Volvo | XC90 Twin Engine | Käyttöopas | Volvo XC90 Twin Engine 2016 Käyttöopas

Volvo XC90 Twin Engine 2016 Käyttöopas
WEB EDITION
KÄYTTÖOPAS
VÄLKOMMEN!
Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on
suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta ajatellen. Volvo on
yksi maailman turvallisimmista henkilöautoista. Volvonne on myös suunniteltu täyttämään voimassa olevat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
Jotta perehtyisitte autoonne paremmin, suosittelemme tutustumaan sen
varusteisiin sekä tämän omistajan käsikirjan ohjeisiin ja huoltotietoihin.
SISÄLTÖ
JOHDANTO
2
TURVALLISUUS
Näin löydätte käyttöoppaat
14
Turvallisuus
58
Digitaalinen käyttöopas autossa
15
Turvallisuus raskauden yhteydessä
58
Navigointi digitaalisessa käyttöoppaassa
15
Whiplash Protection System
59
Omistajan käsikirja liikkuvissa yksiköissä
17
Turvavyö
60
Tukea ja tietoja autosta Internetissä
17
Turvavyönkiristin
61
Käyttöoppaan lukeminen
18
Turvavyön kiinnittäminen/irrottaminen
62
Datan tallennus
21
Ovi- ja vyömuistutin
63
Tärkeää tietoa varusteista, lisävarusteista ja diagnoosiliittimestä
22
Turvatyynyt
64
Volvo ID
22
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa
IntelliSafe - kuljettajan tuki
Sensus - yhteyden muodostaminen
ja ylläpito
Käyttöopas ja ympäristö
31
Ikkunat, lasit ja peilit
Keskinäytön kuvaus
Kuljettajan ja matkustajan turvatyynyt
65
25
Matkustajan turvatyynyn aktivointi/
deaktivointi*
67
27
Sivuturvatyyny
69
28
turvaverho
69
Turvallisuustila
70
31
Auton käynnistäminen/siirtäminen
turvallisuustilan jälkeen
71
32
Lasten turvallisuus
72
Keskinäytön käsittely
35
Lastenistuin
72
Navigointi keskinäytön näkymissä
38
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat
74
Symbolit keskinäytön tilakentässä
43
Lastenistuinten alakiinnityskohdat
75
Keskinäytön asetusten muuttaminen
43
76
Toimintonäkymä painikkeineen auton
toimintoja varten
45
Taulukko lastenistuimen sijoittamista
varten käytettäessä auton turvavyötä
i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat
78
Keskinäytön näppäimistön käyttö
47
79
Yleistä toiminnosta XC90 Twin Engine
52
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen
sijoittamista varten
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista varten
82
Integroitu lastenistuin*
83
Integroidun turvavyötyynyn kääntäminen ylös*
83
Integroidun turvavyötyynyn kääntäminen alas*
84
MITTARIT, KATKAISIMET JA
HALLINTALAITTEET
Radion ja median puheohjaus
114
Ohjauspyörä
131
Ilmastoinnin puheohjaus
115
Ohjauspyörän säätö
132
Puheohjaus karttanavigoinnissa
116
Valokatkaisimet
132
Manuaalinen etuistuin
117
Seisonta-/positiovalot
135
89
Sähkökäyttöinen etuistuin*
117
Huomiovalot
135
Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan
näytössä
91
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö*
118
Lähivalot
136
Merkkivalot kuljettajan näytössä
118
Kaukovalojen aktivointi/deaktivointi
92
Sähkökäyttöisen etuistuimen muistitoiminnon käyttö*
137
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä
Aktiiviset kaarrevalot
94
Monitoiminen etuistuin*
119
139
Ulkolämpötilamittari
Valonheittimien valokuvion sovittaminen
96
140
120
Kello
Takasumuvalo
97
Monitoimisen etuistuimen toimintojen säätö*
140
Kuljettajan näytön lisenssisopimus
97
123
141
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä
Helppo autostanousu kuljettajan
istuimelta*
Jarruvalot
Varoitusvilkut
102
141
Sovellusvalikon käsittely kuljettajan
näytössä
124
Vilkkujen käyttö
103
Matkustajan istuimen säätäminen
kuljettajan istuimelta*
141
104
124
142
Ilmoitukset kuljettajan näytössä ja
keskinäytössä
Takaistuin
Matkustamovalaistus
Toisen istuinrivin niskasuojien säätö
Paluuvalaistuksen kesto
125
145
105
126
145
Ilmoitusten käsittely kuljettajan näytössä ja keskinäytössä
Toisen istuinrivin istuimen säätö pitkittäissuunnassa
Turvavalaistus
Tuulilasinpyyhkimien käyttö
145
Tallennettujen ilmoitusten käsittely
kuljettajan näytöstä ja keskinäytöstä
107
Toisen istuinrivin selkänojan kallistuksen säätö
127
Sadetunnistimen aktivointi/deaktivointi
146
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaite
147
Head-up -näyttö*
108
128
Takalasin pyyhin ja huuhtelulaite
148
Puheohjaus
Toisen istuinrivin selkänojien kääntäminen
111
Nouseminen kolmannelle istuinriville
ja poistuminen sieltä
129
Ikkunannostimet
148
Ikkunannostimien käyttö
149
Aurinkoverhon käyttö
150
Ulkotaustapeilien asettaminen
150
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet,
vasemmalta ohjattava auto
86
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet,
oikealta ohjattava auto
87
Kuljettajan näyttö
Puheohjauksen käyttö
Puheohjauksen asetukset
Puhelimen puheohjaus
112
113
114
Kolmannen istuinrivin selkänojien
kääntäminen
130
3
ILMASTOINTI
4
Sisätaustapeili
152
Ilmasto
174
Kompassi*
153
Ilmastoinnin tunnistimet
174
Istuinten tuuletuksen aktivointi/deaktivointi*
196
Kompassin kalibrointi*
154
Koettu lämpötila
175
Ohjauspyörän sähkölämmityksen*
aktivointi/deaktivointi
197
Panoraamakatto*
155
Ilmanlaatu
175
176
197
156
Matkustamon suodatin
Pysäköinti-ilmasto
Panoraamakaton käyttö*
HomeLink®*
Clean Zone Interior Package*
176
199
159
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen/
sulkeminen
HomeLink®*-järjestelmän ohjelmointi
160
Interior Air Quality System*
177
Esi-ilmastoinnin ajastin
200
Ajotietokone
162
Ilmastoinnin säätimet
177
Esi-ilmastoinnin ajastimen asettaminen
201
Esi-ilmastoinnin ajastimen aktivointi/
deaktivointi
203
Ilmastointimukavuuden säilyttämisen
käynnistys/sulkeminen
203
Ajodatan esittäminen kuljettajan näytössä 163
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä
178
Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä
165
179
Asetusnäkymä
166
Ilmastoinnin säätimet takana tunnelikonsolin päällä
Kategoriat asetusnäkymässä
167
Ilmastoinnin automaattisäätö
180
169
180
Symbolit ja ilmoitukset pysäköintiilmastoa varten
205
Järjestelmäasetusten muuttaminen
asetusnäkymässä
Ilmastoinnin aktivointi/deaktivointi
Lämpötilan säätö
181
Lämmitin
206
184
Pysäköintilämmitin
207
Lisälämmitin
208
Asetusten nollaus asetusnäkymässä
170
Puhallintason säätö
Sovellusasetusten muuttaminen
170
185
Käyttäjädatan nollaus omistajanvaihdoksen yhteydessä
171
Ikkunoiden ja taustapeilien huurteenpoiston aktivointi/deaktivointi
Ilman uudelleenkierrätyksen aktivointi/deaktivointi
188
Ilmanjako
189
Ilmanjaon muuttaminen
189
Tuuletussuuttimien avaaminen/
sulkeminen ja suuntaus
190
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista
192
Istuinten sähkölämmityksen aktivointi/deaktivointi*
194
KUORMAUS JA SÄILYTYS
LUKOT JA HÄLYTIN
Matkustamon sisusta
210
Etäavain
230
Keskikonsoli
211
Etäavaimen käyttöetäisyys
232
Sähköliitäntä
212
232
Savukkeensytyttimen käyttö*
216
Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän
antennien sijainnit
Tuhkakuppien tyhjentäminen*
216
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
ulkopuolelta
233
Käsinekotelon käyttö
217
218
Osoitus auton lukitsemisen/lukituksen avaamisen yhteydessä
235
Häikäisysuoja
Kuormatila
218
237
Kuormaus
218
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
sisäpuolelta
Kuormankiinnityssilmukat
220
Salpalukitustila
238
Kassikoukut
221
Takaluukun lukitseminen/lukituksen
avaaminen
239
Erillislukituksen aktivointi/aktivoinnin
poisto
241
Irrotettava avainliuska
242
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
irrotettavalla avainliuskalla
243
Näkösuoja
222
Suojaverkko*
224
Suojasäleikkö*
226
Sähkötoiminen takaluukku*
244
Takaluukun avaaminen/sulkeminen
jalan liikkeellä*
247
Etäavaimen pariston vaihto
248
Elektroninen käynnistyksenesto
251
Lapsilukko
252
Hälytys
253
Hälyttimen automaattinen aktivointi/
uudelleenaktivointi
255
Hälyttimen deaktivointi ilman toimivaa etäavainta
255
Etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä
257
5
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus 264
Elektroninen vakautuksen säätö
Mukautuvan nopeudensäätimen aktivointi ja käynnistys*
281
Mukautuvan nopeudensäätimen*
nopeuden käsittely
282
Tutkayksikkö
298
Tutkayksikön rajoitukset
299
Tutkayksiköiden tyyppihyväksyntä
302
Kamerayksikkö
305
Kamerayksikön rajoitukset
306
Elektronisen vakautuksenhallinnan
sport-tila
265
Elektronisen vakautuksenhallinnan
symbolit ja ilmoitukset
266
Mukautuvan nopeudensäätimen*
aikaetäisyyden asettaminen
283
268
Mukautuvan nopeudensäätimen*
deaktivointi/uudelleenaktivointi
284
Liikennemerkki-informaatio*
309
Ohitusavustaja ja Mukautuva nopeudensäädin*
285
Merkkinäyttö ja Liikennemerkki-informaatio
309
Kohteen vaihto ja automaattinen jarrutus mukautuvan nopeudensäätimen avulla
286
Nopeuskameran tiedot
311
Liikennemerkki-informaation aktivointi/deaktivointi
312
Mukautuvan nopeudensäätimen*
rajoitukset
288
Vaihtaminen Nopeudensäätimen ja
Mukautuvan nopeudensäätimen* välillä
Roll Stability Control
Nopeudenrajoitin*
268
Nopeudenrajoittimen aktivointi ja
käynnistys
269
Nopeudenrajoittimen nopeuden käsittely
270
Nopeudenrajoittimen deaktivointi/
uudelleenaktivointi
271
Nopeudenrajoittimen sulkeminen
6
264
272
Automaattinen nopeudenrajoitin*
272
Automaattisen nopeudenrajoittimen
aktivointi/deaktivointi
273
Liikennemerkki-informaation rajoitukset*
313
Etäisyysvaroitus*
313
288
Etäisyysvaroituksen* aktivointi/deaktivointi ja aikaetäisyyden asettaminen
314
Mukautuvan nopeudensäätimen*
symbolit ja ilmoitukset
289
Etäisyysvaroittimen rajoitukset*
315
Pilot Assist*
290
City Safety
316
Pilot Assist* -toiminnon aktivointi ja
käynnistys
293
Varoetäisyyden asettaminen City
Safety -toimintoa varten
318
Esteen havaitseminen City Safety toiminnolla
319
City Safety risteävässä liikenteessä
320
City Safety -toiminnon rajoitukset
321
City Safety -toiminnon ilmoitukset.
324
Rear Collision Warning
325
Driver Alert Control
325
Automaattisen nopeudenrajoittimen
toleranssin muuttaminen
274
Nopeudensäädin
275
Nopeudensäätimen aktivointi ja
käynnistys
276
294
Nopeudensäätimen nopeuden käsittely
Pilot Assist* -toiminnon aikaetäisyyden asettaminen
276
295
Nopeudensäätimen deaktivointi/
uudelleenaktivointi
277
Pilot Assist* -toiminnon deaktivointi/
aktivointi uudelleen
Nopeudensäätimen sulkeminen
278
Automaattinen jarrutus Pilot Assist* toiminnon avulla
296
Mukautuva nopeudensäädin*
279
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset*
297
KÄYNNISTYS JA AJO
Aktivointi/aktivoinnin poisto Driver
Alert Control
326
Driver Alert Control -toiminnon rajoitukset
327
Blind Spot Information -toiminnon*
aktivointi/deaktivointi
351
Blind Spot Information -toiminnon
rajoitukset*
352
327
Cross Traffic Alert*
352
Lane Departure Warning -toiminnon*
aktivointi/deaktivointi
329
Cross Traffic Alert* -järjestelmän
aktivointi/deaktivointi
353
Lane Keeping Aid -toiminnon* aktivointi/deaktivointi
330
Cross Traffic Alert -toiminnon rajoitukset
354
Symbolit ja ilmoitukset Kaista-avustaja -toimintoa varten*
331
Blind Spot Information*- ja Cross
Traffic Alert* -toimintojen ilmoitukset
356
Pysäköintitutka*
333
Kaista-avustaja*
Jännitetilat
358
Moottorin käynnistäminen
359
Moottorin sammutus
360
Ohjauslukko
361
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
361
Vaihteisto
363
Automaattivaihteiston vaihdeasennot
364
Vaihtamisosoitin
366
Vaihteenvalitsinsalpa
367
367
Pysäköintitutkan* aktivointi/deaktivointi
334
Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla*
Pysäköintitutkan* rajoitukset
335
Käyttöjärjestelmät
368
Pysäköintitutkan* ilmoitukset
336
Ajotilat
369
Pysäköintiapukamera*
337
Tasonsäätö*
372
Pysäköintiapukameran apuviivat ja
kenttä*
339
Neliveto
374
Pysäköintiapukameran* käynnistäminen
Jarrutoiminnot
341
374
Käyttöjarru
Pysäköintiapukameran* rajoitukset
342
374
Hätäjarruvalot
Aktiivinen pysäköintitutka*
376
343
Jarrutusvoiman vahvistus
Pysäköinti Aktiivisen pysäköintitutkan* avulla
377
344
Automaattinen jarrutus törmäyksen
jälkeen
377
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
347
Seisontajarru
378
Aktiivisen pysäköintitutkan* ilmoitukset
349
Seisontajarrun käyttö
378
Blind Spot Information*
350
Seisontajarrun vian yhteydessä
380
7
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Mäkilähtöavustin
381
Hinaus
401
Audio ja media
420
Automaattinen jarrutus seistäessä
paikallaan
381
Kuljetuttakaa auto hinausautolla
401
Audioasetukset
420
Ajaminen hitaalla nopeudella
382
Hybridiakun lataus
402
Radio
421
Alamäkiavustin
383
Latausvirta
403
Radioaseman vaihtaminen ja etsiminen
422
Kahlaus
384
Latausjohdin
404
RDS-radio
425
Moottorin ja vetojärjestelmän ylikuumeneminen
385
Tilan näyttö latausjohtimen ohjauslaitteessa
407
Digitaaliradio
425
386
Latausjohtimen vikavirtasuoja
409
426
Käynnistysakun ylikuormitus
Linkittäminen radion eri taajuusalueiden FM ja DAB välillä
Valmistelut ennen pitkää ajomatkaa
386
Latausjohtimen lämpötilan valvonta
409
Radion asetukset
426
Valmistelut talvikelissä
387
Hybridiakun latauksen esivalmistelut
410
Mediasoitin
427
Hybridiakun latauksen aloittaminen
411
Median soittaminen
428
Lataustila
412
Gracenote®
431
Hybridiakun latauksen lopettaminen
414
Median hakeminen
431
Hybridiakulla varustetun auton pitkäaikainen säilytys
414
CD-soitin*
432
Hybridiin liittyvät symbolit ja ilmoitukset
416
Media Bluetooth-toiminnon kautta
432
Median yhdistäminen Bluetooth-toiminnon kautta
433
Polttoainesäiliön luukun avaaminen/
387
sulkeminen ja polttoaineen tankkaaminen
Polttoaineen käsittely
Bensiini
389
Säästäväinen ajo
390
Kantama sähkökäytöllä kaupunkiympäristössä
391
Vetolaite*
393
Media AUX-USB-tuloliitännän kautta
433
Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku*
393
Median yhdistäminen AUX-USBtuloliitännän kautta
433
Video
434
Vetolaitteen erittelyt*
395
Perävaunun vetäminen
396
Perävaunun vetäminen erityisissä
olosuhteissa
398
Perävaunun vakautusjärjestelmä*
Hinaussilmukka
8
389
Median ääniasetukset
434
Apple CarPlay*
435
399
Apple CarPlay* -asetukset
436
400
Median tekniset erittelyt
437
PYÖRÄT JA RENKAAT
Puhelin
439
Renkaat
464
Vanteen kokomerkintä
488
Puhelimen liittäminen
440
Renkaiden pyörimissuunta
465
Renkaiden kokomerkintä
488
Yhdistäminen/kytkeminen puhelimesta
441
Kulumisvaroittimet renkaissa
465
Puhelun käsittely
442
Renkaiden ilmanpaineiden tarkastus
466
Tekstiviestien käsittely
443
Rengaspainevalvonta
467
Puhelimen asetukset
444
469
Tekstiviestin asetukset
444
Tarkastakaa rengaspaine rengaspainevalvonnan järjestelmällä
Kytketty auto
445
Matalan rengaspaineen korjaaminen
rengaspainevalvonnan hälyttäessä
470
Auton kytkeminen
445
Rengaspainevalvonnan kalibrointi
Bluetooth-asetukset
471
447
Tyyppihyväksyntä rengaspainevalvonnalle
Internetin jakaminen Wi-Fi-hotspotin
välityksellä
473
447
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja
477
Puuttuva tai huono yhteys
448
Tilapäisen renkaanpaikkauksen käyttö
478
Wi-Fi-verkon poistaminen
449
Täyttäkää rengas tilapäisen renkaanpaikkaussarjan kompressorilla.
481
Wi-Fi-toiminnon tekniikka ja turvallisuus
449
Pyöränvaihdon yhteydessä
481
Automodeemin asetukset*
449
Pyörien irrotus
482
Sovellukset
450
Pyörän asentaminen
483
Sovellusten lataaminen, päivittäminen ja asennuksen poistaminen
451
Pyöränruuvit
484
Varapyörä*
485
Talvipyörät
485
Työkalut kuormatilassa
486
Varoituskolmio
486
Nosturi*
487
Ensiapulaukku
487
Lisenssisopimus audiota ja mediaa varten 452
Palveluita ja asiakkaan yksityisyyden
suojaa koskevat ehdot
461
9
YLLÄPITO JA HUOLTO
10
ERITTELYT
Volvon huolto-ohjelma
492
Käynnistysakku
516
Tyyppimerkinnät
540
Auton tila
492
Akkujen symbolit
518
Mitat
543
Huollon ja korjauksen varaaminen
493
Hybridiakku
519
Massat
545
Etäpäivitykset
495
Varokkeet
520
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino
546
Järjestelmäpäivitykset
496
Varokkeen vaihto
520
Moottorin erittelyt
547
Datansiirto auton ja korjaamon välillä
497
Varokkeet moottoritilassa
521
Moottoriöljyn erittelyt
548
Auton nostaminen
499
Varokkeet käsinekotelon alla
525
549
Konepellin avaaminen ja sulkeminen
501
Varokkeet kuormatilassa
528
Moottoriöljyn epäsuotuisat käyttöolosuhteet
Moottoritilan katsaus
502
Ulkopuolen puhdistus
532
Jäähdytysnesteen erittelyt
550
Moottoriöljy
503
Kiillotus ja vahaus
534
Vaihteistoöljyn erittelyt
550
Moottoriöljyn tarkistus ja lisääminen
504
Ruostesuojaus
534
Jarrunesteen erittelyt
550
Jäähdytysnesteen lisääminen
505
Sisustuksen puhdistus
535
Polttoainesäiliö - tilavuus
551
Ilmastointilaitteen huolto
506
Keskinäytön puhdistus
536
Lämmityksen ja viilennyksen erittelyt
551
Polttimon vaihto
507
Maalivauriot
537
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
553
Lähivalopolttimon vaihto
509
Maalivaurioiden korjaaminen
537
Hyväksytyt rengaspaineet
555
Valonheittimen pitkänomaisen peitekannen irrottaminen
510
Hybridiakun erittelyt
556
Kaukovalopolttimon vaihto
510
Huomiovalo-/positiovalopolttimon
vaihto edessä
511
Vilkkupolttimon vaihto edessä
512
Polttimoerittelyt
512
Pyyhinsulat huoltoasennossa
512
Pyyhinsulkien vaihto
513
Huuhtelunesteen täyttö
515
AAKKOSELLINEN HAKEMISTO
Aakkosellinen hakemisto
557
11
JOHDANTO
JOHDANTO
Näin löydätte käyttöoppaat
Käyttöopas on auton keskinäytössä, Volvon tukisivustolla ja saatavana mobiilisovelluksena. Käsinekotelossa on Quick Guide ja käyttöoppaan
täydennysosa, joka sisältää mm. erittelyt ja tietoa
sulakkeista. Täydellinen painettu käyttöopas on
saatavana tilauksesta.
Käyttöopas digitaalisessa muodossa
Auton keskinäytössä
Käyttöopas on saatavana digitaalisessa muodossa auton keskinäytössä1. Siinä on esim. mahdollisuus navigoida visuaalisesti auton ulko- ja
sisäkuvien avulla. Tiedot ovat etsittävissä ja ne on
myös jaettu eri kategorioihin. Lukekaa lisää kohdasta "Digitaalinen käyttöopas autossa".
Mobiilisovelluksena
Digitaalinen käyttöopas on saatavana myös
mobiilisovelluksena ja se voidaan ladata esim.
App Store -myymälästä. Sovelluksessa on
videoita ja mahdollisuus navigoida visuaalisesti
auton ulko- ja sisäkuvien avulla. On helppoa navigoida eri osien välillä käyttöoppaassa ja sisältöä
voidaan hakea. Lukekaa lisää kohdasta "Omistajan käsikirja liikkuvissa yksiköissä".
Verkossa
Käyttöopas löytyy myös Volvon tukisivustolta
support.volvocars.com, osittain online- ja osittain
PDF-muodossa. Tukisivustolla on myös videoita ja
1
2
14
vaiheittaisia ohjeita esim. internetiin yhdistetyistä
palveluista ja toiminnoista. Sivusto on käytettävissä useimmilla markkina-alueilla. Lukekaa lisää
kohdasta "Tukea ja lisätietoa autosta internetissä".
Kielen vaihtaminen auton
keskinäytössä
Keskinäytön kielen vaihtaminen voi tarkoittaa
myös, ettei tietty informaatio vastaa kansallisia tai
paikallisia lakeja ja määräyksiä.
Painetut käyttöoppaat
TÄRKEÄÄ
Painettu täydennysosa
Auton painettu käyttöopas on täydennysosa digitaaliseen käyttöoppaaseen1 ja sisältää tärkeää
tekstiä, tietoa sulakkeista sekä tietyt erittelyt. Se
sisältää myös ohjeita, joista voi olla hyötyä, kun
tietoa ei voida käytännön syistä lukea keskinäytöstä. Katso käyttöoppaan rakenne kohdasta
"Käyttöoppaan lukeminen".
Quick Guide
Painetussa muodossa on saatavana myös Quick
Guide, joka auttaa pääsemään alkuun auton
tavallisimmin käytettyjen toimintojen käytössä.
Lisätietoa omistajalle painetussa muodossa
Valitusta varustelutasosta, markkina-alueesta jne.
riippuen autossa voi olla myös muuta painettua
tietoa omistajalle. Täydellinen painettu käyttöopas
on saatavana tilauksesta2. Kääntykää Volvon jälleenmyyjän puoleen, jos haluatte tilata painetun
käyttöoppaan tai sen täydennysosan.
Markkina-alueilla, joilla auton keskinäytössä ei ole käyttöopasta, auton mukana toimitetaan sen sijaan painettu täydellinen käyttöopas.
Markkina-alueilla, joilla keskinäytössä ei ole käyttöopasta, tämä käyttöopas toimitetaan auton mukana.
Kuljettaja on aina vastuussa auton liikenteen
kannalta turvallisesta ajamisesta sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta. On myös tärkeää, että autoa hoidetaan ja käsitellään omistajainformaatiossa olevien Volvon suositusten mukaisesti.
Jos keskinäytössä ja painetussa oppaassa
olevien tietojen välillä on eroa, painettu informaatio on aina voimassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Digitaalinen käyttöopas autossa (s. 15)
Omistajan käsikirja liikkuvissa yksiköissä
(s. 17)
Tukea ja tietoja autosta Internetissä (s. 17)
Käyttöoppaan lukeminen (s. 18)
JOHDANTO
Digitaalinen käyttöopas autossa
• Käynnistys – Ensimmäinen sivu, joka näyte-
Kun painetussa oppaassa viitataan digitaaliseen
käyttöoppaaseen, tarkoitetaan sitä, joka on käytettävissä auton keskinäytössä.
• Kategoriat - Kaikki artikkelit lajiteltuina
tään, kun digitaalinen käyttöopas avataan.
Näyttää tervetuloa-tekstin.
kategorioihin. Sama artikkeli voi esiintyä
useissa kategorioissa.
Navigointi digitaalisessa
käyttöoppaassa
Digitaaliseen käyttöoppaaseen voidaan päästä
auton keskinäytöstä. Sisältöä voidaan hakea ja
on helppoa navigoida eri osien välillä.
• Quick Guide - Valikoima artikkeleita, jotka
voi olla erittäin hyvä lukea.
• Ulkopuoli - Auton ulkopuolen kuvia, joissa
eri osia on osoitettu ns. hotspot-kohteilla.
Painakaa hotspot-kohdetta siirtyäksenne
aluetta käsittelevään artikkeliin.
• Sisusta - Auton sisäpuolen kuvia, joissa eri
osia on osoitettu hotspot-kohteilla. Painakaa
hotspot-kohdetta siirtyäksenne aluetta käsittelevään artikkeliin.
• Suosikit - Suosikeiksi merkittyjen artikkelien
pikasaanti.
HUOM
Digitaalinen käyttöopas ei ole käytettävissä
ajon aikana.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Digitaaliseen käyttöoppaaseen pääsee päänäkymästä.
On useita eri vaihtoehtoja tietojen löytämiseksi
digitaalisesta käyttöoppaasta. Vaihtoehtoihin
päästään käyttöoppaan päävalikosta, painamalla
nähdään vaihtoehdot.
•
Navigointi digitaalisessa käyttöoppaassa
(s. 15)
Käyttöoppaaseen päästään päänäkymästä.
Digitaalisen käyttöoppaan avaaminen - vetäkää
päänäkymä alas keskinäytössä, painakaa
Käyttöopas.
}}
15
JOHDANTO
||
On useita eri vaihtoehtoja tietojen löytämiseksi
digitaalisesta käyttöoppaasta.
1.
Painakaa
ja valitkaa sen jälkeen
Ulkopuoli/Sisusta.
> Ulkopuolen/sisustan kuvia esitetään ns.
sijoitetuilla hotspot-kohteilla. Hotspot vie
artikkeleihin auton ko. osasta. Pyyhkäiskää
vaakasuoraan näytön yli kuvien selaamiseksi.
2.
Painakaa yhtä hotspot-kohdetta.
> Aluetta koskevan artikkelin otsikko näytetään.
Päästäksenne käyttöoppaan valikkoon - painakaa
käyttöoppaan ylemmässä luettelossa.
Etsiminen kategorioiden avulla
Omistajan käsikirjan artikkelit on strukturoitu pääkategorioihin ja alakategorioihin. Sama artikkeli
voi esiintyä useassa sopivassa kategoriassa, jotta
se löytyy helpommin.
1.
ja valitkaa sen jälkeen
Painakaa
Kategoriat.
> Pääkategoriat esitetään luettelossa.
2.
Painakaa yhtä pääkategoriaa ( ).
> Luettelo alakategorioineen ( ) ja artikkeleineen ( ) esitetään.
3.
Painakaa artikkelia sen avaamiseksi. Peruuttaaksenne painakaa taaksepäin osoittavaa
nuolta tai valintaa
haun aloittamiseksi
uudelleen.
Ulkopuolen ja sisustan hotspot-kohteet
Auton ulkopuolen ja sisustan kuvia, joissa eri osia
on osoitettu ns. hotspot-kohteilla.
3.
Painakaa otsikkoa artikkelin avaamiseksi.
Peruuttaaksenne painakaa taaksepäin osoittavaa nuolta tai valintaa
haun aloittamiseksi uudelleen.
Tutustukaa auton tavallisimpiin
toimintoihin pikaoppaan (Quick Guide)
avulla.
Kohdassa Quick Guide käyttöoppaassa on valikoima artikkeleita, jotka on hyvä lukea auton
tavallisimpiin toimintoihin tutustumiseksi. Artikkeleihin voidaan päästä myös kategorioiden kautta,
mutta ne on koottu tänne nopeaa pääsyä varten.
Painakaa artikkelia lukeaksenne sen kokonaan.
Suosikit
Täällä ovat artikkelit, jotka on tallennettu suosikeiksi. Viimeksi tallennettu on ensimmäisenä. Painakaa artikkelia lukeaksenne sen kokonaan.
16
Artikkeleiden tallentaminen suosikeiksi tai
poistaminen suosikeista
Tallentakaa artikkeli suosikiksi painamalla merkkiä
oikeassa yläkulmassa, kun artikkeli on
avoinna. Kun artikkeli on tallennettu suosikiksi,
.
tähti on täytetty:
Painakaa tähteä ko. artikkelissa tämän poistamiseksi suosikeista.
Hakutoiminnon käyttö
1.
Painakaa
käyttöoppaan päävalikossa.
Näppäimistö tulee näkyviin näytön alaosassa.
2.
Syöttäkää hakusana, esim. "turvavyö".
> Ehdotuksia artikkeleista esitetään kirjainten syöttämisen myötä.
3.
Vahvistakaa painamalla artikkelia. Poistukaa
hakutilasta painamalla hakukentän vieressä
olevaa ylöspäin osoittavaa nuolta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Digitaalinen käyttöopas autossa (s. 15)
Keskinäytön näppäimistön käyttö (s. 47)
JOHDANTO
Omistajan käsikirja liikkuvissa
yksiköissä
osien välillä käyttöoppaassa ja sisältöä voidaan
hakea.
Käyttöopas on olemassa mobiilisovelluksena ja
se on saatavissa sekä App Store - että Google
Play -myymälästä. Sovellus sopii sekä älypuhelimiin että tabletteihin.
Käyttöopas voidaan ladata
mobiilisovelluksena App Store tai Google Play -myymälässä.
QR-koodi tässä vieressä vie
suoraan sovellukseen, etsikää
muutoin "Volvon käyttöopasta"
App Store - tai Google Play myymälästä.
Tukea ja tietoja autosta Internetissä
Volvo Cars -yhtiön kotisivulla ja tukisivustolla on
autoa koskevia lisätietoja. Kotisivulta voidaan
Mobiilisovellus on saatavissa sekä App Store- että
Google Play -myymälöistä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käyttöoppaan lukeminen (s. 18)
Tukea ja tietoja autosta Internetissä (s. 17)
Sovelluksessa on video sekä ulkopuolen että
sisustan kuvia, joissa auton eri osia on osoitettu
ns. hotspot-kohteilla, jotka johtavat edelleen artikkeleihin ko. alueesta. On helppoa navigoida eri
}}
17
JOHDANTO
||
myös siirtyä edelleen sivulle My Volvo3, Teidän ja
autonne henkilökohtaiselle verkkosivulle.
Tuki internetissä
Menkää osoitteeseen support.volvocars.com tai
käyttäkää seuraavaa QR-koodia käydäksenne
sivulla. Tukisivu on käytettävissä useimmilla markkina-alueilla.
Mobiilisovellukset
Tietyille Volvon malleille vuosimalleissa 2014 ja
2015 alkaen on käyttöopas saatavissa sovelluksena. Myös VOC*-sovellukseen on mahdollista
päästä täältä.
Aikaisempien vuosimallien käyttöoppaat
Käyttöoppaat aikaisempiin vuosimalleihin ovat
täällä käytettävissä PDF-muotoisina. Myös Quick
Guide ja lisäosia voi löytää tukisivustolta. Valitkaa
automalli ja vuosimalli haluamanne julkaisun
lataamista varten.
Yhteys
QR-koodi, joka vie tukisivustolle.
Tukisivuston informaatio on etsittävissä ja se on
myös jaettu eri kategorioihin. Täällä on tukea sellaiselle, joka koskee esim. internetiin yhdistettyjä
palveluita ja toimintoja, Volvo On Call (VOC)*,
navigointijärjestelmää* ja sovelluksia. Video ja
portaittaiset ohjeet selittävät eri menettelyjä,
esim. kuinka auto yhdistetään internetiin matkapuhelimen kautta.
Ladattava informaatio
Kartat
Valinnalla Sensus Navigation varustetuissa
autoissa on mahdollisuus ladata karttoja tukisivulta.
3
18
Tukisivulla ovat asiakastuen ja lähimmän Volvon
jälleenmyyjän yhteystiedot.
My Volvo internetissä3
Osoitteesta www.volvocars.com on mahdollista
navigoida edelleen sivustolle My Volvo web, joka
on henkilökohtainen nettisivu Teille ja autollenne.
Luokaa henkilökohtainen Volvo ID -tunnus, kirjautukaa My Volvo web -sivustolle ja saatte katsauksen mm. huollosta, sopimuksista ja takuista. My
Volvo -sivustolla on myös tietoja mallikohtaisista
lisävarusteista ja ohjelmistoista autoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo ID (s. 22)
Käyttöoppaan lukeminen
Hyvä tapa tutustua uuteen autoonne on lukea
käyttöopas, mieluiten ennen ensimmäistä ajomatkaa.
Käyttöoppaan lukeminen on hyvä tapa tutustua
uusiin toimintoihin, saada neuvoja siitä, kuinka
autoa parhaiten käsitellään eri tilanteissa ja oppia
hyödyntämään auton kaikkia hienouksia mahdollisimman hyvin. Huomioikaa käyttöoppaassa olevat
turvallisuusohjeet.
Teemme jatkuvasti kehitystyötä parantaaksemme
tuotteitamme. Muutokset voivat aiheuttaa sen,
että käyttöoppaan tiedot, kuvaukset ja kuvat eroavat auton varustelusta. Pidätämme itsellemme
oikeuden muutoksiin ilman edeltävää ilmoitusta.
© Volvo Car Corporation
TÄRKEÄÄ
Älkää poistako tätä opasta autosta - jos syntyy ongelmia, puuttuvat tällöin välttämättömät
tiedot, mistä ja kuinka voidaan etsiä ammattimaista apua.
Valinnais-/lisävarusteet
Vakiovarusteiden lisäksi käyttöohjekirjassa selostetaan myös valinnaisvarusteita (tehtaalla asennettuja varusteita) ja joitakin lisävarusteita (jälkiasennettuja varusteita).
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
JOHDANTO
Kaiken tyyppiset valinnais-/lisävarusteet merkitään tähdellä: *.
Käyttöoppaassa selostettua varustusta ei ole kaikissa autoissa - ne on varustettu eri tavoin sopimaan eri markkina-alueiden tarpeisiin ja kansallisiin tai paikallisiin lakeihin ja määräyksiin.
Jos olette epävarma siitä, mikä on vakio- tai valinnais-/lisävaruste, ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
Erityiset tekstit
VAROITUS
Varoitusilmoitus ilmestyy, jos aiheutuu loukkaantumisvaara.
numeron välityksellä viittaavat. Jos alaviite koskee
taulukossa olevaa tekstiä, viittaukseen käytetään
numeroiden sijasta kirjaimia.
henkilövahinkoja tai menehtymisen, jos varoitusta
ei huomioida.
Omaisuusvahinkojen vaara
Ilmoitustekstit
Autossa on näyttöjä, jotka esittävät valikko- ja
ilmoitustekstejä. Käyttöoppaassa näiden tekstien
ulkonäkö eroaa tavallisesta tekstistä. Esimerkkejä
valikko- ja ilmoitusteksteistä: Puhelin, Uusi
viesti.
Tarrat
Autossa on erityyppisiä tarroja, joiden tarkoitus on
välittää tärkeää tietoa helposti ja selkeästi. Tarrat
sisältävät seuraavien vakavuustasojen varoituksia/tietoa.
Henkilövahinkojen vaara
TÄRKEÄÄ
Tärkeää-tekstit ilmestyvät, jos on materiaalivahingon vaara.
Valkoisia ISO-symboleita ja valkoinen teksti/kuva
mustalla tai sinisellä varoitus- ja ilmoituspohjalla.
Käytetään ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa
omaisuusvahinkoja, jos varoitusta ei huomioida.
HUOM
HUOM-tekstit antavat ohjeita tai vihjeitä, jotka
helpottavat yksityiskohtien ja toimintojen käyttöä.
Alaviite
Käyttöoppaassa on tietyissä kohdin tietoja, jotka
ovat alaviitteenä alimpana sivulla tai taulukon
lopussa. Nämä tiedot ovat lisäys tekstiin, johon ne
Mustia ISO-symboleita keltaisella pohjalla, valkoinen teksti/kuva mustalla pohjalla. Käytetään
ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa vakavia
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
19
JOHDANTO
||
Kun vaihe vaiheelta esitettävään ohjeeseen
on kuvasarja, jokainen kohta on numeroitu
samalla tavalla kuin vastaava kuva.
Tiedotuksia
Luetteloita kirjaimineen esiintyy kuvasarjojen
yhteydessä, kun ohjeiden keskinäinen järjestys ei ole merkityksellinen.
Nuolia esiintyy numeroituina ja numeroimattomina ja niitä käytetään liikkeen havainnollistamiseksi.
Kirjaimilla varustettuja nuolia käytetään
havainnollistamaan liikettä, jossa keskinäinen
järjestys ei ole asianmukainen.
Valkoiset ISO-symbolit ja valkoinen teksti/kuva
mustalla pohjalla.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät välttämättä ole tarkkoja kuvia autossa olevista.
Tarkoituksena on esittää, miltä ne suunnilleen
näyttävät ja missä ne suunnilleen ovat
autossa. Juuri Teidän autoanne koskeva informaatio on vastaavassa tarrassa autossanne.
Menettelyluettelot
Menettelyt, joissa toimenpiteet pitää tehdä tietyssä järjestyksessä, on numeroitu käyttöoppaassa:
20
Aiheeseen liittyvät tiedot
Asiaan liittyvät tiedot viittaavat muihin artikkeleihin, joissa on samankaltaista tietoa.
Kuvat
Kirjan kuvat ovat joskus kaaviomaisia ja voivat
poiketa auton ulkonäöstä riippuen varustetasosta
ja markkina-alueesta.
Jatkuu
}} Tämä symboli on sijoitettu alareunaan
oikealle, kun artikkeli jatkuu seuraavalla aukeamalla.
Jos vaihe vaiheelta esitettävälle ohjeelle ei ole
kuvasarjaa, eri vaiheet on numeroitu tavallisilla
numeroilla.
|| Tämä symboli on sijoitettu ylös vasemmalle,
kun artikkeli jatkuu edelliseltä aukeamalla.
Kohdeluettelot
Aiheeseen liittyvät tiedot
Katsauksellisissa kuvissa, joissa osoitetaan
eri osia, käytetään numerolla varustettuja
punaisia ympyröitä. Numero on myös kuvan
yhteydessä olevassa kohdeluettelossa, jossa
kohde selostetaan.
Pisteluettelot
Kun käyttöoppaassa esiintyy listaus, käytetään
pisteluetteloa.
Esimerkki:
•
•
Jäähdytysneste
Moottoriöljy
Jatkoa edelliseltä sivulta
•
•
•
Digitaalinen käyttöopas autossa (s. 15)
Omistajan käsikirja liikkuvissa yksiköissä
(s. 17)
Tukea ja tietoja autosta Internetissä (s. 17)
JOHDANTO
Datan tallennus
Osana Volvon turvallisuus- ja laatutyötä tietyt
käyttöä, toiminnallisuutta ja vaaratilanteita koskevat tiedot rekisteröidään.
Tässä autossa on "Event Data Recorder" (EDR).
Sen pääasiallinen tarkoitus on rekisteröidä ja tallentaa tietoa liikenneonnettomuuden tai törmäystilanteiden yhteydessä sekä turvatyynyjen lauetessa tai auton osuessa tiellä olevaan esteeseen.
Tietojen rekisteröinnin tarkoituksena on lisätä
ymmärrystä siitä, miten auton järjestelmät toimivat
tällaisissa tilanteissa. EDR on suunniteltu tallentamaan auton dynamiikkaan ja turvajärjestelmiin
liittyvää tietoa lyhyen aikaa, yleensä enintään
30 sekuntia.
Tämän auton EDR on suunniteltu tallentamaan
liikenneonnettomuuksissa tai törmäystilanteissa
seuraaviin seikkoihin liittyvää tietoa:
•
•
•
•
Miten auton eri järjestelmät toimivat;
Olivatko kuljettajan ja matkustajan turvavyöt
kiinnitettyinä/kiristettyinä;
Kuljettajan kaasu- ja jarrupolkimen käyttö;
Auton ajonopeus.
Näiden tietojen avulla voidaan ymmärtää paremmin ne olosuhteet, joissa liikenneonnettomuuksia
tapahtuu ja vaurioita syntyy. EDR tallentaa tietoa
vain vakavissa törmäystilanteissa – normaaleissa
ajo-olosuhteissa EDR ei tallenna mitään tietoa.
Järjestelmä ei myöskään tallenna tietoa siitä,
kuka autoa ajaa, eikä törmäyksen tai vaaratilan-
teen maantieteellistä tapahtumapaikkaa. Muut
tahot, kuten esimerkiksi poliisiviranomaiset, voivat
sitä vastoin hyödyntää tallennettua tietoa yhdessä
liikenneonnettomuudessa rutiininomaisesti kerättävien henkilöiden tunnistustietojen kanssa. Tallennettujen tietojen tulkitsemiseen tarvitaan erikoisvarustus ja pääsy joko autoon tai EDR:ään.
EDR:n lisäksi autossa on useita tietokoneita, joiden tarkoituksena on jatkuvasti valvoa ja tarkastaa auton toimintoja. Ne voivat tallentaa tietoa
normaaleissa ajo-olosuhteissa, mutta ennen kaikkea silloin, jos ne rekisteröivät auton käyttöä ja
toimintaa koskevan vian tai jos auton aktiiviset
kuljettajan tukitoiminnot aktivoituvat (esim. City
Safety ja automaattinen jarrutustoiminto).
toin velvoittaa luovuttamaan tämäntyyppiset tiedot
poliisi- tai muille viranomaisille, joilla voi olla laillinen oikeus saada ne käyttöönsä. Jotta tallennettua tietoa voidaan lukea ja tulkita, tarvitaan erityinen varustus, joka Volvolla ja Volvon kanssa sopimuksen tehneillä korjaamoilla on käytettävissä.
Volvo vastaa siitä, että Volvolle huollon ja ylläpidon yhteydessä siirtyvät tiedot tallennetaan ja
että niitä käsitellään turvallisella tavalla, ja että
käsittely täyttää soveltuvat lain vaatimukset. Lisätietoja - ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
Mekaanikot tarvitsevat osan tallennetuista tiedoista huollon ja kunnostuksen tekemiseen voidakseen diagnosoida ja korjata autossa mahdollisesti esiintyvät viat. Rekisteröityjä tietoja tarvitaan
myös siihen, että Volvo pystyy täyttämään lakien
ja viranomaisten asettamat oikeudelliset vaatimukset. Autoon rekisteröidyt tiedot säilyvät sen
tietokoneissa auton huoltoon tai korjaukseen asti.
Edellä mainittujen kohtien lisäksi rekisteröityjä
tietoja voidaan käyttää kootusti myös tutkimus- ja
tuotekehitystarkoituksiin Volvo-autojen turvallisuuden ja laadun jatkuvaa parantamista varten.
Volvo ei myötävaikuta edellä selostettujen tietojen luovuttamiseen kolmannelle osapuolelle ilman
auton omistajan suostumusta. Kansallisiin lakiin
ja määräyksiin perustuen Volvo voidaan sitä vas-
21
JOHDANTO
Tärkeää tietoa varusteista,
lisävarusteista ja
diagnoosiliittimestä
Volvo ID
Volvo ID antaa käyttöönne laajan valikoiman
Volvo-palveluita4 verkossa.
Varusteiden, lisävarusteiden tai ohjelmiston/diagnoosityökalun virheellinen kytkeminen tai asentaminen voi vaikuttaa negatiivisesti auton elektroniikkajärjestelmään.
Tietyt lisävarusteet toimivat vain, kun niihin kuuluva ohjelmisto on auton tietokonejärjestelmässä.
Volvo suosittelee, että otatte tämän vuoksi aina
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun ennen kuin asennatte tarvikkeita tai lisävarusteita, jotka kytketään tai jotka vaikuttavat sähköjärjestelmään.
On mahdollista luoda Volvo ID -tunnus autosta,
Volvo On Call -järjestelmästä , mobiilisovelluksesta5 tai My Volvo -toiminnosta6 . Tietyt toiminnot ja palvelut edellyttävät, että auto rekisteröity
henkilökohtaiseen Volvo ID -tunnukseen. Kun
Volvo ID -tunnus myös rekisteröidään autoon,
saadaan pääsy laajaan valikoimaan Volvo-palveluita, jotka ovat käytettävissä autosta.
Diagnoosiliitin sijaitsee kojetaulun alla sillä puolella, jolla
ohjauspyörä on.
Varusteiden kytkeminen auton
diagnoosiliittimeen
VAROITUS
Volvo Cars ei vastaa seurauksista, jos auton
vianmääritysliitäntään (On-Board-Diagnostics
(OBD-II)) liitetään hyväksymätön varuste.
4
5
6
22
Esimerkkejä palveluista:
•
My Volvo - Henkilökohtainen nettisivu Teille
ja autollenne.
•
Volvo On Call, VOC* - Volvo ID käytetään kirjauduttaessa Volvo On Call -mobiilisovellukseen.
•
Lähettäminen autoon - Mahdollisuus lähettää
osoite internetissä olevasta karttapalvelusta
suoraan autoon.
•
Huollon ja korjauksen varaaminen - Rekisteröikää haluamanne korjaamo/jälleenmyyjä
My Volvo -toiminnossa voidaksenne varata
huollon suoraan autosta.
Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella ajan myötä sekä varustetasosta ja markkina-alueesta riippuen.
Teille, jolla on Volvo On Call*, VOC.
Käytettävissä tietyillä markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
JOHDANTO
Volvo ID -tunnuksen luominen
Jos Volvo ID -tunnus on luotu jo aiemmin, esim.
toisessa autossa, katsokaa jäljempänä olevaa
kohtaa "Volvo ID -tunnuksen rekisteröiminen
autoon".
On mahdollista luoda Volvo ID -tunnus eri tavoin.
Jos Volvo ID -tunnus luodaan My Volvo -toiminnolla tai Volvo On Call mobiilisovelluksella, pitää
Volvo ID -tunnus myös rekisteröidä autoon, jotta
eri Volvo ID -palveluja on mahdollista käyttää.
My Volvo -toiminnolla6
1. Menkää osoitteeseen www.volvocars.com ja
navigoikaa edelleen kohtaan My Volvo.
2.
Ilmoittakaa henkilökohtainen sähköpostiosoite.
3.
Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnus on nyt luotu. Lukekaa
seuraavasta, kuinka ID-tunnus rekisteröidään autoon.
-mobiilisovelluksella5
Volvo On Call (VOC)
1. Ladatkaa VOC-sovelluksen viimeisin versio
älypuhelimesta esim. kohteen App Store,
Windows Phone tai Google Play kautta.
2.
Valitkaa Volvo ID -tunnuksen luominen sovelluksen aloitussivulta ja ilmoittakaa henkilökohtainen sähköpostiosoite.
3.
Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnus on nyt luotu. Lukekaa
seuraavasta, kuinka ID-tunnus rekisteröidään autoon.
Volvo ID-tunnuksenne rekisteröinti
autoon
Jos Volvo ID -tunnus luotiin netin kautta tai VOCsovelluksella, rekisteröikää se autoon:
1.
Sovellusten lataamista varten pitää auton olla
yhdistettynä internetiin.
Käynnistäkää sovellus ja täyttäkää Volvo ID tunnuksenne/sähköpostiosoitteenne.
Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti Volvo ID -tunnukseenne kytkettyyn sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnuksenne on nyt rekisteröity
autoon. Volvo ID -palveluita voidaan nyt
käyttää.
Volvo ID -tunnuksen luominen ja
rekisteröiminen autoon
1.
Jos sitä ei ole vielä tehty, ladatkaa sovellus
Volvo ID kohteesta Etäpäivityspalvelu.
2.
Käynnistäkää sovellus ja rekisteröikää henkilökohtainen sähköpostiosoite.
3.
Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnus on nyt luotu ja tunnus on
automaattisesti rekisteröity autoon.
Volvo ID -palveluita voidaan nyt käyttää.
Ladatkaa sovellus Volvo ID kohteesta
Etäpäivityspalvelu keskinäytön sovellusnäkymässä. Lukekaa "Sovellusten lataaminen,
päivittäminen ja poistaminen" saadaksenne
lisätietoja lataamismenettelystä.
HUOM
2.
3.
Volvo ID-tunnuksen edut
•
Yksi käyttäjänimi ja tunnussana online-palveluun pääsemiseksi, ts. vain yksi käyttäjänimi
ja yksi tunnussana muistettavana.
•
Jos palvelun (esim. VOC) käyttäjänimeä/
tunnussanaa muutetaan, se muuttuu automaattisesti myös muille palveluille (esim. My
Volvo).
6 Käytettävissä tietyillä markkina-alueilla.
5 Teille, jolla on Volvo On Call*, VOC.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
23
JOHDANTO
||
24
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sovellusten lataaminen, päivittäminen ja
asennuksen poistaminen (s. 451)
•
Auton kytkeminen (s. 445)
JOHDANTO
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa
Volvo Car Corporation työskentelee jatkuvasti
turvallisempien ja tehokkaampien tuotteiden ja
Ympäristöstä huolehtiminen on eräs Volvo Cars yhtiön ydinarvoista ja se ohjaa kaikkea toimintaa.
Ympäristötyö lähtee auton koko elinkaaresta ja
ottaa huomioon sillä olevan ympäristövaikutuksen,
suunnittelusta romutukseen ja kierrätykseen.
Volvo Cars -yhtiön perusperiaatteena on, että
jokaisella käyttöön otettavalla uudella tuotteella
pitää olla pienempi ympäristövaikutus kuin tuotteella, jonka se korvaa.
Yksi Volvon ympäristötyön tuloksista on tehokkaampien ja vähemmän saastuttavien vetojärjestelmien Drive-E kehittäminen. Henkilökohtainen
ympäristö kuuluu myös Volvon vaalimiin seikkoi-
ratkaisujen kehittämiseksi negatiivisen ympäristövaikutuksen vähentämiseksi.
hin - esimerkiksi ilmastointilaitteen ansiosta ilma
Volvon sisällä on puhtaampaa kuin sen ulkopuolella.
Volvonne täyttää tiukat kansainväliset ympäristövaatimukset. Kaikkien Volvon valmistusyksiköiden
pitää olla ISO 14001 -sertifioituja, mikä tukee järjestelmällistä työtä toiminnan ympäristökysymysten kanssa. Tämä johtaa jatkuviin parannuksiin
vähenevän ympäristövaikutuksen suhteen. ISOsertifikaatin omaaminen tarkoittaa myös, että voimassa olevia ympäristölakeja ja määräyksiä noudatetaan. Volvo asettaa lisäksi vaatimuksia sille,
että myös yhteistyökumppanit täyttävät nämä vaatimukset.
Polttoaineenkulutus
Koska suuri osa auton kokonaisympäristövaikutuksesta syntyy sitä käytettäessä, painopiste
Volvo Cars -yhtiön ympäristötyössä on polttoaineenkulutuksen, hiilidioksidipäästöjen ja ilman
muiden epäpuhtauksien vähentämisessä. Volvon
autoilla on omissa luokissaan kilpailukykyinen
polttoaineenkulutus. Pienempi polttoaineenkulutus antaa yleisesti pienemmät hiilidioksidi-kasvihuonekaasun päästöt.
}}
25
JOHDANTO
||
Myötävaikuttaminen parempaan ympäristöön
Energiatehokas ja polttoainetta säästävä auto ei
tarkoita vain pienempiä ympäristövaikutuksia,
vaan myös pienempiä kustannuksia auton omistajalle. Kuljettajana on helppo itse vähentää polttoaineenkulutusta ja siten sekä säästää rahaa
että myötävaikuttaa parempaan ympäristöön –
tässä muutamia ohjeita:
•
Suunnitelkaa tehokas keskinopeus. Yli
80 km/h:n (n. 50 mph) ja alle 50 km/h:n (n.
30 mph) ajonopeudet lisäävät energiankulutusta.
•
Noudattakaa Huolto- ja takuukirjan suosittelemia auton huolto- ja hoitovälejä.
•
Välttäkää joutokäyntiä – sammuttakaa moottori joutuessanne odottamaan pidempään.
Ottakaa huomioon paikalliset määräykset.
•
Ajomatkan suunnittelu - monet tarpeettomat
pysähtymiset ja epätasainen nopeus lisäävät
polttoaineenkulutusta.
•
Käyttäkää esi-ilmastointia – se parantaa hybridiakun kantamaa ja vähentää energiantarvetta ajon aikana.
Muistakaa käsitellä ympäristölle vaarallisia jätteitä,
kuten esim. akkuja ja öljyä ympäristöystävällisellä
tavalla. Neuvotelkaa korjaamon kanssa, jos olette
epävarma, kuinka tämän tyyppinen jäte pitää
hävittää – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
26
Tehokas pakokaasunpuhdistus
Volvonne on valmistettu konseptin "Puhdas
sisältä ja ulkoa" mukaisesti – konseptin, joka
käsittää puhtaan matkustamoympäristön ja erittäin tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen.
Useissa tapauksissa pakokaasupäästöt ovat paljon voimassa olevien normien alapuolella.
Puhdas ilma matkustamossa
Matkustamon suodatin estää pölyn ja siitepölyn
pääsyn matkustamoon ilmanoton kautta.
Ilmanlaatujärjestelmä Interior Air Quality System
(IAQS)* varmistaa, että sisään tuleva ilma on puhtaampaa kuin ilma ulkona liikenneympäristössä.
Järjestelmä puhdistaa matkustamon ilman epäpuhtauksista, kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan otsoni. Jos ulkoilma on saastunutta, ilmanotto suljetaan ja ilmaa kierrätetään
uudelleen. Tällainen tilanne voi syntyä esim. vilkkaassa liikenteessä, jonoissa tai tunneleissa.
IAQS on osa Clean Zone Interior Package (CZIP)
-järjestelmää*, joka käsittää myös toiminnon, joka
saa puhaltimen käynnistymään avattaessa auton
lukitus etäavaimella.
Sisusta
Volvon sisustuksessa käytettävä materiaali on tarkoin valittua ja sen on testattu olevan viihtyisää ja
miellyttävää. Jotkin yksityiskohdat on tehty käsin,
esim. ohjauspyörän saumat ommellaan käsin.
Sisätila on tarkistettu, ettei se eritä voimakasta
tuoksua tai aineita, jotka aiheuttaisivat ongelmia
joutuessaan tekemisiin esim. voimakkaan lämmön
tai valon kanssa.
Volvon korjaamot ja ympäristö
Säännöllisellä huollolla luotte edellytykset
autonne pitkälle käyttöiälle ja pienelle polttoaineenkulutukselle. Siten myötävaikutatte myös
puhtaampaan ympäristöön. Kun annatte Volvon
teknisen palvelun hoitaa autonne huollon ja hoidon, siitä tulee Volvon järjestelmän osa. Volvo
asettaa vaatimuksia sille, kuinka korjaamotilojen
pitää olla suunniteltuja, jotta estetään jätteiden ja
päästöjen joutuminen ympäristöön. Korjaamohenkilöstöllä on tiedot ja työkalut, joita tarvitaan
hyvään ympäristöstä huolehtimiseen.
Kierrätys
Koska Volvo toimii elinkaarinäkökulman perusteella, on myös tärkeää, että auto kierrätetään
ympäristön kannalta oikealla tavalla. Melkein koko
auto voidaan kierrättää. Auton viimeistä omistajaa
pyydetään ottamaan yhteys jälleenmyyjään sertifioidulle/hyväksytylle kierrätyslaitokselle opastusta varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Ajotilat (s. 369)
Käyttöopas ja ympäristö (s. 31)
Säästäväinen ajo (s. 390)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 553)
Ilmanlaatu (s. 175)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
JOHDANTO
IntelliSafe - kuljettajan tuki
IntelliSafe on Volvo Carsin autojen turvallisuutta
koskeva ajattelumalli. Se koostuu useasta järjestelmästä, jotka auttavat tekemään autolla ajamisesta turvallista ja jotka ehkäisevät onnettomuuksia ja suojaavat matkustajia ja muita tielläliikkujia.
Tukeminen
Osana IntelliSafe-konseptia on järjestelmä, joka
auttaa kuljettajaa ajamaan turvallisesti. Autossa
oleviin kuljettajan tukijärjestelmiin kuuluu esim.
mukautuva tasanopeudensäädin (Adaptive Cruise
Control)*, joka huolehtii siitä, että etäisyys edellä
ajavaan autoon pysyy koko ajan samana.
Park Assist Pilot* auttaa kuljettajaa auton pysäköinnissä tarkkailemalla sen ympärillä olevaa
aluetta.
Automaattiset kaukovalot, Cross Traffic Alert
(CTA)* ja Blind Spot Information (BLIS)* ovat
muita esimerkkejä kuljettajaa tukevista järjestelmistä.
Ennalta ehkäiseminen
Eräs onnettomuuksia ehkäisevä toiminto on esimerkiksi City Safety. Toiminto varoittaa kuljettajaa
uhkaavasta törmäyksestä toisen auton, jalankulkijan tai polkupyöräilijän kanssa. Jos kuljettaja ei
reagoi varoitukseen ja törmäys uhkaa, City Safety
voi jarruttaa autoa automaattisesti.
jaavia ohjausliikkeitä, jos auto on ylittämässä reunaviivaa tahattomasti.
Suojelu
Auto on varustettu turvavyönkiristimillä, joiden
tehtävänä on kiristää turvavyö kriittisissä tilanteissa ja törmäystilanteissa entistä paremman
suojan tarjoamiseksi. Siinä on myös kuljettajan ja
matkustajien turvaverhot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 343)
Kaukovalojen aktivointi/deaktivointi (s. 137)
Cross Traffic Alert* -järjestelmän aktivointi/
deaktivointi (s. 353)
Blind Spot Information* (s. 350)
City Safety (s. 316)
Kaista-avustaja* (s. 327)
Roll Stability Control (s. 268)
Turvavyö (s. 60)
Turvallisuus (s. 58)
Turvatyynyt (s. 64)
Lane Keeping Aid (LKA)* on toinen esimerkki toiminnosta, joka auttaa ehkäisemään onnettomuuksia varoittamalla kuljettajaa ja tekemällä kor-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
27
JOHDANTO
Sensus - yhteyden muodostaminen
ja ylläpito
Informaatiota, kun sitä tarvitaan, missä
sitä tarvitaan
Sensus mahdollistaa surffaamisen Internetissä,
erityyppisten sovellusten käytön ja auton tekemisen Wi-Fi-hotspotiksi.
Auton eri näytöt antavat tietoja oikeassa tilanteessa. Informaatiota esitetään eri paikoissa sen
mukaan, kuinka kuljettajan tulee priorisoida se.
Tämä on Sensus
Sensus tarjoaa älykkään rajapinnan ja yhteyden
digitaaliseen maailmaan. Intuitiivinen navigointirakenne mahdollistaa asianmukaisen tuen, informaation ja ylläpidon saamisen, kun niitä tarvitaan,
kuljettajaa häiritsemättä.
Sensus käsittää autossa kaikki ratkaisut, joilla on
tekemistä ylläpidon, yhteyden muodostamisen,
navigoinnin* sekä kuljettajan ja auton välisen
käyttäjärajapinnan kanssa. Juuri Sensus mahdollistaa kommunikaation Teidän, autonne ja ympäröivän maailman välillä.
28
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
JOHDANTO
Erityyppiset tiedot esitetään eri näytöissä riippuen siitä, kuinka tiedot tulee priorisoida.
Head-up-näyttö*
Head-up-näyttö näyttää tietyt tiedot, joihin kuljettajan täytyy reagoida mahdollisimman pian. Ne
voivat käsitellä esim. liikennevaroituksia, tietoja
nopeudesta ja navigoinnista*. Myös liikennemerkki-informaatio ja tulevat puhelut näytetään
Head-up-näytössä. Sitä käsitellään ohjauspyörän
oikeanpuoleisella painikesarjalla ja keskinäytöstä.
Kuljettajan näyttö
Kuljettajan näyttö esittää tietoja mm. nopeudesta
ja esim. tulevista puheluista tai tietoja toistetta-
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
}}
29
JOHDANTO
||
vasta kappaleesta. Sitä käsitellään ohjauspyörän
kahdella painikesarjalla.
Keskinäyttö
Puheohjausjärjestelmä
Puheohjausjärjestelmää voidaan käyttää ilman, että kuljettajan tarvitsee irrottaa käsiä
ohjauspyörästä. Järjestelmä
kykenee ymmärtämään luonnollista puhetta. Käyttäkää
puheohjausta kappaleen toistamiseen, puhelimella soittamiseen, lämpötilan nostamiseen tai teksti-ilmoituksen lukemiseen.
Lisätietoja kaikista toiminnoista/järjestelmistä, ks.
ko. osaa omistajan käsikirjassa tai sen lisäosassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Monia auton päätoiminnoista ohjataan keskinäytöstä, kosketusnäytöstä, joka reagoi kosketukseen. Fyysisten painikkeiden ja säätimien määrä
autossa on tämän vuoksi vähäinen. Näyttöä voidaan käsitellä käsineet kädessä tai paljain käsin.
•
•
•
•
•
Keskinäytön käsittely (s. 35)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 38)
Head-up -näyttö* (s. 108)
Kuljettajan näyttö (s. 89)
Puheohjaus (s. 111)
Täältä ohjataan esim. ilmastointilaitetta, ylläpitojärjestelmää ja istuimen asentoa. Keskinäytössä
esitettävää informaatiota voi kuljettaja tai joku
muu autossa käsitellä tilaisuuden tullen.
30
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
JOHDANTO
Käyttöopas ja ympäristö
Ikkunat, lasit ja peilit
Käyttöopas on painettu valvotuista metsistä tuotetulle paperille.
Autossa on säätimet ikkunoita, laseja ja peilejä
varten. Jotkin ikkunoista on vahvistettu laminoinnilla, minkä ansiosta esim. matkustamon äänieristys toimii paremmin.
Forest Stewardship Council (FSC)® -symboli
osoittaa, että käyttöoppaan painettuun versioon
käytetty paperimassa on peräisin FSC®-sertifioiduista metsistä tai muista tarkastetuista lähteistä.
Laminoitu lasi
Tuulilasi ja panoraamakatto* ovat laminoitua lasia.
Lasi on vahvistettu, mikä antaa paremman murtosuojan ja parantaa matkustamon äänieristystä.
Muille lasipinnoille, paitsi takalasille, laminoitu lasi
on valinnainen.
Symboli osoittaa ikkunat, joissa lasi on laminoitua7.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa (s. 25)
•
•
•
•
•
•
•
7
Panoraamakatto* (s. 155)
Ikkunannostimet (s. 148)
Ikkunoiden ja taustapeilien huurteenpoiston
aktivointi/deaktivointi (s. 185)
Aurinkoverhon käyttö (s. 150)
Sisätaustapeili (s. 152)
Ulkotaustapeilien asettaminen (s. 150)
Head-up -näyttö* (s. 108)
Ei koske tuulilasia ja panoraamakattoa*, jotka ovat aina laminoituja eikä niissä sen vuoksi ole tätä symbolia.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
31
JOHDANTO
Keskinäytön kuvaus
Keskinäytöstä ohjataan monia auton toimintoja.
Katsaus keskinäytöstä ja sen mahdollisuuksista.
32
JOHDANTO
Kolme keskinäytön perusnäkymistä. Pyyhkäiskää oikealle tai vasemmalla päästäksenne toiminto- tai sovellusnäkymään8.
Toimintonäkymä - auton toiminnot, jotka aktivoidaan/deaktivoidaan painalluksella. Tietyt
8
Oikealta ohjattavassa autossa näkymät ovat käänteisiä.
toiminnot ovat myös ns. liipaisutoimintoja,
jotka avaavat ikkunoita säätömahdollisuuksi}}
33
JOHDANTO
||
neen. Esimerkkejä näistä ovat Kamera ja
pysäköintitoiminnot.
kotiin missään muista osanäkymistä. Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi.
Kotinäkymä - ensimmäinen näkymä, joka esitetään näytön avautuessa.
Ilmastointirivi - informaatio ja suora vuorovaikutus lämpötilan, istuinlämmityksen ja puhaltimen tason asettamiseksi. Painakaa ilmastorivin keskellä olevaa symbolia ilmastonäkymän avaamiseksi lisäasetusmahdollisuuksineen.
Sovellusnäkymä - sovelluksia, jotka on
ladattu (kolmannen osapuolen sovelluksia),
mutta myös sovelluksia sisäisille toiminnoille,
esimerkiksi FM-radio. Painakaa sovelluskuvaketta sovelluksen avaamiseksi.
Tilakenttä - ylimpänä näytössä esitetään
auton aktiviteetit. Vasemmalla tilakentässä
esitetään verkko-/liitäntäinformaatio ja
oikealla esitetään mediaan liittyvä informaatio, kello ja osoitus siitä, onko taustatoimintoja meneillään.
Päänäkymä - vetäkää välilehteä alaspäin
päästäksenne päänäkymään. Täältä päästään
kohtiin Asetukset, Käyttöopas sekä auton
tallennettuihin ilmoituksiin.
Navigointi - vie karttanavigointiin. Painakaa
osanäkymää sen laajentamiseksi.
Media - viimeksi käytetyt sovellukset, joilla on
tekemistä median kanssa. Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi.
Puhelin - täältä päästään puhelintoimintoon.
Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi.
Ylimääräinen osanäkymä - viimeksi käytetyt
sovellukset/autotoiminnot, jotka eivät kuulu
34
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Keskinäytön käsittely (s. 35)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 38)
Toimintonäkymä painikkeineen auton toimintoja varten (s. 45)
Sovellusasetusten muuttaminen (s. 170)
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 43)
Asetusnäkymä (s. 166)
Mediasoitin (s. 427)
Puhelin (s. 439)
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä (s. 178)
Keskinäytön puhdistus (s. 536)
JOHDANTO
Keskinäytön käsittely
Monia auton toiminnoista ohjataan ja säädetään
keskinäytöstä. Keskinäyttö on kosketusnäyttö,
joka reagoi kosketukseen.
kohde, vierittää luetteloa ja siirtää sovelluksia
koskettamalla näyttöä eri tavoin.
Keskinäytön kosketusohjauksen käyttö
Infrapunakalvo saa näytön havaitsemaan sormen,
joka on aivan näytön edessä. Tämä teknologia
mahdollistaa näytön käyttämisen myös käsineet
kädessä.
Näyttö reagoi eri tavoin riippuen siitä, painetaanko, vedetäänkö tai pyyhkäistäänkö sen yli. On
mahdollista esim. selata eri näkymiä, merkitä
Kaksi henkilöä voi toimia näytön kanssa samanaikaisesti, esim. säätää ilmastointilaitetta kuljettajan
sekä matkustajan puolella.
Menettelytapa
TÄRKEÄÄ
Älkää asettako teräviä esineitä suojusta vasten, koska se voi naarmuttaa tätä.
Seuraavassa taulukossa esitellään eri menettelytavat näytön käsittelemiseen:
Malli
Tulos
Painakaa kerran.
Merkitsee kohteen, vahvistaa valinnan tai aktivoi toiminnon.
Painakaa nopeasti kaksi kertaa.
Lähentää (zoomaa lähemmäs) digitaalista kohdetta, esim. karttaa*.
Painakaa ja pitäkää painettuna.
Tarttuu kohteeseen. Voidaan käyttää siirtämään sovelluksia tai karttapisteitä kartalla*. Painakaa ja pitäkää sormi näyttöä vasten sekä vetäkää samalla kohde haluttuun paikkaan.
Painakaa kerran kahdella sormella.
Loitontaa (zoomaa kauemmas) digitaalista kohdetta, esim. karttaa*.
Vetäkää
Vaihtaa eri näkymien välillä, rullaa luetteloa, tekstiä tai näkymää. Pitäkää painettuna ja vetäkää siirtääksenne sovelluksia tai karttapisteitä kartalla*. Vetäkää vaaka- tai pystysuoraan näytön yli.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
35
JOHDANTO
||
Menettelytapa
Malli
Tulos
Pyyhkäiskää/vetäkää nopeasti
Vaihtaa eri näkymien välillä, rullaa luetteloa, tekstiä tai näkymää. Vetäkää vaaka- tai pystysuoraan näytön yli.
Vetäkää erilleen
Lähentää (zoomaa lähemmäs).
Vetäkää yhteen
Loitontaa (zoomaa kauemmas).
Palaaminen kotinäkymään muusta
näkymästä
36
1.
Painakaa kotipainiketta lyhyesti.
> Kotinäkymän viimeisin tila esitetään.
2.
Painakaa lyhyesti uudelleen.
> Kaikki kotinäkymän osanäkymät asetetaan
vakiotilaan.
HUOM
Kotinäkymän vakiotilassa - painakaa lyhyesti
kotipainiketta. Näytössä esitetään animaatio,
joka selostaa pääsyn eri näkymiin.
Autotoimintojen sovellusten ja
painikkeiden siirtäminen
Autotoimintojen sovelluksia ja painikkeita sovellus- tai toimintonäkymässä voidaan siirtää ja
organisoida toivomusten mukaan.
JOHDANTO
1.
Painakaa sovellusta/painiketta ja pitäkää painettuna.
> Sovellus/painike muuttaa kokoaan ja
tulee hieman läpinäkyväksi. Tällöin sitä on
mahdollista siirtää.
Pyyhkäiskää alas-/ylöspäin näkymässä missä
tahansa.
Monia auton toimintoja käytetään säätimellä. Säätäkää esim. lämpötilaa joko:
•
•
vetämällä säädin halutun lämpötilan kohdalle,
Vetäkää sovellus/painike alaspäin vapaaseen
paikkaan näkymässä.
•
painakaa haluttua lämpötilaa säätimessä.
Suurin rivimäärä, jota voidaan hyödyntää sovellusten/painikkeiden sijoittamisessa, on 48 kappaletta. Sovelluksen/painikkeen siirtämiseksi näkyvän alueen ulkopuolelle vetäkää se näkymän pohjaan. Tällöin lisätään uusia rivejä, joihin sovellus/
painike voidaan sijoittaa.
•
•
•
2.
Sovellus/painike voi siis olla sijoitettuna pitemmälle alas eikä se tällöin näy näkymän normaalitilassa.
Pyyhkäiskää näytön yli vierittääksenne ylös-/alaspäin näkymässä.
painakaa +/− lämpötilan nostamiseksi/
laskemiseksi portaittain, tai
Aiheeseen liittyvät tiedot
Vieritysilmaisin näkyy keskinäytössä, kun vierittäminen
näkymässä on mahdollista.
Keskinäytön säätimien käyttö
•
•
•
•
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 38)
Asetusnäkymä (s. 166)
Sensus - yhteyden muodostaminen ja ylläpito
(s. 28)
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 232)
Sovellusten lataaminen, päivittäminen ja
asennuksen poistaminen (s. 451)
Keskinäytön näppäimistön käyttö (s. 47)
Keskinäytön asetusten muuttaminen
(s. 43)
HUOM
Piilottakaa sovellukset, joita käytetään harvoin
tai ei koskaan, asettamalla ne pitkälle alas,
näkyvän alueen ulkopuolelle. Siten tulee helpommaksi löytää sovellukset, joita käytetään
säännöllisesti.
Luettelon, artikkelin tai näkymän
vierittäminen
Kun vieritysilmaisin on esillä näytössä, on mahdollista vierittää ylös- tai alaspäin näkymässä.
Lämpötilansäädin.
37
JOHDANTO
Navigointi keskinäytön näkymissä
Keskinäytössä on viisi eri perusnäkymää: kotinäkymä, päänäkymä, ilmastointinäkymä, sovellusnäkymä ja toimintonäkymä. Näyttö käynnistyy automaattisesti, kun kuljettajan ovi avataan.
Kotinäkymä
Kotinäkymä on se, joka esitetään, kun näyttö
avautuu. Se muodostuu neljästä osanäkymästä:
Navigointi, Media, Puhelin ja ylimääräinen osanäkymä.
38
Sovellus/autotoiminto, joka valitaan sovellus-/
toimintonäkymästä, käynnistyy kotinäkymän ko.
osanäkymässä. Esim. FM-radio käynnistyy
Media-osanäkymässä.
Ylimääräinen osanäkymä muodostuu viimeksi
käytetystä sovelluksesta/autotoiminnosta, jolla ei
ole mitään tekemistä minkään muun kolmen osanäkymän kanssa.
Osanäkymät näyttävät suppean informaation ko.
sovelluksesta.
HUOM
Käytettäessä autoa ensimmäisen kerran tietyt
kotinäkymän osanäkymät ovat ilman sisältöä.
HUOM
Kotinäkymän vakiotilassa - painakaa lyhyesti
kotipainiketta. Näytössä esitetään animaatio,
joka selostaa pääsyn eri näkymiin.
JOHDANTO
Osanäkymän laajentaminen vakiotilasta
Media-osanäkymän vakiotila ja laajennettu tila.
}}
39
JOHDANTO
||
Osanäkymän laajentaminen:
–
Painakaa mitä tahansa osanäkymää. Kun
osanäkymä laajennetaan, työntyy kotinäkymän neljäs osanäkymä tilapäisesti sivuun.
Muut kaksi minimoidaan ja esitetään vain
tietty informaatio.
Laajennutussa näkymässä saadaan pääsy
perustaviin toimintoihin ko. sovelluksessa.
Laajennetun osanäkymän sulkeminen:
–
Tilakenttä
Painakaa symboli palataksenne
laajennettuun tilaan, tai painakaa kotipainiketta näytön alapuolella.
Päänäkymä
Ylimpänä näytössä esitetään auton aktiviteetit.
Vasemmalla tilakentässä esitetään verkko-/liitäntäinformaatio ja oikealla esitetään mediaan liittyvä
informaatio, kello sekä osoitus siitä, onko taustatoimintoja käynnissä.
Osanäkymä voidaan sulkea kolmella eri
tavalla:
•
Painakaa laajennetun osanäkymän yläosaa.
•
Painakaa toista osanäkymää (tällöin se
vuorostaan avautuu laajennetussa tilassa).
•
Painakaa lyhyesti fyysistä kotipainiketta
keskinäytön alla.
Osanäkymän avaaminen/sulkeminen
kokonäyttötilassa
Ylimääräinen osanäkymä ja Navigointi-toiminnon
osanäkymä voidaan avata täyskuvaksi, jossa on
vielä enemmän informaatiota ja enemmän asetusmahdollisuuksia.
Kun osanäkymä on avattu kokonäyttötilaan, ei
esitetä mitään informaatiota muista osanäkymistä.
40
Avatkaa sovellus laajennetussa
tilassa kokonäytössä - painakaa
symbolia.
Keskinäytön kotipainike.
On aina mahdollista palata kotinäkymään painamalla kotipainiketta. Palaaminen kotinäkymän
vakionäkymään täyskuvatilasta - painakaa kaksi
kertaa kotipainiketta.
Päänäkymä alasvedettynä.
JOHDANTO
Tilakentän keskellä ylimpänä näytössä on välilehti.
Avatkaa päänäkymä painamalla välilehteä tai
vetämällä/pyyhkäisemällä ylhäältä alas näytön yli.
Päänäkymässä annetaan pääsy seuraaviin:
• Asetukset
• Käyttöopas
• Auton tallennetut ilmoitukset.
Poistuminen päänäkymästä - painakaa päänäkymän ulkopuolelta tai painakaa päänäkymän alinta
osaa ja vetäkää ylöspäin. Taustalla oleva näkymä
tulee tällöin esiin ja jälleen mahdolliseksi käyttää.
HUOM
Päänäkymä ei ole käytettävissä käynnistyksen/sammuttamisen yhteydessä tai kun näytössä esitetään ilmoitus. Se ei myöskään ole
käytettävissä, kun ilmastointinäkymä näytetään.
Tämä koskee vain tiettyjä sovelluksia autossa.
Kolmannen osapuolen sovellukset, jotka ladataan,
eivät esim. voi päästä sovelluskohtaisiin artikkeleihin tai asetuksiin.
Ilmastointinäkymä
Alimpana näytössä on ilmastointirivi aina näkyvissä. Siinä voidaan tehdä suoraan tavallisimmat
ilmastointiasetukset, kuten lämpötilan, istuinlämmityksen ja puhaltimen asetus.
Avatkaa ilmastointinäkymä painamalla
ilmastointirivin keskellä olevaa symbolia, jolloin käytettävissä on enemmän
ilmastointiasetuksia.
Painakaa symbolia ilmastointinäkymän
sulkemiseksi ja palaamiseksi edelliseen
näkymään.
Lisätietoja ilmastoinnin säätimistä, ks. osaa
"Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä".
Päänäkymään siirtyminen sovelluksesta
Vetäkää päänäkymä alas, kun sovellus on käynnissä, esim. FM-radio:
•
Painakaa FM-radion asetukset - asetukset,
joilla on tekemistä FM-radion kanssa, näytetään.
•
Painakaa FM-radion käyttöohje – artikkeli,
joka liittyy FM-radioon, avataan.
9
Sovellusnäkymä
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
Sovellusnäkymä, jossa auton sovellukset.
Pyyhkäiskää oikealta vasemmalle9 näytön yli
päästäksenne sovellusnäkymään kotinäkymästä.
Täällä on sovelluksia, jotka on ladattu (kolmannen
osapuolen sovelluksia), mutta myös sovelluksia
sisäisille toiminnoille, esimerkiksi FM-radio. Tietyt
sovellukset esittävät lyhyen informaation suoraan
}}
41
JOHDANTO
||
sovellusnäkymässä, esim. lukemattomien tekstiilmoitusten määrän valinnalle Viestit.
Toimintonäkymä
Toimintojen määrästä riippuen myös täällä voidaan näkymässä selata alaspäin. Tämä tehdään
pyyhkäisemällä/vetämällä alhaalta ylöspäin.
Painakaa sovellusta sen avaamiseksi. Se avautuu
tällöin osanäkymässä, johon se kuuluu, esim.
Media.
Erona sovellutusnäkymään, siellä sovellus avataan
painalluksella, toiminto aktivoidaan/deaktivoidaan
painamalla ko. toimintopainiketta. Tietyt toiminnot,
liipaisutoiminnot avataan omassa ikkunassaan
painettaessa. Ks. osaa "Toimintonäkymä autotoimintojen painikkeineen".
Sovellusten määrästä riippuen voidaan sovellusnäkymässä selata alaspäin. Tämä tehdään pyyhkäisemällä/vetämällä alhaalta ylöspäin.
Sovelluksen siirtäminen:
1.
Painakaa sovellusta ja pitäkää painettuna.
> Sovellus tulee hieman läpinäkyväksi ja
suuremmaksi, kun se voidaan siirtää.
Kuten sovellusnäkymässä, on toimintopainikkeita
mahdollista siirtää ja asettaa ne haluttuun järjestykseen. Ks. aiemman otsikon "Sovellusnäkymä"
alta.
2.
Vetäkää sovellus haluamaanne paikkaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
HUOM
Sovelluksia ja autotoimintopainikkeita ei voida
asettaa paikkoihin, jotka jo ovat varattuja.
Palatkaa takaisin kotinäkymään pyyhkäisemällä
vasemmalta oikealle9 näytön yli tai painamalla
kotipainiketta.
9
42
Toimintonäkymä painikkeineen auton eri toimintoja varten.
•
•
•
Keskinäytön käsittely (s. 35)
Keskinäytön kuvaus (s. 32)
Toimintonäkymä painikkeineen auton toimintoja varten (s. 45)
Sovellusasetusten muuttaminen (s. 170)
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 43)
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä (s. 178)
oikealle9
Pyyhkäiskää vasemmalta
näytön yli
päästäksenne toimintonäkymään kotinäkymästä.
Täältä aktivoidaan/deaktivoidaan eri autotoiminnot, esim. Lane Departure Warning, Lane
Keeping Aid* ja Pysäköinti- avustin*.
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
JOHDANTO
Symbolit keskinäytön tilakentässä
Katsaus symboleihin, jotka voidaan esittää keskinäytön tilakentässä.
Symboli
Etädiagnoosi aktiivinen.
Tilakentässä esitetään meneillään olevat aktiviteetit ja tietyissä tapauksissa niiden tila. Rajoitetun tilan vuoksi kentässä ei esitetä kaikkia symboleja koko ajan.
Symboli
Sisältö
Käynnissä oleva prosessi.
Meneillään oleva esi-ilmastointi.
Äänilähdettä soitetaan.
Sisältö
Roaming (verkkovierailu) aktivoitu.
Äänilähde pysäytetty.
Signaalinvoimakkuus matkapuhelinverkossa.
Puhelinkeskustelu käynnissä.
Liikenneinformaatiota otetaan vastaan.
Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.
Yhdistetty internetiin USB-yhteyden
välityksellä.
Matkapuhelinverkon liitäntätyyppi
(2G, 3G).
Näytön sulkeminen ja aktivoiminen
uudelleen
Radiokanavalta vastaanotetaan uutisia.
Bluetooth aktivoitu, mutta yhtään
laitetta ei yhdistettynä.
Automodeemi aktivoitu.
Keskinäyttö käynnistyy automaattisesti, kun kuljettajan ovi avataan. Keskinäytön asetuksia voidaan muuttaa äänen ja teeman osalta. Näyttö
voidaan sulkea, jotta se ei häiritse ajon aikana.
Äänilähde vaiennettu.
Bluetooth-laite yhdistetty.
Internetjako aktivoitu (Wi-Fi-hotspot). Auto jakaa siis käytettävissä
olevan kytkennän.
Keskinäytön asetusten
muuttaminen
Kello.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmoitukset kuljettajan näytössä ja keskinäytössä (s. 104)
•
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 38)
Keskinäytön kotipainike.
Keskinäytön sulkemisen seurauksena näyttö himmenee, jotta se ei häiritsisi ajon aikana. Ilmastointirivi jää näkyviin, sovellukset ja muut näyttöön liitetyt toiminnot ovat edelleen toiminnassa.
}}
43
JOHDANTO
||
1.
2.
Painakaa pitkään fyysistä kotipainiketta näytön alla.
> Näyttö sammuu, paitsi ilmastointirivi, joka
näytetään edelleen. Kaikki toiminnot ovat
edelleen käynnissä, kuten ilmastointi,
äänentoisto, opastus* ja sovellukset.
Tässä tilassa on hyvä puhdistaa näyttö
mukana tulevalla puhdistusliinalla, ks. osaa
"Keskinäytön puhdistaminen".
Näytön uudelleenaktivointi - painakaa
lyhyesti kotipainiketta.
> Sama näkymä, joka näkyi ennen kuin
näyttö sammutettiin, tulee uudelleen näkyviin.
Äänentoistojärjestelmän äänen
sulkeminen/muuttaminen
keskinäytöstä
muuttuu siten, että taustasta tulee kirkas ja teksteistä tummia. Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää
esimerkiksi auringonvalon ollessa voimakasta.
Keskinäytöstä on mahdollista muuttaa järjestelmän äänen voimakkuutta/sulkea se:
Vaihtoehdot ovat aina käyttäjän käytettävissä ja
ne eivät vaikuta ympäristön valaistukseen.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
2.
Painakaa painiketta Ääni
äänitasot.
3.
Vetäkää kohdan Näytön kosketus säätimestä, äänen sulkemiseksi/voimakkuuden
muuttamiseksi painakaa näyttöä ja
Näppäimistön kosketus äänen sulkemiseksi/voimakkuuden muuttamiseksi painakaa
näytön näppäimistöä. Vetäkää säädin halutun
äänitason kohdalle.
HUOM
Näyttöä ei voida sammuttaa, kun näytössä
esitetään kehotus tehdä toimenpide.
HUOM
Keskinäyttö sulkeutuu automaattisesti, kun
moottori sammutetaan ja kuljettajan ovi avataan.
Järjestelmän
•
•
•
•
Asetusnäkymä (s. 166)
Sensus - yhteyden muodostaminen ja ylläpito
(s. 28)
Keskinäytön puhdistus (s. 536)
Keskinäytön käsittely (s. 35)
Näytön ulkonäön muuttaminen
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Teemat.
3.
Valitkaa tämän jälkeen teema, esim.
Minimalistic tai Chrome Rings.
Näytöt
Näiden ulkonäkövaihtoehtojen lisäksi voidaan
myös valita myös seuraavien väliltä: Normaali ja
Kirkas. Valinnassa Normaali näytön tausta on
tumma ja tekstit ovat kirkkaita. Tämä vaihtoehto
on esivalittuna kaikissa teemoissa. Haluttaessa
voidaan valita kirkas vaihtoehto, jossa ulkonäkö
44
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
JOHDANTO
Toimintonäkymä painikkeineen
auton toimintoja varten
Toimintonäkymässä, yhdessä keskinäytön perusnäkymässä, ovat kaikki painikkeet auton toimin-
toja varten. Navigoikaa toimintonäkymään kotinäkymästä pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle näytön yli10.
Painikkeiden eri tyypit
Auton toimintoja varten on kolme eri painiketyyppiä, ks. seuraavaa:
Painikkeen tyyppi
Ominaisuus
Vaikuttaa auton toimintoon
Toimintopainikkeet
Niillä on päällä/pois -asennot.
Useimmat painikkeet toimintonäkymässä ovat
toimintopainikkeita.
Kun toiminnon ollessa käynnissä palaa LED-ilmaisin painikkeen kuvakkeen vasemmalla puolella. Painakaa painiketta toiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Liipaisupainikkeet
Niillä ei ole päällä/pois -asentoja.
Painettaessa liipaisupainiketta avataan ikkuna toimintoa varten. Se voi esimerkiksi olla
ikkuna istuimen asennon muuttamista varten.
Pysäköintipainikkeet
10
Niillä on päällä-, pois- ja skannausasennot.
Muistuttavat toimintopainikkeita, mutta niillä on ylimääräinen asento pysäköintiskannausta varten.
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
• Kamera
• Niskatuen taitto
• Toiminnot istuimen kääntämiseksi
• Heij. mittaristo- näytön säädöt
• Pysäköi
• Poistu pysäköinnistä
}}
45
JOHDANTO
||
Painikkeiden eri asennot
Kun LED-ilmaisin palaa vihreänä toiminto- tai
pysäköintipainikkeessa, toiminto on aktivoitu. Kun
toiminto aktivoituu, esitetään tiettyjen toimintojen
osalta lisäteksti siitä, mitä toiminto sisältää. Tekstiä näytetään noin muutamia sekunteja ja sen jälkeen näytetään painike LED-ilmaisimen palaessa.
Toiminto on deaktivoitu, kun LED-ilmaisin on
sammuksissa.
Toiminnolle Lane Keeping Aid esitetään esim.
lisäteksti: Toimii vain tietyissä nopeuksissa,
kun painiketta painetaan.
Painakaa painiketta lyhyesti kerran toiminnon
aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Kuin varoituskolmio esitetään painikkeen oikeanpuoleisessa osassa, jokin ei toimi niin kuin on ajateltu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
46
Keskinäytön kuvaus (s. 32)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 38)
Kategoriat asetusnäkymässä (s. 167)
JOHDANTO
Keskinäytön näppäimistön käyttö
Keskinäytön näppäimistöllä on mahdollista kirjoittaa käyttäen näytössä olevia painikkeita, mutta
myös käsin "piirtämällä" kirjaimia ja merkkejä
näytölle.
Kirjoittaminen näppäimistöllä
Näppäimistöllä voidaan syöttää merkkejä, kirjaimia ja numeroita, esim. teksti-ilmoitusten kirjoittamiseksi autosta, tunnussanan täyttämiseen tai
artikkelien etsimiseen digitaalisesta käyttöoppaasta.
Näppäimistö esitetään vain, kun on mahdollista
kirjoittaa näyttöön.
}}
47
JOHDANTO
||
Auto esittää katsauksen joistakin painikkeista, jotka voidaan esittää näppäimistössä. Ulkonäkö vaihtelee riippuen kieliasetuksista ja siitä, missä yhteydessä näppäimistöä käytetään.
Rivi, jolla ehdotettuja sanoja tai pinyinsanoja11. Ehdotettuja sanoja sovitetaan
11
48
Tämä koskee japanilaista, kiinalaista tai taiwanilaista näppäimistöä.
uusien kirjaimien syöttämisen myötä. Selatkaa ehdotuksia painamalla nuolia oikealle ja
vasemmalle. Painakaa ehdotusta sen valitsemiseksi. Huomatkaa, että toiminto ei ole tuet-
JOHDANTO
tuna kaikissa kielivaihtoehdoissa. Rivi ei tällöin näy näppäimistöllä.
Näppäimistölle valitusta kielestä riippuen (ks.
kohtaa 7) sovitetaan käytettävissä olevia
merkkejä. Painakaa merkkiä sen syöttämiseksi.
Riippuen siitä, missä yhteydessä näppäimistöä käytetään, painike toimii eri tavoin - joko
syöttämään @, .com tai luomaan uuden
rivin.
Piilottaa näppäimistön. Jos tämä ei ole mahdollista, painiketta ei näytetä.
Käytetään kirjoittamaan isoilla kirjaimilla (versaalilla). Painakaa kerran kirjoittaaksenne
ison kirjaimen ja jatkaaksenne sitten pienillä
kirjaimilla. Lisäpainallus saa aikaan kaikki kirjaimet isoina. Seuraava painallus palauttaa
näppäimistön pienille kirjaimille. Tässä tilassa
tulee ensimmäinen kirjain pisteen, huutomerkin tai kysymysmerkin jälkeen isolla kirjoitettuna. Tämä koskee myös ensimmäistä kirjainta tekstikentässä. Nimille tai osoitteille tarkoitetuissa tekstikentissä aloitetaan jokainen
sana automaattisesti suurella kirjaimella.
Tekstikentissä, joihin täytetään tunnussana,
nettiosoite tai sähköpostiosoite, tulevat sitä
vastoin kaikki kirjaimet automaattisesti pieninä, jos muuta ei aktiivisesti aseteta painikkeella.
Numeroiden syöttö Näppäimistö (2) näytetään tällöin numeroilla. Painakaa painiketta
, joka numerotilassa esitetään painikkeen
asemesta, jotta päästään takaisin
kirjainnäppäimistöön, tai painiketta
nähdäksenne erikoismerkkien näppäimistön.
Vaihtaa tekstinsyötön kielen, esim. UK. Merkit, jotka on mahdollista kirjoittaa sekä
sanaehdotukset (1) muuttuvat valitun kielen
mukaan. Painakaa saadaksenne esiin luettelon kielistä ja painakaa käytettävää kieltä.
Useamman kielen lisääminen näppäimistöön
- ks. jäljempänä olevaa otsikkoa "Näppäimistön kielten muuttaminen".
Välilyönti.
Kumoaa tekstinsyötön. Painakaa lyhyesti
poistaaksenne merkin kerrallaan. Odottakaa
lyhyt hetki ennen seuraavaa painallusta seuraavan merkin poistamiseksi jne.
Kielten lisääminen/poistaminen asetuksissa
Näppäimistö on automaattisesti asetettu samalle
kielelle kuin järjestelmän kieli. Näppäimistön
kieltä voidaan mukauttaa manuaalisesti vaikuttamatta järjestelmän kieleen.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Näppäimistöasettelut.
3.
Valitkaa yksi tai useampi kieli luettelosta.
> Nyt on mahdollista vaihtaa valittujen kielten välillä suoraan näppäimistössä.
Jos mitään kieliä ei ole aktiivisesti valittu kohdassa Asetukset, näppäimistö säilyttää saman
kielen kuin auton järjestelmän kieli, ks. osaa "Järjestelmän asetusten muuttaminen asetusnäkymässä".
Vaihtaa näppäimistön tilan kirjaimien ja merkkien syöttämiseksi käsin. Lukekaa lisää otsikon "Merkkien/kirjainten syöttäminen käsin
näyttöön" alta.
Painakaa vahvistuspainiketta näppäimistön päällä
(ei näy kuvassa) vahvistaaksenne tekstinsyötön,
joka on tehty. Painike näyttää erilaiselta riippuen
yhteydestä.
Näppäimistön kielten muuttaminen
Jotta on mahdollista vaihtaa eri kielten välillä näppäimistössä, pitää kielet ensin lisätä kohdassa
Asetukset.
}}
49
JOHDANTO
||
Vaihtaminen eri kielten välillä
näppäimistössä
Kun kieli on valittu kohdassa
Asetukset käytetään näppäimistön painiketta (osoitettu
numerolla 7 edellä olevassa
kuvassa) vaihtamiseen eri kielten välillä.
Kirjaimen tai merkin versiot
Merkkien/kirjainten syöttäminen käsin
näyttöön
Kielen muuttaminen näppäimistössä:
1.
Painakaa ja pitäkää painike painettuna (ks.
edellä olevaa kuvaa).
> Luettelo tulee näkyviin.
2.
Valitkaa haluamanne kieli. Jos enemmän kuin
neljä kieltä on valittu kohdassa Asetukset,
on mahdollista vierittää luetteloa näppäimistöllä.
> Näppäimistö mukautuu valittavalle kielelle
ja annetaan muita sanaehdotuksia.
Kirjaimen/merkin version syöttämiseksi, esim. é
è:
1.
Painakaa ja pitäkää kirjain/merkki painettuna.
> Kirjaimen/merkin mahdollisten versioiden
ruutu näytetään.
2.
Painakaa haluamaanne versiota. Jos mitään
versiota ei valita, syötetään alkuperäinen kirjain/merkki.
Alue kirjainten/merkkien syöttöä varten.
Tekstikenttä, johon kirjaimet/merkit tulevat
sitä mukaa, kun niitä piirretään näyttöön.
Ehdotuksia kirjaimiksi/merkeiksi. Luetteloa
voi vierittää.
Välilyönti.
Tekstinsyötön kumoaminen. Painakaa
lyhyesti poistaaksenne kirjaimen/merkin kerrallaan. Odottakaa lyhyt hetki ennen seuraavaa painallusta seuraavan kirjaimen/merkin
poistamiseksi jne.
Palatkaa takaisin tavallisen merkinsyötön
näppäimistöön.
50
JOHDANTO
Piilottakaa näppäimistö. Jos tämä ei ole mahdollista, painiketta ei näytetä.
Käsin syötetyn merkin/kirjaimen
poistaminen/muuttaminen
Rivin vaihtaminen tekstikentässä, johon on
kirjoitettu käsin
Poistakaa kaikki merkit tekstikentästä (2) pyyhkäisemällä käsin kirjoittamisen kentän yli (1).
Vaihtakaa riviä käsin piirtämällä edellä olevat merkit käsinkirjoituskenttään13.
Vaihtakaa tekstinsyötön kieli.
Merkkien/kirjainten syöttäminen käsin
1. Kirjoittakaa merkki/kirjain käsin kirjoitettavien
kirjainten alueelle (1).
> Joukko ehdotuksia merkeistä tai kirjaimista näytetään (3). Todennäköisin näytetään ylimpänä luettelossa.
2.
12
13
Syöttäkää merkki/kirjain odottamalla lyhyt
hetki.
> Ylimpänä luettelossa oleva merkki/kirjain
syötetään. On myös mahdollista valita muu
kuin ylimpänä esitettävä merkki - painakaa
haluamaanne merkkiä/kirjainta luettelossa.
–
Merkkien/kirjainten poistamiseksi/muuttamiseksi on useita vaihtoehtoja:
•
Painakaa luettelossa (3) kirjainta, jota
oikeastaan tarkoitetaan.
•
Painakaa painiketta tekstinsyötön kumoamiseksi (5) kirjaimen poistamiseksi ja
uudelleen aloittamiseksi.
•
Pyyhkäiskää vaakasuoraan oikealta
vasemmalle12 kirjoitettavien kirjainten alueen (1) yli. Poistakaa useita kirjaimia pyyhkäisemällä alueen yli useita kertoja.
•
Ruksin painaminen tekstikentässä (2)
poistaa kaiken syötetyn tekstin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Asetusnäkymä (s. 166)
Keskinäytön käsittely (s. 35)
Tekstiviestien käsittely (s. 443)
Järjestelmäasetusten muuttaminen asetusnäkymässä (s. 169)
Arabialainen näppäimistö: pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan. Pyyhkäistäessä oikealta vasemmalle tehdään välilyönti.
Arabialainen näppäimistö - piirtäkää samat merkit, mutta peilikuvana.
51
JOHDANTO
Yleistä toiminnosta XC90 Twin
Engine
XC90 Twin Engine -järjestelmällä ajo tapahtuu
samalla tavalla kuin tavallisella autolla, mutta tie-
52
tyt toiminnot eroavat pelkästään bensiini- tai dieselmoottorilla kulkevista autoista. Sähkömoottori
kuljettaa autoa pääasiassa pienillä nopeuksilla,
bensiinimoottori suuremmilla sekä aktiivisemmassa ajossa.
JOHDANTO
Yhteenveto
}}
53
JOHDANTO
||
Hybridiakun lataus, ks. kappale "Hybridiakun
latauksen esivalmistelut".
Sähkömoottori takavedolla, ks. kappale
"Moottorin käynnistäminen".
Hybridiakku, ks. kappale "Hybridiakku".
Ajotilat, vaihtakaa tunnelikonsolin ajotilavalitsimella tai keskinäytön kautta, ks. kappale
"Ajotilat".
Kuljettajan näyttö, jossa on mallikohtaista tietoa Twin Engine -mallista, ks. kappale "Hybridiin liittyvät symbolit ja ilmoitukset" sekä
"Hybridiin liittyvää tietoa kuljettajan näytössä".
Tärkeää tietää
Virraton auto
Muistakaa, että kun auto on virraton, tärkeät toiminnot, kuten jarrut, ohjaustehostin jne., eivät
toimi.
VAROITUS
Jos auton virta on katkaistu ja sähkö- ja polttomoottori sammutettu, autoa ei voida jarruttaa.
Ulkopuolelle kuuluva moottorin ääni
VAROITUS
Huomatkaa, ettei autosta lähde moottorin
ääntä, kun sitä ajetaan pelkällä sähkömoottorilla, ja se voi tämän vuoksi olla lasten, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja eläinten vaikeasti
havaittavissa. Tämä koskee erityisesti pieniä
nopeuksia, esim. pysäköintipaikoilla.
Suurjännite
Useat komponentit autossa toimivat suurjännitteellä, joka voi
olla vaarallista virheellisten toimenpiteiden yhteydessä. Älkää
koskeko mihinkään, mitä ei ole
selvästi kuvattu käyttöoppaassa, ks. kappaleesta "Moottoritilan katsaus" yleiskatsaus moottoritilan komponentteihin.
VAROITUS
Oranssinvärisiä johtimia saa käsitellä vain valtuutettu henkilökunta.
Poikkeavat toiminnot
Hinaaminen ei ole sallittua
XC90 Twin Engine -mallia ei saa hinata, koska
tällöin sähkömoottori vaurioituu. Siirrettäessä
pitää autoa kuljetuttaa nostettuna ja sen tulee
seistä kaikilla pyörillään kuljetuslavalla.
54
Ajotilat
Ajon aikana on mahdollista asettaa auto eri ajotiloihin, esim. pelkkään sähkökäyttöön tai tehoa
vaativissa tilanteissa sekä sähkö- että bensiinimoottorikäyttöön. Auto laskee ajettavuuden, ajoe-
lämyksen, ympäristökuormituksen ja polttoainetalouden optimaalisen yhdistelmän valitun ajotilan
perusteella. Lukekaa lisää kappaleesta "Ajotilat".
Kuljettajan näyttö
Kuljettajan näytössä näytetään erilaista Twin
Engine -mallia koskevaa tietoa – lataustiedot,
valittu ajotila, ajomatka tyhjään akkuun ja hybridiakun varaustaso. Lukekaa lisää luvuista "Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan näytössä" ja "Ajotilat".
Esi-ilmastointi
Jotta auto toimii optimaalisesti, hybridiakun ja siihen liittyvien sähköisten käyttöjärjestelmien sekä
bensiinimoottorin ja sen käyttöjärjestelmän toimintalämpötilan on oltava oikea. Akun kapasiteetti vähenee huomattavasti, jos akku on liian
kylmä tai liian lämmin. Esi-ilmastoinnilla auton
käyttövoimajärjestelmä ja matkustamo valmistellaan ennen liikkeellelähtöä, jotta sekä kuluminen
että energian tarve ajon aikana vähenee. Hybridiakun kantama kasvaa. Lukekaa lisää kappaleesta "Esi-ilmastoinnin käynnistäminen/sulkeminen".
Hybridiakun lataus
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan yhdistäkö latausjohdinta, kun
on olemassa salamaniskun vaara.
JOHDANTO
Hybridiakku on litium-ioni-tyyppiä ja sitä voidaan
ladata eri tavoin. Ohjauslaitteella varustettu
latausjohdin voidaan liittää auton ja 230 V AC:n
pistorasian14 väliin. Latausaika riippuu latausvirrasta. Lukekaa lisää kappaleesta "Hybridiakun
lataus".
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot
(s. 364)
Hybridiakkua voidaan ladata myös auton moottorilla. Jarrutettaessa autoa kevyesti jarrupolkimella
hybridiakku latautuu. Hybridiakku latautuu myös
moottorijarrutuksen aikana vaihdeasennon
ollessa B esim. alamäkeen ajettaessa. Lukekaa
lisää luvuista "Automaattivaihteiston vaihdeasennot" ja "Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan näytössä".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14
Hybridiakun latauksen esivalmistelut (s. 410)
Moottorin käynnistäminen (s. 359)
Hybridiakku (s. 519)
Ajotilat (s. 369)
Hybridiin liittyvät symbolit ja ilmoitukset
(s. 416)
Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan näytössä
(s. 91)
Moottoritilan katsaus (s. 502)
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen/sulkeminen
(s. 199)
Hybridiakun lataus (s. 402)
Pistorasian jännite voi vaihdella markkina-alueiden välillä.
55
TURVALLISUUS
TURVALLISUUS
Turvallisuus
VAROITUS
Auto on varustettu usealla turvajärjestelmällä,
jotka yhdessä suojaavat auton kuljettajaa ja matkustajia onnettomuustilanteessa.
Jos varoitussymboli jää palamaan tai syttyy
ajon aikana ja kuljettajan näytössä näytetään
viesti SRS-turvatyyny Huolla heti. Aja
korjaamoon, se on merkki siitä, että jokin
turvajärjestelmä ei toimi moitteettomasti.
Volvo suosittelee ottamaan pikimmiten yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Autossa on useita antureita, jotka reagoivat
onnettomuudessa ja aktivoivat eri turvajärjestelmiä, esim. erityyppiset turvatyynyt ja turvavöiden
esikiristimet. Onnettomuustilanteesta (esim. törmäykset eri kulmista, ympäripyörähdys tai ulosajo)
riippuen järjestelmät reagoivat eri tavoin parhaan
suojavaikutuksen tarjoamiseksi.
Näiden lisäksi on myös täysin mekaanisia turvajärjestelmiä, kuten Whiplash Protection System.
Auto on myös valmistettu siten, että suuri osa törmäysvoimasta jakaantuu palkkien, pilarien, lattian,
katon ja muiden korin osien kesken.
Onnettomuuden jälkeen auton turvallisuustila voidaan aktivoida, jos jokin auton tärkeistä toiminnoista on vaurioitunut.
Varoitussymboli kuljettajan näytössä
Varoitussymboli kuljettajan näytössä
syttyy, kun auton sähköjärjestelmä asetetaan jännitetilaan II. Symboli sammuu
n. 6 sekunnin kuluttua, jos auton turvallisuusjärjestelmä on kunnossa.
Turvallisuus raskauden yhteydessä
On tärkeää, että turvavyötä käytetään oikealla
tavalla raskauden aikana ja että raskaana oleva
kuljettaja sovittaa istuma-asentoaan.
Turvavyö
Jos tarvittava varoitussymboli on rikki,
yleinen varoitussymboli syttyy sen
sijasta ja kuljettajan näytössä näytetään
sama ilmoitus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Turvallisuus raskauden yhteydessä (s. 58)
Turvavyö (s. 60)
Turvatyynyt (s. 64)
Whiplash Protection System (s. 59)
Turvallisuustila (s. 70)
Lasten turvallisuus (s. 72)
Turvavyön pitää olla tiiviisti olkapäätä vasten, turvavyön diagonaaliosan olla rintojen välissä ja vatsan sivulla.
Turvavyön lantio-osan pitää olla litteänä reisien
sivulla ja mahdollisimman alhaalla vatsan alla –
sen ei koskaan saa antaa liukua ylös. Turvavyön
pitää olla mahdollisimman lähellä kehoa ilman
tarpeetonta löysyyttä. Tarkastakaa myös, ettei turvavyö ole kiertynyt.
Istuma-asento
Raskaana olevan kuljettajan pitää raskauden
edistyessä säätää istuin ja ohjauspyörä niin, että
hän pystyy hallitsemaan auton täysin (mikä tar-
58
TURVALLISUUS
koittaa sitä, että hänen pitää helposti ulottua
ohjauspyörään ja polkimiin). Pyrkikää saamaan
vatsan ja ohjauspyörän välinen etäisyys mahdollisimman suureksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Turvallisuus (s. 58)
Turvavyö (s. 60)
Manuaalinen etuistuin (s. 117)
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 117)
Whiplash Protection System
Whiplash Protection System (WHIPS) on suoja
piiskaniskuvammoja vastaan. Järjestelmä koostuu
energiaa vaimentavasta selkänojasta ja istuintyynystä sekä järjestelmään sovitetusta niskatuesta
etuistuimissa.
WHIPS aktivoituu takaa tulevassa törmäyksessä,
jossa törmäyskulma, nopeus ja törmäävän ajoneuvon ominaisuudet ovat vaikuttavia tekijöitä.
Kun WHIPS aktivoituu, etuistuinten selkänojat
kääntyvät taaksepäin ja istuintyynyt siirtyvät alaspäin siten, että kuljettajan ja etumatkustajan
istuma-asento muuttuu. Näin vähennetään retkahdusvammojen, ns. whiplash-vammojen, vaaraa.
VAROITUS
WHIPS on turvavyön täydennys. Käyttäkää
aina turvavyötä.
Älkää sijoittako lattialle etuistuinten taakse tai alle tai
istuinriville kuljettajan/matkustajan istuimen taakse
mitään esineitä, jotka voivat estää WHIPS-järjestelmän
toiminnan.
VAROITUS
Älkää asettako laatikkomaista tavaraa siten,
että se puristuu takaistuimen tyynyosan ja
etuistuimen selkänojan väliin.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia istuimeen tai WHIPS -järjestelmään. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos etuistuimet ovat olleet alttiina voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, istuimet pitää vaihtaa. Osa istuinten
suojaominaisuuksista on voitu menettää,
vaikka ne vaikuttaisivat vaurioitumattomilta.
VAROITUS
Jos takaistuimen selkänoja käännetään alas,
täytyy vastaavaa etuistuinta siirtää eteenpäin
siten, ettei se ota kiinni alaskäännettyyn selkänojaan.
Istuma-asento
WHIPS suojaa kuljettajaa ja matkustajia tehokkaimmin, kun heidän istuma-asentonsa on oikea
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
59
TURVALLISUUS
||
eikä järjestelmän toiminta ole estynyt millään
tavalla.
Säätäkää oikea istuma-asento etuistuimelle
ennen ajoonlähtöä.
Kuljettajan ja etumatkustajan on istuttava keskellä istuinta ja pidettävä pää mahdollisimman
lähellä niskatukea.
WHIPS ja lastenistuin
WHIPS ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai
lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Lastenistuin/lastentyyny voidaan sijoittaa etuistuimelle, jos autossa ei ole aktivoitua turvatyynyä
matkustajan puolella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
60
Turvallisuus (s. 58)
Manuaalinen etuistuin (s. 117)
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 117)
Rear Collision Warning (s. 325)
Turvavyö
VAROITUS
Jarrutuksella voi olla vakavia seurauksia, jos turvavyötä ei käytetä.
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee
ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jotta turvavyö suojaa mahdollisimman hyvin on
tärkeää että se on tiukasti vartaloa vasten. Älkää
kallistako selkänojaa liian paljon taaksepäin, turvavyö on tarkoitettu suojaamaan normaalissa
istuma-asennossa.
Jos turvavyö on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa turvavyön
suojaominaisuuksista on voitu menettää,
vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin
pois vaihdetun turvavyön.
VAROITUS
Huomatkaa, että ette käytä kiinnittimiä tai kiinnitä vyötä koukkuihin tai muihin sisustan osiin,
mikä estää turvavyötä asettumasta asianmukaisesti.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Turvallisuus (s. 58)
Turvavyönkiristin (s. 61)
Turvavyön kiinnittäminen/irrottaminen
(s. 62)
Ovi- ja vyömuistutin (s. 63)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
TURVALLISUUS
Turvavyönkiristin
Auto on varustettu pyroteknisillä ja sähkötoimisilla turvavyönkiristimillä, joiden tehtävänä on
kiristää turvavyö kriittisissä tilanteissa ja törmäystilanteissa.
Turvavyönkiristin törmäyksen
yhteydessä
Kaikki turvavyöt on varustettu pyroteknisillä turvavyönkiristimillä.
Pyrotekninen turvavyönkiristin tiukentaa turvavyötä riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä sitä käyttävän kiinnittämiseksi tehokkaammin paikalleen.
Turvavyönkiristin kriittisissä tilanteissa
Kuljettajan ja etuistuimen matkustajan turvavyöt
on varustettu sähköisellä turvavyönkiristimellä.
Turvavyönkiristin toimii yhdessä ja voi aktivoitua
kuljettajan tukijärjestelmien City Safety ja Rear
Collision Warning kanssa. Kriittisissä tilanteissa,
kuten paniikkijarrutus, voimakas väistöliike, ulosajo (esim. auton luisuessa ojaan, noustessa irti
maasta tai iskeytyessä johonkin maastossa),
luisto tai törmäysvaara, turvavyönkiristimen sähkömoottori voi tiukentaa turvavyötä.
Sähköinen turvavyönkiristin sijoittaa käyttäjän
paremmin, mikä vähentää vaaraa iskeytymisestä
auton sisäosia vasten sekä parantaa turvajärjestelmien, kuten auton turvatyynyjen, vaikutusta.
TÄRKEÄÄ
Jos matkustajan turvatyyny deaktivoidaan,
deaktivoidaan myös sähköinen turvavyönkiristin matkustajan puolella.
Sähköisen turvavyönkiristimen
palauttaminen
Kun kriittinen tilanne on ohi, palautuvat turvavyö
ja sähköinen turvavyönkiristin automaattisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Turvavyö (s. 60)
Turvavyön kiinnittäminen/irrottaminen
(s. 62)
Ovi- ja vyömuistutin (s. 63)
City Safety (s. 316)
Rear Collision Warning (s. 325)
Matkustajan turvatyynyn aktivointi/deaktivointi* (s. 67)
Jos vyö kuitenkin jää kireäksi:
1.
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan.
2.
Vapauttakaa turvavyö ja kytkekää se sitten
uudelleen.
> Vyö ja sähköinen turvavyönkiristin palautuvat.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee
ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos turvavyö on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa turvavyön
suojaominaisuuksista on voitu menettää,
vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin
pois vaihdetun turvavyön.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
61
TURVALLISUUS
Turvavyön kiinnittäminen/
irrottaminen
3.
Etuistuimilla ja toisen istuinrivin laitapaikoilla
vyötä voidaan säätää korkeussuunnassa.
Varmistakaa, että kaikki matkustajat ovat kiinnittäneet turvavyönsä ennen ajoonlähtöä.
Turvavyön kiinnittäminen
1.
Vetäkää turvavyötä hitaasti ulos ja katsokaa,
ettei se ole kiertynyt tai vaurioitunut.
Katsokaa, että vyö on oikein vyönohjaimessa,
joka on toisen istuinrivin keskipaikalla.
HUOM
Vyön pitää olla olkapään päällä (ei alhaalla käsivarren
päällä).
Turvavyö lukkiutuu eikä sitä voi vetää ulos:
•
•
•
2.
4.
jos sitä vedetään liian nopeasti
jarrutettaessa ja kiihdytettäessä
jos auto kallistuu voimakkaasti.
Lukitkaa vyö työntämällä sen lukkokieleke
sille tarkoitettuun vyölukkoon.
> Voimakas naksahdus ilmaisee vyön lukkiutumisen.
Painakaa vyön kiinnike yhteen ja siirtäkää
vyötä ylös- tai alaspäin.
Kiristäkää lantiovyö lantion päälle vetämällä
olkavyöstä ylöspäin olkapäätä kohti.
Asettakaa vyö mahdollisimman korkealle
ilman, että se hankaa kaulaa.
VAROITUS
Työntäkää turvavyön lukituskieleke aina
saman puolen turvavyön lukkoon. Turvavyöt ja
turvavyölukot eivät muuten ehkä toimi törmäyksessä suunnitellulla tavalla. Vakavien
vammojen vaara on olemassa.
62
Lantiovyön pitää olla alhaalla (ei vatsan päällä).
TURVALLISUUS
VAROITUS
Kaikki turvavyöt on tarkoitettu vain yhden henkilön käyttöön.
VAROITUS
Huomatkaa, että ette käytä kiinnittimiä tai kiinnitä vyötä koukkuihin tai muihin sisustan osiin,
mikä estää turvavyötä asettumasta asianmukaisesti.
Ovi- ja vyömuistutin
Turvavyömuistutin
Järjestelmä muistuttaa turvavöitä käyttämättömiä
ottamaa turvavyö käyttöön, ja se varoittaa myös
avoimesta ovesta, konepellistä, takaluukusta tai
polttoainesäiliön luukusta.
Kuljettajan näytön grafiikka
VAROITUS
Älkää koskaan vahingoittako turvavöitä tai
työntäkö turvavyön lukkoon vieraita esineitä.
Turvavyöt ja turvavyön lukot eivät tällöin ehkä
toimi törmäyksessä suunnitellulla tavalla.
Vakavien vammojen vaara on olemassa.
Turvavyön irrottaminen
Valomuistutus kattokonsolissa.
Valomuistutus annetaan kattokonsolissa ja varoitussymbolilla kuljettajan näytössä.
Äänimuistutus riippuu nopeudesta, ajoajasta ja
ajomatkasta.
1.
Painakaa vyölukon punaista nuppia ja antakaa sitten rulla vetää vyö sisään.
Grafiikka kuljettajan näytössä erityyppisillä varoituksilla.
Oven ja takaluukun varoitusväri riippuu auton nopeudesta.
2.
Jos turvavyö ei kelaudu kokonaan sisään,
syöttäkää sitä sisään käsin siten, ettei se jää
roikkumaan.
Kuljettajan näytön grafiikka näyttää, millä auton
istuimilla matkustajat käyttävät turvavöitä ja millä
istuimilla eivät käytä.
Katsokaa, että vyö on oikein vyönohjaimessa,
joka on toisen istuinrivin keskipaikalla.
Samassa grafiikassa näytetään myös, jos konepelti, takaluukku, polttoainesäiliön luukku tai jokin
ovi on auki.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvavyö (s. 60)
Turvavyönkiristin (s. 61)
Ovi- ja vyömuistutin (s. 63)
Grafiikka hävitetään automaattisesti noin 30
sekunnin ajon jälkeen tai painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan O-painiketta.
Kuljettajan ja matkustajien turvavöitä koskeva tila
ilmoitetaan kuljettajan näytön grafiikassa, kun
jokin turvavöistä kiinnitetään tai irrotetaan.
Lastenistuimet eivät sisälly turvavyömuistutinjärjestelmään.
Etuistuin
Jos kuljettaja ja etuistuimen matkustaja eivät
käytä turvavyötä, muistutetaan turvavyön käyttöönotosta antamalla valo- ja äänimuistutus.
}}
63
TURVALLISUUS
||
Takaistuin
Takaistuimella turvavyömuistuttimella on kaksi
osatoimintoa:
•
•
Kertoa mitä turvavöitä takaistuimella käytetään. Kuljettajan näytön grafiikka esitetään
turvavöitä käytettäessä.
•
•
•
Turvavyö (s. 60)
Turvavyönkiristin (s. 61)
Turvatyynyt
Auto on varustettu kuljettajan ja matkustajan turvatyynyillä sekä turvaverholla.
Turvavyön kiinnittäminen/irrottaminen (s. 62)
VAROITUS
Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö on sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsoli on kastunut vedestä tai muusta nesteestä, irrottakaa
käynnistysakulle menevät johtimet. Älkää yrittäkö käynnistää autoa, koska turvatyynyt voivat
laueta. Käyttäkää hinausautopalvelua. Volvo
suosittelee, että se kuljetutetaan valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Muistuttaa valo- ja äänimuistutuksella, että
jokin turvavyö takaistuimella on kytketty pois
ajon aikana. Muistutus lakkaa, kun turvavyö
on jälleen otettu käyttöön, mutta se voidaan
myös kuitata manuaalisesti painamalla
ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan
O-painiketta.
Oven, konepellin, takaluukun ja
polttoainesäiliön luukun muistutin
Jos konepeltiä, takaluukkua, polttoainesäiliön
luukkua tai jotain ovea ei ole suljettu oikein, kuljettajan näyttö esittää grafiikalla, mikä on auki.
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sulkekaa se, joka laukaisi varoituksen.
Jos autolla ajetaan pienemmällä
nopeudella kuin n. 10 km/h (6 mph),
kuljettajan näytön infosymboli syttyy.
Jos autolla ajetaan suuremmalla
nopeudella kuin n. 10 km/h (6 mph),
kuljettajan näytön varoitussymboli syttyy.
64
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lauenneet turvatyynyt
Jos jokin turvatyynyistä on lauennut, suositellaan
seuraavaa:
•
Kuljetuttakaa auto hinausautolla. Volvo suosittelee, että se viedään kuljetusautolla valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Älkää
ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat lauenneet.
•
Volvo suosittelee, että valtuutetun Volvon
teknisen palvelun annetaan hoitaa auton turvajärjestelmän komponenttien vaihto.
•
Ottakaa aina yhteys lääkäriin.
TURVALLISUUS
VAROITUS
Älkää koskaan ajako, jos jokin turvatyyny on
lauennut. Tämä saattaa vaikeuttaa auton hallintaa. Myös muut turvajärjestelmät voivat olla
vaurioituneita. Turvatyynyjen laukeamisessa
purkautuvan savun ja pölyn voimakas altistus
voi aiheuttaa ärsytystä/vahinkoa iholle tai silmiin. Ärsytyksen syntyessä pese kylmällä
vedellä. Myös nopea täyttyminen yhdessä tyynymateriaalin kanssa voi aiheuttaa ihoon hiertymiä ja palovaurioita.
Kuljettajan ja matkustajan
turvatyynyt
Turvavyön täydennyksenä kuljettajan ja matkustajan puoleiset etuistuimet on varustettu turvatyynyillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvallisuus (s. 58)
•
•
Sivuturvatyyny (s. 69)
Siksi saattaa syntyä onnettomuustilanteita,
joissa vain toinen (tai ei kumpikaan) turvatyyny
aktivoituu. Tunnistimet tunnistavat autoon
kohdistuneen törmäyksen voimakkuuden ja
sopeuttaa sitten toimenpiteen tämän mukaisesti siten, että mitään turvatyynyä ei laukaista
tai yksi tai useampi turvatyyny laukaistaan.
VAROITUS
Kuljettajan ja matkustajan turvatyynyt
(s. 65)
turvaverho (s. 69)
HUOM
Tunnistimet reagoivat eri tavoin riippuen törmäystapahtumasta ja siitä, käytetäänkö turvavyötä vai ei. Koskee kaikkia turvavyöpaikkoja.
Kuljettajan ja matkustajan turvatyynyt.
Etutörmäyksissä turvatyynyt auttavat suojaamaan
kuljettajan ja matkustajan päätä, kasvoja ja rintakehää sekä kuljettajan polvia ja jalkoja.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet
reagoivat ja turvatyyny täyttyy/turvatyynyt täyttyvät. Turvatyyny vaimentaa autossa oleviin kohdistuvia iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä
puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee. Tässä yhteydessä muodostuu autoon jonkin
verran savua, mikä on täysin normaalia. Koko
tapahtuma, tyynyn täyttyminen ja tyhjeneminen,
tapahtuu muutamassa kymmenesosasekunnissa.
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Loukkaantumisen estämiseksi siinä tapauksessa, että turvatyyny täyttyy, etumatkustajan
täytyy istua mahdollisimman suorassa, jalat
lattiassa ja selkä painettuna selkänojaan.
VAROITUS
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta
varten. Turvatyynyjärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia
henkilövahinkoja.
}}
65
TURVALLISUUS
||
Kuljettajan turvatyynyt
Matkustajan turvatyynyn tarra
VAROITUS
Turvatyyny ohjauspyörässä
Turvatyyny on asennettu kokoon taitettuna
ohjauspyörän keskiöön. Ohjauspyörässä on merkintä AIRBAG.
Jos autoa ei ole varustettu kytkimellä matkustajan turvatyynyn aktivointia/deaktivointia varten, turvatyyny on aina aktivoitu.
Polviturvatyyny
Turvatyyny on asennettu kokoon taitettuna kojelaudan alaosaan kuljettajan puolelle. Kojelaudassa on merkintä AIRBAG.
VAROITUS
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Älkää koskaan asettako lasta lastentyynylle,
lastenistuimeen tai matkustajan paikalle sijoitettuun, taaksepäin käännettyyn, jos turvatyyny
on aktivoitu.
VAROITUS
Älkää asettako ja kiinnittäkö mitään esineitä
polvien törmäyssuojalla varustetun kojelaudan
eteen tai päälle.
Tarra matkustajan puoleisessa häikäisysuojassa.
Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin 140 cm,
eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla
edessä, jos turvatyyny on aktivoitu.
Matkustajan turvatyyny
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.
Turvatyyny on asennettu laskostettuna käsinekotelon yläpuolella olevaan tilaan. Kojelaudassa on
merkintä AIRBAG.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako mitään esineitä kojelaudan eteen tai päälle, kun etumatkustajan
paikalla on turvatyyny.
Turvatyynyt (s. 64)
Matkustajan turvatyynyn aktivointi/deaktivointi* (s. 67)
Tarra matkustajan puoleisessa ovipilarissa. Tarra tulee
näkyviin, kun matkustajan ovi avataan.
Matkustajan turvavyön varoitustarra on sijoitettu
edellä olevan mukaisesti.
66
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
TURVALLISUUS
Matkustajan turvatyynyn aktivointi/
deaktivointi*
Matkustajan turvatyyny voidaan deaktivoida, jos
auto on varustettu vaihtokytkimellä, Passenger
Airbag Cut Off Switch (PACOS).
Vaihtokytkin
VAROITUS
Jos autoa ei ole varustettu kytkimellä matkustajan turvatyynyn aktivointia/deaktivointia varten, turvatyyny on aina aktivoitu.
2.
Vahvistakaa ilmoitus painamalla ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan O-painiketta.
Matkustajan turvatyynyn aktivointi
Matkustajan paikan turvatyynyn vaihtokytkin on
sijoitettu kojelaudan päätyyn matkustajan puolelle
ja siihen päästään käsiksi, kun ovi avataan.
Tarkastakaa, että kytkin on haluamassanne asennossa.
Vetäkää vaihtokytkintä ulospäin ja kääntäkää
asennosta OFF (B) asentoon ON (A).
> Kuljettajan näytössä on ilmoitus Matk.
turvatyyny päällä Ole hyvä ja kuittaa.
HUOM
ON - turvatyyny on aktivoitu ja aikuinen voi
istua turvallisesti matkustajan paikalla.
OFF - turvatyyny on deaktivoitu ja lapsi voi
istua lastenistuimessa turvallisesti matkustajan paikalla.
Jos matkustajan turvatyyny on otettu käyttöön/pois käytöstä auton ollessa enintään virtatilassa I, kuljettajan näytössä näytetään
viesti ja kattokonsolissa seuraava ilmoitus n. 6
sekuntia sen jälkeen, kun auton sähköjärjestelmä on kytketty virtatilaan II.
> Teksti-ilmoitus ja varoitussymboli kattokonsolissa osoittavat, että turvatyyny matkustajan paikalla edessä on aktivoitu.
VAROITUS
Älkää koskaan asettako lasta lastentyynylle,
lastenistuimeen tai matkustajan paikalle sijoitettuun, taaksepäin käännettyyn lastenistuimeen, kun turvatyyny on aktivoitu.
Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin 140 cm,
eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla
edessä, kun turvatyyny on aktivoitu.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
67
TURVALLISUUS
||
Matkustajan turvatyynyn deaktivointi
Vetäkää vaihtokytkintä ulospäin ja kääntäkää
asennosta ON (A) asentoon OFF (B).
> Kuljettajan näytössä on ilmoitus Matk.
turvatyyny pois Ole hyvä ja kuittaa.
HUOM
2.
Vahvistakaa ilmoitus painamalla ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan O-painiketta.
VAROITUS
Henkilöiden, jotka ovat pitempiä kuin 140 cm,
ei koskaan pidä istua matkustajan paikalla,
kun turvatyynyn aktivointi on poistettu.
Älkää antako matkustajan istua
matkustajan paikalla, jos ilmoitus
kattokonsolissa osoittaa, että turvatyyny on deaktivoitu, samalla kun
kuljettajan näytössä näytetään tämä symboli ja
viesti SRS-turvatyyny Huolla heti. Aja
korjaamoon. Tämä tarkoittaa, että on syntynyt vakava vika. Hakeutukaa pikimmiten korjaamolle. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.
> Teksti-ilmoitus ja symboli kattokonsolissa
osoittavat, että turvatyyny matkustajan paikalla edessä on deaktivoitu.
Jos matkustajan turvatyyny on otettu käyttöön/pois käytöstä auton ollessa enintään virtatilassa I, kuljettajan näytössä näytetään
viesti ja kattokonsolissa seuraava ilmoitus n. 6
sekuntia sen jälkeen, kun auton sähköjärjestelmä on kytketty virtatilaan II.
TÄRKEÄÄ
Jos matkustajan turvatyyny deaktivoidaan,
deaktivoidaan myös sähköinen turvavyönkiristin matkustajan puolella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
68
Kuljettajan ja matkustajan turvatyynyt (s. 65)
Turvavyönkiristin (s. 61)
TURVALLISUUS
Sivuturvatyyny
VAROITUS
Sivuturvatyynyt, kuljettajan ja matkustajan paikalla, suojaavat rintakehää ja lantiota törmäyksessä.
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta
varten. Sivuturvatyynyjärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän
toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
turvaverho
Turvaverho, Inflatable Curtain (IC) auttaa suojaamaan kuljettajan ja etuistuimen matkustajan päitä
iskeytymiseltä auton sisäosia vasten törmäyksen
yhteydessä.
VAROITUS
Älkää asettako mitään esineitä istuimen ulkoreunan ja ovipaneelin väliseen tilaan, koska
sivuturvatyyny voi vaikuttaa tähän tilaan.
Volvo suosittelee käytettäväksi vain Volvon
hyväksymiä istuinsuojia. Muut istuinsuojat voivat estää sivuturvatyynyjen toiminnan.
VAROITUS
Sivuturvatyynyt on asennettu etuistuinten selkänojien ulkosivuille kuljettajan ja etuistuimen matkustajan lisäsuojaksi.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet
reagoivat ja sivuturvatyyny täyttyy. Turvatyyny täyttyy autossa olijan ja ovipaneelin välissä sekä vaimentaa henkilöön kohdistuvia iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee. Sivuturvatyyny täyttyy normaalisti vain törmäyspuolella.
Sivuturvatyyny on turvavyötä täydentävä apulaite. Käyttäkää aina turvavyötä.
Sivuturvatyyny ja lastenistuin
Sivuturvatyyny ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Turvaverho on asennettu sisäkaton molemmille
puolille ja auttaa suojaamaan kuljettajaa sekä
matkustajia auton reunapaikoilla. Paneeleissa on
merkintä IC AIRBAG.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet
reagoivat ja turvaverho täyttyy.
Lastenistuin/lastentyyny voidaan sijoittaa etuistuimelle, jos autossa ei ole aktivoitua turvatyynyä
matkustajan puolella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvatyynyt (s. 64)
}}
69
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
Älkää koskaan ripustako tai kiinnittäkö painavampia esineitä katossa oleviin kahvoihin.
Koukut on tarkoitettu vain kevyille päällysvaatteille (ei koville esineille, kuten esim. sateenvarjoille).
Älkää ruuvatko tai asentako mitään auton
sisäkattoon, ovipilareihin tai sivupaneeleihin.
Tarkoitettu suojavaikutus voi tällöin jäädä saamatta. Volvo suosittelee, että käyttämään vain
Volvon alkuperäisiä osia, jotka on hyväksytty
sijoitettaviksi näille alueille.
VAROITUS
Jättäkää 10 cm tilaa kuorman ja sivuikkunoiden välille, jos auto kuormataan ovien ikkunoiden yläreunan yläpuolelle. Muutoin auton sisäkattoon piilotetun turvaverhon suojavaikutus
saattaa estyä.
VAROITUS
Turvaverho on turvavyötä täydentävä apulaite.
Käyttäkää aina turvavyötä.
Turvallisuustila
Turvallisuustila on suoja, joka aktivoituu, kun törmäys on voinut vaurioittaa tärkeää toimintoa
autossa, kuten polttoaineputkia, jonkin turvajärjestelmän tunnistimia tai jarrujärjestelmää.
Jos auto on ollut kolarissa, teksti Safety mode
Katso käyttöopasta voidaan esittää kuljettajan
näytössä varoitussymbolin kanssa. Se tarkoittaa,
että auton toimintoja on rajoitettu.
Jos auto on asetettu turvallisuustilaan, on mahdollista yrittää palauttaa järjestelmä ja sen jälkeen
käynnistää sekä siirtää auto pois liikennettä vaarantavalta paikaltaan.
VAROITUS
Älkää koskaan yrittäkö itse korjata autoa tai
palauttaa elektroniikkaa toimintaan sen oltua
turvallisuustilassa. Se voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai sen, ettei auto toimi normaalisti.
Volvo suosittelee, että valtuutetun Volvon teknisen palvelun annetaan hoitaa tarkastus ja
auton palauttaminen normaalitilaan, kun
Safety mode Katso käyttöopasta on esitetty.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvatyynyt (s. 64)
VAROITUS
Kun auto on edelleen turvallisuustilassa, sitä
ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta
hinausautolla. Volvo suosittelee, että se viedään kuljetusautolla valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
70
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvallisuus (s. 58)
Auton käynnistäminen/siirtäminen turvallisuustilan jälkeen (s. 71)
TURVALLISUUS
Auton käynnistäminen/siirtäminen
turvallisuustilan jälkeen
4.
Jos auto on asetettu turvallisuustilaan, on mahdollista yrittää käynnistystä ja sen jälkeen siirtää
auto pois liikennettä vaarantavalta paikaltaan.
Auton käynnistäminen turvallisuustilan
jälkeen
1.
Tarkastakaa ensin, että autosta ei ole valunut
polttoainetta. Polttoaineen hajua ei myöskään saa tuntua.
Jos kaikki vaikuttaa normaalilta ja on varmistettu, ettei polttoainevuotoja ole, käynnistystä
voidaan yrittää.
VAROITUS
Älkää yrittäkö missään olosuhteissa käynnistää autoa uudelleen, jos se haisee polttoaineelle, kun ilmoitus Safety mode Katso
käyttöopasta esitetään kuljettajan näytössä.
Poistukaa autosta pikimmiten.
2.
Kääntäkää käynnistyskytkin asentoon STOP
ja vapauttakaa säädin.
3.
Yrittäkää sen jälkeen käynnistää auto.
> Kuljettajan näytössä näkyy ilmoitus
Ajoneuvon käynnistys Järjestelmän
tarkastus, odota sinä aikana, kun auton
elektroniikka suorittaa järjestelmätarkastusta ja yrittää sen jälkeen palautua normaaliin tilaan. Tämä voi kestää minuutin.
Yrittäkää sitten käynnistää auto uudelleen,
kun ilmoitus Ajoneuvon käynnistys
Järjestelmän tarkastus, odota on poistunut kuljettajan näytöstä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvallisuustila (s. 70)
TÄRKEÄÄ
Jos ilmoitus Safety mode Katso
käyttöopasta on edelleen näytössä, autolla
ei saa ajaa eikä sitä saa hinata vaan se on
pitää kuljetuttaa pois. Piilovauriot voivat ajon
aikana tehdä auton mahdottomaksi käyttää,
vaikka se vaikuttaa ajokuntoiselta.
Auton siirtäminen turvallisuustilan
jälkeen
1.
Jos kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus
Normal mode The car is now in normal
mode käynnistysyrityksen jälkeen, auto voidaan varovasti siirtää liikenneturvallisuutta
vaarantavalta paikaltaan.
2.
Älkää siirtäkö autoa kauemmaksi kuin on
välttämätöntä.
VAROITUS
Kun auto on edelleen turvallisuustilassa, sitä
ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta
hinausautolla. Volvo suosittelee, että se viedään kuljetusautolla valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
71
TURVALLISUUS
Lasten turvallisuus
Lastenistuin
Volvolla on lasten turvavarusteita (lastenistuimia,
lastentyynyjä ja kiinnityslaitteita), jotka on kehitetty juuri tähän autoon sopiviksi.
Lasten sijoittaminen autoon ja käytettävä varustus valitaan lapsen painon ja koon mukaan.
Volvon lastenturvavarustuksella saadaan parhaat
edellytykset lapsen turvalliselle matkustamiselle
autossa. Lisäksi lasten turvavarustus sopii hyvin ja
on helppo käyttää.
Lasten on aina matkustettava autossa oikein kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta. Lasta ei saa
kuljettaa aikuisen sylissä.
Volvo suosittelee, että lapset matkustavat selkänoja menosuuntaan käännetyssä lastenistuimessa niin pitkään kuin mahdollista, vähintään
3-4 vuoden ikään, ja sen jälkeen eteenpäin käännetyllä lastentyynyllä/lastenistuimella 10 vuoden
ikäisiksi.
Lasten pitää istua hyvin ja turvallisesti. Varmistakaa, että lastenistuinta käytetään oikein.
Katsokaa lastenistuimen asennusohjetta, jotta
asennus tapahtuu oikein.
HUOM
Lasten turvatuotteita käytettäessä on tärkeää
lukea mukana toimitetut asennusohjeet.
Lastenistuimen sijoittaminen
72
Integroitu lastenistuin* (s. 83)
Lakimääräykset siitä, miten lapset tulee sijoittaa autoon, vaihtelevat maittain. Ottakaa selvää lakien sisällöstä.
VAROITUS
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lastenistuin (s. 72)
HUOM
Henkilöt, jotka ovat lyhyempiä kuin 140 cm,
eivät saa koskaan istua matkustajan paikalla
edessä, jos turvatyyny on aktivoitu.
Jos teillä on kysymyksiä lasten turvavälineiden
asentamisesta, tiedustelkaa tarkempia ohjeita
tuotteen valmistajalta.
Turvallisuus (s. 58)
Jos matkustajan paikan turvatyyny on deaktivoitu,
voidaan lastenistuin/lastentyyny asettaa etumatkustajan paikalle.
Älkää koskaan asettako lasta lastentyynylle,
lastenistuimeen tai matkustajan paikalle sijoitettuun, taaksepäin käännettyyn, jos turvatyyny
on aktivoitu.
HUOM
•
•
•
tua vakavasti, jos turvatyyny täyttyy, jos lapsi istuu
matkustajan paikalla.
Lastenistuin ja turvatyyny eivät kuulu yhteen.
Sijoittakaa lastenistuimet/lastentyynyt aina toiselle tai kolmannelle istuinriville, jos matkustajan
paikan turvatyyny on aktivoitu. Lapsi voi vammau-
Lastenistuimen asennus
On tärkeää ottaa seuraavat kohdat huomioon,
kun lastenistuin asennetaan autoon.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
TURVALLISUUS
VAROITUS
Lastentyynyjä tai lastenistuimia, joissa on turvavyölukon avauspainikkeen kohdalle asettuvia teräsrautoja tai muita rakenteita, ei saa
käyttää, koska ne voivat aiheuttaa turvavyölukon tahattoman avautumisen.
Jos lastenistuin on varustettu alakiinnitysnauhoilla, Volvo suosittelee, että niissä käytetään
alakiinnityskohtia1.
•
ISOFIX-opasta voidaan käyttää lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi.
•
Asennus toiselle istuinriville
Käyttäkää vain lastenistuimia, joita Volvo suosittelee, jotka ovat yleishyväksyttyjä2 tai puoliuniversaalisia ja joiden valmistajan ajoneuvoluettelossa auto on.
•
Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitysnauhaa istuimen pitkittäissäädön vipuun tai istuimen jousiin, kiskoihin tai palkkeihin istuimen
alla. Terävät reunat voivat vioittaa turvavyötä.
•
Älkää antako lastenistuimen yläosan painaa
tuulilasia vasten.
•
Tukijaloilla varustettua lastenistuinta ei saa
asentaa keskipaikalle.
•
Laitapaikat on varustettu ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä ja ne on hyväksytty tyypille i-Size3.
•
Kaikki paikat on varustettu yläkiinnityskohdilla. Volvo suosittelee, että lastenistuimen
yläkiinnitysnauhat vedetään niskasuojan
aukon läpi ennen kuin ne kiristetään kiinnityskohtiin. Jos tämä ei ole mahdollista, noudattakaa istuinvalmistajan suosituksia.
•
Kolmannella istuinrivillä varustetuissa
autoissa pitää toinen istuinrivi säätää takimmaiseen asentoonsa. Jos myös kolmannella
istuinrivillä käytetään lastenistuinta, voidaan
tehdä poikkeuksia. Tarkastakaa tällöin aina,
että lastenistuin on asennettu valmistajan
ohjeiden mukaisesti.
•
Jos lastenistuin on varustettu alakiinnitysnauhoilla, älkää koskaan säätäkö etuistuimen
Asennus etuistuimelle
• Tarkastakaa, että matkustajan turvatyyny on
deaktivoitu.
•
Käyttäkää vain lastenistuimia, joita Volvo suosittelee, jotka ovat yleishyväksyttyjä tai puoliuniversaalisia ja joiden valmistajan ajoneuvoluettelossa auto on.
•
ISOFIX-lastenistuin voidaan asentaa vain,
kun auto on varustettu lisävarusteena saatavalla ISOFIX-konsolilla1.
•
Säätäkää istuin takimmaiseen asentoonsa.
Jos myös toisella istuinrivillä käytetään lastenistuinta, voidaan tehdä poikkeuksia. Tarkastakaa tällöin aina, että lastenistuin on asennettu valmistajan ohjeiden mukaisesti.
1
2
3
•
Lisävarustetarjonta vaihtelee markkina-alueittain.
Ei koske keskipaikkaa.
Vaihtelee markkina-alueittain.
asentoa, kun kiinnitysnauhat on asennettu
alakiinnityskohtiin. Muistakaa aina irrottaa
alakiinnitysnauhat, kun lastenistuin ei ole
asennettuna.
ISOFIX-opasta ei pidä käyttää lastenistuinta
asennettaessa.
Asennus kolmannelle istuinriville
Käyttäkää vain lastenistuimia, joita Volvo suosittelee, jotka ovat yleishyväksyttyjä tai puoliuniversaalisia ja joiden valmistajan ajoneuvoluettelossa auto on.
•
Tukijaloilla varustettua lastenistuinta ei saa
asentaa kolmannelle istuinriville.
•
Säätäkää tarvittaessa toista istuinriviä eteenpäin riittävän tilan saamiseksi. Jos myös toiselle istuinriville on asennettu lastenistuin,
tarkistakaa, että se on edelleen asennettuna
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
}}
73
TURVALLISUUS
||
Matkustajan turvatyynyn tarra
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Lasten turvallisuus (s. 72)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat (s. 74)
Lastenistuinten alakiinnityskohdat (s. 75)
i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 78)
Matkustajan turvatyynyn aktivointi/deaktivointi* (s. 67)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat
Auto on varustettu lastenistuinten yläkiinnityskohdilla toisen istuinrivin laitapaikoilla.
Yläkiinnityskohdat on pääasiassa tarkoitettu käytettäviksi yhdessä eteenpäin käännettyjen lastenistuinten kanssa.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kiinnitetään yläkiinnityskohtiin.
Kiinnityskohtien sijainti
Tarra matkustajan puoleisessa häikäisysuojassa.
Kiinnityskohtien sijainti osoitetaan symboleilla selkänojan
takapuolella.
Tarra matkustajan puoleisessa ovipilarissa. Tarra tulee
näkyviin, kun matkustajan ovi avataan.
Kiinnityskohdat on sijoitettu toisen istuinrivin laitapaikoille.
Matkustajan turvavyön varoitustarra on sijoitettu
edellä olevan mukaisesti.
74
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
TURVALLISUUS
VAROITUS
Lastenistuimen ylemmät kiinnitysnauhat pitää
vetää niskatuen jalan reiän läpi ennen kuin ne
kiristetään kiinni kiinnityskohtaan. Jos tämä ei
ole mahdollista, noudattakaa istuimen valmistajan suosituksia.
HUOM
Kääntäkää niskasuojia tämän tyyppisen lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi autoihin, joissa on käännettävät niskasuojat laitapaikoilla.
Lastenistuinten alakiinnityskohdat
Auto on varustettu lastenistuinten alakiinnityskohdilla etuistuimessa* ja toisessa istuinrivissä.
Alakiinnityskohdat on tarkoitettu käytettäviksi
yhdessä taaksepäin käännettyjen lastenistuinten
kanssa.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kiinnitetään alakiinnityskohtiin.
Kiinnityskohtien sijainti
Kiinnityskohtien sijainti toisessa istuinrivissä.
Toisen istuinrivin kiinnityskohdat sijaitsevat etuistuinten lattiakiskojen takapäässä.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
Jos auton tavaratilan päällä on näkösuoja, se
pitää poistaa, ennen kuin lastenistuin voidaan
asentaa kiinnityskohtiin.
•
•
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Lastenistuin (s. 72)
Lastenistuinten alakiinnityskohdat (s. 75)
Kiinnityskohtien sijainti etuistuimessa.
i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 78)
Etuistuimen kiinnityskohdat on sijoitettu matkustajan paikan jalkatilan sivuille.
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 76)
•
Lastenistuin (s. 72)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat (s. 74)
i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 78)
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 76)
Matkustajan turvatyynyn aktivointi/deaktivointi* (s. 67)
Etuistuimen kiinnityskohdat ovat asennettuina
vain, jos auto on varustettu matkustajan turvatyynyn* aktivointiin/deaktivointiin tarkoitetulla vaihtokytkimellä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
75
TURVALLISUUS
Taulukko lastenistuimen
sijoittamista varten käytettäessä
auton turvavyötä
Taulukko antaa suosituksen siitä, mitkä lastenistuimet sopivat missäkin ja minkä kokoiselle lapselle.
Paino
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
Ryhmä 1
9–18 kg
Ryhmä 2
15–25 kg
76
HUOM
Lukekaa aina osa "Lastenistuimet" ennen lastenistuimen asentamista autoon.
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä)
Toinen istuinrivi, laitapaikka
Toinen istuinrivi, keskipaikka
Kolmas istuinrivi
UA, B, L
U B, L
LB
U, L
UA, B, L
U B, L
LB
U, L
UA, LC
U, LC
L
U, L
UA, D, LC
UD, LC
B*, E, LD
UD, L
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
TURVALLISUUS
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä)
Ryhmä 3
22–36 kg
UA, F, L
Toinen istuinrivi, laitapaikka
UF, L
Toinen istuinrivi, keskipaikka
B*, E, LF
Kolmas istuinrivi
UF, L
U: Sopiva yleishyväksytyille lastenistuimille.
L: Sopiva erityisille lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla tarkoitettuja erityiselle automallille, rajoitetulle tai puoliuniversaaliselle.
B: Kiinteä lastenistuin, joka on hyväksytty tälle painoryhmälle.
A
B
C
D
E
F
Säätäkää istuimen selkänoja pystyasentoon.
Volvon suositus: Volvon vauvanistuin (tyyppihyväksyntä E1 04301146).
Volvon suositus: Volvon käännettävä lastenistuin taaksepäin suunnattuna (tyyppihyväksyntä E5 04192).
Volvon suositus: Volvon käännettävä lastenistuin eteenpäin suunnattuna (tyyppihyväksyntä E5 04192); Lastentyyny selkänojalla ja ilman (tyyppihyväksyntä E5 04216); Volvon turvavyötyyny selkänojalla (tyyppihyväksyntä E1 04301169).
Volvon suositus: Integroitu turvavyötyyny (tyyppihyväksyntä E5 04218).
Volvon suositus: Lastentyyny selkänojalla ja ilman (tyyppihyväksyntä E5 04216); Volvon turvavyötyyny selkänojalla (tyyppihyväksyntä E1 04301169).
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta etumatkustajan
istuimelle, jos autossa on aktivoitava turvatyyny.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Lastenistuin (s. 72)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat (s. 74)
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 79)
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 82)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
77
TURVALLISUUS
i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat
Auto on varustettu lastenistuinten i-Size/
ISOFIX4-kiinnityskohdilla toisessa istuinrivissä.
i-Size/ISOFIX on kansainväliseen normiin perustuva lastenistuinten kiinnitysjärjestelmä.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kytketään i-Size/ISOFIX-kiinnityskohtiin.
Kiinnityskohtien sijainti
Kiinnityskohtien sijainti osoitetaan symboleilla4 selkänojan verhoilussa.
i-Size/ISOFIX-järjestelmän kiinnityskohdat ovat
piilossa toisen istuinrivin selkänojan alaosan
takana, laitapaikoilla.
Painakaa istumapaikan istuintyynyä alas päästäksenne käsiksi kiinnityskohtiin.
4
78
Nimi ja symboli markkina-alueesta riippuen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Lastenistuin (s. 72)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat (s. 74)
Lastenistuinten alakiinnityskohdat (s. 75)
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 82)
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 79)
TURVALLISUUS
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen
sijoittamista varten
Taulukko antaa suosituksen siitä, mitkä ISOFIXlastenistuimet sopivat mihinkin ja minkä kokoiselle lapselle.
Paino
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
KokoluokkaA
Lastenistuimen pitää olla hyväksytty määräyksen
UN Reg R44 mukaisesti ja automallin pitää olla
valmistajan ajoneuvoluettelossa.
Lastenistuimen tyyppi
E
Taaksepäin käännetty vauvakaukalo
E
Taaksepäin käännetty vauvakaukalo
C
Taaksepäin käännetty lastenistuin
D
Taaksepäin käännetty lastenistuin
HUOM
Lukekaa aina osa "Lastenistuimet" ennen lastenistuimen asentamista autoon.
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa pois käytöstä)B
Toinen istuinrivi, laitapaikka
Toinen istuinrivi, keskipaikka
Kolmas istuinrivi
ILB, C, XD
ILC
X
X
ILB, C, XD
ILC
X
X
}}
79
TURVALLISUUS
||
Paino
KokoluokkaA
Ryhmä 1
9–18 kg
Lastenistuimen tyyppi
A
Eteenpäin käännetty lastenistuin
B
Eteenpäin käännetty lastenistuin
B1
Eteenpäin käännetty lastenistuin
C
Taaksepäin käännetty lastenistuin
D
Taaksepäin käännetty lastenistuin
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa pois käytöstä)B
Toinen istuinrivi, laitapaikka
Toinen istuinrivi, keskipaikka
Kolmas istuinrivi
ILB, E, XD
ILE, IUFE
X
X
ILB, XD
ILF
X
X
IL: Sopiva erityisille ISOFIX-lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla tarkoitettuja erityiselle automallille, rajoitetulle tai puoliuniversaaliselle.
IUF: Sopiva eteenpäin käännetylle ISOFIX-lastenistuimelle, joka on yleisesti hyväksytty tälle painoryhmälle.
X: Ei sopiva ISOFIX-lastenistuimille.
A
B
C
D
E
F
Lastenistuimille, joissa on ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä, on kokoluokitus, joka auttaa käyttäjää valitsemaan oikean tyyppisen lastenistuimen. Kokoluokan voi lukea lastenistuimen lipukkeesta.
Toimii asennettaessa ISOFIX-lastenistuimia, jotka ovat semiuniversaalisesti hyväksyttyjä (IL), jos auto on varustettu lisävarusteena saatavalla ISOFIX-konsolilla (lisävarustetarjonta vaihtelee markkina-alueittain).
Volvon suositus: Volvon vauvanistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä (tyyppihyväksyntä E1 04301146).
Koskee autoa, jota ei ole varustettu ISOFIX-konsolilla.
Volvo suosittelee tälle ryhmälle selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta.
Volvon suositus: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (tyyppihyväksyntä E5 04200).
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako lasta etumatkustajan
istuimelle, jos autossa on aktivoitava turvatyyny.
80
HUOM
Jos lasten i-Size/ISOFIX-lastenistuimelta
puuttuu kokoluokitus, täytyy automallin löytyä
lastenistuimen automalliluettelosta.
HUOM
Volvo suosittelee yhteydenottoa valtuutettuun
Volvon jälleenmyyjään saadaksenne suosituksen siitä, mitä i-Size/ISOFIX-lastenistuimia
Volvo suosittelee.
TURVALLISUUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Lastenistuin (s. 72)
i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 78)
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 82)
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 76)
81
TURVALLISUUS
Taulukko i-Size-lastenistuimen
sijoittamista varten
Lastenistuimen pitää olla hyväksytty UN Reg
R129-määräyksen mukaisesti.
Taulukko antaa suosituksen siitä, mitkä i-Sizelastenistuimet sopivat mihinkin ja minkä kokoiselle lapselle.
Lastenistuimen tyyppi
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä)
Toinen istuinrivi, laitapaikka
Toinen istuinrivi, keskipaikka
Kolmas istuinrivi
X
i-UA
X
X
i-Size-lastenistuin
i-U: Sopiva i-Size "universaaliselle" lastenistuimelle, eteen- ja taaksepäin käännetylle.
X: Ei sopiva yleishyväksytyille lastenistuimille.
A
Volvo suosittelee tälle ryhmälle selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
82
HUOM
Lukekaa aina osa "Lastenistuimet" ennen lastenistuimen asentamista autoon.
Lastenistuin (s. 72)
i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 78)
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 79)
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 76)
TURVALLISUUS
Integroitu lastenistuin*
•
Integroiduissa turvavyötyynyissä toisen istuinrivin
keskipaikalla lapset voivat istua mukavasti ja turvallisesti.
turvavyön lantio-osa on sijoitettu alas lantion
päälle, jolloin se antaa mahdollisimman hyvän
suojan
•
niskasuoja säädetään samalle korkeudelle
kuin lapsen pää, jotta se peittää pään koko
takaosan mahdollisimman hyvin.
Turvavyötyyny on erityisesti suunniteltu antamaan
hyvä turvallisuus. Yhdessä turvavyön kanssa se
on hyväksytty lapsille, jotka painavat 15 - 36 kg ja
ovat vähintään 97 cm pitkiä.
VAROITUS
integroitu turvavyötyyny on lukitussa asennossa
•
turvavyö on kosketuksessa lapsen kehoon ja
ettei se ole löysällä tai kiertynyt
•
turvavyö ei ole lapsen kaulan päällä tai olkapään alapuolella
Vetäkää kahvasta eteenpäin ja ylöspäin lastenistuimen avaamiseksi.
Jos integroitua turvavyötyynyä koskevia
ohjeita ei noudateta, lapselle voi aiheutua
vakavia vammoja onnettomuustapauksessa.
Oikea sijainti, vyön pitää olla asetettuna reilusti olkapään
päälle.
•
Integroitu turvavyötyyny toisen istuinrivin keskipaikalla käännetään ylös käytön yhteydessä.
Volvo suosittelee, että korjauksen tai vaihdon
tekee vain valtuutettu Volvon tekninen palvelu.
Älkää tehkö muutoksia tai lisäyksiä turvavyötyynyyn. Jos integroitu turvavyötyyny on ollut
alttiina voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyötyyny pitää
vaihtaa. Vaikka turvavyötyyny vaikuttaakin vaurioitumattomalta, osa sen suojaominaisuuksista on voitu menettää. Turvavyötyyny pitää
vaihtaa myös, jos se on hyvin kulunut.
VAROITUS
Tarkastakaa ennen matkaa, että:
Integroidun turvavyötyynyn
kääntäminen ylös*
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lasten turvallisuus (s. 72)
Integroidun turvavyötyynyn kääntäminen ylös*
(s. 83)
Integroidun turvavyötyynyn kääntäminen alas*
(s. 84)
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
83
TURVALLISUUS
||
Integroidun turvavyötyynyn
kääntäminen alas*
Integroitu turvavyötyyny toisen istuinrivin keskipaikalla voidaan kääntää alas, kun sitä ei käytetä.
Painakaa lastenistuinta taaksepäin sen lukitsemiseksi.
Painakaa kädellä alaspäin istuimen keskeltä
sen lukitsemiseksi.
VAROITUS
Jos integroitua turvavyötyynyä koskevia
ohjeita ei noudateta, lapselle voi aiheutua
vakavia vammoja onnettomuustapauksessa.
TÄRKEÄÄ
Tarkastakaa ennen kääntämistä alas, ettei
irtonaisia esineitä (esim. leikkikaluja) ole
jätetty tyynyn alla olevaan tilaan.
Vetäkää kahvasta eteenpäin istuimen vapauttamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
HUOM
Integroitu lastenistuin* (s. 83)
Käännettäessä selkänoja takana pitää turvavyötyyny ensin kääntää alas.
Integroidun turvavyötyynyn kääntäminen alas*
(s. 84)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
84
Integroitu lastenistuin* (s. 83)
Integroidun turvavyötyynyn kääntäminen ylös*
(s. 83)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Mittarit, katkaisimet ja
hallintalaitteet, vasemmalta
ohjattava auto
Yhteenvedoissa näytetään, minne näytöt ja säätimet on kuljettajan lähietäisyydellä sijoitettu.
Näyttö/toiminto/säädin
Näyttö/toiminto/säädin
Ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja
Etulukuvalot ja matkustamovalaistus
Ohjauspyörän säätö
Äänitorvi
Ohjauspyörän vasemmanpuoleinen painikesarja
Panoraamakatto*
Näyttö kattokonsolissa
Sisätaustapeilin manuaalinen himmennys
Konepellin avaaminen
Näyttövalaistus, takaluukun lukituksen
avaaminen, takaluukun avaaminen/sulkeminen*, halogeenivalonheittimien korkeussuuntauksen säätö
Näyttö/toiminto/säädin
Positiovalot, huomiovalot, lähivalot, kaukovalot, vilkut, takasumuvalo, välimatkamittarin nollaus
Automaattivaihteiston manuaalinen vaihtaminen*
Keskinäyttö
Head-up -näyttö*
Varoitusvilkut, enimmäishuurteenpoisto/
tuulilasin sähkölämmitys*, media, käsinekotelon luukun avaaminen
Kuljettajan näyttö
Pyyhkimet ja huuhtelulaite, sadetunnistin*
86
Näyttö/toiminto/säädin
Vaihteenvalitsin
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Näyttö/toiminto/säädin
Näyttö/toiminto/säädin
Käynnistyskytkin
Muistit seuraavien asetuksia varten:
Ajotilat*
Seisontajarru
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
•
•
•
sähkökäyttöinen etuistuin*
Ulkotaustapeilit
Mittarit, katkaisimet ja
hallintalaitteet, oikealta ohjattava
auto
Yhteenvedoissa näytetään, minne näytöt ja säätimet on kuljettajan lähietäisyydellä sijoitettu.
Head-up -näyttö*
Ikkunan avaaminen, sivuovien ja takaluukun lukitseminen/lukituksen avaaminen
Ikkunannostimet, ulkotaustapeilit
Etuistuimen säätö
Näyttö/toiminto/säädin
Positiovalot, huomiovalot, lähivalot, kaukovalot, vilkut, takasumuvalo, välimatkamittarin nollaus
Automaattivaihteiston manuaalinen vaihtaminen*
Head-up -näyttö*
Kuljettajan näyttö
Pyyhkimet ja huuhtelulaite, sadetunnistin*
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
87
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Näyttö/toiminto/säädin
Näyttö/toiminto/säädin
Näyttö/toiminto/säädin
Ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja
Etulukuvalot ja matkustamovalaistus
Käynnistyskytkin
Panoraamakatto*
Ajotilat*
Näyttö kattokonsolissa
Seisontajarru
Sisätaustapeilin manuaalinen himmennys
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
Näyttövalaistus, takaluukun lukituksen
avaaminen, takaluukun avaaminen/sulkeminen*, halogeenivalonheittimien korkeussuuntauksen säätö
Konepellin avaaminen
Äänitorvi
Ohjauspyörän säätö
Ohjauspyörän vasemmanpuoleinen painikesarja
Näyttö/toiminto/säädin
Keskinäyttö
Varoitusvilkut, enimmäishuurteenpoisto/
tuulilasin sähkölämmitys*, media, käsinekotelon luukun avaaminen
Vaihteenvalitsin
88
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Näyttö/toiminto/säädin
Muistit seuraavien asetuksia varten:
•
•
•
sähkökäyttöinen etuistuin*
Ulkotaustapeilit
Head-up -näyttö*
Ikkunan avaaminen, sivuovien ja takaluukun lukitseminen/lukituksen avaaminen
Ikkunannostimet, ulkotaustapeilit
Etuistuimen säätö
Kuljettajan näyttö
12-tuumainen kuljettajan näyttö
Kuljettajan näyttö esittää tietoja autosta ja ajamisesta.
Kuljettajan näyttöön kuuluu mittareita, ilmaisimia
sekä merkki- ja varoitussymboleita. Se, mitä kuljettajan näytössä esitetään, riippuu auton varustuksesta, asetuksista ja kulloinkin aktivoituina olevista toiminnoista.
Kuljettajan näyttö on saatavana kahdessa eri
koossa: 12 ja 8 tuumaa.
VAROITUS
Jos kuljettajan näytössä on vika, esimerkiksi
jarruja, turvatyynyjä tai muita turvajärjestelmiä
koskevaa tietoa ei ehkä voida näyttää. Kuljettaja ei voi tällöin tarkistaa auton järjestelmien
tilaa eikä saada ajankohtaisia varoituksia ja
tietoja.
VAROITUS
Vasemmalla
• Nopeusmittari
•
•
•
Välimatkamittari
•
Liikennemerkki-informaatio
Matkamittari
Nopeudensäätimen ja nopeudenrajoittimen
tiedot
Jos kuljettajan näyttö sammuu, ei käynnisty
aktivoitaessa/käynnistettäessä tai on kokonaan tai osittain lukukelvoton, autoa ei saa
käyttää. Auto on vietävä viipymättä korjaamolle. Volvo suosittelee valtuutettua Volvon
teknistä palvelua.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
89
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Keskellä
• Merkki- ja varoitusvalot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ulkolämpötilamittari
•
•
1
90
Hybridiakun varaustaso
Sovellusvalikko (aktivoidaan ohjauspyörän
painikesarjalla)
Kello
Kuljettajan näytön aktivointi
Ilmoitukset, tietyissä tapauksissa grafiikan
kanssa
Kuljettajan näyttö aktivoituu heti, kun jokin ovi
avataan, ts. jännitetilassa 0. Se sammuu hetken
kuluttua, jos sitä ei käytetä. Se voidaan aktivoida
uudelleen jollakin seuraavista tavoista:
Ajomatka tyhjään säiliöön
Ajomatka tyhjään akkuun
Kompassi
•
•
•
Mediasoitin
Kuljettajan näytön asetukset
Navigointikartta
Osa kuljettajan näytössä esitettävien kohtien asetuksista voidaan tehdä sovellusvalikossa, katsokaa osa "Sovellusvalikko kuljettajan näytössä".
Ovi- ja turvavyöinformaatio
Lataustila
Puhelin
Puheohjaus
Oikealla
• Kierroslukumittari (valitusta ajotilasta riippuen).
•
•
•
•
•
•
Polttoainemittari
Akkumittari
Vaihtamisosoitin
Valittu ajotila. Valittavissa olevat ajotilat ovat
Hybrid, Off Road, Save, Pure, Power ja AWD
Painakaa jarrupoljinta,
Kääntäkää käynnistyskytkin jännitetilaan I tai
Avatkaa jokin ovi.
näytössä tiedot näytetään keskellä ja 8-tuumaisessa oikealla ylhäällä olevassa kentässä.
• Teemat. Valitkaa teema (ulkonäkö) kuljettajan näytölle (Glass, Minimalistic,
Performance tai Chrome Rings).
Järjestelmän kieltä voidaan muuttaa painamalla
Asetukset Järjestelmä Valitse
järjestelmän kieli. Muutos vaikuttaa kieleen kaikissa näytöissä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Merkkivalot kuljettajan näytössä (s. 92)
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä
(s. 94)
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä (s. 102)
Kuljettajan näytön lisenssisopimus (s. 97)
Valikossa Asetukset My Car Näytöt keskinäytön päänäkymässä on mahdollista asettaa:
• Kuljettajannäytön taustan tila. Valitkaa,
mitä esitetään taustalla kuljettajan näytössä
(Älä näytä tietoja taustalla, Näytä juuri
soitettavan median tiedot tai Näytä
navigointi, vaikka reittiä ei ole
määritetty1). 12-tuumaisessa kuljettajan
Hybridimittari (valitusta ajotilasta riippuen)
Hetkellinen polttoaineenkulutus
8-tuumaisessa kuljettajan näytössä näytetään ainoastaan opastus, kartta näytetään vain 12-tuumaisessa kuljettajan näytössä. Katsokaa lisätietoa kappaleista "Karttanavigoinnin näytöt ja käyttösäätimet" ja "Karttanavigointi kuljettajan näytössä"
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan
näytössä
Valitusta ajotilasta riippuen kuljettajan näytössä
näytetään erilaisia mittareita ja toimintoja. Ajotilat
ovat kaikki ainutlaatuisia välineitä, joiden avulla
kuljettaja voi ajaa autoa mahdollisimman taloudellisesti.
Auto tallentaa myös tilaston tehdyistä ajomatkoista, jotka voidaan nähdä pylväsdiagrammeina.
Hybridimallin symbolit
Eri mittarit näyttävät eri tavoin suhteen sen välillä,
paljonko tehoa otetaan sähkömoottorista ja paljonko tehoa on käytettävissä.
Ilmoittaa kulloinkin saatavana olevan
sähkömoottorin tehon tason. Täyttynyt
symboli tarkoittaa, että sähkömoottoria
käytetään.
Ilmoittaa kulloinkin saatavana olevan
sähkömoottorin tehon tason. Jos symboli ei ole täytetty, sähkömoottoria ei
käytetä.
Ilmoittaa tehotason, jolla polttomoottori
käynnistyy. Täyttynyt symboli tarkoittaa,
että polttomoottoria käytetään.
Ilmoittaa tehotason, jolla polttomoottori
käynnistyy. Jos symboli ei ole täytetty,
polttomoottoria ei käytetä.
Hybridiakun lataamisesta ilmoittava
ilmaisin.
Esimerkki
Ilmaisin, joka ilmoittaa sähkömoottorin
käytettävissä olevan energian määrän
akussa. Ilmaisin näytetään hybridiakkumittarin oikeassa alakulmassa.
eDTE (Electrical Distance To Empty) ilmaisin. Näyttää akun latauksella jäljellä olevan ajomatkan.
Hybridimittari
Saatavana oleva sähkömoottorin teho
Hybridi- ja polttoainemittarien välissä, mittaristossa oikealla alhaalla, on akkumittari. Mittari
näyttää, paljonko akussa on energiaa jäljellä. Tätä
energiaa käytetään sähkömoottoria varten, mutta
myös auton viilentämiseen tai lämmittämiseen.
Auto on käynnistetty mutta seisoo paikallaan,
tehoa ei tarvita.
Kuljettajan haluama teho
Ilmoittaa, paljonko kuljettaja haluaa tehoa käyttämällä kaasupoljinta. Mitä korkeammalla se on
asteikossa, sitä suuremman tehon kuljettaja
haluaa valitulla vaihteella. Salaman ja pisaran välinen merkintä osoittaa kohdan, jossa sähkömoottori lakkaa toimimasta ja polttomoottori käynnistyy.
Sähkömoottori ei voi tuottaa pyydettyä moottorin
tehoa ja polttomoottori käynnistyy.
}}
91
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
taso säilytetään siten, että järjestelmä sammuttaa/käynnistää polttomoottorin samalla tavalla
kuin Hybrid-tilassa. Polttomoottoria käytetään.
Jos hybridiakun energiataso on alle 33 % aktivoitaessa ajotila, polttomoottori käynnistyy akun
lataamiseksi 33 %:iin. Ks. lisätietoa osasta "Ajotilat".
Aiheeseen liittyvät tiedot
Auto tuottaa virtaa akkuun, akkua ladataan, esim.
painettaessa jarrupoljinta kevyesti tai käytettäessä moottorijarrutusta alamäessä.
Ajoasento Save
•
Ajodatan esittäminen kuljettajan näytössä
(s. 163)
•
Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä
(s. 165)
•
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 89)
Ajotilat (s. 369)
Hybridiin liittyvät symbolit ja ilmoitukset
(s. 416)
Merkkivalot kuljettajan näytössä
Merkkivalosymbolit ilmoittavat kuljettajalle toiminnon aktivoinnista, järjestelmän toiminnasta tai
ilmenneestä viasta tai puutteesta.
Symboli
Sisältö
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
Infosymboli syttyy yhdessä kuljettajan näytössä olevan tekstin kanssa,
kun auton jossain järjestelmässä
on sattunut poikkeama normaalista.
Infosymboli voi syttyä myös
yhdessä muiden symbolien kanssa.
Vika jarrujärjestelmässä
Symboli palaa, kun seisontajarrussa
on toimintahäiriö.
Vika ABS-järjestelmässä
Jos symboli syttyy, järjestelmä ei
toimi. Auton varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen, mutta ilman
ABS-toimintoa.
Automaattinen jarru päällä
Save-ajotila on aktivoitu. Akku on lukittu tasolle,
jolla ajotila aktivoitiin. Tästä on merkkinä akkuil. Energiamaisimen kohdalla oleva symboli
92
Jarru pitää auton paikallaan, kun se
on pysähtynyt. Symboli palaa, kun
toiminto on aktivoitu ja käyttöjarru
tai seisontajarru vaikuttaa.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Symboli
Sisältö
Symboli
Sisältö
Symboli
Sisältö
Rengaspainejärjestelmä
Positiovalot/huomiovalot
Automaattiset kaukovalot pois
Symboli palaa rengaspaineen
ollessa liian matala. Rengaspainejärjestelmän vian yhteydessä symboli vilkkuu ensin n. 1 minuutin ja
palaa sitten jatkuvasti. Tämä voi
johtua siitä, ettei järjestelmä voi
havaita liian matalaa rengaspainetta tai varoittaa siitä tarkoitetulla
tavalla.
Symboli palaa, kun positiovalot/
huomiovalot ovat päällä.
Symboli palaa valkoisena, kun automaattiset kaukovalot ovat pois
päältä. Positiovalot/huomiovalot
ovat päällä.
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Symboli palaa sinisenä, kun automaattiset kaukovalot ovat päällä.
Jos symboli syttyy moottorin käynnistämisen jälkeen, se voi johtua
viasta auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä. Ajakaa korjaamolle
tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Automaattiset kaukovalot pois
Vasen ja oikea vilkku
Symboli vilkkuu, kun vilkkuja käytetään.
Vika ABL-järjestelmässä
Symboli palaa, jos ABL-toimintoon
(Active Bending Lights) on syntynyt
vika.
Automaattiset kaukovalot päällä
Kaukovalot päällä
Symboli palaa, kun kaukovalot ja
positiovalot/huomiovalot ovat
päällä.
Takasumuvalo päällä
Symboli palaa takasumuvalon
ollessa päällä.
Symboli palaa valkoisena, kun automaattiset kaukovalot ovat pois
päältä.
Sadetunnistin päällä
Kaukovalot päällä
Esi-ilmastointi päällä
Symboli palaa, kun kaukovalot ovat
sytytettyinä sekä kaukovalovilkun
yhteydessä.
Symboli palaa, kun moottorin- ja
matkustamonlämmitin/ilmastointilaite esi-ilmastoi autoa.
Automaattiset kaukovalot päällä
Vakautusjärjestelmä
Symboli palaa sinisenä, kun automaattiset kaukovalot ovat päällä.
Positiovalot/huomiovalot ovat
päällä.
Vilkkuva symboli ilmaisee, että
vakautusjärjestelmä toimii. Jos
symboli palaa jatkuvasti, järjestelmään on syntynyt vika.
Symboli palaa sadetunnistimen
ollessa päällä.
}}
93
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Symboli
Sisältö
Vakautusjärjestelmä, sport-tila
Sport-tila antaa mahdollisuuden
aktiivisempaan ajokokemukseen.
Järjestelmä tunnistaa tällöin, ovatko
kaasupoljin, ohjauspyörän liikkeet ja
kaarreajo aktiivisempia kuin normaalissa ajossa ja sallii silloin
auton takapään hallitun luiston tiettyyn tasoon asti ennen kuin se
puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa
auton. Symboli palaa, kun sport-tila
on aktivoitu.
Oven, konepellin, takaluukun ja
polttoainesäiliön luukun muistutin
Varoitussymbolit kuljettajan
näytössä
Jos konepelti, takaluukku, polttoainesäiliön
luukku tai jokin ovi ei ole kunnolla kiinni, syttyy
info- tai varoitussymboli sekä grafiikka kuljettajan
näytössä.
Varoitussymbolit ilmoittavat kuljettajalle tärkeän
toiminnon aktivoinnista tai vakavan vian tai puutteen ilmenemisestä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 89)
•
Ovi- ja vyömuistutin (s. 63)
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä
(s. 94)
VAROITUS
Jos jarrunesteen pinta on jarrunestesäiliön
MIN-tason alapuolella, autolla ei saa enää
ajaa lisäämättä jarrunestettä.
Jarrunesteen häviämisen syy täytyy tarkastaa
huoltokorjaamossa. Volvo suosittelee yhteydenottoa valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Kaista-avustaja
Valkoinen symboli: Kaista-avustaja
päällä ja tieviivat on havaittu.
Harmaa symboli: Kaista-avustaja
päällä, mutta tieviivoja ei havaittu.
Keltainen symboli: Kaista-avustaja
varoittaa/puuttuu tilanteeseen.
Kaista-avustaja ja sadetunnistin
Valkoinen symboli: Kaista-avustaja
päällä ja tieviivat on havaittu. Sadetunnistin on päällä.
Harmaa symboli: Kaista-avustaja
päällä, mutta tieviivoja ei havaittu.
Sadetunnistin on päällä.
94
VAROITUS
Jos jarru- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, on vaarana auton takapään voimakas
luisto voimakkaasti jarrutettaessa.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Symboli
Sisältö
Symboli
Sisältö
Symboli
Sisältö
Varoitus
Vika jarrujärjestelmässä
Pieni öljynpaine
Punainen varoitusvalo syttyy, kun
on havaittu vika, joka voi vaikuttaa
turvallisuuteen ja/tai auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään
kuljettajan näytössä selventävä
teksti-ilmoitus. Varoitussymboli voi
syttyä myös yhdessä muiden symbolien kanssa.
Jos symboli syttyy, jarrunestettä
saattaa olla liian vähän. Viekää auto
lähimpään valtuutettuun korjaamoon jarrunesteen tarkastuttamista
ja lisäämistä varten.
Jos symboli syttyy ajon aikana,
moottorin öljypaine on liian pieni.
Sammuttakaa moottori välittömästi
ja tarkastakaa moottorin öljymäärä,
lisätkää tarvittaessa. Jos symboli
syttyy ja öljymäärä on normaali,
ottakaa yhteys korjaamoon. Volvo
suosittelee, että otatte yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Turvavyömuistutin
Symboli vilkkuu, jos joku etuistuimella ei ole kiinnittänyt turvavyötä
tai takaistuimella matkustava on
avannut turvavyön.
Seisontajarru kytketty
Symboli palaa jatkuvasti, kun seisontajarru on kytkettynä.
Vilkkuva symboli tarkoittaa, että on
syntynyt vika. Lukekaa kuljettajan
näytössä oleva ilmoitus.
Käynnistysakku ei lataa
Symboli syttyy ajon aikana, jos sähköjärjestelmässä on syntynyt vika.
Hakeutukaa korjaamolle. Volvo
suosittelee, että otatte yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Turvatyynyt
Jos symboli jää palamaan tai syttyy
ajon aikana, jossain auton turvajärjestelmistä on havaittu vika. Lukekaa kuljettajan näytössä oleva
ilmoitus. Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Oven, konepellin, takaluukun ja
polttoainesäiliön luukun muistutin
Jos konepelti, takaluukku, polttoainesäiliön
luukku tai jokin ovi ei ole kunnolla kiinni, syttyy
info- tai varoitussymboli sekä grafiikka kuljettajan
näytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 89)
Merkkivalot kuljettajan näytössä (s. 92)
}}
95
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
•
•
Ovi- ja vyömuistutin (s. 63)
Ulkolämpötilamittari
Turvallisuus (s. 58)
Ulkolämpömittari esitetään kuljettajan näytössä.
Anturi havainnoi lämpötilaa auton ulkopuolella.
Ulkolämpötilamittarin sijainti kuljettajan näytössä.
Jos auto on seissyt paikallaan, mittari voi näyttää
liian korkeaa lämpötila-arvoa.
Kun ulkolämpötila on alueella +2 °C - -5 °C ,
palaa myös lumihiutalesymboli kuljettajan näytössä varoittaen mahdollisesta liukkaudesta.
Lumihiutalesymboli syttyy myös tilapäisesti headup -näytössä, jos auto on varustettu sellaisella.
Ulkolämpömittarin asettaminen
Muuttakaa mm. lämpömittarin yksikköä keskinäytön päänäkymän kautta.
–
96
Valitkaa Asetukset Järjestelmä
Yksiköt ja merkitkää haluamanne yksikkötyyppi, Metrinen, Brittiläinen tai US.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 89)
Ilmastoinnin tunnistimet (s. 174)
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Kello
Kello näytetään sekä kuljettajan näytössä että
keskinäytössä.
Sijainti
Automaattinen aika GPS:llä varustetuissa
autoissa
Jos auto on varustettu navigointijärjestelmällä, on
mahdollista valita Automaattinen aika. Aikavyöhyke säädetään tällöin automaattisesti sen
mukaan, missä auto on. Tietyn tyyppistä navigointijärjestelmää varten pitää myös nykyinen paikka
(maa) asettaa, jotta saadaan oikea aikavyöhyke.
Jos Automaattinen aika ei ole valittuna, säädetään aika ja päivämäärä nuolilla ylös tai alas kosketusnäytössä.
Kesäaika
Tietyissä maissa on mahdollista valita automaattinen kesäajan asettaminen toiminnolla Auto.
Muissa maissa voidaan kesäaika asettaa painamalla Päälle tai Pois.
Kellon sijainti 12- ja 8-tuumaisessa kuljettajan näytössä.
Keskinäytössä kello on sijoitettu ylimmäiseksi
oikealle tilakentässä.
Kuljettajan näytön lisenssisopimus
Lisenssi on sopimus tietyn toiminnan suorittamisesta oikein tai oikeutta hyödyntää toisen
oikeutta sopimuksessa ilmoitetuin ehdoin. Seuraava teksti on Volvon sopimus valmistajan/kehittäjän kanssa ja se on englanninkielinen.
BSD 4-clause "Original" or "Old"
License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the
following acknowledgement: This product
includes software developed by the
University of California, Berkeley and its
contributors.
4.
Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 89)
Asetusnäkymä (s. 166)
Tietyissä tilanteissa voivat ilmoitukset ja informaatio peittää kellon kuljettajan näytössä.
Ajan ja päivämäärän asetukset
Valitkaa Asetukset Järjestelmä
Kellonaika ja Päivämäärä keskinäytön päänäkymässä aika- ja päivämääräformaattien asetusten
muuttamiseksi.
Säätäkää aikaa ja päivämäärää painamalla nuolia
ylös tai alas kosketusnäytössä.
}}
97
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 3-clause "New" or "Revised"
License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
98
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
Neither the name of the organisation nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derive from this
software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed or
implied, of the FreeBSD Project.
FreeType Project License
1.
1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages; some
of them may contain, in addition to the
FreeType font engine, various tools and
contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do
not fall under their own explicit license. The
license affects thus the FreeType font
engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which
all encourage inclusion and use of free
software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that this
software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution) o You can use this software for
whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote
this software. If you use it, or only parts of it,
in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that
you've used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products,
provided that all warranty or liability claims
are assumed by the product vendor. Legal
Terms 0. Definitions Throughout this license,
the terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be they
named as alpha, beta or final release. `You'
refers to the licensee, or person using the
project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source code
as well as linking it to form a `program' or
`executable'. This program is referred to as `a
program using the FreeType engine'. This
license applies to all files distributed in the
original FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not a
particular file is covered by this license, you
must contact us to verify this. The FreeType
project is copyright (C) 1996-1999 by David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. All rights reserved except as
specified below. 1. No Warranty THE
FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType project
is copyrighted material, only this license, or
another one contracted with the authors,
grants you the right to use, distribute, and
modify it. Therefore, by using, distributing, or
modifying the FreeType project, you indicate
that you understand and accept all the terms
of this license.
2.
Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: o Redistribution
of source code must retain this license file
(`licence.txt') unaltered; any additions,
deletions or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in
}}
99
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
all copies of source files. o Redistribution in
binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
on the FreeType code, not just the
unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need
be paid to us.
3.
4.
100
Advertising The names of FreeType's authors
and contributors may not be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission. We suggest, but do not require,
that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
Contacts There are two mailing lists related
to FreeType: o freetype@freetype.org
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o devel@freetype.org
Discusses bugs, as well as engine internals,
design issues, specific licenses, porting, etc.
o http://www.freetype.org Holds the current
FreeType web page, which will allow you to
download our latest development version and
read online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<david.turner@freetype.org> Robert Wilhelm
<robert.wilhelm@freetype.org> Werner
Lemberg <werner.lemberg@freetype.org>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our efforts
or the library will fulfill any of your particular
purposes or needs. This library is provided with all
faults, and the entire risk of satisfactory quality,
performance, accuracy, and effort is with the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96,
May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.88, with the
following individuals added to the list of
Contributing Authors:
Simon-Pierre Cadieux
John Bowler
Eric S. Raymond
Kevin Bracey
Gilles Vollant
Sam Bushell
and with the following additions to the disclaimer:
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Tom Tanner
1.
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy
Eric Schalnat, Group 42, Inc.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2.
Altered versions must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as
being the original source.
3.
This Copyright notice may not be removed or
altered from any source or altered source
distribution.
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the following
set of individuals:
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a product,
acknowledgment is not required but would be
appreciated.
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software.
OSI Certified Open Source is a certification mark
of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson randeg@alum.rpi.edu
April 15, 2002
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
}}
101
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
SGI Free Software B License Version
2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0,
Sept. 18, 2008)
Copyright (C) [dates of first publication] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is
hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without
102
limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealings in this Software without prior
written authorization from Silicon Graphics, Inc.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuljettajan näyttö (s. 89)
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä antaa
nopean pääsyn tavallisesti käytettäviin toimintoihin tiettyjen sovellusten osalta.
Sovellusvalikkoa kuljettajan näytössä voidaan käyttää
keskinäytön käyttämisen asemesta.
Sovellusvalikko esitetään kuljettajan näytössä ja
sitä ohjataan ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla. Sovellusvalikko tekee vaihtamisen eri
sovellusten tai sovellusten toimintojen välillä helpoksi tarvitsematta irrottaa otetta ohjauspyörästä
ja katsetta tiestä.
Sovellusvalikon toiminnot
Eri sovellukset antavat pääsyn eri tyyppisiin toimintoihin. Sovellusvalikosta voidaan ohjata seuraavia sovelluksia ja niihin kuuluvia toimintoja:
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Sovellusvalikon käsittely kuljettajan
näytössä
Sovellusvalikon avaaminen/sulkeminen
Sovellusvalikkoa kuljettajan näytössä käsitellään
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
(Sovellusvalikkoa ei voida avata silloin, kun
kuljettajan näytössä on kuittaamaton ilmoitus.
Ilmoitus on vahvistettava ennen kuin sovellusvalikko voidaan avata.)
> Sovellusvalikko avataan/suljetaan.
Sovellus
Toiminnot
Ajotietokone
Välimatkamittarin valinta, valitaan, mitä kuljettajan näytössä
esitetään yms.
Mediasoitin
Valitaan mediasoittimen aktiivinen lähde.
Puhelin
Soittaminen puhelulistan
yhteystietoon.
Sovellusvalikko sulkeutuu automaattisesti hetken
käyttämättömyyden jälkeen tai tietyillä valinnoilla.
Navigointi
Opastustauko, opastuksen aloitus hiljattain käytettyyn määränpäähän jne.
Navigointi ja valitseminen
sovellusvalikossa
–
1.
Navigoikaa eri sovelluksissa, jotka ovat käytettävissä, painamalla vasenta tai oikeaa (2).
> Toiminnot edelliselle/seuraavalle sovellukselle esitetään sovellusvalikossa.
2.
Selatkaa valitun sovelluksen toimintoja painamalla ylös tai alas (3).
3.
Vahvistakaa tai merkitkää toiminnon valinta
painamalla vahvistusta (4).
> Toiminto aktivoidaan ja tiettyjen valintojen
osalta sen jälkeen suljetaan sovellusvalikko.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 89)
Keskinäytön kuvaus (s. 32)
Sovellusvalikon käsittely kuljettajan näytössä
(s. 103)
Sovellusvalikko ja ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja.
Avaaminen/sulkeminen
Vasen/oikea
Painakaa avaamista/sulkemista (1).
Ylös/alas
Vahvistakaa
Jos sovellusvalikko avataan uudelleen, esitetään
välittömästi viimeksi valitun sovelluksen toiminnot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä (s. 102)
103
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Ilmoitukset kuljettajan näytössä ja
keskinäytössä
den kanssa esim. ilmoituksen kuittaamiseksi tai
kyselyn hyväksymiseksi.
Kuljettajan näytössä ja keskinäytössä voidaan eri
tapahtumien yhteydessä esittää ilmoituksia kuljettajan informoimiseksi tai auttamiseksi.
Huoltoilmoitukset
Seuraavassa esitetään valikoima tärkeitä huoltoilmoituksia ja niiden sisältö.
Kuljettajan näyttö
Ilmoitukset kuljettajan näytössä.
Kuljettajan näytössä esitetään prioriteetiltaan korkeita ilmoituksia kuljettajalle.
Ilmoitukset voidaan esittää eri kohdissa kuljettajan näytössä riippuen kulloinkin esitettävästä
muusta informaatiosta. Hetken kuluttua, tai kun
ilmoitus on kuitattu/hoidettu sitä edellytettäessä,
ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä. Jos ilmoitus
täytyy tallentaa, se asettuu sovellukseen Auton
tila, joka avataan keskinäytön sovellusnäkymästä.
Ilmoituksen muoto voi vaihdella ja se voidaan
esittää yhdessä grafiikan, symbolien tai painikkei-
104
Ilmoitus
Sisältö
Pysähdy turvallisestiA
Pysähtykää ja sammuttakaa
moottori. Vakava vauriovaara
– ottakaa yhteys korjaamoonB.
Sammuta
moottoriA
Pysähtykää ja sammuttakaa
moottori. Vakava vauriovaara
– ottakaa yhteys korjaamoonB.
Huolla heti.
Aja korjaamoonA
Ottakaa yhteys korjaamoonB
auton välitöntä tarkastusta
varten.
Huolto tarpeenA
Ottakaa yhteys korjaamoonB
auton tarkastamiseksi mahdollisimman pian.
Määräaikaishuolto
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB. Näytetään ennen seuraavaa huoltoajankohtaa.
Varaa aika
huoltoon
Ilmoitus
Sisältö
Määräaikaishuolto
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB. Näytetään seuraavan huoltoajankohdan yhteydessä.
Huollon aika?
Määräaikaishuolto
Huolto myöhässä
Tilapäisesti
poisA
A
B
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB. Näytetään, kun huoltoajankohta
on ylitetty.
Toiminto on tilapäisesti suljettu ja asetetaan automaattisesti uudelleen ajon aikana
tai seuraavan käynnistyksen
jälkeen.
Osa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä, missä
ongelma on syntynyt.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Keskinäyttö
jotka pitää tallentaa, asettuvat keskinäytön päänäkymään.
Ilmoitusten käsittely kuljettajan
näytössä ja keskinäytössä
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ilmoituksia kuljettajan näytössä ja keskinäytössä
käsitellään ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla ja keskinäytön näkymissä.
•
•
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 89)
Keskinäytön kuvaus (s. 32)
Ilmoitusten käsittely kuljettajan näytössä ja
keskinäytössä (s. 105)
Kuljettajan näyttö
Tallennettujen ilmoitusten käsittely kuljettajan näytöstä ja keskinäytöstä (s. 107)
Ilmoitus keskinäytössä.
Keskinäytössä esitetään prioriteetiltaan matalampia ilmoituksia kuljettajalle.
Useimmat ilmoitukset esitetään keskinäytön tilakentän päällä. Hetken kuluttua, tai kun ilmoitus
on hoidettu sitä edellytettäessä, ilmoitus häviää
tilakentästä. Jos ilmoitus pitää tallentaa, se asettuu keskinäytön päänäkymään.
Ilmoituksen muoto voi vaihdella ja se voidaan
esittää yhdessä grafiikan, symbolien tai painikkeiden kanssa esim. ilmoitukseen liitetyn toiminnon
aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Ponnahdusilmoitukset
Tietyissä tapauksissa esitetään ilmoitus ponnahdusikkunan muodossa. Ponnahdusilmoituksilla on
korkeampi prioriteetti kuin ilmoituksilla, jotka esitetään tilakentässä, ja ne edellyttävät kuittausta/
toimenpidettä ennen kuin ne häviävät. Ilmoitukset,
Ilmoitus kuljettajan näytössä ja ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja.
Vasen/oikea
Vahvistakaa
Tietyt ilmoitukset kuljettajan näytössä sisältävät
yhden tai useampia painikkeita esim. ilmoituksen
kuittaamiseksi tai kyselyn hyväksymiseksi.
}}
105
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Uuden ilmoituksen käsittely
Painikkeilla varustetut ilmoitukset:
1.
2.
Keskinäyttö
Navigoikaa käytettävissä olevien eri painikkeiden välillä painamalla vasenta tai oikeaa
(1).
Aiheeseen liittyvät tiedot
Vahvistakaa valinta painamalla vahvistusta
(2).
> Ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä.
Ilman painikkeita olevat ilmoitukset:
–
Sulkekaa ilmoitus painamalla vahvistusta (2)
tai antamalla ilmoituksen sulkeutua automaattisesti hetken kuluttua.
> Ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä.
Jos ilmoitus täytyy tallentaa, se asettuu sovellukseen Auton tila, joka avataan keskinäytön sovellusnäkymästä. Tämän yhteydessä esitetään ilmoitus Viesti tallennettu Auton tila sovellukseen keskinäytössä.
Ilmoitus keskinäytössä.
Tietyillä ilmoituksilla keskinäytössä on painike (tai
useita painikkeita ponnahdusilmoituksissa) esim.
ilmoitukseen liitetyn toiminnon aktivointia/deaktivointia varten.
Uuden ilmoituksen käsittely
Painikkeilla varustetut ilmoitukset:
–
Painakaa painiketta toimenpiteen tekemiseksi tai antakaa ilmoituksen sulkeutua automaattisesti hetken kuluttua.
> Ilmoitus häviää tilakentästä.
Ilman painikkeita olevat ilmoitukset:
–
106
Jos ilmoitus pitää tallentaa, se asettuu keskinäytön päänäkymään.
Sulkekaa ilmoitus painamalla sitä tai antamalla ilmoituksen sulkeutua automaattisesti
hetken kuluttua.
> Ilmoitus häviää tilakentästä.
•
Ilmoitukset kuljettajan näytössä ja keskinäytössä (s. 104)
•
Tallennettujen ilmoitusten käsittely kuljettajan näytöstä ja keskinäytöstä (s. 107)
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Tallennettujen ilmoitusten käsittely
kuljettajan näytöstä ja keskinäytöstä
Tallennetun ilmoituksen lukeminen
Tallennetun ilmoituksen lukeminen välittömästi:
Huollon varaaminen tallennetun ilmoituksen
perusteella:
Kuljettajan näytöstä ja keskinäytöstä tallennettuja
ilmoituksia käsitellään molemmissa tapauksissa
keskinäytössä.
–
–
Kuljettajan näytöstä tallennetut
ilmoitukset
Painakaa ilmoituksen Viesti tallennettu
Auton tila -sovellukseen oikealla puolella
olevaa painiketta keskinäytössä.
> Tallennettu ilmoitus esitetään sovelluksessa Auton tila.
Tallennetun ilmoituksen lukeminen myöhemmin:
1.
2.
3.
Tallennetut ilmoitukset ja mahdolliset valinnat sovelluksessa Auton tila.
Kuljettajan näytössä esitetyt
ilmoitukset, jotka pitää tallentaa,
asetetaan sovellukseen Auton
tila keskinäytössä. Tämän
yhteydessä esitetään ilmoitus
Viesti tallennettu Auton tila sovellukseen keskinäytössä.
2
Riippuu markkina-alueesta.
Avatkaa sovellus Auton tila keskinäytön
sovellusnäkymästä.
> Sovellus käynnistyy kotinäkymän alimmassa osanäkymässä.
Valitkaa välilehti Viestit sovelluksessa.
> Luettelo tallennetuista ilmoituksista esitetään.
Painakaa nuolta oikealle ilmoituksen laajentamiseksi/minimoimiseksi.
> Lisätietoja ilmoituksesta esitetään luettelossa ja kuva vasemmalla sovelluksessa
näyttää informaatiota ilmoituksesta graafisessa muodossa.
Tallennetun ilmoituksen käsittely
Tietyissä ilmoituksissa on laajennetussa tilassa
käytettävissä kaksi painiketta huollon varaamista
tai käyttöoppaan lukemista varten.
Painakaa ilmoituksen laajennetussa tilassa
Pyydä ajanvarausta/Tee ajanvaraus
puhelimitse2 saadaksenne apua huollon
varaamisessa.
> Pyydä ajanvarausta: Välilehti
Ajanvaraukset avautuu sovelluksessa ja
tekee kyselyn huollon ja korjauksen varaamisesta.
Tee ajanvaraus puhelimitse: Puhelinpainike käynnistyy ja soittaa huoltokeskukseen huollon ja korjauksen varaamista
varten.
Käyttöoppaan lukeminen tallennetun ilmoituksen
perusteella:
–
Painakaa ilmoituksen laajennetussa tilassa
Käyttöopas lukeaksenne käyttöoppaasta
ilmoituksen aiheesta.
> Käyttöopas avautuu keskinäytössä ja esittää ilmoitukseen liittyvää informaatiota.
Tallennetut ilmoitukset sovelluksessa poistetaan
automaattisesti aina, kun moottori käynnistetään.
}}
107
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Keskinäytöstä tallennetut ilmoitukset
Päänäkymän tallennetut ilmoitukset poistetaan
automaattisesti, kun auto sammutetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmoitukset kuljettajan näytössä ja keskinäytössä (s. 104)
•
Ilmoitusten käsittely kuljettajan näytössä ja
keskinäytössä (s. 105)
Head-up -näyttö*
Head-up -näyttö esittää varoituksia ja informaatiota koskien nopeutta, nopeudensäädintoimintoja, navigointia jne. kuljettajan näkökentässä.
Myös liikennemerkki-informaatiota ja tulevat
puhelut esitetään head-up -näytössä.
Tallennetut ilmoitukset ja mahdolliset valinnat päänäkymässä.
Keskinäytössä esitetyt ilmoitukset, jotka pitää tallentaa, asetetaan keskinäytön päänäkymään.
Tallennetun ilmoituksen lukeminen
1. Avatkaa keskinäytön päänäkymä.
> Luettelo tallennetuista ilmoituksista esitetään. Ilmoitukset, joiden yhteydessä on
nuoli oikealla, voidaan laajentaa.
2.
Painakaa nuolta ilmoituksen laajentamiseksi/
minimoimiseksi.
Tallennetun ilmoituksen käsittely
Tietyissä ilmoituksissa on painike esim. ilmoitukseen liittyvän toiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
–
108
Painakaa painiketta toimenpiteen tekemiseksi.
Tuleva puhelu.
Head-up-näyttö täydentää auton kuljettajan näyttöä ja heijastaa tietoa tuulilasille. Heijastetun
kuvan näkee vain kuljettajan paikalta.
TÄRKEÄÄ
Näyttöyksikkö, josta informaatio projisoidaan,
on kojelaudassa. Näyttöyksikön peitelasin
vaurioiden välttämiseksi - älkää säilyttäkö
mitään esineitä peitelasin päällä ja katsokaa,
ettei sen päälle putoa mitään esineitä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
HUOM
Aktivoitaessa City Safety* korvataan head-up
-näytössä oleva informaatio City Safety -järjestelmän grafiikalla. Tämä grafiikka tulee
näkyviin, vaikka head-up -näyttö on suljettu.
HUOM
Kuljettajan mahdollisuutta nähdä informaatiota head-up -näytöstä (ylänäyttö) heikentävät:
•
•
•
•
Esimerkkejä siitä, mitä näytössä voidaan esittää.
Navigointi
Jos varoitussymboli syttyy - lukekaa
varoitusilmoitus kuljettajan näytöstä.
esineet näyttöyksikön peitelasin päällä
epäsuotuista valaistusolosuhteet.
Tietyt näköongelmat voivat head-up -näyttöä
käytettäessä aiheuttaa päänsärkyä ja rasittuneisuuden tunteen.
Vakionopeudensäädin
Joukko symboleita, esim. seuraavat, voidaan esittää tilapäisesti head-up -näytössä:
ajoasento, joka aiheuttaa sen, ettei kuljettaja istu keskeisesti istuimella
HUOM
Nopeus
Liikennemerkkejä
polarisoivien aurinkolasien käyttö
City Safety -toiminnon grafiikka vilkkuu kuljettajan huomion saamiseksi.
HUOM
Head-up-näytön aktivointi/aktivoinnin poisto
ja asetukset voidaan tehdä vain, kun siinä
näkyy heijastettu kuva. Tätä varten auton
moottorin täytyy olla käynnissä.
Head-up -näytön aktivointi/deaktivointi
Jos informaatiosymboli syttyy - lukekaa
ilmoitus kuljettajan näytöstä.
Toiminto voidaan deaktivoida/aktivoida kahdella
tavalla keskinäytön kautta:
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 109
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Toimintonäkymän kautta
Painakaa painiketta
Tuulilasinäyttö.
Asetusten kautta
1. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
3.
Valitkaa/valitkaa pois Tuulilasinäyttö.
Näytöt.
Näyttövaihtoehdon valitseminen
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Tuulilasinäytön valinnat.
3.
Valitkaa Näytä navigointi tuulilasinäyttö,
Road Sign Information tuulilasinäyttö,
Näytä kulj. tuki tuulilasinäyttö tai Näytä
puhelin tuulilasinäyttö.
Valovoiman ja korkeussijainnin säätö
Sijainnin laskeminen
Vahvistakaa
1.
2.
Painakaa painiketta Heij. mittaristonäytön säädöt keskinäytön toimintonäkymässä.
Säätäkää heijastettavan kuvan valoisuutta ja
korkeussijaintia kuljettajan näkökentässä
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
Näytöt
Valovoiman sovittaminen
Grafiikan valovoima sovitetaan automaattisesti
sen taustalla oleviin valaistusolosuhteisiin. Valovoimaan vaikuttaa myös auton muiden näyttöjen
valovoiman säätö.
Muistitoiminto sähkökäyttöisessä
etuistuimessa*
Korkeusasento voidaan tallentaa sähkökäyttöisen
istuimen muistitoimintoon.
Vaaka-asennon kalibrointi
Head-up-näytön vaaka-asento voidaan joutua
kalibroimaan, kun tuulilasi tai näyttöyksikkö vaihdetaan. Kalibroinnissa heijastettavaa kuvaa käännetään vastapäivään tai myötäpäivään.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Valitkaa My Car Näytöt
Tuulilasinäyttö mittaristonäytön
kalibrointi.
3.
Kalibroikaa kuvan vaaka-asento ohjauspyörän oikealla painikesarjalla.
Valovoiman vähentäminen
Valovoiman lisääminen
Sijainnin nostaminen
110
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Vaihdettaessa tuulilasi - ottakaa yhteys valutettuun korjaamoon3. Tuulilasin oikea versio pitää
asentaa, jotta head-up -näytön grafiikka voidaan
esittää oikealla tavalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kääntäminen vastapäivään
Kääntäminen myötäpäivään
Vahvistakaa
•
Toimintonäkymä painikkeineen auton toimintoja varten (s. 45)
•
•
•
Asetusnäkymä (s. 166)
•
Kuljettajan näyttö (s. 89)
Ohjauspyörä (s. 131)
Sähkökäyttöisen etuistuimen muistitoiminnon
käyttö* (s. 118)
Puheohjaus
Puheohjausjärjestelmä antaa kuljettajalle mahdollisuuden puheohjata tiettyjä mediasoittimen
toimintoja, Bluetooth-yhdistettyä puhelinta, ilmastointijärjestelmää ja Volvon navigointijärjestelmää*.
Puhekäskyt antavat mukavuutta ja auttavat kuljettajaa olemaan häiriintymättä ja sen sijaan keskittymään ajamiseen sekä suuntaamaan tarkkaavaisuutensa tiehen ja liikennetilanteeseen.
VAROITUS
Kuljettaja on aina täysin vastuussa auton kuljettamisesta turvallisella tavalla ja kaikkien asiaankuuluvien liikennesääntöjen noudattamisesta.
Puhdistus
Pyyhkikää varovasti näytön peitelasi puhtaaksi ja
kuivaksi mikrokuituliinalla. Kostuttakaa mikrokuituliina tarvittaessa kevyesti.
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita tahranpoistoaineita. Vaikeammissa tapauksissa voidaan
käyttää erityistä puhdistusainetta, jota voitte ostaa
Volvon jälleenmyyjiltä.
Tuulilasin vaihto
Head-up -näytöllä varustetussa autossa on erityistyyppinen tuulilasi, joka täyttää heijastettavan
kuvan näytölle asettamat vaatimukset.
3
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 111
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Puheohjaus tapahtuu vuoropuheluna käyttäjän
lausumine käskyineen ja järjestelmän antamine
sanallisine vastauksineen. Puheohjausjärjestelmä
käyttää samaa mikrofonia kuin Bluetooth-handsfree-järjestelmä ja puheohjausjärjestelmän vastaus kuuluu auton kaiuttimista. Tietyissä tapauksissa esitetään myös tekstiviesti kuljettajan näytössä. Toimintoja ohjataan ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla ja asetukset tehdään
keskinäytön kautta.
Järjestelmäpäivitys
Puheohjausjärjestelmää parannellaan jatkuvasti.
Hakekaa päivitykset parhaan mahdollisuuden toimivuuden varmistamiseksi, katsokaa
support.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Puheohjauksen käyttö (s. 112)
Puheohjauksen käyttö
Esimerkkejä puheohjauksesta
Perustavanlaatuinen ohje puheohjauksen käyttämistä varten.
Painakaa
, sanokaa "Call [Etunimi]
[Sukunimi] [numerokategoria]" - soittaa valittuun puhelinluettelon yhteystietoon, kun yhteystiedolla on useita puhelinnumeroita (esim. koti,
matkapuhelin, työ), esim:
Painakaa ohjauspyörässä olevaa puheohjauksen painiketta
järjestelmän aktivoimiseksi
ja vuoropuhelun aloittamiseksi
puhekäskyillä.
Seuraavia käskyjä on mahdollista käyttää aina.
•
Käskyn yhteydessä - puhukaa äänimerkin jälkeen, normaalilla äänellä tavallisella tahdilla.
•
•
Älkää puhuko, kun järjestelmä vastaa (järjestelmä ei ymmärrä käskyjä tänä aikana).
•
•
•
Puhelimen puheohjaus (s. 114)
Välttäkää taustaääniä matkustamotilassa
pitämällä ovet, ikkunat ja kattoluukku suljettuina.
Puheohjaus voidaan keskeyttää:
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 115)
•
•
Puheohjauksen asetukset (s. 113)
sanomalla "Cancel".
painamalla pitkään ohjauspyörässä olevaa
.
puheohjauksen painiketta
Nopeuttakaa kommunikaatiota ja hypätkää järjestelmän antamien kehotusten yli painamalla
ohjauspyörän puheohjauspainiketta
järjestelmän äänen puhuessa ja sanomalla seuraava
käsky.
112
Käskyt/sanonnat
Ottakaa seuraava huomioon kommunikaatiossa:
Radion ja median puheohjaus (s. 114)
Puheohjaus karttanavigoinnissa (s. 116)
Painakaa
, sanokaa "Call Kalle Virtanen
Matkapuhelin".
"Repeat" – toistaa viimeisimmän puheohjeen meneillään olevassa vuoropuhelussa.
"Cancel" - keskeyttää dialogin.
"Help" - käynnistää ohjedialogin. Järjestelmä
vastaa käskyillä, joita voidaan käyttää ko.
tilanteessa, kehotuksella tai esimerkillä.
Käskyjä erityistoimintoja varten selostetaan kussakin osassa, esim. Puhelimen puheohjaus.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Numerot
Numerokäskyt annetaan eri tavalla ohjattavasta
toiminnosta riippuen:
•
Puhelin- ja postinumerot sanotaan numero
numerolta, esim. nolla kolme yksi kaksi kaksi
neljä neljä kolme (03122443).
•
Talonumerot voidaan sanoa numero numerolta tai kokonaisuutena, esim. kaksi kaksi tai
kaksikymmentäkaksi (22). Englannin ja hollannin kielessä voidaan sanoa useita numeroryhmiä peräkkäin, esim. kaksikymmentäkaksi kaksikymmentäkaksi (22 22). Englannin kielessä voidaan käyttää myös ilmaisua
"kaksois-" tai "kolmois-", esim. kaksoisnolla
(00). Numerot voidaan antaa väliltä 0–2300.
•
Taajuudet voidaan sanoa yhdeksänkymmentäkahdeksan pilkku kahdeksan (98,8) tai
sataneljä pilkku kaksi (104,2).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Puheohjaus (s. 111)
Puhelimen puheohjaus (s. 114)
Radion ja median puheohjaus (s. 114)
Puheohjauksen asetukset
Puheohjausjärjestelmälle voidaan tehdä useita
asetuksia.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Järjestelmä
valitkaa asetukset.
•
•
•
•
Puhelimen puheohjaus (s. 114)
Radion ja median puheohjaus (s. 114)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 115)
Puheohjaus karttanavigoinnissa (s. 116)
Ääniohjaus ja
• Toistotila
• Sukupuoli
• Puhetempo
Audioasetukset
1. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Ääni Järjestelmän äänitasot
Ääniohjaus ja valitkaa asetukset.
Kielen muuttaminen
Puheohjaus ei ole mahdollista kaikilla kielillä.
Puheohjaukselle käytettävissä olevat kielet on
merkitty pienellä kuvakkeella kieliluetteloon .
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 115)
Kielen vaihto vaikuttaa myös valikko-, ilmoitus- ja
aputeksteihin.
Puheohjaus karttanavigoinnissa (s. 116)
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Puheohjauksen asetukset (s. 113)
2.
Painakaa Järjestelmä
kieli.
Kieli ja valitkaa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Puheohjaus (s. 111)
Puheohjauksen käyttö (s. 112)
113
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Puhelimen puheohjaus
Radion ja median puheohjaus
Bluetooth-yhdistetyn matkapuhelimen puheohjauskäsky esim. soittamisesta yhteystietoon,
numeroon tai viestin kuuntelemiseksi.
Radion ja mediasoittimen puheohjauksen käskyt.
Jotta puhelinmuistion yhteystieto voidaan antaa,
puheohjauskäskyn täytyy sisältää puhelinmuistiossa ilmoitetut yhteystiedot. Jos yhteystiedolla,
esim. Robyn Smith, on useita puhelinnumeroita,
myös numerokategoria voidaan ilmoittaa, esim.
Koti tai Matkapuhelin: "Call Kalle Virtanen
Matkapuhelin".
Painakaa
kyistä:
ja sanokaa jokin seuraavista käs-
•
"Call [yhteystieto]" – soittaa valittuun
puhelinluettelon yhteystietoon.
•
"Call [puhelinnumero]" - soittaa puhelinnumeroon.
•
•
"Recent calls" - näyttää puhelulistan.
"Read message" - viesti luetaan. Jos viestejä on useita, valitkaa luettava viesti.
Painakaa
kyistä:
•
"Media" – käynnistää dialogin medialaitetta
ja radiota varten ja näyttää esimerkkejä käskyistä.
•
"Play [esittäjä]" - toistaa musiikkia valitulta
esittäjältä.
•
"Play [kappaleen nimi]" - toistaa valitun
kappaleen.
•
"Play [kappaleen nimi] kohteesta
[albumi]" - toistaa valitun kappaleen valitulta
albumilta.
•
"Play [TV-kanavan nimi]" – avaa valitun
TV-kanavan.
•
"Play [radioasema]" - avaa valitun radiokanavan.
•
"Tune to [taajuus]" - avaa valitun radiotaajuuden aktiivisella radion aaltoalueella. Jos
mikään radiolähde ei ole aktiivinen, käynnistetään FM-alue normina.
•
"Tune to [taajuus] [taajuuskaista]" - avaa
valitun radiotaajuuden valitulla radion aaltoalueella.
•
•
•
•
"Radio" - käynnistää FM-radion.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
114
Puheohjaus (s. 111)
Puheohjauksen käyttö (s. 112)
ja sanokaa jokin seuraavista käs-
Puheohjauksen asetukset (s. 113)
•
•
•
•
"CD" - käynnistää toiston CD-levyltä*.
•
"Similar music" - soittaa USB-liitetyistä laitteista musiikkia, joka muistuttaa soitettavaa
musiikkia.
"USB" - käynnistää toiston USB-muistilta.
"iPod" - käynnistää toiston iPodilta.
"Bluetooth" - käynnistää toiston Bluetoothyhdistetystä medialähteestä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Puheohjaus (s. 111)
Puheohjauksen käyttö (s. 112)
Puheohjauksen asetukset (s. 113)
"Radio FM" - käynnistää FM-radion.
"DAB " - käynnistää DAB-radion.
"TV" - käynnistää toiston TV:stä*.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Ilmastoinnin puheohjaus
Puheohjauskäsky ilmastointilaitteelle esim. lämpötilan muuttamisesta, istuimen sähkölämmityksen aktivoinnista tai puhaltimen tason muuttamisesta.
Painakaa
kyistä:
•
•
"Air condition on"/"Air condition off" aktivoi/deaktivoi ilmastoinnin.
•
"Recirculation on"/"Recirculation off" aktivoi/deaktivoi ilman uudelleenkierrätyksen.
•
"Turn on defroster "/"Turn off defroster"
- aktivoi/deaktivoi ikkunoiden ja taustapeilien
huurteenpoiston.
•
"Turn on max defroster"/"Turn max
defroster off" - aktivoi/deaktivoi enimmäishuurteenpoiston.
ja sanokaa jokin seuraavista käs-
"Climate" - käynnistää dialogin ilmastointia
varten ja näyttää esimerkkejä käskyistä.
•
"Set temperature to X degrees" - asettaa
halutun lämpötilan.
•
•
"Raise temperature"/"Lower
temperature" - nostaa/laskee asetettua
lämpötilaa vaiheen verran.
"Turn on electric defroster"/"Turn off
electric defroster" - aktivoi/deaktivoi tuulilasin sähkölämmityksen*.
•
"Sync temperature" - synkronoi auton
kaikkien ilmastointivyöhykkeiden lämpötilan
kuljettajan puolelle asetetun lämpötilan
mukaan.
"Turn on rear defroster"/"Turn off rear
defroster" - aktivoi/deaktivoi sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilit.
•
•
"Turn steering wheel heat on"/"Turn
steering wheel heat off" - aktivoi/deaktivoi
ohjauspyörän sähkölämmityksen*.
"Air on feet"/"Air on body" - avaa halutun
ilmavirtauksen.
•
•
"Air on feet off"/"Air on body off" - sulkee
halutun ilmavirtauksen.
"Raise steering wheel heat"/"Lower
steering wheel heat" - nostaa/laskee asetettua ohjauspyörän sähkölämmityksen*
tasoa yhdellä portaalla.
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" - muuttaa
puhaltimen tason asetukseen Max/Off.
•
•
"Raise fan speed"/"Lower fan speed" nostaa/laskee asetettua puhaltimen tasoa
vaiheen verran.
"Turn on seat heat"/"Turn off seat heat"
- aktivoi/deaktivoi istuimen sähkölämmityksen*.
•
•
"Turn on auto" - aktivoi ilmastoinnin automaattisen säädön.
"Raise seat heat"/"Lower seat heat" nostaa/laskee asetettua istuimen sähkölämmityksen* tasoa yhdellä portaalla.
•
•
"Turn on seat ventilation"/"Turn off seat
ventilation" - aktivoi/deaktivoi istuimen tuuletuksen*.
•
"Raise seat ventilation"/"Lower seat
ventilation" - nostaa/laskee asetettua istuimen tuuletuksen* tasoa yhdellä portaalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Puheohjaus (s. 111)
Puheohjauksen käyttö (s. 112)
Puheohjauksen asetukset (s. 113)
Ilmasto (s. 174)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 115
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Puheohjaus karttanavigoinnissa
Puheohjauksella voidaan monia navigointijärjestelmän toimintoja aktivoida lausumalla sanoja.
Puheohjaus selostetaan perusteellisesti osissa
"Puheohjaus", "Puheohjauksen käyttö" ja
"Puheohjauksen asetukset".
•
"Go to [Postinumero]" - Antaa postinumeron määränpääksi. Esim. "Aja postinumeroon
12345".
•
"Go to [yhteystieto]" - Antaa osoitteen
puhelinluettelosta määränpääksi. Esim. "Aja
henkilön Kalle Virtanen luokse".
•
"Search [POI-kategoria]" - Etsii
kategorian (esim. ravintola), ne ovat aina lajiteltuina "auton ympärille". Matkareitin varrella
olevien kohteiden lajiteltu luettelo - sanokaa
"Matkareitin varrella", jolloin tulokset sisältävä luettelo tulee näkyviin.
Puhekäskyt
Tässä seuraa muutamia esimerkkejä ainoastaan
karttanavigoinnissa käytettävistä puhekäskyistä.
Painakaa ohjauspyörässä olevaa painiketta
ja sanokaa jokin seuraavista käskyistä:
•
•
"Navigointi" - Käynnistää navigointidialogin
ja näyttää esimerkkejä käskyistä.
"Antakaa [maa]/[valtio]5, 6" – Muuttaa
navigoinnin hakualueen.
•
•
"Take me home" – Koti-sijaintiin opastetaan.
"Show favourites" – näyttää suosikeiksi
merkityt sijainnit kuljettajan näytössä.
•
•
"Go to [Kaupunki]" – Antaa kaupungin
määränpääksi. Esim. "Aja Vantaalle".
"Clear itinerary" - Poistaa kaikki tallennetut
välietapit ja määränpään matkasuunnitelmasta.
•
"Go to [Address]" – Antaa osoitteen määränpääksi. Osoitteessa on oltava kaupunki ja
katu. Esim. "Aja osoitteeseen Merituulentie
30, Espoo".
•
"Repeat voice guidance" - Toistaa viimeksi
sanotun opastuksen.
•
"Pause guidance" - Pysäyttää opastuksen
kartalla.
•
"Resume guidance" - Palauttaa pysäytetyn
opastuksen kartalla.
•
"Turn off voice guidance" - Sulkee puheopastuksen.
•
4
5
6
116
POI4-
"Antakaa [risteys]" – Antaa risteyksen
määränpääksi. Risteyshaku tapahtuu annetun
hakualueen sisällä.
Käyttäjä voi valita soittamiseen POI-kohteeseen tai antaa sen määränpääksi.
Euroopan maista käytetään sanaa "Maa" sanan "Valtio" asemesta.
Brasilian ja Intian tapauksessa hakualue vaihdetaan keskinäytön kautta.
•
"Turn on voice guidance" - Kytkee puheopastuksen päälle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Puheohjaus (s. 111)
Puheohjauksen käyttö (s. 112)
Puheohjauksen asetukset (s. 113)
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Manuaalinen etuistuin
VAROITUS
Auton etuistuimissa on useita eri säätömahdollisuuksia parhaan mahdollisen istuinmukavuuden
saamiseksi.
Säätäkää kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon ennen ajon aloittamista, ei koskaan ajon
aikana. Varmistakaa, että istuin on lukittu, jotta
vältetään henkilövahingot mahdollisen kovan
jarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Nostakaa/laskekaa istuintyynyn etureunaa*
pumppaamalla ylös/alas.
Säätäkää istuinta eteen-/taaksepäin nostamalla kahvaa ja asettakaa oikean etäisyys
ohjauspyörään ja polkimiin. Tarkastakaa, että
istuin on lukkiutunut paikalleen, kun asetusta
on muutettu.
Muuttakaa ristiselän tukea* painamalla painiketta ylöspäin/alaspäin/eteenpäin/taaksepäin.
Nostakaa/laskekaa istuinta siirtämällä säädintä ylös/alas.
Muuttakaa selkänojan kallistusta kääntämällä
säätöpyörää.
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 117)
Monitoiminen etuistuin* (s. 119)
Istuinten sähkölämmityksen aktivointi/deaktivointi* (s. 194)
Turvavyö (s. 60)
Sähkökäyttöinen etuistuin*
Auton etuistuimissa on useita eri säätömahdollisuuksia parhaan mahdollisen istuinmukavuuden
saamiseksi. Sähkökäyttöistä istuinta voidaan siirtää eteenpäin/taaksepäin ja ylös/alas. Istuintyynyn etureunaa voidaan nostaa/laskea ja selkäojan kallistusta voidaan muuttaa. Ristiselän tukea
voidaan säätää ylöspäin/alaspäin/eteenpäin/
taaksepäin.
Sähkökäyttöisissä etuistuimissa on ylikuormitussuoja, joka laukeaa, jos jokin esine lukitsee istuimen. Jos niin tapahtuu, poistakaa esine ja käyttäkää sen jälkeen istuinta uudelleen.
Istuimen säätö voidaan tehdä tietyn ajan sisällä
sen jälkeen, kun oven lukitus on avattu moottorin
olematta käynnissä. Istuinta voidaan säätää aina,
kun moottori on käynnissä. Säätöä voidaan tehdä
myös tietty aika moottorin sammuttamisen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Monitoiminen etuistuin* (s. 119)
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö* (s. 118)
Sähkökäyttöisen etuistuimen muistitoiminnon
käyttö* (s. 118)
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 117)
•
Helppo autostanousu kuljettajan istuimelta*
(s. 123)
Istuinten sähkölämmityksen aktivointi/deaktivointi* (s. 194)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 117
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö*
Asettakaa haluttu istumisasento etuistuimen
istuinosan säätimen avulla.
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 117)
Sähkökäyttöisen etuistuimen
muistitoiminnon käyttö*
Sähkökäyttöisen etuistuimen muistitoiminnon
käyttö* (s. 118)
Muistitoiminto tallentaa istuinten, ulkotaustapeilien ja Head-up-näytön* asetukset.
Monitoiminen etuistuin* (s. 119)
Muistitoimintoon voidaan tallentaa kolme eri asetusta. Muistitoiminnon painikesarja on joko toisessa tai molemmissa etuovissa*.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Turvavyö (s. 60)
Muuttakaa ristiselän tukea painamalla painiketta ylöspäin/alaspäin/eteenpäin/taaksepäin.
Nostakaa/laskekaa istuintyynyn etureunaa
säätämällä säädintä ylös/alas.
Muistipainike
Nostakaa/laskekaa istuinta siirtämällä säädintä ylös/alas.
Muistipainike
Siirtäkää istuinta eteen-/taaksepäin siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
Muuttakaa selkänojan kallistusta siirtämällä
säädintä eteen-/taaksepäin.
Vain yksi liike (eteen/taakse/ylös/alas) voidaan
tehdä kerrallaan.
Muistipainike
Asetuksen tallennuspainike M.
Asetuksen tallentaminen
1.
Säätäkää istuin, ulkotaustapeilit ja head-up näyttö haluttuun asentoon.
Etuistuinten selkänojia ei voi kääntää täysin
eteen.
118
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
2.
3.
Painakaa painiketta M ja vapauttaa se. Painikkeessa oleva valoilmaisin palaa.
Painakaa kolmen sekunnin kuluessa painiketta 1, 2 tai 3.
> Kun asento on tallennettu valitulle muistipainikkeelle, kuuluu merkkiääni ja merkkivalo M-painikkeessa sammuu.
Jos mitään muistipainikkeista ei paineta kolmen
sekunnin kuluessa, M-painike sammuu eikä tallennusta tehdä.
VAROITUS
Puristumisvaara! Valvokaa, että lapset eivät
leiki painikesarjalla. Tarkistakaa, ettei mitään
esineitä ole säädön aikana istuimen edessä,
takana tai alla. Katsokaa, ettei kukaan takaistuimen matkustajista voi jäädä puristuksiin.
Monitoiminen etuistuin*
Lisätkää istumismukavuutta monitoimisäätimen
avulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 117)
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö* (s. 118)
Istuinta pitää säätää ennen kuin uuden muistin
voi asettaa.
Tallennetun asetuksen käyttäminen
Tallennettua asetusta voidaan käyttää, kun etuistuimen ovi on auki tai kiinni.
Avoin etuistuimen ovi
– Painakaa yhtä muistipainikkeista 1-3 lyhyesti.
Istuin, ulkotaustapeilit ja head-up -näyttö liikkuvat ja pysähtyvät sitten asentoihin, jotka on
tallennettu valitulle muistipainikkeelle.
Suljettu etuistuimen ovi
– Pitäkää jotain muistipainikkeista 1-3 painettuna, kunnes istuin, ulkotaustapeilit ja headup -näyttö pysähtyvät asentoihin, jotka on tallennettu valitulle muistipainikkeelle.
Jos muistipainike vapautetaan, istuimen, ulkotaustapeilien ja head-up -näytön liike keskeytyvät.
Monitoimisäädin, sijoitettu istuimen istumaosan sivulle.
Monitoimisäädintä voidaan tietyissä versioissa
käyttää ristiselän tuen*, selkänojan sivutuen*,
istuintyynyn pituuden sekä hieronta-asetusten
säätämiseen*. Monitoimisäätimellä tehtävät asetukset näytetään keskinäytössä*. Tietyt toimintovalinnat voidaan myös tehdä suoraan keskinäytössä.
Keskinäyttö
Kuljettajan ja matkustajan paikkojen asetukset,
jotka tehdään monitoimisäätimellä, esitetään keskinäytössä. Jos vain yksi etuistuinten säädöistä
esitetään keskinäytössä, asetukset on sijoitettu
keskitetysti näyttöön. Kun on mahdollista esittää
asetusmahdollisuudet molemmille etuistuimille,
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 119
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
esitetään kuljettajan asetusmahdollisuudet yläpuoliskolla ja matkustajan alapuoliskolla.
Monitoimisen etuistuimen
toimintojen säätö*
Istuimen asetusnäkymän esittämisen lopettamiseksi keskinäytössä painakaa kotipainiketta, joka
on sijoitettu keskinäytön alle.
Asetusten muuttamiseksi voidaan käyttää sekä
monitoimisäädintä istuimessa että keskinäyttöä.
Eri asetukset näytetään keskinäytössä*.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 117)
Monitoimisen etuistuimen toimintojen säätö*
(s. 120)
Istuinten sähkölämmityksen aktivointi/deaktivointi* (s. 194)
Monitoimisäädin, sijoitettu istuimen istumaosan sivulle.
Monitoimisäätimen aktivoimiseksi kääntäkää säädintä ylöspäin/alaspäin.
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
Etuistuimessa on hierontatoiminto selkänojassa.
Hieronnan hoitavat ilmatyynyt, jotka voivat hieroa
eri asetuksilla.
120
Näkymä hierontaa varten keskinäytössä.
1.
Aktivoikaa monitoimisäädin kääntämällä säädintä ylöspäin/alaspäin. Istuinasetusnäkymä
tulee näkyviin keskinäytössä.
2.
Valitkaa Hieronta istuimen asetusnäkymästä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
3.
Eri hierontatoiminnot valitaan joko suoraan
kosketusnäytöstä tai siirtämällä kohdistinta
ylös-/alaspäin monitoimisäätimen ylä-/
alapainikkeella. Muuttakaa valitun toiminnon
asetusta tekemällä valinta suoraan kosketusnäytössä painamalla nuolia tai käyttämällä
monitoimisäätimen etu-/takapainiketta.
Hieronnan käynnistäminen uudelleen
Hieronta-asetukset
Hierontaa varten on seuraavat asetusmahdollisuudet:
• Päälle/Pois: Valitkaa Päälle/Pois hierontatoiminnon kytkemiseksi päälle/pois.
• Ohjelmat 1-5: Esiasetettuja hierontaohjel-
Hieronnan uudelleenkäynnistyspainike keskinäytössä.
• Intensiteetti: Valitkaa väliltä Alhainen
Hierontatoiminto sammuu automaattisesti
20 minuutin kuluttua. Toiminto aktivoidaan uudelleen manuaalisesti.
mia on 5. Valitkaa väliltä Laajentuva, Kuvio,
Edistynyt, Lanne ja Olkapää.
Normaali ja Voimakas.
• Nopeus: Valitkaa väliltä Hidas Normaali ja
Nopea.
–
Painakaa keskinäytössä Käyn. uud, jotta
valittu hierontaohjelma käynnistyy uudelleen.
Kun moottori on sammutettuna, hierontatoimintoa ei ole mahdollista käyttää.
Etuistuimen selkänojan sivutuen* säätö
Selkänojan sivuja voidaan säätää siten, että tukevat sivuilta.
Säädettävän sivutuen näkymä keskinäytössä.
Sivutuen säätämiseksi:
1.
Aktivoikaa monitoimisäädin kääntämällä säädintä ylöspäin/alaspäin. Istuinasetusnäkymä
tulee näkyviin keskinäytössä.
2.
Valitkaa Sivutuet istuimen asetusnäkymästä.
•
Painakaa etumaista istuinpainiketta sivutuen lisäämiseksi.
•
Painakaa taempaa istuinpainiketta sivutuen vähentämiseksi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 121
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö
Ristiselän tukea voidaan säätää ylöspäin/alaspäin/eteenpäin/taaksepäin.
2.
Valitkaa Ristiselkä istuimen asetusnäkymästä.
•
Painakaa istuinpainiketta ylös/alas ristiselän tuen siirtämiseksi ylös-/alaspäin.
•
Painakaa etumaista istuinpainiketta ristiselän tuen lisäämiseksi.
•
Painakaa taempaa istuinpainiketta ristiseläntuen vähentämiseksi.
Etuistuimen istuintyynyn pidentäminen
Istuintyynyn pituutta voidaan säätää käyttämällä
istuimessa olevaa monitoimisäädintä.
Näkymä istuintyynyn pidentämistä varten keskinäytössä.
1.
Aktivoikaa monitoimisäädin kääntämällä säädintä ylöspäin/alaspäin. Istuinasetusnäkymä
tulee näkyviin keskinäytössä.
2.
Valitkaa Pehm. jatke istuimen asetusnäkymästä.
Näkymä ristiselän tukea varten keskinäytössä.
Ristiselän säätämiseksi:
1.
122
Aktivoikaa monitoimisäädin kääntämällä säädintä ylöspäin/alaspäin. Istuinasetusnäkymä
tulee näkyviin keskinäytössä.
•
Painakaa etumaista istuinpainiketta istuintyynyn pidentämiseksi.
•
Painakaa taempaa istuinpainiketta istuintyynyn lyhentämiseksi.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Monitoiminen etuistuin* (s. 119)
Helppo autostanousu kuljettajan
istuimelta*
Helpon autoon-/autostanousun
aktivointi/deaktivointi
Kuljettajan asettumisen istuimelleen ja siitä poistumisen helpottamiseksi voidaan käyttää toimintoa Helppo sisääntulo ja ulosmeno.
1.
2.
Painakaa painiketta My Car
Helppo autostapoistuminen
3.
Valitkaa Helppo sisääntulo ja ulosmeno
aktivoidaksenne/deaktivoidaksenne.
Toiminto helpottaa kuljettajan poistumista istuimeltaan laskemalla istuinta, pienentämällä sivutukea ja vetämällä istuintyynyä taaksepäin samanaikaisesti.
Istuimen asettamiseksi helppoon poistumisasentoon pitää toiminnon olla aktivoitu keskinäytössä.
1.
Valitkaa vaihdeasento P.
2.
Sammuttakaa moottori.
3.
Turvavyön irrottaminen.
4.
Avatkaa kuljettajan ovi.
> Istuin, sivutuet ja istuintyyny liikkuvat
samanaikaisesti helppoon poistumisasentoon.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Istuimet.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 117)
Jännitetilat (s. 358)
Helppo autoonnousu
Istuin jää poistumisasentoon, kun kuljettaja lähtee
autosta. Kuljettaja jälleen istuutuu autoon, tämä
tapahtuu helpommalla ja joustavammalla tavalla.
Kun kuljettaja on istuutunut paikalleen, ottanut
turvavyön käyttöön ja asettanut auton sähköjärjestelmän matalimpaan jännitetilaan 1, istuin säätyy kuljettajan henkilökohtaisen asetuksen mukaiseksi.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 123
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Matkustajan istuimen säätäminen
kuljettajan istuimelta*
Takaistuin
Autossa on seitsemän istuinta, joten takaosassa
on kaksi istuinriviä. Toisella istuinrivillä on kolme
erillistä istumapaikkaa, kun taas kolmannella
istuinrivillä on kaksi erillistä istumapaikkaa.
Etumatkustajan istuinta voidaan säätää kuljettajan istuimesta.
Toiminnon aktivointi
Toiminto voidaan aktivoida kahdella tavalla keskinäytön kautta:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Toimintonäkymän kautta
Painakaa painiketta Säädä
mat- kustajan istuin aktivoimiseksi
Asetusten kautta
1. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
3.
Valitkaa Säädä matkustajan istuinta
kuljettajan paikalta aktivoidaksenne.
Istuimet.
Matkustajan istuimen säätö
•
Siirtäkää matkustajan istuinta eteen-/taaksepäin siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
Toisen istuinrivin selkänojan kallistuksen
säätö (s. 127)
•
Muuttakaa matkustajan istuimen selkänojan
kallistusta siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
Toisen istuinrivin selkänojien kääntäminen
(s. 128)
•
Nouseminen kolmannelle istuinriville ja poistuminen sieltä (s. 129)
•
Kolmannen istuinrivin selkänojien kääntäminen (s. 130)
•
Istuinten sähkölämmityksen aktivointi/deaktivointi* (s. 194)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Toisen istuinrivin niskasuojien säätö (s. 125)
Toisen istuinrivin istuimen säätö pitkittäissuunnassa (s. 126)
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 117)
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö* (s. 118)
Turvavyö (s. 60)
10 sekunnin kuluessa toiminnon aktivoinnista
kuljettajan pitää säätää matkustajan istuin. Jos
säätöä ei tehdä tänä aikana, toiminto deaktivoidaan.
Kuljettaja säätää matkustajan istuinta kuljettajan
istuimessa olevilla säätimillä:
124
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Toisen istuinrivin niskasuojien säätö
Sähköinen takaistuimen ulompien
niskatukien kääntäminen alas*
Säätäkää keskipaikan niskasuoja matkustajan
pituuden mukaan. Laskekaa laitapaikkojen niskasuojat* alas näkyvyyden parantamiseksi taaksepäin.
Keskipaikan niskasuojan säätö
Tuen laskemiseksi alas pitää painiketta (sijoitettu
selkänojan ja niskasuojan väliin keskelle, ks.
kuvaa) painaa samalla, kun niskasuojaa painetaan
varovasti alas.
VAROITUS
Keskipaikan niskasuoja pitää säätää matkustajan
pituuden mukaan siten, että se mahdollisuuksien
mukaan peittää pään koko takaosan. Työntäkää
sitä manuaalisesti ylöspäin tarvittaessa.
Keskipaikan niskasuojan on oltava alimmassa
asennossaan, kun keskipaikalla ei istu ketään.
Kun keskipaikalla on matkustaja, niskasuoja
on säädettävä oikein hänen pituutensa
mukaan siten, että se peittää koko takaraivon,
jos mahdollista.
Laitimmaiset niskasuojat voidaan kääntää kahdella tavalla keskinäytön kautta:
Toimintonäkymän kautta
Painakaa painiketta Niskatuen
taitto kääntämisen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 125
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Asetusten kautta
Auton sähköjärjestelmän pitää olla jännitetilassa
II.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
3.
Valitkaa Taita 2. rivin istuinten niskatuet
laitimmaisten takaniskasuojien kääntämiseksi.
Istuimet.
Toisen istuinrivin istuimen säätö
pitkittäissuunnassa
Toisen istuinrivin istuimia voidaan säätää eteentai taaksepäin yksilöllisesti optimaalisen jalkatilan
luomiseksi toisen ja kolmannen rivin matkustajille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
VAROITUS
Älkää kääntäkö ulompia niskasuojia alas, jos
ulkopaikoilla istuu matkustajia.
Siirtäkää niskatukea manuaalisesti takaisin, kunnes kuuluu napsahdus.
VAROITUS
Nostakaa kahvaa, joka on sijoitettu istuimen
alle.
Niskatukien pitää olla lukittuina ylös kääntämisen jälkeen.
Työntäkää istuin eteen- tai taaksepäin haluttuun asentoon.
VAROITUS
Toisen istuinrivin laitapaikkojen niskasuojien
pitää aina olla käännettyinä ylös, kun kolmannella istuinrivillä on matkustajia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
126
Takaistuin (s. 124)
Toisen istuinrivin selkänojien kääntäminen
(s. 128)
VAROITUS
Säätäkää istuimen asento ennen matkaan
lähtemistä. Olkaa varovainen säätäessänne
istuinta. Kontrolloimaton tai huolimaton säätö
voi aiheuttaa puristumisvammoja.
3.
Vapauttakaa kahva ja työntäkää istuinta, kunnes salpa kiinnittyy.
Tarkastakaa, että istuin on lukkiutunut paikalleen,
kun asentoa on muutettu.
Takaistuin (s. 124)
Toisen istuinrivin selkänojan kallistuksen
säätö (s. 127)
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Toisen istuinrivin selkänojan
kallistuksen säätö
Ulommat istumapaikat
Selkänojan kallistusta voidaan säätää yksilöllisesti toisen istuinrivin jokaisella istumapaikalla.
Keskipaikka
1.
Vetäkää hihnasta, joka on keskipaikan
oikealla puolella.
2.
Säätäkää selkänojan kallistusta eteen-/taaksepäin vähentämällä/lisäämällä kuormitusta
selkänojaa vasten.
3.
Vapauttaa hihna selkänojan asennon lukitsemiseksi ja työntäkää selkänojaa, kunnes
salpa kiinnittyy.
Tarkastakaa, että istuin on lukkiutunut paikalleen,
kun asentoa on muutettu.
1.
Vetäkää istuimen sivulla olevaa kahvaa ylöspäin.
2.
Säätäkää selkänojan kallistusta eteen-/taaksepäin vähentämällä/lisäämällä kuormitusta
selkänojaa vasten.
3.
Vapauttaa kahva selkänojan asennon lukitsemiseksi ja työntäkää selkänojaa, kunnes
salpa kiinnittyy.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Takaistuin (s. 124)
Toisen istuinrivin istuimen säätö pitkittäissuunnassa (s. 126)
•
Toisen istuinrivin selkänojien kääntäminen
(s. 128)
•
Turvavyö (s. 60)
Tarkastakaa, että istuin on lukkiutunut paikalleen,
kun asentoa on muutettu.
VAROITUS
Säätäkää istuimen asento ennen matkaan
lähtemistä. Olkaa varovainen säätäessänne
istuinta. Kontrolloimaton tai huolimaton säätö
voi aiheuttaa puristumisvammoja.
127
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Toisen istuinrivin selkänojien
kääntäminen
Toisella istuinrivillä on kolme erillistä istuinta. Selkänojat voidaan kääntää eteen jokainen erikseen.
VAROITUS
Säätäkää istuimen asento ennen matkaan
lähtemistä. Olkaa varovainen säätäessänne
istuinta. Kontrolloimaton tai huolimaton säätö
voi aiheuttaa puristumisvammoja.
1.
Vetäkää hihnasta.
Etuistuimia voidaan joutua työntämään eteen
ja/tai selkänojia säätämään, jotta takaselkänojat voidaan kääntää täysin eteen.
2.
Kääntäkää selkänoja ylös ja vapauttakaa
hihna. Työntäkää selkänojaa, kunnes salpa
kiinnittyy.
Takaistuimia voidaan myös joutua siirtämään
taaksepäin.
3.
Säätäkää niskatuki tarvittaessa ylös.
HUOM
Ulommat istuimet
Keskipaikka
TÄRKEÄÄ
Kun selkänoja käännetään, ei takaistuimella
saa olla mitään esineitä. Myöskään turvavyöt
eivät saa olla kytkettyinä. Muutoin on olemassa vaara, että takaistuimen verhoilulle
aiheutuu vaurioita.
TÄRKEÄÄ
Integroitu turvavyötyyny* keskipaikalla pitää
kääntää alas ennen istuimen kääntämistä.
Kyynärnoja* keskipaikalla pitää kääntää ylös
ennen istuimen kääntämistä.
Selkänojan kääntäminen:
Selkänojan kääntäminen:
1.
Kääntäkää niskasuoja alas manuaalisesti.
2.
Vetäkää hihnasta, joka on keskimmäisen
istuimen oikealla puolella.
3.
Kääntäkää niskasuojaa eteenpäin, kunnes se
lukkiutuu. Istuintyyny käännetään alas-/
eteenpäin, kun selkänoja käännetään tasaisen alustan luomiseksi.
1.
Vetäkää istuimen sivulla olevasta kahvasta
ylöspäin ja pitäkää kahva ylhäällä kääntämisen ajan.
Selkänojan kääntämiseksi pystyasentoon:
128
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
2.
Varmistakaa, etteivät selkänoja ja niskasuoja
pääse kosketuksiin etuistuimen kanssa, kun
ne käännetään alas. Kääntäkää niskasuojaa
eteenpäin, kunnes se lukkiutuu.
> Istuintyyny käännetään alas-/eteenpäin,
kun selkänoja käännetään tasaisen alustan luomiseksi. Niskasuoja kääntyy automaattisesti, kun takaistuin käännetään.
VAROITUS
Tarkastakaa, että selkänojat ovat kunnolla lukkiutuneet alas kääntämisen jälkeen.
VAROITUS
Toisen istuinrivin laitapaikkojen niskasuojien
pitää aina olla käännettyinä ylös, kun kolmannella istuinrivillä on matkustajia.
Nouseminen kolmannelle
istuinriville ja poistuminen sieltä
Jotta kolmannelle istuinriville voidaan nousta ja
sieltä poistua joustavalla ja yksinkertaisella
tavalla, voidaan toista istuinriviä säätää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Takaistuin (s. 124)
Toisen istuinrivin selkänojan kallistuksen
säätö (s. 127)
•
Kolmannen istuinrivin selkänojien kääntäminen (s. 130)
•
Toisen istuinrivin niskasuojien säätö (s. 125)
Selkänojan kääntämiseksi pystyasentoon:
1.
Vetäkää istuimen sivulla olevasta kahvasta
ylöspäin ja pitäkää kahva ylhäällä ylöskääntämisen ajan.
2.
Varmistakaa, etteivät selkänoja ja niskasuoja
pääse kosketuksiin etuistuimen kanssa, kun
ne käännetään ylös. Kääntäkää selkänoja
ylös ja vapauttakaa kahva.
3.
Työntäkää selkänojaa, kunnes salpa kiinnittyy.
4.
Niskasuoja käännetään ylös manuaalisesti.
VAROITUS
1.
Vetäkää ylös-/eteenpäin kahvasta, joka on
ulompien istuinten yläsivulla toisella istuinrivillä.
2.
Kääntäkää selkänoja eteenpäin ja työntäkää
koko istuin eteenpäin.
Istuimen kääntämiseksi pystyasentoon:
–
Työntäkää istuin takaisin ja kääntäkää selkänojaa ylös, kunnes se lukkiutuu.
Tarkastakaa, että selkänoja ja takaistuimen
niskasuoja ovat kunnollisesti lukittuina ylöskääntämisen jälkeen.
}}
129
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
VAROITUS
Tarkastakaa, että selkänoja ja takaistuimen
niskasuoja ovat kunnollisesti lukittuina ylöskääntämisen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Toisen istuinrivin istuimen säätö pitkittäissuunnassa (s. 126)
•
Toisen istuinrivin selkänojan kallistuksen
säätö (s. 127)
•
Toisen istuinrivin selkänojien kääntäminen
(s. 128)
Kolmannen istuinrivin selkänojien
kääntäminen
2.
Kolmannella istuinrivillä on kaksi erillistä istuinta.
Ne voidaan kääntää eteen jokainen erikseen.
TÄRKEÄÄ
Jotta kolmannen istuinrivin selkänojat voidaan
kääntää, voi olla välttämätöntä muuttaa toisen
istuinrivin paikkaa ja kallistusta.
Varmistakaa, etteivät selkänoja ja niskasuoja
pääse kosketuksiin edessä olevan istuimen
kanssa, kun ne käännetään alas. Kääntäkää
selkänojaa eteenpäin.
> Istuintyyny käännetään alas-/eteenpäin,
kun selkänoja käännetään tasaisen alustan luomiseksi. Niskasuoja kääntyy automaattisesti, kun takaistuin käännetään.
Istuimen nostamiseksi ylös nostakaa selkänojaa
ylöspäin manuaalisesti, kunnes se lukittuu. Niskasuoja käännetään ylös manuaalisesti.
VAROITUS
Tarkastakaa, että selkänoja ja takaistuimen
niskasuoja ovat kunnollisesti lukittuina ylöskääntämisen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
1.
130
Vetäkää ylös-/eteenpäin kahvasta, joka on
selkänojan yläreunassa.
Takaistuin (s. 124)
Toisen istuinrivin selkänojien kääntäminen
(s. 128)
•
Toisen istuinrivin selkänojan kallistuksen
säätö (s. 127)
•
Toisen istuinrivin istuimen säätö pitkittäissuunnassa (s. 126)
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Ohjauspyörä
Äänitorvi
Ohjauspyörässä ovat säätimet mm. äänitorvelle,
kuljettajan tukijärjestelmälle ja puheohjaukselle.
•
•
Head-up -näyttö* (s. 108)
Sovellusvalikon käsittely kuljettajan näytössä
(s. 103)
•
Ilmoitusten käsittely kuljettajan näytössä ja
keskinäytössä (s. 105)
•
Puhelin (s. 439)
Äänitorven kytkin on sijoitettu ohjauspyörän keskiöön.
Ohjauspyörän painikesarjat ja vaihtamisvivut*.
Kuljettajan tukijärjestelmän säädin7.
Vaihtamisvipu* manuaalista vaihtamista varten automaattivaihteiston yhteydessä.
Puheohjauksen säädin, Head-up-näytön
säätö ja valikkojen, ilmoitusten ja puhelimen
käsittely.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7
Ohjauspyörän säätö (s. 132)
Ohjauspyörän sähkölämmityksen* aktivointi/
deaktivointi (s. 197)
Nopeudenrajoitin* (s. 268)
Nopeudensäädin (s. 275)
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
Etäisyysvaroitus* (s. 313)
Pilot Assist* (s. 290)
Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla*
(s. 367)
Puheohjaus (s. 111)
Nopeudenrajoitin*, Nopeudensäädin, Mukautuva nopeudensäädin*, Etäisyysvaroitus* ja Pilot Assist*.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 131
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Ohjauspyörän säätö
VAROITUS
Ohjauspyörä voidaan säätää eri asentoihin.
Säätäkää ja lukitkaa ohjauspyörän asento
ennen matkaan lähtemistä.
Nopeudesta riippuvan ohjaustehostuksen yhteydessä voidaan ohjauspyörön vastusta säätää.
Ohjauspyörän vastus säätyy auton nopeuden
mukaan, jotta kuljettajalle annetaan parempi
ohjaustuntuma.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ohjauspyörän säätö.
Vipu - ohjauspyörän vapauttaminen
Ohjauspyörän mahdolliset asennot
Ohjauspyörää voidaan säätää korkeus- ja syvyyssuunnassa:
1.
Työntäkää vipua alaspäin ohjauspyörän
vapauttamiseksi.
2.
Säätäkää ohjauspyörä sopivaan asentoon.
3.
Vetäkää vipu takaisin ohjauspyörän kiinnittämiseksi. Jos se tuntuu jäykältä, painakaa hieman ohjauspyörää vipua palauttaessanne.
8
132
Koskee halogeenivalonheittimillä varustettuja autoja.
Ohjauspyörä (s. 131)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 264)
Valokatkaisimet
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun valokatkaisimilla aktivoidaan ulkoinen valaistus. Kojelaudan valokatkaisimella säädetään valojen korkeussuuntausta8 ja sisätilan valaistuksen voimakkuutta.
Kiertorengas ohjauspylvään vivussa
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Tila
Sisältö
Tila
Huomiovalot , kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II tai
moottori on käynnissä.
VAROITUS
Sisältö
Huomiovalot ja positiovalot päivänvalossa, kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II tai moottori on käynnissä.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Lähivalot ja positiovalot heikossa
päivänvalossa tai pimeässä tai kun
sumuvalo takana on aktivoitu.
Huomiovalot ja positiovalot, kun
auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II tai moottori on käynnissä.
Toiminto Automaattiset kaukovalot
voidaan aktivoida.
Positiovalot auton ollessa pysäköitynäA.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Kaukovalot voidaan aktivoida, kun
lähivalot palavat.
Lähivalot ja positiovalot.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Kaukovalot voidaan aktivoida.
Automaattiset kaukovalot päällä/
pois.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
A
Auton valaistuslaitteisto ei voi kaikissa tilanteissa päätellä, milloin päivänvalo on liian
heikko tai tarpeeksi voimakas, esim. sumussa
ja sateessa.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että autolla
ajetaan käyttäen liikenneturvallista valaistusta
ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
Säädin kojelaudassa
Myös auton ollessa paikallaan ja moottorin ollessa käynnissä,
edellyttäen, että kiertorenkaan asento siirretään tähän asentoon
toisesta asennosta.
Volvo suosittelee, että asentoa
autoa ajettaessa.
käytetään
Sisätilan valaistuksen voimakkuuden säätöpyörä
Valojen korkeudensäädön säätöpyörä
Autossa, jossa on LED9-valonheittimet*, on automaattinen valojen korkeudensäätö, eikä sitä siksi
9
Valodiodi (Light Emitting Diode)
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 133
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
ole varustettu säätöpyörällä valojen korkeudensäätöä varten.
Kuormitustapaus
Säätöpyörä
Sisätilan valaistuksen voimakkuuden säätö
Auton valaistukset syttyvät eri tavalla jännitetilasta
riippuen.
Kuljettaja sekä matkustaja etuistuimella.
Tila 1
Kolme matkustajaa toisella
istuinrivillä.
Säätöpyörällä säädetään näyttövalaistuksen, säädinten valaistuksen, ympäröivän valon ja tunnelmavalaistuksen voimakkuutta.
Valonheittimien valojen korkeudensäätö
Auton kuormitus muuttaa valonheittimien korkeussuuntausta, mikä voi johtaa vastaan tulevien
ajoneuvojen häikäistymiseen. Välttäkää tätä säätämällä valojen korkeussuuntausta. Alentakaa
valojen suuntausta, jos auto on raskaasti kuormattu.
1.
2.
220 kg kuormaa tavaratilassa.
Kuljettaja sekä enimmäiskuorma
kuormatilassa.
Tila 1
Kuljettaja sekä matkustaja etuistuimella.
Tila 1
Säätöpyörä asennossa 0
Säätöpyörä asennossa 1
Kolme matkustajaa toisella
istuinrivillä.
Säätöpyörän asennot eri kuormitustapauksille.
Antakaa moottorin olla käynnissä tai auton
sähköjärjestelmän olla jännitetilassa I.
Kuormitustapaus
Kääntäkää säätöpyörää ylös-/alaspäin valojen suuntauksen nostamiseksi/laskemiseksi.
Säätöpyörä
Vain kuljettaja.
Tila 0
Kuljettaja sekä matkustaja etuistuimella.
Tila 0
Kuljettaja sekä matkustaja etuistuimella.
Tila 0
Alla näytetään, mihin asentoon säätöpyörä on
käännettävä eri kuormitustapauksissa.
Kolme matkustajaa toisella
istuinrivillä.
134
Kaksi matkustajaa kolmannella
istuinrivillä.
Kuljettaja sekä matkustaja etuistuimella.
Tila 0
Kaksi matkustajaa kolmannella
istuinrivillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Matkustamovalaistus (s. 142)
Kaukovalojen aktivointi/deaktivointi (s. 137)
Jännitetilat (s. 358)
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Seisonta-/positiovalot
Positiovalot sytytetään ohjauspylvään vivun kiertorenkaalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Valokatkaisimet (s. 132)
Jännitetilat (s. 358)
Huomiovalot
Ohjauspylvään vivun kiertorengas asennossa
,
tai
sekä auton sähköjärjestelmän ollessa jännitetilassa II tai moottorin käynon voinissä, huomiovalot palavat. Asento
massa vain päivänvalossa. Muussa tapauksessa
palavat sen sijaan lähivalot.
Huomiovalot päivällä DRL
Ohjauspylvään vivun kiertorengas positiovalojen asennossa.
Asettakaa kiertorengas asentoon
(numerokilven valaistus syttyy samanaikaisesti).
Jos auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II tai
moottori käynnissä, huomiovalot palavat positiovalojen asemesta edessä.
Kun ulkona on pimeää ja takaluukku avataan,
positiovalot takana syttyvät (jos niitä ei jo ole sytytetty) takana olevien huomion herättämiseksi.
Tämä tapahtuu riippumatta kiertorenkaan asennosta tai siitä, missä jännitetilassa auton sähköjärjestelmä on.
Ohjauspylvään vivun kiertorengas asennossa AUTO.
Ohjauspylvään vivun kiertorenkaan ollessa asenpalavat huomiovalot (Daytime
nossa
Running Lights - DRL), kun autolla ajetaan päivänvalossa. Auto vaihtaa valaistuksen automaattisesti huomiovaloilta lähivaloille hämärässä tai kun
päivänvalo tulee liian heikoksi. Lähivaloille vaihdetaan myös silloin, kun takasumuvalo aktivoidaan.
}}
135
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
VAROITUS
Järjestelmä on energiansäästön apuväline se ei voi kaikissa tilanteissa ratkaista, milloin
päivänvalo on liian heikkoa tai riittävän voimakasta, esim. sumussa ja sateessa.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että autolla
ajetaan käyttäen liikenneturvallisuuden kannalta oikeaa valaistusta ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
Lähivalot
Kun ohjauspylvään vivun kiertorengas on asenja auton sähköjärjestelmä jännitetinossa
lassa II tai moottori käynnissä, lähivalot aktivoidaan automaattisesti huonoissa valaistusolosuhteissa.
Lähivalot
Valokatkaisimet (s. 132)
Lähivalot (s. 136)
Jännitetilat (s. 358)
Ohjauspylvään vipu kiertorenkaalla.
Ohjauspylvään kiertorenkaan asennossa
aktivoituvat lähivalot automaattisesti hämärässä
tai kun päivänvalo tulee liian heikoksi. Lähivalot
aktivoidaan automaattisesti myös tapauksissa,
joissa takasumuvalo on aktivoidaan.
Kun ohjauspylvään vivun kiertorengas on asennossa
, lähivalot palavat aina, kun moottori
on käynnissä tai kun jännitetila II on aktiivinen.
136
Huomatkaa, että ohjauspylvään vasemman vivun
, jotta
kiertorenkaan on oltava asennossa
tunnelin havaitseminen voisi toimia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Tunnelin havaitseminen
Auto tunnistaa, että ollaan ajamassa tunneliin ja
vaihtaa tällöin huomiovaloista lähivaloihin.
Huomiovalot (s. 135)
Valokatkaisimet (s. 132)
Jännitetilat (s. 358)
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Kaukovalojen aktivointi/deaktivointi
Kaukovalot aktivoidaan ohjauspylvään vivulla.
Automaattiset kaukovalot aktivoidaan ohjauspylvään vivun kiertorenkaalla.
. Aktivoikaa kaukovalot siirtämällä ohjauspylvään vipua eteenpäin. Deaktivoikaa siirtämällä
ohjauspylvään vipua takaisin taaksepäin.
Kaukovalojen ollessa aktivoituina symboli
palaa kuljettajan näytössä.
Automaattiset kaukovalot
Automaattiset kaukovalot on toiminto, joka tuulilasin yläreunassa olevalla kameratunnistimella
havaitsee vastaantulevan liikenteen valonheittimien valon tai edellä ajavan ajoneuvon takavalot,
ja vaihtaa tällöin kaukovaloilta lähivaloille. Toiminto voi ottaa myös katuvalaistuksen huomioon.
Ohjauspylvään vipu kiertorenkaalla.
Kaukovalovilkun asento
Kaukovalojen asento
Kaukovalovilkku
Siirtäkää ohjauspylvään vipua kevyesti taaksepäin
kaukovalovilkun asentoon. Kaukovalot palavat,
kunnes vipu vapautetaan.
Halogeenivalonheittimillä varustetut autot
Valaistus palaa kaukovaloille muutamia sekunteja
sen jälkeen, kun kameratunnistin ei enää havaitse
vastaantulevan liikenteen valonheittimien valoja
tai edellä olevan ajoneuvon takavaloja.
Lähivalot suoraan vastaantulevaa ajoneuvoa kohti, mutta
edelleen kaukovalot ajoneuvon molemmilla puolilla.
Valot vaihtuvat täysiksi kaukovaloiksi muutama
sekunti sen jälkeen, kun kameratunnistin ei enää
havaitsee vastaantulevan liikenteen ajovaloja tai
edellä ajavan ajoneuvon takavaloja.
LED11-valonheittimillä varustettu auto*
Erotuksena sille, mitä tapahtuu tavanomaisessa
himmennyksessä, valokeila valaisee edelleen
kaukovaloilla vastaan tulevan tai edessä olevan
auton molemmille puolille, mutta suoraan ajoneuvoa kohti osoittava valokeila himmennetään.
Kaukovalot
Kaukovalot voidaan aktivoida, kun ohjauspylvään
10 tai
vivun kiertorengas on asennossa
10
11
Kun lähivalot on sytytetty.
Valodiodi (Light Emitting Diode)
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 137
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Aktivointi/aktivoinnin poisto
Toiminto voi alkaa toimia pimeässä ajamisen
yhteydessä, kun auton nopeus on n. 20 km/h
(12 mph) tai suurempi.
Aktivoikaa/deaktivoikaa automaattiset kaukovalot
kääntämällä ohjauspylvään vivun kiertorengas
ja vapauttamalla. Automaattisten
asentoon
kaukovalojen deaktivointi kaukovalojen ollessa
päällä saa aikaan valaistuksen välittömän asettumisen lähivaloille.
Kun automaattiset kaukovalot on aktivoitu, symboli
palaa valkoisena kuljettajan näytössä.
Kun kaukovalot on sytytetty, symboli palaa sinisenä. LED-valonheittimien yhteydessä näin käy
myös silloin, kun kaukovalot on osittain himmennetty, ts. heti kun valokeila valaisee hieman lähivaloja voimakkaammin.
138
Käsinkäyttö
HUOM
Pitäkää tuulilasin pinta kameratunnistimen
kohdalta puhtaana jäästä, lumesta, huurteesta
ja liasta.
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasiin
kameratunnistimen eteen, sillä se voi heikentää toimintaa tai saada yhden tai useamman
kamerasta riippuvan toiminnon lakkaamaan.
VAROITUS
Automaattiset kaukovalot ovat apuväline, jolla
käytetään parhaita mahdollisia valoja suotuisissa olosuhteissa.
Kuljettajan vastuulla on aina vaihtaa käsin
kauko- ja lähivalojen välillä, kun liikenne- tai
sääolosuhteet sitä edellyttävät.
TÄRKEÄÄ
Esimerkkejä tilanteista, joissa voi olla tarpeen
vaihtaa käsin kauko- ja lähivalojen välillä:
Jos kuljettajan näytössä näytetään
tämä symboli ja ilmoitus Aktiiviset
kaukovalot Tilapäisesti ei
käytettävissä, vaihto kauko- ja lähivalojen välillä on tehtävä käsin. Ohjauspylvään vivun
kiertorengas voi kuitenkin olla asennossa
.
sammuu, kun ilmoitus esitetään.
Symboli
•
•
•
•
•
Rankkasade tai sankka sumu
Sama pätee, jos näytössä on tämä
symboli ja ilmoitus Tuulilasin anturi
Anturi tukossa, katso käyttöopasta.
•
Kun edellä olevan liikenteen valot valaisevat heikosti
•
Automaattiset kaukovalot voivat olla tilapäisesti
pois käytöstä, esim. sumun ollessa tiheää tai
sateen voimakasta. Kun automaattiset kaukovalot
jälleen saadaan käyttöön, tai tuulilasin tunnistimet
eivät enää ole tukossa, ilmoitus sammuu ja symsyttyy.
boli
Jos tiellä tai sen reunassa on jalankulkijoita
•
Jos tien läheisyydessä on voimakkaasti
heijastavia esineitä, kuten kylttejä
•
Kun esim. tiekaide peittää vastaan tulevan liikenteen valot
•
Kun liittyvillä teillä on liikennettä
Alijäähtyneen sateen yhteydessä
Lumipyry tai räntäsade
Kuutamo
Ajettaessa heikosti valaistuissa taajamissa
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
•
•
Mäenharjoilla tai notkoissa
Aktiiviset kaarrevalot
Jyrkissä mutkissa.
Aktiiviset kaarrevalot on suunniteltu antamaan
mahdollisimman hyvä valaistus kaarteissa ja risteyksissä.
Lukekaa lisää kameratunnistimen rajoituksista
artikkelista "City Safety -järjestelmän rajoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
LED12-valonheittimillä* varustetuissa autoissa on
aktiiviset kaarrevalot.
Toiminto on aktiivinen vain hämärässä tai
pimeässä, ja vain auton liikkuessa.
Toiminnon deaktivointi/aktivointi
Toiminto, joka on aktivoitu toimitettaessa auto toimitetaan tehtaalta, voidaan deaktivoida/aktivoida
kahdella tavalla keskinäytön kautta:
Toimintonäkymän kautta
Painakaa painiketta Aktiiviset
kaarrevalot.
Valokatkaisimet (s. 132)
Asetusnäkymä (s. 166)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 321)
Asetusten kautta
1. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Valokuvio toiminnon ollessa aktivoimaton (vasen) ja aktivoitu (oikea).
LED-valonheittimet sisältävät Aktiiviset kaarrevalot -toiminnon. Aktiiviset kaarrevalot noudattavat
ohjauspyörän liikettä antaakseen maksimaalisen
valaistuksen kaarteissa ja risteyksissä, mikä
parantaa samalla turvallisuutta.
2.
Painakaa painiketta My Car
Ulkovalot.
3.
Valitkaa pois/valitkaa Aktiiviset
kaarrevalot.
Valot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Asetusnäkymä (s. 166)
Toiminto aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä auto. Toiminnon vian yhteydessä palaa
kuljettajan näytössä samalla, kun
symboli
kuljettajan näyttö esittää selittävän tekstin.
12
Valodiodi (Light Emitting Diode)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 139
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Valonheittimien valokuvion
sovittaminen
Jos auto on varustettu LED-valonheittimillä ja toimintoa Automaattiset kaukovalot käytetään, pitää
valokuvio asettaa uudelleen siirryttäessä oikeanpuoleisesta vasemmanpuoleiseen liikenteeseen,
ja päinvastoin.
Takasumuvalo
HUOM
Kun näkyvyys on huono sumun vuoksi, voidaan
käyttää takasumuvaloa, joka ilmoittaa muille tielläliikkujille edessä olevasta ajoneuvosta.
Sumuvalon käyttöä takana koskevat määräykset vaihtelevat eri maissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Halogeenivalonheittimet
Valokatkaisimet (s. 132)
Jännitetilat (s. 358)
Valokuviota ei tarvitse sovittaa. Valokuvio on muotoiltu siten, ettei vastaantuleva liikenne häikäisty.
LED-valonheittimet*
Valokuvion sovitus tarvitaan, jos toimintoa Automaattiset kaukovalot käytetään. Auton pitää
seistä paikallaan ja moottorin olla joutokäynnillä,
kun valokuvio vaihdetaan oikean- ja vasemmanpuoleisen liikenteen kesken.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Ulkovalot.
3.
Valitkaa Tilapäinen oikeanpuolen
liikenne/Tilapäinen vasemmanpuolen
liikenne.
Valot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
140
Asetusnäkymä (s. 166)
Kaukovalojen aktivointi/deaktivointi (s. 137)
Takasumuvalon painike.
Takasumuvalo voidaan sytyttää jännitetilan II
ollessa aktiivinen tai moottorin käynnissä sekä
ohjauspylvään vivun kiertorenkaan ollessa asentai
.
nossa
Painakaa päällä/pois-painiketta. Merkkisymboli
kuljettajan näytössä palaa, kun takasumuvalo on sytytetty.
Takasumuvalo sammuu automaattisesti, kun
käynnistyskytkin käännetään asentoon STOP tai
kun ohjauspylvään vivun kiertorengas käännetään
tai
.
asentoon
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Jarruvalot
Varoitusvilkut
Vilkkujen käyttö
Jarruvalot syttyvät automaattisesti jarrutettaessa.
Varoitusvilkut varoittavat muita tielläliikkujia vilkuttamalla auton kaikkia suuntavaloja, kun tämä toiminto on aktivoitu.
Auton suuntavaloja hallitaan ohjauspylvään
vasemmalla vivulla. Suuntavalot vilkkuvat kolme
kertaa tai jatkuvasti riippuen siitä, kuinka pitkälle
ylös- tai alaspäin vipua siirretään.
Jarruvalot syttyvät, kun jarrupoljin painetaan alas.
Lisäksi ne syttyvät, jos jokin kuljettajan tukijärjestelmistä Mukautuva nopeudensäädin, Mukautuva
nopeudensäädin, City Safety tai Rear Collision
Warning jarruttaa autoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Hätäjarruvalot (s. 376)
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
City Safety (s. 316)
Rear Collision Warning (s. 325)
Varoitusvilkkujen painike.
Painakaa painiketta varoitusvilkkujen aktivoimiseksi.
Varoitusvilkut aktivoidaan automaattisesti, kun
autoa on jarrutettu niin voimakkaasti, että hätäjarruvalot on aktivoitu, ja nopeus on pieni. Varoitusvilkut pysyvät aktivoituina, kun on pysähdytty, ja
ne deaktivoidaan sitten automaattisesti, kun lähdetään uudelleen liikkeelle, tai kun painiketta painetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vilkkujen käyttö (s. 141)
Hätäjarruvalot (s. 376)
Suuntavalot.
Lyhyt vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin
ensimmäiseen asentoon ja vapauttakaa se.
Suuntavalot vilkkuvat kolme kertaa. Toiminto
voidaan aktivoida/deaktivoida keskinäytöstä.
Jatkuva vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin
uloimpaan asentoon.
Vipu jää asentoonsa ja se siirretään takaisin käsin
tai se palautuu automaattisesti ohjauspyörän liikkeen vaikutuksesta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 141
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valokatkaisimet (s. 132)
Varoitusvilkut (s. 141)
Asetusnäkymä (s. 166)
Matkustamovalaistus
Matkustamovalaistus aktivoidaan/deaktivoidaan
katossa etu- ja takaistuimen/-istuinten* yläpuolella olevien säätimien painikkeilla.
Kaikki valaistus matkustamossa voidaan sytyttää
ja sammuttaa manuaalisesti 30 minuutin
kuluessa siitä, kun:
•
moottori on sammutettu ja auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa 0
•
auton lukitus on avattu, mutta moottoria ei
ole käynnistetty.
Valaistus edessä
Matkustamovalaistuksen automatiikka
Lukuvalo, oikea puoli
Lukuvalaistus edessä
Lukuvalot oikealla tai vasemmalla puolella syttyvät
tai sammuvat, kun kyseistä painiketta kattokonsolissa painetaan lyhyesti. Valovoimaa säädetään
pitämällä painiketta painettuna.
Matkustamovalaistus
Lattiavalaistus ja kattovalaistus sytytetään tai
sammutetaan painamalla lyhyesti kattokonsolissa
olevaa painiketta.
Matkustamovalaistuksen automatiikka
Automatiikka aktivoidaan painamalla lyhyesti
AUTO-painiketta kattokonsolissa. Valoilmaisin
painikkeessa palaa, kun automatiikka on aktivoitu.
AUTO-painikkeen aktivointi sytyttää ja sammuttaa matkustamovalaistuksen seuraavan mukaisesti.
Matkustamovalaistus:
Säätimet kattokonsolissa etumaisia lukuvaloja ja matkustamovalaistusta varten.
Lukuvalo, vasen puoli
Matkustamovalaistus
142
•
syttyy, kun auton lukitus avataan ja kun moottori sammutetaan.
•
sammuu, kun moottori käynnistetään ja auto
lukitaan
•
syttyy ja sammuu, kun jokin sivuovi avataan
tai suljetaan
•
jää palamaan kahdeksi minuutiksi, jos jokin
sivuovi on auki.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Valaistus takana
Kynnysvalaistus
Auton takaosassa on lukuvalaistus, jota käytetään
myös matkustamovalaistuksena.
Kynnysvalaistus syttyy ja sammuu, kun vastaava
ovi avataan tai suljetaan.
Lukuvalot on sijoitettu kattoon.
Valaistus kuormatilassa
Valaistus kuormatilassa syttyy ja sammuu, kun
takaluukku avataan tai suljetaan.
Ympäröivä valo
Toisen istuinrivin yläpuolella oleva lukuvalo panoraamakatolla* varustetussa autossa.
Toisen13 ja kolmannen istuinrivin* yläpuolella olevat lukuvalot.
Lukuvalot sytytetään tai sammutetaan painamalla
lyhyesti valaisimen painiketta. Valovoimaa säädetään pitämällä painiketta painettuna.
Hansikaslokeron valo
Hansikaslokeron valaistus syttyy ja sammuu, kun
luukku avataan tai suljetaan.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car Valot
Sisävalot Ympäristön valo.
3.
Valitkaa seuraavien asetusten väliltä:
•
Kohdassa Tunnelmavalon voimakkuus,
valitkaa joko Pois, Alhainen tai
Voimakas.
•
Kohdassa Tunnelmavalon taso, valitkaa
joko Alennettu tai Täysi.
Meikkipeilin valaistus
Meikkipeilin valaistus häikäisysuojassa syttyy ja
sammuu, kun kansi avataan tai suljetaan.
Maavalaistus
Maavalaistus syttyy ja sammuu, kun vastaava ovi
avataan tai suljetaan.
13
Panoraamakatolla* varustetussa autossa on kaksi valoyksikköä, yksi katon kummallakin puolella.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 143
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Kohdassa Sisätilan teemavalon
voimakkuus valitkaa joko Pois, Alhainen
tai Voimakas.
–
Valojen värin muuttaminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
•
•
•
3.
Ohjauspyörän vieressä olevat säätimet.
Ympäröivän valon voimakkuutta voidaan myös
hienosäätää kojelaudassa olevan säätimen avulla.
–
Muuttakaa voimakkuutta kääntämällä säätöpyörää.
2.
Painakaa painiketta My Car Valot
Sisävalot Sisätilan tunnelmavalaistus.
3.
Valitkaa väliltä Lämpötilan mukaan,
Teeman mukaan ja Teemavärit valojen
värin muuttamiseksi.
Muuttakaa voimakkuutta kääntämällä säätöpyörää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Valokatkaisimet (s. 132)
Jännitetilat (s. 358)
Asetusnäkymä (s. 166)
Värivalinnalla Lämpötilan mukaan muuttuu
valon väri asetetun matkustamon lämpötilan
mukaan.
Tunnelmavalot*
Auto on varustettu muutamilla valodiodeilla, jotka
mahdollistavat valon värin muuttamisen. Tämä
valaistus palaa, kun moottori on käynnissä.
Tunnelmavaloja voidaan muuttaa keskinäytön
kautta:
Valojen voimakkuuden muuttaminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
144
Painakaa painiketta My Car Valot
Sisävalot Sisätilan tunnelmavalaistus.
Ohjauspyörän vieressä olevat säätimet.
Tunnelmavalojen voimakkuutta voidaan myös hienosäätää kojelaudassa olevan säätimen avulla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Paluuvalaistuksen kesto
Turvavalaistus
Tuulilasinpyyhkimien käyttö
Saattovalaistus käsittää lähivalot, positiovalot,
ulkokahvojen valot*, rekisterikilven valon, sisäkattovalaistuksen ja lattiavalaistuksen.
Turvavalaistus käsittää positiovalot, ulkokahvojen
valot*, rekisterikilven valon, sisäkattovalaistuksen
ja lattiavalaistuksen.
Osaa ulkopuolisesta valaistuksesta voidaan pitää
palamassa, jolloin se toimii saattovalaistuksena
auton lukitsemisen jälkeen.
Turvavalaistus sytytetään, kun auton lukitus avataan, ja sitä käytetään auton valaistuksen sytyttämiseen matkan päästä.
Tuulilasinpyyhkimet puhdistavat tuulilasin.
Ohjauspylvään oikeanpuolisen vivun avulla voidaan tehdä erilaisia tuulilasinpyyhkimien asetuksia.
1.
Sulkekaa auto.
2.
Siirtäkää vasenta ohjauspyörän vipua eteenpäin kojelaudan suuntaan ja vapauttakaa se.
Kun toiminto on aktivoitu etäavaimella, lähivalot,
positiovalot, ulkokahvojen valot*, rekisterikilven
valo, sisäkattovalaistus ja lattiavalaistus palavat.
3.
Nouskaa ulos autosta ja lukitkaa ovi.
Kun toiminto on aktivoitu, lähivalot, positiovalot,
ulkokahvojen valot*, rekisterikilven valo, sisäkattovalaistus ja lattiavalaistus palavat.
Aika, jonka saattovalaistus palaa, voidaan säätää
keskinäytön kautta.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Ulkovalot Saattovalo.
3.
Valitkaa väliltä Pois, 30 sek, 60 sek ja 90
sek.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Valot
Turvavalaistus (s. 145)
Asetusnäkymä (s. 166)
Toiminto voidaan deaktivoida/aktivoida keskinäytön kautta:
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Ulkovalot.
3.
Valitkaa pois/valitkaa Lähestymisvalot.
Valot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Paluuvalaistuksen kesto (s. 145)
Etäavain (s. 230)
Asetusnäkymä (s. 166)
Oikea ohjauspylvään vipu.
Säätöpyörä, herkkyys/taajuus
Yksi pyyhkäisy
Siirtäkää vipua alaspäin ja vapauttakaa
pyyhintäliikkeen tekemiseksi.
Tuulilasinpyyhkimet pois toiminnasta
Siirtäkää vipu asentoon 0 tuulilasinpyyhkimien sulkemiseksi.
Tihkupyyhintä
Asettakaa pyyhkäisyjen määrä aikayksikköä kohti säätöpyörällä, kun jaksopyyhintä
on valittuna.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 145
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Jatkuva pyyhintä
Siirtäkää vipua ylöspäin pyyhkimien saamiseksi pyyhkäisemään normaalilla
nopeudella.
Siirtäkää vipua edelleen ylöspäin pyyhkimien saamiseksi pyyhkäisemään suurella
nopeudella.
Sadetunnistimen aktivointi/
deaktivointi
Aktivoikaa sadetunnistin painamalla sadetunnisti.
men painiketta
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla
ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti. Sadetunnistimen herkkyyttä säädetään ohjauspylvään oikean
vivun säätöpyörällä.
Jos vipua siirretään alaspäin, pyyhkimet tekevät
ylimääräisen liikkeen.
TÄRKEÄÄ
Sadetunnistimen deaktivointi
Ennen kuin aktivoitte lasinpyyhkimet, varmistakaa, että pyyhinsulat eivät ole jäätyneet
kiinni ja että lumi ja jää on kaavittu pois tuulilasista (ja takalasista).
Deaktivoikaa sadetunnistin painamalla sadetuntai siirtäkää vipu ylöspäin
nistinpainiketta
toiselle pyyhinohjelmalle.
Sadetunnistin deaktivoituu automaattisesti jännitetilassa 0 tai moottorin ollessa sammutettuna.
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää runsaasti pesunestettä, kun pyyhkimet puhdistavat tuulilasia. Tuulilasin pitää olla
märkä tuulilasinpyyhkimien toimiessa.
Oikea ohjauspylvään vipu.
Sadetunnistimen painike
Aiheeseen liittyvät tiedot
146
•
Sadetunnistimen aktivointi/deaktivointi
(s. 146)
•
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaite
(s. 147)
•
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 512)
Kääntäkää säätöpyörää ylöspäin herkkyyden
lisäämiseksi ja alaspäin sen pienentämiseksi. Kun
säätöpyörää käännetään ylöspäin, tehdään ylimääräinen pyyhintäliike.
Säätöpyörä, herkkyys/taajuus
Kun sadetunnistin on aktivoituna, esitetään sadetunnistimen symboli
kuljettajan näytössä.
Sadetunnistimen aktivointi
Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää auton olla
käynnissä tai sähköjärjestelmän jännitetilassa I tai
II samalla, kun tuulilasinpyyhkimien vivun pitää
olla asennossa 0 tai yksittäisen pyyhkäisyn asennossa.
Sadetunnistin deaktivoituu automaattisesti, kun
pyyhinsulat asetetaan huoltoasentoon. Sadetunnistin aktivoituu uudelleen, kun huoltoasennosta
on poistuttu.
TÄRKEÄÄ
Automaattipesussa tuulilasinpyyhkimet voivat
käynnistyä ja vaurioitua. Sulkekaa sadetunnistin auton ollessa käynnissä tai kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa I tai II. Kuljettajan näytössä oleva symboli sammuu.
Muistitoiminnon aktivointi/deaktivointi
Sadetunnistimen muistitoiminto on mahdollista
aktivoida siten, ettei sadetunnistimen painiketta
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
tarvitse painaa aina auton käynnistyksen yhteydessä.
Tuulilasin ja valonheittimien
huuhtelulaite
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Tuulilasinpyyhin.
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaite puhdistaa tuulilasin ja valonheittimet. Puhdistus aloitetaan ohjauspylvään oikeanpuoleisella vivulla.
3.
Valitkaa Sadetunnistimen muisti muistitoiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Tuulilasin ja valonheittimien
huuhtelulaitteen käynnistys
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 145)
TÄRKEÄÄ
Välttäkää huuhtelujärjestelmän aktivointia, kun
se on jäässä tai huuhtelunestesäiliö on tyhjä,
muutoin on olemassa vaara pumpun vaurioitumisesta.
Lämmitetyt huuhtelusuuttimet*
Huuhtelusuuttimia lämmitetään automaattisesti
kylmässä säässä, jotta estetään huuhtelunesteen
jäätyminen.
Valonheittimien huuhtelu*
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 512)
Nesteen säästämiseksi valonheittimet huuhdellaan automaattisesti tuulilasin joka viidennen
huuhtelun yhteydessä.
Takalasin pyyhin ja huuhtelulaite (s. 148)
Rajoitettu huuhtelu
Huuhtelutoiminto, ohjauspylvään oikeanpuoleinen vipu.
–
Siirtäkää ohjauspylvään oikeanpuoleista vipua
ohjauspyörää kohti tuulilasin ja valonheittimien huuhtelujen käynnistämiseksi.
> Vivun vapauttamisen jälkeen tuulilasinpyyhkimet tekevät muutamia ylimääräisiä
pyyhkäisyjä.
Kun huuhtelunestettä on säiliössä jäljellä n. 1 litra
ja ilmoitus Pesuneste Nestemäärä alhainen
kanssa
Lisää nestettä yhdessä symbolin
esitetään kuljettajan näytössä, suljetaan huuhtelunesteen syöttö valonheittimille. Tällä ensisijaistetaan tuulilasin puhdistus ja näkyvyys sen läpi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 145)
Takalasin pyyhin ja huuhtelulaite (s. 148)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 515)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 147
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Takalasin pyyhin ja huuhtelulaite
Takalasin pyyhin ja huuhtelulaite puhdistavat
takalasin. Puhdistuksen aloitus ja asetukset tehdään ohjauspylvään oikeanpuoleisella vivulla.
HUOM
Takalasinpyyhin on varustettu ylikuumenemissuojalla, mikä sulkee moottorin, jos se ylikuumenee. Takalasinpyyhin toimii jälleen jäähtymisjakson jälkeen (30 sekuntia tai pidempi,
riippuen moottorin lämpötilasta ja ulkolämpötilasta).
Takalasin pyyhkimen ja
huuhtelulaitteen käyttö
–
Siirtäkää ohjauspylvään oikeanpuoleista vipua
eteenpäin huuhtelun ja takalasin pyyhinnän
aloittamiseksi.
Pyyhinnän aktivointi/deaktivointi
peruutuksen yhteydessä
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Tuulilasinpyyhin.
3.
Valitkaa Autom. takaikkunan pyyhkäisy
pyyhinnän aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi
peruutuksen yhteydessä.
Jos peruutusvaihde kytketään tuulilasinpyyhkimien ollessa aktivoituina, takalasinpyyhin käynnistyy. Toiminto lakkaa, kun peruutusvaihde kytketään pois päältä.
Jos takalasinpyyhin jo toimii jatkuvalla nopeudella,
ei tapahdu muutosta.
Ikkunannostimet
Kuljettajan oven säädinpaneelilla voidaan käyttää
kaikkia ikkunannostimia - muiden ovien säädinpaneeleilla voidaan käyttää vain kyseistä ikkunannostinta.
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa.
Sähköinen lapsilukko ovien* ja ikkunoiden
avaamista varten takana
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valitkaa
takalasinpyyhkimen jaksopyyhinnän valinta.
Säätimet, takaikkunat
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 145)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaite
(s. 147)
Sadetunnistimen aktivointi/deaktivointi
(s. 146)
Säätimet, etuikkunat
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ikkunannostimien käyttö (s. 149)
Lapsilukko (s. 252)
Valitkaa
takalasinpyyhkimen jatkuvaa
nopeutta varten.
148
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Ikkunannostimien käyttö
Käyttö
Kuljettajan oven säädinpaneelilla voidaan käyttää
kaikkia ikkunannostimia - muiden ovien säädinpaneeleilla voidaan käyttää vain kyseistä ikkunannostinta.
VAROITUS
keytynyt esim. jäänmuodostuksen yhteydessä.
Kahden peräkkäisen keskeytyneen sulkemisen
jälkeen puristumissuoja ohitetaan ja automaattinen toiminto suljetaan lyhyeksi ajaksi, nyt sulkeminen voidaan tehdä pitämällä painiketta jatkuvasti nostettuna.
HUOM
Tarkistakaa, että lapset tai muut matkustajat
eivät jää väliin, kun ikkunat suljetaan kuljettajan ovesta käsin.
Yksi tapa vähentää sykkivää ilmavirran ääntä,
kun takaovien ikkunoita on avattu, on avata
hieman myös etuovien ikkunoita.
VAROITUS
Tarkistakaa, että lapset tai muut matkustajat
eivät jää väliin, jos/kun ikkunat suljetaan etäavaimella.
Ikkunannostimien käyttö.
Käyttö ilman automatiikkaa
Käyttö automatiikalla
VAROITUS
Jos autossa on lapsia - muistakaa aina katkaista virta ikkunannostimilta asettamalla
auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten etäavain mukaan, kun autosta poistutaan.
Kuljettajan oven säädinpaneelilla voidaan käyttää
kaikkia ikkunannostimia - muiden ovien säädinpaneeleilla voidaan käyttää vain ko. ikkunannostinta.
Vain yhtä säädinpaneelia kerrallaan voidaan käyttää.
Jotta ikkunannostimia voidaan käyttää, jännitetilan pitää olla vähintään I. Moottorin sammuttamisen jälkeen voidaan ikkunannostimia käyttää
muutamia minuutteja vielä sytytysvirran katkaisun
jälkeenkin - ei kuitenkaan oven avaamisen jälkeen.
Ikkunoiden sulkeminen keskeytyy ja ikkuna avataan, jos jokin estää sen liikkeen. On mahdollista
ohittaa puristumissuoja, kun sulkeminen on kes-
Käyttö ilman automatiikkaa
Siirtäkää jotain säädintä kevyesti ylös-/alaspäin.
Ikkunannostimet käyvät ylös/alas niin kauan kuin
säädintä pidetään tässä asennossa.
Käyttö automatiikalla
Siirtäkää jokin säätimistä ylös-/alaspäin ääriasentoonsa ja vapauttakaa se sitten. Ikkuna liikkuu
automaattisesti ääriasentoonsa.
Käyttö etäavaimella, ovenkahvalla tai
keskuslukituspainikkeella
Sähkökäyttöisten ikkunannostimien käyttämiseksi
ulkopuolelta etäavaimella tai ovenkahvalla, tai
sisäpuolelta keskuslukituspainikkeella, katsokaa
osa "Etäavain", "Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta" tai "Lukitseminen/lukituksen
avaaminen sisäpuolelta".
}}
149
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Asettaminen uudelleen
Aurinkoverhon käyttö
Ulkotaustapeilien asettaminen
Jos akku on kytketty irti, pitää automaattinen
avaamistoiminto asettaa uudelleen, jotta se toimii
oikein.
Aurinkoverhot on asennettu kumpaankin takaoveen.
Ulkotaustapeilien asento säädetään kuljettajan
ovessa olevalla säätövivulla.
1.
Vetäkää painikkeen etuosaa kevyesti ylöspäin ikkunan nostamiseksi ääriasentoonsa ja
pitäkää painike tässä asennossa sekunnin
ajan.
2.
Päästäkää painike hetkeksi.
3.
Vetäkää painikkeen etuosa jälleen ylös
yhdeksi sekunniksi.
VAROITUS
Puristumissuojuksen toiminta edellyttää uutta
asetusta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Koukku ja siihen kuuluva salpa
Säätimet, ulkotaustapeilit.
1.
Vetäkää aurinkoverho ylös ja kiinnittäkää se
oven yläreunan koukkuun.
1.
2.
Lukitkaa aurinkoverho siirtämällä salpaa ylöspäin.
Painakaa painiketta L vasemman taustapeilin
tai painiketta R oikean taustapeilin osalta.
Painikkeessa oleva valo palaa.
2.
Säätäkää asento keskellä olevalla säätövivulla.
3.
Painakaa vielä kerran painiketta L tai R.
Valon pitää sammua.
Ikkunannostimet (s. 148)
Jännitetilat (s. 358)
Etäavain (s. 230)
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 233)
Lukitseminen/lukituksen avaaminen sisäpuolelta (s. 237)
Ikkuna voidaan avata ja sulkea, vaikka aurinkoverho olisi vedetty ylös.
Säätö
VAROITUS
Molemmat peilit ovat laajakulmatyyppisiä
hyvän yleissilmäyksen saamiseksi. Esineet voivat näyttää olevan kauempana kuin ne todellisuudessa ovat.
150
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Muistitoiminto sähkökäyttöisessä
etuistuimessa*
3.
Taustapeilien asennot voidaan tallentaa sähkökäyttöisen etuistuimen muistitoimintoon.
Taustapeilin kääntäminen
pysäköitäessä14
Taustapeili voidaan kääntää kulmaan alas, jotta
kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan pysäköidessään.
–
Kytkekää peruutusvaihde ja painakaa painiketta L tai R.
Kun peruutusvaihde kytketään pois, taustapeili
palautuu automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa noin 10 sekunnin kuluttua, tai aikaisemmin painettaessa painiketta L tai R.
Automaattinen taustapeilin
kääntäminen pysäköitäessä14
Kohdassa Ulkopeilin kallistus
peruutettaessa, valitkaa Pois, Kuljettaja,
Matkustaja tai Molemmat aktivoimiseksi/
deaktivoimiseksi ja sen valitsemiseksi, kumpi
taustapeileistä halutaan kääntää.
Automaattinen kääntäminen sisään
lukitsemisen yhteydessä14
Kun auto lukitaan/lukitus avataan kauko-ohjaimella, käännetään taustapeilit automaattisesti
sisään/ulos.
Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida keskinäytöstä:
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
3.
Peilit.
Valitkaa Peilien taitto lukittaessa aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Kun peruutusvaihde kytketään, taustapeili käännetään automaattisesti kulmaan alas, jotta kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan pysäköidessään.
Kun peruutusvaihde kytketään pois, taustapeili
palaa automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa
hetken kuluttua.
Palautus normaaliasentoon
Toimintojen asetukset tehdään keskinäytössä:
3.
Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
14
Peilit.
Vain yhdessä muistilla varustetun sähkökäyttöisen istuimen kanssa.
Peilit on asetettu uudelleen neutraalitilaan.
Automaattinen himmennys*
Jos takaapäin tulee voimakas valo, taustapeilit
himmenevät automaattisesti.
Jotta taustapeileissä voi olla tämä toiminto, sisätaustapeilissä on myös oltava automaattinen himmennys, ks. kappale "Sisätaustapeilit".
Automaattinen himmennys on aina toiminnassa
ajon aikana, paitsi jos peruutusvaihde on valittu.
Himmennyksen herkkyys voidaan säätää kolmelle
tasolle ja se vaikuttaa sekä sisä- että ulkotaustapeileihin.
HUOM
Herkkyyttä muutettaessa himmennyksessä ei
huomata välittömästi muutosta, mutta hetken
kuluttua muutos on tehty.
Ulkoisen vaikutuksen johdosta asentoaan muuttaneet peilit pitää palauttaa sähköisesti normaaliasentoon, jotta sähköinen sisään-/uloskääntäminen toimisi oikein:
Toimintojen asetukset tehdään keskinäytössä:
1.
Kääntäkää peilit sisään painikkeilla L ja R.
2.
Kääntäkää ne takaisin ulos painikkeilla L ja
R.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
3.
Kohdassa Peilin autom. himmennys, valitkaa Normaali, Tumma tai Vaalea.
Peilit.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 151
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Sähköisesti sisäänkäännettävät
taustapeilit*
Pysäköintiä/ahtaisiin tiloihin ajoa varten peilit voidaan kääntää sisään:
1.
Painakaa painikkeita L ja R samanaikaisesti
(virta-asennon pitää olla vähintään I).
2.
Vapauttakaa ne noin 1 sekunnin kuluttua.
Peilit pysähtyvät automaattisesti täysin
sisäänkäännettyyn asentoon.
Sisätaustapeili
Automaattinen himmennys*
Sisätaustapeili voidaan himmentää peilin alareunassa olevalla säätimellä. Vaihtoehtoisesti taustapeili himmenee automaattisesti.
Jos takaapäin tulee voimakas valo, taustapeili
himmenee automaattisesti. Automaattisella himmennyksellä varustetussa peilissä ei ole manuaalisen himmennyksen säädintä.
Taustapeilissä on kaksi tunnistinta - eteenpäin
suunnattu ja taaksepäin suunnattu - jotka toimivat yhdessä häikäisevän valon tunnistamiseksi ja
poistamiseksi. Eteenpäin suunnattu tunnistin
havaitsee ympäröivän valon, kun taas taaksepäin
suunnattu tunnistin havaitsee takana olevan ajoneuvon valonheittimistä tulevan valon.
Kääntäkää peilit ulos painamalla painikkeita L ja
R samanaikaisesti. Peilit pysähtyvät automaattisesti uloskäännettyyn asentoon.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Sisätaustapeili (s. 152)
Asetusnäkymä (s. 166)
Sähkökäyttöisen etuistuimen muistitoiminnon
käyttö* (s. 118)
Himmennyksen säädin
Manuaalinen himmennys
Jos takaa tulee voimakas valo, se voi heijastua
taustapeilistä ja häikäistä kuljettajaa. Himmentäkää himmennyssäätimellä, kun takana olevien
valot häiritsevät:
152
1.
Himmentäkää siirtämällä säädintä matkustamon suuntaan.
2.
Palauttakaa normaaliasentoon siirtämällä
säädintä tuulilasin suuntaan.
Jos esim.pysäköintiolosuhteet, transponderit,
häikäisysuojat tai esineet istuimella tai tavaratilassa peittävät tunnistimet siten, että niihin ei
pääse valoa, sisä- ja ulkotaustapeilien himmennystoimintoa heikennetään.
Automaattinen himmennys on aina toiminnassa
ajon aikana, paitsi jos peruutusvaihde on valittu.
Himmennyksen herkkyys voidaan säätää kolmelle
tasolle ja se vaikuttaa sekä sisä- että ulkotaustapeileihin.
HUOM
Herkkyyttä muutettaessa himmennyksessä ei
huomata välittömästi muutosta, mutta hetken
kuluttua muutos on tehty.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Toimintojen asetukset tehdään keskinäytössä:
Kompassi*
1.
Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö,
joka esittää mihin kompassisuuntaan auton keula
osoittaa.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
3.
Kohdassa Peilin autom. himmennys, valitkaa Normaali, Tumma tai Vaalea.
Peilit.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kompassin kalibrointi* (s. 154)
Jännitetilat (s. 358)
Ikkunoiden ja taustapeilien huurteenpoiston
aktivointi/deaktivointi (s. 185)
Vain automaattisella himmennyksellä varustettu
taustapeili voi olla varustettu kompassilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ulkotaustapeilien asettaminen (s. 150)
Asetusnäkymä (s. 166)
Kompassilla varustettu taustapeili.
Kahdeksan eri kompassisuuntaa esitetään englanninkielisinä lyhenteinä: N (pohjoinen), NE (koillinen), E (itä), SE (kaakko), S (etelä), SW (lounas), W (länsi) ja NW (luode).
Kompassin aktivointi/deaktivointi
Kompassi aktivoituu automaattisesti, kun auto
käynnistetään tai kun auton sähköjärjestelmä on
tilassa II.
Kompassin deaktivointi/aktivointi:
–
Painakaa taustapeilin alaosassa olevaa painiketta esim. paperiliittimen avulla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 153
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Kompassin kalibrointi*
7.
Sähkölämmitteisellä tuulilasilla varustetut autot*: Jos merkki C näytetään näytössä,
kun tuulilasin sähkölämmitys kytketään
päälle, tehkää kalibrointi edellä olevan kohdan 6 mukaisesti tuulilasin sähkölämmitys
aktivoituna.
8.
Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Kompassi on kalibroitava, jos autoa siirretään usean magneettisen vyöhykkeen välillä.
Tehkää kalibrointi seuraavasti:
1.
Pysäyttäkää auto suurelle aukiolle, jolla ei ole
teräsrakenteita tai korkeajännitejohtoja.
2.
Käynnistäkää auto, poistakaa kaikki sähkövarusteet (ilmastointilaite, lasinpyyhkimet jne.)
toiminnasta ja tarkistakaa, että kaikki ovet
ovat kiinni.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
4.
Painakaa toistuvasti painiketta, kunnes haluamanne magneettinen vyöhyke (1–15) näytetään, ks. kompassin magneettisten vyöhykkeiden kartta.
5.
Odottakaa, kunnes näyttöön palaa merkki C,
tai painakaa taustapeilin alareunassa olevaa
painiketta n. 6 sekunnin ajan, kunnes merkki
C näytetään.
6.
Ajakaa hitaasti ympyrää enintään 10 km/h:n
(6 mph) ajonopeudella, kunnes näytössä näytetään kompassisuunta merkkinä kalibroinnin
valmistumisesta. Ajakaa tämän jälkeen vielä
2 kierrosta kalibroinnin hienosäätöä varten.
Kalibrointi voi epäonnistua tai jäädä kokonaan
pois, jos sähköistä varustusta ei suljeta.
3.
154
Pitäkää taustapeilin alapuolella olevaa painiketta painettuna n. 3 sekuntia (käyttäkää
esim. paperiliitintä). Kulloisenkin magneettisen vyöhykkeen numero näytetään.
Kompassi* (s. 153)
Magneettiset vyöhykkeet.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Panoraamakatto*
VAROITUS
Panoraamakatto on jaettu kahteen lasisektioon.
Etumainen voidaan avata pystysuoraan takareunassa (tuuletusasento) tai vaakasuoraan (aukiasento). Taempi on kiinteä kattoikkuna.
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä panoraamakaton liikkuvien osien puristukseen.
Panoraamakattoluukkuun kuuluu aurinkoverho,
joka on valmistettu rei'itetystä kankaasta ja sijoitettu lasikattoluukun alle antamaan lisäsuojaa
esim. kirkasta auringonvaloa vastaan.
•
Käyttäkää panoraamakattoa aina valvotusti.
•
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimellä.
•
Muistakaa aina katkaista panoraamakaton
virta asettamalla auton sähköjärjestelmä
jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten etäavain
mukaan, kun autosta poistutaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Panoraamakaton käyttö* (s. 156)
Jännitetilat (s. 358)
Ilmanohjain
Panoraamakattoluukkua ja aurinkoverhoa käytetään kattoon sijoitetulla säätimellä. Säädin aktivoituu, kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa
I tai II.
Panoraamakattoluukkuun kuuluu ilmanohjain,
joka käännetään ylös panoraamakattoluukun
ollessa auki.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 155
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Panoraamakaton käyttö*
2.
Automaattisella ja manuaalisella käytöllä avataan
aurinkoverho/katto täysin.
Tuuletusasennossa nostetaan katon etumainen
osa ylös takareunasta.
Panoraamakaton liike pysähtyy, jos säädin vapautetaan tai kun katto tulee mukavuus-, enimmäisavautuma- tai kiinni-asentoon.
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä panoraamakaton liikkuvien osien puristukseen.
15
156
Panoraamakaton avaaminen - painakaa säädintä toisen kerran taaksepäin manuaalisen
avaamisen asentoon. Panoraamakatto
menee ensin mukavuusasentoon15. Avaaminen maksimiasentoon - painakaa säädintä
kolmannen kerran taaksepäin.
•
Käyttäkää panoraamakattoa aina valvotusti.
•
Avaaminen, manuaalinen
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimellä.
Avaaminen, automaattinen
•
Muistakaa aina katkaista panoraamakaton
virta asettamalla auton sähköjärjestelmä
jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten etäavain
mukaan, kun autosta poistutaan.
Sulkeminen, manuaalinen
Sulkeminen, automaattinen
Panoraamakaton ja verhon käyttämiseksi pitää
auton sähköjärjestelmän olla vähintään jännitetilassa I.
Sulkekaa katto/verho toistamalla menettely päinvastaisessa järjestyksessä - painakaa säädintä
sen sijaan eteen-/alaspäin ja pitäkää painettuna,
kunnes katto/verho menee kiinni-asentoon.
HUOM
Käsin avattaessa aurinkoverhon on oltava täysin auki, ennen kuin panoraamakattoluukku
voidaan avata. Päinvastaisessa tilanteessa
panoraamakattoluukun on oltava täysin kiinni,
ennen kuin aurinkoverho voidaan sulkea.
Käsinkäyttö
Automaattinen käyttö
1.
1.
Aurinkoverhon avaaminen – painakaa säädintä taaksepäin manuaalisen avaamisen
asentoon. Aurinkoverho jatkaa avautumista
niin kauan kuin painiketta painetaan.
Aurinkoverhon avaaminen maksimaalisesti painakaa säädintä taaksepäin automaattisen
avaamisen asentoon ja vapauttakaa.
Mukavuusasento on lasisen kattoluukun avoin asento, jossa tuulen kohina ja resonointiäänet ovat ajon aikana miellyttävän hiljaisella tasolla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
2.
Panoraamakatto voidaan avata kahteen
asentoon:
•
•
Avaaminen mukavuusasentoon - painakaa
säädintä toisen kerran taaksepäin automaattisen avaamisen asentoon ja vapauttakaa.
Avaaminen sitten maksimaaliseen asentoon - painakaa säädintä kolmannen kerran taaksepäin automaattisen avaamisen
asentoon ja vapauttakaa.
Katon liike pysähtyy, kun se tulee mukavuus- tai
kiinni-asentoon. Liike pysähtyy myös, jos säädintä
käytetään uudelleen.
Katon liike ei pysähdy, kun lasi saavuttaa mukavuusasennon suljettaessa maksimaalisesta avausasennosta. Verhon liike ei pysähdy koskaan, kun
katto saavuttaa mukavuusasennon.
Tuuletusasento
Katon/verhon sulkeminen toistamalla edellinen
menettely päinvastaiseen suuntaan - painakaa
säädintä sen sijaan eteen-/alaspäin ja vapauttakaa.
Pika-avaaminen/-sulkeminen
Panoraamakattoluukku ja aurinkoverho voidaan
avata/sulkea samanaikaisesti:
–
Avaaminen – työntäkää säädin kaksi kertaa
taaksepäin automaattisen käytön asentoon ja
vapauttakaa se.
–
Sulkeminen - työntäkää säädintä kaksi kertaa
eteen-/alaspäin automaattisen käytön asentoon ja vapauttakaa se.
Aurinkoverhon automaattinen
sulkeminen
Kun auto on pysäköitynä aurinkoisella/lämpimällä
säällä, aurinkoverho sulkeutuu automaattisesti 15
minuuttia auton lukitsemisen jälkeen. Tämä tehdään matkustamon lämpötilan laskemiseksi ja
auton verhoilun suojaamiseksi auringonvalon
aiheuttamalta haalistumiselta.
Toiminto, joka on deaktivoitu toimitettaessa auto
tehtaalta, voidaan aktivoida/deaktivoida.
1.
Katon liike pysähtyy, kun lasi tulee mukavuus-,
enimmäisavautuma- tai kiinni-asentoon. Liike
pysähtyy myös, jos säädintä käytetään uudelleen.
Katon liike ei pysähdy, kun lasi saavuttaa mukavuusasennon suljettaessa maksimaalisesta avausasennosta.
säädintä ylöspäin. Liike pysähtyy, jos säädintä
käytetään uudelleen.
2.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Painakaa painiketta My Car
Lukitus.
Valitkaa Aurinkokaihtimen automaattinen
sulkeminen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Tuuletusasento, pystysuuntaan takareunasta.
Avatkaa painamalla säädintä ylöspäin.
Sulkekaa painamalla säädintä eteen-/alaspäin.
Kun valitaan tuuletusasento, etuosa nousee ylös
takareunasta. Jos aurinkoverho on täysin kiinni,
kun tuuletusasento valitaan - se avautuu automaattisesti n. 50 mm.
Panoraamakatto on mahdollista käyttää aukiasennosta suoraan tuuletusasentoon painamalla
Sulkeminen etäavaimella,
keskuslukituspainikkeella tai
ovenkahvalla
Etäavaimella
– Painakaa pitkään etäavaimen lukituspainiketta
, kunnes panoraamakatto ja aurinkoverho alkavat sulkeutua.
Liike pysähtyy, jos etäavaimen lukituspainiketta
painetaan uudestaan tai kun katto/verho on saavuttanut suljetun asennon.
}}
157
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
–
Keskuslukituspainike
Pitäkää sormeanne jonkin oven ulkokahvan
ulkopinnan kosketusherkkää syvennystä vasten, kunnes panoraamakatto ja aurinkoverho
alkavat liikkua suljettua asentoa kohti.
Sulkeutuminen pysähtyy, jos sormi asetetaan
uudelleen ovenkahvan syvennystä vasten tai kun
katto/aurinkoverho on saavuttanut suljetun asennon.
VAROITUS
Jos panoraamakatto suljetaan etäavaimella,
keskuslukituspainikkeella tai kuljettajan oven
kahvasta, valvokaa, ettei kukaan jää puristuksiin.
Keskuslukituspainike.
Kun auton sähköjärjestelmä asetetaan matalimpaan jännitetilaan I, voidaan kuljettajan oven tai
etumatkustajan oven* keskuslukituspainiketta
käyttää panoraamakattoluukun sulkemiseen.
–
Painakaa pitkään keskuslukituspainiketta
kunnes panoraamakatto ja aurinkoverho
alkavat sulkeutua.
Liike pysähtyy, jos keskuslukituspainiketta painetaan uudestaan tai kun katto/verho on saavuttanut suljetun asennon.
Ovenkahva
Avaimettomalla lukituksella/lukituksen avauksella* varustettujen autojen ovien ulkokahvojen
ulkopinnalla on kosketusherkkä syvennys.
muodostuksen takia, pitämällä säädintä painettuna, kunnes kattoluukku on kiinni.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Panoraamakatto* (s. 155)
Jännitetilat (s. 358)
Etäavain (s. 230)
Lukitseminen/lukituksen avaaminen sisäpuolelta (s. 237)
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 233)
TÄRKEÄÄ
,
Tarkistakaa, että panoraamakatto on kunnolla
kiinni sulkemisen jälkeen.
Puristumissuoja
Panoraamakatossa on puristumissuoja, joka laukeaa, jos jokin esine estää kattoluukun tai aurinkoverhon sulkeutumisen. Kohdatessaan esteen
luukku tai verho pysähtyy, jonka jälkeen se avautuu automaattisesti 50 mm:n päähän esteestä
(tai täyteen tuuletusasentoon). Puristumissuoja
toimii myös avattaessa lasinen kattoluukku tai
aurinkoverho.
Puristumissuoja voidaan ohittaa, kun sulkeminen
on keskeytynyt esim. lasisen kattoluukun jään-
158
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
HomeLink®*16
HomeLink®
on ohjelmoitava kauko-ohjain, joka
on integroitu auton sähköjärjestelmään.
Yleistä
kennettuna sisätaustapeiliin. HomeLink®-paneeli
muodostuu kolmesta ohjelmoitavasta painikkeesta ja yhdestä merkkivalosta peilin lasissa.
mista, kun auto on tarkoitus myydä, ks. osaa
HomeLink®-järjestelmän ohjelmointi".
Lisätietoa HomeLink® -järjestelmistä saatte käymällä internet-sivustolla www.Homelink.com,
www.youtube.com/HomeLinkGentex tai soittamalla numeroon 00 8000 466 354 65 (tai maksulliseen numeroon +49 6838 907 277).
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
HomeLink®*-järjestelmän ohjelmointi
(s. 160)
VAROITUS
•
Jos HomeLink® -toimintoa käytetään
autotallin oven tai portin avaamiseen, varmistukaa, ettei oven tai portin läheisyydessä ole ketään liikkeen aikana.
•
Ohjelmoitaessa HomeLink-järjestelmää,
voi ohjelmoitava autotallin ovi tai veräjä
aktivoitua. Varmistakaa sen vuoksi, ettei
kukaan ole oven tai veräjän läheisyydessä
ohjelmoinnin aikana.
Painike 3
•
Auton täytyy seistä autotallin ulkopuolella,
kun autotallin ovenavaaja ohjelmoidaan.
Merkkivalo
•
Älkää käyttäkö HomeLink®-järjestelmää
autotallin oveen, jolla ei ole turvapysäytystä ja -peruutusta.
Painike 1
Painike 2
HomeLink®17 on ohjelmoitava kauko-ohjain, joka
voi kauko-ohjata jopa kolmea eri laitetta (esim.
autotallin ovenavaajaa, hälytysjärjestelmää, ulkoja sisävalaistusta yms.) ja siten korvata niiden
kauko-ohjaimet. HomeLink® toimitetaan sisäänra-
16
17
Säästäkää alkuperäiset kauko-ohjaimet tulevia
ohjelmointikertoja varten (esim. vaihtaessanne
autoa tai toisessa autossa käyttöä varten). Suosittelemme myös painikkeiden ohjelmointien poista-
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
HomeLink ja HomeLink -talosymboli ovat Gentex Corporation -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 159
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
HomeLink®*19-järjestelmän
ohjelmointi
2.
Ohjeet HomeLink®-järjestelmän ohjelmointia varten.
Huomatkaa: Tietyt kauko-ohjaimet voivat
ohjelmoida HomeLink®-järjestelmän paremmin 15-20 cm:n etäisyydeltä. Muistakaa
tämä, jos ohjelmoinnissa on ongelmia.
HomeLink®-järjestelmän ohjelmointi
HUOM
Tietyissä autoissa pitää virran olla päällä tai
"lisävarusteasennossa" ennen kuin
HomeLink®-järjestelmä on ohjelmoitavissa tai
käytettävissä. On hyvä laittaa uudet paristot
kaukosäätimeen, jonka HomeLink® korvaa,
nopeamman ohjelmoinnin ja radiosignaalin
paremman lähettämisen vuoksi. HomeLink®painikkeet tulee nollata ennen ohjelmointia,
ks. osaa "HomeLink®-painikkeiden palauttaminen" jäljempänä. Kun palauttaminen on
tehty, HomeLink® on asetettu "opetustilaan"
ja valmiina ohjelmointiin.
1.
19
20
160
Painakaa painiketta20 HomeLink®-laitteessa,
joka halutaan ohjelmoida. HomeLink®-laitteen merkkivalo20 alkaa vilkkua keltaisena 1
kerran sekunnissa. Painiketta ei tarvitse pitää
painettuna.
Suunnatkaa kauko-ohjain ohjelmoitavaa
HomeLink®-painiketta kohti ja pitäkää sitä
2-8 cm:n päässä painikkeesta. Älkää peittäkö
HomeLink® -merkkivaloa.
3.
Painakaa ja pitäkää alkuperäisen kaukoohjaimen ohjelmoitava painike HomeLink®järjestelmässä painettuna ja pitäkää merkkivaloa silmällä. Älkää vapauttako painiketta
ennen kuin merkkivalo on siirtynyt vilkkumisesta keltaisena 1 kerran sekunnissa joko
vilkkumaan vihreänä 10 kertaa sekunnissa tai
palamaan jatkuvasti vihreänä. Kun merkkivalo
vilkkuu tai palaa vihreänä, kauko-ohjaimen
painikkeen saa vapauttaa.
Huomatkaa: Tiettyjä vastaanottimia varten
voidaan ohjelmointivaihe 3 joutua korvaamaan kohdassa 4 olevilla ohjeilla.
4.
5.
Painakaa ohjelmoitua HomeLink®-painiketta
ja tarkkailkaa merkkivaloa.
> Palaa kiinteästi vihreänä: Jos merkkivalo palaa kiinteästi vihreää valoa, on
ohjelmointi valmis. Autotallin ovi, veräjä
tai vastaava aktivoituu nyt, kun ohjelmoitua
painiketta painetaan.
Vilkkuu vihreänä 10 kertaa sekunnissa: Painakaa ohjelmoitavaa painiketta,
pitäkää se painettuna 2 sekuntia ja
vapauttakaa se sitten. Toistakaa painakaa/pitäkää/vapauttakaa -sekvenssi toisen kerran, ja vastaanottimen mallista riippuen, myös kolmannen kerran. Ohjelmointi
on nyt valmis ja autotallin ovi, veräjä tai
vastaava aktivoituu nyt, kun ohjelmoitua
painiketta painetaan.
Jos vastaanotin ei vieläkään aktivoidu:
Jatkakaa ohjelmointivaiheilla 6-8 ohjelmoinnin saattamiseksi loppuun.
Painakaa ja vapauttakaa alkuperäisen kaukoohjaimen painike joka toinen sekunti, kunnes
merkkivalo on siirtynyt vilkkumasta keltaisena
1 kerran sekunnissa joko vilkkumaan vihreänä 10 kertaa sekunnissa tai palamaan jatkuvasti vihreänä.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Katsokaa painikkeiden ja merkkivalojen sijainti osasta "HomeLink®*".
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Painakaa ohjelmoitua painiketta. Autotallin ovi,
veräjä, hälytysjärjestelmä tai vastaava aktivoituu
(voi kestää muutamia sekunteja). Merkkivalo
palaa tai vilkkuu, kun painiketta on painettu. Alkuperäisiä kauko-ohjaimia voidaan haluttaessa
luonnollisesti edelleen käyttää rinnakkain
HomeLink® -järjestelmän kanssa.
1.
Painakaa painiketta 1 ja 3 HomeLink®-laitteessa, älkääkä vapauttako ennen kuin n. 10
sekunnin kuluttua, kun merkkivalo on alkaa
vilkkua vihreänä.
2.
Vapauttakaa painikkeet.
> HomeLink® on nyt asetettu ns. "oppimistilaan" ja se on valmis ohjelmoitavaksi
uudelleen, katsokaa edellä olevaa osaa
"HomeLink®-järjestelmän ohjelmointi".
HUOM
6.
7.
8.
opetuspainike21
Etsikää
esim. autotallin oven
vastaanottimesta. Se on tavallisesti sijoitettu
lähelle antennin kiinnikettä vastaanottimessa.
Painakaa vastaanottimen opetuspainiketta ja
vapauttakaa se. Vaihe 8 pitää saattaa loppuun 30 sekunnin kuluessa painikkeen painamisesta.
Painakaa ohjelmoitavaa painiketta, pitäkää
se painettuna 2 sekuntia ja vapauttakaa
se sitten. Toistakaa painakaa/pitäkää/
vapauttakaa -sekvenssi toisen kerran, ja vastaanottimen mallista riippuen, myös kolmannen kerran. Ohjelmointi on nyt valmis ja
autotallin ovi, veräjä tai vastaava aktivoituu
nyt, kun ohjelmoitua painiketta painetaan.
Käsittely
Kun HomeLink® on ohjelmoitu, sitä voidaan käyttää yksittäisten alkuperäiskauko-ohjainten asemesta.
21
Painikkeen nimi ja väri vaihtelevat valmistajan mukaan.
Jos virta on katkaistu, HomeLink® toimii
30 minuuttia kuljettajan oven avaamisen jälkeen.
Jos syntyy ohjelmointiongelmia, ottakaa yhteys
kohteeseen HomeLink® osoitteessa:
www.HomeLink.com, www.youtube.com/
HomeLinkGentex tai soittakaa numeroon
00 8000 466 354 65 (tai maksulliseen numeroon +49 6838 907 277).
HomeLink® -painikkeiden ohjelmoinnin
poistaminen
Ohjelmointi voidaan poistaa vain kaikilta
HomeLink® -painikkeilta yhtä aikaa, ei yksittäiseltä painikkeelta. Yksittäinen painike voidaan
kuitenkin ohjelmoida uudelleen, katsokaa osaa
"Yksittäisen painikkeen ohjelmointi".
Yksittäisen painikkeen ohjelmointi
Ohjelmoikaa yksittäinen HomeLink®-painike
uudelleen seuraavasti:
1.
Painakaa haluamaanne painiketta älkääkä
vapauttako sitä.
2.
Noin 20 sekunnin kuluttua, kun merkkivalo
HomeLink®-yksikössä alkaa vilkkua keltaisena, aloittakaa edellisessä osassa
"HomeLink®-järjestelmän ohjelmointi" olevalla kohdalla 1.
Huomatkaa: Jos ohjelmoitava painike ei tule
ohjelmoiduksi uudella yksiköllä, se palaa
aikaisemmin tallennettuun ohjelmointiin.
Lisätietoa HomeLink® -järjestelmistä saatte ja
kommentteja voitte jättää käymällä internet-sivustolla www.Homelink.com, www.youtube.com/
HomeLinkGentex tai soittamalla numeroon
00 8000 466 354 65 (tai maksulliseen numeroon +49 6838 907 277).
}}
161
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
HomeLink®* (s. 159)
Ajotietokone
Välimatkamittari
Auton ajotietokone rekisteröi ja laskee arvoja,
kuten ajomatka, polttoaineenkulutus ja keskinopeus ajon aikana.
Välimatkamittareita on kaksi, TM ja TA.
Polttoainetaloudellisen ajon helpottamiseksi
rekisteröidään tiedot sekä hetkellisestä että keskimääräisestä polttoaineenkulutuksesta. Ajotietokoneelta tuleva informaatio voidaan esittää kuljettajan näytössä.
TM voidaan nollata manuaalisesti ja TA nollautuu
automaattisesti, jos autoa ei käytetä vähintään
neljään tuntiin.
Ajon aikana tallennetaan mm. seuraavaa tietoa:
•
•
•
•
Ajomatka
Ajoaika
Keskinopeus
Keskimääräinen polttoaineenkulutus.
Arvot koskevat välimatkamittarin viimeisimmän
nollauksen jälkeistä aikaa.
Matkamittari
Matkamittari, rekisteröi auton kokonaisajomatkan.
Tätä arvoa ei voi nollata.
Hetkellinen polttoaineenkulutus
Ajotietokoneeseen sisältyvät seuraavat mittarit:
•
•
•
•
•
•
162
Välimatkamittari
Matkamittari
Hetkellinen polttoaineenkulutus
Ajomatka tyhjään säiliöön
Ajomatka tyhjään akkuun
Tämä mittari näyttää, millainen polttoaineenkulutus autolla sillä hetkellä on. Arvo päivitetään
suunnilleen joka sekunti.
Ajomatka tyhjään säiliöön
Ajotietokone laskee jäljellä olevan ajomatkan säiliössä olevalla polttoaineella.
Laskenta perustuu keskikulutukseen viimeksi
ajettujen 30 km:n aikana ja jäljellä käytettävissä
olevaan polttoainemäärään.
Turisti - vaihtoehtoinen nopeusmittari
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Kun mittari näyttää "---- ", taattua ajomatkaa ei
ole jäljellä. Tankatkaa polttoainetta mahdollisimman pian.
HUOM
myös muistaa säästää virtaa. Mitä useampi kulutuskohde (stereot, ikkunoiden/peilien/istuinten
sähkölämmitys, hyvin kylmää ilmaa ilmastointilaitteesta jne.) on toiminnassa, sitä lyhyemmäksi ajomatka jää.
Tietty poikkeama voi syntyä, jos ajotapaa
muutetaan.
HUOM
Matkustamon suuren virrankulutuksen lisäksi
myös voimakkaat kiihdytykset ja jarrutukset,
suuret nopeudet, raskas kuorma, matala ulkolämpötila sekä ylämäet aiheuttavat mahdollisen ajomatkan lyhenemisen.
Taloudellinen ajotapa antaa yleisesti katsottuna
pidemmän ajomatkan.
Ajomatka tyhjään akkuun
Mittari esittää likimääräisen matkan, joka voidaan
ajaa hybridiakussa jäljellä olevalla energialla. Kun
mittari näyttää "---- ", taattua ajomatkaa ei ole jäljellä.
Laskenta perustuu keskikulutukselle normaalisti
kuormatulla autolla, normaalissa ajossa ja ottaen
huomioon, onko ilmastointi (AC) päällä vai pois.
HUOM
Tietty poikkeama voi syntyä, jos ajotapaa
muutetaan.
Ajodatan esittäminen kuljettajan
näytössä
Ajotietokoneen rekisteröimät ja laskemat arvot
voidaan näyttää kuljettajan näytössä.
Arvot tallentuvat ajotietokonesovellukseen. Sovellusvalikon kautta on mahdollista valita, mitä tietoja
kuljettajan näyttö esittää.
Turisti - vaihtoehtoinen nopeusmittari
Vaihtoehtoinen digitaalinen nopeusmittari helpottaa ajettaessa maissa, joissa sallitun nopeuden
liikennemerkeissä on toinen yksikkö kuin minkä
auton mittari esittää.
Digitaalinen nopeus esitetään tällöin vastakkaisena yksikkönä suhteessa analogiseen nopeusmittariin. Jos analogisen nopeusmittarin asteikkona on mph, mittari näyttää vastaavan nopeuden digitaalisesti yksikkönä km/h ja päinvastoin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Taloudellinen ajotapa antaa yleisesti katsottuna
pidemmän ajomatkan.
•
Ajodatan esittäminen kuljettajan näytössä
(s. 163)
Ajomatka sähkökäytöllä
Mahdollisimman pitkän ajomatkan saamiseksi
sähkökäytöllä pitää sähkökäyttöistä autoa ajavan
•
Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä
(s. 165)
•
Kantama sähkökäytöllä kaupunkiympäristössä (s. 391)
}}
163
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Avatkaa ja navigoikaa sovellusvalikossa23 ohjauspyörän
oikeanpuoleisella painikesarjalla.
Sovellusvalikko
Vasen/oikea
Ylös/alas
Vahvistakaa
1.
Avatkaa sovellusvalikko kuljettajan näytössä
painamalla (1).
(Sovellusvalikkoa ei voida avata silloin, kun
kuljettajan näytössä on kuittaamaton ilmoitus.
Ilmoitus on vahvistettava ennen kuin sovellusvalikko voidaan avata.)
23
164
Näytön ulkonäkö voi vaihdella mittaristoversiosta riippuen.
2.
Siirtykää ajotietokonesovellukseen vasemmalle tai oikealle painikkeella (2).
> Neljä ylintä valikkoriviä näyttävät mitatut
arvot välimatkamittarille TM. Neljä seuraavaa valikkoriviä näyttävät mitatut arvot välimatkamittarille TA. Siirtykää ylös- tai alaspäin luettelossa painamalla (3).
3.
Siirtykää pitemmälle alas vaihtoehtopainikkeisiin valitaksenne, mitä tietoja esitetään kuljettajan näytössä:
•
•
•
•
Hetkellinen polttoaineenkulutus
•
•
Turisti (vaihtoehtoinen nopeusmittari).
Välimatkamittarin nollaaminen
Ajomatka tyhjään säiliöön
Matkamittari
Ajomatka välimatkamittareille TM, TA, tai
ei ajomatkan näyttämistä
Ajomatka tyhjään akkuun
Merkitkää tai poistakaa valinnan merkintä O painikkeella (4). Muutos toteutetaan heti.
Nollatkaa välimatkamittari TM painamalla pitkään
RESET-painiketta ohjauspylvään vasemmanpuoleisessa vivussa.
Välimatkamittarissa TA on vain automaattinen
nollaus. Nollaus tapahtuu, jos autoa ei käytetä
neljään tuntiin tai pidempään aikaan.
Yksiköiden vaihtaminen
Muuttakaa ajomatkan, nopeuden yms. yksiköitä
keskinäytön kautta:
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
3.
Kohdassa Yksiköt, valitkaa haluamanne
yksikkönormi: Metrinen, Brittiläinen tai US.
Yksiköt.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
HUOM
Ajotietokoneen lisäksi nämä yksiköt muuttuvat samalla myös Volvon navigointijärjestelmässä*.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ajotietokone (s. 162)
Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä
(s. 165)
Sovellusvalikon käsittely kuljettajan näytössä
(s. 103)
Ajotilaston näyttäminen
keskinäytössä
Ajotilasto ajotietokoneesta esitetään graafisesti
keskinäytössä ja se antaa katsauksen, joka helpottaa polttoainetaloudellisempaa ajoa.
Avatkaa sovellus Kuljettajan
toiminta sovellusnäkymässä
ajotilaston näyttämiseksi.
Jokainen kaavion pylväs esittää
ajomatkaa joko 1, 10 tai
100 km tai mailia. Pylväät täyttyvät oikealta meneillään olevan ajon tahdissa.
Äärimmäisenä oikealla oleva pylväs näyttää
meneillään olevan matkan arvon.
Keskimääräinen polttoaineenkulutus ja kokonaisajoaika on laskettu ajotilaston edellisen nollaamisen jälkeen.
Polttoaineen- ja sähkönkulutus esitetään erillisinä
grafiikkoina. Näytetty sähkönkulutus on "nettokulutus", ts. kulutettu energia miinus jarrutuksessa
luotu palautusenergia.
Ajotilasto ajotietokoneelta24.
Ajotilaston asetukset
Painakaa Valinnat
•
grafiikka-asteikon muuttamiseksi. Valitkaa
pylväälle tarkkuus 1, 10 tai 100 km/mi.
•
tietojen nollaamiseksi kunkin matkan jälkeen.
Tehdään auton seistyä paikallaan yli 4 tuntia.
•
nykyisen matkan datan nollaamiseksi.
Ajotilasto, laskettu keskikulutus, ja yhteenlaskettu
ajoaika nollautuvat aina samanaikaisesti.
Yksiköiden vaihtaminen
Muuttakaa ajomatkan, polttoaineenkulutuksen
yms. yksikkö keskinäytön kautta:
24
Kuva on kaaviomainen – ulkonäkö voi vaihdella valitusta yksikkönormista tai päivitetystä ohjelmistosta riippuen.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Yksiköt.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 165
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
3.
Kohdassa Yksiköt, valitkaa haluamanne
yksikkönormi: Metrinen, Brittiläinen tai US.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotietokone (s. 162)
Ajodatan esittäminen kuljettajan näytössä
(s. 163)
Asetusnäkymä
Asetuksen muuttaminen
Keskinäytön asetusnäkymässä käsitellään auton
monien toimintojen asetuksia ja tietoja.
Avaaminen/sulkeminen ja navigointi
asetusnäkymässä
Alakategoria asetusnäkymässä eri tyyppisine asetuksineen, tässä monivalintapainike ja radiopainikkeet.
Päänäkymä ja painike toiminnolle Asetukset.
1.
Vetäkää välilehteä alaspäin keskinäytön yläreunasta päänäkymän avaamiseksi.
2.
Painakaa Asetukset asetusnäkymän avaamiseksi.
3.
Painakaa jotain esitettävistä kategorioista ja
navigoikaa alakategorioihin ja asetuksiin painamalla uudelleen.
4.
Painakaa Edellinen siirtyäksenne taaksepäin
asetusnäkymässä.
Painakaa Sulje asetusnäkymän sulkemiseksi.
166
1.
Painakaa kategorioita ja alakategorioita navigoidaksenne haluamaanne asetukseen.
2.
Muuttakaa yhtä tai useampaa asetusta. Eri
tyyppisiä asetuksia muutetaan eri tavoin (ks.
seuraavasta taulukosta selostus ko. tyypistä).
> Muutokset tallentuvat välittömästi.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Asetusten tyypit
Asetuksia on useita eri tyyppejä:
Asetustyyppi
Selostus
Liipaisutoiminto
Käynnistää sovelluksen tai erillisen näkymän tarkennettuine asetuksineen painamalla tekstiä,
esim. laitteen yhdistämiseksi
Bluetooth-toiminnolla.
Radiopainike
Valitkaa asetus useista mahdollisista painamalla haluamaanne
radiopainiketta, esim. valitaksenne
järjestelmän kielen.
Monivalintapainike
Valitkaa taso jollekin painamalla
haluamaanne painikkeen osaa,
esim. valitaksenne City Safety toiminnon herkkyystason.
Ruksausruutu
Valitkaa toiminnon aktivointi/
deaktivointi painamalla ruutua sen
ruksaamiseksi tai ruksin poistamiseksi, esim. valitaksenne istuinten
sähkölämmityksen automaattisen
käynnistyksen.
Asetustyyppi
Selostus
Liukusäädin
Valitkaa taso jotain varten jakson
sisällä painamalla ja vetämällä
säädintä, esim. äänitason valitsemiseksi.
Informaation näyttäminen
Ei varsinainen asetus, näyttää tietoja jostain, esim. auton tunnistenumeron.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 32)
Kategoriat asetusnäkymässä (s. 167)
Kategoriat asetusnäkymässä
Asetusnäkymällä on joukko pääkategorioita ja
alakategorioita, joihin auton monien toimintojen
asetukset ja tiedot on koottu.
Asetusvalikon alla on 7 pääkategoriaa: My Car,
Ääni, Navigointi, Media, Viestintä, Ilmastointi
ja Järjestelmä.
Jokainen kategoria puolestaan sisältää joukon
alakategorioita ja asetusmahdollisuuksia. Seuraavissa taulukoissa näytetään alakategorioiden
ensimmäinen taso. Toiminnon asetusmahdollisuudet tai alue selostetaan perusteellisemmin
käyttöoppaan ko. osassa. Katso järjestelmäasetuksille, joita ei selosteta ko. osassa, kohtaa "Järjestelmän asetusten muuttaminen asetusnäkymässä".
My Car
Alakategoriat
Näytöt
IntelliSafe
Pysäköintiavustin
Ajotila/Yksilöllinen ajotila*
Valot
Peilit
Lukituksen ja avauksen palaute
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 167
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Alakategoriat
Sähkötoiminen seisontajarru
Istuimet
Tuulilasinpyyhin
Jousitus
Äänentoisto
Alakategoriat
Äänikokemus *
Sävy
Tasapaino
Järjestelmän äänitasot
Navigointi
Media
Alakategoriat
Alakategoriat
AM/FM-radio
Kellonaika ja Päivämäärä
DAB
Kieli
Gracenote®
Näppäimistöasettelut
Video
Ääniohjaus
Kommunikaatio
Alakategoriat
Puhelin
Tekstiviestit
Bluetooth
Wi-Fi
Auton Wi-Fi-yhteyspiste
Alakategoriat
Automodeemin Internet
Kartta
Volvo On Call
Reitti
Volvon palveluverkot
Liikenne
Opastus
Järjestelmä
Yksiköt
Tallennustila
Ohjelmistopäivitykset
Tehdasasetusten palautus
Palvelut
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Asetusnäkymä (s. 166)
Järjestelmäasetusten muuttaminen asetusnäkymässä (s. 169)
Lämmitys ja ilmanvaihto
Pääkategorialla Ilmastointi ei ole alakategorioita.
Järjestelmä
168
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Järjestelmäasetusten muuttaminen
asetusnäkymässä
3.
Kategoria Järjestelmä asetusnäkymässä kokoaa
asetukset ja tiedot, jotka koskevat yleisesti auton
järjestelmiä, esim. kieliä ja yksiköitä.
Järjestelmäasetukset kohdissa Kellonaika ja
Päivämäärä, Näppäimistöasettelut,
Ääniohjaus, Ohjelmistopäivitykset,
Tehdasasetusten palautus ja Palvelut selostetaan käyttöoppaan ko. osassa.
Valitkaa yksikkönormi väliltä:
Auton tunnistenumeron katsominen
• Metrinen - kilometri, litra ja Celsius-
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
• Brittiläinen - mailit, gallonat ja Celsius-
2.
• US - mailit, gallonat ja Fahrenheit-asteet.
> Yksiköt kuljettajan näytössä, keskinäytössä ja head-up -näytössä muuttuvat.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Ajoneuvon tunnusnumero.
> Auton tunnistenumero (VIN25) näytetään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
asteet.
asteet.
Järjestelmän kielen muuttaminen
Rengaspaineen yksikön muuttaminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Rengaspaineet.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
3.
Valitkaa rengaspaineen yksikkö.
> Rengaspaineen yksikkö sovelluksessa
Auton tila keskinäytössä muuttuu.
3.
Kieli.
Valitkaa järjestelmän kieli. Puheohjauksen
tuella varustetuilla kielillä on puheohjaussymboli.
> Kieli kuljettajan näytössä, keskinäytössä ja
head-up -näytössä muuttuu.
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
Pituuden ja tilavuuden yksiköiden
muuttaminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
25
Painakaa painiketta Järjestelmä
Yksiköt.
Yksiköt
Yksiköt
•
•
•
•
•
•
•
Kategoriat asetusnäkymässä (s. 167)
Kello (s. 97)
Keskinäytön näppäimistön käyttö (s. 47)
Puheohjauksen asetukset (s. 113)
Järjestelmäpäivitykset (s. 496)
Asetusten nollaus asetusnäkymässä (s. 170)
Huollon ja korjauksen varaaminen (s. 493)
Tallennustietojen katsominen
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Tallennustila.
> Auton umpilevyn tallennustiedot näytetään
- mm. kokonaiskapasiteetti, käytettävissä
oleva kapasiteetti ja kuinka paljon tilaa
asennetut sovellukset käyttävät.
Vehicle Identification Number.
169
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Asetusten nollaus
asetusnäkymässä
On mahdollista palauttaa asetusnäkymässä
kaikki muutetut asetukset vakioarvoiksi yhdellä
kertaa.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Tehdasasetusten palautus.
3.
Vahvistakaa palautus painamalla OK.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Sovellusasetusten muuttaminen
Kolmannen osapuolen sovellukset
Kaikki auton sovellukset on koottu sovellusnäkymään. Auton sisäänrakennettuja toimintoja koskevien sovellusten asetuksia voidaan muuttaa
keskinäytön päänäkymässä.
Kolmannen osapuolen sovelluksia ei ole auton
järjestelmässä alusta alkaen, vaan ne ovat sellaisia, jotka voidaan ladata, esim. Volvo ID. Täällä
tehdään asetukset aina sovelluksen sisältä, ei
päänäkymästä.
Sovellukset sisäisiä toimintoja varten perussovellukset
Sovellukset, jotka ovat autossa alusta alkaen,
esim. FM-radio ja USB, ovat osa Sensus-järjestelmää ja kuuluvat auton sisäisiin toimintoihin.
Näiden toimintojen asetuksia on mahdollista
muuttaa suoran keskinäytön päänäkymästä.
•
Järjestelmäasetusten muuttaminen asetusnäkymässä (s. 169)
Perussovelluksen asetusten muuttaminen
1. Painakaa sovellusta, esim. FM-radio.
•
Käyttäjädatan nollaus omistajanvaihdoksen
yhteydessä (s. 171)
2.
Vetäkää päänäkymä alas.
3.
Painakaa painiketta FM-radion asetukset.
4.
Muuttakaa asetuksia halutulla tavalla ja vahvistakaa valinnat.
5.
Painakaa joko fyysistä kotipainiketta tai mihin
tahansa päänäkymän ulkopuolella poistuaksenne asetusnäkymästä. On myös mahdollista vetää päänäkymä ylös tai painaa välilehteä alimpana päänäkymässä.
Useimmilla auton perussovelluksista on tämä
kontekstuaalinen asetusmahdollisuus, mutta ei
kaikilla. Ks. osaa "Kategoriat asetusnäkymässä"
saadaksenne lisätietoja siitä, kuinka asetuksia
muutetaan.
170
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Asetusnäkymä (s. 166)
•
Kategoriat asetusnäkymässä (s. 167)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 38)
Sovellusten lataaminen, päivittäminen ja
asennuksen poistaminen (s. 451)
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Käyttäjädatan nollaus
omistajanvaihdoksen yhteydessä
Omistajan vaihtuessa tulee käyttäjädata ja järjestelmäasetukset palauttaa tehdasasetukseksi.
On mahdollista palauttaa auton asetukset eri
tasoilla. Palauttakaa kaikki käyttäjädata ja järjestelmäasetukset alkuperäiseksi tehdasasetukseksi
omistajan vaihtuessa. Omistajan vaihdon yhteydessä on myös tärkeää vaihtaa omistaja palveluun Volvo On Call*.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Asetusten nollaus asetusnäkymässä (s. 170)
Volvo ID (s. 22)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 171
ILMASTOINTI
ILMASTOINTI
Ilmasto
Auto on varustettu elektronisella lämmityksen ja
ilmanvaihdon säädöllä. Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto jäähdyttää tai lämmittää sekä poistaa
kosteutta matkustamon ilmasta.
4-vyöhykeilmasto
4-vyöhykeilmaston ilmastovyöhykkeet.
4-vyöhykeilmastoinnissa voidaan lämpötila matkustamossa asettaa erikseen vasemmalle ja
oikealle puolelle sekä etu- että takaistuimella.
Ilmastointilaitteen kaikkia toimintoja säädetään
keskinäytöstä ja keskikonsolin fyysisistä painikkeista. Takaistuimen toimintoja voidaan säätää
myös ilmastopaneelista takana tunnelikonsolin
päällä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
174
Ilmastoinnin tunnistimet (s. 174)
Koettu lämpötila (s. 175)
•
•
•
•
•
Ilmanlaatu (s. 175)
Ilmastoinnin tunnistimet
Ilmastoinnin säätimet (s. 177)
Ilmanjako (s. 189)
Ilmastointilaitteessa on useita tunnistimia, jotka
auttavat säätämään ilmastoa autossa.
Pysäköinti-ilmasto (s. 197)
Anturien sijainti
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 115)
Kosteustunnistin - kotelossa sisätaustapeilin
yhteydessä.
Ulkolämpötila-anturi - oikeanpuoleisessa
ulkotaustapeilissä.
Matkustamon lämpötila-anturi - fyysisten painikkeiden luona keskikonsolissa.
Aurinkoisuustunnistin - kojelaudan päällä.
HUOM
Älkää peittäkö tai tukkiko antureita vaatekappaleilla tai muilla esineillä.
ILMASTOINTI
Interior Air Quality System* -järjestelmässä on
myös ilmanlaatutunnistin, joka on ilmastointilaitteen ilmanotossa.
Koettu lämpötila
Ilmanlaatu
Ilmastointilaite säätää ilmastoa matkustamossa
koetun lämpötilan, ei todellisen mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Matkustamon valittu lämpötila vastaa sitä fyysistä
tuntemusta, jonka ulkoilman lämpötila, ilman virtausnopeus, ilmankosteus, auringon säteily yms.
olosuhteet auton sisällä ja sen ulkopuolella saavat aikaan.
Materiaalivalinnat ja ilmanpuhdistusjärjestelmä
huolehtivat siitä, että ilman laatu matkustamossa
on korkea.
•
•
•
Ilmasto (s. 174)
Koettu lämpötila (s. 175)
Interior Air Quality System* (s. 177)
Materiaali matkustamossa
Matkustamon sisustus on muotoiltu viihtyisäksi ja
miellyttäväksi, myös kosketusallergikoille ja astmaatikoille.
Järjestelmässä on aurinkoisuustunnistin, joka
tunnistaa, mistä suunnasta aurinko paistaa matkustamoon. Tästä seuraa, että lämpötila voi erota
oikean ja vasemman puolen ilmasuuttimien välillä,
vaikka se on säädetty samaksi kummallakin puolella.
Testatut materiaalit on kehitetty minimoimaan
pölyn määrä matkustamossa ja helpottamaan
matkustamon pitämistä puhtaana.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Käyttäkää Volvon suosittelemia puhdistusaineita
ja autonhoitotuotteita sisustan puhdistamiseen.
•
•
•
Ilmasto (s. 174)
Ilmastoinnin tunnistimet (s. 174)
Lämpötilan säätö (s. 181)
Matot sekä matkustamossa että kuormatilassa
ovat irrotettavia ja ne on helppo poistaa ja puhdistaa.
Ilmanpuhdistusjärjestelmä
Ilmansuodattimen lisäksi myös järjestelmien
Clean Zone Interior Package* ja Interior Air
Quality System* modifioinnit auttavat pitämään
ilman laadun matkustamossa korkeana.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Ilmasto (s. 174)
Matkustamon suodatin (s. 176)
Clean Zone Interior Package* (s. 176)
Interior Air Quality System* (s. 177)
Sisustuksen puhdistus (s. 535)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 175
ILMASTOINTI
Matkustamon suodatin
Clean Zone Interior Package*
Kaikki matkustamoon tuleva ilma puhdistetaan
suodattimella.
Clean Zone Interior Package (CZIP) käsittää
sarjan muutoksia, jotka pitävät matkustamon
entistä puhtaampana allergiaa ja astmaa aiheuttavista aineista.
Matkustamon ilmansuodattimen vaihto
Suodatin pitää vaihtaa säännöllisesti. Noudattakaa Volvon huolto-ohjelman suosittelemia vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin epäpuhtaassa ympäristössä saattaa suodattimen vaihto olla tarpeen
useammin.
•
Laajennettu puhallintoiminto, joka tarkoittaa,
että puhallin käynnistyy avattaessa auton
lukitus kauko-ohjaimella. Puhallin täyttää tällöin matkustamon raittiilla ilmalla. Toiminto
käynnistyy tarvittaessa ja sulkeutuu automaattisesti hetken kuluttua tai kun jokin matkustamon ovista avataan. Puhaltimen toiminta-aika lyhenee vähitellen pienentyvän
tarpeen takia, kunnes auto on 4 vuotta vanha.
•
Täysautomaattinen ilmanlaatujärjestelmä
Interior Air Quality System (IAQS).
Matkustamon suodattimia on erityyppisiä. Varmista, että oikea suodatin asennetaan.
•
•
•
•
Ilmanlaatu (s. 175)
•
•
•
Ilmanlaatu (s. 175)
Matkustamon suodatin (s. 176)
Interior Air Quality System* (s. 177)
Se sisältää seuraavaa:
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
Clean Zone Interior Package* (s. 176)
Interior Air Quality System* (s. 177)
Volvon huolto-ohjelma (s. 492)
HUOM
CZIP-normin noudattaminen CZIP-normin
mukaisissa autoissa pitää IAQS-suodatin
pitää vaihtaa 15 000 km:n jälkeen tai kerran
vuodessa sen mukaan, kumpi raja saavutetaan ensin. Kuitenkin enintään 75 000 km yli
5 vuotta.
Autoissa, joissa ei noudateta CZIP-normia, ja
kun asiakas ei halua ylläpitää CZIP-normia,
pitää IAQS-suodatin vaihtaa määräaikaishuollossa.
176
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
ILMASTOINTI
Interior Air Quality System*
HUOM
Interior Air Quality System (IAQS) on täysautomaattinen ilmanlaatujärjestelmä, joka erottaa kaasut ja hiukkaset siten, että hajujen ja epäpuhtauksien pitoisuutta matkustamossa rajoitetaan.
CZIP-normin noudattaminen CZIP-normin
mukaisissa autoissa pitää IAQS-suodatin
pitää vaihtaa 15 000 km:n jälkeen tai kerran
vuodessa sen mukaan, kumpi raja saavutetaan ensin. Kuitenkin enintään 75 000 km yli
5 vuotta.
IAQS on osa Clean Zone Interior Package (CZIP)
-järjestelmää ja puhdistaa matkustamon ilman
epäpuhtauksista, kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan otsoni.
Matkustamon parhaan ilman takaamiseksi
pitää ilmanlaatutunnistimen olla aina kytkettynä.
Kylmässä ilmanalassa matkustamon ilman
uudelleenkierrätystä on rajoitettu huurunmuodostuksen välttämiseksi.
Jos muodostuu huurua, tulee käyttää tuulilasin ja sivuikkunoiden sekä takalasin huurteenpoistotoimintoa.
Ilmastointilaitteen toimintoja säädetään keskinäytöstä, keskikonsolin fyysisillä painikkeilla ja ilmastopaneelista takana tunnelikonsolin päällä.
Katsaus ilmastoinnin säätimiin
Autoissa, joissa ei noudateta CZIP-normia, ja
kun asiakas ei halua ylläpitää CZIP-normia,
pitää IAQS-suodatin vaihtaa määräaikaishuollossa.
Jos järjestelmän ilmanlaatutunnistin havaitsee,
että ulkoilma on saastunutta, ilmanotto suljetaan
ja ilman uudelleenkierrätys aktivoidaan.
HUOM
Ilmastoinnin säätimet
Ilmanlaatutunnistimen aktivointi/
deaktivointi
On mahdollista asettaa, onko ilmanlaatutunnistin
aktivoitu/deaktivoitu.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa Ilmastointi.
3.
Valitkaa Ilmanlaadun anturi ilmanlaatutunnistimen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä.
Huurteenpoistopainikkeet keskikonsolissa.
Ilmastoinnin säätimet takana tunnelikonsolin
päällä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Clean Zone Interior Package* (s. 176)
•
•
•
Ilman uudelleenkierrätyksen aktivointi/deaktivointi (s. 188)
•
Ilmanlaatu (s. 175)
Matkustamon suodatin (s. 176)
Ilmasto (s. 174)
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä (s. 178)
Ilmastoinnin säätimet takana tunnelikonsolin
päällä (s. 179)
Ikkunoiden ja taustapeilien huurteenpoiston
aktivointi/deaktivointi (s. 185)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 177
ILMASTOINTI
Ilmastoinnin säätimet
keskinäytössä
Ilmastoriviltä ja keskinäytön ilmastonäkymästä
voidaan säätää kaikkia ilmastotoimintoja.
Ilmastorivi
Ilmastoriviltä voidaan säätää kaikkein tavallisimpia
ilmastotoimintoja.
Ilmastonäkymä
Keskipainikkeen painallus ilmastorivillä antaa
pääsyn ilmastonäkymään. Ilmastonäkymä on
jaettu välilehtiin Pääilmastointi,
Takailmastointi ja Pysäköinti-ilmastointi .
Vaihtakaa välilehtiä välillä pyyhkäisemällä vasemmalle/oikealla tai painamalla vastaavaa otsikkoa.
Pääilmasto
Välilehdeltä Pääilmastointi voidaan ilmastorivin
toimintojen lisäksi säätää myös muita pääilmaston toimintoja.
Lämpötilansäätimet kuljettajan ja matkustajan puolelle.
Max, Sähk., Takana - Ikkunoiden ja taustapeilien huurteenpoiston säätimet.
Sähkölämmitteisten* ja tuuletettujen* kuljettajan ja matkustajan istuinten sekä sähkölämmitteisen ohjauspyörän* säätimet.
AC - Ilmastointilaitteen säädin.
Painike ilmastonäkymään pääsyä varten. Grafiikka painikkeessa näyttää aktivoidut ilmastoasetukset.
Sisäkierto - Ilman uudelleenkierrätyksen
säädin.
Ilmanjaon säätimet.
Etuistuimen puhaltimen säädin.
AUTO - Ilmastoinnin automaattisäätö.
178
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
ILMASTOINTI
Takailmasto
Välilehdellä Takailmastointi voidaan säätää
kaikkia takaistuimen ilmastotoimintoja.
Pysäköinti-ilmasto
Välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi voidaan säätää auton pysäköinti-ilmastoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Takaistuimen puhaltimen säädin, toinen
istuinrivi.
Puhaltimen ja ilmastointilaitteen säädin
takaistuimessa, kolmas istuinrivi.
Takaistuimen lämpötilan säädin.
Ilmastoinnin säätimet (s. 177)
Ilmastoinnin säätimet takana
tunnelikonsolin päällä
Takana tunnelikonsolin päällä olevasta ilmastopaneelista voidaan säätää takaistuimen ilmastotoimintoja.
Ikkunoiden ja taustapeilien huurteenpoiston
aktivointi/deaktivointi (s. 185)
•
•
Ilmastoinnin aktivointi/deaktivointi (s. 180)
•
•
•
•
•
Ilmanjaon muuttaminen (s. 189)
Ilman uudelleenkierrätyksen aktivointi/deaktivointi (s. 188)
Puhallintason säätö (s. 184)
Ilmastoinnin automaattisäätö (s. 180)
Lämpötilan säätö (s. 181)
Istuinten sähkölämmityksen aktivointi/deaktivointi* (s. 194)
•
Istuinten tuuletuksen aktivointi/deaktivointi*
(s. 196)
•
Ohjauspyörän sähkölämmityksen* aktivointi/
deaktivointi (s. 197)
•
Pysäköinti-ilmasto (s. 197)
Sähkölämmitteisen takaistuimen säädin*.
Takaistuimen puhaltimen säädin.
Takaistuimen lämpötilansäädin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 177)
Istuinten sähkölämmityksen aktivointi/deaktivointi* (s. 194)
Puhallintason säätö (s. 184)
Lämpötilan säätö (s. 181)
Sähkölämmitteisen takaistuimen säädin*.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 179
ILMASTOINTI
Ilmastoinnin automaattisäätö
2.
Automaattinen ilmastoinnin säätö ohjaa ilmastotoimintoja automaattisesti ilmastointilaitteen
avulla.
Painakaa lyhyesti tai pitkään AUTO.
> Ilmastoinnin automaattisäätö aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
Automaattisäätö ohjaa automaattisesti
ilman uudelleenkierrätystä, ilmastoa ja
ilmanjakoa.
Ilmastoinnin aktivointi/deaktivointi
Lämmitys- ja viilennystoiminto viilentää tulevan
ilman ja poistaa siitä kosteuden tarvittaessa.
Pääilmastoinnin aktivointi/deaktivointi
Puhalluksen nopeutta ja lämpötilaa muutetaan riippuen lyhyestä tai pitkästä painalluksesta:
Automaattisen säädön painike ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
•
Lyhyt painallus - palautetaan aikaisempiin asetuksiin.
•
Pitkä painallus - muutetaan vakioasetuksiin (taso 3 ja 22 °C/72 °F).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä (s. 178)
Ilmastointipainike ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa AC.
> Ilmastointi aktivoidaan/deaktivoidaan ja
painikkeen valo syttyy/sammuu.
HUOM
Sulkekaa sivuikkunat ja panoraamakatto*,
jotta lämmitys- ja viilennysjärjestelmä toimii
optimaalisesti.
180
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
ILMASTOINTI
HUOM
HUOM
Ilmastointia ei ole mahdollista aktivoida, kun
puhaltimen säädin on asennossa Off.
Kolmannen istuinrivin ilmastoinnin
aktivointi/aktivoinnin poisto
Kolmannen istuinrivin ilmastointilaitetta ei voi
aktivoida, jos pääilmastointilaite on deaktivoitu
tai toisen istuinrivin ilmastointi on deaktivoitu.
Lämpötilan säätö
Vasemman ja oikean puolen sekä etu- ja takaistuinten lämpötila voidaan säätää erikseen.
Lämpötilan säätö etuistuimelle
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä (s. 178)
Lämpötilapainike ilmastointirivissä.
1.
Ilmastointipainike välilehdellä Takailmastointi ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Valitkaa välilehti Takailmastointi.
3.
Painakaa 3. rivin ilmastointi.
> Ilmastointi aktivoidaan/deaktivoidaan ja
painikkeen valo syttyy/sammuu.
Painakaa vasemman tai oikean puolen lämpötilapainiketta keskinäytön ilmastointirivissä
säätimen avaamiseksi.
}}
181
ILMASTOINTI
||
Lämpötilan synkronointi
Lämpötilan säätö takaistuimelle
Etuistuimelta
Lämpötilansäädin.
2.
Säätäkää lämpötilaa joko:
•
vetämällä säädin halutun lämpötilan kohdalle, tai
Synkronointipainike kuljettajan puolen lämpötilansäätimessä.
1.
•
painamalla +/− lämpötilan nostamiseksi/
laskemiseksi vaiheittain.
> Lämpötilaa muutetaan ja painike osoittaa
asetetun lämpötilan.
2.
Painakaa kuljettajan puolen lämpötilapainiketta keskinäytön ilmastointirivissä säätimen
avaamiseksi.
Painakaa Synkronoi lämpötila .
> Lämpötila kaikilla vyöhykkeillä autossa
synkronoidaan kuljettajan puolen asetetun
lämpötilan mukaan ja synkronointisymboli
esitetään lämpötilapainikkeen yhteydessä.
Synkronointi lakkaa painamalla toisen kerran
Synkronoi lämpötila tai muuttamalla matkustajan puolen tai takaistuimen lämpötila-asetuksia.
182
Lämpötilapainikkeet välilehdellä Takailmastointi ilmastointinäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Valitkaa välilehti Takailmastointi.
3.
Painakaa vasemman tai oikean puolen lämpötilapainiketta säätimen avaamiseksi.
ILMASTOINTI
Takaistuimelta
•
Ilmastoinnin säätimet takana tunnelikonsolin
päällä (s. 179)
•
Koettu lämpötila (s. 175)
Lämpötilansäädin.
4.
Säätäkää lämpötilaa:
•
vetämällä säädin halutun lämpötilan kohdalle
Lämpötilansäädin ilmastopaneelissa takana tunnelikonsolin päällä.
–
•
painamalla +/− lämpötilan nostamiseksi/
laskemiseksi vaiheittain.
> Lämpötilaa muutetaan ja painike osoittaa
asetetun lämpötilan.
Painakaa vasemman tai oikean puolen </> painikkeita tunnelikonsolin ilmastopaneelissa
lämpötilan laskemiseksi/nostamiseksi vaiheittain.
> Lämpötila muuttuu ja näyttö ilmastopaneelissa esittää asetetun lämpötilan.
HUOM
Lämpenemistä tai viilenemistä ei voi nopeuttaa valitsemalla toivottua korkeampi tai matalampi lämpötila.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 177)
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä (s. 178)
183
ILMASTOINTI
Puhallintason säätö
Puhaltimen tason säätö takaistuimelle
Puhallin voidaan säätää viidelle automaattiselle
puhallintasolle sekä käyttötiloihin Off ja Max.
Puhallustaso voidaan säätää erikseen etu- ja
takaistuimille.
Etuistuimelta
Takaistuimelta
Puhaltimen tason säätö etuistuimelle
Puhaltimen säätöpainikkeet välilehdellä Takailmastointi
ilmastonäkymässä.
Puhaltimen säätöpainikkeet ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa haluamaanne puhaltimen tasoa,
Off, 1-5 tai Max.
> Puhaltimen taso muuttuu ja valitun tason
painikkeet palavat.
TÄRKEÄÄ
Jos puhallin on täysin sammutettuna, ilmastointi ei käynnisty, mikä voi aiheuttaa ikkunoiden sisäpintojen huuruuntumisen vaaran.
184
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Valitkaa välilehti Takailmastointi.
3.
Painakaa haluamaanne puhaltimen tasoa,
1 -5 .
Toisen ja kolmannen istuinrivin puhaltimen
taso voidaan sulkea painamalla Toisen rivin
ilmastointi.
Kolmannen istuinrivin puhaltimen taso seuraa
toisen istuinrivin tasoa, mutta se voidaan sulkea erikseen painamalla 3. rivin ilmastointi.
> Puhaltimen taso muuttuu ja valitun tason
painikkeet palavat.
Puhaltimen säädin ilmastopaneelissa takana tunnelikonsolin päällä.
–
Painakaa haluttua puhaltimen tasoa, Off tai
1-5 tunnelikonsolin ilmastopaneelissa.
> Puhaltimen taso muuttuu ja valitun tason
painikkeet palavat.
HUOM
Puhaltimen tasoa takaistuimelle ei voi asettaa,
jos etuistuimen puhaltimen taso on tilassa
Off.
ILMASTOINTI
HUOM
Lämmitys- ja viilennyslaitteisto sopeuttaa
automaattisesti ilmavirran tarpeen mukaan
valitulla puhallintasolla, mikä tarkoittaa, että
puhaltimen nopeutta voidaan muuttaa, vaikka
puhallintaso on sama.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä (s. 178)
Ilmastoinnin säätimet takana tunnelikonsolin
päällä (s. 179)
Ikkunoiden ja taustapeilien
huurteenpoiston aktivointi/
deaktivointi
Näitä kolmea toimintoa, enimmäishuurteenpoisto, tuulilasin sähkölämmitys* sekä takalasin
ja ulkotaustapeilien sähkölämmitys, käytetään
huurun ja jään poistamiseksi nopeasti ikkunoilta
ja taustapeileistä.
Fyysistä painikkeista keskikonsolissa
Keskikonsolissa on fyysisiä painikkeita huurteenpoistotoimintojen pikakäyttöä varten.
Tuulilasin sähkölämmityksellä* voidaan enimmäishuurteenpoisto vain aktivoida yksittäin keskinäytön ilmastointinäkymästä.
Fyysiset painikkeet keskikonsolissa.
Tuulilasin sähkölämmityksen painike* sekä
enimmäishuurteenpoisto.
Takalasin sähkölämmityksen ja ulkotaustapeilien painike.
Autot ilman sähkölämmitteistä tuulilasia:
–
Painakaa painiketta (1).
> Enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 185
ILMASTOINTI
||
Autot, joissa on sähkölämmitteinen tuulilasi:
Ilmastonäkymästä keskinäytössä
–
Enimmäishurteenpoiston aktivointi/
deaktivointi
Painakaa painiketta (1) toistuvasti vaihtaaksenne kolmen tason välillä:
•
•
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys ja enimmäishuurteenpoisto
•
Deaktivoitu.
> Tuulilasin sähkölämmitys sekä enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/deaktivoidaan
ja painikkeen valo syttyy/sammuu.
HUOM
Enimmäishuurteenpoisto käynnistyy tietyllä viiveellä puhallintason lyhyen lisäyksen välttämiseksi, jos sähkölämmitteinen tuulilasi deaktivoidaan kahdella nopealla painikkeen painalluksella.
Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset
ulkotaustapeilit:
–
Painakaa painiketta (2).
> Tuulilasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitys aktivoidaan/deaktivoidaan ja painike
valo syttyy/sammuu.
Enimmäishuurteenpoiston painike ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa Max.
> Enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
Enimmäishuurteenpoisto deaktivoi ilmastoinnin automaattisäädön ja ilman uudelleenkierrätyksen, aktivoi lämmitys- ja viilennysjärjestelmän sekä muuttaa puhaltimen tason arvoon 5 ja lämpötilan tasolle
HI.
Kun enimmäishuurteenpoisto deaktivoidaan, ilmastointilaite palaa edellisiin asetuksiin.
186
HUOM
Äänitaso nousee muutettaessa puhallintasoksi 5.
ILMASTOINTI
Sähkölämmitteisen tuulilasin aktivointi/
deaktivointi*
HUOM
Sähkölämmitteinen tuulilasi voi vaikuttaa
transponderien ja muun kommunikaatiovarustuksen suorituskykyyn.
HUOM
Jos sähkölämmitteinen tuulilasi aktivoidaan,
kun Start/Stop-toiminto on pysäyttänyt moottorin automaattisesti, moottori käynnistyy
uudelleen.
Tuulilasin sähkölämmityksen painike ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa Sähk..
> Tuulilasin sähkölämmitys aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
Sähkölämmitteisen takalasin ja
ulkotaustapeilien aktivointi/deaktivointi
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen painike
ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
Painakaa Takana.
> Tuulilasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitys aktivoidaan/deaktivoidaan ja painike
valo syttyy/sammuu.
Ikkunoiden sähkölämmityksen
automaattisen aloituksen aktivointi/
deaktivointi
On mahdollista asettaa, pitääkö tuulilasin sähkölämmityksen* sekä takalasin ja ulkotaustapeilien
sähkölämmityksen automaattisen käynnistyksen
olla aktivoituna/deaktivoituna käynnistettäessä
moottori. Automaattisen käynnistyksen ollessa
aktivoituna sähkölämmitys käynnistyy, kun on olemassa vaara jäästä ikkunan pinnalla. Sähkölämmitys sulkeutuu automaattisesti, kun ikkuna on
riittävän lämmin ja jää on poissa.
1.
HUOM
Tuulilasin molemmilla puolilla kauimmaisena
olevalla kolmion muotoisella alueella ei ole
sähkölämmitystä, näillä alueilla jäänpoisto voi
kestää pidempään.
2.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa Ilmastointi.
3.
Valitkaa Autom. tuulilasin huurteenpoisto
kuljettajan tuulilasin sähkölämmityksen automaattisen aloituksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Valitkaa Autom. takalasin huurteenpoisto
takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen automaattisen aloituksen aktivoimiseksi/
deaktivoimiseksi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 187
ILMASTOINTI
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 177)
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä (s. 178)
Ilman uudelleenkierrätyksen
aktivointi/deaktivointi
Ilman uudelleenkierrätys sulkee huonon ilman,
pakokaasut jne. matkustamon ulkopuolelle,
koska autoon ei imetä lainkaan ilmaa ulkopuolelta.
HUOM
Ei ole mahdollista aktivoida ilman uudelleenkierrätystä, kun maksimaalinen huurteenpoisto on aktivoitu.
Ilman uudelleenkierrätyksen ajastimen
aktivointi/deaktivointi
On mahdollista asettaa ilman uudelleenkierrätyksen ajastin olemaan aktivoitu/deaktivoitu. Ajastimen ollessa aktivoituna suljetaan ilman uudelleenkierrätys automaattisesti 20 minuutin kuluttua.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa Ilmastointi.
3.
Valitkaa Sisäilman kierrätyksen ajastin
ilman uudelleenkierrätyksen ajastimen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Ilman uudelleenkierrätyksen painike ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa Sisäkierto.
> Ilman uudelleenkierrätys aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
TÄRKEÄÄ
Jos autossa olevaa ilmaa kierrätetään liian
kauan, on olemassa vaara, että ikkunoiden
sisäpinnoille muodostuu huurua.
188
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä (s. 178)
ILMASTOINTI
Ilmanjako
Ilmanjaon muuttaminen
Ilmastointilaite jakaa sisään tulevan ilman usean
eri suuttimen kautta matkustamoon.
Ilmanjakoa voidaan muuttaa manuaalisesti tarvittaessa.
Katsaus ilmanjakoon
Säädettävien tuuletussuuttimien sijainti matkustamossa.
Neljä kojelaudassa, kaksi tunnelikonsolin
takaosassa, yksi kummassakin ovipilarissa
etu- ja takaoven välissä ja yksi kummassakin
ovipilarissa takaoven takana.
Ilmanjakopainikkeet ilmastonäkymässä.
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoistosuuttimet
Ilmanjako matkustamoon 4-vyöhykeilmastoinnilla.
HUOM
Automaattinen ja manuaalinen
ilmanjako
Automaattisesti säädetyn ilmastoinnin ollessa toiminnassa tapahtuu ilmanjako automaattisesti.
Tarvittaessa ilmanjakoa voidaan ohjata manuaalisesti.
Säädettävät tuuletussuuttimet
Matkustamossa on 10 säädettävää tuuletussuutinta.
Ilmanjako - tuuletussuuttimet kojelaudassa ja
keskikonsolissa
Muistakaa, että pienet lapset voivat olla herkkiä ilmavirtauksille ja vedolle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Ilmasto (s. 174)
Ilmanjaon muuttaminen (s. 189)
Tuuletussuuttimien avaaminen/sulkeminen ja
suuntaus (s. 190)
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista (s. 192)
Ilmanjako - tuuletussuuttimet lattialle
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa yhtä tai useampaa ilmanjakopainiketta avataksenne/sulkeaksenne vastaavan
ilmavirtauksen.
> Ilmanjako muuttuu ja painikkeet syttyvät/
sammuvat.
Ilmastoinnin automaattisäätö (s. 180)
}}
189
ILMASTOINTI
||
Ilmanjako (s. 189)
Tuuletussuuttimien avaaminen/
sulkeminen ja suuntaus
Tuuletussuuttimien avaaminen/sulkeminen ja
suuntaus (s. 190)
Tietyt tuuletussuuttimen matkustamossa voidaan
avata, sulkea ja suunnata yksilöllisesti.
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista (s. 192)
Jos ovipilarien ja kojelaudan laitimmaiset suuttimet suunnataan sivuikkunoita kohti, huuru voidaan eliminoida.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä (s. 178)
Tuuletussuuttimien avaaminen/
sulkeminen
Jos ovipilarien suuttimet suunnataan sisäänpäin,
saadaan, lämpimässä säässä, miellyttävä ympäristö matkustamoon.
Tuuletussuuttimen säätöpyörä1.
–
Kääntäkää säätöpyörää suuttimesta tulevan
ilmavirran avaamiseksi/sulkemiseksi.
Mitä suurempi osa valkoisista viivoista säätöpyörässä näkyy, sitä suurempi ilmavirta.
1
190
Kuva on kaaviomainen - suuttimen muoto vaihtelee sijainnista riippuen.
ILMASTOINTI
Tuuletussuuttimien suuntaus
Tuuletussuuttimen vipu1.
–
Siirtäkää vipua sivu-/korkeussuunnassa
suuttimesta tulevan ilmanvirran suuntaamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
1
Ilmanjako (s. 189)
Ilmanjaon muuttaminen (s. 189)
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista (s. 192)
Kuva on kaaviomainen - suuttimen muoto vaihtelee sijainnista riippuen.
191
ILMASTOINTI
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista
Ilmanjakoa voidaan muuttaa manuaalisesti tarvittaessa. Seuraavat vaihtoehdot on mahdollista
asettaa.
Ilmanjako
Tarkoitus
Jos kaikkien ilmanjakopainikkeiden merkintä poistetaan manuaalisessa tilassa, ilmastointilaite palaa automaattisäädölle.
192
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Estää huurun ja jään muodostumista kylmässä ja kosteassa
ilmastossa (tämän saavuttamiseksi ei puhalluksen taso saa
olla liian matala).
Pääilmavirta tuuletussuuttimista kojelaudassa. Tietty ilmavirtaus muista
tuuletussuuttimista.
Antaa hyvän viilennyksen lämpimässä säässä.
Pääilmavirta tuuletussuuttimista lattialle. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa lämpöä tai viileyttä lattialle.
ILMASTOINTI
Ilmanjako
Tarkoitus
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista ja tuuletussuuttimista kojelaudassa. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa mukavuutta lämpimässä ja kuivassa säässä.
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista ja tuuletussuuttimista lattialle.
Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa hyvän mukavuuden ja hyvän huurunpoiston kylmässä
tai kosteassa säässä.
Pääilmavirta tuuletussuuttimista kojelaudassa ja tuuletussuuttimista lattialle. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa hyvän mukavuuden aurinkoisella säällä ulkolämpötilojen ollessa viileitä.
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista, tuuletussuuttimista kojelaudassa
ja tuuletussuuttimista lattialle.
Antaa viileämpää lattialle lämpimässä, kuivassa säässä tai
lämpimämpää ylös kylmässä säässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmanjako (s. 189)
Ilmanjaon muuttaminen (s. 189)
•
Tuuletussuuttimien avaaminen/sulkeminen ja
suuntaus (s. 190)
•
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä (s. 178)
193
ILMASTOINTI
Istuinten sähkölämmityksen
aktivointi/deaktivointi*
2.
Istuimia voidaan lämmittää kuljettajan ja matkustajan mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
Etuistuimen sähkölämmityksen
aktivointi/deaktivointi*
Painakaa toistuvasti sähkölämmitteisten
istuinten painiketta vaihtaaksenne neljän eri
tason välillä: Pois, Voimakas, Keskitaso ja
Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun
tason.
3.
Painakaa toistuvasti sähkölämmitteisten
istuinten painiketta vaihtaaksenne neljän eri
tason välillä: Pois, Voimakas, Keskitaso ja
Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun
tason.
Takaistuimen sähkölämmityksen
aktivointi/deaktivointi*
Etuistuimelta
Ohjauspyörän ja istuimen painikkeet ilmastointirivissä.
1.
Painakaa vasemman tai oikean puolen
ohjauspyörän ja istuimen painiketta keskinäytön ilmastointirivissä istuimen sekä ohjauspyörän säätimen avaamiseksi.
Jos autossa ei ole tuuletettuja istuimia tai
ohjauspyörän sähkölämmitystä, istuinten sähkölämmityksen painike on käytettävissä suoraan ilmastointirivissä.
194
Istuinten sähkölämmityksen painikkeet ryhmässä
Takailmastointi ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Valitkaa välilehti Takailmastointi.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
ILMASTOINTI
Takaistuimelta
VAROITUS
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin vuoksi tai
henkilöt, joilla on vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä, eivät saa
käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muussa
tapauksessa voi aiheutua palovammoja.
•
Ilmastoinnin säätimet takana tunnelikonsolin
päällä (s. 179)
Istuinten sähkölämmityksen
automaattisen aloituksen aktivointi/
deaktivointi
Istuinlämmityksen osoitus ja säädin ilmastopaneelissa
takana tunnelikonsolin päällä.
–
Painakaa useita kertoja vasemman tai oikean
puolen istuinten sähkölämmityksen painikkeita tunnelikonsolin ilmastopaneelissa vaihtaaksenne neljän tason välillä: Pois,
Voimakas, Keskitaso ja Alhainen.
> Taso muuttuu ja näyttö ilmastopaneelissa
esittää asetetun tason.
Istuimien sähkölämmityksen aloitus on mahdollista asettaa olemaan aktivoitu/deaktivoitu käynnistettäessä moottori. Automaattisen käynnistyksen ollessa aktivoituna sähkölämmitys käynnistyy
alhaisessa ulkolämpötilassa.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa Ilmastointi.
3.
Kohdassa Kulj. istuimen autom.
lämmityksen taso ja Matk. istuimen
autom. lämmityksen taso, valitkaa Pois,
Alhainen, Keskitaso tai Voimakas kuljettajan ja matkustajan sähkölämmitteisten istuinten aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi ja automaattisen aloituksen tason valitsemiseksi.
HUOM
Takaistuimen sähkölämmitys katkaistaan
automaattisesti 15 minuutin kuluttua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 177)
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä (s. 178)
195
ILMASTOINTI
Istuinten tuuletuksen aktivointi/
deaktivointi*
Etuistuimen tuuletuksen aktivointi/
deaktivointi
HUOM
Vedolle herkkien henkilöiden tulee käyttää
istuintuuletusta varovasti. Tasoa Alhainen
suositellaan pitkäaikaisessa käytössä.
Istuimia voidaan tuulettaa esimerkiksi kosteuden
poistamiseksi vaatteista.
Tuuletusjärjestelmä muodostuu istuinosissa ja
selkänojissa olevista puhaltimista, jotka imevät
ilmaa istuimen verhoilun läpi. Jäähdytysvaikutus
lisääntyy sen mukaan, mitä kylmempää matkustamon ilma on. Järjestelmä voi aktivoitua, kun moottori on käynnissä ja se ottaa huomioon istuimen
lämpötilan, auringon säteilyn sekä ulkolämpötilan.
TÄRKEÄÄ
Istuintuuletusta ei voi käynnistää, jos matkustamon lämpötila on liian matala. Näin vältetään istuimella istuvan kylmettyminen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ohjauspyörän ja istuimen painikkeet ilmastointirivissä.
1.
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 177)
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä (s. 178)
Painakaa vasemman tai oikean puolen
ohjauspyörän ja istuimen painiketta keskinäytön ilmastointirivissä istuimen sekä ohjauspyörän säätimen avaamiseksi.
Jos autossa ei ole istuinten sähkölämmitystä
tai ohjauspyörän sähkölämmitystä, istuinten
tuuletuksen painike on käytettävissä suoraan
ilmastointirivissä.
2.
196
Painakaa toistuvasti tuuletettujen istuinten
painiketta vaihtaaksenne neljän eri tason
välillä: Pois, Voimakas, Keskitaso ja
Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun
tason.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
ILMASTOINTI
Ohjauspyörän sähkölämmityksen*
aktivointi/deaktivointi
2.
Ohjauspyörää voidaan lämmittää kuljettajan
mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
Ohjauspyörän sähkölämmityksen
aktivointi/deaktivointi
Painakaa toistuvasti sähkölämmitteisen
ohjauspyörän painiketta vaihtaaksenne neljän
eri tason välillä: Pois, Voimakas, Keskitaso
ja Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun
tason.
Pysäköinti-ilmasto
Auton matkustamotila voidaan esi-ilmastoida tai
saavutettu tilanne säilyttää auton ollessa pysäköitynä.
Ohjauspyörän sähkölämmityksen
automaattisen aloituksen aktivointi/
deaktivointi
Ohjauspyörän sähkölämmityksen aloitus on mahdollista asettaa olemaan aktivoitu/deaktivoitu
käynnistettäessä moottori. Automaattisen käynnistyksen ollessa aktivoituna sähkölämmitys
käynnistyy alhaisessa ulkolämpötilassa.
1.
Ohjauspyörän ja istuimen painikkeet ilmastointirivissä.
1.
2.
Painakaa Ilmastointi.
3.
Kohdassa Ohjauspyörän autom.
lämmityksen taso valitkaa Pois, Alhainen,
Keskitaso tai Voimakas sähkölämmitteisen
ohjauspyörän aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi
ja automaattisen aloituksen tason valitsemiseksi.
Painakaa kuljettajan puoleista ohjauspyörän
ja istuimen painiketta keskinäytön ilmastointirivissä istuimen sekä ohjauspyörän säätimen
avaamiseksi.
Jos autossa ei ole istuimien sähkölämmityksellä tai ohjauspyörän sähkölämmitystä,
istuinten istuimien tuuletuksella, ohjauspyörän sähkölämmityksen painike on käytettävissä suoraan ilmastointirivissä.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 177)
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä (s. 178)
Ohjauspyörä (s. 131)
Esi-ilmastointi ja ilmastointimukavuuden sälyttämistä
ohjataan välilehdeltä Pysäköinti-ilmastointi keskinäytön ilmastointinäkymässä.
Esi-ilmastointi
Auton esi-ilmastointi ennen ajoonlähtöä vähentää
kulumista ja energiantarvetta ajon aikana.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 197
ILMASTOINTI
||
Esi-ilmastointi on mahdollista suorakäynnistää tai
asettaa ajastimen kautta.
Toiminto käyttää eri tapauksissa useita järjestelmiä:
•
Pysäköintilämmitin lämmittää matkustamon
kylmässä säässä mukavuuslämpötilaan.
•
Tuuletus viilentää matkustamon lämpimässä
säässä vallitsevaan ulkolämpötilaan.
•
Ilmastointi viilentää matkustamon lämpimässä säässä mukavuuslämpötilaan.
•
Sähkölämmitteinen ohjauspyörä ja sähkölämmitteiset kuljettajan ja matkustajan istuimet
voidaan aktivoida.
•
Tuulilasin, takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitys voidaan aktivoida.
Lämpimällä säällä voi esi-ilmastoinnin yhteydessä
ilmastointilaitteesta tippua kondenssivettä auton
alle. Tämä on normaalia.
HUOM
Esi-ilmastointi on käytettävissä vain, kun auto
on kytkettynä sähköliitäntään2. Latauspylväs,
joka ei ole aina toiminnassa, esim. ajastimen
takia, voi aiheuttaa esi-ilmastoinnin toimintakatkoksia.
198
Koskee sähkökäyttöistä lämmitintä.
•
Moottorin jäännöslämpö lämmittää matkustamon kylmällä säällä mukavuuslämpötilaan.
•
Tuuletus viilentää matkustamon lämpimässä
säässä vallitsevaan ulkolämpötilaan.
Jos auto ei ole kytkettynä sähköliitäntään,
ainoa tapa saada matkustamo jäähdytettyä
lämpimässä säässä on suorakäynnistää esiilmastointi.
HUOM
Ilmastointimukavuuden säilyttäminen suljetaan, jos auto lukitaan ulkopuolelta, ettei jäännöslämpöä käytetä turhaan. Toiminto on ajateltu käytettäväksi säilyttämään ilmastointimukavuus, kun kuljettaja tai matkustaja on
autossa.
HUOM
Matkustamon esi-ilmastoinnissa auto toimii
saavuttaakseen mukavan lämpötilan, ei ilmastointilaitteesta asetettua lämpötilaa.
Ilmastomukavuuden säilyttäminen
Olotilaa auton matkustamossa voidaan ylläpitää
pysäköitäessä, esim. jos moottori pitää sammuttaa, mutta kuljettaja tai matkustaja jää istumaan
autoon haluten säilyttää ilmastomukavuuden.
Ilmastomukavuuden säilyttäminen on mahdollista
suorakäynnistää.
2
Toiminto käyttää eri tapauksissa useita järjestelmiä:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmasto (s. 174)
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen/sulkeminen
(s. 199)
•
•
Esi-ilmastoinnin ajastin (s. 200)
•
Symbolit ja ilmoitukset pysäköinti-ilmastoa
varten (s. 205)
•
•
Lämmitin (s. 206)
Ilmastointimukavuuden säilyttämisen käynnistys/sulkeminen (s. 203)
Pysäköintilämmitin (s. 207)
ILMASTOINTI
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen/
sulkeminen
HUOM
Esi-ilmastointi on käytettävissä vain, kun auto
on kytkettynä sähköliitäntään3. Latauspylväs,
joka ei ole aina toiminnassa, esim. ajastimen
takia, voi aiheuttaa esi-ilmastoinnin toimintakatkoksia.
Esi-ilmastointi lämmittää tai viilentää matkustamoa ennen ajoon lähtöä. Toiminto voidaan suorakäynnistää keskinäytöstä tai matkapuhelimesta.
Käynnistäminen/sulkeminen
keskinäytöstä
Jos auto ei ole kytkettynä sähköliitäntään,
ainoa tapa saada matkustamo jäähdytettyä
lämpimässä säässä on suorakäynnistää esiilmastointi.
Istuinten ja ohjauspyörän sähkölämmityksen ruudut välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi ilmastointinäkymässä.
Esi-ilmastointipainike välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi
ilmastointinäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi .
3
Koskee sähkökäyttöistä lämmitintä.
3.
Valitkaa, aktivoidaanko istuinten ja ohjauspyörän sähkölämmitys esi-ilmastoinnin yhteydessä tekemällä merkintä ruutuihin tai poistamalla se.
4.
Painakaa Esiasetukset.
> Esi-ilmastointi käynnistetään/suljetaan ja
painikkeen valo syttyy/sammuu.
HUOM
Auton ovien ja ikkunoiden tulee olla kiinni
matkustamon esi-ilmastoinnin aikana.
}}
199
ILMASTOINTI
||
VAROITUS
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia4:
•
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho, sahajauho jne.
voivat syttyä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pysäköinti-ilmasto (s. 197)
Esi-ilmastoinnin ajastin (s. 200)
Ilmastointimukavuuden säilyttämisen käynnistys/sulkeminen (s. 203)
•
Symbolit ja ilmoitukset pysäköinti-ilmastoa
varten (s. 205)
•
Lämmitin (s. 206)
Esi-ilmastoinnin ajastin
Ajastin voidaan asettaa siten, että esi-ilmastointi
on valmis ennalta asetettuna ajankohtana.
Ajastin voi käsitellä jopa 8 eri asetusta:
•
•
HUOM
•
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen
pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi
oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi
estää lämmittimen tuuletuksen.
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
Esi-ilmastointi on käytettävissä vain, kun auto
on kytkettynä sähköliitäntään6. Latauspylväs,
joka ei ole aina toiminnassa, esim. ajastimen
takia, voi aiheuttaa esi-ilmastoinnin toimintakatkoksia.
Jos auto ei ole kytkettynä sähköliitäntään,
ainoa tapa saada matkustamo jäähdytettyä
lämpimässä säässä on suorakäynnistää esiilmastointi.
Käynnistys matkapuhelimesta*
Esi-ilmastoinnin käynnistys ja informaatio valituista asetuksista voidaan tehdä matkapuhelimesta, jossa on Volvo On Call* -mobiilisovellus.
Esi-ilmastointi lämmittää tai jäähdyttää matkustamon (auton ilmastointilaitteella) miellyttävään
lämpötilaan.
Matkustamo voidaan esi-ilmastoida myös moottorin etäkäynnistystoiminnolla (Engine Remote
Start – ERS)5 Volvo On Call* -mobiilisovelluksen
kautta.
4
5
6
200
Yksittäinen ajankohta yksittäisenä päivänä
Yksi ajankohta yhtenä tai useampana viikonpäivänä, toistolla tai ilman.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pysäköinti-ilmasto (s. 197)
Esi-ilmastoinnin ajastimen asettaminen
(s. 201)
Esi-ilmastoinnin ajastimen aktivointi/deaktivointi (s. 203)
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Tietyt automallit ja markkina-alueet.
Koskee sähkökäyttöistä lämmitintä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
ILMASTOINTI
•
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen/sulkeminen
(s. 199)
Esi-ilmastoinnin ajastimen
asettaminen
•
Symbolit ja ilmoitukset pysäköinti-ilmastoa
varten (s. 205)
Esi-ilmastoinnin ajastin voi käsitellä jopa 8 aikaasetusta.
Aika-asetuksen lisääminen
3.
Painakaa Lisää ajastin.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
HUOM
Ei ole mahdollista lisätä aika-asetusta, jos
ajastimelle jo on 8 asetusta. Poistakaa yksi
aika-asetus voidaksenne lisätä uuden.
4.
Painakaa Päiväys ajankohdan asettamiseksi
yksittäiselle päivämäärälle.
Painakaa Päivät ajankohdan asettamiseksi
yhdelle tai useammalle viikonpäivälle.
Päivät: Aktivoikaa/deaktivoikaa toisto tekemällä merkintä ruutuun Toista viikoittain tai
poistamalla se.
Aika-asetuksen lisäyspainike välilehdellä Pysäköintiilmastointi ilmastointinäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi .
5.
Päiväys: Valitkaa päivämäärä esi-ilmastoinnille selaamalla nuolilla päivämääräluettelossa.
Päivät: Valitkaa viikonpäivät esi-ilmastoa varten painamalla viikonpäivien painikkeita.
6.
Asettakaa selaamalla nuolilla kellossa ajankohta, jolloin esi-ilmastoinnin pitää olla valmis.
}}
201
ILMASTOINTI
||
7.
Painakaa Vahvista aika-asetuksen lisäämiseksi.
> Aika-asetus lisätään luetteloon ja aktivoidaan.
4.
Tehkää aika-asetuksen muutokset samaan
tapaan kuin edellä kohdassa "Aika-asetuksen lisääminen".
Aika-asetuksen poistaminen
VAROITUS
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia7:
•
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho, sahajauho jne.
voivat syttyä.
•
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen
pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi
oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi
estää lämmittimen tuuletuksen.
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi .
Aika-asetuksen muokkaaminen
3.
Painakaa Muokkaa luetteloa.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
4.
2.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi .
3.
Painakaa aika-asetusta, jota halutaan muuttaa.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
Painakaa luettelon oikealla puolella olevaa
poistokuvaketta.
> Kuvake muuttuu tekstiksi Poista.
5.
Painakaa Poista vahvistaaksenne.
> Aika-asetus poistuu luettelosta.
7
202
Painike luettelon muokkaamista / aika-asetuksen poistamista varten välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi ilmastointinäkymässä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Esi-ilmastoinnin ajastin (s. 200)
•
Lämmitin (s. 206)
Esi-ilmastoinnin ajastimen aktivointi/deaktivointi (s. 203)
ILMASTOINTI
Esi-ilmastoinnin ajastimen
aktivointi/deaktivointi
VAROITUS
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia8:
Esi-ilmastoinnin ajastimen aika-asetus voidaan
aktivoida tai deaktivoida tarpeen mukaan.
•
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho, sahajauho jne.
voivat syttyä.
Ilmastointimukavuuden
säilyttämisen käynnistys/
sulkeminen
Ilmastomukavuuden säilyttäminen ylläpitää ilmastoa matkustamossa ajon jälkeen. Toiminto voidaan suorakäynnistää keskinäytöstä.
•
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen
pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi
oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi
estää lämmittimen tuuletuksen.
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
Ajastinpainike välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi .
3.
Aktivoikaa/deaktivoikaa aika-asetus painamalla ajastimen painiketta asetuksen oikealla
puolella.
> Aika-asetus aktivoidaan/deaktivoidaan ja
painikkeen valo syttyy/sammuu.
8
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Esi-ilmastoinnin ajastin (s. 200)
•
Lämmitin (s. 206)
Esi-ilmastoinnin ajastimen asettaminen
(s. 201)
Ilmastointimukavuuden säilyttämisen painike välilehdellä
Pysäköinti-ilmastointi ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi .
3.
Painakaa Säilytä ilmas- tointimukavuus.
> Ilmastomukavuuden säilyttäminen käynnistetään/suljetaan ja painikkeen valo syttyy/sammuu.
}}
203
ILMASTOINTI
||
HUOM
Jos moottorissa ei ole riittävästi jäännöslämpöä matkustamon ilmastoinnin säilyttämiseksi,
sitä ei voi käynnistää ilmastointimukavuuden
säilyttämiseksi.
HUOM
Ilmastointimukavuuden säilyttäminen suljetaan, jos auto lukitaan ulkopuolelta, ettei jäännöslämpöä käytetä turhaan. Toiminto on ajateltu käytettäväksi säilyttämään ilmastointimukavuus, kun kuljettaja tai matkustaja on
autossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
204
Pysäköinti-ilmasto (s. 197)
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen/sulkeminen
(s. 199)
ILMASTOINTI
Symbolit ja ilmoitukset pysäköintiilmastoa varten
Joukko pysäköinti-ilmastointia koskevia symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköinti-ilmastointi
Pysäköinti-ilmastointia ei voi aktivoida, kun polttoainemäärä on liian pieni pysäköintilämmittimen käynnistämiseksi. Tietyissä tapauksissa pysäköinti-ilmastointi voidaan kuitenkin aktivoida, mutta sen toiminta on rajoitettua. Täyttäkää auton varsinainen polttoainesäiliö.
Ei käytettävissä, poltto- ainetta liian vähänA
Pysäköinti-ilmastointi
Ei käytettävissä, akun varaus
liian heikko
Pysäköinti-ilmastointi
Ei käytett. polttoaine vähissä
ja akku heikkoB
Pysäköinti-ilmastointi
Pysäköinti-ilmastointia ei voi aktivoida, kun hybridiakun lataustaso on liian matala pysäköintilämmittimen käynnistämiseksi. Tietyissä tapauksissa pysäköinti-ilmastointi voidaan kuitenkin aktivoida, mutta sen toiminta on
rajoitettua. Ladatkaa akku.
Pysäköinti-ilmastointia ei voi aktivoida, kun hybridiakun lataustaso ja polttoainemäärä ovat liian alhaiset pysäköintilämmittimen käynnistämiseksi. Tietyissä tapauksissa pysäköinti-ilmastointi voidaan kuitenkin aktivoida,
mutta sen toiminta on rajoitettua. Ladatkaa akku ja täyttäkää auton varsinainen polttoainesäiliö.
Pysäköinti-ilmasto ei toimi. Ottakaa yhteys korjaamoonC toiminnon tarkastamiseksi mahdollisimman pian.
Huolto tarpeen
A
B
C
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pysäköinti-ilmasto (s. 197)
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen/sulkeminen
(s. 199)
•
Ilmastointimukavuuden säilyttämisen käynnistys/sulkeminen (s. 203)
•
•
Esi-ilmastoinnin ajastin (s. 200)
•
Ilmoitusten käsittely kuljettajan näytössä ja
keskinäytössä (s. 105)
Lämmitin (s. 206)
205
ILMASTOINTI
Lämmitin
Lämmitin auttaa moottoria ja matkustamoa saavuttamaan oikean lämpötilan ennen ajoa ja sen
aikana.
Lämmittimessä on kaksi osatoimintoa:
•
•
HUOM
HUOM
Varmistakaa, että akun varausaste on riittävän
korkea, jos lämmitintä pitää käyttää.
Katsokaa, että auton varsinaisessa polttoainesäiliössä on riittävästi polttoainetta, jos lämmitintä pitää käyttää.
Polttoaine ja tankkaus11
Pysäköintilämmitin lämmittää tarvittaessa
matkustamoa, kun pysäköinti-ilmastoinnin
esi-ilmastointi on aktivoitu.
VAROITUS
Ulos läikkyvä polttoaine voi syttyä. Sulkekaa
polttoainekäyttöinen lämmitin ennen tankkauksen aloittamista.
Lisälämmitin lämmittää tarvittaessa matkustamoa ja moottoria ajon aikana.
Tarkistakaa kuljettajan näytöstä, että lämmitin
on suljettu. Sen ollessa käynnissä näytetään
lämmityssymboli.
Markkina-alueesta riippuen käytetään polttoainekäyttöistä tai sähkötoimista lämmitintä9.
Lämmitin on asennettu oikeaan etupyöränkoteloon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
HUOM
Kun lämmitin on aktiivinen, oikeasta etupyöränkotelosta voi tulla savua ja voi kuulua vaimea ääni, mikä on täysin normaalia10.
Akku ja lataaminen
Lämmitintä käyttää hybridiakku. Jos hybridiakun
lataustaso on liian alhainen, lämmitin sammuu
automaattisesti ja kuljettajan näytössä näytetään
ilmoitus.
9 Valtuutetulla Volvo-liikkeellä on tiedot siitä,
10 Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
11 Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
206
Varoitustarra säiliön luukussa.
Lämmitin ottaa polttoainetta auton varsinaisesta
polttoainesäiliöstä.
Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen, keulan
tulee olla alamäen suuntaan, jotta polttoaineen
syöttö lämmittimeen toimisi häiriöittä.
Jos polttoaine on vähissä, lämmitin sammuu
automaattisesti ja kuljettajan näytössä näytetään
ilmoitus.
millä markkina-alueilla käytetään mitäkin lämmitintä.
•
•
•
Pysäköintilämmitin (s. 207)
Lisälämmitin (s. 208)
Pysäköinti-ilmasto (s. 197)
ILMASTOINTI
Pysäköintilämmitin
Pysäköintilämmitin auttaa nostamaan matkustamon lämpötilan oikealle tasolle ennen liikkeelle
lähtöä.
Pysäköintilämmitin on toinen auton lämmittimen
kahdesta osatoiminnosta. Lämmitin on asennettu
oikeaan etupyöränkoteloon.
HUOM
Varmistakaa, että hybridiakun varausaste on
riittävän korkea, jos lämmitintä pitää käyttää.
VAROITUS
HUOM
Kun lämmitin on aktiivinen, oikeasta etupyöränkotelosta voi tulla savua ja voi kuulua vaimea ääni, mikä on täysin normaalia12.
Pysäköintilämmitin käynnistyy automaattisesti,
kun tarvitaan ylimääräistä lämpöä, jos pysäköintiilmastoinnin esi-ilmastointi on aktivoitu.
Se sulkeutuu automaattisesti, kun oikea lämpötila, asetettu ajastimen aika tai lämmittimen enimmäiskäyntiaika saavutetaan.
Lämmittimen enimmäiskäyttöaika on 40 minuuttia.
12
13
14
15
VAROITUS
Jos polttoaine haisee, jos tulee epätavallisen
paljon savua tai mustaa savua tai pysäköintilämmittimestä kuuluu epätavallisia paloääniä15, sulkekaa lämmitin ja mikäli mahdollista,
poistakaa pysäköintilämmittimen varoke. Volvo
suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun korjausta varten.
Varmistakaa, että auton varsinaisessa polttoainesäiliössä on riittävästi polttoainetta, jos
lämmitintä pitää käyttää13.
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia14:
•
•
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho, sahajauho jne.
voivat syttyä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Lämmitin (s. 206)
Lisälämmitin (s. 208)
Pysäköinti-ilmasto (s. 197)
Varokkeet moottoritilassa (s. 521)
•
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen
pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi
oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi
estää lämmittimen tuuletuksen.
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
207
ILMASTOINTI
Lisälämmitin
Lisälämmitin auttaa matkustamoa ja moottoria
saavuttamaan oikean lämpötilan ajon aikana.
Lisälämmitin on toinen auton lämmittimen kahdesta osatoiminnosta. Lämmitin on asennettu
oikeaan etupyöränkoteloon.
HUOM
Kun lämmitin on aktiivinen, oikeasta etupyöränkotelosta voi tulla savua ja voi kuulua vaimea ääni, mikä on täysin normaalia16.
Lisälämmittimen automaattisen
käynnistyksen aktivointi/deaktivointi
On mahdollista asettaa, onko ilmanlaatutunnistimen automaattinen käynnistys aktivoitu/deaktivoitu.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa Ilmastointi.
3.
Valitkaa Lisälämmitin lisälämmittimen automaattisen käynnistyksen aktivoimiseksi/
deaktivoimiseksi.
HUOM
Lisälämmitin käynnistyy ja sitä ohjataan automaattisesti, kun ajon aikana tarvitaan lämpöä.
Volvo suosittelee, että lisälämmittimen automaattinen käynnistys suljetaan lyhyiden ajomatkojen yhteydessä18.
Se sammuu automaattisesti, kun auto sammutetaan.
HUOM
HUOM
Varmistakaa, että auton varsinaisessa polttoainesäiliössä on riittävästi polttoainetta, jos
lämmitintä pitää käyttää17.
Jos lisälämmittimen automaattinen käynnistys
kytketään pois, matkustamon mukavuus voi
heikentyä, koska ilmastointilaitteelta puuttuu
tällöin lämmönlähde sähkökäytön aikana.
Varmistakaa, että hybridiakun varausaste on
riittävän korkea, jos lämmitintä pitää käyttää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
16
17
18
208
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Lämmitin (s. 206)
Pysäköintilämmitin (s. 207)
KUORMAUS JA SÄILYTYS
KUORMAUS JA SÄILYTYS
Matkustamon sisusta
Kolmas istuinrivi
Katsaus matkustamon sisustaan ja säilytyspaikkoihin.
Etuistuin
Säilytyspaikat ja mukinpidin, tuhkakuppi*, sähköliitäntä ja
savukkeensytytin* ja tunnelikonsolin AUX-/USB-tuloliitäntä.
Säilytyslokero ja mukinpidin sivupaneelissa sekä säilytyspaikka istuinten välissä.
Toinen istuinrivi
VAROITUS
Säilytyslokero ovipaneelissa ja ohjauspyörän, käsinekotelon sekä häikäisysuojan yhteydessä.
Säilyttäkää irtoesineitä, kuten matkapuhelinta,
kameraa, lisälaitteiden kauko-ohjainta jne.
käsine- tai muussa säilytyslokerossa. Voimakkaan jarrutuksen tai törmäyksen yhteydessä
ne voivat muuten vahingoittaa autossa olevia
henkilöitä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Säilytyslokero ja tuhkakuppi* ovipaneelissa, mukinpidin*
keskipaikan selkänojassa, säilytystasku* etuistuimen selkänojassa ja sähköliitäntä ja savukkeensytytin* tunnelikonsolissa.
210
•
•
•
•
•
Keskikonsoli (s. 211)
Käsinekotelon käyttö (s. 217)
Häikäisysuoja (s. 218)
Sähköliitäntä (s. 212)
Tuhkakuppien tyhjentäminen* (s. 216)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KUORMAUS JA SÄILYTYS
Keskikonsoli
Tunnelikonsoli on sijoitettu etuistuinten väliin.
•
•
Tuhkakuppien tyhjentäminen* (s. 216)
•
Ilmastoinnin säätimet takana tunnelikonsolin
päällä (s. 179)
Median yhdistäminen AUX-USB-tuloliitännän
kautta (s. 433)
Säilytyslokero.
Säilytyslokero mukinpitimineen kuljettajalle ja
matkustajalle sekä 12 V:n liitäntä. Jos on
valittu tuhkakuppi ja savukkeensytytin, savukkeensytytin on 12 V:n liitännässä ja irrotettava tuhkakuppi mukinpitimessä.
Säilytyslokero ja AUX-/USB-tuloliitäntä kyynärnojan alla.
Takaistuimen ilmastotoimintojen ilmastosäädin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Matkustamon sisusta (s. 210)
Sähköliitäntä (s. 212)
Savukkeensytyttimen käyttö* (s. 216)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 211
KUORMAUS JA SÄILYTYS
Sähköliitäntä
230 V:n sähköliitäntä*
3.
Tunnelikonsolissa on kaksi 12 V:n sähköliitäntää
ja yksi 230 V:n sähköliitäntä*, kuormatilassa on
yksi 12 V:n sähköliitäntä*.
Nostakaa suojaläppä ylös silloin, kun liitäntää
ei käytetä tai silloin, kun liitäntää ei voida valvoa.
Jotta liitännöistä saa virtaa, pitää auton sähköjärjestelmän olla asetettuna matalimpaan jännitetilaan I. Tämän jälkeen liitännät ovat aktiivisia niin
pitkään, kunnes käynnistysakun varaustaso ei
laske liian matalaksi.
Kun moottori sammutetaan ja auto lukitaan, liitännät deaktivoituvat. Kun moottori sammutetaan
ja auto jää lukitsematta tai se lukitaan salpalukitustilan ollessa tilapäisesti deaktivoituna, liitännät
ovat aktiivisia lisäksi vielä enintään 10 minuuttia.
HUOM
Muistakaa, että sähköliitännän käyttö moottorin ollessa sammutettu voi aiheuttaa käynnistysakun lataustason laskemisen liikaa, mikä
voi rajoittaa muita toimintoja.
TÄRKEÄÄ
•
Älkää käyttäkö lisävarusteita, joissa on
suuret tai painavat liittimet – ne saattavat
vaurioittaa liitäntää tai irrota ajamisen
aikana.
•
Älkää käyttäkö lisävarusteita, jotka voivat
aiheuttaa häiriöitä esim. auton radiovastaanottimeen tai sähköjärjestelmään.
•
Sijoittakaa lisävaruste siten, että se ei voi
vahingoittaa kuljettajaa tai matkustajaa
voimakkaassa jarrutuksessa tai törmäyksessä.
•
Valvokaa liitettyjä lisävarusteita, koska ne
voivat lämmetä ja polttaa matkustajia tai
sisustusta.
230 V:n sähköliitäntä tunnelikonsolissa, toinen istuinrivi.
Liitäntää voidaan käyttää 230 V:n jännitteelle tarkoitetuille erilaisille laitteille, esim. latauslaitteille
tai kannettaville tietokoneille.
TÄRKEÄÄ
Enimmäisteho on 150 W.
Liitännän käyttö
1. Laskekaa liitännän suojaläppä alas ja liittäkää
laitteen liitin.
> Liitännän diodi näyttää tilan.
2.
212
Kytkekää laite irti vetämällä sen liitin pois älkää vetäkö johdosta.
VAROITUS
•
Käyttäkää vain ehjiä ja moitteettomasti
toimivia lisävarusteita. Lisävarusteiden on
oltava tarkoitettuja 230 V:lle ja 50 Hz:lle
ja liitinten on sovittava liitäntään. Lisävarusteella on oltava CE-merkintä, UL-merkintä tai vastaava turvamerkintä.
•
Liitäntään, liittimeen tai lisävarusteeseen
ei saa koskaan päästä vettä tai muuta
Tarkistakaa, että diodi palaa tasaisesti vihreänä - vain tällöin liitäntä syöttää virtaa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KUORMAUS JA SÄILYTYS
nestettä. Älkää koskettako tai käyttäkö liitäntää, joka vaikuttaa vaurioituneelta tai
johon on päässyt vettä tai muuta nestettä.
•
Tilan näyttö
Liitännän diodi ilmoittaa liitännän tilan:
Älkää liittäkö liitäntään haaroituspistorasiaa, sovittimia tai jatkojohtoja, koska ne
voivat syrjäyttää liitännän turvatoiminnot.
•
Liitännässä on kosketussuoja. Valvokaa,
että kukaan ei sormeile tai vahingoita liitäntää siten, että kosketussuoja ei enää
toimi. Lapsia ei saa jättää ilman valvontaa
autoon liitännän ollessa toiminnassa.
Jos yllä mainittuja ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla voimakkaita tai hengenvaarallisia sähköiskuja.
Tilan näyttö
Syy
Toimenpide
Palaa tasaisesti vihreänä
Liitäntä syöttää virtaa liitettyyn laitteeseen.
Ei mitään.
Vilkkuu oranssina
Liitännän jännitteenmuuntimen lämpötila on liian korkea (esim. jos
laite vaatii paljon tehoa tai jos matkustamossa on kuuma).
Irrottakaa laitteen liitin, antakaa jännitteenmuuntimen jäähtyä ja liittäkää laite uudelleen.
Liitetyt laitteet tarvitsevat paljon tehoa (hetkellisesti tai jatkuvasti) tai
ne eivät toimi.
Ei mitään. Laite ei voi käyttää liitäntää.
}}
213
KUORMAUS JA SÄILYTYS
||
Tilan näyttö
Syy
Toimenpide
Sammunut diodi
Liitäntä ei tunnista mahdollista liitettyä laitteen liitintä.
Tarkistakaa, että laitteen liitin on asianmukaisesti paikallaan
liitännässä.
Liitäntä ei ole aktiivinen.
Asettakaa auton sähköjärjestelmä matalimpaan jännitetilaan
I.
Liitäntä on ollut aktiivinen, mutta on nyt deaktivoitu.
Käynnistäkää moottori ja/tai ladatkaa käynnistysakku.
Jos ongelma ei poistu, ottakaa tällöin yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan.
12 V:n sähköliitäntä
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia 230 V:n sähköliitäntään. Volvo
suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
12 V:n sähköliitäntä tunnelikonsolissa, toinen istuinrivi.
12 V:n sähköliitäntä tunnelikonsolissa, etuistuin.
214
KUORMAUS JA SÄILYTYS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Matkustamon sisusta (s. 210)
12 V:n sähköliitäntä kuormatilassa*.
Sähköliitäntöjä voidaan käyttää eri lisävarusteille,
jotka on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle, esim.
musiikkisoittimet, kylmälaatikot ja matkapuhelimet.
Tunnelikonsolin liitäntöihin voidaan lisätä savukkeensytytin*.
TÄRKEÄÄ
Enimmäisteho on 120 W liitäntää kohti.
Liitäntöjen käyttö
1. Irrottakaa tulppa (tunnelikonsoli) tai kääntäkää kansi alas (kuormatila) liitännän edestä
ja liittäkää siihen laitteen liitin.
2.
Irrottakaa laitteen liitin ja asettakaa tulppa
takaisin (tunnelikonsoli) tai nostakaa kansi
paikalleen (kuormatila) silloin, kun liitäntää ei
käytetä tai kun sitä ei valvota.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 215
KUORMAUS JA SÄILYTYS
Savukkeensytyttimen käyttö*
1.
Savukkeensytytin voidaan lisätä tunnelikonsolin
etu- ja takaosan 12 V:n sähköliitäntöihin.
Painakaa sytyttimen painiketta.
> Kun sytytin hehkuu, painike ponnahtaa
ulospäin.
2.
Vetäkää sytytin ulos liitännästä ja käyttäkää
hehkua sytyttämiseen.
3.
Asettakaa sytytin takaisin liitäntään.
Tuhkakuppien tyhjentäminen*
Jos autossa on savukkeensytytin, tunnelikonsolin
mukinpitimessä ja toisen istuinrivin ovipaneeleissa on irrotettavat tuhkakupit.
Tunnelikonsolin tuhkakupin
tyhjentäminen
1.
Irrottakaa tuhkakuppi vetämällä se suoraan
ylöspäin pois mukinpitimestä ja tyhjentäkää
sisältö.
2.
Asettakaa tuhkakuppi takaisin mukinpitimeen.
TÄRKEÄÄ
Varokaa, ettei sytyttimen hehkuva osa vaurioita esim. sisustusta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Savukkeensytytin tunnelikonsolissa, etuistuin.
•
•
•
Keskikonsoli (s. 211)
Toisen istuinrivin ovipaneelien
tuhkakupin tyhjentäminen
Sähköliitäntä (s. 212)
1.
Avatkaa tuhkakupin kansi ja työntäkää se
ylöspäin täysin pystysuoraan asentoon.
> Tuhkakuppia paikallaan pitävä salpa
vapautuu.
2.
Nostakaa tuhkakuppi pois ja tyhjentäkää
sisältö.
3.
Asettakaa tuhkakuppi takaisin ja antakaa sen
liukua alaspäin sivuilla oleviin uriin.
4.
Painakaa varovasti tuhkakupin kahta ovipaneelista kauimpana olevaa kulmaa.
> Tuhkakuppia paikallaan pitävä salpa kiinnittyy uudelleen.
Tuhkakuppien tyhjentäminen* (s. 216)
Savukkeensytytin tunnelikonsolissa, toinen istuinrivi.
216
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KUORMAUS JA SÄILYTYS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Matkustamon sisusta (s. 210)
Käsinekotelon käyttö
Käsinekotelon käyttö kylmätilana
Käsinekotelo on sijoitettu matkustajan puolelle.
Käsinekoteloa voidaan käyttää esim. juomien tai
ruuan jäähdytykseen. Jäähdytys toimii, kun ilmastointilaite on aktiivinen (ts. kun auto on asetettu
jännitetilaan II tai moottori on käynnissä).
Keskikonsoli (s. 211)
Savukkeensytyttimen käyttö* (s. 216)
Käsinekotelo ja avauspainike keskikonsolissa.
Käsinekotelossa voidaan säilyttää esim. auton
painettua käyttöopasta ja karttoja. Luukun sisäpuolella on pidin kynälle.
Aktivoitu viilennys
Deaktivoitu viilennys
Käsinekotelon avaaminen
–
Painakaa keskikonsolissa olevaa avauspainiketta.
> Käsinekotelo avautuu.
Käsinekotelon lukitseminen/lukituksen
avaaminen
Käsinekotelo voidaan lukita, ns. erillislukitus, esim.
jätettäessä auto huoltoon, hotelliin tai vastaavaan.
Erillislukituksella lukitaan myös takaluukku.
–
Aktivoikaa/deaktivoikaa viilennys siirtämällä
säädin ääriasentoon matkustamon/käsinekotelon suuntaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Matkustamon sisusta (s. 210)
Erillislukituksen aktivointi/aktivoinnin poisto
(s. 241)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 217
KUORMAUS JA SÄILYTYS
Häikäisysuoja
Kuormatila
Kuormaus
Häikäisysuojien takapuolelle on sijoitettu meikkipeili ja kortinpidin.
Autossa on joustava tavaratila, jonka ansiosta
suurten esineiden kuljetus ja lastinvarmistus on
mahdollista.
On joukko asioita, jotka tulee huomata autoa
kuormattaessa.
Tavaratilasta saadaan huomattavasti suurempi,
kun toisen ja kolmannen istuinrivin selkänojat lasketaan alas. Autoon nousun ja siitä poistumisen
helpottamiseksi, auton takaosaa voidaan laskea
tasonsäätötoiminnolla*. Käyttäkää kuormankiinnityssilmukoita kuorman pitämiseen turvallisesti
paikallaan ja halutessanne ulosvedettävää näkösuojaa kuorman peittämiseen näkyvistä.
Meikkipeili valaistuksella sekä kortinpidin.
Tavaratilassa säilytetään varoituskolmiota ja
ensiapulaukkua, ja tavaratilan lattian alla ovat
hinaussilmukka ja renkaanpaikkaussarja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Meikkipeilin valaistus* syttyy automaattisesti, kun
kansi nostetaan ylös.
•
Meikkipeilin kehyksessä on pidin esim. kortille tai
lipuille.
Toisen istuinrivin selkänojien kääntäminen
(s. 128)
•
Kolmannen istuinrivin selkänojien kääntäminen (s. 130)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Tasonsäätö* (s. 372)
•
Matkustamon sisusta (s. 210)
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden painojen summa rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla.
Takaluukku avataan valopaneelissa tai etäavaimessa olevalla painikkeella (
).
VAROITUS
Kuormaus (s. 218)
Työkalut kuormatilassa (s. 486)
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman
painon ja sijoituksen mukaan.
Kuormaussuosituksia
•
218
Asettakaa kuorma takaistuimen selkänojaa
vasten.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KUORMAUS JA SÄILYTYS
Huomatkaa, ettei mikään esine saa estää etuistuinten WHIPS-järjestelmän toimintaa, jos jokin
takaistuimen selkänoja on käännettynä alas.
•
•
Keskittäkää kuorma.
Painavat esineet pitää sijoittaa mahdollisimman alas. Välttäkää raskaan kuorman sijoittamista alas käännetyn selkänojan päälle.
•
Suojatkaa terävät kulmat jollakin pehmeällä,
jotta verhoilu ei vaurioidu.
•
Kiinnittäkää kaikki kuorma hihnoilla tai nippusiteillä kuormankiinnityssilmukoihin.
VAROITUS
Kiinnittäkää aina kuorma. Muutoin se voi
kovassa jarrutuksessa siirtyä ja vahingoittaa
autossa olevia henkilöitä.
Peittäkää terävät reunat ja kulmat jollain pehmeällä.
Sammuttakaa moottori ja kytkekää seisontajarru kuormatessanne/poistaessanne pitkiä
esineitä. Epäsuotuisissa tapauksissa kuorma
voi osua vaihdevipuun tai vaihteenvalitsimeen
ja siten siirtää sen ajoasentoon - auto voi tällöin lähteä liikkeelle.
VAROITUS
Irrallinen esine, joka painaa 20 kg, voi saavuttaa keulatörmäyksessä 50 km/h:n (30 mph)
nopeudessa liikevoiman, joka vastaa 1 000
kg:aa.
VAROITUS
Sisäkatossa olevan turvaverhon suojavaikutus
voi puuttua tai rajoittua, jos kuorma ulottuu
liian korkealle.
•
Älkää koskaan kuormatko selkänojia
ylemmäs.
Auton takaosan nostamisen/laskemisen säädin.
Auton takaosaa voidaan laskea/nostaa paremman työskentelykorkeuden luomiseksi auton
kuormatilan suhteen tai perävaunun vetokoukkuun kytkemisen/irrottamisen helpottamiseksi*.
Säädin muodostuu kahdesta painikkeesta - toinen painike laskee ja toinen nostaa auton takaosaa. Nostamista tai laskemista varten pitää ko.
painiketta pitää painettuna, kunnes takaosa on
saavuttanut halutun tason.
Tasonsäätö tehdään takana oikealla puolella
kuormatilan sivupaneelissa olevalla säätimellä.
Auton takaosaa ei voi nostaa normaalia korkeammalle tasolle.
Auton takaosan tasonsäätö*
Ajettaessa takaosan korkeus palautuu normaalille
tasolle.
HUOM
Takaosan korkeutta ei ole mahdollista säätää,
kun yksi tai useampi ovista tai konepelti on
auki. Tämä ei koske takaluukkua.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 219
KUORMAUS JA SÄILYTYS
||
VAROITUS
VAROITUS
Tarkkailkaa, ettei ihmisiä, eläimiä tai esineitä
ole auton alla laskemisen yhteydessä. Tämä
voisi aiheuttaa hengenvaaran sekä vaurioittaa
autoa tai esineitä.
Takaistuimen selkänojan kääntäminen
Kuormatilan tilan lisäämiseksi ja kuormaamisen
yksinkertaistamiseksi voidaan takaistuimen selkänoja kääntää alas - ks. osaa "Takaistuin" saadaksenne lisätietoja.
Kuormaaminen katolle
Kuormattaessa auton katolle suositellaan Volvon
kehittämiä taakkatelineitä1. Ne estävät auton vaurioitumisen ja takaavat parhaan mahdollisen ajoturvallisuuden.
Auton painopiste ja ajo-ominaisuudet muuttuvat kattokuorman yhteydessä.
Lukekaa suurimmasta sallitusta kattokuormasta osasta Painot.
Kuormankiinnityssilmukat
Käännettäviä kuormankiinnityssilmukoita käytetään nauhojen kiinnittämiseen esineiden ankkuroimisessa kuormatilassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Kuormankiinnityssilmukat (s. 220)
Suojasäleikkö* (s. 226)
Suojaverkko* (s. 224)
Näkösuoja (s. 222)
Massat (s. 545)
Takaistuin (s. 124)
Noudattakaa huolellisesti taakkatelineen mukana
tulevaa asennusohjetta.
•
Tarkastakaa säännöllisesti, että taakkatelineet ja kuorma ovat kunnolla kiinni. Sitokaa
kuorma hyvin kuormaliinalla.
•
Jakakaa kuorma tasaisesti taakkatelineille.
Asettakaa painavin kuorma alimmaiseksi.
•
Auton ilmanvastus ja siten polttoaineenkulutus kasvavat kuorman koon myötä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajakaa pehmeästi. Välttäkää voimakkaita kiihdytyksiä, kovia jarrutuksia ja kovaa kaarreajoa.
Suojasäleikkö* (s. 226)
1
220
VAROITUS
Kovat ja terävät ja/tai raskaat ulostyöntyvät
esineet voivat aiheuttaa henkilövahinkoja voimakkaassa jarrutuksessa.
Sitokaa aina isot ja raskaat tavarat turvavyöllä
tai kuormansidontahinnoilla.
•
•
•
Kuormaus (s. 218)
Suojaverkko* (s. 224)
Volvon taakkatelineet voidaan ostaa valtuutetulta Volvon jälleenmyyjältä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KUORMAUS JA SÄILYTYS
•
•
Kassikoukut (s. 221)
Kassikoukut
Näkösuoja (s. 222)
Kassikoukut yhdessä joustavan nauhan kanssa
pitävät kassit paikoillaan ja estävät niiden kaatumisen sekä sisällön leviämisen kuormatilaan.
Sivuja pitkin
Lattialuukun alla
Sivupaneeleissa on myös kaksi uloskäännettävää
kassikoukkua - yksi kuormatilan kummallakin
puolella.
TÄRKEÄÄ
Kuormatilassa lattialuukun osana olevassa kannessa on kaksi kassikoukkua ja joustava nauha2.
Nauhan voi asentaa neljään eri asentoon.
Kääntäkää kansi ylös voidaksenne käyttää kassikoukkuja. Kiristäkää kassit kiinni sopivaan asentoon mukana seuraavalla joustavalla nauhalla. Jos
kasseissa on kahvat ja ne ovat sopivan korkuisia ripustakaa ne koukkuihin.
2
Kassikoukkujen kuorma saa olla enintään
5 kg.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kuormaus (s. 218)
Suojasäleikkö* (s. 226)
Suojaverkko* (s. 224)
Näkösuoja (s. 222)
Myöhemmin on mahdollista tilata lisää joustavia nauhoja Volvon jälleenmyyjältä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 221
KUORMAUS JA SÄILYTYS
Näkösuoja
Uloskäännetyssä asennossa näkösuoja estää
näkyvyyden kuormatilaan.
Asennus3
Painakaa päätykappale alas molemmilla puolilla - yksi kerrallaan.
> Kun kuuluu napsahtava ääni ja punainen
merkintä ko. päätykappaleesta on hävinnyt, näkösuoja on kiinni - tarkistakaa, että
se on kunnolla kiinni.
Käyttö
Näkösuojalle on kaksi uloskäännettyä asentoa toinen täyspeittävä sekä työasento, jolloin se on
vain osittain käännettynä sisään, jotta on helpompi ulottua pitemmällä kuormatilaan.
Täyspeittävä asento
Sisäänkäännetyssä asennossa:
Siirtäkää toinen näkösuojan päätykappaleista
kuormatilan sivupaneelissa olevaan syvennykseen.
Viekää sitten toinen päätykappale vastakkaisen puolen sivupaneelissa olevaan syvennykseen.
3 Mallissa
222
7-paikkainen auto - ripustakaa lukituskielekkeet kolmannen istuinrivin turvavöille tarkoitettuihin koukkuihin sivupaneeleissa.
5-paikkainen auto - ks. seuraavaa kohtaa.
XC90 Excellence näkösuoja on asennettu kiinteästi eikä sitä voida irrottaa/asentaa.
Sisäänkäännetystä asennosta - tarttukaa
kahvaan ja vetäkää suoja ulos siten, että se
kulkee sivupaneelien yläpuolella kuormatilassa - vetäkää ääriasentoon.
Kun näkösuoja on vedettynä ulos siten, että
se peittää kuormatilan - viekää suojan kiinnitystapit sivupaneelien uriin ja vapauttakaa
samalla, kun kahvaa käännetään kevyesti painaen alaspäin.
> Näkösuoja lukkiutuu täyspeittävään asentoon.
KUORMAUS JA SÄILYTYS
Työasento
Jos kädet ovat varatut:
VAROITUS
7-paikkaisessa autossa - älkää koskaan
pitäkö näkösuojaa asennettuna, kun takaistuimilla on matkustajia. Se voi aiheuttaa vakavan
vamman törmäyksen sattuessa.
Kääntäminen sisään
Täyspeittävästä asennosta:
–
Sisäänkäännetystä asennosta - tarttukaa
kahvaan ja vetäkää suoja ulos siten, että se
kulkee sivupaneelien yläpuolella kuormatilassa - vetäkää ääriasentoon ja viekää suojan
kiinnitystapit sivupaneelien uriin. (Jos suojus
jo on täyspeittävässä asennossa - ks. seuraavaa kohtaa.)
Täyspeittävästä asennosta - tarttukaa kahvaan ja viekää näkösuojan kiinnitystapit sivupaneelien uriin ja päästäkää sisään.
> Siirtäkää suojaa sisään, kunnes se pysähtyy työasentoon.
Käännettynä täyspeittävään asentoon - painakaa näkösuojan kahvaosaa kevyesti ylöspäin esimerkiksi toisella kyynärvarrella.
>
Suoja menee sisään, kunnes se
pysähtyy työasentoon.
Täyspeittävään asentoon palaaminen työasennosta:
1.
Tarttukaa kahvaan ja vetäkää näkösuoja ulos
ääriasentoon.
2.
Päästäkää hieman takaisin ja kääntäkää kahvaa kevyellä painalluksella alaspäin.
> Tällöin suoja lukkiutuu ääriasentoon.
Nostakaa kahva ylös ja vetäkää sitä taaksepäin niin, että näkösuojan kiinnitystapit
vapautuvat urista ja vapauttakaa.
Työasennosta:
–
Tarttukaa kahvaan ja vetäkää näkösuoja ulos
uriin - vetäkää täyspeittävään asentoon. Nostakaa kahva ylös ja vetäkää sitä taaksepäin
niin, että kiinnitystapit vapautuvat urista ja
vapauttakaa.
> Siirtäkää suojaa kiinnitystappeineen takaisin sivupaneelien päälle, kunnes se pysähtyy sisäänkäännettyyn asentoon.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää tavaroiden kuormaamista näkösuojan päälle uloskäännetyssä asennossa.
}}
223
KUORMAUS JA SÄILYTYS
||
Irrotus3
Suojaverkko*
Sisäänkäännetyssä asennossa:
Suojaverkko estää kuormaa tulemasta matkustamon puolelle voimakkaissa jarrutuksissa.
1.
Painakaa painike sisään toisessa sisäänkäännetyn näkösuojan päätykappaleessa ja
nostakaa toinen pää irti.
Suojaverkko asennetaan neljään kiinnityskohtaan.
7-paikkainen auto: irrottakaa kolmannen
istuinrivin vyönkielekkeet koukuista sivupaneelien päällä.
2.
VAROITUS
Tavaratilan kuorma täytyy kiinnittää hyvin,
myös oikein asennetulla suojaverkolla.
Asennus
VAROITUS
On välttämätöntä varmistua, että suojaverkon
ylemmät kiinnikkeet on asennettu oikein ja
että vetohihnat on kiinnitetty varmasti.
Kääntäkää suojaa varovasti ylös/ulos.
> Toinen päätykappale irtoaa tällöin automaattisesti ja suoja voidaan nostaa pois
kuormatilasta.
Vioittunutta suojaverkkoa ei saa käyttää.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kuormaus (s. 218)
Suojasäleikkö* (s. 226)
Suojaverkko* (s. 224)
Kuormankiinnityssilmukat (s. 220)
Turvaverkon asentaminen on helpointa toisen
takaoven kautta.
Suojaverkko
Suojaverkko pitää turvallisuussyistä aina kiinnittää
ja ankkuroida seuraavan selostuksen mukaisesti.
1.
Verkko on valmistettu vahvasta nailonkudoksesta
ja se voidaan kiinnittää kahteen eri paikkaan
autossa:
Käärikää suojaverkko auki ja katsokaa, että
jaettu ylätanko verkossa lukkiutuu uloskäännettyyn asentoon.
2.
Pujottakaa verkon toinen kiinnityshaka etumaiseen tai taempaan kattokiinnikkeeseen
vetonauhojen lukot käännettyinä itseänne
kohti.
•
•
3 Mallissa
224
Taempi asennus - toisen istuinrivin taakse.
Etumainen asennus – etuistuinten selkänojien taakse.
XC90 Excellence näkösuoja on asennettu kiinteästi eikä sitä voida irrottaa/asentaa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KUORMAUS JA SÄILYTYS
3.
Pujottakaa verkon toinen kiinnityshaka kattokiinnikkeeseen vastakkaisella puolella teleskooppisesti joustavat kiinnityshaat helpottavat sovitusta.
4.
Taempi asennus: Verkon ollessa asennettuna
taempiin kattokiinnikkeisiin pujottakaa suojaverkon vetonauhat kuormatilan etumaisiin lattiasilmukoihin.
Olkaa tarkkana, että painatte verkon kiinnityshaat ko. kattokiinnikkeen etumaiseen
ääriasentoon.
Etumainen asennus.
Huomatkaa, ettette paina istuinta/selkänojaa
voimakkaasti verkkoa vasten, kun istuin/
selkänoja työnnetään jälleen takaisin – säätäkää, kunnes istuin/selkänoja koskettaa verkkoa.
Taempi asennus.
Etumainen asennus: Verkon ollessa asennettuna etumaisiin kattokiinnikkeisiin pujottakaa
vetonauhat ulompiin silmukoihin istuinten liukukiskojen takapäässä – tätä helpottaa, jos
selkänojia oikaistaan ja istuimia työnnetään
hieman eteenpäin.
5.
Kiristäkää suojaverkko vetonauhoilla.
TÄRKEÄÄ
Jos istuinta/selkänojaa painetaan voimakkaasti taaksepäin suojaverkkoa vasten, verkko
ja/tai sen kattokiinnikkeet voivat vaurioitua.
Irrotus ja säilytys
Suojaverkko voidaan helposti irrottaa ja kääntää
kokoon.
}}
225
KUORMAUS JA SÄILYTYS
||
1.
Vähentäkää suojaverkon jännitystä painamalla painiketta vetonauhan lukossa ja syöttämällä vetonauhaa vähän ulos ko. puolella.
2.
Painakaa lukkohaat sisään ja irrottakaa vetonauhan molemmat koukut.
3.
Irrottakaa yläkiinnitykset ja vapauttakaa
verkko kattokiinnikkeistä.
4.
Painakaa punaista painiketta tangossa voidaksenne kääntää ja sitten rullata verkon
kokoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kuormaus (s. 218)
Suojasäleikkö* (s. 226)
Näkösuoja (s. 222)
Kuormankiinnityssilmukat (s. 220)
Suojasäleikkö*
Suojasäleikkö estää kuormatilassa olevaa kuormaa tai kotieläimiä ajautumasta matkustamon
puolelle voimakkaissa jarrutuksissa. Suojasäleikkö on turvallisuussyistä aina kiinnitettävä ja
varmistettava oikealla tavalla.
Suojasäleikön osat muodostuvat säleiköstä sekä
kahdesta irtonaisesta kiinnityssangasta. Kiinnityssangat toimitetaan kumpikin siihen kuuluvine ruuvinhattuineen sekä kaksine suojasäleikön muoviholkkeineen.
TÄRKEÄÄ
Suojaverkko ja näkösuoja eivät voi olla asennettuina yhtä aikaa.
Asennus
1.
Kääntäkää takaistuin ja nostakaa sitten suojasäleikkö takasivuoven tai takaluukun kautta
sisään - säleikön kaarevan/kuperan puolen
pitää olla käännettynä kuormatilan suuntaan,
kun hakojen kummallakin sivulla pitää osoittaa ylöspäin. Kiinnityssankoja ja muoviholkkeja ei pidä käyttää tässä vaiheessa.
2.
Viekää toinen suojasäleikön haoista kattokiinnityksen suurempaan onteloon (1).
VAROITUS
Kukaan ei missään olosuhteissa saa olla kuormatilassa, kun auto liikkuu. Tämä henkilövahingon välttämiseksi mahdollisessa voimakkaassa jarrutuksessa tai onnettomuudessa.
VAROITUS
Suojasäleikköä saa käyttää vain taemmassa
asennossa, joka selostetaan tässä. Kattokiinnityksiä etuistuimien takana ei ole tarkoitettu
suojasäleikölle.
VAROITUS
Kolmannen istuinrivin4 istuimien pitää turvallisuussyistä olla käännettyinä alas, kun suojasäleikkö on asennettu autoon.
4
226
Tarttukaa säleikköön haan läheltä ja vetäkää/
työntäkää se pienempään onteloon (2).
> Haka on nyt kiinnitetty kattokiinnityksen
ääriasentoon.
Koskee 7-paikkaista autoa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KUORMAUS JA SÄILYTYS
3.
Toistakaa momentti kohdassa 2 edellä toisen
haan asentamiseksi kiinnitykseen vastakkaisella puolella.
VAROITUS
Tarkastakaa, että suojasäleikön haat ovat kunnolla kiinni kattokiinnityksissä siten, ettei
säleikkö ole vaarassa irrota.
6.
Keskittäkää suojasäleikkö ja kiristäkää sitten
molempia kiinnityssankoja vuorotellen, kunnes säleikkö on kunnolla kiinnitetty.
Irrotus
Suojasäleikön poistaminen - menetelkää päinvastaisessa järjestyksessä verrattuna edellä olevaan
asennusohjeeseen. Huomatkaa, että kiinnityssangat on hyvä poistaa ennen kuin muoviholkit poistetaan säleikön rei'istä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
4.
Kuormaus (s. 218)
Kuormankiinnityssilmukat (s. 220)
Suojaverkko* (s. 224)
Näkösuoja (s. 222)
Pujottakaa kiinnityssangan koukku alapuolelta kuormankiinnityssilmukan läpi kuormalattian luona ja viekää kierteitetty osa alapuolelta kuormasäleikön alemman kiinnitysreiän
läpi (1).
Pujottakaa muoviholkki kiinnityssangan kierteitetylle osalle - holkin laipan pitää olla
käännettynä ylöspäin - ja viekää se alas reiän
läpi. Kiertäkää sitten ruuvinhattua paikalleen,
kunnes sen alareuna on n. 5 mm:n päässä
säleiköstä (2).
5.
Toistakaa kohdan 4 vaiheet toisella puolella.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 227
LUKOT JA HÄLYTIN
LUKOT JA HÄLYTIN
Etäavain
Etäavain lukitsee/avaa ovien ja takaluukun lukituksen ja sen pitää olla autossa, jotta tämä voidaan käynnistää.
käyttöetäisyys kuljettajan ovesta säteeltään n.
1,5 metriä olevan puoliympyrän sisälle ja n. 1 m:n
etäisyydelle takaluukusta. Ks. osaa "Etäavaimen
käyttöetäisyys".
Etäavaimen painikkeet
Avaimettoman käynnistyksen ollessa yhdessä
avaimettoman lukitsemisen/lukituksen avaamisen
kanssa voidaan etäavain sijoittaa mihin tahansa
matkustamossa tai kuormatilassa säilyttäen
moottorin käynnistystoiminto.
Painikkeeton avain (Key Tag)
Etäavain, vasemmalla, ja painikkeeton avain (Key Tag),
oikealla.
Etäavainta ei käytetä fyysisesti käynnistettäessä,
koska vakiomallinen auto on varustettu avaimettoman käynnistyksen tuella (Passive Start). Avaimen pitää olla matkustamon etuosassa, esim. kuljettajan taskussa tai keskikonsolin mukinpitimessä, jotta moottori voidaan käynnistää. Ks.
osaa "Moottorin käynnistäminen".
Lisävarusteena on saatavana myös ovien ja takaluukun avaimeton lukitseminen/lukituksen avaaminen (Passive Entry*). Tällöin ulottuu avaimen
1
2
230
Avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella* varustettujen autojen mukana tulee vähän
pienempi, kevyempi ja painikkeeton avain (Key
Tag). Se toimii samalla tavalla kuin varsinainen
etäavain avaimettoman käynnistyksen sekä lukitsemisen/lukituksen avaamisen suhteen. Siinä ei
ole irrotettavaa avainliuskaa eikä paristoa voi vaihtaa. Uusi painikkeeton avain tilataan valtuutetulta
Volvon tekniseltä palvelulta.
Lisäavaimien tilaaminen
Auton mukana toimitetaan kaksi etäavainta – yksi
painikkeeton avain toimitetaan mukana, jos auto
on varustettu avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella*. Avaimia voi tilata jälkeenpäin
lisää. Kaikkiaan kaksitoista avainta voidaan ohjelmoida sekä käyttää samaan autoon.
Jos avain on kadonnut, ks. jäljempänä olevaa
otsikkoa "Etäavaimen katoaminen".
Etäavaimessa on neljä painiketta - yksi vasemmalla puolella ja kolme oikealla.
Lukitseminen - Painikkeen painalluksella
lukitaan ovet ja takaluukku samalla, kun hälytin1 aktivoidaan. Pidempi painallus sulkee
kaikki ikkunat ja panoraamakaton* samanaikaisesti. Katsokaa osaa "Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta" ja "Lukitseminen/lukituksen avaaminen sisäpuolelta".
Lukituksen avaaminen - Painikkeen painalluksella avataan ovien ja takaluukun lukitus samalla, kun hälytin deaktivoidaan.
Pidempi painallus avaa kaikki ikkunat samanaikaisesti - kutsutaan myös nimellä läpituuletustoiminto2. Ks. osaa "Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta".
Lisävaruste tietyillä markkina-alueilla.
Käytetään esim. auton tuulettamiseen nopeasti lämpimällä säällä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
LUKOT JA HÄLYTIN
Takaluukku - Avaa lukituksen ja poistaa
vain takaluukun hälyttimen valvonnasta.
Autoissa, joissa on sähkökäyttöinen takaluukku*, luukku avautuu automaattisesti pitkän painalluksen yhteydessä. Luukun sulkeminen tapahtuu myös pitkällä painalluksella kuuluu varoitusääni. Ks. osaa "Sähkökäyttöinen takaluukku".
Paniikkitoiminto - Käytetään hätätapauksissa ympäristön huomion herättämiseksi.
Jos painiketta pidetään painettuna vähintään
3 sekuntia tai sitä painetaan 2 kertaa 3
sekunnin aikana, vilkut ja äänitorvi aktivoituvat. Toiminto voidaan sulkea samalla painikkeella, kun se on ollut aktivoituna vähintään
5 sekuntia. Muussa tapauksessa se sulkeutuu automaattisesti 3 minuutin kuluttua.
VAROITUS
Jos joku jää autoon, katsokaa, että ikkunannostimet ja kattoluukku tehdään virrattomiksi
ottamalla etäavain aina mukaan, kun poistutte
autosta.
Häiriöt
Etäavaimen toimintoja avaimettoman käynnistyksen ja avaimettoman lukitsemisen/lukituksen
avaamisen* osalta voivat häiritä sähkömagneettiset kentät ja varjostus.
HUOM
Älkää säilyttäkö etäavainta metalliesineiden
tai elektronisten laitteiden, esim. matkapuhelimien, tablettien, kannettavien tietokoneiden
tai laturien lähellä. Etäisyyden niihin tulee olla
vähintään 10–15 cm.
Jos häiriöitä kuitenkin ilmenee, käyttäkää etäavaimen avainliuskaa ja asettakaa sen jälkeen avain
varmistuslukijaan auton hälyttimen passivoimiseksi. Katsokaa osa "Lukitseminen/lukituksen
avaaminen irrotettavalla avainliuskalla".
HUOM
Autoon rekisteröityjen avainten määrä voidaan
tarkastaa keskinäytön päänäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 232)
Irrotettava avainliuska (s. 242)
Etäavaimen pariston vaihto (s. 248)
Lukitseminen/lukituksen avaaminen sisäpuolelta (s. 237)
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 233)
•
•
Sähkötoiminen takaluukku* (s. 244)
Moottorin käynnistäminen (s. 359)
Laittaessanne etäavaimen mukinpitimeen
huolehtikaa siitä, että mukinpitimessä ei ole
muita auton avaimia, metalliesineitä tai elektronisia laitteita (esim. matkapuhelimia, tabletteja, kannettavia tietokoneita tai latureita). Jos
mukinpitimessä on lähekkäin useita auton
avaimia, ne voivat häiritä toisiaan.
Etäavaimen häviäminen
Jos etäavain häviää, uusi voidaan tilata korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan. Jäljellä olevat etäavaimet pitää ottaa
mukaan korjaamolle. Varastamisen estämiseksi
hävinneen avaimen koodi poistetaan järjestelmästä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 231
LUKOT JA HÄLYTIN
Etäavaimen käyttöetäisyys
Jotta etäavain toimii oikealla tavalla, avaimen
pitää olla tietyllä etäisyydellä autosta.
Manuaalisessa käytössä
(Key Tag), pitää etäavaimen olla puoliympyrän
muotoisella alueella, jonka säde on noin
1,5 metriä molemmilla pitkillä sivuilla ja noin
1 metrin takaluukusta (katsokaa edellä olevaa
kuvaa).
Etäavaimen toiminnoilla esim. lukitseminen/lukituksen avaaminen, jotka aktivoidaan painamalla
tai
, on käyttöetäisyys, joka ulottuu n.
20 metrin päähän autosta.
HUOM
Auto on varustettu avaimettomalla käynnistys- ja
lukitusjärjestelmällä4 ja siinä on sen vuoksi useita
sisäisiä antenneja, jotka on sijoitettu eri paikkoihin autossa.
Ympäröivät radioaallot, rakennukset, topografiset olosuhteet yms. voivat häiritä etäavaintoimintoja. Auto voidaan aina lukita/lukitus avata
avainliuskalla.
Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta - siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.
Avaimettomassa käytössä3
Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän
antennien sijainnit
Jos etäavain poistetaan autosta
Jos etäavain poistetaan autosta moottorin käydessä, kuljettajan näytössä näytetään varoitus
Auton avainta ei löydy Poistettu autosta ja
äänimerkki kuuluu, kun viimeinen ovi suljetaan.
Ilmoitus sammuu, kun avain viedään takaisin
autoon ja ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan O -painiketta painetaan tai kun viimeinen
ovi suljetaan jälleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kuvan merkitty pinta esittää alueita, jotka järjestelmän
antennit kattavat.
•
•
Antennien sijainti.
Mukinpitimen alla tunnelikonsolin etuosassa
Vasemman takaoven etuosassa ylhäällä5
Etäavain (s. 230)
Oikean takaoven etuosassa ylhäällä5
Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän antennien
sijainnit (s. 232)
Takaistuimen selkänojan keskellä5
Jotta ovet tai takaluukku voidaan lukita ja lukitus
avata avaimettomasti ilman painikkeen painamista tai jos käytetään painikkeetonta avainta
3 Koskee
232
ainoastaan autoja, jotka on varustettu avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry*).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
LUKOT JA HÄLYTIN
VAROITUS
Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, pitää
pysyä vähintään 22 cm:n etäisyydellä Keylessjärjestelmän antenneista. Tällä estetään mahdolliset häiriöt sydämentahdistimen ja Keyless-järjestelmän välillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäavain (s. 230)
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 232)
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
ulkopuolelta
Lukitseminen/lukituksen avaaminen auton ulkopuolelta tehdään etäavaimen painikkeilla tai ovien
tai takaluukun kahvoilla, jos auto on varustettu
avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry)*. Takaluukkua voidaan käsitellä sähkökäytöllä* ja/tai jalan liikkeellä*.
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
Etäavaimen painikkeilla voi kaikkien ovien ja takaluukun lukitseminen/lukituksen avaaminen
tapahtua samanaikaisesti.
Lukituksen avaamiseen on mahdollista valita eri
sekvenssejä, jotka löytyvät keskinäytön päänäkymästä. Siirtykää kohtaan: Asetukset My Car
Lukitus Lukituksen avaus
kaukosäätimellä.
Valitkaa sitten Avaa kaikki ovet lukituksesta
tai Vain kuljettajan ovi.
Jotta lukitussekvenssi voidaan aktivoida, pitää
kuljettajan oven olla kiinni - jos jokin muista ovista
tai takaluukku on auki, lukitaan nämä, kun taas
hälyttimen6 liiketunnistin aktivoidaan vasta, kun
ne on suljettu.
Jos lukitus/lukituksen avaaminen etäavaimella ei
toimi, sen paristo voi olla tyhjä - lukitkaa tai avat-
4
5
6
Avaimeton lukitusjärjestelmä koskee vain autoja, jotka on varustettu avaimettomalla lukituksella/lukituksen avaamisella (Passive Entry*).
Vain avaimettomalla lukituksella/lukituksen avaamisella (Passive Entry*) varustetussa autossa.
Lisävaruste tietyillä markkina-alueilla.
kaa kuljettajan oven lukitus irrotettavalla avainliuskalla. Ks. osaa "Irrotettava avainliuska" saadaksenne lisätietoja.
HUOM
Kokeilkaa aina menemällä lähemmäs autoa ja
tekemällä uusi yritys avata lukitus.
HUOM
Tiedostakaa vaara etäavaimen lukitsemisesta
autoon.
VAROITUS
Älkää jättäkö ketään autoon poistamatta
ensin toiminnon Salpalukitustila aktivointia,
ettei kukaan ole vaarassa tulla lukituksi
autoon.
Avaimeton lukitseminen/lukituksen
avaaminen*
Jos auto on varustettu avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella*, riittää, että etäavain
on mukana esim. taskussa tai laukussa, mikä
tekee auton avaamisen mukavammaksi, jos kädet
ovat varatut. Tietoja järjestelmän käyttöetäisyydestä, ks. osa "Etäavaimen käyttöetäisyys".
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 233
LUKOT JA HÄLYTIN
||
Ovenkahvojen ulkopuolella on syvennys lukitsemista varten ja sisäpuolella on kosketusherkkä
pinta lukituksen avaamista varten. Takaluukun
kahvassa on kumipintainen paininlevy, joka tarkoitettu vain lukituksen avaamiseen.
HUOM
On tärkeää, että vain yksi kosketusherkkä
pinta kerrallaan aktivoidaan. Jos kahvaan tartutaan samalla kun lukituspintaa kosketetaan,
auto voi saada kaksi komentoa yhtä aikaa.
Tällöin pyydettyä toimintoa (lukitus/lukituksen
avaus) ei suoriteta tai se suoritetaan viiveellä.
Kaikkien sivuikkunoiden ja panoraamakaton* sulkeminen yhtä aikaa: pitäkää sormeanne ovenkahvan kosketusherkkää syvennystä vasten, kunnes
kaikki sivuikkunat ja panoraamakatto* suljetaan.
–
Koskettakaa merkittyä pintaa perässä jossain
ovenkahvassa oven sulkemisen jälkeen tai
painakaa painiketta takaluukun alapuolella
lukitsemista varten ennen kuin se suljetaan.
> Lukkoilmaisin tuulilasissa vahvistaa alkamalla vilkkua, että lukitseminen on tehty.
HUOM
On tärkeää, että vain yksi kosketusherkkä
pinta kerrallaan aktivoidaan. Jos kahvaan tartutaan samalla kun lukituspintaa kosketetaan,
auto voi saada kaksi komentoa yhtä aikaa.
Tällöin pyydettyä toimintoa (lukitus/lukituksen
avaus) ei suoriteta tai se suoritetaan viiveellä.
Ovien ja takaluukun lukituksen avaaminen
– Tarttukaa ovenkahvaan tai painakaa kumipintaista paininlevyä takaluukun kahvan alla lukituksen avaamiseksi.
> Lukkoilmaisin tuulilasissa vahvistaa sammumalla, että auton lukitus on avattu avatkaa ovet tai takaluukku normaalisti.
Syvennys ovenkahvan ulkopuolella on lukitsemista varten. Kosketusherkkä pinta sisäpuolella on lukituksen
avaamista varten.
Kosketusherkkä syvennys lukitusta varten
Kosketusherkkä pinta lukituksen avaamista
varten
HUOM
Kumipintaista paininlevyä takaluukussa käytetään vain
lukituksen avaamiseen.
Ovien ja takaluukun lukitseminen
Kaikkien sivuovien pitää olla kiinni, jotta auto voidaan lukita. Takaluukku sitä vastoin voi olla auki
lukittaessa sivuovien kahvojen avulla.
234
On tärkeää, että vain yksi kosketusherkkä
pinta kerrallaan aktivoidaan. Jos kahvaan tartutaan samalla kun lukituspintaa kosketetaan,
auto voi saada kaksi komentoa yhtä aikaa.
Tällöin pyydettyä toimintoa (lukitus/lukituksen
avaus) ei suoriteta tai se suoritetaan viiveellä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
LUKOT JA HÄLYTIN
Lukituksen avaamissekvenssit
Erilaisia lukituksen avaussekvenssejä voidaan
valita keskinäytön päänäkymässä:
Siirtykää kohtaan Asetukset My Car
Lukitus Avaimeton lukituksen avaus ja
valitkaa Kaikki ovet tai Yksiovinen.
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovista tai takaluukkua ei ole avattu
kahden minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta, lukitaan ne automaattisesti uudelleen.
Tämä toiminto vähentää vaaraa, että auto jätetään
vahingossa lukitsematta.
Lukituksen etäavaaminen
Auto voidaan etäavata Volvo On Call* -sovelluksen avulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Etäavain (s. 230)
Sähkötoiminen takaluukku* (s. 244)
Takaluukun lukitseminen/lukituksen avaaminen (s. 239)
•
Takaluukun avaaminen/sulkeminen jalan liikkeellä* (s. 247)
•
•
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 232)
8
9
Osoitus auton lukitsemisen/
lukituksen avaamisen yhteydessä
Osoitus kojelaudassa
Kun auto lukitaan tai avataan lukituksesta etäavaimella, ilmaisevat auton suuntavilkut lukitsemisen/lukituksen avaamisen tapahtuneen oikein.
Lukituksen/lukituksen avaamisen ilmoitustapaa
voidaan muokata. Muokatkaa ilmoitustapaa
menemällä keskinäyttöön ja painamalla sitten
Asetukset My Car Lukitus Lukituksen
ja avauksen palaute.
Ulkopuolinen osoitus
•
•
Auton varoitusvilkut osoittavat lukituksen vilkkumalla samalla, kun ulkotaustapeilit8 kääntyvät sisäänpäin.
Lukko- ja hälytysilmaisin kojelaudassa näyttää lukkojärjestelmän tilan.
Auton varoitusvilkut osoittavat lukituksen
avaamisen vilkkumalla kaksi kertaa samalla
kun ulkotaustapeilit kääntyvät ulospäin8.
Pitkä vilkahdus osoittaa, että auto lukittiin. Auton
lukitustila osoitetaan lyhyinä sykkivinä vilkkumisina.
Jotta auton voidaan osoittaa olevan lukittu, kaikkien ovien, takaluukun ja konepellin on oltava suljettuina.
Jos lukitseminen tapahtuu vain kuljettajan oven
ollessa lukittuna9, lukitseminen tapahtuu, mutta
sen osoitus tapahtuu vasta, kun kaikki ovat, takaluukku ja konepelti on suljettu.
Irrotettava avainliuska (s. 242)
Hälytys (s. 253)
Vain sähköisesti sisäänkäännettävillä taustapeileillä varustetut autot.
Ei koske autoja, jotka on varustettu avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry*).
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 235
LUKOT JA HÄLYTIN
||
Osoitus lukkonupeissa
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kaikissa ovissa*
•
Lukkonupit vain etuovissa
•
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 233)
Turvavalaistus (s. 145)
Ulkotaustapeilien asettaminen (s. 150)
Merkkivalolla varustettu lukkonuppi takaovessa.
Merkkivalolla varustetut lukkonupit etuovissa.
Palava merkkivalo kummankin etuoven lukkonupissa osoittaa, että kaikki ovet on lukittu. Jos jokin
ovista avataan, valo sammuu molemmissa ovissa.
Palava merkkivalo kunkin oven lukkonupissa
osoittaa, että kyseinen ovi on lukittu. Jos jonkin
oven lukitus avataan, kyseinen valo sammuu,
mutta muut palavat edelleen.
Toiminnan valitseminen
Lukitsemisen/lukituksen avaamisen eri osoitusvaihtoehdot voidaan asettaa keskinäytön kautta.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
3.
Muokatkaa asetuksia kohdassa Lukituksen
ja avauksen palaute.
Lukitus.
Lukekaa lisää lukitsemisen/lukituksen avaamisen
osoittamisesta osasta "Turvavalaistus" ja "Ulkotaustapeilien asettaminen".
236
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
LUKOT JA HÄLYTIN
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
sisäpuolelta
Ovet ja takaluukku voidaan lukita ja lukitus avata
sisältä etuoven keskuslukitussäätimellä. Takaovien lukitussäädin* lukitsee ko. takaoven.
Keskuslukitus
2.
Vetäkää jonkin sivuoven avauskahvasta ja
vapauttakaa se.
> Ovi on lukitsematon ja avattu.
Oven lukituksen avaaminen:
–
Vetäkää ovenkahvasta - , lukitus ja ovi on
avattu.
-painikkeen painallus avaa kaikki sivuikPitkä
kunat samanaikaisesti - kutsutaan myös nimellä
läpituuletustoiminto10.
Automaattinen lukitseminen
Lukitus
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
3.
Valitkaa Ovien automaattinen lukitus
> Aputeksti Ovet ja takaluukku
lukittuvat, kun auto alkaa liikkua esitetään ja ovet sekä takaluukku lukkiutuvat
automaattisesti.
–
Painakaa
-painiketta - molempien etuovien pitää olla kiinni.
> Kaikki ovet ja takaluukku on lukittu.
Kun auto alkaa liikkua, lukitaan ovet ja takaluukku
automaattisesti.
-painikkeen pitkä painallus sulkee kaikki
sivuikkunat ja panoraamakaton* samanaikaisesti.
Lukkonuppi*, takaovet
Lukitus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lukitsemisen/lukituksen avaamisen painike ja merkkivalo etuovessa.
–
Painakaa
-painiketta lukitaksenne, kun
-painike avaa lukituksen.
taas
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 233)
•
Osoitus auton lukitsemisen/lukituksen avaamisen yhteydessä (s. 235)
Lukituksen avaaminen
1.
-painiketta kaikkien sivuovien ja
Painakaa
takaluukun lukituksen avaamiseksi.
Lukitsemisen painike ja merkkivalo takaovessa.
Takaovien lukkonuppi lukitsee vain ko. takaoven.
10
Käytetään esim. auton tuulettamiseen nopeasti lämpimällä säällä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 237
LUKOT JA HÄLYTIN
Salpalukitustila
Salpalukitustila tarkoittaa, että kaikki avauskahvat
kytketään mekaanisesti vapaiksi, mikä tekee oven
avaamisen sisäpuolelta mahdottomaksi.
Salpalukitustila aktivoidaan etäavaimella ja avaimettomalla lukituksella (Passive Entry)*. Salpalukitustila alkaa noin 10 sekunnin viiveellä ovien
lukitsemisen jälkeen.
HUOM
Jos ovi avataan viiveaikana, jakso keskeytyy ja
hälytyksen aktivointi poistuu.
Auton lukitus voidaan avata vain etäavaimella,
avaimettomalla lukituksen avauksella tai Volvo On
Call (VOC)* -mobiilisovelluksella , kun salpalukitustila on aktivoitu. Vasemman etuoven lukitus
voidaan avata myös irrotettavalla avainliuskalla.
tilapäisesti deaktivoituna, ne ovat aktivoituina
enintään 10 minuuttia lukitsemisen jälkeen.
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen sisäpuolelta (s. 237)
Tilapäinen deaktivointi voidaan tehdä keskinäytön
päänäkymän välityksellä valitsemalla:
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla (s. 243)
•
Hälytys (s. 253)
Asetukset
suoja.
238
Alennettu
Keskinäytössä esitetään sen jälkeen Alennettu
suoja. Salpalukitustila deaktivoidaan tilapäisesti
auton seuraavan lukituksen yhteydessä. Jos
auton lukitus avataan ja se lukitaan uudelleen, on
salpalukitustila deaktivoitava tilapäisesti uudelleen. Huomatkaa, että hälyttimen liike- ja kallistustunnistimet* suljetaan samalla.
Moottorin seuraavan käynnistyksen yhteydessä
järjestelmä nollataan.
HUOM
Älkää jättäkö ketään autoon poistamatta
ensin toiminnon Salpalukitustila aktivointia,
ettei kukaan ole vaarassa tulla lukituksi
autoon.
Jos joku haluaa jäädä autoon ja ovet pitää lukita
ulkopuolelta, voidaan salpalukitustila tilapäisesti
sulkea. Tavallisessa lukituksessa sähköliitännät
deaktivoidaan heti, mutta salpalukitustilan ollessa
Lukitus
Tämä on mahdollista tehdä myös keskinäytön toimintonäkymästä painamalla Alennettu suoja.
VAROITUS
Tilapäinen aktivoinnin poisto
My Car
•
Huomatkaa, että hälytin aktivoituu, kun
auto lukitaan.
•
Jos jokin ovista avataan sisäpuolelta,
hälytys laukeaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäavain (s. 230)
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 233)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
LUKOT JA HÄLYTIN
Takaluukun lukitseminen/
lukituksen avaaminen
1.
Takaluukku voidaan lukita/lukitus avata ja luukku
avata eri tavoin riippuen auton varustetasosta.
-painiketta.
Painakaa etäavaimen
> Lukko- ja hälytysilmaisin kojelaudassa
sammuu osoittaen, ettei koko auto ole
hälyttimen valvonnassa.
Takaluukun lukituksen avaaminen
avaimettomasti*
Hälyttimen taso- ja liiketunnistimet sekä
takaluukun avaustunnistimet kytketään
pois toiminnasta.
Takaluukun lukituksen avaaminen
etäavaimella
Takaluukun lukitus avataan, mutta luukku
pysyy kiinni, kun taas ovet pysyvät lukittuina ja hälyttimen valvonnassa.
Avatkaa sitten takaluukku tarttumalla sen
kahvan alapuolella olevaan kumipintaiseen
paininlevyyn ja avaamalla luukku.
Jos luukkua ei avata 2 minuutin kuluessa,
se lukitaan uudelleen ja hälytin aktivoidaan uudelleen.
2.
Etäavaimen
-painikkeella voidaan pelkästään takaluukun hälytys poistaa ja sen lukitus avata.
Takaluukun lukitus voidaan avata kahdella eri
tavalla
Jos autossa on lisävarusteena sähkökäyttöinen takaluukku*
Painakaa pitkään (n. 1,5 s) etäavaimen
painiketta
> Takaluukun lukitus ja itse luukku avataan,
kun taas ovet pysyvät lukittuina ja hälyttimen valvonnassa.
Kumilevy, jossa painoherkkä pinta.
Sähköinen lukko pitää takaluukun kiinni. Riittää,
että etäavain on mukana esim. taskussa tai laukussa.
1.
Luukun avaaminen - painakaa kevyesti kumipäällysteistä paininlevyä takaluukun kahvan
alapuolella.
> Lukko vapautuu.
HUOM
Jos etäavainta ei havaita riittävän lähellä takaluukkua, lukitus/lukituksen avaus ei toimi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 239
LUKOT JA HÄLYTIN
||
2.
Nostakaa ulkokahvasta luukun avaamiseksi
kokonaan.
Lukituksen avaamisen auton
sisäpuolelta
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
TÄRKEÄÄ
•
Takaluukun lukituksen avaamiseen tarvitaan hyvin vähän voimaa - painakaa vain
kevyesti kumipäällysteistä levyä.
•
Älkää kohdistako nostovoimaa kumilevyyn
avatessanne takaluukkua - nostakaa kahvasta. Liian suuri voima voi vaurioittaa
kumilevyn sähkökosketinta.
VAROITUS
Älkää ajako takaluukku auki. Autoon voi imeytyä myrkyllistä pakokaasua tavaratilan kautta.
Etäavain (s. 230)
Sähkötoiminen takaluukku* (s. 244)
Takaluukun avaaminen/sulkeminen jalan liikkeellä* (s. 247)
Takaluukun lukituksen avaaminen:
1.
-painiketta.
Painakaa lyhyesti kojelaudan
> Luukun lukitus avataan ja se voidaan
avata ulkopuolelta tarttumalla kumipäällysteiseen paininlevyyn.
2.
Jos autossa on lisävarusteena sähkökäyttöinen takaluukku
Painakaa pitkään kojelaudan
> Luukku avataan.
-painiketta.
Lukitseminen etäavaimella
–
240
Painakaa etäavaimen
-painiketta.
> Lukko- ja hälytysilmaisin kojelaudassa
alkaa vilkkua - hälytin on aktivoitu.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
LUKOT JA HÄLYTIN
Erillislukituksen aktivointi/
aktivoinnin poisto
Erillislukituksen aktivointi
Yksityisen lukituksen aktivoinnin poisto
1.
1.
Käsinekotelo ja takaluukku voidaan lukita ns. erillislukituksella esim. kun auto jätetään huoltoon,
hotellin pysäköintipalveluun tms.
Toiminto voidaan aktivoida toiminto- tai asetusnäkymässä:
•
Painakaa keskinäytön toimintonäkymän
painiketta Yksityinen lukitus.
•
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä. Painakaa My Car Lukitus.
Valitkaa Yksityinen lukitus.
> Ponnahdusikkuna avautuu näyttöön.
•
•
HUOM
Jotta erillislukitus voidaan aktivoida, auton on
oltava matalimmassa jännitetilassa I.
HUOM
HUOM
Jos erillislukitus on aktivoituna ja auton lukitus avataan Volvo On Call* -järjestelmän tai
Volvo On call* -mobiilisovelluksen avulla, erillislukitus deaktivoituu automaattisesti.
Painakaa keskinäytön toimintonäkymän
painiketta Yksityinen lukitus.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä. Painakaa My Car Lukitus.
Valitkaa Yksityinen lukitus.
> Ponnahdusikkuna avautuu näyttöön.
2.
Käytettäessä toimintoa ensimmäisen kerran
pitää valita turvakoodi. Turvakoodia voidaan
käyttää kaikkien aikaisempien PIN-koodien
deaktivointiin. Tallentakaa turvakoodi varmaan
paikkaan.
2.
Toiminnon aktivointi voidaan poistaa toiminto- tai asetusnäkymässä:
Antakaa lukitsemiseen käytetty koodi ja painakaa Vahvista.
> Käsinekotelon ja takaluukun lukitus avataan. Lukituksen avaaminen vahvistetaan
sammuttamalla toimintonäkymän painikkeen vihreä valo ja poistamalla merkintä
erillislukituksen ruudusta asetusnäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käsinekotelon käyttö (s. 217)
Takaluukun lukitseminen/lukituksen avaaminen (s. 239)
Antakaa koodi, jolla käsinekotelon lukitus
avataan lukituksen jälkeen, ja painakaa
Vahvista.
> Käsinekotelo ja takaluukku lukitaan. Lukitus vahvistetaan vihreällä merkillä toimintonäkymän painikkeen kohdalla ja merkitsemällä asetusnäkymän erillislukitusruutu.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 241
LUKOT JA HÄLYTIN
Irrotettava avainliuska
Avainliuskan irrottaminen
Etäavaimessa on irrotettava, metallinen avainliuska, jolla voidaan aktivoida joukko toimintoja ja
suorittaa tiettyjä vaiheita.
Avainliuskan ainutlaatuinen koodi on valtuutetuilla
Volvon teknisillä palveluilla, joita suositellaan tilattaessa uusia avainliuskoja.
Avainliuskan käyttöalueet
Etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla voidaan:
•
vasen12 etuovi avata manuaalisesti, jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella.
•
kaikki ovet hätälukitaan - ks. osaa "Lukitseminen/lukituksen avaaminen irrotettavalla
avainliuskalla".
Pitäkää etäavaimen etupuoli näkyvissä ja
Volvon logo käännettynä oikein päin - työntäkää avaimenrenkaan luona alareunassa olevaa painiketta oikealle. Siirtäkää etupuolen
kuorta muutamia millimetrejä ylöspäin.
•
takaovien mekaaniset lapsilukot aktivoida/
deaktivoida, ks. kappale "Lapsilukot".
Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois
avaimesta.
Painikkeettomassa avaimessa13 (Key Tag) ei ole
irrotettavaa avainliuskaa. Käyttäkää tarvittaessa
varsinaisen etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa.
Palauttakaa avainliuska etäavaimeen sille
tarkoitettuun paikkaan käytön jälkeen. Asettakaa kuori takaisin ja siirtäkää se takaisin.
> Napsahdus osoittaa, että kuori on asettunut oikeaa asentoon ja on kiinni.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla (s. 243)
Lapsilukko (s. 252)
Etäavain (s. 230)
Irrottakaa avainliuska kääntämällä se ylös.
12
13
242
Tämä on voimassa riippumatta siitä, onko auto vasemmalta vai oikealta ohjattava.
Tulee mukana autoissa, jotka on varustettu avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry*).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
LUKOT JA HÄLYTIN
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
irrotettavalla avainliuskalla
Irrotettavaa avainliuskaa voidaan käyttää mm.
lukituksen avaamiseen ulkopuolelta - esim. jos
etäavaimen paristo on loppunut.
Lukituksen avaaminen
Lukitus tapahtuu samaan tapaan, mutta kääntämällä 45 astetta vastapäivään, ei myötäpäivään
niin kuin vaiheessa (3).
HUOM
Kun oven lukitus avataan avainliuskalla ja ovi
sitten avataan, hälytys laukeaa.
Lukitus
On myös mahdollista lukita auto etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla esim. virtakatkoksen
yhteydessä tai jos avaimen paristo on tyhjentynyt.
Vasen etuovi voidaan lukita sen lukkosylinterillä ja
irrotettavalla avainliuskalla.
Muissa ovissa ei ole lukkosylintereitä, vaan sen
sijaan ko. oven päädyssä on lukkolaite, joka pitää
painaa sisään avainliuskan avulla - sen jälkeen ne
ovat mekaanisesti lukittuja/salvattuja ulkopuolelta
tapahtuvalta avaamiselta.
Ovet voidaan edelleen avata sisäpuolelta.
Vetäkää etuoven kahva vasemmalla puolella14 ääriasentoonsa siten, että lukkosylinteri tulee näkyviin.
Varmistuslukijan sijainti tunnelikonsolissa.
Asettakaa avain lukkosylinteriin.
1.
Kääntäkää myötäpäivään 45 astetta niin, että
avainliuska osoittaa suoraan taaksepäin.
Asettakaa etäavain varmistuslukijaan tunnelikonsolin mukinpitimen pohjalla.
2.
Kääntäkää sitten käynnistyskytkin asentoon
START ja vapauttakaa se.
> Säädin palautuu automaattisesti alkuasentoon - hälytyssignaalin soiminen päättyy ja hälytin suljetaan.
Kiertäkää avainta 45 asetetta takaisin alkuasentoon. Poistakaa avain lukkosylinteristä ja
päästäkää kahva takaisin siten, että kahvan
takaosa asettuu jälleen autoa vasten.
5.
14
Sulkekaa hälytys seuraavasti:
Oven manuaalinen lukitseminen. Ei saa sekoittaa lapsilukkoon.
Vetäkää kahva ulos.
> Ovi avautuu.
Tämä on voimassa riippumatta siitä, onko auto oikealta vai vasemmalta ohjattava.
}}
243
LUKOT JA HÄLYTIN
||
–
Poistakaa irrotettava avainliuska etäavaimesta. Viekää avainliuska lukkojärjestelyn reikään ja painakaa avain pohjaan asti, noin
12 mm.
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
Ovi on salvattu ulkopuolelta tapahtuvalta
avaamiselta. Asentoon A palaamiseksi pitää
oven sisäkahva avata.
Ovien lukitus voidaan myös avata etäavaimessa
olevalla lukituksen avauspainikkeella tai kuljettajan oven keskuslukituspainikkeella.
15
244
Lisättynä valinnaisvarusteena on myös avaaminen/sulkeminen jalan liikkeellä - ks. osaa "Sähkökäyttöisen takaluukun avaaminen/sulkeminen
jalan liikkeellä" saadaksenne lisätietoja.
Menetelkää jollain seuraavista tavoista takaluukun avaamiseksi:
•
•
Painakaa kevyesti takaluukun kahvaa.
•
-painiketta.
Painakaa pitkään etäavaimen
Pitäkää painiketta painettuna, kunnes luukku
alkaa avautua.
Avaaminen
Takaluukku voidaan avata sen kahvasta, jalanliikkeellä*, kojelaudan painikkeella tai etäavaimella.
Painakaa pitkään kojelaudassa olevaa
painiketta. Pitäkää painiketta painettuna,
kunnes luukku alkaa avautua.
-
Sulkeminen
HUOM
Takaluukku voidaan sulkea kojelaudassa olevalla
painikkeella, jalan liikkeellä*, etäavaimella tai painikkeilla15 takaluukun alareunassa.
•
Oven lukitsin lukitsee vain ko. oven - ei
kaikkia ovia samanaikaisesti.
Menetelkää jollain seuraavista tavoista takaluukun sulkemiseksi.
•
Manuaalisesti lukittua takaovea, jossa on
aktivoitu manuaalinen lapsilukko, ei voida
avata ulko- tai sisäpuolelta. Näin lukittu
takaovi voidaan avata lukituksesta vain
etäavaimella, keskuslukituspainikkeella tai
vetämällä sisäkahvasta.
–
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkötoiminen takaluukku*
Auton takaluukku on mahdollista avata/sulkea
sähkökäytön avulla.
Painakaa pitkään kojelaudan
-painiketta
-painiketta.
tai etäavaimen
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti ja
kuuluu äänimerkki - luukku jää lukitsemattomaksi.
Kojelaudan avaamis-/sulkemispainike.
Irrotettava avainliuska (s. 242)
Avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry*) varustetuissa autoissa on yksi painike sulkemista ja yksi painike sulkemista ja lukitsemista varten.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
LUKOT JA HÄLYTIN
–
Painakaa
-painiketta15 takaluukun alareunassa luukun sulkemiseksi ja sekä luukun
että ovien lukitsemiseksi samanaikaisesti
(kaikkien ovien pitää olla kiinni lukitsemista
varten).
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti luukku ja ovet lukitaan ja hälytin16 aktivoidaan.
HUOM
Painike sulkemista ja lukitsemista varten takaluukun alareunassa.
–
Sulkekaa painamalla
-painiketta15 takaluukun alareunassa.
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti luukku jää lukitsemattomaksi.
HUOM
Painike on aktiivinen 24 tuntia luukun jättämisestä auki. Tämän jälkeen sulkeminen on tehtävä käsin.
Jos etäavainta ei havaita riittävän lähellä takaluukkua, lukitus/lukituksen avaus ei toimi.
HUOM
Avaimettomalla* lukituksella/lukituksen
avauksella varustetussa autossa kuuluu kolme
äänimerkkiä, jos avainta ei havainta riittävän
lähellä takaluukkua. Katsokaa lisätietoja osista
"Etäavaimen käyttöetäisyys" ja "Lukot ja etäavaimet".
TÄRKEÄÄ
Kun käsittelette takaluukkua manuaalisesti,
avatkaa tai sulkekaa se hitaasti. Älkää avatko
tai sulkeko sitä väkivalloin, jos se vastustaa.
Se voi vahingoittua ja lakata toimimasta
oikein.
Avaamisen/sulkemisen keskeyttäminen
–
Avaaminen/sulkeminen voidaan keskeyttää
viidellä tavalla:
•
•
•
•
Painakaa kojelaudan painiketta.
Painakaa etäavaimen painiketta.
Painakaa sulkemispainiketta15 takaluukun
alareunassa.
Painakaa ulkokahvan alla olevaa kumipäällysteistä paininlevyä.
•
Jalan liikkeellä* (katsokaa lisätietoja
osasta "Sähkökäyttöisen takaluukun avaaminen/sulkeminen jalan liikkeellä").
> Luukun liike keskeytyy ja luukku jää paikalleen, sen jälkeen sitä voidaan käyttää
manuaalisesti.
Ohjelmoitava enimmäisavautuma
Takaluukun enimmäisavautuman asentoa voidaan
säätää autotallin kattokorkeuden ollessa matala.
15
16
Avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry*) varustetuissa autoissa on yksi painike sulkemista ja yksi painike sulkemista ja lukitsemista varten.
Lisävaruste tietyillä markkina-alueilla.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 245
LUKOT JA HÄLYTIN
||
Enimmäisavautuman säätö:
1.
Avatkaa takaluukku - jättäkää se avattuun
asentoon.
2.
-painiketta takaluukun alareuPainakaa
nassa vähintään 3 sekuntia.
> Kuuluu kaksi lyhyttä äänimerkkiä ja asento
on siten tallennettu.
luukku palaa ohjelmoituun maksimiasentoonsa.
VAROITUS
Enimmäisavautuman nollaaminen:
Ottakaa huomioon puristumisvaara avaamisen/sulkemisen yhteydessä. Ennen kuin avaaminen/sulkeminen aloitetaan: tarkastakaa,
ettei kukaan ole lähellä takaluukkua, jolloin
puristumisvamma voi saada vakavia seurauksia.
–
Käyttäkää takaluukkua aina valvotusti.
Asettakaa luukku manuaalisesti ylimpään
mahdolliseen asentoonsa - painakaa
painiketta takaluukussa vähintään 3 sekuntia.
> Kuuluu kaksi äänimerkkiä ja tallennettu
asento on siten poistettu. Luukku avautuu
tämän jälkeen enimmäisasentoonsa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Takaluukun avaaminen/sulkeminen jalan liikkeellä* (s. 247)
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 232)
Esijännitetyt jouset
HUOM
•
Jos järjestelmä on ollut jatkuvasti toiminnassa liian kauan, se suljetaan ylikuormituksen välttämiseksi. Sitä voidaan käyttää
jälleen noin 2 minuutin kuluttua.
Puristumissuoja
Jos takaluukun avautumisen/sulkeutumisen
estää jokin tarpeeksi voimakas este, puristumissuoja aktivoituu.
246
•
Avattaessa - liike keskeytyy, takaluukku
pysähtyy ja kuuluu pitkä äänimerkki.
•
Suljettaessa - liike keskeytyy, takaluukku
pysähtyy, kuuluu pitkä äänimerkki ja taka-
Sähkötoimisen takaluukun esijännitetyt jouset.
VAROITUS
Älkää avatko sähkötoimisen takaluukun esijännitettyjä jousia. Niiden sisällä vallitsee korkea paine, joka voi avattaessa aiheuttaa vahinkoja.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
LUKOT JA HÄLYTIN
Takaluukun avaaminen/sulkeminen
jalan liikkeellä*
Käsittely
Takaluukun käytön helpottamiseksi, esim. käsien
ollessa varattuina, se voidaan avata/sulkea viemällä jalkaa eteenpäin takapuskurin alapuolella.
Jos useita jalan liikkeitä tapahtuu eikä hyväksyttävää etäavainta ole auton takana, avaaminen ei ole
mahdollista ennen kuin tietyn ajan kuluttua.
Älkää pitäkö jalkaanne auton alla pitkään, koska
tällöin aktivointi voi epäonnistua.
Avaamisen/sulkemisen keskeyttäminen
– Viekää jalkanne kerran hitaasti eteenpäin
avaamisen/sulkemisen aikana, jotta takaluukun liike pysähtyy.
Etäavaimen ei tarvitse olla auton lähellä avaamisen/sulkeutumisen keskeyttämiseksi.
Jalan liike tunnistimen aktivoitumisalueella.
Tunnistin on sijoitettu puskurin keskikohdan vasemmalla
puolelle17.
Edellytetään, että jokin auton etäavaimista on
käyttöetäisyydellä18 auton takana, jotta avaaminen/sulkeminen on mahdollista. Tämä koskee
myös jo lukitsematonta autoa tarkoituksettoman
avaamisen välttämiseksi esim. auton pesun yhteydessä.
17
18
19
Avaaminen/sulkeminen
– Viekää jalka hitaasti kerran eteenpäin takapuskurin alapuolella vasemmalla. Ottakaa sitten askel taaksepäin. Puskuriin ei tule koskea.
> Lyhyt äänimerkki kuuluu, kun avaaminen/
sulkeminen aktivoituu - takaluukku avautuu/sulkeutuu.
Jos takaluukku on auki, aktivointi jalan liikkeellä sulkee sen aina.
HUOM
On olemassa vaara rajoitetusta tai puuttuvasta toiminnosta, jos takapuskuria kuormittavat suuret määrät jäätä, lunta, likaa tai vastaavaa. Muistakaa tämän vuoksi pitää se puhtaana.
HUOM
Huomatkaa, että järjestelmä voi aktivoitua
autopesussa tms., jos etäavain on käyttöetäisyydellä.
Takaluukku voidaan myös sulkea kojelaudassa
olevalla painikkeella, etäavaimella tai painikkeella/painikkeilla19 takaluukun alaosassa. Lisätietoja, ks. osaa "Sähkökäyttöinen takaluukku".
Jos auto on varustettu liukulevyllä/diffuusorilla*, tunnistin on sijoitettu puskurin vasemman kulman suuntaan.
Ks. osa "Etäavaimen käyttöetäisyys" saadaksenne lisätietoja.
Koskee vain avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry)* varustettuja autoja.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 247
LUKOT JA HÄLYTIN
||
Lisävarusteena liukulevy/diffuusori*
Etäavaimen pariston vaihto
Jos auto on varustettu liukulevyllä/diffuusorilla*,
tunnistin on sijoitettu puskurin vasemman kulman
suuntaan.
Etäavaimen paristo pitää vaihtaa, kun se on tyhjentynyt.
HUOM
Kaikkien akkujen kestoikä on rajallinen ja jossain vaiheessa ne on uusittava (ei koske painikkeetonta Key Tag -avainta). Akun kestoikä
vaihtelee sen mukaan, kuinka usein autoa/
avainta käytetään.
Jalan liike tunnistimen aktivoitumisalueella.
Etäavaimen paristo tulee vaihtaa, jos:
infosymboli syttyy ja ilmoitus Avaim.
paristo heikko Katso käyttöopasta
esitetään kuljettajan näytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Jos auto on varustettu liukulevyllä/diffuusorilla*, tunnistin
on sijoitettu puskurin vasemman kulman suuntaan.
Jos autossa on liukulevy/diffuusori, jalka viedään
auton alle sivulta päin avautumisen/sulkemisen
aktivoimiseksi.
•
Takaluukun lukitseminen/lukituksen avaaminen (s. 239)
•
•
Sähkötoiminen takaluukku* (s. 244)
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 232)
ja/tai
•
lukot eivät toistuvasti reagoi etäavaimen signaaliin 20 metrin sisällä autosta katsoen.
HUOM
Kokeilkaa aina menemällä lähemmäs autoa ja
tekemällä uusi yritys avata lukitus.
Painikkeettoman avaimen20 (Key Tag) paristoa ei
voi vaihtaa - uusi avain voidaan tilata valtuutetulta
Volvon tekniseltä palvelulta.
20
248
Tämä avain tulee valinnaisella avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry*) varustettujen autojen mukana.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
LUKOT JA HÄLYTIN
TÄRKEÄÄ
Loppuun käytetty Key Tag on vietävä valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Avain täytyy pyyhkiä pois autosta, koska sitä voidaan
edelleen käyttää auton käynnistämiseen.
Avaaminen ja vaihto
Siirtäkää painiketta sivulle ja työntäkää
takapuolen kuorta muutamia millimetrejä
ylöspäin.
Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois
avaimesta.
Käyttäkää esim. ruuvitalttaa voidaksenne
kääntää paristoluukkua vastapäivään siten,
että merkinnät kohtaavat tekstin OPEN
luona.
Nostakaa luukku pois varovasti painamalla uraa alaspäin esim. kynnellä.
Kääntäkää sen jälkeen luukkua ylöspäin.
Pitäkää etäavaimen etupuoli näkyvissä ja
Volvon logo käännettynä oikein päin - työntäkää avaimenrenkaan luona alareunassa olevaa painiketta oikealle. Työntäkää etupuolen
kuorta muutamia millimetrejä ylöspäin.
Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois
avaimesta.
}}
249
LUKOT JA HÄLYTIN
||
HUOM
Volvo suosittelee, että paristot, joita käytetään
etäavaimessa, täyttävät vaatimuksen UN
Manual of Test and Criteria, Part III, subsection 38.3. Tehtaalla asennettavat tai valtuutetun Volvon teknisen palvelun vaihtamat
paristot täyttävät em. kriteerin.
Pariston +-puoli on osoittaa ylöspäin.
Kääntäkää sitten paristo varovasti irti kuvan
osoittamalla tavalla.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää koskettelemasta uusia paristoja ja
niiden kontaktipintoja sormin, koska tämä heikentää niiden toimintaa.
Asettakaa uusi paristo paikalleen (+)-puoli
ylöspäin. Välttäkää koskemasta etäavaimen
paristoliittimiin sormin.
Asettakaa paristo koloon reuna alaspäin.
Työntäkää paristoa sitten eteenpäin, jotta se
kiinnittyy kahden muovipidikkeen alle.
Painakaa paristoa sitten alaspäin, jotta se
kiinnittyy ylemmän mustan muovipidikkeen
alle.
HUOM
Käyttäkää paristoja, joiden merkintä on
CR2032, 3 V.
250
Asettakaa luukku takaisin ja kääntäkää sen
merkintää myötäpäivään tekstin CLOSE kohdalle.
LUKOT JA HÄLYTIN
Elektroninen käynnistyksenesto
Elektroninen käynnistyksenesto on varkaudenestolaite, joka estää ajoneuvon luvattoman käynnistämisen.
Auto voidaan käynnistää vain oikealla etäavaimella.
Seuraavat vikailmoitukset kuljettajan näytössä liittyvät elektroniseen käynnistyksenestoon:
Asettakaa takakuori paikalleen ja painakaa sitä alaspäin, kunnes kuulette naksahduksen.
Symboli
Kääntäkää etäavain ja asettakaa etukuori
takaisin painamalla sitä alaspäin, kunnes
kuulette naksahduksen.
Työntäkää kuori sitten takaisin.
> Toinen napsahdus osoittaa, että kuori on
asettunut oikeaan asentoon ja on kiinni.
Työntäkää kuori sitten takaisin.
> Toinen naksahdus on merkki siitä, että
kuori on paikallaan.
TÄRKEÄÄ
Huolehtikaa paristojen kierrätyksestä ympäristöä säästävällä tavalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
21
Vain tietyt markkina-alueet ja yhdessä Volvo On Call -järjestelmän* kanssa.
Etäavain (s. 230)
Ilmoitus
Sisältö
Auton
avainta ei
löydy
Etäavaimen lukuvirhe käynnistyksen
aikana - asettakaa
avain mukinpitimeen lähelle avainsymbolia ja yrittäkää uudelleen.
Katso käyttöopasta
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto
jäljitysjärjestelmällä21
Auto on varustettu järjestelmällä, joka mahdollistaa sen jäljittämisen ja paikantamisen sekä käynnistykseneston aktivoimisen matkan päästä, mikä
estää moottorin käynnistämisen. Ottakaa yhteys
lähimpään Volvo-myyjään saadaksenne lisätietoja
ja apua järjestelmän aktivoinnissa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 251
LUKOT JA HÄLYTIN
||
Seuraavat vikailmoitukset kuljettajan näytössä liittyvät jäljitysjärjestelmällä varustettuun, kaukoohjattavaan käynnistyksenestoon:
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Ajonesto
etäältä
Jäljitysjärjestelmällä
varustettu kaukoohjattava käynnistysjärjestelmä on
aktivoitu. Autoa ei
voi käynnistää. Ottakaa yhteys Volvo On
Call-palvelukeskukseen.
Auton
käynnistys
ei mahdollista
Lapsilukko
Aktivointi/deaktivointi sähköisesti*
Sähköinen lapsilukko voidaan aktivoida/sen aktivointi poistaa kaikissa jännitetiloissa, jotka ovat
korkeampia kuin 0. Aktivointi/deaktivointi voidaan
tehdä jopa 2 minuuttia moottorin sammuttamisen
jälkeen edellyttäen, ettei mitään ovea avata. Katsokaa lisätietoja osasta "Jännitetilat".
Etäavain (s. 230)
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 232)
•
ikkunat avataan vain kuljettajan oven säädinpaneelista
•
ovia ei voida avata sisäpuolelta.
Lukon avaaminen:
Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa
olevaa painiketta.
> Kuljettajan näyttö esittää ilmoituksen
Lapsilukko takana Poiskytketty ja painikkeen valo sammuu - lukko on deaktivoitu.
Sammutettaessa moottori tallennetaan ko. asetus
- jos lapsilukko on aktivoitu sammutettaessa
moottori, toiminto on edelleen aktivoitu moottorin
seuraavan käynnistyksen yhteydessä.
Sähköisen aktivoinnin/deaktivoinnin painike.
1.
252
Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa
olevaa painiketta.
> Kuljettajan näyttö esittää ilmoituksen
Lapsilukko takana Aktivoitu ja painikkeen valo palaa - lukko on aktiivinen.
Kun sähkökäyttöinen lapsilukko on aktiivinen:
–
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
2.
Lapsilukko estää lapsia avaamasta takaovea
sisäpuolelta. Lukkovaihtoehdot ovat sähköinen*
ja manuaalinen.
Käynnistäkää moottori tai valitkaa jännitetila,
joka on korkeampi kuin 0.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Lapsilukko
takanaAktivoitu
Lapsilukko
on käytössä.
Lapsilukko
takanaPoiskytketty
Lapsilukko
on pois käytöstä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
LUKOT JA HÄLYTIN
Aktivointi/deaktivointi manuaalisesti
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Irrotettava avainliuska (s. 242)
Jännitetilat (s. 358)
Hälytys22
Hälytys varoittaa esim. autoon murtautumisesta.
Aktivoitu hälytys laukeaa, jos:
•
•
Manuaalinen lapsilukko. Ei saa sekoittaa manuaaliseen
ovilukkoon.
–
Käyttäkää etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa kahvan kääntämiseen. Lisätietoja, ks.
osaa "Irrotettava avainliuska".
Ovi on salvattu sisäpuolelta tapahtuvalta
avaamiselta.
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
HUOM
22
•
Oven kääntösalpa lukitsee vain ko. oven ei molempia takaovia samanaikaisesti.
•
Sähköisellä lapsilukolla varustetuissa
autoissa ei ole manuaalista salpaa.
Lisävaruste tietyillä markkina-alueilla.
ovi, konepelti tai takaluukku avataan,
matkustamossa havaitaan liikettä (jos
autossa on liikeanturi*),
•
autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on
kallistusanturi*),
•
•
käynnistysakun kaapeli kytketään irti tai
sireeni kytketään pois.
Jos hälytysjärjestelmään tulee vika, kuljettajan näytössä näytetään symboli ja
ilmoitus Hälytysjärjestelmä vika
Huolto tarpeen. Ottakaa tällöin yhteys
korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
HUOM
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytinjärjestelmään kuuluvia osia. Kaikki sellaiset
yritykset voivat vaikuttaa vakuutusehtoihin.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 253
LUKOT JA HÄLYTIN
||
HUOM
Liiketunnistimet laukaisevat hälytyksen, kun
matkustamossa tapahtuu liikettä - myös ilmavirrat rekisteröidään. Sen jälkeen hälytys voi
laueta, jos auto jätetään ikkuna tai panoraamakatto* auki tai jos käytetään matkustamolämmitintä.
Tämän välttämiseksi: Sulkekaa ikkunat/panoraamakatto, kun autosta poistutaan. Jos auton
integroitua pysäköintilämmitintä (tai kannettavaa sähköistä) käytetään - suunnatkaa ilmavirta tuuletussuuttimista siten, ettei se ole
ylöspäin matkustamossa. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää rajoitettua hälytystasoa - ks.
osaa jäljempänä tässä artikkelissa.
Hälyttimen sulkeminen
Lukko- ja hälytysilmaisin
Avatkaa auton lukitus ja saattakaa auto hälyttimen valvontaan:
Punainen valodiodi kojelaudassa osoittaa hälytysjärjestelmän tilan:
•
•
•
tarttumalla johonkin ovenkahvoista23 tai
painakaa takaluukun kumipäällysteistä paininlevyä23.
Lauenneen hälytyksen poiskytkeminen
–
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta tai asettakaa auto jännitetilaan I kääntämällä käynnistyskytkin asentoon
START ja sitten vapauttamalla se.
HUOM
Hälyttimen aktivointi
Lukitkaa ja saattakaa auto hälyttimen valvontaan:
•
Huomatkaa, että hälytin aktivoituu, kun
auto lukitaan.
•
•
•
Jos jokin ovista avataan sisäpuolelta,
hälytys laukeaa.
•
•
painamalla etäavaimessa olevaa lukituspainiketta,
•
koskettamalla merkittyä pintaa ovenkahvojen
ulkosivulla23 tai
Hälytyssignaalit
•
painakaa takaluukun kumipäällysteistä paininlevyä23.
•
Sireeni soi 30 sekuntia tai kunnes hälytin
suljetaan.
•
Kaikki suuntavalot vilkkuvat 5 minuuttia tai
siihen asti, kunnes hälytin suljetaan.
Jos auto on varustettu sähkökäyttöisellä takaluukulla, voidaan takaluukun alapuolella olevalla painikkeella myös lukita ja saattaa auto hälyttimen
valvontaan.
23
24
254
painamalla etäavaimen lukituspainiketta,
Hälytyksen lauetessa tapahtuu seuraavaa:
Jos hälytyksen aktivoinut ovi jätetään auki, hälytyssykli toistetaan enintään 10 kertaa24.
Diodi sammuksissa – hälytin deaktivoitu.
Diodi vilkkuu kerran joka toinen sekunti –
hälytin on aktivoitu.
Diodi vilkkuu nopeasti hälyttimen poiskytkemisen jälkeen enintään 30 sekunnin ajan tai
siihen asti, kunnes jännitetila I asetetaan
kääntämällä käynnistyskytkin asentoon
START ja vapauttamalla sitten - hälytys on
ollut lauenneena.
Rajoitettu hälytystaso
Rajoitettu hälytystaso tarkoittaa, että liike- ja kallistusanturit voidaan kytkeä tilapäisesti pois toiminnasta.
Koskee vain avaimettomalla lukituksella/lukituksen avauksella (Passive Entry*) varustettuja autoja.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
LUKOT JA HÄLYTIN
Hälytyksen tarkoituksettoman aktivoitumisen välttämiseksi - jos esim. koira jätetään lukittuun
autoon tai matkan aikana autojunassa tai autolautalla - sulkekaa liike- ja kallistusanturit tilapäisesti. Menettelytapa on sama kuin kytkettäessä
toiminto salpalukitustila tilapäisesti pois. Tämä on
mahdollista tehdä keskinäytön toimintonäkymästä
painamalla Alennettu suoja.
Lisätietoja, ks. osaa "Salpalukitustila".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hälyttimen automaattinen aktivointi/uudelleenaktivointi (s. 255)
•
Hälyttimen deaktivointi ilman toimivaa etäavainta (s. 255)
•
Salpalukitustila (s. 238)
Hälyttimen automaattinen
aktivointi/uudelleenaktivointi27
Hälyttimen deaktivointi30 ilman
toimivaa etäavainta
Automaattinen hälyttimen uudelleenaktivointi
estää auton jättämisen vahingossa siten, että
hälytin on deaktivoituna.
Auton lukitus voidaan avata ja hälytin kytkeä pois
päältä, vaikka etäavain ei toimisi, esim. silloin,
kun etäavaimen paristo on tyhjä.
Jos auton lukitus avataan etäavaimella (ja hälyttimen aktivointi on poistettu), mutta mitään ovista
tai takaluukkua ei avata kaksi minuutin kuluessa,
hälytin aktivoituu uudelleen automaattisesti.
Samalla auto lukitaan uudelleen.
1.
Tietyillä markkina-alueilla aktivoituu hälytin automaattisesti uudelleen tietyn viiveen jälkeen kuljettajan oven avaamisesta ja sulkemisesta, vaikka
lukitsemista ei ole tapahtunut.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
27
30
Lisävaruste tietyillä markkina-alueilla.
Lisävaruste tietyillä markkina-alueilla.
Avatkaa kuljettajan ovi irrotettavalla avainliuskalla.
> Hälytys laukeaa.
Hälytys (s. 253)
Hälyttimen deaktivointi ilman toimivaa etäavainta (s. 255)
Varmistuslukijan sijainti mukinpitimessä.
2.
Asettakaa etäavain varmistuslukijaan tunnelikonsolin mukinpitimessä.
3.
Kääntäkää käynnistyskytkin asentoon START
ja vapauttakaa se.
> Hälyttimen aktivointi poistetaan.
}}
255
LUKOT JA HÄLYTIN
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
256
Hälytys (s. 253)
Hälyttimen automaattinen aktivointi/uudelleenaktivointi (s. 255)
Irrotettava avainliuska (s. 242)
Moottorin käynnistäminen (s. 359)
LUKOT JA HÄLYTIN
Etäavainjärjestelmän
tyyppihyväksyntä
Etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä voidaan
lukea taulukosta.
Avaimettoman käynnistyksen
järjestelmä (Passive Start) ja avaimeton
lukitseminen/lukituksen avaaminen
(Passive Entry*)
Etäavainjärjestelmän CEM-merkintä. Katsokaa täydentävät tyyppihyväksyntänumerot alla olevasta taulukosta.
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Jordania
TRC/LPD/2014/250
Serbia
P1614120100
Argentiina
CNC ID: C-14771
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 257
LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Brasilia
MT-3245/2015
Indonesia
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malesia
RAAT/37A/0315/S(15-0663)
Meksiko
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Venäjä
Yhdistyneet Arabiemiraatit
ER37847/15
DA0062437/11
Katsokaa lisätietoa etäavainjärjestelmän tyyppihyväksynnästä osoitteesta support.volvocars.com.
258
LUKOT JA HÄLYTIN
Etäavain
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Jordania
TRC/LPD/2015/104
Oman
Yhdistyneet Arabiemiraatit
}}
259
LUKOT JA HÄLYTIN
||
Key Tag
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Jordania
TRC/LPD/2015/107
Oman
260
LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Serbia
Yhdistyneet Arabiemiraatit
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavain (s. 230)
261
KULJETTAJAN TUKI
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän
vastus
Nopeudesta riippuva ohjaustehostin lisää
ohjauspyörän vastetta suhteessa auton nopeuteen paremman ajotuntuman antamiseksi kuljettajalle.
Elektroninen vakautuksen säätö
Sivuluistonestotoiminto
Elektroninen vakautuksenhallinta (Electronic
Stability Control - ESC) auttaa kuljettajaa välttämään luistoja ja parantaa auton etenemiskykyä.
Toiminto ohjaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa
yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.
Jarrutettaessa voidaan ESCjärjestelmän toiminta havaita
sykkivänä äänenä. Painettaessa
kaasua auto voi kiihtyä odotettua hitaammin.
Moottoriteillä ohjaus tuntuu vakaammalta. Pysäköitäessä ja pienellä nopeudella ohjaus on kevyt
eikä juuri vaadi ponnistelua.
HUOM
VAROITUS
Tietyissä tilanteissa voi ohjaustehostin lämmetä liikaa ja sitä pitää tällöin tilapäisesti
jäähdyttää - sen ajan ohjaustehostin toimii
rajoitetulla teholla ja ohjauspyörän kääntäminen voidaan kokea hieman raskaammaksi.
Vakautusjärjestelmä ESC on täydentävä apuväline - se ei kykene käsittelemään kaikkia
tilanteita kaikissa keleissä.
Kuljettajalla on aina vastuussa auton turvallisesta ajamisesta sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten noudattamisesta.
Tilapäisesti rajoitetun ohjaustehostuksen
ohella kuljettajan näyttö esittää ilmoituksen.
Ohjauspyörän vastustason
muuttaminen*
Valitkaa ohjauspyörän vastus katsomalla osasta
"Ajotilat" vaihtoehdon INDIVIDUAL kuvaus otsikon "Valittavissa olevat ajotilat" alla.
Tähän asetuksen ei päästä kääntymisen aikana.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Sivuluistonestotoiminto
Vetoluistonestotoiminto
Vetovoimatoiminto
Moottorijarrutuksen ohjaus
Perävaunun vakautusjärjestelmä
Toiminto estää vetävien pyörien luistamisen tien
pintaa vasten kiihdytyksessä.
Vetovoimatoiminto
Toiminto on aktiivinen pienessä nopeudessa ja
siirtää voimaa luistavalta pyörältä sille vetävälle
pyörälle, joka ei luista.
Moottorijarrutuksen ohjaus
Moottorijarrutuksen ohjaus (Engine Drag Control
- EDC) estää tahattoman pyörien lukkiutumisen
esim. alasvaihtamisen tai moottorijarrutuksen jälkeen ajettaessa pienillä vaihteilla liukkaalla alustalla.
Tahaton pyörien lukkiutuminen ajon aikana voi
mm. vaikeuttaa kuljettajan mahdollisuuksia ohjata
autoa.
Perävaunun vakautusjärjestelmä*1
Perävaunun vakautusjärjestelmän (Trailer Stability
Assist - TSA) tehtävänä on vakauttaa auton ja
perävaunun yhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä on alkanut heilahdella itsestään. Katsokaa
lisätietoja osasta "Perävaunun vetäminen".
Ajotilat (s. 369)
1 Perävaunun
264
ESC-järjestelmä muodostuu seuraavista toiminnoista:
Vetoluistonestotoiminto
vakautusjärjestelmä kuuluu Volvon alkuperäisen vetokoukun asennukseen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN TUKI
HUOM
TSA-toiminto poistuu toiminnasta, jos urheilullinen ajotila valitaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektronisen vakautuksenhallinnan sport-tila
(s. 265)
•
Elektronisen vakautuksenhallinnan symbolit
ja ilmoitukset (s. 266)
•
•
Roll Stability Control (s. 268)
Perävaunun vetäminen (s. 396)
Elektronisen vakautuksenhallinnan
sport-tila
Elektroninen vakautuksenhallinta (Electronic
Stability Control - ESC) auttaa kuljettajaa välttämään luistoja ja parantaa auton etenemiskykyä.
ESC-järjestelmä on aina aktivoitu - sitä ei voi sulkea. Kuljettaja voi kuitenkin valita sport-tilan, mikä
antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajoelämykseen.
Sport-tilan yhteydessä ESC-järjestelmä tuntee,
jos kaasupoljin ja kaartaminen ovat aktiivisempia
kuin normaalissa ajossa, ja se sallii tällöin perän
hallitun luiston tiettyyn tasoon ennen kuin ESC
puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa auton.
Jos kuljettaja esim. keskeyttää hallitun luiston
vapauttamalla kaasupolkimen, ESC-järjestelmä
puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa auton.
Sport-tila antaa myös maksimaalisen vetovoiman,
jos auto on ajettu kiinni tai ajettaessa löysällä
alustalla - esim. hiekassa tai syvässä lumessa.
Sport-tilan aktivointi/deaktivointi
–
Painakaa painiketta ESC:n urheilullinen
tila toimintonäkymässä.
> Sport-tila aktivoidaan/deaktivoidaan, painike näyttää vihreän/harmaan osoituksen.
Sport-tila osoitetaan kuljettajan näytössä tämän symbolin palamisena jatkuvasti, kunnes toiminto deaktivoidaan
pois tai kunnes moottori sammutetaan
- moottorin seuraavan käynnistämisen jälkeen
ESC-järjestelmä on jälleen normaalitilassaan.
Sport-tilan rajoitus
Toimintoa ESC:n urheilullinen tila ei voida
valita, kun nopeudenrajoitin, vakionopeudensäädin tai mukautuva tasanopeudensäädin on toiminnassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 264)
Nopeudenrajoitin* (s. 268)
Nopeudensäädin (s. 275)
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
Sport-tila aktivoidaan/deaktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 265
KULJETTAJAN TUKI
Elektronisen vakautuksenhallinnan
symbolit ja ilmoitukset
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Joukko elektronisen vakautuksenhallinnan
(Electronic Stability Control - ESC) symboleja ja
ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Jatkuva valo n. 2 sekuntia.
Järjestelmän tarkastus moottorin käynnistyksen yhteydessä.
Vilkkuva valo.
ESC-järjestelmä puuttuu tilanteeseen.
Kiinteä valo.
Sport-tila on aktivoitu.
HUOM! ESC-järjestelmä ei ole suljettuna tässä tilassa - se on osittain rajoitettu.
ESC
Tilapäisesti pois
266
ESC-järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu johtuen jarrujen liian korkeasta lämpötilasta - toiminto aktivoituu uudelleen
automaattisesti, kun jarrut ovat jäähtyneet.
ESC
ESC-järjestelmä ei toimi.
Huolto tarpeen
•
•
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan, sammuttakaa moottori ja käynnistäkää se uudelleen.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 264)
•
Ilmoitusten käsittely kuljettajan näytössä ja
keskinäytössä (s. 105)
Elektronisen vakautuksenhallinnan sport-tila
(s. 265)
267
KULJETTAJAN TUKI
Roll Stability Control
Nopeudenrajoitin*
Roll Stability Control (RSC) on vakautusjärjestelmä, joka minimoi kaatumisen ja ympäripyörähdyksen vaaran esim. rajuissa väistöliikkeissä tai
auton lähtiessä sivuluisuun.
Nopeudenrajoitin (Speed Limiter - SL) voidaan
katsoa käänteiseksi nopeudensäätimeksi - kuljettaja säätää nopeutta kaasupolkimella, mutta
nopeudenrajoitin estää ennalta valitun/asetetun
enimmäisnopeuden ylittämisen vahingossa.
RSC-järjestelmä rekisteröi sen, muuttuuko auton
kallistuma sivusuunnassa ja jos, niin kuinka paljon. Näiden tietojen avulla lasketaan sitten, onko
auto vaarassa kaatua. Jos vaara on olemassa,
auton elektroninen vakautusjärjestelmä alkaa toimia, minkä jälkeen moottorin vääntömomenttia
lasketaan ja yhtä tai useampaa pyörää jarrutetaan, kunnes auto on taas vakaa.
Katsaus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 264)
Turvallisuus (s. 58)
Tallennettu enimmäisnopeus
VAROITUS
Nopeudenrajoitin on apuväline, joka ei kykene
käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja tieolosuhteita.
Kuljettajan pitää aina olla huomiokykyinen liikenteen suhteen ja puuttua tilanteeseen, kun
Nopeudenrajoitin ei säilytä sopivaa nopeutta.
Kuljettaja on aina täysin vastuussa ajoneuvon
kuljettamisesta turvallisella tavalla ja voimassa
olevien liikennesääntöjen sekä määräysten
mukaisesti, myös käytettäessä toimintoa
Nopeudenrajoitin.
VAROITUS
Normaalin ajotavan yhteydessä RSC-järjestelmä parantaa auton ajoturvallisuutta, mitä ei
saa käsittää mahdollisuutena nopeuden lisäämiseen. Noudattakaa aina normaaleja varovaisuustoimenpiteitä turvallisin ajon vuoksi.
Auton ko. nopeus
Rajoitukset
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
Nostaa tallennettua enimmäisnopeutta tai
aktivoi uudelleen Nopeudenrajoittimen ja
palauttaa tallennetun enimmäisnopeuden
Aktivoi Nopeudenrajoittimen ja tallentaa
nykyisen nopeuden tai deaktivoi Nopeudenrajoittimen
Vähentää tallennettua enimmäisnopeutta
Jyrkissä alamäissä voi Nopeudenrajoittimen jarrutusteho olla riittämätön, mistä johtuen tallennettu
enimmäisnopeus voidaan ylittää. Kuljettajan huomio herätetään siinä tapauksessa ilmoituksella
Nopeusraja ylitetty kuljettajan näytössä.
HUOM
Teksti-ilmoitus ylitetystä enimmäisnopeudesta
aktivoituu, jos nopeus ylittyy vähintään 3 km/h
(ca 2 mph).
Tallennetun enimmäisnopeuden kohdistin
268
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoittimen aktivointi ja käynnistys
(s. 269)
•
Nopeudenrajoittimen nopeuden käsittely
(s. 270)
•
Nopeudenrajoittimen deaktivointi/uudelleenaktivointi (s. 271)
•
•
Nopeudenrajoittimen sulkeminen (s. 272)
Nopeudenrajoittimen aktivointi ja
käynnistys
–
Nopeudenrajoittimen toiminto (Speed Limiter –
SL) on ensin valittava ja aktivoitava, jotta
nopeutta voidaan säädellä.
Kun symboli/toiminto
esitetään painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Nopeudenrajoitin käynnistyy ja ko. nopeus
tallentuu enimmäisnopeudeksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Automaattinen nopeudenrajoitin* (s. 272)
•
•
Nopeudenrajoitin* (s. 268)
•
Nopeudenrajoittimen deaktivointi/uudelleenaktivointi (s. 271)
•
Nopeudenrajoittimen sulkeminen (s. 272)
Nopeudenrajoittimen nopeuden käsittely
(s. 270)
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
Nopeudenrajoittimen aktivointi
–
Painakaa ◀ (1) tai ▶ (3) selataksenne esiin
symbolin/toiminnon
(4).
> Symboli näytetään ja nopeudenrajoitin voidaan aktivoida.
Nopeudenrajoittimen käynnistäminen
Pienin mahdollinen tallennettava enimmäisnopeus on 30 km/h (20 mph).
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 269
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudenrajoittimen nopeuden
käsittely
Aiheeseen liittyvät tiedot
Nopeudenrajoitin (Speed Limiter - SL) voidaan
asettaa useille eri nopeuksille.
•
•
Nopeudenrajoitin* (s. 268)
•
Nopeudenrajoittimen deaktivointi/uudelleenaktivointi (s. 271)
•
Nopeudenrajoittimen sulkeminen (s. 272)
Nopeudenrajoittimen aktivointi ja käynnistys
(s. 269)
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
–
Muuttakaa tallennettua enimmäisnopeutta
painamalla lyhyesti tai pitkään ohjauspyörän
(1) tai - (3):
painiketta
•
Säätäminen +/– 5 km/h (+/– 5 mph) kerrallaan: käyttäkää lyhyitä painalluksia –
jokainen painallus lisää +/– 5 km/h
(+/– 5 mph).
•
Säätäminen +/– 1 km/h (+/– 1 mph) kerrallaan: pitäkää painike painettuna ja
vapauttakaa, kun kuljettajan näytön merkintä (4) on halutun enimmäisnopeuden
kohdalla.
> Viimeksi tehdyt painallukset tallennetaan
muistiin.
270
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudenrajoittimen deaktivointi/
uudelleenaktivointi
Nopeudenrajoittimen
uudelleenaktivointi valmiustilasta
Nopeudenrajoitin (Speed Limiter - SL) voi deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa toimintaansa valmiustilassa ja sen jälkeen aktivoitua uudelleen.
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1).
> Kuljettajan näytön nopeudenrajoitinmerkinnät vaihtavat värinsä HARMAASTA
VALKOISEKSI - auton nopeus rajoitetaan
sen jälkeen taas viimeksi tallennetun
enimmäisnopeuden mukaiseksi.
tai
–
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
Nopeudenrajoittimen deaktivointi ja
asettaminen valmiustilaan
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Kuljettajan näytön nopeudenrajoitinmerkinnät ja -symbolit vaihtavat värinsä VALKOISESTA HARMAAKSI - Nopeudenrajoitin on siten tilapäisesti deaktivoitu ja
kuljettaja voi ylittää asetetun enimmäisnopeuden.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Kuljettajan näytön nopeudenrajoitinmerkinnät ja -symbolit vaihtavat värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto käyttää
sen jälkeen ko. nopeutta enimmäisnopeutena.
2.
Päästäkää kaasupoljin täysin ylös, kun tilapäinen kiihdytys on päättynyt.
> Auto jarruttaa tämän jälkeen automaattisesti viimeksi tallennettuun enimmäisnopeuteen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudenrajoitin* (s. 268)
•
Nopeudenrajoittimen nopeuden käsittely
(s. 270)
•
Nopeudenrajoittimen sulkeminen (s. 272)
Nopeudenrajoittimen aktivointi ja käynnistys
(s. 269)
Tilapäinen nopeuden lisäys
kaasupolkimella
Nopeusrajoitus voidaan tilapäisesti ohittaa myös
kaasupolkimella ilman, että nopeudenrajoitin siirtyy valmiustilaan, esim. auton kiihdyttämiseksi
nopeasti pois jostakin tilanteesta. Menetelkää
näin:
1.
Painakaa kaasupoljin täysin alas ja päästäkää
se ylös, jotta kiihdytys lopetetaan, kun haluttu
nopeus on saavutettu.
> Tässä tapauksessa nopeudenrajoitin on
edelleen aktivoituna ja kuljettajan näytön
symboli on siksi VALKOINEN.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 271
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudenrajoittimen sulkeminen
Nopeudenrajoitin (Speed Limiter - SL) voidaan
sulkea.
1.
(2).
Painakaa ohjauspyörän painiketta
> Nopeudenrajoitin jatkaa valmiustilassa.
2.
Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (1) tai ▶
(3) vaihtaaksenne toiseen toimintoon.
> Kuljettajan näytön symboli ja nopeudenrajoittimen (4) merkintä sammuvat – tällöin
asetettu/tallennettu enimmäisnopeus
poistetaan.
272
Painakaa ohjauspyörän painiketta
uudelleen.
> Jokin toinen toiminto aktivoidaan.
•
•
Nopeudenrajoitin* (s. 268)
•
Nopeudenrajoittimen nopeuden käsittely
(s. 270)
•
Nopeudenrajoittimen deaktivointi/uudelleenaktivointi (s. 271)
Nopeudenrajoittimen aktivointi ja käynnistys
(s. 269)
Automaattinen nopeudenrajoitin*
Toiminto Automaattinen nopeudenrajoitin
(Automatic Speed Limiter - ASL) sovittaa auton
enimmäisnopeuden liikennemerkkien näyttämäksi nopeudeksi.
Toiminto Nopeudenrajoitin (Speed Limiter - SL)
voidaan Automaattiseksi nopeudenrajoittimeksi.
Automaattinen nopeudenrajoitin lukee nopeuteen
liittyviä liikennemerkkejä ja sovittaa auton enimmäisnopeuden merkkien näyttämäksi nopeudeksi. Se on samantapainen kuin toiminto Liikennemerkki-informaatio (Road Sign Information RSI).
VAROITUS
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
3.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Vaikka kuljettaja näkisi nopeusrajoitusmerkin
selvästi, kamera voi lukea sen virheellisesti, jos
merkki on väärässä kulmassa, likainen, korkealla tai sijoitettu huonosti. Kuljettajan täytyy
tällöin itse puuttua tilanteeseen ja kiihdyttää
tai jarruttaa sopivaan nopeuteen.
Onko SL tai ASL aktiivinen?
Symboli kuljettajan näytössä esittää, mikä nopeudenrajoitin on aktiivinen:
(2)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN TUKI
Symboli
SL
ASL
✓
✓
A
✓
MerkkisymboliB "70:n" jälkeen = ASL
on aktivoitu.
A
B
VALKOINEN symboli: Toiminto on aktiivinen, HARMAA symboli:
Valmiustila.
Ks. otsikon "ASL-symboli" alta symbolin värin merkitys.
ASL-symboli
Merkkisymboli (tallennetun nopeuden
vieressä, "70", nopeusmittarin keskiössä) voi olla kolmessa eri värissä,
joista jokaisella on eri merkitys:
Merkkisymbolin väri
Vihreänkeltainen
Harmaa
Likaisenkeltainen/
oranssi
A
Merkitys
Rajoitukset
Automaattinen nopeudensäätö tapahtuu vasta,
kun nopeutta rajoittava liikennemerkki on ohitettu. Jos liikennemerkkiä ei voida lukea, koska
näkyvyys on rajoittunut, liikennemerkki on väärässä kulmassa tai likainen, ASL asettuu valmiustilaan ja SL aktivoituu.
Automaattisen nopeudenrajoittimen
aktivointi/deaktivointi
Toiminto Automaattinen nopeudenrajoitin
(Automatic Speed Limiter - ASL) voidaan aktivoida ja deaktivoida Nopeudenrajoittimen
(Speed Limiter - SL) lisäksi.
Toiminto aktivoidaan/deaktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä.
Kuljettajan pitää tällaisissa tapauksissa itse puuttua tilanteeseen ja jarruttaa sopivalle nopeudelle.
ASL aktivoituu uudelleen, kun ajoneuvo on ohittanut liikennemerkin, jonka kamera pystyy lukemaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudenrajoitin* (s. 268)
•
Automaattisen nopeudenrajoittimen toleranssin muuttaminen (s. 274)
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 309)
Automaattisen nopeudenrajoittimen aktivointi/deaktivointi (s. 273)
Automaattisen nopeudenrajoittimen
aktivointi
1.
Painakaa painiketta
Nopeusrajoitusavustus toimintonäkymässä.
> ASL asetetaan valmiustilaan, painike näyttää vihreän osoituksen ja kuljettajan
näyttö esittää merkkisymbolin nopeusmittarin keskiössä.
2.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
.
> ASL aktivoituu auton ko. nopeudella.
ASL on aktiivinen
ASL on asetettu valmiustilaan
ASL on tilapäisesti valmiustilassaA
Liikennemerkkiä ei esim. voitu lukea.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 273
KULJETTAJAN TUKI
||
Automaattisen nopeudenrajoittimen
deaktivointi
Automaattisen nopeudenrajoittimen
toleranssin muuttaminen
1.
Toiminto Automaattinen nopeudenrajoitin
(Automatic Speed Limiter - ASL) voidaan asettaa
eri toleranssitasoille.
2.
Painakaa painiketta
Nopeusrajoitusavustus toimintonäkymässä.
> ASL suljetaan ja SL asetetaan valmiustilaan, painike näyttää harmaan osoituksen.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
.
> SL aktivoituu auton ko. nopeudella.
VAROITUS
Auto ei enää noudata merkin mukaista enimmäisnopeutta vaihdon ASL - SL jälkeen - se
noudattaa vain muistiin tallennettua enimmäisnopeutta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Automaattinen nopeudenrajoitin* (s. 272)
Automaattisen nopeudenrajoittimen toleranssin muuttaminen (s. 274)
On mahdollista lisätä/vähentää merkin mukaista
enimmäisnopeutta 5 km/h (5 mph), esim. auto
noudattaa merkin mukaista enimmäisnopeutta
70 km/h (40 mph), mutta kuljettaja haluaa sen
sijaan pitää nopeutta 75 km/h (45 mph).
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1),
kunnes 70 km/h (40 mph) muuttuu nopeudeksi 75 km/h (45 mph) nopeusmittarin
keskustassa (4).
> Tämän jälkeen auto käyttää valittua toleranssia 5 km/h (5 mph) niin kauan kuin
ohitettavissa kylteissä on 70 km/h
(40 mph).
Toleranssia noudatetaan, kunnes auto
ohittaa liikennemerkin, jossa on pienempi
tai suurempi nopeus – tällöin auto noudattaa kyltissä ilmoitettua uutta enimmäisnopeutta ja toleranssi pyyhitään muistista.
Jos toiminto liikennemerkki-informaatio*
on aktivoituna, esitetään liikennemerkin
näyttämä nopeus sitten PUNAISELLA
merkinnällä nopeusmittarin asteikolla.
274
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN TUKI
Toleranssin säätö tehdään samalla tavalla kuin
käsiteltäessä nopeutta nopeudenrajoitinta varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Automaattinen nopeudenrajoitin* (s. 272)
Automaattisen nopeudenrajoittimen aktivointi/deaktivointi (s. 273)
Liikennemerkki-informaatio* (s. 309)
Nopeudensäädin
Auton ko. nopeus
Nopeudensäädin (Cruise Control - CC) auttaa
kuljettajaa pitämään tasaisen nopeuden, mikä
antaa miellyttävämmän ajoelämyksen moottoriteillä ja pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa liikennevirrassa.
Tallennettu nopeus
VAROITUS
Kuljettajan pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua nopeudensäätöön, kun
vakionopeussäädin ei pidä nopeutta ja/tai
etäisyyttä sopivana.
Katsaus
Nopeudenrajoittimen nopeuden käsittely
(s. 270)
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
Nostaa tallennettua nopeutta tai aktivoi
uudelleen Nopeudensäätimen ja palauttaa
tallennetun nopeuden
Aktivoi Nopeudensäätimen ja tallentaa nykyisen nopeuden tai deaktivoi Nopeudensäätimen
•
Nopeudensäätimen aktivointi ja käynnistys
(s. 276)
•
Nopeudensäätimen nopeuden käsittely
(s. 276)
•
Nopeudensäätimen deaktivointi/uudelleenaktivointi (s. 277)
•
•
•
Nopeudensäätimen sulkeminen (s. 278)
Vaihtaminen Nopeudensäätimen ja Mukautuvan nopeudensäätimen* välillä (s. 288)
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
Vähentää tallennettua nopeutta
Tallennetun nopeuden kohdistin
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 275
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudensäätimen aktivointi ja
käynnistys
–
Nopeudensäätimen toiminto (Cruise Control –
CC) on ensin valittava ja aktivoitava, jotta
nopeutta voidaan säädellä.
Kun symboli/toiminto
esitetään painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Nopeudensäädin käynnistyy ja ko. nopeus
tallentuu nopeudeksi.
Nopeudensäätimen nopeuden
käsittely
Nopeudensäädin (Cruise Control - CC) voidaan
asettaa useille eri nopeuksille.
HUOM
Vakionopeussäädintä ei voi kytkeä toimintaan,
jos nopeus on alle 30 km/h (20 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
Nopeudensäätimen aktivointi
–
Painakaa ◀ (1) tai ▶ (3) selataksenne esiin
symbolin/toiminnon
(4).
> Symboli näytetään ja nopeudensäädin voidaan aktivoida.
Nopeudensäätimen käynnistäminen
Jotta nopeudensäädin voisi käynnistyä valmiustilasta, pitää senhetkisen nopeuden olla 30 km/h
(20 mph) tai suurempi. Pienin mahdollinen tallennettava nopeus on 30 km/h (20 mph).
276
•
•
Nopeudensäädin (s. 275)
•
Nopeudensäätimen deaktivointi/uudelleenaktivointi (s. 277)
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
•
Nopeudensäätimen sulkeminen (s. 278)
–
Nopeudensäätimen nopeuden käsittely
(s. 276)
Muuttakaa tallennettua nopeutta painamalla
lyhyesti tai pitkään ohjauspyörän painiketta
(1) tai - (3):
•
•
Säätäminen 5 km/h (5 mph) kerrallaan:
käyttäkää lyhyitä painalluksia – jokainen
painallus lisää 5 km/h (5 mph).
Säätäminen 1 km/h (1 mph) kerrallaan:
pitäkää painike painettuna ja vapauttakaa,
kun kuljettajan näytön merkintä (4) on
halutun nopeuden kohdalla.
> Viimeksi tehdyt painallukset tallennetaan
muistiin.
KULJETTAJAN TUKI
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen
ohjauspyörän painikkeen
painamista, auton
ko. nopeus painiketta painettaessa tallennetaan
edellyttäen, että kuljettaja pitää jalkansa kaasupolkimella painiketta painaessaan.
Nopeudensäätimen deaktivointi/
uudelleenaktivointi
Nopeudensäädin (Cruise Control - CC) voi
deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa toimintaansa
valmiustilassa ja sen jälkeen aktivoitua uudelleen.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
–
Painakaa kaasupoljin suunnilleen puoliväliin
ja vapauttakaa se jälleen.
> Nopeudensäädin kytkee käyttöjarrun
automaattisen puuttumisen tilanteeseen
pois ja jarruttaa sitten vain moottorijarrutuksella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudensäädin (s. 275)
•
Nopeudensäätimen deaktivointi/uudelleenaktivointi (s. 277)
•
Nopeudensäätimen sulkeminen (s. 278)
Nopeudensäätimen aktivointi ja käynnistys
(s. 276)
•
•
•
käyttöjarrua painetaan
vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon
kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää nopeutta.
Moottorijarrun käyttö käyttöjarrun sijaan
Nopeudensäädin säätää nopeutta rajoitetulla
käyttöjarrun puuttumisella tilanteeseen. Alamäessä voi joskus olla suotavaa rullata liikkeelle
hieman nopeammin ja antaa vain moottorijarrun
vaimentaa nopeuden lisäystä. Kuljettaja voi tilapäisesti kytkeä pois nopeudensäätimen aiheuttaman käyttöjarrun puuttumisen asiaan.
Valmiustila kuljettajan asiaan puuttumisen
takia
Nopeudensäädin deaktivoituu ja asettuu valmiustilaan, jos:
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
Automaattinen valmiustila
Nopeudensäädin kytketään tilapäisesti pois ja
asetetaan valmiustilaan, jos:
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
Nopeudensäätimen deaktivointi ja
asettaminen valmiustilaan
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Kuljettajan näytön nopeudenrajoitinmerkinnät ja -symbolit vaihtavat värinsä VALKOISESTA HARMAAKSI - Nopeudensäädin on siten tilapäisesti deaktivoitu ja kuljettaja voi tilapäisesti ylittää asetetun
nopeuden.
•
•
•
•
pyörät menettävät otteensa tiehen
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri
jarrujen lämpötila tulee liian korkeaksi
nopeus laskee alle nopeuden 30 km/h
(20 mph).
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää nopeutta.
}}
277
KULJETTAJAN TUKI
||
Nopeudensäätimen uudelleenaktivointi
valmiustilasta
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1).
> Kuljettajan näytön nopeudensäädinmerkinnät vaihtavat värinsä HARMAASTA
VALKOISEKSI - auto noudattaa sen jälkeen taas viimeksi tallennettua nopeutta.
Nopeudensäätimen sulkeminen
Nopeudensäädin (Cruise Control - CC) voidaan
sulkea.
tai
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Kuljettajan näytön nopeudensäädinmerkinnät ja -symbolit vaihtavat värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto noudattaa
sen jälkeen ko. nopeutta.
HUOM
Kun nopeus palautetaan ohjauspyörän painik, saattaa seurauksena olla nopeukeella
den huomattava kasvu.
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
1.
(2).
Painakaa ohjauspyörän painiketta
> Nopeudensäädin jatkaa valmiustilassa.
2.
Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (1) tai ▶
(3) vaihtaaksenne toiseen toimintoon.
> Kuljettajan näytön symboli ja nopeudensäätimen (4) merkintä sammuvat – tällöin
asetettu/tallennettu nopeus poistetaan.
3.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
uudelleen.
> Jokin toinen toiminto aktivoidaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
278
•
•
Nopeudensäädin (s. 275)
•
Nopeudensäätimen nopeuden käsittely
(s. 276)
•
Nopeudensäätimen sulkeminen (s. 278)
Nopeudensäätimen aktivointi ja käynnistys
(s. 276)
(2)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudensäädin (s. 275)
•
Nopeudensäätimen nopeuden käsittely
(s. 276)
•
Nopeudensäätimen deaktivointi/uudelleenaktivointi (s. 277)
Nopeudensäätimen aktivointi ja käynnistys
(s. 276)
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuva nopeudensäädin*
Mukautuva nopeudensäädin (Adaptive Cruise
Control - ACC) auttaa kuljettajaa säilyttämään
tasaisen nopeuden esivalitun aikaetäisyyden
kanssa ja turvallisen etäisyyden edellä olevaan
ajoneuvoon.
Mukautuva nopeudensäädin antaa rennomman
ajoelämyksen pitkillä matkoilla moottoriteillä ja
pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa liikennevirrassa.
Kuljettaja asettaa halutun nopeuden ja aikaetäisyyden edellä kulkevaan autoon. Kun kamera- ja
tutkayksikkö havaitsee hitaamman ajoneuvon
auton edessä, nopeus sovitetaan automaattisesti
tämän mukaiseksi. Kun tie on vapaa, auto ottaa
jälleen valitun nopeuden.
VAROITUS
Kuljettajan pitää aina tarkkailla kulloisiakin liikenneolosuhteita ja puuttua tilanteeseen, kun
sopeutuva nopeudensäädin ei pidä sopivaa
nopeutta tai sopivaa etäisyyttä.
Mukautuva nopeussäädin ei kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja tieolosuhteita.
Lukekaa kaikki osat Sopeutuvasta nopeudensäätimestä käyttöoppaasta selvittääksenne
sen rajoitukset, jotka kuljettajan pitää tietää
ennen kuin toimintoa käytetään.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että oikea
etäisyys ja nopeus säilytetään, myös käytettäessä mukautuvaa nopeussäädintä.
pitää kuljettajan asettaman ja tallentaman nopeuden. Niin tapahtuu myös, jos edessä olevan ajoneuvon nopeus ylittää tallennetun nopeuden.
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii säätämään
nopeutta pehmeästi. Tilanteissa, jotka edellyttävät
nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse.
Tämä koskee suuria nopeuseroja tai tilannetta,
jossa edellä oleva auto jarruttaa voimakkaasti.
Tutkayksikön rajoituksista johtuen jarrutus voi
tulla odottamatta tai jäädä tulematta.
Mukautuva nopeudensäädin voi seurata toista
ajoneuvoa seisonnasta jopa nopeuteen
200 km/h (125 mph) asti.
VAROITUS
TÄRKEÄÄ
Mukautuvan vakionopeussäätimen komponenttien huollon saa tehdä vain huoltokorjaamossa - suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
Etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon mitataan tutkalla. Nopeudensäädintoiminto säätää nopeutta
kaasunpainalluksilla ja jarrutuksilla. On normaalia,
että jarruista kuuluu heikko ääni, kun mukautuva
nopeudensäädin käyttää niitä.
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii seuraamaan
edellä omalla kaistalla olevaa ajoneuvoa kuljettajan asettamalla aikaetäisyydellä. Jos tutkayksikkö
ei näe edessä olevaa ajoneuvoa, auto sen sijaan
Sopeutuva vakionopeussäädin ei ole törmäyksen välttämisjärjestelmä. Kuljettajan pitää
puuttua tilanteeseen, jos järjestelmä ei
havaitse edessä olevaa ajoneuvoa.
Sopeutuva vakionopeussäädin ei jarruta
ihmisten tai eläinten eikä pienten ajoneuvojen,
esim. polku- tai moottoripyörien vuoksi. Ei
myöskään matalien perävaunujen, vastaantulevien, hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien
ajoneuvojen ja esineiden vuoksi.
Älkää käyttäkö sopeutuvaa vakionopeussäädintä esim. kaupunkiliikenteessä, risteyksissä,
liukkaalla, kun ajoradalla on paljon vettä tai
loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa,
näkyvyyden ollessa huono, mutkaisilla teillä tai
poistumis- ja liityntärampeilla.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 279
KULJETTAJAN TUKI
||
Katsaus
Kuljettajan näyttö
Törmäysvaaran varoitus
Nopeuksien osoittaminen.
Huomiovalot.
Säädin
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
Nostaa tallennettua nopeutta tai aktivoi
uudelleen Mukautuvan nopeudensäätimen ja
palauttaa tallennetun nopeuden
Aktivoi Mukautuvan nopeudensäätimen ja
tallentaa nykyisen nopeuden tai deaktivoi
Mukautuvan nopeudensäätimen
Vähentää tallennettua nopeutta
Kohdeauton osoitus: ACC on havainnut ja
seuraa kohdeautoa valitulla aikaetäisyydellä
280
Tallennettu nopeus
Edessä olevan ajoneuvon nopeus.
Oman auton ko. nopeus.
Mukautuva nopeudensäädin käyttää n. 40 %
käyttöjarrun kapasiteetista. Jos autoa pitää jarruttaa voimakkaammin kuin mistä Mukautuva
nopeudensäädin selviytyy, ja kuljettaja ei jarruta,
aktivoidaan varoitusvalo ja varoitusääni City
Safety -järjestelmästä huomauttamaan kuljettajalle välittömän puuttumisen välttämättömyydestä.
HUOM
Varoitusvaloa voi olla vaikea havaita, jos auringonpaiste on voimakas, tai aurinkolaseja käytettäessä.
KULJETTAJAN TUKI
Head-up-näyttö*
Vilkkuva symboli kiinnittää kuljettajan huomion.
Jos auto on varustettu Head-up-näytöllä*, varoitus näytetään tuulilasissa vilkkuvalla symbolilla.
•
Kohteen vaihto ja automaattinen jarrutus
mukautuvan nopeudensäätimen avulla
(s. 286)
•
Pilot Assist* -toiminnon aktivointi ja käynnistys (s. 293)
•
Vaihtaminen Nopeudensäätimen ja Mukautuvan nopeudensäätimen* välillä (s. 288)
•
Ohitusavustaja ja Mukautuva nopeudensäädin* (s. 285)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen* deaktivointi/uudelleenaktivointi (s. 284)
•
•
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset* (s. 297)
•
Tutkayksikkö (s. 298)
Mukautuvan nopeudensäätimen
aktivointi ja käynnistys*
Mukautuva nopeudensäädin (Adaptive Cruise
Control - ACC) on ensin aktivoitava ja sen jälkeen käynnistettävä, jotta se voisi säätää
nopeutta.
Mukautuvan nopeudensäätimen* symbolit ja
ilmoitukset (s. 289)
VAROITUS
Mukautuva nopeudensäädin varoittaa vain
autoista, jotka sen tutkayksikkö on havainnut
– sen vuoksi varoitus voi jäädä tulematta tai
tapahtua tietyllä viiveellä. Älkää odottako
varoitusta vaan jarruttakaa, kun se on tarpeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuvan nopeudensäätimen* nopeuden
käsittely (s. 282)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen* aikaetäisyyden asettaminen (s. 283)
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
Mukautuvan nopeudensäätimen
aktivointi
Mukautuva nopeudensäädin on valmiustilassa
aina heti moottorin käynnistämisen jälkeen.
–
Painakaa ◀ (2) tai ▶ (3) selataksenne esiin
symbolin/toiminnon
(4).
> Symboli näytetään ja Mukautuva nopeudensäädin asetetaan valmiustilaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 281
KULJETTAJAN TUKI
||
Mukautuvan nopeudensäätimen
käynnistys
Mukautuvan nopeudensäätimen*
nopeuden käsittely
Jotta ACC voidaan käynnistää, edellytetään seuraavaa:
Mukautuva nopeudensäädin (Adaptive Cruise
Control - ACC) voidaan asettaa useille eri
nopeuksille.
•
Kuljettajalla pitää olla turvavyö kytkettynä ja
kuljettajan oven pitää olla kiinni.
•
Edessä pitää olla ajoneuvo (kohdeajoneuvo)
tai ko. nopeuden pitää olla vähintään
15 km/h (9 mph).
–
Kun symboli/toiminto
esitetään - painakaa ohjauspyörän painiketta
(1).
> Mukautuva nopeudensäädin käynnistetään ja ko. nopeus tallennetaan nopeudeksi ja näytetään numeroilla nopeusmittarin keskiössä.
Vain, kun etäisyyssymboli näyttää kaksi ajoneuvoa, ACC säätää aikaetäisyyttä edellä olevaan ajoneuvoon.
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
–
Muuttakaa tallennettua nopeutta painamalla
lyhyesti tai pitkään ohjauspyörän painiketta
(1) tai - (3):
•
Säätäminen +/– 5 km/h (+/– 5 mph) kerrallaan: käyttäkää lyhyitä painalluksia –
jokainen painallus lisää +/– 5 km/h
(+/– 5 mph).
•
Samalla merkitään nopeusväli.
Suurempi nopeus on tallennettu/asetettu nopeus ja pienempi nopeus on edessä olevan ajoneuvon (kohdeajoneuvon) nopeus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
282
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
Säätäminen +/– 1 km/h (+/– 1 mph) kerrallaan: pitäkää painike painettuna ja
vapauttakaa, kun kuljettajan näytön merkintä (4) on halutun nopeuden kohdalla.
> Viimeksi tehdyt painallukset tallennetaan
muistiin.
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen
painamista, auton
ohjauspyörän painikkeen
ko. nopeus painiketta painettaessa tallennetaan
edellyttäen, että kuljettaja pitää jalkansa kaasupolkimella painiketta painaessaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN TUKI
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
Huomatkaa, että mukautuvan vakionopeudensäätimen pienin ohjelmoitava nopeus on 30 km/h
(20 mph) – vaikka se selviää toisen ajoneuvon
seuraamisesta pysähdyksiin asti, ei pienempää
nopeutta kuin 30 km/h (20 mph) voida valita/
tallentaa.
Jälkiasennettu ACC
Toiminto Mukautuva nopeudensäädin voidaan
asentaa jälkikäteen autoihin, jotka on toimitettu
vakiomallisella nopeudensäätimellä. Jälkiasennettu ACC poikkeaa tehtaalla asennetusta versiosta seuraavin osin:
•
•
Mukautuva nopeudensäädin (Adaptive Cruise
Control - ACC) voidaan asettaa useille eri aikaetäisyyksille.
Edellä olevaan ajoneuvoon voidaan valita eri aikavälejä ja
tämä esitetään kuljettajan näytössä 1-5 vaakaviivana - mitä
useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa
noin 1 sekuntia edessä olevaan
ajoneuvoon, 5 viivaa vastaa noin 3 sekuntia.
HUOM
Kun symboli kuljettajan näytössä esittää kaksi
autoa, ACC seuraa edessä olevaa autoa esivalitulla aikaetäisyydellä.
Pienin nopeus, jossa ACC aktivoituu, on
30 km/h (20 mph).
Kun esitetään vain yksi auto, ei edessä ole
ajoneuvoa kohtuullisella etäisyydellä.
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
Aikaetäisyyden säädin.
Aikaetäisyyden vähentäminen
Sama symboli esitetään myös, kun toiminto Etäisyysvaroitin on aktivoitu
Kun edessä olevan ajoneuvon nopeus alittaa
30 km/h (20 mph), ACC asetetaan valmiustilaan – kuljettajan on tämän jälkeen puututtava tilanteeseen ja pidettävä itse sopiva etäisyys edessä olevaan ajoneuvoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuvan nopeudensäätimen*
aikaetäisyyden asettaminen
Aikaetäisyyden lisääminen
Etäisyysosoitus
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta (1) tai (2)
aikaetäisyyden pienentämiseksi tai suurentamiseksi.
> Etäisyysosoitus (3) näyttää ko. aikaetäisyyden.
Voidakseen seurata edellä ajavaa autoa pehmeällä ja miellyttävällä tavalla mukautuva nopeudensäädin sallii aikavälin vaihdella selvästi tietyissä paikoissa. Pienellä nopeudella, kun etäisyydet tulevat lyhyiksi, mukautuva nopeudensäädin
lisää aikaväliä hieman.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 283
KULJETTAJAN TUKI
||
Huomatkaa, että pienet aikaetäisyydet antavat
kuljettajalle lyhyen ajan reagoida ja toimia, jos
tapahtuu jotain odottamatonta.
HUOM
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen
sallimaa aikaetäisyyttä.
Jos mukautuva nopeudensäädin ei aktivoinnin
yhteydessä tunnu vaikuttavan, syynä voi olla,
että aikaetäisyys edessä olevaan ajoneuvoon
estää nopeuden lisäämisen.
Mukautuvan nopeudensäätimen*
deaktivointi/uudelleenaktivointi
Mukautuva nopeudensäädin (Adaptive Cruise
Control - ACC) voi deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa toimintaansa valmiustilassa ja sen jälkeen
aktivoitua uudelleen.
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Symboli
kuljettajan näytössä vaihtaa
väriä VALKOISESTA HARMAAKSI ja
nopeusmittarin keskiössä oleva tallennettu nopeus vaihtaa väriä BEIGESTÄ
HARMAAKSI.
Valmiustila kuljettajan asiaan puuttumisen
takia
Mukautuva nopeudensäädin deaktivoituu ja asettuu valmiustilaan, jos:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuvan nopeudensäätimen sulkeminen tilapäisesti ja asettaminen valmiustilaan:
Jos Mukautuva nopeudensäädin on asetettu valmiustilaan, ja auto tulee liian lähelle edessä olevaa ajoneuvoa, sen sijaan toiminto Etäisyysvaroitus varoittaa kuljettajaa lyhyestä etäisyydestä.
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi tulee
etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
•
•
Mukautuvan nopeudensäätimen
deaktivointi ja asettaminen
valmiustilaan
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
•
•
•
Mukautuvan nopeudensäätimen* nopeuden
käsittely (s. 282)
Etäisyysvaroitus* (s. 313)
käyttöjarrua painetaan
vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon
kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää nopeutta.
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
284
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN TUKI
Automaattinen valmiustila
Mukautuva nopeudensäädin on riippuvainen
muista järjestelmistä, esim. Elektronisesta vakautuksenhallinnasta. Jos jokin näitä järjestelmistä
lakkaa toimimasta, mukautuva nopeudensäädin
suljetaan automaattisesti.
Nopeudensäätimen uudelleenaktivointi
valmiustilasta
Ohitusavustaja ja Mukautuva
nopeudensäädin*
–
Mukautuva nopeudensäädin (Adaptive Cruise
Control - ACC) voi auttaa kuljettajaa muiden ajoneuvojen ohittamisessa.
Automaattisen deaktivoinnin yhteydessä kuuluu
merkkiääni ja ilmoitus esitetään kuljettajan näytössä. Kuljettajan pitää tällöin puuttua asiaan ja
itse sovittaa nopeus ja etäisyys edellä olevaan
ajoneuvoon.
Automaattinen aktivoinnin poisto voi johtua seuraavista seikoista:
•
nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja ACC on
epävarma siitä, onko edessä oleva ajoneuvo
paikallaan oleva ajoneuvo vai kohde, esim.
ajoeste.
•
nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja edellä
oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei ACC:llä
enää ole seurattavaa ajoneuvoa.
•
•
•
•
•
•
•
kuljettaja avaa oven
kuljettaja irrottaa turvavyönsä
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri
pyörät menettävät otteensa tiehen
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1).
> Nopeudeksi asetetaan viimeksi tallennettu
nopeus.
HUOM
Kun ACC seuraa toista ajoneuvo ja kuljettaja
merkitsee edessä olevan ohituksen suuntavil-
Kun nopeus palautetaan ohjauspyörän painikkeella
, saattaa seurauksena olla nopeuden huomattava kasvu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
Mukautuvan nopeudensäätimen aktivointi ja
käynnistys* (s. 281)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen* nopeuden
käsittely (s. 282)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen* aikaetäisyyden asettaminen (s. 283)
•
Ohitusavustaja ja Mukautuva nopeudensäädin* (s. 285)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen* symbolit ja
ilmoitukset (s. 289)
jarrujen lämpötila on korkea
seisontajarru aktivoidaan
tutkayksikkö on esim. märän lumen tai rankkasateen peittämä (kameran linssi/tutka-aallot eivät pysty toimimaan).
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 285
KULJETTAJAN TUKI
||
kulla2, Mukautuva nopeudensäädin auttaa kiihdyttämällä autoa kohti edessä olevaa ajoneuvoa
ennen kuin oma auto on ehtinyt ohituskaistalle.
–
Käyttäkää vilkkuja vasemmalla autossa, jossa
ohjauspyörä on vasemmalla, tai oikealla
autossa, jossa ohjauspyörä on oikealla puolella.
> Ohitusavustaja käynnistyy.
Toiminto estää sen jälkeen nopeuden vähenemisen liian varhaisen jarruttamisen välttämiseksi,
kun auto lähestyy hitaampaa ajoneuvoa.
Toiminto on aktiivinen, kunnes ohitettava ajoneuvo on ohitettu.
VAROITUS
Muistakaa, että tämä toiminto voidaan aktivoida monessa tilanteessa lukuun ottamatta
ohituksia. Kun esimerkiksi suuntavaloa käytetään kaistanvaihdossa tai toiselle tielle poistuttaessa, auto kiihdyttää hetkellisesti.
Aktivoikaa suuntavilkut.
Rajoitukset
Kohteen vaihto
Joitakin tilanteita tulee sen vuoksi välttää. Esimerkkejä sellaisista ovat:
auto lähestyy poistumisliittymää kääntyäkseen samaan suuntaan, johon ohitus normaalisti tapahtuu.
Jotta ohitusavustaja voidaan aktivoida, edellytetään, että:
•
edessä oleva ajoneuvo hidastaa ennen kuin
oma auto on ehtinyt ohituskaistalle
•
•
edessä on ajoneuvo (kohdeajoneuvo)
•
•
liikenne ohituskaistalla hidastaa
•
ACC:tä varten tallennettu nopeus on riittävän
suuri, jotta turvallinen ohitus voidaan tehdä.
senhetkinen nopeus on vähintään 70 km/h
(43 mph)
Mukautuvassa nopeudensäätimessä (Adaptive
Cruise Control - ACC) on kohteenvaihto- ja jarrutustoiminto tietyissä nopeuksissa.
Kuljettajan tulee olla valmis äkillisesti muuttuviin
ehtoihin ohitusavustajan käytön yhteydessä - tietyissä tilanteissa ohitusavustaja voi tehdä ei-toivotun kiihdytyksen.
•
Ohitusavustajan käynnistäminen
Kohteen vaihto ja automaattinen
jarrutus mukautuvan
nopeudensäätimen avulla
oikeanpuoleiseen liikenteeseen tarkoitettua
autoa ajetaan maassa, jossa on vasemmanpuoleinen liikenne (tai päinvastoin)
Jos edessä olevan kohdeajoneuvon nopeasti kääntyy, voi
edessä olla seisova liikenne.
Kun mukautuva vakionopeudensäädin seuraa
toista ajoneuvoa alle nopeudella 30 km/h
(20 mph) ja vaihtaa kohteen liikkuvasta paikallaan
olevaan ajoneuvoon, mukautuva nopeudensäädin
jarruttaa seisovan ajoneuvon vuoksi.
Tällaiset tilanteet vältetään asettamalla ACC tilapäisesti valmiustilaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
2
286
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
Vain vasen vilkku vasemmalta ohjattavassa autossa, ja vilkku oikealle oikealta ohjattavassa autossa.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
–
Kun mukautuva nopeudensäädin seuraa
toista ajoneuvoa yli ca 30 km/h (20 mph)
nopeuksilla ja vaihtaa kohdetta liikkuvasta paikallaan olevaan ajoneuvoon, se jättää paikallaan olevan ajoneuvon huomiotta ja valitsee
sen sijaan tallennetun nopeuden.
•
•
•
•
Kuljettajan täytyy tällöin puuttua ajoon ja
jarruttaa.
Automaattinen jarrutus
Hitaassa liikenteen ryömintäajon yhteydessä
tapahtuvien lyhyiden pysähdysten tai liikennevalojen yhteydessä ajo palautetaan automaattisesti,
jos pysähdys ei ylitä n. 3 sekuntia - jos kestää
kauemmin, ennen kuin edessä oleva auto alkaa
jälleen liikkua, mukautuva nopeudensäädin asetetaan valmiustilaan, johon kuuluu automaattinen
jarrutus.
.
HUOM
ACC voi pitää auton paikallaan enintään
5 minuuttia – sen jälkeen seisontajarru kytketään ja Mukautuva nopeudensäädin kytketään
pois toiminnasta.
kun nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja
mukautuva nopeudensäädin on epävarma
siitä, onko kohde paikallaan oleva ajoneuvo
vai jokin muu esine, esim. ajoeste.
kun nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja edellä
oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei mukautuvalla nopeussäätimellä enää ole seurattavaa
ajoneuvoa.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
Painakaa kaasupoljinta.
> Mukautuva nopeudensäädin palauttaa
edessä olevan ajoneuvon seurannan, jos
se alkaa ajaa eteenpäin n. 6 sekunnin
kuluessa.
Automaattinen valmiustila kohteen
vaihtuessa
Mukautuva nopeudensäädin kytketään pois
päältä ja asetetaan valmiustilaan:
•
Mukautuva nopeudensäädin aktivoidaan
uudelleen jollain seuraavista tavoista:
Ennen kuin mukautuva nopeudensäädin voidaan aktivoida uudelleen, pitää seisontajarru
vapauttaa.
•
vaihteenvalitsin siirretään P-. N- tai R-asentoon
•
kuljettaja asettaa mukautuvan nopeudensäätimen valmiustilaan.
Seisontajarrun automaattinen aktivointi
Tietyissä tilanteissa jonoavustaja kytkeytyy seisontajarru auton pitämiseksi jatkuvasti paikallaan.
Näin tapahtuu, kun Mukautuva nopeudensäädin
pitää auton paikallaan ja:
•
•
•
•
kuljettaja avaa oven tai irrottaa turvavyön
ACC on pitänyt auton paikallaan kauemmin
kuin n. 5 minuuttia
jarrut ovat ylikuumentuneet
moottori sammutetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
Automaattisen jarrutuksen päättyminen
Tietyissä tilanteissa automaattinen jarrutus keskeytyy seistäessä paikallaan ja Mukautuva nopeudensäädin asettuu valmiustilaan. Se tarkoittaa,
että jarrut irrottavat ja auto voi alkaa rullata - kuljettajan pitää sen vuoksi puuttua tilanteeseen ja
jarruttaa itse auton pitämiseksi paikallaan.
Näin voi tapahtua seuraavissa tilanteissa:
•
•
kuljettajan asettaa jalan jarrupolkimelle
seisontajarru kytketään
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 287
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuvan nopeudensäätimen*
rajoitukset
Mukautuvan nopeudensäätimen (Adaptive
Cruise Control - ACC) toiminnallisuus voi olla
tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Huomatkaa, että mukautuva nopeudensäädin on
ensisijassa tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla teillä
ajettaessa. Toiminnolla voi olla vaikeuksia säilyttää oikea etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon
ajettaessa jyrkissä alamäissä, raskaalla kuormalla
tai perävaunua vetäen - olkaa tällöin erityisen
tarkkaavainen ja valmis jarruttamaan.
•
Vaihtaminen Nopeudensäätimen ja
Mukautuvan nopeudensäätimen*
välillä
Autossa, jossa on Mukautuva nopeudensäädin*
(ACC), kuljettaja voi vaihtaa Nopeudensäätimen
(CC) ja ACC.n välillä.
Nopeudensäädin
A
A
VAROITUS
Jos CC on aktiivinen sammutettaessa moottori,
ACC aktivoituu käynnistettäessä moottori seuraavan kerran.
Vaihtaminen CC:ltä takaisin ACC:lle
1.
Painakaa painiketta Mukaut. tasanopeus
toimintonäkymässä.
> Kuljettajan näyttö vaihtaa symbolit CC ->
ACC – sen jälkeen on mukautuva nopeudensäädin asetettu valmiustilaan.
2.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
.
> Mukautuva nopeudensäädin käynnistyy ja
tallentaa kulloisenkin nopeuden sekä
ennalta valitun etäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon nähden.
Mukautuva nopeudensäädin
VALKOINEN symboli: Toiminto on aktiivinen, HARMAA symboli:
Valmiustila
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
Menetelkää näin vaihtaaksenne Mukautuvasta
nopeudensäätimestä (ACC) Nopeudensäätimeen
(CC):
Tutkayksikön rajoitukset (s. 299)
1.
Aiheeseen liittyvät tiedot
288
ACC
Adaptive Cruise Control
A
HUOM
•
•
CC
Cruise Control
Painakaa painiketta Vakionopeudensäädin toimintonäkymässä.
> Kuljettajan näyttö vaihtaa symbolit ACC ->
CC - sen jälkeen on mukautuva nopeudensäädin (ACC) suljettu ja nopeudensäädin (CC) on asetettu valmiustilaan.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
.
> Nopeudensäädin käynnistyy ja tallentaa
kulloisenkin nopeuden.
Auto ei jarruta enää automaattisesti, kun vaihdetaan ACC-asennosta CC-asentoon - auto
noudattaa vain asetettua nopeutta.
Vaihtaminen ACC:ltä CC:lle
Symboli kuljettajan näytössä esittää, mikä nopeudensäädin on aktiivinen:
Ajotilaa Off Road ei voida valita, kun mukautuva tasanopeudensäädin on käytössä.
Toiminto käyttää auton tutkayksikköä, jolla on
tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale "Tutkayksikön rajoitukset".
2.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudensäädin (s. 275)
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuvan nopeudensäätimen*
symbolit ja ilmoitukset
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Joukko Mukautuvaa nopeudensäädintä (Adaptive
Cruise Control - ACC) koskevia symboleja ja
ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Symboli on valkoinen
Auto säilyttää tallennetun nopeuden.
Ei saatavana ja symboli ovat HARMAITA
Mukautuva nopeudensäädin on asetettu valmiustilaan.
Tuulilasin anturi
Puhdistakaa tuulilasi kamera- ja tutkayksikön tunnistimien edestä.
Anturi tukossa, katso käyttöopasta
Mukaut. tasanopeus
Huolto tarpeen
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua
Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 289
KULJETTAJAN TUKI
Pilot Assist*
Pilot Assist auttaa kuljettajaa pitämään auton ajokaistan sivumerkintöjen välissä ja samalla pitämään esivalitun aikaetäisyyden edessä olevaan
ajoneuvoon.
Pilot Assist tekee ajosta mukavamman hitaassa
liikenteessä – enintään 50 km/h (30 mph) –
moottoriteillä ja suuremmilla väylillä.
sopeuttamisen avulla ja samalla ohjausapu auttaa
pitämään oman auton ajokaistan sisällä.
Pilot Assist -toiminnon ohjausapu perustuu
edessä olevan ajoneuvon kulkureitin ja ajokaistan
sivumerkintöjen tasapainoon. Kuljettaja voi milloin
tahansa jättää Pilot Assist -toiminnon ohjaussuositukset huomiotta ja ohjata toiseen suuntaan,
esim. vaihtaessaan kaistaa tai väistäessään
estettä tiellä.
Jos kamera- ja tutkayksikkö ei näe ajokaistan
sivumerkintöjä tai edessä olevaa ajoneuvoa, Pilot
Assist asetetaan valmiustilaan.
Kun Pilot Assist on valmiustilassa ja ja auto tulee
liian lähelle edessä olevaa ajoneuvoa, sen sijaan
toiminto Etäisyysvaroitus varoittaa kuljettajaa
lyhyestä etäisyydestä (viite Etäisyysvaroitukseen
on tämän osan lopussa).
VAROITUS
Pilot Assist on apuväline, joka ei kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja tieolosuhteita.
Kuljettajan pitää aina tarkkailla kulloisiakin liikenneolosuhteita ja puuttua tilanteeseen, kun
Pilot Assist ei pidä sopivaa nopeutta tai sopivaa etäisyyttä.
Lukekaa kaikki osat toiminnosta käyttöoppaasta selvittääksenne sen rajoitukset, jotka
kuljettajan pitää tietää ennen kuin toimintoa
käytetään.
Pilot Assist -toimintoa tulee käyttää vain, jos
ajoradassa kaistan kummallakin puolella on
selkeät kaistamerkinnät. Kaikki muu käyttö
lisää riskiä osumisesta ympärillä oleviin esteisiin, joita toiminto ei havaitse.
Kuljettaja vastaa aina auton ohjaamisesta
sekä oikeasta ajallisesta etäisyydestä ja
nopeudesta – myös Pilot Assist -järjestelmää
käytettäessä.
Katsaus toimintaan.
Kamera- ja tutkayksikkö
Etäisyydenlukija
Sivumerkintöjen lukija
Kuljettaja asettaa halutun aikaetäisyyden edessä
olevaan autoon. Pilot Assist tunnistaa edessä olevan auton ja ajokaistan sivumerkinnät tienpinnassa kamera- ja tutkayksikön avulla. Esiasetettu
aikaetäisyys pidetään nopeuden automaattisen
290
Pilot Assist pyrkii säätämään nopeutta mahdollisimman sujuvasti. Tilanteissa, jotka edellyttävät
nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse.
Tämä koskee suuria nopeuseroja tai tilannetta,
jossa edellä oleva auto jarruttaa voimakkaasti.
Kamera- ja tutkayksikön rajoituksista johtuen jarrutus voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta.
Toimintoon Pilot Assist tallennettu nopeus on
esiasetettu nopeuteen 50 km/h (30 mph) ja se
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN TUKI
ei ole säätettävissä - jos edessä oleva ajoneuvo
kiihdyttää nopeuden yli arvon 50 km/h (30 mph)
ja jos se ei ole enää kohtuullisella etäisyydellä,
Pilot Assist siirtyy valmiustilaan.
Katsaus
Kuljettajan näyttö
Säädin
TÄRKEÄÄ
Pilot Assist -järjestelmän komponenttien
huollon saa tehdä vain huoltokorjaamossa suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
Pilot Assist säätää nopeutta kaasunpainalluksilla
ja jarrutuksilla. On normaalia, että jarruista kuuluu
heikko ääni, kun Pilot Assist niitä.
VAROITUS
Pilot Assist ei ole törmäyksiä ehkäisevä järjestelmä. Kuljettajan pitää puuttua tilanteeseen,
jos järjestelmä ei havaitse edessä olevaa ajoneuvoa.
Pilot Assist ei jarruta ihmisten tai eläinten eikä
pienten ajoneuvojen, esim. polku- tai moottoripyörien vuoksi. Ei myöskään matalien perävaunujen, vastaantulevien, hitaasti liikkuvien
tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja esineiden
vuoksi.
Älkää käyttäkö Pilot Assist -järjestelmää esim.
kaupunkiliikenteessä, risteyksissä, liukkaalla,
kun ajoradalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa, näkyvyyden
ollessa huono, mutkaisilla teillä tai poistumisja liityntärampeilla.
Nopeuksien osoittaminen.
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
Tallennettu nopeus
Aktivoi/deaktivoi Pilot Assist -toiminnon
Edessä olevan ajoneuvon nopeus.
Vaihtaa Pilot Assist -toiminnon Mukautuvaan
nopeudensäätimeen
Oman auton ko. nopeus.
Vähentää etäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
Vaihtaa Mukautuvan nopeudensäätimen Pilot
Assist -toimintoon
Lisää etäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
Toimintojen symbolit
}}
291
KULJETTAJAN TUKI
||
Törmäysvaaran varoitus
Head-up-näyttö*
•
•
•
•
•
Huomiovalot.
Vilkkuva symboli kiinnittää kuljettajan huomion.
Pilot Assist käyttää noin 40 % käyttöjarrun kapasiteetista. Jos autoa pitää jarruttaa voimakkaammin kuin mistä Pilot Assist selviytyy, ja kuljettaja
ei jarruta, aktivoidaan varoitusvalo ja varoitusääni
City Safety -järjestelmästä huomauttamaan kuljettajalle välittömän asiaan puuttumisen välttämättömyydestä.
Jos auto on varustettu Head-up-näytöllä*, varoitus näytetään tuulilasissa vilkkuvalla symbolilla.
292
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset* (s. 297)
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
Etäisyysvaroitus* (s. 313)
Head-up -näyttö* (s. 108)
VAROITUS
Pilot Assist varoittaa vain kamera- ja tutkayksikön havaitsemista ajoneuvoista, joten varoitus voi jäädä pois tai tapahtua viiveellä. Älkää
odottako varoitusta vaan jarruttakaa, kun se
on tarpeen.
HUOM
Varoitusvaloa voi olla vaikea havaita, jos auringonpaiste on voimakas, tai aurinkolaseja käytettäessä.
Automaattinen jarrutus Pilot Assist* -toiminnon avulla (s. 296)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pilot Assist* -toiminnon aktivointi ja käynnistys (s. 293)
•
Pilot Assist* -toiminnon deaktivointi/aktivointi
uudelleen (s. 295)
•
Pilot Assist* -toiminnon aikaetäisyyden asettaminen (s. 294)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN TUKI
Pilot Assist* -toiminnon aktivointi ja
käynnistys
Muussa tapauksessa se näkyy oikealle osoittavan
nuolen ulkonäössä symbolin yhteydessä - VALKOINEN = käytettävissä.
HUOM
Huomatkaa, että aputoiminto Pilot Assist toimii vain, kun kuljettajalla on kädet ohjauspyörässä.
KELTAINEN symboli ja vilkkuva VALKOINEN
nuoli tarkoittavat tulevaa vaihtoa valmiustilaan.
Mukautuvan nopeudensäätimen ollessa valmiustilassa:
1.
2.
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
Jotta Pilot Assist voidaan käynnistää, edellytetään
seuraavaa:
•
Edessä oleva ajoneuvo on kohtuullisella etäisyydellä.
•
Kameran täytyy voida "nähdä" ajokaistan
sivumerkinnät.
•
Oman ajoneuvon nopeus on alle 50 km/h
(30 mph).
Käytettävyys esitetään symbolin
värillä (VALKOINEN = käytettävissä), jos Pilot Assist on valittu.
Painakaa painiketta ▶ (4).
> Symboli näytetään ja Pilot Assist asetetaan valmiustilaan.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
> Pilot Assist käynnistyy.
(1).
Mukautuvan nopeudensäätimen ollessa käynnistettynä:
–
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pilot Assist* (s. 290)
Pilot Assist* -toiminnon deaktivointi/aktivointi
uudelleen (s. 295)
•
Pilot Assist* -toiminnon aikaetäisyyden asettaminen (s. 294)
•
Automaattinen jarrutus Pilot Assist* -toiminnon avulla (s. 296)
•
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset* (s. 297)
Painakaa painiketta ▶ (4).
> Pilot Assist käynnistyy.
Kädet ohjauspyörällä
Edellytys Pilot Assist -toiminnon toiminnalle on,
että kuljettaja pitää kädet ohjauspyörällä, minkä
järjestelmä jatkuvasti tarkastaa - jos näin ei ole,
kuljettajaa kehotetaan teksti-ilmoituksella ohjaamaan autoa aktiivisesti. Jos niin ei tapahdu, saadaan akustinen varoitussignaali.
Jos myöskään se ei saa kuljettajaa asettamaan
käsiään ohjauspyörään, Pilot Assist suljetaan.
Ohjauspyörän painikkeen
painallus aktivoi
Pilot Assist -toiminnon uudelleen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 293
KULJETTAJAN TUKI
Pilot Assist* -toiminnon
aikaetäisyyden asettaminen
HUOM
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen
sallimaa aikaetäisyyttä.
Pilot Assist voidaan asettaa useille eri aikaetäisyyksille.
Edellä olevaan ajoneuvoon voidaan valita eri aikavälejä ja
tämä esitetään kuljettajan näytössä 1-5 vaakaviivana - mitä
useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa
noin 1 sekuntia edessä olevaan
ajoneuvoon, 5 viivaa vastaa noin 3 sekuntia.
Jos Pilot Assist ei aktivoinnin yhteydessä
tunnu vaikuttavan, syynä voi olla, että aikaetäisyys edessä olevaan ajoneuvoon estää
nopeuden lisäämisen.
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi tulee
etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
Aikaetäisyyden säädin.
Aikaetäisyyden vähentäminen
Sama symboli esitetään myös, kun toiminto Etäisyysvaroitin on aktivoitu
Aikaetäisyyden lisääminen
–
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pilot Assist* (s. 290)
Pilot Assist* -toiminnon aktivointi ja käynnistys (s. 293)
Etäisyysosoitus
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta (1) tai (2)
aikaetäisyyden pienentämiseksi tai suurentamiseksi.
> Etäisyysosoitus (3) näyttää ko. aikaetäisyyden.
Pilot Assist* -toiminnon deaktivointi/aktivointi
uudelleen (s. 295)
•
Automaattinen jarrutus Pilot Assist* -toiminnon avulla (s. 296)
•
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset* (s. 297)
Voidakseen seurata edellä ajavaa autoa pehmeällä ja miellyttävällä tavalla Pilot Assist sallii
aikavälin vaihdella selvästi tietyissä paikoissa. Pienellä nopeudella, kun etäisyydet tulevat lyhyiksi,
Pilot Assist lisää aikaväliä hieman.
Huomatkaa, että pienet aikaetäisyydet antavat
kuljettajalle lyhyen ajan reagoida ja toimia, jos
tapahtuu jotain odottamatonta.
294
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN TUKI
Pilot Assist* -toiminnon
deaktivointi/aktivointi uudelleen
Valmiustila kuljettajan asiaan puuttumisen
takia
Kun suuntavilkkuja käytetään tai kaasupolkimeen
vaikutetaan, Pilot Assist kytkeytyy tilapäisesti pois
ja jatkaa valmiustilassa. Kun tilanne muuttuu, Pilot
Assist aktivoituu uudelleen automaattisesti.
Automaattinen uudelleenaktivointi valmiustilasta
voidaan tehdä 1 minuutin kuluessa - sen jälkeen
Pilot Assist pitää aktivoida manuaalisesti ohjaus.
pyörän painikkeella
Pilot Assist deaktivoituu ja asettuu valmiustilaan,
jos:
•
•
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
Pilot Assist -toiminnon deaktivointi ja
asettaminen valmiustilaan
1.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
> Pilot Assist asettuu valmiustilaan.
2.
Painakaa painiketta ◀ (2).
> Pilot Assist sulkeutuu ja vaihtaa Mukautuvan nopeudensäätimen valmiustilaan.
(1).
tai
–
Painakaa painiketta ◀ (2).
> Pilot Assist sulkeutuu ja vaihtaa Mukautuvan nopeudensäätimen aktiiviseen tilaan.
käyttöjarrua painetaan
Automaattinen aktivoinnin poisto voi johtua seuraavista seikoista:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon.
Tämän jälkeen kuljettaja ei saa enää ohjaussuosituksia ja kuljettajan täytyy itse hallita sekä
nopeutta että etäisyyttä - tai kuljettaja voi aktivoida Pilot Assist -toiminnon manuaalisesti
ohjauspyörän painikkeella
.
Automaattinen valmiustila
Pilot Assist on riippuvainen muista järjestelmistä,
esim. Elektronisesta vakautuksenhallinnasta. Jos
jokin näitä järjestelmistä lakkaa toimimasta, Pilot
Assist suljetaan automaattisesti.
Automaattisen deaktivoinnin yhteydessä kuuluu
merkkiääni ja ilmoitus esitetään kuljettajan näytössä. Kuljettajan pitää tällöin puuttua asiaan ja
itse sovittaa nopeus ja etäisyys edellä olevaan
ajoneuvoon ja muuhun liikenteeseen.
kamera ei "näe" ajokaistan sivumerkintöjä
edessä oleva ajoneuvo ei ole kohtuullisella
etäisyydellä
käsiä ei pidetä ohjauspyörällä
kuljettaja irrottaa turvavyönsä
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri
pyörät menettävät otteensa tiehen
jarrujen lämpötila on korkea
seisontajarru aktivoidaan
kamera- ja tutkayksikkö on esim. märän
lumen tai rankkasateen peittämä (kameran
linssi/tutka-aallot eivät pysty toimimaan).
Pilot Assist -toiminnon
uudelleenaktivointi valmiustilasta
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1).
> Nopeudeksi asetetaan viimeksi tallennettu
nopeus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pilot Assist* (s. 290)
Pilot Assist* -toiminnon aktivointi ja käynnistys (s. 293)
•
Automaattinen jarrutus Pilot Assist* -toiminnon avulla (s. 296)
•
Pilot Assist* -toiminnon aikaetäisyyden asettaminen (s. 294)
•
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset* (s. 297)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 295
KULJETTAJAN TUKI
Automaattinen jarrutus Pilot Assist*
-toiminnon avulla
Näin toimii automaattinen jarrutus Pilot Assist toiminnon avulla.
Hitaassa liikenteen ryömintäajon yhteydessä
tapahtuvien lyhyiden pysähdysten tai liikennevalojen yhteydessä ajo palautetaan automaattisesti,
jos pysähdys ei ylitä n. 3 sekuntia - jos kestää
kauemmin, ennen kuin edessä oleva auto alkaa
jälleen liikkua, Pilot Assist asetetaan valmiustilaan, johon kuuluu automaattinen jarrutus.
–
Pilot Assist aktivoidaan uudelleen jollain seuraavista tavoista:
•
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
.
Painakaa kaasupoljinta.
> Pilot Assist palauttaa edessä olevan ajoneuvon seurannan, jos se alkaa ajaa
eteenpäin n. 6 sekunnin kuluessa.
HUOM
Pilot Assist voi pitää auton paikallaan enintään 5 minuuttia – sen jälkeen seisontajarru
kytketään ja toiminto poistetaan toiminnasta.
Ennen kuin Pilot Assist voidaan aktivoida
uudelleen, seisontajarru on vapautettava.
Automaattisen jarrutuksen päättyminen
Tietyissä tilanteissa automaattinen jarrutus keskeytyy seistäessä paikallaan ja Pilot Assist aset-
296
tuu valmiustilaan. Se tarkoittaa, että jarrut irrottavat ja auto voi alkaa rullata - kuljettajan pitää sen
vuoksi puuttua tilanteeseen ja jarruttaa itse auton
pitämiseksi paikallaan.
•
Pilot Assist* -toiminnon aikaetäisyyden asettaminen (s. 294)
•
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset* (s. 297)
Näin voi tapahtua seuraavissa tilanteissa:
•
•
•
•
kuljettajan asettaa jalan jarrupolkimelle
seisontajarru kytketään
vaihteenvalitsin siirretään P-. N- tai R-asentoon
kuljettaja asettaa Pilot Assist -toiminnon valmiustilaan.
Seisontajarrun automaattinen aktivointi
Tietyissä tilanteissa jonoavustaja kytkeytyy seisontajarru auton pitämiseksi jatkuvasti paikallaan.
Tämä tapahtuu, jos:
•
•
•
•
kuljettaja avaa oven tai irrottaa turvavyön
Pilot Assist on pitänyt auton paikallaan
kauemmin kuin n. 5 minuuttia
jarrut ovat ylikuumentuneet
moottori sammutetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pilot Assist* (s. 290)
Pilot Assist* -toiminnon aktivointi ja käynnistys (s. 293)
Pilot Assist* -toiminnon deaktivointi/aktivointi
uudelleen (s. 295)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN TUKI
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset*
Pilot Assist -toiminnon toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Toiminto Pilot Assist on apuväline, joka voi helpottaa kuljettajan toimia ja auttaa kuljettajaa
monissa tilanteissa. Kuljettaja on kuitenkin aina
kaikissa tilanteissa vastuussa turvallisen etäisyyden säilyttämisestä ympäristöön ja auton asianmukaisesta pitämisestä ajokaistalla.
varmistettava, että auton etäisyys kyseisiin esteisiin on riittävä.
TÄRKEÄÄ
Pilot Assist voi sulkeutua tai sen toiminta voi
huonontua, jos:
•
kaistamerkinnät ovat kuluneet, ne puuttuvat tai menevät ristiin.
•
kaistojen rajoissa on epäselvyyttä, esim.
kaistojen jakautuessa tai yhdistyessä,
poistumisramppien kohdalla tai jos kaistamerkintöjä on useita.
•
•
•
ajoradalla tai sen vieressä on reunoja tai
muita linjoja kuin kaistamerkintöjä, esim.
jalkakäytävän reunoja, tienpinnan saumoja tai paikkoja, kaiteiden reunoja, tienreunoja tai teräviä varjoja.
kaista on kapea tai mutkainen.
sää on huono, sataa vettä tai lunta, on
sumuista tai loskaista tai heikko valaistus
huonontaa näkyvyyttä, vastavalo, märkä
ajorata jne.
Kuljettajan on oltava myös tietoinen siitä, että
Pilot Assist -järjestelmällä on seuraavia rajoituksia:
•
Korkeita jalkakäytävän reunoja, kaiteita,
tilapäisiä esteitä (liikennekartioita, kaiteita
jne.) ei havaita. Ne voidaan myös tunnistaa virheellisesti kaistamerkinnöiksi, jolloin on olemassa vaara siitä, että auto
osuu näihin esteisiin. Kuljettajan on itse
•
Kamera- ja tutkayksikkö ei pysty havaitsemaan kaikkia liikenteessä vastaan tulevia
esineitä ja esteitä, esim. ajoradan kuoppia, paikallaan olevia esteitä tai esineitä,
jotka peittävät ajoradan kokonaan tai osittain.
•
Pilot Assist ei "näe" jalankulkijoita, eläimiä yms.
•
Toiminnon suosittelemien ohjausliikkeiden voimakkuus on rajallinen, joten se ei
voi aina auttaa kuljettajaa ohjaamaan ja
pitämään autoa kaistalla.
Kuljettajalla on aina mahdollisuus korjata tai säätää Pilot Assist -toiminnon kutakin ohjaustoimenpidettä ja kääntää itse ohjauspyörää haluttuun
tilaan.
Mäkiset tiet ja/tai raskas kuorma
Huomatkaa, että Pilot Assist on ensisijaisesti tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla teillä ajettaessa.
Toiminnolla voi olla vaikeuksia säilyttää oikea
etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon ajettaessa jyrkissä alamäissä, raskaalla kuormalla tai perävaunua vetäen - olkaa tällöin erityisen tarkkaavainen
ja valmis jarruttamaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 297
KULJETTAJAN TUKI
||
Muuta
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
Tutkayksikkö
Useat kuljettajan tukijärjestelmät käyttävät tutkayksikköä, jonka tehtävänä on havaita muita ajoneuvoja.
•
•
Pilot Assist* (s. 290)
City Safety (s. 316)
HUOM
Toiminto käyttää auton tutkayksikköä, jolla on
tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale "Tutkayksikön rajoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
298
Pilot Assist* (s. 290)
Pilot Assist* -toiminnon aktivointi ja käynnistys (s. 293)
Pilot Assist* -toiminnon deaktivointi/aktivointi
uudelleen (s. 295)
Seuraavat toiminnot käyttävät tutkayksikköä:
•
•
•
•
Etäisyysvaroitus*
Mukautuva nopeudensäädin*
•
Pilot Assist* -toiminnon aikaetäisyyden asettaminen (s. 294)
•
Automaattinen jarrutus Pilot Assist* -toiminnon avulla (s. 296)
•
•
Tutkayksikön rajoitukset (s. 299)
Tutkayksikön muuttaminen voi tehdä sen käytön
laittomaksi.
Kamerayksikön rajoitukset (s. 306)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Pilot Assist*
City Safety
Tutkayksikön rajoitukset (s. 299)
Tutkayksiköiden tyyppihyväksyntä (s. 302)
Etäisyysvaroitus* (s. 313)
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN TUKI
Tutkayksikön rajoitukset
Tutkayksikössä on tiettyjä rajoituksia, mikä myös
rajoittaa yksikön käyttämiä toimintoja.
Yksikkö tukossa
Merkitty alue täytyy pitää vapaana tarroista, esineistä
yms.
Tutkayksikkö on sijoitettu tuulilasin yläosan sisäpuolelle, yhdessä auton kamerayksikön kanssa.
Seuraava taulukko näyttää esimerkkejä mahdollisista syistä ilmoituksen esittämiseen sekä sopivan toimenpiteen:
TÄRKEÄÄ
Älkää asettako, liimatko tai asentako mitään
tuulilasin ulko- tai sisäpuolelle, kamera- ja tutkayksikön eteen tai ympärille – se voi häiritä
kamera- ja tutkayksikköön perustuvia toimintoja.
Jos kuljettajan näyttö esittää tämän
symbolin ja ilmoituksen Tuulilasin
anturi Anturi tukossa, katso
käyttöopasta, se tarkoittaa, että
kamera- ja tutkayksikkö ei voi havaita muita ajoneuvoja auton edessä.
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä on likainen tai jään tai
lumen peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä liasta, jäästä ja
lumesta.
Tiheä sumu, voimakas vesi- tai lumisade tukkivat tutkasignaalien kulun tai
kameran näkymän.
Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa.
}}
299
KULJETTAJAN TUKI
||
Syy
Toimenpide
Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien
kulun tai kameran näkymän.
Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan
ollessa luminen.
Tuulilasin sisäpuolen ja kamera- ja tutkayksikön välille on tullut likaa.
Hakeutukaa korjaamolle tuulilasin puhdistamiseksi yksikön kotelon sisäpuolelta
- valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
joka ajaa oman autonne ja edessä olevan
ajoneuvon väliin.
HUOM
Pitäkää tuulilasi puhtaana kamera- ja tutkayksikön edestä.
Pienet ajoneuvot, esim. moottoripyörät tai
ajoneuvot, jotka eivät aja kaistan keskellä,
voivat jäädä havaitsematta.
Tutkayksikön kyky havaita edellä oleva ajoneuvo
heikkenee voimakkaasti, jos:
•
Kaarteissa tutkayksikkö voi havaita väärän
ajoneuvon tai kadottaa havaitun ajoneuvon
näkyvistään.
edessä olevan ajoneuvon nopeus eroaa paljon oman auton nopeudesta
Rajoittunut näkökenttä
Tutkayksikön näkökenttä on rajoittunut. Tietyissä
tilanteissa ei toista ajoneuvoa havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua myöhemmin.
Tutkayksikön näkökenttä.
Tutkayksikkö voi joskus voi havaita lähellä
olevan ajoneuvon myöhään - esim. sellaisen,
300
KULJETTAJAN TUKI
Matalat perävaunut
Vaurioitunut tuulilasi
TÄRKEÄÄ
Vaihdettaessa tuulilasi pitää kamera- ja tutkayksikkö kalibroida uudelleen korjaamolla, jotta
varmistetaan auton kaikkien kamera- ja tutkaperustaisten järjestelmien toiminta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
TÄRKEÄÄ
Matala perävaunu tutkan katvealueella.
Tutkayksikön voi olla vaikea tai mahdoton havaita
myös matalia perävaunuja – siksi kuljettajan täytyy olla erityisen tarkkaavainen ajaessaan matalan
perävaunun takana mukautuvan vakionopeudensäätimen tai Pilot Assist -järjestelmän ollessa
aktivoitu.
Korkeat lämpötilat
Matkustamon lämpötilan ollessa korkea kameraja tutkayksikkö saattaa kytkeytyä tilapäisesti pois
päältä noin 15 minuutin kuluttua moottorin käynnistyksestä elektroniikan suojaamiseksi. Kun lämpötila on laskenut riittävästi, kamera- ja tutkayksikkö käynnistyy uudelleen automaattisesti.
Jos tuulilasiin syntyy halkeama, naarmu tai
kivenisku kamera- ja tutkayksikön jonkin
"ikkunan" eteen, ja se peittää
n. 0,5 x 3,0 mm:n suuruisen pinnan (tai suuremman), pitää ottaa yhteys korjaamoon tuulilasin vaihtoa varten – valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Mikäli toimenpiteisiin ei ryhdytä, kamera- ja
tutkayksikköä käyttävien kuljettajan tukijärjestelmien suorituskyky voi huonontua.
Huolto
Jotta kamera- ja tutkayksikkö toimisi oikein, täytyy
tuulilasi yksikön edessä pitää puhtaana liasta,
jäästä ja lumesta sekä puhdistaa säännöllisesti
vedellä ja autonpesuaineella.
HUOM
Jotta tutkayksikköä käyttävän kuljettajan apujärjestelmän toiminta ei vaarannu, huonone tai
ole virheellistä, myös seuraavat ohjeet pätevät:
•
•
•
Volvo suosittelee, että kamera- ja tutkayksikön edessä olevan alueen halkeamia,
naarmuja tai kiveniskemiä ei korjata – sen
sijaan tulee koko tuulilasi vaihtaa.
Ottakaa ennen tuulilasin vaihtoa yhteys
Volvon valtuutettuun tekniseen palveluun
varmistaaksenne, että oikea tuulilasi tilataan ja asennetaan.
Vaihdettaessa pitää asentaa saman tyyppiset tai Volvon hyväksymät tuulilasinpyyhkimet.
Kamera- ja tutkayksikköä peittävä lika, jää ja
lumi heikentävät toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen mahdottomaksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Tutkayksikkö (s. 298)
Kamerayksikön rajoitukset (s. 306)
Etäisyysvaroittimen rajoitukset* (s. 315)
Mukautuvan nopeudensäätimen* rajoitukset
(s. 288)
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset* (s. 297)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 321)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 301
KULJETTAJAN TUKI
Tutkayksiköiden tyyppihyväksyntä
Auton tutkayksiköiden tyyppihyväksyntä voidaan
lukea seuraavasta taulukosta.
Markkina-alue
ACCA
BLISB
Symboli
Tyyppihyväksyntä
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
✓
Brasilia
Modelo: L2C0055TR
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Eurooppa
✓
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC. The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics &
Safety / 2151 E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
TRA
✓
REGISTERED No: ER37536/15
DEALER No: DA37380/15
Yhdistyneet Arabiemiraatit
TRA
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
302
KULJETTAJAN TUKI
Markkina-alue
ACCA
BLISB
Symboli
Tyyppihyväksyntä
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Indonesia
✓
38806/SDPPI/2015
4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordania
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Marokko
✓
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
Moldavia
✓
Singapore
✓
1024
✓
Complies with IDA Standards DA105753
TA-2014/1824
✓
APPROVED
Etelä-Afrikka
✓
TA-2014/2390
APPROVED
}}
303
KULJETTAJAN TUKI
||
Markkina-alue
ACCA
BLISB
✓
Taiwan
A
B
Symboli
Tyyppihyväksyntä
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB15LP0680T0
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
304
Tutkayksikkö (s. 298)
Tutkayksikön rajoitukset (s. 299)
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
Blind Spot Information* (s. 350)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN TUKI
Kamerayksikkö
Useat kuljettajan tukijärjestelmät käyttävät kamerayksikköä, jonka tehtävänä on esim. tunnistaa
tien sivuviivat tai liikennemerkit.
•
•
•
•
Driver Alert Control (s. 325)
Pilot Assist* (s. 290)
Liikennemerkki-informaatio* (s. 309)
Kaukovalojen aktivointi/deaktivointi (s. 137)
Seuraavat toiminnot käyttävät kamerayksikköä:
•
•
•
•
•
•
•
Mukautuva nopeudensäädin
Kaista-avustaja
Driver Alert Control
Pilot Assist*
City Safety
Liikennemerkki-informaatio
Automaattiset kaukovalot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kamerayksikön rajoitukset (s. 306)
Kaista-avustaja* (s. 327)
City Safety (s. 316)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 305
KULJETTAJAN TUKI
Kamerayksikön rajoitukset
Yksikkö tukossa
Kamerayksikössä on tiettyjä rajoituksia, mikä
myös rajoittaa yksikön käyttämiä toimintoja.
Alentunut näkyvyys
Kamerassa on rajoituksia, jotka muistuttavat
ihmisen silmän vastaavia, eli se "näkee" huonommin esim. kovassa lumi- tai vesisateessa, tiheässä
sumussa tai voimakkaassa pöly- tai lumituiskussa.
Sellaisissa olosuhteissa kameratunnistimen toiminnot voivat rajoittua voimakkaasti tai deaktivoitua tilapäisesti.
Voimakas vastavalo, heijastukset ajoradassa, likainen tienpinta tai epäselvät ajokaistan sivumerkinnät voivat voimakkaasti rajoittaa toimintoa, kun
kameraa käytetään lukemaan ajorataa, havaitseman jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja muita ajoneuvoja.
306
TÄRKEÄÄ
Älkää asettako, liimatko tai asentako mitään
tuulilasin ulko- tai sisäpuolelle, kamera- ja tutkayksikön eteen tai ympärille – se voi häiritä
kamera- ja tutkayksikköön perustuvia toimintoja.
Merkitty alue täytyy pitää vapaana tarroista, esineistä
yms.
Kamerayksikkö on sijoitettu tuulilasin yläosan
sisäpuolelle, yhdessä auton tutkayksikön kanssa.
Jos kuljettajan näyttö esittää tämän
symbolin ja ilmoituksen Tuulilasin
anturi Anturi tukossa, katso
käyttöopasta, se tarkoittaa, että
kamera- ja tutkayksikkö ei voi havaita muita ajoneuvoja auton edessä.
Seuraava taulukko näyttää esimerkkejä mahdollisista syistä ilmoituksen esittämiseen sekä sopivan toimenpiteen:
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä on likainen tai jään
tai lumen peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä liasta, jäästä ja lumesta.
Tiheä sumu, voimakas vesi- tai lumisade tukkivat tutkasignaalien
kulun tai kameran näkymän.
Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa.
Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien kulun tai kameran näkymän.
Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan ollessa
luminen.
KULJETTAJAN TUKI
Syy
Toimenpide
Tuulilasin sisäpuolen ja kamera- ja tutkayksikön välille on tullut likaa.
Hakeutukaa korjaamolle tuulilasin puhdistamiseksi yksikön kotelon sisäpuolelta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Voimakas vastavalo
Ei toimenpiteitä. Kamerayksikkö palautetaan automaattisesti, kun valaistusolosuhteet
ovat suotuisammat.
HUOM
Pitäkää tuulilasi puhtaana kamera- ja tutkayksikön edestä.
Korkeat lämpötilat
Matkustamon lämpötilan ollessa korkea kameraja tutkayksikkö saattaa kytkeytyä tilapäisesti pois
päältä noin 15 minuutin kuluttua moottorin käynnistyksestä elektroniikan suojaamiseksi. Kun lämpötila on laskenut riittävästi, kamera- ja tutkayksikkö käynnistyy uudelleen automaattisesti.
varmistaaksenne, että oikea tuulilasi tilataan ja asennetaan.
Vaurioitunut tuulilasi
TÄRKEÄÄ
Jos tuulilasiin syntyy halkeama, naarmu tai
kivenisku kamera- ja tutkayksikön jonkin
"ikkunan" eteen, ja se peittää
n. 0,5 x 3,0 mm:n suuruisen pinnan (tai suuremman), pitää ottaa yhteys korjaamoon tuulilasin vaihtoa varten – valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Mikäli toimenpiteisiin ei ryhdytä, kamera- ja
tutkayksikköä käyttävien kuljettajan tukijärjestelmien suorituskyky voi huonontua.
Jotta tutkayksikköä käyttävän kuljettajan apujärjestelmän toiminta ei vaarannu, huonone tai
ole virheellistä, myös seuraavat ohjeet pätevät:
•
Volvo suosittelee, että kamera- ja tutkayksikön edessä olevan alueen halkeamia,
naarmuja tai kiveniskemiä ei korjata – sen
sijaan tulee koko tuulilasi vaihtaa.
•
Ottakaa ennen tuulilasin vaihtoa yhteys
Volvon valtuutettuun tekniseen palveluun
•
Vaihdettaessa pitää asentaa saman tyyppiset tai Volvon hyväksymät tuulilasinpyyhkimet.
TÄRKEÄÄ
Vaihdettaessa tuulilasi pitää kamera- ja tutkayksikkö kalibroida uudelleen korjaamolla, jotta
varmistetaan auton kaikkien kamera- ja tutkaperustaisten järjestelmien toiminta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Huolto
Jotta kamera- ja tutkayksikkö toimisi oikein, täytyy
tuulilasi yksikön edessä pitää puhtaana liasta,
jäästä ja lumesta sekä puhdistaa säännöllisesti
vedellä ja autonpesuaineella.
HUOM
Kamera- ja tutkayksikköä peittävä lika, jää ja
lumi heikentävät toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen mahdottomaksi.
}}
307
KULJETTAJAN TUKI
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
308
Kamerayksikkö (s. 305)
Tutkayksikön rajoitukset (s. 299)
Kaista-avustaja* (s. 327)
Driver Alert Control -toiminnon rajoitukset
(s. 327)
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset* (s. 297)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 321)
Liikennemerkki-informaation rajoitukset*
(s. 313)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN TUKI
Liikennemerkki-informaatio*
VAROITUS
Toiminto Liikennemerkki-informaatio (Road Sign
Information – RSI) auttaa kuljettajaa havainnoimaan, mitä nopeuteen liittyviä liikennemerkkejä ja
tiettyjä kieltomerkkejä auto ohittaa.
RSI ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on
tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
Kuljettajalla on aina perimmäinen vastuu
auton turvallisesta ajamisesta sekä lakien ja
tieliikennemääräysten noudattamisesta.
Merkkinäyttö ja Liikennemerkkiinformaatio
Toiminto Liikennemerkki-informaatio (Road Sign
Information - RSI) rekisteröi ja näyttää liikennemerkkejä eri tavoin liikennemerkistä ja tilanteesta
riippuen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Merkkinäyttö ja Liikennemerkki-informaatio
(s. 309)
•
•
Nopeuskameran tiedot (s. 311)
•
Liikennemerkki-informaation rajoitukset*
(s. 313)
Liikennemerkki-informaation aktivointi/deaktivointi (s. 312)
Esimerkki luettavista merkeistä3.
RSI antaa tietoja mm. kulloisestakin nopeudesta,
moottoritien tai moottoriliikennetien alkamisesta/
päättymisestä sekä ohituskielloista ja kielletystä
ajosuunnasta.
Tapauksessa, jossa sekä merkki moottoritiestä/
moottoriliikennetiestä että merkki suurimmasta
sallitusta nopeudesta ohitetaan, RSI valitsee suurimman sallitun nopeuden merkkisymbolin näyttämisen.
3
4
Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain joitakin esimerkkejä.
Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain joitakin esimerkkejä.
Esimerkkejä rekisteröidystä nopeusinformaatiosta4.
Kun RSI on reksiteröinyt määrätyn nopeuden liikennemerkin, kuljettajan näyttö esittää merkin
symbolina ja punaisen merkinnän nopeusasteikossa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 309
KULJETTAJAN TUKI
||
Yhdessä voimassa olevan
nopeusrajoituksen symbolin
kanssa voidaan esittää myös
täydentävä merkki, esim. ohituskielto tai kielletty ajosuunta.
Kaikki rajoitukset päättyvät.
Jos ohitetaan kielletyn ajosuunnan merkin sitä koskevalla puolella, kuljettajaa varoitetaan vilkkuvalla, tämä merkin symbolilla
kuljettajan näytössä.
Moottoritie päättyy.
Kuljettaja voi saada myös kuuluvan varoituksen
ajaessaan kiellettyyn ajosuuntaan, jos toiminto
Äänimerkkivaroitus on aktivoitu – ks. otsikko
"Äänivaroituksen aktivointi/deaktivointi" kappaleessa "Liikennemerkki-informaation aktivointi/
deaktivointi".
Tämän jälkeen merkkitiedot piilotetaan, kunnes
seuraava nopeusrajoitukseen liittyvä kyltti havaitaan.
Lisäkilvet
Tietyt nopeudet ovat voimassa
esim. vasta tietyn osuuden jälkeen tai tiettynä vuorokaudenaikana. Kuljettajan huomio
kiinnitetään asiaan lisäkyltin
symbolilla nopeussymbolin alla.
Kuljettajan näytön symbolitäydennys näyttää tällöin joko "DIST" tai "TIME".
Lisäkyltin symboli tyhjän kehyksen muodossa kuljettajan näytön nopeussymbolin alapuolella
merkitsee sitä, että RSI on
havainnut lisäkilven, jossa on
täydentävää informaatiota ko.
nopeusrajoitukselle.
Jos RSI havaitsee merkin, joka voi sisältää sen,
että ko. nopeusrajoitus lakkaa - esim. moottoritien
päättyessä - kuljettajan näyttö näyttää vastaavaa
liikennemerkkiä 10-30 sekuntia.
Esimerkkejä sellaisista merkeistä ovat:
Esimerkkejä lisäkilvistä4.
310
Sateeseen liittyvä lisäkilpi näytetään vain, jos tuulilasinpyyhkimiä käytetään.
Jos autoon on yhdistetty perävaunu ja ohitetaan
nopeusmerkki varustettuna lisäkilvellä "perävaunu", ko. nopeus esitetään kuljettajan näytössä.
Rajoitus tai moottoritie päättyy
4
Joskus ilmoitetaan eri nopeusrajoituksia samalle
tielle - lisäkilpi ilmoittaa tällöin, missä olosuhteissa nopeudet ovat voimassa. Kyseessä voi olla
erityisen onnettomuusaltis tieosuus esim. sateella
ja/tai sumussa.
Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain joitakin esimerkkejä.
KULJETTAJAN TUKI
Sensus Navigation
Nopeuskameran tiedot
Jos auto on varustettu Sensus Navigation -järjestelmällä, nopeuteen liittyvä informaatio noudetaan
navigontiyksiköstä seuraavissa tapauksissa:
Jos autossa on Sensus Navigation, se voi ilmoittaa lähestyvistä nopeuskameroista kuljettajan
näytössä.
•
Epäsuoran nopeusmerkin5, kuten moottoritie,
moottoriliikennetie ja taajama, yhteydessä.
•
Jos aikaisemmin havaitun merkin ei katsota
enää olevan voimassa eikä uutta merkkiä ole
ohitettu.
merkkitietojen aktivointi/aktivoinnin poisto" ja
"Liikennemerkkitietojen rajoitukset".
HUOM
Kaikilla markkina-alueilla ei näytetä navigointikartoilla tietoja nopeuskameroista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
HUOM
Jos navigointiin käytetään autoon ladattua
kolmannen osapuolen sovellusta, ajonopeuteen liittyviä tietoja ei tueta.
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 309)
Liikennemerkki-informaation aktivointi/deaktivointi (s. 312)
Liikennemerkki-informaation rajoitukset*
(s. 313)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 309)
Liikennemerkki-informaation aktivointi/deaktivointi (s. 312)
Nopeuskameravaroitus kuljettajan näytössä.
Jos auto ylittää havaitun
nopeusrajoituksen, kuljettajaa
voidaan varoittaa nopeuskameran lähestyessä, mikäli kyseisen
markkina-alueen navigointikartat sisältävät tietoa nopeuskameroista.
Lisätietoa nopeusvaroituksesta nopeuskameran
yhteydessä on otsikon "Nopeusvaroituksen aktivointi/aktivoinnin poisto" alla osissa "Liikenne-
5
Eri markkina-alueiden välillä voi esiintyä vaihtelua.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 311
KULJETTAJAN TUKI
Liikennemerkki-informaation
aktivointi/deaktivointi
Nopeusvaroitus annetaan siten
että voimassa olevan suurimman sallitun nopeuden sisältävä kuljettajan näytön symboli
vilkkuu tilapäisesti kun nopeus
ylitetään.
Toiminto Liikennemerkki-informaatio (Road Sign
Information - RSI) voidaan aktivoida/deaktivoida.
Liikennemerkki-informaation aktivointi/
deaktivointi
Toiminto aktivoidaan/deaktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä.
–
Painakaa painiketta Road Sign Information
toimintonäkymässä.
> RSI aktivoituu ja painikkeessa on vihreä
merkki – harmaa merkki tarkoittaa, että
RSI on pois toiminnasta.
1.
2.
Painakaa painiketta My Car
Road Sign Information.
3.
Valitkaa Nopeusrajoitusvaroitus nopeusrajoituksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
> Jos toiminto aktivoidaan, näkyviin tulee
nopeusvalitsin.
4.
Säätäkää nopeusvaroituksen antamisen rajaa
ylös-/alaspäin painamalla ylös-/alaspäin
osoittavaa nuolta.
Nopeusvaroituksen aktivointi/
deaktivointi
Nopeusvaroitustoiminto varoittaa kuljettajaa voimassa olevan nopeusrajoituksen ylittymisestä.
Nopeusvaroitus annetaan aina, jos nopeusrajoitus
ylittyy, samalla näytetään nopeuskameratiedot.
Kuljettaja voi ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa
sen käytöstä.
312
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
IntelliSafe
3.
Valitkaa Äänimerkkivaroitus äänivaroituksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Kun toiminto Äänimerkkivaroitus on aktivoitu,
kuljettajaa varoitetaan myös ajettaessa kiellettyyn
ajosuuntaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 309)
Nopeuskameran tiedot (s. 311)
Merkkinäyttö ja Liikennemerkki-informaatio
(s. 309)
Huomatkaa, että tehtyä rajan säätöä ei huomioida, kun kuljettajan näytössä näkyy
nopeuskameran symboli.
Äänivaroituksen aktivointi/deaktivointi
Nopeusvaroituksen yhteydessä voidaan saada
myös äänivaroitus:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Road Sign Information.
IntelliSafe
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN TUKI
Liikennemerkki-informaation
rajoitukset*
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
Toiminnon Liikennemerkki-informaatio (Road
Sign Information - RSI) toiminnallisuus voi olla
tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Esimerkkejä seikoista, jotka saattavat rajoittaa
RSI-toimintoa:
•
•
•
•
Haalistuneet merkit
Kaarteeseen sijoitetut merkit
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 309)
Liikennemerkki-informaation aktivointi/deaktivointi (s. 312)
Kiertyneet tai vaurioituneet merkit
•
Korkealla ajoradan yläpuolelle sijoitetut merkit
Merkkinäyttö ja Liikennemerkki-informaatio
(s. 309)
•
Kamerayksikön rajoitukset (s. 306)
•
Täysin/osittain piilossa olevat tai huonosti
sijoitetut merkit
•
merkit, jotka ovat osittain tai kokonaan huurteen, lumen ja/tai lian peittämiä
•
digitaaliset tiekartat6 ovat vanhentuneet tai
virheelliset.
Etäisyysvaroitus*
Toiminto Etäisyysvaroitus (Distance Alert) varoittaa kuljettajaa, jos aikaetäisyys edellä olevaan
ajoneuvoon tulee liian lyhyeksi.
Etäisyysvaroitus on aktiivinen nopeuksissa
yli 30 km/h (20 mph) ja se reagoi vain edessä
oleviin ajoneuvoihin, jotka kulkevat samaan suuntaan. Vastaan tulevista, hitaasti kulkevista tai paikallaan seisovista ajoneuvoista ei anneta etäisyystietoja.
HUOM
RSI-toiminto voi tulkita tietyn tyyppiset polkupyöräpitimet (liitetty vetoauton sähköliitäntään) perävaunuksi. Sellaisissa tapauksissa
voidaan kuljettajalle näyttää virheellistä
nopeusinformaatiota.
6
Autossa, joka on varustettu toiminnolla Sensus Navigation.
Huomiovalot.
Varoitusvalo näkyy tuulilasissa ja se palaa jatkuvasti, jos aikaetäisyys edellä olevaan ajoneuvoon
on asetettua arvoa lyhyempi.
Jos auto on varustettu Head-up-näytöllä*, varoitus näytetään tuulilasissa vilkkuvalla symbolilla.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 313
KULJETTAJAN TUKI
||
HUOM
Etäisyysvaroitin on poistettu toiminnasta, kun
sopeutuva vakionopeussäädin on aktivoituna.
VAROITUS
Etäisyysvaroitus reagoi vain, jos etäisyys
edessä olevaan ajoneuvoon on lyhyempi kuin
esiasetettu arvo - oman auton nopeuteen ei
vaikuteta.
Etäisyysvaroituksen* aktivointi/
deaktivointi ja aikaetäisyyden
asettaminen
Toiminto Etäisyysvaroitus (Distance Alert) voidaan aktivoida/deaktivoida ja siihen voidaan
asettaa erilaisia aikaetäisyyksiä.
Etäisyysvaroituksen aktivointi/
deaktivointi
Toiminto aktivoidaan/deaktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäisyysvaroituksen* aktivointi/deaktivointi ja
aikaetäisyyden asettaminen (s. 314)
•
•
•
Etäisyysvaroittimen rajoitukset* (s. 315)
Head-up -näyttö* (s. 108)
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
Aikaetäisyyden säädin.
–
Painakaa painiketta Distance Alert toimintonäkymässä.
> Etäisyysvaroitus aktivoidaan/deaktivoidaan, painike näyttää vihreän/harmaan
osoituksen.
Etäisyysvaroituksen aikaetäisyyden
asettaminen
Edellä olevaan ajoneuvoon voidaan valita eri aikavälejä ja
tämä esitetään kuljettajan näytössä 1-5 vaakaviivana - mitä
useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa
noin 1 sekuntia edessä olevaan
ajoneuvoon, 5 viivaa vastaa noin 3 sekuntia.
314
Sama symboli esitetään myös toiminnon Mukautuva nopeudensäädin ollessa aktivoituna.
Aikaetäisyyden vähentäminen
Aikaetäisyyden lisääminen
Etäisyysosoitus
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta (1) tai (2)
aikaetäisyyden pienentämiseksi tai suurentamiseksi.
> Etäisyysosoitus (3) näyttää ko. aikaetäisyyden.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN TUKI
HUOM
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi tulee
etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
Asetettua aikaetäisyyttä käyttää myös toiminto Sopeutuva nopeussäädin.
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen
sallimaa aikaetäisyyttä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Etäisyysvaroitus* (s. 313)
Etäisyysvaroittimen rajoitukset* (s. 315)
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 279)
Etäisyysvaroittimen rajoitukset*
Toiminnon Etäisyysvaroitus (Distance Alert) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Etäisyysvaroitus* (s. 313)
Etäisyysvaroituksen* aktivointi/deaktivointi ja
aikaetäisyyden asettaminen (s. 314)
Tutkayksikön rajoitukset (s. 299)
Voimakas auringonpaiste, heijastukset tai voimakkaat valonvaihtelut sekä aurinkolasien
käyttö voivat aiheuttaa sen, ettei varoitusvalo
tuulilasissa näy.
Huono sää tai mutkaiset tiet voivat vaikuttaa
tutkayksikön mahdollisuuksiin havaita edellä
olevia ajoneuvoja.
Myös ajoneuvojen koko voi vaikuttaa kykyyn
havaita esim. moottoripyöriä. Tämä voi tarkoittaa, että varoitusvalo syttyy asetettua lyhyemmältä etäisyydeltä tai että varoitus satunnaisesti jää pois.
Hyvin korkea nopeus voi myös aiheuttaa valon
syttymisen lyhyemmällä kuin säädetyllä etäisyydellä tunnistimen toimintaetäisyyden rajoitusten takia.
HUOM
Toiminto käyttää auton tutkayksikköä, jolla on
tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale "Tutkayksikön rajoitukset".
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 315
KULJETTAJAN TUKI
City Safety
City Safety varoittaa kuljettajaa visuaalisilla ja
kuuluvilla signaaleilla eteen tulevista jalankulkijoista, pyöräilijöistä ja autoista - auto jarruttaa
automaattisesti, jos kuljettaja ei itse reagoi tilanteeseen riittävän ajoissa.
Toiminto auttaa kuljettajaa jarruttamalla autoa
automaattisesti uhkaavan törmäysvaaran yhteydessä, jos kuljettaja itse ei reagoi ajoissa jarruttamalla ja/tai ohjaamalla sivuun.
City Safety aktivoi lyhyen, voimakkaan jarrutuksen
ja pysäyttää auton normaalitapauksessa juuri
edellä olevan ajoneuvon taakse. Useimmille kuljettajille tämä on kaukana normaalista ajotavasta
ja se voidaan kokea epämiellyttävänä.
City Safety aktivoituu tilanteissa, joissa kuljettajan
olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto ei voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.
City Safety on suunniteltu aktivoitumaan mahdollisimman myöhään tarpeettomien puuttumisten
välttämiseksi.
Kamera- ja tutkayksikön sijainti.
City Safety voi estää törmäyksen tai alentaa törmäysnopeutta.
City Safety on apuväline, joka auttaa kuljettajaa,
joka on vaarassa ajaa jalankulkijan, polkupyöräilijän tai toisen ajoneuvon päälle.
Toiminto City Safety voi auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen esim. ajettaessa jonoissa,
joissa muutokset edellä olevassa liikenteessä
yhdessä tarkkaamattomuuden kanssa voivat johtaa onnettomuuteen.
316
Kuljettaja tai matkustaja ei tavallisesti huomaa
City Safety -järjestelmää - vain tilanteissa, joissa
törmäys on erittäin lähellä.
City Safety voi estää törmäyksen edellä kulkevan
ajoneuvon tai polkupyörän kanssa hidastamalla
auton nopeutta enintään 50 km/h (30 mph).
Jalankulkijan osalta City Safety voi hidastaa
nopeutta enintään 45 km/h (28 mph).
Jos nopeusero on suurempi kuin 50 km/h
(30 mph) tai 45 km/h (28 mph), City Safetyn
automaattinen jarrutus ei voi estää törmäystä,
mutta se voi lieventää törmäyksen seurauksia.
VAROITUS
City Safety on vain apuväline, joka ei toimi kaikissa ajotilanteissa, liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Varoitus aktivoituu vain suuren törmäysvaaran
yhteydessä. Tämä osa sekä osa "City Safety toiminnon rajoitukset" kertovat rajoituksista,
jotka kuljettajan pitää tietää ennen kuin City
Safety -toimintoa käytetään.
Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja
polkupyöräilijöiden vuoksi ovat pois toiminnasta, kun auton nopeus on yli 80 km/h
(50 mph).
City Safety -toiminnon automaattinen jarrutustoiminto voi estää törmäyksen tai rajoittaa törmäysnopeutta. Täyden jarruvaikutuksen varmistamiseksi tulee kuljettajan aina painaa jarrua - myös auton jarruttaessa automaattisesti.
City Safety ei aktivoi automaattista jarrutusta
voimakkaassa kiihdytyksessä.
Kuljettaja vastaa aina oikeasta etäisyyden ja
nopeuden säilyttämisestä - älkää koskaan
odottako törmäysvaroitusta tai City Safety -toiminnon puuttumista tilanteeseen.
Markkina-aluerajoitus
City Safety ei ole käytettävissä kaikissa maissa.
Jos City Safety ei näy keskinäytön Asetuksetvalikossa, autoa ei ole varustettu tällä toiminnolla.
Päävalikon hakupolku: Asetukset
IntelliSafe
My Car
KULJETTAJAN TUKI
Katsaus
Katsaus toimintaan.
Audiovisuaalinen varoitussignaali törmäysvaaran yhteydessä.
Etäisyysmittaus kamera- ja tutkayksiköllä
City Safety suorittaa kolme vaihetta seuraavassa
järjestyksessä:
1.
Törmäysvaroitus
2.
Jarrutusapu
3.
Automaattijarrutus
Törmäysvaroitus
Ensin kuljettajaa varoitetaan lähellä olevasta törmäyksestä.
City Safety voi havaita jalankulkijan, polkupyöräilijän tai ajoneuvon, joka seisoo paikallaan tai ajaa
samaan suuntaan oman auton edessä.
Jalankulkijaan, polkupyöräilijään tai ajoneuvoon,
mukaan lukien osassa "City Safety risteävässä liikenteessä" kuvattuihin ajoneuvoihin, kohdistuvan
törmäysvaaran yhteydessä herätetään kuljettajan
tarkkaavaisuus punaisena vilkkuvalla varoitussignaalilla (1), akustisella signaalilla ja haptisella
varoituksella jarrupulssin muodossa. Alhaisilla
nopeuksilla, kuljettajan tekemässä nopeassa jarrutuksessa tai kaasunpainalluksessa haptista
varoitusta ei muodostu. Jarrupulssin voimakkuus
vaihtelee auton nopeuden mukaan.
Jarrutusapu
Jos törmäysvaara on kasvanut edelleen törmäysvaroituksen jälkeen, jarrutusapu aktivoituu.
Automaattijarrutus voi tietyissä tilanteissa aloittaa
puuttumisen kevyemmällä jarrutuksella siirtyäkseen sitten täyteen jarruvaikutukseen.
Kun City Safety on estänyt törmäyksen paikallaan
olevan kohteen kanssa, auto jää seisomaan odottaen kuljettajan aktiivista toimenpidettä. Jos
autoa on jarrutettu edessä olevan hitaamman ajoneuvon takia, rajoitetaan nopeus samaksi, jota
edessä oleva ajoneuvo käyttää.
Käynnissä oleva jarrutustoimenpide voidaan aina
keskeyttää siten, että kuljettaja painaa voimakkaasti kaasupoljinta.
HUOM
Jarrutusapu vahvistaa kuljettajan jarrutusta, jos
järjestelmä päättelee, ettei jarrutus ole riittävä törmäyksen välttämiseksi.
Kun City Safety™ jarruttaa, syttyvät jarruvalot.
Automaattijarrutus
Viimeisessä kohdassa aktivoidaan automaattinen
jarrutustoiminto.
Kun City Safety aktivoituu ja jarruttaa, kuljettajan
näyttö esittää teksti-ilmoituksen siitä, että toiminto on/on ollut aktiivinen.
Jos kuljettaja tässä tilanteessa ei vielä ole aloittanut väistötoimenpidettä ja törmäysvaara uhkaa,
automaattinen jarrutustoiminto alkaa toimia riippumatta siitä - tämä tapahtuu riippumatta siitä,
jarruttaako kuljettaja vai ei. Jarrutus tapahtuu tällöin täydellä jarrutusteholla törmäysnopeuden
vähentämiseksi tai rajoitetulla jarrutusteholla, jos
se riittää törmäyksen välttämiseen.
City Safety -toimintoa ei saa koskaan käyttää
muuttamaan kuljettajan ajotapaa - jos kuljettaja luottaa itseensä ja antaa City Safety -toiminnon jarruttaa, törmäys tapahtuu ennemmin
tai myöhemmin.
Automaattisen jarrutustoiminnon yhteydessä
myös turvavyönkiristimet saattavat aktivoitua, katsokaa lisätietoja osasta "Turvavyönkiristin".
VAROITUS
}}
317
KULJETTAJAN TUKI
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Varoetäisyyden asettaminen City Safety -toimintoa varten (s. 318)
•
Esteen havaitseminen City Safety -toiminnolla (s. 319)
•
•
•
•
City Safety risteävässä liikenteessä (s. 320)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 321)
City Safety -toiminnon ilmoitukset. (s. 324)
Turvavyönkiristin (s. 61)
Varoetäisyyden asettaminen City
Safety -toimintoa varten
taa myöhemmässä vaiheessa, mikä vähentää
varoitusten kokonaismäärää.
City Safety on aina aktivoituna, mutta toiminnolle
voidaan asettaa varoetäisyys.
Varoetäisyyttä Myöhään tulee käyttää van poikkeustapauksissa, esim. dynaamisessa ajossa.
HUOM
HUOM
City Safety-toimintoa ei voida sulkea, vaan se
aktivoituu automaattisesti käynnistettäessä
moottori/sähkökäytöllä ja on sitten päällä,
kunnes moottori sammutetaan/sähkökäyttö
katkaistaan.
Varoetäisyys määrittää järjestelmän herkkyyden ja
määrittää, millä etäisyydellä visuaaliset, akustiset
ja haptiset varoitukset laukaistaan.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön sovellusnäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
3.
Kohdassa City Safety, valitkaa Myöhään,
Normaali tai Varhain halutun varoetäisyyden asettamiseksi.
IntelliSafe.
Kokeilkaa ensin vaihtoehdolla Varhain. Jos tämä
asetus antaa liian monta varoitusta, mikä tietyissä
tilanteissa voidaan kokea ärsyttäväksi, muuttakaa
varoetäisyydeksi Normaali.
Jos varoitukset koetaan liian usein toistuvina ja
häiritsevinä, varoitusetäisyyttä voidaan pienentää.
Tämä johtaa tällöin siihen, että järjestelmä varoit-
318
City Safety varoittaa kuljettajaa törmäysvaarasta, mutta toiminto ei voi lyhentää kuljettajan reaktioaikaa.
Jotta City Safety on tehokas, suositellaan aina
ajamaan Varhain asetettuna varoitusetäisyydeksi.
HUOM
Vaikka varoitusetäisyydeksi on asetettu
Varhain, varoitukset voidaan tietyissä tilanteissa kokea myöhäisiksi. Esim. suurien
nopeuserojen yhteydessä, tai jos edessä oleva
ajoneuvo jarruttaa voimakkaasti.
KULJETTAJAN TUKI
HUOM
Rear Collision Warning -järjestelmän suuntavilkuilla antama varoitus poistuu toiminnasta,
jos törmäysvaroituksen varoitusetäisyys on
asetettu alhaisimmalle tasolle "Myöhään"
(katso kappale "City Safety -järjestelmän
varoitusetäisyyden asettaminen").
Turvavöiden esikiristys- ja jarrutustoiminnot
ovat kuitenkin edelleen toiminnassa.
VAROITUS
Mikään automaattinen järjestelmä ei voi taata
100 % oikeaa toimintaa kaikissa tilanteissa.
Sen vuoksi älkää koskaan kokeilko City Safety
-toimintoa ihmisiä tai muita ajoneuvoja kohtaan - siihen liittyy vakavan loukkaantumisen
ja hengenmenetyksen vaara.
Esteen havaitseminen City Safety toiminnolla
City Safety -toiminnon havaitsemat esteet ovat
autoja, pyöräilijöitä ja jalankulkijoita.
Ajoneuvo
City Safety™ havaitsee useimmat ajoneuvot,
jotka seisovat paikallaan tai liikkuvat samaan
suuntaan kuin oma auto, ja autot, jotka on selostettu osassa "City Safety risteävässä liikenteessä".
Jotta City Safety™ voisi havaita ajoneuvon
pimeällä, täytyy sen etu- ja takavalaisinten toimia
ja valaista selvästi.
Jos suuria osia polkupyöräilijän kehosta tai polkupyörästä ei ole toiminnon kameran näkyvissä, järjestelmä ei voi havaita polkupyöräilijää.
Jotta toiminto voi havaita polkupyöräilijän, tämän
pitää olla aikuinen ja istua aikuiselle tarkoitetun
polkupyörän päällä.
VAROITUS
Polkupyöräilijä
City Safety on apuväline.
Toiminto ei voi havaita:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää,
että polkupyöräilijän tunnistava toiminto saa mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon ja polkupyörän hahmosta - tämä edellyttää mahdollisuutta erottaa polkupyörä, pää, kädet, olkapäät,
jalat, ylä- ja alavartalo yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion kanssa.
•
kaikkia pyöräilijöitä kaikissa tilanteissa ja
eikä esim. näe osittain peitossa olevia
pyöräilijöitä.
•
polkupyöräilijät vaatteissa, jotka peittävät
kehon ääriviivat.
City Safety (s. 316)
•
Optimaaliset esimerkit siitä, mitä City Safety tulkitsee
polkupyöräilijäksi - selväpiirteisillä kehon ja polkupyörän
ääriviivoilla.
pyöräilijöitä, joilla on kuormana suurehkoja esineitä.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että autoa
ajetaan oikealla tavalla ja turvaetäisyys sovitettuna nopeuteen.
}}
319
KULJETTAJAN TUKI
||
City Safety risteävässä liikenteessä
Jalankulkija
VAROITUS
City Safety on apuväline, eikä se kykene
havaitsemaan kaikkia jalankulkijoita kaikissa
tilanteissa ja se ei esim. pysty näkemään:
Optimaalisia esimerkkejä siitä, mitä järjestelmä pitää
jalankulkijoina, joilla on selvä kehon hahmo.
Järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää,
että jalankulkijoita tunnistava toiminto saa mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon hahmosta - tämä edellyttää mahdollisuutta erottaa
pää, kädet, olkapäät, jalat, ylä- ja alavartalo
yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion
kanssa.
Jalankulkijoiden havaitsemiseksi täytyy suhteessa
taustaan olla kontrasti, joka voi riippua vaatetuksesta, taustasta, sääolosuhteista jne. Kontrastin
ollessa heikko voidaan jalankulkija havaita joko
myöhään tai ei ollenkaan, mikä voi tarkoittaa myöhässä tulevia tai kokonaan pois jääviä varoituksia
ja jarrutustoimenpiteitä.
City Safety voi havaita jalankulkijan myös pimeällä
auton valonheittimien avulla.
320
•
osittain peitossa olevia jalankulkijoita,
kehon ääriviivat peittäviä vaatteita käyttäviä henkilöitä tai jalankulkijoita, jotka ovat
lyhyempiä kuin 80 cm.
•
jalankulkijaa, jos kontrasti jalankulkijan
taustaan on huono – varoitus ja jarrutus
voivat tällöin tapahtua liian myöhään tai
jäädä kokonaan pois.
City Safety voi auttaa kuljettajaa tilanteessa,
jossa oma auto kulkee vastaantulevan auton ajoradan yli risteyksessä.
•
jalankulkijoita, jotka kantavat suurehkoja
esineitä.
Kuljettaja on aina vastuussa auton oikeasta
ajamisesta ja turvaetäisyyksien sovittamisesta
nopeuteen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
City Safety (s. 316)
Sektori, jossa City Safety voi havaita kohtaavan, risteävän
ajoneuvon.
Jotta City Safety voi havaita kohtaavan ajoneuvon
törmäyskurssilla, pitää vastaantulijan ensin tulla
sektoriin (1), jossa City Safety voi analysoida
tapahtuman.
Lisäksi pitää seuraavien kriteerien olla täyttynyt:
•
oman auton nopeuden pitää olla vähintään
4 km/h (3 mph)
•
kohtaavan ajoneuvon valonheittimien pitää
palaa.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
City Safety on vain apuväline, joka ei toimi kaikissa ajotilanteissa, liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Varoitukset ja jarrujen puuttuminen tilanteeseen kohtaavan ajoneuvon törmäysvaaran
yhteydessä tulevat useimmiten hyvin myöhään.
Kuljettaja vastaa aina oikeasta etäisyyden ja
nopeuden säilyttämisestä - älkää koskaan
odottako törmäysvaroitusta tai City Safety -toiminnon puuttumista tilanteeseen.
Rajoitukset
Tietyissä tapauksissa City Safety -järjestelmän on
vaikea auttaa kuljettajaa törmäysvaaran yhteydessä, kun on kohtaavaa, risteävää liikennettä. Se
voi olla esim.:
•
liukkaalla tienpinnalla ja Elektronisen vakautuksenhallinnan puuttuessa tilanteeseen
•
•
jos kohtaava ajoneuvo havaitaan myöhään
•
jos kohtaava ajoneuvo ajaa ennakoimattomasti ja esim. vaihtaa nopeasti kaistaa myöhäisessä vaiheessa.
jos toinen ajoneuvo peittää kohtaavan ajoneuvon
City Safety -toiminnon rajoitukset
Lämpö
Toiminnon City Safety toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Ympäristö
Matala kohde
Riippuvat esineet, kuten esim. ulos työntyvän
kuorman lippu/viiri tai lisävarusteet, esim. lisävalot
ja etukaaret, jotka ylittävät konepellin korkeuden,
rajoittavat toimintaa.
Liukkaus
Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä voi
rajoittaa City Safety -järjestelmän kykyä välttää
törmäys. Sellaisissa tilanteissa lukkiutumattomat
jarrut ja Elektroninen vakautuksenhallinta antavat
mahdollisimman hyvän jarruvoiman ja säilyttävät
suuntavakavuuden.
HUOM
Näkyvä varoitussignaali voidaan tilapäisesti
poistaa toiminnasta, kun lämpötila matkustamossa on korkea esim. voimakkaan auringonpaisteen aiheuttamana.
•
Varoitukset voivat jäädä pois, jos etäisyys
edellä olevaan ajoneuvoon on lyhyt tai
ohjauspyörän ja polkimien liikkeet suuria,
esim. aktiivisen ajotavan yhteydessä.
Vastavalo
Visuaalista varoitussignaalia voi olla vaikea
havaita voimakkaassa auringonvalossa, heijastusten yhteydessä, käytettäessä aurinkolaseja tai jos
kuljettajan katse ei ole suunnattuna suoraan
eteen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
City Safety (s. 316)
}}
321
KULJETTAJAN TUKI
||
Kamera- ja tutkayksikön näkökenttä
Kameran näkökenttä on rajoitettu, mistä johtuen
jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä ja ajoneuvoja ei
tietyissä tilanteissa voida havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua myöhemmin.
Likaiset ajoneuvot havaitaan myöhemmin kuin
muut ja moottoripyörät saatetaan havaita pimeällä
myöhään tai ei ollenkaan.
Jos teksti-ilmoitus kuljettajan näytössä kertoo,
että kamera- ja tutkayksikkö on tukkeutunut, se
tarkoittaa, että City Safety -toiminnon voi olla vaikea havaita jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä, ajoneuvoja tai tieviivoja auton edessä - siitä seuraa,
että City Safety -järjestelmän toiminta voi olla
rajoitettua.
Vikailmoitusta ei kuitenkaan näytetä kaikissa
tilanteissa, jossa tuulilasin tunnistimet ovat
tukossa - kuljettajan pitää tämän vuoksi olla
tarkka kamera- ja tutkayksikön edessä olevan
tuulilasin alueen pitämisessä puhtaana.
TÄRKEÄÄ
City Safety -järjestelmän ylläpitohuollon ja
osien vaihdon saa tehdä vain huoltokorjaamossa - suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
Kuljettajan puuttuminen asiaan
Peruutus
Kun oma auto peruuttaa, on City Safety tilapäisesti deaktivoituna.
Pieni nopeus
City Safety -järjestelmä ei aktivoidu hyvin pienissä
nopeuksissa - alle 4 km/h (3 mph) - mistä johtuen järjestelmä ei puutu tilanteisiin, joissa oma
auto lähestyy edessä olevaa autoa erittäin
hitaasti, esim. pysäköitäessä.
Aktiivinen kuljettaja
Kuljettajan komennot ensisijaistetaan aina, mistä
johtuen City Safety -järjestelmä ei puutu tai myöhäistä varoitusta/puuttumista tilanteisiin, joissa
kuljettaja merkittävällä tavalla ohjaa ja kaasuttaa,
vaikka törmäys on väistämätön.
Aktiivinen ja tietoinen ajokäyttäytyminen voi myöhäistää törmäysvaroitusta ja puuttumista tarpeettomien varoitusten minimoimiseksi.
Muuta
VAROITUS
Varoitukset ja jarrutus voidaan laukaista myöhään tai jäädä tulematta, jos liikennetilanne tai
ulkoinen vaikutus saa aikaan sen, etteivät
kamera- ja tutkayksikkö kykene havaitsemaan
edessä olevaa jalankulkijaa, polkupyöräilijää
tai ajoneuvoa oikealla tavalla.
Jotta ajoneuvo voidaan havaita yöllä, pitää sen
etu- ja takavalaisinten toimia ja valaista selvästi.
Kamera- ja tutkayksikön toimintasäde on
rajoitettu jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden
osalta – järjestelmä voi antaa heistä varoituksia ja käyttää jarruja, jos ajoneuvon nopeus on
alle 50 km/h (30 mph). Paikallaan olevista tai
hitaasti kulkevista ajoneuvoista annetaan
varoituksia ja jarruja käytetään, jos ajoneuvon
nopeus on enintään 70 km/h (43 mph).
Varoitukset paikallaan olevista tai hitaasti kulkevista ajoneuvoista voidaan kytkeä pois toiminnasta johtuen pimeydestä tai huonosta
näkyvyydestä.
Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja
polkupyöräilijöiden vuoksi ovat pois toiminnasta, kun auton nopeus on yli 80 km/h
(50 mph).
Älkää asettako, liimatko tai asentako mitään
tuulilasin ulko- tai sisäpuolelle, kamera- ja tutkayksikön eteen tai ympärille - se voi häiritä
kameraan perustuvia toimintoja.
322
KULJETTAJAN TUKI
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
HUOM
Toiminto käyttää auton tutkayksikköä, jolla on
tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale "Tutkayksikön rajoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
City Safety (s. 316)
Kamerayksikön rajoitukset (s. 306)
Tutkayksikön rajoitukset (s. 299)
323
KULJETTAJAN TUKI
City Safety -toiminnon ilmoitukset.
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Joukko City Safety -toimintoa koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Ilmoitus
Sisältö
City Safety
Kun City Safety jarruttaa tai on tehnyt automaattisen jarrutuksen, yksi tai useampi kuljettajan näytön symboleista syttyy ja samalla näkyy teksti-ilmoitus.
City Safety aktivoitiin
City Safety
Rajoitettu toiminnallisuus Vaatii huollon
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
324
City Safety (s. 316)
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
KULJETTAJAN TUKI
Rear Collision Warning
Toiminto Rear Collision Warning (RCW) voi auttaa kuljettajaa välttämään takaa tulevan ajoneuvon päälleajamaksi joutumisen.
•
•
RCW aktivoituu automaattisesti aina käynnistettäessä moottori, eikä sitä voida sulkea.
jos takaa tulevan ajoneuvon ajonopeus on yli
80 km/h (50 mph).
HUOM
Tietyillä markkina-alueilla RCW ei varoita
suuntavilkuilla paikallisten liikennemääräysten
takia – tällöin tämä toiminnon ominaisuus on
pois käytöstä.
Toiminto RCW voi varoittaa takaa tulevan ajoneuvon kuljettajaa aiheuttamasta törmäystä vilkuttamalla intensiivisesti suuntavilkkuja.
Jos RCW-toiminto laskee, että oma auto on vaarassa joutua päälleajetuksi takaapäin ajonopeuden ollessa alle 30 km/h (20 mph), turvavyönkiristimet voivat tiukentaa etuistuinten turvavyöt ja
turvajärjestelmä Whiplash Protection System aktivoituu.
HUOM
Rear Collision Warning -järjestelmän suuntavilkuilla antama varoitus poistuu toiminnasta,
jos törmäysvaroituksen varoitusetäisyys on
asetettu alhaisimmalle tasolle "Myöhään"
(katso kappale "City Safety -järjestelmän
varoitusetäisyyden asettaminen").
Juuri ennen törmäystä RCW voi aktivoida myös
käyttöjarrun rajoittaakseen oman auton kiihtyvyyttä eteenpäin törmäyshetkellä. Tämä voi kuitenkin tapahtua vain, jos oma auto tällöin seisoo
paikallaan. Käyttöjarru vapauttaa välittömästi, jos
kaasupoljinta painetaan.
Rajoitukset
jos takaa tuleva ajoneuvo vaihtaa kaistaa
viime hetkellä
Driver Alert Control
Toiminto Driver Alert Control (DAC) on tarkoitettu kiinnittämään kuljettajan huomio, kun tämä
alkaa ajaa epävarmasti, esim. jos kuljettajaa on
häiritty tai hän on nukahtamassa.
DAC-toiminnon tavoitteena on havaita hitaasti
heikentynyt ajokäyttäytyminen ja se on ensi
sijassa tarkoitettu käytettäväksi suuremmilla teillä.
Toimintoa ei ole tarkoitettu kaupunkiliikenteeseen.
Toiminto aktivoidaan, kun nopeus ylittää 65 km/h
(40 mph) ja se pysyy aktiivisena niin kauan kuin
nopeus on yli 60 km/h (37 mph).
Turvavöiden esikiristys- ja jarrutustoiminnot
ovat kuitenkin edelleen toiminnassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Tietyissä tapauksissa RCW:n on vaikea auttaa
kuljettajaa törmäysvaaran yhteydessä. Näin voi
olla esim:
•
•
•
liukkaalla tienpinnalla ja Elektronisen vakautuksenhallinnan puuttuessa tilanteeseen
•
jos takaa tuleva ajoneuvo havaitaan myöhään
•
•
City Safety (s. 316)
Varoetäisyyden asettaminen City Safety -toimintoa varten (s. 318)
Turvavyönkiristin (s. 61)
Whiplash Protection System (s. 59)
Kamera lukee ajoradan sivumerkintöjä ja vertaa
tien suuntaa kuljettajan tekemiin ohjauspyörän
liikkeisiin.
}}
325
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
Varoitus tulee ottaa vakavasti, koska uninen
kuljettaja ei usein itse huomaa tilaansa.
Varoituksen tai väsymyksen tunteen yhteydessä pysäyttäkää auto turvallisesti pikimmiten ja levätkää.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että on yhtä
vaarallista ajaa väsyneenä kuin alkoholin vaikutuksen alaisena.
Aktivointi/aktivoinnin poisto Driver
Alert Control
Toiminto Driver Alert Control (DAC) voidaan aktivoida/deaktivoida.
Aktivointi/aktivoinnin poisto Driver Alert
Control
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön sovellusnäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Driver Alert Control.
3.
Valitkaa Valppausvaroitus DAC-toiminnon
aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
VAROITUS
Kun ajotapa muuttuu selvästi
epävarmaksi, kuljettajaa varoitetaan äänimerkillä sekä kuljettajan näytön symbolilla ja ilmoituksella Olisiko aika pitää
tauko?.
Varoitus toistetaan hetken kuluttua, jos ajokäyttäytyminen ei parane.
HUOM
Toimintoa ei saa käyttää ajoajan pidentämiseen. Suunnitelkaa matkaan aina tasaisin
välein taukoja ja katsokaa, että ajatte aina
hyvin levänneenä.
326
Driver Alert Control ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Aktivointi/aktivoinnin poisto Driver Alert
Control (s. 326)
•
Driver Alert Control -toiminnon rajoitukset
(s. 327)
IntelliSafe
VAROITUS
Driver Alert Control ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
Opastus levähdyspaikalle varoituksen
yhteydessä -toiminnon aktivointi/
deaktivointi
Järjestelmässä voidaan asettaa, onko opastus
levähdyspaikalle aktivoituna/deaktivoituna. Opastuksen ollessa aktiivisena näytetään ehdotuksia
sopivista levähdyspaikoista DAC-toiminnon antamien varoitusten yhteydessä.
KULJETTAJAN TUKI
Painakaa Asetukset keskinäytön sovellusnäkymässä.
Driver Alert Control -toiminnon
rajoitukset
2.
Painakaa painiketta My Car
Driver Alert Control.
Toiminnon Driver Alert Control (DAC) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
3.
Valitkaa Lepopysähdysopastus opastus
levähdyspaikalle -toiminnon aktivoimiseksi/
deaktivoimiseksi.
1.
IntelliSafe
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Driver Alert Control (s. 325)
Driver Alert Control -toiminnon rajoitukset
(s. 327)
Tietyissä tapauksissa väsymys ei ehkä vaikuta
ajokäyttäytymiseen, mistä seuraa, ettei kuljettaja
saa mitään varoitusta DAC-toiminnolta. Tämän
vuoksi on aina tärkeää pysähtyä ja pitää tauko
tunnettaessa väsymystä, riippumatta siitä, onko
DAC varoittanut vai ei.
Tietyissä tapauksissa järjestelmä voi varoittaa,
vaikka kuljettajan ajokäyttäytyminen ei ole heikentynyt, esim.:
•
•
voimakkaiden sivutuulien yhteydessä
uraisella tienpinnalla.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
Kaista-avustaja*
Kaista-avustajan tehtävänä on, moottoriteillä ja
vastaavilla suurehkoilla väylillä, auttaa kuljettajaa
rajoittamaan vaaraa siitä, että auto tietyissä tilanteissa tahattomasti poistuu omalta ajokaistalta.
Kaista-avustajasta on kaksi versiota:
•
Lane Departure Warning (LDW) - varoittaa
kuljettajaa äänellä tai värinöillä ohjauspyörässä.
•
Lane Keeping Aid (LKA) - ohjaa auton takaisin ajokaistalle ja/tai varoittaa kuljettajaa
äänellä tai värinöillä ohjauspyörässä.
Kaista-avustaja on aktiivinen nopeusvälillä
65–200 km/h (40–125 mph) teillä, joilla on hyvin
näkyvät sivuviivat.
Kapeilla teillä ei toiminto ehkä ole käytettävissä ja
asetetaan tällöin valmiustilaan. Kun tie on riittävän levyä, toiminto tulee jälleen käytettäväksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Driver Alert Control (s. 325)
Aktivointi/aktivoinnin poisto Driver Alert
Control (s. 326)
Kamerayksikön rajoitukset (s. 306)
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 327
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
Kaista-avustaja on vain kuljettajan apuväline,
joka ei toimi kaikissa ajotilanteissa tai liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Kuljettaja on aina vastuussa auton turvallisesta ajamisesta sekä lakien ja tieliikennemääräysten noudattamisesta.
Ohjausapu
Kamera lukee tien/ajokaistan sivuviivoja.
Kaista-avustaja varoittaa ohjauspyörän värinöillä7.
Versiosta ja asetuksista riippuen Kaista-avustaja
toimii seuraavasti:
Kaista-avustaja ohjaa auton takaisin ajokaistalle (LKA).
1.
Ohjausapu aktivoituna (vain LKA): Kun auto
lähestyy sivuviivaa, LKA ohjaa aktiivisesti
auton takaisin ajokaistalle kohdistamalla heikon ohjausmomentin ohjauspyörään.
2.
Varoitus aktivoituna (LDW tai LKA): Jos auto
on menossa sivuviivan yli, kuljettajaa varoitetaan äänimerkillä tai ohjauspyörään kohdistettavalla värinällä.
HUOM
Kun suuntavilkut ovat päällä, ei Kaista-avustaja anna mitään ohjausta tai varoitusta.
7
328
Ohjauspyörän värinät vaihtelevat - mitä pitemmän ajan auto menee sivuviivan yli, sitä enemmän värinöitä.
Edellytys LKA:n ohjausavun toimimiselle on, että
kuljettaja pitää kädet ohjauspyörällä, mitä järjestelmä jatkuvasti tarkkailee.
Jos näin ei ole, kuljettajan näytössä näkyy symboli ja viesti
Kaistanpitoavustin Ohjaa
autoa, joka kehottaa kuljettajaa
ohjaamaan aktiivisesti autoa.
Jos kuljettaja ei noudata kehotusta alkaa ohjata,
kuuluu varoitusääni ja LKA jatkaa valmiustilassa –
toiminto ei sitten ole käytettävissä, kunnes kuljettaja alkaa jälleen ohjata autoa.
KULJETTAJAN TUKI
Kaista-avustaja ei puutu tilanteeseen
•
•
talvikeli
huono sää näkyvyyden ollessa rajoitettu
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
Lane Departure Warning toiminnon* aktivointi/deaktivointi
Kaista-avustajan versio Lane Departure Warning
(LDW) voidaan aktivoida/deaktivoida.
Aktivointi/aktivoinnin poisto Lane
Departure Warning
Toiminto aktivoidaan/deaktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kaista-avustaja ei puutu tilanteeseen jyrkässä sisäkaarteessa.
Tietyissä tapauksissa kaista-avustaja sallii sen,
että sivuviivat ylitetään, puuttumatta tilanteeseen
ohjausavulla tai varoituksella. Suuntavalojen
käyttö ja kaarteiden oikaisu ovat esimerkkejä tällaisesta tilanteesta.
Rajoitukset
•
Lane Departure Warning -toiminnon* aktivointi/deaktivointi (s. 329)
•
Lane Keeping Aid -toiminnon* aktivointi/
deaktivointi (s. 330)
•
Symbolit ja ilmoitukset Kaista-avustaja -toimintoa varten* (s. 331)
•
Kamerayksikön rajoitukset (s. 306)
–
Painakaa painiketta Lane Departure
Warning toimintonäkymässä.
> LDW aktivoidaan (VIHREÄ painikkeen
osoitus näytetään) tai deaktivoidaan
(HARMAA painikkeen osoitus näytetään).
Lane Departure Warning -toiminnon
varoitustyypin valinta
Tietyissä vaativissa tilanteissa voi Kaista-avustajan olla vaikea auttaa kuljettajaa oikealla tavalla tällöin suositellaan toiminnon sulkemista.
LDW-toiminnon osalta voidaan valita, millä tavalla
se varoittaa kuljettajaa, jos auto poistuu omalta
ajokaistalta.
Esimerkkejä sellaisista tilanteista voivat olla:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car IntelliSafe
Lane Departure Warning.
•
•
•
tietyö
•
hyvin urheilullinen ajotapa
huono tienpäällyste
reunukset tai muut linjat kuin ajokaistan sivuviivat
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 329
KULJETTAJAN TUKI
||
3.
Asettakaa varoitustapa kohdassa Lane
Departure Warning -palaute:
Lane Keeping Aid -toiminnon*
aktivointi/deaktivointi
• Ääni - kuljettajaa varoitetaan äänellä.
• Värinä - kuljettajaa varoitetaan värinöillä
Kaista-avustajan versio Lane Keeping Aid (LKA)
voidaan aktivoida/deaktivoida.
ohjauspyörässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Aktivointi/aktivoinnin poisto Lane
Keeping Aid
Toiminto aktivoidaan/deaktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä.
Kaista-avustaja* (s. 327)
Lane Keeping Aid -toiminnon* aktivointi/
deaktivointi (s. 330)
Symbolit ja ilmoitukset Kaista-avustaja -toimintoa varten* (s. 331)
–
Painakaa painiketta Lane Keeping Aid toimintonäkymässä.
> LKA aktivoidaan (VIHREÄ painikkeen
osoitus näytetään) tai deaktivoidaan
(HARMAA painikkeen osoitus näytetään).
3.
• Ääni - kuljettajaa varoitetaan äänellä.
• Värinä - kuljettajaa varoitetaan värinöillä
ohjauspyörässä.
Lane Keeping Aid -toiminnon
ohjausapu ja/tai varoitus
LKA -toiminnon osalta voidaan valita, millä tavalla
se toimii, jos auto poistuu omalta ajokaistalta.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Lane Keeping Aid.
3.
Kohdassa Lane Keeping Aid -avustustila
valitkaa, millä tavalla LKA toimii:
1.
2.
330
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Painakaa painiketta My Car
Lane Keeping Aid.
IntelliSafe
IntelliSafe
• Ohjaus - kuljettaja saa ohjausapua ilman
varoitusta.
Lane Keeping Aid -toiminnon
varoitustyypin valinta
LKA-toiminnon osalta voidaan valita, millä tavalla
se varoittaa kuljettajaa, jos auto poistuu omalta
ajokaistalta.
Asettakaa varoitustapa kohdassa Lane
Keeping Aid -varoituspalaute:
• Molemmat - kuljettaja saa sekä varoituksen että ohjausapua.
• Varoitus - kuljettajaa vain varoitetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kaista-avustaja* (s. 327)
Lane Departure Warning -toiminnon* aktivointi/deaktivointi (s. 329)
Symbolit ja ilmoitukset Kaista-avustaja -toimintoa varten* (s. 331)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN TUKI
Symbolit ja ilmoitukset Kaistaavustaja -toimintoa varten*
Kaista-avustaja lukee ajokaistan toista sivuviivaa
tai molempia sivuviivoja.
Joukko Kaista-avustajavaihtoehtoja Lane Keeping
Aid (LKA) ja Lane Departure Warning (LDW)
koskevia symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää
kuljettajan näytössä.
Ei käytettävissä
Ohjausavun/varoituksen näyttö
Symboli kuljettajan näytössä
Kaista-avustaja visualisoidaan
symbolilla kuljettajan näytössä
eri tilanteita varten.
Tässä on muutamia esimerkkejä symbolien ulkonäöstä ja
missä tilanteessa se esitetään:
Käytettävissä
Ohjausapu/varoitus - symbolin sivuviivat ovat värillisiä.
Ei käytettävissä - symbolin sivuviivat ovat harmaita.
Kaista-avustaja ei voi lukea ajokaistan sivuviivoja,
nopeus on liian pieni tai tie on liian kapea.
Kaista-avustaja ilmoittaa, että auto on kulkemassa pois ajokaistalta. Toiminnon LKA avulla
järjestelmä osoittaa myös, kun LKA yrittää ohjata
autoa takaisin ajokaistalle.
Symbolit ja ilmoitukset
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Käytettävissä - symbolin sivuviivat ovat valkoisia.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 331
KULJETTAJAN TUKI
||
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Kuljettajan tukijärjest.
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Rajoitettu toiminnallisuus Vaatii huollon
Tuulilasin anturi
Kameran kyky lukea ajorataa auton edessä on rajoittunut.
Anturi tukossa, katso käyttöopasta
Kaistanpitoavustin
Ohjaa autoa
LKA:n ohjausapu ei toimi, jos kuljettaja ei pidä käsiä ohjauspyörällä. Noudattakaa kehotusta ja ohjatkaa autoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
332
Kaista-avustaja* (s. 327)
Lane Keeping Aid -toiminnon* aktivointi/
deaktivointi (s. 330)
Lane Departure Warning -toiminnon* aktivointi/deaktivointi (s. 329)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutka*
Pysäköintitutka auttaa kuljettajaa sovittautumaan
ahtaisiin tiloihin näyttämällä etäisyyden esteisiin
äänisignaaleilla yhdistettynä grafiikkaan keskinäytössä.
este on jatkuvan äänen etäisyydellä sekä auton
takana että edessä, ääni tulee kaiuttimista vuorotellen.
Tunnistimet taaksepäin aktivoituvat, jos auto rullaa taaksepäin vaihteen ollessa kytkemättä tai
kun vaihdevipu siirretään peruutusasentoon.
Pysäköintitutkan äänenvoimakkuutta voidaan
säätää merkkiäänen kuuluessa keskikonsolin
[>II]-säätimellä. Säätö voidaan tehdä myös päänäkymän valikkovaihtoehdossa Asetukset.
Mittausalue alkaa n. 1,5 metriä auton takana.
VAROITUS
Näyttökuva estevyöhykkeineen ja tunnistinsektoreineen.
•
Pysäköintiapu ei voi koskaan korvata kuljettajan itsensä vastuuta pysäköitäessä.
•
Tunnistimilla on kuolleita kulmia, joissa
esteitä ei voida havaita.
•
Ottakaa huomioon esim. ihmiset tai eläimet, jotka ovat auton lähellä.
Taaksepäin
Peruutettaessa perävaunun ollessa kytkettynä
pysäköintitutka taaksepäin deaktivoidaan automaattisesti.
HUOM
Peruutettaessa esim. perävaunun kanssa tai
polkupyöränpitimen ollessa vetokoukussa ilman Volvon alkuperäistä perävaunujohdotusta - voidaan pysäköintitutka joutua sulkemaan manuaalisesti, etteivät tunnistimet reagoi näihin.
Sivuilla
Keskinäyttö esittää yleiskuvan suhteesta auton ja
havaittujen esteiden välillä.
Merkitty sektori näyttää, missä este sijaitsee. Mitä
lähempänä autosymbolia merkitty sektoriruutu on,
sitä lyhyempi on etäisyys auton ja havaitun esteen
välillä.
Mitä lyhyempi etäisyys esteeseen, sitä tiheämmin
merkkiääni kuuluu. Muu äänentoistojärjestelmästä tuleva ääni vaimennetaan automaattisesti.
Etäisyyden ollessa alle 30 cm eteen-/taaksepäin
ääni on jatkuva ja merkitty aktiivisen tunnistimen
kenttä lähinnä autoa on korostettu. Jos havaittu
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 333
KULJETTAJAN TUKI
||
Pysäköintitutkan sivutunnistimet aktivoituvat
automaattisesti käynnistettäessä moottori. Ne
ovat aktiivisia nopeuksilla alle 10 km/h (6 mph).
HUOM
Pysäköintiapu suljetaan, kun seisontajarru
kytketään tai P-asento valitaan automaattivaihteistolla varustetussa autossa.
Mittausalue sivuille alkaa n. 0,3 metriä esteestä.
Esteen aiheuttama äänisignaali tulee sivukaiuttimesta.
TÄRKEÄÄ
Eteenpäin
Lisävaloja asennettaessa: Muistakaa, että ne
eivät saa varjostaa tunnistimia - silloin lisävalot voidaan tunnistaa esteiksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Pysäköintitutkan etutunnistimet aktivoituvat automaattisesti käynnistettäessä moottori. Etutunnistimet ovat aktiivisia nopeuksilla alle 10 km/h
(6 mph).
Mittausalue alkaa n. 0,8 metriä auton edessä.
Esteen aiheuttama äänisignaali on aktiivinen
ainoastaan silloin, kun auto on liikkeessä, paitsi
silloin, kun auto on aivan esteen lähellä (30 cm:n
päässä ja jatkuva ääni).
334
•
Pysäköintitutkan* aktivointi/deaktivointi
(s. 334)
•
•
•
•
Pysäköintitutkan* rajoitukset (s. 335)
Pysäköintitutkan* ilmoitukset (s. 336)
Pysäköintiapukamera* (s. 337)
Pysäköintitutkan* aktivointi/
deaktivointi
Toiminto Pysäköintitutka voidaan aktivoida/deaktivoida.
Pysäköintitutkan etu- ja takatunnistimet aktivoituvat automaattisesti käynnistettäessä moottori tunnistimet taaksepäin, jos auto rullaa taaksepäin
tai kun valitaan peruutusvaihde.
Toiminto aktivoidaan/deaktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä.
Pysäköintitutka voidaan ottaa
käyttöön/poistaa käytöstä myös
kameranäkymistä tai päänäkymän vaihtoehdosta Asetukset.
–
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 343)
Painakaa painiketta Pysäköinti- avustin toimintonäkymässä.
> Pysäköintitutka aktivoidaan/deaktivoidaan,
painike näyttää vihreän/harmaan osoituksen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pysäköintitutka* (s. 333)
Cross Traffic Alert* (s. 352)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutkan* rajoitukset
Toiminnon Pysäköintitutka toiminnallisuus voi olla
tietyissä tilanteissa rajoittunut.
HUOM
Koska vetokoukku on jatkuvasti kytkettynä
auton sähköjärjestelmään, sen ulkonema otetaan huomioon toiminnon mitatessa paikoitustilaa.
TÄRKEÄÄ
TÄRKEÄÄ
Tietyissä olosuhteissa pysäköintiapujärjestelmä voi antaa vääriä varoitussignaaleja, jotka
johtuva ulkoisista äänilähteistä, jotka synnyttävät samoja ultraäänitaajuuksia, joilla järjestelmä toimii.
Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat
mm. äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla, ilmajarrut, moottoripyörien pakojärjestelmät ym.
HUOM
Tunnistimia peittävä lika, jää ja lumi voivat
aiheuttaa vääriä varoitussignaaleita.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pysäköintitutka* (s. 333)
Pysäköintitutkan* aktivointi/deaktivointi
(s. 334)
Pysäköintitutkan* ilmoitukset (s. 336)
Huolto
Esineet, kuten esim. ketjut, ohuet paljaat tolpat tai matalat esteet voivat jäädä "signaalikatveeseen" eivätkä tunnistimet tällöin tilapäisesti havaitse niitä - sykkivä ääni voi tällöin
odottamatta lakata sen sijaan, että se muuttuisi odotetuksi jatkuvaksi ääneksi.
Tunnistimet eivät voi havaita korkeita esineitä,
kuten esim. ulos työntyviä kuormasiltoja.
•
Olkaa tällaisissa tilanteissa erityisen tarkkaavainen ja käyttäkää/siirtäkää autoa
erittäin hitaasti tai keskeyttäkää käynnissä oleva pysäköinti - auton tai muiden
esineiden korkea vaurioitumisvaara voi
olla olemassa, koska tunnistimet eivät
tilapäisesti toimi optimaalisesti.
Pysäköintitunnistimien sijainti.
Jotta pysäköintitutka toimii optimaalisesti, pitää
sen tunnistimet puhdistaa säännöllisesti vedellä
ja autonpesuaineella.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 335
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutkan* ilmoitukset
Joukko pysäköintitutkaa koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköintiapujärjest.
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Ei käytettävissä, vaatii huollon
Pysäköintiapujärjest.
Yksi tai useampi järjestelmän tunnistimista on tukossa - tarkastakaa ja korjatkaa mahdollisimman pian.
Anturit tukossa, puhdistus tarpeen
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
336
Pysäköintitutka* (s. 333)
Pysäköintitutkan* aktivointi/deaktivointi
(s. 334)
Pysäköintitutkan* rajoitukset (s. 335)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintiapukamera*
CTA* – Cross Traffic Alert -toiminnon aktivointi/aktivoinnin poisto
Pysäköintiapukamera auttaa kuljettajaa sovittautumaan ahtaisiin tiloihin osoittamalla esteet
kamerakuvalla ja grafiikalla keskinäytössä.
Lähennä9 – zoomaus lähemmäs/kauemmas
VAROITUS
Pysäköintiapukamera on apujärjestelmä, joka esivalitusta asetuksesta riippuen joko aktivoituu
automaattisesti valittaessa peruutusvaihde tai se
aktivoidaan manuaalisesti keskinäytöstä.
•
Pysäköintikamera on apuväline eikä se voi
koskaan korvata kuljettajan vastuuta
peruutettaessa.
Katsaus
•
Kameralla on kuolleita kohtia, joissa olevia
esteitä ei havaita.
•
Varokaa auton lähellä olevia ihmisiä ja
eläimiä.
Kameranäkymät
Toiminto voi näyttää yhdistetyn 360°:n näkymän
ja erillisen näkymän neljälle eri kameralle: taka-,
etu-, vasemman tai oikean kameranäkymän. Valitussa näkymässä on ylimpänä tieto aktiivisena
olevasta kamerasta.
Linjat - apuviivojen aktivointi/deaktivointi
Vetok.* – vetokoukun*8 apuviivojen aktivointi/deaktivointi
Kamera 360°:n näkymällä*
Pysäköintiapukameroiden sijainti ja peittoalue.
Auton neljä puolta esitetään samanaikaisesti keskinäytössä, mikä auttaa kuljettajaa havaitsemaan
pienillä nopeuksilla toimittaessa, mitä auton
ympärillä on.
Jokainen kameranäkymä voidaan aktivoida erikseen painamalla kuvaruudussa halutun kameran
"näkökenttää" – esim. etukameran edessä/
yläpuolella.
Jos autossa on myös pysäköintitutka*, etäisyys
havaittuihin esteisiin näytetään erivärisillä kentillä.
PAS* – pysäköintitutkan aktivointi/deaktivointi
8
9
Ei käytettävissä kaikilla markkina-alueilla.
Zoomattaessa lähemmäs apuviivat sammuvat.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 337
KULJETTAJAN TUKI
||
Taaksepäin
Eteenpäin
Kamera taaksepäin on sijoitettu avauskahvan yhteyteen.
Etupysäköintikamera on asennettu säleikköön.
Sivukamerat on sijoitettu kumpaankin ulkotaustapeiliin.
Kamera taaksepäin näyttää leveän alueen auton
takana sekä osan puskurista ja mahdollisesta
vetokoukusta.
Etukamera voi auttaa ajettaessa näkyvyyden
sivuille ollessa rajoitettu, esim. kuljettaessa aidan
läpi. Se on aktiivinen nopeuden ollessa enintään
25 km/h (16 mph) – tämän jälkeen etukamera
sammuu.
Sivukamerat näyttävät, mitä auton kullakin sivulla
on.
•
Jos auto ei saavuta nopeutta 50 km/h (30 mph),
vaan nopeus laskee alle nopeuden 22 km/h
(14 mph) 60 sekunnissa etukameran sammuttua,
kamera aktivoidaan uudelleen.
Pysäköintiapukameran* käynnistäminen
(s. 341)
•
Pysäköintiapukameran apuviivat ja kenttä*
(s. 339)
•
•
•
•
Pysäköintiapukameran* rajoitukset (s. 342)
Kohteet keskinäytössä voidaan kokea hieman
kallistuneiksi - tämä on normaalia.
HUOM
Näytössä esitettävä kohde voi olla lähempänä
autoa kuin se näytössä vaikuttaa olevan.
HUOM
Etukameran automaattinen uudelleenaktivointi nopeutta alennettaessa edellyttää, että
Automaattinen kamera
peruutusvaihteella on valittu kohdassa
Asetukset My Car Pysäköintiavustin.
338
Sivut
Aiheeseen liittyvät tiedot
Pysäköintitutka* (s. 333)
Cross Traffic Alert* (s. 352)
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 343)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintiapukameran apuviivat ja
kenttä*
Pysäköintiapukamera näyttää viivoilla kamerakuvassa, missä auto on suhteessa ympäristöön.
Apuviivat
Apuviivat sulkevat sisäänsä auton ulostyöntyvimmät osat, esim. vetokoukun, ulkotaustapeilit ja
kulmat.
Apuviivat 360°:n näkymässä*
HUOM
•
Peruutettaessa perävaunun kanssa, kun
tätä ei ole sähköisesti kytketty autoon,
näytön viivat osoittavat sen linjauksen,
jonka auto ottaa - ei perävaunu.
•
Näytössä ei esitetä viivoja, kun perävaunu
on sähköisesti kytketty auton sähköjärjestelmään.
360° näkymä apuviivoilla.
TÄRKEÄÄ
Esimerkki apuviivojen näyttämisestä kuljettajalle.
Apuviivat näyttävät auton ulkomittojen mukaisen,
ohjauspyörän kääntökulmaan perustuvan aiotun
ajolinjan – tämä helpottaa taskupysäköintiä,
peruutusta ahtaissa tiloissa ja perävaunun kytkemistä.
Lokasuojien linjat projisoidaan kuin ne olisivat
maan tasossa auton takana ja ne ovat suoraan
riippuvaisia ohjauspyörän kääntökulmasta, mikä
mahdollistaa sen, että kuljettaja näkee auton kulkeman reitin - myös sen kääntyessä.
Huomatkaa, että kameranäkymän taaksepäin
ollessa valittuna, keskinäyttö esittää vain alueen auton takana - olkaa tällöin tarkkaavainen
auton kylkien ja keulan suhteen, kun ohjauspyörää käännetään peruutettaessa.
Sama pätee toisinpäin: olkaa tarkkaavainen
auton takaosan suhteen, kun kameranäkymä
eteenpäin on valittu.
360°:n näkymässä näytetään apuviivat – ajosuunnasta riippuen – auton takana, edessä ja sivulla:
•
•
Ajettaessa eteenpäin: Etuviivat
Peruutettaessa: Sivu- ja takaviivat.
Valitun etu-, peruutus- tai sivukameran kanssa
esitetään apuviivat auton ajosuunnasta riippumatta.
Huomatkaa, että apulinjat näyttävät lyhimmän tien. Varokaa siksi erityisesti, että auton
kyljet eivät osu mihinkään/kulje minkään yli
käännettäessä ohjauspyörää ajettaessa
eteenpäin tai ettei keula osu mihinkään/kulje
minkään yli käännettäessä ohjauspyörää
peruutettaessa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 339
KULJETTAJAN TUKI
||
Vetokoukun apuviiva
Tunnistinkenttä pysäköintitutkalta*
Jos auto on varustettu pysäköintitutkalla*, etäisyys näytetään 360°:n näkymässä värillisenä
kenttänä jokaisen esteen rekisteröineen tunnistimen osalta.
Tunnistinkentät taakse- ja eteenpäin
Tunnistinkentät sivuille
Sivukentät näytetään ainoastaan oransseina.
Kenttäväri sivuilla
Etäisyys (metriä)
Oranssi
0–0,3
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pysäköintiapukamera* (s. 337)
Pysäköintiapukameran* käynnistäminen
(s. 341)
Pysäköintiapukameran* rajoitukset (s. 342)
Vetokoukku apuviivalla.
Vetok. – vetokoukun* apuviivojen aktivointi.
Lähennä – zoomaus lähemmäs/kauemmas.
Kameraa voidaan hyvin käyttää perävaunun kytkemisessä näyttämällä apuviiva vetokoukun ajateltua "rataa" varten kohti perävaunua.
1.
Painakaa painiketta Vetok. (1).
> Apuviiva vetokoukun ajateltua "rataa" varten näytetään. Samanaikaisesti auton
apuviivat sammuvat.
2.
Painakaa Lähennä (2) tarkkaa toimintaa tarvittaessa.
> Kameranäkymää zoomataan lähemmäs.
Auton ja vetokoukun apuviivoja ei voida näyttää
samanaikaisesti.
340
Kuvaruudussa oikealla olevassa autosymbolissa voidaan
näyttää värillisiä tunnistinkenttiä.
Tunnistimien taakse- ja eteenpäin näyttämien
kenttien väri muuttuu etäisyyden esteeseen vähetessä - keltaisesta oranssin kautta punaiseen.
Kenttäväri taakse- ja eteenpäin
Etäisyys (metriä)
Keltainen
0,6–1,5
Oranssi
0,4–0,6
Punainen
0–0,4
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintiapukameran*
käynnistäminen
Pysäköintiapukameran automaattisen
käynnistyksen aktivointi/deaktivointi
peruutettaessa – taaksepäin osoittava kamera vai
360°:n näkymä*.
Pysäköintiapukamera voidaan asettaa käynnistymään automaattisesti valittaessa peruutusvaihde
tai se voidaan käynnistää manuaalisesti keskinäytöstä.
Pysäköintiapukameran automaattinen käynnistys
peruutusvaihteen valinnan yhteydessä voidaan
aktivoida/deaktivoida.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Pysäköintiavustin.
3.
Valitkaa Takanäkymä 360° näkymän
asemesta takakameranäkymän aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi perusnäkymänä.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Pysäköintiavustin.
3.
Valitkaa Automaattinen kamera
peruutusvaihteella automaattisen käynnistyksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Pysäköintiapukameran käynnistäminen
Pysäköintiapukamera voidaan
käynnistää manuaalisesti, jos
se on pois päältä silloin, kun
peruutusvaihde valitaan tai kun
se halutaan käynnistää jossakin
toisessa tilanteessa.
–
Painakaa painiketta Kamera keskinäytön
toimintonäkymässä.
> Pysäköintiapukamera käynnistyy.
Kameran automaattinen poistaminen
käytöstä
•
Päänäkymä: Seistäessä paikallaan ja liikuttaessa eteenpäin – 0–15 km/h (0–9 mph).
Etunäkymä sammuu nopeudessa 25 km/h
(16 mph), jotta se ei häiritse kuljettajaa. Jos asetus Automaattinen kamera
peruutusvaihteella on valittu, kamera aktivoituu
automaattisesti uudelleen ajonopeudessa
22 km/h (14 mph) 60 sekunnin sisällä. Jos ajonopeus 50 km/h (31 mph) ylitetään, etunäkymää
ei aktivoida uudelleen.
•
Päänäkymä: Seistäessä paikallaan ja liikuttaessa taaksepäin – nopeudesta riippumatta.
Muut kameranäkymät sammuvat nopeudessa
15 km/h (9 mph) eikä niitä aktivoida uudelleen.
•
Etunäkymä: Liikuttaessa eteenpäin
15–22 km/h (9–14 mph).
Valitkaa takapysäköintiapukameran
perusnäkymä
Kameran käynnistyminen eri tilanteissa
Painiketta painettaessa auton nopeus ja ajosuunta määrittävät sen, käynnistyykö kamera päävai etunäkymällä:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintiapukameran apuviivat ja kenttä*
(s. 339)
•
•
Pysäköintiapukameran* rajoitukset (s. 342)
Jännitetilat (s. 358)
Kun toiminto Automaattinen kamera
peruutusvaihteella on valittu, kuljettaja voi
myös valita, mikä kameratoiminto aktivoidaan
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 341
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintiapukameran* rajoitukset
HUOM
Toiminnon Pysäköintiapukamera toiminnallisuus
voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Mahdollisimman hyvän toiminnan saamiseksi
pitäkää kameran linssi puhtaana liasta,
lumesta ja jäästä. Tämä on erityisen tärkeää
huonoissa valaistusolosuhteissa.
Pysäköintiapukamera ei voi nähdä kaikkia kohteita kaikissa yhteyksissä - kuljettajan tulee olla
tietoinen seuraavista rajoituksista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
HUOM
Polkupyöräkannattimet tai muut taakse asennetut lisävarusteet voivat peittää kameran
näkyvyyden.
Sokeat sektorit
Olkaa tarkkaavainen, vaikka vain suhteellisen
pieni osa kuvasta näyttäisi olevan peitettynä, se
voi tarkoittaa sitä, että melko suuri alue on peitossa ja esteet voivat siksi jäädä havaitsematta,
kunnes auto n jo liian lähellä estettä.
Kameroiden "näkökenttien" välillä on "sokeita" sektoreita.
•
Pysäköintiapukamera* (s. 337)
Pysäköintiapukameran* käynnistäminen
(s. 341)
Pysäköintiapukameran apuviivat ja kenttä*
(s. 339)
360° näkymässä voi este/kohde "kadota" yksittäisten kameroiden välisissä liittymissä.
Yliviivattu kamerakuvake tarkoittaa sitä, että
kyseinen kamera ei toimi.
Valaistusolosuhteet
Kamerakuvaa säädetään automaattisesti vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. Kuva voi siksi
vaihdella hieman valonvoimakkuuden ja laadun
suhteen. Huonot valaistusolosuhteet voivat heikentää kuvanlaatua.
Huolto
Puhdistakaa kameroiden linssit säännöllisesti
haalealla vedellä ja autoshampoolla – varovasti,
ettei linssi naarmuunnu.
342
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN TUKI
Aktiivinen pysäköintitutka*
Pysäköintivaihtoehdot
Aktiivinen pysäköintitutka (Park Assist Pilot PAP) auttaa kuljettajaa pysäköinnissä tai poistumisessa pysäköintitaskusta.
PAP -toimintoa voidaan käyttää seuraavissa
pysäköintitilanteissa.
Suorakulmainen pysäköinti
Rinnakkaispysäköinti
PAP tarkastaa ensin, onko tila riittävän suuri ja
auttaa sen jälkeen kuljettajaa kääntämään
ohjauspyörää ja ohjaamaan auton tilaan.
Keskinäyttö näyttää symbolien, grafiikan ja tekstien avulla, mitkä vaiheet on suoritettava milloinkin.
HUOM
Suorakulmaisen pysäköinnin periaate.
PAP-toiminto mittaa tilan ja kääntää ohjauspyörää, kuljettajan tehtävä on:
•
•
•
•
•
PAP-toiminto pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
pitää auton ympäristöä tarkasti silmällä
Rinnakkais- ja taskupysäköinnin periaate
1.
Pysäköintitilaa etsitään ja tarkastusmitataan.
noudattaa keskinäytön ohjeita
2.
Auto ohjataan tilaan peruutuksella
valita vaihde (taakse-/eteenpäin)
PAP-toiminto pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
3.
säätää ja säilyttää turvallinen nopeus
1.
Pysäköintitilaa etsitään ja tarkastusmitataan.
Auto sovitetaan tilaan ajamalla eteen-/taaksepäin.
jarruttaa ja pysäyttää auto.
2.
Auto ohjataan tilaan peruutuksella.
3.
Auto sovitetaan tilaan ajamalla eteen-/taaksepäin.
VAROITUS
PAP ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on
tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
Kuljettaja on aina täysin vastuussa siitä, että
autoa ajetaan turvallisesti, lisäksi hänen pitää
valvoa ympäristöä ja muita tienkäyttäjiä, jotka
lähestyvät tai ohittavat pysäköinnin yhteydessä.
PAP-järjestelmän Poistu pysäköinnistä -toiminto voi auttaa taskupysäköityä autoa myös
poistumaan pysäköintitaskusta – ks. otsikko
"Poistuminen pysäköintitaskusta" kappaleessa
"Pysäköinti aktiivista pysäköintitutkaa käyttäen".
HUOM
Suorakulmaisesti pysäköidyssä autossa ei
voida käyttää PAP-toimintoa Poistu
pysäköinnistä pysäköintipaikasta poistumiseen – tätä toimintoa voidaan käyttää vain
taskupysäköidyssä autossa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 343
KULJETTAJAN TUKI
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköinti Aktiivisen pysäköintitutkan* avulla
(s. 344)
•
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
(s. 347)
•
Aktiivisen pysäköintitutkan* ilmoitukset
(s. 349)
Pysäköinti Aktiivisen
pysäköintitutkan* avulla
Aktiivinen pysäköintitutka (Park Assist Pilot PAP) auttaa kuljettajaa pysäköimään kolmessa
vaiheessa. Toiminto voi myös auttaa kuljettajaa
poistumaan pysäköintitaskusta.
HUOM
Pysäköintitaskujen etsiminen ja
tarkastusmittaus
Toiminto voidaan aktivoida keskinäytön toimintonäkymässä.
Siihen voidaan siirtyä myös
kameranäkymistä tai päänäkymän vaihtoehdon Asetukset
kautta.
PAP-toiminto mittaa tilan ja kääntää ohjauspyörää, kuljettajan tehtävä on:
•
•
•
•
•
pitää auton ympäristöä tarkasti silmällä
noudattaa keskinäytön ohjeita
valita vaihde (taakse-/eteenpäin)
säätää ja säilyttää turvallinen nopeus
jarruttaa ja pysäyttää auto.
PAP voidaan aktivoida, jos seuraavat ehdot täyttyvät moottorin käynnistämisen jälkeen:
•
•
Autoon ei ole yhdistetty perävaunua.
Samansuuntaisen pysäköinnin periaate.
Nopeuden on oltava alle 30 km/h (20 mph).
Pysäköinti
PAP-toiminto pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
344
1.
Pysäköintitilaa etsitään ja tarkastusmitataan.
2.
Auto ohjataan tilaan peruutuksella.
3.
Auto sovitetaan pysäköintitilaan – järjestelmä
voi pyytää kuljettajaa vaihtamaan vaihdetta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN TUKI
HUOM
PAP etsii tilaa pysäköintiä varten, näyttää
ohjeita ja ohjaa auton paikalle sen matkustajan puolella. Mutta haluttaessa voidaan auto
pysäköidä myös kuljettajan puolelle katua:
•
Aktivoikaa suuntavilkku kuljettajan puolelle - tällöin järjestelmä etsii sen sijaan
pysäköintitilaa auton siltä puolelta.
Peruuttaminen pysäköintitilaan.
Suorakulmaisen pysäköinnin periaate.
Suorakulmainen.
1.
1.
Tarkistakaa, että takana on tilaa.
2.
Peruuttakaa hitaasti ja varovasti koskematta
ohjauspyörään nopeudella eikä lujempaa
kuin 7 km/h (4 mph).
> PAP ohjaa auton pysäköintitilaan.
3.
Tarkkailkaa keskinäyttöä - olkaa valmiina
pysäyttämään auto, kun grafiikka ja ilmoitus
kehottavat tekemään niin.
2.
3.
4.
Ajakaa korkeintaan nopeudella 30 km/h
(20 mph) ennen samansuuntaista pysäköintiä tai korkeintaan nopeudella 20 km/h
(12 mph) ennen suorakulmaista pysäköintiä.
Painakaa painiketta Pysäköi toimintonäkymässä.
> PAP etsii ja tarkastaa, onko pysäköintiala
riittävän suuri.
Huomioikaa keskinäyttö - olkaa valmiina
pysäyttämään auto, kun grafiikka ja ilmoitus
kertovat sopivan taskun löytyneen.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
Valitkaa Taskupysäköinti tai Kohtisuora
pysäköinti ja kytkekää peruutusvaihde.
Samansuuntainen.
HUOM
•
Pitäkää kädet poissa ohjauspyörästä, kun
PAP-toiminto on aktivoituna.
•
Huolehtikaa, ettei mikään estä ohjaupyörän vapaata liikkumista.
•
Mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi - Odottakaa, kunnes ohjauspyörä
}}
345
KULJETTAJAN TUKI
||
on kääntynyt valmiiksi ennen kuin ajaminen taakse-/eteenpäin aloitetaan.
Auton sovittaminen pysäköintitilaan
Samansuuntainen.
1.
Vaihtakaa vaihteenvalitsin asentoon D, odottakaa, kunnes ohjauspyörä on kääntynyt, ja
ajakaa hitaasti eteenpäin.
2.
Tarkkailkaa keskinäyttöä - olkaa valmiina
pysäyttämään auto, kun grafiikka ja ilmoitus
kehottavat tekemään niin.
3.
Kytkekää peruutusvaihde ja ajakaa hitaasti
taaksepäin.
4.
Tarkkailkaa keskinäyttöä - olkaa valmiina
pysäyttämään auto, kun grafiikka ja ilmoitus
kehottavat tekemään niin.
Toiminto suljetaan automaattisesti, kun grafiikka
ja ilmoitus näyttävät pysäköinnin olevan suoritettu.
Kuljettaja voi kuitenkin joutua tekemään ylimääräisen korjauksen jälkikäteen - vain kuljettaja voi
arvostella, milloin auto on kunnolla pysäköity.
Poistuminen pysäköintitaskusta
HUOM
Pysäköintitaskusta voidaan poistua Poistu
pysäköinnistä -toimintoa käyttäen vain, jos
auto on taskupysäköity, suorakulmaisessa
pysäköinnissä se ei ole mahdollista.
Toiminto Poistu
pysäköinnistä aktivoidaan
keskinäytön toimintonäkymässä.
1.
Painakaa painiketta Poistu pysäköinnistä
toimintonäkymässä.
> PAP etsii parhaan tavan poistua pysäköintitaskusta.
2.
Tarkkailkaa keskinäyttöä ja noudattakaa
ohjeita samaan tapaan kuin pysäköitäessä.
TÄRKEÄÄ
Varoetäisyys on lyhyempi, kun PAP käyttää
tunnistimia verrattuna tilanteeseen, jossa
pysäköintitutka käyttää niitä.
Suorakulmainen.
346
Huomatkaa, että ohjauspyörä voi "joustaa" taaksepäin, kun toiminto päättyy - kuljettaja voi joutua
kääntämään ohjauspyörän takaisin maksimaaliseen asentoonsa voidakseen poistua pysäköintitaskusta.
Jos PAP tulkitsee, että kuljettaja voi poistua
pysäköintitaskusta ilman ylimääräisiä toimenpiteitä, toiminto päättyy, vaikka näyttäisi siltä, että
auto on vielä pysäköintitaskussa.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 343)
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
(s. 347)
Aktiivisen pysäköintitutkan* ilmoitukset
(s. 349)
Aktiivisen pysäköintitutkan
rajoitukset*
TÄRKEÄÄ
Joissakin olosuhteissa PAP ei havaitse pysäköintitaskuja - syynä voi olla jokin ulkopuolinen äänenlähde, joka toimii samalla ultraäänitaajuudella ja häiritsee järjestelmän toimintaa.
Toiminnon Aktiivinen pysäköintitutka (Park Assist
Pilot – PAP) toiminnallisuus voi olla tietyissä
tilanteissa rajoittunut.
Pysäköinti keskeytetään
Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat
äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla, ilmajarrut,
moottoripyörien pakojärjestelmät ym.
Pysäköintisekvenssi keskeytetään:
•
•
jos kuljettaja liikuttaa ohjauspyörää
•
•
jos kuljettaja painaa Peruuta keskinäytössä
jos auto etenee liian lujaa – yli 7 km/h
(4 mph)
lukkiutumattomien jarrujen tai Elektronisen
vakautuksenhallinnan puuttuessa ajamiseen
- esim. yhden pyörän menettäessä pitonsa
liukkaalla tiellä.
Ilmoitus keskinäytössä kertoo tällaisissa tapauksissa, miksi pysäköintisekvenssi keskeytettiin.
Kuljettajan vastuu
Kuljettajan tulee pitää mielessä, että PAP on
apuväline - ei virheetön täysautomaattinen toiminto. Sen vuoksi kuljettajan pitää olla valmiina
keskeyttämään pysäköiminen.
Pysäköinnin yhteydessä on myös joitakin huomioon otettavia yksityiskohtia, esim.:
•
PAP lähtee ko. paikalle pysäköityjen ajoneuvojen sijainnista - jos nämä asetettu epäsopivasti, voivat esim. oman auton renkaat ja vanteet vaurioitua jalkakäytävän reunoja vasten.
•
PAP on suunniteltu pysäköintiin suorilla
kaduilla - ei jyrkkiin mutkiin tai kaarteisiin.
Varmistakaa tämän vuoksi, että auto on pysäköintitaskun kanssa yhdensuuntainen, kun
PAP mittaa tilan.
•
Pysäköintitaskuja kapeilla kaduilla ei aina
voida käyttää, koska riittävää tilaa pysäköintitoimenpiteisiin ei ole - tilannetta voi helpottaa
ajaminen mahdollisimman lähellä kadun sitä
puolta, jolla ajateltu pysäköintitasku on.
HUOM
Antureita peittävä lika, jää ja lumi heikentävät
toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen mahdottomaksi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 347
KULJETTAJAN TUKI
||
•
•
Kohteet, jotka sijaitsevat korkeammalla kuin
tunnistimien havaintoalue, eivät ole mukana,
kun pysäköintitoimenpiteitä lasketaan, mikä
voi johtaa siihen, että PAP voi kaartaa pysäköintitaskuun liian aikaisin - tämän vuoksi
sellaisia pysäköintitaskuja tulee välttää.
•
Kuljettaja on vastuussa arvioitaessa sitä,
sopiiko PAP-järjestelmän tarjoama tasku
pysäköintiin.
•
Käyttäkää hyväksyttyjä renkaita10 sekä
oikeita rengaspaineita - se vaikuttaa PAP-toiminnon kykyyn pysäköidä.
•
Rankka vesi- tai lumisade voi aiheuttaa sen,
ettei pysäköintitaskua mitata oikealla tavalla.
•
Älkää käyttäkö PAP-toimintoa, jos lumiketjut
tai varapyörä on asennettuna.
•
Älkää käyttäkö PAP-toimintoa, jos kuormattuja esineitä työntyy auton ulkopuolelle.
•
Kohtisuorat pysäköintipaikat voivat jäädä
huomaamatta tai niitä voidaan tarjota turhaan, jos pysäköity auto työntyy rivistä ulos
muita pysäköityjä autoja enemmän.
10
348
Huomatkaa, että auton keula voi kääntyä vastaantulevaa liikennettä kohti pysäköinnin
aikana.
TÄRKEÄÄ
Vaihdettaessa toiseen hyväksyttyyn vannekokoon, josta aiheutuu renkaan kehän muutos,
voidaan PAP-järjestelmän parametreja joutua
päivittämään. Kysykää neuvoa korjaamolta valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 343)
Pysäköinti Aktiivisen pysäköintitutkan* avulla
(s. 344)
Huolto
PAP-tunnistimien sijainti.
Jotta PAP-toiminto toimii oikein, pitää sen tunnistinpinnat puhdistaa säännöllisesti vedellä ja
autonpesuaineella - puskureissa kyseessä ovat
samat tunnistimet, joita Pysäköintitutka käyttää.
"Hyväksytyillä renkailla" tarkoitetaan renkaita, jotka ovat samaa tyyppiä ja valmistetta, jota alkuperäiset olivat toimitettaessa uutena tehtaalta.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN TUKI
Aktiivisen pysäköintitutkan*
ilmoitukset
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Joukko aktiivista pysäköintitutkaa (Park Assist
Pilot – PAP) koskevia ilmoituksia voidaan esittää
kuljettajan näytössä.
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköintiapujärjest.
Yksi tai useampi järjestelmien tunnistimista on tukossa - tarkastakaa ja korjatkaa mahdollisimman pian.
Anturit tukossa, puhdistus tarpeen
Pysäköintiapujärjest.
Ei käytettävissä, vaatii huollon
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 343)
Pysäköinti Aktiivisen pysäköintitutkan* avulla
(s. 344)
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
(s. 347)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 349
KULJETTAJAN TUKI
Blind Spot Information*
HUOM
Toiminto Blind Spot Information (BLIS) on suunniteltu varoittamaan omaan autoon nähden
vinosti takana tai sivulla olevista ajoneuvoista kuljettajan auttamiseksi vilkkaassa liikenteessä teillä,
joilla on useita ajokaistoja samaan suuntaan.
Valo syttyy puolella, jolla järjestelmä on
havainnut ajoneuvon. Jos auto ohitetaan kummaltakin puolelta samanaikaisesti, syttyvät
molemmat lamput.
BLIS on kuljettajan apuväline, joka on tarkoitettu
varoittamaan seuraavista:
•
•
VAROITUS
Blind Spot Information ei toimi jyrkissä kaarteissa.
kuolleessa kulmassa olevat ajoneuvot
nopeasti lähestyvät, omaa ajoneuvoa lähimpänä olevat ajoneuvot vasemmalla ja oikealla
ajokaistalla.
Blind Spot Informationin periaate
Kuolleen kulman vyöhyke
Nopeasti saavuttavien ajoneuvojen vyöhyke.
BLIS-toiminto on aktiivinen nopeuksissa
yli 10 km/h (6 mph).
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, kun:
•
•
BLIS-valon sijainti.
Merkkivalo
BLIS-symboli
350
Blind Spot Information ei toimi autoa peruuttaessa.
toinen ajoneuvo ohittaa oman auton
toinen ajoneuvo saavuttaa omaa autoa
nopeasti.
Kun BLIS havaitsee ajoneuvon vyöhykkeellä 1, tai
nopeasti lähestyvän ajoneuvon vyöhykkeellä 2,
merkkivalo ko. ulkotaustapeilin yhteydessä palaa
kiinteästi. Jos kuljettaja kytkee tässä tilassa sen
puolen suuntavilkun päälle, jota varoitus koskee,
merkkivalo ei pala enää jatkuvasti, vaan vilkkuu
voimakkaammalla valoteholla.
VAROITUS
Blind Spot Information on täydentävä apuväline eikä se toimi kaikissa tilanteissa.
Blind Spot Information ei korvaa turvallista
ajotapaa eikä taustapeilien käyttöä.
Blind Spot Information ei voi koskaan korvata
kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta - kaistan vaihtaminen liikenneturvallisesti on aina
kuljettajan vastuulla.
VAROITUS
Järjestelmä täydentää, ei korvaa, turvallista
ajotapaa ja taustapeilien käyttöä. Se ei voi
koskaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
vastuuta. Vastuu liikenneturvallisuudesta kaistanvaihdossa on aina kuljettajalla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Blind Spot Information -toiminnon* aktivointi/
deaktivointi (s. 351)
•
Blind Spot Information -toiminnon rajoitukset* (s. 352)
•
Blind Spot Information*- ja Cross Traffic
Alert* -toimintojen ilmoitukset (s. 356)
•
Cross Traffic Alert* (s. 352)
Blind Spot Information -toiminnon*
aktivointi/deaktivointi
Toiminto Blind Spot Information (BLIS) voidaan
aktivoida/deaktivoida.
Jos BLIS on deaktivoitu sammutettaessa moottori, se on edelleen suljettuna moottorin seuraavan käynnistämisen jälkeen ja merkkivalo syttyy
jälleen.
VAROITUS
Blind Spot Information on täydentävä apuväline eikä se toimi kaikissa tilanteissa.
Blind Spot Information ei korvaa turvallista
ajotapaa eikä taustapeilien käyttöä.
Blind Spot Information ei voi koskaan korvata
kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta - kaistan vaihtaminen liikenneturvallisesti on aina
kuljettajan vastuulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Blind Spot Information-valon sijainti.
Merkkivalo
–
Toiminnon aktivoimiseen/deaktivoimiseen
käytettävä BLIS-painike keskinäytön toimintonäkymässä.
Painakaa painiketta BLIS toimintonäkymässä.
> BLIS aktivoidaan/deaktivoidaan, painike
näyttää vihreän/harmaan osoituksen.
•
•
•
Blind Spot Information* (s. 350)
Blind Spot Information -toiminnon rajoitukset* (s. 352)
Blind Spot Information*- ja Cross Traffic
Alert* -toimintojen ilmoitukset (s. 356)
Jos BLIS on aktivoitu käynnistettäessä moottori,
toiminto vahvistetaan siten, että ulkopeilien merkkivalot vilkkuvat kerran.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 351
KULJETTAJAN TUKI
Blind Spot Information -toiminnon
rajoitukset*
Toiminnon Blind Spot Information (BLIS) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Esimerkkejä rajoituksista:
•
Lika, jää ja lumi, joka peittää tunnistimet, voi
rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset mahdottomiksi.
•
BLIS deaktivoidaan, kun perävaunu yhdistetään auton sähköjärjestelmään.
Optimaalisen toiminnan kannalta on tärkeää, että
tunnistimien edessä olevat pinnat pidetään puhtaina.
Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä tai tarroja tunnistimien pinnalle.
Tietyissä tapauksissa järjestelmä havaitsee, että
toinen tai molemmat tunnistimet ovat tukossa, ja
näyttää tällöin ilmoituksen BLIS-anturi Takaanturit tukossa, puhdistus tarpeen kuljettajan
näytössä - tarkastakaa ja korjatkaa mahdollisimman pian.
Tunnistimet
BLIS- ja CTA-toimintojen komponenttien korjauksen tai puskurien uudelleenmaalauksen
saa tehdä vain korjaamo - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
352
Cross Traffic Alert (CTA) on kuljettajan apuväline, joka on tarkoitettu varoittamaan risteävästä
liikenteestä, kun autoa peruutetaan. CTA on
Blind Spot Information (BLIS) -toiminnon täydennys.
TÄRKEÄÄ
BLIS-toimintojen tunnistimet on sijoitettu kummankin kulman takalokasuojan/puskurin sisäpuolelle. Myös toiminto Cross Traffic Alert (CTA)
käyttää tunnistimia.
Pitäkää tämä pinta puhtaana - molemmilla puolilla.
Cross Traffic Alert*
Blind Spot Information* (s. 350)
Blind Spot Information -toiminnon* aktivointi/
deaktivointi (s. 351)
•
Blind Spot Information*- ja Cross Traffic
Alert* -toimintojen ilmoitukset (s. 356)
•
Cross Traffic Alert -toiminnon rajoitukset
(s. 354)
CTA:n periaate
CTA täydentää BLIS-toimintoa voimalla peruuttamisen aikana näyttää risteävän liikenteen sivulta,
esim. kun auto peruutetaan pois pysäköinnistä.
CTA on suunniteltu ensisijaisesti havaitsemaan
ajoneuvot - suotuisissa tapauksissa voidaan
havaita myös pienemmät kohteet, kuten polkupyörät sekä jalankulkijat.
CTA on aktiivinen ainoastaan silloin, kun auto liikkuu taaksepäin tai kun vaihteiston peruutusasento on valittuna.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KULJETTAJAN TUKI
Jos CTA havaitsee, että sivulta lähestytään, se
osoittaa sen seuraavasti:
Cross Traffic Alert* -järjestelmän
aktivointi/deaktivointi
•
akustisena signaalina - ääni kuuluu vasemmasta tai oikeasta kaiuttimesta riippuen siitä,
miltä puolelta kohde lähestyy.
Toiminto Cross Traffic Alert (CTA) voidaan aktivoida/deaktivoida.
•
palavana kuvakkeena näyttöruudun PAS-grafiikassa.
•
kuvakkeena pysäköintiapukameran päänäkymässä.
VAROITUS
CTA on täydentävä apuväline eikä se toimi
kaikissa tilanteissa.
CTA ei korvaa turvallista ajotapaa eikä taustapeilien käyttöä.
CTA ei voi koskaan korvata kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta - peruuttaminen liikenneturvallisesti on aina kuljettajan vastuulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Cross Traffic Alert* -järjestelmän aktivointi/
deaktivointi (s. 353)
•
Blind Spot Information*- ja Cross Traffic
Alert* -toimintojen ilmoitukset (s. 356)
•
Cross Traffic Alert -toiminnon rajoitukset
(s. 354)
•
Blind Spot Information* (s. 350)
Toiminto aktivoidaan/deaktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä.
–
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Cross Traffic Alert* (s. 352)
Cross Traffic Alert -toiminnon rajoitukset
(s. 354)
Blind Spot Information*- ja Cross Traffic
Alert* -toimintojen ilmoitukset (s. 356)
Painakaa painiketta Cross Traffic Alert toimintonäkymässä.
> • VIHREÄ painikeilmaisin – CTA on aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – CTA on
poistettu toiminnasta.
CTA on aktivoidussa tilassa moottorin jokaisen
käynnistyksen jälkeen.
VAROITUS
CTA on täydentävä apuväline eikä se toimi
kaikissa tilanteissa.
CTA ei korvaa turvallista ajotapaa eikä taustapeilien käyttöä.
CTA ei voi koskaan korvata kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta - peruuttaminen liikenneturvallisesti on aina kuljettajan vastuulla.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 353
KULJETTAJAN TUKI
Cross Traffic Alert -toiminnon
rajoitukset
lelle. Myös toiminto Blind Spot Information (BLIS)
käyttää tunnistimia.
Toiminnon Cross Traffic Alert (CTA) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
CTA ei toimi optimaalisesti kaikissa tilanteissa,
vaan sillä on tietty rajoitus - CTA-tunnistimet eivät
voi "nähdä" muiden pysäköityjen ajoneuvojen tai
peittävien esineiden läpi.
Tässä on muutamia esimerkkejä siitä, milloin
CTA:n "näkökenttä" voi olla rajoittunut eikä lähestyviä ajoneuvoja sen vuoksi voida nähdä ennen
kuin ne ovat hyvin lähellä:
Kulmassa olevassa pysäköintitaskussa voi CTA olla täysin "sokea" toiseen suuntaan.
Sokea CTA-sektori.
Sektori, jossa CTA voi havaita/"nähdä".
Kun oma auto peruuttaa hitaasti, kulma kuitenkin
muuttuu suhteessa peittävään autoon/esineeseen, jolloin sokea sektori pienenee nopeasti.
Esimerkkejä lisärajoituksista:
•
Auto on syvällä pysäköintitaskussa.
•
Lika, jää ja lumi, joka peittää tunnistimet, voi
rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset mahdottomiksi.
CTA deaktivoidaan, kun perävaunu yhdistetään auton sähköjärjestelmään.
Tunnistimet
CTA-toimintojen tunnistimet on sijoitettu kummankin kulman takalokasuojan/puskurin sisäpuo-
354
Pitäkää tämä pinta puhtaana - myös vasemmalla puolella.
Optimaalisen toiminnan kannalta on tärkeää, että
tunnistimien edessä olevat pinnat pidetään puhtaina.
Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä, tarroja tai vastaavaa tunnistimien pinnalle.
TÄRKEÄÄ
BLIS- ja CTA-toimintojen komponenttien korjauksen tai puskurien uudelleenmaalauksen
saa tehdä vain korjaamo - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Cross Traffic Alert* (s. 352)
Cross Traffic Alert* -järjestelmän aktivointi/
deaktivointi (s. 353)
•
Blind Spot Information*- ja Cross Traffic
Alert* -toimintojen ilmoitukset (s. 356)
•
Blind Spot Information -toiminnon rajoitukset* (s. 352)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 355
KULJETTAJAN TUKI
Blind Spot Information*- ja Cross
Traffic Alert* -toimintojen
ilmoitukset
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Joukko Blind Spot Information (BLIS)- ja Cross
Traffic Alert (CTA) -toimintoja koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Ilmoitus
Sisältö
BLIS-anturi
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Huolto tarpeen
BLIS-järjestelmä pois
BLIS ja CTA on deaktivoitu, kun perävaunu on yhdistettynä auton sähköjärjestelmään.
Perävaunu kytketty
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
356
Blind Spot Information* (s. 350)
Blind Spot Information -toiminnon* aktivointi/
deaktivointi (s. 351)
•
Blind Spot Information -toiminnon rajoitukset* (s. 352)
•
•
Cross Traffic Alert* (s. 352)
•
Ilmoitusten käsittely kuljettajan näytössä ja
keskinäytössä (s. 105)
Cross Traffic Alert* -järjestelmän aktivointi/
deaktivointi (s. 353)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KÄYNNISTYS JA AJO
KÄYNNISTYS JA AJO
Jännitetilat
Auton sähköjärjestelmä voidaan asettaa eri
tasoille/tiloihin ja saada siten eri toimintoja käyttöön.
Taso
0
Rajoitetun toimintomäärän käytön mahdollistamiseksi moottorin ollessa sammutettuna voidaan
auton sähköjärjestelmä asettaa 3 eri tasolle - 0, I
ja II. Käyttöopas selostaa perusteellisesti nämä
tasot nimellä "jännitetila".
Seuraava taulukko esittää, mitkä toiminnot ovat
käytettävissä kussakin jännitetilassa/kullakin
tasolla:
Toiminnot
•
Matkamittari, kello ja lämpömittari
sytytetään.
•
Sähkökäyttöisiä istuimia voidaan
säätää.
•
•
Ikkunannostimia voidaan käyttää.
•
Audio on mahdollista käynnistää.
II
Keskinäyttö käynnistyy ja sitä voidaan käyttää.
•
Panoraamakattoa, ikkunannostimia, 12 V:n liitäntää matkustamossa, navigointia, puhelinta, tuuletuspuhallinta ja tuulilasinpyyhkimiä voidaan käyttää.
•
Sähkökäyttöisiä istuimia voidaan
säätää.
•
12 V:n liitäntää kuormatilassa voidaan käyttää.
•
Audio käynnistyy automaattisesti,
jos se oli käynnissä, kun autosta
poistuttiin.
Virrankulutus kuormittaa käynnistysakkua tässä jännitetilassa.
Toiminnot
•
•
•
Valonheittimet sytytetään.
Varoitus-/merkkivalot palavat
5 sekuntia.
Useat muut järjestelmät aktivoidaan. Istuintyynyjen ja takalasin
sähkölämmitys voidaan kuitenkin
aktivoida vasta moottorin käynnistämisen jälkeen.
Tämä jännitetila kuluttaa paljon virtaa käynnistysakusta ja sitä tulee
sen vuoksi välttää!
Toiminnot ovat aikaohjattuja tässä jännitetilassa ja ne suljetaan automaattisesti hetken kuluttua.
I
358
Taso
Jännitetilan valitseminen
Käynnistyskytkin tunnelikonsolissa.
•
Jännitetila 0 - Avatkaa auton lukitus ja säilyttäkää etäavainta auton sisällä.
KÄYNNISTYS JA AJO
HUOM
Tason I tai II saavuttamiseksi ilman moottorin
käynnistystä - älkää painako jarrupoljinta, kun
nämä jännitetilat valitaan.
•
Jännitetila I - Kääntäkää käynnistyskytkin
asentoon START ja vapauttakaa kytkin. Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.
•
Jännitetila II - Kääntäkää käynnistyskytkin
asentoon START ja pitäkää kytkin STARTasennossa n. 4 sekuntia. Vapauttakaa säädin
sen jälkeen, se palaa automaattisesti alkuasentoon.
•
Takaisin jännitetilaan 0 - Jännitetilaan 0
palaamiseksi tiloista I ja II - Kääntäkää käynnistyskytkin asentoon STOP ja vapauttakaa
kytkin. Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
1
Moottorin käynnistäminen
3.
Painakaa jarrupoljin täysin alas1.
Moottori käynnistetään etäavaimen ja tunnelikonsolissa olevan käynnistyskytkimen avulla.
4.
Kääntäkää käynnistyskytkin asentoon START
ja vapauttakaa säädin. Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.
Moottorin käynnistyksessä käynnistysmoottori toimii, kunnes moottori käynnistyy tai sen ylikuumenemissuoja katkaisee.
Käynnistyskytkin tunnelikonsolissa.
Etäavainta ei käytetä fyysisesti käynnistettäessä
moottori, koska auto on varustettu avaimettoman
käynnistyksen tuella (Passive Start).
Moottorin käynnistäminen (s. 359)
Moottorin käynnistämiseksi:
Moottorin sammutus (s. 360)
1.
Etäavaimen pitää olla autossa. Autoissa,
joissa on Passive Start, avaimen pitää olla
matkustamon etuosassa. Valinnaisen avaimettoman lukitsemisen/lukituksen avaamisen (Passive Entry*) yhteydessä riittää, että
avain on auton sisällä jossain.
2.
Tarkistakaa, että vaihdeasento P tai N on
valittu.
Kuljettajan näyttö (s. 89)
Jos auto liikkuu, moottorin käynnistämiseen riittää käynnistyskytkimen kääntäminen asentoon START.
Käynnistettäessä moottori normaaliolosuhteissa
ensisijaistetaan auton sähköinen ajomoottori bensiinimoottori pysyy sammutettuna. Tämä tarkoittaa, että kun käynnistyskytkin on käännetty
asentoon START, sähkömoottori on "käynnistynyt" ja auto on valmis ajoon. Käynnistynyt moottori osoitetaan kuljettajan näytön merkkivalojen
sammumisella ja sen esivalitun teeman syttymisellä.
On kuitenkin tilanteita, joissa sen sijaan käynnistyy bensiinimoottori, esim. liian matalassa lämpötilassa tai jos hybridiakkua pitää ladata.
Varmistuslukijan sijainti tunnelikonsolissa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 359
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Jos kuljettajan näytössä näytetään käynnistettäessä ilmoitus Auton avainta ei löydy, laittakaa
etäavain mukinpitimen varmistuslukijaan. Yrittäkää tämän jälkeen käynnistää uudelleen.
VAROITUS
Älkää koskaan poistako etäavainta autosta
ajon aikana.
HUOM
Ottakaa aina etäavain mukaan, kun poistutte
autosta ja katsokaa, että auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa 0 - erityisesti, jos
autossa on lapsia.
HUOM
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus voi tietyissä moottorityypeissä olla huomattavasti korkeampi kuin normaalisti. Tämä
tehdään, jotta pakokaasun puhdistusjärjestelmä saavuttaisi normaalin toimintalämpötilan
mahdollisimman nopeasti. Tämä vähentää
pakokaasupäästöjä ja säästää luontoa.
Jos kuljettajan näytössä näytetään käynnistettäessä viesti Ajoneuvon käynnistys
Järjestelmän tarkastus, odota, odottakaa, kunnes viesti poistuu, ja yrittäkää sitten käynnistää
uudelleen.
Jos moottori ei ole käynnistynyt 3 yrityksen
jälkeen - odottakaa 3 minuuttia ennen uuden
yrityksen aloittamista. Käynnistyskyky paranee,
jos käynnistysakku saa toipua.
HUOM
Autoa ei voida käynnistää, jos hybridiakun
lataus on purkautunut.
360
Moottori sammutetaan tunnelikonsolissa olevan
käynnistyskytkimen avulla.
VAROITUS
Laittaessanne etäavaimen mukinpitimeen
huolehtikaa siitä, että mukinpitimessä ei ole
muita auton avaimia, metalliesineitä tai elektronisia laitteita (esim. matkapuhelimia, tabletteja, kannettavia tietokoneita tai latureita). Jos
mukinpitimessä on lähekkäin useita auton
avaimia, ne voivat häiritä toisiaan.
TÄRKEÄÄ
Moottorin sammutus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Jännitetilat (s. 358)
Moottorin sammutus (s. 360)
Etäavain (s. 230)
Käynnistyskytkin tunnelikonsolissa.
Moottorin sammutus:
–
Jos vaihteenvalitsin ei ole asennossa P tai jos
auto rullaa:
–
Etäavaimen pariston vaihto (s. 248)
Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan näytössä
(s. 91)
Hybridiakun lataus (s. 402)
Kääntäkää käynnistyskytkin asentoon STOP
ja vapauttakaa kytkin - moottori sammuu.
Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.
Pitäkää säädintä STOP-asennossa, kunnes
moottori pysähtyy.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Moottorin käynnistäminen (s. 359)
KÄYNNISTYS JA AJO
Ohjauslukko
Ohjauslukko vaikeuttaa auton ohjaamista, jos
esim. se otetaan luvattomasti käyttöön. Mekaaninen ääni voidaan havaita, kun ohjauslukko lukkiutuu tai avautuu.
Toisen akun käyttäminen
käynnistysapuna
Jos käynnistysakku on tyhjentynyt, auto voidaan
käynnistää toisesta akusta saatavalla virralla.
Käytettäessä käynnistysapua suositellaan seuraavia vaiheita oikosulun tai muiden vaurioiden välttämiseksi:
Ohjauslukon aktivointi
Ohjauslukko aktivoituu, kun auto lukitaan ulkopuolelta ja moottori on sammutettu. Jos auto
jätetään lukitsematta, ohjauslukko lukittuu hetken
kuluttua automaattisesti.
Ohjauslukon deaktivointi
Ohjauslukko deaktivoituu, kun auton lukitus avataan ulkopuolelta. Jos autoa ei ole lukittu, riittää,
että etäavain on sisällä matkustamossa ja moottori käynnistetään kääntämällä käynnistyskytkin
asentoon START ohjauslukon avaamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 359)
Moottorin sammutus (s. 360)
Ohjauspyörä (s. 131)
Latauskohta käynnistysapua varten omasta autosta.
TÄRKEÄÄ
Auton latauskohta on tarkoitettu vain oman
auton käynnistysapua varten. Latauskohta ei
ole tarkoitettu toisen auton käynnistysapua
varten. Jos latauskohtaa käytetään toisen
auton käynnistämiseen, se voi aiheuttaa
varokkeen palamisen, mikä tarkoittaa, että
latauskohta lakkaa toimimasta.
Varokkeen rikkoutuessa kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus Akku vika Akun sulake Huolto
tarpeen. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
}}
361
KÄYNNISTYS JA AJO
||
1.
Asettakaa auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0.
2.
Tarkastakaa, että apuakun jännite on 12 V.
3.
Jos apuakku on asennettuna toiseen autoon
- sammuttakaa auttavan auton moottori ja
katsokaa, etteivät autot kosketa toisiaan.
4.
Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin toinen puristin apukäynnistysakun plusnapaan
(1).
TÄRKEÄÄ
Kytkekää käynnistyskaapeli varovasti välttääksenne oikosulut muiden moottoritilan komponenttien kanssa.
5.
Avatkaa positiivisen apukäynnistyskohdan
peitekansi (2).
6.
Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin toinen puristin auton positiiviseen apukäynnistyskohtaan (2).
7.
Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin toinen puristin apukäynnistysakun miinusnapaan (3).
8.
Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin toinen puristin auton negatiiviseen apukäynnistyskohtaan (4).
9.
Tarkastakaa, että käynnistyskaapelien puristimet ovat kunnolla kiinni siten, ettei käynnistysyrityksen aikana synny kipinöitä.
12. Irrottakaa käynnistyskaapelit päinvastaisessa
järjestyksessä - ensin musta ja sitten punainen.
10. Käynnistäkää "apuauton" moottori ja antakaa
sen käydä muutama minuutti normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella,
n. 1500 r/min.
Katsokaa, ettei kumpikaan mustan käynnistyskaapelin puristimista kosketa auton positiiviseen apukäynnistyskohtaan/apukäynnistysakun plusnapaan tai punaisen käynnistyskaapelin kytkettyyn puristimeen.
11. Käynnistäkää oman auton moottori. Jos
käynnistysyritys epäonnistuu, pidentäkää
latausaika 10 minuuttiin ja yrittäkää käynnistystä sitten uudelleen.
VAROITUS
•
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää.
Kipinä, joka voi syntyä kytkettäessä käynnistysjohdin virheellisesti, voi riittää siihen,
että akku räjähtää.
•
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka voi
aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
•
Huuhdelkaa suurella vesimäärällä, jos rikkihappo pääsee kosketuksiin silmien, ihon
tai vaatteiden kanssa. Roiskeen osuessa
silmiin - ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin.
HUOM
Käynnistettäessä moottori normaaliolosuhteissa ensisijaistetaan auton sähköinen ajomoottori - bensiinimoottori pysyy sammutettuna. Tämä tarkoittaa, että kun käynnistyskytkin on käännetty asentoon START, sähkömoottori on "käynnistynyt" ja auto on valmis
ajoon. Käynnistetystä moottorista ilmoitetaan
kuljettajan näytön merkkivalojen sammumisella ja sen esivalitun teeman syttymisellä.
HUOM
TÄRKEÄÄ
Autoa ei voida käynnistää, jos hybridiakun
lataus on purkautunut.
Älkää koskeko liitäntöihin käynnistysyrityksen
aikana. On olemassa kipinänmuodostuksen
vaara.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
362
Käynnistysakku (s. 516)
Jännitetilat (s. 358)
KÄYNNISTYS JA AJO
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 359)
Vaihteisto
Konepellin avaaminen ja sulkeminen (s. 501)
Vaihteisto on osa auton vetojärjestelmää (voimansiirtoa) moottorin ja vetävien pyörien välillä.
Vaihteiston toimintona on muuttaa välityssuhdetta riippuen nopeudesta ja voimantarpeesta.
Hybridiakun lataus (s. 402)
Autossa on kahdeksanvaihteinen automaattivaihteisto ja sähkömoottori takavetoa varten. Ohjauspyörävalitsimilla* vaihdetta voidaan vaihtaa käsin.
Kuljettajan näytössä näytetään, mitä vaihdeasentoa kulloinkin käytetään.
TÄRKEÄÄ
Vaihteiston toimintalämpötilaa valvotaan tarkoituksena estää minkään vetojärjestelmän
osan vaurioituminen. Ylikuumenemisvaaran
esiintyessä syttyy varoitussymboli kuljettajan
näytössä ja esitetään teksti-ilmoitus - noudattakaa annettua suositusta.
Symboli
Sisältö
Vaihteiston tieto- tai vikailmoitus.
Noudattakaa annettua suositusta.
Lämmin tai ylikuumentunut vaihteisto. Noudattakaa annettua suositusta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot
(s. 364)
•
•
Vaihtamisosoitin (s. 366)
Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla*
(s. 367)
Symbolit kuljettajan näytössä
Jos vaihteistoon tulee vika, kuljettajan näytössä
näytetään symboli ja ilmoitus.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 363
KÄYNNISTYS JA AJO
Automaattivaihteiston
vaihdeasennot
asemesta. Tämä tarkoittaa helpompia vaihtoja ja
erottuvampia vaihdeasentoja.
Pysäköintiasento aktivoidaan P-painikkeella, joka
on sijoitettu vaihteenvalitsimen viereen.
Automaattivaihteisto vähentää kuljettajan rasitusta. Tämä voi sen sijaan keskittää tarkkaavaisuutensa liikenteeseen ja tiehen.
Vaihtakaa vaihdeasentoa painamalla palautuvaa
vaihteenvalitsinta eteen- tai taaksepäin.
Valitkaa asento P, kun on pysäköity tai kun moottori käynnistetään. Auton on oltava paikallaan,
kun pysäköintiasento valitaan.
Autossa on kahdeksanvaihteinen automaattivaihteisto, jossa järjestelmä valitsee vaihteen siten,
että ajosta tulee optimaalista.
Toisen vaihdeasennon valitsemiseksi pysäköintiasennon ollessa valittuna pitää jarrupolkimen olla
painettuna ja jännitetilan olla tai II.
Vaihdeasento kuljettajan näytössä
P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti lukittu.
Kytkekää ensin seisontajarru, jos auto on pysäköitynä.
VAROITUS
Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua, kun
auto on kaltevalla pinnalla - automaattivaihteiston P-asento ei riitä pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
Vaihdeasennot
Pysäköintiasento P
Aputoiminnot:
Järjestelmä vaihtaa automaattisesti P-tilaan:
Kuljettajan näyttö osoittaa vaihteenvalitsimen
asennon:
P, R, N, D tai B.
Käsinvaihdossa näytetään myös käytössä oleva
vaihde (1 - 8).
Vaihtaminen
Vaihteenvalitsin on Shift-by-wire -tyyppinen, jossa
vaihtamiset tehdään elektronisesti mekaanisen
364
•
•
jos auto sammutetaan tilassa D tai R.
jos kuljettaja irrottaa turvavyön ja avaa kuljettajan oven moottorin ollessa käynnissä ja
vaihteenvalitsimen muussa asennossa kuin
P.
Peruutusasento - R
Valitkaa asento R peruuttaaksenne. Auton on
oltava paikallaan, kun peruutusasento valitaan.
KÄYNNISTYS JA AJO
Vapaa-asento - N
Mikään vaihde ei ole kytkettynä ja moottori voidaan käynnistää. Kytkekää seisontajarru, jos auto
seisoo paikallaan vaihteenvalitsimen ollessa Nasennossa.
Kickdown
Jotta voidaan vaihtaa vapaa-asennosta toiseen
vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja jännitetilan olla II.
Jos kaasupoljin päästetään kickdown-asennosta,
tapahtuu vaihtaminen ylöspäin automaattisesti.
Ajoasento - D
D on normaali ajoasento. Vaihtaminen ylös- ja
alaspäin tapahtuu automaattisesti kaasunpainalluksen ja nopeuden mukaan. Auton on oltava paikallaan vaihdettaessa asennosta R asentoon D.
Jarrutustila – B
B voidaan valita milloin tahansa ajon aikana. B tilassa autoa jarrutetaan moottorilla, kun kaasupoljin vapautetaan, samalla kun hybridiakkua
ladataan. Tämä antaa enemmän mahdollisuuksia
ladata hybridiakkua, koska latausta tapahtuu
myös silloin, kun kuljettaja ei käytä jarrupoljinta.
Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan (normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin, ns. kickdown.
Kickdown-toimintoa käytetään, kun tarvitaan
mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä, esim. ohitettaessa.
B-asento kuljettajan näytössä.
B -tilasta voidaan vaihtaa käsin pienemmälle vaihteelle. Kuljettajan näytössä näytetään, mikä
vaihde (1–8) on käytössä.
•
Painakaa vaihteenvalitsinta kerran taaksepäin
vaihtaaksenne seuraavaksi pienemmälle vaihteelle.
•
Painakaa vaihteenvalitsinta kerran taaksepäin
vaihtaaksenne vielä pienemmälle vaihteelle.
Jotta suuremmalle vaihteelle voidaan vaihtaa
käsin, autossa on oltava ohjauspyörän vaihteenvalitsimet*.
•
Painakaa vaihteenvalitsinta eteenpäin palataksenne D-asentoon.
Nykäysten ja moottorin sammumisen välttämiseksi vaihteisto vaihtaa automaattisesti alaspäin,
jos nopeuden laskee alemmaksi kuin valitulle
vaihteelle on kohtuullista.
Varmuustoiminto
Moottorin ylikierrosten välttämiseksi on vaihteiston ohjausohjelma varustettu alasvaihtamissuojalla.
Vaihteisto ei salli vaihtamista alaspäin/kickdowntoimintoa, joka johtaa niin korkeaan kierroslukuun, että moottori voi vaurioitua. Jos kuljettaja
kuitenkin yrittää tehdä tällaisen vaihtamisen
moottorin kierrosluvun ollessa korkea, ei tapahdu
mitään – alkuperäinen vaihde pysyy kytkettynä.
Kickdown-tilanteessa auto voi vaihtaa alaspäin
yhden tai useamman portaan kerrallaan riippuen
moottorin kierrosluvusta. Auto vaihtaa ylöspäin
moottorivaurioiden estämiseksi, kun moottori saavuttaa enimmäiskierroslukunsa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vaihteisto (s. 363)
Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla*
(s. 367)
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 365
KÄYNNISTYS JA AJO
•
•
•
Vaihtamisosoitin (s. 366)
Vaihtamisosoitin
Vaihteenvalitsinsalpa (s. 367)
Kuljettajan näytön vaihtamisosoitin näyttää ko.
vaihteen käsinvaihdossa ja sen, milloin on hyvä
kytkeä seuraava vaihde parhaan mahdollisen
polttoainetalouden kannalta.
Jännitetilat (s. 358)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vaihteisto (s. 363)
Automaattivaihteiston vaihdeasennot (s. 364)
Ympäristösovitetun ajamisen kannalta manuaalisessa vaihtamisessa on tärkeää ajaa oikealla
vaihteella ja vaihtaa ajoissa. Vaihtamisosoitin
näyttää kulloisenkin vaihteen kuljettajan näytössä
ja ilmoittaa ylöspäin osoittavalla nuolella, milloin
kannattaa vaihtaa suuremmalle vaihteelle. Vaihtamisosoitin näytetään vaihdeasennossa B tai vaihdettaessa ohjauspyörävalitsimilla* vaihdeasennossa D.
Vaihtamisosoitin kuljettajan näytössä2.
2
366
Kuva on kaaviomainen - ulkonäkö voi vaihdella automallista tai päivitetystä ohjelmistosta riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KÄYNNISTYS JA AJO
Vaihteenvalitsinsalpa
Vaihteenvalitsinsalpa estää tahattoman vaihtamisen eri vaihdeasentojen välillä automaattivaihteistossa.
Automaattinen vaihteenvalitsinsalpa
Automaattisessa vaihteenvalitsinsalvassa on erityisiä varmuusjärjestelmiä.
Pysäköintiasennosta - P
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää pois P-asennosta, jarrupolkimen pitää olla painettuna ja jännitetilan olla II.
Vapaa-asennosta - N
Jos vaihteenvalitsin on N-asennossa ja auto on
seissyt paikallaan vähintään 3 sekuntia (riippumatta siitä käykö moottori vai ei), vaihteenvalitsin
on salvattu.
Vaihtaminen ohjauspyörän
vaihtamisvivuilla*
Ohjauspyörän vaihtamisvipujen
aktivointi
Jotta vaihdetta voidaan vaihtaa ohjauspyörävalitsimilla, ne on ensin aktivoitava:
–
Vetäkää toista valitsimista ohjauspyörää
kohti.
> Kuljettajan näytön numero näyttää valittuna olevan vaihteen.
"-": Valitsee seuraavaksi pienimmän vaihteen.
"+": Valitsee seuraavaksi suurimman vaihteen.
Vaihto tapahtuu aina vedettäessä ohjauspyörävalitsimesta, mikäli moottorin kierrosluku pysyy sallitulla alueella.
Jokaisen vaihdon jälkeen kuljettajan näytössä
oleva numero vaihtuu näyttämään kulloistakin
vaihdetta.
Ilmoitukset kuljettajan näytössä
Vaihteenvalitsinta ei lukita mekaanisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot (s. 364)
Jännitetilat (s. 358)
Vetäkää toista ohjauspyörävalitsinta taaksepäin ohjauspyörää kohti ja vapauttakaa se.
Ohjauspyörän vaihtamisvivut täydentävät vaihteenvalitsinta ja niillä voidaan vaihtaa vaihdetta
käsin irrottamatta otetta ohjauspyörästä.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää N-asennosta
toiseen vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla
painettuna ja jännitetilan olla II.
Jos vaihteenvalitsin on lukittu, kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus, esim. Vaihdevipu
Paina jarrupoljinta vaihdevivun
aktivoimiseksi.
–
Toiminnon sulkeminen
Kuljettajan näyttö vaihdettaessa ohjauspyörävalitsimilla.
Vaihtaminen
Vaihtaminen yhdellä portaalla:
Manuaalinen sulkeminen
– Sulkekaa ohjauspyörän vaihtamisvivut vetämällä molempia vipuja ohjauspyörää kohti,
kunnes valittuna olevan vaihteen numero kuljettajan näytössä sammuu.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 367
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Automaattinen sulkeminen
Vaihdeasennossa D ohjauspyörävalitsimet suljetaan hetken päästä, jos niitä ei käytetä. Merkkinä
tästä valittuna olevan vaihteen numero sammuu.
Vaihdeasennossa B automaattista sulkemista ei
tapahdu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot (s. 364)
Vaihtamisosoitin (s. 366)
Käyttöjärjestelmät
XC90 Twin Engine on ns. rinnakkaishybridi, mikä
tarkoittaa sitä, että siinä on kaksi erillistä käyttöjärjestelmää: sähkömoottori ja polttomoottori.
Kuljettajan etukäteen valitsemasta ajotilasta ja
käytettävissä olevasta sähköenergiasta riippuen
voidaan molempia käyttöjärjestelmiä käyttää joko
yksittäin tai rinnakkain.
Kaksi käyttöjärjestelmää
Kehittynyt ohjausjärjestelmä koordinoi molempien
käyttöjärjestelmien ominaisuuksia mahdollisimman hyvän ajotalouden saamiseksi.
Hybridiakku
Polttomoottori
3
368
Yhdistetty suurjännitegeneraattori ja käynnistysmoottori - CISG (Crank Integrated Starter Generator).
Suurjännitegeneraattori3
Sähkömoottori
Sekä polttomoottori että sähkömoottori voivat
tuottaa vetovoimaa suoraan pyöriin. Polttomoottori voi lisäksi ladata sähkömoottorin hybridiakkua
erityisellä suurjännitegeneraattorilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotilat (s. 369)
Yleistä toiminnosta XC90 Twin Engine
(s. 52)
KÄYNNISTYS JA AJO
Ajotilat
Ajotilan valitseminen
Ajotilan valinta vaikuttaa auton ajo-ominaisuuksiin
ajokokemuksen parantamiseksi ja ajamisen helpottamiseksi erityisissä tilanteissa.
liian suuri.
Valittavat ajotilat
VAROITUS
Ohjaus
Moottori/vaihteisto/neliveto
Jarrut
Ilmajousitus ja iskunvaimennus
1.
Painakaa ajotilasäädintä DRIVE MODE.
> Keskinäytössä avautuu ponnahdusvalikko.
2.
Kääntäkää säätöpyörää ylös- tai alaspäin,
kunnes haluamanne ajotila on merkitty.
3.
Painakaa ajotilasäädintä tai suoraan kosketusnäytössä valinnan vahvistamiseksi.
> Valittu ajotila esitetään kuljettajan näytössä.
Kuljettajan näyttö
Lämmitys- ja ilmastointilaitteen asetukset
Valitkaa ajotila, joka sopii parhaiten senhetkisiin
ajo-olosuhteisiin. Huomatkaa, ettei kaikkia ajotiloja voida valita kaikissa tilanteissa.
vuoksi
• Valinta ei ole mahdollista, nopeus on
Ajotilojen avulla voidaan nopeasti saada pääsy
auton moniin toimintoihin ja asetuksiin eri ajotarpeiden mukaan. Seuraavia järjestelmiä sovitetaan
mahdollisimman hyvien ajo-ominaisuuksien saamiseksi ko. ajotilassa:
•
•
•
•
•
•
• Valinta ei ole mahdollista rajoitusten
Huomatkaa, ettei autosta lähde moottorin
ääntä, kun sitä ajetaan pelkällä sähkömoottorilla, ja se voi tämän vuoksi olla lasten, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja eläinten vaikeasti
havaittavissa. Tämä koskee erityisesti pieniä
nopeuksia, esim. pysäköintipaikoilla.
VAROITUS
Älkää jättäkö autoa tuulettamattomaan tilaan
ajotilan ollessa aktivoituna ja polttomoottorin
sammutettuna - automaattinen moottorin
käynnistys voi tapahtua hybridiakun energiatason ollessa matala ja pakokaasut voivat tällöin
vakavasti vahingoittaa ihmisiä ja eläimiä.
Kun jokin ajotila ei ole valittavissa, näytetään
ilmoitus, esimerkiksi:
• Valinta ei ole mahdollista vaihteen
käsivalinnan vuoksi
• Valinta ei ole mahdollista, koska akun
virta on vähissä
• Valinta ei ole mahdollista, koska
lämpötila on alhainen
}}
369
KÄYNNISTYS JA AJO
||
230 VAC:n pistorasiasta latausjohtimella, tai vaihtakaa ajotilaan Save, palauttaaksenne kyvyn ajaa
pelkällä sähköllä.
HYBRID
Tämä on auton normaalitila.
Auto on käynnistyessään Hybrid-tilassa. Ohjausjärjestelmä käyttää sekä sähkö- että polttomoottoria – erikseen tai rinnan – ja laskee optimaalisen käyttöasteen suorituskyvyn, polttoaineenkulutuksen ja mukavuuden kannalta katsottuna. Suuremmilla nopeuksilla maavara säädetään automaattisesti pienemmäksi ilmanvastuksen vähentämiseksi.
Se, voidaanko Hybrid -ajotilassa ajaa pelkällä
sähkömoottorilla, riippuu hybridiakun energiatasosta ja esim. matkustamon lämmitys-/jäähdytystarpeesta.
Suuren tehon ollessa käytettävissä on mahdollista ajaa pelkällä sähköllä. Kaasupoljinta painettaessa vain sähkömoottori aktivoituu, kunnes
tietty asento saavutetaan. Kun tämä asento ohitetaan, polttomoottori käynnistyy.
PURE
Ajakaa autolla sähkömoottoria käyttäen mahdollisimman vähällä energiankulutuksella ja mahdollisimman pienillä hiilidioksidipäästöillä.
Ajotila maksimoi ajamisen hybridiakulla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että maavara on pienempi
ilmanvastuksen vähentämiseksi ja tiettyjen ilmastoasetusten tehoa on rajoitettu.
Kuljettajan näyttö ajettaessa eteenpäin sekä sähkö- että
polttomoottorikäytöllä.
Kuljettajan näytön osoitin näyttää, paljonko auto
käyttää energiaa ajettaessa, ja pieni osoitin salaman ja pisaran välillä näyttää, paljonko energiaa
on jäljellä. Lukekaa lisää hybriditiedoista kuljettajan näytössä kappaleesta "Hybridiin liittyvää tietoa kuljettajan näytössä".
Polttomoottori käynnistyy, kun akun energiataso
ei riitä kuljettajan kaasupolkimella pyytämän
moottorin tehon tuottamiseen.
Kuljettajan näytössä näytetään myös energian
palauttaminen akkuun (regenerointi) kevyen jarrutuksen aikana. Lisätietoa regeneroinnista on
kappaleessa "Käyttöjarru".
Matalalla energiatasolla (hybridiakku melkein
tyhjä) pitää myös akun energiatasoa samanaikaisesti ylläpitää, mikä johtaa polttomoottorin käynnistymiseen useammin. Ladatkaa hybridiakku
370
Pure-tila on käytettävissä, kun hybridiakun energiataso on riittävän korkea. Jos akun energiataso
tulee liian matalaksi, polttomoottori käynnistyy.
Polttomoottori käynnistyy myös
•
•
jos nopeus ylittää 125 km/h (78 mph)
•
järjestelmän/komponenttien rajoitusten takia,
esim. alhainen ulkolämpötila.
jos kuljettaja pyytää enemmän käyttövoimaa
kuin sähkökäyttö pystyy antamaan
Jos rajoitetut ilmastointiasetukset koetaan negatiivisina, painakaa tarvittaessa AUTO- tai huurteenpoistopainiketta.
KÄYNNISTYS JA AJO
SAVE
Säästäkää energia myöhempään tilanteeseen,
kun sähkökäyttö on tarkoituksenmukaisempaa,
esim. kaupunkiajoon.
Ajo sähkömoottorilla säästää enemmän polttoainetta pienissä nopeuksissa kuin suuremmissa.
Valitkaa sen vuoksi tämä ajotila ensisijaisesti, kun
hybridiakun energiataso on korkea ja suunniteltu
ajo alkaa pitkähköllä matkalla suurilla nopeuksilla
(esim. moottoritiellä) ja päättyy hitaiden nopeuksien osuudella, kun sähkökäyttö on toivottavaa.
Jos hybridiakun energiataso on matala valittaessa
tämä ajotila, polttomoottori käynnistyy akun lataamiseksi enintään 33 %:iin. Jos hybridiakun energiataso ylittää jo 33 %, tätä energiatasoa ylläpidetään siten, että ohjausjärjestelmä sammuttaa/
käynnistää polttomoottorin samalla tavalla kuin
Hybrid -tilassa.
Ajotila lisää polttoaineenkulutusta, kun polttomoottori käynnistyy ja sammuu voidakseen säästää tarpeeksi energiaa myöhempää sähkökäyttöä
varten.
OFF ROAD
Maksimoikaa auton etenemiskyky ajettaessa hankalassa maastossa ja huonoilla teillä.
Ajotila antaa suuren maavaran, ohjaus on kevyt,
neliveto ja pienen nopeuden toiminto alamäkiavustimella (Hill Descent Control) on aktivoitu.
Ajotila voidaan aktivoida vain pienissä nopeuksissa ja nopeusmittari näyttää nopeudenrajoituk-
sen alueen. Jos tämä nopeus ylitetään, Off Road
-tila kytkeytyy pois päältä ja ajotila AWD aktivoituu.
Ajotila on tarkoitettu hitaille nopeuksille liukkaalla
alustalla, mutta sillä on myös vakauttava vaikutus
suuremmilla nopeuksilla.
Kuljettajan näyttöä on täydennetty kompassilla ja
korkeusmittarilla.
Jotta kaikkia neljää pyörää voidaan käyttää, ovat
poltto- ja sähkömoottori jatkuvasti käynnissä,
mikä aiheuttaa polttoaineenkulutuksen lisääntymisen.
Jotta kaikkia neljää pyörää voidaan käyttää, ovat
poltto- ja sähkömoottori jatkuvasti käynnissä,
mikä aiheuttaa polttoaineenkulutuksen lisääntymisen.
HUOM
Ajotilaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi yleisillä
teillä.
HUOM
Jos auto sammutetaan OFF ROAD -ajotilassa
ja sen maavara on siksi suuri, auto lasketaan
alas seuraavan käynnistyksen yhteydessä.
TÄRKEÄÄ
POWER
Power tila aiheuttaa sen, että auto koetaan
urheilullisemmaksi aktiivisemmassa ajossa.
Ajotila maksimoi poltto- ja sähkömoottorien
yhdistetyn tehon käyttämällä sekä etu- että takavetoa. Auto käyttäytyy urheilullisemmin ja vastaa
nopeammin painettaessa kaasua. Ajaminen pienemmällä vaihteella, ja ylöspäin vaihtamisen viivyttäminen, ensisijaistetaan. Ohjausvaste on
nopeampi, vaimennus on kovempi ja pienempi
maavara saa korin seuraamaan ajorataa kallistelun vähentämiseksi kaarteissa.
Poltto- ja sähkömoottori ovat jatkuvasti käynnissä,
mistä aiheutuu kasvanut polttoaineenkulutus.
Ajotilaa OFF ROAD ei saa käyttää ajettaessa
perävaunua vetäen ilman perävaunuliitintä.
Muutoin on olemassa ilmapalkeiden vaurioitumisen vaara.
AWD
Parantaa auton pitoa ja etenemiskykyä nelivedolla.
}}
371
KÄYNNISTYS JA AJO
||
INDIVIDUAL
Sovittakaa ajotila omien toivomustenne mukaiseksi.
simman tehokkaasti huomioiden eri ajotilojen
ominaisuudet ja se, paljonko kuljettaja pyytää
tehoa kaasupolkimella.
Valitkaa jokin ajotila aloitusta varten ja säätäkää
sitten asetukset haluttujen ajo-ominaisuuksien
mukaan.
Joissakin tapauksissa järjestelmän ajoittaisten
rajoitusten tai päästöjen rajoitusta koskevien lainsäädännöllisten vaatimusten takia polttomoottoria
voidaan käyttää enemmän.
Yksilöllinen ajotila on käytettävissä vain, jos se on
ensin aktivoitu keskinäytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
•
2.
Painakaa My Car Yksilöllinen ajotila ja
merkitkää Yksilöllinen ajotila.
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 264)
Tasonsäätö* (s. 372)
3.
Valitkaa jokin ajotila aloitusta varten: Pure,
Hybrid tai Power.
•
•
Mahdolliset säädöt koskevat seuraavien asetuksia
•
•
•
•
•
Kuljettajan näyttö
Ohjausvoima
Voimansiirron ominaisuudet
•
•
•
Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan näytössä
(s. 91)
Käyttöjarru (s. 374)
Neliveto (s. 374)
Alamäkiavustin (s. 383)
Tasonsäätö*
Auton tasonsäätö säätää auton jousitus- ja vaimennusominaisuuksia automaattisesti mahdollisimman hyvän mukavuuden ja toiminnan saamiseksi ajon aikana. Tasoa voidaan säätää myös
manuaalisesti kuormaamisen ja autoon nousemisen ja siitä poistumisen helpottamiseksi.
Ilmajousitus ja iskunvaimennus
Järjestelmä on sovitettu valitun ajotilan ja auton
käyttämän nopeuden mukaan. Ilmajousituksella
säädetään auton maavaraa pienemmäksi suurilla
nopeuksilla, mikä vähentää ilmanvastusta ja lisää
vakautta. Vaimennus on normaalisti asetettu
mahdollisimman hyvän mukavuuden perusteella
ja sitä säädetään jatkuvasti tienpinnan, auton kiihtyvyyden, jarrutuksen ja kaartamisen perusteella.
Kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus tasonsäädön ollessa meneillään.
Tasoa ei voi säätää, kun jokin sivuovista tai konepelti on auki.
Jarrun ominaisuudet
Jousituksen säätö.
Polttomoottorin käynnistäminen ja
sammuttaminen
Edistynyt ohjausjärjestelmä päättää, kuinka paljon
autoa ajetaan polttomoottorilla, sähkömoottorilla
tai molemmilla yhtä aikaa.
Ensisijaisesti tarkoituksena on käyttää eri moottoreita ja hybridiakussa olevaa energiaa mahdolli-
372
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KÄYNNISTYS JA AJO
Tasonsäädön asetukset
Kuormausasento
Kuljetettaessa autoa lautalla, junalla tai kuormaautolla auton saa sitoa vain renkaiden ympäriltä,
ei alustan muista osista. Ilmajousitukseen voi syntyä muutoksia kuljetuksen aikana, mikä voi vaikuttaa sidontaan negatiivisesti.
Autoonnousuavustin
Auto voidaan laskea alas siihen nousemisen ja
poistumisen helpottamiseksi.
Aktivoikaa autoonnousuavustin keskinäytön
kautta:
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa My Car
3.
Valitkaa Helppo pääsy/poistuminen säätö.
> Kun auto on pysäköitynä moottorin ollessa
sammutettuna, auto laskeutuu alaspäin
(tasonsäätö pysähtyy, jos jokin ovista avataan). Kun auto käynnistyy ja alkaa liikkua,
auto nousee valitun ajotilan korkeuteen.
Sulkekaa toiminto keskinäytön kautta:
1.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Jousitus .
Jousituksen säädön ja tasonsäädön
poistaminen toiminnasta
Tietyissä tapauksissa pitää toiminto sulkea, esim.
ennen kuin auto nostetaan ylös nosturilla. Muutoin nosturilla nostettaessa syntyvä tasoero voi
aiheuttaa ongelmia ilmajousitukselle.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa My Car
3.
Valitkaa Jousituksen ja tasonsäädön
deaktivointi.
Jousitus .
Kuljetuksen yhteydessä
Ajotilat (s. 369)
Kuormaus (s. 218)
Käyttäkää kuormatilassa olevia painikkeita takaosan korkeuden säätämiseen ja helpottamaan
kuorman lastausta ja purkua tai kun perävaunu
kytketään kiinni/pois. Ks. osaa "Kuormaus".
Pysäköinti
Katsokaa pysäköitäessä, että auton päällä ja alla
on riittävästi tilaa, koska auton maavara voi vaihdella riippuen esim. ulkolämpötilasta, auton kuormauksesta, kuormaustilan käytöstä tai mikä ajotila valitaan käynnistyksen jälkeen.
Tasoa voidaan myös säätää jonkin aikaa auton
pysäköimisen jälkeen. Näin kompensoidaan mahdolliset korkeusmuutokset, joita voi tapahtua johtuen lämpötilamuutoksista ilmajousissa, kun auto
jäähtyy.
373
KÄYNNISTYS JA AJO
Neliveto
Jarrutoiminnot
Käyttöjarru
Neliveto, AWD (All Wheel Drive), tarkoittaa, että
auto vetää samanaikaisesti kaikilla neljällä pyörällä, mikä parantaa pitoa.
Auton jarruja käytetään nopeuden alentamiseen
tai estämään auton lähteminen rullaamaan.
Käyttöjarrua käytetään auton nopeuden alentamiseen ajon aikana.
Käyttö- ja seisontajarrun ohella auto on varustettu useilla automaattisilla jarruaputoiminnoilla.
Nämä voivat helpottaa kuljettajaa esim. siten, että
jalkaa tarvitse pitää jarrupolkimella seistäessä liikennevaloissa, lähdettäessä liikkeelle ylämäkeen
tai ajettaessa alamäkeen.
Käyttöjarrujärjestelmä
Parhaan mahdollisen pidon saavuttamiseksi ja
pyörien luistamisen välttämiseksi vetovoima jaetaan automaattisesti parhaiten pitäviin pyöriin.
Nelivedolla on myös vakauttava vaikutus suuremmilla nopeuksilla. Normaalissa ajossa jaetaan
suurempi osa voimasta etupyörille.
Nelivedon ominaisuudet vaihtelevat valitun ajotilan mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotilat (s. 369)
Ajaminen hitaalla nopeudella (s. 382)
Auton varustuksesta riippuen voi esiintyä seuraavia jarruaputoimintoja:
•
•
•
•
Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan
Mäkilähtöavustin (Hill Start Assist)
Automaattinen jarrutus törmäyksen jälkeen
Alamäkiavustin (Hill Descent Control)*
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Käyttöjarru (s. 374)
Seisontajarru (s. 378)
Alamäkiavustin (s. 383)
Mäkilähtöavustin (s. 381)
Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan
(s. 381)
Automaattinen jarrutus törmäyksen jälkeen
(s. 377)
Autossa on kaksi jarrupiiriä. Jos yksi jarrupiiri vaurioituu, jarrupoljin painuu syvemmälle. Tarvitaan
suurempi poljinpaine normaalin jarruvaikutuksen
saamiseksi.
VAROITUS
Jos auton virta on katkaistu ja sähkö- ja polttomoottori sammutettu, autoa ei voida jarruttaa.
Hyvin mäkisillä tieosuuksilla tai ajettaessa raskaasti kuormattuna voidaan jarrujen rasitusta
vähentää moottorijarrutuksella vaihdeasennossa
B. Käyttäkää ajotilaa Off Road voimistaaksenne
moottorijarrutusta jyrkissä alamäissä alhaisilla
ajonopeuksilla.
Lukkiutumattomat jarrut
Autossa on lukkiutumattomat jarrut, Anti-lock
Braking System (ABS), jotka estävät pyörien lukkiutumisen jarrutuksessa ja mahdollistavat ohjattavuuden säilymisen. Tässä yhteydessä voi jarrupolkimessa tuntua värinöitä, mikä on normaalia.
Kun moottori on käynnistetty, tehdään lyhyt automaattinen ABS-järjestelmän testi, kun kuljettaja
vapauttaa jarrupolkimen. Lisäksi järjestelmän
automaattinen testaus voidaan tehdä alhaisella
374
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KÄYNNISTYS JA AJO
ajonopeudella. Testauksen huomaa jarrupolkimen
sykkimisestä.
Hybridiakku saa latausvirtaa kevyestä
jarrutuksesta
Jarrutettaessa kevyesti käytetään sähkömoottorin
moottorijarrutusta. Auton liike-energia muutetaan
tällöin sähköenergiaksi, jota käytetään hybridiakun lataamiseen. Akun lataamisesta moottorijarrutuksella ilmoitetaan kuljettajan näytössä, ks.
kappale "Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan näytössä".
Tämä toiminto on aktiivinen nopeusalueella
150–5 km/h (93–3 mph). Voimakkaammassa
jarrutuksessa ja nopeusalueen ulkopuolella hydraulinen jarrujärjestelmä täydentää jarrutusta.
Jarruttaminen märillä teillä
Ajettaessa pitkähkö aika voimakkaassa sateessa
jarruttamatta voi jarruvaikutus ensimmäisen jarrutuksen yhteydessä viivästyä hieman. Tämä voi olla
tilanne myös auton pesun jälkeen. Tällöin on välttämätöntä painaa jarru voimakkaammin. Pitäkää
sen vuoksi suurempi etäisyys edellä olevaan liikenteeseen.
Jarruttakaa autoa kunnolla ajettuanne märillä
teillä ja auton pesun jälkeen. Tällöin jarrulevyt
lämpenevät, kuivuvat nopeammin ja suojataan
korroosiolta. Ottakaa jarruttaessanne huomioon
vallitseva liikennetilanne.
Jarruttaminen suolatuilla teillä
Ajettaessa suolatuilla teillä voi jarrulevyille ja jarrupaloille muodostua suolakerros. Tämä voi
pidentää jarrutusmatkaa. Pitäkää sen vuoksi
tavallista suurempi turvaväli edellä olevaan ajoneuvoon. Huolehtikaa myös:
•
•
Kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus latauksesta
moottorijarrutuksen aikana.
Jarruttamisesta silloin tällöin mahdollisen
suolakerroksen poistamiseksi. Katsokaa,
etteivät muut tienkäyttäjät joudu vaaraan jarrutettaessa.
Painakaa jarrupoljinta varovasti, kun ajo on
päättynyt ja ennen kuin seuraava matka
alkaa.
Huolto
teen tulee noudattaa Volvon huoltovälejä, jotka on
eritelty Huolto- ja takuukirjassa.
Uudet ja vaihdetut jarrupalat ja jarrulevyt antavat
optimaalisen jarruvaikutuksen vasta muutamien
satojen kilometrien ajon aiheuttaman "kulumisen"
jälkeen. Kompensoikaa pienentynyt jarruvaikutus
painamalla jarrupoljinta voimakkaammin. Volvo
suosittelee, että asennetaan vain Volvoonne
hyväksytyt jarrupalat.
TÄRKEÄÄ
Jarrujärjestelmän komponenttien kuluneisuus
on tarkistettava säännöllisesti.
Kääntykää korjaamon puoleen saadaksenne
tietoa menettelytavasta tai teettäkää tarkastus
korjaamolla – suosittelemme valtuutettua
Volvon teknistä palvelua.
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Tarkastakaa jarrunestemäärä. Jos
määrä on pieni, lisätkää jarrunestettä sekä tarkastakaa jarrunestehävikin syy.
Poljintunnistimen vika.
Auton pitämiseksi korkeatasoisena liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suh}}
375
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Symboli
Sisältö
Kiinteä valo 2 sekuntia moottorin
käynnistyksen yhteydessä: Automaattinen toiminnan tarkastus.
Kiinteä valo kauemmin kuin 2
sekuntia: Vika ABS-järjestelmässä.
Auton varsinainen jarrujärjestelmä
toimii edelleen, mutta ilman ABStoimintoa.
Jos ilmoitus Jarrupoljin Ominaisuudet muuttuneet Vaatii huollon näytetään, Brake-by-Wire -järjestelmä ei toimi. Jarrupoljin ottaa
kiinni alempana ja jarrutukseen tarvitaan enemmän poljinvoimaa.
VAROITUS
Jos sekä jarruvian että ABS-vian varoitusvalot
palavat samanaikaisesti, jarrujärjestelmään on
voinut syntyä vika.
376
•
Jos tällöin jarrunestesäiliön nestetaso on
normaali, ajakaa varovasti lähimpään korjaamoon jarrujärjestelmän tarkastusta varten - suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
•
Jos jarrunesteen pinta on jarrunestesäiliön MIN-tason alapuolella, autolla ei saa
enää ajaa lisäämättä jarrunestettä. Jarrunesteen vähenemisen syy täytyy tutkia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Jarrutoiminnot (s. 374)
Jarrutusvoiman vahvistus (s. 377)
Jarruvalot (s. 141)
Hätäjarruvalot (s. 376)
Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan näytössä
(s. 91)
Hätäjarruvalot
Hätäjarruvalot aktivoidaan takana olevien ajoneuvojen varoittamiseksi voimakkaasta jarrutuksesta.
Toiminto tarkoittaa, että jarruvalot vilkkuvat sen
sijaan, että ne - kuten normaalissa jarrutuksessa
- palaisivat jatkuvasti.
Hätäjarruvalot aktivoituvat voimakkaassa jarrutuksessa tai jos ABS-järjestelmä aktivoituu suurissa
nopeuksissa. Pienelle nopeudelle tapahtuneen
jarrutuksen jälkeen jarruvalot palaavat vilkkumisesta normaaliin jatkuvaan palamiseen, samalla
aktivoituvat auton varoitusvilkut. Nämä vilkkuvat,
kunnes kuljettaja kiihdyttää auton jälleen suuremmalle nopeudelle tai sammuttaa varoitusvilkut.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Käyttöjarru (s. 374)
Varoitusvilkut (s. 141)
Jarruvalot (s. 141)
KÄYNNISTYS JA AJO
Jarrutusvoiman vahvistus
Jarrutusvoiman vahvistusjärjestelmä BAS (Brake
Assist System) auttaa lisäämään jarrutusvoimaa
jarrutettaessa ja lyhentää siten jarrutusmatkaa.
Järjestelmä tunnistaa kuljettajan tavan jarruttaa ja
lisää tarvittaessa jarrutusvoimaa. Jarrutusvoima
voidaan vahvistaa tasolle, jolloin ABS-järjestelmä
alkaa toimia. Toiminto keskeytyy, kun painetta jarrupolkimella vähennetään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöjarru (s. 374)
Automaattinen jarrutus törmäyksen
jälkeen
•
Rear Collision Warning (s. 325)
Törmäystilanteessa, jossa pyroteknisten turvavyönkiristimien tai turvatyynyjen aktivointitaso
saavutetaan, tai jos törmäys suuren eläimen
kanssa havaitaan, auton jarrut kytketään automaattisesti päälle. Toiminnon tarkoituksena on
estää mahdollinen jälkitörmäys tai ehkäistä sen
vaikutuksia.
Vakavan törmäyksen jälkeen on olemassa vaara,
ettei enää ole mahdollista hallita ja ohjata autoa.
Mahdollisesti seuraavan törmäyksen, ajoneuvoon
tai kohteeseen auton reitillä, välttämiseksi tai vaikutuksen vähentämiseksi aktivoituu jarruapujärjestelmän automaattisesti ja jarruttaa autoa turvallisella tavalla.
Jarruvalot ja varoitusvilkut aktivoidaan jarrutuksen
aikana. Kun auto on pysähtynyt, varoitusvilkut jatkavat vilkkumistaan ja seisontajarru kytketään.
Jos jarrutus ei olisi sopivaa, jos esim. on olemassa vaara jäädä takaa tulevan liikenteen päälleajamaksi, järjestelmä voidaan syrjäyttää siten,
että kuljettaja painaa kaasupoljinta.
Toiminta edellyttää, että jarrujärjestelmä on kunnossa törmäyksen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Jarrutoiminnot (s. 374)
Turvavyönkiristin (s. 61)
Turvatyynyt (s. 64)
377
KÄYNNISTYS JA AJO
Seisontajarru
Seisontajarru estää autoa lähtemästä liikkeelle
paikaltaan lukitsemalla/salpaamalla kaksi pyörää.
•
Seisontajarrun vian yhteydessä (s. 380)
Seisontajarrun käyttö
Käyttäkää seisontajarrua estämään auton lähteminen liikkeelle paikaltaan.
Seisontajarrun kytkeminen
Seisontajarrun säädin on sijoitettu tunnelikonsoliin
istuinten väliin.
Kun sähkökäyttöinen seisontajarru on toiminnassa, kuuluu heikko sähkömoottorin ääni. Ääni
syntyy myös seisontajarrun automaattisen toiminnan tarkastuksen yhteydessä.
Jos auto seisoo paikallaan, kun seisontajarru kytketään, se vaikuttaa vain takapyöriin. Jos kytkeminen tapahtuu auton liikkuessa, käytetään varsinaista käyttöjarrua, ts. jarru vaikuttaa kaikkiin neljään pyörään. Jarruvaikutus siirtyy takapyöriin, kun
auto on melkein paikallaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
378
Jarrutoiminnot (s. 374)
Seisontajarrun käyttö (s. 378)
1.
Vetäkää säädintä ylöspäin.
> Symboli kuljettajan näytössä syttyy, kun
seisontajarru on kytketty.
2.
Tarkistakaa, että auto seisoo paikallaan.
Symboli kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Symboli palaa, kun seisontajarru on
kytketty.
Jos symboli vilkkuu, se tarkoittaa,
että on syntynyt vika. Lukekaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.
KÄYNNISTYS JA AJO
Automaattinen kytkeminen
Seisontajarru kytkeytyy automaattisesti:
•
•
•
Seisontajarrun vapauttaminen
Pysäköinti mäkeen
VAROITUS
jos toiminto Auto Hold (automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan) on aktivoitu ja auto
on seissyt paikallaan n. 5 minuuttia.
Käytä pysäköinnissä aina seisontajarrua, kun
auto on kaltevalla pinnalla - kytketty vaihde tai
automaattivaihteiston P-asento eivät riitä pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
kun jyrkässä mäessä valitaan vaihdeasento P.
kun moottori sammutetaan. (Tämä toiminto
on valinnainen, ks. otsikkoa "Seisontajarrun
asetukset" jäljempänä.)
Hätäjarru
Hätätilanteessa seisontajarru voidaan kytkeä
auton ollessa liikkeellä vetämällä ja pitämällä säädintä ylhäällä. Jarrutus loppuu, kun säädin vapautetaan.
HUOM
Jos auto pysäköidään ylämäkeen:
•
Kääntäkää pyörät poispäin jalkakäytävän
reunasta.
Jos auto pysäköidään alamäkeen:
Irrottaminen manuaalisesti
1. Painakaa jarrupoljinta jämäkästi.
•
Kääntäkää pyörät jalkakäytävän reunaa kohti.
Irrottaminen automaattisesti
1. Kiinnittäkää turvavyö.
Raskas kuorma ylämäessä
Raskas kuorma, esim. perävaunu, voi saada auton
liikkumisen taaksepäin, kun seisontajarru vapautetaan automaattisesti jyrkässä ylämäessä. Välttäkää tätä vetämällä säädintä ylös samanaikaisesti,
kun auto lähtee liikkeelle. Vapauttakaa säädin,
kun moottori alkaa vetää.
2.
Käynnistäkää moottori.
Seisontajarrun asetukset
3.
Valitkaa vaihdeasento D tai R ja painakaa
kaasua.
> Seisontajarru vapautuu ja symboli kuljettajan näytössä sammuu.
Automaattisen kytkeytymisen toiminta voidaan
sulkea/aktivoida uudelleen keskinäytön kautta:
2.
Hätäjarrutettaessa suurehkoissa nopeuksissa
kuuluu merkkiääni jarrutuksen aikana.
Painakaa säädin alas.
> Seisontajarru vapautuu ja symboli kuljettajan näytössä sammuu.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa My Car Sähkötoiminen
seisontajarru ja poistakaa toiminnon
Seisontajarrun automaattinen aktivointi
merkintä tai merkitkää se.
}}
379
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Seisontajarru (s. 378)
Seisontajarrun vian yhteydessä (s. 380)
Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan
(s. 381)
Seisontajarrun vian yhteydessä
Symbolit kuljettajan näytössä
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun, jos seisontajarrua ei voida vapauttaa
tai kytkeä useidenkaan yritysten jälkeen.
Symboli
Jos symboli vilkkuu, se tarkoittaa,
että on syntynyt vika. Katsokaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.
Varoitussignaali kuuluu ajettaessa seisontajarru
kytkettynä.
Vika jarrujärjestelmässä. Katsokaa
kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.
Jos auto on pysäköitävä ennen kuin mahdollinen
vika on korjattu, pyörät pitää kääntää samalla
tavalla kuin pysäköitäessä mäkeen ja vaihteenvalitsimen olla asennossa P.
Ilmoitus kuljettajan näytössä.
Pieni akkujännite
Jos akkujännite on liian matala, ei seisontajarrua
ei voi vapauttaa eikä kytkeä. Kytkekää käynnistysapuakku, jos akkujännite on liian matala.
Jarrujen kitkapintojen vaihto
Takajarrujen kitkapinnat pitää vaihtaa korjaamolla
sähkökäyttöisen seisontajarrun rakenteen vuoksi
- valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Sisältö
Esimerkkejä ilmoituksista:
• Seisontajarru Huolto tarpeen
• Seisontajarru Järjestestelmä
ylikuumentunut
• Seisontajarru Tilapäisesti ei
käytettävissä
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
380
Jarrutoiminnot (s. 374)
Seisontajarrun käyttö (s. 378)
Seisontajarru (s. 378)
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 361)
KÄYNNISTYS JA AJO
Mäkilähtöavustin
Mäkilähtöavustin, Hill Start Assist (HSA), estää
auton rullaamisen taaksepäin lähdettäessä liikkeelle ylämäessä. Peruutettaessa ylämäessä se
estää auton rullaamisen eteenpäin.
Toiminnossa jarrujärjestelmän poljinpaine säilyy
muutaman sekunnin ajan, kun kuljettaja siirtää
jalan jarrupolkimelta kaasupolkimelle.
Tilapäinen jarrutusvaikutus lakkaa muutaman
sekunnin kuluttua tai kun kuljettaja painaa kaasua.
Mäkilähtöavustin on käytettävissä myös, jos toiminto automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan (Auto hold) on suljettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Jarrutoiminnot (s. 374)
Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan
(s. 381)
Automaattinen jarrutus seistäessä
paikallaan
Automaattisen jarrun katkaisin
Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan
(Auto Hold) tarkoittaa, että kuljettaja voi vapauttaa jarrupolkimen ja säilyttää jarruvaikutuksen,
kun auto on pysähtynyt liikennevaloihin tai tienristeykseen.
Kun auto on pysähtynyt, aktivoituvat jarrut automaattisesti. Toiminto voi käyttää joko käyttöjarrua
tai seisontajarrua auton pitämiseen paikallaan, ja
se toimii kaikilla kaltevuuksilla. Kun kaasupoljinta
painetaan uudelleen, jarrut vapautuvat.
Jarrutettaessa pysähdykseen asti ylä- tai alamäessä - painakaa jarrupoljinta hieman voimakkaammin ennen sen vapauttamista varmistaaksenne, että auto ei liiku.
Katkaisin palaa, kun toiminto on aktivoitu.
Jos kuljettaja sammuttaa moottorin, kun auto seisoo paikallaan, kytketään seisontajarru.
Toiminnon ollessa suljettuna on mäkilähtöavustin
(HSA) edelleen aktiivinen ja estää auton rullaamisen taaksepäin lähdettäessä liikkeelle ylämäkeen.
Aktivoikaa tai sulkekaa Auto Hold tunnelikonsolissa olevalla katkaisimella. Toiminto pysyy suljettuna, kunnes se aktivoidaan uudelleen.
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Symboli palaa, kun toiminto käyttää
käyttöjarrua auton pitämiseen paikallaan.
Symboli palaa, kun toiminto käyttää
seisontajarrua auton pitämiseen
paikallaan.
}}
381
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Jarrutoiminnot (s. 374)
Mäkilähtöavustin (s. 381)
Ajaminen hitaalla nopeudella
Pienen nopeuden ajon aktivointi, LSC
Hitaan nopeuden toiminto Low Speed Control
(LSC) helpottaa maastoajossa ja ajettaessa liukkailla pinnoilla, esim. vedettäessä asuntovaunua
ruohikkopinnoilla tai venetraileria veteenlaskurampeilla.
Toiminto sisältyy ajotilaan Off Road.
Toiminto on sovitettu maastoajoon ja perävanun
vetämiseen hitailla nopeuksilla.
Ajettaessa hitailla nopeuksilla pienet vaihteet ja
neliveto asetetaan etusijalle, mikä auttaa välttämään pyörien luistoa ja antaa paremman vetovoiman kaikille pyörille. Kaasupoljin on dynaamisempi, jolloin vauhtia voidaan säätää helpommin
pienillä nopeuksilla.
Toiminto aktivoidaan yhdessä Hill Descent
Control -toiminnon (HDC) kanssa, mikä antaa
tehostetun moottorijarrutuksen ja mahdollistaa
pienen ja tasaisen nopeuden jyrkkiä alamäkiä
ajettaessa. Se, mikä järjestelmä on aktiivinen, riippuu alustasta, tien kaltevuudesta ja auton nopeudesta.
382
•
Valitkaa ajotila Off Road toiminnon aktivoimiseksi.
•
Valitkaa toinen ajotila sulkeaksenne.
KÄYNNISTYS JA AJO
HUOM
Kun LSC HDC:n kanssa on aktivoitu ajotilassa
OFF ROAD, muuttuvat kaasupoljintuntuma
sekä moottorin vaste.
HUOM
Ajotilaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi yleisillä
teillä.
HUOM
Toiminto suljetaan ajettaessa suuremmilla
nopeuksilla ja se pitää aktivoida uudelleen
hitaammilla nopeuksilla, jos niin halutaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Jarrutoiminnot (s. 374)
Alamäkiavustin (s. 383)
Ajotilat (s. 369)
Alamäkiavustin
Alamäkiavustin, Hill Descent Control (HDC), on
alhaisen ajonopeuden toiminto, jossa moottorijarrutusta on lisätty. Toiminnon avulla voidaan
nostaa tai laskea ajoneuvon nopeutta jyrkissä
alamäissä ilman käyttöjarrua, vain kaasupoljinta
käyttäen.
Toiminto sisältyy ajotilaan Off Road.
Alamäkiavustin on sovitettu maastoajoon hitailla
nopeuksilla ja se helpottaa ajoa jyrkissä alamäissä alustan ollessa hankala. Kuljettajan ei tarvitse käyttää jarrupoljinta vaan hän voi sen sijaan
keskittyä ohjaamiseen.
Kuljettaja voi milloin tahansa jarruttaa ja vähentää
ryömintänopeutta tai pysäyttää auton käyttämällä
jarrupoljinta.
Toiminnon aktivoi Low Speed Control (LSC), joka
helpottaa ajoa liukkailla pinnoilla ja mahdollistaa
matalan ja tasaisen nopeuden. Se, mikä järjestelmä on aktiivinen, riippuu alustasta, tien kaltevuudesta ja auton nopeudesta.
Alamäkiavustimen aktivointi, HDC
Alamäkiavustin toimii vain pienillä nopeuksilla.
VAROITUS
HDC ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on
tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
Toiminto
Alamäkiavustin sallii auton rullata ryömintänopeudella sekä eteen- että taaksepäin moottorijarrutuksen ollessa tehostettu. Kaasupolkimella voidaan nopeutta säätää suuremmaksi, jos niin halutaan. Kun kaasupoljin sen jälkeen vapautetaan,
auto jarrutetaan taas ryömintänopeuteen, riippumatta mäen kallistusta ja tarvitsematta käyttää
käyttöjarrua. Kun toiminto on toiminnassa, jarruvalot syttyvät.
•
Valitkaa ajotila Off Road toiminnon aktivoimiseksi.
•
Valitkaa toinen ajotila sulkeaksenne. Jos ajotilan muutos tehdään ajettaessa jyrkkää alamäkeä, jarruvaikutusta vähennetään asteittain.
}}
383
KÄYNNISTYS JA AJO
||
HUOM
Kun LSC HDC:n kanssa on aktivoitu ajotilassa
OFF ROAD, muuttuvat kaasupoljintuntuma
sekä moottorin vaste.
HUOM
Ajotilaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi yleisillä
teillä.
Kahlaus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Jarrutoiminnot (s. 374)
•
Veden pinta ei saa olla auton lattiaa korkeammalla. Jos mahdollista, tarkistakaa syvimmän kohdan syvyys ennen ajamista veden
läpi. Erityistä varovaisuutta on noudatettava
ajettaessa virtaavan veden poikki.
•
Vaihtakaa aina ennen veden läpi ajamista
ajoasentoon Off Road varmistaaksenne, että
moottori on käynnissä.
•
•
Ajakaa korkeintaan kävelynopeudella.
•
Huomatkaa, että vastaantulevan liikenteen
aiheuttama aaltoilu voi nostaa vedenpinnan
auton lattiaa korkeammalle.
Ajaminen hitaalla nopeudella (s. 382)
Ajotilat (s. 369)
•
384
Ajaminen vedessä, jonka pinta on auton lattiaa korkeammalla, voi vahingoittaa auton osia
(esim. moottoria, vaihteistoa, voimansiirtoa tai
sähkökomponentteja). Takuu ei kata tulvimisen, sylintereihin päässeen nesteen tai öljynpuutteen aiheuttamia komponenttivaurioita.
Huomioikaa seuraavat seikat estääksenne vauriot
ajaessanne veden läpi (esim. veden peittämillä
teillä):
HUOM
Toiminto suljetaan ajettaessa suuremmilla
nopeuksilla ja se pitää aktivoida uudelleen
hitaammilla nopeuksilla, jos niin halutaan.
TÄRKEÄÄ
Kahlaus tarkoittaa sitä, että autolla ajetaan veden
peittämällä tiellä. Kahlaus on suoritettava varovasti.
Älkää pysäyttäkö autoa veteen. Ajakaa varovasti eteenpäin tai peruuttakaa auto pois
vedestä.
Välttäkää ajamista suolavedessä (korroosiovaara).
Jos moottori sammuu vedessä, älkää yrittäkö
käynnistää sitä uudelleen. Vetäkää sen sijaan
auto pois vedestä ja kuljettakaa se kuljetuslavalla korjaamoon - valtuutettu Volvon tekninen
palvelu on suositeltava.
Kun vesi on ohitettu, painakaa kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa, että saadaan täysi jarruvaikutus. Vesi ja esim. kura voivat kastella jarrujen kitkapinnat, mistä seuraa viivästynyt jarruvaikutus.
Puhdistakaa mahdollinen perävaunuliitännän liitin
vedessä ja savessa ajamisen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hinaus (s. 401)
Kuljetuttakaa auto hinausautolla (s. 401)
KÄYNNISTYS JA AJO
Moottorin ja vetojärjestelmän
ylikuumeneminen
Erityisissä olosuhteissa, kovassa ajossa esim.
mäkisessä maastossa ja lämpimässä säässä, on
olemassa vaara, että moottori ja voimansiirto voivat ylikuumentua - erityisesti kuorman ollessa raskas.
•
Ylikuumenemisen yhteydessä voidaan moottorin tehoa rajoittaa tilapäisesti.
•
Poistakaa etusäleikön edessä olevat lisävalot
ajaessanne hyvin lämpimässä säässä.
•
Jos lämpötila moottorin jäähdytysjärjestelmässä nousee liian korkeaksi, varoitussymboli syttyy ja kuljettajan näytössä näytetään
ilmoitus Moottorin lämpötila Korkea
lämpötila Pysähdy turvallisesti. Pysäyttäkää tällöin auto turvallisesti ja antakaa moottorin käydä joutokäyntiä muutamia minuutteja
sen jäähdyttämiseksi.
•
•
Jos ilmoitus Moottorin lämpötila Korkea
lämpötila Sammuta moottori tai Moott.
jäähdytysneste Taso alhainen Sammuta
moottori näytetään, pysäyttäkää auto ja
sammuttakaa moottori.
Jos vaihteisto ylikuumenee, valitaan vaihtoehtoinen vaihtamisohjelma. Lisäksi aktivoidaan
sisäinen suojatoiminto, joka mm. sytyttää
varoitussymbolin ja kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus Vaihteisto lämmin
Vähennä nopeutta lämpötilan
alentamiseksi tai Vaihteisto kuuma
Pysähdy turvallisesti, odota jäähdytystä.
Noudattakaa tällöin annettua suositusta,
vähentäkää nopeutta ja pysäyttäkää auto turvallisesti sekä antakaa moottorin käydä joutokäyntiä muutamia minuutteja vaihteiston
jäähdyttämiseksi.
•
Ylikuumenemistapauksessa auton ilmastointi
voi tilapäisesti kytkeytyä pois.
•
Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun pysähdytte raskaan ajon jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Perävaunun vetäminen erityisissä olosuhteissa (s. 398)
•
Valmistelut ennen pitkää ajomatkaa (s. 386)
HUOM
On normaalia, että jäähdytyspuhallin toimii
vielä hetken moottorin sammuttamisen jälkeen.
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Korkea moottorin lämpötila. Noudattakaa annettua suositusta.
Jäähdytysneste vähissä. Noudattakaa annettua suositusta.
Vaihteisto lämmin/ylikuumentunut/
jäähdytetään. Noudattakaa annettua suositusta.
385
KÄYNNISTYS JA AJO
Käynnistysakun ylikuormitus
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat käynnistysakkua eri tavoin. Välttäkää käyttämästä jännitetilaa II moottorin ollessa pysäytettynä. Käyttäkää
sen sijaan jännitetilaa I - silloin kulutetaan vähemmän virtaa.
386
Jännitetilat (s. 358)
Käynnistysakku (s. 516)
Valmistelut ennen pitkää ajomatkaa
Ennen pitkää ajomatkaa on hyvä tarkistaa auton
toiminnot ja varusteet erityisen huolellisesti.
Tarkastakaa, että:
moottori toimii asianmukaisesti ja että polttoaineenkulutus on normaali
•
•
•
vuotoja (polttoaine, öljy tai muu neste) ei ole
•
varoituskolmio ja heijastinliivi ovat autossa lain vaatimus tietyissä maissa
tuulilasinpyyhin
•
pyyhinsulat ovat toimintakunnossa.
äänentoistolaitteisto (suuri äänenvoimakkuus).
Aiheeseen liittyvät tiedot
matkustamon puhallin
valonheittimet
Jos käynnistysakun jännite on matala, esitetään
ilmoitus Akun varaus matala Siirtyy pian
virransäästötilaan kuljettajan näytössä. Energiansäästötoiminto sitten sulkee tai rajoittaa tiettyjä toimintoja, esim. tuuletuspuhallin ja/tai
äänentoistolaitteisto.
–
•
•
•
Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää käyttäkö toimintoja, jotka kuluttavat paljon virtaa, kun moottori on
pysäytetty. Esimerkkejä sellaisista toiminnoista
ovat:
•
•
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ladatkaa tällöin käynnistysakkua käynnistämällä moottori ja antamalla sen sitten käydä
vähintään 15 minuuttia - käynnistysakku
ladataan paremmin ajon aikana kuin moottorin käydessä joutokäyntiä seistäessä paikallaan.
•
•
•
kaikki polttimot ovat kunnossa
renkaiden kuviosyvyys ja ilmanpaineet ovat
riittäviä
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 553)
Renkaiden ilmanpaineiden tarkastus (s. 466)
Varoituskolmio (s. 486)
KÄYNNISTYS JA AJO
Valmistelut talvikelissä
Talviajossa on tärkeää tehdä tietyt tarkastukset
autolle sen varmistamiseksi, että sillä voidaan
ajaa turvallisesti.
Tarkastakaa erityisesti ennen kylmää vuodenaikaa:
•
Moottorin jäähdytysnesteessä pitää olla
50 % glykolia. Tämä seos suojaa moottoria
pakkasvaurioilta n. -35 °C:n lämpötilaan asti.
Terveysriskien välttämiseksi eri tyyppisiä pakkasnesteitä ei saa sekoittaa.
•
Polttoainesäiliön pitää aina olla hyvin täytetty
kondenssiveden muodostumisen estämiseksi.
•
Moottoriöljyn viskositeetti on tärkeä. Matalaviskositeettiset öljyt (ohuet) helpottavat käynnistystä kylmällä säällä ja vähentävät lisäksi
polttoaineenkulutusta moottorin ollessa
kylmä. Lukekaa lisää sopivista öljyistä kappaleesta "Epäsuotuisat ajo-olosuhteet moottoriöljylle".
TÄRKEÄÄ
Matalaviskositeettisia öljyjä ei saa käyttää
kovassa ajossa tai lämpimässä säässä.
•
käynnistysakulle samalla, kun sen kapasiteetti pienenee kylmyyden vaikutuksesta.
•
Käyttäkää jäätymissuojalla varustettua huuhtelunestettä estääksenne huuhtelunestesäiliön jäätymisen.
Mahdollisimman hyvän pidon saamiseksi Volvo
suosittelee talvirenkaita kaikkiin neljään pyörään,
jos lumen tai jään vaara on olemassa.
HUOM
Tietyissä maissa pitää lain mukaan käyttää
talvirenkaita. Nastarenkaat eivät ole sallittuja
kaikissa maissa.
Polttoainesäiliön luukun
avaaminen/sulkeminen ja
polttoaineen tankkaaminen
Polttoainesäiliö on varustettu korkittomalla polttoaineen täyttöjärjestelmällä.
Polttoainesäiliön luukun avaaminen/
sulkeminen
Kuljettajan näytössä säiliösymbolin vieressä oleva nuoli osoittaa, kummalla puolella autoa
polttoainesäiliön luukku sijaitsee.
Liukas tie
Harjoitelkaa liukkaalla ajamista kontrolloiduissa
muodoissa oppiaksenne tuntemaan auton reaktiot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Talvipyörät (s. 485)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 515)
Moottoriöljyn epäsuotuisat käyttöolosuhteet
(s. 549)
Käynnistysakun kunto ja varaustila pitää tarkastaa. Kylmä sää asettaa suuria vaatimuksia
}}
387
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Täyttö polttoainepumpulla
Älkää koskaan käyttäkö polttoaineenlämmitintä,
kun auto on huoltoasema-alueella.
1.
2.
Painakaa kojelaudan painiketta.
> Polttoainesäiliön paineentasauksen takia
luukku voi avautua pienellä viiveellä. Kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus
Polttoainesäiliö Polttoaineluukku
avautuu ja sitten Polttoainesäiliö
Valmis tankattavaksi.
Polttoainetta tankataan seuraavasti.
1.
Avatkaa polttoainesäiliön luukku.
2.
Työntäkää tankkauspistooli polttoaineen täyttöaukkoon. Olkaa tarkkana työntäessänne
pistoolin kunnolla täyttöputkeen. Täyttöputki
muodostuu kahdesta avattavasta kannesta ja
suutin pitää viedä molempien kansien ohi
ennen kuin tankkaus aloitetaan.
Tankattuanne sulkekaa luukku painamalla
sitä kevyesti.
3.
Älkää täyttäkö säiliötä liikaa, vaan lopettakaa,
kun pumpun suutin katkaisee ensimmäisen
kerran.
> Säiliö on täynnä.
HUOM
Liikaa täytetty säiliö voi kuumalla säällä vuotaa
yli.
388
Tarra
Tarra polttoainesäiliön luukun sisäsivulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttoaineen käsittely (s. 389)
KÄYNNISTYS JA AJO
Polttoaineen käsittely
TÄRKEÄÄ
Älkää käyttäkö heikompilaatuista polttoainetta
kuin Volvo suosittelee, koska tämä voi vaikuttaa
moottorin tehoon ja polttoaineenkulutukseen kielteisesti.
Volvon takuut lakkaavat samoin kuin täydentävät huoltosopimukset päättyvät, jos käytetään polttoaineseoksia tai muita kuin suositeltuja polttoaineita. Tämä koskee kaikkia moottoreita.
VAROITUS
Välttäkää aina hengittämästä polttoainehöyryjä ja saamasta polttoaineroiskeita silmiinne.
HUOM
Jos polttoainetta pääsee silmiin, poistakaa
mahdolliset piilolinssit ja huuhdelkaa silmiä
runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia sekä
hakeutukaa lääkärin hoitoon.
Älkää koskaan nielkö polttoainetta. Polttoaineet, kuten bensiini, bioetanoli ja näiden
seokset sekä dieselöljy ovat hyvin myrkyllisiä
ja voivat nieltynä aiheuttaa pysyviä vammoja
tai menehtymisen. Hakeutukaa välittömästi
lääkärin hoitoon, jos polttoainetta on nielty.
VAROITUS
Ulos maahan läikkyvä polttoaine voi syttyä.
Sammuttakaa polttoainekäyttöinen moottorinlämmitin ennen tankkaamista.
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun vetäminen tai ajaminen korkeassa ilmanalassa
yhdessä polttoainelaadun kanssa ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa auton suorituskykyyn.
Bensiini
Bensiini on moottoripolttoaineen eräs muoto.
Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien bensiiniä.
Älkää koskaan tankatko laadultaan epäilyttävää
polttoainetta. Bensiinin täytyy olla normin EN 228
mukaista.
•
•
95 RON voidaan käyttää normaaliajossa.
98 RON on suositeltavaa, kun tarvitaan maksimaalista tehoa vähimmäiskulutuksella.
Ajettaessa lämpimämmällä säällä kuin +38 °C
suositellaan korkeinta mahdollista oktaanilukua
parhaan suorituskyvyn ja mahdollisimman pienen
polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
TÄRKEÄÄ
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Bensiini (s. 389)
Polttoainesäiliön luukun avaaminen/sulkeminen ja polttoaineen tankkaaminen (s. 387)
Säästäväinen ajo (s. 390)
•
Käyttäkää vain lyijytöntä bensiiniä, ettei
katalysaattori vaurioidu.
•
Metallilisäaineita sisältävää polttoainetta
ei saa käyttää.
•
Älkää koskaan käyttäkö mitään lisäaineita, joita Volvo ei ole suositellut.
Älkää koskaan pitäkö matkapuhelinta toiminnassa tankkauksen aikana. Soittoäänisignaali
voi aiheuttaa kipinöintiä ja sytyttää bensiinihöyryjä, mikä puolestaan voi johtaa tulipaloon
ja henkilövahinkoihin.
}}
389
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Alkoholit - etanoli
TÄRKEÄÄ
•
Polttoaine, jossa on jopa
10 tilavuusprosenttia etanolia, on sallittua.
•
EN 228 E10 -bensiini (enint.
10 tilavuusprosenttia etanolia) on hyväksytty käytettäväksi.
•
Suurempi etanolipitoisuus kuin E10
(enint. 10 tilavuusprosenttia etanolia) ei
ole sallittu. Esim. E85:ttä ei saa käyttää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttoaineen käsittely (s. 389)
Polttoainesäiliön luukun avaaminen/sulkeminen ja polttoaineen tankkaaminen (s. 387)
Säästäväinen ajo
Ajakaa taloudellisesti sähkökäytöllä ja ympäristöystävällisesti ajamalla pehmeästi ja ennakoiden ja
sopeuttamalla ajotavan ja nopeuden vallitsevaan
tilanteeseen.
Taloudellinen ajaminen XC90 Twin
Engine -mallilla
Suunnitelkaa ajo sähkökäytöllä tarkasti, jotta ajomatka on mahdollisimman pitkä.
Energiaa säästävä ajotapa alentaa virrankulutusta
ja pidentää kantamaa.
Lataaminen
• Ladatkaa auto säännöllisesti sähköverkosta.
Ottakaa tavaksi lähteä matkaan aina täyteen
ladatulla hybridiakulla.
•
•
Selvittäkää, missä on latausasemia.
Valitkaa mahdollisuuksien mukaan latausasemalla varustettu pysäköintipaikka.
Esi-ilmastointi
Käyttäkää mahdollisuuksien mukaan auton
esi-ilmastointia ennen ajamista sähköverkkoon liitetyn latausjohtimen avulla.
•
390
•
Välttäkää auton pysäköintiä siten, että sisätila
jäähtyy tai lämpenee liikaa pysäköinnin
aikana. Pysäköikää auto esimerkiksi ilmastoituun autotalliin.
•
Sammuttakaa tuuletuspuhallin, jos mahdollista, lyhyttä ajomatkaa varten matkustamon
esi-ilmastoinnin jälkeen.
•
Jos esi-ilmastointia ei voida käyttää kylmällä
säällä, käyttäkää ensisijaisesti istuimen ja
ohjauspyörän sähkölämmitystä. Välttäkää
koko sisätilan lämmittämistä, koska se kuluttaisi energiaa hybridiakusta.
KÄYNNISTYS JA AJO
Ajaminen
• Mahdollisimman pienen energiankulutuksen
saavuttamiseksi aktivoikaa ajotila Pure.
•
Ajakaa tasaisella nopeudella ennakoiden, jarrutusten minimoimiseksi.
•
Tasatkaa tehontarve kaasupolkimella, käyttäkää apuna kuljettajan näytön ilmoitusta käytettävissä olevasta sähkömoottorin tehosta
polttomoottorin tarpeettoman käynnistymisen
välttämiseksi. Sähkömoottori on polttomoottoria tehokkaampi etenkin alhaisilla nopeuksilla. Ks. kappale "Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan näytössä".
•
Jarruttakaa pehmeästi jarrupolkimella, sillä se
lataa hybridiakkua. Jarrupolkimeen on
sisäänrakennettu regeneroiva jarrutustoiminto.
•
Renkaiden valinta voi vaikuttaa polttoaineenkulutukseen - kysykää jälleenmyyjältä neuvoja sopivista renkaista.
•
Poistakaa tarpeettomat esineet autosta mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi kulutus.
•
Auton kantama sähkökäytöllä riippuu useista
tekijöistä. Edellytykset pitkän kantaman saavuttamiselle vaihtelevat auton ajo-olosuhteiden
mukaan.
Kattokuorma ja suksilaatikko aiheuttavat suuremman ilmanvastuksen sekä lisäävät kulutusta - poistakaa taakkateline, jota ei käytetä.
Joihinkin tekijöihin kuljettaja ei voi vaikuttaa, toisiin taas voi.
•
•
Välttäkää ajoa ikkunat auki.
Älkää pitäkö autoa paikallaan mäessä kaasupolkimen avulla. Käyttäkää sen sijaan käyttöjarrua.
Pisin kantama saavutetaan hyvin edullisissa olosuhteissa, joissa kaikki tekijät vaikuttavat positiivisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kantama sähkökäytöllä kaupunkiympäristössä (s. 391)
Ajaessanne mäkisessä maastossa hyödyntäkää moottorijarrutustoimintoa vaihdeasennossa B. Auto jarruttaa moottorilla, kun kaasupoljin vapautetaan, ja hybridiakkua ladataan.
•
•
•
•
Hyväksytyt rengaspaineet (s. 555)
•
Suuri nopeus lisää energiankulutusta –
ilmanvastus kasvaa nopeuden myötä.
•
•
Valitkaa ajotila Save korkeammilla ajonopeuksilla, jos ajomatka on pitempi kuin mihin
sähkö riittää.
•
Käyttäkää renkaissa oikeita ilmanpaineita ja
tarkastakaa tämä säännöllisesti - valitkaa
ECO -rengaspaineet mahdollisimman hyvän
tuloksen saavuttamiseksi.
•
Kantama sähkökäytöllä
kaupunkiympäristössä
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 553)
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa (s. 25)
Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan näytössä
(s. 91)
Automaattivaihteiston vaihdeasennot (s. 364)
}}
391
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Kantamaan vaikuttavat tekijät
Tekijät, joihin kuljettaja ei voi vaikuttaa
Monet ulkoiset olosuhteet vaikuttavat kantamaan
vaihtelevassa määrin:
•
•
•
•
•
liikennetilanne
lyhyet ajomatkat
pinnanmuodostus
ulkolämpötila ja vastatuuli
ajokeli ja tien pinnoite.
Taulukosta käy ilmi, mikä on suurin piirtein ulkolämpötilan ja kantaman välinen suhde, kun auton
ilmastointiasetuksia on rajoitettu. Lämpimämpi
ulkolämpötila vaikuttaa edullisesti kantamaan.
25 °C
105 %
20 °C
100 %
10 °C
90 %
5 °C
85 %
0 °C
80 %
-5 °C
75 %
-10 °C
70 %
Tekijät, joihin kuljettaja voi vaikuttaa
Kuljettajan on oltava tietoinen siitä, että seuraavat
tekijät vaikuttavat kantamaan, jotta hän voi käyttää autoa energiatehokkaasti:
392
•
•
•
•
•
•
•
säännöllinen lataaminen
Ajaminen sähkökäytöllä
Esi-ilmastointi
Valitkaa ajotila Pure energiatehokkainta ajoa varten, jotta pääsette mahdollisimman pitkän matkan
pelkällä sähkökäytöllä.
ajotila Pure
Lämmitys- ja ilmastointilaitteen asetukset
nopeus ja kiihdytys
ajotila Save
Valitkaa ajotila Save korkeammilla ajonopeuksilla,
jos ajomatka on pitempi kuin mihin sähkö riittää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
renkaat ja rengaspaine.
Taulukosta käy ilmi, mikä on suurin piirtein tasaisen nopeuden ja kantaman välinen suhde. Matalampi tasainen nopeus vaikuttaa edullisesti kantamaan.
100 km/h (62 mph)
70 %
90 km/h (56 mph)
80 %
80 km/h (50 mph)
90 %
70 km/h (43 mph)
100 %
60 km/h (37 mph)
110 %
50 km/h (31 mph)
120 %
HUOM
•
Taulukoissa esitetyt arvot koskevat uutta
autoa.
•
Ne eivät ole ehdottomia arvoja vaan ne
riippuvat ajotavasta, ympäristöstä ja
muista olosuhteista.
•
•
Säästäväinen ajo (s. 390)
Ajotilat (s. 369)
KÄYNNISTYS JA AJO
Vetolaite*
Lisätty vetomassa*
Auto voidaan varustaa vetolaitteella, joka mahdollistaa esim. perävaunun vetämisen auton takana.
Lisätty vetomassa edellyttää erityistä vetolaitetta,
joka selviytyy suuremmasta kuormituksesta. Tarkasta lähimmän Volvon jälleenmyyjän kanssa,
täyttääkö auton vetokoukku suuremman vetomassan vaatimuksen. Muuton tarvitaan auton
vetolaitteen muutos, jotta lisättyä kuormauskapasiteettia voidaan käyttää.
Vetolaitteista on olemassa kaksi eri mallia: kiinteä
sekä irrotettava vetokoukku.
Tietoja vetomassoista ja kuulaan kohdistuvista
massoista, ks. osaa "Vetomassa ja kuulaan kohdistuva massa".
TÄRKEÄÄ
Kun moottori sammutetaan, voidaan jatkuva
akkujännite perävaunun liittimelle katkaista
automaattisesti, ettei käynnistysakku tyhjene.
TÄRKEÄÄ
Vetokoukun kuula pitää puhdistaa säännöllisesti ja voidella rasvalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Perävaunun vetäminen (s. 396)
•
•
•
Perävaunun vakautusjärjestelmä* (s. 399)
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino
(s. 546)
Vetolaitteen erittelyt* (s. 395)
Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku*
(s. 393)
Sisään- ja uloskäännettävä
vetokoukku*
Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku on aina
helposti saatavissa ja se on helppo kääntää ulos
tai sisään tarvittaessa. Sisäänkäännetyssä asennossa vetokoukku on kokonaan poissa näkyvistä.
VAROITUS
Noudattakaa tarkasti ohjeita vetolaitteen
kääntämisestä sisään ja ulos.
Vetokoukun kääntäminen ulos
VAROITUS
Välttäkää seisomista auton takana keskellä
lähellä puskuria vetokoukun ulos kääntämisen
yhteydessä.
HUOM
Käytettäessä vetokuulan suojaa ja heilahdusvaimenninta ei vetokuulaa saa voidella.
HUOM
Jos auto on varustettu vetolaitteella, ei
hinaussilmukkaa varten ole kiinnitystä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 393
KÄYNNISTYS JA AJO
||
1.
Avatkaa takaluukku. Vetokoukun sisään- ja
uloskääntämisen painike on sijoitettu oikealla
puolelle taakse kuormatilassa - merkkivalon
painikkeessa pitää palaa jatkuvasti oranssina,
jotta uloskääntämistoiminto on aktiivinen.
2.
Painakaa painiketta ja vapauttakaa se - liian
pitkä painallus voi tarkoittaa, ettei uloskääntäminen käynnisty.
> Vetokoukku kääntyy ulos ja alas lukitsemattomaan asentoon - merkkivalo vilkkuu
oranssina.
VAROITUS
Älkää painako sisään- ja uloskääntämisen painiketta, jos perävaunu on kytkettynä vetolaitteeseen.
3.
Siirtäkää vetokoukku ääriasentoonsa, jossa
se kiinnittyy ja lukkiutuu kiinni - merkkivalo
palaa jatkuvasti oranssina.
> Vetokoukku on valmis käytettäväksi.
VAROITUS
Muistakaa ehdottomasti kiinnittää perävaunun
turvavaijeri asianmukaiseen kiinnikkeeseen.
HUOM
Virransäästötila aktivoituu hetken kuluttua ja
merkkivalo sammuu. Järjestelmä aktivoidaan
uudelleen sulkemalla takaluukku ja avaamalla
se sitten uudestaan. Tämä koskee sekä vetolaitteen sisään- että uloskääntämistä.
394
KÄYNNISTYS JA AJO
Vetolaitteen erittelyt*
Vetokoukun kääntäminen sisään
Vetolaitteen mitat ja kiinnityskohdat.
TÄRKEÄÄ
Varmistakaa, ettei sähköliitäntään ole asennettuna mitään liitintä tai sovitinta, kun vetolaite käännetään sisään.
1.
Avatkaa takaluukku. Painakaa painiketta
oikealla puolella takana kuormatilassa ja
vapauttakaa se - liian pitkä painallus voi tarkoittaa, ettei sisäänkääntäminen käynnisty.
> Vetolaite kääntyy automaattisesti alas
lukitsemattomaan asentoon - merkkivalo
painikkeen yhteydessä vilkkuu oranssina.
2.
Lukitkaa laite siirtämällä se takaisin sisäänkäännettyyn asentoon, johon se lukkiutuu.
> Merkkivalo pala nyt jatkuvasti, jos vetolaite
on käännetty sisään oikein.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vetolaite* (s. 393)
Vetolaitteen erittelyt* (s. 395)
Mitat, kiinnityskohdat (mm)
A
1476
B
86
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 395
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Mitat, kiinnityskohdat (mm)
C
875
D
437,5
E
Ks. edellä olevaa kuvaa.
F
273
G
Kuulan keskiö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
396
Vetolaite* (s. 393)
Perävaunun vetäminen
•
Perävaunua vedettäessä on huomioitava useita
tärkeitä seikkoja koskien vetolaitetta, perävaunua
sekä kuorman sijoittamista perävaunuun.
Noudattakaa voimassa olevia määräyksiä sallittujen nopeuksien ja painojen osalta.
•
Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua pitkää, jyrkkää mäkeä ylös.
•
Annetut perävaunujen enimmäispainot ovat
voimassa vain 1000 metrin korkeuteen
merenpinnasta. Ylemmissä korkeuksissa
moottorin teho ja siten auton nousukyky on
matalampi pienemmästä ilmantiheydestä johtuen, ja näin ollen perävaunujen enimmäispainoa on pienennettävä. Auton ja perävaunun painoa on pienennettävä 10 % jokaisella
seuraavalla 1000 metrillä (tai sen osalla).
•
Välttäkää vetämästä perävaunua nousuissa,
jotka ovat yli 12 %.
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden, esim. vetokoukun, painojen summa rajoittaa
tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla.
Auto toimitetaan perävaunun vetämistä varten
tarkoitetulla varustuksella.
•
Auton vetolaitteen on oltava hyväksyttyä tyyppiä.
•
Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten, että
paine auton vetokoukkuun noudattaa ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa. Aisapaino lasketaan osaksi auton hyötykuormaa.
•
Nostakaa rengaspaineet suositeltuihin täyden kuorman paineisiin. Lisätietoja rengaspaineista, ks. osaa "Hyväksytyt rengaspaineet".
•
Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.
•
Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi. Odottakaa, kunnes sillä on
ajettu vähintään 1000 km.
•
Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton jarruja huomattavasti normaalia enemmän.
Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle ja sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun vetäminen tai ajaminen korkeassa ilmanalassa
yhdessä polttoainelaadun kanssa ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa auton polttoaineenkulutukseen.
Perävaunuliitin
Jos auton vetolaitteessa on 13-napainen liitin ja
perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää sovitinta. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa maata.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KÄYNNISTYS JA AJO
TÄRKEÄÄ
2.
Vahvistakaa ilmoitus painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan O-painiketta.
> Valojentarkastus käynnistyy.
3.
Poistukaa autosta voidaksenne tarkastaa
polttimoiden toiminnan.
> Kaikki perävaunun polttimot alkavat vilkkua – sitten polttimot syttyvät yksi kerrallaan.
4.
Tarkastakaa visuaalisesti, että kaikki perävaunun käytettävissä olevat polttimot toimivat.
Jos jokin perävaunun suuntavalojen polttimoista
on rikki, tämän lisäksi suuntavalojen symboli kuljettajan näytössä vilkkuu tavallista nopeammin.
5.
Hetken kuluttua vilkkuvat perävaunun kaikki
polttimot uudelleen.
> Tarkastus on tehty.
Perävaunun polttimoiden tarkastus*
Automaattisen tarkastuksen poistaminen
toiminnasta
Automaattinen tarkastustoiminto voidaan poistaa
toiminnasta keskinäytössä.
Symboli
Kun moottori sammutetaan, voidaan jatkuva
akkujännite perävaunun liittimelle katkaista
automaattisesti, ettei käynnistysakku tyhjene.
Ilmoitus
• Peräv. suuntavilkku Oikean
suuntavilkun toimintahäiriö
•
Perävaunumassat
Tiedot Volvon sallimista perävaunumassoista ovat
artikkelissa "Vetomassa ja kuulaan kohdistuva
massa".
Peräv. suuntavilkku Vasemman suuntavilkun toimintahäiriö
• Perävaunun jarruvalo Toimintahäiriö
VAROITUS
Noudattakaa annettuja perävaunupainosuosituksia. Muutoin koko ajoneuvoyhdistelmästä
voi tulla väistöissä ja jarrutuksissa vaikeasti
hallittava.
HUOM
Ilmoitetut suurimmat sallitut perävaunupainot
ovat Volvon sallimia. Kansalliset ajoneuvomääräykset voivat erikseen rajoittaa perävaunupainoa ja ajonopeutta. Vetokoukut voivat olla sertifioituja suuremmille tai pienemmille vetomassoille kuin mitä autolla saa hinata.
Perävaunun suuntavilkut ja jarruvalot
Jos yksi tai useampi perävaunun polttimoista on
rikki, kuljettajan näytössä näytetään symboli ja
ilmoitus.
Automaattinen tarkastus
Perävaunun sähkökytkentöjen jälkeen on mahdollista varmistaa automaattisen valojen kytkennän kautta, että perävaunun polttimot toimivat.
Toiminto auttaa kuljettajaa tarkistamaan ennen
ajoonlähtöä, että perävaunun polttimot toimivat.
Jotta tarkastus voidaan tehdä, moottorin pitää
olla sammutettu.
1.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa My Car
3.
Poistakaa merkintä Autom
perävaunuvalon tarkistus.
Valot.
Kun perävaunu kytketään vetolaitteeseen,
esitetään ilmoitus Autom perävaunuvalon
tarkistus kuljettajan näytössä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 397
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Manuaalinen tarkastus
Jos automaattinen tarkastus on pois toiminnasta,
tarkastus voidaan aloittaa manuaalisesti.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa My Car
3.
Valitkaa Man. perävaunuvalon tarkistus.
> Valojentarkastus käynnistyy. Poistukaa
autosta voidaksenne tarkastaa polttimoiden toiminnan.
Valot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Perävaunun vetäminen erityisissä olosuhteissa (s. 398)
•
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino
(s. 546)
•
•
•
Perävaunun vakautusjärjestelmä* (s. 399)
Hyväksytyt rengaspaineet (s. 555)
Vetolaite* (s. 393)
Perävaunun vetäminen erityisissä
olosuhteissa
Ajettaessa perävaunua vetäen mäkisessä maastossa lämpimässä ja sään ollessa lämmin voi olla
olemassa ylikuumenemisen vaara.
Automaattivaihteisto valitsee kuormituksen ja
moottorin kierrosluvun suhteen optimaalisen vaihteen.
Ylikuumenemistilanteessa kuljettajan näyttöön
syttyy varoitussymboli ja ilmoitus näytetään, ks.
osa "Moottorin ja käyttövoimajärjestelmän ylikuumeneminen".
2.
Valitkaa vaihdeasento D.
3.
Seisontajarrun vapauttaminen.
4.
Vapauttakaa jarrupoljin ja lähtekää liikkeelle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Perävaunun vetäminen (s. 396)
•
•
Ajaminen hitaalla nopeudella (s. 382)
Moottorin ja vetojärjestelmän ylikuumeneminen (s. 385)
Seisontajarrun käyttö (s. 378)
Jyrkät nousut
Älkää lukitko automaattivaihteistoa suuremmalla
vaihteelle kuin millä moottori "jaksaa" - ei ole
aina edullista ajaa suurella vaihteella ja pienellä
moottorin kierrosluvulla.
Pysäköinti mäkeen
1.
Painakaa jarrupoljin alas.
2.
Aktivoikaa seisontajarru.
3.
Valitkaa vaihdeasento P.
4.
Vapauttakaa jarrupoljin.
Käyttäkää seisontakiiloja pyörien lukitsemiseksi,
kun auto ja siihen kytketty perävaunu pysäköidään mäkeen.
Liikkeellelähtö mäessä
1.
398
Painakaa jarrupoljin alas.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
KÄYNNISTYS JA AJO
Perävaunun vakautusjärjestelmä*
Perävaunun vakautusjärjestelmän (Trailer
Stability Assist - TSA) tehtävänä on vakauttaa
auton ja perävaunun yhdistelmä tilanteissa,
joissa yhdistelmä on alkanut heilahdella itsestään. Toiminto sisältyy vakautusjärjestelmään
ESC4.
Heilahtelun syitä
Auton ja perävaunun kiemurtelua voi esiintyä kaikissa auto- ja perävaunuyhdistelmissä. Tavallisesti
tämän tilanteen syntyminen edellyttää suuria
nopeuksia. Jos perävaunu on kuitenkin ylikuormitettu tai kuorma on jaettu virheellisesti, esim. liian
kauas taakse, heilahtelun riski on olemassa myös
alhaisemmilla nopeuksilla.
Kiemurtelun alkamiseen tarvitaan laukaiseva
tekijä, esim.:
•
Yhdistelmään kohdistuu äkillinen voimakas
sivutuuli.
•
Yhdistelmä ajaa epätasaisella tienpinnalla tai
kuoppaan.
•
Liian voimakkaat ohjauspyörän liikkeet.
Kun perävaunu on alkanut kiemurrella, sitä voi
olla vaikea tai mahdoton vaimentaa, jolloin yhdistelmää on vaikea hallita ja vaarana on ajautuminen esim. väärälle kaistalle tai ulos ajoradalta.
4
Perävaunun vakautusjärjestelmän
toiminta
Perävaununvakautin valvoo jatkuvasti auton liikkeitä erityisesti sivusuunnassa. Jos kiemurtelua
havaitaan, etupyöriä jarrutetaan itsenäisesti, jolloin ajoneuvoyhdistelmä vakautuu. Usein tämä
riittää siihen, että kuljettaja saa auton jälleen hallintaansa.
Jos heilahtelua ei vaimenneta järjestelmän toimintaan puuttumisesta huolimatta, yhdistelmää
jarrutetaan kaikilla pyörillä ja moottorin vetovoimaa rajoitetaan. Kun heilahtelu vähitellen on
saatu vaimennettua ja yhdistelmä on jälleen
vakaa, järjestelmä lopettaa säädön ja kuljettaja
saa auton jälleen täysin hallintaansa.
Kun perävaunun vakautusjärjestelmä on toiminnassa, ESC symboli vilkkuu kuljettajan näytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Perävaunun vetäminen (s. 396)
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 264)
Perävaunun vetäminen erityisissä olosuhteissa (s. 398)
HUOM
Vakautustoiminto suljetaan, jos kuljettaja valitsee Sport-tilan deaktivoimalla ESC-toiminnon
keskinäytössä olevan valikkojärjestelmän
kautta.
Perävaunun vakautusjärjestelmän toiminta voi
jäädä puuttumaan, jos kuljettaja yrittää poistaa
heilahtelun voimakkailla ohjauspyörän liikkeillä,
koska järjestelmä ei voi tällöin päätellä, aiheuttaako heilahtelun perävaunu vai kuljettaja.
Electronic Stability Control - (Elektroninen vakautuksen säätö)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 399
KÄYNNISTYS JA AJO
Hinaussilmukka
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käyttäkää hinaussilmukkaa, jos autolla aiotaan
hinata toista ajoneuvoa. Hinaussilmukka ruuvataan kiinni peitekannen takana olevaan kierreliitäntään takapuskurin oikealla puolella.
HUOM
Jos auto on varustettu vetolaitteella, ei
hinaussilmukkaa varten ole kiinnitystä.
Poistakaa peitekansi - painakaa merkintää
sormella ja kääntäkää samanaikaisesti vastakkainen sivu/kulma ulos kolikon tai vastaavan avulla.
> Kansi kääntyy keskilinjansa ympäri ja voidaan sitten irrottaa.
Hinaussilmukan asentaminen
3.
Kiertäkää hinaussilmukka loppuun asti. Kiertäkää silmukka kunnolla kiinni esim. pyöränruuviavaimella.
Käytön jälkeen hinaussilmukka kierretään irti ja
laitetaan takaisin paikalleen.
Ottakaa esiin hinaussilmukka, joka on vaahtopalassa lattialuukun alla tavaratilassa.
Lopettakaa asettamalla peitekansi takaisin puskuriin.
TÄRKEÄÄ
On tärkeää, että hinaussilmukka on kierretty
kunnolla kiinni - sen rajoittimeen asti.
400
Hinaus (s. 401)
Kuljetuttakaa auto hinausautolla (s. 401)
KÄYNNISTYS JA AJO
Hinaus
•
Hinattaessa toista ajoneuvoa vedetään toisella
ajoneuvolla hinausköyden avulla.
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 361)
•
Jännitetilat (s. 358)
XC90 Twin Engine -mallia ei saa hinata, koska
tällöin sähkömoottori vaurioituu. Siirrettäessä
pitää autoa kuljetuttaa nostettuna ja sen tulee
seistä kaikilla pyörillään kuljetuslavalla.
Kuljetuttakaa auto hinausautolla
Hinauttaessa auto viedään pois toisen ajoneuvon
avulla.
Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.
Hinaussilmukkaa voidaan käyttää auton vetämiseen hinausauton lavalle.
TÄRKEÄÄ
Hinattaessa toista autoa
Auton hinaaminen vie paljon energiaa – käyttäkää
ajotilaa AWD. Tällöin hybridiakkua ladataan ja
auton ajo-ominaisuudet ja -käyttäytyminen paranevat.
Selvittäkää lain mukainen suurin sallittu hinausnopeus ennen hinauksen aloittamista.
Käynnistysapu
Älkää käynnistäkö moottoria hinaamalla. Käyttäkää apuakkua, jos käynnistysakku on niin tyhjä,
ettei moottoria voi käynnistää.
TÄRKEÄÄ
Sähkömoottori ja katalysaattori voivat vaurioitua, jos autoa yritetään hinata käyntiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Varoituskolmio (s. 486)
Hinaussilmukka (s. 400)
Huomatkaa, että XC90 Twin Engine -autoa
pitää aina kuljetuttaa kaikki pyörät nostettuina
kuljetusalustalle.
Koskee tasonsäädöllä varustettuja autoja*:
Jos auto on varustettu ilmajousituksella , tämä
pitää sulkea ennen kuin auto nostetaan ylös. Sulkekaa toiminto keskinäytön kautta.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa My Car
3.
Valitkaa Jousituksen ja tasonsäädön
deaktivointi.
Jousitus .
Auton asento ja maavara ratkaisevat, onko auto
mahdollista vetää lavalle. Jos kuljetusauton rampin nousu on liian jyrkkä tai jos maavara auton
alla on riittämätön, auto voi vaurioitua, jos se yritetään vetää ylös. Auto tulee tällöin nostaa hinausauton nostolaitteella.
Kuljetuttakaa auto hinausautolla (s. 401)
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 401
KÄYNNISTYS JA AJO
||
VAROITUS
Hinausauton takana ei saa olla ketään/
mitään, kun autoa vedetään lavalle.
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että autoa pitää aina hinata siten,
että pyörät pyörivät eteenpäin.
•
AWD-nelivedolla varustettua autoa, jonka
etuosa on nostettu ylös, ei saa hinata
suuremmalla ajonopeudella kuin 70 km/h
(40 mph). Sitä ei saa hinata yli 50 km:n
pituista matkaa.
HUOM
Jos auto on varustettu vetolaitteella, ei
hinaussilmukkaa varten ole takakiinnitystä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hinaus (s. 401)
Hinaussilmukka (s. 400)
Hybridiakun lataus
Tavanomaisen polttoainesäiliön lisäksi auto on
varustettu ladattavalla akulla - niin sanotulla hybridiakulla, joka on litiumioni-tyyppinen.
Hybridiakku ladataan ohjausyksiköllä varustetun
latausjohtimen avulla. Yksikkö on sijoitettu säilytystilaan kuormatilan lattialuukun alle, ks. kappale
"Latausjohdin".
HUOM
Volvo suosittelee standardien IEC 62196 ja
IEC 61851 mukaisen ja lämpötilan valvontaa
tukevan latausjohtimen käyttöä.
402
Tietyillä markkina-alueilla ohjausyksikkö on kiinteästi asennettu sähköverkkoon yhdistettyyn
latausasemaan. Latausjohtimella ei tällöin ole
omaa ohjausyksikköä. Sen sijaan sillä on erityinen
liitinkappale, jota käytetään kytkettäessä latausjohdin latausasemaan. Noudattakaa latausaseman ohjeita.
Lataaminen bensiinimoottorilla
Auton hybridiakkua ladattaessa latausjohtimen
ohjauslaitteen eri ilmaisimet näyttävät kulloisenkin tilan latauksen aikana ja sen päätyttyä.
Niin kauan kuin hybridiakun lataus jatkuu, ladataan myös auton käynnistysakkua.
Sähkökäyttö ei ole mahdollista, jos akun lämpötila
on liian matala tai liian korkea. Jos ajotila PURE
normi - EN 61851-1.
Lataus kiinteällä ohjausyksiköllä tilan 35
mukaisesti
Hybridiakun latausaika riippuu käytettävästä
latausvirrasta.
Jos hybridiakun lämpötila on alle -10 ºC tai yli
40 ºC, jotkut auton toiminnot voivat muuttua tai
jäädä pois, koska hybridiakun kapasiteetti pienenee tämän lämpötila-alueen ulkopuolella.
5 Eurooppalainen
on tällöin valittuna, polttomoottori käynnistyy.
Lukekaa lisää kohdasta "Ajotilat".
Auto tuottaa virtaa akkuun ja akkua ladataan, esim. painettaessa kevyesti jarrupoljinta tai moottorijarrutuksessa
alamäessä.
KÄYNNISTYS JA AJO
Hybridiakkua voidaan ladata myös auton moottorilla. Jarrutettaessa kevyesti jarrupolkimella hybridiakkua ladataan.
Hybridiakkua ladataan myös moottorijarrutuksessa vaihdeasennossa B esim. alamäkeen ajettaessa.
Lukekaa lisää osasta "Automaattivaihteiston vaihdeasennot" ja "Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan
näytössä".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot (s. 364)
•
Ajotilat (s. 369)
Latausvirta (s. 403)
Latausjohdin (s. 404)
Hybridiakun latauksen esivalmistelut (s. 410)
Hybridiakulla varustetun auton pitkäaikainen
säilytys (s. 414)
Latausvirta
Latausvirtaa käytetään hybridiakun lataamiseen ja
auton esi-ilmastointiin. Auton latausliitännän ja
230 V AC:n pistorasian6 välinen latausjohdin
voidaan säätää ohjausyksikön avulla eri virranvoimakkuuksien (6 - 16 A) kuormitukselle.
Kun latausjohdin aktivoidaan, kuljettajan näytössä
näytetään ilmoitus ja auton latausliitännässä syttyy valo (ks. kappale "Lataustila"). Latausvirtaa
käytetään pääasiassa akun lataukseen, mutta sitä
käytetään hyväksi myös auton esi-ilmastoinnissa.
A
Virranvoimakkuus (A)A
Latausaika (tuntia)
6
6
10
3,5
16
2,5
Suurin latausvirta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.
HUOM
•
Hyvin kylmässä tai lämpimässä säässä
käytetään osa latausvirrasta hybridiakun
ja matkustamon lämmittämiseen/viilentämiseen, mistä aiheutuu pitempi latausaika.
•
Latausaika pitenee, jos esi-ilmastointi on
valittu. Tarvittava aika riippuu pääasiassa
ulkolämpötilasta.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan irrottako latausjohdinta
230 V AC:n pistorasiasta latauksen jatkuessa
– tällöin on olemassa 230 V AC:n pistorasian
vaurioitumisen vaara.
Keskeyttäkää aina ensin lataaminen ja irrottakaa sen jälkeen latausjohdin, ensin auton
latausliitännästä ja sitten 230 V AC:n pistorasiasta.
Latausaika vaihtelee ohjauslaitteen asetetun virranvoimakkuuden mukaan. Alla olevat latausajat
koskevat optimaalista lataamista, ts. tilannetta,
kun ilmastointi tai muu kuormitus ei vaikuta
lataukseen. Jos latausaika tuntuu pidemmältä,
tämä on tarkastettava.
6
Pistorasian jännite voi vaihdella eri markkina-alueilla.
}}
403
KÄYNNISTYS JA AJO
||
aan (tai saman varokepiirin toiseen pistorasiaan)
liitetään muita sähkönkuluttajia, pistorasian/varokepiirin varoke voi ylikuormittua ja laueta, jolloin
akun lataus keskeytyy.
Latausjohdin
Latausjohdinta ohjauslaitteineen käytetään auton
hybridiakun lataamiseen. Käyttäkää Volvon suosittelemaa latausjohdinta.
Palauttakaa tällöin pistorasian/varokepiirin varoke
ja valitkaa ohjausyksiköstä pienempi latausvirta vaihtoehtoisesti kytkekää pistorasiasta/varokepiiristä irti jonkin muu virrankuluttaja.
Esimerkki 3
Yleensä varokepiiriin kuuluu useita 230 V AC:n
kulutuskohteita, joten saman varokkeen takana
voi olla muitakin sähkönkuluttajia (esim. valoja,
imuri, porakone jne.).
Jos auto liitetään 230 V AC:n/10 A:n pistorasiaan ja ohjauslaite on asetettu 6 A:iin, auto ottaa
vain 6 A 230 V AC:nverkosta. Akun lataus kestää
tosin kauemmin, mutta tällöin samaan pistorasiaan/varokepiiriin voidaan samanaikaisesti liittää
muita sähkönkuluttajia, kunhan yhteiskuormitus ei
ylitä pistorasian/varokepiirin kapasiteettia.
Esimerkki 1
Aiheeseen liittyvät tiedot
Latausjohtimen liitospää ja latausliitäntä.
Jos auto liitetään 230 V AC:n/10 A:n pistorasiaan ja ohjauslaite on asetettu 16 A:n virralle, auto
yrittää ottaa 16 A 230 V AC:n verkosta - hetken
kuluttua ylikuormitettu pistorasian 10 A:n varoke
palaa ja akun lataaminen keskeytyy.
Palauttakaa tällöin pistorasian varoke ja valitkaa
ohjauslaitteesta alhaisempi latausvirta, ks. kappale "Hybridiakun lataamisen valmistelut".
Esimerkki 2
Jos auto liitetään 230 V AC:n/10 A:n pistorasiaan ja ohjauslaite on asetettu 10 A:iin, auto ottaa
10 A 230 V AC:nverkosta. Jos samaan pistorasi-
404
•
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen/sulkeminen
(s. 199)
•
•
Hybridiakun latauksen esivalmistelut (s. 410)
Lataustila (s. 412)
Latausjohdin on sijoitettu säilytystilaan tavaratilan lattialuukun alle.
Erittelyt, latausjohdin
Kotelointiluokka
Ympäristön lämpötila
IP67
-32 ºC - +50 ºC
KÄYNNISTYS JA AJO
VAROITUS
Ohjauslaite
Latausjohdinta ei saa käyttää, jos sen jokin
osa on vaurioitunut - tällöin on sähköiskun ja
vakavan henkilövahingon vaara.
Ilmaisin näyttää valitun latausvirran7.
Symboli palaa, kun latausjohdin on yhdistettynä 230 VAC:n pistorasiaan8.
Painikkeet latausvirran lisäämiseksi/vähentämiseksi.
Vaurioituneen tai toimimattoman latausjohtimen saa korjata vain korjaamo - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Symboli palaa, kun latausjohdin on yhdistettynä auton latausliitäntään.
TÄRKEÄÄ
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan irrottako latausjohdinta
230 V AC:n pistorasiasta latauksen jatkuessa
– tällöin on olemassa 230 V AC:n pistorasian
vaurioitumisen vaara.
Haaroitusliitäntää, ylijännitesuojaa tai vastaavia yksiköitä ei saa käyttää latausjohtimen
yhteydessä, koska tämä voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tms. vaaran.
Keskeyttäkää aina ensin lataaminen ja irrottakaa sen jälkeen latausjohdin, ensin auton
latausliitännästä ja sitten 230 V AC:n pistorasiasta.
Sovitinta 230 V AC:n pistorasian ja latausjohtimen välillä saa käyttää vain, jos sovitin on
hyväksytty normien IEC 61851 ja IEC 62196
mukaisesti.
HUOM
Latausjohdin muistaa latausvirran viimeisimmän asetuksen. Tämän vuoksi on tärkeää
säätää asetus, jos toista 230 VAC:n pistorasiaa käytetään seuraavassa lataustilanteessa.
Ohjauslaitteen ilmaisimet ja säätimet.
7
8
Suurin latausvirta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.
Pistorasian jännite voi vaihdella eri markkina-alueilla.
}}
405
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
406
Tilan näyttö latausjohtimen ohjauslaitteessa
(s. 407)
Latausjohtimen vikavirtasuoja (s. 409)
Latausjohtimen lämpötilan valvonta (s. 409)
Hybridiakun lataus (s. 402)
KÄYNNISTYS JA AJO
Tilan näyttö latausjohtimen
ohjauslaitteessa
Auton hybridiakkua ladattaessa latausjohtimen
ohjauslaitteen eri ilmaisimet näyttävät kulloisenkin
tilan latauksen aikana ja sen päätyttyä.
Ohjauslaitteen ilmaisimet ja säätimet.
}}
407
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Ohjauslaitteen näyttö
Tila
Sisältö
Suositeltu toimenpide
Latausvirran ilmaisin (1) on sammunut.
Autosymboli (4) palaa kinteästi vihreänä.
Valmius
•
•
Odottakaa kunnes akku on ladattu täyteen.
Kulloinenkin virrankulutus näytetään vihreällä ilmaisimella (1). Autosymboli (4)
palaa kiinteästi vihreänä.
Lataus käynnissä.
Latausvirran ilmaisin (1) on sammunut.
Autosymboli (4) vilkkuu punaisena.
Lataaminen ei
ole mahdollista.
Autosymboli (4) palaa jatkuvasti punaisena.
Latausvirran ilmaisin (1) ja talon symboli
(2) vilkkuvat punaisina.
Aiheeseen liittyvät tiedot
408
•
Hybridiin liittyvät symbolit ja ilmoitukset
(s. 416)
•
Lataustila (s. 412)
Lataaminen ei
ole mahdollista.
Lataaminen ei
ole mahdollista.
Latausjohdin on yhdistettynä autoon.
Lataaminen on mahdollista, mutta auton
elektroniikka ei vielä ole aktivoinut sitä.
•
Auton elektroniikka on aloittanut lataamisen.
•
Lataus käynnissä.
•
Ohjauslaitteen ja auton välillä on kommunikaatiovika.
1.
Tarkistakaa kaikki liitännät tai käyttäkää
muuta 230 V AC:n pistorasiaa.
•
Autoelektroniikan tuuletus ei ole riittävää, aktivoimaton tai viallinen.
2.
Aloittakaa akun lataaminen uudelleen.
•
Latausjohtimen maasulkukatkaisin on
lauennut.
1.
Irrottakaa latausjohdin 230 V AC:n pistorasiasta.
2.
Vikavirtasuoja nollataan ja yksikkö käynnistetään uudelleen.
230 V AC:n pistorasian lämpötilavalvonta on
lauennut.
Odottakaa kunnes akku on ladattu täyteen.
Aloittakaa lataaminen uudelleen. Jos ongelma
ei poistu, ottakaa yhteyttä ammattilaiseen.
KÄYNNISTYS JA AJO
Latausjohtimen vikavirtasuoja
Latausjohtimen lämpötilan valvonta
Aiheeseen liittyvät tiedot
Latausjohtimen ohjausyksikössä on sisäinen
vikavirtasuoja, joka suojaa autoa ja myös käyttäjää järjestelmän vian aiheuttamilta sähköiskuilta.
Jotta auton hybridiakun lataus on turvallista joka
kerta, latausjohdon ohjausyksikössä ja pistokkeessa on sisäiset lämpötilan valvontalaitteet.
Latausjohdin (s. 404)
Jos ohjausyksikön sisäinen vikavirtasuoja laukeaa, palaa autosymboli kiinteästi punaisena tarkastakaa 230 VAC:n pistorasia.
Lämpötilan valvonta tapahtuu osittain ohjausyksikössä ja osittain pistokkeessa.
TÄRKEÄÄ
Ohjausyksikön vikavirtasuoja ei suojaa
230 V AC:n pistorasiaa/sähköasennusta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Latausjohdin (s. 404)
•
HUOM
Volvo suosittelee standardien IEC 62196 ja
IEC 61851 mukaisen ja lämpötilan valvontaa
tukevan latausjohtimen käyttöä.
Valvonta ohjausyksikössä
Lataus lopetetaan elektroniikan suojaamiseksi,
jos ohjausyksikön lämpötila nousee liian korkeaksi. Näin voi tapahtua esim. ulkolämpötilan
ollessa korkea ja/tai jos ohjausyksikkö on voimakkaassa auringonpaisteessa.
Valvonta pistokkeessa
Jos lämpötila nousee liian korkeaksi virtalähteessä, johon latausjohto on kytketty, latausvirtaa
vähennetään. Lämpötilan ylittäessä kriittisen rajan
lataaminen keskeytetään kokonaan.
TÄRKEÄÄ
Jos lämpötilanvalvonta on automaattisesti
alentanut latausvirran toistuvasti ja lataus on
keskeytynyt, pitää ylikuumenemisen syy selvittää ja korjata.
409
KÄYNNISTYS JA AJO
Hybridiakun latauksen
esivalmistelut
VAROITUS
Vain huoltokorjaamo saa vaihtaa hybridiakun –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä
palvelua.
Ennen kuin auton hybridiakun lataaminen voidaan aloittaa, on tehtävä joitakin valmisteluja.
VAROITUS
•
Hybridiakkua saa ladata vain suurimmalla
sallitulla tai sitä pienemmällä latausvirralla
paikallisten ja kansallisten hybridiautojen
latausta koskevien suositusten mukaan
230 VAC-pistorasian/pistotulpan kautta.
•
Hybridiakun saa ladata vain hyväksytystä
suojamaadoitetusta 230 V AC:n pistorasiasta9 tai latausasemasta Volvon tarjoamalla irtolatausjohdolla (tila 3).
•
Ohjausyksikön vikavirtasuoja suojaa
autoa, mutta 230 VAC:n verkon ylikuormittumisen vaara voi kuitenkin olla olemassa.
Ennen lataamista
TÄRKEÄÄ
•
Ohjausyksikköä ei tule huuhdella tai upottaa veteen.
•
Välttäkää altistamasta ohjausyksikköä ja
sen pistotulppaa suoralle auringonpaisteelle. Pistotulpassa oleva ylikuumenemissuoja voi tällöin rajoittaa hybridiakun
lataamista tai keskeyttää sen.
Välttäkää näkyvästi kuluneita tai vaurioituneita verkon pistorasioita, koska ne voivat
käytettäessä aiheuttaa palo- ja/tai henkilövahinkoja.
•
Älkää koskaan käyttäkö jatkojohtoa.
•
Tarkistakaa, että 230 V AC:n pistorasialla
on riittävä virransyöttö sähköauton lataamista varten – jos tästä ei ole varmuutta,
ammattilaisen tulee tarkastaa pistorasia.
•
Jos pistorasian virran voimakkuus on tuntematon, käyttäkää ohjausyksikön matalinta tasoa.
Latausjohdon ohjauslaitteesta valitaan haluttu
latausvirta 6 - 16 A10. Tehtaalla auton latausvirta
on säädetty alimmalle tasolle.
410
Painakaa luukun takaosaa sisään ja päästäkää siitä irti.
Avatkaa luukku.
TÄRKEÄÄ
•
9 Markkina-alueesta riippuen voidaan myös käyttää vastaavaa
10 Suurin latausvirta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.
Latausliitännän luukun avaaminen/
sulkeminen
pistorasiaa, jolla on eri jännite.
Vetäkää latausliitännän peitekansi irti ja kiinnittäkää se pidikkeeseen luukun sisäpuolelle.
Katsokaa, että peitekanne kumilenkki on
käännetty alaspäin, jotta vältetään kannen
irtoaminen pidikkeestä.
Latausliitännän luukku suljetaan päinvastaisessa
järjestyksessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hybridiakun latauksen aloittaminen (s. 411)
Hybridiakun lataus (s. 402)
KÄYNNISTYS JA AJO
Hybridiakun latauksen aloittaminen
Auton hybridiakku ladataan auton ja 230 V AC:n
pistorasian11 välistä latausjohdinta käyttäen.
2.
Säätäkää oikea latausvirta (käytettävää
230 V AC:n pistorasiaa varten) ohjauslaitteesta.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan yhdistäkö latausjohdinta, kun
on olemassa salamaniskun vaara.
HUOM
Volvo suosittelee standardien IEC 62196 ja
IEC 61851 mukaisen ja lämpötilan valvontaa
tukevan latausjohtimen käyttöä.
Ottakaa latausjohdin sen säilytystilasta tavaratilan
lattian alta.
Kiinnittäkää latauskahvan suojakansi kuvan
osoittamalla tavalla.
Poistakaa latauskahvan suojakansi ja yhdistäkää sitten kahva autoon.
TÄRKEÄÄ
Maalipinnan vaurioiden välttämiseksi, esim.
voimakkaassa tuulessa, asettakaa latauskahvan suojakansi siten, ettei se ota kiinni
autoon.
Liittäkää latausjohdin 230 V AC:n pistorasiaan. Älkää käyttäkö jatkojohtoa.
11
Pistorasian jännite voi vaihdella eri markkina-alueilla.
}}
411
KÄYNNISTYS JA AJO
||
5.
Latausjohtimen latausliitin kiinnitetään/lukitaan kiinni ja lataus alkaa 5 sekunnin sisällä.
Kuljettajan näytössä näytetään jäljellä oleva
laskettu latausaika tai ilmoitus, jos lataus ei
toimi niin kuin pitäisi. Lukekaa lisää osasta
"Lataustila".
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan irrottako latausjohdinta
230 V AC:n pistorasiasta latauksen jatkuessa
– tällöin on olemassa 230 V AC:n pistorasian
vaurioitumisen vaara.
ja ovi avataan – lataus alkaa uudelleen
2 minuutin kuluessa.
•
ilman oven avaamista - auto lukittuu automaattisesti uudelleen. Lataus alkaa uudelleen 1 minuutin kuluttua.
HUOM
Lataustila näytetään mm. kuljettajan näytössä.
Jos sitä ei käytetä hetkeen, se sammuu. Aktivoikaa näyttö uudelleen joko
•
•
•
412
painamalla jarrupoljinta,
avaamalla jokin ovista tai
kääntämällä käynnistyskytkin asentoon I.
Ilmoitus latausliitännän LED-valolla
Keskeyttäkää aina ensin lataaminen ja irrottakaa sen jälkeen latausjohdin, ensin auton
latausliitännästä ja sitten 230 V AC:n pistorasiasta.
Akun lataus voi keskeytyä hetkeksi, jos auton
lukitus avataan:
•
Lataustila
Lataustila ilmoitetaan auton latausliitännän LEDvalolla, latausjohdon ohjausyksikössä ja kuljettajan näytössä.
Ladattaessa ilmastoinnista tulevaa kondenssivettä voi tippua auton alle. Tämä on normaalia ja
tapahtuu hybridiakun viilenemisen vuoksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Hybridiakun latauksen lopettaminen (s. 414)
Hybridiakun lataus (s. 402)
LED-valon sijainti auton latausliitännässä.
Tilan näyttö latausjohtimen ohjauslaitteessa
(s. 407)
LED-valo näyttää ko. tilan käynnissä olevan lataamisen aikana. Valkoinen, punainen ja keltainen
lamppu sytytetään matkustamovalaistuksen syttyessä, ja valot palavat vielä hetken matkustamovalaistuksen sammuttua.
LED-valon väri
Sisältö
Valkoinen
LED-merkkivalo.
Keltainen
OdotustilaA: latauksen alkamista odotetaan.
Vilkkuva vihreä
Lataus käynnissäB.
KÄYNNISTYS JA AJO
A
B
C
LED-valon väri
Sisältö
Vihreä
Lataus valmisC.
Punainen
On muodostunut vika.
Esim. oven avaamisen jälkeen tai jos latausjohtimen liitospäätä
ei ole lukittu kiinni.
Mitä hitaammin valo vilkkuu, sitä lähempänä täyttä latausta
ollaan.
Sammuu hetken kuluttua.
Lataustila kuljettajan näytössä
Kuljettajan näytössä näytetään lataustila sekä
kuvan että tekstin avulla. Tiedot näytetään niin
kauan kuin kuljettajan näyttö on toiminnassa.
HUOM
Lataustila näytetään mm. kuljettajan näytössä.
Jos sitä ei käytetä hetkeen, se sammuu. Aktivoikaa näyttö uudelleen joko
•
•
•
painamalla jarrupoljinta,
avaamalla jokin ovista tai
kääntämällä käynnistyskytkin asentoon I.
Kuva
Ilmoitus
Sisältö
Täysin
varattu
klo:
[Aika]
näytetään
yhdessä
animaation
kanssa,
jossa
latausjohtimessa kulkee sininen sykkivä valo.
Lataus on
meneillään ja
summittainen
aika, jolloin
akun lasketaan olevan
ladattu täyteen, näytetään.
Teksti
Lataus
valmis
näytetään.
Näytössä
on kuva
autosta,
jonka
latausliitännässä
palaa vihreä LEDmerkkivalo.
Akku on
ladattu täyteen.
Kuva
A
Ilmoitus
Sisältö
Teksti
Latausvirhe näytetään.
Latausliitännän
LED-merkkivalo
palaa
punaisena.
Vika on
tapahtunut,
tarkista
latausjohtimen liitäntä
auton latausliitäntään ja
230 V AC:n
pistorasiaanA.
Pistorasian jännite voi vaihdella eri markkina-alueilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hybridiin liittyvät symbolit ja ilmoitukset
(s. 416)
•
•
•
Hybridiakun lataus (s. 402)
Hybridiakun latauksen lopettaminen (s. 414)
Tilan näyttö latausjohtimen ohjauslaitteessa
(s. 407)
413
KÄYNNISTYS JA AJO
Hybridiakun latauksen lopettaminen
Hybridiakulla varustetun auton
pitkäaikainen säilytys
Lopettakaa lataaminen avaamalla auton lukitus ja
irrottamalla latausjohto auton latausliitännästä ja
sitten 230 V AC:n pistorasiasta12.
Jotta hybridiakun kunto huononee mahdollisimman vähän auton pitkäaikaissäilytyksessä (kestää
yli yhden kuukauden), suosittelemme, että sen
lataustaso on kuljettajan näytön mukaan n. 25 %.
HUOM
Avatkaa aina auton lukitus, jotta lataaminen
keskeytyy, ennen kuin irrotatte auton
230 V AC:n pistorasiasta. Huomatkaa, että
latausjohto on irrotettava auton latausliitännästä ennen irrottamista 230 V AC:n pistorasiasta. Siten vältetään järjestelmän vaurioituminen ja toisaalta estetään lataamisen tahaton keskeytyminen.
Menetelkää seuraavasti:
Irrottakaa johdin auton latausliitännästä, asettakaa latausliitännän kansi takaisin ja sulkekaa luukku.
1.
Irrottakaa johdin 230 V AC:n pistorasiasta.
Avatkaa auton lukitus etäavaimella – lataus
lopetetaan ja latausjohtimen lukittu liitospää
vapautuu/avataan lukituksesta.
12
414
Pistorasian jännite voi vaihdella eri markkina-alueilla.
Asettakaa latausjohdin takaisin auton säilytystilaan tavaratilan lattian alle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan näytössä
(s. 91)
•
Latausjohdin (s. 404)
Jos varausaste on korkea - ajakaa autolla,
kunnes n. 25 % on jäljellä. Jos lataustaso on
alhainen, ladatkaa akkua, kunnes n. 25 %
saavutetaan.
KÄYNNISTYS JA AJO
2.
Jos säilytysaika on ollut yli 6 kuukautta tai
hybridiakun lataustaso on huomattavasti alle
25 %, ladatkaa akku uudelleen n. 25 %:iin
pitemmän säilytyksen aikana esiintyvän luonnollisen itsepurkautumisen kompensoimiseksi. Tarkistakaa juokseva lataustaso kuljettajan näytöstä.
Käynnistysakun käsittely pitkäaikaissäilytyksen
yhteydessä, ks. "Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna".
HUOM
Valitkaa autolle mahdollisimman viileä paikka
akun vanhenemisen minimoimiseksi pitkäaikaisessa säilytyksessä. Kesäaikana tulee
auton mieluiten seistä sisällä tai ulkona varjossa, riippuen siitä, missä lämpötila on matalin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Hybridiakun latauksen aloittaminen (s. 411)
•
Käyttöjärjestelmät (s. 368)
Ajotilat (s. 369)
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 361)
415
KÄYNNISTYS JA AJO
Hybridiin liittyvät symbolit ja
ilmoitukset
Joukko XC90 Twin Engine -toimintoa koskevia
symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettaSymboli
jan näytössä. Ne voidaan näyttää myös yhdessä
yleisten merkki- ja varoitussymbolien kanssa ja
ne sammuvat, kun ongelmat on korjattu.
Ilmoitus
Sisältö
Akun latausvika
Hybridiakun vika. Ottakaa yhteys korjaamoonA akun tarkastamiseksi mahdollisimman pian.
Huolla heti. Aja korjaamoon
Akun latausvika
Pysähdy turvallisesti
Hybridiakun vika. Pysäyttäkää auto viipymättä ja ottakaa yhteyttä korjaamoonA akun tarkastuttamiseksi.
Akun varaus matala
Hybridiakkua ei ole ladattu tarpeeksi optimaalista ajoa varten. Ladatkaa akku mahdollisimman pian.
Tilapäisesti alennettu toiminnallisuus
Akun latausvika
Hybridiakkua ei ole ladattu tarpeeksi. Pysäyttäkää auto viipymättä ja ladatkaa akku.
Akku heikko Pysähdy turvallisesti
Akku vika
Hybridiakun vika. Ottakaa yhteys korjaamoonA toiminnon tarkastamiseksi mahdollisimman pian.
Akun sulake Huolto tarpeen
Akku liian kuuma
Pysäytä turvallisesti
Alentun. suorituskyky
Auton maksimi nopeutta rajoitettu
416
Hybridiakun lämpötila näyttää nousevan epätavallisen korkeaksi, pysäyttäkää auto ja sammuttakaa
moottori. Odottakaa vähintään 5 minuuttia, ennen kuin jatkatte matkaa. Soittakaa korjaamolleA tai
tarkistakaa ulkoapäin ennen matkan jatkamista, että kaikki vaikuttaa normaalilta.
Hybridiakkua ei ole ladattu tarpeeksi korkeampia ajonopeuksia varten. Ladatkaa akku mahdollisimman pian.
KÄYNNISTYS JA AJO
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Hybridijärjestelmä
Hybridijärjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. Ottakaa yhteys korjaamoonA toiminnon tarkastamiseksi
mahdollisimman pian.
Nykivä käyttö hitaalla nope. auton ajo
on mahd.
Hybridijärjestelm. vika
Huolto tarpeen
Latauskaapeli
Irrota ennen käynnistystä
Latauskaapeli
Irrotettu? Pidä käynn.nup- pia 7s
START-asennossa
A
Hybridijärjestelmä ei toimi. Ottakaa yhteys korjaamoonA toiminnon tarkastamiseksi mahdollisimman
pian.
Näytetään, kun kuljettaja yrittää käynnistää autoa latausjohtimen ollessa kytkettynä autoon. Irrottakaa latausjohdin ja sulkekaa latausluukku.
Näytetään, kun kuljettaja käynnistää auton aiemman yrityksen jälkeen latausjohtimen ollessa kytkettynä autoon. Irrottakaa latausjohdin tai tarkistakaa, että johdin on todellakin irrotettu ja latausluukku
suljettu.
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Hybridiakun latauksen aloittaminen (s. 411)
Hybridiakun latauksen lopettaminen (s. 414)
Latausjohdin (s. 404)
Tilan näyttö latausjohtimen ohjauslaitteessa
(s. 407)
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä (s. 94)
Merkkivalot kuljettajan näytössä (s. 92)
Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan näytössä
(s. 91)
417
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Audio ja media
Äänentoisto- ja mediajärjestelmä muodostuu
mediasoittimesta, radiosta ja puhelimen
Bluetooth-yhteydestä. Auton ollessa yhdistettynä
on myös mahdollista kuunnella palveluja sovellusten kautta.
Toimintoja voidaan ohjata puheella, ohjauspyörän painikesarjan ja keskinäytön kautta.
Äänentoiston ja median katsaus
Järjestelmäpäivitys
Äänentoisto- ja mediajärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Hakekaa päivityksen parhaan mahdollisuuden toimivuuden varmistamiseksi, katsokaa
osa "Järjestelmäpäivitykset" ja
support.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
420
Mediasoitin (s. 427)
Radio (s. 421)
•
•
•
•
•
•
•
•
Puhelin (s. 439)
Audioasetukset
Kytketty auto (s. 445)
Äänentoistojärjestelmä on esiasetettu optimaaliselle äänentoistolle, mutta sitä voidaan mukauttaa tarpeiden mukaan.
Sovellukset (s. 450)
Jännitetilat (s. 358)
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 43)
Puheohjaus (s. 111)
Järjestelmäpäivitykset (s. 496)
Lisenssisopimus audiota ja mediaa varten
(s. 452)
Äänenvoimakkuutta säädetään tavallisesti äänenvoimakkuuden säätimellä keskinäytön alla tai
ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
Optimaalisen äänentoiston asetus
Äänentoistojärjestelmä on esikalibroitu optimaaliselle äänentoistolle digitaalisen signaalinkäsittelyn avulla. Tämä kalibrointi ottaa huomioon kaiuttimet, vahvistimen, matkustamon akustiikan, kuuntelupaikan yms. jokaisen automallin ja äänentoistojärjestelmän yhdistelmän osalta. On myös
dynaaminen kalibrointi, joka ottaa huomioon
äänenvoimakkuussäätimen asennon ja auton
nopeuden.
Ääniasetukset selostetaan omistajainformaation
ko. osassa. Asetuksiin pääsemiseksi avatkaa päänäkymä ja painakaa Asetukset Ääni.
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Aktiivinen äänenvaimennus1
Auto on varustettu aktiivisella äänenvaimennustoiminnolla, joka vaimentaa moottorin ääntä
äänentoistojärjestelmän avulla. Auton katossa
olevat mikrofonit aistivat häiritsevät äänet ja
äänentoistojärjestelmä lähettää vastaääniä melun
vaimentamiseksi.
•
•
Audio ja media (s. 420)
Radio
Kytketty auto (s. 445)
On mahdollista kuunnella radion FM-taajuuskaistaa sekä digiradiota (DAB)*. Yhdistetyn auton
osalta on myös mahdollista kuunnella nettiradiota.
Mikrofonit auton katossa.
HUOM
Älkää peittäkö auton mikrofoneja, äänijärjestelmästä voi tällöin tulla kumiseva ääni.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Median ääniasetukset (s. 434)
Puheohjauksen asetukset (s. 113)
Puhelimen asetukset (s. 444)
1 Koskee
tiettyjä automalleja.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 421
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
||
Radiota voidaan käsitellä
puheohjauksella, ohjauspyörän
painikesarjalla tai keskinäytöllä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Radioaseman vaihtaminen ja etsiminen
(s. 422)
•
•
•
•
•
Digitaaliradio (s. 425)
Radioaseman vaihtaminen ja
etsiminen
Radio laatii automaattisesti asemaluettelon
radioasemista, jotka ko. alueella lähettävät voimakkaimpia signaaleita.
422
Valitkaa asema.
Radion aaltoalueen luettelon
vaihtaminen
Radion käynnistäminen
RDS-radio (s. 425)
Kytketty auto (s. 445)
Radion ja median puheohjaus (s. 114)
Mediasoitin (s. 427)
1.
2
2.
Koskee vain digiradiota (DAB).
Avatkaa sovellus (esim. FM, Radiosuosikit)
sovellusnäkymästä.
1.
Painakaa painiketta Kirjasto.
2.
Valitkaa toisto vaihtoehdoista Asemat,
Suosikit, Lajityypit tai Kokonaisuudet2.
3.
Painakaa haluamaanne asemaa luettelossa.
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Suosikit - soittaa vain valittuja suosikkikanavia,
ks. jäljempänä olevaa otsikkoa "Suosikit".
Radiosuosikit näyttävät kaikille
radiotaajuuksille tallennetut
suosikit.
Lajityypit – soittaa vain radiokanavia, jotka lähettävät valittua lajia/ohjelmatyyppiä, esim. pop ja
klassinen musiikki.
Radioaseman vaihtaminen valitussa
luettelossa
–
Painakaa < > keskinäytön alla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
> Siirto tapahtuu yhdellä portaalla valitussa
soittoluettelossa.
Myös vaihto voi tapahtua keskinäytön kautta.
Radion aaltoalueen vaihtaminen
Radiosuosikit
1.
Avatkaa sovellus Radiosuosikit sovellusnäkymästä.
2.
Painakaa haluamaanne radioasemaa luettelossa sen kuuntelemiseksi.
Poistettaessa suosikki se poistetaan myös ko.
radion aaltoalueen suosikkiluettelosta.
Suosikit
Kun suosikki tallennetaan luettelosta, radio hakee
automaattisesti parasta taajuutta. Mutta jos suosikki tallennetaan manuaalisesta asemanhausta,
radio ei vaihda automaattisesti taajuutta, kun vastaanotto heikkenee.
Valitseminen suosikeista radion aaltoalueella, ks.
otsikkoa "Radion aaltoalueen luettelon vaihtaminen" edellä. Valitseminen kaikista suosikeista, ks.
otsikkoa "Radiosuosikit" seuraavassa.
–
Painakaa
radiokanavan lisäämiseksi
radion aaltoalueen suosikkiluetteloon ja
Radiosuosikkeihin tai poistamiseksi niistä.
–
Painakaa sovellusta (esim. FM) sovellusnäkymästä tai avatkaa sovellusvalikko ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla ja valitkaa siitä.
}}
423
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
||
Radioaseman etsiminen
3.
Syöttäkää hakusana.
> Haku tapahtuu merkkien jokaisen syötön
yhteydessä ja hakutulokset esitetään luokiteltuina.
Manuaalinen asemanhaku
Hakumahdollisuudet riippuvat valitusta radion aaltoalueesta.
424
•
•
DAB - kokonaisuudet ja asemat.
1.
Painakaa painiketta Kirjasto.
2.
Painakaa painiketta
.
> Hakunäkymä näppäimistöineen avautuu.
FM - asemat, lajit ja taajuus
Siirryttäessä manuaaliseen asemanhakuun, radio
ei vaihda enää automaattisesti taajuutta, kun vastaanotto heikkenee.
–
Painakaa Man. viritys, vetäkää säätimestä
tai painakaa < > haluttuun taajuuteen pääsemiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Radio (s. 421)
Digitaaliradio (s. 425)
Radion ja median puheohjaus (s. 114)
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
RDS-radio
RDS (Radio Data System-järjestelmällä) radio
voi vaihtaa automaattisesti voimakkaimpaan
lähettimeen. RDS antaa mahdollisuuden saada
esim. liikenneinformaatiota ja etsiä tiettyjä ohjelmatyyppejä.
RDS yhdistää verkon FM-lähettimet. Sellaisen
verkon FM-lähetin lähettää informaatiota, joka
antaa RDS-radiolle mm. seuraavat toiminnot:
•
Automaattinen vaihto voimakkaampaan
lähettimeen, jos vastaanotto alueella on
huono.
•
Ohjelmaversion haku, esim. ohjelmatyypit tai
liikenneinformaatio.
•
Kuunneltavaa radio-ohjelmaa koskevien tekstitiedotusten vastaanotto.
HUOM
Jotkin radioasemat eivät käytä RDS-järjestelmää tai käyttävät vain joitakin sen toiminnoista.
Uutisten tai liikennetiedotusten lähetyksen yhteydessä radio voi vaihtaa asemaa ja meneillään
oleva äänilähteen toisto keskeytetään. Jos esim.
CD-soitin on toiminnassa, se jatkaa taukotilassa.
Radio palauttaa edellisen äänilähteen ja äänenvoimakkuuden, kun asetetun ohjelmatyypin lähetys lakkaa. Aikaisemmin keskeyttämiseksi paina-
ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikaa
kesarjassa tai painakaa Peruuta keskinäytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Radio (s. 421)
Radion asetukset (s. 426)
Digitaaliradio
Digiradio (Digital Audio Broadcasting, DAB) on
radion digitaalinen lähetysjärjestelmä. Radio
tukee vaihtoehtoja DAB, DAB+ ja DMB (Digital
Multimedia Broadcasting).
Radiota voidaan käsitellä
puheohjauksella, ohjauspyörän
painikesarjalla tai keskinäytöllä.
Digiradion sovellus käynnistetään keskinäytön sovellusnäkymästä.
Digiradiota soitetaan samalla tavalla kuin FM- ja
AM-radiota, ks. osaa Radioaseman vaihtaminen ja
hakeminen". Paitsi mahdollisuutta valita soitto
lähteistä Asemat, Suosikit ja Lajityypit, on
myös mahdollista valita soitto alikanavilta ja lähteestä Kokonaisuudet. Kokonaisuudet ovat
kokoelma radiokanavia (kanavaryhmiä), jotka
lähetetään samalla taajuudella.
DAB-alikanava
Toissijaisia komponentteja nimitetään alakanaviksi. Ne ovat tilapäisiä ja voivat sisältää esim.
pääohjelman käännöksiä muille kielille. Kanavaluettelossa alakanavat on merkitty nuolisymbolilla.
}}
425
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Radioaseman vaihtaminen ja etsiminen
(s. 422)
•
Linkittäminen radion eri taajuusalueiden FM
ja DAB välillä (s. 426)
•
•
•
Radion ja median puheohjaus (s. 114)
Radio (s. 421)
Radion asetukset (s. 426)
Linkittäminen radion eri
taajuusalueiden FM ja DAB välillä
Toiminto tarkoittaa, että digiradio voi siirtyä kanavalta, jonka vastaanotto on huono tai olematon,
samalle kanavalle toisessa kanavaryhmässä
(kokonaisuus), jonka vastaanotto on parempaa,
alueella DAB ja/tai alueiden DAB ja FM välillä.
DAB - DAB ja DAB - FM linkitys
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Media
3.
Tehkää tai poistakaa merkintä ruuduista toiminnoille DAB-DAB-linkki ja/tai DAB-FMlinkki aktivoidaksenne/deaktivoidaksenne
ko. toiminnot.
DAB.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Digitaaliradio (s. 425)
Radio (s. 421)
Radion asetukset (s. 426)
Radion asetukset
Asetukset radion eri taajuusalueille.
Käynnissä oleva esim. liikennetiedotteiden lähettämien voidaan keskeyttää tilapäisesti painamalla
ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa tai painamalla Peruuta keskinäytössä.
Vetäkää päänäkymä alas ja valitkaa Asetukset
Media sekä haluamanne radion taajuusalue.
Valitkaa toimintojen aktivoiminen/deaktivoiminen.
FM
• Näytä radioteksti - näyttää tietoja ohjelmien
sisällöstä, esittäjistä yms.
• Säilytä ohjelmapalvelun nimi - valitkaa,
ettei ohjelmapalvelun nimeä vieritetä jatkuvasti, vaan näyttö jäädytetään 20 sekunnin
jälkeen.
• Uutiset - keskeyttää käynnissä olevan
median toiston ja lähettää uutisia. Edellisen
medialähteen toistaminen palautuu, kun
uutislähetys on päättynyt.
• Liikennetiedote - keskeyttää käynnissä olevan median soittamisen ja lähettää tietoja liikenteen häiriöistä. Edellisen medialähteen
toistaminen palautuu, kun ilmoitus on päättynyt.
• Paikalliset häiriöt - keskeyttää käynnissä
olevan median soittamisen ja lähettää tietoja
liikenteen häiriöistä lähialueella. Edellisen
medialähteen toistaminen palautuu, kun
ilmoitus on päättynyt. Toiminto Paikalliset
426
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
häiriöt on toiminnon Liikennetiedote
maantieteellinen rajoitus. Toiminnon
Liikennetiedote pitää olla aktivoituna
samanaikaisesti.
Hälytys - keskeyttää käynnissä olevan
median soittamisen ja lähettää varoituksia
vakavista onnettomuuksista ja katastrofeista.
Edellisen medialähteen toistaminen palautuu,
kun ilmoitus on päättynyt.
• Hälytys - keskeyttää käynnissä olevan
median soittamisen ja lähettää varoituksia
vakavista onnettomuuksista ja katastrofeista.
Edellisen medialähteen toistaminen palautuu,
kun ilmoitus on päättynyt.
Tieliikennetiedote - vastaanottaa informaatiota liikennehäiriöistä.
Uutistiedote - vastaanottaa uutisia.
Kuljetustiedote - vastaanottaa informaatiota julkisesta liikenteestä, esim. lauttojen ja
junien aikatauluista.
DAB
• Lajittele palvelut - kanavien lajittelutavan
valinta. Joko aakkosjärjestyksessä tai palvelunumeron perusteella.
• DAB-FM-linkki - käynnistää linkitystoiminnon DAB- ja FM-järjestelmän välillä. Jos
radiokanavan vastaanotto häviää, etsitään
vaihtoehtoinen taajuus automaattisesti.
• Valitse ilmoitustyypit - vastaanotettavien
ilmoitusten tyypin valinta, kun DAB on käynnissä. Valitut ilmoitukset keskeyttävät käynnissä olevan median toistamisen ja ilmoitus
esitetään. Edellisen medialähteen toistaminen palautuu, kun ilmoitus on päättynyt.
Mediasoittimessa käsitellään myös radiota, mikä
selostetaan erillisessä osassa.
Varoitus/
Palvelut - vastaanottaa informaatiota tapahtumista, joilla on pienempi merkitys kuin
Hälytystoiminnolla, esim. virtakatkos.
• DAB-DAB-linkki - käynnistää linkitystoimin-
non DAB-järjestelmän sisällä. Jos radiokanavan vastaanotto häviää, etsitään toinen automaattisesti toisesta kanavaryhmästä (kokonaisuudesta).
Mediasoitin
Mediasoitin voi toistaa ääntä CD:ltä* sekä ulkoisista äänilähteistä AUX-/USB-tuloliitännän kautta
tai langattomasti virtauttaa äänitiedostoja ulkoisista yksiköistä Bluetooth-yhteyden kautta.
Videota voidaan nähdä USB-yhdistetyistä yksiköistä. Auton ollessa yhdistettynä on mahdollista
kuunnella nettiradiota, äänikirjoja ja käyttää
musiikkipalveluita sovellusten kautta.
• Näytä radioteksti - radiotekstin tai radio-
tekstin valittujen osien näyttämisen valinta,
esim. esittäjä.
• Näytä ohjelmaan liittyvät kuvat - valitaan,
esitetäänkö eri ohjelmien kuvia näytössä vai
ei.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Radio (s. 421)
Digitaaliradio (s. 425)
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 43)
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 427
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
||
•
•
•
•
Radio (s. 421)
Median soittaminen
CD-soitin* (s. 432)
Mediasoitinta ohjataan keskinäytöstä käsin.
Useita toimintoja voidaan ohjata myös ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan tai
puheohjauksen avulla.
Media Bluetooth-toiminnon kautta (s. 432)
Media AUX-USB-tuloliitännän kautta
(s. 433)
Mediasoittimessa käsitellään myös radiota, mikä
selostetaan erillisessä osassa.
Medialähteen käynnistäminen
Mediasoitinta ohjataan keskinäytöstä, mutta useita toimintoja voidaan ohjata ohjauspyörän oikeanpuoleisesta painikesarjasta tai puheohjauksella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
428
Median soittaminen (s. 428)
Radion ja median puheohjaus (s. 114)
Sovellukset (s. 450)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
CD*
1. Aseta CD-levy paikalleen.
Bluetooth-yhdistetty laite
1. Aktivoikaa Bluetooth medialähteessä.
2.
Avatkaa sovellus CD sovellusnäkymästä.
2.
Yhdistäkää medialähde.
3.
Valitkaa, mitä soitetaan.
> Toisto alkaa.
3.
Käynnistäkää yhdistetyn medialähteen soittaminen.
4.
Avatkaa sovellus Bluetooth sovellusnäkymästä.
> Toisto alkaa.
USB-muisti
1. Asettakaa USB-muisti paikalleen.
2.
Avatkaa sovellus USB sovellusnäkymästä.
3.
Valitkaa, mitä soitetaan.
> Toisto alkaa.
MP3-soitin ja iPod®
HUOM
iPod -toiston aloittamiseen on käytettävä iPod
-sovellusta (ei USB:tä).
Kun äänilähteenä on iPod, on auton ääni- ja
mediajärjestelmässä valikkorakenne, joka
muistuttaa iPod-soittimen omaa valikkorakennetta.
1.
Yhdistäkää medialähde.
2.
Käynnistäkää yhdistetyn medialähteen soittaminen.
3.
Avatkaa sovellus (iPod, USB, AUX) sovellusnäkymästä.
> Toisto alkaa.
Internetmedia
1. Kytkekää auto.
2.
Avatkaa sovellus sovellusnäkymästä.
> Toisto alkaa.
Video
1. Yhdistäkää medialähde.
2.
Avatkaa sovellus USB sovellusnäkymästä.
3.
Painakaa toistettavan kohteen nimeä.
> Toisto alkaa.
Apple CarPlay
Apple CarPlay kuvataan erillisessä kappaleessa.
Median ohjaaminen ja vaihtaminen
Mediasoitinta voidaan käsitellä
puheohjauksella, ohjauspyörän
painikesarjalla tai keskinäytöllä.
Äänenvoimakkuus - kääntäkää keskinäytön alla
olevaa säädintä tai käyttäkää ohjauspyörän
oikeanpuoleista painikesarjaa äänitason nostamiseen tai laskemiseen.
Soittaminen/keskeyttäminen - painakaa kuvaa,
joka kuuluu soitettavaan kappaleeseen, painiketta
keskinäytön alla tai
ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
Raidan/kappaleen vaihtaminen - painakaa haluttua raitaa keskinäytössä, painakaa < > keskinäy-
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 429
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
||
tön alla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
Kelaaminen/siirtyminen ajassa – painakaa aikaakselia keskinäytössä ja vetäkää sivusuunnassa
tai painakaa ja pitäkää < > painettuna keskinäytön alla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
Median vaihtaminen - valitkaa kohdassa viimeisin sovelluksessa, painakaa sovellusnäkymässä
haluttua sovellusta tai valitkaa ohjauspyörän
oikeanpuoleisella painikesarjalla.
Kirjasto - painakaa painiketta soittaaksenne kirjastosta.
Satunnaissoitto - painakaa painiketta soittojärjestyksen sekoittamiseksi.
Vastaava - painakaa painiketta hakeaksenne
Gracenote-toiminnon avulla samankaltaista
musiikkia USB-yksiköstä ja luodaksenne soittolistan sen perusteella. Soittolista voi sisältää enintään 50 kappaletta.
Vaihda laitetta - painakaa painiketta vaihtaaksenne USB-yksiköiden välillä, kun yhdistettynä on
useita.
Videon asetukset
Videosoitin kokonäytön tilassa tai avaamalla päänäkymä ja painamalla Asetukset Video voidaan säätää seuraavia: Äänen ensisijainen
oletuskieli, Tekstitys ja Tekstityksen
ensisijainen oletuskieli.
430
DivX®-yksikön soittaminen
Tämä DivX Certified® -laite pitää rekisteröidä,
jotta voidaan soittaa ostettuja DivX Video-onDemand (VOD) -elokuvia.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Video DivX® VOD ja hakekaa
rekisteröintikoodi.
3.
Käykää osoitteessa vod.divx.com saadaksenne lisätietoja ja saattaaksenne rekisteröinnin loppuun.
•
Median tekniset erittelyt (s. 437)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Sovellusvalikon käsittely kuljettajan näytössä
(s. 103)
Radion ja median puheohjaus (s. 114)
Auton kytkeminen (s. 445)
Sovellukset (s. 450)
Median hakeminen (s. 431)
Median yhdistäminen Bluetooth-toiminnon
kautta (s. 433)
•
Median yhdistäminen AUX-USB-tuloliitännän
kautta (s. 433)
•
•
•
•
•
•
CD-soitin* (s. 432)
Radio (s. 421)
Gracenote® (s. 431)
Video (s. 434)
Median ääniasetukset (s. 434)
Apple CarPlay* (s. 435)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Gracenote®
Aiheeseen liittyvät tiedot
Gracenote tunnistaa artistin, albumin, kappaleiden otsikot ja yhteyteen kuuluvat kuvat, jotka esitetään toiston yhteydessä.
Gracenote MusicID® on musiikintunnistuksen
normi.
•
•
Median soittaminen (s. 428)
Lisenssisopimus audiota ja mediaa varten
(s. 452)
Median hakeminen
On mahdollista etsiä artistin, säveltäjää, kappaletta (nimikkeitä), albumia, videota, äänikirjaa,
soittolistaa ja podcasteja (digitaalinen media
Internetin välityksellä).
Aktivointi/aktivoinnin poisto Gracenote
Aktivoitaessa Gracenote-data korvaa alkuperäisdatan.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Media
3.
Aktivoikaa/deaktivoikaa Gracenote tekemällä
merkintä ruutuun Gracenote® tai poistamalla se.
4.
Valitkaa asetukset aktivoitua Gracenotedataa varten:
Gracenote®.
• Gracenote®-verkkohaku etsii Gracenotesin online-tietokannan soitettavalle medialle.
• Useita Gracenote®-tuloksia - valinta siitä,
kuinka Gracenote-data esitetään useiden
hakutulosten yhteydessä.
1 - tiedoston alkuperäisdataa käytetään.
2 - Gracenote-dataa käytetään.
3 - Gracenote- tai alkuperäisdata voidaan
valita.
• Ei - mitään tulosta ei esitetä.
1.
Painakaa painiketta
.
> Hakunäkymä näppäimistöineen avautuu.
2.
Syöttäkää hakusana.
}}
431
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
||
3.
Painakaa painiketta Haku.
> Yhdistettyjä laitteita haetaan ja hakutulokset esitetään luokiteltuina.
CD-soitin*
Media Bluetooth-toiminnon kautta
Mediasoitin voi CD-levyjä, joilla on äänitiedostoja. Ks. tuettavat formaatit teknisistä erittelyistä.
Auton mediasoitin on varustettu Bluetooth -toiminnolla ja se voi langattomasti Bluetooth-toiminnon avulla toistaa virtaavia äänitiedostoja ulkoisista yksiköistä, kuten matkapuhelimista ja kämmentietokoneista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Mediasoitin (s. 427)
Median soittaminen (s. 428)
Keskinäytön näppäimistön käyttö (s. 47)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Levyn lataus- ja poistoaukko.
•
Median yhdistäminen Bluetooth-toiminnon
kautta (s. 433)
•
•
•
•
•
Median soittaminen (s. 428)
Radion ja median puheohjaus (s. 114)
Mediasoitin (s. 427)
Jännitetilat (s. 358)
Median tekniset erittelyt (s. 437)
Painike levyn poistamista varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
432
Median soittaminen (s. 428)
Radion ja median puheohjaus (s. 114)
Mediasoitin (s. 427)
Median tekniset erittelyt (s. 437)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Median yhdistäminen Bluetoothtoiminnon kautta
Yhdistäkää Bluetooth-laite auton kanssa median
suoratoistamiseksi ja käyttämiseksi Internetyhteytenä, jos se on käytettävissä.
Monissa markkinoilla olevista puhelimista on
nykyisin langaton Bluetooth-tekniikka, mutta
kaikki eivät ole täysin yhteensopivia auton kanssa.
Yhteensopivuus, ks. support.volvocars.com.
Menettelytapa mediayksikön yhdistämisessä on
sama kuin puhelimen liittämisessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Puhelimen liittäminen (s. 440)
Media Bluetooth-toiminnon kautta (s. 432)
Median soittaminen (s. 428)
Mediasoitin (s. 427)
Media AUX-USB-tuloliitännän kautta
Ulkoinen medialähde, esim. iPod tai MP3-soitin,
voidaan liittää äänentoistojärjestelmään.
Ladattavilla akuilla varustettua medialähdettä
ladataan, kun se on yhdistettynä USB:n kautta ja
kun jännitetilana on I, II tai moottori on käynnissä.
Median yhdistäminen AUX-USBtuloliitännän kautta
Ulkoinen äänilähde, esim. iPod tai mp3-soitin
voidaan kytkeä äänentoistolaitteistoon käyttäen
jotain tunnelikonsolissa olevista liitännöistä.
USB-muistin käyttämisen helpottamiseksi muiden
kuin yhteensopivan formaattien tallentamista siihen tulee tällöin välttää. Järjestelmältä kestää
huomattavasti kauemmin lukea sellaisen tallennusvälineen tiedot, joka sisältää muuta kuin
yhteensopivia formaatteja. Mediasoitin tukee,
paitsi äänen, myös videon esittämistä, kun laite
on yhdistetty USB:n kautta.
Tietyillä MP3-soittimilla on oma tiedostojärjestelmä, jota järjestelmä ei tue.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Median yhdistäminen AUX-USB-tuloliitännän
kautta (s. 433)
•
•
•
•
•
•
•
Median soittaminen (s. 428)
Radion ja median puheohjaus (s. 114)
Mediasoitin (s. 427)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Median soittaminen (s. 428)
Media AUX-USB-tuloliitännän kautta (s. 433)
Mediasoitin (s. 427)
Median tekniset erittelyt (s. 437)
Jännitetilat (s. 358)
Video (s. 434)
Apple CarPlay* (s. 435)
Median tekniset erittelyt (s. 437)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 433
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Video
Median ääniasetukset
Videota voidaan soittaa USB-yhdistetystä laitteesta ja toistaa mediasoittimella.
Mediasoiton ääniasetusten personalisointi.
Kun auto rullaa, mitään kuvaa ei esitetä, mutta
äänen soittaminen jatkuu. Kuva palaa, kun auto
seisoo paikallaan.
Järjestelmän äänenvoimakkuudet
medialle
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Ääni
• AUX - Jos ulkoinen äänilähde (esim.
mp3-soitin tai iPod) on kytkettynä AUX-liitäntään, voi kytkettävällä äänilähteellä olla
muu äänenvoimakkuus kuin äänentoistolaitteiston sisäinen äänenvoimakkuus
(esim. radio). Korjatkaa tämä säätämällä
tuloliitännän äänenvoimakkuutta. Jos
äänenvoimakkuus on liian suuri tai liian
pieni, äänen laatu voi heikentyä.
Katsokaa tuettavat videoformaatit osasta "Median
tekniset erittelyt".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Järjestelmän äänitasot:
Median soittaminen (s. 428)
Mediasoitin (s. 427)
Median tekniset erittelyt (s. 437)
• Nopeuden ja äänenvoimakkuuden
Ääniasetus, joka tuottaa samanlaisen akustiikan kuin
Göteborgin konserttitalossa.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Ääni ja valitkaa asetukset:
• Äänikokemus * – useita mahdollisuuksia
sovittaa ääntä, esim. soittaa käyttäen konserttisalin tuntua. Asetukset korvaavat
mahdolliset valinnat, jotka on tehty seuraavien ääniasetusten kohtien mukaisesti.
kompensointi - äänentoistolaitteisto
kompensoi häiritsevää melua matkustamossa lisäämällä äänenvoimakkuutta suhteessa auton nopeuteen. Kompensaatiotaso voidaan asettaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Audioasetukset (s. 420)
Mediasoitin (s. 427)
• Sävy - esim. basson, diskantin ja taajuuskorjaimen henkilökohtainen säätö.
• Tasapaino - tasapaino oikean-/vasemanpuoleisten kaiuttimien ja tasapaino etu-/
takakaiuttimien välillä.
434
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Apple CarPlay*
Apple CarPlay antaa mahdollisuuden kuunnella
musiikkia, soittaa puheluja, saada ajo-ohjeita,
lähettää/vastaanottaa viestejä ja käyttää Siri-palvelua keskittyen samalla ajamiseen. Apple
CarPlay toimii tiettyjen Apple -laitteiden kanssa.
HUOM
Jos autoon on yhdistetty Bluetooth-yhteyden
kautta puhelin tai mediasoitin, se ei ole käytettävissä, kun Apple CarPlay on toiminnassa,
koska tällöin Bluetooth-yhteys on katkaistu.
Yhdistäkää auto käyttäen Wi-Fi-yhteyttä tai
auton sisäänrakennettua modeemia*.
Käytettäessä karttanavigointia Apple CarPlay -toiminnon kautta kuljettajan näytössä tai head-upnäytössä ei anneta opastusta, vaan vain keskinäytössä.
Jos autossa ei ole jo Apple CarPlay -toimintoa, se
voidaan asentaa, ottakaa yhteyttä Volvon jälleenmyyjään.
Tietoa tuettavista sovelluksista ja yhteensopivista
puhelimista löytyy Applen kotisivuilta:
www.apple.com/ios/carplay/. Huom.! Volvo ei
valvo Apple CarPlay -sovelluksen sisältöä.
Apple CarPlay-sovelluksia voidaan ohjata Siripuheohjaustoiminnon avulla tai keskinäytöstä ja
puhelimella. Joitakin toimintoja voidaan ohjata
myös ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla. Ohjauspyörän painikkeen
pitkä painallus käynnistää Siri-puheohjaustoiminnon ja lyhyt
painallus poistaa sen toiminnasta.
Käyttämällä Apple CarPlay -sovellusta
hyväksyt seuraavat ehdot: Apple CarPlay on
palvelu, jonka toimittaa Apple Inc.
käyttöehtojensa mukaisesti. Siten Volvo
Cars ei ole vastuussa Apple CarPlay palvelusta, sen ominaisuuksista eikä
sovelluksista. Kun käytät Apple CarPlayta,
tiettyjä tietoja autostasi (ml. sen sijainti)
siirretään iPhone-puhelimeesi. Volvo Carsin
kannalta olet itse täydessä vastuussa
omasta ja muiden kanssasi olevien
henkilöiden valitsemien Apple CarPlay palvelujen käytöstä.
Käynnistää Apple CarPlay
Siri-puheohjaus on aktivoitava puhelimessa
ennen Apple CarPlay -toiminnon käyttämistä.
iPhone-puhelimen yhdistäminen
ensimmäistä kertaa
1. Liittäkää iPhone USB-liitäntään.
2.
Lukekaa ponnahdusviestin tiedot ja painakaa
sitten OK.
3.
Painakaa sovellusnäkymässä Apple
CarPlay.
4.
Lukekaa ehdot ja yhdistäkää sitten painamalla Hyväksy.
> Apple CarPlay -osanäkymä avataan ja
yhteensopivat sovellukset näytetään.
5.
Painakaa haluamaanne sovellusta.
> Sovellus käynnistetään.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 435
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
||
Aiemmin yhdistetty iPhone
1. Yhdistäkää puhelin USB-liitäntään.
> Jos automaattisen käynnistyksen asetus on valittu – Apple CarPlay -osanäkymä avataan ja yhteensopivat sovellukset
näytetään.
2.
3.
Jos automaattisen käynnistyksen asetusta ei ole valittu – avatkaa sovellus Apple
CarPlay sovellusnäkymästä.
> Apple CarPlay -osanäkymä avataan ja
yhteensopivat sovellukset näytetään.
Painakaa haluamaanne sovellusta.
> Sovellus käynnistetään.
Apple CarPlay on käynnissä taustalla, jos jokin
toinen sovellus käynnistetään samassa osanäkymässä. Apple CarPlay -osanäkymän näyttäminen
uudelleen: painakaa Apple CarPlay -kuvaketta
sovellusnäkymässä.
436
5.
Avatkaa sovellus iPod sovellusnäkymästä.
iPodsta Apple CarPlayiin
1. Painakaa sovellusnäkymässä Apple
CarPlay.
2.
Lukekaa ponnahdusviestin tiedot ja painakaa
sitten OK.
3.
Irrottakaa Apple-laite USB-liitännästä ja kytkekää se takaisin.
> Apple CarPlay -osanäkymä avataan.
Apple CarPlay* -asetukset
Apple CarPlay -yhdistetyn puhelimen asetukset.
Automaattinen käynnistys
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Viestintä
valitkaa asetus:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Mediasoitin (s. 427)
•
•
Apple CarPlay* -asetukset (s. 436)
Median soittaminen (s. 428)
Median yhdistäminen AUX-USB-tuloliitännän
kautta (s. 433)
Auton kytkeminen (s. 445)
Apple CarPlay ja
•
Merkitkää valintaruutu – Apple CarPlay
käynnistyy automaattisesti, kun USB-johto
liitetään.
•
Poistakaa valintaruudun merkintä –
Apple CarPlay ei käynnisty automaattisesti, kun USB-johto liitetään.
Luetteloon voidaan tallentaa enintään 20 Applelaitetta. Kun luettelo on täynnä ja uusi laite yhdistetään, vanhin poistetaan.
Luettelo voidaan tyhjentää palauttamalla tehdasasetukset, ks. kappale "Asetusten palauttaminen
asetusnäkymässä".
Yhteyden vaihtaminen Apple CarPlayn
ja iPodin välillä
Järjestelmän äänenvoimakkuudet
Apple CarPlaysta iPodiin
1. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Ääni Järjestelmän äänitasot ja
tehkää seuraavien asetukset:
2.
Painakaa Viestintä
3.
Poistakaa valintamerkki sen Apple-laitteen
valintaruudusta, jonka ei enää tule yhdistettäessä käynnistää Apple CarPlayta.
4.
Irrottakaa Apple-laite USB-liitännästä ja kytkekää se takaisin.
Apple CarPlay.
• Ääniohjaus
• Navigointi
• Soittoääni
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Apple CarPlay* (s. 435)
Asetusten nollaus asetusnäkymässä (s. 170)
Median tekniset erittelyt
Yhteensopivat tiedostomuodot ja äänierittelyt.
Äänitiedostot
Formaatti
Tiedostopääte
Codec
MP3
.mp3
MPEG1 Layer III,
MPEG2 Layer III,
MP3 Pro (mp3
compatible),
MP3 HD (mp3
compatible)
AAC
.m4a, .m4b, .aac
AAC LC (MPEG-4
part III Audio),
HE-AAC (aacPlus
v1/v2)
WMA
.wma
WMA8/9,
WMA9/10 Pro
WAV
.wav
LPCM
FLAC
.flac
FLAC
Formaatti
Tiedostopääte
AVI (DivX)
.avi, divx
ASF
.asf, .wmv
MKV
.mkv
Tekstitykset
Formaatti
Tiedostopääte
SubViewer
.sub
SubRip
.srt
SSA
.ssa
Videotiedostot
Formaatti
Tiedostopääte
MP4
.mp4, m4v
MPEG-PS
.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
AVI
.avi
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 437
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
||
438
DivX®
DivX-sertifioidut laitteet on testattu korkealaatuisen DivX-videotoiston osalta (.divx, .avi). Kun
DivX-logo esitetään, DivX-videoita voidaan toistaa.
Profiili
DivX Home Theater
Video codec
DivX, MPEG-4
Resoluutio
720x576
Äänen virtausnopeus (bit rate)
4.8Mbps
Kuvanopeus
30 fps
Tiedostopääte
.divx, .avi
Suurin tiedostokoko
4 GB
Äänicodec
MP3, AC3
Tekstitykset
XSUB
Erikoistoiminnot
Referenssi
Useita tekstityksiä, useita
ääniraitoja, soiton palauttaminen
Täyttää kaikki DivX Home
Theater -profiilin vaatimukset. Käykää osoitteessa
divx.com saadaksenne lisätietoja ohjelman konvertoidaksenne tiedostot muotoon DivX Home Theater video.
Tallennus USB-yksikköön
Jotta järjestelmä voi lukea USB-yksikköä oikein,
itää noudattaa seuraavaa erittelyä. Mahdollista
kansiorakennetta ei esitetä keskinäytössä esittämisen yhteydessä.
Enimmäismäärä
Tiedostot
15000
Kansiot
1000
Kansiotasot
8
Soittolistat
100
Juliste soittolistassa
1000
Alikansiot
Ei rajaa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Mediasoitin (s. 427)
Median soittaminen (s. 428)
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Puhelin
Yleiskatsaus
Bluetooth-toiminnolla varustettu matkapuhelin
voidaan yhdistää langattomasti auton sisäiseen
handsfree-järjestelmään.
Ääni- ja mediajärjestelmä toimii handsfree-järjestelmänä, ja sillä on mahdollista ohjata useita matkapuhelimen toimintoja. Matkapuhelinta voidaan
käyttää omilla painikkeillaan, vaikka se on yhdistetty.
Kun matkapuhelin on yhdistetty ja liitetty autoon,
on mahdollista soittaa, lähettää/vastaanottaa
tekstiviesti, suoratoistaa mediaa ja käyttää sitä
Internet-yhteytenä.
•
•
•
•
Tekstiviestin asetukset (s. 444)
•
Mediasoitin (s. 427)
Bluetooth-asetukset (s. 447)
Puheohjaus (s. 111)
Sovellusvalikon käsittely kuljettajan näytössä
(s. 103)
Mikrofoni.
Puhelinta käsitellään keskinäytöllä, mutta sitä voidaan myös
osittain käsitellä puheohjauksella sekä sovellusvalikolla, joihin päästään ohjauspyörän
oikeanpuoleisesta painikesarjasta.
Matkapuhelin.
Puhelimen käsittely keskinäytöstä.
Painikesarja kuljettajan näytössä esitettäviä
puhelintoimintojen ja puheohjauksen käsittelyä varten.
Kuljettajan näyttö.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Puhelimen liittäminen (s. 440)
•
•
•
Puhelun käsittely (s. 442)
Yhdistäminen/kytkeminen puhelimesta
(s. 441)
Tekstiviestien käsittely (s. 443)
Puhelimen asetukset (s. 444)
439
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Puhelimen liittäminen
Liittäkää Bluetooth-toimintoa käyttävä puhelin
autoon, jotta auton kautta voidaan soittaa puheluita, vastaanottaa ja lähettää tekstiviestejä, suoratoistaa mediaa ja kytkeä auto Internetiin.
On mahdollista pitää samanaikaisesti liitettynä
kaksi Bluetooth-yksikköä, joista toinen on vain
median virtauttamista varten. Viimeksi liitetty
puhelin tulee automaattisesti liitetyksi soimaan,
lähettämään/vastaanottamaan viestejä, virtauttamaan mediaa ja toimimaan internetyhteytenä.
Käytettävän puhelimen vaihtaminen, katsokaa osa
"Bluetooth-asetukset".
Liittäminen tehdään kerran yksikköä kohti. Liittämisen jälkeen ei Bluetooth-yksikön enää tarvitse
olla näkyvissä/haettavissa, Bluetooth-toiminnon
pitää vain olla aktivoitu. Jotta auto voidaan yhdistää internetiin puhelimen kautta, pitää myös internetjaon olla aktivoituna matkapuhelimessa. Enintään 20 liitettyä Bluetooth-yksikköä voidaan tallentaa autoon.
2.
3.
1.
440
Tehkää puhelin haettavaksi/näkyväksi
Bluetooth-järjestelmän kautta.
Vaihtoehto 2 - auton etsiminen
puhelimesta
1.
Avatkaa osanäkymä puhelinta varten.
•
Jos yhtään puhelinta ei ole liitetty autoon painakaa Lisää puhelin.
•
Jos puhelin on liitetty autoon - painakaa
Vaihda
. Painakaa Lisää puhelin
ponnahdusikkunassa.
> Käytettävissä olevat Bluetooth-laitteet listataan.
4.
Painakaa liitettävän puhelimen nimeä.
5.
Tarkastakaa, että autossa ilmoitettu numerokoodi täsmää puhelimessa olevan kanssa.
Valitkaa siinä tapauksessa hyväksyminen
molemmissa paikoissa.
6.
Liittämismahdollisuuksia on kaksi. Joko etsiä
puhelinta autosta tai etsiä autoa puhelimesta.
Vaihtoehto 1 - puhelimen etsiminen
autosta
Auton yhdistämiseksi internetiin puhelimen
Bluetooth-toiminnon kautta - aktivoikaa internetjako (kannettava-/henkilökohtainen hotspot) puhelimen Bluetooth-toiminnon kautta.
Valitkaa puhelimesta hyväksyminen tai torjukaa puhelimien yhteystietojen ja viestien
mahdolliset valinnat.
Joissakin puhelimissa on aktivoitava viestitoiminto.
•
Kaikki matkapuhelimet eivät ole täysin
yhteensopivia ja voivat näyttää yhteystietoja ja viestejä autossa.
•
Jos yhtään puhelinta ei ole liitetty autoon painakaa Lisää puhelin Tee autosta
löydettävä.
•
Jos puhelin on liitetty autoon - painakaa
Vaihda
. Painakaa ponnahdusikkunassa Lisää puhelin Tee autosta
löydettävä.
2.
Aktivoikaa Bluetooth puhelimessa.
3.
Auton yhdistämiseksi internetiin puhelimen
Bluetooth-toiminnon kautta - aktivoikaa internetjako (kannettava-/henkilökohtainen hotspot) puhelimen Bluetooth-toiminnon kautta.
4.
Etsikää puhelimella Bluetooth-yksiköitä.
> Käytettävissä olevat Bluetooth-laitteet listataan.
5.
Valitkaa auton nimi puhelimessa.
6.
Tarkastakaa, että autossa ilmoitettu numerokoodi täsmää ulkoisessa yksikössä olevan
kanssa. Valitkaa siinä tapauksessa hyväksyminen molemmissa paikoissa.
7.
Valitkaa puhelimesta hyväksyminen tai torjukaa puhelimien yhteystietojen ja viestien
mahdolliset valinnat.
HUOM
•
Avatkaa osanäkymä puhelinta varten.
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
HUOM
•
Joissakin puhelimissa on aktivoitava viestitoiminto.
•
Kaikki matkapuhelimet eivät ole täysin
yhteensopivia ja voivat näyttää yhteystietoja ja viestejä autossa.
Yhdistäminen/kytkeminen
puhelimesta
Puhelimen vaihtaminen
1.
Avatkaa osanäkymä puhelinta varten.
Kytketyn puhelimen yhdistäminen, vaihto tai kytkeminen irti.
2.
.
Painakaa Vaihda
> Käytettävissä olevat Bluetooth-laitteet listataan.
3.
Painakaa puhelinta, joka yhdistetään.
Puhelimen liittäminen automaattisesti
1.
HUOM
Jos puhelimen käyttöjärjestelmä päivitetään,
on mahdollista, että puhelimen liitäntä autoon
katkeaa. Poistakaa tällöin puhelin autosta ja
liittäkää se sitten uudelleen.
Yhteensopivat puhelimet
Monissa markkinoilla olevista puhelimista on
nykyisin langaton Bluetooth-tekniikka, mutta
kaikki eivät ole täysin yhteensopivia auton kanssa.
Yhteensopivuus, ks. support.volvocars.com.
2.
1.
Aktivoikaa Bluetooth sekä internetjako (kannettava-/henkilökohtainen hotspot) puhelimessa.
2.
Avatkaa puhelimen osanäkymä ja painakaa
Vaihda puhelin.
> Käytettävissä olevat Bluetooth-laitteet listataan.
•
•
•
Puhelin (s. 439)
Yhdistäminen/kytkeminen puhelimesta
(s. 441)
Bluetooth-asetukset (s. 447)
Puhelun käsittely (s. 442)
Tekstiviestien käsittely (s. 443)
Asettakaa auto jännitetilaan I tai korkeampaan.
> Puhelin liitetään.
Puhelimen liittäminen manuaalisesti
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aktivoikaa Bluetooth sekä internetjako (kannettava-/henkilökohtainen hotspot) puhelimessa ennen kuin auto asetetaan jännitetilaan I.
3.
Painakaa liitettävän puhelimen nimeä.
> Puhelin liitetään.
Puhelimen poistaminen
1.
Avatkaa osanäkymä puhelinta varten.
2.
Painakaa Asetukset Viestintä
Bluetooth.
> Kytketyt Bluetooth-yksiköt listataan.
3.
Painakaa poistettavaa puhelinta.
4.
Painakaa Poista laite ja vahvistakaa valinta.
> Puhelin ei enää ole yhdistettynä autoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Puhelin (s. 439)
Puhelimen liittäminen (s. 440)
Puhelimen asetukset (s. 444)
Bluetooth-asetukset (s. 447)
Jännitetilat (s. 358)
Puhelimen kytkeminen pois
–
Deaktivoikaa Bluetooth puhelimessa.
Kun puhelin on auton toiminta-alueen ulkopuolella, se kytketään automaattisesti pois. Jos poiskytkeminen tapahtuu meneillään olevan puhelun
aikana, puhelu voi jatkua puhelimessa.
441
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Puhelun käsittely
2.
Puheluiden hallinta autossa Bluetooth-yhdistettyä puhelinta käytettäessä.
Valitkaa soittaminen seuraavista: puheluhistoriikki, numeron ilmoittaminen painikesarjalla
tai yhteystietoluettelon kautta. Yhteystietoluettelossa voidaan tehdä haku tai selaus.
yhteystietoluettelossa yhteysPainakaa
tiedon sijoittamiseksi kohtaan Suosikit.
3.
Painakaa Soita tai
4.
Painakaa Lopeta puhelu puhelun lopettamiseksi.
.
On myös mahdollista soittaa puheluhistoriikista
sovellusvalikon kautta, siihen päästää ohjauspyö.
rän oikeanpuoleisesta painikesarjasta
Puhelun soittaminen
1.
Avatkaa osanäkymä puhelinta varten.
Ryhmäpuhelu
Meneillään olevan monenkeskisen puhelun
aikana:
1.
Painakaa Yhdistä puhelut meneillään olevan monenkeskisen puhelun yhdistämiseksi.
2.
Painakaa Lopeta puhelu puhelun lopettamiseksi.
Tuleva puhelu
Tuleva puhelu esitetään kuljettajan näytössä ja
keskinäytössä. Käsitelkää puhelua ohjauspyörän
oikeanpuoleisella tai keskinäytöllä.
1.
Painakaa Vastaa/Hylkää.
Monenkeskisen puhelun soittaminen
Käynnissä olevan puhelun aikana:
2.
Painakaa Lopeta puhelu puhelun lopettamiseksi.
1.
Painakaa painiketta Lisää numero.
2.
Valitkaa soittaminen puheluhistoriikista tai
yhteystietoluettelon kautta.
Tuleva puhelu meneillään olevan puhelun
aikana.
1. Painakaa Vastaa/Hylkää.
3.
Painakaa kohtaa/riviä puheluhistoriikissa tai
yhteystietoluettelon yhteystietoa varten.
2.
4.
Painakaa Vaihda puhelua vaihtaaksenne
osapuolten välillä.
Yksityinen puhelu
5.
Painakaa Lopeta puhelu meneillään olevan
puhelun lopettamiseksi.
–
Painakaa Lopeta puhelu puhelun lopettamiseksi.
Painakaa meneillään olevan puhelun aikana
Yksityisyys ja valitkaa asetus:
• Kytke matkapuhelimeen - handsfree-
toiminto kytketään irti ja puhelua jatketaan
matkapuhelimessa.
• Vain kuljettaja - mikrofoni katossa mat-
kustajan puolella suljetaan ja puhelua jatketaan auton handsfree-toiminnolla.
442
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Puhelin (s. 439)
Puhelimen puheohjaus (s. 114)
Sovellusvalikon käsittely kuljettajan näytössä
(s. 103)
Keskinäytön näppäimistön käyttö (s. 47)
Puhelimen asetukset (s. 444)
Tekstiviestien käsittely
Viestien hallinta autossa Bluetooth-yhdistettyä
puhelinta käytettäessä.
Tietyissä puhelimissa pitää viestitoiminto aktivoida ja etteivät kaikki matkapuhelimet ole täysin
yhteensopivia eivätkä voi näyttää yhteystietoja ja
viestejä autossa. Yhteensopivuus, katsokaa
support.volvocars.com.
Tekstiviestin lukeminen keskinäytöstä
1.
Painakaa sovellusnäkymässä Viestit avataksenne.
2.
Saadaksenne viestin luetuksi painakaa Lue
ääneen, vaihtoehtoisesti painakaa viestiä,
joka halutaan saada luetuksi.
Uuden tekstiviestin lukeminen
kuljettajan näytöstä
Tekstiviesti esitetään vain kuljettajan näytössä,
jos se on valittu, katsokaa osa "Tekstiviestin asetukset".
–
Painakaa nuolta alas ohjauspyörän painikesarjassa viestin lukemiseksi.
Jotta viesti saadaan luettuna - valitkaa Lue
ääneen ohjauspyörän painikesarjalla.
Tekstiviestin lähettäminen
1.
Painakaa sovellusnäkymässä Viestit avataksenne.
}}
443
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
||
2.
•
Vastaaminen viestiin - painakaa yhteystietoa, jonka viestiin vastataan, ja painakaa
sitten Vastaa.
•
Uuden viestin luominen - painakaa Luo
uusi +. Valitkaa yhteystieto tai syöttäkää numero.
Puhelimen asetukset
Tekstiviestin asetukset
Yhdistetyn puhelimen asetukset.
Tekstiviestien asetukset liitetyssä puhelimessa.
Puhelin
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Viestintä
kaa asetukset:
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
3.
Kirjoittakaa viesti.
Painakaa Viestintä
asetukset:
4.
Painakaa painiketta Lähetä.
• Soittoäänet - valitaan soittosignaali. On
Ilmoitusasetukset, katsokaa osa "Tekstiviestin
asetukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Puhelin (s. 439)
ilmoitukset keskinäytön tilakentässä.
• Huomautus kuljettajan näytössä -
näyttää ilmoitukset kuljettajan näytössä.
Ilmoituksen kuljettajan näytössä ollessa
aktiivinen on mahdollista käsitellä tulevia
viestejä ohjauspyörän oikeanpuoleisella
painikesarjalla.
• Tekstiviestin ääni - valitaan tulevan
yhteystietoluettelon lajittelujärjestys.
Puhelimen asetukset (s. 444)
Puheluilmoitukset Head-up-näytössä*, katsokaa osaa "Head-up -näyttö".
Puhelimen puheohjaus (s. 114)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Tekstiviestin asetukset (s. 444)
Bluetooth-asetukset (s. 447)
Puhelin (s. 439)
Tekstiviestit ja valit-
• Viesti keskusnäytössä - näyttää viesti-
• Kontaktien lajittelujärjestys - valitaan
Tekstiviestin asetukset (s. 444)
Keskinäytön näppäimistön käyttö (s. 47)
Puhelin ja valitkaa
mahdollista käyttää soittosignaalia puhelimesta tai autosta. Tietyt puhelimet eivät
ole täysin yhteensopivia ja siten ei ole
mahdollista käyttää puhelimen soittosignaaleja autossa. Yhteensopivuus, katsokaa support.volvocars.com.
Viesti-ilmoitus
444
Ilmoitus
tekstiviestin signaali.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Puhelin (s. 439)
Puhelimen liittäminen (s. 440)
Tekstiviestien käsittely (s. 443)
Puhelimen asetukset (s. 444)
Puhelimen liittäminen (s. 440)
Head-up -näyttö* (s. 108)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Kytketty auto
Kytketty auto antaa mahdollisuuden esim. käyttää
sovellusten kautta nettiradiota ja musiikkipalveluja ja yhteyttä jälleenmyyjään autossa ja ohjelmiston lataamista.
Auto kytketään Bluetooth-toiminnon, Wi-Fi-toiminnon tai USB-tuloliitäntään yhdistetyn johtimen
kautta tai auton sisäänrakennetulla modeemilla*.
Kun auto on yhdistetty, on mahdollista jakaa
internetyhteys (Wi-FI-hotspot) siten, että internetyhteys3 voi käyttää muita yksiköitä.
Kytkentätila esitetään symbolilla keskinäytön tilakentässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Auton kytkeminen (s. 445)
Sovellukset (s. 450)
Huollon ja korjauksen varaaminen (s. 493)
Järjestelmäpäivitykset (s. 496)
Volvo ID (s. 22)
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 43)
Internetin jakaminen Wi-Fi-hotspotin välityksellä (s. 447)
Auton kytkeminen
Kytkekää auto puhelimella toiminnon Bluetooth,
Wi-Fi tai USB-tuloliitäntään yhdistetyn johtimen,
tahi auton sisäänrakennetun modeemin* kautta.
Matkapuhelimen ja verkko-operaattorin on tuettava internetjakoa (internetyhteyden jakoa) ja liittymässä on oltava dataliikennepalvelu.
HUOM
Internetiä käytettäessä siirtyy dataa (dataliikenne), mistä voi aiheutua kustannuksia.
Dataverkkovierailun aktivointi voi johtaa lisämaksuihin.
Ottakaa yhteys verkko-operaattoriinne dataliikenteen kustannuksesta.
HUOM
Käytettäessä Apple CarPlay -toimintoja auto
voidaan yhdistää vain Wi-Fi-yhteyden tai automodeemin* kautta.
Lukekaa Palveluita ja asiakkaan yksityisyyden
suojaa koskevat ehdot osoitteesta
support.volvocars.com ennen yhteyden muodostamista.
Kytkeminen Bluetooth-toiminnon avulla
Katsokaa Puhelimen liittäminen.
3
Ei koske yhdistämistä Wi-Fi-toiminnolla.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 445
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
||
Kytkeminen Wi-Fi-toiminnon avulla
1.
Aktivoikaa internetjako (kannettava-/henkilökohtainen hotspot) matkapuhelimessa.
2.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
3.
Painakaa Viestintä
4.
Kytkeminen USB-tuloliitäntään
yhdistetyllä johtimella
1.
Kytkekää puhelin johtimella auton USB-liitäntään tunnelikonsolin säilytyslokerossa.
Aktivoikaa/deaktivoikaa tekemällä merkintä
ruutuun Wi-Fi tai poistamalla se.
2.
Aktivoikaa internetjako USB:n kautta matkapuhelimessa.
5.
Painakaa yhdistettävän verkon verkkonimeä.
3.
6.
Anna verkon tunnussana.
7.
Jos toista kytkemislähdettä on käytetty aikaisemmin - vahvistakaa kytkemisen vaihtamisvalinta.
> Auto kytkeytyy verkkoon.
Jos toista kytkemislähdettä on käytetty aikaisemmin - vahvistakaa kytkemisen vaihtamisvalinta.
> Auto kytkeytyy verkkoon.
Kun puhelin liitetään autoon, se tallennetaan
myöhempää käyttöä varten. Kun tallennettujen
puhelimien enimmäismäärä (50 kpl) on saavu5 Vain
1.
Verkkoyhteyden vaatimukset, ks. osaa "Wi-Fi-toiminnon tekniikka ja turvallisuus".
Wi-Fi.
Huomatkaa, että jotkut puhelimet katkaisevat
internet-jaon, kun yhteys autoon katkeaa, esim.
kun autosta poistutaan sekä seuraavaan käyttökertaan asti. Siksi puhelimen internet-jako on
aktivoitava uudelleen seuraavalla käyttökerralla.
446
tettu, ensimmäiseksi yhdistetty poistetaan. Tallennettujen verkkojen luettelon näyttämiseksi tai tallennettujen verkkojen poistamiseksi manuaalisesti, painakaa Asetukset Wi-Fi
Tallennetut verkot.
Kytkeminen automodeemin avulla*5
Kytkettäessä automodeemilla Volvo On Call -palvelut käyttävät yhteyttä.
Asettakaa henkilökohtainen SIM-kortti pitimeen.
2.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
3.
Painakaa Viestintä
Internet.
4.
Aktivoikaa/deaktivoikaa tekemällä merkintä
ruutuun Automodeemin Internet tai poistamalla se.
5.
Jos toista kytkemislähdettä on käytetty aikaisemmin - vahvistakaa kytkemisen vaihtamisvalinta.
6.
Antakaa SIM-kortin PIN-koodi.
> Auto kytkeytyy verkkoon.
Automodeemin
Volvo On Call -järjestelmällä varustetut autot.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kytketty auto (s. 445)
Puhelimen liittäminen (s. 440)
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 43)
Wi-Fi-verkon poistaminen (s. 449)
Wi-Fi-toiminnon tekniikka ja turvallisuus
(s. 449)
Puuttuva tai huono yhteys (s. 448)
Bluetooth-asetukset
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen asetukset.
Bluetooth
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Viestintä
asetukset:
Internetin jakaminen Wi-Fi-hotspotin
välityksellä
Kun auto on yhdistetty, Internet-yhteys voidaan
jakaa siten, että muut yksiköt voivat käyttää Internet-yhteyttä.7
Bluetooth ja valitkaa
• Paritetut laitteet - listaa kytketyt/liitetyt
yksiköt.
Automodeemin asetukset* (s. 449)
Poista laite - poistaa liitetyn yksikön.
Bluetooth-asetukset (s. 447)
Tälle laitteelle sallitut
palvelut - valinta siitä, näytetäänkö kuvat.
Apple CarPlay* (s. 435)
• Internet-yhteys - valinta Internetiin yhdistä-
mistä varten yksikön Bluetooth-yhteyden välityksellä.
• Lisää laite - aloittaa uuden laitteen yhdistämisen pariksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
7
Ei koske yhdistämistä Wi-Fi-toiminnolla.
Kytketty auto (s. 445)
Puhelin (s. 439)
Puhelimen liittäminen (s. 440)
Mediasoitin (s. 427)
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 447
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
||
Verkko-operaattorin (SIM-kortin) on tuettava
internetjakoa (internetyhteyden jakoa).
HUOM
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Wi-Fi-yhteyspisteen aktivointi voi aiheuttaa
lisäkustannuksia verkko-operaattorilta.
2.
Painakaa Viestintä
yhteyspiste.
Ottakaa yhteys verkko-operaattoriinne dataliikenteen kustannuksesta.
3.
Painakaa Verkon nimi ja nimetkää internetjako.
4.
5.
6.
7.
Auton Wi-Fi-
Painakaa Salasana ja valitkaa tunnussana,
joka sitten pitää ilmoittaa yhdistettävissä yksiköissä.
Painakaa Taajuuskaista ja valitkaa, millä
taajuudella internetjako lähettää dataa. Huomatkaa, että taajuuskaistan valinta ei ole käytettävissä kaikilla markkina-alueilla.
Aktivoikaa/deaktivoikaa tekemällä merkintä
ruutuun Auton Wi-Fi-yhteyspiste tai poistamalla se.
Jos Wi-Fi-yhteyttä on käytetty kytkemislähteenä aiemmin - vahvistakaa yhteyden vaihtamisvalinta.
> Ulkoiset yksiköt voidaan nyt liitää auton
internetjakoon (Wi-Fi-hotspot).
Kytkentätila esitetään symbolilla keskinäytön tilakentässä.
Painakaa Yhdistetyt laitteet nähdäksenne luettelon tällä hetkellä liitetyistä yksiköistä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kytketty auto (s. 445)
Wi-Fi-toiminnon tekniikka ja turvallisuus
(s. 449)
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 43)
Puuttuva tai huono yhteys (s. 448)
Puuttuva tai huono yhteys
Vaikuttavat tekijät verkossa.
Siirrettävän datan määrä riippuu siitä, minkälaisia
palveluja ja sovelluksia autossa käytetään. Esimerkiksi äänen suoratoisto voi aiheuttaa paljon
dataliikennettä, jolloin yhteyden on oltava hyvä ja
signaalin vahva.
Matkapuhelimesta autoon
Kytkeytymisen nopeus voi vaihdella riippuen matkapuhelimen sijainnista autossa. Siirtäkää matkapuhelin lähemmäs keskinäyttöä signaalinvoimakkuuden lisäämiseksi. Varmistakaa, ettei välissä
ole mitään häiritsevää.
Matkapuhelimesta verkko-operaattorille
Mobiiliverkon nopeus vaihtelee kulloisenkin sijainnin kuuluvuuden mukaan. Verkon kuuluvuus voi
olla heikompaa esim. tunneleissa, mäkien takana,
syvissä laaksoissa tai sisätiloissa. Nopeus riippuu
myös teleoperaattorin kanssa tehdystä sopimuksesta.
HUOM
Jos dataliikenteen osalta on ongelmia, ottakaa yhteys verkko-operaattoriinne.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
448
Kytketty auto (s. 445)
Auton kytkeminen (s. 445)
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Wi-Fi-verkon poistaminen
Käyttämättömän verkon poistaminen.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Wi-Fi
3.
Painakaa Unohda poistettavan verkon
osalta.
4.
Tallennetut verkot.
Vahvistakaa valinta.
> Auto ei enää tämän jälkeen kytkeydy verkkoon.
Kaikkien verkkojen poistaminen
Kaikki verkot voidaan poistaa samanaikaisesti
palauttamalla tehdasasetukset. Huomatkaa tällöin, että kaikki käyttäjädata ja järjestelmäasetukset palautetaan alkuperäisiksi tehdasasetuksiksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kytketty auto (s. 445)
Auton kytkeminen (s. 445)
Asetusten nollaus asetusnäkymässä (s. 170)
Wi-Fi-toiminnon tekniikka ja
turvallisuus
Mahdolliset yhdistettävät verkkotyypit.
Vain seuraavan tyyppiseen verkkoon liittäminen
on mahdollista:
•
•
•
Automodeemin asetukset*9
Auto on varustettu modeemilla, jota voidaan käyttää auton yhdistämiseen internetiin. On myös
mahdollista jakaa internetyhteys toiminnon Wi-Fi
kautta.
Taajuus - 2,4 tai 5 GHz8.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Normit - 802.11 a/b/g/n.
2.
Painakaa Viestintä Automodeemin
Internet ja valitkaa asetukset:
Turvallisuustyyppi - WPA2-AES-CCMP.
Auton Wi-Fi-järjestelmä on suunniteltu käsittelemään Wi-Fi-yksiköitä auton sisällä.
Jos useita yksiköitä toimii taajuudella samanaikaisesti, suorituskyky voi heiketä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Auton kytkeminen (s. 445)
•
Puuttuva tai huono yhteys (s. 448)
Kytketty auto (s. 445)
Internetin jakaminen Wi-Fi-hotspotin välityksellä (s. 447)
• Automodeemin Internet - valinta siitä,
automodeemia käytetään kytkentänä.
• Datakäyttö - kohdan Nollaa painaminen
nollaa vastaanotetun ja lähetetyn datamäärän
laskennan.
• Verkko
Valitse
operaattori - automaattinen tai manuaalinen
verkko-operaattorin valinta.
Verkkovierailu - jos ruutu on ruksattu, automodeemi yrittää yhdistyä Internetiin, kun auto
on ulkomailla oman verkon ulkopuolella. Huomatkaa, että tämä voi aiheuttaa suuria kustannuksia. Tarkistakaa roaming-sopimuksenne ulkomailla tapahtuvaa dataliikennettä
koskien kotimaiselta verkko-operaattoriltanne.
• SIM-kortin PIN-koodi
8
9
Taajuuden valinta ei ole käytettävissä kaikilla markkina-alueilla.
Vain Volvo On Call -järjestelmällä varustetut autot.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 449
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
||
Muuta PINkoodi - enintään 4 numeroa voidaan ilmoittaa.
Sovellukset
Sovellukset ovat ohjelmia, joita käytetään ohjaamaan auton tiettyjä toimintoja.
Kytke PIN-koodi
pois - valinta siitä, tarvitaanko PIN-koodia
SIM-kortin käyttöön.
•
käteiskortin lataamiseen tai saldon tarkastamiseen. Toiminto on operaattorikohtainen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kytketty auto (s. 445)
Internetin jakaminen Wi-Fi-hotspotin välityksellä (s. 447)
Sovellusnäkymä.
Jotkin perussovellukset ovat aina käytettävissä.
Lisää voidaan ladata. Ladattavissa olevat sovellukset vaihtelevat, mutta ne voivat olla esim. nettiradio ja musiikkipalveluita.
Tiettyjä sovelluksia voidaan käyttää vain, jos auto
on yhdistetty internetiin.
450
Painakaa sovellusta sovellusnäkymässä sen
käynnistämiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
• Lähetä pyydetty koodi - käytetään esim.
•
•
–
Kytketty auto (s. 445)
Sovellusten lataaminen, päivittäminen ja
asennuksen poistaminen (s. 451)
Sovellusasetusten muuttaminen (s. 170)
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Sovellusten lataaminen,
päivittäminen ja asennuksen
poistaminen
3.
Painakaa jotain kohtaa sovelluksen rivillä
luettelon laajentamiseksi ja lisätietojen saamiseksi sovelluksesta.
2.
Valitkaa Sovelluspäivitykset avataksenne
luettelon kaikista käytettävissä olevista päivityksistä.
Ladatkaa uusia sovelluksia, pitäkää olemassa
olevat sovellukset päivitettyinä tai poistakaa
sovelluksia.
4.
Valitkaa Asenna halutun sovelluksen lataamisen aloittamiseksi.
> Asennuksen tila osoitetaan sen ollessa
käynnissä.
3.
Etsikää haluamanne sovellus ja valitkaa
Asenna.
> Päivittäminen aloitetaan.
HUOM
Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin, jotka siirtävät dataa, esim. nettiradioon.
Jos vaikutus muihin palveluihin koetaan häiritsevänä, lataaminen voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti voi olla hyvä sulkea tai keskeyttää
muut palvelut.
Sovelluksia käsitellään toiminnon Etäpäivityspalvelu kautta
sovellusnäkymässä.
Jotta sovelluksia voidaan
ladata, päivittää tai asennus
poistaa, auton pitää olla yhdistettynä.
Sovelluksen lataaminen
1.
2.
Avatkaa sovellus Etäpäivityspalvelu.
Valitkaa Tutki avataksenne luettelon sovelluksista, jotka ovat käytettävissä, mutta joita
ei ole asennettu autoon.
Jos lataamista ei sillä hetkellä voi aloittaa,
esitetään ilmoitus. Sovellus säilyy luettelossa ja lataamisen aloittamista voidaan
yrittää uudelleen.
Lataamisen keskeyttäminen
– Painakaa Peruuta käynnissä olevan lataamisen keskeyttämiseksi.
Sovelluksen poistaminen
Käytettävä sovellus pitää lopettaa, jotta asennus
voidaan poistaa.
1.
Avatkaa sovellus Etäpäivityspalvelu.
2.
Valitkaa Sovelluspäivitykset avataksenne
luettelon kaikista asennetuista sovelluksista.
3.
Etsikää haluamanne sovellus ja valitkaa
Poista as. ko. sovelluksen asennuksen poistamisen aloittamiseksi.
> Kun sovellus on poistettu, se häviää luettelosta.
Huomatkaa, että vain lataaminen voidaan keskeyttää, kun asennusvaihe on alkanut, sitä ei voi
keskeyttää.
Sovellusten päivittäminen
Jos sovellusta käytetään käynnissä olevan päivittämisen aikana, se alkaa uudelleen, jotta asentaminen voidaan saattaa loppuun.
Kaikkien päivittäminen
1. Avatkaa sovellus Etäpäivityspalvelu.
2.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kytketty auto (s. 445)
Radio (s. 421)
Mediasoitin (s. 427)
Järjestelmäpäivitykset (s. 496)
Valitkaa Asenna kaikki.
> Päivittäminen aloitetaan.
Tiettyjen päivittäminen
1. Avatkaa sovellus Etäpäivityspalvelu.
451
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Lisenssisopimus audiota ja mediaa
varten
Dirac Unison®
Lisenssi on sopimus tietyn toiminnan suorittamisesta oikein tai oikeutta hyödyntää toisen
oikeutta sopimuksessa ilmoitetuin ehdoin. Seuraavat tekstit ovat Volvon sopimuksia valmistajien/kehittäjien kanssa. Useimmat tekstit ovat
englanninkielisiä.
Bowers & Wilkins
Bowers & Wilkins ja B&W ovat tavaramerkkejä,
jotka kuuluvat yhtiölle B&W Group Ltd. Nautilus
on tavaramerkki, joka kuuluu yhtiölle B&W Group
Ltd. Kevlar on yhtiön DuPont rekisteröity tavaramerkki.
452
Dirac Unison optimoi kaiuttimet ajan, tilan ja taajuuden osalta parhaan mahdollisen basson integraation ja äänen puhtauden aikaansaamiseksi.
Teknologia mahdollistaa myös todellisen tuntuisen toiston, jonka akustiset ominaisuudet muistuttavat konserttisalien akustiikkaa. Edistyksellisten algoritmien avulla Dirac Unison valvoo kaikkia
kaiuttimia digitaalisesti erittäin tarkkoihin akustisiin mittauksiin perustuen. Orkesterin kapellimestarin tavoin Dirac Unison takaa kaiuttimien
äänentoiston yhtenäisyyden.
DivX®
DivX®, DivX Certified® ja liitetyt logot ovat tavaramerkkejä, jotka kuuluvat yhtiölle Rovi Corporation
tai sen tytäryhtiöille ja niitä käytetään lisenssillä.
DIVX VIDEO: DivX® on digitaalinen videoformaatti, jonka on luonut DivX, LLC, Rovi
Corporation -yhtiön tytäryhtiö. Tämä on virallisesti
DivX®-sertifioitu laite, joka on testattu sen tarkastamiseksi, että se kykenee toistamaan DivX video
-esitystä. Käykää osoitteessa divx.com saadaksenne lisätietoja ja ohjelmatyökaluja konvertoidaksenne tiedostot muotoon DivX video.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Tämä DivX
Certified® -laite pitää rekisteröidä, jotta sillä voidaan toistaa ostettuja DivX Video-on-Demand
(VOD) -elokuvia. Hankkikaa rekisteröintikoodi
etsimällä DivX VOD -osio yksikön asetusvalikosta.
Käykää osoitteessa vod.divx.com saadaksenne
lisätietoja rekisteröinnin suorittamisesta loppuun.
Patenttinumero
Yhden tai useamman seuraavista patenteista kattama USA:ssa. 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Gracenote®
Sisällön osilla on Gracenote:n tai sen toimittajien
tekijänoikeussuojaus ©.
Gracenote, Gracenote-logo ja logotyyppi,
"Powered by Gracenote" ja Gracenote MusicID
ovat joko rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä, jotka kuuluvat Gracenote, Inc. -yhtiölle
USA:ssa ja/tai muissa maissa.
Gracenote® loppukäyttäjäsopimus
Tämä ohjelma tai tämä yksikkö sisältää ohjelmiston yhtiöltä Gracenote, Inc. Emeryville, Kalifornia,
USA ("Gracenote"). Ohjelmisto Gracenoteyhtiöltä ("Gracenote-ohjelmisto") aktivoi tämän
ohjelman levyjen ja/tai tiedostojen tunnistamiseksi sekä musiikkiin liittyvän informaation hankkimiseksi, sisältäen tiedot nimestä, artistista, raidasta ja nimikkeestä ("Gracenote-data") verkkopalvelimilta tai upotetuista tietokannoista (joita
yhdessä kutsutaan "Gracenote-palvelimiksi") ja
muiden toimenpiteiden suorittamiseksi. Saatte
käyttää Gracenote-dataa vain tälle ohjelmalle tai
tälle yksikölle tarkoitettujen asianmukaisten loppukäyttäjätoimintojen mukaisesti.
Suostutte käyttämään Gracenote-dataa, Gracenote-ohjelmistoa ja Gracenote-palvelimia vain
henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin.
Suostutte olemaan luovuttamatta, kopioimatta,
siirtämättä tai kehittämättä edelleen tätä Gracenote-ohjelmistoa tai tätä Gracenote-dataa jollekin
kolmannelle osapuolelle. SUOSTUTTE OLEMAAN KÄYTTÄMÄTTÄ TAI HYÖDYNTÄMÄTTÄ
GRACENOTE-DATAA, GRACENOTE-OHJELMISTOA TAI GRACENOTE-PALVELIMIA
MUULLA KUIN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA
NIMENOMAAN SALLITULLA TAVALLA.
Suostutte siihen, että ei-yksinoikeutenne käyttää
Gracenote-dataa, Gracenote-ohjelmistoa ja Gracenote-palvelimia lakkaa, jos rikotte näitä rajoituksia. Jos lupanne lakkaa, suostutte lopettamaan Gracenote-datan, Gracenote-ohjelmiston ja
Gracenote-palvelimien kaiken käytön. Gracenotella on yksinoikeus kaikkeen Gracenote-dataan,
koko Gracenote-ohjelmistoon ja kaikkiin Gracenote-palvelimiin, ml. kaikki omistusoikeudet. Gracenotella ei missään olosuhteissa ole velvollinen
maksamaan Teille toimittamastanne informaatiosta. Suostutte siihen, että Gracenote, Inc. saa
soveltaa oikeuksiaan tämän Teidän kanssanne
tehdyn sopimuksen mukaisesti suoraan omissa
nimissään.
Gracenote-palvelu käyttää ainutlaatuista kysymysten dokumentoinnin tunnistinta tilastollisiin
tarkoituksiin. Sattumanvaraisesti annetun numeerisen tunnistimen tarkoituksena on mahdollistaa
Gracenote-palvelulle laskea kysymykset tietämättä mitään siitä, kuka Te olette. Lisätietoja on
Gracenote-yhtiön salauspolitiikan web-sivulla
Gracenote-palvelua varten.
Gracenote-ohjelmisto ja kaikki Gracenote-dataan
sisältyvä lisensoidaan Teille "sellaisena kuin se
on". Gracenote ei anna mitään lupauksia tai
takuita, painettuja tai epäsuoria, Gracenote-palvelimissa olevan Gracenote-datan suhteen. Gracenote pidättää oikeuden poistaa dataa Gracenotepalvelimilta tai muuttaa datakategorioita jostain
syystä, jonka Gracenote katsoo olevan riittävä.
Mitään takuuta ei anneta Gracenote-ohjelmiston
tai Gracenote-palvelimien virheettömyyden tai
Gracenote-ohjelmiston tahi Gracenote-palvelimien keskeytymättömän toiminnan suhteen. Gracenotella ei ole velvollisuutta antaa Teille uusia,
parannettuja tai lisädatatyyppejä tai kategorioita,
joita Gracenote voi toimittaa tulevaisuudessa ja
yritys pidättää oikeuden keskeyttää palvelunsa
milloin tahansa.
GRACENOTE SANOUTUU IRTI KAIKISTA
TAKUISTA, PAINETUISTA TAI EPÄSUORISTA,
MUKAANLUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN,
EPÄSUORISTA TAKUISTA MYYTÄVYYDEN,
TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUDEN,
OMISTUSOIKEUDEN JA TEKIJÄNOIKEUDEN
LOUKKAAMATTOMUUDEN SUHTEEN. GRACENOTE EI TAKAA TULOSTA, JOKA SAADAAN
GRACENOTE-OHJELMISTON TAI GRACE-
}}
453
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
||
NOTE-PALVELIMEN KÄYTÖLLÄ. GRACENOTE
EI MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTAA MISTÄÄN SEURAUSVAURIOISTA TAI VOITONMENETYKSESTÄ TAHI TULONMENETYKSESTÄ.
© Gracenote, Inc. 2009
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without
specific prior written permission. THIS
454
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Linux software
1.
This product contains software licensed under
GNU General Public License (GPL) or GNU
Lesser General Public License (LGPL), etc.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer as
the first lines of this file unmodified.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
You have the right of acquisition, modification,
and distribution of the source code of the GPL/
LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As Is"
and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
Unicode: 5.1.0
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights
reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
and/or sell copies of the Data Files or Software,
and to permit persons to whom the Data Files or
Software are furnished to do so, provided that (a)
the above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files or
Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with the
Data File(s) or Software that the data or software
has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
}}
455
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
||
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a
copyright holder shall not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other
456
dealings in these Data Files or Software without
prior written authorization of the copyright holder.
Bluetooth®-moduulin
yhdenmukaisuusvakuutus
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Maa/Alue
EU:
Vientimaa: Japani
Valmistaja: Mitsubishi Electric Corporation
Varusteen tyyppi: Audio Navigation Unit
Mitsubishi Electric Corporation todistaa täten, että Audio Navigation Unit vastaa vaatimuksia ja määräyksiä direktiivin 1999/5/EG mukaisesti.
}}
457
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
||
Maa/Alue
Kiina:
1.
■ 使用频率
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
天线增益
天线增益
10dBi 时
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm ①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
■ 载频容限
20 ppm
■ 帯外发射
率(在 2.4-2.4835GHz 頻段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP)
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2.不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3.使用时不得对各种合法的无线电通信业
使用
4.使用微
率无线电设备,必须忍
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
科学及医疗应用设备的辐射干扰
5.不得在飞机和机场附近使用
Korea:
B 급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을
적으로 하며,
든
지역에서 사용할 수 있습니다.
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
458
措施消除干扰后方可继续
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Maa/Alue
Taiwan:
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司
變更頻率
商號或使用者均不得擅自
加大功率或變更原設計之特性及功能
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應
立停用,改善至無干擾時方得繼續使用
電通信
前項合法通信,指依電信法規定作業之無線
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業
科學及醫療用電波輻射性電機設備
之干擾
Brasilia:
Este equipamento opera em caráter secundário isto e, náo tem direito a protecão contra interferéncia prejudicial, mesmo tipo, e não pode
causar interferéncia a sistemas operando em caráter primário.
Para consultas, visite: www.anatel.gov.br
}}
459
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
||
Maa/Alue
Kazakstan:
Mallinimi: NR-0V
Valmistaja: Mitsubishi Electric Corporation
Vientimaa: Japani
Meksiko:
Yhdistyneet Arabiemiraatit:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
460
Audio ja media (s. 420)
Mediasoitin (s. 427)
Kytketty auto (s. 445)
Gracenote® (s. 431)
•
Sensus - yhteyden muodostaminen ja ylläpito
(s. 28)
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Palveluita ja asiakkaan yksityisyyden
suojaa koskevat ehdot
Lukekaa palveluita ja asiakkaan yksityisyyden
suojaa koskevat ehdot osoitteesta
support.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lisenssisopimus audiota ja mediaa varten
(s. 452)
•
•
Kuljettajan näytön lisenssisopimus (s. 97)
Tutkayksiköiden tyyppihyväksyntä (s. 302)
Palveluita koskevat ehdot
Volvo haluaa tarjota parhaita mahdollisia palveluita parhaan mahdollisimman turvallisuuden,
mukavuuden ja ajonautinnon varmistamiseksi
ajaessanne Volvollanne. Volvolla on tarjolla suuri
valikoima palveluita, hätätilanteessa tarjottavasta
avusta navigointipalveluihin ja erilaisiin infotainment-palveluihin.
Lukekaa ehdot ("palveluehdot") huolellisesti
ennen palvelujen käyttöä - support.volvocars.com.
Asiakkaan yksityisyyden suoja
Yksityisyyden suoja koskee asiakastietojen ja
henkilötietojen käsittelyä. Yksityisyyden suojan
tarkoituksena on antaa nykyisille, aikaisemmille ja
mahdollisille tuleville asiakkaillemme yleinen käsitys seuraavista seikoista:
•
Edellytykset, joiden perusteella keräämme ja
käsittelemme Teidän henkilötietojanne.
•
•
•
Henkilötietotyypit, joita keräämme.
Perustelut henkilötietojenne keräämiseen.
Miten käsittelemme henkilötietojanne.
Periaatteet ovat luettavissa kokonaisuudessaan
osoitteessa support.volvocars.com.
461
PYÖRÄT JA RENKAAT
PYÖRÄT JA RENKAAT
Renkaat
Renkaiden ikä
Renkaiden tehtävänä on muun muassa kantaa
kuormaa, tarjota hyvä pito alustaan, vaimentaa
tärinöitä ja suojata pyörää kulumiselta.
Kaikki yli 6 vuotta vanhat renkaat tulee tarkastuttaa ammattihenkilöllä, vaikka ne vaikuttavat vaurioitumattomilta. Renkaat vanhenevat ja heikkenevät, vaikka niitä käytetään vain harvoin tai ei lainkaan. Tällä voi olla vaikutusta niiden toimintaan.
Tämä koskee kaikkia renkaita, jotka säästetään
tulevaa käyttöä varten. Esimerkkinä ulkoisista
merkeistä, jotka osoittavat että rengas on käyttökelvoton, ovat halkeamat tai värimuutokset.
Renkaat vaikuttavat paljon auton ajo-ominaisuuksiin. Rengastyyppi, -koko, -paine ja nopeusluokka
ovat tärkeitä auton käyttäytymisen kannalta.
Uudet renkaat
Kuluminen ja huolto
Oikea rengaspaine saa aikaan tasaisemman kulumisen. Ajotapa, rengaspaine, ilmasto ja teiden
kunto vaikuttavat renkaat vanhenevat ja kuluvat.
Jotta vältetään erot kuviosyvyydessä sekä estetään kulumiskuvioiden syntyminen renkaisiin, voidaan etu- ja takapyörien paikkoja vaihtaa keskenään. Sopiva mittarilukema ensimmäisen vaihdon
kohdalla on n. 5000 km ja sen jälkeen
10000 km:n välein.
Renkaat ovat tuoretuotteita. Muutaman vuoden
kuluttua ne alkavat kovettua, jolloin myös kitkaominaisuudet vähitellen heikkenevät. Pyrkikää sen
vuoksi asentamaan mahdollisimman tuoreet renkaat vaihdon yhteydessä. Tämä on erityisen tärkeää talvirenkaiden osalta. Viimeiset numerot
numerosarjassa tarkoittavat valmistusviikkoa ja vuotta. Tämä on renkaan DOT-merkintä
(Department of Transportation) ja se ilmoitetaan
neljällä numerolla, esim. 0715. Kuvan rengas on
valmistettu viikolla 07, vuonna 2015.
464
Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun tarkastusta varten, jos olette epävarma kuviosyvyydestä. Jos jo
on syntynyt merkittävä kulumisero (> 1 mm renkaan kuviosyvyydessä) renkaiden välillä, pitää
vähiten kuluneiden renkaiden olla aina takana.
Etupyörien luisto on tavallisesti helpompi hallita
kuin takapyörien luisto, ja johtaa siihen, että auto
jatkaa suoraan sen sijaan, että takapää luistaa
sivulle ja auton hallinta ehkä menetetään täysin.
Tämän vuoksi on tärkeää, etteivät takapyörät koskaan menetä pitoaan ennen etupyöriä.
VAROITUS
Vaurioitunut rengas voi johtaa auton hallinnan
menetykseen.
Säilytys
Pyöriä asennettuine renkaineen pitää säilyttää
makaavassa asennossa tai ripustettuina - ei seisovassa asennossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Renkaiden ilmanpaineiden tarkastus (s. 466)
Renkaiden pyörimissuunta (s. 465)
Kulumisvaroittimet renkaissa (s. 465)
Rengaspainevalvonta (s. 467)
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja (s. 477)
Renkaiden kokomerkintä (s. 488)
PYÖRÄT JA RENKAAT
Renkaiden pyörimissuunta
Renkaissa, joiden kuvio on tarkoitettu pyörimään
vain yhteen suuntaan, on pyörimissuunta merkitty
nuolella.
Nuoli osoittaa renkaan pyörimissuunnan.
Renkaalla pitää olla sama pyörimissuunta koko
sen käyttöiän ajan. Niitä voi vaihtaa vain edestä
taakse ja päinvastoin, ei koskaan vasemmalta
oikealle puolelle tai päinvastoin. Jos renkaat
asennetaan väärin, auton jarrutusominaisuudet ja
renkaiden kyky syrjäyttää vettä ja lumisohjoa huononevat. Renkaat, joissa on suurin kuviosyvyys,
pitää aina asentaa taakse (sivuluiston vaaran
vähentämiseksi).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Renkaat (s. 464)
Kulumisvaroittimet renkaissa
Kulumisvaroitin näyttää renkaan kuviosyvyyden
tilan.
Kulutusvaroitin on kapea kohoutuma renkaan pitkittäisten kuviourien poikki. Renkaan sivussa
näkyvät kirjaimet TWI (Tread Wear Indicator). Kun
renkaan kuviosyvyys on laskenut arvoon 1,6 mm,
urat ovat kulutusvaroittimien kanssa samalla korkeudella. Vaihtakaa tällöin pikimmiten uudet renkaat. Muistakaa, että näin kuluneen renkaan pito
on erittäin huono sateella tai lumessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Renkaat (s. 464)
HUOM
Huolehtikaa, että saman akselin kumpikin
rengas on samaa tyyppiä, mitat ovat samat ja
myös valmiste on sama.
465
PYÖRÄT JA RENKAAT
Renkaiden ilmanpaineiden
tarkastus
neet renkaissa pitää olla eri kuormitus- ja nopeusolosuhteissa.
Renkaat, joissa on oikeat ilmanpaine, lisäävät
ajoturvallisuutta, säästävät polttoainetta ja pidentävät renkaiden käyttöikää.
Parempi polttoainetalous ECO-paineilla
Mahdollisimman hyvän polttoainetalouden saamiseksi nopeuksilla alle 160 km/h (100 mph) suositellaan ECO-paineita sekä täyttä että kevyttä
kuormaa varten.
Rengaspaine laskee ajan myötä, se on luonnollinen ilmiö. Rengaspaine vaihtelee myös ympäristön lämpötilan mukaan. Liian matalat rengaspaineet lisäävät polttoaineenkulutusta, lyhentävät
renkaiden käyttöikää ja heikentävät auton ajoominaisuuksia. Ajaminen liian pienillä rengaspaineilla tarkoittaa, että renkaat voivat ylikuumentua
ja vaurioitua. Rengaspaineet vaikuttavat ajomukavuuteen, tieääniin ja ohjausominaisuuksiin.
Suositeltu rengaspaine
Ilmanpaineiden tarkastus
1.
Tarkastakaa renkaiden ilmanpaineet joka
kuukausi. Tehkää tarkastus kylmille renkaille,
mikä tarkoittaa, että renkailla tulee olla sama
lämpötila kuin ulkona on. Muutaman kilometrin ajon aikana renkaat lämpenevät ja rengaspaine kasvaa.
2.
Lisätkää ilmaa tarvittaessa siten, että ilmanpaine vastaa hyväksyttyjä rengaspaineita rengaspainetarran mukaisesti.
HUOM
Rengaspainetarra kuljettajan puoleisessa ovipilarissa (etu- ja takaoven välillä) osoittaa mitkä pai-
466
•
Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen
välttääksenne soran, lian yms. aiheuttamat venttiilivauriot.
•
Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat
ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea irrottaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Renkaat (s. 464)
Tarkastakaa rengaspaine rengaspainevalvonnan järjestelmällä (s. 469)
•
Täyttäkää rengas tilapäisen renkaanpaikkaussarjan kompressorilla. (s. 481)
•
Hyväksytyt rengaspaineet (s. 555)
PYÖRÄT JA RENKAAT
Rengaspainevalvonta3
Rengaspainevalvonnan järjestelmä, Tyre
Pressure Monitoring System (TPMS), varoittaa
varoitussymbolilla kuljettajan näytössä, kun rengaspaine on liian matala yhdessä tai useammassa auton renkaassa.
Jos symboli vilkkuu ensin noin minuutin ajan ja
sen jälkeen palaa jatkuvasti, voi se johtua siitä,
että järjestelmä ei tunnista matalaa rengaspainetta tai ei pysty varoittamaan siitä tarkoituksen
mukaisella tavalla.
Rengaspainevalvonta käyttää tunnistimia, jotka on
sijoitettu kunkin pyörän ilmaventtiiliin. Kun autolla
ajetaan n. 30 km/h (20 mph) tai lujempaa, järjestelmä tunnistaa rengaspaineen. Jos paine on liian
pieni, syttyy liian matalan rengaspaineen merkkisymboli kuljettajan näytössä ja esitetään ilmoitus.
Symboli
Sisältö
Symboli palaa liian pienen rengaspaineen yhteydessä.
TPMS-järjestelmän yhteydessä
symboli ensin vilkkuu noin yhden
minuutin ja palaa sitten jatkuvasti.
3
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
Yleisiä tietoja rengaspaineiden
valvontajärjestelmästä
Jokainen rengas, mukaan lukien vararengas*, on
tarkastettava kuukausittain. Tarkastettavan renkaan on oltava kylmä ja siinä on oltava autonvalmistajan rengaspainetarrassa tai rengaspainetaulukossa suosittelema ilmanpaine. Jos auton renkaiden koko on jotakin muuta kuin valmistaja
suosittelee, selvittäkää kyseisten renkaiden oikea
rengaspaine.
Turvallisuuden lisäämiseksi entisestään auto on
varustettu rengaspaineiden valvontajärjestelmällä
(TPMS), joka ilmoittaa, kun yhden tai useamman
renkaan paine on matala. Kun matalan ilmanpaineen merkkivalosymboli syttyy, pysäyttäkää auto
ja tarkastakaa renkaat mahdollisimman nopeasti
ja täyttäkää renkaat oikeaan paineeseen.
Ajaminen liian tyhjillä renkailla voi johtaa renkaiden ylikuumenemiseen, mikä voi aiheuttaa niiden
puhkeamisen. Matala rengaspaine heikentää
myös polttoainetehokkuutta ja renkaiden käyttöikää, ja se voi vaikuttaa auton käsiteltävyyteen ja
sen pysähtymiskykyyn. Huomatkaa, että TPMS ei
korvaa tavanomaista renkaiden huoltoa. Oikeiden
rengaspaineiden pitäminen renkaissa on kuljettajan vastuulla, vaikka liian matalan rengaspaineen
rajaa ei ole saavutettu niin, että merkkivalosymboli olisi syttynyt.
Auto on varustettu myös TPMS-järjestelmävianilmaisimella, joka ilmoittaa, jos järjestelmä ei toimin
oikein. TPMS-järjestelmävianilmaisin on yhdistetty
matalan rengaspaineen merkkivalosymboliin. Kun
järjestelmä havaitsee toimintahäiriön, symboli vilkkuu kuljettajan näytössä noin minuutin ajan ja
palaa sen jälkeen jatkuvasti. Tämä toistuu joka
kerta, kun auto käynnistetään siihen asti, kunnes
vika on korjattu. Kun symboli palaa, järjestelmän
kyky havaita matalia rengaspaineita tai varoittaa
niistä voi olla heikentynyt.
Järjestelmävika TPMS:ssä voi aiheutua monesta
syystä, esimerkiksi vararenkaan vaihtamisen jälkeen, tai sitten toiset renkaat tai pyörät voivat
estää TPMS:ää toimimasta normaalisti.
Tarkistakaa aina TPMS:n merkkivalosymboli, kun
yksi tai useampi renkaista on vaihdettu, jotta voitaisiin varmistua siitä, että uusi rengas tai pyörä
toimii oikein TPMS:n kanssa.
Sekä tehtaalla asennettujen että valinnaisten
pyörien venttiilit voidaan varustaa TPMS-tunnistimilla. Jos varapyörää tai ilman TPMS-tunnistinta
olevia pyöriä käytetään, esitetään vikailmoitus kuljettajan näytössä muutaman minuutin ajon jälkeen.
Järjestelmä ei korvaa renkaiden tavallista huoltoa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 467
PYÖRÄT JA RENKAAT
||
toimivat järjestelmän kanssa. Varmistukaa
siitä, että uusissa pyörissä on TPMS-tunnistin
järjestelmävikavaroitusten välttämiseksi.
Ilmoitus kuljettajan näytössä
Seuraava ilmoitus voidaan esittää samalla, kun
merkkisymboli syttyy:
• Rengaspainejärjest. Huolto tarpeen.
• Rengaspainejärjest. Tilapäisesti ei
HUOM
Vaihdettaessa rengaskoko, mikä johtaa suositellun rengaspaineen muutokseen, pitää
TPMS-järjestelmä konfiguroida uudelleen.
Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään saadaksenne lisätietoja.
käytettävissä
• Rengaspaine alhainen sekä mitä rengasta/mitä renkaita tarkoitetaan.
• Renkaaseen ilmaa nyt, sekä mitä rengasta/mitä renkaita tarkoitetaan.
Jos järjestelmä ei kykene ratkaisemaan, missä
renkaassa on matala paine, annetaan yleinen
varoitus:
• Rengaspaine alhainen Tarkasta renkaat
• Renkaaseen ilmaa nyt Tarkasta renkaat
Suosituksia
Rengaspainevalvonta voidaan sulkea keskinäytön
kautta.
1.
2.
Jännitetilan I aktivointi.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
4.
Painakaa My Car IntelliSafe ja poistakaa
valinnan Rengaspaineiden valvonta merkintä.
> Toiminto pysyy suljettuna, kunnes se aktivoidaan seuraavalla kerralla.
TPMS-tunnistin tulee asentaa auton kaikkiin
pyöriin, myös talvipyöriin.
•
•
Tunnistimia ei tule siirtää eri pyörien välillä.
•
Asennettaessa TPMS-tunnistin pitää auton
olla suljettuna vähintään 15 minuuttia, muutoin esitetään mittaristossa vikailmoitus.
•
•
Tarkastakaa järjestelmä aina pyöränvaihdon
jälkeen varmistaaksenne, että vaihtopyörät
•
Jos yhtä pyörää on muutettu tai jos TPMStunnistin on siirretty toiseen pyörään, pitää
venttiilin tiiviste ja venttiilin sisäosa vaihtaa.
4 Koskee
vain tiettyjä markkina-alueita.
Pysäköikää auto ja sammuttakaa moottori.
3.
•
•
468
Toiminnon sulkeminen4
Aiheeseen liittyvät tiedot
Renkaat (s. 464)
Tarkastakaa rengaspaine rengaspainevalvonnan järjestelmällä (s. 469)
Rengaspainevalvonnan kalibrointi (s. 471)
•
Matalan rengaspaineen korjaaminen rengaspainevalvonnan hälyttäessä (s. 470)
•
Tyyppihyväksyntä rengaspainevalvonnalle
(s. 473)
PYÖRÄT JA RENKAAT
Tarkastakaa rengaspaine
rengaspainevalvonnan
järjestelmällä9
Rengaspainevalvonnan järjestelmällä, Tyre
Pressure Monitoring System (TPMS), rengaspaineet voidaan nähdä keskinäytössä.
Tilan näyttö
Kun rengaspaine on normaali (eli on matalan rengaspaineen raja-arvon yläpuolella), vain rengaspainearvot näytetään.
•
Tilan tarkastaminen
Avatkaa sovellus Auton tila
sovellusnäkymässä ja painakaa
Tila mitattujen rengaspainearvojen näyttämiseksi.
Keltainen merkintä rengaspainearvon alapuolella tarkoittaa matalaa rengaspainetta.
Pysäyttäkää ja tarkistakaa/korjatkaa rengaspaine pikimmiten.
•
Punainen merkintä rengaspainearvon alapuolella tarkoittaa erittäin matalaa rengaspainetta. Pysäyttäkää ja korjatkaa rengaspaine
välittömästi.
•
Jos rengaspainearvoa ei näy, voi olla tarpeen
ajaa jonkin aikaa yli 30 km/h:n (20 mph)
nopeudella, jotta arvo tulee näkyviin. Se voi
johtua siitä, että järjestelmä ei vielä mitannut
arvoja, tai siitä, että kalibrointi on meneillään.
•
Merkkivalosymboli, jonka vilkkuminen vaihtuu
noin 1 minuutin jälkeen jatkuvaksi palamiseksi, ja ilmoitus Huolto tarpeen, osoittavat,
että järjestelmässä on toimintahäiriö.
Grafiikka näyttää jokaisen renkaan ilmanpaineen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Rengaspainevalvonta (s. 467)
Rengaspainevalvonnan kalibrointi (s. 471)
Matalan rengaspaineen korjaaminen rengaspainevalvonnan hälyttäessä (s. 470)
Auton tila (s. 492)
Rengaspainevalvonnan asetukset
Rengaspaineen yksikön muuttaminen keskinäytön kautta:
1.
Tilanäkymä10.
9 Vakio tietyillä markkina-alueilla.
10 Kuva on kaaviomainen. Ulkoasu
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
3.
Kohdassa Rengaspaineet, valitkaa haluttu
rengaspaineyksikkö: Bar, kPa tai Psi.
Yksiköt.
voi vaihdella automallista tai päivitetystä ohjelmistosta riippuen.
469
PYÖRÄT JA RENKAAT
Matalan rengaspaineen korjaaminen
rengaspainevalvonnan hälyttäessä14
2.
Kun rengaspainevalvonnan järjestelmä, Tyre
Pressure Monitoring System (TPMS), varoittaa,
rengaspaine on liian matala yhdessä tai useammassa auton renkaassa.
Pumpatkaa renkaisiin oikea paine kuljettajan
puoleisessa ovipilarissa olevan rengaspainetarran mukaisesti.
HUOM
•
TPMS-järjestelmä käyttää ns. kompensoitua painearvoa, joka perustuu sekä renkaiden että ulkoilman lämpötilaan. Tämä
aiheuttaa sen, että rengaspaine voi erota
hieman suositelluista paineista, jotka
ilmoitetaan rengaspainetarrassa kuljettajan puoleisessa ovipilarissa (etu- ja takaoven välillä). Siksi lämpimiin renkaisiin voi
olla tarpeen pumpata ilmaa n. 0,3 bar (30
kPa) suositeltua rengaspainetta enemmän, jotta alhaisen rengaspaineen ilmoitus poistuu.
•
Väärien rengaspaineiden välttämiseksi
tulee paine tarkastaa kylmistä renkaista.
Kylmillä renkailla tarkoitetaan, että renkaiden lämpötila on sama kuin ulkolämpötila
(n. 3 tuntia autolla ajamisen jälkeen).
Muutaman kilometrin ajon aikana renkaat
lämpenevät ja rengaspaine kasvaa.
Tarkastakaa ja korjatkaa rengaspaine,
kun TPMS-järjestelmän merkkisymboli
syttyy ja ilmoitus Rengaspaine
alhainen tai Renkaaseen ilmaa nyt
näytetään.
1.
Tarkastakaa osoitetun renkaan rengaspaine
rengaspainemittarilla.
3.
Tietyissä tapauksissa voi olla välttämätöntä
ajaa autolla muutamia minuutteja nopeudella
yli 30 km/h (20 mph) ennen kuin TPMSsymboli ja ilmoitus poistuvat.
HUOM
14
470
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
•
Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen
välttääksenne soran, lian yms. aiheuttamat venttiilivauriot.
•
Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat
ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea irrottaa.
PYÖRÄT JA RENKAAT
VAROITUS
Kun rengas on varustettu TPMS-järjestelmällä, pitäkää pumpun suutinta suoraan venttiiliä vasten, ettei venttiili vaurioidu.
VAROITUS
•
Virheellinen rengaspaine voi johtaa rengasvaurioon, joka voi saada kuljettajan
menettämään auton hallinnan.
•
Järjestelmä ei voi osoittaa äkillisiä rengasvaurioita etukäteen.
Rengaspainevalvonnan kalibrointi18
2.
Pumpatkaa renkaisiin haluttu paine kuljettajan puoleisessa ovipilarissa olevan rengaspainetarran mukaisesti.
3.
Moottorin käynnistäminen.
4.
Avatkaa sovellus Auton tila sovellusnäkymässä.
5.
Painakaa Tila rengaspainevalvonnan näkemiseksi.
Muuttakaa tarvittaessa rengaspainevalvonnan
referenssiarvoja, Tyre Pressure Monitoring
System (TPMS).
Kalibroikaa TPMS-järjestelmä Volvon rengaspainesuositusten mukaisen rengaspaineiden säädön
jälkeen, esim. ajettaessa raskaalla kuormalla tai
suurella nopeudella.
HUOM
Auton pitää seistä paikallaan, kun kalibrointi
aloitetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
18
Rengaspainevalvonta (s. 467)
Tarkastakaa rengaspaine rengaspainevalvonnan järjestelmällä (s. 469)
Rengaspainevalvonnan kalibrointi (s. 471)
1.
Sammuttakaa moottori.
Hyväksytyt rengaspaineet (s. 555)
Täyttäkää rengas tilapäisen renkaanpaikkaussarjan kompressorilla. (s. 481)
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
}}
471
PYÖRÄT JA RENKAAT
||
6.
Painakaa Kalibroi ja sen jälkeen Valmis.
Kalibrointi voidaan myös aloittaa keskinäytön
päänäkymän kautta. Painakaa Asetukset
My Car IntelliSafe ja valitkaa Kalibroi
rengaspaine.
7.
Ajakaa vähintään 10 minuuttia vähintään
nopeudella 30 km/h (20 mph).
> Kalibrointi käynnistyy automaattisesti alustuksen jälkeen. Järjestelmä antaa vahvistuksen, kun kalibrointi on tehty.
Uudet referenssiarvot ovat voimassa, kunnes
kalibrointi tehdään uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
472
Rengaspainevalvonta (s. 467)
Tarkastakaa rengaspaine rengaspainevalvonnan järjestelmällä (s. 469)
Matalan rengaspaineen korjaaminen rengaspainevalvonnan hälyttäessä (s. 470)
PYÖRÄT JA RENKAAT
Tyyppihyväksyntä
rengaspainevalvonnalle22
Rengaspainevalvonnan tunnistimien tyyppihyväksyntä, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS),
voidaan lukea seuraavasta taulukosta.
Maa/Alue
Eurooppa EU
Hereby, Schrader Electronics Ltd., declares that this TPMS is in compliance with the essential requirements and other provisions of
directive 1999/5/EC. The declaration of conformity may be consulted at emcteam@schrader.co.uk
Serbia
Moldavia
22
Vakio tietyillä markkina-alueilla.
}}
473
PYÖRÄT JA RENKAAT
||
Maa/Alue
Ukraina
Schrader Electronics і
і
і
і є
(
і
ь
)
і Schrader Electronics
emcteam@schrader.co.uk
Brasilia
Arabiemiirikunnat
TRA
REGISTERED NO:ER36479/14
DEALER NO:DA0047074/10
474
є,
(
є ь
і
і
КМ № 679 і
і
24
і VHSS4
і
2009 .) Д
і
і
і
і
і
і
і
і
ь
PYÖRÄT JA RENKAAT
Maa/Alue
Filippiinit
Jordania
Kingdom of Jordan Type approval for tyre pressure sensor.
Manufacturer: Schrader Electronics Ltd
Model:VH SS4
Type Approval Number:TRC/LPD/2014/261
Singapore
Complies with
IDA Standards
DA 105282
Etelä-Afrikka
}}
475
PYÖRÄT JA RENKAAT
||
Maa/Alue
Marokko
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d'agrément: MR10410 ANRT
2015
Date d'agrément: 21/05/2015
Argentiina
Schrader VHSS4 Numero de Registro CNC: AFTIC: H-14802
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
476
Rengaspainevalvonta (s. 467)
PYÖRÄT JA RENKAAT
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja
Sijainti
Tilapäistä renkaanpaikkaussarjaa, Temporary
Mobility Kit (TMK), käytetään rengasrikon tiivistämiseen sekä ilmanpaineen tarkastukseen ja säätöön.
Renkaanpaikkaussarja on sijoitettu vaahtopalaan
kuormatilan lattian alle.
VAROITUS
Pullon sisältö 1,2-etanolia ja luonnon raakakumia-lateksia.
Vaarallista nautittuna. Voi aiheuttaa allergiaa
ihokosketuksessa.
Renkaanpaikkaussarja muodostuu kompressorista ja paikkausnestepullosta. Paikkausneste toimii tilapäisenä korjauksena. Paikkausneste tiivistää tehokkaasti renkaan, joka on puhjennut kulutuspinnasta.
Välttäkää aineen pääsyä iholle tai silmiin.
Paikkaussarjan kyky tiivistää renkaan sivussa
oleva puhkeamiskohta on rajoitettu. Älkää käyttäkö renkaanpaikkaussarjaa renkaaseen, jossa
näyttää olevan suurehkoja lovia, halkeamia tai
vastaavia vaurioita.
Jos nestettä joutuu iholle, se pitää välittömästi
pestä pois saippualla ja runsaalla vedellä.
HUOM
Paikkaussarja on tarkoitettu vain renkaan
kulutuspintaan tulleen pistemäisen reiän korjaamiseen.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
VAROITUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
Sijainti kuormatilassa.24
•
Paikkausainepullo
Tilapäisen renkaanpaikkauksen käyttö
(s. 478)
•
Täyttäkää rengas tilapäisen renkaanpaikkaussarjan kompressorilla. (s. 481)
•
Renkaat (s. 464)
Vaihtakaa paikkausainepullo ennen kuin parasta
ennen -päiväys on saavutettu, ja käytön jälkeen.
Käsitelkää vanhaa pulloa ympäristölle vaarallisena
jätteenä.
HUOM
Renkaan väliaikaiseen täyttämiseen käytetty
kompressori on Volvon hyväksymä.
24
Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
477
PYÖRÄT JA RENKAAT
Tilapäisen renkaanpaikkauksen
käyttö
Paikatkaa puhkeama tilapäisellä renkaanpaikkaussarjalla, Temporary Mobility Kit (TMK).
Paikkausainepullo
4.
Katkaisin
Kytkeminen
Yleiskatsaus
HUOM
Älkää murtako pullon sinetöintiä ennen käyttöä. Kun pullo kierretään kiinni, sinetöinti murtuu automaattisesti.
5.
Sähköjohto
1.
Ilmaletku
Jos puhkeamisen on aiheuttanut naula tai
vastaava, antakaa sen jäädä renkaaseen. Se
auttaa tiivistämään reiän.
Paineenrajoitusventtiili
Suojakansi
Pullonpidin (oranssi kansi)
2.
Painemittari
Tarra, suurin sallittu nopeus
3.
478
Asettakaa varoituskolmio tielle ja aktivoikaa
varoitusvilkut, jos rengas pitää paikata liikennöidyllä paikalla.
Irrottakaa sallitusta enimmäisnopeudesta
kertova tarra (kompressorin toisella puolella)
ja kiinnittäkää se ohjauspyörään. Nopeus ei
saa ylittää 80 km/h (50 mph) sen jälkeen,
kun on käytetty tilapäistä renkaanpaikkausta.
Tarkastakaa, että katkaisin on asennossa 0
ja ottakaa esiin sähköjohto sekä ilmaletku.
Kiertäkää irti kompressorin oranssi kansi ja
pullon korkki.
Kiertäkää pullo kiinni pullopitimeen pohjaan
asti.
> Pullossa ja pullopitimessä on takaisinpäin
kiertämisen esto, jotta paikkausnestettä ei
vuoda ulos. Kun pullo on kierretty kiinni,
sitä ei voida enää kiertää irti pullopitimestä. Pullo on irrotettava korjaamolla,
Volvo suosittelee valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
VAROITUS
Paikkausneste voi ärsyttää ihoa. Jos nestettä
pääsee iholle, peskää kohta välittömästi saippualla ja vedellä.
VAROITUS
Älkää kiertäkö pulloa irti. Se on varustettu
säpillä, joka estää vuodon.
PYÖRÄT JA RENKAAT
6.
Kiertäkää rengasventtiilin hattu irti.
Tarkistakaa, että ilmaletkun paineenrajoitusventtiili on kierretty täysin kiinni, ja kiertäkää
ilmaletkun venttiililiitäntä pohjaan asti rengasventtiilin kierteelle.
7.
Liittäkää sähköjohto lähimpään 12 V:n pistorasiaan ja käynnistäkää auto.
HUOM
Varmistakaa, että mitään muuta 12 V:n liitännöistä ei käytetä kompressorin ollessa käynnissä.
VAROITUS
Älkää koskaan jättäkö lapsia autoon ilman valvontaa, kun moottori käy.
8.
Käynnistäkää kompressori painamalla katkaisin asentoon I.
VAROITUS
Älkää koskaan seiskö renkaan vieressä kompressorin pumpatessa. Jos syntyy halkeamia
tai epätasaisuuksia, kompressori pitää sammuttaa välittömästi. Matkaa ei tule jatkaa.
Yhteydenottoa valtuutettuun rengaskorjaamoon suositellaan.
HUOM
Kompressorin käynnistyessä paine voi kohota
6 baariin, mutta se laskee n. 30 sekunnin
kuluttua.
9.
Täyttäkää rengasta 7 minuuttia.
10. Sammuttakaa kompressori paineen tarkastamiseksi painemittarista. Vähimmäispaine on
1,8 bar ja enimmäispaine 3,5 bar. (Päästäkää
ilmaa pois paineenrajoitusventtiilillä, jos rengaspaine on liian korkea.)
VAROITUS
Jos paine alittaa 1,8 bar, reikä renkaassa on
liian suuri. Matkaa ei tule jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun rengaskorjaamoon suositellaan.
11. Sammuttakaa kompressori ja irrottakaa sähköjohto.
12. Kiertäkää ilmaletku irti rengasventtiilistä ja
asentakaa venttiilihattu takaisin renkaaseen.
13. Asettakaa suojakansi ilmaletkulle, jotta jäljellä
oleva paikkausneste ei vuoda ulos.
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressoria ei saa
käyttää yli 10 minuuttia.
}}
479
PYÖRÄT JA RENKAAT
||
14. Ajakaa pikimmiten vähintään 3 km enimmäisnopeuden ollessa 80 km/h (50 mph) siten,
että paikkausneste voi tiivistää renkaan.
17. Jos renkaaseen on pumpattava ilmaa:
VAROITUS
Katsokaa, ettei kukaan ole auton lähellä ja saa
tiivistysnestettä päälleen, kun auto lähtee liikkeelle. Etäisyyden tulee olla vähintään kaksi
metriä.
15. Jälkitarkastus
Liittäkää ilmaletku rengasventtiiliin ja kiertäkää venttiililiitäntä pohjaan asti rengasventtiilin kierteelle. Kompressorin pitää olla suljettu.
16. Lukekaa rengaspaine painemittarista.
480
•
Jos se on alle 1,3 bar, rengas ei ole tiivistynyt riittävästi. Matkaa ei tule jatkaa. Ottakaa yhteys rengaskorjaamoon.
•
Jos rengaspaine on yli 1,3 baria, rengas
pitää täyttää paineeseen, joka on ilmoitettu rengaspainetarrassa kuljettajan puoleisessa ovipilarissa (1 bar = 100 kPa).
Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilillä, jos rengaspaine on liian korkea.
Käytön jälkeen pitää paikkausainepullo ja
letku vaihtaa. Volvo suosittelee, että nämä
vaihdot tekee valtuutettu Volvon tekninen palvelu.
2. Käynnistäkää kompressori ja pumpatkaa
renkaaseen rengaspainetarrassa ilmoitettu paine.
HUOM
Ensimmäiset kierrokset, jotka rengas pyörii,
ruiskuttavat paikkausnestettä puhkeamisreikään.
HUOM
1. Liittäkää sähköjohto lähimpään
12 V:n pistorasiaan ja käynnistäkää auto.
3. Sammuttakaa kompressori.
18. Irrottakaa renkaanpaikkaussarja, asettakaa
suojakansi ilmaletkulle ja taitelkaa letku laatikkoon.
Asettakaa TMK kuormatilaan.
VAROITUS
Älkää kiertäkö pulloa irti. Se on varustettu
säpillä, joka estää vuodon.
VAROITUS
Tarkastakaa rengaspaineet säännöllisesti.
Volvo suosittelee, että auto ajetaan lähimpään
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun vaurioituneen renkaan vaihtamiseksi/korjaamiseksi.
Kertokaa tekniselle palvelulle, että renkaassa on
paikkausnestettä.
VAROITUS
Nopeus ei saa olla yli 80 km/h (50 mph), kun
käytetään tilapäistä renkaanpaikkausta. Volvo
suosittelee käyntiä valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa paikatun renkaan tarkastusta varten (enimmäisajomatka 200 km).
Henkilökunta osaa arvioida, onko renkaan
korjaaminen mahdollista vai pitääkö rengas
vaihtaa.
19. Asentakaa venttiilihattu takaisin renkaaseen.
HUOM
•
Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen
välttääksenne soran, lian yms. aiheuttamat venttiilivauriot.
•
Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat
ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea irrottaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja (s. 477)
PYÖRÄT JA RENKAAT
Täyttäkää rengas tilapäisen
renkaanpaikkaussarjan
kompressorilla.
Auton alkuperäinen rengas voidaan pumpata täyteen tilapäisen renkaanpaikkaussarjan kompressorilla.
1.
Kompressorin pitää olla suljettu. Katsokaa,
että katkaisin on asennossa 0 ja ottakaa johdin ja ilmaletku esiin.
2.
Kiertäkää pyörän venttiilinhattu irti ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä renkaan venttiilin kierteen loppuun asti.
3.
Kytkekää johdin johonkin auton
12 V:n liitännöistä ja käynnistäkää moottori.
TÄRKEÄÄ
Ylikuumenemisen vaara. Kompressoria ei saa
käyttää yli 10 minuuttia.
5.
Pumpatkaa renkaaseen kuljettajan puoleisessa ovipilarissa olevan rengaspainetarran
ilmoittama paine. (Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilin avulla, jos rengaspaine
on liian korkea.)
4.
Käynnistäkää kompressori painamalla katkaisin asentoon I.
Vaihdettaessa toiseen rengaskokoon
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun ohjelmiston päivittämiseksi aina rengaskoon vaihtuessa. Ohjelmiston lataaminen voi
olla välttämätöntä sekä vaihdettaessa suurempaan että pienempään rengaskokoon, ja myös
vaihdettaessa kesä- ja talvipyörien välillä.
•
•
•
•
•
•
Pakokaasun sisään hengittäminen voi aiheuttaa hengenvaaran. Älkää antako moottorin
koskaan käydä suljetussa tilassa tai tilassa,
josta puuttuu riittävä ilmanvaihto.
Älkää koskaan jättäkö lapsia autoon ilman valvontaa, kun moottori käy.
Noudattakaa ohjeita pyörän irrottamisesta ja
asentamisesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
VAROITUS
VAROITUS
Pyöränvaihdon yhteydessä
Auton pyörä voidaan vaihtaa, esim. talvipyörään
tai varapyörään.
6.
Sammuttakaa kompressori. Irrottakaa ilmaletku ja johdin.
7.
Asentakaa venttiilinhattu paikalleen.
Pyörien irrotus (s. 482)
Pyörän asentaminen (s. 483)
Työkalut kuormatilassa (s. 486)
Talvipyörät (s. 485)
Varapyörä* (s. 485)
Pyöränruuvit (s. 484)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja (s. 477)
Hyväksytyt rengaspaineet (s. 555)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 481
PYÖRÄT JA RENKAAT
Pyörien irrotus
Ohje pyörän irrottamiseksi pyöränvaihdon yhteydessä.
1.
2.
Asettakaa varoituskolmio tielle ja aktivoikaa
varoitusvilkut, jos pyörä pitää vaihtaa liikennöidyllä paikalla.
Kytkekää seisontajarru ja kytkekää vaihdeasento P.
VAROITUS
Tarkastakaa, ettei tunkki ole vaurioitunut, kierteet on kunnolla voideltu ja että se on puhdas.
3.
4.
Asettakaa esteet maahan jäävien pyörien
eteen ja taakse. Käyttäkää esim. tukevia puukiiloja tai suurehkoja kiviä.
5.
Kiertäkää hinaussilmukka kiinni pyöränruuviavaimella* pohjaan asti.
Ottakaa esiin nosturi*, pyöränruuviavain* ja
työkalu pyöränruuvien muovihattuja varten.
Työkalut ovat vaahtopalassa.
Koskee Tasonsäätö-toiminnolla* varustettuja autoja: Jos auto on varustettu ilmajousituksella, se pitää sulkea, ennen kuin autoa
nostetaan nosturilla.
Sulkekaa toiminto keskinäytön päänäkymän
kautta painamalla Asetukset My Car
Jousitus ja valitsemalla Jousituksen ja
tasonsäädön deaktivointi.
TÄRKEÄÄ
Työkalu pyöränruuvien muovihattujen poistamista varten.
HUOM
Auton varsinainen nosturi on tarkoitettu käytettäväksi vain yksittäistapauksissa ja lyhyen
aikaa, kuten vaihdettaessa pyörä rengasrikon
yhteydessä. Autoa saa nostaa vain kyseiseen
malliin kuuluvalla nosturilla. Jos autoa on nostettava useammin tai pidemmäksi ajaksi kuin
pelkkää pyörän vaihtoa varten, suosittelemme
hallinosturin käyttöä. Tällaisissa tapauksissa
on noudatettava laitteiston mukana toimitettavia käyttöohjeita.
482
Hinaussilmukkaa pitää kiertää sisään koko
kierteen pituus pyöränruuviavaimella.
6.
Poistakaa muovihatut pyöränruuveilta siihen
tarkoitetulla työkalulla.
7.
Avatkaa pyöränruuveja ½-1 kierrosta vastapäivään pyöränruuviavaimella.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
PYÖRÄT JA RENKAAT
Kiertäkää nosturia ylös siten, että se tulee
kosketuksiin auton nosturinkiinnikkeen
kanssa. Tarkastakaa, että nosturin pää on
sijoitettu oikein kiinnikkeeseen siten, että
pään keskellä oleva ulkonema sopii kiinnikkeen reikään, ja että jalusta on sijoitettu suoraan kiinnikkeen alle. Katsokaa myös, että
käännätte nosturin siten, että kampi tulee
mahdollisimman kauas auton kyljestä, nosturin varret ovat tällöin kohtisuorassa auton
suuntaan nähden.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako mitään maan ja tunkin väliin, ei myöskään tunkin ja autossa olevan tunkinkiinnikkeen väliin.
TÄRKEÄÄ
Maanpinnan pitää olla kiinteä, tasainen eikä
se saa olla kalteva.
8.
Autoa nostettaessa on tärkeää että nosturi
tai nostovarret asetetaan niille tarkoitetuille
paikoille auton alustassa. Kolmionmuotoiset
merkinnät muovikatteessa osoittavat, mihin
nosturinkiinnikeet/nostokohdat on sijoitettu.
Auton kummallakin puolella on kaksi nosturinkiinnikettä. Jokaisessa kiinnikkeessä on
kolo nosturia varten.
VAROITUS
Pyörän asentaminen
Ohje pyörän asentamiseksi pyöränvaihdon yhteydessä.
VAROITUS
Älkää koskaan siirtykö auton alle, kun se on
nostettu ylös auton tunkilla.
Älkää koskaan salliko matkustajien oleskella
autossa, joka on nostettu ylös auton tunkilla.
Jos pyörä pitää vaihtaa liikennöidyssä ympäristössä, matkustajien pitää siirtyä turvalliseen
paikkaan.
Älkää koskaan siirtykö auton alle, kun se on
nostettu ylös auton tunkilla.
1.
Puhdistakaa pyörän ja navan väliset vastinpinnat.
Älkää koskaan salliko matkustajien oleskella
autossa, joka on nostettu ylös auton tunkilla.
Jos pyörä pitää vaihtaa liikennöidyssä ympäristössä, matkustajien pitää siirtyä turvalliseen
paikkaan.
2.
Asentakaa pyörä. Kiertäkää pyöränpultit kunnolla kiinni.
3.
Laskekaa autoa alas siten, ettei pyörä voi
pyöriä.
9.
Nostakaa auto niin korkealle, että pyörä pyörii
vapaasti. Irrottakaa pyöränpultit ja nostakaa
pyörä pois.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Pyöränvaihdon yhteydessä (s. 481)
Auton nostaminen (s. 499)
Pyörän asentaminen (s. 483)
Työkalut kuormatilassa (s. 486)
}}
483
PYÖRÄT JA RENKAAT
||
4.
Kiristäkää pyöräruuvit ristikkäin. On tärkeää,
että pyöränpultit kiristetään kunnolla. Kiristäkää momenttiin 140 Nm. Tarkastakaa kireys
momenttiavaimella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pyörien irrotus (s. 482)
Pyöränvaihdon yhteydessä (s. 481)
Pyöränruuvit
Pyöränruuveja käytetään pyörien kiinnittämiseen
napaan.
Varapyörä* (s. 485)
TÄRKEÄÄ
Pyöränruuvit pitää kiristää momenttiin 140
Nm. Liian voimakas kiristäminen voi vaurioittaa ruuviliitosta.
Käyttäkää vain Volvon testaamia ja hyväksymiä
vanteita, jotka kuuluvat Volvon alkuperäiseen valikoimaan. Tarkastakaa pyöränruuvien kiristysmomentti momenttiavaimella.
Lukittava pyöränruuvi*
5.
Asettakaa muovihatut takaisin pyöränruuveille.
HUOM
484
•
Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen
välttääksenne soran, lian yms. aiheuttamat venttiilivauriot.
•
Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat
ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea irrottaa.
Vaahtopalassa kuormalattian alla on paikka lukittavien pyöränruuvien hylsylle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pyöränvaihdon yhteydessä (s. 481)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
PYÖRÄT JA RENKAAT
Varapyörä*
Talvipyörät
Kuviosyvyys
Varapyörää voidaan käyttää korvaamaan puhjennut varsinainen pyörä.
Talvipyörät on sovitettu talvikeleille.
Jäinen, lumisohjoinen tienpinta ja pakkanen asettavat renkaille huomattavasti kesäkeliä suuremmat vaatimukset. Sen vuoksi Volvo suosittelee,
ettei käytetä talvirenkaita, joiden kuviosyvyys on
alle 4 mm.
Volvo suosittelee tietyn kokoisia talvirenkaita.
Rengaskoko riippuu moottoriversiosta. Ajettaessa
talvirenkailla pitää oikean tyyppisiä renkaita käyttää kaikissa neljässä pyörässä.
HUOM
Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään saadaksenne ohjeita siitä, mikä vanne ja rengastyyppi
sopivat parhaiten.
Vihje vaihdettaessa talvirenkaisiin
Varapyörää säilytetään pussissa ja se on kiinnitettävä kahdella hihnalla tavaratilan lattiaan ajon
ajaksi. Kolmannen istuinrivin selkänojien on oltava
tällöin käännettyinä alas.
Hihnat on vedettävä ristiin pyörän yli ja kiinnitettävä auton neljään kuormankiinnityssilmukkaan.
Tarkastakaa säännöllisesti myös varapyörän rengaspaine.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pyöränvaihdon yhteydessä (s. 481)
Kun vaihdatte kesä- tai talvipyöriin, merkitkää
millä puolella ne ovat olleet, esim. V vasemmalla
ja O oikealla.
Lumiketjut
Volvo ei suosittele lumiketjujen käyttöä, jos rengaskoko on suurempi kuin 19 tuumaa.
Asennusohje toimitetaan Volvon alkuperäisten
lumiketjujen mukana.
Lumiketjuja saa käyttää vain etupyörissä (koskee
myös nelivetoisia autoja). Älkää koskaan ajako
lumiketjuilla lujempaa kuin 50 km/h (30 mph).
Välttäkää lumettomalla tiellä ajoa, sillä se kuluttaa
voimakkaasti sekä lumiketjuja ja renkaita.
Nastarenkaat
VAROITUS
Nastoitetut talvirenkaat tarvitsevat
500–1000 km:n pehmeän ja rauhallisen totutusajon, jotta nastat asettuisivat oikein paikoilleen
renkaissa. Näin renkaat ja varsinkin nastat kestävät kauemmin.
Käyttäkää Volvon alkuperäisiä lumiketjuja tai
vastaavia, jotka on sovitettu oikein automallin,
rengas- ja vannekokojen mukaan. Vain yksipuoliset lumiketjut ovat sallittuja.
Jos lumiketjuista on epävarmuutta, Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun. Väärä lumiketju
voi vaurioittaa autoa pahoin ja johtaa onnettomuuteen.
HUOM
Nastarenkaiden käyttöä koskevat lakimääräykset vaihtelevat maittain.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pyöränvaihdon yhteydessä (s. 481)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 485
PYÖRÄT JA RENKAAT
Työkalut kuormatilassa
Varoituskolmio
Auton kuormatilassa on työkaluja, joita voidaan
käyttää esim. hinaamisen tai pyöränvaihdon
yhteydessä.
Käyttäkää varoituskolmiota varoittamaan muita
tienkäyttäjiä, jos auto jää seisomaan liikenteessä.
Aktivoikaa varoitusvilkut.
Säilytyspaikka
Varoituskolmio on sijoitettu takaluukun sisäpuolella olevaan tilaan.
Varoituskolmion asettaminen
Avatkaa luukku kääntämällä väännintä 90
astetta ja vetäkää sen jälkeen kansi pois yläja alareunan kiinnikkeistään.
Painakaa varoituskolmiota paikallaan pitävää
salpalukkoa kevyesti oikealle ja ottakaa
kotelo esiin.
Ottakaa varoituskolmio kotelosta, kääntäkää
se auki ja asettakaa päätykappaleet.
Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat vaihdella
automallista riippuen.
Vaahtopalassa kuormatilan lattian alla on auton
hinaussilmukka, renkaanpaikkaussarja, työkalu
pyöränruuvien muovihattujen poistamiseen, nosturi* ja pyöränruuviavain*. Täällä on paikka myös
lukittavien pyöränruuvien hylsylle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
486
Pyöränvaihdon yhteydessä (s. 481)
Nosturi* (s. 487)
Varoituskolmio (s. 486)
Ensiapulaukku (s. 487)
Kääntäkää varoituskolmion tukijalat auki.
Noudattakaa varoituskolmion käytöstä voimassa
olevia määräyksiä. Sijoittakaa varoituskolmio liikennetilanteen mukaan sopivaan paikkaan.
Varmistakaa käytön jälkeen, että varoituskolmio ja
sen kotelo ovat kunnolla paikallaan säilytystilassaan ja että kansi on kunnolla kiinni.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Työkalut kuormatilassa (s. 486)
Varoitusvilkut (s. 141)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta.
PYÖRÄT JA RENKAAT
Nosturi*
Käyttäkää nosturia auton nostamiseen, esim.
pyöränvaihdon yhteydessä.
Käyttäkää alkuperäistä nosturia vain varapyörän
vaihtamiseen tai vaihdettaessa kesä- ja talvipyöriä. Tunkin ruuvin pitää aina olla hyvin voideltu.
TÄRKEÄÄ
Työkaluja ja tunkkia* säilytetään niille tarkoitetussa paikassa auton tavara-/kuormatilassa,
kun niitä ei käytetä.
Tunkki kierretään kokoon oikeaan asentoon, jotta
se mahtuu paikalleen.
Koskee tasonsäädöllä varustettuja autoja*
Jos auto on varustettu ilmajousituksella, tämä
pitää sulkea ennen kuin autoa nostetaan nosturilla.
Sulkekaa toiminto keskinäytön kautta:
1.
Ensiapulaukku
Ensiapulaukku sisältää ensiapuvarusteet.
Ensiapulaukku on sijoitettu oikealle puolelle kuormatilaan.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
3.
Valitkaa Jousituksen ja tasonsäädön
deaktivointi.
Jousitus .
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Työkalut kuormatilassa (s. 486)
Auton nostaminen (s. 499)
HUOM
Auton varsinainen nosturi on tarkoitettu käytettäväksi vain yksittäistapauksissa ja lyhyen
aikaa, kuten vaihdettaessa pyörä rengasrikon
yhteydessä. Autoa saa nostaa vain kyseiseen
malliin kuuluvalla nosturilla. Jos autoa on nostettava useammin tai pidemmäksi ajaksi kuin
pelkkää pyörän vaihtoa varten, suosittelemme
hallinosturin käyttöä. Tällaisissa tapauksissa
on noudatettava laitteiston mukana toimitettavia käyttöohjeita.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Työkalut kuormatilassa (s. 486)
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 487
PYÖRÄT JA RENKAAT
Vanteen kokomerkintä
Renkaiden kokomerkintä
Nopeusluokka
Pyörä- ja vannekoot merkitään alla olevan taulukon esimerkin mukaan.
Renkaiden koon, kuormitusindeksin ja nopeusluokan merkinnät.
Kaikissa vanteissa on kokomerkintä, esimerkiksi:
8Jx18x42,5.
Auto on kokonaishyväksytty tietyillä vanteiden ja
renkaiden yhdistelmillä.
Jokainen rengas kestää tietyn enimmäisnopeuden. Renkaiden nopeusluokan, SS (Speed
Symbol), pitää vastata vähintään auton huippunopeutta. Seuraavassa taulukossa ilmoitetaan, mikä
suurin sallittu nopeus koskee ko. nopeusluokkaa
(SS). Ainoa poikkeus näistä määräyksistä ovat
talvirenkaat25, joissa saadaan käyttää alempaa
nopeusluokkaa. Jos sellainen rengas valitaan, ei
autolla saa ajaa lujempaa kuin mille rengas on
luokiteltu. (Esim. luokan Q renkaalla saa ajaa
enintään 160 km/h (100 mph).) Keli ratkaisee,
kuinka lujaa autolla voidaan ajaa, ei renkaiden
nopeusluokka.
8
Vanteen leveys tuumina
J
Vanteen reunan profiili
18
Vanteen halkaisija tuumina
42,5
Offset mm (etäisyys pyörän keskilinjasta pyörän napaa vasten tulevaan
kosketuspintaan)
Auto on kokonaishyväksytty tietyillä vanteiden ja
renkaiden yhdistelmillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
25
488
Kokomerkintä
Kaikissa renkaissa on kokomerkintä, esimerkiksi:
235/60 R18 103 H.
235
Renkaan leveys (mm)
60
Renkaan kyljen korkeuden ja renkaan
leveyden välinen suhde (%)
R
Vyörengas
18
Vanteen halkaisija tuumina
103
Koodinumerot suurimmalle sallitulle
rengaskuormalle, kuormitusindeksi (LI)
H
Koodimerkintä suurimmalle sallitulle
nopeudelle, nopeusluokka (SS). (Tässä
tapauksessa 210 km/h (130 mph).)
Renkaat (s. 464)
Renkaiden kokomerkintä (s. 488)
Sekä nastoitetut että nastattomat renkaat.
HUOM
Suurin sallittu nopeus on ilmoitettu taulukossa.
Q
160 km/h (100 mph) (käytetään vain talvirenkaissa)
T
190 km/h (118 mph)
Kuormitusindeksi
H
210 km/h (130 mph)
Jokaisella renkaalla on tietty kyky kantaa kuormaa, kuormitusindeksi (LI). Auton massa ratkaisee, mikä kuorituskyky renkailta vaaditaan. Pienin
sallittu kuormitusindeksi ilmoitetaan kuormitusindeksitaulukossa.
V
240 km/h (149 mph)
W
270 km/h (168 mph)
Y
300 km/h (186 mph)
PYÖRÄT JA RENKAAT
VAROITUS
Pienin sallittu kuormitusindeksi (LI) ja nopeusluokka (SS) renkaille ko. moottoriversion suhteen ilmenevät auton rekisteröintitodistuksesta. Jos käytetään kuormitusindeksiltään tai
nopeusluokaltaan liian matalaa rengasta, se
voi ylikuumeta ja vaurioitua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Renkaat (s. 464)
Vanteen kokomerkintä (s. 488)
Hyväksytyt rengaspaineet (s. 555)
489
YLLÄPITO JA HUOLTO
YLLÄPITO JA HUOLTO
Volvon huolto-ohjelma
Autonne pitämiseksi jatkossakin korkealla tasolla
liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee Volvon huolto-ohjelmaa
noudattaa. Se on eriteltynä Huolto- ja takuukirjassa.
Volvo suosittelee, että annatte valtuutetun Volvon
teknisen palvelun tehdä huolto- ja ylläpitotyöt.
Siellä on henkilökunta, huoltokirjallisuus ja erikoistyökalut, jotka takaavat huollolle mahdollisimman korkean laadun.
TÄRKEÄÄ
Jotta Volvon takuu olisi voimassa, tarkastakaa
ja noudattakaa huolto- ja takuukirjaa.
TÄRKEÄÄ
Auton tila
Auton yleistila voidaan näyttää keskinäytössä
yhdessä huollon tilausmahdollisuuden kanssa.
Älkää muuttako ohjausyksikkö millään tavalla.
Sovellus Auton tila käynnistetään keskinäytön sovellusnäkymästä ja siinä on kolme välilehteä:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastointilaitteen huolto (s. 506)
• Viestit - tallennetut tilailmoitukset
• Tila - rengaspaineen ja moottoriöljyn määrän
tarkistus
• Ajanvaraukset - huollon ja korjausten tilaus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tallennettujen ilmoitusten käsittely kuljettajan näytöstä ja keskinäytöstä (s. 107)
Huoltakaa auto säännöllisesti. Noudattakaa
Volvon suosittelemia huoltovälejä.
•
Tarkastakaa rengaspaine rengaspainevalvonnan järjestelmällä (s. 469)
Tarvittaessa huoltoa ja korjausta, vain valtuutettu
korjaamo saa tehdä työn.
•
•
Moottoriöljyn tarkistus ja lisääminen (s. 504)
Huolto ja korjaus
VAROITUS
Älkää tehkö omia korjauksianne tähän autoon.
Sähköjohtimet ja/tai löystyneet komponentit
saa korjata vain valtuutettu korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
492
Latausjohdin ja ohjauslaite
Huollon ja korjauksen varaaminen (s. 493)
YLLÄPITO JA HUOLTO
Huollon ja korjauksen varaaminen3
Huolto-, korjaus- ja varaustietojen käsittely suoraan yhdistetyssä autossanne.
Tiedot käsitellään sovelluksessa Auton tila, joka
avataan keskinäytön sovellusnäkymästä.
Tällä palvelulla saadaan tietyillä markkina-alueilla
miellyttävä tapa varata huolto ja korjaamokäynti
suoraan autosta. Auton tiedot lähetetään jälleenmyyjällenne, joka voi valmistella korjaamokäyntiä.
Jälleenmyyjä palaa asiaan varausehdotuksella.
Tietyillä markkina-alueilla järjestelmä muistuttaa
Teitä varatusta ajasta sen lähestyessä ja navigointijärjestelmä4 voi lisäksi opastaa Teidät korjaamolle, kun on aika. Autossa on saatavilla tiedot
jälleenmyyjästä ja korjaamoon voi ottaa yhteyttä
milloin tahansa.
Ennen kuin palvelua voi käyttää
Volvo ID
• Luokaa Volvo ID, katsokaa osa "Volvo ID".
•
Rekisteröikää Volvo ID autoon, katsokaan
osa "Volvo ID". Jos Volvo ID on jo olemassa,
käyttäkää samaa sähköpostiosoitetta, jota
käytettiin, kun Volvo ID luotiin.
Yhteydenotto-osoitteen vaihtaminen
Jos haluatte vaihtaa käytettävän sähköpostiosoitteen, tämä voidaan tehdä ottamalla yhteyttä
Volvon jälleenmyyjään.
3
4
5
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Koskee järjestelmää Sensus Navigation.*.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Valitkaa Volvon jälleenmyyjä
Valitkaa haluamanne Volvon jälleenmyyjä, jolta
haluatte huolto- ja korjauspalveluja, menemällä
osoitteeseen www.volvocars.com ja navigoikaa
edelleen kohtaan My Volvo.
Varaustiedustelun täyttäminen ja
lähettäminen
Auton moottorin on oltava käynnissä, jotta varaustiedustelu voidaan lähettää.
Edellytys varaukselle autosta
Varaustietojen lähettämiseksi autosta ja vastaanottamiseksi autoon pitää auton olla yhdistettynä,
katsokaa osa "Kytketty auto".
Palvelun käyttäminen
Kun on huollon aika, ja tietyissä tapauksissa
auton tarvitessa korjausta, kuljettajan näytössä ja
ylimpänä keskinäytössä näytetään ilmoitus. Huoltoajankohdan määrittävät kulunut aika, moottorin
käyntitunnit tai viimeisimmästä huollosta lähtien
ajettu matka.
Voitte myös varata korjaamokäynnin myöhemmin
omistajaportaalin My Volvo kautta. Jotta jälleenmyyjänne saa viimeisimmät tiedot autostanne,
voitte lähettää auton tiedot jälleenmyyjälle, katsokaa jäljempänä osaa "Auton tietojen lähettäminen".
Huollon tai korjauksen varaaminen
Täyttäkää varaustiedustelu haluamananne ajankohtana tai kun ilmoitus huolto- tai korjaustarpeesta näytetään kuljettajan näytössä ja ylimpänä
keskinäytössä.
1.
Avatkaa sovellus Auton tila keskinäytön
sovellusnäkymästä.
2.
Painakaa painiketta Ajanvaraukset.
3.
Painakaa painiketta Pyydä ajanvar..
4.
Varmistakaa, että kohtaan täytetään oikea
Volvo ID.
5.
Varmistakaa, että kohtaan täytetään haluttu
Korjaamo.
6.
Valitkaa Haluttu asentaja5.
7.
Valitkaa Haluan odottaa käynnin ajan tai
Haluan jättää auton korjaamoon5.
8.
Jos Haluan jättää auton korjaamoon on
valittu, valitkaa myös Haluan laina-/vuokraauton, jos laina-autoa toivotaan5.
}}
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 493
YLLÄPITO JA HUOLTO
||
9.
Täyttäkää tiedot korjaamolle kenttään Tietoa
korjaamolle, esim. jos haluatte, että korjaamokäynnin yhteydessä tehdään joitakin tiettyjä toimenpiteitä tai jos haluatte välittää korjaamolle jotain muuta olennaista tietoa.
Voitte myös painaa painiketta ja puhua tiedot.
Tiedot kirjoitetaan tuolloin varauskyselynne
tietokenttään.
10. Painakaa painiketta Lähetä
ajanvarauspyyntö.
> Saatte varausehdotuksen autoonne parin
päivän kuluessa6. Saatte samat tiedot
myös sähköpostiinne ja siirtyessänne My
Volvo -sivustolle.
Lähetettyänne varaustiedustelun kuljettajan näytön viesti auton huoltotarpeesta
sammuu joillakin markkina-alueilla.
11. Painakaa painiketta Peruuta pyyntö, jos
muutatte mielenne tiedustelun suhteen.
Varaustiedustelu sisältää auton tietoja, kun se
lähetetään korjaamolle autosta Internet-yhteyden
6
494
Ajanjakso voi vaihdella markkina-alueesta riippuen.
välityksellä. Tiedot helpottavat korjaamon suunnittelutyötä.
Varausehdotuksen hyväksyminen
Auto hakee varausehdotuksen Internet-yhteyden
välityksellä silloin, kun yhteys on käytettävissä.
Kun auto on vastaanottanut varausehdotuksen,
keskinäytössä ylimpänä näytetään ilmoitus.
1.
Painakaa ilmoitusta.
2.
Jos varausehdotus sopii teille, painakaa painiketta Hyväksy. Muussa tapauksessa painakaa jotain painikkeista Lähetä uusi
pyyntö tai Hylkää.
Kun varausehdotus on hyväksytty, vastaus lähetetään korjaamolle Internet-yhteyden välityksellä.
Auton tietojen lähettäminen
Auton moottorin on oltava käynnissä, jotta auton
tiedot voidaan lähettää.
Auton tiedot voidaan lähettää autosta milloin
tahansa, esim. jos varaatte korjaamokäynnin suoraan omistajaportaalin My Volvo kautta ja haluatte
auttaa korjaamoa antamalla paremmat perustiedot.
1.
Avatkaa sovellus Auton tila keskinäytön
sovellusnäkymästä.
2.
Painakaa painiketta Ajanvaraukset.
3.
Painakaa painiketta Lähetä auton data.
> Keskinäytössä ylimpänä näytetään ilmoitus auton tietojen lähettämisestä. Voitte
keskeyttää datasiirron painamalla rastia
aktiviteetti-ilmaisimessa.
Auton tiedot lähetetään internet-yhteytenne kautta.
YLLÄPITO JA HUOLTO
Korjaamotietojen katsominen
1.
Avatkaa sovellus Auton tila keskinäytön
sovellusnäkymästä.
2.
Painakaa painiketta Ajanvaraukset.
3.
Painakaa painiketta Korjaamon tiedot.
> Jälleenmyyjäänne koskevia tietoja sisältävä ponnahdusikkuna avautuu.
4.
Soittakaa halutessanne jälleenmyyjälle tai
painakaa osoitetta tai GPS-koordinaatteja
aloittaaksenne navigoinnin korjaamollenne4.
Varaustiedot ja auton tiedot
Kun valitsette huollon varaamisen tai lähetätte
auton tiedot autostanne, varaustiedot ja auton
tiedot lähetetään Internet-yhteyden välityksellä.
Auton tiedot helpottavat korjaamokäyntinne
suunnittelua.
•
•
•
•
•
•
toimintatila
Etäpäivitykset
nestemäärät
Auton monen eri järjestelmän päivitykset voidaan
tehdä keskinäytöstä käsin auton ollessa kytkettynä.
Mittarilukema
auton tunnistenumero (VIN7)
Sovellus Etäpäivityspalvelu
käynnistetään keskinäytön
sovellusnäkymästä ja siinä voidaan:
auton ohjelmistoversio
auton diagnoositiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Volvo ID (s. 22)
Kytketty auto (s. 445)
Auton tila (s. 492)
•
hakea järjestelmäohjelmiston päivityksiä ja
päivittää se
•
päivittää Sensus Navigation -järjestelmän
karttadata
•
ladata, päivittää ja poistaa sovelluksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Järjestelmäpäivitykset (s. 496)
Sovellusten lataaminen, päivittäminen ja
asennuksen poistaminen (s. 451)
Auton tiedot koostuvat seuraavien osa-alueiden
tiedoista:
•
•
4
7
huoltotarve
viimeisimmästä huollosta kulunut aika
Koskee järjestelmää Sensus Navigation.*.
Vehicle Identification Number.
* Valinnais-/lisävaruste, katso lisätietoa Johdanto-kappaleesta. 495
YLLÄPITO JA HUOLTO
Järjestelmäpäivitykset
Järjestelmäpäivitykset koskevat auton osia, joilla
on tekemistä yhdistetyn auton ja infotainment-järjestelmän kanssa. Jos järjestelmäohjelmistojen
päivityksiä on saatavissa, voidaan päivitykset
tehdä kaikki yhdellä kertaa tai yksi kerrallaan.
Järjestelmäpäivityksiä käsitellään sovelluksen
Etäpäivityspalvelu kautta
keskinäytön sovellusnäkymässä. Painikkeen painallus
käynnistää lataussovelluksen
kotinäkymän alimmassa osanäkymässä. Jos mitään hakua käytettävissä olevista
päivityksistä ei ole tehty infotainment-järjestelmän
edellisen käynnistyksen jälkeen, tehdään haku.
Hakua ei tehdä, jos ohjelmiston asennus on
käynnissä. Kuvake lataussovelluksen painikkeessa Järjestelmän päivitykset näyttää,
kuinka monta päivitystä on käytettävissä. Painikkeen painallus näyttää luettelon päivityksistä,
jotka voidaan asentaa autoon. Lisätietoja
aiheesta, vastauksia toimintaa koskeviin tavallisimpiin kysymyksiin ja tiettyjen järjestelmäpäivitysten latausmahdollisuus on osoitteessa
support.volvocars.com.
Jotta järjestelmäpäivityksiä voidaan tehdä, pitää
auton olla kytkettynä.
496
Haku taustalla ohjelmistopäivitysten jälkeen
on aktivoituna, kun auto toimitetaan tehtaalta.
HUOM
Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin, jotka siirtävät dataa, esim. nettiradioon.
Jos vaikutus muihin palveluihin koetaan häiritsevänä, lataaminen voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti voi olla hyvä sulkea tai keskeyttää
muut palvelut.
HUOM
Päivitys voi keskeytyä, jos sytytysvirta katkaistaan ja autosta poistutaan.
P&au