Volvo | S60 | Sensus Navigation | Volvo S60 2016 Late Sensus Navigation

Volvo S60 2016 Late Sensus Navigation
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
Szöveg és szimbólumok a képernyőn
Esemény a következő célbairányítási pontnál
Távolság a következő célbairányítási pontig
Következő út/utca neve
Létesítmény/érdekes hely (POI)
Tervezett útvonal a végső úti célig
Tervezett útvonal a köztes úti célig
Úti cél/végső úti cél szimbóluma
Számított érkezési idő a végső úti célig
Számított hátra lévő távolság az úti célig
Iránytű
Közlekedési információk
Közlekedési információkkal lefedett szakasz
Út típusa
Aktuális út/utca neve - az autó pillanatnyi helyzeténél (15)
Szín
Tervezett útvonal
Autópálya
Narancs
Az autó pillanatnyi helyzete
Főútvonal
Sötétszürke
Tárolt hely
Kisebb főútvonal
Szürke
Egyszerű út
Világosszürke
Helyi út
Fehér
Térkép méretaránya
SENSUS NAVIGATION
A Sensus Navigation egy műholdas forgalmi információs és célbairányító rendszer.
A termék tökéletesítése érdekében, a fejlesztői
munka folyamatosan zajlik. A módosítások azt
jelenthetik, hogy a mellékletben található információk, leírások és illusztrációk eltérnek az autóban
található berendezésektől. Fenntartjuk az előzetes
bejelentés nélküli változtatás jogát.
Tartalomjegyzék
01 Bevezetés
Bevezetés................................................... 5
Sensus Navigation...................................... 6
Navigáció - működés.................................. 9
Navigáció - karakterkerék és billentyűzet. 11
Navigáció - hangfelismerés...................... 13
02 Az úti cél, az útiterv és az
útvonal megadása
Navigáció - úti cél megadása...................
Navigáció - érdekes helyek (POI) szimbólumai.........................................................
Navigáció - útiterv.....................................
Navigáció - útvonal...................................
Navigáció - útvonal-beállítások................
Navigáció - térképbeállítások...................
Navigáció - célbairányítási beállítások......
Navigáció - tárolt helyek importálása/
exportálása...............................................
03 Közlekedési információk
Navigáció - közlekedési információk........ 36
16
01 02 03
2
20
21
22
25
28
30
33
Tartalomjegyzék
04 Térkép és
rendszerinformációk
Navigáció - térkép és rendszerinformációk...........................................................
Navigáció - a menü áttekintése................
Navigáció - hibakeresés...........................
Navigáció - licencszerződés és szerzői
jogok.........................................................
05 Betűrendes tárgymutató
Betűrendes tárgymutató........................... 52
04 05
41
42
46
48
3
BEVEZETÉS
01 Bevezetés
Bevezetés
01
A kezelési útmutató mobil eszközökön
Ez az autó normál kezelési útmutatójának melléklete.
Ha bizonytalan az autó funkcióival kapcsolatban, akkor mindenekelőtt a kezelési útmutatót tanulmányozza. További kérdések felmerülése esetén azt javasoljuk, hogy forduljon
egy kereskedőhöz vagy a Volvo Car Corporation képviselőjéhez.
A mellékletben szereplő műszaki adatok, kialakítási jellemzők és ábrák nem kötelező érvényűek. Fenntartjuk az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
©Volvo Car Corporation
Opciók/tartozékok
Az összes opció/tartozék csillaggal van
jelölve: *.
A normál felszereltségen kívül, a melléklet
opciókat (gyárilag beszerelt berendezések) és
bizonyos tartozékokat (utólagosan beszerelt
extra tartozékok) is tárgyal.
MEGJEGYZÉS
A kezelési útmutató rendelkezésre áll
letölthető mobilalkalmazásként (bizonyos
autómodellekre és mobileszközökre vonatkozik), lásd www.volvocars.com.
A mobilalkalmazás videót és kereshető tartalmakat is magában foglal és egyszerűen
navigálhat az egyes részek között.
A mellékletben tárgyalt felszerelések nem
minden autóban állnak rendelkezésre - ezek a
különböző piacok igényeinek és az adott
országos vagy helyi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően változhatnak.
Ha kétségei vannak az alapfelszereltséggel és
az opciókkal/tartozékokkal kapcsolatban,
akkor vegye fel a kapcsolatot egy Volvo
kereskedővel.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
5
01 Bevezetés
01
Sensus Navigation
A Sensus Navigation alapvető leírása és áttekintése.
A navigációs rendszer kiszámítja az útvonalat,
az utazási időt és távolságot a kiválasztott úti
célhoz. A rendszer kereszteződésekhez stb.
ad útmutatást és utasításokat. Ha eltérés van
a tervezett útvonaltól az utazás során, akkor a
rendszer automatikusan új útvonalat számít.
Az autó navigációs rendszere úti cél kiválasztása nélkül is használható.
A rendszer rendelkezik alapértelmezett beállításokkal, de az utoljára használt beállításokkal indul.
A Volvo Sensus Navigation rendszere a
WGS84 referenciarendszert használja, amely
hosszúsági és szélességi helyzeteket nyújt.
lyek kívül esnek a navigációs rendszer kapacitásán és döntési képességén, ilyen például
az időjárás hirtelen változása.
A rendszer áttekintése
FIGYELEM
Tartsa be az alábbiakat.
•
Irányítsa teljes figyelmét az útra és
összpontosítson teljesen a vezetésre.
•
Tartsa be az érvényben lévő közlekedési szabályokat és vezessen józan
ítélőképességgel.
•
Az időjárási feltételek vagy az évszakok hatással vannak az útviszonyokra,
ezért bizonyos útmutatások kevésbé
megbízhatóak lehetnek.
Megjegyzendő pontok
A navigációs rendszer útinformációkat nyújt
egy előre beállított úti célhoz. Azonban nem
mindig megbízható az összes ajánlott irányítás, mert olyan helyzetek adódhatnak, ame-
Billentyűzet a kormánykerékben a menükhöz, hangerőhöz és hangfelismeréshez.
A képernyő jeleníti meg a térképeket és
részletes információkat nyújt az útvonal
típusával, a távolsággal, menükkel stb.
kapcsolatban.
Kezelőpult a középkonzolban a navigációs rendszer bekapcsolásához, a
menükhöz és a hangerőhöz.
USB csatlakozás.
Mikrofon és hangfelismerés.
A navigációs rendszer az első hangszórókat
használja.
A távvezérlő* használható a navigációs rendszer összes funkciójához. A távvezérlő gombjai ugyanazokkal a funkciókkal rendelkeznek,
mint a középkonzol vagy a kormánykerék-billentyűzet.
6
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
01 Bevezetés
01
A térkép áttekintése
Példák a térkép pillanatnyi helyzetet mutató képeire. Az útiterv, az elágazástérkép és a görgetés mód néhány nézet, amelyeket a képernyő meg tud jeleníteni.
MEGJEGYZÉS: az ábra vázlatos - a részletek a szoftververziótól és a piactól függően eltérőek lehetnek.
A képernyő megjelenése a földrajzi helyzettől
és az elvégzett beállításoktól függ, például a
térkép méretarányától, a megjelenítésre kiválasztott POI-któl stb.
A kijelzőn megjelenő szöveg, jelek és szimbólumok magyarázata az első borítón található.
}}
7
01 Bevezetés
||
01
Amikor be van állítva egy útiterv, akkor
három alternatív útvonal számítható ki,
lásd (25. oldal).
Részletes kereszteződés-térkép - a képernyő bal oldali része mutatja a következő
elágazás részletes nagyítását. A helyzetet
mindig hangüzenet egészíti ki, lásd
(25. oldal).
Egy adott terület elkerülése, (25. oldal).
Görgetés mód, lásd (9. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
8
Navigáció - működés (9. oldal)
Navigáció - hangfelismerés (13. oldal)
01 Bevezetés
Navigáció - működés
A Sensus Navigation alapvető működése és
használati példák.
A navigációs rendszer kezelhető a középkonzolról, a kormánykerék gombjaival, távvezérléssel* és részlegesen hangfelismeréssel. A
rendszer alapvető használatával kapcsolatban, lásd a kezelési útmutató "Audio és
média - a rendszer használata" részét.
Aktiválás Sensus Navigation
Nyomja meg a középkonzol NAV gombját.
> Rövid idő elteltével az aktuális földrajzi
hely jelenik meg, ahol az autót egy kék
háromszög jelképezi.
–
FIGYELEM
Tartsa be az alábbiakat.
•
Irányítsa teljes figyelmét az útra és
összpontosítson teljesen a vezetésre.
•
Tartsa be az érvényben lévő közlekedési szabályokat és vezessen józan
ítélőképességgel.
•
Az időjárási feltételek vagy az évszakok hatással vannak az útviszonyokra,
ezért bizonyos útmutatások kevésbé
megbízhatóak lehetnek.
A navigációs rendszer nem kapcsolható ki,
hanem a háttérben mindig működik - nem
kapcsol ki, amíg el nem távolítja a távvezérlős
kulcsot a gyújtáskapcsolóból.
MEGJEGYZÉS
A navigációs rendszer a motor leállított
állapotában is használható. Amikor az
akkumulátor töltöttségi szintje nagyon
lecsökken, akkor a rendszer kikapcsol.
Menük
A rendszer normál forrás menüjén és gyorsmenüjén (lásd kezelési útmutató, Audio és
média - a rendszer használata rész) kívül egy
görgetés menü is rendelkezésre áll a navigációs rendszerhez.
Görgetés üzemmódban a szálkereszt a térkép
képe felett mozgatható a középkonzol számgombjaival.
01
A görgetés mód aktiválása/inaktiválása
–
Aktiválás - nyomja meg egyszer a 0-9
számgombok valamelyikét.
–
Inaktiválás - nyomja meg az EXIT vagy
NAV lehetőséget.
Görgetés
–
Nyomja meg a 1-2-3-4-6-7-8-9 számjegygombok valamelyikét - egy irányokat
jelző nyíl jelenik meg a széleken azzal a
számmal, amelyiket a térkép kívánt
irányba mozgatásához lehet használni.
Nagyítás
–
Forgassa a TUNE gombot.
A térkép középre állítása
Az 5 gomb megnyomása görgetés
módban az autó helyzetéhez központosítja a térképet.
Ha aktiválva van egy útiterv útvonalpontokkal,
akkor a térkép az egyes megnyomásokra az
egyes útvonalpontokhoz kerül központosításra.
Görgetés mód szálkereszttel1.
1
Válassza ki, hogy a szálkereszt/kurzor helyzetét a GPS koordinátákkal együtt kell-e megjeleníteni, lásd (28. oldal).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
9
01 Bevezetés
01
||
Görgetés menü
2. Válasszon funkciót:
• Egyes cél beállítása - töröl minden
előző úti célt az útitervben, és elkezdi
az irányítást a térképen.
• Hozzáadás útpontként - a kiválasztott pontot az útitervhez adja.
• Látnivalók információi - mutatja a
1. Görgetés módban, nyomja meg az OK/
MENU kezelőszervet.
> Egy menü nyílik meg a térkép azon
pontjához, amelyre a szálkereszt
mutat.
szálkereszthez legközelebbi POI nevét
és címét a képernyőn. A POI beállításokkal kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd (16. oldal).
• Közlekedési infó térképen - lehetővé
teszi a közlekedési üzenetek2 megtekintését a kiválasztott hely környékén.
• Információ - megmutatja a kiválasz-
tott hellyel kapcsolatban elérhető információkat.
• Mentés - lehetővé teszi a kiemelt hely
rögzítését a memóriában, amely aztán
megadható úti célként, (16. oldal).
Példa
Célbairányítás a kívánt érdekes helyhez (POI):
1. Ha nem a térkép nézet látható - nyomja
meg a NAV gombot.
> A térkép nézet jelenik meg.
2. Nyomja meg az NAV gombot.
> Megnyílik a gyorsmenü.
2
10
A szolgáltatás nem minden területen/piacon elérhető.
3. Jelölje ki a Látnivaló beállítása lehetőséget, és erősítse meg az OK/MENU
kezelőszervvel.
4. Emelje ki például a Az autó közelében
lehetőséget, és erősítse meg az OK/
MENU kezelőszervvel.
> Egy találati lista jelenik meg.
5. Emelje ki például a Nearest tourist
attraction lehetőséget, és erősítse meg
az OK/MENU kezelőszervvel.
> Egy találati lista jelenik meg.
6. Jelölje ki a kívánt lehetőséget a listában,
és erősítse meg az OK/MENU kezelőszervvel.
> Egy felugró menü jelenik meg.
7. Jelölje ki a Egyes cél beállítása lehetőséget, és erősítse meg az OK/MENU
kezelőszervvel.
> Az irányítás elkezdődik - kövesse az
utasításokat.
Lásd még a navigációs rendszer hangfelismeréses vezérlés, (13. oldal) példáit.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Sensus Navigation (6. oldal)
Navigáció - karakterkerék és billentyűzet
(11. oldal)
Navigáció - a menü áttekintése
(42. oldal)
01 Bevezetés
•
•
Navigáció - hibakeresés (46. oldal)
Navigáció - térkép és rendszerinformációk (41. oldal)
Navigáció - karakterkerék és
billentyűzet
Bevitel a karakterkerékkel
01
Használja a karakterkereket vagy a középkonzol billentyűzetét a szövegbevitelhez és a
beállítások kiválasztásához. Például vigye be
egy cím vagy létesítmény adatait.
Karakterkerék.
1. Jelöljön ki egy szöveges mezőt.
2. Nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet
a karakterkerék megjelenítéséhez.
Képernyőnézet szöveges mezővel és opcionális
szöveggel.
3. Válassza ki a karaktereket a TUNE gomb
használatával, majd vigye be azokat az
OK/MENU kezelőszerv megnyomásával.
Lehetőség aktiválása
Miután megjelölt egy kívánt funkciót/menüsávot a TUNE gombbal, nyomja meg az OK/
MENU kezelőszervet a funkciók/lehetőségek
következő szintjének megtekintéséhez.
}}
11
01 Bevezetés
01
||
Vigye be a számbillentyűzettel
További lehetőségek
Lehetőségek listája
MEGJEGYZÉS
A halványan megjelenő karakterek nem
választhatók ki a pillanatnyilag bevitt
karakterekkel együtt.
A karakterkerék belső menüjében további
lehetőségek vannak, amelyekben több karakter és számjegy érhető el:
• 123/ABC + OK/MENU - a karakterkerék
A bevitt karaktereknek megfelelő elemek.
Számbillentyűk3.
• EGYÉB + OK/MENU - alternatív karakte-
A keresés megjeleníti az összes lehetőséget a
bevitt adatok alapján.
A karakterek bevitelének másik módja a
középkonzol 0-9, * és # gombjainak használata.
• => + OK/MENU - a kurzor a képernyő
Amikor megnyomja a 9 gombot,
akkor egy sáv jelenik meg az összes
karakterrel4 a gombok alatt, például
w, x, y, z és 9. A gomb gyors megnyomásaival mozgathatja a kurzort a karakterek között.
• Irányítószám + OK/MENU - a kurzor a
vált a számok és a karakterek között.
•
Állítsa meg a kurzort a kívánt karakteren
annak kiválasztásához - a karakter megjelenik a beviteli sorban.
•
Az EXIT gomb használatával törölhet/
módosíthat.
rek jelennek meg a kerékben.
jobb oldalán elhelyezkedő listához kerül,
ahol az OK/MENU gombbal lehet választani.
mozog a képernyő jobb oldalán látható
listában, ahol az OK/MENU kezelőszervvel választhat, lásd Úti cél megadása
irányítószámmal, (16. oldal).
A "149" számjegy a képernyő jobb oldali felső
sarkában azt jelenti, hogy a lista 149 lehetőséget tartalmaz a bevitt "LON" karaktereknek
megfelelően.
Nincs lista
Egy üres lista és a "***" karakterek jelennek
meg a képernyő jobb oldali felső sarkában,
ha a bevitt karakterek alapján a lista több
mint 1000 elemet tartalmaz - ha a mennyiség
ennél kevesebb, akkor a lehetőségek automatikusan megjelennek.
A lehetőségek számának csökkentéséhez a
listában:
•
3
4
12
MEGJEGYZÉS: A kép csak illusztráció - a részletek az autómodelltől és piactól függően eltérőek lehetnek.
Az egyes gombokhoz tartozó karakterek a piactól függően változhatnak.
Írjon be több karaktert a következő sorba.
01 Bevezetés
Kapcsolódó információk
•
Navigáció - működés (9. oldal)
Navigáció - hangfelismerés
Példa a navigációs rendszer hangfelismeréses
vezérlésére.
A hangfelismerés alapvető leírásához, lásd a
kezelési útmutató "Audio és média - hangfelismerés" részét.
Az alábbi párbeszédek csak példák. A rendszer válasza a helyzettől függően változó
lehet.
Irányítás indítása
Az alábbi hangutasításokkal végzett párbeszéd elindítja a célbairányítást a megadott útitervvel.
–
Mondja: "Start route guidance".
> A rendszer válaszol: "Elindítja a
célbairányítást".
Célbairányítás megállítása
Az alábbi hangutasításokkal végzett párbeszéd leállítja a célbairányítást.
1. Mondja: "Cancel route guidance".
> A rendszer válaszol: "Biztos benne,
hogy leállítja a célbairányítást?".
2. Mondja: "Yes".
> A rendszer válaszol: "Leállítja a
célbairányítást".
Úti cél megadása érdekes hellyel (POI)
Az alábbi hangutasításokkal végzett párbeszéd elindítja a célbairányítást a legközelebbi
töltőállomásig. Ez a forgatókönyv más érdekes helyekkel, például szállodákkal és éttermekkel is működik.
01
1. Mondja: "Legközelebbi töltőállomás.".
> A rendszer válaszol: "Válassza ki a
sor számát vagy mondja "next
page".".
2. Mondja ki a sor számát, ahol a kívánt töltőállomás található (például 5. sor): "5".
> A rendszer válaszol: "Number 5
accepted. Do you want to specify
the destination shown as an
intermediate destination?".
3. Mondja: "Yes".
> A rendszer válaszol: "Intermediate
destination 5 has been specified.
Do you want to start guidance?".
4. Mondja: "Yes".
> A rendszer kiszámolja az útvonalat és
elkezdődik a célbairányítás.
További utasítások
A navigációs rendszer hangfelismeréses
vezérlésével kapcsolatos további utasítások a
MY CAR menü normál nézetéből, az
OK/MENU kezelőszerv megnyomásával,
majd a Beállítások Hangvezérlési
beállítások Utasítás lista Navigációs
utasítások menüpont kiválasztásával érhetők
el.
}}
13
01 Bevezetés
01
||
Kapcsolódó információk
•
14
Navigáció - működés (9. oldal)
AZ ÚTI CÉL, AZ ÚTITERV ÉS AZ ÚTVONAL MEGADÁSA
02 Az úti cél, az útiterv és az útvonal megadása
Navigáció - úti cél megadása
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Cél megadása Cím
lehetőséget.
Adja meg az úti célt a navigációs rendszerben.
02
Minden alkalommal, amikor úti célt ad meg,
lehetősége van azt "tárolt helyként" vagy "otthonként" menteni, ami aztán könnyen elérhető, amikor úti célt kell meghatározni. A
navigációs rendszer irányítást nyújt az úti célhoz és lehetőség van négy köztes úti cél
megadására az útitervben. A navigációs rendszer számos úti célhoz további információkat
is tud adni a Információ menüponttal.
Az internethez kapcsolódó autóval lehetőség
van a "Send to Car" alkalmazás használatára,
hogy térképes úti célokat küldjön egy böngészőből és a Volvo On Call* szolgáltatáson
keresztül a navigációs rendszernek, lásd
kezelési útmutató és support.volvocars.com.
Az úti cél megadás alábbi alternatív módszereinek eléréséhez, a navigációs forrás normál
nézetében, nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet, és válassza az Cél megadása
lehetőséget.
2. Töltsön ki egyet vagy többet az alábbi
keresési lehetőségek közül:
Úti cél megadása az otthoni címmel
Ne feledje, hogy az úti cél megadásához előzőleg mentenie kellett azt.
–
A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Cél megadása
Otthon lehetőséget.
> A célbairányítás elkezdődik.
Úti cél megadása címmel
Elégséges egy város/település bevitele az útiterv létrehozásához célbairányítással - ez a
város/település központjába vezet.
MEGJEGYZÉS
A város vagy terület meghatározása
országról országra vagy egy országon
belül is eltérő lehet. Bizonyos esetekben,
ez egy helyhatósági területre, más esetekben pedig egy körzetre vonatkozik.
1
16
Csatlakoztatott mobiltelefont igényel, lásd kezelési útmutató.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
•
•
•
•
Ország:
Város:
Utca:
Szám:
Elágazás:
3. Ha további információkra van szükség az
úti céllal kapcsolatban, akkor válassza a
Információ lehetőséget, majd a szükséges információt:
• Térkép - Megjeleníti, hogy hol talál-
ható az adott hely a térképen - bizonyos esetekben további információkkal.
• Call number1 - Felhívja a létesítményt,
ha van megadva telefonszám.
• Online információ1 - az internetről
letöltött kiegészítő információk.
4. A cím memóriában történő tárolásához,
válassza Mentés, majd mint Tárolt
pozíció vagy Otthon.
02 Az úti cél, az útiterv és az útvonal megadása
5. Meghatározás köztes úti célként vagy
egyedüli úti célként:
• Hozzáadás útpontként - az útitervhez adja a címet.
2. Érdekes helyek keresése az alábbiak
használatával:
• Név szerint - közvetlenül a karakter-
kerékhez vezet és a POI-k névvel történő keresését teszi lehetővé, például
"Peppes Bodega". A keresési terület a
térkép teljes területe, például EURÓPA,
lásd Térképek - tartalom, (41. oldal).
• Egyes cél beállítása - Törli az előző
úti célt az útitervből és elkezdi az irányítást a pillanatnyi úti célhoz.
Úti cél megadása érdekes hellyel (POI)
A POI (Point of Interest) "érdekes helyként"
vagy "létesítményként" is ismert.
A térképadatbázis nagy számú kereshető
POI-t2 tartalmaz, amelyek meghatározhatók
úti célként.
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Cél megadása
Látnivaló (POI) lehetőséget.
• Kategória szerint - a POI-k korláto-
zott keresését teszi lehetővé - válassza
ki a kategória (például bank/hotel/
múzeum), tulajdonnév, ország és/vagy
város/település beviteléhez.
• Az autó közelében - az autó közelében elhelyezkedő POI-k keresését
teszi lehetővé.
• Az útvonal mentén - a beállított úti-
terv mentén elhelyezkedő POI-k keresésére szolgál.
•
A célállomáshoz közel - az úti cél
szomszédságában elhelyezkedő POI-k
keresését teszi lehetővé.
• Egy pont közelében a térképen -
használatával a görgetés funkció szálkeresztjével kereshet POI-kat, lásd
(9. oldal).
Ha további információkra van szükség az
úti céllal kapcsolatban, akkor válassza a
Információ lehetőséget, majd a szükséges információt.
2
3. A cím memóriában történő tárolásához,
válassza Mentés, majd mint Tárolt
pozíció vagy Otthon.
4. Meghatározás köztes úti célként vagy
egyedüli úti célként:
02
• Hozzáadás útpontként - az útitervhez adja a címet.
• Egyes cél beállítása - Törli az előző
úti célt az útitervből és elkezdi az irányítást a pillanatnyi úti célhoz.
Úti cél megadása előző úti cél
használatával
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Cél megadása Előző
cél lehetőséget.
2. Válasszon ki egy úti célt a listában.
Ha további információkra van szükség az
úti céllal kapcsolatban, akkor válassza a
Információ lehetőséget, majd a szükséges információt.
Itt lehetőség van úti célok törlésére is,
válassza a Törlés vagy Összes törlése
lehetőséget.
Annak beállításához, hogy milyen POI lehetőségeknek kell megjelenniük a térképen, lásd az Érdekes helyek (POI) a térképen, (28. oldal) részt.
}}
17
02 Az úti cél, az útiterv és az útvonal megadása
||
3. Meghatározás köztes úti célként vagy
egyedüli úti célként:
• Hozzáadás útpontként - az útiterv02
hez adja a címet.
• Egyes cél beállítása - Törli az előző
úti célt az útitervből és elkezdi az irányítást a pillanatnyi úti célhoz.
Úti cél meghatározása előzőleg tárolt
hellyel
Itt vannak összegyűjtve a Mentés Tárolt
pozíció menüpont használatával tárolt úti
célok.
Ne feledje, hogy az úti célt előzőleg menteni
kell.
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Cél megadása Tárolt
pozíció lehetőséget.
2. Mentett úti cél megnyitása:
• Útvonalak - például az út rögzített
szakasza.
• Egyéb - például mentett helyek.
Ha további információkra van szükség az
úti céllal kapcsolatban, akkor válassza a
Információ lehetőséget, majd a szükséges információt.
Itt lehetőség van a mentett úti célok szerkesztésére vagy törlésére is, válassza a
Szerkeszt, Törlés vagy Összes törlése
lehetőséget.
3. Meghatározás köztes úti célként vagy
egyedüli úti célként:
• Hozzáadás útpontként - az útitervhez adja a címet.
• Egyes cél beállítása - Törli az előző
úti célt az útitervből és elkezdi az irányítást a pillanatnyi úti célhoz.
Úti cél megadása internetes kereséssel
Internetkapcsolatot igényel, lásd kezelési
útmutató
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Cél megadása
Internetes keresés lehetőséget.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
18
Úti cél megadása irányítószámmal
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Cél megadása
Irányítószám lehetőséget.
2. Írja be az irányítószámot és az országot,
ha szükséges.
Ha további információkra van szükség az
úti céllal kapcsolatban, akkor válassza a
Információ lehetőséget, majd a szükséges információt.
3. Az úti cél memóriában történő tárolásához, válassza Mentés, majd mint Tárolt
pozíció vagy Otthon.
4. Meghatározás köztes úti célként vagy
egyedüli úti célként:
• Hozzáadás útpontként - az útitervhez adja a címet.
• Egyes cél beállítása - Törli az előző
úti célt az útitervből és elkezdi az irányítást a pillanatnyi úti célhoz.
02 Az úti cél, az útiterv és az útvonal megadása
Úti cél megadása szélességgel és
hosszúsággal
4. A cím memóriában történő tárolásához,
válassza Mentés, majd mint Tárolt
pozíció vagy Otthon.
5. Meghatározás köztes úti célként vagy
egyedüli úti célként:
• Hozzáadás útpontként - az útitervhez adja a címet.
• Egyes cél beállítása - Törli az előző
úti célt az útitervből és elkezdi az irányítást a pillanatnyi úti célhoz.
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Cél megadása
Földrajzi szélesség és hosszúság lehetőséget.
Úti cél megadása a térkép egy
pontjának használatával
4. Meghatározás köztes úti célként vagy
egyedüli úti célként:
hez adja a címet.
úti célt az útitervből és elkezdi az irányítást a pillanatnyi úti célhoz.
Úti cél megadása útikönyvvel
és másodpercben.
Ha további információkra van szükség az
úti céllal kapcsolatban, akkor válassza a
Információ lehetőséget, majd a szükséges információt.
02
• Egyes cél beállítása - Törli az előző
• DD°MM'SS'' helyzet fokban, percben
3. Írja be a helyzetet.
3. A cím memóriában történő tárolásához,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
és válassza Mentés, majd mint Tárolt
pozíció vagy Otthon.
> Az úti cél szimbólumként/ikonként
tárolódik a térképen, ha ki van választva a Tárolt pozíció a térképen funkció, lásd Térképbeállítások,
(28. oldal) rész.
• Hozzáadás útpontként - az útiterv-
2. Először döntse el, hogy milyen módszerrel kell megadni a GPS-koordinátákat,
válassza a Formátum: lehetőséget.
• Tizedes - helyzet decimális formában.
2. Keresse meg, és adja meg a kívánt pontot a térképen, lásd Menük, (9. oldal) rész.
GPS-koordinátákkal megadott kurzorhelyzet. A
megjelenő név módosításához, válassza ki a
Beállítások
Térkép opciók
Pozícióinformációk menüt.
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Cél megadása
Megjelölés a térképen lehetőséget.
Az útikönyv (Travel guide) lehetőségen
keresztüli keresés azt jelenti, hogy javaslatok
állnak rendelkezésre különböző témák, például éttermek, panorámautak vagy látványosságok és nevezetességek alapján.
Az útikönyvek tárolása USB memórián történik, amelyet az autó USB csatlakozójához kell
csatlakoztatni az alagútkonzol hátsó tárolórekeszében.
}}
19
02 Az úti cél, az útiterv és az útvonal megadása
02
||
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Cél megadása Travel
guide lehetőséget.
Ha a menüpont nem látható a képernyőn,
akkor pillanatnyilag nincsenek javaslatok
az autó környezetében vagy a csatlakoztatott USB eszközön.
2. Válassza ki az útikönyvet az alábbi kategóriák egyikén keresztül:
•
•
•
•
•
Éttermek
Turisztikai érdekességek
Szállodák
Turisztikai útvonalak
Egyéb
3. Ha az útikönyvben elérhető, lehetőség
van adatok és képek megtekintésére
valamint hanglejátszásra, válassza ki az
alábbiakat:
• Részletek
• Fényképek
• Audio lejátszása
4. Állítsa be a Útmutatás indítása funkciót.
Kapcsolódó információk
20
Navigáció - érdekes helyek (POI)
szimbólumai
Parking
Az alábbiakban példákat láthat arra vonatkozóan, hogyan jelennek meg a különböző érdekes helyek (POI) szimbólumai.
Tourist attraction
Annak beállításához, hogy milyen POI szimbólumoknak kell megjelenniük a térképen,
lásd a Érdekes helyek (POI) a térképen,
(28. oldal) részt.
Cinema
Golf
Amusement park
MEGJEGYZÉS
Recreation
•
A POI szimbóluma és a POI-k száma a
különböző piacoktól függően változó.
Restaurant
•
A térképadatok frissítésével új szimbólumok jelenhetnek meg és mások
eltűnhetnek - az adott térképrendszer
összes szimbólumát megtekintheti a
menürendszer Beállítások
Térkép
Látnivalók szimbólumai
opciók
Kiválasztva menüpontjában.
Bar or cafe
Shopping centre
Hotel
Railway transport
POI szimbólumok példái, közösségi funkció szerint csoportosítva:
Railway station
Railway access
Car dealer/repair
Airport
•
Navigáció - karakterkerék és billentyűzet
(11. oldal)
Petrol station
Bus station
•
•
Navigáció - működés (9. oldal)
Car repair
Ferry terminal
Navigáció - útiterv (21. oldal)
02 Az úti cél, az útiterv és az útvonal megadása
Government or comunity
facility
Government office
Police/emergency
Navigáció - útiterv
Állítson össze egy útitervet és kezdje el célbairányítást a kívánt úti célhoz navigáláshoz.
Az úti cél mentésekor egy útiterv jön létre. A
rendszer egy időben egy útitervet kezel legfeljebb 4 köztes útvonalponttal.
Library
Hospital or health care
facility
Cash dispenser
ATM/Bank exchange
Célbairányítás leállítása
–
Post office
Az útiterv aktiválásához meg kell adni egy úti
célt.
Education facility
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Útiterv lehetőséget.
Kapcsolódó információk
Navigáció - úti cél megadása (16. oldal)
Navigáció - térképbeállítások (28. oldal)
Navigáció - célbairányítási beállítások
(30. oldal)
•
Navigáció - térkép és rendszerinformációk (41. oldal)
•
Navigáció - tárolt helyek importálása/
exportálása (33. oldal)
2. Ha köztes úti cél szükséges az útitervben,
akkor válassza a Másik útpont
hozzáadása lehetőséget.
Legfeljebb 4 köztes úti cél adható az útitervhez. A sorrend beállítható, lásd az
alábbi "Útiterv beállítása" részt.
02
4. Állítsa be a Útmutatás indítása funkciót.
> Az aktuális útiterv aktiválódik, és elkezdődik a célbairányítás, hacsak nincs
aktiválva az útvonaljavaslat,
(22. oldal).
5. Ha az útvonaljavaslat aktív, akkor válaszszon útvonalat.
> Az aktuális útiterv aktiválódik, és elkezdődik a célbairányítás.
Pharmacy
•
•
•
3. Ha információkra van szükség a köztes
úti célról, akkor válassza ki a köztes úti
célt, nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet, majd válassza a Információ
lehetőséget.
A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg a NAV kezelőszervet, majd
válassza a Útvonalvezetés törlése lehetőséget.
> A célbairányítás megszakad.
Célbairányítás folytatása
–
A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg a NAV kezelőszervet, majd
válassza a Útvonalvezetés folytatása
lehetőséget.
> A célbairányítás onnan folytatódik, ahol
leállt.
}}
21
02 Az úti cél, az útiterv és az útvonal megadása
||
Útiterv beállítása
02
3. Forgassa a TUNE kezelőszervet a köztes
úti cél fel/le mozgatásához a listában.
Amikor elérte a kívánt helyet, erősítse
meg az OK/MENU kezelőszervvel.
Útiterv törlése
–
1. Jelölje ki a köztes úti célt, és erősítse meg
az OK/MENU kezelőszervvel.
2. Válassza ki, hogy mit kell beállítani, és
hajtsa végre a módosításokat:
• Törlés - töröl egy köztes úti célt.
• Eltolás a listában - megváltoztatja a
sorrendet az útitervben (lásd következő
címszó).
• Mentés - menti a köztes úti célt.
A köztes úti célok sorrendjének
módosítása
1. Válassza ki a köztes úti célt, amelyet
mozgatni szeretne, és erősítse meg az
OK/MENU kezelőszervvel.
2. Jelölje ki a Eltolás a listában lehetőséget, és erősítse meg az OK/MENU kezelőszervvel.
22
A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg a NAV kezelőszervet, majd
válassza a Útiterv Törölje a
nyomvonalat? lehetőséget.
> Az aktuális útiterv, beleértve az összes
köztes úti célt, törlésre kerül.
Navigáció - útvonal
Az útvonal részletesen vagy áttekintés formájában megjeleníthető, és alternatív útvonalak
választhatók. Lehetőség van az útvonal rögzítésére, hogy mentse azt a rendszer memóriájában.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Navigáció - úti cél megadása (16. oldal)
Navigáció - útvonal (22. oldal)
Navigáció - tárolt helyek importálása/
exportálása (33. oldal)
Útvonal - elkerülés
Ezzel a funkcióval a járművezető kiválaszthatja az útvonal következő közeledő szakaszának elkerülését. A funkció csak akkor
működik, ha vannak alternatív utcák/utak egyébként a rendszer figyelmen kívül hagyja a
kijelölést vagy annak részeit.
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Útvonal Elkerül lehetőséget.
02 Az úti cél, az útiterv és az útvonal megadása
2. Válassza ki a kívánt tevékenységet:
2. Egy javasolt útvonal vagy Útvonaltípus
kiválasztása:
Útvonal áttekintése
–
A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Útvonal Útvonal
áttekintése lehetőséget.
> Információk jelennek meg az útvonal
köztes úti céljairól és végső úti céljáról.
02
Kijelölt szakasz.
• Átirányítás - a rendszer kiszámít egy
másik útvonalat, amelyben figyelembe
veszi az elkerülendő útszakaszt.
• ECO, forgalomhoz
alkalmazkodással - az alacsony
üzemanyag-fogyasztás3 az elsődleges.
• Hosszabb - kiterjesztésre került az
• Gyors - a rövid utazási idő az elsődle-
• Rövidebb - rövidítésre került az elke-
• Gyors, forgalomhoz
elkerülendő útszakasz.
rülendő útszakasz.
ges.
• Törlés - a kijelölt útszakasz törlésre
kerül és az útvonal visszaáll az eredeti
verzióhoz.
Alternatív útvonalak
•
alkalmazkodással - rövid utazási idő
minimális forgalmi várakozásokkal3.
Rövid - rövid útvonal előnyben részesítése. Az útvonal kisebb utakon keresztül is beállítható.
Részletes útvonal-információk
Itt láthatók a két köztes úti cél, például kijáratok és kereszteződések között elhelyezkedő
egyes szakaszok elemei.
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Útvonal Alternatív
útvonalak a célállomásig lehetőséget.
3
A közlekedési rádiótól beszerzett adatokkal egyeztetve.
}}
23
02 Az úti cél, az útiterv és az útvonal megadása
02
||
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Útvonal Részletes
útvonal-információk lehetőséget.
> Információk jelennek meg az útvonal
köztes úti céljairól és végső úti céljáról.
–
A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Útvonal Hátralévő
útvonal a térképen lehetőséget.
> Egy térkép kép jelenik meg, amely tartalmazza az útiterv hátralévő távolságát
az autó pillanatnyi helyétől.
2. A rögzítés leállításához, nyomja meg az
OK/MENU kezelőszervet, és válassza a
Útvonal Rögzítés leállítása lehetőséget.
> A rögzített útvonal mentésre kerül.
A rögzített útvonalak megnyithatók a Cél
megadása Tárolt pozíció Útvonalak
menüben.
Részletezett szakasz egy útvonalon.
2. A térkép nagyítása/kicsinyítése és az
útvonal görgetése:
• Következő - a következő szakaszhoz
A működéssel és a rendelkezésre álló funkciókkal kapcsolatban, lásd a menük, (9. oldal)
részt.
• Előző - az előző szakaszhoz görget.
• Közelítés/Távolítás - nagyítja/kicsi-
Rögzítse és tárolja az útvonalat a navigációs
rendszer memóriájában.
görget.
nyíti az aktuális szakasz képét a térképen.
A hátralévő út térképe
Ez a funkció mutatja az útvonalból hátralévő
távolságot.
4
24
A középkonzol hátsó tárolórekeszében csatlakoztatva.
Egy útvonal rögzítése
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Útvonal Útvonal
rögzítése lehetőséget.
> A rögzítés elindul. A rögzítés során a
REC szimbólum látható a képernyőn.
A rögzített fájlok USB memóriára4 exportálhatók/helyezhetők át ahhoz, hogy például egy
másik jármű navigációs rendszerében használják azokat. További tájékoztatásért, lásd
(33. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
•
Navigáció - működés (9. oldal)
•
Navigáció - hibakeresés (46. oldal)
Navigáció - útiterv (21. oldal)
Navigáció - közlekedési információk
(36. oldal)
02 Az úti cél, az útiterv és az útvonal megadása
Navigáció - útvonal-beállítások
Az útvonal-beállítások magukban foglalják
többek között az útvonal típusát és az útvonaljavaslatok számát.
2. Válassza ki az útvonal típusát:
• Gyors, forgalomhoz alkalmazkod. rövid utazási idő minimális forgalmi
várakozásokkal5.
• Gyors - a rövid utazási idő az elsődleges.
• Rövid - rövid útvonal előnyben részesítése. Az útvonal kisebb utakon
keresztül is beállítható.
Útvonaljavaslatok
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Beállítások Útvonal
opciók Útvonal-javaslatok lehetőséget.
02
2.
• ECO, forgalomhoz alkalm. - az alacsony üzemanyag-fogyasztás5 az
elsődleges.
Újratervezés kérésre
Útvonaltípus
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Beállítások Útvonal
opciók lehetőséget.
Lehetőség az útvonal újraszámítására a forgalmi információk alapján.
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Beállítások Útvonal
opciók Átirányítás kérésre lehetőséget.
2. Válassza ki a funkciót:
5
A közlekedési rádiótól beszerzett adatokkal egyeztetve.
•
A jelölőnégyzet ki van választva - az
útvonal újraszámítását meg kell erősíteni az OK/MENU kezelőszervvel vagy
mellőzni lehet az EXIT lehetőséggel.
•
A jelölőnégyzet nincs kiválasztva - az
útvonal automatikus újraszámítása.
Útvonaljavaslatok.
Beállítás az útvonaljavaslat használatához:
• 1 - azonnal elkezdi a célbairányítást a
megadott útitervnek megfelelően.
• 3 - a rendszer 3 alternatív útvonalat
javasol, amelyekből egyet ki kell
választani a célbairányítás elkezdése
előtt. Ne feledje, hogy a célbairányítás
előtt kissé hosszabb késés lehet, mert
a rendszernek 3 megfelelő útvonalat
kell kiszámítania.
}}
25
02 Az úti cél, az útiterv és az útvonal megadása
||
Telekocsi sáv használata6
02
Bizonyos esetekben a magán személyautók
használhatják a normálisan helyi autóbuszok,
kereskedelmi járművek és taxik számára
fenntartott sávokat - ennek feltétele az, hogy
az autó egy vagy több utast szállítson. A
funkció aktivált állapotában a rendszer az
ilyen típusú sávokat is figyelembe veszi az
alkalmas útvonal kiszámításához.
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Beállítások Útvonal
opciók Telekocsi-sáv használata
lehetőséget.
2. Beállítás a telekocsi sáv használatához:
• Soha
• 2 személyre
• 2-nél több személy
Expressz sáv használata6
Bizonyos esetekben a magán személyautók
használhatják a normálisan helyi autóbuszok,
kereskedelmi járművek és taxik számára
fenntartott sávokat - ennek feltétele az, hogy
az autó besorolása "zöld autó" vagy ehhez
hasonló legyen. A funkció aktivált állapotában
a rendszer az ilyen típusú sávokat is figye-
6
26
lembe veszi az alkalmas útvonal kiszámításához.
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Beállítások Útvonal
opciók Expresszsáv használata lehetőséget.
2. Beállítás az expressz sáv használatához:
•
A jelölőnégyzet ki van választva - az
expressz sáv használata az útvonalszámításokban.
•
A jelölőnégyzet nincs kiválasztva - nem
használja az expressz sávot.
Terület elkerülése6
Az autópályák kiválasztása nem távolítható el.
A rendszer mindig használja az autópályákat
az alternatív útvonalak kiszámításához.
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Beállítások Útvonal
opciók Terület elkerülése lehetőséget.
A funkció csak akkor érhető el, ha a térképadatok tartalmaznak ilyen információkat.
2. Válassza ki azt a területet, amelyet az
útvonalnak el kell kerülnie (ha a terület
már a listában van, mint korábban meghatározott terület - menjen a következő
lépéshez):
• Terület kijelölése a térképen -
válassza ki a kívánt területet a térképen, további tájékoztatásért, lásd az
alábbi "Elkerülendő terület létrehozása" részt.
• Tárolt pozícióból - válasszon a men-
tett helyek közül.
> A választás az elkerülendő területek
listájához adódik.
02 Az úti cél, az útiterv és az útvonal megadása
3.
Bizonyos forgalmi zavarok elkerülése 6
–
Válassza ki a területet a listában, amelyet
el szeretne kerülni, nyomja meg az OK/
MENU kezelőszervet, majd válassza a
Aktiválás lehetőséget.
Ez lehetséges a Szerkeszt, Inaktiválás
és Törlés területek esetében is.
> A terület elkerülésre kerül az útvonalszámításkor.
Elkerülendő terület létrehozása
Az elkerülendő terület közvetlenül a térképen
választható ki egy négyszögletes terület kijelölésével.
•
•
•
•
•
•
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Beállítások Útvonal
opciók Terület elkerülése Terület
kijelölése a térképen lehetőséget.
4. Forgassa a TUNE gombot a négyzet
méretének beállításához.
A funkció csak akkor érhető el, ha a térképadatok tartalmaznak ilyen információkat.
Autópályák elkerülése
Fizetőutak elkerülése
Alagutak elkerülése
Kompok elkerülése
Autószállító vonatok elkerülése
Matricás szakaszok elkerülése
•
Ha beírt egy útitervet, amikor végrehajtja ezeket a kiválasztásokat, akkor
bizonyos idő telhet el egy lehetőség
kijelölése/kijelölésének eltávolítása
után, mert az útitervet újra kell számítani.
•
Ha nincsenek kiválasztva az alagutak,
fizetős utak és autópályák, akkor ezeket lehetőség szerint elkerüli a rendszer és csak akkor használja, ha nincs
más ésszerű alternatíva.
3. Nyomja meg az OK/MENU gombot.
> Egy piros négyzet jön létre.
5. Nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
amikor a négyzet lefedi a kívánt területet.
> A terület tárolásra kerül az elkerülendő
területek listájában.
02
MEGJEGYZÉS
2. Görgesse a térképet, amíg a kurzor a
kívánt területre nem kerül.
Ahhoz, hogy a terület mellőzve legyen az
útvonalszámításkor, aktiválva kell lennie, lásd
a fenti "Elkerülendő terület" részt.
6
A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Beállítások Útvonal
opciók lehetőséget:
Kapcsolódó információk
•
Navigáció - közlekedési információk
(36. oldal)
•
Navigáció - útiterv (21. oldal)
}}
27
02 Az úti cél, az útiterv és az útvonal megadása
•
•
Navigáció - úti cél megadása (16. oldal)
Navigáció - térképbeállítások
Térképhelyzet
Navigáció - működés (9. oldal)
Itt állítható be az, hogyan jelenjen meg a térkép és minek kell megjelennie.
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Beállítások Térkép
opciók Map type lehetőséget.
02
2. Itt állíthatja be, hogyan kell megjelennie a
térképnek a képernyőn:
• Észak fent - a térkép mindig az észa-
kot mutatja a képernyő tetején. Az autó
szimbólum a vonatkozó irányba mutat
a képernyőn.
• Map heading up - az autó szimbólum
Teljes képernyős térkép
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Beállítások Térkép
opciók Teljes képernyős térkép
mutatása lehetőséget.
2. A térkép méretének beállítása:
28
•
A jelölőnégyzet ki van választva - az
egész képernyőn mutatja a térképet.
•
A jelölőnégyzet nincs kiválasztva - az
autóval kapcsolatos információk, például az utastér hőmérséklete és a lejátszott média jelenik meg a képernyő
alján és tetején.
középen van és mindig felfelé mutat a
képernyőn. A térkép képe az út kanyarulatainak megfelelően fordul az autó
szimbólum alatt.
• 3D térkép, alapszintű - a térkép ferdén felülről jelenik meg az autó szimbólummal középen és az útiránnyal a
képernyő teteje felé.
• 3D térkép, bővített - ugyanaz mint az
előző lehetőség, de a térkép képéhez
adódnak a különböző objektumok,
épületek stb.
Információk az autópálya mentén
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Beállítások Térkép
opciók Autópálya-információk lehetőséget.
02 Az úti cél, az útiterv és az útvonal megadása
2. Válasszon funkciót:
•
•
A jelölőnégyzet ki van választva - amikor az autó autópályán halad, akkor
megjelenik a következő három (3) kijárat, például pihenő vagy töltőállomás.
A lista úgy van rendezve, hogy a legközelebbi kijárat jelenik meg a lista alján.
Az iránytű piros vége észak
felé, fehér vége pedig dél felé
mutat. Szöveges alapú égtájmegjelenítés is választható a
grafikus iránytű helyett.
Érdekes pontok (POI) a térképen
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Beállítások Térkép
opciók Látnivalók szimbólumai lehetőséget.
02
A jelölőnégyzet nincs kiválasztva - a
funkció ki van kapcsolva.
Információk a pillanatnyi helyzetről
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Beállítások Térkép
opciók Pozícióinformációk lehetőséget.
2. Hely információk beállítása:
• Aktuális út - a képernyő mutatja az út/
utca nevét, amelyen az autó/kurzor
elhelyezkedik.
• Szélességi/hosszúsági koord. - a
képernyő mutatja az autó/kurzor elhelyezkedésének koordinátáit.
• Nincs - a képernyő nem jelenít meg
információkat a helyről, ahol az autó/
kurzor található.
Iránytű
A térkép képernyőn megjelenő képén egy
iránytű található, amely mutatja az irányt,
amerre az autó eleje néz.
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Beállítások Térkép
opciók Iránytű lehetőséget.
2. Válassza ki, hogy az égtáj iránytűvel vagy
betűkkel jelenjen-e meg.
• Grafikus - egy iránytű jelzi az égtájat.
• Szöveg - az N betű az észak, a W a
nyugat, az S a dél, az E pedig a kelet
égtájat jelzi.
A térkép képének iránytű iránya - észak vagy
haladási irány van a képernyő tetején - szintén beállítható, lásd a fenti "Térkép mód
iránytű iránya" részt.
A bejelölt POI -k megjelenítésre kerülnek a térképen.
2. Válassza ki, hogy milyen POI szimbólumok jelenjenek meg a térképen.
• Alapbeállítás - a Kiválasztva funkcióval meghatározott POI megjelenik
(megjelennek).
• Kiválasztva - válassza ki a TUNE
gomb + az OK gomb használatával,
hogy az egyes POI-k megjelenjenek-e
a képernyőn.
• Nincs - nem jelenik meg POI.
A térkép nehéz áttekinthetőségének elkerülése érdekében, a képernyőn egyszerre megjelenő POI-k száma korlátozott - egy terület
}}
29
02 Az úti cél, az útiterv és az útvonal megadása
||
kinagyítása számos POI megjelenítésére ad
lehetőséget.
Térképszínek
02
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Beállítások Térkép
opciók Térképszínek lehetőséget.
•
•
Navigáció - térképbeállítások (28. oldal)
Navigáció - célbairányítási beállítások
Navigáció - érdekes helyek (POI) szimbólumai (20. oldal)
Itt beállítások végezhetők a célbairányítás
módjára vonatkozóan.
•
Navigáció - tárolt helyek importálása/
exportálása (33. oldal)
2. A térkép színeinek kiválasztása:
• Automatikus - egy fényérzékelő észleli, hogy nappal van-e vagy éjszaka,
és ennek megfelelően állítja be automatikusan a képernyőt.
• Nappal - a képernyő színei és kontrasztja világos és éles lesz.
• Éjszaka - a képernyő színei és kont-
rasztja úgy változik meg, hogy a járművezetőnek ideális éjszakai láthatóságot
biztosítson.
Tárolt hely a térképen
–
A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Beállítások Térkép
opciók Tárolt pozíció a térképen
lehetőséget.
> Minden tárolt hely megjelenik.
Kapcsolódó információk
•
•
30
Navigáció - útvonal-beállítások (25. oldal)
Navigáció - célbairányítási beállítások
(30. oldal)
Érkezési idő vagy hátralévő utazási idő
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Beállítások
Útmutatás-opciók Érk. idő
formátuma lehetőséget.
2. Az idő kijelzési módjának beállítása:
• ETA - a becsült érkezési időt mutatja
• RTA - az érkezésig hátralévő időt
mutatja.
utcanevek a hangos irányításban
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Beállítások
Útmutatás-opciók Utcanevek
hangutasításban lehetőséget.
02 Az úti cél, az útiterv és az útvonal megadása
2. Válassza ki, hogy mit kell magában foglalnia a hangos irányításnak:
•
•
2. A kijelzés-beállítás kiválasztása a kombinált műszerfalon.
A jelölőnégyzet ki van választva távolság és irány valamint az utcák és
utak nevei.
•
A jelölőnégyzet nincs kiválasztva távolság és irány.
•
Turn-by-turn navigáció7
A jelölőnégyzet ki van választva mutatja az útitervben következő manővert és annak távolságát.
A jelölőnégyzet nincs kiválasztva nincs kijelzés.
7
Csak bizonyos modellváltozatokra vonatkozik.
•
•
A jelölőnégyzet ki van választva - az
audio és médiarendszer, például a
rádió elnémul, amikor a hangos irányítás információkat olvas fel.
Hangos irányítás
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Beállítások
Útmutatás-opciók Forgalom
automatikus kiolvasása lehetőséget.
A célbairányítás során, amikor az autó egy
kereszteződéshez vagy kijárathoz közeledik,
akkor egy hangos üzenet adja meg a távolságot és a következő manőver típusát. Ugyanakkor a leágazás részletes térképe jelenik
meg. A hangüzenet az elágazáshoz közelebb
megismétlődik. Egy üzenet megismétléséhez
- nyomja meg kétszer az OK/MENU gombot.
•
A jelölőnégyzet ki van választva - a
rendszer felolvassa a fontos forgalmi
zavarokat az útvonalon.
•
A jelölőnégyzet nincs kiválasztva nincs felolvasás.
Automatikus hangadaptáció
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Beállítások
Útmutatás-opciók Audió elhalkítása
lehetőséget.
02
A jelölőnégyzet nincs kiválasztva nincs hangadaptáció.
A közlekedés automatikus felolvasása
2. A forgalmi információk felolvasásának
beállítása:
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Beállítások
Útmutatás-opciók Navigálás
kanyarról kanyarra lehetőséget.
2. A térkép hangadaptációjának beállítása:
A hangerő az audioegység hangerő-szabályozó gombjával állítható be (folyamatban
lévő hangüzenet közben).
MEGJEGYZÉS
Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakoztatott mobiltelefonon folytatott beszélgetés
közben a hangos irányítás nem áll rendelkezésre.
}}
31
02 Az úti cél, az útiterv és az útvonal megadása
02
||
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Beállítások
Útmutatás-opciók Hangos
útvonalvezetés lehetőséget.
2. A hangos irányítás beállítása:
•
A jelölőnégyzet ki van választva egy (1) hangos utasítás hangzik el az
egyes irányítási pontokhoz.
•
A jelölőnégyzet nincs kiválasztva nincs hangos irányítás.
2. A hangos irányítás beállítása:
•
A jelölőnégyzet ki van választva - a
rendszer felolvassa a következő manőver távolságát és típusát.
•
A jelölőnégyzet nincs kiválasztva nincs hangos irányítás.
Egyszerű hangos irányítás
Hangos irányítás esetén három (3) utasítás
kiadására kerül sor az egyes irányítási pontokhoz - egy előkészítő, egy közvetlenül
előtte, és az utolsó akkor, amikor a manővert
végre kell hajtani. Ha az egyszerű hangos
irányítás aktív, akkor csak egy (1) utasítás
hangzik el az egyes irányítási pontokhoz.
32
•
Ügyeljen arra, hogy a feltüntetett maximális megengedett sebesség bizonyos
esetekben eltérhet a navigációs adatbázis tartalmától.
•
Mindig a járművezető a felelős az
érvényben lévő sebességkorlátok
betartásáért.
Biztonsági kamera
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Beállítások
Útmutatás-opciók Traffipaxra
figyelmeztetés lehetőséget.
2. Válasszon funkciót:
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Beállítások
Útmutatás-opciók Egyszerű hangos
útmutatás haszn. lehetőséget.
8
MEGJEGYZÉS
Csak Közlekedési tábla információk funkció nélküli autók esetében.
•
•
A jelölőnégyzet ki van választva figyelmeztetés hangos jelzéssel és
szimbólummal , amikor az autó biztonsági kamerához közeledik.
A jelölőnégyzet nincs kiválasztva nincs figyelmeztetés.
MEGJEGYZÉS
A térképben foglalt információk típusát
országos szabályozások írják elő. Az
aktuális információkhoz, lásd
www.volvocars.com/navi.
Tárolt hely jele
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Beállítások
Útmutatás-opciók Tárolt helyzet
bejelentés lehetőséget.
2. Válasszon a tárolt helyek közül:
•
A jelölőnégyzet ki van választva - a járművezető hallható jelzést kap, amikor
az autó egy tárolt helyhez közeledik.
•
A jelölőnégyzet nincs kiválasztva nincs hangos jelzés.
Sebességkorlátozás8
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Beállítások
Útmutatás-opciók Seb.korlát
mutatása lehetőséget.
02 Az úti cél, az útiterv és az útvonal megadása
2. Válasszon funkciót:
•
•
2. Válasszon funkciót:
A jelölőnégyzet ki van választva - az
érvényben lévő sebességkorlátozás
egy jellel együtt megjelenik a kombinált
műszerfalon9.
•
A jelölőnégyzet nincs kiválasztva nincs értesítés a kombinált műszerfalon.
•
POI jele egy irányított körutazáson
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Beállítások
Útmutatás-opciók Értesítés utazási
látnivalókról lehetőséget.
A jelölőnégyzet ki van választva - a
rendszer hallható jelzést ad, amikor az
autó közeledik egy útikönyvhöz,
(16. oldal).
A jelölőnégyzet nincs kiválasztva nincs hangos jelzés.
Kapcsolódó információk
•
Navigáció - közlekedési információk
(36. oldal)
Navigáció - tárolt helyek importálása/
exportálása
Tárolt útvonalak és helyek importálása és/vagy
exportálása.
POI-k importálásához .gpx fájlformátum szükséges.
02
1. Csatlakoztassa az USB memóriát az alagútkonzol tárolórekeszében.
2. Válasszon funkciót:
•
A jelölőnégyzet ki van választva - a
rendszer hangjelzést ad, amikor az
autó megközelít egy olyan POI-t, amely
szerepel az útikönyvben, (16. oldal).
•
A jelölőnégyzet nincs kiválasztva nincs hangos jelzés.
Irányított körutazás jelzése
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Beállítások
Útmutatás-opciók Vezetett túra
értesítése lehetőséget.
9
Csak ha rendelkezésre állnak sebességinformációk a térképadatokban.
2. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Beállítások Tárolt
helyek importálása/exportálása lehetőséget.
3. Válassza ki, hogy mit kell importálni vagy
exportálni.
}}
33
02 Az úti cél, az útiterv és az útvonal megadása
||
MEGJEGYZÉS
02
•
A POI fájlok térképadatbázishoz adása
bizonyos mértékű számítógépes ismereteket igényel!
•
A POI fájlok formátuma és a fájlok
internetről történő letöltésének módja
az adott gyártótól/forgalmazótól függ.
Ebből következően nincs szabványos
egységes módja a POI fájlok letöltésének az internetről - és ezért a kezelési
útmutató nem szolgálhat pontos lépésenkénti leírással.
•
Ha kérdése van - forduljon egy Volvo
kereskedőhöz.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
34
Navigáció - úti cél megadása (16. oldal)
Navigáció - útiterv (21. oldal)
Navigáció - útvonal (22. oldal)
Navigáció - érdekes helyek (POI) szimbólumai (20. oldal)
KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK
03 Közlekedési információk
Navigáció - közlekedési információk
03
A navigációs rendszer folyamatosan fogadja a
közlekedési üzenet csatornán (TMC) közvetített, a dinamikus útirányokhoz használt forgalmi információkat. Amikor olyan helyzetek
állnak elő, amelyek hatással lehetnek az utazásra (például balesetek, útépítés), akkor ezek
megjelennek a képernyőn és ha van megadva
úti cél, akkor megtörténik az útvonal újraszámítása. Az újraszámítás automatikusan történik vagy jóváhagyást igényel, lásd Újratervezés kérésre, (25. oldal).
A TMC egy szabványos kódolási rendszer a
közlekedési információkhoz. A vevő automatikusan megkeresi a helyes frekvenciát.
MEGJEGYZÉS
A TMC nem minden területen/országban
áll rendelkezésre. A rendszer lefedettségi
területe folyamatos fejlesztés alatt áll és
néha frissítésre van szükség.
A közlekedési információk attól függően eltérően jelennek meg, hogy van-e meghatározva
úti cél vagy nincs.
Ez a szimbólum a képernyőn
azt jelzi, hogy közlekedési
információk érhetők el az
aktuális vételi területen. A
szimbólum színe jelzi az
információk fontosságát:
36
•
PIROS - az információ felolvasásra kerül
és a helyzet megjelenik a térképen.
•
SÁRGA - nincs felolvasás, a hely megjelenik a térképen.
Ez a szimbólum a közlekedési probléma helyét jelöli a
térképen, további tájékoztatásért, lásd Közlekedési
információk - megadott úti
céllal és Közlekedési információk a térképen rész.
MEGJEGYZÉS
A közlekedési információk nem minden
területen/országban állnak rendelkezésre.
A közlekedési információk közvetítési területe folyamatosan bővül.
Bekapcsolás/kikapcsolás
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Közlekedési
információ lehetőséget.
2. Válassza ki a négyzetet a közlekedési
információk aktiválásához vagy távolítsa
el a jelölést az inaktiváláshoz.
Közlekedési információk - megadott úti
cél nélkül
A funkció lehetővé teszi a közlekedési problémák megtekintését anélkül, hogy ki lenne
választva egy úti cél.
Megnyitja a görgetés funkciót a térképen.
Közlekedési információk a térképen
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Közlekedési információ
Közlekedési info térképen lehetőséget.
2. A közlekedési információkat megkeresheti a görgetés funkcióval, lásd Közlekedési információk - megadott úti céllal és
Közlekedési információk a térképen rész.
03 Közlekedési információk
Összes forgalom
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Közlekedési információ
Közlekedési info térképen lehetőséget.
> Megjelenik a vételi körzet összes közlekedési üzenetének listája.
2. Válassza ki, hogy mit kell megjeleníteni,
lásd a leírást a Közlekedési információk megadott úti céllal és Közlekedési információk a térképen részben.
Közlekedési információk - megadott úti
céllal
A funkció mutatja a közlekedési problémákat,
amikor ki van választva az úti cél.
Közlekedési információk meghallgatása
az út mentén
–
A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Közlekedési információ
Útvonal közlekedési híreinek hallg.
lehetőséget.
> A rendszer felolvassa az útiterv mentén
elérhető összes közlekedési üzenetet.
3. Válasszon ki egy közlekedési problémát,
és erősítse meg az OK/MENU kezelőszervvel.
> További információk jelennek meg a
közlekedési problémáról, valamint
annak helyzete a térképen. A térkép a
közlekedési probléma körül jelenik
meg.
03
Összes forgalom
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Közlekedési információ
Összes közlekedési info lehetőséget.
> Megjelenik a vételi körzet összes közlekedési üzenetének listája. A közlekedési információk először országonként
(a határterületeken), majd az út száma,
és az utca neve alapján vannak csoportosítva.
2. Válasszon ki egy közlekedési problémát
(út/utca), és erősítse meg az OK/MENU
kezelőszervvel.
> Megjelenik a közlekedési problémák
listája, felül a legsúlyosabb zavarral,
például egy sáv teljes leállása.
Közlekedési probléma a térképen.
Közlekedési információk a térképen
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Közlekedési információ
Közlekedési info térképen lehetőséget.
2. Görgesse a térképet, amíg a szálkereszt
ahhoz a közlekedési eseményhez/szimbólumhoz nem kerül, amelyről részletes
információkra van szüksége.
> Egy sárga keret világít a szimbólum
körül.
}}
37
03 Közlekedési információk
||
3. Erősítse meg a választást az OK/MENU
megnyomásával.
> Megjelennek a rendelkezésre álló információk, például
03
•
•
•
•
•
Közvetlenül felsorolt információk
utca neve/út száma
ország
a probléma természete
2. Válasszon ki egy közlekedési problémát,
és erősítse meg az OK/MENU kezelőszervvel.
> További információk jelennek meg a
közlekedési problémáról, valamint
annak helyzete a térképen. A térkép a
közlekedési probléma körül jelenik
meg.
a probléma kiterjedése
a probléma időtartama.
Ha több közlekedési probléma van a
szélkereszt keretén belül, akkor a
középhez legközelebbi jelenik meg először.
A képernyő felső részén megjelenő
számok, például "2/5" azt jelentik,
hogy az információ a 2. a szálkereszten belül található összesen 5 üzenetből - a többi üzenet között az
OK/MENU gomb többszöri megnyomásával böngészhet.
1. A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Közlekedési információ
Közlekedési info térképen lehetőséget.
> A közvetlenül felsorolt közlekedési
problémák (az előző ábrán kettő) a pillanatnyi útitervet érintő információkat
tartalmaznak.
Közlekedési probléma a térképen.
Közlekedési probléma kiterjedése
Bizonyos közlekedési problémák nem csak
egy helyen találhatók, hanem hosszabb
útszakaszt fednek le.
A közlekedési probléma helyét jelző szimbólumon kívül, a pillanatnyi távolság is megjelenik piros keresztek egy sorával "xxxxx".
38
•
A kijelölés hossza megfelel a közlekedési
probléma kiterjedésének (hosszának).
•
A haladási irány a kijelölt út mentén jelenik meg.
03 Közlekedési információk
03
Közlekedési probléma a kiterjedésével.
A közlekedési információra vonatkozó
terület mérete
A térkép méretaránya határozza meg, hogy
mennyi közlekedési információ jelenik meg.
Minél nagyobb térképterület látható a képernyőn, annál nagyobb a megjeleníthető közlekedési zavarok száma.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Navigáció - célbairányítási beállítások
(30. oldal)
Navigáció - úti cél megadása (16. oldal)
Navigáció - útiterv (21. oldal)
39
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
04 Térkép és rendszerinformációk
Navigáció - térkép és
rendszerinformációk
A Volvo számos, a világ különböző részeit
lefedő térképet kínál. A térképek térképadatokból és útadatokból állnak a kapcsolódó
információkkal.
A frissítés közben új adatok kerülnek a navigációs rendszerbe és törlésre kerülnek a régi,
elavult adatok.
Rendszerinformációk
Térképek - tartalom
A térképeket javított információkkal látjuk el
és folyamatosan frissítjük.
MEGJEGYZÉS
A térképadatok nem minden területen/
országban 100 százalékos lefedettségűek.
A rendszer lefedettségi területe folyamatos
fejlesztés alatt áll és néha frissítésre van
szükség.
A térképekkel és a Sensus Navigation rendszerrel kapcsolatos információkért, lásd a
support.volvocars.com weboldalt.
MEGJEGYZÉS
Mielőtt elindítaná az autó térképadatainak
frissítését:
•
Először olvassa el az interneten a térképadatok letöltésére és frissítésére
vonatkozó információkat és utasításokat.
Ha bármilyen kérdése van a frissítéssel kapcsolatban, akkor lépjen kapcsolatba egy
Volvo kereskedővel vagy tanulmányozza a
www.volvocars.com/navi weboldalt.
04
Térképterületek
Az autó navigációs rendszere a piactól függően változik. Ha módosítani szeretné a térkép területét - vegye fel a kapcsolatot egy
Volvo kereskedővel az eljárással kapcsolatban.
–
1
2
A navigáció forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Beállítások
Rendszerinformáció lehetőséget.
> Egy kivonat jelenik meg a navigációs
rendszer pillanatnyi állapotáról, például
a közlekedési információk pillanatnyi
közvetítőjéről és az érvényes térképadatokról valamint a térkép verziójáról.
Térképek frissítése
A frissített térképadatok internetről1 tölthetők
le egy USB memóriára2. A letöltött adatok
átvitele az autó navigációs rendszerébe ezután az autó USB csatlakozóján keresztül történik, ami az alagútkonzol hátsó tárolórekeszében helyezkedik el.
Lásd az információkat a support.volvocars.com oldalon.
Az USB memóriának legalább 20 GB szabad területtel kell rendelkeznie.
}}
41
04 Térkép és rendszerinformációk
||
Frissítés
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat
a navigációs rendszer frissítéséhez - ez
mutatja a frissítési folyamat haladását és a
hozzávetőleges hátralévő időt.
MEGJEGYZÉS
A frissítés idejére az infotainment számos
funkciója nem vagy csökkent mértékben
áll rendelkezésre.
1. Indítsa be a motort.
04
2. Csatlakoztassa a frissítést tartalmazó
USB memóriát az autó USB csatlakozójához, és kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
> A kijelző képernyőn az Térkép
frissítése befejeződött jelzés látható.
A navigációs rendszer összes funkciója
újra használható.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos esetekben a térképadatok frissítése új funkciókat is biztosít, amelyeket
nem tartalmaz ez az útmutató.
Egy megszakított frissítés folytatása
Ha a frissítés nem fejeződött be a motor leállításáig, akkor a folyamat a motor beindításakor onnan folytatódik, ahol félbeszakadt, feltéve, hogy az USB memória még csatlakoz-
42
tatva van. Ha az USB memória nincs csatlakoztatva - indítsa be a motort, majd csatlakoztassa az USB memóriát.
A képernyő a Térkép frissítése
befejeződött üzenetet mutatja, amikor a frissítés befejeződött.
Kapcsolódó információk
•
Navigáció - licencszerződés és szerzői
jogok (48. oldal)
•
•
Navigáció - hibakeresés (46. oldal)
Sensus Navigation (6. oldal)
Navigáció - a menü áttekintése
A navigációs rendszer menü lehetséges beállításainak áttekintése.
A menü három szintje. További almenük is
lehetnek, amelyek leírása a vonatkozó részekben található.
–
Nyissa meg a menürendszert az
OK/MENU megnyomásával a navigációs
forrás normál nézetében.
Hangutasítás megismétlése
(30. oldal)
Cél megadása
(16. oldal)
Otthon
(16. oldal)
04 Térkép és rendszerinformációk
Cím
(16. oldal)
Tárolt pozíció
(16. oldal)
Irányítószám
Ország:
Egyes cél beállítása
Ország:
Város:
Szerkeszt
Irányítószám
Utca:
Törlés
Utca:
Szám:
Összes törlése
Szám:
Elágazás:
Előző cél
Egyes cél beállítása
Egyes cél beállítása
Hozzáadás útpontként
Név szerint
Kategória szerint
Az autó közelében
Az útvonal mentén
A célállomáshoz
közel
Egy pont közelében
a térképen
Földrajzi szélesség és
hosszúság
Törlés
Összes törlése
Internetes keresés
04
Mentés
Mentés
(16. oldal)
Egyes cél beállítása
Információ
Információ
Mentés
Elágazás:
Hozzáadás útpontként
Hozzáadás útpontként
Információ
Látnivaló (POI)
(16. oldal)
(16. oldal)
(16. oldal)
Formátum:
(16. oldal)
Egyes cél beállítása
Hozzáadás útpontként
Információ
Mentés
}}
43
04 Térkép és rendszerinformációk
||
Megjelölés a térképen
(16. oldal)
Elkerül
Egyes cél beállítása
Átirányítás
Hozzáadás útpontként
Hosszabb
Travel guide
Útmutatás indítása
Részletek
Fényképek
Audio lejátszása
Audio szünete
Útvonalvezetés folytatása
Alternatív útvonalak a
célállomásig
(22. oldal)
Útvonal áttekintése
(22. oldal)
Részletes útvonal-információk
(22. oldal)
Következő
Útiterv
Előző
Útiterv
Közelítés
(21. oldal)
Távolítás
Útmutatás indítása
Másik útpont hozzáadása
Törölje a nyomvonalat?
Útvonal
Hátralévő útvonal a térképen
(22. oldal)
Útvonal rögzítése
(22. oldal)
vagy
Rögzítés leállítása
Közlekedési információ
44
Útvonalvezetés törlése
vagy
Törlés
(16. oldal)
Összes közlekedési info
(36. oldal)
Közlekedési info térképen
Rövidebb
Mentés
04
(22. oldal)
(36. oldal)
Beállítások
(21. oldal)
04 Térkép és rendszerinformációk
Útvonal opciók
Útvonaltípus
Átirányítás kérésre
Útvonal-javaslatok
Telekocsi-sáv használata
Expresszsáv használata
Terület elkerülése
Autópályák elkerülése
Fizetőutak elkerülése
Alagutak elkerülése
(25. oldal)
Térkép opciók
Teljes képernyős térkép mutatása
(28. oldal)
Útmutatás-opciók
Érk. idő formátuma
Map type
Utcanevek hangutasításban
Autópálya-információk
Navigálás kanyarról
kanyarra
Pozícióinformációk
Forgalom automatikus kiolvasása
Iránytű
Látnivalók szimbólumai
Térképszínek
Tárolt pozíció a térképen
(30. oldal)
Audió elhalkítása
Hangos útvonalvezetés
04
Egyszerű hangos
útmutatás haszn.
Kompok elkerülése
Traffipaxra figyelmeztetés
Autószállító vonatok
elkerülése
Tárolt helyzet bejelentés
Matricás szakaszok
elkerülése
Értesítés utazási látnivalókról
Vezetett túra értesítése
Rendszerinformáció
(41. oldal)
}}
45
04 Térkép és rendszerinformációk
||
FAV gomb opciói
Tárolt helyek importálás/
exportálás
Kapcsolódó információk
04
•
•
Navigáció - működés (9. oldal)
Sensus Navigation (6. oldal)
Lásd a
kezelési
útmutató
kedvencek
részét.
(33. oldal)
Navigáció - hibakeresés
Az alábbiakban példákat láthat arra, mi értelmezhető úgy, hogy a navigációs rendszer nem
megfelelően működik.
Az autó helyzete rossz a térképen
A navigációs rendszer körülbelül 20 méteres
pontossággal mutatja az autó helyzetét a térképen.
A rendszer akkor is használja a fizetős
utakat, autópályákat és kompokat, ha
azok elkerülését jelölöm be
Technikai okokból a rendszer csak a főbb
utakat tudja használni a hosszú távolságot
átívelő útvonalak kiszámítása során.
Ha a fizetős utak és autópályák elkerülését
választotta, akkor azok a lehető legnagyobb
mértékben elkerülésre kerülnek és csak akkor
használja azokat a rendszer, ha nincs más
ésszerű lehetőség.
Amikor egy másik úttal párhuzamosan,
kanyargós utakon, több szintű utakon halad
vagy hosszú távolságot vezetett bármilyen
megkülönbözető kanyar nélkül, akkor
nagyobb esély van a hibára.
Szállítást követően az autó helyzete
helytelen a térképen
A magas hegyek, épületek, alagutak, völgyhidak, aluljárók/felüljárók stb. szintén negatív
hatással vannak a GPS jelek vételére, ami azt
jelenti, hogy az autó helyzetének kiszámításának pontossága csökken.
Ha például kompon vagy vonaton vagy a
GPS-jelek vételét egyéb módon akadályozva
szállítják az autót, akkor akár 5 percet vehet
igénybe az autó helyzetének megfelelő kiszámítása.
A rendszer nem mindig a leggyorsabb/
legrövidebb utat számítja ki
Az autó helyzete a térképen az
akkumulátor lecsatlakoztatását
követően helytelen
Az útvonal kiszámításakor a távolság, út szélessége, út típusa, jobb- vagy balkanyarok,
körforgalmak száma stb. mind figyelembe
vételre kerülnek a legjobb elméleti útvonal
kiszámítása során. Az adott terület ismeretében ennél hatékonyabb útvonal is lehetséges
lehet.
Ha a GPS antenna tápellátása megszűnik,
akkor több mint 5 percet is igénybe vehet a
GPS jelek megfelelő vétele és az autó helyzetének kiszámítása.
Az autó szimbólum a képernyőn a
gumiabroncsok cseréjét követően
szabálytalan
A GPS vevő mellett, az autó fordulatszámérzékelője és egy giroszkóp is segít az autó
46
04 Térkép és rendszerinformációk
pillanatnyi helyzetének és haladási irányának
meghatározásában. A pótkerék felszerelését
vagy a nyári és téli kerekek cseréjét követően
a rendszernek "meg kell tanulnia" az új
kerekek méretét.
A rendszer optimális működéséhez a kormánykerék ütközésig történő elfordítása javasolt vezetés közben néhányszor egy erre
alkalmas helyen.
A térkép képe nem felel meg a valós
helyzetnek
Az olyan tényezők, mint az úthálózat bővítése
és átépítése, az új közlekedési szabályok
folyamatos bevezetése stb. azt okozzák,
hogy a térképadatbázis nem mindig teljes.
A térképekben tárolt információk folyamatosan fejlesztés és frissítés alatt állnak. A legfrissebb térképadatok letöltéséhez, lásd Térképek frissítése (41. oldal). Lásd még a
support.volvocars.com weboldalt a térképekkel kapcsolatos további tájékoztatásért stb.
A térkép méretaránya néha megváltozik
Kapcsolja ki a rendszert és állítsa le a motort.
Indítsa el újra, de maradjon álló helyzetben
egy ideig az indulás előtt.
Navigáció - útvonal-beállítások (25. oldal)
Hosszú útra kell indulnom, de nem
akarom megadni a városokat,
amelyeken áthaladok - Hogyan
készíthetem el a legegyszerűbben az
útitervet?
Adja meg közvetlenül az úti célt a térképen a
szálkereszttel. A rendszer automatikusan a
végső úti célhoz vezet akkor is, ha elhalad a
köztes úti célok mellett.
A térképadataim nem napra készek
04
A térképekben tárolt információk folyamatosan fejlesztés és frissítés alatt állnak. A legfrissebb térképadatok letöltéséhez, lásd Térképek frissítése (41. oldal). Lásd még a
support.volvocars.com weboldalt a térképekkel kapcsolatos további tájékoztatásért stb.
Hogyan ellenőrizhetem egyszerűen a
használt térkép verzióját?
Bizonyos területeken nem állnak rendelkezésre részletes térképadatok. A rendszer
automatikusan módosítja a nagyítás mértékét.
Keresse meg a Beállítások
Rendszerinformáció lehetőséget a menürendszerben, hogy megtekintse a verzióval és
a lefedett földrajzi területtel kapcsolatos információkat, lásd (41. oldal).
Az autó szimbólum ugrál vagy forog a
képernyőn
Kapcsolódó információk
A rendszernek néhány másodpercre van
szüksége az autó helyzetének és a mozgásának érzékeléséhez az elindulás előtt.
•
•
Navigáció - térkép és rendszerinformációk (41. oldal)
•
Navigáció - útvonal (22. oldal)
47
04 Térkép és rendszerinformációk
Navigáció - licencszerződés és
szerzői jogok
Cyprus
Az alábbi szöveg a Volvo szerződése a gyártóval/fejlesztővel.
Estonia
Copyright
Finland
Európa
Austria
© Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen.
04
Contains content of Stadt Wien –
data.wien.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains content of Statdt Linz –
data.linz.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses /by/3.0/
legalcode .
Contains content of LINZ AG – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Belgium
Realized by means of Brussels UrbIS®© –
Distribution & Copyright CIRB, available at
http://www.cirb.irisnet.be/catalogue-deservices/urbis/telechargement .
Includes content made available by AGIV.
Croatia
© EuroGeographics.
48
© EuroGeographics.
© EuroGeographics.
Contains data from the National Land Survey
of Finland Topographic Database 06/2012.
(Terms of Use available at http://
www.maanmittauslaitos.fi/en/
NLS_open_data_licence_version1_20120501)
.
Contains data that is made available by Itella
in accordance with the terms available at:
http://www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/
yhteystietopalvelut/uusi_postal_
code_services_service_description_and_term
s_of-user.pdf. Retrieved by HERE 09/2013”.
France
Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.
Germany
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains Content of “Stadt Köln –
offenedaten-koeln.de”, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Great Britain
Contains Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010.
Contains Royal Mail data © Royal Mail
copyright and database right 2010.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Guernsey
©The States of Guernsey
©Teh States of Alderney
©The Chief Pleas of Sark
©The Royal Court of Guernsey
Hungary
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zuständigen Behörden
entnommen.
Ireland
Contains content of „Bayrische
Vermessungsverwaltung –
www.geodaten.bayern.de“, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Contains data made available by the Dublin
City Council Multi Story Car Parking Space
Availability as of 2013-11-02, licensed in
accordance with http://psi.gov.ie/files/
2010/03/PSI-Licence.pdf .
Contains content of “LGL, www.lgl-bw.de”,
licensed in accordance with http://
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
04 Térkép és rendszerinformációk
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta
usando quale riferimento anche cartografia
numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla
Regione Toscana.
Contains data from Trasporto Passeggeri
Emilia-Romagna- S.p.A.
Includes content of Comune di Bolgona
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes content of Comune di Cesena
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute,
and Regione Sicilia, licensed under http://
www.formez.it/iodl/ and updated by licensee
September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna,
Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune
di Trapani, Comune di Vicenza, Regione
Lombardia, Regione Umbria, licensed under
http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated
by licensee September 1, 2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Includes content of Comune di Milano,
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/2.5/it/legalcode and updated by
licensee November 1, 2013.
Includes content of the “Comunità Montana
della Carnia”, licensed under http://
www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated by
licensee December 1, 2013.
Includes content of “Agenzia per la mobilità”
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee January 1, 2014.
Includes content of Regione Sardegna,
licensed under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
and updated by licensee May 1, 2014
Latvia
© EuroGeographics.
Lithuania
© EuroGeographics.
Moldova
© EuroGeographics.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority Includes data under the Norwegian
licence for Open Government data (NLOD),
available at http://data.norge.no/nlod/en/1.0 .
Contains information copyrighted by ©
Kartverket, made available in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/no/ .
Portugal
Source: IgeoE – Portugal.
Slovenia
© EuroGeographics.
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Contains data that is made available by the
Generalitat de Catalunya Government in
accordance with the terms available at http://
www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm .
Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de
Informatica – Malaga, licensed in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by /3.0/legalcode .
04
Contains content of Administración General
de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Sweden
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go
Open v1.0, available at http://
data.goteborg.se/goopen .
Switzerland
Poland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© EuroGeographics.
Ukraine
© EuroGeographics.
}}
49
04 Térkép és rendszerinformációk
||
United Kingdom
Contains public sector information licensed
under the Open Government License v.1.0
(see the license http://
www.nationalarchives.gov.uk/doc/opengovernment-licence/).
Adapted from data from the Office for
National Statistics licensed under the Open
Government Licence v.1.0.
Kapcsolódó információk
04
50
•
Navigáció - térkép és rendszerinformációk (41. oldal)
•
Sensus Navigation (6. oldal)
04 Térkép és rendszerinformációk
04
51
05 Betűrendes tárgymutató
A
I
S
Az autó szállítása....................................... 46
Irányítási beállítások.................................. 30
Sebességmérő kamera.............................. 30
Irányítás indítása........................................ 21
Szerzői jog................................................. 48
B
Billentyűzet................................................ 11
Biztonsági kamera..................................... 30
C
Célbairányítás folytatása............................ 21
05
Célbairányítás megállítása......................... 21
É
Érdekes helyek, lásd még POI................... 20
Érkezési idő............................................... 30
H
Hangos irányítás........................................ 30
Hangvezérlés............................................. 13
Hibakeresés
sensus navigáció.................................. 46
52
Iránytű........................................................ 28
T
K
térképadatok.............................................. 41
Karakterkerék............................................ 11
Térképbeállítások....................................... 28
Közlekedési információk............................ 36
Térképek frissítése..................................... 41
Térképterületek.......................................... 41
M
Menük
a menü áttekintése, navigáció.............. 42
Görgetés menü....................................... 9
Méretarány
váltás.................................................... 36
U
USB csatlakozás.......................................... 6
utazási idő.................................................. 30
Ú
P
POI
szimbólumok........................................ 20
úti cél megadása.................................. 16
Úti cél......................................................... 16
Útiterv........................................................ 21
Útiterv törlése............................................ 21
Útvonal....................................................... 22
alternatív útvonalak és útvonal áttekintése....................................................... 22
TP 20538 (Hungarian), AT 1546, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising