ja jää lämmitysjärjestelmän
ilmanottoaukkojen päältä (konepellin ja tuulilasin välistä).
Vianetsintä
Volvon teknisessä palvelussa on lämmitys- ja
ilmastointilaitteen mahdolliseen vianetsintään
ja korjaukseen tarvittavat laitteet ja työkalut.
Antakaa tarkastus ja korjaus koulutetun henkilöstön tehtäväksi.
Kylmäaine
Ilmastointilaitteessa käytetään kylmäainetta
R134a. Se ei sisällä lainkaan klooria ja on sen
vuoksi vaaratonta ilmakehän otsonikerrokselle. Kylmäainetta lisättäessä/vaihdettaessa
saa käyttää vain R134a-kylmäainetta.
Teettäkää tämä työ Volvon teknisessä palvelussa.
SO
Puhallintoiminto akun
purkautumisen vähentämiseksi
Kun moottori on sammutettuna, puhallin
kytkeytyy automaattisesti pois päältä (vaikka
virta-avain on I - tai II -asennossa). Kytkekää
puhallin päälle kääntämällä nuppia ja säätämällä nopeus halutuksi. Kahden minuutin
kuluttua puhaltimen nopeus laskee. Tällä
tavalla vältetään akun purkautuminen
moottorin ollessa sammutettuna.
Autot, joissa on ECC
Todellinen lämpötila
Lämpötilaa valittaessa on otettava huomioon,
miltä senhetkisten tekijöiden kuten ilmannopeuden, ilmankosteuden, auringonpaisteen
jne, vaikutukset tuntuvat autossa.
Tunnistimet
Aurinkotunnistin sijaitsee kojelaudan päällä.
Älkää peittäkö aurinkotunnistinta. Älkää
peittäkö myöskään lämmitys- ja tuuletuspaneelissa olevaa sisälämpötilan tunnistinta.
Sivulasit ja kattoluukku
Jotta ilmastointilaite toimisi hyvin, on sivuikkunoiden ja mahdollisen kattoluukun oltava
suljettuina.
Kiihdyttäminen
Täydellä kaasulla kiihdytettäessä ilmastointijärjestelmän toiminta lakkaa tilapäisesti.
Voitte havaita tällöin lämpötilan hetkellisen
nousun.
Kondenssivesi
Lämpimällä säällä voi ilmastointilaitteesta
tippua kondenssivettä auton alle. Se on
normaalia.
Polttoaineen säästö
EEC-lämmitys- ja tuuletuslaitteella säädellään
myös ilmastointia automaattisesti, ja sitä
käytetään vain sen verran kuin matkustamon
jäähdyttäminen ja riittävä kosteudenpoisto
tuloilmasta edellyttävät. Näin säästetään
polttoainetta enemmän kuin perinteisellä
järjestelmällä, jossa ilmastointi jäähdyttää
ilman aina juuri jäätymisrajan yläpuolelle.
Lämmitys ja ilmanvaihto
a
a
`
`
^
^
_
_
Ilmanjako
Sisääntuleva ilma virtaa autoon useista eri
kohdissa olevista suuttimista.
Kojelaudan
ilmanvaihtosuuttimet
A. Auki
B. Kiinni
C. Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
D. Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa.
– Suunnatkaa uloimmat suuttimet sivulaseihin kosteuden poistamiseksi etusivulaseista.
– Kylmä ilmasto: sulkekaa keskisuuttimet
parhaan mukavuuden ja huurteenpoiston
aikaansaamiseksi.
Tuuletussuuttimet ovipilareissa
A. Auki
B. Kiinni
C. Ilmavirran suuntaus sivusuunnassa
D. Ilmavirran suuntaus korkeussuunnassa.
– Suunnatkaa suuttimet ikkunaan huurun
saamiseksi pois takasivuikkunoista.
– Suunnatkaa suuttimen sisäänpäin
autossa miellyttävän ilmanvaihdon saamiseksi takaistuimelle.
Muistakaa, että pikkulapset voivat olla herkkiä
ilmavirralle ja vedolle.
SP
Lämmitys ja ilmanvaihto
Käsisäätöinen lämmitys- ja ilmastointilaite, AC
O
P
Q
R
N
U
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
T
AC – päällä/poissa
Sisäilman kierrätys
Ilmanjako
Sähkölämmitteinen takalasi ja
sähkölämmitteiset taustapeilit
Sähkölämmitteiset etuistuimet
Lämmitys/jäähdytys oikea puoli
Lämmitys/jäähdytys vasen puoli
Puhallin
S
Kiertäkää puhaltimen katkaisinta (8) 0asennosta, jos haluatte kytkeä ilmastoinnin.
Käyttäkää ilmastointia myös matalissa lämpötiloissa (0 - 15 °C) kosteuden poistamiseksi
tuloilmasta.
1. AC – Päällä/Pois
Ilmastointilaite on kytketty jäähdytys- ja
kosteudenpoistotoimintoon, kun ONmerkkivalo palaa. Ilmastointilaite on poiskytkettynä, kun OFF-merkkivalo palaa.
Kun olette valinnut Huurteenpoisto
,
ilmastointi on aina kytkettynä, jos puhallin ei
ole asennossa 0.
2. Uudelleenkierrätys
Uudelleenkierrätys valitaan, kun halutaan
estää huonon ilman, pakokaasujen jne. pääsy
sisätiloihin. Matkustamon ilma kiertää
uudelleen, ts. autoon ei pääse ulkoilmaa, kun
tämä toiminto on aktivoituna. Uudelleenkierrätystoiminnolla (yhdessä ilmastointilaitteen
kanssa) jäähdytetään matkustamo
nopeammin lämpimässä säässä.
Jos ilman annetaan kiertää uudelleen
autossa, saattaa jäätä ja huurretta muodostua
laseihin etenkin talviaikaan. Ajastintoiminnolla
ehkäistään jään ja huurun muodostumista
sekä huonoa ilmaa.
Tehkää näin kytkeäksenne sen päälle:
SQ
Lämmitys ja ilmanvaihto
Käsisäätöinen lämmitys- ja ilmastointilaite, AC
– Painakaa
yli 3 sekunnin ajan.
Merkkivalo vilkkuu 5 sekuntia. Ilma kiertää
uudelleen autossa noin 3-12 minuuttia
riippuen ulkolämpötilasta.
– Joka kerta, kun painatte
, aktivoituu
ajastintoiminto.
Jos haluatte kytkeä pois ajastintoiminnon:
– Painakaa
uudelleen yli 3 sekuntia.
Merkkivalo palaa 5 sekuntia vahvistaen
valintanne.
Kun valitsette
Huurupoisto, uudelleenkierrätys kytkeytyy aina pois.
3. Ilmanjako
Hienosäätäkää ilmanjakoa paremman
mukavuuden aikaansaamiseksi käyttämällä
symbolien välillä olevia pisteillä merkittyjä
ilmanjakoasentoja.
Ilmanjako
Puhallus
edessä ja
takana
olevien tuuletussuuttimien kautta.
Käyttö
Kun haluatte hyvän
jäähdytyksen lämpimässä ilmastossa.
Ilmanjako
Puhallus
ikkunoille.
Tässä
tilassa ilmaa ei
kierrätetä
uudelleen. Ilmastointi on aina
kytkettynä. Tietty
ilmavirta tuuletussuuttimiin.
Puhallus
lattiaan ja
laseihin.
Jonkin verran puhallusta tuuletussuuttimiin.
Ilmaa
lattiaan.
Tietty
ilmavirta tuuletussuuttimiin sekä
tuulilasin ja
sivulasien huurteenpoistosuuttimiin.
Ilmaa
lattialle ja
tuuletussuuttimiin.
Käyttö
Kun haluatte
poistaa jään ja
huurteen. Hyvä
puhaltimen suurella
nopeudella.
4. Sähkölämmitteinen takalasi
ja sähkölämmitteiset
taustapeilit
Käyttäkää tätä painiketta halutessanne saada
nopeasti huurun tai jään pois takalasista ja
ulkotaustapeileistä, katsokaa s. 50 saadaksenne lisätietoja tästä toiminnosta.
5. Sähkölämmitteiset
etuistuimet
Kun haluatte
miellyttävän
mukavuuden ja
hyvän huurteenpoiston kylmässä
ilmastossa. Ei liian
pientä puhaltimen
nopeutta.
Kun haluatte jalat
lämpimiksi.
Jos haluatte lämmittää etuistuimen/istuimet,
tehkää näin:
– Painakaa kerran: Korkea lämpö –
molemmat katkaisimen diodit palavat.
– Painakaa vielä kerran: Alempi lämpö –
yksi diodi katkaisimessa palaa.
– Painakaa kerran vielä: Lämpö
poiskytketty – kumpikaan kytkimen
merkkivalo ei pala.
Valtuutettu Volvo-korjaamo voi säätää lämpötilan.
6 ja 7. Lämmitys/jäähdytys
– vasen/oikea puoli
Aurinkoisella säällä,
kun ulkona on
viileää.
Säätäkää tuloilman lämpötila haluamaksenne
kiertämällä säädintä. Tuloilman jäähdytystä
varten on ilmastoinnin oltava kytkettynä.
8. Puhallin
Puhaltimen nopeutta lisätään tai vähennetään
kiertämällä säädintä.
SR
Lämmitys ja ilmanvaihto
Automaattinen ilmastointilaite, ECC
O
P
Q
R
S
T
U
N
V
NM
NO
1.
2.
AC – päällä/poissa
Paluukierto/tunnistimella varustettu
monitoimisuodatin
3. Sisäilman kierrätys
4. AUTO
5. Ilmanjako
6. Sisälämpötilan tunnistin
7. Tuulilasin ja sivulasien huurteenpoisto
8. Sähkölämmitteinen takalasi ja
sähkölämmitteiset taustapeilit
9. Sähkölämmitteiset etuistuimet
10. Lämpötila, oikea puoli
11. Lämpötila, vasen puoli
12. Puhallin
SS
NP
NN
13. Puhallin, matkustamon takaosa (valinnaisvaruste seitsemänpaikkaisissa
autoissa)
1. AC – Päällä/Pois
Kun ON-merkkivalo palaa, järjestelmän
automatiikka ohjaa ilmastointia. Näin tuloilma
jäähtyy ja siitä poistuu kosteus sopivasti. Kun
AC OFF on valittu ja OFF-merkkivalo palaa,
ilmastointi on aina poiskytkettynä; muita
toimintoja säädellään edelleen automaattisesti. Ilmastointi toimii noin 0 °C lämpötilaan
saakka.
Kun valitaan huurteenpoisto, ilmastointia
säädellään niin, että ilman kosteudenpoisto
on suurimmillaan.
2. Ilmanlaatujärjestelmä
(valinnaisvaruste tietyillä
markkina-alueilla)
Määrätyissä autoissa on ns. monitoimisuodatin ja ilmanlaatutunnistin. Kaasuja ja
hiukkasia suodattava monitoimisuodatin
vähentää hajujen ja epäpuhtauksien määrää.
Ilmanlaatutunnistin havaitsee, jos ulkoilmassa
olevien epäpuhtauksien määrä lisääntyy.
Tällöin sisäilman laatujärjestelmä sulkee ilman
sisäänoton ja ilma alkaa kiertää uudelleen
matkustamossa. Matkustamon ilma puhdistetaan monitoimisuodattimessa myös uudelleenkierrätyksen aikana.
Lämmitys ja ilmanvaihto
Kun sisäilman laatujärjestelmä on kytkettynä,
palaa vihreä merkkivalo AUT
.
Käyttö
Painakaa
saisäilmanlaatujärjestelmän aktivoimiseksi (normaali
asento).
Tai:
Vaihtakaa seuraavien kolmen toiminnon välillä
painamalla toistuvasti
.
• Merkkivalo AUT palaa: Sisäilman laatujärjestelmä on nyt kytkettynä.
• Mikään merkkivalo ei pala: Uudelleenkierrätys ei ole kytkettynä, jollei sitä tarvita
jäähdytystä varten sään ollessa lämmin.
• Merkkivalo MAN palaa: Uudelleenkierrätys on nyt kytkettynä.
Huomioitavaa
• Sisäilman laatujärjestelmä on hyvä pitää
aina kytkettynä.
• Kylmällä säällä sisäilman uudelleenkierrätystä on rajoitettu lasien huuruuntumisen
välttämiseksi.
• Jos laseihin muodostuu kosteutta tai
huurretta, on ilmanlaatujärjestelmä
kytkettävä pois.
• Huurun muodostuessa on hyvä käyttää
tuulilasin, takalasin ja sivulasien huurteenpoistotoimintoja. Katsokaa s. 68.
• Noudattakaa Volvon huolto-ohjelmassa
annettuja monitoimisuodattimen vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin epäpuhtaassa
ympäristössä saattaa suodattimen vaihto
olla tarpeen useammin.
3. Uudelleenkierrätys
Uudelleenkierrätys valitaan, kun halutaan
estää huonon ilman, pakokaasujen jne. pääsy
sisätiloihin. Matkustamon ilma kiertää
uudelleen, ts. autoon ei imeydy ulkoilmaa, kun
tämä toiminto on aktivoituna.
Jos ilman annetaan kiertää uudelleen
autossa, saattaa jäätä ja huurua muodostua
laseihin etenkin talviaikaan.
Ajastintoiminnolla (autoissa, joissa on
monitoimisuodatin ja ilmanlaadun tunnistin, ei
ole ajastintoimintoa) ehkäistään jään ja
huurun muodostumisen sekä huonon ilman
vaaraa.
Tehkää näin kytkeäksenne sen päälle:
– Painakaa
yli 3 sekunnin ajan.
Merkkivalo vilkkuu 5 sekuntia. Ilma
kierrätetään uudelleen autossa noin
3-12 minuuttia riippuen ulkolämpötilasta.
– Joka kerta, kun painatte
, aktivoituu
ajastintoiminto.
Jos haluatte kytkeä pois ajastintoiminnon:
– Painakaa
uudelleen yli 3 sekuntia.
Merkkivalo palaa 5 sekuntia vahvistaen
valintanne.
Kun valitsette
Huurupoisto, uudelleenkierrätys kytkeytyy aina pois.
4. AUTO
AUTO-toiminto säätää ilmastointia automaattisesti niin, että valittu lämpötila saavutetaan.
Automatiikka ohjaa lämmitystä, ilmastointia,
puhaltimen nopeutta, uudelleenkierrätystä ja
ilmanjakoa. Jos yksi tai useampia toimintoja
valitaan käsin, muita toimintoja säädetään yhä
automaattisesti. AUTO-painiketta painamalla
kytketään kaikki manuaaliset säädöt pois.
5. Ilmanjako
• Ylimmäisen painikkeen ollessa sisäänpainettuna suuntautuu ilma laseihin
• Keskipainikkeen ollessa painettuna
suuntautuu ilma pään ja kehon korkeudelle
• Alimman painikkeen ollessa painettuna
suuntautuu ilma jalkoihin
Painakaa AUTO, kun haluatte palata
automaattiseen ilmanjakoon.
6. Sisälämpötilan tunnistin
Sisälämpötilan tunnistin tuntee matkustamossa vallitsevan lämpötilan.
ST
Lämmitys ja ilmanvaihto
Automaattinen ilmastointilaite, ECC
7. Tuulilasin ja sivulasien
huurteenpoisto
Käyttäkää tätä painiketta huurun ja jään
poistamiseksi nopeasti tuulilasilta ja sivulaseilta. Ilma virtaa laseihin suurella puhallinnopeudella. Huurteenpoistopainikkeen
merkkivalo palaa, kun tämä toiminto on
kytkettynä. Ilmastointia säädellään nyt niin,
että ilman kosteudenpoisto on suurimmillaan.
Ilma ei kierrä uudelleen.
8. Sähkölämmitteinen takalasi
ja sähkölämmitteiset taustapeilit
10 ja 11. Lämpötila
Kahdella säätimellä voidaan säätää lämpötilaa kuljettajan ja matkustajan puolella.
Muistakaa, ettei lämmitys eikä jäähdytys
nopeudu, vaikka valitsette korkeamman tai
matalamman lämpötilan kuin mitä haluatte
matkustamoon.
12. Puhallin
Puhaltimen nopeutta lisätään tai vähennetään
kiertämällä säädintä. Jos valitsette AUTO,
puhaltimen nopeus säätyy automaattisesti.
Aikaisemmin säädetty puhaltimen nopeus
kytkeytyy pois.
Käyttäkää tätä painiketta halutessanne saada
nopeasti huurun tai jään pois takalasista ja
ulkotaustapeileistä, katsokaa s. 50 saadaksenne lisätietoja tästä toiminnosta.
Jos olette kiertänyt puhaltimen säädintä
vastapäivään niin pitkälle, että vain vasen valo
säätimen yläpuolella palaa oranssilla valolla,
puhallin ja ilmastointi ovat poiskytkettyinä.
9. Sähkölämmitteiset etuistuimet
13. Puhallin, matkustamon
takaosa (valinnaisvaruste
seitsemänpaikkaisissa
autoissa)
Jos haluatte lämmittää etuistuimen/istuimet,
tehkää näin:
• Painakaa kerran: Korkea lämpö –
molemmat katkaisimen diodit palavat.
• Painakaa vielä kerran: Alempi lämpö –
yksi diodi katkaisimessa palaa.
• Painakaa kerran vielä: Lämpö kytketty
pois, kumpikaan katkaisimen diodi ei pala.
Valtuutettu Volvo-korjaamo voi säätää lämpötilan.
SU
Säädintä kääntämällä lisätään tai vähennetään puhaltimen nopeutta. Tämä on
voimassa vain, jos AC on valittu sekä etu- (1)
että takamatkustamolle. Painike takamatkustamoa varten on keskikonsolin katkaisinpaneelissa, katsokaa s. 44.
Lämmitys ja ilmanvaihto
Pysäköintilämmitin (lisävaruste)
tapahdu. Lämpötilan ollessa arvosta R10 °C
alaspäin, pysäköintilämmittimen enimmäistoiminta-aika on 60 minuuttia.
Jos pysäköintilämmitin ei käynnisty toistuvista
yrityksistä huolimatta, suositellaan, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvo-korjaamoon.
Ilmoitus esitetään näytössä.
VAROITUS!
Yleistä
Ennen kuin pysäköintilämmitin voidaan ohjelmoida, sähköjärjestelmä pitää "herättää".
• Kytkekää polttoainekäyttöinen lämmitin
pois päältä ennen tankkausta.
Pakokaasut voivat sytyttää maahan
valuneen polttoaineen.
• Tarkastakaa infonäytöstä, että lämmitin
on suljettu. (Kun pysäköintilämmitin on
toiminnassa, esitetään PNESTELÄM ON
näytössä.)
Tämä tehdään yksinkertaisimmin:
• Painamalla READ-painiketta tai
• painamalla kaukovalovilkkua tai
• kytkemällä virta.
Pysäköintilämmitin voidaan käynnistää heti tai
asettaa kaksi eri käynnistymisaikaa AJASTIMELLA 1 ja AJASTIMELLA 2.
Käynnistysajalla tarkoitetaan tässä aikaa,
jolloin auton lämmittäminen on valmis.
Auton elektroniikka laskee itse alkamisajan
vallitsevan ulkolämpötilan mukaan. Jos
ulkolämpötila ylittää 25 °C, ei lämmitystä
VAROITUS!
Auton on oltava ulkona, kun käytetään
bensiini- tai dieselkäyttöistä lämmitintä.
Varoitustarra säiliön luukussa
Näytön viesti
Kun asetukset AJASTIMESSA 1,
AJASTIMESSA 2 ja suorakäynnistyksessä
aktivoituvat, palaa keltainen varoitussymboli
mittaristossa ja selventävä teksti esitetään
näytössä.
Kun olette pysäköinyt auton, näyttöön tulee
viesti, jossa ilmoitetaan voimassa olevat
asetukset.
Pysäköinti mäkeen
Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen, sen
tulee olla etupää ylöspäin, jotta varmistetaan
polttoaineen saanti pysäköintilämmittimelle.
SV
Lämmitys ja ilmanvaihto
Pysäköintilämmitin (lisävaruste)
Auton kello/ajastin
Jos auton kello asetetaan aikaan uudelleen
ajastinasetusten jälkeen, nämä mitätöidään
turvallisuussyistä.
AJASTIMEN 1 tai 2 asettaminen
Turvallisuussyistä voidaan ajastimeen ohjelmoida vain lähimmän vuorokauden aikoja, ei
useampien vuorokausien.
– Askeltakaa renkaan (B) avulla
AJASTIMEEN 1.
– Painakaa kevyesti RESET-painiketta (C)
päästäksenne vilkkuvaan tuntiasetukseen.
– Askeltakaa renkaan (B) avulla haluamaanne tuntilukuun.
– Painakaa kevyesti RESET-painiketta
päästäksenne vilkkuvaan minuuttiasetukseen.
– Askeltakaa renkaan (B) avulla haluamaanne tuntilukuun.
– Painakaa kevyesti RESET-painiketta
vahvistaaksenne asetuksen.
– Painakaa RESET-painiketta ajastimen
aktivoimiseksi.
Kun olette asettanut AJASTIMEN 1, askeltakaa AJASTIMEEN 2. Asetukset tehdään
samalla tavalla kuin AJASTIMELLE 1.
TM
Ajastimella käynnistetyn lämmittimen
sammuttaminen
Lämmitin voidaan kytkeä pois käsin ennen
kuin ajastintoiminto tekee sen, tehkää seuraavasti:
– Painakaa READ -painiketta (A).
– Askeltakaa tekstiin PNLÄMM AJASTIN 1
tai 2 renkaalla (B). Teksti ON vilkkuu.
– Painakaa RESET-painiketta (C). Teksti
POIS palaa kiinteällä valolla ja lämmitin
kytkeytyy pois.
Lämmittimen välitön käynnistys
– Askeltakaa renkaalla (B) SUORAKÄYNNISTYKSEEN.
– Painakaa RESET-painiketta (C) päästäksenne vaihtoehtoihin PÄÄLLÄ tai POIS.
Valitkaa PÄÄLLÄ.
Lämmitin on nyt aktivoituna 60 minuuttia.
Matkustamon lämmittäminen aloitetaan heti,
kun moottorin jäähdytysneste on saavuttanut
riittävän lämpötilan.
Suorakäynnistetyn lämmittimen
sammuttaminen
– Askeltakaa renkaalla (B) SUORAKÄYNNISTYKSEEN.
– Painakaa RESET-painiketta (C) päästäksenne vaihtoehtoihin ON tai OFF.
– Valitkaa OFF.
Akku ja polttoaine
Jos akun lataus ei ole riittävä tai jos polttoainesäilössä on liian vähän polttoainetta, kytkeytyy
pysäköintilämmitin pois päältä. Saatte siinä
tapauksessa näyttöön ilmoituksen. Kuitatkaa
ilmoitus READ-painikkeella (A).
Tärkeää!
Toistuva pysäköintilämmittimen käyttö
lyhyiden ajomatkojen yhteydessä voi johtaa
akun purkautumiseen, mistä voi olla
seurauksena käynnistysongelmia.
Sen varmistamiseksi, että generaattori ehtii
tuottaa yhtä paljon energiaa kuin lämmitin
ottaa akusta, tulee lämmitintä säännöllisesti
käytettäessä autolla ajaa yhtä pitkä aika
kuin lämmitintä on käytetty.
Lisälämmitin (diesel)
(tietyt maat)
Kylmällä säällä voidaan tarvita lisälämmittimen antamaa ylimääräistä lämpöä oikean
lämpötilan saavuttamiseksi matkustamossa.
Lisälämmitin käynnistyy automaattisesti, kun
lisälämpöä tarvitaan, jos moottori on
käynnissä. Se suljetaan automaattisesti, kun
oikea lämpötila on saavutettu tai moottori
sammutetaan.
Sisustus
Etuistuimet
Matkustamon valaistus
Säilytystilat matkustamossa
Takaistuin
Tavaratila
72
75
77
82
84
TN
Sisustus
Etuistuimet
VAROITUS!
Säätäkää kuljettajan istuimen asento
ennen ajoon lähtöä, ei koskaan ajon
aikana.
Varmistakaa, että istuin on lukkiutunut.
Istuma-asento
Kuljettajan ja matkustajan istuimet voidaan
säätää parhaaseen istuma- ja ajoasentoon.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
TO
Eteen-/taaksepäin, nostakaa kahvaa ja
säätäkää oikea etäisyys ohjauspyörään
ja polkimiin. Varmistakaa säädön jälkeen,
että istuin on lukkiutunut.
Istuintyynyn etureunan nostaminen/
laskeminen, pumpatkaa ylös/alas
Istuimen nostaminen/laskemine,
pumpatkaa ylös/alas
Ristiselän tuen säätö: kiertäkää säätöpyörää
Selkänojan kallistuksen säätö: kiertäkää
säätöpyörää
Sähkötoimisen istuimen käyttöpaneeli.
Etuistuimen selkänojan
kallistaminen eteen
Etumatkustajan istuimen selkänoja voidaan
laskea alas vaakatasoon, jotta autoon
mahtuisi pitempääkin tavaraa. Selkänoja
kallistetaan eteen seuraavasti:
– Siirtäkää istuin mahdollisimman taakse.
– Säätäkää selkänoja pystyasentoon.
– Nostakaa selkänojan takapuolella olevia
salpoja.
– Kaatakaa selkänojaa samalla eteenpäin.
– Työntäkää istuin eteen siten, että niskatuki
"lukkiutuu" käsinekotelon alle.
Sisustus
Sähkökäyttöinen istuin
(valinnaisvaruste)
Valmistelut
Istuimen säätö tehdään normaalisti, kun virtaavain on asennossa I tai II. Säädön voi tehdä
myös 4,5 minuutin kuluessa siitä, kun oven
lukitus on avattu avaimella tai kauko-ohjaimella. Jos ovi on suljettu, ja virta-avainta ei ole
vielä työnnetty virtalukkoon tai se on virtalukossa asennossa 0, säätö voidaan tehdä
40 sekunnin kuluessa oven sulkemisesta.
Kauko-ohjaimen muistitoiminto
Kauko-ohjain, jota käytetään auton lukituksen
avaamiseen, tallentaa tiedot istuimen
asetuksiin tehdyistä muutoksista. Kun auton
lukitus seuraavan kerran avataan samalla
kauko-ohjaimella ja ovi avataan viiden
minuutin kuluessa, kuljettajan istuin ja
ulkotaustapeilit asettuvat tallennettuihin
asentoihin.
Istuimen säätö
Katkaisimilla voidaan säätää seuraavaa:
1. Istuintyynyn etureuna ylös/alas
2. Istuin eteen-/taaksepäin
3. Istuin ylös/alas
4. Selkänojan kaltevuus
Istuinta voidaan siirtää yhteen suuntaan
kerrallaan. Sähkötoimisissa etuistuimissa on
ylikuormitussuoja, joka laukeaa, jos jokin
esine aiheuttaa istuimen juuttumisen. Jos näin
tapahtuu, katkaiskaa virta (asento 0) ja
odottakaa n. 20 sekuntia ennen kuin istuinta
käytetään uudelleen.
Muistitoiminnolla varustettu istuin
5. Istuimen ja ulkopeilien säätö, ohjelma 1
6. Istuimen ja ulkopeilien säätö, ohjelma 2
7. Istuimen ja ulkopeilien säätö, ohjelma 3
8. Istuimen säädön tallennus
Kolme asentoa voidaan tallentaa. Istuimen
säädön jälkeen pidetään painiketta MEM (8)
painettuna samalla, kun painiketta (5)
painetaan. Muistipainikkeilla (6) ja (7)
voidaan istuimen ja peilien lisäasentoja
tallentaa muistiin.
TP
Sisustus
Etuistuimet
Muistissa olevan asennon
hakeminen
Pitäkää muistipainiketta (5), (6) tai
(7) painettuna, kunnes istuin pysähtyy. Jos
painettu painike vapautetaan, säätöliike
keskeytyy turvallisuussyistä heti.
Hätäpysäytys
Jos istuin alkaa liikkua vahingossa, painakaa
jotakin katkaisinta, niin istuin pysähtyy.
VAROITUS!
Varmistakaa, ettei istuimen edessä, takana
eikä alla ole mitään esineitä säädön
aikana.
Varmistakaa, ettei kukaan takamatkustajista voi jäädä puristuksiin.
Ehkäiskää puristumisvaara estämällä
lapsia leikkimästä katkaisimilla.
TQ
Sisustus
Matkustamon valaistus
• olette sammuttanut moottorin ja kääntänyt
virta-avaimen 0-asentoon.
Yleisvalo syttyy ja palaa 10 minuuttia, kun...
• jokin ovista on auki.
• jos yleisvalaistusta ei sammuteta.
Yleisvalo sammuu, kun...
• moottori käynnistyy.
• lukitsette auton ulkopuolelta avaimella tai
kauko-ohjaimella.
Yleisvalo voidaan sytyttää tai sammuttaa
kaikissa tilanteissa painamalla katkaisinta
lyhyesti.
Yleisvalaistus
Yleisvalaistus sytytetään ja sammutetaan
painamalla keskimmäistä painiketta.
Painikkeen lyhyellä painalluksella voitte
kaikissa asennoissa sytyttää tai sammuttaa
yleisvalaistuksen. Yleisvalaistuksen sytytätte
ja sammutatte painamalla keskimmäistä painiketta. Yleisvalaistus syttyy automaattisesti1 ja
palaa 30 sekuntia tai 10 minuuttia, jos
moottori on sammutettu.
Yleisvalaistus syttyy ja palaa 30 sekuntia,
kun...
• avaatte auton lukituksen avaimella tai
kauko-ohjaimella
1.
Yleisvalaistus sammuu automaattisesti
10 minuutin kuluttua moottorin pysäyttämisestä, jos ette sitä ennen ole sammuttanut
valaistusta.
Kaikki automatiikka voidaan kytkeä pois
pitämällä katkaisinta painettuna yli 3 sekuntia.
Kun sitten painatte katkaisinta lyhyesti
uudelleen, automatiikka kytkeytyy takaisin.
Tehtaalla ohjelmoituja 30 sekunnin ja
10 minuutin aikoja voidaan muuttaa. Ottakaa
yhteys Volvo-korjaamoonne.
Lukuvalot
Lukuvalot sytytetään ja sammutetaan painamalla vastaavaa katkaisinta. Kolmannella
istuinrivillä varustetuissa seitsemänpaikkaisissa autoissa syttyvät ja sammuvat
molemmat lukuvalot, kun yhtä katkaisinta
painetaan. Lukuvalot sammuvat automaattisesti 10 minuutin kuluttua moottorin sammuttamisen jälkeen, jos niitä ei sammuteta ennen
sitä.
Toiminto riippuu valoisuudesta ja
aktivoituu, kun on pimeää.
TR
Sisustus
Matkustamon valaistus
Meikkipeili1
Valo syttyy automaattisesti, kun kansi
nostetaan ylös.
1.
TS
Valinnaisvaruste tietyillä markkinaalueilla.
Sisustus
Säilytystilat matkustamossa
3
2
1
4
8
7
6
5
TT
Sisustus
Säilytystilat matkustamossa
Säilytystilat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Säilytyslokero kolmannella istuinrivillä.
Säilytyslokero ja mukinpitimet.
Kortinpidin.
Käsinekotelo.
Säilytyspaikka keskikonsolissa.
Mukinpidin takaistuimen matkustajille
Säilytystasku
Ostoskassin pidin
VAROITUS!
Huolehtikaa siitä, ettei kovia, teräviä tai
painavia esineitä kuljeteta sellaisella
tavalla, että ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja voimakkaassa jarrutuksessa.
Kiinnittäkää aina isot ja painavat esineet
turvavyöllä tai kuormankiinnityshihnoilla.
Kynäkotelo
Keskikonsolissa on lokero kynille.
Käsinekotelo
Käsinelokerossa voitte säilyttää esim. auton
käyttöohjekirjaa, karttoja, kyniä ja luottokortteja.
Lattiamatot (valinnaisvaruste)
Volvo tarjoaa erityisesti Teidän autoanne
varten valmistettuja lattiamattoja. Ne pitää
kiinnittää kunnolla lattian pidikkeisiin, jotta ne
eivät liukuisi ja jäisi puristuksiin kuljettajan
paikalla polkimien viereen ja alle.
TU
Sisustus
Takinpidin
Takinpidin on tarkoitettu vain kevyehköille
vaatteille.
Tuhkakuppi takamatkustajia
varten (valinnaisvaruste )
Mukinpidin/pullonpidin
takaistuimen matkustajille
Avatkaa tuhkakuppi vetämällä luukun yläreunasta ulospäin.
Vetäkää sisäosan alareunasta avausta varten.
Mukinpitimen sisäosa voidaan irrottaa: Irrottakaa molemmat pitimet, jolloin tilaan sopii
isoja pulloja.
Tyhjennys:
– Avatkaa tuhkakuppi.
– Painakaa kantta alaspäin ja kallistakaa
taaksepäin.
– Nostakaa sitten se ulos.
TV
Sisustus
Säilytystilat matkustamossa
Säilytyslokero ja mukinpitimet
(seitsemänpaikkainen auto)
Säilytyslokerossa voidaan säilyttää esim. cdlevyjä ja kirjoja.
UM
Säilytyspaikka keskikonsolissa
Mukinpidin
Keskikonsolissa on laskutaso esim. ruokaa ja
juomia varten. Kyynärnoja voidaan kääntää
taaksepäin, jolloin se toimii takamatkustajien
"pöytänä".
Mukinpitimet etumatkustajia varten.
Tuhkakupilla (valinnaisvaruste)
Tuhkakuppi tyhjennetään nostamalla pois sen
sisäosa.
Sisustus
Säilytyslokero kolmannella
istuinrivillä
(seitsemänpaikkainen auto)
Säilytyslokerossa voidaan säilyttää esim.
kyniä ja erilaisia pikkutavaroita.
UN
Sisustus
Takaistuin
1
2
A
Takaistuimet toinen istuinrivi
(seitsemänpaikkainen auto)
Siirrettävä istuin
(seitsemänpaikkainen auto)
Keskikonsolin takaosan
poistaminen
Selkänojan eteen kallistus autoon
astumisen helpottamiseksi
Nostakaa kahvasta (1) ylöspäin ja työntäkää
samalla istuinta eteenpäin. Toimikaa päinvastaisessa järjestyksessä siirtääksenne
istuimen takaisin alkuperäiseen asentoonsa.
Toisen istuinrivin keski-istuinta voidaan siirtää
pitemmälle eteen kuin muita istuimia. Tuolin
ollessa eteensiirretyssä asennossa ovat
integroidussa lastentyynyssä istuva lapsi ja
etuistuimella istujat paremmin yhteydessä
keskenään.
Jotta toisen istuinrivin keski-istuinta voitaisiin
työntää eteenpäin, on keskikonsoli
poistettava:
Istuimen säätö pituussuunnassa
Nostakaa sankaa (2) siirtääksenne istuinta
eteen- tai taaksepäin.
Nostakaa sankaa (A) siirtääksenne istuinta
eteen- tai taaksepäin.
UO
– Poistakaa keskikonsolin takaosa
vetämällä salpaa suoraan ulos, yllä olevan
kuvan mukaan.
– Nostakaa sitten konsoli pois.
Sisustus
VAROITUS!
Alinta asentoa saa käyttää vain, kun
istuimen selkänoja käännetään alas tai kun
kukaan ei istu tällä paikalla. Kun toisen ja
kolmannen rivin istuimet on käännetty ylös,
on välttämätöntä varmistaa, että istuinten
selkänojat ovat lukkiutuneet. Muutoin
voivat istuinten suojajärjestelmät puuttua.
Niskatuet takaistuimessa –
keski-istuin
Keskipaikan niskatuki voidaan säätää neljään
korkeuteen. Siirtäkää niskatukea ylöspäin
tarpeen mukaan. Niskatukea laskettaessa on
samalla painettava lukituspainiketta.
Katsokaa kuvaa!
Huomatkaa, että niskatukea ei voida poistaa
kokonaan!
UP
Sisustus
Tavaratila
Kolmannen istuinrivin istuimien
palauttaminen
– Nostakaa selkänoja normaaliasentoon.
– Ottakaa kiinni silmukasta ja vetäkää istuintyynyä kunnes kuulette naksahduksen.
– Kääntäkää niskasuoja ylös.
Istuinta voidaan nyt käyttää.
1
Tavaratilan pidentäminen –
toinen istuinrivi
– Siirtäkää istuimet takimmaiseen asentoon
(koskee vain seitsemänpaikkaista autoa).
– Laskekaa alas niskatuet.
– Vapauttakaa salpa (1) ja kaatakaa
selkänoja eteen. Painakaa selkänojaa sen
lukitsemiseksi alaslaskettuun asentoon.
Tavaratilan pidentäminen –
kolmas istuinrivi
(seitsemänpaikkainen auto)
Työntäkää toinen istuinrivi sisään- ja ulosastumisasentoon, katsokaa s. 82.
1.
2.
VAROITUS!
Turvallisuussyistä ei kolmannella istuinrivillä saa istua ketään matkustajia, jos
toisen istuinrivin reunapaikkojen niskatuet
ovat alaslaskettuina.
UQ
3.
Nostakaa kahvasta ylöspäin.
Työntäkää istuintyyny takimmaiseen
asentoonsa. Kääntäkää kuormankiinnityssilmukat sisään oikealla ja vasemmalla puolella niin, etteivät ne vaurioidu
kun selkänojat kaadetaan eteen.
Kaatakaa selkänoja eteen. (Niskatuki
laskeutuu automaattisesti, kun selkänoja
kaadetaan eteen.)
Sisustus
vahingoilta. Ottakaa kuormatessanne
huomioon, että huonosti kiinnitetyt ja väärin
kuormatut tavaratilassa olevat tavarat voivat
siirtyä äkillisessä jarrutuksessa tai törmäyksessä eteenpäin suurella nopeudella ja
voimalla ja aiheuttaa vakavia vahinkoja.
Huomatkaa, että 20 kg painava esine vastaa
50 km/h nopeudella tapahtuvassa törmäyksessä 1.000 kg:n törmäyspainoa.
Huomioikaa kuormatessanne seuraavaa:
Yleistä
Kuormituskyky riippuu auton toimintapainosta
lisättynä mahdollisilla asennetuilla lisävarusteilla. Toimintapaino käsittää kuljettajan,
polttoainesäiliön painon sen ollessa 90 %
täynnä ja muista huuhtelu-/jäähdytysnesteistä
yms. Asennetut lisävarusteet, ts. vetokoukku,
taakkateline, kattolaatikko jne. lasketaan
mukaan toimintapainoon.
Auton kuorituskykyä rajoittaa matkustajien
lukumäärä ja heidän painonsa.
Tavaratilan kuormaaminen
Turvavyöt ja turvatyynyt antavat kuljettajalle ja
etumatkustajalle hyvän suojan, etenkin
edestä päin sattuvissa törmäyksissä. On
tärkeätä suojautua myös takaapäin tulevilta
• Älkää panko liian raskasta kuormaa etuistuimia vasten. Tällöin alaslaskettuun selkänojaan kohdistuu turhan suuri kuormitus.
• Sijoittakaa kuorma selkänojaa vasten.
• Asettakaa raskaat tavarat mahdollisimman alas.
• Asettakaa leveät tavarat selkänojan
molempia puolia vasten.
• Pankaa terävien kulmien suojaksi jotakin
pehmeätä.
• Kiinnittäkää kuorma kiinnitysnauhoilla
auton kuormankiinnityssilmukoihin.
• Älkää kuormatko koskaan selkänojan
yläpuolelle käyttämättä suojaverkkoa.
VAROITUS!
VAROITUS!
Älkää kuormatko koskaan selkänojan
yläpuolelle! Jos teette niin, kuorma voi
lentää eteenpäin äkillisessä jarrutuksessa
tai törmäyksessä ja aiheuttaa vakavia
vammoja itsellenne tai muille matkustajille.
Muistakaa myös aina sitoa kuorma
kunnolla kiinni.
Takaistuimen selkänojan ollessa alaslaskettuna ei autoa saa kuormata korkeammalle kuin 50 mm takamatkustajan
ikkunan yläreunan alapuolelle. Jättäkää
myös 10 cm tilaa ikkunoiden sisäpuolelle,
muuten voi auton sisäkattoon asennetun
turvaverhon suojatoiminta häiriintyä.
Kiinnittäkää kuorma aina hyvin. Muuten se
voi lentää eteenpäin äkkinäisessä jarrutuksessa ja vahingoittaa matkustajia.
Pysäyttäkää moottori ja kytkekää seisontajarru, kun kuormaatte tai poistatte pitkiä
tavaroita! Muuten on mahdollista, että
tavara osuu vaihteenvalitsimeen tai
vaihdevipuun siirtäen sen johonkin
ajoasentoon, jolloin auto voi lähteä
liikkeelle.
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat sen
toimintapainon kuormituksen raskauden
mukaan.
UR
Sisustus
Tavaratila
Suojaverkko
Suojaverkon kiinnitys
Suojaverkko estää tavaroita ja kuormaa siirtymästä eteenpäin matkustamossa voimakkaissa jarrutuksissa.
Jos autossa on näkösuoja, nostakaa se pois
ennen suojaverkon kiinnittämistä.
– Kiinnittäkää ylempi tanko etummaiseen tai
takimmaiseen kattokiinnikkeeseen.
– Kiinnittäkää tangon toinen pää vastakkaisella puolella olevaan kattokiinnikkeeseen.
– Kiristäkää suojaverkon vetonauhat
lattiassa oleviin silmukoihin, kun verkko on
kiinnitetty takimmaisiin kattokiinnikkeisiin.
Käyttäkää istuimen liukukiskossa olevia
silmukoita verkon ollessa kiinnitettynä
etummaisiin kattokiinnikkeisiin.
Koskee vain seitsemänpaikkaista autoa:
– Varmistakaa, että verkko on sivupaneelin
kyynärnojan edessä kiristettäessä.
– Kiristäkää suojaverkko vetonauhoilla.
Verkko on valmistettu vahvasta nailonkudoksesta ja se voidaan kiinnittää kahdella eri
tavalla:
– Takaistuimen selkänojan taakse
– Etuistuimien taakse, jos takaistuin on
alaslaskettuna.
US
Sisustus
1
Suojaverkon kokoontaittaminen
Suojaverkko voidaan taittaa ja asettaa tavaratilan lattian alle (viisipaikkainen auto).
Painakaa kuormaverkon saranoiden
nuppeja (1) saranoiden vapauttamiseksi ja
taittakaa verkko.
VAROITUS!
On tärkeätä varmistua siitä, että suojaverkon yläkiinnitykset on oikein asennettu
ja että kiristysnauhat on kiinnitetty
tukevasti.
Vaurioitunutta verkkoa ei saa käyttää.
Teräksinen suojaritilä
(valinnaisvaruste)
Tavaratilan suojaritilä estää kuormaa tai
kotieläimiä siirtymästä eteenpäin matkustamossa voimakkaissa jarrutuksissa.
Suojaritilä on turvallisuussyistä aina kiinnitettävä ja varmistettava oikealla tavalla.
Kiinnittäkää suojaritilä näin:
– Nostakaa suojaritilä sisään takaluukusta
tai jommasta kummasta takasivuovesta
(laskekaa tällöin toinen istuinrivi alas
ensin).
– Asettakaa suojaritilän toinen kiinnike
toisen istuinrivin takana sivuoven yläpuolella olevaan vastaavaan kiinnikkeeseen.
– Asettakaa suojaritilän kiinnike kiinnikkeen
etummaiseen asentoon.
– Asettakaa suojaritilän toinen kiinnike
toisen sivuoven yläpuolella olevaan
vastaavaan kiinnikkeeseen ja siirtäkää se
etummaiseen asentoon.
– Asettakaa kiinnityssanka alhaalta käsin
suojaritilän alakiinnikkeen läpi kuvan
mukaan.
– Kiinnittäkää kiinnityssangan jousi ja
kiertäkää nuppi paikalleen.
– Kiinnittäkää kiinnityssangan koukku kuormankiinnityssilmukkaan ja kiristäkää
UT
Sisustus
Tavaratila
nuppia kunnes kiinnityssanka lukkiutuu
silmukkaan.
– Tehkää samoin toisella puolella.
– Kiristäkää molempia kiinnityssankoja
vuorotellen vähän kerrallaan.
– Asettakaa suojahatut nuppien yläpuolella
oleviin kierteisiin.
VAROITUS!
Seitsemänpaikkainen auto: Turvallisuussyistä ei kolmannella istuinrivillä saa istua
ketään matkustajia, jos kuormaritilä on
toisen istuinrivin takana.
Sähköliitäntä kuormatilassa
Kääntäkää kansi alas, kun haluatte käyttää
pistorasiaa. Pistorasia toimii riippumatta siitä,
onko sytytys kytkettynä vai ei.
Jos sytytysvirta katkaistaan ja liitäntään on
kytketty 0,1 A ylittävä sähkökuormitus, tulee
näyttöön varoitusviesti.
Välttäkää sähköliitännän käyttöä sytytysvirran
ollessa katkaistuna, koska akku saattaa
purkautua.
Näkösuoja (valinnaisvaruste,
7-paikkainen)
Vetäkää suojapeite rullalta taaksepäin matkatavaroiden peitteeksi ja kiinnittäkää se tavaratilan takatolpissa oleviin kiinnityskohtiin.
Näkösuojan poistaminen
Painakaa näkösuojan päätykappaletta
sisäänpäin, vetäkää ylöspäin ja irrottakaa se.
Kiinnittäessänne näkösuojaa painakaa sen
päätykappaleet pitimiin.
VAROITUS!
Älkää panko mitään tavaroita näkösuojan
päälle. Ne voivat vahingoittaa matkustajia
esim. äkillisen jarrutuksen tai väistöliikkeiden yhteydessä.
UU
Sisustus
Lokero tavaratilan lattiassa
(seitsemänpaikkainen auto)
– Nostakaa lattialuukku ylös.
Jos auto on varustettu ostoskassin pitimellä:
– Nostaa ylempi lattialuukku ylös, irrottakaa
mahdollisen ostoskassin pitimen kiinnitysnauhat ja nostakaa ylös alempi lattialuukku.
Tavaratilan lattian alla on seuraavaa:
Ostoskassin pidin
Avatkaa tavaratilassa oleva luukku. Ripustakaa tai kiinnittäkää ostoskassit nauhan tai
pitimen avulla.
1. Viisipaikkainen auto 2. Seitsemänpaikkainen auto
Lokero tavaratilan lattiassa
(viisipaikkainen auto)
– Nostakaa lattialuukku ylös tavaratilan
lattiasta.
Jos auto on varustettu ostoskassin pitimellä:
– Nostakaa lattialuukku, irrottakaa ostoskassipitimen kiristysnauhat.
Tavaratilan lattian alla on seuraavaa:
•
•
•
•
•
•
•
•
Työkalupussi
Nosturi
Varoituskolmio, katsokaa s. 143
Ensiapulaukku
Tärkeää!
Huomatkaa, ettette sijoita mitään tilaan,
johon tyynyt käännetään. Tyynyt ja istuinmekanismit voivat vaurioitua.
HUOM! Tietyissä ensiapulaukun tuotteissa
on "parasta ennen" -päiväys, nämä tulee
vaihtaa ennen kuin tämä päiväys on ohitettu.
Varoituskolmio (tietyt markkina-alueet)
Työkalupussi
Ensiapulaukku (tietyt markkina-alueet)
Nosturi (vaihtoehtoinen paikka)
UV
Sisustus
VM
Lukot ja hälytin
Avaimet ja kauko-ohjain
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
Lapsilukot
Hälytin (valinnaisvaruste)
92
95
98
99
VN
Lukot ja hälytin
Avaimet ja kauko-ohjain
1.
2.
Pääavain
Avain kaikkiin lukkoihin.
Huoltoavain*
Avain etuoveen, käynnistys- ja ohjauslukkoon.
*: vain tietyt markkina-alueet
N
Avaimet – Elektroninen
käynnistyksenesto
Auton mukana toimitetaan kaksi pääavainta ja
yksi huoltoavain. Toinen pääavain on kokoontaitettava ja varustettu sisäänrakennetulla
kauko-ohjaimella.
Jos kadotatte jonkin avaimen, Teidän on
otettava kaikki jäljellä olevat avaimet
mukaanne valtuutettuun Volvo-korjaamolle.
Varkaudenestoa silmällä pitäen kadonneen
avaimen koodi pitää poistaa järjestelmästä.
Muut avaimet pitää samalla koodata
uudelleen järjestelmään.
O
Avainten mukana on toimitettu niiden mekaaniset avainkoodit erillisessä laatassa. Säilyttäkää laatta turvallisessa paikassa.
Toimittakaa laatta Volvo tekniseen palveluun,
jos haluatte tilata uusia avaimia. Enintään
kuusi kauko-ohjaintä/avainta voidaan ohjelmoida käyttöä varten.
Elektroninen käynnistyksenesto
Avaimet on varustettu koodatulla sirulla.
Koodin täytyy täsmätä auton käynnistykse-
VO
nestojärjestelmään kanssa. Auto voidaan
käynnistää vain avaimella, jossa on oikea
koodi.
Virta-avaimet ja elektroninen käynnistyksenesto
Virta-avain ei saa riippua yhdessä muiden
avainten tai metalliesineiden kanssa samassa
avainnipussa. Elektroninen käynnistyksenesto voi tällöin aktivoitua erehdyksessä eikä
autoa voi käynnistää.
Lukot ja hälytin
N
S
O
R
Q
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P
Lukituksen avaaminen
Takaluukun avaaminen
Paniikkitoiminto
Turvavalaistus
Lukot
Avaimen taittaminen kokoon/avaaminen
Kauko-ohjaintoiminnot
Lukituksen avaaminen
– Painakaa kerran painiketta (1) kaikkien
ovien, takaluukun ja polttoainesäiliön
korkin luukun lukituksen avaamiseksi.
Takaluukku
– Painakaa kaksi kertaa painiketta (2) vain
takaluukun lukituksen avaamiseksi.
Paniikkitoiminto
Paniikkitoimintoa voidaan käyttää hätätapauksissa ympäristön huomion kiinnittämiseksi.
Jos punaista painiketta (3) pidetään
painettuna vähintään kolme sekuntia tai sitä
painetaan kaksi kertaa tänä aikana, suuntavalot ja äänitorvi aktivoituvat. Paniikkihälytys
suljetaan kauko-ohjaimen millä tahansa
painikkeella tai automaattisesti 25 sekunnin
kuluttua.
Avaimen kokoontaitto/avaaminen
Avain voidaan taittaa painamalla
painiketta (6) ja kääntämällä samalla avainosa
painikeosan sisään.
Kokoontaitettu avain avautuu automaattisesti
painiketta painamalla.
Turvavalaistus
Tehkää näin lähestyessäne autonne:
– Painakaa kauko-ohjaimen keltaista
painiketta (4).
Nyt syttyvät sisävalot, seisontavalot, rekisterikilven valot ja ulkotaustapeilien valot (valinnaisvaruste). Myös mahdollisen perävaunun
valot syttyvät. Nämä valot palavat 30, 60 tai
90 sekuntia. Valtuutettu Volvo-korjaamo voi
säätää ajan Teille sopivaksi.
Lähestymisvalot sammuttaminen:
– Painakaa keltaista painiketta uudelleen.
Lukitseminen
Painikkeella (5) lukitaan kaikki ovet,
takaluukku ja polttoainesäiliön luukku. Polttoainesäiliön luukun kohdalla on noin
10 minuutin viive.
VP
Lukot ja hälytin
Avaimet ja kauko-ohjain
Kaukosäätimen pariston vaihto
Jos lukot toistuvasti jättävät reagoimatta
kauko-ohjaimen signaaliin normaalilta etäisyydeltä, paristo pitää vaihtaa.
– Irrottakaa kansi vääntämällä sen
takareunaa varovasti pienellä ruuvitaltalla.
– Vaihtakaa paristo (tyyppi CR 2032, 3 V) –
asettakaa pluspuoli ylöspäin. Välttäkää
koskemasta paristoon ja sen kosketuspintoihin sormin.
– Asettakaa kansi takaisin. Varmistakaa,
että kumitiivisteen asento on oikea, niin
ettei se vaurioidu eikä sisään pääse vettä.
– Toimittakaa paristo esimerkiksi Volvokorjaamolle, joka huolehtii sen hävittämisestä ympäristöystävällisellä tavalla.
VQ
Lukot ja hälytin
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovea tai takaluukkua ei avata
kahden minuutin sisällä lukituksen avaamisesta kauko-ohjaimella ulkopuolelta, kaikki
ovet lukkiutuvat automaattisesti uudelleen.
Tämä toiminto estää Teitä jättämästä autoa
vahingossa lukitsematta.
Hälyttimellä varustetut autot, katso s. 99.
Automaattinen lukitseminen
(valinnaisvaruste)
Auton lukitseminen ja
lukituksen avaaminen
ulkopuolelta
Pääavaimella tai sen kaukoohjaimella avataan
– ulkopuolelta – kaikki sivuovien ja takaluukun
lukitus samanaikaisesti. Tässä tilassa
sivuovien lukitusnupit ja sisäpuoliset kahvat
kytkeytyvät pois toiminnasta.
Polttoainesäiliön luukku voidaan avata, kun
autoa ei ole lukittu. Lukko on edelleen auki
10 minuuttia auton lukitsemisen jälkeen.
Ovet lukkiutuvat automaattisesti, kun auton
nopeus ylittää 7 km/h ja ne pysyvät lukittuina,
kunnes jokin ovi avataan sisäpuolelta tai
lukitus avataan jollain keskuslukituspainikkeella.
Lukitseminen ja lukituksen
avaaminen sisäpuolelta
Ovipaneelin katkaisimilla voidaan lukita tai
avata lukituksesta kaikki ovet ja takaluukku
samanaikaisesti.
Lisäksi voidaan jokainen ovi lukita lukitusnupilla ja lukitus avata avaamalla ovi kahvalla.
Edellinen selostus pätee vain, kun autoa ei
ole lukittu ulkopuolelta!
VR
Lukot ja hälytin
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
– Takaluukun lukitsemiseksi ja hälytyksen
kytkemiseksi sen sulkemisen jälkeen, on
LOCK-painiketta painettava vielä kerran.
HUOM! Jos käytätte tätä painiketta
takaluukun lukituksen avaamiseksi ilman, että
avaatte sen, takaluukku lukkiutuu automaattisesti uudelleen kahden minuutin kuluttua.
Salpalukitusasento1
Autossanne on erityinen salpalukitusasento,
mikä merkitsee sitä, että ovien ollessa lukittuina niitä ei voi avata auton sisältä.
Käsinekotelon lukitseminen
Käsinelokero voidaan lukita/avata vain
pääavaimella – ei huoltoavaimella.
Takaluukun lukitseminen/
lukituksen avaaminen kaukoohjaimella
Halutessanne avata vain takaluukun tehkää
näin:
– Painakaa kauko-ohjaimen painiketta (ks.
kuvaa) hitaassa tahdissa 2 kertaa
3 sekunnin sisällä.
– Jos kaikki ovet ovat lukittuina sulkiessanne
sitten takaluukkua, se jää lukitsemattomaksi ja hälytyksen ulkopuolelle sulkemisen jälkeen. Muiden ovien kohdalla
hälytys toimii ja ne ovat edelleen lukittuina.
Salpalukitusasento voidaan kytkeä vain
ulkopuolelta lukitsemalla kuljettajan ovi
avaimella tai kauko-ohjaimella. Kaikkien ovien
on oltava kiinni, ennen kuin salpalukitus
voidaan kytkeä. Ovia ei voida nyt avata
sisäpuolelta. Ovien lukitus voidaan avata vain
ulkopuolelta kuljettajan ovesta tai kaukoohjaimella.
Salpalukitus kytkeytyy päälle 25 sekunnin
viiveellä ovien sulkemisen jälkeen.
1.
VS
Tietyt maat
Lukot ja hälytin
Painikkeessa oleva diodi palaa, kunnes lukitsette auton avaimella tai kauko-ohjaimella.
Näytössä näkyy viesti niin kauan kuin avain on
virtalukossa. Kun tämän jälkeen kytkette
sytytysvirran seuraavan kerran, kytkeytyvät
tunnistimet päälle uudelleen.
VAROITUS!
Älkää jättäkö ketään autoon kytkemättä
salpalukitusasentoa pois.
Salpalukitusasennon ja mahdollisten hälytysanturien tilapäinen
poiskytkeminen
Jos joku haluaa jäädä autoon ja haluatte
kuitenkin lukita ovet ulkopuolelta – esimerkiksi matkustaessanne autolautalla – voitte
kytkeä salpalukitustilan pois.
– Asettakaa avain virtalukkoon, kääntäkää
se asentoon II ja sitten takaisin asentoon
I tai 0.
– Painakaa painiketta (ks. kuvaa).
Jos auto on varustettu hälyttimellä, kytkeytyvät liike- ja kallistustunnistimet samalla pois,
katsokaa s. 99.
VT
Lukot ja hälytin
Lapsilukot
N
N
O
O
Mekaaninen lapsilukko –
takaovet ja takaluukku
Kummankin takasivuoven takareunassa ja
takaluukun alareunassa (tietyt markkinaalueet) on lapsilukon salpa. Niihin pääsee
käsiksi vain ovien tai takaluukun ollessa auki.
Kiertäkää salpaa auton virta-avaimella lapsilukon aktivoimiseksi tai poiskytkemiseksi.
1.
2.
VU
Ovi voidaan avata sisäpuolelta.
Ovea ei voida avata sisäpuolelta.
VAROITUS!
Muistakaa, että onnettomuuden sattuessa
takaistuimella istuvat eivät voi avata takasivuovia sisältä päin, jos lapsilukot ovat
kytkettyinä. Pitäkää tästä syystä lukitusnupit yläasennossa ajon aikana. Tällöin
pelastajat pääsevät mahdollisen onnettomuuden sattuessa auttamaan autossa
olevia nopeasti ulkopuolelta.
Sähkökäyttöinen lapsilukko –
takasivuovet (valinnaisvaruste
tietyillä markkina-alueilla)
Takaovien lapsilukot kytketään päälle ja pois
keskikonsolissa olevalla painikkeella. Virtaavaimen tulee olla asennossa I tai II. Lapsilukkojen ollessa aktivoituina palaa merkkivalo
painikkeessa. Näyttöön tulee viesti, kun lapsilukot kytketään päälle tai pois.
HUOM! Niin kauan kuin sähkötoimiset lapsilukot ovat aktivoituina, takasivuovia ei voida
avata sisältä.
Lukot ja hälytin
Hälytin (valinnaisvaruste)
Kytkettynä hälytin valvoo jatkuvasti kaikkia
hälytintuloja. Hälytys laukeaa, jos...
•
•
•
•
•
•
•
•
konepelti avataan
takaluukku avataan
sivuovi avataan
virtalukko kytketään päälle väärällä
avaimella tai sitä yritetään rikkoa
liikettä havaitaan matkustamossa
auto nostetaan tai hinataan pois (jos se
on varustettu kallistustunnistimella –
lisävaruste)
akkukaapeli irrotetaan
joku yrittää kytkeä sireenin pois.
Hälyttimen kytkeminen
sesta kauko-ohjaimella, hälytin kytkeytyy
automaattisesti uudelleen päälle. Auto
lukkiutuu samanaikaisesti. Tämä toiminto
estää jättämästä hälytintä vahingossa
poiskytketyksi.
Hälyttimen automaattinen
aktivoituminen
Tietyissä maissa (Belgia, Israel jne) hälytin
kytkeytyy automaattisesti tietyn viiveen
jälkeen, kun ovi on avattu ja suljettu ilman, että
sitä on lukittu.
Lauenneen hälyttimen
poiskytkeminen
Painakaa kauko-ohjaimen LOCK-painiketta.
Suuntavalojen pitkä vilkkusignaali ilmaisee,
että hälytin on kytkettynä ja, että kaikki ovet
ovat kiinni.
Jos hälytin antaa äänihälytyksen ja haluatte
kytkeä sen pois, painakaa kauko-ohjaimen
UNLOCK-painiketta. Kuittaussignaalina
annetaan suuntavalojen kaksi lyhyttä välähdystä.
Hälyttimen poiskytkeminen
Hälytyssignaalit
Painakaa kauko-ohjaimen UNLOCKpainiketta. Suuntavalojen kaksi lyhyttä vilkkusignaalia ilmaisevat, että hälytin on kytketty
pois.
Hälyttimen automaattinen
uudelleenkytkeytyminen
Jos mitään sivuovea tai takaluukkua ei avata
kahden minuutin kuluessa hälyttimen kytkemisestä pois päältä, ja auto on avattu lukituk-
Äänihälytys annetaan akkuvarmennetulla
sireenillä. Jokainen hälytyssignaali kestää
25 sekuntia.
Hälytyksessä kaikki suuntavalot vilkkuvat
5 minuutin ajan tai kunnes kytkette hälyttimen
pois edellä olevan selostuksen mukaan.
Hälytystunnistimien ja
salpalukitusasennon tilapäinen
poiskytkeminen
Jotta vältyttäisiin vaaralta, että hälytin aktivoituisi vahingossa, jos esim. jätetään koira
autoon tai laivamatkan aikana, voidaan liike- ja
kallistustunnistin kytkeä tilapäisesti pois
päältä:
– Asettakaa avain virtalukkoon, kääntäkää
se asentoon II ja sitten takaisin asentoon
I tai 0.
– Painakaa painiketta.
Painikkeen merkkivalo palaa kunnes lukitsette
auton avaimella tai kauko-ohjaimella.
VV
Lukot ja hälytin
Hälytin (valinnaisvaruste)
Näytössä näkyy viesti niin kauan kuin avain on
virtalukossa. Kun tämän jälkeen kytkette
sytytysvirran seuraavan kerran, kytkeytyvät,
kytkeytyy tilapäinen poiskytkentä pois.
VAROITUS!
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa
hälytysjärjestelmään kuuluvia
komponentteja. Tällaiset yritykset voivat
vaikuttaa vakuutusehtoihin.
Jos autossa on salpalukitus, se aktivoituu
samalla. Katsokaa s. 96.
Hälyttimen merkkivalo
kojelaudassa
Kojelaudassa ylinnä oleva hälyttimen
merkkivalo (ks. kuva) ilmaisee hälytysjärjestelmän tilan:
• Merkkivalo sammuksissa: Hälytin on
poiskytkettynä.
• Valo vilkkuu kerran joka toinen sekunti:
Hälytys on kytkettynä.
• Valo vilkkuu nopeasti hälyttimen poiskytkemisen jälkeen ja sytytysvirran kytkemiseen saakka: Hälytin on lauennut.
• Jos hälytysjärjestelmäänne on syntynyt
jokin vika, saatte ilmoituksen näyttöön.
Jos hälytinjärjestelmä ei toimi oikealla tavalla,
antakaa valtuutetun Volvo-korjaamon
NMM
Käynnistys ja ajo
Yleistä
Polttoaineen täyttö
Moottorin käynnistäminen
Käsivalintainen vaihteisto
Automaattivaihteisto
Neliveto
Jarrujärjestelmä
Vakautusjärjestelmä
Pysäköintitutka (valinnaisvaruste)
Hinaaminen ja pelastaminen
Apukäynnistyskaapelit
Ajaminen perävaunun kanssa
Irrotettava vetokoukku — asennus
Irrotettava vetokoukku — irrotus
Kuormaus
Valokuvion sovitus
BLIS (Blind Spot Information System)
102
104
105
107
108
111
112
114
115
117
119
120
124
126
128
130
133
NMN
Käynnistys ja ajo
Yleistä
Taloudellinen ajo
Taloudellinen ajo edellyttää ennakoivaa,
sujuvaa ajotapaa ja nopeuden suhteuttamista
liikennetilanteeseen.
Muistakaa seuraavat seikat:
• Käyttäkää moottori lämpimäksi niin
nopeasti kuin mahdollista! Toisin sanoen:
älkää käyttäkö moottoria yksinomaan
joutokäynnillä, vaan lähtekää liikkeelle
moottoria kevyesti kuormittaen mahdollisimman pian.
• Kylmä moottori kuluttaa huomattavasti
enemmän polttoainetta kuin lämmin.
• Välttäkää ajamasta lyhyitä matkoja, koska
moottori ei tällöin ehdi lämmetä.
• Ajakaa joustavasti! Välttäkää tarpeettomia
kiihdytyksiä ja äkkijarrutuksia.
• Älkää kuljettako tarpeetonta, painavaa
kuormaa autossa.
• Älkää ajako talvirenkailla, kun tiet ovat
keväällä tulleet paljaiksi ja kuiviksi.
• Poistakaa taakkateline, kun sitä ei tarvita.
• Älkää pitäkö sivuikkunoita tarpeettomasti
auki.
Uusi auto – liukas tie
Ajo liukkaalla tienpinnalla voi tuntua erilaiselta
riippuen siitä, onko autossa käsivalintainen
vaihteisto vai automaattivaihteisto. HarjoiNMO
telkaa siksi liukkaalla ajoa hallituissa oloissa
saadaksenne selville, kuinka autonne
käyttäytyy.
Ajo epätasaisella tiellä
Volvo XC90 on suunniteltu lähinnä maantieajoon, mutta sillä on myös hyvät tieominaisuudet epätasaisilla ja huonoilla teillä. Jotta
auton kestoikä ei lyhenisi, huomioikaa
seuraavaa:
• Ajakaa hitaasti epätasaisella tiellä, näin
vältätte auton alustan vaurioitumisen.
• Jos maa on pehmeää tai siinä on kuivaa
hiekkaa tai lunta, on parasta pitää auto
aina koko ajan liikkeessä ja välttää vaihtamisia. Älkää pysäyttäkö autoa.
• Jos tie on erittäin jyrkkä ja auto on
vaarassa kaatua, älkää yrittäkö koskaan
kääntää autoa vaan peruuttakaa takaisinpäin. Välttäkää ajoa vinosti jyrkissä
rinteissä, ajakaa rinteen suuntaisesti.
HUOM! Välttäkää jyrkkien mäkien ajamista,
jos polttoainemäärä on pieni. Katalysaattori
voi vaurioitua, jos moottori ei saa riittävästi
polttoainetta. Ajettaessa erittäin jyrkkiä mäkiä
on syytä varmistaa, että säiliö on yli puoliksi
täynnä, jolloin moottorin pysähtymisestä ei
ole vaaraa.
Ajo syvässä vedessä
Autolla voidaan ajaa korkeintaan 48 cm syvän
veden läpi.
HUOM! Syvemmässä vedessä voi vettä
tunkeutua tasauspyörästöihin ja vaihteistoon.
Tällöin öljyn voitelukyky heikkenee, mikä
lyhentää näiden järjestelmien kestoikää.
Ajakaa vedessä hitaasti älkääkä pysäyttäkö
autoa. Kun olette tullut pois vedestä,
painakaa kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa,
että täysi jarruvaikutus saavutetaan. Vesi ja
esim. muta voivat kastella jarrupinnoitteet,
jolloin jarrutusteho heikkenee.
Puhdistakaa lohkolämmittimen ja perävaunukytkimen sähköliittimet ajettuanne vedessä ja
mudassa.
HUOM! Älkää antako auton seistä kynnysten
yli ulottuvassa vedessä pitempään,
seurauksena voi olla sähkövikoja.
Käynnistys ja ajo
Älkää ylikuormittako akkua
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat akkua
eri tavoin. Välttäkää pitämästä virta-avainta
asennossa II moottorin ollessa pysäytettynä.
Käyttäkää sen sijaan asentoa I, kun virtaa
tarvitaan vähän. Tavaratilan 12 V -sähköliitännässä on jännite, vaikka avain on poistettu
virtalukosta.
Esimerkkejä paljon virtaa kuluttavista toiminnoista:
• matkustamon puhallin
• tuulilasinpyyhkimet
• audiolaitteet
• seisontavalot.
Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka
kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää
käyttäkö paljon virtaa kuluttavia toimintoja,
kun moottori ei ole käynnissä. Jos akkujännite
on matala, esitetään mittariston näytössä
teksti. Ilmoitusta mittariston näytössä
esitetään, kunnes moottori on käynnistetty.
Energiansäästötoiminto sulkee tietyt
toiminnot tai rajoittaa akun kuormitusta esim.
pienentämällä tuuletuspuhallusta ja sulkemalla audiolaitteet.
Ladatkaa akkua käynnistämällä moottori.
Varokaa ylikuumentamasta
moottoria ja jäähdytysjärjestelmää
Tietyissä olosuhteissa, esim. vuoristoajossa
ja raskaalla kuormituksella, on olemassa
moottorin ja jäähdytysjärjestelmän ylikuumenemisen vaara. Erityisesti, jos sää on lämmin.
Jäähdytysjärjestelmän ylikuumenemisen välttämiseksi
• Ajakaa hitaalla nopeudella, jos vedätte
perävaunua ylös jyrkkää mäkeä.
• Älkää sammuttako moottoria heti raskaan
ajon jälkeen.
• Poistakaa etusäleikön edessä olevat
lisävalot, jos ajatte hyvin kuumassa
säässä.
Moottorin ylikuumenemisen välttämiseksi
Älkää käyttäkö moottoria yli 4500 r/min
käyntinopeudella, jos vedätte perävaunua tai
asuntovaunua mäkisessä maastossa. Öljyn
lämpötila voi muuten nousta liian korkeaksi.
Älkää ajako takaluukku auki
Ajettaessa takaluukku auki autoon imeytyy
tavaratilan kautta pakokaasuja ja niiden
mukana myrkyllistä häkää eli hiilimonoksidia.
Jos joudutte ajamaan takaluukku auki
lyhyehkön matkan, menetelkää näin:
• Sulkekaa kaikki ikkunat.
• Suunnatkaa ilma lasiin ja lattialle ja
kytkekää puhallin suurimmalle nopeudelle.
NMP
Käynnistys ja ajo
Polttoaineen täyttö
polttoainetta, se voi valua korkeissa lämpötiloissa yli!
Kiertäkää tankkauksen jälkeen kantta kiinni,
kunnes kuuluu yksi tai useampia naksahduksia.
VAROITUS!
Älkää koskaan pitäkö päällä olevaa matkapuhelinta käsillä tankatessanne – soittosignaali voi saada kipinän aikaan ja
sytyttää bensiinihöyryt, mikä puolestaan
voi aiheuttaa tulipalon ja henkilövahinkoja.
Polttoainesäiliön luukun avaus
Polttoainesäiliön luukku voidaan avata, kun
autoa ei ole lukittu.
HUOM! Luukku pysyy lukkiutumattomana
kymmenen minuuttia sen jälkeen kun auto on
lukittu. Sitten se lukkiutuu automaattisesti.
Polttoainesäiliön korkki
Polttoainesäiliön kansi on oikeassa takalokasuojassa olevan luukun takana.
Lämpimällä säällä säiliöön saattaa
muodostua jonkin verran ylipainetta. Avatkaa
kansi tällöin hitaasti. Älkää täyttäkö säiliöön
liikaa polttoainetta. Korkeintaan yksi tankkauspistoolin naksahdus! Jos säiliössä on liikaa
NMQ
Bensiinin tankkaus
HUOM! Älkää lisätkö polttoaineeseen lisäaineita, ellei Volvo-korjaamo nimenomaan ole
sellaista suositellut.
Tärkeää!
Bensiinikäyttöisiin autoihin on aina
tankattava lyijytöntä bensiiniä, ettei katalysaattori vaurioidu.
Dieselin tankkaus
Dieselöljyssä voi parafiini saostua alhaisissa
lämpötiloissa (–5 °C - –40 °C), mikä johtaa
käynnistysvaikeuksiin. Varmistakaa että
käytätte erityistä dieselpolttoaineen talvilaatua kylmänä aikana.
Käynnistys ja ajo
Moottorin käynnistäminen
Moottori käynnistetään näin
(bensiinmoottori)
– Painakaa seisontajarrua.
– Automaattivaihteisto: Vaihteenvalitsin
asennossa P tai N.
Käsivalintainen vaihteisto: Vaihdevipu
vapaa-asennossa ja kytkinpoljin täysin
painettuna. Tämä on erityisen tärkeätä
hyvin kylmällä säällä.
– Kääntäkää virta-avain käynnistysasentoon.
Jos moottori ei käynnisty
5-10 sekunnin aikana, päästäkää avain
(katsokaa myös "Automaattikäynnistys",
s. 105) ja tehkää uusi käynnistysyritys.
HUOM! Moottorin lämpötilasta riippuen on
tiettyjen moottoreiden lämpötila kylmäkäynnistyksen yhteydessä – lyhyen hetken –
normaalia korkeampi. Syynä on Volvon
pyrkimys minimoida pakokaasupäästöt nostamalla moottorin pakokaasunpuhdistusjärjestelmän lämpötila oikeaksi käyttölämpötilaksi
mahdollisimman nopeasti.
Moottori käynnistetään näin
(dieselmoottori)
– Painakaa seisontajarrua.
– Automaattivaihteisto: Vaihteenvalitsin
asennossa P tai N.
Käsivalintainen vaihteisto: Vaihdevipu
vapaa-asennossa ja kytkinpoljin täysin
painettuna. Tämä on erityisen tärkeätä
hyvin kylmällä säällä.
– Kääntäkää virta-avain ajoasentoon. Mittaristossa syttyy symboli osoittamaan, että
moottorin esilämmitys on toiminnassa.
Kääntäkää avain käynnistysasentoon, kun
symboli sammuu.
Virta-avaimet ja elektroninen
käynnistyksenesto
Virta-avainta ei saa pitää muiden avainten tai
metalliesineiden kanssa samassa avainnipussa. Elektroninen käynnistyksenesto voi
tällöin aktivoitua vahingossa. Jos näin
tapahtuu poistakaa toinen avain ja käynnistäkää auto uudelleen.
Älkää koskaan ryntäyttäkö moottoria korkeilla
kierrosluvuilla heti kylmäkäynnistyksen
jälkeen! Jos moottori ei käynnisty tai siinä on
sytytyshäiriöitä, pitää ottaa yhteys Volvokorjaamoon.
VAROITUS!
Älkää koskaan katkaisko sytytysvirtaa
(asento 0 tai 1) tai vetäkö virta-avainta pois
lukosta, kun auto liikkuu. Tällöin ohjauslukko
voi aktivoitua, mikä tekee auton mahdottomaksi ohjata.
Poistakaa aina virta-avain ohjauslukosta,
kun poistutte autosta varsinkin, jos sinne jää
lapsia yksinään.
Virta- ja ohjauslukko
M Ó iìâáíìë~ëÉåíç
Ohjauslukko lukitsee ohjauspyörän, jos avain poistetaan
lukosta.
f Ó s®äá~ëÉåíç J ?ê~ÇáçJ
~ëÉåíç?
Tietyt sähkölaitteet voidaan
kytkeä. Moottorin sähköjärjestelmä ei ole kytkettynä.
ff Ó ^àç~ëÉåíç
Avaimen asento ajon aikana.
Auton koko sähköjärjestelmä on kytkettynä.
III – Käynnistysasento
Käynnistysmoottori
kytkeytyy. Vapauttakaa avain
heti moottorin käynnistyttyä,
avain palautuu automaattisesti ajoasentoon. Jos avain
on hyvin jäykkä lukossa, etupyörien asento
aiheuttaa jännityksiä ohjauslukkoon.
Kääntäkää ohjauspyörää edestakaisin avainta
kiertäessänne, niin ohjauslukko avautuu
helpommin.
Automaattikäynnistys (V8 AWD)
Automaattikäynnistystoiminnossa ei virtaavainta tarvitse pitää käynnistysasennossa
NMR
Käynnistys ja ajo
Moottorin käynnistäminen
(asento III), kunnes moottori on käynnistynyt.
Kääntäkää virta-avain käynnistysasentoon ja
vapauttakaa se. Käynnistysmoottori pyörii
sitten automaattisesti (jopa kymmenen
sekuntia), kunnes moottori on käynnistynyt.
HUOM! Varmistakaa, että ohjauslukko on
lukittu, kun poistutte auton luota, näin vähennätte varkauden vaaraa.
NMS
Käynnistys ja ajo
Käsivalintainen vaihteisto
Vaihdeasennot
Painakaa kytkinpoljin kokonaan pohjaan joka
kerta vaihtaessanne. Ottakaa jalka pois
kytkinpolkimelta vaihtamisten välillä! Noudattakaa vaihtamiskaaviota.
Polttoaineenkulutuksen pitämiseksi mahdollisimman pienenä on käytettävä 6. vaihdetta
niin usein kuin mahdollista.
Peruutusvaihteen salpa
Kytkekää peruutusvaihde vain auton
seisoessa paikallaan.
NMT
Käynnistys ja ajo
Automaattivaihteisto
Kylmäkäynnistys
Kun lähdetään liikkeelle kylmällä säällä,
vaihtamiset voivat joskus tuntua jäykiltä. Tämä
johtuu vaihteistoöljyn jähmeydestä alhaisissa
lämpötiloissa. Moottorin pakokaasupäästöjen
vähentämiseksi vaihteisto vaihtaa ylöspäin
normaalia myöhemmin, jos moottori on
käynnistetty kylmällä säällä.
HUOM! Riippuen moottorin lämpötilasta
käynnistyshetkellä joidenkin moottorimallien
joutokäyntinopeus on kylmäkäynnistyksen
jälkeen normaalia suurempi.
Turbomoottori
Kun ajetaan moottori kylmänä, vaihteisto
vaihtaa suuremmalla käyntinopeudella. Näin
katalysaattori saavuttaa nopeammin oikean
toimintalämpötilan ja päästöjä tulee
vähemmän.
Mukautuva järjestelmä
Vaihteistoa ohjataan ns. mukautuvalla järjestelmällä. Se tuntee jokaisen vaihteensiirron
optimaalisen vaihtamislaadun saamiseksi.
Lock-up -toiminto
Vaihteissa on Lock-up -toiminto (lukitut
vaihteet), joka parantaa moottorijarrutusta ja
pienentää polttoaineenkulutusta.
Turvajärjestelmät
Automaattivaihteistolla varustetuissa
autoissa on erityisiä turvajärjestelmiä:
NMU
Avainsalpa – Keylock
Vaihteenvalitsimen pitää olla P-asennossa,
jotta virta-avaimen voi poistaa lukosta.
Kaikissa muissa asennoissa avaimen poisto
on estetty.
Pysäköintiasento (P-asento)
Auto paikallaan ja moottori käynnissä:
– Painakaa jarrupoljinta, kun siirrätte
vaihteenvalitsimen toiseen asentoon.
Sähköinen vaihtamissalpa – Shiftlock
Pysäköintiasento (P-asento)
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää
asennosta P muihin vaihdeasentoihin, pitää
virta-avaimen olla asennossa i tai II ja jarrupolkimen painettuna.
Kick-down
Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan
(normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu
automaattisesti välitön vaihtaminen pienemmälle vaihteelle, ns. kick-down -vaihtaminen.
Kun ko. vaihteen maksiminopeus on saavutettu tai jos kaasupoljin vapautetaan kickdown -asennosta, tapahtuu vaihtaminen
ylöspäin automaattisesti.
Kick-down -toimintoa käytetään, kun tarvitaan
mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä, esim.
ohitettaessa.
Ylikierrosten välttämiseksi on vaihteiston
ohjausohjelma varustettu alasvaihtamissuojalla.
Kick-down -toimintoa ei voida käyttää
manuaalisissa tiloissa. Palatkaa automaattitilaan D.
Käynnistys ja ajo
P – Pysäköinti
N – Vapaa-asento
Vaihteenvalitsinsalpa
Käyttäkää tätä asentoa, kun käynnistätte
moottorin tai pysäköitte auton.
Auton on oltava paikallaan P-asentoa kytkettäessä.
P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti
lukittuna. Kytkekää aina seisontajarru
pysäköidessänne.
N-asento on vapaa-asento, mikään vaihde ei
ole kytkettynä ja moottori voidaan käynnistää.
Kytkekää seisontajarru, kun auto on
paikallaan vaihteenvalitsin N-asennossa.
Voitte aina siirtää vaihteenvalitsinta eteen- tai
taaksepäin välillä N ja D1. Muilla asennoilla on
salpa, jota käytetään vaihteenvalitsinvivussa
olevalla salpapainikkeella.
Painamalla salpatangenttia voitte siirtää vipua
eteen- tai taaksepäin asentojen N, R ja P
välillä.
R – Peruutus
Auton on oltava paikallaan kytkettäessä
asento R.
D – Ajoasento
D on normaali ajoasento. Vaihteisto vaihtaa
automaattisesti suuremmalle ja pienemmälle
vaihteelle kaasupolkimen asennon ja ajonopeuden mukaan. Auton on oltava paikallaan,
kun valitsin siirretään D-asentoon Rasennosta.
1.
Malleissa, joissa on 4-vaihteinen
automaattivaihteisto, pitää vaihdevivussa oleva salpatangentti painaa
sisään.
NMV
Käynnistys ja ajo
Automaattivaihteisto
Vaihteenvalitsimen käsivalintaiset asennot
Käsivalintaiset asennot
Jos haluatte siirtyä automaattiasennosta D
käsivalintaisiin asentoihin, siirtäkää vipua
vasemmalle. Jos haluatte siirtyä asennosta
MAN asentoon D, siirtäkää vipua oikealle
D:hen.
Nelivaihteisessa automaattivaihteistossa on
vaihteilla 3 ja 41 Lock-up -toiminto (lukitut
vaihteet), mikä antaa paremman moottorijarrutuksen ja pienemmän polttoaineenkulutuksen.
^àçå ~áâ~å~
Voitte valita käsivalintaiset asennot koska
tahansa ajon aikana. Kytketty vaihde on
lukittuna niin kauan kuin ette valitse toista
vaihdetta. Vain jos hidastatte auton
nopeuden hyvin pieneksi, vaihteisto vaihtaa
pienemmälle.
Jos liikutatte vaihteenvalitsinta miinuksen (–)
suuntaan, vaihteisto vaihtaa alaspäin askel
kerrallaan ja samalla tapahtuu moottorijarrutusta. Jos liikutatte vaihteenvalitsinta
1.
NNM
5-portaisessa automaattivaihteistossa
on myös 5. vaihteella lock-up toiminto.
6-vaihteissa automaattivaihteistossa
on myös vaihteilla 2 ja 6 lock-up toiminto.
plussaa (+) kohti, vaihteisto vaihtaa ylöspäin
askel kerrallaan.
3. vaihde on suurin, jota voitte käyttää liikkeellelähdössä.
W – Talviajo
Vaihteenvalitsimen vieressä
olevalla W-painikkeella
kytketään talviohjelma W
päälle ja pois. Mittaristossa
esitetään symboli W, kun
talviohjelma on aktivoitu.
Talviohjelma käynnistää vaihteiston
3. vaihteella liikkeelle lähtemisen helpottamiseksi liukkaalla pinnalla. Pienemmät vaihteet
aktivoidaan vain kick-down -toiminnolla
talviohjelman ollessa aktivoituna.
Ohjelma W voidaan valita vain asennossa D.
Käynnistys ja ajo
Neliveto
Neliveto – AWD
(All Wheel Drive)
Neliveto on aina kytkettynä.
Neliveto tarkoittaa, että auto vetää samanaikaisesti kaikilla neljällä pyörällä. Voima
jakautuu automaattisesti etu- ja takapyöriin.
Elektronisesti ohjattu kytkinjärjestelmä ohjaa
voimaa sille pyöräparille, jolla on parempi pito
ko. olosuhteissa. Näin saadaan paras
mahdollinen ote tienpintaan ja vältetään
pyörien luistaminen.
Normaaliajossa ohjautuu etupyöriin
enemmän voimaa.
Neliveto lisää ajoturvallisuutta sateella,
lumella ja talviliukkaalla.
NNN
Käynnistys ja ajo
Jarrujärjestelmä
Jarrutehostin
Jos auto rullaa vapaasti tai on hinauksessa
moottori pysäytettynä, jarrupoljinta on
painettava noin viisi kertaa voimakkaammin
kuin moottorin käydessä. Jos jarrupoljinta
painetaan moottoria käynnistettäessä, poljin
voi tuntua painuvan alaspäin. Tämä on
normaalia, koska jarrutehostin aktivoituu. Jos
autossa on EBA (Emergency Brake Assistance), tämä voidaan havaita vieläkin
selvemmin.
HUOM! Painakaa poljinta vain kerran voimakkaasti jarruttaessanne moottori pysäytettynä,
ei useita kertoja.
VAROITUS!
Jarrutehostin toimii vain moottorin
käydessä.
Jarrupiirit
Symboli palaa, jos jarrupiiri on vaurioitunut.
Jos toiseen piiriin syntyy vika, autoa
voidaan edelleen jarruttaa. Jarrupoljin on
painettava syvemmälle ja saattaa tuntua
normaalia pehmeämmältä. Poljinta on lisäksi
painettava voimakkaammin normaalin jarrutustehon saavuttamiseksi.
NNO
Kosteus voi muuttaa jarrutusominaisuuksia
Jarrujen osat kastuvat ajettaessa voimakkaassa sateessa, vesilammikkojen läpi tai
autoa pestäessä. Jarrupintojen kitkaominaisuudet voivat tällöin muuttua siten, että jarrutusteho viivästyy.
Painakaa silloin tällöin keveästi jarrupoljinta
ajaessanne pitempiä matkoja sateessa tai
lumisohjossa sekä lähdettyänne liikkeelle
hyvin kosteassa tai kylmässä säässä. Tällöin
jarrupalat lämpenevät ja vesi haihtuu. Tämä
on hyvä tehdä myös, ennen kuin pysäköitte
autonne pidemmäksi ajaksi näissä sääolosuhteissa.
Jos jarruja rasitetaan paljon
Ajettaessa vuoristossa tai muilla teillä, joilla
on vastaavia korkeuseroja, auton jarruja
kuormitetaan erittäin voimakkaasti silloinkin,
kun jarrupoljinta ei paineta erityisen lujaa.
Koska nopeus lisäksi on usein pieni, jarrut
eivät jäähdy niin tehokkaasti kuin ajettaessa
tasaisella tiellä suurella nopeudella.
Jotta jarruja ei kuormiteta tarpeettoman
voimakkaasti, vaihtakaa alamäessä pienemmälle vaihteelle jarrujen käytön asemesta.
Käyttäkää samaa vaihdetta alamäessä kuin
vastaavassa ylämäessä. Näin hyödynnetään
moottorijarrutus tehokkaammin ja jarruja
tarvitaan vain lyhyitä hetkiä.
Ottakaa huomioon, että perävaunun
vetäminen kuormittaa auton jarruja enemmän.
Lukkiutumattomat jarrut (ABS)
ABS-järjestelmä (Anti-lock Braking
System) estää pyörien lukkiutuminen jarrutuksessa.
Ohjattavuus säilyy tämän ansiosta,
ja esim. esteiden väistäminen on helpompaa.
Moottorin käynnistyksen jälkeen ABS-järjestelmä suorittaa noin 20 km/h nopeudessa
lyhyen itsetestin, jonka voi kuulla ja tuntea
jarrupolkimen sykintänä.
Jotta ABS-järjestelmästä saataisiin täysi
hyöty:
• Painakaa jarrupoljinta täydellä voimalla.
Sykintä tuntuu polkimessa.
• Ohjatkaa autoa ajosuuntaan. Älkää
vapauttako poljinta.
Harjoitelkaa jarrutusta ABS-jarruilla
sopivassa paikassa, jossa ei ole liikennettä, ja
eri sääolosuhteissa.
ABS-symboli syttyy ja palaa kiinteästi:
n. kaksi sekuntia, kun moottori käynnistetään,
jos ABS-järjestelmä on kytkeytynyt pois
päältä vian takia
Elektroninen jarruvoiman jako – EBD
EBD-järjestelmä (Electronic Brakeforce
Distribution), on osa ABS-järjestelmää. EBDjärjestelmä säätää takajarrujen jarrutusvoimaa
Käynnistys ja ajo
niin, että käytettävissä on aina paras mahdollinen jarrutusteho. Painesykäykset kuuluvat ja
tuntuvat jarrupolkimessa, kun järjestelmä
säätää jarrutusvoimaa.
VAROITUS!
Jos JARRU- ja ABS-varoitusvalot palavat
samanaikaisesti, voi jarrujärjestelmään olla
syntynyt vika. Jos nestepinta jarrunestesäiliössä on tässä tilanteessa normaali,
ajakaa varovasti lähimmälle Volvo-korjaamolle jarrujärjestelmän tarkastusta varten.
Jos jarrunestemäärä on jarrunestesäiliössä alle MIN-tason, ei autolla tule ajaa
edelleen lisäämättä jarrunestettä. Jarrunestehäviön syy pitää selvittää.
Jarrupiirien tehostus – EBA
(Emergency Brake Assistance) Nopeaa jarrutusta tarvittaessa saadaan välittömästi täysi
jarrutusteho. Toiminto tunnistaa voimakkaan
jarrutuksen sen perusteella, kuinka nopeasti
jarrupoljinta painetaan. Suorittakaa jarrutus
loppuun vapauttamatta jarru poljinta.
Toiminto lakkaa, kun jarrupolkimeen
kohdistuva paine kevenee. Toiminto on koko
ajan aktiivinen. Sitä ei voi kytkeä pois päältä.
NNP
Käynnistys ja ajo
Vakautusjärjestelmä
Kun ajonvakautusjärjestelmä on toiminnassa,
voi tuntua siltä, ettei auto vastaa normaalisti
kaasuun. Tämä johtuu siitä, että järjestelmä
tunnistaa tien pintaa vasten olevan kitkan ja
antaa vakautusjärjestelmän eri toimintojen
tulla voimaan.
Auto on varustettu joko STS:llä (Stability and
Traction Control) - Vakautus- ja vetovoimatoiminnolla tai DSTC:llä (Dynamic Stability and
Traction Control) - Dynaamisella vakautus- ja
vetovoimatoiminnolla.
Toiminto/
järjestelmä
TC
SC
AYC
STC
X
X
DSTC1
X
X
X
1. Valinnaisvaruste tietyillä markkina-alueilla.
Vetovoimatoiminto – TC
(Traction Control)
Vetovoimatoiminto siirtää voimaa vetävältä
pyörältä, joka luistaa tienpintaa vasten,
vetävälle pyörälle, joka ei luista. Etenemiskyvyn lisäämiseksi voidaan kaasupoljinta
joutua painamaan normaalia enemmän. Kun
vetovoimatoiminto on toiminnassa, voidaan
kuulla sykkivä ääni. Tämä on täysin normaalia.
Vetovoimatoiminto on aktiivisin pienillä
nopeuksilla. Toimintoa ei voi sulkea.
NNQ
Luistonestotoiminto – SC
(Spin Control)
Vakautustoiminto estää vetäviä pyöriä luistamasta tienpintaa vasten kiihdytyksessä. Se
parantaa ajoturvallisuutta liukkaalla tiellä.
Ajettaessa esim. lumiketjuilla, syvässä
lumessa tai hiekassa voi olla hyvä sulkea
luistonestotoiminto etenemiskyvyn lisäämiseksi. Tämä tehdään STS/DSTC-painikkeella.
Sivuluistonestotoiminto – AYC
(Active Yaw Control)
Sivuluistonestotoiminto jarruttaa automaattisesti yhtä tai useampaa pyörää luistossa
olevan auton vakauttamiseksi. Jarrupoljin
tuntuu tavallista jäykemmältä, jos jarrutetaan
ja kuuluu sykkivä ääni.
Sivuluistonestotoiminto on aktiivinen koko
ajan. Sitä ei voi sulkea.
VAROITUS!
Auton ajo-ominaisuudet voivat muuttua,
jos STC- tai DSTC-järjestelmää rajoitetaan. Noudattakaa aina normaalia
varovaisuutta kaarreajossa ja liukkaalla
tiellä.
Käynnistys ja ajo
Pysäköintitutka (valinnaisvaruste)
Muut äänet audiojärjestelmästä vaimennetaan automaattisesti äänenvoimakkuuden
ollessa suuri.
Järjestelmä on aina aktiivinen, kun auto
käynnistetään.
VAROITUS!
Paikoitustutka eteenpäin ja taaksepäin
Yleistä
Pysäköintitutkaa käytetään apuna pysäköitäessä. Signaali kertoo etäisyyden havaittuun
esineeseen.
Mitä lähemmäs takana tai edessä olevaa1
esinettä auto tulee, sitä tiheämmin signaali
kuuluu.
N. 30 cm:n etäisyydellä ääni on jatkuva. Jos
este on jatkuvan äänen etäisyydellä sekä
auton takana että edessä1, ääni tulee vuorotellen kaiuttimista.
1.
Ajettaessa esim. perävaunua vetäen tai
polkupyöränpitimen ollessa vetokoukussa
pitää järjestelmä sulkea. Muutoin tunnistimet
reagoivat näihin.
Pysäköintitutka takana sulkeutuu automaattisesti vedettäessä perävaunua, joka käytetään
Volvon alkuperäistä perävaunukaapelia.
Pysäköintitutka ei voi koskaan korvata
kuljettajan omaa vastuuta peruutettaessa.
Tunnistimilla on kuolleita kulmia, joissa
olevia esineitä ei havaita. Tarkkailkaa
auton läheisyydessä olevia lapsia ja
eläimiä.
Pysäköintitutka edessä
Mittausalue suoraan auton edessä on
n. 0,8 m. Teksti-ilmoitus PARK ASSIST
ACTIVE esitetään audionäytössä, kun tunnistimet reagoivat auton edessä olevaan
esteeseen.
Edessä olevan pysäköintitutkan yhteyteen ei
voida asentaa lisävaloja, koska tutkan anturit
reagoivat niihin.
Pysäköintitutka takana
Mittausalue suoraan auton takana on
n. 1,5 m. Teksti-ilmoitus PARK ASSIST
ACTIVE esitetään audionäytössä, kun peruutusvaihde kytketään.
Edellyttäen, että pysäköintitutka on
asennettu taakse ja eteen.
NNR
Käynnistys ja ajo
Pysäköintitutka (valinnaisvaruste)
Järjestelmän vian ilmaisu
Info-symboli palaa kiinteästi
PERUUTUSTUTKA VAATII
HUOLLON esitetään infonäytössä
mittariston keskellä yhdessä
symbolin kanssa.
Pysäköintitutkan tunnistimet
Pysäköintitutkan sulkeminen ja
uudelleen aktivoiminen
Pysäköintitutka voidaan sulkea katkaisinpaneelissa olevalla painikkeella, diodi katkaisimessa sammuu. Pysäköintitutka aktivoidaan
uudelleen, kun katkaisinta painetaan ja diodi
palaa.
Pysäköintitutka edessä
Paikoitustutka eteenpäin on aktiivinen alle
15 km/h nopeudessa, myös peruutettaessa.
Äänimerkki tulee etukaiuttimesta.
Pysäköintitutka takana
Pysäköintitutka taaksepäin aktivoituu, kun
peruutusvaihde kytketään. Äänimerkki tulee
takakaiuttimesta.
NNS
Anturien puhdistus
Jotta tunnistimet toimisivat oikein, ne on
puhdistettava säännöllisesti. Puhdistakaa ne
vedellä ja autoshampoolla.
Jää ja lumi, joka peittää tunnistimet, voi saada
ne reagoimaan.
Käynnistys ja ajo
Hinaaminen ja pelastaminen
Älkää hinatko moottoria
käyntiin
Jos käynnistätte käsivalintaisella vaihteistolla
varustetun auton hinaamalla, voi(vat) katalysaattori(t) vaurioitua. Automaattivaihteistolla
varustetun auton moottoria ei voi käynnistää
hinaamalla. Jos akku on purkautunut,
käyttäkää apuakkua.
• Hinattaessa auton on oltava suunnattuna
eteenpäin.
• Moottoria ei voi hinata käyntiin. "Apukäynnistys", katsokaa s. 119.
Jos autoa on hinattava
• Avatkaa ohjauslukko, jotta autoa voidaan
ohjata
• Muistakaa suurin lain sallima hinausnopeus.
• Huomatkaa, etteivät jarrujen ja ohjauksen
tehostukset toimi, kun moottori on
sammuksissa. Teidän pitää painaa jarrupoljinta n. viisi kertaa voimakkaammin ja
ohjaus on huomattavasti tavallista
raskaampi.
• Ajakaa joustavasti. Pitäkää hinausköysi
tasaisen kireällä tarpeettoman nykimisen
välttämiseksi.
Automaattivaihteiston yhteydessä
huomioitavaa
• Vaihteenvalitsimen pitää olla asennossa N.
• Suurin sallittu nopeus automaattivaihteistolla varustettua autoa hinattaessa on
80 km/h.
NNT
Käynnistys ja ajo
Hinaaminen ja poiskuljetus
Hinaussilmukka
Hinaussilmukka on tavaratilassa olevassa
työkalupussissa. Hinaussilmukka täytyy
ruuvata itse kiinni. Kummankin puskurin
oikealla puolella on peitekannella varustettu
aukko hinaussilmukkaa varten.
Näin avaatte peitekannen:
A. Avatkaa peitekannen alareuna kolikon
avulla.
B. Ruuvatkaa hinaussilmukka kunnolla
kiinni laippaan saakka (C). Käyttäkää
pyöränruuviavainta.
Irrottakaa hinaussilmukka käytön jälkeen ja
kiinnittäkää peitekansi.
NNU
Hinaussilmukkaa saa käyttää vain auton
hinaamiseen tiellä, ei esim. auton vetämiseen
ojasta tms. Auton vetämiseen on käytettävä
ammattitaitoista apua.
Käynnistys ja ajo
Apukäynnistyskaapelit
4
3
2
1
Käynnistys apuakulla
Jos autonne akku on jostain syystä purkautunut, voitte saada moottorin käyntiin "lainaamalla" virtaa joko irrallisesta tai toisen auton
akusta. Huolehtikaa aina siitä, että puristimet
ovat tukevasti kiinnitettyinä, jottei käynnistyksen aikana synny kipinöitä.
Räjähdysvaaran välttämiseksi kehotamme
noudattamaan tarkasti seuraavia ohjeita:
– Kääntäkää virta-avain 0-asentoon.
– Varmistakaa, että apuakun jännite on
12 V.
– Jos apuakku on toisessa autossa, pysäyttäkää sen moottori ja varmistakaa, että
autot eivät kosketa toisiaan.
– Kytkekää punainen kaapeli apuakun
plusnavan (1+) ja autonne moottoritilan
punaisen liitännän (2+) väliin.
Puristin on kiinnitettävä liitoskohtaan, joka
sijaitsee plusmerkinnällä varustetun
pienen mustan luukun alla. Luukku on
varokekeskuksen kannen yhteydessä.
– Kytkekää mustan kaapelin toinen pää
apuakun miinusnapaan (3–).
– Kytkekää mustan kaapelin toinen pää
moottorin nostosilmukkaan (4–) autossa.
– Käynnistäkää "apuauton" moottori.
Antakaa sen käydä muutama minuutti
normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella, 1500 r/min.
– Käynnistäkää sen auton moottori, jonka
akku on purkautunut.
– Irrottakaa apukaapelit päinvastaisessa
järjestyksessä.
HUOM! Älkää liikutelko apukaapelien
liitäntöjä käynnistysyrityksen aikana;
kipinöinnin vaara.
VAROITUS!
Akku voi muodostaa kaasua, joka on hyvin
räjähdysherkkää. Kipinä, joka voi syntyä
käynnistyskaapeleiden virheellisestä
kytkennästä, riittää akun räjähtämiseen.
Akussa on rikkihappoa, joka voi aiheuttaa
vakavia syöpymisvahinkoja. Huuhdelkaa
runsaalla vedellä, jos rikkihappoa joutuu
silmiin, iholle tai vaatteille. Roiskeen
osuessa silmiin ottakaa välittömästi yhteys
lääkäriin.
NNV
Käynnistys ja ajo
Ajaminen perävaunun kanssa
Auton kuormituskykyyn vaikuttavat siihen
asennetut lisävarusteet, ts. vetokoukku,
kuulaan kohdistuva massa (75 kg perävaunu
kytkettynä), taakkateline, suksilaatikko yms. ja
matkustajien paino. Matkustajien lukumäärä
ja paino vähentävät auton kuormituskykyä.
VAROITUS!
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat
kuorman painon ja sijoituksen mukaan.
• Auton vetolaitteen on oltava hyväksyttyä
tyyppiä.
• Jos Volvo asentaa vetolaitteen, auto toimitetaan varustettuna perävaunun
vetämiseen tarvittavilla varusteilla. Jos
vetolaite asennetaan jälkikäteen, tarkastakaa Volvo-jälleenmyyjältä, että autossa
on täydellinen perävaunun vetovarustus.
• Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten,
että paine auton vetokoukkuun noudattaa
ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa.
• Lisätkää rengaspainetta niin, että se
vastaa täyden kuorman painetta.
Katsokaa rengaspainetaulukkoa!
• Puhdistakaa vetolaite säännöllisesti ja
voidelkaa nivelpallo1 ja kaikki liikkuvat
osat tarpeettoman kulumisen välttämiseksi.
NOM
• Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi! Odottakaa kunnes
autolla on ajettu vähintään 1000 km.
• Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton
jarruja huomattavasti normaalia enemmän.
Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle ja sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
• Jos autolla ajetaan suurella kuormituksella
lämpimällä ilmalla, moottori ja vaihteisto
voivat ylikuumentua. Ylikuumenemisen
tapahtuessa lämpömittarin osoitin mittaristossa siirtyy punaiselle alueelle. Pysäyttäkää auto ja antakaa moottorin käydä
joutokäyntiä muutama minuutti.
• Ylikuumenemisen tapahtuessa auton
ilmastointi voi tilapäisesti kytkeytyä pois.
• Ylikuumenemisen tapahtuessa vaihteiston
suojatoiminto kytkeytyy. Katsokaa viestiä
näytöstä!
• Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.
• Älkää ylittäkö turvallisuussyistä 80 km/h
ajonopeutta, vaikka joidenkin maiden
lainsäädäntö sen sallisikin.
• Suurin sallittu jarruttoman perävaunun
paino on 750 kg.
1.
Ei koske kuulaa käytettäessä kuulansuojusta, jos järjestelmä on varustettu
heilahtelunvaimentimella.
• Jos pysäköitte perävaunun kanssa,
siirtäkää vaihteenvalitsin P-asentoon
(automaatti vaihteisto) tai kytkekää vaihde
(käsivalintainen vaihteisto). Käyttäkää aina
seisontajarrua. Jos pysäköitte jyrkkään
mäkeen, käyttäkää jarrukiiloja pyörien alla.
Perävaunun massat
Sallitut perävaunun painot, katsokaa s. 225.
HUOM! Ilmoitetut suurimmat sallitut
perävaunun massat ovat Volvon määrittelemät. Kansalliset perävaunumassoja ja
nopeuksia koskevat rajoitukset voivat olla
tiukemmat. Vetokoukuille hyväksytyt kytkentämassat voivat olla suurempia kuin autolle
hyväksytyt.
VAROITUS!
Noudattakaa perävaunun painosuosituksia. Yhdistelmää voi muuten olla vaikea
hallita väistöissä ja jarrutuksissa.
Käynnistys ja ajo
Perävaunun vetäminen
automaattivaihteistolla varustetulla autolla
Kun pysäköitte mäkeen, kytkekää seisontajarru ennen kuin siirrätte vaihteenvalitsimen
P-asentoon. Mäessä käynnistäessänne
Teidän tulee siirtää vaihteenvalitsin ensin
ajoasentoon ja vapauttaa sen jälkeen seisontajarru.
• Valitkaa sopiva pikkuvaihde ajaessanne
jyrkässä mäessä tai vauhdin ollessa
hiljainen. Tällä tavalla estätte vaihteistoa
vaihtamasta ylöspäin. Vaihteistoöljy pysyy
viileämpänä.
• Älkää käyttäkö suurempaa käsivalintaista
vaihdetta kuin millä moottori "jaksaa"
toimia. Aina ei ole taloudellista ajaa
suurilla vaihteilla.
• Jos autossa on automaattivaihteisto,
välttäkää vetämästä perävaunua yli 15%
nousuissa.
HUOM! Joissakin malleissa täytyy olla
automaattivaihteiston öljynjäähdytin vedettäessä perävaunua.
Tarkastakaa lähimmältä Volvo-myyjältä
autoanne koskevat määräykset, jos
vetokoukku asennetaan jälkikäteen.
Helpotettu liikkeelle lähtö vedettäessä
perävaunua
Autot, joissa on V8-moottori, on varustettu
sisäisellä toiminnolla, joka vähentää voimakkaiden nykäysten ja pyörien luistamisen
vaaraa, kun autoon on kytketty perävaunu.
Aktivointi
Järjestelmän aktivoimiseksi pitää perävaunun
johdotus kytkeä perävaunuliittimeen, joka on
asennettu vetokoukun viereen, katsokaa
s. 122.
Aktivoinnin poistaminen
Vetäkää johdotus irti sähköliitännästä.
HUOM! Toiminto on aktivoituna myös, jos
perävaunuliittimeen kytketään jokin muu
sähkövarustus. Tällöin auto kiihtyy
pehmeämmin lähdettäessä liikkeelle.
Tasonsäätö (valinnaisvaruste
viisipaikkaisessa versiossa,
vakio seitsemänpaikkaisessa
versiossa)
Jos autossanne on automaattinen tasonsäätö, auton takapää on ajon aikana aina
oikealla korkeudella kuormituksesta riippumatta. Auton seisoessa paikallaan takapää
laskee, mikä on täysin normaalia. Lähdettäessä liikkeelle kuorman kanssa taso
pumpataan ylös tietyn ajomatkan jälkeen.
NON
Käynnistys ja ajo
Ajaminen perävaunun kanssa
Vetolaite (lisävaruste)
HUOM! Varmistakaa, että auto on varustettu
vaihteistoöljyn jäähdyttimellä, jos vetokoukku
asennetaan jälkikäteen.
Kiinteä vetokoukku (A)
Muistakaa aina kiinnittää perävaunun turvavaijeri kiinnikkeeseensä. Katsokaa kuvaa!
Irrotettava vetokoukku (B)
Noudattakaa aina tarkasti asennusohjeita.
Muistakaa aina kiinnittää perävaunun turvavaijeri kiinnikkeeseensä. Katsokaa kuvaa!
Muistakaa myös puhdistaa ja voidella kytkentätappi säännöllisesti.
Käyttäkää suositeltua rasvaa 8624203.
HUOM! Autonne vetolaitteessa saattaa olla
13-napainen pistorasia, johon Teidän on
kytkettävä 7-napainen pistoke. Käyttäkää
tällöin ainoastaan Volvon alkuperäistä sovitinkaapelia. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa
maata.
NOO
A
B
Jos autossanne on Volvon irrotettava
vetokoukku:
• Varmistakaa ennen ajoa, että vetokoukku
on lukkiutunut.
• Punainen merkkitappi (katsokaa nuolta
yllä olevassa kuvassa) ei saa olla
näkyvissä.
• Lukon on oltava lukittuna avaimella.
Katsokaa selostusta s. 124.
Käynnistys ja ajo
Erittelyt
bí®áëóóë ^ óää®W
Kiinteä vetokoukku: 1124 mm
Irrotettava vetokoukku: 1124 mm
Suurin sallittu kuulaan kohdistuva paino:
90 kg
bí®áëóóë _ óää®W
Kiinteä vetokoukku: 80 mm
Irrotettava vetokoukku: 80 mm
NOP
Käynnistys ja ajo
Irrotettava vetokoukku — asennus
OPEN
OPEN
B
– Poistakaa suojakupu.
NOQ
– Asettakaa avain irrotettavaan osaan ja
kääntäkää se myötäpäivään avattuasentoon.
– Ottakaa kuulaosa ja kääntäkää vipu
myötäpäivään lukittu-asentoon.
Käynnistys ja ajo
LOCKED
PUSH TO
LOOK
– Työntäkää kuulaosa lukittu-asentoon.
Älkää pitäkö vivusta kiinni.
HUOM! Vipu muuttaa asentoa nopeasti.
RED PIN (B)
NOT VISIBLE
– Varmistakaa, että merkkitappi (B) on
sisäasennossa.
– Kiertäkää avainta vastapäivään lukitusasentoon.
Poistakaa avain lukosta.
NOR
Käynnistys ja ajo
Irrotettava vetokoukku — irrotus
OPEN
– Asettakaa avain irrotettavaan osaan ja
kääntäkää se myötäpäivään avattuasentoon.
OPEN
– Kääntäkää vipu myötäpäivään lukittuun
asentoon ja tarttukaa kuulaosaan.
– Vetäkää kuulaosa irti kytkentätapista.
Älkää pitäkö kiinni vivusta.
Tärkeää!
Lukon voi vain lukita kuulaosaan, kun
punainen muovitappi ei ole näkyvissä.
NOS
Käynnistys ja ajo
LOCKED
– Kiertäkää avainta vastapäivään lukitusasentoon.
Poistakaa avain lukosta.
– Työntäkää suojakupu tapin päälle kuvan
mukaan.
NOT
Käynnistys ja ajo
Kuormaus
Yleistä
Auton kuormituskykyyn vaikuttavat siihen
asennetut lisävarusteet, ts. vetokoukku,
kuulaan kohdistuva massa (75 kg perävaunu
kytkettynä), taakkateline, suksilaatikko yms. ja
matkustajien paino. Matkustajien lukumäärä
ja paino vähentävät auton kuormituskykyä.
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat
kuorman painon ja sijoituksen mukaan.
Kattokuorma
Taakkatelineen sijoitus (lisävaruste)
Varmistakaa, että taakkateline sijoitetaan
oikeaan suuntaan kattokaiteille (rails).
Taakkatelineet voidaan sijoittaa pitkin koko
kattokaidetta. Kun ajatte ilman kuormaa, tulee
etumainen taakkateline sijoittaa n. 200 mm
kaiteen keskijalan etupuolelle ja taempi
kiskon keski- ja takajalan välille (ks. kuvaa)
tuulen suhinan minimoimiseksi. Pitempi
taakkateline pitää sijoittaa eteen.
NOU
Taakkatelineen kiinnitys
Varmistakaa, että taakkateline työnnetään
kunnolla kattokaiteiden päälle. Ruuvatkaa
taakkateline kiinni. Käyttäkää telineen mukana
tullutta momenttiavainta ja kiristäkää momenttiavaimen merkkiin saakka (vastaa 6 Nm).
Katsokaa kuvaa!
Käynnistys ja ajo
• Pyrkikää jakamaan kuorma tasaisesti
taakkatelineelle. Älkää kuormatko vinosti!
Pankaa painavimmat tavarat alimmiksi.
• Muistakaa, että auton painopiste ja ajoominaisuudet muuttuvat, jos katolla on
kuormaa.
• Muistakaa, että auton ilmanvastus ja näin
ollen myös polttoaineenkulutus kasvavat
kattokuorman myötä.
• Ajakaa pehmeästi! Välttäkää nopeita
kiihdytyksiä, äkkinäisiä jarrutuksia ja
suurta nopeutta kaarteissa.
Taakkatelineen suojakannet
Käyttäkää esim. momenttiavaimen tappia
(katsokaa kuvaa) tai auton virta-avainta suojakannen irrottamiseen ja kiinnittämiseen.
Kääntäkää ¼ kierrosta.
Taakkatelineiden käyttö
VAROITUS!
Katolle saa kuormata enintään 100 kg,
mukaan lukien taakkatelineet ja mahdollinen suksilaatikko. Auton painopiste ja
ajo-ominaisuudet muuttuvat, kun katolla
on kuormaa.
• Välttääksenne autonne vaurioitumisen ja
saavuttaaksenne suurimman mahdollisen
turvallisuuden ajon aikana suosittelemme,
että käytätte ainoastaan Volvon juuri
Teidän autoanne varten kehittämiä taakkatelineitä.
• Tarkastakaa säännöllisin välein, että
taakkateline ja kuorma on kunnolla kiinnitettynä. Sitokaa kuorma hyvin kiinnitysnauhoilla!
NOV
Käynnistys ja ajo
Valokuvion sovitus
A. Valokeila vasemmanpuoleisessa liikenteessä B. Oikeanpuoleisessa liikenteessä
Valokeilan sovitus oikean- tai
vasemmanpuoleiseen liikenteeseen
Jotta vastaantulevaa liikennettä ei häikäistä,
voidaan valonheittimen valokuviota muuttaa
peittämällä valonheittimiä. Valokuvio tulee
hieman huonommaksi.
Valonheittimien peittäminen
Piirtäkää mallit, jotka ovat sivulla 132.
Siirtäkää kuvio jollekin itsetarttuvalle, vedenkestävälle materiaalille, esim. läpinäkymättömälle teipille.
Peite sijoitetaan lähtökohtana valonheittimen
lasissa oleva pilkku (5), jonka pitää täsmätä
NPM
ko. mallissa olevan punaisen pilkun kanssa.
Pitkä punainen viiva kuvissa vastaa valonheittimen lasissa olevaa viivaa, johon malli
sovitetaan.
Mallit tarkastusmitataan kuvauksen jälkeen
siten, että vertailumitat täsmäävät
peittääkseen riittävän paljon valokuviosta.
Mallit koskevat sekä vasemmalta että oikealta
ohjattavaa versiota ja ne sijoitetaan kuvan
mukaisesti.
Ylempi kuva esittää vasemmalta ohjattavaa
versiota.
Alempi kuva esittää oikealta ohjattavaa
versiota.
Halogeenivalonheittimet
Jäljennä malli 1 ja 2, tarkastusmittaa siten,
että mitat täsmäävät. Siirrä malli itsetarttuvalle, vedenkestävälle materiaalille ja leikkaa
irti.
Aseta mallit siten, että nuolet osoittavat
keskelle ja malleissa olevat pilkut täsmäävät
valonheittimien laseissa olevien pilkkujen
kanssa.
Vertailumitat:
Mallit 1 ja 2.) Mallien pitkien sivujen pitää olla
n. 82 mm.
Bi-ksenonvalonheittimet
Jäljennä malli 3 ja 4, tarkastusmittaa siten,
että mitat täsmäävät. Siirrä malli itsetarttuvalle, vedenkestävälle materiaalille ja leikkaa
irti.
Aseta mallit siten, että nuolet osoittavat
keskelle ja malleissa olevat pilkut täsmäävät
valonheittimien laseissa olevien pilkkujen
kanssa. Mallien merkintä > < pitää sovittaa
valonheittimen lasissa olevaan linjaan.
Vertailumitat:
Malli 3.) Malleissa linjan merkintöjen > <
välillä pitää olla n. 140 mm.
Malli 4.) Malleissa linjan merkintöjen > <
välillä pitää olla n. 112 mm.
Käynnistys ja ajo
Peitteen sijoitus valonheittimiin. Ylempi kuva esittää suojausta vasemmalta ohjattavassa versiossa, alempi oikealta ohjattavassa. Mallit 1 ja 2
koskevat halogeenivalonheittimiä, 3 ja 4 bi-ksenonvalonheittimiä.
NPN
Käynnistys ja ajo
Valokuvion sovitus
Peittomallit
NPO
Käynnistys ja ajo
BLIS (Blind Spot Information System)
tääkseen kuljettajan huomion siihen, että
kuolleessa kulmassa on ajoneuvo.
VAROITUS!
- BLIS on informaatiojärjestelmä, EI
varoitus- tai turvajärjestelmä.
- Järjestelmä on olemassa olevien taustapeilien täydennys, ei korvaaja. Kuljettajan
tarkkaavaisuutta ja vastuuta ei voi
koskaan korvata.
- Vastuu kaistan vaihtamisesta liikenneturvallisesti on kuljettajan.
1.
2.
3.
BLIS-kamera
Merkkivalo
BLIS-symboli
BLIS
BLIS on informaatiojärjestelmä, joka osoittaa
onko ns. kuolleessa kulmassa ajoneuvo, joka
liikkuu oman auton kanssa samaan suuntaan.
Järjestelmä perustuu digitaalikameratekniikkaan. Kamerat (1) on sijoitettu ulkotaustapeilien alle.
Kun kamera on havainnut ajoneuvon kuolleen
kulman alueella (jopa n. 3 metriä auton
sivulta ja jopa n. 9,5 metriä taustapeilin
taakse), syttyy oven paneelissa (2)
merkkivalo. Valo palaa kiinteästi kiinnit-
HUOM! Valo syttyy auton sillä puolella, jolla
järjestelmä on havainnut ajoneuvon. Jos auto
ohitetaan samanaikaisesti molemmilta
puolilta, molemmat valot syttyvät.
Milloin BLIS toimii
Järjestelmä toimii, kun omaa autoa ajetaan
nopeudella 10 km/h - 250 km/h.
Kun ohitatte toista ajoneuvoa:
• Järjestelmä reagoi, jos ohitatte toisen
ajoneuvon nopeudella, joka on enintään
20 km/h suurempi kuin toisen
ajoneuvon.
• Järjestelmä ei reagoi, jos ohitatte nopeudella, joka on yli 20 km/h suurempi
kuin toisen ajoneuvon.
B
A
"Kuolleet kulmat", joista BLIS informoi
Etäisyys A = n. 9,5 m Etäisyys B = n. 3 m
Kun toinen ajoneuvo ohittaa Teidät:
• Järjestelmä reagoi, jos Teidät ohittaa
toinen ajoneuvo, joka ajaa enintään
70 km/h nopeammin kuin Te.
• Järjestelmä ei reagoi, jos Teidät ohittaa
toinen ajoneuvo, joka ajaa yli 70 km/h
nopeammin kuin Te.
NPP
Käynnistys ja ajo
BLIS (Blind Spot Information System)
VAROITUS!
- BLIS ei toimi jyrkissä kaarteissa.
- Järjestelmä ei toimi, jos kameroiden
linssit ovat peitossa. Tällöin BLIS-merkkivalot vilkkuvat ja näytössä esitetään
teksti-ilmoitus (katsokaa taulukkoa
s. 135).
- BLIS ei toimi auton peruuttaessa.
Järjestelmän toiminta päivänvalossa ja
pimeässä
• Päivänvalo: Päivänvalossa järjestelmä
reagoi ympäröivien autojen muotoon.
Järjestelmä on suunniteltu havaitsemaan
moottoriajoneuvot, kuten autot, kuormaautot, moottoripyörät jne.
VAROITUS!
- Järjestelmä ei reagoi polkupyöräilijöihin
eikä mopoilijoihin.
- BLIS ei reagoi paikallaan oleviin ajoneuvoihin.
• Pimeä: Pimeässä järjestelmä reagoi
ympäröivien autojen valonheittimiin.
Kuolleessa kulmassa olevalla ajoneuvolla
pitää olla vähintään huomiovalot päällä,
jotta järjestelmä havaitsee sen. Tämä
NPQ
tarkoittaa esim. sitä, että järjestelmä ei
reagoi ilman valon heittimiä/huomiovaloja
olevaan perävaunuun, jota henkilö- tai
kuorma-auto vetää.
BLIS:n sulkeminen ja aktivoiminen
uudelleen
BLIS on aktivoituna, kun virta kytketään.
• Järjestelmä voidaan sulkea painamalla
keskikonsolin katkaisinpaneelissa olevaan
BLIS-painiketta (ks. yllä olevaa kuvaa).
Painikkeessa oleva diodi sammuu, kun
järjestelmä on suljettu, ja kojelaudan
näytössä esitetään teksti-ilmoitus.
• BLIS voidaan aktivoida uudelleen painiketta painamalla. Tällöin painikkeen diodi
syttyy ja näytössä esitetään uusi tekstiilmoitus. Painakaa READ-painiketta,
katsokaa s. 42, teksti-ilmoituksen poistamiseksi.
Käynnistys ja ajo
Järjestelmän tila
Teksti näytössä
BLIS pois toiminnasta
KUOL.KULMAJÄRJ. VAATII
HUOLLON
Oikea kamera peitossa
KUOL.KULMAJÄRJ. O. KAM. EI
TOIMI
Vasen kamera peitossa
KUOL.KULMAJÄRJ. V.KAM. EI
TOIMI
Molemmat kamerat
peitossa
KUOL.KULMAJÄRJ. KAMERA EI
TOIM
BLIS-järjestelmä pois
toiminnasta
KUOL.KULMAINFO POIS PÄÄLTÄ
BLIS-järjestelmä päällä
KUOL.KULMAINFO PÄÄLLÄ
VAROITUS!
BLIS-kameroilla on samat rajoitukset kuin ihmisen silmällä, ts. ne
"näkevät" huonommin esim. kovassa lumisateessa tai tiheässä
sumussa.
Ilmoitukset näytetään vain, jos virta-avain on
asennossa II ja BLIS on aktiivinen (ts. jos
kuljettaja ei ole sulkenut järjestelmää).
NPR
Käynnistys ja ajo
NPS
Pyörät ja renkaat
Yleistä
Rengaspaineet
Pyöränvaihto
Varoituskolmio ja varapyörä
Pyörän irrotus
Väliaikainen renkaan paikkaus
138
141
142
143
145
147
NPT
Pyörät ja renkaat
Yleistä
Ajo-ominaisuudet ja renkaat
Nopeusluokat
Renkailla on suuri vaikutus auton ajo-ominaisuuksiin. Renkaan tyyppi, koko, rengaspaine
ja nopeusluokka ovat tärkeitä auton käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä.
Autolla on koko autoa koskeva tyyppihyväksyntä, mikä tarkoittaa, että ajoneuvon rekisteriotteessa ilmoitetuista koko- ja
nopeusluokista ei saa poiketa. Ainoa
poikkeus näistä määräyksistä sallitaan talvirenkaissa (sekä nastoitetut että nastattomat
renkaat). Kun tällaiset renkaat valitaan, autolla
ei saa ajaa nopeammin kuin renkaan nopeusluokitus sallii (esim. Q-luokan suurin nopeus
on 160 km/h).
Kun vaihdatte renkaat, käyttäkää samaa
tyyppiä ja kokoa ja mieluiten myös samaa
valmistetta kaikissa neljässä pyörässä.
Noudattakaa suositeltua rengaspainetta, joka
on ilmoitettu rengaspainetarrassa, katsokaa
sijainti s. 141.
Kokomerkintä
Kaikissa autonrenkaissa on kokomerkintä.
Esimerkki kokomerkinnästä:
225/70R16 102H.
225
70
R
16
102
H
NPU
Rengasprofiilin leveys (mm)
Rengasprofiilin korkeuden ja
leveyden suhde (%)
Vyörengas
Vanteen halkaisija tuumina (")
Koodi, joka ilmaisee renkaan
suurimman sallitun kuormituksen
(tässä tapauksessa 615 kg)
Koodi, joka kertoo renkaan
suurimman sallitun nopeuden (tässä
tapauksessa 210 km/h).
Muistakaa, että kulloisenkin ajonopeuden
ratkaisee tien laatu, ei renkaiden nopeusluokka.
Huomatkaa, että kysymyksessä on suurin
sallittu nopeus.
Q
T
H
V
W
160 km/h (käytetään vain talvirenkaissa)
190 km/h
210 km/h
240 km/h
270 km/h
Uudet renkaat
Renkaat ovat tuoretuotteita.
Muutaman vuoden kuluttua
ne alkavat kovettua, jolloin
myös kitkaominaisuudet
vähitellen heikkenevät.
Pyrkikää sen vuoksi asentamaan mahdollisimman tuoreet renkaat vaihdon yhteydessä.
Tämä on erityisen tärkeää talvirenkaissa.
Valmistusviikko- ja -vuosi merkitään neljällä
numerolla, esim. 1502. Kuvan rengas on
valmistettu viikolla 15 vuonna 2002.
Renkaiden ikä
Vaikka renkaiden teoreettinen kestoikä on
jopa kymmenen vuotta, ei ole suositeltavaa
ajaa yli kuusivuotiailla renkailla.
Pyörät ja renkaat
moottorimallista. Ajettaessa talvirenkailla
pitää niitä käyttää kaikissa neljässä pyörässä.
HUOM! Kysykää Volvo-jälleenmyyjältä, mikä
vanne- ja rengastyyppi sopii parhaiten.
Nastarenkaat
Nastoitetut talvirenkaat tarvitsevat 5001000 km totutusajon, jonka aikana on
ajettava tasaisesti ja rauhallisesti, jotta nastat
asettuisivat oikein paikoilleen renkaissa. Näin
renkaat ja varsinkin nastat kestävät
kauemmin.
HUOM! Nastarenkaiden käyttöä koskeva
lainsäädäntö vaihtelee eri maissa.
Renkaiden kulumisvaroittimet
Kulumisen varoittimet ovat kapeita poikittaisia
kohoumia. Renkaan sivussa on kirjainyhdistelmä TWI (Tread Wear Indicator). Kun
renkaan kulutuspinnasta on jäljellä enää
1,6 mm, nämä kohoumat näkyvät selvästi.
Vaihtakaa silloin autoon pikimmiten uudet
renkaat. Muistakaa, että näin kuluneen
renkaan pito on erittäin huono sateella tai
lumessa.
Talvirenkaat
Volvo suosittelee tietyn kokoisia talvirenkaita.
Koko on ilmoitettu rengaspainetarrassa,
katsokaa sijainti s. 141. Rengaskoot riippuvat
Kuviosyvyys
Talvikeli jäineen, lumisohjoineen ja pakkasineen asettaa renkaille huomattavasti
kesäkeliä suuremmat vaatimukset. Sen vuoksi
ei ole suositeltavaa käyttää talvirenkaita,
joiden kuviosyvyys on alle neljä mm.
Lumiketjut
Lumiketjuja saa käyttää vain etupyörissä,
tämä koskee myös nelivetoisia autoja.
Älkää ajako yli 50 km/h nopeudella käyttäessänne lumiketjuja. Välttäkää lumettomalla
tiellä ajoa, sillä se kuluttaa voimakkaasti sekä
lumiketjuja ja renkaita. Älkää käyttäkö ns.
pikalenkkejä, sillä levyjarrujen ja pyörien
välinen tila on niille liian pieni.
Tärkeää!
Käyttäkää Volvon alkuperäisiä tai
vastaavia lumiketjuja, jotka on sovitettu
kyseiseen automalliin sekä rengas- ja
vannekokoon. Kysykää ohjeita Volvon
teknisestä palvelusta.
Varapyörä "Temporary Spare"
Varapyörä1 on tarkoitettu käytettäväksi vain
sen lyhyen ajan, jonka normaalin renkaan
vaihtaminen tai korjaaminen vie. Vaihtakaa
varapyörän tilalle pikimmiten normaali pyörä.
Auton ajo-ominaisuudet saattavat muuttua
varapyörää käytettäessä.
Älkää ajako yli 80 km/h nopeudella käyttäessänne varapyörää.
Voimassa olevan lain mukaan tätä
varapyörää/rengasta saa käyttää vain tilapäisesti silloin, kun jokin rengas on vaurioitunut.
Tämän tyyppinen pyörä/rengas on siksi
korvattava mahdollisimman pian tavallisella
pyörällä/renkaalla.
Huomatkaa myös, että tämä rengas yhdessä
muiden normaalien renkaiden kanssa voi
aiheuttaa muuttuneet ajo-ominaisuudet.
1.
Tietyt muunnelmat ja markkina-alueet
NPV
Pyörät ja renkaat
Yleistä
Nelivetoisissa autossa voi nopeuspoikkeama
lisäksi vaurioittaa voimansiirtoa.
Tärkeää!
Autossa ei saa olla samanaikaisesti
useampia kuin yksi "Temporary spare"tyyppinen varapyörä asennettuna.
NQM
Pyörät ja renkaat
Rengaspaineet
kasvaa. Ilmaa ei sen vuoksi saa laskea pois,
jos paine tarkastetaan lämpimistä renkaista.
Painetta on sitä vastoin lisättävä, jos se on
liian alhainen.
Suositeltu rengaspaine
Polttoaineluukun sisäpuolella olevasta
tarrasta ilmenevät renkaiden paineet eri
kuormitus- ja nopeusolosuhteissa.
Rengaspaineiden tarkastus
Tarkastakaa rengaspaineet säännöllisesti.
Oikea rengaspaine on ilmoitettu rengaspainetaulukossa. Ilmoitetut rengaspaineet
koskevat kylmiä renkaita. (Kylmillä renkailla
tarkoitetaan, että renkaiden lämpötila on
sama kuin ulkolämpötila.)
Ajo väärillä rengaspaineilla huonontaa auton
ajo-ominaisuuksia ja voi lisätä renkaiden
kulumista. Jo muutaman kilometrin ajon
aikana renkaat lämpenevät ja rengaspaine
NQN
Pyörät ja renkaat
Pyöränvaihto
Pyöriä pitää säilyttää kyljellään tai ripustettuina, ei seisovassa asennossa.
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvokorjaamoon tarkastusta varten, jos ette ole
varma kuviosyvyydestä.
Nuoli osoittaa renkaan pyörimissuunnan.
Kesä- ja talvipyörät
Kun vaihdatte talvipyörät tai kesäpyörät,
merkitkää irrotettujen pyörien paikka autossa.
Esim. V = vasen, O = oikea. Renkaissa,
joiden kuviointi on suunniteltu pyörimään vain
yhteen suuntaan, on pyörimissuunnan
osoittava nuoli. Renkaalla on oltava sama
pyörimissuunta koko sen kestoiän. Niitä voi
vaihtaa vain edestä taakse ja päinvastoin, ei
koskaan vasemmalta oikealle puolelle tai
päinvastoin. Jos renkaat asennetaan väärin
päin, auton jarrutusominaisuudet ja renkaiden
kyky syrjäyttää vettä, lunta ja sohjoa huononevat. Ne renkaat, joiden kuviosyvyys on
suurin, on aina asennettava taakse (sivuluisun
vaaran vähentämiseksi).
NQO
Pyörät ja renkaat
Varoituskolmio ja varapyörä
Käytön jälkeen:
– Kerätkää kaikki päinvastaisessa järjestyksessä.
Varmistakaa, että varoituskolmio koteloinen
on kunnolla kiinnitettynä tavaratilassa.
Varoituskolmio (määrätyt maat)
Noudattakaa kussakin maassa voimassa
olevia määräyksiä varoituskolmion käytöstä.
Kun Teidän on käytettävä varoituskolmiota,
tehkää näin:
– Irrottakaa varoituskolmion kotelo. Se on
kiinnitetty tarranauhalla.
– Ottakaa varoituskolmio pois kotelosta (A).
– Avatkaa varoituskolmion neljä tukijalkaa.
– Kääntäkää ulos molemmat punaiset kolmiosivut. Asettakaa varoituskolmio sopivaan
paikkaan liikennetilanteen mukaan.
NQP
Pyörät ja renkaat
Varoituskolmio ja varapyörä
1
Varapyörä – esiin ottaminen
Varapyörä on sijoitettu auton alle. Nosturi ja
työkalukassi kampineen ovat lattialuukun alla.
Nosturin sijainti vaihtelee seitsemän- (1) ja
viisipaikkaisen (2) version välillä.
Menetelkää seuraavasti varapyörän vapauttamiseksi:
– Laskekaa alas takaluukun alaosa.
– Nostakaa lattialuukku tavaratilassa ylös.
– Ottakaa kammen kaksi osaa esiin työkalukassista ja yhdistäkää ne.
– Asettakaa kampi vintturiin.
– Irrottakaa pyörä kiertämällä vastapäivään
pysähdykseen saakka.
– Irrottakaa pyörä vaijerista.
1.
NQQ
Tietyt muunnelmat ja markkina-alueet
– Veivatkaa vaijeri takaisin ylös (myötäpäivään).
HUOM! Vaijeri voi vaurioittaa autoa, jos se
roikkuu vapaasti ajon aikana.
4.
Pankaa rikkinäinen pyörä auton tavaratilaan. Työkalupussissa on tätä varten
muovipussi.
HUOM! Auton alla oleva paikka on tarkoitettu
vain auton alkuperäiselle varapyörälle. Siihen
ei saa panna muita pyöriä.
Varapyörä – takaisin asettaminen
Varapyörän takaisin asettaminen paikalleen
on parasta tehdä kahden henkilön voimin.
Toinen veivaa ja toinen ohjaa pyörän
paikalleen.
– Veivatkaa vaijeri ulos ja asettakaa sen
kiinnityskappale vanteen keskireikään.
– Veivatkaa hitaasti (myötäpäivään) vaijeria
hieman sisään.
– Kallistakaa pyörää niin, että se asettuu
pakoputkiston yläpuolelle.
– Pitäkää takapyörän takareunaa alaspainettuna veivatessanne sitä sisään.
– Asettakaa pyörä taka-akselin yläpuolelle,
lattiaa vasten.
– Veivatkaa niin pitkälle kuin mahdollista.
Tarkastakaa, että pyörä on kunnollisesti kiinnitettynä paikallaan.
Pyörät ja renkaat
Pyörän irrotus
maahan jäävien pyörien eteen ja taakse.
Käyttäkää esim. kiviä tai puupaloja.
– Ottakaa nosturi, pyöränmutteriavain ja
kampi esiin, katsokaa sijainti s. 144.
– Avatkaa pyöränruuveja ½-1 kierros
pyöränmutteriavaimella. Kääntäkää vastapäivään.
VAROITUS!
Nosturin kiinnityskohdat sijaitsevat ovien alla
keskellä.
Pyörän irrotus
Jos pyörä on vaihdettava paikassa, missä on
muuta liikennettä, muistakaa asettaa varoituskolmio. Auton kummallakin puolella on kaksi
nosturin kiinnityskohtaa. Kiinnityskohdat
sijaitsevat keskellä ovien alla.
VAROITUS!
Varmistakaa, että oikeita kiinnityskohtia
käytetään. Auton nosturin kiinnityskohtien
välissä on tuotannossa käytetty sokalla
varustettu kiinnike. Se ei kestä auton
nostamista. Jos olette epävarma nostokohtien sijainnista; ottakaa yhteys Volvo
tekniseen palveluun. Väärin sijoitettu
nosturi voi johtaa ovi- ja korivaurioihin.
Älkää ryömikö koskaan auton alle sen
ollessa nosturin varassa! Auto voi pudota
alas ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
Pyöränvaihdossa on käytettävä vain auton
alkuperäistä nosturia. Muissa töissä on
käytettävä hallinosturia ja auton nostetun
osan alle on asetettava pukit.
Nosturin ruuvin on oltava aina hyvin
voideltu.
Jos alusta on pehmeä, voi nosturi liukua
sivuun ja auto pudota alas. Älkää salliko
kenenkään olla autossa pyöränvaihdon
aikana.
– Asettakaa auto tasaiselle, kiinteälle
maalle, joka ei kallistu.
– Kytkekää seisontajarru ja 1. vaihde
(käsivalintainen vaihteisto) tai P-asento
(automaattivaihteisto). Asettakaa kiilat
NQR
Pyörät ja renkaat
Pyörän irrotus
– Nostakaa autoa sen verran, että pyörä
pyörii vapaasti.
– Poistakaa pyöränruuvit ja nostakaa pyörä
pois.
Pyörän asennus
– Asettakaa nosturi kiinnityskohdan alle ja
veivatkaa nosturi kammella auton lattiaa
vasten. Tarkastakaa, että nosturi on oikein
auton kiinnityskohdassa, ennen kuin
nostatte auton maasta. Säätäkää sitten
nosturia niin, että sen jalka on kohtisuorassa kiinnityskohdan alla. Katsokaa
kuvaa. Älkää panko mitään puupölkkyjä tai
vastaavia nosturin alle, tällöin se ei saavuttaisi täyttä nostovoimaansa.
VAROITUS!
Jos nosturi asetetaan väärin, voi auto
pudota alas. Henkilövahinkojen vaara!
NQS
– Puhdistakaa pyörän ja navan vastinpinnat.
– Kiinnittäkää pyörä. Ruuvatkaa pyöränruuvit kiinni.
– Laskekaa auto alas niin, että pyörät eivät
pääse pyörimään.
– Kiristäkää pyöränruuvit ristiin ja vaiheittain.
Kiristysmomentti:
140 Nm (14,0 kpm). On tärkeätä, että
tiukkuus on oikea. Tiukkuus on tarkastettava momenttiavaimella.
– Kiertäkää nosturi kokoon ennen kuin
panette sen takaisin tavaratilaan. Kiinnittäkää se sitten tukevasti paikalleen.
– Tarkastakaa, että uudessa renkaassa on
oikea ilmanpaine.
HUOM! Pyöränruuveja on kahdenlaisia
riippuen siitä, käytättekö teräs- vai alumiinivanteita; alumiinivanteen ruuvissa on irrallinen
pyörivä rengas. Tällaista rengasta ei ole
terävanteiden ruuveissa.
Varmistakaa, että käytätte oikeita ruuveja. Jos
olette epävarma, ottakaa yhteys lähimpään
Volvo tekniseen palveluun.
Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaan paikkaus
HUOM! Paikkaussarja on tarkoitettu vain
renkaisiin, joiden puhkeamiskohta on kulutuspinnassa.
Paikkaussarja ei tiivistä kunnolla renkaita,
joiden puhkeamiskohta on renkaan sivussa.
Älkää käyttäkö väliaikaista paikkaussarjaa
renkaisiin, joissa on suuria viiltoja, repeämiä,
epätasaisuuksia tai vastaavia vaurioita.
Paikkaussarja kompressoreineen ja työkaluineen on tavaratilan lattian alla.
Viisipaikkainen versio
Seitsenpaikkainen versio
Yleistä
Väliaikainen renkaanpaikkaus-
Autoissa, joissa ei ole varapyörää, on sen
sijaan paikkaussarja. Paikkaussarjaa voidaan
käyttää sekä puhjenneen renkaan paikkaamiseen että rengaspaineen tarkastukseen ja
säätöön. Paikkaussarjaan kuuluu sähkökäyttöinen kompressori ja integroitu paikkausnestesäiliö.
sarja
Paikkaussarja1 on tarkoitettu vain väliaikaiseen hätäkorjaukseen, jotta autolla voisi
ajaa enintään 200 km tai lähimpään rengaskorjaamoon. Paikkausneste tiivistää tehokkaasti renkaat, joiden puhkeamiskohta on
kulutuspinnassa.
Paikkausainesäiliö pitää vaihtaa ennen kuin
parasta ennen -päiväys on ohitettu tai
renkaanpaikkaussarjan käyttämisen jälkeen.
Renkaanpaikkaussarja, katsokaa s. 151
saadaksenne lisätietoja säiliöstä.
1.
Kompressorin kytkemistä varten on 12 Vliitännät keskikonsolilla edessä, takaistuimen
luona ja tavaratilassa. Valitkaa puhjennutta
rengasta lähinnä oleva sähköliitäntä.
VAROITUS!
Paikkausneste voi suoraan iholle
joutuessaan aiheuttaa ärsytystä. Peskää
siinä tapauksessa neste välittömästi pois
saippualla ja vedellä.
Paikkaussarjan ottaminen esiin
– Kääntäkää lattiamatto takaa eteenpäin.
– Nostakaa paikkaussarja esiin.
Tietyt muunnelmat ja markkina-alueet
NQT
Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaan paikkaus
Ilman pumppaus
Asettakaa varoituskolmio, jos ilmaa on
täytettävä liikennöidyllä paikalla.
– Varmistakaa, että oranssinvärinen
katkaisin (2) on asennossa 0 ja ottakaa
esiin kaapeli (5) ja ilmaletku (4)
sivulokerosta (3).
– Kiertäkää ilmaletkun venttiililiitin renkaan
venttiilin kierteiden pohjaan.
– Kytkekää kaapeli (5) johonkin auton 12 Vliitäntään.
– Käynnistäkää moottori. Auton on oltava
hyvin tuuletetussa paikassa.
– Käynnistäkää kompressori painamalla
katkaisin (2) on asentoon I.
NQU
– Pumpatkaa renkaaseen painetarrassa
ilmoitettu paine.
– Pysäyttäkää kompressori, katkaisimen (2)
on oltava asennossa 0. Irrottakaa
ilmaletku ja kaapeli. Kiertäkää venttiilinhattu paikalleen.
– Asettakaa kaapeli (5) ja ilmaletku (4)
takaisin sivulokeroon (3).
– Asettakaa paikkaussarja takaisin tavaratilan lattian alle.
– Kompressori ei saa käydä kauemmin kuin
kymmenen minuuttia. Antakaa sen jäähtyä
sen jälkeen, koska se on vaarassa ylikuumentua.
– Kompressorilla voidaan täyttää kohteita,
joiden tilavuus on enintään 50 litraa.
VAROITUS!
Pakokaasujen hengittäminen voi olla
hengenvaarallista. Älkää käyttäkö
moottoria suljetuissa tai puutteellisesti
tuuletetuissa tiloissa.
Pyörät ja renkaat
Puhjenneen renkaan paikkaus
Asettakaa varoituskolmio, jos rengas on
korjattava väliaikaisesti liikennöidyllä paikalla.
– Irrottakaa suurimman sallitun ajonopeuden tarra (1) paikkaussarjasta ja
kiinnittäkää se ohjauspyörään, josta
kuljettaja näkee sen selvästi.
– Varmistakaa, että oranssinvärinen
katkaisin (2) on asennossa 0 ja ottakaa
esiin kaapeli (5) ja ilmaletku (4)
sivulokerosta (3).
– Kiertäkää ilmaletkun venttiililiitin renkaan
venttiilin kierteiden pohjaan.
– Kytkekää kaapeli (5) auton 12 V-liitäntään.
– Vapauttakaa turvasalpa (6) ja kääntäkää
oranssinväristä osaa (7) 90 astetta pysty-
suoraan asentoon, kunnes kuuluu
napsahdus.
– Käynnistäkää moottori. Auton on oltava
hyvin tuuletetussa paikassa.
VAROITUS!
Pakokaasujen hengittäminen voi olla
hengenvaarallista. Älkää käyttäkö
moottoria suljetuissa tai puutteellisesti
tuuletetuissa tiloissa.
– Käynnistäkää kompressori painamalla
katkaisin (2) on asentoon I. Kun paikkausnestettä pumpataan sisään, paine nousee
tilapäisesti enintään 4 baria. N. minuutin
kuluttua paine laskee ja painemittari
näyttää oikeamman rengaspaineen.
– Täyttäkää rengas paineeseen 1,8 3,5 bar. Jos paine ei kymmenen minuutin
pumppauksen jälkeen ole noussut arvoon
1,8 bar, kompressori pitää pysäyttää, jotta
se ei ylikuumene.
– Irrottakaa ilmaletku (4) renkaan venttiilistä
ja asettakaa venttiilinhattu takaisin. Irrottakaa kaapeli (5) sähköliittimestä.
Kääntäkää oranssinvärinen osa (7)
takaisin alkuperäiseen asentoonsa ja
kiinnittäkää turvasalpa (6). Säilyttäkää
paikkaussarjaa autossa turvallisessa
paikassa.
NQV
Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaan paikkaus
VAROITUS!
Älkää seisoko lähellä rengasta kompressorin pumpatessa. Varokaa erityisesti
renkaan sivuja. Jos ilmenee halkeilua,
epätasaisuuksia tai vastaavia vaurioita,
kompressori pitää pysäyttää välittömästi.
Matkaa ei tällöin saa jakaa. Ottakaa
yhteys valtuutettuun rengaskorjaamoon.
– Jotta paikkausneste tiivistäisi renkaan
kunnolla, ajakaa pikimmiten n. 3 km
enintään 80 km/h nopeudella.
VAROITUS!
Autolla ei saa ajaa yli 80 km/h nopeudella,
kun rengas on paikattu väliaikaisesti.
Väliaikaisesti paikattu rengas pitää vaihtaa
mahdollisimman pian (enimmäisajomatka
200 km).
– Tarkastakaa rengaspaine uudelleen:
HUOM! Älkää kääntäkö oranssinväristä
osaa (7) ylös, kun vain kompressoria
käytetään ilman täyttöön.
– Yhdistäkää ilmaletku (4) renkaan
venttiiliin.
– Kytkekää johdin (5)12 V:n liitäntään.
Lukekaa paine kompressorista. Jos
NRM
rengaspaine on alle 1,3 bar, rengas ei ole
tiivistynyt riittävän tehokkaasti. Ajoa ei tule
jatkaa näissä olosuhteissa. Ottakaa
yhteys rengaskorjaamoon.
– Jos rengaspaine on yli 1,3 bar,
renkaaseen pitää pumpata rengaspainetarrassa ilmoitettu paine, katsokaa sijainti
s. 141. Päästäkää ilmaa ulos
paineenalennusventtiilistä (8), jos rengaspaine on liian suuri.
– Pysäyttäkää kompressori, katkaisimen (2)
on oltava asennossa 0. Irrottakaa
ilmaletku ja kaapeli. Kiertäkää venttiilinhattu paikalleen.
– Asettakaa kaapeli (5) ja ilmaletku (4)
takaisin sivulokeroon (3).
– Asettakaa paikkaussarja takaisin tavaratilan lattian alle.
Kompressori ei saa käydä kauemmin kuin
kymmenen minuuttia. Antakaa sen jäähtyä
sen jälkeen, koska se on vaarassa ylikuumentua.
HUOM! Paikkausnestesäiliö ja letku on
vaihdettava käytön jälkeen.
Pyörät ja renkaat
Paikkausnestesäiliön vaihto
Paikkausnestesäiliö on vaihdettava ennen
viimeistä käyttöpäivämäärää, ks.
päivämäärätarra (1), tai paikkaussarjan
käytön jälkeen. Käytön jälkeen on vaihdettava
säiliö (6) kiinnikkeineen (8) ja ilmaletku (10).
Tärkeää!
Lukekaa turvamääräykset säiliön pohjasta.
VAROITUS!
Varmistakaa, ettei kompressori ole
kytketty 12 V-liittimeen säiliötä vaihdettaessa.
Ennen kuin parasta ennen -päiväys on
ohitettu
– Avatkaa oranssinvärisessä vaipassa (3)
olevat kaksi ruuvia (2).
– Poistakaa nopeustarra (4) ja
päivämäärätarra (1), avatkaa
turvasalpa (5). Irrottakaa vaippa (3) ja
poistakaa se.
– Ruuvatkaa säiliö (6) irti.
– Tarkastakaa, että uuden säiliön
sinetöinti (7) on ehjä. Ruuvatkaa säiliö
kiinni.
– Asettakaa vaippa (3) takaisin. Tarkastakaa, että vaippa on oikein asennettu,
kiinnittäkää se ruuveilla (2).
– Kiinnittäkää nopeustarra (4) ja uusi
päivämäärätarra (1) paikkaussarjaan.
Poistettua säiliötä käsitellään ympäristölle
vaarallisena jätteenä.
Säiliön ja letkun vaihto käytön jälkeen
– Avatkaa oranssinvärisessä vaipassa (3)
olevat kaksi ruuvia (2).
– Poistakaa nopeustarra (4) ja
päivämäärätarra (1), avatkaa
turvasalpa (5). Irrottakaa vaippa (3) ja
poistakaa se.
– Painakaa nuppia (8), samalla kun
säiliötä (6) kiinnikkeineen (9) kierretään
myötäpäivään, poistakaa ne.
– Vetäkää ilmaletku (10) ulos.
– Pyyhkikää jäljellä oleva paikkausneste
rievulla tai raaputtakaa se pois, jos se on
ehtinyt kuivua.
NRN
Pyörät ja renkaat
Väliaikainen renkaan paikkaus
– Asentakaa uusi ilmaletku (10), tarkastakaa, että se on oikein sijoitettu.
– Tarkastakaa, että uuden säiliön
sinetöinti (7) on ehjä. Ruuvatkaa
kiinnike (9) säiliöön (6) ja kiertäkää se
kiinni vastapäivään, kunnes kuuluu
napsahdus.
– Asettakaa vaippa (3) takaisin. Tarkastakaa, että vaippa on oikein asennettu,
kiinnittäkää se ruuveilla (2).
– Kiinnittäkää nopeustarra (4) ja uusi
päivämäärätarra (1) paikkaussarjaan.
Tyhjää säiliötä ja ilmaletkua voidaan käsitellä
tavallisina roskina.
NRO
Auton hoito
Puhdistus
Maalivaurioiden korjaaminen
Ruosteenestokäsittely
154
156
157
NRP
Auton hoito
Puhdistus
Auton pesu
Peskää auto heti, kun se on likaantunut.
Käyttäkää autoshampoota. Lika ja tiesuola ja
voivat helposti aiheuttaa korroosiota.
• Älkää peskö autoa suorassa auringonpaisteessa niin, että maali lämpenee,
jolloin siihen voi tulla pysyviä vaurioita.
Suorittakaa pesu siihen tarkoitetulla
alustalla, jossa on jäteveden erotin.
• Huuhdelkaa huolellisesti lika pois auton
alustasta.
• Huuhdelkaa koko autoa, kunnes irtolika
on lähtenyt. Suurpainepesurin käyttö:
Suurpainepesurin suutin on pidettävä yli
30 cm päässä auton korista. Älkää
suunnatko suihkua suoraan lukkoihin.
• Peskää auto sienellä ja autoshampoolla
käyttäen runsaasti haaleaa vettä.
• Jos lika on tiukassa, peskää auto kylmällä
rasvanpoistoaineella.
• Kuivatkaa auto puhtaalla, pehmeällä
säämiskällä tai ikkunanpesulastalla.
• Peskää pyyhkimien sulat haalealla
saippualiuoksella tai autoshampoolla.
Poistakaa lintujen jätökset
Peskää lintujen jätökset auton maalipinnalta
mahdollisimman pian. Jätökset sisältävät
kemikaaleja, jotka värjäävät maalin hyvin
NRQ
nopeasti. Värjäytymien poistoon tarvitaan
ammattimies.
VAROITUS!
Pesettäkää moottori aina huollossa.
Kuuma moottori aiheuttaa tulipalon
vaaran.
Automaattipesu
Automaattipesu on yksinkertainen ja nopea
tapa saada auto puhtaaksi. Muistakaa
kuitenkin, että automaattipesu ei voi korvata
käsinpesua – automaattipesulaitteen harjat
eivät pääse kaikkiin paikkoihin. Auton
ensikuukausina suosittelemme käsinpesua.
VAROITUS!
Suorittakaa aina pesun jälkeen koejarrutus, jotta kosteus ja korroosio eivät
pääse vaurioittamaan jarruja.
Painakaa silloin tällöin keveästi jarrupoljinta
ajaessanne pitempiä matkoja sateessa tai
lumisohjossa. Tällöin jarrupalat lämpenevät ja
kuivuvat. Tehkää samoin myös lähdettyänne
liikkeelle hyvin kostealla tai kylmällä säällä.
Verhoilun puhdistus
Tekstiiliverhoilun tahrojen käsittely
Likaantuneen tekstiiliverhoilun puhdistamiseen suosittelemme erikoispuhdistusainetta, jota voitte hankkia Volvojälleenmyyjältänne. Muunlaiset kemikaalit
voivat pilata verhoilun palonkesto-ominaisuudet.
Tärkeää!
Terävät esineet ja tarranauhasulkijat voivat
vahingoittaa auton tekstiiliverhoilua.
Vinyylillä ja muoviosilla olevien
tahrojen käsittely
Sisustuksen vinyyli- ja muoviosien puhdistamiseen suosittelemme erikoispuhdistusainetta, jota voitte hankkia Volvojälleenmyyjältänne. Älkää missään tapauksessa kaapiko tai hieroko tahraa. Älkää
käyttäkö voimakkaita tahranpoistoaineita.
Nahkaverhoilun tahrojen käsittely
Likaantuneen nahkaverhoilun puhdistamiseen suosittelemme erikoispuhdistusainetta, jota voitte hankkia Volvojälleenmyyjältänne. Käsitelkää nahkaverhoilu
kerran tai kahdesti vuodessa Volvon nahanhoitosarjalla. Älkää käyttäkö voimakkaita liuottimia. Ne voivat vahingoittaa niin tekstiili-,
vinyyli- kuin nahkaverhoiluakin.
Auton hoito
Turvavöiden puhdistus
Käyttäkää vettä ja synteettistä pesuainetta,
Volvo-jälleenmyyjältänne saatte erityistä
tekstiilipuhdistusainetta. Varmistakaa, että
vyö on kuiva, ennen kuin se kelataan takaisin
sisään.
Kiillotus ja vahaus
Vettä hylkivällä pintakerroksella varustettujen ulkotaustapeilien ja etusivuikkunoiden
puhdistus (valinnaisvaruste)
Älkää koskaan käyttäkö tuotteita kuten
autovahaa, rasvanpoistoainetta tai vastaavia
peili-/lasipinnoilla, koska tämä voi tuhota sen
vettä hylkivät ominaisuudet.
Kiillottakaa ja vahatkaa auto, kun maalipinnan
kiilto alkaa himmetä tai kun haluatte korille
paremman suojan, esim. talven kynnyksellä.
Varokaa puhdistuksen yhteydessä naarmuttamasta lasipintaa.
Kiillotus ei normaalisti ole tarpeen ennen kuin
aikaisintaan vuoden kuluttua. Vahaus voidaan
tehdä jo aikaisemmin.
Lasipinnan vaurioiden välttäminen poistettaessa jäätä - käyttäkää vain muovista jääkaavinta.
Peskää ja kuivatkaa auto huolellisesti ennen
kiillotusta ja/tai vahausta. Poistakaa asvalttija pikiroiskeet mineraalitärpätillä. Pahimpien
tahrojen poistoon voidaan käyttää auton
maalipintaan tarkoitettua hienoa hiomatahnaa. Kiillottakaa ensin kiillotusaineella ja
vahatkaa sen jälkeen nestemäisellä tai
kiinteällä vahalla. Noudattakaa tarkasti pakkausten ohjeita. Monet valmisteet sisältävät
sekä kiillotusainetta että vahaa.
Vettähylkivässä pintakerroksessa tapahtuu
luonnollista kulumista.
HUOM! Jotta vettähylkivät ominaisuudet
säilyisivät, suositellaan käsittelyä erityisellä
jälkikäsittelyaineella, jota on saatavana Volvon
jälleenmyyjiltä. Sitä tulee käyttää ensimmäisen kerran kolmen vuoden kuluttua ja sen
jälkeen vuosittain.
Älkää kiillottako tai vahatko pintoja, joiden
lämpötila on yli 45 °C.
NRR
Auton hoito
Maalivaurioiden korjaaminen
1
2
Värikoodi
Varmistukaa siitä, että saatte oikeaa väriä.
Värikoodinumero on tuotekilvessä moottoritilassa.
Maalipinta
Maalipinta muodostaa tärkeän osan auton
ruostesuojauksesta ja se on siksi tarkastettava säännöllisesti. Maalipinnan vauriot on
käsiteltävä heti, jottei ruostuminen pääsisi
alkuun. Tavallisimpia vaurioita, jotka voitte
korjata itse, ovat seuraavat:
• vähäiset kiveniskemät ja naarmut
• vauriot esim. lokasuojien reunoissa ja
ovissa
Paikkamaalattaessa auton on oltava puhdas
ja kuiva ja lämpötilan on oltava yli 15 °C.
NRS
3
Poistakaa maalijäänteet teipin avulla.
Suojatkaa mahdollisesti.
Pienehköt kiveniskemät ja
naarmut
Tarvikkeet:
•
•
•
•
•
Pohjamaalia (primeriä) tölkki.
Pintamaalia tölkki tai ns. väripuikko.
Sivellin.
Suojateippiä
Jos kiveniskemä ei ulotu peltiin saakka
vaan jäljellä on vahingoittumaton maalikerros, maali voidaan levittää suoraan lian
poistamisen jälkeen.
Jos kiveniskemä ulottuu peltiin saakka,
menetelkää seuraavasti:
• Kiinnittäkää pätkä suojateippiä vioittuneelle pinnalle. Vetäkää teippi irti niin, että
se vetää mukanaan irtoavat maalisirut
(kuva 1).
• Sekoittakaa pohjamaali (primeri) huolellisesti ja levittäkää sitä pienellä siveltimellä
tai tulitikulla (kuva 2).
• Kun pohjamaali on kuivunut, levittäkää
pintamaali siveltimellä.
• Huolehtikaa siitä, että maali on hyvin
sekoitettu ja levittäkää maalia ohuesti
useita kerroksia antaen jokaisen
kerroksen välillä kuivua.
• Menetelkää naarmujen suhteen samoin,
mutta ympärillä oleva vahingoittumaton
maalipinta saattaa olla hyvä suojata
(kuva 3).
• Odottakaa muutama päivä ja jälkikäsitelkää eli kiillottakaa sitten maalatut
kohdat. Käyttäkää pehmeää riepua ja
niukalti hiomatahnaa.
Auton hoito
Ruosteenestokäsittely
Ruosteenestokäsittely –
tarkastus ja korjaus
Autonne on saanut hyvin huolellisen ja täydellisen ruostesuojauksen jo tehtaalla. Korin osia
on valmistettu galvanoidusta teräspellistä.
Alusta on suojattu kulutusta kestävällä
ruosteenestoaineella. Palkkien ja suljettujen
korirakenteiden sisään on ruiskutettu ohut,
tunkeutuva ruosteenestoainekerros.
Voitte ylläpitää autonne ruostesuojausta mm.
seuraavasti:
• Pitäkää auto puhtaana. Huuhdelkaa
alusta. Korkeapainepesussa; suuttimen
etäisyyden maalipinnasta tulee olla
vähintään 30 cm.
• Tarkastuttakaa ja paikkauttakaa ruostesuojaus säännöllisesti.
Auton ruostesuojaus ei normaalioloissa
kaipaa jälkikäsittelyä ennen kuin noin 8
vuoden kuluttua. Tämän jälkeen auto on jälkikäsiteltävä kolmen vuoden välein. Mikäli
autonne tarvitsee jälkikäsittelyä, ottakaa
yhteys Volvo tekniseen palveluun.
Ruostesuojauksen
paikkaaminen
Jos haluatte itse huolehtia ruostesuojauksen
paikkaamisesta, muistakaa että paikattavan
kohdan on oltava puhdas ja kuiva.
Huuhdelkaa, peskää ja kuivatkaa auto huolel-
lisesti. Käyttäkää sumutinpurkissa olevaa tai
siveltimellä levitettävää ruosteenestoainetta.
Ruosteenestoainetta on kahta tyyppiä:
• ohutta (väritöntä) nestettä näkyviin
kohteisiin
• paksua nestettä kulutuksena alttiina
oleviin alustan pintoihin.
Näillä aineilla mahdollisesti paikattavia
kohteita ovat esim.:
• Näkyvät hitsit ja peltisaumat; ohut neste
• Alusta; paksu neste
• Ovensaranat; ohut neste
• Konepellin saranat ja salpa; ohut neste.
Kun ruostesuojaus on tehty, voidaan liika
ruosteenestoaine pyyhkiä pois suositeltuun
puhdistusaineeseen kostutetulla rievulla. Osa
moottorista ja moottoritilassa olevat
joustintuen kiinnitykset on käsitelty tehtaalla
värittömällä vahapohjaisella ruosteenestoaineella.Tämä aine kestää normaaleja pesuaineita liukenematta ja vahingoittumatta.
Jos sen sijaan käytätte moottorin pesuun nk.
aromaattisia liuottimia, esim. mineraalitärpättiä (erityisesti sellaisia, joihin ei ole lisätty
emulgaattoria), vahasuojaus on uusittava
pesun jälkeen. Tällaista vahaa saatte Volvomyyjältänne.
NRT
Auton hoito
NRU
Ylläpito ja huolto
Volvo-huolto
Oma huolto
Konepelti ja moottoritila
Diesel
Öljyt ja nesteet
Pyyhkimien sulat
Akku
Polttimot
Polttimoiden vaihto
Varokkeet
160
161
162
163
164
168
169
172
173
180
NRV
Ylläpito ja huolto
Volvo-huolto
Volvon huolto-ohjelma
Varusteiden asennus
Ennen kuin auto lähti tehtaalta, se koeajettiin
perusteellisesti. Lisäksi autolle tehtiin Volvo
Car Corporation’in määräysten mukainen
tarkastus, ennen kuin se luovutettiin Teille.
Varusteiden virheellinen kytkentä tai asennus
voi vaikuttaa häiritsevästi auton elektroniikkajärjestelmään. Tietyt lisävarusteet toimivat
vain, jos niihin kuuluvat ohjelmistot ohjelmoidaan autonne elektroniikkajärjestelmään.
Ottakaa tästä syystä aina yhteys Volvon
tekniseen palveluun, ennen kuin asennatte
varusteita, jotka liitetään sähköjärjestelmään
tai vaikuttavat siihen.
Volvonne pitämiseksi jatkossakin korkealla
tasolla liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee
Volvon huolto-ohjelmaa noudattaa. Se on
eriteltynä Huolto- ja takuukirjassa. Antakaa
valtuutetun Volvo-korjaamon tehdä huolto- ja
ylläpitotyöt. Volvon korjaamoilla henkilökunta,
huoltokirjallisuus ja erikoistyökalut, jotka
takaavat huollolle mahdollisimman korkean
laadun.
Tärkeää!
Jotta Volvo-takuu olisi voimassa, lukekaa
Huolto- ja takuukirjan ohjeet ja noudattakaa niitä.
Erityiset huoltotoimenpiteet
Tietyt auton sähköjärjestelmään liittyvät
huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa vain
autoa varten erityisesti kehitetyn elektronisen
laitteiston avulla. Ottakaa sen vuoksi aina
yhteys Volvon tekniseen palveluun, ennen
kuin teetätte sähköjärjestelmään vaikuttavia
huoltotöitä.
NSM
Ajoneuvon tietojen tallennus
Volvo-henkilöautossanne on yksi tai useita
tietokoneita, jotka voivat tallentaa muistiinsa
tietoja ajoneuvosta. Nämä tiedot on tarkoitettu käytettäväksi tutkimustarkoituksiin
turvallisuuden kehittämiseksi edelleen ja
auton eri järjestelmien vikojen diagnosointiin,
ja niitä voivat olla tiedot kuljettajan ja matkustajien turvavyön käytöstä, ajoneuvon eri järjestelmien ja yksiköiden toiminnasta, sekä
moottorin, kaasuläpän, ohjauslaitteiden,
jarrujen ja muiden järjestelmien tilaa koskevat
tiedot. Tallennettavat tiedot voivat sisältää
myös kuljettajan ajotapaa koskevia tietoja.
Näitä voivat olla esim. ajonopeus sekä tiedot
jarru- ja kaasupolkimen käytöstä ja ohjauspyörän kääntämisestä. Viimeksi mainitut
tiedot voidaan tallentaa rajoitettuna
ajanjaksona, kun autolla ajetaan, ja sen
jälkeen kolari- tai läheltä piti -tilanteessa.
Volvo Car Corporation ei luovuta tallennettuja
tietoja ilman lupaa ulkopuolisille. Voimassaoleva lainsäädäntö voi kuitenkin velvoittaa
Volvo Car Corporation’in luovuttamaan
tiedot. Muutoin Volvo Car Corporation ja
valtuutetut korjaamot voivat lukea ja käyttää
tietoja.
Epäsuotuisat ajo-olosuhteet
Epäsuotuisissa ajo-olosuhteissa suositellaan
moottoriöljyn, öljyn- ja ilmansuodattimen
vaihtoa useammin kuin Huolto- ja takuukirjassa suositellaan.
Epäsuotuisia ajo-olosuhteita ovat pitkäaikainen ajo:
•
•
•
•
•
•
pölyisessä tai hiekkaisessa ympäristössä
asuntovaunun tai perävaunun kanssa
vuoristossa
suurella nopeudella
joutokäynnillä tai pienellä nopeudella
lyhyitä matkoja (alle 10 km) alhaisissa
lämpötiloissa (alle 5 ºC).
Ylläpito ja huolto
Oma huolto
Ennen kuin aloitatte työt auton
parissa
Akku
Varmistakaa, että akun kaapelit on kytketty
oikein ja kiinnitetty kunnolla.
Älkää koskaan kytkekö akkua irti moottorin
käydessä (esim. akun vaihdon yhteydessä).
Akun lataamiseen ei saa käyttää pikalaturia.
Akun kaapelit on kytkettävä irti akun latauksen
ajaksi.
Akku sisältää syövyttävää ja myrkyllistä
happoa. Siksi on tärkeää, että akkua
käsitellään ympäristöystävällisellä tavalla.
Pyytäkää apua Volvo-jälleenmyyjältänne.
VAROITUS!
Sytytysjärjestelmä on erittäin suuritehoinen. Sytytysjärjestelmässä on hengenvaarallinen jännite. Sytytysvirran on sen
vuoksi aina oltava katkaistuna moottoritilan töitä suoritettaessa.
Älkää koskeko sytytystulppiin tai sytytyspuolaan, kun virta on kytketty tai kun
moottori on lämmin.
• Jäähdytysneste - Pinnan tulee olla paisuntasäiliön MIN- ja MAX-merkkien välissä.
• Moottoriöljy - Pinnan tulee olla MIN- ja
MAX-merkkien välissä.
• Ohjaustehostinöljy - Pinnan tulee olla
MIN- ja MAX-merkkien välissä.
• Pesuneste - Nestettä on oltava riittävästi.
Lisätkää jäätymisenestoainetta, kun
lämpötila on lähellä nollaa
• Jarru- ja kytkinneste - Pinnan tulee olla
MIN- ja MAX-merkkien välissä.
VAROITUS!
Muistakaa, että jäähdytyspuhallin voi
käynnistyä automaattisesti jonkin ajan
kuluttua moottorin pysäyttämisestä.
Pesettäkää moottori aina huollossa.
Kuuma moottori aiheuttaa tulipalon
vaaran.
Auton nostaminen
Jos autoa nostetaan hallinosturilla, se tulee
asettaa moottorin apurungon etupäätä
vasten.
Älkää vahingoittako moottorin alla olevaa
suojuspeltiä. Nosturi on asetettava aina
huolellisesti niin, ettei auto pääse liukumaan
pois nosturilta. Käyttäkää aina pukkeja tms.
Jos nostatte autoa kaksipylvästyyppisellä
korjaamonosturilla, etu- ja takanostovarret on
asetettava kynnyskoteloiden nostopisteiden
alle. Katsokaa kuvaa.
Tarkastakaa säännöllisin välein
Tarkastakaa seuraavat kohteet säännöllisin
välein, esim. tankkauksen yhteydessä:
NSN
Ylläpito ja huolto
Konepelti ja moottoritila
V
NM
U
NN
T
S
R
N
Q
O
P
Konepellin avaaminen
Moottoritila
– Vetäkää kojelaudan alla vasemmalla (tai
oikealta ohjattavassa autossa oikealla)
puolella olevasta lukituskahvasta. Lukon
avautuessa kuuluu ääni.
– Työntäkää käsi konepellin etureunan alta
(säleikön alapuolelta).
– Painakaa varmuussalvan kahva ylös.
– Vapauttakaa kahva ja avatkaa konepelti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
NSO
Jarru- ja kytkinnestesäiliö
Releet ja varokkeet
Ilmansuodatin
Jäähdytin
Öljynmittatikku, moottori
Öljyntäyttö, moottoriöljy
Huuhtelunestesäiliö
Ohjaustehostimen öljysäiliö
Paisuntasäiliö, jäähdytysjärjestelmä
Alustanumerokilpi
11. Akku (tavaratilassa)
VAROITUS!
Tarkastakaa, että konepelti lukkiutuu
kunnolla, kun suljette sen!
Ylläpito ja huolto
Diesel
Polttoainejärjestelmä
Dieselmoottorit oat herkkiä epäpuhtauksille.
Käyttäkää vain tunnettujen öljy-yhtiöiden
dieselpolttoaineita. Älkää koskaan tankatko
epäilyttävän laatuista dieselpolttoainetta.
Suurilla öljy-yhtiöillä on myös erityinen dieselpolttoaine, joka on tarkoitettu jäätymispisteen
ympärillä oleviin ulkolämpötiloihin. Tämä on
matalissa lämpötiloissa juoksevampaa ja
vähentää vahan muodostumisen vaaraa
polttoainejärjestelmässä.
Kondenssiveden poistaminen
polttoaineensuodattimesta
Polttoainesuodattimessa erotetaan kondenssivesi polttoaineesta. Muutoin kondenssivesi
voi aiheuttaa moottorihäiriöitä.
Polttoainesuodattimen tyhjennys pitää tehdä
Huolto- ja takuukirjassa ilmoitettujen huoltovälien mukaisesti tai epäiltäessä, että on
käytetty likaantunutta polttoainetta.
Kondenssiveden vaara säiliössä pienenee,
jos säiliö pidetään hyvin täytettynä. Katsokaa,
että täyttöputken ympäristö on puhdas
tankattaessa. Välttäkää valumia maalatuilla
pinnoilla. Peskää valumat pois saippualla ja
vedellä.
Polttoaineen loppuminen
Polttoaineen loppumisen jälkeen ei tarvita
mitään erityistoimenpiteitä.
RME (rapsimetyyliesteri)
Dieselöljyyn saa sekoittaa enintään 5 %
RME:tä.
Tärkeää!
Yli 5 % RME-pitoisuus saattaa aiheuttaa
moottorivaurioita.
NSP
Ylläpito ja huolto
Öljyt ja nesteet
Öljyn ja öljynsuodattimen
tarkastus ja vaihto
Huolto- ja takuukirjassa ovat ohjeet öljyn ja
öljynsuodattimen sopivista vaihtoväleistä.
Ajettaessa epäsuotuisissa olosuhteissa
suositellaan lyhyempiä vaihtovälejä,
katso 160.
Moottoriöljyn määrä pitää tarkastaa ja öljy
vaihtaa säännöllisesti.
On tärkeää, että öljymäärä tarkastetaan jo
ennen uuden auton ensimmäistä varsinaista
öljynvaihtoa. Huolto- ja takuukirja kertoo
minkä ajomäärän kohdalla tämän pitää
tapahtua.
Volvo suosittelee, että öljymäärä tarkastetaan
2500 km:n välein. Varmin mittausarvo
saadaan kylmästä moottorista ennen käynnistystä. Mittausarvo on virheellinen välittömästi
moottorin sammuttamisen jälkeen. Mittatikku
näyttää pientä öljymäärä, koska öljy ei ole
ehtinyt valua alas öljypohjaan.
Ks. suositeltu öljylaatu, viskositeetti ja täyttömäärä sivulta 227.
Öljyn pinnan on oltava mittapuikkoon merkityllä alueella.
Tärkeää!
Käyttäkää aina suositeltua öljylaatua ja
oikeaa viskositeettia.
Älkää käyttäkö ylimääräisiä öljyn lisäaineita.
Ne voivat vaurioittaa moottoria. Jos muuta
öljyä on täytetty, ottakaa yhteys lähimpään
valtuutettuun Volvo-korjaamoon huoltoa
varten.
Öljyn tarkastus moottorin ollessa
kylmä:
– Pyyhkikää mittapuikko kuivaksi ennen
tarkastusta.
NSQ
– Tarkastakaa öljyn määrä mittapuikolla.
Pinnan tulee olla MIN- ja MAX-merkin
välissä.
– Jos määrä on lähellä MIN-merkkiä,
voidaan öljyä lisätä aluksi 0,5 litraa.
Jatkakaa täyttöä, kunnes öljyn pinta on
lähempänä mittapuikon MAX-merkkiä kuin
MIN-merkkiä. Ks. täyttömäärä sivulta 227.
Öljyn tarkastus moottorin ollessa
lämmin:
– Ajakaa auto vaakasuoralle alustalle ja
odottakaa 10-15 minuuttia moottorin
pysäyttämisestä, jotta öljy ehtii valua
öljypohjaan.
– Pyyhkikää mittapuikko kuivaksi ennen
tarkastusta.
– Tarkastakaa öljyn määrä mittapuikolla.
Pinnan tulee olla MIN- ja MAX-merkin
välissä.
– Jos määrä on lähellä MIN-merkkiä,
voidaan öljyä lisätä aluksi 0,5 litraa.
Jatkakaa täyttöä, kunnes öljyn pinta on
lähempänä mittapuikon MAX-merkkiä kuin
MIN-merkkiä. Ks. täyttömäärä sivulta 227.
Tärkeää!
Älkää koskaan täyttäkö yli MAX-merkin.
Öljyn kulutus voi lisääntyä, jos moottoriin
täytetään liikaa öljyä.
Ylläpito ja huolto
VAROITUS!
Älkää tiputtako öljyä kuumalle pakosarjalle,
siitä voi syttyä tulipalo.
Tietyissä moottoriversioissa on öljymäärän
anturi, katso 227.
Huuhtelunestesäiliö
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteilla
on yhteinen nestesäiliö. Ks. määrätiedot ja
nesteiden sekä öljyjen suositellut laadut
sivulta 229.
Käyttäkää talvella jäätymätöntä huuhtelunesteliuosta, jotteivät pumppu, säiliö ja letkut
jäätyisi.
Vihje: Puhdistakaa pyyhkimien sulat huuhtelunesteen lisäyksen yhteydessä.
Jäähdytysneste, tarkastus ja
täyttö
Noudattakaa pakkausten ohjeita. On tärkeää
sovittaa jäähdytysnesteen ja veden
seossuhde vallitsevaan säähän. Älkää lisätkö
pelkkää vettä. Jäätymisvaara lisääntyy, jos
jäähdytysnesteen osuus on liian pieni tai liian
suuri.
Ks. täyttömäärä sivulta 229.
Tarkastakaa jäähdytysneste säännöllisesti
Pinnan on oltava paisuntasäiliön MIN- ja
MAX-merkin välissä. Jos järjestelmä on vajaa,
voi paikallisesti syntyä korkeita lämpötiloja,
jotka voivat aiheuttaa vaurioita (halkeamia)
NSR
Ylläpito ja huolto
Öljyt ja nesteet
sylinterinkanteen. Lisätkää jäähdytysnestettä,
kun pinta on laskenut MIN-merkin kohdalle.
tossa, jossa ilma on hyvin kosteaa, jarruneste
on vaihdettava kerran vuodessa.
HUOM! Moottoria saa käyttää vain jäähdytysjärjestelmän ollessa täytettynä. Korkeat
lämpötilat voivat aiheuttaa vaurioita
(halkeamia) sylinterinkanteen.
VAROITUS!
Jos jarrunestemäärä on jarrunestesäiliössä alle MIN-tason, ei autolla tule ajaa
edelleen lisäämättä jarrunestettä.
Jarrunestehäviön syy pitää selvittää.
VAROITUS!
Jäähdytysneste voi olla hyvin kuumaa. Jos
jäähdytysnestettä on lisättävä moottorin
ollessa lämmin, avatkaa paisuntasäiliön
korkki hitaasti, jotta ylipaine pääsee
poistumaan.
Tärkeää!
Moottoria saa käyttää vain jäähdytysjärjestelmän ollessa täytettynä. Korkeat
lämpötilat voivat aiheuttaa vaurioita
(halkeamia) sylinterinkanteen.
Tärkeää!
On erittäin tärkeää käyttää Volvon suosituksen mukaista korroosiolta suojaavaa
jäähdytysnestettä. Uuden auton jäähdytysnesteen pakkasenkestävyys on
n. -35 °C.
Jarru- ja kytkinneste, tarkastus
ja täyttö
Jarru- ja kytkinnesteellä on yhteinen säiliö1.
Nesteen pinnan on oltava MIN- ja
MAX-merkin välissä. Tarkastakaa määrä
säännöllisesti. Vaihtakaa jarruneste joka
toinen vuosi tai joka toisen määräaikaishuollon yhteydessä.
Ks. jarrunesteen täyttömäärä ja suositeltu
laatu sivulta 229.
HUOM! Jos autolla ajoon liittyy usein
toistuvia ja voimakkaita jarrutuksia, esim.
vuoristossa tai ajettaessa trooppisessa ilmas1.
NSS
Sijoitus riippuen siitä, onko auto
vasemmalta vai oikealta ohjattava.
Ylläpito ja huolto
Ohjaustehostimen öljy,
tarkastus ja täyttö
Tarkastakaa määrä jokaisen huollon yhteydessä. Nestettä ei tarvitse vaihtaa. Pintatason
pitää olla ADD- ja FULL-merkin välillä.
Ks. määrätiedot ja suositeltu laatu, sivu 229.
HUOM! Jos ohjaustehostinjärjestelmään
tulee vika tai jos autosta häviää virta ja sitä on
hinattava, autoa voidaan edelleen ohjata.
Ohjaaminen on silloin paljon normaalia
raskaampaa ja ohjauspyörän kääntäminen
vaatii enemmän voimaa.
NST
Ylläpito ja huolto
Pyyhkimien sulat
– Painakaa koko sulkaa alaspäin niin, että
varren silmukka menee kokonaan sulan
kiinnikkeessä olevan reiän läpi.
– Vetäkää sitten pyyhinsulkaa ylöspäin niin,
että varren silmukka ohittaa sulan
kiinnikkeen. Asentakaa uusi pyyhkimen
sulka päinvastaisessa järjestyksessä ja
tarkastakaa, että se on kunnolla kiinni.
HUOM! Huomatkaa, että kuljettajan
puoleisen pyyhkimen sulka on suora ja varustettu spoilerilla, kun taas matkustajan
puoleisen sulan muoto on kaareva. Kuljettajan
puolella olevan spoilerin tulee sijaita sulan
alapuolella. Kaarevuuden tulee vastata tuulilasin alareunan kaarevuutta.
Takalasinpyyhkimen sulan
vaihto
– Kääntäkää pyyhinvarsi taaksepäin.
– Poistakaa pyyhkimen sulka vetämällä se
ulos takaluukkuun päin.
– Painakaa uusi pyyhinsulka paikalleen.
Tarkastakaa, että sulka on hyvin kiinnitettynä.
Pyyhkimen sulkien vaihto
– Kääntäkää pyyhkimen varsi ulospäin ja
pitäkää pyyhkimen sulkaa 45° kulmassa
varteen nähden. Painakaa pyyhkimen
sulassa oleva lukitusjousi sisään.
NSU
Ylläpito ja huolto
Akku
sessa kennossa on oma maksimimäärän
merkki.
• Lisätkää tarvittaessa tislattua vettä akun
maksimimäärän merkkiin saakka.
• Älkää koskaan täyttäkö yli maksimitasomerkin (A).
Säilyttäkää akku lasten
ulottumattomissa.
Akku sisältää syövyttävää
happoa.
Tärkeää!
Käyttäkää aina tislattua tai deionisoitua
vettä (akkuvettä).
Akun hoito
Akun kestoon ja toimintaa vaikuttavat käynnistysten ja tyhjenemisien lukumäärä, ajotapa,
ajo-olosuhteet sekä ilmasto-olosuhteet yms.
Pysäköintilämmittimen ja vastaavien suurten
virrankuluttajien toistuva käyttö yhdessä
lyhyiden ajomatkojen kanssa voi johtaa akun
tyhjenemiseen, mikä voi aiheuttaa käynnistysongelmia.
Huolehtikaa seuraavista asioista akun hyvän
toiminnan varmistamiseksi:
– Kiinnittäkää kannet kunnolla.
HUOM! Jos akku tyhjenee monta kertaa,
tämä vaikuttaa akun käyttöikään negatiivisesti.
Akun symbolit
Välttäkää kipinöitä ja
avotulta.
Räjähdysvaara.
Akkuun on kiinnitetty symboleja.
Käyttäkää suojalaseja.
Tarkemmat tiedot löytyvät
käyttöohjekirjasta.
• Tarkastakaa säännöllisesti akun
nestetaso (A).
• Tarkastakaa akun kaikki kennot. Käyttäkää
ruuvitalttaa kansien irrotukseen. JokaiNSV
Ylläpito ja huolto
Akku
Räjähdyskaasun poistaminen
Akun vaihto
Akku voi kehittää kaasua, joka räjähtää erittäin
herkästi. Jotta räjähdyskaasu ei jäisi tavaratilaan tai matkustamoon, poistoletku johtaa
tarvittaessa kaasun akusta ulkoilmaan. Jos
akku jostain syystä täytyy vaihtaa, on huolehdittava ehdottomasti siitä, että poistoletku
yhdistetään uuteen akkuun ja, että letku
johdetaan korissa olevaan poistoaukkoon.
Kun konsoli ja akun peitekansi on irrotettu ja
akku vaihdetaan, on meneteltävä seuraavasti:
NTM
– Varmistakaa, että sytytysvirta on
katkaistuna.
– Odottakaa vähintään 5 minuuttia, ennen
kuin koskette sähköliitäntöihin (jotta kaikki
tiedot autonne sähköjärjestelmästä
ehtisivät tallentua eri ohjausyksiköihin).
– Irrottakaa ensin akun miinuskaapeli.
– Irrottakaa sitten pluskaapeli ja räjähdyskaasun poistoletku.
Uutta akkua asennettaessa tulee menetellä
seuraavasti:
–
–
–
–
Asettakaa akku paikalleen.
Kytkekää ensin pluskaapeli.
Kytkekää sen jälkeen miinuskaapeli.
Varmistakaa, että poistoletku on oikein
kytketty sekä akkuun että korin
poistoaukkoon.
Ylläpito ja huolto
VAROITUS!
Akku sisältää erittäin herkästi räjähtävää
kaasua. Varmistakaa, että räjähdyskaasun
poistoletku on oikein kytketty!
VAROITUS!
Akussa voi muodostua kaasua, joka
räjähtää erittäin herkästi. Käynnistyskaapelien väärästä kytkennästä syntyvä kipinä
riittää räjäyttämään akun. Akku sisältää
rikkihappoa, joka voi aiheuttaa vakavia
syöpymisvaurioita. Jos rikkihappoa joutuu
silmiin, iholle tai vaatteisiin, huuhdelkaa
runsaalla vedellä. Jos happoa on joutunut
silmiin, hakeutukaa välittömästi lääkäriin.
NTN
Ylläpito ja huolto
Polttimot
Yleistä
Kaikkien polttimoiden erittelyt ovat
sivulla 233.
Polttimot ja pistevalaisimet, jotka ovat
erityistä tyyppiä tai joita ei voida vaihtaa
muualla kuin Volvon teknisessä huollossa,
ovat seuraavat:
•
•
•
•
•
Yleisvalaistus katossa.
Kattovalaistus
Lukuvalo
Käsinekotelon valo
Polttimot, bi-ksenonvalonhettimet.
NTO
Tärkeää!
Älkää koskeko lamppujen laseihin paljain
sormin. Sormista tarttuva rasva ja öljy
höyrystyvät lämmön vaikutuksesta kerrostumaksi heijastimeen ja voivat vaurioittaa
sen.
VAROITUS!
Bi-ksenon -valonheittimillä varustetuissa
autoissa pitää kaikki valonheittimiin
kohdistuvat työt teettää valtuutetulla
Volvo-korjaamolla.
Bi-ksenonvalonheittimet edellyttävät
erityistä varovaisuutta, koska ne on varustettu suurjännitelaitteella.
Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
1
4
5
Lähivalot, kaukovalot, suuntavalot, seisontavalot ja sivuvalot
Lähi-, kauko- ja seisontavalopolttimoita
vaihdettaessa on koko hehkulamppuyksikkö
ensin irrotettava. Vaihtaessanne jotakin näistä
hehkulampuista noudattakaa alla olevia
ohjeita ja sitten kyseisen hehkulampun
ohjeita.
– Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
– Avatkaa konepelti.
– Irrottakaa yksikkö vetämällä ylös
molemmat sitä paikallaan pitävät lukitustapit.
– Nostakaa yksikkö suoraan ylös.
– Irrottakaa liitinkappale painamalla ensin
lukkokielekettä alapuolelta ja vetämällä
sitten sitä hieman ylöspäin.
– Nostakaa koko valonheitinyksikkö ulos ja
asettakaa se pehmeälle alustalle niin, ettei
linssi naarmuunnu.
Valonheitinyksikkö asetetaan takaisin käänteisessä järjestyksessä. Tarkastakaa, että
lukitustapit on pantu oikein paikalleen.
2
3
Etuvalaisimen polttimoiden
sijainti
1.
2.
3.
4.
5.
Lähivalot
Kaukovalot
Suuntavalo
Seisontavalo
Sivuvalot
NTP
Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
Lähivalopolttimo
Kaukovalopolttimo
– Irrottakaa ulompi peitekansi kiertämällä
sitä vastapäivään.
– Vetäkää liitin irti.
– Irrottakaa pidinjousi. Painakaa ensin
oikealle niin, että pidinjousi irtoaa ja
siirtäkää sitä sitten ulospäin ja alaspäin.
– Vetäkää lamppu ulos.
– Asentakaa uusi lamppu. Se voidaan
asettaa vain yhdellä tavalla.
– Painakaa pidinjousta ylöspäin ja lopuksi
hieman vasemmalle niin, että se tarttuu
kiinnikkeeseensä.
– Painakaa liitin takaisin.
– Ruuvatkaa peitekansi takaisin; merkinnän
"HAUT" tulee olla ylöspäin.
– Irrottakaa ulompi peitekansi vetämällä se
suoraan ulos.
– Vetäkää liitin irti.
– Irrottakaa pidinjousi. Painakaa ensin
oikealle niin, että pidinjousi irtoaa ja
siirtäkää sitä sitten ulospäin/alaspäin.
– Vetäkää lamppu ulos.
– Asentakaa uusi lamppu. Se voidaan
asettaa vain yhdellä tavalla.
– Painakaa pidinjousta ylöspäin ja lopuksi
hieman vasemmalle niin, että se tarttuu
kiinnikkeeseensä.
– Painakaa liitin takaisin.
– Asettakaa peitekansi takaisin.
NTQ
Sivuvalo ja seisontavalo
Lampunpitimet ovat pikaliitintyyppiset.
– Kiertäkää vastapäivään ja poistakaa
lampunpidin.
– Vetäkää hehkulamppu suoraan ulos.
– Asentakaa uusi lamppu painamalla se
varovasti uriin.
– Asettakaa lampunpidin takaisin ja
kiertäkää myötäpäivään.
Ylläpito ja huolto
Suuntavalot
Sivuvilkkuvalaisin
Sumuvalot
Lampunpidin on pikaliitintyyppinen.
– Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
– Vääntäkää lamppukotelo irti alta päin
pienellä litteällä ruuvitaltalla.
– Kiertäkää lampunpidintä ¼ kierrosta
vastapäivään ja vetäkää suoraan ulos.
– Vetäkää rikkinäinen hehkulamppu suoraan
ulos.
– Vaihtakaa lamppu uuteen ja painakaa se
suoraan sisään.
– Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
– Kiertäkää lampunpidintä vähän vastapäivään.
– Poistakaa polttimo.
– Asentakaa uusi lamppu paikalleen.
Lampunpitimen ja lampunkannan profiilit
sopivat toisiinsa.
– Kiinnittäkää lampunpidin paikalleen kiertämällä vähän myötäpäivään. Lampunpitimen "TOP"-merkinnän tulee olla
ylöspäin.
– Kiertäkää lampunpidintä vastapäivään ja
poistakaa se.
– Painakaa lamppua, kiertäkää vastapäivään
ja poistakaa se.
– Asentakaa uusi lamppu painamalla se
varovasti uriin ja kiertämällä sitten myötäpäivään.
NTR
Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
N
O
P
Q
Hehkulamppujen sijainti
takalyhdyssä
1. Suuntavalo
2. Jarruvalot
3. Peruutusvalot
4. Seisontavalot
HUOM! Jos vikailmoitus "Valaisinvika"/
"Tarkasta jarruvalot" säilyy viallisen polttimon
vaihdon jälkeen, pitää valtuutetun Volvokorjaamon tarkastaa auto.
NTS
Ylläpito ja huolto
_
`
a
^
a
Hehkulamput takalyhdyssä
– Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0.
– Laskekaa takaluukun alaosa alas ja
nostakaa lattialuukku.
– Jos auto on varustettu ostoskassin
pitimellä (lisävaruste), irrottakaa pitimen
kiinnitysnauhat.
– Poistakaa kulmakappale (A).
– Avatkaa luukku (B) sivupaneelissa
vetämällä salpaa (C) ylöspäin ja itseenne
päin.
– Ottakaa esille kiintoavain nro 10 työkalupussista.
– Irrottakaa mutterit (D).
– Poistakaa koko yksikkö suoraan
taaksepäin.
– Löysätkää johdinsarjaa, joka on tehty
pitkäksi työn helpottamiseksi.
– Asettakaa yksikkö pehmeälle alustalle
niin, ettei lasi naarmuunnu.
– Kiertäkää lampunpidintä vastapäivään ja
vetäkää se ulos.
– Kiertäkää lamppua vastapäivään niin se
irtoaa.
– Vaihtakaa lamppu.
– Asettakaa lampunpidin takaisin uraan,
kiertäkää myötäpäivään.
– Työntäkää johdinsarja takaisin paikalleen.
– Asettakaa yksikkö takaisin ruuvinreikiä
vasten. Painakaa se paikalleen.
– Kiristäkää mutterit.
– Asettakaa takaisin sivupaneeli ja kulmakappale.
NTT
Ylläpito ja huolto
Polttimoiden vaihto
Sumutakavalo
Rekisterikilven valo
Autoonnousuvalot
– Työntäkää sisään litteä ruuvitaltta kuvan
nuolen osoittamalla tavalla.
– Vääntäkää lamppuyksikkö ulos.
– Kiertäkää lamppuyksikköä vastapäivään ja
vetäkää hehkulamppu ulos.
– Vaihtakaa uusi lamppu.
– Sammuttakaa valot ja kääntäkää virtaavain asentoon 0!
– Irrottakaa ruuvi ruuvitaltalla.
– Irrottakaa koko valokotelo varovasti ja
vetäkää se ulos. Kiertäkää liitintä vastapäivään ja vetäkää polttimo ulos.
– Vaihtakaa uusi lamppu.
– Asettakaa liitin takaisin ja kiertäkää myötäpäivään.
– Asettakaa valokotelo paikalleen täydellisenä ja kiinnittäkää ruuvilla.
Autoonnousuvalot ovat kojelaudan alla kuljettajan ja matkustajan puolella. Polttimon vaihto
tehdään seuraavasti:
NTU
– Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja
kiertäkää kevyesti niin, että valokotelo
irtoaa.
– Irrottakaa rikkinäinen polttimo.
– Vaihtakaa tilalle uusi lamppu. Tarkastakaa,
että uusi lamppu palaa.
– Asentakaa valokotelo paikalleen.
Ylläpito ja huolto
Hehkulamppu tavaratilassa
Meikkipeili
– Työntäkää ruuvitaltta reunan alle ja
kiertäkää kevyesti niin, että valokotelo
irtoaa.
– Irrottakaa rikkinäinen polttimo.
– Vaihtakaa tilalle uusi lamppu. Tarkastakaa,
että uusi lamppu palaa.
– Asentakaa valokotelo paikalleen.
– Työntäkää litteä ruuvitaltta keskimmäisen
pitimen sivusta peilin alareunaan.
Nostakaa ylöspäin niin, että keskimmäinen pidin irtoaa
– Vetäkää ruuvitalttaa molemmille puolille
niin että ulommat pitimet irtoavat.
– Nostakaa peiliyksikkö ulos.
– Vaihtakaa lamput.
– Asettakaa yksikkö takaisin yläreuna ensin.
Varmistakaa, että ylemmät pitimet ovat
kunnolla sisäänpainetut, ennen kuin
taitatte yksikön paikalleen.
NTV
Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Jotta autonne sähkölaitteet eivät vaurioituisi
oikosulun tai ylikuormituksen takia, auton
kaikki sähköiset toiminnot ja komponentit on
suojattu varokkein.
Varokkeet on sijoitettu neljään eri paikkaan
autossa:
1. Rele-/varokekeskus moottoritilassa.
2. Varokekeskus matkustamossa
äänieristeen sisäpuolella kuljettajan
puolella.
3. Varokekeskus matkustamossa
kojelaudan päädyssä kuljettajan
puolella.
4. Varokekeskus tavaratilassa.
Jos jokin sähkökomponentti tai -toiminto ei
toimi, tämä voi johtua siitä, että kompo nentin
NUM
varoke on tilapäisesti ylikuormittunut ja
palanut.
– Katsokaa varokeluettelosta kyseisen
varokkeen sijainti.
– Vetäkää varoke irti ja katsokaa, onko sen
taivutettu lanka palanut poikki.
– Jos on, vaihtakaa tilalle uusi varoke, jonka
väri ja ampeerilukema ovat samat kuin
entisen.
Kojelaudan päädyssä olevassa kannessa on
useita varavarokkeita. Siellä on myös pihdit,
jotka helpottavat varokkeen irrotusta ja
asennusta.
Jos sama varoke palaa toistuvasti, komponentissa on jokin vika, ja auto on toimitettava
valtuutettuun Volvo tekniseen palveluun
tarkastusta varten.
Ylläpito ja huolto
Rele-/varokekeskus
moottoritilassa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ABS
30 A
ABS
30 A
Suurpainehuuhtelu, valonheittimet 35 A
Pysäköintilämmitin (lisävaruste)
25 A
Lisävalot (lisävaruste)
20 A
Käynnistysmoottorin rele
35 A
Tuulilasinpyyhkimet
25 A
Vaihteiston ohjausyksikkö
(TCM) (V8)
15 A
9. Polttoainepumppu
15 A
10. Sytytyspuolat (bensiini), Moottorinohjausyksikkö (ECM) (bensiini)
ruiskutusventtiilit, suurpaineventtiili
(diesel)
20 A
11. Kaasupolkimen anturi (APM),
AC-kompressori,
elektroniikkalaatikon puhallin
10 A
12. Moottorinohjausyksikkö (ECM)
(bensiini)
Suihkutusventtiilit (bensiini),
ilmamassamittari
15 A
ilmamassamittari (diesel)
5A
13. Ohjausyksikkö, läppäkotelo (V8) 10 A
14. Lambdatunnistin (bensiini)
20 A
15. Kampikammiotuuletuksen lämmitin,
magneettiventtiilit
hehkutulpat (diesel)
10 A
Kampikammiotuuletuksen lämmitin,
magneettiventtiilit
ilmamassamittari (V8)
15 A
16. Lähivalo (vasen)
20 A
17. Lähivalo (oikea)
20 A
18. 19. Moottorinohjausyksikön (ECM) syöttö,
moottorin rele
5A
20. Seisontavalot
15 A
21. -
NUN
Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Matkustamon varokkeet
kojelaudan päädyssä kuljettajan
puolella
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
NUO
Puhallin, ilmastointilaite
Audiovahvistin
Kuljettajan istuin, sähkökäyttöinen
Matkustajan istuin,
sähkökäyttöinen
Ohjausyksikkö, vasen etuovi
Ohjausyksikkö, oikea etuovi
Infotainment, RTI-näyttö, CD, MD
30 A
30 A
25 A
25 A
25 A
25 A
10 A
10. OBDII, valokatkaisin (LSM),
ohjauspyörän kulma-anturi (SAS),
ohjauspyörän ohjausyksikkö (SWM) 5 A
11. Virtalukko, SRS-järjestelmä,
moottorinohjausyksikkö (ECM)
SRS:n sulkeminen,
matkustajan puoli (PACOS)
käynnistyksenesto,
elektroninen (IMMO)
Vaihteiston ohjausyksikkö
TCM (V8)
7,5 A
12. Yleisvalaistus katossa (RCM),
ylempi elektroniikkayksikkö (UEM) 10 A
13. Kattoluukku
15 A
14. Puhelin
15-38 -
5A
-
Ylläpito ja huolto
Matkustamon varokkeet
äänieristeen alla kuljettajan
puolella
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Istuinlämmitys, oikea puoli
15 A
Istuinlämmitys, vasen puoli
15 A
Äänitorvi
15 A
Volvo Interactive
10 A
Varapaikka
Varapaikka
Hälytyssireeni
5A
Jarruvalokytkimen syöttö
5A
Mittaristo (DIM),
ilmastointilaite (CCM),
pysäköintilämmitin, sähkökäyttöinen
kuljettajan istuin
10 A
11. Sähköliitin, etuistuin ja takaistuin 15 A
12. 13. Varapaikka
-
14. 15. ABS, STC/DSTC
5A
16. Ohjaustehostus,
elektroninen (ECPS),
Bi-ksenon, valojen korkeussäätö 10 A
17. Sumuvalo edessä, vasen
7,5 A
18. Sumuvalo edessä, oikea
7,5 A
19. Varapaikka
20. Jäähdytysnestepumppu (V8)
5A
21. Vaihteiston ohjausyksikkö (TCM),
peruutusvaihdesalpa (M66)
10 A
22. Kaukovalo, vasen
10 A
23. Kaukovalo, oikea
10 A
24. 25. 26. Varapaikka
27. Varapaikka
28. Matkustajan istuin, sähkökäyttöinen 5 A
29. Varapaikka
-
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
BLIS
Varapaikka
Varapaikka
Alipainepumppu
Huuhtelupumppu
-
5A
20 A
15 A
-
NUP
Ylläpito ja huolto
Varokkeet
Tavaratilan varokkeet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
NUQ
Peruutusvalo,
10A
Seisontavalot, sumuvalot,
tavaratilan valot,
rekisterikilven valot,
jarruvalojen diodit
20 A
Lisävaruste (AEM)
15 A
Varapaikka
REM-elektroniikka
10 A
RTI, radiovastaanotin, RSE
7,5 A
Vetokoukun johdotus (30-syöttö) 15 A
Sähköliitin, tavaratila
15 A
Takaovi, oikea: Ikkunannostin,
ikkunannostimen salpa
20 A
Takaovi, vasen: Ikkunannostin,
ikkunannostimen salpa
20 A
Varapaikka
Varapaikka
Lämmitin, dieselsuodatin
15 A
Subwoofer, takailmastointilaite
(A/C)
15 A
Varapaikka
Varapaikka
Lisävaruste Infotainment
5A
Varapaikka
Pyyhin takana
15 A
Vetokoukun johdotus (15-syöttö) 20 A
Varapaikka
-
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
AWD
7,5 A
Varapaikka
Pysäköintitutka
5A
Päävaroke: Vetokoukun johdotus,
pysäköintitutka, AWD
30 A
Keskuslukitus (PCL)
15 A
Perävaunun valot, vasen:
Seisontavalot, suuntavalo
25 A
Perävaunun valot, oikea: Jarruvalot,
sumutakavalo, suuntavalo
25 A
Päävaroke: Varoke 37, 38,
40 A
Sähkölämmitteinen takalasi
20 A
Sähkölämmitteinen takalasi
20 A
Volvo Interactive
Volvo Interactive
Säädinpaneelit
Äänilaitteiston toiminnot
Radiotoiminnot
CD/MD (valinnaisvaruste)
CD-vaihtaja (valinnaisvaruste)
Valikkoasetukset ja valikkovalinnat – Audio
Puhelin (valinnaisvaruste)
Puhelintoiminnot
Valikkoasetukset ja valikkovalinnat – Puhelin
186
187
192
196
204
206
208
210
212
219
NUR
Volvo Interactive
Volvo Interactive
Tieto – Viihde
Volvo Interactive on järjestelmä, jossa yhdistyvät audio- puhelintoiminnot. Voitte käyttää
Volvo Interactive-järjestelmäänne helposti
säädinpaneelin tai ohjauspyörässä olevien
painikkeiden avulla. Säädinpaneelin näytössä
esitetään valittu toiminto.
XC90 voidaan varustaa Dolby Surround Pro
Logic II -järjestelmällä (Premium Sound).
Tämä antaa optimaalisen, lähellä todellisuutta
olevan äänielämyksen leveällä ja luonnollisella
ääniprofiililla.
Järjestelmä tarjoaa myös matkustajillenne
mahdollisuuden käyttää eri äänilähteisiin
kytkettäviä kuulokkeita (lisävaruste).
NUS
Volvo Interactive
Säädinpaneelit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
2.
3.
4.
20
11
19
12
18
13
17
14
16
15
Päälle/pois - Audio
Määrä
CD – pikavalinta
AM/FM -pikavalinta, joko FM1, FM2
tai AM
5. Näyttö
6. ENTER valitsee valikossa, aktivoi
valinnan ja aktivoi puhelimen valmius tilasta.
7. Päällä/pois/valmius – Puhelin
8. MY KEY ohjelmoitava suosikkitoiminnon
pikavalinta
9. SELECTOR valitsee äänilähteen
10. SOUND – äänen säätö
11. EXIT/CLEAR siirtää taaksepäin
valikossa, keskeyttää valinnan, asettaa
puhelimen valmiustilaan ja poistaa
edellisen merkin tekstin- ja numeronsyötössä
12. SIM-kortinpidin
13. Valikkovalintapainikkeet.
14. CD:n ja CD-vaihtajan ulostyöntö
15. Md-ulossyöttö
16. CD-soitin ja CD-vaihtaja (valinnaisvaruste)
17. MD-soitin (lisävaruste)
18. Asemantallennuspainikkeet/CDvaihtajan valinta (1-6), puhelimen
numero- ja merkkipainikkeet sekä
pikavalinta valikoissa
19. Kauko-ohjaimen IR-vastaanotin
(lisävaruste)
20. Hakee/vaihtaa kappaleen, aseman tai
siirtyy vaiheittain eteen- tai taaksepäin
teksti- ja numerosyötössä
NUT
Volvo Interactive
Ssäädinpaneelit
Valikoiden käyttö
1
Valikkotilassa voitte säätää, muuttaa
asetuksia ja ohjelmoida uusia toimintoja
järjestelmään. Eri valikkovaihtoehdot näkyvät
näytössä. Jos valikkovaihtoehdon jälkeen on
pisteitä, se merkitsee että on useita alavalikoita.
Painakaa MENU-painiketta (1) päästäksenne
valikkotilaan.
Valikkotilassa pätee seuraava:
Ohjauspyörän näppäimistö
Audio – Puhelin
Ohjauspyörän painikkeiden neljä alinta painiketta ovat radion ja puhelimen yhteisiä.
Painikkeiden toiminta riippuu siitä, kumpi
järjestelmä on aktivoitu. Ohjauspyörän painikkeilla voitte säätää äänenvoimakkuutta,
vaihtaa esivalittujen asemien välillä sekä
vaihtaa CD:n/MD:n kappaleen.
NUU
Painamalla ja pitämällä painettuna
tai
painikkeita voitte myös pikakelata tiettyyn
kappaleeseen tai etsiä radioasemaa.
Puhelintoimintojen ohjaaminen näillä painikkeilla edellyttää, että puhelin on aktivoituna,
katsokaa s. 213.
Jos haluatte tehdä audiojärjestelmän säätöjä
näillä painikkeilla, on puhelimen oltava valmiustilassa (aktivointi poistettuna).
-
– Valikkovalintapainikkeilla siirrytte valikossa
ylös- tai alaspäin.
– Pitkä EXIT/CLEAR-painikkeen painallus
siirtää Teidät pois valikkotilasta.
– Lyhyt EXIT/CLEAR-painikkeen painallus
merkitsee, että olette muuttanut mielenne,
sanotte vaihtoehdolle ei tai haluatte siirtyä
valikkorakenteessa yhden askeleen
taaksepäin.
– ENTER-painikkeen painallus merkitsee,
että vahvistatte, valitsette tai siirrytte
alavalikosta seuraavaan alavalikkoon.
Volvo Interactive
– Pitäkää
tai
-painiketta painettuna
pikakelataksenne tai etsiessänne
seuraavaa voimakasta asemaa.
– Painakaa SEL-painiketta ja pitäkää sitä
painettuna sulkemista varten.
– Muuttakaa ko. kuulokkeen äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuspainikkeella.
Kaikki kuulokkeet sulkeutuvat automaattisesti, kun audiojärjestelmä suljetaan virtaavaimella, ja ne on kytkettävä päälle manuaalisesti, kun auto taas käynnistetään.
Pistorasiat kuulokkeita varten
(lisävaruste)
Matkustajille on pistorasiat kuulokkeita varten
toisen istuinrivin takana olevissa ovipilareissa.
Tämä mahdollistaa sen, että useat henkilöt
voivat toisiaan häiritsemättä kuunnella samanaikaisesti eri äänilähteitä, esim. CD:tä tai
radiota.
Jokaiseen pistorasiaan voidaan kytkeä kaksi
kuulokeparia.
– Siirtykää äänilähteiden välillä SEL-painikkeella.
– Vaihtakaa CD:n/MD:n kappaleita tai
siirtykää tallennetusta asemasta toiseen
nuolipainikkeilla,
tai
.
tarkoittaa, että kuljettaja ei voi tietyissä
tapauksissa saada NEWS - tai liikennetiedoteinformaatiota, vaikka TP/NEWS on
valittuna.
• Vain yhtä CD-vaihtajan levyä sekä yhtä
kappaletta voidaan soittaa kerrallaan.
Paras äänentoisto aikaansaadaan kuulokkeilla, joiden impedanssi on 16-32 ohmia.
Niiden herkkyyden tulee olla 102 dB tai
korkeampi. Kuulokepistorasiat on tarkoitettu
3,5 mm pistokkeille ja ne sijaitsevat
kuulokepaneelin (1) alapuolella.
Kuulokkeet – rajoitukset
• Jos kuuloke on kytketty samaan äänilähteeseen kuin mikä kaiuttimista kuuluu,
kuulokkeet eivät voi vaihtaa kappaletta
eivätkä kanavaa. Näin on siksi, että
odottamattomat tapahtumat eivät yllättäisi
kuljettajaa.
• Jos kuljettaja valitsee saman äänilähteen
säädinpaneelista kuin kuulokkeella on,
kuljettajan valinta on etusijalla.
• Kuulokkeiden käyttäjä voi valita pikavalinnoista taajuusalueella (AM, FM1, FM2),
jonka kuljettaja on aiemmin valinnut. Tämä
NUV
Volvo Interactive
Ssäädinpaneelit
7.
8.
9.
2
1
4
2
5
3
6
7
8
9
Näyttö
Kauko-ohjain (lisävaruste)
Näytössä (2) näkyvät senhetkiset toiminnot,
esimerkiksi valikkovaihtoehdot, viestit,
puhelinnumerot tai asetukset.
1.
Puhdistakaa näyttö kuivalla, pehmeällä
kankaalla. Älkää käyttäkö puhdistusaineita.
–
–
–
2.
3.
4.
5.
6.
NVM
Memory – tallentaa etsityt radiokanavat.
Aseman tallennus:
Painakaa Memory-painiketta
Valitkaa Preset painikkeella Preset/
Disc (5)
Vahvistakaa valinta Memory-painikkeella
Määrä
Kappaleen haku/vaihto eteen- tai
taaksepäin
Source – siirtyy äänilähteiden välillä
Preset/Disc – valitsee kohdan CDvaihtajassa tai esisäädetyt radioasemat
Auto – etsii ja tallentaa voimakkaimmat
asemat
Toiminto ei käytettävissä
Toiminto ei käytettävissä
Päälle/pois – Audio
Volvo Interactive
Suunnatkaa kauko-ohjain kojelaudassa
olevaan IR-vastaanottimeen (ks. kuva).
HUOM! Kauko-ohjaimessa on AAA-paristot
(R03). Jos kauko-ohjain ei toimi, vaihtakaa
ensin paristot uusiin.
NVN
Volvo Interactive
Äänilaitteiston toiminnot
1
2
3
4
– Kun AM/FM-painiketta painetaan toistuvasti, kytkeytyvät vuorotellen FM1, FM2 ja
AM.
Valittu äänilähde näkyy näytössä.
1
MD voidaan valita vain SELECTOR-nupilla.
Päälle/pois-katkaisin – Audio
Äänenvoimakkuuden säätö
Painakaa POWER-painiketta (1) audiojärjestelmän kytkemiseksi päälle tai pois.
Kääntäkää nuppia (1) myötäpäivään tai vastapäivään äänenvoimakkuuden lisäämiseksi tai
alentamiseksi. Äänenvoimakkuuden säätö on
elektroninen, eikä siinä ole ääriasentoja.
Äänenvoimakkuutta voidaan myös lisätä (+)
tai vähentää (–) ohjauspyörän painikkeilla.
Jos auton sytytys katkaistaan audiojärjestelmän ollessa päällä, se on automaattisesti
päällä, kun auto käynnistetään seuraavan
kerran.
Äänilähteen valinta
Äänilähteet voidaan valita kahdella tavalla:
Joko pikavalintapainikkeilla CD (2), AM/
FM (3) tai SELECTOR-nupilla (4):
– Kiertäkää SELECTOR-nuppia valitaksenne joko radion (FM1, FM2 ja AM),
CD:n/CD-vaihtajan (lisävaruste) tai MD:n
(lisävaruste).
NVO
Taukotila
Kun äänenvoimakkuus on asennossa nolla,
siirtyy CD/MD-soitin taukotilaan. Aktivoikaa
soitin uudelleen lisäämällä äänenvoimakkuutta.
Volvo Interactive
Äänenvoimakkuuden säätö –
TP/PTY/NEWS/ALARM
1
2
Ympäristöäänen tasoa voidaan säätää vain,
jos Dolby Pro Logic II on valittu valikosta.
Subwooferin äänenvoimakkuutta voidaan
säätää vain, jos Subwoofer on aktivoitu.
Jos esim. CD soi radion vastaanottaessa
liikennetiedotusta, CD-soitin siirtyy taukotilaan. Tiedotus kuuluu sillä äänenvoimakkuudella, joka on sitä varten valittu varten.
Tiedotuksen loputtua aikaisemmin valittuna
ollut äänilähde jatkaa soittamista aikaisemmin
säädetyllä äänenvoimakkuudella. Jos äänenvoimakkuutta muutetaan tiedotuksen aikana,
uusi äänenvoimakkuus tallentuu ja sitä
käytetään seuraavan tiedotuksen yhteydessä.
Ääniasetus
Ääniasetus
– Painakaa SOUND-painiketta (1).
– Valitkaa säädettävä toiminto painamalla
SOUND-painiketta toistuvasti. Valitkaa
BASS, TREBLE, FADER, BALANCE,
SUBWOOFER (lisävaruste), CENTRE
(lisävaruste) tai SURROUND (lisävaruste).
– Säätäkää äänitaso SELECTORnupilla (2). Näytössä näkyy asteikko
minimiasennosta maksimiasentoon.
Keskellä on normaalitaso.
HUOM! Keskikaiuttimen taso voidaan
asettaa vain, jos Dolby Pro Logic II (DPL II)
tai kolmikanavastereo (3-CH) on valittuna
valikosta.
Näytössä
näkyy
Basso
BASS
Diskantti
TREBLE
Oikean- ja vasemmanpuoleisten kaiuttimien välinen
tasapaino
BALANCE
Etu- ja takakaiuttimien välinen
tasapaino
FADER
Bassokaiuttimien
äänitaso
SUBWOOFER
(lisävaruste)
Keskikaiuttimen
äänitaso
CENTRE
(Premium
Sound)
Surround-taso,
ympäristöäänen taso
SURROUND
(Premium
Sound)
NVP
Volvo Interactive
Äänilaitteiston toiminnot
SURROUND (lisävaruste) Dolby
Surround Pro Logic II
Dolby Surround Pro Logic II tarjoaa yhdessä
kojelaudan keskikaiuttimen kanssa hyvin
lähellä todellisuutta olevan äänielämyksen.
Normaalit stereokanavat vasen-oikea jakautuvat vasen-keski-oikeaksi. Lisäksi auton
takakaiuttimista saadaan "tilavaikutelma"
(surround sound). Tämä tilavaikutelma vastaa
konserttisalin jälkikaikua. Dolby Surround Pro
Logic II toimii CD-tilassa ja MD-tilassa. AM- ja
FM-radiolähetysten kuunteluun suositellaan
3-kanavaista stereota (3-Channel). Dolby
Surround Pro Logic II on vain korkeimmassa
audiotasossa, Premium Sound.
NVQ
– Valitkaa AUDIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa SURROUND ja painakaa ENTER.
– Valitkaa Dolby AM/FM tai Dolby CD/MD
ja painakaa ENTER.
– Valitkaa PRO LOGIC II, 3 CHANNEL tai
OFF ja painakaa ENTER.
• Symboli
PL II näkyy näytössä, jos Pro
Logic II on valittu.
• 3 CH näkyy näytössä, jos 3 CHANNEL
on valittu
• OFF tarkoittaa normaalia stereotilaa.
Dolby Surround Pro Logic II on Dolby
Laboratories Licensing Corporation¥in
tavaramerkki. Dolby Pro Logic II Surround
System on valmistettu Dolby Laboratories
Licensing Corporation’in lisenssillä.
Bassokaiutin – SUBWOOFER
(lisävaruste)
Bassokaiutin antaa täyteläisemmän äänen ja
syvemmän bassoäänen äänentoistojärjestelmälle.
– Valitkaa AUDIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa SUBWOOFER ja painakaa
ENTER. Rasti ruudussa osoittaa, että
SUBWOOFER on aktivoituna.
Equalizer FR (tietyt mallit)
Toimintoa käytetään etukaiuttimien äänen
hienosäätämiseen.
– Valitkaa AUDIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
Volvo Interactive
– Valitkaa Equalizer FR ja painakaa ENTER.
– Asettakaa taso valikkovalintapainikkeilla
tai SELECTOR-nupilla.
– Painakaa ENTER valitaksenne seuraavan
taajuuden. Voitte valita viisi taajuutta.
– Painakaa ENTER kunnes tulette valikkotilaan, jossa tallennetaan tehdyt
muutokset.
Equalizer RR (tietyt mallit)
Toimintoa käytetään takakaiuttimien äänen
hienosäätämiseen.
– Valitkaa AUDIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa Equalizer RR ja painakaa ENTER.
– Asettakaa taso valikkovalintapainikkeilla
tai SELECTOR-nupilla.
– Painakaa ENTER valitaksenne seuraavan
taajuuden. Voitte valita viisi taajuutta.
– Painakaa ENTER kunnes tulette valikkotilaan, jossa tallennetaan tehdyt
muutokset.
NVR
Volvo Interactive
Radiotoiminnot
1
2
suuntaan ja lisää nopeutta muutaman
sekunnin kuluttua.
– Vapauttakaa painike, kun haluttu taajuus
esitetään näytössä.
– Jos taajuutta on hienosäädettävä,
painakaa lyhyesti jompaakumpaa nuolipainiketta,
tai
.
– Manuaalinen säätötila pysyy viisi sekuntia
viimeisen painalluksen jälkeen.
1
Asemien haku
Asemien tallennus
– Valitkaa radiotaajuus AM/FM1/FM2
SELECTOR-nupilla (2) tai AM/FMpainikkeella (1).
– Painakaa lyhyesti
tai
-painiketta
etsiäksenne seuraavan voimakkaan
aseman.
– Painakaa jompaakumpaa painiketta
uudelleen, jos haluatte etsiä uudelleen.
Tallentakaa haluamanne asema jollekin
asemantallennuspainikkeelle 0-9 (1):
Tietyn taajuuden haku
manuaalisesti
– Painakaa
tai
-painiketta ja pitäkää
sitä painettuna. Näytössä näkyy MAN.
Radio siirtyy tällöin hitaasti valittuun
NVS
– Hakekaa haluamanne asema.
– Painakaa sitä asemantallennuspainiketta,
johon asema tallennetaan ja pitäkää sitä
painettuna. Ääni lakkaa pariksi sekunniksi
ja STATION STORED näkyy näytössä.
Asema on nyt tallennettu.
Volvo Interactive
Voitte tallentaa 10 AM-, FM1- ja FM2asemaa, kaikkiaan 30 asemaa.
Radio
FM
AM(LW)
AM(MW)
Taajuusalueet
87,5 - 108 MHz
153 - 279 kHz
522 - 1611 kHz
Automaattinen asemamien
tallennus – AUTOSTORE
– AUTOSTORING näkyy näytössä ja tietty
määrä voimakkaita asemia (kork. 10)
säädetyltä taajuusalueelta tallentuu nyt
automaattisesti muistiin. Jos yhtään
riittävän voimakasta asemaa ei ole, näkyy
näytössä NO AST FOUND.
– Tallennetut asemat löytyvät painikkeilla 0-9.
– Radion ollessa autostore-tilassa näkyy
näytössä AUTO. AUTO häviää näytöstä,
kun palataan tavalliseen radiotilaan.
– Tavalliseen radiotoimintaan palataan
painamalla AM/FM-painiketta tai EXIT/
CLEAR.
– Aikaisemmin tehty tallennus saadaan
esille suorittamalla vaiheet 1-2, mutta
vaiheessa 3 valitaan AST MODE ja
painetaan ENTER.
Tämä toiminto hakee ja tallentaa automaattisesti korkeintaan kymmenen voimakasta AMtai FM-asemaa erilliseen muistiin. Jos löytyy
enemmän kuin kymmenen asemaa, valitaan
kymmenen voimakkainta. Toiminto on
erityisen hyödyllinen seuduilla, joissa ette ole
perillä radioasemista ja niiden taajuuksista.
– Valitkaa radiotoiminto SELECTOR-nupilla
tai AM/FM-painikkeella.
– Valitkaa AUTOSTORE valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa AST SEARCH ja painakaa
ENTER.
NVT
Volvo Interactive
Radiotoiminnot
1
Scanning (selaus) – SCAN
Tämän toiminnon avulla radio hakee
automaattisesti seuraavat voimakkaat AM- tai
FM-asemat. Kun radio on löytänyt aseman, se
pysähtyy sille n. 8 sekunniksi. Sen jälkeen
haku jatkuu.
– Valitkaa radiotoiminto SELECTOR-nupilla
tai AM/FM-painikkeella.
– Valitkaa SCAN valikosta ja painakaa
ENTER.
– SCAN näkyy näytössä.
– Painakaa EXIT/CLEAR-painiketta lopettaaksenne.
Radio Data System – RDS
RDS on järjestelmä, joka yhdistää samaan
verkostoon kuuluvat lähetysasemat. Sitä
käytetään mm. autoilijoiden avustamiseen
siten, että oikea taajuus on aina valittuna,
riippumatta siitä mitä radioasemaa autoilija
kuuntelee tai mikä äänilähde on aktivoituna,
esim. CD. Sitä käytetään myös liikennetiedotusten vastaanottoon ja määrätyn tyyppisen
ohjelman hakemiseen. RDS:ään kuuluu myös
radioteksti, jonka radioasema voi lähettää
esim. informoidakseen meneillään olevasta
radio-ohjelmasta.
HUOM! Jotkut radioasemat eivät käytä RDSjärjestelmää, tai ne käyttävät vain valittuja osia
sen tarjoamista mahdollisuuksista.
Automaattinen ohjelmatietojen
haku – PI Seek
RDS-asemaa kuunneltaessa tallentuu
radioon erilaista tietoa, esim. liikennetiedotuksia.
Kun esivalittu RDS-asema valitaan
myöhemmin, päivittää radio aseman RDStiedot. Jos radio on raja-alueella tai juuri
aseman kantaman ulkopuolella, niin radio etsii
automaattisesti mahdollisimman voimakasta
asemaa samalta kanavalta.
Jos kuuluvuusalueella ei ole mitään asemaa,
radio hiljenee ja näytössä esitetään
NVU
"PI SEEK PRESS EXIT TO CANCEL"
kunnes asema löytyy.
Jos painatte EXIT (1), radio alkaa lähettää
valittua asemaa, mutta ilman päivitettyä RDStietoa.
Uutiset – NEWS
Tämän toiminnon ollessa valittuna muut
äänilähteet kuten esim. cd keskeytetään, kun
uutislähetys alkaa.
– Valitkaa radiotoiminto SELECTOR-nupilla
tai AM/FM-painikkeella.
– Valitkaa NEWS valikosta ja painakaa
ENTER.
– NEWS näkyy näytössä.
– Valitkaa NEWS uudelleen ja painakaa
ENTER kytkeäksenne pois NEWStoiminnon.
Tämän toiminnon ollessa aktivoituna RDSasemien uutisiksi koodatut lähetykset
kuuluvat radiosta tätä varten säädetyllä
äänenvoimakkuudella ja muut äänilähteet
keskeytyvät. Radio palaa aikaisempaan
äänilähteeseen ja äänenvoimakkuuteen heti
uutisten loputtua.
– Jos ette halua kuunnella parhaillaan
kuuluvaa uutislähetystä, painakaa EXITpainiketta. NEWS-toiminto on kuitenkin
edelleen kytkettynä ja radio odottaa
seuraavaa uutisohjelmaa.
Volvo Interactive
muut toiminnot vain silloin, kun näytössä
näkyy TP))).
– Jos ette halua kuunnella parhaillaan
kuuluvaa liikennetiedotusta, painakaa
EXIT-painiketta. TP-toiminto on kuitenkin
edelleen kytkettynä ja radio odottaa
seuraavaa liikennetiedotusta.
TP-Search
Tämän toiminnon avulla voitte kuunnella
liikennetiedotuksia matkustaessanne
Euroopan eri maissa ilman että Teidän
tarvitsee itse valita asemaa.
Liikennetiedotukset – TP
Tämän toiminnon ollessa aktivoituna RDSasemien lähettämät liikennetiedotukset
kuuluvat radiosta tätä varten säädetyllä
äänenvoimakkuudella ja muut äänilähteet
keskeytyvät. Radio palaa aikaisempaan
äänilähteeseen ja äänenvoimakkuuteen heti
tiedotuksen loputtua.
– Valitkaa TP valikosta ja painakaa ENTER.
– TP näkyy näytössä.
– Valitkaa TP uudelleen ja painakaa ENTER
TP-toiminnon poiskytkemiseksi.
TP näkyy näytössä toiminnon ollessa
aktivoituna. Jos valittu asema pystyy lähettämään liikennetiedotuksia, näytössä
näkyy ))). Liikennetiedotukset katkaisevat siis
– Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa TP ja painakaa ENTER.
– Valitkaa TP Search ja painakaa ENTER.
– Toiminto suljetaan valitsemalla TP Search
uudelleen ja painamalla ENTER.
Radioteksti
Tietyt RDS-asemat lähettävät tietoja
ohjelmien sisällöstä, esiintyjistä jne. Nämä
tiedot voidaan saada näyttöön tekstinä.
– Painakaa MENU-painiketta.
– Valitkaa Radioteksti valikosta ja painakaa
ENTER.
– Valitkaa RADIOTEXT uudelleen ja
painakaa ENTER kytkeäksenne toiminnon
pois.
NVV
Volvo Interactive
Radiotoiminnot
Hälytys
HUOM! Kaikilla radioasemilla ei ole PTYnimikettä.
Hälytys lähetetään automaattisesti eikä
toiminnon aktivointia voi poistaa.
Ohjelmatyyppi
"Alarm!" näkyy radion näytössä, kun hälytystiedotusta lähetetään. Toimintoa käytetään
autoilijoiden varoittamiseen vakavista onnettomuuksista ja katastrofeista, kuten esim.
silta- tai ydinvoimalaonnettomuuksista.
Ohjelmatyyppi – PTY
PTY-toiminnolla voitte valita mieltymyksenne
mukaista ohjelmaa. PTY-toiminolla voitte
valita viereisestä listasta haluamanne ohjelmatyypin.
Näytä PTY
Mikä on valitun aseman PTY?
– Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa PTY valikosta ja painakaa
ENTER.
– Valitkaa SHOW PTY ja painakaa ENTER.
Näytössä näkyy nyt valitun aseman PTY.
OMM
Ajankohtaisohjelmat
Tiedotuksia
Urheilu
Koulutus
Teatteri
Kulttuuri ja taide
Tiede
Erilaista keskustelua
Pop-musiikki
Rock-musiikki
Kevyt musiikki
Kevyt klassinen
Klassinen musiikki
Muu musiikki
Sää
Talous
Lastenohjelmat
Yhteiskunnalliset
asiat
Uskonto
Puhelinkontakti
Matkat ja lomat
Näytössä näkyy
CURRENT
AFFAIRS
INFORMATION
SPORT
EDUCATION
DRAMA
CULTURES
SCIENCE
VARIED SPEECH
POP MUSIC
ROCK MUSIC
EASY LISTENING
LIGHT CLASSIC
SERIOUS
CLASSIC
OTHER MUSIC
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL AFFAIRS
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
Volvo Interactive
Ohjelmatyyppi
Vapaa-aika ja
harrastukset
Jazz-musiikki
Kantrimusiikki
Kansallinen
musiikki
Klassikot
Kansanmusiikki
Asiaohjelmat
Näytössä näkyy
LEISURE &
HOBBY
JAZZ MUSIC
COUNTRY MUSIC
NATIONAL
MUSIC
OLDIES MUSIC
FOLK MUSIC
DOCUMENTARY
Tietyn ohjelmatyypin haku –
PTY
Tämä toiminto auttaa Teitä etsimään
haluamanne tyyppistä ohjelmaa koko taajuusalueelta.
– Valitkaa FM 1 tai FM 2 ja painakaa MENUpainiketta.
– Valitkaa RADIO SETTINGS ja painakaa
ENTER.
– Valitkaa PTY ja painakaa ENTER.
– Valitkaa SELECT PTY ja painakaa
ENTER.
– Painakaa ENTER yhden tai useamman
listassa olevan ohjelmatyypin kohdalla.
PTY-symboli näytössä syttyy ensimmäisen
valinnan yhteydessä ja radio asettuu PTYvalmiustilaan.
– Kun olette valinnut kaikki haluamanne
tyypit, valitkaa EXIT/CLEAR poistuaksenne PTY-listalta.
– Valitkaa SEARCH PTY ja painakaa
ENTER. Jos radio löytää valittua ohjelmatyyppiä lähettävän aseman, ohjelma alkaa
kuulua kaiuttimista.
– Jos radio löytää aseman, joka ei ole
mieleisenne, voitte jatkaa hakua painamalla
,
-painikkeita.
– Jos radio ei löydä valittua ohjelmatyyppiä
lähettävää asemaa, radio palaa aikaisempaan taajuuteen. PTY on tämän
jälkeen valmiustilassa kunnes jokin asema
alkaa lähettää valittua ohjelmatyyppiä.
Tämän tapahtuessa radio siirtyy
automaattisesti valittua ohjelmatyyppiä
lähettävälle asemalle.
– Kytkeäksenne pois PTY:n valmiustilan,
siirtykää valikkoon ja valitkaa CLEAR ALL
PTY. Symboli PTY sammuu näytössä ja
radio palautuu normaalitilaan.
PTY-valmiustila
Radion asettaminen PTY-valmiustilaan;
toistakaa kohdat 1-6.
OMN
Volvo Interactive
Radiotoiminnot
HUOM! Nyt kuuluvat vain tallennetulta
asemalta tulevat liikennetiedotukset.
Automaattinen taajuuspäivitys –
AF
Uutiset – NEWS STATION
AF-toiminto on normaalisti aktivoituna ja
huolehtii siitä, että voimakkain saatavilla oleva
asema valitaan.
Tässä valitaan, miltä asemalta uutiset tulevat.
Huomatkaa, että valitun aseman on oltava
RDS-asema, jotta tämä toimisi.
Liikennetiedotukset – TP
STATION
Tässä säädetään, miltä asemalta liikennetiedotukset tulevat.
Huomatkaa, että merkin ))) täytyy näkyä
näytössä, jotta tämä toimisi.
– Kuunnelkaa asemaa, josta haluatte liikennetiedotusten tulevan.
– Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa TP ja painakaa ENTER.
– Valitkaa TP-asema ja painakaa ENTER.
– Valitkaa SET CURRENT ja painakaa
ENTER.
OMO
– Kuunnelkaa asemaa, josta haluatte
uutisten tulevan.
– Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa NEWS STATION ja painakaa
ENTER.
– Valitkaa SET CURRENT ja painakaa
ENTER.
HUOM! Nyt kuuluvat vain tallennetulta
asemalta tulevat uutiset.
TP STATION/NEWS STATION toiminnon poiskytkeminen
– Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa TP/NEWS STATION ja painakaa
ENTER.
– Valitkaa RESET STATION ja painakaa
ENTER.
– Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa AF ja painakaa ENTER.
– Aktivoikaa AF uudelleen valitsemalla AF ja
painamalla ENTER.
Alueelliset radio-ohjelmat –
REG
REG-toiminto on normaalisti poiskytkettynä,
tämän toiminnon avulla voitte jatkaa alueohjelman kuuntelua, vaikka signaali heikkenee.
– Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa Alueellinen ja painakaa ENTER.
– REG näkyy näytössä.
– REG kytketään pois valitsemalla REG
uudelleen ja painamalla ENTER.
Volvo Interactive
– Valitkaa LOCAL, DISTANT tai OFF ja
painakaa ENTER.
RDS-toimintojen palauttaminen – RESET ALL
Toiminto palauttaa kaikki radion alkuperäiset
tehdasasetukset.
– Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa RESET ALL valikosta ja painakaa
ENTER.
– Painakaa ENTER uudelleen valintanne
vahvistamiseksi.
EON – LOCAL/DISTANT
(Enhanced Other Networks)
EON -toiminto on normaalisti tilassa
DISTANT. Tämä toiminto määrittää keskeyttävätkö esim. liikennetiedotukset tai uutislähetykset muilta kanavilta (jos nämä toiminnot on
valittu) kuuntelemanne radio-ohjelman.
Toiminnolla on kaksi tasoa: LOCAL
keskeyttää vain, jos signaali on voimakas.
DISTANT keskeyttää myös signaalin ollessa
heikompi. OFF ei keskeytä koskaan muilta
kanavilta.
– Valitkaa RADIO SETTINGS valikosta ja
painakaa ENTER.
– Valitkaa EON ja painakaa ENTER.
OMP
Volvo Interactive
CD/MD (valinnaisvaruste)
1
2
3
4
Pikasiirto
3
1
2
Painakaa
tai
ja pitäkää sitä painettuna
etsiäksenne tiettyä kohtaa kappaleesta tai
koko levyltä. Haku jatkuu niin kauan kuin painiketta pidetään painettuna. Jos ohjauspyörässä on painikkeet, voitte käyttää myös
ohjauspyörän vastaavia painikkeita.
Satunnaisvalinta – RANDOM
Toiminnon ollessa aktivoituna CD-levyn
kappaleet soitetaan satunnaisessa järjestyksessä (shuffle).
Cd/md-soittimen käynnistys
– Käynnistäkää CD-soitin SELECTORnupilla (3) tai painakaa CD-painiketta (1).
Syöttäkää levy CD-soittimeen (4).
– Käynnistäkää MD-soitin SELECTORnupilla (3). Syöttäkää levy MDsoittimeen (2).
Kappaleen vaihto
Siirtykää seuraavaan kappaleeseen painamalla
tai edelliseen kappaleeseen painamalla
. Kappaleen numero näkyy näytössä.
Jos ohjauspyörässä on painikkeet, voitte
käyttää myös ohjauspyörän vastaavia painikkeita.
OMQ
– Valitkaa RANDOM valikosta ja painakaa
ENTER.
– RND näkyy näytössä niin kauan kuin
toiminto on aktivoituna.
– Valitkaa RANDOM OFF tai painakaa
EXIT-painiketta toiminnon lopettamiseksi.
HUOM! Älkää käyttäkö etiketillä varustettuja
CD-levyjä. CD-soittimen synnyttämä lämpö
voi aiheuttaa etiketin irtoamisen levystä.
Tällöin on olemassa CD-soittimen vaurioitumisen vaara.
Käyttäkää vain 12 cm:n CDlevyjä, ei pienempiä! Jos CDlevyn laatu ei vastaa
standardia EN60908 tai jos
se on huonolaatuinen,
seurauksena voi olla huono
ääni tai ääni jää pois kokonaan.
Scan
Tämän toiminnon ollessa kytkettynä soitin
soittaa kymmenen sekuntia jokaisen
kappaleen alusta.
– Valitkaa SCAN valikosta ja painakaa
ENTER.
– Painakaa EXIT/CLEAR-painiketta, kun
olette löytänyt kappaleen jota haluatte
kuunnella.
Disctext (vain MD)
Tietyissä levyissä on tietoja albumin ja kappaleiden otsikoista. Nämä tiedot näkyvät
tekstinä näytössä toiminnon DISCTEXT
ollessa aktivoituna.
Volvo Interactive
– Valitkaa DISCTEXT valikosta ja painakaa
ENTER.
– Jos levyssä on tallennettuna tietoa, se
näkyy nyt näytössä.
– Toiminto kytketään pois valitsemalla
DISCTEXT ja painamalla ENTER.
MD-ulostyöntö
Kun painatte painiketta (1), MD-soitin
pysähtyy ja levy tulee ulos.
CD-ulostyöntö
Kun painatte painiketta (2), CD-soitin
pysähtyy ja levy tulee ulos.
Liikenneturvallisuussyistä ulostyöntynyt CDlevy pysyy ulkona korkeintaan 12 sekuntia.
Sen jälkeen CD-soitin vetää levyn takaisin
sisään. Aktivoidaksenne CD-soittimen
uudelleen painakaa CD-painiketta (3).
OMR
Volvo Interactive
CD-vaihtaja (valinnaisvaruste)
1
3
2
Kappaleen vaihto
Siirtykää seuraavaan kappaleeseen painamalla
tai edelliseen kappaleeseen painamalla
. Kappaleen numero näkyy näytössä.
Jos ohjauspyörässä on painikkeet, voitte
käyttää myös ohjauspyörän vastaavia painikkeita.
Pikasiirto
CD-vaihtajan käynnistys
CD-vaihtajassa voi olla jopa kuusi CD-levyä
samanaikaisesti.
– Valitkaa CD-toiminto SELECTORnupilla (2) tai painakaa CD-painiketta (1).
– Valitkaa tyhjä kohta numeropainikkeilla 1-6
(3). Näytöstä ilmenee, mikä kohta on tyhjä.
– Syöttäkää cd-levy vaihtajaan.
Varmistakaa, että INSERT DISC näkyy,
ennen uuden levyn syöttämistä.
Levyn valinta
Soitettava levy valitaan numeropainikkeilla 1-6
(3). Levyn ja kappaleen numero näkyvät
näytössä.
OMS
Painakaa
tai
ja pitäkää sitä painettuna
etsiäksenne tiettyä kohtaa kappaleesta tai
koko levyltä. Haku jatkuu niin kauan kuin painiketta pidetään painettuna. Jos ohjauspyörässä on painikkeet, voitte käyttää myös
ohjauspyörän vastaavia painikkeita.
Scan
Tämän toiminnon ollessa kytkettynä soitin
soittaa kymmenen sekuntia jokaisen
kappaleen alusta.
– Valitkaa RANDOM valikosta ja painakaa
ENTER.
– Valitkaa SINGLE DISCS tai ALL DISCS,
jotta soitin valitsisi satunnaisesti yhdeltä
tai kaikilta CD-vaihtajassa olevilta levyiltä.
– RND tai RND ALL näkyy näytössä niin
kauan kuin toiminto on aktivoituna.
– Painakaa EXIT toiminnon lopettamiseksi.
Painakaa
valitaksenne seuraavan satunnaisen kappaleen.
HUOM! Seuraavan satunnaisen kappaleen
valinta toimii vain valitulla levyllä.
Disctext
Tietyissä levyissä on tietoja albumin ja kappaleiden otsikoista. Nämä tiedot näkyvät
tekstinä näytössä toiminnon DISCTEXT
ollessa aktivoituna.
– Painakaa MENU-painiketta.
– Valitkaa SCAN ja painakaa ENTER.
– Painakaa EXIT/CLEAR-painiketta, kun
olette löytänyt kappaleen jota haluatte
kuunnella.
Scan toimii vain valitulla levyllä.
– Painakaa MENU-painiketta.
– Valitkaa DISCTEXT valikosta ja painakaa
ENTER.
– Jos levyssä on tallennettuna tietoa, se
näkyy nyt näytössä parhaillaan kuuluvan
kappaleen asemesta.
– Toiminto kytketään pois valitsemalla
DISCTEXT ja painamalla ENTER.
Satunnaisvalinta – RANDOM
Eject All
Toiminnon ollessa aktivoituna cd-levyn
kappaleet soitetaan satunnaisessa järjestyksessä.
Jos painatte pitempään EJECT-painiketta (1)
käynnistyy EJECT ALL -toiminto. Tämä
tarkoittaa, että koko levymakasiini tyhjen-
Volvo Interactive
netään levy kerrallaan. Teksti EJECTING ALL
näkyy näytössä.
1
Toiminto voidaan aktivoida vain, kun auto on
paikallaan ja se keskeytyy, jos auto alkaa
liikkua.
Liikenneturvallisuussyistä pysyy ulos
työntynyt levy ulkona 12 sekuntia. Siitä pitää
huolehtia tällöin, muutoin toiminto keskeytyy.
HUOM! Älkää käyttäkö etiketillä varustettuja
CD-levyjä. CD-soittimen synnyttämä lämpö
voi aiheuttaa etiketin irtoamisen levystä.
Tällöin on olemassa CD-soittimen vaurioitumisen vaara.
Käyttäkää vain 12 cm:n CD-levyjä, ei
pienempiä. Jos CD-levyn laatu ei vastaa
standardia EN60908 tai jos se on huonolaatuinen, seurauksena voi olla huono ääni tai
ääni jää pois kokonaan.
CD-ulostyöntö
Kun painatte painiketta (1), CD-soitin
pysähtyy ja levy tulee ulos.
Liikenneturvallisuussyistä ulos tullut levy
pysyy ulkona 12 sekuntia. Tämän jälkeen
CD-soitin syöttää sen takaisin sisään.
OMT
Volvo Interactive
Valikkoasetukset ja valikkovalinnat – Audio
Pää-/alavalikot
RADIO
1. AUTOSTORE1
1.1.
AST Mode
1.2.
AST Search
1.2.1.
AUTOSTORING
1
2. SCAN ON/OFF2
3. NEWS1 ON/OFF2
4. TP1 ON/OFF2
5. RADIOTEXT1 ON/OFF2
6. RADIO SETTINGS
6.1.
PTY
6.1.1.
SELECT PTY
6.1.2.
SEARCH PTY1
6.1.3.
SHOW PTY ON/OFF2
6.2.
TP
6.2.1.
TP STATION SET
CURRENT/RESET STN
6.2.2.
TP SEARCH ON/OFF2
6.3.
NEWS STATION
6.3.1.
SET CURRENT/RESET STN
6.4.
AF1 ON2/OFF
6.5.
REGIONAL1 ON/OFF2
6.6.
EON
6.6.1.
OFF
6.6.2.
LOCAL
1.
2.
OMU
MYKEY-ohjelmoitavissa
Default
6.6.3.
DISTANT2
6.7.
RESET All
7. AUDIO SETTINGS (tietyt mallit)
7.1.
Dolby AM/FM
7.1.1.
Pro Logic II
7.1.2.
3CH
7.1.3.
OFF2
7.2.
Dolby DC/MD
7.2.1.
Pro Logic II2
7.2.2.
3CH
7.2.3.
OFF
7.3.
SUBWOOFER1 ON2/OFF
(valinnaisvaruste)
7.4.
EQUALIZER Fr (tietyt mallit)
7.5.
Equalizer Rr (tietyt mallit)
7.6.
RESET ALL
CD
1. Satunnaissoitto1
2. SCAN1
3. NEWS1 ON/OFF2
4. TP1 ON/OFF2
5. AUDIO SETTINGS
5.1.
Dolby AM/FM
5.1.1.
Pro Logic II
5.1.2.
3 Channel
5.1.3.
Off2
5.2.
Dolby DC/MD
5.2.1.
Pro Logic II2
5.2.2.
3 Channel
5.2.3.
Off
5.3.
SUBWOOFER1 ON2/OFF
(valinnaisvaruste)
5.4.
EQUALIZER Fr (lisävaruste)
5.5.
EQUALIZER Rr (lisävaruste)
5.6.
RESET ALL
CDX
1. Satunnaissoitto3
1.1.
Off4
1.2.
Single Disc
1.3.
All Discs
2. SCAN3
3. NEWS3 ON/OFF2
4. TP3 ON/OFF2
5. DISC TEXT3 ON/OFF2
6. AUDIO SETTINGS
6.1.
Dolby AM/FM
6.1.1.
Pro Logic II
6.1.2.
3 Channel
6.1.3.
Off2
6.2.
Dolby DC/MD
6.2.1.
Pro Logic II2
6.2.2.
3 Channel
6.2.3.
OFF SUBWOOFER3 ON 2/
OFF (valinnaisvaruste)
3.
4.
MYKEY-ohjelmoitavissa
Default
Volvo Interactive
6.2.4.
EQUALIZER Fr (tietyt mallit)
6.3.
EQUALIZER Rr (tietyt mallit)
6.4.
Reset All
MD
1. RANDOM1
2. SCAN1
3. NEWS1
4. TP1
5. DISC TEXT1 ON/OFF2
6. AUDIO SETTINGS
6.1.
SURROUND1
6.1.1.
Pro Logic II
6.1.2.
3 Channel
6.1.3.
Off2
6.2.
SUBWOOFER1 ON2/OFF
(valinnaisvaruste)
6.3.
EQUALIZER Fr (tietyt mallit)
6.4.
EQUALIZER Rr (tietyt mallit)
6.5.
Reset All
1
Oma pikavalinta – MY KEY
MY KEY -painikkeelle (1) voitte tallentaa
valikosta suosikkinne, esim. SCAN,
AUTOSTORE tai TP.
– Selatkaa toimintoja valikkovalintapainikkeilla.
– Valitkaa tallennettava toiminto pitämällä
MY KEY -painiketta painettuna yli kaksi
sekuntia.
– Kun MY KEY STORED näkyy näytössä,
on toiminto tallennettu.
– Toiminto aktivoidaan painamalla lyhyesti
MY KEY -painiketta.
– Tallentaaksenne uuden toiminnon painikkeelle toistakaa kohdat 1-4.
OMV
Volvo Interactive
Puhelin (valinnaisvaruste)
ONM
Volvo Interactive
Puhelinjärjestelmän osat
Yleiset ohjeet
1. Ohjauspyörän näppäimistö
• Muistakaa liikenneturvallisuus! Jos kuljettajan on käytettävä puhelinluuria, auto on
ensin pysäytettävä turvalliseen paikkaan.
• Sulkekaa puhelinjärjestelmä autoa tankattaessa.
• Sulkekaa puhelinjärjestelmä räjäytystöiden läheisyydessä.
• Antakaa vain valtuutetun henkilöstön
suorittaa puhelinjärjestelmänne huoltotöitä.
Ohjauspyörän painikesarjalla voitte käyttää
useimpia puhelinjärjestelmän toimintoja.
Kun puhelin on aktiivitilassa, voidaan ohjauspyörän painikesarjaa käyttää vain puhelintoimintoihin. Aktiivitilassa näkyvät puhelintiedot
aina säädinpaneelin näytössä.
2. Mikrofoni
Handsfree-järjestelmän mikrofoni on kattopaneelissa.
3. Säädinpaneeli
Kaikkia puhelinjärjestelmän toimintoja, lukuun
ottamatta puheluäänen voimakkuutta,
voidaan ohjata säädinpaneelin painikkeilla.
Näytössä näkyvät valikkotoiminnot, viestit,
puhelinnumerot jne.
4. SIM-kortti
SIM-kortti asetetaan sisään säädinpaneelin
etupuolelta.
5. Puhelinluuri
Puhelinluuria käyttämällä voidaan puhua
muiden kuulematta.
Hätäpuhelu
Hätänumeroon voidaan soittaa myös ilman
SIM-korttia edellyttäen, että ollaan jonkin
GSM-operaattorin alueella.
– Aktivoikaa puhelin.
– Valitkaa ko. alueen hätänumero (EU:n
alueella: 112).
– Painakaa ENTER-painiketta säädinpaneelissa tai ohjauspyörässä.
Kaiutin
Puhelin käyttää kuljettajan oven kaiutinta
tai audiojärjestelmän keskikaiutinta, jos
sellainen on.
6. Antenni
Antenni on tuulilasissa sisätaustapeilin
edessä.
ONN
Volvo Interactive
Puhelintoiminnot
1
2
3
4
5
2
6
7
1.
2.
3.
4.
ONO
8
4
9
6
Näyttö
ENTER hyväksyy puhelut, valitsee
valikossa tai aktivoi puhelimen valmiustilasta
Päällä/pois/valmius
EXIT/CLEAR – keskeyttää/kieltää
puhelun, siirtyy taaksepäin valikossa tai
keskeyttää valinnan sekä poistaa
syötetyt numerot/merkit.
5.
6.
7.
8.
9.
SIM-kortinpidin
Valikkovalintapainikkeet
Numero- ja merkkipainikkeet sekä valikkovaihtoehtojen pikavalinta
Haku – siirtyy vaiheittain eteen- tai
taaksepäin teksti- ja numerosyötössä.
Puheluäänen voimakkuuden lisäys/
vähennys puhelun aikana
Volvo Interactive
1
Kun puhelin on aktivoituna tai valmiustilassa,
esitetään näytössä puhelinluuri.
HUOM! Audiotasolla Performance ei voida
kuunnella radiota, CD:tä, MD:tä tai ottaa
vastaan liikennetiedotuksia puhelinkeskustelun aikana.
Jos auton sytytys katkaistaan puhelinjärjestelmän ollessa päällä, se on edelleen päällä
kun sytytysvirta kytketään seuraavan kerran.
Jos puhelinjärjestelmä on suljettu, puheluita ei
voida ottaa vastaan.
Äänenvoimakkuuden vähentäminen puhelun aikana
Katkaisin, päällä/pois/valmius –
Puhelin
Järjestelmän aktivointi:
– Painakaa PHONE-painiketta (1) käynnistääksenne puhelinjärjestelmän.
Järjestelmän poiskytkeminen:
– Pitäkää PHONE-painiketta painettuna
sulkeaksenne puhelinjärjestelmän.
Järjestelmän siirtäminen valmiustilaan:
– Painakaa lyhyesti PHONE-painiketta tai
painakaa EXIT/CLEAR asettaaksenne
puhelinjärjestelmän valmiustilaan.
– Aktivoikaa järjestelmä uudelleen painamalla lyhyesti PHONE-painiketta.
Jos puhelin soi radion soidessa, äänenvoimakkuus vähenee kun puheluun vastataan.
Kun puhelu lakkaa, äänenvoimakkuus
palautuu aikaisemmin säädetylle tasolle.
Radion äänenvoimakkuutta voidaan säätää
puhelun aikana ja tällöin uusi äänitaso säilyy
puhelun loppuessa. Radion ääni voidaan
sulkea myös kokonaan puhelinkeskustelun
yhteydessä. Katsokaa valikkoa 5.5.3, s. 213.
Toiminto on vain Volvon integroidussa
puhelinjärjestelmässä.
Valmiustila
Valmiustilassa voitte ottaa vastaan puheluita
audiojärjestelmän ollessa päällä ja audiojärjestelmän äänilähteet näkyvät näytössä.
Jotta puhelinjärjestelmän muita toimintoja
voitaisi käyttää, on puhelimen oltava aktiivitilassa.
Pikavalinnat valikossa
Kun olette siirtynyt valikkojärjestelmään valikkopainikkeen avulla, voitte käyttää numeroita
nuolten ja ENTER-painikkeen asemesta
valitaksenne oikean valikon päävalikkotasosta. Jokainen valikkovaihtoehto on
numeroitu. Numerot näkyvät näytössä
yhdessä valikkovaihtoehdon kanssa.
ONP
Volvo Interactive
Puhelintoiminnot
Liikenneturvallisuus
Jos Teillä on ongelmia SIM-kortin kanssa,
ottakaa yhteys operaattoriinne.
Turvallisuussyistä osa puhelimen valikkojärjestelmästä ei ole käytettävissä auton
nopeuden ylittäessä 8 km/h. Voitte
ainoastaan lopettaa jo aikaisemmin aloitetun
valikkojärjestelmän toiminnon.
Soittaminen ja puhelun vastaanottaminen
Soittaminen:
– Valitkaa numero ja painakaa ENTER
ohjauspyörän tai säädinpaneelin painikkeilla tai nostakaa luuri.
Tulevan puhelun vastaanotto:
Nopeusrajoitus voidaan kytkeä pois
valikkotoiminnossa 5.6.
SIM-kortti
Puhelinta voidaan käyttää vain voimassa
olevan SIM-kortin (Subscriber Identity
Module) kanssa. Saatte kortin operaattoriltanne.
Asettakaa SIM-kortti aina puhelimeen
halutessanne käyttää puhelinta.
– Sulkekaa puhelin.
– Painakaa SIM-kortinpidin ulos lyhyellä
painalluksella.
– Asettakaa kortti pitimeen metallipinta
alaspäin.
– Varmistakaa, että SIM-kortin viistottu
kulma täsmää pitimen viistouksen kanssa.
– Painakaa pidin sisään takaisin.
ONQ
– Painakaa ENTER tai nostakaa luuri. Voitte
käyttää myös Autosvar automaattivastaajaa, katsokaa valikkovaihtoehtoa 4.3.
Audiojärjestelmän ääni voidaan kytkeä
automaattisesti pois puhelinkeskustelun
ajaksi, ks. valikkovaihtoehto 5.6.3.
Puhelun lopettaminen
Painakaa EXIT/CLEAR-painiketta ohjauspyörän tai säädinpaneelin painikesarjasta tai
laskekaa luuri. Audiojärjestelmä palaa aikaisempaan toimintaan.
Kieltäytykää tulevasta puhelusta painamalla
EXIT/CLEAR.
Volvo Interactive
A
puhelinkeskustelun alkaessa, tulee ääni
Handsfree-järjestelmästä. Painakaa
MENU-painiketta, siirtykää kohtaan
Handset ja painakaa ENTER siirtääksenne ääneen luuriin.
Viimeksi soitetut
puhelinnumerot
Puhelin tallentaa automaattisesti viimeksi
soitetut puhelinnumerot/nimet.
Puhelinluuri
Halutessanne enemmän puhelurauhaa voitte
puhua puhelinluuriin. Nostakaa luuri painamalla lyhyesti yläpuolta (A).
– Valitkaa haluamanne numero keskikonsolin painikkeista ja nostakaa luuri soittoa
varten. Äänenvoimakkuus säädetään
luurin sivussa olevalla säätimellä.
– Puhelu katkeaa, kun asetatte luurin
takaisin pitimeensä.
– Jos haluatte vaihtaa handsfree-toimintoon
lopettamatta puhelua: painakaa
ohjauspyörästä (tai säädinpaneelin valikkopainikkeita) ja valitkaa Handsfree.
Painakaa ENTER ja asettakaa luuri
paikalleen. Jos luuri on jo nostettu
– Painakaa ENTER ohjauspyörän tai säädinpaneelin painikesarjasta.
– Selatkaa eteenpäin tai taaksepäin valikkopainikkeilla viimeksi soitettuja numeroita.
Ne näkyvät näytössä.
– Painakaa ENTER.
Pikasoitto
Lyhytnumeron tallentaminen
Puhelinmuistioon tallennettu numero voidaan
kytkeä pikasoittopainikkeeseen (1-9). Tehkää
näin:
– Valitkaa Puhelinmuistio valikosta ja
painakaa ENTER.
– Siirtykää kohtaan Pikasoitto, valikko 3.3,
ja painakaa ENTER.
– Valitkaa haluamanne numero lyhytnumeroksi. Vahvistakaa valinta painamalla
ENTER.
– Hakekaa haluttu nimi ja puhelinnumero
muistiosta, painakaa ENTER sen valitsemiseksi.
Pikasoiton käyttö
Soittakaa numeroon painamalla pikasoittopainiketta n. kaksi sekuntia, tai painakaa
lyhyesti painiketta ja sitten ENTER.
HUOM! Kun olette kytkenyt puhelimen, on
odotettava hetki ennen kuin pikasoitto
tapahtuu. Lyhytnumeron valitsemiseksi on
valikon 3.3.1 oltava aktivoituna.
Uuden puhelun vastaanottaminen samanaikaisesti
käynnissä olevan puhelun
kanssa
Jos kuulette käynnissä olevan puhelun aikana
kaksi äänimerkkiä kaiuttimesta, teille on
tulossa puhelu. Tämä toiminto voidaan kytkeä
päälle tai pois valikossa.
Tällöin voitte joko vastaanottaa puhelun tai
kieltäytyä vastaanottamasta sitä. Jos ette
halua vastaanottaa puhelua, painakaa EXIT/
CLEAR tai älkää tehkö mitään.
Jos haluatte vastaanottaa puhelun, painakaa
ENTER. Jo käynnissä oleva puhelu siirtyy
odotustilaan. Jos painatte EXIT/CLEAR,
molemmat puhelut loppuvat samanaikaisesti.
ONR
Volvo Interactive
Puhelintoiminnot
Toiminnot käynnissä olevan
puhelun aikana
Käynnissä olevan puhelun aikana ovat
seuraavat toiminnot käytettävissä (selatkaa
nuolilla ja painakaa ENTER valitaksenne):
Salaus/Salaus
pois
Odotus/Jatka
Luuri/
Handsfree
Puhelinmuistio
Salaustila
Valitkaa, siirretäänkö
käynnissä oleva puhelu
odotustilaan vai
otetaan takaisin
Käyttäkää luuria tai
handsfree-toimintoa
Puhelinmuistion näyttö
Kun Teillä on käynnissä oleva puhelu ja
odotustilassa oleva puhelu, ovat seuraavat
toiminnot käytettävissä (selatkaa nuolilla ja
painakaa ENTER valitaksenne):
Salaus/Salaus
pois
Luuri/
Handsfree
Puhelinmuistio
Yhdistäminen
Vuorottelu
Salaustila
Käyttäkää luuria tai
handsfree-toimintoa
Puhelinmuistion näyttö
Puhelu molempien
kanssa samanaikaisesti (kokouspuhelu)
Voitte puhua molempia
puheluita vuorotellen
1
Puheluäänen voimakkuus
Lisätkää tai vähentäkää puheluäänen
voimakkuutta puhelun aikana painamalla
painiketta + tai – (1) ohjauspyörästä.
Puhelimen ollessa toimintatilassa voidaan
ohjauspyörän painikkeilla ohjata vain puhelintoimintoja.
Jotta audiojärjestelmää voidaan käyttää näillä
painikkeilla, on puhelimen oltava valmiustilassa, katsokaa s. 213.
ONS
Volvo Interactive
Puhelinmuistio
Puhelinnumeroita ja nimiä voidaan tallentaa
puhelimen omaan muistiin tai SIM-kortin
muistiin.
Kun vastaanotatte puhelun, jonka soittajan
numero on puhelinmuistiossa, näkyy
näytössä soittajan nimi.
Puhelimen muistiin voidaan tallentaa
korkeintaan 255 nimeä.
Puhelinnumeron ja nimen
tallentaminen
– Painakaa MENU -painiketta, valitkaa
puhelinmuistio ja painakaa ENTER.
– Siirtykää kohtaan Lisää ja painakaa
ENTER.
– Kirjoittakaa nimi ja painakaa ENTER.
– Kirjoittakaa numero ja painakaa ENTER.
– Valitkaa, mihin muistiin haluatte tallentaa,
ja painakaa ENTER.
Nimen (tai viestin) kirjoittaminen
Painakaa halutulla merkillä varustettua painiketta: kerran painikkeen ensimmäistä
merkkiä, kaksi kertaa seuraavaa merkkiä jne
varten. Välit tehdään painamalla 1.
välilyönti 1- ? ! , . : " ' ( )
def3èéëê
ghi4ìíîï
jkl5
mno6ñöòóØ
pqrs7ß
tuv8üùúû
wxyz9
jos painatte samaa painiketta
kaksi kertaa peräkkäin,
painakaa * välissä tai odottakaa
muutama sekunti
+0@*#&$£/%
isojen ja pienten kirjaimien
välinen vaihto
poistaa viimeksi painamanne
kirjaimen tai numeron. Pitkällä
painalluksella poistatte koko
numeron tai koko tekstin.
Tekstinsyötön keskeyttäminen:
– Poistakaa kaikki syötetyt merkit pitkällä
EXIT/CLEAR-painikkeen painalluksella.
– Palatkaa valikkoon uudella pitkällä EXIT/
CLEAR-painikkeen painalluksella.
1
Soitto muistista
– Painakaa MENU-painikkeen alasnuolta (1) tai
ohjauspyörässä hakeaksenne numeroita puhelinmuistiosta.
– Valitkaa seuraavista vaihtoehdoista:
• Painakaa ENTER ja selatkaa nuolilla
kunnes löydätte haluamanne nimen.
• Painakaa nimen ensimmäistä kirjainta
vastaavaa painiketta (tai kirjoittakaa koko
nimi) ja painakaa ENTER.
– Painakaa ENTER soittaaksenne valitsemaanne numeroon.
abc2äåàáâæç
ONT
Volvo Interactive
Puhelintoiminnot
Erittely
Lähtöteho
SIM-kortti
Muistipaikkoja
SMS
(Short Message
Service)
Data/faksi
Kaksitaajuus
2W
pieni, 3 V
2551
Kyllä
Ei
Kyllä (900/
1800)
1. 255 muistipaikkaa puhelimen muistissa.
SIM-kortin muistipaikkojen määrä
vaihtelee tilaussopimuksesta riippuen.
Kaksi SIM-korttia
Monet verkko-operaattorit tarjoavat kaksi
SIM-korttia, toisen autoanne ja toisen toista
puhelinta varten. Jos Teillä on kaksi SIMkorttia, Teillä on sama numero kahteen eri
puhelimeen. Kysykää operaattoriltanne, mitä
mahdollisuuksia on tarjolla ja miten kahta
SIM-korttia käytetään.
ONU
IMEI-numero
Puhelimen lukitsemista varten on operaattorille ilmoitettava puhelimen IMEI-numero. Se
on 15-numeroinen sarjanumero, joka on
ohjelmoitu puhelimeen. Painakaa *#06#
saadaksenne numeron näyttöön. Kirjoittakaa
se muistiin ja tallettakaa se turvalliseen
paikkaan.
Volvo Interactive
Valikkoasetukset ja valikkovalinnat – Puhelin
1. Puheluloki - CALL
1.1.
Ei vastatut
1.2.
Vastatut puhelut
1.3.
Soitetut
1.4.
Poista luettelo
1.4.1.
Kaikki puhelut
1.4.2.
Vastaamattomat puhelut
1.4.3.
Vastatut
1.4.4.
Soitetut
1.5.
Puhelun kesto
1.5.1.
Viimeinen
1.5.2.
Puhelujen määrä
1.5.3.
Yht. aika
1.5.4.
Nollaa
2. Viestit
2.1.
Lue
2.2.
Kirjoita uusi
2.3.
Viestiasetus
2.3.1.
SMSC-numero
2.3.2.
Voimassaoloaika
2.3.3.
Viestityyppi
3. Puhelinmuistio
3.1.
Lisää
3.2.
Etsi
3.3.
Kopioi kaikki
3.3.1.
SIM puhelimeen
3.3.2.
Puh. SIM:iin
3.4.
Pikavalinta
3.4.1.
Aktiivi
3.4.2.
Valitse numero
3.5.
Tyhjennä SIM
3.6.
Tyhjennä puhelin
3.7.
Muistin tila
4. Puh.valinnat
4.1.
Lähetä numero
4.2.
Puhelu odottaa
4.3.
Aut.vastaaja
4.4.
Uudelleensoitto
4.5.
Siirto
4.5.1.
Kaikki puhelut
4.5.2.
Varattuna
4.5.3.
Ei vastausta
4.5.4.
Ei tavoitettavissa
4.5.5.
Faksipuhelu
4.5.6.
Datapuhelu
4.5.7.
Poista kaikki
5. Puh.asetukset
5.1.
Verkko
5.1.1.
Automaattinen
5.1.2.
Käsinvalinta
5.2.
Kieli
5.2.1.
Dansk
5.2.2.
Deutsch
5.2.3.
English UK
5.2.4.
English US
5.2.5.
Español
5.2.6.
Français CAN
5.2.7.
Français FR
5.2.8.
Italiano
5.2.9.
Nederlands
5.2.10. Português BR
5.2.11. Português P
5.2.12. Suomi
5.2.13. Svenska
5.3.
SIM-turva
5.3.1.
Päällä
5.3.2.
Pois
5.3.3.
Automaattinen
5.4.
Koodien muuttaminen
5.4.1.
PIN-koodi
5.4.2.
Puhelinkoodi
5.5.
Ääni
5.5.1.
Soiton voimakkuus
5.5.2.
Soittoääni
5.5.3.
Vaimenna radio
5.5.4.
Viestiääni
5.6.
Liikenneturv.
5.7.
Tehdasaset.
ONV
Volvo Interactive
Valikkoasetukset ja valikkovalinnat – Puhelin
1. Puheluloki
1.1. Ei vastatut
Tässä näkyy luettelo vastaamatta jääneistä
puheluista. Voitte valita soittamisen, poistamisen tai puhelinmuistioon tallentamisen.
1.2. Vastatut puhelut
Tässä näkyy luettelo vastatuista puheluista.
Voitte valita soittamisen, poistamisen tai
puhelinmuistioon tallentamisen.
1.3. Soitetut puhelut
Tässä näkyy luettelo aikaisemmin valituista
numeroista. Voitte valita soittamisen, poistamisen tai puhelinmuistioon tallentamisen.
1.4. Poista luettelo
Tällä toiminnolla voitte poistaa listat valikoista
1.1, 1.2 ja 1.3 alla olevan mukaan.
1.4.1.
Kaikki
1.4.2.
Ei vastatut
1.4.3.
Vastatut
1.4.4.
Soitetut
1.5. Puhelun kesto
Tässä Teillä on mahdollisuus nähdä kaikkien
puhelujenne kesto tai viimeisen puhelun
kesto. Voitte myös valita puhelujen määrän
näytön sekä nollata puhelumittarin.
1.5.1.
Viimeinen
1.5.2.
Puhelujen määrä
1.5.3.
Yht. aika
1.5.4.
Nollaa aika
OOM
Puhelumittarin nollausta varten tarvitaan
puhelinkoodi (katsokaa valikko 5.5).
2. Viestit
2.1. Lue
Tässä voitte lukea tulleet tekstiviestit. Voitte
sitten valita, haluatteko pyyhkiä, lähettää
edelleen, muuttaa tai tallentaa tekstiviestin
osittain tai kokonaan.
2.2. Kirjoita uusi
Voitte kirjoittaa viestin painikesarjan avulla.
Valitkaa sitten sen tallentaminen tai lähettäminen.
2.3. Viestiasetus
Ilmoittakaa numero (SMSC-numero) sille
viestikeskukselle, jonka haluatte välittävän
viestinne. Ilmoittakaa myös, miten haluatte
viestin tulevan saajalle ja miten kauan viestiä
on säilytettävä viestikeskuksessa.
2.3.1.
SMSC-numero
2.3.2.
Voimassaoloaika
2.3.3.
Viestityyppi
Kysykää lisätietoja operaattoriltanne näistä
asetuksista sekä SMSC-numerosta. Näitä
asetuksia ei pidä normaalisti muuttaa.
3. Puhelinmuistio
3.1. Lisää
Tässä voitte tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelinmuistioon. Katsokaa lisätietoja
kohdasta puhelinmuistion toiminnot.
3.2. Etsi
3.3. Kopioi kaikki
Kopioi SIM-kortin puhelinnumeron ja nimen
puhelimen muistiin.
3.3.1.
SIM-muistista puhelinmuistiin
3.3.2.
Puhelinmuistista SIM-muistiin
3.4. Pikasoitto
Puhelinmuistioon tallennettu numero voidaan
tallentaa lyhytnumerona.
3.5. Tyhjennä SIM
Voitte valita SIM-kortin koko muistin pyyhkimisen.
3.6. Tyhjennä puhelin
Voitte valita puhelimen koko muistin pyyhkimisen.
3.7. Muistin tila
Voitte nähdä, montako SIM-kortin ja
puhelimen muistipaikkaa on varattu nimille ja
numeroille.
4. Puheluvaihtoehdot
4.1. Lähetä numero
Valitkaa, haluatteko että oma numeronne
näkyy siinä puhelimessa johon soitatte vai ei.
Volvo Interactive
Ottakaa yhteyttä operaattoriinne pysyvästi
salaista numeroa varten.
4.2. Puhelu odottaa
Valitkaa, haluatteko saada tiedon toisen
puhelun odottamisesta käynnissä olevan
puhelun aikana.
4.3. Aut.vastaaja
Valitkaa automaattinen tulevien puheluiden
vastaanotto.
4.4. Uudelleensoitto
Valitkaa uudelleensoitto aikaisemmin
varattuna olleeseen numeroon.
4.5. Siirto
Valitkaa, milloin ja minkä tyyppiset puhelut
kytketään edelleen annettuun puhelinnumeroon.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
4.5.7.
Kaikki puhelut (asetus koskee vain
käynnissä olevaa puhelua)
Varattuna
Ei vastausta
Ei tavoitettavissa
Faksipuhelu
Datapuhelu
Poista kaikki
5. Puhelinasetukset
5.1. Verkko
Valitkaa operaattori automaattisesti tai
manuaalisesti. Valittu operaattori näkyy
näytössä puhelimen perustilassa.
5.1.1.
Auto
5.1.2.
Käsinvalinta
5.2. Kieli
Tässä voitte valita, mitä kieltä puhelimen tulee
käyttää.
5.2.1.
Dansk
5.2.2.
Deutsch
5.2.3.
English UK
5.2.4.
English US
5.2.5.
Español
5.2.6.
Français CAN
5.2.7.
Français FR
5.2.8.
Italiano
5.2.9.
Nederlands
5.2.10. Português BR
5.2.11. Português P
5.2.12. Suomi
5.2.13. Svenska
5.3. SIM-turva
Valitkaa, tuleeko PIN-koodin olla päällä,
poissa vai tuleeko puhelimen antaa PIN-koodi
automaattisesti.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
Automaattinen
5.4. Koodien muuttaminen
Muuttakaa PIN-koodi tai puhelinkoodi.
5.4.1.
5.4.2.
PIN-koodi
Puhelinkoodi (käyttäkää numeroa
1234 ennen kuin vaihdatte oman
koodinne). Puhelinkoodia käytetään
puhelumittarin nollaamiseen.
HUOM! Kirjoittakaa koodi muistiin ja tallettakaa se turvalliseen paikkaan.
5.5. Ääni
5.5.1.
Soittoäänen voimakkuus: Tässä
voitte valita tulevan puhelun soittosignaalin voimakkuuden.
5.5.2.
Soittosignaali: Teillä on valittavana
kahdeksan eri soittosignaalia.
5.5.3.
Vaimentakaa radio: On/off
5.5.4.
Nop.äänens: Valitkaa, säätyykö
ääni nopeuden mukaan vai ei.
5.5.5.
Viestipiippaus
5.6. Liikenneturvallisuus
Tässä voitte valita nopeustoiminnon poiskytkemisen, jolloin Teillä on pääsy koko valikkojärjestelmään myös ajon aikana.
5.7. Tehdasasetukset
Toiminto palauttaa järjestelmän tehdasasetukset.
Päällä
Pois
OON
Volvo Interactive
OOO
Tekniset tiedot
Tyyppimerkintä
Mitat ja painot
Moottorin erittelyt
Täyttömäärät
Polttoaine
Katalysaattori
Sähköjärjestelmä
224
225
226
227
230
231
232
OOP
Tekniset tiedot
Tyyppimerkintä
Kaikessa autoa koskevassa yhteydenpidossa Volvon jälleenmyyjän kanssa sekä
varaosien ja tarvikkeiden tilauksen yhteydessä on avuksi, jos tiedetään auton mallimerkintä, alustanumero ja moottorinumero.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
OOQ
Tietyt moottoriversiot
Alustanumero
Meistetty moottoritilaan tuulilasin
alapuolelle.
Mallimerkintä, alustanumero, sallitut
enimmäispainot, värin ja verhoilun
koodinumerot sekä tyyppihyväksyntänumero.
Kilpi sisälokasuojassa vasemman
valonheittimen takana.
Moottorin mallimerkintä, osanumero ja
valmistenumero
Moottorin oikealla puolella.
Vaihteiston mallimerkintä ja valmistenumero
a: Automaattivaihteisto GM: takapuolella
b: Automaattivaihteisto AW: yläpuolella
c: Käsivalintainen vaihteisto: yläpuolella
d: Automaattivaihteisto: yläpuolella
Moottoriöljytarra1
Tarra ilmoittaa öljylaadun, viskositeetin
ja määrän.
Tekniset tiedot
Mitat ja painot
Mitat
Jarrullinen perävaunu:
Pituus: 480 cm
Leveys: 190 cm
Maks. perävaunumassa
Korkeus: 178
Akseliväli: 286 cm
0-1200 kg
2250 kg
Raideleveys edessä: 163 cm
Raideleveys takana: 162 cm
Painot
Paino ajokunnossa sisältää kuljettajan, polttoainesäiliön painon 90 % täynnä ja muut pesu/jäähdytysnesteet yms. Matkustajien paino ja
asennetut varusteet, ts. vetokoukku, kuulaan
kohdistuva massa (perävaunu kytkettynä, ks.
taulukkoa), taakkateline, suksilaatikko yms.
vaikuttavat kuormituskykyyn eikä niitä lasketa
painoon ajokunnossa. Suurin sallittu kuorma
(kuljettajan lisäksi) = Kokonaismassa – Paino
ajokunnossa.
Ks. tarran sijainti sivulta 224.
1.
2.
Suurin kokonaismassa
Suurin yhdistelmämassa (auto +
perävaunu)
3. Suurin etuakselimassa
4. Suurin taka-akselimassa
Enimmäiskuorma: Ks. rekisteriotetta.
Suurin kattokuorma: 100 kg
Suurin
kuulaan
kohdistuva
massa:
50 kg
90 kg
Jarruton perävaunu:
Maks. perävaunupaino 750 kg
VAROITUS!
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat
kuorman painon ja sijoituksen mukaan.
OOR
Tekniset tiedot
Moottorin erittelyt
Erittely
Teho (kW/r/s)
(hv/r/min)
Vääntömomentti (Nm/r/s)
(kpm/r/min)
Sylinteriluku
Sylinterin halkaisija (mm)
Iskunpituus (mm)
Iskutilavuus (dm3 tai litraa)
Puristussuhde
Sytytystulpat:
Kärkiväli (mm)
Kiristysmomentti (Nm)
Moottoritunnus
2.5T
B5254T2
T6
B6294T
V8 AWD
B8444S
D5 AWD
D5244T
154/83
210/5000
320/25-75
32,6/15004500
5
83
93,2
2,521
200/85
272/5100
380/30-83
38,8/18005000
6
83
90
2,922
232/98
315/5850
440/65
44,9/3900
8
94
79,5
4,414
120/67
163/4000
340/29-50
34,7/17503000
5
81
93,2
2,401
9,0:1
8,5:1
10,4:1
18,0:1
0,7
30
0,7
30
1,1
30
-
Moottorin tyyppimerkintä, osa- ja valmistusnumero voidaan lukea moottorista, ks. 224.
OOS
Tekniset tiedot
Täyttömäärät
Moottoriöljy
Jos moottoriöljytarra on asennettu moottoritilaan, ovat voimassa tämän taulukon määräja laatutiedot. Ks. sijainti, sivu 224.
Moottorimalli
MIN – ja MAX-merkin
välinen täyttömäärä
Määrä1
litraa
Suositeltu öljylaatu:
2.5T
B5254T2
0-1,2 litraa
5,5
ACEA A5/B5
V8 AWD
B8444S
0-1,2 litraa
6,7
ACEA A5/B5
Viskositeetti2
SAE 0W–30
1. Sisältyy suodattimen vaihto.
2. Öljyn on täytettävä laatuvaatimus, vaikka valitaankin kaavion mukaan toinen viskositeetti.
Moottoriöljytarra
Moottoriöljytarrasta ilmenee:
1.
2.
Öljylaatu
Viskositeetti
OOT
Tekniset tiedot
Täyttömäärät
Öljyn laadun, viskositeetin ja määrän noudattamiseksi tämän taulukon mukaan pitää ensin
tarkastaa, ettei auton konepellissä ole
moottoriöljytarraa, ks. sijainti sivulta 224.
Moottorimalli
MIN – ja MAX-merkin
välinen täyttömäärä
Määrä1
litraa
2.5T
B5254T2
0-1,2 litraa
5,8
T6
B6294T
0-1,5 litraa
6,6
D5 AWD
D5244T
0-2,0 litraa
6,5
Suositeltu öljylaatu:
ACEA A1/B1
SAE 5W-30
ACEA A3/B3/B4
SAE 0W-30
1. Sisältyy suodattimen vaihto.
2. Öljyn on täytettävä laatuvaatimus, vaikka valitaankin kaavion mukaan toinen viskositeetti.
Poikkeukselliset ajo-olosuhteet
Tarkastakaa öljy useammin poikkeuksellisissa
ajo-olosuhteissa, esim. paljon moottorijarrutusta vaativassa vuoristoajossa sekä moottoritieajossa suurilla nopeuksilla.
Bensiinimoottorit : Valitkaa poikkeuksellisissa
ajo-olosuhteissa täyssynteettinen moottoriöljy, joka antaa paremman suojan moottorille.
Volvo suosittelee Castrol®-öljytuotteita.
OOU
Viskositeetti2
Tärkeää!
Käyttäkää aina suositeltua öljylaatua
Älkää käyttäkö öljyn lisäaineita. Ne voivat
vaurioittaa moottoria.
Jos muuta öljyä on täytetty, ottakaa yhteys
lähimpään Volvon tekniseen palveluun.
Tekniset tiedot
Muut nesteet ja voiteluaineet
Neste
Vaihteistoöljy
Jäähdytysneste
Moottoriversio/osien lukumäärä
Käsivalintainen vaihteisto, 6-vaihteinen
(M66)
Automaattivaihteisto (AW55-51)
Automaattivaihteisto (GM4T65)
Automaattivaihteisto (TF-80SC)
Bensiinimoottori 2.5T
Bensiinimoottori T6
Bensiinimoottori V8
Dieselmoottori D5
Ilmastointi
varustettuna takamatkustamon A/C:llä
Jarruneste
Ohjaustehostin
Huuhteluneste
Järjestelmä:
josta säiliö
Määrä
Suositeltu laatu:
2,0 litraa
Vaihteistoöljy: MTF 97309
7,2 litraa
12,7 litraa
7,0 litraa
9,0 litraa
10,5 litraa
10,2 litraa
12,5 litraa
Vaihteistoöljy: JWS 3309
Vaihteistoöljy: Dexron III G
Vaihteistoöljy: JWS 3309
Jäähdytysneste, jossa on veteen sekoitettua
korroosionsuoja-ainetta, ks. sekoitussuhde
pakkauksesta. Termostaatti avautuu
bensiinimoottoreissa lämpötilassa 90 ºC ja
dieselmoottoreissa lämpötilassa 82 ºC,
Öljy: PAG
Kylmäaine R134a (HFC134a)
DOT 4+
Ohjaustehostinöljy: WSS M2C204-A tai
saman erittelyn mukainen vastaavaa öljy.
Pakkasella suositellaan käytettäväksi veteen
sekoitettua Volvon suosittelemaa pakkasnestettä.
1000 g
1300 g
0,6 litraa
1,0 litraa
0,2 litraa
6,5 litraa
Tärkeää!
Suositeltua vaihteistoöljyä on käytettävä, jotta vaihteisto ei vaurioidu, eikä siihen saa sekoittaa mitään muuta vaihteistoöljyä. Jos muuta öljyä
on täytetty, ottakaa yhteys lähimpään valtuutettuun Volvo-korjaamoon huoltoa varten.
OOV
Tekniset tiedot
Polttoaine
Kulutus, päästöt
Moottori
2.5T
B5254T2
T6
V8 AWD
D5 AWD
B6294T
B8444S
D5244T
Kulutus
litraa/100 km
Vaihteisto
Käsivalintainen vaihteisto, 6-vaihteinen (M66)
Automaattivaihteisto (AW 55-51)
Automaattivaihteisto (GM4T65)
Automaattivaihteisto (TF-80SC)
Käsivalintainen vaihteisto, 6-vaihteinen (M66)
Automaattivaihteisto (AW 55-51)
11,1 (11,2)1
11,7 (11,8)1
12,7
13,3 (13,5)1
8,2
9,0
1. Koskee 7-paikkaista versiota.
Polttoaineenkulutus ja
hiilidioksidipäästöt
Virallisesti ilmoitetut polttoaineenkulutusarvot
perustuvat EU-direktiivin 80/1268 comb.
mukaan standardisoituun ajojaksoon. Polttonesteenkulutus voi muuttua, jos autoon
asennetaan sen painoon vaikuttavia lisävarusteita. Ajotapa ja muut ei-tekniset tekijät voivat
myös vaikuttaa auton polttoaineenkulutukseen. Kun käytetään oktaaniluvun 91 RON
bensiiniä, kulutus kasvaa ja teho heikkenee.
OPM
Bensiini
Useimpia moottoreita voidaan käyttää oktaaniluvuilla 91, 95 ja 98 RON.
• 91 RON ei saa käyttää 4-sylinterisissä
moottoreissa.
• 95 RON sopii normaaliajoon.
• 98 RON on suositeltava, kun tarvitaan
maksimaalista suorituskykyä vähimmäiskulutuksella.
Ajettaessa yli +38 ºC lämpimällä säällä suositellaan korkeinta mahdollista oktaanilukua
parhaan suorituskyvyn ja pienimmän polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
Bensiini:
Normi EN 228.
Diesel:
Normi EN 590
Hiilidioksidipäästöt
(CO2) g/km
266 (269)1
280 (282)1
304
317 (322)1
216
239
Säiliön
tilavuus
litraa
80
80
80
68
Tekniset tiedot
Katalysaattori
LambdatunnistinTM happianturi
Happianturi on osa säätöjärjestelmää, jonka
tehtävänä on vähentää päästöjä ja parantaa
polttoaineen hyväksikäyttöä.
Katalysaattori
Katalysaattorin tehtävänä on puhdistaa
pakokaasuja. Se on sijoitettu pakokaasuvirtaan moottorin lähelle, jotta se saavuttaisi
nopeasti toimintalämpötilan.
Katalysaattorissa on monoliitti (keraamista
kiveä tai metallia) ja kanavia. Kanavien seinämissä on ohut kerros platinaa/rodiumia/palladiumia. Nämä metallit aikaansaavat
katalysaattoritoiminnon, ts. ne nopeuttavat
kemiallista reaktiota, mutta eivät itse kulu
siinä.
Happianturi valvoo moottorista virtaavien
pakokaasujen happipitoisuutta. Pakokaasuanalyysin mittaustulokset syötetään elektroniikkajärjestelmään, joka ohjaa jatkuvasti
suihkutusventtiilien toimintaa. Moottoriin
virtaavan polttoaineen ja ilman suhdetta
säädetään jatkuvasti. Säätely luo optimaaliset
olosuhteet haitallisten aineiden (hiilivedyt,
hiilimonoksidi ja typpioksidit) tehokkaalle
polttamiselle kolmitiekatalysaattorin avulla.
OPN
Tekniset tiedot
Sähköjärjestelmä
Yleistä
12 V:n järjestelmä jännitesäätöisellä vaihtovirtageneraattorilla. Yksinapainen järjestelmä,
jossa alustaa ja moottorin runkoa käytetään
johtimena. Miinusnapa on yhdistetty
alustaan.
Akku
Suorituskyky
Jännite
Kylmäkäynnistyskyky
(CCA)
Varakapasiteetti (RC)
Moottori
2.5T
12 V
T6
12 V
V8 AWD
12 V
600 A1
600 A1
600 A1
D5 AWD
12 V
800 A
120 min
120 min
120 min
170 min
1. Pysäköintilämmittimellä varustetussa autossa on 800 A:n akku.
Jos käynnistysakku vaihdetaan, varmistakaa
että uuden akun kylmäkäynnistyskyky ja
varakapasiteetti ovat samat kuin alkuperäisakussa (katsokaa akussa olevaa tarraa).
Generaattori
Suorituskyky
Suurin virta A
OPO
Moottori
2.5T
140
T6
160
V8 AWD
180
D5 AWD
140
Tekniset tiedot
Käynnistysmoottori
Suorituskyky
Teho kW
Moottori
2.5T
1,4
T6
1,7
V8 AWD
2,0
D5 AWD
2,2
Polttimot
Valaistus
1. Kaukovalo/lähivalo
2. Bi-ksenon
3. Sumuvalot edessä
4. Seisontavalot edessä, sivuvalot edessä, rekisterikilven valo, autoonnousuvalot takana
5. Suuntavalot edessä, sumutakavalo
6. Sivuvilkut
7. Jarruvalot, Peruutusvalot
8. Suuntavalot takana
9. Seisontavalot takana,
10. Meikkipeili
11. Autoonnousuvalot edessä, tavaratilan valaistus
Käsinekotelon valo
Teho W
Kanta
55
35
55
5
H7
D2R
H1
W 2,1 x 9,5d
21
5
21
21
4
1,2
5
3
BAY9s
W 2,1 x 9,5d
BAY15d
BA15s
BAZ15s
SV5,5
SV8,5
BA9
OPP
Tekniset tiedot
OPQ
A
C
A/C ...................................................................... 64, 65
ABS .............................................................................40
Ajastin .........................................................................64
Ajo syvässä vedessä ............................................. 102
Ajotietokone ...............................................................51
Ajovalojen korkeudensäätö ....................................46
Akku .............................................119, 161, 169, 232
Akku, ylikuormitus .................................................. 103
Alueelliset radio-ohjelmat ..................................... 202
Arvioitu ajomatka jäljellä olevalla
polttoaineella .............................................................51
Asemien haku ......................................................... 196
Asemien tallennus ....................................... 196, 197
Aurinkosuoja ..............................................................60
Auto, ECC ..................................................................67
Automaattinen lukitseminen ...................................95
Automaattivaihteisto ............................................. 108
Auton hoito ............................................................. 153
Auton pesu .............................................................. 154
Auton tiedot ............................................................ 160
Autoonnousuvalot .................................................. 178
Avain .................................................................... 92, 93
CD/MD .....................................................................204
CD-levyn poisto ......................................................206
CD-vaihtaja ..............................................................206
B
Bassokaiuttimet ..................................................... 194
Bensiinilaatu ........................................................... 230
BLIS ...................................................................45, 133
D
Disctext ....................................................................204
DSTC ......................................................... 41, 44, 114
E
ECC ............................................................................ 66
Elektroninen käynnistyksenesto ............................ 92
EON ..........................................................................203
Etuistuimet, sähkölämmitteiset ............................. 50
Etuvalaisin ................................................................173
G
Generaattori ............................................................232
H
Hiilidioksidi ..............................................................230
Hinaaminen .............................................................117
Hinaussilmukka .......................................................118
Huolto-ohjelma .......................................................160
HUOM-tekstit ...............................................................2
Huuhtelulaite ja pyyhin, takalasi ............................ 49
Huuhteluneste ........................................................165
Huuru .......................................................................... 62
Hälyttimen merkkivalo ........................................... 100
Hälytys ..................................................................... 200
Hälytystunnistimet ....................................................45
I
Ikkunannostimet ........................................................55
Ilmanjako, A/C ...........................................................65
Ilmanjako, ECC .........................................................67
Ilmanlaatujärjestelmä, ECC ....................................66
Ilmastointi, matkustamon takaosa .........................44
Ilmoitus, näyttö ..........................................................42
IMEI-numero ........................................................... 218
Integroitu vyötyyny ...................................................33
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä ....................................33
Istuin, istuma-asento ................................................72
Istuin, sähkökäyttöinen ............................................73
J
Jarrujärjestelmä .........................................................40
Jarruneste ................................................................ 166
Jarruöljy .................................................................... 166
Jäähdytysneste ...................................................... 165
K
Kaistanvaihtoasento .................................................47
Katalysaattori .......................................................... 231
Katkaisimet keskikonsolissa ...................................44
Katkaisin, puhelin .................................................. 213
Katsaus mittaristoon, oikealta
ohjattavat autot ........................................................... 8
Katsaus mittaristoon, vasemmalta
ohjattavat autot ........................................................... 6
OPR
Kattoluukku ................................................................59
Kauko-ohjain ....................................................92, 190
Kauko-ohjain, pariston vaihto .................................94
Kauko-ohjaintoiminnot .............................................93
Kaukovalomerkki .......................................................47
Kaukovalot .................................................38, 47, 174
Kello .............................................................................38
Keskimääräinen polttoaineenkulutus ....................51
Kick-down ............................................................... 108
Kiillotus ja vahaus .................................................. 155
Kokonaismassa ...................................................... 225
Kondenssivesi ........................................................ 163
Konepelti ................................................................. 162
Konepelti, avaaminen ...............................................53
Kuollut kulma (BLIS) ............................................. 133
Kuormatila, pidentäminen .......................................84
Kuulokeliitäntä ........................................................ 189
Kylmäaine ...................................................................62
Kylmäkäynnistys ..................................................... 108
Kytkinneste .............................................................. 166
Kytkinöljy .................................................................. 166
Käsijarru ......................................................................53
Käsinekotelo ...................................................... 78, 96
Käynnissä oleva puhelu, toiminnot ..................... 216
Käynnistyksenesto ..........................................92, 105
Käynnistysapu ........................................................ 119
Käynnistysmoottori ................................................ 233
Käyntinopeusmittari ..................................................38
Kääntäminen eteen, takaistuimet ..........................82
L
Lambdatunnistin .................................................... 231
Lapsi autossa, sijoittaminen ...................................31
OPS
Lapsilukot ........................................................... 44, 98
Lasten turvavarustus ............................................... 29
Lastenistuin ja turvatyyny ....................................... 29
Lastenistuin, asennus ............................................. 35
Lattiamatot ................................................................. 78
Lintujen jätökset .....................................................154
Lisälämmitin ............................................................... 70
Lisävalot ..................................................................... 45
Liukas tie ..................................................................102
Lock-up -toiminto ...................................................108
Lukitseminen ............................................................. 95
Lukituksen avaaminen ............................................. 95
Lähivalot ........................................................... 47, 174
Lämmitys ja ilmanvaihto .......................................... 62
Lämpömittari ............................................................. 38
M
Maali .........................................................................156
Maali, värikoodi .......................................................156
Maalivauriot, korjaaminen .....................................156
Matkamittari ............................................................... 38
Matkustamon valaistus ........................................... 75
Meikkipeili ................................................................179
Merkki- ja varoitusvalot .................................... 38, 39
Merkkisymbolit .......................................................... 39
Mitat ..........................................................................225
Mittaristo .................................................................... 38
Mittariston näyttö ..................................................... 42
Mittarivalaistus .......................................................... 46
Moottorin erittely ....................................................226
Moottoritila ..............................................................162
Moottoriöljy ....................................................164, 227
Moottoriöljytarra ...........................................224, 227
Mukautuva järjestelmä .......................................... 108
MY KEY ................................................................... 209
N
Nesteet .................................................................... 229
Niskatuet, takana ......................................................83
Nopeusmittari ............................................................38
Näkösuoja ..................................................................88
Näyttö ......................................................................... 42
O
Ohjauslukko ............................................................ 105
Ohjauspyörän näppäimistö ................................. 188
Ohjauspyörän säätö ................................................54
Ohjaustehostinöljy ................................................ 167
Opastusvalot ............................................................. 47
Osamatkamittari .......................................................38
P
PACOS ......................................................................18
Paino ........................................................................ 225
Paino ajokunnossa ................................................ 225
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä .........................40
Pelastaminen .......................................................... 117
Perävaunu ............................................................... 120
Perävaunun massa ................................................ 225
PI-haku ..................................................................... 198
Piiskaniskuvammat ...................................................24
Pikasiirto .................................................................. 204
Pikasoitto ................................................................ 215
Pikavalinnat, puhelin ............................................. 213
Polttimot .................................................................. 172
Polttoaine, täyttö .................................................... 104
Polttoaineenkulutus ............................................... 230
Polttoaineenkulutus, hetkellinen ............................51
Polttoainejärjestelmä ............................................. 163
Polttoainemittari ........................................................38
Polttoainesäiliön luukku ........................................ 104
Polttoainesäiliön tilavuus ...................................... 230
PTY - ohjelmatyyppi .............................................. 200
PTY, haku ................................................................ 201
Puhallin .......................................................................65
Puhallin, ECC ............................................................68
Puhdistus,Auton pesu .......................................... 154
Puhelinjärjestelmä ................................................. 210
Puhelinluuri ............................................................. 215
Puhelinmuistio ........................................................ 217
Puhelintoiminnot .................................................... 212
Puristumissuoja .........................................................60
Pysäköinti ................................................................ 115
Pysäköintilämmitin, akku ja polttoaine ..................70
Pysäköintilämmitin, pysäköinti ...............................69
Pysäköintitutka ..........................................................45
Pyyhkimien sulat .................................................... 168
Pyörä, irrotus .......................................................... 145
Pyörä, pyörimissuunta .......................................... 142
Pyörät ja renkaat .................................................... 137
Pyörät, asennus ..................................................... 146
Päästöt ..................................................................... 230
R
Radioteksti .............................................................. 199
Raidan vaihto, CD/MD ......................................... 204
Raskaana olevat naiset ............................................13
RDS .......................................................................... 198
RDS, palautus ........................................................203
Rekisterikilven valot ...............................................178
Rele-/varokekeskus ...............................................181
Rengaspaineet, suosittelu ...................................141
Renkaan paikkaus, väliaikainen ...........................147
Renkaat, ajo-ominaisuudet ...................................138
Renkaat, kokomerkintä ..........................................138
Renkaat, kulumisvaroitin .......................................139
Renkaat, nopeusluokat .........................................138
RME ..........................................................................163
Ruostesuojaus, paikkaaminen .............................157
Räjähdyskaasu ........................................................170
S
Sadetunnistin ............................................................ 48
Salpalukitusasento ........................................... 45, 96
Satunnaisvalinta ...........................................204, 206
Savukkeensytytinliitäntä .......................................... 45
Scanning ..................................................................198
Seisontajarru ............................................................. 53
Seisontavalo ............................................................174
Seisontavalot ............................................................ 46
Selaus (scan), CD/MD .........................................204
Selkänojan kääntäminen, edessä ......................... 72
Siirrettävä istuin ........................................................ 82
SIM-kortti .................................................................214
SIM-kortti, kaksi ......................................................218
Sisustus ..................................................................... 71
Sisäilman kierrätys ................................................... 64
Sivuturvatyynyt .......................................................... 20
Sivuvalo ....................................................................174
Sivuvilkkuvalaisin ....................................................175
Sivuvulkku ................................................................175
SRS, kytkin ................................................................19
SRS-järjestelmä ........................................................17
STC .......................................................................... 114
Subwoofer .............................................................. 194
Sumutakavalo .................................................. 46, 178
Sumuvalot ........................................................ 46, 175
Suojaritilä ...................................................................87
Suojaverkko ...............................................................86
Surround ................................................................. 194
Suuntavalot ...................................................... 38, 175
Symbolit ..................................................................... 39
Sähköjärjestelmä ................................................... 232
Sähkökäyttöinen lapsilukko ....................................98
Sähköliitäntä ..............................................................53
Sähkölämmitteinen takalasi .............................50, 65
Sähkölämmitteiset etuistuimet ..............................65
Sähkölämmitteiset taustapeilit ........................50, 65
Säilytystilat matkustamossa ...................................77
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa ..........................10
Säädinpaneelit, audio ........................................... 187
T
Taajuuskorjain ........................................................ 195
Taajuuspäivitys, automaattinen .......................... 202
Tahrat ....................................................................... 154
Takaluukku, avaaminen ...........................................54
Takavalaisin ............................................................ 176
Taloudellinen ajo .................................................... 102
Talvirenkaat ............................................................. 139
Taustapeilit ................................................................57
Taustapeilit, sisään käännettävät ..........................45
Taustapeilit, sähkölämmitteiset .............................50
Tavaratila ................................................................. 179
OPT
Tavaratilan kuormaaminen ......................................85
Tihkupyyhintä .............................................................48
TP, liikennetiedotukset ......................................... 199
Turvajärjestelmä, automaattivaihteisto .............. 108
Turvallisuus ................................................................11
Turvatyyny, matkustajan puoli ................................15
Turvatyynyt ja turvaverhot, tarkastus ....................28
Turvaverho ..................................................................23
Turvavyömuistutin .....................................................13
Turvavyönkiristin ........................................................14
Turvavyöt ....................................................................12
Turvavyötyynyt, integroidut .....................................33
Turvavöiden puhdistus ......................................... 155
Tuuletussuuttimet .....................................................63
Tuulilasin huuhtelulaite ............................................48
Tuulilasinpyyhkimet ..................................................48
Tyyppimerkintä ....................................................... 224
Tärkeää-tekstit ............................................................. 2
Törmäysanturit ...........................................................23
Ulkolämpötilamittari ..................................................38
Uutiset, säätö ......................................................... 198
Valikkoasetukset ja valikkovalinnat, audio ........208
Valikoiden käyttö ....................................................188
Valmiustila ................................................................213
Valokuvio ..................................................................130
Valonheittimet ........................................................... 46
Valonheittimien huuhtelulaite ................................. 48
Valopaneeli ................................................................ 46
Varapyörä .................................................................144
Varapyörä "Temporary Spare" ............................139
Varoituskolmio ........................................................143
Varoitussymbolit ....................................................... 39
Varoitustekstit ..............................................................2
Varoitusvilkut ............................................................. 50
Varokkeet .................................................................180
Verhoilun puhdistus ...............................................154
Vetokoukku ..............................................................122
Vetovoimatoiminto .................................................114
Vilkut .........................................................................175
Virta-avain ................................................................105
Viskositeetti .............................................................227
Voiteluaineet ...........................................................229
Volvo Interactive .....................................................186
Volvo Personvagnar ja ympäristö ............................3
Värikoodi ..................................................................156
V
W
Vahaus ja kiillotus .................................................. 155
Vaihdeasennot, kuusi vaihdetta .......................... 107
Vaihteenvalitsin, manuaaliset asennot .............. 110
Vaihteenvalitsinsalpa ............................................ 109
Vakautusjärjestelmä .............................................. 114
Vakionopeussäädin ..................................................52
Valaistus .................................................................. 172
WHIPS ....................................................................... 24
U
OPU
Y
Ympäristöfilosofia .......................................................3
Ä
Äänenvoimakkuuden säätö ................................. 192
Äänenvoimakkuuden säätö, ohjelmatyypit ....... 193
Äänenvoimakkuuden vähentäminen, puhelu ... 213
Äänenvoimakkuus, puhelu ................................... 216
Ääniasetus .............................................................. 193
Äänilaitteiston toiminnot ...................................... 192
Ö
Öljylaatu .................................................................. 227
Öljynpaine ..................................................................40
Öljynsuodatin ......................................................... 164
2005
VOLVO
XC90
TP 7580 (Finnish). AT 0446. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2004
KÄYTTÖOHJEKIRJA VOLVO XC90 TP 7580
2005
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising