Volvo S60 2015 Late Sensus Navigation

Volvo S60 2015 Late Sensus Navigation
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
Szöveg és szimbólumok a képernyőn
Esemény a következő célbairányítási pontnál
Távolság a következő célbairányítási pontig
Következő út/utca neve
Létesítmény (étterem)
Tervezett útvonal a végső úti célig
Tervezett útvonal a köztes úti célig
Úti cél/végső úti cél szimbóluma
Számított érkezési idő a végső úti célig
Számított hátra lévő távolság az úti célig
Iránytű
Közlekedési információk
Közlekedési információkkal lefedett szakasz
Út típusa
Aktuális út/utca neve - az autó pillanatnyi helyzeténél (15)
Szín
Tervezett útvonal
Autópálya
Narancs
Az autó pillanatnyi helyzete
Főútvonal
Sötétszürke
Tárolt hely
Kisebb főútvonal
Szürke
Egyszerű út
Világosszürke
Helyi út
Fehér
Térkép méretaránya
SENSUS NAVIGATION
A Volvo navigációs rendszere egy, a Volvo
által kifejlesztett forgalmi információs és
közúti navigációs rendszer. A Sensus
Navigation elvezeti az úti célhoz és információkat
nyújt az út során. Tájékoztat az olyan helyzetekről,
például balesetekről, útépítési munkákról amelyek
hatással vannak a közlekedésre és alternatív útvonalakat mutat.
Lehetséges útiterv készítése, az útvonal mentén
található létesítmények keresése, különleges
helyek tárolása stb. A Sensus Navigation rendszer
mutatja az autó pontos helyzetét és rossz irány-
váltások esetén mindig javítja az útvonalat, és az
úti célhoz vezeti Önt.
Meg fogja látni, hogy milyen intuitív a használata.
Próbálja ki. Azt javasoljuk, hogy ismerkedjen meg
a kézikönyvben található információkkal, hogy
elboldoguljon a rendszer használatával.
A megközelíthetőség megkönnyítésével és a
vezetési távolságok rövidítésével, a Volvo navigációs rendszere a tisztább környezethez is hozzájárul.
Tartalomjegyzék
01 Első lépések
A rendszer aktiválása.................................. 9
Kezelőszervek - gyors útmutató................. 9
Célbairányítás egy úti célhoz.................... 10
02 A Sensus Navigation
megismerése
Indulás előtt.............................................. 13
Kezelési útmutató..................................... 13
03 Kezelőszervek
Kezelőszervek - áttekintés........................
Kezelőszervek - általános leírás................
Kezelőszervek - középkonzol...................
Kezelőszervek - kormánykerék.................
Kezelőszervek - távvezérlő.......................
01 02 03
2
16
18
18
19
19
Tartalomjegyzék
04 Hangfelismerés
A hangvezérlés általános leírása...............
A hangutasítás használata........................
A hangfelismerés súgó funkciói és beállításai..........................................................
A hangfelismerés nyelvi beállításai...........
05 Margarétakerék
21
22
Lehetőségek bevitele és kiválasztása....... 27
06 Térképek, iránytű és hangos
célbairányítás
Térkép képe - néhány példa..................... 30
Iránytű....................................................... 32
Hangos irányítás....................................... 32
04 05 06
22
25
3
Tartalomjegyzék
07 Menük
08 Úti cél megadása
A menükkel kapcsolatos általános információk......................................................
Gyorshivatkozások....................................
Főmenü.....................................................
Görgetés menü.........................................
Menüfa......................................................
Általános információk az úti cél beviteléhez............................................................
Keresés a kezdőlapon keresztül...............
Keresés címmel.........................................
Keresés POI alapján..................................
Keresés tárolt helyen keresztül.................
Keresés előző úti célokon keresztül..........
Keresés az interneten keresztül................
Keresés irányítószámmal..........................
Keresés szélesség/hosszúság alapján.....
Keresés a térkép pontján keresztül...........
Keresés az útikönyvön keresztül...............
34
34
35
36
37
09 Útiterv
42
42
43
45
46
47
47
48
49
50
51
Útiterv - általános leírás............................ 53
Köztes úti célok az útitervben................... 54
07 08 09
4
Tartalomjegyzék
10 Útvonal
Útvonal - elkerülés....................................
Alternatív útvonalak és útvonal áttekintése...........................................................
Részletes útvonal-információk..................
A hátralévő út térképe...............................
Egy útvonal rögzítése................................
11 Beállítások
56
Útvonal-beállítások...................................
Útvonal-beállítások - terület elkerülése....
Útvonal-beállítások - útvonal testre szabása..........................................................
Térképbeállítások......................................
Irányítási beállítások..................................
Rendszerinformációk................................
FAV gomb.................................................
Tárolt helyek importálása/exportálása......
12 Közlekedési információk
61
63
Közlekedési információk...........................
Közlekedési információk - megadott úti
cél nélkül...................................................
Közlekedési információk - megadott úti
céllal..........................................................
Közlekedési probléma kiterjedése............
10 11 12
57
58
58
59
65
65
69
73
74
74
77
77
78
80
5
Tartalomjegyzék
13 Szimbólumok a térképen
14 Kérdések és válaszok
Érdekes pontok - POI............................... 83
Gyakran ismételt kérdések....................... 86
15 Térkép és
rendszerinformációk
Térképek - tartalom...................................
Térképek frissítése....................................
Licencszerződés.......................................
Copyright..................................................
13 14 15
6
89
89
90
90
Tartalomjegyzék
16 Betűrendes tárgymutató
Betűrendes tárgymutató........................... 94
16
7
ELSŐ LÉPÉSEK
01 Első lépések
A rendszer aktiválása
Először aktiválni kell az autó elektromos rendszerét:
kapcsol ki, amíg el nem távolítja a távvezérlős
kulcsot a gyújtáskapcsolóból.
MEGJEGYZÉS
Be
A navigációs rendszer a motor leállított
állapotában is használható. Amikor az
akkumulátor töltöttségi szintje nagyon
lecsökken, akkor a rendszer kikapcsol.
1. Nyomja a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba.
2. Ha a navigációs rendszer nem kapcsol be
pár másodpercen belül - nyomja meg a
középkonzol NAV gombját.
A rendszernek több másodpercre lehet szüksége az autó helyzetének és mozgásának
észleléséhez - ezután megjelenik az aktuális
földrajzi területet lefedő térkép, amelyen az
autó helyzetét egy kék háromszög jelzi.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Célbairányítás egy úti célhoz (o. 10)
Kezelőszervek - gyors útmutató (o. 9)
Indulás előtt (o. 13)
01
Kezelőszervek - gyors útmutató
A Volvo GPS navigációja számos módon
kezelhető:
•
A kormánykerék jobb oldali billentyűzetével, (o. 19). oldal.
•
A középkonzol, (o. 18). oldal kezelőszerveivel.
•
•
A távvezérlővel, (o. 19). oldal.
Hangfelismeréssel, (o. 21). oldal.
A funkció leírásához, lásd (o. 18). oldal.
Főbb utasítások
Az alábbi két példában a kormánykerék billentyűzetét használjuk egy adott címhez vagy
POI-hoz irányításhoz.
FIGYELEM
Tartsa be az alábbiakat.
•
Irányítsa teljes figyelmét az útra és
összpontosítson teljesen a vezetésre.
•
Tartsa be az érvényben lévő közlekedési szabályokat és vezessen józan
ítélőképességgel.
•
Az időjárási feltételek vagy az évszakok hatással vannak az útviszonyokra,
ezért bizonyos útmutatások kevésbé
megbízhatóak lehetnek.
Ki
A navigációs rendszer nem kapcsolható ki,
hanem a háttérben mindig működik - nem
}}
9
01 Első lépések
01
||
•
Görgessen/válassza ki a menüket a forgókapcsolóval (1).
•
Aktiválja a választásokat a forgókapcsoló rövid megnyomásával (az alábbi
példában "+ OK" formában rövidítve).
•
Használja az EXIT gombot (2) a visszalépéshez a menükben és/vagy visszavonáshoz.
A középkonzol kezelőszervei
Ha a középkonzol billentyűzetét használja a
kormánykerék billentyűzete helyett, akkor az
alábbiak érvényesek:
Kormánykerékbillentyűzet
Középkonzol
Forgassa a forgókapcsolót
Forgassa a TUNE
gombot
Nyomja meg a forgókapcsolót
Nyomja meg az
OK gombot
Nyomja meg az EXIT
gombot
Nyomja meg az
EXIT gombot
Kapcsolódó információk
•
•
10
A rendszer aktiválása (o. 9)
Célbairányítás egy úti célhoz (o. 10)
Célbairányítás egy úti célhoz
Állítsa be a célbairányítást a kívánt címre vagy
érdekes ponthoz.
A navigációs rendszer kiszámítja az útvonalat,
az utazási időt és távolságot a kiválasztott úti
célhoz. A rendszer irányítást és utasításokat
ad az elágazásokhoz stb.
Ha eltér a tervezett útvonaltól az út során,
akkor a rendszer automatikusan új útvonalkialakítást számít ki.
Cím keresése
Lépés
1
2
Kijelző
képernyő/
menü
Tevékenység
Ha a kijelző
képernyő
nem jelenít
meg térképet,
akkor járjon
el az alábbiak
szerint:
Nyomja meg a
középkonzol
NAV gombját.
Térkép
Nyomja meg a
NAV gombot a
"Parancsikonok" menü
megjelenítéséhez.
Lépés
Kijelző
képernyő/
menü
Tevékenység
3
Parancsikonok menü,
lásd (o. 34).
oldal.
Cím beállítása
kijelölése + OK.
4
Cím
Város: kijelölése
+ OK.
5
Margarétakerék - lásd
(o. 27).
oldal.
Forgassa a forgókapcsolót
egy karakter
kiválasztásához,
és vigye be az
OK gomb megnyomásával lehetőségek listája jelenik meg
a kijelző képernyőn.
6
Margarétakerék
Válassza ki a
megfelelő körzetet a listából +
OK.
01 Első lépések
Lépés
7
8
Kijelző
képernyő/
menü
Tevékenység
Lépés
Kijelző
képernyő/
menü
Tevékenység
Lépés
Kijelző
képernyő/
menü
Tevékenység
A képernyő
ugyanazt a
nézetet
mutatja, mint
a (4) a Város:
kitöltött állapotával.
Egyes cél beállítása kijelölése
+ OK.
1
Nyomja meg a
középkonzol
NAV gombját.
6
Találati lista
Válassza ki a
kívánt lehetőséget a listából +
OK.
7
Felugró
menü
Térkép
Az irányítás
elkezdődik kövesse az utasításokat.
Ha a kijelző
képernyő
nem jelenít
meg térképet, akkor
járjon el az
alábbiak szerint:
Egyes cél beállítása kijelölése
+ OK.
2
Térkép
Nyomja meg a
NAV gombot a
"Parancsikonok" menü megjelenítéséhez.
8
Térkép
Az irányítás
elkezdődik kövesse az utasításokat.
3
Parancsikonok menü,
lásd (o. 34).
oldal.
Látnivaló beállítása kijelölése
+ OK.
4
Látnivaló
(POI)
Válassza ki például a Az autó
közelében lehetőséget + OK.
5
Az autó
közelében
és Találati
lista menü.
Válassza ki például a Nearest
tourist attraction lehetőséget
+ OK.
Az úti célok címmel történő keresésével kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd
(o. 43). oldal.
POI keresése
A POI-k "érdekes pontként" vagy "létesítményként" is ismertek.
01
Az úti célok POI-kal történő keresésével kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd
(o. 45). oldal és (o. 83). oldal.
Kapcsolódó információk
•
•
A rendszer aktiválása (o. 9)
Kezelőszervek - gyors útmutató (o. 9)
11
A SENSUS NAVIGATION MEGISMERÉSE
02 A Sensus Navigation megismerése
Indulás előtt
Beállítások
Kezelési útmutató
Fontos elolvasandó információk a navigációs
rendszer használata előtt.
A rendszer rendelkezik alapértelmezett beállításokkal, de az utoljára használt beállításokkal indul.
Az autó navigációs rendszere úti cél kiválasztása nélkül is használható.
A Sensus Navigation megismerésének jó
módja a jelen kezelési útmutató elolvasása,
ideális esetben a rendszer első használatát
követően. Ez lehetőséget biztosít a funkciók
megismeréséhez, hogy tanácsokat kapjon a
rendszer használatának legjobb módjáról a
különböző helyzetekben, és hogy annak
finomságai hogyan használhatók a legnagyobb hatékonysággal.
Megjegyzendő pontok
1. címsorszint
A navigációs rendszer útinformációkat nyújt
egy előre beállított úti célhoz. Azonban nem
mindig megbízható az összes ajánlott irányítás, mert olyan helyzetek adódhatnak, amelyek kívül esnek a navigációs rendszer kapacitásán és döntési képességén, ilyen például
az időjárás hirtelen változása.
2. címsorszint
Általános leírás
A Volvo Sensus Navigation rendszere a
WGS84 referenciarendszert használja, amely
hosszúsági és szélességi helyzeteket nyújt.
FIGYELEM
Tartsa be az alábbiakat.
•
Irányítsa teljes figyelmét az útra és
összpontosítson teljesen a vezetésre.
•
Tartsa be az érvényben lévő közlekedési szabályokat és vezessen józan
ítélőképességgel.
•
Az időjárási feltételek vagy az évszakok hatással vannak az útviszonyokra,
ezért bizonyos útmutatások kevésbé
megbízhatóak lehetnek.
Kapcsolódó információk
•
•
Kezelési útmutató (o. 13)
A rendszer aktiválása (o. 9)
02
A címsor alatti tartalom az 1. címsorszint
része.
Általános információk a kezelési
útmutatóról
Egy quick guide áll azoknak a felhasználóknak a rendelkezésre, akik azonnal el szeretnék kezdeni a használatot, lásd (o. 9). oldal.
A használat és lehetőségek mélyebb leírásához valamint az úti célhoz vezető beállításokkal kapcsolatban azt javasoljuk, hogy olvassa
az útmutatót a gyakorlati használattal párhuzamosan.
Menüpontok/keresési útvonalak
Minden, a kijelző képernyőn kiválasztható
lehetőség kissé nagyobb és szürke színű
betűkkel van szedve az útmutatóban, például
Cél megadása.
}}
13
02 A Sensus Navigation megismerése
||
A keresési útvonalak a menüfában az alábbiak szerint jelennek meg:
Cél megadása
02
Cím
Város:
Angol szöveg
Az útmutatóban található képek minden
piacon ugyanazok és ezért, ha szöveget tartalmaznak, akkor az többnyire angolul van.
Annak érdekében, hogy a felhasználó könynyebben értelmezze a képeket és az útmutató
szövegéhez kapcsolódó keresési útvonalak
menüpontjait, a képen szereplő angol szavakat közvetlenül az útmutató nyelvén szereplő
szöveg/kifejezés után zárójelben tüntetjük fel:
Speciális szövegek
FIGYELEM
Sérülés kockázata esetén figyelmeztető
szövegek jelennek meg.
FONTOS
A "fontos" szöveg jelenik meg, ha károsodás veszélye áll fenn.
MEGJEGYZÉS
A MEGJEGYZÉS szövegek tanácsokat
vagy tippeket adnak például szolgáltatások és funkciók használatakor.
Lábjegyzet
A kezelési útmutatóban olyan információk
találhatók, amelyek lábjegyzetként jelennek
meg a lap alján vagy táblázatokkal közvetlen
kapcsolatban. Ezek az információk kiegészítik
a szöveget, amelyre a lábjegyzet száma/
betűje utal.
Opció
Cél megadása
Cím
(Set destination > Address)1
1
14
Az összes opció/tartozék csillaggal (*) van
jelölve.
A normál felszereltségen kívül, a kezelési
útmutató az opciókat (gyárilag beszerelt
Az angol és kínai kézikönyvekben nem - de az alábbiakban mutatunk néhány példát.
berendezések) és bizonyos tartozékokat (utólagosan beszerelt extra tartozékok) is tárgyal.
A használati útmutatóban tárgyalt felszerelések nem minden autóban állnak rendelkezésre - ezek a különböző piacok igényeinek
és az adott országos vagy a helyi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően változhatnak.
Ha kétségei vannak az alapfelszereltséggel és
az opciókkal/tartozékokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot egy Volvo kereskedővel.
Változások a kezelési útmutatóban
A kezelési útmutatóban szereplő műszaki
adatok, kialakítási jellemzők és ábrák nem
kötelező érvényűek.
Fenntartjuk az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
© Volvo Car Corporation
Kapcsolódó információk
•
•
•
Indulás előtt (o. 13)
A rendszer aktiválása (o. 9)
Kezelőszervek - áttekintés (o. 16)
KEZELŐSZERVEK
03 Kezelőszervek
Kezelőszervek - áttekintés
03
MEGJEGYZÉS: A kép csak illusztráció - a részletek az autómodelltől és piactól függően eltérőek lehetnek.
GPS antenna
Az antenna a tetőantennába van építve.
16
Hangfelismerés
Bizonyos eljárások a navigációs rendszerben
hanggal is vezérelhetők. A mikrofon [2a] a
tetőbe van építve és a bekapcsoló gomb [2b]
a kormánykerék jobb oldali billentyűzetén
03 Kezelőszervek
található. További tájékoztatásért, lásd
(o. 21).
Fő egység
A fő egység a középkonzol mögé van építve
és az alábbi funkciókkal rendelkezik:
•
Az autó helyzetének, (o. 30). oldal kiszámítása.
•
A megadott úti célhoz, (o. 42). oldal
vezető útvonal kiszámítása
•
Közlekedési információk, (o. 77). oldal
kezelése
•
Hangos irányítás (o. 32)
A GPS és a közlekedési információk vevője
(TMC1) a fő egységbe van építve.
Helymeghatározás
Az autó sebességérzékelője és egy giroszkóp
számítja ki az autó pillanatnyi helyzetét és
haladási irányát a GPS műholdrendszer jeleinek használatával.
Ennek a koncepciónak az előnye, hogy a
navigációs rendszer akkor is képes az útvonal
kialakításának rögzítésére és kiszámítására,
ha a GPS jel ideiglenesen megszűnik, például
amikor az autó alagúton halad át.
Közlekedési információk
A TMC1 egy szabványos kódolási rendszer a
közlekedési információkhoz. A vevő automati-
1
kusan megkeresi a helyes frekvenciát. A vétel
az FM antennán keresztül valósul meg.
MEGJEGYZÉS
A TMC nem minden területen/országban
áll rendelkezésre. A rendszer lefedettségi
területe folyamatos fejlesztés alatt áll és
néha frissítésre van szükség.
Kijelző
A képernyő jeleníti meg a térképeket és részletes információkat nyújt az útvonal típusával,
a távolsággal, menükkel stb. kapcsolatban.
a menükben történő visszatéréshez. További
tájékoztatásért, lásd (o. 18).
Hangerő-szabályozás és infravörös
vevő
Használja az audiorendszert hangerő-szabályozóját egy folyamatban lévő hangüzenet
közben a hangerő beállításához, lásd
(o. 32). oldal. A hangerő a menürendszerben is beállítható.
Használat közben irányítsa a távvezérlőt a
középkonzol felé - itt található az infravörös
vevő.
A képernyő gondozása
Tisztítsa meg a képernyőt puha, pihementes,
enyhe ablaktisztító szerrel kissé megnedvesített ruhával.
FONTOS
Ne helyezzen semmilyen tárgyat GPS navigáció kijelző képernyője elé - annak felülete megkarcolódhat. A mobiltelefonok
szintén zavarhatják a kijelző képernyő
működését.
Billentyűzet, középkonzol
A kormánykerék alternatívájaként, a középkonzol numerikus billentyűzete használható
az OK/MENU, TUNE és EXIT gombokkal
együtt a különböző menüpontok közötti görgetéshez, lehetőségek megerősítéséhez vagy
03
Billentyűzet, kormánykerék
A billentyűzet a kormánykerék jobb oldalán
helyezkedik el. Használhatja a különböző
menüpontok közötti görgetéshez, választások
megerősítéséhez vagy a visszalépéshez a
menükben. További tájékoztatásért, lásd
(o. 19).
Hangszórók
A navigációs rendszer az első hangszórókat
használja.
Kapcsolódó információk
•
Kezelőszervek - általános leírás (o. 18)
Traffic Message Channel
17
03 Kezelőszervek
03
Kezelőszervek - általános leírás
Kezelőszervek - középkonzol
A navigációs rendszer kezelőszerveivel kapcsolatos általános információk.
A navigációs rendszer kezelhető a középkonzol numerikus billentyűzetével.
Nyomja meg egyszer az EXIT gombot a
visszalépéshez a menüszerkezetben vagy
egy választás visszavonásához.
A navigációs rendszer a középkonzol,
(o. 18). oldal kezelőszerveivel, a kormánykerék billentyűzetével, (o. 19). oldal vagy egy
távvezérlő*, (o. 19). oldal segítségével használható. A három különböző vezérlőegység
billentyűzete ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezik, de megjelenésükben és használatukban különbözőek. A kialakítás a piactól
függően is változó lehet.
Hangfelismerés
A rendszer hangfelismeréssel is vezérelhető
sajátos utasítások használatával, lásd
(o. 21). oldal.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Kezelőszervek - áttekintés (o. 16)
Kezelőszervek - középkonzol (o. 18)
Kezelőszervek - kormánykerék (o. 19)
Kezelőszervek - távvezérlő (o. 19)
A hangvezérlés általános leírása (o. 21)
MEGJEGYZÉS: A kép csak illusztráció - a részletek az autómodelltől és piactól függően eltérőek
lehetnek.
A NAV gomb aktiválja a GPS navigációt a
kijelző képernyőn. A GPS aktív állapotában egy gyorsmenüt nyit meg/zár be,
(o. 34).
A számbillentyűkkel vihet be adatokat a
cím és névkereséshez és görgethet a térképen, lásd (o. 27). oldal és Görgetés
menü (o. 36).
Nyomja meg az OK/MENU a megerősítéshez vagy egy kiválasztás aktiválásához. A jelen útmutatóban "OK gomb"
vagy "+ OK" formában hivatkozunk rá.
A TUNE gomb forgatásával görgethet a
különböző lehetőségek között vagy nagy-
18
íthat, amikor a térkép képe van a kijelzőn.
A jelen kézikönyvben "TUNE gomb" formában hivatkozunk rá.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Kezelőszervek
Kezelőszervek - kormánykerék
Kezelőszervek - távvezérlő
A navigációs rendszer használható a billentyűzettel és a kormánykerék forgókapcsolójával.
A távvezérlő használható az autó számos
funkciójának használatához - itt csak a navigációs rendszerrel kapcsolatos funkciókat írjuk
le.
A kormánykerék billentyűzete számos változatban áll rendelkezésre a piactól vagy az
audiorendszer változatától függően.
•
Használat közben irányítsa a távvezérlőt a
középkonzol felé.
ban egy gyorsmenüt nyit meg/zár be.
További tájékoztatásért, lásd (o. 34).
Az EXIT gomb visszavisz a menüszerkezetben vagy visszavon egy kiválasztást.
Az OK/MENU gomb megerősít vagy aktivál egy választást. A jelen útmutatóban
"OK gomb" vagy "+ OK" formában hivatkozunk rá.
Nyíl gombok a menükurzor mozgatásához.
03
A számbillentyűkkel vihet be adatokat a
cím és névkereséshez és görgethet a térképen.
MEGJEGYZÉS
Ha a távvezérlő nem működik, akkor először próbálja meg kicserélni az AA/LR6
elemeket.
A kormánykerék jobb oldali billentyűzete.
A forgókapcsoló forgatásával görgethet
a különböző lehetőségek között vagy
nagyíthat, amikor a térkép képe van a
kijelzőn.
FIGYELEM
Tárolja a távvezérlőt és egyéb hasonló tárgyakat valamelyik tároló rekeszben - hirtelen fékezés vagy ütközés esetén az ilyen
tárgyak személyi sérülést vagy anyagi kárt
okozhat.
Nyomja meg egyszer forgókapcsolót egy
választás megerősítéséhez/aktiválásához.
Az EXIT gomb visszavisz a menüszerkezetben vagy visszavon egy kiválasztást.
A távvezérlő billentyűzete.
A NAV gomb aktiválja a GPS navigációt a
kijelző képernyőn. A GPS aktív állapotá-
19
HANGFELISMERÉS
04 Hangfelismerés
A hangvezérlés általános leírása
Működés
MEGJEGYZÉS
A hangvezérlés azt jelenti, hogy a navigációs
rendszer bizonyos funkciói kimondott szavakkal aktiválhatók.
Ha a járművezető nem biztos abban, hogy
milyen utasítást használjon, akkor mondja
"Súgó" - a rendszer ezután néhány különböző utasítással reagál, amelyek az adott
helyzetben használhatók.
A hangutasítások, (o. 22). oldal kényelmet
kínálnak és segítenek a járművezetőnek, hogy
elkerülje a figyelme elvonását - ehelyett a
vezetésre összpontosíthat és figyelmét az
útra és a közlekedési helyzetre fordíthatja.
A hangutasítások kikapcsolhatók:
•
•
FIGYELEM
Mindig a járművezetőé a jármű biztonságos vezetésének és a közlekedési szabályok betartásának teljes felelőssége.
A hangvezérlés a kihangosító rendszer közös
mikrofonját használja - a járművezető a jármű
hangszóróin keresztül kap válaszokat a hangvezérlésre.
A mikrofon a tetőben van elhelyezve a vezető
előtt a járművezető beszédének optimális felfogásához - azonban az utasok hangja zavarhatja azt.
Kormánykerék-billentyűzet.
A hangfelismerés gombja
A rendszer aktiválása
•
A kormánykerék gombjának (1) rövid
megnyomása aktiválja a hangfelismerő
rendszert - a hangjelzés után kiadható a
hangutasítás.
nyomja meg az EXIT gombot
tartsa nyomva több másodpercig a
kormánykerék hangfelismerés gombját.
Kapcsolódó információk
•
•
•
04
A hangutasítás használata (o. 22)
A hangfelismerés súgó funkciói és beállításai (o. 22)
A hangfelismerés nyelvi beállításai
(o. 25)
Vegye figyelembe az alábbiakat, amikor a
hangfelismerő rendszert használja:
•
Az utasításokhoz: - Beszéljen a hangjelzés után normál hangon és normál tempóban
•
Az autó ajtóinak, ablakainak és a napfénytetőnek zárva kell lenniük
•
Kerülje a háttérzajokat az utastérben.
21
04 Hangfelismerés
A hangutasítás használata
Az információk bevitele a navigációs rendszerbe hangutasítással nagyon egyszerű, mert
a képernyőn megjelenik a az adott helyzetben
gyakran előforduló utasítások listája.
•
•
A rendszerrel folytatott párbeszéd felgyorsítható:
- A rendszer beszédének megszakításához
, nyomja meg röviden a hangfelismerés
gombját, várjon a hangjelzésre, majd
kezdjen beszélni.
•
A járművezető egy párbeszéd során a
"Help" utasítás kiadásával kérhet segítséget a hangjelzés után.
Indító
A hangutasítások az alábbiak szerint kezdődnek:
1. Nyomja meg a kormánykerék hangfelismerés gombját - a képernyőn megjelennek a lehetséges utasítások példái.
04
Utasítások különböző módokon
Mondja "Navigáció", ezután várjon a
rendszer válaszára a képernyőn megjelenő alternatívák formájában - folytassa a
kiválasztást, és mondja például "Cím
beállítása".
vagy
•
Mondja ki a teljes utasítást egyszerre:
- "Navigáció Cím beállítása".
Néhány egyszerű tanács
•
•
22
Egy utasítás kiadásához: - Nyomja meg
röviden a kormánykerék hang gombját, és
beszéljen természetesen a hangjelzést
követően.
A válaszoláshoz: - Beszéljen a hangjelzés
után, amely befejezi a kérdést.
A hangfelismerés súgó funkciói és
beállításai
Gyakorolja a hangfelismerés funkció használatát a gyakorló programokkal. Állítsa be a
hangprofilt egy adott vezetőhöz egy felhasználói profil létrehozásával.
MEGJEGYZÉS
A "Navigáció > Cím beállítása" utasítás az
alábbiak szerint mondható ki:
•
A hangfelismerő rendszer több alkalommal kéri a választ. Ha a járművezető nem
válaszol, akkor a munkamenet befejeződik.
A gyors utasítások teljes listája elérhető a
MY CAR menürendszerben - MY CAR
Beállítások
Hangvezérlési beállítások
Utasítás lista.
Hangerő
Állítsa be a hangfelismerő rendszer hangerejét a középkonzol VOL gombjával, miközben
a rendszer beszél.
Kapcsolódó információk
•
A hangfelismerés súgó funkciói és beállításai (o. 22)
•
A hangfelismerés nyelvi beállításai
(o. 25)
MY CAR Beállítások
beállítások
Hangvezérlési
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings)
04 Hangfelismerés
Bevezetés a hangvezérlésbe
MY CAR Beállítások Hangvezérlési
beállítások Bevezetés a
hangvezérlésbe
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> Tutorial)
A kurzor a Bevezetés a hangvezérlésbe
(Tutorial) lehetőségen + OK információkat
nyújt a hangfelismerő rendszer működéséről
és egyszerű mód az utasítások kiadásának
megtanulásához.
Az utasítások listája
MY CAR Beállítások Hangvezérlési
beállítások Utasítás lista
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> Command list)
A kurzor az Utasítás lista (Command list)
lehetőségen + OK megmutatja az összes
olyan hangutasítást, amelyet a rendszer
kezelni képes.
Felhasználói profil
Minél jobban ismeri a járművezető a hangfelismerő rendszert, annál kényelmesebben
használhatja a funkciókat. Ezért ajánlott megismerkedni a rendszer gyakorló programjaival.
MEGJEGYZÉS
A gyakorló program csak a jármű álló helyzetében és a rögzítőfék behúzott állapotában áll rendelkezésre.
MY CAR Beállítások Hangvezérlési
beállítások Felhasználói beállítás
04
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> User setting)
A kurzor a Felhasználói beállítás (User
setting) lehetőségen + OK elindítja a programot, amelyben a hangfelismerő rendszer
megtanulja a járművezető hangját és nyelvi
profilját.
Itt a járművezető feladata, hogy az egyes
hangjelzéseket követően megismételje a szavakat és mondatokat, amelyeket a rendszer
felolvas, és kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat. A profil létrehozásához szükséges idő körülbelül 5 perc.
Amikor a profil készen van, akkor végrehajtható annak beállítása a kívánt lehetőség kijelölésével + az OK gomb megnyomásával:
}}
23
04 Hangfelismerés
||
• Alapbeállítás (Default) - normál beállítás,
ha nincs befejezve a hang betanulása és
a nyelvi profil létrehozása.
• Betanított felhasználó (Trained user)
- A hangfelismerő rendszer egy adott járművezetőhöz van beállítva egy adott
nyelven.
MEGJEGYZÉS
04
A Alapbeállítás menüpont csak akkor változtatható Betanított felhasználó állapotúra, ha befejezett Felhasználói beállítás
egy leckét.
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> Voice training)
A kurzor a Hangszóró betanítása (Voice
training) lehetőségen + OK elindítja a programot, ahol a hangfelismerő rendszer még jobban megtanulja a járművezető hangját és
nyelvi profilját, mint a hang és nyelvi profil létrehozásakor - lásd az előző rész "Felhasználói profil" címszava alatt található leírást.
A mesterséges hang sebessége
Lásd még a "Nyelv módosítása" címszót a A
hangfelismerés nyelvi beállításai (o. 25).
oldal részben.
Hangutasítások tanulása
MY CAR Beállítások Hangvezérlési
beállítások Sebesség kiolvasása
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> TTS speed)
MY CAR Beállítások Hangvezérlési
beállítások Hangszóró betanítása
24
A kurzor a Sebesség kiolvasása (TTS
speed) lehetőségen + OK engedélyezi a
beszéd sebességének módosítását, amelyen
a hangfelismerő rendszer beszél:
• Gyors (Fast)
• Közepes (Medium)
• Lassú (Slow)
Kapcsolódó információk
•
•
•
A hangvezérlés általános leírása (o. 21)
A hangfelismerés nyelvi beállításai
(o. 25)
A hangutasítás használata (o. 22)
04 Hangfelismerés
A hangfelismerés nyelvi beállításai
A hangfelismerő rendszer, (o. 21). oldal folyamatos fejlesztés alatt áll és a jelen kezelési
útmutató kiadásának időpontjában a funkció
az alábbi nyelveken volt elérhető:
•
•
•
•
•
•
•
•
Angol (UK)
Francia (FRA)
Holland
Olasz
Orosz
Spanyol (EU)
Svéd
Német
MEGJEGYZÉS
A hangfelismerő rendszer csak az alábbiakban felsorolt nyelveken használható
együtt a GPS navigációval.
Nyelv módosítása
MY CAR
Beállítások
Nyelv
Nyelvtől függő felhasználói profil
A hangfelismerő rendszer csak a MY CAR
MEGJEGYZÉS
Ha a piac nem szerepel a nyelvek listájában, akkor mindig kiválaszthat egy nyelvet
a listából és ezen a nyelven használhatja a
hangfelismerést a navigációhoz.
menüben beállított nyelvet érti meg.
Tegyük fel, hogy az Betanított felhasználó
felhasználói profilt egy svédül beszélő járművezető tárolta a rendszer svéd nyelvű beállításával. Ha a járművezető ezután módosítja az
autó nyelvét (a MY CAR menüben) angol
nyelvűre, akkor a hangfelismerő funkció nem
fog működni.
Ez azért van, mert az "Betanított
felhasználó" hang és nyelvi profil - amely
svéd nyelven ismeri fel az utasításokat - már
nem választható ki, mert a hangfelismerő
rendszer most csak az angol nyelvű beszédet
érti meg. Ehelyett, a rendszer aktiválja a
Alapbeállítás lehetőséget.
Azonban ne feledje, hogy ha a nyelvet például angol nyelvre módosítja a MY CAR
menüben, akkor nem csak a hangfelismerés változik angol nyelvűre - hanem a
hangos útmutatás és a menü valamint a
súgó szövegek is ugyanerre a nyelvre változnak.
Kapcsolódó információk
•
•
04
A hangvezérlés általános leírása (o. 21)
A hangutasítás használata (o. 22)
Ahhoz, hogy a hangfelismerő rendszer megértse a járművezető angol kiejtését, az egyetlen megoldás, hogy megismétli a "Felhasználói profil"1 címszó alatt leírt eljárást - de a
rendszer angol nyelvű beállításával.
A hangfelismerő rendszerbe épített
nyelvek ezzel az ikonnal vannak jelölve
a nyelvek listájában.
A nyelv módosításához - menjen a MY CAR
Beállítások Nyelv menüponthoz, és
jelölje ki a kívánt nyelvet + OK + NAV gomb.
1
Lásd (o. 22). oldal.
25
MARGARÉTAKERÉK
05 Margarétakerék
Lehetőségek bevitele és kiválasztása
Vigye be a margarétakerékkel
Vigye be a számbillentyűzettel
Használja a navigációs rendszer margarétakerekét vagy a középkonzol billentyűzetét a bevitelhez és a beállítások kiválasztásához. Például vigye be egy cím vagy létesítmény adatait.
A margarétakerék.
1. Jelöljön ki egy szöveges mezőt.
2. Nyomja meg az OK gombot a margarétakerék megjelenítéséhez.
Képernyőnézet szöveges mezővel és opcionális
szöveggel.
A navigációs rendszer "margarétakereket"
használ az olyan adatok beviteléhez, mint a
POI típusa, hely/település, terület/ország vagy
cím.
3. Válassza ki a karaktereket a forgókapcsoló/TUNE gomb használatával, majd
vigye be azokat a forgókapcsoló/OK
gomb megnyomásával.
Lehetőség aktiválása
Miután megjelölt egy kívánt funkciót/menüsávot a forgókapcsoló használatával vagy a
TUNE gombbal, nyomja meg a forgókapcsolót/OK gombot a funkciók/lehetőségek következő szintjének megtekintéséhez.
1
2
MEGJEGYZÉS: A kép csak illusztráció - a részletek az autómodelltől és piactól függően eltérőek lehetnek.
Az egyes gombokhoz tartozó karakterek a piactól függően változhatnak.
[2]. Számbillentyűk1.
A karakterek bevitelének másik módja a
középkonzol 0-9, * és # gombjainak használata.
Amikor megnyomja a 9 gombot,
akkor egy sáv jelenik meg az összes
karakterrel2 a gombok alatt, például
w, x, y, z és 9. Nyomja meg gyorsan a mozgatás/"hurok" gombot a kurzor karakterek
közötti mozgatásához.
•
Állítsa meg a kurzort a kívánt karakteren
annak kiválasztásához - a karakter megjelenik a beviteli sorban.
•
Az EXIT gomb használatával törölhet/
módosíthat.
05
}}
27
05 Margarétakerék
||
További lehetőségek
Lehetőségek listája
MEGJEGYZÉS
A halványan megjelenő karakterek nem
választhatók ki a pillanatnyilag bevitt
karakterekkel együtt.
A margarétakerék belső menüjében további
lehetőségek vannak, amelyekben több karakter és számjegy érhető el:
• 123/ABC + OK - a margarétakerék vált a
A bevitt karaktereknek megfelelő elemek.
• EGYÉB (More) + OK - alternatív karakte-
A keresés megjeleníti az összes lehetőséget a
bevitt adatok alapján.
számok és a karakterek között.
rek jelennek meg a kerékben.
• => + OK - a kurzor a képernyő jobb olda05
lán elhelyezkedő listához kerül, ahol az
OK gombbal lehet választani.
• Irányítószám (Postcode) + OK - a kurzor
a képernyő jobb oldalán elhelyezkedő listához kerül, ahol az OK gombbal lehet
választani a lehetőségek közül, lásd
(o. 48). lásd.
A "149" számjegy a képernyő jobb oldali felső
sarkában azt jelenti, hogy a lista 149 lehetőséget tartalmaz a bevitt "LON" karaktereknek
megfelelően.
Nincs lista
Egy üres lista és a "***" karakterek jelennek
meg a képernyő jobb oldali felső sarkában,
ha a bevitt karakterek alapján a lista több
mint 1000 elemet tartalmaz - ha a mennyiség
ennél kevesebb, akkor a lehetőségek automatikusan megjelennek.
A lehetőségek számának csökkentéséhez a
listában:
•
Írjon be több karaktert a következő sorba.
Kapcsolódó információk
•
28
Kezelőszervek - általános leírás (o. 18)
TÉRKÉPEK, IRÁNYTŰ ÉS HANGOS CÉLBAIRÁNYÍTÁS
06 Térképek, iránytű és hangos célbairányítás
Térkép képe - néhány példa
06
MEGJEGYZÉS: A képek csak illusztrációk - a részletek a szofterverziótól és piactól függően eltérőek lehetnek.
Az alábbiakban néhány példát láthat a térkép
pillanatnyi helyzetet mutató képére. Az útiterv,
kereszteződés-térkép és görgetés mód
30
néhány nézet, ahogyan a képernyő megjelenhet.
A képernyő megjelenése a földrajzi helyzettől
és az elvégzett beállításoktól függ, például a
06 Térképek, iránytű és hangos célbairányítás
térkép méretarányától, a megjelenítéshez
kiválasztott POI-któl stb.
A kijelzőn megjelenő szöveg, jelek és szimbólumok magyarázata az első borítón található.
Amikor be van állítva egy útiterv, akkor
három alternatív útvonal számítható ki,
lásd (o. 61). oldal.
Részletes kereszteződés-térkép - a képernyő bal oldali része mutatja a következő
elágazás részletes nagyítását. A helyzetet
mindig hangüzenet egészíti ki, lásd
(o. 32). oldal.
Egy adott terület elkerülése, (o. 63).
oldal.
Görgetés mód, lásd (o. 36). oldal.
Kapcsolódó információk
•
•
Iránytű (o. 32)
Hangos irányítás (o. 32)
06
31
06 Térképek, iránytű és hangos célbairányítás
Iránytű
Hangos irányítás
A térkép képernyőn megjelenő képén egy
iránytű található, amely mutatja az irányt,
amerre az autó eleje néz.
Miután bevitt egy úti célt, (o. 42). oldal és az
autó egy elágazást vagy kijáratot közelít meg,
egy hangüzenet szólal meg a következő
manőver távolságával és típusával. Ugyanakkor megjelenik egy részletes kereszteződéstérkép, (o. 30). oldal. A hangüzenet az elágazáshoz közelebb megismétlődik.
Az iránytű piros vége észak
felé, fehér vége pedig dél felé
mutat. Szöveges alapú égtájmegjelenítés is választható a
grafikus iránytű helyett, lásd
(o. 65). oldal.
A hangerő az audioegység hangerő-szabályozó gombjával állítható be (folyamatban
lévő hangüzenet közben).
Az üzenet megismétléséhez:
•
Nyomja meg kétszer az OK gombot.
További tájékoztatásért, lásd a "Hangos
irányítás" címszót, (o. 69). oldal.
MEGJEGYZÉS
Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakoztatott mobiltelefonon folytatott beszélgetés
közben a hangos irányítás nem áll rendelkezésre.
06
A hangos irányítás használatához más
nyelven:
•
Lásd Hangvezérlés (o. 25). oldal.
Kapcsolódó információk
•
32
Irányítási beállítások (o. 69)
MENÜK
07 Menük
A menükkel kapcsolatos általános
információk
A navigációs rendszer menüi parancsikonokból, főmenüből és görgetés menüből állnak. A
vonatkozó lehetőségek az egyes menük alatt
találhatók.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Gyorshivatkozások (o. 34)
Főmenü (o. 35)
Görgetés menü (o. 36)
Gyorshivatkozások
A navigációs rendszer a leggyakrabban használt funkciókhoz egy gyorshivatkozásokat tartalmazó menüt tartalmaz.
Menüfa (o. 37)
MEGJEGYZÉS
A képernyőn kiszürkített menüsávok/lehetőségek átmenetileg nem választhatók ki.
További információk
A gyorshivatkozásokhoz térkép
üzemmódból
•
Nyomja meg a NAV gombot.
A gyorshivatkozásokhoz egy másik
menüből
•
Nyomja meg kétszer az NAV gombot.
A gyorshivatkozások az alábbiak:
07
MEGJEGYZÉS: A kép csak illusztráció - a részletek az autómodelltől és piactól függően eltérőek
lehetnek.
Bizonyos esetekben több információ érhető
el, mint amennyi elfér egy menüsávban - a
sor ilyenkor a "#" karakterrel végződik.
A további információk megtekintéséhez:
•
34
Nyomja meg a INFO gombot.
• Cím beállítása (Set address) - lásd
(o. 43). oldal.
• Látnivaló beállítása (Set Point Of
Interest) - lásd (o. 45). oldal.
• Előző cél (Previous destinations) - lásd
(o. 47). oldal.
• Útiterv (Itinerary) - lásd (o. 53). oldal.
• Közlekedési információ (Traffic
information) - lásd (o. 78). oldal.
07 Menük
• Internetes keresés (Internet navigation)
Főmenü
Vissza a térképhez
• Útvonalvezetés törlése (Cancel
A főmenü a navigációs rendszer menüfájának
tetején található.
Van egy egyszerű módja a térkép újbóli megjelenítésének a képernyőn, attól függetlenül,
hogy milyen mélyen van a menürendszerben,
(o. 34). oldal:
- lásd (o. 47). oldal.
guidance) - megszakítja/szünetelteti az
aktuális útitervet. A menüsáv ezután a
Útvonalvezetés folytatása lehetőségre
vált.
•
Kapcsolódó információk
• Hangos útmutatás kikapcsolása/
Hangos útmutatás bekapcsolása (Turn
off voice guidance) - bekapcsolja/kikapcsolja a hangos irányítást. Amikor a funkció ki van kapcsolva, akkor hangos irányítás a főmenü felső Hangutasítás
megismétlése elemének megnyomásával kapható, lásd (o. 35). oldal.
Kapcsolódó információk
•
A menükkel kapcsolatos általános információk (o. 34)
•
•
Főmenü (o. 35)
Görgetés menü (o. 36)
Nyomja meg az NAV gombot.
•
Gyorshivatkozások (o. 34)
A főmenühöz térkép üzemmódból
•
Nyomja meg a OK gombot.
A főmenühöz egy másik menüből
•
Nyomja meg a NAV, majd az OK gombot.
Hangos irányítás megismétlése
A kurzor a Hangutasítás megismétlése
•
(Repeat voice guidance) lehetőségen - az
utoljára felolvasott utasítás megismétlésre
kerül az OK gomb minden egyes megnyomására, lásd (o. 32). oldal.
Vagy a térképpel a képernyőn:
•
07
Nyomja meg kétszer az OK gombot.
A hangos irányítás funkció kikapcsolható,
lásd (o. 34). oldal.
35
07 Menük
Görgetés menü
Görgetés
Görgetés üzemmódban a szálkereszt a térkép
képe felett mozgatható a középkonzol, (o. 18).
oldal számgombjaival.
szálkereszttel1
A görgetés üzemmód aktiválása normál
térkép módban
•
Nyomja meg egyszer a 0-9 számgombok
valamelyikét.
Nyomja meg a 1-2-3-4-6-7-8-9 számjegygombok valamelyikét - egy irányokat
jelző nyíl jelenik meg a széleken azzal a
számmal, amelyiket a térkép kívánt
irányba mozgatásához lehet használni.
A nagyításhoz
•
Forgassa a TUNE gombot.
"5" számgomb
Az 5 gomb megnyomása görgetés
módban az autó helyzetéhez központosítja a térképet.
07
•
Nyomja meg az EXIT vagy NAV gombot.
Szálkereszt
•
Görgetés mód
Kilépés görgetés üzemmódból
Ha aktiválva van egy útiterv útvonalpontokkal,
akkor a térkép az egyes megnyomásokra az
egyes útvonalpontokhoz kerül központosításra.
Nyomja meg egyszer az OK gombot egy
menü megjelenítéséhez a térkép azon pontjához, amelyre a szálkereszt mutat:
• Egyes cél beállítása (Set single
destination) - töröl minden előző úti célt
az útitervben, és elkezdi az irányítást a
térképen.
• Hozzáadás útpontként (Add as
waypoint) - a kiválasztott helyet az útitervhez adja.
• Látnivalók információi (POI information)
- mutatja a szálkereszthez legközelebbi
POI nevét és címét a képernyőn. A POI
lehetőségekkel kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd (o. 45). oldal.
• Közlekedési infó térképen (Traffic
information on map) - lehetővé teszi a
1
36
Válassza ki, hogy a szálkereszt/kurzor helyzetét a GPS koordinátákkal együtt kell-e megjeleníteni, (o. 65).
07 Menük
közlekedési üzenetek2 megtekintését a
kiválasztott hely környékén.
• Információ (Information) - megmutatja a
kiválasztott hellyel kapcsolatban elérhető
információkat.
• Mentés (Save) - lehetővé teszi a kijelölt
Menüfa
Cím
A menük az alábbiak szerint épülnek fel:
Ország:
1. menüszint
2. menüszint
hely tárolását a memóriában.
Város:
––
3. menüszint
•
•
•
Gyorshivatkozások (o. 34)
Főmenü (o. 35)
Utca:
Szám:
Elágazás:
Kapcsolódó információk
A menükkel kapcsolatos általános információk (o. 34)
(o. 43)
Menük/funkciók és oldal
Egyes cél beállítása
A menüfa három szintje látható. A 3. szinten
elhelyezkedő menük további almenükkel rendelkezhetnek - ezeket részletesebben az
adott funkciókról szóló részben tárgyaljuk.
Hozzáadás útpontként
Hangutasítás megismétlése
(o. 32)
Cél megadása
(o. 42)
Otthon
(o. 42)
Információ
Mentés
Látnivaló (POI)
(o. 45)
Név szerint
Kategória szerint
Az autó közelében
Az útvonal mentén
A célállomáshoz közel
Egy pont közelében a térképen
2
A szolgáltatás nem minden területen/piacon elérhető.
07
}}
37
07 Menük
||
Tárolt pozíció
(o. 46)
Irányítószám
(o. 48)
Egyes cél beállítása
Ország:
Útmutatás indítása
Szerkeszt
Irányítószám
Részletek
Törlés
Utca:
Fényképek
Összes törlése
Szám:
Audio lejátszása
Elágazás:
Audio szünete
Előző cél
(o. 47)
Egyes cél beállítása
Útiterv
Földrajzi szélesség
és hosszúság
Törlés
Összes törlése
Törölje a nyomvonalat?
Útvonal
Egyes cél beállítása
Hozzáadás útpontként
Elkerül
Információ
Megjelölés a térképen
Egyes cél beállítása
Hozzáadás útpontként
Mentés
(o. 56)
Átirányítás
Mentés
38
Másik útpont
hozzáadása
(o. 49)
Formátum:
(o. 47)
(o. 53)
Útmutatás indítása
Mentés
Mentés
(o. 51)
Útiterv
Információ
Információ
Internetes keresés
Egyes cél beállítása
Hozzáadás útpontként
Hozzáadás útpontként
07
Travel guide
Hosszabb
(o. 50)
Rövidebb
Törlés
Alternatív útvonalak
a célállomásig
(o. 57)
Útvonal áttekintése
(o. 57)
07 Menük
Részletes útvonalinformációk
(o. 58)
Következő
Előző
Közelítés
Útvonal opciók
Térkép opciók
Útvonaltípus
(o. 65)
Átirányítás kérésre
(o. 63)
Teljes képernyős
térkép mutatása
Útvonal-javaslatok
(o. 65)
Map type
Telekocsi-sáv
használata
Távolítás
(o. 61)
Autópálya-információk
Pozícióinformációk
Expresszsáv használata
Iránytű
Terület elkerülése
Látnivalók szimbólumai
Autópályák elkerülése
Térképszínek
vagy
Fizetőutak elkerülése
Rögzítés leállítása
Alagutak elkerülése
Tárolt pozíció a
térképen
Hátralévő útvonal a térképen
(o. 58)
Útvonal rögzítése
(o. 59)
Közlekedési információ
(o. 77)
Útvonalvezetés törlése
(o. 35)
vagy
Útvonalvezetés folytatása
(o. 65)
Kompok elkerülése
Autószállító vonatok elkerülése
Matricás szakaszok elkerülése
Beállítások
07
}}
39
07 Menük
||
Útmutatás-opciók
(o. 69)
Érk. idő formátuma
Utcanevek
hangutasításban
Navigálás kanyarról kanyarra
Forgalom automatikus kiolvasása
Audió elhalkítása
Hangos útvonalvezetés
Egyszerű hangos
útmutatás haszn.
Traffipaxra
figyelmeztetés
Tárolt helyzet
bejelentés
Értesítés utazási
látnivalókról
Vezetett túra értesítése
07
40
Rendszerinformáció
(o. 73)
FAV gomb opciói
(o. 74)
Tárolt helyek importálás/exportálás
(o. 74)
Kapcsolódó információk
•
A menükkel kapcsolatos általános információk (o. 34)
ÚTI CÉL MEGADÁSA
08 Úti cél megadása
Általános információk az úti cél
beviteléhez.
Az úti célok különböző módokon vihetők be.
• Előző cél (Previous destination), (o. 47).
• Internetes keresés (Internet search),
(o. 47).
• Irányítószám (Postcode), (o. 48).
• Földrajzi szélesség és hosszúság
Keresés a kezdőlapon keresztül
Írja be az úti célt az "Otthon" címen keresztül,
hogy létrehozzon egy visszavezető útvonalat
haza vagy a munkába.
(Latitude and Longitude), (o. 49).
• Megjelölés a térképen (Point on map),
(o. 50).
• Travel guide (Travel guide), (o. 51).
A karaktereknek a rendszer különböző szöveges mezőibe írásának/bevitelének módjával
kapcsolatban, lásd még margarétakerék,
(o. 27). oldal.
Cél megadása
Otthon
(Set destination > Home)
A navigációs rendszer bármilyen helyet tárolhat, (o. 46). oldal a "Otthon" menüpontban
- a funkció leegyszerűsíti a visszautat haza
vagy a munkahelyre egy követően.
Az alábbi módszerek állnak rendelkezésre az
úti cél beviteléhez:
08
• Otthon (Home), (o. 42).
• Cím (Address), (o. 43).
• Látnivaló (POI) (Point of interest – POI),
(o. 45).
• Tárolt pozíció (Stored location), (o. 46).
42
08 Úti cél megadása
Egy hely tárolásának lehetősége, például
"Otthon" jelenik meg minden alkalommal,
amikor a hely tárolása célszerű lehet:
•
Keresés címmel
Ország, város/település és utca
Írja be az úti célt kereséssel vagy címmel.
Jelölje ki a Pozíció mentése
kezdőpontként (Save as Home) lehetőséget + OK.
Egy útiterv aktiválásához a "Otthon" úti céllal:
•
Jelölje ki a Cél megadása Otthon
menüpontot + OK - elindul a célbairányítás.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk az úti cél beviteléhez. (o. 42)
Cél megadása
Cím
(Set destination > Address)
Elégséges egy város/település bevitele az útiterv létrehozásához célbairányítással - ez a
város/település központjába vezet.
MEGJEGYZÉS
A város vagy terület meghatározása
országról országra vagy egy országon
belül is eltérő lehet. Bizonyos esetekben,
ez egy helyhatósági területre, más esetekben pedig egy körzetre vonatkozik.
Egy úti cél keresésének és meghatározásának módja címmel1:
1. A képernyő előző nézetében, nyomja meg
az OK gombot az előre beállított szöveges mező aktiválásához - megjelenik a
margarétakerék, (o. 27). oldal.
2. Írja be a város/település nevét a Város:
(City) mezőbe a margarétakerékkel vagy a
középkonzol numerikus billentyűzetével,
lásd (o. 18). oldal.
3. Ezután válassza ki az Utca: (Street)
mezőt a TUNE gombbal + az OK gomb
megnyomásával, és ismételje meg az
eljárást.
Az alábbi keresési feltételek használhatók:
• Ország: (Country:) - Vigyen be egy
országot.
• Város: (City:) - Vigyen be egy körzetet/
várost.
1
Karakterek beírásának/bevitelének módja a szöveges mezőkbe, lásd Lehetőségek bevitele és kiválasztása (o. 27).
08
}}
43
08 Úti cél megadása
||
• Utca: (Street:) - Írja be az utcacímet.
• Szám: (Number:) - Válassza ki a házszámokat az utcában.
• Elágazás: (Junction:) - Válassza ki az úti
célt két egymást keresztező út/utca alapján.
•
Egyes cél beállítása (Set single
destination) - Törli az előző úti célt az útitervből és elkezdi az irányítást a pillanatnyi úti célhoz.
• Hozzáadás útpontként (Add as
Válasszon ki egy címet/utcát + OK - ezután
az alábbiak közül választhat:
• Térkép (Map) - Megjeleníti, hogy hol
található az adott hely a térképen - bizonyos esetekben további információkkal.
• Call number2 (Call) - Felhívja a létesítményt, ha van megadva telefonszám.
• Online információ3 (Online info.) - Az
internetről letöltött kiegészítő információk.
Egy úti cél beállítása
waypoint) - Válassza ki + OK a cím útitervhez adásához.
• Információ - Válassza ki + OK a kivá-
lasztott úti cél adatainak megjelenítéséhez.
• Mentés - Tárolt pozíció vagy Otthon
Az útiterv egy úti cél és bármennyi útvonalpontot tartalmazhat.
• Egyes cél beállítása (Set single
destination) - létrehoz egy útitervet. Minden előző útiterv törlésre kerül.
• Hozzáadás útpontként (Add as
waypoint) - az úti cél útvonalpontként az
útitervhez adódik.
formában tárolja a címet a memóriában.
Továbbiak az információkról
• Útmutatás indítása (Start Guidance) -
aktiválja a célbairányítást a pillanatnyi útitervnek megfelelően.
További információkért, lásd Útmutatás
indítása, Útiterv - általános leírás (o. 53)
rész.
Kapcsolódó információk
•
08
2
3
44
Csatlakoztatott mobiltelefont igényel, lásd a Sensus Infotainment mellékletet.
Internetkapcsolatot igényel, lásd a Sensus Infotainment mellékletet.
Általános információk az úti cél beviteléhez. (o. 42)
08 Úti cél megadása
Keresés POI alapján
Írja be az úti célt POI-n keresztüli kereséssel.
• Információ - Válassza ki + OK a kivá-
lasztott úti cél adatainak megjelenítéséhez.
Kategóriával
• Mentés - Tárolt pozíció vagy Otthon
formában tárolja a címet a memóriában.
Az eljárás ugyanaz, mint az "Ország, város/
település és utca" címszó alatt leírtakban a
Keresés címmel, (o. 43). oldal részben.
Névvel
A Kategória szerint (By category) menüpont
a POI-k korlátozott keresését teszi lehetővé válassza ki a kategória (például bank/hotel/
múzeum), tulajdonnév, ország és/vagy város/
település beviteléhez.
POI4
A
"érdekes pontként" vagy "létesítményként" is ismert.
A térképadatbázis nagy számú kereshető
POI-t5 tartalmaz, amelyek meghatározhatók
úti célként.
A POI-k minden keresése a margarétakerék,
(o. 27). oldal használatával történik és az ezt
követő lehetőségek az eredménylistában
jelennek meg. Jelölje ki a kívánt lehetőséget
az eredménylistában + OK és fejezze be az
alábbiak valamelyikének kiválasztásával:
• Egyes cél beállítása - Törli az előző úti
célt az útitervből és elkezdi az irányítást a
pillanatnyi úti célhoz.
• Hozzáadás útpontként - Válassza ki +
OK a cím útitervhez adásához.
4
5
Az autó környezetében
Az Az autó közelében (Near the car) menüA Név szerint (By name) menüpont + OK
gomb közvetlenül a margarétakerékhez vezet
és a POI-k nevével történő keresését teszi
lehetővé, például "Peppe Bodega". A keresési terület a térkép teljes területe, például
EURÓPA, lásd (o. 89). oldal.
pont az autó közelében elhelyezkedő POI-k
keresését teszi lehetővé.
Az útvonal mentén
A Az útvonal mentén (Along the route)
menüpont a beállított útiterv mentén elhelyezkedő POI-k keresésére szolgál.
Az úti cél közelében
Az A célállomáshoz közel (Near the
destination) menüpont az úti cél szomszédságában elhelyezkedő POI-k keresését teszi
lehetővé.
Érdekes pont.
Annak kiválasztásához, hogy mely POI lehetőségeknek kell folyamatosan látszaniuk a térképen, lásd a "POI a térképen" címszót, (o. 65). oldal.
08
}}
45
08 Úti cél megadása
||
A térkép egy pontjának környezetében
A Egy pont közelében a térképen (Around
point on map) használatával a görgetés funkció szálkeresztjével kereshet POI-kat, lásd
(o. 36). oldal.
•
Keresés tárolt helyen keresztül
Vigye be az úti célt előzőleg tárolt helyen
keresztül.
egy útitervet (o. 53). oldal ezeknek az elemeknek a használatával.
A görgethető térkép jelenik meg Helyezze a szálkeresztet a kívánt helyre +
OK gomb, és keresse meg a kívánt POI-t.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk az úti cél beviteléhez. (o. 42)
•
Érdekes pontok - POI (o. 83)
Az "Útvonalak" ("Routes") alatt például rögzített
útszakaszok6 kerülnek tárolásra.
Cél megadása
Tárolt pozíció
(Set destination > Stored location)
Itt az "Mentés" menüpont használatával
tárolt útvonalak, úti célok és helyek találhatók. Ezután gyorsan beállíthat/kiegészíthet
08
6
46
Lásd (o. 59). oldal.
Az "Egyéb" ("Other") alatt például mentett helyek
találhatók.
Az Útvonalak és Egyéb alatt mentett egyes
útvonalak, úti célok és helyek beállíthatók:
08 Úti cél megadása
• Egyes cél beállítása (Set single
destination)
• Hozzáadás útpontként (Add as
Keresés előző úti célokon keresztül
Keresés az interneten keresztül
Válasszon az előzőleg tárolt úti célok közül.
Válassza az úti cél interneten történő kereséséhez.
waypoint)
•
•
•
•
Információ (Information)
Szerkeszt (Edit)
Törlés (Delete)
Összes törlése (Delete all)
Kapcsolódó információk
•
Általános információk az úti cél beviteléhez. (o. 42)
Cél megadása
Előző cél
(Set destination > Previous destination)
Itt vannak tárolva az előzőleg tárolt úti célok.
Jelölje ki az egyiket + OK, majd válasszon az
alábbiak közül:
• Egyes cél beállítása (Set single
destination)
• Hozzáadás útpontként (Add as
waypoint)
•
•
•
•
Internetes keresés
(Set destination > Internet search)
A funkció lehetővé tesz az úti célok interneten
keresztüli keresését7. Kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk az úti cél beviteléhez. (o. 42)
Információ (Information)
Mentés (Save)
Törlés (Delete)
Összes törlése (Delete all).
Kapcsolódó információk
•
Cél megadása
08
Általános információk az úti cél beviteléhez. (o. 42)
47
08 Úti cél megadása
Keresés irányítószámmal
Kapcsolódó információk
•
Írja be az úti célt irányítószámon keresztüli
kereséssel.
Cél megadása
Irányítószám
(Set destination > Postcode)
Úti cél keresése irányítószám alapján:
1. Válassza ki az Irányítószám (Postcode)
lehetőséget + OK gomb a margarétakerék megjelenítéséhez.
2. Válassza ki a karaktereket a TUNE gombbal, és írja be/vigye be azokat az OK
gomb megnyomásával - vagy írja be/
vigye be a középkonzol számgombjainak,
(o. 27). oldal használatával.
• ABC123 + OK - a margarétakerék vált a
karakterek és a számok között.
• EGYÉB (More) + OK - alternatív karakterek jelennek meg a kerékben.
• => + OK - a kurzor a képernyő jobb oldalán elhelyezkedő listához kerül, ahol az
OK gombbal lehet választani.
• Város: (City:) + OK - a kurzor menüt vált
és lehetővé teszi egy másik keresési terület kiválasztását az irányítószámokhoz.
MEGJEGYZÉS
Az irányítószám megjelenése az egyes
piacokon/területeken eltérő lehet.
08
7
48
Internetkapcsolatot igényel, lásd a Sensus Infotainment mellékletet.
Általános információk az úti cél beviteléhez. (o. 42)
08 Úti cél megadása
Keresés szélesség/hosszúság alapján
Válassz ki az úti célt GPS koordinátákkal.
útitervhez a koordináták által a térképen
meghatározott helyzetet.
jelölje ki az alábbi lehetőségek valamelyikét +
OK gomb:
• DD°MM'SS'' helyzet fokban, percben és
• Információ (Information) - megmutatja a
helyzettel kapcsolatban elérhető információkat.
másodpercben.
• Tizedes (Decimal) - helyzet decimális formában.
Ezután vigye be a GPS koordinátákat az alábbiak szerint:
1. Helyezze a kurzort a módosítandó számjegyre/karakterre a TUNE gomb forgatásával, majd nyomja meg az OK gombot a karakter ablak kontrasztja megváltozik
és "aktívvá" válik.
• Mentés - Tárolt pozíció vagy Otthon
formában tárolja a helyet a memóriában.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk az úti cél beviteléhez. (o. 42)
2. Forgassa a TUNE gombot a számjegy/
karakter beírásához/beviteléhez, majd
fejezze be az OK gomb megnyomásával a karakter ablak "inaktívvá" válik.
3. Mozgassa a kurzort a következő módosítandó karakter helyéhez, és ismételje meg
az 1. és 2. lépést.
Cél megadása
hosszúság
Földrajzi szélesség és
(Set destination > Latitude and Longitude)
Először döntse el, hogy melyik módszert
használja a GPS koordináták beviteléhez a
Formátum: (Format:) lehetőség kiválasztásával és az OK gomb megnyomásával. Ezután
4. Amikor mindkét koordinátát bevitte, forgassa a TUNE gombot az alábbi lehetőségek valamelyikének kijelöléséhez, majd
nyomja meg az OK gombot a helyzet
tárolásához vagy az útitervhez adásához:
• Egyes cél beállítása (Set single
destination) - úti célként hozzáadja a
koordináták által a térképen meghatározott helyzetet.
• Hozzáadás útpontként (Add as
08
waypoint) - útvonalpontként hozzáadja az
49
08 Úti cél megadása
Keresés a térkép pontján keresztül
Írjon be egy úti célt a térkép egy pontján
keresztül megkeresve azt.
A térképet mutatja a kurzor által kijelölt pillanatnyi hellyel.
•
Forgassa a TUNE gombot a méretarány
módosításához.
1. Mozgassa a szálkeresztet a középkonzol
numerikus gombjaival: a [6 MNO] jobbra,
a [8 TUV] lefelé mozgat stb., lásd (o. 36).
oldal.
pen, ha ki van választva a Tárolt pozíció a
térképen funkció. Olvasson többet a
"Térkép opciók" Térképbeállítások (o. 65)
részben.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk az úti cél beviteléhez. (o. 42)
2. Amikor megtalálta a kívánt helyet Nyomja meg az OK gombot.
A kurzor helyzete a névvel együtt látható8.
Ezután válasszon az alábbi lehetőségek közül
az OK gombbal:
A kurzor helyzete a GPS koordinátákkal együtt
látható8.
Cél megadása
Megjelölés a térképen
(Set destination > Point on map)
08
destination)
• Hozzáadás útpontként (Add as
waypoint)
• Mentés (Save)
A Mentés lehetőség használatával az úti cél
szimbólum/ikon formájában tárolódik a térké-
8
50
• Egyes cél beállítása (Set single
Válassza ki, hogy a kurzor helyzete névvel vagy GPS-koordinátákkal jelenjen-e meg, lásd az "Információk a pillanatnyi helyzetről" címszót a "Térkép-beállítások" részben, (o. 65). oldal.
08 Úti cél megadása
Keresés az útikönyvön keresztül
guide9"
Az "Travel
lehetőségen keresztüli
keresés azt jelenti, hogy javaslatok állnak rendelkezésre különböző témák, például éttermek, panorámautak vagy látványosságok és
nevezetességek alapján.
Cél megadása
• Audio lejátszása (Play audio)
• Audio szünete (Pause audio)
Kapcsolódó információk
•
Általános információk az úti cél beviteléhez. (o. 42)
Travel guide
(Set destination > Travel guide)
USB memóriákon tárolt Travel guide, amely
az autó USB csatlakozójába10 helyezhető.
Ha a menüpont nem látható a képernyőn,
akkor pillanatnyilag nincs több javaslat az
autó környezetében vagy a csatlakoztatott
USB eszközön.
• Útmutatás indítása (Start guidance)
• Részletek (Details)
• Fényképek (Photos)
9
10
08
Bizonyos területeken és piacokon nem elérhető.
Az USB memóriák csatlakoztatásával kapcsolatos tájékoztatásért, lásd az autó kezelési kézikönyvét vagy a Sensus Infotainment mellékletet.
51
ÚTITERV
09 Útiterv
Útiterv - általános leírás
Irányítás indítása
Állítson össze egy útitervet és kezdje el célbairányítást a kívánt úti célhoz navigáláshoz.
Ha a Útvonal-javaslatok1 funkció a "3"
értékre van előre beállítva - ami azt jelenti,
hogy 3 alternatív útiterv jelenik meg - akkor a
járművezetőnek először ki kell választania az
egyiket a célbairányítás megkezdéséhez, lásd
(o. 57). oldal.
09
Úti cél hozzáadása
Ha részletekben szeretné megtenni az utat,
akkor legfeljebb 4 "köztes megállóhelyet/
útvonalpontot" adhat az útitervhez.
Útiterv
Útiterv
(Itinerary)
Az úti cél mentésekor egy útiterv jön létre. A
rendszer egy időben egy útitervet kezel legfeljebb 4 köztes útvonalponttal.
Útmutatás indítása
(Itinerary > Start guidance)
A kurzor a Útmutatás indítása (Start
guidance) lehetőségen + OK aktiválja az
aktuális útitervet és a célbairányítás elkezdődik.
Útvonaljavaslatok
Útiterv
Másik útpont hozzáadása
(Itinerary > Add another waypoint)
A kurzor a Másik útpont hozzáadása (Add
another waypoint) lehetőségen + OK a főmenübe vezet az úti cél beviteléhez, (o. 42).
oldal.
3 alternatív útiterv.
1
Lásd (o. 61). oldal.
}}
53
09 Útiterv
09
||
Köztes úti célok az útitervben
Beállíthatók és/vagy módosíthatók egy útiterv
köztes úti céljai/köztes megállóhelyei.
3. Forgassa a TUNE gombot - az útvonalpont fel/le mozog a listában.
4. Fejezze be az OK gombbal, és erősítse
meg a mozgatást.
Útiterv törlése
A kurzor a Törölje a nyomvonalat? (Clear
itinerary) lehetőségen + OK törli az aktuális
útitervet, beleértve az útvonalpontokat.
Válassza ki a köztes úti cél meghatározásának/keresésének módját a Cél megadása
(Set destination) menüben, és adjon hozzá
legfeljebb 4 köztes úti célt.
Az első kiválasztott/mentett úti cél az út
végső úti célja - az ezt követően bevitt úti
célok ezután köztes útvonalpontok.
MEGJEGYZÉS
Mindig az utoljára hozzáadott úti cél lesz
az 1. útvonalpont - az előző útvonalpont
egy lépéssel feljebb kerül: Így a "régi" 1.
útvonalpont lesz a 2. útvonalpont stb.
Ezután egyszerűen beállítható a köztes úti
célok fordított sorrendje - lásd Eltolás a
listában pont, (o. 54). oldal.
Kapcsolódó információk
•
Köztes úti célok az útitervben (o. 54)
Kapcsolódó információk
•
•
Válasszon ki egy köztes úti célt + OK az alábbiak végrehajtásához az egyes köztes úti
célokkal:
• Információ (Information) - például név és
cím.
• Törlés (Delete) - töröl egy útvonalpontot.
• Eltolás a listában (Move in list) - megváltoztatja a sorrendet az útitervben (lásd
következő címszó).
• Mentés (Save) - menti az útvonalpontot.
Mozgatás a listában
A köztes úti célok sorrendjének módosításához, járjon el az alábbiak szerint:
1. Jelölje ki a mozgatni kívánt útvonalpontot
+ OK - egy felugró menü jelenik meg.
2. Jelölje ki a Eltolás a listában (Move in
list) lehetőséget + OK.
54
Útiterv - általános leírás (o. 53)
A hátralévő út térképe (o. 58)
ÚTVONAL
10 Útvonal
Útvonal - elkerülés
10
Ezzel a funkcióval a járművezető kiválaszthatja
az útvonal következő közeledő szakaszának
elkerülését.
A kurzor az Elkerül (Avoid) lehetőségen + OK
megnyitja az alábbi nézetet, amelyen már ki
van jelölve az első lehetséges szakasz.
Kijelölt szakasz.
A Elkerül ( Avoid) funkció csak akkor működik, ha vannak alternatív utcák/utak - egyébként a kijelölés vagy annak részei figyelmen
kívül hagyásra kerülnek.
Jelölje ki a kívánt tevékenységet + OK:
• Átirányítás (Reroute) - a rendszer kiszá-
mít egy másik útvonalat, amelyben figyelembe veszi az elkerülendő útszakaszt.
• Hosszabb (Longer) - kiterjesztésre került
az elkerülendő útszakasz.
• Rövidebb (Shorter) - rövidítésre került az
elkerülendő útszakasz.
• Törlés (Delete) - a kijelölt útszakasz tör-
lésre kerül és az útvonal visszaáll az eredeti verzióhoz.
Egy hasonló funkció - Terület elkerülése használatával a teljes terület kijelölése megszűnik, lásd (o. 63). oldal.
Útvonal
Elkerül
(Route > Avoid)
56
Kapcsolódó információk
•
Alternatív útvonalak és útvonal áttekintése (o. 57)
•
•
•
•
Részletes útvonal-információk (o. 58)
A hátralévő út térképe (o. 58)
Egy útvonal rögzítése (o. 59)
Útvonal-beállítások - terület elkerülése
(o. 63)
10 Útvonal
Alternatív útvonalak és útvonal
áttekintése
Itt az kerül kleírásra, hogyan választható ki
alternatív útvonal a kiválasztott úti célhoz előkészített alternatív útvonalak listájából.
10
A következő "Útvonal áttekintése" funkció
mutatja a kiválasztott köztes úti célt és az eléréséhez szükséges távolságot.
Alternatív útvonalak
Használja a Útvonaltípus (Route type) lehetőséget a szükséges útvonalvázlat-típus kiválasztásához, lásd (o. 61). oldal.
Útvonal áttekintése
Útvonal
Útvonal áttekintése
(Route > Route overview)
A kurzor az Útvonal áttekintése lehetőségen
+ OK megjeleníti az útvonal útvonalpontjaival
és a végső úticéllal kapcsolatos adatokat.
Kapcsolódó információk
•
Útvonal - elkerülés (o. 56)
Útvonal Alternatív útvonalak a
célállomásig
(Route > Alternative routes to destination)
A kurzor az Alternatív útvonalak a
célállomásig lehetőségen + OK engedélyezi
az úti cél kiválasztásának lehetőségét az előzetesen összeállított alternatív útvonalakból.
Lásd még Útvonal-javaslatok (o. 61).
57
10 Útvonal
10
Részletes útvonal-információk
A hátralévő út térképe
Itt láthatók a két köztes úti cél, például kijáratok és kereszteződések között elhelyezkedő
egyes szakaszok.
Ez a funkció mutatja az útvonalból hátralévő
távolságot.
Részletezett szakasz egy útvonalon.
A kurzor a Következő vagy Előző lehetőségen + OK mutatja a helyzetet valamint az
útvonal összes útszakaszának megnevezését
és távolságát a térképen.
Útvonal
Részletes útvonal-információk
(Route > Detailed route information)
Az útvonal köztes úti céljai közötti egyes
vonatkozó részszakaszok különböző elemeket, például szakaszokat, kijáratokat, kereszteződéseket, bekötőutakat tartalmazó számos útszakaszból állnak.
• Következő (Next) - a következő szakaszhoz görget.
• Előző (Previous) - az előző szakaszhoz
görget.
• Közelítés/Távolítás (Zoom in/Zoom out)
- nagyítja/kicsinyíti az aktuális szakasz
képét a térképen.
Kapcsolódó információk
•
Útvonal - elkerülés (o. 56)
Útvonal
Hátralévő útvonal a térképen
(Route > Map of remaining route)
A kurzor a Hátralévő útvonal a térképen
lehetőségen + OK megmutatja az útvonal
hátralévő szakaszának képét az autó pillanatnyi helyzetétől.
58
10 Útvonal
Különben, ugyanazok a funkciók érhetők el
mint a görgetés menüben, (o. 36). oldal.
Kapcsolódó információk
•
Egy útvonal rögzítése
Rögzítse és tárolja az útvonalat a navigációs
rendszer memóriájában.
Útvonal - elkerülés (o. 56)
A rögzítés során a REC szimbólum látható a
képernyőn. A rögzítést ugyanazzal a menüponttal szakítható meg - Útvonalrögzítés
indítása/leállítása.
10
A rögzített útvonalak tárolásra kerülnek és
megnyithatók a Cél megadása Tárolt
pozíció Útvonalak menüpotban, (o. 46).
oldal.
A rögzített fájlok USB memóriára1 exportálható/helyezhető át ahhoz, hogy például egy
másik jármű navigációs rendszerében használják, lásd (o. 74). oldal.
A "REC" szimbólum azt jelzi, hogy az útvonal
rögzítése folyamatban van.
Útvonal
Kapcsolódó információk
•
Útvonal - elkerülés (o. 56)
Útvonal rögzítése
(Route > Record route)
1
Az USB memóriák csatlakoztatásával kapcsolatos tájékoztatásért, lásd az autó kezelési kézikönyvét vagy a Sensus Infotainment mellékletet.
59
BEÁLLÍTÁSOK
11 Beállítások
Útvonal-beállítások
Az útvonal-beállítások magukban foglalják
többek között az útvonal típusát és az útvonaljavaslatok számát.
Beállítások Útvonal opciók
Útvonaltípus
(Settings > Route options > Route type)
Itt különböző típusú útvonalak választhatók
ki: Válassza ki és aktiválja a kívánt lehetőséget az OK gombbal.
• Gyors, forgalomhoz alkalmazkodással
(Fast with traffic adaption) - rövid utazási
idő minimális forgalmi várakozásokkal1.
Beállítások Útvonal opciók
Átirányítás kérésre
(Settings > Route options > Reroute on
request)
Ennek a funkciónak arra van szüksége, hogy
az útvonal közlekedési információk miatti
újraszámítását a járművezető jóváhagyja az
OK gombbal vagy elvesse az EXIT gombbal.
•
• Gyors (Fast) - a rövid utazási idő az
elsődleges.
• Rövid (Short) - a rövid útvonal az elsődleBeállítások
Útvonal opciók
(Settings > Route options)
Útvonaltípus
ges. Az útvonal kisebb utakon keresztül is
beállítható.
• ECO, forgalomhoz alkalmazkodással
•
11
Kiválasztott jelölőnégyzet Átirányítás
kérésre: - A járművezetőnek jóvá kell
hagynia az újraszámítást.
Üres négyzet: - Az útvonal újraszámítása
automatikusan megtörténik.
Útvonaljavaslatok
(ECO with traffic adaption) - az alacsony
üzemanyag-fogyasztás1 az elsődleges.
Újratervezés kérésre
Beállítások
javaslatok
Útvonal opciók
Útvonal-
(Settings > Route options > Route proposals)
1
A közlekedési rádiótól (o. 77). oldal beszerzett adatokkal egyeztetve.
}}
61
11 Beállítások
||
A Útmutatás indítása utasítás hatására a
célbairányítás a vezető által kiválasztott "1"
vagy "3"2 lehetőségektől függően különböző
módokon kezdődik el.
•
11
Aktiválja a kívánt lehetőséget az OK
gombbal, és hagyja el a menüt az EXIT
vagy NAV gombbal.
"1" alternatíva
MEGJEGYZÉS
Az célbairányítás elkezdése előtti késés
kissé hosszabb lehet, ha ki van választva a
"3" lehetőség - a rendszernek ilyenkor először ki kell számítania a 3 megfelelő alternatívát.
Carpool sáv használata3
ilyen típusú sávokat is figyelembe veszi az
alkalmas útvonal kiszámításához.
•
Aktiválja a(z) Telekocsi-sáv használata
funkciót a négyzet kijelölésével és az OK
gomb megnyomásával - hagyja el a
menüt az EXIT vagy NAV gombbal.
Expressz sáv használata3
Az útvonal az előző rész Útvonaltípus előbeállításán alapszik és elkezdődik a célbairányítás.
"3" alternatíva
Beállítások Útvonal opciók
Telekocsi-sáv használata
(Settings > Route options > Use carpool lane)
A járművezetőnek választania kell a különböző alternatív útvonalak közül - csak ezután
kezdődik el a célbairányítás.
2
3
62
Bizonyos esetekben a magán személyautók
használhatják a normálisan helyi autóbuszok,
kereskedelmi járművek és taxik számára
fenntartott sávokat - ennek feltétele az, hogy
az autó egy vagy több utast szállítson. A
funkció aktivált állapotában a rendszer az
Lásd (o. 53). oldal.
A funkció csak akkor érhető el, ha a térképadatok tartalmaznak ilyen információkat.
Beállítások Útvonal opciók
Expresszsáv használata
(Settings > Route options > Use express lane)
Bizonyos esetekben a magán személyautók
használhatják a normálisan helyi autóbuszok,
kereskedelmi járművek és taxik számára
fenntartott sávokat - ennek feltétele az, hogy
az autó besorolása "zöld autó" vagy ehhez
hasonló legyen. A funkció aktivált állapotában
a rendszer az ilyen típusú sávokat is figye-
11 Beállítások
lembe veszi az alkalmas útvonal kiszámításához.
Útvonal-beállítások - terület
elkerülése
•
Hozzon létre korlátozott területeket, hogy
elkerüljön például bizonyos városokat vagy
körzeteket.
Aktiválja a(z) Expresszsáv használata
funkciót a négyzet kijelölésével és az OK
gomb megnyomásával - hagyja el a
menüt az EXIT vagy NAV gombbal.
Kapcsolódó információk
•
Útvonal-beállítások - terület elkerülése
(o. 63)
•
Útvonal-beállítások - útvonal testre szabása (o. 65)
•
•
•
•
•
Térképbeállítások (o. 65)
11
Irányítási beállítások (o. 69)
Rendszerinformációk (o. 73)
FAV gomb (o. 74)
Tárolt helyek importálása/exportálása
(o. 74)
Beállítások
elkerülése
Útvonal opciók
Terület
(Settings > Route options > Avoid area)
A funkció figyelmen kívül hagyja a térkép egy
teljes területét az útvonal kiszámításakor.
Használható egy adott területen történő áthaladás elkerüléséhez. A kivételek az autópályák, amelyek a "letiltott/korlátozott" térképterületen belül is használatra kerülnek.
Beállítások Útvonal opciók Terület
elkerülése Új terület elkerülése
Terület kijelölése a térképen
(Settings > Route options > Avoid area >
Avoid new area > Select area on map)
Korlátozott terület létrehozása
Az elkerülendő terület közvetlenül a térképen
választható ki egy négyszögletes zóna/"négyzet" kijelölésével.
}}
63
11 Beállítások
||
Kapcsolódó információk
•
•
11
Korlátozott terület létrehozásához és tárolásához:
1. Válassza ki/jelölje ki az elkerülendő területet + OK.
1. Görgesse a térképet, amíg a kurzor a
kívánt területre nem kerül.
2. Válassza az Aktiválás (Activate) lehetőséget + OK - a korlátozott terület aktiválódik és a rendszer nem irányítja ezen
keresztül.
2. Nyomja meg az OK gombot - egy piros
"négyzet" jelenik meg.
3. Forgassa a TUNE gombot a négyzet
méretének beállításához.
4. Nyomja meg az OK gombot, amikor a
négyzet lefedi a kívánt területet - a terület
tárolásra kerül és megjelenik egy listában.
Korlátozott terület tárolása
A tárolt korlátozott területet ezután aktiválni
kell, hogy elkerülje az ezen a területen történő
átirányítást. Járjon el az alábbiak szerint:
Korlátozott terület inaktiválása
Ahhoz, hogy újra elérhetővé tegye a korlátozott területet a célbairányításhoz, azt először
inaktiválni kell:
1. Jelölje ki az aktivált korlátozott területet a
listában + OK.
2. Válassza ki a Inaktiválás lehetőséget +
OK - a korlátozott terület inaktiválódik és
a rendszer újra használhatja azt a célbairányításhoz.
A rendszer több korlátozott területet is tárolhat, amelyek szükség szerint aktiválhatók/
inaktiválhatók.
A célbairányítás mellőzése és adott utak/
utcák egyes szakaszainak zárolása is lehetséges, lásd (o. 56). oldal.
64
Útvonal-beállítások (o. 61)
Útvonal-beállítások - útvonal testre szabása (o. 65)
11 Beállítások
Útvonal-beállítások - útvonal testre
szabása
Lehetőség van bizonyos közlekedési javaslatok, például autópályák vagy kompok kiválasztásának megszüntetésére.
• Autószállító vonatok elkerülése
• Matricás szakaszok elkerülése
Amikor kiválasztotta a kívánt lehetőségeket:
Itt lehet beállítani, hogyan nézzen ki a térkép a
képernyőn.
•
Példák a beállításokra:
Hagyja el a menüt az EXIT vagy NAV
gombbal.
MEGJEGYZÉS
•
•
Beállítások Útvonal opciók
Autópályák elkerülése
(Settings > Route options > Avoid motorways)
Egy vagy több, a képernyőn felsorolt javaslat
elkerüléséhez az útvonal mentén:
- Válassza ki a javaslatot + OK.
Térképbeállítások
Ha beírt egy útitervet, amikor végrehajtja ezeket a kiválasztásokat, akkor
bizonyos idő telhet el egy lehetőség
kijelölése/kijelölésének eltávolítása
után, mert az útitervet újra kell számítani.
•
•
•
•
•
•
teljes képernyős térkép
égtáj
autópálya információk
helyzetinformációk
11
POI
térképszínek.
Ha nincsenek kiválasztva az alagutak,
fizetős utak és autópályák, akkor ezeket lehetőség szerint elkerüli a rendszer és csak akkor használja, ha nincs
más ésszerű alternatíva.
Kapcsolódó információk
•
•
Az alábbiakban néhány példát láthat4:
• Autópályák elkerülése (Avoid
Útvonal-beállítások (o. 61)
Útvonal-beállítások - terület elkerülése
(o. 63)
Beállítások
Térkép opciók
(Settings > Map options)
motorways)
• Fizetőutak elkerülése (Avoid toll roads)
• Alagutak elkerülése (Avoid tunnels)
• Kompok elkerülése (Avoid ferries)
4
A rendelkezésre álló lehetőségek piaconként/területenként eltérőek.
}}
65
11 Beállítások
||
Teljes képernyős térkép
Térkép üzemmód iránytű iránya
térkép képéhez adódnak a különböző
objektumok, épületek stb.
Információk az autópálya mentén
11
Beállítások Térkép opciók
képernyős térkép mutatása
Teljes
(Settings > Map options > Show full-screen
map)
A kijelölt lehetőség + OK a teljes képernyőn,
az egyéb autóval kapcsolatos adatok, azaz az
utastér hőmérsékletének vagy az aktív rádióadónak a képernyő alsó illetve felső szélén
történő megjelenítése nélkül mutatja a térképet.
Beállítások
Térkép opciók
Map type
(Settings > Map options > Map type)
Itt állíthatja be, hogyan jelenjen meg a térkép
a képernyőn. Aktiválja a kívánt lehetőséget az
OK gombbal.
• Észak fent (North up) - a térkép mindig
az északot mutatja a képernyő tetején. Az
autó szimbólum a vonatkozó irányba
mutat a képernyőn.
• Map heading up (Heading up) - az autó
szimbólum középen van és mindig felfelé
mutat a képernyőn. A térkép képe az út
kanyarulatainak megfelelően fordul az
autó szimbólum alatt.
• 3D térkép, alapszintű (3D map basic) a térkép ferdén felülről jelenik meg az
autó szimbólummal középen és az
útiránnyal a képernyő teteje felé.
• 3D térkép, bővített (3D map enhanced) ugyanaz mint az előző lehetőség, de a
66
Beállítások Térkép opciók
Autópálya-információk
(Settings > Map options > Motorway
information)
Amikor az autó autópályán halad, akkor megjelenik a következő három (3) kijárat, például
pihenő vagy töltőállomás. A lista úgy van rendezve, hogy a legközelebbi kijárat jelenik meg
a lista alján.
A kurzor a Autópálya-információk felett +
OK egy jelölést helyez a négyzetbe és aktiválja a funkciót.
11 Beállítások
Információk a pillanatnyi helyzetről
• Grafikus (Graphic) + OK - egy szimbó-
Iránytű
lum jelzi az égtájat.
• Szöveg (Text) + OK - az N (észak), W
(nyugat), S (dél) vagy E (kelet) betűk jelzik
az égtájat.
A térkép képének iránytű iránya - észak vagy
haladási irány van a képernyő tetején - szintén beállítható, lásd a korábbi "Térkép mód
iránytű iránya" címszót.
POI6
Beállítások Térkép opciók
Pozícióinformációk
(Settings > Map options > Position
information)
Beállítások
a térképen
Iránytű
(Settings > Map options > Compass)
Aktiválja a kívánt lehetőséget az OK gombbal.
• Aktuális út (Current road) - a képernyő
mutatja az út/utca nevét5, amelyen az
autó/kurzor elhelyezkedik.
• Szélességi/hosszúsági koord. (Lat/Lon)
- a képernyő mutatja az autó/kurzor elhelyezkedésének koordinátáit5.
• Nincs (None) - a képernyő nem jelenít
meg információkat a helyről, ahol az autó/
kurzor található.
5
6
Térkép opciók
11
Például, lásd (o. 50). oldal.
POI – Point of interest. "Érdekes pontként" vagy "létesítményként" is ismert.
Válassza ki, hogy az égtáj (az
irány, amerre az autó eleje
mutat) a képernyőn megjelenő térképen grafikus
iránytű vagy betűk formájában jelenjen-e meg.
Beállítások Térkép opciók
Látnivalók szimbólumai
(Settings > Map options > POI symbols)
Itt adható meg, hogy a POI megjelenjen-e a
térképen. Aktiválja a kívánt lehetőséget az OK
gombbal.
}}
67
11 Beállítások
||
• Alapbeállítás (Default) - a Kiválasztva
(Selected) funkcióval meghatározott POI
megjelenik (megjelennek).
• Kiválasztva (Selected) - válassza ki a
TUNE gomb + az OK gomb használatával, hogy az egyes POI-k megjelenjenek-e
a képernyőn.
éjszaka, és ennek megfelelően állítja be
automatikusan a képernyőt.
• Nappal (Day) - a képernyő színei és kontrasztja világos és éles lesz.
• Éjszaka (Night) - a képernyő színei és
kontrasztja úgy változik meg, hogy a járművezetőnek ideális éjszakai láthatóságot
biztosítson.
• Nincs (None) - nem jelenik meg POI.
11
POI példák, lásd érdekes pontok (POI)
(o. 83). oldal.
Tárolt hely a térképen
Térképszínek
Beállítások Térkép opciók
pozíció a térképen
Beállítások Térkép opciók
Térképszínek
(Settings > Map options > Stored location on
map)
(Settings > Map options > Map colours)
Itt fel van sorolva az összes tárolt hely.
Aktiválja a kívánt lehetőséget az OK gombbal.
•
• Automatikus (Automatic) - egy fényérzékelő észleli, hogy nappal van-e vagy
68
Tárolt
Válassza ki, hogy melyik legyen látható a
térképen a kurzor + OK használatával hagyja el a menüt a EXIT vagy NAV
gombbal.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Irányítási beállítások (o. 69)
FAV gomb (o. 74)
Rendszerinformációk (o. 73)
Tárolt helyek importálása/exportálása
(o. 74)
11 Beállítások
Irányítási beállítások
Érkezési idő vagy hátralévő utazási idő
Utcanevek a hangos irányításban7
Itt beállítások végezhetők a célbairányítás
módjára vonatkozóan.
Példák a beállításokra:
•
•
•
•
•
•
•
érkezési idő/hátralévő utazási idő
utcanevek a hangos irányításban
célbairányítás közvetlenül a kombinált
műszerfalon
11
a közlekedés automatikus felolvasása
automatikus hangadaptáció
hangos irányítás
sebességmérő kamera figyelmeztetés.
Beállítások Útmutatás-opciók
idő formátuma
Érk.
(Settings > Guidance options > Time of arrival
format)
(Settings > Guidance options > Street names
in voice guidance)
Aktiválja a kívánt lehetőséget az OK gombbal.
A kurzor a Utcanevek hangutasításban
(Street names in voice guidance) felett + OK
kijelöli/aktiválja a funkciót, amely azt jelenti,
hogy a hangos célbairányítás, a távolságra és
az irányra vonatkozó normál információkon
kívül felolvassa az utcák és utak neveit is.
• ETA (Estimated Time of Arrival) - a
becsült érkezési időt mutatja
• RTA (Remaining Time of Arrival) - az
érkezésig hátralévő időt mutatja.
Beállítások
Beállítások Útmutatás-opciók
Utcanevek hangutasításban
Útmutatás-opciók
(Settings > Guidance options)
7
Csak bizonyos piacok és nyelvek.
}}
69
11 Beállítások
||
Turn-by-turn navigáció
A közlekedés automatikus felolvasása
•
PIROS - az információ felolvasásra kerül
és a helyzete megjelenik a térképen - lásd
(o. 77)
•
SÁRGA - nincs felolvasás, a hely megjelenik a térképen.
Automatikus hangadaptáció
11
Beállítások Útmutatás-opciók
Forgalom automatikus kiolvasása
Beállítások Útmutatás-opciók
Navigálás kanyarról kanyarra
(Settings > Guidance options > Turn-by-turn
navigation)
A kurzort a Navigálás kanyarról kanyarra
lehetőséghez mozgatva + OK kijelöli/aktiválja
a funkciót, amely megjeleníti az útiterv következő manőverét valamint annak távolságát is
a kombinált műszerfalon.
70
(Settings > Guidance options > Automatic
read out of traffic)
A kurzort a Forgalom automatikus
kiolvasása lehetőséghez mozgatva + OK
kiválasztja/aktiválja a funkciót, amely felolvassa a fontos közlekedési megszakításokat
az útvonalon.
Ez a szimbólum a képernyőn
azt jelzi, hogy közlekedési
információk érhetők el az
aktuális vételi területen. A
szimbólum színe jelzi az
információk fontosságát:
Beállítások
elhalkítása
Útmutatás-opciók
Audió
(Settings > Guidance options > Audio
fadeout)
A kurzor az Audió elhalkítása felett + OK
kijelöli/aktiválja azt a funkciót, amely például
elhalkítja a rádiót, amikor a hangos célbairányítás információkat olvas fel.
11 Beállítások
Hangos irányítás
Egyszerű hangos irányítás
Biztonsági kamera
11
Beállítások Útmutatás-opciók
Hangos útvonalvezetés
Beállítások Útmutatás-opciók
Egyszerű hangos útmutatás haszn.
Beállítások Útmutatás-opciók
Traffipaxra figyelmeztetés
(Settings > Guidance options > Voice
guidance)
(Settings > Guidance options > Use Simple
Voice Guidance)
(Settings > Guidance options > Speed
camera warning)
A kurzor az Hangos útvonalvezetés lehetőség felett + OK kijelöli/aktiválja a célbairányítás felolvasásának funkcióját.
Normális esetben három (3) utasítás kiadására kerül sor az egyes irányítási pontokhoz egy előkészítő, egy közvetlenül előtte, és az
utolsó akkor, amikor a manővert végre kell
hajtani. Ha ez a funkció be van kapcsolva,
akkor csak egy (1) utasítás hangzik el az
egyes irányítási pontokhoz.
A járművezetőt hangjelzés és egy szimbólum
figyelmezteti, hogy az autó egy biztonsági
kamerához közeledik.
MEGJEGYZÉS
Ha ez a lehetőség nincs kiválasztva, akkor
nincs hangos célbairányítás - ebben az
esetben csak csendes vizuális célbairányítás működik.
További tájékoztatásért, lásd (o. 32).
•
A kurzor a Egyszerű hangos útmutatás
haszn. lehetőségen + OK egy jelölést
helyez el a négyzetben és bekapcsolja a
funkciót - hagyja el a menüt az EXIT vagy
NAV gombbal.
•
A kurzor a Traffipaxra figyelmeztetés
lehetőségen + OK egy jelölést helyez el a
négyzetben és bekapcsolja a funkciót hagyja el a menüt az EXIT vagy NAV
gombbal.
MEGJEGYZÉS
A térképben foglalt információk típusát
országos szabályozások írják elő. Az
aktuális információkhoz, lásd
www.volvocars.com/navi.
}}
71
11 Beállítások
||
MEGJEGYZÉS
•
•
11
Ügyeljen arra, hogy a feltüntetett maximális megengedett sebesség bizonyos
esetekben eltérhet a navigációs adatbázis tartalmától.
Mindig a járművezető a felelős az
érvényben lévő sebességkorlátok
betartásáért.
Tárolt hely jele
Beállítások Útmutatás-opciók
helyzet bejelentés
MEGJEGYZÉS
Tárolt
A Travel Guide szolgáltatáshoz kapcsolódó funkciók csak egy csatlakoztatott,
Travel Guide információkat tartalmazó
USB eszközön keresztül érhetők el, lásd
(o. 51). oldal.
A járművezető hallható jelzést kap, amikor
közeledik egy tárolt helyhez.
1. A kurzor a Tárolt helyzet bejelentés
lehetőségen + OK egy jelölést helyez el a
négyzetben, és megnyitja a felhasználó
összes tárolt helyét.
2. Használja a TUNE gombot a helyek kiválasztásához, amelyekhez nem kíván riasztást kapni, és deaktiválja az OK gombbal
- hagyja el a menüt az EXIT vagy NAV
gombbal.
POI jele egy irányított körutazáson
Beállítások Útmutatás-opciók
Értesítés utazási látnivalókról
Irányított körutazás jelzése
Beállítások Útmutatás-opciók
Vezetett túra értesítése
A járművezető hangjelzést kap, amikor az
autó egy "Útikönyben" (irányított körutazásban) foglalt POI-hoz közeledik, lásd (o. 51).
oldal.
•
A járművezető hangjelzést kap, amikor az
autó egy "Útikönyben" (irányított körutazásban) foglalt POI-hoz közeledik, lásd (o. 51).
oldal.
•
A kurzor a Vezetett túra értesítése lehetőségen + OK egy jelölést helyez el a
négyzetben és bekapcsolja a funkciót hagyja el a menüt az EXIT vagy NAV
gombbal.
MEGJEGYZÉS
A Travel Guide szolgáltatáshoz kapcsolódó funkciók csak egy csatlakoztatott,
Travel Guide információkat tartalmazó
USB eszközön keresztül érhetők el, lásd
(o. 51). oldal.
A kurzor a Értesítés utazási
látnivalókról lehetőségen + OK egy jelölést helyez el a négyzetben és bekapcsolja a funkciót - hagyja el a menüt az
EXIT vagy NAV gombbal.
Kapcsolódó információk
72
•
Tárolt helyek importálása/exportálása
(o. 74)
•
FAV gomb (o. 74)
11 Beállítások
•
•
Térképbeállítások (o. 65)
Rendszerinformációk
Rendszerinformációk (o. 73)
A rendszerinformációk mutatja a navigációs
rendszer pillanatnyi állapotát.
működő térképadatokról valamint annak verziójáról.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Beállítások
Irányítási beállítások (o. 69)
FAV gomb (o. 74)
Térképbeállítások (o. 65)
Tárolt helyek importálása/exportálása
(o. 74)
11
Rendszerinformáció
(Settings > System information)
A kurzor a Beállítások
Rendszerinformáció menüponton + OK egy
kis értesítést jelenít meg a navigációs rendszer pillanatnyi állapotáról, például a közlekedési információk pillanatnyi adásáról, a
73
11 Beállítások
FAV gomb
A FAV gomb különböző funkciókhoz programozható.
• Nincs funkció (No funktion)
• Hangutasítás megismétlése (Repeat
voice guidance)
Tárolt helyek importálása/exportálása
Tárolt útvonalak és helyek importálása és/vagy
exportálása.
• Útvonalvez. visszavonás/folytatás
(Cancel/Resume guidance )
• Telj.képernyős térk. mutat/elrejt
(Show/Hide full-screen map)
• Autópálya-infók mutat/elrejt (Show/
11
Hide motorway information)
• Útvonalrögzítés indítása/leállítása
(Start/Stop route recording)
• Hangnavigáció be/ki
Beállítások
FAV gomb opciói
(Settings > FAV key options)
A kurzor a kívánt lehetőségen + OK aktviálja a
funkciót - hagyja el a menüt az EXIT vagy
NAV gombbal.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Irányítási beállítások (o. 69)
Tárolt helyek importálása/exportálása
(o. 74)
Térképbeállítások (o. 65)
Rendszerinformációk (o. 73)
Beállítások
exportálása
A numerikus billentyűzet FAV
gombja az alábbi lehetőségek valamelyikével + az OK gomb megnyomásával programozható:
74
Tárolt helyek importálása/
(Settings > Import/export stored locations)
11 Beállítások
A navigációs rendszer tárolt útvonalai és úti
céljai/helyei (lásd Tárolt helyek, (o. 46). oldal)
USB memóriára8 másolhatók.
A térképadatbázis egyéb forrásokból származó POI-kkal egészíthető ki USB memórián
keresztül, feltéve, hogy a POI fájlok "gpx" formátumban vannak.
MEGJEGYZÉS
•
A POI fájlok térképadatbázishoz adása
bizonyos mértékű számítógépes ismereteket igényel!
•
A POI fájlok formátuma és a fájlok
internetről történő letöltésének módja
az adott gyártótól/forgalmazótól függ.
Ebből következően nincs szabványos
egységes módja a POI fájlok letöltésének az internetről - és ezért a kezelési
útmutató nem szolgálhat pontos lépésenkénti leírással.
•
Ha kérdése van - forduljon egy Volvo
kereskedőhöz.
11
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
8
Irányítási beállítások (o. 69)
FAV gomb (o. 74)
Térképbeállítások (o. 65)
Rendszerinformációk (o. 73)
Az USB memóriák csatlakoztatásával kapcsolatos tájékoztatásért, lásd az autó kezelési kézikönyvét vagy a Sensus Infotainment mellékletet.
75
KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK
12 Közlekedési információk
Közlekedési információk
Közlekedési információk megnyitása
Itt a meglévő közlekedési információk megjelenítésére szolgáló szimbólumok és a megnyitásuk valamint tanulmányozásuk módja látható.
Közlekedési információk - megadott
úti cél nélkül
A funkció lehetővé teszi a közlekedési problémák megtekintését anélkül, hogy kiválasztana
egy adott úti célt.
Általános leírás
Közlekedési információk a térképen
A navigációs rendszer folyamatosan fogadja a
sugárzott közlekedési információkat.
Ez a jel azt jelzi, hogy közlekedési információk érhetők el
az aktuális vételi területen.
Az információk természetétől
függően, a szimbólum lehet
PIROS vagy SÁRGA, (o. 69).
oldal.
oldal részben.
Ez a szimbólum a közlekedési probléma helyét jelöli a
térképen - további tájékoztatásért, lásd a "Közlekedési
info térképen" címszót a
Közlekedési információk megadott úti céllal, (o. 78).
MEGJEGYZÉS
A közlekedési információk nem minden
területen/országban állnak rendelkezésre.
Közlekedési információ
A kurzor a Közlekedési információ lehetőségen (Traffic information) + OK mutatja a
közlekedési probléma adatait - de az információk megjelenítésének módja attól függően
eltérő, hogy van-e megadva útiterv.
Kapcsolódó információk
•
Közlekedési információk - megadott úti
céllal (o. 78)
•
Közlekedési információk - megadott úti
cél nélkül (o. 77)
•
Közlekedési probléma kiterjedése
(o. 80)
12
Megnyitja a görgetés funkciót a térképen.
Közlekedési információ
info térképen
Közlekedési
(Traffic information > Traffic on map)
A kurzor a Közlekedési info térképen
(Traffic on map) lehetőségen + OK gomb
engedélyezi a közlekedési problémák keresését a görgetés funkcióval - lásd
"Közlekedési info térképen" címszó,
(o. 78). oldal.
A közlekedési információk közvetítési területe folyamatosan bővül.
}}
77
12 Közlekedési információk
||
Összes forgalom
Közlekedési információk - megadott
úti céllal
Összes forgalom
A funkció mutatja a közlekedési problémákat,
amikor ki van választva az úti cél. Mutatja a
közlekedési információkat, (o. 77). oldal a térképen a görgetés funkcióval, (o. 36). oldal.
Figyelés a forgalomra az útvonal
mentén
Közlekedési információk a vételi területen.
12
Közlekedési információ
közlekedési info
A kurzor az út/utca lehetőségen + OK gomb
megnyitja ugyanazt a funkciót és menüt, mint
a következő "Megadott úti céllal" fejezetben,
és az "Összes forgalom" megjelenik, lásd
(o. 78). oldal.
(Traffic information > All traffic)
Kapcsolódó információk
•
Közlekedési információk - megadott úti
céllal (o. 78)
•
•
Közlekedési információk (o. 77)
Közlekedési probléma kiterjedése
(o. 80)
Összes
Közlekedési információ Útvonal
közlekedési híreinek hallg.
A kurzor az Összes közlekedési info (All
traffic) lehetőségen + OK gomb felsorolja az
összes közlekedési üzenetet a vételi körzetben.
(Traffic information > Listen to traffic on route)
A kurzor a Útvonal közlekedési híreinek
hallg. (Listen to traffic on route) lehetőségen
+ OK gomb aktiválja az aktuális közlekedési
üzenetek felolvasását az útiterv útvonala
mentén.
Közlekedési információk a vételi területen.
78
12 Közlekedési információk
sének lehetőségét a görgetés funkcióval,
(o. 36). oldal.
A közlekedési információk először országonként (a határterületeken), majd az út száma,
és az utca neve alapján vannak csoportosítva.
A kurzor az út/utca lehetőségen + OK gomb
specifikus közlekedési információkat ad a
kiválasztott útra/utcára vonatkozóan - lásd a
következő ábrát:
Közlekedési probléma a térképen.
A térkép a közlekedési probléma körül jelenik
meg.
Közlekedési információk a térképen
12
1. Vigye a szélkeresztet a közlekedési/
eseményhez/szimbólumhoz, amelyről
információkat szeretne - egy sárga keret
világít a szimbólum körül.
Specifikus közlekedési információk.
Az adott útra/utcára vonatkozó közlekedési
információk a legsúlyosabb zavarral, például
a forgalom teljes leállása egy sávban, legfelül
jelennek meg.
A kurzor a közlekedési problémán + OK
gomb további információkat és helyzetet
mutat a térképen - lásd a következő ábrán:
Használja a görgetés funkciót az adott közlekedési problémával kapcsolatos információk
megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg az OK gombot - ezután az
információk az alábbi ábrához hasonló
módon jelennek meg:
Közlekedési információ
info térképen
Közlekedési
(Traffic information > Traffic on map)
A kurzor a Közlekedési info térképen
(Traffic on map) lehetőségen + OK gomb
engedélyezi a közlekedési problémák keresé}}
79
12 Közlekedési információk
||
A közlekedési problémával kapcsolatos információk az egyes szimbólumokhoz vannak
kapcsolva és, a kiterjedésétől függően, például az alábbi részletek állhatnak rendelkezésre:
•
•
•
•
•
12
utca neve/út száma
ország
a probléma természete
a probléma kiterjedése
a probléma időtartama.
Közlekedési információ
info térképen
Közlekedési
(Traffic information > Traffic on map)
A közvetlenül felsorolt információk, például
"105 km one lane closed" az aktuális útitervet
érintő információkat jeleznek.
A kurzor a közlekedési problémán + OK
gomb további információkat és helyzetet
mutat a térképen - lásd a következő ábrán:
Ha több közlekedési probléma van a szélkereszt keretén belül, akkor a középhez legközelebbi jelenik meg először.
Közlekedési probléma a kiterjedésével.
A képernyő felső részén megjelenő számok,
például "2/5" azt jelentik, hogy az információ
a 2. a szálkereszten belül található összesen
5 üzenetből - a többi üzenet között az OK
gomb többszöri megnyomásával böngészhet.
•
Az EXIT vagy NAV gombbal térhet vissza
a térkép kijelzőhöz.
Közvetlenül felsorolt információk
Bizonyos közlekedési problémák nem csak
egy helyen találhatók, hanem hosszabb
útszakaszt fednek le.
A közlekedési probléma helyét jelző szimbólumon kívül, a pillanatnyi távolság is megjelenik piros keresztek egy sorával "xxxxx".
Közlekedési probléma a térképen.
A térkép a közlekedési probléma körül jelenik
meg.
Kapcsolódó információk
•
•
•
80
Közlekedési probléma kiterjedése
Ez a funkció a közlekedési probléma kiterjedésének áttekintését mutatja meg.
Közlekedési információk (o. 77)
Közlekedési információk - megadott úti
cél nélkül (o. 77)
Közlekedési probléma kiterjedése
(o. 80)
•
A kijelölés hossza megfelel a közlekedési
probléma kiterjedésének (hosszának).
•
A haladási irány a kijelölt út mentén jelenik meg.
A közlekedési információra vonatkozó
terület mérete
A térkép méretaránya befolyásolja, hogy
mennyi közlekedési információ (o. 77). oldal
jeleníthető meg - minél nagyobb a mutatott
térképterület, annál több közlekedési zavar
jeleníthető meg.
12 Közlekedési információk
Kapcsolódó információk
•
•
•
Közlekedési információk (o. 77)
Közlekedési információk - megadott úti
cél nélkül (o. 77)
Közlekedési információk - megadott úti
céllal (o. 78)
12
81
SZIMBÓLUMOK A TÉRKÉPEN
13 Szimbólumok a térképen
Érdekes pontok - POI
MEGJEGYZÉS
Itt az látható, hogyan válassza ki a térképen
megjelenítendő érdekes pontokat és hogyan
jelenhetnek meg a különböző létesítmények.
Az "érdekes pontok" "létesítményként" és
"POI-ként1" is ismertek.
Az előre bejelölt POI -k megjelenítésre kerülnek a
térképen.
•
Beállítások Térkép opciók
Látnivalók szimbólumai
(Settings > Map options > POI symbols)
Adja meg, hogy mely POI-kat kell megjeleníteni a térképen az Alapbeállítás (Default),
Kiválasztva (Selected) vagy Nincs (None)
lehetőségek kiválasztásával. További tájékoztatásért, lásd a "POI a térképen" címszót,
(o. 65). oldal.
Válassza ki/jelölje ki a POI-t a TUNE
gombbal - kijelölés/jelölés eltávolítása az
OK gombbal, és bezárás az EXIT gombbal.
A térkép nehéz áttekinthetőségének elkerülése érdekében, a képernyőn egyszerre megjelenő POI-k száma korlátozott - egy terület
kinagyítása számos POI megjelenítésére ad
lehetőséget.
•
A POI szimbóluma és a POI-k száma a
különböző piacoktól függően változó.
•
A térképadatok frissítésével új szimbólumok jelenhetnek meg és mások
eltűnhetnek - az adott térképrendszer
összes szimbólumát megtekintheti a
menürendszer Beállítások
Térkép
Látnivalók szimbólumai
opciók
Kiválasztva menüpontjában.
Az alábbiakban a különböző POI-k szimbólumaira láthat néhány példát - ezek a társadalomban betöltött szerepük alapján vannak
csoportosítva:
Car dealer/repair
13
Petrol station
Car repair
Parking
Tourist attraction
Golf
1
Point of interest.
}}
83
13 Szimbólumok a térképen
||
Cinema
Hospital or health care facility
Amusement park
Pharmacy
Recreation
ATM/Bank exchange
Bar or cafe
Post office
Shopping centre
Education facility
Hotel
Railway transport
13
Railway station
Railway access
Airport
Bus station
Ferry terminal
Government or comunity facility
Government office
Police/emergency
Library
84
Cash dispenser
Restaurant
Kapcsolódó információk
•
Keresés POI alapján (o. 45)
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
14 Kérdések és válaszok
Gyakran ismételt kérdések
Az autó helyzete rossz a térképen
A navigációs rendszer körülbelül 20 méteres
pontossággal mutatja az autó helyzetét a térképen.
Amikor egy másik úttal párhuzamosan,
kanyargós utakon, több szintű utakon halad
vagy hosszú távolságot vezetett bármilyen
megkülönbözető kanyar nélkül, akkor
nagyobb esély van a hibára.
A magas hegyek, épületek, alagutak, völgyhidak, aluljárók/felüljárók stb. szintén negatív
hatással vannak a GPS jelek vételére, ami azt
jelenti, hogy az autó helyzetének kiszámításának pontossága csökken.
A rendszer nem mindig a leggyorsabb/
legrövidebb utat számítja ki
14
Az útvonal kiszámításakor a távolság, út szélessége, út típusa, jobb- vagy balkanyarok,
körforgalmak száma stb. mind figyelembe
vételre kerülnek a legjobb elméleti útvonal
kiszámítása során. Az adott terület ismeretében ennél hatékonyabb útvonal is lehetséges
lehet.
A rendszer akkor is használja a fizetős
utakat, autópályákat és kompokat, ha
azok elkerülését jelölöm be
Technikai okokból a rendszer csak a főbb
utakat tudja használni a hosszú távolságot
átívelő útvonalak kiszámítása során.
86
Ha a fizetős utak és autópályák elkerülését
választotta, akkor azok a lehető legnagyobb
mértékben elkerülésre kerülnek és csak akkor
használja azokat a rendszer, ha nincs más
ésszerű lehetőség.
Szállítást követően az autó helyzete
helytelen a térképen
Ha például kompon vagy vonaton vagy a
GPS-jelek vételét egyéb módon akadályozva
szállítják az autót, akkor akár 5 percet vehet
igénybe az autó helyzetének megfelelő kiszámítása.
Az autó helyzete a térképen az
akkumulátor lecsatlakoztatását
követően helytelen
Ha a GPS antenna tápellátása megszűnik,
akkor több mint 5 percet is igénybe vehet a
GPS jelek megfelelő vétele és az autó helyzetének kiszámítása.
Az autó szimbólum a képernyőn a
gumiabroncsok cseréjét követően
szabálytalan
A GPS vevő mellett, az autó fordulatszámérzékelője és egy giroszkóp is segít az autó
pillanatnyi helyzetének és haladási irányának
meghatározásában. A pótkerék felszerelését
vagy a nyári és téli kerekek cseréjét követően
a rendszernek "meg kell tanulnia" az új
kerekek méretét.
A rendszer optimális működéséhez a kormánykerék ütközésig történő elfordítása java-
solt vezetés közben néhányszor egy erre
alkalmas helyen.
A térkép képe nem felel meg a valós
helyzetnek
Az olyan tényezők, mint az úthálózat bővítése
és átépítése, az új közlekedési szabályok
folyamatos bevezetése stb. azt okozzák,
hogy a térképadatbázis nem mindig teljes.
A térkép folyamatos fejlesztés és frissítés
alatt áll - a Volvo kereskedők bővebb információkkal szolgálhatnak.
A térképekkel stb. kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd még a www.volvocars.com/
navi és www.volvocars.com/mapupdate
weboldalt.
A térkép méretaránya néha megváltozik
Bizonyos területeken nem állnak rendelkezésre részletes térképadatok. A rendszer
automatikusan módosítja a nagyítás mértékét.
Az autó szimbólum ugrál vagy forog a
képernyőn
A rendszernek néhány másodpercre van
szüksége az autó helyzetének és a mozgásának érzékeléséhez az elindulás előtt.
Kapcsolja ki a rendszert és állítsa le a motort.
Indítsa el újra, de maradjon álló helyzetben
egy ideig az indulás előtt.
14 Kérdések és válaszok
Hosszú útra kell indulnom, de nem
akarom megadni a városokat,
amelyeken áthaladok - Hogyan
készíthetem el a legegyszerűbben az
útitervet?
Adja meg közvetlenül az úti célt a térképen a
szálkereszttel. A rendszer automatikusan a
végső úti célhoz vezet akkor is, ha elhalad a
köztes úti célok mellett.
A térképadataim nem napra készek
Forduljon a legközelebbi Volvo kereskedéshez a térképadatok frissítése érdekében.
Lásd még www.volvocars.com/navi vagy
www.volvocars.com/mapupdate.
Hogyan ellenőrizhetem egyszerűen a
használt térkép verzióját?
Keresse meg a Beállítások
Rendszerinformáció lehetőséget a menürendszerben + OK hogy megtekintse a verzióval és a lefedett földrajzi területtel kapcsolatos információkat, lásd (o. 73). oldal.
14
87
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
15 Térkép és rendszerinformációk
Térképek - tartalom
Térképek frissítése
A Volvo számos, a világ különböző részeit
lefedő térképet kínál. A térképek térképadatokból és útadatokból állnak a kapcsolódó
információkkal.
A frissítés közben új adatok kerülnek a navigációs rendszerbe és törlésre kerülnek a régi,
elavult adatok.
A térképeket javított információkkal látjuk el
és folyamatosan frissítjük.
MEGJEGYZÉS
A térképadatok nem minden területen/
országban 100 százalékos lefedettségűek.
A rendszer lefedettségi területe folyamatos
fejlesztés alatt áll és néha frissítésre van
szükség.
Tanulmányozza a www.volvocars.com/navi
és www.volvocars.com/mapupdate weboldalakat a térképekkel kapcsolatos további tájékoztatásért és a Sensus Navigation rendszerrel kapcsolatos információkért.
Térképterületek
Az autó navigációs rendszere a piactól függően változik. Ha módosítani szeretné a térkép területét - vegye fel a kapcsolatot egy
Volvo kereskedővel az eljárással kapcsolatban.
1
2
3
A frissített térképadatok internetről1 tölthetők
le egy USB memóriára2. A letöltött adatok
átvitele az autó navigációs rendszerébe ezután az autó USB csatlakozóján3 keresztül történik.
MEGJEGYZÉS
Mielőtt elindítaná az autó térképadatainak
frissítését:
•
Először olvassa el az interneten a térképadatok letöltésére és frissítésére
vonatkozó információkat és utasításokat.
Ha bármilyen kérdése van a frissítéssel kapcsolatban - keressen fel egy Volvo kereskedőt vagy a www.volvocars.com/navi és
www.volvocars.com/mapupdate weboldalakat.
Frissítés
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat
a navigációs rendszer frissítéséhez - ez
mutatja a frissítési folyamat haladását és a
hozzávetőleges hátralévő időt.
MEGJEGYZÉS
A frissítés idejére az infotainment számos
funkciója nem vagy csökkent mértékben
áll rendelkezésre.
Járjon el az alábbiak szerint:
1. Indítsa be a motort.
2. Csatlakoztassa a frissítést tartalmazó
USB memóriát az autó USB csatlakozójához, és kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
3. Amikor a képernyőn a Térkép frissítése
befejeződött jelzés látható, akkor a navigációs rendszer funkciói újra használhatók.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos esetekben a térképadatok frissítése új funkciókat is biztosít, amelyeket
nem tartalmaz ez az útmutató.
Egy megszakított frissítés folytatása
Ha a frissítés nem fejeződött be, amikor leállította a motort, akkor a folyamat a motor beindításakor ott folytatódik, ahol abbamaradt.
Lásd a www.volvocars.com/mapupdate weboldalon található információkat
Az USB memóriának legalább 20 GB szabad területtel kell rendelkeznie.
Az USB memóriák csatlakoztatásával kapcsolatos tájékoztatásért, lásd az autó kezelési kézikönyvét vagy a Sensus Infotainment mellékletet.
15
}}
89
15 Térkép és rendszerinformációk
Járjon el az alábbiak szerint egy megszakított
frissítés újraindításához, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat:
•
•
Ha az USB memória az USB csatlakozóhoz van csatlakoztatva, akkor a frissítés
automatikusan folytatódik.
Ha az USB memória nincs csatlakoztatva:
- Indítsa be a motort, és csatlakoztassa
az USB csatlakozót az autó USB csatlakozójához - a frissítés automatikusan
folytatódik.
Licencszerződés
A licencszerződés egy megállapodás a jogosultságról bizonyos tevékenységek működtetésére vagy valaki más jogosultságának használatára a megállapodás feltételeinek megfelelően.
Az alábbi szöveg a Volvo megállapodása a
gyártóval/fejlesztővel.
Copyright
Europe
Austria
© Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen.
Contains content of Stadt Wien –
data.wien.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains content of Statdt Linz –
data.linz.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses /by/3.0/
legalcode .
Contains content of LINZ AG – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Belgium
Realized by means of Brussels UrbIS®© –
Distribution & Copyright CIRB, available at
http://www.cirb.irisnet.be/catalogue-deservices/urbis/telechargement .
15
Includes content made available by AGIV.
Croatia
© EuroGeographics.
Cyprus
© EuroGeographics.
90
15 Térkép és rendszerinformációk
Estonia
© EuroGeographics.
Finland
Contains data from the National Land Survey
of Finland Topographic Database 06/2012.
(Terms of Use available at http://
www.maanmittauslaitos.fi/en/
NLS_open_data_licence_version1_20120501)
.
Contains data that is made available by Itella
in accordance with the terms available at:
http://www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/
yhteystietopalvelut/uusi_postal_
code_services_service_description_and_term
s_of-user.pdf. Retrieved by HERE 09/2013”.
France
Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zuständigen Behörden
entnommen.
Contains content of „Bayrische
Vermessungsverwaltung –
www.geodaten.bayern.de“, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Contains content of “LGL, www.lgl-bw.de”,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains Content of “Stadt Köln –
offenedaten-koeln.de”, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla
Regione Toscana.
Great Britain
Includes content of Comune di Bolgona
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Contains Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010.
Contains Royal Mail data © Royal Mail
copyright and database right 2010.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Guernsey
©The States of Guernsey
©Teh States of Alderney
©The Chief Pleas of Sark
©The Royal Court of Guernsey
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Ireland
Contains data made available by the Dublin
City Council Multi Story Car Parking Space
Availability as of 2013-11-02, licensed in
accordance with http://psi.gov.ie/files/
2010/03/PSI-Licence.pdf .
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta
usando quale riferimento anche cartografia
Contains data from Trasporto Passeggeri
Emilia-Romagna- S.p.A.
Includes content of Comune di Cesena
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute,
and Regione Sicilia, licensed under http://
www.formez.it/iodl/ and updated by licensee
September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna,
Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune
di Trapani, Comune di Vicenza, Regione
Lombardia, Regione Umbria, licensed under
http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated
by licensee September 1, 2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
15
Includes content of Comune di Milano,
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/2.5/it/legalcode and updated by
licensee November 1, 2013.
}}
91
15 Térkép és rendszerinformációk
||
Includes content of the “Comunità Montana
della Carnia”, licensed under http://
www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated by
licensee December 1, 2013.
Includes content of “Agenzia per la mobilità”
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee January 1, 2014.
Includes content of Regione Sardegna,
licensed under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
and updated by licensee May 1, 2014
Latvia
© EuroGeographics.
Lithuania
© EuroGeographics.
Moldova
© EuroGeographics.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority Includes data under the Norwegian
licence for Open Government data (NLOD),
available at http://data.norge.no/nlod/en/1.0 .
15
Contains information copyrighted by ©
Kartverket, made available in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/no/ .
Poland
© EuroGeographics.
92
Portugal
Ukraine
Source: IgeoE – Portugal.
© EuroGeographics.
Slovenia
United Kingdom
© EuroGeographics.
Contains public sector information licensed
under the Open Government License v.1.0
(see the license http://
www.nationalarchives.gov.uk/doc/opengovernment-licence/).
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Contains data that is made available by the
Generalitat de Catalunya Government in
accordance with the terms available at http://
www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm .
Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de
Informatica – Malaga, licensed in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by /3.0/legalcode .
Contains content of Administración General
de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Sweden
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go
Open v1.0, available at http://
data.goteborg.se/goopen .
Switzerland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Adapted from data from the Office for
National Statistics licensed under the Open
Government Licence v.1.0.
15 Térkép és rendszerinformációk
15
93
16 Betűrendes tárgymutató
Akkumulátor
távvezérlő............................................. 19
rendszerinformációk.............................
tárolt helyek importálása/exportálása..
Térképbeállítások.................................
útvonal-beállítások...............................
útvonal-beállítások - terület elkerülése.
útvonalopciók - útvonal illesztése........
A közlekedési információk kiterjedésének
változtatása................................................ 80
Billentyűzet
elhelyezkedés....................................... 17
Alapértelmezett beállítások........................ 13
Biztonsági kamera..................................... 71
A
A hangüzenetek hangerejének szabályozása........................................................... 17
73
74
65
61
63
65
Antenna
elhelyezkedés....................................... 16
Az autó szállítása....................................... 86
Az útmutatóban leírt keresési útvonalak.... 13
E
Elkerülés
autópályák............................................ 65
fizetős utak........................................... 65
kompok................................................. 65
Előző cél mint úti cél.................................. 47
Á
Áttekintés, komponensek elhelyezkedése. 16
Átvitel......................................................... 80
É
Érdekes pontok (POI-k)............................. 83
Érkezési idő, távolság egység................... 69
B
16
94
Beállítások
FAV gomb............................................. 74
Irányítási beállítások............................. 69
Földrajzi szélesség és hosszúság.............. 49
Fő egység
elhelyezkedés....................................... 17
Funkciók
billentyűzet és távvezérlő...................... 19
G
Alapfunkciók................................................ 9
Angol szöveg zárójelben............................ 14
F
Görgetés.................................................... 36
GPS vevő................................................... 17
Gyári beállítások........................................ 13
H
Hangfelismerés.......................................... 21
Nyelv..................................................... 25
súgó funkciók és beállítások................ 22
Hangos irányítás........................................ 32
Hangszóró
elhelyezkedés....................................... 17
Hangutasítás (Hangvezérlés)..................... 22
Hangvezérlés............................................. 22
Hátralévő idő (RTA), távolság egység........ 69
16 Betűrendes tárgymutató
Következő úti cél az útitervben.................. 57
I
Irányítás
quick guide........................................... 10
Közlekedési információk ..................... 17, 77
közlekedési probléma kiterjedése........ 80
megadott úti céllal................................ 78
megadott úti cél nélkül......................... 77
sugárzás............................................... 77
Irányítási beállítások...................... 61, 63, 65
Közlekedési üzenet olvasása..................... 78
Irányítás indítása........................................ 53
Köztes pont............................................... 54
Idegenvezető............................................. 51
Internetes keresés..................................... 47
Irányítószám
keresés................................................. 48
Iránytű........................................................ 32
Licencszerződés........................................ 90
Keresés
irányítószám.......................................... 48
Kezelési útmutató...................................... 13
megjegyzendő pontok.......................... 13
Kezelőszervek............................................
áttekintés..............................................
kormánykerék.......................................
középkonzol..........................................
távvezérlő.............................................
18
16
19
18
19
R
Rendszer aktiválása..................................... 9
Rendszerbeállítások............................. 13, 73
S
L
Létesítmények
Szimbólumok........................................ 83
K
Méretarány
váltás.................................................... 80
Sebességmérő kamera.............................. 71
Szálkereszt................................................. 36
Szerzői jog................................................. 90
Szimbólumok
létesítmények........................................ 83
M
margarétakerék
lehetőségek bevitele és kiválasztása.... 27
lehetőségek listája................................ 28
Mentett úti célok........................................ 47
Kijelző
ápolás................................................... 17
Menük........................................................
főmenü..................................................
Görgetés menü.....................................
parancsikonok......................................
34
35
36
34
Komponensek elhelyezkedése, áttekintés 16
Menük/funkciók......................................... 37
T
Távolság egység
Becsült érkezési idő.............................. 69
Hátralévő idő (RTA)............................... 69
Térképbeállítások....................................... 65
Térképek
frissítés................................................. 89
tartalom................................................. 89
16
95
16 Betűrendes tárgymutató
Térképek, úttípusok és iránytű
a pillanatnyi helyzet képe a térképen... 30
Hangos irányítás................................... 32
iránytű................................................... 32
Térképgörgetés.......................................... 36
Térképhelyzet............................................ 13
Útiterv törlése............................................ 54
Útszakasz elkerülése................................. 56
TMC vevő.................................................. 17
További információk.................................. 34
Útvonal-beállítások.............................. 65, 69
Ú
Z
Útelágazás................................................. 43
Zárójelek angol szöveggel......................... 14
Térképnézet............................................... 65
Térképszín................................................. 65
Térképterületek.......................................... 89
Úti cél......................................................... 42
keresés a kezdőlapon keresztül..... 42, 51
keresés a térkép pontján keresztül....... 50
keresés címmel..................................... 43
keresés előző úti célokon keresztül...... 47
keresés interneten keresztül................. 47
keresés irányítószámmal...................... 48
keresés POI-n keresztül........................ 45
keresés szélesség/hosszúság alapján.. 49
keresés tárolt helyen keresztül............. 46
Úti cél beállítása.................................. 42, 51
96
Útiterv beállítása........................................ 53
Útvonal
alternatív útvonalak és útvonal áttekintése.......................................................
Elkerülés...............................................
hátralévő út térképe..............................
részletes útvonal-információk...............
útvonal rögzítése..................................
Térképkép.................................................. 30
16
Útiterv........................................................ 53
köztes úti célok az útitervben............... 54
57
56
58
58
59
TP 18004 (Hungarian) AT 1420, MY15, Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement