Volvo | S60 | Sensus Connect Infotainment | Volvo S60 2015 Late Sensus Connect Infotainment

Volvo S60 2015 Late Sensus Connect Infotainment
WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT
KEDVES VOLVO TULAJDONOS
KÖSZÖNJÜK, HOGY A VOLVÓT VÁLASZTOTTA
Reméljük, hosszú évekig élvezni fogja Volvo járművét Az autó úgy van kialakítva, hogy biztonságot és kényelmet nyújtson Önnek és utasainak. A
Volvo a világ egyik legbiztonságosabb autója. Az
Ön Volvója kielégíti az összes jelenlegi biztonsági
és környezetvédelmi előírást.
Annak érdekében, hogy jobban évezhesse autóját, azt javasoljuk, hogy ismerkedjen meg a kezelési útmutatóban leírt berendezésekkel, utasításokkal és karbantartási ismeretekkel.
Tartalomjegyzék
01 Bevezetés
Bevezetés...................................................
Volvo Sensus..............................................
Digitális kezelési útmutató az autóban.......
Tulajdonosváltás.......................................
Információk az interneten.........................
Volvo ID.....................................................
02 MY CAR
7
7
8
11
11
12
MY CAR....................................................
MY CAR - keresési útvonalak...................
MY CAR - menüpontok.............................
MY CAR - járműbeállítások.......................
MY CAR - vezetéstámogató rendszer......
MY CAR - Rendszerbeállítások................
MY CAR - hangbeállítások........................
MY CAR - klímabeállítások.......................
MY CAR - internet-beállítások..................
MY CAR információk................................
03 Audio és média
14
15
15
17
19
21
22
22
23
24
Audio és média.........................................
Audio és média - áttekintés......................
Audio és média - a rendszer használata...
Szimbólumok a képernyőn.......................
Kedvencek................................................
Audio és média - hangbeállítások.............
Audio és média - általános hangbeállítások............................................................
Audio és média - fejlett hangbeállítások...
A hangszínszabályozó beállítása..............
Az audio hangerejének beállítása és
automatikus hangerő-szabályozás...........
Rádió.........................................................
Rádióhangolás..........................................
Automatikus rádióhangolás......................
Rádióállomás-lista....................................
Manuális rádióhangolás............................
Rádióállomások mint előbeállítások.........
RDS funkciók............................................
Riasztások balesetek és katasztrófák
esetén.......................................................
Közlekedési információk (TP)....................
Rádióműsor-típusok (PTY)........................
A megszakító RDS-funkciók hangerőszabályozása.............................................
01 02 03
2
26
27
28
32
33
33
34
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
41
42
42
42
Tartalomjegyzék
Rádiószöveg.............................................
Automatikus rádiófrekvencia-frissítés
(AF)............................................................
Digitális rádió (DAB)*.................................
Digitális rádió (DAB)* - alcsatorna.............
DAB - DAB* összekapcsolás....................
Médialejátszó............................................
CD/DVD.....................................................
Gyors előre/hátra......................................
Lemezsáv vagy audiofájl véletlenszerű
kiválasztása...............................................
Médiakeresés............................................
DVD video lemezek lejátszása és navigálás..............................................................
Kameraszög a DVD video lemezek lejátszásakor....................................................
Képbeállítások..........................................
Merevlemez-meghajtó (HDD)....................
Médialejátszó - kompatibilis fájlformátumok...........................................................
Külső audioforrás AUX/USB bemeneten..
Külső audioforrás csatlakoztatása
AUX/USB bemeneten...............................
Külső audioforrás hangerejének beállítása...........................................................
43
Bluetooth® média...................................... 55
Bluetooth® eszköz csatlakoztatása és
lecsatlakoztatása...................................... 55
Hangfelismerés - hangutasítások.............
Hangfelismerés - gyorsutasítások............
Hangfelismerés - mobiltelefon..................
Hangfelismerés - rádió..............................
Hangfelismerés - multimédia....................
Internetkapcsolattal rendelkező autó........
Autómodem*.............................................
Alkalmazások............................................
Webböngésző...........................................
TV*.............................................................
TV* csatornák keresése/előre beállított
csatornalista..............................................
TV* - lejátszási lehetőségek......................
Információk az aktuális TV* műsorról........
Teletext*....................................................
A TV* csatorna vétele megszűnt...............
Távvezérlő*................................................
Távvezérlő* - funkciók...............................
Távvezérlő* - elemcsere............................
Audio és média - menü áttekintése..........
A menü áttekintése - AM..........................
A menü áttekintése - FM...........................
A menü áttekintése - Digitális rádió
(DAB)*........................................................
03 03 03
43
43
44
44
44
45
47
47
47
48
49
50
50
51
52
54
54
Bluetooth® eszköz regisztrálása............... 56
Bluetooth® készülék automatikus csatlakoztatása................................................... 57
Váltás másik Bluetooth® eszközre............ 58
Bluetooth® eszköz lecsatlakoztatása........ 58
Bluetooth® eszköz eltávolítása................. 59
Bluetooth® telefon-kihangosító................. 59
Bluetooth® telefon-kihangosító - áttekintés............................................................. 60
Hívások kezdeményezése és fogadása.... 61
Bluetooth® telefon-kihangosító - audiobeállítások.................................................
Telefonkönyv.............................................
Telefonkönyv - partnerek gyorskeresése..
Telefonkönyv - karaktertábla-billentyűzet
a középkonzolon.......................................
Telefonkönyv - partnerek keresése...........
Hangfelismerés.........................................
A hangfelismerés nyelvi beállításai...........
A hangfelismerés súgó funkciói................
Hangfelismerés - beállítások.....................
61
62
63
63
64
65
66
66
67
67
68
68
69
70
71
74
76
77
79
81
81
82
82
82
83
84
85
85
86
86
87
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
3
Tartalomjegyzék
A menü áttekintése - CD/DVD audio........ 87
A menü áttekintése - DVD video............... 88
A menü áttekintése - merevlemez-meghajtó (HDD)................................................ 89
04 Internetes térkép
05 Betűrendes tárgymutató
Internetes térkép..................................... 100
Internetes térkép - használat.................. 100
Internetes térkép - margarétakerék és billentyűzet.................................................. 101
Internetes térkép - szöveg és szimbólumok a képernyőn.................................... 103
Internetes térkép - görgetés menü......... 103
Internetes térkép - úti cél bevitele.......... 104
Internetes térkép - érdekes pontok ((POI))
szimbólumai............................................ 106
Internetes térkép - részletes útvonalinformációk............................................. 107
Internetes térkép - útvonal áttekintése... 108
Internetes térkép - útvonal-beállítások... 108
Internetes térkép - térképbeállítások...... 109
Betűrendes tárgymutató......................... 112
03 04 05
A menü áttekintése - iPod®....................... 89
A menü áttekintése - USB........................ 90
A menü áttekintése - Bluetooth® média... 90
A menü áttekintése - AUX......................... 91
A menü áttekintése - Bluetooth® kihangosító........................................................
A menü áttekintése - webböngésző.........
A menü áttekintése - TV*..........................
Engedélyek - audio és média....................
Típusjóváhagyás.......................................
4
91
92
93
94
97
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Tartalomjegyzék
5
BEVEZETÉS
01 Bevezetés
Bevezetés
Ez az autó normál kezelési útmutatójának melléklete.
Ha bizonytalan az autó funkcióival kapcsolatban, akkor mindenekelőtt a kezelési útmutatót tanulmányozza. További kérdések felmerülése esetén, azt javasoljuk, hogy forduljon
egy kereskedőhöz vagy a Volvo Car Corporation képviselőjéhez.
01
Volvo Sensus
MEGJEGYZÉS
A kezelési útmutató mobilalkalmazásként
letölthető (bizonyos autómodellek és mobil
eszközök esetén), lásd
www.volvocars.com.
A Volvo Sensus a személyes Volvo élmény
középpontja. A Sensus nyújt információkat,
szórakozást és funkciókat, amelyek megkönynyítik a tulajdonos életét.
A mobilalkalmazás videó és kereshető tartalmakat is tartalmaz és könnyen navigálható a különböző fejezetek között.
A mellékletben szereplő műszaki adatok, kialakítási jellemzők és ábrák nem kötelező érvényűek. Fenntartjuk az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
© Volvo Car Corporation
A kezelési útmutató mobil eszközökön
Amikor beül az autójába, akkor irányítani szeretné azt és a mai kommunikációs világban ez
információkat, kommunikációt és szórakozást
foglal magában, amikor Önnek a legalkalmasabb. A Sensus minden megoldásunkat
magában foglalja, amelyek lehetővé teszik a
külső világgal történő összeköttetést*, miközben biztosítja az autó összes képességének
intuitív kezelését.
A Volvo Sensus az autó számos rendszerének sok funkcióját fogja össze és jeleníti meg
a középkonzol kijelzőjén. A Volvo Sensus
használatával az autó intuitív felhasználói felületen szabható személyre. Beállításokat
végezhet az autó-beállításokban, az audio és
média rendszerben, a klímaszabályozásban
stb.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
7
01 Bevezetés
||
Funkciók kapcsolhatók be és számos különböző beállítás hajtható végre a középkonzol
gombjaival és kezelőszerveivel vagy a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével*.
01
Áttekintés
A kezelési útmutató elolvasható az autó képernyőjén2. A tartalom kereshető és könnyen
navigálhat a különböző részek között.
A MY CAR gomb megnyomására megjelenik
a vezetéssel és az autó vezérlésével kapcsolatos összes beállítás, mint például a City
Safety, zárak és riasztó, az automatikus ventilátor-fordulatszám, az óra beállítása stb.
A vonatkozó funkciók gombjának megnyomá*, NAV* és
sával: RADIO, MEDIA, TEL*,
CAM* egyéb források, rendszerek és funkciók
aktiválhatók, például AM, FM, CD, DVD*, TV*,
Bluetooth®*, navigáció* és parkolókamera*.
Az összes funkcióval/rendszerrel kapcsolatos
további információkért, lásd a kezelési útmutató vagy a jelen melléklet vonatkozó részét.
Digitális kezelési útmutató az autóban
A digitális kezelési útmutató megnyitása nyomja meg a MY CAR gombot a középkonzolon, nyomja meg az OK/MENU gombot, és
válassza a Használati útmutató lehetőséget.
Az alapvető navigáláshoz, lásd a rendszer
használata részt. A részletesebb leírást, lásd
lent.
A középkonzol vezérlőpanelje. Az ábra vázlatos a gombok funkcióinak száma és elrendezése a
választott felszereltségtől és a piactól függően
változó.
Navigáció* - NAV, lásd a különálló mellékletet (Sensus navigáció).
Audio és média - RADIO, MEDIA, TEL*,
lásd a jelen melléklet vonatkozó részét.
Funkció-beállítások - MY CAR, lásd MY
CAR (o. 14).
Internetkapcsolattal rendelkező autó *, lásd a jelen melléklet vonatkozó részét1.
Kezelési útmutató, kezdőlap.
Klímavezérlő rendszer, lásd a kezelési
útmutatót.
A kezelési útmutatóban négyféle módon
kereshet információkat:
Parkolókamera - CAM*, lásd a kezelési
útmutatót.
1
2
8
Az információk csak akkor érhetők el, ha az autó fel van szerelve ezzel a funkcióval.
Bizonyos autómodellek esetében.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
01 Bevezetés
• Keresés - keresési funkció egy szakasz
kereséséhez.
Keresés
• Kategóriák - az összes szakasz kategóriákba van rendezve.
• Kedvencek - a kedvenc könyvjelzőzött
szakasz gyors elérése.
• Quick Guide - Az általános funkciókat
leíró válogatott cikkek.
Válassza ki az információs szimbólumot a
jobb oldali alsó sarokban, hogy információkat
kapjon a digitális kezelési útmutatóról.
MEGJEGYZÉS
A kezelési útmutató vezetés közben nem
érhető el.
Keresés a margarétakerék használatával.
Karakterlista.
A bemeneti mód megváltoztatása (lásd az
alábbi táblázatot).
Használja a margarétakereket a keresési kifejezés beviteléhez, például (biztonsági "öv").
01
3. A beviteli mód számokra vagy speciális
karakterekre váltásához, vagy keresés
végrehajtásához, forgassa a TUNE gombot a lista valamelyik lehetőségéhez (lásd
a magyarázatot az alábbi táblázatban) a
beviteli mód (2) megváltoztatásához,
majd nyomja meg az OK/MENU gombot.
123/AB
C
Váltás a betűk és számok
között az OK/MENU gombbal.
EGYÉB
Váltás speciális karakterekre az
OK/MENU gombbal.
OK
Hajtsa végre a keresést. Forgassa a TUNE gombot a keresési eredményekben a szakaszhoz, nyomja meg az OK/
MENU gombot a szakasz megnyitásához.
1. Forgassa a TUNE gombot a kívánt betűhöz, majd nyomja meg az OK/MENU
gombot a jóváhagyáshoz. Használhatja a
középkonzol vezérlőpaneljének szám- és
betűgombjait is.
2. Folytassa a következő betűvel, és így
tovább.
}}
9
01 Bevezetés
01
||
a|A
||}
Vált a kisbetűk és nagybetűk
között az OK/MENU gombbal.
A szövegkerékről a keresőmezőre vált. Mozgassa a kurzort a
TUNE gombbal. Törölje a téves
beviteleket az EXIT gombbal. A
szövegkerékhez történő visszatéréshez, nyomja meg az OK/
MENU gombot.
Ne feledje, hogy a középkonzol
számjegy és betű gombjai
használhatók a keresőmező
szerkesztésére.
Kategóriák
A kezelési útmutató szakaszai fő kategóriákba és alkategóriákba van szervezve. Ugyanaz a szakasz több megfelelő kategóriában is
előfordulhat, hogy könnyebben megtalálható
legyen.
Forgassa a TUNE gombot a kategóriafa navigálásához, és nyomja meg az OK/MENU
gombot a kategória megnyitásához - kiválasztott
- vagy szakasz - kiválasztott
.
Nyomja meg az EXIT gombot az előző nézethez történő visszatéréshez.
Kedvencek
Itt találhatók a kedvencekként mentett szakaszok. Egy szakasz kedvencként kiválasztásához, lásd az alábbi "Navigálás egy szakaszban" címszót.
10
Forgassa a TUNE gombot a navigáláshoz a
kedvencek listájában, majd nyomja meg az
OK/MENU gombot egy szakasz megnyitásához. Nyomja meg az EXIT gombot az előző
nézethez történő visszatéréshez.
Navigálás a szakaszban
Quick Guide
Itt találhatók azok a szakaszok, amelyek az
autó legáltalánosabb funkcióinak ismertetését
tartalmazzák. A szakaszok kategóriák szerint
is elérhetők, de itt össze vannak gyűjtve a
gyors hozzáférés érdekében.
Forgassa a TUNE gombot a navigáláshoz a
gyors útmutatóban, majd nyomja meg az OK/
MENU gombot egy szakasz megnyitásához.
Nyomja meg az EXIT gombot az előző nézethez történő visszatéréshez.
Kezdőlap - a kezelési útmutató kezdőlapjához vezet.
Kedvenc - kedvencként hozzáad/eltávolít
egy szakaszt. Megnyomhatja a középkonzol FAV gombját is egy szakasz kedvencként történő hozzáadásához/eltávolításához.
Kiemelt hivatkozás - a hivatkozott szakaszhoz vezet.
Speciális szövegek - ha egy szakasz
figyelmeztetéseket, fontos szövegeket
vagy megjegyzéseket tartalmaz, akkor
egy ehhez kapcsolódó szimbólum valamint az ilyen szövegek száma jelenik meg
a szakaszban.
Forgassa a TUNE gombot a hivatkozások
közötti navigáláshoz vagy a szakasz görgetéséhez. Amikor a képernyőt egy szakasz elejéhez/végéhez görgette, akkor egy lépéssel
tovább görgetve elérhető a kezdőlap és a
01 Bevezetés
kedvenc lehetőségek. Nyomja meg az OK/
MENU gombot a választás/kiemelt hivatkozás aktiválásához. Nyomja meg az EXIT gombot az előző nézethez történő visszatéréshez.
Kapcsolódó információk
•
Információk az interneten (o. 11)
Tulajdonosváltás
Információk az interneten
Tulajdonosváltás esetén fontos, hogy minden
felhasználói adatot töröljön és minden rendszerbeállítást visszaállítson az eredeti gyári
beállításokra.
A www.volvocars.com weboldalon az autójával kapcsolatos további információkat találhat.
A gyári beállítások visszaállításához, nyomja
meg a középkonzol MY CAR, majd
OK/MENU gombját, és menjen a Beállítások
Gyári beállítások visszaállítása menüponthoz.
A felhasználói adatok törlődnek (például az
alkalmazásokban, webböngészőben) és az
összes menü személyes beállításai (például
klímabeállítások, járműbeállítások) az eredeti
gyári értékeket kapják.
Az Volvo On Call, VOC* szolgáltatással rendelkező autók esetében, az autóban tárolt
személyes beállítások törlésre kerülnek. A
VOC előfizetés felmondásához, lásd a Volvo
On Call szolgáltatással rendelkező autó tulajdonosváltása részt.
01
A személyes Volvo ID azonosítóval bejelentkezhet a My Volvo web szolgáltatásba, ami
egy személyes weboldal Önnek és az autójának.
QR-kód
A QR-kód olvasásához QR-kód olvasó szükséges, amely kiegészítő programként (alkalmazás) számos mobiltelefonra letölthető. A
QR-kód olvasó letölthető például az App
Store, Windows Phone vagy Google Play áruházból.
Kapcsolódó információk
•
•
MY CAR - menüpontok (o. 15)
Volvo ID (o. 12)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
11
01 Bevezetés
01
Volvo ID
A Volvo ID az Ön személyes azonosítója,
amely különböző szolgáltatásokhoz kínál hozzáférést3.
Példa a szolgáltatásokra:
•
My Volvo - Az Ön személyes weboldala
Önnek és az autójának.
•
Internetkapcsolattal rendelkező autókban* - bizonyos funkciók és szolgáltatások személyes Volvo ID regisztrálását
igénylik az autóhoz, ilyen például egy új
cím internetes térképszolgáltatásról közvetlen az autóhoz küldése.
•
akkor az automatikusan a többi szolgáltatásban (például My Volvo) is megváltozik.
Volvo ID létrehozása
A Volvo ID létrehozásához be kell írnia személyes e-mail címét és követnie kell a kapott
e-mail üzenetben található utasításokat a
regisztrálás befejezéséhez. Volvo ID létrehozása az alábbi szolgáltatásokon keresztül
lehetséges:
•
My Volvo web - Írja be e-mail címét és
kövesse az utasításokat.
•
Az internetkapcsolattal rendelkező autókban* - Írja be az e-mail címét a Volvo ID
azonosítót igénylő alkalmazásban, és
kövesse az utasításokat. Vagy nyomja
csatlakozás
meg a középkonzol
gombját, válassza a Alkalmazások,
SETUP (beállítás) lehetőséget, és
kövesse az utasításokat.
•
Volvo On Call, VOC* - Töltse le a VOC
alkalmazás legújabb verzióját. Válassza a
Volvo ID azonosító létrehozása lehetőséget a kezdőlapról, és kövesse az utasításokat.
Volvo On Call, VOC* - a Volvo ID a Volvo
On Call mobilalkalmazásba történő bejelentkezésre szolgál.
MEGJEGYZÉS
A régi bejelentkezési fiókokat Volvo ID
azonosítóra kell frissíteni ezen szolgáltatások használatának folytatásához.
A Volvo ID előnyei
•
•
3
12
Egy felhasználónévvel és egy jelszóval
férhet hozzá az online szolgáltatásokhoz,
azaz csak egy felhasználónevet és egy
jelszót kell megjegyezni.
Amikor megváltoztatja egy szolgáltatás
(például VOC) felhasználónevét/jelszavát,
Kapcsolódó információk
•
•
•
Alkalmazások (o. 76)
•
Tulajdonosváltás (o. 11)
Információk az interneten (o. 11)
Internetkapcsolattal rendelkező autó
(o. 71)
A szolgáltatások idővel változnak és a felszereltségi szinttől és piactól függően eltérőek lehetnek.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MY CAR
02 MY CAR
MY CAR
02
cióinak száma és elrendezése a választott felszereltségtől és a piactól függően változó.
A MY CAR az a menüforrás, amely az autó
sok funkcióját kezeli, például City Safety™,
zárak és riasztó, automatikus ventilátor-fordulatszám, az óra beállítása stb.
MY CAR - megnyitja a MY CAR menürendszert.
OK/MENU - nyomja meg a gombot a
középkonzolon vagy a forgókapcsolót a
kormánykeréken a kiemelt menüpont
kiválasztásához/kijelöléséhez vagy a kiválasztott funkció tárolásához a memóriában.
Bizonyos funkciók állandóak, mások pedig
opcionálisak - a lehetőségek az egyes
piacoktól függően is eltérőek.
Működés
TUNE - forgassa a gombot a középkonzolon vagy a forgókapcsolót a kormánykeréken a menüpontok közötti fel/le görgetéshez.
A navigálás a középkonzol gombjaival vagy a
kormánykerék jobb oldali billentyűzetével*
történik a menükben.
EXIT
EXIT funkciók
A menüszinttől és attól függően, hogy milyen
funkción van a kurzor az EXIT gomb rövid
megnyomásakor, az alábbiak valamelyike történhet:
Kezelőpanel a középkonzolon és a kormánykerék
billentyűzetén. Az ábra vázlatos - a gombok funk-
14
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
•
•
•
•
telefonhívás visszautasítása
az aktuális funkció megszakítása
a bevitt karakterek törlése
a legutóbbi kiválasztások visszavonása
felfelé haladás a menürendszerben.
Az EXIT gomb hosszú megnyomása a MY
CAR menürendszer normál nézetéhez vezet
vagy, ha a normál nézetben van, akkor a legmagasabb menüszintre visz (fő forrás menü).
02 MY CAR
MY CAR - keresési útvonalak
A MY CAR menüben kezelheti az autó számos
funkcióját, például beállíthatja az órát, a külső
tükröket és a zárakat.
Az aktuális menüszint a középkonzol képernyőjének tetején látható. A keresési útvonalak
a menürendszer funkcióihoz az alábbi űrlapon
vannak meghatározva:
Beállítások Járműbeállítások Zárbeállítások Ajtók nyitása Vezetőajtó,
majd összes.
Az alábbi példa azt mutatja, hogyan érhet el
és állíthat be egy funkciót a kormánykerék billentyűzetének segítségével:
1. Nyomja meg a középkonzol MY CAR
gombját.
6. Görgessen az Ajtók nyitása lehetőséghez - egy almenü nyílik meg a kiválasztható lehetőségekkel.
7. Görgessen a Minden ajtó és
Vezetőajtó, majd összes lehetőségek
között a forgókapcsolóval, majd nyomja
meg azt - a lehetőség ki van választva.
MY CAR - menüpontok
A MY CAR menüben kezelheti az autó sok
funkcióját, például beállíthatja az órát, a külső
tükröket és a zárakat.
8. Lépjen ki a programozásból a menükben
történő visszafelé lépésekkel az EXIT
gomb rövid megnyomásaival vagy egy
hosszú megnyomásával.
Az eljárás ugyanaz, mint a középkonzol kezelőszerveinek, (o. 14) esetében: OK/MENU,
EXIT és TUNE gomb.
Kapcsolódó információk
•
•
MY CAR (o. 14)
Példa a MY CAR normál nézetére.
MY CAR - menüpontok (o. 15)
3. Görgessen a kívánt menühöz, például
Beállítások , a forgókapcsolóval, majd
nyomja meg a forgókapcsolót - egy
almenü nyílik meg.
Nyomja meg a középkonzol MY CAR gombját a MY CAR normál nézetébe lépéshez. A
normál nézet az autó bizonyos vezetőtámogató rendszereinek állapotát mutatja a képernyő felső részén a Start/Stop* funkció állapotával a képernyő alsó részén.
4. Görgessen a kívánt menühöz, például
Járműbeállítások , majd nyomja meg a
forgókapcsolót - egy almenü nyílik meg.
Az OK/MENU gomb megnyomásával a My
Car menüforráshoz juthat, ahol az alábbi
lehetőségek állnak rendelkezésre:
5. Görgessen a Zár-beállítások lehetőséghez, és nyomja meg a forgókapcsolót egy új almenü nyílik meg.
• My S601
• Útvonal statisztika
2. Nyomja meg a forgókapcsolót.
1
02
Az autómodelltől függően.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
15
02 MY CAR
||
02
•
•
•
•
•
Drive-E2/Hibrid3
Guminyomás
Beállítások
Szerviz és javítás
Hybrid3
Használati útmutató
My Car
My S601
My Car
My
S601
A kijelző képernyő csoportosítva mutatja az
autó összes vezetéstámogató rendszerét ezek itt aktiválhatók inaktiválhatók.
Utazási statisztikák
My Car
Útvonal statisztika
A képernyő oszlopgrafikon formájában
mutatja az átlagos elektromosság3 és üzemanyag-fogyasztás előzményeit.
Drive-E2
My Car
Drive-E
Hibrid
Itt az autó hajtásrendszereire vonatkozó információk érhetők el. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
A képernyő mutatja, hogy a belsőégésű
vagy az elektromos motor hajtja-e az
autót és hogyan áramlik a hajtóerő.
• Menetmódok
Az autó különböző hajtásmódjainak
magyarázata.
• Öko-tippek
Itt tanácsok, javaslatok és a gazdaságos
közlekedés jelentőségének leírása érhető
el.
Gumiabroncsnyomás
• Start/Stop
A képernyő az autó gumiabroncsnyomásfigyelő rendszerével kapcsolatos információkat mutat - itt kapcsolható be vagy ki a rendszer.
• Öko-tippek
2
3
1
Beállítások
My Car
My Car
Guminyomás
Az V40, V40 Cross Country, S60, V60, XC60, S80 és V70/XC70 modellek esetében.
A V60 Plug-in Hybrid esetén.
Az autómodelltől függően.
Beállítások
A menük az alábbiak szerint épülnek fel:
1. menüszint
2. menüszint
3. menüszint
• Energiaáramlás
Itt vannak leírva a Volvo Drive-E koncepció
részei, többek között. Válasszon az alábbi
lehetőségek közül:
Itt a Start/Stop funkcióról találhatók információk.
16
Itt tanácsok, javaslatok és a gazdaságos
közlekedés jelentőségének leírása érhető
el.
4. menüszint
Itt a Beállítások alatti menü 4 első menüszintje látható. Bizonyos funkciók állandóak,
mások pedig opcionálisak - a lehetőségek az
egyes piacoktól függően is eltérőek.
Amikor kiválasztható egy funkció
aktiválása/Be vagy inaktiválása/Ki, akkor egy
négyzet jelenik meg:
Be: Kiválasztott négyzet.
Ki: Üres négyzet.
•
Válassza ki a Be/Ki lehetőséget az OK
gombbal - majd lépjen vissza a menüből
az EXIT gombbal.
02 MY CAR
Menük a beállítások alatt
• Járműbeállítások, lásd MY CAR - járműbeállítások (o. 17)
Kezelési útmutató
MY CAR - járműbeállítások
My Car
A MY CAR menü jármű-beállítások menüpontja kezeli az autó számos funkcióját, például az autókulcs-memóriát és az ajtózárbeállításokat.
Használati útmutató
• Vezetéstámogató rendszer, lásd MY
A képernyő a digitális kezelési útmutatót,
(o. 8) mutatja.
• Rendszeropciók, lásd MY CAR - Rend-
Kapcsolódó információk
CAR - vezetéstámogató rendszer (o. 19)
szerbeállítások (o. 21)
• Hangvezérlési beállítások, lásd MY
CAR - hangbeállítások (o. 22)
• Klímabeállítások, lásd MY CAR - klímabeállítások (o. 22)
• Internetbeállítások, lásd MY CAR internet-beállítások (o. 23)
•
•
MY CAR (o. 14)
MY CAR - keresési útvonalak (o. 15)
02
Járműbeállítások
Gyújtáskulcs-memória
Be
Ki
Zár-beállítások
• Volvo On Call, lásd a digitális kezelési
útmutatót.
• FAV gomb opciói - egy általánosan
használt funkciót a MY CAR menüben a
FAV gombhoz rendel, lásd Kedvencek
(o. 33)
• Információ, lásd MY CAR információk
(o. 24)
• Gyári beállítások visszaállítása - az
összes felhasználói adat törlődik és az
összes menü összes beállítása a gyári
beállításokra áll vissza.
Szervizelés és javítás
My Car
Szerviz és javítás
Itt találhatók az autó szerviz és műhelyadatai
valamint az előjegyzett szervizelési események adatai.
Automatikus ajtózárás
Be
Ki
Ajtók nyitása
Minden ajtó
Vezetőajtó, majd összes
Kulcs nélküli nyitás
Minden ajtó kinyitása
Tetszőleges ajtó
Azonos oldali ajtók
Mindkét első ajtó
}}
17
02 MY CAR
||
Megerősítő hangjelzés
02
Tükrök behajtása záráskor
Kísérőfény időtartam
Be
Be
Ki
Ki
Ki
30 mp
60 mp
Ajtózárás megerősítő fénye
Bal tükör döntése hátramenetben
Be
Be
Ki
Ki
90 mp
Irányjelző háromszor villan
Be
Fényjelzés ajtókioldáshoz
Jobb tükör döntése hátramenetben
Be
Be
Ki
Ki
Csökkentett védelem
Csökkentett védelem aktiválása
Belső világítás
Lábtérvilágítás
Ki
Szórt háttérvilágítás
Szórt háttérvilágítás színei
Kérdezés kiszálláskor
Ki
Külső tükör-beállítások
Keresőfény időtartama
Be
Ki
Időszakos BO-közlekedés
Be
Ki
vagy
Időszakos JO-közlekedés
Ki
Be
30 mp
Ki
60 mp
90 mp
18
Nappali menetfény
Világítás-beállítások
Be
Be
Ki
02 MY CAR
Aktív kanyarfényszórók
Kormányzási erő szintje
Alacsony
Be
Közepes
Ki
Segédfények
Be
Magas
Sebesség az infotainment kijelzőn
Be
Ki
Aktív távolsági fényszóró
Helymeghatározási szolgáltatás
Be
Ki
Ki
Be
Ki
Guminyomás
Guminyomást kalibr.
02
Vezetéstámogató rendszer
Ütközésre figyelmeztetés
Ki
Be
Kanyarfényszórók
MY CAR - vezetéstámogató rendszer
A MY CAR menüforrás vezetéstámogató
rendszerek menü menüpontjában olyan funkciók kezelhetők, mint az ütközésfigyelmeztető
rendszer és a sávtartó rendszer.
Autóbeállítások visszaállítása
A Járműbeállítások minden menüje
rendelkezik eredeti gyári beállításokkal.
Kapcsolódó információk
•
•
MY CAR (o. 14)
MY CAR - menüpontok (o. 15)
Ütközésre figyelmeztetés
Be
Ki
Figyelmeztetési távolság
Rövid
Normál
Hosszú
Figyelmeztető hang
Be
Ki
Abroncs figyelése
Be
Lane Departure Warning
Ki
}}
19
02 MY CAR
||
Lane Departure Warning
02
Közlekedési tábla információk
Be
Be
Ki
Ki
Bekapcsolás indításkor
Sebességre figyelmeztetés
Be
Be
Ki
Ki
Nagyobb érzékenység
Be
Ki
Sávtartástsegítő
ESC OFF
Be
Ki
City Safety
Be
Sávtartássegítő
Be
Ki
Segítő mód
Teljes funkció
Csak kormányz. segítség
Csak rezgő jelzés
Közlekedési tábla információk
20
Ki
BLIS
Be
Ki
Követési távolságra figyelmeztetés
Be
Ki
Driver Alert
Be
Ki
Kapcsolódó információk
•
•
MY CAR (o. 14)
MY CAR - menüpontok (o. 15)
02 MY CAR
MY CAR - Rendszerbeállítások
A MY CAR menü rendszerbeállítások menüje
kezeli az olyan funkciókat, mint például az idő
és a nyelvek.
Rendszeropciók
Időbeállítások
Itt állítható be a kombinált műszerfal
órája.
24 órás kijelzés
Be
Ki
Nyári időszámítás
Auto
Be
Ki
Automatikus idő
Be
Ki
Nyelv
Képernyőkímélő
Beállítja a szövegek nyelvét a képernyőn
és a kombinált műszerfalon.
Nyelv: vezető kijelzője
Beállítja a szövegek nyelvét a kombinált
műszerfalon.
Táv/üzemanyagegységek
Be
Ki
A kijelző képernyő aktuális tartalma
bizonyos inaktív idő elteltével elhalványul és üres képernyő váltja fel, ha
nem választ ki semmilyen lehetőséget.
MPG(UK)
Az aktuális képernyő visszatér, ha
működteti a kijelző valamelyik gombját
vagy kezelőszervét.
km/l
Súgószöveg megjelenítése
MPG(US)
Be
l/100km
Hőmérséklet egység
Celsius
Fahrenheit
Megváltoztatható a külső hőmérséklet
megjelenítésének és a klímavezérlő
rendszer beállításának mértékegysége.
02
Ki
A lehetőség kiválasztásakor a kijelző pillanatnyi tartalmához tartozó magyarázó
szöveg jelenik meg.
Rendszeropciók visszaállítása
A Rendszeropciók minden menüje rendelkezik eredeti gyári beállításokkal.
Kapcsolódó információk
•
•
MY CAR (o. 14)
MY CAR - menüpontok (o. 15)
Földrajzi hely
21
02 MY CAR
MY CAR - hangbeállítások
02
A MY CAR menü hangbeállítások menüpontja
kezeli az olyan funkciókat, mint a hangfelismerés oktatás és a hangfelismerés utasításainak
listája.
Hangvezérlési beállítások
Lásd
Oktatóanyag
(o. 66)
Utasítás lista
(o. 68)
Globális parancsok
Hangszóró betanítása
(o. 66)
Sebesség kiolvasása
(o. 67)
Gyors
Közepes
Lassú
Kapcsolódó információk
•
•
A MY CAR menüforrás klímabeállítás menüpontjában olyan funkciók kezelhetők, mint a
ventilátor beállítása és a visszakeringtetés.
Klímabeállítások
Automatikus ventilátor
Normál
MY CAR (o. 14)
Magas
MY CAR - menüpontok (o. 15)
Alacsony
Navigációs utasítások
Belső keringetés időkorlátja
Rádióutasítások
Be
Adathordozó-utasítások
Ki
Telefon utasítások
Automatikus hátsó jégmentesítés
Navigációs utasítások Csak
akkor érvényes, ha a Volvo navigációs rendszere* van beszerelve.
Felhasználói beállítás
MY CAR - klímabeállítások
Be
Ki
(o. 67)
Automatikus vezetőülés-fűtés
Alapbeállítás
Be
Betanított felhasználó
Ki
Automatikus kormányfűtés
Be
Ki
22
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
02 MY CAR
Belsőlevegő-minőségrendszer
Be
Ki
MY CAR - internet-beállítások
Klímabeállítások visszaállítása
Internetbeállítások
Lásd
A Klímabeállítások minden menüje
rendelkezik eredeti gyári beállításokkal.
Kapcsolat ezen keresztül:
(o. 71),
(o. 74),
(o. 56) és
(o. 71).
oldal
Kapcsolódó információk
•
•
MY CAR (o. 14)
MY CAR - menüpontok (o. 15)
Autó Wi-Fi hotspotja
A MY CAR menü internet-beállítások menüje
kezeli az olyan funkciókat, mint például a
Bluetooth® és a Wi-Fi.
Autómodem
Bluetooth
Wi-Fi
Nincs
Autómodem
(o. 74)
Be
Ki
02
Név
Jelszó
Kapcsolódó információk
•
•
MY CAR (o. 14)
MY CAR - menüpontok (o. 15)
Adathasználat
Hálózatüzemeltető
Adatroaming
SIM-kártya letiltása
SIM PIN kódjának
módosítása
Hozzáférési pont neve
Bluetooth
(o. 56)
Wi-Fi
(o. 71)
Autó Wi-Fi hotspotja
(o. 74)
23
02 MY CAR
MY CAR információk
02
A MY CAR menürendszer információk menüpontja kezeli az olyan funkciókat, mint a kulcsok száma és a VIN szám.
Információ
Kulcsok száma
VIN-szám
Kapcsolódó információk
•
•
24
MY CAR (o. 14)
MY CAR - menüpontok (o. 15)
AUDIO ÉS MÉDIA
03 Audio és média
Audio és média
03
Az audio- és médiarendszer a rádióból,
(o. 37). oldal, , médialejátszóból, (o. 44).
oldal, , TV-ből,* (o. 79). oldal és a mobiltelefonos, (o. 59). oldal kommunikáció lehetőségéből áll, amely bizonyos esetekben hangfelismeréssel vezérelhető, (o. 65). oldal. Lehetőség van az autó internethez csatlakoztatására, (o. 71). oldal például alkalmazásokon,
(o. 76). oldal keresztüli zenehallgatáshoz.
Az információk a középkonzol felső részén
elhelyezkedő 7-hüvelykes képernyőn jelennek
meg. A funkciók a kormánykerék gombjaival, a
képernyő alatti középkonzollal vagy távvezérlővel*, (o. 83). oldal vezérelhetők.
(a vezetőajtót be kell zárni a kulcs nélküli
rendszerekkel* felszerelt autók esetében).
Egyesült Államokban és más országokban
bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.
Az audio- és médiarendszer a be-/kikapcsoló
gomb megnyomásával 15 percig használható
anélkül, hogy a távvezérlős kulcs a gyújtáskapcsolóban lenne.
Dolby Digital, Dolby Pro Logic*
Az autó beindításakor az audio- és médiarendszer ideiglenesen kikapcsol, majd a
motor beindulását követően folytatja a működést.
MEGJEGYZÉS
Távolítsa el a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóból, ha az audio- és médiarendszert a motor leállított állapotában
használja. Ezzel elkerülheti az akkumulátor
szükségtelen lemerülését.
A Dolby Laboratories engedélyével készült. A
Dolby, Pro Logic, MLP Lossless és a dupla-D
szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
Dirac Live
Gracenote®
Ha az audio- és médiarendszer aktív a motor
leállításakor, akkor automatikusan bekapcsol
a kulcs következő, legalább I kulcshelyzetbe
kapcsolásakor és ugyanazzal a forrással folytatja (például rádió), mint a motor leállításakor
26
Gracenote, Gracenote embléma és a
"Powered by Gracenote" és Gracenote
MusicID logó a Gracenote, Inc. Amerikai
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A hangzás fejlesztésében és beállításában a
Dirac Live technológiát használtuk a kiváló
hangzásélmény biztosításához. A Dirac Live
és a D szimbólum a Dirac Research AB
bejegyzett védjegyei.
03 Audio és média
Audio és média - áttekintés
Az audio- és médiarendszerhez különböző
részeinek áttekintése.
03
Kormánykerék-billentyűzet.
7-hüvelykes kijelző. A képernyő megjelenése módosítható ésé követi a kombinált
műszerfal beállításait, lásd a kezelési
útmutatót.
A középkonzol vezérlőpanelje.
AUX és USB bemenetek külső audioforrásokhoz, (o. 52) (például iPod®).
A/V-AUX bemenet.
27
03 Audio és média
Audio és média - a rendszer
használata
görgetésre szolgál. A hosszú megnyomás lemezsávok gyors tekerésére vagy a
következő fogható rádióállomás keresésére szolgál.
Az audio- és médiarendszer a középkonzolról
és részben a kormánykerék gombjaival, hangfelismeréssel, (o. 65). oldal vagy távvezérlővel*, (o. 83). oldal kezelhető. Az információk
a középkonzol felső részén elhelyezkedő képernyőn jelennek meg.
SOUND - nyomja meg az hangbeállítások
(mély, magas stb.) eléréséhez. További
tájékoztatásért, lásd általános hangbeállítások, (o. 34).
03
VOL - hangerő növelése vagy csökkentése.
ON/OFF/MUTE - a rövid megnyomás bekapcsolja a rendszert, a hosszú
megnyomás (amíg a képernyő ki nem
kapcsol) kikapcsolja. Ne feledje, hogy a
teljes Sensus rendszer (beleértve a navigáció* és a telefon funkciókat) ugyanekkor be-/kikapcsol. Röviden nyomja meg a
hang elnémításához (MUTE) vagy a hang
visszakapcsolásához, ha ki van kapcsolva.
Lemezbehelyező és kiadó nyílás.
Görgetés/gyors tekerés/keresés - A
rövid megnyomás lemezsávok, mentett
rádióállomások1 vagy fejezetek2 közötti
1
2
28
DAB rádióra nem vonatkozik.
Csak DVD lemezekre vonatkozik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Fő források - nyomja meg a fő forrás
kiválasztásához (például RADIO, MEDIA).
Az utolsó aktív forrás jelenik meg (például
FM a rádió esetében). Ha egy forrásnál
van, és megnyomja a fő forrás gombot,
akkor egy gyorshivatkozás menü jelenik
meg.
03 Audio és média
Lemezkiadás. A lemez körülbelül 12
másodpercig a kiadott helyzetben marad,
majd, biztonsági okokból visszahúzódik a
lejátszóba.
a lemezsávok/mappák, rádió és TV* állomások, telefonpartnerek közötti görgetéshez vagy a lehetőségek közötti navigáláshoz a kijelzőn.
INFO - Ha a képernyőm megjeleníthető
további információk állnak rendelkezésre,
akkor nyomja meg az INFO gombot azok
megjelenítéséhez.
OK/MENU - nyomja meg a kormánykerék
forgókapcsolóját vagy a középkonzol
gombját a menüválasztások jóváhagyásához. Ha a normál nézetben van és megnyomja az OK/MENU gombot, akkor egy
menü jelenik meg a kiválasztott forráshoz
(például RADIO vagy MEDIA). Ha alsóbbrendű menük érhetők el, akkor a képernyőn jobbra egy nyíl látható.
EXIT - a rövid megnyomás felfelé vezet
a menürendszerben, megszakítja a pillanatnyi funkciót, megszakítja/visszautasítja
a telefonhívásokat vagy törli a bevitt
karaktereket. A hosszú megnyomás a
normál nézethez visz vagy, ha már a normál nézetben van, akkor a legmagasabb
menüszinthez (fő forrás menühöz), amelyek ugyanazok, mint a középkonzol fő
forrás gombjai (6).
Memóriagombok, számok és betűk bevitele.
TUNE - forgassa a kormánykerék forgókapcsolóját vagy a középkonzol gombját
FAV - bizonyos forrásokban, lehetőség
van bizonyos funkciók FAV gombhoz
kapcsolására. A kapcsolt funkció ezt
követően egyszerűen a FAV gomb megnyomásával aktiválható, lásd Kedvencek
(o. 33).
03
Hangfelismerés - nyomja meg a hangfelismerés aktiválásához.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
29
03 Audio és média
||
Menük
03
A példa a különböző funkciókhoz navigálást mutatja média lejátszása közben az autó merevlemez-meghajtójáról.
Fő forrás gomb - nyomja meg a fő forrás
váltásához vagy a gyorshivatkozások
menü mutatásához az aktív forrásra
vonatkozóan.
Normál nézet - a forrás normál módja.
30
Gyorshivatkozások menü - gyakran
használt menüpontokat mutat.
03 Audio és média
Gyorsmenü - gyors mód a TUNE gomb
forgatásakor, például a lemezek sávjai,
rádióállomások stb. közötti váltáshoz.
Forrás menü - funkciók és beállítások az
aktív forrásban.
Forrásválasztó menü3 - a választható
forrásokat mutatja.
fő forrás menü - olyan fő forrásokat
mutat, amelyek a fő forrás billentyűzettel
(1) is kiválaszthatók.
A megjelenés a forrástól, az autó felszereltségétől, a beállításoktól stb. függ.
03
Válassza ki a fő forrást egy fő forrás gomb (1)
megnyomásával (például RADIO, MEDIA). A
forrás menük közötti navigáláshoz, használja
a TUNE, OK/MENU, EXIT vagy a fő forrás
gombot (1).
Ha szürkén jelenik meg a szöveg a menüsávban, akkor nem lehet kiválasztani ezt a lehetőséget. Ez azért lehet, mert a funkció nem áll
rendelkezésre az autóban, a forrás nem aktív,
nincs csatlakoztatva vagy nem tartalmaz
semmit.
A rendelkezésre álló funkciókkal kapcsolatban, lásd Audio és média - menü áttekintése
(o. 85).
3
Csak azokban a fő forrásokban elérhető, amelyek több forrással rendelkeznek.
31
03 Audio és média
Szimbólumok a képernyőn
A szimbólumok áttekintése megjeleníthető a
képernyő tevékenység-/állapotmezőjében.
Szimbólum
03
Tevékenység/állapotmező.
A tevékenység/állapotmező mutatja a folyamatban lévő tevékenységeket és bizonyos
esetekben azok állapotát. A mező korlátozott
területe miatt nem minden tevékenység-/állapotszimbólum jelenik meg mindig.
Szimbólum
Leírás
Az internethez csatlakozik
Bluetooth® kapcsolaton
keresztül.
Az internethez csatlakoztatva
Bluetooth® kapcsolaton
keresztül.
32
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Leírás
Szimbólum
Leírás
Nincs az internethez csatlakoztatva Bluetooth® kapcsolaton keresztül.
A szimbólum az autó helyének továbbításakor jelenik
meg.
Az internethez csatlakozik WiFi kapcsolaton keresztül.
Telefon csatlakoztatva.
Az internethez csatlakoztatva
Wi-Fi kapcsolaton keresztül.
Nem fogadott hívás.
Nincs az internethez csatlakoztatva Wi-Fi kapcsolaton
keresztül.
Folyamatban lévő hívás.
Olvasatlan szöveges üzenet.
Az internethez csatlakozik
autómodemen keresztül*A
Mikrofon kikapcsolva.
Az oszlopok a mobiltelefonhálózat jelerősségét mutatják,
a kapcsolat típusa pedig az
oszlopok alatt látható.
Hang elnémítva (MUTE).
Az SOS szolgáltatás*A aktív.
Az internethez csatlakozik
autómodemes*A kapcsolattal.
Nincs az internethez csatlakoztatva autómodemes*A
kapcsolattal.
Az autómodem*A barangoláson (külföldi hálózatokban
történő használathoz) keresztül csatlakozik az internethez.
Az ON CALL szolgáltatás*A
aktív.
A
Csak Volvo On Call szolgáltatással rendelkező autók.
Kapcsolódó információk
•
Internetkapcsolattal rendelkező autó
(o. 71)
•
Bluetooth® telefon-kihangosító (o. 59)
03 Audio és média
Kedvencek
A gyakran használt funkciók a FAV gombhoz
rendelhetők. Lehetőség van egy funkció hozzárendeléséhez az egyes vonatkozó forrásokban a rádió, média, MY CAR fő forrásokban
és az internetkapcsolattal rendelkező autókban a webböngészőben. A hozzárendelt funkció ezután egyszerűen a FAV gomb megnyomásával aktiválható.
Kedvenc hozzárendelése
4. Válasszon ki egy funkciót a menüpontban
a FAV gombhoz rendeléshez.
> Amikor a forrás (például AM, Bluetooth®) aktív, akkor a mentett funkció
elérhető a FAV gomb rövid megnyomásával.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Audio és média (o. 26)
MY CAR (o. 14)
Rádió (o. 37)
Médialejátszó (o. 44)
Internetkapcsolattal rendelkező autó
(o. 71)
Audio és média - hangbeállítások
Az audiorendszer előre kalibrálva van az optimális hangvisszaadáshoz, de az Ön igényeihez szabható.
Az optimális hangvisszaadás beállítása
Az audiorendszer digitális jelfeldolgozás útján
van kalibrálva az optimális hangvisszaadáshoz.
03
Ez a kalibrálás figyelembe veszi a hangszórókat, erősítőket, az utastér akusztikáját, a hallgató helyzetét stb. az egyes autómodellek és
audiorendszerek kombinációihoz.
Dinamikus kalibrálás is történik, amely figyelembe veszi a hangerő-szabályozó állását, a
rádióvételt és a jármű sebességét.
A kezelési útmutatóban leírt kezelőszervek,
például Basszus, Magas hangot és
Equalizer csak arra szolgálnak, hogy a felhasználó a személyes ízlésének megfelelően
állíthassa be a hangvisszaadást.
1. Válasszon ki egy fő forrást (például
RADIO, MEDIA).
2. Válasszon ki egy forrást (például AM,
Bluetooth).
3. A forrás normál nézetében, nyomja meg
az OK/MENU gombot, majd válassza a
FAV menüt.
Vagy nyomja meg hosszan a FAV gombot, amíg meg nem jelenik a menü.
}}
33
03 Audio és média
||
Aktív zajcsökkentés4
Az autó aktív zajcsökkentő funkcióval rendelkezik, amely az audiorendszeren keresztül
elnyomja a motorzajt az utastérben. Az autó
tetőjébe épített mikrofonok észlelik a zavaró
hangokat és az audiorendszer ellenzajt
bocsát ki a zaj csillapításához.
03
Hangminőség internetről történő audio
hallgatásakor
Audio és média - általános
hangbeállítások
Az átvitt adatok mennyisége az autóban
használt szolgáltatásoktól és alkalmazásoktól
függ. Például az interneten történő zenehallgatás nagy mennyiségű adat átvitelét igényelheti, amihez jó kapcsolat és jelerősség szükséges. Bizonyos alkalmazásokban lehetséges
a hangminőség beállítása. Magas hangminőség kiválasztása növelheti a letöltési időt és a
hang szakadozását okozhatja. Az állandó
hangélmény biztosítása érdekében javasolt
egy alacsonyabb hangminőség kiválasztása.
Az audio- és médiarendszer általános hangbeállításai.
Kapcsolódó információk
•
Mikrofonok az autó tetőjében - az elhelyezkedésük és mennyiségük az autó modelljétől függően
változó lehet.
MEGJEGYZÉS
Ne takarja le az autó mikrofonját, különben
zúgó hang lehet hallható az audiorendszerből.
Internetkapcsolattal rendelkező autó
(o. 71)
Nyomja meg a SOUND gombot a hangbeállítások menüjének eléréséhez (Basszus,
Magas hangot stb.). Forgassa a TUNE gombot a kívánt lehetőséghez (például Magas
hangot), majd nyomja meg az OK/MENU
gombot a kiválasztáshoz.
Módosítsa a beállítást a TUNE gomb forgatásával, majd mentse a beállítást az OK/MENU
gombbal. Ne feledje, hogy a hangerő csak
egy kényelmes tartományon belül állítható.
Amikor egy funkció (például a nvigációs rendszer) aktív, akkor a hangerő a VOL gomb
min/max állásba fordításával állítható.
Folytassa a TUNE gomb forgatását, hogy
elérje az alábbi lehetőségeket:
• Premium sound - Fejlett hangbeállítások, (o. 35).
• Basszus - A mély hangok szintje.
• Magas hangot - A magas hangok
szintje.
• Fader – Az első és a hátsó hangszórók
egyensúlya.
• Balance – A bal és jobb oldali hangszórók egyensúlya.
4
34
Bizonyos motorok esetében.
03 Audio és média
• Equalizer - A hangerő szintje különböző
hullámhosszakhoz, (o. 36).
• Navigációs hangerő - A navigációs
rendszer* rendszerhangjának hangereje.
• Hangvezérl. hangereje - A hangfelismerés, (o. 65) rendszerhangjának hangereje.
• Csengetési hangerő - Az autó csengőhangjának hangereje egy csatlakoztatott
mobiltelefonra, (o. 59) vonatkozó hangereje.
• Park.segítő hangerő - A parkolósegéd*
hangereje.
• Keresztfor.figy.hangerő - A CTA rendszer* hangereje.
• Hangerő-kompenzáció - Az utastér túl
magas zajának kompenzálása, (o. 36).
• Audiobeáll. visszaállít. - Visszaállítja a
gyári hangbeállításokat.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
Audio és média - fejlett
hangbeállítások
lehetőség kiválasztásakor 3-csatornás sztereo hangzás érhető el.
Állítsa be a rádió- és médiarendszer hangbeállításait az igényei szerint.
1. Forgassa a TUNE gombot a Surround
lehetőséghez lépéshez, majd nyomja meg
az OK/MENU gombot.
Az összes fejlett hangbeállítás a SOUND
gomb megnyomásával érhető el az audiobeállítások menüben. Forgassa a TUNE gombot a
Premium sound lehetőséghez lépéshez,
majd nyomja meg az OK/MENU gombot.
Hangszínbeállítások
A hangélmény az autó különböző részeihez
optimalizálható. A hangprofil lehetséges beállításai: Vezetőülés, Hátsó ülések vagy
Teljes autó.
1. Forgassa a TUNE gombot a
Hangfokozat lehetőséghez lépéshez,
majd nyomja meg az OK/MENU gombot.
2. Válassza ki a hangprofilt a TUNE gomb
forgatásával, majd erősítse meg az OK/
MENU gombbal.
Surround
A surround rendszer a be/ki állapotba állítható. A be állapot kiválasztásakor a rendszer
állítja be a beállításokat az optimális hangvisszaadáshoz. Normális esetben ekkor a
DPL II és a
jelenik meg a kijelzőn. Ha a
felvétel Dolby Digital technológiával készült,
akkor a lejátszás ezzel a beállítással történik,
ekkor a
jelenik meg a kijelzőn. A ki
2. A surround be/ki módba kapcsolható az
OK/MENU gombbal.
A surorund szintje a be állapot kiválasztásakor külön beállítható.
03
1. Forgassa a TUNE gombot a szintbeállításhoz, és erősítse meg az OK/MENU
gombbal.
2. Válassza ki a surround szintjét a TUNE
gomb forgatásával, majd erősítse meg az
OK/MENU gombbal.
Mély hangú hangszóró
A mély hangú hangszóró hangereje külön
beállítható.
1. Forgassa a TUNE gombot a
Mélysugárzó lehetőséghez lépéshez,
majd nyomja meg az OK/MENU gombot.
2. Válassza ki a hangerőszintet a TUNE
gomb forgatásával, majd erősítse meg az
OK/MENU gombbal.
Középső hangszóró
A középső hangszóró hangereje külön beállítható. Ha a surround be van kapcsolva, akkor
a DPL II középső hangerő van beállítva,
különben a 3-csatornás surround.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
35
03 Audio és média
||
1. Forgassa a TUNE gombot a Közép lehetőséghez lépéshez, majd nyomja meg az
OK/MENU gombot.
2. Válassza ki a hangerőszintet a TUNE
gomb forgatásával, majd erősítse meg az
OK/MENU gombbal.
Kapcsolódó információk
03
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
•
•
A hangszínszabályozó beállítása (o. 36)
•
Külső audioforrás hangerejének beállítása
(o. 54)
Az audio hangerejének beállítása és automatikus hangerő-szabályozás (o. 36)
A hangszínszabályozó beállítása
A hangszínszabályozó és a hangerő beállítása
a különböző rádiófrekvenciákhoz vagy TV-hez.
1. Nyomja meg a SOUND gombot a hangbeállítások menüjének eléréséhez. Forgassa a TUNE gombot a Equalizer lehetőséghez lépéshez, majd nyomja meg az
OK/MENU gombot.
2. Válassza ki a hullámhosszat a TUNE
gomb forgatásával, majd erősítse meg az
OK/MENU gombbal.
3. Állítsa be az audiobeállítást a TUNE
gomb forgatásával, és erősítse meg az
OK/MENU gombot vagy vonja vissza az
utasítást az EXIT gombbal. Folytassa a
többi hullámhosszal, amelyeket módosítani szeretne.
4. Amikor végzett a hangbeállítással, akkor
nyomja meg az EXIT gombot a megerősítéshez és a visszatéréshez a normál
nézethez.
Kapcsolódó információk
36
•
Audio és média - fejlett hangbeállítások
(o. 35)
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
Az audio hangerejének beállítása és
automatikus hangerő-szabályozás
Állítsa be az audio kompenzációt az utastér túl
magas zajszintjéhez.
Az audiorendszer, az autó sebességének
függvényében, a hangerő növelésével kompenzálja az utastér zavaró zajait. A kompenzálás szintje az Alacsony, Közepes, Magas
vagy Ki értékekre állítható be.
1. Nyomja meg a SOUND gombot a hangbeállítások menüjének eléréséhez. Forgassa a TUNE gombot a Hangerőkompenzáció lehetőséghez lépéshez,
majd nyomja meg az OK/MENU gombot.
2. Válassza ki a szintet a TUNE gomb forgatásával, majd erősítse meg az OK/MENU
gombbal.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - fejlett hangbeállítások
(o. 35)
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
03 Audio és média
Rádió
Rádióhangolás
AM5/FM rádió
Lehetséges az
és FM rádiófrekvenciák
és, bizonyos esetekben a digitális rádió
(DAB)*, (o. 43). oldal, hallgatása is.
•
•
Az internetkapcsolattal rendelkező autókban,
(o. 71) lehetőség van internetrádió hallgatására, lásd Alkalmazások (o. 76).
•
AM5
Rádióhangolás (o. 37)
Rádióállomások mint előbeállítások
(o. 39)
RDS funkciók (o. 40)
Digitális rádió (DAB)*
•
•
•
•
•
Digitális rádió (DAB)* (o. 43)
Digitális rádió (DAB)* - alcsatorna (o. 44)
DAB - DAB* összekapcsolás (o. 44)
Rádióállomások mint előbeállítások
(o. 39)
RDS funkciók (o. 40)
Internetrádió
•
Alkalmazások (o. 76)
Kapcsolódó információk
A rádió funkciók kezelőszervei.
A rádió használatához, olvassa el a rendszer
kezelésének módja és navigálás a menüben,
(o. 28). oldal részt.
Lehetőség van bizonyos funkciók FAV gombhoz kapcsolására. A kapcsolt funkció ezt
követően egyszerűen a FAV gomb megnyomásával aktiválható, lásd Kedvencek (o. 33).
5
•
•
•
A menü áttekintése - AM (o. 86)
A menü áttekintése - FM (o. 86)
A menü áttekintése - Digitális rádió
(DAB)* (o. 87)
A rádió automatikusan összeállít egy rádióállomás-listát, (o. 38). oldal a pillanatnyilag fogható legerősebb rádióállomásokból.
Az automatikus rádióhangolás, (o. 38). oldal
a rádió által összeállított állomáslistát használja. Manuális rádióhangolás, (o. 39). oldal
végrehajtására is lehetőség van.
A rádióhangolás automatikus vagy manuális
módba is állítható a hangolás végrehajtásakor.
03
1. Az FM forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU gombot, majd válaszsza a Állomás hangolása így: menüpontot.
2. Forgassa a TUNE gombot Állomáslista
vagy Kézi hangolás állásba, és válassza
ki az OK/MENU gombbal.
MEGJEGYZÉS
A vétel attól függ, hogy milyen jó a jel erőssége és a jelminőség. Az adást számos
tényező zavarhatja, például magas épületek vagy az adó nagy távolsága. A lefedettség attól függően is változhat, hogy
hol tartózkodik az országon belül.
Nem vonatkozik a V60 Plug-in Hybrid járművekre.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
37
03 Audio és média
Automatikus rádióhangolás
A rádió automatikusan összeállít egy rádióállomás-listát, (o. 38), amelyet az automatikus
rádióhangolás használ.
Ha az automatikus rádióhangolás van beállítva, (o. 37), akkor a rádió normál nézetben
és az állomáslistában hangolható.
03
A rádió hangolása normál nézetben
1. Rövid megnyomás - az FM forrás normál
/
nézetében, a középkonzol
gombján (vagy a kormánykerék billentyűzetén).
> A rádió az előző/következő tárolt állomásra vált.
2. Hosszú megnyomás - az FM forrás nor/
mál nézetében, a középkonzol
gombján (vagy a kormánykerék billentyűzetén).
> A rádió az előző/következő elérhető
állomásra vált.
A rádió hangolása az állomáslistában
1. Az FM forrás normál nézetében, forgassa
a TUNE gombot, a FM állomáslista jelenik meg.
2. Forgassa a TUNE gombot egy állomáshoz, és válassza ki az OK/MENU gombbal.
Az automatikus és manuális rádióhangolás
(o. 39) között az állomáslistában a közép-
38
konzol INFO gombjának megnyomásával
válthat.
Rádióállomás-lista
A rádió automatikusan összeállít egy rádióállomás-listát a pillanatnyilag fogható legerősebb
rádióállomásokból. Ez lehetővé teszi egy állomás megkeresését, amikor olyan helyre utazik,
ahol nem ismeri a rádióállomásokat és azok
frekvenciáit.
Az automatikus rádióhangolás, (o. 38) az
összeállított állomáslistát használja.
MEGJEGYZÉS
A lista csak azokat az állomásfrekvenciákat mutatja, amelyek pillanatnyilag foghatók, nem a kiválasztott hullámhossz rádiófrekvenciájának teljes listáját.
03 Audio és média
Manuális rádióhangolás
A rádió automatikusan összeállítja a rádióállomás-listát, (o. 38), de a rádió hangolása
manuálisan is végrehajtható.
konzol INFO gombjának megnyomásával
válthat.
Rádióállomások mint előbeállítások
A gyakran hsznált rádióállomások optimálisan
mentve vannak az egyszerű használat elősegítése érdekében.
Ha a manuális rádióhangolás van beállítva,
(o. 37), akkor a rádió normál nézetben és a
frekvencialistában hangolható.
A rádió hangolása normál nézetben
03
1. Rövid megnyomás - az FM forrás normál
/
nézetében, a középkonzol
gombján (vagy a kormánykerék billentyűzetén).
> A rádió az előző/következő tárolt állomásra vált.
2. Hosszú megnyomás - az FM forrás nor/
mál nézetében, a középkonzol
gombján (vagy a kormánykerék billentyűzetén).
> A rádió az előző/következő elérhető
állomásra vált.
Mentett állomások.
A rádió hangolása a frekvencialistában
1. Az FM forrás normál nézetében, forgassa
a TUNE gombot, a FM-hangolás jelenik
meg.
2. Forgassa a TUNE gombot egy frekvenciához, és válassza ki az OK/MENU gombbal.
A manuális és automatikus rádióhangolás
(o. 38) között a frekvencialistában a közép}}
39
03 Audio és média
||
AM6/FM rádió
Hullámhosszonként 10 állomás tárolható (például AM).
A tárolt állomások a memóriagombokkal
választhatók ki.
1. Hangoljon be egy rádióállomást, lásd
Rádióhangolás (o. 37).
03
2. Tartsa nyomva valamelyik memóriagombot néhány másodpercre. Ezután használható a memóriagomb.
A tárolt csatornák listája megjeleníthető a
kijelzőn.
–
A bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz, az
AM/FM forrás normál nézetéből, nyomja
meg az OK/MENU gombot, majd válaszsza a Megjelenítés Előbeállítások
menüpontot.
az alcsatornák ideiglenesek. A következő
alkalommal, amikor előhívja a tárolt állomást,
akkor az alcsatornát tartalmazó csatorna
kerül lejátszásra. Az előbeállítás nem függ a
csatornalistától.
A tárolt csatornák listája megjeleníthető a
kijelzőn.
–
A bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz, a
DAB forrás normál nézetéből, nyomja
meg az OK/MENU gombot, majd válaszsza a Megjelenítés Előbeállítások
menüpontot.
MEGJEGYZÉS
Az audiorendszer DAB rendszere nem
támogatja a DAB szabvány minden funkcióját.
Digitális rádió (DAB)*
Hullámhosszonként 10 állomás tárolható. Az
előbeállítások tárolása a kívánt memóriagomb
hosszú megnyomásával lehetséges, további
információkért, lásd a korábbi AM/FM rádió
részt. A tárolt állomások a memóriagombokkal választhatók ki.
Az előbeállítás egy csatornát tartalmaz, de
nem tartalmaz alcsatornákat. Ha egy alcsatornát hallgat és elmenti azt, akkor csak a fő
csatorna kerül mentésre. Ez azért van, mert
6
40
Nem vonatkozik a V60 Plug-in Hybrid járművekre.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
RDS funkciók
Az RDS funkcióval a rádió automatikusan
képes a legerősebb adóra váltani. Az RDS
lehetőséget biztosít például közlekedési információk (TP) vételére és bizonyos műsortípusok (PTY) keresésére.
Az RDS (Radio Data System) hálózatba kapcsolja az FM adókat. Az ilyen hálózatban az
FM adók olyan információkat sugároznak,
amelyek az alábbi funkciókat nyújtják az RDS
rádiónak:
03 Audio és média
•
Automatikusan egy erősebb adóra vált,
ha az adott területen gyenge a vétel7.
•
Műsorkategóriák keresése, például
műsortípusok8 vagy közlekedési információk.
•
Szöveges adatokat fogad az aktuális rádióműsorról9.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos rádióállomások nem használnak
RDS-t vagy csak annak részleges funkcióit
használja.
hez, és az üzenet hallgatásához. Nyomja meg
az EXIT gombot az üzenet hallgatásának
megállításához, és a visszatéréshez a megszakított audioforráshoz.
Kapcsolódó információk
•
Riasztások balesetek és katasztrófák esetén (o. 41)
•
•
•
Közlekedési információk (TP) (o. 42)
Rádióműsor-típusok (PTY) (o. 42)
Rádiószöveg (o. 43)
Riasztások balesetek és katasztrófák
esetén
A rádió funkció arra szolgál, hogy súlyos balesetekre és katasztrófákra figyelmeztessen.
Riasztó üzenet továbbításakor a RIASZTÁS!
üzenet jelenik meg a kijelzőn.
A riasztó ideiglenesen megszakítható, de nem
inaktiválható.
03
Kapcsolódó információk
•
RDS funkciók (o. 40)
Ha megtalálja a kívánt műsortípust, akkor a
rádió állomást vált, megszakítva a pillanatnyilag használatban lévő audioforrást. Például,
ha a CD-lejátszó van használatban, akkor
annak lejátszása szünetelni fog. A megszakító
adás egy előre beállított hangerőn (o. 42)
szólal meg. Ha a beállított műsortípus már
nem sugároz, akkor a rádió visszatér a
korábbi audioforráshoz és hangerőhöz.
A riasztás, közlekedési információk (TP) és
műsortípusok (PTY) műsorfunkciók fontossági sorrendben szakítják meg egymást, ahol
a riasztás rendelkezik a legmagasabb és a
műsortípusok a legalacsonyabb prioritással.
Nyomja meg az OK/MENU gombot a megszakított autioforráshoz történő visszatérés7
8
9
Az FM rádió esetében.
DAB* rádió esetében.
Az FM és DAB* rádió esetében.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
41
03 Audio és média
03
Közlekedési információk (TP)
Rádióműsor-típusok (PTY)
Ez a funkció közlekedési információs műsorokra történő átváltást tesz lehetővé egy beállított RDS rádióállomás-hálózaton belül.
Egy vagy több rádióműsor-típus, például pop
és klasszikus zene is kiválasztható a DAB*
rádióhoz. A műsortípus kiválasztását követően, a navigálás csak az adott típust sugárzó
csatornák között történik.
A TP szimbólum mutatja, hogy a funkció aktiválva van. Ha a lista bármely állomása közlekedési híreket sugároz, akkor ezt a kijelzőn
fényesen világító TP szimbólum jelzi, a TP
szimbólum különben szürke.
–
A bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz, az FM
forrás normál nézetéből, nyomja meg az
OK/MENU gombot, majd válassza a TP
menüpontot.
Kapcsolódó információk
•
RDS funkciók (o. 40)
1. Műsortípus kiválasztásához, a DAB forrás
normál nézetéből, nyomja meg az
OK/MENU gombot, majd válassza a
Programtípus (PTY) szűrése menüpontot.
2. Forgassa a TUNE gombot a műsortípushoz, amelyet meg szeretne jelölni/el szeretné távolítani a jelölését.
3. Jelölje meg/távolítsa el a műsortípus jelölését az OK/MENU gombbal.
4. Amikor ki vannak választva a kívánt
műsortípusok, akkor hagyja el a menürendszert az EXIT gombbal.
A PTY szimbólum látható a kijelzőn, amikor a
funkció aktív.
Bizonyos esetekben a DAB rádió kilép a PTY
módból, lásd DAB - DAB* összekapcsolás
(o. 44).
Kapcsolódó információk
•
42
RDS funkciók (o. 40)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A megszakító RDS-funkciók hangerőszabályozása
A megszakító RDS-funkciók, például riasztás
vagy közlekedési információk (TP) az egyes
műsortípusokhoz beállított hangerővel szólalnak meg. Ha a hangerő szintjét a műsor megszakítása közben állítja be, akkor az új szint a
következő megszakításig mentésre kerül.
Kapcsolódó információk
•
•
•
RDS funkciók (o. 40)
Riasztások balesetek és katasztrófák esetén (o. 41)
Közlekedési információk (TP) (o. 42)
03 Audio és média
Rádiószöveg
Bizonyos RDS állomások a műsortartalommal,
előadókkal stb. kapcsolatos információkat
sugároznak. Ezek az információk megjeleníthetők a kijelzőn. Rádiószöveg FM és DAB*
rádió üzemmódban jeleníthető meg.
–
A bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz, az
FM/DAB forrás normál nézetéből, nyomja
meg az OK/MENU gombot, majd válaszsza a Megjelenítés menüpontot.
A funkció automatikusan kiválasztja a legerősebb adót a beállított rádióállomáshoz és az
FM rádióhoz aktiválható.
Digitális rádió (DAB)*
A DAB (Digital Audio Broadcasting) egy digitális rádiós, (o. 37) műsorszóró rendszer. Az
autó a DAB, DAB+ és DMB szabványokat
támogatja.
A legerősebb adóállomás megkereséséhez a
funkciónak, kivételes esetekben, végig kell
keresnie a teljes FM hullámhosszat.
RDS funkciók (o. 40)
Ha a beállított rádióállomás előbeállításként,
(o. 39) van mentve, akkor a funkció nem vált
adót akkor sem, ha aktiválva van az automatikus rádiófrekvencia-frissítés.
Digitális rádió (DAB)* (o. 43)
–
Kapcsolódó információk
•
•
Automatikus rádiófrekvencia-frissítés
(AF)
A bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz, az FM
forrás normál nézetéből, nyomja meg az
OK/MENU gombot, majd válassza a
Alternatív frekvencia menüpontot.
MEGJEGYZÉS
A DAB lefedettség nem mindenhol érhető
el. Ha nincs lefedettség, akkor a Nincs
vétel üzenet jelenik meg a kijelző képernyőn.
03
Kapcsolódó információk
•
Rádióállomások mint előbeállítások
(o. 39)
•
•
•
•
•
Rádióműsor-típusok (PTY) (o. 42)
Rádiószöveg (o. 43)
Digitális rádió (DAB)* - alcsatorna (o. 44)
DAB - DAB* összekapcsolás (o. 44)
A menü áttekintése - Digitális rádió
(DAB)* (o. 87)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
43
03 Audio és média
03
Digitális rádió (DAB)* - alcsatorna
DAB - DAB* összekapcsolás
Médialejátszó
A másodlagos komponenseket általában
alcsatornáknak nevezzük. Ezek ideiglenesek
és például a fő műsor más nyelvű fordításait
tartalmazzák.
A DAB - DAB összekapcsolás azt jelenti, hogy
a DAB rádió egy gyenge vételű vagy nem fogható csatornáról ugyanarra a csatornára vált
egy másik, jobb vételű csatornacsoportban.
Ha egy vagy több alcsatorna áll rendelkeszimbólum látható a csazésre, akkor a
torna nevétől balra a kijelző képernyőn. Az
alcsatornákat a csatorna neve mellett balra
látható - szimbólum jelöli a kijelző képernyőn.
A csatornacsoport váltásakor bizonyos késés
léphet fel. Egy csendes időszak lehet a többé
már nem fogható pillanatnyi csatorna és az új
csatorna elérhetővé válása között.
A médialejátszó audio- és videofájlokat tud
lejátszani CD/DVD lemezekről és külsőleg
csatlakoztatott audioforrásokról az AUX/USB
bemeneten vagy audiofájlokat vezeték nélkül,
(o. 55), Bluetooth® kapcsolaton keresztül
csatlakoztatott külső eszközökről. Bizonyos
médialejátszók TV* műsorok nézésére is alkalmasak és mobiltelefonnal is képesek kommunikálni, (o. 59) Bluetooth® kapcsolaton
keresztül.
Forgassa a TUNE gombot az alcsatornák eléréséhez.
Az alcsatornák csak a kiválasztott fő csatornán érhetők el és semmilyen más csatornán
annak kiválasztása nélkül.
10
44
–
A bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz, a
DAB forrás normál nézetéből, nyomja
meg az OK/MENU gombot, majd válaszsza a DAB-DAB kapcsolódás menüpontot.
Piactól függ.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Lehetőség van zene másolására lemezről/USB
tárolóról10 az autó merevlemez-meghajtójára
(HDD) (o. 50).
Az internetkapcsolattal rendelkező autókban,
(o. 71) lehetőség van internetrádió, hangoskönyvek hallgatására és zeneszolgáltatások
használatára, lásd Alkalmazások (o. 76).
03 Audio és média
•
Médialejátszó - kompatibilis fájlformátumok (o. 51)
CD/DVD
A médialejátszó, (o. 44) műsoros és írt
CD/DVD lemezek lejátszására is alkalmas.
A médialejátszó az alábbi fő lemez- és fájltípusok lejátszására alkalmas:
A médialejátszó kezelőszervei.
Az alapvető lejátszáshoz és navigáláshoz,
olvassa el a rendszer kezelésének módja és
navigálás a menüben, (o. 28). oldal részt.
Lehetőség van bizonyos funkciók FAV gombhoz kapcsolására. A kapcsolt funkció ezt
követően egyszerűen a FAV gomb megnyomásával aktiválható, lásd Kedvencek (o. 33).
Gracenote MusicID®
A Gracenote MusicID® a zenefelismerés ipari
szabványa. A technológia CD-lemezek, adattárolókon tárolt digitális zenefájlok és az internet zeneszolgáltatásainak azonosítására és
borító adatainak szolgáltatására szolgál.
•
Műsoros CD/DVD-lemezek (CD/DVD
audio).
•
Műsoros DVD-video lemezek (DVD
video).
•
Audiofájlokat tartalmazó írt CD/DVDlemezek.
03
A támogatott formátumokkal kapcsolatos
további tájékoztatáshoz, lásd kompatibilis
fájlformátumok, (o. 51).
Egy lemez legfeljebb 5000 fájlt (beleértve a
lejátszási listákat) tartalmazhat, hogy lejátszható legyen.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos audiofájlok, amelyeket a gyártó
cégek másolásvédelemmel láttak el, nem
játszhatók le a lejátszóban.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Audio és média (o. 26)
Hangfelismerés - mobiltelefon (o. 68)
Távvezérlő* (o. 83)
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
45
03 Audio és média
||
Lehetőség van zene másolására lemezről11 az
autó merevlemez-meghajtójára (HDD)
(o. 50).
Lehetőség van bizonyos funkciók FAV gombhoz kapcsolására. A kapcsolt funkció ezt
követően egyszerűen a FAV gomb megnyomásával aktiválható, lásd Kedvencek (o. 33).
03
Az alapvető lejátszáshoz és navigáláshoz,
olvassa el a rendszer kezelésének módja és
navigálás a menüben, (o. 28). oldal részt. A
részletesebb leírást, lásd lent.
CD/DVD audio lejátszása és navigálása
Indítsa a fájl lejátszását az OK/MENU gomb
megnyomásával.
Amikor egy fájl lejátszása befejeződik, akkor a
lejátszás az adott könyvtár többi fájljával folytatódik. Az adott könyvtár összes fájljának
lejátszását követően a könyvtárváltás automatikusan történik.
A lemez forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU gombot, és forgassa a
TUNE gombot a lemez sávszerkezetének eléréséhez. Navigáljon a szerkezetben a TUNE
gomb forgatásával.
DVD video lejátszása és navigálása
Indítsa el a sáv lejátszását az OK/MENU
gomb megnyomásával.
Lehetőség van zene keresésre az eszközein.
A keresés az USB, lemez és merevlemezmeghajtó eszközökön megy végbe. Olvasson
többet a keresés funkcióról, (o. 47).
Írt CD/DVD lemezek lejátszása és
navigálása
Ha egy audio/video fájlokat tartalmazó lemezt
helyezett a lejátszóba, akkor be kell tölteni a
lemez könyvtárszerkezetét. A lemez minőségétől és az adatok mennyiségétől függően a
lejátszás megkezdéséig eltelhet bizonyos idő.
A lemez forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU gombot, és forgassa a
TUNE gombot a lemez könyvtárszerkezeté11
46
nek eléréséhez vagy a kategóriák böngészéséhez. Navigáljon a fájlszerkezetben a TUNE
gomb forgatásával, válassza ki a mappát az
OK/MENU gombbal, és menjen vissza a fájlszerkezetben az EXIT gombbal.
Bizonyos piacokon.
A DVD video lemezek kezeléséhez, lásd DVD
video lemezek lejátszása és navigálás
(o. 48).
Médiakeresés
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
•
•
Gyors előre/hátra (o. 47)
•
A menü áttekintése - CD/DVD audio
(o. 87)
Lemezsáv vagy audiofájl véletlenszerű
kiválasztása (o. 47)
•
A menü áttekintése - DVD video (o. 88)
03 Audio és média
Gyors előre/hátra
Lehetséges az audio- és videofájlok gyors
előre-/hátratekerése12.
/
gombot az audioTartsa nyomva a
fájlok gyors előre-/hátratekeréséhez vagy a
videofájlok előre/hátra történő játszásához.
Az audiofájlok csak egy sebességgel tekerhetők előre/hátra, míg a videofájlok többféle
sebességgel is. Nyomja meg többször egy/
gombokat a videmást követően a
ofájlok előre-/hátratekerési sebességének
növeléséhez. Engedje el a gombot a normál
megtekintési sebesség visszaállításához.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
Lemezsáv vagy audiofájl véletlenszerű
kiválasztása
Ez a funkció véletlenszerű sorrendben játssza
le a sávokat/audiofájlokat13.
A sávok/audiofájlok véletlenszerű sorrendű
hallgatásához a kiválasztott forrásról:
1. Nyomja meg az OK/MENU gombot a
kiválasztott forrás normál nézetében
2. Forgassa a TUNE gombot Véletlenszerű
lejátszás állásba
3. Nyomja meg az OK/MENU gombot a
funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához.
Médiakeresés
Lehetőség van zene keresésre az eszközein. A
keresés az USB, (o. 52), lemez, (o. 45) és
merevlemez-meghajtó, (o. 50) eszközökön
megy végbe.
A médiakeresés a normál nézetből az Lemez,
USB, és HDD forrásokra vonatkozóan megy
végbe.
A keresés indításához, a forrás normál nézetéből, nyomja meg az OK/MENU gombot,
majd válassza a Adathordozó-keresés lehetőséget.
03
Keresés funkció
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
•
Bluetooth® média (o. 55)
Keresés a margarétakerék használatával.
Karakterlista.
A bemeneti mód megváltoztatása (lásd az
alábbi táblázatot).
12
13
Csak CD/DVD* lemezek, USB és iPod® esetében.
Nem vonatkozik DVD video lemezekre. Az AUX/USB bemeneten csatlakoztatott külső audioforrások közül csak az USB és iPod® eszközökre érvényes. Nem támogatja minden mobiltelefon.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
47
03 Audio és média
Használja a margarétakereket a keresési kifejezések beviteléhez.
1. Forgassa a TUNE gombot a kívánt betűhöz, majd nyomja meg az OK/MENU
gombot a jóváhagyáshoz. Használhatja a
középkonzol vezérlőpaneljének szám- és
betűgombjait is.
03
A beviteli mód számokra vagy speciális
karakterekre váltásához, vagy az eredménylistához lépéshez, forgassa a TUNE
gombot a lista valamelyik lehetőségéhez
(lásd a magyarázatot az alábbi táblázatban) a beviteli mód (2) megváltoztatásához, majd nyomja meg az OK/MENU
gombot.
2. Folytassa a következő betűvel, és így
tovább.
3. Amikor elégedett a keresési kifejezéssel,
válassza a Keresés lehetőséget.
> A keresés végbemegy. Megjelenik az
eredmény az alábbi kategóriákba csoportosítva: előadó, album, sáv, műfaj,
év és szerző.
4. Forgassa a TUNE gombot egy kategóriához, nyomja meg az OK/MENU gombot.
5. Forgassa a TUNE gombot a média kiválasztásához, nyomja meg az OK/MENU
gombot a lejátszás indításához.
48
123/ABC
Váltás a betűk és számok
között az OK/MENU gombbal.
EGYÉB
Váltás speciális karakterekre
az OK/MENU gombbal.
Keresés
Médiakeresés végrehajtása.
||}
Vált a szövegkerékről a
Kulcsszó: mezőre. Mozgassa
a kurzort a TUNE gombbal.
Törölje a téves beviteleket az
EXIT gombbal. A szövegkerékhez történő visszatéréshez,
nyomja meg az OK/MENU
gombot.
Ne feledje, hogy a középkonzol számjegy és betű gombjai
használhatók a Kulcsszó:
mező szerkesztésére.
Az EXIT gomb rövid megnyomásával törölhet
egy karaktert. Az EXIT gomb hosszú megnyomása törli az összes bevitt karaktert.
A középkonzol egy szám gombjának megnyomására, amikor a szövegkerék látható
(lásd a fenti ábrát), egy karakterlista jelenik
meg a képernyőn. Folytassa a szám gomb
többszöri megnyomását a kívánt betűig, majd
engedje el. Folytassa a következő betűvel, és
így tovább. Amikor megnyom egy gombot, a
bevitelt egy másik gomb megnyomása erősíti
meg.
