Volvo S60 2015 Late Quick Guide

Volvo S60 2015 Late Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
KÖSZÖNTJÜK ÚJ VOLVÓJÁBAN!
Ez az útmutató az Ön autójának legáltalánosabb funkcióit írja le. A kezelési útmutató és egyéb kézikönyvek
tartalmazzák a biztonsági utasításokat és az összes figyelmeztető, fontos és magyarázó szöveget.
Az alábbi szimbólumok jelentése:
Az ábrák különböző részeinek jelölése.
Utasítások lépésről-lépésre.
A kezelési útmutató elolvasása különösen fontos.
A figyelmeztető, fontos és magyarázó szövegek, amelyeket el kell olvasni, az utolsó lapon
találhatók.
Az opcionális felszerelések csillaggal (*) vannak jelölve.
A kezelési útmutató rendelkezésre áll nyomtatott formában és digitálisan az autó képernyőjén, az
interneten valamint mobilalkalmazásként. A mobil alkalmazás tartalmazza a teljes kezelési útmutatót
valamint oktatófilmeket tartalmaz és számos keresési útvonallal rendelkezik szövegekkel és képekkel. A
mobilalkalmazás az App Store vagy Google play áruházakból tölthető le mobil eszközökre.
Többet tudhat meg autójáról a www.volvocars.com weboldalon.
01 Elindulás és vezetés
04 Az autó funkciói
Távvezérlős kulcs
A klímarendszer kezelőszervei
Keyless* zárrendszer
Fényszóróvezérlés
A motor beindítása és leállítása
Kombinált műszerfal
Rögzítőfék
Infotainment rendszer
Ablaktörlők
Telefon*
Internet*
Külső audioeszköz
A középkonzol gombjai
02 Vezetési támogatás az autóban
Beállítások a menürendszerben
Parkolósegéd*
Műhely/előjegyzési szolgáltatás*
Sávtartó segéd*
ECO*
Start/Stop funkció*
Gyalogosvédelem*
05 Tanácsok
Üzemanyagtöltés
03 Járművezetői környezet
Az ülés beállítása
A kormánykerék beállítása
A hátsó ülés lehajtása
Autóápolás
Tárolóhelyek
AUX/USB* és 12 voltos aljzatok
Hogyan működik a távvezérlős kulcs?
01
Nyitja az ajtókat A és a csomagtérfedelet és
hatástalanítja a riasztót. A funkció a MY CAR
menüben állítható be.
Zárja az ajtókat és a csomagtérfedelet és élesíti a
riasztót.
Megközelítő világítás időtartama.
Egy megnyomással nyitja a csomagtérfedelet, két
megnyomással kissé felnyitja.
Információk*.
Pánik funkció.
A távvezérlős kulcs beállításokat is tárolhat, többek
között a külső tükrökre és az elektromos vezetőülés helyzetére vonatkozóan* – lásd a kezelési
útmutatót.
Hogyan működik a kulcs nélküli zárrendszer? 01
A távvezérlős kulcs például egész idő alatt zsebben
maradhat.
Zárás és a riasztó élesítése
–– Érintse meg valamelyik külső ajtókilincs hátsó
részét vagy nyomja meg finoman a csomagtérfedél
kisebb gumírozott gombját.
Nyitás és a riasztó hatástalanítása
–– Fogja meg az ajtókilincset és nyissa ki az ajtót a szokásos módon vagy nyomja meg a csomagtérfedél
nagyobb gumírozott gombját.
Hogyan indíthatom be és állíthatom le a motort? 01
Indítás
Nyomja a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba (a kulcs nélküli vezetésre* nem vonatkozik).
Nyomja meg a tengelykapcsoló- vagy fékpedált.
Nyomja meg röviden a START/STOP ENGINE
gombot.
Leállítás
Nyomja meg röviden a START/STOP ENGINE
gombot.
Vegye ki a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóból.
Hogyan használjam a rögzítőféket?
01
Behúzás
–– Nyomja meg a PUSH LOCK/PULL RELEASE
kezelőszervet – a szimbólum villogni kezd. Amikor
folyamatosan világít, akkor a rögzítőfék be van húzva.
Kioldás
Nyomja be a lábfékpedált.
Húzza meg a PUSH LOCK/PULL RELEASE
kezelőszervet.
Automatikus kiengedés
–– Induljon el (az automata sebességváltóval felszerelt
autókban a biztonsági övnek becsatolva kell lennie).
Hogyan kapcsoljam be az ablaktörlőket és az
01
esőérzékelőt*?
Mozdítsa lefelé a kart az ablaktörlők bekapcsolásához
vagy felfelé egy törléshez.
Esőérzékelő be/ki.
Az esőérzékelő érzékenységének vagy a szakaszos működés késleltetésének szabályozása.
Az ablaktörlő lapátok felemeléséhez azoknak szerviz állásban kell lenniük – lásd kezelési útmutató.
Hogyan használjam a parkolósegédet (PAP)*? 02
A PAP ellenőrzi a rendelkezésre álló helyet, majd
bekormányozza az autót. Az Ön feladata a sebességfokozat kiválasztása valamint a sebesség és a
fékezés/megállás szabályozása.
Kapcsolja be a PAP rendszert a gomb egyszeri
megnyomásával. Ne vezessen 30 km/h-nál
gyorsabban.
Kövesse a kombinált műszerfalon megjelenő
utasításokat.
Készüljön fel az autó megállítására, amikor az
ábra és a szöveg ezt javasolja.
Mi a sávtartó segéd (LKA)* funkciója?
02
Ha az autó egy oldalvonal keresztezésére készül,
akkor az LKA aktívan visszakormányoz a sávba a
kormánykerékre ható enyhe kormányzási erővel. Ha
az autó keresztez egy oldalvonalat, akkor az LKA a
kormánykerék finom remegésével figyelmeztet.
–– Kapcsolja be az LKA rendszert a gomb egyszeri
megnyomásával.
Hogyan használjam a Start/Stop funkciót*?
02
Manuális sebességváltó
A motor leállítása: Nyomja be a tengelykapcsolót,
mozdítsa üres állásba a kapcsolókart, és engedje fel a
tengelykapcsoló-pedált.
A motor beindítása: Nyomja be a tengelykapcsoló-pedált.
Automata sebességváltó
A motor leállítása: Állítsa meg az autót a fékpedállal és
tartsa fenn a féknyomást.
A motor beindítása: Engedje fel a fékpedál nyomását.
A gomb világító lámpája jelzi, hogy a funkció aktív.
Hogyan működik a gyalogosvédelem*?
02
Az autó ütközésfigyelmeztető rendszerrel rendelkezik
automatikus fékezés és gyalogos és kerékpáros-felismerés funkcióval, amely figyelmeztet, fékez és/
vagy megáll a járművek, kerékpárosok és gyalogosok
észlelésekor.
A funkció csak segítség és nem minden helyzetben
működik – például nem látja oldalról a kerékpárosokat, a 80 centiméternél alacsonyabb vagy a részlegesen takarásban lévő gyalogosokat.
Fontos a funkció működésének megértése –
lásd kezelési útmutató.
Hogyan állítsam be az ülést?
03
Az üléspárna elejének felemelése/leengedése.
Az ülés emelése/süllyesztése.
Az ülés előre/hátra mozgatása.
Az üléstámla döntése.
A deréktámasz* beállítása.
Az elektromos ülés* beállításainak tárolása.
Az elektromos ülés* memóriagombjai.
Beállítás tárolása:
Tartsa nyomva a gombot a beállítások tárolásához,
miközben megnyomja az egyik memóriagombot. Tartsa nyomva a gombokat, amíg hangjelzést nem hall, és
egy szöveg nem jelenik meg a kombinált műszerfalon.
Ezzel tárolja az ülés és a külső tükrök helyzetét. A
deréktámasz helyzete nem kerül tárolásra.
A külső tükrök és az elektromos ülés memóriabeállításai (a deréktámasz kivételével) a távvezérlős
kulcsban* is tárolhatók – lásd kezelési útmutató.
Hogyan állítsam be a kormánykereket?
Oldja ki a reteszt.
Állítsa a kormánykereket előre/hátra és fel/le.
Aktiválja a reteszt.
03
Hogyan hajthatom le a hátsó ülés háttámláit? 03
A két részre osztott háttámla előre dönthető – mindkét
rész együtt vagy különállóan.
Húzza meg a szükséges fogantyút. Ezek közvetlenül
a fedél nyílásán belül találhatók.
Hajtsa előre a háttámlát. Engedje le teljesen
a középső fejtámlát, ha a háttámla szélesebb
részét kell lehajtani.
A fejtámlák leengedése – lásd kezelési útmutató.
Hogyan szabályozhatom a hőmérsékletet?
04
Forgassa az egyedi hőmérsékletek beállításához
az utastér bal/jobb oldali részében. A kijelző a
beállított hőmérséklet mutatja.
Nyomja meg az AUTO gombot a levegőelosztás
és egyéb funkciók automatikus szabályozásához.
A képernyő az AUTOM. KLÍMA szöveget mutatja.
Hogyan párátlanítsam a szélvédőt?
04
Nyomja meg a szélvédő elektromos fűtésének* bekapcsolásához - a kijelzőn világít az 1. szimbólum.
A következő megnyomás maximális levegőáramlást irányít a szélvédő és az oldalablakokra - világít az (1) és (2) szimbólum.
A következő megnyomás mindkét funkciót kikapcsolja – egyik szimbólum sem világít.
Elektromos fűtés nélkül: nyomja meg a levegőáramlás
aktiválásához/kikapcsolásához.
Hogyan működik a fényszóróvezérlés
automata üzemmódja?
04
Az AUTO üzemmód az alábbi lehetőségeket nyújtja:
• A nappali világítás automatikusan vált a nappali
lámpák és a tompított fényszóró között.
• A távolsági fényszóró a tompított fényszóró bekapcsolt állapotában aktiválható.
• Az aktív távolsági fényszóró (AHB)*, amely automatikusan be- és kikapcsolja a távolsági fényszórót
vagy a közlekedési feltételeknek megfelelően
alkalmazza a távolsági fényszóró működését –
használható.
• Alagútészlelés* bekapcsolva.
Hogyan kezeljem a fedélzeti számítógépet?
04
Az OK gomb megnyitja a fedélzeti számítógép
menüit, aktiválja a kiválasztott lehetőséget és
eltávolítja az üzeneteket.
A forgókapcsolóval görgethet a fedélzeti számítógép lehetőségei között.
A RESET gomb visszaállítja a fedélzeti számítógép kiválasztott lépésének adatait és visszalép a
menüstruktúrában.
Hogyan nullázhatom le a napi
kilométer‑számlálót?
04
Forgassa a bal oldali bajuszkapcsoló forgókapcsolóját a T1 vagy T2 napi kilométer-számláló
mutatásához.
Nyomja meg hosszan a RESET gombot a mutatott napi kilométer-számláló nullázásához.
Hogyan kapcsolhatom be és ki az
infotainment rendszert?
04
Egy rövid megnyomás aktiválja a rendszert.
Egy hosszú megnyomás (a képernyő kikapcsolásáig) kikapcsolja azt.
A hang kikapcsolásához: Nyomja meg röviden - a
következő megnyomásra visszakapcsol.
Ne feledje, hogy a teljes Sensus rendszer (beleértve a navigáció* és telefon funkciókat*) egyszerre kapcsol be/ki.
Hogyan navigálhatok az infotainment
rendszerben?
04
Nyomja meg a RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*,
TEL* vagy * gombot a fő forrás kiválasztásához. Ebben a helyzetben az utolsó aktív forrás
normál nézete jelenik meg.
Nyomja meg az OK/MENU gombot vagy a kormánykerék forgókapcsolóját* a kiválasztott forrás
főmenüjének eléréséhez.
Forgassa a TUNE gombot vagy a forgókapcsolót
a navigáláshoz a menükben.
Nyomja meg az OK/MENU gombot vagy a forgókapcsolót egy elem kiválasztásához a menükben.
Röviden nyomja meg az EXIT gombot a vis�szalépéshez a menürendszerben, egy funkció
törléséhez vagy bevitt karakterek törléséhez.
Nyomja meg hosszan az EXIT gombot a vis�szatéréshez a normál nézethez vagy a normál
nézetből a forrás fő nézethez.
Tanácsok:
Menjen a gyorsmenühöz a normál nézetből, nyomja
meg egyszer a fő forrás gombot. Nyomja meg újra,
hogy visszatérjen a normál nézethez.
A rendszer használatával kapcsolatos további
tájékoztatásért – lásd kezelési útmutató.
Hogyan csatlakoztathatok Bluetooth® telefont*? 04
A telefon forrás normál nézetében, nyomja meg
az OK/MENU gombot.
Válassza Autó észlelhetővé tétele, és erősítse
meg az OK/MENU gombbal.
Kapcsolja be a Bluetooth® funkciót a mobiltelefonon. Keresse meg és csatlakoztassa az autót a
telefonhoz.
Kövesse a telefonon és a képernyőn megjelenő
utasításokat.
A telefon most csatlakoztatva van és vezérelhető az
autóval.
Ha a telefon regisztrálása sikertelen – lásd kezelési
útmutató.
Hogyan csatlakozhatok az internethez*?
04
csatlakoztassa a telefont az autóhoz (lásd "Hogyan csatlakoztathatok Bluetooth® telefont?"), és
aktiválja az internetmegosztást a telefonon.
A MY CAR forrás normál nézetében, nyomja meg
az OK/MENU gombot, válassza ki a Beállítá‑
sok > Internetbeállítások > Kapcsolat ezen
keresztül: menüpontot. Válassza ki az Autómo‑
dem, Wi-Fi vagy Bluetooth lehetőséget.
A jövőben az autó automatikusan a kiválasztott internetkapcsolatot használja.
A csatlakoztatással kapcsolatos további tájékoztatásért - lásd a kezelési útmutatót.
Milyen szolgáltatásokat biztosít a Volvo ID*
azonosító?
04
A Volvo ID az Ön járműhöz rendelt személyes azonosítója, amely különböző szolgáltatásokhoz biztosít
hozzáférést, mint amilyen a My Volvo web és a címek
küldése interneten a térképszolgáltatásból közvetlenül a járműhöz.
Az alábbiak szerint regisztrálhatja vagy kezelheti
Volvo ID azonosítóját:
Nyomja meg a csatlakozás (Connect) gombot .
Válassza az Alkalmazások > beállítások
lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
A Volvo ID azonosítóval kapcsolatos további
tájékoztatásért - lásd a kezelési útmutatót.
Hogyan használhatok alkalmazásokat, amikor
04
az autó csatlakoztatva van az internethez*?
Amikor az autó csatlakoztatva van az internethez,
akkor zeneszolgáltatások, internetrádió, navigációs
szolgáltatások alkalmazásai és egyszerű webböngészők használhatók.
Nyomja meg a csatlakozás (Connect) gombot .
Válassza az Alkalmazások lehetőséget, és
nyomja meg az OK/MENU gombot az elérhető
alkalmazások megjelenítéséhez.
Válassza ki az alkalmazást, és erősítse meg az
OK/MENU gombbal.
Bizonyos alkalmazások az alkalmazáshoz/szolgáltatóhoz tartozó különálló fiókkal történő bejelentkezést
igényelnek. Használja meglévő fiókját vagy regisztráljon újra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Hogyan indíthatok telefonhívást*?
04
A telefon forrás normál nézetében, vigye be a kívánt számot vagy forgassa lefelé a forgókapcsolót a kormánykeréken a telefonkönyv és felfelé a
híváslista eléréséhez.
Nyomja meg a forgókapcsolót a tárcsázáshoz.
A hívást az EXIT gomb megnyomásával szakíthatja meg.
A telefonhívások indításának egyéb módjaival
kapcsolatban – lásd a kezelési útmutatót.
Hogyan veszem fel a telefont*?
04
–– Nyomja meg a forgókapcsolót a bejövő hívások
fogadásához.
A hívást az EXIT gomb megnyomásával utasíthatja el/
szakíthatja meg.
A telefonhívások fogadásának egyéb módjaival
kapcsolatban – lásd a kezelési útmutatót.
Hogyan csatlakoztathatok külső audioeszközt? 04
Csatlakoztasson külső eszközt az AUX vagy
USB* bemenethez vagy a középkonzol tárolórekeszében.
A média forrás normál nézetében, ny omja meg a
MEDIA gombot a középkonzolon.
Forgassa a TUNE gombot a kívánt audioforráshoz, és nyomja meg az OK/MENU gombot.
Külső eszközök egyéb csatlakoztatási módjaival
kapcsolatban – lásd a kezelési útmutatót.
Hogyan állíthatok be egy GPS* úti célt?
04
Nyomja meg a NAV gombot a navigációs rendszer elindításához - egy térkép jelenik meg.
Nyomja meg újra a NAV gombot, és válassza
a Címmegadás lehetőséget az OK/MENU
gombbal.
Vigye be a keresési feltételt/keresési feltételeket
a margarétakerékkel vagy a középkonzol numerikus billentyűzetével.
Ezután válassza ki az Egyes cél beállítása vagy
a Hozzáadás útpontként lehetőséget, és nyomja
meg az OK/MENU gombot.
A navigációs rendszer* egyes piacok közötti eltéréseivel kapcsolatban – lásd a különálló mellékletet.
Milyen beállítások hajthatók végre a
menürendszerben?
04
A MY CAR menüvel kezelheti a jármű számos
funkcióját, például az óra, a külső tükrök és a zárak
beállításait.
A használandó gombokat a korábbi, "Hogyan navigáljak
az infotainment rendszerben?" címszó alatt találja.
Hogyan állítsam be az órát?
04
A MY CAR forrás normál nézetében, nyomja meg
az OK/MENU gombot.
Válassza a Beállítások > Rendszerbeállítások >
Időbeállítások menüpontot.
Forgassa a TUNE gombot az Automatikus idő
lehetőséghez, és nyomja meg az OK/MENU
gombot az idő automatikus beállításához.
Ügyeljen arra, hogy a pillanatnyi helyet válassza ki a
helyes idő beállításához az autóban.
Hogyan hívhatom fel a műhelyt vagy
jegyezhetek elő szervizelést*?
04
–– A MY CAR forrás normál nézetében, nyomja meg
az OK/MENU gombot, és válassza a Szerviz és
javítás (Service and repair) lehetőséget.
A Szerviz és javítás menüpont alatt információkat
találhat a választott műhelyről és, hogy regisztrált a
My Volvo weboldalon. A Márkakereskedő infor‑
mációi menüpontban lehetősége van felhívni és
előjegyzési kérelmet küldeni a műhelynek (ez a My
Volvo weboldalon is lehetséges). Lehetőség van a
műhely adatainak módosítására és a műhely, mint úti
cél beállítására is.
Csak bizonyos piacokra érvényes.
Mit tesz az ECO*?
04
Az ECO gomb megnyomása egy optimális üzemanyag-gazdaságos vezetési programot aktivál, amely,
többek között, az alábbi változásokat foglalja magában:
• Start/Stop – a motor automatikusan leállhat, mielőtt
az autó teljesen megállna.
• Eco Coast – a motorfék megszűnik, és az autó gurul.
• Bizonyos klíma funkciók kikapcsolása vagy
csökkentése.
Hogyan tankoljak?
05
–– Nyomja meg a gombot a világításpanelen az üzemanyagtöltő fedél kinyitásához - a fedél a gomb
elengedésekor kinyílik.
A nyíl a kombinált műszerfal szimbólumán mutatja,
hogy az autó melyik oldalán helyezkedik el az üzemanyagtöltő sapka.
Hogyan mossam az autót?
05
A kézi mosás kíméletesebb a fényezéshez, mint az
automata autómosók. A fényezés érzékenyebb is,
amikor még új. Ezért azt javasoljuk, hogy az első
néhány hónapban kézzel mossa új autóját.
Használjon tiszta vizet és mosószivacsot. Ne feledje,
hogy a szennyeződések és a por megkarcolhatják a
fényezést.
Hogyan tisztítsam a bőr kárpitokat*?
05
A bőr rendszeres ápolást igényel a jó megjelenésének
fenntartásához. Ezért a bőr kárpitozást évente 1-4
alkalommal kezelni kell Volvo bőrápoló készlet használatával. A Volvo bőrápoló készletet Volvo kereskedésekben vásárolhatja meg.
Hol találhatók a tárolóhelyek?
05
Az ábrák az autó néhány tárolóhelyét mutatják.
A kezelési útmutatóban több tárolóhely elhelyezkedését is megtalálja.
Hol találhatók az AUX/USB* és 12 voltos
aljzatok?
05
A távvezérlős kulcsnak legalább az I állásban kell lennie
ahhoz, hogy az utastér 12 voltos aljzatai működjenek*. A
csomagtérben található 12 voltos aljzat mindig feszültség alatt van.
Hogyan működik a Keyless zárrendszer?
Kesztyű használata megakadályozhatja az ajtókilincsek Keyless funkciójának működését. Az elektromágneses mezők és az
árnyékolás zavarhatja a Keyless funkció működését. Ne helyezze/tárolja a távvezérlős kulcsot mobiltelefon vagy fémtárgyak
közelében.
Hogyan indíthatom be és állíthatom le a motort?
Hidegindítást követően az alapjárati fordulatszám a környezeti hőmérséklettől függetlenül magas. Ez a Volvo hatékony kibocsátás-szabályozó rendszerének része. Hidegindításkor, bizonyos dízelmotorok késleltetve indulhatnak az előmelegítés miatt.
Hogyan használjam a parkolósegédet (PAP)*?
A PAP nem minden helyzetben működik, de egyszerű és kiegészítő segítséget nyújt. Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért és azért, hogy figyeljen a környezetére és a forgalom többi résztvevőjének közelítésére
vagy elhaladására, miközben parkol.
Mi a sávtartó segéd (LKA)* funkciója?
Az LKA csak egy járművezetői segédeszköz és nem minden helyzetben valamint forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett
működik. Mindig a jármű vezetője viseli a felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért és az érvényben lévő közlekedési
szabályok betartásáért.
Hogyan működik a gyalogosvédelem*?
A funkció nem képes minden helyzetben minden gyalogos észlelésére, és nem látja például a részlegesen takarásban lévő, a
testük körvonalait eltakaró ruházatot viselő vagy a 80 centiméternél alacsonyabb gyalogosokat. A funkció nem képes minden
helyzetben minden kerékpáros észlelésére, és nem látja például a részlegesen takarásban lévő, a testük körvonalait eltakaró
ruházatot viselő kerékpárosokat. Mindig a járművezető felelőssége, hogy a járművet helyes módon vezesse és a sebességnek
megfelelő biztonságos távolságot tartson.
Hogyan állítsam be a kormánykereket?
Mindig elindulás előtt állítsa be a kormánykereket (az ülés beállítása után) – soha ne vezetés közben.
Hogyan hajthatom le a hátsó ülés háttámláit?
Ügyeljen arra, hogy a háttámlák a visszahajtást követően megfelelően rögzítve legyenek, hogy megakadályozza a személyi
sérüléseket hirtelen fékezés vagy baleset esetén. A hátsó ülésen nem lehet semmilyen tárgy, amikor lehajtja a háttámlát. A
biztonsági öveknek nem szabad becsatolva lenniük v különben fennáll a hátsó üléskárpit károsodásának kockázata. Amikor a
háttámlák le vannak hajtva, akkor a fejtámlákat kissé előre kell mozdítani, hogy elkerülje az üléspárna becsípődését.
Hogyan csatlakozhatok az internethez*?
Az internet használata adatok átvitelével (adatforgalommal) jár, amelyért a hálózatüzemeltető díjat számít fel. Lépjen
kapcsolatba velük az adatforgalom költségeivel kapcsolatban. Az autómodemen keresztüli csatlakozáshoz, helyezze személyes
SIM-kártyáját a kesztyűtartóban található tartóba, és válassza ki az Autómodem csatlakozási módot a MY CAR menüben. Az
internethez csatlakozáshoz, írja be a SIM-kártya PIN-kódját. Ha nem szeretné az autó minden indításakor beírni a PIN-kódot,
akkor kapcsolja ki a PIN-kódos zárolást az Autómodem pontban, eltávolítva a jelölést a SIM-kártya letiltása lehetőségnél.
Hogyan tisztítsam a bőr kárpitokat*?
Bizonyos színezett ruhák (például farmerek és velúr anyagok) a kárpitok elszíneződését okozhatják. Soha ne használjon erős
oldószereket – ezek károsíthatják a kárpitot.
Hol találhatók az AUX/USB* és 12 voltos aljzatok?
A maximális áramfelvétel minden aljzat esetében 10 A (120 W).
Tudjon meg többet autójáról a www.volvocars.com weboldalon
TP 17682 (Hungarian) AT 1420. Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Hogyan állítsam be az ülést?
Mindig elindulás előtt állítsa be a vezetőülés megfelelő helyzetét – soha ne vezetés közben. Ügyeljen arra, hogy az ülés rögzített
állapotban legyen, hogy megakadályozza a személyi sérüléseket erős fékezések vagy baleset esetén.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement