Volvo XC90 Twin Engine 2020 Early Käyttöopas

Volvo XC90 Twin Engine 2020 Early Käyttöopas
XC90
TWIN ENGINE
KÄYT T Ö O P AS
VÄLKOMMEN!
Toivomme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta.
Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta ajatellen.
Volvo pyrkii valmistamaan yksiä maailman turvallisimmista henkilöautoista. Volvonne on myös suunniteltu täyttämään voimassa olevat
turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
Sopeutuaksenne Volvoonne paremmin suosittelemme, että luette
tässä käyttöoppaassa annetut ohjeet ja ylläpitotiedot. Käyttöopas on
saatavana myös mobiilisovelluksena (Volvo-käyttöopas) ja Volvo
Cars -tukisivustolla (support.volvocars.com).
Kehotamme myös kaikkia käyttämään aina turvavyötä tässä ja
muissa autoissa. Ajaminen on kiellettyä myös alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena tai ajokyvyn ollessa jostain syystä heikentynyt.
SISÄLTÖ
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
2
VOLVO-AUTONNE
TURVALLISUUS
Omistajainformaatio
18
Volvo ID
28
Turvallisuus
44
Käyttöopas keskinäytössä
19
Volvo ID -tunnuksen luominen ja
rekisteröinti
28
Turvallisuus raskauden yhteydessä
45
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa
30
Whiplash Protection System
45
Turvavyöt
47
Turvavyön kiinnittäminen ja irrottaminen
47
Turvavyönkiristin
49
Sähköisen turvavyönkiristimen
palauttaminen
50
Liikkuminen keskinäytön käyttöoppaassa
20
Omistajan käsikirja liikkuvissa
yksiköissä
22
IntelliSafe – kuljettajan tukea ja
turvallisuutta
33
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto
23
23
Sensus – yhteyden muodostaminen ja viihde
34
Käyttöoppaan lukeminen
Käyttöopas ja ympäristö
25
Ohjelmistopäivitykset
37
Datan tallennus
37
Palveluita koskevat ehdot
38
Asiakkaiden yksityisyyden suoja
38
Tärkeää tietoa tarvikkeista ja lisävarusteista
39
Lisävarusteiden asennus
39
Varusteiden kytkeminen auton
diagnoosiliittimeen
40
Auton valmistenumeron näyttäminen
41
Kuljettajan huomion herpaantuminen
41
Ovi- ja vyömuistutin
51
Turvatyynyt
52
Kuljettajan turvatyynyt
53
Etumatkustajan turvatyyny
54
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi ja deaktivointi
55
Sivuturvatyynyt
57
Turvaverhot
58
Turvallisuustila
59
Auton käynnistäminen ja siirtäminen turvallisuustilan jälkeen
60
Lapsiturvallisuus
61
Lastenistuin
61
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat
62
Lastenistuinten alakiinnityskohdat
63
Lastenistuinten i-Size/ISOFIXkiinnityskohdat
64
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Lastenistuimen sijoittaminen
64
Lastenistuimen asentaminen
65
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten käytettäessä auton
turvavyötä
68
Taulukko i-Size-lastenistuimen
sijoittamista varten
75
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen
sijoittamista varten
77
Integroitu lastenistuin*
84
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn nostaminen ylös
85
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn laskeminen alas
85
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet vasemmalta ohjattavassa autossa
88
Kuljettajan näytöstä tallennettujen
ilmoitusten käsitteleminen
116
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet oikealta ohjattavassa autossa
89
Keskinäytön kuvaus
118
Kuljettajan näyttö
92
Kuljettajan näytön asetukset
94
Polttoainemittari
95
Hybridimittari
95
Hybridiakun mittari
96
Keskinäytön käyttäminen
121
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi
124
Navigointi keskinäytön näkymissä
124
Osanäkymien käsittely keskinäytössä
128
Toimintonäkymä keskinäytössä
131
133
Ajotietokone
97
Sovellusten ja painikkeiden siirtäminen keskinäytössä
Ajodatan esittäminen kuljettajan
näytössä
99
Symbolit keskinäytön tilakentässä
133
Keskinäytön näppäimistö
135
Näppäimistön kielen vaihtaminen
keskinäytössä
139
Merkkien, kirjainten ja sanojen kirjoittaminen käsin keskinäytössä
139
Keskinäytön ulkonäön muuttaminen
141
141
Välimatkamittarin nollaus
100
Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä
100
Ajotilaston asetukset
101
Päivämäärä ja kellonaika
101
Ulkolämpötilamittari
102
Merkkivalot kuljettajan näytössä
103
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä
105
Äänentoistojärjestelmän äänen
sulkeminen ja muuttaminen keskinäytössä
Kuljettajan näytön lisenssisopimus
106
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
142
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä
113
Järjestelmän kielen muuttaminen
142
Kuljettajan näytön sovellusvalikon
käyttäminen
114
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä
142
Ilmoitus kuljettajan näytössä
115
143
Kuljettajan näytön ilmoitusten
käsitteleminen
116
Kontekstuaalisten asetusten avaaminen keskinäytössä
Käyttäjädatan nollaus omistajanvaihdoksen yhteydessä
144
3
VALAISTUS
144
Valokatkaisimet
162
Ikkunat, lasit ja peilit
178
Taulukko keskinäytön asetuksista
145
163
146
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen
puristumissuoja
178
Kuljettajaprofiilit
Valaistustoimintojen säätäminen
keskinäytössä
Kuljettajaprofiilin valitseminen
147
Seisonta-/positiovalot
164
179
Huomiovalot
164
Puristumissuojan palauttamismenettely
Lähivalot
165
Kaukovalojen käyttäminen
166
Automaattiset kaukovalot
166
Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen
147
Kuljettajaprofiilin suojaaminen
148
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin.
148
Asetusten nollaus kuljettajaprofiileissa
150
Vilkkujen käyttö
168
Keskinäytön ilmoitukset
150
Aktiiviset kaarrevalot*
Ilmoitusten käsittely keskinäytössä
Ikkunannostimet
179
Ikkunannostimien käyttö
180
Aurinkoverhon käyttö*
181
Taustapeilit
182
169
Taustapeilien himmennyksen säätäminen
182
151
Takasumuvalo
169
Ulkotaustapeilien kääntäminen
Keskinäytöstä tallennettujen
ilmoitusten käsitteleminen
183
151
Jarruvalot
170
Panoraamakatto*
185
Head-up-näyttö*
152
Hätäjarruvalot
170
Panoraamakaton käyttö*
186
Head-up-näytön* aktivointi ja
deaktivointi
154
Varoitusvilkut
171
Saattovalojen käyttäminen
189
171
Panoraamakaton* aurinkoverhon
automaattinen sulkeminen
Head-up-näytön* asetukset
154
Turvavalaistus
Puheohjaus
4
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Asetusten nollaus keskinäytössä
155
Puheohjauksen käyttö
156
Puhelimen puheohjaus
158
Radion ja median puheohjaus
159
Puheääniohjauksen asetukset
159
172
Pyyhinsulat ja huuhteluneste
189
Sisävalaistus
172
Tuulilasinpyyhkimien käyttö
190
Sisävalaistuksen säätäminen
174
Sadetunnistimen käyttäminen
191
Sadetunnistimen muistitoiminnon
käyttäminen
192
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen
192
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen käyttö
193
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa
194
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
ILMASTO
Manuaalinen etuistuin
198
Ohjauslukko
216
Lämmitys ja ilmanvaihto
220
Sähkökäyttöinen* etuistuin
199
Ohjauspyörän säätö
216
Ilmastointivyöhykkeet
220
220
221
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
199
Ilmastoinnin tunnistimet
Istuimen, taustapeilien ja headup-näytön* asentojen tallentaminen
200
Koettu lämpötila
Istuimen, taustapeilien ja headup-näytön* tallennettujen asentojen käyttäminen
201
Etuistuimen hieronnan* asetukset
202
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
Ilmastoinnin puheohjaus
221
Ilmanlaatu
222
Clean Zone*
223
Clean Zone Interior Package*
223
203
Interior Air Quality System*
224
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen
204
Ilmanlaatutunnistimen* aktivointi
ja deaktivointi
224
Etuistuimen sivutuen* säätö
205
Matkustamon suodatin
225
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö
205
Ilmanjako
225
Matkustajan istuimen säätäminen
kuljettajan istuimelta*
207
Ilmanjaon muuttaminen
226
Toisen istuinrivin selkänojien
kääntäminen
208
Tuuletussuuttimien avaaminen,
sulkeminen ja suuntaus
226
Toisen istuinrivin niskasuojien säätö
210
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista
227
Toisen istuinrivin istuimen säätö
pitkittäissuunnassa*
211
Ilmastoinnin säätimet
230
232
Toisen istuinrivin selkänojan kallistuksen säätö
213
Sähkölämmitteisen etuistuimen*
aktivointi ja deaktivointi
233
Nouseminen kolmannelle istuinriville ja poistuminen sieltä*
214
Etuistuimen sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi ja deaktivointi
Kolmannen istuinrivin selkänojien
kääntäminen*
214
Sähkölämmitteisen takaistuimen*
aktivointi ja deaktivointi
233
Ohjauspyörän säätimet ja äänitorvi
215
Etuistuimen tuuletuksen* aktivointi ja deaktivointi
234
5
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
6
Sähkölämmitteisen ohjauspyörän*
aktivointi ja deaktivointi
235
Ilmastoinnin aktivointi ja deaktivointi
245
Lukitusilmaisin
260
Ohjauspyörän sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi ja deaktivointi
236
Kolmannen istuinrivin ilmastoinnin* aktivointi ja deaktivointi
246
Lukitsemisosoituksen asetus
261
Pysäköinti-ilmasto
246
Automaattisesti säädetyn ilmastoinnin aktivointi
236
Esi-ilmastointi
247
Ilman uudelleenkierrätyksen aktivointi ja deaktivointi
237
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen
ja sammuttaminen
Ilman uudelleenkierrätyksen aikaasetuksen aktivointi ja deaktivointi
237
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi ja deaktivointi
238
Sähkölämmitteisen tuulilasin*
aktivointi ja deaktivointi
239
Etäavaimella
261
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen etäavaimella
263
247
Etäohjatun lukituksen avaamisen
asetukset
265
Esi-ilmastoinnin ajan asettaminen
249
249
Takaluukun lukituksen avaaminen
etäavaimella
265
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen
lisääminen ja muokkaaminen
Etäavaimen käyttöetäisyys
266
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen
aktivointi ja deaktivointi
250
Etäavaimen pariston vaihto
266
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen
poistaminen
251
Lisäetäavaimien tilaaminen
270
Red Key – rajoitettu etäavain*
270
Red Key* -asetukset
271
Irrotettava avainliuska
272
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla
273
Tuulilasin sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi ja deaktivointi
240
Ilmastointimukavuus pysäköitäessä
252
Sähkölämmitteisen takalasin ja
ulkotaustapeilien aktivointi ja
deaktivointi
240
Ilmastointimukavuuden käynnistäminen ja sammuttaminen pysäköitäessä
Elektroninen käynnistyksenesto
275
241
Symbolit ja ilmoitukset pysäköintiilmastoa varten
253
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen automaattisen
käynnistyksen aktivointi ja deaktivointi
Lämmitin
255
Etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä
276
Pysäköintilämmitin
Puhaltimen tason säätö etuistuimelle
256
241
Puhaltimen tason säätö takaistuimelle
257
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat*
285
Lisälämmitin
242
258
243
Lisälämmittimen automaattisen
käynnistyksen aktivointi ja deaktivointi
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen*
286
Lämpötilan säätö etuistuimelle
Lämpötilan säätö takaistuimelle
244
Avaimettoman lukituksen avaamisen asetukset*
287
Lämpötilan synkronointi
245
Takaluukun lukituksen avaaminen
avaimettomasti*
287
252
KULJETTAJAN TUKI
Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän
antennien sijainnit
288
Kuljettajan tukijärjestelmä
306
Automaattinen nopeudenrajoitin
320
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen auton sisältä käsin
289
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
306
Automaattisen nopeudenrajoittimen aktivointi tai deaktivointi
321
Takaluukun lukituksen avaaminen
auton sisäpuolelta
290
Elektroninen vakautuksen säätö
307
322
308
Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi
291
Elektroninen vakautusjärjestelmä
sport-tilassa
Automaattisen nopeudenrajoittimen toleranssin muuttaminen
Automaattinen lukitseminen ajettaessa
292
309
Automaattisen nopeudenrajoittimen rajoitukset
323
Elektronisen vakautusjärjestelmän
sport-tilan aktivointi tai deaktivointi
Vakionopeudensäädin
323
Sähkökäyttöisen takaluukun*
avaaminen ja sulkeminen
292
Elektronisen vakautuksenhallinnan
symbolit ja ilmoitukset
310
Valitkaa ja aktivoikaa nopeudensäädin
325
Vakautusjärjestelmä
311
Nopeudensäätimen deaktivointi
326
Connected Safety
311
Nopeudensäätimen valmiustila
326
Connected Safety-toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen
käytöstä
312
Connected Safety -toiminnon
rajoitukset
Sähkötoimisen takaluukun* enimmäisavautuman ohjelmointi
295
Takaluukun avaaminen ja sulkeminen jalan liikkeellä*
296
Yksityinen lukitus
298
Erillislukituksen aktivointi ja aktivoinnin poisto
298
Hälytys*
300
Hälyttimen aktivointi ja deaktivointi*
Mukautuva vakionopeudensäädin*
327
Mukautuvan nopeudensäätimen
säätimet ja näyttönäkymä*
328
313
Valitkaa ja aktivoikaa mukautuva
nopeudensäädin*
329
Etäisyysvaroitus*
314
331
301
Etäisyysvaroituksen aktivointi tai
deaktivointi
315
Mukautuvan nopeudensäätimen*
deaktivointi
331
Rajoitettu hälytystaso*
302
Etäisyysvaroittimen rajoitukset
316
Mukautuvan nopeudensäätimen
valmiustila*
Salpalukitustila*
303
Nopeudenrajoitin
316
Mukautuvan nopeudensäätimen
rajoitukset*
333
Salpalukitustilan* deaktivointi tilapäisesti
303
Nopeudenrajoittimen valinta ja
aktivointi
318
334
Nopeudenrajoittimen deaktivointi
318
Vaihtaminen nopeudensäätimen ja
mukautuvan nopeudensäätimen*
välillä keskinäytössä
Tilapäinen nopeudenrajoittimen
deaktivointi
319
Mukautuvan nopeudensäätimen*
symbolit ja ilmoitukset
335
Nopeudenrajoittimen rajoitukset
320
Pilot Assist*
337
7
8
Tutkayksikkö
355
Tutkayksikön tyyppihyväksyntä
357
Kamerayksikkö
365
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
366
Kamera- ja tutkayksikön kunnossapitosuosituksia
370
City Safety™
371
City Safety -osatoiminnot
372
345
Varoetäisyyden asettaminen City
Safety -toimintoa varten
374
Varoitus kuljettajan tuelta törmäyksen uhatessa
346
Esteen havaitseminen City Safety
-toiminnolla
375
Liikennemerkki-informaatio*
395
Kohteen vaihto kuljettajan tukijärjestelmissä
347
City Safety risteävässä liikenteessä
378
Liikennemerkki-informaation* aktivointi tai deaktivointi
396
378
Kuljettajan tuen tallennetun
nopeuden säätäminen
348
City Safety -toiminnon rajoitukset
risteävässä liikenteessä
Liikennemerkki-informaation*
näyttönäkymä
396
City Safety ohjausapu väistöliikkeessä
379
Aikaetäisyyden asettaminen edellä
ajavaan ajoneuvoon
349
Liikennemerkki-informaatio ja
Sensus Navigation*
399
380
Automaattinen jarrutus kuljettajan
tukijärjestelmissä
350
Automaattinen jarrutus väistöliikkeen ollessa estettynä City Safetytoiminnolla.
399
380
Ajotilat kuljettajan tukea varten
351
City Safety jarruttaa vastaantulevien ajoneuvojen takia
Liikennemerkki-informaation*
antama varoitus nopeusrajoituksesta ja nopeuskamerasta
352
City Safety -toiminnon rajoitukset
381
Kaarreajoavun aktivointi tai deaktivointi*
353
City Safety -toiminnon ilmoitukset.
384
Liikennemerkki-informaation*
antamien varoitusten aktivointi tai
deaktivointi
400
Kaarreajoapu*
Rear Collision Warning*
385
Liikennemerkki-informaation*
rajoitukset
401
Rajoitukset koskien kaarreajoapua*
353
Driver Alert Control
402
354
Rear Collision Warning* -toiminnon rajoitukset
385
Ohitusavustin
Ohitusavustimen käyttäminen
354
BLIS*
386
Pilot Assist* -toiminnon säätimet
ja näyttönäkymä
339
Pilot Assist* -toiminnon valinta ja
aktivointi
340
Pilot Assist* -toiminnon deaktivointi
341
Pilot Assist* -toiminnon valmiustila
342
Tilapäinen Pilot Assist* -ohjausavun poiskytkentä
343
Pilot Assist* -toiminnon rajoitukset
343
Symbolit ja ilmoitukset
Pilot Assist*-toimintoa varten
BLIS-toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä
387
BLIS -toiminnon rajoitukset
388
BLIS -toiminnon ilmoitukset.
389
Cross Traffic Alert*
390
Cross Traffic Alert* -toiminnon
aktivointi tai deaktivointi
391
Cross Traffic Alert* -toiminnon
rajoitukset
392
Cross Traffic Alert* -toiminnon
ilmoitukset
394
HYBRIDITIETOA
Driver Alert Control-toiminnon
ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä
403
Pysäköintitutka eteenpäin, taaksepäin ja sivuille*
418
Levähdyspaikkaopastuksen valitseminen Driver Alert Control varoituksen yhteydessä
404
Pysäköintitutkan aktivointi tai
deaktivointi*
419
Driver Alert Control -toiminnon
rajoitukset
404
Pysäköintitutkan symbolit ja ilmoitukset
Kaista-avustaja
404
Pysäköintiapukamera*
422
423
Pysäköintitutkan rajoitukset
420
421
Yleistä toiminnosta Twin Engine
442
Hybridiakun lataus
443
Latausvirta
444
Latausjohdin
445
Latausjohtimen vikavirtasuoja
447
Latausjohtimen lämpötilan valvonta
448
Latausliitännän luukun avaaminen
ja sulkeminen
449
Hybridiakun latauksen aloittaminen
449
Kaista-avustajan aktivointi tai
deaktivointi
406
Pysäköintiapukameroiden sijainti
ja kuvausalue*
Kaista-avustajan avustusvaihtoehtojen valinta
407
Pysäköintiapukameran apuviivat*
425
Lataustila auton latausliitännässä
452
Pysäköintiavun tunnistinkentät
427
Lataustila latausjohtimen ohjauslaitteessa
453
Kaista-avustajan rajoitukset
407
Pysäköintiapukameran aktivointi
428
Symbolit ja ilmoitukset Kaistaavustaja -toimintoa varten
408
Pysäköintiapukameran symbolit ja
ilmoitukset
430
Kaista-avustajan näyttönäkymä
410
Aktiivinen pysäköintitutka*
431
Ohjausapu törmäyksen uhatessa
411
Ohjausavun aktivointi tai deaktivointi törmäyksen uhatessa
412
Pysäköintitavat käytettäessä aktiivista pysäköintitutkaa*
Lataustila auton kuljettajan näytössä
456
Hybridiakun latauksen lopettaminen
458
Twin Engine -mallia koskevat
symbolit ja ilmoitukset kuljettajan
näytössä
460
432
Aktiivisen pysäköintitutkan käyttö*
433
462
Taskupysäköintipaikasta poistuminen aktiivisen pysäköintitutkan*
avulla
436
Hybridiakulla varustetun auton
pitkäaikainen säilytys
Ohjausapu ulosajon uhatessa
412
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
413
Ohjausapu peräänajon uhatessa*
414
Ohjausapu törmäyksen uhatessa toiminnon rajoitukset
415
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
436
Ohjausapu törmäyksen uhatessa ominaisuuden symbolit ja ilmoitukset
416
Aktiivisen pysäköintitutkan* ilmoitukset
439
Pysäköintitutka*
417
9
KÄYNNISTYS JA AJO
Moottorin käynnistäminen
464
Auton moottorin sammuttaminen
466
Automaattinen jarrutus törmäyksen jälkeen
478
Taloudellinen ajo
499
Vaihteisto
478
Auton kantamaan sähkökäytöllä
vaikuttavia tekijöitä
Jännitetilat
501
466
Jännitetilan valitseminen
467
Automaattivaihteisto
479
Hold- ja Charge-toiminnot
502
Automaattivaihteiston vaihdeasennot
480
Valmistelut ennen pitkää ajomatkaa
503
Alkolukko*
468
Alkolukon ohituskytkentä*
468
Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla*
481
Talviajo
503
Ennen alkolukolla varustetun
auton moottorin käynnistämistä*
469
Vaihteenvalitsinsalpa
483
Kahlaus
504
469
Kickdown-toiminto (pakkovaihto)
483
505
Jarrutoiminnot
Polttoainesäiliön luukun avaaminen ja sulkeminen
Käyttöjarru
470
Vaihtamisosoitin
484
Polttoaineen lisääminen
506
Jarrutusvoiman vahvistus
471
Neliveto
484
Polttoaineen käsittely
508
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla
472
Käyttöjärjestelmät
484
Bensiini
508
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla
472
Polttomoottorin käynnistäminen ja
485
sammuttaminen Twin Engine -mallissa
Bensiinihiukkassuodatin
509
Jarrujärjestelmän kunnossapito
472
Ajotilat
510
Seisontajarru
486
Moottorin ja vetojärjestelmän ylikuumeneminen
473
Ajotilan vaihtaminen
491
Käynnistysakun ylikuormitus
511
Energianjako hybridikäytössä karttatietojen avulla*
492
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
511
Tasonsäätö* ja vaimennus
493
Vetokoukku*
513
514
515
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi 473
10
Seisontajarrun automaattisen aktivoinnin asetus
475
Pysäköinti mäkeen
475
Tasonsäädön* asetukset
Seisontajarrun vian yhteydessä
496
Vetokoukun* erittelyt
475
Ajaminen hitaalla nopeudella
Automaattinen jarru seistäessä
paikallaan
496
476
497
Automaattisen jarrutuksen aktivointi ja deaktivointi seistäessä
paikallaan
477
Hitaalla nopeudella ajamisen aktivointi ja deaktivointi toimintopainikkeella
Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku*
Alamäkiavustin
498
Liikkeellelähtöapu mäessä
477
Alamäkiavustimen aktivointi ja
deaktivointi toimintopainikkeella
499
Perävaunun vetäminen
517
Perävaunun vakautusjärjestelmä*
518
Perävaunun polttimoiden tarkastus
519
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Vetokoukkuun asennettu polkupyöränpidin*
521
Hinaus
522
Hinaussilmukan asentaminen ja
poistaminen
522
Vetäminen
524
HomeLink®*
HomeLink®*-järjestelmän
524
ohjelmointi
525
HomeLink® -palvelun käyttäminen*
527
HomeLink®*-järjestelmän tyyppihyväksyntä
528
Kompassi*
528
Kompassin aktivointi ja deaktivointi*
528
Kompassin kalibrointi*
529
Ääni, media ja internet
532
Videon toistaminen
549
Audioasetukset
532
DivX®-yksikön soittaminen
549
Äänikokemus*
533
Videon asetukset
549
Sovellukset
534
Media Bluetooth® -yhteyden kautta
550
Sovellusten lataaminen
535
536
Laitteen yhdistäminen Bluetooth®yhteyden kautta
550
Sovellusten päivittäminen
Sovellusten poistaminen
536
Media USB-tuloliitännän kautta
550
Laitteen liittäminen USB-tuloliitännän kautta
551
USB-yksiköiden tekniset erittelyt
551
Radio
537
Radion kytkeminen päälle
537
Radion aaltoalueen ja radioaseman
vaihtaminen
538
Yhteensopivat sisältöformaatit
552
553
553
Radioaseman etsiminen
539
Apple® CarPlay®*
Radiokanavien tallentaminen
Radiosuosikit-sovellukseen
540
Apple® CarPlay®* -toiminnon käyttäminen
Radion asetukset
541
Apple®CarPlay®* -toiminnon asetukset
555
RDS-radio
542
555
Digiradio*
543
Vinkkejä sovelluksen Apple®
CarPlay®* käyttöön
FM:n ja digiradion* yhdistäminen
543
Android Auto*
556
Mediasoitin
544
Android Auto -palvelun käyttäminen*
557
Android Auto* -asetukset
558
Median soittaminen
544
Median ohjaaminen ja vaihtaminen
546
Vinkkejä sovelluksen Android Auto*
käyttöön
559
Median hakeminen
547
Gracenote®
Puhelin
559
547
CD-soitin*
548
Puhelimen yhdistäminen autoon
560
Bluetoothin kautta ensimmäistä kertaa
Video
548
11
VOLVO ON CALL
12
Puhelimen yhdistäminen autoon
Bluetoothin kautta automaattisesti
562
Wi-Fi-toiminnon tekniikka ja turvallisuus
574
Puhelimen yhdistäminen autoon
Bluetoothin kautta manuaalisesti
563
Käyttöehdot ja tietojen jakaminen
574
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen
kytkeminen irti
563
Bluetooth-yhteyden avulla liitettyjen puhelimien välillä vaihtaminen
563
Bluetooth-yhdistettyjen yksiköiden
poistaminen
564
Puhelun käsittely
564
Tekstiviestien käsittely
565
Tekstiviestin asetukset
566
Puhelinluettelon käyttäminen
566
Puhelimen asetukset
567
Bluetooth-laitteiden asetukset
568
Internetiin yhdistetty auto*
568
Auton yhdistäminen internetiin
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen avulla
569
Auton yhdistäminen internetiin
puhelimen (Wi-Fi) avulla
570
Auton yhdistäminen internetiin
automodeemin (SIM-kortin) kautta
571
Automodeemin asetukset*
571
Internet-yhteyden jakaminen
autosta Wi-Fi-yhteyspisteen kautta
572
Puuttuva tai huono internet-yhteys
573
Wi-Fi-verkon poistaminen
574
Tietojen jaon aktivointi ja deaktivointi
575
Tietojen jakaminen palveluita varten
576
Kiintolevyn tallennustila
577
Lisenssisopimus audiota ja mediaa
varten
578
Auton latauksen suunnittelu ja
aikataulutus Volvo On Call* -sovelluksella
590
PYÖRÄT JA RENKAAT
Renkaat
592
Renkaanpaikkaussarja
612
KUORMAUS, SÄILYTYS JA
MATKUSTAMO
Renkaiden kokomerkintä
594
Renkaanpaikkaussarjan käyttäminen
613
Matkustamon sisusta
595
Renkaan täyttäminen renkaanpaikkaussarjan kompressorilla
616
Keskikonsoli
621
Sähköliitäntä
622
Vanteen kokomerkintä
620
Renkaiden pyörimissuunta
595
Kulumisvaroittimet renkaissa
596
Sähköliitäntöjen käyttäminen
624
Rengaspaineiden tarkistaminen
596
Käsinekotelon käyttäminen
626
Rengaspaineiden säätäminen
597
Häikäisysuoja
626
598
Tavaratila
627
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä*
598
Kuormaussuosituksia
627
Uuden rengaspaineen tallentaminen valvontajärjestelmään*
600
Kattokuorma ja taakkatelineen
kuormaaminen
628
Rengaspaineiden tilan katsominen
keskinäytöstä*
601
Kassikoukut
629
Kuormankiinnityssilmukat
630
Toimenpiteet alhaisen rengaspaineen varoituksen tapauksessa
602
Näkösuojan* asentaminen ja poistaminen
630
Pyöränvaihdon yhteydessä
603
Näkösuojan käyttäminen*
631
Työkalusarja
603
633
Nosturi*
604
Suojasäleikön* asentaminen ja
poistaminen
Pyöränruuvit
605
634
Pyörien irrotus
605
Suojaverkon asentaminen ja poistaminen*
Pyörän asentaminen
607
Ensiapulaukku*
636
Varapyörä*
609
Varoituskolmio
637
Varapyörän käsittely
610
Talvirenkaat
610
Lumiketjut
611
Suositeltu rengaspaine
13
YLLÄPITO JA HUOLTO
Volvon huolto-ohjelma
640
Varokkeet moottoritilassa
664
Tiedonsiirto auton ja korjaamon
välillä Wi-Fi-yhteyden kautta
640
Varokkeet käsinekotelon alla
671
Varokkeet kuormatilassa
677
Sisustuksen puhdistus
682
Keskinäytön puhdistus
683
Head-up-näytön* puhdistaminen
Download Center
641
Järjestelmäpäivitysten käsittely
Download Centerin kautta
641
Auton tila
643
Huollon ja korjauksen varaaminen
643
Auton tietojen lähettäminen korjaamoon
645
Auton nostaminen
Ilmastointilaitteen huolto
648
Head-up-näyttö vaihdettaessa tuulilasi*
648
Konepellin avaaminen ja sulkeminen
649
Moottoritilan katsaus
650
Moottoriöljy
651
Moottoriöljyn tarkistus ja lisääminen
652
Jäähdytysnesteen lisääminen
653
Polttimon vaihto
Käynnistysakku
14
646
655
656
Hybridiakku
660
Akkujen symbolit
661
Akun kierrätys
661
Varokkeet ja sähkökeskukset
662
Varokkeen vaihto
662
Pienehköjen maalivaurioiden korjaaminen
694
Värikoodit
695
Takalasin pyyhinsulan vaihto
695
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
696
684
Pyyhinsulkien asettaminen huoltoasentoon
697
Kangasverhoilun ja sisäkaton verhoilun puhdistaminen
684
Huuhtelunesteen täyttö
698
Turvavyön puhdistaminen
684
Lattia- ja lisämattojen puhdistaminen
685
Nahkaverhoilun puhdistaminen*
685
Nahkaohjauspyörän puhdistaminen
686
Sisustan muovi-, metalli- ja puuosien puhdistaminen
686
Ulkopuolen puhdistus
687
Kiillotus ja vahaus
687
Käsinpesu
688
Automaattinen autopesu
690
Painepesu
691
Pyyhinsulkien puhdistus
691
Ulkopuolen muovi-, kumi- ja koristeosien puhdistaminen
692
Vanteiden puhdistaminen
693
Ruostesuojaus
693
Auton maalipinta
693
ERITTELYT
AAKKOSELLINEN HAKEMISTO
Tyyppimerkinnät
702
Mitat
705
Massat
707
Vetopainot ja kuulaan kohdistuva
massa
708
Moottorin erittelyt
710
Moottoriöljyn erittelyt
711
Moottoriöljyn epäsuotuisat käyttöolosuhteet
712
Jäähdytysnesteen erittelyt
713
Vaihteistoöljyn erittelyt
713
Jarrunesteen erittelyt
713
Polttoainesäiliö - tilavuus
714
Lämmityksen ja viilennyksen erittelyt
714
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
716
Hyväksytyt pyörä- ja rengaskoot
719
Renkaiden pienin sallittu kuormitusindeksi ja nopeusluokka
720
Hyväksytyt rengaspaineet
721
Aakkosellinen hakemisto
723
15
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
Omistajainformaatio
Mobiilisovellus
Omistajalle tarkoitetut tiedot ovat saatavilla
useina eri tuotemuotoina, sekä digitaalisina
että painettuina. Käyttöopas on saatavana
auton keskinäytössä, mobiilisovelluksena ja
Volvo Cars -tukisivustolla. Käsinekotelossa on
Quick Guide ja käyttöoppaan lisäosa, jossa on
tiedot mm. varokkeista ja erittelyistä. Painettu käyttöopas on saatavana tilauksesta.
Etsikää App Store tai Google
Play -kaupasta "Volvo
Manual" ja ladatkaa sovellus
älypuhelimeenne tai tablettiinne ja valitkaa auto. Sovelluksessa on ohjevideoita sekä
mahdollisuus navigoida visuaalisesti auton ulko- ja sisäkuvien avulla. Sisältöä voidaan etsiä ja eri osiot on järjestetty
siten, että niissä on helppo liikkua.
Volvo Cars -tukisivusto
Auton keskinäyttö1
Vetäkää päänäkymä keskinäytössä alas ja painakaa
Käyttöopas. Tässä on mahdollisuus navigoida visuaalisesti auton ulko- ja sisäkuvien
avulla. Tiedot ovat etsittävissä
ja ne on myös jaettu kategori-
Menkää osoitteeseen
support.volvocars.com ja
valitkaa maa. Sieltä löytyy
käyttöopas sekä verkkoversiona että PDF-muodossa.
Volvo Cars -tukisivustolla on
myös ohjevideoita sekä Volvoanne että auton omistamista koskevia lisätietoja ja ohjeita. Sivusto on käytettävissä
useimmilla markkina-alueilla.
Painetut tiedot
Käsinekotelossa on käyttöoppaan lisäosa1, jossa on tiedot
varokkeista ja erittelyistä sekä
yhteenveto tärkeistä ja käytännöllisistä tiedoista.
oihin.
1
18
Markkina-alueilla, joilla auton keskinäytössä ei ole käyttöopasta, auton mukana toimitetaan sen sijaan painettu täydellinen käyttöopas.
Painetussa muodossa on saatavana myös
Quick Guide, joka auttaa pääsemään alkuun
auton tavallisimmin käytettyjen toimintojen
käytössä.
Valitusta varustelutasosta, markkina-alueesta
jne. riippuen autossa voi olla myös muuta painettua tietoa omistajalle.
Painettu käyttöopas ja sen lisäosa ovat tilattavissa jälkeenpäin. Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään tilausta varten.
TÄRKEÄÄ
Kuljettaja on aina vastuussa auton liikenteen kannalta turvallisesta ajamisesta sekä
voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta. On myös tärkeää, että autoa
hoidetaan ja käsitellään omistajainformaatiossa olevien Volvon suositusten mukaisesti.
Jos keskinäytön tietojen ja painettujen tietojen välillä on eroa, painetut tiedot ovat
aina voimassa.
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
HUOM
Kielen vaihtaminen keskinäytössä voi
aiheuttaa sen, että tietyt omistajan asiakirjojen tiedot eivät täsmää kansallisten tai
paikallisten lakien ja määräysten kanssa.
Älkää vaihtako järjestelmään vaikeasti
ymmärrettävää kieltä, koska tämä voi vaikeuttaa palaamista taaksepäin valikkorakenteessa.
Käyttöopas keskinäytössä
Käyttöopas on saatavana digitaalisessa muodossa auton keskinäytössä2.
Digitaaliseen käyttöoppaaseen pääsee päänäkymästä, josta pääsee joissakin tapauksissa
myös kontekstuaaliseen käyttöoppaaseen.
Käyttöoppaan tietoihin pääsee suoraan käyttöoppaan aloitussivulta tai sen päävalikon
kautta.
HUOM
Digitaalinen käyttöopas ei ole käytettävissä
ajon aikana.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Käyttöopas keskinäytössä (s. 19)
Käyttöopas
Omistajan käsikirja liikkuvissa yksiköissä
(s. 22)
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto (s. 23)
Käyttöoppaan lukeminen (s. 23)
Päänäkymä ja painike käyttöoppaalle.
Käyttöoppaan avaaminen: vetäkää päänäkymä
alas keskinäytössä ja painakaa Käyttöopas.
2 Koskee
useimpia markkina-alueita.
}}
19
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
||
Kontekstuaalinen käyttöopas
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Liikkuminen keskinäytön käyttöoppaassa
(s. 20)
•
Navigointi keskinäytön näkymissä
(s. 124)
•
Sovellusten lataaminen (s. 535)
Liikkuminen keskinäytön
käyttöoppaassa
Digitaaliseen käyttöoppaaseen voidaan siirtyä
auton keskinäytön päänäkymästä. Sisältöä
voidaan etsiä ja eri osiot on järjestetty siten,
että niissä on helppo liikkua.
Päänäkymä, jossa on kontekstuaalisen käyttöoppaan
painike.
Kontekstuaalinen käyttöopas on oikotie käyttöoppaan artikkeliin, jossa kuvaillaan näytössä
näytettävä aktiivinen toiminto. Kun kontekstuaalinen käyttöopas on käytössä, se näytetään
kohdan Käyttöopas oikealla puolella päänäkymässä.
Painamalla kontekstuaalista käyttöopasta kerran voitte siis siirtyä näytössä näkyvään sisältöön liittyvään käyttöoppaan artikkeliin. Jos
painatte esim. Navigoinnin käyttöohje, avataan navigointiin liittyvä artikkeli.
Tämä koskee vain tiettyjä sovelluksia autossa.
Ladatuista kolmansien osapuolten sovelluksista ei esimerkiksi päästä sovelluskohtaisiin
artikkeleihin.
20
Käyttöoppaaseen päästään päänäkymästä.
–
Käyttöoppaan avaaminen: vetäkää päänäkymä alas keskinäytössä ja painakaa
Käyttöopas.
On useita eri vaihtoehtoja tietojen löytämiseksi
käyttöoppaasta. Ne voidaan löytää osittain
käyttöoppaan aloitussivun ja osittain päävalikon kautta.
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
Valikon avaaminen päävalikossa
–
Painakaa
käyttöoppaan ylemmässä
luettelossa.
> Tällöin avautuu valikko, joka sisältää erilaisia valintoja tietojen löytämiseksi:
Aloitussivu
Siirtykää takaisin käyttöoppaan aloitussivulle painamalla
symbolia.
Luokat
Omistajan käsikirjan artikkelit
on strukturoitu pääkategorioihin ja alakategorioihin. Sama
artikkeli voi esiintyä useassa
sopivassa kategoriassa, jotta
se löytyy helpommin.
1.
Quick Guide
Painakaa symbolia siirtyäksenne sivulle, jossa on linkkejä tiettyihin artikkeleihin,
jotka voi olla hyödyllistä lukea
auton tavallisiin toimintoihin
tutustumiseksi. Artikkeleihin
voidaan päästä myös kategorioiden kautta, mutta ne on koottu tänne
nopeampaa pääsyä varten. Painakaa artikkelia
lukeaksenne sen kokonaan.
Ulkopuolen ja sisustan hotspot-kohteet
Auton ulkopuolen ja sisäpuolen katsauksellisia kuvia. Eri
osat on osoitettu hotspotkohteilla, jotka johtavat
eteenpäin auton kyseisiä osia
koskeviin artikkeleihin.
Painakaa painiketta Kategoriat.
> Pääkategoriat esitetään luettelossa.
2. Painakaa yhtä pääkategoriaa ( ).
> Luettelo alakategorioineen ( ) ja artikkeleineen ( ) esitetään.
3. Painakaa artikkelia sen avaamiseksi.
Palatkaa takaisin painamalla taaksepäin osoittavaa nuolta.
2. Painakaa yhtä hotspot-kohdetta.
> Aluetta koskevan artikkelin otsikko näytetään.
3. Painakaa otsikkoa artikkelin avaamiseksi.
Palatkaa takaisin painamalla taaksepäin osoittavaa nuolta.
Suosikit
Siirtykää suosikeiksi tallennettuihin artikkeleihin painamalla tätä symbolia. Painakaa
artikkelia lukeaksenne sen
kokonaan.
Artikkeleiden tallentaminen suosikeiksi tai
poistaminen suosikeista
Tallentakaa artikkeli suosikiksi painamalla
merkkiä
oikeassa yläkulmassa, kun artikkeli
on avoinna. Kun artikkeli on tallennettu suosikiksi, tähti on täytetty: .
Painakaa tähteä ko. artikkelissa tämän poistamiseksi suosikeista.
Video
1.
Painakaa Ulkopuoli- tai Sisusta-painiketta.
> Ulkopuolen tai sisustan kuvia esitetään
ns. sijoitetuilla hotspot-kohteilla. Hotspot vie artikkeleihin auton ko. osasta.
Pyyhkäiskää vaakasuoraan näytön yli
kuvien selaamiseksi.
Siirtykää auton eri toimintoja
kuvaaviin lyhyisiin ohjevideoihin painamalla tätä symbolia.
}}
21
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
||
Tiedotuksia
Painakaa symbolia saadaksenne tietoa siitä, mikä käyttöoppaan versio autossa on
käytettävissä, sekä muuta
hyödyllistä tietoa.
Omistajan käsikirja liikkuvissa
yksiköissä
daan etsiä ja eri osiot on järjestetty siten, että
niissä on helppo liikkua.
Käyttöopas on olemassa mobiilisovelluksena3
ja se on saatavissa sekä App Store- että
Google Play -myymälästä. Sovellus sopii sekä
älypuhelimiin että tabletteihin.
Päävalikon hakutoiminnon
käyttäminen
1.
Painakaa
käyttöoppaan päävalikossa.
Näppäimistö tulee näkyviin näytön alaosassa.
2. Syöttäkää hakusana, esim. "turvavyö".
> Ehdotuksia artikkeleista ja kategorioista
esitetään kirjainten syöttämisen myötä.
3. Siirtykää artikkeliin tai kategoriaan painamalla sitä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Käyttöopas keskinäytössä (s. 19)
Keskinäytön näppäimistö (s. 135)
Käyttöoppaan lukeminen (s. 23)
Käyttöopas voidaan ladata
mobiilisovelluksena App
Store - tai Google Play -myymälässä. QR-koodi tässä vieressä vie suoraan sovellukseen, etsikää muutoin
"Volvon käyttöopasta" App
Store - tai Google Play -myymälästä.
Sovelluksessa on video sekä ulkopuolen että
sisustan kuvia, joissa auton eri osia on osoitettu ns. hotspot-kohteilla, jotka johtavat edelleen artikkeleihin ko. alueesta. Sisältöä voi-
3 Tietyt
22
mobiililaitteet.
Mobiilisovellus on saatavissa sekä App Store- että
Google Play -myymälöistä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöoppaan lukeminen (s. 23)
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto
Volvo Cars -yhtiön koti- ja tukisivustolla on
autoa koskevia lisätietoja.
Tuki internetissä
Menkää osoitteeseen support.volvocars.com
käydäksenne sivulla. Tukisivu on käytettävissä
useimmilla markkina-alueilla.
Täällä on tukea sellaiselle, joka koskee esim.
internetiin yhdistettyjä palveluita ja toimintoja,
Volvo On Call*, navigointijärjestelmää* ja
sovelluksia. Video ja portaittaiset ohjeet selittävät eri menettelyjä, esim. kuinka auto yhdistetään internetiin matkapuhelimen kautta.
Ladattava informaatio
Kartat
Jos autossa on Sensus Navigation tukisivustolta on mahdollista ladata karttoja.
Käyttöopas PDF-muodossa
Käyttöopas on saatavana ladattavaksi PDFmuodossa. Valitkaa automalli ja vuosimalli
ladataksenne haluamanne oppaan.
Yhteys
Tukisivulla ovat asiakastuen ja lähimmän
Volvon jälleenmyyjän yhteystiedot.
Kirjautukaa Volvo Cars -yhtiön
kotisivulle
tolle. Siellä on tietoja mm. huolloista, sopimuksista ja takuista. Sivustolla on myös tietoja
autoon sopivista mallikohtaisista lisävarusteista ja ohjelmistoista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo ID (s. 28)
Käyttöoppaan lukeminen
Tutustukaa uuteen autoonne lukemalla käyttöopas jo ennen ensimmäistä ajomatkaa.
Käyttöoppaan lukeminen on tapa tutustua
uusiin toimintoihin, saada neuvoja siitä, kuinka
autoa tulee käsitellä eri tilanteissa ja oppia
hyödyntämään auton kaikkia hienouksia. Huomioikaa käyttöoppaassa olevat turvallisuusohjeet.
Käyttöoppaan tarkoitus on kuvailla kaikki Volvoon saatavina olevat toiminnot ja lisä- ja
valinnaisvarusteet. Sitä ei ole tarkoitettu
takuuksi siitä, että kaikki nämä toiminnot ja
lisävarusteet sisältyvät jokaiseen autoon. Jotkut termit voivat poiketa myynnissä, markkinoinnissa ja mainosmateriaaleissa käytetyistä
termeistä.
Teemme jatkuvasti kehitystyötä parantaaksemme tuotteitamme. Muutokset voivat
aiheuttaa sen, että käyttöoppaan tiedot,
kuvaukset ja kuvat eroavat auton varustelusta.
Pidätämme itsellemme oikeuden muutoksiin
ilman edeltävää ilmoitusta.
Älkää poistako käyttöopasta autosta – ongelmatapauksessa tarvitsette sen sisältämiä tarpeellisia tietoja siitä, mistä ja miten ammattitaitoista apua on saatavissa.
© Volvo Car Corporation
Luokaa henkilökohtainen Volvo ID -tunnus ja
kirjautukaa www.volvocars.com web-sivus-
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
23
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
||
Valinnais-/lisävarusteet
Vakiovarusteiden lisäksi käyttöohjekirjassa
selostetaan myös valinnaisvarusteita (tehtaalla
asennettuja varusteita) ja joitakin lisävarusteita
(jälkiasennettuja varusteita).
HUOM
Omaisuusvahinkojen vaara
HUOM-tekstit antavat ohjeita tai vihjeitä,
jotka helpottavat yksityiskohtien ja toimintojen käyttöä.
Kaikki valinnais-/lisävarusteiden julkaisuhetkellä tunnetut tyypit on merkitty asteriskilla:*.
Tarrat
Käyttöoppaassa selostettua varustusta ei ole
kaikissa autoissa - ne on varustettu eri tavoin
sopimaan eri markkina-alueiden tarpeisiin ja
kansallisiin tai paikallisiin lakeihin ja määräyksiin.
Henkilövahinkojen vaara
Autossa on erityyppisiä tarroja, joiden tarkoitus on välittää selkeällä tavalla tärkeää tietoa.
Tarrat sisältävät seuraavien vakavuustasojen
varoituksia/tietoa.
Jos olette epävarma siitä, mikä on vakio- tai
valinnais-/lisävaruste, ottakaa yhteys Volvon
jälleenmyyjään.
Valkoisia ISO-symboleita ja valkoinen teksti/
kuva mustalla tai sinisellä varoitus- ja ilmoituspohjalla. Käytetään ilmaisemaan vaaraa, joka
voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja, jos varoitusta ei huomioida.
Erityiset tekstit
VAROITUS
Varoitusilmoitus ilmestyy, jos aiheutuu
loukkaantumisvaara.
TÄRKEÄÄ
Tärkeää-tekstit ilmestyvät, jos on materiaalivahingon vaara.
24
Mustia ISO-symboleita keltaisella pohjalla, valkoinen teksti/kuva mustalla pohjalla. Käytetään ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja tai menehtymisen,
jos varoitusta ei huomioida.
* Valinnais-/lisävaruste.
OMISTAJAN ASIAKIRJAT
Tiedotuksia
auton ulkonäköä varustelutasosta ja markkinaalueesta riippuen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Käyttöopas keskinäytössä (s. 19)
Omistajan käsikirja liikkuvissa yksiköissä
(s. 22)
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto (s. 23)
Käyttöopas ja ympäristö
Käyttöopas on painettu valvotuista metsistä
tuotetulle paperille.
Forest Stewardship Council (FSC)® -symboli
osoittaa, että käyttöoppaan painettuun versioon käytetty paperimassa on peräisin FSC®sertifioiduista metsistä tai muista tarkastetuista lähteistä.
Valkoiset ISO-symbolit ja valkoinen teksti/
kuva mustalla pohjalla.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät
välttämättä ole tarkkoja kuvia autossa olevista. Tarkoituksena on esittää, miltä ne
suunnilleen näyttävät ja missä ne suunnilleen ovat autossa. Juuri Teidän autoanne
koskeva informaatio on vastaavassa tarrassa autossanne.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa
(s. 30)
Kuvat ja videot
Jotkut käyttöoppaassa käytetyistä kuvista ja
videoista ovat kaaviomaisia ja niiden tarkoitus
on antaa kokonaiskuva tai esimerkki jostain
tietystä toiminnosta. Ne eivät ehkä vastaa
25
VOLVO-AUTONNE
VOLVO-AUTONNE
Volvo ID
Volvo ID on henkilökohtainen tunnus, jonka
avulla voitte käyttää useita palveluja samalla
käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
HUOM
Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella ajan myötä ja riippuvat varustetasosta
sekä markkina-alueesta.
Volvo ID luodaan autossa, osoitteessa
volvocars.com tai Volvo On Call -sovelluksessa1.
Kun Volvo ID on rekisteröity autoon, useita
palveluja on käytettävissä. Samassa autossa
voidaan käyttää useita Volvo ID:itä, ja useita
autoja voidaan myös yhdistää samaan Volvo
ID:hen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Esimerkkejä palveluista:
•
Volvo On Call -sovellus* – valvokaa autoanne puhelimenne avulla. Voitte esimerkiksi tarkistaa polttoainemäärän, näyttää
lähimmän huoltoaseman ja lukita auton
etäältä.
•
Send to Car – lähettäkää osoitteita verkon
karttapalveluista suoraan autoon.
•
Huollon ja korjauksen varaaminen – rekisteröikää korjaamo/jälleenmyyjä osoitteessa volvocars.com ja varatkaa huolto
suoraan autosta.
•
Volvo ID -tunnuksen luominen ja rekisteröinti (s. 28)
•
Huollon ja korjauksen varaaminen
(s. 643)
Volvo ID -tunnuksen luominen ja
rekisteröinti
On mahdollista luoda Volvo ID -tunnus eri
tavoin. Jos Volvo ID -tunnus luodaan osoitteessa volvocars.com tai Volvo On Call sovelluksella2, pitää Volvo ID -tunnus myös
rekisteröidä autoon, jotta erilaisia Volvo ID palveluja on mahdollista käyttää.
Volvo ID -tunnuksen luominen Volvo ID sovelluksen avulla
1. Ladatkaa sovellus Volvo ID kohteesta
Latauskeskus keskinäytön sovellusnäkymässä.
2. Käynnistäkää sovellus ja rekisteröikää henkilökohtainen sähköpostiosoite.
3. Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään
automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnus on nyt luotu ja tunnus
on automaattisesti rekisteröity autoon.
Volvo ID -palveluita voidaan nyt käyttää.
HUOM
Jos jonkin palvelun (esim. Volvo On Call)
käyttäjätunnus/salasana vaihdetaan, se
vaihtuu automaattisesti myös muiden palveluiden osalta.
1
28
Teille, jolla on Volvo On Call*.
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO-AUTONNE
Volvo ID -tunnuksen luominen Volvo Carsin
kotisivulla
1. Valitkaa osoite www.volvocars.com ja kirjautukaa3 oikeassa yläreunassa näkyvällä
kuvakkeella. Valitkaa Volvo ID -tunnuksen
luominen.
6. Ilmoitus lähetetään annettuun sähköpostiosoitteeseen. Vahvistakaa, että osoite on
oikea.
> Nyt Volvo ID on valmis käyttöön.
2. Ilmoittakaa henkilökohtainen sähköpostiosoite.
Jos Volvo ID -tunnus luotiin netin kautta tai
Volvo On Call-sovelluksella, rekisteröikää se
autoon:
3. Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään
automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnus on nyt luotu. Lukekaa
seuraavasta, kuinka ID-tunnus rekisteröidään autoon.
Volvo ID -tunnuksen luominen Volvo On
Call -sovelluksen4 avulla
1. Ladatkaa Volvo On Call -sovelluksen viimeisin versio puhelimeen esim. kohteen
App Store, Windows Phone tai Google
Play kautta.
2. Valitkaa Volvo ID:n luonti.
3. Verkkosivu avautuu Volvo ID:n luomista
varten. Täyttäkää pyydetyt tiedot.
4. Merkitkää ehtojen hyväksyntäruutu.
5. Painakaa painiketta, joka luo teille Volvo
ID:n.
Volvo ID-tunnuksenne rekisteröinti
autoon
1.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Volvo ID (s. 28)
Sovellusten lataaminen (s. 535)
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 641)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 568)
Jos sitä ei ole vielä tehty, ladatkaa sovellus
Volvo ID keskinäytön sovellusnäkymän
kohteesta Latauskeskus.
HUOM
Sovellusten lataamista varten pitää auton
olla yhdistettynä internetiin.
2. Käynnistäkää sovellus ja täyttäkää
Volvo ID -tunnuksenne/sähköpostiosoitteenne.
3. Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään
automaattisesti Volvo ID -tunnukseenne
kytkettyyn sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnuksenne on nyt rekisteröity autoon. Volvo ID -palveluita voidaan nyt käyttää.
2 Koskee vain tiettyjä markkina-alueita.
3 Saatavana tietyillä markkina-alueilla.
4 Autot, joissa on Volvo On Call*.
* Valinnais-/lisävaruste.
29
VOLVO-AUTONNE
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa
Volvo Car Corporation työskentelee jatkuvasti
turvallisempien ja tehokkaampien tuotteiden
Ympäristöstä huolehtiminen on eräs Volvo
Cars -yhtiön ydinarvoista ja se ohjaa kaikkea
toimintaa. Ympäristötyö lähtee auton koko
elinkaaresta ja ottaa huomioon sillä olevan
ympäristövaikutuksen, suunnittelusta romutukseen ja kierrätykseen. Volvo Cars -yhtiön
perusperiaatteena on, että jokaisella käyttöön
otettavalla uudella tuotteella pitää olla pienempi ympäristövaikutus kuin tuotteella, jonka
se korvaa.
Yksi Volvon ympäristötyön tuloksista on
tehokkaampien ja vähemmän saastuttavien
vetojärjestelmien Drive-E kehittäminen. Henki-
30
ja ratkaisujen kehittämiseksi negatiivisen
ympäristövaikutuksen vähentämiseksi.
lökohtainen ympäristö kuuluu myös Volvon
vaalimiin seikkoihin - esimerkiksi ilmastointilaitteen ansiosta ilma Volvon sisällä on puhtaampaa kuin sen ulkopuolella.
Volvonne täyttää tiukat kansainväliset ympäristövaatimukset. Kaikkien Volvon valmistusyksiköiden pitää olla ISO 14001 -sertifioituja,
mikä tukee järjestelmällistä työtä toiminnan
ympäristökysymysten kanssa. Tämä johtaa jatkuviin parannuksiin vähenevän ympäristövaikutuksen suhteen. ISO-sertifikaatin omaaminen tarkoittaa myös, että voimassa olevia
ympäristölakeja ja määräyksiä noudatetaan.
Volvo asettaa lisäksi vaatimuksia sille, että
myös yhteistyökumppanit täyttävät nämä vaatimukset.
Polttoaineenkulutus
Koska suuri osa auton kokonaisympäristövaikutuksesta syntyy sitä käytettäessä, painopiste Volvo Cars -yhtiön ympäristötyössä on
polttoaineenkulutuksen, hiilidioksidipäästöjen
ja ilman muiden epäpuhtauksien vähentämisessä. Volvon autoilla on omissa luokissaan
kilpailukykyinen polttoaineenkulutus. Pienempi
polttoaineenkulutus antaa yleisesti pienemmät
hiilidioksidi-kasvihuonekaasun päästöt.
VOLVO-AUTONNE
Myötävaikuttaminen parempaan
ympäristöön
Energiatehokas ja vähäkulutuksinen auto voi
osaltaan vähentää ympäristövaikutusta ja
lisäksi auton omistajan kustannuksia. Kuljettajana on helppo itse vähentää polttoaineenkulutusta ja siten sekä säästää rahaa että myötävaikuttaa parempaan ympäristöön – tässä
muutamia ohjeita:
•
Suunnitelkaa tehokas keskinopeus. Yli
80 km/h:n (n. 50 mph) ja alle 50 km/h:n
(n. 30 mph) ajonopeudet lisäävät energiankulutusta.
•
Noudattakaa Huolto- ja takuukirjan suosittelemia auton huolto- ja hoitovälejä.
•
Välttäkää joutokäyntiä – sammuttakaa
moottori joutuessanne odottamaan
pidempään. Ottakaa huomioon paikalliset
määräykset.
•
Ajomatkan suunnittelu - monet tarpeettomat pysähtymiset ja epätasainen nopeus
lisäävät polttoaineenkulutusta.
•
Käyttäkää esi-ilmastointia – se voi parantaa hybridiakun kantamaa ja vähentää
energiantarvetta ajon aikana.
Muistakaa käsitellä ympäristölle vaarallisia jätteitä, kuten esim. akkuja ja öljyä ympäristöystävällisellä tavalla. Neuvotelkaa korjaamon
kanssa, jos olette epävarma, kuinka tämän
tyyppinen jäte pitää hävittää – suosittelemme
valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Tehokas pakokaasunpuhdistus
Volvonne on valmistettu konseptin "Puhdas
sisältä ja ulkoa" mukaisesti – konseptin, joka
käsittää puhtaan matkustamoympäristön ja
erittäin tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen.
Useissa tapauksissa pakokaasupäästöt ovat
paljon voimassa olevien normien alapuolella.
Puhdas ilma matkustamossa
Ilmansuodatin estää pölyn ja siitepölyn pääsyn
matkustamoon ilmanoton kautta.
Ilmanlaatujärjestelmä Interior Air Quality System (IAQS)* varmistaa, että sisään tuleva ilma
on puhtaampaa kuin ilma ulkona liikenneympäristössä.
Järjestelmä puhdistaa matkustamon ilman
epäpuhtauksista, kuten hiukkaset, hiilivedyt,
typpioksidit ja maanpinnan otsoni. Jos
ulkoilma on saastunutta, ilmanotto suljetaan ja
ilmaa kierrätetään uudelleen. Tällainen tilanne
voi syntyä esim. vilkkaassa liikenteessä,
jonoissa tai tunneleissa.
IAQS on osa Clean Zone Interior Package
(CZIP) -järjestelmää*, joka käsittää myös toiminnon, joka saa puhaltimen käynnistymään
avattaessa auton lukitus etäavaimella.
Sisusta
Volvon sisustuksessa käytettävä materiaali on
tarkoin valittua ja sen on testattu olevan viihtyisää ja miellyttävää. Jotkin yksityiskohdat on
tehty käsin, esim. ohjauspyörän saumat
ommellaan käsin. Sisätila on tarkistettu, ettei
se eritä voimakasta tuoksua tai aineita, jotka
aiheuttaisivat ongelmia joutuessaan tekemisiin
esim. voimakkaan lämmön tai valon kanssa.
Volvon korjaamot ja ympäristö
Säännöllisellä huollolla luotte edellytykset
autonne pitkälle käyttöiälle ja pienelle polttoaineenkulutukselle. Siten myötävaikutatte myös
puhtaampaan ympäristöön. Kun annatte
Volvon teknisen palvelun hoitaa autonne huollon ja hoidon, siitä tulee Volvon järjestelmän
osa. Volvo asettaa vaatimuksia sille, kuinka
korjaamotilojen pitää olla suunniteltuja, jotta
estetään jätteiden ja päästöjen joutuminen
ympäristöön. Korjaamohenkilöstöllä on tiedot
ja työkalut, joita tarvitaan hyvään ympäristöstä
huolehtimiseen.
Kierrätys
Koska Volvo toimii elinkaarinäkökulman perusteella, on myös tärkeää, että auto kierrätetään
ympäristön kannalta oikealla tavalla. Melkein
koko auto voidaan kierrättää. Auton viimeistä
omistajaa pyydetään ottamaan yhteys jälleenmyyjään sertifioidulle/hyväksytylle kierrätyslaitokselle opastusta varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 716)
•
Taloudellinen ajo (s. 499)
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
31
VOLVO-AUTONNE
||
32
•
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen ja sammuttaminen (s. 247)
•
•
Käyttöopas ja ympäristö (s. 25)
Ilmanlaatu (s. 222)
VOLVO-AUTONNE
IntelliSafe – kuljettajan tukea ja
turvallisuutta
Toiminnot ovat täydentäviä apuvälineitä, ne
eivät selviä kaikista tilanteista kaikissa olosuhteissa.
Kuljettajalla on aina vastuussa auton turvallisesta ajamisesta sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten noudattamisesta.
Seuraavat IntelliSafe-toiminnot auttavat kuljettajaa välttämään onnettomuudet.
IntelliSafe on Volvo Carsin autojen turvallisuuteen liittyvä ajattelutapa. IntelliSafe koostuu useista järjestelmistä5 ja sen tavoitteena
on tehdä ajamisesta turvallisempaa, ehkäistä
vahinkoja ja suojata matkustajia ja muita tielläliikkujia.
VAROITUS
Tukeminen
Seuraavat IntelliSafe-toiminnot auttavat kuljettajaa ajamaan autolla turvallisemmin.
•
•
•
•
•
•
•
Pysäköintiapukamera*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Automaattiset kaukovalot
Tunnelin havaitseminen
Pilot Assist
*Cross Traffic Alert
*Blind Spot Information
Pysäköintitutka*
Aktiivinen pysäköintitutka*
5 Jotkut järjestelmistä
6 All Wheel Drive
HUOM
Liikennemerkki-informaatio*
Lukekaa kutakin järjestelmää käsittelevät
erilliset osat, jotta ymmärrätte toiminnot
täysin ja olette tietoinen tärkeistä varoituksista.
Elektroninen vakautuksen säätö
Roll Stability Control
Nopeudenrajoitin*
Vakionopeudensäädin
Mukautuva nopeudensäädin*
Rear Collision Warning
Driver Alert Control
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Automaattiset kaukovalot (s. 166)
Turvallisuus (s. 44)
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
Neliveto*6
Ennalta ehkäiseminen
• City Safety
• Etäisyysvaroitus*
• Kaista-avustin
• Törmäyksen välttäm. avustin
Suojelu
Seuraavat yhteisvaikutteiset IntelliSafe-toiminnot suojaavat kuljettajaa ja matkustajia tietyissä tilanteissa onnettomuuden tapahtuessa.
•
•
•
Whiplash Protection System
Turvavyönkiristimillä varustetut turvavyöt
Turvatyynyt
on asennettu vakiona, toiset ovat valinnaisvarusteita. Tämä voi vaihdella markkina-alueesta, mallivuodesta ja automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
33
VOLVO-AUTONNE
Sensus – yhteyden
muodostaminen ja viihde
Sensus mahdollistaa erityyppisten sovellusten käytön ja auton tekemisen Wi-Fi-hotspotiksi.
Tämä on Sensus
Sensus tarjoaa älykkään rajapinnan ja yhteyden digitaaliseen maailmaan. Intuitiivinen navigointirakenne mahdollistaa asianmukaisen
tuen, informaation ja ylläpidon saamisen, kun
niitä tarvitaan, kuljettajaa häiritsemättä.
sen mukaan, kuinka kuljettajan tulee priorisoida se.
Sensus käsittää autossa kaikki ratkaisut, joilla
on tekemistä ylläpidon, yhteyden muodostamisen, navigoinnin* sekä kuljettajan ja auton
välisen käyttäjärajapinnan kanssa. Juuri
Sensus mahdollistaa kommunikaation Teidän,
autonne ja ympäröivän maailman välillä.
Informaatiota, kun sitä tarvitaan,
missä sitä tarvitaan
Auton eri näytöt antavat tietoja oikeassa tilanteessa. Informaatiota esitetään eri paikoissa
34
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO-AUTONNE
Erityyppiset tiedot esitetään eri näytöissä riippuen siitä, kuinka tiedot tulee priorisoida.
Head-up-näyttö*
Head-up-näyttö näyttää tietyt tiedot, joihin
kuljettajan täytyy reagoida mahdollisimman
pian. Ne voivat käsitellä esim. liikennevaroituk-
sia, tietoja nopeudesta ja navigoinnista*. Myös
liikennemerkki-informaatio ja tulevat puhelut
näytetään Head-up-näytössä. Sitä käsitellään
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla
ja keskinäytöstä.
Kuljettajan näyttö
Kuljettajan näyttö esittää tietoja mm. nopeudesta ja esim. tulevista puheluista tai tietoja
* Valinnais-/lisävaruste.
}}
35
VOLVO-AUTONNE
||
toistettavasta kappaleesta. Sitä käsitellään
ohjauspyörän kahdella painikesarjalla.
Keskinäyttö
Puheohjausjärjestelmä
Puheohjausjärjestelmää voidaan käyttää ilman, että kuljettajan tarvitsee irrottaa
käsiä ohjauspyörästä. Järjestelmä kykenee ymmärtämään
luonnollista puhetta. Käyttäkää puheohjausta esimerkiksi
kappaleen toistamiseen, puhelimella soittamiseen, lämpötilan nostamiseen tai teksti-ilmoituksen lukemiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Monia auton päätoiminnoista ohjataan keskinäytöstä, kosketusnäytöstä, joka reagoi kosketukseen. Fyysisten painikkeiden ja säätimien
määrä autossa on tämän vuoksi vähäinen.
Näyttöä voidaan käsitellä käsineet kädessä tai
paljain käsin.
•
•
•
•
•
•
Head-up-näyttö* (s. 152)
Kuljettajan näyttö (s. 92)
Keskinäytön kuvaus (s. 118)
Puheohjaus (s. 155)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 568)
Internet-yhteyden jakaminen autosta
Wi-Fi-yhteyspisteen kautta (s. 572)
Täältä ohjataan esim. ilmastointilaitetta, viihdejärjestelmää ja istuimen asentoa*. Keskinäytössä esitettävää informaatiota voi kuljettaja
tai joku muu autossa käsitellä tilaisuuden tullen.
36
* Valinnais-/lisävaruste.
VOLVO-AUTONNE
Ohjelmistopäivitykset
Datan tallennus
Jotta Te Volvon asiakkaana saatte parhaan
mahdollisen kokemuksen autostanne, Volvo
kehittää jatkuvasti auton järjestelmiä ja tarjoamiaan palveluja.
Valtuutetun Volvo-jälleenmyyjän luona voitte
huollon yhteydessä päivittää Volvonne ohjelmiston uusimpaan versioon. Uusimman ohjelmistopäivityksen myötä voitte hyötyä saatavina olevista parannuksista, mukaan lukien
aiempien ohjelmistopäivitysten mukana tulleet
parannukset.
Osana Volvon turvallisuus- ja laatutyötä tietyt
käyttöä, toiminnallisuutta ja vaaratilanteita
koskevat tiedot rekisteröidään.
Tässä autossa on varusteena "Event Data
Recorder" (EDR). Sen pääasiallinen tarkoitus
on rekisteröidä ja tallentaa tietoa liikenneonnettomuuden tai törmäystilanteiden yhteydessä sekä turvatyynyjen lauetessa tai auton
osuessa tiellä olevaan esteeseen. Tietojen
rekisteröinnin tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, miten auton järjestelmät toimivat
tällaisissa tilanteissa. EDR on suunniteltu tallentamaan auton dynamiikkaan ja turvajärjestelmiin liittyvää tietoa lyhyen aikaa, yleensä
enintään 30 sekuntia.
Katsokaa osoitteesta support.volvocars.com
lisätietoja siitä, mitä päivityksiä on tullut, sekä
vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.
HUOM
Toiminta päivityksen jälkeen voi vaihdella
markkina-alueen, mallin, mallivuoden ja
lisävarusteiden mukaan.
Tämän auton EDR on suunniteltu tallentamaan
liikenneonnettomuuksissa tai törmäystilanteissa seuraaviin seikkoihin liittyvää tietoa:
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Miten auton eri järjestelmät toimivat;
Olivatko kuljettajan ja matkustajan turvavyöt kiinnitettyinä/kiristettyinä;
Kuljettajan kaasu- ja jarrupolkimen käyttö;
Sensus – yhteyden muodostaminen ja
viihde (s. 34)
•
•
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 641)
Nämä tiedot voivat auttaa ymmärtämään ne
olosuhteet, joissa liikenneonnettomuuksia
tapahtuu ja vaurioita syntyy. EDR tallentaa tietoa vain vakavissa törmäystilanteissa – normaaleissa ajo-olosuhteissa EDR ei tallenna
mitään tietoa. Järjestelmä ei myöskään tal-
Auton ajonopeus.
lenna tietoa siitä, kuka autoa ajaa, eikä törmäyksen tai vaaratilanteen maantieteellistä
tapahtumapaikkaa. Muut tahot, kuten esimerkiksi poliisiviranomaiset, voivat sitä vastoin
hyödyntää tallennettua tietoa yhdessä liikenneonnettomuudessa rutiininomaisesti kerättävien henkilöiden tunnistustietojen kanssa. Tallennettujen tietojen tulkitsemiseen tarvitaan
erikoisvarustus ja pääsy joko autoon tai
EDR:ään.
EDR:n lisäksi autossa on useita tietokoneita,
joiden tarkoituksena on jatkuvasti valvoa ja
tarkastaa auton toimintoja. Ne voivat tallentaa
tietoa normaaleissa ajo-olosuhteissa, mutta
ennen kaikkea silloin, jos ne rekisteröivät
auton käyttöä ja toimintaa koskevan vian tai
jos auton aktiiviset kuljettajan tukitoiminnot
aktivoituvat (esim. City Safety ja automaattinen jarrutustoiminto).
Mekaanikot tarvitsevat osan tallennetuista tiedoista huollon ja kunnostuksen tekemiseen
voidakseen diagnosoida ja korjata autossa
mahdollisesti esiintyvät viat. Rekisteröityjä tietoja tarvitaan myös siihen, että Volvo pystyy
täyttämään lakien ja viranomaisten asettamat
oikeudelliset vaatimukset. Autoon rekisteröidyt
tiedot säilyvät sen tietokoneissa auton huoltoon tai korjaukseen asti.
Edellä mainittujen kohtien lisäksi rekisteröityjä
tietoja voidaan käyttää kootusti myös tutkimus- ja tuotekehitystarkoituksiin Volvo-auto-
}}
37
VOLVO-AUTONNE
jen turvallisuuden ja laadun jatkuvaa parantamista varten.
Volvo ei myötävaikuta edellä selostettujen tietojen luovuttamiseen kolmannelle osapuolelle
ilman auton omistajan suostumusta. Kansallisiin lakiin ja määräyksiin perustuen Volvo voidaan sitä vastoin velvoittaa luovuttamaan
tämäntyyppiset tiedot poliisi- tai muille viranomaisille, joilla voi olla laillinen oikeus saada ne
käyttöönsä. Jotta tallennettua tietoa voidaan
lukea ja tulkita, tarvitaan erityinen varustus,
joka Volvolla ja Volvon kanssa sopimuksen
tehneillä korjaamoilla on käytettävissä. Volvo
vastaa siitä, että Volvolle huollon ja ylläpidon
yhteydessä siirtyvät tiedot tallennetaan ja että
niitä käsitellään turvallisella tavalla, ja että
käsittely täyttää soveltuvat lain vaatimukset.
Lisätietoja - ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
38
Palveluita koskevat ehdot
Asiakkaiden yksityisyyden suoja
Volvo tarjoaa palveluita, jotka auttavat parantamaan auton turvallisuutta ja mukavuutta.
Palvelut kattavat kaiken avusta hätätilanteissa
navigointiin ja erilaisiin viihdepalveluihin asti.
Volvo kunnioittaa ja suojelee kaikkien verkkosivuillamme käyvien henkilöiden yksityisyyttä.
Nämä periaatteet koskevat asiakastietojen ja
henkilötietojen käsittelyä. Tarkoituksena on
antaa nykyisille, aikaisemmille ja potentiaalisille asiakkaille yleiskäsitys seuraavista:
Ennen kuin käytätte palveluja, lukekaa ehtoja
koskevat tukitiedot osoitteesta
www.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Asiakkaiden yksityisyyden suoja (s. 38)
•
Edellytykset, joiden perusteella keräämme
ja käsittelemme henkilötietojanne.
•
•
•
Henkilötietotyypit, joita keräämme.
Syy henkilötietojen keräämiseen.
Miten käsittelemme henkilötietojanne.
Lisätietoja periaatteista on tukitiedoissa osoitteessa www.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöehdot ja tietojen jakaminen
(s. 574)
•
•
Palveluita koskevat ehdot (s. 38)
Datan tallennus (s. 37)
VOLVO-AUTONNE
Tärkeää tietoa tarvikkeista ja
lisävarusteista
VAROITUS
Kuljettaja on aina vastuussa auton turvallisesta käytöstä sekä lakien ja määräysten
noudattamisesta.
Tarvikkeen ja lisävarusteen virheellinen kytkeminen voi vaikuttaa auton sähköjärjestelmään
haitallisesti.
Suosittelemme ehdottomasti ainoastaan
Volvon hyväksymien alkuperäisten lisävarusteiden asentamista Volvoihin ja niiden asennuksen teettämistä aina koulutetulla ja pätevällä Volvo-huoltoasentajalla. Jotkut lisävarusteet toimivat vain, kun auton tietokonejärjestelmässä on tarvittava ohjelmisto.
Käyttöoppaassa selostettua varustusta ei ole
kaikissa autoissa - ne on varustettu eri tavoin
sopimaan eri markkina-alueiden tarpeisiin ja
kansallisiin tai paikallisiin lakeihin ja määräyksiin.
Tässä käyttöoppaassa kuvattu lisävalinta tai
lisävaruste on merkitty asteriskilla (*). Jos
olette epävarma siitä, mikä on vakio- tai valinnais-/lisävaruste, ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
Auton huolto ja kunnossapito on myös tärkeää tehdä Volvon suositusten mukaisesti
käyttöoppaiden sekä huolto- ja takuukirjan
ohjeita noudattaen.
Jos auton antamat tiedot poikkeavat painettujen käyttöoppaiden tiedoista, painetut
tiedot ovat aina etusijalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lisävarusteiden asennus (s. 39)
Varusteiden kytkeminen auton diagnoosiliittimeen (s. 40)
Käyttöoppaan lukeminen (s. 23)
Lisävarusteiden asennus
Suosittelemme ehdottomasti ainoastaan
Volvon hyväksymien alkuperäisten lisävarusteiden asentamista Volvoihin ja niiden asennuksen teettämistä aina koulutetulla ja pätevällä Volvo-huoltoasentajalla. Jotkut lisävarusteet toimivat vain, kun auton tietokonejärjestelmässä on tarvittava ohjelmisto.
• Volvon toimittamat alkuperäisvarusteet on
testattu perusteellisesti, jotta voidaan varmistaa niiden yhteensopivuus auton muiden järjestelmien kanssa ja täyttää siten
suorituskyvylle, turvallisuudelle ja päästöjen valvonnalle asetetut vaatimukset.
Lisäksi Volvon kouluttama ammattitaitoinen huoltomekaanikko tietää, mihin kohtaan autossa lisävarusteen saa ja ei saa
asentaa. Kysykää aina ensin Volvon kouluttaman ammattitaitoisen huoltomekaanikon mielipidettä, ennen kuin alatte asentaa mitään lisävarusteita autoonne.
•
Lisävarusteita, joita Volvo ei ole hyväksynyt, ei ehkä ole testattu niin, että voidaan
olla varma niiden yhteensopivuudesta
autonne järjestelmien kanssa.
•
Jos autoon asennetaan lisävaruste, jota
Volvo ei ole testannut, ja työn tekee muu
kuin ammattitaitoinen mekaanikko, se voi
vaikuttaa haitallisesti auton tiettyihin suorituskyky- ja turvajärjestelmiin.
•
Uuden auton takuu saattaa raueta, jos lisävaruste asennetaan muulla kuin hyväksy-
}}
39
VOLVO-AUTONNE
||
tyllä tavalla tai jos asennus tehdään virheellisesti. Tarkempia takuuta koskevia tietoja on auton huolto- ja takuukirjassa.
Volvo ei ole missään vastuussa kuolemantapauksista, henkilövahingoista tai kustannuksista, joita voi seurata muun kuin alkuperäisvarusteen asennuksesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tärkeää tietoa tarvikkeista ja lisävarusteista (s. 39)
Varusteiden kytkeminen auton
diagnoosiliittimeen
Ohjelmistojen tai vianmääritystyökalujen virheellinen kytkeminen tai asentaminen voi vaikuttaa negatiivisesti auton elektroniikkajärjestelmään.
Suosittelemme ehdottomasti ainoastaan
Volvon hyväksymien alkuperäisten lisävarusteiden asentamista Volvoihin ja niiden asennuksen teettämistä aina koulutetulla ja pätevällä Volvo-huoltoasentajalla. Jotkut lisävarusteet toimivat vain, kun auton tietokonejärjestelmässä on tarvittava ohjelmisto.
Diagnoosiulosotto (On-board Diagnostic -liitäntä,
OBDII) kojelaudan alla kuljettajan puolella.
40
HUOM
Volvo Cars ei ota vastuuta seurauksista, jos
On-board Diagnostic -liitäntään (OBDII) liitetään asiaankuulumaton varuste. Tätä liitäntää saavat käyttää ainoastaan koulutetut ja pätevät Volvo-huoltoasentajat.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tärkeää tietoa tarvikkeista ja lisävarusteista (s. 39)
VOLVO-AUTONNE
Auton valmistenumeron
näyttäminen
Kuljettajan huomion
herpaantuminen
Otettaessa yhteyttä Volvon jälleenmyyjään
esim. Volvo On Call -tilausta koskevissa asioissa tarvitaan auton valmistenumero (VIN7).
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Kuljettaja on vastuussa omasta ja auton matkustajien turvallisuudesta sekä omalta osaltaan muiden tieliikenteessä olevien turvallisuudesta. Tähän vastuuseen kuuluu myös
huomion herpaantumisen välttäminen siten,
että kuljettaja ei tee toimenpiteitä, jotka eivät
liity auton käsittelyyn liikenteessä.
Uusi Volvonne on tai voi olla varustettu monipuolisilla viihde- ja kommunikaatiojärjestelmillä. Sellaisia ovat esimerkiksi handsfree-toiminnolla varustetut matkapuhelimet, navigointijärjestelmät ja äänentoistojärjestelmät useine
toimintoineen. Lisäksi mukana saattaa olla
muita kannettavia elektronisia viihdelaitteita.
Oikealla ja turvallisella tavalla käytettyinä ne
voivat monipuolistuttaa ajokokemusta. Väärällä tavalla käytettyinä ne voivat haitata kuljettajan huomiokykyä.
2. Siirtykää eteenpäin kohtaan Järjestelmä
Järjestelmätiedot Ajoneuvon
tunnusnumero.
> Auton tunnistenumero näytetään.
VIN-numeron voi löytää myös kojelaudasta
katsomalla auton tuulilasin läpi, huolto- ja
takuuvihkon ensimmäiseltä sivulta tai auton
rekisteriotteesta.
VIN on suunnilleen samassa paikassa kaikissa malleissa.
7
Volvo haluaa varmistaa ajamisen turvallisuuden joka tilanteessa ja siksi annamme tällaisista laitejärjestelmistä tiettyjä varoituksia.
Älkää koskaan käyttäkö tällaisia laitteita tai
auton muita toimintoja siten, että ne häiritsevät auton turvallista ajamista. Huomiokyvyn
menetys voi johtaa vakaviin onnettomuuksiin.
Tämän yleisen varoituksen lisäksi haluamme
antaa seuraavia neuvoja autossa käytettävien
uusien toimintojen suhteen:
VAROITUS
•
Älkää koskaan käyttäkö matkapuhelinta ajon aikana pitämällä sitä kädessänne. Joillakin alueilla matkapuhelimen käyttäminen on kuljettajalta kielletty auton ollessa liikkeellä.
•
Jos autossa on navigointijärjestelmä,
matkasuunnitelman saa tehdä tai sitä
saa muuttaa vain auton ollessa pysäköity.
•
Älkää koskaan ohjelmoiko äänentoistojärjestelmää auton liikkuessa. Ohjelmoikaa radion pikavalinnat auton
ollessa pysäköity ja käyttäkää ohjelmoituja pikavalintoja, jotta radion käyttäminen on nopeampaa ja helpompaa.
•
Älkää käyttäkö kannettavaa tietokonetta tai kämmentietokonetta auton
liikkuessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ääni, media ja internet (s. 532)
Vehicle Identification Number
41
TURVALLISUUS
TURVALLISUUS
Turvallisuus
VAROITUS
Auto on varustettu usealla turvajärjestelmällä,
jotka yhdessä suojaavat auton kuljettajaa ja
matkustajia onnettomuustilanteessa.
Autossa on useita antureita, jotka reagoivat
onnettomuudessa ja aktivoivat eri turvajärjestelmiä, esim. erityyppiset turvatyynyt ja turvavöiden esikiristimet. Onnettomuustilanteesta
(esim. törmäykset eri kulmista, ympäripyörähdys tai ulosajo) riippuen järjestelmät reagoivat
eri tavoin hyvän suojavaikutuksen tarjoamiseksi.
Jos varoitussymboli jää palamaan tai syttyy
ajon aikana ja kuljettajan näytössä näytetään viesti SRS-turvatyyny Huolla heti.
Aja korjaamoon, se on merkki siitä, että
jokin turvajärjestelmä ei toimi moitteettomasti. Volvo suosittelee ottamaan pikimmiten yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia auton eri turvajärjestelmiin.
Johonkin järjestelmään tehdyt virheelliset
toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja. Volvo suosittelee
ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Näiden lisäksi on myös mekaanisia turvajärjestelmiä, kuten Whiplash Protection System.
Auto on myös valmistettu siten, että suuri osa
törmäysvoimista jakautuu palkkien, tolppien,
lattian, katon ja korin muiden osien kesken.
Onnettomuuden jälkeen auton turvallisuustila
voidaan aktivoida, jos jokin auton tärkeistä toiminnoista on vaurioitunut.
Jos tarvittava varoitussymboli on
rikki, yleinen varoitussymboli syttyy
sen sijasta ja kuljettajan näytössä
näytetään sama ilmoitus.
Varoitussymboli kuljettajan näytössä
Varoitussymboli kuljettajan näytössä
syttyy, kun auton sähköjärjestelmä
asetetaan jännitetilaan II. Symboli
sammuu n. 6 sekunnin kuluttua, jos
auton turvallisuusjärjestelmä on kunnossa.
44
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvallisuus raskauden yhteydessä
(s. 45)
•
•
•
Turvavyöt (s. 47)
Turvatyynyt (s. 52)
Whiplash Protection System (s. 45)
•
•
Turvallisuustila (s. 59)
Lapsiturvallisuus (s. 61)
TURVALLISUUS
Turvallisuus raskauden yhteydessä
On tärkeää, että turvavyötä käytetään oikealla
tavalla raskauden aikana ja että raskaana
oleva kuljettaja sovittaa istuma-asentoaan.
(mikä tarkoittaa sitä, että hänen pitää helposti
ulottua ohjauspyörään ja polkimiin). Pyrkikää
saamaan vatsan ja ohjauspyörän välinen etäisyys mahdollisimman suureksi.
Turvavyö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Turvallisuus (s. 44)
Turvavyöt (s. 47)
Manuaalinen etuistuin (s. 198)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 199)
Whiplash Protection System
Whiplash Protection System (WHIPS) on
suojajärjestelmä, joka vähentää niskan retkahdusvammojen vaaraa. Järjestelmä koostuu energiaa vaimentavasta selkänojasta ja
istuintyynystä sekä järjestelmään sovitetusta
niskatuesta etuistuimissa.
WHIPS aktivoituu takaa tulevassa törmäyksessä, jossa törmäyskulma, nopeus ja törmäävän ajoneuvon ominaisuudet ovat vaikuttavia
tekijöitä.
Kun WHIPS aktivoituu, etuistuinten selkänojat
kääntyvät taaksepäin ja istuintyynyt siirtyvät
alaspäin siten, että kuljettajan ja etumatkustajan istuma-asento muuttuu. Liike auttaa vaimentamaan osan voimista, jotka voivat aiheuttaa niskan retkahdusvammoja.
Turvavyön pitää olla tiiviisti olkapäätä vasten,
turvavyön diagonaaliosan olla rintojen välissä
ja vatsan sivulla.
VAROITUS
WHIPS on turvavyön täydennys. Käyttäkää
aina turvavyötä.
Turvavyön lantio-osan pitää olla litteänä reisien
sivulla ja mahdollisimman alhaalla vatsan alla
– sen ei koskaan saa antaa liukua ylös. Turvavyön pitää olla mahdollisimman lähellä kehoa
ilman tarpeetonta löysyyttä. Tarkastakaa
myös, ettei turvavyö ole kiertynyt.
Istuma-asento
Raskaana olevan kuljettajan pitää raskauden
edistyessä säätää istuin ja ohjauspyörä niin,
että hän pystyy hallitsemaan auton täysin
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
45
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia istuimeen tai WHIPS -järjestelmään. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos etuistuimet ovat olleet alttiina voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen
yhteydessä, istuimet pitää vaihtaa. Osa
istuinten suojaominaisuuksista on voitu
menettää, vaikka ne vaikuttaisivat vaurioitumattomilta.
VAROITUS
Älkää asettako laatikkomaista tavaraa
siten, että se puristuu takaistuimen tyynyosan ja etuistuimen selkänojan väliin.
Jos takaistuimen selkänoja on kaadettu
alas, mahdollinen kuorma on kiinnitettävä
paikalleen, jotta se ei liu'u eteenpäin etuistuimen selkänojaa vasten mahdollisessa
törmäyksessä.
WHIPS ja lastenistuin
WHIPS ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen
tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Turvallisuus (s. 44)
Manuaalinen etuistuin (s. 198)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 199)
Rear Collision Warning* (s. 385)
VAROITUS
Jos jokin takaistuimen selkänojista on
käännetty alas tai jos takaistuimella käytetään selkä menosuuntaan asennettua lasten turvaistuinta, vastaavaa etuistuinta on
siirrettävä eteenpäin, jotta se ei kosketa
alas käännettyä selkänojaa tai turvaistuinta.
Istuma-asento
Jotta WHIPS suojaa hyvin, kuljettajan ja matkustajien istuma-asennon on oltava oikea eikä
järjestelmän toiminta saa olla estynyt millään
tavalla.
Älkää sijoittako lattialle etuistuinten taakse tai alle tai
takaistuimelle mitään esineitä, jotka voivat estää
WHIPS-järjestelmän toiminnan.
46
Säätäkää oikea istuma-asento etuistuimelle
ennen ajoonlähtöä.
Kuljettajan ja etumatkustajan on istuttava keskellä istuinta ja pidettävä pää mahdollisimman
lähellä niskatukea.
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Turvavyöt
VAROITUS
Jarrutuksella voi olla vakavia seurauksia, jos
turvavyötä ei käytetä.
Jotta turvavyö suojaa hyvin, on tärkeää, että se
on tiukasti vartaloa vasten. Älkää kallistako
selkänojaa liian paljon taaksepäin, turvavyö on
tarkoitettu suojaamaan normaalissa istumaasennossa.
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Jos turvavyö on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa
turvavyön suojaominaisuuksista on voitu
menettää, vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos se
on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin pois vaihdetun
turvavyön.
VAROITUS
Huomatkaa, että ette käytä kiinnittimiä tai
kiinnitä vyötä koukkuihin tai muihin sisustan osiin, mikä estää turvavyötä asettumasta asianmukaisesti.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai sitä
käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa
vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
1
Saatavana viisi- ja kuusipaikkaisissa versioissa.
Turvallisuus (s. 44)
Turvavyönkiristin (s. 49)
Turvavyön kiinnittäminen ja irrottaminen
(s. 47)
Turvavyön kiinnittäminen ja
irrottaminen
Varmistakaa, että kaikki matkustajat ovat
kiinnittäneet turvavyönsä ennen ajoonlähtöä.
Turvavyön kiinnittäminen
1.
Vetäkää turvavyötä hitaasti ulos ja katsokaa, ettei se ole kiertynyt tai vaurioitunut.
Katsokaa, että vyö on oikein vyönohjaimessa, joka on toisen istuinrivin keskipaikalla1.
HUOM
Turvavyöllä on vyökela, joka lukittuu seuraavissa tilanteissa:
•
•
•
•
vyö vedetään liian nopeasti ulos.
jarrutettaessa ja kiihdytettäessä.
jos auto kallistuu voimakkaasti.
ajettaessa kaarteissa.
Ovi- ja vyömuistutin (s. 51)
}}
47
TURVALLISUUS
||
2. Lukitkaa vyö työntämällä sen lukkokieleke
sille tarkoitettuun vyölukkoon.
> Voimakas naksahdus ilmaisee vyön lukkiutumisen.
3. Etuistuimilla ja toisen istuinrivin laitapaikoilla vyötä voidaan säätää korkeussuunnassa.
VAROITUS
Työntäkää turvavyön lukituskieleke aina
saman puolen turvavyön lukkoon. Turvavyöt ja turvavyölukot eivät muuten ehkä
toimi törmäyksessä suunnitellulla tavalla.
Vakavien vammojen vaara on olemassa.
Vyön pitää olla olkapään päällä (ei alhaalla käsivarren
päällä).
4. Kiristäkää lantiovyö lantion päälle vetämällä olkavyöstä ylöspäin olkapäätä kohti.
Painakaa vyön kiinnike yhteen ja siirtäkää
vyötä ylös- tai alaspäin.
Asettakaa vyö mahdollisimman korkealle
ilman, että se hankaa kaulaa.
Lantiovyön pitää olla alhaalla (ei vatsan päällä).
48
TURVALLISUUS
VAROITUS
Kaikki turvavyöt on tarkoitettu vain yhden
henkilön käyttöön.
VAROITUS
Huomatkaa, että ette käytä kiinnittimiä tai
kiinnitä vyötä koukkuihin tai muihin sisustan osiin, mikä estää turvavyötä asettumasta asianmukaisesti.
VAROITUS
Älkää koskaan vahingoittako turvavöitä tai
työntäkö turvavyön lukkoon vieraita esineitä. Turvavyöt ja turvavyön lukot eivät tällöin ehkä toimi törmäyksessä suunnitellulla
tavalla. Vakavien vammojen vaara on olemassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvavyöt (s. 47)
Turvavyönkiristin (s. 49)
Ovi- ja vyömuistutin (s. 51)
Turvavyönkiristin
Auto on varustettu vakiomallisilla turvavyönkiristimillä ja sähkötoimisilla turvavyönkiristimillä, joiden tehtävänä on kiristää turvavyö
kriittisissä tilanteissa ja törmäystilanteissa.
Vakiomallinen turvavyönkiristin
Kaikki turvavyöt on varustettu vakiomallisilla
turvavyönkiristimillä.
Turvavyönkiristin tiukentaa turvavyötä riittävän
voimakkaan törmäyksen yhteydessä sitä käyttävän kiinnittämiseksi tehokkaammin paikalleen.
Sähköiset turvavyönkiristimet
Kuljettajan ja etuistuimen matkustajan turvavyöt on varustettu sähköisellä turvavyönkiristimellä.
2. Jos turvavyö ei kelaudu kokonaan sisään,
syöttäkää sitä sisään käsin siten, ettei se
jää roikkumaan.
Turvavyönkiristin toimii yhdessä ja voi aktivoitua kuljettajan tukijärjestelmien City Safety ja
Rear Collision Warning kanssa. Kriittisissä
tilanteissa, joita ovat esim. paniikkijarrutus,
ulosajo (esim. auto rullaa ojaan, nousee irti
maasta tai iskeytyy maastossa johonkin),
luisto tai törmäysvaara, turvavyönkiristimen
sähkömoottori voi tiukentaa turvavyötä.
Katsokaa, että vyö on oikein vyönohjaimessa, joka on toisen istuinrivin keskipaikalla1.
Sähköinen turvavyönkiristin auttaa sijoittamaan matkustajan paremmin, mikä vähentää
vaaraa iskeytymisestä auton sisäosia vasten
Turvavyön irrottaminen
1.
1
Painakaa vyölukon punaista nuppia ja
antakaa sitten rulla vetää vyö sisään.
Saatavana viisi- ja kuusipaikkaisissa versioissa.
}}
49
TURVALLISUUS
||
sekä parantaa turvajärjestelmien, kuten auton
turvatyynyjen, vaikutusta.
Kriittisen tilanteen mentyä ohi turvavyö ja sähkötoiminen turvavyönkiristin palautetaan automaattisesti, mutta ne voidaan palauttaa myös
käsin.
TÄRKEÄÄ
Jos matkustajan turvatyyny deaktivoidaan,
deaktivoidaan myös sähköinen turvavyönkiristin matkustajan puolella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvavyöt (s. 47)
Turvavyön kiinnittäminen ja irrottaminen
(s. 47)
•
Sähköisen turvavyönkiristimen palauttaminen (s. 50)
•
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi ja
deaktivointi (s. 55)
•
•
City Safety™ (s. 371)
Rear Collision Warning* (s. 385)
Sähköisen turvavyönkiristimen
palauttaminen
Sähköinen turvavyönkiristin on suunniteltu
palautumaan automaattisesti, mutta jos vyön
pitää jäädä kireälle, turvavyönkiristin voidaan
palauttaa manuaalisesti.
1. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan.
2. Vapauttakaa turvavyö ja kytkekää se sitten
uudelleen.
> Vyö ja sähköinen turvavyönkiristin
palautuvat.
VAROITUS
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Jos turvavyö on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa
turvavyön suojaominaisuuksista on voitu
menettää, vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos se
on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin pois vaihdetun
turvavyön.
Jos turvavyö on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa
turvavyön suojaominaisuuksista on voitu
menettää, vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos se
on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin pois vaihdetun
turvavyön.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
50
Turvavyönkiristin (s. 49)
Turvavyöt (s. 47)
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Ovi- ja vyömuistutin
Turvavyömuistutin
Järjestelmä muistuttaa turvavöitä käyttämättömiä ottamaa turvavyö käyttöön, ja se varoittaa myös avoimesta ovesta, konepellistä tai
luukusta.
Kuljettajan näytön grafiikka
Valomuistutus kattokonsolissa.
Valomuistutus annetaan kattokonsolissa ja
varoitussymbolilla kuljettajan näytössä.
Äänimuistutus riippuu nopeudesta, ajoajasta ja
ajomatkasta.
Grafiikka kuljettajan näytössä erityyppisillä varoituksilla. Oven ja takaluukun varoitusväri riippuu auton
nopeudesta.
Kuljettajan näytön grafiikka näyttää, millä
auton istuimilla matkustajat käyttävät turvavöitä ja millä istuimilla eivät käytä.
Samassa grafiikassa näytetään myös, jos
konepelti, takaluukku, polttoainesäiliön luukku
tai jokin ovi on auki.
Grafiikka kuitataan painamalla ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan O-painiketta.
2 Vain
XC90 Excellence Lounge -mallissa.
Kuljettajan ja matkustajien turvavöitä koskeva
tila ilmoitetaan kuljettajan näytön grafiikassa,
kun jokin turvavöistä kiinnitetään tai irrotetaan.
Lastenistuimet eivät sisälly turvavyömuistutinjärjestelmään.
Etuistuin
Jos kuljettaja ja etuistuimen matkustaja eivät
käytä turvavyötä, muistutetaan turvavyön käyttöönotosta antamalla valo- ja äänimuistutus.
Takaistuin
Takaistuimella turvavyömuistuttimella on kaksi
osatoimintoa:
•
Kertoa mitä turvavöitä takaistuimella käytetään. Kuljettajan näytön grafiikka esitetään turvavöitä käytettäessä.
•
Muistuttaa valo- ja äänimuistutuksella,
että jokin turvavyö takaistuimella on kytketty pois ajon aikana. Muistutus lakkaa,
kun turvavyö jälleen kytketään.
Auton Lounge Console2 -konsolin takana istuvaa matkustajaa, joka ei käytä turvavyötä,
muistutetaan valo- ja äänimerkein turvavyön
käyttämisestä suljettaessa takaovi.
Oven, konepellin, takaluukun ja
polttoainesäiliön luukun muistutin
Jos konepeltiä, takaluukkua, polttoainesäiliön
luukkua tai jotain ovea ei ole suljettu oikein,
kuljettajan näyttö esittää grafiikalla, mikä on
auki. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja
sulkekaa se, joka laukaisi varoituksen.
Jos autolla ajetaan pienemmällä
nopeudella kuin n. 10 km/h (6 mph),
kuljettajan näytön infosymboli syttyy.
Jos autolla ajetaan suuremmalla
nopeudella kuin n. 10 km/h (6 mph),
kuljettajan näytön varoitussymboli
syttyy.
}}
51
TURVALLISUUS
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvavyöt (s. 47)
Turvavyön kiinnittäminen ja irrottaminen
(s. 47)
Turvatyynyt
Lauenneet turvatyynyt
Auto on varustettu kuljettajan ja matkustajan
turvatyynyillä sekä turvaverholla.
Jos jokin turvatyynyistä on lauennut, suositellaan seuraavaa:
HUOM
Tunnistimet reagoivat eri tavoin riippuen
törmäystapahtumasta ja siitä, käytetäänkö
turvavyötä vai ei. Koskee kaikkia turvavyöpaikkoja.
Siksi saattaa syntyä onnettomuustilanteita,
joissa vain toinen (tai ei kumpikaan) turvatyyny aktivoituu. Tunnistimet tunnistavat
autoon kohdistuneen törmäyksen voimakkuuden ja sopeuttaa sitten toimenpiteen
tämän mukaisesti siten, että mitään turvatyynyä ei laukaista tai yksi tai useampi turvatyyny laukaistaan.
•
Kuljetuttakaa auto hinausautolla. Volvo
suosittelee, että se viedään kuljetusautolla
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Älkää ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat
lauenneet.
•
Volvo suosittelee, että valtuutetun Volvon
teknisen palvelun annetaan hoitaa auton
turvajärjestelmän komponenttien vaihto.
•
Ottakaa aina yhteys lääkäriin.
VAROITUS
Älkää koskaan ajako, jos jokin turvatyyny
on lauennut. Tämä saattaa vaikeuttaa auton
hallintaa. Myös muut turvajärjestelmät voivat olla vaurioituneita. Turvatyynyjen laukeamisessa purkautuvan savun ja pölyn voimakas altistus voi aiheuttaa ärsytystä/
vahinkoa iholle tai silmiin. Ärsytyksen syntyessä pese kylmällä vedellä. Myös nopea
täyttyminen yhdessä tyynymateriaalin
kanssa voi aiheuttaa ihoon hiertymiä ja
palovaurioita.
VAROITUS
Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö on
sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsoli
on kastunut vedestä tai muusta nesteestä,
irrottakaa käynnistysakulle menevät johtimet. Älkää yrittäkö käynnistää autoa, koska
turvatyynyt voivat laueta. Käyttäkää hinausautopalvelua. Volvo suosittelee, että se
kuljetutetaan valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
52
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvallisuus (s. 44)
Kuljettajan turvatyynyt (s. 53)
Etumatkustajan turvatyyny (s. 54)
TURVALLISUUS
•
•
Sivuturvatyynyt (s. 57)
Kuljettajan turvatyynyt
Turvaverhot (s. 58)
Turvavyön täydennyksenä autossa on ohjauspyörän turvatyyny ja kuljettajan puolen polviturvatyyny.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai sitä
käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa
vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Loukkaantumisen estämiseksi siinä tapauksessa, että turvatyyny täyttyy, etumatkustajan täytyy istua mahdollisimman suorassa, jalat lattiassa ja selkä painettuna selkänojaan.
VAROITUS
Ohjauspyörän turvatyyny ja polviturvatyyny kuljettajan istuimella.
Etutörmäyksessä turvatyynyt auttavat suojaamaan kuljettajan päätä, niskaa, kasvoja ja rintakehää sekä polvia ja jalkoja.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja turvatyyny täyttyy/turvatyynyt täyttyvät. Turvatyyny vaimentaa autossa
oleviin kohdistuvia iskuja törmäyshetkellä. Kun
turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen
aikana, se tyhjenee. Tässä yhteydessä muodostuu autoon jonkin verran savua, mikä on
täysin normaalia. Koko tapahtuma, tyynyn
täyttyminen ja tyhjeneminen, tapahtuu muutamassa kymmenesosasekunnissa.
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta varten. Turvatyynyjärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena
voi olla vakavia henkilövahinkoja.
Ohjauspyörän turvatyynyn sijainti
Turvatyyny on asennettu kokoon taitettuna
ohjauspyörän keskiöön. Ohjauspyörässä on
merkintä AIRBAG.
Polviturvatyynyn sijainti
Turvatyyny on asennettu kokoon taitettuna
kojelaudan alaosaan kuljettajan puolelle. Kojelaudassa on merkintä AIRBAG.
}}
53
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
Älkää asettako ja kiinnittäkö mitään esineitä polvien törmäyssuojalla varustetun
kojelaudan eteen tai päälle.
Etumatkustajan turvatyyny3
Turvavyön täydennyksenä matkustajan puoleinen etuistuin on varustettu turvatyynyllä.
Loukkaantumisen estämiseksi siinä tapauksessa, että turvatyyny täyttyy, etumatkustajan täytyy istua mahdollisimman suorassa, jalat lattiassa ja selkä painettuna selkänojaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai sitä
käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa
vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Turvatyynyt (s. 52)
Etumatkustajan turvatyyny (s. 54)
VAROITUS
Matkustajan puoleisen etuistuimen turvatyyny.
Etutörmäyksessä turvatyyny auttaa suojaamaan matkustajan päätä, niskaa, kasvoja ja
rintakehää sekä polvia ja jalkoja.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja turvatyyny täyttyy. Turvatyyny vaimentaa autossa oleviin kohdistuvia
iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee.
Tässä yhteydessä muodostuu autoon jonkin
verran savua, mikä on täysin normaalia. Koko
tapahtuma, tyynyn täyttyminen ja tyhjeneminen, tapahtuu muutamassa kymmenesosasekunnissa.
3 XC90
54
Excellence Lounge -versiossa ei ole matkustajan turvatyynyä.
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta varten. Turvatyynyjärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena
voi olla vakavia henkilövahinkoja.
Etumatkustajan turvatyynyn sijainti
Turvatyyny on asennettu laskostettuna käsinekotelon yläpuolella olevaan tilaan. Kojelaudassa on merkintä AIRBAG.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako mitään esineitä
kojelaudan eteen tai päälle, kun etumatkustajan paikalla on turvatyyny.
TURVALLISUUS
Matkustajan turvatyynyn tarra
VAROITUS
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan istuimelle, jos turvatyyny on aktivoitu.
Kasvot eteenpäin matkustavat matkustajat
(lapset ja aikuiset) eivät saa koskaan istua
etumatkustajan paikalla etumatkustajan
turvatyynyn ollessa pois käytöstä.
VAROITUS
Jos autoa ei ole varustettu kytkimellä matkustajan turvatyynyn aktivointia/deaktivointia varten, turvatyyny on aina aktivoitu.
Matkustajan turvatyyny voidaan deaktivoida,
jos auto on varustettu vaihtokytkimellä,
Passenger Airbag Cut Off Switch (PACOS).
Matkustajan paikan turvatyynyn vaihtokytkin
on sijoitettu kojelaudan päätyyn matkustajan
puolelle ja siihen päästään käsiksi, kun ovi avataan.
Tarkastakaa, että kytkin on haluamassanne
asennossa.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan
henkilövahingon.
Tarra matkustajan puoleisessa häikäisysuojassa.
Matkustajan turvavyön varoitustarra on sijoitettu edellä olevan mukaisesti.
Matkustajan turvatyynyn*
aktivointi ja deaktivointi
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvatyynyt (s. 52)
Kuljettajan turvatyynyt (s. 53)
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi ja
deaktivointi (s. 55)
ON – turvatyyny on aktivoitu ja kaikki kasvot menosuuntaan istuvat matkustajat
(lapset ja aikuiset) voivat istua turvallisesti
etumatkustajan paikalla.
OFF - turvatyyny on deaktivoitu ja lapsi voi
istua selkä menosuuntaan asennetussa
lastenistuimessa turvallisesti matkustajan
paikalla.
* Valinnais-/lisävaruste.
}}
55
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
Jos autoa ei ole varustettu kytkimellä matkustajan turvatyynyn aktivointia/deaktivointia varten, turvatyyny on aina aktivoitu.
2. Vahvistakaa ilmoitus painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan Opainiketta.
Matkustajan turvatyynyn deaktivointi
Matkustajan turvatyynyn aktivointi
Vetäkää vaihtokytkintä ulospäin ja kääntäkää asennosta ON asentoon OFF.
> Kuljettajan näytössä on ilmoitus Matk.
turvatyyny pois Ole hyvä ja kuittaa.
Vetäkää vaihtokytkintä ulospäin ja kääntäkää asennosta OFF asentoon ON.
> Kuljettajan näytössä on ilmoitus Matk.
turvatyyny päällä Ole hyvä ja kuittaa.
> Teksti-ilmoitus ja varoitussymboli kattokonsolissa osoittavat, että turvatyyny
matkustajan paikalla edessä on aktivoitu.
VAROITUS
HUOM
Jos matkustajan turvatyyny on otettu käyttöön/pois käytöstä auton ollessa enintään
virtatilassa I, kuljettajan näytössä näytetään viesti ja kattokonsolissa seuraava
ilmoitus n. 6 sekuntia sen jälkeen, kun
auton sähköjärjestelmä on kytketty virtatilaan II.
56
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan istuimelle, kun turvatyyny on aktivoitu.
Matkustajan turvatyynyn täytyy aina olla
aktivoituna, kun kasvot eteenpäin oleva
matkustaja (lapsi tai aikuinen) istuu etumatkustajan istuimella.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan
henkilövahingon.
HUOM
Jos matkustajan turvatyyny on otettu käyttöön/pois käytöstä auton ollessa enintään
virtatilassa I, kuljettajan näytössä näytetään viesti ja kattokonsolissa seuraava
ilmoitus n. 6 sekuntia sen jälkeen, kun
auton sähköjärjestelmä on kytketty virtatilaan II.
TURVALLISUUS
2. Vahvistakaa ilmoitus painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan Opainiketta.
TÄRKEÄÄ
Jos matkustajan turvatyyny deaktivoidaan,
deaktivoidaan myös sähköinen turvavyönkiristin matkustajan puolella.
Sivuturvatyynyt
Sivuturvatyynyt kuljettajan ja etumatkustajan
paikoilla toimivat rinnan ja lantion suojana
törmäyksessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
> Teksti-ilmoitus ja symboli kattokonsolissa osoittavat, että turvatyyny matkustajan paikalla edessä on deaktivoitu.
VAROITUS
Kasvot eteenpäin matkustavat matkustajat
(lapset ja aikuiset) eivät saa koskaan istua
etumatkustajan paikalla turvatyynyn ollessa
pois käytöstä.
Edellä mainitun ohjeen laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.
Turvavyönkiristin (s. 49)
Lastenistuin (s. 61)
Sivuturvatyynyt on asennettu etuistuinten selkänojien ulkosivuille kuljettajan ja etuistuimen
matkustajan lisäsuojaksi.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja sivuturvatyyny täyttyy. Turvatyyny täyttyy autossa olijan ja ovipaneelin
välissä sekä vaimentaa henkilöön kohdistuvia
iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee.
Sivuturvatyyny täyttyy normaalisti vain törmäyspuolella.
}}
57
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta varten. Sivuturvatyynyjärjestelmään
tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat
aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
Turvaverhot
Turvaverho, Inflatable Curtain (IC) auttaa suojaamaan kuljettajan ja etuistuimen matkustajan päitä iskeytymiseltä auton sisäosia vasten
törmäyksen yhteydessä.
VAROITUS
VAROITUS
Älkää asettako mitään esineitä istuimen
ulkoreunan ja ovipaneelin väliseen tilaan,
koska sivuturvatyyny voi vaikuttaa tähän
tilaan.
Älkää koskaan ripustako tai kiinnittäkö painavampia esineitä katossa oleviin kahvoihin. Koukut on tarkoitettu vain kevyille
päällysvaatteille (ei koville esineille, kuten
esim. sateenvarjoille).
Volvo suosittelee käytettäväksi vain Volvon
hyväksymiä istuinsuojia. Muut istuinsuojat
voivat estää sivuturvatyynyjen toiminnan.
VAROITUS
Sivuturvatyyny on turvavyötä täydentävä
apulaite. Käyttäkää aina turvavyötä.
Sivuturvatyynyt ja lastenistuimet
Sivuturvatyyny ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
58
Turvatyynyt (s. 52)
VAROITUS
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta varten. Turvaverhojärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena
voi olla vakavia henkilövahinkoja.
Turvaverho on asennettu pitkittäissuunnassa
sisäkaton molemmille puolille ja se suojaa kuljettajaa ja auton ulkoistuinpaikkojen matkustajia. Paneeleissa on merkintä IC AIRBAG.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet reagoivat ja turvaverho täyttyy.
Älkää ruuvatko tai asentako mitään auton
sisäkattoon, ovipilareihin tai sivupaneeleihin. Tarkoitettu suojavaikutus voi tällöin
jäädä saamatta. Volvo suosittelee, että
käyttämään vain Volvon alkuperäisiä osia,
jotka on hyväksytty sijoitettaviksi näille alueille.
VAROITUS
Jättäkää 10 cm (4 tuumaa) tilaa kuorman ja
sivuikkunoiden välille, jos auto kuormataan
ovien ikkunoiden yläreunan yläpuolelle.
Muutoin auton sisäkattoon piilotetun turvaverhon suojavaikutus saattaa estyä.
TURVALLISUUS
VAROITUS
Turvaverho on turvavyötä täydentävä apulaite. Käyttäkää aina turvavyötä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvatyynyt (s. 52)
Turvallisuustila
VAROITUS
Turvallisuustila on suoja, joka aktivoituu, kun
törmäys on voinut vaurioittaa tärkeää toimintoa autossa, kuten polttoaineputkia, jonkin
turvajärjestelmän tunnistimia tai jarrujärjestelmää.
Jos auto on ollut osallisena törmäystilanteessa, kuljettajan näytössä saattaa olla teksti
Safety mode Katso käyttöopasta yhdessä
varoitussymbolin kanssa, mikäli näyttö on ehjä
ja auton sähköjärjestelmä toimii edelleen.
Ilmoitus tarkoittaa, että auton toimintoja on
rajoitettu.
Älkää koskaan yrittäkö itse korjata autoa tai
palauttaa elektroniikkaa toimintaan sen
oltua turvallisuustilassa. Se voi aiheuttaa
henkilövahinkoja tai sen, ettei auto toimi
normaalisti. Volvo suosittelee, että valtuutetun Volvon teknisen palvelun annetaan
hoitaa tarkastus ja auton palauttaminen
normaalitilaan, kun Safety mode Katso
käyttöopasta on esitetty.
VAROITUS
Kun auto on edelleen turvallisuustilassa,
sitä ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta hinausautolla. Volvo suosittelee, että
se viedään kuljetusautolla valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
VAROITUS
Älkää yrittäkö missään olosuhteissa käynnistää autoa uudelleen, jos se haisee polttoaineelle, kun ilmoitus Safety mode
Katso käyttöopasta esitetään kuljettajan
näytössä. Poistukaa autosta pikimmiten.
Jos auto on asetettu turvatilaan, on mahdollista yrittää palauttaa järjestelmä, jotta auton
voi käynnistää ja siirtää lyhyt ajomatka, jos se
on esimerkiksi muun liikenteen kannalta vaarallisessa paikassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvallisuus (s. 44)
Auton käynnistäminen ja siirtäminen turvallisuustilan jälkeen (s. 60)
Vetäminen (s. 524)
59
TURVALLISUUS
Auton käynnistäminen ja
siirtäminen turvallisuustilan
jälkeen
Jos auto on asetettu turvatilaan, on mahdollista yrittää palauttaa järjestelmä, jotta auton
voi käynnistää ja siirtää lyhyt ajomatka, jos se
on esimerkiksi muun liikenteen kannalta vaarallisessa paikassa.
Auton käynnistäminen
turvallisuustilan jälkeen
1.
Tutkikaa auton yleinen vaurioitumisaste ja
varmistakaa, ettei autosta ole vuotanut
polttoainetta. Polttoaineen hajua ei myöskään saa tuntua.
Jos kyse on pienehköistä vaurioista ja on
varmistettu, ettei polttoaineen vuotoja ole,
auton käynnistystä voidaan yrittää.
VAROITUS
Älkää yrittäkö missään olosuhteissa käynnistää autoa uudelleen, jos se haisee polttoaineelle, kun ilmoitus Safety mode
Katso käyttöopasta esitetään kuljettajan
näytössä. Poistukaa autosta pikimmiten.
2. Sulkekaa auto.
60
3. Yrittäkää sen jälkeen käynnistää auto.
> Auton elektroniikka suorittaa järjestelmätarkastuksen ja yrittää sen jälkeen
palautua normaaliin tilaan. Kuljettajan
näytössä näytetään tämän aikana
Ajoneuvon käynnistys Järjestelmän
tarkastus, odota. Tämä voi kestää
minuutin.
Auton siirtäminen turvallisuustilan
jälkeen
4. Yrittäkää sitten käynnistää auto uudelleen,
kun ilmoitus Ajoneuvon käynnistys
Järjestelmän tarkastus, odota on poistunut kuljettajan näytöstä.
2. Älkää siirtäkö autoa kauemmaksi kuin on
välttämätöntä.
1.
VAROITUS
Kun auto on edelleen turvallisuustilassa,
sitä ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta hinausautolla. Volvo suosittelee, että
se viedään kuljetusautolla valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
TÄRKEÄÄ
Jos ilmoitus Safety mode Katso
käyttöopasta on edelleen näytössä,
autolla ei saa ajaa eikä sitä saa hinata vaan
se on pitää kuljetuttaa pois. Piilovauriot voivat ajon aikana tehdä auton mahdottomaksi käyttää, vaikka se vaikuttaa ajokuntoiselta.
Kun kuljettajan näytössä näytetään käynnistysyrityksen jälkeen ilmoitus Normal
mode The car is now in normal mode,
auto voidaan siirtää varovasti, jos se on
esimerkiksi muun liikenteen kannalta vaarallisessa paikassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvallisuustila (s. 59)
Moottorin käynnistäminen (s. 464)
Vetäminen (s. 524)
TURVALLISUUS
Lapsiturvallisuus
Autossa matkustavien lasten on aina istuttava
paikallaan turvallisesti.
Volvolla on lasten turvavarusteita (lastenistuimia ja kiinnityslaitteita), jotka on kehitetty juuri
tähän autoon sopiviksi. Volvon lapsiturvallisuusvarusteet tarjoavat hyvät edellytykset lasten turvalliselle matkustamiselle autossa.
Lisäksi lapsiturvallisuusvarusteet sopivat hyvin
ja niitä on helppo käyttää.
Käytettävät varusteet valitaan huomioiden lapsen paino ja koko.
Volvo suosittelee, että lapset matkustavat selkänoja menosuuntaan käännetyssä lastenistuimessa niin pitkään kuin mahdollista, vähintään
3–4 vuoden ikäisiksi, ja sen jälkeen kasvot
eteenpäin lastenistuimessa siihen asti, kunnes
he ovat 140 cm (4 jalkaa 7 tuumaa) pitkiä.
HUOM
Eri ikäisille ja pituisille lapsille käytettäviä
lastenistuintyyppejä koskeva lainsäädäntö
vaihtelee maasta toiseen. Ottakaa selvää
lakien sisällöstä.
HUOM
Lasten turvavarusteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana toimitetut asennusohjeet.
Jos teillä on kysymyksiä lasten turvavarusteiden asentamisesta, tiedustelkaa tarkempia ohjeita tuotteen valmistajalta.
Lasten on aina matkustettava autossa oikein
kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta. Lasta
ei saa kuljettaa aikuisen sylissä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvallisuus (s. 44)
Lastenistuin (s. 61)
Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi
(s. 291)
Lastenistuin
Kun autossa matkustaa lapsi tai lapsia, jokaisella on oltava aina sopiva lastenistuin.
Lasten pitää istua hyvin ja turvallisesti. Tarkistakaa, että lastenistuin sijoitetaan, asennetaan
ja sitä käytetään oikein.
Katsokaa lastenistuimen asennusohjetta, jotta
asennus tapahtuu oikein.
HUOM
Lasten turvavarusteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana toimitetut asennusohjeet.
Jos teillä on kysymyksiä lasten turvavarusteiden asentamisesta, tiedustelkaa tarkempia ohjeita tuotteen valmistajalta.
HUOM
Älkää koskaan jättäkö lasten turvaistuinta
irralleen autoon. Kiinnittäkää se aina lasten
turvaistuimen ohjeiden mukaisesti, kun sitä
ei käytetä.
HUOM
Lastenistuimen pitkäaikainen asennus ja
käyttö voi kuluttaa auton sisustusta. Volvo
suosittelee lisävarusteena saatavan potkusuojan käyttöä auton sisustuksen suojaamiseksi.
}}
61
TURVALLISUUS
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lapsiturvallisuus (s. 61)
Integroitu lastenistuin* (s. 84)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat
(s. 62)
•
Lastenistuinten alakiinnityskohdat
(s. 63)
•
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 64)
•
•
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 64)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat
Auto on varustettu lastenistuinten yläkiinnityskohdilla toisen istuinrivin laitapaikoilla.
Yläkiinnityskohdat on pääasiassa tarkoitettu
käytettäviksi yhdessä eteenpäin käännettyjen
lastenistuinten kanssa.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kiinnitetään yläkiinnityskohtiin.
Kiinnityskohtien sijainti
Matkustajan turvatyynyn* aktivointi ja
deaktivointi (s. 55)
Kuusipaikkainen versio: Kiinnityskohtien sijainti osoitetaan symboleilla selkänojan takapuolella.
Kiinnityskohdat on sijoitettu toisen istuinrivin
laitapaikoille.
VAROITUS
Lastenistuimen ylemmät kiinnitysnauhat
pitää vetää niskatuen jalan reiän läpi ennen
kuin ne kiristetään kiinni kiinnityskohtaan.
Jos tämä ei ole mahdollista, noudattakaa
lastenistuimen valmistajan suosituksia.
Viisi- ja seitsemänpaikkainen versio: Kiinnityskohtien
sijainti osoitetaan symboleilla selkänojan takapuolella.
HUOM
Kääntäkää niskasuojia tämän tyyppisen
lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi autoihin, joissa on käännettävät niskasuojat laitapaikoilla.
62
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
HUOM
Jos auton tavaratilan päällä on näkösuoja,
se pitää poistaa, ennen kuin lastenistuin
voidaan asentaa kiinnityskohtiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Lastenistuin (s. 61)
Lastenistuinten alakiinnityskohdat
Auto on varustettu lastenistuinten alakiinnityskohdilla etuistuimessa* ja toisessa istuinrivissä.
Alakiinnityskohdat on tarkoitettu käytettäviksi
yhdessä taaksepäin käännettyjen lastenistuinten kanssa.
Lastenistuinten alakiinnityskohdat
(s. 63)
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kiinnitetään alakiinnityskohtiin.
•
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 64)
Kiinnityskohtien sijainti
•
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten käytettäessä auton turvavyötä
(s. 68)
Kiinnityskohtien sijainti toisessa istuinrivissä.
Toisen istuinrivin kiinnityskohdat sijaitsevat
etuistuinten lattiakiskojen takapäässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kiinnityskohtien sijainti etuistuimessa.
Lastenistuin (s. 61)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat (s. 62)
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 64)
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten käytettäessä auton turvavyötä
(s. 68)
Etuistuimen kiinnityskohdat on sijoitettu matkustajan paikan jalkatilan sivuille.
Etuistuimen kiinnityskohdat ovat asennettuina
vain, jos auto on varustettu matkustajan turvatyynyn* aktivointiin/deaktivointiin tarkoitetulla
vaihtokytkimellä.
* Valinnais-/lisävaruste.
63
TURVALLISUUS
Lastenistuinten i-Size/ISOFIXkiinnityskohdat
Auto on varustettu lastenistuinten i-Size/
ISOFIX-kiinnityskohdilla toisessa istuinrivissä.
i-Size/ISOFIX4 on kansainväliseen normiin
perustuva lastenistuinten kiinnitysjärjestelmä.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kytketään i-Size/ISOFIX-kiinnityskohtiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Lastenistuin (s. 61)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat (s. 62)
Lastenistuinten alakiinnityskohdat (s. 63)
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 75)
Lastenistuimen sijoittaminen
Lastenistuin on ehdottomasti sijoitettava
oikealle paikalle autossa. Paikan valinta riippuu muun muassa lastenistuimen tyypistä ja
siitä, onko matkustajan turvatyyny aktivoitu.
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 77)
Kiinnityskohtien sijainti
Selkä menosuuntaan asennettu lastenistuin ja turvatyyny eivät kuulu yhteen.
Kiinnityskohtien sijainti osoitetaan symboleilla4 selkänojan verhoilussa.
i-Size/ISOFIX-järjestelmän kiinnityskohdat
ovat piilossa toisen istuinrivin selkänojan alaosan takana, laitapaikoilla.
Painakaa istumapaikan istuintyynyä alas päästäksenne käsiksi kiinnityskohtiin.
4 Nimi
64
Sijoittakaa selkä menosuuntaan asennettava
lastenistuin aina toiselle tai kolmannelle*
istuinriville, jos etumatkustajan turvatyyny on
toimintavalmiudessa. Lapsi voi vammautua
vakavasti, jos turvatyyny täyttyy, jos lapsi istuu
matkustajan paikalla.
Jos etumatkustajan turvatyyny on pois käytöstä, selkä menosuuntaan asennettava lastenistuin voidaan sijoittaa etumatkustajan paikalle.
ja symboli vaihtelevat markkina-alueen mukaan.
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
HUOM
Matkustajan turvatyynyn tarra
Lastenistuinta asennettaessa ja käytettäessä
on muistettava useita seikkoja, jotka riippuvat
lastenistuimen paikan valinnasta.
Lakimääräykset siitä, miten lapset tulee
sijoittaa autoon, vaihtelevat maittain. Ottakaa selvää lakien sisällöstä.
VAROITUS
Lastentyynyjä tai lastenistuimia, joissa on
turvavyölukon avauspainikkeen kohdalle
asettuvia teräsrautoja tai muita rakenteita,
ei saa käyttää, koska ne voivat aiheuttaa
turvavyölukon tahattoman avautumisen.
VAROITUS
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan istuimelle, jos turvatyyny on aktivoitu.
Kasvot eteenpäin matkustavat matkustajat
(lapset ja aikuiset) eivät saa koskaan istua
etumatkustajan paikalla etumatkustajan
turvatyynyn ollessa pois käytöstä.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen
voi aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan
henkilövahingon.
Lastenistuimen asentaminen
Tarra matkustajan puoleisessa häikäisysuojassa.
Matkustajan turvavyön varoitustarra on sijoitettu edellä olevan mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lastenistuin (s. 61)
Lastenistuimen asentaminen (s. 65)
Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitysnauhaa istuimen pitkittäissäädön vipuun tai
istuimen jousiin, kiskoihin tai palkkeihin
istuimen alla. Terävät reunat voivat vioittaa
turvavyötä.
Älkää antako lastenistuimen yläosan painaa
tuulilasia vasten.
HUOM
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten käytettäessä auton turvavyötä
(s. 68)
Lasten turvavarusteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana toimitetut asennusohjeet.
•
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 75)
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 77)
Jos teillä on kysymyksiä lasten turvavarusteiden asentamisesta, tiedustelkaa tarkempia ohjeita tuotteen valmistajalta.
}}
65
TURVALLISUUS
||
HUOM
Älkää koskaan jättäkö lasten turvaistuinta
irralleen autoon. Kiinnittäkää se aina lasten
turvaistuimen ohjeiden mukaisesti, kun sitä
ei käytetä.
HUOM
Lastenistuimen pitkäaikainen asennus ja
käyttö voi kuluttaa auton sisustusta. Volvo
suosittelee lisävarusteena saatavan potkusuojan käyttöä auton sisustuksen suojaamiseksi.
•
Jos lastenistuin on varustettu alakiinnitysnauhoilla, Volvo suosittelee, että niissä
käytetään alakiinnityskohtia5.
•
Jos lastenistuimessa on tukijalat, asettakaa ne aina suoraan lattiaa vasten. Älkää
koskaan asettako mitään tukijalkaa jalkatuen tai muun esineen päälle.
•
ISOFIX-opasta voidaan käyttää lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi.
•
Asentaessanne taaksepäin suunnattua lastenistuinta varmistakaa, että matkustajan
turvatyyny on pois käytöstä.
•
Asentaessanne eteenpäin suunnattua lastenistuinta varmistakaa, että matkustajan
turvatyyny on käytössä.
•
Käyttäkää vain lastenistuimia, joita Volvo
suosittelee, jotka ovat yleishyväksyttyjä tai
puoliuniversaalisia ja joiden valmistajan
ajoneuvoluettelossa auto on.
5 Lisävarustetarjonta vaihtelee markkina-alueittain.
6 Ei koske keskipaikkaa (saatavana viisi- ja kuusipaikkaisissa
7 Saatavana viisi- ja kuusipaikkaisissa versioissa.
8 Vaihtelee markkina-alueittain.
66
ISOFIX-lastenistuin voidaan asentaa vain,
kun auto on varustettu lisävarusteena saatavalla ISOFIX-konsolilla5.
tiin. Jos tämä ei ole mahdollista, noudattakaa lastenistuimen valmistajan suosituksia.
•
Kolmannella istuinrivillä varustetuissa
autoissa* pitää toinen istuinrivi säätää
takimmaiseen asentoonsa. Jos myös kolmannella istuinrivillä käytetään lastenistuinta, voidaan tehdä poikkeuksia. Tarkastakaa tällöin aina, että lastenistuin on
asennettu valmistajan ohjeiden mukaisesti.
•
Jos lastenistuin on varustettu alakiinnitysnauhoilla, älkää koskaan säätäkö etuistuimen asentoa, kun kiinnitysnauhat on asennettu alakiinnityskohtiin. Muistakaa aina
irrottaa alakiinnitysnauhat, kun lastenistuin
ei ole asennettuna.
•
Jos lastenistuimessa on tukijalat, asettakaa ne aina suoraan lattiaa vasten. Älkää
koskaan asettako mitään tukijalkaa jalkatuen tai muun esineen päälle.
•
ISOFIX-opasta ei pidä käyttää lastenistuinta asennettaessa.
Asennus toiselle istuinriville
Asennus etuistuimelle
•
•
Käyttäkää vain lastenistuimia, joita Volvo
suosittelee, jotka ovat yleishyväksyttyjä6
tai puoliuniversaalisia ja joiden valmistajan
ajoneuvoluettelossa auto on.
•
Tukijaloilla varustettua lastenistuinta ei saa
asentaa keskipaikalle7.
•
Laitapaikat on varustettu ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä ja ne on hyväksytty tyypille iSize8.
•
Laitapaikoilla on yläkiinnityskohdat. Volvo
suosittelee, että lastenistuimen yläkiinnitysnauhat vedetään niskasuojan aukon
läpi ennen kuin ne kiristetään kiinnityskoh-
versioissa).
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 64)
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten käytettäessä auton turvavyötä (s. 68)
•
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 75)
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 77)
Asennettaessa vauvakaukalo takaistuimelle Volvo
suosittelee, että vauvakaukalon etummaisen osan ja
edessä olevan istuimen takimmaisen osan välillä on
vähintään 50 mm:n (2 tuuman) etäisyys.
Asennus kolmannelle istuinriville*
•
Käyttäkää vain lastenistuimia, joita Volvo
suosittelee, jotka ovat yleishyväksyttyjä tai
puoliuniversaalisia ja joiden valmistajan
ajoneuvoluettelossa auto on.
•
Tukijaloilla varustettua lastenistuinta ei saa
asentaa kolmannelle istuinriville.
•
Säätäkää tarvittaessa toista istuinriviä
eteenpäin riittävän tilan saamiseksi. Jos
myös toiselle istuinriville on asennettu lastenistuin, tarkistakaa, että se on edelleen
asennettuna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
* Valinnais-/lisävaruste.
67
TURVALLISUUS
Taulukko lastenistuimen
sijoittamista varten käytettäessä
auton turvavyötä
HUOM
Taulukko antaa suosituksen siitä, mitkä lastenistuimet sopivat missäkin ja minkä kokoiselle lapselle.
Lukekaa aina käyttöoppaan kappale lasten
turvaistuimen asennuksesta ennen lasten
turvaistuimen asentamista autoon.
Taulukko viisi- tai seitsemänpaikkaisille XC90 Twin Engine-autoille
Paino
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
Ryhmä 1
9–18 kg
Ryhmä 2
15–25 kg
68
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa pois käytöstä,
vain taaksepäin suunnattu lastenistuin)A
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa käytössä, vain
eteenpäin suunnattu
lastenistuin)A
Toinen istuinrivi, laitapaikka
Toinen istuinrivi, keskipaikka
Kolmas istuinrivi*
UB, C
X
UC
LC
U
UB, C
X
UC
LC
U
LD
UFB, E
U, LD
L
U
LD
UFB, F
UF, LD
B*, G, LF
UF
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Paino
Ryhmä 3
22–36 kg
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa pois käytöstä,
vain taaksepäin suunnattu lastenistuin)A
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa käytössä, vain
eteenpäin suunnattu
lastenistuin)A
X
UFB, H
Toinen istuinrivi, laitapaikka
UH
Toinen istuinrivi, keskipaikka
Kolmas istuinrivi*
B*, G, LH
UH
U: Sopiva yleishyväksytyille lastenistuimille.
UF: Sopiva eteenpäin käännetylle, yleishyväksytyille lastenistuimille.
L: Sopiva erityisille lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla tarkoitettuja erityiselle automallille, rajoitetulle tai puoliuniversaaliselle.
B: Kiinteä lastenistuin, joka on hyväksytty tälle painoryhmälle.
X: Paikka ei ole sopiva tämän painoryhmän lapsille.
A
B
C
D
E
F
G
H
Istuintyynyn jatkeen tulee olla aina sisäänvedettynä lastenistuimia asennettaessa.
Säätäkää istuimen selkänoja pystympään asentoon:
Volvo suosittelee: Volvon vauvanistuin (tyyppihyväksyntä E1 04301146)
Volvo suosittelee: Volvon käännettävä lastenistuin taaksepäin suunnattuna (tyyppihyväksyntä E5 04192); Volvon taaksepäin suunnattu lastenistuin (tyyppihyväksyntä E5 04212).
Volvo suosittelee taaksepäin suunnattuja lastenistuimia tämän painoryhmän lapsille.
Volvo suosittelee: Volvon käännettävä lastenistuin eteenpäin suunnattuna (tyyppihyväksyntä E5 04192); Lastentyyny selkänojalla ja ilman (tyyppihyväksyntä E5 04216); Volvon turvavyötyyny selkänojalla (tyyppihyväksyntä E1 04301169); Volvon turvavyöistuin (tyyppihyväksyntä E1 04301312).
Volvon suositus: integroitu lastenistuin (tyyppihyväksyntä E5 04218).
Volvo suosittelee: Lastentyyny selkänojalla ja ilman (tyyppihyväksyntä E5 04216); Volvon turvavyötyyny selkänojalla (tyyppihyväksyntä E1 04301169); Volvon turvavyöistuin (tyyppihyväksyntä E1
04301312).
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
69
TURVALLISUUS
||
Taulukko kuusipaikkaisille XC90 Twin Engine-autoille
Paino
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
Ryhmä 1
9–18 kg
Ryhmä 2
15–25 kg
70
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä, vain taaksepäin suunnattu lastenistuin)A
Etuistuin (turvatyynyn ollessa käytössä,
vain eteenpäin suunnattu lastenistuin)A
Toinen istuinrivi
Kolmas istuinrivi
UB, C
X
UC
U
UB, C
X
UC
U
LD
UFB, E
U, LD
U
LD
UFB, F
UF, LD
UF
TURVALLISUUS
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä, vain taaksepäin suunnattu lastenistuin)A
Etuistuin (turvatyynyn ollessa käytössä,
vain eteenpäin suunnattu lastenistuin)A
Toinen istuinrivi
Kolmas istuinrivi
X
UFB, G
UG
UG
Ryhmä 3
22–36 kg
U: Sopiva yleishyväksytyille lastenistuimille.
UF: Sopiva eteenpäin käännetylle, yleishyväksytyille lastenistuimille.
L: Sopiva erityisille lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla tarkoitettuja erityiselle automallille, rajoitetulle tai puoliuniversaaliselle.
B: Kiinteä lastenistuin, joka on hyväksytty tälle painoryhmälle.
X: Paikka ei ole sopiva tämän painoryhmän lapsille.
A
B
C
D
E
F
G
Istuintyynyn jatkeen tulee olla aina sisäänvedettynä lastenistuimia asennettaessa.
Säätäkää istuimen selkänoja pystympään asentoon:
Volvo suosittelee: Volvon vauvanistuin (tyyppihyväksyntä E1 04301146)
Volvo suosittelee: Volvon käännettävä lastenistuin taaksepäin suunnattuna (tyyppihyväksyntä E5 04192); Volvon taaksepäin suunnattu lastenistuin (tyyppihyväksyntä E5 04212).
Volvo suosittelee taaksepäin suunnattuja lastenistuimia tämän painoryhmän lapsille.
Volvo suosittelee: Volvon käännettävä lastenistuin eteenpäin suunnattuna (tyyppihyväksyntä E5 04192); Lastentyyny selkänojalla ja ilman (tyyppihyväksyntä E5 04216); Volvon turvavyötyyny selkänojalla (tyyppihyväksyntä E1 04301169); Volvon turvavyöistuin (tyyppihyväksyntä E1 04301312).
Volvo suosittelee: Lastentyyny selkänojalla ja ilman (tyyppihyväksyntä E5 04216); Volvon turvavyötyyny selkänojalla (tyyppihyväksyntä E1 04301169); Volvon turvavyöistuin (tyyppihyväksyntä E1
04301312).
Taulukko XC90 Excellence -versioille
Paino
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
Etuistuin (turvatyynyn ollessa käytössä, vain eteenpäin suunnattu lastenistuin)A
TakaistuinA
UB, C, L
X
UB, C, L
UB, C, L
X
UB, C, L
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä, vain
taaksepäin suunnattu lastenistuin)A
}}
71
TURVALLISUUS
||
Paino
Ryhmä 1
9–18 kg
Ryhmä 2
15–25 kg
Ryhmä 3
22–36 kg
Etuistuin (turvatyynyn ollessa käytössä, vain eteenpäin suunnattu lastenistuin)A
TakaistuinA
LD
UFB, E
UB, LD
LD
UFB, F
UB, F, LD
X
UFB, G
UB, G, L
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä, vain
taaksepäin suunnattu lastenistuin)A
U: Sopiva yleishyväksytyille lastenistuimille.
UF: Sopiva eteenpäin käännetylle, yleishyväksytyille lastenistuimille.
L: Sopiva erityisille lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla tarkoitettuja erityiselle automallille, rajoitetulle tai puoliuniversaaliselle.
X: Paikka ei ole sopiva tämän painoryhmän lapsille.
A
B
C
D
E
F
G
72
Istuintyynyn jatkeen tulee olla aina sisäänvedettynä lastenistuimia asennettaessa.
Säätäkää istuimen selkänoja pystympään asentoon:
Volvon suositus: Volvon vauvanistuin (tyyppihyväksyntä E1 04301146).
Volvo suosittelee: Volvon käännettävä lastenistuin taaksepäin suunnattuna (tyyppihyväksyntä E5 04192).
Volvo suosittelee taaksepäin suunnattuja lastenistuimia tämän painoryhmän lapsille.
Volvo suosittelee: Volvon käännettävä lastenistuin eteenpäin suunnattuna (tyyppihyväksyntä E5 04191); Lastentyyny selkänojalla ja ilman (tyyppihyväksyntä E5 04216); Volvon turvavyötyyny selkänojalla (tyyppihyväksyntä E1 04301169).
Volvo suosittelee: Lastentyyny selkänojalla ja ilman (tyyppihyväksyntä E5 04216); Volvon turvavyötyyny selkänojalla (tyyppihyväksyntä E1 04301169).
TURVALLISUUS
Taulukko XC90 Excellence Lounge -versioille
Paino
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
Ryhmä 1
9–18 kg
Ryhmä 2
15–25 kg
Ryhmä 3
22–36 kg
TakaistuinA, B
UC, D, L
UC, D, L
UC, LE
UC, F, LE
UC, G, L
U: Sopiva yleishyväksytyille lastenistuimille.
L: Sopiva erityisille lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla tarkoitettuja erityiselle automallille, rajoitetulle tai puoliuniversaaliselle.
A
B
C
D
E
F
G
Asentaessanne matkustajan puoleiselle ulkopaikalle työntäkää auton Lounge Console etumaiseen asentoonsa.
Istuintyynyn jatkeen tulee olla aina sisäänvedettynä lastenistuimia asennettaessa.
Säätäkää istuimen selkänoja pystympään asentoon:
Volvon suositus: Volvon vauvanistuin (tyyppihyväksyntä E1 04301146).
Volvo suosittelee: Volvon käännettävä lastenistuin taaksepäin suunnattuna (tyyppihyväksyntä E5 04192).
Volvo suosittelee: Volvon käännettävä lastenistuin eteenpäin suunnattuna (tyyppihyväksyntä E5 04191); Lastentyyny selkänojalla ja ilman (tyyppihyväksyntä E5 04216); Volvon turvavyötyyny selkänojalla (tyyppihyväksyntä E1 04301169).
Volvon suositus: Lastentyyny selkänojalla ja ilman (tyyppihyväksyntä E5 04216); Volvon turvavyötyyny selkänojalla (tyyppihyväksyntä E1 04301169).
}}
73
TURVALLISUUS
||
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan istuimelle, jos matkustajan turvatyyny on aktivoitu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
74
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 64)
Lastenistuimen asentaminen (s. 65)
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 75)
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 77)
•
Turvavyöt (s. 47)
TURVALLISUUS
Taulukko i-Size-lastenistuimen
sijoittamista varten
Lastenistuimen pitää olla hyväksytty UN Reg
R129-määräyksen mukaisesti.
Taulukko antaa suosituksen siitä, mitkä iSize-lastenistuimet sopivat mihinkin ja minkä
kokoiselle lapselle.
HUOM
Lukekaa aina käyttöoppaan kappale lasten
turvaistuimen asennuksesta ennen lasten
turvaistuimen asentamista autoon.
Taulukko viisi- tai seitsemänpaikkaisille XC90 Twin Engine-autoille
Lastenistuimen
tyyppi
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa pois käytöstä,
vain taaksepäin suunnattu lastenistuin)
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa käytössä, vain
eteenpäin suunnattu
lastenistuin)
Toinen istuinrivi, laitapaikka
Toinen istuinrivi,
keskipaikka
Kolmas istuinrivi*
i-Size-lastenistuin
X
X
i-UA
X
X
i-U: Sopiva i-Size "universaaliselle" lastenistuimelle, eteen- ja taaksepäin käännetylle.
X: Ei sopiva yleishyväksytyille lastenistuimille.
A
Volvo suosittelee, että lapset matkustavat taaksepäin suunnatuissa lastenistuimissa niin pitkään kuin mahdollista, vähintään ikävuoteen 3-4 saakka.
Taulukko kuusipaikkaisille XC90 Twin Engine-autoille
Lastenistuimen tyyppi
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä, vain taaksepäin suunnattu lastenistuin)
Etuistuin (turvatyynyn ollessa käytössä, vain eteenpäin suunnattu
lastenistuin)
Toinen istuinrivi
Kolmas istuinrivi
X
X
i-UA
X
i-Size-lastenistuin
i-U: Sopiva i-Size "universaaliselle" lastenistuimelle, eteen- ja taaksepäin käännetylle.
X: Ei sopiva yleishyväksytyille lastenistuimille.
A
Volvo suosittelee, että lapset matkustavat taaksepäin suunnatuissa lastenistuimissa niin pitkään kuin mahdollista, vähintään ikävuoteen 3-4 saakka.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
75
TURVALLISUUS
||
Taulukko XC90 Excellence -versioille
Lastenistuimen tyyppi
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä,
vain taaksepäin suunnattu lastenistuin)
Etuistuin (turvatyynyn ollessa käytössä, vain
eteenpäin suunnattu lastenistuin)
Takaistuin
X
X
X
i-Size-lastenistuin
X: Ei sopiva yleishyväksytyille lastenistuimille.
Taulukko XC90 Excellence Lounge -versioille
Lastenistuimen tyyppi
i-Size-lastenistuin
X: Ei sopiva yleishyväksytyille lastenistuimille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
76
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 64)
Lastenistuimen asentaminen (s. 65)
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten käytettäessä auton turvavyötä (s. 68)
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 77)
•
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 64)
Takaistuin
X
TURVALLISUUS
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen
sijoittamista varten
Taulukko antaa suosituksen siitä, mitkä
ISOFIX-lastenistuimet sopivat mihinkin ja
minkä kokoiselle lapselle.
Lastenistuimen pitää olla hyväksytty määräyksen UN Reg R44 mukaisesti ja automallin
pitää olla valmistajan ajoneuvoluettelossa.
HUOM
Lukekaa aina käyttöoppaan kappale lasten
turvaistuimen asennuksesta ennen lasten
turvaistuimen asentamista autoon.
Taulukko viisi- tai seitsemänpaikkaisille XC90 Twin Engine-autoille
Paino
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
KokoluokkaA
Lastenistuimen
tyyppi
E
Taaksepäin käännetty vauvakaukalo
E
Taaksepäin käännetty vauvakaukalo
C
Taaksepäin käännetty lastenistuin
D
Taaksepäin käännetty lastenistuin
Etuistuin (turvatyynyn ollessa
pois käytöstä,
vain taaksepäin
suunnattu lastenistuin)B, C
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa käytössä, vain
eteenpäin
suunnattu lastenistuin)B, C
Toinen istuinrivi, laitapaikka
Toinen istuinrivi, keskipaikka
Kolmas
istuinrivi*
ILB, D, XE
X
ILD
X
X
ILB, D, XE
X
ILD
X
X
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
77
TURVALLISUUS
||
Paino
Ryhmä 1
9–18 kg
KokoluokkaA
Lastenistuimen
tyyppi
A
Eteenpäin käännetty lastenistuin
B
Eteenpäin käännetty lastenistuin
B1
Eteenpäin käännetty lastenistuin
C
Taaksepäin käännetty lastenistuin
D
Taaksepäin käännetty lastenistuin
Etuistuin (turvatyynyn ollessa
pois käytöstä,
vain taaksepäin
suunnattu lastenistuin)B, C
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa käytössä, vain
eteenpäin
suunnattu lastenistuin)B, C
Toinen istuinrivi, laitapaikka
Toinen istuinrivi, keskipaikka
Kolmas
istuinrivi*
X
ILB, F, XE
ILF, IUFF
X
X
ILB, XE
X
ILG
X
X
IL: Sopiva erityisille ISOFIX-lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla tarkoitettuja erityiselle automallille, rajoitetulle tai puoliuniversaaliselle.
IUF: Sopiva eteenpäin käännetylle ISOFIX-lastenistuimelle, joka on yleisesti hyväksytty tälle painoryhmälle.
X: Ei sopiva ISOFIX-lastenistuimille.
A
B
C
D
E
F
G
78
Lastenistuimille, joissa on ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä, on kokoluokitus, joka auttaa käyttäjää valitsemaan oikean tyyppisen lastenistuimen. Kokoluokan voi lukea lastenistuimen lipukkeesta.
Toimii asennettaessa ISOFIX-lastenistuimia, jotka ovat semiuniversaalisesti hyväksyttyjä (IL), jos auto on varustettu lisävarusteena saatavalla ISOFIX-konsolilla (lisävarustetarjonta vaihtelee markkina-alueittain). Lastenistuimen yläkiinnityskohtia ei ole tällä paikalla.
Istuintyynyn jatkeen tulee olla aina sisäänvedettynä lastenistuimia asennettaessa.
Volvon suositus: Volvon vauvanistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä (tyyppihyväksyntä E1 04301146).
Koskee autoa, jota ei ole varustettu ISOFIX-konsolilla.
Volvo suosittelee taaksepäin suunnattuja lastenistuimia tämän painoryhmän lapsille.
Volvon suositus: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (tyyppihyväksyntä E5 04200).
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Taulukko kuusipaikkaisille XC90 Twin Engine-autoille
Paino
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
KokoluokkaA
Lastenistuimen tyyppi
E
Taaksepäin käännetty
vauvakaukalo
E
Taaksepäin käännetty
vauvakaukalo
C
Taaksepäin käännetty lastenistuin
D
Taaksepäin käännetty lastenistuin
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä, vain taaksepäin suunnattu
lastenistuin)B, C
Etuistuin (turvatyynyn ollessa käytössä, vain eteenpäin suunnattu lastenistuin)B, C
Toinen istuinrivi
Kolmas istuinrivi
ILB, D, XE
X
ILD
X
ILB, D, XE
X
ILD
X
}}
79
TURVALLISUUS
||
Paino
Ryhmä 1
9–18 kg
KokoluokkaA
Lastenistuimen tyyppi
A
Eteenpäin käännetty lastenistuin
B
Eteenpäin käännetty lastenistuin
B1
Eteenpäin käännetty lastenistuin
C
Taaksepäin käännetty lastenistuin
D
Taaksepäin käännetty lastenistuin
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä, vain taaksepäin suunnattu
lastenistuin)B, C
Etuistuin (turvatyynyn ollessa käytössä, vain eteenpäin suunnattu lastenistuin)B, C
Toinen istuinrivi
Kolmas istuinrivi
X
ILB, F, XE
ILF, IUFF
X
ILB, XE
X
ILG
X
IL: Sopiva erityisille ISOFIX-lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla tarkoitettuja erityiselle automallille, rajoitetulle tai puoliuniversaaliselle.
IUF: Sopiva eteenpäin käännetylle ISOFIX-lastenistuimelle, joka on yleisesti hyväksytty tälle painoryhmälle.
X: Ei sopiva ISOFIX-lastenistuimille.
A
B
C
D
E
F
G
80
Lastenistuimille, joissa on ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä, on kokoluokitus, joka auttaa käyttäjää valitsemaan oikean tyyppisen lastenistuimen. Kokoluokan voi lukea lastenistuimen lipukkeesta.
Toimii asennettaessa ISOFIX-lastenistuimia, jotka ovat semiuniversaalisesti hyväksyttyjä (IL), jos auto on varustettu lisävarusteena saatavalla ISOFIX-konsolilla (lisävarustetarjonta vaihtelee markkina-alueittain). Lastenistuimen yläkiinnityskohtia ei ole tällä paikalla.
Istuintyynyn jatkeen tulee olla aina sisäänvedettynä lastenistuimia asennettaessa.
Volvon suositus: Volvon vauvanistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä (tyyppihyväksyntä E1 04301146).
Koskee autoa, jota ei ole varustettu ISOFIX-konsolilla.
Volvo suosittelee taaksepäin suunnattuja lastenistuimia tämän painoryhmän lapsille.
Volvon suositus: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (tyyppihyväksyntä E5 04200).
TURVALLISUUS
Taulukko XC90 Excellence -versioille
Paino
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
Ryhmä 1
9–18 kg
KokoluokkaA
Lastenistuimen tyyppi
E
Taaksepäin käännetty vauvakaukalo
E
Taaksepäin käännetty vauvakaukalo
C
Taaksepäin käännetty lastenistuin
D
Taaksepäin käännetty lastenistuin
A
Eteenpäin käännetty lastenistuin
B
Eteenpäin käännetty lastenistuin
B1
Eteenpäin käännetty lastenistuin
C
Taaksepäin käännetty lastenistuin
D
Taaksepäin käännetty lastenistuin
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa pois käytöstä, vain
taaksepäin suunnattu lastenistuin)
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa käytössä, vain
eteenpäin suunnattu lastenistuin)
TakaistuinB
X
X
ILC
X
X
ILC
X
X
ILD, IUFD
X
X
IL
IL: Sopiva erityisille ISOFIX-lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla tarkoitettuja erityiselle automallille, rajoitetulle tai puoliuniversaaliselle.
IUF: Sopiva eteenpäin käännetylle ISOFIX-lastenistuimelle, joka on yleisesti hyväksytty tälle painoryhmälle.
X: Ei sopiva ISOFIX-lastenistuimille.
A
B
C
D
Lastenistuimille, joissa on ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä, on kokoluokitus, joka auttaa käyttäjää valitsemaan oikean tyyppisen lastenistuimen. Kokoluokan voi lukea lastenistuimen lipukkeesta.
Istuintyynyn jatkeen tulee olla aina sisäänvedettynä lastenistuimia asennettaessa.
Volvo suosittelee: Volvon vauvanistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä (tyyppihyväksyntä E1 04301146).
Volvo suosittelee taaksepäin suunnattuja lastenistuimia tämän painoryhmän lapsille.
}}
81
TURVALLISUUS
||
Taulukko XC90 Excellence Lounge -versioille
Paino
KokoluokkaA
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
Ryhmä 1
9–18 kg
Lastenistuimen tyyppi
E
Taaksepäin käännetty vauvakaukalo
E
Taaksepäin käännetty vauvakaukalo
C
Taaksepäin käännetty lastenistuin
D
Taaksepäin käännetty lastenistuin
A
Eteenpäin käännetty lastenistuin
B
Eteenpäin käännetty lastenistuin
B1
Eteenpäin käännetty lastenistuin
C
Taaksepäin käännetty lastenistuin
D
Taaksepäin käännetty lastenistuin
TakaistuinB, C
ILD
ILD
ILE, IUFE
IL
IL: Sopiva erityisille ISOFIX-lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla tarkoitettuja erityiselle automallille, rajoitetulle tai puoliuniversaaliselle.
IUF: Sopiva eteenpäin käännetylle ISOFIX-lastenistuimelle, joka on yleisesti hyväksytty tälle painoryhmälle.
A
B
C
D
E
Lastenistuimille, joissa on ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä, on kokoluokitus, joka auttaa käyttäjää valitsemaan oikean tyyppisen lastenistuimen. Kokoluokan voi lukea lastenistuimen lipukkeesta.
Asentaessanne matkustajan puoleiselle ulkopaikalle työntäkää auton Lounge Console etumaiseen asentoonsa.
Istuintyynyn jatkeen tulee olla aina sisäänvedettynä lastenistuimia asennettaessa.
Volvo suosittelee: Volvon vauvanistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä (tyyppihyväksyntä E1 04301146).
Volvo suosittelee taaksepäin suunnattuja lastenistuimia tämän painoryhmän lapsille.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan istuimelle, jos matkustajan turvatyyny on aktivoitu.
82
HUOM
Jos lasten i-Size/ISOFIX-lastenistuimelta
puuttuu kokoluokitus, täytyy automallin
löytyä lastenistuimen automalliluettelosta.
HUOM
Volvo suosittelee yhteydenottoa valtuutettuun Volvon jälleenmyyjään saadaksenne
tietoa siitä, mitä i-Size/ISOFIX-lastenistuimia Volvo suosittelee.
TURVALLISUUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lastenistuimen sijoittaminen (s. 64)
Lastenistuimen asentaminen (s. 65)
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten käytettäessä auton turvavyötä (s. 68)
•
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista varten (s. 75)
•
Lastenistuinten i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 64)
83
TURVALLISUUS
Integroitu lastenistuin*
Lapset voivat istua mukavasti ja turvallisesti
toisen istuinrivin keskipaikalla9 olevassa
integroidussa lastenistuimessa.
Lastenistuin on erityisesti suunniteltu siten,
että se tarjoaa lapsille hyvän turvallisuuden
yhdessä auton turvavyön kanssa.
Lastenistuin on hyväksytty lapsille, jotka painavat 15–36 kg (33–80 lbs) ja ovat vähintään
97 cm (38 tuumaa) pitkiä.
Oikea sijainti, vyön pitää olla asetettuna reilusti olkapään päälle.
Tarkastakaa ennen matkaa, että:
•
•
istuintyyny on lukitussa tilassa
niskasuoja säädetään samalle korkeudelle
kuin lapsen pää, jotta se peittää pään koko
takaosan mahdollisimman hyvin
9 Saatavana
84
•
turvavyö on kosketuksessa lapsen kehoon
ja ettei se ole löysällä tai kiertynyt
•
turvavyö ei ole lapsen kaulan päällä tai
olkapään alapuolella
•
turvavyön lantio-osa on sijoitettu alas lantion päälle, jolloin se antaa mahdollisimman hyvän suojan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lastenistuin (s. 61)
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn
nostaminen ylös (s. 85)
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn
laskeminen alas (s. 85)
VAROITUS
Volvo suosittelee, että integroidun lastenistuimen korjaaminen tai vaihtaminen teetetään aina valtuutetussa Volvon teknisessä
palvelussa. Älkää tehkö lastenistuimeen
mitään muutoksia tai lisäyksiä. Jos integroituun lastenistuimeen on kohdistunut voimakas kuormitus esimerkiksi törmäyksen
yhteydessä, istuintyyny, turvavyö, selkänoja
tai mahdollisesti koko istuin on vaihdettava.
Vaikka lastenistuin vaikuttaisi olevan vahingoittumaton, osa sen suojausominaisuuksista on voitu menettää. Tämä pätee myös
silloin, jos istuintyyny on ollut käännettynä
alas törmäyksessä tms. Istuintyyny on vaihdettava myös silloin, jos se on hyvin kulunut.
VAROITUS
Jos integroitua lastenistuinta koskevia
ohjeita ei noudateta, lapselle voi aiheutua
vakavia vammoja onnettomuustapauksessa.
viisi- ja kuusipaikkaisissa versioissa.
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Integroidun lastenistuimen*
istuintyynyn nostaminen ylös
Integroidun lastenistuimen*
istuintyynyn laskeminen alas
Kun integroitua lastenistuinta käytetään
tavalliseen käyttöön, istuintyyny nostetaan
ylös.
Kun integroitua lastenistuinta ei käytetä,
istuintyyny lasketaan alas takaistuimelle.
Painakaa istuintyynyä taaksepäin sen lukitsemiseksi.
VAROITUS
Jos integroitua lastenistuinta koskevia
ohjeita ei noudateta, lapselle voi aiheutua
vakavia vammoja onnettomuustapauksessa.
Vetäkää kahvasta eteenpäin ja ylöspäin
istuintyynyn vapauttamiseksi.
Vetäkää kahvasta eteenpäin istuintyynyn
vapauttamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Integroitu lastenistuin* (s. 84)
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn
laskeminen alas (s. 85)
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
85
TURVALLISUUS
||
Painakaa kädellä alaspäin istuintyynyn
keskeltä sen lukitsemiseksi.
TÄRKEÄÄ
Tarkistakaa ennen alaskääntämistä, että
lastenistuimen istuintyynyn alla olevaan
tilaan ei ole jäänyt mitään irtotavaroita
(esim. leluja).
HUOM
Käännettäessä selkänoja takana pitää lastenistuimen istuintyyny ensin kääntää alas.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
86
Integroitu lastenistuin* (s. 84)
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn
nostaminen ylös (s. 85)
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Mittarit, katkaisimet ja
hallintalaitteet vasemmalta
ohjattavassa autossa
Ohjauspyörän säätö
Yhteenvedoissa näytetään, minne näytöt ja
säätimet on kuljettajan lähietäisyydellä sijoitettu.
Ohjauspyörän vasemmanpuoleinen painikesarja
Ohjauspyörä ja kojelauta
Näyttövalaistus, takaluukun lukituksen
avaaminen/takaluukun avaaminen*/sulkeminen*, halogeenivalonheittimien korkeussuuntauksen säätö
Keski- ja tunnelikonsoli
Äänitorvi
Konepellin avaaminen
Kattokonsoli
Keskinäyttö
Varoitusvilkut, huurteenpoisto, media,
käsinekotelon avaaminen
Vaihteenvalitsin
Käynnistyskytkin
Positiovalot, huomiovalot, lähivalot, kaukovalot, vilkut, takasumuvalo, välimatkamittarin nollaus
Vaihtamisvivut manuaalista vaihtamista
varten automaattivaihteiston yhteydessä*
Head-up-näyttö*
Kuljettajan näyttö
Pyyhkimet ja huuhtelulaite, sadetunnistin*
Ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja
88
Ajotilavalitsin
Seisontajarru
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
Etulukuvalot ja matkustamovalaistus
Panoraamakatto*
Näyttö kattokonsolissa, ON CALL -painike*
Sisätaustapeilin manuaalinen himmennys
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajan ovi
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 118)
Vaihteisto (s. 478)
Mittarit, katkaisimet ja
hallintalaitteet oikealta
ohjattavassa autossa
Yhteenvedoissa näytetään, minne näytöt ja
säätimet on kuljettajan lähietäisyydellä sijoitettu.
Muistit sähkökäyttöisen etuistuimen*,
ulkotaustapeilien ja head-up -näytön* asetuksia varten
Keskuslukitus
Ikkunannostimet, ulkotaustapeilit, sähkötoiminen lapsilukko*
Etuistuimen säätö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 198)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 199)
Ohjauspyörän säätö (s. 216)
Valokatkaisimet (s. 162)
Moottorin käynnistäminen (s. 464)
Kuljettajan näyttö (s. 92)
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
89
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Ohjauspyörä ja kojelauta
Äänitorvi
Keski- ja tunnelikonsoli
Ohjauspyörän säätö
Ohjauspyörän vasemmanpuoleinen painikesarja
Kattokonsoli
Positiovalot, huomiovalot, lähivalot, kaukovalot, vilkut, takasumuvalo, välimatkamittarin nollaus
Keskinäyttö
Varoitusvilkut, huurteenpoisto, media,
käsinekotelon avaaminen
Vaihtamisvivut manuaalista vaihtamista
varten automaattivaihteiston yhteydessä*
Head-up-näyttö*
Kuljettajan näyttö
Pyyhkimet ja huuhtelulaite, sadetunnistin*
Ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja
Vaihteenvalitsin
Etulukuvalot ja matkustamovalaistus
Käynnistyskytkin
Panoraamakatto*
Ajotilavalitsin
Näyttö kattokonsolissa, ON CALL -painike*
Seisontajarru
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
Sisätaustapeilin manuaalinen himmennys
Näyttövalaistus, takaluukun lukituksen
avaaminen/takaluukun avaaminen*/sulkeminen*, halogeenivalonheittimien korkeussuuntauksen säätö
Konepellin avaaminen
90
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajan ovi
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 118)
Vaihteisto (s. 478)
Muistit sähkökäyttöisen etuistuimen*,
ulkotaustapeilien ja head-up -näytön* asetuksia varten
Keskuslukitus
Ikkunannostimet, ulkotaustapeilit, sähkötoiminen lapsilukko*
Etuistuimen säätö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 198)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 199)
Ohjauspyörän säätö (s. 216)
Valokatkaisimet (s. 162)
Moottorin käynnistäminen (s. 464)
Kuljettajan näyttö (s. 92)
* Valinnais-/lisävaruste.
91
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajan näyttö
•
Kuljettajan näyttö esittää tietoja autosta ja
ajamisesta.
Kuljettajan näyttöön kuuluu mittareita, ilmaisimia sekä merkki- ja varoitussymboleita. Se,
mitä kuljettajan näytössä esitetään, riippuu
auton varustuksesta, asetuksista ja kulloinkin
aktivoituina olevista toiminnoista.
Kuljettajan näyttö aktivoituu heti, kun jokin ovi
avataan, ts. jännitetilassa 0. Se sammuu hetken kuluttua, jos sitä ei käytetä. Se voidaan
aktivoida uudelleen jollakin seuraavista
tavoista:
•
•
Painakaa jarrupoljinta.
Aktivoikaa jännitetila I.
Avatkaa jokin ovi.
VAROITUS
Jos kuljettajan näyttö sammuu, ei käynnisty aktivoitaessa/käynnistettäessä tai on
kokonaan tai osittain lukukelvoton, autoa ei
saa käyttää. Auto on vietävä viipymättä korjaamolle. Volvo suosittelee valtuutettua
Volvon teknistä palvelua.
VAROITUS
Jos kuljettajan näytössä on vika, esimerkiksi jarruja, turvatyynyjä tai muita turvajärjestelmiä koskevaa tietoa ei ehkä voida
näyttää. Kuljettaja ei voi tällöin tarkistaa
auton järjestelmien tilaa eikä saada ajankohtaisia varoituksia ja tietoja.
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Sijainti kuljettajan näytössä:
92
Vasemmalla
Keskellä
Oikealla
Nopeusmittari
Merkki- ja varoitusvalot
Kierroslukumittari/hybridimittariA
Välimatkamittari
Ulkolämpötilamittari
Vaihtamisosoitin
MatkamittariB
Kello
Ajotila
Nopeudensäätimen ja nopeudenrajoittimen tiedot
Ilmoitukset, tietyissä tapauksissa grafiikan
kanssa
Polttoainemittari
Liikennemerkki-informaatio*
Ovi- ja turvavyöinformaatio
Hybridiakun mittari
–
Lataustila
Ajomatka tyhjään säiliöön
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
A
B
Vasemmalla
Keskellä
Oikealla
–
Mediasoitin
Ajomatka tyhjään akkuun
–
Navigointikartta*
Hetkellinen polttoaineenkulutus
–
Puhelin
Sovellusvalikko (aktivoidaan ohjauspyörän painikesarjalla)
–
Puheohjaus
–
–
KompassiA
–
Riippuu valitusta ajotilasta.
Kertynyt ajomatka.
Dynaaminen symboli
Aiheeseen liittyvät tiedot
Dynaaminen symboli perusmuodossaan.
Kuljettajan näytön keskellä on dynaaminen
symboli, jonka ulkonäkö muuttuu erityyppisten
ilmoitusten mukaan. Kellanruskea tai punainen
merkintä symbolin ympärillä ilmoittaa merkkitai varoitusilmoituksen vakavuusasteen.
•
•
Kuljettajan näytön asetukset (s. 94)
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä
(s. 105)
•
•
•
•
Merkkivalot kuljettajan näytössä (s. 103)
•
Ajotilat (s. 486)
Ajotietokone (s. 97)
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 115)
Kuljettajan näytön sovellusvalikon käyttäminen (s. 114)
Esimerkki merkkivalosymbolista.
Animoinnin avulla perusmuoto voidaan muuttaa grafiikaksi, joka osoittaa ongelman sijainnin tai selventää tietoja.
* Valinnais-/lisävaruste.
93
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajan näytön asetukset
Asetukset keskusnäytön kautta
Kuljettajan näytön näyttövaihtoehtojen asetukset voidaan tehdä kuljettajan näytön
sovellusvalikon ja keskinäytön asetusvalikon
kautta.
Tietotyypin valitseminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Asetukset kuljettajan näytön
sovellusvalikon kautta
2. Painakaa painiketta My Car Kuljettajan
näyttö Kuljettajan näytön valinnat.
3. Valitkaa taustalla näytettävät tiedot:
• Älä näytä tietoja taustalla
• Näytä juuri soitettavan median
tiedot
2. Valitkaa kieli painamalla Järjestelmä
Järjestelmän kielet ja yksiköt
Järjestelmän kieli.
> Muutos vaikuttaa kaikkien näyttöjen
kieleen.
Asetukset ovat henkilökohtaisia ja ne tallennetaan automaattisesti aktiiviseen kuljettajaprofiiliin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
• Näytä navigointi, vaikka reittiä ei ole
määritetty
•
Teeman valitseminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Sovellusvalikko avataan ja sitä käytetään
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
Sovellusvalikossa voidaan valita, mitä tietoja
kuljettajan näyttö esittää
•
•
•
•
94
Ajotietokone
Mediasoitin
Puhelin
Navigointijärjestelmä*.
2. Painakaa painiketta My Car
näyttö Näytä teemat
Kuljettajan näyttö (s. 92)
Kuljettajan näytön sovellusvalikon käyttäminen (s. 114)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 142)
Kuljettajan
3. Valitkaa teema (ulkonäkö) kuljettajan näytölle:
•
•
•
•
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings
Kielen valitseminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Polttoainemittari
Hybridimittari
Kuljettajan näytön polttoainemittari näyttää
säiliön polttoainemäärän.
Ajotiloissa Hybrid ja Pure kuljettajan näytössä
on hybridimittari, joka voi auttaa kuljettajaa
ajamaan energiatehokkaammalla tavalla.
Ilmoittaa tehotason, jolla polttomoottori käynnistyy. Täyttynyt symboli tarkoittaa, että polttomoottoria
käytetään.
Ilmoittaa tehotason, jolla polttomoottori käynnistyy. Jos symboli ei
ole täytetty, polttomoottoria ei käytetä.
Ilmaisin, joka ilmoittaa hybridiakun
lataamisesta, esim.painettaessa jarrupoljinta kevyesti.
Kuljettajan haluama teho
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Polttoainemittarin beigenvärinen alue ilmoittaa
polttoaineen määrän säiliössä.
Kun polttoaine on vähissä ja auto pitää tankata, polttoainepumpun symboli syttyy palamaan kellanruskeana. Ajotietokone ilmoittaa
myös ajomatkan tyhjään säiliöön.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 92)
Hybridiakun mittari (s. 96)
Hybridimittari näyttää eri tavoin suhteen sen
välillä, paljonko tehoa otetaan sähkömoottorista ja paljonko tehoa on käytettävissä.
Hybridimittarin symbolit
Hybridimittarin viisari ilmoittaa, paljonko kuljettaja haluaa tehoa käyttämällä kaasupoljinta.
Mitä korkeammalla se on asteikossa, sitä suuremman tehon kuljettaja haluaa valitulla vaihteella. Merkintä salaman ja pisaran välillä
ilmoittaa kohdan, jossa polttomoottori käynnistyy.
Ilmoittaa kulloinkin saatavana olevan
sähkömoottorin tehon tason. Täyttynyt symboli tarkoittaa, että sähkömoottoria käytetään.
Jos symboli ei ole täytetty, sähkömoottoria ei käytetä.
Polttoaineen lisääminen (s. 506)
Polttoainesäiliö - tilavuus (s. 714)
}}
95
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Hybridiakun mittari
Esimerkki:
Hybridiakkumittari näyttää, paljonko hybridiakussa on energiaa.
Auto on käynnistetty mutta seisoo paikallaan, tehoa
ei pyydetä.
Auto tuottaa virtaa akkuun, akkua ladataan, esim.
painettaessa jarrupoljinta kevyesti tai käytettäessä
moottorijarrutusta alamäessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Sähkömoottori ei voi tuottaa pyydettyä moottorin
tehoa ja polttomoottori käynnistyy.
96
Ajotilat (s. 486)
Kuljettajan näyttö (s. 92)
Käyttöjarru (s. 470)
Polttomoottorin käynnistäminen ja sammuttaminen Twin Engine -mallissa
(s. 485)
Hybridiakun energiaa käytetään sähkömoottorin käyttämiseen, mutta myös auton jäähdyttämiseen tai lämmittämiseen. Ajotietokone laskee hybridiakun energiamäärällä jäljellä olevan
likimääräisen ajomatkan.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Hybridiakkumittarin symbolit
Ajotietokone
Auton ajotietokone rekisteröi arvoja, joita ovat
esim. ajomatka, polttoaineenkulutus ja keskinopeus ajon aikana.
Polttoainetaloudellisen ajon helpottamiseksi
rekisteröidään tiedot sekä hetkellisestä että
keskimääräisestä polttoaineenkulutuksesta.
Ajotietokoneelta tuleva informaatio voidaan
esittää kuljettajan näytössä.
•
•
Ajomatka tyhjään akkuun
Turisti - vaihtoehtoinen nopeusmittari
Ajomatkan, nopeuden ym. yksiköt voidaan
vaihtaa keskinäytön järjestelmäasetuksissa.
Välimatkamittari
Välimatkamittareita on kaksi, TM ja TA.
TM voidaan nollata manuaalisesti ja TA nollautuu automaattisesti, jos autoa ei käytetä vähintään neljään tuntiin.
Ajon aikana tallennetaan mm. seuraavaa tietoa:
•
•
•
•
Hybridiakkumittarin symboli
ilmoittaa toiminnon Hold olevan aktivoitu ja symboli
toiminnon Charge aktiivisuuden.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ajoaika
Keskinopeus
Keskimääräinen polttoaineenkulutus
Arvot koskevat välimatkamittarin viimeisimmän nollauksen jälkeistä aikaa.
Kuljettajan näyttö (s. 92)
Hybridiakun lataus (s. 443)
Hold- ja Charge-toiminnot (s. 502)
Ajomatka
Esimerkki kuljettajan näytössä näkyvistä ajotietokoneen tiedoista. Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat
voivat vaihdella automallista toiseen.
Ajotietokoneeseen sisältyvät seuraavat mittarit:
•
•
•
•
Välimatkamittari
Matkamittari
Matkamittari
Matkamittari, rekisteröi auton kokonaisajomatkan. Tätä arvoa ei voi nollata.
Hetkellinen polttoaineenkulutus
Tämä mittari näyttää, millainen polttoaineenkulutus autolla sillä hetkellä on. Arvo päivitetään suunnilleen joka sekunti.
Hetkellinen polttoaineenkulutus
Ajomatka tyhjään säiliöön
}}
97
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Ajomatka tyhjään säiliöön
Ajotietokone laskee jäljellä olevan
ajomatkan säiliössä olevalla polttoaineella.
Laskenta perustuu keskikulutukseen viimeksi
ajettujen 30 km:n (20 mailin) aikana ja jäljellä
käytettävissä olevaan polttoainemäärään.
Kun mittari näyttää "----", säiliössä on jäljellä
liian vähän polttoainetta, jotta järjestelmä voi
laskea jäljellä olevan ajomatkan. Tankatkaa
polttoainetta mahdollisimman pian.
HUOM
Tietty poikkeama voi syntyä, jos ajotapaa
muutetaan.
Taloudellinen ajotapa antaa yleisesti katsottuna pidemmän ajomatkan.
Ajomatka tyhjään akkuun
Tämän symbolin kohdalla näytetään
matka, joka hybridiakussa jäljellä olevalla energiamäärällä voidaan suurin
piirtein ajaa.
Laskenta perustuu keskikulutukselle normaalisti kuormatulla autolla, normaalissa ajossa ja
ottaen huomioon, onko ilmastointi (AC) päällä
vai pois. Vaihdettaessa ajotilojen Hybrid ja
Pure välillä laskettu ajomatka voi kasvaa,
98
koska ilmastoinnin asetuksia on rajoitettu
Pure-tilassa (ECO-ilmastointi).
ilmaa ilmastointilaitteesta jne.) on toiminnassa, sitä lyhyemmäksi ajomatka jää.
Kun mittari näyttää "---- ", taattua ajomatkaa
sähkökäytöllä ei ole jäljellä.
HUOM
Matkustamon suuren virrankulutuksen
lisäksi myös voimakkaat kiihdytykset ja jarrutukset, suuret nopeudet, raskas kuorma,
matala ulkolämpötila sekä ylämäet aiheuttavat mahdollisen ajomatkan lyhenemisen.
HUOM
Tietty poikkeama voi syntyä, jos ajotapaa
muutetaan.
Taloudellinen ajotapa antaa yleisesti katsottuna pidemmän ajomatkan.
Aloitusarvo hybridiakun ollessa ladattuna
täyteen
Koska ajotapaa ja muita kantamaan sähkökäytöllä vaikuttavia tekijöitä on vaikea ennakoida,
Volvo on valinnut aloitusarvon käyttämisen
auton ollessa ladattuna täyteen. Aloitusarvo
ilmoittaa enintään-arvon sähkökäytön kantaman ennustamisen sijasta. Hybrid- ja Puretilojen aloitusarvojen välinen ero johtuu siitä,
että auto saa käyttää enemmän energiaa hybridiakusta tilassa Pure, sekä siitä, että auto
siirtyy ECO-ilmastointiin.
Kantama sähkökäytöllä
Mahdollisimman pitkän ajomatkan saamiseksi
sähkökäytöllä pitää sähkökäyttöistä autoa ajavan myös muistaa säästää virtaa. Mitä
useampi kulutuskohde (stereot, ikkunoiden/
peilien/istuinten sähkölämmitys, hyvin kylmää
Turisti - vaihtoehtoinen nopeusmittari
Vaihtoehtoinen digitaalinen nopeusmittari helpottaa ajettaessa maissa, joissa sallitun
nopeuden liikennemerkeissä on toinen yksikkö
kuin minkä auton mittari esittää.
Digitaalinen nopeus esitetään tällöin vastakkaisena yksikkönä suhteessa analogiseen
nopeusmittariin. Jos analogisen nopeusmittarin asteikkona on mph, mittari näyttää vastaavan nopeuden digitaalisesti yksikkönä km/h ja
päinvastoin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajodatan esittäminen kuljettajan näytössä
(s. 99)
•
•
Välimatkamittarin nollaus (s. 100)
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 92)
Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä
(s. 100)
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
(s. 142)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Ajodatan esittäminen kuljettajan
näytössä
Ajotietokoneen rekisteröimät ja laskemat
arvot voidaan näyttää kuljettajan näytössä.
Arvot tallentuvat ajotietokonesovellukseen.
Sovellusvalikon kautta on mahdollista valita,
mitä tietoja kuljettajan näyttö esittää.
1.
Avatkaa sovellusvalikko kuljettajan näytössä painamalla (1).
(Sovellusvalikkoa ei voida avata, jos kuljettajan näytössä on kuittaamaton ilmoitus.
Ilmoitus on ensin kuitattava painamalla Opainiketta (4), ennen kuin sovellusvalikko
voidaan avata.)
3. Siirtykää pitemmälle alas vaihtoehtopainikkeisiin valitaksenne, mitä tietoja esitetään kuljettajan näytössä:
•
•
•
•
•
2. Siirtykää ajotietokonesovellukseen vasemmalle tai oikealle painikkeella (2).
> Neljä ylintä valikkoriviä näyttävät mitatut arvot välimatkamittarille TM. Neljä
seuraavaa valikkoriviä näyttävät mitatut
arvot välimatkamittarille TA. Siirtykää
ylös- tai alaspäin luettelossa painamalla
(3).
Avatkaa ja navigoikaa sovellusvalikossa1 ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
Sovellusvalikko
•
Matkamittari
Ajomatka tyhjään säiliöön
Ajomatka tyhjään akkuun
Turisti (vaihtoehtoinen nopeusmittari)
Ajomatka välimatkamittareille TM, TA,
tai ei ajomatkan näyttämistä
Hetkellinen polttoaineenkulutus, TMtai TA-välimatkamittarin keskikulutus,
vaihtoehtoisesti ei polttoaineenkulutuksen näyttöä
Merkitkää tai poistakaa valinnan merkintä
O -painikkeella (4). Muutos toteutetaan
heti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotietokone (s. 97)
Välimatkamittarin nollaus (s. 100)
Vasen/oikea
Ylös/alas
Vahvistakaa
1
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
99
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Välimatkamittarin nollaus
Nollatkaa välimatkamittari ohjauspylvään
vasemmanpuoleisella vivulla.
Ajotilaston näyttäminen
keskinäytössä
Ajotilasto ajotietokoneesta esitetään graafisesti keskinäytössä ja se antaa katsauksen,
joka helpottaa polttoainetaloudellisempaa
ajoa.
Avatkaa sovellus Kuljettajan
toiminta sovellusnäkymässä
ajotilaston näyttämiseksi.
Jokainen kaavion pylväs esittää ajomatkaa joko 1, 10 tai
100 km tai mailia. Pylväät
täyttyvät oikealta meneillään olevan ajon tahdissa. Äärimmäisenä oikealla oleva pylväs
näyttää meneillään olevan matkan arvon.
–
Nollatkaa kaikki TM-välimatkamittarin tiedot (ts. ajomatka, keskikulutus, keskinopeus ja ajoaika) painamalla pitkään ohjauspyörän vasemmanpuoleisen vivun RESETpainiketta.
RESET-painikkeen lyhyt painallus nollaa
vain ajomatkan.
Polttoaineen- ja sähkönkulutus esitetään erillisinä grafiikkoina. Näytetty sähkönkulutus on
"nettokulutus", ts. kulutettu energia miinus jarrutuksessa luotu palautusenergia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ajotietokone (s. 97)
2 Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat
3 Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
100
HUOM
Ajettaessa sähkökäytöllä voi ajotilasto
osoittaa polttoaineenkulutusta, jos lisälämmitin3 on käynnissä.
Keskimääräinen polttoaineenkulutus ja kokonaisajoaika on laskettu ajotilaston edellisen
nollaamisen jälkeen.
TA-välimatkamittarilla on vain automaattinen
palautus, joka tapahtuu, kun autoa ei käytetä
vähintään neljään tuntiin.
•
Ajotilasto ajotietokoneelta2.
vaihdella automallista toiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotilaston asetukset (s. 101)
Ajotietokone (s. 97)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Ajotilaston asetukset
Ajotilaston asetusten nollaaminen tai säätäminen.
1. Avatkaa sovellus Kuljettajan toiminta
sovellusnäkymässä ajotilaston näyttämiseksi.
•
Välimatkamittarin nollaus (s. 100)
Päivämäärä ja kellonaika
Kello näytetään sekä kuljettajan näytössä että
keskinäytössä.
Kellon sijainti
2. Painakaa Valinnat
•
grafiikka-asteikon muuttamiseksi. Valitkaa pylväälle tarkkuus 1, 10 tai
100 km/miles.
•
tietojen nollaamiseksi kunkin matkan
jälkeen. Tehdään auton seistyä paikallaan yli 4 tuntia.
•
nykyisen matkan datan nollaamiseksi.
Ajotilasto, laskettu keskikulutus, ja yhteenlaskettu ajoaika nollautuvat aina samanaikaisesti.
Ajomatkan, nopeuden ym. yksiköt voidaan
vaihtaa keskinäytön järjestelmäasetuksissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä
(s. 100)
•
Ajotietokone (s. 97)
Tietyissä tilanteissa voivat ilmoitukset ja informaatio peittää kellon kuljettajan näytössä.
Keskinäytössä kello on sijoitettu ylös oikealle
tilakentässä.
Päivämäärän ja kellonajan asetukset
–
Valitkaa Asetukset Järjestelmä
Päivämäärä ja kellonaika keskinäytön
päänäkymässä aika- ja päivämääräformaattien asetusten muuttamiseksi.
Säätäkää päivämäärää ja kellonaikaa painamalla nuolia ylös tai alas kosketusnäytössä.
}}
101
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Automaattinen aika GPS:llä varustetuissa
autoissa
Kun auto on varustettu navigointijärjestelmällä, on mahdollista valita Automaattinen
aika. Aikavyöhyke säädetään tällöin automaattisesti sen mukaan, missä auto on. Tietyn tyyppistä navigointijärjestelmää varten pitää myös
nykyinen paikka (maa) asettaa, jotta saadaan
oikea aikavyöhyke. Jos Automaattinen aika
ei ole valittuna, säädetään aika ja päivämäärä
nuolilla ylös tai alas kosketusnäytössä.
Kesäaika
Tietyissä maissa on mahdollista valita asetus
Automaattinen kesäaikaan siirtyminen
kesäajan automaattista asettamistoimintoa
varten. Muissa maissa Kesäaika-asetus voidaan valita manuaalisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 92)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 142)
Ulkolämpötilamittari
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ulkolämpötila näytetään kuljettajan näytössä.
Anturi havainnoi lämpötilaa auton ulkopuolella.
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 92)
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
(s. 142)
Jos auto on seissyt paikallaan, mittari voi näyttää liian korkeaa lämpötila-arvoa.
Kun ulkolämpötila on alueella
-5 °C ... +2 °C (23 °F ... 36 °F), liukkaudesta varoittava lumihiutalesymboli syttyy.
Symboli syttyy myös tilapäisesti head-up -näytössä*, jos auto on varustettu sellaisella.
Vaihtakaa lämpötilamittarin yksiköt ym. keskinäytön päänäkymän järjestelmäasetusten
kautta.
102
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Merkkivalot kuljettajan näytössä
Merkkivalosymbolit ilmoittavat kuljettajalle
toiminnon aktivoinnista, järjestelmän toiminnasta tai ilmenneestä viasta tai puutteesta.
Symboli
Sisältö
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
Infosymboli syttyy yhdessä kuljettajan näytössä olevan tekstin
kanssa, kun auton jossain järjestelmässä on sattunut poikkeama
normaalista. Infosymboli voi syttyä myös yhdessä muiden symbolien kanssa.
Vika jarrujärjestelmässä
Symboli palaa, kun seisontajarrussa on toimintahäiriö.
Vika ABS-järjestelmässä
Jos symboli syttyy, järjestelmä
ei toimi. Auton varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen,
mutta ilman ABS-toimintoa.
Automaattinen jarru päällä
Symboli palaa, kun toiminto on
aktivoitu ja käyttöjarru tai seisontajarru vaikuttaa. Jarru pitää
auton paikallaan, kun se on
pysähtynyt.
Symboli
Sisältö
Symboli
Sisältö
Rengaspainejärjestelmä
Seisonta-/positiovalot
Symboli palaa rengaspaineen
ollessa liian matala. Rengaspainejärjestelmän vian yhteydessä
symboli vilkkuu ensin n. 1
minuutin ja palaa sitten jatkuvasti. Tämä voi johtua siitä, ettei
järjestelmä voi havaita liian
matalaa rengaspainetta tai
varoittaa siitä tarkoitetulla
tavalla.
Symboli palaa, kun positiovalot
ovat päällä.
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Jos symboli syttyy moottorin
käynnistämisen jälkeen, se voi
johtua viasta auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä. Ajakaa
korjaamolle tarkastusta varten.
Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Vasen ja oikea vilkku
Symboli vilkkuu suuntavilkkuja
käytettäessä.
Vika valonheitinjärjestelmässä
Symboli palaa, kun ABL-toiminnossa (Active Bending Lights)
on syntynyt vika, tai jos valonheitinjärjestelmässä on syntynyt
jokin muu vika.
Automaattiset kaukovalot
päällä
Symboli palaa sinisenä, kun
automaattiset kaukovalot ovat
päällä.
Automaattiset kaukovalot pois
Symboli palaa valkoisena, kun
automaattiset kaukovalot ovat
pois päältä.
Kaukovalot päällä
Symboli palaa, kun kaukovalot
ovat sytytettyinä sekä kaukovalovilkun yhteydessä.
}}
103
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Symboli
Sisältö
Automaattiset kaukovalot
päällä
Symboli palaa sinisenä, kun
automaattiset kaukovalot ovat
päällä. Positiovalot ovat päällä.
Automaattiset kaukovalot pois
Symboli palaa valkoisena, kun
automaattiset kaukovalot ovat
pois päältä. Positiovalot ovat
päällä.
Kaukovalot päällä
Symboli palaa, kun kaukovalot ja
positiovalot ovat päällä.
Sumuvalonheittimet päällä
Symboli palaa etusumuvalot
ovat päällä.
Takasumuvalo päällä
Symboli palaa takasumuvalon
ollessa päällä.
Sadetunnistin päällä
Symboli palaa sadetunnistimen
ollessa päällä.
104
Symboli
Sisältö
Symboli
Sisältö
Esi-ilmastointi päällä
Kaista-avustaja
Symboli palaa, kun moottorin- ja
matkustamonlämmitin/ilmastointilaite esi-ilmastoi autoa.
Valkoinen symboli: Kaista-avustaja päällä ja tieviivat on
havaittu.
Vakautusjärjestelmä
Harmaa symboli: Kaista-avustaja päällä, mutta tieviivoja ei
havaittu.
Vilkkuva symboli ilmaisee, että
vakautusjärjestelmä toimii. Jos
symboli palaa jatkuvasti, järjestelmään on syntynyt vika.
Vakautusjärjestelmä, sport-tila
Symboli palaa, kun sport-tila on
aktivoitu. Sport-tila antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajokokemukseen. Järjestelmä tunnistaa tällöin, ovatko kaasupoljin, ohjauspyörän liikkeet ja kaarreajo aktiivisempia kuin normaalissa ajossa ja sallii silloin auton
takapään hallitun luiston tiettyyn
tasoon asti ennen kuin se puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa
auton.
Kellanruskea symboli: Kaistaavustaja varoittaa/puuttuu tilanteeseen.
Kaista-avustaja ja sadetunnistin
Valkoinen symboli: Kaista-avustaja päällä ja tieviivat on
havaittu. Sadetunnistin on
päällä.
Harmaa symboli: Kaista-avustaja päällä, mutta tieviivoja ei
havaittu. Sadetunnistin on
päällä.
Huonontunut suorituskyky
Jos voimansiirrossa on tilapäinen vika, auto voi siirtyä ns.
Limp home -tilaan, jossa moottorin teho on alhaisempi voimansiirron vahingoittumisen välttämiseksi.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 92)
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä
(s. 105)
Varoitussymbolit kuljettajan
näytössä
Varoitussymbolit ilmoittavat kuljettajalle tärkeän toiminnon aktivoinnista tai vakavan vian
tai puutteen ilmenemisestä.
Symboli
Sisältö
Varoitus
Punainen varoitusvalo syttyy,
kun on havaittu vika, joka voi
vaikuttaa turvallisuuteen tai
auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään kuljettajan
näytössä selventävä teksti-ilmoitus. Varoitussymboli voi syttyä
myös yhdessä muiden symbolien kanssa.
Turvavyömuistutin
Symboli palaa tai vilkkuu, jos
joku etuistuimella ei ole kiinnittänyt turvavyötä tai takaistuimella matkustava on avannut
turvavyön.
Symboli
Sisältö
Turvatyynyt
Jos symboli jää palamaan tai
syttyy ajon aikana, jossain auton
turvajärjestelmistä on havaittu
vika. Lukekaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Vika jarrujärjestelmässä
Jos symboli syttyy, jarrunestettä
saattaa olla liian vähän. Viekää
auto lähimpään valtuutettuun
korjaamoon jarrunesteen tarkastuttamista ja lisäämistä varten.
Seisontajarru kytketty
Symboli palaa jatkuvasti, kun
seisontajarru on kytkettynä.
Vilkkuva symboli tarkoittaa, että
on syntynyt vika. Lukekaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.
}}
105
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Symboli
Sisältö
Symboli
Pieni öljynpaine
Järjestelmävika
Jos symboli syttyy ajon aikana,
kun moottorin öljypaine on liian
matala. Sammuttakaa moottori
välittömästi ja tarkastakaa
moottorin öljymäärä, lisätkää
tarvittaessa. Jos symboli syttyy
ja öljymäärä on normaali, ottakaa yhteys korjaamoon. Volvo
suosittelee, että otatte yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun.
Symboli syttyy ajon aikana, jos
vetojärjestelmässä on jokin vika.
Samanaikaisesti esitetään kuljettajan näytössä selventävä
teksti-ilmoitus.
Korkea moottorin lämpötila
Symboli syttyy ajon aikana, kun
moottorin lämpötila on liian korkea. Samanaikaisesti esitetään
kuljettajan näytössä selventävä
teksti-ilmoitus.
Generaattori ei lataa
Symboli syttyy ajon aikana, jos
sähköjärjestelmässä on syntynyt
vika. Hakeutukaa korjaamolle.
Volvo suosittelee, että otatte
yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun.
Törmäysvaara
City Safety varoittaa törmäysvaarasta toisten ajoneuvojen,
jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja
suurehkojen eläinten kanssa.
106
Sisältö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Merkkivalot kuljettajan näytössä (s. 103)
Kuljettajan näyttö (s. 92)
Kuljettajan näytön lisenssisopimus
Lisenssi on sopimus tietyn toiminnan suorittamisesta oikein tai oikeutta hyödyntää toisen
oikeutta sopimuksessa ilmoitetuin ehdoin.
Seuraava teksti on Volvon sopimus valmistajan tai kehittäjän kanssa ja se on englanninkielinen.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Boost Software License 1.0
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person or organization obtaining a copy
of the software and accompanying
documentation covered by this license (the
"Software") to use, reproduce, display,
distribute, execute, and transmit the Software,
and to prepare derivative works of the
Software, and to permit third-parties to whom
the Software is furnished to do so, all subject
to the following: The copyright notices in the
Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and
the following disclaimer, must be included in
all copies of the Software, in whole or in part,
and all derivative works of the Software,
unless such copies or derivative works are
solely in the form of machine-executable
object code generated by a source language
processor.
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
3. All advertising materials mentioning
features or use of this software must
display the following acknowledgement:
This product includes software developed
by the University of California, Berkeley
and its contributors.
BSD 4-clause "Original" or "Old" License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
4. Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
}}
107
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
3. Neither the name of the organisation nor
the names of its contributors may be used
to endorse or promote products derive
from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
108
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed
or implied, of the FreeBSD Project.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages;
some of them may contain, in addition to
the FreeType font engine, various tools
and contributions which rely on, or relate
to, the FreeType Project. This license
applies to all files found in such packages,
and which do not fall under their own
explicit license. The license affects thus
the FreeType font engine, the test
programs, documentation and makefiles,
at the very least. This license was inspired
by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses,
which all encourage inclusion and use of
free software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that
this software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as
is' distribution) o You can use this
software for whatever you want, in parts
or full form, without having to pay us.
(`royalty-free' usage) o You may not
pretend that you wrote this software. If
you use it, or only parts of it, in a program,
you must acknowledge somewhere in
your documentation that you've used the
FreeType code. (`credits') We specifically
permit and encourage the inclusion of this
software, with or without modifications, in
commercial products, provided that all
warranty or liability claims are assumed by
the product vendor. Legal Terms 0.
Definitions Throughout this license, the
terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be
they named as alpha, beta or final release.
`You' refers to the licensee, or person
using the project, where `using' is a
generic term including compiling the
project's source code as well as linking it
to form a `program' or `executable'. This
program is referred to as `a program using
the FreeType engine'. This license applies
to all files distributed in the original
FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the
original archive. If you are unsure whether
or not a particular file is covered by this
license, you must contact us to verify this.
The FreeType project is copyright (C)
1996-1999 by David Turner, Robert
Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights
reserved except as specified below. 1. No
Warranty THE FREETYPE ARCHIVE IS
PROVIDED `AS IS' WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT
WILL ANY OF THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE
OR THE INABILITY TO USE, OF THE
FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType
project is copyrighted material, only this
license, or another one contracted with
the authors, grants you the right to use,
distribute, and modify it. Therefore, by
using, distributing, or modifying the
FreeType project, you indicate that you
understand and accept all the terms of
this license.
2. Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that
the following conditions are met: o
Redistribution of source code must retain
this license file (`licence.txt') unaltered;
any additions, deletions or changes to the
original files must be clearly indicated in
accompanying documentation. The
copyright notices of the unaltered, original
files must be preserved in all copies of
source files. o Redistribution in binary
form must provide a disclaimer that states
that the software is based in part of the
}}
109
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your
documentation, though this isn't
mandatory. These conditions apply to any
software derived from or based on the
FreeType code, not just the unmodified
files. If you use our work, you must
acknowledge us. However, no fee need be
paid to us.
3. Advertising The names of FreeType's
authors and contributors may not be used
to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. We suggest, but do
not require, that you use one or more of
the following phrases to refer to this
software in your documentation or
advertising materials: `FreeType Project',
`FreeType Engine', `FreeType library', or
`FreeType Distribution'.
4. Contacts There are two mailing lists
related to FreeType: o
[email protected] Discusses general
use and applications of FreeType, as well
as future and wanted additions to the
library and distribution. If you are looking
for support, start in this list if you haven't
found anything to help you in the
documentation. o [email protected]
Discusses bugs, as well as engine
internals, design issues, specific licenses,
110
porting, etc. o http://www.freetype.org
Holds the current FreeType web page,
which will allow you to download our
latest development version and read
online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<[email protected]> Robert
Wilhelm <[email protected]>
Werner Lemberg
<[email protected]>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng
distribution, the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
and with the following additions to the
disclaimer:
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our
efforts or the library will fulfill any of your
particular purposes or needs. This library is
provided with all faults, and the entire risk of
satisfactory quality, performance, accuracy,
and effort is with the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c)
1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Tom Lane
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Glenn Randers-Pehrson
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through
0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the
same disclaimer and license as libpng-0.88,
with the following individuals added to the list
of Contributing Authors:
Willem van Schaik
Simon-Pierre Cadieux
John Bowler
Eric S. Raymond
Kevin Bracey
Gilles Vollant
Sam Bushell
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996
Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked
as such and must not be misrepresented
as being the original source.
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the
following set of individuals:
3. This Copyright notice may not be removed
or altered from any source or altered
source distribution.
Andreas Dilger
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a
product, acknowledgment is not required but
would be appreciated.
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS
IS". The Contributing Authors and Group 42,
Inc. disclaim all warranties, expressed or
implied, including, without limitation, the
warranties of merchantability and of fitness for
any purpose. The Contributing Authors and
Group 42, Inc. assume no liability for direct,
indirect, incidental, special, exemplary, or
consequential damages, which may result
from the use of the PNG Reference Library,
even if advised of the possibility of such
damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
Glenn Randers-Pehrson [email protected]
April 15, 2002
A "png_get_copyright" function is available,
for convenient use in "about" boxes and the
like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course)
is supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png"
(98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source
Software. OSI Certified Open Source is a
certification mark of the Open Source
Initiative.
}}
111
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this
permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
112
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will
the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and
redistribute it freely, subject to the following
restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that
you wrote the original software. If you use
this software in a product, an
acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but
is not required.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.
SGI Free Software B License Version 2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version
2.0, Sept. 18, 2008)
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Copyright (C) [dates of first publication]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
2. Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3. This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in this Software without
prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sovellusvalikko kuljettajan
näytössä
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä antaa
nopean pääsyn tavallisesti käytettäviin toimintoihin tiettyjen sovellusten osalta.
Kuljettajan näyttö (s. 92)
Sovellus
Toiminnot
Ajotietokone
Välimatkamittarin valinta,
valitaan, mitä kuljettajan näytössä esitetään yms.
Mediasoitin
Valitaan mediasoittimen
aktiivinen lähde.
Puhelin
Soittaminen puhelulistan
yhteystietoon.
Navigointi
Opastus määränpäähän ym.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuva on kaaviomainen.
Kuljettajan näyttö (s. 92)
Keskinäytön kuvaus (s. 118)
Kuljettajan näytön sovellusvalikon käyttäminen (s. 114)
Kuljettajan näytön sovellusvalikkoa voidaan
käyttää keskinäytön sijasta ja sitä ohjataan
ohjauspyörän oikealla painikesarjalla. Sovellusvalikko helpottaa vaihtamista eri sovellusten
tai sovellusten toimintojen välillä tarvitsematta
irrottaa otetta ohjauspyörästä.
Sovellusvalikon toiminnot
Eri sovellukset antavat pääsyn eri tyyppisiin
toimintoihin. Sovellusvalikosta voidaan ohjata
seuraavia sovelluksia ja niihin kuuluvia toimintoja:
113
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajan näytön sovellusvalikon
käyttäminen
Sovellusvalikon avaaminen/
sulkeminen
Sovellusvalikkoa kuljettajan näytössä käsitellään ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
–
Painakaa avaamista/sulkemista (1).
> Sovellusvalikko avataan/suljetaan.
HUOM
Sovellusvalikkoa ei voida avata, jos kuljettajan näytössä on kuittaamaton ilmoitus.
Ilmoitus on kuitattava, ennen kuin sovellusvalikko voidaan avata.
Sovellusvalikko sulkeutuu automaattisesti hetken käyttämättömyyden jälkeen tai tietyillä
valinnoilla.
Sovellusvalikko ja ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja. Kuva on kaaviomainen.
Avaaminen/sulkeminen
Vasen/oikea
Ylös/alas
Vahvistakaa
Navigointi ja valitseminen
sovellusvalikossa
1.
Siirtykää sovelluksesta toiseen painamalla
vasemmalle tai oikealle (2).
> Toiminnot edelliselle/seuraavalle sovellukselle esitetään sovellusvalikossa.
2. Selatkaa valitun sovelluksen toimintoja
painamalla ylös tai alas (3).
3. Vahvistakaa tai merkitkää toiminnon
valinta painamalla vahvistusta (4).
> Toiminto aktivoidaan ja tiettyjen valintojen osalta sen jälkeen suljetaan sovellusvalikko.
114
Jos sovellusvalikko avataan uudelleen, esitetään välittömästi viimeksi valitun sovelluksen
toiminnot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä
(s. 113)
•
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 115)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Ilmoitus kuljettajan näytössä
Kuljettajan näytössä voidaan eri tapahtumien
yhteydessä esittää ilmoituksia kuljettajan
informoimiseksi tai auttamiseksi.
Esimerkkejä kuljettajan näytössä näkyvistä ilmoituksista. Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista toiseen.
Esimerkkejä kuljettajan näytössä näkyvistä ilmoituksista.
Kuljettajan näytössä esitetään prioriteetiltaan
korkeita ilmoituksia kuljettajalle.
Ilmoitukset voidaan esittää eri kohdissa kuljettajan näytössä riippuen kulloinkin esitettävästä
muusta informaatiosta. Hetken kuluttua, tai
kun ilmoitus on kuitattu/hoidettu sitä edellytettäessä, ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä.
Jos ilmoitus täytyy tallentaa, se asettuu sovellukseen Auton tila, joka avataan keskinäytön
sovellusnäkymästä.
Ilmoituksen muoto voi vaihdella ja se voidaan
esittää yhdessä grafiikan, symbolien tai painikkeiden kanssa esim. ilmoituksen kuittaamiseksi tai kyselyn hyväksymiseksi.
Ilmoitus
Sisältö
Määräaikaishuolto
Huoltoilmoitukset
Seuraavassa esitetään valikoima tärkeitä huoltoilmoituksia ja niiden sisältö.
Huollon aika
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB. Näytetään seuraavan huoltoajankohdan yhteydessä.
Ilmoitus
Sisältö
Pysähdy turvallisestiA
Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara – ottakaa yhteys
korjaamoonB.
Sammuta
moottoriA
Pysähtykää ja sammuttakaa moottori. Vakava vauriovaara – ottakaa yhteys
korjaamoonB.
Huolla heti.
Aja korjaamoonA
Ottakaa yhteys korjaamoonB auton välitöntä tarkastusta varten.
Huolto tarpeenA
Ottakaa yhteys korjaamoonB auton tarkastamiseksi mahdollisimman
pian.
Määräaikaishuolto
Varaa aika
huoltoon
Määräaikaishuolto
Huolto myöhässä
Tilapäisesti
poisA
A
B
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB. Näytetään, kun huoltoajankohta on ylitetty.
Toiminto on tilapäisesti
suljettu ja asetetaan automaattisesti uudelleen ajon
aikana tai seuraavan käynnistyksen jälkeen.
Osa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä, missä
ongelma on syntynyt.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuljettajan näytön ilmoitusten käsitteleminen (s. 116)
•
Kuljettajan näytöstä tallennettujen ilmoitusten käsitteleminen (s. 116)
•
Keskinäytön ilmoitukset (s. 150)
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB. Näytetään ennen seuraavaa
huoltoajankohtaa.
115
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajan näytön ilmoitusten
käsitteleminen
Uuden ilmoituksen käsittely
Painikkeilla varustetut ilmoitukset:
Kuljettajan näytöstä tallennettujen
ilmoitusten käsitteleminen
Ilmoituksia kuljettajan näytössä käsitellään
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
1.
Kuljettajan näytöstä ja keskinäytöstä tallennettuja ilmoituksia käsitellään molemmissa
tapauksissa keskinäytössä.
Siirtykää painikkeesta toiseen painamalla
vasemmalle tai oikealle (1).
2. Vahvistakaa valinta painamalla vahvistusta
(2).
> Ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä.
Ilman painikkeita olevat ilmoitukset:
–
Esimerkki ilmoituksesta kuljettajan näytössä ja
ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja. Kuva on
kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Vasen/oikea
Vahvistakaa
Tietyt ilmoitukset kuljettajan näytössä sisältävät yhden tai useampia painikkeita esim. ilmoituksen kuittaamiseksi tai kyselyn hyväksymiseksi.
116
Sulkekaa ilmoitus painamalla vahvistusta
(2) tai antamalla ilmoituksen sulkeutua
automaattisesti hetken kuluttua.
> Ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä.
Jos ilmoitus täytyy tallentaa, se asettuu sovellukseen Auton tila, joka avataan keskinäytön
sovellusnäkymästä. Tämän yhteydessä esitetään ilmoitus Viesti tallennettu Auton tila sovellukseen keskinäytössä.
Tallennetut ilmoitukset ovat nähtävissä sovelluksessa
Auton tila.
Kuljettajan näytössä esitetyt
ilmoitukset, jotka pitää tallentaa, asetetaan sovellukseen
Auton tila keskinäytössä.
Tämän yhteydessä esitetään
ilmoitus Viesti tallennettu
Auton tila -sovellukseen
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 115)
Kuljettajan näytöstä tallennettujen ilmoitusten käsitteleminen (s. 116)
Keskinäytön ilmoitukset (s. 150)
keskinäytössä.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Tallennetun ilmoituksen lukeminen
Tallennetun ilmoituksen lukeminen välittömästi:
–
Huollon varaaminen tallennetun ilmoituksen
perusteella:
–
Painakaa ilmoituksen Viesti tallennettu
Auton tila -sovellukseen oikealla puolella
olevaa painiketta keskinäytössä.
> Tallennettu ilmoitus esitetään sovelluksessa Auton tila.
Tallennetun ilmoituksen lukeminen myöhemmin:
1.
Avatkaa sovellus Auton tila keskinäytön
sovellusnäkymästä.
> Sovellus käynnistyy kotinäkymän alimmassa osanäkymässä.
2. Valitkaa välilehti Viestit sovelluksessa.
> Luettelo tallennetuista ilmoituksista esitetään.
3. Laajentakaa/supistakaa ilmoitus painamalla sitä.
> Lisätietoja ilmoituksesta esitetään luettelossa ja kuva vasemmalla sovelluksessa näyttää informaatiota ilmoituksesta graafisessa muodossa.
Tallennetun ilmoituksen käsittely
Tietyissä ilmoituksissa on laajennetussa tilassa
käytettävissä kaksi painiketta huollon varaamista tai käyttöoppaan lukemista varten.
4 Markkina-alueesta
Painakaa ilmoituksen laajennetussa tilassa
Pyydä ajanvarausta/Tee ajanvaraus
puhelimitse4 saadaksenne apua huollon
varaamisessa.
> Pyydä ajanvarausta: Välilehti
Ajanvaraukset avautuu sovelluksessa
ja tekee kyselyn huollon ja korjauksen
varaamisesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 115)
Kuljettajan näytön ilmoitusten käsitteleminen (s. 116)
Keskinäytön ilmoitukset (s. 150)
Tee ajanvaraus puhelimitse: Puhelinpainike käynnistyy ja soittaa huoltokeskukseen huollon ja korjauksen varaamista varten.
Käyttöoppaan lukeminen tallennetun ilmoituksen perusteella:
–
Painakaa ilmoituksen laajennetussa tilassa
Käyttöopas lukeaksenne käyttöoppaasta
ilmoituksen aiheesta.
> Käyttöopas avautuu keskinäytössä ja
esittää ilmoitukseen liittyvää informaatiota.
Tallennetut ilmoitukset sovelluksessa poistetaan automaattisesti aina, kun moottori käynnistetään.
riippuen. Volvo ID:n ja valitun korjaamon täytyy myös olla rekisteröitynä.
117
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytön kuvaus
Keskinäytöstä ohjataan monia auton toimintoja. Tässä esitellään keskinäyttö ja sen mahdollisuudet.
118
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kolme keskinäytön perusnäkymistä. Pyyhkäiskää oikealle tai vasemmalla päästäksenne toiminto- tai sovellusnäkymään5.
Toimintonäkymä - auton toiminnot, jotka
aktivoidaan tai deaktivoidaan painalluk5 Oikealta
ohjattavassa autossa näkymät ovat käänteisiä.
sella. Tietyt toiminnot ovat myös ns. liipaisutoimintoja, jotka avaavat ikkunoita sää-
tömahdollisuuksineen. Esimerkkejä näistä
ovat Kamera. Head-up-näytön* asetukset
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 119
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
tehdään myös toimintonäkymästä, mutta
säädöt tehdään ohjauspyörän oikealla painikesarjalla.
Media - viimeksi käytetyt sovellukset, joilla
on tekemistä median kanssa. Painakaa
osanäkymää sen laajentamiseksi.
Kotinäkymä - ensimmäinen näkymä, joka
esitetään näytön avautuessa.
Puhelin - täältä päästään puhelintoimintoon. Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi.
Sovellusnäkymä - sovelluksia, jotka on
ladattu (kolmannen osapuolen sovelluksia), mutta myös sovelluksia sisäisille toiminnoille, esimerkiksi FM-radio. Painakaa
sovelluskuvaketta sovelluksen avaamiseksi.
Ylimääräinen osanäkymä - viimeksi käytetyt sovellukset tai autotoiminnot, jotka
eivät kuulu kotiin missään muista osanäkymistä. Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi.
Tilakenttä - ylimpänä näytössä esitetään
auton aktiviteetit. Vasemmalla tilakentässä
esitetään verkko- ja liitäntäinformaatio ja
oikealla esitetään mediaan liittyvä informaatio, kello ja osoitus siitä, onko taustatoimintoja meneillään.
Päänäkymä - vetäkää välilehteä alaspäin
päästäksenne päänäkymään. Täältä päästään kohtiin Asetukset, Käyttöopas,
Profiili sekä auton tallennettuihin ilmoituksiin. Tietyissä tapauksissa päänäkymästä
pääsee myös kontekstuaalisiin asetuksiin
(esim. Navigointiasetukset) ja kontekstuaaliseen käyttöoppaaseen (esim.
Navigoinnin käyttöohje).
Navigointi – vie karttanavigointiin, jossa
on esim. Sensus Navigation*. Laajentakaa
osanäkymä painamalla sitä.
120
Ilmastointirivi - tiedot ja toimenpiteet
esim. lämpötilan ja istuinlämmityksen*
säätöä varten. Painakaa ilmastorivin keskellä olevaa symbolia ilmastonäkymän
avaamiseksi lisäasetusmahdollisuuksineen.
•
•
•
•
•
Käyttöopas keskinäytössä (s. 19)
Mediasoitin (s. 544)
Puhelin (s. 559)
Ilmastoinnin säätimet (s. 230)
Äänentoistojärjestelmän äänen sulkeminen ja muuttaminen keskinäytössä
(s. 141)
•
Keskinäytön ulkonäön muuttaminen
(s. 141)
•
•
Järjestelmän kielen muuttaminen (s. 142)
•
•
Keskinäytön puhdistus (s. 683)
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
(s. 142)
Keskinäytön ilmoitukset (s. 150)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Keskinäytön käyttäminen (s. 121)
Navigointi keskinäytön näkymissä
(s. 124)
•
•
•
Toimintonäkymä keskinäytössä (s. 131)
•
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 142)
•
Kontekstuaalisten asetusten avaaminen
keskinäytössä (s. 143)
Sovellukset (s. 534)
Symbolit keskinäytön tilakentässä
(s. 133)
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytön käyttäminen
Monia auton toiminnoista ohjataan ja säädetään keskinäytöstä. Keskinäyttö on kosketusnäyttö, joka reagoi kosketukseen.
Keskinäytön kosketusohjauksen
käyttö
Näyttö reagoi eri tavoin riippuen siitä, painetaanko, vedetäänkö tai pyyhkäistäänkö sen yli.
On mahdollista esimerkiksi selata eri näkymiä,
Menettelytapa
merkitä kohde, vierittää luetteloa ja siirtää
sovelluksia koskettamalla näyttöä eri tavoin.
Infrapunaverho heti näytön yläpuolella saa
näytön havaitsemaan sormen, joka on aivan
näytön edessä. Tämä teknologia mahdollistaa
näytön käyttämisen myös käsineet kädessä.
Kaksi henkilöä voi toimia näytön kanssa
samanaikaisesti, esim. säätää ilmastointilaitetta kuljettajan sekä matkustajan puolella.
TÄRKEÄÄ
Älkää asettako teräviä esineitä suojusta
vasten, koska se voi naarmuttaa tätä.
Seuraavassa taulukossa esitellään eri menettelytavat näytön käsittelemiseen:
Malli
Tulos
Painakaa kerran.
Merkitsee kohteen, vahvistaa valinnan tai aktivoi toiminnon.
Painakaa nopeasti kaksi kertaa.
Lähentää (zoomaa lähemmäs) digitaalista kohdetta, esim. karttaa.
Painakaa ja pitäkää painettuna.
Tarttuu kohteeseen. Voidaan käyttää siirtämään sovelluksia tai karttapisteitä kartalla. Painakaa ja
pitäkää sormi näyttöä vasten sekä vetäkää samalla kohde haluttuun paikkaan.
Painakaa kerran kahdella
sormella.
Loitontaa (zoomaa kauemmas) digitaalista kohdetta, esim. karttaa.
Vetäkää
Vaihtaa eri näkymien välillä, rullaa luetteloa, tekstiä tai näkymää. Pitäkää painettuna ja vetäkää
siirtääksenne sovelluksia tai karttapisteitä kartalla. Vetäkää vaaka- tai pystysuoraan näytön yli.
}}
121
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Menettelytapa
Malli
Tulos
Pyyhkäiskää/vetäkää
nopeasti
Vaihtaa eri näkymien välillä, rullaa luetteloa, tekstiä tai näkymää. Vetäkää vaaka- tai pystysuoraan
näytön yli.
Huomatkaa, että näytön yläosan koskettaminen voi avata päänäkymän.
Vetäkää erilleen
Lähentää (zoomaa lähemmäs).
Vetäkää yhteen
Loitontaa (zoomaa kauemmas).
Palaaminen kotinäkymään muusta
näkymästä
1.
Painakaa lyhyesti kotipainiketta keskinäytön alla.
> Kotinäkymän viimeisin tila esitetään.
2. Painakaa lyhyesti uudelleen.
> Kaikki kotinäkymän osanäkymät asetetaan vakiotilaan.
122
HUOM
Kotinäkymän vakiotilassa - painakaa
lyhyesti kotipainiketta. Näytössä esitetään
animaatio, joka selostaa pääsyn eri näkymiin.
Luettelon, artikkelin tai näkymän
vierittäminen
Kun vieritysilmaisin on esillä näytössä, on
mahdollista vierittää ylös- tai alaspäin näkymässä. Pyyhkäiskää alas-/ylöspäin näkymässä
missä tahansa.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
•
vetämällä säädin halutun lämpötilan kohdalle,
•
painakaa + tai − lämpötilan nostamiseksi
tai laskemiseksi portaittain, tai
•
painakaa haluttua lämpötilaa säätimessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Vieritysilmaisin näkyy keskinäytössä, kun vierittäminen näkymässä on mahdollista.
•
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi
(s. 124)
•
Sovellusten ja painikkeiden siirtäminen
keskinäytössä (s. 133)
•
Keskinäytön näppäimistö (s. 135)
Keskinäytön säätimien käyttö
Lämpötilansäädin.
Monia auton toimintoja käytetään säätimellä.
Säätäkää esim. lämpötilaa joko:
123
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytön aktivointi ja
deaktivointi
1.
Keskinäyttö voidaan himmentää ja aktivoida
uudelleen näytön alapuolella olevalla kotipainikkeella.
Painakaa pitkään fyysistä kotipainiketta
näytön alla.
> Näyttö sammuu, paitsi ilmastointirivi,
joka näytetään edelleen. Kaikki näyttöön yhdistetyt toiminnot ovat edelleen
toiminnassa.
2. Näytön uudelleenaktivointi - painakaa
lyhyesti kotipainiketta.
> Sama näkymä, joka näkyi ennen kuin
näyttö sammutettiin, tulee uudelleen
näkyviin.
HUOM
Näyttöä ei voida sammuttaa, kun näytössä
esitetään kehotus tehdä toimenpide.
Keskinäytön kotipainike.
Kun kotipainiketta käytetään, näyttö himmenee eikä kosketusnäyttö enää reagoi kosketukseen. Ilmastointirivi näytetään edelleen.
Kaikki näyttöön yhdistetyt toiminnot ovat edelleen käynnissä, kuten ilmastointi, ääni, opastus* ja sovellukset. Kun keskinäyttö on himmennetty, näyttöruutu voidaan puhdistaa.
Himmennystoimintoa voidaan käyttää myös
näytön sammuttamiseen, jotta se ei häiritse
ajon aikana.
124
HUOM
Keskinäyttö sulkeutuu automaattisesti, kun
moottori sammutetaan ja kuljettajan ovi
avataan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Keskinäytön puhdistus (s. 683)
•
Keskinäytön kuvaus (s. 118)
Keskinäytön ulkonäön muuttaminen
(s. 141)
Navigointi keskinäytön näkymissä
Keskinäytössä on viisi eri perusnäkymää:
kotinäkymä, päänäkymä, ilmastointinäkymä,
sovellusnäkymä ja toimintonäkymä. Näyttö
käynnistyy automaattisesti, kun kuljettajan
ovi avataan.
Kotinäkymä
Kotinäkymä on se, joka esitetään, kun näyttö
avautuu. Se muodostuu neljästä osanäkymästä: Navigointi, Media, Puhelin ja ylimääräinen osanäkymä.
Sovellus tai autotoiminto, joka valitaan sovellus- tai toimintonäkymästä, käynnistyy kotinäkymän ko. osanäkymässä. Esim. FM-radio
käynnistyy Media-osanäkymässä.
Ylimääräisessä osanäkymässä näytetään viimeksi käytetty sovellus tai autotoiminto, jolla
ei ole mitään tekemistä minkään muun kolmen
osanäkymän kanssa.
Osanäkymät näyttävät suppean informaation
ko. sovelluksesta.
HUOM
Kun auto käynnistetään, kotinäkymän osanäkymissä näytetään tiedot kyseisen osanäkymän sovellusten senhetkisestä tilasta.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
HUOM
Kotinäkymän vakiotilassa - painakaa
lyhyesti kotipainiketta. Näytössä esitetään
animaatio, joka selostaa pääsyn eri näkymiin.
Tilakenttä
Ylimpänä näytössä esitetään auton aktiviteetit.
Vasemmalla tilakentässä esitetään verkko- ja
liitäntäinformaatio ja oikealla esitetään mediaan liittyvä informaatio, kello sekä osoitus siitä,
onko taustatoimintoja käynnissä.
Päänäkymä
Päänäkymästä on aina pääsy seuraaviin:
Ilmastointinäkymä
• Asetukset
• Käyttöopas
• Profiili
• Auton tallennetut ilmoitukset.
Alimpana näytössä on ilmastointirivi aina näkyvissä. Siinä voidaan tehdä suoraan tavallisimmat ilmastointiasetukset, kuten lämpötilan ja
istuinlämmityksen* asetukset.
Päänäkymästä on tietyissä tapauksissa pääsy
seuraaviin:
•
Kontekstuaaliset asetukset (esim.
Navigointiasetukset). Muuttakaa asetuksia suoraan päänäkymässä jonkin sovelluksen (esim. navigointi) ollessa käynnissä.
•
Kontekstuaalinen käyttöopas (esim.
Navigoinnin käyttöohje). Tämän avulla
pääsee suoraan päänäkymässä digitaalisen käyttöoppaan artikkeleihin, jotka liittyvät näytössä näytettävään sisältöön.
Avatkaa ilmastointinäkymä painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia, jolloin käytettävissä on
enemmän ilmastointiasetuksia.
Painakaa symbolia ilmastointinäkymän sulkemiseksi ja palaamiseksi
edelliseen näkymään.
Poistuminen päänäkymästä - painakaa päänäkymän ulkopuolelta, kotipainiketta tai päänäkymän alinta osaa ja vetäkää ylöspäin. Taustalla oleva näkymä tulee tällöin esiin ja jälleen
mahdolliseksi käyttää.
HUOM
Päänäkymä alasvedettynä.
Tilakentän keskellä ylimpänä näytössä on välilehti. Avatkaa päänäkymä painamalla välilehteä tai vetämällä/pyyhkäisemällä ylhäältä alas
näytön yli.
Päänäkymä ei ole käytettävissä käynnistyksen/sammuttamisen yhteydessä tai kun
näytössä esitetään ilmoitus. Se ei myöskään ole käytettävissä, kun ilmastointinäkymä näytetään.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 125
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Sovellusnäkymä
mässä, esim. lukemattomien teksti-ilmoitusten määrän valinnalle Viestit.
Toimintonäkymä
Painakaa sovellusta sen avaamiseksi. Sovellus
avataan tällöin vastaavassa osanäkymässä,
esimerkiksi Media.
Sovellusten määrästä riippuen sovellusnäkymää voidaan selata alaspäin. Tehkää se pyyhkäisemällä tai vetämällä alhaalta ylöspäin.
Palatkaa takaisin kotinäkymään pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle6 näytön yli tai painamalla kotipainiketta.
Sovellusnäkymä, jossa auton sovellukset.
vasemmalle6
Pyyhkäiskää oikealta
näytön yli
päästäksenne sovellusnäkymään kotinäkymästä. Täällä on sovelluksia, jotka on ladattu
(kolmannen osapuolen sovelluksia), mutta
myös sovelluksia sisäisille toiminnoille, esimerkiksi FM-radio. Tietyt sovellukset esittävät
lyhyen informaation suoraan sovellusnäky-
6 Koskee
126
Toimintonäkymä painikkeineen auton eri toimintoja
varten.
Pyyhkäiskää vasemmalta oikealle6 näytön yli
päästäksenne toimintonäkymään kotinäkymästä. Täältä aktivoidaan tai deaktivoidaan eri
autotoiminnot, esim. BLIS*, Lane Keeping
Aid* ja Pysäköintiavustin*.
vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Toimintojen määrästä riippuen myös täällä voidaan näkymässä selata alaspäin. Tehkää se
pyyhkäisemällä tai vetämällä alhaalta ylöspäin.
Erona sovellusnäkymään, siellä sovellus avataan painalluksella, toiminto aktivoidaan tai
deaktivoidaan painamalla ko. toimintopainiketta. Tietyt toiminnot, liipaisutoiminnot avataan omassa ikkunassaan painettaessa.
Palatkaa takaisin kotinäkymään pyyhkäisemällä oikealta vasemmalle6 näytön yli tai painamalla kotipainiketta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Osanäkymien käsittely keskinäytössä
(s. 128)
•
Symbolit keskinäytön tilakentässä
(s. 133)
•
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 142)
•
Kontekstuaalisten asetusten avaaminen
keskinäytössä (s. 143)
•
•
•
•
•
•
Käyttöopas keskinäytössä (s. 19)
Kuljettajaprofiilit (s. 146)
Ilmastoinnin säätimet (s. 230)
Sovellukset (s. 534)
Toimintonäkymä keskinäytössä (s. 131)
Keskinäytön kuvaus (s. 118)
6 Koskee
vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
127
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Osanäkymien käsittely
keskinäytössä
Kotinäkymä muodostuu neljästä osanäkymästä: Navigointi, Media, Puhelin ja ylimää-
128
räinen osanäkymä. Nämä näkymät voidaan
laajentaa.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Osanäkymän laajentaminen vakiotilasta
Osanäkymän vakiotila ja laajennettu tila keskusnäytössä.
}}
129
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Osanäkymän laajentaminen:
–
Osanäkymät Navigointi, Media ja
Puhelin: Painakaa mitä tahansa osanäkymää. Kun osanäkymä laajennetaan, työntyy ylimääräinen osanäkymä tilapäisesti
sivuun. Muut kaksi osanäkymää minimoidaan ja vain tietty informaatio esitetään.
Kun painatte ylimääräistä osanäkymää,
kolme muuta osanäkymää pienentyvät ja
näyttävät vain tietyt tiedot.
Laajennutussa näkymässä saadaan pääsy
perustaviin toimintoihin ko. sovelluksessa.
Laajennetun osanäkymän sulkeminen:
–
Osanäkymä voidaan sulkea kolmella eri
tavalla:
jossa on vielä enemmän informaatiota ja
enemmän asetusmahdollisuuksia.
Kun osanäkymä on avattu kokonäyttötilaan, ei
esitetä mitään informaatiota muista osanäkymistä.
Avatkaa sovellus laajennetussa tilassa kokonäytössä painakaa symbolia.
Painakaa symboli palataksenne laajennettuun tilaan, tai
painakaa kotipainiketta näytön alapuolella.
Painakaa laajennetun osanäkymän yläosaa.
•
Painakaa toista osanäkymää (tällöin se
vuorostaan avautuu laajennetussa
tilassa).
•
•
Painakaa lyhyesti fyysistä kotipainiketta
keskinäytön alla.
•
Osanäkymän avaaminen tai
sulkeminen kokonäyttötilassa
Ylimääräinen osanäkymä7 ja Navigointi-toiminnon osanäkymä voidaan avata täyskuvaksi,
130
On aina mahdollista palata kotinäkymään painamalla kotipainiketta. Palaaminen kotinäkymän vakionäkymään täyskuvatilasta – painakaa kaksi kertaa kotipainiketta.
•
•
7
Keskinäytön kotipainike.
Ei koske kaikkia sovelluksia tai auton toimintoja, jotka avataan ylimääräisen osanäkymän kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Keskinäytön käyttäminen (s. 121)
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi
(s. 124)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 124)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Toimintonäkymä keskinäytössä
Toimintonäkymässä, yhdessä keskinäytön
perusnäkymässä, ovat kaikki painikkeet auton
toimintoja varten. Navigoikaa toimintonäky-
mään kotinäkymästä pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle näytön yli8.
Painikkeiden eri tyypit
Auton toimintoja varten on kolme eri painiketyyppiä, ks. seuraavaa:
Painikkeen
tyyppi
Ominaisuus
Vaikuttaa auton toimintoon
Toimintopainikkeet
Niillä on päällä/pois -asennot.
Useimmat painikkeet toimintonäkymässä ovat toimintopainikkeita.
Kun toiminnon ollessa käynnissä palaa LED-ilmaisin painikkeen kuvakkeen
vasemmalla puolella. Painakaa painiketta toiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Liipaisupainikkeet
Niillä ei ole päällä/pois -asentoja.
Liipaisupainiketta painettaessa avautuu toimintoikkuna. Ikkunassa voidaan esimerkiksi muuttaa istuimen asentoa.
Pysäköintipainikkeet
8 Koskee
Niillä on päällä-, pois- ja skannausasennot.
Muistuttavat toimintopainikkeita, mutta niillä on ylimääräinen asento pysäköintiskannausta varten.
vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
• Kamera
• Niskatuen taitto
• Heij. mittaristonäytön säädöt
• Pysäköi
• Pysäköinnistä poistuminen
}}
131
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Painikkeiden eri asennot
Kun LED-ilmaisin palaa vihreänä toiminto- tai
pysäköintipainikkeessa, toiminto on aktivoitu.
Kun toiminto aktivoituu, esitetään tiettyjen toimintojen osalta lisäteksti siitä, mitä toiminto
sisältää. Tekstiä näytetään noin muutamia
sekunteja ja sen jälkeen näytetään painike
LED-ilmaisimen palaessa.
Toiminto on deaktivoitu, kun LED-ilmaisin on
sammuksissa.
Lane Keeping Aid -toiminnon osalta esimerkiksi näytetään teksti Toimii vain tietyissä
nopeuksissa, kun painiketta painetaan.
Painikkeen painaminen kerran lyhyesti kytkee
toiminnon päälle tai pois.
Kuin varoituskolmio esitetään painikkeen
oikeanpuoleisessa osassa, jokin ei toimi niin
kuin on ajateltu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
132
Keskinäytön käyttäminen (s. 121)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 124)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Sovellusten ja painikkeiden
siirtäminen keskinäytössä
HUOM
Piilottakaa sovellukset, joita käytetään harvoin tai ei koskaan, asettamalla ne pitkälle
alas, näkyvän alueen ulkopuolelle. Siten
tulee helpommaksi löytää sovellukset, joita
käytetään säännöllisesti.
Autotoimintojen sovelluksia ja painikkeita
sovellus- tai toimintonäkymässä voidaan siirtää ja organisoida toivomusten mukaan.
1. Siirtykää sovellusnäkymään pyyhkäisemällä oikealta vasemmalle9 tai toimintonäkymään pyyhkäisemällä vasemmalta
oikealle9.
2. Painakaa sovellusta tai painiketta ja pitäkää painettuna.
> Sovellus tai painike muuttaa kokoaan ja
tulee hieman läpinäkyväksi. Tällöin sitä
on mahdollista siirtää.
3. Vetäkää sovellus tai painike vapaaseen
paikkaan näkymässä.
Suurin rivimäärä, jota voidaan hyödyntää
sovellusten tai painikkeiden sijoittamisessa, on
48 kappaletta. Sovelluksen tai painikkeen siirtämiseksi näkyvän alueen ulkopuolelle vetäkää
se näkymän pohjaan. Tällöin lisätään uusia
rivejä, joihin sovellus tai painike voidaan sijoittaa.
HUOM
Sovelluksia ja autotoimintopainikkeita ei
voida asettaa paikkoihin, jotka jo ovat
varattuja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Toimintonäkymä keskinäytössä (s. 131)
Sovellukset (s. 534)
Keskinäytön käyttäminen (s. 121)
Sovellus tai painike voi siis olla sijoitettuna
pitemmälle alas eikä se tällöin näy näkymän
normaalitilassa.
Pyyhkäiskää näytön yli vierittääksenne ylös- tai
alaspäin näkymässä.
9 Koskee
vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
Symbolit keskinäytön tilakentässä
Katsaus symboleihin, jotka voidaan esittää
keskinäytön tilakentässä.
Tilakentässä esitetään meneillään olevat aktiviteetit ja tietyissä tapauksissa niiden tila. Rajoitetun tilan vuoksi kentässä ei esitetä kaikkia
symboleja koko ajan.
Symboli
Sisältö
Yhdistetty internetiin.
Roaming (verkkovierailu) aktivoitu.
Signaalinvoimakkuus matkapuhelinverkossa.
Bluetooth-laite yhdistetty.
Bluetooth aktivoitu, mutta yhtään laitetta ei yhdistettynä.
Tietoa lähetään GPS:ään ja
GPS:stä.
Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.
Internetjako aktivoitu (Wi-Fihotspot). Auto jakaa siis käytettävissä olevan kytkennän.
}}
133
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Symboli
Sisältö
Automodeemi aktivoitu.
USB-jako aktiivinen.
•
Laitteen liittäminen USB-tuloliitännän
kautta (s. 551)
•
•
Puhelin (s. 559)
Päivämäärä ja kellonaika (s. 101)
Käynnissä oleva prosessi.
Esi-ilmastoinnin ajastin aktivoituna.
Äänilähdettä soitetaan.
Äänilähde pysäytetty.
Puhelinkeskustelu käynnissä.
Äänilähde vaiennettu.
Radiokanavalta vastaanotetaan
uutisia.
Liikenneinformaatiota otetaan
vastaan.
Kello.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
134
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 124)
Keskinäytön ilmoitukset (s. 150)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 568)
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Keskinäytön näppäimistö
Keskinäytön näppäimistöllä on mahdollista
kirjoittaa käyttäen näytössä olevia painikkeita,
mutta myös käsin "piirtämällä" kirjaimia ja
merkkejä näytölle.
Näppäimistöllä voidaan syöttää merkkejä, kirjaimia ja numeroita, esim. teksti-ilmoitusten
kirjoittamiseksi autosta, tunnussanan täyttämiseen tai artikkelien etsimiseen digitaalisesta
käyttöoppaasta.
Näppäimistö esitetään vain, kun on mahdollista kirjoittaa näyttöön.
}}
135
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Auto esittää katsauksen joistakin painikkeista, jotka voidaan esittää näppäimistössä. Ulkonäkö vaihtelee riippuen kieliasetuksista ja siitä, missä yhteydessä näppäimistöä
käytetään.
136
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Rivi, jolla ehdotettuja sanoja tai merkkejä10. Ehdotettuja sanoja sovitetaan
uusien kirjaimien syöttämisen myötä.
Selatkaa ehdotuksia painamalla nuolia
oikealle ja vasemmalle. Painakaa ehdotusta sen valitsemiseksi. Huomatkaa, että
toiminto ei ole tuettuna kaikissa kielivaihtoehdoissa. Rivi ei tällöin näy näppäimistöllä.
Näppäimistölle valitusta kielestä riippuen
(ks. kohtaa 7) sovitetaan käytettävissä olevia merkkejä. Painakaa merkkiä sen syöttämiseksi.
Näppäimistön käyttöyhteydestä riippuen
näppäin toimii eri tavoin – sillä voidaan kirjoittaa @ (annettaessa sähköpostiosoite)
tai aloittaa uusi rivi (tavallisessa tekstinsyötössä).
Piilottaa näppäimistön. Jos tämä ei ole
mahdollista, painiketta ei näytetä.
Käytetään kirjoittamaan isoilla kirjaimilla
(versaalilla). Painakaa kerran kirjoittaaksenne ison kirjaimen ja jatkaaksenne sitten
pienillä kirjaimilla. Lisäpainallus saa aikaan
kaikki kirjaimet isoina. Seuraava painallus
palauttaa näppäimistön pienille kirjaimille.
Tässä tilassa tulee ensimmäinen kirjain
pisteen, huutomerkin tai kysymysmerkin
jälkeen isolla kirjoitettuna. Tämä koskee
myös ensimmäistä kirjainta tekstiken10
Koskee aasialaisia kieliä.
tässä. Nimille tai osoitteille tarkoitetuissa
tekstikentissä aloitetaan jokainen sana
automaattisesti suurella kirjaimella. Tekstikentissä, joihin täytetään tunnussana, nettiosoite tai sähköpostiosoite, tulevat sitä
vastoin kaikki kirjaimet automaattisesti
pieninä, jos muuta ei aktiivisesti aseteta
painikkeella.
Näppäimistön päällä olevan painikkeen (ei näy
kuvassa) painallus vahvistaa tekstinsyötön,
joka on tehty. Painike näyttää erilaiselta riippuen yhteydestä.
Kirjaimen tai merkin versiot
Numeroiden syöttö Näppäimistö (2) näytetään tällöin numeroilla. Painakaa painiketta
, joka numerotilassa esitetään
asemesta, jotta päästään
painikkeen
takaisin kirjainnäppäimistöön, tai painiketta
nähdäksenne erikoismerkkien
näppäimistön.
Vaihtaa tekstinsyötön kielen, esim. EN.
Merkit, jotka on mahdollista kirjoittaa sekä
sanaehdotukset (1) muuttuvat valitun kielen mukaan. Jotta näppäimistön kieli voidaan vaihtaa, pitää kielet ensin lisätä kohdassa Asetukset.
Välilyönti.
Kumoaa tekstinsyötön. Lyhyt painallus
poistaa merkin kerrallaan. Poistakaa merkkejä nopeammassa tahdissa pitämällä
näppäintä painettuna.
Vaihtaa näppäimistön tilan kirjaimien ja
merkkien syöttämiseksi käsin.
Kirjaimen tai merkin eri versiot, esim. é tai è,
voidaan kirjoittaa pitämällä kirjainta tai merkkiä painettuna. Näyttöön tulee ruutu, jossa on
kirjaimen tai merkin eri versioita. Painakaa
haluamaanne versiota. Jos mitään versiota ei
valita, kirjoitetaan alkuperäinen kirjain/merkki.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Näppäimistön kielen vaihtaminen keskinäytössä (s. 139)
•
Merkkien, kirjainten ja sanojen kirjoittaminen käsin keskinäytössä (s. 139)
}}
137
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
138
•
•
Keskinäytön käyttäminen (s. 121)
Tekstiviestien käsittely (s. 565)
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Näppäimistön kielen vaihtaminen
keskinäytössä
Vaihtaminen eri kielten välillä
näppäimistössä
Kun joukko kieliä on valittu
kohdassa Asetukset, käytetään näppäimistön painiketta
vaihtamiseen eri kielten
välillä.
Jotta on mahdollista vaihtaa eri kielten välillä
näppäimistössä, pitää kielet ensin lisätä kohdassa Asetukset.
Kielten lisääminen tai poistaminen
asetuksissa
Näppäimistö on automaattisesti asetettu
samalle kielelle kuin järjestelmän kieli. Näppäimistön kieltä voidaan mukauttaa manuaalisesti vaikuttamatta järjestelmän kieleen.
1.
Kielen muuttaminen luettelosta käyttämällä
näppäimistöä:
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Järjestelmä
Järjestelmän kielet ja yksiköt
Näppäimistöasettelut.
3. Valitkaa yksi tai useampi kieli luettelosta.
> Nyt on mahdollista vaihtaa valittujen
kielten välillä suoraan näppäimistössä
tekstin syöttämistä varten.
Jos mitään kieltä ei ole aktiivisesti valittu kohdassa Asetukset, näppäimistön kieli on sama
kuin auton järjestelmäkieli.
2. Valitkaa haluamanne kieli. Jos enemmän
kuin neljä kieltä on valittu kohdassa
Asetukset, on mahdollista vierittää luetteloa näppäimistöllä.
> Näppäimistö mukautuu valittavalle kielelle ja annetaan muita sanaehdotuksia.
Kielen muuttaminen näppäimistöllä näyttämättä luetteloa:
–
•
•
Koskee tiettyjä järjestelmäkieliä.
Keskinäytön näppäimistöllä voidaan kirjoittaa
merkkejä, kirjaimia ja sanoja näyttöön "piirtämällä" käsin.
Vaihtakaa näppäimillä kirjoittamisesta kirjainten ja merkkien kirjoittamiseen käsin painamalla näppäimistön näppäintä.
Painakaa painiketta pitkään.
> Luettelo tulee näkyviin.
Painakaa painiketta lyhyesti.
> Näppäimistö mukautuu luettelon seuraavan kielen mukaiseksi näyttämättä
luetteloa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
11
Merkkien, kirjainten ja sanojen
kirjoittaminen käsin keskinäytössä
Järjestelmän kielen muuttaminen (s. 142)
Alue merkkien/kirjainten/sanojen/sanojen
osien kirjoittamista varten.
Tekstikenttä, jossa merkit tai sanaehdotukset11 näytetään sitä mukaa kuin niitä
kirjoitetaan näyttöön (1).
Keskinäytön näppäimistö (s. 135)
}}
139
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Ehdotuksia merkeiksi/kirjaimiksi/sanoiksi/
sanojen osiksi. Luetteloa voidaan selata.
Välilyönti. Välilyönti voidaan tehdä myös
kirjoittamalla väliviiva (-) käsin kirjoitettujen kirjainten alueelle (1). Ks. otsikko "Välilyönnin tekeminen vapaatekstikentässä
kirjoitettaessa käsin" alla.
Tekstinsyötön kumoaminen. Painakaa
lyhyesti poistaaksenne merkin/kirjaimen
kerrallaan. Odottakaa lyhyt hetki ennen
seuraavaa painallusta seuraavan merkin/
kirjaimen jne. poistamiseksi.
Palatkaa takaisin tavallisen merkinsyötön
näppäimistöön.
Tekstinsyöttöäänen mykistäminen/ottaminen käyttöön.
Piilottakaa näppäimistö. Jos tämä ei ole
mahdollista, painiketta ei näytetä.
Vaihtakaa tekstinsyötön kieli.
12
140
Merkkien/kirjainten/sanojen syöttäminen
käsin
1. Kirjoittakaa merkki, kirjain, sana tai osia
sanasta käsinkirjoitettujen kirjainten alueelle (1). Kirjoittakaa sana tai osia sanasta
päällekkäin tai samalle linjalle.
> Joukko ehdotuksia merkeistä, kirjaimista tai sanoista näytetään (3). Todennäköisin näytetään ylimpänä luettelossa.
TÄRKEÄÄ
Älkää asettako teräviä esineitä suojusta
vasten, koska se voi naarmuttaa tätä.
2. Syöttäkää merkki/kirjain/sana odottamalla
lyhyt hetki.
> Ylimpänä luettelossa oleva merkki/
kirjain/sana syötetään. On myös mahdollista valita muu kuin ylimpänä esitettävä merkki – painakaa haluamaanne
merkkiä, kirjainta tai sanaa luettelossa.
Arabialainen näppäimistö: pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan. Pyyhkäistäessä oikealta vasemmalle tehdään välilyönti.
Käsin syötetyn merkin/kirjaimen
poistaminen/muuttaminen
Poistakaa kaikki merkit tekstikentästä (2) pyyhkäisemällä käsin kirjoittamisen kentän yli (1).
–
Merkkien/kirjainten poistamiseksi/muuttamiseksi on useita vaihtoehtoja:
•
Painakaa luettelossa (3) kirjainta tai
sanaa, jota oikeastaan tarkoitetaan.
•
Painakaa painiketta tekstinsyötön
kumoamiseksi (5) kirjaimen poistamiseksi ja uudelleen aloittamiseksi.
•
Pyyhkäiskää vaakasuoraan oikealta
vasemmalle12 kirjoitettavien kirjainten
alueen (1) yli. Poistakaa useita kirjaimia
pyyhkäisemällä alueen yli useita kertoja.
•
Ruksin painaminen tekstikentässä (2)
poistaa kaiken syötetyn tekstin.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Rivin vaihtaminen tekstikentässä, johon on
kirjoitettu käsin
Keskinäytön ulkonäön
muuttaminen
Keskinäytön ulkonäköä voidaan muuttaa
valitsemalla eri teemoja.
1. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
näyttö Näytä teemat.
Kuljettajan
3. Valitkaa tämän jälkeen teema, esim.
Minimalistic tai Chrome Rings.
Vaihtakaa riviä käsin piirtämällä edellä olevat merkit
käsinkirjoituskenttään13.
Välilyönnin tekeminen vapaatekstikentässä
kirjoitettaessa käsin
Näiden ulkonäkövaihtoehtojen lisäksi voidaan
myös valita myös seuraavien väliltä: Normaali
ja Kirkas. Valinnassa Normaali näytön tausta
on tumma ja tekstit ovat kirkkaita. Tämä vaihtoehto on esivalittuna kaikissa teemoissa.
Haluttaessa voidaan valita kirkas vaihtoehto,
jossa ulkonäkö muuttuu siten, että taustasta
tulee kirkas ja teksteistä tummia. Vaihtoehtoa
voidaan käyttää esim. ajettaessa kirkkaalla päivänvalolla.
Vaihtoehdot ovat aina käyttäjän käytettävissä
ja ne eivät vaikuta ympäristön valaistukseen.
•
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 142)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Keskinäytön aktivointi ja deaktivointi
(s. 124)
•
Keskinäytön puhdistus (s. 683)
13
14
Keskinäytöstä on mahdollista muuttaa järjestelmän äänen voimakkuutta tai sulkea se.
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Ääni
äänitasot.
Järjestelmän
3. Vetäkää säädintä kohdassa
Kosketusäänet, jos haluatte muuttaa
näytön painamiseen liittyvän äänen voimakkuutta tai poistaa sen käytöstä. Vetäkää säädin halutun äänitason kohdalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 118)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 142)
Audioasetukset (s. 532)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Tehkää välilyönti piirtämällä viiva vasemmalta
oikealle14.
•
Äänentoistojärjestelmän äänen
sulkeminen ja muuttaminen
keskinäytössä
Keskinäytön näppäimistö (s. 135)
Arabialainen näppäimistö - piirtäkää samat merkit, mutta peilikuvana.
Arabialainen kirjoitus: piirtäkää viiva oikealta vasemmalle.
141
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Järjestelmän yksiköiden
muuttaminen
Yksiköiden asetukset tehdään keskinäytön
valikossa Asetukset.
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Järjestelmän kielen muuttaminen
Kieliasetukset tehdään keskinäytön valikossa
Asetukset.
HUOM
Kielen vaihtaminen keskinäytössä voi
aiheuttaa sen, että tietyt omistajan asiakirjojen tiedot eivät täsmää kansallisten tai
paikallisten lakien ja määräysten kanssa.
Älkää vaihtako järjestelmään vaikeasti
ymmärrettävää kieltä, koska tämä voi vaikeuttaa palaamista taaksepäin valikkorakenteessa.
2. Siirtykää eteenpäin kohtaan Järjestelmä
Järjestelmän kielet ja yksiköt
Mittayksiköt.
3. Valitkaa yksikköstandardi:
• Metrinen - kilometri, litra ja Celsiusasteet.
• Brittiläinen - mailit, gallonat ja Celsiusasteet.
• US - mailit, gallonat ja Fahrenheitasteet.
> Yksiköt kuljettajan näytössä, keskinäytössä ja head-up -näytössä muuttuvat.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 118)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 142)
Järjestelmän kielen muuttaminen (s. 142)
1.
Asetuksia ja monien autojen toimintojen tietoja voidaan muuttaa keskinäytön kautta.
1. Avatkaa päänäkymä painamalla ylimpänä
olevaa välilehteä tai vetämällä/pyyhkäisemällä ylhäältä alas näytön yli.
2. Painakaa Asetukset asetusvalikon avaamiseksi.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Siirtykää eteenpäin kohtaan Järjestelmä
Järjestelmän kielet ja yksiköt.
3. Valitkaa Järjestelmän kieli. Puheohjauksen tuella varustetuilla kielillä on puheohjaussymboli.
> Kieli kuljettajan näytössä, keskinäytössä ja head-up -näytössä muuttuu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
142
Asetusten muuttaminen
keskinäytön päänäkymässä
Keskinäytön kuvaus (s. 118)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 142)
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
(s. 142)
Päänäkymä ja painike toiminnolle Asetukset.
3. Painakaa jotain kategoriaa ja alakategoriaa
navigoidaksenne haluamaanne asetukseen.
4. Muuttakaa yhtä tai useampaa asetusta.
Erityyppisiä asetuksia muutetaan eri
tavoin.
> Muutokset tallentuvat välittömästi.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kontekstuaalisten asetusten
avaaminen keskinäytössä
1.
Kontekstuaalisilla asetuksilla voidaan muuttaa useimpien auton perussovellusten asetuksia suoraan keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Navigointiasetukset.
> Navigointiasetusten sivu avautuu.
Vetäkää päänäkymä alas sovelluksen
ollessa laajennettuna, esim. Navigointi.
3. Muuttakaa asetuksia halutulla tavalla ja
vahvistakaa valinnat.
Sulkekaa asetusnäyttö painamalla Sulje tai
keskinäytön alapuolella olevaa kotipainiketta.
Useimmilla auton perussovelluksista on tämä
kontekstuaalinen asetusmahdollisuus, mutta
ei kaikilla.
Alakategoria asetusvalikossa eri tyyppisine asetuksineen, tässä monivalintapainike ja radiopainikkeet.
Kolmannen osapuolen sovellukset
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 118)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 144)
Taulukko keskinäytön asetuksista (s. 145)
Päänäkymä, jossa on kontekstuaalisten asetusten
painike.
Kontekstuaaliset asetukset ovat oikotie, jonka
kautta päästään tiettyihin näytöllä näytettävää
aktiivista toimintoa koskeviin asetuksiin.
Sovellukset, jotka ovat autossa alusta alkaen,
esim. FM-radio ja USB, ovat osa Sensus-järjestelmää ja kuuluvat auton sisäisiin toimintoihin. Näiden sovellusten asetuksia voidaan
muuttaa suoraan päänäkymän kontekstuaalisten asetusten kautta.
Kolmannen osapuolen sovelluksia ei ole auton
järjestelmässä alusta alkaen, vaan ne ovat sellaisia, jotka voidaan ladata, esim. Volvo ID.
Täällä tehdään asetukset aina sovelluksen
sisältä, ei päänäkymästä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 142)
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 118)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 144)
Sovellusten lataaminen (s. 535)
Kun kontekstuaaliset asetukset ovat käytettävissä:
143
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Käyttäjädatan nollaus
omistajanvaihdoksen yhteydessä
Omistajan vaihtuessa tulee käyttäjädata ja
järjestelmäasetukset palauttaa tehdasasetukseksi.
On mahdollista palauttaa auton asetukset eri
tasoilla. Palauttakaa kaikki käyttäjädata ja järjestelmäasetukset alkuperäisiin tehdasasetuksiin omistajan vaihtuessa. Omistajan vaihdon
yhteydessä on myös tärkeää vaihtaa omistaja
palveluun Volvo On Call*.
Asetusten nollaus keskinäytössä
Asetusvalikon asetuksille on kaksi erityyppistä
palautusta:
• Tehdasasetusten palautus - puhdistaa
kaiken datan ja tiedostot sekä palauttaa
kaikki asetukset vakioarvoihin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
• Nollaa omat asetukset - puhdistaa henkilökohtaisen datan sekä palauttaa henkilökohtaiset asetukset vakioarvoihin.
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 144)
Asetusten nollaus kuljettajaprofiileissa
(s. 150)
Valinnalle Nollaa omat asetukset vahvistetaan palautus painamalla Nollaa
aktiiviselle profiilille tai Nollaa kaikille
profiileille.
> Valitut asetukset palautetaan.
Kaksi palautustyyppiä
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
4. Vahvistakaa palautus painamalla OK.
Kaikkien keskinäytön asetusvalikossa tehtyjen asetusten vakioarvot voidaan palauttaa.
•
Keskinäytön kuvaus (s. 118)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 142)
Taulukko keskinäytön asetuksista (s. 145)
Asetusten palauttaminen
Palauttakaa asetukset noudattamalla näitä
ohjeita.
HUOM
Tehdasasetusten palautus on mahdollinen vain, kun auto seisoo paikallaan.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Siirtykää eteenpäin kohtaan Järjestelmä
Tehdasasetusten palautus.
3. Valitkaa haluamanne palautustyyppi.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
144
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Taulukko keskinäytön asetuksista
Keskinäytön asetusvalikossa on joukko pääkategorioita ja alakategorioita, joihin auton
monien toimintojen asetukset ja tiedot on
koottu.
Pääkategorioita on seitsemän: My Car, Ääni,
Navigointi, Media, Viestintä, Ilmastointi ja
Järjestelmä.
Jokainen kategoria puolestaan sisältää joukon
alakategorioita ja asetusmahdollisuuksia. Seuraavissa taulukoissa näytetään alakategorioiden ensimmäinen taso. Toiminnon asetusmahdollisuudet tai alue selostetaan perusteellisemmin käyttöoppaan ko. osassa.
Tietyt asetukset ovat henkilökohtaisia, mikä
tarkoittaa, että ne voidaan tallentaa
Kuljettajaprofiilit-kohteisiin, kun taas toiset
ovat globaaleja, mikä tarkoittaa, etteivät ne ole
sidottuja kuljettajaprofiiliin.
My Car
Alakategoriat
Alakategoriat
Seisontajarru ja jousitus
Tuulilasinpyyhin
Äänentoisto
Alakategoriat
Sävy
Tasapaino
Järjestelmän äänitasot
Navigointi
Alakategoriat
Kartta
Reitti ja opastus
Liikenne
Media
Kommunikaatio
Alakategoriat
Puhelin
Tekstiviestit
Android Auto*
Apple CarPlay*
Bluetooth-laitteet
Wi-Fi
Auton Wi-Fi-yhteyspiste
Automodeemin Internet*
Volvo On Call*
Volvon palveluverkot
Lämmitys ja ilmanvaihto
Pääkategorialla Ilmastointi ei ole alakategorioita.
Järjestelmä
Näytöt
Alakategoriat
IntelliSafe
AM/FM-radio
Alakategoriat
Ajotilan valinnat/Yksilöllinen ajotila*
DAB*
Kuljettajan profiili
Valot ja valaistus
Gracenote®
Päivämäärä ja kellonaika
Peilit ja helppo sisääntulo
TV*
Järjestelmän kielet ja yksiköt
Lukitus
Video
Yksityisyys ja tietosuoja
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 145
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Alakategoriat
Näppäimistöasettelut
Ääniohjaus*
Tehdasasetusten palautus
Järjestelmätiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 118)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 142)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 144)
Kuljettajaprofiilit
Monia asetuksia, jotka tehdään autossa, voidaan sovittaa kuljettajan henkilökohtaisten
toivomusten mukaisesti ja tallentaa yhteen tai
useampaan kuljettajaprofiiliin.
Henkilökohtaiset asetukset tallentuvat automaattisesti aktiiviseen kuljettajaprofiiliin. Kukin
avain voidaan yhdistää johonkin kuljettajaprofiiliin. Yhdistettyä avainta käytettäessä autossa
otetaan käyttöön kyseisen kuljettajaprofiilin
asetukset.
Mitkä asetukset tallennetaan
kuljettajaprofiileihin?
Monet autossa tehtävistä asetuksista tallennetaan automaattisesti aktiiviseen kuljettajaprofiiliin, jos sitä ei ole suojattu. Autossa tehtävät
asetukset ovat joko henkilökohtaisia tai globaaleja. Juuri henkilökohtaiset asetukset tallennetaan kuljettajaprofiileihin.
Asetukset, jotka voidaan tallentaa kuljettajaprofiiliin, koskevat muun muassa näyttöjä, peilejä, etuistuimia, navigointia*, ääni- ja mediajärjestelmää, kieltä ja puheohjausta.
Tiettyjä asetuksia, ns. globaaleja asetuksia, on
mahdollista muuttaa, mutta niitä ei tallenneta
määrättyyn kuljettajaprofiiliin. Globaalien asetusten muutos vaikuttaa kaikkiin profiileihin.
seen. Ne pysyvät samoina riippumatta aktiivisesta kuljettajaprofiilista.
Näppäimistön ulkoasun asetukset ovat esimerkkejä globaaleista asetuksista. Jos kuljettajaprofiilia X käytetään lisäämään useampia
kieliä näppäimistöön, nämä säilyvät ja niiden
välillä on mahdollista vaihtaa myös käytettäessä kuljettajaprofiilia Y. Näppäimistön ulkonäön asetuksia ei tallenneta määrättyyn kuljettajaprofiiliin - asetukset ovat globaalisia.
Henkilökohtaiset asetukset
Jos kuljettajaprofiilia X on käytetty esim. asettamaan keskinäytön valovoima, asetus ei vaikuta kuljettajaprofiiliin Y. Se on tallennettu kuljettajaprofiiliin X - valovoiman asetus on henkilökohtainen asetus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Kuljettajaprofiilin valitseminen (s. 147)
Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen
(s. 147)
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin. (s. 148)
Kuljettajaprofiilin suojaaminen (s. 148)
Asetusten nollaus kuljettajaprofiileissa
(s. 150)
Taulukko keskinäytön asetuksista (s. 145)
Globaalit asetukset
Globaaleja asetuksia ja parametreja eivät
muutu, kun kuljettajaprofiili vaihdetaan toi-
146
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajaprofiilin valitseminen
Kun keskinäyttö käynnistetään, valittu kuljettajaprofiili näytetään näytössä ylimpänä. Viimeksi käytetty kuljettajaprofiili on käytössä,
kun auton lukitus avataan seuraavan kerran.
Kuljettajaprofiili voidaan vaihtaa, kun auton
lukitus on avattu. Jos etäavain on sen sijaan
yhdistetty johonkin kuljettajaprofiiliin, kyseinen profiili valitaan käynnistettäessä.
Kuljettajaprofiili voidaan vaihtaa kahdella eri
tavalla.
Vaihtoehto 1:
1.
Painakaa keskinäytön yläreunassa näytettävän kuljettajaprofiilin nimeä näytön
käynnistyttyä.
> Näyttöön tulee luettelo valittavina olevista kuljettajaprofiileista.
2. Valitkaa haluamanne kuljettajaprofiili.
3. Painakaa painiketta Vahvista.
> Kuljettajaprofiili on valittu ja järjestelmä
lataa uuden profiilin asetukset.
Vaihtoehto 2:
1.
Vetäkää keskinäytön päänäkymä alas.
2. Painakaa painiketta Profiili.
> Näyttöön tulee sama luettelo kuin vaihtoehdon 1 kohdalla.
4. Painakaa painiketta Vahvista.
> Kuljettajaprofiili on valittu ja järjestelmä
lataa uuden profiilin asetukset.
Vaihtoehto 3:
1.
Vetäkää keskinäytön päänäkymä alas.
Kuljettajaprofiilin nimen
muuttaminen
Autossa käytettävien kuljettajaprofiilien nimiä
voidaan muuttaa.
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit.
3. Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit.
> Näyttöön tulee luettelo valittavina olevista kuljettajaprofiileista.
3. Valitkaa Muokkaa profiilia.
> Jos profiilia voidaan muokata, näytetään valikko.
4. Valitkaa haluamanne kuljettajaprofiili.
> Kuljettajaprofiili on valittu ja järjestelmä
lataa uuden profiilin asetukset.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kuljettajaprofiilit (s. 146)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 124)
4. Painakaa ruutua Profiilin nimi.
> Näppäimistö tulee esiin ja nimeä on
mahdollista muuttaa. Painakaa
näppäimistön sulkemiseksi.
5. Tallentakaa nimenmuutokset painamalla
Edellinen tai Sulje.
> Nimi on nyt muutettu.
Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen
(s. 147)
HUOM
Profiilinimi ei voi alkaa välilyönnillä eikä sitä
tällöin tallenneta.
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin. (s. 148)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajaprofiilin valitseminen (s. 147)
Keskinäytön näppäimistö (s. 135)
3. Valitkaa haluamanne kuljettajaprofiili.
147
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Kuljettajaprofiilin suojaaminen
Joissakin tapauksissa voidaan haluta, että
autossa tehtäviä erilaisia asetuksia ei tallenneta aktiiviseen kuljettajaprofiiliin. Kuljettajaprofiili voidaan tällöin suojata.
HUOM
Kuljettajaprofiilin suojaaminen on mahdollista vain auton seistessä paikallaan.
Kuljettajaprofiilin suojaaminen:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit.
3. Valitkaa Muokkaa profiilia.
> Jos profiilia voidaan muokata, näytetään valikko.
5. Tallentakaa profiilin suojaamisvalinta painamalla Edellinen/Sulje.
> Kun profiili on suojattu, autossa tehtäviä asetuksia ei tallenneta siihen automaattisesti. Muutokset on sen sijaan
tallennettava manuaalisesti kohdassa
Asetukset Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit Muokkaa profiilia
painamalla Tallenna nykyiset
asetukset profiiliin. Kun profiili on
suojaamaton, asetukset tallennetaan
sen sijaan automaattisesti siihen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuljettajaprofiilit (s. 146)
Etäavaimen yhdistäminen
kuljettajaprofiiliin.
Avain voidaan yhdistää kuljettajaprofiiliin.
Näin kuljettajaprofiili valitaan automaattisesti
kaikkine asetuksineen aina, kun autoa käytetään tietyllä etäavaimella.
Kun etäavainta käytetään ensimmäisen kerran,
sitä ei ole yhdistetty mihinkään kuljettajaprofiiliin. Autoa käynnistettäessä aktivoidaan automaattisesti profiili Vieras.
Kuljettajaprofiili voidaan valita manuaalisesti
yhdistämättä sitä avaimeen. Kun auton lukitus
avataan, viimeksi käytössä ollut kuljettajaprofiili aktivoituu. Jos avain on kerran yhdistetty
kuljettajaprofiiliin, on kuljettajaprofiilin valinta
tehtävä, kun kyseistä avainta käytetään.
Etäavaimen yhdistäminen
kuljettajaprofiiliin
4. Suojatkaa profiili valitsemalla Suojaa
profiili.
HUOM
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin on mahdollista vain auton seistessä paikallaan.
Valitkaa ensin, mikä profiili avaimeen yhdistetään, jos yhdistettävä profiili ei ole jo aktiivinen. Aktiivinen profiili voidaan sitten yhdistää
avaimeen.
1.
148
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
2. Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit.
3. Merkitkää haluttu profiili. Näyttö palaa
kotinäkymään. Profiilia Vieras ei voida
yhdistää avaimeen.
4. Vetäkää päänäkymä uudelleen alas ja painakaa Asetukset Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit Muokkaa profiilia.
5. Valitkaa Yhdistä avain profiilin yhdistämiseksi avaimeen. Kuljettajaprofiilia ei voida
yhdistää toiseen avaimeen kuin juuri sillä
hetkellä autossa käytettävään avaimeen.
Jos autossa on useita avaimia, näytetään
teksti Useita avaimia löytyi, aseta
yhdistettävä avain lukulaitteen päälle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuljettajaprofiilit (s. 146)
Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen
(s. 147)
Etäavaimella (s. 261)
Varmistuslukijan sijainti tunnelikonsolissa.
> Kun teksti Profiili yhdistetty
avaimeen näytetään ovat avain ja kuljettajaprofiili yhdistetty toisiinsa.
6. Painakaa painiketta OK.
> Kyseinen avain on nyt yhdistetty kuljettajaprofiiliin ja pysyy yhdistettynä, kunnes toiminnon Yhdistä avain ruudusta
ei poisteta valintaa.
149
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Asetusten nollaus
kuljettajaprofiileissa
Yhteen tai useampaan kuljettajaprofiiliin tallennetut asetukset voidaan nollata, kun auto
seisoo paikallaan.
Keskinäytön ilmoitukset
Keskinäytössä voidaan eri tapahtumien
yhteydessä esittää ilmoituksia kuljettajan
informoimiseksi tai auttamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
HUOM
1.
•
Tehdasasetusten palautus on mahdollinen vain, kun auto seisoo paikallaan.
Ilmoitusten käsittely keskinäytössä
(s. 151)
•
Keskinäytöstä tallennettujen ilmoitusten
käsitteleminen (s. 151)
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
•
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 115)
2. Painakaa painiketta Järjestelmä
Tehdasasetusten palautus Nollaa
omat asetukset.
3. Valitkaa jokin vaihtoehdoista Nollaa
aktiiviselle profiilille, Nollaa kaikille
profiileille tai Peruuta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajaprofiilit (s. 146)
Asetusten nollaus keskinäytössä (s. 144)
Esimerkki ilmoituksista keskinäytön päänäkymässä.
Keskinäytössä esitetään prioriteetiltaan matalampia ilmoituksia kuljettajalle.
Useimmat ilmoitukset esitetään keskinäytön
tilakentän päällä. Hetken kuluttua, tai kun
ilmoitus on hoidettu sitä edellytettäessä, ilmoitus häviää tilakentästä. Jos ilmoitus pitää tallentaa, se asettuu keskinäytön päänäkymään.
Ilmoituksen muoto voi vaihdella ja se voidaan
esittää yhdessä grafiikan, symbolien tai painikkeiden kanssa esim. ilmoitukseen liitetyn toiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Ponnahdusilmoitukset
Tietyissä tapauksissa esitetään ilmoitus ponnahdusikkunan muodossa. Ponnahdusilmoi-
150
tuksilla on korkeampi prioriteetti kuin ilmoituksilla, jotka esitetään tilakentässä, ja ne edellyttävät kuittausta/toimenpidettä ennen kuin ne
häviävät.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Ilmoitusten käsittely keskinäytössä
Ilman painikkeita olevat ilmoitukset:
Keskinäytön ilmoituksia käsitellään keskinäytön näkymissä.
–
Sulkekaa ilmoitus painamalla sitä tai antamalla ilmoituksen sulkeutua automaattisesti hetken kuluttua.
> Ilmoitus häviää tilakentästä.
Keskinäytöstä tallennettujen
ilmoitusten käsitteleminen
Kuljettajan näytöstä ja keskinäytöstä tallennettuja ilmoituksia käsitellään molemmissa
tapauksissa keskinäytössä.
Jos ilmoitus pitää tallentaa, se asettuu keskinäytön päänäkymään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön ilmoitukset (s. 150)
Keskinäytöstä tallennettujen ilmoitusten
käsitteleminen (s. 151)
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 115)
Esimerkki ilmoituksista keskinäytön päänäkymässä.
Tietyillä ilmoituksilla keskinäytössä on painike
(tai useita painikkeita ponnahdusilmoituksissa)
esim. ilmoitukseen liitetyn toiminnon aktivointia/deaktivointia varten.
Uuden ilmoituksen käsittely
Painikkeilla varustetut ilmoitukset:
–
Esimerkkejä tallennetuista ilmoituksista ja mahdollisista valinnoista päänäkymässä.
Keskinäytössä esitetyt ilmoitukset, jotka pitää
tallentaa, asetetaan keskinäytön päänäkymään.
Painakaa painiketta toimenpiteen tekemiseksi tai antakaa ilmoituksen sulkeutua
automaattisesti hetken kuluttua.
> Ilmoitus häviää tilakentästä.
}}
151
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Tallennetun ilmoituksen lukeminen
1. Avatkaa keskinäytön päänäkymä.
> Luettelo tallennetuista ilmoituksista esitetään. Ilmoitukset, joiden yhteydessä
on nuoli oikealla, voidaan laajentaa.
Head-up-näyttö*
Head-up-näyttö täydentää auton kuljettajan
näyttöä ja heijastaa tietoa kuljettajan näytöstä
tuulilasille. Heijastetun kuvan näkee vain kuljettajan paikalta.
•
•
Tallennetun ilmoituksen käsittely
Tietyissä ilmoituksissa on painike esim. ilmoitukseen liittyvän toiminnon aktivoimiseksi/
deaktivoimiseksi.
Painakaa painiketta toimenpiteen tekemiseksi.
Päänäkymän tallennetut ilmoitukset poistetaan automaattisesti, kun auto sammutetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
152
Keskinäytön ilmoitukset (s. 150)
Kuljettajan mahdollisuutta nähdä informaatiota head-up -näytöstä (ylänäyttö) heikentävät
•
•
2. Laajentakaa/supistakaa ilmoitus painamalla sitä.
> Lisätietoja ilmoituksesta esitetään luettelossa ja kuva vasemmalla sovelluksessa näyttää informaatiota ilmoituksesta graafisessa muodossa.
–
HUOM
polarisoivien aurinkolasien käyttö
ajoasento, joka aiheuttaa sen, ettei kuljettaja istu keskeisesti istuimella
esineet näyttöyksikön peitelasin päällä
epäsuotuista valaistusolosuhteet.
TÄRKEÄÄ
Head-up -näyttö esittää varoituksia ja informaatiota koskien nopeutta, nopeudensäädintoimintoja, navigointia jne. kuljettajan näkökentässä. Myös liikennemerkki-informaatiota
ja tulevat puhelut voidaan näyttää head-upnäytössä.
Näyttöyksikkö, josta informaatio projisoidaan, on kojelaudassa. Näyttöyksikön peitelasin vaurioiden välttämiseksi - älkää säilyttäkö mitään esineitä peitelasin päällä ja
katsokaa, ettei sen päälle putoa mitään esineitä.
Ilmoitusten käsittely keskinäytössä (s. 151)
Ilmoitus kuljettajan näytössä (s. 115)
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Lumihiutalesymboli syttyy, jos on
liukkauden vaara.
HUOM
Tietyt näköongelmat voivat head-up -näyttöä käytettäessä aiheuttaa päänsärkyä ja
rasittuneisuuden tunteen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Head-up-näytön* aktivointi ja deaktivointi
(s. 154)
Head-up-näytön* puhdistaminen (s. 684)
Head-up-näyttö vaihdettaessa tuulilasi*
(s. 648)
City Safety head-up-näytössä
Esimerkkejä siitä, mitä näytössä voidaan esittää.
Nopeus
Vakionopeudensäädin
Törmäysvaroituksen yhteydessä head-up-näytössä oleva informaatio korvataan City Safety järjestelmän varoitussymbolilla. Tämä grafiikka
tulee näkyviin, vaikka head-up -näyttö on suljettu.
Navigointi
Liikennemerkkejä
Head-up-näytössä voidaan näyttää tilapäisesti
useita symboleita, esim.:
Jos varoitussymboli syttyy - lukekaa
varoitusilmoitus kuljettajan näytöstä.
Jos informaatiosymboli syttyy - lukekaa ilmoitus kuljettajan näytöstä.
City Safety -järjestelmän varoitussymboli vilkkuu kiinnittääkseen kuljettajan huomion törmäyksen uhatessa.
* Valinnais-/lisävaruste. 153
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Head-up-näytön* aktivointi ja
deaktivointi
Head-up-näyttö voidaan aktivoida ja deaktivoida auton käynnistämisen jälkeen.
Painakaa painiketta
Tuulilasinäyttö keskinäytön
toimintonäkymässä. Valoilmaisin painikkeessa palaa,
kun toiminto on aktivoitu.
Head-up-näytön* asetukset
Näyttövaihtoehdon valitseminen
Valitkaa head-up-näytössä näytettävät toiminnot.
1.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Head-up-näytön* asetukset (s. 154)
Head-up-näyttö* (s. 152)
Valovoiman ja korkeussijainnin säätö
Säätäkää tuulilasin head-up-näytön näyttämisasetuksia.
Asetuksia voidaan tehdä, kun auto on käynnistetty ja tuulilasille heijastetaan kuvaa.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car Näytöt
Tuulilasinäyttö mittaristonäytön
valinnat.
1.
Painakaa painiketta Heij.
mittaristonäytön säädöt keskinäytön toimintonäkymässä.
2. Säätäkää heijastettavan kuvan valoisuutta
ja korkeussijaintia kuljettajan näkökentässä ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
3. Valitkaa yksi tai useampi toiminto:
•
•
•
•
Näytä navigointi
Näytä Road Sign Information -tiedot
Näytä kuljettajan tuki
Näytä puhelin
Valinta tallennetaan henkilökohtaisena asetuksena kuljettajaprofiiliin.
Valovoiman vähentäminen
Valovoiman lisääminen
Sijainnin nostaminen
154
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Sijainnin laskeminen
Puheohjaus
Vahvistakaa
Puheohjauksen15 avulla voitte ohjata auton
toimintoja kuten ilmastointijärjestelmää,
radiota tai Bluetooth-yhteydellä yhdistettyä
puhelinta puhekomennoilla. Sensus
Navigation* -järjestelmällä varustetuissa
autoissa myös navigointijärjestelmää voidaan
puheohjata.
Grafiikan valovoima sovitetaan automaattisesti
sen taustalla oleviin valaistusolosuhteisiin.
Valovoimaan vaikuttaa myös auton muiden
näyttöjen valovoiman säätö.
Korkeussijainti voidaan tallentaa sähkökäyttöisen* etuistuimen muistitoimintoon kuljettajan
oven painikkeilla.
Mitä on puheohjaus?
Vaaka-asennon kalibrointi
Kääntäminen vastapäivään
Head-up-näytön vaaka-asento voidaan joutua
kalibroimaan, kun tuulilasi tai näyttöyksikkö
vaihdetaan. Kalibroinnissa heijastettavaa
kuvaa käännetään vastapäivään tai myötäpäivään.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Valitkaa My Car Kuljettajan näyttö
Tuulilasinäyttö mittaristonäytön valinnat
Tuulilasinäyttö mittaristonäytön
kalibrointi.
3. Kalibroikaa kuvan vaaka-asento ohjauspyörän oikealla painikesarjalla.
15
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Kääntäminen myötäpäivään
Vahvistakaa
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Head-up-näyttö* (s. 152)
Head-up-näytön* aktivointi ja deaktivointi
(s. 154)
Kuljettajaprofiilit (s. 146)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 200)
Puheohjaus on tukitoiminto, joka voi helpottaa
auton eri komentojen käyttöä. Se toimii periaatteessa kuten tavallinen sovellus, johon syötetään tietoja määrätyssä järjestyksessä tarkoituksena suorittaa toiminto, erona on vain
se, että näppäimistöllä kirjoittamisen sijaan
käytetään puhekomentoja. Tästä syystä voi
olla hyvä ajatus perehtyä siihen, miten ja missä
järjestyksessä puhekomennot tulee esittää toivottua tulosta varten.
Puheohjausjärjestelmää käyttämällä voitte
ohjata määrättyjä infotainment- ja ilmastointitoimintoja puhekomennoilla. Järjestelmä voi
vastata puheella ja näyttämällä tietoja kuljettajan näytössä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 155
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
VAROITUS
Kuljettaja on aina täysin vastuussa auton
kuljettamisesta turvallisella tavalla ja kaikkien asiaankuuluvien liikennesääntöjen
noudattamisesta.
Puheohjausjärjestelmän mikrofoni
Järjestelmäpäivitys
Puheohjausjärjestelmää parannellaan jatkuvasti. On suositeltavaa asentaa aina viimeisin
versio.
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 221)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 159)
Puheohjauksen käyttö
Puheohjauksen aloitus16
Komentojen antamiseksi
puheohjauksella käydään
"dialogi" järjestelmän kanssa.
Painakaa ohjauspyörässä olevaa puheohjauksen painiketta
järjestelmän aktivoimiseksi ja vuoropuhelun aloittamiseksi puhekäskyillä. Kun olette painanut painiketta, kuuluu piippaus ja puheohjaussymboli
näkyy kuljettajan näytössä.
Tämä osoittaa, että järjestelmä on aloittanut
kuuntelun ja voitte nyt sanoa komennon. Heti
kun alatte puhua, järjestelmä harjoitetaan tunnistamaan ja ymmärtämään puhettanne, tämä
kestää joitakin sekunteja ja se tehdään automaattisesti, eli teidän ei tarvitse aloittaa ääniharjoittelua manuaalisesti.
Ottakaa huomioon seuraavat asiat:
•
Puhukaa merkkiäänen jälkeen normaalilla
äänellä tavalliseen tahtiin.
Noutakaa päivitykset osoitteesta
support.volvocars.com.
•
Älkää puhuko, kun järjestelmä vastaa (järjestelmä ei ymmärrä käskyjä tänä aikana).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Välttäkää taustaääniä matkustamotilassa
pitämällä ovet, ikkunat ja panoraamakatto*
suljettuina.
•
•
•
156
•
•
Puheohjauksen käyttö (s. 156)
Puhelimen puheohjaus (s. 158)
Radion ja median puheohjaus (s. 159)
Yleisesti ottaen järjestelmä toimii siten, että se
kuuntelee peruskomentoa, jonka jälkeen seu-
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
raa yksityiskohtaisempi komento, joka määrittää, mitä haluatte järjestelmän tekevän.
Esimerkkejä puheohjauksesta
Järjestelmän äänenvoimakkuutta voidaan
muuttaa kääntämällä äänenvoimakkuuden
säädintä äänen puhuessa. Muita painikkeita
voidaan käyttää puheohjauksen aikana. Muut
äänet ovat kuitenkin mykkinä järjestelmän
kanssa käytävän vuoropuhelun aikana, mikä
tarkoittaa sitä, että joitakin ääneen liittyviä toimintoja ei voida suorittaa painikkeita käyttäen.
2. Sanokaa "Call [Etunimi] [Sukunimi]
[numerokategoria]", esim. "Call Kalle
Virtanen Matkapuhelin".
> Järjestelmä soittaa puhelinluettelosta
valitulle yhteystiedolle. Jos yhteystiedolla on useita puhelinnumeroita (esim.
koti, matkapuhelin, työ), on valittava
oikea kategoria.
Puheohjauksen keskeyttäminen
Puheohjaus voidaan keskeyttää eri tavoilla:
•
Painakaa lyhyesti
"Cancel".
•
Painakaa pitkään ohjauspyörän puheoh, kunnes kuuluu kaksi
jauspainiketta
piippausta. Tämä keskeyttää puheohjauksen myös järjestelmän puhuessa.
ja sanokaa
Puheohjaus keskeytyy myös, jos ette vastaa
dialogin aikana. Järjestelmä kysyy ensin vastausta kolme kertaa, ja mikäli vastausta ei
anneta, puheohjaus keskeytyy automaattisesti.
Nopeuttaaksenne viestintää ja siirtyäksenne
järjestelmän kehotteiden ohi painakaa ohjauspyörän puheohjauspainiketta
. Tämä keskeyttää järjestelmän puheen ja voitte sanoa
seuraavan komennon.
16
17
1.
Painakaa painiketta
.
Numerot
Numerokäskyt annetaan eri tavalla ohjattavasta toiminnosta riippuen:
•
Puhelin- ja postinumerot sanotaan
numero numerolta, esim. "nolla, kolme,
yksi, kaksi, kaksi, neljä, neljä, kolme"
(03122443).
•
Talonumerot voidaan sanoa numero
numerolta tai kokonaisuutena, esim.
"kaksi, kaksi" tai "kaksikymmentäkaksi"
(22). Englannin ja hollannin kielessä voidaan sanoa useita numeroryhmiä peräkkäin, esim. "kaksikymmentäkaksi, kaksikymmentäkaksi" (22 22). Englannin kielessä voidaan käyttää myös ilmaisua "kaksois-" tai "kolmois-", esim. "kaksoisnolla"
(00). Numerot voidaan antaa väliltä 0–
2300.
•
Taajuudet voidaan sanoa "yhdeksänkymmentäkahdeksan pilkku kahdeksan"
(98,8) tai "sataneljä pilkku kaksi" (104,2).
Käskyt/sanonnat
Seuraavia komentoja voidaan useimmiten
käyttää tilanteesta riippumatta:
•
"Repeat" – toistaa viimeisimmän puheohjeen meneillään olevassa vuoropuhelussa.
•
•
"Cancel" - keskeyttää dialogin.17
"Help" - käynnistää ohjedialogin. Järjestelmä vastaa käskyillä, joita voidaan käyttää ko. tilanteessa, kehotuksella tai esimerkillä.
Eri toimintojen, kuten puhelimen ja radion,
komennot on kuvailtu niitä koskevissa kappaleissa.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Huomatkaa, että tämä keskeyttää dialogin vain kun järjestelmä ei puhu. Tehkää se painamalla pitkään
kunnes kuuluu kaksi piippausta.
}}
157
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Nopeus ja toistotila
Jos järjestelmän puhe on liian nopeaa, sen
nopeutta voidaan säätää.
Kytkettäessä toistotila päälle järjestelmä toistaa kaiken, mitä sanot.
Nopeuden muuttaminen tai toistotilan kytkeminen päälle/pois:
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Painakaa Järjestelmä
valitkaa asetukset.
Ääniohjaus ja
• Toista puhekomento
• Puhetempo
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Puhelimen puheohjaus18
Aiheeseen liittyvät tiedot
Soittaa yhteystietoon, kuunnella viestit tai
sanella lyhyitä viestejä puheohjauskomennoilla Bluetooth-yhteydessä olevalla puhelimella.
Jotta puhelinmuistion yhteystieto voidaan
antaa, puheohjauskäskyn täytyy sisältää puhelinmuistiossa ilmoitetut yhteystiedot. Jos
yhteystiedolla, esim. Robyn Smith, on useita
puhelinnumeroita, myös numerokategoria voidaan ilmoittaa, esim. Koti tai Matkapuhelin:
"Call Kalle Virtanen Matkapuhelin".
•
•
•
•
•
•
Painakaa
käskyistä:
Puhelimen puheohjaus (s. 158)
"Call [yhteystieto]" – soittaa valittuun
puhelinluettelon yhteystietoon.
•
"Call [puhelinnumero]" - soittaa puhelinnumeroon.
Radion ja median puheohjaus (s. 159)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 221)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 159)
•
•
•
18
19
158
Puheohjauksen käyttö (s. 156)
Radion ja median puheohjaus (s. 159)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 221)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 159)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 568)
ja sanokaa jokin seuraavista
•
Puheohjaus (s. 155)
Puheohjaus (s. 155)
"Recent calls" - näyttää puhelulistan.
"Read message" - viesti luetaan. Jos
viestejä on useita, valitkaa luettava viesti.
"Message to [yhteystieto]" – käyttäjää
kehotetaan sanomaan lyhyt viesti. Tämän
jälkeen toiminto lukee viestin ääneen ja
käyttäjä voi valita, lähetetäänkö19 vai saneleeko hän viestin uudelleen. Jotta tämän
toiminnon käyttö on mahdollista, auton on
oltava yhteydessä internetiin.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Vain tietyt puhelimet voivat lähettää viestejä auton kautta. Tietoja yhteensopivista puhelimista on osoitteessa support.volvocars.com.
* Valinnais-/lisävaruste.
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
Radion ja median puheohjaus20
"Radio FM" - käynnistää FM-radion.
Puheääniohjauksen asetukset22
"DAB " - käynnistää DAB-radion*.
Tässä valitaan puheohjausjärjestelmän asetukset.
"Media" – käynnistää dialogin medialaitetta ja radiota varten ja näyttää esimerkkejä käskyistä.
•
•
•
•
•
•
•
•
"Play [esittäjä]" - toistaa musiikkia valitulta esittäjältä.
•
•
"Play [kappaleen nimi]" - toistaa valitun
kappaleen.
"Similar music" - soittaa USB-liitetyistä
laitteista musiikkia, joka muistuttaa soitettavaa musiikkia.
Tässä on komentoja radion ja mediasoittimen
puheohjausta varten.
Painakaa
ja sanokaa jokin seuraavista
käskyistä:
•
•
•
"Play [kappaleen nimi] kohteesta
[albumi]" - toistaa valitun kappaleen valitulta albumilta.
"Play [TV-kanavan nimi]" – avaa valitun
TV-kanavan*21.
•
"Play [radioasema]" - avaa valitun radiokanavan.
•
"Tune to [taajuus]" - avaa valitun radiotaajuuden aktiivisella radion aaltoalueella.
Jos mikään radiolähde ei ole aktiivinen,
käynnistetään FM-alue normina.
•
"Tune to [taajuus] [taajuuskaista]" avaa valitun radiotaajuuden valitulla radion
aaltoalueella.
•
"Radio" - käynnistää FM-radion.
20
21
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
"TV" - käynnistää toiston TV:stä*21.
"CD" - käynnistää toiston CD-levyltä*.
"USB" - käynnistää toiston USB-muistilta.
"iPod" - käynnistää toiston iPodilta.
"Bluetooth" - käynnistää toiston Bluetooth-yhdistetystä medialähteestä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Puheohjaus (s. 155)
Puheohjauksen käyttö (s. 156)
Asetukset
Järjestelmä
Ääniohjaus
Asetuksia voidaan tehdä seuraavilla alueilla:
• Toista puhekomento
• Sukupuoli
• Puhetempo
Audioasetukset
Valitkaa ääniasetukset kohdassa:
Asetukset
äänitasot
Ääni Järjestelmän
Ääniohjaus
Puhelimen puheohjaus (s. 158)
Kieliasetukset
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 221)
Puheohjaus ei ole mahdollista kaikilla kielillä.
Puheohjaukselle käytettävissä olevat kielet on
merkitty pienellä kuvakkeella kieliluetteloon .
Puheääniohjauksen asetukset (s. 159)
Kielen vaihto vaikuttaa myös valikko-, ilmoitus- ja aputeksteihin.
Asetukset Järjestelmä Järjestelmän
kielet ja yksiköt Järjestelmän kieli
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 159
NÄYTÖT JA PUHEOHJAUS
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
22
160
Puheohjaus (s. 155)
Puheohjauksen käyttö (s. 156)
Puhelimen puheohjaus (s. 158)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 221)
Radion ja median puheohjaus (s. 159)
Audioasetukset (s. 532)
Järjestelmän kielen muuttaminen (s. 142)
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
VALAISTUS
VALAISTUS
Valokatkaisimet
Eri valokatkaisimilla käytetään sekä ulko- että
sisävaloja. Vasemmalla ohjauspylvään vivulla
sytytetään ja säädetään ulkovaloja. Kojelaudan säätöpyörällä säädetään sisätilan valaistuksen voimakkuutta.
Ulkovalaistus
Tila
Sisältö
Tila
Huomiovalot.
Huomiovalot ja positiovalot päivänvalossa.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Lähivalot ja positiovalot heikossa
päivänvalossa tai pimeässä tai
kun sumuvalot edessä* ja/tai
takana on aktivoitu.
Huomio- ja positiovalot.
Positiovalot auton ollessa pysäköitynä.A
Toiminto Automaattiset kaukovalot voidaan aktivoida.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Kaukovalot voidaan aktivoida,
kun lähivalot palavat.
Lähivalot ja positiovalot.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Kaukovalot voidaan aktivoida.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Automaattiset kaukovalot päällä/
pois.
A
Vasemman ohjauspylvään vivun kiertorengas.
Kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa
II, seuraavia toimintoja käytetään kääntämällä
kiertorengas eri asentoihin:
162
Sisältö
Jos auto on käynnissä mutta paikallaan, kiertorengas voidaan siirtää asentoon
toisesta asennosta, jotta vain
positiovalot syttyvät muun valaistuksen sijasta.
Volvo suosittelee, että asentoa
tään autoa ajettaessa.
käyte-
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
VAROITUS
Auton valaistuslaitteisto ei voi kaikissa
tilanteissa päätellä, milloin päivänvalo on
liian heikko tai tarpeeksi voimakas, esim.
sumussa ja sateessa.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
autolla ajetaan käyttäen liikenneturvallista
valaistusta ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
Kojelaudan säätöpyörät
•
•
•
•
•
•
•
•
Vilkkujen käyttö (s. 168)
Kaukovalojen käyttäminen (s. 166)
Lähivalot (s. 165)
Takasumuvalo (s. 169)
Aktiiviset kaarrevalot* (s. 169)
Jarruvalot (s. 170)
Hätäjarruvalot (s. 170)
Varoitusvilkut (s. 171)
Valaistustoimintojen säätäminen
keskinäytössä
Useita valaistustoimintoja voidaan säätää ja
aktivoida keskinäytön kautta. Tämä koskee
esimerkiksi automaattisia kaukovaloja, saattovaloja ja turvavaloja.
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
valaistus.
Valot ja
3. Valitkaa Ulkovalot tai Sisävalot ja valitkaa sitten toiminto, jota haluatte säätää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Sisätilan valaistustehon säätämisen säätöpyörä
(vasemmalle).
•
Valokatkaisimet (s. 162)
Automaattiset kaukovalot (s. 166)
Saattovalojen käyttäminen (s. 171)
Turvavalaistus (s. 172)
Vilkkujen käyttö (s. 168)
Asetusten muuttaminen keskinäytön päänäkymässä (s. 142)
Toimintonäkymä keskinäytössä (s. 131)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 163)
•
•
Sisävalaistus (s. 172)
Seisonta-/positiovalot (s. 164)
* Valinnais-/lisävaruste. 163
VALAISTUS
Seisonta-/positiovalot
Positiovaloja voidaan käyttää, jotta muut tielläliikkujat näkevät pysähtyneen tai pysäköidyn auton. Positiovalot sytytetään ohjauspylvään vivun kiertorenkaalla.
Ajettaessa yli 30 sekuntia enintään ajonopeudella 10 km/h (n. 6 mph) tai ajonopeuden ylittäessä 10 km/h (n. 6 mph) huomiovalot syttyvät. Kuljettajan täytyy kääntää säädin muuhun
.
asentoon kuin
Kun ulkona on pimeää ja takaluukku avataan,
positiovalot takana syttyvät (jos niitä ei jo ole
sytytetty) takana olevien huomion herättämiseksi. Tämä tapahtuu riippumatta kiertorenkaan asennosta tai siitä, missä jännitetilassa
auton sähköjärjestelmä on.
Huomiovalot
Autossa on ympäristön valaistusolosuhteet
havaitsevia tunnistimia. Huomiovalot palavat
ohjauspylvään vivun kiertorenkaan ollessa
,
tai
sekä auton
asennossa
sähköjärjestelmän ollessa jännitetilassa II.
valonheittimet vaihtavat autoTilassa
maattisesti lähivaloille heikossa päivänvalossa tai pimeällä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Valokatkaisimet (s. 162)
Jännitetilat (s. 466)
Ohjauspylvään vivun kiertorengas positiovalojen
asennossa.
Asettakaa kiertorengas asentoon
- positiovalot syttyvät (numerokilven valaistus syttyy
samanaikaisesti).
Jos auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II,
huomiovalot palavat positiovalojen asemesta
edessä. Kun kiertorengas on tässä asennossa,
positiovalot palavat riippumatta auton sähköjärjestelmän jännitetilasta.
Jos auto on käynnissä mutta paikallaan, kiertorengas voidaan siirtää positiovalojen asentoisesta asennosta, jotta vain positoon
tiovalot syttyvät muun valaistuksen sijasta.
164
Ohjauspylvään vivun kiertorengas asennossa AUTO.
Ohjauspylvään vivun kiertorenkaan ollessa
asennossa
palavat huomiovalot (DRL1),
kun autolla ajetaan päivänvalossa. Auto vaihtaa automaattisesti valot huomiovaloista lähivaloihin heikossa päivänvalossa tai pimeässä.
Vaihto lähivaloihin tapahtuu myös, jos sumuvalot edessä* ja/tai takana aktivoituvat.
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
VAROITUS
Järjestelmä on energiansäästön apuväline se ei voi kaikissa tilanteissa ratkaista, milloin päivänvalo on liian heikkoa tai riittävän
voimakasta, esim. sumussa ja sateessa.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että
autolla ajetaan käyttäen liikenneturvallisuuden kannalta oikeaa valaistusta ja voimassa
olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
Lähivalot
Lähivalot aktivoituvat automaattisesti heikossa päivänvalossa tai pimeässä ohjauspylvään vivun kiertorenkaan ollessa ajon aikana
, kun auton sähköjärjestelmä
asennossa
on jännitetilassa II.
Huomatkaa, että ohjauspylvään vasemman
vivun kiertorenkaan on oltava asennossa
, jotta tunnelin havaitseminen voisi toimia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valokatkaisimet (s. 162)
Jännitetilat (s. 466)
Huomiovalot (s. 164)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valokatkaisimet (s. 162)
Jännitetilat (s. 466)
Lähivalot (s. 165)
Ohjauspylvään vivun kiertorengas asennossa AUTO.
Käännettäessä ohjauspylvään vipu asentoon
lähivalot aktivoituvat automaattisesti
myös silloin, jos takasumuvalo aktivoidaan.
Kun ohjauspylvään vivun kiertorengas on
, lähivalot palavat aina auton
asennossa
sähköjärjestelmän ollessa jännitetilassa II.
Tunnelin havaitseminen
Auto tunnistaa, kun sitä ajetaan tunneliin, ja
vaihtaa tällöin huomiovaloista lähivaloihin.
1
Daytime Running Lights
165
VALAISTUS
Kaukovalojen käyttäminen
Kaukovaloja käytetään ohjauspyörän vasemmanpuoleisella vivulla. Kaukovalot ovat auton
voimakkaimmat valot ja niitä tulee käyttää
näkyvyyden parantamiseksi ajettaessa
pimeällä, kunhan ne eivät häikäise muita tielläliikkujia.
2 tai
. Aktivoikaa kaukovalot
siirtämällä ohjauspylvään vipua eteenpäin.
Deaktivoikaa siirtämällä ohjauspylvään
vipua taaksepäin.
Kaukovalojen ollessa aktivoituina symboli
palaa kuljettajan näytössä.
Automaattiset kaukovalot
Automaattiset kaukovalot on toiminto, joka
tuulilasin yläreunassa olevalla kameratunnistimella havaitsee vastaantulevan liikenteen
valonheittimien valon tai edellä ajavan ajoneuvon takavalot, ja vaihtaa tällöin kaukovaloilta lähivaloille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Automaattiset kaukovalot (s. 166)
Ohjauspylvään vipu kiertorenkaalla.
Symboli
Kaukovalovilkku
Toiminto voi alkaa toimia pimeässä ajamisen
yhteydessä, kun auton nopeus on n. 20 km/h
(noin 12 mph) tai suurempi. Toiminto voi ottaa
myös katuvalaistuksen huomioon. Kun kameratunnistin ei enää havaitse vastaan tulevia tai
edellä ajavia ajoneuvoja, kaukovalot sytytetään
uudelleen muutaman sekunnin kuluttua.
Siirtäkää ohjauspylvään vipua kevyesti
taaksepäin kaukovalovilkun asentoon.
Kaukovalot palavat, kunnes vipu vapautetaan.
Kaukovalot
Kaukovalot voidaan aktivoida, kun ohjauspylvään vivun kiertorengas on asennossa
2 Kun
166
Valokatkaisimet (s. 162)
lähivalot on sytytetty.
tarkoittaa automaattisia kaukovaloja.
VALAISTUS
Automaattisten kaukovalojen
aktivointi
Jos kuljettajan näytössä näytetään
tämä symboli ja ilmoitus Aktiiviset
kaukovalot Tilapäisesti ei
käytettävissä, vaihto kauko- ja lähivalojen välillä on tehtävä käsin. Symboli
sammuu, kun ilmoitus esitetään.
Automaattiset kaukovalot aktivoidaan ja deaktivoidaan kääntämällä vasemmanpuoleisen
. Kiertorenohjauspylvään vipu asentoon
gas palaa sitten takaisin asentoon
. Kun
automaattiset kaukovalot on aktivoitu, symboli
palaa valkoisena kuljettajan näytössä.
Kun kaukovalot on sytytetty, symboli palaa
sinisenä.
Automaattisten kaukovalojen deaktivointi kaukovalojen ollessa päällä saa aikaan valaistuksen välittömän asettumisen lähivaloille.
Mukautuva toiminto
Jos autossa on LED3-valonheittimet*, automaattisissa kaukovaloissa on mukautuva toiminto4. Tällöin valokeila jatkaa, erona siihen,
mitä tapahtuu tavanomaisessa himmennyksessä, valaisemista edelleen kaukovaloilla vastaan tulevan tai edessä olevan ajoneuvon
molemmille puolille – vain suoraan ajoneuvoa
kohti osoittava valokeilan osa himmennetään.
3 Valodiodi (Light Emitting Diode)
4 Auton varustelutasosta riippuen.
Sama pätee, jos näytössä on tämä
symboli ja ilmoitus Tuulilasin anturi
Anturi tukossa, katso
käyttöopasta.
Mukautuva toiminto: Lähivalot suoraan vastaantulevaa ajoneuvoa kohti, mutta edelleen kaukovalot ajoneuvon molemmilla puolilla.
Jos kaukovalot on osittain himmennetty, ts.
jos valokeila valaisee hieman voimakkaammin
kuin lähivaloilla, kuljettajan näytössä palaa
.
sinisenä symboli
Automaattisten kaukovalojen
rajoitukset
Kameratunnistimella, johon toiminto perustuu,
on tiettyjä rajoituksia.
Automaattiset kaukovalot voivat olla tilapäisesti pois käytöstä, esim. sumun ollessa tiheää
tai sateen voimakasta. Kun automaattiset kaukovalot jälleen saadaan käyttöön, tai tuulilasin
tunnistimet eivät enää ole tukossa, ilmoitus
syttyy.
sammuu ja symboli
VAROITUS
Automaattiset kaukovalot ovat apuväline,
jolla käytetään parhaita mahdollisia valoja
suotuisissa olosuhteissa.
Kuljettajan vastuulla on aina vaihtaa käsin
kauko- ja lähivalojen välillä, kun liikenne- tai
sääolosuhteet sitä edellyttävät.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 167
VALAISTUS
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valokatkaisimet (s. 162)
Kaukovalojen käyttäminen (s. 166)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 366)
Vilkkujen käyttö
HUOM
Auton suuntavaloja hallitaan ohjauspylvään
vasemmalla vivulla. Suuntavalot vilkkuvat
kolme kertaa tai jatkuvasti riippuen siitä,
kuinka pitkälle ylös- tai alaspäin vipua siirretään.
•
Tämä automaattinen vilkkujakso voidaan keskeyttää siirtämällä ohjauspylvään vipua välittömästi vastakkaiseen
suuntaan.
•
Jos vilkkusymboli kuljettajan näytössä
vilkkuu normaalia nopeammin - katsokaa kuljettajan näytössä näkyvää viestiä.
Jatkuva vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin uloimpaan asentoon.
Vipu jää asentoonsa ja se siirretään takaisin
käsin tai se palautuu automaattisesti ohjauspyörän liikkeen vaikutuksesta.
Suuntavalot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lyhyt vilkutusjakso
•
•
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin ensimmäiseen asentoon ja vapauttakaa se. Suuntavalot vilkkuvat kolme kertaa. Jos toiminto deaktivoidaan keskinäytössä, valot vilkkuvat kerran.
168
Varoitusvilkut (s. 171)
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 163)
VALAISTUS
Aktiiviset kaarrevalot*
Aktiiviset kaarrevalot on suunniteltu antamaan lisävalaistusta kaarteissa ja risteyksissä. LED5-valonheittimillä* varustetussa
autossa voi sen varustelutasosta riippuen olla
aktiiviset kaarrevalot.
Toiminto on aktiivinen vain heikossa päivänvalossa tai pimeässä ja vain auton liikkuessa ja
lähivalojen palaessa.
Toiminnon deaktivointi/aktivointi
Toiminto, joka on aktivoituna, kun auto toimitetaan tehtaalta, voidaan deaktivoida/aktivoida
keskinäytön toimintonäkymän kautta:
Takasumuvalo
Takasumuvalo valaisee huomattavasti tavallisia takavaloja voimakkaammin ja sitä tulee
käyttää ainoastaan silloin, kun näkyvyys on
huonontunut sumun, lumen, savun tai pölyn
takia, jotta muut liikenteessä liikkujat huomaavat edellä ajavan ajoneuvon aikaisessa
vaiheessa.
Painakaa painiketta
Aktiiviset kaarrevalot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 163)
Valokuvio toiminnon ollessa aktivoimaton (vasen) ja
aktivoitu (oikea).
Aktiiviset kaarrevalot noudattavat ohjauspyörän liikettä antaakseen lisävalaistusta kaarteissa ja risteyksissä, mikä voi parantaa kuljettajan näkyvyyttä.
Toiminto aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä auto. Toiminnon vian yhteydessä
palaa symboli
kuljettajan näytössä
samalla, kun kuljettajan näyttö esittää selittävän tekstin.
5 Valodiodi
(Light Emitting Diode)
Takasumuvalon painike.
Takasumuvalo koostuu kuljettajan puolella
takana olevasta valosta.
Takasumuvalo voidaan sytyttää vain jännitetilan II ollessa aktiivinen sekä ohjauspylvään
vivun kiertorenkaan ollessa asennossa
tai
.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 169
VALAISTUS
||
Painakaa sytytys-/sammutuspainiketta. Sympalaa kuljettajan näytössä, kun takaboli
sumuvalo on sytytetty.
Takasumuvalo sammuu automaattisesti, kun
auto sammutetaan tai ohjauspylvään vivun
kiertorengas asetetaan asentoon
tai
.
HUOM
Sumuvalon käyttöä takana koskevat määräykset vaihtelevat eri maissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Valokatkaisimet (s. 162)
Jännitetilat (s. 466)
Jarruvalot
Hätäjarruvalot
Jarruvalot syttyvät automaattisesti jarrutettaessa.
Jarruvalot syttyvät, kun jarrupoljinta painetaan
ja kun jokin kuljettajan tukijärjestelmistä jarruttaa autoa automaattisesti.
Hätäjarruvalot aktivoidaan takana olevien ajoneuvojen varoittamiseksi voimakkaasta jarrutuksesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Hätäjarruvalot (s. 170)
Jarrutoiminnot (s. 469)
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
Toiminto tarkoittaa, että jarruvalot vilkkuvat
sen sijaan, että ne - kuten normaalissa jarrutuksessa - palaisivat jatkuvasti.
Hätäjarruvalot aktivoituvat voimakkaassa jarrutuksessa tai jos ABS-järjestelmä aktivoituu
suurissa nopeuksissa.
Kun kuljettaja on hidastanut nopeutta voimakkaasti jarruttamalla ja hän vapauttaa jarrupolkimen, jarruvalot palaavat normaaliin toimintaan.
Samalla auton varoitusvilkut aktivoituvat.
Nämä vilkkuvat, kunnes kuljettaja kiihdyttää
auton jälleen suuremmalle nopeudelle tai sammuttaa auton varoitusvilkut.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
170
Jarruvalot (s. 170)
Käyttöjarru (s. 470)
Varoitusvilkut (s. 171)
VALAISTUS
Varoitusvilkut
Aiheeseen liittyvät tiedot
Varoitusvilkut varoittavat muita tielläliikkujia
siten, että kaikki auton vilkut vilkkuvat yhtä
aikaa. Toimintoa voidaan käyttää vaaratilanteesta varoittamiseen.
•
•
Hätäjarruvalot (s. 170)
Vilkkujen käyttö (s. 168)
Saattovalojen käyttäminen
Osaa ulkopuolisesta valaistuksesta voidaan
pitää palamassa, jolloin se toimii saattovalaistuksena auton lukitsemisen jälkeen.
Toiminnon aktivointi:
1.
Sulkekaa auto.
2. Siirtäkää vasenta ohjauspyörän vipua
eteenpäin kojelaudan suuntaan ja vapauttakaa se.
3. Nouskaa ulos autosta ja lukitkaa ovi.
> Symboli kuljettajan näytössä syttyy
merkiksi toiminnon aktivoitumisesta ja
ulkovalot syttyvät: Seisontavalot, valonheittimet, numerokilven valaistus sekä
ulkokahvojen valot*.
Varoitusvilkkujen painike.
Painakaa painiketta varoitusvilkkujen aktivoimiseksi.
Varoitusvilkut aktivoidaan automaattisesti, kun
autoa on jarrutettu niin voimakkaasti, että
hätäjarruvalot on aktivoitu, ja nopeus on pieni.
Varoitusvilkut alkavat vilkkua, kun hätäjarruvalot ovat lakanneet vilkkumasta, ja ne poistuvat
sitten automaattisesti toiminnasta lähdettäessä liikkeelle tai painettaessa painiketta.
Aika, jonka saattovalot palavat, voidaan säätää
keskinäytön kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 163)
•
Turvavalaistus (s. 172)
HUOM
Varoitusvilkkujen käyttöä koskevat määräykset voivat vaihdella maasta toiseen.
* Valinnais-/lisävaruste.
171
VALAISTUS
Turvavalaistus
Sisävalaistus
Turvavalaistus sytytetään, kun auton lukitus
avataan, ja sitä käytetään auton valaistuksen
sytyttämiseen matkan päästä.
Toiminto aktivoituu, kun etäavainta käytetään
lukituksen avaamiseen. Päivänvalossa aktivoituvat seisontavalot, sisäkattovalot, lattiavalaistus ja tavara-/kuormatilan valaistus. Heikossa
päivänvalossa tai pimeässä aktivoituvat myös
numerokilven valaistus ja ulkokahvavalaistus*,
valonlähde suunnattuna maahan.
Matkustamo on varustettu erityyppisillä
valoilla, esim. yleisvalaistuksella sekä säädettävillä koriste- ja lukuvaloilla.
Valaistus pysyy päällä n. 2 minuuttia, jos
mitään ovea ei avata. Jos jokin ovi avataan
aktivointiaikana, sisävalaistuksen ja ulkokahvojen valaistuksen* ajat pitenevät.
Kaikki valaistus matkustamossa voidaan sytyttää ja sammuttaa manuaalisesti vähintään
5 minuutin kuluttua siitä, kun:
•
auton moottori on sammutettu ja sen sähköjärjestelmä on jännitetilassa 0
•
auton lukitus on avattu, mutta autoa ei ole
vielä käynnistetty.
Etumainen kattovalaistus
Aiheeseen liittyvät tiedot
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 163)
•
•
Saattovalojen käyttäminen (s. 171)
Lukuvalot
Lukuvalot oikealla tai vasemmalla puolella syttyvät tai sammuvat, kun kyseistä painiketta
kattokonsolissa painetaan lyhyesti. Valovoimaa säädetään pitämällä painiketta painettuna.
Matkustamovalaistus
Lattiavalaistus ja kattovalaistus sytytetään tai
sammutetaan painamalla lyhyesti kattokonsolissa olevaa painiketta.
Matkustamovalaistus syttyy, kun:
•
•
•
Etäavaimella (s. 261)
Säätimet kattokonsolissa etumaisia lukuvaloja ja
matkustamovalaistusta varten.
Lukuvalo, vasen puoli
Matkustamovalaistus
172
Lukuvalo, oikea puoli
Matkustamovalaistuksen automatiikka
Automatiikka aktivoidaan painamalla lyhyesti
AUTO-painiketta kattokonsolissa. Kun automatiikka on aktivoitu, painikkeen merkkivalo
palaa ja matkustamovalaistus syttyy ja sammuu alla kuvatulla tavalla.
Toiminto voidaan aktivoida ja deaktivoida keskinäytön kautta.
•
Matkustamovalaistuksen automatiikka
Auton lukitus avataan
Auto sammutetaan
Jokin sivuovi avataan.
Matkustamon valaistus sammuu, kun:
•
•
•
•
Auto lukitaan
Auto käynnistetään
Jokin sivuovi suljetaan.
Jokin sivuovi on ollut auki n. 2 minuuttia.
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
Taempi kattovalaistus
Kynnysvalaistus
Auton takaosassa on lukuvalaistus, jota käytetään myös matkustamovalaistuksena.
Kynnysvalaistus syttyy tai sammuu, kun jokin
ovi avataan tai suljetaan.
Valaistus kuormatilassa
Kuormatilan valaistus syttyy tai sammuu, kun
takaluukku avataan tai suljetaan.
Koristevalaistus
Panoraamakatolla* varustetussa autossa on kaksi
valoyksikköä, yksi katon kummallakin puolella.7
Lukuvalot takaistuimen yläpuolella6.
Lukuvalot sytytetään tai sammutetaan painamalla lyhyesti valaisimen painiketta. Valovoimaa säädetään pitämällä painiketta painettuna.
Hansikaslokeron valo
Hansikaslokeron valaistus syttyy ja sammuu,
kun luukku avataan tai suljetaan.
Aurinkosuojan peilin valaistus*
Peilin valaistus häikäisysuojassa syttyy ja sammuu, kun kansi avataan tai suljetaan.
Maavalaistus*
Maavalaistus syttyy tai sammuu, kun vastaava
ovi avataan tai suljetaan.
6 Lukuvaloja on myös kolmannen
7 Ei koske kolmatta istuinriviä*.
istuinrivin* yläpuolella.
Ympäröivä valo syttyy avattaessa ovet ja sammuu lukittaessa auto. Koristevalaistuksen voimakkuutta voidaan säätää keskinäytössä ja
myös hienosäätää kojelaudan säätöpyörällä.
Tunnelmavalot*
Auto on varustettu valodiodeilla, jotka mahdollistavat valon värin muuttamisen. Tämä valaistus palaa, kun auto on käynnissä. Tunnelmavalaistusta voidaan säätää keskinäytössä ja
myös hienosäätää kojelaudan säätöpyörällä.
Ovien säilytyslokeroiden valot
Ovien säilytyslokeroiden valot syttyvät avattaessa ovet ja sammuvat lukittaessa auto.
Valojen voimakkuutta voidaan hienosäätää
kojelaudassa olevan säätöpyörän avulla.
Tunnelikonsolin etummaisen
mukinpitimen valo
Etummaisen mukinpitimen valo syttyy, kun
auton lukitus avataan, ja se sammuu kun auto
lukitaan. Valojen voimakkuutta voidaan hieno}}
* Valinnais-/lisävaruste. 173
VALAISTUS
||
säätää kojelaudassa olevan säätöpyörän
avulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Sisävalaistuksen säätäminen (s. 174)
Valokatkaisimet (s. 162)
Jännitetilat (s. 466)
Matkustamon sisusta (s. 620)
Sisävalaistuksen säätäminen
Auton valaistus syttyy eri tavalla jännitetilasta
riippuen. Sisävalaistusta voidaan säätää kojelaudan säätöpyörällä ja joitakin valaistustoimintoja myös keskinäytön kautta.
Kojelaudan säätöpyörällä
ohjauspyörän vasemmalla
puolella säädetään näyttövalaistuksen, säädinten valaistuksen, ympäröivän valon ja
tunnelmavalaistuksen* voimakkuutta
Ympäröivän koristevalaistuksen
säätäminen
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
valaistus Sisävalot.
Valot ja
3. Valitkaa seuraavien asetusten väliltä:
Valojen voimakkuuden muuttaminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car Valot ja
valaistus Sisävalot Sisätilan
tunnelmavalaistus.
3. Kohdassa Sisätilan teemavalon
voimakkuus valitkaa joko Pois, Alhainen
tai Voimakas.
Valojen värin muuttaminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car Valot ja
valaistus Sisävalot Sisätilan
tunnelmavalaistus.
3. Valitkaa väliltä Lämpötilan mukaan ja
Värin mukaan valojen värin muuttamiseksi.
•
Kohdassa Tunnelmavalon
voimakkuus, valitkaa joko Pois,
Alhainen tai Voimakas.
Valittaessa Lämpötilan mukaan valo
muuttuu asetetun matkustamon lämpötilan mukaan.
•
Kohdassa Tunnelmavalon taso, valitkaa joko Alennettu tai Täysi.
Kohdassa Värin mukaan voidaan käyttää
lisäsäätöihin aliluokkaa Teemavärit.
Tunnelmavalaistuksen säätäminen*
Auto on varustettu muutamilla valodiodeilla,
jotka mahdollistavat valon värin muuttamisen.
Tämä valaistus palaa, kun auto on käynnissä.
174
* Valinnais-/lisävaruste.
VALAISTUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Sisävalaistus (s. 172)
Valaistustoimintojen säätäminen keskinäytössä (s. 163)
Jännitetilat (s. 466)
175
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Ikkunat, lasit ja peilit
Autossa on useita erilaisia ikkunoita, laseja ja
peilejä. Jotkut auton lasit on vahvistettu laminoimalla.
Tuulilasi on laminoitua lasia, ja joihinkin muihin
lasipintoihin on saatavana lisävarusteena laminoitu lasi. Laminoitu lasi on vahvistettua, mikä
antaa paremman murtosuojan ja parantaa
matkustamon äänieristystä.
•
Sähkölämmitteisen tuulilasin* aktivointi ja
deaktivointi (s. 239)
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen
puristumissuoja
•
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 240)
Kaikissa sähkökäyttöisissä ikkunoissa ja
aurinkosuojissa* on puristumissuoja, joka laukeaa, jos avautumisen tai sulkeutumisen tiellä
on jokin este.
Kohdatessaan esteen liike pysähtyy, jonka jälkeen se palaa automaattisesti takaisinpäin
noin 50 mm:n (n. 2 tuuman) päähän esteestä
(tai täyteen tuuletusasentoon).
Myös panoraamakatossa* on laminoitua lasia.
Symboli osoittaa ikkunat, joissa lasi on laminoitua1
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 178)
•
•
•
•
•
•
•
Panoraamakatto* (s. 185)
1
178
Puristumissuoja voidaan ohittaa, jos sulkeutuminen keskeytyy esim. jään muodostumisen
takia, painamalla säädintä jatkuvasti samaan
suuntaan.
Jos puristumissuojan kanssa on ongelmia, voidaan kokeilla palauttamismenettelyä.
VAROITUS
Jos käynnistysakku on kytketty irti, automaattinen avaus- ja sulkemistoiminto on
palautettava alkutilaan, jotta se toimii
oikein. Puristumissuojuksen toiminta edellyttää uutta asetusta.
Ikkunannostimet (s. 179)
Taustapeilit (s. 182)
Aurinkoverhon käyttö* (s. 181)
Head-up-näyttö* (s. 152)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 190)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 192)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Puristumissuojan palauttamismenettely
(s. 179)
•
Ikkunannostimien käyttö (s. 180)
Ei koske tuulilasia ja panoraamakattoa*, jotka ovat aina laminoituja eikä niissä sen vuoksi ole tätä symbolia.
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
•
•
Aurinkoverhon käyttö* (s. 181)
Panoraamakaton käyttö* (s. 186)
Puristumissuojan
palauttamismenettely
Jos ikkunannostimien sähkötoiminnoissa
esiintyy ongelma, voidaan kokeilla palauttamismenettelyä.
VAROITUS
Ikkunannostimet
Jokaisessa ovessa on sähkökäyttöisten ikkunannostimien säädinpaneeli. Kuljettajan
ovessa on säätimet kaikkien ikkunoiden käyttämistä ja myös lapsilukkojen aktivointia varten.
Jos käynnistysakku on kytketty irti, automaattinen avaus- ja sulkemistoiminto on
palautettava alkutilaan, jotta se toimii
oikein. Puristumissuojuksen toiminta edellyttää uutta asetusta.
Jos ongelmat eivät poistu tai jos ne koskevat
panoraamakattoa, kääntykää korjaamon puoleen2.
Ikkunannostimen palauttaminen
1. Aloitettaessa ikkunan on oltava suljettuna.
2. Siirtäkää ikkunannostimen säädintä
manuaalisessa tilassa kolme kertaa ylöspäin suljettua asentoa kohti.
> Järjestelmä alustetaan automaattisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
2 Suosittelemme
valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 178)
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa.
Sähkötoiminen lapsilukko*, joka poistaa
takaovien säätimet käytöstä, jotta ovia tai
ikkunoita ei voida avata auton sisältä
käsin.
Takaikkunoiden säätimet.
Etuikkunoiden säätimet.
Ikkunannostimien käyttö (s. 180)
Aurinkoverhon käyttö* (s. 181)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 179
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
||
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä liikkuvien osien puristukseen.
•
•
Käyttäkää ikkunoita aina valvotusti.
•
Älkää koskaan jättäkö lapsia yksin
autoon.
•
Muistakaa aina katkaista ikkunannostinten virta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten etäavain mukaan poistuessanne
autosta.
•
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
Älkää koskaan työntäkö esineitä tai
kehonosia ikkunoista ulos, vaikka auton
sähköjärjestelmä olisi täysin pois toiminnasta.
Ikkunannostimien käyttö
Kuljettajan oven säädinpaneelista voidaan
käyttää kaikkia ikkunannostimia, muiden
ovien säädinpaneeleista vain kyseisen oven
ikkunannostinta.
Ikkunannostimissa on puristumissuoja. Jos
puristumissuojan kanssa on ongelmia, voidaan
kokeilla palauttamismenettelyä.
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä liikkuvien osien puristukseen.
•
•
Käyttäkää ikkunoita aina valvotusti.
•
Älkää koskaan jättäkö lapsia yksin
autoon.
•
Muistakaa aina katkaista ikkunannostinten virta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten etäavain mukaan poistuessanne
autosta.
•
Älkää koskaan työntäkö esineitä tai
kehonosia ikkunoista ulos, vaikka auton
sähköjärjestelmä olisi täysin pois toiminnasta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
180
Ikkunannostimien käyttö (s. 180)
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 178)
Puristumissuojan palauttamismenettely
(s. 179)
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
Ikkunannostimien käyttö.
Käyttö ilman automatiikkaa. Siirtäkää
jotain säädintä hieman ylös- tai alaspäin.
Ikkunannostimet liikkuvat ylös- tai alaspäin niin kauan kuin säädintä pidetään paikallaan.
Käyttö automatiikalla. Siirtäkää jokin säätimistä ylös- tai alaspäin ääriasentoonsa ja
vapauttakaa se sitten. Ikkuna liikkuu automaattisesti ääriasentoonsa.
Jotta ikkunannostimia voidaan käyttää, jännitetilan pitää olla I tai II. Moottorin sammuttamisen jälkeen voidaan ikkunannostimia käyttää muutaman minuutin ajan vielä sytytysvirran katkaisun jälkeenkin - ei kuitenkaan oven
avaamisen jälkeen. Vain yhtä säädintä voidaan
käyttää kerrallaan.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Niitä voidaan käyttää myös etäavaimella tai
avaimettomalla avaamisella* ovenkahvaa käyttäen.
VAROITUS
Tarkistakaa, että lapset tai muut matkustajat eivät jää väliin, kun kaikki ikkunat suljetaan etäavaimella tai avaimettomalla avaamisella* ovenkahvaa käyttäen.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ikkunannostimet (s. 179)
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 178)
•
Puristumissuojan palauttamismenettely
(s. 179)
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen
avaaminen* (s. 286)
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
etäavaimella (s. 263)
Aurinkoverhon käyttö*
Kumpaankin takaoveen on asennettu aurinkoverho.
Takaovi – käsikäyttöinen
Yksi tapa vähentää sykkivää ilmavirran
ääntä, kun takaovien ikkunoita on avattu,
on avata hieman myös etuovien ikkunoita.
HUOM
Ikkunoita ei voida avata ajonopeuden ylittäessä n. 180 km/h (n. 112 mph), mutta ne
voidaan sulkea.
Liikennesääntöjen noudattaminen on aina
kuljettajan vastuulla.
HUOM
Ikkunoita ei ehkä voida käyttää, jos lämpötila on alhainen.
Kuva on kaaviomainen, malli voi vaihdella.
Koukku ja siihen kuuluva salpa
–
Vetäkää aurinkoverho ylös ja kiinnittäkää
se oven yläreunan koukkuun.
Ikkuna voidaan avata ja sulkea, vaikka aurinkoverho olisi vedetty ylös.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 178)
•
Puristumissuojan palauttamismenettely
(s. 179)
•
Ikkunannostimet (s. 179)
* Valinnais-/lisävaruste. 181
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Taustapeilit
Sisä- ja ulkotaustapeilien avulla voidaan tarjota kuljettajalle parempi näkymä taakse.
Sisätaustapeili
Sisätaustapeiliä säädetään kääntämällä sitä
käsin. Sisätaustapeilissä on HomeLink*, automaattinen himmennys* ja kompassi*.
Ulkotaustapeilit
•
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 240)
Taustapeilien himmennyksen
säätäminen
Jos takaa tulee voimakas valo, se voi heijastua taustapeileistä ja häikäistä kuljettajaa.
Himmennä takaa tulevat valot, jos ne häiritsevät.
Manuaalinen himmennys
Sisätaustapeili voidaan himmentää peilin alareunassa olevalla säätimellä.
VAROITUS
Molemmat peilit ovat kaarevia hyvän yleissilmäyksen saamiseksi. Esineet voivat
näyttää olevan kauempana kuin ne todellisuudessa ovat.
Ulkotaustapeilien asento säädetään kuljettajan
oven säädinpaneelin säätövivulla. Myös automaattisia asetuksia on useita ja ne voidaan
yhdistää sähkötoimisen istuimen* muistitoimintopainikkeisiin.
Manuaalisen himmennyksen säädin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
182
HomeLink®* (s. 524)
Kompassi* (s. 528)
1.
Himmentäkää siirtämällä säädintä matkustamon suuntaan.
Taustapeilien himmennyksen säätäminen
(s. 182)
2. Palauttakaa normaaliasentoon siirtämällä
säädintä tuulilasin suuntaan.
Ulkotaustapeilien kääntäminen (s. 183)
Automaattisella himmennyksellä varustetussa
peilissä ei ole manuaalisen himmennyksen
säädintä.
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 200)
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Automaattinen himmennys*
Jos takaapäin tulee voimakas valo, taustapeilit
himmenevät automaattisesti. Automaattinen
himmennys on aina toiminnassa ajon aikana,
paitsi jos peruutusvaihde on valittu.
Jotta ulkotaustapeileissä voi olla automaattinen himmennys, sen on oltava myös sisätaustapeilissä.
HUOM
Jos esim.pysäköintiolosuhteet, transponderit, häikäisysuojat tai esineet istuimella
tai tavaratilassa peittävät tunnistimet siten,
että niihin ei pääse valoa, sisä- ja ulkotaustapeilien himmennystoimintoa heikennetään.
HUOM
Herkkyyttä muutettaessa himmennys ei
muutu välittömästi, vaan muutos tapahtuu
vähitellen.
Himmennyksen herkkyys vaikuttaa sekä sisäettä ulkotaustapeileihin.
Himmennyksen herkkyyden muuttaminen:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
Ulkotaustapeilien kääntäminen
Jotta näkymä taaksepäin on parempi, ulkotaustapeilit voidaan säätää kuljettajan toiveiden mukaisesti. Automaattisia asetuksia on
useita ja ne voidaan myös yhdistää sähkötoimisen istuimen* muistitoimintopainikkeisiin.
Ulkotaustapeilien säätimien
käyttäminen
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Taustapeilit (s. 182)
Ulkotaustapeilien kääntäminen (s. 183)
Peilit ja
3. Kohdassa Taustapeilin automaattinen
himmennys, valitkaa Normaali, Tumma
tai Vaalea.
Sisätaustapeilissä on kaksi tunnistinta, eteenpäin suunnattu ja taaksepäin suunnattu, jotka
toimivat yhdessä häikäisevän valon tunnistamiseksi ja poistamiseksi. Eteenpäin suunnattu
tunnistin havaitsee ympäröivän valon, kun taas
taaksepäin suunnattu tunnistin havaitsee
takana olevan ajoneuvon valonheittimistä tulevan valon.
Ulkotaustapeilien säätimet.
Ulkotaustapeilien asento säädetään kuljettajan
oven säädinpaneelin säätövivulla. Jännitetilan
on oltava vähintään I.
1.
Painakaa painiketta L vasemman taustapeilin tai painiketta R oikean taustapeilin
osalta. Painikkeessa oleva valo palaa.
2. Säätäkää asento keskellä olevalla säätövivulla.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 183
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
||
3. Painakaa vielä kerran painiketta L tai R.
Valon pitää sammua.
Taustapeilien kääntäminen sisään
sähkötoimisesti*
Kääntäminen pysäköitäessä3
Taustapeiliä voidaan kääntää alaspäin, jotta
kuljettaja pystyy esimerkiksi näkemään tien
reunan pysäköidessään.
Kytkekää peruutusvaihde ja painakaa painiketta L tai R.
Pysäköintiä/ahtaisiin tiloihin ajoa varten peilit
voidaan kääntää sisään.
–
1.
Huomatkaa, että painiketta on ehkä painettava
kahdesti riippuen siitä, oliko se jo esivalittu.
Kun taustapeili on käännetty alas, painike vilkkuu. Kolmen sekunnin kuluttua peruutusvaihteen kytkemisestä pois päältä taustapeili lähtee palaamaan automaattisesti alkuperäiseen
asentoonsa, jonka se saavuttaa noin 8 sekunnissa.
Painakaa yhtä aikaa painikkeita L ja R.
2. Vapauttakaa ne noin 1 sekunnin kuluttua.
Peilit pysähtyvät automaattisesti täysin
sisäänkäännettyyn asentoon.
Kääntäkää peilit ulos painamalla painikkeita L
ja R samanaikaisesti. Peilit pysähtyvät automaattisesti uloskäännettyyn asentoon.
Palautus normaaliasentoon
Ulkoisen vaikutuksen johdosta asentoaan
muuttaneet peilit pitää palauttaa sähköisesti
normaaliasentoon, jotta sähköinen sisään-/
uloskääntäminen* toimisi oikein.
1.
Kääntäkää peilit autoa vasten painamalla
painikkeita L ja R samanaikaisesti.
2. Kääntäkää ne jälleen ulos painamalla yhtä
aikaa painikkeita L ja R.
3. Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Automaattinen kääntäminen
pysäköitäessä3
Tätä asetusta käytettäessä taustapeilit käännetään automaattisesti alas valittaessa peruutusvaihde. Alaskäännetty asento on esiasetettu eikä sitä voi säätää.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
Peilit on asetettu uudelleen neutraalitilaan.
3 Vain
184
Peilit ja
3. Kohdassa Ulkopeilin kallistus
peruutettaessa, valitkaa Pois, Kuljettaja,
Matkustaja tai Molemmat aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi ja sen valitsemiseksi, kumpi taustapeileistä halutaan
kääntää.
Taustapeili voidaan palauttaa suoraan alkuperäiseen asentoonsa painamalla painiketta L tai
R kaksi kertaa.
Automaattinen kääntäminen sisään
lukitsemisen yhteydessä*
Kun auto lukitaan/lukitus avataan kauko-ohjaimella, taustapeilit voidaan kääntää automaattisesti sisään/ulos. Jos peilit on käännetty
sisään käsin, ne on käännettävä käsin myös
ulos.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
Peilit ja
3. Valitkaa Peilien taitto lukittaessa aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Taustapeilit (s. 182)
Taustapeilien himmennyksen säätäminen
(s. 182)
yhdessä muistipainikkeilla* varustetun sähkökäyttöisen istuimen kanssa.
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
•
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 200)
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 240)
Panoraamakatto*
Panoraamakatto on jaettu kahteen lasisektioon. Etumainen voidaan avata pystysuoraan
takareunassa (tuuletusasento) tai vaakasuoraan (auki-asento). Taempi on kiinteä kattoikkuna.
Panoraamakattoon kuuluvat tuulenohjain ja
aurinkoverho, joka on valmistettu rei'itetystä
kankaasta ja sijoitettu lasikattoluukun alle
antamaan lisäsuojaa esim. kirkasta auringonvaloa vastaan.
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä liikkuvien osien puristukseen.
•
•
Käyttäkää ikkunoita aina valvotusti.
•
Älkää koskaan jättäkö lapsia yksin
autoon.
•
Muistakaa aina katkaista ikkunannostinten virta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten etäavain mukaan poistuessanne
autosta.
•
Älkää koskaan työntäkö esineitä tai
kehonosia ikkunoista ulos, vaikka auton
sähköjärjestelmä olisi täysin pois toiminnasta.
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
TÄRKEÄÄ
Panoraamakattoa ja aurinkoverhoa käytetään
kattoon sijoitetulla säätimellä.
•
Älkää avatko panoraamakattoa, kun
taakkateline on asennettu.
•
Älkää laittako painavia esineitä panoraamakaton päälle.
Jotta panoraamakattoa ja aurinkoverhoa voidaan käyttää, auton sähköjärjestelmän pitää
olla jännitetilassa I tai II.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 185
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
||
TÄRKEÄÄ
•
•
Poistakaa jää ja lumi ennen panoraamakaton avaamista. Varokaa, että pinnat eivät naarmuunnu eivätkä listat
vaurioidu.
Älkää käyttäkö panoraamakattoa, jos
se on jäätynyt kiinni.
Ilmanohjain
•
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 178)
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen
avaaminen* (s. 286)
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
etäavaimella (s. 263)
Panoraamakaton käyttö*
Panoraamakattoa ja aurinkoverhoa käytetään
kattopaneelin säätimellä ja niissä on molemmissa puristumissuoja.
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä liikkuvien osien puristukseen.
•
•
Käyttäkää ikkunoita aina valvotusti.
•
Älkää koskaan jättäkö lapsia yksin
autoon.
•
Muistakaa aina katkaista ikkunannostinten virta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten etäavain mukaan poistuessanne
autosta.
•
Älkää koskaan työntäkö esineitä tai
kehonosia ikkunoista ulos, vaikka auton
sähköjärjestelmä olisi täysin pois toiminnasta.
Panoraamakattoluukkuun kuuluu ilmanohjain,
joka käännetään ylös panoraamakattoluukun
ollessa auki.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
186
Panoraamakaton käyttö* (s. 186)
Panoraamakaton* aurinkoverhon automaattinen sulkeminen (s. 189)
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimillä.
TÄRKEÄÄ
•
Älkää avatko panoraamakattoa, kun
taakkateline on asennettu.
•
Älkää laittako painavia esineitä panoraamakaton päälle.
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
TÄRKEÄÄ
•
Poistakaa jää ja lumi ennen panoraamakaton avaamista. Varokaa, että pinnat eivät naarmuunnu eivätkä listat
vaurioidu.
•
Älkää käyttäkö panoraamakattoa, jos
se on jäätynyt kiinni.
Jotta panoraamakattoa ja aurinkoverhoa voidaan käyttää, auton sähköjärjestelmän pitää
olla jännitetilassa I tai II.
Niitä voidaan käyttää myös etäavaimella tai
avaimettomalla avaamisella* ovenkahvaa käyttäen.
VAROITUS
Tarkistakaa, että lapset tai muut matkustajat eivät jää väliin, kun kaikki ikkunat suljetaan etäavaimella tai avaimettomalla avaamisella* ovenkahvaa käyttäen.
enimmäisavautuma- tai kiinni-asentoon. Sekä
panoraamakaton että aurinkoverhon liike
pysähtyy myös silloin, jos katon säädintä käytetään päinvastaiseen suuntaan meneillään
olevan liikkeen suuntaan nähden.
Tuuletusasennon avaaminen ja
sulkeminen
Panoraamakatossa ja aurinkoverhossa on
myös puristumissuoja. Jos puristumissuojan
kanssa on ongelmia, voidaan kokeilla palauttamismenettelyä.
HUOM
Manuaalisessa avauksessa aurinkoverhon
täytyy olla täysin auki, ennen kuin panoraamakatto voidaan avata. Suljettaessa panoraamakaton on oltava täysin kiinni, ennen
kuin aurinkoverho voidaan sulkea kokonaan.
HUOM
Ikkunoita ei ehkä voida käyttää, jos lämpötila on alhainen.
TÄRKEÄÄ
Tarkistakaa, että panoraamakatto on kunnolla kiinni sulkemisen jälkeen.
Tuuletusasento, pystysuuntaan takareunasta.
Avatkaa painamalla säädintä kerran ylöspäin.
Sulkekaa painamalla säädintä kerran alaspäin.
Kun valitaan tuuletusasento, katon lasinen etuluukku nousee ylös takareunasta. Jos aurinkoverho on täysin kiinni, kun tuuletusasento valitaan, se avautuu automaattisesti noin 50 mm
(noin 2 tuumaa).
Aurinkoverho seuraa automaattisesti mukana,
jos panoraamakatto suljetaan tuuletusasennosta.
Katon liike pysähtyy, jos säädin vapautetaan
käsinkäytössä tai kun lasi tulee mukavuus4-,
4 Mukavuusasennossa
tuulen suhina ja resonointiäänet ajon aikana ovat miellyttävän hiljaiset.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 187
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
||
Panoraamakaton avaaminen ja
sulkeminen kokonaan katon säätimellä
säädin nyt eteen-/alaspäin manuaalisen sulkemisen asentoon.
Automaattinen käyttö
1. Aurinkoverhon avaaminen maksimaalisesti
- painakaa säädintä taaksepäin automaattisen avaamisen asentoon ja vapauttakaa.
2. Panoraamakaton avaaminen mukavuusasentoon: painakaa säädin toisen kerran
taaksepäin automaattisen avaamisen
asentoon ja vapauttakaa se.
Käyttäminen, käsinkäyttötila
Käyttäminen, automaattinen tila
Käsinkäyttö
1. Aurinkoverhon avaaminen: painakaa säädintä taaksepäin manuaalisen avaamisen
asentoon.
2. Panoraamakaton avaaminen mukavuusasentoon: painakaa säädin toisen kerran
taaksepäin manuaalisen avaamisen asentoon.
3. Panoraamakaton avaaminen enimmäisavautumisen asentoon: painakaa säädin
kolmannen kerran taaksepäin manuaalisen
avaamisen asentoon.
Sulkekaa toistamalla edellinen toimenpide
vastakkaisessa järjestyksessä – työntäkää
188
3. Panoraamakaton avaaminen enimmäisavautumisen asentoon: painakaa säädin
kolmannen kerran taaksepäin automaattisen avaamisen asentoon ja vapauttakaa
se.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Panoraamakatto* (s. 185)
Panoraamakaton* aurinkoverhon automaattinen sulkeminen (s. 189)
•
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 178)
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen
avaaminen* (s. 286)
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
etäavaimella (s. 263)
Sulkekaa toistamalla edellinen toimenpide
vastakkaisessa järjestyksessä – työntäkää
säädin nyt eteen-/alaspäin automaattisen sulkemisen asentoon.
Automaattinen käyttö – nopea avaaminen
tai sulkeminen
Panoraamakatto ja aurinkoverho voidaan avata
tai sulkea samanaikaisesti:
–
Avaaminen – työntäkää säädin kaksi kertaa taaksepäin automaattisen käytön
asentoon ja vapauttakaa se.
–
Sulkeminen - työntäkää säädintä kaksi
kertaa eteen-/alaspäin automaattisen käytön asentoon ja vapauttakaa se.
* Valinnais-/lisävaruste.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Panoraamakaton* aurinkoverhon
automaattinen sulkeminen
•
Tämä toiminto sulkee aurinkoverhon automaattisesti 15 minuutin kuluttua auton lukitsemisesta auton ollessa pysäköitynä lämpimällä ilmalla. Toiminto laskee matkustamon
lämpötilaa ja suojaa auton verhoilua haalistumiselta.
Toiminto, joka on pois toiminnasta, kun auto
toimitetaan tehtaalta, voidaan aktivoida tai
deaktivoida keskinäytössä.
•
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
Lukitus.
Valitkaa Aurinkokaihtimen autom.
sulkeminen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
HUOM
Myös aurinkoverho sulkeutuu, kun kaikki
ikkunat suljetaan etäavaimella tai avaimettomalla toiminnolla* ovenkahvasta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Panoraamakatto* (s. 185)
Panoraamakaton käyttö* (s. 186)
Ikkunoiden ja aurinkoverhojen puristumissuoja (s. 178)
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen
avaaminen* (s. 286)
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
etäavaimella (s. 263)
Pyyhinsulat ja huuhteluneste
Pyyhkimien ja huuhtelunesteen tarkoitus on
parantaa näkyvyyttä sekä valonheitinten valokuviota.
Huuhtelusuuttimia lämmitetään* automaattisesti kylmässä säässä, jotta estetään huuhtelunesteen jäätyminen.
Tieto huuhtelunesteen täyttötarpeesta näytetään kuljettajan näytössä, kun huuhtelunestettä on n. 1 litra (1 qt) jäljellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 191)
•
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 194)
•
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 192)
•
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 193)
•
•
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 192)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 698)
Pyyhinsulkien asettaminen huoltoasentoon (s. 697)
•
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
(s. 696)
•
•
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 695)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 190)
* Valinnais-/lisävaruste. 189
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Tuulilasinpyyhkimien käyttö
Tihkupyyhintä
•
Tuulilasinpyyhkimien tarkoitus on puhdistaa
tuulilasi. Ohjauspylvään oikeanpuoleisen
vivun avulla voidaan tehdä erilaisia tuulilasinpyyhkimien asetuksia.
Siirtäkää vipua ylöspäin pyyhkimien
jaksopyyhintää varten. Asettakaa pyyhkäisyjen määrä aikayksikköä kohti säätöpyörällä, kun jaksopyyhintä on valittuna.
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 194)
•
•
Pyyhinsulat ja huuhteluneste (s. 189)
Jatkuva pyyhintä
•
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 193)
Siirtäkää vipua ylöspäin pyyhkimien
saamiseksi pyyhkäisemään normaalilla
nopeudella.
Siirtäkää vipua edelleen ylöspäin pyyhkimien saamiseksi pyyhkäisemään suurella nopeudella.
TÄRKEÄÄ
Ennen kuin aktivoitte lasinpyyhkimet, varmistakaa, että pyyhinsulat eivät ole jäätyneet kiinni ja että lumi ja jää on kaavittu
pois tuuli- ja takalasista.
Oikea ohjauspylvään vipu.
Säätöpyörä sadetunnistimen herkkyyden
ja pyyhintävälin säätämistä varten.
Yksi pyyhkäisy
TÄRKEÄÄ
Siirtäkää vipua alaspäin ja vapauttakaa
pyyhintäliikkeen tekemiseksi.
Käyttäkää runsaasti pesunestettä, kun
pyyhkimet puhdistavat tuulilasia. Tuulilasin
pitää olla märkä tuulilasinpyyhkimien toimiessa.
Tuulilasinpyyhkimet pois toiminnasta
Siirtäkää vipu asentoon 0 tuulilasinpyyhkimien sulkemiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
190
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 191)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 192)
•
•
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 192)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 698)
Pyyhinsulkien asettaminen huoltoasentoon (s. 697)
•
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
(s. 696)
•
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 695)
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Sadetunnistimen käyttäminen
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti.
Sadetunnistimen herkkyyttä säädetään
ohjauspylvään oikean vivun säätöpyörällä.
Aktivoikaa sadetunnistin painamalla sadetun.
nistimen painiketta
•
Siirtäkää vipua alaspäin, jotta pyyhkimet tekevät yhden ylimääräisen pyyhkäisyn.
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 192)
•
Kääntäkää säätöpyörää ylöspäin herkkyyden
lisäämiseksi ja alaspäin sen pienentämiseksi.
Kun säätöpyörää käännetään ylöspäin, tehdään ylimääräinen pyyhintäliike.
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 194)
•
•
Pyyhinsulat ja huuhteluneste (s. 189)
•
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 193)
Sadetunnistimen deaktivointi
Oikea ohjauspylvään vipu.
Sadetunnistimen painike
Säätöpyörä, herkkyys/taajuus
Kun sadetunnistin on aktivoituna, esitetään
kuljettajan
sadetunnistimen symboli
näytössä.
Sadetunnistimen aktivointi
Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää auton olla
käynnissä tai jännitetilassa I tai II samalla, kun
tuulilasinpyyhkimien vipu on asennossa 0 tai
yksittäisen pyyhkäisyn asennossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 192)
Deaktivoikaa sadetunnistin painamalla sadetunnistinpainiketta
tai siirtäkää vipu
ylöspäin toiselle pyyhinohjelmalle.
•
•
Sadetunnistin deaktivoituu automaattisesti
jännitetilassa 0 tai moottorin ollessa sammutettuna.
•
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
(s. 696)
•
•
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 695)
Sadetunnistin deaktivoituu automaattisesti,
kun pyyhinsulat asetetaan huoltoasentoon.
Sadetunnistin aktivoituu uudelleen, kun huoltoasennosta on poistuttu.
Huuhtelunesteen täyttö (s. 698)
Pyyhinsulkien asettaminen huoltoasentoon (s. 697)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 190)
TÄRKEÄÄ
Automaattipesussa tuulilasinpyyhkimet
voivat käynnistyä ja vaurioitua. Sulkekaa
sadetunnistin auton ollessa käynnissä tai
kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa I tai II. Kuljettajan näytössä oleva
symboli sammuu.
191
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
Sadetunnistimen muistitoiminnon
käyttäminen
•
Pyyhinsulkien asettaminen huoltoasentoon (s. 697)
Tuulilasin ja valonheittimien
huuhtelulaitteiden käyttäminen
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti.
•
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
(s. 696)
Muistitoiminnon aktivointi/
deaktivointi
•
•
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 695)
Tuulilasin ja valonheittimien puhdistuslaitteiden tarkoitus on puhdistaa tuulilasi ja valonheittimet. Tuulilasin ja valonheittimien puhdistuslaitteet käynnistetään ohjauspylvään
oikeanpuoleisella vivulla.
Sadetunnistimen muistitoiminto on mahdollista aktivoida siten, ettei sadetunnistimen painiketta tarvitse painaa aina käynnistettäessä
auto:
1.
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 190)
Tuulilasin ja valonheittimien
huuhtelulaitteen käynnistys
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
Tuulilasinpyyhin.
3. Valitkaa Sadetunnistimen muisti muistitoiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
192
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 191)
•
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 194)
•
•
Pyyhinsulat ja huuhteluneste (s. 189)
•
Huuhtelunesteen täyttö (s. 698)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 192)
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 193)
Huuhtelutoiminto, ohjauspylvään oikeanpuoleinen
vipu.
–
Siirtäkää ohjauspylvään oikeanpuoleista
vipua ohjauspyörää kohti tuulilasin ja
valonheittimien huuhtelujen käynnistämiseksi.
> Vivun vapauttamisen jälkeen tuulilasinpyyhkimet tekevät muutamia ylimääräisiä pyyhkäisyjä.
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
TÄRKEÄÄ
Välttäkää huuhtelujärjestelmän aktivointia,
kun se on jäässä tai huuhtelunestesäiliö on
tyhjä, muutoin on olemassa vaara pumpun
vaurioitumisesta.
Valonheittimien huuhtelu*
Huuhtelunesteen säästämiseksi valonheittimet
huuhdellaan automaattisesti määritetyin aikavälein valonheitinten ollessa käytössä.
Rajoitettu huuhtelu
Kun huuhtelunestettä on säiliössä jäljellä
n. 1 litra (1 qt) ja ilmoitus Pesuneste Taso
alhainen Lisää nestettä näytetään kuljettajan
näytössä yhdessä symbolin
kanssa,
huuhtelunesteen syöttö valonheittimiin katkaistaan. Siten priorisoidaan tuulilasin pesu ja
näkyvyys sen läpi. Valonheittimiä huuhdellaan
ainoastaan kauko- tai lähivalojen palaessa.
•
•
Huuhtelunesteen täyttö (s. 698)
Pyyhinsulkien asettaminen huoltoasentoon (s. 697)
•
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
(s. 696)
•
•
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 695)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 190)
Takalasin pyyhkimen ja
huuhtelulaitteen käyttö
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen tarkoitus on puhdistaa takalasi. Puhdistuksen
aloitus ja asetukset tehdään ohjauspylvään
oikeanpuoleisella vivulla.
Takalasin pyyhkimen ja
huuhtelulaitteen aktivointi
HUOM
Takalasinpyyhkimen moottori on varustettu
ylikuumenemissuojalla, joka pysäyttää
moottorin, jos se ylikuumenee. Jäähdyttyään takalasinpyyhin toimii taas.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 191)
•
•
Pyyhinsulat ja huuhteluneste (s. 189)
•
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 193)
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 194)
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 192)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 193
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
||
•
Pyyhinsulkien asettaminen huoltoasentoon (s. 697)
Automaattisen takalasin pyyhinnän
käyttäminen peruutettaessa
•
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
(s. 696)
•
•
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 695)
Jos peruutusvaihde kytketään tuulilasinpyyhkimien ollessa aktivoituina, takalasinpyyhin
käynnistyy. Toiminto lakkaa, kun peruutusvaihde kytketään pois päältä.
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 190)
2. Painakaa painiketta My Car
Tuulilasinpyyhin.
Valitkaa
takalasinpyyhkimen jaksopyyhinnän valinta.
–
Valitkaa
takalasinpyyhkimen jatkuvaa nopeutta varten.
Siirtäkää ohjauspylvään oikeanpuoleista
vipua eteenpäin huuhtelun ja takalasin
pyyhinnän aloittamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
194
3. Valitkaa Autom. takaikkunan pyyhkäisy
pyyhinnän aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi
peruutuksen yhteydessä.
Jos takalasinpyyhin käy jo jatkuvalla nopeudella, peruutusvaihteen kytkennän yhteydessä
ei tapahdu muutosta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 191)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 192)
•
•
Sadetunnistimen käyttäminen (s. 191)
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteiden käyttäminen (s. 192)
•
•
Pyyhinsulat ja huuhteluneste (s. 189)
•
Automaattisen takalasin pyyhinnän käyttäminen peruutettaessa (s. 194)
•
•
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 192)
Takalasin pyyhkimen ja huuhtelulaitteen
käyttö (s. 193)
•
•
Pyyhinsulat ja huuhteluneste (s. 189)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 698)
•
•
Sadetunnistimen muistitoiminnon käyttäminen (s. 192)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 698)
Pyyhinsulkien asettaminen huoltoasentoon (s. 697)
IKKUNAT, LASIT JA PEILIT
•
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
(s. 696)
•
•
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 695)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 190)
195
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Manuaalinen etuistuin
Nostakaa/laskekaa istuinta siirtämällä säädintä ylös/alas.
Istumismukavuuden parantamiseksi auton
etuistuimissa on erilaisia säätömahdollisuuksia.
Muuttakaa selkänojan kallistusta kääntämällä säätöpyörää.
•
•
•
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 205)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 205)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan istuimelta* (s. 207)
VAROITUS
Säätäkää kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon ennen ajon aloittamista, ei koskaan ajon aikana. Varmistakaa, että istuin
on lukittu, jotta vältetään henkilövahingot
mahdollisen kovan jarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Nostakaa/laskekaa istuintyynyn etureunaa* pumppaamalla ylös/alas.1
Muuttakaa istuintyynyn pituutta* vetämällä vipua ylöspäin ja siirtämällä tyynyä
kädellä eteen-/taaksepäin.
Säätäkää istuinta eteen-/taaksepäin nostamalla kahvaa ja asettakaa oikean etäisyys ohjauspyörään ja polkimiin. Tarkastakaa, että istuin on lukkiutunut paikalleen,
kun asetusta on muutettu.
Muuttakaa ristiselän tukea* painamalla
painiketta ylöspäin/alaspäin/eteenpäin/
taaksepäin2.
1 Koskee
2 Koskee
198
•
•
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 199)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 199)
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 200)
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen
(s. 201)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 203)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 204)
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset
(s. 202)
vain kuljettajan istuinta.
nelisuuntaista ristiseläntukea*. Kaksisuuntaista ristiseläntukea* säädetään eteen-/taaksepäin.
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Sähkökäyttöinen* etuistuin
Istumismukavuuden parantamiseksi auton
etuistuimissa on erilaisia säätömahdollisuuksia. Sähkökäyttöistä istuinta voidaan siirtää
eteenpäin/taaksepäin ja ylös/alas. Istuintyynyn etureunaa voidaan nostaa/laskea ja säätää pituussuunnassa* ja selkäojan kallistusta
voidaan muuttaa. Ristiselän tukea* voidaan
säätää ylös-/alas-/eteen-/taaksepäin3.
Istuinta voidaan säätää moottorin ollessa
käynnissä ja tietyn ajan sisällä ovien lukituksen
avaamisesta moottorin ollessa sammutettuna.
Säätö voidaan tehdä myös tietyn ajan kuluessa
moottorin sammuttamisen jälkeen.
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen
(s. 201)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 203)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 204)
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset
(s. 202)
•
•
•
Sähkökäyttöisen* etuistuimen
säätö
Säätäkää haluamanne istuma-asento etuistuimen istuinosan säätimillä. Eri mukavuustoiminnot säädetään kääntämällä monitoimisäädintä4 ylös-/alaspäin.
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 205)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 205)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan istuimelta* (s. 207)
TÄRKEÄÄ
Sähkökäyttöisissä istuimissa on ylikuormitussuoja, joka laukeaa, jos jokin esine estää
istuimen liikkumisen. Jos näin käy, poistakaa esine ja siirtäkää istuinta sitten uudelleen.
Kuvassa näkyy säädin autossa, jossa on neljään
suuntaan säätyvä ristiselän tuki*. Autoissa, joissa on
kahteen suuntaan säätyvä ristiselän tuki*, ei ole käännettävää monitoimisäädintä.
Autoissa, joissa on neljään suuntaan säätyvä ristiselän tuki*, kääntäkää monitoimisäädintä4 ylös-/alaspäin eri mukavuustoimintojen asettamiseksi. Autoissa, joissa
on kahteen suuntaan säätyvä ristiselän
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 198)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 199)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 200)
3 Koskee nelisuuntaista ristiseläntukea*. Kaksisuuntaista ristiseläntukea*
4 Ei autoissa, joissa on kahteen suuntaan säätyvä ristiselän tuki*.
säädetään eteen-/taaksepäin.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 199
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
||
tuki*, käyttäkää pyöreää painiketta ristiselän tuen säätämiseksi eteen-/taaksepäin.
Nostakaa/laskekaa istuintyynyn etureunaa
säätämällä säädintä ylös/alas.
Nostakaa/laskekaa istuinta siirtämällä säädintä ylös/alas.
Siirtäkää istuinta eteen-/taaksepäin siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
Muuttakaa selkänojan kallistusta siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
Vain yksi liike (eteen/taakse/ylös/alas) voidaan
tehdä kerrallaan.
•
•
•
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 205)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 205)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan istuimelta* (s. 207)
Istuimen, taustapeilien ja head-upnäytön* asentojen tallentaminen
Sähkökäyttöisen* istuimen, ulkotaustapeilien
ja head-up-näytön* asennot voidaan tallentaa
muistipainikkeisiin.
Tallentakaa sähkökäyttöisen* istuimen, ulkotaustapeilien ja head-up-näytön* kolme eri
asentoa muistipainikkeita käyttäen. Painikkeet
sijaitsevat joko toisen tai molempien* etuovien
sisäpuolella.
Etuistuinten selkänojia ei voi kääntää täysin
eteen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
200
Manuaalinen etuistuin (s. 198)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 199)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 200)
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen
(s. 201)
Muistipainike.
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 203)
Muistipainike.
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 204)
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset
(s. 202)
Muistipainike.
Asetuksen tallennuspainike M.
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Asennon tallentaminen
1.
Säätäkää istuin, ulkotaustapeilit ja headup -näyttö haluttuun asentoon.
2. Painakaa M-painiketta pitkään. Painikkeen
merkkivalo syttyy.
3. Painakaa kolmen sekunnin kuluessa painiketta 1, 2 tai 3 ja pitäkää sitä painettuna.
> Kun asento on tallennettu valitulle
muistipainikkeelle, kuuluu äänisignaali
ja merkkivalo M-painikkeessa sammuu.
•
•
•
•
•
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 202)
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 205)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 205)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan istuimelta* (s. 207)
Ulkotaustapeilien kääntäminen (s. 183)
Head-up-näytön* asetukset (s. 154)
Istuimen, taustapeilien ja head-upnäytön* tallennettujen asentojen
käyttäminen
Jos sähkökäyttöisen* istuimen, ulkotaustapeilien ja head-up-näytön* asennot on tallennettu, ne voidaan aktivoida muistipainikkeita
käyttäen.
Tallennetun asetuksen käyttäminen
Jos mitään muistipainikkeista ei paineta kolmen sekunnin kuluessa, M-painike sammuu
eikä tallennusta tehdä.
Istuin, taustapeilit tai head-up-näyttö on säädettävä uudelleen, ennen kuin uusi muisti voidaan asettaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 198)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 199)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 199)
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen
(s. 201)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 203)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 204)
Tallennettua asetusta voidaan käyttää, kun
etuistuimen ovi on auki tai kiinni.
Etuovi auki
– Painakaa yhtä muistipainikkeista 1-3
lyhyesti. Sähkökäyttöinen istuin, ulkotaustapeilit ja head-up -näyttö liikkuvat ja
pysähtyvät sitten asentoihin, jotka on tallennettu valitulle muistipainikkeelle.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 201
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
||
Etuovi kiinni
– Pitäkää jotain muistipainikkeista 1-3 painettuna, kunnes istuin, ulkotaustapeilit ja
head-up -näyttö pysähtyvät asentoihin,
jotka on tallennettu valitulle muistipainikkeelle.
Jos muistipainike vapautetaan, istuimen, ulkotaustapeilien ja head-up -näytön liike keskeytyvät.
VAROITUS
•
•
•
•
Koska etuistuimia voidaan säätää myös
sytytysvirran ollessa katkaistu, lapsia ei
saa koskaan jättää autoon ilman aikuisen valvontaa.
Istuimen liike voidaan pysäyttää koska
tahansa painamalla jotain istuinsäätimen painikkeista.
Älkää koskaan säätäkö istuinta ajaessanne.
Varmistakaa, että istuinten alla ei ole
mitään säätäessänne niitä.
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 200)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 203)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 204)
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset
(s. 202)
•
•
•
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 205)
•
•
Ulkotaustapeilien kääntäminen (s. 183)
Etuistuimen hieronnan* asetukset
Asetusten muuttamiseksi voidaan käyttää
sekä istuimen sivulla olevaa monitoimisäädintä että keskinäyttöä. Eri asetukset näytetään keskinäytössä.
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 205)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan istuimelta* (s. 207)
Head-up-näytön* asetukset (s. 154)
Monitoimisäädin, sijoitettu istuimen istumaosan
sivulle.
Hieronta-asetukset
Hierontaa varten on seuraavat asetusmahdollisuudet:
• Päälle/Pois: Valitkaa Päälle/Pois hierontatoiminnon kytkemiseksi päälle/pois.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 198)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 199)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 199)
• Ohjelmat 1-5: Esiasetettuja hierontaohjelmia on 5. Valitkaa väliltä Laajentuva,
Kuvio, Edistynyt, Ristiselkä ja Olkapää.
• Intensiteetti: Valitkaa väliltä Alhainen
Normaali ja Voimakas.
• Nopeus: Valitkaa väliltä Hidas Normaali
ja Nopea.
202
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Hieronnan käynnistäminen uudelleen
Hierontatoiminto sammuu automaattisesti
20 minuutin kuluttua. Toiminto aktivoidaan
uudelleen manuaalisesti.
–
Painakaa keskinäytössä Käyn. uud, jotta
valittu hierontaohjelma käynnistyy uudelleen.
> Hierontaohjelma käynnistyy uudelleen.
Jos mitään toimenpiteitä ei tehdä, viesti
asettuu päänäkymään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 198)
Etuistuimen hieronta-asetusten*
säätö
Asetusten muuttamiseksi voidaan käyttää
sekä monitoimisäädintä istuimessa että keskinäyttöä. Eri asetukset näytetään keskinäytössä.
Etuistuimen hieronta-asetusten säätö
Etuistuimessa on hierontatoiminto selkänojassa. Hieronnan hoitavat ilmatyynyt, jotka voivat hieroa eri asetuksilla.
Hierontatoiminto voidaan aktivoida vain auton
moottorin ollessa käynnissä.
3. Eri hierontatoiminnot valitaan joko suoraan keskinäytössä tai siirtämällä kohdistinta ylös-/alaspäin monitoimisäätimen
ylä- /alapainikkeella . Muuttakaa valitun toiminnon asetusta suoraan keskinäytössä painamalla nuolia tai käyttämällä
monitoimisäätimen etu/takapainiketta .
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 199)
Manuaalinen etuistuin (s. 198)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 199)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 199)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 199)
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 200)
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 200)
•
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen
(s. 201)
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen
(s. 201)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 204)
•
•
•
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 202)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 203)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 204)
•
•
•
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 205)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 205)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan istuimelta* (s. 207)
1.
Aktivoikaa monitoimisäädin kääntämällä
säädintä ylös-/alaspäin. Istuinasetusnäkymä tulee näkyviin keskinäytössä.
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 205)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 205)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan istuimelta* (s. 207)
2. Valitkaa Hieronta istuimen asetusnäkymästä.
* Valinnais-/lisävaruste. 203
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden
säätäminen
2. Valitkaa Pehm. jatke istuimen asetusnäkymästä.
Valitusta varustetasosta riippuen istuintyynyn
pituus säädetään joko istuintyynyn sivussa
sijaitsevalla monitoimisäätimellä* tai käsin
istuintyynyn etuosan säätimellä.
Istuintyynyn pituuden säätö
monitoimisäätimellä
•
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 199)
•
Pidentäkää istuintyynyä painamalla
etuosaa.
nelisuuntapainikkeen
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 200)
•
Lyhentäkää istuintyynyä painamalla
nelisuuntapainikkeen
takaosaa.
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen
(s. 201)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 203)
Istuintyynyn pituuden säätö käsin
•
•
•
•
Monitoimisäädin, sijoitettu istuimen istuinosan
sivulle.
1.
Aktivoikaa monitoimisäädin kääntämällä
säädintä ylös-/alaspäin. Istuinasetusnäkymä tulee näkyviin keskinäytössä.
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 202)
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 205)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 205)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan istuimelta* (s. 207)
Tyynyn säädin.
1.
Tarttukaa istuimen etupuolella olevaan
ja vetäkää ylöspäin.
kahvaan
2. Säätäkää istuintyynyn pituus.
3. Vapauttakaa kahva ja tarkistakaa, että
tyyny on lukittu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
204
Manuaalinen etuistuin (s. 198)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 199)
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Etuistuimen sivutuen* säätö
Parantakaa etuistuimen mukavuutta säätämällä selkänojan sivuja.
2. Valitkaa Sivutuet istuimen asetusnäkymästä.
•
painamalla neliLisätkää sivutukea
suuntapainikkeen etuosaa.
•
Vähentäkää sivutukea painamalla
nelisuuntapainikkeen takaosaa.
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö
Ristiseläntukea säädetään istuimen istuintyynyn sivulla olevilla säätimillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 198)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 199)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 199)
•
Monitoimisäädin, sijoitettu istuimen istumaosan
sivulle.
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 200)
•
Selkänojan sivuja voidaan säätää siten, että
tukevat sivuilta. Asetusten muuttamiseksi voidaan käyttää sekä monitoimisäädintä istuimessa että keskinäyttöä. Eri asetukset näytetään keskinäytössä.
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen
(s. 201)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 203)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 204)
•
•
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 202)
Sivutuen säätämiseksi:
1.
Aktivoikaa monitoimisäädin kääntämällä
sitä ylös-/alaspäin . Istuinasetusnäkymä
tulee näkyviin keskinäytössä.
Monitoimisäädin, nelisuuntaisella ristiseläntuella*
varustetuissa autoissa.
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 205)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan istuimelta* (s. 207)
Säädin kahteen suuntaan säätyvällä ristiseläntuella*
varustetuissa autoissa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 205
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
||
Ristiselän tukea säädetään monitoimisäätimellä autoissa, joissa on neljään suuntaan säätyvä ristiselän tuki*, tai pyöreällä painikkeella
autoissa, joissa on kahteen suuntaan säätyvä
ristiselän tuki*. Säädin on sijoitettu istuimen
istuinosan sivulle. Valitusta varustelutasosta
riippuen ristiseläntukea voidaan säätää eteen-/
taaksepäin tai ylös-/alaspäin (nelisuuntainen
ristiseläntuki) tai vain eteen-/taaksepäin (kaksisuuntainen ristiseläntuki).
Ristiseläntuen säätäminen
nelisuuntaisella ristiseläntuella
varustetussa autossa
1.
Aktivoikaa monitoimisäädin kääntämällä
säädintä ylös-/alaspäin. Istuinasetusnäkymä tulee näkyviin keskinäytössä.
2. Valitkaa Ristiselkä istuimen asetusnäkymästä.
•
Painakaa pyöreää painiketta ylös /
ristiselän tuen siirtämiseksi
alas
ylös-/alaspäin.
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 198)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 199)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 199)
•
Lisätkää ristiselän tukea painamalla painikkeen etuosaa .
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 200)
•
Vähentäkää ristiselän tukea painamalla
painikkeen takaosaa .
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen
(s. 201)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 203)
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 204)
•
•
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 202)
Ristiseläntuen säätäminen
kaksisuuntaisella ristiseläntuella
varustetussa autossa
1.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 205)
Matkustajan istuimen säätäminen kuljettajan istuimelta* (s. 207)
Lisätkää ristiselän tukea painamalla pyöreän painikkeen etuosaa .
2. Vähentäkää ristiselän tukea painamalla
pyöreän painikkeen takaosaa .
206
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Matkustajan istuimen säätäminen
kuljettajan istuimelta*
•
Etuistuimen* istuintyynyn pituuden säätäminen (s. 204)
Etumatkustajan istuinta voidaan säätää kuljettajan istuimesta.
•
•
•
Etuistuimen hieronnan* asetukset (s. 202)
Toiminnon aktivointi
Etuistuimen sivutuen* säätö (s. 205)
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö (s. 205)
Toiminto aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä:
Painakaa painiketta Säädä
matkustajan istuin aktivoimiseksi
Siirtäkää matkustajan istuinta eteen-/taaksepäin siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
Matkustajan istuimen säätö
10 sekunnin kuluessa toiminnon aktivoinnista
kuljettajan pitää säätää matkustajan istuin. Jos
säätöä ei tehdä tänä aikana, toiminto deaktivoidaan.
Kuljettaja säätää matkustajan istuinta kuljettajan istuimessa olevilla säätimillä:
Muuttakaa matkustajan istuimen selkänojan kallistusta siirtämällä säädintä eteen-/
taaksepäin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Manuaalinen etuistuin (s. 198)
Sähkökäyttöinen* etuistuin (s. 199)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 199)
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
asentojen tallentaminen (s. 200)
•
Istuimen, taustapeilien ja head-up-näytön*
tallennettujen asentojen käyttäminen
(s. 201)
•
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
(s. 203)
* Valinnais-/lisävaruste. 207
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Toisen istuinrivin selkänojien
kääntäminen
Toisella istuinrivillä on kolme erillistä
istuinta5. Selkänojat voidaan kääntää eteen
jokainen erikseen.
VAROITUS
•
•
Säätäkää istuimen asento ennen matkaan lähtemistä. Olkaa varovainen säätäessänne istuinta. Kontrolloimaton tai
huolimaton säätö voi aiheuttaa puristumisvammoja.
Pitkät esineet on lastattaessa aina kiinnitettävä tiukasti paikoilleen, jotta ne
eivät aiheuta vahinkoja äkkijarrutuksissa.
•
Sammuttakaa moottori ja kytkekää seisontajarru aina lastatessanne autoa tai
purkaessanne sen kuormaa.
•
Jos autossa on automaattivaihteisto,
kytkekää vaihteenvalitsin P-asentoon,
jotta sitä ei voida siirtää vahingossa.
TÄRKEÄÄ
Kun selkänoja käännetään, ei takaistuimella saa olla mitään esineitä. Myöskään
turvavyöt eivät saa olla kytkettyinä. Muutoin on olemassa vaara, että takaistuimen
verhoilulle aiheutuu vaurioita.
TÄRKEÄÄ
Integroidun lastenistuimen* istuintyynyn on
oltava käännettynä alas ennen keskipaikan
selkänojan kaatamista.
Kyynärnoja* keskipaikalla pitää kääntää
ylös ennen istuimen kääntämistä.
HUOM
Etuistuimia voidaan joutua työntämään
eteen ja/tai selkänojia säätämään, jotta
takaselkänojat voidaan kääntää täysin
eteen.
Takaistuimia voidaan myös joutua siirtämään taaksepäin.
Toista istuinriviä käännettäessä istuinten
on oltava pystyasennossa. Niitä ei saa
kääntää alas, kun ne ovat kallistettuina
eteenpäin kolmannelle istuinriville nousemista tai sieltä poistumista varten.
Keskipaikka6
Selkänojan kääntäminen:
5 6-paikkaisissa autoissa on kaksi istuinta toisella istuinrivillä.
6 Kolme-, neljä- ja kuusipaikkaisessa autossa ei ole keski-istuinta.
208
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
1.
Kääntäkää niskasuoja alas manuaalisesti.
Selkänojan kääntäminen:
2. Vetäkää hihnasta, joka on keskimmäisen
istuimen oikealla puolella.
HUOM
Kaadettaessa toinen istuinrivi on aina aloitettava istuimen normaaliasennosta. Älkää
käyttäkö istuimen kaatovipua, jos istuin on
kolmannelle istuinriville nousemisen tai
sieltä poistumisen asennossa.
3. Kääntäkää niskasuojaa eteenpäin, kunnes
se lukkiutuu. Istuintyyny käännetään alas-/
eteenpäin, kun selkänoja käännetään
tasaisen alustan luomiseksi.
Selkänojan kääntämiseksi pystyasentoon:
1.
Vetäkää hihnasta.
2. Kääntäkää selkänoja ylös ja vapauttakaa
hihna. Työntäkää selkänojaa, kunnes salpa
kiinnittyy.
3. Säätäkää niskatuki tarvittaessa ylös.
Ulommat istuimet7
1.
Vetäkää istuimen sivulla olevasta kahvasta
ylöspäin ja pitäkää kahva ylhäällä kääntämisen ajan.
2. Varmistakaa, etteivät selkänoja ja niskasuoja pääse kosketuksiin etuistuimen
kanssa, kun ne käännetään alas. Kääntäkää niskasuojaa eteenpäin, kunnes se lukkiutuu.
> Istuintyyny käännetään alas-/eteenpäin,
kun selkänoja käännetään tasaisen
alustan luomiseksi. Niskasuoja kääntyy
automaattisesti, kun takaistuin käännetään.
VAROITUS
1.
Vetäkää istuimen sivulla olevasta kahvasta
ylöspäin ja pitäkää kahva ylhäällä ylöskääntämisen ajan.
2. Varmistakaa, etteivät selkänoja ja niskasuoja pääse kosketuksiin etuistuimen
kanssa, kun ne käännetään ylös. Kääntäkää selkänoja ylös ja vapauttakaa kahva.
3. Työntäkää selkänojaa edelleen, kunnes
salpa lukittuu.
4. Kääntäkää niskasuoja ylös manuaalisesti.
VAROITUS
Tarkastakaa, että selkänoja ja takaistuimen
niskasuoja ovat kunnollisesti lukittuina
ylöskääntämisen jälkeen.
Ulkopaikkojen niskasuojien on aina oltava
käännettyinä ylös, kun jollain takaistuinpaikalla on matkustaja.
VAROITUS
Toisen istuinrivin laitapaikkojen niskasuojien pitää aina olla käännettyinä ylös, kun
kolmannella istuinrivillä* on matkustajia.
Tarkastakaa, että selkänojat ovat kunnolla
lukkiutuneet alas kääntämisen jälkeen.
Selkänojan kääntämiseksi pystyasentoon:
7
Kuvassa näkyy auto, jossa on seitsemän istuinta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 209
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Toisen istuinrivin niskasuojien säätö
(s. 210)
•
Toisen istuinrivin istuimen säätö pitkittäissuunnassa* (s. 211)
•
Toisen istuinrivin selkänojan kallistuksen
säätö (s. 213)
•
Nouseminen kolmannelle istuinriville ja
poistuminen sieltä* (s. 214)
•
Kolmannen istuinrivin selkänojien kääntäminen* (s. 214)
Toisen istuinrivin niskasuojien
säätö
Säätäkää keskipaikan niskasuoja matkustajan
pituuden mukaan8. Laskekaa laitapaikkojen
niskasuojat* alas näkyvyyden parantamiseksi
taaksepäin.
Keskipaikan niskasuojan säätö
Tuen laskemiseksi alas pitää painiketta (sijoitettu selkänojan ja niskasuojan väliin keskelle,
ks. kuvaa) painaa samalla, kun niskasuojaa
painetaan varovasti alas.
VAROITUS
Keskipaikan niskasuoja pitää säätää matkustajan pituuden mukaan siten, että se mahdollisuuksien mukaan peittää pään koko takaosan.
Työntäkää sitä manuaalisesti ylöspäin tarvittaessa.
8 6-paikkaisissa
210
Keskipaikan niskasuojan on oltava alimmassa asennossaan, kun keskipaikalla ei
istu ketään. Kun keskipaikalla on matkustaja, niskasuoja on säädettävä oikein hänen
pituutensa mukaan siten, että se peittää
koko takaraivon, jos mahdollista.
autoissa ei ole keskipaikkaa toisella istuinrivillä.
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Sähköinen takaistuimen ulompien
niskatukien kääntäminen alas*
VAROITUS
Niskasuojan pitää olla lukittuna ylöskääntämisen jälkeen.
VAROITUS
Toisen istuinrivin laitapaikkojen niskasuojien pitää aina olla käännettyinä ylös, kun
kolmannella istuinrivillä* on matkustajia.
Toisen istuinrivin istuimen säätö
pitkittäissuunnassa*
Autoissa, joissa on 6 tai 7 istuinta*, voidaan
toisen istuinrivin istuimia säätää eteen- tai
taaksepäin yksittäin jalkatilan sovittamiseksi
toisen ja kolmannen rivin matkustajille.
Takaistuinta ei voi säätää pituussuunnassa 5paikkaisessa autossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ulommat niskasuojat voidaan kääntää alas
keskinäytön toimintonäkymässä. Niskasuoja
voidaan kääntää alas jännitetilassa 0.
Painakaa painiketta
Niskatuen taitto kääntämisen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Siirtäkää niskatukea manuaalisesti takaisin,
kunnes kuuluu napsahdus.
VAROITUS
Älkää kääntäkö ulompia niskasuojia alas,
jos takaistuinpaikoilla istuu matkustajia.
•
Toisen istuinrivin selkänojien kääntäminen
(s. 208)
•
Toisen istuinrivin istuimen säätö pitkittäissuunnassa* (s. 211)
•
Toisen istuinrivin selkänojan kallistuksen
säätö (s. 213)
•
Nouseminen kolmannelle istuinriville ja
poistuminen sieltä* (s. 214)
•
Kolmannen istuinrivin selkänojien kääntäminen* (s. 214)
Nostakaa kahvaa, joka on sijoitettu istuimen alle.
Työntäkää istuin eteen- tai taaksepäin
haluttuun asentoon.
3. Vapauttakaa kahva ja työntäkää istuinta,
kunnes salpa kiinnittyy.
Tarkastakaa, että istuin on lukkiutunut paikalleen, kun asentoa on muutettu.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
211
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
||
VAROITUS
•
Säätäkää istuimen asento ennen matkaan lähtemistä. Olkaa varovainen säätäessänne istuinta. Kontrolloimaton tai
huolimaton säätö voi aiheuttaa puristumisvammoja.
•
Pitkät esineet on lastattaessa aina kiinnitettävä tiukasti paikoilleen, jotta ne
eivät aiheuta vahinkoja äkkijarrutuksissa.
•
Sammuttakaa moottori ja kytkekää seisontajarru aina lastatessanne autoa tai
purkaessanne sen kuormaa.
•
Jos autossa on automaattivaihteisto,
asettakaa vaihteenvalitsin P-asentoon,
jotta sitä ei siirretä vahingossa.
Istuimien säätö 6-paikkaisessa
autossa9
•
Toisen istuinrivin selkänojan kallistuksen
säätö (s. 213)
•
Nouseminen kolmannelle istuinriville ja
poistuminen sieltä* (s. 214)
•
Kolmannen istuinrivin selkänojien kääntäminen* (s. 214)
Nostakaa kahvaa, joka on sijoitettu istuimen alle.
Työntäkää istuin eteen- tai taaksepäin
haluttuun asentoon.
3. Vapauttakaa kahva ja työntäkää istuinta,
kunnes salpa kiinnittyy.
Tarkastakaa, että istuin on lukkiutunut paikalleen, kun asentoa on muutettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
9 6-paikkaiset
212
•
Toisen istuinrivin selkänojien kääntäminen
(s. 208)
•
Toisen istuinrivin niskasuojien säätö
(s. 210)
autot ovat saatavana vain tietyillä markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Toisen istuinrivin selkänojan
kallistuksen säätö
Ulommat istumapaikat
VAROITUS
Selkänojan kallistusta voidaan säätää yksilöllisesti toisen istuinrivin jokaisella istumapaikalla.
•
Säätäkää istuimen asento ennen matkaan lähtemistä. Olkaa varovainen säätäessänne istuinta. Kontrolloimaton tai
huolimaton säätö voi aiheuttaa puristumisvammoja.
•
Pitkät esineet on lastattaessa aina kiinnitettävä tiukasti paikoilleen, jotta ne
eivät aiheuta vahinkoja äkkijarrutuksissa.
•
Sammuttakaa moottori ja kytkekää seisontajarru aina lastatessanne autoa tai
purkaessanne sen kuormaa.
•
Jos autossa on automaattivaihteisto,
asettakaa vaihteenvalitsin P-asentoon,
jotta sitä ei siirretä vahingossa.
Keskipaikka10
1.
Vetäkää istuimen sivulla olevaa kahvaa
ylöspäin.
2. Säätäkää selkänojan kallistusta eteen-/
taaksepäin vähentämällä/lisäämällä kuormitusta selkänojaa vasten.
1.
Vetäkää hihnasta, joka on keskipaikan
oikealla puolella.
2. Säätäkää selkänojan kallistusta eteen-/
taaksepäin vähentämällä/lisäämällä kuormitusta selkänojaa vasten.
3. Vapauttaa hihna selkänojan asennon lukitsemiseksi ja työntäkää selkänojaa, kunnes
salpa kiinnittyy.
Tarkastakaa, että istuin on lukkiutunut paikalleen, kun asentoa on muutettu.
10
3. Vapauttaa kahva selkänojan asennon lukitsemiseksi ja työntäkää selkänojaa, kunnes
salpa kiinnittyy.
Tarkastakaa, että istuin on lukkiutunut paikalleen, kun asentoa on muutettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Toisen istuinrivin selkänojien kääntäminen
(s. 208)
•
Toisen istuinrivin niskasuojien säätö
(s. 210)
•
Toisen istuinrivin istuimen säätö pitkittäissuunnassa* (s. 211)
•
Nouseminen kolmannelle istuinriville ja
poistuminen sieltä* (s. 214)
•
Kolmannen istuinrivin selkänojien kääntäminen* (s. 214)
6-paikkaisissa autoissa ei ole keskipaikkaa toisella istuinrivillä.
* Valinnais-/lisävaruste. 213
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Nouseminen kolmannelle
istuinriville ja poistuminen sieltä*
HUOM
Jos keskimmäisen istuinrivin selkänoja ei
lukitu, kun se siirretään takaisin oikeaan
asentoon sisään- tai ulosnousun jälkeen, se
on ehkä työnnettävä uudestaan eteen ja
siirrettävä uudelleen takaisin käyttäen
enemmän voimaa.
Kolmannelle istuinriville* nousemisen ja sieltä
poistumisen helpottamiseksi toista istuinriviä
voidaan säätää.
Kolmannen istuinrivin selkänojien
kääntäminen*
Kolmannella istuinrivillä on kaksi erillistä
istuinta. Ne voidaan kääntää eteen jokainen
erikseen.
TÄRKEÄÄ
Jotta kolmannen istuinrivin selkänojat voidaan kääntää, voi olla välttämätöntä muuttaa toisen istuinrivin paikkaa ja kallistusta.
VAROITUS
Tarkastakaa, että selkänoja ja takaistuimen
niskasuoja ovat kunnollisesti lukittuina
ylöskääntämisen jälkeen.
Ulkopaikkojen niskasuojien on aina oltava
käännettyinä ylös, kun jollain takaistuinpaikalla on matkustaja.
Kuva on yleisluontoinen.
Selkänojan kääntäminen:
•
Toisen istuinrivin selkänojien kääntäminen
(s. 208)
•
Toisen istuinrivin niskasuojien säätö
(s. 210)
2. Kääntäkää selkänoja eteenpäin ja työntäkää koko istuin eteenpäin.
•
Toisen istuinrivin istuimen säätö pitkittäissuunnassa* (s. 211)
Istuimen kääntämiseksi pystyasentoon:
•
Toisen istuinrivin selkänojan kallistuksen
säätö (s. 213)
•
Kolmannen istuinrivin selkänojien kääntäminen* (s. 214)
1.
–
214
Aiheeseen liittyvät tiedot
Vetäkää ylös-/eteenpäin kahvasta, joka on
ulompien istuinten yläsivulla toisella istuinrivillä.
Työntäkää istuinta taaksepäin, kunnes se
asettuu vasten pysäytintä. Tämän jälkeen
selkänoja kallistuu helposti takaisin
oikeaan asentoon.
1.
Vetäkää ylös-/eteenpäin kahvasta, joka on
selkänojan yläreunassa.
* Valinnais-/lisävaruste.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
2. Varmistakaa, etteivät selkänoja ja niskasuoja pääse kosketuksiin edessä olevan
istuimen kanssa, kun ne käännetään alas.
Kääntäkää selkänojaa eteenpäin.
> Istuintyyny käännetään alas-/eteenpäin,
kun selkänoja käännetään tasaisen
alustan luomiseksi. Niskasuoja kääntyy
automaattisesti, kun takaistuin käännetään.
•
Nouseminen kolmannelle istuinriville ja
poistuminen sieltä* (s. 214)
Ohjauspyörän säätimet ja äänitorvi
Ohjauspyörässä ovat äänitorvi ja säätimet
mm. kuljettajan tukijärjestelmälle ja puheohjaukselle.
Istuimen nostamiseksi ylös nostakaa selkänojaa ylöspäin manuaalisesti, kunnes se lukittuu.
Niskasuoja käännetään ylös manuaalisesti.
VAROITUS
Tarkastakaa, että selkänoja ja takaistuimen
niskasuoja ovat kunnollisesti lukittuina
ylöskääntämisen jälkeen.
Ulkopaikkojen niskasuojien on aina oltava
käännettyinä ylös, kun jollain takaistuinpaikalla on matkustaja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Toisen istuinrivin selkänojien kääntäminen
(s. 208)
•
Toisen istuinrivin niskasuojien säätö
(s. 210)
•
Toisen istuinrivin istuimen säätö pitkittäissuunnassa* (s. 211)
•
Toisen istuinrivin selkänojan kallistuksen
säätö (s. 213)
Ohjauspyörän painikesarjat ja vaihtamisvivut*.
Kuljettajan tukijärjestelmän säädin11
Vaihtamisvipu* manuaalista vaihtamista
varten automaattivaihteiston yhteydessä.
Puheohjauksen säädin, Head-up-näytön
säätö ja valikkojen, ilmoitusten ja puhelimen käsittely.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 215
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
||
Äänitorvi
Ohjauslukko
Ohjauspyörän säätö
Ohjauslukko vaikeuttaa auton ohjaamista, jos
auto esimerkiksi otetaan luvatta käyttöön.
Mekaaninen ääni voidaan havaita, kun
ohjauslukko lukkiutuu tai avautuu.
Ohjauspyörä voidaan säätää eri asentoihin.
Ohjauslukon aktivointi
Ohjauslukko aktivoituu, kun auto lukitaan ulkopuolelta ja moottori on sammutettu. Jos auto
jätetään lukitsematta, ohjauslukko aktivoituu
hetken kuluttua automaattisesti.
Ohjauslukon deaktivointi
Äänitorven kytkin on sijoitettu ohjauspyörän keskiöön.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ohjauslukko (s. 216)
Ohjauspyörän säätö (s. 216)
Ohjauslukko deaktivoituu, kun auton lukitus
avataan ulkopuolelta. Jos auto ei ole lukittuna,
riittää, että etäavain on sisällä matkustamossa
ja auto käynnistetään, jotta ohjauslukko poistuu käytöstä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ohjauspyörän säätimet ja äänitorvi (s. 215)
Ohjauspyörän säätö (s. 216)
Ohjauspyörää voidaan säätää syvyys- ja korkeussuunnassa.
VAROITUS
Säätäkää ja lukitkaa ohjauspyörän asento
ennen matkaan lähtemistä. Ohjauspyörää
ei saa koskaan säätää ajon aikana.
Nopeudesta riippuvan ohjaustehostuksen
yhteydessä voidaan ohjauspyörön vastusta
säätää. Ohjauspyörän vastus säätyy auton
nopeuden mukaan, jotta kuljettajalle annetaan
parempi ohjaustuntuma.
11
216
Nopeudenrajoitin, Nopeudensäädin, Mukautuva nopeudensäädin*, Etäisyysvaroitus* ja Pilot Assist.
ISTUIMET JA OHJAUSPYÖRÄ
Ohjauspyörän säätövipu.
1.
Työntäkää vipua eteenpäin ohjauspyörän
vapauttamiseksi.
2. Säätäkää ohjauspyörä sopivaan asentoon.
3. Vetäkää vipu takaisin ohjauspyörän kiinnittämiseksi. Jos se tuntuu jäykältä, painakaa
hieman ohjauspyörää vipua palauttaessanne.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ohjauslukko (s. 216)
Ohjauspyörän säätimet ja äänitorvi (s. 215)
Sähkökäyttöisen* etuistuimen säätö
(s. 199)
* Valinnais-/lisävaruste. 217
ILMASTO
ILMASTO
Lämmitys ja ilmanvaihto
Ilmastointivyöhykkeet
Ilmastoinnin tunnistimet
Auto on varustettu elektronisella lämmityksen
ja ilmanvaihdon säädöllä. Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto jäähdyttää tai lämmittää sekä
poistaa kosteutta matkustamon ilmasta.
Ilmastointilaitteen kaikkia toimintoja säädetään keskinäytöstä ja keskikonsolin fyysisistä
painikkeista.
Auton ilmastovyöhykkeiden määrä ohjaa
mahdollisuutta säätää matkustamon eri osien
lämpötiloja.
Ilmastointilaitteessa on useita tunnistimia,
jotka auttavat säätämään ilmastoa autossa.
4-vyöhykeilmasto
Anturien sijainti
Tiettyjä takaistuimen toimintoja voidaan säädellä myös tunnelikonsolin takaosassa olevilla
ilmastoinnin säätimillä*.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ilmastointivyöhykkeet (s. 220)
Ilmastoinnin tunnistimet (s. 220)
Koettu lämpötila (s. 221)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 221)
Pysäköinti-ilmasto (s. 246)
4-vyöhykeilmaston ilmastovyöhykkeet.
Ilmanjako (s. 225)
4-vyöhykeilmastoinnissa voidaan lämpötila
matkustamossa asettaa erikseen vasemmalle
ja oikealle puolelle sekä etu- että takaistuimella.
Ilmastoinnin säätimet (s. 230)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lämmitin (s. 255)
Ilmanlaatu (s. 222)
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 220)
Aurinkoisuustunnistin - kojelaudan päällä.
Kosteustunnistin - kotelossa sisätaustapeilin yhteydessä.
Ulkolämpötila-anturi - oikeanpuoleisessa
ulkotaustapeilissä.
Matkustamon lämpötila-anturi - fyysisten
painikkeiden luona keskikonsolissa.
HUOM
Älkää peittäkö tai tukkiko antureita vaatekappaleilla tai muilla esineillä.
220
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Interior Air Quality System* -järjestelmässä on
myös ilmanlaatutunnistin, joka on ilmastointilaitteen ilmanotossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 220)
Interior Air Quality System* (s. 224)
Koettu lämpötila
Ilmastoinnin puheohjaus1
Ilmastointilaite säätää ilmastoa matkustamossa koetun lämpötilan, ei todellisen
mukaan.
Matkustamon valittu lämpötila vastaa sitä fyysistä tuntemusta, jonka ulkoilman lämpötila,
ilman virtausnopeus, ilmankosteus, auringon
säteily yms. olosuhteet auton sisällä ja sen
ulkopuolella saavat aikaan.
Puheohjauskäsky ilmastointilaitteelle esim.
lämpötilan muuttamisesta, istuimen sähkölämmityksen aktivoinnista* tai puhaltimen
tason muuttamisesta.
Painakaa
ja sanokaa jokin seuraavista
käskyistä:
Järjestelmässä on aurinkoisuustunnistin, joka
tunnistaa, mistä suunnasta aurinko paistaa
matkustamoon. Tästä seuraa, että lämpötila
voi erota oikean ja vasemman puolen ilmasuuttimien välillä, vaikka se on säädetty
samaksi kummallakin puolella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
1
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
•
"Climate" - käynnistää dialogin ilmastointia varten ja näyttää esimerkkejä käskyistä.
•
"Set temperature to X degrees" - asettaa halutun lämpötilan.
•
"Raise temperature"/"Lower
temperature" - nostaa/laskee asetettua
lämpötilaa vaiheen verran.
•
"Sync temperature" - synkronoi auton
kaikkien ilmastointivyöhykkeiden lämpötilan kuljettajan puolelle asetetun lämpötilan
mukaan.
•
"Air on feet"/"Air on body" - avaa halutun ilmavirtauksen.
•
"Air on feet off"/"Air on body off" - sulkee halutun ilmavirtauksen.
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" - muuttaa puhaltimen tason asetukseen Max/
Off.
•
"Raise fan speed"/"Lower fan speed" nostaa/laskee asetettua puhaltimen tasoa
vaiheen verran.
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 220)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 221
ILMASTO
||
•
"Turn on auto" - aktivoi ilmastoinnin automaattisen säädön.
•
"Air condition on"/"Air condition off" aktivoi/deaktivoi ilmastoinnin.
•
•
•
•
•
•
"Turn on defroster "/"Turn off
defroster" - aktivoi/deaktivoi ikkunoiden
ja taustapeilien huurteenpoiston.
"Turn on max defroster"/"Turn max
defroster off" - aktivoi/deaktivoi enimmäishuurteenpoiston.
"Turn on electric defroster"/"Turn off
electric defroster" - aktivoi/deaktivoi tuulilasin sähkölämmityksen*.
•
"Turn on rear defroster"/"Turn off rear
defroster" - aktivoi/deaktivoi sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilit.
•
"Turn steering wheel heat on"/"Turn
steering wheel heat off" - aktivoi/deaktivoi ohjauspyörän sähkölämmityksen*.
•
"Raise steering wheel heat"/"Lower
steering wheel heat" - nostaa/laskee
asetettua ohjauspyörän sähkölämmityksen* tasoa yhdellä portaalla.
•
222
"Recirculation on"/"Recirculation off" aktivoi/deaktivoi ilman uudelleenkierrätyksen.
•
"Turn on seat heat"/"Turn off seat heat"
- aktivoi/deaktivoi istuimen sähkölämmityksen*.
"Raise seat heat"/"Lower seat heat" nostaa/laskee asetettua istuimen sähkölämmityksen* tasoa yhdellä portaalla.
"Turn on seat ventilation"/"Turn off
seat ventilation" - aktivoi/deaktivoi istuimen tuuletuksen*.
"Raise seat ventilation"/"Lower seat
ventilation" - nostaa/laskee asetettua
istuimen tuuletuksen* tasoa yhdellä portaalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 220)
Puheohjaus (s. 155)
Puheohjauksen käyttö (s. 156)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 159)
Ilmanlaatu
Materiaalivalinnat ja ilmanpuhdistusjärjestelmä huolehtivat siitä, että ilman laatu matkustamossa on korkea.
Materiaali matkustamossa
Matkustamon sisustus on muotoiltu viihtyisäksi ja miellyttäväksi, myös kosketusallergikoille ja astmaatikoille.
Testatut materiaalit on kehitetty vähentämään
pölyn määrää matkustamossa ja helpottamaan
matkustamon pitämistä puhtaana.
Matot sekä matkustamossa että kuormatilassa ovat irrotettavia ja ne on helppo poistaa
ja puhdistaa.
Käyttäkää Volvon suosittelemia puhdistusaineita ja autonhoitotuotteita sisustan puhdistamiseen.
Ilmanpuhdistusjärjestelmä
Matkustamon ilmansuodattimen lisäksi auto
on varustettu ilmanpuhdistusjärjestelmällä,
joka auttaa ylläpitämään hyvän ilmanlaadun
matkustamossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 220)
Clean Zone* (s. 223)
Clean Zone Interior Package* (s. 223)
Interior Air Quality System* (s. 224)
Matkustamon suodatin (s. 225)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Clean Zone*
•
Clean Zone -toiminto tarkistaa ja ilmoittaa,
täyttyvätkö kaikki hyvän ilmanlaadun edellytykset matkustamossa vai eivät.
Ilmankierrätys on pois toiminnasta.
HUOM
Clean Zone ei ilmoita, onko ilmanlaatu
hyvä, vaan ainoastaan sen, täyttyvätkö
hyvän ilmanlaadun edellytykset.
Clean Zone Interior Package*
Clean Zone Interior Package (CZIP) käsittää
sarjan muutoksia, jotka pitävät matkustamon
entistä puhtaampana allergiaa ja astmaa
aiheuttavista aineista.
Se sisältää seuraavaa:
•
Laajennettu puhallintoiminto, joka tarkoittaa, että puhallin käynnistyy avattaessa
auton lukitus kauko-ohjaimella. Puhallin
täyttää tällöin matkustamon raittiilla
ilmalla. Toiminto käynnistyy tarvittaessa ja
sulkeutuu automaattisesti hetken kuluttua
tai kun jokin matkustamon ovista avataan.
Puhaltimen toiminta-aika lyhenee vähitellen pienentyvän tarpeen takia, kunnes auto
on 4 vuotta vanha.
•
Täysautomaattinen ilmanlaatujärjestelmä
Interior Air Quality System (IAQS).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ilmaisin näkyy ilmastointinäkymässä keskinäytössä.
Ilmaisin näkyy ilmastointirivissä, kun
ilmastointinäkymä ei ole avattuna.
Jos edellytykset eivät täyty, teksti Clean Zone
on valkoinen. Kun kaikki edellytykset täyttyvät,
tekstin väri vaihtuu siniseksi.
Seuraavien edellytysten täytyy täyttyä:
•
•
Ilmanlaatu (s. 222)
Clean Zone Interior Package* (s. 223)
Interior Air Quality System* (s. 224)
Matkustamon suodatin (s. 225)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ilmanlaatu (s. 222)
Clean Zone* (s. 223)
Interior Air Quality System* (s. 224)
Matkustamon suodatin (s. 225)
Kaikki ovet ja takaluukku ovat kiinni.
Kaikki sivuikkunat ja panoraamakatto*
ovat kiinni.
•
Ilmanlaatujärjestelmä Interior Air Quality
System* on aktivoitu.
•
Matkustamon puhallin on aktivoitu.
* Valinnais-/lisävaruste. 223
ILMASTO
Interior Air Quality System*
Interior Air Quality System (IAQS) on täysautomaattinen ilmanlaatujärjestelmä, joka erottaa kaasut ja hiukkaset siten, että hajujen ja
epäpuhtauksien pitoisuutta matkustamossa
rajoitetaan.
IAQS on osa Clean Zone Interior Package
(CZIP) -järjestelmää ja puhdistaa matkustamon ilman epäpuhtauksista, kuten hiukkaset,
hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan otsoni.
Jos järjestelmän ilmanlaatutunnistin havaitsee,
että ulkoilma on saastunutta, ilmanotto suljetaan ja ilman uudelleenkierrätys aktivoidaan.
HUOM
Matkustamon parhaan ilman takaamiseksi
pitää ilmanlaatutunnistimen olla aina kytkettynä.
•
•
Clean Zone Interior Package* (s. 223)
Matkustamon suodatin (s. 225)
Ilmanlaatutunnistimen* aktivointi
ja deaktivointi
Ilmanlaatutunnistin kuuluu täysautomaattiseen ilmanlaatujärjestelmään Interior Air
Quality System (IAQS).
On mahdollista asettaa, onko ilmanlaatutunnistin aktivoitu/deaktivoitu.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Ilmastointi.
3. Valitkaa Ilmanlaadun anturi ilmanlaatutunnistimen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Interior Air Quality System* (s. 224)
Kylmässä ilmanalassa matkustamon ilman
uudelleenkierrätystä on rajoitettu huurunmuodostuksen välttämiseksi.
Jos muodostuu huurua, tulee käyttää tuulilasin ja sivuikkunoiden sekä takalasin huurteenpoistotoimintoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
224
•
Ilmanlaatutunnistimen* aktivointi ja deaktivointi (s. 224)
•
•
Ilmanlaatu (s. 222)
Clean Zone* (s. 223)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Matkustamon suodatin
Ilmanjako
Kaikki matkustamoon tuleva ilma puhdistetaan suodattimella.
Ilmastointilaite jakaa sisään tulevan ilman
usean eri suuttimen kautta matkustamoon.
Matkustamon ilmansuodattimen
vaihto
Automaattinen ja manuaalinen
ilmanjako
Jotta ilmastointi toimii tehokkaasti, suodatin
on vaihdettava tasaisin aikavälein. Noudattakaa Volvon huolto-ohjelman suosittelemia
vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin epäpuhtaassa
ympäristössä saattaa suodattimen vaihto olla
tarpeen useammin.
Automaattisesti säädetyn ilmastoinnin ollessa
toiminnassa tapahtuu ilmanjako automaattisesti. Tarvittaessa ilmanjakoa voidaan ohjata
manuaalisesti.
HUOM
Matkustamon suodattimia on erityyppisiä.
Varmista, että oikea suodatin asennetaan.
ja yksi kummassakin ovipilarissa etu- ja
takaoven välissä.
Tämän lisäksi kolmannen istuinrivin yhteydessä – yksi kummassakin ovipilarissa
takaoven takana.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Säädettävät tuuletussuuttimet
Jotkut auton tuuletussuuttimista ovat säädettäviä eli ne voidaan avata/sulkea ja niistä
tuleva ilmavirta suunnata haluttuun suuntaan.
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 220)
Ilmanjaon muuttaminen (s. 226)
Tuuletussuuttimien avaaminen, sulkeminen ja suuntaus (s. 226)
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista
(s. 227)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ilmanlaatu (s. 222)
Clean Zone* (s. 223)
Clean Zone Interior Package* (s. 223)
Interior Air Quality System* (s. 224)
Säädettävien tuuletussuuttimien sijainti matkustamossa.
Kahden istuinrivin yhteydessä – neljä kojelaudassa, kaksi tunnelikonsolin takaosassa
* Valinnais-/lisävaruste. 225
ILMASTO
Ilmanjaon muuttaminen
Tuuletussuuttimien avaaminen,
sulkeminen ja suuntaus
Ilmanjakoa voidaan muuttaa manuaalisesti
tarvittaessa.
1.
Tietyt tuuletussuuttimet matkustamossa voidaan avata, sulkea ja suunnata yksilöllisesti.
Suuntaamalla auton ulommat tuuletussuuttimet sivuikkunoita kohti voidaan poistaa huuru
ikkunoista.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
Jos auton ulommat tuuletussuuttimet suunnataan sisäänpäin, saadaan, lämpimässä säässä,
miellyttävä ympäristö matkustamoon.
Ilmanjakopainikkeet ilmastonäkymässä.
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoistosuuttimet
Tuuletussuuttimien avaaminen ja
sulkeminen
–
Ilmanjako - tuuletussuuttimet kojelaudassa ja keskikonsolissa
Mitä suurempi osa valkoisista viivoista
säätöpyörässä näkyy, sitä suurempi ilmavirta.
Ilmanjako - tuuletussuuttimet lattialle
2. Painakaa yhtä tai useampaa ilmanjakopainiketta avataksenne/sulkeaksenne vastaavan ilmavirtauksen.
> Ilmanjako muuttuu ja painikkeet syttyvät/sammuvat.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
226
Ilmanjako (s. 225)
Tuuletussuuttimien avaaminen, sulkeminen ja suuntaus (s. 226)
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista
(s. 227)
Kääntäkää säätöpyörää tuuletussuuttimen
alla suuttimesta tulevan ilmavirran avaamiseksi/sulkemiseksi.
Tuuletussuuttimien suuntaus
–
Suunnatkaa tuuletussuuttimesta tuleva
ilmavirtaus siirtämällä sen keskellä olevaa
vipua sivuttais-/korkeussuunnassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ilmanjako (s. 225)
Ilmanjaon muuttaminen (s. 226)
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista
(s. 227)
ILMASTO
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista
Ilmanjakoa voidaan muuttaa manuaalisesti
tarvittaessa. Seuraavat vaihtoehdot on mahdollista asettaa.
Ilmanjako
Tarkoitus
Jos kaikkien ilmanjakopainikkeiden merkintä poistetaan manuaalisessa tilassa, ilmastointilaite palaa automaattisäädölle.
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Estää huurun ja jään muodostumista kylmässä ja kosteassa ilmastossa (tämän saavuttamiseksi ei puhalluksen taso saa olla liian matala).
Pääilmavirta tuuletussuuttimista kojelaudassa. Tietty ilmavirtaus
muista tuuletussuuttimista.
Antaa hyvän viilennyksen lämpimässä säässä.
Pääilmavirta tuuletussuuttimista lattialle. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa lämpöä tai viileyttä lattialle.
}}
227
ILMASTO
||
228
Ilmanjako
Tarkoitus
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista ja tuuletussuuttimista kojelaudassa. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa mukavuutta lämpimässä ja kuivassa säässä.
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista ja tuuletussuuttimista lattialle.
Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa hyvän mukavuuden ja hyvän huurunpoiston kylmässä ja kosteassa säässä.
Pääilmavirta tuuletussuuttimista kojelaudassa ja tuuletussuuttimista
lattialle. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa hyvän mukavuuden aurinkoisella säällä ulkolämpötilojen ollessa viileitä.
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista, tuuletussuuttimista kojelaudassa ja tuuletussuuttimista lattialle.
Parantaa tasaisesti matkustusmukavuutta matkustamossa.
ILMASTO
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ilmanjako (s. 225)
Tuuletussuuttimien avaaminen, sulkeminen ja suuntaus (s. 226)
Ilmanjaon muuttaminen (s. 226)
229
ILMASTO
Ilmastoinnin säätimet
Pääilmasto
Välilehdeltä Pääilmastointi voidaan ilmastorivin toimintojen lisäksi säätää myös muita
pääilmaston toimintoja.
Ilmastointilaitteen toimintoja säädetään keskikonsolin fyysisillä painikkeilla, keskinäytössä ja tunnelikonsolissa takana olevilla
ilmastointisäätimillä.
Fyysiset painikkeet keskikonsolissa
Lämpötilansäätimet kuljettajan ja matkustajan puolelle.
Sähkölämmitteisten* ja tuuletettujen* kuljettajan ja matkustajan istuinten sekä sähkölämmitteisen ohjauspyörän* säätimet.
Tuulilasin sähkölämmityksen painike* sekä
enimmäishuurteenpoisto.
Takalasin sähkölämmityksen ja ulkotaustapeilien painike.
Keskinäytön ilmastorivi
Ilmastoriviltä voidaan säätää kaikkein tavallisimpia ilmastotoimintoja.
230
Painike ilmastonäkymään pääsyä varten.
Grafiikka painikkeessa näyttää aktivoidut
ilmastoasetukset.
Keskinäytön ilmastonäkymä
Ilmastointinäkymä avataan painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
Varustelutasosta riippuen ilmastointinäkymä voi olla jaettu useisiin välilehtiin.
Vaihtakaa välilehtiä välillä pyyhkäisemällä
vasemmalle/oikealla tai painamalla vastaavaa
otsikkoa.
Max, Sähköinen, Takana - Ikkunoiden ja
taustapeilien huurteenpoiston säätimet.
AC - Ilmastointilaitteen säädin.
Sisäkierto - Ilman uudelleenkierrätyksen
säädin.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Ilmanjaon säätimet.
Etuistuimen puhaltimen säädin.
AUTO – ilmastoinnin automaattisäätö.
Takailmasto
Välilehdellä Takailmastointi voidaan säätää
kaikkia takaistuimen ilmastotoimintoja.
met, toinen istuinrivi. Takaistuimen puhaltimen säädin, toinen istuinrivi.
3. rivin ilmastointi - Takaistuimen lämmitys- ja ilmastointitoimintojen säätimet, kolmas istuinrivi*.
Takaistuimen lämpötilan säädin.
Sähkölämmitteisen takaistuimen säädin*.
Pysäköinti-ilmasto
Välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi voidaan
säätää auton pysäköinti-ilmastoa.
Ilmastoinnin säätimet
tunnelikonsolissa takana
Takaistuimen lämpötilansäädin.
Ilmastointipaneelin lukitsemis-/lukituksen
avaamispainike.
Ilmastointipaneelissa on näyttölukitus puhaltimen nopeuden ja lämpötilan tahattomien
muutosten estämiseksi. Kun näyttö on lukittu,
näytetään vain istuinsäätimet* ja lukituksen
avauspainike.
Lukituksen avaamisen jälkeen myös puhaltimen nopeutta ja lämpötilaa voidaan muuttaa
ilmastointipaneelista ja kaikki valitut ilmastointiasetukset voidaan näyttää. Näyttö lukittuu
automaattisesti, jos sitä ei ole käytetty vähään
aikaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sähkölämmitteisen takaistuimen säädin*.
Toisen rivin ilmastointi - Takaistuimen
lämmitys- ja ilmastointitoimintojen sääti-
Takaistuimen puhaltimen säädin.
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 220)
Sähkölämmitteisen etuistuimen* aktivointi
ja deaktivointi (s. 232)
•
Sähkölämmitteisen takaistuimen* aktivointi ja deaktivointi (s. 233)
•
Etuistuimen tuuletuksen* aktivointi ja
deaktivointi (s. 234)
•
Sähkölämmitteisen ohjauspyörän* aktivointi ja deaktivointi (s. 235)
•
Automaattisesti säädetyn ilmastoinnin
aktivointi (s. 236)
•
Ilman uudelleenkierrätyksen aktivointi ja
deaktivointi (s. 237)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 231
ILMASTO
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi ja
deaktivointi (s. 238)
Sähkölämmitteisen etuistuimen*
aktivointi ja deaktivointi
•
Sähkölämmitteisen tuulilasin* aktivointi ja
deaktivointi (s. 239)
•
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 240)
Istuimia voidaan lämmittää kuljettajan ja matkustajan mukavuuden lisäämiseksi, kun on
kylmä.
•
Puhaltimen tason säätö etuistuimelle
(s. 241)
•
Puhaltimen tason säätö takaistuimelle
(s. 242)
•
•
Lämpötilan synkronointi (s. 245)
•
•
Ilmastoinnin aktivointi ja deaktivointi
(s. 245)
Kolmannen istuinrivin ilmastoinnin* aktivointi ja deaktivointi (s. 246)
1.
Painakaa vasemman tai oikean puolen
ohjauspyörän ja istuimen painiketta keskinäytön ilmastointirivissä istuimen sekä
ohjauspyörän säätimen avaamiseksi.
Jos autossa ei ole tuuletettuja istuimia tai
ohjauspyörän sähkölämmitystä (kuljettajan puolella), istuinten sähkölämmityksen
painike on käytettävissä suoraan ilmastointirivissä.
VAROITUS
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin
vuoksi tai henkilöt, joilla on vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä,
eivät saa käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muussa tapauksessa voi aiheutua
palovammoja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 230)
Etuistuimen sähkölämmityksen* automaattisen aloituksen aktivointi ja deaktivointi (s. 233)
2. Painakaa toistuvasti sähkölämmitteisten
istuinten painiketta vaihtaaksenne neljän
eri tason välillä: Pois, Voimakas,
Keskitaso ja Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun tason.
232
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Etuistuimen sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi
ja deaktivointi
Istuimia voidaan lämmittää kuljettajan ja matkustajan mukavuuden lisäämiseksi, kun on
kylmä.
Istuimien sähkölämmityksen aloitus on mahdollista asettaa olemaan aktivoitu/deaktivoitu
käynnistettäessä moottori. Automaattisen
käynnistyksen ollessa aktivoituna sähkölämmitys käynnistyy alhaisessa ulkolämpötilassa.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Ilmastointi.
3. Valitkaa Kulj. istuimen autom.
lämmityksen taso ja Matkustajan
istuimen autom. lämmityksen taso kuljettajan ja matkustajan istuinten sähkölämmityksen automaattisen aloituksen
aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
> Kyseisessä etuistuinten sähkölämmityksen painikkeessa ilmastointirivillä
näytetään "A", kun automaattinen käynnistys on aktivoitu.
4. Valitkaa Alhainen, Keskitaso tai
Voimakas valitaksenne tason, jonka jälkeen toiminto aktivoituu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 230)
Sähkölämmitteisen etuistuimen* aktivointi
ja deaktivointi (s. 232)
Sähkölämmitteisen takaistuimen*
aktivointi ja deaktivointi
Istuimia voidaan lämmittää kuljettajan ja matkustajan mukavuuden lisäämiseksi, kun on
kylmä.
Sähkölämmitteisen takaistuimen
aktivointi ja deaktivointi etuistuimelta
käsin
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
2. Valitkaa välilehti Takailmastointi.
3. Painakaa toistuvasti sähkölämmitteisten
istuinten painiketta vaihtaaksenne neljän
eri tason välillä: Pois, Voimakas,
Keskitaso ja Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun tason.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 233
ILMASTO
||
Sähkölämmitteisen takaistuimen
aktivointi ja deaktivointi takaistuimelta
käsin
VAROITUS
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin
vuoksi tai henkilöt, joilla on vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä,
eivät saa käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muussa tapauksessa voi aiheutua
palovammoja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Istuinlämmityksen osoitus ja säädin ilmastopaneelissa takana tunnelikonsolin päällä.
–
234
Painakaa useita kertoja vasemman tai
oikean puolen istuinten sähkölämmityksen
painikkeita tunnelikonsolin ilmastopaneelissa vaihtaaksenne neljän tason välillä:
Pois, Voimakas, Keskitaso ja Alhainen.
> Taso muuttuu ja näyttö ilmastopaneelissa esittää asetetun tason.
Etuistuimen tuuletuksen* aktivointi
ja deaktivointi
Istuinten tuuletuksella voidaan esimerkiksi
parantaa mukavuutta lämpimällä säällä.
Tuuletusjärjestelmä muodostuu istuinosissa ja
selkänojissa olevista puhaltimista, jotka imevät
ilmaa istuimen verhoilun läpi. Jäähdytysvaikutus lisääntyy sen mukaan, mitä kylmempää
matkustamon ilma on. Järjestelmä voidaan
aktivoida moottorin ollessa käynnissä.
Ilmastoinnin säätimet (s. 230)
1.
Painakaa vasemman tai oikean puolen
ohjauspyörän ja istuimen painiketta keskinäytön ilmastointirivissä istuimen sekä
ohjauspyörän säätimen avaamiseksi.
Jos autossa ei ole istuinten sähkölämmitystä tai ohjauspyörän sähkölämmitystä
(kuljettajan puolella), istuinten tuuletuksen
painike on käytettävissä suoraan ilmastointirivissä.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Sähkölämmitteisen ohjauspyörän*
aktivointi ja deaktivointi
2. Painakaa toistuvasti tuuletettujen istuinten
painiketta vaihtaaksenne neljän eri tason
välillä: Pois, Voimakas, Keskitaso ja
Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun tason.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 230)
Ohjauspyörää voidaan lämmittää kuljettajan
mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
1.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 230)
Ohjauspyörän sähkölämmityksen* automaattisen aloituksen aktivointi ja deaktivointi (s. 236)
Painakaa kuljettajan puoleista ohjauspyörän ja istuimen painiketta keskinäytön
ilmastointirivissä istuimen sekä ohjauspyörän säätimen avaamiseksi.
Jos autossa ei ole istuimien sähkölämmityksellä tai ohjauspyörän sähkölämmitystä, istuinten istuimien tuuletuksella,
ohjauspyörän sähkölämmityksen painike
on käytettävissä suoraan ilmastointirivissä.
2. Painakaa toistuvasti sähkölämmitteisen
ohjauspyörän painiketta vaihtaaksenne
neljän eri tason välillä: Pois, Voimakas,
Keskitaso ja Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun tason.
* Valinnais-/lisävaruste. 235
ILMASTO
Ohjauspyörän sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi
ja deaktivointi
Ohjauspyörää voidaan lämmittää kuljettajan
mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
Ohjauspyörän sähkölämmityksen automaattinen käynnistys on mahdollista asettaa olemaan aktivoitu/deaktivoitu käynnistettäessä
moottori. Automaattisen käynnistyksen ollessa
aktivoituna sähkölämmitys käynnistyy alhaisessa ulkolämpötilassa.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Ilmastointi.
3. Valitkaa Ohjauspyörän automaattisen
lämmityksen taso ohjauspyörän sähkölämmityksen automaattisen aloituksen
aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
> Ohjauspyörän sähkölämmityksen painikkeessa ilmastointirivillä näytetään
"A", kun automaattinen käynnistys on
aktivoitu.
4. Valitkaa Alhainen, Keskitaso tai
Voimakas valitaksenne tason, jonka jälkeen toiminto aktivoituu.
Automaattisesti säädetyn
ilmastoinnin aktivointi
HUOM
Lämpötilaa ja puhaltimen nopeutta voidaan
muuttaa poistamatta automaattista ilmastointia toiminnasta. Automaattinen ilmastointi poistuu toiminnasta, kun ilmanjakoa
muutetaan manuaalisesti tai huurteenpoiston maksimiteho aktivoidaan.
Kun ilmastoinnin automaattisäätö on aktivoitu, useita ilmastointitoimintoja ohjataan
automaattisesti.
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 230)
2. Painakaa lyhyesti tai pitkään AUTO
Ilmastointi/>
•
Lyhyt painallus - ilman uudelleenkierrätystä, ilmastointia ja ilmanjakoa ohjataan automaattisesti.
Pitkä painallus – ilman uudelleenkierrätystä, ilmastointia ja ilmanjakoa ohjataan automaattisesti, lämpötilan ja
puhaltimen taso muutetaan vakioasetuksille: 22 °C (72 °F) ja tasolle 3
(tasolle 2 takaistuimella).
> Ilmastoinnin automaattisäätö aktivoidaan ja painikkeen valo syttyy.
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
236
Sähkölämmitteisen ohjauspyörän* aktivointi ja deaktivointi (s. 235)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Ilman uudelleenkierrätyksen
aktivointi ja deaktivointi
Ilman uudelleenkierrätys estää huonolaatuisen ilman, pakokaasujen ym. pääsyn auton
sisään kierrättämällä matkustamon sisäilmaa.
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 230)
Ilman uudelleenkierrätyksen aika-asetuksen aktivointi ja deaktivointi (s. 237)
Ilman uudelleenkierrätyksen aikaasetuksen aktivointi ja deaktivointi
Ilman uudelleenkierrätys estää huonolaatuisen ilman, pakokaasujen ym. pääsyn auton
sisään kierrättämällä matkustamon sisäilmaa.
On mahdollista asettaa ilman uudelleenkierrätyksen ajastin olemaan aktivoitu/deaktivoitu.
Ajastimen ollessa aktivoituna suljetaan ilman
uudelleenkierrätys automaattisesti 20 minuutin kuluttua.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Ilmastointi.
2. Painakaa painiketta Sisäkierto.
> Ilman uudelleenkierrätys aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
3. Valitkaa Sisäilman kierrätyksen ajastin
ilman uudelleenkierrätyksen ajastimen
aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilman uudelleenkierrätyksen aktivointi ja
deaktivointi (s. 237)
TÄRKEÄÄ
Jos autossa olevaa ilmaa kierrätetään liian
kauan, on olemassa vaara, että ikkunoiden
sisäpinnoille muodostuu huurua.
HUOM
Ei ole mahdollista aktivoida ilman uudelleenkierrätystä, kun maksimaalinen huurteenpoisto on aktivoitu.
237
ILMASTO
Enimmäishuurteenpoiston
aktivointi ja deaktivointi
HUOM
Enimmäishuurteenpoisto käynnistyy tietyllä viiveellä puhallintason lyhyen lisäyksen
välttämiseksi, jos sähkölämmitteinen tuulilasi deaktivoidaan kahdella nopealla painikkeen painalluksella.
Enimmäishuurteenpoistoa käytetään huurun
ja jään saamiseksi nopeasti pois ikkunoista.
Enimmäishuurteenpoisto deaktivoi ilmastoinnin automaattisäädön ja ilman uudelleenkierrätyksen, aktivoi lämmitys- ja viilennysjärjestelmän sekä muuttaa puhaltimen tason arvoon 5
ja lämpötilan tasolle HI.
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi ja
deaktivointi keskinäytöstä
HUOM
Äänitaso nousee muutettaessa puhallintasoksi 5.
Kun enimmäishuurteenpoisto deaktivoidaan,
ilmastointilaite palaa edellisiin asetuksiin.
Enimmäishuurteenpoiston aktivointi ja
deaktivointi keskikonsolista
Keskikonsolissa on painike enimmäishuurteenpoiston nopeaa käyttöä varten.
Tuulilasin sähkölämmityksellä* voidaan enimmäishuurteenpoisto vain aktivoida yksittäin
keskinäytön ilmastointinäkymästä.
Painike keskikonsolissa.
Autot ilman sähkölämmitteistä tuulilasia:
–
Painakaa painiketta.
> Enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
Autot, joissa on sähkölämmitteinen tuulilasi:
–
Painakaa painiketta toistuvasti vaihtaaksenne kolmen tason välillä:
•
•
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys ja
enimmäishuurteenpoisto
Deaktivoitu.
> Tuulilasin sähkölämmitys sekä enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
•
238
1.
2. Painakaa painiketta Max.
> Enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 230)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Sähkölämmitteisen tuulilasin*
aktivointi ja deaktivointi
–
Tuulilasin sähkölämmityksellä poistetaan
nopeasti huuru ja jää tuulilasilta.
Painakaa painiketta toistuvasti vaihtaaksenne kolmen tason välillä:
•
•
Sähkölämmitteisen tuulilasin
aktivointi ja deaktivointi
keskikonsolista
HUOM
Tuulilasin molemmilla puolilla kauimmaisena olevalla kolmion muotoisella alueella
ei ole sähkölämmitystä, näillä alueilla jäänpoisto voi kestää pidempään.
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys ja
enimmäishuurteenpoisto
• Deaktivoitu.
> Tuulilasin sähkölämmitys sekä enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
Keskikonsolissa on painike, jolla voidaan käyttää nopeasti sähkölämmitteistä tuulilasia.
Sähkölämmitteisen tuulilasin
aktivointi ja deaktivointi keskinäytöstä
HUOM
Sähkölämmitteinen tuulilasi voi vaikuttaa
transponderien ja muun kommunikaatiovarustuksen suorituskykyyn.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
Ilmastoinnin säätimet (s. 230)
Tuulilasin sähkölämmityksen* automaattisen aloituksen aktivointi ja deaktivointi
(s. 240)
Painike keskikonsolissa.
2. Painakaa painiketta Sähköinen.
> Tuulilasin sähkölämmitys aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
* Valinnais-/lisävaruste. 239
ILMASTO
Tuulilasin sähkölämmityksen*
automaattisen aloituksen aktivointi
ja deaktivointi
Sähkölämmitteisen takalasin ja
ulkotaustapeilien aktivointi ja
deaktivointi
Tuulilasin sähkölämmityksellä poistetaan
nopeasti huuru ja jää tuulilasilta.
Tuulilasin sähkölämmityksen aloitus on mahdollista asettaa olemaan aktivoitu/deaktivoitu
käynnistettäessä moottori. Automaattisen
käynnistyksen ollessa aktivoituna sähkölämmitys käynnistyy, jos on olemassa vaara, että
ikkunan pintaan muodostuu jäätä tai huurua.
Sähkölämmitys kytkeytyy pois automaattisesti, kun ikkuna on riittävän lämmin ja jää tai
huuru on poissa.
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitystä käytetään huurun ja jään nopeaan poistamiseen ikkunoista ja taustapeileistä.
1.
Sähkölämmitteisen takalasin ja
ulkotaustapeilien aktivointi ja
deaktivointi keskikonsolista
3. Valitkaa Automaattinen tuulilasin
huurteenpoisto kuljettajan tuulilasin sähkölämmityksen automaattisen aloituksen
aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ilmastoinnin säätimet (s. 230)
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen automaattisen käynnistyksen aktivointi ja deaktivointi (s. 241)
Painike keskikonsolissa.
–
240
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
2. Painakaa painiketta Takana.
> Tuulilasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitys aktivoidaan/deaktivoidaan ja
painike valo syttyy/sammuu.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Sähkölämmitteisen tuulilasin* aktivointi ja
deaktivointi (s. 239)
1.
Keskikonsolissa on painike, jolla voidaan
nopeasti käyttää takalasin ja ulkotaustapeilien
sähkölämmitystä.
2. Painakaa painiketta Ilmastointi.
•
Sähkölämmitteisen takalasin ja
ulkotaustapeilien aktivointi ja
deaktivointi keskinäytöstä
Painakaa painiketta.
> Tuulilasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitys aktivoidaan/deaktivoidaan ja
painike valo syttyy/sammuu.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Takalasin ja ulkotaustapeilien
sähkölämmityksen automaattisen
käynnistyksen aktivointi ja
deaktivointi
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitystä käytetään huurun ja jään nopeaan poistamiseen ikkunoista ja taustapeileistä.
On mahdollista asettaa, pitääkö takalasin ja
ulkotaustapeilien sähkölämmityksen automaattisen käynnistyksen olla aktivoituna/
deaktivoituna käynnistettäessä moottori. Automaattisen käynnistyksen ollessa aktivoituna
sähkölämmitys käynnistyy, jos on olemassa
vaara, että ikkunan pintaan muodostuu jäätä
tai huurua. Sähkölämmitys kytkeytyy pois
automaattisesti, kun ikkuna on riittävän lämmin ja jää tai huuru on poissa.
1.
Puhaltimen tason säätö
etuistuimelle
TÄRKEÄÄ
Jos puhallin on täysin sammutettuna,
ilmastointi ei käynnisty, mikä voi aiheuttaa
ikkunoiden sisäpintojen huuruuntumisen
vaaran.
Puhallin voidaan säätää usealle automaattisesti säädetylle puhallintasolle etuistuinta
varten.
HUOM
1.
Lämmitys- ja viilennyslaitteisto sopeuttaa
automaattisesti ilmavirran tarpeen mukaan
valitulla puhallintasolla, mikä tarkoittaa,
että puhaltimen nopeutta voidaan muuttaa,
vaikka puhallintaso on sama.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 230)
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Ilmastointi.
3. Valitkaa Automaattinen takalasin
huurteenpoisto takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen automaattisen
aloituksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilien aktivointi ja deaktivointi (s. 240)
Puhaltimen säätöpainikkeet ilmastonäkymässä.
2. Painakaa haluamaanne puhaltimen tasoa,
Off, 1-5 tai Max.
> Puhaltimen taso muuttuu ja valitun
tason painikkeet palavat.
241
ILMASTO
Puhaltimen tason säätö
takaistuimelle
Takaistuimen puhaltimen tason säätö
takaistuimelta
Puhallin voidaan säätää usealle automaattisesti säädetylle puhallintasolle takaistuinta
varten.
1.
Säätimen käyttämiseksi on ensin painettava lukituksen avauspainiketta tunnelikonsolin ilmastointipaneelissa.
Takaistuimen puhaltimen tason säätö
etuistuimelta
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
2. Valitkaa välilehti Takailmastointi.
Puhaltimen säätöpainikkeet välilehdellä
Takailmastointi ilmastonäkymässä.
3. Painakaa haluamaanne puhaltimen tasoa,
1-5.
Toisen ja kolmannen istuinrivin* puhaltimen taso voidaan sulkea painamalla
Toisen rivin ilmastointi.
Kolmannen istuinrivin puhaltimen taso
seuraa toisen istuinrivin tasoa, mutta se
voidaan sulkea erikseen painamalla 3.
rivin ilmastointi.
> Puhaltimen taso muuttuu ja valitun
tason painikkeet palavat.
242
Puhaltimen säädin ilmastopaneelissa takana tunnelikonsolin päällä.
2. Painakaa haluamaanne puhaltimen tasoa,
1-5.
> Puhaltimen taso muuttuu ja valitun
tason painikkeet palavat.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
HUOM
Puhaltimen tasoa takaistuimelle ei voi asettaa, jos etuistuimen puhaltimen taso on
tilassa Off.
Lämpötilan säätö etuistuimelle
Lämpötila voidaan säätää haluttuun astelukemaan etuistuimen ilmastointivyöhykkeitä varten.
Takaistuimen puhaltimen taso voidaan kytkeä pois toiminnasta vain keskinäytön
ilmastointinäkymässä.
HUOM
Lämmitys- ja viilennyslaitteisto sopeuttaa
automaattisesti ilmavirran tarpeen mukaan
valitulla puhallintasolla, mikä tarkoittaa,
että puhaltimen nopeutta voidaan muuttaa,
vaikka puhallintaso on sama.
Lämpötilansäädin.
2. Säätäkää lämpötilaa joko:
•
Lämpötilapainike ilmastointirivissä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 230)
1.
vetämällä säädin halutun lämpötilan
kohdalle, tai
painamalla +/− lämpötilan nostamiseksi/laskemiseksi vaiheittain.
> Lämpötilaa muutetaan ja painike osoittaa asetetun lämpötilan.
•
Painakaa vasemman tai oikean puolen
lämpötilapainiketta keskinäytön ilmastointirivissä säätimen avaamiseksi.
HUOM
Lämpenemistä tai viilenemistä ei voi
nopeuttaa valitsemalla toivottua korkeampi
tai matalampi lämpötila.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 230)
243
ILMASTO
Lämpötilan säätö takaistuimelle
Lämpötila voidaan säätää haluttuun astelukemaan takaistuimen ilmastointivyöhykkeitä
varten.
Takaistuimen lämpötilan säätäminen
etuistuimelta käsin
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
2. Valitkaa välilehti Takailmastointi.
Lämpötilansäädin.
4. Säätäkää lämpötilaa:
•
vetämällä säädin halutun lämpötilan
kohdalle
painamalla +/− lämpötilan nostamiseksi/laskemiseksi vaiheittain.
> Lämpötilaa muutetaan ja painike osoittaa asetetun lämpötilan.
•
Lämpötilansäädin ilmastointipaneelissa tunnelikonsolin takaosassa.
2. Painakaa vasemman tai oikean puolen
</>-painikkeita tunnelikonsolin ilmastointipaneelissa lämpötilan laskemiseksi/
nostamiseksi vaiheittain.
> Lämpötila muuttuu ja näyttö ilmastopaneelissa esittää asetetun lämpötilan.
HUOM
Takaistuimen lämpötilan säätäminen
takaistuimelta käsin
1.
Lämpötilapainikkeet välilehdellä Takailmastointi
ilmastointinäkymässä.
3. Painakaa vasemman tai oikean puolen
lämpötilapainiketta säätimen avaamiseksi.
244
Lämpenemistä tai viilenemistä ei voi
nopeuttaa valitsemalla toivottua korkeampi
tai matalampi lämpötila.
Säätimen käyttämiseksi on ensin painettava lukituksen avauspainiketta tunnelikonsolin ilmastointipaneelissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 230)
ILMASTO
Lämpötilan synkronointi
Auton eri ilmastovyöhykkeiden lämpötila voidaan synkronoida kuljettajan puolelle säädetyn lämpötilan kanssa.
muun kuin kuljettajan ilmastovyöhykkeen lämpötila-asetuksia.
Ilmastoinnin aktivointi ja
deaktivointi
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lämmitys- ja viilennystoiminto viilentää tulevan ilman ja poistaa siitä kosteuden tarvittaessa.
Kun ilmastointi on aktivoitu, ilmastointilaite
ohjaa automaattisesti käynnistystä ja sammuttamista tarpeen mukaan.
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 230)
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
Synkronointipainike kuljettajan puolen lämpötilansäätimessä.
1.
Painakaa kuljettajan puolen lämpötilapainiketta keskinäytön ilmastointirivissä säätimen avaamiseksi.
2. Painakaa painiketta Synkronoi
lämpötila .
> Lämpötila kaikilla vyöhykkeillä autossa
synkronoidaan kuljettajan puolen asetetun lämpötilan mukaan ja synkronointisymboli esitetään lämpötilapainikkeen
yhteydessä.
2. Painakaa painiketta AC.
> Ilmastointi aktivoidaan/deaktivoidaan ja
painikkeen valo syttyy/sammuu.
HUOM
Sulkekaa kaikki sivuikkunat ja panoraamakatto*, jotta ilmastointi toimii optimaalisesti.
Synkronointi päättyy painettaessa uudelleen
Synkronoi lämpötila tai muutettaessa jonkin
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 245
ILMASTO
||
HUOM
Ilmastointia ei ole mahdollista aktivoida,
kun puhaltimen säädin on asennossa Off.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 230)
Kolmannen istuinrivin
ilmastoinnin* aktivointi ja
deaktivointi
Kolmannella istuinrivillä on erillinen ilmastointi, joka jäähdyttää ja kuivaa tuloilmaa tarvittaessa.
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
2. Valitkaa välilehti Takailmastointi.
3. Painakaa painiketta 3. rivin ilmastointi.
> Ilmastointi aktivoidaan/deaktivoidaan ja
painikkeen valo syttyy/sammuu.
HUOM
Pysäköinti-ilmasto
Pysäköinti-ilmastointi on yhteisnimi eri toiminnoille, jotka parantavat matkustamon
ilmastoa auton ollessa pysäköity. Näihin toimintoihin kuuluu esim. esi-ilmastointi.
Pysäköinti-ilmastointiin kuuluvia toimintoja ohjataan välilehdeltä
Pysäköinti-ilmastointi keskinäytön
ilmastointinäkymässä. Ilmastointinäkymä avataan painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa symbolia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 220)
Esi-ilmastointi (s. 247)
Ilmastointimukavuus pysäköitäessä
(s. 252)
Symbolit ja ilmoitukset pysäköinti-ilmastoa varten (s. 253)
Kolmannen istuinrivin ilmastointi aktivoituu
automaattisesti, jos jokin rivin turvavöistä
kiinnitetään.
Kolmannen istuinrivin ilmastointilaitetta ei
voi aktivoida manuaalisesti, jos pääilmastointilaite on deaktivoitu tai toisen istuinrivin ilmastointi on deaktivoitu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
246
Ilmastoinnin säätimet (s. 230)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Esi-ilmastointi
HUOM
Esi-ilmastointi on ilmastointitoiminto, joka
pyrkii mahdollisuuksien mukaan säätämään
matkustamon lämpötilan miellyttävälle
tasolle ennen liikkeellelähtöä.
Esi-ilmastointi on käytettävissä vain, kun
auto on kytkettynä sähköliitäntään2.
Latauspylväs, joka ei ole aina toiminnassa,
esim. ajastimen takia, voi aiheuttaa esiilmastoinnin toimintakatkoksia.
Esi-ilmastointi on mahdollista suorakäynnistää
tai asettaa ajastimen kautta.
Jos auto ei ole kytkettynä sähköliitäntään,
ainoa tapa saada matkustamo jäähdytettyä
lämpimässä säässä on suorakäynnistää
esi-ilmastointi.
Toiminto käyttää eri tapauksissa useita järjestelmiä:
•
Pysäköintilämmitin lämmittää matkustamon kylmässä säässä mukavuuslämpötilaan.
•
Ilmastointi viilentää matkustamon lämpimässä säässä mukavuuslämpötilaan.
•
Ohjauspyörän sähkölämmitys* sekä kuljettajan ja etumatkustajan istuinten sähkölämmitys* voidaan aktivoida oman valinnan mukaan.
•
Tuulilasin, takalasin ja ulkotaustapeilien
sähkölämmitys aktivoituu automaattisesti
tarpeen mukaan.
Käytettäessä esi-ilmastointia lämpimässä
ilmanalassa auton alle voi tippua ilmastoinnista tulevaa kondenssivettä. Tämä on normaalia.
2 Koskee
sähkökäyttöistä lämmitintä.
HUOM
Matkustamon esi-ilmastoinnissa auto toimii saavuttaakseen mukavan lämpötilan, ei
ilmastointilaitteesta asetettua lämpötilaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pysäköinti-ilmasto (s. 246)
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen ja sammuttaminen (s. 247)
Esi-ilmastoinnin ajan asettaminen (s. 249)
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen ja
sammuttaminen
Esi-ilmastointi lämmittää tai jäähdyttää matkustamon, jos mahdollista, ennen liikkeellelähtöä. Toiminto voidaan suorakäynnistää
keskinäytöstä tai matkapuhelimesta.
Käynnistäminen ja sulkeminen autosta
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
2. Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3. Valitkaa, aktivoidaanko istuinten ja ohjauspyörän sähkölämmitys esi-ilmastoinnin
yhteydessä tekemällä merkintä kyseisten
toimintojen ruutuihin tai poistamalla se.
4. Painakaa painiketta Esiasetukset.
> Esi-ilmastointi käynnistetään/suljetaan
ja painikkeen valo syttyy/sammuu.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 247
ILMASTO
||
HUOM
Esi-ilmastointi on käytettävissä vain, kun
auto on kytkettynä sähköliitäntään3.
Latauspylväs, joka ei ole aina toiminnassa,
esim. ajastimen takia, voi aiheuttaa esiilmastoinnin toimintakatkoksia.
Jos auto ei ole kytkettynä sähköliitäntään,
ainoa tapa saada matkustamo jäähdytettyä
lämpimässä säässä on suorakäynnistää
esi-ilmastointi.
HUOM
Auton ovien ja ikkunoiden tulee olla kiinni
matkustamon esi-ilmastoinnin aikana.
VAROITUS
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia4:
•
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa.
Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin
käynnistyy.
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on
palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho,
sahajauho jne. voivat syttyä.
•
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi estää lämmittimen tuuletuksen.
Remote Start – ERS)5 Volvo On Call* -sovelluksen kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pysäköinti-ilmasto (s. 246)
Esi-ilmastointi (s. 247)
Esi-ilmastoinnin ajan asettaminen
(s. 249)
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
Käynnistys sovelluksesta*
Esi-ilmastoinnin käynnistys ja informaatio valituista asetuksista voidaan tehdä laitteesta,
jossa on Volvo On Call* -sovellus. Esi-ilmastointi lämmittää tai jäähdyttää matkustamon
(auton ilmastointilaitteella) miellyttävään lämpötilaan.
Matkustamo voidaan esi-ilmastoida myös
auton etäkäynnistystoiminnolla (Engine
3 Koskee sähkökäyttöistä lämmitintä.
4 Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
5 Tietyt markkina-alueet.
248
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTO
Esi-ilmastoinnin ajan asettaminen
Ajastin voidaan asettaa siten, että esi-ilmastointi on valmis ennalta asetettuna ajankohtana.
Ajastin voi käsitellä jopa 8 eri asetusta:
•
•
Yksittäinen ajankohta yksittäisenä päivänä
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen
lisääminen ja muokkaaminen
Esi-ilmastoinnin ajastin voi käsitellä jopa 8
aika-asetusta.
Aika-asetuksen lisääminen
Yksi ajankohta yhtenä tai useampana viikonpäivänä, toistolla tai ilman.
Esi-ilmastointi on käytettävissä vain, kun
auto on kytkettynä sähköliitäntään6.
Latauspylväs, joka ei ole aina toiminnassa,
esim. ajastimen takia, voi aiheuttaa esiilmastoinnin toimintakatkoksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Esi-ilmastointi (s. 247)
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen lisääminen ja muokkaaminen (s. 249)
•
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen aktivointi
ja deaktivointi (s. 250)
•
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen poistaminen (s. 251)
6 Koskee
sähkökäyttöistä lämmitintä.
HUOM
Ei ole mahdollista lisätä aika-asetusta, jos
ajastimelle jo on 8 asetusta. Poistakaa yksi
aika-asetus voidaksenne lisätä uuden.
4. Painakaa Päiväys ajankohdan asettamiseksi yksittäiselle päivämäärälle.
HUOM
Jos auto ei ole kytkettynä sähköliitäntään,
ainoa tapa saada matkustamo jäähdytettyä
lämpimässä säässä on suorakäynnistää
esi-ilmastointi.
3. Painakaa painiketta Lisää ajastin.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
Painakaa Päivät ajankohdan asettamiseksi yhdelle tai useammalle viikonpäivälle.
Päivät: Aktivoikaa/deaktivoikaa toisto
tekemällä merkintä ruutuun Toista
viikoittain tai poistamalla se.
Aika-asetuksen lisäyspainike välilehdellä Pysäköintiilmastointi ilmastointinäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2. Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
5. Päiväys: Valitkaa päivämäärä esi-ilmastoinnille selaamalla nuolilla päivämääräluettelossa.
Päivät: Valitkaa viikonpäivät esi-ilmastoa
varten painamalla viikonpäivien painikkeita.
6. Asettakaa selaamalla nuolilla kellossa
ajankohta, jolloin esi-ilmastoinnin pitää
olla valmis.
}}
249
ILMASTO
||
7. Painakaa Vahvista aika-asetuksen lisäämiseksi.
> Aika-asetus lisätään luetteloon ja aktivoidaan.
VAROITUS
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia7:
•
•
•
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa.
Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin
käynnistyy.
Paikoissa, joiden läheisyydessä on
palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho,
sahajauho jne. voivat syttyä.
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi estää lämmittimen tuuletuksen.
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
Aika-asetuksen muokkaaminen
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2. Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
7
250
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
3. Painakaa aika-asetusta, jota halutaan
muuttaa.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
4. Tehkää aika-asetuksen muutokset samaan
tapaan kuin edellä kohdassa "Aika-asetuksen lisääminen".
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen
aktivointi ja deaktivointi
Esi-ilmastoinnin ajastimen aika-asetus voidaan aktivoida tai deaktivoida tarpeen
mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Esi-ilmastointi (s. 247)
Esi-ilmastoinnin ajan asettaminen (s. 249)
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen aktivointi
ja deaktivointi (s. 250)
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen poistaminen (s. 251)
Ajastinpainike välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi
ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2. Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3. Aktivoikaa/deaktivoikaa aika-asetus painamalla ajastimen painiketta asetuksen
oikealla puolella.
> Aika-asetus aktivoidaan/deaktivoidaan
ja painikkeen valo syttyy/sammuu.
ILMASTO
VAROITUS
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia8:
•
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa.
Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin
käynnistyy.
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on
palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho,
sahajauho jne. voivat syttyä.
•
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi estää lämmittimen tuuletuksen.
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen
poistaminen
Esi-ilmastoinnin aika-asetus, jota ei enää tarvita, voidaan poistaa.
Esi-ilmastointi (s. 247)
Esi-ilmastoinnin ajan asettaminen (s. 249)
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen lisääminen ja muokkaaminen (s. 249)
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen aktivointi
ja deaktivointi (s. 250)
Painike luettelon muokkaamista / aika-asetuksen
poistamista varten välilehdellä Pysäköintiilmastointi ilmastointinäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
Esi-ilmastointi (s. 247)
2. Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3. Painakaa painiketta Muokkaa luetteloa.
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen lisääminen ja muokkaaminen (s. 249)
4. Painakaa luettelon oikealla puolella olevaa
poistokuvaketta.
> Kuvake muuttuu tekstiksi Poista.
8 Koskee
•
•
•
•
Esi-ilmastoinnin ajan asettaminen (s. 249)
Esi-ilmastoinnin aika-asetuksen poistaminen (s. 251)
Aiheeseen liittyvät tiedot
5. Painakaa Poista vahvistaaksenne.
> Aika-asetus poistuu luettelosta.
polttoainekäyttöistä lämmitintä.
251
ILMASTO
Ilmastointimukavuus
pysäköitäessä
Olotilaa auton matkustamossa voidaan ylläpitää pysäköitäessä, esim. jos moottori pitää
sammuttaa, mutta kuljettaja tai matkustaja
jää istumaan autoon haluten säilyttää ilmastomukavuuden.
Ilmastomukavuuden säilyttäminen on mahdollista suorakäynnistää.
Toiminto käyttää eri tapauksissa useita järjestelmiä:
•
Moottorin jäännöslämpö lämmittää matkustamon kylmällä säällä mukavuuslämpötilaan.
•
Tuuletus jäähdyttää matkustamon lämpimällä säällä puhaltamalla sisään ulkoilmaa.
HUOM
Ilmastointimukavuuden säilyttäminen suljetaan, jos auto lukitaan ulkopuolelta, ettei
jäännöslämpöä käytetä turhaan. Toiminto
on ajateltu käytettäväksi säilyttämään
ilmastointimukavuus, kun kuljettaja tai
matkustaja on autossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
252
Pysäköinti-ilmasto (s. 246)
Ilmastointimukavuuden käynnistäminen ja
sammuttaminen pysäköitäessä (s. 252)
Ilmastointimukavuuden
käynnistäminen ja sammuttaminen
pysäköitäessä
HUOM
Ilmastointimukavuuden säilyttäminen suljetaan, jos auto lukitaan ulkopuolelta, ettei
jäännöslämpöä käytetä turhaan. Toiminto
on ajateltu käytettäväksi säilyttämään
ilmastointimukavuus, kun kuljettaja tai
matkustaja on autossa.
Ilmastomukavuuden säilyttäminen ylläpitää
ilmastoa matkustamossa ajon jälkeen. Toiminto voidaan suorakäynnistää keskinäytöstä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä
painamalla ilmastointirivin keskellä olevaa
symbolia.
2. Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3. Painakaa painiketta Säilytä
ilmastointimukavuus.
> Ilmastomukavuuden säilyttäminen
käynnistetään/suljetaan ja painikkeen
valo syttyy/sammuu.
HUOM
Ilmastointimukavuuden säilyttämistä ei voi
käynnistää, jos moottorin jäännöslämpö ei
riitä matkustamon ilmaston ylläpitämiseen
tai jos ulkolämpötila on yli n. 20 °C (68 °F).
Ilmastointimukavuus pysäköitäessä
(s. 252)
ILMASTO
Symbolit ja ilmoitukset pysäköintiilmastoa varten
Joukko pysäköinti-ilmastointia koskevia symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Symboli
Pysäköinti-ilmastointia koskevat ilmoitukset
voidaan näyttää myös laitteessa, jossa on
Volvo On Call* -sovellus.
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköinti-ilmastointi
Pysäköinti-ilmasto ei toimi. Ottakaa yhteys korjaamoonA toiminnon tarkastamiseksi
mahdollisimman pian.
Huolto tarpeen
Pysäköinti-ilmastointi
Tilapäisesti ei käytettävissä
Pysäköinti-ilmastointi
Ei käytettävissä, poltto- ainetta liian
vähänB
Pysäköinti-ilmastointi
Ei käytettävissä, varaustaso liian heikko
9 Koskee
Kun pysäköintilämmitin on toiminnassa, tämä symboli palaa kuljettajan näytössä9.
polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Pysäköinti-ilmastointi ei tilapäisesti toimi. Jos ongelma esiintyy pitemmän aikaa, ottakaa
yhteyttä korjaamoonA toiminnon tarkastamista varten.
Pysäköinti-ilmastointia ei voi aktivoida, kun polttoainemäärä on liian pieni pysäköintilämmittimen käynnistämiseksi. Täyttäkää auton polttoainesäiliö.
Pysäköinti-ilmastointia ei voi aktivoida, kun hybridiakun lataustaso on liian matala pysäköintilämmittimen käynnistämiseksi. Käynnistäkää moottori.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 253
ILMASTO
||
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköinti-ilmastointi
Pysäköinti-ilmastointia ei voida aktivoida, jos latausjohtoa ei ole liitetty. Liittäkää latausjohto.
Ei käytettävissä, ei kytkettynä virransyöttöönC
Pysäköinti-ilmastointi
Rajoitettu, varaustaso liian heikko
A
B
C
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Koskee sähkökäyttöistä lämmitintä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
254
Pysäköinti-ilmasto (s. 246)
Pysäköinti-ilmastoinnin käyntiaika on rajoitettu, jotta hybridiakun latausaste ei laske liian
alas. Käynnistäkää moottori.
ILMASTO
Lämmitin
Lämmittimellä on kaksi osatoimintoa, jotka
auttavat eri tilanteissa lämmittämään matkustamon tai moottorin.
Lämmittimessä on kaksi osatoimintoa:
•
•
Pysäköintilämmitin lämmittää tarvittaessa
matkustamoa, kun pysäköinti-ilmastoinnin
esi-ilmastointi on aktivoitu.
muu automaattisesti ja kuljettajan näytössä
näytetään ilmoitus.
Jos polttoaine on vähissä, lämmitin sammuu
automaattisesti ja kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus.
HUOM
HUOM
Varmistakaa, että akun varausaste on riittävän korkea, jos lämmitintä pitää käyttää.
Katsokaa, että auton polttoainesäiliössä on
riittävästi polttoainetta, jos lämmitintä
pitää käyttää.
Polttoaine ja tankkaus12
Lisälämmitin lämmittää tarvittaessa matkustamoa ja moottoria ajon aikana.
VAROITUS
Ulos läikkyvä polttoaine voi syttyä. Sulkekaa polttoainekäyttöinen lämmitin ennen
tankkauksen aloittamista.
Markkina-alueesta riippuen käytetään polttoainekäyttöistä tai sähkötoimista lämmitintä10.
Lämmitin on asennettu oikeaan etupyöränkoteloon.
HUOM
Kun lämmitin on aktiivinen11, oikeasta etupyöränkotelosta voi tulla savua ja kuulua
vaimea ääni. Myös polttoainepumpusta
auton takaosassa voi kuulua tikittävä ääni.
Tämä on täysin normaalia.
Akku ja lataaminen
Lämmitintä käyttää hybridiakku. Jos hybridiakun lataustaso on liian alhainen, lämmitin sam-
10
11
12
palaa.
Varoitustarra säiliön luukussa.
Lämmitin ottaa polttoainetta auton varsinaisesta polttoainesäiliöstä.
Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen,
keulan tulee olla alamäen suuntaan, jotta polttoaineen syöttö lämmittimeen toimisi häiriöittä.
Tarkistakaa kuljettajan näytöstä,
että lämmitin on kytketty pois toiminnasta. Sen toimiessa pysäköintilämmittimenä tämä symboli
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lämmitys ja ilmanvaihto (s. 220)
Pysäköintilämmitin (s. 256)
Lisälämmitin (s. 257)
Valtuutetulla Volvo-liikkeellä on tiedot siitä, millä markkina-alueilla käytetään mitäkin lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
255
ILMASTO
Pysäköintilämmitin
Pysäköintilämmitin lämmittää matkustamon
tarvittaessa ennen liikkeellelähtöä, jos auton
esi-ilmastointi on aktivoitu.
Pysäköintilämmitin on toinen auton lämmittimen kahdesta osatoiminnosta. Lämmitin on
asennettu oikeaan etupyöränkoteloon.
Kun tämä symboli palaa kuljettajan
näytössä, pysäköintilämmitin voi olla
aktiivinen13.
HUOM
Kun lämmitin on aktiivinen14, oikeasta etupyöränkotelosta voi tulla savua ja kuulua
vaimea ääni. Myös polttoainepumpusta
auton takaosassa voi kuulua tikittävä ääni.
Tämä on täysin normaalia.
Pysäköintilämmitin käynnistyy automaattisesti, jos esi-ilmastointi on aktivoitu ja matkustamo on lämmitettävä.
Lämmittimen toiminta-aika vaihtelee akun
varaustason, matkustamon lämpötilan ja
13
14
15
16
256
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
ympäröivän lämpötilan mukaan, mutta se ei
koskaan ole yli 40 minuuttia.
HUOM
Katsokaa, että auton polttoainesäiliössä on
riittävästi polttoainetta, jos pysäköintilämmitintä pitää käyttää15.
Varmistakaa, että hybridiakun varausaste
on riittävän korkea, jos pysäköintilämmitintä pitää käyttää.
VAROITUS
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia16:
•
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa.
Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin
käynnistyy.
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on
palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho,
sahajauho jne. voivat syttyä.
•
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi estää lämmittimen tuuletuksen.
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
ILMASTO
VAROITUS
Jos polttoaine haisee, jos tulee epätavallisen paljon tai mustaa savua tai jos pysäköintilämmittimestä kuuluu epätavallisia
ääniä17, sulkekaa lämmitin ja mikäli mahdollista, poistakaa pysäköintilämmittimen
varoke. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Lämmitin (s. 255)
Lisälämmitin (s. 257)
Lisälämmitin
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lisälämmitin auttaa lämmittämään matkustamoa ja moottoria ajon aikana.
Lisälämmitin on toinen auton lämmittimen
kahdesta osatoiminnosta. Lämmitin on asennettu oikeaan etupyöränkoteloon.
•
•
•
Lämmitin (s. 255)
Pysäköintilämmitin (s. 256)
Lisälämmittimen automaattisen käynnistyksen aktivointi ja deaktivointi (s. 258)
HUOM
Kun lämmitin on aktiivinen18, oikeasta etupyöränkotelosta voi tulla savua ja kuulua
vaimea ääni. Myös polttoainepumpusta
auton takaosassa voi kuulua tikittävä ääni.
Tämä on täysin normaalia.
Lisälämmitin käynnistyy ja sitä ohjataan automaattisesti, kun ajon aikana tarvitaan lämpöä.
Se sammuu automaattisesti, kun auto sammutetaan.
HUOM
Katsokaa, että auton polttoainesäiliössä on
riittävästi polttoainetta, jos lisälämmitintä
pitää käyttää19.
17
18
19
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
257
ILMASTO
Lisälämmittimen automaattisen
käynnistyksen aktivointi ja
deaktivointi
Lisälämmitin auttaa lämmittämään matkustamoa ja moottoria ajon aikana.
On mahdollista asettaa, onko ilmanlaatutunnistimen automaattinen käynnistys aktivoitu/
deaktivoitu.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta Ilmastointi.
3. Valitkaa Lisälämmitin lisälämmittimen
automaattisen käynnistyksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
HUOM
Volvo suosittelee, että lisälämmittimen
automaattinen käynnistys suljetaan lyhyiden ajomatkojen yhteydessä20.
HUOM
Jos lisälämmittimen automaattinen käynnistys kytketään pois, matkustamon mukavuus voi heikentyä, koska ilmastointilaitteelta puuttuu tällöin lämmönlähde sähkökäytön aikana.
20
258
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lisälämmitin (s. 257)
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lukitusilmaisin
Lukko- ja hälytysilmaisin kojelaudassa
Auto ilmoittaa varoitusvilkuilla lukitsemisesta
ja lukituksen avaamisesta.
Lukituspainikkeiden merkkivalot
Etuovi
Ulkopuolinen osoitus
Lukitseminen
•
Auton varoitusvilkut osoittavat lukituksen
vilkkumalla samalla, kun ulkotaustapeilit1
kääntyvät sisäänpäin.
Lukituksen avaaminen
•
Auton varoitusvilkut osoittavat lukituksen
avaamisen vilkkumalla kaksi kertaa
samalla kun ulkotaustapeilit kääntyvät
ulospäin1.
Kaikkien ovien, takaluukun ja konepellin on
oltava kiinni, jotta auton lukitsemisesta voidaan ilmoittaa. Jos vain kuljettajan ovi on lukittaessa kiinni2, auto lukitaan, mutta lukitsemisesta ilmoitetaan varoitusvilkuilla vasta kaikkien ovien, takaluukun ja konepellin sulkemisen jälkeen.
Lukko- ja hälytysilmaisin näyttää lukkojärjestelmän tilan:
•
•
Pitkä vilkutus ilmoittaa lukitsemisesta.
•
Nopeat vilkutukset hälytyksen poiskytkennän jälkeen* ilmoittavat, että hälytys on
ollut lauenneena.
1 Vain sähköisesti sisäänkäännettävillä taustapeileillä varustettu auto.
2 Ei koske avaimettomalla lukituksella/lukituksen avaamisella* varustettua
260
Lyhyet vilkutukset ilmoittavat, että auto on
lukittu.
Merkkivalolla varustetut lukkonupit etuovissa.
Palava merkkivalo kummankin etuoven lukkonupissa osoittaa, että kaikki ovet on lukittu.
Jos jokin ovista avataan, valo sammuu molemmissa ovissa.
autoa.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Takaovi*
Lukitsemisosoituksen asetus
Etäavaimella
Keskinäytön asetusvalikossa voidaan valita
eri vaihtoehtoja sille, miten auto vahvistaa
lukitsemisen ja lukituksen avaamisen.
Lukitsemista koskevan ilmoitustavan muuttaminen:
Etäavain lukitsee ovet ja takaluukun ja avaa
niiden lukituksen. Etäavaimen on oltava
autossa, jotta auto voidaan käynnistää.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
Merkkivalolla varustettu lukkonuppi takaovessa.
• Lukitse
• Avaa lukitus
• Molemmat
Palava merkkivalo kunkin oven lukkonupissa
osoittaa, että kyseinen ovi on lukittu. Jos jonkin oven lukitus avataan, kyseinen valo sammuu, mutta muut palavat edelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lukitsemisosoituksen asetus (s. 261)
Turvavalaistus (s. 172)
Saattovalojen käyttäminen (s. 171)
Etäavain3 tai painikkeeton avain (Key Tag)*.
Voitte myös poistaa toiminnon käytöstä
merkitsemällä vaihtoehdon Pois.
Muu osoitus
Myös saatto- ja turvavalaistustoiminnot voidaan aktivoida lukittaessa tai avattaessa lukitus.
Lukitus.
3. Valitkaa, milloin auton tulee antaa näkyvä
ilmoitus, painamalla Näkyvä lukituksen
palaute:
Taitettavien taustapeilien* asetuksen muuttaminen lukittaessa:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
Peilit ja
3. Aktivoikaa tai sulkekaa toiminto valitsemalla Peilien taitto lukittaessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitusilmaisin (s. 260)
Etäavainta ei käytetä fyysisesti käynnistettäessä, koska vakiomallinen auto on varustettu
avaimettoman käynnistyksen tuella (Passive
Start). Riittää, että avain on matkustamon
etuosassa.
Jos autossa on avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen (Passive Entry)*, avain voi
olla missä tahansa auton sisällä, jotta se voisi
käynnistyä. Tällöin mukana toimitetaan myös
pienempi ja kevyempi painikkeeton avain (Key
Tag).
Etäavaimet voidaan yhdistää eri kuljettajaprofiileihin henkilökohtaisten asetusten tallentamiseksi autossa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 261
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Etäavaimen painikkeet
Etäavaimessa on neljä painiketta - yksi vasemmalla
puolella ja kolme oikealla.
Lukitseminen – Painikkeen painalluksella lukitaan ovet, takaluukku ja polttoainesäiliön luukku samalla, kun hälytin* aktivoidaan.
Pidempi painallus sulkee kaikki ikkunat ja
panoraamakaton* samanaikaisesti.
Lukituksen avaaminen – painikkeen painalluksella avataan ovien ja takaluukun
lukitus samalla, kun hälytin poistetaan valmiustilasta.
Takaluukku - Avaa lukituksen ja poistaa
vain takaluukun hälyttimen valvonnasta.
Autoissa, joissa on sähkökäyttöinen takaluukku*, takaluukku avautuu automaattisesti pitkän painalluksen yhteydessä.
Takaluukun sulkeminen tapahtuu tällöin
myös pitkällä painalluksella – varoitusääni
kuuluu.
Paniikkitoiminto - Käytetään hätätapauksissa ympäristön huomion herättämiseksi. Jos painiketta pidetään painettuna
vähintään kolme sekuntia tai sitä painetaan kahdesti kolmen sekunnin aikana, vilkut ja äänitorvi aktivoituvat. Toiminto voidaan sulkea samalla painikkeella, kun se
on ollut aktivoituna vähintään 5 sekuntia.
Muussa tapauksessa se sulkeutuu automaattisesti 3 minuutin kuluttua.
VAROITUS
Jos joku jää autoon, katsokaa, että ikkunannostimet ja panoraamakatto* tehdään
virrattomiksi ottamalla etäavain aina
mukaan, kun poistutte autosta.
Pitempi painallus avaa kaikki ikkunat
samanaikaisesti. Tätä tuuletustoimintoa
voidaan käyttää esimerkiksi auton nopeaan tuulettamiseen lämpimällä säällä.
3 Kuva
262
HUOM
Tiedostakaa vaara etäavaimen lukitsemisesta autoon.
•
Autoon jätetty etäavain tai painikkeeton avain poistuu toiminnasta, kun
auto lukitaan ja hälytyslaite kytketään
valmiustilaan muulla käyvällä avaimella.
Myös salpalukitustilan toiminto poistetaan toiminnasta. Autoon jätetty avain
aktivoidaan uudelleen, kun auton lukitus avataan.
•
Autoon jätetty Red Key deaktivoidaan
myös silloin, kun auto lukitaan Volvo
On Call -palvelun kautta, ja se aktivoidaan uudelleen, kun auton lukitus avataan Volvo On Call -palvelun kautta tai
jollain muulla kelpaavalla avaimella.
Painikkeeton avain (Key Tag)*
Avaimettoman lukitus- ja lukituksen avaustoiminnon mukana toimitettava painikkeeton
avain toimii samalla tavalla kuin tavallinen
etäavain avaimettoman käynnistyksen sekä
lukituksen ja lukituksen avaamisen suhteen.
Avain on vesitiivis n. 10 metrin (30 jalan)
syvyyteen asti enintään 60 minuutin ajan.
Siinä ei ole irrotettavaa avainliuskaa eikä sen
paristoa voida vaihtaa.
on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Red Key rajoitettu etäavain*
HUOM
Red Key on avain, joka mahdollistaa rajoitusten asetuksen auton tiettyihin ominaisuuksiin,
esim. auton enimmäisnopeuteen ja kaiutinjärjestelmän enimmäisäänenvoimakkuuteen.
Avain on tarkoitettu auton omistajalle, joka
haluaa, että autolla ajetaan vastuullisesti riippumatta siitä, kuka sitä ajaa.
Laittaessanne etäavaimen mukinpitimeen
huolehtikaa siitä, että mukinpitimessä ei
ole muita auton avaimia, metalliesineitä tai
elektronisia laitteita (esim. matkapuhelimia,
tabletteja, kannettavia tietokoneita tai latureita). Jos mukinpitimessä on lähekkäin
useita auton avaimia, ne voivat häiritä toisiaan.
Häiriöt
Etäavaimen toimintoja avaimettoman käynnistyksen ja avaimettoman lukitsemisen ja lukituksen avaamisen* osalta voivat häiritä sähkömagneettiset kentät ja varjostus.
HUOM
Älkää säilyttäkö etäavainta metalliesineiden
tai elektronisten laitteiden, esim. matkapuhelimien, tablettien, kannettavien tietokoneiden tai laturien lähellä. Etäisyyden niihin
tulee olla vähintään 10–15 cm
(4-6 tuumaa).
Etäavaimen painikkeilla voi kaikkien ovien ja
takaluukun lukitseminen ja lukituksen avaaminen tapahtua samanaikaisesti.
Lukitseminen etäavaimella
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 464)
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
etäavaimella (s. 263)
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 266)
Etäavaimen pariston vaihto (s. 266)
Irrotettava avainliuska (s. 272)
Elektroninen käynnistyksenesto (s. 275)
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin. (s. 148)
Jos häiriöitä kuitenkin ilmenee, käyttäkää etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa lukituksen
avaamiseen ja asettakaa sen jälkeen avain
mukinpitimen varmistuslukijaan auton hälyttimen passivoimiseksi ja voidaksenne käynnistää auton.
4 Jos
Lukitseminen ja lukituksen
avaaminen etäavaimella
autossa on avaimeton lukitus / lukituksen avaaminen*, kaikkien sivuovien on oltava kiinni.
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
–
Lukitkaa auto painamalla etäavaimen
painiketta.
-
Jotta lukitusjakso voidaan aktivoida, kuljettajan oven on oltava kiinni4. Jos jokin muista
ovista tai takaluukku on auki, se lukitaan ja
hälytys aktivoidaan* vasta sulkemisen jälkeen.
Hälytyksen liikeanturi* aktivoituu, kun kaikki
ovet ja takaluukku ovat kiinni ja lukossa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 263
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
HUOM
Tiedostakaa vaara etäavaimen lukitsemisesta autoon.
•
•
Autoon jätetty etäavain tai painikkeeton avain poistuu toiminnasta, kun
auto lukitaan ja hälytyslaite kytketään
valmiustilaan muulla käyvällä avaimella.
Myös salpalukitustilan toiminto poistetaan toiminnasta. Autoon jätetty avain
aktivoidaan uudelleen, kun auton lukitus avataan.
Autoon jätetty Red Key deaktivoidaan
myös silloin, kun auto lukitaan Volvo
On Call -palvelun kautta, ja se aktivoidaan uudelleen, kun auton lukitus avataan Volvo On Call -palvelun kautta tai
jollain muulla kelpaavalla avaimella.
Lukitseminen takaluukun ollessa auki
HUOM
Jos auto on lukittu ja takaluukku on yhä
auki, varmistakaa, ettei etäavain ole jäänyt
tavaratilaan takaluukkua suljettaessa ja
autoa lukittaessa5.
5 Jos
264
Lukituksen avaaminen etäavaimella
–
Avatkaa auton lukitus painamalla etäavaimen -painiketta.
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla (s. 273)
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovista tai takaluukkua ei ole avattu
kahden minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta, lukitaan ne automaattisesti uudelleen.
Tämä toiminto vähentää vaaraa, että auto jätetään vahingossa lukitsematta.
Kun etäavain ei toimi
HUOM
Kokeilkaa aina menemällä lähemmäs autoa
ja tekemällä uusi yritys avata lukitus.
Jos lukitseminen tai lukituksen avaaminen
etäavaimella ei toimi, sen paristo voi olla tyhjä
- lukitkaa tai avatkaa kuljettajan oven lukitus
irrotettavalla avainliuskalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäohjatun lukituksen avaamisen asetukset (s. 265)
•
Takaluukun lukituksen avaaminen etäavaimella (s. 265)
•
•
Etäavaimella (s. 261)
Etäavaimen pariston vaihto (s. 266)
auto on varustettu avaimettomalla lukituksella / lukituksen avaamisella ja avain havaitaan auton sisällä, takaluukku ei mene lukkoon, kun se suljetaan.*
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Etäohjatun lukituksen avaamisen
asetukset
Takaluukun lukituksen avaaminen
etäavaimella
Etäohjattua lukituksen avaamista varten voidaan valita eri tapoja.
Asetuksen muuttaminen:
Takaluukun lukitus voidaan avata erikseen
etäavaimen painikkeella.
1.
2. Jos autossa on lisävarusteena sähkökäyttöinen takaluukku*.
Painakaa pitkään (n. 1,5 sekuntia) etäavai-painiketta.
men
> Takaluukun lukitus ja itse luukku avataan, kun taas sivuovet pysyvät lukittuina ja hälyttimen valvonnassa.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car Lukitus
Lukituksen etäavaus ja sisäinen avaus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
etäavaimella (s. 263)
•
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja
sulkeminen (s. 292)
3. Valitkaa vaihtoehto:
• Kaikki ovet – avaa yhtä aikaa kaikkien
ovien lukituksen.
• Yksiovinen – avaa kuljettajan oven
lukituksen. Kaikkien ovien lukituksen
avaamista varten etäavaimen lukituksen
avauspainiketta on painettava kaksi
kertaa.
Tässä tehtävät asetukset vaikuttavat myös
keskuslukituksen avaamiseen sisäavauskahvan kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
etäavaimella (s. 263)
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
auton sisältä käsin (s. 289)
1.
-painiketta.
Painakaa etäavaimen
> Takaluukun lukitus avataan, mutta
luukku pysyy kiinni.
Sivuovet ovat edelleen lukittuja ja hälytyksen suojaamia*. Lukko- ja hälytysilmaisin kojelaudassa sammuu osoittaen,
ettei koko auto ole lukittu.
Avatkaa takaluukku tarttumalla kevyesti
takaluukun kahvan alla olevaan kumipintaiseen paininlevyyn. Jos takaluukkua ei avata 2 minuutin kuluessa, se
lukitaan uudelleen ja hälytin aktivoidaan
uudelleen.
* Valinnais-/lisävaruste. 265
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Etäavaimen käyttöetäisyys
Jotta etäavain toimii oikein, sen pitää olla tietyllä etäisyydellä autosta.
(5 jalan) säteellä molemmista pitkistä sivuista
ja noin 1 metrin (3 jalan) säteellä takaluukusta.
HUOM
Manuaalisessa käytössä
Avaimettomassa* käytössä
Jos etäavain poistetaan autosta
moottorin käydessä, kuljettajan näytössä näytetään varoitusviesti Auton
avainta ei löydy Poistettu autosta
ja äänimerkki kuuluu, kun viimeinen ovi suljetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Avaimetonta käyttöä varten etä- tai painikkeettoman avaimen (Key Tag) on oltava puoliympyrän muotoisella alueella noin 1,5 metrin
266
HUOM
Kaikkien akkujen kestoikä on rajallinen ja
jossain vaiheessa ne on uusittava (ei koske
painikkeetonta Key Tag -avainta). Akun
kestoikä vaihtelee sen mukaan, kuinka
usein autoa/avainta käytetään.
Jos etäavain poistetaan autosta
Ilmoitus sammuu, kun avain viedään takaisin
autoon ja ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan O -painiketta painetaan tai kun viimeinen ovi suljetaan jälleen.
Kuvan merkitty pinta esittää alueita, jotka järjestelmän antennit kattavat.
Etäavaimen paristo pitää vaihtaa, kun se on
tyhjentynyt.
Ympäröivät radioaallot, rakennukset,
topografiset olosuhteet yms. voivat häiritä
etäavaintoimintoja. Auto voidaan aina
lukita/lukitus avata avainliuskalla.
Etäavaimen toiminnoilla esim. lukitseminen/
lukituksen avaaminen, jotka aktivoidaan painatai , on käyttöetäisyys, joka ulottuu
malla
n. 20 metrin (65 jalan) päähän autosta.
Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.
Etäavaimen pariston vaihto
•
Etäavaimella (s. 261)
Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän antennien sijainnit (s. 288)
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat* (s. 285)
Etäavaimen paristo tulee vaihtaa, jos
•
infosymboli syttyy ja ilmoitus Avaim.
paristo heikko esitetään kuljettajan näytössä.
•
lukot eivät toistuvasti reagoi etäavaimen
signaaliin 20 metrin (65 jalan) sisällä
autosta katsoen.
HUOM
Kokeilkaa aina menemällä lähemmäs autoa
ja tekemällä uusi yritys avata lukitus.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Painikkeettoman avaimen6 (Key Tag) paristoa
ei voi vaihtaa - uusi avain voidaan tilata valtuutetulta Volvon tekniseltä palvelulta.
Avaimen avaaminen ja pariston vaihto
TÄRKEÄÄ
Loppuun käytetty Key Tag on vietävä valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Avain täytyy pyyhkiä pois autosta, koska
sitä voidaan edelleen käyttää auton käynnistämiseen.
Pitäkää etäavaimen etupuoli näkyvissä
ja Volvon logo käännettynä oikein päin työntäkää avaimenrenkaan luona alareunassa olevaa painiketta oikealle. Työntäkää etupuolen kuorta muutamia millimetrejä ylöspäin.
Kääntäkää avainta, siirtäkää painiketta
sivulle ja työntäkää taustapuolen kuorta
muutamia millimetrejä ylöspäin.
Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois
avaimesta.
Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois
avaimesta.
6 Avaimettomalla
lukituksella/lukituksen avaamisella* varustetussa autossa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 267
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Käyttäkää esim. ruuvitalttaa voidaksenne
kääntää paristoluukkua vastapäivään siten,
että merkinnät kohtaavat tekstin OPEN
luona.
Nostakaa paristoluukku pois varovasti painamalla uraa alaspäin esim. kynnellä.
Kääntäkää sen jälkeen paristoluukkua
ylöspäin.
Pariston +-puoli on osoittaa ylöspäin.
Kääntäkää sitten paristo varovasti irti
kuvan osoittamalla tavalla.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää koskettelemasta uusia paristoja
ja niiden kontaktipintoja sormin, koska
tämä heikentää niiden toimintaa.
Asettakaa uusi paristo paikalleen (+)-puoli
ylöspäin. Välttäkää koskemasta etäavaimen paristoliittimiin sormin.
Asettakaa paristo koloon reuna alaspäin. Työntäkää paristoa sitten eteenpäin,
jotta se kiinnittyy kahden muovipidikkeen
alle.
Painakaa paristoa sitten alaspäin, jotta
se kiinnittyy ylemmän mustan muovipidikkeen alle.
HUOM
Käyttäkää paristoja, joiden merkintä on
CR2032, 3 V.
268
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
HUOM
Volvo suosittelee, että paristot, joita käytetään etäavaimessa, täyttävät vaatimuksen
UN Manual of Test and Criteria, Part III,
sub-section 38.3. Tehtaalla asennettavat
tai valtuutetun Volvon teknisen palvelun
vaihtamat paristot täyttävät em. kriteerin.
Asettakaa takakuori paikalleen ja painakaa sitä alaspäin, kunnes kuulette naksahduksen.
Kääntäkää etäavain ja asettakaa etukuori takaisin painamalla sitä alaspäin,
kunnes kuulette naksahduksen.
Työntäkää kuori sitten takaisin.
> Toinen napsahdus osoittaa, että kuori
on asettunut oikeaan asentoon ja on
kiinni.
Työntäkää kuori sitten takaisin.
> Toinen naksahdus on merkki siitä, että
kuori on paikallaan.
TÄRKEÄÄ
Asettakaa paristoluukku takaisin ja kääntäkää sen merkintää myötäpäivään tekstin
CLOSE kohdalle.
Huolehtikaa paristojen kierrätyksestä
ympäristöä säästävällä tavalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla (s. 273)
Moottorin käynnistäminen (s. 464)
Etäavaimella (s. 261)
269
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lisäetäavaimien tilaaminen
Red Key – rajoitettu etäavain*
Auto toimitetaan varustettuna kahdella etäavaimella. Auton mukana toimitetaan painikkeeton avain, jos autossa on avaimeton lukitseminen ja lukituksen avaaminen*. Lisää avaimia voidaan tilata myöhemmin.
Kaikkiaan kaksitoista avainta voidaan ohjelmoida sekä käyttää samaan autoon. Jälkitilauksen yhteydessä lisätään vielä kuljettajaprofiileja – yksi jokaista uutta etäavainta kohti.
Tämä koskee myös painikkeetonta avainta.
Red Key -avainta käyttämällä auton omistaja
voi asettaa rajoituksia tietyille auton ominaisuuksille. Rajoitusten tarkoituksena on edistää auton ajamista turvalliseen tapaan esimerkiksi lainattaessa se jollekin.
Kuljettajaprofiili Red Key -avainta
varten
Red Key on yhdistetty erityiseen Red Key -kuljettajaprofiiliin, ja sen ollessa aktiivinen avaimen asetuksia ei voida muuttaa. Vaihtaminen
toiseen kuljettajaprofiiliin ei ole myöskään
mahdollista, koska siihen tarvitaan varsinainen
etäavain.
Red Key -kuljettajaprofiili aktivoituu, kun auton
lukitus avataan Red Key -avaimella eikä lähistöllä ole varsinaista etäavainta.
Etäavaimen häviäminen
HUOM
Jos etäavain häviää, uusi voidaan tilata korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan. Jäljellä olevat etäavaimet pitää
ottaa mukaan korjaamolle. Varastamisen estämiseksi hävinneen avaimen koodi poistetaan
järjestelmästä.
Autoon rekisteröityjen avainten määrä voidaan
tarkastaa keskinäytön päänäkymässä kuljettajaprofiilien kautta valitsemalla Asetukset
Järjestelmä Kuljettajaprofiilit.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavaimella (s. 261)
Vaihdettaessa kuljettajaa auto on lukittava
ja avattava lukituksesta, jotta uusi kuljettajaprofiili aktivoituu.
Red Key -avaimelle voidaan määrittää auton
enimmäisnopeus, asettaa nopeusmuistutuksia
ja määrittää kaiutinjärjestelmän suurin äänenvoimakkuus. Lisäksi tietyt auton kuljettajan
tukijärjestelmät ovat aina aktiivisia. Avaimen
toiminnot muutoin ovat samat kuin tavallisessa etäavaimessa.
Rajoitusten on ajateltu toimivan toimenpiteinä
onnettomuuksien vaaran vähentämiseksi ja
saavan siten tuntumaan turvallisemmalta luovuttaa auto esim. nuorelle kuljettajalle, pysäköintipalvelulle tai korjaamolle.
270
Red Key -avaimen tilaaminen
Yksi tai useampi Red Key voidaan tilata Volvon
jälleenmyyjältä. Yhteensä yksitoista rajoituksilla varustettua avainta voidaan ohjelmoida ja
käyttää yhteen ja samaan autoon - vähintään
yhden pitää olla varsinainen etäavain.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Red Key* -asetukset (s. 271)
Etäavaimella (s. 261)
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Red Key* -asetukset
Tavallisen etäavaimen omistaja voi muuttaa
Red Key -avaimen asetuksia. Jotkut kuljettajan tukitoiminnot ovat kuitenkin aina aktiivisia.
Asetuksen muuttaminen:
1.
Avatkaa auton lukitus varsinaisella etäavaimella.
2. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
3. Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit Punainen avain.
> Seuraavat asetukset voidaan tehdä:
Pienennetty suurin äänenvoimakkuus
Alenna soitinten
maksimiäänenvoimakkuutta.
Ensimmäisellä käyttökerralla toiminto on
"päällä".
Maks. nopeusrajoitus
Aseta enimmäisnopeus tälle avaimelle.
Ensimmäisellä käyttökerralla toiminto on
"päällä" ja nopeus 120 km/h (75 mph).
•
Asetusjakso: 50–250 km/h
(30–160 mph)
•
Säätöaskel: 1 km/h (1 mph)
•
•
•
•
•
•
Blind Spot Information (BLIS)*
Kaista-avustin (LKA)*
Etäisyysvaroitus*
City Safety
Driver Alert Control (DAC)*
Liikennemerkki-informaatio*
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Red Key – rajoitettu etäavain* (s. 270)
Nopeusrajoitussymboli.
• Aseta aikaväli Adaptive Cruise
Control -säädölle*
• Pienennetty suurin
äänenvoimakkuus
• Maks. nopeusrajoitus
• Nopeusrajoitusvaroitus
Tarkat tiedot ja asetukset
ensimmäisellä käyttökerralla
Aseta aikaväli Adaptive Cruise Control säädölle
Aseta aikaväli (1 on lyhyin ja 5 pisin
aikaväli).
Ensimmäisellä käyttökerralla asetus on 5.0.
Nopeusrajoitusvaroitus
Varoittaa, kun auto ylittää asetetut arvot.
Ensimmäisellä käyttökerralla toiminto on
"päällä" ja arvot 50, 70 ja 90 km/h (30, 45 ja
55 mph).
•
•
•
Asetusjakso: 0–250 km/h (0–160 mph)
Säätöaskel: 1 km/h (1 mph)
Samanaikaisten muistutusten enimmäismäärä: 6 kpl
Kuljettajan tukitoiminnot
Seuraavat kuljettajan tukitoiminnot ovat aina
aktiivisia Red Key -avaimen käyttäjälle:
* Valinnais-/lisävaruste. 271
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Irrotettava avainliuska
Avainliuskan irrottaminen
Etäavaimessa on irrotettava, metallinen
avainliuska, jolla voidaan aktivoida joukko toimintoja ja suorittaa tiettyjä vaiheita.
Avainliuskan ainutlaatuinen koodi on valtuutetuilla Volvon teknisillä palveluilla, joita suositellaan tilattaessa uusia avainliuskoja.
Avainliuskan käyttöalueet
Etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla voidaan
•
•
•
vasen7
etuovi avata manuaalisesti, jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella
hätälukita kaikki ovet
aktivoida ja poistaa käytöstä takaovien
mekaaniset lapsilukot.
Painikkeettomassa avaimessa8 ei ole irrotettavaa avainliuskaa. Käyttäkää tarvittaessa varsinaisen etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa.
Pitäkää etäavaimen etupuoli näkyvissä
ja Volvon logo käännettynä oikein päin työntäkää avaimenrenkaan luona alareunassa olevaa painiketta oikealle. Siirtäkää
etupuolen kuorta muutamia millimetrejä
ylöspäin.
Irrottakaa avainliuska kääntämällä se
ylös.
Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois
avaimesta.
7 Tämä on voimassa riippumatta siitä, onko auto vasemmalta vai oikealta ohjattava.
8 Avaimettomalla lukituksella/lukituksen avaamisella* varustetussa autossa.
272
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lukitseminen ja lukituksen
avaaminen irrotettavalla
avainliuskalla
Irrotettavaa avainliuskaa voidaan käyttää mm.
lukituksen avaamiseen ulkopuolelta - esim.
jos etäavaimen paristo on loppunut.
Lukituksen avaaminen
Kiertäkää avainta 45 asetetta takaisin
alkuasentoon. Poistakaa avain lukkosylinteristä ja päästäkää kahva takaisin siten,
että kahvan takaosa asettuu jälleen autoa
vasten.
5. Vetäkää kahva ulos.
> Ovi avautuu.
Lukitus tapahtuu samaan tapaan, mutta kääntämällä 45 astetta vastapäivään, ei myötäpäivään niin kuin vaiheessa (3).
Palauttakaa avainliuska etäavaimeen sille
tarkoitettuun paikkaan käytön jälkeen.
Asentakaa kuori takaisin painamalla
sitä alaspäin, kunnes kuulette naksahduksen.
Työntäkää kuori sitten takaisin.
> Toinen naksahdus on merkki siitä, että
kuori on paikallaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Vetäkää etuoven kahva vasemmalla puolella9 ääriasentoonsa siten, että lukkosylinteri tulee näkyviin.
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla (s. 273)
Asettakaa avain lukkosylinteriin.
•
Etäavaimella (s. 261)
Kääntäkää myötäpäivään 45 astetta niin,
että avainliuska osoittaa suoraan taaksepäin.
9 Tämä
on voimassa riippumatta siitä, onko auto oikealta vai vasemmalta ohjattava.
}}
273
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Hälyttimen sulkeminen ja auton
käynnistäminen*
HUOM
Kun oven lukitus avataan avainliuskalla ja
ovi sitten avataan, hälytys laukeaa.
sen yhteydessä tai jos avaimen paristo on tyhjentynyt.
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
Vasen etuovi voidaan lukita sen lukkosylinterillä ja irrotettavalla avainliuskalla.
Ovi on salvattu ulkopuolelta tapahtuvalta
avaamiselta. Asentoon A palaamiseksi
pitää oven sisäkahva avata.
Muissa ovissa ei ole lukkosylintereitä, vaan sen
sijaan ko. oven päädyssä on lukkolaite, joka
pitää painaa sisään avainliuskan avulla - sen
jälkeen ne ovat mekaanisesti lukittuja/salvattuja ulkopuolelta tapahtuvalta avaamiselta.
Ovien lukitus voidaan myös avata etäavaimessa olevalla lukituksen avauspainikkeella tai
kuljettajan oven keskuslukituspainikkeella.
HUOM
Ovet voidaan edelleen avata sisäpuolelta.
Varmistuslukijan sijainti mukinpitimessä.
Sulkekaa hälytys seuraavasti:
1.
Asettakaa etäavain varmistuslukijan avainsymbolin päälle, joka on tunnelikonsolin
mukinpitimen pohjalla.
2. Kääntäkää sitten käynnistyskytkintä myötäpäivään ja vapauttakaa se.
> Hälytyssignaali vaikenee ja hälytys kytketään pois.
Lukitseminen
On myös mahdollista lukita auto etäavaimen
irrotettavalla avainliuskalla esim. virtakatkok-
274
•
Oven lukitsin lukitsee vain ko. oven - ei
kaikkia ovia samanaikaisesti.
•
Manuaalisesti lukittua takaovea, jossa
on aktivoitu manuaalinen tai sähkötoiminen lapsilukko, ei voida avata ulkoeikä sisäpuolelta. Näin lukitun takaoven
lukitus voidaan avata vain etäavaimella
tai keskuslukituksen painikkeella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Oven manuaalinen lukitseminen. Ei saa sekoittaa lapsilukkoon.
–
Poistakaa irrotettava avainliuska etäavaimesta. Viekää avainliuska lukkojärjestelyn
reikään ja painakaa avain pohjaan asti,
noin 12 mm (0,5 tuumaa).
•
•
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 464)
Irrotettava avainliuska (s. 272)
Hälyttimen aktivointi ja deaktivointi*
(s. 301)
Etäavaimen pariston vaihto (s. 266)
Etäavaimella (s. 261)
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Elektroninen käynnistyksenesto
Elektroninen käynnistyksenesto on varkaudenestolaite, joka estää auton luvattoman käynnistämisen.
Auto voidaan käynnistää vain oikealla etäavaimella.
Seuraavat vikailmoitukset kuljettajan näytössä
liittyvät elektroniseen käynnistyksenestoon:
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Auton
avainta ei
löydy
Etäavaimen lukuvirhe käynnistyksen aikana – asettakaa avain
mukinpitimen
avainsymbolin
kohdalle ja yrittäkää uudelleen.
Katso
käyttöopasta
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäavaimella (s. 261)
Lisäetäavaimien tilaaminen (s. 270)
275
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Etäavainjärjestelmän
tyyppihyväksyntä
Auton etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä
voidaan lukea seuraavista taulukoista.
Avaimettoman käynnistyksen
järjestelmä (Passive Start) ja
avaimeton lukitseminen/lukituksen
avaaminen (Passive Entry*)
Tarkempia tietoja tyyppihyväksynnästä on
osoitteessa www.volvocars.com.
Etäavainjärjestelmän CEM-merkintä. Katsokaa lisää
tyyppihyväksyntänumeroita seuraavista taulukoista.
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Eurooppa
Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal vakuuttaa täten, että
tämä VO3-134TRX täyttää sitä koskevat direktiivin 2014/53/EU
(RED) mukaiset olennaiset vaatimukset ja muut relevantit määräykset.
Täydellinen EU-vakuutuksen vaatimuksenmukaisuutta koskeva teksti
on osoitteessa support.volvocars.com.
276
Jordania
TRC/LPD/2014/250
Serbia
P1614120100
Argentiina
CNC ID: C-14771
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Brasilia
MT-3245/2015
Indonesia
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malesia
RDBV/11A/0816/S(16-2430)
Meksiko
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Venäjä
Yhdistyneet Arabiemiraatit
ER37847/15
DA0062437/11
}}
277
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Namibia
TA-2016-02
Etelä-Afrikka
TA-2014-1868
Etäavaimella
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Eurooppa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG vakuuttaa täten, että tämä radiolaitteen HUF8423 tyyppi täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.
Täydellinen EU-vakuutuksen vaatimuksenmukaisuutta koskeva teksti on osoitteessa support.volvocars.com.
Taajuusalue: 433,92 MHz
Suurin lähetysteho: 10 mW
Valmistaja: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551
Velbert, Germany
Jordania
278
TRC/LPD/2015/104
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Marokko
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksiko
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1)
es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2)
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la
que pueda causar su operación no deseada.
Namibia
TA-2015-102
}}
279
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Oman
Serbia
280
Tyyppihyväksyntä
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Etelä-Afrikka
TA-2015-432
Yhdistyneet Arabiemiraatit
Key Tag
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Eurooppa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG vakuuttaa täten, että tämä radiolaitteen HUF8432 tyyppi täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.
Täydellinen EU-vakuutuksen vaatimuksenmukaisuutta koskeva teksti on osoitteessa support.volvocars.com.
Taajuusalue: 433,92 MHz
Suurin lähetysteho: 10 mW
Valmistaja: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551
Velbert, Germany
Jordania
TRC/LPD/2015/107
}}
281
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Marokko
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksiko
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1)
es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2)
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la
que pueda causar su operación no deseada.
Namibia
282
TA-2015-103
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Oman
Serbia
}}
283
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Etelä-Afrikka
TA-2015-414
Yhdistyneet Arabiemiraatit
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
284
Etäavaimella (s. 261)
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Avaimeton käyttö ja
kosketusherkät pinnat*
Avaimettoman lukitsemisen ja lukituksen
avaamisen ansiosta riittää, että etäavain on
mukana taskussa tai laukussa. Auto lukitaan
tai lukitus avataan ovenkahvan kosketusherkkää pintaa käyttäen.
Kosketusherkät pinnat
Ovenkahva
Ovenkahvojen ulkopuolella on syvennys lukitsemista varten ja sisäpuolella on kosketusherkkä pinta lukituksen avaamista varten.
HUOM
On tärkeää, että kerrallaan aktivoidaan vain
yksi kosketusherkkä pinta. Jos kahvaan
tartutaan samalla kun lukituspintaa kosketaan, on vaara että annetaan kaksi komentoa. Tämä merkitsisi, että toimintoa (lukitus/lukituksen avaus) ei suoriteta tai se
suoritetaan viiveellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen
avaaminen* (s. 286)
•
Takaluukun lukituksen avaaminen avaimettomasti* (s. 287)
Takaluukun kahva
Takaluukun kahvassa on kumipintainen paininlevy, joka tarkoitettu vain lukituksen avaamiseen.
Kosketusherkkä syvennys lukitusta varten
Kosketusherkkä pinta lukituksen avaamista varten
HUOM
Huomatkaa, että järjestelmä voi aktivoitua
autoa pestäessä, jos etäavain on toimintasäteen sisällä.
* Valinnais-/lisävaruste. 285
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Avaimeton lukitseminen ja
lukituksen avaaminen*
Jos autossa on avaimeton lukitseminen ja
lukituksen avaaminen, auto voidaan lukita tai
avata lukituksesta koskettamalla ovenkahvan
kosketusherkkää pintaa.
HUOM
Jonkin auton etäavaimista on oltava kantaman sisällä, jotta lukitseminen ja lukituksen
avaaminen toimii.
HUOM
Huomatkaa, että järjestelmä voi aktivoitua
autoa pestäessä, jos etäavain on toimintasäteen sisällä.
Avaimeton lukitseminen
Kaikkien sivuovien pitää olla kiinni, jotta auto
voidaan lukita. Takaluukku sitä vastoin voi olla
auki lukittaessa sivuovien kahvojen avulla.
–
Kosketusherkkä pinta lukituksen avaamista varten
–
Tarttukaa ovenkahvaan tai painakaa
kevyesti kumipintaista paininlevyä takaluukun kahvan alla lukituksen avaamiseksi.
> Kojelaudan lukkoilmaisin vahvistaa
auton lukituksen avaamisen lopettamalla vilkkumisen.
Koskettakaa jonkin ovenkahvan takaosassa ulkopuolella olevaa merkittyä pintaa
oven sulkemisen jälkeen. Voitte myös painaa
-painiketta takaluukun alapuolella
ennen sen sulkemista.
> Lukkoilmaisin kojelaudassa vahvistaa
lukitsemisen alkamalla vilkkua.
Kaikkien sivuikkunoiden ja panoraamakaton*
sulkeminen yhtä aikaa: pitäkää sormeanne
ovenkahvan kosketusherkkää syvennystä vasten ja pitäkää siinä, kunnes kaikki sivuikkunat
ja panoraamakatto on suljettu.
Kosketusherkkä syvennys lukitusta varten
Avaimeton lukituksen avaaminen
Lukitseminen takaluukun ollessa auki
Jos auto on lukittu ja takaluukku on edelleen
auki, varmistakaa että etäavain ei jää tavaratilaan, kun takaluukku suljetaan.
Kumipintaista paininlevyä takaluukussa voidaan käyttää vain lukituksen avaamiseen.
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovista tai takaluukkua ei ole avattu
kahden minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta, lukitaan ne automaattisesti uudelleen.
Tämä toiminto vähentää vaaraa, että auto jätetään vahingossa lukitsematta.
HUOM
Jos avain havaitaan auton sisällä, takaluukku ei mene lukkoon, kun se suljetaan.
286
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimettoman lukituksen avaamisen asetukset* (s. 287)
•
Takaluukun lukituksen avaaminen avaimettomasti* (s. 287)
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat* (s. 285)
Avaimettoman lukituksen
avaamisen asetukset*
Takaluukun lukituksen avaaminen
avaimettomasti*
Avaimetonta lukituksen avaamista varten voidaan valita eri tapoja.
Asetuksen muuttaminen:
Jos autossa on avaimeton lukitus ja lukituksen avaaminen, takaluukun lukitus voidaan
avata yksinkertaisesti koskettamalla takaluukun kahvan kosketusherkkää pintaa.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
HUOM
Jonkin auton etäavaimista on oltava kantaman sisällä auton takana, jotta lukituksen
avaaminen toimii.
2. Painakaa painiketta My Car Lukitus
Avaimeton lukituksen avaus
3. Valitkaa vaihtoehto:
• Kaikki ovet – avaa yhtä aikaa kaikkien
ovien lukituksen.
• Yksiovinen – avaa valitun oven lukituksen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen
avaaminen* (s. 286)
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat* (s. 285)
Sähköinen lukko pitää takaluukun kiinni.
Avaaminen:
1.
Painakaa kevyesti takaluukun kahvan alapuolella olevaa kumipäällysteistä painolevyä.
> Lukko vapautuu.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 287
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
2. Nostakaa ulkokahvasta takaluukun avaamiseksi.
TÄRKEÄÄ
•
Takaluukun lukituksen avaamiseen tarvitaan hyvin vähän voimaa - painakaa vain
kevyesti kumipäällysteistä levyä.
•
Älkää kohdistako nostovoimaa kumilevyyn avatessanne takaluukkua - nostakaa kahvasta. Liian suuri voima voi vaurioittaa kumilevyn sähkökosketinta.
Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän
antennien sijainnit
VAROITUS
Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin,
pitää pysyä vähintään 22 cm:n (9 tuuman)
etäisyydellä Keyless-järjestelmän antenneista. Tällä estetään mahdolliset häiriöt
sydämentahdistimen ja Keyless-järjestelmän välillä.
Avaimettoman käynnistysjärjestelmän
antenni ja avaimettoman lukitusjärjestelmän*
antennit on sisäänrakennettu autoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat* (s. 285)
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 266)
Takaluukun lukitus voidaan avata myös ilman
käsiä tekemällä jalalla liike takapuskurin alla,
ks. erillinen kappale.
VAROITUS
Älkää ajako takaluukku auki. Autoon voi
imeytyä myrkyllistä pakokaasua tavaratilan
kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
288
•
Avaimeton lukitseminen ja lukituksen
avaaminen* (s. 286)
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat* (s. 285)
•
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 266)
Antennien sijainti:
Mukinpitimen alla tunnelikonsolin etuosassa
Vasemman takaoven etuosassa ylhäällä10
Oikean takaoven etuosassa ylhäällä10
Takaistuimen selkänojan keskellä10
Takaluukun avaaminen ja sulkeminen jalan
liikkeellä* (s. 296)
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lukitseminen ja lukituksen
avaaminen auton sisältä käsin
Vaihtoehtoinen lukituksen
avausmenetelmä
Ovet ja takaluukku voidaan lukita ja lukitus
avata sisältä etuoven keskuslukitussäätimellä.
Lukitseminen etuoven painikkeella
–
Painakaa -painiketta - molempien etuovien pitää olla kiinni.
> Kaikki ovet ja takaluukku on lukittu.
Lukitseminen takaoven painikkeella*
Keskuslukitus
Avauskahva vaihtoehtoista sivuoven lukituksen avaamista varten11.
–
Lukitsemisen ja lukituksen avaamisen painike ja
merkkivalo etuovessa.
Lukituksen avaaminen etuoven
painikkeella
–
10
11
12
Painakaa -painiketta kaikkien sivuovien
ja takaluukun lukituksen avaamiseksi.
Vetäkää jonkin sivuoven avauskahvasta ja
vapauttakaa se.
> Etäavaimen asetuksista riippuen avataan joko kaikkien ovien lukitus tai vain
valitun oven lukitus ja itse ovi.
Muuttakaa tätä asetusta painamalla
keskinäytön päänäkymässä Asetukset
My Car Lukitus Lukituksen
etäavaus ja sisäinen avaus.
Vain avaimettomalla lukituksella ja lukituksen avaamisella* varustetussa autossa.
Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Mikäli lapsilukko ei ole kytkettynä.
Lukitsemisen painike ja merkkivalo takaovessa.
Takaovien lukkonuppi lukitsee kyseisen takaoven.
Takaoven lukituksen avaaminen
–
Vetäkää avauskahvasta.
> Takaoven lukitus ja itse ovi avataan12.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 289
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäohjatun lukituksen avaamisen asetukset (s. 265)
•
Takaluukun lukituksen avaaminen auton
sisäpuolelta (s. 290)
•
Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi
(s. 291)
Takaluukun lukituksen avaaminen
auton sisäpuolelta
Takaluukun lukitus voidaan avata auton
sisältä käsin kojelaudan painikkeella.
–
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
auton sisältä käsin (s. 289)
•
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja
sulkeminen (s. 292)
Painakaa lyhyesti kojelaudan
-painiketta.
> Takaluukun lukitus avataan ja se voidaan avata ulkopuolelta tarttumalla
kumipäällysteiseen paininlevyyn.
Jos autossa on lisävarusteena sähkökäyttöinen takaluukku*:
–
290
Painakaa pitkään kojelaudan
ketta.
> Takaluukku avautuu.
-paini-
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi
HUOM
Lapsilukko estää takaovien avaamisen sisäpuolelta.
Lapsilukko voi olla joko käsikäyttöinen tai sähkötoiminen*.
Käsikäyttöisen lapsilukon aktivointi ja
deaktivointi
•
Oven kääntösalpa lukitsee vain ko.
oven - ei molempia takaovia samanaikaisesti.
•
Sähköisellä lapsilukolla varustetuissa
autoissa ei ole manuaalista salpaa.
Sähkötoimisen* lapsilukon aktivointi ja
deaktivointi
Sähköinen lapsilukko voidaan aktivoida ja sen
aktivointi poistaa kaikissa jännitetiloissa, jotka
ovat korkeampia kuin 0. Aktivointi ja deaktivointi voidaan tehdä jopa 2 minuuttia auton
sammuttamisen jälkeen edellyttäen, ettei
mitään ovea avata.
Kun sähkökäyttöinen lapsilukko on aktiivinen
•
ikkunat avataan vain kuljettajan oven säädinpaneelista
•
ovia ei voida avata sisäpuolelta.
Lukon avaaminen:
–
Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa olevaa painiketta.
> Kuljettajan näyttö esittää ilmoituksen
Lapsilukko takana Poiskytketty ja
painikkeen valo sammuu - lukko on
deaktivoitu.
Kun auto sammutetaan, kulloinenkin asetus
tallennetaan – jos lapsilukko on aktivoituna
sammutettaessa auto, toiminto on edelleen
aktiivinen, kun auto käynnistetään seuraavan
kerran.
Käsikäyttöinen lapsilukko. Ei tule sekoittaa käsikäyttöiseen ovilukkoon.
–
2. Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa olevaa painiketta.
> Kuljettajan näyttö esittää ilmoituksen
Lapsilukko takana Aktivoitu ja painikkeen valo palaa - lukko on aktiivinen.
Käyttäkää etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa kahvan kääntämiseen.
Ovi on salvattu sisäpuolelta tapahtuvalta
avaamiselta.
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
Sähköisen aktivoinnin ja deaktivoinnin painike.
1.
Käynnistäkää auto tai valitkaa jännitetila,
joka on korkeampi kuin 0.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 291
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Lapsilukko
takana Aktivoitu
Lapsilukko on
käytössä.
Lapsilukko
takana Poiskytketty
Lapsilukko on
pois käytöstä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
auton sisältä käsin (s. 289)
•
Irrotettava avainliuska (s. 272)
Automaattinen lukitseminen
ajettaessa
Sähkökäyttöisen takaluukun*
avaaminen ja sulkeminen
Kun auto alkaa liikkua, lukitaan ovet ja takaluukku automaattisesti.
Tämän asetuksen muuttaminen:
Toiminto, jossa takaluukku voidaan avata ja
sulkea yhdellä painikkeen painalluksella.
1.
Menetelkää jollain seuraavista tavoista sähkökäyttöisen takaluukun avaamiseksi:
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
Avaaminen
Lukitus.
3. Aktivoikaa tai deaktivoikaa toiminto valitsemalla Ovien automaattinen lukitus
ajon aikana.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen ja lukituksen avaaminen
auton sisältä käsin (s. 289)
–
292
Painakaa pitkään etäavaimen
-painiketta. Pitäkää painiketta painettuna, kunnes takaluukku alkaa avautua.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
–
Painakaa pitkään kojelaudan
-painiketta. Pitäkää painiketta painettuna, kunnes takaluukku alkaa avautua.
–
Jalan liike* takapuskurin alapuolella.
Sulkekaa painamalla
-painiketta takaluukun alareunassa.
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti
ja jää lukitsemattomaksi.
–
Sulkeminen
Menetelkää jollain seuraavista tavoista sähkökäyttöisen takaluukun sulkemiseksi13:
HUOM
–
13
•
Painike on aktiivinen 24 tuntia luukun
jättämisestä auki. Tämän jälkeen sulkeminen on tehtävä käsin.
•
Jos luukku on ollut auki yli 30 minuuttia,
se suljetaan hitaammin.
Painakaa kevyesti takaluukun kahvaa.
Avaimettomalla lukitsemisella ja lukituksen avaamisella* varustetussa autossa on yksi painike sulkemista sekä yksi painike sulkemista ja lukitsemista varten.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 293
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
–
Painakaa pitkään etäavaimen
-painiketta.
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti
ja kuuluu äänimerkki – takaluukku jää
lukitsemattomaksi.
–
Painakaa pitkään kojelaudan
-painiketta.
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti
ja kuuluu äänimerkki – takaluukku jää
lukitsemattomaksi.
–
Jalan liike* takapuskurin alapuolella.
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti
ja kuuluu äänimerkki – takaluukku jää
lukitsemattomaksi.
Sulkeminen ja lukitseminen
TÄRKEÄÄ
Kun käsittelette takaluukkua manuaalisesti,
avatkaa tai sulkekaa se hitaasti. Älkää
avatko tai sulkeko sitä väkivalloin, jos se
vastustaa. Se voi vahingoittua ja lakata toimimasta oikein.
Painakaa
-painiketta takaluukun alareunassa luukun sulkemiseksi ja sekä
takaluukun että ovien lukitsemiseksi
samanaikaisesti13 (kaikkien ovien pitää olla
kiinni lukitsemista varten).
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti –
takaluukku ja ovet lukitaan ja hälytin*
aktivoidaan.
–
HUOM
13
294
kuuluu kolme äänimerkkiä, jos avainta ei
havaita riittävän lähellä luukkua.
•
Jonkin auton etäavaimista on oltava
kantaman sisällä, jotta lukitseminen ja
lukituksen avaaminen toimii.
•
Avaimettomalla* lukituksella tai lukituksen avauksella varustetussa autossa
Avaamisen tai sulkemisen
keskeyttäminen
Keskeyttäkää avaaminen tai sulkeminen jollakin seuraavista tavoista:
•
•
•
Painakaa kojelaudan painiketta.
•
Painakaa ulkokahvan alla olevaa kumipäällysteistä paininlevyä.
•
Jalan liikkeellä*.
Painakaa etäavaimen painiketta.
Painakaa takaluukun alapinnalla olevaa
sulkemispainiketta.
Takaluukun liike keskeytyy ja luukku pysähtyy.
Tämän jälkeen takaluukkua voidaan käsitellä
manuaalisesti.
Avaimettomalla lukitsemisella ja lukituksen avaamisella* varustetussa autossa on yksi painike sulkemista sekä yksi painike sulkemista ja lukitsemista varten.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Jos takaluukku pysäytetään lähes suljettuun
asentoon, se avataan seuraavan aktivoinnin
yhteydessä.
Esijännitetyt jouset
Sovittakaa takaluukun avautumiskorkeus
matalan kattokorkeuden mukaan.
Enimmäisavautuman säätö:
Puristumissuoja
Jos takaluukun avautumisen tai sulkeutumisen
estää jokin tarpeeksi voimakas este, puristumissuoja aktivoituu.
•
•
Sähkötoimisen takaluukun*
enimmäisavautuman ohjelmointi
1.
Avattaessa - liike keskeytyy, takaluukku
pysähtyy ja kuuluu pitkä äänimerkki.
Suljettaessa - liike keskeytyy, takaluukku
pysähtyy, kuuluu pitkä äänimerkki ja takaluukku palaa ohjelmoituun maksimiasentoonsa.
HUOM
VAROITUS
Älkää avatko sähkötoimisen takaluukun
esijännitettyjä jousia. Niiden sisällä vallitsee
korkea paine, joka voi avattaessa aiheuttaa
vahinkoja.
Huomatkaa väliinjäämisvaara avaamisen ja
sulkemisen yhteydessä.
Käyttäkää takaluukkua aina valvotusti.
Puoliavointa takaluukkua matalampaa
avautumisasentoa ei ole mahdollista ohjelmoida.
Sähkötoimisen takaluukun esijännitetyt jouset.
VAROITUS
Tarkistakaa, että takaluukun lähellä ei ole
ketään, ennen kuin aloitatte avaamisen tai
sulkemisen, koska takaluukun väliin jäämisellä voi olla vakavia seurauksia.
Avatkaa takaluukku - jättäkää se avattuun
asentoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkötoimisen takaluukun* enimmäisavautuman ohjelmointi (s. 295)
•
Takaluukun avaaminen ja sulkeminen jalan
liikkeellä* (s. 296)
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 266)
-painiketta takaluukun ala2. Painakaa
reunassa vähintään 3 sekuntia.
> Kuuluu kaksi lyhyttä äänimerkkiä ja
asento on siten tallennettu.
Enimmäisavautuman nollaaminen:
–
Asettakaa takaluukku manuaalisesti ylimpään mahdolliseen asentoonsa paina-painiketta takaluukussa vähinmalla
tään 3 sekuntia.
> Kuuluu kaksi äänimerkkiä ja tallennettu
asento on siten poistettu. Takaluukku
avautuu tämän jälkeen enimmäisasentoonsa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 295
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
HUOM
•
Jos järjestelmä on ollut jatkuvasti toiminnassa liian kauan, se suljetaan ylikuormituksen välttämiseksi. Sitä voidaan käyttää jälleen noin 2 minuutin
kuluttua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja
sulkeminen (s. 292)
Takaluukun avaaminen ja
sulkeminen jalan liikkeellä*
Mahdollisuus avata ja sulkea takaluukku takapuskurin alapuolella tehtävällä jalan liikkeellä
on kätevä, kun kädet eivät ole vapaina.
Jos autossa on avaimeton lukitus ja lukituksen
avaus*, takaluukun lukitus voidaan avata jalan
liikkeellä.
Takaluukun avaus- ja sulkemistoiminto on käytettävissä vain, jos autossa on myös sähkötoiminen takaluukku*.
HUOM
Jalalla käytettävän takaluukun toiminnosta
on kaksi eri versiota:
•
Avaaminen ja sulkeminen jalan liikkeellä
•
Pelkkä lukituksen avaaminen jalan liikkeellä (avatkaa takaluukku nostamalla
sitä käsin)
Tunnistin on sijoitettu puskurin keskikohdan vasemmalla puolelle14.
Jonkin auton etäavaimista on oltava kantaman
sisällä auton takana, n. 1 metrin (3 jalan)
päässä, jotta avaaminen ja sulkeminen on
mahdollista. Tämä koskee myös jo lukitsematonta autoa tarkoituksettoman avaamisen välttämiseksi esim. auton pesun yhteydessä.
Huomatkaa, että avaaminen ja sulkeminen
jalan liikkeellä edellyttää sähkökäyttöistä
takaluukkua*.
14
296
Jos autossa on skid plate*, tunnistin sijaitsee lähempänä puskurin vasenta kulmaa.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Avaaminen ja sulkeminen jalan
liikkeellä
Avautumisen tai sulkeutumisen
keskeyttäminen jalan liikkeellä
– Viekää jalka kerran hitaasti eteenpäin
avaamisen tai sulkemisen aikana, jos haluatte pysäyttää takaluukun liikkeen.
Etäavaimen ei tarvitse olla auton lähellä takaluukun avaamisen tai sulkeutumisen keskeyttämiseksi.
Jos takaluukku pysäytetään lähes suljettuun
asentoon, se avataan seuraavan aktivoinnin
yhteydessä.
HUOM
Jalan liike tunnistimen aktivoitumisalueella.
–
Viekää jalka hitaasti kerran eteenpäin
takapuskurin alapuolella vasemmalla.
Ottakaa sitten askel taaksepäin. Puskuriin
ei tule koskea.
> Lyhyt äänimerkki kuuluu, kun avaaminen tai sulkeminen aktivoituu - takaluukku avautuu/sulkeutuu.
Jos useita jalan liikkeitä tapahtuu eikä hyväksyttävää etäavainta ole auton takana, avaaminen ei ole mahdollista ennen kuin tietyn ajan
kuluttua.
Älkää pitäkö jalkaanne auton alla pitkään,
koska tällöin aktivointi voi epäonnistua.
On olemassa vaara rajoitetusta tai puuttuvasta toiminnosta, jos takapuskuria kuormittavat suuret määrät jäätä, lunta, likaa tai
vastaavaa. Muistakaa tämän vuoksi pitää
se puhtaana.
Avaaminen tai sulkeminen aktivoidaan
skid plate -varusteella varustetussa autossa
tekemällä jalan liike auton sivulla. Jonkin auton
etäavaimista on oltava kantaman sisällä (n. 1
metri (3 jalkaa)), jotta avaaminen ja sulkeminen on mahdollista.
HUOM
Huomatkaa, että järjestelmä voi aktivoitua
autopesussa tms., jos etäavain on käyttöetäisyydellä.
Auto, jossa on lisävarusteena skid
plate*
Jos autossa on skid plate, tunnistin sijaitsee
lähempänä puskurin vasenta kulmaa.
Jalan liike tunnistimen aktivoitumisalueella.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 297
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Avaimeton käyttö ja kosketusherkät pinnat* (s. 285)
•
Sähkökäyttöisen takaluukun* avaaminen ja
sulkeminen (s. 292)
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 266)
Yksityinen lukitus
Takaluukku ja hansikaslokero voidaan lukita
erillislukitustoiminnolla, joka estää niiden
avaamisen esimerkiksi silloin, kun auto jätetään huoltoon, hotellin pysäköintipalveluun
tms.
Yksityisen lukituksen toimintopainike on keskinäytön toimintonäkymässä. Lukon kulloisestakin tilasta riippuen
näytetään Yksityinen lukitus
avattu tai Yksityinen lukitus
lukittu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Erillislukituksen aktivointi ja aktivoinnin
poisto (s. 298)
Erillislukituksen aktivointi ja
aktivoinnin poisto
Erillislukitus aktivoidaan keskinäytön toimintopainiketta ja valinnaista PIN-koodia käyttäen.
HUOM
Jotta erillislukitus voidaan aktivoida, auton
on oltava matalimmassa jännitetilassa I.
Erillislukituksella on kaksi koodia:
•
Turvakoodi luodaan, kun toimintoa käytetään ensimmäistä kertaa.
•
Uusi PIN-koodi valitaan aina aktivoitaessa
toiminto.
Turvakoodin antaminen ennen
ensimmäistä käyttöä
Toiminnon ensimmäisellä käyttökerralla on
valittava turvakoodi. Sillä voidaan sitten poistaa erillislukitus käytöstä, jos valittu PIN-koodi
on unohtunut tai hukattu. Turvakoodi toimii
PUK-koodina kaikille erillislukitustoiminnolle
asetettaville PIN-koodeille.
Säilyttäkää turvakoodia turvallisessa paikassa.
298
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Turvakoodin luominen:
1.
Painakaa erillislukituksen painiketta toimintonäkymässä.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
2. Antakaa haluamanne turvakoodi ja painakaa Vahvista.
> Turvakoodi on tallennettu. Erillislukitustoiminto on nyt valmis aktivoitavaksi.
2. Antakaa koodi, jolla käsinekotelon ja takaluukun lukitus avataan lukituksen jälkeen,
ja painakaa Vahvista.
> Käsinekotelo ja takaluukku lukitaan.
Lukitseminen vahvistetaan vihreällä
valolla painikkeen kohdalla toimintonäkymässä.
Yksityisen lukituksen aktivoinnin
poisto
1.
Painakaa erillislukituksen painiketta toimintonäkymässä.
Jos auton lukitus avataan Volvo On Call* -järjestelmän tai -sovelluksen kautta, erillislukitus
poistuu automaattisesti käytöstä.
Turvakoodi unohtunut
Jos myös turvakoodi on unohtunut, ottakaa
yhteys valtuutettuun Volvo-jälleenmyyjään,
joka voi auttaa poistamaan erillislukituksen
käytöstä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Yksityinen lukitus (s. 298)
Erillislukituksen aktivointi
1.
Painakaa erillislukituksen painiketta toimintonäkymässä.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
2. Ilmoittakaa koodi, jota käytettiin lukittaessa ja painakaa Vahvista.
> Käsinekotelon ja takaluukun lukitus
avataan. Lukituksen avaaminen vahvistetaan sammuttamalla vihreä valo painikkeen kohdalla toimintonäkymässä.
PIN-koodi unohtunut
Jos PIN-koodi on unohtunut tai jos väärä PINkoodi on annettu yli kolme kertaa, erillislukitus
voidaan poistaa toiminnasta käyttämällä turvakoodia.
* Valinnais-/lisävaruste. 299
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Hälytys*
Hälytysilmaisin
Hälytin varoittaa ääni- ja valosignaaleilla, jos
autoon nousee joku, jolla ei ole kelpaavaa
etäavainta, tai jos käynnistysakkua tai hälytyssireeniä peukaloidaan.
Aktivoitu hälytin laukeaa, jos:
Tämän välttämiseksi:
avataan15
•
matkustamossa havaitaan liikettä (jos
autossa on liikeanturi*)
Sulkekaa ikkunat ja panoraamakatto, kun
autosta poistutaan.
•
Jos matkustamo- tai pysäköintilämmitintä
on käytettävä, ohjatkaa ilmavirta tuuletussuuttimista siten, että ne eivät osoita ylöspäin matkustamossa.
•
•
ovi, konepelti tai takaluukku
•
autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on
kallistusanturi*)
•
•
käynnistysakun kaapeli kytketään irti
sireeni kytketään pois.
Hälytyssignaalit
Hälytyksen lauetessa tapahtuu seuraavaa:
•
Sireeni soi 30 sekuntia tai kunnes hälytin
suljetaan.
•
Varoitusvilkut vilkkuvat 5 minuuttia tai siihen asti, kunnes hälytin suljetaan.
Jos hälytyksen syytä ei poisteta, hälytysjakso
toistetaan enintään 10 kertaa15.
Punainen valodiodi kojelaudassa osoittaa hälytysjärjestelmän tilan:
•
•
Diodi sammuksissa – hälytin deaktivoitu.
•
Diodi vilkkuu nopeasti hälytyksen poiskytkennän jälkeen enintään 30 sekuntia tai
kunnes jännitetila I aktivoidaan – hälytys
on lauennut.
Diodi vilkkuu kerran joka toinen sekunti –
hälytin on aktivoitu.
Liike- ja kallistustunnistimet*
Liike- ja kallistustunnistimet reagoivat auton
sisällä tapahtuviin liikkeisiin, ikkunan särkemiseen tai yrityksiin varastaa pyörät tai hinata
auto pois.
15
300
Liiketunnistin laukaisee hälytyksen, kun matkustamossa tapahtuu liikettä - myös ilmavirrat
rekisteröidään. Sen jälkeen hälytys voi laueta,
jos auto jätetään ikkuna tai panoraamakatto*
auki tai jos käytetään matkustamolämmitintä.
Voitte myös käyttää rajoitettua hälytystasoa
kytkeäksenne liike- ja kallistustunnistimet väliaikaisesti pois toiminnasta.
Kytkekää liike- ja kallistustunnistimet pois toiminnasta myös auton lautta- tai junakuljetusten ajaksi, koska kuljetuksen aikaiset liikkeet
voivat laukaista hälytyksen.
Jos hälytysjärjestelmässä on vika
Jos hälytysjärjestelmään tulee vika,
kuljettajan näytössä näytetään symboli ja ilmoitus Hälytysjärjest. vika
Huolto tarpeen. Ottakaa tällöin
yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
HUOM
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytinjärjestelmään kuuluvia osia. Kaikki sellaiset yritykset voivat vaikuttaa vakuutusehtoihin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hälyttimen aktivointi ja deaktivointi*
(s. 301)
•
•
Rajoitettu hälytystaso* (s. 302)
Salpalukitustila* (s. 303)
Hälyttimen aktivointi ja
deaktivointi*
Hälytin aktivoituu lukittaessa auto.
Hälyttimen aktivointi
Lukitkaa ja saattakaa auto hälyttimen valvontaan
•
painamalla etäavaimessa olevaa lukituspainiketta
•
koskettamalla ovenkahvan ulkopuolen
merkittyä pintaa tai takaluukun kumipäällysteistä paininlevyä16.
Jos auto on varustettu sekä avaimettomalla
lukituksella/lukituksen avauksella* että sähkökäyttöisellä takaluukulla*, voidaan takaluukun
myös
alapuolella olevalla painikkeella
lukita ja saattaa auto hälyttimen valvontaan.
16
Koskee avaimettomalla lukituksella ja lukituksen avauksella* varustettua autoa.
Kojelaudan punainen valodiodi vilkkuu joka toinen
sekunti auton ollessa lukittu ja hälyttimen aktivoitu.
Hälyttimen sulkeminen
Avatkaa auton lukitus ja saattakaa auto hälyttimen valvontaan
•
painamalla etäavaimen lukituspainiketta
•
tarttumalla johonkin ovenkahvaan tai painamalla kevyesti takaluukun kumipäällystettyä paininlevyä16.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 301
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Hälyttimen deaktivointi ilman toimivaa
etäavainta
Auton lukitus voidaan avata ja hälytin kytkeä
pois päältä, vaikka etäavain ei toimisi, esim.
silloin, kun etäavaimen paristo on tyhjä.
Hälyttimen automaattinen aktivointi ja
uudelleenaktivointi
1.
Jos auton lukitus avataan etäavaimella (ja
hälyttimen aktivointi on poistettu), mutta
mitään ovista tai takaluukkua ei avata kaksi
minuutin kuluessa, hälytin aktivoituu uudelleen
automaattisesti. Samalla auto lukitaan uudelleen.
Avatkaa kuljettajan ovi irrotettavalla avainliuskalla.
> Hälytys laukeaa.
Automaattinen hälyttimen uudelleenaktivointi
estää auton jättämisen vahingossa siten, että
hälytin on deaktivoituna.
Tietyillä markkina-alueilla hälytin aktivoituu
automaattisesti tietyn viiveen jälkeen kuljettajan oven avaamisesta ja sulkemisesta, vaikka
lukitsemista ei ole tapahtunut.
Tämän asetuksen muuttaminen:
Varmistuslukijan sijainti mukinpitimessä.
2. Asettakaa etäavain varmistuslukijan avainsymbolin kohdalle tunnelikonsolin mukinpitimessä.
3. Kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään ja vapauttakaa se.
> Hälyttimen aktivointi poistetaan.
Lauenneen hälytyksen poiskytkeminen
–
302
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
Lukitus.
3. Poistakaa toiminto väliaikaisesti toiminnasta valitsemalla Passiivisen
varmistuksen deaktivointi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Rajoitettu hälytystaso*
Rajoitettu hälytystaso tarkoittaa, että liike- ja
kallistustunnistimet ovat tilapäisesti poissa
käytöstä.
Poistakaa liike- ja kallistusanturit toiminnasta,
jotta hälytys ei laukea tahattomasti, esim. jos
jätätte koiran lukittuun autoon tai ajatte auton
junaan tai lautalle.
Kytkekää liike- ja kallistustunnistimet pois toiminnasta painamalla keskinäytön toimintonäkymässä painiketta
Alennettu suoja ennen
auton lukitsemista.
Samanaikaisesti salpalukitustila poistuu toiminnasta eli lukitus voidaan avata auton
sisältä käsin.
Jos auton lukitus avataan ja se lukitaan uudelleen, rajoitettu hälytystaso on aktivoitava
uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hälytys* (s. 300)
Salpalukitustila* (s. 303)
Hälytys* (s. 300)
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta tai asettakaa auto jännitetilaan I kääntämällä käynnistyskytkin myötäpäivään ja sitten vapauttamalla se.
* Valinnais-/lisävaruste.
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
Salpalukitustila*
Aiheeseen liittyvät tiedot
Salpalukitustila tarkoittaa sitä, että kaikki
avauskahvat kytketään mekaanisesti vapaiksi
lukittaessa ulkopuolelta, jolloin ovia ei voida
avata sisältä käsin.
Salpalukitustila aktivoidaan lukittaessa etäavaimella tai käytettäessä avaimetonta lukitusta* ja se aktivoituu n. 10 sekunnin viiveellä
ovien lukitsemisen jälkeen. Jos ovi avataan viiveaikana, jakso keskeytyy ja hälytyksen aktivointi poistuu.
•
Salpalukitustilan* deaktivointi tilapäisesti
(s. 303)
•
Hälytys* (s. 300)
Auton lukitus voidaan avata vain etäavaimella,
avaimettomalla lukituksen avauksella* tai
Volvo On Call* -sovelluksella , kun salpalukitustila on aktivoitu.
Vasemman etuoven lukitus voidaan avata
myös irrotettavalla avainliuskalla. Jos auton
lukitus avataan irrotettavalla avainliuskalla,
hälytin laukeaa.
HUOM
•
Huomatkaa, että hälytin aktivoituu, kun
auto lukitaan.
•
Jos joku yrittää avata ovet sisältäpäin,
hälytys laukeaa.
VAROITUS
Älkää jättäkö ketään autoon poistamatta
ensin toiminnon aktivointia, ettei kukaan
ole vaarassa tulla lukituksi autoon.
Salpalukitustilan* deaktivointi
tilapäisesti
Jos joku haluaa jäädä autoon ja ovet pitää
lukita ulkopuolelta, salpalukitustila täytyy
poistaa toiminnasta, jotta lukituksen avaaminen sisäpuolelta on mahdollista.
VAROITUS
Älkää jättäkö ketään autoon poistamatta
ensin toiminnon aktivointia, ettei kukaan
ole vaarassa tulla lukituksi autoon.
Poistakaa salpalukitustila tilapäisesti toiminnasta painamalla keskinäytön toimintonäkymän painiketta
Alennettu suoja.
Tämä tarkoittaa myös sitä, että hälytysjärjestelmän liike- ja kallistustunnistimet* kytketään
pois toiminnasta.
Keskinäytössä näytetään tämän jälkeen
Alennettu suoja ja salpalukitustila poistetaan
väliaikaisesti toiminnasta auton seuraavan
lukitsemisen yhteydessä.
Tavallisessa lukituksessa sähköliitännät deaktivoidaan heti, mutta salpalukitustilan ollessa
tilapäisesti deaktivoituna, ne ovat aktivoituina
enintään 10 minuuttia lukitsemisen jälkeen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 303
AVAIMET, LUKOT JA HÄLYTIN
||
Jos auton lukitus avataan ja se lukitaan uudelleen, on salpalukitustila deaktivoitava uudelleen.
Moottorin seuraavan käynnistyksen yhteydessä järjestelmä nollataan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
304
Salpalukitustila* (s. 303)
Hälytys* (s. 300)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
KULJETTAJAN TUKI
Kuljettajan tukijärjestelmä
Autossa on erilaisia kuljettajan tukijärjestelmiä, jotka voivat auttaa kuljettajaa aktiivisesti
tai passiivisesti eri tilanteissa.
Järjestelmä voi esimerkiksi auttaa kuljettajaa:
•
•
ylläpitämään tiettyä ajonopeutta
ylläpitämään tiettyä ajallista etäisyyttä
edellä ajavaan ajoneuvoon
•
estää törmäyksen varoittamalla kuljettajaa
ja jarruttamalla autoa
•
pysäköimään.
Jotkut järjestelmistä on asennettu vakiona,
kun taas toiset ovat lisävarusteita – tämä riippuu markkina-alueesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
IntelliSafe – kuljettajan tukea ja turvallisuutta (s. 33)
•
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 306)
•
•
•
•
•
•
•
•
306
Vakautusjärjestelmä (s. 311)
Kaarreajoapu* (s. 352)
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 307)
•
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 327)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän
vastus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pilot Assist* (s. 337)
Nopeudesta riippuva ohjaustehostin lisää
ohjauspyörän vastetta suhteessa auton
nopeuteen voidakseen antaa kuljettajalle
paremman ajotuntuman.
Moottoriteillä ohjaus on vakaampi. Pysäköitäessä ja pienellä nopeudella ohjaus on kevyt
ja vaatii vähemmän ponnistelua.
Tutkayksikkö (s. 355)
Kamerayksikkö (s. 365)
City Safety™ (s. 371)
Rear Collision Warning* (s. 385)
BLIS* (s. 386)
Cross Traffic Alert* (s. 390)
Liikennemerkki-informaatio* (s. 395)
Driver Alert Control (s. 402)
Kaista-avustaja (s. 404)
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 411)
Pysäköintitutka* (s. 417)
Pysäköintiapukamera* (s. 422)
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 431)
HUOM
Harvinaisissa tilanteissa ohjaustehostin voi lämmetä liikaa ja sitä
pitää tällöin tilapäisesti jäähdyttää – sen ajan ohjaustehostin toimii rajoitetulla teholla ja ohjauspyörän
kääntäminen voidaan kokea hieman raskaammaksi. Tällöin näkyy ilmoitus
Ohjaustehostin Apu tilapäisesti
rajoitettu sekä tämä symboli kuljettajan
näytössä.
Kun ohjaustehostin toimii rajoitetulla
teholla, kuljettajan tukitoiminnot ja ohjausapujärjestelmät eivät ole mahdollisia.
Connected Safety (s. 311)
Nopeudenrajoitin (s. 316)
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 320)
Etäisyysvaroitus* (s. 314)
Vakionopeudensäädin (s. 323)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Elektroninen vakautuksen säätö
VAROITUS
Jos lämpötila nousee liikaa, tehostin voidaan poistaa kokonaan toiminnasta. Tällaisessa tilanteessa kuljettajan näytössä
näkyy ilmoitus Ohjaustehostin vika
Pysähdy turvallisesti yhdessä symbolin
kanssa.
Ohjauspyörän vastustason
muuttaminen*
INDIVIDUAL-ajotilassa ohjauspyörän vastustasoa voidaan säätää.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Valitkaa My Car
Ohjausvoima.
Ajotilat
Ohjauspyörän vastustaso voidaan valita vain
auton seistessä paikallaan tai ajettaessa suoraan eteenpäin alhaisella ajonopeudella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
Ajotilat (s. 486)
1 Electronic Stability Control
2 Kutsutaan myös luistonestotoiminnoksi.
Elektroninen vakautuksen säätö (ESC1) auttaa kuljettajaa välttämään luistoja ja parantaa
auton etenemiskykyä.
Kuljettajan näytössä näytetään tämä symboli, kun järjestelmä puuttuu tilanteeseen.
Järjestelmän jarruttaessa voi
kuulua sykkivä ääni, ja painettaessa kaasua auto voi kiihdyttää odotettua
hitaammin.
Järjestelmä muodostuu seuraavista osatoiminnoista:
•
•
•
•
Ajonvakautusjärjestelmä2
Luistonesto- ja vetovoimatoiminto
Moottorijarrutuksen ohjaus
Perävaunun vakautusjärjestelmä
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Ajonvakautusjärjestelmä2
Toiminto ohjaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa
yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 307
KULJETTAJAN TUKI
||
Luistonesto- ja vetovoimatoiminto
Aiheeseen liittyvät tiedot
Toiminto on aktiivinen alhaisella ajonopeudella
ja jarruttaa luistavia vetäviä pyöriä, jotta luistamattomiin vetäviin pyöriin voidaan siirtää
enemmän vetovoimaa.
•
•
Toiminto voi myös estää vetävien pyörien luistamisen tien pintaa vasten kiihdytyksessä.
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
Elektronisen vakautusjärjestelmän sporttilan aktivointi tai deaktivointi (s. 309)
•
Elektronisen vakautuksenhallinnan symbolit ja ilmoitukset (s. 310)
•
Perävaunun vakautusjärjestelmä* (s. 518)
Moottorijarrutuksen ohjaus
Moottorijarrutuksen ohjaus (EDC3) voi estää
tahattoman pyörien lukkiutumisen esim. alasvaihtamisen tai moottorijarrutuksen jälkeen
ajettaessa pienillä vaihteilla liukkaalla alustalla.
Tahaton pyörien lukkiutuminen ajon aikana voi
mm. vaikeuttaa kuljettajan mahdollisuuksia
ohjata autoa.
Perävaunun vakautusjärjestelmä*4
Perävaunun vakautusjärjestelmän (TSA5) tehtävänä on vakauttaa auton ja perävaunun
yhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä on
alkanut heilahdella itsestään.
HUOM
Perävaunun vakautusjärjestelmä deaktivoidaan, jos ESC:n urheilullinen tila aktivoidaan.
3 Engine Drag Control
4 Perävaunun vakautusjärjestelmä
5 Trailer Stability Assist
6 Electronic Stability Control
7 Trailer Stability Assist
308
Elektroninen vakautusjärjestelmä
sport-tilassa
Vakautusjärjestelmä (ESC6) on aina aktivoitu
– sitä ei voi sulkea. Kuljettajan valittavissa on
kuitenkin myös ESC:n urheilullinen tila, joka
antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajoelämykseen.
Kun osatoiminto ESC:n urheilullinen tila on
valittu, järjestelmän puuttumista ajamiseen
vähennetään ja enemmän sivuluistoa sallitaan,
jolloin auton hallinta on normaalia enemmän
kuljettajalla.
Kun ESC:n urheilullinen tila on valittu, toiminnon voidaan katsoa olevan poissa toiminnasta, vaikka toiminto auttaa edelleen kuljettajaa useissa tapauksissa.
HUOM
Kun ESC:n urheilullinen tila on valittuna,
perävaunun vakautusjärjestelmä (TSA7) on
suljettu.
ESC:n urheilullinen tila antaa enemmän
vetovoimaa myös silloin, jos auto on juuttunut
kiinni tai ajetaan löysällä alustalla – esim. hiekassa tai syvässä lumessa.
kuuluu Volvon alkuperäisen vetokoukun asennukseen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 307)
Elektronisen vakautusjärjestelmän sporttilan aktivointi tai deaktivointi (s. 309)
Perävaunun vakautusjärjestelmä* (s. 518)
Elektronisen vakautusjärjestelmän
sport-tilan aktivointi tai
deaktivointi
Vakautusjärjestelmä (ESC8) on aina aktivoitu
– sitä ei voi sulkea. Kuljettaja voi sitä vastoin
valita Sport-tilan, joka antaa mahdollisuuden
aktiivisempaan ajoelämykseen.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
•
•
•
•
Nopeudenrajoitin
Vakionopeudensäädin
Mukautuva nopeudensäädin*
Pilot Assist*
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautusjärjestelmä sporttilassa (s. 308)
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 307)
Aktivoitu ESC:n urheilullinen tila
osoitetaan kuljettajan näytössä
tämän symbolin palamisena jatkuvasti, kunnes toiminto deaktivoidaan
pois tai kunnes moottori sammutetaan –
moottorin seuraavan käynnistämisen jälkeen
järjestelmä on jälleen normaalitilassaan.
Toimintoa ESC:n urheilullinen tila ei voida
valita, jos jokin seuraavista toiminnoista on
aktivoitu:
8 Electronic
Stability Control
* Valinnais-/lisävaruste. 309
KULJETTAJAN TUKI
Elektronisen vakautuksenhallinnan
symbolit ja ilmoitukset
tää kuljettajan näytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.
Joukko elektronisen vakautuksenhallinnan
(ESC9) symboleja ja ilmoituksia voidaan esitSymboli
Ilmoitus
Sisältö
Jatkuva valo n. 2 sekuntia.
Järjestelmän tarkastus moottorin käynnistyksen yhteydessä.
Vilkkuva valo.
Järjestelmä puuttuu tilanteeseen.
Kiinteä valo.
Sport-tila on aktivoitu. HUOM! Järjestelmä ei ole suljettuna tässä tilassa – se on osittain rajoitettu.
ESC
Järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu johtuen jarrujen liian korkeasta lämpötilasta – toiminto aktivoituu
uudelleen automaattisesti, kun jarrut ovat jäähtyneet.
Tilapäisesti pois
ESC
Huolto tarpeen
Järjestelmä ei toimi. Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan, sammuttakaa moottori ja käynnistäkää se
uudelleen.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyölyhyesti
rän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
9 Electronic
310
Stability Control
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon
– suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä
palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 307)
KULJETTAJAN TUKI
Vakautusjärjestelmä
(RSC10)
Vakautusjärjestelmä
vähentää kaatumisen ja ympäripyörähdyksen vaaraa esim.
rajussa väistöliikkeessä tai auton lähtiessä
sivuluisuun.
Järjestelmä rekisteröi sen, muuttuuko auton
kallistuma sivusuunnassa ja jos, niin kuinka
paljon. Näiden tietojen avulla lasketaan sitten,
onko auto vaarassa kaatua. Jos vaara on olemassa, auton elektroninen vakautusjärjestelmä alkaa toimia, minkä jälkeen moottorin
vääntömomenttia lasketaan ja yhtä tai useampaa pyörää jarrutetaan, kunnes auto on taas
vakaa.
VAROITUS
Normaalin ajotavan yhteydessä järjestelmä
parantaa auton ajoturvallisuutta, mitä ei saa
käsittää mahdollisuutena nopeuden lisäämiseen. Noudattakaa aina normaaleja varovaisuustoimenpiteitä turvallisin ajon vuoksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 307)
Connected Safety11
Connected Safety välittää tietoa oman auton
ja muiden ajoneuvojen välillä internetin välityksellä12. Toiminnon tarkoitus on kertoa kuljettajalle, että kauempana edessä voi olla
mahdollinen vaarallinen liikennetilanne.
Connected Safety -toiminto voi ilmoittaa kuljettajalle, jos tiellä kauempana edessä ajava
toinen ajoneuvo on kytkenyt varoitusvilkut tai
havainnut tienpinnan liukkaaksi. Tietoa tienpinnan liukkaudesta lähetetään myös, jos oma
auto havaitsee liukkauden.
Connected Safety voi auttaa kuljettajaa seuraavilla ominaisuuksilla:
•
•
Varoitusvilkkuhälytys
Tienpinnan liukkaushälytys
Jos auto havaitsee tienpinnan olevan liukas,
sen kuljettajan lisäksi myös muiden autojen
kuljettajille kerrotaan asiasta internetin välityksellä.
Jos autossa on head-up-näyttö, Connected
Safety -varoitussymbolit näytetään myös siinä.
HUOM
Connected Safety -viestintä autojen välillä
toimii vain, jos autoissa on -toiminto ja se
on aktivoitu.
10
11
12
Roll Stability Control
Ei ole kaikilla markkina-alueilla.
Internet-yhteyden käyttämiseen liittyy tiedonsiirtoa, josta voi aiheutua kustannuksia.
Varoitusvilkkuhälytys
Jos oman auton varoitusvilkut aktivoituvat,
tieto siitä voidaan lähettää oman auton sijaintia lähestyvälle ajoneuvolle.
Kun oma auto lähestyy ajoneuvoa, jonka varoitusvilkut
ovat toiminnassa, kojelaudassa näytetään tämä symboli.
Kun oma auto on lähellä ajoneuvoa, jonka
varoitusvilkut ovat toiminnassa, symbolin koko
kaksinkertaistuu.
Tienpinnan liukkaushälytys
Jos oma auto havaitsee renkaiden ja tienpinnan välisen kitkan heikkenevän, se lähettää tiedon asiasta sitä lähestyville muille ajoneuvoille.
Liukkaudesta varoitettaessa
mittaristossa näytetään tämä
symboli ajoneuvon lähestyessä liukasta tieosuutta,
sekä omassa autossa että
muissa ajoneuvoissa, jotka
ovat vastaanottaneet tiedon
asiasta Connected Safety -järjestelmän kautta.
}}
311
KULJETTAJAN TUKI
||
Kun lähestyvä ajoneuvo on lähellä liukasta
tieosuutta, symbolin koko ajoneuvon kojelaudassa kaksinkertaistuu.
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
312
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
Connected Safety-toiminnon ottaminen
käyttöön tai poistaminen käytöstä (s. 312)
•
Connected Safety -toiminnon rajoitukset
(s. 313)
•
Internetiin yhdistetty auto* (s. 568)
Connected Safety-toiminnon
ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä
Jotta Connected Safety voi jakaa tietoa tieolosuhteista muiden ajoneuvojen kanssa, toiminnon on oltava aktivoitu. Jos tietojen jakamista ei haluta, toiminto voidaan poistaa käytöstä.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
Aktivoitaessa näytetään muutama ikkuna, joiden sisältämät ehdot kuljettajan on hyväksyttävä, ennen kuin yhteys internetiin13 voidaan
muodostaa. Kuljettajan on esimerkiksi hyväksyttävä tietojen lähettäminen autosta kuljettajan matkapuhelinta käyttäen.
Internet-yhteyden puuttuessa oma auto kertoo
kuljettajalle edelleen havaitsemastaan liukkaasta tienpinnasta. Jotta Connected Safety
toimii optimaalisesti, oman auton on oltava
yhdistetty internetiin.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
13
Connected Safety (s. 311)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 568)
Käyttöehdot ja tietojen jakaminen (s. 574)
Connected Safety -toiminnon rajoitukset
(s. 313)
Connected Safety -toiminnon
rajoitukset
eita - tiedot käytössä olevista alueista saa
lähimmältä Volvon jälleenmyyjältä.
Tietoa varoitusvilkuttavista tai tienpinnan liukkauden havainneista autoista ei aina välitetä
kaikille kyseisellä alueella oleville autoille.
Syynä voi olla esimerkiksi:
•
Ei yhteyttä tai puutteellinen yhteys internetiin.
•
Liukkaalla tienpinnalla kulkevan ajoneuvon
ajoliikkeet, esim. ohjauspyörän kääntäminen, kiihdytys tai jarrutus, ovat liian heikkoja renkaiden ja tienpinnan välisen kitkan
havaitsemiseksi.
•
Tienpinnan liukkauden havainnut tai varoitusvilkut kytkenyt ajoneuvo ei ole aktivoinut toimintoa.
•
Tienpinnan liukkauden havainnut tai varoitusvilkut kytkenyt ajoneuvo ei ole varustettu kyseisellä toiminnolla.
•
Jos globaali paikantaminen/satelliittinavigointi ei toimi tai toimii puutteellisesti,
varoitusta ei ehkä anneta.
•
Tienpinnan liukkauden havaitseminen tai
varoitusvilkkujen aktivointi on tapahtunut
pienemmällä tiellä, joka puuttuu Volvo
Cars -tietokannasta.
•
Connected Safety ei ole saatavana kaikilla
markkina-alueilla eikä se kata kaikkia alu-
VAROITUS
•
Joissakin tilanteissa toiminto voi virheellisesti varoittaa liukkaudesta.
•
Toiminto ei pysty aina havaitsemaan
muita ajoneuvoja, joiden varoitusvilkut
ovat toiminnassa, eikä kaikkia liukkaita
tieosuuksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Connected Safety (s. 311)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 568)
Internet-yhteyden käyttämiseen liittyy tiedonsiirtoa, josta voi aiheutua kustannuksia.
* Valinnais-/lisävaruste. 313
KULJETTAJAN TUKI
Etäisyysvaroitus*14
Etäisyysvaroitustoiminto voi auttaa kuljettajaa huomaamaan ajallisen etäisyyden edessä
ajavaan autoon olevan liian lyhyt. Etäisyysvaroituksen näyttämistä varten autossa on
oltava head-up-näyttö*.
suuntaan. Vastaan tulevista, hitaasti kulkevista
tai paikallaan seisovista ajoneuvoista ei anneta
etäisyystietoja.
HUOM
Etäisyysvaroitus on deaktivoituna mukautuvan nopeudensäätimen* tai Pilot Assist* toiminnon ollessa aktiivinen.
VAROITUS
Etäisyysvaroitus reagoi vain, jos ajallinen
etäisyys edessä olevaan ajoneuvoon on
lyhyempi kuin esiasetettu arvo – oman
auton nopeuteen ei vaikuteta.
Etäisyysvaroituksen varoitusvalo tuulilasilla.
Etäisyysvaroituksen symboli tuulilasilla, kun autossa
on head-up-näyttö.
Jos autossa on head-up-näyttö, tuulilasilla
näytetään symboli niin kauan kuin ajallinen
etäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon on asetettua arvoa lyhyempi. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että toiminto Näytä kuljettajan tuki
on aktivoitu auton valikkojärjestelmän asetuksista.
Etäisyysvaroitus on aktiivinen nopeuksissa
yli 30 km/h (20 mph) ja se reagoi vain edessä
oleviin ajoneuvoihin, jotka kulkevat samaan
14
314
Vaikka autossa ei olisi head-up-näyttöä, tuulilasilla näytetään varoitusvalo, joka palaa kiinteänä, jos ajallinen etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon on ennalta valittua arvoa lyhyempi.
HUOM
Tuulilasin visuaalisia varoitussignaaleja voi
olla vaikea havaita voimakkaassa auringonpaisteessa, heijastumien takia, valoisuuskontrastien ollessa voimakkaita, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettaja ei
katso suoraan eteenpäin.
Distance Alert
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
•
Varoitus kuljettajan tuelta törmäyksen
uhatessa (s. 346)
Etäisyysvaroituksen15 aktivointi tai
deaktivointi
•
Head-up-näyttö* (s. 152)
Etäisyysvaroitustoiminto voidaan sulkea. Toiminto on vain autoissa, joissa tietoa voidaan
näyttää tuulilasin ns. head-up-näytössä*.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
Etäisyysvaroitin aktivoituu automaattisesti
aina moottorin käynnistyksen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäisyysvaroitus* (s. 314)
Etäisyysvaroittimen rajoitukset (s. 316)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ensiapulaukku* (s. 636)
•
•
Etäisyysvaroittimen rajoitukset (s. 316)
Etäisyysvaroituksen aktivointi tai deaktivointi (s. 315)
Aikaetäisyyden asettaminen edellä ajavaan
ajoneuvoon (s. 349)
* Valinnais-/lisävaruste. 315
KULJETTAJAN TUKI
Etäisyysvaroittimen rajoitukset16
Etäisyysvaroituksen toiminnallisuus voi olla
tietyissä tilanteissa rajoittunut. Toiminto on
vain autoissa, joissa tietoa voidaan näyttää
tuulilasin ns. head-up-näytössä*.
VAROITUS
•
Ajoneuvon koko voi vaikuttaa toiminnon kykyyn havaita se. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi moottoripyörien
kohdalla sitä, että varoitusvalo syttyy
säädettyä lyhyemmällä ajallisella etäisyydellä tai varoitusta ei tilapäisesti
anneta.
•
Hyvin korkea nopeus voi aiheuttaa
valon syttymisen lyhyemmällä kuin säädetyllä ajallisella etäisyydellä tutkayksikön toimintaetäisyyden rajoitusten
takia.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
15
16
316
Etäisyysvaroitus* (s. 314)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 366)
•
Head-up-näyttö* (s. 152)
Nopeudenrajoitin
Nopeudenrajoitinta (SL17) voidaan pitää käänteisenä nopeudensäätimenä – kuljettaja säätää nopeutta kaasupolkimella, mutta nopeudenrajoitin estää ennalta valitun/asetetun
enimmäisnopeuden ylittämisen vahingossa.
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
: Aktivoi nopeudenrajoittimen valmiustilasta ja palauttaa auton tallennettuun
enimmäisajonopeuteen
: Nostaa tallennettua enimmäisnopeutta
: Valmiustilasta – aktivoi nopeudenrajoittimen ja tallentaa senhetkisen ajonopeuden
Distance Alert
Distance Alert
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
: Aktiivisesta tilasta – poistaa nopeudenrajoittimen toiminnasta tai siirtää sen
valmiustilaan
VAROITUS
•
: laskee tallennettua enimmäisnopeutta
Tallennetun enimmäisnopeuden kohdistin
Auton ko. nopeus
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Tallennettu enimmäisnopeus
•
Tilapäinen nopeudenrajoittimen deaktivointi (s. 319)
•
Kuljettajan tuen tallennetun nopeuden
säätäminen (s. 348)
•
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 320)
Aiheeseen liittyvät tiedot
17
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
•
•
•
Nopeudenrajoittimen rajoitukset (s. 320)
•
Nopeudenrajoittimen deaktivointi (s. 318)
Nopeudenrajoittimen valinta ja aktivointi
(s. 318)
Speed Limiter
317
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudenrajoittimen valinta ja
aktivointi
Nopeudenrajoittimen toiminto (SL18) on ensin
valittava ja aktivoitava, jotta nopeutta voidaan
säädellä.
2. Kun nopeudenrajoitin on valittu – paina(2) aktikaa ohjauspyörän painiketta
vointia varten.
> Symboli on valkoinen – nopeudenrajoitin käynnistyy ja senhetkinen nopeus
tallentuu enimmäisnopeudeksi.
Nopeudenrajoittimen deaktivointi
Nopeudenrajoitin (SL19) voidaan deaktivoida
ja poistaa käytöstä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Nopeudenrajoitin (s. 316)
Nopeudenrajoittimen deaktivointi (s. 318)
Tilapäinen nopeudenrajoittimen deaktivointi (s. 319)
1.
Nopeudenrajoitin voidaan aktivoida vasta
moottorin käynnistyksen jälkeen. Pienin mahdollinen, tallennettava enimmäisnopeus on
30 km/h (20 mph).
1.
Painakaa ◀ (1) tai ▶ (3) selataksenne
nopeudenrajoittimen symbolin
kohdalle (4).
> Symboli on harmaa – nopeudenrajoitin
on valmiustilassa.
18
19
318
Speed Limiter
Speed Limiter
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Symboli ja merkinnät muuttuvat harmaiksi – nopeudenrajoitin asetetaan
valmiustilaan ja kuljettaja voi ylittää
asetetun enimmäisnopeuden.
2. Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (1) tai
▶ (3) vaihtaaksenne toiseen toimintoon.
> Kuljettajan näytön symboli ja nopeudenrajoittimen (4) merkintä sammuvat
– tällöin tallennettu enimmäisnopeus
poistetaan.
KULJETTAJAN TUKI
•
•
Nopeudenrajoitin (s. 316)
Tilapäinen nopeudenrajoittimen
deaktivointi
Nopeudenrajoittimen valinta ja aktivointi
(s. 318)
Nopeudenrajoitin (SL20) voidaan tilapäisesti
deaktivoida ja asettaa valmiustilaan.
•
Tilapäinen nopeudenrajoittimen deaktivointi (s. 319)
Tilapäinen deaktivointi
kaasupolkimella
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoittimen deaktivointi (s. 318)
Nopeusrajoitus voidaan tilapäisesti deaktivoida ja ohittaa myös kaasupolkimella ilman,
että nopeudenrajoitin on ensin asetettava valmiustilaan, esim. auton kiihdyttämiseksi
nopeasti pois jostakin tilanteesta.
Menetelkää näin:
1.
Painakaa kaasupoljin täysin alas ja päästäkää se ylös lopettaaksenne kiihdytyksen,
kun haluttu nopeus on saavutettu.
> Tässä tilassa nopeudenrajoitin on edelleen aktivoituna ja kuljettajan näytön
symboli on siksi VALKOINEN.
2. Päästäkää kaasupoljin täysin ylös, kun tilapäinen kiihdytys on päättynyt.
> Auto jarruttaa tämän jälkeen moottorilla
automaattisesti viimeksi tallennettuun
enimmäisnopeuteen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
20
Nopeudenrajoitin (s. 316)
Nopeudenrajoittimen valinta ja aktivointi
(s. 318)
Speed Limiter
319
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudenrajoittimen rajoitukset
(SL21)
Nopeudenrajoittimella
on joitakin
yleisiä rajoituksia.
Jyrkissä alamäissä voi nopeudenrajoittimen
(SL22) jarrutusteho olla riittämätön, mistä johtuen tallennettu enimmäisnopeus voidaan ylittää. Kuljettajan huomio herätetään siinä
tapauksessa ilmoituksella Nopeusraja ylitetty
kuljettajan näytössä.
HUOM
Teksti-ilmoitus ylitetystä enimmäisnopeudesta aktivoituu, jos nopeus ylittyy vähintään 3 km/h (n. 2 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
21
22
23
24
25
320
Nopeudenrajoitin (s. 316)
Automaattinen nopeudenrajoitin
Automaattinen nopeudenrajoitin (ASL23) auttaa kuljettajaa sovittamaan auton enimmäisnopeuden liikennemerkkien näyttämän
nopeuden mukaiseksi.
Nopeudenrajoitintoiminto (SL24) voidaan vaihtaa automaattiseksi nopeudenrajoittimeksi
(ASL).
Automaattinen nopeudenrajoitin käyttää liikennemerkki-informaation* (RSI25) nopeustietoja auton enimmäisnopeuden automaattista
sovittamista varten.
VAROITUS
Vaikka kuljettaja näkisi nopeusrajoitukseen
liittyvän liikennemerkin selkeästi, liikennemerkki-informaatiotoiminto* (RSI) voi silti
ilmoittaa väärän ajonopeuden ASL:lle. Tällöin kuljettajan täytyy itse puuttua tilanteeseen ja kiihdyttää tai jarruttaa sopivaan ajonopeuteen.
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Speed Limiter
Speed Limiter
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Onko SL tai ASL aktiivinen?
Symboli kuljettajan näytössä esittää, mikä
nopeudenrajoitin on aktiivinen:
Symboli
SL
ASL
✓
✓
Merkkisymbolin väri
Merkitys
Vihreänkeltainen
ASL on aktiivinen
Harmaa
ASL on asetettu valmiustilaan
Oranssi
ASL on tilapäisessä valmiustilassa – esim. koska
jotain liikennemerkkiä ei
voitu lukea.
A
✓
Merkkisymboli "70:n" jälkeen = ASL
on aktivoitu.
A
VALKOINEN symboli: Toiminto on aktiivinen, HARMAA
symboli: Valmiustila.
ASL-symboli
Merkkisymboli (tallennetun nopeuden vieressä, "70", nopeusmittarin
keskiössä) voi olla kolmessa eri
värissä, joista jokaisella on eri merkitys:
26
27
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Automaattisen
nopeudenrajoittimen aktivointi tai
deaktivointi
Automaattinen nopeudenrajoitin (ASL26) voidaan aktivoida ja deaktivoida nopeudenrajoittimen (SL27) lisäksi.
Automaattisen nopeudenrajoittimen
aktivointi
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
Automaattisen nopeudenrajoittimen aktivointi tai deaktivointi (s. 321)
•
Automaattisen nopeudenrajoittimen toleranssin muuttaminen (s. 322)
•
Automaattisen nopeudenrajoittimen rajoitukset (s. 323)
•
•
Nopeudenrajoitin (s. 316)
1.
> VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu ja kuljettajan näytössä näkyy
merkkisymboli nopeusmittarin keskellä.
.
2. Painakaa ohjauspyörän painiketta
> ASL aktivoituu auton ko. nopeudella.
Liikennemerkki-informaatio* (s. 395)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 321
KULJETTAJAN TUKI
||
HUOM
•
Jos automaattinen nopeudenrajoitin on
aktivoitu, liikennemerkki-informaatio*
näytetään kuljettajan näytössä, vaikka
RSI28 ei ole aktivoitu.
•
Liikennemerkki-informaation poistamiseksi kuljettajan näytöstä on sekä
automaattinen nopeudenrajoitin että
RSI deaktivoitava.
•
Kun automaattinen nopeudenrajoitin
on aktivoitu mutta RSI on deaktivoitu,
ei RSI anna mitään varoituksia. Jotta
varoituksia annetaan, myös RSI on
aktivoitava.
Automaattisen nopeudenrajoittimen
deaktivointi
Automaattisen nopeudenrajoittimen poistaminen toiminnasta:
–
Painakaa toimintonäkymän painiketta.
> HARMAA painikeilmaisin – ASL kytkeytyy pois ja SL aktivoituu sen sijaan.
VAROITUS
Auto ei enää noudata merkin mukaista
enimmäisnopeutta vaihdon ASL - SL jälkeen – se noudattaa vain tallennettua
enimmäisnopeutta.
Automaattisen
nopeudenrajoittimen toleranssin
muuttaminen
Automaattinen nopeudenrajoitin (ASL29) voidaan asettaa eri toleranssitasoille. Toleranssin
säätö tehdään samalla tavalla kuin käsiteltäessä nopeutta nopeudenrajoitinta varten.
Jos auto noudattaa kyltissä ilmoitettua enimmäisnopeutta, esim. 70 km/h (43 mph), kuljettaja voi sen sijaan valita ajonopeudeksi
75 km/h (47 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Nopeudenrajoitin (s. 316)
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 395)
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 320)
Automaattisen nopeudenrajoittimen rajoitukset (s. 323)
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
28
29
322
Road Sign Information – RSI
Automatic Speed Limiter
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1),
kunnes 70 km/h (43 mph) on muuttunut
lukemaksi 75 km/h (47 mph) nopeusmittarin keskiössä (2).
> Tämän jälkeen auto käyttää valittua
toleranssia 5 km/h (4 mph) niin kauan
kuin ohitetut liikennemerkit näyttävät
70 km/h (43 mph).
–
Toleranssia noudatetaan, kunnes auto ohittaa
liikennemerkin, jossa on pienempi tai suurempi nopeus – tällöin auto noudattaa kyltissä
ilmoitettua uutta enimmäisnopeutta ja toleranssi pyyhitään muistista.
HUOM
Suurin mahdollinen valittavissa oleva vaihteluväli on +/- 10 km/h (5 mph).
Automaattisen
nopeudenrajoittimen rajoitukset
Automaattinen nopeudenrajoitus (ASL30)
perustuu liikennemerkki-informaation* (RSI31)
lähettämiin nopeustietoihin, ei auton ohittamiin nopeusrajoitusmerkkeihin.
Jos liikennemerkkitietoja ei voida tulkita eikä
kuljettajan tukijärjestelmälle antaa nopeustietoja, automaattinen nopeudenrajoitin asetetaan automaattisesti valmiustilaan ja siirrytään
käyttämään tavallista nopeudenrajoitinta. Kuljettajan pitää sellaisissa tapauksissa itse puuttua tilanteeseen ja jarruttaa sopivalle nopeudelle.
Vakionopeudensäädin
Nopeudensäädin (CC32) auttaa kuljettajaa
pitämään tasaisen nopeuden, mikä voi antaa
miellyttävämmän ajoelämyksen moottoriteillä
ja pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa liikennevirrassa.
Yhteenveto
Automaattinen nopeudenrajoitin aktivoituu
uudelleen, kun liikennemerkkitietoja voidaan
taas tulkita ja nopeustietoja antaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 320)
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 395)
Automaattisen nopeudenrajoittimen rajoitukset (s. 323)
•
•
•
Nopeudenrajoitin (s. 316)
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 320)
Liikennemerkki-informaatio* (s. 395)
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
: Aktivoi nopeudensäätimen valmiustilasta ja palauttaa auton tallennettuun ajonopeuteen
: Nostaa tallennettua nopeutta
: Valmiustilasta – aktivoi nopeudensäätimen ja tallentaa senhetkisen ajonopeuden
30
31
32
Automatic Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
Cruise Control
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 323
KULJETTAJAN TUKI
||
: Aktiivisesta tilasta – poistaa nopeudensäätimen toiminnasta tai siirtää sen
valmiustilaan
VAROITUS
•
: Laskee tallennettua nopeutta
Tallennetun nopeuden kohdistin
Auton ko. nopeus
Tallennettu nopeus
•
HUOM
Jos autossa on mukautuva vakionopeudensäädin*(ACC33), on mahdollista vaihtaa
vakionopeudensäätimen ja mukautuvan
vakionopeudensäätimen välillä.
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Moottorijarrun käyttö käyttöjarrun
sijaan
taja voi tilapäisesti kytkeä pois nopeudensäätimen aiheuttaman käyttöjarrun puuttumisen
asiaan.
Tämä tehdään seuraavasti:
–
Painakaa kaasupoljin suunnilleen puoliväliin ja vapauttakaa se jälleen.
> Nopeudensäädin kytkee käyttöjarrun
automaattisen puuttumisen tilanteeseen pois ja jarruttaa sitten vain moottorijarrutuksella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
Valitkaa ja aktivoikaa nopeudensäädin
(s. 325)
•
•
•
Nopeudensäätimen deaktivointi (s. 326)
•
Vaihtaminen nopeudensäätimen ja
mukautuvan nopeudensäätimen* välillä
keskinäytössä (s. 334)
Nopeudensäätimen valmiustila (s. 326)
Kuljettajan tuen tallennetun nopeuden
säätäminen (s. 348)
Nopeudensäädin säätää nopeutta rajoitetulla
käyttöjarrun puuttumisella tilanteeseen. Alamäessä voi joskus olla suotavaa rullata liikkeelle hieman nopeammin ja antaa vain moottorijarrun vaimentaa nopeuden lisäystä. Kuljet33
324
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Valitkaa ja aktivoikaa
nopeudensäädin
Nopeudensäätimen toiminto (CC34) on ensin
valittava ja aktivoitava, jotta nopeutta voidaan
säädellä.
2. Kun nopeudensäädin on valittu – painakaa
ohjauspyörän painiketta
(2) aktivointia
varten.
> Symboli on valkoinen – nopeudensäädin käynnistyy ja senhetkinen nopeus
tallentuu enimmäisnopeudeksi. Pienin
mahdollinen tallennettava ajonopeus on
30 km/h (20 mph).
•
Nopeudensäätimen valmiustila (s. 326)
Nopeudensäätimen aktivointi
uudelleen viimeksi tallennettuun
nopeuteen
–
Jotta nopeudensäädin voisi käynnistyä valmiustilasta, pitää ko. nopeuden olla 30 km/h
(20 mph) tai suurempi.
1.
Painakaa ◀ (1) tai ▶ (3) selataksenne
Kun nopeudensäädin on valittu – painakaa
aktivointia
ohjauspyörän painiketta
varten.
> Kuljettajan näytön nopeudensäädinmerkinnät vaihtavat värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto noudattaa sen jälkeen taas viimeksi tallennettua nopeutta.
VAROITUS
(4)
nopeudensäätimen symbolin
kohdalle.
> Symboli on harmaa – nopeudensäädin
on valmiustilassa.
Ajonopeus voi kasvaa merkittävästi, kun
ajonopeuteen palataan ohjauspyörän pai.
nikkeella
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
34
Vakionopeudensäädin (s. 323)
Nopeudensäätimen deaktivointi (s. 326)
Cruise Control
325
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudensäätimen deaktivointi
(CC35)
Nopeudensäädin
ja poistaa käytöstä.
voidaan deaktivoida
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vakionopeudensäädin (s. 323)
Vaihtaminen nopeudensäätimen ja
mukautuvan nopeudensäätimen* välillä
keskinäytössä (s. 334)
•
Valitkaa ja aktivoikaa nopeudensäädin
(s. 325)
•
Nopeudensäätimen valmiustila (s. 326)
Nopeudensäätimen valmiustila
Nopeudensäädin (CC36) voidaan deaktivoida
ja asettaa valmiustilaan. Tämä voi tapahtua
kuljettajan toimesta tai automaattisesti.
Valmiustila merkitsee, että toiminto on valittu
kuljettajan näytössä mutta sitä ei ole aktivoitu.
Nopeudensäädin ei tällöin säädä nopeutta.
Valmiustila kuljettajan asiaan
puuttumisen takia
Vakionopeudensäädin deaktivoidaan ja asetetaan valmiustilaan, jos jotakin seuraavista
tapahtuu.
1.
(2).
Painakaa ohjauspyörän painiketta
> Symboli ja merkinnät muuttuvat harmaiksi – nopeudensäädin asetetaan
valmiustilaan.
2. Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (1) tai
▶ (3) vaihtaaksenne toiseen toimintoon.
> Kuljettajan näytön symboli ja nopeudensäätimen (4) merkintä sammuvat –
tällöin tallennettu enimmäisnopeus
poistetaan.
35
36
326
•
•
•
Käyttöjarrua painetaan.
•
Kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon.
Kytkinpoljinta pidetään painettuna pidempään kuin 1 minuutti.
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää
nopeutta.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
Cruise Control
Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Automaattinen valmiustila
Automaattinen valmiustilaan siirtyminen voi
johtua seuraavista seikoista:
•
•
•
•
pyörät menettävät otteensa tiehen
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri
jarrujen lämpötila tulee liian korkeaksi
nopeus laskee alhaisemmaksi kuin
30 km/h (20 mph).
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää
nopeutta.
Mukautuva
vakionopeudensäädin*37
Mukautuva nopeudensäädin (ACC38) auttaa
kuljettajaa säilyttämään tasaisen nopeuden
esivalitun aikaetäisyyden kanssa ja turvallisen
etäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon.
Mukautuva nopeudensäädin voi antaa rennomman ajoelämyksen pitkillä matkoilla moottoriteillä ja pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa liikennevirrassa.
ennalta asetettua aikaetäisyyttä ajoneuvoon.
Kun tie on vapaa, auto ottaa jälleen valitun
nopeuden.
Jos kaarreajotukitoiminto* on aktivoitu, se voi
myös vaikuttaa auton nopeuteen.
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Vakionopeudensäädin (s. 323)
Valitkaa ja aktivoikaa nopeudensäädin
(s. 325)
Nopeudensäätimen deaktivointi (s. 326)
Kamera- ja tutkayksikkö mittaa etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.
Kuljettaja valitsee haluamansa ajonopeuden ja
ajallisen etäisyyden edessä kulkevaan ajoneuvoon. Jos kamera- ja tutkayksikkö havaitsee
auton edessä hitaamman ajoneuvon, ajonopeus sovitetaan automaattisesti vastaamaan
37
38
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Adaptive Cruise Control
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 327
KULJETTAJAN TUKI
||
Mukautuva nopeussäädin säätää nopeutta
kaasunpainalluksilla ja jarrutuksilla. Hiljaisen
äänen kuuluminen jarruista on normaalia, kun
jarruja käytetään nopeuden säätelemiseen.
•
Valitkaa ja aktivoikaa mukautuva nopeudensäädin* (s. 329)
Mukautuvan nopeudensäätimen
säätimet ja näyttönäkymä*39
•
Mukautuvan nopeudensäätimen rajoitukset* (s. 333)
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii säätämään
nopeutta pehmeästi. Tilanteissa, jotka edellyttävät nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse. Tämä koskee suuria nopeuseroja
tai tilannetta, jossa edellä oleva ajoneuvo jarruttaa voimakkaasti. Tutkayksikön rajoituksista
johtuen jarrutus voi tulla odottamatta tai jäädä
tulematta.
•
Mukautuvan nopeudensäätimen* symbolit
ja ilmoitukset (s. 335)
Yhteenveto siitä, miten mukautuvaa vakionopeudensäädintä (ACC40) säädetään ohjauspyörän vasemmanpuoleisella painikesarjalla
ja miten toiminto näkyy näytössä.
•
Varoitus kuljettajan tuelta törmäyksen
uhatessa (s. 346)
•
Aikaetäisyyden asettaminen edellä ajavaan
ajoneuvoon (s. 349)
•
Kuljettajan tuen tallennetun nopeuden
säätäminen (s. 348)
•
Automaattinen jarrutus kuljettajan tukijärjestelmissä (s. 350)
•
Kohteen vaihto kuljettajan tukijärjestelmissä (s. 347)
•
Ohitusavustin (s. 354)
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii seuraamaan edellä omalla kaistalla olevaa ajoneuvoa
kuljettajan asettamalla aikaetäisyydellä. Jos
tutkayksikkö ei näe edessä olevaa ajoneuvoa,
auto sen sijaan pitää kuljettajan asettaman ja
tallentaman nopeuden. Niin tapahtuu myös,
jos edessä olevan ajoneuvon nopeus nousee ja
ylittää tallennetun nopeuden.
TÄRKEÄÄ
Kuljettajan tukikomponenttien huollon saa
tehdä vain korjaamossa – suosittelemme
valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
328
: Valmiustilasta – aktivoi -toiminnon
ja tallentaa senhetkisen ajonopeuden
: Aktiivisesta tilasta – poistaa -toiminnon toiminnasta tai siirtää sen valmiustilaan
: Aktivoi toiminnon valmiustilasta ja
palauttaa auton tallennettuun ajonopeuteen
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
: Nostaa tallennettua nopeutta
Mukautuvan nopeudensäätimen säätimet
ja näyttönäkymä* (s. 328)
: Laskee tallennettua nopeutta
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Lisää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
Vähentää aikaetäisyyttä edessä olevaan
ajoneuvoon
Kohdeauton osoitus: toiminto on havainnut ja seuraa kohdeautoa valitulla aikaetäisyydellä
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 327)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen rajoitukset* (s. 333)
Valitkaa ja aktivoikaa mukautuva
nopeudensäädin*41
Mukautuva nopeudensäädin (ACC42) on
ensin valittava ja sitten aktivoitava, jotta se
voi säätää nopeutta ja etäisyyttä.
Aikaetäisyyden symboli edessä olevaan
ajoneuvoon
Kuljettajan näyttö
Jotta toiminto voidaan käynnistää, edellytetään seuraavaa:
Nopeuksien osoittaminen.
•
Kuljettajalla pitää olla turvavyö kytkettynä
ja kuljettajan oven pitää olla kiinni.
•
Edessä pitää olla ajoneuvo (kohdeajoneuvo) kohtuullisen etäisyyden päässä tai
Tallennettu nopeus
Edessä olevan ajoneuvon nopeus.
Oman auton kulloinenkin nopeus.
39
40
41
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Adaptive Cruise Control
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 329
KULJETTAJAN TUKI
||
ko. nopeuden pitää olla vähintään 15 km/h
(9 mph).
•
Käsivaihteistolla varustetut autot: Nopeuden pitää olla alle 30 km/h (20 mph).
1.
Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (2) tai
▶ (3) selataksenne mukautuvan nopeudensäätimen symbolin
(4) kohdalle.
> Symboli on harmaa – mukautuva
nopeudensäädin on valmiustilassa.
VAROITUS
Ajonopeus voi kasvaa merkittävästi, kun
ajonopeuteen palataan ohjauspyörän painikkeella
.
–
42
330
Kun mukautuva nopeudensäädin on valittu
– painakaa ohjauspyörän painiketta
aktivointia varten.
> Kuljettajan näytön nopeudensäädinmerkinnät vaihtavat värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto noudattaa sen jälkeen taas viimeksi tallennettua nopeutta.
Mukautuvan nopeudensäätimen rajoitukset* (s. 333)
Lisämerkinnät kuljettajan näytössä
Vain, kun etäisyyssymboli
näyttää kaksi ajoneuvoa, ACC
säätää aikaetäisyyttä edellä
olevaan ajoneuvoon.
2. Kun nopeudenrajoitin on valittu – paina(1) aktikaa ohjauspyörän painiketta
vointia varten.
> Symboli on valkoinen – nopeudenrajoitin käynnistyy ja senhetkinen nopeus
tallentuu enimmäisnopeudeksi.
Mukautuvan nopeudensäätimen
aktivointi uudelleen viimeksi
tallennettuun nopeuteen
•
Samalla merkitään nopeusväli.
Suurempi nopeus on tallennettu nopeus ja pienempi
nopeus on edessä olevan ajoneuvon (kohdeajoneuvon)
nopeus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 327)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen* deaktivointi (s. 331)
•
Vaihtaminen nopeudensäätimen ja
mukautuvan nopeudensäätimen* välillä
keskinäytössä (s. 334)
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuvan nopeudensäätimen*43
deaktivointi
VAROITUS
Mukautuva nopeudensäädin (ACC44) voidaan
deaktivoida ja poistaa käytöstä.
•
Kun sopeutuva vakionopeussäädin on
valmiustilassa, kuljettajan on puututtava asiaan ja säädeltävä itse sekä ajonopeutta että etäisyyttä edellä ajavaan
ajoneuvoon.
•
Kun mukautuva vakionopeudensäädin
on valmiustilassa ja auto ajautuu liian
lähelle edellä ajavaa ajoneuvoa, etäisyysvaroitustoiminto* voi varoittaa kuljettajaa lyhyestä etäisyydestä sen
sijaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
1.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Symboli ja merkinnät muuttuvat harmaiksi – mukautuva nopeudensäädin
asetetaan valmiustilaan. Myös aikaetäisyyden ilmaisin sekä mahdollinen kohdeauton symboli sammuvat.
2. Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (1) tai
▶ (3) vaihtaaksenne toiseen toimintoon.
> Kuljettajan näytön symboli ja mukautuvan nopeudensäätimen (4) merkintä
sammuvat – tällöin tallennettu enimmäisnopeus poistetaan.
43
44
•
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 327)
•
Valitkaa ja aktivoikaa mukautuva nopeudensäädin* (s. 329)
•
Vaihtaminen nopeudensäätimen ja
mukautuvan nopeudensäätimen* välillä
keskinäytössä (s. 334)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen rajoitukset* (s. 333)
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Adaptive Cruise Control
Mukautuvan nopeudensäätimen
valmiustila*45
Mukautuva nopeudensäädin (ACC46) voidaan
deaktivoida ja asettaa valmiustilaan. Tämä voi
tapahtua kuljettajan toimesta tai automaattisesti.
Valmiustila merkitsee, että toiminto on valittu
kuljettajan näytössä mutta sitä ei ole aktivoitu.
Mukautuva nopeudensäädin ei tällöin säädä
nopeutta eikä etäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon.
Valmiustila kuljettajan asiaan
puuttumisen takia
Mukautuva nopeudensäädin deaktivoidaan ja
asetetaan valmiustilaan, jos jotakin seuraavista
tapahtuu.
•
•
•
Käyttöjarrua painetaan.
•
Kytkinpoljin on painettuna n. 1 minuutin –
koskee käsivaihteistolla varustettuja
autoja.
Vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon.
Kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 331
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
•
•
VAROITUS
Automaattisessa valmiustilassa kuljettajaa
varoitetaan äänimerkillä ja viestillä kuljettajan näytössä.
Kun sopeutuva vakionopeussäädin on
valmiustilassa, kuljettajan on puututtava asiaan ja säädeltävä itse sekä ajonopeutta että etäisyyttä edellä ajavaan
ajoneuvoon.
Kun mukautuva vakionopeudensäädin
on valmiustilassa ja auto ajautuu liian
lähelle edellä ajavaa ajoneuvoa, etäisyysvaroitustoiminto* voi varoittaa kuljettajaa lyhyestä etäisyydestä sen
sijaan.
•
Automaattinen valmiustilaan siirtyminen voi
johtua seuraavista seikoista:
•
Automaattinen valmiustila
Mukautuva vakionopeudensäädin on riippuvainen muista järjestelmistä, esimerkiksi vakautus-/luistonestojärjestelmästä (ESC47). Jos
jokin näistä muista järjestelmistä lakkaa toimimasta, mukautuva nopeudensäädin deaktivoituu automaattisesti.
45
46
47
332
Kuljettajan täytyy tällöin itse säädellä
ajonopeutta, jarruttaa tarvittaessa ja
ylläpitää turvallista etäisyyttä muihin
ajoneuvoihin.
nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja ACC on
epävarma siitä, onko edessä oleva ajoneuvo paikallaan oleva ajoneuvo vai kohde,
esim. ajoeste.
•
nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja edellä
oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei ACC toiminnolla enää ole seurattavaa ajoneuvoa.
•
nopeus laskee alle 30 km/h (20 mph) koskee vain käsivaihteistolla varustettuja
autoja.
•
•
•
kuljettaja avaa oven.
•
•
•
•
yksi tai useampi pyörä on menettänyt
pidon tienpinnasta.
jarrujen lämpötila on korkea.
seisontajarru aktivoidaan.
kamera- ja tutkayksikkö on esim. lumen tai
rankkasateen peittämä (kameran linssi/
tutka-aallot eivät pysty toimimaan).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 327)
•
Valitkaa ja aktivoikaa mukautuva nopeudensäädin* (s. 329)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen* deaktivointi (s. 331)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen rajoitukset* (s. 333)
kuljettaja irrottaa turvavyönsä.
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri.
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Adaptive Cruise Control
Electronic Stability Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuvan nopeudensäätimen
rajoitukset*48
Mukautuvan nopeudensäätimen (ACC49) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa
rajoittunut.
Mäkiset tiet ja/tai raskas kuorma
•
VAROITUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
Tämä ei ole törmäyksiä ehkäisevä järjestelmä. Vastuu on aina kuljettajalla ja
hänen on puututtava asiaan, jos järjestelmä ei havaitse edellä olevaa ajoneuvoa.
•
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 327)
•
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 366)
Huomatkaa, että mukautuva nopeudensäädin
on ensisijassa tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla teillä ajettaessa. Toiminnolla voi olla vaikeuksia säilyttää oikea etäisyys edellä olevaan
ajoneuvoon ajettaessa jyrkissä alamäissä olkaa tällöin erityisen tarkkaavainen ja valmis
jarruttamaan.
•
Toiminto ei jarruta ihmisten tai eläinten
eikä pienten ajoneuvojen, esim. polkutai moottoripyörien vuoksi. Ei myöskään matalien perävaunujen, vastaantulevien, hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja esineiden
vuoksi.
Älkää käyttäkö mukautuvaa nopeudensäädintä, jos auto on raskaasti kuormattuna tai
autoon on kytketty perävaunu.
•
Älkää käyttäkö toimintoa vaativissa
tilanteissa, kuten esim. kaupunkiliikenteessä, risteyksissä, liukkaalla, kun ajoradalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa,
näkyvyyden ollessa huono, mutkaisilla
teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.
Muuta
Ajotilaa Off Road ei voida valita, kun mukautuva tasanopeudensäädin on käytössä.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
48
49
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste. 333
KULJETTAJAN TUKI
Vaihtaminen nopeudensäätimen ja
mukautuvan nopeudensäätimen*50
välillä keskinäytössä
Kun tavallinen nopeudensäädin (CC51) on
valittu kuljettajan näytössä, se voidaan vaihtaa mukautuvaksi nopeudensäätimeksi
(ACC52) keskinäytön toimintonäkymässä.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – mukautuva
nopeudensäädin on deaktivoitu ja tavallinen nopeudensäädin on asetettu valmiustilaan.
•
HARMAA painikeilmaisin – tavallinen
nopeudensäädin on deaktivoitu ja mukautuva nopeudensäädin on asetettu valmiustilaan.
50
51
52
334
Symboli kuljettajan näytössä esittää, mikä
nopeudensäädin on aktiivinen:
Nopeudensäädin
(CC)
Mukautuva nopeudensäädin (ACC)
A
A
A
VALKOINEN symboli: Toiminto on aktiivinen, HARMAA
symboli: Valmiustila
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 327)
•
Vakionopeudensäädin (s. 323)
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuvan nopeudensäätimen*53
symbolit ja ilmoitukset
Useita mukautuvan nopeudensäätimen
(ACC54) -järjestelmän symboleja ja ilmoituksia voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai
head-up-näytössä*.
Seuraavassa esimerkkikuvassa toiminto liikennemerkki-informaatio* (RSI55) ilmoittaa suurimman sallitun nopeuden olevan 130 km/h
(80 mph).
Yllä olevassa kuvassa näkyy, että mukautuva
nopeudensäädin on asetettu pitämään nopeutena 110 km/h (68 mph) ja että edellä ei ole
seurattavia ajoneuvoja.
Yllä olevassa kuvassa näkyy, että mukautuva
nopeudensäädin on asetettu pitämään nopeutena 110 km/h (68 mph) ja että se seuraa
samalla edellä olevia ajoneuvoja, jotka ajavat
samalla nopeudella.
53
54
55
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Adaptive Cruise Control
Road Sign Information
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 335
KULJETTAJAN TUKI
||
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Symboli on valkoinen.
Auto ylläpitää tallennetun nopeuden.
Adaptive Cruise Contr.
Mukautuva nopeudensäädin on asetettu valmiustilaan.
Ei käytettävissä
Symboli on HARMAA.
Adaptive Cruise Contr.
Huolto tarpeen
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Symboli on HARMAA.
Tuulilasin anturi
Puhdistakaa tuulilasi kamera- ja tutkayksikön tunnistimien edestä.
Anturi tukossa, katso käyttöopasta
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon
– suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä
palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
336
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 327)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pilot Assist*56
Pilot Assist -toiminnon ohjausapu perustuu
edessä olevan ajoneuvon kulkureitin ja ajokaistan sivumerkintöjen tasapainoon. Kuljettaja voi
milloin tahansa jättää Pilot Assist -toiminnon
ohjaussuositukset huomiotta ja ohjata toiseen
suuntaan, esim. vaihtaessaan kaistaa tai väistäessään estettä tiellä.
Pilot Assist voi auttaa kuljettajaa ajamaan
autolla kaistan reunaviivojen välissä avustamalla ohjausta ja ylläpitämällä tasaista ajonopeutta sekä ennalta valittua aikaetäisyyttä
edellä ajavaan ajoneuvoon.
Näin Pilot Assist toimii
Pilot Assist -toiminto on tarkoitettu käytettäväksi lähinnä moottoriteillä ja muilla suurilla liikenneväylillä, joilla se voi tehdä ajamisesta
mukavampaa ja ajokokemuksesta rennomman.
Kamera- ja tutkayksikkö mittaa etäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon ja havaitsee reunamerkinnät.
Kamera- ja tutkayksikkö
Etäisyydenlukija
Jos Pilot Assist ei voi tulkita ajokaistaa yksiselitteisesti, esim. jos kamera- tai tutkayksikkö ei
näe ajokaistan sivumerkintöjä, Pilot Assist kytkee ohjausavun tilapäisesti pois, mutta aktivoi
sen uudelleen, kun ajokaista voidaan taas tulkita - nopeuden ja etäisyyden säätötoiminnot
pysyvät kuitenkin jatkuvasti aktiivisina. Tilapäisen deaktivoinnin yhteydessä ohjauspyörä
värisee kevyesti, jotta kuljettaja huomaa muutoksen.
Sivumerkintöjen lukija
Kuljettaja valitsee haluamansa nopeuden ja
ajallisen etäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon. Pilot Assist lukee etäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon sekä kaistan reunamerkinnät kamera- ja tutkayksikköä käyttäen. Esiasetettu aikaetäisyys pidetään nopeuden automaattisen sopeuttamisen avulla ja samalla
ohjausapu auttaa pitämään oman auton ajokaistan sisällä.
Jos kaarreajotukitoiminto* on aktivoitu, se voi
myös vaikuttaa auton nopeuteen.
56
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
VAROITUS
Pilot Assist -ohjausapu kytketään pois
automaattisesti ja otetaan uudelleen käyttöön ilman edeltävää varoitusta.
Ohjausavun kulloinenkin tila
ilmenee ohjauspyöräsymbolin
väristä:
• VIHREÄ ohjauspyörä osoittaa aktiivista ohjausapua
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 337
KULJETTAJAN TUKI
||
• HARMAA ohjauspyörä (kuten kuvassa) osoittaa, että ohjausapu on deaktivoitu.
VAROITUS
•
•
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Pilot Assist säätää nopeutta kaasunpainalluksilla ja jarrutuksilla. Hiljaisen äänen kuuluminen jarruista on normaalia, kun jarruja käytetään nopeuden säätelemiseen.
Pilot Assist pyrkii säätämään nopeutta mahdollisimman sujuvasti. Tilanteissa, jotka edel-
338
lyttävät nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse. Tämä koskee suuria nopeuseroja tai tilannetta, jossa edellä oleva auto jarruttaa voimakkaasti. Kamera- ja tutkayksikön
rajoituksista johtuen jarrutus voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta.
Pilot Assist pyrkii seuraamaan edellä omalla
kaistalla olevaa ajoneuvoa kuljettajan asettamalla aikaetäisyydellä. Jos tutkayksikkö ei näe
edessä olevaa ajoneuvoa, auto sen sijaan pitää
kuljettajan asettaman ja tallentaman nopeuden. Näin tapahtuu myös, jos edessä olevan
ajoneuvon nopeus nousee ja ylittää tallennetun
nopeuden.
TÄRKEÄÄ
Kuljettajan tukikomponenttien huollon saa
tehdä vain korjaamossa – suosittelemme
valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Kaarteissa ja kun tie jakautuu
kaistoihin
Pilot Assist toimii yhteisvaikutuksessa kuljettajan kanssa, eikä hänen siksi tule odottaa
ohjausapua Pilot Assist -toiminnolta vaan olla
aina valmiina lisäämään omaa ohjausvaikutustaan, erityisesti kaarteissa.
•
Kun auto lähestyy erkanemiskaistaa tai jos
ajorata jakaantuu kaistoihin, kuljettajan on
ohjattava kohti haluamaansa ajokaistaa
ilmaistakseen ajosuunnan Pilot Assist -toiminnolle.
Pilot Assist pyrkii pitämään auton
ajokaistan keskellä
Kun Pilot Assist auttaa ohjauksessa, se pyrkii
kohdistamaan auton ajokaistamerkintöjen
väliin ja siksi mahdollisimman pehmeän ajokokemuksen kannalta suositellaan, että auto saa
itse löytää hyvän sijainnin. Kuljettajan vastuulla
on varmistaa, että auto sijoittuu ajokaistalle
turvallisella tavalla, ja siksi hänellä on aina
mahdollisuus säätää auton sijaintia lisäämällä
omaa ohjausvaikutustaan.
•
Jos Pilot Assist ei sijoita autoa sopivalla
tavalla ajokaistalle, suositellaan, että Pilot
Assist poistetaan käytöstä tai sen tilalle
valitaan mukautuva nopeudensäädin*.
Kädet ohjauspyörällä
Edellytys Pilot Assist -toiminnon toimimiselle
on se, että kuljettaja pitää kädet ohjauspyörällä.
Jos Pilot Assist havaitsee,
että kuljettaja ei pidä käsiään
ohjauspyörällä, se kehottaa
kuljettajaa hetken kuluttua
ohjaamaan autoa aktiivisesti
näyttämällä symbolin ja
teksti-ilmoituksen.
Jos kuljettajan käsiä ei edelleenkään havaita
ohjauspyörällä muutaman sekunnin kuluttua,
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
kehotus ohjata autoa aktiivisesti toistetaan ja
varoitusäänimerkki annetaan.
Pilot Assist*57 -toiminnon säätimet
ja näyttönäkymä
Jos Pilot Assist ei muutaman sekunnin kuluttua vieläkään havaitse kuljettajan käsiä ohjauspyörällä, varoitussignaali voimistuu ja ohjaustoiminto suljetaan. Tämän jälkeen Pilot Assist
on käynnistettävä uudelleen ohjauspyörän pai.
nikkeella
Yhteenveto siitä, miten Pilot Assist -toimintoa
säädetään ohjauspyörän vasemmanpuoleisella painikesarjalla ja miten toiminto näytetään näytössä.
Säätimet
: Nostaa tallennettua nopeutta
: Laskee tallennettua nopeutta
Lisää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
Vähentää aikaetäisyyttä edessä olevaan
ajoneuvoon
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
: aktivoi Pilot Assist -toiminnon valmiustilasta ja palauttaa auton tallennettuun nopeuteen ja ajalliseen etäisyyteen
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
Pilot Assist* -toiminnon valinta ja aktivointi
(s. 340)
◀: vaihtaa Pilot Assist -toiminnon mukautuvaan nopeudensäätimeen
•
Pilot Assist* -toiminnon rajoitukset
(s. 343)
Toimintosymboli
•
Pilot Assist* -toiminnon säätimet ja näyttönäkymä (s. 339)
•
Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist*-toimintoa varten (s. 345)
•
Kuljettajan tuen tallennetun nopeuden
säätäminen (s. 348)
•
Aikaetäisyyden asettaminen edellä ajavaan
ajoneuvoon (s. 349)
•
Kohteen vaihto kuljettajan tukijärjestelmissä (s. 347)
•
Varoitus kuljettajan tuelta törmäyksen
uhatessa (s. 346)
•
Automaattinen jarrutus kuljettajan tukijärjestelmissä (s. 350)
•
Ohitusavustin (s. 354)
Kohdeautosymbolit
Aikaetäisyyden symboli edessä olevaan
ajoneuvoon
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
Aktivoidun/deaktivoidun ohjausavun symboli
▶: vaihtaa mukautuvan nopeudensäätimen* Pilot Assist -toimintoon
: Valmiustilasta – aktivoi Pilot Assist toiminnon ja tallentaa senhetkisen ajonopeuden
: Aktiivisesta tilasta – poistaa Pilot
Assist -toiminnon toiminnasta tai siirtää
sen valmiustilaan
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 339
KULJETTAJAN TUKI
||
Kuljettajan näyttö
Pilot Assist*58 -toiminnon valinta ja
aktivointi
•
Käsivaihteistolla varustetut autot: Nopeuden pitää olla alle 30 km/h (20 mph).
Pilot Assist on ensin valittava ja sitten aktivoitava, jotta nopeutta ja etäisyyttä voidaan säädellä ja ohjausapua saada.
1.
Painakaa ◀ (1) tai ▶ (3) selataksenne Pilot
Assist symbolin
(4) kohdalle.
> Symboli on harmaa – Pilot Assist on
valmiustilassa.
2. Kun Pilot Assist on valittu – painakaa
ohjauspyörän painiketta
(2) aktivointia
varten.
> Symboli on valkoinen – Pilot Assist
käynnistyy ja senhetkinen nopeus tallentuu enimmäisnopeudeksi.
Nopeuksien osoittaminen.
Aktivoikaa Pilot Assist uudelleen
viimeksi tallennettuun nopeuteen
Tallennettu nopeus
Edessä olevan ajoneuvon nopeus
Oman auton kulloinenkin nopeus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
57
58
340
Pilot Assist* (s. 337)
–
Jotta Pilot Assist voidaan käynnistää, edellytetään seuraavaa:
•
Kuljettajalla pitää olla turvavyö kytkettynä
ja kuljettajan oven pitää olla kiinni.
•
Edessä pitää olla ajoneuvo (kohdeajoneuvo) kohtuullisen etäisyyden päässä tai
ko. nopeuden pitää olla vähintään 15 km/h
(9 mph).
Kun Pilot Assist on valittu – painakaa
aktivointia
ohjauspyörän painiketta
varten.
> Kuljettajan näytön nopeudensäädinmerkinnät vaihtavat värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto noudattaa sen jälkeen taas viimeksi tallennettua nopeutta.
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
Ajonopeus voi kasvaa merkittävästi, kun
ajonopeuteen palataan ohjauspyörän pai.
nikkeella
•
•
•
HUOM
Pilot Assist* (s. 337)
Pilot Assist*59 -toiminnon
deaktivointi
Pilot Assist* -toiminnon deaktivointi
(s. 341)
Pilot Assist voidaan deaktivoida ja poistaa
käytöstä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Pilot Assist* -toiminnon rajoitukset
(s. 343)
Huomatkaa, että aputoiminto Pilot Assist
toimii vain, kun kuljettajalla on kädet
ohjauspyörässä.
Lisämerkinnät kuljettajan näytössä
Vain jos etäisyyssymboli
näyttää ajoneuvon (1) ohjauspyöräsymbolin yläpuolella,
Pilot Assist säätelee aikaetäisyyttä edellä kulkevaan ajoneuvoon.
Vain jos ohjauspyöräsymboli (2) on vaihtunut
HARMAASTA VIHREÄKSI, Pilot Assist -ohjausapu on aktiivinen.
Samalla merkitään nopeusväli.
Suurempi nopeus on tallennettu nopeus ja pienempi
nopeus on edessä olevan ajoneuvon (kohdeajoneuvon)
nopeus.
59
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
1.
(2).
Painakaa ohjauspyörän painiketta
> Symboli ja merkinnät muuttuvat harmaiksi – Pilot Assist asetetaan valmiustilaan. Myös aikaetäisyyden ilmaisin
sekä mahdollinen kohdeauton symboli
sammuvat.
2. Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (1) tai
▶ (3) vaihtaaksenne toiseen toimintoon.
> Kuljettajan näytön symboli ja Pilot
Assist -toiminnon (4) merkintä sammuvat – tällöin tallennettu enimmäisnopeus poistetaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 341
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
•
•
Kun Pilot Assist on valmiustilassa, kuljettajan on puututtava asiaan ja ohjattava itse sekä säädeltävä sekä ajonopeutta että etäisyyttä edellä ajavaan
ajoneuvoon.
Kun Pilot Assist on valmiustilassa ja
auto tulee liian lähelle edellä ajavaa ajoneuvoa, etäisyysvaroitustoiminto*
varoittaa kuljettajaa lyhyestä etäisyydestä sen sijaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 327)
•
Valitkaa ja aktivoikaa mukautuva nopeudensäädin* (s. 329)
•
Vaihtaminen nopeudensäätimen ja
mukautuvan nopeudensäätimen* välillä
keskinäytössä (s. 334)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen rajoitukset* (s. 333)
•
Tilapäinen Pilot Assist* -ohjausavun poiskytkentä (s. 343)
Pilot Assist*60 -toiminnon
valmiustila
Pilot Assist voidaan deaktivoida ja asettaa
valmiustilaan. Tämä voi tapahtua kuljettajan
toimesta tai automaattisesti.
Valmiustila merkitsee, että toiminto on valittu
kuljettajan näytössä mutta sitä ei ole aktivoitu.
Pilot Assist ei tällöin säädä nopeutta, etäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon tai ohjausapua.
342
VAROITUS
Automaattisessa valmiustilassa kuljettajaa
varoitetaan äänimerkillä ja viestillä kuljettajan näytössä.
•
Valmiustila kuljettajan asiaan
puuttumisen takia
Pilot Assist deaktivoidaan ja asetetaan valmiustilaan, jos jotakin seuraavista tapahtuu.
•
•
•
Käyttöjarrua painetaan.
Vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon.
Suuntavaloja käytetään pitempään kuin
1 minuutti.
•
Kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
•
Kytkinpoljin on painettuna n. 1 minuutin –
koskee käsivaihteistolla varustettuja
autoja.
Automaattinen valmiustila
Pilot Assist on riippuvainen muista järjestelmistä, esim. ajonvakautuksesta/luistonestosta
60
61
ESC61. Jos jokin näistä muista järjestelmistä
lakkaa toimimasta, Pilot Assist deaktivoituu
automaattisesti.
Kuljettajan täytyy tällöin itse säädellä
ajonopeutta, jarruttaa tarvittaessa ja
ylläpitää turvallista etäisyyttä muihin
ajoneuvoihin.
Automaattinen valmiustilaan siirtyminen voi
johtua esimerkiksi seuraavista seikoista:
•
•
•
•
•
•
•
•
kuljettaja avaa oven.
jarrujen lämpötila on korkea.
käsiä ei pidetä ohjauspyörällä.
seisontajarru aktivoidaan.
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri.
kuljettaja irrottaa turvavyönsä.
yksi tai useampi pyörä on menettänyt
pidon tienpinnasta.
kamera- ja tutkayksikkö on esim. lumen tai
rankkasateen peittämä (kameran linssi/
tutka-aallot eivät pysty toimimaan).
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Electronic Stability Control
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
•
nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja Pilot
Assist on epävarma siitä, onko edessä
oleva ajoneuvo paikallaan oleva ajoneuvo
vai kohde, esim. ajoeste.
•
nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja edellä
oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei Pilot
Assist -toiminnolla enää ole seurattavaa
ajoneuvoa.
•
nopeus laskee alle 30 km/h (20 mph) koskee vain käsivaihteistolla varustettuja
autoja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pilot Assist* (s. 337)
Pilot Assist* -toiminnon valinta ja aktivointi
(s. 340)
•
Pilot Assist* -toiminnon deaktivointi
(s. 341)
•
Pilot Assist* -toiminnon rajoitukset
(s. 343)
Tilapäinen Pilot Assist*62 ohjausavun poiskytkentä
Pilot Assist*63 -toiminnon
rajoitukset
Pilot Assist -ohjausapu voi kytkeytyä tilapäisesti pois päältä ja takaisin päälle ilman edeltävää varoitusta.
Suuntavaloja käytettäessä Pilot Assist -ohjausapu kytkeytyy tilapäisesti pois. Kun tämä
tilanne on ohi, ohjausapu aktivoituu automaattisesti uudelleen, jos kaistan reunamerkinnät
voidaan edelleen havaita.
Pilot Assist -toiminnon toiminnallisuus voi
olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Toiminto Pilot Assist on apuväline, joka voi
helpottaa kuljettajan toimia ja auttaa kuljettajaa monissa tilanteissa. Kuljettaja on kuitenkin
aina kaikissa tilanteissa vastuussa turvallisen
etäisyyden säilyttämisestä ympäristöön ja
auton asianmukaisesta pitämisestä ajokaistalla.
Jos Pilot Assist ei voi tulkita ajokaistaa yksiselitteisesti, esim. jos kamera- tai tutkayksikkö ei
näe kaistan reunamerkintöjä, Pilot Assist kytkee ohjausavun tilapäisesti pois päältä –
nopeuden ja etäisyyden säätötoiminnot pysyvät kuitenkin jatkuvasti aktiivisina. Ohjausapu
aktivoituu uudelleen, kun ajokaista voidaan
taas tulkita. Näissä tilanteissa kuljettaja voi
havaita ohjausavun tilapäisen deaktivoitumisen ohjauspyörän kevyestä värinästä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
62
63
Pilot Assist* (s. 337)
Pilot Assist* -toiminnon valinta ja aktivointi
(s. 340)
•
Pilot Assist* -toiminnon deaktivointi
(s. 341)
•
Pilot Assist* -toiminnon rajoitukset
(s. 343)
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 343
KULJETTAJAN TUKI
||
Tietyissä tilanteissa Pilot Assist -ohjausavun voi olla vaikea auttaa kuljettajaa
oikealla tavalla tai kytkeytyä pois automaattisesti - tällöin on suositeltavaa olla käyttämättä Pilot Assist -ohjausapua. Esimerkkejä tällaisista tilanteista voivat olla seuraavat:
•
kaistamerkinnät ovat kuluneet, ne
puuttuvat tai menevät ristiin.
•
kaistojen rajoissa on epäselvyyttä,
esim. kaistojen jakautuessa tai yhdistyessä, poistumisramppien kohdalla tai
jos kaistamerkintöjä on useita.
•
ajoradalla tai sen vieressä on reunoja
tai muita linjoja kuin kaistamerkintöjä,
esim. jalkakäytävän reunoja, tienpinnan
saumoja tai paikkoja, kaiteiden reunoja,
tienreunoja tai teräviä varjoja.
•
•
•
kaista on kapea tai mutkainen.
•
•
Korkeita jalkakäytävän reunoja, kaiteita,
tilapäisiä esteitä (liikennekartioita, kai-
Kamera- ja tutkayksikkö ei pysty
havaitsemaan kaikkia liikenteessä vastaan tulevia esineitä ja esteitä, esim.
ajoradan kuoppia, paikallaan olevia
esteitä tai esineitä, jotka peittävät ajoradan kokonaan tai osittain.
•
Pilot Assist ei "näe" jalankulkijoita, eläimiä yms.
•
Toiminnon suosittelemien ohjausliikkeiden voimakkuus on rajallinen, joten se
ei voi aina auttaa kuljettajaa ohjaamaan
ja pitämään autoa kaistalla.
•
Jos autossa on Sensus Navigation*,
toiminto voi käyttää karttatietojen sisältämiä tietoja, jolloin suorituskyky voi
vaihdella.
kaistalla on mäki tai töyssy.
sää on huono, sataa vettä tai lunta, on
sumuista tai loskaista tai heikko valaistus huonontaa näkyvyyttä, vastavalo,
märkä ajorata jne.
Kuljettajan on oltava myös tietoinen siitä,
että Pilot Assist -järjestelmällä on seuraavia
rajoituksia:
344
teita jne.) ei havaita. Ne voidaan myös
tunnistaa virheellisesti kaistamerkinnöiksi, jolloin on olemassa vaara siitä,
että auto osuu näihin esteisiin. Kuljettajan on itse varmistettava, että auton
etäisyys kyseisiin esteisiin on riittävä.
VAROITUS
•
Pilot Assist suljetaan, jos nopeudesta
riippuvan ohjauspyörän vastuksen
ohjaustehostin toimii alhaisemmalla
teholla – esimerkiksi jäähdytettäessä
ylikuumenemisen takia.
VAROITUS
Pilot Assist -toimintoa tulee käyttää vain,
jos kaistan kummallakin sivulla on selkeät
kaistamerkinnät. Kaikki muu käyttö lisää
riskiä osumisesta ympärillä oleviin esteisiin,
joita toiminto ei pysty havaitsemaan.
VAROITUS
•
Tämä ei ole törmäyksiä ehkäisevä järjestelmä. Vastuu on aina kuljettajalla ja
hänen on puututtava asiaan, jos järjestelmä ei havaitse edellä olevaa ajoneuvoa.
•
Toiminto ei jarruta ihmisten tai eläinten
eikä pienten ajoneuvojen, esim. polkutai moottoripyörien vuoksi. Ei myöskään matalien perävaunujen, vastaantulevien, hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajoneuvojen ja esineiden
vuoksi.
•
Älkää käyttäkö toimintoa vaativissa
tilanteissa, kuten esim. kaupunkiliikenteessä, risteyksissä, liukkaalla, kun ajoradalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa,
näkyvyyden ollessa huono, mutkaisilla
teillä tai poistumis- ja liityntärampeilla.
Kuljettajalla on aina mahdollisuus korjata tai
säätää Pilot Assist -toiminnon kutakin ohjaus-
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
toimenpidettä ja kääntää itse ohjauspyörää
haluttuun tilaan.
Mäkiset tiet ja/tai raskas kuorma
Huomatkaa, että Pilot Assist on ensisijaisesti
tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla teillä ajettaessa. Toiminnolla voi olla vaikeuksia säilyttää
oikea etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon ajettaessa jyrkissä alamäissä - olkaa tällöin erityisen tarkkaavainen ja valmis jarruttamaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pilot Assist* (s. 337)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 366)
•
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 306)
•
Ajotilat (s. 486)
Symbolit ja ilmoitukset
Pilot Assist*64-toimintoa varten
Useita Pilot Assist -järjestelmän symboleja ja
ilmoituksia voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai head-up-näytössä*.
Seuraavassa esimerkkikuvassa toiminto liikennemerkki-informaatio (RSI65) ilmoittaa suurimman sallitun nopeuden olevan 130 km/h
(80 mph).
Älkää käyttäkö Pilot Assist -toimintoa, jos auto
on raskaasti kuormattuna tai autoon on kytketty perävaunu.
HUOM
Pilot Assist ei voi aktivoitua, jos auton sähköjärjestelmään liitetään perävaunu, polkupyöränpidin tai vastaava.
Muuta
Ajotilaa Off Road ei voi valita Pilot Assist -toiminnon ollessa aktivoituna.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
64
65
Markkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste.
Road Sign Information
Yllä olevassa kuvassa näkyy, että Pilot Assist
on asetettu pitämään nopeutena 110 km/h
(68 mph) ja että edellä ei ole seurattavia ajoneuvoja.
Pilot Assist ei anna ohjausapua, koska kaistan
reunaviivoja ei pystytä havaitsemaan.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 345
KULJETTAJAN TUKI
||
Yllä olevassa kuvassa näkyy, että Pilot Assist
on asetettu pitämään nopeutena 110 km/h
(68 mph) ja että se seuraa samalla edellä olevia ajoneuvoja, jotka ajavat samalla nopeudella.
Pilot Assist antaa myös ohjausapua, koska
kaistan reunaviivat pystytään havaitsemaan.
Varoitus kuljettajan tuelta
törmäyksen uhatessa
Kuljettajan tukijärjestelmät mukautuva
nopeudensäädin* ja Pilot Assist* voivat varoittaa kuljettajaa, jos etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon lyhenee äkisti liikaa.
Yllä olevassa kuvassa näkyy, että Pilot Assist
on asetettu pitämään nopeutena 110 km/h
(68 mph) ja että se seuraa samalla edellä olevia ajoneuvoja, jotka ajavat samalla nopeudella.
Pilot Assist ei anna ohjausapua, koska kaistan
reunaviivoja ei pystytä havaitsemaan.
Törmäysvaroituksen ääni ja symboli.
Yllä olevassa kuvassa näkyy, että Pilot Assist
on asetettu pitämään nopeutena 110 km/h
(68 mph) ja että edellä ei ole seurattavia ajoneuvoja.
Pilot Assist antaa ohjausapua, koska kaistan
reunaviivat pystytään havaitsemaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
346
Pilot Assist* (s. 337)
Pilot Assist* -toiminnon rajoitukset
(s. 343)
Kuuluva varoitussignaali törmäyksen uhatessa
Varoitussymboli törmäyksen uhatessa
Etäisyysmittaus kamera- ja tutkayksiköllä
Mukautuva nopeudensäädin ja Pilot Assist
käyttävät n. 40 % käyttöjarrun kapasiteetista.
Jos autoa pitää jarruttaa voimakkaammin kuin
mistä kuljettajan tuki selviytyy eikä kuljettaja
jarruta, aktivoidaan varoitusvalo ja varoitusääni
huomauttamaan kuljettajalle välittömän asiaan
puuttumisen välttämättömyydestä.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
HUOM
Kuljettajan tukijärjestelmät varoittavat vain
autoista, jotka sen tutkayksikkö on havainnut – sen vuoksi varoitus voi jäädä tulematta tai tapahtua tietyllä viiveellä. Älkää
koskaan jääkö odottamaan varoitusta vaan
jarruttakaa, kun se on tarpeen.
Tuulilasin visuaalisia varoitussignaaleja voi
olla vaikea havaita voimakkaassa auringonpaisteessa, heijastumien takia, valoisuuskontrastien ollessa voimakkaita, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettaja ei
katso suoraan eteenpäin.
Kohteen vaihto kuljettajan
tukijärjestelmissä
Kuljettajan tukijärjestelmissä mukautuvalla
nopeudensäätimellä* ja Pilot Assist* -toiminnolla on automaattivaihteiston yhteydessä
kohteenvaihtotoiminto tietyillä nopeuksilla.
Kohteen vaihto
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Törmäysvaroituksen symboli tuulilasilla.
Head-up-näytöllä* varustetussa autossa varoitus näytetään tuulilasissa vilkkuvalla symbolilla.
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 327)
Pilot Assist* (s. 337)
Etäisyysvaroitus* (s. 314)
Head-up-näyttö* (s. 152)
Jos edessä olevan kohdeajoneuvon nopeasti kääntyy,
voi edessä olla seisova liikenne.
Kun kuljettajan tuki seuraa toista ajoneuvoa
alle 30 km:n/h (20 mph) nopeuksilla ja vaihtaa kohteen liikkuvasta paikallaan olevaan ajoneuvoon, kuljettajan tuki jarruttaa paikallaan
olevan ajoneuvon vuoksi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 347
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
Kun kuljettajan tuki seuraa toista ajoneuvoa
yli n. 30 km:n/h (20 mph) nopeuksilla ja
vaihtaa kohdeajoneuvoa liikkuvasta paikallaan olevaan ajoneuvoon, se jättää paikallaan olevan ajoneuvon huomiotta ja kiihdyttää sen sijaan tallennettuun nopeuteen.
•
Kuljettajan tuen tallennetun
nopeuden säätäminen
Nopeudenrajoittimelle, vakionopeudensäätimelle, mukautuvalle nopeudensäätimelle* ja
Pilot Assist* -toiminnolle voidaan asettaa tallennettu nopeus.
Kuljettajan täytyy tällöin puuttua ajoon
ja jarruttaa.
Automaattinen valmiustila kohteen
vaihtuessa
Kuljettajan tuki kytketään pois ja asetetaan
valmiustilaan:
•
kun nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja kuljettajan tuki on epävarma siitä, onko
kohde paikallaan oleva ajoneuvo vai jokin
muu kohde, esim. ajoeste.
•
kun nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja
edellä oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei
kuljettajan tuella enää ole seurattavaa ajoneuvoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
348
–
•
: Nostaa tallennettua nopeutta.
: Laskee tallennettua nopeutta.
Tallennettu nopeus.
Muuttakaa tallennettua nopeutta painamalla lyhyesti ohjauspyörän painiketta
(1) tai
(2) tai pitämällä niitä painettuina.
•
Lyhyt painallus: Jokainen painallus
muuttaa nopeutta +/- 5 km/h:n
(+/- 5 mph:n) askelin.
•
Painakaa ja pitäkää painettuna:
Vapauttakaa painike, kun nopeudenilmaisin (3) on halutun nopeuden kohdalla.
Viimeksi tehdyt painikkeen painallukset
tallennetaan muistiin.
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen
ohjauspyörän painikkeen
(1) painamista,
auton ko. nopeus painiketta painettaessa tallennetaan edellyttäen, että kuljettaja pitää jalkansa kaasupolkimella painiketta painaessaan.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 327)
Pilot Assist* (s. 337)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Automaattivaihteisto
Kuljettajan tukitoiminnot voivat seurata toista
ajoneuvoa paikallaan seisomisesta enintään
200 km:n/h (125 mph:n) ajonopeuteen asti.
Pilot Assist voi antaa ohjausapua lähes paikallaan seisomisesta enintään 140 km/h
(87 mph) ajonopeuteen asti.
Huomatkaa, että pienin ohjelmoitava nopeus
on 30 km (20 mph) – vaikka se selviää toisen
ajoneuvon seuraamisesta pysähdyksiin asti,
pienempää nopeutta kuin 30 km/h (20 mph)
ei voida valita/tallentaa.
Käsivalintainen vaihteisto
Kuljettajan tukitoiminnot voivat seurata toista
ajoneuvoa ajonopeudesta 30 km/h (20 mph)
nopeuteen 200 km/h (125 mph:n) asti.
Pilot Assist voi antaa ohjausapua 30 km/h
(20 mph) nopeudesta enintään 140 km/h
(87 mph) ajonopeuteen asti.
Pienin ohjelmoitava nopeus on 30 km/h
(20 mph) – suurin on 200 km/h (125 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
Nopeudenrajoitin (s. 316)
Vakionopeudensäädin (s. 323)
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 327)
Pilot Assist* (s. 337)
Aikaetäisyyden asettaminen edellä
ajavaan ajoneuvoon
HUOM
Kun symboli kuljettajan näytössä esittää
kaksi autoa, ACC seuraa edessä olevaa
autoa esivalitulla aikaetäisyydellä.
Edellä ajavaan ajoneuvoon nähden voidaan
asettaa aikaetäisyys, jota mukautuva nopeudensäädin*, Pilot Assist* ja etäisyysvaroitus
*noudattavat.
Edellä olevaan ajoneuvoon
voidaan valita eri aikavälejä ja
tämä esitetään kuljettajan
näytössä 1-5 vaakaviivana mitä useampi viiva, sitä
pidempi aikaetäisyys. Yksi
viiva vastaa noin 1 sekuntia
edessä olevaan ajoneuvoon, 5 viivaa vastaa
noin 3 sekuntia.
Kun esitetään vain yksi auto, ei edessä ole
ajoneuvoa kohtuullisella etäisyydellä.
HUOM
Kun kuljettajan näytön symbolina on auto
ja ohjauspyörä, Pilot Assist seuraa edellä
ajavaa ajoneuvoa ennalta valitulla aikavälillä.
Aikaetäisyyden säädin.
Aikaetäisyyden vähentäminen
Kun symbolina on vain ohjauspyörä,
edessä ei ole ajoneuvoa kohtuullisella etäisyydellä.
Aikaetäisyyden lisääminen
Etäisyysosoitus
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta (1) tai
(2) aikaetäisyyden pienentämiseksi tai
suurentamiseksi.
> Etäisyysosoitus (3) näyttää ko. aikaetäisyyden.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 349
KULJETTAJAN TUKI
||
Voidakseen seurata edellä ajavaa autoa pehmeällä ja miellyttävällä tavalla mukautuva
nopeudensäädin sallii aikavälin vaihdella selvästi tietyissä paikoissa. Pienellä nopeudella,
kun etäisyydet tulevat lyhyiksi, mukautuva
nopeudensäädin lisää aikaväliä hieman.
HUOM
•
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi tulee etäisyys metreinä annetulla
aikaetäisyydellä.
•
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.
•
Jos kuljettajan tuki ei näytä reagoivan
lisäämällä ajonopeutta aktivoitaessa,
syynä voi olla se, että ajallinen etäisyys
edellä ajavaan ajoneuvoon on lyhyempi
kuin ennalta valittu ajallinen etäisyys.
VAROITUS
350
•
Käyttäkää vain kulloiseenkin liikennetilanteeseen sopivaa ajallista etäisyyttä.
•
Kuljettajan on oltava tietoinen siitä, että
lyhyet ajalliset etäisyydet jättävät vain
vähän aikaa reagoida ja toimia odottamattomassa liikennetilanteessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 327)
Pilot Assist* (s. 337)
Etäisyysvaroitus* (s. 314)
Head-up-näyttö* (s. 152)
Automaattinen jarrutus kuljettajan
tukijärjestelmissä
Kuljettajan tukitoiminnot mukautuva nopeudensäädin* ja Pilot Assist* on varustettu erityisellä jarrutustoiminnolla hitaasti kulkevassa
liikenteessä ja auton seistessä paikallaan.
Jarrutustoiminto hitaassa jonoajossa
ja seistäessä paikallaan
Hitaassa liikenteen ryömintäajon yhteydessä
tapahtuvien lyhyiden pysähdysten tai liikennevalojen yhteydessä ajo palautetaan automaattisesti, jos pysähdys ei ylitä n. 3 sekuntia – jos
kestää kauemmin, ennen kuin edessä oleva
ajoneuvo alkaa jälleen liikkua, kuljettajan tukitoiminto asetetaan valmiustilaan, johon kuuluu
automaattinen jarrutus.
–
Toiminto aktivoidaan uudelleen jollain seuraavista tavoista:
•
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
.
Painakaa kaasupoljinta.
> Toiminto palauttaa edessä olevan ajoneuvon seurannan, jos se alkaa ajaa
eteenpäin n. 6 sekunnin kuluessa.
VAROITUS
Ajonopeus voi kasvaa merkittävästi, kun
ajonopeuteen palataan ohjauspyörän painikkeella
.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
Kuljettajan tuki varoittaa vain esteistä, jotka
sen tutkayksikkö on havainnut – sen vuoksi
varoitus voi jäädä tulematta tai tapahtua
tietyllä viiveellä.
•
Älkää koskaan jääkö odottamaan varoitusta tai järjestelmän puuttumista tilanteeseen vaan jarruttakaa, kun se on tarpeen.
HUOM
Kuljettajan tuki voi pitää auton paikallaan
enintään 5 minuuttia – sen jälkeen seisontajarru kytketään ja toiminto poistetaan toiminnasta.
Ennen kuin kuljettajan tuki voidaan aktivoida uudelleen, seisontajarru on vapautettava.
Automaattisen jarrutuksen päättyminen
Tietyissä tilanteissa automaattinen jarrutus
keskeytyy seistäessä paikallaan ja toiminto
asettuu valmiustilaan. Se tarkoittaa, että jarrut
irrottavat ja auto voi alkaa rullata – kuljettajan
pitää sen vuoksi puuttua tilanteeseen ja jarruttaa itse auton pitämiseksi paikallaan.
•
•
vaihteenvalitsin siirretään P-. N- tai Rasentoon
kuljettaja asettaa toiminnon valmiustilaan.
Seisontajarrun automaattinen
aktivointi
Tietyissä tilanteissa seisontajarru kytketään
auton pitämiseksi jatkuvasti paikallaan.
Näin käy, jos toiminto pitää auton paikallaan
käyttöjarrulla ja:
•
•
kuljettaja avaa oven tai irrottaa turvavyön
•
•
jarrut ovat ylikuumentuneet
toiminto on pitänyt auton paikallaan
kauemmin kuin n. 5 minuuttia
kuljettaja sammuttaa moottorin manuaalisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ajotilat kuljettajan tukea varten
Kuljettaja voi valita eri ajotiloja sitä varten,
miten kuljettajan tuen tulee säilyttää ennalta
valittu ajallinen etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon.
Valinta tehdään DRIVE MODE -ajotilavalitsimella.
Valitkaa jokin seuraavista vaihtoehdoista:
• Pure – Kuljettajan tuki keskittyy hyvään
polttoainetaloudellisuuteen, jolloin ajallinen etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon on
pitempi.
• Hybrid – Kuljettajan tuki keskittyy ylläpitämään mahdollisimman pehmeästi
ennalta asetettua ajallista etäisyyttä edellä
ajavaan ajoneuvoon.
• Power – Kuljettajan tuki keskittyy ylläpitämään suoremmin ajallista etäisyyttä edellä
ajavaan ajoneuvoon, mikä voi tietyissä
tapauksissa tarkoittaa voimakkaampia
kiihdytyksiä ja jarrutuksia.
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 327)
Pilot Assist* (s. 337)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Jarrutoiminnot (s. 469)
•
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
Ajotilat (s. 486)
Aikaetäisyyden asettaminen edellä ajavaan
ajoneuvoon (s. 349)
Näin voi tapahtua seuraavissa tilanteissa:
•
•
kuljettajan asettaa jalan jarrupolkimelle
seisontajarru kytketään
* Valinnais-/lisävaruste. 351
KULJETTAJAN TUKI
Kaarreajoapu*66
Kaarrenopeusavustin voi auttaa kuljettajaa
vähentämään nopeutta jyrkkien kaarteiden
edellä, jos kuljettajan tukitoiminnolle mukautuva nopeudensäädin* tai Pilot Assist* valittu
nopeus katsotaan liian suureksi.
Laskenta tapahtuu auton Sensus Navigation* satelliittinavigointijärjestelmän karttatietojen
avulla. Kaarteen jälkeen auto palautuu aiemmin esivalittuun nopeuteen.
VAROITUS
•
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Toiminnon hidastaessa ajonopeutta kuljettajan näytössä
näytetään tämä symboli.
Kuljettaja voi koska tahansa kytkeä toiminnon
pois käytöstä jarruttamalla tai käyttämällä kaasupoljinta.
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 327)
Pilot Assist* (s. 337)
Ajotilat (s. 486)
Ajotilat
Kaarreajoavun toimintatapa riippuu valitusta
ajotilasta. Jos ajotilaa ei voida valita, toiminto
valitsee vaihtoehdon Mukavuus.
Dynaaminen-vaihtoehtoa käytettäessä auto
käyttäytyy urheilullisesti kaarreajossa ja kiihdyttää hieman voimakkaammin kaarteiden jälkeen.
66
352
Toiminto on saatavana vain tietyillä markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Kaarreajoavun aktivointi tai
deaktivointi*
Kaarreajoaputoiminto voidaan aktivoida
mukautuvan nopeudensäätimen* tai Pilot
Assist* -toiminnon lisäksi. Kuljettaja voi valita
myös toiminnon deaktivoinnin.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
Seuraavan moottorin käynnistyksen yhteydessä viimeksi käytetty asetus aktivoituu
uudelleen tai sitten noudatetaan niitä asetuksia, jotka on tehty käytettävään avaimeen
yhdistettyyn kuljettajaprofiiliin67.
Rajoitukset koskien kaarreajoapua*
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kaarreajoavun toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut. Toiminto on saatavana vain tietyillä markkina-alueilla.
Kuljettajan on oltava tietoinen esimerkiksi seuraavista rajoituksista:
•
•
•
Kaarreajoavun toiminta voi olla rajoittunutta pienillä teillä ja taajama-alueilla.
•
Erkanemiskaistoilla tai risteyksissä kaarreajoapu voidaan kytkeä tilapäisesti pois.
•
Jos satelliittinavigaattorin68 karttatietoja ei
ole päivitetty, voi kaarreajotuen toiminta
olla rajoitettua.
•
Jos satelliittinavigaattorilla68 ei ole
yhteyttä satelliittijärjestelmään, voi kaarreajotuen toiminta olla rajoitettua.
•
Uusien tai kunnostettujen teiden karttatiedot voivat olla virheelliset.
•
Sopivaa kaarreajonopeutta laskettaessa ei
huomioida epäsuotuisista sää- tai tieolosuhteista johtuvaa mahdollista heikentyneen pidon vaaraa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
67
68
Kaarreajoapu* (s. 352)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 366)
Kaarreajoapu* (s. 352)
Rajoitukset koskien kaarreajoapua*
(s. 353)
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Tämä vaihtoehto riippuu markkina-alueesta.
Vain, jos Volvon Sensus Navigation* -satelliittinavigointi on asennettu.
* Valinnais-/lisävaruste. 353
KULJETTAJAN TUKI
Ohitusavustin
VAROITUS
Ohitusavustin voi auttaa kuljettajaa muiden
ajoneuvojen ohittamisessa. Toimintoa voidaan käyttää mukautuvan nopeudensäätimen* tai Pilot Assist* -toiminnon kanssa.
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
Miten ohitusavustin toimii
Kun mukautuva nopeudensäädin tai Pilot
Assist seuraa toista ajoneuvoa ja kuljettaja
merkitsee edessä olevan ohituksen suuntavilkulla69, järjestelmä auttaa kiihdyttämällä autoa
kohti edessä olevaa ajoneuvoa ennen kuin
oma auto on ehtinyt ohituskaistalle.
Toiminto estää sen jälkeen nopeuden vähenemisen liian varhaisen jarruttamisen välttämiseksi, kun auto lähestyy hitaampaa ajoneuvoa.
•
Toiminto on aktiivinen, kunnes ohitettava ajoneuvo on ohitettu.
VAROITUS
Muistakaa, että tämä toiminto voi aktivoitua muissakin tilanteissa kuin ohitettaessa.
Kun esimerkiksi suuntavaloa käytetään
kaistanvaihdossa tai poistuttaessa toiselle
tielle, auto kiihdyttää hetkellisesti.
69
354
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Ohitusavustimen käyttäminen
Ohitusavustinta voidaan käyttää mukautuvan
nopeudensäätimen* tai Pilot Assist* -toiminnon kanssa. Ohitusavustimen käyttäminen
edellyttää joidenkin vaatimusten täyttymistä.
Jotta ohitusavustaja voidaan aktivoida, edellytetään, että:
•
•
•
edessä on ajoneuvo (kohdeajoneuvo)
oman auton senhetkinen nopeus on
vähintään 70 km/h (43 mph)
tallennettu nopeus on riittävän suuri,
jotta turvallinen ohitus voidaan tehdä.
Ohitusavustimen käynnistäminen:
–
Aktivoikaa suuntavilkut.
Käyttäkää vasenta suuntavilkkua vasemmalta ohjattavassa ja oikeaa oikealta
ohjattavassa autossa.
> Ohitusavustin käynnistyy.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
•
•
•
Ohitusavustimen käyttäminen (s. 354)
•
Pilot Assist* (s. 337)
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 327)
Vain vasen vilkku vasemmalta ohjattavassa autossa, ja vilkku oikealle oikealta ohjattavassa autossa.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
Kuljettajan on oltava valmistautunut siihen,
että tilanteen muuttuessa äkillisesti ohitusavustinta käytettäessä toiminto voi tietyissä tilanteissa kiihdyttää nopeutta epätoivotusti.
•
Pilot Assist* -toiminnon valmiustila
(s. 342)
Tutkayksikkö
Useat kuljettajan tukijärjestelmät käyttävät
tutkayksikköä, jonka tehtävänä on havaita
muita ajoneuvoja.
Tiettyjä tilanteita on siksi vältettävä, näitä
ovat esim.:
•
auto lähestyy poistumisramppia poistuakseen samaan suuntaan kuin mihin
ohitus tavallisesti tapahtuu
•
edellä ajava ajoneuvo hidastaa, ennen
kuin oma auto on ehtinyt ohituskaistalle
•
•
liikenne ohituskaistalla hidastuu
vasemmalta ohjattavaa autoa ajetaan
vasemmanpuoleisen liikenteen maassa
(tai päinvastoin).
Tämänkaltaiset tilanteet vältetään siirtämällä
mukautuva vakionopeudensäädin tai Pilot
Assist väliaikaisesti valmiustilaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ohitusavustin (s. 354)
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 327)
Pilot Assist* (s. 337)
Mukautuvan nopeudensäätimen valmiustila* (s. 331)
Tutkayksikön sijoitus.
Seuraavat toiminnot käyttävät tutkayksikköä:
•
•
•
•
•
Etäisyysvaroitus*
Mukautuva nopeudensäädin*
Pilot Assist*
Kaista-avustaja
City Safety
Tutkayksikön muuttaminen voi tehdä sen käytön laittomaksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 366)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 355
KULJETTAJAN TUKI
||
356
•
Kamera- ja tutkayksikön kunnossapitosuosituksia (s. 370)
•
Tutkayksikön tyyppihyväksyntä (s. 357)
KULJETTAJAN TUKI
Tutkayksikön tyyppihyväksyntä
Tässä on tyyppihyväksyntä auton mukautuvan vakionopeussäätimen* (ACC70) ja Pilot
Assist* BLIS*71 -järjestelmien tutkayksiköille.
Markkina-alue
ACC
& PA
BLIS
Symboli
Tyyppihyväksyntä
✓
Botswana
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brasilia
EAN: (01)07897843840855
✓
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode
causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
03563-17-05364
70
71
Adaptive Cruise Control
Blind Spot Information
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 357
KULJETTAJAN TUKI
||
Markkina-alue
ACC
& PA
BLIS
Symboli
Tyyppihyväksyntä
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following
link www.delphi.com/automotive-homologation.
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
Eurooppa
Hereby, Hella KgaA Hueck & Co., declares that RS4 is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
✓
The Declaration of conformity may be consulted at Hella KGaA Hueck & Co., Rixbecker
Straße 75/ 59552 Lippstadt, Germany and on the website www.hella.com/vcc.
Frequency Band: 24050-24250 MHz
Maximum Output Power: 20 dBm EIRP
Yhdistyneet Arabiemiraatit
(UAE)
Ghana
358
Registered No: ER37536/15
✓
Dealer No: DA37380/15
✓
✓
Registered No: ER53878/17
Dealer No: DA44932/15
NCA Approved: 1R3-1M-7E1-0B7
KULJETTAJAN TUKI
Markkina-alue
ACC
& PA
BLIS
Symboli
Tyyppihyväksyntä
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Certificate number: 50459/SDPPI/2017
Indonesia
Country of origin Germany
✓
Certificate number: 53578/SDPPI/2017
Country of origin China
PLG ID: 6051
✓
Jamaika
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordania
✓
✓
Malesia
This product contains a Type Approved Module by Jamaica: SMA – “RS4”.
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
CID F 15000578
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Marokko
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
}}
359
KULJETTAJAN TUKI
||
Markkina-alue
ACC
& PA
BLIS
✓
Symboli
Tyyppihyväksyntä
IFETEL: RLVDEL215-0299
Radar de corto alcance
RS4
Hella KGaA Hueck & Co
Meksiko
✓
IFETEL: RLVHERS17-0286
La operación de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que
este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo
debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no
deseada.
Moldavia
360
✓
✓
Nigeria
✓
Oman
✓
Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian
Communications Commission.
KULJETTAJAN TUKI
Markkina-alue
ACC
& PA
BLIS
Tyyppihyväksyntä
✓
Venäjä
✓
Serbia
И011 14
✓
✓
Singapore
И011 17
DA 105753
✓
✓
Etelä-Afrikka
Symboli
DA 103238
TA-2014/1824
✓
TA-2016/3407
}}
361
KULJETTAJAN TUKI
||
Markkina-alue
ACC
& PA
BLIS
Symboli
Tyyppihyväksyntä
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Etelä-Korea
MSIP-CMM-HLA-RS4
✓
✓
이 기기는 무용(A급) 전자파 적합기기로서 판 매자 또는 사용 자는 이 점을 주의하시기 바 라
며, 가정외의 지역에서 사용 하는 것을 적으 로 합니다
CCAB15LP0560T3
CCAB17LP0470T5
Taiwan
362
✓
警語 經型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法
通信;經發現有干擾現象時,應立即停用 ,並改善至無干擾時方得繼續使用 前項合法通信,指依
電信法規定作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波
輻射性電機設備之干擾
KULJETTAJAN TUKI
Markkina-alue
ACC
& PA
BLIS
Symboli
Tyyppihyväksyntä
є, щ
Delphi
(
✓
ь
)
ь
є
RACAM/SRR2
КМ № 679
24
Delphi
: Delphi.
(П
П
2009 .)
: 24,05 – 24,25
П
Ukraina
✓
ь
: 20 Б (
.) EIRP
HELLA GmbH & Co. KGaA
є, щ
є
2014/53/Є . П
www.hella.com/vcc
RS4
ь
:
: 24,05 – 24,25
П
Vietnam
✓
Zambia
✓
ь
: 20 Б (
.) EIRP
}}
363
KULJETTAJAN TUKI
||
Radiolaitteiston tyyppihyväksyntä
Markkina-alue
Symboli
Eurooppa
Tyyppihyväksyntä
Täten Volvo Cars ilmoittaa, että kaikki radiolaitteet täyttävät direktiivin 2014/53/EU keskeiset vaatimukset ja
muut tärkeät määräykset.
R 204-750001
Japani
This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law and the Japanese Telecommunications Business
Law. This device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid).
Yksityiskohtaiset tiedot tyyppihyväksynnästä
ovat osoitteessa support.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
364
Tutkayksikkö (s. 355)
Mukautuva vakionopeudensäädin*
(s. 327)
Pilot Assist* (s. 337)
BLIS* (s. 386)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Kamerayksikkö
Aiheeseen liittyvät tiedot
Useat kuljettajan tukijärjestelmät käyttävät
kamerayksikköä, jonka tehtävänä on esim.
tunnistaa tien sivuviivat tai liikennemerkit.
•
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 366)
Kamera- ja tutkayksikön kunnossapitosuosituksia (s. 370)
Kamerayksikön sijainti.
Seuraavat toiminnot käyttävät kamerayksikköä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mukautuva nopeudensäädin*
Pilot Assist*
Kaista-avustaja*
Ohjausapu törmäyksen uhatessa
City Safety
Driver Alert Control*
Liikennemerkki-informaatio*
Automaattinen kaukovalo *
Pysäköintitutka*
* Valinnais-/lisävaruste. 365
KULJETTAJAN TUKI
Kamera- ja tutkayksikön
rajoitukset
Kamera- ja tutkayksiköllä on tiettyjä rajoituksia, mikä myös rajoittaa yksikön käyttämiä
toimintoja. Kuljettajan on oltava tietoinen esimerkiksi seuraavista rajoituksista:
Kamera ja tutka
Yksikkö tukossa
Kamerayksikkö on sijoitettu tuulilasin yläosan
sisäpuolelle, yhdessä auton tutkayksikön
kanssa.
Älkää sijoittako, liimatko tai asentako mitään
tuulilasin ulko- tai sisäpuolelle eikä kamera- ja
tutkayksikön eteen tai ympärille, koska tällöin
kamera- ja tutkapohjaisiin toimintoihin saattaa
tulla häiriöitä. Toiminnot saattavat heikentyä,
sulkeutua kokonaan tai toimia väärällä tavalla.
Jos kuljettajan näytössä näytetään
tämä symboli ja ilmoitus "Tuulilasin
anturi Anturi tukossa, katso
käyttöopasta", kamera- ja tutkayksikkö ei pysty havaitsemaan muita ajoneuvoja,
pyöräilijöitä, jalankulkijoita ja suurikokoisia
eläimiä auton edessä ja auton kamera- ja tutkapohjaiset toiminnot voivat häiriintyä.
Merkitty alue tulee puhdistaa säännöllisesti ja pitää
vapaana tarroista, esineistä, aurinkokalvoista yms.
366
Seuraava taulukko näyttää esimerkkejä mahdollisista syistä ilmoituksen esittämiseen sekä
sopivan toimenpiteen:
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä on likainen tai
jään tai lumen peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä liasta, jäästä ja
lumesta.
Tiheä sumu, voimakas vesi- tai lumisade tukkivat tutkasignaalien kulun tai kameran näkymän.
Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa.
KULJETTAJAN TUKI
Syy
Toimenpide
Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien kulun tai kameran näkymän.
Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan
ollessa luminen.
Tuulilasin sisäpuolen ja kamera- ja tutkayksikön välille on tullut
likaa.
Hakeutukaa korjaamolle tuulilasin puhdistamiseksi yksikön kotelon sisäpuolelta valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Voimakas vastavalo
Ei toimenpiteitä. Kamerayksikkö palautetaan automaattisesti, kun valaistusolosuhteet ovat suotuisammat.
Korkeat lämpötilat
Matkustamon lämpötilan ollessa korkea
kamera- ja tutkayksikkö saattaa kytkeytyä tilapäisesti pois päältä noin 15 minuutin kuluttua
moottorin käynnistyksestä elektroniikan suojaamiseksi. Kun lämpötila on laskenut riittävästi, kamera- ja tutkayksikkö käynnistyy
uudelleen automaattisesti.
Jotta tutkayksikköä käyttävät kuljettajan tukitoiminnot eivät toimi virheellisesti, seuraavia
ohjeita on noudatettava:
•
Vaurioitunut tuulilasi
HUOM
Mikäli toimenpiteisiin ei ryhdytä, kameraja tutkayksikköä käyttävien kuljettajan tukijärjestelmien suorituskyky voi huonontua.
Toiminnot saattavat heikentyä, sulkeutua
kokonaan tai toimia väärällä tavalla.
72
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Jos tuulilasiin jonkin kamera- ja tutkayksikön "ikkunan" eteen tulee halkeama,
naarmu tai kiveniskemä, joka on kooltaan
n. 0,5 x 3,0 mm (0,02 x 0,12 in.) tai suurempi, on otettava yhteyttä korjaamoon72
tuulilasin vaihdattamista varten.
•
Volvo suosittelee, että kamera- ja tutkayksikön edessä olevan alueen halkeamia,
naarmuja tai kiveniskemiä ei korjata, vaan
koko tuulilasi on vaihdettava.
•
Ottakaa ennen tuulilasin vaihtoa yhteyttä
korjaamoon72 varmistaaksenne, että oikea
tuulilasi tilataan ja asennetaan.
•
Vaihdon yhteydessä on asennettava
saman tyyppiset tai Volvon hyväksymät
tuulilasinpyyhkimet.
•
Tuulilasin vaihdon yhteydessä kamera- ja
tutkayksikkö on kalibroitava uudelleen korjaamolla72 auton kaikkien kamera- ja tutkapohjaisten järjestelmien toiminnan varmistamiseksi.
Tutka
Auton nopeus
Tutkayksikön kyky havaita edellä oleva ajoneuvo heikkenee huomattavasti, jos kyseisen
ajoneuvon ajonopeus eroaa paljon oman auton
nopeudesta.
}}
367
KULJETTAJAN TUKI
||
Rajoittunut näkökenttä
Tutkayksikön näkökenttä on rajoittunut. Tietyissä tilanteissa ei toista ajoneuvoa havaita tai
havaitseminen tapahtuu odotettua myöhemmin.
sen, joka ajaa oman autonne ja edessä
olevan ajoneuvon väliin.
Pienet ajoneuvot, esim. moottoripyörät tai
ajoneuvot, jotka eivät aja kaistan keskellä,
voivat jäädä havaitsematta.
Kaarteissa tutkayksikkö voi havaita väärän
ajoneuvon tai kadottaa havaitun ajoneuvon
näkyvistään.
Matalat perävaunut
tiheässä sumussa tai voimakkaassa pöly- tai
lumituiskussa. Sellaisissa olosuhteissa kameratunnistimen toiminnot voivat rajoittua voimakkaasti tai deaktivoitua tilapäisesti.
Voimakas vastavalo, heijastukset ajoradassa,
likainen tienpinta tai epäselvät ajokaistan sivumerkinnät voivat voimakkaasti rajoittaa toimintoa, kun kameraa käytetään lukemaan ajorataa, havaitsemaan jalankulkijoita, pyöräilijöitä,
suurikokoisia eläimiä ja muita ajoneuvoja.
Matala perävaunu tutkan katvealueella.
Tutkayksikön voi olla vaikea tai mahdoton
havaita myös matalia perävaunuja – siksi kuljettajan täytyy olla erityisen tarkkaavainen
ajaessaan matalan perävaunun takana mukautuvan vakionopeudensäätimen* tai Pilot
Assist* -järjestelmän ollessa aktivoitu.
Tutkayksikön näkökenttä.
Tutkayksikkö voi joskus voi havaita lähellä
olevan ajoneuvon myöhään - esim. sellai-
368
Kamera
Alentunut näkyvyys
Kameroilla on rajoituksia, jotka muistuttavat
ihmisen silmän vastaavia, eli ne "näkevät" huonommin esim. kovassa lumi- tai vesisateessa,
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintiapukamera*
Sokeat sektorit
Viallinen kamera
Jos kamerasektori on musta
ja sisältää tämän symbolin,
kamera ei toimi.
laadun suhteen. Huonot valaistusolosuhteet
voivat heikentää kuvanlaatua.
Takapysäköintikamera
Seuraavassa kuvassa on esimerkki.
VAROITUS
Olkaa erityisen tarkkaavainen peruuttaessanne, kun
tämä symboli näytetään
perävaunun, polkupyöränpitimen tms. ollessa kytkettynä ja sähköisesti liitettynä autoon.
Symboli ilmoittaa takaperuutustutkan tunnistimien olevan poissa toiminnasta, jolloin ne eivät varoita esteistä.
Kameroiden näkökenttien välillä on "sokeita" sektoreita.
Pysäköintiapukameran 360°:n näkymässä* voi
este/kohde "kadota" yksittäisten kameroiden
välisissä liittymissä.
HUOM
Polkupyöräkannattimet tai muut taakse
asennetut lisävarusteet voivat peittää
kameran näkyvyyden.
Auton vasen kamera ei toimi.
VAROITUS
Huomatkaa, että vaikka kuvasta näyttäisi
olevan suhteellisen pieni osa poissa näkyvistä, suhteellisen suuri sektori voi olla piilossa ja esteet voivat siksi jäädä huomaamatta, ennen kuin auto on hyvin lähellä
estettä.
Musta kamerasektori näytetään myös seuraavissa tapauksissa, mutta tällöin ilman viallisen
kameran symbolia:
•
•
•
avoin ovi
avoin takaluukku
autoa vasten käännetty ulkopeili.
Valaistusolosuhteet
Kamerakuvaa säädetään automaattisesti vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. Kuva voi
siksi vaihdella hieman valonvoimakkuuden ja
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kamerayksikkö (s. 365)
•
•
•
Tutkayksikkö (s. 355)
•
Pysäköintiapukamera* (s. 422)
Kamera- ja tutkayksikön kunnossapitosuosituksia (s. 370)
* Valinnais-/lisävaruste. 369
KULJETTAJAN TUKI
Kamera- ja tutkayksikön
kunnossapitosuosituksia
Aiheeseen liittyvät tiedot
Jotta kamera- ja tutkayksiköt toimisivat
oikein, ne täytyy pitää puhtaana liasta, jäästä
ja lumesta sekä puhdistaa säännöllisesti
vedellä ja autonpesuaineella.
HUOM
Kamerayksikkö (s. 365)
•
•
•
Tutkayksikkö (s. 355)
•
Pysäköintiapukamera* (s. 422)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 366)
Tunnistimia peittävä lika, jää ja lumi voivat
aiheuttaa vääriä varoitussignaaleita ja toiminnan huononemisen tai toimimattomuuden.
Takatutkayksiköiden sijoitus. Pitäkää tämä merkitty
pinta puhtaana sekä auton vasemmalla että oikealla
puolella.
Pysäköintitunnistimien sijainti.
370
•
Parhaan mahdollisen toiminnan kannalta
on tärkeää, että tunnistimien edessä olevat pinnat pidetään puhtaina.
•
Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä tai tarroja tunnistimien pinnalle.
•
Puhdistakaa kameroiden linssit säännöllisesti haalealla vedellä ja autoshampoolla –
varovasti, ettei linssi naarmuunnu.
TÄRKEÄÄ
Kuljettajan tukikomponenttien huollon saa
tehdä vain korjaamossa – suosittelemme
valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
City Safety™
Safety73
City
voi varoittaa kuljettajaa valo- ja
äänimerkein sekä jarrupulsseilla ja auttaa
häntä huomaamaan äkkiä näkyviin tulevat
jalankulkijat, polkupyöräilijät, suurikokoiset
eläimet ja ajoneuvot.
yhdessä tarkkaamattomuuden kanssa voivat
johtaa onnettomuuteen.
VAROITUS
Toiminto auttaa kuljettajaa jarruttamalla autoa
automaattisesti uhkaavan törmäysvaaran
yhteydessä, jos kuljettaja itse ei reagoi ajoissa
jarruttamalla ja/tai ohjaamalla sivuun.
City Safety aktivoi lyhyen, voimakkaan jarrutuksen ja pysäyttää auton normaalitapauksessa juuri edellä olevan ajoneuvon taakse.
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
City Safety aktivoituu tilanteissa, joissa kuljettajan olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus
huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto ei
voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.
Kamera- ja tutkayksikön sijainti.
City Safety voi auttaa estämään törmäyksen
tai alentaa törmäysnopeutta.
City Safety on apuväline, joka auttaa kuljettajaa, joka on vaarassa ajaa jalankulkijan, suurikokoisen eläimen, polkupyöräilijän tai ajoneuvon päälle.
Toiminto City Safety voi auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen esim. ajettaessa jonoissa,
joissa muutokset edellä olevassa liikenteessä
73
Toiminto ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.
City Safety on suunniteltu aktivoitumaan mahdollisimman myöhään tarpeettomien puuttumisten välttämiseksi. Automaattinen jarrutus
tapahtuu vasta törmäysvaroituksen jälkeen tai
sen yhteydessä.
Kuljettaja tai matkustaja ei tavallisesti huomaa
City Safety -järjestelmää - vain tilanteissa,
joissa törmäys on erittäin lähellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
City Safety -osatoiminnot (s. 372)
Varoetäisyyden asettaminen City Safety toimintoa varten (s. 374)
}}
371
KULJETTAJAN TUKI
•
Esteen havaitseminen City Safety -toiminnolla (s. 375)
•
City Safety jarruttaa vastaantulevien ajoneuvojen takia (s. 380)
•
Automaattinen jarrutus väistöliikkeen
ollessa estettynä City Safety-toiminnolla.
(s. 380)
•
City Safety risteävässä liikenteessä
(s. 378)
•
City Safety ohjausapu väistöliikkeessä
(s. 379)
•
•
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 381)
City Safety -toiminnon ilmoitukset.
(s. 384)
City Safety -osatoiminnot
Safety74
City
voi auttaa kuljettajaa välttämään
törmäyksen edellä kulkevan ajoneuvon, pyöräilijän, jalankulkijan tai suurikokoisen eläimen kanssa alentamalla ajonopeutta automaattista jarrutustoimintoaan käyttäen.
Jos nopeusero on suurempi kuin seuraavassa
ilmoitetut ajonopeudet, City Safety -toiminnon
automaattinen jarrutustoiminto ei voi estää
törmäystä, mutta kylläkin lieventää sen seurauksia.
70 km/h (43 mph), alhaisilla ajonopeuksilla
sen tehokkuus huononee.
City Safety -osatoiminnot
Ajoneuvo
Edellä ajavan ajoneuvon kohdalla City Safety
voi alentaa ajonopeutta enintään 60 km/h
(37 mph).
pyöräilijät
Pyöräilijän kohdalla City Safety voi alentaa ajonopeutta enintään 50 km/h (30 mph).
Katsaus toimintaan.
Kuuluva varoitussignaali törmäyksen uhatessa
Varoitussymboli törmäyksen uhatessa
Jalankulkija
Jalankulkijan kohdalla City Safety voi alentaa
ajonopeutta enintään 45 km/h (28 mph).
74
372
Toiminto ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.
Etäisyysmittaus kamera- ja tutkayksiköllä
Suurikokoiset eläimet
Jos törmäys suurikokoiseen eläimeen uhkaa,
City Safety voi hidastaa auton nopeutta enintään 15 km/h (9 mph).
City Safety suorittaa kolme vaihetta seuraavassa järjestyksessä:
Jarrutus suurikokoisten eläinten takia on tarkoitettu ensisijaisesti vähentämään törmäyksen voimakkuutta suurilla ajonopeuksilla ja se
on tehokkaimmillaan ajonopeuden ylittäessä
3. Automaattijarrutus
1.
Törmäysvaroitus
2. Jarrutusapu
Alla olevissa kolmessa kohdassa selitetään
ominaisuuden toimintatapa:
KULJETTAJAN TUKI
1 - Törmäysvaroitus
Ensin kuljettajaa varoitetaan lähellä olevasta
törmäyksestä.
sen edellä. City Safety voi myös havaita jalankulkijat, pyöräilijät tai suurikokoiset eläimet,
jotka kulkevat tien yli auton edessä.
Head-up-näytöllä* varustetussa autossa varoitus näytetään tuulilasissa vilkkuvalla symbolilla.
Jos vaarana on törmäys jalankulkijan, suurikokoisen eläimen, pyöräilijän tai ajoneuvon
kanssa, kuljettajan huomio herätetään valo-,
ääni- ja jarrutusvaroituksilla. Alhaisemmilla ajonopeuksilla sekä kuljettajan jarruttaessa tai
painaessa kaasua voimakkaasti jarrutusvaroitusta ei anneta. Jarrupulssin voimakkuus vaihtelee auton nopeuden mukaan.
2 - Jarrutusapu
Jos törmäysvaara on kasvanut edelleen törmäysvaroituksen jälkeen, jarrutusapu aktivoituu.
Jarrutusapu vahvistaa kuljettajan jarrutusta,
jos järjestelmä päättelee, ettei jarrutus ole riittävä törmäyksen välttämiseksi.
Törmäysvaroituksen symboli tuulilasilla.
HUOM
Tuulilasin visuaalisia varoitussignaaleja voi
olla vaikea havaita voimakkaassa auringonpaisteessa, heijastumien takia, valoisuuskontrastien ollessa voimakkaita, käytettäessä aurinkolaseja tai jos kuljettaja ei
katso suoraan eteenpäin.
City Safety voi havaita jalankulkijat, pyöräilijät
ja ajoneuvot, jotka seisovat paikallaan tai liikkuvat samaan suuntaan oman auton kanssa
3 - Automaattijarrutus
Viimeisessä kohdassa aktivoidaan automaattinen jarrutustoiminto.
Jos kuljettaja tässä tilanteessa ei vielä ole
aloittanut väistötoimenpidettä ja törmäysvaara
uhkaa, automaattinen jarrutustoiminto alkaa
toimia riippumatta siitä - tämä tapahtuu riippumatta siitä, jarruttaako kuljettaja vai ei. Jarrutus tapahtuu tällöin täydellä jarrutusteholla törmäysnopeuden vähentämiseksi tai rajoitetulla
jarrutusteholla, jos se riittää törmäyksen välttämiseen.
Automaattisen jarrutustoiminnon aktivoituessa
turvavyönkiristimet voidaan aktivoida.
Automaattijarrutus voi tietyissä tilanteissa
aloittaa puuttumisen kevyemmällä jarrutuksella siirtyäkseen sitten täyteen jarruvaikutukseen.
Kun City Safety on estänyt törmäyksen paikallaan olevan kohteen kanssa, auto jää seisomaan odottaen kuljettajan aktiivista toimenpidettä. Jos autoa on jarrutettu edessä olevan
hitaamman ajoneuvon takia, rajoitetaan
nopeus samaksi, jota edessä oleva ajoneuvo
käyttää.
HUOM
Jos autossa on käsivaihteisto, moottori
sammuu automaattisen jarrutuksen pysäytettyä auton, jos kuljettaja ei ehdi painaa
kytkinpoljinta sitä ennen.
Käynnissä oleva jarrutustoimenpide voidaan
aina keskeyttää siten, että kuljettaja painaa
voimakkaasti kaasupoljinta.
HUOM
Kun City Safety jarruttaa, syttyvät jarruvalot.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 373
KULJETTAJAN TUKI
||
Kun City Safety aktivoituu ja jarruttaa, kuljettajan näyttö esittää teksti-ilmoituksen siitä, että
toiminto on/on ollut aktiivinen.
VAROITUS
Varoetäisyyden asettaminen City
Safety -toimintoa varten
City Safety75 on tosin aina aktivoituna, mutta
kuljettajalla on mahdollisuus valita varoetäisyys toimintoa varten.
City Safety -toimintoa ei saa käyttää kuljettajan ajotavan muuttamiseen – kuljettaja ei
saa vain luottaa siihen, että City Safety jarruttaa autoa.
HUOM
City Safety™ (s. 371)
•
City Safety jarruttaa vastaantulevien ajoneuvojen takia (s. 380)
•
•
•
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 381)
City Safety risteävässä liikenteessä
(s. 378)
Head-up-näyttö* (s. 152)
Turvavyönkiristin (s. 49)
Varoetäisyyttä Myöhään tulee siksi käyttää
vain poikkeustapauksissa, esim. dynaamisessa
ajossa.
City Safety-toimintoa ei voida sulkea, vaan
se aktivoituu automaattisesti käynnistettäessä moottori/sähkökäytöllä ja on sitten
päällä, kunnes moottori sammutetaan/
sähkökäyttö katkaistaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
jolloin varoitusten kokonaismäärä tietysti
vähenee, mutta City Safety varoittaa tällöin
myöhäisemmässä vaiheessa.
Varoitusetäisyys määrittelee järjestelmän herkkyyden ja säätelee sitä, millä etäisyydellä valo-,
ääni- ja jarrutusvaroitukset annetaan.
Varoetäisyyden valitseminen:
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe.
2. Valitkaa kohdassa City Safety -varoitus
Myöhään, Normaali tai Varhain halutun
varoetäisyyden asettamiseksi.
Jos asetus Varhain antaa liian monta varoitusta, mikä tietyissä tilanteissa voidaan kokea
ärsyttäväksi, voidaan valita varoetäisyys
Normaali tai Myöhään.
Jos varoitusten koetaan toistuvan liian usein ja
häiritsevän, varoetäisyyttä voidaan lyhentää,
75
374
Toiminto ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
•
Mikään automaattinen järjestelmä ei
voi taata 100 % oikeaa toimintaa kaikissa tilanteissa. Sen vuoksi älkää koskaan kokeilko City Safety -toimintoa
ihmisiä, eläimiä tai muita ajoneuvoja
kohtaan - siihen liittyy vakavan loukkaantumisen ja hengenmenetyksen
vaara.
•
City Safety varoittaa kuljettajaa törmäysvaarasta, mutta toiminto ei voi
lyhentää kuljettajan reaktioaikaa.
•
Vaikka varoitusetäisyydeksi on asetettu
Varhain, varoitukset voidaan tietyissä
tilanteissa kokea myöhäisiksi. Esim.
suurien nopeuserojen yhteydessä, tai
jos edessä oleva ajoneuvo jarruttaa
äkkiä voimakkaasti.
•
Jos varoetäisyydeksi on asetettu
Varhain, varoitukset annetaan ennakoidummin. Tämä voi aiheuttaa sen,
että varoitukset tulevat useammin kuin
varoitusetäisyydellä Normaali, mutta
on suositeltavaa silti City Safety -toiminnon tehostamiseksi.
76
Toiminto ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.
HUOM
Rear Collision Warning* -varoitus suuntavaloilla deaktivoidaan, jos törmäysvaroituksen varoetäisyys on asetettu toiminnossa
City Safety alimmalle tasolle "Myöhään"/>
Turvavöiden esikiristys- ja jarrutustoiminnot ovat kuitenkin edelleen toiminnassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
City Safety™ (s. 371)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 381)
Rear Collision Warning* (s. 385)
Esteen havaitseminen City Safety toiminnolla
City Safety76 voi auttaa kuljettajaa havaitsemaan ajoneuvot, pyöräilijät, suurikokoiset
eläimet ja jalankulkijat.
Ajoneuvo
City Safety havaitsee useimmat paikallaan seisovat tai oman auton kanssa samaan suuntaan
kulkevat ajoneuvot. Tietyissä tilanteissa toiminto voi myös havaita vastaan tulevat ajoneuvot ja risteävän liikenteen.
Jotta City Safety voisi havaita ajoneuvon
pimeällä, täytyy sen etu- ja takavalaisinten toimia ja valaista selvästi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 375
KULJETTAJAN TUKI
||
Polkupyöräilijä
VAROITUS
Jalankulkija
City Safety on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, mutta se ei kykene havaitsemaan kaikkia pyöräilijöitä kaikissa tilanteissa eikä esimerkiksi pysty näkemään:
•
•
Esimerkkejä siitä, mitä City Safety tulkitsee polkupyöräilijäksi – selväpiirteisillä kehon ja polkupyörän
ääriviivoilla.
Järjestelmän tehokas toiminta edellyttää, että
polkupyöräilijän tunnistava toiminto saa mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon ja
polkupyörän hahmosta – tämä edellyttää mahdollisuutta erottaa polkupyörä, pää, kädet,
olkapäät, jalat, ylä- ja alavartalo yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion kanssa.
Jos suuria osia polkupyöräilijän kehosta tai
polkupyörästä ei ole toiminnon kameran näkyvissä, järjestelmä ei voi havaita polkupyöräilijää.
Jotta toiminto voi havaita polkupyöräilijän,
tämän pitää olla aikuinen ja istua aikuiselle tarkoitetun polkupyörän päällä.
376
osittain piilossa olevia pyöräilijöitä.
pyöräilijöitä, jos kontrasti pyöräilijän
taustaan on huono – varoitus ja jarrutus voivat tällöin tapahtua liian myöhään tai jäädä kokonaan pois.
•
polkupyöräilijöitä vaatteissa, jotka peittävät kehon ääriviivat.
•
pyöräilijöitä, joilla on kuormana suurehkoja esineitä.
Kuljettaja on aina vastuussa auton moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden
sovittamisesta nopeuden mukaan.
Esimerkkejä siitä, mitä järjestelmä pitää jalankulkijoina, joilla on selvä kehon hahmo.
Järjestelmän tehokas toiminta edellyttää, että
jalankulkijan tunnistava toiminto saa mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon hahmosta
– tämä edellyttää mahdollisuutta erottaa pää,
kädet, olkapäät, jalat, ylä- ja alavartalo yhdessä
ihmismäisesti normaalin liikekaavion kanssa.
Jalankulkijoiden havaitsemiseksi täytyy suhteessa taustaan olla kontrasti, joka voi riippua
vaatetuksesta, taustasta, sääolosuhteista jne.
Kontrastin ollessa heikko voidaan jalankulkija
havaita joko myöhään tai ei ollenkaan, mikä voi
tarkoittaa myöhässä tulevia tai kokonaan pois
jääviä varoituksia ja jarrutustoimenpiteitä.
City Safety voi havaita jalankulkijat pimeässäkin, jos auton valonheittimet valaisevat heitä.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
Suurikokoiset eläimet
VAROITUS
City Safety on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, mutta se ei kykene havaitsemaan kaikkia jalankulkijoita kaikissa tilanteissa eikä esimerkiksi pysty näkemään:
•
•
•
City Safety on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, mutta se ei kykene havaitsemaan kaikkia suurikokoisia eläimiä kaikissa
tilanteissa eikä esimerkiksi pysty näkemään:
osittain peitossa olevia jalankulkijoita,
kehon ääriviivat peittäviä vaatteita käyttäviä henkilöitä tai jalankulkijoita, jotka
ovat lyhyempiä kuin 80 cm (32 in.).
jalankulkijaa, jos kontrasti jalankulkijan
taustaan on huono – varoitus ja jarrutus voivat tällöin tapahtua liian myöhään tai jäädä kokonaan pois.
jalankulkijoita, jotka kantavat suurehkoja esineitä.
Kuljettaja on aina vastuussa auton moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden
sovittamisesta nopeuden mukaan.
Esimerkkejä siitä, mitkä City Safety tulkitsee suurikokoisiksi eläimiksi – paikallaan seisovat tai hitaasti
kävelevät hahmot, joiden kehon ääriviivat erottuvat
selvästi.
Jotta järjestelmä toimii hyvin, suurikokoisen
eläimen (esim. hirven ja hevosen) havaitsevan
järjestelmätoiminnon on saatava mahdollisimman yksiselitteistä tietoa kehon ääriviivoista –
tämä edellyttää mahdollisuutta erottaa eläin
suoraan sivulta ja sitä, että eläin liikkuu sille
ominaisella tavalla.
Jos toiminnon kamera ei näe eläimen kehon
kaikkia osia, järjestelmä ei pysty havaitsemaan
eläintä.
•
osittain piilossa olevia suurikokoisia
eläimiä.
•
suoraan edestä- tai takaapäin nähtyjä
suurikokoisia eläimiä.
•
juoksevia tai nopeasti liikkuvia suurikokoisia eläimiä.
•
suurikokoista eläintä, jos kontrasti eläimen taustaan on huono – varoitus ja
jarrutus voivat tällöin tapahtua liian
myöhään tai jäädä kokonaan pois.
•
pienempiä eläimiä, esim. koiria ja kissoja.
Kuljettaja on aina vastuussa auton moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden
sovittamisesta nopeuden mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
City Safety™ (s. 371)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 381)
City Safety voi havaita suurikokoiset eläimet
pimeässäkin, jos auton valonheittimet valaisevat niitä.
377
KULJETTAJAN TUKI
City Safety risteävässä liikenteessä
Safety77
City
voi auttaa kuljettajaa tilanteessa, jossa oma auto kääntyy ja kulkee vastaantulevan auton ajoradan yli risteyksessä.
•
liikenne (tai oikealle vasemmanpuoleisessa liikenteessä)
City Safety -toiminnon rajoitukset
risteävässä liikenteessä
kohtaavan ajoneuvon valonheittimien pitää
palaa.
Tietyissä tapauksissa City Safety -järjestelmän on vaikea auttaa kuljettajaa törmäysvaaran yhteydessä, kun on kohtaavaa, risteävää
liikennettä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sektori, jossa City Safety voi havaita kohtaavan, risteävän ajoneuvon.
Jotta City Safety voi havaita kohtaavan ajoneuvon törmäyskurssilla, pitää vastaantulijan
ensin tulla sektoriin, jossa City Safety voi analysoida tapahtuman.
Lisäksi pitää seuraavien kriteerien olla täyttynyt:
•
oman auton nopeuden pitää olla vähintään
4 km/h (3 mph)
•
oman auton täytyy kääntyä vasemmalle
markkina-alueilla, joilla on oikeanpuoleinen
77
378
Toiminto ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.
City Safety™ (s. 371)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 381)
Näitä tapauksia voivat olla esim.:
•
•
•
•
•
jos tienpinta on liukas ja vakaudenhallinta
ESC kytkeytyy toimintaan
jos kohtaava ajoneuvo havaitaan myöhään
jos jokin peittää vastaantulevan auton
jos kohtaavan ajoneuvon valonheittimet
eivät pala
jos kohtaava ajoneuvo ajaa ennakoimattomasti ja esim. vaihtaa nopeasti kaistaa
myöhäisessä vaiheessa.
KULJETTAJAN TUKI
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
City Safety risteävässä liikenteessä
(s. 378)
•
•
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 381)
City Safety ohjausapu
väistöliikkeessä
City Safety -ohjausapu voi auttaa kuljettajaa
väistämään ajoneuvoa/estettä, kun törmäystä
ei voida välttää ainoastaan jarruttamalla. City
Safety -ohjausapua ei voida kytkeä pois käytöstä, vaan se on aina aktiivinen.
City Safety -ohjausapu voi havaita:
•
•
•
•
pyöräilijät
jalankulkijat
suurikokoiset eläimet.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 366)
ajoneuvot
City Safety™ (s. 371)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 381)
Oma auto väistää
Hitaasti kulkeva/paikallaan seisova ajoneuvo tai este.
City Safety puuttuu asiaan vahvistamalla kuljettajan ohjausliikettä kuljettajan aloitettua
väistöliikkeen, ja vain silloin, jos kuljettaja ei
ohjaa tarpeeksi voimakkaasti törmäyksen välttämiseksi.
Ohjausliikkeen kanssa samaan aikaan käytetään myös jarruja ohjausliikkeen voimistamiseksi. Toiminto auttaa myös oikaisemaan
auton sen ohitettua esteen.
379
KULJETTAJAN TUKI
Automaattinen jarrutus
väistöliikkeen ollessa estettynä
City Safety-toiminnolla.
City Safety ei aloita automaattista jarrutusta
niin kauan kuin kuljettaja pystyy itse välttämään törmäyksen tekemällä ohjausliikkeen.
City Safety78 voi auttaa kuljettajaa jarruttamalla autoa automaattisesti aikaisemmin, kun
törmäystä ei voida välttää vain ohjaamalla
sivuun.
City Safety auttaa kuljettajaa yrittämällä jatkuvasti ennakoida, onko sivuille mahdollisia
"pakoteitä", jos edessä havaitaan myöhäisessä
vaiheessa hitaasti kulkeva tai paikallaan seisova ajoneuvo.
Jos City Safety kuitenkin näkee, että väistöliike ei ole enää mahdollinen esim. viereisellä
kaistalla olevan liikenteen takia, se voi auttaa
kuljettajaa aloittamalla jarrutuksen automaattisesti aikaisemmin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
City Safety jarruttaa
vastaantulevien ajoneuvojen takia
City Safety voi auttaa kuljettajaa hätäjarruttamaan, jos vastaantuleva ajoneuvo on oman
auton kaistalla.
Jos vastaantuleva ajoneuvo tulee oman auton
kaistalle ja törmäys on väistämätön, City
Safety voi alentaa ajonopeutta lieventääkseen
törmäyksen voimakkuutta.
City Safety™ (s. 371)
City Safety -toiminnon rajoitukset
(s. 381)
Oma auto
Vastaan tuleva ajoneuvo
Oma auto (1) ei "näe" mahdollisuutta väistää edellä
olevaa ajoneuvoa (2) ja voi siksi jarruttaa automaattisesti aikaisemmin.
Oma auto
Hitaasti kulkeva/paikallaan seisova ajoneuvo
78
380
Toiminto ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.
KULJETTAJAN TUKI
Jotta toiminto toimii, seuraavien kriteerin on
täytyttävä:
•
oman auton nopeuden pitää olla yli
4 km/h (3 mph)
•
•
tieosuuden on oltava suora
•
oman auton on oltava suorassa omalla
kaistalla
•
vastaantulevan ajoneuvon on oltava oman
auton kaistamerkintöjen sisällä
•
kohtaavan ajoneuvon valonheittimien pitää
palaa
•
•
toiminto voi varautua vain nokkakolareihin
oman auton kaistalla on oltava selkeät
sivumerkinnät
toiminto voi havaita ainoastaan nelipyöräiset autot.
VAROITUS
Varoitukset ja jarrujen toiminta törmäyksen
uhatessa kohtaavan ajoneuvon kanssa tulevat aina hyvin myöhään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
79
80
City Safety™ (s. 371)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 381)
Toiminto ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla.
Electronic Stability Control
City Safety -toiminnon rajoitukset
Safety79
Toiminnon City
toiminnallisuus voi
olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Ympäristö
Matala kohde
Riippuvat esineet, kuten esim. ulos työntyvän
kuorman lippu/viiri tai lisävarusteet, esim. lisävalot ja etukaaret, jotka ylittävät konepellin
korkeuden, rajoittavat toimintaa.
Liukkaus
Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä
voi rajoittaa City Safety -järjestelmän kykyä
välttää törmäys. Sellaisissa tilanteissa lukkiutumattomat jarrut ja vakautuksenhallinta
ESC80 on rakennettu antamaan mahdollisimman hyvä jarruvoima ja säilyttämään suuntavakaus.
Vastavalo
Visuaalista varoitussignaalia voi olla vaikea
havaita voimakkaassa auringonvalossa, heijastusten yhteydessä, käytettäessä aurinkolaseja
tai jos kuljettajan katse ei ole suunnattuna
suoraan eteen.
Lämpö
Jos matkustamon lämpötila on korkea esim.
voimakkaan auringonpaisteen takia, tuulilasissa näkyvä varoitussignaali voidaan kytkeä
väliaikaisesti pois toiminnasta.
Kamera- ja tutkayksikön näkökenttä
Kameran näkökenttä on rajoitettu, mistä johtuen jalankulkijoita, suurikokoisia eläimiä, polkupyöräilijöitä ja ajoneuvoja ei tietyissä tilanteissa voida havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua myöhemmin.
Likaiset ajoneuvot havaitaan myöhemmin kuin
muut ja moottoripyörät saatetaan havaita
pimeällä myöhään tai ei ollenkaan.
Jos teksti-ilmoitus kuljettajan näytössä kertoo,
että kamera- ja tutkayksikkö on tukkeutunut,
se tarkoittaa, että City Safety -toiminnon voi
olla vaikea havaita jalankulkijoita, suurikokoisia
eläimiä, polkupyöräilijöitä, ajoneuvoja tai tieviivoja auton edessä - siitä seuraa, että City
Safety -järjestelmän toiminta voi olla rajoitettua.
Vikailmoitusta ei kuitenkaan näytetä kaikissa
tilanteissa, jossa tuulilasin tunnistimet ovat
tukossa - kuljettajan pitää tämän vuoksi olla
tarkka kamera- ja tutkayksikön edessä olevan
tuulilasin alueen pitämisessä puhtaana.
TÄRKEÄÄ
Kuljettajan tukikomponenttien huollon saa
tehdä vain korjaamossa – suosittelemme
valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
}}
381
KULJETTAJAN TUKI
||
Kuljettajan puuttuminen asiaan
Peruutus
Kun oma auto peruuttaa, on City Safety tilapäisesti deaktivoituna.
Pieni nopeus
City Safety -järjestelmä ei aktivoidu hyvin pienissä nopeuksissa - alle 4 km/h (3 mph) mistä johtuen järjestelmä ei puutu tilanteisiin,
joissa oma auto lähestyy edessä olevaa ajoneuvoa erittäin hitaasti, esim. pysäköitäessä.
Aktiivinen kuljettaja
Kuljettajan komennot ensisijaistetaan aina,
mistä johtuen City Safety -järjestelmä ei puutu
tai myöhäistä varoitusta/puuttumista tilanteisiin, joissa kuljettaja merkittävällä tavalla ohjaa
ja kaasuttaa, vaikka törmäys on väistämätön.
Muuta
VAROITUS
VAROITUS
•
Varoitukset ja jarrutus voidaan käynnistää myöhään tai jättää käynnistämättä,
jos liikennetilanne tai ulkoinen vaikutus
saa aikaan sen, etteivät kamera- ja tutkayksikkö kykene havaitsemaan edessä
olevia jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä,
suurikokoisia eläimiä tai ajoneuvoja
oikealla tavalla.
•
Jotta ajoneuvo voidaan havaita yöllä,
pitää sen etu- ja takavalaisinten toimia
ja valaista selvästi.
•
Kamera- ja tutkayksikön toimintasäde
on rajoitettu jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden osalta – järjestelmä voi antaa
heistä varoituksia ja käyttää jarruja, jos
ajoneuvon nopeus on alle 50 km/h
(30 mph). Paikallaan olevista tai
hitaasti kulkevista ajoneuvoista annetaan varoituksia ja jarruja käytetään, jos
ajoneuvon nopeus on enintään
70 km/h (43 mph). Suurikokoisten
eläinten kohdalla nopeuden alennus on
alle 15 km/h (9 mph) ja se voidaan saavuttaa yli 70 km/h:n (43 mph) ajonopeuksilla. Alhaisemmilla ajonopeuksilla
varoitus ja jarrutus suurikokoisten
eläinten takia on vähemmän tehokasta.
•
Varoitukset paikallaan olevista tai
hitaasti kulkevista ajoneuvoista ja suurikokoisista eläimistä voidaan kytkeä
Kuljettajan tuki varoittaa vain esteistä, jotka
sen tutkayksikkö on havainnut – sen vuoksi
varoitus voi jäädä tulematta tai tapahtua
tietyllä viiveellä.
•
Älkää koskaan jääkö odottamaan varoitusta tai järjestelmän puuttumista tilanteeseen vaan jarruttakaa, kun se on tarpeen.
Aktiivinen ja tietoinen ajokäyttäytyminen voi
siksi myöhäistää törmäysvaroitusta ja puuttumista tarpeettomien varoitusten minimoimiseksi.
382
KULJETTAJAN TUKI
pois toiminnasta johtuen pimeydestä
tai huonosta näkyvyydestä.
•
•
•
Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden vuoksi
ovat pois toiminnasta, kun auton
nopeus on yli 80 km/h (50 mph).
Älkää asettako, liimatko tai asentako
mitään tuulilasin ulko- tai sisäpuolelle,
kamera- ja tutkayksikön eteen tai
ympärille - se voi häiritä kameraan
perustuvia toimintoja.
Kameran anturin alueella olevat esineet, lumi, jää tai lika voivat heikentää
toimintoa, sulkea sen kokonaan tai
aiheuttaa toiminnon virheellisen vasteen.
•
VAROITUS
Hakupolku keskinäytön päänäkymässä:
City Safety -toiminnon automaattinen
jarrutustoiminto voi estää törmäyksen
tai alentaa törmäysnopeutta, mutta
täyden jarrutusvaikutuksen varmistamiseksi kuljettajan on aina painettava jarrua – myös silloin, kun auto jarruttaa
automaattisesti.
•
•
Varoitus ja ohjausapu aktivoituvat vain
törmäysvaaran ollessa suuri – älkää
siksi koskaan jääkö odottamaan törmäysvaroitusta tai City Safety -toiminnon puuttumista asiaan.
•
Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden vuoksi
ovat pois toiminnasta, kun auton
nopeus on yli 80 km/h (50 mph).
•
City Safety ei aktivoi automaattista jarrutusta voimakkaassa kiihdytyksessä.
Asetukset
My Car
IntelliSafe
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
City Safety™ (s. 371)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 366)
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Markkina-aluerajoitus
City Safety ei ole käytettävissä kaikissa
maissa. Jos City Safety ei näy keskinäytön
Asetukset-valikossa, autoa ei ole varustettu
tällä toiminnolla.
383
KULJETTAJAN TUKI
City Safety -toiminnon ilmoitukset.
Joukko City Safety -toimintoa koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Tässä muutamia esimerkkejä.
Ilmoitus
Sisältö
City Safety
Kun City Safety jarruttaa tai on tehnyt automaattisen jarrutuksen, yksi tai useampi kuljettajan näytön
symboleista syttyy ja samalla näkyy teksti-ilmoitus.
Takatörmäysvaroitus
City Safety
Rajoitettu toiminnallisuus Vaatii huollon
A
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy, ottakaa yhteys korjaamoonA.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
384
City Safety™ (s. 371)
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys korjaamoonA.
KULJETTAJAN TUKI
Rear Collision Warning*81
VAROITUS
Warning82
Toiminto Rear Collision
(RCW) voi
auttaa kuljettajaa välttämään takaa tulevan
ajoneuvon päälle ajamaksi joutumisen.
Toiminto voi varoittaa takana tulevan ajoneuvon kuljettajaa uhkaavasta törmäyksestä vilkuttamalla suuntavaloja voimakkaasti.
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
Jos toiminto laskee, että oma auto on vaarassa joutua päälleajetuksi takaapäin ajonopeuden ollessa alle 30 km/h (20 mph), turvavyönkiristimet voivat kiristää etuistuimien turvavyöt. Törmäyksen yhteydessä aktivoituu
myös Whiplash Protection System.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
Juuri ennen kuin päälleajo takaapäin tapahtuu,
toiminto voi aktivoida myös käyttöjarrun rajoittaakseen oman auton kiihtyvyyttä eteenpäin
törmäyshetkellä. Käyttöjarru aktivoidaan kuitenkin vain, jos oma auto seisoo paikallaan.
Käyttöjarru vapauttaa välittömästi, jos kaasupoljinta painetaan.
•
Toiminto aktivoituu automaattisesti aina käynnistettäessä moottori.
•
Varoitus peräänajosta.
Toiminto ei ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla.
Varoitus peräänajosta.
Tietyissä tapauksissa Rear Collision Warning
(RCW) -toiminnon on vaikea auttaa kuljettajaa törmäysvaaran yhteydessä.
Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos:
•
•
•
takaa tuleva ajoneuvo havaitaan myöhään
takaa tuleva ajoneuvo vaihtaa kaistaa
viime hetkellä
auton sähköjärjestelmään liitetään perävaunu, polkupyöränpidin tms., tällöin -toiminto poistuu automaattisesti toiminnasta.
HUOM
Tietyillä markkina-alueilla RCW ei varoita
suuntavilkuilla paikallisten liikennemääräysten takia – tällöin tämä toiminnon ominaisuus on pois käytöstä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
81
82
83
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Rear Collision Warning*83 toiminnon rajoitukset
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
Rear Collision Warning* -toiminnon rajoitukset (s. 385)
Whiplash Protection System (s. 45)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 385
KULJETTAJAN TUKI
||
HUOM
Rear Collision Warning* -varoitus suuntavaloilla deaktivoidaan, jos törmäysvaroituksen varoetäisyys on asetettu toiminnossa
City Safety alimmalle tasolle "Myöhään"/>
Turvavöiden esikiristys- ja jarrutustoiminnot ovat kuitenkin edelleen toiminnassa.
BLIS*
BLIS84-toiminto on tarkoitettu auttamaan
kuljettajaa havaitsemaan omaan autoon nähden vinosti takana tai sivulla olevat ajoneuvot
kuljettajan auttamiseksi vilkkaassa liikenteessä teillä, joilla on useita ajokaistoja
samaan suuntaan.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
BLISin periaate
Kuolleen kulman vyöhyke
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Rear Collision Warning* (s. 385)
•
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 366)
Nopeasti saavuttavien ajoneuvojen vyöhyke.
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, kun:
Varoetäisyyden asettaminen City Safety toimintoa varten (s. 374)
BLIS-valon sijainti.
BLIS on kuljettajan apuväline, joka on tarkoitettu varoittamaan seuraavista:
•
•
84
386
kuolleessa kulmassa olevat ajoneuvot
nopeasti lähestyvät, omaa autoa lähimpänä olevat ajoneuvot vasemmalla ja
oikealla ajokaistalla.
•
•
toinen ajoneuvo ohittaa oman auton
toinen ajoneuvo saavuttaa omaa autoa
nopeasti.
Kun BLIS havaitsee ajoneuvon vyöhykkeellä 1,
tai nopeasti lähestyvän ajoneuvon
vyöhykkeellä 2, merkkivalo ko. ulkotaustapeilin
yhteydessä palaa kiinteästi. Jos kuljettaja kytkee tässä tilassa sen puolen suuntavilkun
päälle, jota varoitus koskee, merkkivalo ei pala
enää jatkuvasti, vaan vilkkuu voimakkaammalla valoteholla.
Blind Spot Information
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
BLIS on aktiivinen, kun oman ajoneuvon
nopeus on yli 10 km/h (6 mph).
VAROITUS
Jos ohittava ajoneuvo ajaa yli 15 km/h (9 mph)
nopeammin kuin oma ajoneuvo, niin BLIS ei
reagoi.
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
HUOM
Valo syttyy puolella, jolla järjestelmä on
havainnut ajoneuvon. Jos auto ohitetaan
kummaltakin puolelta samanaikaisesti, syttyvät molemmat lamput.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
85
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
BLIS-toiminnon ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä (s. 387)
BLIS-toiminnon ottaminen
käyttöön tai poistaminen käytöstä
BLIS85-toiminto voidaan ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
Jos BLIS on aktivoitu käynnistettäessä moottori, toiminto vahvistetaan siten, että ulkopeilien merkkivalot vilkkuvat kerran.
Jos BLIS on deaktivoitu sammutettaessa
moottori, se on edelleen suljettuna moottorin
seuraavan käynnistämisen jälkeen ja merkkivalo syttyy jälleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
BLIS* (s. 386)
BLIS -toiminnon rajoitukset (s. 388)
BLIS -toiminnon rajoitukset (s. 388)
BLIS -toiminnon ilmoitukset. (s. 389)
Blind Spot Information
* Valinnais-/lisävaruste. 387
KULJETTAJAN TUKI
BLIS -toiminnon rajoitukset
VAROITUS
Toiminnon BLIS86 toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
•
•
BLIS ei toimi jyrkissä kaarteissa.
BLIS ei toimi autoa peruuttaessa.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
BLIS* (s. 386)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 366)
Pitäkää tämä merkitty pinta puhtaana sekä auton
vasemmalla että oikealla puolella87.
Esimerkkejä rajoituksista:
•
Lika, jää ja lumi, joka peittää tunnistimet,
voi rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset
mahdottomiksi.
•
BLIS-toiminto poistuu automaattisesti toiminnasta, jos auton sähköjärjestelmään liitetään perävaunu, polkupyöränpidin tms.
•
Jotta BLIS toimii hyvin, auton vetokoukkuun ei saa asentaa polkupyöränpidintä,
tavaratelinettä tai vastaavaa.
86
87
388
Blind Spot Information
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
BLIS -toiminnon ilmoitukset.
Joukko BLIS88-toimintoa koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä. Tässä
muutamia esimerkkejä.
Ilmoitus
Sisältö
BLIS-anturi
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys korjaamoonA.
Huolto tarpeen
BLIS-järjestelmä pois
BLIS ja CTA B on deaktivoitu, kun perävaunu on yhdistettynä auton sähköjärjestelmään.
Perävaunu kytketty
A
B
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Cross Traffic Alert*
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyölyhyesti
rän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy, ottakaa yhteys korjaamoonA.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
88
BLIS* (s. 386)
Cross Traffic Alert* (s. 390)
Blind Spot Information
* Valinnais-/lisävaruste. 389
KULJETTAJAN TUKI
Cross Traffic Alert*89
BLIS90-toimintoa
Cross Traffic Alert (CTA) on
täydentävä kuljettajan apuväline, jonka tarkoituksena on auttaa kuljettajaa havaitsemaan
auton takana kulkeva risteävä liikenne peruutettaessa.
Automaattijarrutuksen osatoiminto voi auttaa kuljettajaa pysäyttämään auton, jos se on
vaarassa törmätä huomaamatta jääneeseen
ajoneuvoon.
CTA on suunniteltu ensisijaisesti havaitsemaan
ajoneuvot - suotuisissa tapauksissa voidaan
havaita myös pienemmät kohteet, kuten polkupyörät sekä jalankulkijat.
CTA on aktiivinen ainoastaan silloin, kun auto
liikkuu taaksepäin tai kun vaihteiston peruutusasento on valittuna.
Jos CTA havaitsee, että sivulta lähestytään, se
osoittaa sen seuraavasti:
•
•
•
akustisena signaalina - ääni kuuluu vasemmasta tai oikeasta kaiuttimesta riippuen
siitä, miltä puolelta kohde lähestyy.
näkyvänä kuvakkeena näyttöruudun
Pysäköintiapujärjestelmä-grafiikassa.
kuvakkeena pysäköintiapukameran päänäkymässä.
CTA-toiminnon valaistu kuvake näyttöruudun
Pysäköintiapujärjestelmä-grafiikassa.
Jos kuljettaja ei huomaa CTA-toiminnon varoitusta ja törmäys on väistämätön, automaattijarrutus toimii auton pysäyttämiseksi, minkä
jälkeen kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus, joka kertoo, miksi autoa jarrutettiin.
Esimerkki alueesta, jolla CTA voi auttaa kuljettajaa
havaitsemaan esteet peruuttaessaan.
CTA täydentää BLIS-toimintoa näyttäen
peruuttamisen aikana risteävän liikenteen
sivulta, esim. kun auto peruutetaan pois pysäköinnistä.
89
90
390
Varoitus risteävästä liikenteestä autolla peruutettaessa.
Blind Spot Information
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
•
•
BLIS* (s. 386)
Pysäköintitutka* (s. 417)
Cross Traffic Alert*91 -toiminnon
aktivointi tai deaktivointi
Kuljettaja voi poistaa varoituksen toiminnossa Cross Traffic Alert (CTA) – osatoimintoa automaattijarrutus ei sen sijaan voida
kytkeä pois, vaan se on jatkuvasti aktivoitu.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – varoitussignaali ja toiminnon näyttöilmaisin on deaktivoitu.
Toiminto aktivoituu automaattisesti aina moottorin käynnistyksen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Cross Traffic Alert* (s. 390)
Cross Traffic Alert* -toiminnon rajoitukset
(s. 392)
Cross Traffic Alert* -toiminnon aktivointi
tai deaktivointi (s. 391)
•
Cross Traffic Alert* -toiminnon rajoitukset
(s. 392)
•
Cross Traffic Alert* -toiminnon ilmoitukset
(s. 394)
* Valinnais-/lisävaruste. 391
KULJETTAJAN TUKI
Cross Traffic Alert*92 -toiminnon
rajoitukset
Kun oma auto peruuttaa hitaasti, kulma kuitenkin muuttuu suhteessa peittävään ajoneuvoon/esineeseen, jolloin sokea sektori pienenee nopeasti.
Cross Traffic Alert (CTA) -toiminto automaattijarrutuksella voi toimia rajoitetusti tietyissä
tilanteissa. Jarrutus on aktiivinen ajonopeuden ollessa alle 15 km/h.
Esimerkkejä lisärajoituksista
• Automaattijarrutuksen osatoiminto
havaitsee vain liikkeellä olevat ajoneuvot,
joten se ei pysty "näkemään" esimerkiksi
paikallaan olevaa estettä, pyöräilijää tai
jalankulkijaa eikä jarruttamaan näiden
takia.
VAROITUS
Automaattisen jarrutuksen osatoiminto
voi havaita ja jarruttaa ainoastaan liikkuvien
ajoneuvojen takia – ei esim. paikallaan olevien esteiden, pyöräilijän tai jalankulkijan
takia.
•
CTA:lla on eräs rajoitus – CTA-tunnistimet
eivät voi esim. "nähdä" muiden pysäköityjen
ajoneuvojen tai edessä olevien esineiden läpi.
Lika, jää ja lumi, joka peittää tunnistimet,
voi rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset
mahdottomiksi.
•
Tässä on muutamia esimerkkejä siitä, milloin
CTA:n "näkökenttä" voi olla rajoittunut eikä
lähestyviä ajoneuvoja sen vuoksi voida nähdä
ennen kuin ne ovat hyvin lähellä:
CTA poistuu automaattisesti toiminnasta,
jos auton sähköjärjestelmään liitetään
perävaunu, polkupyöränpidin tms.
•
Jotta CTA toimii hyvin, auton vetokoukkuun ei saa asentaa polkupyöränpidintä,
tavaratelinettä tai vastaavaa.
Auto on syvällä pysäköintitaskussa.
HUOM
Kulmassa olevassa pysäköintitaskussa voi CTA olla
täysin "sokea" toiseen suuntaan.
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Sokea CTA-sektori.
Sektori, jossa CTA voi havaita/"nähdä".
91
92
392
Varoitus risteävästä liikenteestä autolla peruutettaessa.
Varoitus risteävästä liikenteestä autolla peruutettaessa.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Cross Traffic Alert* (s. 390)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 366)
* Valinnais-/lisävaruste. 393
KULJETTAJAN TUKI
Cross Traffic Alert*93 -toiminnon
ilmoitukset
Eräitä Cross Traffic Alert (CTA) -toimintoa
koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.
Ilmoitus
Sisältö
BLIS-anturi
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys korjaamoonA.
Huolto tarpeen
BLIS-järjestelmä pois
BLISB ja CTA on deaktivoitu, kun perävaunu on yhdistettynä auton sähköjärjestelmään.
Perävaunu kytketty
A
B
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Blind Spot Information System
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy, ottakaa yhteys korjaamoonA.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
93
394
Cross Traffic Alert* (s. 390)
BLIS* (s. 386)
Cross Traffic Alert* -toiminnon rajoitukset
(s. 392)
Varoitus risteävästä liikenteestä autolla peruutettaessa.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Liikennemerkki-informaatio*
(RSI94)
Liikennemerkki-informaatiotoiminto
voi auttaa kuljettajaa havaitsemaan nopeusrajoitusmerkit sekä tietyt kieltomerkit.
HUOM
Joillakin markkina-alueilla liikennemerkkiinformaatiotoiminto* on saatavana vain
Sensus Navigation* -järjestelmän yhteydessä.
VAROITUS
•
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Esimerkki luettavista merkeistä95.
RSI voi antaa tietoja mm. kulloisestakin
nopeudesta, moottoritien tai moottoriliikennetien alkamisesta/päättymisestä sekä ohituskielloista ja kielletystä ajosuunnasta.
Jos auto ohittaa nopeusrajoituskyltin, rajoitus
näytetään kuljettajan näytössä ja head-up-näytössä*.
94
95
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
Liikennemerkki-informaation* aktivointi tai
deaktivointi (s. 396)
•
Liikennemerkki-informaation* näyttönäkymä (s. 396)
•
Liikennemerkki-informaatio ja Sensus
Navigation* (s. 399)
•
Liikennemerkki-informaation* antama
varoitus nopeusrajoituksesta ja nopeuskamerasta (s. 399)
•
Liikennemerkki-informaation* rajoitukset
(s. 401)
Road Sign Information
Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain joitakin esimerkkejä.
* Valinnais-/lisävaruste. 395
KULJETTAJAN TUKI
Liikennemerkki-informaation*
aktivointi tai deaktivointi
HUOM
Liikennemerkki-informaatiotoiminto (RSI96)
on valinnainen – kuljettaja voi joko ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
•
Jos automaattinen nopeudenrajoitin on
aktivoitu, liikennemerkki-informaatio
näytetään kuljettajan näytössä, vaikka
liikennemerkki-informaatio ei olisi aktivoitu.
•
Liikennemerkkitietojen poistamiseksi
kuljettajan näytöstä sekä automaattinen nopeudenrajoitin että liikennemerkki-informaatio on deaktivoitava.
•
Kun automaattinen nopeudenrajoitin
on aktivoitu mutta liikennemerkki-informaatio deaktivoitu, liikennemerkkiinformaatio ei anna mitään varoituksia.
Jotta varoituksia annetaan, myös liikennemerkki-informaatio on aktivoitava.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
96
97
98
396
Liikennemerkki-informaatio* (s. 395)
Automaattinen nopeudenrajoitin (s. 320)
Liikennemerkki-informaation* rajoitukset
(s. 401)
Liikennemerkki-informaation*
näyttönäkymä
Liikennemerkki-informaatiotoiminto (RSI97)
näyttää liikennemerkkejä eri tavoin liikennemerkistä ja tilanteesta riippuen.
Esimerkkejä98 rekisteröidystä nopeusinformaatiosta.
Kun toiminto on rekisteröinyt määrätyn nopeuden liikennemerkin, kuljettajan näyttö esittää
merkin symbolina sekä värillisen merkinnän
nopeusasteikossa.
Jos autossa on Sensus Navigation*, nopeusrajoituksiin liittyviä tietoja haetaan myös karttatiedoista, joten kuljettajan näytössä voidaan
näyttää tietoa nopeusrajoituksesta tai muuttaa
sitä, vaikka nopeusrajoitusmerkkiä ei olisi ohitettu.
RSI: Road Sign Information.
Road Sign Information
Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Yhdessä voimassa olevan
nopeusrajoituksen symbolin
kanssa voidaan esittää myös
täydentävä merkki98, esim.
ohituskielto.
Jos ohitetaan kielletyn ajosuunnan merkki sitä koskevalla puolella, kuljettajaa
varoitetaan vilkkuvalla tämän
merkin98 symbolilla kuljettajan näytössä.
vain silloin, jos karttatiedoissa ei ole tietoa kulloisenkin tieosuuden nopeusrajoituksesta.
Esimerkkejä epäsuorasta nopeusmerkistä98
ovat:
Kaikki rajoitukset päättyvät.
Kuljettajan näytössä näkyvä symboli sammuu
noin 5 minuutin kuluttua ja pysyy sammuksissa, kunnes auto ohittaa seuraavan ajonopeusrajaan liittyvän merkin.
Moottoritie päättyy.
Jos autossa on Sensus Navigation*, karttatietoja käytetään sen päättelemiseen, ajetaanko
autolla väärään ajosuuntaan.
Kuljettaja voi saada myös kuuluvan varoituksen ajamisesta kiellettyyn ajosuuntaan, jos toiminto Äänimerkkivaroitus liikennemerkistä
on aktivoitu.
Nopeusrajoitus tai moottoritie päättyy
Kun toiminto havaitsee "epäsuoran nopeusmerkin", jolla senhetkinen nopeusrajoitus loppuu – esimerkiksi moottoritien päättyessä –
kuljettajan näyttöön tulee vastaavan liikennemerkin symboli.
Jos autossa on Sensus Navigation*, näytetään
tavalliset suorat nopeusrajoitusmerkit – epäsuorat nopeusrajoitusmerkit näytetään tällöin
98
Esimerkkejä suorasta
nopeusmerkistä98.
Kuljettajan näytössä näkyvä symboli sammuu
10-30 sekunnin kuluttua ja pysyy tässä tilassa,
kunnes auto ohittaa seuraavan ajonopeusrajaan liittyvän merkin.
Jos autossa on Sensus Navigation*, nopeusrajoitusmerkit näytetään kuljettajan näytössä,
kun karttatiedoissa on tietoa nopeusrajoituksesta kullakin tieosuudella, vaikka varsinaista
nopeusrajoitusmerkkiä ei olisi ohitettu. Jos
karttatiedoissa ei ole tietoa, merkki sammutetaan n. 3 minuutin kuluttua edellisen nopeusrajoitusmerkin ohittamisesta.
Muuttunut nopeusraja
Kun auto ohittaa suoran nopeusrajan merkin ja
ajonopeusrajoitus muuttuu, vastaavan liikennemerkin symboli näytetään kuljettajan näytössä.
Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 397
KULJETTAJAN TUKI
||
Lisäkilvet
Tietyt nopeudet ovat voimassa esim. vasta tietyn
osuuden jälkeen tai tiettynä
vuorokaudenaikana. Kuljettajan huomio kiinnitetään asiaan lisäkyltin symbolilla
nopeussymbolin alla. Kuljettajan näytön symbolitäydennys näyttää tällöin
joko "DIST" tai "TIME".
Sateeseen liittyvä lisäkilpi näytetään vain, jos
tuulilasinpyyhkimiä käytetään.
Jos auton sähköjärjestelmään on kytketty
perävaunu ja autolla ohitetaan nopeusmerkki,
joka on varustettu lisäkilvellä "perävaunu", ko.
nopeus esitetään kuljettajan näytössä.
98
99
398
•
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 395)
Liikennemerkki-informaation* rajoitukset
(s. 401)
Lisäkyltin symboli tyhjän
kehyksen muodossa kuljettajan näytön nopeussymbolin
alapuolella98 merkitsee sitä,
että toiminto on havainnut
lisäkilven, jossa on täydentävää informaatiota ko. nopeus-
Esimerkkejä lisäkilvistä98.
Joskus ilmoitetaan eri nopeusrajoituksia
samalle tielle - lisäkilpi ilmoittaa tällöin, missä
olosuhteissa nopeudet ovat voimassa.
Kyseessä voi olla erityisen onnettomuusaltis
tieosuus esim. sateella ja/tai sumussa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
rajoitukselle.
Koulusta tai leikkivistä lapsista
varoittavat kyltit
Jos satelliittinavigaattorin
karttatiedoissa99 on koulusta
tai leikkivistä lapsista varoittava kyltti98, kuljettajan näytössä näytetään tämän tyyppinen kyltti.
Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia – tämän ohjeen kuvissa näkyy vain yksi esimerkki.
Ainoastaan Sensus Navigation* -toiminnolla varustetussa autossa.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Liikennemerkki-informaatio ja
Sensus Navigation*
Jos auto on varustettu Sensus Navigation* järjestelmällä, nopeuteen liittyvä informaatio
noudetaan navigontiyksiköstä seuraavissa
tapauksissa:
•
Epäsuorien nopeusrajoituskylttien kohdalla, näitä ovat esim. moottoritien ja
moottoriliikennetien sekä taajamien kyltit.
•
Jos aikaisemmin havaitun nopeusrajoituskyltin ei katsota enää olevan voimassa eikä
uutta merkkiä ole ohitettu.
Liikennemerkki-informaation*
antama varoitus
nopeusrajoituksesta ja
nopeuskamerasta
Liikennemerkki-informaatiojärjestelmässä on
osatoimintoja (RSI100), jotka voivat varoittaa
kuljettajaa nopeusrajoituksen ylittyessä tai
tiellä olevista nopeuskameroista.
HUOM
HUOM
Esimerkki nopeuskameraa ja nopeusrajoitusta koskevista tiedoista kuljettajan näytössä.
HUOM
Jos navigointiin käytetään autoon ladattua
kolmannen osapuolen sovellusta, ajonopeuteen liittyviä tietoja ei tueta.
Nopeusrajoitusvaroitus
Aiheeseen liittyvät tiedot
Liikennemerkki-informaatio* (s. 395)
100Road Sign Information
101 Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia
Nopeusrajoitusvaroitus varoittaa kuljettajaa,
kun voimassa oleva nopeusrajoitus tai ennalta
valittu "nopeusraja" ylittyy – varoitus toistetaan kerran n. 1 minuutin kuluttua samalla
nopeusrajoitusalueella, jos kuljettaja ei alenna
ajonopeutta.
Uusi varoitus nopeusrajoituksen ylittämisestä,
mukaan lukien muistutus, voidaan antaa vasta
auton saavuttua uudelle/toiselle nopeusrajoitusalueelle.
Joillakin markkina-alueilla liikennemerkkiinformaatiotoiminto* on saatavana vain
Sensus Navigation* -järjestelmän yhteydessä.
•
Nopeusvaroitus annetaan aina, jos nopeusrajoitus ylittyy, samalla näytetään nopeuskameratiedot.
– tässä näytetään vain eräs esimerkki.
Jotta äänivaroitus ylinopeudesta voidaan
saada, toiminnon Nopeusrajoitusvaroitus
on oltava aktivoitu ja osatoiminnon
Äänimerkkivaroitus liikennemerkistä on
oltava tilassa Päällä. Äänivaroitus annetaan
tällöin, jos auton nopeus ylittää sen nopeuden, jonka liikennemerkkitieto näyttää kuljettajan näytössä.
Nopeusvaroitus annetaan
siten, että voimassa olevan
suurimman sallitun nopeuden
sisältävä kuljettajan näytön
symboli101 vilkkuu tilapäisesti,
kun nopeusraja ylitetään.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 399
KULJETTAJAN TUKI
||
Nopeuskameravaroitus
Jos autossa on liikennemerkki-informaatiotoiminto ja
Sensus Navigation, järjestelmä voi ilmoittaa lähestyvistä nopeuskameroista kuljettajan näytössä102
Jos auto ylittää havaitun nopeusrajoituksen ja
toiminto Nopeusrajoitusvaroitus on aktivoituna, nopeuskameran lähestyessä annetaan
nopeusvaroitus, mikäli kyseisen alueen navigointikartta sisältää tietoa nopeuskameroista.
HUOM
Nopeuskameroita koskeva äänivaroitus
saattaa kuulua riippumatta auton nopeudesta, ylitetystä nopeusrajoituksesta tai
siitä, että toiminto Äänimerkkivaroitus
liikennemerkistä on kytketty pois päältä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 395)
Liikennemerkki-informaation* antamien
varoitusten aktivointi tai deaktivointi
(s. 400)
Liikennemerkki-informaation* rajoitukset
(s. 401)
102 Tiedot nopeuskameroista
103Road Sign Information
400
Liikennemerkki-informaation*
antamien varoitusten aktivointi tai
deaktivointi
3. Säätäkää nopeusvaroituksen rajaa näytön
ylös-/alas-nuolien painalluksilla.
Huomatkaa, että tehtyä rajan
säätöä ei oteta huomioon,
kun kuljettajan näytössä
näkyy nopeuskameran symboli.
Liikennemerkki-informaation (RSI103) osatoiminto Nopeusrajoitusvaroitus on valinnainen – kuljettaja voi joko ottaa osatoiminnon
käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Nopeusvaroituksen aktivointi
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2. Merkitkää Nopeusrajoitusvaroitus.
> Toiminto aktivoituu ja näyttöön tulee
nopeusrajan valitsin.
Nopeusvaroituksen rajan säätö
Kuljettaja voi valita, annetaanko varoitus kilven
mukaisen nopeuden ylittymisestä.
Valitkaa nopeusvaroituksen raja seuraavasti:
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2. Merkitkää Nopeusrajoitusvaroitus.
> Toiminto aktivoituu ja näyttöön tulee
nopeusrajan valitsin.
Äänivaroituksen aktivointi
nopeusvaroituksen yhteydessä
Varoitusäänen asetusta voi muuttaa seuraavasti:
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2. Merkitkää Äänimerkkivaroitus
liikennemerkistä tai poistakaa sen merkintä varoitusäänen aktivoimiseksi tai käytöstä poistamiseksi.
Kun toiminto Äänimerkkivaroitus
liikennemerkistä on aktivoitu, kuljettajaa
varoitetaan myös ajettaessa yksisuuntaista
tietä väärään suuntaan/kiellettyyn ajosuuntaan.
navigointikartalla eivät ole saatavissa kaikilla markkinoilla/alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Varoitus nopeusvalvontakamerasta:n
aktivointi
Liikennemerkki-informaation*
rajoitukset
Jos autossa on Sensus Navigation* ja karttatiedoissa on tietoa nopeuskameroista, kuljettaja voi halutessaan saada kuuluvan varoituksen nopeuskamerasta.
Liikennemerkki-informaatiotoiminnon
(RSI104) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Esimerkkejä seikoista, jotka saattavat rajoittaa
toimintoa, ovat:
Varoitusäänen asetusta voi muuttaa seuraavasti:
1.
Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2. Merkitkää Äänimerkkivaroitus
nopeuskamerasta tai poistakaa sen merkintä kuuluvan nopeuskameravaroituksen
aktivoimiseksi tai käytöstä poistamiseksi.
•
•
•
•
Haalistuneet merkit
•
Täysin/osittain piilossa olevat tai huonosti
sijoitetut merkit
•
•
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 395)
Liikennemerkki-informaation* antama
varoitus nopeusrajoituksesta ja nopeuskamerasta (s. 399)
Liikennemerkki-informaation* rajoitukset
(s. 401)
104 Road Sign Information
105 Autossa, joka on varustettu toiminnolla Sensus Navigation*.
106 Nopeustiedoilla varustettua karttadataa ei ole saatavana kaikkia
RSI-toiminto voi tulkita vetoauton sähköliitäntään liitetyt tietyn tyyppiset polkupyöräpitimet perävaunuksi. Tällaisissa tapauksissa kuljettajan näytössä voidaan näyttää
virheellistä nopeustietoa.
HUOM
Kaarteeseen sijoitetut merkit
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Kiertyneet tai vaurioituneet merkit
Korkealla ajoradan yläpuolelle sijoitetut
merkit
•
merkit, jotka ovat osittain tai kokonaan
huurteen, lumen ja/tai lian peittämiä
•
digitaaliset tiekartat105 eivät ole ajan
tasalla, niissä on virheitä tai niistä puuttuvat nopeustiedot106.
Aiheeseen liittyvät tiedot
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 395)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 366)
HUOM
Joillakin markkina-alueilla liikennemerkkiinformaatiotoiminto* on saatavana vain
Sensus Navigation* -järjestelmän yhteydessä.
alueita varten.
* Valinnais-/lisävaruste. 401
KULJETTAJAN TUKI
Driver Alert Control
VAROITUS
Toiminto Driver Alert Control (DAC) on tarkoitettu auttamaan kuljettajaa huomaamaan
epävarma ajotapansa, esim. jos hänen huomionsa on siirtynyt toisaalle tai hän on nukahtamassa.
DAC-toiminnon tavoitteena on havaita hitaasti
heikentynyt ajokäyttäytyminen ja se on ensi
sijassa tarkoitettu käytettäväksi suuremmilla
teillä. Toimintoa ei ole tarkoitettu kaupunkiliikenteeseen.
Toiminto aktivoidaan, kun nopeus ylittää
65 km/h (40 mph) ja se pysyy aktiivisena niin
kauan kuin nopeus on yli 60 km/h (37 mph).
Driver Alert Control -toimintoa ei saa käyttää ajovuoron pidentämiseen, vaan kuljettajan täytyy suunnitella tauot tasaisin väliajoin ja huolehtia jaksamisestaan.
VAROITUS
Driver Alert Control -toiminnon varoitus
tulee ottaa vakavasti, koska uninen kuljettaja ei usein itse huomaa tilaansa.
Autolla ajetaan horjuvasti kaistalla.
Jos ajotapa jatkuu horjuvana,
kuljettajaa varoitetaan tällä
kuljettajan näytön symbolilla
sekä äänimerkillä ja tekstiilmoituksella Aika pitää
tauko.
Jos varoitus annetaan tai tunnette väsymystä:
•
Pysäyttäkää auto turvallisesti ensi
tilassa ja levätkää.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että on yhtä
vaarallista ajaa väsyneenä kuin alkoholin tai
muiden piristeiden vaikutuksen alaisena.
Jos autossa on Sensus Navigation* ja toiminto
Lepopysähdysopastus on aktivoitu, näytetään myös ehdotuksia sopivasta taukopaikasta.
Varoitus toistetaan hetken kuluttua, jos ajokäyttäytyminen ei parane.
DAC seuraa auton sijaintia kaistalla.
Kamera lukee ajoradan sivumerkintöjä ja vertaa tien suuntaa kuljettajan tekemiin ohjauspyörän liikkeisiin.
402
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
•
•
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
•
Driver Alert Control -toiminnon rajoitukset
(s. 404)
Driver Alert Control-toiminnon
ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä
Driver Alert Control (DAC) -toiminto voidaan
aktivoida tai deaktivoida.
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Valitkaa My Car
Alert Control.
IntelliSafe
Driver
3. Merkitkää Valppausvaroitus tai poistakaa
sen merkintä toiminnon aktivointia tai
deaktivointia varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Driver Alert Control (s. 402)
Driver Alert Control -toiminnon rajoitukset
(s. 404)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
Driver Alert Control-toiminnon ottaminen
käyttöön tai poistaminen käytöstä
(s. 403)
Levähdyspaikkaopastuksen valitseminen
Driver Alert Control -varoituksen yhteydessä (s. 404)
403
KULJETTAJAN TUKI
Levähdyspaikkaopastuksen
valitseminen Driver Alert Control varoituksen yhteydessä
Jos autossa on Sensus Navigation*, kuljettaja
voi aktivoida oppaan, joka voi ehdottaa automaattisesti sopivaa levähdyspaikkaa, kun
Driver Alert Control (DAC) antaa varoituksen.
Käyttäjä voi valita, onko toiminto
Lepopysähdysopastus aktivoitu vai deaktivoitu.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Valitkaa My Car
Alert Control.
IntelliSafe
Driver Alert Control -toiminnon
rajoitukset
Toiminnon Driver Alert Control (DAC) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Tietyissä tapauksissa järjestelmä voi varoittaa,
vaikka kuljettajan ajokäyttäytyminen ei ole heikentynyt, esim.:
•
•
uraisella tienpinnalla.
VAROITUS
Driver
Tietyissä tilanteissa kuljettajan väsymys ei
välttämättä vaikuta ajotapaan – esim. käytettäessä Pilot Assist* -toimintoa – sillä
seurauksella, että kuljettaja ei saa varoitusta DAC-toiminnolta.
3. Merkitkää Lepopysähdysopastus tai
poistakaa sen merkintä toiminnon aktivointia tai deaktivointia varten.
Kaista-avustajan (LKA107) tehtävänä on moottoriteillä ja vastaavilla suurehkoilla väylillä auttaa kuljettajaa rajoittamaan vaaraa siitä, että
auto poistuu tahattomasti omalta ajokaistalta.
Kaista-avustaja ohjaa auton takaisin ajokaistalle ja/tai varoittaa kuljettajaa värisyttämällä
ohjauspyörää.
Kaista-avustaja on aktiivinen nopeusvälillä
65–200 km/h (40–125 mph) teillä, joilla on
hyvin näkyvät sivuviivat.
Kapeilla teillä ei toiminto ehkä ole käytettävissä ja asetetaan tällöin valmiustilaan. Kun tie
on riittävän levyä, toiminto tulee jälleen käytettäväksi.
Tästä syystä, jos tuntuu vähäistäkin väsymystä, on hyvin tärkeää aina pysäyttää auto
ja pitää tauko riippumatta siitä, onko toiminto varoittanut vai ei.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
voimakkaiden sivutuulien yhteydessä
Kaista-avustaja
Driver Alert Control (s. 402)
Driver Alert Control -toiminnon rajoitukset
(s. 404)
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
404
Driver Alert Control (s. 402)
Kamera lukee tien/ajokaistan sivuviivoja.
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 366)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
auton takaisin ajokaistalle kohdistamalla
heikon ohjausmomentin ohjauspyörään.
• Varoitus aktivoitu: Jos auto on ylittä-
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
mässä reunaviivaa, kuljettajaa varoitetaan
värisyttämällä ohjauspyörää.
On olemassa myös vaihtoehto, jossa sekä
ohjausapu että varoitus on aktivoitu samanaikaisesti.
HUOM
Kaista-avustaja ohjaa auton takaisin ajokaistalle.
Kun suuntavilkut ovat päällä, ei kaistaavustaja anna mitään ohjausta tai varoitusta.
Kaista-avustaja varoittaa ohjauspyörän värinöillä.
Asetuksista riippuen kaista-avustaja toimii
seuraavasti:
• Kaista-avustin aktivoitu: Kun auto lähestyy sivuviivaa, toiminto ohjaa aktiivisesti
107 Lane
Keeping Aid
}}
405
KULJETTAJAN TUKI
||
Kaista-avustaja ei puutu tilanteeseen
Jos kuljettaja ei noudata kehotusta ja ala
ohjata, toiminto siirtyy valmiustilaan ja tämä
ilmoitus näytetään:
• Lane Keeping Aid Valmiudessa, kunnes
ohjausta käytetään
Toiminto ei ole tämän jälkeen käytettävissä,
ennen kuin kuljettaja alkaa jälleen ohjata
autoa.
Kaista-avustajan aktivointi tai
deaktivointi
Kaista-avustintoiminto (LKA108) on valinnainen – kuljettaja voi joko ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kaista-avustaja ei puutu tilanteeseen jyrkässä sisäkaarteessa.
Joissakin tapauksissa kaista-avustaja sallii
reunaviivojen ylittämisen puuttumatta asiaan,
ts. tukematta ohjausta tai antamatta varoitusta
– esim. käytettäessä suuntavilkkua tai oikaistaessa kaarteissa.
Kädet ohjauspyörällä
Jotta ohjausapu ja kaista-avustin toimivat, kuljettajan täytyy pitää molemmat kädet ohjauspyörällä. Järjestelmä tarkistaa asian jatkuvasti.
Jos kuljettaja ei pidä käsiään
ohjauspyörällä, kuuluu varoitusääni ja kuljettajalle näytetään kehotus ohjata autoa
aktiivisesti:
• Lane Keeping Aid Ohjaa autoa
406
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
Kaista-avustajan aktivointi tai deaktivointi
(s. 406)
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
Kaista-avustajan rajoitukset (s. 407)
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
Symbolit ja ilmoitukset Kaista-avustaja toimintoa varten (s. 408)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kaista-avustaja (s. 404)
Kaista-avustajan avustusvaihtoehtojen
valinta (s. 407)
Kaista-avustajan rajoitukset (s. 407)
KULJETTAJAN TUKI
Kaista-avustajan
avustusvaihtoehtojen valinta
Kuljettaja voi valita, miten kaista-avustimen
(LKA109) tulee toimia auton poistuessa omalta
kaistaltaan.
1. Valitkaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset My Car IntelliSafe.
2. Valitkaa kohdassa Lane Keeping Aid tila, millä tavalla toiminnon tulee toimia:
• Kaista-avustin - kuljettaja saa ohjausapua ilman varoitusta.
• Molemmat – kuljettajaa varoitetaan
värisyttämällä ohjauspyörää ja ohjausta
tuetaan.
• Varoitus – kuljettajaa ainoastaan varoitetaan värisyttämällä ohjauspyörää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kaista-avustaja (s. 404)
Kaista-avustajan rajoitukset
Aiheeseen liittyvät tiedot
Tietyissä vaativissa tilanteissa kaista-avustajan (LKA110) voi olla vaikea auttaa kuljettajaa
oikealla tavalla – tällöin suosittelemme toiminnon sulkemista.
Esimerkkejä sellaisista tilanteista voivat olla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kaista-avustaja (s. 404)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 306)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 366)
tietyö
talvikeli
huono tienpäällyste
hyvin urheilullinen ajotapa
huono sää näkyvyyden ollessa rajoitettu
tiet, joiden reunamerkinnät ovat epäselvät
tai niitä ei ole.
•
reunukset tai muut linjat kuin ajokaistan
reunamerkinnät
•
kun nopeudesta riippuvan ohjauspyörän
vastuksen ohjaustehostin toimii alhaisemmalla teholla – esimerkiksi jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia.
Toiminto ei pysty havaitsemaan puomeja, kaiteita tms. esteitä ajoradan vieressä.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
108Lane
109Lane
110 Lane
Keeping Aid
Keeping Aid
Keeping Aid
407
KULJETTAJAN TUKI
Symbolit ja ilmoitukset Kaistaavustaja -toimintoa varten
tää kuljettajan näytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.
Kaista-avustajan (LKA111) toimintoja koskevia
erilaisia symboleja ja ilmoituksia voidaan esitSymboli
Ilmoitus
Sisältö
Kuljettajan tukijärjest.
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys korjaamoonA.
Rajoitettu toiminnallisuus Vaatii huollon
Tuulilasin anturi
Kameran kyky lukea ajorataa auton edessä on rajoittunut.
Anturi tukossa, katso käyttöopasta
Lane Keeping Aid
Ohjaa autoa
Lane Keeping Aid
Valmiudessa, kunnes ohjausta käytetään
A
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
111
408
Lane Keeping Aid
LKA-toiminnon ohjausapu ei toimi, jos kuljettaja ei pidä käsiä ohjauspyörällä. Noudattakaa kehotusta ja ohjatkaa autoa.
LKA on valmiustilassa, kunnes kuljettaja alkaa jälleen ohjata autoa.
KULJETTAJAN TUKI
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyölyhyesti
rän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy, ottakaa yhteys korjaamoonA.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kaista-avustaja (s. 404)
Kaista-avustajan näyttönäkymä (s. 410)
Kaista-avustajan rajoitukset (s. 407)
409
KULJETTAJAN TUKI
Kaista-avustajan näyttönäkymä
Ei käytettävissä
Kaista-avustaja
visualisoidaan symbolilla kuljettajan näytössä eri tilanteita varten.
Tässä on muutamia esimerkkejä symbolien ulkonäöstä ja
missä tilanteessa se esitetään:
Käytettävissä
Ei käytettävissä - symbolin sivuviivat ovat HARMAITA.
Kaista-avustaja ei voi lukea ajokaistan sivuviivoja, nopeus on liian pieni tai tie on liian kapea.
Ohjausavun/varoituksen näyttö
Käytettävissä - symbolin sivuviivat ovat VALKOISIA.
Kaista-avustaja lukee ajokaistan toista sivuviivaa tai molempia sivuviivoja.
Ohjausapu/varoitus - symbolin sivuviivat ovat VÄRILLISIÄ.
Kaista-avustaja osoittaa, että järjestelmä
varoittaa ja/tai yrittää ohjata auton takaisin
ajokaistalle.
112 Lane
410
Keeping Aid
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
(LKA112)
Kaista-avustaja (s. 404)
Kaista-avustajan rajoitukset (s. 407)
KULJETTAJAN TUKI
Ohjausapu törmäyksen uhatessa
Toiminto Törmäyksen välttämisen avustin
voi auttaa kuljettajaa vähentämään vaaraa
siitä, että auto poistuu tahattomasti kaistaltaan ja/tai törmää toiseen ajoneuvoon tai
esteeseen, ohjaamalla autoa aktiivisesti takaisin kaistalle ja/tai väistämällä.
Toiminto koostuu näistä osatoiminnoista:
•
•
•
Ohjausapu ulosajon uhatessa
VAROITUS
•
•
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
Ohjausapu peräänajon uhatessa*
Toiminnon aktivoiduttua automaattisesti kuljettajan näytössä näytetään teksti-ilmoitus asiasta:
Törmäyksen välttämisen avustin
Takatörmäysvaroitus
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
Ohjausavun aktivointi tai deaktivointi törmäyksen uhatessa (s. 412)
•
•
•
•
Ohjausapu ulosajon uhatessa (s. 412)
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa -ominaisuuden symbolit ja ilmoitukset (s. 416)
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa (s. 413)
Ohjausapu peräänajon uhatessa* (s. 414)
Ohjausapu törmäyksen uhatessa -toiminnon rajoitukset (s. 415)
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
HUOM
Kuljettaja päättää aina siitä, paljonko auton
tulee ohjata – auto ei voi koskaan ottaa
komentoa.
* Valinnais-/lisävaruste.
411
KULJETTAJAN TUKI
Ohjausavun aktivointi tai
deaktivointi törmäyksen uhatessa
HUOM
Kun toiminto Törmäyksen välttämisen
avustin poistetaan toiminnasta, kaikki osatoiminnot kytketään pois:
Ohjausavustin on valinnainen – kuljettaja voi
joko ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
Toiminto aktivoituu automaattisesti aina käynnistettäessä moottori113.
•
•
•
Ohjausapu ulosajon uhatessa
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
Ohjausapu peräänajon uhatessa*
Vaikka toiminto voidaan kytkeä pois toiminnasta, kuljettajaa suositellaan pitämään
se aktiivisena, koska se voi useimmissa
tapauksissa parantaa ajoturvallisuutta.
Ohjausapu ulosajon uhatessa
Ohjausavulla on joitakin osatoimintoja.
Ohjausapu ulosajon uhatessa voi auttaa kuljettajaa ja vähentää riskiä auton ajautumisesta pois tieltä ohjaamalla autoa aktiivisesti
takaisin tielle.
Toiminnolla on kaksi aktivoitumistasoa:
•
•
Vain ohjausapu
Ohjausapu ja jarrutus
Vain ohjausapu
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 411)
Ohjausapu törmäyksen uhatessa -toiminnon rajoitukset (s. 415)
Ohjausavun aktivoituminen.
113 Joillakin
412
markkina-alueilla asetus, joka oli käytössä sammutettaessa moottori, aktivoidaan uudelleen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Ohjausapu ja jarrutus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 411)
Ohjausapu törmäyksen uhatessa -toiminnon rajoitukset (s. 415)
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa
Ohjausavulla on joitakin osatoimintoja.
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa voi auttaa
kuljettajaa, jonka huomio on herpaantunut ja
joka ei huomaa auton olevan siirtymässä vastaantulijoiden kaistalle.
Ohjausavun ja jarrutuksen aktivoituminen.
Jarrutus auttaa tilanteissa, joissa pelkkä ohjausapu ei riitä. Jarrutusvoima sopeutetaan automaattisesti tieltäsuistumistilanteesta riippuen.
Toiminto on aktiivinen nopeusvälillä
65-140 km/h (40-87 mph) teillä, joilla on
hyvin näkyvät reunamerkinnät/-viivat.
Kamera lukee tienreunoja ja maalattuja reunamerkintöjä. Jos auto on ajosuuntansa perusteella ylittämässä tienreunan, toiminto alkaa
ohjata sitä takaisin ajokaistalle. Jos ohjaustoimenpide ei ole riittävä tieltä suistumisen välttämiseksi, aktivoidaan jarrutus.
Toiminto ei sen sijaan ohjaa autoa eikä käytä
jarruja, jos suuntavilkku on päällä. Jos toiminto
huomaa kuljettajan ajavan autoa aktiivisella
tavalla, se ei aktivoidu.
Toiminto voi auttaa ohjaamaan autoa takaisin omalle
kaistalle.
Vastaan tuleva ajoneuvo
Oma auto
Yhtä aikaa ohjaustoimenpiteen aktivoituessa
aktivoituu myös kuljettajan tukijärjestelmien
törmäysvaroitus. Törmäysvaroitukseen kuuluvaa jarrutusvaroitusta ei kuitenkaan anneta.
Toiminto on aktiivinen nopeusvälillä
60-140 km/h (37-87 mph) teillä, joilla on
hyvin näkyvät reunamerkinnät/-viivat.
}}
413
KULJETTAJAN TUKI
||
Jos auto on poistumassa omalta kaistalta ja
vastaan tulee toinen ajoneuvo, toiminto voi
auttaa kuljettajaa ohjaamaan auton takaisin
omalle kaistalle.
Toiminto ei sen sijaan anna ohjausapua, jos
suuntavilkkua käytetään. Jos toiminto huomaa
kuljettajan ajavan autoa aktiivisella tavalla, se
ei aktivoidu.
Ohjausapu peräänajon uhatessa*
Ohjausavulla on joitakin osatoimintoja.
Ohjausapu peräänajon uhatessa voi auttaa
kuljettajaa, jonka huomio on kiinnittynyt
muualle ja joka ei huomaa auton olevan poistumassa omalta kaistalta, kun vastaan tulee
muuta liikennettä.
•
Toiminto on aktiivinen nopeusvälillä
60-140 km/h (37-87 mph) teillä, joilla on
hyvin näkyvät reunamerkinnät/-viivat.
Sivutaustapeilien valot vilkkuvat ohjaustuen
aikana riippumatta siitä, onko BLIS114-toiminto
aktivoitu vai ei.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Toiminto voi auttaa myös silloin, kun kuljettaja
tietoisesti vaihtaa ajokaistaa käyttäen suuntavaloa, mutta ei huomaa toista, lähestyvää ajoneuvoa.
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 411)
Varoitus kuljettajan tuelta törmäyksen
uhatessa (s. 346)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa -toiminnon rajoitukset (s. 415)
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 411)
BLIS* (s. 386)
Ohjausapu törmäyksen uhatessa -toiminnon rajoitukset (s. 415)
Toiminto voi auttaa ohjaamaan autoa takaisin omalle
kaistalle.
Toinen ajoneuvo kuolleessa kulmassa
Oma auto
Jos auto on poistumassa omalta kaistalta ja
kuolleessa kulmassa on toinen ajoneuvo tai
nopeasti liikkuva ajoneuvo lähestyy viereisellä
kaistalla, toiminto voi auttaa kuljettajaa ohjaamaan auton takaisin omalle kaistalle.
114 Blind
414
Spot Information
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Ohjausapu törmäyksen uhatessa toiminnon rajoitukset
Toiminto voi toimia rajoitetusti tietyissä tilanteissa eikä se aktivoidu esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:
• pienempien ajoneuvojen, kuten esim.
moottoripyörien, kohdalla
•
jos suurin osa viereisen kaistan autosta on
oman auton rinnalla
•
teillä/kaistoilla, joiden reunamerkinnät
ovat epäselvät tai niitä ei ole
•
ajonopeusvälin 60–140 km/h
(37–87 mph) ulkopuolella
•
kun nopeudesta riippuvan ohjauspyörän
vastuksen ohjaustehostin toimii alhaisemmalla teholla – esimerkiksi jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamera- ja tutkayksikköjä, joilla on tiettyjä yleisiä rajoituksia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 411)
Ohjausapu ulosajon uhatessa (s. 412)
Ohjausapu nokkakolarin uhatessa (s. 413)
Ohjausapu peräänajon uhatessa* (s. 414)
Muita vaativia tilanteita voivat olla esim.:
•
•
•
•
•
•
tietyö
talvikeli
kapeat tiet
huono tienpäällyste
hyvin urheilullinen ajotapa
huono sää näkyvyyden ollessa rajoitettu
Näissä vaativissa tilanteissa voi toiminnon olla
vaikea auttaa kuljettajaa oikealla tavalla – tällöin suosittelemme sen sulkemista.
* Valinnais-/lisävaruste. 415
KULJETTAJAN TUKI
Ohjausapu törmäyksen uhatessa ominaisuuden symbolit ja
ilmoitukset
Joukko ohjausapua koskevia symboleja ja
ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Törmäyksen välttämisen avustin
Toiminnon aktivoituessa kuljettajalle näytetään aktivoitumista koskeva ilmoitus.
Takatörmäysvaroitus
Tuulilasin anturi
Anturi tukossa, katso käyttöopasta
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon
– suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä
palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
416
Ohjausapu törmäyksen uhatessa (s. 411)
Ohjausapu törmäyksen uhatessa -toiminnon rajoitukset (s. 415)
Kameran kyky lukea ajorataa auton edessä on rajoittunut.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutka*
Pysäköintitutkan toiminto voi auttaa kuljettajaa sovittautumaan ahtaisiin tiloihin näyttämällä etäisyyden esteisiin äänisignaaleilla
yhdistettynä grafiikkaan keskinäytössä.
Edessä ja sivuilla olevista esteistä varoittava
äänisignaali on aktiivinen auton ollessa liikkeellä, mutta katkeaa auton seistyä paikallaan
n. 2 sekuntia. Takana olevista esteistä varoittava äänisignaali on aktiivinen myös auton
seistessä paikallaan.
VAROITUS
Etäisyyden auton takana tai edessä olevaan
esteeseen ollessa enintään n. 30 cm (1 ft)
äänimerkki on jatkuva ja autosymbolia lähimpänä oleva aktiivisen tunnistimen kenttä on
täytetty.
Kun etäisyys sivulla olevaan esteeseen on
enintään n. 25 cm (0,8 ft), ääni on voimakkaasti sykkivä ja aktiivisen sektorikentän väri
vaihtuu ORANSSISTA PUNAISEKSI.
Näyttökuva estevyöhykkeineen ja tunnistinsektoreineen.
Keskinäyttö esittää yleiskuvan suhteesta auton
ja havaittujen esteiden välillä.
Merkitty sektori ilmoittaa, missä este sijaitsee.
Mitä lähempänä autosymbolin edessä/takana
merkitty sektoriruutu on, sitä lyhyempi on etäisyys auton ja havaitun esteen välillä.
Sivusektoreiden väri muuttuu auton ja esteen
välisen etäisyyden lyhentyessä.
Mitä lyhyempi etäisyys esteeseen, sitä tiheämmin merkkiääni kuuluu. Muu äänentoistojärjestelmästä tuleva ääni vaimennetaan automaattisesti.
Pysäköintitutkan äänenvoimakkuutta voidaan
säätää merkkiäänen kuuluessa keskikonsolin
[>II]-säätimellä. Säätö voidaan tehdä myös
päänäkymän valikkovaihtoehdossa Asetukset.
HUOM
Autosymbolia lähinnä olevaa sektoria
lukuun ottamatta äänivaroituksia annetaan
vain esineistä, jotka ovat suoraan auton
ajoreitillä.
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
Pysäköintitutka eteenpäin, taaksepäin ja
sivuille* (s. 418)
Pysäköintitutkan aktivointi tai deaktivointi*
(s. 419)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 417
KULJETTAJAN TUKI
•
Pysäköintitutkan symbolit ja ilmoitukset
(s. 421)
Pysäköintitutka eteenpäin,
taaksepäin ja sivuille*
•
Pysäköintitutkan rajoitukset (s. 420)
Pysäköintitutka käyttäytyy eri tavoin riippuen
siitä, mikä osa autosta lähestyy estettä.
HUOM
Pysäköintiapu suljetaan, kun seisontajarrua
käytetään tai P-asento valitaan automaattivaihteistolla varustetussa autossa.
Eteenpäin
TÄRKEÄÄ
Lisävaloja asennettaessa: Muistakaa, että
ne eivät saa varjostaa tunnistimia - silloin
lisävalot voidaan tunnistaa esteiksi.
Taaksepäin
Varoitussignaalin ääni on jatkuva, kun etäisyys esteeseen on vähemmän kuin noin 30 cm (1 ft).
Pysäköintitutkan etutunnistimet aktivoituvat
automaattisesti käynnistettäessä moottori. Ne
ovat aktiivisia alle 10 km:n/h (6 mph) ajonopeuksilla.
Mittausalue ulottuu n. 80 cm (2,5 ft) auton
eteen.
Varoitussignaalin ääni on jatkuva, kun etäisyys esteeseen on vähemmän kuin noin 30 cm (1 ft).
Tunnistimet taaksepäin aktivoituvat, jos auto
rullaa taaksepäin vaihteen ollessa kytkemättä
tai kun vaihdevipu siirretään peruutusasentoon.
418
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Mittausalue ulottuu n. 1,5 metriä (5 ft) auton
taakse.
ovat aktiivisia alle 10 km:n/h (6 mph) ajonopeuksilla.
Pysäköintitutkan aktivointi tai
deaktivointi*
Peruutettaessa auton sähköjärjestelmään kytketyn perävaunun kanssa takapysäköintitutka
deaktivoidaan automaattisesti.
Mittausalue on n. 25 cm (0,8 ft) auton sivuilta
ulospäin.
Pysäköintitutkatoiminto voidaan aktivoida tai
deaktivoida.
Pysäköintitutkan etu- ja sivutunnistimet aktivoituvat automaattisesti käynnistettäessä
moottori ja tunnistimet taaksepäin aktivoituvat, jos auto rullaa taaksepäin tai peruutusvaihde valitaan.
HUOM
Peruutettaessa esim. perävaunun kanssa
tai polkupyöränpitimen ollessa vetokoukussa - ilman Volvon alkuperäistä perävaunujohdotusta - voidaan pysäköintitutka joutua sulkemaan manuaalisesti, etteivät tunnistimet reagoi näihin.
Sivuilla
Sivutunnistimien havaitsemisalue kasvaa kuitenkin huomattavasti etupyörien ohjauskulman kasvaessa, ja ohjauspyörän ääriasennossa voidaan havaita enintään noin 90 cm:n
(3 ft) etäisyydellä vinosti auton takana tai
edessä sijaitsevat esteet.
Ottakaa toiminto käyttöön tai
poistakaa se käytöstä tällä
keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pysäköintitutka* (s. 417)
Pysäköintiavun tunnistinkentät (s. 427)
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
Jos autossa on pysäköintiapukamera*, pysäköintitutka voidaan aktivoida tai deaktivoida
myös kyseisessä kameranäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pysäköintitutka* (s. 417)
Pysäköintitutkan rajoitukset (s. 420)
Varoitussignaali sykkii voimakkaasti, kun etäisyys
esteeseen on vähemmän kuin noin 25 cm (0,8 ft).
Pysäköintitutkan sivutunnistimet aktivoituvat
automaattisesti käynnistettäessä moottori. Ne
* Valinnais-/lisävaruste. 419
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutkan rajoitukset
Pysäköintiapu ei pysty havaitsemaan kaikkea
kaikissa tilanteissa ja sen toiminta voi siksi
olla joissain tilanteissa rajoitettua.
Kuljettajan on oltava tietoinen seuraavista
pysäköintiavun rajoituksista:
VAROITUS
•
Pysäköintitunnistimilla on kuolleita kulmia/katvealueita, joissa esteitä ei voida
havaita.
•
Ottakaa erityisesti huomioon auton
lähellä olevat ihmiset ja eläimet.
•
Muistakaa, että auton keula voi käydä
vastaantulijoiden kaistalla pysäköinnin
aikana.
VAROITUS
Olkaa erityisen tarkkaavainen peruuttaessanne, kun
tämä symboli näytetään
perävaunun, polkupyöränpitimen tms. ollessa kytkettynä ja sähköisesti liitettynä autoon.
Symboli ilmoittaa takaperuutustutkan tunnistimien olevan poissa toiminnasta, jolloin ne eivät varoita esteistä.
420
TÄRKEÄÄ
Esineet, kuten esim. ketjut, ohuet paljaat
tolpat tai matalat esteet voivat jäädä "signaalikatveeseen" eivätkä tunnistimet tällöin
tilapäisesti havaitse niitä - sykkivä ääni voi
tällöin odottamatta lakata sen sijaan, että
se muuttuisi odotetuksi jatkuvaksi ääneksi.
Tunnistimet eivät voi havaita korkeita esineitä, kuten esim. ulos työntyviä kuormasiltoja.
•
HUOM
Kun auton sähköjärjestelmään on määritetty vetokoukku, sen ulkonema lasketaan
mukaan toiminnon mitatessa etäisyyttä
auton takana oleviin esineisiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintitutka* (s. 417)
Olkaa tällaisissa tilanteissa erityisen
tarkkaavainen ja käyttäkää/siirtäkää
autoa erittäin hitaasti tai keskeyttäkää
käynnissä oleva pysäköinti - auton tai
muiden esineiden korkea vaurioitumisvaara voi olla olemassa, koska tunnistimilta tuleva tieto ei ole aina luotettavaa
tällaisissa tilanteissa.
TÄRKEÄÄ
Tietyissä olosuhteissa pysäköintiapujärjestelmä voi antaa vääriä varoitussignaaleja,
jotka johtuvat ulkoisista äänilähteistä, joiden ultraäänitaajuus on sama kuin millä järjestelmä toimii.
Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat
äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla, ilmajarrut, moottoripyörien pakojärjestelmät jne.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutkan symbolit ja
ilmoitukset
Pysäköintiavun symbolit ja ilmoitukset voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai keskinäytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköintiavun takatunnistimet ovat poissa toiminnasta, joten varoitusääniä esteistä/
esineistä ei anneta.
Pysäköintiapujärjest.
Anturit tukossa, puhdistus tarpeen
Pysäköintiapujärjest.
Yksi tai useampi toiminnon tunnistimista on tukossa – tarkastakaa ja korjatkaa mahdollisimman pian.
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys korjaamoonA.
Ei käytettävissä, vaatii huollon
A
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy, ottakaa yhteys korjaamoonA.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pysäköintitutka* (s. 417)
Pysäköintitutkan rajoitukset (s. 420)
* Valinnais-/lisävaruste. 421
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintiapukamera*
Vetok.* – aktivoi/deaktivoi vetokoukun*116
apuviivan
Pysäköintiapukamera voi auttaa kuljettajaa
sovittautumaan ahtaisiin tiloihin osoittamalla
esteet kamerakuvalla ja grafiikalla keskinäytössä.
Pysäköintiapukamera on tukitoiminto, joka
aktivoituu automaattisesti valittaessa peruutusvaihde. Se voidaan myös aktivoida käsin
keskinäytön kautta.
CTA* – aktivoi/deaktivoi Cross Traffic Alert
-toiminnon
Esineet/esteet voivat olla lähempänä autoa
kuin mitä näytöstä katsottuna näyttää.
VAROITUS
•
Pysäköintitunnistimilla on kuolleita kulmia/katvealueita, joissa esteitä ei voida
havaita.
•
Ottakaa erityisesti huomioon auton
lähellä olevat ihmiset ja eläimet.
•
Muistakaa, että auton keula voi käydä
vastaantulijoiden kaistalla pysäköinnin
aikana.
Esimerkki kameranäkymästä.
Lähennä115 – zoomaus lähemmäs/kauemmas
360° näkymä* – aktivoi/deaktivoi kaikki
kamerat
PAS* – aktivoi/deaktivoi pysäköintiavun
Linjat – aktivoi/deaktivoi apuviivat
115 Zoomattaessa lähemmäs apuviivat sammuvat.
116 Ei saatavana kaikkiin malleihin ja kaikilla markkina-alueilla.
422
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
•
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
•
Pysäköintiapukameran symbolit ja ilmoitukset (s. 430)
Pysäköintiapukameroiden sijainti
ja kuvausalue*
•
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 366)
•
•
Pysäköintitutka* (s. 417)
Toiminto voi näyttää yhdistetyn 360°:n näkymän ja erillisen näkymän neljälle eri kameralle: taka-, etu-, vasemman tai oikean kameranäkymän.
Cross Traffic Alert* (s. 390)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
Pysäköintiapukameroiden sijainti ja
kuvausalue* (s. 423)
Pysäköintiapukameran apuviivat* (s. 425)
Pysäköintiavun tunnistinkentät (s. 427)
Pysäköintiapukameran aktivointi (s. 428)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 423
KULJETTAJAN TUKI
||
360°:n näkymä*
Jos autossa on myös
Pysäköintiapujärjestelmä*, etäisyys havaittuihin esteisiin näytetään erivärisillä kentillä.
Eteenpäin
Kamerat voidaan aktivoida automaattisesti tai
käsivalintaisesti.
Taaksepäin
Etupysäköintikamera on asennettu säleikköön.
Pysäköintikameroiden "näkökenttä" ja keskimääräinen peittoalue.
Toiminto 360° näkymä aktivoi kaikki pysäköintikamerat, jolloin auton neljä puolta esitetään samanaikaisesti keskinäytössä. Tämä auttaa kuljettajaa havaitsemaan pienillä nopeuksilla toimittaessa, mitä auton ympärillä on.
360°:n näkymästä voidaan aktivoida erikseen
kukin kameranäkymä:
•
Painakaa haluamanne kameran "näkökenttää" näytössä, esim. etukameran edessä/
yläpuolella olevaa pintaa.
Aktiivinen kamera osoitetaan
kamerasymbolilla keskinäytön autosymbolin päällä.
424
Kamera taaksepäin on sijoitettu rekisterikilven yläpuolelle.
Kamera taaksepäin näyttää leveän alueen
auton takana. Joissakin malleissa myös osa
puskurista sekä mahdollinen vetokoukku voidaan näyttää.
Etukamera voi auttaa ajettaessa näkyvyyden
sivuille ollessa rajoitettu, esim. kuljettaessa
aidan läpi. Se on aktiivinen nopeuden ollessa
enintään 25 km/h (16 mph) – tämän jälkeen
etukamera sammuu.
Jos auto ei saavuta nopeutta 50 km/h
(30 mph) ja ajonopeus laskee ajonopeuden
22 km/h (14 mph) alle 1 minuutissa etukameran sammuttua, kamera aktivoidaan uudelleen.
Kohteet keskinäytössä voidaan kokea hieman
kallistuneiksi - tämä on normaalia.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Sivut
Pysäköintiapukameran apuviivat*
Pysäköintiapukamerat näyttävät viivoilla näytössä, missä auto on suhteessa ympäristöön.
riippuvaisia ohjauspyörän kääntökulmasta,
mikä mahdollistaa sen, että kuljettaja voi
nähdä auton kulkeman reitin – myös sen kääntyessä.
Apuviivat sulkevat sisäänsä auton ulostyöntyvimmät osat, esim. vetokoukun, ulkotaustapeilit ja kulmat.
HUOM
Sivukamerat on sijoitettu kumpaankin ulkotaustapeiliin.
•
Peruutettaessa perävaunun kanssa,
jota ei ole sähköisesti kytketty autoon,
näytön apuviivat osoittavat sen linjauksen, jonka auto ottaa – ei perävaunu.
•
Näytössä ei esitetä apuviivoja, kun
perävaunu on sähköisesti kytketty
auton sähköjärjestelmään.
•
Apuviivoja ei näytetä lähennettäessä
kuvaa.
Sivukamerat voivat näyttää, mitä auton kummallakin puolella on.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pysäköintiapukamera* (s. 422)
Pysäköintiapukameran aktivointi (s. 428)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 366)
Esimerkkejä apuviivoista.
Apuviivat näyttävät auton ulkomittojen mukaisen, ohjauspyörän kääntökulmaan perustuvan
aiotun ajolinjan – tämä voi helpottaa taskupysäköintiä, peruutusta ahtaissa tiloissa ja perävaunun kytkemistä.
Lokasuojien linjat projisoidaan kuin ne olisivat
maan tasossa auton takana ja ne ovat suoraan
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 425
KULJETTAJAN TUKI
||
TÄRKEÄÄ
•
Huomatkaa, että kun valittuna on taaksepäin suunnattu kameranäkymä, näytössä näkyy vain auton takana oleva
alue – tarkkailkaa tällöin huolellisesti
auton sivuja ja etuosaa, kun käännätte
ohjauspyörää peruuttaessanne.
•
Sama pätee toisinpäin: olkaa tarkkaavainen auton takaosan suhteen, kun
kameranäkymä eteenpäin on valittu.
•
Huomatkaa, että apuviivat näyttävät
lyhimmän tien – varokaa siksi erityisesti, että auton kyljet eivät osu mihinkään/kulje minkään yli käännettäessä
ohjauspyörää ajettaessa eteenpäin tai
ettei keula osu mihinkään/kulje minkään yli käännettäessä ohjauspyörää
peruutettaessa.
Apuviivat 360°:n näkymässä*
Vetokoukun apuviiva*
360°:n näkymä apuviivoilla.
360°:n näkymässä näytetään apuviivat – ajosuunnasta riippuen – auton takana, edessä ja
sivulla:
•
•
Ajettaessa eteenpäin: Etuviivat
Peruutettaessa: Sivu- ja takaviivat.
Kun valittuna on etu- tai takakamera, apuviivat
näytetään auton ajosuunnasta riippumatta.
Kun valittuna on sivukamera, apuviivat näytetään vain peruutettaessa.
Vetokoukku apuviivalla.
Vetok. – vetokoukun apuviivojen aktivointi.
Lähennä – zoomaus lähemmäs/kauemmas.
Kameraa voidaan hyvin käyttää perävaunun
kytkemisessä näyttämällä apuviiva vetokoukun
ajateltua "rataa" varten kohti perävaunua.
426
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
1.
Painakaa painiketta Vetok. (1).
> Vetokoukun ajatellun "radan" apuviivat
näytetään - ja samalla auton apuviivat
poistuvat näytöstä.
Auton ja vetokoukun apuviivoja ei voida
näyttää samanaikaisesti.
Pysäköintiavun tunnistinkentät
Jos auto on varustettu pysäköintiavulla*, etäisyys näytetään 360°:n näkymässä värillisenä
kenttänä jokaisen esteen rekisteröineen tunnistimen osalta.
Tunnistinkentät taakse- ja eteenpäin
2. Painakaa Lähennä (2) tarkkaa toimintaa
tarvittaessa.
> Kameranäkymää zoomataan lähemmäs.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pysäköintiapukamera* (s. 422)
Pysäköintiapukameroiden sijainti ja
kuvausalue* (s. 423)
•
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 366)
•
Vetokoukku* (s. 513)
vähetessä – KELTAISESTA ORANSSIN kautta
PUNAISEKSI.
Kenttäväri taaksepäin
Etäisyys metreinä
(jalkoina)
Keltainen
0,6-1,5 (2,0-4,9)
Oranssi
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Punainen
0-0,3 (0-1,0)
Kenttäväri
eteenpäin
Etäisyys metreinä
(jalkoina)
Keltainen
0,6–0,8 (2,0–2,6)
Oranssi
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Punainen
0-0,3 (0-1,0)
Tunnistinkentän ollessa PUNAINEN sykkivä
merkkiääni vaihtuu jatkuvaksi.
Näyttöruudun autosymbolissa voi näkyä värillisiä tunnistinkenttiä.
Tunnistimien taakse- ja eteenpäin näyttämien
kenttien väri muuttuu etäisyyden esteeseen
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 427
KULJETTAJAN TUKI
||
Tunnistinkentät sivuille
Varoitussignaalit riippuvat auton aiotusta ajolinjasta. Ohjauspyörää käännettäessä järjestelmä voi siksi varoittaa myös vinosti auton
edessä tai takana, ei vain suoraan edessä tai
takana olevista esteistä.
Sivukentän väri muuttuu, kun etäisyys esteeseen pienenee – KELTAISESTA PUNAISEKSI.
Kenttäväri
sivuilla
Etäisyys metreinä
(jalkoina)
Keltainen
0,25–0,9 (0,8–3,0)
Punainen
0–0,25 (0–0,8)
PUNAISESSA tunnistuskentässä sykkivä äänisignaali vaihtuu voimakkaasti sykkiväksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Pysäköintitunnistimien sektorit, joilla esteitä voidaan
havaita.
Vasemmanpuoleinen etutunnistinkenttä
Estesektori auton aiotulla eteenpäinajoreitillä – ohjauspyörän asennosta riippuen
Kameranäkymä peruutettaessa
Valittaessa peruutusvaihde näytössä näkyy
360°:n näkymä, jos se tai toinen sivunäkymistä oli viimeksi käytetty kameranäkymä,
muutoin näytetään takanäkymä.
Kameranäkymä aktivoitaessa kamera
käsin
Aktivoikaa pysäköintikamera
tällä keskinäytön toimintonäkymän painikkeella.
Pysäköintiapukamera* (s. 422)
Pysäköintiapukameroiden sijainti ja
kuvausalue* (s. 423)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 366)
Näytössä näytetään tämän
jälkeen ensisijaisesti viimeksi
käytetty kameranäkymä.
Jokaisen moottorin käynnistyksen jälkeen
aiemmin näytetty sivunäkymä korvataan kuitenkin 360°:n näkymällä ja aiemmin näytetty
zoomattu takanäkymä pelkällä takanäkymällä.
Sektori, jolla kentän väri on PUNAINEN ja
varoitusääni voimakkaasti sykkivä
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
Oikeanpuoleinen takatunnistinkenttä
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
Estesektori auton aiotulla taaksepäinajoreitillä – ohjauspyörän asennosta riippuen
428
Pysäköintitutka* (s. 417)
Pysäköintiapukameran aktivointi
Pysäköintiapukamera aktivoituu automaattisesti, kun peruutusvaihde valitaan, tai se voidaan kytkeä päälle keskinäytön toimintopainikkeilla.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Kameran automaattinen poistaminen
käytöstä
Etunäkymä sammuu ajonopeudella 25 km/h
(16 mph), jotta se ei häiritse kuljettajan keskittymistä ajamiseen – se aktivoituu automaattisesti uudelleen, jos ajonopeus laskee nopeuteen 22 km/h (14 mph) 1 minuutin sisällä edellyttäen, että nopeus ei ole ylittänyt 50 km/h
(31 mph).
Muut kameranäkymät sammuvat nopeudessa
15 km/h (9 mph) eivätkä aktivoidu uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pysäköintiapukamera* (s. 422)
Pysäköintitutkan rajoitukset (s. 420)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 366)
* Valinnais-/lisävaruste. 429
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintiapukameran symbolit ja
ilmoitukset
Pysäköintiapukameran symbolit ja ilmoitukset voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai
keskinäytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköintiavun takatunnistimet ovat poissa toiminnasta, joten varoitusääniä esteistä/
esineistä ei anneta eikä ajolinjoja näytetä.
Kamera ei toimi.
Pysäköintiapujärjest.
Anturit tukossa, puhdistus tarpeen
Pysäköintiapujärjest.
Yksi tai useampi toiminnon tunnistimista on tukossa – tarkastakaa ja korjatkaa mahdollisimman pian.
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys korjaamoonA.
Ei käytettävissä, vaatii huollon
A
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyölyhyesti
rän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
430
Jos ilmoitus säilyy, ottakaa yhteys korjaamoonA.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pysäköintiapukamera* (s. 422)
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 366)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aktiivinen pysäköintitutka*
VAROITUS
(PAP117)
Aktiivinen pysäköintitutka
voi auttaa
kuljettajaa ohjailemaan autoa pysäköitäessä.
Toiminto voi myös auttaa ohjaamaan poistuttaessa taskupysäköintipaikasta.
Toiminto tarkistaa ensin, onko tilaa riittävästi,
ja auttaa kuljettajaa ohjaamaan auton sitten
pysäköintipaikkaan.
•
Keskinäyttö näyttää symbolien, grafiikan ja
tekstien avulla, mitkä vaiheet on suoritettava
milloinkin.
Toiminto on täydentävä kuljettajan
tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa – se ei kuitenkaan suoriudu
kaikista tilanteista kaikissa liikenne-,
sää- ja tieolosuhteissa.
•
Suosittelemme, että kuljettaja lukee
käyttöoppaan kaikki tätä toimintoa
koskevat kappaleet saadakseen tietoa
mm. toiminnon rajoituksista, joista kuljettajan on oltava tietoinen ennen toiminnon käyttämistä.
•
Kuljettajan tukitoiminnot eivät voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina
vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja
etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä
voimassa olevien liikennesääntöjen ja
määräysten mukaisesti.
•
Taskupysäköintipaikasta poistuminen
aktiivisen pysäköintitutkan* avulla (s. 436)
•
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
(s. 436)
•
Aktiivisen pysäköintitutkan* ilmoitukset
(s. 439)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
117
Kuljettajan tukijärjestelmä (s. 306)
Pysäköintitavat käytettäessä aktiivista
pysäköintitutkaa* (s. 432)
Aktiivisen pysäköintitutkan käyttö*
(s. 433)
Park Assist Pilot
* Valinnais-/lisävaruste. 431
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitavat käytettäessä
aktiivista pysäköintitutkaa*
Suorakulmainen pysäköinti
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aktiivista pysäköintitutkaa (PAP118) voidaan
käyttää sekä taskupysäköinnissä että kohtisuorassa pysäköinnissä.
Rinnakkaispysäköinti
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 431)
Taskupysäköintipaikasta poistuminen
aktiivisen pysäköintitutkan* avulla (s. 436)
Suorakulmaisen pysäköinnin periaate.
Toiminto pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
1.
Rinnakkais- ja taskupysäköinnin periaate
Toiminto pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
1.
Pysäköintitilaa etsitään ja tarkastusmitataan.
2. Auto ohjataan tilaan peruutuksella.
3. Auto sijoitetaan tilaan ajamalla eteen-/
taaksepäin.
Toiminto Pysäköinnistä poistuminen voi
myös auttaa auton poistumista taskupysäköintipaikasta.
118 Park
432
Pysäköintitilaa etsitään ja tarkastusmitataan.
2. Auto ohjataan tilaan peruuttaen ja sijoitetaan tilaan ajamalla eteen-/taaksepäin.
HUOM
Pysäköintitaskusta voidaan poistua
Pysäköinnistä poistuminen -toimintoa
käyttäen vain, jos auto on taskupysäköity,
suorakulmaisessa pysäköinnissä se ei ole
mahdollista.
Assist Pilot
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aktiivisen pysäköintitutkan käyttö*
(PAP119)
Aktiivinen pysäköintitutka
auttaa kuljettajaa pysäköimään kolmessa vaiheessa.
Toiminto voi myös auttaa kuljettajaa poistumaan pysäköintitaskusta.
Toiminto mittaa tilan ja ohjaa autoa – kuljettajan tehtävänä on:
•
•
•
•
•
pitää auton ympäristöä tarkasti silmällä
noudattaa keskinäytön ohjeita
valita vaihde (taakse-/eteenpäin) – äänimerkki osoittaa kuljettajalle, koska hänen
tulee vaihtaa vaihdetta
säädellä ja ylläpitää turvallista nopeutta
jarruttaa ja pysähtyä.
Symbolit, grafiikka ja/tai teksti osoittavat keskinäytössä, koska eri vaiheet on tehtävä.
Toiminto voidaan aktivoida, jos seuraavat
ehdot täyttyvät moottorin käynnistämisen jälkeen:
•
•
Autoon ei ole yhdistetty perävaunua
Nopeus on alle 30 km/h (20 mph).
HUOM
Auton ja pysäköintipaikkojen välisen etäisyyden on oltava 0,5–1,5 metriä
(1,6–5,0 ft), kun toiminto etsii pysäköintipaikkaa.
119 Park
Assist Pilot
Pysäköinti aktiivisen pysäköintitutkan
avulla
Toiminto pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
1.
Pysäköintitilaa etsitään ja tarkastusmitataan.
2. Auto ohjataan tilaan peruutuksella.
3. Auto sijoitetaan tilaan – järjestelmä voi
pyytää kuljettajaa vaihtamaan vaihdetta ja
jarruttamaan.
Pysäköintitaskujen etsiminen ja
tarkastusmittaus
Toiminto voidaan aktivoida
keskinäytön toimintonäkymässä.
Etsintämenettely taskupysäköintiä varten.
Siihen pääsee myös kameranäkymistä.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
Etsintämenettely kohtisuoraa pysäköintiä varten.
Ajakaa korkeintaan 30 km/h:n (20 mph)
nopeudella ennen samansuuntaista pysäköintiä tai korkeintaan 20 km/h:n (12 mph) nopeudella ennen suorakulmaista pysäköintiä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 433
KULJETTAJAN TUKI
||
1.
Painakaa toiminto- tai kameranäkymässä
painiketta Pysäköi.
> Toiminto etsii ja tarkistaa, onko pysäköintiala riittävän suuri.
Peruuttaminen pysäköintitilaan.
3. Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun
grafiikka ja/tai teksti antavat keskinäytössä tämän ohjeen.
2. Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun
grafiikka ja/tai teksti ilmaisevat keskinäytössä, että sopiva pysäköintitasku on löytynyt.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
HUOM
3. Valitkaa Taskupysäköinti tai Kohtisuora
pysäköinti ja kytkekää peruutusvaihde.
HUOM
Peruutusmenettely taskupysäköintipaikkaan.
Toiminto etsii tilaa pysäköintiä varten, näyttää ohjeita ja ohjaa auton paikalle sen matkustajan puolella. Mutta haluttaessa voidaan auto pysäköidä myös kuljettajan puolelle katua:
•
Aktivoikaa suuntavilkku kuljettajan
puolelle - tällöin järjestelmä etsii sen
sijaan pysäköintitilaa auton siltä puolelta.
Peruutusmenettely kohtisuoraan pysäköintipaikkaan.
1.
434
2. Peruuttakaa hitaasti ja varovasti koskematta ohjauspyörään - eikä lujempaa kuin
n. 7 km/h (4 mph).
Tarkastakaa, että taaksepäin on vapaata,
ja kytkekää peruutusvaihde.
•
Pitäkää kädet poissa ohjauspyörästä,
kun toiminto on aktivoituna.
•
Huolehtikaa, ettei mikään estä ohjaupyörän vapaata liikkumista.
•
Mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi - Odottakaa, kunnes
ohjauspyörä on kääntynyt valmiiksi
ennen kuin ajaminen taakse-/eteenpäin
aloitetaan.
KULJETTAJAN TUKI
Auton sijoittaminen pysäköintipaikkaan
1.
Siirtäkää vaihteenvalitsin järjestelmän neuvomaan asentoon, odottakaa, kunnes
ohjauspyörää on käännetty, ja ajakaa
hitaasti eteenpäin.
2. Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun
grafiikka ja/tai teksti antavat keskinäytössä tämän ohjeen.
3. Kytkekää peruutusvaihde ja ajakaa hitaasti
taaksepäin.
reitillä ajoneuvon tai jalankulkijan, auto jarrutetaan automaattisesti pysähdyksiin asti.
Tämän jälkeen kuljettajan näytössä näytetään
ponnahdusilmoitus, jossa kuljettaja voi keskeyttää pysäköinnin painamalla Peruuta tai
jatkaa sitä painamalla Jatka.
Valittuanne Jatka toimikaa seuraavasti:
–
4. Olkaa valmiina jarruttamaan autoa, kun
grafiikka ja/tai teksti antavat keskinäytössä tämän ohjeen.
Asemointimenettely taskupysäköintipaikkaan.
Toiminto suljetaan automaattisesti, kun grafiikka ja ilmoitus näyttävät pysäköinnin olevan
suoritettu. Kuljettaja voi kuitenkin joutua tekemään ylimääräisen korjauksen jälkikäteen vain kuljettaja voi arvostella, milloin auto on
kunnolla pysäköity.
Tarkistakaa, että auton ympärillä ei ole
ketään, ja noudattakaa keskinäytön
ohjeita, esim.:
Jatkaaksesi – Aja hitaasti kauemmas
kohteesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 431)
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
(s. 436)
TÄRKEÄÄ
Varoetäisyys on lyhyempi, kun aktiivinen
pysäköintiapu (PAP120) käyttää tunnistimia
verrattuna tilanteeseen, jossa pysäköintitutka käyttää niitä.
Asemointimenettely kohtisuoraan pysäköintipaikkaan.
Automaattijarrutus pysäköinnin aikana
Jos pysäköintitunnistimet rekisteröivät pysäköinnin aikana auton edessä tai takana aiotulla
120 Park
Assist Pilot
* Valinnais-/lisävaruste. 435
KULJETTAJAN TUKI
Taskupysäköintipaikasta
poistuminen aktiivisen
pysäköintitutkan* avulla
Pysäköinnistä poistuminen -toiminto voi
auttaa kuljettajaa poistumaan taskupysäköintipaikasta.
HUOM
Pysäköintitaskusta voidaan poistua
Pysäköinnistä poistuminen -toimintoa
käyttäen vain, jos auto on taskupysäköity,
suorakulmaisessa pysäköinnissä se ei ole
mahdollista.
Toiminto Pysäköinnistä
poistuminen aktivoidaan
keskinäytön toimintonäkymässä tai kameranäkymässä.
•
VIHREÄ painikeilmaisin – toiminto on
aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – toiminto on
deaktivoitu.
1.
Painakaa toiminto- tai kameranäkymässä
painiketta Pysäköinnistä poistuminen.
3. Olkaa valmiina pysäyttämään auto, kun
grafiikka ja/tai teksti antavat keskinäytössä tämän ohjeen - noudattakaa ohjeita
samalla tavalla kuin pysäköitäessä.
Huomatkaa, että ohjauspyörä voi "joustaa"
taaksepäin, kun toiminto päättyy - kuljettaja
voi joutua kääntämään ohjauspyörän takaisin
maksimaaliseen asentoonsa voidakseen poistua pysäköintitaskusta.
Jos toiminto tulkitsee, että kuljettaja voi poistua pysäköintitaskusta ilman ylimääräisiä toimenpiteitä, toiminto päättyy, vaikka näyttäisi
siltä, että auto on vielä pysäköintitaskussa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 431)
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
(s. 436)
Aktiivisen pysäköintitutkan
rajoitukset*
Aktiivinen pysäköintitutka (PAP121) ei pysty
havaitsemaan kaikkea kaikissa tilanteissa ja
sen toiminta voi siksi olla rajoitettua.
VAROITUS
•
Pysäköintitunnistimilla on kuolleita kulmia/katvealueita, joissa esteitä ei voida
havaita.
•
Ottakaa erityisesti huomioon auton
lähellä olevat ihmiset ja eläimet.
•
Muistakaa, että auton keula voi käydä
vastaantulijoiden kaistalla pysäköinnin
aikana.
TÄRKEÄÄ
Tunnistimien havaitsemisaluetta korkeammalla olevia kohteita ei huomioida laskettaessa pysäköintiliikettä, joten toiminto
saattaa kääntää auton liian aikaisin pysäköintipaikkaan – siksi tällaisia pysäköintipaikkoja on vältettävä.
Kuljettajan on oltava tietoinen seuraavista
aktiivisen pysäköintitutkan rajoituksista:
2. Valitkaa suuntavilkulla, mihin suuntaan
auton tulee poistua pysäköintitaskusta.
121 Park
436
Assist Pilot
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköinti keskeytetään
TÄRKEÄÄ
Pysäköintisekvenssi keskeytetään:
•
•
jos kuljettaja liikuttaa ohjauspyörää
•
jos kuljettaja painaa Peruuta keskinäytössä
•
lukkiutumattomien jarrujen tai elektronisen vakautuksenhallinnan puuttuessa ajamiseen - esim. yhden pyörän menettäessä
pitonsa liukkaalla tiellä
•
kun nopeudesta riippuvan ohjauspyörän
vastuksen ohjaustehostin toimii alhaisemmalla teholla – esimerkiksi jäähdytettäessä ylikuumenemisen takia.
•
jos pysäköintitunnistimet rekisteröivät
pysäköinnin aikana auton edessä tai
takana aiotulla reitillä ajoneuvon tai jalankulkijan, autoa jarrutetaan automaattisesti
pysähdyksiin asti.
Joissakin olosuhteissa toiminto ei havaitse
pysäköintitaskuja – syynä voi olla jokin
ulkopuolinen äänenlähde, joka toimii
samalla ultraäänitaajuudella ja häiritsee järjestelmän toimintaa.
jos auto etenee liian lujaa - yli 7 km/h
(4 mph)
Ilmoitus keskinäytössä kertoo tällaisissa
tapauksissa, miksi pysäköintisekvenssi keskeytettiin.
122 "Hyväksytyillä
Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat
äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla, ilmajarrut, moottoripyörien pakojärjestelmät ym.
HUOM
Antureita peittävä lika, jää ja lumi heikentävät toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen
mahdottomaksi.
•
Älkää käyttäkö toimintoa, jos kuormattuja
esineitä työntyy auton ulkopuolelle.
•
Rankka vesi- tai lumisade voi aiheuttaa
sen, ettei pysäköintitaskua mitata oikealla
tavalla.
•
Pysäköintipaikkaa etsittäessä ja mitattaessa toiminto ei ehkä havaitse pysäköintipaikassa syvällä olevia kohteita.
•
Kapeiden katujen pysäköintitaskuja ei aina
voida tarjota, koska tila ei ehkä riitä auton
ohjaamiseen pysäköintitaskuun.
•
Käyttäkää hyväksyttyjä renkaita122 sekä
oikeita rengaspaineita – se vaikuttaa toiminnon kykyyn pysäköidä.
•
Toiminto lähtee ko. paikalle pysäköityjen
ajoneuvojen sijainnista – jos nämä on asetettu epäsopivasti, voivat esim. oman
auton renkaat ja vanteet vaurioitua jalkakäytävän reunoja vasten.
•
Kohtisuorat pysäköintipaikat voivat jäädä
huomaamatta tai niitä voidaan tarjota turhaan, jos pysäköity auto työntyy rivistä
ulos muita pysäköityjä autoja enemmän.
•
Toiminto on suunniteltu pysäköintiin suorilla kaduilla, ei jyrkkiin mutkiin tai kaarteisiin. Varmistakaa tämän vuoksi, että auto
on kulloistenkin pysäköintitaskujen kanssa
yhdensuuntainen, kun toiminto mittaa
tilan.
Kuljettajan vastuu
Kuljettajan tulee pitää mielessä, että toiminto
on apuväline, ei virheetön täysautomaattinen
toiminto. Sen vuoksi kuljettajan pitää olla valmiina keskeyttämään pysäköiminen.
Pysäköinnin yhteydessä on myös joitakin huomioon otettavia yksityiskohtia, esim.:
•
Kuljettaja on aina vastuussa sen arvioimisesta, sopiiko toiminnon tarjoama tila
pysäköintiin.
•
Älkää käyttäkö toimintoa, jos lumiketjut tai
varapyörä on asennettuna.
renkailla" tarkoitetaan renkaita, jotka ovat samaa tyyppiä ja valmistetta, jota alkuperäiset olivat toimitettaessa uutena tehtaalta.
}}
437
KULJETTAJAN TUKI
||
438
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 431)
•
Kamera- ja tutkayksikön rajoitukset
(s. 366)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 306)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aktiivisen pysäköintitutkan*
ilmoitukset
Aktiivisen pysäköintiavun (PAP123) ilmoitukset voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai
keskinäytössä. Tässä muutamia esimerkkejä.
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköintiapujärjest.
Yksi tai useampi toiminnon tunnistimista on tukossa – tarkastakaa ja korjatkaa mahdollisimman pian.
Anturit tukossa, puhdistus tarpeen
Pysäköintiapujärjest.
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys korjaamoonA.
Ei käytettävissä, vaatii huollon
A
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla
lyhyesti
-painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.
Jos ilmoitus säilyy, ottakaa yhteys korjaamoonA.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 431)
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
(s. 436)
123 Park
Assist Pilot
* Valinnais-/lisävaruste. 439
HYBRIDITIETOA
HYBRIDITIETOA
Yleistä toiminnosta Twin Engine
Twin Engine -järjestelmällä ajo tapahtuu
samalla tavalla kuin tavallisella autolla, mutta
tietyt toiminnot eroavat pelkästään bensiinitai dieselmoottorilla kulkevista autoista. Sähkömoottori kuljettaa autoa pääasiassa pienillä
nopeuksilla, bensiinimoottori suuremmilla
nopeuksilla sekä aktiivisemmassa ajossa.
Kuljettajan näytössä näytetään erilaista Twin
Engine -mallia koskevaa tietoa – lataustiedot,
valittu ajotila, ajomatka tyhjään akkuun ja hybridiakun varaustaso.
Ajon aikana on mahdollista asettaa auto eri
ajotiloihin, esim. pelkkään sähkökäyttöön tai
tehoa vaativissa tilanteissa sekä sähkö- että
bensiinimoottorikäyttöön. Auto laskee ajettavuuden, ajoelämyksen, ympäristökuormituksen ja polttoainetalouden yhdistelmän valitun
ajotilan perusteella.
Jotta auto toimii optimaalisesti, hybridiakun ja
siihen liittyvien sähköisten käyttöjärjestelmien
sekä bensiinimoottorin ja sen käyttöjärjestelmän toimintalämpötilan on oltava oikea. Akun
kapasiteetti voi alentua huomattavasti, jos
akku on liian kylmä tai liian lämmin. Esi-ilmastoinnilla auton käyttövoimajärjestelmä ja matkustamo valmistellaan ennen liikkeellelähtöä,
jotta sekä kuluminen että energian tarve ajon
aikana vähenee. Hybridiakun kantama kasvaa.
Sähkömoottoria käyttävää hybridiakkua ladataan latausjohtimella mutta sitä voidaan ladata
myös jarruttamalla kevyesti ja moottorijarru-
442
tuksella vaihdetilassa B. Hybridiakkua voidaan
ladata myös auton moottorilla.
Suurjännite
Tärkeää tietää
Virraton auto
Muistakaa, että kun auto on virraton, tärkeät
toiminnot, kuten jarrut, ohjaustehostin jne.,
eivät toimi.
VAROITUS
VAROITUS
Useat komponentit autossa toimivat suurjännitteellä, joka voi olla vaarallista virheellisten toimenpiteiden yhteydessä. Näitä
komponentteja ja kaikkia oranssinvärisiä
kaapeleita saa käsitellä vain pätevä henkilökunta.
Jos auton virta on katkaistu ja sähkö- ja
polttomoottori sammutettu, autoa ei voida
jarruttaa.
Hinaaminen ei ole sallittua
Twin Engine -mallia ei saa hinata, koska tällöin
sähkömoottori vaurioituu.
Ulkopuolelle kuuluva moottorin ääni
Älkää koskeko mihinkään, jota ei ole selkeästi
kuvattu tässä käyttöoppaassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
VAROITUS
Huomatkaa, ettei autosta lähde moottorin
ääntä, kun sitä ajetaan pelkällä sähkömoottorilla, ja se voi tämän vuoksi olla lasten,
jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja eläinten
vaikeasti havaittavissa. Tämä koskee erityisesti pieniä nopeuksia, esim. pysäköintipaikoilla.
•
•
•
•
Hybridiakun lataus (s. 443)
Hybridimittari (s. 95)
Ajotilat (s. 486)
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen ja sammuttaminen (s. 247)
•
•
Hybridiakku (s. 660)
•
•
Automaattivaihteisto (s. 479)
Auton kantamaan sähkökäytöllä vaikuttavia tekijöitä (s. 501)
Hinaus (s. 522)
HYBRIDITIETOA
Hybridiakun lataus
tila PURE on tällöin valittuna, polttomoottori
käynnistyy.
Tavanomaisen polttoainesäiliön lisäksi auto
on varustettu ladattavalla akulla - niin sanotulla hybridiakulla, joka on litiumioni-tyyppinen.
Hybridiakku ladataan latausjohtimen avulla,
joka on sijoitettu kuormatilassa olevaan säilytyslokeroon.
Lataus kiinteällä ohjausyksiköllä tilan
31 mukaisesti
Tietyillä markkina-alueilla ohjausyksikkö on
kiinteästi asennettu sähköverkkoon yhdistettyyn latausasemaan. Latausjohtimella ei tällöin
ole omaa ohjausyksikköä. Sen sijaan sillä on
erityinen liitinkappale, jota käytetään kytkettäessä latausjohdin latausasemaan. Noudattakaa latausaseman ohjeita.
HUOM
Volvo suosittelee standardien IEC 62196 ja
IEC 61851 mukaisen ja lämpötilan valvontaa tukevan latausjohtimen käyttöä.
Hybridiakun latausaika riippuu käytettävästä
latausvirrasta.
HUOM
Hybridiakun kapasiteetti alenee hieman iän
ja käytön myötä, jolloin bensiinimoottorin
käyttäminen voi lisääntyä ja sen myötä
polttoaineenkulutus kasvaa hieman.
VAROITUS
Vain huoltokorjaamo saa vaihtaa hybridiakun – suosittelemme valtuutettua Volvon
teknistä palvelua.
1
Eurooppalainen normi - EN 61851-1.
Latausjohtimen kahva ja latausliitäntä.
Latauksen tila näytetään kolmella tavalla:
•
Latausjohtimen ohjausyksikön merkkivaloilla.
•
•
Auton latausliitännän merkkivalolla.
Lataaminen bensiinimoottorilla
Kuva ja teksti kuljettajan näytössä.
Käynnistysakkua ladataan hybridiakun latauksen aikana ja lataaminen katkeaa, kun hybridiakku on ladattu täyteen.
Jos hybridiakun lämpötila on alle -10 ºC (14 ºF)
tai yli 40 ºC (104 ºF), jotkut auton toiminnot
voivat muuttua tai jäädä pois, koska hybridiakun kapasiteetti pienenee tämän lämpötilaalueen ulkopuolella.
Auto tuottaa virtaa akkuun ja akkua ladataan
esimerkiksi painettaessa kevyesti jarrupoljinta tai
moottorijarrutuksessa alamäessä.
Sähkökäyttö ei ole mahdollista, jos akun lämpötila on liian matala tai liian korkea. Jos ajo-
Auto voi myös tuottaa virtaa hybridiakkuun ja
akkua ladataan.
}}
443
HYBRIDITIETOA
||
•
Jarrutettaessa autoa kevyesti jarrupolkimella hybridiakku latautuu. Auton liikeenergia muutetaan tällöin sähköenergiaksi,
jota käytetään hybridiakun lataamiseen.
•
Vaihdeasennossa B auto moottorijarruttaa
sähkömoottorilla, kun kaasupoljin vapautetaan, ja samalla hybridiakkua ladataan.
•
Hybridiakkua voidaan ladata myös auton
polttomoottorilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Latausjohdin (s. 445)
Latausvirta (s. 444)
Latausliitännän luukun avaaminen ja sulkeminen (s. 449)
•
Hybridiakun latauksen aloittaminen
(s. 449)
•
Hybridiakun latauksen lopettaminen
(s. 458)
•
Lataustila latausjohtimen ohjauslaitteessa
(s. 453)
•
•
Lataustila auton latausliitännässä (s. 452)
•
Twin Engine -mallia koskevat symbolit ja
ilmoitukset kuljettajan näytössä (s. 460)
•
•
Lataustila auton kuljettajan näytössä
(s. 456)
Automaattivaihteisto (s. 479)
Ajotilan vaihtaminen (s. 491)
2 Pistorasian
444
jännite voi vaihdella markkina-alueiden välillä.
•
Hybridiakulla varustetun auton pitkäaikainen säilytys (s. 462)
Latausvirta
Latausvirtaa käytetään hybridiakun lataamiseen ja auton esi-ilmastointiin. Lataus tapahtuu auton latausliitäntään ja 230 V:n pistorasiaan2 (vaihtovirta) yhdistetyn latausjohtimen
avulla.
Kun latausjohdin aktivoidaan, kuljettajan
näyttö esittää ilmoituksen ja valo syttyy auton
latausliitännässä. Latausvirtaa käytetään pääasiassa akun lataukseen, mutta sitä käytetään
hyväksi myös auton esi-ilmastoinnissa. Auton
hybridiakkua ladattaessa ladataan samalla
myös käynnistysakkua.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan irrottako latausjohdinta
230 V:n pistorasiasta (vaihtovirta) latauksen jatkuessa – tällöin on olemassa
230 V:n pistorasian vaurioitumisen vaara.
Keskeyttäkää aina ensin lataaminen ja
irrottakaa sen jälkeen latausjohdin, ensin
auton latausliitännästä ja sitten 230 V:n
pistorasiasta.
HYBRIDITIETOA
HUOM
•
Hyvin kylmässä tai lämpimässä säässä
käytetään osa latausvirrasta hybridiakun ja matkustamon lämmittämiseen/
viilentämiseen, mistä aiheutuu pitempi
latausaika.
•
Latausaika pitenee, jos esi-ilmastointi
on valittu. Tarvittava aika riippuu pääasiassa ulkolämpötilasta.
Latausjohdin
Latausjohdinta ohjauslaitteineen käytetään
auton hybridiakun lataamiseen.
VAROITUS
•
Latausjohtimessa on sisäänrakennettu
maavuotokatkaisin. Lataamisen saa
tehdä vain maadoitetusta ja hyväksytystä pistorasiasta.
•
Lasten on oltava aikuisen valvonnassa
latausjohtimen lähistöllä sen ollessa liitettynä.
•
Latausjohtimessa on korkeajännite.
Kosketus korkeajännitteen kanssa voi
aiheuttaa menehtymisen tai vakavan
loukkaantumisen.
•
Älkää käyttäkö latausjohdinta, jos se on
jollakin tavalla vahingoittunut. Vaurioituneen tai toimimattoman latausjohtimen saa korjata vain korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
•
Älkää koskaan sijoittako latausjohdinta
siten, että sen yli voidaan ajaa, se voi
tallaantua jalkoihin, siihen voi kompastua tai se voi muutoin vahingoittua tai
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Varoke
Yleensä varokepiiriin kuuluu useita 230 V:n
kulutuskohteita, joten saman varokkeen
takana voi olla muitakin sähkönkuluttajia
(esim. valoja, imuri, porakone jne.).
Latausjohdin on sijoitettu säilytyslokeroon tavaratilan
lattialuukun alle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Latausjohdin (s. 445)
Lataustila auton kuljettajan näytössä
(s. 456)
VAROITUS
Lataustila auton latausliitännässä (s. 452)
Käyttäkää vain auton mukana toimitettua
latausjohdinta tai Volvon suosittelemaa
korvaavaa johdinta.
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen ja sammuttaminen (s. 247)
Erittelyt, latausjohdin
Hybridiakun latauksen lopettaminen
(s. 458)
Ympäristön lämpötila
-32 ºC ... 50 ºC
(-25 ºF ... 122 ºF)
}}
445
HYBRIDITIETOA
||
•
Irrottakaa laturi seinäpistorasiasta
ennen sen puhdistamista.
•
Älkää koskaan liittäkö latausjohdinta
jatkojohtoon tai haaroitusrasiaan.
Katsokaa myös valmistajan antamia latausjohtimen ja sen komponenttien käyttöä
koskevia ohjeita.
TÄRKEÄÄ
Puhdistakaa latausjohdin vedellä tai miedolla puhdistusaineella kostutetulla puhtaalla rätillä. Älkää käyttäkö kemikaaleja tai
liuottimia.
TÄRKEÄÄ
Haaroitusliitäntää, jatkojohtoja, ylijännitesuojaa tai vastaavia yksiköitä ei saa käyttää
latausjohtimen yhteydessä, koska tämä voi
aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tms. vaaran.
Sovitinta 230 V:n pistorasian (vaihtovirta)
ja latausjohtimen välillä saa käyttää vain,
jos sovitin on hyväksytty normien IEC
61851 ja IEC 62196 mukaisesti.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan irrottako latausjohdinta
230 V:n pistorasiasta (vaihtovirta) latauksen jatkuessa – tällöin on olemassa
230 V:n pistorasian vaurioitumisen vaara.
Keskeyttäkää aina ensin lataaminen ja
irrottakaa sen jälkeen latausjohdin, ensin
auton latausliitännästä ja sitten 230 V:n
pistorasiasta.
446
VAROITUS
Latausjohdinta ja siihen kuuluvia osia ei saa
huuhdella vedellä tai upottaa veteen.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää altistamasta ohjausyksikköä ja
sen pistotulppaa suoralle auringonpaisteelle. Pistotulpassa oleva ylikuumenemissuoja voi tällöin rajoittaa hybridiakun lataamista tai keskeyttää sen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Latausjohtimen vikavirtasuoja (s. 447)
•
Hybridiakun lataus (s. 443)
Latausjohtimen lämpötilan valvonta
(s. 448)
HYBRIDITIETOA
Latausjohtimen vikavirtasuoja
Latausjohtimen ohjausyksikössä on sisäinen
vikavirtasuoja, joka suojaa autoa ja myös
käyttäjää järjestelmän vian aiheuttamilta sähköiskuilta.
VAROITUS
Hybridiakkua saa ladata vain maadoitetusta
ja hyväksytystä 230 V:n pistorasiasta (vaihtovirta). Jos pistorasian tai varokepiirin
kapasiteetti ei ole tiedossa, antakaa valtuutetun sähköasentajan tarkastaa kapasiteetti. Turvallisuuspiirin kapasiteetin ylittävä
lataus voi johtaa tulipaloon tai vaurioittaa
varokepiiriä.
VAROITUS
•
Latausjohtimen ylivirtasuoja auttaa
suojaamaan auton latausjärjestelmää,
mutta se ei voi kokonaan estää ylikuormituksen esiintymistä.
•
Älkää koskaan käyttäkö selvästi kulunutta tai vaurioitunutta pistorasiaa.
Seurauksena voi olla tulipalo tai vakavia
vaurioita.
•
Älkää koskaan kytkekö latausjohdinta
jatkojohtoon.
•
Hybridiakun saa huoltaa tai vaihtaa
ainoastaan koulutettu ja pätevä Volvon
huoltoasentaja.
TÄRKEÄÄ
Vikavirtasuoja ei suojaa 230 V:n pistorasiaa (vaihtovirta) / sähkölaitteistoa.
3 Valodiodi
(Light Emitting Diode)
Ohjausyksikön LED3-valot.
LED-valo 1
LED-valo 2
Jos ohjausyksikön sisäinen vikavirtasuoja laukeaa, LED-valo 2 vilkkuu punaisena ja LEDvalo 1 on sammuksissa – tarkastakaa 230 V:n
pistorasia (vaihtovirta).
}}
447
HYBRIDITIETOA
||
Latausjohtimen lämpötilan
valvonta
Jotta auton hybridiakun lataus on turvallista
joka kerta, latausjohtimen ohjausyksikössä ja
pistokkeessa on sisäiset lämpötilan valvontalaitteet.
Lämpötilan valvonta tapahtuu osittain ohjausyksikössä ja osittain pistokkeessa.
TÄRKEÄÄ
Jos lämpötilanvalvonta on automaattisesti
alentanut latausvirran toistuvasti ja lataus
on keskeytynyt, pitää ylikuumenemisen syy
selvittää ja korjata.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
HUOM
TÄRKEÄÄ
•
•
•
Tarkistakaa pistorasian kapasiteetti.
Samaan sulakepiiriin kytketyt muut
elektroniset laitteet on kytkettävä irti,
jos kokonaiskuormitus ylittyy.
Älkää kytkekö latausjohdinta, jos pistorasia on vaurioitunut.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
448
Latausjohdin (s. 445)
Lataustila latausjohtimen ohjauslaitteessa
(s. 453)
Volvo suosittelee standardien IEC 62196 ja
IEC 61851 mukaisen ja lämpötilan valvontaa tukevan latausjohtimen käyttöä.
Valvonta ohjausyksikössä
Lataus lopetetaan elektroniikan suojaamiseksi,
jos ohjausyksikön lämpötila nousee liian korkeaksi. Näin voi tapahtua esim. ulkolämpötilan
ollessa korkea ja/tai jos ohjausyksikkö on voimakkaassa auringonpaisteessa.
Valvonta pistokkeessa
Jos lämpötila nousee liian korkeaksi virtalähteessä, johon latausjohdin on kytketty, latausvirtaa vähennetään. Lämpötilan ylittäessä kriittisen rajan lataaminen keskeytetään kokonaan.
Latausjohdin (s. 445)
HYBRIDITIETOA
Latausliitännän luukun avaaminen
ja sulkeminen
Latausliitännän luukku suljetaan päinvastaisessa järjestyksessä.
Hybridiakun latauksen
aloittaminen
Hybridiakun latausliitännän luukku avataan
käsin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Auton hybridiakku ladataan auton ja 230 V:n
pistorasian4 (vaihtovirta) välistä latausjohdinta käyttäen.
•
Hybridiakun latauksen aloittaminen
(s. 449)
•
Hybridiakun latauksen lopettaminen
(s. 458)
•
Hybridiakun lataus (s. 443)
Käyttäkää ainoastaan auton mukana toimitettavaa latausjohdinta tai Volvon suosittelemaa
varajohdinta.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan yhdistäkö latausjohdinta,
kun on olemassa ukkosen tai salamaniskun
vaara.
HUOM
Painakaa luukun takaosaa sisään ja päästäkää siitä irti.
Volvo suosittelee standardien IEC 62196 ja
IEC 61851 mukaisen ja lämpötilan valvontaa tukevan latausjohtimen käyttöä.
Avatkaa luukku.
Vetäkää latausliitännän peitekansi irti ja
kiinnittäkää se pidikkeeseen luukun sisäpuolelle. Katsokaa, että peitekanne kumilenkki on käännetty alaspäin, jotta vältetään kannen irtoaminen pidikkeestä.
TÄRKEÄÄ
Sijoittakaa latausliitännän peitekansi siten,
että se ei vaurioita maalipintaa (esimerkiksi
voimakkaalla tuulella).
}}
449
HYBRIDITIETOA
||
•
•
•
Älkää koskaan liittäkö latausjohdinta
jatkojohtoon tai haaroitusrasiaan.
VAROITUS
•
•
Latausjohtimessa on sisäänrakennettu
maavuotokatkaisin. Lataamisen saa
tehdä vain maadoitetusta ja hyväksytystä pistorasiasta.
Katsokaa myös valmistajan antamia latausjohtimen ja sen komponenttien käyttöä
koskevia ohjeita.
•
Hybridiakkua saa ladata vain hyväksytystä suojamaadoitetusta 230 V:n pistorasiasta5 tai latausasemasta Volvon
tarjoamalla irtolatausjohtimella (tila 3).
Lasten on oltava aikuisen valvonnassa
latausjohtimen lähistöllä sen ollessa liitettynä.
•
Ohjausyksikön vikavirtasuoja suojaa
autoa, mutta 230 V:n verkon ylikuormittumisen vaara voi kuitenkin olla olemassa.
Latausjohtimessa on korkeajännite.
Kosketus korkeajännitteen kanssa voi
aiheuttaa menehtymisen tai vakavan
loukkaantumisen.
•
Älkää käyttäkö latausjohdinta, jos se on
jollakin tavalla vahingoittunut. Vaurioituneen tai toimimattoman latausjohtimen saa korjata vain korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
•
Älkää koskaan sijoittako latausjohdinta
siten, että sen yli voidaan ajaa, se voi
tallaantua jalkoihin, siihen voi kompastua tai se voi muutoin vahingoittua tai
aiheuttaa henkilövahinkoja.
•
Irrottakaa laturi seinäpistorasiasta
ennen sen puhdistamista.
VAROITUS
Hybridiakkua saa ladata vain suurimmalla sallitulla tai sitä pienemmällä
latausvirralla paikallisten ja kansallisten
hybridiautojen latausta koskevien suositusten mukaan 230 V:n (vaihtovirta)
pistorasian/pistotulpan kautta.
•
Välttäkää näkyvästi kuluneita tai vaurioituneita verkon pistorasioita, koska ne
voivat käytettäessä aiheuttaa paloja/tai henkilövahinkoja.
•
•
Älkää koskaan käyttäkö jatkojohtoa.
Älkää koskaan käyttäkö sovitinta.
TÄRKEÄÄ
Tarkistakaa, että 230 V:n pistorasialla
(vaihtovirta) on riittävä virransyöttökapasiteetti sähköauton lataamista varten – jos
tästä ei ole varmuutta, ammattilaisen tulee
tarkistaa pistorasia.
Ottakaa latausjohdin sen säilytyslokerosta
tavaratilan lattian alta. Huomatkaa, että auton
moottori on sammutettava ennen lastaamista.
Liittäkää latausjohdin 230 V:n pistorasiaan. Älkää koskaan käyttäkö jatkokaapelia.
4 Pistorasian jännite voi vaihdella markkina-alueiden välillä.
5 Markkina-alueesta riippuen voidaan myös käyttää vastaavaa
450
pistorasiaa, jolla on eri jännite.
HYBRIDITIETOA
2. Latausjohtimen latausliitin kiinnitetään/
lukitaan kiinni ja lataus alkaa 5 sekunnin
sisällä. Latauksen alettua latausliitännän
LED-valo vilkkuu vihreänä. Kuljettajan näytössä näytetään jäljellä oleva laskettu
latausaika tai ilmoitus, jos lataus ei toimi
niin kuin pitäisi.
Akun lataus voi keskeytyä hetkeksi, jos
auton lukitus avataan:
Avatkaa latausluukku ja irrottakaa latausliitännän peitekansi. Irrottakaa latauskahvan
suojakansi ja painakaa kahva sitten kiinni
auton liitäntään niin pitkälle kuin se
menee.
Kiinnittäkää latauskahvan suojakansi
kuvan osoittamalla tavalla.
TÄRKEÄÄ
Maalipinnan vaurioiden välttämiseksi,
esim. voimakkaassa tuulessa, asettakaa
latauskahvan suojakansi siten, ettei se ota
kiinni autoon.
•
ja ovi avataan - lataus alkaa uudelleen
muutaman minuutin kuluttua.
•
ilman oven avaamista - auto lukittuu
automaattisesti uudelleen. Lataus alkaa
uudelleen 1 minuutin kuluttua.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan irrottako latausjohdinta
230 V:n pistorasiasta (vaihtovirta) latauksen jatkuessa – tällöin on olemassa
230 V:n pistorasian vaurioitumisen vaara.
Keskeyttäkää aina ensin lataaminen ja
irrottakaa sen jälkeen latausjohdin, ensin
auton latausliitännästä ja sitten 230 V:n
pistorasiasta.
Ladattaessa ilmastoinnista tulevaa kondenssivettä voi tippua auton alle. Tämä on normaalia
ja tapahtuu hybridiakun viilenemisen vuoksi.
}}
451
HYBRIDITIETOA
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hybridiakun lataus (s. 443)
Latausliitännän luukun avaaminen ja sulkeminen (s. 449)
•
•
Lataustila auton latausliitännässä (s. 452)
•
Lataustila latausjohtimen ohjauslaitteessa
(s. 453)
•
Hybridiakun latauksen lopettaminen
(s. 458)
Lataustila auton latausliitännässä
Latausliitännässä näytetään latauksen tila
LED-valon avulla.
Lataustila auton kuljettajan näytössä
(s. 456)
Sisältö
Vilkkuva vihreä
Lataus käynnissäB.
Vihreä
Lataus valmisC.
Punainen
On muodostunut vika.
A
B
C
Esimerkiksi oven avaamisen jälkeen tai jos latausjohtimen
kahvaa ei ole lukittu kiinni.
Mitä hitaammin valo vilkkuu, sitä lähempänä täyttä latausta
ollaan.
Sammuu hetken kuluttua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
LED-valon sijainti auton latausliitännässä.
LED-valo näyttää ko. tilan käynnissä olevan
lataamisen aikana. Jos LED-valo ei pala, tarkistakaa, että johto on kunnolla paikallaan pistorasiassa ja auton latausliitännässä. Valkoinen, punainen tai keltainen lamppu sytytetään
matkustamovalaistuksen syttyessä, ja valot
palavat vielä hetken matkustamovalaistuksen
sammuttua.
452
LED-valon väri
LED-valon väri
Sisältö
Valkoinen
LED-merkkivalo.
Keltainen
OdotustilaA – odottaa
latauksen alkamista.
Hybridiakun lataus (s. 443)
Lataustila auton kuljettajan näytössä
(s. 456)
•
Lataustila latausjohtimen ohjauslaitteessa
(s. 453)
•
Hybridiakun latauksen lopettaminen
(s. 458)
HYBRIDITIETOA
Lataustila latausjohtimen
ohjauslaitteessa
LED-valo 1
LED-valo 2
Eri merkkivalot latausjohtimen ohjausyksikössä näyttävät meneillään olevan latauksen
tilan ja päättyneen latauksen jälkeisen tilan.
Ohjausyksikön LED6-valot.
6 Valodiodi
(Light Emitting Diode)
}}
453
HYBRIDITIETOA
||
LED 1
LED 2
Tila
Sisältö
Suositeltu toimenpide
Vilkkuu sinisenä, keltaisena
ja punaisena
Vilkkuu sinisenä,
keltaisena ja
punaisena
Alustus
Itsetestaus
Odota, kunnes itsetestaus on tehty.
Palaa sinisenä
Sammuksissa
Valmius
Latausjohdinta ei ole yhdistetty
autoon.
Liittäkää latausjohdin auton latausliitäntään.
Vilkkuu sinisenä
Sammuksissa
Valmius
Lataaminen on mahdollista, mutta
auton elektroniikka ei ole aktivoinut
sitä.
Odottakaa, kunnes lataus alkaa.
Vilkkuu sinisenä
Vilkkuu sinisenä
Lataus käynnissä.
•
Auton elektroniikka on aloittanut
lataamisen.
•
Lataus käynnissä.
Odottakaa kunnes akku on ladattu täyteen.
Sammuksissa
Vilkkuu keltaisena
Lataus käynnissä.
Lämpötilan valvonta on havainnut
kohonneen lämpötilan. Lataus jatkuu
alennetulla virtatasolla.
Aloittakaa lataaminen uudelleen. Jos ongelma ei
poistu, ottakaa yhteyttä ammattilaiseen.
Sammuksissa
Palaa keltaisena
Lataaminen ei
ole mahdollista.
230 V:n pistorasian lämpötilavalvonta
on lauennut.
Aloittakaa lataaminen uudelleen. Jos ongelma ei
poistu, ottakaa yhteyttä ammattilaiseen.
Sammuksissa
Vilkkuu punaisena
Lataaminen ei
ole mahdollista.
Latausjohtimen maasulkukatkaisin on
lauennut.
1.
Irrottakaa latausjohdin 230 V:n pistorasiasta.
2. Vikavirtasuoja nollataan 10 sekunnin kuluttua ja yksikkö käynnistetään uudelleen.
3. Liittäkää latausjohdin 230 V:n pistorasiaan.
4. Jos ongelma ei poistu, ottakaa yhteyttä
ammattilaiseen.
454
HYBRIDITIETOA
LED 1
LED 2
Tila
Sisältö
Suositeltu toimenpide
Vilkkuu punaisena
Palaa punaisena
Lataaminen ei
ole mahdollista.
Latausjohdin on liitetty maadoittamattomaan 230 V:n pistorasiaan.
Liittäkää latausjohdin maadoitettuun 230 V:n
pistorasiaan. Jos ongelma ei poistu, ottakaa
yhteyttä ammattilaiseen
Vilkkuu punaisena
Vilkkuu punaisena
Lataaminen ei
ole mahdollista.
Sisäinen vika. Latausjohdin on vaurioitunut ja se on korjattava.
Kääntykää ammattilaisen puoleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Hybridiakun lataus (s. 443)
Lataustila auton latausliitännässä (s. 452)
Lataustila auton kuljettajan näytössä
(s. 456)
Hybridiakun latauksen lopettaminen
(s. 458)
455
HYBRIDITIETOA
Lataustila auton kuljettajan
näytössä
niin kauan kuin kuljettajan näyttö on toiminnassa.
Kuljettajan näytössä näytetään lataustila sekä
kuvan että tekstin avulla. Tiedot näytetään
Kuva
A
456
Ilmoitus
Sisältö
Täysin varattu klo: [Aika] näytetään yhdessä animaation kanssa,
jossa latausjohtimessa kulkee sininen sykkivä valo.
Lataus on meneillään ja summittainen aika, jolloin akun
lasketaan olevan ladattu täyteen, näytetään.
Teksti Lataus valmis näytetään. Näytössä on kuva autosta, jonka
latausliitännässä palaa vihreä LED-merkkivalo.
Akku on ladattu täyteen.
Teksti Latausvirhe näytetään. Latausliitännän LED-merkkivalo palaa
punaisena.
Vika on tapahtunut, tarkistakaa latausjohtimen liitäntä
auton latausliitäntään ja 230 V:n pistorasiaanA (vaihtovirta).
Pistorasian jännite voi vaihdella markkina-alueiden välillä.
HYBRIDITIETOA
HUOM
Jos kuljettajan näyttöä ei käytetä hetkeen,
se sammuu. Aktivoikaa näyttö uudelleen
joko
•
•
•
painamalla jarrupoljinta,
avaamalla jokin ovista tai
kytkemällä auto virta-asentoon I kääntämällä START-kytkintä myötäpäivään
ja vapauttamalla se.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hybridiakun lataus (s. 443)
Twin Engine -mallia koskevat symbolit ja
ilmoitukset kuljettajan näytössä (s. 460)
•
•
Lataustila auton latausliitännässä (s. 452)
•
Hybridiakun latauksen lopettaminen
(s. 458)
Lataustila latausjohtimen ohjauslaitteessa
(s. 453)
457
HYBRIDITIETOA
Hybridiakun latauksen
lopettaminen
Lopettakaa lataus avaamalla auton lukitus ja
irrottamalla latausjohdin auton latausliitännästä ja sitten 230 V:n pistorasiasta7 (vaihtovirta).
TÄRKEÄÄ
Ennen latausjohtimen irrottamista auton
latausliitännästä auton lukitus on avattava
etäavaimen avauspainikkeella. Tämä on
tehtävä myös silloin, jos auton ovien lukitus
on jo avattu. Jos auton lukitusta ei avata
avauspainikkeella, latausjohdin tai järjestelmä saattaa vaurioitua.
Avatkaa auton lukitus etäavaimella –
lataus lopetetaan ja latausjohtimen lukittu
kahva vapautuu/avataan lukituksesta.
7
458
Asettakaa latausjohdin takaisin auton säilytyslokeroon tavaratilan lattian alle.
Latausjohdin lukittuu automaattisesti
HUOM
Avatkaa aina auton lukitus, jotta lataaminen keskeytyy, ennen kuin irrotatte auton
230 V:n pistorasiasta (vaihtovirta). Huomatkaa, että latausjohdin on irrotettava
auton latausliitännästä ennen irrottamista
230 V:n pistorasiasta. Siten vältetään järjestelmän vaurioituminen ja toisaalta estetään lataamisen tahaton keskeytyminen.
Irrottakaa johdin 230 V:n pistorasiasta.
Irrottakaa johdin auton latausliitännästä,
asettakaa latausliitännän kansi takaisin ja
sulkekaa luukku.
Jos latausjohdinta ei irroteta latausliitännästä,
se lukittuu automaattisesti uudelleen kiinni
hieman lukituksen avaamisen jälkeen latauksen ja kantaman maksimoimiseksi sekä esiilmastoinnin mahdollistamiseksi ennen liikkeellelähtöä. Latausjohdin voidaan jälleen
irrottaa, jos auton lukitus avataan etäavaimella.
Jos autossa on Passive Entry*, lukitseminen ja
lukituksen avaaminen voidaan tehdä jälleen
kahvaa käyttäen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Latausliitännän luukun avaaminen ja sulkeminen (s. 449)
•
Latausjohdin (s. 445)
Pistorasian jännite voi vaihdella markkina-alueiden välillä.
* Valinnais-/lisävaruste.
HYBRIDITIETOA
•
•
Hybridiakun lataus (s. 443)
Hybridiakun latauksen aloittaminen
(s. 449)
459
HYBRIDITIETOA
Twin Engine -mallia koskevat
symbolit ja ilmoitukset kuljettajan
näytössä
Joukko Twin Engine -toimintoa koskevia
symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kulSymboli
jettajan näytössä. Ne voidaan näyttää myös
yhdessä yleisten merkki- ja varoitussymbolien
kanssa ja ne sammuvat, kun ongelmat on
korjattu.
Ilmoitus
Sisältö
12 V akku
Hybridiakun vika. Ottakaa yhteys korjaamoonA akun tarkastamiseksi mahdollisimman pian.
Latausvika, huolla heti. Aja korjaamoon.
12 V akku
Latausvika Pysäytä turvallisesti
12 V akku
Varokevika Huolto tarpeen
HV-akku
Ylikuumentunut, pysäytä turvallisesti
Alentun. suorituskyky
Auton maksimi nopeutta rajoitettu
Propulsiojärjestelmä
Nykivä käyttö hitaalla nope. auton
ajo on mahd.
460
Hybridiakun vika. Pysäyttäkää auto viipymättä ja ottakaa yhteyttä korjaamoonA akun tarkastuttamiseksi.
Hybridiakun vika. Ottakaa yhteys korjaamoonA toiminnon tarkastamiseksi mahdollisimman
pian.
Hybridiakun lämpötila näyttää nousevan epätavallisen korkeaksi, pysäyttäkää auto ja sammuttakaa moottori. Odottakaa vähintään 5 minuuttia, ennen kuin jatkatte matkaa. Soittakaa
korjaamolleA tai tarkistakaa ulkoapäin ennen matkan jatkamista, että kaikki vaikuttaa normaalilta.
Hybridiakkua ei ole ladattu tarpeeksi korkeampia ajonopeuksia varten. Ladatkaa akku mahdollisimman pian.
Hybridijärjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. Ottakaa yhteys korjaamoonA toiminnon tarkastamiseksi mahdollisimman pian.
HYBRIDITIETOA
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Hybridijärjestelm. vika
Hybridijärjestelmä ei toimi. Ottakaa yhteys korjaamoonA toiminnon tarkastamiseksi mahdollisimman pian.
Huolto tarpeen
Latauskaapeli
Irrota ennen käynnistystä
A
Näytetään, kun kuljettaja yrittää käynnistää autoa latausjohtimen ollessa kytkettynä autoon.
Irrottakaa latausjohdin ja sulkekaa latausluukku.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hybridiakun latauksen aloittaminen
(s. 449)
•
Hybridiakun latauksen lopettaminen
(s. 458)
•
•
•
•
•
Hybridiakun lataus (s. 443)
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä
(s. 105)
Merkkivalot kuljettajan näytössä (s. 103)
Hybridimittari (s. 95)
Hybridiakun mittari (s. 96)
461
HYBRIDITIETOA
Hybridiakulla varustetun auton
pitkäaikainen säilytys
Jotta hybridiakun kunto huononee mahdollisimman vähän auton pitkäaikaissäilytyksessä
(kestää yli yhden kuukauden) suosittelemme
että sen lataustaso on kuljettajan näytön
mukaan n. 25 %.
Menetelkää seuraavasti:
2. Jos säilytysaika on ollut yli 6 kuukautta tai
hybridiakun lataustaso on huomattavasti
alle 25 %, ladatkaa akku uudelleen n.
25 %:iin pitemmän säilytyksen aikana
esiintyvän luonnollisen itsepurkautumisen
kompensoimiseksi. Tarkistakaa juokseva
lataustaso kuljettajan näytöstä.
HUOM
Valitkaa autolle mahdollisimman viileä
paikka akun vanhenemisen minimoimiseksi
pitkäaikaisessa säilytyksessä. Kesäaikana
tulee auton mieluiten seistä sisällä tai
ulkona varjossa, riippuen siitä, missä lämpötila on matalin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
1.
462
Jos varausaste on korkea, ajakaa autolla,
kunnes n. 25 % on jäljellä. Jos lataustaso
on alhainen, ladatkaa akkua, kunnes n.
25 % saavutetaan.
•
Hybridiakun latauksen aloittaminen
(s. 449)
•
•
Hybridiakun mittari (s. 96)
Hybridiakun lataus (s. 443)
KÄYNNISTYS JA AJO
KÄYNNISTYS JA AJO
Moottorin käynnistäminen
Auton käynnistämiseksi:
Kun etäavain on matkustamossa, auto käynnistetään tunnelikonsolissa olevalla käynnistysnupilla.
TÄRKEÄÄ
Auton käynnistys ei onnistu, jos latausjohdin on edelleen kytkettynä. Varmistakaa,
että latausjohdin on poistettu latausliitännästä ennen auton käynnistämistä.
1.
Käynnistyskytkin tunnelikonsolissa.
VAROITUS
Ennen käynnistämistä:
•
•
•
Kiinnittäkää turvavyö.
Säätäkää istuin, ohjauspyörä ja peilit.
Tarkistakaa, että voitte painaa jarrupolkimen täysin pohjaan.
Etäavainta ei käytetä fyysisesti auton käynnistykseen, koska auto on varustettu avaimettoman käynnistyksen tuella (Passive Start).
1
464
Etäavaimen pitää olla autossa. Passive
Start -järjestelmällä varustetuissa autoissa
avaimen pitää olla matkustamon etuosassa. Auton valinnaisen avaimettoman
lukitsemisen/lukituksen avaamisen* yhteydessä riittää, että avain on jossain auton
sisällä.
2. Pitäkää jarrupoljin täysin painettuna1. Jos
autossa on automaattivaihteisto, varmistakaa, että P- tai N-vaihdeasento on valittu.
Käsinvaihdolla varustetuissa autoissa on
varmistettava, että vaihdevipu on vapaaasennossa tai kytkinpoljin alaspainettuna.
Käynnistettäessä normaaliolosuhteissa ensisijaistetaan auton sähköinen ajomoottori - bensiinimoottori pysyy sammutettuna. Tämä tarkoittaa, että kun käynnistyskytkintä on käännetty myötäpäivään, sähkömoottori on "käynnistynyt" ja auto on valmis ajoon. Auton käynnistyminen osoitetaan kuljettajan näytön
merkkivalojen sammumisella ja sen esivalitun
teeman syttymisellä.
On kuitenkin tilanteita, joissa sen sijaan käynnistyy bensiinimoottori, esim. liian matalassa
lämpötilassa tai jos hybridiakkua pitää ladata.
Vikailmoitukset
Jos kuljettajan näytössä näytetään käynnistettäessä ilmoitus Auton avainta ei löydy, sijoittakaa etäavain varmistuslukijaan. Yrittäkää
käynnistystä sen jälkeen uudelleen.
3. Kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään ja päästäkää irti. Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.
Moottorin käynnistyksessä käynnistysmoottori
toimii, kunnes moottori käynnistyy tai ylikuumenemissuoja katkaisee.
Jos auto liikkuu, moottorin käynnistämiseen riittää käynnistyskytkimen kääntäminen myötäpäivään.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
TÄRKEÄÄ
HUOM
Jos moottori ei ole käynnistynyt 3 yrityksen
jälkeen, odottakaa 3 minuuttia ennen uutta
yritystä. Käynnistyvyys paranee, jos akku
saa aikaa palautua.
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus voi tietyissä moottorityypeissä olla
huomattavasti korkeampi kuin normaalisti.
Tämä tehdään, jotta pakokaasun puhdistusjärjestelmä saavuttaisi normaalin toimintalämpötilan mahdollisimman nopeasti.
Tämä vähentää pakokaasupäästöjä ja säästää luontoa.
HUOM
Autoa ei voida käynnistää, jos hybridiakun
lataus on purkautunut.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Varmistuslukijan sijainti tunnelikonsolissa.
HUOM
Kun etäavain laitetaan varalukijaan, on varmistettava, että sen kohdalla ei ole muita
auton avaimia, metalliesineitä tai elektronisia laitteita (esim. matkapuhelimia, tabletteja, kannettavia tietokoneita tai latureita).
Varalukijan kohdalla olevat auton avaimet
voivat häiritä toisiaan.
VAROITUS
Älkää koskaan poistako etäavainta autosta
ajon aikana.
VAROITUS
Ottakaa aina etäavain mukaan, kun poistutte autosta ja katsokaa, että auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa 0 - erityisesti,
jos autossa on lapsia.
•
•
•
•
•
Auton moottorin sammuttaminen (s. 466)
Jännitetilat (s. 466)
Ohjauspyörän säätö (s. 216)
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 511)
Jännitetilan valitseminen (s. 467)
Jos kuljettajan näytössä näytetään käynnistettäessä viesti Ajoneuvon käynnistys
Järjestelmän tarkastus, odota, odottakaa,
kunnes viesti poistuu, ja yrittäkää sitten käynnistää uudelleen.
465
KÄYNNISTYS JA AJO
Auton moottorin sammuttaminen
Auton moottori sammutetaan tunnelikonsolissa olevan käynnistyskytkimen avulla.
•
•
Ohjauspyörän säätö (s. 216)
Jännitetilat
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 511)
•
Jännitetilan valitseminen (s. 467)
Auton sähköjärjestelmä voidaan asettaa eri
tasoille/tiloihin ja saada siten eri toimintoja
käyttöön.
Rajoitetun toimintomäärän käytön mahdollistamiseksi moottorin ollessa sammutettuna
voidaan auton sähköjärjestelmä asettaa kolmeen eri tasoon – 0, I ja II. Käyttöopas selostaa perusteellisesti nämä tasot nimellä "jännitetila".
Seuraava taulukko esittää, mitkä toiminnot
ovat käytettävissä kussakin jännitetilassa/
kullakin tasolla:
Käynnistyskytkin tunnelikonsolissa.
Auton moottorin sammutus:
–
Kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään ja vapauttakaa se – moottori sammuu. Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.
Jos automaattivaihteistolla varustetun auton
vaihteenvalitsin ei ole P-asennossa tai jos auto
rullaa:
–
Kääntäkää kytkintä myötäpäivään ja pitäkää sitä tässä asennossa, kunnes auto
sammuu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
466
Moottorin käynnistäminen (s. 464)
Jännitetilat (s. 466)
KÄYNNISTYS JA AJO
Taso
0
Toiminnot
•
Matkamittari, kello ja lämpömittari sytytetäänA.
•
Sähkökäyttöisiä* istuimia voidaan säätää.
•
Ikkunannostimia voidaan käyttää.
•
Keskinäyttö käynnistyy ja sitä
voidaan käyttääA.
•
Infotainment-järjestelmää voidaan käyttääA.
Tässä tilassa toiminnot ovat ajastettuja ja ne kytketään hetken kuluttua
automaattisesti pois päältä.
I
•
Panoraamakattoa, ikkunannostimia, matkustamon 12 V:n pistorasiaa, Bluetooth-yhteyttä, navigointia, puhelinta, tuuletuspuhallinta ja tuulilasinpyyhkimiä
voidaan käyttää.
•
Sähkökäyttöisiä istuimia voidaan
säätää.
•
12 V:n pistorasiaa* kuormatilassa voidaan käyttää.
Taso
II
Toiminnot
•
•
Valonheittimet sytytetään.
•
Useat muut järjestelmät aktivoidaan. Istuintyynyjen ja takalasin
sähkölämmitys voidaan kuitenkin aktivoida vasta auton käynnistämisen jälkeen.
Varoitus-/merkkivalot palavat
5 sekuntia.
Jännitetilan valitseminen
Auton sähköjärjestelmä voidaan asettaa eri
tasoille/tiloihin ja saada siten eri toimintoja
käyttöön.
Jännitetilan valitseminen
Tämä jännitetila kuluttaa paljon
virtaa akusta ja sitä tulee sen
vuoksi välttää!
A
Aktivoituvat myös avattaessa ovi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Moottorin käynnistäminen (s. 464)
•
•
•
Ohjauspyörän säätö (s. 216)
Käynnistyskytkin tunnelikonsolissa.
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 511)
•
•
Jännitetilan valitseminen (s. 467)
Jännitetila 0 – avatkaa auton lukitus ja
säilyttäkää etäavainta auton sisällä.
HUOM
Tason I tai II saavuttamiseksi ilman moottorin käynnistämistä - älkää painako jarrupoljinta tai kytkinpoljinta käsinvaihdolla
varustetuissa autoissa, kun nämä jännitetilat valitaan.
Virrankulutus kuormittaa akkua
tässä jännitetilassa.
•
Jännitetila I – kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään ja vapauttakaa säädin.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 467
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.
•
Jännitetila II – kääntäkää käynnistyskytkintä myötäpäivään ja pitäkää sitä paikallaan n. 5 sekuntia. Vapauttakaa säädin sen
jälkeen, se palaa automaattisesti alkuasentoon.
•
Takaisin jännitetilaan 0 – jännitetilaan 0
palaamiseksi tiloista I ja II – kääntäkää
käynnistyskytkintä myötäpäivään ja
vapauttakaa se. Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 464)
Auton moottorin sammuttaminen (s. 466)
Alkolukko*
Alkolukon ohituskytkentä*
Alkolukon tehtävänä on estää juopuneen kuljettajan ajaminen autolla. Ennen kuin moottorin käynnistäminen on mahdollista, pitää kuljettajan tehdä puhalluskoe, joka varmistaa,
ettei tämä ole alkoholin vaikutuksen alainen.
Alkolukko kalibroidaan ko. markkina-alueen
autolla ajon laillisen raja-arvon mukaisesti.
Autossa on liittymä Volvon suosittelemien erimallisten ja eri valmistajien alkolukkojen sähkökytkentää varten. Liittymä helpottaa alkolukon kytkentää ja antaa mahdollisuuden integroituun toimintaan, jonka aikana auton päänäytössä näytetään alkolukkoon liittyviä ilmoituksia. Tietoa eri alkolukoista saa kyseisten
alkolukkojen valmistajien käyttöohjekirjoista.
Hätätilanteessa, tai jos alkolukko ei toimi, on
mahdollista tehdä alkolukon ohituskytkentä,
jotta autolla voidaan ajaa.
Käytöstä poistaminen kyseisen alkolukon
kautta: ks. asiaa koskevat ohjeet.
Jännitetilat (s. 466)
VAROITUS
Ohjauspyörän säätö (s. 216)
Alkolukko on apuväline eikä vapauta kuljettajaa vastuusta. On aina kuljettajan vastuulla olla selvänä ja ajaa autoa turvallisesti.
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 511)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
468
Alkolukon ohituskytkentä* (s. 468)
Ennen alkolukolla varustetun auton moottorin käynnistämistä* (s. 469)
Moottorin käynnistäminen (s. 464)
Jännitetilat (s. 466)
Ohitustoiminnon (Bypass) aktivointi
HUOM
Kaikki ohikytkentätoiminnon aktivoinnit kirjataan ja tallennetaan alkolukon ohjausyksikköön. Ohikytkentää ei voi peruuttaa.
Näyttöön tulee ilmoitus Puhalla alkolukkoon
Ohitus?:
•
Jos "Cancel/Yes" näytetään, valitkaa ohitus painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisten painikkeiden oikealle osoittavaa
nuolta ja sitten painiketta O.
•
Jos "Yes" näytetään, valitkaa ohitus painamalla O-painiketta.
Alkolukko on nyt ohitettu ja auto voidaan käynnistää.
Alkolukkoa asennettaessa valitaan joukko
mahdollisia ohituskytkentöjä, jotka on kyettävä
tekemään ennen huollon tilaamista.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Alkolukko* (s. 468)
Ennen alkolukolla varustetun auton
moottorin käynnistämistä*
Ennen alkolukolla varustetun auton moottorin käynnistämistä* (s. 469)
Alkolukko aktivoidaan automaattisesti ja saatetaan käyttövalmiiksi, kun auto avataan.
Moottorin käynnistäminen (s. 464)
Muistettavaa
Jännitetilat (s. 466)
Oikean toiminnan ja mahdollisimman tarkan
mittaustuloksen saamiseksi:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Välttäkää syömistä ja juomista n.
5 minuuttia ennen puhalluskoetta.
•
Välttäkää voimakasta tuulilasin huuhtelua huuhtelunesteen alkoholi voi aiheuttaa virheellisen mittaustuloksen.
HUOM
Ajon päättymisen jälkeen moottori voidaan
käynnistää uudelleen 30 minuutin aikana
tarvitsematta tehdä uutta puhalluskoetta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Alkolukon ohituskytkentä* (s. 468)
Alkolukko* (s. 468)
Moottorin käynnistäminen (s. 464)
Jännitetilat (s. 466)
Jarrutoiminnot
Auton jarruja käytetään nopeuden alentamiseen tai estämään auton lähteminen rullaamaan.
Käyttö- ja seisontajarrun lisäksi auto on varustettu useilla automaattisilla jarruaputoiminnoilla. Ne voivat helpottaa kuljettajaa esim.
siten, että jalkaa ei tarvitse pitää jarrupolkimella liikennevaloissa, lähdettäessä liikkeelle
ylämäkeen tai ajettaessa alamäkeen.
Auton varustuksesta riippuen voi esiintyä seuraavia jarruaputoimintoja:
•
Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan (Auto Hold)
•
•
Mäkilähtöavustin (Hill Start Assist)
•
•
Automaattinen jarrutus törmäyksen jälkeen
City Safety
Alamäkiavustin (Hill Descent Control)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Käyttöjarru (s. 470)
Seisontajarru (s. 473)
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 476)
•
Automaattinen jarrutus törmäyksen jälkeen (s. 478)
•
Liikkeellelähtöapu mäessä (s. 477)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 469
KÄYNNISTYS JA AJO
•
•
City Safety™ (s. 371)
Käyttöjarru
Alamäkiavustin (s. 498)
Käyttöjarru on osa jarrujärjestelmää.
Autossa on kaksi jarrupiiriä. Jos yksi jarrupiiri
vaurioituu, jarrupoljin painuu syvemmälle. Tarvitaan suurempi poljinpaine normaalin jarruvaikutuksen saamiseksi.
VAROITUS
Jarrutehostin toimii vain sähkö- tai polttomoottorin käydessä.
Jos jalkajarrua painetaan auton ollessa sammutettuna, auton jarruttamiseen tarvitaan
enemmän voimaa.
taja vapauttaa jarrupolkimen. Lisäksi järjestelmän automaattinen testaus voidaan tehdä
alhaisella ajonopeudella. Testauksen voi
havaita jarrupolkimen sykkimisestä.
Hybridiakku saa latausvirtaa kevyestä
jarrutuksesta
Jarrutettaessa kevyesti käytetään sähkömoottorin moottorijarrutusta. Auton liike-energia
muutetaan tällöin sähköenergiaksi, jota käytetään hybridiakun lataamiseen. Akun lataaminen sähkömoottorilla jarruttamisen yhteydessä osoitetaan kuljettajan näytössä.
Hyvin mäkisellä tiestöllä tai ajettaessa raskaasti kuormattuna voidaan jarrujen rasitusta
vähentää moottorijarrutuksella vaihdeasennossa B.
Käyttäkää ajotilaa Off Road, saadaksenne
tehostetun moottorijarrutuksen ajettaessa jyrkissä alamäissä hitailla nopeuksilla.
Lukkiutumattomat jarrut
Autossa on lukkiutumattomat jarrut (ABS2),
jotka estävät pyörien lukkiutumisen jarrutuksessa ja mahdollistavat ohjattavuuden säilymisen. Tässä yhteydessä voi jarrupolkimessa
tuntua värinöitä, mikä on normaalia.
Kun auto on käynnistetty, tehdään lyhyt automaattinen ABS-järjestelmän testi, kun kuljet2 Anti-lock
470
Braking System
Kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus latauksesta
sähkömoottorijarrutuksen aikana.
Tämä toiminto on aktiivinen nopeusalueella
150–5 km/h (93–3 mph). Voimakkaammassa
jarrutuksessa ja nopeusalueen ulkopuolella
hydraulinen jarrujärjestelmä täydentää jarru-
KÄYNNISTYS JA AJO
tusta. Kuljettajan näytössä tämä ilmaistaan
osoittimella, joka on punaisen alueen alaosassa.
VAROITUS
Jos sekä jarruvian että ABS-vian varoitusvalot palavat samanaikaisesti, jarrujärjestelmään on voinut syntyä vika.
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
•
Tarkastakaa jarrunestemäärä.
Jos määrä on pieni, lisätkää jarrunestettä sekä tarkastakaa jarrunestehävikin syy.
Jos tällöin jarrunestesäiliön nestetaso
on normaali, ajakaa varovasti lähimpään korjaamoon jarrujärjestelmän tarkastusta varten - suosittelemme
Volvon teknistä palvelua.
•
Jos jarrunesteen pinta on jarrunestesäiliön MIN-tason alapuolella, autolla ei
saa enää ajaa lisäämättä jarrunestettä.
Jarrunesteen vähenemisen syy täytyy
tutkia.
Poljintunnistimen vika.
Kiinteä valo 2 sekuntia moottorin käynnistyksen yhteydessä:
Automaattinen toiminnan tarkastus.
Kiinteä valo kauemmin kuin 2
sekuntia: Vika ABS-järjestelmässä. Auton varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen,
mutta ilman ABS-toimintoa.
Jos ilmoitus Jarrupoljin Ominaisuudet muuttuneet Vaatii
huollon näytetään, "Brake-bywire"-järjestelmä ei toimi. Jarruvaikutuksen aikaansaamiseksi
tarvitaan suurempi poljinpaine.
Jarrutusvoiman vahvistus
Jarrutusvoiman vahvistusjärjestelmä (BAS3)
auttaa lisäämään jarrutusvoimaa jarrutettaessa ja voi siten lyhentää jarrutusmatkaa.
Järjestelmä tunnistaa kuljettajan tavan jarruttaa ja lisää tarvittaessa jarrutusvoimaa. Jarrutusvoima voidaan vahvistaa tasolle, jolloin
ABS-järjestelmä alkaa toimia. Toiminto keskeytyy, kun painetta jarrupolkimella vähennetään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöjarru (s. 470)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Jarrutusvoiman vahvistus (s. 471)
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 476)
Liikkeellelähtöapu mäessä (s. 477)
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla (s. 472)
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla
(s. 472)
Jarrujärjestelmän kunnossapito (s. 472)
Jarruvalot (s. 170)
471
KÄYNNISTYS JA AJO
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla
Ajettaessa pitkähkö aika voimakkaassa
sateessa jarruttamatta voi jarruvaikutus
ensimmäisen jarrutuksen yhteydessä viivästyä hieman.
Tämä voi olla tilanne myös auton pesun jälkeen. Tällöin on välttämätöntä painaa jarru voimakkaammin. Pitäkää sen vuoksi suurempi
etäisyys edellä olevaan liikenteeseen.
Jarruttakaa autoa kunnolla ajettuanne märillä
teillä ja auton pesun jälkeen. Tällöin jarrulevyt
lämpenevät, kuivuvat nopeammin ja suojataan
korroosiolta. Ottakaa jarruttaessanne huomioon vallitseva liikennetilanne.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käyttöjarru (s. 470)
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla
(s. 472)
Jarruttaminen suolatuilla
ajoradoilla
Ajettaessa suolatuilla teillä voi jarrulevyille ja
jarrupaloille muodostua suolakerros.
Tämä voi pidentää jarrutusmatkaa. Pitäkää sen
vuoksi erityisen pitkä turvaväli edellä olevaan
ajoneuvoon. Huolehtikaa myös:
•
Jarruttamisesta silloin tällöin mahdollisen
suolakerroksen poistamiseksi. Katsokaa,
etteivät muut tienkäyttäjät joudu vaaraan
jarrutettaessa.
•
Painakaa jarrupoljinta varovasti, kun ajo on
päättynyt ja ennen kuin seuraava matka
alkaa.
Jarrujärjestelmän kunnossapito
Tarkistakaa jarrujärjestelmän komponentit
säännöllisesti kulumisen varalta.
Auton pitämiseksi korkeatasoisena liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suhteen tulee noudattaa Volvon huoltovälejä, jotka on eritelty Huolto- ja takuukirjassa.
Jarrupalojen ja -levyjen vaihdon jälkeen jarruvaikutus on sovitettu vasta muutamien satojen
kilometrien (mailien) ajon aiheuttaman "kulumisen" jälkeen. Kompensoikaa pienentynyt
jarruvaikutus painamalla jarrupoljinta voimakkaammin. Volvo suosittelee, että asennetaan
vain Volvoonne hyväksytyt jarrupalat.
TÄRKEÄÄ
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käyttöjarru (s. 470)
Jarrujärjestelmän komponenttien kuluneisuus on tarkistettava säännöllisesti.
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla (s. 472)
Kääntykää korjaamon puoleen saadaksenne tietoa menettelytavasta tai teettäkää
tarkastus korjaamolla – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
3 Brake
472
Assist System
Käyttöjarru (s. 470)
KÄYNNISTYS JA AJO
Seisontajarru
Aiheeseen liittyvät tiedot
Seisontajarru estää autoa lähtemästä liikkeelle paikaltaan lukitsemalla/salpaamalla
kaksi pyörää.
•
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
(s. 473)
Seisontajarrun aktivointi ja
deaktivointi
•
•
•
Pysäköinti mäkeen (s. 475)
Käyttäkää seisontajarrua estämään auton lähteminen liikkeelle paikaltaan.
Seisontajarrun vian yhteydessä (s. 475)
Seisontajarrun kytkentä
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 476)
Seisontajarrun säädin on sijoitettu tunnelikonsoliin
istuinten väliin.
Kun sähkökäyttöinen seisontajarru on toiminnassa, kuuluu heikko sähkömoottorin ääni.
Ääni syntyy myös seisontajarrun automaattisen toiminnan tarkastuksen yhteydessä.
Jos auto seisoo paikallaan, kun seisontajarru
kytketään, se vaikuttaa vain takapyöriin. Jos
kytkeminen tapahtuu auton liikkuessa, käytetään varsinaista käyttöjarrua, ts. jarru vaikuttaa
kaikkiin neljään pyörään. Jarruvaikutus siirtyy
takapyöriin, kun auto on melkein paikallaan.
1.
Vetäkää säädintä ylöspäin.
> Symboli kuljettajan näytössä syttyy,
kun seisontajarru on aktivoitu.
2. Tarkistakaa, että auto seisoo paikallaan.
}}
473
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Symboli kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Symboli palaa, kun seisontajarru
on aktivoitu.
Jos symboli vilkkuu, se tarkoittaa, että on syntynyt vika. Lukekaa kuljettajan näytössä oleva
ilmoitus.
HUOM
Hätäjarrutettaessa suurehkoissa nopeuksissa kuuluu merkkiääni jarrutuksen aikana.
kun auto on sammutettu ja seisontajarrun
automaattisen kytkemisen asetus on aktivoitu keskinäytössä.
•
kun jyrkässä mäessä valitaan vaihdeasento P.
•
jos Auto hold -toiminto (automaattinen
jarru seistäessä paikallaan) on aktivoitu ja
• auto on seissyt pidemmän aikaa (5–
10 minuuttia) paikallaan
•
•
auto sammutetaan
kuljettaja poistuu autosta.
Hätäjarru
Hätätilanteessa seisontajarru voidaan aktivoida auton ollessa liikkeellä vetämällä ja pitämällä säädintä ylhäällä. Jarrutustapahtuma
keskeytyy, kun säädin vapautetaan tai kaasupoljinta painetaan.
474
Automaattinen deaktivointi edellyttää sitä,
että kuljettaja on kiinnittänyt turvavyön tai
kuljettajan ovi on kiinni.
Seisontajarrun deaktivointi
Aiheeseen liittyvät tiedot
Automaattinen aktivointi
Seisontajarru aktivoituu automaattisesti
•
HUOM
Manuaalinen deaktivointi
1. Painakaa jarrupoljinta jämäkästi.
2. Painakaa säädin alas.
> Seisontajarru vapautuu ja symboli kuljettajan näytössä sammuu.
Automaattinen deaktivointi
1. Käynnistäkää moottori.
2. Painakaa jarrupoljinta jämäkästi. Valitkaa
vaihdeasento D tai R ja painakaa kaasua.
> Seisontajarru vapautuu ja symboli kuljettajan näytössä sammuu.
•
Seisontajarrun automaattisen aktivoinnin
asetus (s. 475)
•
•
•
Seisontajarrun vian yhteydessä (s. 475)
Seisontajarru (s. 473)
Pysäköinti mäkeen (s. 475)
KÄYNNISTYS JA AJO
Seisontajarrun automaattisen
aktivoinnin asetus
Valitkaa, tuleeko seisontajarrun kytkeytyä
automaattisesti sammutettaessa auton moottori.
Asetuksen muuttaminen:
1.
Pysäköinti mäkeen
Seisontajarrun vian yhteydessä
Käyttäkää aina seisontajarrua pysäköidessänne mäkeen.
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun, jos seisontajarrua ei voida
deaktivoida tai aktivoida useidenkaan yritysten jälkeen.
Varoitussignaali kuuluu ajettaessa seisontajarru kytkettynä.
VAROITUS
Kytkekää aina seisontajarru pysäköidessänne kaltevalle alustalle. Kytketty vaihde
tai automaattivaihteiston P-asento ei riitä
pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2. Painakaa My Car Seisontajarru ja
jousitus ja merkitkää toiminto
Seisontajarrun automaattinen
aktivointi tai poistakaa sen merkintä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
(s. 473)
•
Seisontajarru (s. 473)
Jos auto pysäköidään ylämäkeen:
•
Kääntäkää pyörät poispäin jalkakäytävän
reunasta.
Jos auto pysäköidään alamäkeen:
•
Kääntäkää pyörät jalkakäytävän reunaa
kohti.
Raskas kuorma ylämäessä
Raskas kuorma, esim. perävaunu, voi saada
auton liikkumisen taaksepäin, kun seisontajarru vapautetaan automaattisesti jyrkässä ylämäessä. Välttäkää tätä vetämällä säädintä ylös
samanaikaisesti, kun auto lähtee liikkeelle.
Vapauttakaa säädin, kun moottori alkaa vetää.
Jos auto on pysäköitävä ennen kuin mahdollinen vika on korjattu, pyörät pitää kääntää
samalla tavalla kuin pysäköitäessä mäkeen ja
vaihteenvalitsimen olla asennossa P.
Pieni akkujännite
Jos akkujännite on liian matala, seisontajarrua
ei voida vapauttaa eikä kytkeä. Kytkekää käynnistysapuakku, jos akkujännite on liian matala.
Jarrujen kitkapintojen vaihto
Takajarrujen kitkapinnat pitää vaihtaa korjaamolla sähkökäyttöisen seisontajarrun rakenteen vuoksi - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
(s. 473)
}}
475
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Jos symboli vilkkuu, se tarkoittaa, että on syntynyt vika. Katsokaa kuljettajan näytössä oleva
ilmoitus.
Vika jarrujärjestelmässä. Katsokaa kuljettajan näytössä oleva
ilmoitus.
Ilmoitus kuljettajan näytössä.
Automaattinen jarru seistäessä
paikallaan
Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan
(Auto hold) tarkoittaa, että kuljettaja voi
vapauttaa jarrupolkimen ja säilyttää jarruvaikutuksen, kun auto on pysähtynyt liikennevaloihin tai tienristeykseen.
Kun auto on pysähtynyt, aktivoituvat jarrut
automaattisesti. Toiminto voi käyttää joko
käyttöjarrua tai seisontajarrua auton pitämiseen paikallaan, ja se toimii kaikilla kaltevuuksilla. Liikkeellelähdössä jarrut vapautuvat automaattisesti, jos kuljettajan turvavyö on kiinnitetty tai kuljettajan ovi suljettu.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Seisontajarrun aktivointi ja deaktivointi
(s. 473)
•
•
•
Pysäköinti mäkeen (s. 475)
Jarrutettaessa pysähdyksiin ylä- tai alamäessä jarrupoljinta on painettava hieman
kovempaa ennen sen vapauttamista, jotta
varmistetaan, että auto ei liiku lainkaan.
Käynnistysakku (s. 656)
Volvon huolto-ohjelma (s. 640)
Pysäköintijarru aktivoidaan, jos
•
•
•
•
476
auto sammutetaan
kuljettajan ovi avataan
kuljettajan turvavyö irrotetaan
auto on seissyt pidemmän aikaa (5–10
minuuttia) paikallaan.
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Symboli palaa, kun toiminto
käyttää käyttöjarrua auton pitämiseen paikallaan.
Symboli palaa, kun toiminto
käyttää seisontajarrua auton
pitämiseen paikallaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattisen jarrutuksen aktivointi ja
deaktivointi seistäessä paikallaan (s. 477)
•
•
•
Käyttöjarru (s. 470)
Seisontajarru (s. 473)
Liikkeellelähtöapu mäessä (s. 477)
KÄYNNISTYS JA AJO
Automaattisen jarrutuksen
aktivointi ja deaktivointi seistäessä
paikallaan
•
Toiminto pysyy suljettuna, kunnes se aktivoidaan uudelleen.
•
Toiminnon ollessa suljettuna on mäkilähtöavustin (HSA) edelleen aktiivinen ja
estää auton rullaamisen taaksepäin lähdettäessä liikkeelle ylämäkeen.
Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan
aktivoidaan tunnelikonsolin painikkeella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 476)
Liikkeellelähtöapu mäessä
Mäkilähtöavustin (HSA4) estää auton rullaamisen taaksepäin lähdettäessä liikkeelle ylämäessä. Peruutettaessa ylämäessä se estää
auton rullaamisen eteenpäin.
Toiminnossa jarrujärjestelmän poljinpaine säilyy muutaman sekunnin ajan, kun kuljettaja
siirtää jalan jarrupolkimelta kaasupolkimelle.
Tilapäinen jarrutusvaikutus lakkaa muutaman
sekunnin kuluttua tai kun kuljettaja lähtee
autolla liikkeelle.
Mäkilähtöavustin on käytettävissä myös, kun
automaattinen jarrutustoiminto seistäessä paikallaan (Auto hold) on suljettu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
–
Painakaa tunnelikonsolissa olevaa painiketta toiminnon aktivoimiseksi tai sulkemiseksi.
> Valoilmaisin painikkeessa palaa, kun
toiminto on aktivoitu. Aktivoitu toiminto
on käytössä myös auton seuraavalla
käynnistyskerralla.
•
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(s. 476)
•
Käyttöjarru (s. 470)
Toiminnon sammuttaminen
Kun toiminto on aktiivinen ja pitää
auton paikallaan käyttöjarrulla, Asymboli palaa kuljettajan näytössä,
on poiskytkentää varten painettava
jarrupoljinta samalla kun painiketta painetaan.
477
KÄYNNISTYS JA AJO
Automaattinen jarrutus
törmäyksen jälkeen
Törmäystilanteessa, jossa pyroteknisten turvavyönkiristimien tai turvatyynyjen aktivointitaso saavutetaan, tai jos törmäys suuren eläimen kanssa havaitaan, auton jarrut kytketään
automaattisesti päälle. Toiminnon tarkoituksena on estää mahdollinen jälkitörmäys tai
ehkäistä sen vaikutuksia.
Vakavan törmäyksen jälkeen on olemassa
vaara, ettei enää ole mahdollista hallita ja
ohjata autoa. Mahdollisesti seuraavan törmäyksen, ajoneuvoon tai kohteeseen auton
reitillä, välttämiseksi tai vaikutuksen vähentämiseksi aktivoituu jarruapujärjestelmän automaattisesti ja jarruttaa autoa turvallisella
tavalla.
Jarruvalot ja varoitusvilkut aktivoidaan jarrutuksen aikana. Kun auto on pysähtynyt, varoitusvilkut jatkavat vilkkumistaan ja seisontajarru kytketään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Rear Collision Warning* (s. 385)
BLIS* (s. 386)
Jarrutoiminnot (s. 469)
Vaihteisto
Vaihteisto on osa auton vetojärjestelmää (voimansiirtoa) moottorin ja vetävien pyörien
välillä. Vaihteiston toimintona on muuttaa
välityssuhdetta riippuen nopeudesta ja voimantarpeesta.
Autossa on kahdeksanvaihteinen automaattivaihteisto ja sähkömoottori takavetoa varten.
Vaihteiden määrä tarkoittaa sitä, että moottorin vääntömomentti ja tehoalue voidaan hyödyntää tehokkaasti. Kaksi vaihteista on ylivaihteita, jotka säästävät polttoainetta ajettaessa
tasaisella kierrosluvulla. On myös mahdollista
valita vaihde manuaalisesti. Kuljettajan näytössä näytetään, mitä vaihdeasentoa kulloinkin
käytetään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Automaattivaihteisto (s. 479)
Vaihtamisosoitin (s. 484)
Jos jarrutus ei olisi sopivaa, jos esim. on olemassa vaara jäädä takaa tulevan liikenteen
päälleajamaksi, järjestelmä voidaan syrjäyttää
siten, että kuljettaja painaa kaasupoljinta.
Toiminta edellyttää, että jarrujärjestelmä on
kunnossa törmäyksen jälkeen.
4 Hill
478
Start Assist
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Automaattivaihteisto
Automaattivaihteistossa järjestelmä valitsee
vaihteen siten, että ajaminen on mahdollisimman energiatehokasta. Vaihteistossa on
myös manuaalinen vaihdeasento.
TÄRKEÄÄ
Vaihteiston toimintalämpötilaa valvotaan
tarkoituksena estää minkään vetojärjestelmän osan vaurioituminen. Ylikuumenemisvaaran esiintyessä syttyy varoitussymboli
kuljettajan näytössä ja esitetään tekstiilmoitus - noudattakaa annettua suositusta.
Symbolit kuljettajan näytössä
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot
(s. 480)
•
Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla* (s. 481)
•
•
•
Vaihteenvalitsinsalpa (s. 483)
Kickdown-toiminto (pakkovaihto) (s. 483)
Vaihtamisosoitin (s. 484)
Jos vaihteistoon tulee vika, kuljettajan näytössä näytetään symboli ja ilmoitus.
Symboli
Yleiskuva vaihdevivusta ja vaihtokaaviosta kuljettajan
näytössä
Kuljettajan näytössä näytetään valittu vaihdeasento:
R, N, D tai B. P-asento on sähkötoiminen.
Käsinvaihdossa näytetään myös käytössä
oleva vaihde.
Sisältö
Vaihteiston tieto- tai vikailmoitus. Noudattakaa annettua suositusta.
Lämmin tai ylikuumentunut vaihteisto. Noudattakaa annettua
suositusta.
Alentunut suorituskyky/Kiihdytyksen tehoa alennettu
Jos voimansiirrossa on tilapäinen vika, auto voi siirtyä ns.
Limp home -tilaan, jossa moottorin teho on alhaisempi voimansiirron vahingoittumisen välttämiseksi.
* Valinnais-/lisävaruste. 479
KÄYNNISTYS JA AJO
Automaattivaihteiston
vaihdeasennot
Automaattivaihteistolla varustetussa autossa
valitaan sopiva vaihde automaattisesti tarvittavan nopeuden ja tehon mukaan.
Vaihdeasennot
VAROITUS
Pysäköintiasento P
Kytkekää aina seisontajarru pysäköidessänne kaltevalle alustalle. Kytketty vaihde
tai automaattivaihteiston P-asento ei riitä
pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
Vaihtaminen
Vaihteenvalitsin on shift-by-wire-tyyppiä, ts.
vaihtaminen tapahtuu elektronisesti, ei mekaanisesti. Tämä tarkoittaa helpompaa vaihtamista ja erottuvampia vaihdeasentoja.
HUOM
Jotta auto voidaan lukita ja hälytin kytkeä
päälle, vaihteiston tulee olla asennossa P.
Aputoiminnot
Yleiskuva vaihdevivusta ja P-asennosta
Pysäköintiasento aktivoidaan P-painikkeella,
joka on sijoitettu vaihteenvalitsimen viereen.
P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti
lukittu.
Yleiskuva vaihdevivusta ja vaihdeasennoista.
Vaihtakaa vaihdeasentoa työntämällä palautuvaa vaihteenvalitsinta eteen- tai taaksepäin tai
käsinvaihtotilassa työntämällä sitä sivusuunnassa.
Järjestelmä vaihtaa automaattisesti P-tilaan
•
•
jos auto sammutetaan tilassa D tai R.
jos kuljettaja irrottaa turvavyön ja avaa kuljettajan oven auton ollessa käynnissä ja
vaihteenvalitsimen muussa asennossa
kuin P.
Valitkaa asento P, kun on pysäköity tai kun
moottori käynnistetään. Auton on oltava paikallaan, kun pysäköintiasento valitaan.
Auton pysäköinti ilman turvavyötä ja ovi
avoinna: poistukaa P-tilasta kytkemällä jälleen
R tai D.
Toisen vaihdeasennon valitsemiseksi pysäköintiasennon ollessa valittuna pitää jarrupolkimen olla painettuna ja jännitetilan olla tai II.
Jos auto sammutetaan vapaa-asennossa,
vaihteisto ei vaihda automaattisesti P-asentoon. Tämä johtuu siitä, että auto on voitava
pestä autopesulassa, jossa se rullaa pesulaitteiston läpi.
Kytkekää pysäköitäessä ensin seisontajarru ja
valitkaa sitten pysäköintiasento.
Peruutusasento - R
Valitkaa asento R peruuttaaksenne. Auton on
oltava paikallaan, kun peruutusasento valitaan.
480
KÄYNNISTYS JA AJO
Vapaa-asento - N
Mikään vaihde ei ole kytkettynä ja moottori
voidaan käynnistää. Kytkekää seisontajarru,
jos auto seisoo paikallaan vaihteenvalitsimen
ollessa N-asennossa.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää N-asennosta toiseen vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja jännitetilan olla II.
Ajoasento - D
D on normaali ajoasento. Vaihtaminen ylös- ja
alaspäin tapahtuu automaattisesti kaasunpainalluksen ja nopeuden mukaan.
Auton on oltava paikallaan vaihdettaessa asennosta R asentoon D.
Jarrutustila – B
aikana. Auto jarruttaa sähkömoottorilla, kun
kaasupoljin vapautetaan, ja samalla hybridiakkua ladataan. Tämä antaa enemmän mahdollisuuksia ladata hybridiakkua, koska latausta
tapahtuu myös silloin, kun kuljettaja ei käytä
jarrupoljinta.
Vaihtaminen ohjauspyörän
vaihtamisvivuilla*
Ohjauspyörän vaihtamisvivut täydentävät
vaihteenvalitsinta ja niillä voidaan vaihtaa
vaihdetta käsin irrottamatta otetta ohjauspyörästä.
Valitkaa jarrutustila viemällä vaihteenvalitsin
taaksepäin asennosta D. Kuljettajan näytössä
näytetään, mikä vaihde on käytössä.
•
Painakaa vaihteenvalitsinta oikealle "+" merkin suuntaan vaihtaaksenne suuremmalle vaihteelle ja vapauttakaa se.
•
Painakaa vaihteenvalitsinta vasemmalle
"–" -merkin suuntaan vaihtaaksenne pienemmälle vaihteelle ja vapauttakaa se.
•
Painakaa vaihteenvalitsinta taaksepäin
palataksenne D-asentoon.
"-": Valitsee seuraavaksi pienimmän vaihteen.
Nykäysten ja moottorin sammumisen välttämiseksi vaihteisto vaihtaa automaattisesti
alaspäin, jos nopeuden laskee alemmaksi kuin
valitulle vaihteelle on kohtuullista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Yleiskuva jarrutustilasta kuljettajan näytössä.
B-asennosta pois voidaan vaihtaa käsin. Basento voidaan valita koska tahansa matkan
Automaattivaihteisto (s. 479)
•
•
•
Vaihteenvalitsinsalpa (s. 483)
•
Kickdown-toiminto (pakkovaihto) (s. 483)
Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla* (s. 481)
"+": Valitsee seuraavaksi suurimman vaihteen.
Ohjauspyörän vaihtamisvipujen
aktivointi
Jotta vaihdetta voidaan vaihtaa ohjauspyörävalitsimilla, ne on ensin aktivoitava:
–
Vetäkää toista valitsimista ohjauspyörää
kohti.
> Kuljettajan näytön numero näyttää valittuna olevan vaihteen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 481
KÄYNNISTYS JA AJO
||
–
Vetäkää toista ohjauspyörävalitsinta taaksepäin ohjauspyörää kohti ja vapauttakaa
se.
Vaihto tapahtuu aina vedettäessä ohjauspyörävalitsimesta, mikäli moottorin kierrosluku
pysyy sallitulla alueella. Jokaisen vaihdon jälkeen kuljettajan näytössä oleva numero vaihtuu näyttämään kulloistakin vaihdetta.
Toiminnon sulkeminen
Kuljettajan näyttö vaihdettaessa ohjauspyörävalitsimilla.
Manuaalinen sulkeminen vaihdeasennoissa
D ja B
– Kytkekää ohjauspyörän vaihtamisvivut
pois vetämällä oikeaa vipua (+) ohjauspyörää kohti, kunnes valittuna olevan vaihteen
numero kuljettajan näytössä sammuu.
> Vaihteisto palaa vaihdeasentoon D tai B
riippuen siitä, mikä asento oli valittuna
ennen vaihtamisvipujen aktivointia.
Automaattinen sulkeminen
Vaihdeasennossa D ohjauspyörävalitsimet suljetaan hetken päästä, jos niitä ei käytetä.
Merkkinä tästä valittuna olevan vaihteen
numero sammuu.
Kuljettajan näyttö vaihdettaessa ohjauspyörävalitsimilla käsinvaihtoasennossa.
482
Vaihdeasennossa B automaattista sulkemista
ei tapahdu.
Vaihto
Aiheeseen liittyvät tiedot
Vaihtaminen yhdellä portaalla:
•
•
Automaattivaihteisto (s. 479)
Automaattivaihteiston vaihdeasennot
(s. 480)
•
Vaihtamisosoitin (s. 484)
KÄYNNISTYS JA AJO
Vaihteenvalitsinsalpa
Aiheeseen liittyvät tiedot
Vaihteenvalitsinsalpa estää tahattoman vaihtamisen eri vaihdeasentojen välillä automaattivaihteistossa.
•
•
Automaattinen vaihteenvalitsinsalpa
Automaattisessa vaihteenvalitsinsalvassa on
erityisiä varmuusjärjestelmiä.
Pysäköintiasennosta - P
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää P-asennosta toiseen vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja jännitetilan olla II.
Vapaa-asennosta - N
Jos vaihteenvalitsin on N-asennossa ja auto
on seissyt paikallaan vähintään 3 sekuntia
(riippumatta siitä käykö moottori vai ei), vaihteenvalitsin on salvattu.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää N-asennosta toiseen vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja jännitetilan olla II.
Ilmoitukset kuljettajan näytössä
Jos vaihteenvalitsin on lukittu, kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus, esim. Vaihdevipu
Paina jarrupoljinta vaihdevivun
aktivoimiseksi.
Vaihteenvalitsinta ei lukita mekaanisesti.
Automaattivaihteisto (s. 479)
Automaattivaihteiston vaihdeasennot
(s. 480)
Kickdown-toiminto (pakkovaihto)
Kickdown-toimintoa voidaan käyttää, kun tarvitaan mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä,
esim. ohitettaessa.
Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan (normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin, ns.
kickdown.
Jos kaasupoljin päästetään kickdown-asennosta, tapahtuu vaihtaminen ylöspäin automaattisesti.
Varmuustoiminto
Moottorin ylikierrosten välttämiseksi on vaihteiston ohjausohjelma varustettu alasvaihtamissuojalla.
Vaihteisto ei salli vaihtamista alaspäin/kickdown-toimintoa, joka johtaa niin korkeaan
kierroslukuun, että moottori voi vaurioitua. Jos
kuljettaja kuitenkin yrittää tehdä tällaisen vaihtamisen moottorin kierrosluvun ollessa korkea,
ei tapahdu mitään – alkuperäinen vaihde
pysyy kytkettynä.
Pakkovaihdossa auto voi vaihtaa kerralla yhtä
tai useampaa pienemmälle vaihteelle moottorin kierrosluvusta riippuen. Moottorivaurioiden
estämiseksi auto vaihtaa suuremmalle vaihteelle, kun moottorin kierrosluku nousee maksimitasolle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattivaihteisto (s. 479)
483
KÄYNNISTYS JA AJO
Vaihtamisosoitin
Kuljettajan näytön vaihtamisosoitin näyttää
ko. vaihteen käsinvaihdossa ja sen, milloin on
hyvä kytkeä seuraava vaihde mahdollisimman
hyvän polttoainetalouden saavuttamiseksi.
Ympäristösovitetun ajamisen kannalta
manuaalisessa vaihtamisessa on tärkeää ajaa
oikealla vaihteella ja vaihtaa ajoissa.
Neliveto
(AWD6)
Neliveto
tarkoittaa sitä, että auto
vetää samanaikaisesti kaikilla neljällä pyörällä, mikä parantaa pitoa.
Takapyöriä käyttävä sähkömoottori mahdollistaa sähköisen nelivetotoiminnon. Nelivedon
ominaisuudet vaihtelevat valitun ajotilan
mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ajotilat (s. 486)
Ajaminen hitaalla nopeudella (s. 496)
Vaihteisto (s. 478)
Vaihtamisosoitin kuljettajan näytössä5.
Vaihtamisosoitin näytetään vaihdeasennossa
B. Vaihtamisosoitin näyttää kulloisenkin vaihteen kuljettajan näytössä ja kehottaa vaihtamaan suuremmalle vaihteelle vilkuttamalla
plusmerkkiä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Automaattivaihteisto (s. 479)
5 Kuva on kaaviomainen,
6 All Wheel Drive
484
yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
Käyttöjärjestelmät
Volvon Twin Engine yhdistää etupyöriä käyttävän polttomoottorin ja takapyöriä käyttävän
sähkömoottorin.
Kaksi käyttöjärjestelmää
Kuljettajan etukäteen valitsemasta ajotilasta ja
käytettävissä olevasta sähköenergiasta riippuen voidaan molempia käyttöjärjestelmiä
käyttää joko yksittäin tai rinnakkain.
Sähkömoottori saa energiansa tunnelikonsolissa olevasta hybridiakusta. Hybridiakkua voidaan ladata seinäpistorasiasta tai erityisessä
latausasemassa. Polttomoottori voi lisäksi
ladata hybridiakkua erityisellä suurjännitegeneraattorilla.
Sekä polttomoottori että sähkömoottori voivat
tuottaa vetovoimaa suoraan pyöriin. Kehittynyt
ohjausjärjestelmä koordinoi molempien käyttöjärjestelmien ominaisuuksia mahdollisimman hyvän ajotalouden saamiseksi.
KÄYNNISTYS JA AJO
Voi tukea polttomoottoria ylimääräisen
sähköenergian avulla.
Sähkömoottori – liikuttaa autoa sähkökäytössä. Tuottaa tarvittaessa lisää vääntömomenttia ja tehoa kiihdytettäessä. Tuottaa sähköisen nelivetotoiminnon. Muuntaa
jarrutusenergiaa sähköenergiaksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hybridiakku – hybridiakun tehtävä on
varastoida energiaa. Se ottaa energiaa talteen ladattaessa sitä sähköverkosta, regeneratiivisen jarrutuksen aikana tai suurjännitegeneraattorilta. Se luovuttaa energiaa
sähkökäyttöä varten ja myös sähkökäyttöisen ilmastoinnin väliaikaista käyttämistä
varten matkustamon esi-ilmastoinnin
yhteydessä.
•
•
•
Yleistä toiminnosta Twin Engine (s. 442)
Polttomoottorin käynnistäminen ja sammuttaminen Twin Engine -mallissa
(s. 485)
Ajotilat (s. 486)
Vaihteisto (s. 478)
Auton kantamaan sähkökäytöllä vaikuttavia tekijöitä (s. 501)
Polttomoottori – polttomoottori käynnistyy, kun hybridiakun energiataso ei riitä
kuljettajan pyytämän moottorin tehon
tuottamiseen.
Suurjännitegeneraattori7 – lataa hybridiakkua. Polttomoottorin käynnistysmoottori.
7
CISG (Crank Integrated Starter Generator) – yhdistetyt suurjännitegeneraattori ja käynnistysmoottori.
Polttomoottorin käynnistäminen ja
sammuttaminen Twin Engine mallissa
Edistynyt ohjausjärjestelmä päättää, kuinka
paljon autoa ajetaan polttomoottorilla, sähkömoottorilla tai molemmilla yhtä aikaa. Sähkökäytöllä auton on joskus käynnistettävä polttomoottori automaattisesti ulkoisten olosuhteiden, esim. alhaisten ulkolämpötilojen,
takia. Tämä on täysin normaalia. Lisäksi polttomoottori käynnistyy aina hybridiakun saavutettua alimman lataustasonsa.
Ilmastointiasetukset alhaisissa
lämpötiloissa
Alhaisissa lämpötiloissa polttomoottori käynnistyy välillä automaattisesti, jotta haluttu matkustamon lämpötila ja ilmanlaatu saavutetaan.
Polttomoottorin käyntiaikaan voidaan vaikuttaa
•
•
•
laskemalla lämpötilaa
alentamalla puhaltimen tehoa
aktivoimalla ajotila Pure.
Sähkökäyttö alhaisissa tai korkeissa
lämpötiloissa
Alhaisissa tai korkeissa ulkolämpötiloissa
auton kantama ja teho sähkökäytöllä voivat
pienentyä ja vaikuttaa siihen, kuinka usein
polttomoottori käynnistyy automaattisesti.
}}
485
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Pakokaasunpuhdistus
Ajotilat
Sen varmistamiseksi, että pakokaasunpuhdistus toimii mahdollisimman energiatehokkaasti,
polttomoottorin on oltava käynnistyksen jälkeen muutama minuutti käynnissä. Aika, joka
polttomoottorin on oltava käynnissä, vaihtelee
katalysaattorin lämpötilasta riippuen.
Ajotilan valinta vaikuttaa auton ajo-ominaisuuksiin ajokokemuksen parantamiseksi ja
ajamisen helpottamiseksi erityisissä tilanteissa.
Ajotilojen avulla voidaan nopeasti saada pääsy
auton moniin toimintoihin ja asetuksiin eri ajotarpeiden mukaan. Kulloinenkin ajotila on
mukautettu siten, että ajo-ominaisuudet ovat
mahdollisimman hyvät:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Käyttöjärjestelmät (s. 484)
Taloudellinen ajo (s. 499)
Ajotilat (s. 486)
•
•
•
•
•
•
Ohjaus
Moottori/vaihteisto/neliveto
Jarrut
Ilmajousitus* ja iskunvaimennus
Kuljettajan näyttö
Lämmitys- ja ilmastointilaitteen asetukset
Valitkaa ajotila, joka on sovitettu vallitseviin
ajo-olosuhteisiin. Huomatkaa, etteivät kaikki
ajotilat ole käytettävissä kaikissa tilanteissa.
486
Valittavat ajotilat
VAROITUS
Huomatkaa, ettei autosta lähde moottorin
ääntä, kun sitä ajetaan pelkällä sähkömoottorilla, ja se voi tämän vuoksi olla lasten,
jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja eläinten
vaikeasti havaittavissa. Tämä koskee erityisesti pieniä nopeuksia, esim. pysäköintipaikoilla.
VAROITUS
Älkää jättäkö autoa tuulettamattomaan
tilaan ajotilan ollessa aktivoituna ja polttomoottorin sammutettuna - automaattinen
moottorin käynnistys voi tapahtua hybridiakun energiatason ollessa matala ja pakokaasut voivat tällöin vakavasti vahingoittaa
ihmisiä ja eläimiä.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Hybrid
• Tämä on auton normaalitila, jossa sähköja polttomoottorit toimivat yhdessä.
Auto on käynnistyessään Hybrid-tilassa.
Ohjausjärjestelmä käyttää sekä sähkö- että
polttomoottoria – erikseen tai rinnan – ja
sovittaa käyttötavan suorituskyvyn, polttoaineenkulutuksen ja mukavuuden mukaan. Suuremmilla nopeuksilla maavara säädetään automaattisesti pienemmäksi8 ilmanvastuksen
vähentämiseksi. Se, voidaanko ajaa pelkällä
sähkömoottorilla, riippuu hybridiakun energiatasosta ja esim. matkustamon lämmitys- tai
jäähdytystarpeesta.
Suuren tehon ollessa käytettävissä on mahdollista ajaa pelkällä sähköllä. Kaasupoljinta painettaessa vain sähkömoottori aktivoituu, kunnes tietty asento saavutetaan. Polttomoottori
käynnistyy, kun tämä asento ylitetään ja akun
energiataso ei riitä kuljettajan kaasupolkimella
pyytämän moottorin tehon tuottamiseen.
Ajotila on mukautettu pienelle energiankulutukselle, joka käyttää sähkö- ja polttomoottorikäytön yhdistelmää niin, että ilmastoinnin
mukavuus ja ajokokemus ovat keskenään
sopusoinnussa. Kun halutaan nopeampaa kiihtyvyyttä, käytetään sähköisestä voimansiirrosta saatavaa maksimaalista lisätehoa.
Auto myös tunnistaa, jos ajo-olosuhteet edellyttävät nelivetoa, joka kytkeytyy tarvittaessa
automaattisesti. Neliveto ja sähköinen lisäteho
ovat aina käytettävissä akun lataustilasta riippumatta.
Kuljettajan näytön tiedot
Ajettaessa hybriditilassa kuljettajan näytössä
näytetään hybridimittari. Hybridimittarin
osoitin ilmoittaa, paljonko energiaa kuljettaja
pyytää kaasupolkimella. Merkintä salaman ja
pisaran välillä näyttää, paljonko energiaa on
saatavana.
Kuljettajan näyttö ajettaessa eteenpäin sekä sähköettä polttomoottorikäytöllä.
Kuljettajan näytössä näytetään myös
energian palauttaminen akkuun
(regenerointi) kevyen jarrutuksen
aikana.
Matalalla energiatasolla (hybridiakku melkein
tyhjä) pitää myös akun energiatasoa samanaikaisesti ylläpitää, mikä johtaa polttomoottorin
käynnistymiseen useammin. Ladatkaa hybridiakku 230 VAC:n pistorasiasta latausjohtimella, tai aktivoikaa Charge toimintonäkymässä palauttaaksenne kyvyn ajaa pelkällä
sähköllä.
8 Koskee
ilmajousituksella varustettuja autoja.
}}
487
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Pure
• Ajakaa autolla sähkömoottoria käyttäen
mahdollisimman vähällä energiankulutuksella ja mahdollisimman pienillä hiilidioksidipäästöillä.
Ajotila priorisoi ajamisen hybridiakulla. Tämä
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että maavara on
pienempi8 ilmanvastuksen vähentämiseksi ja
teho tietyillä ilmastointiasetuksilla rajoitettu,
jotta ajomatka pelkällä sähköllä on mahdollisimman pitkä.
Pure-tila on käytettävissä, kun hybridiakun
energiataso on riittävän korkea. Myös Puretilassa polttomoottori käynnistyy, jos akun
energiataso on liian alhainen. Polttomoottori
käynnistyy myös
•
•
•
jos nopeus ylittää 125 km/h (78 mph)
jos kuljettaja pyytää enemmän käyttövoimaa kuin sähkökäyttö pystyy antamaan
järjestelmän/komponenttien rajoitusten
takia, esim. alhainen ulkolämpötila.
Ajotila on sopeutettu mahdollisimman pitkän
ajomatkan saavuttamiseksi sähkökäytöllä ja
kehitetty erityisesti kaupunkiliikenteeseen.
Pure-tilassa kulutus on mahdollisimman pieni
myös silloin, kun hybridiakku on tyhjentynyt.
Matkustamon ilmastointi asetetaan Eco-tilaan
ja liukkaalla kelillä voidaan sallia hieman enem-
8 Koskee
488
ilmajousituksella varustettuja autoja.
män pyörien luistoa, ennen kuin neliveto kytkeytyy automaattisesti.
Eco-ilmastointi
Pure-ajotilassa matkustamon eco-ilmastointi
aktivoituu automaattisesti energiankulutuksen
vähentämiseksi.
HUOM
Aktivoitaessa Pure-ajotila joitakin parametreja lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän
asetuksissa muutetaan ja joidenkin sähkökuluttajien toimintoja rajoitetaan. Jotkut
asetukset voidaan palauttaa manuaalisesti,
mutta täysi toimivuus saavutetaan vain
poistumalla Pure-ajotilasta tai sovittamalla
Individual-ajotila siten, että ilmastointi toimii täysimittaisesti.
Jos on ongelmia huurtumisen kanssa, painakaa maks. huurteenpoisto -painiketta.
Off Road
• Priorisoi auton etenemiskyvyn ajettaessa
hankalassa maastossa ja huonoilla teillä.
Ajotila antaa suuren maavaran8, ohjaus on
kevyt, neliveto ja pienen nopeuden toiminto
alamäkiavustimella (Hill Descent Control) on
aktivoitu.
Ajotila on käytettävissä vain hitailla, enintään
40 km/h (25 mph) nopeuksilla. Jos tämä
nopeus ylitetään, Off Road -tila kytkeytyy pois
päältä ja ajotila Constant AWD aktivoituu.
Jotta kaikkia neljää pyörää voidaan käyttää,
ovat poltto- ja sähkömoottori jatkuvasti käynnissä, mikä aiheuttaa polttoaineenkulutuksen
lisääntymisen.
Off Road-tilassa kuljettajan näytössä on kompassi nopeus- ja kierroslukumittarien välissä.
Nopeusmittari näyttää nopeudenrajoituksen
alueen.
KÄYNNISTYS JA AJO
Ajotila on sopeutettu mahdollisimman hyvää
hallittavuutta varten hitaassa ajossa erittäin
huonoissa tieolosuhteissa tai hankalassa
maastossa. Se nostaa alustaa8, alentaa voimansiirron reagointia kaasutuksiin ja lukitsee
pyörät nelivedolle. Alamäkiavustin-toiminto
(Hill Descent Control) helpottaa kontrolloitua
ajamista jyrkissä alamäkiosuuksissa.
HUOM
Ajotilaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi
yleisillä teillä.
HUOM
Jos auto sammutetaan Off Road -ajotilassa ja sen maavara on siksi suuri, auto
lasketaan alas seuraavan käynnistyksen
yhteydessä.
TÄRKEÄÄ
Ajotilaa Off Road ei saa käyttää ajettaessa
perävaunua vetäen ilman perävaunuliitintä.
Muutoin on olemassa ilmapalkeiden vaurioitumisen vaara.
Constant AWD
• Parantaa auton pitoa ja etenemiskykyä
tehostetulla nelivedolla.
8 Koskee
ilmajousituksella varustettuja autoja.
Ajotila lukitsee auton nelivedolle. Sopeutettu
etu- ja taka-akselin vääntömomentin jako varmistaa hyvän etenemiskyvyn, ajovakauden ja
pidon esimerkiksi liukkaalla kelillä, ajettaessa
raskaan perävaunun kanssa tai hinattaessa
toista ajoneuvoa. Ajotila Constant AWD on
aina käytettävissä hybridiakun lataustilasta
riippumatta.
Sekä polttomoottori että sähkömoottori ovat
käynnissä, jotta kaikkia pyöriä voidaan vetää,
mikä lisää polttoaineenkulutusta.
Ajotila on sovitettu parasta mahdollista suorituskykyä ja reagointia varten painettaessa kaasua. Se muuttaa polttomoottorin reagointia
kaasupolkimen painallukselle, vaihteenvaihtamisen mallille ja ahtopainejärjestelmälle. Myös
alustasäädöt, ohjaus ja jarrujen vaste ovat
mahdollisimman hyvät. Ajotila Power on aina
käytettävissä hybridiakun lataustilasta riippumatta.
Power-tila on käytettävissä myös versiossa
Polestar Engineered*.
Auton muissa ajotiloissa auto sovittaa nelivedon tarpeen automaattisesti alustan mukaan
ja voi kytkeä sähkömoottorin tai käynnistää
polttomoottorin tarvittaessa.
Power
Auto käyttäytyy urheilullisemmin ja reagoi
nopeammin painettaessa kaasua.
•
Ajotila sovittaa poltto- ja sähkömoottorien
yhdistetyn tehon käyttämällä sekä etu- että
takavetoa. Vaihtamiset ovat nopeampia ja täsmällisempiä, ja vaihteisto ensisijaistaa vaihteen, jolla on suuri vetovoima. Ohjausvaste on
nopeampi, vaimennus on kovempi ja pienempi
maavara8 saa korin seuraamaan ajorataa kallistelun vähentämiseksi kaarteissa.
Sekä polttomoottori että sähkömoottori ovat
käynnissä, jotta kaikkia pyöriä voidaan vetää,
mikä lisää polttoaineenkulutusta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 489
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Individual
• Sovittakaa ajotila omien toivomustenne
mukaiseksi.
3. Valitkaa kohdassa Esiasetetut kanavat
jokin ajotila aloitusta varten: Pure, Hybrid,
Power tai Polestar Engineered*.
Valitkaa jokin ajotila aloitusta varten ja säätäkää sitten asetukset haluttujen ajo-ominaisuuksien mukaan. Nämä asetukset tallennetaan omaan kuljettajaprofiiliin.
Mahdolliset säädöt koskevat seuraavien
asetuksia:
•
•
•
•
•
•
Yksilöllinen ajotila on käytettävissä vain, jos se
on ensin aktivoitu keskinäytössä.
Kuljettajan näyttö
Ohjausvoima
Voimansiirron ominaisuudet
Jarrun ominaisuudet
Jousituksen säätö
ECO-ilmastointi
Sähkö- tai polttomoottorin
käyttäminen
Edistynyt ohjausjärjestelmä päättää, kuinka
paljon autoa ajetaan polttomoottorilla, sähkömoottorilla tai molemmilla yhtä aikaa.
Yksilöllisen ajotilan asetusnäkymä9.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Painakaa My Car Yksilöllinen ajotila ja
merkitkää Yksilöllinen ajotila.
9 Kuva
490
Ensisijaisesti tarkoituksena on käyttää eri
moottoreita ja hybridiakussa olevaa energiaa
mahdollisimman tehokkaasti huomioiden eri
ajotilojen ominaisuudet ja se, paljonko kuljettaja pyytää tehoa kaasupolkimella.
Joissakin tapauksissa järjestelmän ajoittaisten
rajoitusten tai päästöjen rajoitusta koskevien
lainsäädännöllisten vaatimusten takia polttomoottoria voidaan käyttää enemmän.
on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Ajotilan vaihtaminen
Aiheeseen liittyvät tiedot
Valitkaa ajotila, joka on sovitettu vallitseviin
ajo-olosuhteisiin.
•
•
Ajotilat (s. 486)
•
Hybridimittari (s. 95)
Ajotila vaihdetaan tunnelikonsolin säätimellä.
Huomatkaa, etteivät kaikki ajotilat ole käytettävissä kaikissa tilanteissa.
Alamäkiavustimen aktivointi ja deaktivointi
toimintopainikkeella (s. 499)
Yleistä toiminnosta Twin Engine (s. 442)
Ajotilan vaihtaminen:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ajotilan vaihtaminen (s. 491)
•
•
Taloudellinen ajo (s. 499)
Energianjako hybridikäytössä karttatietojen avulla* (s. 492)
1.
Hitaalla nopeudella ajamisen aktivointi ja
deaktivointi toimintopainikkeella (s. 497)
Painakaa ajotilasäädintä DRIVE MODE.
> Keskinäytössä avautuu ponnahdusvalikko.
2. Kääntäkää säätöpyörää ylös- tai alaspäin,
kunnes haluamanne ajotila on merkitty.
3. Painakaa ajotilasäädintä tai suoraan kosketusnäytössä valinnan vahvistamiseksi.
> Valittu ajotila esitetään kuljettajan näytössä.
* Valinnais-/lisävaruste. 491
KÄYNNISTYS JA AJO
Energianjako hybridikäytössä
karttatietojen avulla*
Hybrid-ajotila on auton normaalitila, jossa
sähkö- ja polttomoottori toimivat erikseen tai
yhdessä hybridikäytössä. Jos navigointijärjestelmässä* on valittu määränpää, Predictive
Efficiency10 -toiminto voi jakaa sähköenergian
kulutuksen älykkäästi koko ajomatkalle karttatietojen avulla.
Tällöin polttoaineenkulutusta voidaan alentaa
verrattuna tavalliseen hybridikäyttöön, jossa
autolla ajetaan ensin sähköenergiaa käyttäen
ja myöhemmin, hybridiakun latauksen tyhjennyttyä, polttomoottorilla.
Toiminto
Jos etäisyys valittuun määränpäähän on laskettua sähkökäytön kantamaa suurempi, toiminto jakaa sähköenergian siten, että kulutus
on mahdollisimman energiatehokas koko ajomatkalla. Tällöin voidaan välttää tilanteet,
joissa normaali hybridikäyttö käyttäisi muuten
suuren osan sähköenergiasta esim. ajamiseen
sähkökäytöllä suurella ajonopeudella moottoritiellä, minkä jälkeen kaupungissa ajettaisiin
polttomoottorilla alhaisemmalla ajonopeudella.
Polttoaineenkulutus on alimmillaan, kun
•
•
10
492
ajomatka alkaa moottoritieajolla
ajomatka on 50–100 km:n (30–60 mailin) pituinen
•
hybridiakku on käynnistettäessä täyteen
ladattu.
Toiminnon edellytykset
Jotta toiminto toimii, edellytetään, että joukko
ehtoja on täyttynyt:
•
Navigointijärjestelmään on asetettu määränpää ja ajomatka määränpäähän on
pitempi kuin mahdollinen kantama pelkällä
sähkökäytöllä.
• Hybrid-ajotila on valittu.
• Toiminnot Hold ja Charge ovat pois käytöstä.
•
Hybridiakku on ladattu.
Käyttövinkkejä
Jos autoa käytetään työmatka-ajoon eikä sitä
voida ladata työpaikalla, lisätkää työpaikka
etapiksi ja koti määränpääksi. Hybridiakun
latauksen käyttö jaetaan tällöin työ- ja kotimatkan kesken.
Lisätkää vastaavia reittejä, ts. kahden latauskerran välisiä reittejä, Suosikit-kohteina navigointijärjestelmään perillepääsyn helpottamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotilat (s. 486)
Taloudellinen ajo (s. 499)
Vain tietyt markkina-alueet.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Tasonsäätö* ja vaimennus
Kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus tasonsäädön
ollessa meneillään.
Auton tasonsäätö säätää auton jousitus- ja
vaimennusominaisuuksia automaattisesti
mahdollisimman hyvän mukavuuden ja toiminnan saamiseksi ajon aikana. Tasoa voidaan säätää myös manuaalisesti kuormaamisen ja autoon nousemisen ja siitä poistumisen helpottamiseksi.
Kun sivuovi tai takaluukku on auki, seuraavat
ehdot pätevät:
Ilmajousitus ja iskunvaimennus
•
Jos jokin sivuovi on auki, tasoa voidaan
säätää vain ylöspäin.
•
Jos takaluukku on auki, tasoa voidaan säätää vain alaspäin.
Järjestelmä on sovitettu valitun ajotilan ja
auton käyttämän nopeuden mukaan. Ilmajousituksella säädetään auton maavaraa pienemmäksi suurilla nopeuksilla, mikä vähentää
ilmanvastusta ja lisää vakautta. Vaimennus on
normaalisti asetettu mahdollisimman hyvän
mukavuuden saavuttamiseksi ja sitä säädetään jatkuvasti tienpinnan, auton kiihtyvyyden,
jarrutuksen ja kaartamisen perusteella.
Pysäköinti
auton kuormauksesta, kuormaustilan käytöstä
tai mikä ajotila valitaan käynnistyksen jälkeen.
Tasoa voidaan säätää myös jonkin aikaa auton
pysäköinnin jälkeen. Siten tasataan mahdolliset korkeuden muutokset, joita ilmajousituksen lämpötilan muutokset voivat aiheuttaa
auton jäähtyessä.
Kuljetuksen yhteydessä
Kuljetettaessa autoa lautalla, junalla tai
kuorma-autolla auton saa sitoa vain renkaiden
ympäriltä, ei alustan muista osista. Ilmajousitukseen voi syntyä muutoksia kuljetuksen
aikana, mikä voi vaikuttaa sidontaan negatiivisesti.
Katsokaa pysäköitäessä, että auton päällä ja
alla on riittävästi tilaa, koska auton maavara
voi vaihdella riippuen esim. ulkolämpötilasta,
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 493
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Symbolit ja ilmoitukset kuljettajan näytössä
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Jousitus
Käyttäjä on poistanut aktiivisen pyöräntuennan käsin käytöstä.
Käyttäjän deaktivoima
Jousitus
Tilapäisesti alennettu suorituskyky
Jousitus
Aktiivisen pyöräntuennan suorituskykyä on rajoitettu tilapäisesti huomattavan järjestelmäkäytön takia. Jos tämä ilmoitus näkyy usein (esim. useita kertoja viikossa), ottakaa
yhteyttä korjaamoonA.
On ilmennyt vika. Käykää korjaamollaA niin pian kuin mahdollista.
Huolto tarpeen
Jousituksen häiriö
Pysähdy turvallisesti
494
On ilmennyt kriittinen vika. Pysäyttäkää auto turvallisesti ja antakaa hinausauton kuljettaa
(kaikki pyörät nostettuina lavalle) se korjaamoonA.
KÄYNNISTYS JA AJO
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Jousitus
On ilmennyt vika. Jos ilmoitus näkyy ajon aikana, ottakaa yhteys korjaamoonA.
Hidasta Auto on liian korkea
Jousitus
Tasonsäätö tavoitekorkeuteen meneillään.
Auton tason automaattinen säätö
A
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Tasonsäädön* asetukset (s. 496)
Ajotilat (s. 486)
* Valinnais-/lisävaruste. 495
KÄYNNISTYS JA AJO
Tasonsäädön* asetukset
1.
Poistakaa tasonsäätö käytöstä, kun auto on
nostettava ylös nosturilla, jotta automaattinen
säätö ei aiheuta ongelmia.
2. Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
Säätäkää tasoa lastaamisen tai autoon nousun ja siitä poistumisen helpottamiseksi.
Lastaustilan säätäminen
Käyttäkää kuormatilassa olevia painikkeita
takaosan korkeuden säätämiseen ja helpottamaan kuorman lastausta ja purkua tai kun
perävaunu kytketään kiinni tai irti.
Keskinäytön asetukset
Autoonnousuavustin
Auto voidaan laskea alas siihen nousemisen ja
poistumisen helpottamiseksi.
Aktivoikaa autoonnousuavustin keskinäytön
kautta:
496
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Peilit ja
3. Valitkaa Jousitussäätö sisääntulossa ja
poistumisessa.
> Kun auto on pysäköity ja moottori sammutettu, auto laskeutuu alas. (Tasonsäätö lakkaa, jos jokin ovi avataan, ja
tämän jälkeen voi syntyä tietty viive,
ennen kuin tasonsäätö palautuu oven
sulkemisen jälkeen.) Kun auto käynnistetään ja se alkaa rullata, auto nousee
valittua ajotilaa vastaavalle tasolle.
Estä tasonsäädön ohjaus
Tietyissä tapauksissa pitää toiminto sulkea,
esim. ennen kuin auto nostetaan ylös nosturilla*. Nosturilla nostettaessa syntyvä tasoero
saa muuten aikaan sen, että automaattinen
säätö alkaa säätää korkeutta haitallisin seurauksin.
Sulkekaa toiminto keskinäytön kautta:
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Ajaminen hitaalla nopeudella
Hitaan nopeuden toiminto (LSC11) helpottaa
ja parantaa kulkua maastoajossa sekä ajettaessa liukkailla pinnoilla, esim. vedettäessä
asuntovaunua ruohikkopinnoilla tai venetraileria veteenlaskurampeilla.
Toiminto sisältyy ajotilaan Off Road.
Toiminto on sovitettu maastoajoon ja perävaunun vetämiseen hitailla nopeuksilla, enintään
n. 40 km/h (25 mph).
Ajettaessa hitailla nopeuksilla pienet vaihteet
ja neliveto asetetaan etusijalle, mikä auttaa
välttämään pyörien luistoa ja antaa paremman
vetovoiman kaikille pyörille. Kaasupoljin on
vähemmän herkkä vetovoiman ja nopeussäädön helpottamiseksi hitaassa ajossa.
Toiminto aktivoituu yhdessä alamäkiavustimen
(HDC12) kanssa, jonka ansiosta nopeutta voidaan säädellä jyrkissä alamäissä kaasupolkimella ja jarrupoljinta tarvitsee käyttää vähemmän. Järjestelmä mahdollistaa alhaisen ja
tasaisen nopeuden ajettaessa jyrkissä alamäissä.
2. Painakaa painiketta My Car
Seisontajarru ja jousitus.
3. Valitkaa Estä tasonsäädön ohjaus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Tasonsäätö* ja vaimennus (s. 493)
Kuormaussuosituksia (s. 627)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
HUOM
Kun LSC HDC:n kanssa on aktivoitu ajotilassa Off Road, kaasupoljintuntuma sekä
moottorin vaste muuttuvat.
HUOM
Ajotilaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi
yleisillä teillä.
HUOM
Toiminto suljetaan ajettaessa suuremmilla
nopeuksilla ja se pitää aktivoida uudelleen
hitaammilla nopeuksilla, jos niin halutaan.
Hitaalla nopeudella ajamisen
aktivointi ja deaktivointi
toimintopainikkeella
Keskinäytön toimintonäkymässä on toimintopainike hidasta ajoa varten Hill Descent
Control -toiminnon avulla, jos auton tunnelikonsolissa ei ole ajotilavalitsinta.
Hitaalla nopeudella ajamisen
valitseminen keskinäytön
toimintonäkymässä
–
HUOM
Toiminto suljetaan ajettaessa suuremmilla
nopeuksilla ja se pitää aktivoida uudelleen
hitaammilla nopeuksilla, jos niin halutaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajaminen hitaalla nopeudella (s. 496)
Ajotilan vaihtaminen (s. 491)
Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se
käytöstä painamalla painiketta Hill
Descent Control.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hitaalla nopeudella ajamisen aktivointi ja
deaktivointi toimintopainikkeella (s. 497)
•
•
•
Ajotilan vaihtaminen (s. 491)
11
12
Alamäkiavustin (s. 498)
Neliveto (s. 484)
> Valoilmaisin painikkeessa palaa, kun
toiminto on aktivoitu.
Sammutettaessa moottori toiminto kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta.
Low Speed Control
Hill Descent Control
497
KÄYNNISTYS JA AJO
Alamäkiavustin
(HDC13)
Alamäkiavustin
on alhaisen ajonopeuden toiminto, jossa moottorijarrutusta on
lisätty. Toiminnon avulla voidaan nostaa tai
laskea auton nopeutta jyrkissä alamäissä
ilman käyttöjarrua, vain kaasupoljinta käyttäen.
Toiminto sisältyy ajotilaan Off Road.
Alamäkiavustin on sovitettu maastoajoon hitailla nopeuksilla ja se helpottaa ajoa jyrkissä
alamäissä alustan ollessa hankala. Kuljettajan
ei tarvitse käyttää jarrupoljinta vaan hän voi
sen sijaan keskittyä ohjaamiseen.
VAROITUS
HDC ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se
on tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
matta käyttää käyttöjarrua. Kun toiminto on
toiminnassa, jarruvalot syttyvät.
Alamäkiavustin sallii auton rullata ryömintänopeudella sekä eteen- että taaksepäin moottorijarrutusjärjestelmän avulla. Kaasupolkimella
voidaan nopeutta säätää suuremmaksi, jos niin
halutaan. Kun kaasupoljin sen jälkeen vapautetaan, auto jarrutetaan taas ryömintänopeuteen, riippumatta mäen kallistusta ja tarvitse13
14
498
Hill Descent Control
Low Speed Control
Kun LSC HDC:n kanssa on aktivoitu ajotilassa Off Road, kaasupoljintuntuma sekä
moottorin vaste muuttuvat.
Kuljettaja voi milloin tahansa jarruttaa ja
vähentää ryömintänopeutta tai pysäyttää
auton käyttämällä jarrupoljinta.
Toiminto aktivoituu yhdessä hitaalla nopeudella ajamisen (LSC14-toiminto) kanssa, mikä
helpottaa ajoa ja parantaa kulkua ajettaessa
maastossa ja liukkailla pinnoilla. Järjestelmät
on tarkoitettu käytettäviksi hitaassa nopeudessa, enintään 40 km/h (25 mph).
HUOM
Ajotilaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi
yleisillä teillä.
HUOM
Muistettavaa käytettäessä HDCtoimintoa
•
Jos toiminto kytketään pois toiminnasta
ajettaessa jyrkkää alamäkeä, jarruvaikutusta vähennetään asteittain.
•
HDC-toimintoa voidaan käyttää vaihdeasennoissa D ja R sekä käsinvaihtotilassa
vaihteella 1 tai 2.
•
Vaihtaminen vaihteelle 3 tai suuremmalle
vaihteelle ei ole mahdollista käsinvaihtotilassa.
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
Toiminto
HUOM
Toiminto suljetaan ajettaessa suuremmilla
nopeuksilla ja se pitää aktivoida uudelleen
hitaammilla nopeuksilla, jos niin halutaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Alamäkiavustimen aktivointi ja deaktivointi
toimintopainikkeella (s. 499)
•
•
•
Ajotilan vaihtaminen (s. 491)
Ajaminen hitaalla nopeudella (s. 496)
Neliveto (s. 484)
KÄYNNISTYS JA AJO
Alamäkiavustimen aktivointi ja
deaktivointi toimintopainikkeella
Keskinäytön toimintonäkymässä on toimintopainike Hill Descent Control -alamäkiavustinta varten, jos auton tunnelikonsolissa ei ole
ajotilavalitsinta.
Alamäkiavustimen valitseminen
keskinäytön toimintonäkymässä
Alamäkiavustin toimii vain pienillä nopeuksilla.
–
Ottakaa toiminto käyttöön tai poistakaa se
käytöstä painamalla painiketta Hill
Descent Control.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Alamäkiavustin (s. 498)
Ajotilan vaihtaminen (s. 491)
Taloudellinen ajo
Ajakaa taloudellisesti ja samalla ympäristöystävällisemmin pehmeää ja ennakoivaa ajotapaa käyttäen.
Sovittakaa ajotapa ja ajonopeus vallitsevaan
tilanteeseen.
Jotta Twin Engine -mallin ajomatka on mahdollisimman pitkä ja energiankulutus mahdollisimman alhainen, huomioikaa seuraavat seikat:
Ladatkaa
• Ladatkaa auto säännöllisesti sähköverkosta. Ottakaa tavaksi lähteä matkaan
aina täyteen ladatulla hybridiakulla.
•
•
> Valoilmaisin painikkeessa palaa, kun
toiminto on aktivoitu.
Sammutettaessa moottori toiminto kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta.
Selvittäkää, missä on latausasemia.
Valitkaa mahdollisuuksien mukaan latausasemalla varustettu pysäköintipaikka.
HUOM
Ladatkaa auto mahdollisimman usein sähköverkosta!
HUOM
Toiminto suljetaan ajettaessa suuremmilla
nopeuksilla ja se pitää aktivoida uudelleen
hitaammilla nopeuksilla, jos niin halutaan.
}}
499
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Esi-ilmastointi
• Käyttäkää mahdollisuuksien mukaan
auton esi-ilmastointia ennen ajamista sähköverkkoon liitetyn latausjohtimen avulla.
•
Jos jarruttaminen on tarpeen, jarruttakaa
kevyesti jarrupolkimella, se lataa hybridiakkua. Jarrupolkimeen on sisäänrakennettu
regeneratiivinen jarrutustoiminto, jota voidaan vahvistaa sähkömoottorijarrutuksella
vaihdeasennossa B.
•
Välttäkää auton pysäköintiä siten, että
sisätila jäähtyy tai lämpenee liikaa pysäköinnin aikana. Pysäköikää auto esimerkiksi ilmastoituun autotalliin.
•
Ajaessanne lyhyen matkan matkustamon
esi-ilmastoinnin jälkeen kytkekää matkustamon tuuletin tai lämpimässä ilmanalassa
ilmastointi mahdollisuuksien mukaan pois
toiminnasta.
•
Suuri nopeus lisää energiankulutusta –
ilmanvastus kasvaa nopeuden myötä.
•
Aktivoikaa Hold-toiminto toimintonäkymässä suuremmilla ajonopeuksilla, jos ajomatka on pitempi kuin mihin sähkö riittää.
Jos esi-ilmastointia ei voida käyttää kylmällä säällä, käyttäkää ensisijaisesti istuimen ja ohjauspyörän sähkölämmitystä.
Välttäkää koko sisätilan lämmittämistä,
koska se kuluttaisi energiaa hybridiakusta.
•
Ajaminen
• Mahdollisimman pienen energiankulutuksen saavuttamiseksi aktivoikaa ajotila
Pure.
•
•
500
ria tehokkaampi etenkin alhaisilla nopeuksilla.
•
Ajakaa tasaisella nopeudella ja ennakoiden
jarrutusten välttämiseksi. Tämä ajotapa
kuluttaa vähiten energiaa.
•
Tasapainottakaa tehontarve kaasupolkimella. Katsokaa kuljettajan näytön ilmaisimesta käytettävissä oleva sähkömoottorin
teho, jotta polttomoottoria ei käynnistetä
turhaan. Sähkömoottori on polttomootto-
Välttäkää mahdollisuuksien mukaan
Charge-toiminnon käyttämistä hybridiakun lataamiseen. Lataaminen polttomoottorilla lisää polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.
Vähentäkää kylmässä ilmanalassa mahdollisuuksien mukaan ikkunoiden, peilien,
istuinten ja ohjauspyörän sähkölämmitystä.
•
Käyttäkää renkaissa oikeita ilmanpaineita
ja tarkastakaa tämä säännöllisesti – valitkaa ECO -rengaspaineet mahdollisimman
hyvän tuloksen saavuttamiseksi.
•
Renkaiden valinta voi vaikuttaa energiankulutukseen – kysykää jälleenmyyjältä
neuvoja sopivista renkaista.
•
Poistakaa tarpeettomat esineet autosta mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi
kulutus.
•
Kattokuorma ja suksilaatikko aiheuttavat
suuremman ilmanvastuksen sekä lisäävät
kulutusta - poistakaa taakkateline, jota ei
käytetä.
•
•
Välttäkää ajoa ikkunat auki.
Älkää pitäkö autoa paikallaan mäessä kaasupolkimen avulla. Käyttäkää sen sijaan
käyttöjarrua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa (s. 30)
Energianjako hybridikäytössä karttatietojen avulla* (s. 492)
•
Auton kantamaan sähkökäytöllä vaikuttavia tekijöitä (s. 501)
•
•
Hybridimittari (s. 95)
Rengaspaineiden tarkistaminen (s. 596)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Auton kantamaan sähkökäytöllä
vaikuttavia tekijöitä
on kytketty pois päältä, että autossa, jossa on
tavanomainen matkustamon ilmastointi.
Auton kantama sähkökäytöllä riippuu useista
tekijöistä. Edellytykset pitkän kantaman saavuttamiselle vaihtelevat auton ajo-olosuhteiden mukaan.
Sertifiointiarvoa auton kantamasta sähkökäytöllä ei pidä tulkita odotettavissa olevaksi kantamaksi. Sertifiointiarvo on vertailuarvo, joka
on tulosta erityisistä EU-ajojaksoista. Todellinen kantama riippuu useista tekijöistä.
Tiettyyn rajaan asti lämpimämpi ulkolämpötila
vaikuttaa edullisesti kantamaan.
Ulkolämpötila
Matkustamon ilmastointi kytketty pois
päältä
Normaali
matkustamon ilmastointi
30 °C
(86 °F)
95 %
80 %
20 °C
(68 °F)
100 %
90%
10 °C (50 °F)
90 %
80 %
0 °C (32 °F)
80 %
60 %
-10 °C
(14 °F)
70 %
40 %
Kantamaan vaikuttavat tekijät
Joihinkin tekijöihin kuljettaja ei voi vaikuttaa,
toisiin taas voi.
Pisin kantama saavutetaan hyvin edullisissa
olosuhteissa, joissa kaikki tekijät vaikuttavat
positiivisesti.
Tekijät, joihin kuljettaja ei voi vaikuttaa
Monet ulkoiset olosuhteet vaikuttavat kantamaan vaihtelevassa määrin:
•
•
•
•
•
liikennetilanne
lyhyet ajomatkat
pinnanmuodostus
ulkolämpötila ja vastatuuli
ajokeli ja tien pinnoite.
Taulukosta käy ilmi, mikä on suurin piirtein
ulkolämpötilan ja kantaman välinen suhde,
sekä autossa, jossa matkustamon ilmastointi
Tekijät, joihin kuljettaja voi vaikuttaa
Kuljettajan on oltava tietoinen siitä, että seuraavat tekijät vaikuttavat kantamaan, jotta hän
voi käyttää autoa energiatehokkaasti:
•
•
•
•
säännöllinen lataaminen
Esi-ilmastointi
ajotila Pure
nopeus ja kiihdytys
•
•
•
toiminto Hold
renkaat ja rengaspaine.
Taulukosta käy ilmi, mikä on suurin piirtein
tasaisen nopeuden ja kantaman välinen suhde.
Matalampi tasainen nopeus vaikuttaa edullisesti kantamaan.
Tasainen nopeus
100 km/h (62 mph)
50 %
80 km/h (50 mph)
70 %
60 km/h (37 mph)
90 %
50 km/h (31 mph)
100 %
HUOM
•
Taulukoissa näytetyt arvot koskevat
uutta autoa.
•
Arvot eivät ole ehdottomia, vaan ne
riippuvat ajotavasta, ympäristöstä ja
muista olosuhteista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Taloudellinen ajo (s. 499)
Hold- ja Charge-toiminnot (s. 502)
Ajotilat (s. 486)
Lämmitys- ja ilmastointilaitteen asetukset
501
KÄYNNISTYS JA AJO
Hold- ja Charge-toiminnot
Tietyissä tilanteissa voi olla hyvä pystyä
ohjaamaan hybridiakun latausastetta ajon
aikana. Tämä on mahdollista toimintoja Hold
ja Charge käyttäen.
Hold ja Charge ovat käytettävissä kaikissa
ajotiloissa. Toiminnot katkeavat, jos Pure-ajotila aktivoidaan.
Toimintojen Hold ja Charge
toimintopainikkeet
Charge
Moottori lataa
hybridiakkua.
Toiminto lataa hybridiakkua
polttomoottorin avulla seuraavaa sähkökäyttöä varten.
Symbolit kuljettajan näytössä
Toiminnot aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä.
Hybridiakun mittarissa näytetään symboli
Charge on aktivoitu.
Hold
Akkuvirtaa säästetään
myöhempään käyttöön.
Toiminto ylläpitää hybridiakun
latausta sähkökäyttöä varten
ja säästää käytettävissä olevaa sähköenergiaa myöhempää käyttöä, esimerkiksi esikaupunki- tai pientaloalueella ajamista varten.
Auto toimii kuten normaalissa hybridikäytössä
akun ollessa tyhjentynyt, jolloin auto jarrutusenergian talteenoton lisäksi käynnistää polttomoottorin useammin akun latauksen ylläpitämiseksi.
502
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hybridiakun mittarissa näytetään symboli
Hold on aktivoitu.
, kun
Taloudellinen ajo (s. 499)
Hybridimittari (s. 95)
, kun
KÄYNNISTYS JA AJO
Valmistelut ennen pitkää
ajomatkaa
Ennen autolomaa tai muuta pitempää matkaa
on tärkeää tarkastaa auton toiminnot ja
varusteet erityisen huolellisesti.
Tarkastakaa, että
•
moottori toimii asianmukaisesti ja että
polttoaineenkulutus on normaali
•
•
•
•
•
•
•
Taloudellinen ajo (s. 499)
Talviajo
Automodeemin asetukset* (s. 571)
Pilot Assist* (s. 337)
Talviajossa on tärkeää tehdä tietyt tarkastukset autolle sen varmistamiseksi, että sillä voidaan ajaa turvallisesti.
Tarkastakaa erityisesti ennen kylmää vuodenaikaa:
Nopeudenrajoitin (s. 316)
•
Moottorin jäähdytysnesteessä pitää olla
50 % glykolia. Tämä seossuhde suojaa
moottoria pakkasvaurioilta n. -35 °C:n
(-31 °F) lämpötilaan asti. Terveysriskien
välttämiseksi eri glykolityyppejä ei saa
sekoittaa keskenään.
Kuormaussuosituksia (s. 627)
Perävaunun vetäminen (s. 517)
Renkaanpaikkaussarja (s. 612)
•
vuotoja (polttoaine, öljy tai muu neste) ei
ole
•
•
jarrutusteho on sellainen kuin pitääkin
kaikki valot toimivat – säätäkää valonheittimien korkeutta, jos autossa on raskas
kuorma
•
Polttoainesäiliön pitää aina olla hyvin täytetty kondenssiveden muodostumisen
estämiseksi.
•
renkaiden kuviosyvyys ja ilmanpaineet
ovat riittäviä. Vaihtakaa talvirenkaisiin
ajaessanne alueille, joilla on lumisten tai
jäisten tienpintojen vaara
•
•
•
•
käynnistysakussa on hyvä lataustaso
Moottoriöljyn viskositeetti on tärkeä.
Matalaviskositeettiset öljyt (ohuet) helpottavat käynnistystä kylmällä säällä ja vähentävät lisäksi polttoaineenkulutusta moottorin ollessa kylmä.
pyyhinsulat ovat hyväkuntoiset
TÄRKEÄÄ
varoituskolmio ja heijastinliivi ovat autossa
– lain vaatimus tietyissä maissa.
Matalaviskositeettisia öljyjä ei saa käyttää
kovassa ajossa tai lämpimässä säässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Rengaspaineiden tarkistaminen (s. 596)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 716)
•
Käynnistysakun kunto ja varaustila pitää
tarkastaa. Kylmä sää asettaa suuria vaatimuksia käynnistysakulle samalla, kun sen
Huuhtelunesteen täyttö (s. 698)
Talviajo (s. 503)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 503
KÄYNNISTYS JA AJO
||
kapasiteetti pienenee kylmyyden vaikutuksesta.
•
Käyttäkää jäätymissuojalla varustettua
huuhtelunestettä estääksenne huuhtelunestesäiliön jäätymisen.
Liukas tie
Mahdollisimman hyvän pidon saamiseksi
Volvo suosittelee talvirenkaita kaikkiin neljään
pyörään, jos lumen tai jään vaara on olemassa.
•
•
•
Takalasin pyyhinsulan vaihto (s. 695)
Kahlaus
Jäähdytysnesteen lisääminen (s. 653)
Kahlaus tarkoittaa autolla ajamista vedessä,
esimerkiksi tulvivalla ajoväylällä. Kahlaus on
tehtävä erittäin varovasti.
Huomioikaa seuraavat seikat, jotta auto ei vaurioidu ajettaessa vedessä:
Moottoriöljyn epäsuotuisat käyttöolosuhteet (s. 712)
•
Veden pinta ei saa olla auton lattiaa korkeammalla. Jos mahdollista, tarkistakaa
syvimmän kohdan syvyys ennen ajamista
veden läpi. Erityistä varovaisuutta on noudatettava ajettaessa virtaavan veden
poikki.
•
Vaihtakaa aina ennen veden läpi ajamista
ajoasentoon Off Road varmistaaksenne,
että polttomoottori on käynnissä.
•
•
Ajakaa korkeintaan kävelynopeudella.
•
Huomatkaa, että vastaantulevan liikenteen
aiheuttama aaltoilu voi nostaa vedenpinnan auton lattiaa korkeammalle.
•
Välttäkää ajamista suolavedessä (korroosiovaara).
HUOM
Tietyissä maissa pitää lain mukaan käyttää
talvirenkaita. Nastarenkaat eivät ole sallittuja kaikissa maissa.
Harjoitelkaa liukkaalla ajamista kontrolloiduissa muodoissa oppiaksenne tuntemaan
auton reaktiot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
504
Talvirenkaat (s. 610)
Lumiketjut (s. 611)
Jarruttaminen suolatuilla ajoradoilla
(s. 472)
Jarruttaminen märillä tienpinnoilla (s. 472)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 698)
Käynnistysakku (s. 656)
Tuulilasin pyyhinsulkien vaihtaminen
(s. 696)
Älkää pysäyttäkö autoa veteen. Ajakaa
varovasti eteenpäin tai peruuttakaa auto
pois vedestä.
KÄYNNISTYS JA AJO
TÄRKEÄÄ
Ajaminen vedessä, jonka pinta on auton
lattiaa korkeammalla, voi vahingoittaa
auton osia (esim. moottoria, vaihteistoa,
voimansiirtoa tai sähkökomponentteja).
Takuu ei kata tulvimisen, sylintereihin päässeen nesteen tai öljynpuutteen aiheuttamia
komponenttivaurioita.
Jos moottori sammuu vedessä, älkää yrittäkö käynnistää sitä uudelleen. Vetäkää sen
sijaan auto pois vedestä ja kuljettakaa se
kuljetuslavalla korjaamoon - valtuutettu
Volvon tekninen palvelu on suositeltava.
Kun vesi on ohitettu, painakaa kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa, että saadaan täysi jarruvaikutus. Vesi ja esim. kura voivat kastella
jarrujen kitkapinnat, mistä seuraa viivästynyt
jarruvaikutus.
Puhdistakaa mahdollinen perävaunuliitännän
liitin vedessä ja savessa ajamisen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vetäminen (s. 524)
Polttoainesäiliön luukun
avaaminen ja sulkeminen
Polttoainesäiliön luukun lukitus avataan kojelaudan painikkeella.
Kuljettajan näytössä säiliösymbolin vieressä oleva nuoli
osoittaa, kummalla puolella
autoa polttoainesäiliön luukku
sijaitsee.
1.
Painakaa kojelaudan painiketta.
> Polttoainesäiliön paineentasauksen
takia luukku voi avautua pienellä viiveellä. Ilmoitus Tankkaus, valmistelut
P-säiliön kannen lukitus avataan,
kun valmista näkyy kuljettajan näytössä, ja kun järjestelmä on valmis,
näkyy ilmoitus Polttoainesäiliö Valmis
tankattavaksi kuljettajan näytössä. Jos
polttomoottori on käytössä painiketta
painettaessa, se sammuu yleensä ja
auto siirtyy sähkökäyttöön.
Ajaminen hitaalla nopeudella (s. 496)
}}
505
KÄYNNISTYS JA AJO
||
HUOM
Kun polttoainesäiliön luukku on avattu,
auto on tankattava noin 15 minuutin sisällä.
Tämän jälkeen polttoainesäiliön avauspainiketta painettaessa avautunut venttiili sulkeutuu eikä autoa voida enää tankata täyttöpistoolin lyömättä tyhjää.
Polttoaineen lisääminen
Tankkausohjeet:
Polttoainesäiliö on varustettu korkittomalla
polttoaineen täyttöjärjestelmällä.
1.
Auton tankkaaminen huoltoasemalla
2. Tankattuanne sulkekaa luukku painamalla
sitä kevyesti.
•
506
Polttoaineen lisääminen (s. 506)
HUOM
Kun polttoainesäiliön luukku on avattu,
auto on tankattava noin 15 minuutin sisällä.
Tämän jälkeen polttoainesäiliön avauspainiketta painettaessa avautunut venttiili sulkeutuu eikä autoa voida enää tankata täyttöpistoolin lyömättä tyhjää.
Jos venttiili sulkeutuu ennen kuin tankkaus
on suoritettu loppuun - painakaa painiketta
uudelleen ja odottakaa kunnes kuljettajan
näytössä näkyy ilmoitus Polttoainesäiliö
Valmis tankattavaksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Sammuttakaa auto ja avatkaa polttoainesäiliön luukku.
Tankkauspistooli on tärkeää viedä täyttöputken kahden avattavan luukun ohi ennen tankkauksen aloittamista.
Jos venttiili sulkeutuu ennen kuin tankkaus
on suoritettu loppuun - painakaa painiketta
uudelleen ja odottakaa kunnes kuljettajan
näytössä näkyy ilmoitus Polttoainesäiliö
Valmis tankattavaksi.
KÄYNNISTYS JA AJO
2.
4. Älkää täyttäkö säiliötä liikaa, vaan lopettakaa, kun pumpun suutin katkaisee ensimmäisen kerran.
> Säiliö on täynnä.
HUOM
Liikaa täytetty säiliö voi kuumalla säällä
vuotaa yli.
Polttoaineen täyttäminen
varakanisterista
Valitkaa polttoaine, joka on polttoainesäiliön luukun sisäpinnalla olevan merkinnän15
mukaan hyväksytty käytettäväksi autossa.
Katsokaa tietoja hyväksytyistä polttoaineista ja merkinnöistä kappaleesta "Bensiini".
3. Työntäkää tankkauspistooli polttoaineen
täyttöaukkoon. Täyttöputkella on kaksi
avattavaa kantta, ja pumppusuutin pitää
viedä molempien kansien ohi ennen kuin
tankkaus aloitetaan.
Varakanisterilla polttoainetta lisättäessä käyttäkää suppiloa, joka on vaahtopalassa lattialuukun alla kuormatilassa.
1.
Avatkaa polttoainesäiliön luukku.
Tarra polttoainesäiliön luukun sisäsivulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Polttoainesäiliön luukun avaaminen ja sulkeminen (s. 505)
•
Bensiini (s. 508)
2. Työntäkää tankkauspistooli polttoaineen
täyttöaukossa olevaan suppiloon. Täyttöputkella on kaksi avattavaa kantta ja suppilon putki pitää viedä molempien kansien
ohi ennen kuin täyttö voidaan aloittaa.
Koskee polttoainekäyttöisellä
lisälämmittimellä* varustettua autoa
Älkää koskaan käyttäkö polttoaineenlämmitintä, kun auto on huoltoasema-alueella.
15
CEN-standardin EN16942 mukainen merkintä löytyy polttoainesäiliön luukun sisäpuolelta sekä viimeistään 12. lokakuuta 2018 myös vastaavista polttoainepumpuista ja niiden suuttimista huoltoasemilla ympäri Eurooppaa.
* Valinnais-/lisävaruste. 507
KÄYNNISTYS JA AJO
Polttoaineen käsittely
TÄRKEÄÄ
Älkää käyttäkö heikompilaatuista polttoainetta kuin Volvo suosittelee, koska tämä voi
vaikuttaa moottorin tehoon ja polttoaineenkulutukseen kielteisesti.
Volvon takuut lakkaavat samoin kuin täydentävät huoltosopimukset päättyvät, jos
käytetään polttoaineseoksia tai muita kuin
suositeltuja polttoaineita. Tämä koskee
kaikkia moottoreita.
VAROITUS
Välttäkää aina hengittämästä polttoainehöyryjä ja saamasta polttoaineroiskeita silmiinne.
Jos polttoainetta pääsee silmiin, poistakaa
mahdolliset piilolinssit ja huuhdelkaa silmiä
runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia
sekä hakeutukaa lääkärin hoitoon.
Älkää koskaan nielkö polttoainetta. Polttoaineet, kuten bensiini, bioetanoli ja näiden
seokset sekä dieselöljy ovat hyvin myrkyllisiä ja voivat nieltynä aiheuttaa pysyviä vammoja tai menehtymisen. Hakeutukaa välittömästi lääkärin hoitoon, jos polttoainetta
on nielty.
VAROITUS
Ulos maahan läikkyvä polttoaine voi syttyä.
Sammuttakaa polttoainekäyttöinen moottorinlämmitin ennen tankkaamista.
Älkää koskaan pitäkö matkapuhelinta toiminnassa tankkauksen aikana. Soittoäänisignaali voi aiheuttaa kipinöintiä ja sytyttää
bensiinihöyryjä, mikä puolestaan voi johtaa
tulipaloon ja henkilövahinkoihin.
508
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Bensiini (s. 508)
Bensiini
On tärkeää käyttää tankattaessa oikeaa polttoainetta. Bensiineillä on erilaisia oktaanilukuja, jotka on sovitettu erityyppisiin ajoihin.
Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien bensiiniä. Älkää koskaan tankatko laadultaan epäilyttävää polttoainetta. Bensiinin täytyy olla normin EN 228 mukaista.
Bensiinin merkintä
Tarra polttoainesäiliön luukun sisäsivulla.
CEN-standardin EN16942 mukainen merkintä
löytyy polttoainesäiliön luukun sisäpuolelta
sekä viimeistään 12. lokakuuta 2018 myös
vastaavista polttoainepumpuista ja niiden
suuttimista huoltoasemilla ympäri Eurooppaa.
Euroopan tämänhetkiset vakiopolttoaineet
tunnistaa näistä merkinnöistä. Bensiinimoottorilla varustetussa autossa voidaan käyttää seuraavilla merkinnöillä varustettua bensiiniä:
KÄYNNISTYS JA AJO
E5 on bensiini, jonka happipitoisuus on enint. 2,7 % ja
etanolipitoisuus enint.
5 til. %.
Ajettaessa lämpimämmällä säällä kuin +38 °C
(100 °F) suositellaan korkeinta mahdollista
oktaanilukua mukautetun suorituskyvyn ja pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
TÄRKEÄÄ
E10 on bensiini, jonka happipitoisuus on enint. 3,7 % ja
etanolipitoisuus enint.
10 til. %.
•
•
•
•
Käyttäkää vain lyijytöntä bensiiniä, ettei
katalysaattori vaurioidu.
•
Metallilisäaineita sisältävää polttoainetta ei saa käyttää.
•
Älkää koskaan käyttäkö mitään lisäaineita, joita Volvo ei ole suositellut.
TÄRKEÄÄ
Aiheeseen liittyvät tiedot
Polttoaine, jossa on jopa 10 tilavuusprosenttia etanolia, on sallittua.
•
•
•
•
EN 228 E10 -bensiini (enint.
10 tilavuusprosenttia etanolia) on
hyväksytty käytettäväksi.
Etanolipitoisuus saa olla korkeintaan
E10 (enint. 10 tilavuusprosenttia etanolia). Esimerkiksi E85 ei ole sallittu.
Oktaaniluku
•
•
•
RON 95 voidaan käyttää normaaliajossa.
RON 98 -oktaanilukua suositellaan hyvän
tehon ja alhaisen polttoaineenkulutuksen
saavuttamiseksi.
Pienempää oktaanilukua kuin RON 95 ei
saa käyttää.
Polttoaineen käsittely (s. 508)
Polttoaineen lisääminen (s. 506)
Bensiinihiukkassuodatin (s. 509)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
(s. 716)
Bensiinihiukkassuodatin16
Bensiinikäyttöisessä autossa on hiukkassuodatin pakokaasupäästöjen vähentämiseksi
tehokkaammin.
Pakokaasuissa olevat hiukkaset kerätään bensiinihiukkassuodattimeen normaalin ajon
aikana. Normaaleissa ajo-olosuhteissa tapahtuu passiivinen regenerointi, jonka aikana hiukkaset hapetetaan ja poltetaan pois. Siten tyhjennetään suodatin.
Jos autolla ajetaan alhaisilla ajonopeuksilla tai
se käynnistetään toistuvasti kylmänä alhaisessa ulkolämpötilassa, aktiivinen regenerointi
voi olla tarpeen. Hiukkassuodattimen regenerointi tapahtuu automaattisesti ja kestää
yleensä 10 - 20 minuuttia. Regeneroinnin
aikana polttoaineenkulutus voi tilapäisesti
lisääntyä.
Käyttäkää pysäköintilämmitintä kylmällä
säällä, tällöin moottori saavuttaa nopeammin
normaalin toimintalämpötilansa.
Ajettaessa bensiiniautolla lyhyitä
matkoja alhaisella nopeudella
Ajotapa vaikuttaa pakokaasujen puhdistusjärjestelmän kapasiteettiin. Vaihtelevien ajomatkojen ajaminen eri nopeuksilla on tärkeää
mahdollisimman energiatehokkaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.
Toistuva lyhyiden ajomatkojen ajaminen alhaisella nopeudella (tai kylmässä ilmastossa) kyl-
}}
509
KÄYNNISTYS JA AJO
||
mällä moottorilla voi aiheuttaa ongelmia, jotka
voivat pikkuhiljaa johtaa toimintahäiriöihin ja
aiheuttaa varoitusviestejä. Jos autolla ajetaan
lähinnä kaupunkiliikenteessä, on tärkeää ajaa
säännöllisesti myös suurilla ajonopeuksilla,
jotta pakokaasujen puhdistusjärjestelmä voi
tehdä regeneroinnin.
•
Autolla on ajettava maantiellä yli
70 km/h:n (44 mph:n) ajonopeudella
vähintään 20 minuuttia tankkausten
välillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
16
510
Bensiini (s. 508)
Koskee tiettyjä versioita.
Moottorin ja vetojärjestelmän
ylikuumeneminen
näytössä näytetään ilmoitus Vaihteisto
lämmin Vähennä nopeutta lämpötilan
alentamiseksi tai Vaihteisto
kuumaPysähdy turvallisesti, odota
jäähdytystä. Noudattakaa tällöin annettua
suositusta, vähentäkää nopeutta ja pysäyttäkää auto turvallisesti sekä antakaa moottorin käydä joutokäyntiä muutamia
minuutteja vaihteiston jäähdyttämiseksi.
Tietyissä olosuhteissa, esimerkiksi kovassa
ajossa mäkisessä maastossa ja lämpimässä
säässä, on olemassa vaara, että moottori ja
voimansiirto voivat ylikuumentua, erityisesti
kuorman ollessa raskas.
• Ylikuumenemisen yhteydessä voidaan
moottorin tehoa rajoittaa tilapäisesti.
•
Poistakaa etusäleikön edessä olevat lisävalot ajaessanne hyvin lämpimässä
säässä.
•
Jos lämpötila moottorin jäähdytysjärjestelmässä nousee liian korkeaksi, varoitussymboli syttyy ja kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus Moottorin lämpötila
Korkea lämpötila Pysähdy turvallisesti.
Pysäyttäkää tällöin auto turvallisesti ja
antakaa moottorin käydä joutokäyntiä
muutamia minuutteja sen jäähdyttämiseksi.
•
Jos ilmoitus Moottorin lämpötila Korkea
lämpötila Sammuta moottori tai Moott.
jäähdytysneste Taso alhainen
Sammuta moottori näytetään, pysäyttäkää auto ja sammuttakaa moottori.
•
Jos vaihteisto ylikuumenee, valitaan vaihtoehtoinen vaihtamisohjelma. Lisäksi aktivoidaan sisäinen suojatoiminto, joka mm.
sytyttää varoitussymbolin ja kuljettajan
•
Ylikuumenemistapauksessa auton ilmastointi voi tilapäisesti kytkeytyä pois.
•
Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun
pysähdytte raskaan ajon jälkeen.
HUOM
On normaalia, että jäähdytyspuhallin toimii
vielä hetken moottorin sammuttamisen jälkeen.
KÄYNNISTYS JA AJO
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Korkea moottorin lämpötila.
Noudattakaa annettua suositusta.
Jäähdytysneste vähissä. Noudattakaa annettua suositusta.
Vaihteisto lämmin/ylikuumentunut/jäähdytetään. Noudattakaa
annettua suositusta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Käynnistysakun ylikuormitus
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat käynnistysakkua eri tavoin. Välttäkää käyttämästä
jännitetilaa II auton moottorin ollessa sammutettu. Käyttäkää sen sijaan jännitetilaa I silloin kulutetaan vähemmän virtaa.
Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää käyttäkö toimintoja, jotka kuluttavat paljon virtaa, kun
auton moottori on sammutettu. Esimerkkejä
sellaisista toiminnoista ovat:
•
•
•
•
Jäähdytysnesteen lisääminen (s. 653)
•
•
•
Perävaunun vetäminen (s. 517)
•
Vaihtamisosoitin (s. 484)
Valmistelut ennen pitkää ajomatkaa
(s. 503)
valonheittimet
tuulilasinpyyhin
äänentoistolaitteisto (suuri äänenvoimakkuus).
Ladatkaa tällöin käynnistysakkua käynnistämällä auto ja antamalla sen sitten käydä
vähintään 15 minuuttia - käynnistysakku
ladataan paremmin ajon aikana kuin moottorin käydessä joutokäyntiä seistäessä paikallaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Jos käynnistysakku on tyhjentynyt, auto voidaan käynnistää toisesta akusta saatavalla
virralla.
matkustamon puhallin
Jos käynnistysakun jännite on matala, esitetään ilmoitus kuljettajan näytössä. Energiansäästötoiminto sitten sulkee tai rajoittaa tiettyjä toimintoja, esim. tuuletuspuhallin ja/tai
äänentoistolaitteisto.
–
Toisen akun käyttäminen
käynnistysapuna
Käynnistysakku (s. 656)
Jännitetilat (s. 466)
Latauskohta käynnistysapua varten omasta autosta.
TÄRKEÄÄ
Auton latauskohta on tarkoitettu vain oman
auton käynnistysapua varten. Latauskohta
ei ole tarkoitettu toisen auton käynnistysapua varten. Jos latauskohtaa käytetään toisen auton käynnistämiseen, se voi aiheuttaa varokkeen palamisen, mikä tarkoittaa,
että latauskohta lakkaa toimimasta.
Varokkeen rikkoutuessa kuljettajan näytössä
näytetään ilmoitus 12 V akku Varokevika
Huolto tarpeen. Volvo suosittelee, että otatte
}}
511
KÄYNNISTYS JA AJO
||
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Käytettäessä käynnistysapua suositellaan seuraavia vaiheita oikosulun tai muiden vaurioiden
välttämiseksi:
1.
Asettakaa auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0.
2. Tarkastakaa, että apuakun jännite on 12 V.
3. Jos apuakku on asennettuna toiseen
autoon - sammuttakaa auttavan auton
moottori ja katsokaa, etteivät autot kosketa toisiaan.
4. Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin
toinen puristin apukäynnistysakun plusnapaan (1).
TÄRKEÄÄ
Kytkekää käynnistyskaapeli varovasti välttääksenne oikosulut muiden moottoritilan
komponenttien kanssa.
5. Avatkaa positiivisen apukäynnistyskohdan
peitekansi (2).
6. Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin
toinen puristin auton positiiviseen apukäynnistyskohtaan (2).
512
7. Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin
toinen puristin apukäynnistysakun miinusnapaan (3).
8. Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin
toinen puristin auton negatiiviseen apukäynnistyskohtaan (4).
9. Tarkastakaa, että käynnistyskaapelien
puristimet ovat kunnolla kiinni siten, ettei
käynnistysyrityksen aikana synny kipinöitä.
10. Käynnistäkää "apuauton" moottori ja antakaa sen käydä muutama minuutti normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella,
n. 1500 r/min.
11. Käynnistäkää oman auton moottori. Jos
käynnistysyritys epäonnistuu, pidentäkää
latausaika 10 minuuttiin ja yrittäkää käynnistystä sitten uudelleen.
HUOM
Käynnistettäessä auto normaaliolosuhteissa ensisijaistetaan auton sähköinen ajomoottori - bensiinimoottori pysyy sammutettuna. Tämä tarkoittaa sitä, että kun
käynnistyskytkintä on käännetty myötäpäivään, sähkömoottori on "käynnistynyt" ja
auto on valmis ajoon. Käynnistetystä moottorista ilmoitetaan kuljettajan näytön merkkivalojen sammumisella ja sen esivalitun
teeman syttymisellä.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskettako kaapelin ja auton välisiä
liitäntöjä käynnistysyrityksen aikana. On
olemassa kipinänmuodostuksen vaara.
KÄYNNISTYS JA AJO
12. Irrottakaa käynnistyskaapelit päinvastaisessa järjestyksessä - ensin musta ja sitten punainen.
Katsokaa, ettei kumpikaan mustan käynnistyskaapelin puristimista kosketa auton
positiiviseen apukäynnistyskohtaan/
apukäynnistysakun plusnapaan tai punaisen käynnistyskaapelin kytkettyyn puristimeen.
VAROITUS
•
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää. Käynnistyskaapelin väärän kytkemisen aikana syntynyt kipinä voi riittää
akun räjähtämiseen.
•
Älkää yhdistäkö käynnistyskaapeleita
mihinkään polttoainejärjestelmän komponenttiin tai mihinkään liikkuvaan
osaan. Olkaa varovainen lämpimien
moottorin osien kanssa.
•
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka
voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
•
Huuhdelkaa runsaalla määrällä vettä,
jos rikkihappoa pääsee silmiin, iholle tai
vaatteisiin. Roiskeen osuessa silmiin ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin.
•
Älkää koskaan tupakoiko akun lähellä.
HUOM
Autoa ei voida käynnistää, jos hybridiakun
lataus on purkautunut.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 464)
Vetokoukku*
Auto voidaan varustaa vetokoukulla, joka
mahdollistaa esim. perävaunun vetämisen
auton takana.
Vetokoukusta voi olla erilaisia versioita autoa
varten, kysykää lisätietoa Volvon jälleenmyyjältä.
Jännitetilat (s. 466)
Ohjauspyörän säätö (s. 216)
Jännitetilan valitseminen (s. 467)
TÄRKEÄÄ
Kun moottori sammutetaan, voidaan jatkuva akkujännite perävaunun liittimelle katkaista automaattisesti, ettei käynnistysakku tyhjene.
TÄRKEÄÄ
Vetokuula on puhdistettava ja voideltava
rasvalla säännöllisesti kulumisen ehkäisemiseksi.
HUOM
Käytettäessä vetokuulan suojaa ja heilahdusvaimenninta ei vetokuulaa saa voidella.
Tämä koskee myös vetokuulaan kiinnitettävän polkupyöräpitimen asentamista.
HUOM
Jos auto on varustettu vetokoukulla, ei
hinaussilmukkaa varten ole takakiinnitystä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 513
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
Vetokoukun* erittelyt
Mitat, kiinnityskohdat mm (tuumaa)
•
Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku*
(s. 515)
C
875 (34,4)
•
•
Perävaunun vetäminen (s. 517)
D
437,5 (17,2)
Vetokoukkuun asennettu polkupyöränpidin* (s. 521)
E
Ks. edellä olevaa kuvaa.
•
Vetokoukun* erittelyt (s. 514)
F
273 (10,7)
G
Kuulan keskiö
Vetokoukun mitat ja kiinnityskohdat.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vetokoukku* (s. 513)
Vetopainot ja kuulaan kohdistuva massa
(s. 708)
Mitat, kiinnityskohdat mm (tuumaa)
514
A
1476 (58,1)
B
86 (3,4)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Sisään- ja uloskäännettävä
vetokoukku*
1.
2. Painakaa painiketta ja vapauttakaa se –
liian pitkä painallus voi tarkoittaa, ettei
uloskääntäminen käynnisty.
Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku on
helppo kääntää sisään ja ulos tarpeen
mukaan. Sisäänkäännetyssä asennossa vetokoukku on kokonaan poissa näkyvistä.
VAROITUS
Noudattakaa tarkasti vetokoukun sisään- ja
uloskääntämistä koskevia ohjeita.
VAROITUS
Älkää painako sisään- ja uloskääntämisen
painiketta, jos perävaunu on kytkettynä
vetokoukkuun.
Vetokoukun kääntäminen ulos
Avatkaa takaluukku. Vetokoukun sisään- ja
uloskääntämisen painike on sijoitettu
oikealle puolelle taakse kuormatilassa. Painikkeen merkkivalon pitää palaa jatkuvasti
oranssina, jotta uloskääntämistoiminto on
aktiivinen.
> Vetokoukku kääntyy ulos ja alas lukitsemattomaan asentoon - merkkivalo vilkkuu oranssina. Vetokoukku on valmis
siirrettäväksi eteenpäin lukittuun asentoon.
VAROITUS
Välttäkää seisomista auton takana keskellä
lähellä puskuria vetokoukun ulos kääntämisen yhteydessä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 515
KÄYNNISTYS JA AJO
||
3.
HUOM
2.
Virransäästötila aktivoituu hetken kuluttua
ja merkkivalo sammuu. Järjestelmä aktivoidaan uudelleen sulkemalla takaluukku ja
avaamalla se sitten uudestaan. Tämä koskee sekä vetokoukun sisään- että uloskääntämistä.
Jos auto havaitsee perävaunun olevan kytketty, merkkivalo sammuu.
Siirtäkää vetokoukku ääriasentoonsa, jossa
se kiinnittyy ja lukkiutuu kiinni - merkkivalo
palaa jatkuvasti oranssina.
> Vetokoukku on valmis käytettäväksi.
TÄRKEÄÄ
Varmistakaa, ettei sähköliitäntään ole asennettu mitään liitintä tai sovitinta, kun vetokoukku käännetään sisään.
HUOM
Vetokoukun on oltava kääntynyt täysin
ulos, ennen kuin se voidaan siirtää lukittuun asentoon. Tämä uloskääntö voi kestää
muutamia sekunteja. Jos vetokoukku ei
kiinnity lukittuun asentoon, odota muutama sekunti ja yritä uudelleen.
VAROITUS
Muistakaa ehdottomasti kiinnittää perävaunun turvavaijeri asianmukaiseen kiinnikkeeseen.
516
Lukitkaa vetokoukku siirtämällä se takaisin
sisäänkäännettyyn asentoon, johon se lukkiutuu.
> Merkkivalo palaa nyt jatkuvasti, jos
vetokoukku on käännetty sisään oikein.
Vetokoukun kääntäminen sisään
1.
Avatkaa takaluukku. Painakaa painiketta
oikealla puolella takana kuormatilassa ja
vapauttakaa se - liian pitkä painallus voi
tarkoittaa, ettei sisäänkääntäminen käynnisty.
> Vetokoukku kääntyy automaattisesti
alas lukitsemattomaan asentoon merkkivalo painikkeen yhteydessä vilkkuu oranssina.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Perävaunun vetäminen (s. 517)
Vetokoukku* (s. 513)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Perävaunun vetäminen
Perävaunua vedettäessä on huomioitava
useita tärkeitä seikkoja koskien vetokoukkua,
perävaunua sekä kuorman sijoittamista perävaunuun.
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta
ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden, esim. vetokoukun, painojen summa
rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla.
lintaisessa vaihtamisessa ja sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
•
Noudattakaa voimassa olevia määräyksiä
sallittujen nopeuksien ja painojen osalta.
•
Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua
pitkää, jyrkkää mäkeä ylös.
•
Ilmoitetut perävaunun maksimipainot
pätevät vain enintään 1000 metrin
(3280 jalan) korkeudella merenpinnasta.
Tätä korkeammalla moottorin teho ja sen
myötä auton kiipeämiskyky ovat huonontuneet ohuemman ilman takia, joten perävaunun enimmäispainoa on laskettava.
Auton ja perävaunun painoa on pienennettävä 10 % jokaisella seuraavalla
1000 metrillä (3280 jalalla) tai sen osalla.
Auto toimitetaan perävaunun vetämistä varten
tarkoitetulla varustuksella.
•
Auton vetokoukun on oltava hyväksyttyä
tyyppiä.
•
Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten,
että paine auton vetokoukkuun noudattaa
ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa. Aisapaino lasketaan osaksi
auton hyötykuormaa.
•
Nostakaa rengaspaineet suositeltuihin täyden kuorman paineisiin.
•
Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.
•
Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi. Odottakaa, kunnes sillä
on ajettu vähintään 1000 km (620 mailia).
•
Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton
jarruja huomattavasti normaalia enemmän.
Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle käsiva-
•
Välttäkää vetämästä perävaunua nousuissa, jotka ovat yli 12 %.
HUOM
Jotta ilmajousituksella* varustetulla autolla
on helpompi vetää perävaunua, valitkaa
asetus Jousituksen säätö Dynaaminen
ajotilassa Individual.
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun
vetäminen tai ajaminen korkeassa ilmanalassa yhdessä suosituksia huonomman
polttoainelaadun kanssa ovat tekijöitä,
jotka lisäävät auton polttoaineenkulutusta
huomattavasti.
Perävaunuliitin
Jos auton vetokoukussa on 13-napainen liitin
ja perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan
sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää sovitinta. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa
maata.
TÄRKEÄÄ
Kun moottori sammutetaan, voidaan jatkuva akkujännite perävaunun liittimelle katkaista automaattisesti, ettei käynnistysakku tyhjene.
Perävaunumassat
VAROITUS
Noudattakaa annettuja perävaunupainosuosituksia. Muutoin koko ajoneuvoyhdistelmästä voi tulla väistöissä ja jarrutuksissa
vaikeasti hallittava.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 517
KÄYNNISTYS JA AJO
||
HUOM
Ilmoitetut suurimmat sallitut perävaunupainot ovat Volvon sallimia. Kansalliset ajoneuvomääräykset voivat erikseen rajoittaa
perävaunupainoa ja ajonopeutta. Vetokoukkujen täytyy olla hyväksyttyjä suuremmalle painolle kuin mitä autolla saa hinata.
Tasonsäätö*
2. Aktivoikaa seisontajarru.
3. Valitkaa vaihdeasento P.
4. Vapauttakaa jarrupoljin.
Käyttäkää seisontakiiloja pyörien lukitsemiseksi, kun auto ja siihen kytketty perävaunu
pysäköidään mäkeen.
Auton tasonsäätöjärjestelmä pyrkii pitämään
saman korkeuden kuormasta riippumatta (sallittuun enimmäiskuormaan asti). Kun auto seisoo, takapää laskee hieman, mikä on normaalia.
Liikkeellelähtö mäessä
1. Painakaa jarrupoljin alas.
Ajaminen mäkisessä maastossa ja
lämpimässä ilmastossa
4. Vapauttakaa jarrupoljin ja lähtekää liikkeelle.
Tietyissä olosuhteissa ajaminen perävaunun
kanssa voi johtaa ylikuumentumisvaaraan. Jos
moottori ja voimansiirtojärjestelmä ylikuumenevat, kuljettajan näytössä syttyy varoitussymboli ja näytetään ilmoitus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Automaattivaihteisto valitsee optimaalisen
vaihteen kuormituksesta ja moottorin kierrosluvusta riippuen.
Jyrkät nousut
Älkää lukitko automaattivaihteistoa suuremmalla vaihteelle kuin millä moottori "jaksaa" ei ole aina edullista ajaa suurella vaihteella ja
pienellä moottorin kierrosluvulla.
518
Pysäköinti mäkeen
1. Painakaa jarrupoljin alas.
2. Valitkaa vaihdeasento D.
3. Seisontajarrun vapauttaminen.
Perävaunun vakautusjärjestelmä*
Perävaunun vakautusjärjestelmän (TSA17)
tehtävänä on vakauttaa auton ja perävaunun
yhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä on
alkanut heilahdella itsestään. Toiminto sisältyy vakautusjärjestelmään ESC18.
Heilahtelun syitä
Auton ja perävaunun kiemurtelua voi esiintyä
kaikissa auto- ja perävaunuyhdistelmissä.
Tavallisesti tämän tilanteen syntyminen edellyttää suuria nopeuksia. Jos perävaunu on kuitenkin ylikuormitettu tai kuorma on jaettu virheellisesti, esim. liian kauas taakse, heilahtelun
riski on olemassa myös alhaisemmilla nopeuksilla.
Kiemurtelun alkamiseen tarvitaan laukaiseva
tekijä, esim.:
•
Perävaunun vakautusjärjestelmä*
(s. 518)
•
Yhdistelmään kohdistuu äkillinen voimakas sivutuuli.
•
Perävaunun polttimoiden tarkastus
(s. 519)
•
Yhdistelmä ajaa epätasaisella tienpinnalla
tai kuoppaan.
•
Vetopainot ja kuulaan kohdistuva massa
(s. 708)
•
Liian voimakkaat ohjauspyörän liikkeet.
•
Moottorin ja vetojärjestelmän ylikuumeneminen (s. 510)
•
Moottoriöljyn epäsuotuisat käyttöolosuhteet (s. 712)
•
Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku*
(s. 515)
Kun perävaunu on alkanut kiemurrella, sitä voi
olla vaikea tai mahdoton vaimentaa, jolloin
yhdistelmää on vaikea hallita ja vaarana on
ajautuminen esim. väärälle kaistalle tai ulos
ajoradalta.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Perävaunun vakautusjärjestelmän
toiminta
Perävaunun vakautusjärjestelmä valvoo jatkuvasti auton liikkeitä erityisesti sivusuunnassa.
Jos kiemurtelua havaitaan, etupyöriä jarrutetaan itsenäisesti, jolloin ajoneuvoyhdistelmä
vakautuu. Usein tämä riittää siihen, että kuljettaja saa auton jälleen hallintaansa.
Jos heilahtelua ei vaimenneta järjestelmän toimintaan puuttumisesta huolimatta, yhdistelmää jarrutetaan kaikilla pyörillä ja moottorin
vetovoimaa rajoitetaan. Kun heilahtelu vähitellen on saatu vaimennettua ja yhdistelmä on
jälleen vakaa, järjestelmä lopettaa säädön ja
kuljettaja saa auton jälleen täysin hallintaansa.
HUOM
Vakautustoiminto suljetaan, jos kuljettaja
valitsee Sport-tilan deaktivoimalla ESC-toiminnon keskinäytössä olevan valikkojärjestelmän kautta.
Perävaunun vakautusjärjestelmän toiminta voi
jäädä puuttumaan, jos kuljettaja yrittää poistaa
heilahtelun voimakkailla ohjauspyörän liikkeillä, koska järjestelmä ei voi tällöin päätellä,
aiheuttaako heilahtelun perävaunu vai kuljettaja.
17
18
Trailer Stability Assist
Electronic Stability Control
Kun perävaunun vakautusjärjestelmä on toiminnassa,
ESC -symboli vilkkuu kuljettajan näytössä.
Perävaunun polttimoiden tarkastus
Kun kytkette autoon perävaunun - tarkistakaa
ennen ajoon lähtöä, että perävaunun kaikki
valot toimivat.
Perävaunun suuntavilkut ja jarruvalot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Perävaunun vetäminen (s. 517)
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 307)
Jos yksi tai useampi perävaunun vilkuista tai
jarruvalojen polttimoista on rikki, kuljettajan
näytössä näytetään symboli ja ilmoitus. Kuljettajan on tarkastettava muut perävaunun valot
ennen liikkeellelähtöä.
Symboli
Ilmoitus
• Peräv. suuntavilkku
Oikean suuntavilkun toimintahäiriö
• Peräv. suuntavilkku
Vasemman suuntavilkun
toimintahäiriö
• Perävaunun jarruvalo Toimintahäiriö
Jos jokin perävaunun suuntavalojen polttimoista on rikki, tämän lisäksi suuntavalojen
symboli kuljettajan näytössä vilkkuu tavallista
nopeammin.
}}
519
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Perävaunun takasumuvalo
Kytkettäessä perävaunu voi käydä niin, että
auton takasumuvalo ei syty. Sen korvaa tällöin
perävaunun takasumuvalo. Tässä tapauksessa
tarkistakaa sumuvalon aktivoinnin yhteydessä
yhdistelmän turvallisen ajamisen varmistamiseksi, että perävaunussa on takasumuvalo.
Perävaunun polttimoiden tarkastus*
Automaattinen tarkastus
Perävaunun sähkökytkentöjen jälkeen on mahdollista varmistaa automaattisen valojen kytkennän kautta, että perävaunun polttimot toimivat. Toiminto auttaa kuljettajaa tarkistamaan ennen ajoonlähtöä, että perävaunun
polttimot toimivat.
Jotta tarkastus voidaan tehdä, auton pitää olla
sammutettu.
1.
Kun perävaunu kytketään vetokoukkuun,
esitetään ilmoitus Autom
perävaunuvalon tarkistus kuljettajan
näytössä.
2. Vahvistakaa ilmoitus painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan Opainiketta.
> Valojentarkastus käynnistyy.
3. Poistukaa autosta voidaksenne tarkastaa
polttimoiden toiminnan.
> Kaikki perävaunun polttimot alkavat
vilkkua – sitten polttimot syttyvät yksi
kerrallaan.
4. Tarkastakaa visuaalisesti, että kaikki perävaunun käytettävissä olevat polttimot toimivat.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Perävaunun vetäminen (s. 517)
5. Hetken kuluttua vilkkuvat perävaunun
kaikki polttimot uudelleen.
> Tarkastus on tehty.
Automaattisen tarkastuksen poistaminen
toiminnasta
Automaattinen tarkastustoiminto voidaan
poistaa toiminnasta keskinäytössä.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
valaistus.
Valot ja
3. Poistakaa merkintä Autom
perävaunuvalon tarkistus.
Manuaalinen tarkastus
Jos automaattinen tarkastus on pois toiminnasta, tarkastus voidaan aloittaa manuaalisesti.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
valaistus.
520
3. Valitkaa Man. perävaunuvalon tarkistus.
> Valojentarkastus käynnistyy. Poistukaa
autosta voidaksenne tarkastaa polttimoiden toiminnan.
Valot ja
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Vetokoukkuun asennettu
polkupyöränpidin*
Suosittelemme Volvon kehittämien polkupyöränpitimien käyttämistä.
Ne estävät auton vaurioitumisen ja takaavat
parhaan mahdollisen ajoturvallisuuden. Volvon
polkupyöränpitimet voidaan ostaa valtuutetulta Volvon jälleenmyyjältä.
Noudattakaa huolellisesti polkupyöränpitimen
mukana tulevia ohjeita.
•
Polkupyöränpidin ja kuorma saavat painaa
korkeintaan 75 kg (165 paunaa).
•
Polkupyöränpitimessä voidaan kuljettaa
enintään kolmea polkupyörää.
VAROITUS
Pyöränpitimen virheellinen käyttö voi vaurioittaa vetokoukkua ja autoa.
Vetokoukkuun asennettu polkupyöränpidin
vaikuttaa auton ajo-ominaisuuksiin esimerkiksi
seuraavista syistä:
•
•
•
•
on asennettu virheellisesti vetokoukun
kuulaan
•
on ylikuormitettu, katsokaa enimmäiskantokyky pyöränpitimen ohjeista
•
sitä käytetään muuhun tarkoitukseen
kuin pyörien kuljettamiseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Vetokoukku* (s. 513)
huonompi kiihtyvyys
pienempi maavara
muuttunut jarrutusteho.
Suosituksia pyörien lastaamiselle
polkupyöränpitimeen
Mitä suurempi etäisyys kuorman painopisteen
ja vetokuulan välillä on, sitä suurempi kuormitus vetokoukkuun kohdistuu.
Noudattakaa lastatessanne seuraavia suosituksia:
•
Sijoittakaa painavin polkupyörä lähimmäksi autoa.
•
Pitäkää kuorma symmetrisenä ja mahdollisimman lähellä auton keskikohtaa esimerkiksi sijoittamalla polkupyörät limittäin, jos
lastattavia pyöriä on useita.
•
Poistakaa kuljetettavista pyöristä irtoesineet, esim. pyöräkori, akku, lastenistuin.
Tämä vähentää vetokoukun ja polkupyöränpitimen kuormitusta sekä pienentää
ilmanvastusta ja siten myös polttoaineenkulutusta.
•
Älkää käyttäkö polkupyörien päällä suojapeitettä. Se voi vaikuttaa auton käsittelyä,
huonontaa näkyvyyttä ja kasvattaa poltto-
Pyöränpidin voi irrota vetokoukusta, jos se
•
kasvanut paino
aineenkulutusta. Se lisää myös vetokoukkuun kohdistuvaa kuormitusta.
* Valinnais-/lisävaruste. 521
KÄYNNISTYS JA AJO
Hinaus
Autoa hinattaessa sitä vedetään toisella ajoneuvolla hinausköyden avulla.
Twin Engine -mallia ei saa hinata, koska tällöin
sähkömoottori vaurioituu. Autoa on sen sijaan
kuljetettava nostettuna ylös ja sen kaikkien
pyörien on oltava hinauslavalla, kumpikaan
pyöräpari ei saa koskettaa maata.
Hinattaessa toista autoa
Auton hinaaminen vie paljon energiaa – käyttäkää ajotilaa Constant AWD. Tällöin hybridiakkua ladataan ja auton ajo-ominaisuudet ja
-käyttäytyminen paranevat.
•
•
•
•
Vetäminen (s. 524)
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 511)
Jännitetilan valitseminen (s. 467)
Vaihteisto (s. 478)
Hinaussilmukan asentaminen ja
poistaminen
Käyttäkää hinaussilmukkaa, jos autolla aiotaan hinata toista ajoneuvoa. Hinaussilmukka
ruuvataan kiinni peitekannen takana olevaan
kierreliitäntään takapuskurin oikealla puolella.
HUOM
Jos auto on varustettu vetokoukulla, ei
hinaussilmukkaa varten ole takakiinnitystä.
Hinaussilmukan asentaminen
Selvittäkää lain mukainen suurin sallittu
hinausnopeus ennen hinauksen aloittamista.
Käynnistysapu
Moottoria ei saa hinata käyntiin, koska tällöin
sähkömoottori vaurioituu. Käyttäkää apuakkua, jos käynnistysakku on niin tyhjä, ettei
moottoria voi käynnistää.
TÄRKEÄÄ
Sähkömoottori ja katalysaattori voivat vaurioitua, jos autoa yritetään hinata käyntiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
522
•
Hinaussilmukan asentaminen ja poistaminen (s. 522)
•
Varoitusvilkut (s. 171)
Ottakaa esiin hinaussilmukka, joka on
vaahtopalassa lattian alla tavaratilassa.
KÄYNNISTYS JA AJO
3. Kiertäkää hinaussilmukka sisään niin pitkälle kuin se menee.
Ottakaa peitekansi pois painamalla merkintää sormella ja kääntämällä vastakkaista puolta/kulmaa samalla ulospäin.
> Kansi kääntyy keskilinjansa ympäri ja
voidaan sitten irrottaa.
•
Työkalusarja (s. 603)
Kiertäkää silmukka kunnolla kiinni käyttämällä vipuvartena esimerkiksi silmukan
läpi vietyä pyöränruuviavainta*.
TÄRKEÄÄ
On tärkeää, että hinaussilmukka kierretään
kunnolla kiinni - sen rajoittimeen asti.
Hinaussilmukan poistaminen
–
Kiertäkää hinaussilmukka irti käytön jälkeen ja asettakaa se takaisin paikalleen
vaahtopalaan.
Lopettakaa asettamalla peitekansi takaisin
puskuriin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hinaus (s. 522)
Vetäminen (s. 524)
* Valinnais-/lisävaruste. 523
KÄYNNISTYS JA AJO
Vetäminen
VAROITUS
Hinauttaessa auto viedään pois toisen ajoneuvon avulla.
Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.
Hinaussilmukkaa voidaan käyttää auton vetämiseen hinausauton lavalle.
TÄRKEÄÄ
Hinausauton takana ei saa olla ketään/
mitään, kun autoa vedetään lavalle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hinaussilmukan asentaminen ja poistaminen (s. 522)
HomeLink®*19
HomeLink®20 on auton sähköjärjestelmään
integroitu ohjelmoitava kaukosäädin, jolla voidaan etäohjata enintään kolmea eri laitetta
(esim. autotallin oven avaajaa, hälytysjärjestelmää, ulko- ja sisävalaistusta) ja korvata niiden kaukosäätimet.
Yleistä
Huomatkaa, että Twin Engine -autoa pitää
aina kuljetuttaa kaikki pyörät nostettuina
kuljetusalustalle.
Koskee tasonsäädöllä varustettuja autoja*:
Jos auto on varustettu ilmajousituksella, tämä
pitää sulkea ennen kuin auto nostetaan ylös.
Sulkekaa toiminto keskinäytön kautta.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2. Painakaa painiketta My Car
Seisontajarru ja jousitus.
3. Valitkaa Estä tasonsäädön ohjaus.
Auton asento ja maavara ratkaisevat, onko
auto mahdollista vetää lavalle. Jos kuljetusauton rampin nousu on liian jyrkkä tai jos maavara auton alla on riittämätön, auto voi vaurioitua, jos se yritetään vetää ylös. Auto tulee tällöin nostaa hinausauton nostolaitteella.
19
20
524
Kuva on kaaviomainen, malli voi vaihdella.
Painike 1
Painike 2
Painike 3
Merkkivalo
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
HomeLink ja HomeLink -talosymboli ovat Gentex Corporation -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
HomeLink® toimitetaan sisäänrakennettuna
sisätaustapeiliin. HomeLink®-paneelissa on
kolme ohjelmoitavaa painiketta ja peililasin
merkkivalo.
Lisätietoa HomeLink® -järjestelmistä saatte
käymällä internet-sivustolla
www.Homelink.com tai soittamalla numeroon
00 8000 466 354 65 (tai maksulliseen
numeroon +49 6838 907 277)21.
Säästäkää alkuperäiset kauko-ohjaimet tulevia
ohjelmointikertoja varten (esim. vaihtaessanne
autoa tai toisessa autossa käyttöä varten).
Suosittelemme myös painikkeiden ohjelmointien poistamista, kun auto on tarkoitus myydä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
HomeLink® -palvelun käyttäminen*
(s. 527)
•
HomeLink®*-järjestelmän ohjelmointi
(s. 525)
•
HomeLink®*-järjestelmän tyyppihyväksyntä (s. 528)
21
22
HomeLink®*22-järjestelmän
ohjelmointi
Ohjelmoikaa HomeLink®, palauttakaa kaikki
ohjelmoinnit tai ohjelmoikaa jokin yksittäinen
painike uudelleen noudattamalla näitä ohjeita.
HUOM
Tietyissä autoissa pitää virran olla päällä tai
"lisävarusteasennossa" ennen kuin
HomeLink®-järjestelmä on ohjelmoitavissa
tai käytettävissä. On hyvä laittaa uudet
paristot kaukosäätimeen, jonka HomeLink®
korvaa, nopeamman ohjelmoinnin ja radiosignaalin paremman lähettämisen vuoksi.
HomeLink®-painikkeet tulee nollata ennen
ohjelmointia.
1.
Suunnatkaa kauko-ohjain ohjelmoitavaa
HomeLink®-painiketta kohti ja pitäkää sitä
n. 2–8 cm:n (n. 1–3 tuuman) päässä painikkeesta. Älkää peittäkö HomeLink® merkkivaloa.
Huomatkaa: Tietyt kauko-ohjaimet voivat
ohjelmoida HomeLink®-järjestelmän
paremmin noin 15–20 cm:n (noin 6–12
tuuman) etäisyydeltä. Muistakaa tämä, jos
ohjelmoinnissa esiintyy ongelmia.
2. Painakaa ja pitäkää painettuina kaukosäätimen molempia painikkeita ja ohjelmoitavaa HomeLink®-painiketta.
VAROITUS
HomeLink®-järjestelmää ohjelmoitaessa
ohjelmoitava autotallin ovi tai veräjä voi
aktivoitua. Varmistakaa sen vuoksi, ettei
kukaan ole oven tai veräjän läheisyydessä
ohjelmoinnin aikana. Auton täytyy seistä
autotallin ulkopuolella, kun autotallin ovenavaaja ohjelmoidaan.
Huomatkaa, että maksuton numero ei ehkä ole käytettävissä operaattorista riippuen.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 525
KÄYNNISTYS JA AJO
||
3. Älkää vapauttako painikkeita, ennen kuin
merkkivalo on siirtynyt vilkkumasta
hitaasti (n. 1 kerran sekunnissa) joko vilkkumaan nopeasti (n. 10 kertaa sekunnissa)
tai palamaan jatkuvasti.
> Jos merkkivalo palaa jatkuvasti:
Ohjelmointi on valmistunut. Aktivoikaa
painamalla ohjelmoitua painiketta 2
kertaa.
Jos merkkivalo vilkkuu nopeasti:
HomeLink®-ohjelmoitavassa laitteessa
voi olla turvatoiminto, joka vaatii lisävaiheiden tekemistä. Testatkaa, toimiiko
ohjelmointi, painamalla ohjelmoitua painiketta 2 kertaa. Muutoin jatkakaa seuraavista vaiheista.
www.HomeLink.com tai soittakaa numeroon
00 8000 466 354 65 (tai maksulliseen
numeroon +49 6838 907 277)24.
Yksittäisen painikkeen
uudelleenohjelmointi
Ohjelmoikaa yksittäinen HomeLink®-painike
uudelleen seuraavasti:
1.
4. Etsikää opetuspainike23 esim. autotallin
oven vastaanottimesta. Se sijaitsee tavallisesti vastaanottimessa lähellä antennin
kiinnitystä.
5. Painakaa vastaanottimen opetuspainiketta
kerran ja vapauttakaa se. Ohjelmointi pitää
saattaa loppuun 30 sekunnin kuluessa
painikkeen painamisesta.
6. Painakaa HomeLink®-laitteen painiketta,
jonka haluatte ohjelmoida, ja vapauttakaa
se. Toistakaa painakaa/pitäkää/vapauttakaa -sekvenssi toisen kerran, ja vastaanottimen mallista riippuen, myös kolmannen
kerran.
> Ohjelmointi on nyt valmis ja autotallin
ovi, veräjä tai vastaava aktivoituu nyt,
kun ohjelmoitua painiketta painetaan.
Jos syntyy ohjelmointiongelmia, ottakaa
yhteys kohteeseen HomeLink® osoitteessa:
23
24
526
Painikkeen nimi ja väri vaihtelevat valmistajan mukaan.
Huomatkaa, että maksuton numero ei ehkä ole käytettävissä operaattorista riippuen.
Painakaa haluamaanne painiketta ja pitäkää sitä 20 sekuntia painettuna.
2. Kun HomeLink®-merkkivalo alkaa vilkkua
hitaasti, ohjelmointi voidaan tehdä tavalliseen tapaan.
Huomatkaa: Jos ohjelmoitava painike ei
tule ohjelmoiduksi uudella yksiköllä, se
palaa aikaisemmin tallennettuun ohjelmointiin.
HomeLink® -painikkeiden
ohjelmoinnin poistaminen
Ohjelmointi voidaan poistaa kerralla vain kaikista HomeLink®-painikkeista, ei yksittäisistä
painikkeista. Yksittäiset painikkeet voidaan
vain ohjelmoida uudelleen.
KÄYNNISTYS JA AJO
–
Painakaa ulompia HomeLink®-painikkeita
(1 ja 3) n. 10 sekuntia.
> Kun merkkivalo alkaa jatkuvan palamisen sijaan vilkkua, painikkeiden ohjelmointi on poistettu ja ne voidaan ohjelmoida uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
HomeLink® -palvelun käyttäminen*
(s. 527)
•
•
HomeLink®* (s. 524)
HomeLink®*-järjestelmän tyyppihyväksyntä (s. 528)
HomeLink® -palvelun
käyttäminen*25
Kun HomeLink® on ohjelmoitu, sitä voidaan
käyttää yksittäisten alkuperäiskauko-ohjainten asemesta.
Painakaa ohjelmoitua painiketta. Autotallin ovi,
veräjä, hälytysjärjestelmä tai vastaava aktivoituu (voi kestää muutamia sekunteja). Jos painiketta painetaan yli 20 sekuntia, uudelleenohjelmointi alkaa. Merkkivalo palaa tai vilkkuu,
kun painiketta on painettu. Alkuperäisiä kaukoohjaimia voidaan haluttaessa luonnollisesti
edelleen käyttää rinnakkain HomeLink® -järjestelmän kanssa.
HUOM
Sytytysvirran katkaisemisen jälkeen
HomeLink® toimii vähintään
7 minuutin ajan.
VAROITUS
•
Jos HomeLink® -toimintoa käytetään
autotallin oven tai portin avaamiseen,
varmistukaa, ettei oven tai portin läheisyydessä ole ketään liikkeen aikana.
•
Älkää käyttäkö HomeLink®-järjestelmää autotallin oveen, jolla ei ole turvapysäytystä ja -peruutusta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
HomeLink®* (s. 524)
HomeLink®*-järjestelmän ohjelmointi
(s. 525)
HomeLink®*-järjestelmän tyyppihyväksyntä (s. 528)
HUOM
HomeLink®-toimintoa ei voida käyttää, jos
auto on lukittu ja hälytys kytketty valmiustilaan* ulkopuolelta käsin.
25
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste. 527
KÄYNNISTYS JA AJO
HomeLink®*26-järjestelmän
tyyppihyväksyntä
EU-tyyppihyväksyntä
Gentex Corporation vakuuttaa täten, että
HomeLink® Model UAHL5 vastaa radiolaitedirektiiviä 2014/53/EY.
Kompassi*
Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö,
joka esittää mihin kompassisuuntaan27 auton
keula osoittaa.
868.70MHz-868.20MHz <25mW E.R.P.
869.40MHz-869.65MHz <25mW E.R.P.
869.70MHz-870.00MHz <25mW E.R.P.
Aiheeseen liittyvät tiedot
528
–
868.00MHz-868.60MHz <25mW E.R.P.
Lisätietoja on tyyppihyväksyntää koskevissa
tukitiedoissa osoitteessa www.volvocars.com.
26
27
28
Kompassin deaktivointi/aktivointi käsin:
433.05MHz-434.79MHz <10mW E.R.P.
Sertifikaatin haltijan osoite: Gentex Corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland MI
49464, USA
•
Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö,
joka esittää mihin kompassisuuntaan28 auton
keula osoittaa.
Kompassi aktivoituu automaattisesti käynnistettäessä auto.
Taajuusalueet, joilla radiolaite toimii:
•
•
•
•
•
Kompassin aktivointi ja
deaktivointi*
HomeLink®* (s. 524)
Kompassilla varustettu taustapeili.
Kahdeksan eri kompassisuuntaa esitetään
englanninkielisinä lyhenteinä: N (pohjoinen),
NE (koillinen), E (itä), SE (kaakko), S (etelä),
SW (lounas), W (länsi) ja NW (luode).
Painakaa taustapeilin alaosassa olevaa
painiketta esim. paperiliittimen avulla.
> Jos kompassi on deaktivoitu, kun auto
sammutetaan, se ei aktivoidu auton
seuraavan käynnistyksen yhteydessä.
Kompassi on tällöin aktivoitava käsin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kompassi* (s. 528)
Kompassin kalibrointi* (s. 529)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kompassin aktivointi ja deaktivointi*
(s. 528)
•
Kompassin kalibrointi* (s. 529)
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Kompassilla varustettu taustapeili on saatavana lisävarusteena vain tietyillä markkina-alueilla ja tiettyihin malleihin.
Kompassilla varustettu taustapeili on saatavana lisävarusteena vain tietyillä markkina-alueilla ja tiettyihin malleihin.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Kompassin kalibrointi*
7. Autot sähkölämmitteisellä tuulilasilla*:
Jos merkki C näytetään näytössä, kun tuulilasin sähkölämmitys kytketään päälle,
tehkää kalibrointi edellä olevan kohdan 6
mukaisesti tuulilasin sähkölämmitys aktivoituna.
Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Kompassi29 on kalibroitava, jos
autoa siirretään usean magneettisen vyöhykkeen välillä.
1.
Pysäyttäkää auto suurelle aukiolle, jolla ei
ole teräsrakenteita tai korkeajännitejohtoja.
2. Käynnistäkää auto, poistakaa kaikki sähkövarusteet (ilmastointilaite, lasinpyyhkimet jne.) toiminnasta ja tarkistakaa, että
kaikki ovet ovat kiinni.
HUOM
Kalibrointi voi epäonnistua tai jäädä kokonaan pois, jos sähköistä varustusta ei suljeta.
3. Painakaa taustapeilin alapinnalla olevaa
painiketta n. 3 sekuntia (esimerkiksi paperiliittimellä). Kulloisenkin magneettisen
vyöhykkeen numero näytetään.
29
8. Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Magneettiset vyöhykkeet.
•
•
Kompassi* (s. 528)
Kompassin aktivointi ja deaktivointi*
(s. 528)
4. Painakaa toistuvasti painiketta, kunnes
haluamanne magneettinen vyöhyke (1–15)
näytetään, ks. kompassin magneettisten
vyöhykkeiden kartta.
5. Odottakaa, kunnes näyttöön palaa merkki
C, tai painakaa taustapeilin alareunassa
olevaa painiketta n. 6 sekunnin ajan, kunnes merkki C näytetään.
6. Ajakaa hitaasti ympyrää enintään
10 km:n/h (6 mph) ajonopeudella, kunnes
näytössä näytetään kompassisuunta
merkkinä kalibroinnin valmistumisesta.
Ajakaa tämän jälkeen vielä 2 kierrosta
kalibroinnin hienosäätöä varten.
Kompassilla varustettu taustapeili on saatavana lisävarusteena vain tietyillä markkina-alueilla ja tiettyihin malleihin.
* Valinnais-/lisävaruste. 529
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Ääni, media ja internet
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ääni- ja mediajärjestelmässä on mediasoitin
ja radio. Puhelin voidaan yhdistää myös
Bluetooth-yhteyden kautta handsfree-toimintojen käyttämiseksi tai musiikin langattomaan
toistamiseen. Kun auto on yhdistetty internetiin, myös sovelluksia voidaan käyttää median
toistamiseen.
•
•
•
•
•
•
•
•
Audion ja median yleiskuva
Ohjatkaa toimintoja puheella, ohjauspyörän
painikesarjalla tai keskinäytön kautta. Kaiuttimien ja vahvistimien määrä riippuu autossa
olevasta äänijärjestelmästä.
Järjestelmäpäivitys
Äänentoisto- ja mediajärjestelmää kehitetään
jatkuvasti. On suositeltavaa noutaa uudet järjestelmäpäivitykset, kun ne ovat saatavana.
Mediasoitin (s. 544)
Radio (s. 537)
Puhelin (s. 559)
Internetiin yhdistetty auto* (s. 568)
Sovellukset (s. 534)
Puheohjaus (s. 155)
Jännitetilat (s. 466)
Kuljettajan huomion herpaantuminen
(s. 41)
•
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 641)
•
Lisenssisopimus audiota ja mediaa varten
(s. 578)
•
Järjestelmäpäivitysten käsittely Download
Centerin kautta (s. 641)
Audioasetukset
Äänentoiston laatu on säädetty ennalta,
mutta sitä voidaan myös muuttaa.
Äänenvoimakkuutta säädetään tavallisesti
äänenvoimakkuuden säätimellä keskinäytön
alla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa. Tämä koskee esimerkiksi musiikin
toistamista, radiota, meneillään olevaa puhelua
ja aktiivisia liikennetiedotuksia.
Äänentoisto
Äänentoistojärjestelmä on esikalibroitu digitaalisen signaalikäsittelyn avulla. Tämä kalibrointi ottaa huomioon kaiuttimet, vahvistimen,
matkustamon akustiikan, kuuntelupaikan yms.
jokaisen automallin ja äänentoistojärjestelmän
yhdistelmän osalta. On myös dynaaminen
kalibrointi, joka ottaa huomioon äänenvoimakkuussäätimen asennon ja auton nopeuden.
Henkilökohtaiset asetukset
Kohdan Asetukset Ääni päänäkymässä on
käytettävissä eri asetuksia auton äänentoistojärjestelmästä riippuen.
Premium Sound* (Bowers & Wilkins)
• Sävy – esim. basson, diskantin ja taajuuskorjaimen säätö.
• Tasapaino - tasapaino oikean-/vasemanpuoleisten kaiuttimien ja tasapaino etu-/
takakaiuttimien välillä.
• Järjestelmän äänitasot - säätää auton eri
järjestelmien äänenvoimakkuutta, esim.
532
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Ääniohjaus, Pysäköintiavustin ja
Puhelimen soittoääni.
High Performance Pro* (Harman
Kardon)
• Taajuuskorjain – taajuuskorjaimen säätäminen.
• Tasapaino - tasapaino oikean-/vasemanpuoleisten kaiuttimien ja tasapaino etu-/
takakaiuttimien välillä.
• Järjestelmän äänitasot - säätää auton eri
järjestelmien äänenvoimakkuutta, esim.
Ääniohjaus, Pysäköintiavustin ja
Puhelimen soittoääni.
High Performance
• Sävy – esim. basson, diskantin ja taajuus-
•
•
Ääni, media ja internet (s. 532)
Äänikokemus*
Internetiin yhdistetty auto* (s. 568)
Äänikokemus on lisä-ääniasetuksia tarjoava
sovellus.
Äänikokemus avataan keskinäytön sovellusnäkymässä. Auton äänentoistojärjestelmästä
riippuen seuraavat asetukset ovat mahdollisia:
Premium Sound* (Bowers & Wilkins)
• Studio – ääni voidaan säätää siten, että
se on sovitettu lähinnä kohdetta
Kuljettaja, Kaikki tai Takana varten.
• Yksilöllinen säätö - tilaääni ja intensiteetin ja ulottuvuuden säätö.
• Konserttisali - palauttaa äänen Göteborgin konserttitalon huoneakustiikan mukaiseksi.
korjaimen säätö.
• Tasapaino - tasapaino oikean-/vasemanpuoleisten kaiuttimien ja tasapaino etu-/
takakaiuttimien välillä.
• Järjestelmän äänitasot - säätää auton eri
järjestelmien äänenvoimakkuutta, esim.
Ääniohjaus, Pysäköintiavustin ja
Puhelimen soittoääni.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Äänikokemus* (s. 533)
Mediasoitin (s. 544)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 159)
Puhelimen asetukset (s. 567)
Luokaa Göteborgin konserttitalossa vallitsevat akustiset olosuhteet.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 533
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
||
High Performance Pro* (Harman
Kardon)
• Istuimen optimointi – ääni voidaan säätää siten, että se on sovitettu lähinnä kohdetta Kuljettaja, Kaikki tai Takana varten.
• Surround - tilaääni ja tasonsäätö.
• Sävy – esim. basson, diskantin ja taajuuskorjaimen säätö.
Sovellukset
Sovellusnäkymässä on sovelluksia, joiden
kautta pääsee tiettyihin auton palveluihin.
Pyyhkäiskää keskinäytössä oikealta vasemmalle1 päästäksenne sovellusnäkymään kotinäkymästä. Täällä on sovelluksia, jotka on
ladattu (kolmannen osapuolen sovelluksia),
mutta myös sovelluksia sisäisille toiminnoille,
esimerkiksi FM-radio.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Audioasetukset (s. 532)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 124)
Sovellusnäkymä (yleispätevä kuva, perussovellukset
vaihtelevat markkina-alueiden ja mallien välillä)
Jotkin perussovellukset ovat aina käytettävissä. Kun auto on yhdistetty internetiin, siihen
voidaan ladata uusia sovelluksia, esim. verkkoradio ja musiikkipalveluita.
Tiettyjä sovelluksia voidaan käyttää vain, jos
auto on yhdistetty internetiin.
1
534
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNI, MEDIA JA INTERNET
Käynnistäkää sovellus painamalla sovellusta
keskinäytön sovellusnäkymässä.
Kaikkien käytettävien sovellusten on oltava
päivitettyjä uusimpaan versioon.
Sovellusten lataaminen
Kun auto on yhdistetty internetiin, siihen voidaan ladata uusia sovelluksia.
HUOM
Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin, jotka siirtävät dataa, esim. nettiradioon. Jos vaikutus muihin palveluihin koetaan häiritsevänä, lataaminen voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti voi olla hyvä sulkea tai keskeyttää