DVD video lemezek lejátszása és
navigálás
DVD video lemez lejátszásakor egy lemez
menü jelenhet meg a kijelzőn. A lemez menü
további funkciókhoz és beállításokhoz nyújt
hozzáférést, mint például feliratok, nyelv és
jelenetválasztás.
Az alapvető lejátszáshoz és navigáláshoz,
olvassa el a rendszer kezelésének módja és
navigálás a menüben, (o. 28). oldal részt. A
részletesebb leírást, lásd lent.
MEGJEGYZÉS
A videofilmek képe csak az autó álló helyzetében látható. Amikor az autó körülbelül
8 km/h sebességnél gyorsabban mozog,
akkor nem látható kép és a Ezen
sebességen nem elérhető a videó felirat jelenik meg a kijelző képernyőn, de a
hang ilyenkor is hallható. A kép akkor jelenik meg újra, amikor az autó sebessége
körülbelül 6 km/h alá csökken.
03 Audio és média
Navigálás a DVD video lemez
menüjében
Használja az EXIT gombot a választás visszavonásához, ez vissza is visz az eredeti helyzethez (anélkül, hogy bármilyen választás történt volna).
A fejezet a középkonzol vagy a kormánykerék-billentyűzet
/
gombjának megnyomásával is váltható.
Kameraszög a DVD video lemezek
lejátszásakor
Ha a DVD video lemez támogatja, a funkció
használható az adott jelenet kameraállásának
kiválasztásához.
–
Kapcsolódó információk
A DVD video lemez menüjében a középkonzol
fenti ábrán látható szám gombjainak használatával navigálhat.
Fejezet vagy cím váltása
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
•
Kameraszög a DVD video lemezek lejátszásakor (o. 49)
•
•
Gyors előre/hátra (o. 47)
•
Médialejátszó - kompatibilis fájlformátumok (o. 51)
A lemez forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU gombot, majd válaszsza a Bővített beállítások Szögek
menüpontot.
03
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
Lemezsáv vagy audiofájl véletlenszerű
kiválasztása (o. 47)
Forgassa a TUNE gombot a fejezetek listájának eléréséhez és a navigáláshoz közöttük (a
film lejátszása közben a lejátszás szünetel).
Nyomja meg az OK/MENU gombot a fejezet
kiválasztásához, ez vissza is visz az eredeti
helyzethez (a film lejátszása közben a lejátszás folytatódik). Nyomja meg az EXIT gombot a címlista eléréséhez.
A címeket a TUNE gomb forgatásával választhatja ki és a választás megerősítése az OK/
MENU gomb megnyomásával történik, ez
vissza is visz a fejezetlistához. Nyomja meg
az OK/MENU gombot a választás aktiválásához és a visszatéréshez a kezdő helyzethez.
49
03 Audio és média
Képbeállítások
Merevlemez-meghajtó (HDD)
Beállíthatja a kijelző fényerejét és kontrasztját
(az autó álló helyzetében).
Lehetőség van zene másolására lemezről/USB
tárolóról14 az autó merevlemez-meghajtójára
(HDD).
1. Lejátszás üzemmódban, nyomja meg az
OK/MENU gombot, válassza ki a
Képbeállítások lehetőséget, és erősítse
meg az OK/MENU gombbal.
03
2. Forgassa a TUNE gombot a beállítási
lehetőséghez, és erősítse meg az
OK/MENU gombbal.
3. Állítsa a beállítást a TUNE gomb forgatásával, majd erősítse meg az OK/MENU
gombbal.
A beállítások listájához az OK/MENU vagy
EXIT gomb használatával térhet vissza.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
•
Audio és média (o. 26)
A támogatott formátumokkal kapcsolatos
tájékoztatáshoz, lásd kompatibilis fájlformátumok, (o. 51).
Az alapvető lejátszáshoz és navigáláshoz,
olvassa el a rendszer kezelésének módja és
navigálás a menüben, (o. 28). oldal részt. A
részletesebb leírást, lásd lent.
Zene másolása a merevlemezmeghajtóra
A mappák
szimbólummal rendelkeznek.
1. A merevlemez-meghajtó forrás normál
nézetében, nyomja meg az OK/MENU
gombot, majd válassza ki a másolás
innen: lemez/USB lehetőséget.
2. Válassza ki, hogy mit szeretne másolni,
majd Folytatás.
3. Célhely kijelölése a másolt zene elhelyezkedéséről.
> Zene importálása lemezről/Zene
importálása USB-ről
Ne távolítsa el a lemezt/USB tárolót az
átvitel megerősítése előtt - Zenefájlok
importálva.
14
50
Piactól függ.
MEGJEGYZÉS
Amikor USB meghajtóról másol olyan
zenefájlokat, amelyek nem mappákban
helyezkednek el, például ha a gyökérkönyvtárban vannak. Ezek a sávok az
import Összes szám lehetőség kiválasztásával vagy a fájlok mappákba letöltésével importálhatók.
A rendszer almappákban legfeljebb 8 szint
mélyen elhelyezkedő fájlok másolására
képes.
A merevlemez-meghajtóra másolható fájlformátumok
CD-/DVD lemezek: mp3, wma, aac.
USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b.
Mappa vagy fájl átnevezése/törlése
1. A merevlemez-meghajtó forrás normál
nézetében, nyomja meg az OK/MENU
gombot, majd válassza ki a Fájlok
átnevezése/törlése lehetőséget.
2. Válassza ki a mappát vagy fájlt, nyomja
meg az OK/MENU gombot és válassza a
Átnevezés vagy Törlés lehetőséget.
3. Használja a margarétakereket az új név
beviteléhez, majd Mentés.
Egy fájl nem nevezhető egy másik fájllal pontosan megegyező nevűre. A rendszer ilyenkor
megtartja a régi nevet.
03 Audio és média
Lejátszás és navigálás
Lehetőség van bizonyos funkciók FAV gombhoz kapcsolására. A kapcsolt funkció ezt
követően egyszerűen a FAV gomb megnyomásával aktiválható, lásd Kedvencek (o. 33).
Lejátszási sorrend
A lejátszás a lista sorrendjében történik. A
véletlen lejátszási sorrendhez, a merevlemezmeghajtó normál nézetében, nyomja meg az
OK/MENU gombot, és válassza a
Véletlenszerű lejátszás lehetőséget.
Médiakeresés
Lehetőség van zene keresésre az eszközein.
A keresés az USB, lemez és merevlemezmeghajtó eszközökön megy végbe. Olvasson
többet a keresés funkcióról, (o. 47).
Tárolási információk
A merevlemez-meghajtó kapacitásának és
használatának megtekintéséhez, a merevlemez-meghajtó normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU gombot, és válassza a
Tárolási információk lehetőséget.
Kapcsolódó információk
•
•
Médialejátszó (o. 44)
A menü áttekintése - merevlemez-meghajtó (HDD) (o. 89)
Médialejátszó - kompatibilis
fájlformátumok
Audio formátum
A médialejátszó számos fájltípus lejátszására
képes és az alábbi táblázatban található formátumokkal kompatibilis.
mp3, mp4, wma, aac,
m4a, m4b
Video formátum
–
Kompatibilis fájlformátumok CD/DVD
lemezekhez
Az MP3 fájlformátum audio jellemzői
MEGJEGYZÉS
A kettős formátumú, kétoldalas lemezek
(DVD-Plus, CD-DVD formátum) vastagabbak, mint a szokványos CD-lemezek és
ezért a lejátszásuk nem garantálható és
meghibásodáshoz vezethet.
Formátum
kHz
kbps
MPEG-1/Audio
32
32–320A
44.1
32–320A
48
32–320A
16
8–160
22.05
8–160
24
8–160
8
8-64
11.025
8-64
12
8-64
MPEG-2/Audio
Ha a CD MP3 és CDDA sávokat is tartalmaz, akkor az összes MP3 figyelmen kívül
hagyásra kerül.
MPEG-2.5/Audio
Audio formátum
CD audio, mp3, wma,
aac, m4a
Video formátum
Video DVD
A
Kompatibilis fájlformátumok USB
kapcsolaton keresztül
A rendszer az alábbi audio- és videofájlok
lejátszását támogatja USB kapcsolaton
keresztül.
03
144 kbps-ra nem vonatkozik.
A .wma fájlformátum audio jellemzői
A fájlok lejátszásához az alábbi feltételeknek
kell teljesülniük:
WMA verzió
8.x, 9.x, 10.x, Pro
}}
51
03 Audio és média
||
Az .aac fájlformátum audio jellemzői
A fájlok lejátszásához az alábbi feltételeknek
kell teljesülniük:
03
Audioformátum
MPEG-2 és
MPEG-4
Audio mintavételi
frekvencia
8-96 kHz
Audiocsatornák (ch)
1 csatorna és 2
csatorna
•
Külső audioforrás AUX/USB bemeneten
(o. 52)
•
Külső audioforrás AUX/USB
bemeneten
Merevlemez-meghajtó (HDD) (o. 50)
Külső audioforrás, például iPod® vagy MP3lejátszó csatlakoztatható, (o. 54) az audiorendszerhez.
A .wav fájlformátum audio jellemzői
A fájlok lejátszásához az alábbi feltételeknek
kell teljesülniük:
Audio mintavételi
frekvencia
Legfeljebb 44,1 kHz
Audiocsatornák (ch)
1 csatorna és 2
csatorna
Audio átviteli sebesség
16 kbps 1 csatornához
A .wav fájlformátum a PCM formátumot is
támogatja.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
•
CD/DVD (o. 45)
15
52
Bizonyos piacokon.
A tölthető akkumulátorral rendelkező iPod®
vagy MP3 készülékek feltölthetők (amikor be
van kapcsolva a gyújtás vagy jár a motor), ha
a készülék az USB csatlakozóhoz van csatlakoztatva.
Lehetőség van zene másolására USB tárolóról15 az autó merevlemez-meghajtójára (HDD)
(o. 50).
Az alapvető lejátszáshoz és navigáláshoz,
olvassa el a rendszer kezelésének módja és
navigálás a menüben, (o. 28). oldal részt. A
részletesebb leírást, lásd lent.
03 Audio és média
Lehetőség van bizonyos funkciók FAV gombhoz kapcsolására. A kapcsolt funkció ezt
követően egyszerűen a FAV gomb megnyomásával aktiválható, lásd Kedvencek (o. 33).
Lejátszás és navigálás
Az USB bemenethez csatlakoztatott audioforrás az autó audio kezelőszerveivel használható. Az AUX bemeneten csatlakoztatott eszköz nem vezérelhető az autón keresztül.
Az audioforrás normál nézetében, forgassa a
TUNE gombot a könyvtárszerkezetbe lépéshez vagy a kereséshez a kategóriákban. Navigáljon a fájlszerkezetben a TUNE gomb forgatásával, válassza ki a mappát az OK/
MENU gombbal, és menjen vissza a fájlszerkezetben az EXIT gombbal.
Indítsa a fájl lejátszását az OK/MENU gomb
megnyomásával.
Amikor egy fájl lejátszása befejeződik, akkor a
lejátszás az adott könyvtár többi fájljával folytatódik. Az adott könyvtár összes fájljának
lejátszását követően a könyvtárváltás automatikusan történik.
Médiakeresés
Lehetőség van zene keresésre az eszközein.
A keresés az USB, lemez és merevlemezmeghajtó eszközökön megy végbe. Olvasson
többet a keresés funkcióról, (o. 47).
USB memória
MP3 lejátszó
Az USB memóriák használatához, csak zenéket tároljon azokon. A rendszernek sokkal
hosszabb ideig tart a tároló média betöltése,
ha az zenei fájlokon kívül mást is tartalmaz.
Számos MP3 lejátszó saját fájlrendszert
hsznál, amelyet nem támogat az audiorendszer. A rendszerben történő használathoz, az
MP3 lejátszót USB Removable device/
Mass Storage Device módba kell állítani.
MEGJEGYZÉS
A rendszer az USB 2.0 szabványt és a
FAT32 fájlrendszert használó mobilmédiát
támogatja.
iPod®
MEGJEGYZÉS
03
A rendszer csak iPod® készülékről támogatja hangfájlok lejátszását.
MEGJEGYZÉS
Amikor hosszabb típusú USB memóriát
használ, akkor USB adapterkábel használata ajánlott. Ezzel elkerülheti az USB
bemenet és az USB memória mechanikus
kopását.
MEGJEGYZÉS
Az iPod® forrást kell használni (nem az
USB forrást) a lejátszás indításához.
Amikor iPod® készüléket használ audioforrásként, akkor az autó audio- és médiarendszer menüje az iPod® lejátszó saját
menüszerkezetéhez hasonló.
Műszaki adatok
Fájlok maximális száma
15000
Mappák maximális száma
1000
Mappaszintek maximális
száma
8
Lejátszási szintek maximális
száma
100
Elemek maximális száma a
lejátszási listákban
1000
Almappák
Nincs korlátozás
Kapcsolódó információk
•
Külső audioforrás hangerejének beállítása
(o. 54)
•
Médialejátszó - kompatibilis fájlformátumok (o. 51)
•
Audio és média - menü áttekintése
(o. 85)
53
03 Audio és média
Külső audioforrás csatlakoztatása
AUX/USB bemeneten
mától függően, bizonyos idő telhet el a betöltés befejezéséig.
Külső audioforrások, például iPod® vagy MP3
lejátszók a középkonzol bármely csatlakozóján
keresztül csatlakoztathatók az audiorendszerhez.
MEGJEGYZÉS
A rendszer a 2005-ben vagy ezután gyártott legtöbb iPod® modellt támogatja.
MEGJEGYZÉS
03
Az USB csatlakozó károsodásának megelőzése érdekében, ez kikapcsol, ha az USB
csatlakozó zárlatos vagy a csatlakoztatott
USB egység túl sok energiát vesz fel (ez
akkor történhet meg, ha a csatlakoztatott
eszköz nem felel meg az USB szabványnak). Az USB csatlakozó a gyújtás következő bekapcsolásakor automatikusan újra
bekapcsol, ha nem áll fenn továbbra is a
hiba.
Külső audioforrások csatlakozási pontjai.
Audioforrás csatlakoztatásához:
1. Csatlakoztassa az audioforrást a középkonzol tároló rekeszének valamelyik csatlakozójához (lásd az ábrát).
2. A média forrás normál nézetében, nyomja
meg a MEDIA gombot, forgassa a TUNE
gombot a kívánt USB, iPod vagy AUX
audio forráshoz, majd nyomja meg az
OK/MENU gombot.
Az USB olvasása üzenet látható a kijelzőn,
amikor a rendszer betölti a tárolóeszköz fájlszerkezetét. A fájlszerkezettől és a fájlok szá-
54
Külső audioforrás hangerejének
beállítása
Hangerő beállítása egy külső audioforráshoz,
(o. 52). Ha a hangerő túl magas vagy túl alacsony, akkor a hang minősége romolhat.
Ha külső audioforrás (például MP3 lejátszó
vagy iPod®) van csatlakoztatva az AUX bemenethez, akkor a csatlakoztatott audioforrás
hangereje eltérő lehet az audiorendszer belső
hangerejétől (például rádió). Korrigálja ezt a
bemenet hangerejének beállításával: Az AUX
forrás normál nézetében, nyomja meg az
OK/MENU gombot, válassza a AUX
bemenet menüpontot, majd a Standard
vagy Erősítés hangerő-beállítást.
MEGJEGYZÉS
Ha a külső audioforrás hangereje túl
magas vagy túl alacsony, akkor a hang
minősége romolhat. A hangminőséget az
is ronthatja, ha a lejátszót a médiarendszer
AUX módjában tölti. Ebben az esetben
kerülje a lejátszó 12 voltos aljzaton keresztüli töltését.
Kapcsolódó információk
•
Külső audioforrás AUX/USB bemeneten
(o. 52)
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - fejlett hangbeállítások
(o. 35)
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
03 Audio és média
Bluetooth® média
MEGJEGYZÉS
Bluetooth®
Az autó médialejátszója
lehetőséggel rendelkezik és képes audiofájlok lejátszására vezeték nélküli Bluetooth® kapcsolattal
csatlakozó külső eszközökről, például mobiltelefonokról és PDA készülékekről.
A Bluetooth® médialejátszó nem támogatja
az audio/video távvezérlő profilt (AVRCP)
és a fejlett audio megosztási profilt (A2DP).
A lejátszónak 1.3 verziójú AVRCP profilt,
1.2 A2DP profilt kell használnia. Különben
lehetséges, hogy bizonyos funkciók nem
működnek.
Az eszközt először regisztrálni és csatlakoztatni kell az autóhoz, (o. 56). oldal.
Nem minden, a piacon elérhető mobiltelefon és külső médialejátszó teljesen kompatibilis az autó médialejátszójának
Bluetooth® funkciójával. A Volvo azt javasolja, hogy a kompatibilis telefonokkal és
médialejátszókkal kapcsolatos tájékoztatásért vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos
Volvo kereskedéssel.
Az alapvető lejátszáshoz és navigáláshoz,
olvassa el a rendszer kezelésének módja és
navigálás a menüben, (o. 28). oldal részt. A
részletesebb leírást, lásd lent.
Lehetőség van bizonyos funkciók FAV gombhoz kapcsolására. A kapcsolt funkció ezt
követően egyszerűen a FAV gomb megnyomásával aktiválható, lásd Kedvencek (o. 33).
MEGJEGYZÉS
Az autó médialejátszója csak a Bluetooth®
funkción keresztül képes zenei fájlok lejátszására.
Lejátszás és navigálás
Az audio navigálása és kezelése a középkonzol gombjaival vagy a kormánykerék billentyűzetével lehetséges. Bizonyos külső eszközök esetében a sávok a készüléken is válthatók.
Amikor mobiltelefon van csatlakoztatva az
autóhoz, akkor lehetőség van a mobiltelefon
funkcióinak távvezérelt kezelésére, lásd
Bluetooth® telefon-kihangosító (o. 59). Váltson a TEL és MEDIA fő források között az
egyes források funkcióinak kezeléséhez.
Kapcsolódó információk
•
Lemezsáv vagy audiofájl véletlenszerű
kiválasztása (o. 47)
•
A menü áttekintése - Bluetooth® média
(o. 90)
Bluetooth® eszköz csatlakoztatása és
lecsatlakoztatása
Az autó Bluetooth® csatlakozási lehetőséggel
rendelkezik és Bluetooth® eszközökkel történő
vezeték nélküli kommunikációra képes azok
regisztrálása és csatlakoztatása, (o. 56).után.
Legfeljebb 15 Bluetooth® eszköz regisztrálható. A regisztrálás egyszerre egy eszközön
hajtható végre. A regisztrálást követően már
nem kell láthatónak/kereshetőnek lennie,
csak be kell kapcsolni a Bluetooth® kapcsolatot.
03
Amikor aktív a Bluetooth® funkció és az
utolsó csatlakoztatott eszköz a hatókörön
belül van, akkor indításkor automatikusan
csatlakozik az autóhoz. A csatlakoztatott eszköz a forrás normál nézetében jelenik meg.
Egy másik eszköz csatlakoztatásához,
nyomja meg az OK/MENU gombot, és
válassza ki az eszköz váltása, lásd (o. 58)
lehetőséget.
Amikor a Bluetooth® eszköz az autó hatósugarán kívülre kerül, akkor automatikusan
lecsatlakozik. Az eszköz manuális lecsatlakoztatásához - kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön. Ha meg szeretné szüntetni
a Bluetooth® eszköz regisztrációját az autóról,
válassza Bluetooth® eszköz eltávolítása
(o. 59). Az autó ezután nem keresi automatikusan az eszközt.
}}
55
03 Audio és média
||
Két eszköz Bluetooth® egyidejű csatlakoztaés egy
tása lehetséges. Egy telefon
, amelyek között váltani,
médiaeszköz
(o. 58). oldal, lehetséges.
03
Bluetooth®
Két eszköz
egyidejű csatlakoztatása lehetséges. Egy telefon és egy médiaeszköz, amelyek között váltani lehet. Lehetséges
az egyidejű telefonálás és audiofájlok lejátszása is. Lehetőség van az autó internethez
csatlakoztatására, (o. 71) a mobiltelefon
internetkapcsolatán keresztül.
Legfeljebb 15 Bluetooth® eszköz regisztrálható. A regisztrálás egyszerre egy eszközön
hajtható végre. A regisztrálást követően már
nem kell láthatónak/kereshetőnek lennie,
csak be kell kapcsolni a Bluetooth® kapcsolatot.
A telefon telefonként és médiaeszközként is csatlakoztatva van.
Kapcsolódó információk
•
•
•
56
Bluetooth® eszköz regisztrálása
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
Bluetooth® média (o. 55)
Bluetooth® telefon-kihangosító (o. 59)
koztatása ugyanilyen módon történik, de a
MEDIA fő forrásból kiindulva.
Az eszközök csatlakoztatásának két leheséges módja van, vagy a külső eszközt keressük az autóról vagy az autót a külső eszközről. Ha valamelyik lehetőség nem működik,
akkor próbálja a másikat.
Ha még nincs a telefon normál nézetében,
akkor nyomja meg a középkonzol TEL gombját.
MEGJEGYZÉS
Ha a telefon operációs rendszerét frissítette, akkor lehetséges, hogy a telefon
regisztrációja megszakad. Ilyen esetekben,
csatlakoztassa le a telefont, lásd
Bluetooth® eszköz eltávolítása (o. 59),
majd csatlakoztassa azt újra.
Példa a telefon normál nézetére.
A külső eszköz csatlakoztatása különböző
módokon hajtható végre attól függően, hogy
az eszköz előzőleg csatlakoztatva volt-e vagy
sem. Az alábbi csatlakoztatási lehetőségek
azt feltételezik, hogy ez az első alkalom, amikor az eszközt csatlakoztatják (regisztrálják)
és nincs csatlakoztatva más eszköz. A csatlakoztatási lehetőségek mutatják a telefon csatlakozását. A média eszközök, (o. 55), csatla-
1. lehetőség - keresse a külső eszközt
az autó menürendszerén keresztül
1. Tegye kereshetővé/láthatóvá a külső eszközt Bluetooth® kapcsolaton keresztül,
lásd a külső eszköz útmutatóját vagy a
www.volvocars.com weboldalt.
03 Audio és média
2. A telefon forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU gombot, majd
válassza a Új telefon keresése lehetőséget (média eszköz esetében a Új
eszköz keresése lehetőséget).
> Az autó megkeresi az elérhető
Bluetooth® eszközöket, ami körülbelül
egy percet vesz igénybe.
3. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt
Bluetooth® eszközt, erősítse meg az OK/
MENU gombbal.
4. Ellenőrizze, hogy az autóban megadott
számkód megegyezik-e a külső eszközével. Ebben az esetben fogadja el mindkét
helyen.
5. Fogadja el vagy utasítsa vissza a telefonon a telefonpartnerekre és üzenetekre
vonatkozó lehetőségeket.
> A külső eszköz most csatlakoztatva
van.
Ha a csatlakoztatás sikertelen, akkor nyomja
meg az EXIT gombot és csatlakoztassa az
eszközt a 2. lehetőségben leírt módon.
2. lehetőség - Keresse meg az autót a
külső eszköz Bluetooth® funkciójával
1. A telefon forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU gombot,
válassza a Autó észlelhetővé tétele
lehetőséget, és erősítse meg az OK/
MENU gombbal.
2. Keressen a külső eszközzel Bluetooth®
eszközöket.
> Az eszköz megkeresi az elérhető
Bluetooth® eszközöket, ami körülbelül
egy percet vesz igénybe.
3. Válassza ki az autó nevét a külső eszköz
képernyőjén.
4. Ellenőrizze, hogy az autóban megadott
számkód megegyezik-e a külső eszközével. Ebben az esetben fogadja el mindkét
helyen.
5. Fogadja el vagy utasítsa vissza a telefonon a telefonpartnerekre és üzenetekre
vonatkozó lehetőségeket.
> A külső eszköz most csatlakoztatva
van.
A külső eszköz csatlakoztatását követően,
annak Bluetooth® neve megjelenik az autó
kijelző képernyőjén és az egység vezérelhető
az autóról.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
•
Bluetooth® eszköz csatlakoztatása és
lecsatlakoztatása (o. 55)
Bluetooth® készülék automatikus
csatlakoztatása
Ha Bluetooth® eszközök vannak regisztrálva,
(o. 56) az autóhoz, akkor az utolsó csatlakoztatott külső eszköz automatikusan csatlakozik,
amikor az autót beindítják.
Amikor aktív a Bluetooth® funkció és az
utolsó csatlakoztatott eszköz a hatókörön
belül van, akkor automatikusan csatlakozik.
Ha az utolsó csatlakoztatott eszköz nem elérhető, akkor a rendszer megpróbál egy
korábbi eszközhöz csatlakozni.
03
Ha másik eszközhöz szeretne csatlakozni,
akkor nyomja meg az EXIT gombot, és
válassza ki az új eszköz csatlakoztatása,
(o. 56). oldal vagy váltás egy másik regisztrált
eszközre, (o. 58). oldal, lehetőséget.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
•
Bluetooth® eszköz csatlakoztatása és
lecsatlakoztatása (o. 55)
57
03 Audio és média
Váltás másik Bluetooth® eszközre
Ha több eszköz van az autóban, akkor lehetséges a csatlakoztatott eszközről egy másik
eszközre történő váltás. Az eszközt először
regisztrálni, (o. 56) kell az autóhoz.
Médiaeszköz váltása
03
1. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a
Bluetooth® funkció a külső eszközön, lásd
a külső eszköz útmutatóját.
2. A Bluetooth® média forrás normál nézetében, nyomja meg az OK/MENU gombot,
majd válassza a Eszköz módosítása
lehetőséget.
> Az autó keresi az előzőleg csatlakoztatott készülékeket. Az észlelt külső eszközöket azok Bluetooth® neve jelöli a
kijelzőn.
3. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt.
> Megtörténik a külső eszköz csatlakoztatása.
Telefon váltása
1. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a
Bluetooth® funkció a külső eszközön, lásd
a külső eszköz útmutatóját.
16
58
Csak kulcs nélküli vezetés esetében.
2. A telefon forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU gombot, majd
válassza a Telefon módosítása lehetőséget.
> Az autó keresi az előzőleg csatlakoztatott készülékeket. Az észlelt külső eszközöket azok Bluetooth® neve jelöli a
kijelzőn.
3. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt.
> Megtörténik a külső eszköz csatlakoztatása.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
•
Bluetooth® eszköz csatlakoztatása és
lecsatlakoztatása (o. 55)
Bluetooth® eszköz lecsatlakoztatása
Amikor a Bluetooth® eszköz az autó hatósugarán kívülre kerül, akkor automatikusan lecsatlakozik.
Amikor a mobiltelefon lecsatlakozott, akkor a
folyamatban lévő hívás folytatható a mobiltelefon beépített hangszórójának és mikrofonjának használatával.
A kihangosító funkció kikapcsol, amikor a leállítják a motort és kinyitják az ajtót16.
Ha meg szeretné szüntetni a Bluetooth® eszköz regisztrációját az autóról, lásd Bluetooth®
eszköz eltávolítása (o. 59). Az autó ezután
nem keresi automatikusan az eszközt.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
•
Bluetooth® eszköz csatlakoztatása és
lecsatlakoztatása (o. 55)
•
•
Bluetooth® média (o. 55)
Bluetooth® telefon-kihangosító (o. 59)
03 Audio és média
Bluetooth® eszköz eltávolítása
Bluetooth®
Ha nem szeretné, hogy egy
eszköz
továbbra is regisztrálva legyen a járműhöz,
akkor eltávolíthatja azt az autótól. Ezután az
autó nem keresi meg azt automatikusan.
Bluetooth® telefon-kihangosító
Bluetooth®
A
kapcsolattal rendelkező mobiltelefonok vezeték nélkül csatlakoztathatók az
autóhoz.
Média eszköz eltávolítása
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
•
Bluetooth® eszköz csatlakoztatása és
lecsatlakoztatása (o. 55)
•
•
Bluetooth® média (o. 55)
Bluetooth® telefon-kihangosító (o. 59)
03
Aktiválás
Telefon eltávolítása
Kapcsolódó információk
MEGJEGYZÉS
Csak bizonyos mobiltelefonok kompatibilisek teljesen a kihangosító funkcióval. A
Volvo azt javasolja, hogy kérje hivatalos
Volvo kereskedés segítségét a kompatibilis
mobiltelefonok ellenőrzéséhez.
A Bluetooth® média forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU gombot, majd
válassza a Eszköz módosítása Eszköz
törlése lehetőséget.
A telefon forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU gombot, majd válassza a
Telefon módosítása Eszköz törlése
menüpontot.
között az egyes források funkcióinak kezeléséhez.
Telefonfunkciók, a kezelőszervek áttekintése.
Az eszközt először regisztrálni és csatlakoztatni kell az autóhoz, (o. 56). oldal.
Az audio- és médiarendszer kihangosítóként
működik és lehetőséget biztosít a mobiltelefon számos funkciójának távvezérlésére. A
mobiltelefon használható a saját gombjaival
is, függetlenül attól, hogy csatlakoztatva vane vagy sem.
Amikor mobiltelefon van csatlakoztatva az
autóhoz, akkor lehetséges ezzel egyidejűleg
audiofájlok hallgatása a telefonról vagy egyéb
Bluetooth® kapcsolaton keresztül csatlakoztatott médiaeszközről, lásd Bluetooth® média
(o. 55). Váltson a TEL és MEDIA fő források
A TEL gomb rövid megnyomása aktiválja az
utolsó csatlakoztatott telefont. Ha már csatlakoztatva van egy telefon, és megnyomja a
TEL gombot, akkor egy hivatkozás menü
mutatja a telefonhoz általánosan használt
menüpontokat. A
szimbólum jelzi, hogy
telefon van csatlakoztatva.
A híváshoz
1. Ellenőrizze, hogy a
szimbólum
megjelenik-e a kijelző képernyő tetején
és, hogy a kihangosító funkció telefon
üzemmódban van-e.
2. Tárcsázza a kívánt számot vagy normál
nézetben, forgassa a TUNE gombot
jobbra a telefonkönyv, (o. 62) eléréséhez és balra az összes hívás híváslistájához, (o. 61). oldal.
3. Nyomja meg az OK/MENU gombot a
híváslistából kiválasztott partner vagy
szám hívásához.
}}
59
03 Audio és média
||
A hívás az EXIT gombbal szakítható meg.
Szöveges üzenetek olvasása17
Az autó tükrözi a csatlakoztatott mobiltelefon
üzeneteit és csak ezeket mutatja, amikor a
mobiltelefon csatlakoztatva van.
03
miközben a rendszer felolvassa azt. A felolvasás az EXIT gombbal szakítható meg.
Bluetooth® telefon-kihangosító áttekintés
A felugró menü és a figyelmeztető hang a
Telefon menü Üzenetek értesítései
menüpontban kikapcsolható.
A Bluetooth® telefon-kihangosító rendszer
áttekintése.
Ha a csatlakoztatott telefonra szöveges üzeszimbólum jelenik
net érkezik, akkor a
meg a képernyő tetején.
MEGJEGYZÉS
A csatlakoztatott mobiltelefon üzeneteinek
mutatásához az autóban, el kell fogadni a
tükrözés lehetőséget a mobiltelefonon
annak csatlakoztatásakor. A mobiltelefontól függően, ez az alábbiak szerint aktiválható:
1. Nyomja meg a TEL gombot, majd az OK/
MENU gombot a Telefon menü eléréséhez.
2. Forgassa a TUNE gombot a Üzenetek
menüponthoz, majd nyomja meg az OK/
MENU gombot.
•
3. Forgassa a TUNE gombot az olvasandó
üzenethez, majd nyomja meg az OK/
MENU gombot.
> Az üzenet megjelenik a képernyőn.
4. Az OK/MENU gomb megnyomásával az
üzenet menübe léphet, ahol például felolvastathatja a rendszerrel az üzenetet, felhívhatja az üzenet küldőjét vagy törölheti
az üzenetet.
Ha a TEL fő forrás már aktív, akkor egy felugró menü jelenik meg az új üzenetekkel a
képernyőn. Az OK/MENU gomb megnyomása megjeleníti a kiválasztott üzenetet,
17
60
Nem minden mobiltelefon támogatott.
egy felugró ablak vagy értesítés jelenik
meg, amelyet el kell fogadni a telefonon.
•
fogadja el az információk megosztását
az autóval a telefon-beállításokban a
Bluetooth® kapcsolatra vonatkozóan.
Bizonyos esetekben szükséges lehet a
mobiltelefon lecsatlakoztatása és újbóli
csatlakoztatása az autóhoz a tükrözés
aktiválásához.
Kapcsolódó információk
•
Bluetooth® telefon-kihangosító - audiobeállítások (o. 61)
•
A menü áttekintése - Bluetooth® kihangosító (o. 91)
A rendszer áttekintése
Mobiltelefon
Mikrofon
Kormánykerék-billentyűzet
A középkonzol vezérlőpanelje
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
•
Bluetooth® eszköz csatlakoztatása és
lecsatlakoztatása (o. 55)
03 Audio és média
Hívások kezdeményezése és
fogadása
normál nézetében, forgassa a TUNE gombot
balra a híváslista megtekintéséhez.
Bluetooth® telefon-kihangosító audio-beállítások
A telefonhívás kezelésének funkciói.
A telefon forrás normál nézetében, megtekintheti a csatlakoztatott telefon híváslistáját az
OK/MENU gomb megnyomásával, majd a
Híváslista menüpont kiválasztásával.
Lehetőség van a hívás hangerejének, az audiorendszer hangerejének és a csengőhang
hangerejének beállítására.
Bejövő hívás
–
Nyomja meg az OK/MENU gombot a
hívás fogadásához, akár az audiorendszer
például RADIO vagy MEDIA módjában is.
MEGJEGYZÉS
Utasítsa el vagy fejezze be az EXIT gombot
használatával.
A csatlakoztatott mobiltelefon hívásnaplójának mutatásához, el kell fogadni a tükrözés lehetőséget a mobiltelefonon annak
csatlakoztatásakor. A mobiltelefontól függően, ez az alábbiak szerint aktiválható:
A hívás menüben
A telefon forrás normál nézetében, az
OK/MENU gomb egy megnyomása az aktuális hívás közben az alábbi funkciókhoz nyújt
hozzáférést:
•
• Mobiltelefon - a hívás átirányítva a
•
fogadja el az információk megosztását
az autóval a telefon-beállításokban a
Bluetooth® kapcsolatra vonatkozóan.
Bizonyos esetekben szükséges lehet a
mobiltelefon lecsatlakoztatása és újbóli
csatlakoztatása az autóhoz a tükrözés
aktiválásához.
kihangosítóról a mobiltelefonra. Bizonyos
mobiltelefonok esetében a kapcsolat
megszakad. Ez normális. A kihangosítás
funkció megkérdezi, hogy újra csatlakozni
szeretne-e.
• Mikrofon némítása - az audiorendszer
mikrofonja elnémítva.
•
Szám tárcsázása - harmadik fél hívásának lehetősége a szám gombot használatával (az aktuális hívás készenlét módba
kerül).
Híváslista
A híváslista minden kapcsolódás alkalmával a
kihangosító funkcióra másolódik, majd a kapcsolat során frissítésre kerül. A telefon forrás
egy felugró ablak vagy értesítés jelenik
meg, amelyet el kell fogadni a telefonon.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
•
•
•
Hangfelismerés - mobiltelefon (o. 68)
•
Bluetooth® telefon-kihangosító (o. 59)
Telefonhívás hangereje
A telefonhívás hangereje csak hívás közben
változtatható. Használja a kormánykerék billentyűzetét vagy forgassa a VOL kezelőszervet.
03
Az audiorendszer hangereje
Feltéve, hogy nincs folyamatban hívás, az
audiorendszer hangerejét a szokásos módon,
a VOL gomb forgatásával lehet beállítani.
Ha egy audioforrás aktív a bejövő hívás közben, akkor az automatikusan elnémul.
Csengőhang hangereje
A csengőhang hangereje a SOUND gomb
megnyomásával, a TUNE gomb Csengetési
hangerő állásba forgatásával, és az OK/
MENU gomb megnyomásával módosítható.
Módosítsa a beállítást a TUNE gomb forgatásával, majd mentse a beállítást az OK/MENU
gombbal.
Csengőhangok
A kihangosító funkció beépített csengőhangja
használható a bejövő hívásokhoz.
Bluetooth® telefon-kihangosító - audiobeállítások (o. 61)
Telefonkönyv (o. 62)
}}
61
03 Audio és média
||
MEGJEGYZÉS
Bizonyos mobiltelefonok esetében a
mobiltelefon csengőhangja nem kapcsol
ki, és a kihangosító rendszer beépített
csengőhangjával együtt megszólal.
Kapcsolódó információk
03
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
•
Bluetooth® telefon-kihangosító (o. 59)
Telefonkönyv
Az autó tükrözi a csatlakoztatott mobiltelefon
telefonkönyvét és csak ezt a telefonkönyvet
mutatja, amikor a mobiltelefon csatlakoztatva
van.
A telefonkönyv használatához az szükséges,
szimbólum jelen legyen a kijelző
hogy a
tetején, és a kihangosító funkció telefon módban legyen.
Ha a telefonkönyv tartalmazza a hívó fél kapcsolati adatait, akkor azok megjelennek a
kijelzőn.
MEGJEGYZÉS
A csatlakoztatott mobiltelefon telefonkönyvének mutatásához, el kell fogadni a tükrözés lehetőséget a mobiltelefonon annak
csatlakoztatásakor. A mobiltelefontól függően, ez az alábbiak szerint aktiválható:
•
•
egy felugró ablak vagy értesítés jelenik
meg, amelyet el kell fogadni a telefonon.
fogadja el az információk megosztását
az autóval a telefon-beállításokban a
Bluetooth® kapcsolatra vonatkozóan.
Bizonyos esetekben szükséges lehet a
mobiltelefon lecsatlakoztatása és újbóli
csatlakoztatása az autóhoz a tükrözés
aktiválásához.
62
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
•
Bluetooth® telefon-kihangosító (o. 59)
03 Audio és média
Telefonkönyv - partnerek
gyorskeresése
Telefonkönyv - karaktertáblabillentyűzet a középkonzolon
A telefon forrás normál nézetében, forgassa a
TUNE gombot jobbra a partnerek listájának
mutatásához.
A telefonkönyvhöz használható karakterek
karaktertáblája.
Forgassa a TUNE gombot a kiválasztáshoz,
majd nyomja meg az OK/MENU gombot a
híváshoz.
Gomb
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
•
Bluetooth® telefon-kihangosító (o. 59)
Funkció
Szóköz . , - ? @ : ; / ( ) 1
A partner neve alatt látható az alapértelmezetten kiválasztott telefonszám. Ha a ▼ szimbólum látható a partnertől jobbra, akkor több
telefonszám is tárolva van a partnerhez.
Nyomja meg az OK/MENU gombot a számok
mutatásához. Válasszon egy másik tárcsázandó számot a TUNE gomb forgatásával.
Nyomja meg az OK/MENU gombot a tárcsázáshoz.
ABCÅÄÆÀÇ2
A partnerek listájában a középkonzol billentyűzetével, a partner nevének első betűit
beírva kereshet. A gombok funkciójával kapcsolatban, lásd Telefonkönyv - karaktertáblabillentyűzet a középkonzolon (o. 63).
MNOÖØÑÒ6
03
DEFÈÉ3
GHIÌ4
JKL5
PQRSß7
TUVÜÙ8
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
WXYZ9
•
Bluetooth® telefon-kihangosító (o. 59)
+0pw
#*
63
03 Audio és média
Telefonkönyv - partnerek keresése
Partnerek keresése a telefonkönyvben, (o. 62).
2. Folytassa a következő betűvel, és így
tovább. A keresés eredménye a telefonkönyvben (3) jelenik meg.
3. A beviteli mód számokra vagy speciális
karakterekre váltásához, vagy a telefonkönyvhöz lépéshez, forgassa a TUNE
gombot a lista valamelyik lehetőségéhez
(lásd a magyarázatot az alábbi táblázatban) a beviteli mód (2) megváltoztatásához, majd nyomja meg az OK/MENU
gombot.
03
123/ABC
Váltás a betűk és számok
között az OK/MENU gombbal.
Karakterlista
EGYÉB
A bemeneti mód megváltoztatása (lásd az
alábbi táblázatot)
Váltás speciális karakterekre
az OK/MENU gombbal.
=>
A telefonkönyvhöz vezet (3).
Forgassa a TUNE gombot
egy partner kiválasztásához,
nyomja meg az OK/MENU
gombot a mentett számok és
egyéb információk megtekintéséhez.
Utónév/
Családnév
Módosítja a telefonkönyv rendezési sorrendjét.
Keresés a margarétakerék használatával.
Telefonkönyv
Partnerek kereséséhez, a telefon forrás normál nézetében, nyomja meg az OK/MENU
gombot, és válassza a Kapcsolatok menüpontot.
1. Forgassa a TUNE gombot a kívánt betűhöz, majd nyomja meg az OK/MENU
gombot a jóváhagyáshoz. Használhatja a
középkonzol vezérlőpaneljének szám- és
betűgombjait is.
64
Az EXIT gomb rövid megnyomásával törölhet
egy karaktert. Az EXIT gomb hosszú megnyomása törli az összes bevitt karaktert.
A középkonzol egy szám gombjának megnyomására, amikor a szövegkerék látható
(lásd a fenti ábrát), egy karakterlista jelenik
meg a képernyőn. Folytassa a szám gomb
többszöri megnyomását a kívánt betűig vagy
számig, majd engedje el. Folytassa a következő betűvel és számmal stb. Amikor megnyom egy gombot, a bevitelt egy másik gomb
megnyomása erősíti meg.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
•
Bluetooth® telefon-kihangosító (o. 59)
03 Audio és média
Hangfelismerés
A hangfelismerés lehetővé teszi a járművezető
számára bizonyos funkciók hanggal történő
aktiválását a multimédia rendszerben, a rádióban, a Bluetooth® kapcsolaton csatlakoztatott
mobiltelefonon vagy a Volvo navigációs rendszerben*.
MEGJEGYZÉS
•
•
Ez a hangfelismeréssel és mobiltelefon-vezérléssel kapcsolatos rész a
Bluetooth®-kapcsolaton keresztül
csatlakoztatott mobiltelefon vezérlésére szolgáló hangutasításokat írja le.
A Bluetooth® kapcsolattal csatlakoztatott mobiltelefonok használatával kapcsolatos részletes tájékoztatásért, lásd
Bluetooth® telefon-kihangosító (o. 59).
A Volvo navigációs rendszere* különálló melléklettel rendelkezik, amely
több információt tartalmaz a hangfelismerésről és a rendszer vezérléséhez
használható hangutasításokról.
A hangutasítások kényelmet biztosítanak és
segítik a járművezetőt a figyelme elvonásának
elkerülésében, ehelyett a vezetésre figyelmet
és figyelmét az útra valamint a forgalmi viszonyokra összpontosíthatja.
FIGYELEM
Mindig a járművezetőé a jármű biztonságos vezetésének és a közlekedési szabályok betartásának teljes felelőssége.
A hangfelismerő rendszer lehetővé teszi a járművezető számára bizonyos funkciók hanggal történő aktiválását a multimédia rendszerben, a rádióban, a Bluetooth® kapcsolaton
keresztül csatlakoztatott mobiltelefonon vagy
a Volvo navigációs rendszerben*, miközben a
járművezető a kormánykeréken tarthatja a
kezeit. Az adatok bevitele párbeszédes formában történik a felhasználó által kimondott
utasítások és a rendszer szóbeli válaszai formájában. A hangfelismerő rendszer ugyanazt
a mikrofont használja, mint a Bluetooth®
kihangosító rendszer, lásd Bluetooth® telefonkihangosító - áttekintés (o. 60), és a hangfelismerő rendszer az autó hangszóróin keresztül válaszol.
A hangfelismerő rendszer
használatának első lépései
03
Kormánykerék-billentyűzet.
A hangfelismerés gombja
•
Nyomja meg a hangfelismerés gombját
(1) a rendszer aktiválásához és a hangutasításos párbeszéd kezdeményezéséhez.
A rendszer ekkor általánosan használt
utasításokat jelenít meg a középkonzol
kijelzőjén.
Vegye figyelembe az alábbiakat a hangfelismerő rendszer használatakor:
•
Az utasításhoz - beszéljen a hangot követően, normál hangon és normál sebességgel.
•
Ne beszéljen, miközben a rendszer
válaszol (a rendszer eközben nem érti
meg az utasításokat).
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
65
03 Audio és média
||
•
Az autó ajtóinak, ablakainak és a napfénytetőnek* zárva kell lennie.
•
Kerülje a háttérzajokat az utastérben.
MEGJEGYZÉS
03
A hangfelismerés nyelvi beállításai
A hangfelismerés súgó funkciói
A hangfelismerés, (o. 65). oldal lehetséges
nyelvi beállításai a MY CAR menürendszerben
módosíthatók.
A hangfelismerő rendszer, (o. 65) megismeréséhez és betanításához az Ön hangjához és
kiejtéséhez segítő funkciók állnak rendelkezésre.
Ha a járművezető nem biztos abban, hogy
milyen utasítást használjon, akkor a
"Súgó" utasítás kimondására a rendszer
számos különböző utasítással válaszol,
amelyek az adott helyzetben használhatók.
•
Hangutasítások: Funkció, amely segít a
rendszer megismerésében és az utasítások kiadásban.
•
Hangutasítások tanulása: Funkció,
amely segít a hangfelismerő rendszer
betanításában az Ön hangjához és kiejtéséhez. A funkció egy felhasználói profil
hangbetanításához kínál lehetőséget.
•
Rövid utasítások: Olyan funkció, amely
rövid utasításokat olvas fel a rendszer
működésére vonatkozóan.
A hangfelismerés az alábbi módon kapcsolható ki:
•
•
A "Mégse" utasítás kimondásával
At EXIT gomb vagy egy másik forrás
gombjának (például MEDIA) megnyomásával.
Mobiltelefon csatlakoztatása
Mielőtt hangutasításokat adhatna ki a mobiltelefonnak, azt regisztrálni és csatlakoztatni
kell a Bluetooth® kihangosítón keresztül. Ha
telefonutasítást ad ki és nincs csatlakoztatott
mobiltelefon, akkor a rendszer tájékoztatja
erről. A mobiltelefon regisztrálásával és csatlakoztatásával kapcsolatban, lásd Bluetooth®
eszköz regisztrálása (o. 56).
Nyelvek listája.
A hangfelismerés nem minden nyelv esetében
lehetséges. A hangfelismeréshez rendelkezésre álló nyelvek egy ikonnal vannak jelölve
. A nyelv módosítása
a nyelvek listájában a MY CAR, (o. 14). oldal, menürendszerben
lehetséges.
MEGJEGYZÉS
A hangfelismerés nyelvét nem lehet a teljes
menürendszer nyelvének módosítása nélkül módosítani.
MEGJEGYZÉS
A hangutasításokra vonatkozó utasításokat
és a hangutasítások tanulását csak az autó
álló helyzetében lehet elindítani.
Hangutasítások
Az utasítások a MY CAR, (o. 14). oldal menürendszer normál nézetében indíthatók, az
OK/MENU gomb megnyomásával, majd a
Beállítások Hangvezérlési beállítások
Oktatóanyag menüpont kiválasztásával.
Az útmutató 3 leckére van osztva, amelyek
elvégzése összesen körülbelül 5 percet vesz
igénybe. A rendszer elkezdi az első leckét.
66
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Audio és média
Egy lecke átugrásához és a következő leckéhez lépéshez, nyomja meg a
gombot. Az
gomb megnyomásával
előző leckéhaz az
léphet.
Az oktatást az EXIT gomb megnyomásával
fejezheti be.
Hangfelismerés - beállítások
Hangfelismerés - hangutasítások
Számos beállítás hajtható végre a hangfelismerő rendszerre, (o. 65). oldal vonatkozóan.
Lehetőség van a multimédia rendszer és a
Bluetooth® kapcsolaton keresztül csatlakoztatott mobiltelefon bizonyos funkcióinak előre
meghatározott utasításokkal történő hangvezérlésére, (o. 65). oldal.
•
Hangbetanítás
A rendszer kifejezéseket jelenít meg, amelyeket ki kell mondania. A hangbetanítás a MY
CAR menürendszer normál nézetében indítható el, az OK/MENU gomb megnyomásával,
majd a Beállítások Hangvezérlési
beállítások Hangszóró betanítása menüpont kiválasztásával.
A hangbetanítás befejeztével, ne feledje beállítani a profilt, (o. 67) Betanított
felhasználó a Felhasználói beállítás menüpontban.
•
Rövid utasítások
A rendszer rövid utasításokat olvas fel a
hangfelismeréssel kapcsolatban. Az utasítások a hangfelismerés gombjának, (o. 65)
megnyomásával és a "Rövid utasítások"
utasítás kimondásával lehet elindítani.
•
Felhasználói beállítás - A hangprofil a
MY CAR, (o. 14). oldal menü normál
nézetében, az OK/MENU gomb megnyomásával, és a Beállítások
Hangvezérlési beállítások
Felhasználói beállítás menüpont kiválasztásával állítható be. Válasszon a
Alapbeállítás vagy Betanított
felhasználó lehetőségek közül. A
Betanított felhasználó csak a hangutasítások tanulásának, (o. 66). oldal végrehajtását követően választható ki.
Mesterséges hang sebessége - A rendszer dinamikus (nem előre rögzített) szöveg-felolvasási sebessége a MY CAR
menürendszer normál nézetében módosítható az OK/MENU gomb megnyomásával, majd a Beállítások
Hangvezérlési beállítások Sebesség
kiolvasása menüpont kiválasztásávaL.
Válasszon a Gyors, Közepes és Lassú
lehetőségek közül.
Hangfelismerés hangereje - A rendszer
hangereje a SOUND gomb megnyomásával, a TUNE gomb Hangvezérl.
hangereje állásba forgatásával, és az
OK/MENU gomb megnyomásával módosítható. Módosítsa a hangerőt a TUNE
gomb forgatásával, majd mentse a beállítást az OK/MENU gombbal.
A járművezető hangutasításokkal párbeszédet kezdeményez a hangfelismerés gombjának, (o. 65). oldal megnyomásával.
03
A párbeszéd elkezdését követően, az általánosan használt utasítások láthatók a kijelzőn.
Amikor a járművezető megszokta a rendszer
használatát, akkor felgyorsíthatja a párbeszédet és kihagyhatja a rendszer üzeneteit a
hangfelismerés gombjának rövid megnyomásával.
Az utasítások számos módon kiadhatók
Az audiosáv médialejátszóban történő keresésére szolgáló utasítás több lépésben vagy
egy rövid utasításként is kiadható:
•
"Média keresése" > "Sáv" - Mondja
"Média keresése", várjon a rendszer
válaszára, majd mondja "Sáv".
vagy
•
"Sáv keresése" - Mondja ki a rövid utasítást egyszerre.
}}
67
03 Audio és média
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
03
Hangfelismerés - gyorsutasítások
(o. 68)
Hangfelismerés - mobiltelefon (o. 68)
Hangfelismerés - rádió (o. 69)
Hangfelismerés - multimédia (o. 70)
Hangfelismerés - gyorsutasítások
Hangfelismerés - mobiltelefon
A hangfelismeréses, (o. 65). oldal vezérlés
számos előre beállított gyorsutasítással hajtható végre.
Hangfelismerés, (o. 65). oldal a Bluetooth®
kapcsolattal csatlakoztatott mobiltelefonon
például egy partner hívásához vagy egy szám
tárcsázásához.
A multimédia rendszer és a telefon gyorsparancsait a MY CAR, (o. 14). oldal menüpont
normál nézetében találja az OK/MENU gomb
megnyomásával, majd a Beállítások
Hangvezérlési beállítások Utasítás lista
Globális parancsok, Telefon utasítások,
Adathordozó-utasítások, Rádióutasítások
és Navigációs utasítások* lehetőség kiválasztásával.
Az egyes utasítások súgó szövege írja le,
hogy az utasítás minden forrásban vagy csak
egy forrásban használható-e.
Az alábbi párbeszédek csak példák; a rendszer válasza a helyzettől függően változó
lehet.
Szám tárcsázása
A rendszer a 0 (nulla) és 9 (kilenc) közötti számokat képes értelmezni. Ezeket a számokat
egyenként, több számot tartalmazó csoportokban vagy a teljes számot egyszerre is ki
lehet mondani. A 9-nél (kilencnél) nagyobb
számokat a rendszer nem képes kezelni, például a 10 (tíz) vagy 11 (tizenegy) használata
nem lehetséges.
Az alábbi párbeszéd hangutasításokkal tárcsáz egy számot.
1. A felhasználó kezdi a párbeszédet az
alábbiak szerint: "Szám tárcsázása".
> A rendszer az alábbiak szerint válaszol:
"Mondja a számot".
2. Kezdje mondani a telefonszám számjegyeit (egyedi egységenként, azaz "Hatnyolc-hét" stb.).
> A szünetben, a rendszer megismétli az
utoljára kimondott számcsoportot.
68
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Audio és média
3. Folytassa a számok kimondását. Amikor
kimondta a teljes számot, fejezze be az
alábbiak szerint: "OK".
> A rendszer tárcsázza a számot.
Meg is változtathatja a számot a "Javítás"
(ami törli az utolsó kimondott számcsoportot)
vagy a "Törlés" (ami törli a teljes kimondott
telefonszámot) utasítás kimondásával. Az
"Ismétlés" utasítás kiadására a rendszer
kimondja a teljes számot.
Partner hívása
Az alábbi párbeszéd szolgál a telefonkönyvben szereplő partner hangutasításokkal történő hívására.
1. A felhasználó kezdi a párbeszédet az
alábbiak szerint: "Partner hívása".
> A rendszer az alábbiak szerint válaszol:
"Mondja a nevet".
2. Mondja ki a partner nevét.
> Ha csak egy partner található, akkor a
rendszer hívja a partnert, ha nem,
akkor a rendszer folytatja a megfelelő
partner megtalálásához szükséges utasításokkal.
Ha a partner több számmal is rendelkezik a
telefonkönyvben, akkor lehetséges például a
"Mobil" vagy "Munkahely" kimondása a név
után, hogy segítsen a rendszernek.
További utasítások
Hangfelismerés - rádió
A mobiltelefon hangfelismeréses vezérlésével
kapcsolatos további utasítások a MY CAR,
(o. 14). oldal menü normál nézetéből, az
OK/MENU gomb megnyomásával, majd a
Beállítások Hangvezérlési beállítások
Utasítás lista Telefon utasítások menüpont kiválasztásával érhetők el.
Hangvezérlés, (o. 65). oldal a rádióhoz, például csatornaváltáshoz.
Kapcsolódó információk
•
Bluetooth®
telefon-kihangosító (o. 59)
Az alábbi párbeszédek csak példák; a rendszer válasza a helyzettől függően változó
lehet.
Csatornaváltás
Az alábbi párbeszéd hangutasításokkal vált
rádiócsatornát.
03
1. A felhasználó kezdi a párbeszédet az
alábbiak szerint: "Állomásválasztás".
> A rendszer az alábbiak szerint válaszol:
"Mondja ki az állomásnevet".
2. Mondja ki az állomás nevét.
> A rendszer a rádióállomás sugárzására
vált.
Frekvenciaváltás
A rendszer a 87,5 (nyolcvanhét egész öt) és
108,0 (száznyolc egész nulla) közötti számokat tudja értelmezni.
Az alábbi párbeszéd hangutasításokkal vált
rádiófrekvenciát.
1. A felhasználó kezdi a párbeszédet az
alábbiak szerint: "Frekvencia".
> A rendszer az alábbiak szerint válaszol:
"Mondja ki a frekvenciát".
}}
69
03 Audio és média
||
2. Mondja ki a frekvenciát 87,5 és 108,0
megahertz között.
> A rendszer az adott rádiófrekvenciára
vált.
További utasítások
03
A rádió hangfelismeréses vezérlésével kapcsolatos további utasítások a MY CAR,
(o. 14). oldal menü normál nézetéből, az
OK/MENU gomb megnyomásával, majd a
Beállítások Hangvezérlési beállítások
Utasítás lista Rádióutasítások menüpont
kiválasztásával érhetők el.
Kapcsolódó információk
•
Rádió (o. 37)
Hangfelismerés - multimédia
A multimédia rendszer Hangvezérlése, (o. 65).
oldal, például a forrás vagy a zeneszám váltásához.
Az alábbi párbeszédek csak példák; a rendszer válasza a helyzettől függően változó
lehet.
Forrás váltása
Az alábbi párbeszéd hangutasításokkal vált
médiaforrást.
–
A felhasználó kezdi a párbeszédet az
alábbiak szerint: "Lemez".
> A rendszer a CD/DVD-lejátszóra vált.
Az egyéb források ehelyett például a
"BLUETOOTH", "TV" vagy "USB" utasításokkal érhetők el. A források elérhetősége
attól függ, hogy pillanatnyilag mi van csatlakoztatva és van-e lejátszható média az adott
forrásban. Ha a médiaforrás nem elérhető,
akkor a rendszer elmagyarázza, hogy miért.
Zeneszám váltása
A rendszer a 0 (nulla) és 99 (kilencvenkilenc)
közötti számokat képes értelmezni. A 99-nél
(kilencvenkilencnél) magasabb számokat nem
képes kezelni a rendszer, például a 100 (száz)
vagy 101 (százegy) nem értelmezhető.
Az alábbi párbeszéd hangutasításokkal vált
sávot.
1. A felhasználó kezdi a párbeszédet az
alábbiak szerint: "Sáv kiválasztása".
> A rendszer az alábbiak szerint válaszol:
"Mondja a sáv számát".
2. Mondja a sáv számát (egy számként,
azaz "Huszonhárom" és nem "Kettőhárom").
> A rendszer az aktív médiaforrás adott
számú sávjára vált.
Média keresése
Az alábbi, hangutasításokkal folytatott párbeszéd szolgál média keresésére.
1. A felhasználó kezdi a párbeszédet az
alábbiak szerint: "Média keresése".
> A rendszer a lehetséges keresési kategóriák listáját mutatja, és az alábbiak
szerint válaszol: "Válassza ki egy sor
számát vagy mondjon ki egy
kategóriát a médiakereséshez.".
2. Mondja ki egy sáv számát vagy egy keresési kategóriát.
> A rendszer további utasításokat ad a
megfelelő média megtalálásához.
További utasítások
A multimédia rendszer hangfelismeréses
vezérlésével kapcsolatos további utasítások a
MY CAR, (o. 14). oldal menü normál nézetéből, az OK/MENU gomb megnyomásával,
70
03 Audio és média
majd a Beállítások Hangvezérlési
beállítások Utasítás lista
Adathordozó-utasítások menüpont kiválasztásával érhetők el.
Kapcsolódó információk
•
Médialejátszó (o. 44)
Internetkapcsolattal rendelkező autó
Az autó internethez csatlakoztatása például
navigációs szolgáltatások, webrádió és zeneszolgáltatások alkalmazásokon, (o. 76)
keresztüli valamint a jármű beépített webböngészőjének, (o. 77) használatára ad lehetőséget.
lehetséges, lásd Bluetooth® telefon-kihangosító (o. 59).
A mobiltelefonnak és a hálózatüzemeltetőnek
támogatnia kell az internetkapcsolat megosztását és az előfizetésnek adatforgalmat kell
tartalmaznia.
MEGJEGYZÉS
Az internet használatakor adatok átvitele
történik (adatforgalom), aminek költsége
lehet.
03
Az adatbarangolás aktiválása további költségeket eredményezhet.
Vegye fel a kapcsolatot hálózatüzemeltetőjével az adatforgalom költségeivel kapcsolatban.
Amikor az autó az internethez van csatlakoztatva, akkor további programok (alkalmazások) használhatók. Az elérhető alkalmazások
változhatnak, de az alkalmazástípusok navigációs szolgáltatásokat, közösségi médiát,
internetrádiót és zeneszolgáltatásokat foglalnak magukban. Az autó egyszerű webböngészővel rendelkezik az információk interneten történő kereséséhez és megjelenítéséhez.
Az alapvető használathoz, olvassa el a rendszer kezelésének módja és navigálás a menüben, (o. 28) részt.
Ha mobiltelefonon keresztül csatlakozik az
internethez, akkor a mobiltelefon egyéb funkcióinak használata, például szöveges üzenetek olvasása és hívások lebonyolítása is
}}
71
03 Audio és média
||
Csatlakoztassa az autót az internethez
Bluetooth®
Wi-Fi
1. A mobiltelefont először regisztrálni és
csatlakoztatni kell az autóhoz, (o. 56).
2. Kacsolja be az internetkapcsolat megosztását (hordozható/személyes hotspot) a
mobiltelefonon.
03
Az internetkapcsolat beállításai.
Az internetkapcsolat alapértelmezett beállítása az, hogy ne kapcsolódjon az internethez.
Miután kiválasztott egy csatlakozási lehetőséget, a kiválasztott lehetőség megmarad és az
autó automatikusan kapcsolódik, amikor a
hálózat elérhető. Az internetcsatlakozási mód
módosításához, válasszon egy másik csatlakozási lehetőséget. Ha nem szeretné az internethez történő automatikus csatlakozást,
akkor törölje a hálózati kapcsolatot.
Válassza ki a csatlakozási lehetőséget:
Bluetooth®, Wi-Fi vagy autómodem*:
Autómodem*18
3. Nyomja meg a MY CAR gombot a forrás
normál nézetének eléréséhez. Ezután
nyomja meg az OK/MENU gombot, és
válassza a Beállítások
Internetbeállítások Kapcsolat ezen
keresztül: Bluetooth menüpontot.
> Az autó most csatlakoztatva van.
A későbbiekben az autó automatikusan csatlakozik az elérhető hálózathoz Bluetooth®
kapcsolaton.
A képernyő egy szimbóluma, (o. 32) mutatja a
kapcsolat pillanatnyi állapotát.
A hálózati kapcsolat törléséhez, lásd Hálózati
kapcsolat törlése.
Az autó legfeljebb 10 Bluetooth® hálózatra
képes emlékezni. Egy vagy több hozzáadásakor a legrégebbi hálózat és jelszó eltávolításra
kerül a megjegyzett hálózatok listájából.
Az autó modemével történő csatlakozáshoz,
lásd Autómodem* (o. 74).
18
72
Csak Volvo On Call szolgáltatással rendelkező autók
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
1. Kacsolja be az internetkapcsolat megosztását (hordozható/személyes hotspot) a
mobiltelefonon.
2. Nyomja meg a MY CAR gombot a forrás
normál nézetének eléréséhez. Ezután
nyomja meg az OK/MENU gombot, és
válassza a Beállítások
Internetbeállítások Kapcsolat ezen
keresztül: Wi-Fi menüpontot.
> Elkezdődik a rendelkezésre álló Wi-Fi
hálózatok keresése.
3. Válassza ki a hálózatát.
4. Válassza az csatlakoztatás lehetőséget.
5. Írja be a hálózati jelszót.
> Az autó most megpróbál csatlakozni a
hálózathoz.
A későbbiekben az autó automatikusan csatlakozik az elérhető hálózathoz Wi-Fi kapcsolaton.
A képernyő egy szimbóluma, (o. 32) mutatja a
kapcsolat pillanatnyi állapotát.
03 Audio és média
A hálózati kapcsolat törléséhez, lásd Hálózati
kapcsolat törlése.
Az autó legfeljebb 10 Wi-Fi hálózatra képes
emlékezni. Egy vagy több hozzáadásakor a
legrégebbi hálózat és jelszó eltávolításra kerül
a megjegyzett hálózatok listájából.
Mentett Wi-Fi hálózat eltávolítása
1. Nyomja meg a MY CAR gombot a forrás
normál nézetének eléréséhez.
2. Ezután, nyomja meg az OK/MENU gombot, és válassza a Beállítások
Internetbeállítások lehetőséget.
A Wi-Fi technológiája és biztonsága
Csak az alábbi típusú hálózatokhoz lehet
csatlakozni:
•
•
•
gatás nagy mennyiségű adat átvitelét igényelheti, amihez jó kapcsolat és jelerősség szükséges.
Frekvencia - 2,4 GHz.
Mobiltelefon - autó
Szabványok - 802.11 b/g/n.
A kapcsolat sebessége változó lehet a mobiltelefon elhelyezkedésétől függően az autóban. Vigye közelebb a mobiltelefont az autó
audio- és médiarendszeréhez, hogy javítsa a
jelerősséget. Ügyeljen arra, hogy ne legyen
közöttük interferencia.
Biztonsági típus - WPA2-AES-CCMP.
Ha több eszköz működik egyszerre a frekvencián, akkor ez csökkentheti a teljesítményt.
Hálózati kapcsolat visszavonása
Mobiltelefon - hálózat
A mobilhálózat sebessége az adott hely lefedettségétől függően változik. A hálózati lefedettség gyenge lehet például alagutakban,
hegyek mögött, mély völgyekben vagy beltérben. A sebesség a hálózatüzemeltetővel fennálló szerződésétől is függ.
3. Válassza az Wi-Fi lehetőséget.
> Megjelenik a rendelkezésre álló hálózatok listája.
4. Válassza ki az eltávolítandó hálózatot.
MEGJEGYZÉS
5. Válassza az Elfelejtés lehetőséget.
> Az autó ezután nem csatlakozik automatikusan a hálózathoz.
Összes hálózat eltávolítása
Az összes hálózat egyszerre eltávolításra
kerül. Kérjük, ne feledje, hogy az összes felhasználói adat és rendszerbeállítás visszaáll a
gyári beállításokra.
A gyári beállítások visszaállításához, nyomja
meg a középkonzol MY CAR gombját, majd
az OK/MENU gombot, és menjen a
Beállítások Gyári beállítások
visszaállítása menüponthoz.
03
Ha problémák adódnak az adatforgalommal kapcsolatban, forduljon hálózatüzemeltetőjéhez.
Nyomja meg az OK/MENU gombot, és
válassza a Beállítások
Internetbeállítások Kapcsolat ezen
keresztül: Nincs menüpontot. Az autó
nem fog csatlakozni az internethez.
Kapcsolódó információk
•
•
Szimbólumok a képernyőn (o. 32)
Tulajdonosváltás (o. 11)
Nincs vagy gyenge internetkapcsolat
Az átvitt adatok mennyisége az autóban
használt szolgáltatásoktól és alkalmazásoktól
függ. Például az interneten történő zenehall-
73
03 Audio és média
Autómodem*19
Az autó rendelkezik egy modemmel, amely az
internethez kapcsolódásra használható. Lehetőség van az internetkapcsolat megosztására
Wi-Fi kapcsolaton.
Internetkapcsolat
3. Írja be a SIM-kártya PIN-kódját
> Az autó most csatlakozik az internethez és lehetőség van internetfunkcióinak használatára, lásd Internetkapcsolattal rendelkező autó (o. 71).
Wi-Fi csatlakozási pont megosztása
MEGJEGYZÉS
Ahhoz, hogy a PIN-kódot ne kelljen beírni
az autó minden indításakor, azt javasoljuk,
hogy kapcsolja ki a PIN-kódos zárolást.
Nyomja meg a MY CAR gombot a forrás
normál nézetének megnyitásához. Ezután,
nyomja meg az OK/MENU gombot, és
válassza a Beállítások
Internetbeállítások
Autómodem lehetőséget. Távolítsa el a jelölést a SIMkártya letiltása jelölőnégyzetből.
03
1. Helyezze személyes SIM-kártyáját a tartóba, amely a kesztyűtartóban található.
2. Nyomja meg a MY CAR gombot a forrás
normál nézetének eléréséhez. Ezután
nyomja meg az OK/MENU gombot, és
válassza a Beállítások
Internetbeállítások Autómodem
menüpontot.
MEGJEGYZÉS
Az internet használatakor adatok átvitele
történik (adatforgalom), aminek költsége
lehet.
Az adatbarangolás aktiválása további költségeket eredményezhet.
Vegye fel a kapcsolatot hálózatüzemeltetőjével az adatforgalom költségeivel kapcsolatban.
Az internetkapcsolat kikapcsolásához,
nyomja meg a MY CAR gombot a forrás normál nézetének eléréséhez. Ezután nyomja
19
74
meg az OK/MENU gombot, és válassza a
Beállítások Internetbeállítások Nincs
menüpontot.
Csak Volvo On Call szolgáltatással rendelkező autók.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Amikor az autó csatlakozik az internethez az
autómodemen keresztül, akkor lehetőség van
az internetkapcsolat megosztására (Wi-Fi
csatlakozási pont), hogy más eszközök is
használhassák az autómodemet.
A hálózatüzemeltetőnek (SIM-kártya) támogatnia kell az internetkapcsolatot (internetkapcsolat megosztása).
03 Audio és média
1. Nyomja meg a MY CAR gombot a forrás
normál nézetének eléréséhez. Ezután
nyomja meg az OK/MENU gombot, és
válassza a Beállítások
Internetbeállítások Autó Wi-Fi
hotspotja menüpontot
eléréséhez. Ezután nyomja meg az
OK/MENU gombot, és válassza a
Beállítások Internetbeállítások menüpontot.
Az internetkapcsolat megosztásának kikapcsolásához - távolítsa el a négyzet jelölését.
MEGJEGYZÉS
A Wi-Fi csatlakozási pont aktiválása esetén a hálózatüzemeltető további díjakat
számolhat fel.
Vegye fel a kapcsolatot hálózatüzemeltetőjével az adatforgalom költségeivel kapcsolatban.
Az autó Wi-Fi elérési pontjához legfeljebb 8
eszköz csatlakoztatható. Az eszközök száma
először a MY CAR gomb megnyomásával
jeleníthető meg a forrás normál nézetének
Frekvencia - 2,4 GHz.
Szabványok - 802.11 b/g/n.
Biztonsági típus - WPA2-AES-CCMP.
Az antenna az autó tetejére van szerelve.
Nincs vagy gyenge internetkapcsolat
Lásd Internetkapcsolattal rendelkező autó
(o. 71).
Vigye be a Wi-Fi hálózat nevét (SSID) és
írjon be egy jelszót. A névnek 6-32 karaktert kell tartalmaznia, a jelszónak pedig
10-63 karaktert. A későbbiekben lehetőség van a név és a jelszó módosítására.
2. Aktiválja az autó Wi-Fi csatlakozási pontját a jelölőnégyzet bejelölésével.
> Most lehetőség van külső eszközök
csatlakoztatására az autó Wi-Fi csatlakozási pontjához.
•
•
•
•
Kapcsolódó információk
•
Internetkapcsolattal rendelkező autó
(o. 71)
•
Szimbólumok a képernyőn (o. 32)
03
Az autó Wi-Fi csatlakozási pontjához csatlakozó
eszközök száma.
Annak megtekintéséhez, hogy mely eszközök
csatlakoznak az autó Wi-Fi elérési pontjához,
nyomja meg a MY CAR gombot a forrás normál nézetének eléréséhez. Ezután nyomja
meg az OK/MENU gombot, és válassza a
Beállítások Internetbeállítások Autó
Wi-Fi hotspotja menüpontot.
A Wi-Fi csatlakozási pont technológiája és
biztonsága
A Wi-Fi csatlakozási pont kiosztásához
2,4GHz frekvenciát használ. Ha több eszköz
működik egyszerre a frekvencián, akkor a teljesítmény csökkenhet.
75
03 Audio és média
Alkalmazások
Az alkalmazások olyan alkalmazások, amelyek
akkor használhatók, ha az autó az internethez
van csatlakoztatva. Az elérhető alkalmazások
változhatnak, de az alkalmazástípusok navigációs szolgáltatásokat, közösségi médiát, internetrádiót és zeneszolgáltatásokat foglalnak
magukban.
03
Az alapvető használathoz és navigáláshoz,
olvassa el a rendszer kezelésének módja és
navigálás a menüben, (o. 28). oldal részt.
MEGJEGYZÉS
Az internet használatakor adatok átvitele
történik (adatforgalom), aminek költsége
lehet.
Az adatbarangolás aktiválása további költségeket eredményezhet.
Vegye fel a kapcsolatot hálózatüzemeltetőjével az adatforgalom költségeivel kapcsolatban.
Egy szimbólum, (o. 32) jelenik meg a képernyő jobb oldali felső sarkában, amikor az autó
vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik. Ha
nincs elérhető internetkapcsolat, akkor ez
megjelenik a képernyőn.
Nyomja meg a
csatlakozás gombot a
középkonzolon, és válassza a Alkalmazások
lehetőséget a rendelkezésre álló alkalmazások20 megjelenítéséhez. Válassza ki az alkalmazást a listában az OK/MENU gombbal.
Az alkalmazások az internetről az autóra tölthetők és onnan futtathatók. Az alkalmazások
76
Bizonyos alkalmazások helyadatokat igényelszimbólum jelenik meg a képernek. A
nyőn, amikor helyadatok megosztása történik.
Bejelentkezés
Bizonyos alkalmazások/szolgáltatások bejelentkezést igényelnek. Kétféle típus létezik:
Az alkalmazások használatához az autót először csatlakoztatni kell az internethez, (o. 71).
oldal .
20
21
minden indítás alkalmával letöltődnek (frissítve), ami azt jelenti, hogy az alkalmazás
minden használatához internetkapcsolat
szükséges.
Az alkalmazások idővel változnak és a felszereltségi szinttől és piactól függően eltérőek lehetnek.
Sensus Navigation.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
Bizonyos alkalmazások regisztrációt igényelnek az alkalmazásba/szolgáltatóhoz.
Az alkalmazás indításakor tájékoztatást
kap arról, hogy be kell-e jelentkeznie.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a regisztráláshoz vagy használja
meglévő fiókját a bejelentkezéshez.
•
Bizonyos alkalmazások/szolgáltatások
személyes Volvo ID bejelentkezést igényelnek. A regisztrálással vagy egy meglévő fiók használatával számos hasznos
szolgáltatáshoz férhet hozzá, például közvetlenül az interneten küldhet címeket térképszolgáltatásokból navigációs alkalmazásokba vagy a Volvo navigációs rendszerbe*21. További tájékoztatásért és a
fiók létrehozásának módjához, lásd Volvo
ID (o. 12).
03 Audio és média
Navigációs szolgáltatások
Webböngésző
A navigációs szolgáltatások útinformációkat
adnak, amelyek egy előre beállított úti célhoz
vezetnek. Nem minden útirányra vonatkozó
javaslat megbízhatósága garantált, mert előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyek meghaladják a navigációs rendszer kapacitását és
ítélőképességét, például az időjárás hirtelen
változása esetén.
A autó beépített webböngészővel rendelkezik
az interneten történő kereséshez és megjelenítéshez.
FIGYELEM
Tartsa be az alábbiakat.
•
Irányítsa teljes figyelmét az útra és
összpontosítson teljesen a vezetésre.
•
Tartsa be az érvényben lévő közlekedési szabályokat és vezessen józan
ítélőképességgel.
•
Az időjárási feltételek vagy az évszakok hatással vannak az útviszonyokra,
ezért bizonyos útmutatások kevésbé
megbízhatóak lehetnek.
MEGJEGYZÉS
Lehetséges a Sensus Navigation frissítése,
ami több funkciót és térképadat-frissítéseket tartalmaz. Keresse fel kereskedőjét.
Kapcsolódó információk
•
•
Szimbólumok a képernyőn (o. 32)
Tulajdonosváltás (o. 11)
Az alapvető használathoz, olvassa el a rendszer kezelésének módja és navigálás a menüben, (o. 28). oldal részt.
A webböngésző egyszerű típusú és HTML 4
szabványú szövegek és képek megjelenítését
támogatja. A webböngésző nem támogatja a
mozgókép-, video- és hanglejátszást. Fájlok
letöltése és mentése nem lehetséges.
Nyomja meg a csatlakozás (Connect) gombot
és válassza a
a középkonzolon
Webböngésző lehetőséget.
Amikor Bluetooth® használatával kapcsolódik
az internethez, akkor a Bluetooth® szimbólum, (o. 32) látható a képernyő jobb oldali
felső sarkában.
Ha nincs elérhető internetkapcsolat, akkor ez
megjelenik a képernyőn.
03
Keresés funkció
A webböngésző használatához az autót először csatlakoztatni kell az internethez, (o. 71).
oldal .
MEGJEGYZÉS
Az internet használatakor adatok átvitele
történik (adatforgalom), aminek költsége
lehet.
Az adatbarangolás aktiválása további költségeket eredményezhet.
Vegye fel a kapcsolatot hálózatüzemeltetőjével az adatforgalom költségeivel kapcsolatban.
MEGJEGYZÉS
A webböngésző vezetés közben nem
érhető el.
Keresés a margarétakerék használatával.
Karakterlista.
A bemeneti mód megváltoztatása (lásd az
alábbi táblázatot).
Utoljára látogatott weboldalak (előzmények).
}}
77
03 Audio és média
||
Használja a margarétakereket a webcímek
(URL) beviteléhez, például http://
mobile.volvocars.com.
1. Forgassa a TUNE gombot a kívánt betűhöz, majd nyomja meg az OK/MENU
gombot a jóváhagyáshoz. Használhatja a
középkonzol vezérlőpaneljének szám- és
betűgombjait is.
03
2. Folytassa a következő betűvel, és így
tovább.
3. A beviteli mód számokra vagy speciális
karakterekre váltásához, a bevitt cím
betöltéséhez vagy az előzményekhez
lépéshez, forgassa a TUNE gombot a
lista valamelyik lehetőségéhez (lásd a
magyarázatot az alábbi táblázatban) a
beviteli mód (2) megváltoztatásához,
majd nyomja meg az OK/MENU gombot.
123/AB
C
Váltás a betűk és számok között
az OK/MENU gombbal.
=>
Az előzményekhez (3) vezet.
Forgassa a TUNE gombot az
internetes cím (URL) kiválasztásához, majd nyomja meg az
OK/MENU gombot a címhez
lépéshez.
Mehet
78
Betölti a bevitt webcím URL-jét
az OK/MENU gombbal.
a|A
||}
Vált a kisbetűk és nagybetűk
között az OK/MENU gombbal.
Vált a szövegkerékről a Cím:
mezőre. Mozgassa a kurzort a
TUNE gombbal. Törölje a téves
beviteleket az EXIT gombbal. A
szövegkerékhez történő visszatéréshez, nyomja meg az OK/
MENU gombot.
Navigálás a webböngészőben
Forgassa a TUNE gombot a hivatkozások
közötti navigáláshoz vagy a görgetéshez a
weboldalon. Nyomja meg az OK/MENU gombot a választás/kiemelt hivatkozás aktiválásához.
Ne feledje, hogy a középkonzol
számjegy és betű gombjai használhatók a Cím: mező szerkesztésére.
Az EXIT gomb rövid megnyomásával törölhet
egy karaktert. Az EXIT gomb hosszú megnyomása törli az összes bevitt karaktert.
A középkonzol egy szám gombjának megnyomására, amikor a szövegkerék látható
(lásd a fenti ábrát), egy karakterlista jelenik
meg a képernyőn. Folytassa a szám gomb
többszöri megnyomását a kívánt betűig, majd
engedje el. Folytassa a következő betűvel, és
így tovább. Amikor megnyom egy gombot, a
bevitelt egy másik gomb megnyomása erősíti
meg.
Szám beviteléhez, tartsa nyomva a vonatkozó
szám gombot.
A kurzor mozgatása a weboldalon.
A kurzor szabadon mozgatható a lapon a
középkonzol billentyűzetével.
A felugró menü a középkonzol 5 számgombjával érhető el. Vagy mozgassa a kurzort egy
nem kattintható területre, és nyomja meg az
OK/MENU gombot.
Funkciók
A rendelkezésre álló funkciók a középkonzol
5 számú felugró menügombjával érhetők el.
Vagy mozgassa a kurzort egy nem kattintható
területre, és nyomja meg az OK/MENU gombot.
03 Audio és média
• Vissza - visszalép az előző oldalra.
• Következő - ha visszalépett, akkor lehet-
funkciók végrehajtását teszik lehetővé a
weboldalakon és a lehetővé teszik, hogy
a weboldal tulajdonosa statisztikákat hozzon létra például arról, hogy a látogatók
mely lapokat látogatták meg.
séges az előrelépés az oldalhoz.
• Újrabetöltés - frissíti az oldalt.
• Leállítás - leállítja az oldal betöltését és
visszalép.
• Betűméret - Válassza ki a használandó
karakterméretet: Nagy, Közepes vagy
Közepes.
• Új fül - Új fül/oldal létrehozása. Legfeljebb négy fül nyitható meg egyszerre.
• Fül bezárása - bezárja a fület/oldalt.
• Közelítés/Távolítás - nagyítja/kicsinyíti
az oldalt.
• Könyvjelző hozzáadása/Könyvjelző
törlése - A weboldal címének minden
alkalommal történő begépelése helyett,
lehetőség van gyorshivatkozás (könyvjelző) mentésére az oldalhoz. Max. 20
könyvjelző menthető.
• Beállítások - A webböngésző kijelzési és
információkezelési beállítása, további
információkért, lásd az alábbiakat.
Beállítások
• Könyvjelzők - Átnevezés, Átrendezés
vagy Törlés.
•
Tartalom szűrése - Bizonyos beállítások
hajthatók végre a weboldalak kívánt
módon történő mutatásához. Az alábbi
funkciók be-/kikapcsolhatók: Képek
megjelenítése, Felugró ablakok tiltása
és JavaScript engedélyezése.
TV*
A TV képe csak akkor látható, ha áll az autó.
Amikor a jármű körülbelül több mint körülbelül
6 km/h sebességgel mozog, akkor a kép eltűnik, de a hang eközben is hallatszik. A kép a
jármű megállításakor újra megjelenik.
• Böngésző adatainak törlése – A sütik,
03
a böngészési előzmények és a
gyorsírótár mind törlésre kerülnek.
• FAV gomb opciói - Lehetőség van bizo-
nyos funkciók FAV gombhoz kapcsolására. A kapcsolt funkció ezt követően
egyszerűen a FAV gomb megnyomásával
aktiválható, lásd Kedvencek (o. 33).
Kapcsolódó információk
•
•
•
Szimbólumok a képernyőn (o. 32)
Tulajdonosváltás (o. 11)
TV funkciók, a kezelés áttekintése.
A menü áttekintése - webböngésző
(o. 92)
Az alapvető lejátszáshoz és navigáláshoz,
olvassa el a rendszer kezelésének módja és
navigálás a menüben, (o. 28). oldal részt. A
részletesebb leírást, lásd lent.
Lehetőség van bizonyos funkciók FAV gombhoz kapcsolására. A kapcsolt funkció ezt
követően egyszerűen a FAV gomb megnyomásával aktiválható, lásd Kedvencek (o. 33).
• Cookie elfogadása - A sütik kis méretű
tárolt szöveges fájlok. Ezek bizonyos
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
79
03 Audio és média
||
MEGJEGYZÉS
Ez a rendszer csak olyan országokban
támogatja TV-adások vételét, amelyek
MPEG-2 vagy MPEG-4 formátumot használnak és követik a DVB-T szabványt. A
rendszer nem támogatja az analóg műsorszórást.
03
MEGJEGYZÉS
A TV képe csak akkor látható, ha áll az
autó. Amikor a jármű körülbelül több mint
körülbelül 6 km/h sebességgel mozog,
akkor a kép eltűnik, de a hang eközben is
hallatszik. A kép a jármű megállításakor
újra megjelenik.
TV-nézés
–
FONTOS
A csatornák váltása az alábbi módon lehetséges:
•
Forgassa a TUNE gombot, megjelenik az
adott területen elérhető összes csatorna
listája. Ha a csatornák valamelyike már
mentve van előbeállításként, (o. 81).
oldal, akkor az előbeállítás száma megjelenik a csatorna nevétől jobbra. Folytassa
a TUNE gomb forgatását amíg el nem éri
a kívánt csatornát, majd nyomja meg az
OK/MENU gombot.
•
•
A memóriagombok megnyomásával (0-9).
/
gombok rövid megnyomásáA
val a terület következő csatornája jelenik
meg.
Bizonyos országokban a termék használatához TV előfizetés szükséges.
80
Ha az autót az országon belül, például
egyik városból egy másikba viszik, akkor
nem biztos, hogy az új helyen is működni
fognak a beállított csatornák, mert a frekvenciatartományok változhatnak. Ilyenkor
hajtson végre újabb keresést és mentse el
az új állomáslistát, lásd "Elérhető TV-csatornák mentése előbeállításként (o. 81).
Csatornaváltás
MEGJEGYZÉS
A vétel attól függ, hogy milyen jó a jel erőssége és a jelminőség. Az adást számos
tényező zavarhatja, például magas épületek vagy a TV-adó távolsága. A lefedettség attól függően is változhat, hogy hol
tartózkodik az országon belül.
MEGJEGYZÉS
A médiaforrás normál nézetében, nyomja
meg a MEDIA gombot, forgassa a TUNE
gombot TV állásba, majd nyomja meg az
OK/MENU gombot.
> Egy keresés kezdődik el és rövid idő
múlva megjelenik a legutoljára nézett
csatorna.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MEGJEGYZÉS
Ha nincs vétel a memóriagombokon, akkor
lehetséges, hogy az autó kívül tartózkodik
azon a területen, ahol a TV-csatornák
keresését végrehajtották, például az autóval Németországból Franciaországba utaztak. Újból ki kell választani az országot és
új keresést kell végrehajtani.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Teletext* (o. 82)
Képbeállítások (o. 50)
A TV* csatorna vétele megszűnt (o. 82)
A menü áttekintése - TV* (o. 93)
03 Audio és média
TV* csatornák keresése/előre
beállított csatornalista
A TV csatornák keresését követően a rendelkezésre álló csatornák mentésre kerülnek az
előre beállított csatornalistában. A mentett
lista sorrendje és a keresési feltételek módosíthatók.
Módosítás a mentett listában
Megváltoztathatja a listában megjelenő csatornák sorrendjét. Egy TV csatorna több
helyen is szerepelhet a listában. A TV csatornák elhelyezkedése is változhat a listában.
1. Ha módosítani szeretné a sorrendet az
előre beállított listában, akkor a TV forrás
normál nézetében, nyomja meg az
OK/MENU gombot, és válassza ki a
Előbeállítások menüpontot.
2. Forgassa a TUNE gombot a mozgatni
kívánt csatornához a listában, és erősítse
meg a választást az OK/MENU gombbal.
> A kiválasztott csatorna kiemelésre
kerül.
3. Forgassa a TUNE gombot az új helyhez a
listában, és erősítse meg az OK/MENU
gombbal.
> A csatornák helyet cserélnek egymással.
TV* - lejátszási lehetőségek
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
A TV funkciói szerkeszthetők.
Feliratok módosítása
1. A feliratozás módosításához, a TV forrás
normál nézetéből, nyomja meg az
OK/MENU gombot, majd válassza a
Feliratok menüpontot.
2. Forgassa a TUNE gombot a kívánt feliratozáshoz, és erősítse meg az OK/MENU
gombbal.
> Mostantól a kiválasztott feliratozás lesz
használatban.
03
A hang nyelvének módosítása
1. A hang nyelvének módosításához, a TV
forrás normál nézetéből, nyomja meg az
OK/MENU gombot, majd válassza a
Zeneszámok menüpontot.
2. Forgassa a TUNE gombot a kívánt hangsávhoz, és erősítse meg az OK/MENU
gombbal.
> Mostantól a kiválasztott hangsáv lesz
használatban.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
•
Kedvencek (o. 33)
Az előre beállított listát (max. 30) követően jön
az összes többi, az adott helyen elérhető csatorna. Lehetséges egy csatorna felfelé mozgatása az előre beállított lista egyik helyére.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
81
03 Audio és média
03
Információk az aktuális TV* műsorról
Teletext*
A TV* csatorna vétele megszűnt
Nyomja meg az INFO gombot (o. 28) az
aktuális műsorral, a következő műsorral és
annak kezdési idejével kapcsolatos információk megjelenítéséhez.
Lehetséges a teletext megtekintése.
Ha a nézett TV-csatorna vétele megszűnik,
akkor a kép megáll. Amikor a vétel visszatér,
akkor a kijelző újra elindul.
Ha újra megyomja az INFO gombot, akkor,
bizonyos esetekben további információk
jelennek meg, mint például a kezdő és befejezési idők és az aktuális műsor rövid leírása.
A TV-képhez történő visszatéréshez, várjon
néhány másodpercet vagy nyomja meg az
EXIT gombot.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
Járjon el az alábbiak szerint:
1. A Teletext megtekintéséhez, menjen TV
üzemmódban a TV menü Teletext
menüponthoz.
2. Írja be az oldalszámot (3 számjegy) a
szám gombokkal (0-9) az oldal kiválasztásához.
> Az oldal automatikusan megjelenik.
Írjon be egy új oldalszámot vagy forgassa a
TUNE gombot a következő oldalra lépéshez.
A TV képernyőhöz az EXIT gombbal térhet
vissza.
Kapcsolódó információk
•
•
•
82
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
TV* (o. 79)
Távvezérlő* (o. 83)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Ha a nézett TV-csatorna vétele megszűnik,
akkor a kép megáll. Ezután nem sokkal megjelenik egy üzenet, amely arról tájékoztat,
hogy az adott TV-csatorna vétele megszűnt
és a csatorna új keresése folytatódik. Amikor
a vétel visszatér, akkor a TV-csatorna mutatása azonnal elkezdődik. Az üzenet mutatása
közben bármikor váltható csatorna.
Ha a Nincs vétel üzenet jelenik meg, annak
oka az, hogy a rendszer azt észleli, hogy az
összes TV-csatorna vétele megszűnt. Ennek
oka a határ átlépése vagy az lehet, hogy a
rendszer rossz országra van állítva. Ebben az
esetben, váltson a megfelelő országra a TV*
csatornák keresése/előre beállított csatornalista (o. 81) részben leírtaknak megfelelően.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
•
TV* (o. 79)
03 Audio és média
Távvezérlő*
irányítsa a távvezérlőt az infravörös vevő felé,
amely az INFOgombtól, (o. 28). oldal jobbra
helyezkedik el a középkonzolon.
A távvezérlő az audio- és médiarendszer
összes funkciójához használható. A távvezérlő
gombjai ugyanazokkal a funkciókkal rendelkeznek, mint a középkonzol vagy a kormánykerék-billentyűzet.
FIGYELEM
Tartsa a nem rögzített tárgyakat, például
mobiltelefonokat, kamerákat, tartozékok
távvezérlőit stb. a kesztyűtartóban vagy
más tároló rekeszekben. Különben sérüléseket okozhatnak az autóban utazóknak
egy hirtelen fékezés vagy ütközés során.
03
MEGJEGYZÉS
Ne tegye ki a távvezérlős kulcsot közvetlen
napfénynek (például a műszerfalon) különben problémák merülhetnek fel az
elemekkel.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
Megfelel a középkonzol TUNE gombjának.
A távvezérlő használatakor, először nyomja a
gombját F állásba. Ezután
távvezérlő
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
83
03 Audio és média
Távvezérlő* - funkciók
A távvezérlő használatával vezérelhető lehetséges funkciók.
Gomb
Gomb
Funkció
Funkció
Gomb
Funkció
Az előzőhöz, funkció visszavonása, bevitt karakterek törlése
Feliratok, a szöveg nyelvének
kiválasztása
Navigálás fel/le
Teletext*, be/ki
F = első kijelző képernyő
03
Navigálás jobbra/balra
L és R = Nem lehetséges
opciók.
Váltás navigációra*
Választás megerősítése vagy a
kiválasztott forrás menüjéhez
lépés
Váltás rádió forrásra (például
AM)
Hangerő, növelés
Váltás média forrásra (például
Lemez, TV*)
Hangerő, csökkentés
Váltás Bluetooth® kihangosítóra
0-9
Görgetés/gyors visszatekerés,
sáv-/zeneszámváltás
Kedvencek beállításának gyors
elérése
Lejátszás/szünet
Információk az aktuális műsorról, zeneszámról stb. Akkor is
használható, ha több információ
áll rendelkezésre, mint amennyi
megjeleníthető a kijelzőn
Megállítás
Görgetés/gyors előretekerés,
sáv-/zeneszámváltás
Menü
84
Előre beállított csatornák, számés betűbevitel
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A hangsáv nyelvének kiválasztása
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
03 Audio és média
Távvezérlő* - elemcsere
Az elemek cseréjének módja az audio- és
médiarendszer távvezérlőjében.
MEGJEGYZÉS
Az elem élettartama normális esetben 1-4
év és függ attól, hogy mennyit használják a
távirányítót.
A távvezérlő tápellátását négy darab AA/LR6
típusú elem biztosítja.
Audio és média - menü áttekintése
3. Helyezze vissza a fedelet.
Az audio- és médiarendszer menüpontjainak
és beállításainak áttekintése.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen a lemerült elemek környezetvédelmi szempontból biztonságos kezelésére.
Ha szürkén jelenik meg a szöveg a menüsávban, akkor nem lehet kiválasztani ezt a lehetőséget. Ez azért lehet, mert a funkció nem áll
rendelkezésre az autóban, a forrás nem aktív,
nincs csatlakoztatva vagy nem tartalmaz
semmit.
03
Hosszabb útra vigyen magával tartalék elemeket.
1. Nyomja le az elemfedél biztosítóját, majd
csúsztassa az elemfedelet az infravörös
lencse irányában.
2. Vegye ki a használt elemeket, fordítsa az
új elemeket az elemtartóban látható szimbólumok által jelzett irányba és helyezze
be azokat.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
85
03 Audio és média
||
RÁDIÓ
•
•
•
AM (o. 86)22
FM (o. 86)
A menü áttekintése - AM
A menü áttekintése - FM
Az AM rádió lehetőségek és beállítások áttekintése.
Az FM rádió lehetőségek és beállítások áttekintése.
DAB *(o. 87)
MEDIA
03
•
•
•
•
•
•
•
•
CD/DVD audio (o. 87)
Video DVD (o. 88)
Merevlemez-meghajtó (HDD) (o. 89)
AM menüA
Lásd
FM menü
Lásd
Előbeállítások megjelenítése
(o. 39)
TP
(o. 42)
FAV gomb opciói
(o. 33)
Alternatív frekvencia
iPod (o. 89)
Bluetooth® média (o. 90)
Előbeállítások megjelenítése
AUX (o. 91)
TV* (o. 93)
TEL
•
Bluetooth® kihangosító (o. 91)
•
Webböngésző (o. 92)
A
22
86
(o. 39)
Nem vonatkozik a V60 Plug-in Hybrid járművekre.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
Kapcsolódó információk
•
Megjelenítés
Nincs funkció
USB (o. 90)
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
Nem vonatkozik a V60 Plug-in Hybrid járművekre.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Rádiószöveg
(o. 43)
Előbeállítások
(o. 39)
Nincs
Állomás hangolása így:
(o. 37)
Állomáslista
(o. 38)
Kézi hangolás
(o. 39)
FAV gomb opciói
(o. 33)
03 Audio és média
A menü áttekintése - Digitális rádió
(DAB)*
Nincs funkció
A DAB lehetőségek és beállítások áttekintése.
Rádiószöveg/
előbeállítások váltása
(o. 43) és
(o. 39)
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
A menü áttekintése - CD/DVD audio
A CD/DVD audio lehetőségek és beállítások
áttekintése.
DAB menü*
Lásd
Lemez menü
Lásd
Programtípus (PTY) szűrése
(o. 42)
Lejátszás/Szünet
(o. 45)
Leállítás
Megjelenítés
03
A
Előadó/Cím
(o. 47)
(o. 47)
Rádiószöveg
(o. 43)
Véletlenszerű lejátszás
Előbeállítások
(o. 39)
Gracenote®-opciók
Gracenote®-adatbázis
nincs
DAB-DAB kapcsolódás
(o. 44)
FAV gomb opciói
(o. 33)
Gracenote®-eredmények
FAV gomb opciói
(o. 33)
Nincs funkció
Nincs funkció
Információmegjelenítés váltása
Lejátszás/Szünet
(o. 45)
Véletlenszerű lejátszás
(o. 47)
Kapcsolódó információk
•
Adathordozó-keresés
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
A
Csak DVD lemezekre vonatkozik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
87
03 Audio és média
||
Kapcsolódó információk
•
03
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
A menü áttekintése - DVD video
A DVD video lehetőségek és beállítások áttekintése.
DVD-videó menü
Lásd
Lejátszás/Szünet
(o. 48)
DVD lemez menü
(o. 48)
Leállítás
(o. 48)
Feliratok
(o. 48)
Zeneszámok
(o. 48)
Bővített beállítások
Szögek
(o. 49)
Oldalarányok
FAV gomb opciói
(o. 33)
Nincs funkció
Lejátszás/Szünet
88
(o. 48)
Következő feliratozás
(o. 48)
Következő audiosáv
(o. 48)
Felugró menü, DVD video
Nyomja meg az OK/MENU gombot egy
videofájl lejátszása közben a felugró menü
eléréséhez.
Képbeállítások
(o. 50)
Video-DVD menü
(o. 28)
DVD lemez menü
(o. 48)
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
03 Audio és média
A menü áttekintése - merevlemezmeghajtó (HDD)
Tárolási információk
A merevlemez-meghajtó lehetőségek és beállítások áttekintése.
Használt terület:
Lejátszás/Szünet
(o. 52)
Kapacitás:
Véletlenszerű lejátszás
(o. 47)
Sávok:
FAV gomb opciói
(o. 33)
Szabad terület:
Lejátszás/Szünet
(o. 50)
Adathordozó-keresés
(o. 47)
Véletlenszerű lejátszás
(o. 47)
Zene importálása
(o. 50)
FAV gomb opciói
(o. 50)
Nincs funkció
USB-ről
A
Lejátszás/Szünet
(o. 50)
Véletlenszerű lejátszás
A
03
Nincs funkció
Mappák:
Lemezről
Átnevezés
Az iPod® lehetőségek és beállítások áttekintése.
Lásd
Lásd .
oldal
Enter
A menü áttekintése - iPod®
iPod menü
HDD menü
Fájlok átnevezése/törlése
(o. 50)
(o. 50)
(o. 47)
Lejátszás/Szünet
(o. 52)
Véletlenszerű lejátszás
(o. 47)
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
Piactól függ.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
Törlés
Összes törlése
89
03 Audio és média
A menü áttekintése - USB
Az USB lehetőségek és beállítások áttekintése.
03
USB menü
Lásd
Lejátszás/Szünet
(o. 52)
Adathordozó-keresés
(o. 47)
Véletlenszerű lejátszás
(o. 47)
USB-partíció kijelölése
FAV gomb opciói
(o. 33)
A Bluetooth® média lehetséges beállításainak
áttekintése.
Bluetooth-menü
Lásd
Lejátszás/Szünet
(o. 55)
Véletlenszerű lejátszás
(o. 47)
Eszköz módosítása
(o. 58)
Új eszköz keresése
Autó észlelhetővé tétele
Nincs funkció
Lejátszás/Szünet
(o. 52)
Véletlenszerű lejátszás
(o. 47)
Kapcsolódó információk
•
A menü áttekintése - Bluetooth®
média
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
FAV gomb opciói
Nincs funkció
Lejátszás/Szünet
(o. 55)
Véletlenszerű lejátszás
(o. 47)
1. eszköz
2. eszköz
stb.
90
(o. 33)
Kapcsolódás az
adathordozóhoz
(o. 55)
Eszköz törlése
(o. 59)
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
03 Audio és média
A menü áttekintése - AUX
Az AUX lehetőségek és beállítások áttekintése.
AUX menü
Lásd
AUX bemenet
(o. 54)
Standard
Erősítés
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
A menü áttekintése - Bluetooth®
kihangosító
A Bluetooth® kihangosító lehetséges beállításainak áttekintése.
Telefon menü
Lásd
Híváslista
(o. 61)
Kapcsolatok
(o. 62)
Üzenetek
(o. 59)
Üzenetek értesítései
(o. 59)
Telefon módosítása
(o. 58)
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
03
Új telefon keresése
Autó észlelhetővé tétele
1. eszköz
2. eszköz
stb.
Kapcsolódás a telefonhoz
(o. 59)
Eszköz törlése
(o. 59)
91
03 Audio és média
A menü áttekintése - webböngésző
A webböngésző lehetőségek és beállítások
áttekintése.
Webböngésző
03
Lásd
A menü normál nézetben jelenik
meg, amikor nincsenek nyitva
fülek.
Címmegadás
Leállítás
(o. 77)
Új fül
(o. 77)
Fül bezárása
(o. 77)
vagy
Könyvjelző hozzáadása
A "Beállítások menü, webböngésző" menüt mutatja, lásd lent.
vagy
Átrendezés
(o. 77)
(o. 77)
stb.
Felugró menü, webböngésző
Lásd
Nyomja meg a középkonzol 5
gombját, amikor egy oldal látható
a webböngészőben, hogy elérje a
felugró menüt.
92
Vissza
(o. 77)
Következő
(o. 77)
Újrabetöltés
(o. 77)
Törlés
Könyvjelző törlése
Tartalom szűrése
(o. 77)
Beállítások
Cookie elfogadása
(o. 77)
1. könyvjelző
2. könyvjelző
stb.
(o. 77)
Távolítás
Beállítások
2. könyvjelző
Átnevezés
Közelítés
(o. 77)
1. könyvjelző
A "Beállítások menü, webböngésző" menüt mutatja, lásd lent.
Beállítások menü, webböngésző
Képek megjelenítése
Lásd
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a két fenti menü valamelyikében a beállítások menü eléréséhez.
Könyvjelzők
Felugró ablakok tiltása
JavaScript engedélyezése
Betűméret
(o. 77)
Nagy
Közepes
(o. 77)
03 Audio és média
A menü áttekintése - TV*
Közepes
Böngésző adatainak törlése
FAV gomb opciói
Fényerő:
A TV lehetőségek és beállítások áttekintése.
(o. 77)
TV menü
Lásd
(o. 33)
Előbeállítások
(o. 81)
Zeneszámok
(o. 81)
Feliratok
(o. 81)
Teletext
(o. 82)
(o. 81)
Nincs funkció
Könyvjelző hozzáadása/törlése
(o. 77)
Új fül
(o. 77)
FAV gomb opciói
Fül bezárása
(o. 77)
Nincs funkció
Kontraszt:
Szín:
TV menü
A "TV menüt" mutatja, lásd fent.
Kapcsolódó információk
•
03
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
Teletext
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(o. 28)
•
Audio és média - menü áttekintése (o. 85)
TV felugró menü
Nyomja meg az OK/MENU gombot a TV nézése közben a felugró
menü eléréséhez.
Lásd
Képbeállítások
(o. 50)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
93
03 Audio és média
Engedélyek - audio és média
03
Az engedély bizonyos tevékenységek működtetésének jogára vagy valaki más jogának a
szerződés feltételeinek megfelelően történő
használatára vonatkozó szerződés. Az alábbi
szöveg a Volvo szerződése a gyártóval/
fejlesztővel és a szövegek többsége angolul
van.
Sensus software
This software uses parts of sources from
clib2 and Prex Embedded Real-time OS Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991,
1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright
(c) 1990, 1993), The Regents of the University
of California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION>
94
nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
03 Audio és média
SOFTWARE. Except as contained in this
notice, the name of Silicon Graphics, Inc.
shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
Linux software
This product contains software licensed
under GNU General Public License (GPL) or
GNU Lesser General Public License (LGPL),
etc.
You have the right of acquisition,
modification, and distribution of the source
code of the GPL/LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As
Is" and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
Gracenote® Végfelhasználói
licencszerződés
Ez a program vagy eszköz a Gracenote, Inc.
of Emeryville, California, USA ("Gracenote")
szoftverét tartalmazza. A Gracenote-tól származó szoftver ("Gracenote szoftver") aktiválja
ezt a programot a lemez- és/vagy fájlazonosításhoz és a zenével kapcsolatos információk
beszerzéséhez, beleértve a nevet, előadót,
sávot és címet ("Gracenote adatok") az online
kiszolgálókról vagy adatbázisokból (együttesen "Gracenote kiszolgálók") és egyéb
tevékenységek végrehajtásához. Csak a
program vagy az eszköz rendeltetésszerű
végfelhasználói funkcióinak hazsnálatához
használhatja fel a Gracenote adatokat.
Beleegyezik, hogy csak saját és nem kereskedelmi használatra használja fel a Gracenote
adatokat, Gracenote szoftvert és Gracenote
kiszolgálókat. Beleegyezik abba, hogy nem
ruházza át, másolja, helyezi át vagy terjeszti
ezt a Gracenote szoftvert vagy bármely Gracenote adatot semmilyen harmadik félnek.
EGYETÉRT AZZAL, HOGY NEM HASZNÁLJA
FEL VAGY HASZNOSÍTJA A GRACENOTE
SZOFTVERT VAGY GRACENOTE SZERVEREKET A JELEN SZERZŐDÉSBEN KIFEJEZETTEN MEGENGEDETT MÓDTÓL ELTÉRŐEN.
Egyetért azzal, hogy a Gracenote adatok,
Gracenote szoftver és Gracenote kiszolgálók
nem kizárólagos használati joga megszűnik,
ha megsérti ezeket a korlátozásokat. Egyetért
azzal, hogy a licence lejártát követően
beszünteti a Gracenote adatok, Gracenote
szoftver és Gracenote kiszolgálók használatát. A Gracenote kizárólagos joggal rendelkezik az összes Gracenote adat, Gracenote
szoftver és Gracenote kiszolgáló felett, beleértve az összes tulajdonjogot is. A Gracenote
semmilyen körülmények között nem köteles
fizetni Önnek semmilyen Ön által biztosított
információért. Beleegyezik abba, hogy a Gracenote, Inc. saját nevében érvényre juttathatja
a jelen szerződés alapján Önnel szemben fennálló jogait.
03
A Gracenote szolgáltatások statisztikai célokból egyedi azonosítót használnak a kérések
követéséhez. A véletlenszerűen hozzárendelt
numerikus azonosító arra szolgál, hogy a Gracenote szolgáltatás anélkül számlálja a kéréseket, hogy bármit is tudna arról, hogy ki Ön.
A Gracenote szolgáltatásra vonatkozó adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos további
információkat a weboldalon találja.
A Gracenote szoftver és a Gracenote adatok
összességét az "adott formában" biztosítjuk
az Ön számára. A Gracenote nem vállal kifejezett vagy benne foglalt kötelezettséget vagy
garanciát a Gracenote kiszolgálókon tárolt
Gracenote adatok pontosságára vonatkozóan. A Gracenote fenntartja az adatok törlé}}
95
03 Audio és média
03
||
sének jogát a Gracenote kiszolgálókról vagy
az adatkategóriák bármely, a Gracenote által
szükségesnek tartott változtatását. Nincs
garancia arra, hogy a Gracenote szofver vagy
a Gracenote kiszolgálók hibamentesek vagy a
Gracenote szoftver vagy Gracenote kiszolgálók megszakítás nélkül működnek. A Gracenote nem köteles a jövőben új, fejlesztett
vagy további adattípusokat vagy kategóriákat
biztosítani, és a vállalat fenntartja a jogot a
szolgáltatások bármely időben történő megszüntetésére.
A GRACENOTE NEM VÁLLAL SEMMILYEN
KIFEJEZETT VAGY BENNE FOGLALT
GARANCIÁT, BELEÉRTVE DE NEM KORLÁTOZVA AZ ÉRTÉKESÍTÉST, EGY ADOTT
CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSI ALKALMASSÁGOT, JOGOSULTSÁGOK ÉS SZELLEMI TULAJDONJOGOK MEGSÉRTÉSÉT. A
GRACENOTE NEM GARANTÁLJA A GRACENOTE SZOFTVER VAGY GRACENOTE KISZOLGÁLÓK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ
EREDMÉNYEK ELÉRÉSÉT. A GRACENOTE
SEMMILYEN ESETBEN NEM FELELŐS SEMMILYEN KÖVETKEZMÉNYE KÁRÉRT VAGY
KIESETT NYERESÉGÉRT ILLETVE HASZONÉRT.
© Gracenote, Inc. 2009
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
96
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must
retain the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer
as the first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All
rights reserved. Distributed under the Terms
of Use in http://www.unicode.org/
copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of the
Unicode data files and any associated
documentation (the "Data Files") or Unicode
software and any associated documentation
(the "Software") to deal in the Data Files or
Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, and/or sell copies
of the Data Files or Software, and to permit
persons to whom the Data Files or Software
are furnished to do so, provided that (a) the
above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files
or Software, (b) both the above copyright
notice(s) and this permission notice appear in
associated documentation, and (c) there is
clear notice in each modified Data File or in
the Software as well as in the documentation
associated with the Data File(s) or Software
that the data or software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
03 Audio és média
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Típusjóváhagyás
A rádió, telekommunikációs és számítógépes
berendezések típusjóváhagyása.
Megfelelőségi nyilatkozat az audio és
navigációs rendszerhez
Wi-Fi
03
Except as contained in this notice, the name
of a copyright holder shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in these Data Files or
Software without prior written authorization of
the copyright holder.
Kapcsolódó információk
•
Volvo Sensus (o. 7)
}}
97
03 Audio és média
||
Kapcsolódó információk
•
•
03
98
Audio és média (o. 26)
Internetkapcsolattal rendelkező autó
(o. 71)
INTERNETES TÉRKÉP
04 Internetes térkép
Internetes térkép
Az internetes térkép egy olyan funkció, amely
lehetővé teszi az internetes alapú térkép-megjelenítést.
04
A rendszer alkalmas útvonalat képes számítani és jelezni tudja az autó helyzetét az útvonalhoz képest a térképen. A tervezett útvonaltól történő eltérés esetén a rendszer automatikusan módosítja az útvonalat, és elvezet az
úti célhoz. A normál térképadatok mellett, a
térkép közlekedési információkat, (o. 109).
oldal és a kiválasztott érdekes pontok (POI),
(o. 106). oldal szimbólumait is megjeleníti.
Az útvonal kiszámítása az internetkapcsolat
gyenge lefedettsége vagy gyenge jelerőssége
esetén nem működik tovább, és bizonyos térképméretarányok szintén hiányozhatnak attól
függően, hogy mennyi térképadat került
betöltésre.
alapú térképeket, hangos célbairányítást, fejlett útvonalszámítást nyújt, amely figyelembe
veszi a közlekedési információkat, internetes
keresést biztosít és számos útvonalpontot
képes kezelni. Vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével a Sensus Navigation rendszerre
történő váltáshoz. Az internetes térkép a frissítés során cserére kerül.
Az internetes térkép útinformációkat szolgáltat, amelyek egy előre beállított úti célhoz
vezetnek. Azonban nem minden útirányra
vonatkozó javaslat megbízhatósága garantált,
mert előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyek meghaladják a navigációs rendszer
kapacitását és ítélőképességét, például az
időjárás hirtelen változása esetén.
FIGYELEM
Tartsa be az alábbiakat.
MEGJEGYZÉS
Az internet használatakor adatok átvitele
történik (adatforgalom), aminek költsége
lehet.
A Volvo teljes értékű navigációs rendszert
(Sensus Navigation) kínál, amely merevlemez-
100
Irányítsa teljes figyelmét az útra és
összpontosítson teljesen a vezetésre.
•
Tartsa be az érvényben lévő közlekedési szabályokat és vezessen józan
ítélőképességgel.
•
Az adatbarangolás aktiválása további költségeket eredményezhet.
Vegye fel a kapcsolatot hálózatüzemeltetőjével az adatforgalom költségeivel kapcsolatban.
•
Az időjárási feltételek vagy az évszakok hatással vannak az útviszonyokra,
ezért bizonyos útmutatások kevésbé
megbízhatóak lehetnek.
Kapcsolódó információk
•
Internetes térkép - szöveg és szimbólumok a képernyőn (o. 103)
Internetes térkép - használat
Járjon el az alábbiak szerint az internetes térképnek az utazás tervezéséhez történő használatához, hogy az adott úti célhoz érjen.
Az alapvető használathoz, olvassa el a rendszer kezelésének módja és navigálás a menüben, (o. 28). oldal részt. A részletesebb leírást
az egyes részekben találja. Az internetes térkép megnyitásához és kereséséhez, használja
a margarétakereket és a számbillentyűzetet,
(o. 101). oldal.
1. Az internetes térkép használatához az
autót először csatlakoztatni kell az internethez, (o. 71). oldal .
2. Nyissa meg az internetes térképet a
középkonzol NAV gombjának megnyomásával.
3. Fogadja el az autó helyzetének megosztását.
MEGJEGYZÉS
Az internetes térkép jóváhagyás nélkül
nem működik.
A megosztás kikapcsolásához, a forrás
normál nézetében, nyomja meg az
OK/MENU gombot, válassza a(z)
Beállítások lehetőséget, és távolítsa el
a(z) Helyzetmegosztás lehetőség jelölését.
4. Írja be az úti célt, (o. 104). oldal.
04 Internetes térkép
5. Válassza ki az útvonal-beállításokat,
(o. 108). oldal (például út típusa, alagutak, kompok).
6. Válassza ki a térkép-beállításokat,
(o. 109). oldal (például teljes képernyő,
térképtípus, helyzetinformációk).
> Az autó helyzete jelenik meg az internetes térképen a közlekedési információkkal és a kiválasztott érdekes pontokkal (POI).
szerbeállítást visszaállítson az eredeti gyári
beállításokra, lásd Tulajdonosváltás (o. 11).
Internetes térkép - margarétakerék és
billentyűzet
Használja a margarétakereket vagy a középkonzol billentyűzetét a lehetőségek beviteléhez és kiválasztásához. Például, információkat
vihet be egy címmel vagy létesítménnyel kapcsolatban.
Útvonal mutatása
Az útvonal áttekintő térképének mutatásához,
a forrás normál nézetében, nyomja meg az
OK/MENU gombot, és válassza ki a Útvonal
Hátralévő útvonal a térképen menüpontot.
Részletes útvonal-információk, (o. 107). oldal
mutatása.
04
Képernyőkép szöveges mezővel.
Az úti cél módosításához: írja be az úti célt
(o. 104). oldal.
A rendszer "margarétakereket" használ bizonyos információk, például POI típus, város/
település, terület/ország, cím, utca vagy
irányítószám beviteléhez.
Célbairányítás megszakítása/folytatása
Lehetőség aktiválása
Úti cél módosítása
A forrás normál nézetében, nyomja meg az
OK/MENU gombot, majd válassza a
Útvonalvez. visszavonás/folytatás lehetőséget.
Az autó tulajdonosváltása
Miután kiválasztott egy kívánt funkciót/menüsávot a forgókapcsolóval vagy a TUNE
gombbal, nyomja meg a forgókapcsolót/OK
gombot a funkciók/lehetőségek következő
szintjének megtekintéséhez.
Tulajdonosváltás esetén fontos, hogy minden
felhasználói adatot töröljön és minden rend}}
101
04 Internetes térkép
||
Bevitel a margarétakerékkel
Bevitel a számbillentyűzettel
bevitelét teszik lehetővé a margarétakerék
belső menüjében:
• 123/ABS + OK - a margarétakerék átvált
a számok és karakterek között.
• EGYÉB + OK - alternatív karakterek
jelennek meg a kerékben.
• => + OK - a képernyő jobb oldalán található listához mozgatja a kurzort, ahol
kiválasztások hajthatók végre az OK
gombbal.
A margarétakerék.
04
1. Válasszon ki egy szöveges mezőt.
2. Nyomja meg az OK gombot a margarétakerék megjelenítéséhez.
3. Válassza ki a karaktereket a forgókapcsolóval/TUNE gombbal, és írja be azokat a forgókapcsoló/OK gomb egyszeri
megnyomásával.
Lista lehetőségekkel
Számbillentyűzet.
A karakterek bevitelének másik módja a
középkonzol 0-9, * és # gombjainak használata.
Amikor megnyomja például a 9 gombot,
akkor egy sáv jelenik meg az összes karakterrel1 a gombok alatt, például W, x, y, z és 9. A
gomb gyors megnyomása mozgatja a kurzort
ezek között a karakterek között.
•
Álljon meg a kurzorral a kívánt karakteren
annak kiválasztásához - a karakter megjelenik a beviteli sorban.
•
Törlés/módosítás az EXIT gomb használatával.
További lehetőségek
További lehetőségek, amelyek, többek között
további karakterek valamint számjegyek
1
102
Az egyes gombokhoz tartozó karakterek a piac/ország/nyelv függvényében változóak lehetnek.
A bevitt karakterekkel egyező lista.
Amikor országokat keres, a bevitt betűk alapján jelennek meg a rendelkezésre álló lehetőségek. Egyéb keresőmezőkre vonatkozóan
nem jelenik meg lista, a keresés a keresés
aktiválásakor kerül végrehajtásra.
04 Internetes térkép
Internetes térkép - szöveg és
szimbólumok a képernyőn
A térképen megjeleníthető szöveg és szimbólumok magyarázata.
A nyíl irányában görgeti/mozgatja a térképet a numerikus billentyűzet, (o. 101).
oldal megfelelő számának használatával
Térkép méretaránya
Internetes térkép - görgetés menü
Görgetés módban a térkép képe a középkonzol, (o. 100). oldal számbillentyűivel mozgatható.
Fókusznégyzet szálkereszttel a közepén
Az aktuális út/utca neve vagy az érdekes
pont (POI) koordinátái vagy információi
Iránytű (o. 109)
04
Görgetés mód szálkereszttel2
Úttípusok - a méret és a szín az út méretétől és a kiválasztott térképméretarányától és színétől függően változó lehet
Közlekedési információk, (o. 109). oldal egy vonallal kiemelve az út szélén.
Érdekes pontok (o. 106)
A görgetés mód aktiválásához normál
térkép módban
•
A görgetéshez
•
Egy úti cél/végső úti cél szimbóluma
Tervezett útvonal - kék
Az autó pillanatnyi helyzete
Nyomja meg a 0-9 számgombok valamelyikét.
Nyomja meg a 1-2-3-4-6-7-8-9 számgombok valamelyikét - egy nyíl és az a
szám jelenik meg a széleken, amellyel a
térképet az adott irányban lehet mozgatni.
A nagyításhoz
•
Forgassa a TUNE gombot.
Vasútvonal
2
Válassza ki, hogy a szálkereszt/kurzor névvel vagy GPS-koordinátákkal jelenjen-e meg, lásd térképbeállítások, (o. 109). oldal.
}}
103
04 Internetes térkép
||
"5" számbillentyű
Az 5 szám megnyomásával görgetés módban az autó helyzete kerül a
térkép közepére.
A görgetés módból történő kilépéshez
•
Nyomja meg az EXIT vagy NAV gombot.
Szálkereszt
• Mentés - lehetővé teszi a kiválasztott
hely tárolását a memóriában.
Internetes térkép - úti cél bevitele
Tervezze meg az útvonalat az úti cél bevitelével.
Az alábbi lehetőségek eléréséhez, a forrás
normál nézetéből, nyomja meg az OK/MENU
gombot, majd válassza a Cél megadása
lehetőséget.
04
Nyomja meg egyszer az OK gombot egy
menü megjelenítéséhez a térkép azon pontjához, amelyre a szálkereszt közepe mutat:
• Egyes cél beállítása - törli az összes
előző úti célt az útitervben, és elkezdi a
célbairányítást a térképen.
•
Látnivalók információi - megmutatja a
szálkereszthez legközelebbi POI nevét és
címét a képernyőn. A POI-kal kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd , (o. 106).
oldal.
• Információ - megmutatja a kiválasztott
helyre vonatkozó elérhető információkat.
104
Kezdőlap
A rendszer bármilyen helyzetet képes tárolni a
a(z) Otthon menüpontban. A funkció mindig
megjelenik egy helyzet mentésekor:
• Pozíció mentése kezdőpontként + OK.
A célbairányítás aktiválásához Otthon úti céllal.
•
Válassza ki a Otthon menüpontot + OK.
04 Internetes térkép
Cím
Elegendő csak egy város/település bevitele
az útiterv eléréséhez célbairányítással - ez a
város/település központjába vezet.
MEGJEGYZÉS
A város vagy terület meghatározása
országról országra vagy egy országon
belül is eltérő lehet. Bizonyos esetekben,
ez egy helyhatósági területre, más esetekben pedig egy körzetre vonatkozik.
Az alábbi keresési feltételek használhatók egy
úti cél cím alapján történő beviteléhez:
•
•
•
•
Ország: - Írjon be egy országot.
Város: - Írja be a várost/települést.
Utca: - Írja be az utca szintű címet.
Szám: - Válassza ki az utca házszámainak valamelyikét.
Érdekes pontok (POI)
Lehetséges a POI lehetőségek keresése az
alábbi menüpontok valamelyikével:
•
•
•
•
•
Névvel
Kategória szerint
Az autó környezetében
Az úti cél közelében
A térkép egy pontjának közelében
A térkép áttekinthetőségének megőrzése
érdekében, a képernyőn egyszerre látható
POI lehetőségek száma korlátozott - ha kinagyít egy területet, akkor több POI lehetőséget
tekinthet meg.
A POI beállításokkal kapcsolatos lehetőségek
megjelenítésével kapcsolatos tájékoztatásért,
lásd térképbeállítások, (o. 109). oldal.
A különböző POI lehetőségekkel kapcsolatos
szimbólumok példáival kapcsolatban, lásd ,
(o. 106). oldal.
Tárolt hely
Itt olyan úti célok és helyek találhatók, amelyeket a "Mentés" menüponttal tárolt.
A mentett úti cél és hely beállítható:
•
•
•
•
Egyes cél beállítása
Szerkeszt
Úti cél keresése irányítószámmal.
MEGJEGYZÉS
Az irányítószám megjelenése az egyes
piacokon/területeken eltérő lehet.
Szélesség és hosszúság
Írja be az úti cél GPS koordinátáit.
Először döntse el, hogy melyik módszert
választja a GPS-koordináták beviteléhez a
Formátum: kiválasztásával + OK. Ezután
válassza ki az alábbi lehetőségek valamelyikét + OK.
ben és másodpercekben.
• Tizedes - helyzet decimálisan.
Összes törlése.
Ezután írja be a GPS-koordinátákat, majd
válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:
Előző úti célok
Egyes cél beállítása
Információ
Mentés
Törlés
Összes törlése.
04
• DD°MM'SS'' - helyzet fokokban, percek-
Törlés
Itt találhatók az előzőleg használt úti célok.
Válassza ki az egyiket, majd az OK gomb
megnyomását követően az alábbiak közül
választhat:
•
•
•
•
•
Irányítószám
• Egyes cél beállítása
• Mentés.
Pont a térképen.
A térképen kurzor jelöli a pillanatnyi helyet.
Forgassa a TUNE gombot a térkép méretarányának módosításához.
1. Mozgassa (görgesse) a térképet a számgombokkal, lásd , (o. 103). oldal.
2. Amikor megtalálta a kívánt helyet nyomja meg az OK gombot.
}}
105
04 Internetes térkép
||
Internetes térkép - érdekes pontok
((POI)) szimbólumai
Tömegközlekedés
Az alábbiakban példákat láthat arra vonatkozóan, hogyan jelennek meg a különböző létesítmények szimbólumai.
Kompterminál
Taxiállomás
Étterem
Dráma
04
A kurzor helyzetét név mutatja.
Zene
Ezután válasszon az alábbi lehetőségek
közül, és aktiválja az OK gombbal.
Kultúra
• Egyes cél beállítása
• Mentés
Kapcsolódó információk
•
Hotel
Bevásárlóközpont
Tánc
Üzleti tevékenységek
Éjszakai klub
Szolgáltatások
Mozi
Internetes térkép - használat (o. 100)
Kaszinó
Múzeum
Városnézés
Tájékozódási pont
Turistalátványosság
ATM
Bank
Rendőrség
Baleseti és sürgősségi központ
Postahivatal
Turistainformációk
Vallási intézmény
Üzemanyagtöltő állomás
Repülőtér
Autóbérlés
Vasútállomás
Autószerelő műhely
Helyiérdekű vasútállomás
106
Szállás
04 Internetes térkép
Létesítmények
Kórház
Egészségügyi létesítmény
Könyvtár
Konferencia létesítmény
Kiállító terület
Internetes térkép - részletes útvonalinformációk
Itt láthatók azok az elemek, amelyek az útvonal egyes szakaszai tartalmaznak, például kijáratok és kereszteződések.
Kapcsolódó információk
•
Internetes térkép - útvonal-beállítások
(o. 108)
•
Internetes térkép - érdekes pontok ((POI))
szimbólumai (o. 106)
A részletes útvonal-információk mutatásához,
a forrás normál nézetéből, nyomja meg az
OK/MENU gombot, majd válassza a Útvonal
Részletes útvonal-információk menüpontot.
Parkoló
Parkológarázs
04
Nyilvános illemhelyek
Nyilvános illemhely
Sportlétesítmény
Sportpálya
Szabadidős tevékenységek
Kikapcsolódás
Vidámpark
Kapcsolódó információk
•
Internetes térkép - úti cél bevitele (o. 104)
Részletes útvonal-információk.
Az úti célhoz vezető útvonal számos szakaszból áll, amelyek különböző elemeket tartalmaznak, például egyenes szakaszokat, kijáratokat, kereszteződéseket, felhajtóutakat stb.
Görgessen a szakaszok között a
KövetkezőElőző használatával. A helyzet a
térképen, elnevezés, távolság és az érdekes
pontok jelennek meg.
107
04 Internetes térkép
Internetes térkép - útvonal áttekintése
Internetes térkép - útvonal-beállítások
Az útvonal adaptálása
Az útvonal áttekintő térképét mutatja.
Az útvonal-beállítások az útvonal típusára és
az útvonal alkalmazkodására vonatkozó beállításokat tartalmaz.
Az útvonal adaptálásához, a forrás normál
nézetéből, nyomja meg az OK/MENU gombot, majd válassza a Beállítások Útvonal
opciók lehetőséget.
Az útvonal áttekintő térképének mutatásához,
a forrás normál nézetében, nyomja meg az
OK/MENU gombot, és válassza ki a Útvonal
Hátralévő útvonal a térképen menüpontot.
Útvonal típusa
Az útvonal mellett a képernyőn felsorolt egy
vagy több elem elkerüléséhez, válassza ki az
elemet + OK.
•
•
•
•
•
04
Egyébként, a funkciók ugyanazok, mint a görgetés menü, (o. 103). oldal esetében.
Kapcsolódó információk
•
Internetes térkép - úti cél bevitele (o. 104)
Autópályák elkerülése
Fizetőutak elkerülése
Alagutak elkerülése
Kompok elkerülése
Autószállító vonatok elkerülése
MEGJEGYZÉS
Az útvonaltípus eléréséhez, a forrás normál
nézetéből, nyomja meg az OK/MENU gombot, majd válassza a Beállítások Útvonal
opciók Útvonaltípus lehetőséget.
Itt választhatók ki a különböző útvonaltípusok. Aktiválja a kívánt beállítást az OK gombbal.
• Gyors, forgalomhoz alkalmazkodással
- rövid utazási idő minimális várakozásokkal.
• Gyors - a rövid utazási idő előnyben
•
Ha beírt egy útitervet, amikor végrehajtja ezeket a kiválasztásokat, akkor
bizonyos idő telhet el egy lehetőség
kijelölése/kijelölésének eltávolítása
után, mert az útitervet újra kell számítani.
•
Ha nincsenek kiválasztva az alagutak,
fizetős utak és autópályák, akkor ezeket lehetőség szerint elkerüli a rendszer és csak akkor használja, ha nincs
más ésszerű alternatíva.
részesítése.
• Rövid - a rövid út előnyben részesítése.
Az útvonal alacsonyabb rangú utakat is
figyelembe vesz.
108
Kapcsolódó információk
•
Internetes térkép - úti cél bevitele (o. 104)
04 Internetes térkép
Internetes térkép - térképbeállítások
A térkép különböző lehetőségeinek beállítása.
Itt választhatja ki a térkép képernyőn történő
megjelenítésének módját. Aktiválja a kívánt
beállítást az OK gombbal.
Érdekes pont (POI) a térképen
• Map heading up - az autó szimbólum
Annak beállításához, hogy mely POI lehetőségeknek kell megjelenniük a térképen, a forrás normál nézetében, nyomja meg az
OK/MENU gombot, és válassza ki a
Beállítások Térkép opciók Látnivalók
szimbólumai menüpontot.
• 3D menetiránnyal előre - ugyanaz mint
Itt határozhatja meg, hogy milyen POI lehetőségek jelenjenek meg a térképen. Aktiválja a
kívánt beállítást az OK gombbal.
középen van, és mindig felfelé mutat a
képernyőn. A térkép képe forog az út
irányváltásainak megfelelően az autó
szimbólum alatt.
A térkép teljes képernyős mutatásához, a forrás normál nézetében, nyomja meg az
OK/MENU gombot, és válassza ki a
Beállítások Térkép opciók Teljes
képernyős térkép mutatása menüpontot. A
kiemelt lehetőség + OK a térképet az egész
képernyő mutatja a további autóval kapcsolatos információk, például az utastér hőmérséklete vagy az aktív rádióadó nélkül a képernyő
alsó vagy felső szélén.
Térkép üzemmód iránytű iránya
Az iránytű irányának beállításához, a forrás
normál nézetéből, nyomja meg az OK/MENU
gombot, majd válassza a Beállítások
Térkép opciók Map type menüpontot.
ókat arról a helyről, ahol az autó/kurzor
elhelyezkedik.
• Észak fent - a térkép mindig az északi
iránnyal a térkép teteje felé jelenik meg.
Az autó szimbólum a pillanatnyi iránytűirányban mozog a képernyőn.
Teljes képernyős térkép
• Nincs - a képernyő nem mutat informáci-
a Map heading up, de 3D térkép. A kijelzés a nagyítástól függően változik.
Információk a pillanatnyi helyzetről
• Alapbeállítás - a POI Kiválasztva funkcióval megadott lehetőségek jelennek
meg.
A pillanatnyi helyzettel kapcsolatos információk beállításához, a forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU gombot, és
válassza a Beállítások Térkép opciók
Pozícióinformációk menüpontot.
• Kiválasztva - válassza ki a TUNE + OK
Aktiválja a kívánt beállítást az OK gombbal.
A POI példákhoz, lásd Internetes térkép érdekes pontok ((POI)) szimbólumai (o. 106).
• Aktuális út - a képernyő mutatja az
utca/út nevét, amelyen az autó/kurzor
elhelyezkedik.
• Szélességi/hosszúsági koord. - a képernyő annak a helynek koordinátáit
mutatja, ahol az autó/kurzor elhelyezkedik.
04
gombbal a képernyőn megjelenítendő
egyes POI lehetőségeket.
• Nincs - nem jelennek meg POI lehetőségek.
Térképszínek
A térkép színeinek beállításához, a forrás normál nézetéből, nyomja meg az OK/MENU
gombot, majd válassza a Beállítások
Térkép opciók Térképszínek menüpontot.
Aktiválja a kívánt beállítást az OK gombbal.
}}
109
04 Internetes térkép
||
• Automatikus - egy fényérzékelő észleli,
hogy nappal vagy éjszaka van-e, és automatikusan ennek megfelelően állítja be a
képernyőt.
• Nappal - a képernyő színei és kontrasztja
világos és éles lesz.
• Éjszaka - a képernyő színei és kont-
rasztja úgy alkalmazkodik, hogy optimális
éjszakai látást nyújtson a járművezetőnek.
Közlekedési információk a térképen
04
Zölden, sárgán vagy pirosan jelenik meg az
utak széle a térképen, amely rendelkezik közlekedési információkkal. A zöld azt jelenti,
hogy nincsenek forgalmi akadályok, a sárga
lassú forgalmat, a piros pedig torlódást/közlekedési dugót/balesetet jelez.
MEGJEGYZÉS
A közlekedési információk nem minden
területen/országban állnak rendelkezésre.
A közlekedési információk közvetítési területe folyamatosan bővül.
A közlekedési információk mutatásához, a
forrás normál nézetéből, nyomja meg az
OK/MENU gombot, majd válassza a
Beállítások Térkép opciók
Közlekedési info térképen menüpontot.
Kapcsolódó információk
•
110
Internetes térkép - szöveg és szimbólumok a képernyőn (o. 103)
04 Internetes térkép
04
111
05 Betűrendes tárgymutató
A
B
É
Akkumulátor
távvezérlő............................................. 85
Billentyűzet.............................................. 101
Érdekes pontok (POI-k)........................... 106
alkalmazások............................................. 76
Bluetooth®
audiofolyam..........................................
hívás átirányítása mobiltelefonra..........
kihangosító...........................................
média....................................................
mikrofon ki............................................
Audio
beállítások............................................. 33
surround............................................... 35
05
Audio és média
a rendszer kezelése..............................
áttekintés..............................................
bevezetés.............................................
menü áttekintése..................................
menük...................................................
28
27
26
85
28
Audio-hangerő...........................................
csengőhang, telefon.............................
külső audioforrás..................................
sebesség-/zajkompenzáció..................
telefon...................................................
telefon/médialejátszó............................
28
61
54
36
61
61
Billentyűzet a kormánykeréken.................. 28
55
61
59
55
61
Görgetés (térkép mozgatása).................. 103
Görgetés menü (térkép menü)................. 103
H
C
Hangfelismerés.......................................... 65
CD.............................................................. 45
Hívások
bejövő................................................... 59
használat............................................... 59
D
Hívások kezdeményezése......................... 59
DAB rádió............................................ 37, 43
Audio profil................................................ 35
Digitális rádió (DAB)................................... 43
Audiorendszer............................................ 26
DVD............................................................ 45
AUX bemenet....................................... 27, 52
I
Infotainment rendszer (Audio és média).... 26
Internetes térkép...................................... 100
E
Equalizer.................................................... 36
112
G
Internetkapcsolattal rendelkező autó........
alkalmazások........................................
autómodem..........................................
internet-beállítások...............................
Internetes térkép.................................
71
76
74
23
100
05 Betűrendes tárgymutató
menü áttekintése.................................. 92
webböngésző....................................... 77
Médialejátszó............................................. 44
kompatibilis fájlformátumok................. 51
Internetrádió.............................................. 76
Merevlemez-meghajtó (HDD)..................... 50
iPod®, csatlakoztatás................................. 54
Mikrofon..................................................... 60
Irányítási beállítások................................ 108
Mobiltelefon, lásd Telefon.......................... 56
J
Jelbemenet, külső................................ 27, 52
K
Képbeállítások........................................... 50
MY CAR.....................................................
hangbeállítások.....................................
információk...........................................
internet-beállítások...............................
járműbeállítások....................................
keresési útvonalak................................
klímabeállítások....................................
menüpontok..........................................
rendszerbeállítások...............................
vezetéstámogató rendszer...................
14
22
24
23
17
15
22
15
21
19
Közlekedési információk (internetes térkép).......................................................... 109
N
Navigálás a menüben, audio és média...... 28
Normál nézet............................................. 28
Közlekedési információk (TP) ................... 42
R
M
Média, Bluetooth®...................................... 55
Médiakeresés............................................ 47
Riasztások balesetek és katasztrófák esetén.............................................................. 41
S
Sensus......................................................... 7
Surround.................................................... 35
Szimbólumok
a képernyőn.......................................... 32
T
Távvezérlő.................................................. 83
elemcsere............................................. 85
Kezelőszervek
középkonzol, kormánykerék................. 28
Kormánykerék
billentyűzet............................................ 28
RDS............................................................ 40
Telefon
bejövő hívás..........................................
csatlakozás...........................................
hívás fogadása......................................
hívások kezdeményezése.....................
kihangosító...........................................
telefonkönyv.........................................
telefonkönyv, helyi menü......................
05
59
56
61
59
59
62
62
Rádió......................................................... 37
DAB................................................ 37, 43
Térkép (internetes térkép)........................ 100
Rádióműsor-típusok (PTY)......................... 42
Tulajdonosváltás........................................ 11
Térképbeállítások..................................... 109
113
05 Betűrendes tárgymutató
TV............................................................... 79
U
USB, csatlakoztatás.................................. 54
USB bemenet............................................ 52
Ú
Úti cél....................................................... 104
Útvonal
részletes útvonal-információk............. 107
05
V
Volvo ID..................................................... 12
Volvo Sensus............................................... 7
W
Webböngésző............................................ 77
Wi-Fi.......................................................... 74
114
TP 17888 (Hungarian), AT 1420, MY15, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising