Volvo | S60 | Sensus Infotainment | Volvo S60 2016 Late Sensus Infotainment

Volvo S60 2016 Late Sensus Infotainment
WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT
KEDVES VOLVO TULAJDONOS
KΚSZΚNJÜK, HOGY A VOLVÓT VÁLASZTOTTA
Reméljük, hosszú évekig élvezni fogja Volvo járművét Az autó úgy van kialakítva, hogy biztonságot és kényelmet nyújtson Κnnek és utasainak. A
Volvo a világ egyik legbiztonságosabb autója. Az
Κn Volvója kielégíti az összes jelenlegi biztonsági
és környezetvédelmi előírást.
Annak érdekében, hogy jobban évezhesse autóját, azt javasoljuk, hogy ismerkedjen meg a kezelési útmutatóban leírt berendezésekkel, utasításokkal és karbantartási ismeretekkel.
Tartalomjegyzék
01 BEVEZETÉS
02 MY CAR
Bevezetés................................................... 7
Volvo Sensus.............................................. 7
Támogatás és információk az autóval
kapcsolatban az interneten......................... 8
MY CAR....................................................
MY CAR - keresési útvonalak...................
MY CAR - menüpontok.............................
MY CAR - autó-beállítások.......................
MY CAR - vezetéstámogató rendszer......
MY CAR - Rendszerbeállítások................
MY CAR - klímabeállítások.......................
MY CAR információk................................
03 AUDIO ÉS MÉDIA
11
12
12
14
15
16
17
18
Audio és média.........................................
Audio és média - áttekintés......................
Audio és média - a rendszer használata...
Hátsó kezelőpanel fejhallgató aljzattal*....
Kedvencek................................................
Mentés kedvencként.................................
Audio és média - hangbeállítások.............
Audio és média - általános hangbeállítások............................................................
Audio és média - fejlett hangbeállítások...
A hangszínszabályozó beállítása..............
Az audioprofil beállítása............................
Az audio hangerejének beállítása és
automatikus hangerő-szabályozás...........
Rádió.........................................................
Rádióhangolás..........................................
Automatikus rádióhangolás......................
Rádióállomás-lista*...................................
Manuális rádióhangolás............................
Rádióállomások mint előbeállítások.........
RDS funkciók............................................
Riasztások balesetek és katasztrófák
esetén.......................................................
Közlekedési információk (TP)....................
01 02 03
2
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
20
20
21
25
25
26
26
27
27
28
28
28
29
29
30
30
31
31
32
33
33
Tartalomjegyzék
Egyéb hálózatokra kiterjesztett (EON)
funkció......................................................
Új állomások.............................................
Rádióműsor-típusok PTY..........................
Rádióműsor-típusok (PTY) keresése........
Rádióműsor-típusok mutatása (PTY)........
A hallgatott adót megszakító műsortípusok (PTY) hangerő-szabályozása..............
Rádiószöveg.............................................
Automatikus rádiófrekvencia-frissítés
(AF)............................................................
Regionális rádióműsorok (REG)................
Rádiófrekvenciák pásztázása...................
RDS funkciók visszaállítása......................
Digitális rádió (DAB)*.................................
Csatornacsoportok mentése (halmazbetanítás)......................................................
Navigálás a csatornacsoport-listában
(halmazban)...............................................
DAB - DAB összekapcsolás.....................
Digitális rádió (DAB)* - hullámhossz.........
Digitális rádió (DAB)* - alcsatorna.............
Digitális rádió (DAB)* - visszaállítás..........
Médialejátszó............................................
CD/DVD*...................................................
34
34
34
35
35
CD/DVD* lemez lejátszása és navigálása.
Audio-/videofájlokat tartalmazó írt
lemezek lejátszása és navigálása*............
Gyors előre/hátra......................................
Lemezsáv vagy audiofájl pásztázása........
Lemezsáv vagy audiofájl véletlenszerű
kiválasztása...............................................
DVD* video lemezek lejátszása és navigálás..........................................................
Kameraszög DVD* video lemezek lejátszásakor....................................................
41
Bluetooth® eszköz* automatikus csatlakoztatása................................................... 54
03 03 03
36
36
36
37
37
37
38
38
39
39
39
40
40
40
41
DivX®
Video On Demand*.........................
Képbeállítások*.........................................
Médialejátszó - kompatibilis fájlformátumok...........................................................
Külső audioforrás AUX/USB* bemeneten.
Külső audioforrás csatlakoztatása AUX/
USB* bemeneten......................................
Külső audioforrás lejátszása és navigálás*............................................................
Külső audioforrás hangerejének beállítása...........................................................
42
43
44
44
Váltás másik Bluetooth® eszközre*........... 54
A Bluetooth® eszköz* lecsatlakoztatása... 55
Bluetooth® eszköz* eltávolítása................ 56
Bluetooth® telefon-kihangosító*................ 56
44
Bluetooth® telefon-kihangosító* - áttekintés............................................................. 57
Hívások kezdeményezése és fogadása*... 57
45
Bluetooth® telefon-kihangosító* - audiobeállítások................................................. 58
46
46
46
48
49
49
51
Bluetooth®* média .................................... 51
Bluetooth® eszköz* csatlakoztatása és
lecsatlakoztatása...................................... 52
Bluetooth® * eszköz regisztrálása............. 53
Bluetooth®* verzió információk.................
Telefonkönyv*...........................................
Telefonkönyv* - partnerek gyorskeresése...........................................................
Telefonkönyv* - karaktertábla-billentyűzet
a középkonzolon.......................................
Telefonkönyv* - partnerek keresése.........
Telefonkönyv* - új partner.........................
Telefonkönyv* - gyorstárcsázó számok....
Telefonkönyv* - vCard fogadása..............
Telefonkönyv* - a memória állapota.........
Telefonkönyv* - törlés...............................
TV*.............................................................
59
59
60
61
62
63
64
64
65
65
65
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
3
Tartalomjegyzék
04 Betűrendes tárgymutató
TV* csatornák keresése/előre beállított
csatornalista..............................................
TV* - csatornakezelés...............................
Információk az aktuális TV* műsorról........
Teletext*....................................................
A TV* csatorna vétele megszűnt...............
Távvezérlő*................................................
Távvezérlő* - funkciók...............................
Távvezérlő* - elemcsere............................
Audio és média - menü áttekintése..........
A menü áttekintése - AM..........................
A menü áttekintése - FM...........................
A menü áttekintése - digitális rádió
(DAB)*........................................................
A menü áttekintése - CD audio.................
A menü áttekintése - CD/DVD* adat.........
A menü áttekintése - DVD* videó..............
67
67
68
69
69
69
70
71
72
72
73
Engedélyek............................................... 80
Típusjóváhagyás....................................... 82
Betűrendes tárgymutató........................... 90
03 03 04
74
74
75
75
A menü áttekintése - iPod®*..................... 76
A menü áttekintése - USB*....................... 76
A menü áttekintése - Bluetooth®* média.. 77
A menü áttekintése - AUX......................... 78
A menü áttekintése - Bluetooth® kihangosító*....................................................... 78
A menü áttekintése - TV*.......................... 79
4
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Tartalomjegyzék
5
BEVEZETΔS
01 BEVEZETÉS
Bevezetés
A kezelési útmutató mobil eszközökön
Ez az autó normál kezelési útmutatójának melléklete.
Ha bizonytalan az autó funkcióival kapcsolatban, akkor mindenekelőtt a kezelési útmutatót tanulmányozza. További kérdések felmerülése esetén azt javasoljuk, hogy forduljon
egy kereskedőhöz vagy a Volvo Car Corporation képviselőjéhez.
A mellékletben szereplő műszaki adatok, kialakítási jellemzők és ábrák nem kötelező érvényűek. Fenntartjuk az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
©Volvo Car Corporation
Opciók/tartozékok
Az összes opció/tartozék csillaggal van
jelölve: *.
A normál felszereltségen kívül, a melléklet
opciókat (gyárilag beszerelt berendezések) és
bizonyos tartozékokat (utólagosan beszerelt
extra tartozékok) is tárgyal.
A mellékletben tárgyalt felszerelések nem
minden autóban állnak rendelkezésre - ezek a
különböző piacok igényeinek és az adott
országos vagy helyi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően változhatnak.
Ha kétségei vannak az alapfelszereltséggel és
az opciókkal/tartozékokkal kapcsolatban,
akkor vegye fel a kapcsolatot egy Volvo
kereskedővel.
01
Volvo Sensus
A Volvo Sensus a személyes Volvo élmény
középpontja, és a külső világhoz kapcsolja
Önt és az autóját. A Sensus információkat,
szórakoztatást és segítséget nyújt, amikor arra
szüksége van. A Sensus intuitív funkciókból
áll, amelyek javítják az utazási élményt és
megkönnyítik az autó tulajdonlását.
MEGJEGYZÉS
A kezelési útmutató rendelkezésre áll
letölthető mobilalkalmazásként (bizonyos
autómodellekre és mobileszközökre vonatkozik), lásd www.volvocars.com.
A mobilalkalmazás videót és kereshető tartalmakat is magában foglal és egyszerűen
navigálhat az egyes részek között.
Az intuitív navigációs struktúra lehetővé teszi,
hogy megkapja a szükséges támogatást,
információkat és szórakozást anélkül, hogy
elvonná a járművezető figyelmét.
A Sensus az autó minden olyan megoldását
magában foglalja, amelyek lehetővé teszik a
külső világgal történő kapcsolatot* és biztosítja az autó összes képességének intuitív
kezelését.
A Volvo Sensus az autó számos rendszerének sok funkcióját fogja össze és jeleníti meg
a középkonzol kijelzőjén. A Volvo Sensus
használatával az autó intuitív felhasználói felületen szabható személyre. Beállításokat
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
7
01 BEVEZETÉS
||
végezhet az autó-beállításokban, az audio és
média rendszerben, a klímaszabályozásban
stb.
01
Áttekintés
Az autóval kapcsolatos további információk
találhatók a Volvo Cars weboldalon és a
támogató oldalon. A weboldalról lehetőség
van a My Volvo oldalra lépni, amely egy személyes weboldal Ön és az autója számára.
Funkciók kapcsolhatók be és számos különböző beállítás hajtható végre a középkonzol
gombjaival és kezelőszerveivel vagy a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével*.
A MY CAR gomb megnyomására megjelenik
a vezetéssel és az autó vezérlésével kapcsolatos összes beállítás, mint például a City
Safety, zárak és riasztó, az automatikus ventilátor-fordulatszám, az óra beállítása stb.
A vonatkozó funkciók gombjának megnyomá*, NAV* és
sával: RADIO, MEDIA, TEL,
CAM* egyéb források, rendszerek és funkciók
aktiválhatók, például AM, FM, CD, DVD*, TV*,
Bluetooth®*, navigáció* és parkolókamera*.
Az összes funkcióval/rendszerrel kapcsolatos
további információkért, lásd a kezelési útmutató vagy a jelen melléklet vonatkozó részét.
Támogatás az interneten
A középkonzol vezérlőpanelje. Az ábra vázlatos a gombok funkcióinak száma és elrendezése a
választott felszereltségtől és a piactól függően
változó.
Audio és média - RADIO, MEDIA, TEL*,
lásd a jelen melléklet vonatkozó részét.
Funkció-beállítások - MY CAR, lásd MY
CAR (11. oldal).
Klímavezérlő rendszer, lásd a kezelési
útmutatót.
Parkolókamera - CAM*, lásd a kezelési
útmutatót.
8
Menjen a support.volvocars.com címre vagy
használja az alábbi QR-kódot az oldal meglátogatásához. A támogató oldal a legtöbb
piacon elérhető.
Navigáció* - NAV, lásd a különálló mellékletet (Sensus navigáció).
Internetkapcsolattal rendelkező autó *, lásd a jelen melléklet vonatkozó részét1.
1
Támogatás és információk az autóval
kapcsolatban az interneten
Az információk csak akkor érhetők el, ha az autó fel van szerelve ezzel a funkcióval.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A QR-kód a támogató oldalhoz vezet.
A támogató weboldal kereshető formában
tartalmazza az információkat és különböző
kategóriákra oszlik. Itt találhatja az például az
internethez kapcsolódó szolgáltatásokkal és
funkciókkal, a Volvo On Call (VOC)* szolgáltatással , a navigációs rendszerrel* és az alkalmazásokkal kapcsolatos támogatást. Videók
és lépésenkénti útmutatók magyarázzák el a
különböző eljárásokat, például azt, hogyan
csatlakoztatható az autó mobiltelefonon
keresztül az internethez.
01 BEVEZETÉS
Letölthető információk a támogató
oldalról
Térképek
A Sensus navigation* felszereltségű autókhoz
lehetőség van térképek letöltésére a támogató weboldalról.
01
többek között a szerződésekről és garanciákról. A My Volvo Web az autómodelljéhez illő
tartozékokról és szoftverekről is tartalmaz
információkat.
Mobil alkalmazások
A 2014-es és 2015-ös modellévtől a kiválasztott Volvo modellekhez a kezelési útmutató
alkalmazás formájában is rendelkezésre áll. A
VOC* alkalmazás is innen érhető el.
Kezelési útmutatók a korábbi
modellévekből
A korábbi modellévek kezelési útmutatói PDF
formában érhetők el. A gyors útmutató és a
függelék szintén elérhető a támogat weboldalon. Válassza ki az autómodellt és modellévet
a kívánt kiadvány letöltéséhez.
Kapcsolat
A támogató weboldalon megtalálhatók az
ügyféltámogatás és a legközelebbi Volvo
kereskedés kapcsolati adatai.
My Volvo az interneten2
A www.volvocars.com weboldalon a My
Volvo Web oldalhoz juthat, amely egy személyes weboldal Κn és az autója számára.
Hozzon létre egy személyes Volvo ID azonosítót, jelentkezzen be a My Volvo Web oldalra,
ahol áttekintést kaphat a szolgáltatásról,
2
Bizonyos piacokra vonatkozik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
9
MY CAR
02 MY CAR
MY CAR
cióinak száma és elrendezése a választott felszereltségtől és a piactól függően változó.
A MY CAR az a menüforrás, amely az autó
sok funkcióját kezeli, például City Safety™,
zárak és riasztó, automatikus ventilátor-fordulatszám, az óra beállítása stb.
MY CAR - megnyitja a MY CAR menürendszert.
OK/MENU - nyomja meg a gombot a
középkonzolon vagy a forgókapcsolót a
kormánykeréken a kiemelt menüpont
kiválasztásához/kijelöléséhez vagy a kiválasztott funkció tárolásához a memóriában.
Bizonyos funkciók állandóak, mások pedig
opcionálisak - a lehetőségek az egyes
piacoktól függően is eltérőek.
Működés
02
TUNE - forgassa a gombot a középkonzolon vagy a forgókapcsolót a kormánykeréken a menüpontok közötti fel/le görgetéshez.
A navigálás a középkonzol gombjaival vagy a
kormánykerék jobb oldali billentyűzetével*
történik a menükben.
EXIT
EXIT funkciók
A menüszinttől és attól függően, hogy milyen
funkción van a kurzor az EXIT gomb rövid
megnyomásakor, az alábbiak valamelyike történhet:
Kezelőpanel a középkonzolon és a kormánykerék
billentyűzetén. Az ábra vázlatos - a gombok funk-
•
•
•
•
•
telefonhívás visszautasítása
az aktuális funkció megszakítása
a bevitt karakterek törlése
a legutóbbi kiválasztások visszavonása
felfelé haladás a menürendszerben.
Az EXIT gomb hosszú megnyomása a MY
CAR menürendszer normál nézetéhez vezet
vagy, ha a normál nézetben van, akkor a legmagasabb menüszintre visz (fő forrás menü).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
11
02 MY CAR
MY CAR - keresési útvonalak
02
A MY CAR menüben kezelheti az autó számos
funkcióját, például beállíthatja az órát, a külső
tükröket és a zárakat.
Az aktuális menüszint a középkonzol képernyőjének jobb oldali felső sarkában látható. A
keresési útvonalak a menürendszer funkcióihoz az alábbi űrlapon vannak meghatározva:
6. Görgessen a Minden ajtó és
Vezetőajtó, majd a többi ajtó lehetőségek között, majd nyomja meg a forgókapcsolót - a lehetőség ki van választva.
Beállítások Járműbeállítások Zárbeállítások Ajtók nyitása Vezetőajtó,
majd a többi ajtó.
7. Lépjen ki a programozásból a menükben
történő visszafelé lépésekkel az EXIT
gomb rövid megnyomásaival vagy egy
hosszú megnyomásával.
Az alábbi példa azt mutatja, hogyan érhet el
és állíthat be egy funkciót a kormánykerék billentyűzetének segítségével:
Az eljárás ugyanaz, mint a középkonzol kezelőszerveinek, (11. oldal) esetében: OK/MENU,
EXIT és TUNE gomb.
1. Nyomja meg a középkonzol MY CAR
gombját.
Kapcsolódó információk
2. Görgessen a kívánt menühöz, például
Beállítások , a forgókapcsolóval, majd
nyomja meg a forgókapcsolót - egy
almenü nyílik meg.
•
•
MY CAR (11. oldal)
MY CAR - menüpontok (12. oldal)
MY CAR - menüpontok
A MY CAR menüben kezelheti az autó sok
funkcióját, például beállíthatja az órát, a külső
tükröket és a zárakat.
Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre a
MY CAR menüforrásban:
•
•
•
•
•
My S601
Üzemanyag-infó2
DRIVe3/Hibrid2
Támog. rendsz.
Beállítások
My S601
MY CAR
My S601
A kijelző képernyő csoportosítva mutatja az
autó összes vezetéstámogató rendszerét ezek itt aktiválhatók inaktiválhatók.
Utazási statisztikák2
MY CAR
Üzemanyag-információ
3. Görgessen a kívánt menühöz, például
Járműbeállítások , majd nyomja meg a
forgókapcsolót - egy almenü nyílik meg.
A képernyő oszlopgrafikon formájában
mutatja az átlagos elektromosság és üzemanyag-fogyasztás előzményeit.
4. Görgessen a Zár-beállítások lehetőséghez, és nyomja meg a forgókapcsolót egy új almenü nyílik meg.
MY CAR
1
2
3
12
5. Görgessen az Ajtók nyitása lehetőséghez, majd nyomja meg a forgókapcsolót egy almenü nyílik meg a kiválasztható
funkciókkal.
Az autómodelltől függően.
Az V60 Plug-in Hybrid és S60L Twin Engine modellek esetében.
A V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60, V60 Cross Country, XC60, S80 és V70/XC70 modellek esetében.
DRIVe3
DRIVe
02 MY CAR
Itt vannak leírva a Volvo DRIVe koncepció
részei, többek között. Válasszon az alábbi
lehetőségek közül:
• Start/Stop
Itt a Start/Stop funkcióról találhatók információk.
• Öko-tippek
Itt tanácsok, javaslatok és a gazdaságos
közlekedés jelentőségének leírása található.
Hybrid2
MY CAR
Hibrid
Vezetéstámogató rendszer
MY CAR
A képernyő az autó vezetőtámogató rendszereinek pillanatnyi állapotának összefoglalását
mutatja.
Beállítások
MY CAR
A képernyő mutatja, hogy a belsőégésű
vagy az elektromos motor hajtja-e az
autót és hogyan áramlik a hajtóerő.
• Menetmódok
Az autó különböző hajtásmódjainak
magyarázata.
• Öko-tippek
Itt tanácsok, javaslatok és a gazdaságos
közlekedés jelentőségének leírása található.
2
Beállítások
A menük az alábbiak szerint épülnek fel:
Menük a beállítások alatt
• Járműbeállítások, lásd MY CAR - autóbeállítások (14. oldal)
• Vezetőtámogató rendszerek, lásd MY
CAR - vezetéstámogató rendszer
(15. oldal)
szerbeállítások (16. oldal)
•
Audio beállítások, lásd Audio és média általános hangbeállítások (27. oldal)
• Klímabeállítások, lásd MY CAR - klíma-
2. menüszint
• Kedvencek (FAV) - egy általánosan
beállítások (17. oldal)
használt funkciót a MY CAR menüben a
FAV gombhoz rendel, lásd Kedvencek
(25. oldal)
3. menüszint
4. menüszint
Itt a Beállítások alatti menü 4 első menüszintje látható. Bizonyos funkciók állandóak,
mások pedig opcionálisak - a lehetőségek az
egyes piacoktól függően is eltérőek.
Amikor kiválasztható egy funkció
aktiválása/Be vagy inaktiválása/Ki, akkor egy
négyzet jelenik meg:
02
• Rendszeropciók, lásd MY CAR - Rend-
1. menüszint
Itt az autó hajtásrendszereire vonatkozó információk érhetők el. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
• Energiaáramlás
Támog. rendsz.
• Volvo On Call , különálló útmutatóban
tárgyalva.
• Információ, lásd MY CAR információk
(18. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
MY CAR (11. oldal)
MY CAR - keresési útvonalak (12. oldal)
Be: Kiválasztott négyzet.
Ki: Üres négyzet.
•
Válassza ki a Be/Ki lehetőséget az OK
gombbal - majd lépjen vissza a menüből
az EXIT gombbal.
Az V60 Plug-in Hybrid és S60L Twin Engine modellek esetében.
13
02 MY CAR
MY CAR - autó-beállítások
02
A MY CAR menü autó-beállítások menüpontja
kezeli az autó számos funkcióját, például az
autókulcs-memóriát és az ajtózár-beállításokat.
Járműbeállítások
Megerősítés hanggal
Be
Be
Ki
Ki
Csökkentett védelem
Egyszeri aktiválás
Gyújtáskulcs-memória
Be
Ki
Zár-beállítások
Automatikus ajtóreteszelés
Be
Ki
Ajtók nyitása
Ki
30 mp
60 mp
Tükrök behajtása
90 mp
Bal oldali tükör döntése
Jobb oldali tükör döntése
Világítás-beállítások
Belső világítás
Lábtérvilágítás
Vezetőajtó, majd a többi ajtó
Fényhangulatok: Színek
Az ajtólezárás fényjelzése
Minden ajtó
Be
Tetszőleges ajtó
Ki
Mindkét első ajtó
Keresőfény időtartama
Külső tükör-beállítások
Fényhangulatok
Azonos oldalon lévő ajtók
14
Lekérdezés kiszálláskor
Minden ajtó
Kulcs nélküli beszállás
Fényjelzés ajtókioldáshoz
Hazakísérő fény idő
Ki
30 mp
60 mp
90 mp
Irányjelző háromszor villan
Be
Ki
02 MY CAR
Időszakos BO-közlekedés
Kormányerő
Alacsony
Be
Közepes
Ki
Magas
vagy
Időszakos JO-közlekedés
Sebesség az infotainment kijelzőn
Be
Be
Ki
Ki
Aktív kanyarfényszóró
Be
Ki
Kiegészítő fényszóró
Be
Ki
Keréknyomás-ellenőrző rendszer
Figyelmeztetés túl alacsony keréknyomásnál
Autóbeállítások visszaállítása
A Járműbeállítások minden menüje rendelkezik eredeti gyári beállításokkal.
Kapcsolódó információk
•
•
MY CAR (11. oldal)
MY CAR - menüpontok (12. oldal)
MY CAR - vezetéstámogató rendszer
A MY CAR menüforrás vezetéstámogató
rendszerek menü menüpontjában olyan funkciók kezelhetők, mint az ütközésfigyelmeztető
rendszer és a sávtartó rendszer.
02
Vezetőtámogató rendszerek
Figyelm. ütközésre
Be
Ki
Figyelmeztetési távolság
Hosszú
Normál
Rövid
Figyelmeztető hang
Be
Ki
Lane Departure Warning
Keréknyomás kalibrálása
Lane Departure Warning
Be
Ki
}}
15
02 MY CAR
||
Indításkor be
Sebességre figyelmeztetés
Be
Be
Ki
Ki
02
Nagyobb érzékenység
DSTC
Be
Be
Ki
Ki
Sávtartó asszisztens
City Safety
Sávtartó asszisztens
Be
Itt állítható be a kombinált műszerfal órája.
Időformátum
24 ó
Be
Követési távolságra figyelmeztetés
Csak rezgő jelzés
Be
Csak kormányzási segítség
Ki
Driver Alert
Be
Be
Ki
Ki
Képernyőkímélő
Be
Ki
A kijelző képernyő aktuális tartalma bizonyos inaktív idő elteltével elhalványul és
üres képernyő váltja fel, ha nem választ ki
semmilyen lehetőséget.
Az aktuális képernyő visszatér, ha működteti a kijelző valamelyik gombját vagy kezelőszervét.
Nyelv
A menüszövegek nyelvének beállítása.
Kapcsolódó információk
•
•
16
Idő
12 ó
Asszisztens opciók
Közlekedési jelzések mutatása
Rendszeropciók
Ki
Ki
Teljes funkció
A MY CAR menü rendszerbeállítások menüje
kezeli az olyan funkciókat, mint például az idő
és a nyelvek.
Be
BLIS
Ki
MY CAR - Rendszerbeállítások
MY CAR (11. oldal)
MY CAR - menüpontok (12. oldal)
02 MY CAR
Súgószöveg megjelenítése
Be
Ki
A lehetőség kiválasztásakor a kijelző pillanatnyi tartalmához tartozó magyarázó szöveg jelenik meg.
Táv.- és üzemany-egys.
MPG (UK)
MPG (US)
km/l
l/100km
Hőmérséklet egység
Celsius
Fahrenheit
Megváltoztatható a külső hőmérséklet
megjelenítésének és a klímavezérlő rendszer beállításának mértékegysége.
Hangerő-szint
Kapcsolódó információk
•
•
MY CAR (11. oldal)
MY CAR - menüpontok (12. oldal)
MY CAR - klímabeállítások
A MY CAR menüforrás klímabeállítás menüpontjában olyan funkciók kezelhetők, mint a
ventilátor beállítása és a visszakeringtetés.
Auto. ventilátor-beáll.
Normál
Magas
Alacsony
Időzítő belső keringtető módhoz
Be
Ki
Auto. hátsó ablakfűtés
Be
Ki
Kormányfűtés autom. bekapcs.
Első parkolássegítő hangerő
Be
Hátsó parkolássegítő hangerő
Ki
Csengetési hangerő
02
Klímabeállítások
Vezetőülés-fűtés autom. bekapcs.
Rendszeropciók visszaállítása
Be
A Rendszeropciók minden menüje rendelkezik eredeti gyári beállításokkal.
Ki
}}
17
02 MY CAR
||
Belsőlevegő-minőségrendszer
Be
Ki
02
MY CAR információk
A MY CAR menürendszer információk menüpontja kezeli az olyan funkciókat, mint a kulcsok száma és a VIN szám.
Klímabeállítások visszaállítása
Információ
A Klímabeállítások minden menüje rendelkezik eredeti gyári beállításokkal.
Kulcsok száma
Kapcsolódó információk
•
•
MY CAR (11. oldal)
MY CAR - menüpontok (12. oldal)
VIN-szám
DivX® VOD-kód
Bluetooth szoftver-verzió az autóban
Kapcsolódó információk
•
•
18
MY CAR (11. oldal)
MY CAR - menüpontok (12. oldal)
AUDIO ΔS MΔDIA
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Audio és média
03
Dolby Digital, Dolby Pro Logic*
Az audio- és médiarendszer a rádióból
(29. oldal), médialejátszóból (40. oldal),
TV-ből* (65. oldal) áll és képes mobiltelefonokkal* (56. oldal) kommunikálni. Az információk a középkonzol felső részén elhelyezkedő 5-hüvelykes képernyőn* jelennek meg. A
funkciók a kormánykerék gombjaival, a képernyő alatti középkonzollal vagy egy távvezérlővel* (69. oldal) vezérelhetők.
Ha az audio- és médiarendszer aktív a motor
leállításakor, akkor automatikusan bekapcsol
a kulcs következő, legalább I kulcshelyzetbe
kapcsolásakor és ugyanazzal a forrással folytatja (például rádió), mint a motor leállításakor
(a vezetőajtót be kell zárni a kulcs nélküli
rendszerekkel* felszerelt autók esetében).
Az audio- és médiarendszerhez különböző
részeinek áttekintése.
A Dolby Laboratories engedélyével készült. A
Dolby Digital, Dolby Pro Logic és a dupla-D
szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
Audyssey MultEQ*
AUX és USB* bemenetek külső audioforrásokhoz (48. oldal) (például iPod®).
Az audio- és médiarendszer a be-/kikapcsoló
gomb megnyomásával 15 percig használható
anélkül, hogy a távvezérlős kulcs a gyújtáskapcsolóban lenne.
Az autó beindításakor az audio- és médiarendszer ideiglenesen kikapcsol és a motor
beindulását követően folytatja a működést.
MEGJEGYZÉS
Távolítsa el a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóból, ha az infotainment rendszer használatban volt a motor leállításakor. Ezzel elkerülheti az akkumulátor szükségtelen merítését.
20
Audio és média - áttekintés
Kormánykerék-billentyűzet*.
A középkonzol vezérlőpanelje.
5-hüvelykes kijelző.
Audyssey MultEQA hangzás fejlesztése és
hangolása az rendszer használatával történt a
világklasszis hangzásélmény biztosítása érdekében.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Hátsó kezelőpanel (25. oldal) fejhallgató
aljzattal*.
A/V-AUX bemenet*.
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Audio és média - a rendszer
használata
görgetésre szolgál. A hosszú megnyomás lemezsávok gyors tekerésére vagy a
következő fogható rádióállomás keresésére szolgál.
Az audio és médiarendszert a középkonzolról
és részben a kormánykerék gombjairól lehet
vezérelni. Az információk a középkonzol felső
részén elhelyezkedő képernyőn jelennek meg.
SOUND - nyomja meg az hangbeállítások
(mély, magas stb.) eléréséhez. További
tájékoztatásért, lásd általános hangbeállítások, (27. oldal).
VOL - hangerő növelése vagy csökkentése.
03
- ON/OFF/MUTE - a rövid megnyomás bekapcsolja a rendszert, a hosszú
megnyomás (amíg a képernyő ki nem
kapcsol) kikapcsolja. Ne feledje, hogy a
teljes Sensus rendszer (beleértve a navigációs * és a telefon funkciókat*) ugyanekkor be-/kikapcsol. Röviden nyomja
meg a hang elnémításához (MUTE) vagy a
hang visszakapcsolásához, ha ki van kapcsolva.
Lemezbehelyező és kiadó nyílás.
Görgetés/gyors tekerés/keresés - A
rövid megnyomás lemezsávok, mentett
rádióállomások1 vagy fejezetek2 közötti
1
2
Fő források - nyomja meg a fő forrás
kiválasztásához (például RADIO, MEDIA).
Az utolsó aktív forrás jelenik meg (például
FM1). Ha a RADIO vagy MEDIA forrásnál
van és megnyomja a fő forrás gombot,
akkor a forrás nézet jelenik meg. Ha a
TEL* vagy NAV* menüben van és megnyomja a fő forrás gombot, akkor egy
DAB rádióra nem vonatkozik.
Csak DVD lemezekre vonatkozik.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
21
03 AUDIO ÉS MÉDIA
||
helyi menü jelenik meg az általánosan
használt menüpontokkal.
Lemezkiadás.
03
OK/MENU - nyomja meg a kormánykerék
forgókapcsolóját vagy a középkonzol
gombját a menüválasztások jóváhagyásához. Ha a normál nézetben van és megnyomja az OK/MENU gombot, akkor egy
menü jelenik meg a kiválasztott forráshoz
(például RADIO vagy MEDIA). Ha alsóbbrendű menük érhetők el, akkor a képernyőn jobbra egy nyíl látható.
TUNE - forgassa a kormánykerék forgókapcsolóját vagy a középkonzol gombját
22
a lemezsávok/mappák, rádió és TV* állomások, telefonpartnerek* közötti görgetéshez vagy a lehetőségek közötti navigáláshoz a kijelzőn.
INFO - Ha a képernyőm megjeleníthető
további információk állnak rendelkezésre,
akkor nyomja meg az INFO gombot azok
megjelenítéséhez.
EXIT - a rövid megnyomás felfelé vezet
a menürendszerben, megszakítja a pillanatnyi funkciót, megszakítja/visszautasítja
a telefonhívásokat vagy törli a bevitt
karaktereket. A hosszú megnyomás a
normál nézethez visz vagy, ha már a normál nézetben van, akkor a legmagasabb
menüponthoz (fő forrás nézethez), ahonnan ugyanazok a forrás gombok érhetők
el, mint a középkonzolon (6).
Memóriagombok, számok és betűk bevitele.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
FAV – gyorsgomb a kedvencek beállításához. A gomb általánosan használt funkciókhoz programozható be (például FM,
AUX). További tájékoztatásért, lásd kedvencek, (25. oldal).
MUTE – nyomja meg a rádió/média audio
kikapcsolásához vagy az audio visszakapcsolásához, ha ki van kapcsolva.
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Menük
03
A példa a különböző funkciókhoz navigálást mutatja egy lemez lejátszása közben. (1) fő forrás gomb, (2) normál nézet, (3) hivatkozás/forrás menü, (4) gyorsmenü, (5) forrás menü.
Fő forrás gomb - nyomja meg a fő forrás
váltásához vagy a gyorshivatkozások/
forrás menü mutatásához az aktív forrásra
vonatkozóan.
Normál nézet - a forrás normál módja.
}}
23
03 AUDIO ÉS MÉDIA
||
Hivatkozás/forrás menü - általánosan
használt menüpontokat mutat, például a
TEL és a MEDIA (az aktív forrás fő forrás
gombjának (1) megnyomásával érhető el).
Gyorsmenü - gyors mód a TUNE gomb
forgatásakor, például a lemezek sávjai,
rádióállomások stb. közötti váltáshoz.
03
Forrás menü - a navigáláshoz a menüben (az OK/MENU gomb megnyomásával érhető el).
A megjelenés a forrástól, az autó felszereltségétől, a beállításoktól stb. függ.
Válassza ki a fő forrást a fő forrás gomb megnyomásával (1) (RADIO, MEDIA, TEL). A forrás menük közötti navigáláshoz, használja a
TUNE, OK/MENU, EXIT gombokat vagy a fő
forrás gombot (1).
A rendelkezésre álló funkciókkal kapcsolatban, lásd Audio és média - menü áttekintése
(72. oldal).
24
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Hátsó kezelőpanel fejhallgató
aljzattal*
(52. oldal). oldal kapcsolaton keresztüli
csatlakoztatásról.
Lehetséges fejhallgató csatlakoztatása és
különálló média hallgatása, amelyet a hátsó
kezelőpanelen lehet kiválasztani.
Fejhallgató aljzatok (3,5 mm).
A legjobb hangvisszaadás érdekében,
16-32 ohm impedanciájú és 102 dB vagy
ennél magasabb érzékenységű fejhallgató
használata javasolt.
Bekapcsolás/kikapcsolás
A kezelőpanel a MODE gombbal aktiválható.
A kikapcsolás a MODE gomb hosszú megnyomásával vagy a motor leállításával lehetséges.
Kedvencek
Kedvencekként mentheti (26. oldal) a gyakran használt funkciókat. A menthető funkciók
a rádió, média, tolatókamera és MY CAR
menüben találhatók, ahol az autó sok funkciója kezelhető, például az óra, a külső tükrök és
zárak beállításai. A funkció ezután egyszerűen
elérhető a FAV gomb megnyomásával.
03
Előre és hátra görgetés/keresés
A (2) megnyomása görget a lemezsávok/audiofájlok között vagy megkeresi a következő
rendelkezésre álló rádióállomást.
Korlátok
A hangszórókon keresztül szóló audioforrás
(például FM1, AM, Lemez) nem szabályozható a hátsó kezelőpanelről.
VOLUME – Hangerő, bal és jobb.
Előre és hátra görgetés/keresés.
MODE - Válasszon a AM, FM1, FM2,
DAB1*, DAB2*, Lemez, USB*, iPod*,
Bluetooth*, AUX, TV* és be/ki lehetőségek közül. Olvasson az AUX vagy USB*,
(49. oldal). oldal, vagy Bluetooth®,
3
Ahhoz, hogy egy audioforrás kiválasztható és
hallgatható legyen a MODE gomb használatával, az audioforrásnak elérhetőnek és csatlakoztatva kell lennie az autóban.
Kapcsolódó információk
•
•
Audio és média (20. oldal)
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
FAVA gomb használható a gyakran használt
funkciók mentésére, amelyek ezután egyszerűen a FAV gomb megnyomásával elérhetők.
Minden funkcióhoz beállíthat egy kedvencet
(például Equalizer) az alábbiaknak megfelelően:
RADIO módban:
•
•
•
AM3
FM1/FM2
DAB1*/DAB2*
Nem vonatkozik a V60 Plug-in Hybrid és S60L Twin Engine járművekre.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
25
03 AUDIO ÉS MÉDIA
||
MEDIA módban:
03
•
•
•
•
•
•
DISC
USB*
iPod®*
Bluetooth®*
AUX
TV*
A MY CAR, CAM* és NAV* menük esetében
is kiválaszthat és menthet kedvenceket. A MY
CAR menüben is kiválaszthatók és menthetők kedvencek.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Audio és média (20. oldal)
MY CAR (11. oldal)
Rádió (29. oldal)
Médialejátszó (40. oldal)
Mentés kedvencként
Audio és média - hangbeállítások
Kedvencekként, (25. oldal). oldal, mentheti a
gyakran használt funkciókat. A funkció ezután
egyszerűen indítható a FAV gomb, (21. oldal).
oldal, megnyomásával.
Az audiorendszer előre kalibrálva van az optimális hangvisszaadáshoz, de az Ön igényeihez szabható.
Egy funkció kedvencként történő mentéséhez:
Az audiorendszer digitális jelfeldolgozás útján
van kalibrálva az optimális hangvisszaadáshoz.
1. Válasszon ki egy fő forrást (például
RADIO, MEDIA).
2. Válasszon ki egy hullámhosszat vagy forrást (FM1, Lemez stb.).
3. Nyomja meg és tartsa nyomva a FAV
gombot, amíg meg nem jelenik a "kedvencek menü".
4. Forgassa a TUNE gombot egy lehetőség
kiválasztásához a listából, és nyomja meg
az OK/MENU gombot a mentéshez.
> Amikor a fő forrás (például RADIO,
MEDIA) aktív, akkor a mentett funkció
elérhető a FAV gomb rövid megnyomásával.
Kapcsolódó információk
•
•
26
Audio és média (20. oldal)
MY CAR - autó-beállítások (14. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Az optimális hangvisszaadás beállítása
Ez a kalibrálás figyelembe veszi a hangszórókat, erősítőket, az utastér akusztikáját, a hallgató helyzetét stb. az egyes autómodellek és
audiorendszerek kombinációihoz.
Dinamikus kalibrálás is történik, amely figyelembe veszi a hangerő-szabályozó állását, a
rádióvételt és a jármű sebességét.
A használati útmutatóban leírt kezelőszervek,
például Basszus, Magas és Equalizer csak
arra szolgálnak, hogy a felhasználó a személyes ízlésének megfelelően állíthassa be a
hangvisszaadást.
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Audio és média - általános
hangbeállítások
Az audio- és médiarendszer általános hangbeállításai.
Nyomja meg a SOUND gombot (21. oldal) a
hangbeállítások menüjének eléréséhez
(Basszus, Magas stb.). Görgessen előre a
SOUND vagy OK/MENU gombbal a kívánt
beállításhoz (például Magas).
Módosítsa a beállítást a TUNE gomb forgatásával, majd mentse a beállítást az OK/MENU
gombbal.
Folytassa a SOUND vagy OK/MENU gomb
nyomását az egyéb lehetőségek eléréséhez:
• Surround* - Beállítható a be/ki helyzet. A
be állapot kiválasztásakor a rendszer
állítja be a beállításokat az optimális
hangvisszaadáshoz. Normális esetben
ekkor a DPLII és a
jelenik meg a
kijelzőn. Ha a felvétel Dolby Digital technológiával készült, akkor a lejátszás ezzel
a beállítással történik, ekkor a
jelenik meg a kijelzőn. A ki lehetőség
kiválasztásakor 3-csatornás sztereo
hangzás érhető el.
• Balance – A bal és jobb oldali hangszórók egyensúlya.
• Mélysugárzó* - A mély hangszóró
szintje.
• DPL II középső hangerő/3-csatornás
surround* - A középső hangszóró hangereje.
• DPL II-surround /4 - A surround szintje.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
Audio és média - fejlett
hangbeállítások
Állítsa be a rádió- és médiarendszer hangbeállításait a saját igényei szerint.
Az alábbi funkciók állíthatók be:
•
•
•
•
A hangszínszabályozó beállítása
(28. oldal)
Az audioprofil beállítása (28. oldal)
03
Az audio hangerejének beállítása és automatikus hangerő-szabályozás (28. oldal)
Külső audioforrás hangerejének beállítása
(51. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
• Basszus - A mély hangok szintje.
• Magas - A magas hangok szintje.
• Fader – Az első és a hátsó hangszórók
egyensúlya.
4
Csak, ha be van kapcsolva a Surround hangzás.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
27
03 AUDIO ÉS MÉDIA
03
A hangszínszabályozó beállítása
Az audioprofil beállítása
A hangszínszabályozó* és a hangerő beállítása
a különböző rádiófrekvenciákhoz vagy TV-hez.
Állítsa be az audioprofilt*, hogy igényei szerint
optimalizálja a hangélményt.
1. Nyomja meg az OK/MENU gombot a
média forrás normál nézetében a Audio
beállítások eléréséhez, majd válassza a
Equalizer lehetőséget.
A hangélmény optimalizálható a vezetőüléshez, a két első üléshez vagy a hátsó üléshez.
Ha elöl és hátul is utaznak utasok, akkor az
ajánlott beállítás a két első ülés. A lehetőségek a média forrás normál nézetében az
OK/MENU gomb megnyomásával, és a
Audio beállítások Hangfokozat menüpont kiválasztásával érhetők el.
2. Válassza ki a hullámhosszat a TUNE
gomb forgatásával, majd erősítse meg az
OK/MENU gombbal.
3. Állítsa be az audio-beállításokat a TUNE
gomb forgatásával, majd erősítse meg az
OK/MENU gombbal. Folytassa a többi
hullámhosszal, amelyeket be szeretne állítani.
4. Amikor végzett az audio-beállításokkal,
nyomja meg az EXIT gombot a jóváhagyáshoz és a visszatéréshez a normál
nézethez.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - hangbeállítások
(26. oldal)
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
Kapcsolódó információk
28
•
Audio és média - fejlett hangbeállítások
(27. oldal)
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Az audio hangerejének beállítása és
automatikus hangerő-szabályozás
Állítsa be az audio kompenzációt az utastér túl
magas zajszintjéhez.
Az audiorendszer, az autó sebességének
függvényében, a hangerő növelésével kompenzálja az utastér zavaró zajait. A kompenzáció szintje az alacsony, közepes, magas
vagy ki értékekre állítható. A szint kiválasztásához a média forrás normál nézetében
nyomja meg az OK/MENU gombot, majd
válassza ki a Audio beállítások Hangerőkompenzáció menüpontot.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - fejlett hangbeállítások
(27. oldal)
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Rádió
Lehetséges az
és FM rádiófrekvenciák
és, bizonyos esetekben a digitális rádió
(DAB)*, (38. oldal) hallgatása is.
A rádió funkciók kezelőszervei.
A rádió kezeléséhez, lásd A rendszer használata, (21. oldal).
AM5/FM rádió
•
•
•
•
•
•
5
Rádióhangolás
Digitális rádió* (DAB)
AM5
Rádióhangolás (29. oldal)
Rádióállomások mint előbeállítások
(31. oldal)
Rádiófrekvenciák pásztázása (37. oldal)
•
•
Digitális rádió (DAB)* (38. oldal)
Csatornacsoportok mentése (halmazbetanítás) (38. oldal)
•
Navigálás a csatornacsoport-listában
(halmazban) (39. oldal)
•
Rádióállomások mint előbeállítások
(31. oldal)
•
•
•
•
•
Rádiófrekvenciák pásztázása (37. oldal)
Rádióműsor-típusok PTY (34. oldal)
Rádiószöveg (36. oldal)
DAB - DAB összekapcsolás (39. oldal)
Digitális rádió (DAB)* - hullámhossz
(39. oldal)
•
Digitális rádió (DAB)* - alcsatorna
(40. oldal)
•
Digitális rádió (DAB)* - visszaállítás
(40. oldal)
A rádió automatikusan összeállít egy rádióállomás-listát,* (30. oldal) a pillanatnyilag fogható legerősebb rádióállomásokból. Lehetőség van az automatikus (30. oldal) vagy
manuális (31. oldal) rádióhangolás aktiválására.
MEGJEGYZÉS
03
A vétel attól függ, hogy milyen jó a jel erőssége és a jelminőség. Az adást számos
tényező zavarhatja, például magas épületek vagy az adó nagy távolsága. A lefedettség attól függően is változhat, hogy
hol tartózkodik az országon belül.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A menü áttekintése - AM (72. oldal)
A menü áttekintése - FM (73. oldal)
A menü áttekintése - digitális rádió (DAB)*
(74. oldal)
RDS funkciók (32. oldal)
Rádióműsor-típusok PTY (34. oldal)
Rádiószöveg (36. oldal)
Nem vonatkozik a V60 Plug-in Hybrid és S60L Twin Engine járművekre.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
29
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Automatikus rádióhangolás
Rádióállomás-lista*
Megkeresi a következő/előző elérhető állomást.
A rádió automatikusan összeállít egy rádióállomás-listát a pillanatnyilag fogható legerősebb
rádióállomásokból. Ez lehetővé teszi egy állomás megkeresését, amikor olyan helyre utazik,
ahol nem ismeri a rádióállomásokat és azok
frekvenciáit.
1. Nyomja meg a RADIO gombot, forgassa
a TUNE gombot, amíg meg nem jelenik a
kívánt hullámhossz (például FM1), majd
nyomja meg az OK/MENU gombot.
03
2. Tartsa nyomva a középkonzol (vagy a
kormánykerék*)
/
gombját. A
rádió megkeresi a következő/előző elérhető állomást.
A listához lépéshez és egy állomás kiválasztásához:
1. Válassza ki a kívánt hullámhosszat (például FM1).
2. Forgassa el a TUNE gombot egy lépéssel
valamelyik irányban. Ez megjeleníti az
adott terület összes állomásának listáját.
A pillanatnyilag behangolt állomást
nagyobb méretű szöveg jelzi a listában.
3. Forgassa újra a TUNE gombot valamelyik
irányban egy állomás kiválasztásához a
listából.
4. Erősítse meg a választását az OK/MENU
gomb megnyomásával.
30
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MEGJEGYZÉS
•
A lista csak azokat az állomásfrekvenciákat mutatja, amelyek pillanatnyilag
foghatók, nem a kiválasztott hullámhossz rádiófrekvenciájának teljes listáját.
•
Ha a pillanatnyilag fogott állomás
gyenge, az megakadályozhatja a rádiót
az állomáslista frissítésében. Ha ez
történik, akkor nyomja meg a INFO
gombot (miközben az állomáslista látható a kijelző képernyőn), hogy
manuális hangolásra váltson és állítson
be egy frekvenciát. Ha az állomáslista
már nem látható, akkor forgassa a
TUNE gombot egy lépéssel valamelyik
irányban a lista újbóli mutatásához,
majd nyomja meg a INFO gombot a
váltáshoz.
A lista néhány másodperc elteltével eltűnik a
kijelző képernyőről.
Ha az állomáslista már nem látható, forgassa
a TUNE gombot egy lépéssel valamelyik
irányban, és nyomja meg az INFO gombot a
középkonzolon a manuális hangolásra
(31. oldal) váltáshoz (vagy a visszatéréshez
manuális hangolásról az állomáslista funkcióhoz).
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Manuális rádióhangolás
A rádió automatikusan összeállítja a rádióállomás-listát* (30. oldal), de a rádió hangolása
manuálisan is végrehajtható.
A gyári beállítás az, hogy a rádió megmutatja
a legerősebb állomások listáját azon a területen, ahol elforgatja a TUNE gombot. A rádióállomás-lista mutatásakor, nyomja meg a
INFO gombot a középkonzolon a manuális
hangolásra váltáshoz. Ez lehetővé teszi egy
frekvencia kiválasztását az összes elérhető
rádiófrekvencia listájából a kiválasztott hullámhosszon. Más szavakkal, ha elforgatja a
TUNE gombot egy lépéssel a manuális hangolásban, akkor a frekvencia például a 93,3-ról
a 93,4 MHz-re vált stb.
Egy állomás manuális kiválasztásához:
1. Nyomja meg a RADIO gombot, forgassa
a TUNE gombot, amíg meg nem jelenik a
kívánt hullámhossz (például FM1), majd
nyomja meg az OK/MENU gombot.
Rádióállomások mint előbeállítások
MEGJEGYZÉS
A gyári beállítás az, hogy a rádió automatikusan megkeresi annak a területnek az
állomásait, amelyen autózik (lásd a "Rádióállomás-lista" részt).
A gyakran hsznált rádióállomások optimálisan
mentve vannak az egyszerű használat elősegítése érdekében.
Viszont, ha átállította manuális hangolásra
(a középkonzol INFO gombjának megnyomásával az állomáslista mutatása közben),
akkor a rádió a manuális hangolás beállításban marad a következő bekapcsoláskor. A "Rádióállomás-lista" funkció viszszaállításához, forgassa el egy lépéssel a
TUNE gombot (a teljes állomáslista mutatásához), majd nyomja meg az INFO gombot.
Ne feledje, hogy ha nem az állomáslista
mutatásakor nyomja meg az INFO gombot, akkor bekapcsol az INFO funkció. A
funkcióval kapcsolatos további tájékoztatásért, Audio és média - a rendszer használata (21. oldal).
2. Forgassa a TUNE gombot a frekvencia
kiválasztásához.
03
Mentett állomások.
AM6/FM rádió
Hullámhosszonként 10 állomás tárolható (például FM1).
A tárolt állomások a memóriagombokkal
választhatók ki.
1. Hangoljon be egy rádióállomást, lásd
Rádióhangolás (29. oldal).
2. Tartsa nyomva néhány másodpercig a
memóriagombokat, a hang erre az időre
elnémul és az állomás tárolását követően
szólal meg újra. Ezután használható a
memóriagomb.
6
Nem vonatkozik a V60 Plug-in Hybrid és S60L Twin Engine járművekre.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
31
03 AUDIO ÉS MÉDIA
||
A tárolt csatornák listája megjeleníthető a
kijelzőn*. A funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához, az AM/FM forrás normál nézetéből, nyomja meg az OK/MENU gombot, majd
válassza a Előre beáll. állomások kijelz.
menüpontot.
Digitális rádió* (DAB)
03
Hulámhosszonként 10 állomás tárolható. A
DAB 2 memóriával rendelkezik a tároláshoz:
DAB1 és DAB2. Az előbeállítások tárolása a
kívánt memóriagomb hosszú megnyomásával
lehetséges, további információkért, lásd a
korábbi FM rádió részt. A tárolt állomások a
memóriagombokkal választhatók ki.
MEGJEGYZÉS
Az audiorendszer DAB rendszere nem
támogatja a DAB szabvány minden funkcióját.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
Az előbeállítás egy csatornát tartalmaz, de
nem tartalmaz alcsatornákat. Ha egy alcsatornát hallgat és elmenti azt, akkor csak a fő
csatorna kerül mentésre. Ez azért van, mert
az alcsatornák ideiglenesek. A következő
alkalommal, amikor előhívja a tárolt állomást,
akkor az alcsatornát tartalmazó csatorna
kerül lejátszásra. Az előbeállítás nem függ a
csatornalistától.
A tárolt csatornák listája megjeleníthető a
kijelzőn*. A funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához, a DAB forrás normál nézetéből,
nyomja meg az OK/MENU gombot, majd
válassza a Előre beáll. állomások kijelz.
menüpontot.
32
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
RDS funkciók
Az RDS funkcióval a rádió automatikusan
képes a legerősebb adóra váltani. Az RDS
lehetőséget biztosít például forgalmi információk (TP) vételére és bizonyos műsortípusok
(PTY) keresésére.
Az RDS (Radio Data System) hálózatba kapcsolja az FM jeladókat. Az ilyen hálózatban az
FM adók olyan információkat sugároznak,
amelyek az alábbi funkciókat nyújtják az RDS
rádiónak:
•
Automatikusan a legerősebb adóra vált,
ha az adott területen gyenge a vétel.
•
Műsortípusokat keres, mint amilyenek
például a közlekedési információk vagy a
hírek.
•
Szöveges adatokat fogad az aktuális rádióműsorról.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos rádióállomások nem használnak
RDS-t vagy csak annak részleges funkcióit
használja.
Ha megtalálja a kívánt műsortípust, akkor a
rádió állomást vált, megszakítva a pillanatnyilag használatban lévő audioforrást. Például,
ha a CD-lejátszó van használatban, akkor
annak lejátszása szünetelni fog. A megszakító
adás egy előre beállított hangerőn
(36. oldal) szólal meg. Ha a beállított műsor-
03 AUDIO ÉS MÉDIA
típus már nem sugároz, akkor a rádió visszatér a korábbi audioforráshoz és hangerőhöz.
Riasztások balesetek és katasztrófák
esetén
A riasztás (RIASZTÁS!), forgalmi információk
(TP), hírek (NEWS) és műsortípusok (PTY)
műsorfunkciók fontossági sorrendben szakítják meg egymást, ahol a riasztás rendelkezik
a legmagasabb és a műsortípusok a legalacsonyabb prioritással. A további műsormegszakító beállításokhoz (EON Távoli és EON
Helyi), lásd EON (34. oldal). Nyomja meg az
EXIT gombot a megszakított audioforráshoz
történő visszatéréshez, nyomja meg az OK/
MENU gombot az üzenet törléséhez.
A rádió funkció arra szolgál, hogy súlyos balesetekre és katasztrófákra figyelmeztessen.
Kapcsolódó információk
Riasztó üzenet továbbításakor a RIASZTÁS!
üzenet jelenik meg a kijelzőn.
A riasztás nem szakítható meg ideiglenesen
és nem kapcsolható ki.
Kapcsolódó információk
•
RDS funkciók (32. oldal)
Közlekedési információk (TP)
Ez a funkció közlekedési információs műsorokra történő átváltást tesz lehetővé egy beállított RDS rádióállomás-hálózaton belül.
A TP szimbólum mutatja, hogy a funkció aktiválva van. Ha egy előre beállított állomás közlekedési híreket sugároz, akkor ezt a kijelzőn
fényesen világító TP szimbólum jelzi, a TP
szimbólum különben szürke.
–
A bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz, az FM
forrás normál nézetéből, nyomja meg az
OK/MENU gombot, majd válassza a TP
menüpontot.
•
Riasztások balesetek és katasztrófák esetén (33. oldal)
TP kiválasztott állomásokról/az összes
állomásról
•
•
Rádiószöveg (36. oldal)
A rádió a kiválasztott állomás vagy az RDS
hálózat összes állomásának közlekedési
műsorára történő átkapcsolásra képes.
•
Regionális rádióműsorok (REG)
(37. oldal)
•
RDS funkciók visszaállítása (37. oldal)
Automatikus rádiófrekvencia-frissítés (AF)
(36. oldal)
–
03
A módosításhoz, az FM forrás normál
nézetéből, nyomja meg az OK/MENU
gombot, majd válassza a Bővített
beállítások TP-kedvenc beállítása
menüpontot.
Kapcsolódó információk
•
RDS funkciók (32. oldal)
33
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Egyéb hálózatokra kiterjesztett (EON)
funkció
Az EON városi környezetben hasznos, amikor
sok helyi rádióállomás érhető el. Lehetővé
teszi, hogy az autó és a rádióállomás adója
közötti távolság határozza meg, hogy mikor
szakítsák meg a műsorfunkciók az aktuális
audioforrást.
03
–
A bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz, az FM
forrás normál nézetében, nyomja meg az
OK/MENU gombot, és válassza valamelyik lehetőséget a Bővített beállítások
EON menüpontban:
• Helyi – csak akkor történik megszakítás,
ha a rádióállomás adója közel van.
• Távoli7 – akkor is történik megszakítás,
ha az állomás adója távol van, még sok
légköri zavar esetén is.
Új állomások
Rádióműsor-típusok PTY
Ez a funkció hírműsorokra történő átváltást
tesz lehetővé egy beállított RDS rádióállomáshálózaton belül.
A PTY funkció használható egy vagy több
rádióműsor-típus, mint például a popzene
vagy a komoly klasszikus zene kiválasztására.
A műsortípus kiválasztását követően, a navigálás csak az ilyen típusú adásokat sugárzó
állomások között történik.
A NEWS szimbólum mutatja, hogy a funkció
aktív.
–
Egy kiválasztott állomás/az összes
állomás hírei
A rádió a kiválasztott állomás vagy az RDS
hálózat összes állomásának hírműsorára történő átkapcsolásra képes.
–
Kapcsolódó információk
•
A bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz, az FM
forrás normál nézetéből, nyomja meg az
OK/MENU gombot, majd válassza a
Beállítások hírekhez Hírek menüpontot.
RDS funkciók (32. oldal)
A módosításhoz, az FM forrás normál
nézetéből, nyomja meg az OK/MENU
gombot, majd válassza a Beállítások
hírekhez Hírek-kedvenc beállítása
menüpontot.
Kapcsolódó információk
•
RDS funkciók (32. oldal)
A PTY az FM és a DAB rádióra vonatkozóan
választható ki. A PTY szimbólum látható a
kijelzőn, ha a funkció aktív. Ez a funkció
műsortípusokra történő átváltást tesz lehetővé egy beállított RDS rádióállomás-hálózaton belül.
PTY FM rádió esetén
1. Az FM forrás normál nézetében, aktiválja
az OK/MENU gomb megnyomásával, és
először a műsortípusok kiválasztásával a
Bővített beállítások PTY beállítások
PTY választása menüpontban.
2. Ezt követően, be kell kapcsolni a PTY
funkciót az OK/MENU gomb megnyomásával, majd a Bővített beállítások PTY
beállítások Közl. jelentések
fogadása más hálózatokról kiválasztásával.
A PTY funkció az FM forrás normál nézetében, az OK/MENU gomb megnyomásával,
majd a Bővített beállítások PTY
7
34
Gyári beállítások.
03 AUDIO ÉS MÉDIA
beállítások Közl. jelentések fogadása
más hálózatokról menüpont kiválasztásával
kapcsolható ki. A kiválasztott műsortípusok
(PTY) kiválasztása nem szűnik meg.
A PTY visszaállításához és eltávolításához, az
FM forrás normál nézetében, nyomja meg az
OK/MENU gombot, majd menjen a Bővített
beállítások PTY beállítások PTY
választása Összes törlése menüponthoz.
PTY funkció DAB rádió esetén
A műsortípus a DAB forrás normál nézetében,
az OK/MENU gomb megnyomásával, majd a
PTY-szűrő kiválasztásával választható ki.
Lépjen ki az üzemmódból az alábbiak szerint:
–
Nyomja meg az EXIT gombot.
> A kijelzőn egy visszajelző mutatja,
hogy a PTY be van kapcsolva.
Bizonyos esetekben a DAB rádió kilép a PTY
módból, lásd DAB - DAB összekapcsolás
(39. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Rádióműsor-típusok (PTY) keresése
(35. oldal)
•
Rádióműsor-típusok mutatása (PTY)
(35. oldal)
•
A hallgatott adót megszakító műsortípusok (PTY) hangerő-szabályozása
(36. oldal)
•
RDS funkciók (32. oldal)
Rádióműsor-típusok (PTY) keresése
Rádióműsor-típusok mutatása (PTY)
Ez a funkció a teljes frekvenciasávban keresi a
kiválasztott rádióműsor-típust.
Bizonyos rádióállomások információkat sugároznak a műsortípusra és a műsorkategóriára
vonatkozóan. Az aktuális állomás műsortípusa, például popzene vagy komoly klasszikus
zene, megjeleníthető a képernyőn. A PTY az
FM és a DAB rádió esetében választható ki.
1. Az FM forrás normál nézetében, válaszszon ki egy vagy több PTY típust az
OK/MENU gomb megnyomásával, majd
a Bővített beállítások PTY
beállítások PTY választása menüpont
kiválasztásával.
2. Ezután nyomja meg az OK/MENU gombot, és válassza a Bővített beállítások
PTY beállítások PTY keresése
menüpontot.
A keresés befejezéséhez, nyomja meg az
EXIT gombot.
–
A keresés folytatásához a kiválasztott
műsortípusok egy másik közvetítéséhez,
nyomja meg a
vagy
gombot.
Rádióműsor-típus mutatása FM rádió
esetén
–
–
•
Rádióműsor-típusok PTY (34. oldal)
Rádióműsor-típusok mutatása (PTY)
(35. oldal)
RDS funkciók (32. oldal)
A bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz, az FM
forrás normál nézetéből, nyomja meg az
OK/MENU gombot, majd válassza a
Bővített beállítások PTY beállítások
PTY-szöveg mutatása menüpontot.
Rádióműsor-típus mutatása DAB rádió
esetén
Kapcsolódó információk
•
•
03
A bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz, a
DAB forrás normál nézetéből, nyomja
meg az OK/MENU gombot, majd válaszsza a Bővített beállítások PTYszöveg mutatása menüpontot.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Rádióműsor-típusok PTY (34. oldal)
Rádióműsor-típusok (PTY) keresése
(35. oldal)
RDS funkciók (32. oldal)
35
03 AUDIO ÉS MÉDIA
A hallgatott adót megszakító
műsortípusok (PTY) hangerőszabályozása
03
A megszakító műsortípusok, például NEWS
vagy TP az egyes műsortípusokhoz beállított
hangerővel szólalnak meg. Ha a hangerő
szintjét a műsor megszakítása közben állítja
be, akkor az új szint a következő megszakításig mentésre kerül.
Rádiószöveg
Bizonyos RDS állomások a műsortartalommal,
előadókkal stb. kapcsolatos információkat
sugároznak. Ezek az információk megjeleníthetők a kijelzőn8. Rádiószöveg FM és DAB
rádió esetében jeleníthető meg.
Rádiószöveg FM rádió esetén
–
–
Rádióműsor-típusok PTY (34. oldal)
A bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz, az
FM/DAB forrás normál nézetéből, nyomja
meg az OK/MENU gombot, majd válaszsza a Radiotext mutatása menüpontot.
MEGJEGYZÉS
RDS funkciók (32. oldal)
Egyszerre csak a "Radiotext mutatása"
és "Előre beáll. állomások kijelz." funkciók egyike aktiválható. Ha az egyik aktív,
amikor a másikat aktiválja, akkor az előzőleg aktív funkció automatikusan kikapcsol.
Mindkét funkció kikapcsolható.
Kapcsolódó információk
•
•
8
36
A funkció kiválasztja a beállított rádióállomás
legerősebb adóállomását.
A legerősebb adóállomás megkereséséhez a
funkciónak, kivételes esetekben, végig kell
keresnie a teljes FM hullámhosszat.
Kapcsolódó információk
•
•
Automatikus rádiófrekvencia-frissítés
(AF)
RDS funkciók (32. oldal)
Digitális rádió (DAB)* (38. oldal)
Csak 7-hüvelykes képernyővel felszerelt autók.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz, az FM
forrás normál nézetéből, nyomja meg az
OK/MENU gombot, majd válassza a
Bővített beállítások Alternatív
frekvencia menüpontot.
Kapcsolódó információk
•
RDS funkciók (32. oldal)
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Regionális rádióműsorok (REG)
Rádiófrekvenciák pásztázása
RDS funkciók visszaállítása
Ez a funkció azt okozza, hogy a rádió folytatja
a helyi rádióadás vételét, akkor is, ha a jelerősség alacsony.
A funkció atomatikusan megkeresi az elérhető
rádiócsatornákat és figyelembe veszi az esetleges műsortípusszűrést (PTY).
A rádió minden beállítása visszaállítható a
gyári beállításokra.
A REG szimbólum mutatja, hogy a funkció
aktív.
Amikor állomást talál, akkor az körülbelül
10 másodpercre megszólal, mielőtt a pásztázás folytatódik. Amikor egy állomás szól,
akkor a normál módon menthető, lásd Rádióállomások mint előbeállítások (31. oldal).
–
A bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz, az FM
forrás normál nézetéből, nyomja meg az
OK/MENU gombot, majd válassza a
Bővített beállítások REG menüpontot.
–
Kapcsolódó információk
•
RDS funkciók (32. oldal)
A bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz, az
FM/AM9* forrás normál nézetéből, nyomja
meg az OK/MENU gombot, majd válaszsza a Keresés menüpontot.
–
A visszaállításhoz, az FM forrás normál
nézetéből, nyomja meg az OK/MENU
gombot, majd válassza a Bővített
beállítások Minden FM-beállítás
visszaállítása menüpontot.
03
Kapcsolódó információk
•
RDS funkciók (32. oldal)
MEGJEGYZÉS
A pásztázás egy állomás mentésekor leáll.
A pásztázás DAB-PTY módban is elindítható.
Ebben az esetben csak az előre kiválasztott
műsortípusok szólalnak meg.
Kapcsolódó információk
•
•
9
Rádióműsor-típusok PTY (34. oldal)
Digitális rádió (DAB)* (38. oldal)
Nem vonatkozik a V60 Plug-in Hybrid és S60L Twin Engine járművekre.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
37
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Digitális rádió (DAB)*
•
A DAB (Digital Audio Broadcasting) egy digitális rádiós műsorszóró rendszer. Az autó a
DAB, DAB és DMB szabványokat támogatja.
Digitális rádió (DAB)* - hullámhossz
(39. oldal)
•
Csatornacsoportok mentése
(halmazbetanítás)
Digitális rádió (DAB)* - alcsatorna
(40. oldal)
•
Csatornacsoportok mentése (halmazbetanítás)
digitális rádió (DAB) esetén.
Digitális rádió (DAB)* - visszaállítás
(40. oldal)
MEGJEGYZÉS
A DAB lefedettség nem mindenhol áll rendelkezésre. Ha nincs lefedettség, akkor a
Nincs vétel üzenet jelenik meg a kijelző
képernyőn.
03
Szolgáltatás és halmaz
•
Szolgáltatás - csatorna, rádiócsatorna (a
rendszer csak hangszolgáltatásokat
támogat).
•
Halmaz - rádióállomások gyűjteménye
ugyanazon a frekvencián.
Kapcsolódó információk
38
•
Csatornacsoportok mentése (halmazbetanítás) (38. oldal)
•
Navigálás a csatornacsoport-listában
(halmazban) (39. oldal)
•
•
Rádió (29. oldal)
•
•
•
•
Rádiófrekvenciák pásztázása (37. oldal)
Rádióállomások mint előbeállítások
(31. oldal)
Rádióműsor-típusok PTY (34. oldal)
Rádiószöveg (36. oldal)
DAB - DAB összekapcsolás (39. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Amikor a járművel új műsorszórási területre
megy, akkor szükséges lehet a területen
meglévő csatornacsoportok programozása.
A csatornacsoportok programozása a rendelkezésre álló csatornacsoportok új listáját
hozza létre. A lista frissítése nem történik meg
automatikusan.
A programozáshoz, a DAB forrás normál
nézetéből, nyomja meg az OK/MENU gombot, és válassza a Csatornacsoport
tanulása lehetőséget. A programozást az
alábbi módon is végre lehet hajtani:
1. Forgassa el a TUNE gombot egy lépéssel
valamelyik irányban.
> A Csatornacsoport tanulása jelenik
meg az elérhető csatornacsoportok listájában.
2. Nyomja meg az OK/MENU gombot.
> Elkezdődik az új programozás.
A programozás az EXIT gombbal szakítható
meg.
Kapcsolódó információk
•
•
Digitális rádió (DAB)* (38. oldal)
Navigálás a csatornacsoport-listában
(halmazban) (39. oldal)
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Navigálás a csatornacsoport-listában
(halmazban)
A digitális rádió (DAB) navigálása a csatornacsoport-listában (halmazban).
A csatornacsoport-lista navigálásához és eléréséhez forgassa a TUNE gombot. A halmaz
neve a kijelző képernyő felső részén látható.
Amikor új halmazra vált, akkor a név megváltozik.
•
Szolgáltatás - Attól függetlenül mutatja a
csatornákat, hogy melyik csatornacsoporthoz tartoznak. A lista a műsortípus
(PTY-szűrő) kiválasztásával szűrhető is,
lásd Rádióműsor-típusok PTY (34. oldal).
DAB - DAB összekapcsolás
Digitális rádió (DAB)* - hullámhossz
A DAB - DAB összekapcsolás azt jelenti, hogy
a DAB rádió egy gyenge vételű vagy nem fogható csatornáról ugyanarra a csatornára vált
egy másik, jobb vételű csatornacsoportban.
A DAB két hullámhosszon sugározhat10.
A csatornacsoport váltásakor bizonyos késés
léphet fel. Egy csendes időszak lehet a többé
már nem fogható pillanatnyi csatorna és az új
csatorna elérhetővé válása között.
Például egyedül a Band III kiválasztásával, a
csatornaprogramozás gyorsabban végbemegy, mintha a Band III és az LBand is ki
lenne választva. Nem biztos, hogy minden
csatornacsoportot megtalál. A hullámhosszválasztás nem érinti a tárolt memóriákat.
–
A bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz, a
DAB forrás normál nézetéből, nyomja
meg az OK/MENU gombot, majd válaszsza a Bővített beállítások DABkapcsolódás menüpontot.
• Band III - a legtöbb területet lefedi.
• LBand - csak néhány területen elérhető.
–
Kapcsolódó információk
•
Csatornacsoportok mentése (halmazbetanítás) (38. oldal)
•
•
Digitális rádió (DAB)* (38. oldal)
10
03
A DAB forrás normál nézetében a hullámhosszak az OK/MENU gomb megnyomásával, majd a Bővített beállítások
DAB-sáv menüpont kiválasztásával kapcsolhatók be/ki.
Kapcsolódó információk
•
Digitális rádió (DAB)* (38. oldal)
Rádióműsor-típusok PTY (34. oldal)
Nem minden területen/országban mindkét hullámhosszon.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
39
03 AUDIO ÉS MÉDIA
03
Digitális rádió (DAB)* - alcsatorna
Digitális rádió (DAB)* - visszaállítás
Médialejátszó
A másodlagos komponenseket általában
alcsatornáknak nevezzük. Ezek ideiglenesek
és például a fő műsor más nyelvű fordításait
tartalmazzák.
A DAB beállításai visszaállíthatók a gyári beállításokra.
A médialejátszó audio- és videofájlokat tud
lejátszani CD/DVD*, (41. oldal). oldal lemezekről és külsőleg csatlakoztatott audioforrásokról az AUX/USB*, (48. oldal). oldal bemeneten vagy audiofájlokat vezeték nélkül,
Bluetooth® kapcsolaton keresztül csatlakoztatott külső eszközökről. Bizonyos médialejátszók TV*, (65. oldal). oldal műsorok nézésére is alkalmasak és mobiltelefonnal* is képesek kommunikálni Bluetooth® kapcsolaton
keresztül.
Ha egy vagy több alcsatorna áll rendelkeszimbólum látható a csazésre, akkor a
torna nevétől balra a kijelző képernyőn. Az
alcsatornákat a csatorna neve mellett balra
látható - szimbólum jelöli a kijelző képernyőn.
Nyomja meg az
eléréséhez.
gombot az alcsatornák
–
A visszaállítás a DAB forrás normál nézetében hajtható végre az OK/MENU
gombbal, majd a Bővített beállítások
Minden DAB-beállítás visszaállítása
menüpont kiválasztásával.
Kapcsolódó információk
•
Digitális rádió (DAB)* (38. oldal)
Az alcsatornák csak a kiválasztott fő csatornán érhetők el és semmilyen más csatornán
annak kiválasztása nélkül.
–
A DAB forrás normál nézetében az alcsatornák megjelenítése az OK/MENU gomb
megnyomásával, majd a Bővített
beállítások Alcsatornák menüpont
kiválasztásával kapcsolhatók be/ki.
A médialejátszó kezelőszervei.
A médialejátszó kezeléséhez, lásd A rendszer
használata, (21. oldal). oldal.
Kapcsolódó információk
•
•
40
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Audio és média (20. oldal)
Bluetooth®* média (51. oldal)
03 AUDIO ÉS MÉDIA
•
•
Távvezérlő* (69. oldal)
CD/DVD*
Médialejátszó - kompatibilis fájlformátumok (46. oldal)
A médialejátszó, (40. oldal) műsoros és írt
CD/DVD lemezek lejátszására is alkalmas.
A médialejátszó az alábbi fő lemez- és fájltípusok lejátszására alkalmas:
•
•
Műsoros CD-lemezek (CD audio).
•
•
Műsoros DVD video lemezek .
Audio- és/vagy videofájlokat tartalmazó
írt CD-lemezek.
Audio- és/vagy videofájlokat tartalmazó
írt DVD-lemezek.
A támogatott formátumokkal kapcsolatos
további tájékoztatáshoz, lásd kompatibilis
fájlformátumok, (46. oldal). oldal.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
CD/DVD* lemez lejátszása és navigálása
(41. oldal)
•
DVD* video lemezek lejátszása és navigálás (44. oldal)
CD/DVD* lemez lejátszása és
navigálása
A lejátszással és navigálással kapcsolatos
információk tekintetében, lásd A rendszer
használata, (21. oldal). A részletesebb leírást,
lásd lent.
Lemez lejátszásának indítása
Nyomja meg a MEDIA gombot a média forrás
normál nézetében, forgassa a TUNE gombot
a Lemez megjelenéséig, majd nyomja meg
az OK/MENU gombot. Ha van lemez a
médialejátszóban, akkor annak lejátszása
automatikusan elkezdődik, különben a
Helyezze be a lemezt üzenet jelenik meg a
kijelzőn. Helyezzen be egy lemezt, a szöveges
oldalával felfelé. A lemez lejátszása automatikusan elkezdődik.
03
Ha egy audio/video fájlokat tartalmazó lemezt
helyezett a lejátszóba, akkor be kell tölteni a
lemez könyvtárszerkezetét. A lemez minőségétől és az adatok mennyiségétől függően a
lejátszás megkezdéséig eltelhet bizonyos idő.
Lemezkiadás
Nyomja meg a kiadás gombot (21. oldal) a
lemez kiadásához.
A lemez körülbelül 12 másodpercig a kiadott
helyzetben marad, majd, biztonsági okokból
visszahúzódik a lejátszóba.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
41
03 AUDIO ÉS MÉDIA
||
Lejátszás szüneteltetése (szünet)
03
A teljesen lecsökkenti a hangerőt vagy megnyomja a MUTE gombot, akkor a médialejátszó szünetel. Ha növeli a hangerőt vagy újra
megnyomja a MUTE gombot, akkor a médialejátszó elindul. A szüneteltetés a menürendszerben11 is lehetséges, nyomja meg az
OK/MENU gombot, majd válassza a
Lejátszás/Szünet lehetőséget.
•
•
•
DVD* video lemezek lejátszása és navigálás (44. oldal)
Audio-/videofájlokat tartalmazó írt
lemezek lejátszása és navigálása*
Gyors előre/hátra (43. oldal)
Audio-/videofájlokat tartalmazó írt lemezek
lejátszása és navigálása.
Lemezsáv vagy audiofájl pásztázása
(44. oldal)
•
Lemezsáv vagy audiofájl véletlenszerű
kiválasztása (44. oldal)
•
Médialejátszó - kompatibilis fájlformátumok (46. oldal)
MEGJEGYZÉS
Videofilmek csak az autó álló helyzetében
játszhatók le. Amikor az autó körülbelül
több mint 8 km/h sebességgel mozog,
akkor a kép eltűnik, a Kép nem elérhető
menet közben üzenet jelenik meg a kijelzőn, de a hang ezalatt is hallatszik. A kép
akkor jelenik meg újra, amikor az autó
sebessége 6 km/h alá csökken.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos audiofájlok, amelyeket a gyártó
cégek másolásvédelemmel láttak el, nem
játszhatók le a lejátszóban.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
Audio-/videofájlokat tartalmazó írt
lemezek lejátszása és navigálása*
(42. oldal)
11
42
CD audio lemezekre nem érvényes.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MEGJEGYZÉS
Videofilmek csak az autó álló helyzetében
játszhatók le. Amikor az autó körülbelül
több mint 8 km/h sebességgel mozog,
akkor a kép eltűnik, a Kép nem elérhető
menet közben üzenet jelenik meg a kijelzőn, de a hang ezalatt is hallatszik. A kép
akkor jelenik meg újra, amikor az autó
sebessége 6 km/h alá csökken.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos audiofájlok, amelyeket a gyártó
cégek másolásvédelemmel láttak el, nem
játszhatók le a lejátszóban.
Az audiofájlok jelölése
, a videofájlok
jelölése
és a mappáké a
szimbólum.
Amikor egy fájl lejátszása befejeződik, akkor a
lejátszás az adott mappa (ugyanolyan típusú)
többi fájljának lejátszásával folytatódik. Az
adott mappa összes fájljának lejátszását
03 AUDIO ÉS MÉDIA
követően automatikusan mappaváltás12 történik. A rendszer automatikusan észleli és megváltoztatja a beállítást, amikor csak audio
vagy csak video fájlokat tartalmazó lemezt
helyez a médialejátszóba, majd lejátssza ezeket a fájlokat. Azonban, a rendszer nem változtatja meg a beállítást, ha audio és videofájlokat is tartalmazó lemezt helyez a médialejátszóba, hanem folytatja az előző fájltípus lejátszását.
•
Lemezsáv vagy audiofájl pásztázása
(44. oldal)
•
Lemezsáv vagy audiofájl véletlenszerű
kiválasztása (44. oldal)
•
Médialejátszó - kompatibilis fájlformátumok (46. oldal)
•
DivX® Video On Demand* (46. oldal)
Mappa ismétlése
Ez a funkció lehetővé teszi egy mappa fájljainak ismételt lejátszását. Amikor az utolsó fájl
lejátszása véget ér, újból elkezdődik az első
fájl lejátszása.
1. Nyomja meg a OK/MENU gombot
2. Forgassa a TUNE gombot Mappa
ismétlése állásba
3. Nyomja meg az OK/MENU gombot a
funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához.
Gyors előre/hátra
Lehetséges az audio- és videofájlok gyors
előre-/hátratekerése13.
/
gombot az audioTartsa nyomva a
fájlok gyors előre-/hátratekeréséhez vagy a
videofájlok előre/hátra történő játszásához.
Az audiofájlok csak egy sebességgel tekerhetők előre/hátra, míg a videofájlok többféle
sebességgel is. Nyomja meg többször egy/
gombokat a videmást követően a
ofájlok előre-/hátratekerési sebességének
növeléséhez. Engedje el a gombot a normál
megtekintési sebesség visszaállításához.
03
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
CD/DVD* lemez lejátszása és navigálása
(41. oldal)
•
Külső audioforrás lejátszása és navigálás*
(49. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
CD/DVD* lemez lejátszása és navigálása
(41. oldal)
•
DVD* video lemezek lejátszása és navigálás (44. oldal)
•
Gyors előre/hátra (43. oldal)
12
Ha be van kapcsolva a Mappa ismétlése funkció, akkor ez nem történik meg.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
43
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Lemezsáv vagy audiofájl pásztázása
Ez a funkció lejátssza az egyes lemezsávok/
audiofájlok első tíz másodpercét.14
A kiválasztott forrás pásztázásához:
1. Nyomja meg az OK/MENU gombot a
kiválasztott forrás normál nézetében
03
2. Forgassa a TUNE gombot Scan állásba
> Lejátszásra kerül az egyes lemezsávok
vagy audiofájlok első 10 másodeprce.
3. A pásztázást az EXIT gombbal állíthatja
le, az éppen játszott lemezsáv vagy audiofájl lejátszása folytatódik.
Kapcsolódó információk
DVD* video lemezek lejátszása és
navigálás
Ez a funkció véletlenszerű sorrendben játssza
le a sávokat/audiofájlokat15.
DVD video lemez lejátszásakor egy lemez
menü jelenhet meg a kijelzőn. A lemez menü
további funkciókhoz és beállításokhoz nyújt
hozzáférést, mint például feliratok, nyelv és
jelenetválasztás.
A sávok/audiofájlok véletlenszerű sorrendű
hallgatásához a kiválasztott forrásról:
1. Nyomja meg az OK/MENU gombot a
kiválasztott forrás normál nézetében
2. Forgassa a TUNE gombot Véletlenszerű
lejátszás állásba
3. Nyomja meg az OK/MENU gombot a
funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
•
CD/DVD* lemez lejátszása és navigálása
(41. oldal)
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
•
Külső audioforrás lejátszása és navigálás*
(49. oldal)
CD/DVD* lemez lejátszása és navigálása
(41. oldal)
•
•
Bluetooth®*
Külső audioforrás lejátszása és navigálás*
(49. oldal)
•
Bluetooth®* média (51. oldal)
13
14
15
44
Lemezsáv vagy audiofájl véletlenszerű
kiválasztása
média (51. oldal)
A lejátszással és navigálással kapcsolatos
információk tekintetében, lásd A rendszer
használata, (21. oldal). A részletesebb leírást,
lásd lent.
MEGJEGYZÉS
Videofilmek csak az autó álló helyzetében
játszhatók le. Amikor az autó körülbelül
több mint 8 km/h sebességgel mozog,
akkor a kép eltűnik, a Kép nem elérhető
menet közben üzenet jelenik meg a kijelzőn, de a hang ezalatt is hallatszik. A kép
akkor jelenik meg újra, amikor az autó
sebessége 6 km/h alá csökken.
Csak CD/DVD* lemezek, USB és iPod® esetében.
Nem vonatkozik DVD video lemezekre. Az AUX/USB bemeneten csatlakoztatott külső audioforrások közül csak az USB és iPod® eszközökre érvényes. Nem támogatja minden mobiltelefon.
Nem vonatkozik DVD video lemezekre. Az AUX/USB bemeneten csatlakoztatott külső audioforrások közül csak az USB és iPod® eszközökre érvényes. Nem támogatja minden mobiltelefon.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Navigálás a DVD video lemez
menüjében
Használja az EXIT gombot a választás visszavonásához, ez vissza is visz az eredeti helyzethez (anélkül, hogy bármilyen választás történt volna).
A fejezet a középkonzol vagy a kormánykerék-billentyűzet
/
gombjának megnyomásával is váltható*.
Kapcsolódó információk
A DVD video lemez menüjében a középkonzol
fenti ábrán látható szám gombjainak használatával navigálhat.
Fejezet vagy cím váltása
Forgassa a TUNE gombot a fejezetek listájának eléréséhez és a navigáláshoz közöttük (a
film lejátszása közben a lejátszás szünetel).
Nyomja meg az OK/MENU gombot a fejezet
kiválasztásához, ez vissza is visz az eredeti
helyzethez (a film lejátszása közben a lejátszás folytatódik). Nyomja meg az EXIT gombot a címlista eléréséhez.
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
CD/DVD* lemez lejátszása és navigálása
(41. oldal)
•
Kameraszög DVD* video lemezek lejátszásakor (45. oldal)
•
Audio-/videofájlokat tartalmazó írt
lemezek lejátszása és navigálása*
(42. oldal)
•
•
Kameraszög DVD* video lemezek
lejátszásakor
Ha a DVD video lemez támogatja, a funkció
használható az adott jelenet kameraállásának
kiválasztásához.
A lemez forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU gombot, majd válassza a
Bővített beállítások Nézőszög menüpontot.
03
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
Gyors előre/hátra (43. oldal)
Lemezsáv vagy audiofájl pásztázása
(44. oldal)
•
Lemezsáv vagy audiofájl véletlenszerű
kiválasztása (44. oldal)
•
Médialejátszó - kompatibilis fájlformátumok (46. oldal)
A címeket a TUNE gomb forgatásával választhatja ki és a választás megerősítése az OK/
MENU gomb megnyomásával történik, ez
vissza is visz a fejezetlistához. Nyomja meg
az OK/MENU gombot a választás aktiválásához és a visszatéréshez a kezdő helyzethez.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
45
03 AUDIO ÉS MÉDIA
DivX® Video On Demand*
DivX®
A médialejátszó regisztrálható
VOD fájlok lejátszásához CD-/DVD lemezekről, USBről vagy iPod® készülékekről.
A regisztrációs kód a MY CAR menürendszerben található, lásd MY CAR (11. oldal).
03
További tájékoztatásért, látogassa meg a
www.divx.com/vod weboldalt.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
DVD* video lemezek lejátszása és navigálás (44. oldal)
•
Audio-/videofájlokat tartalmazó írt
lemezek lejátszása és navigálása*
(42. oldal)
•
Külső audioforrás lejátszása és navigálás*
(49. oldal)
Képbeállítások*
Beállíthatja a kijelző fényerejét és kontrasztját
(az autó álló helyzetében).
1. Lejátszás üzemmódban, nyomja meg az
OK/MENU gombot, válassza ki a
Képbeállítások lehetőséget, és erősítse
meg az OK/MENU gombbal.
2. Forgassa a TUNE gombot a beállítási
lehetőséghez, és erősítse meg az OK/
MENU gombbal.
3. Állítsa a beállítást a TUNE gomb forgatásával, majd erősítse meg az OK/MENU
gombbal.
A beállítások listájához az OK/MENU vagy
EXIT gomb használatával térhet vissza.
A képbeállítások a Visszaállítás lehetőséggel
állíthatók vissza a gyári értékekre.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
Audio és média (20. oldal)
Médialejátszó - kompatibilis
fájlformátumok
A médialejátszó számos fájltípus lejátszására
képes és az alábbi táblázatban található formátumokkal kompatibilis.
Kompatibilis fájlformátumok CD/DVD
lemezekhez
MEGJEGYZÉS
A kettős formátumú, kétoldalas lemezek
(DVD-Plus, CD-DVD formátum) vastagabbak, mint a szokványos CD-lemezek és
ezért a lejátszásuk nem garantálható és
meghibásodáshoz vezethet.
Ha a CD MP3 és CDDA sávokat is tartalmaz, akkor az összes MP3 figyelmen kívül
hagyásra kerül.
Audio formátum
CD audio, mp3, wma,
aac, m4a
Video formátum
CD video, DVD video,
divx, avi, asf
Kompatibilis fájlformátumok USB
kapcsolaton keresztül
A rendszer az alábbi audio- és videofájlok
lejátszását támogatja USB kapcsolaton
keresztül.
46
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Audio formátum
mp3, wma, aac, m4a
Video formátum
divx, avi, asf
A .avi és .divx fájlformátumok
audioleírása
Az .avi és .divx fájlformátumok műszaki
adatai
A fájlok lejátszásához az alábbi feltételeknek
kell teljesülniük:
Formátum
kHz
kbps
MPEG-1, 2.réteg
44.1
64–384
48
64–384
16
8–160
MPEG-2, 3. réteg (MP3)
DivX verzió
3, 4, 5, 5:2
22.05
8–160
Képméret
32x32-720x576 képpont
24
8–160
Videó képkockasebesség
Legfeljebb 30 képkocka/
másodperc
32
32–320A
44.1
32–320A
Teljes
kapacitás
(teljes átviteli sebesség)
Átlagosan legfeljebb 4
Mbps, maximálisan legfeljebb 8 Mbps (beleértve
videó átviteli sebesség és
hang átviteli sebesség)
48
32–320A
48
64–448
Audioformátum
MP3 (MPEG-1/2, 3. réteg),
MPEG-1 (2. réteg), AC3
(Dolby D)
DivX szabvány
Az audio adatokhoz, lásd az
alábbi táblázatot
Audiocsatornák (ch)
MPEG-1, 3. réteg (MP3)
2 csatorna MP3/MPEG-hez,
5.1 csatorna AC3-hoz
AC3
Teljes kapacitás (teljes
átviteli sebesség)
legfeljebb 384 kbs (beleértve videó átviteli sebesség és hang átviteli
sebesség)
Audioformátum
ITU-T G.726
Audiocsatornák (ch)
1 csatorna
Audio mintavételi frekvencia
8 kHz
Audio átviteli
sebesség
16, 24, 32 vagy 40 kbps (8
kHz-es mintavételhez)
Sztereo nem támogatott
Kapcsolódó információk
•
CD/DVD* lemez lejátszása és navigálása
(41. oldal)
Az .asf fájlformátum műszaki adatai
•
A fájlok lejátszásához az alábbi feltételeknek
kell teljesülniük:
DVD* video lemezek lejátszása és navigálás (44. oldal)
•
Audio-/videofájlokat tartalmazó írt
lemezek lejátszása és navigálása*
(42. oldal)
•
Külső audioforrás lejátszása és navigálás*
(49. oldal)
A
144 kbps-ra nem vonatkozik.
Képméret
32x32-720x576 képpont
Videó képkockasebesség
Legfeljebb 30 képkocka/
másodperc
03
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
47
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Külső audioforrás AUX/USB*
bemeneten
Külső audioforrás, például iPod® vagy MP3lejátszó csatlakoztatható, (49. oldal) az audiorendszerhez.
USB memória
MP3 lejátszó
Az USB memóriák használatához, csak zenéket tároljon azokon. A rendszernek sokkal
hosszabb ideig tart a tároló média betöltése,
ha az zenei fájlokon kívül mást is tartalmaz.
Számos MP3 lejátszó saját fájlrendszert
hsznál, amelyet nem támogat az audiorendszer. A rendszerben történő használathoz, az
MP3 lejátszót USB Removable device/
Mass Storage Device módba kell állítani.
MEGJEGYZÉS
A rendszer támogatja a mobil média tartalmakat USB 2.0 csatlakozással és a FAT32
fájlrendszert és 1000 mappát képes
kezelni minden mappában 254 alkönyvtárral/fájllal. A legfelső szint, amely 1000
alkönyvtárat/fájlt képes kezelni, kivétel ez
alól.
03
iPod®
Az iPod® készülékek az USB csatlakozón
keresztül kapnak tápellátást és tölthetők a
lejátszó csatlakozó kábelén.
MEGJEGYZÉS
A rendszer csak iPod® készülékről támogatja hangfájlok lejátszását.
MEGJEGYZÉS
Az USB bemenethez csatlakoztatott audioforrás az autó audio kezelőszerveivel használható16. Az AUX bemeneten csatlakoztatott
eszköz nem vezérelhető az autón keresztül.
Az alagútkonzol jobb oldali hátsó szélén egy
rés található, amelyben elvezethetők a kábelek, hogy a fedelet a kábelek becsípődése
nélkül le lehessen zárni.
A tölthető akkumulátorral rendelkező iPod®
vagy MP3 készülékek feltölthetők (amikor be
van kapcsolva a gyújtás vagy jár a motor), ha
a készülék az USB csatlakozóhoz van csatlakoztatva.
16
48
Amikor hosszabb típusú USB memóriát
használ, akkor USB adapterkábel használata ajánlott. Ezzel elkerülheti az USB
bemenet és az USB memória mechanikus
kopását.
USB hub
Az USB csatlakozóhoz USB hub is csatlakoztatható, így egyidejűleg több USB eszköz is
csatlakoztatására van lehetőség. Az USB eszköz kiválasztása az USB forrás normál nézetében hajtható végre az OK/MENU gomb
megnyomásával, majd a USB-eszköz
kiválasztása menüpont kiválasztásával.
Csak USB kapcsolaton csatlakoztatott médiaforrásokra vonatkozik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MEGJEGYZÉS
Amikor iPod® készüléket használ audioforrásként, akkor az auto infotainment rendszer menüje az iPod® lejátszó saját menüszerkezetéhez hasonló.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
Külső audioforrás lejátszása és navigálás*
(49. oldal)
•
Külső audioforrás hangerejének beállítása
(51. oldal)
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Külső audioforrás csatlakoztatása
AUX/USB* bemeneten
Külső audioforrások, például iPod® vagy MP3
lejátszók a középkonzol bármely csatlakozóján
keresztül csatlakoztathatók az audiorendszerhez.
Az USB olvasása folyamatban üzenet látható a kijelzőn, amikor a rendszer betölti a
tárolóeszköz fájlszerkezetét. A fájlszerkezettől
és a fájlok számától függően, bizonyos idő
telhet el a betöltés befejezéséig.
MEGJEGYZÉS
A rendszer a 2005-ben vagy ezután gyártott legtöbb iPod® modellt támogatja.
MEGJEGYZÉS
Az USB csatlakozó károsodásának megelőzése érdekében, ez kikapcsol, ha az USB
csatlakozó zárlatos vagy a csatlakoztatott
USB egység túl sok energiát vesz fel (ez
akkor történhet meg, ha a csatlakoztatott
eszköz nem felel meg az USB szabványnak). Az USB csatlakozó a gyújtás következő bekapcsolásakor automatikusan újra
bekapcsol, ha nem áll fenn továbbra is a
hiba.
Külső audioforrások csatlakozási pontjai.
Audioforrás csatlakoztatásához:
1. A média forrás normál nézetében, nyomja
meg a MEDIA gombot, forgassa a TUNE
gombot a kívánt USB, iPod vagy AUX
audio forráshoz, majd nyomja meg az
OK/MENU gombot.
> Ha az USB lehetőséget választotta,
akkor a USB csatlakoztatása üzenet
jelenik meg a kijelzőn.
Kapcsolódó információk
•
Külső audioforrás AUX/USB* bemeneten
(48. oldal)
•
Külső audioforrás lejátszása és navigálás*
(49. oldal)
Külső audioforrás lejátszása és
navigálás*
Külső audioforrás lejátszása és navigálás17.
A lejátszással és navigálással kapcsolatos
információk tekintetében, lásd A rendszer
használata, (21. oldal). A részletesebb leírást,
lásd lent.
Az audiofájlok jelölése
, a videofájlok*
és a mappáké a
szimbójelölése
lum.
03
A médialejátszó által támogatott fájlformátumokhoz, lásd Kompatibilis fájlformátumok,
(46. oldal).
Amikor egy fájl lejátszása befejeződik, akkor a
lejátszás az adott mappa (ugyanolyan típusú)
többi fájljának lejátszásával folytatódik. Az
adott mappa összes fájljának lejátszását
követően automatikusan mappaváltás18 történik. A rendszer automatikusan észleli és megváltoztatja a beállítást, amikor csak audio
vagy csak video fájlokat tartalmazó eszközt
csatlakoztat az USB csatlakozóhoz, majd
lejátssza ezeket a fájlokat. Azonban, a rendszer nem változtatja meg a beállítást, ha
audio és videofájlokat is tartalmazó eszközt
csatlakoztat az USB csatlakozóhoz, hanem
folytatja az előző fájltípus lejátszását.
2. Csatlakoztassa az audioforrást a középkonzol tároló rekeszének valamelyik csatlakozójához (lásd az előző ábrát).
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
49
03 AUDIO ÉS MÉDIA
||
Keresés funkció17
A középkonzol kezelőpanelének billentyűzete
használható fájlnevek kereséséhez az aktuális
mappában.
03
A keresés funkció a TUNE gomb forgatásával
(a mappaszerkezet eléréséhez) vagy a betű
gombok valamelyikének megnyomásával
érhető el. A kereső kifejezés egyes betűinek
vagy karaktereinek beírásával egyre közelebb
kerül a keresés céljához. Néhány másodperc
elteltével a keresési eredmények megjelennek
a képernyőn.
Gyors előre/hátra
Tájékoztatásért, lásd Gyors előre/hátra,
(43. oldal).
Szünet
A teljesen lecsökkenti a hangerőt vagy megnyomja a MUTE gombot, akkor a médialejátszó szünetel. Ha növeli a hangerőt vagy újra
megnyomja a MUTE gombot, akkor a médialejátszó elindul. A szüneteltetés a menürendszerben20 is lehetséges az OK/MENU gomb
megnyomásával, majd a USB MENU és
Lejátszás/Szünet lehetőség kiválasztásával.
Indítsa a fájl lejátszását az OK/MENU gomb
megnyomásával.
MEGJEGYZÉS
Videofilmek csak az autó álló helyzetében
játszhatók le. Amikor az autó körülbelül
több mint 8 km/h sebességgel mozog,
akkor a kép eltűnik, a Kép nem elérhető
menet közben üzenet jelenik meg a kijelzőn, de a hang ezalatt is hallatszik. A kép
akkor jelenik meg újra, amikor az autó
sebessége 6 km/h alá csökken.
Mappa ismétlése19
Ez a funkció lehetővé teszi egy mappa fájljainak ismételt lejátszását. Amikor az utolsó fájl
lejátszása véget ér, újból elkezdődik az első
fájl lejátszása.
1. Nyomja meg a OK/MENU gombot
2. Forgassa a TUNE gombot Mappa
ismétlése állásba
3. Nyomja meg az OK/MENU gombot a
funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához.
17
18
19
20
50
Kapcsolódó információk
•
Külső audioforrás csatlakoztatása
AUX/USB* bemeneten (49. oldal)
•
Külső audioforrás AUX/USB* bemeneten
(48. oldal)
Csak USB és iPod® eszközökre vonatkozik.
Ha be van kapcsolva a Mappa ismétlése funkció, akkor ez nem történik meg.
Csak USB eszközökre vonatkozik.
iPod® készülékre nem vonatkozik
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
Lemezsáv vagy audiofájl pásztázása
(44. oldal)
•
Lemezsáv vagy audiofájl véletlenszerű
kiválasztása (44. oldal)
•
•
DivX® Video On Demand* (46. oldal)
Képbeállítások* (46. oldal)
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Külső audioforrás hangerejének
beállítása
Hangerő beállítása egy külső audioforráshoz,
(48. oldal). Ha a hangerő túl magas vagy túl
alacsony, akkor a hang minősége romolhat.
Ha külső audioforrás (például MP3 lejátszó
vagy iPod®) van csatlakoztatva az AUX bemenethez, akkor a csatlakoztatott audioforrás
hangereje eltérő lehet az audiorendszer belső
hangerejétől (például rádió). Korrigálja ezt a
bemenet hangerejének beállításával:
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - fejlett hangbeállítások
(27. oldal)
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
Bluetooth®* média
Az autó médialejátszója Bluetooth® lehetőséggel rendelkezik és képes audiofájlok lejátszására vezeték nélküli Bluetooth® kapcsolattal
csatlakozó külső eszközökről, például mobiltelefonokról és PDA készülékekről.
03
1. A média forrás normál nézetében, nyomja
meg a MEDIA gombot, fordítsa a TUNE
gombot a AUX elemhez, és várjon
néhány másodpercet vagy nyomja meg
az OK/MENU gombot.
2. Nyomja meg az OK/MENU gombot, majd
forgassa a TUNE gombot a AUX
bemenő hangerő ponthoz. Erősítse meg
az OK/MENU gombbal.
3. Forgassa a TUNE gombot az AUX bemenet hangerejének beállításához.
MEGJEGYZÉS
Ha a külső audioforrás hangereje túl
magas vagy túl alacsony, akkor a hang
minősége romolhat. A hangminőséget
károsan befolyásolhatja, ha a lejátszó töltődik, miközben az audiorendszer AUX
módban van, ezért kerülje a lejátszó töltését a 12 voltos aljzatban.
Bluetooth® média funkciók, a kezelés áttekintése.
Az eszközt először regisztrálni és csatlakoztatni kell az autóhoz (53. oldal).
Az audio navigálása és kezelése a középkonzol gombjaival vagy a kormánykerék billentyűzetével* lehetséges. Bizonyos külső eszközök esetében a sávok a készüléken is válthatók.
A hang lejátszásához az autó médialejátszóján, először Bluetooth módba kell váltani.
Ha mobiltelefon van az autóhoz csatlakoztatva, akkor a mobiltelefon-funkciók egy
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
51
03 AUDIO ÉS MÉDIA
||
részének távvezérelt vezérlése is lehetséges,
lásd Bluetooth® telefon-kihangosító*
(56. oldal). Váltson a TEL és MEDIA fő források között az egyes funkcióik használatához.
MEGJEGYZÉS
A Bluetooth® médialejátszó nem támogatja
az audio/video távvezérlő profilt (AVRCP)
és a fejlett audio megosztási profilt (A2DP).
A lejátszónak 1.3 verziójú AVRCP profilt,
1.2 A2DP profilt kell használnia. Különben
lehetséges, hogy bizonyos funkciók nem
működnek.
03
Nem minden, a piacon elérhető mobiltelefon és külső médialejátszó teljesen kompatibilis az autó médialejátszójának
Bluetooth® funkciójával. A Volvo azt javasolja, hogy a kompatibilis telefonokkal és
médialejátszókkal kapcsolatos tájékoztatásért vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos
Volvo kereskedéssel.
MEGJEGYZÉS
Az autó médialejátszója csak a Bluetooth®
funkción keresztül képes zenei fájlok lejátszására.
Kapcsolódó információk
52
•
Lemezsáv vagy audiofájl pásztázása
(44. oldal)
•
Lemezsáv vagy audiofájl véletlenszerű
kiválasztása (44. oldal)
Bluetooth® eszköz* csatlakoztatása
és lecsatlakoztatása
Az autó Bluetooth® csatlakozási lehetőséggel
rendelkezik és Bluetooth® eszközökkel történő
vezeték nélküli kommunikációra képes azok
regisztrálása és csatlakoztatása,
(53. oldal).után.
Legfeljebb tíz Bluetooth® eszköz regisztrálható. A regisztrálás egyszerre egy eszközön
hajtható végre. A regisztrálást követően az
eszközt már nem kell láthatóként/kereshetőként aktiválni.
Amikor aktív a Bluetooth® funkció és az
utolsó csatlakoztatott eszköz a hatókörön
belül van, akkor automatikusan csatlakozik az
autóhoz. Amikor az autó a legutolsó csatlakoztatott eszközt keresi, annak neve megjelenik a kijelzőn. Egy másik eszköz csatlakoztatásához, nyomja meg az EXIT gombot, és
válassza ki az eszköz váltása, (54. oldal)
lehetőséget.
Amikor a Bluetooth® eszköz az autó hatósugarán kívülre kerül, akkor automatikusan
lecsatlakozik. Az eszköz manuális lecsatlakoztatása, (55. oldal), is lehetséges. Egy
Bluetooth® eszköz autóhoz regisztrálásának
megszüntetéséhez, válassza a Bluetooth®
eszköz* eltávolítása (56. oldal) lehetőséget.
Ezután az autó nem keresi meg azt automatikusan.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Két eszköz Bluetooth® egyidejű csatlakoztatása lehetséges. Egy telefon és egy médiaeszköz, amelyek között váltani, (54. oldal),
lehetséges. Lehetséges az egyidejű telefonálás és audiofájlok lejátszása is.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
Bluetooth®* média (51. oldal)
Bluetooth® telefon-kihangosító*
(56. oldal)
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Bluetooth® * eszköz regisztrálása
Bluetooth®
Két eszköz
egyidejű csatlakoztatása lehetséges. Egy telefon és egy médiaeszköz, amelyek között váltani lehet. Lehetséges
az egyidejű telefonálás és audiofájlok lejátszása is.
Legfeljebb tíz Bluetooth® eszköz regisztrálható. A regisztrálás egyszerre egy eszközön
hajtható végre. A regisztrálást követően az
eszközt már nem kell láthatóként/kereshetőként aktiválni.
Az eszközök csatlakoztatásának két leheséges módja van, vagy a külső eszközt keressük az autóról vagy az autót a külső eszközről. Ha valamelyik lehetőség nem működik,
akkor próbálja a másikat.
Ha még nincs a telefon normál nézetében,
akkor nyomja meg a középkonzol TEL gombját.
Ha a csatlakozás sikertelen, akkor nyomja
meg kétszer az EXIT gombot és csatlakoztassa az eszközt a 2. lehetőségben leírt
módon.
03
2. lehetőség - Keresse meg az autót a
külső eszköz Bluetooth® funkciójával
MEGJEGYZÉS
1. Tegye kereshetővé/láthatóvá az autót
Bluetooth® kapcsolaton keresztül. Forgassa a TUNE gombot a Telefon
beállítások menüponthoz, erősítse meg
az OK/MENU gombbal, válassza ki a BT
felismerési üzemmód lehetőséget, majd
erősítse meg az OK/MENU gombbal.
Ha a telefon operációs rendszerét frissítette, akkor lehetséges, hogy a telefon
regisztrációja megszakad. Ilyen esetekben,
csatlakoztassa le a telefont, lásd
Bluetooth® eszköz* eltávolítása
(56. oldal), majd csatlakoztassa azt újra.
A külső eszköz csatlakoztatása különböző
módokon hajtható végre attól függően, hogy
az eszköz előzőleg csatlakoztatva volt-e vagy
sem. Az alábbi csatlakoztatási lehetőségek
azt feltételezik, hogy ez az első alkalom, amikor az eszközt csatlakoztatják (regisztrálják)
és nincs csatlakoztatva más eszköz. A csatlakoztatási lehetőségek mutatják a telefon csatlakozását. A média eszközök, (51. oldal),
csatlakoztatása ugyanilyen módon történik,
de a MEDIA fő forrásból kiindulva.
2. Nyomja meg az OK/MENU gombot és
kövesse a kijelző képernyőn megjelenő
utasításokat.
> A külső eszköz most csatlakoztatva
van az autóhoz és vezérelhető az autóról.
Példa a telefon normál nézetére.
1. lehetőség - keresse a külső eszközt
az autó menürendszerén keresztül
1. Tegye kereshetővé/láthatóvá a külső eszközt Bluetooth® kapcsolaton keresztül,
lásd a külső eszköz útmutatóját vagy a
www.volvocars.com weboldalt.
2. Válassza ki a My Volvo Car lehetőséget
a külső eszköz képernyőjén, és kövesse
az utasításokat.
3. Írja be a PIN-kódot a külső eszközön,
majd válassza a csatlakozás lehetőséget.
4. Nyomja meg az OK/MENU gombot, és
írja be a PIN-kódot az autó középkonzoljának billentyűzetén.
A külső eszköz csatlakoztatását követően,
annak Bluetooth® neve megjelenik az autó
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
53
03 AUDIO ÉS MÉDIA
||
kijelző képernyőjén és az egység vezérelhető
az autóról.
Kapcsolódó információk
03
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
Bluetooth® eszköz* csatlakoztatása és
lecsatlakoztatása (52. oldal)
Bluetooth® eszköz* automatikus
csatlakoztatása
Ha Bluetooth® eszközök vannak regisztrálva,
(53. oldal). oldal, az autóhoz, akkor az utolsó
csatlakoztatott külső eszköz automatikusan
csatlakozik, ha a hatókörön belülre kerül.
Amikor aktív a Bluetooth® funkció és az
utolsó csatlakoztatott eszköz a hatókörön
belül van, akkor automatikusan csatlakozik.
Amikor az autó a legutolsó csatlakoztatott
eszközt keresi, annak neve megjelenik a kijelzőn. Ha az utolsó csatlakoztatott eszköz nem
elérhető, akkor a rendszer megpróbál egy
korábbi eszközhöz csatlakozni.
Ha másik eszközhöz szeretne csatlakozni,
akkor nyomja meg az EXIT gombot, és
válassza ki az új eszköz csatlakoztatása,
(53. oldal). oldal vagy váltás egy másik
regisztrált eszközre, (54. oldal). oldal, lehetőséget.
Kapcsolódó információk
54
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
Bluetooth® eszköz* csatlakoztatása és
lecsatlakoztatása (52. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Váltás másik Bluetooth® eszközre*
Ha több eszköz van az autóban, akkor lehetséges a csatlakoztatott eszközről egy másik
eszközre történő váltás. Az eszközt először
regisztrálni, (53. oldal) kell az autóhoz.
Médiaeszköz váltása
1. Ellenőrizze, hogy a külső eszköz kereshető-e/látható-e Bluetooth® kapcsolaton
keresztül, lásd a külső eszköz útmutatóját.
2. A Bluetooth® média forrás normál nézetében, nyomja meg az OK/MENU gombot,
majd válassza a Eszköz váltása lehetőséget.
> Az autó keresi az előzőleg csatlakoztatott készülékeket. Az észlelt külső eszközöket azok Bluetooth® neve jelöli a
kijelzőn.
3. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt.
> Megtörténik a külső eszköz csatlakoztatása.
Telefon váltása
1. Ellenőrizze, hogy a külső eszköz kereshető-e/látható-e Bluetooth® kapcsolaton
keresztül, lásd a külső eszköz útmutatóját.
03 AUDIO ÉS MÉDIA
2. A telefon forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU gombot, majd
válassza a Telefon változtatása lehetőséget.
> Az autó keresi az előzőleg csatlakoztatott készülékeket. Az észlelt külső eszközöket azok Bluetooth® neve jelöli a
kijelzőn.
3. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt.
> Megtörténik a külső eszköz csatlakoztatása.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
Bluetooth® eszköz* csatlakoztatása és
lecsatlakoztatása (52. oldal)
A Bluetooth® eszköz*
lecsatlakoztatása
Kapcsolódó információk
Amikor a Bluetooth® eszköz az autó hatósugarán kívülre kerül, akkor automatikusan lecsatlakozik. Lehetőség van a telefon manuális
lecsatlakoztatására is.
Amikor a mobiltelefon lecsatlakozott, akkor a
folyamatban lévő hívás folytatható a mobiltelefon beépített hangszórójával és mikrofonjával.
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
Bluetooth® eszköz* csatlakoztatása és
lecsatlakoztatása (52. oldal)
•
•
Bluetooth®* média (51. oldal)
Bluetooth® telefon-kihangosító*
(56. oldal)
03
A kihangosító funkció kikapcsol, amikor a leállítják a motort és kinyitják az ajtót.
Ha meg akarja szüntetni egy Bluetooth® eszköz regisztrációját az autóhoz, akkor válassza
a Bluetooth® eszköz eltávolítása, (56. oldal).
oldal lehetőséget. Az autó ezután nem keresi
meg automatikusan az eszközt.
Telefon manuális lecsatlakoztatása
A telefon manuálisan lecsatlakoztatható a
telefon forrás normál nézetében az
OK/MENU gomb megnyomásával, majd a
Telefon leválasztása menüpont kiválasztásával.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos mobiltelefonok akkor is automatikusan kapcsolódnak az utolsó kihangosító egységhez, például egy új hívás kezdetén, ha azt előzőleg manuálisan lecsatlakoztatták.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
55
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Bluetooth® eszköz* eltávolítása
Bluetooth®
Ha nem szeretné, hogy egy
eszköz
továbbra is regisztrálva legyen a járműhöz,
akkor eltávolíthatja azt az autótól. Ezután az
autó nem keresi meg azt automatikusan.
Bluetooth® telefon-kihangosító*
Bluetooth®
A
kapcsolattal rendelkező mobiltelefonok vezeték nélkül csatlakoztathatók az
autóhoz.
A Bluetooth® média forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU gombot, majd
válassza a Bluetooth-eszköz
eltávolításamenüpontot. Forgassa a TUNE
gombot az eltávolítandó eszköz kiválasztásához, majd erősítse meg az OK/MENU gombbal.
Aktiválás
Telefon eltávolítása
A telefon forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU gombot, majd válassza a
Bluetooth-eszköz eltávolítása menüpontot.
Forgassa a TUNE gombot az eltávolítandó
eszköz kiválasztásához, majd erősítse meg az
OK/MENU gombbal.
Kapcsolódó információk
56
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
Bluetooth® eszköz* csatlakoztatása és
lecsatlakoztatása (52. oldal)
•
•
Bluetooth®* média (51. oldal)
Bluetooth® telefon-kihangosító*
(56. oldal)
MEGJEGYZÉS
Csak bizonyos mobiltelefonok kompatibilisek teljesen a kihangosító funkcióval. A
Volvo azt javasolja, hogy kérje hivatalos
Volvo kereskedés segítségét a kompatibilis
mobiltelefonok ellenőrzéséhez.
Média eszköz eltávolítása
03
(51. oldal). Váltson a TEL és MEDIA fő források között az egyes funkcióik használatához.
Telefonfunkciók, a kezelőszervek áttekintése.
Az eszközt először regisztrálni és csatlakoztatni kell az autóhoz (53. oldal).
Az audio- és médiarendszer kihangosítóként
működik és lehetőséget biztosít a mobiltelefon számos funkciójának távvezérlésére. A
mobiltelefon használható a saját gombjaival
is, függetlenül attól, hogy csatlakoztatva vane vagy sem.
Amikor mobiltelefon van csatlakoztatva az
autóhoz, akkor lehetőség van audiofájlok
lejátszására a telefonról vagy egy másik,
Bluetooth® kapcsolaton keresztül csatlakoztatott médiaeszközről, Bluetooth®* média
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A TEL gomb rövid megnyomása aktiválja/
megkeresi az utolsó csatlakoztatott telefont.
Ha már csatlakoztatva van egy telefon, és
megnyomja a TEL gombot, akkor egy hivatkozás menü mutatja a telefonhoz általánosan
szimbólum
használt menüpontokat. A
jelzi, hogy telefon van csatlakoztatva.
A híváshoz
1. Ellenőrizze, hogy a
szimbólum
megjelenik-e a kijelző képernyő tetején
és, hogy a kihangosító funkció telefon
üzemmódban van-e.
2. Tárcsázza a kívánt számot vagy a gyorshívó számot (64. oldal). Vagy normál
nézetben, forgassa a TUNE gombot
jobbra a telefonkönyv eléréséhez és balra
az összes hívás híváslistájához. A telefonkönyvvel kapcsolatos tájékoztatásért,
lásd Telefonkönyv* (59. oldal).
3. Nyomja meg a OK/MENU gombot.
03 AUDIO ÉS MÉDIA
A hívás az EXIT gombbal szakítható meg.
Kapcsolódó információk
Bluetooth® telefon-kihangosító* áttekintés
Hívások kezdeményezése és
fogadása*
A Bluetooth® telefon-kihangosító rendszer
áttekintése.
A telefonhívás kezelésének funkciói.
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
Bluetooth® eszköz* csatlakoztatása és
lecsatlakoztatása (52. oldal)
•
Hívások kezdeményezése és fogadása*
(57. oldal)
•
Bluetooth® telefon-kihangosító* - audiobeállítások (58. oldal)
Utasítsa el vagy fejezze be az EXIT gombot
használatával.
•
Bluetooth®* verzió információk
(59. oldal)
Automatikus fogadás
Bejövő hívás
–
Nyomja meg az OK/MENU gombot a
hívás fogadásához, akár az audiorendszer
például RADIO vagy MEDIA módjában
is.
03
Az automatikus fogadás azt jelenti, hogy a
hívások fogadása automatikusan történik.
–
A rendszer áttekintése
Mobiltelefon
Mikrofon
A bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz, a telefon forrás normál nézetéből, nyomja meg
az OK/MENU gombot, majd válassza a
Hívás opciók Automatikus
hívásfogadás menüpontot.
A hívás menüben
Kormánykerék-billentyűzet
A középkonzol vezérlőpanelje
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
Bluetooth®
eszköz* csatlakoztatása és
lecsatlakoztatása (52. oldal)
A telefon forrás normál nézetében, az
OK/MENU gomb egy megnyomása az aktuális hívás közben az alábbi funkciókhoz nyújt
hozzáférést:
• Némítás - az audiorendszer mikrofonja
elnémítva.
• Mobiltelefon - a hívás átirányítva a
kihangosítóról a mobiltelefonra. Bizonyos
mobiltelefonok esetében a kapcsolat
megszakad. Ez normális. A kihangosítás
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
57
03 AUDIO ÉS MÉDIA
||
funkció megkérdezi, hogy újra csatlakozni
szeretne-e.
• Szám hívása - harmadik fél hívásának
lehetősége a szám gombot használatával
(az aktuális hívás készenlét módba kerül).
Híváslisták
03
A híváslisták minden kapcsolódás alkalmával
a kihangosító funkcióra másolódnak, majd a
kapcsolat során frissítésre kerülnek. Normál
nézetben, forgassa a TUNE gombot az
Minden hívás híváslistájának megtekintéséhez.
A telefon forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU gombot, és válassza a
Minden hívás menüpontot az összes híváslista megtekintéséhez:
•
•
•
•
•
Minden hívás
ható, majd az 1 hosszú megnyomásával
érhető el.
Bluetooth® telefon-kihangosító* audio-beállítások
A hangpostafiók száma a telefon forrás normál nézetében módosítható az OK/MENU
gomb megnyomásával, majd a Hívás opciók
Hangpostafiók száma Szám
módosítása menüpont kiválasztásával. Ha
nincs tárolva szám, akkor ez a menü az 1
gomb hosszú megnyomásával érhető el.
Lehetőség van a hívás hangerejének, az audiorendszer hangerejének és a csengőhang
hangerejének beállítására valamint a csengőhang megváltoztatására.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
•
Bluetooth® telefon-kihangosító* (56. oldal)
•
Telefonkönyv* (59. oldal)
Bluetooth® telefon-kihangosító* - audiobeállítások (58. oldal)
Nem fogadott hívások
Fogadott hívások
Tárcsázott számok
Hívásidő
MEGJEGYZÉS
Bizonyos mobiltelefonok fordított sorrendben mutatják az utolsó tárcsázott számok
listáját.
Hangpostafiók
A telefon forrás normál nézetében a hangpostafiók gyorstárcsázó száma beprogramoz-
58
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Telefonhívás hangereje
A telefonhívás hangereje csak hívás közben
változtatható. Használja a kormánykerék billentyűzetét* vagy forgassa a VOL kezelőszervet.
Az audiorendszer hangereje
Feltéve, hogy nincs folyamatban hívás, az
audiorendszer hangerejét a normál módon, a
VOL gomb forgatásával lehet beállítani.
Ha egy audioforrás aktív a bejövő hívás közben, akkor automatikusan elnémul. A bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz, a telefon forrás
normál nézetéből, nyomja meg az OK/MENU
gombot, majd válassza a Telefon beállítások
Hangok és hangerő Rádió némítása
menüpontot.
Csengőhang hangereje
A telefon forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU gombot, majd válassza a
Telefon beállítások Hangok és hangerő
Csengetési hangerő menüpontot. Állítsa
be a VOL gomb forgatásával, nyomja meg az
OK/MENU gombot a hangerő hallgatásához,
majd nyomja meg az EXIT gombot a mentéshez.
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Csengőhangok
A kihangosító funkció beépített csengőhangjai a telefon forrás normál nézetében választhatók ki az OK/MENU gomb megnyomásával, majd a Telefon beállítások Hangok
és hangerő Csengőhangok 1.
csengőhang menüpont kiválasztásával stb.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos mobiltelefonok esetén a csatlakoztatott mobiltelefon csengőhangja nem
kapcsol ki, amikor a kihangosító rendszer
valamelyik beépített hangját használja.
A csatlakoztatott telefon csengőhangjának21
kiválasztásához, a telefon forrás normál nézetében, nyomja meg az OK/MENU gombot,
majd válassza a Telefon beállítások
Hangok és hangerő Csengőhangok
Mobil-csengőhang menüpontot.
Bluetooth®* verzió információk
Megmutatja az autó aktuális
zióját.
Bluetooth®
Telefonkönyv*
ver-
Az autó aktuális Bluetooth® verziója a MEDIA
vagy TEL fő források normál nézetéből tekinthető meg:
•
•
Nyomja meg az OK/MENU gombot, és
válassza a Bluetooth szoftver-verzió az
autóban menüpontot.
Nyomja meg az OK/MENU gombot, és
válassza a Telefon beállítások
Bluetooth szoftver-verzió az autóban
menüpontot.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
•
Bluetooth® telefon-kihangosító* (56. oldal)
Bluetooth®* média (51. oldal)
Két telefonkönyv létezik. Ezek egyesíthetők és
egy telefonkönyvként jeleníthetők meg az
autóban.
•
Az autó letölti a csatlakoztatott mobiltelefon telefonkönyvét és csak ezt a telefonkönyvet jeleníti meg, amikor az a mobiltelefon van csatlakoztatva, amelyikből letöltötte azt.
•
Az autó beépített telefonkönyvvel is rendelkezik. Ez tartalmazza az autóban tárolt
összes partnert, attól függetlenül, hogy
melyik telefonkönyv volt csatlakoztatva,
amikor mentette azokat. Ezek a partnerek
az összes felhasználó számára láthatók,
függetlenül attól, hogy melyik mobiltelefon van csatlakoztatva az autóhoz. Ha
egy partner az autóban van mentve,
szimbólum látható a partakkor a
ner előtt a telefonkönyvben.
03
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
Bluetooth® telefon-kihangosító* (56. oldal)
21
Nem minden mobiltelefon támogatott.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
59
03 AUDIO ÉS MÉDIA
||
MEGJEGYZÉS
Ha az autóról módosítja a mobiltelefon
telefonkönyvének valamelyik bejegyzését,
akkor új bejegyzés jön létre az autó telefonkönyvében, vagyis a módosítások nem
kerülnek mentésre a telefonon. Az autóról
két bejegyzés látható, különböző ikonokkal. Továbbá, ha gyorshívó számot ment
vagy megváltoztatja az egyik partnert,
akkor új bejegyzés jön létre az autó telefonkönyvében.
03
A telefonkönyv használatához az szükséges,
szimbólum jelen legyen a kijelző
hogy a
tetején, és a kihangosító funkció telefon módban legyen.
Másolja a mobiltelefon telefonkönyvét
az autó telefonkönyvébe
Az audio és médiarendszer tárolja az összes
regisztrált mobiltelefon telefonkönyvének
másolatát. A telefonkönyv automatikusan az
audio és médiarendszerbe másolható az
egyes csatlakozások során.
–
A funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához, a telefon forrás normál nézetéből,
nyomja meg az OK/MENU gombot, majd
válassza a Telefon beállítások
Telefonkönyv letöltése menüpontot.
Ha a telefonkönyv tartalmazza a hívó fél kapcsolati adatait, akkor azok megjelennek a
kijelzőn.
60
Másolja az egyes partnereket az autó
telefonkönyvébe
Telefonkönyv* - partnerek
gyorskeresése.
Lehetőség van arra is, hogy az egyes partnereket az autóba másolja a mobiltelefon telefonkönyvéből.
A telefon forrás normál nézetében, forgassa a
TUNE gombot jobbra a partnerek listájának
mutatásához.
1. A telefon forrás normál nézetében,
nyomja meg az OK/MENU gombot, majd
válassza a Telefonkönyv Kapcs.
keresése menüpontot.
Forgassa a TUNE gombot a kiválasztáshoz,
majd nyomja meg az OK/MENU gombot a
híváshoz.
2. Válassza ki a partnert, majd nyomja meg
az OK/MENU gombot.
3. Nyomja meg az OK/MENU gombot, majd
válassza a Opciók Másolás az autómemóriába menüpontot.
> A
szimbólum jelenik meg a mentett partner előtt az autó telefonkönyvében és a partner mentésre kerül.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
•
Bluetooth® telefon-kihangosító* (56. oldal)
•
Telefonkönyv* - vCard fogadása
(64. oldal)
•
Telefonkönyv* - a memória állapota
(65. oldal)
•
Telefonkönyv* - törlés (65. oldal)
Telefonkönyv* - gyorstárcsázó számok
(64. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A partner neve alatt látható az alapértelmezetten kiválasztott telefonszám. Ha a > szimbólum látható a partnertől jobbra, akkor több
telefonszám is tárolva van a partnerhez.
Nyomja meg az OK/MENU gombot a számok
mutatásához. Válasszon egy másik tárcsázandó számot a TUNE gomb forgatásával.
Nyomja meg az OK/MENU gombot a tárcsázáshoz.
A partnerek listájában a középkonzol billentyűzetével, a partner nevének első betűit
beírva kereshet. A gombok funkciójával kapcsolatban, lásd Telefonkönyv* - karaktertáblabillentyűzet a középkonzolon (61. oldal).
A partnerek listája normál nézetből is elérhető
a keresendő partner kezdőbetűjének nyomva
tartásával a középkonzolon. Például a 6
gomb nyomva tartásával közvetlenül elérhető
a partnerek listájának M betűvel kezdődő
része.
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
Bluetooth® telefon-kihangosító* (56. oldal)
Telefonkönyv* - karaktertáblabillentyűzet a középkonzolon
Gomb
+0pw
A telefonkönyvhöz használható karakterek
karaktertáblája.
Gomb
Funkció
#*
Funkció
Szóköz . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈΔ3
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
•
Bluetooth® telefon-kihangosító* (56. oldal)
03
Telefonkönyv* (59. oldal)
GHIÌ4
JKL5
MNOΚØÑÒ6
PQRSΤ7
TUVÜÙ8
WXYZ9
Váltás a nagybetűk és kisbetűk
között.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
61
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Telefonkönyv* - partnerek keresése
Partnerek keresése a telefonkönyvben,
(59. oldal).
MEGJEGYZÉS
A High Performance esetében nincs szövegkerék, így a TUNE gomb nem használható karakterek beviteléhez: erre a célra
csak a középkonzol vezérlőpaneljének
betű gombjai használhatók.
1. Forgassa a TUNE gombot a kívánt betűhöz, majd nyomja meg az OK/MENU
gombot a jóváhagyáshoz. Használhatja a
középkonzol vezérlőpaneljének szám- és
betűgombjait is.
03
2. Folytassa a következő betűvel, és így
tovább. A keresés eredménye a telefonkönyvben (3) jelenik meg.
Partnerek keresése a szövegkerék használatával.
Karakterlista
A bemeneti mód megváltoztatása (lásd az
alábbi táblázatot)
Telefonkönyv
Partnerek kereséséhez vagy szerkesztéséhez,
a telefon forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU gombot, és válassza a
Telefonkönyv Keresés menüpontot.
3. A beviteli mód számokra vagy speciális
karakterekre váltásához, vagy a telefonkönyvhöz lépéshez, forgassa a TUNE
gombot a lista valamelyik lehetőségéhez
(lásd a magyarázatot az alábbi táblázatban) a beviteli mód (2) megváltoztatásához, majd nyomja meg az OK/MENU
gombot.
123/ABC
Váltás a betűk és számok
között az OK/MENU gombbal.
Továbbiak
Váltás speciális karakterekre
az OK/MENU gombbal.
A telefonkönyvhöz vezet (3).
Forgassa a TUNE gombot egy
partner kiválasztásához,
nyomja meg az OK/MENU
gombot a mentett számok és
egyéb információk megtekintéséhez.
Az EXIT gomb rövid megnyomásával törölhet
egy karaktert. Az EXIT gomb hosszú megnyomása törli az összes bevitt karaktert.
A középkonzol egy szám gombjának megnyomására, amikor a szövegkerék látható
(lásd a fenti ábrát), egy új karakterlista (1) jelenik meg a képernyőn. Folytassa a szám gomb
többszöri megnyomását a kívánt betűig, majd
engedje el. Folytassa a következő betűvel, és
így tovább. Amikor megnyom egy gombot, a
bevitelt egy másik gomb megnyomása erősíti
meg.
Szám beviteléhez, tartsa nyomva a vonatkozó
szám gombot.
62
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
Bluetooth® telefon-kihangosító* (56. oldal)
Telefonkönyv* - új partner
Új partner létrehozása a telefonkönyvben.
1. Amikor a Név sor ki van választva,
nyomja meg az OK/MENU gombot a
beviteli mód eléréséhez (fenti ábra).
2. Forgassa a TUNE gombot a kívánt betűhöz, majd nyomja meg az OK/MENU
gombot a jóváhagyáshoz. Használhatja a
középkonzol vezérlőpaneljének szám- és
betűgombjait is.
3. Folytassa a következő betűvel, és így
tovább. A bevitt név a kijelző beviteli
mezőjében (2) jelenik meg.
Az új partner betűinek bevitele.
A bemeneti mód megváltoztatása (lásd az
alábbi táblázatot).
Beviteli mező.
A telefon forrás normál nézetében, új partnerek adhatók hozzá az OK/MENU gomb megnyomásával, majd a Telefonkönyv Új
kapcsolat menüpont kiválasztásával.
MEGJEGYZÉS
A High Performance esetében nincs szövegkerék, így a TUNE gomb nem használható karakterek beviteléhez: erre a célra
csak a középkonzol vezérlőpaneljének
betű gombjai használhatók.
03
4. A beviteli mód számokra, speciális karakterekre váltásához, a nagybetűk/kisbetűk
váltásához stb., forgassa a TUNE a lehetőségek valamelyikéhez (1) (lásd a
magyarázatot az alábbi táblázatban),
majd nyomja meg az OK/MENU gombot.
Amikor teljesen bevitte a nevet, akkor válaszsza a kijelző (1) listájának OK pontját, majd
nyomja meg az OK/MENU gombot. Most
folytathatja a telefonszámmal a fenti módon.
Amikor bevitte a telefonszámot, akkor nyomja
meg az OK/MENU gombot, és válassza ki a
telefonszám típusát (Mobiltelefon, Home,
Munkahelyi vagy Általános). Nyomja meg
az OK/MENU gombot a jóváhagyáshoz.
Amikor minden adatot beírt, akkor válassza a
menü Kapcs. mentése lehetőségét a partner
mentéséhez.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
63
03 AUDIO ÉS MÉDIA
||
123/AB
C
Váltás a betűk és számok
között az OK/MENU gombbal.
Továbbiak
Váltás speciális karakterekre
az OK/MENU gombbal.
OK
Mentés és visszalépés a Kapcsolat hozzáadása menühöz
az OK/MENU gombbal.
03
Nagybetűk és kisbetűk közötti
váltás az OK/MENU gombbal.
Nyomja meg az OK/MENU
gombot, a kurzor a beviteli
mezőhöz (2) kerül a kijelző
tetején. A kurzor most a TUNE
gomb használatával a kívánt
helyhez mozgatható, például
az új karakterek beviteléhez
mozgatható vagy az EXIT
gomb használatával törölhető.
Új betűk beviteléhez, először
térjen vissza beviteli módba az
OK/MENU gomb megnyomásával.
Telefonkönyv* - gyorstárcsázó
számok
Egy telefonszám vagy partner könnyű eléréséhez, tárolja azt gyorstárcsázó számként a telefonkönyvben, (59. oldal). oldal.
A telefon forrás normál nézetében, gyorstárcsázó számok adhatók hozzá az OK/MENU
gomb megnyomásával, majd a Telefon menü
Telefonkönyv Gyorshívószám menüpont kiválasztásával.
A gyorstárcsázó számok tárcsázása telefon
módban a középkonzol-billentyűzet szám
gombjainak használatával hajtható végre, egy
szám gomb, majd az OK/MENU gomb megnyomásával. Ha nincsenek tárolva partnerek
a gyorstárcsázó számokon, akkor lehetőség
jelenik meg egy partner mentésére a kiválasztott gyorstárcsázó számra.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
Bluetooth® telefon-kihangosító* (56. oldal)
Kapcsolódó információk
64
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
•
Bluetooth® telefon-kihangosító* (56. oldal)
Telefonkönyv* (59. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Telefonkönyv* - vCard fogadása
Elektronikus névjegykártyák (vCard) fogadása
az autó telefonkönyvébe, (59. oldal). oldal.
Lehetőség van vCard kártyák fogadására az
autó telefonkönyvébe más mobiltelefonokról
(az autóhoz csatlakozótól eltérő telefonokról).
Ennek lehetővé tételéhez látható Bluetooth®
módba kell állítani az autót. A funkció a telefon forrás normál nézetében kapcsolható be
az OK/MENU gombbal, majd a
Telefonkönyv vCard fogadása menüpont
kiválasztásával.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
Bluetooth® telefon-kihangosító* (56. oldal)
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Telefonkönyv* - a memória állapota
Telefonkönyv* - törlés
TV*
A telefonkönyv, (59. oldal). oldal, memóriaállapotának mutatása.
Az autó beépített telefonkönyvének,
(59. oldal). oldal, törlése.
Az autó telefonkönyvének és a csatlakoztatott
telefon telefonkönyvének memóriaállapota a
telefon forrás normál nézetében tekinthető
meg az OK/MENU gomb megnyomásával,
majd a Telefonkönyv Memória állapota
menüpont kiválasztásával.
Az autó telefonkönyve törölhető, ehhez a telefon forrás normál nézetében, nyomja meg az
OK/MENU gombot, majd válassza a
Telefonkönyv Telefonkönyv törlése
menüpontot.
A TV képe csak akkor látható, ha áll az autó.
Amikor a jármű körülbelül több mint körülbelül
6 km/h sebességgel mozog, akkor a kép eltűnik, de a hang eközben is hallatszik. A kép a
jármű megállításakor újra megjelenik.
MEGJEGYZÉS
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
Bluetooth® telefon-kihangosító* (56. oldal)
03
Az autó telefonkönyvének törlése csak az
autó telefonkönyvében található partnereket törli. A mobiltelefon telefonkönyvében
található partnerek nem törlődnek.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
Bluetooth® telefon-kihangosító* (56. oldal)
TV funkciók, a kezelés áttekintése.
Az alapvető használathoz, lásd Audio és
média - a rendszer használata (21. oldal).
MEGJEGYZÉS
Ez a rendszer csak olyan országokban
támogatja TV-adások vételét, amelyek
MPEG-2 vagy MPEG-4 formátumot használnak és követik a DVB-T szabványt. A
rendszer nem támogatja az analóg műsorszórást.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
65
03 AUDIO ÉS MÉDIA
||
MEGJEGYZÉS
A TV képe csak akkor látható, ha áll az
autó. Amikor a jármű körülbelül több mint
6 km/h sebességgel mozog, akkor a kép
eltűnik, a Kép nem elérhető menet
közben üzenet jelenik meg a kijelzőn, de a
hang ezalatt is hallatszik. A kép a jármű
megállításakor újra megjelenik.
MEGJEGYZÉS
A vétel attól függ, hogy milyen jó a jel erőssége és a jelminőség. Az adást számos
tényező zavarhatja, például magas épületek vagy a TV-adó távolsága. A lefedettség attól függően is változhat, hogy hol
tartózkodik az országon belül.
FONTOS
Bizonyos országokban a termék használatához TV előfizetés szükséges.
TV-nézés
–
A médiaforrás normál nézetében, nyomja
meg a MEDIA gombot, forgassa a TUNE
gombot TV állásba, majd nyomja meg az
OK/MENU gombot.
> Egy keresés kezdődik el és rövid idő
múlva megjelenik a legutoljára nézett
csatorna.
MEGJEGYZÉS
A csatornák váltása az alábbi módon lehetséges:
•
Az RSE felszereltségű autók nem kapcsolják ki a hátsó képernyőket.
03
66
Csatornaváltás
•
•
Forgassa a TUNE gombot, megjelenik az
adott területen elérhető összes csatorna
listája. Ha a csatornák valamelyike már
mentve van, akkor az előbeállítás száma
megjelenik a csatorna nevétől jobbra.
Forgassa a TUNE gombot a kívánt csatornához, majd nyomja meg az OK/
MENU kezelőszervet.
A memóriagombok megnyomásával (0-9).
A
/
gombok rövid megnyomásával a terület következő csatornája jelenik
meg.
MEGJEGYZÉS
Ha az autót az országon belül, például
egyik városból egy másikba viszik, akkor
nem biztos, hogy az új helyen is működni
fognak a beállított csatornák, mert a frekvenciatartományok változhatnak. Ilyenkor
hajtson végre újabb keresést és mentse el
az új állomáslistát, lásd "Elérhető TV-csatornák mentése előbeállításként
(67. oldal).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Ha nincs vétel a memóriagombokon, akkor
lehetséges, hogy az autó kívül tartózkodik
azon a területen, ahol a TV-csatornák
keresését végrehajtották, például az autóval Németországból Franciaországba utaztak. Újból ki kell választani az országot és
új keresést kell végrehajtani.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Teletext* (69. oldal)
Képbeállítások* (46. oldal)
A TV* csatorna vétele megszűnt
(69. oldal)
A menü áttekintése - TV* (79. oldal)
03 AUDIO ÉS MÉDIA
TV* csatornák keresése/előre
beállított csatornalista
A TV csatornák keresését követően a rendelkezésre álló csatornák mentésre kerülnek az
előre beállított csatornalistában.
1. A normál TV forrás nézetben, nyomja meg
az OK/MENU gombot.
2. Forgassa a TUNE gombot a TV menü
menüponthoz, majd nyomja meg az OK/
MENU gombot.
3. Forgassa a TUNE gombot a Ország
választása menüponthoz, majd nyomja
meg az OK/MENU gombot.
> Ha egy vagy több ország előzőleg ki
volt választva, akkor azok megjelennek
a listában.
4. Forgassa a TUNE gombot a Más
országok lehetőséghez vagy az előzőleg
kiválasztott országokhoz. Nyomja meg az
OK/MENU gombot.
> Megjelenik a rendelkezésre álló
országok listája.
5. Forgassa a TUNE gombot a kívánt
országhoz (például Svédország), majd
nyomja meg az OK/MENU gombot.
> Elkezdődik az elérhető TV csatornák
keresése, ez eltart egy ideig. Ezalatt az
idő alatt az egyes talált és hozzáadott
csatornák száma látható. Amikor a
keresés befejeződött, akkor egy üzenet
és a kép jelenik meg. Az előre beállított
lista (max. 30 csatorna) létrejött és rendelkezésre áll. A csatornaváltáshoz,
lásd Csatornaváltás, (65. oldal).
TV* - csatornakezelés
A pásztázás és a tárolás az EXIT gombbal
szakítható meg.
1. Forgassa a TUNE gombot a mozgatni
kívánt csatornához a listában, és erősítse
meg a választást az OK/MENU gombbal.
> A kiválasztott csatorna kiemelésre
kerül.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
Az előre beállított csatornalista szerkeszthető.
Megváltoztathatja a listában megjelenő csatornák sorrendjét. Egy TV csatorna több
helyen is szerepelhet a listában. A TV csatornák elhelyezkedése is változhat a listában.
Ha módosítani szeretné a sorrendet az előre
beállított listában, akkor a TV forrás normál
nézetében, nyomja meg az OK/MENU gombot, és válassza ki a Állomáslista rendezése
menüpontot.
03
2. Forgassa a TUNE gombot az új helyhez a
listában, és erősítse meg az OK/MENU
gombbal.
> A csatornák helyet cserélnek egymással.
Az előre beállított listát (max. 30) követően jön
az összes többi, az adott helyen elérhető csatorna. Lehetséges egy csatorna felfelé mozgatása az előre beállított lista egyik helyére.
Az elérhető TV csatornák mentése előre
beállítottként
Ha az autót az országon belül, például egyik
városból egy másikba viszik, akkor nem biztos, hogy az új helyen is működni fognak a
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
67
03 AUDIO ÉS MÉDIA
||
beállított csatornák, mert a frekvenciatartományok változhatnak. Ebben az esetben,
hajtson végre újabb keresést és mentse el az
új előre beállított listát.
1. A normál TV forrás nézetben, nyomja meg
az OK/MENU gombot.
03
2. Forgassa a TUNE gombot a TV menü
menüponthoz, majd nyomja meg az
OK/MENU gombot.
3. Forgassa a TUNE gombot a Autom.
mentés menüponthoz, majd nyomja meg
az OK/MENU gombot.
> Elkezdődik az elérhető TV csatornák
keresése, ez eltart egy ideig. Ezalatt az
idő alatt az egyes talált és hozzáadott
csatornák száma látható. Amikor a
keresés befejeződött, akkor egy üzenet
és a kép jelenik meg. Az előre beállított
lista (max. 30 csatorna) létrejött és rendelkezésre áll. A csatornaváltáshoz,
lásd Csatornaváltás, (65. oldal).
A pásztázás bekapcsolásához, a TV forrás
normál nézetében nyomja meg az OK/MENU
gombot, majd válassza ki a Keresés menüpontot.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
•
TV* (65. oldal)
TV* csatornák keresése/előre beállított
csatornalista (67. oldal)
A TV csatornák pásztázása
Ez a funkció automatikusan végigpásztázza a
frekvenciatartományt az adott helyen elérhető
állomásokért. Amikor csatornát talál, akkor az
körülbelül 10 másodpercre megjelenik,
mielőtt a pásztázás folytatódik. A pásztázás
az EXIT gombbal állítható meg, ezután az
éppen nézett csatorna mutatása folytatódik.
A pásztázás nincs hatással az előre beállított
listára.
68
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Információk az aktuális TV* műsorról
Nyomja meg az INFO gombot (21. oldal) az
aktuális műsorral, a következő műsorral és
annak kezdési idejével kapcsolatos információk megjelenítéséhez.
Ha újra megyomja az INFO gombot, akkor,
bizonyos esetekben további információk
jelennek meg, mint például a kezdő és befejezési idők és az aktuális műsor rövid leírása.
A TV-képhez történő visszatéréshez, várjon
néhány másodpercet vagy nyomja meg az
EXIT gombot.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Teletext*
A TV* csatorna vétele megszűnt
Távvezérlő*
Lehetséges a teletext megtekintése.
Ha a nézett TV-csatorna vétele megszűnik,
akkor a kép megáll. Amikor a vétel visszatér,
akkor a kijelző újra elindul.
A távvezérlő az audio- és médiarendszer
összes funkciójához használható. A távvezérlő
gombjai ugyanazokkal a funkciókkal rendelkeznek, mint a középkonzol vagy a kormánykerék-billentyűzet*.
Járjon el az alábbiak szerint:
1. Nyomja meg a távvezérlő
gombját.
2. Írja be az oldalszámot (3 számjegy) a
szám gombokkal (0-9) az oldal kiválasztásához.
> Az oldal automatikusan megjelenik.
Írjon be egy új oldalszámot, vagy nyomja meg
/
gombjait a következő
a távvezérlő
oldalra lépéshez.
A TV képhez az EXIT vagy a távvezérlő
gombjának segítségével térhet vissza.
A teletext a távvezérlő színes gombjainak
használatával is kezelhető.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
TV* (65. oldal)
Távvezérlő* (69. oldal)
Ha a nézett TV-csatorna vétele megszűnik,
akkor a kép megáll. Ezután nem sokkal megjelenik egy üzenet, amely arról tájékoztat,
hogy az adott TV-csatorna vétele megszűnt
és a csatorna új keresése folytatódik. Amikor
a vétel visszatér, akkor a TV-csatorna mutatása azonnal elkezdődik. Az üzenet mutatása
közben bármikor váltható csatorna.
03
Ha a Nincs vétel, keresés üzenet jelenik
meg, annak oka az, hogy a rendszer azt észleli, hogy az összes TV-csatorna vétele megszűnt. Ennek oka a határ átlépése vagy az
lehet, hogy a rendszer rossz országra van
állítva. Ebben az esetben, váltson a megfelelő
országra a TV* csatornák keresése/előre
beállított csatornalista (67. oldal) részben leírtaknak megfelelően.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
TV* (65. oldal)
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
69
03 AUDIO ÉS MÉDIA
||
irányítsa a távvezérlőt az infravörös vevő felé,
amely az INFO gombtól (21. oldal) jobbra
helyezkedik el a középkonzolon.
FIGYELEM
Tartsa a nem rögzített tárgyakat, például
mobiltelefonokat, kamerákat, tartozékok
távvezérlőit stb. a kesztyűtartóban vagy
más tároló rekeszekben. Különben sérüléseket okozhatnak az autóban utazóknak
egy hirtelen fékezés vagy ütközés során.
03
MEGJEGYZÉS
Ne tegye ki a távvezérlős kulcsot közvetlen
napfénynek (például a műszerfalon) különben problémák merülhetnek fel az
elemekkel.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
Távvezérlő* - funkciók
A távvezérlő használatával vezérelhető lehetséges funkciók.
Gomb
Funkció
Vált az alábbiak között:
L = bal oldali hátsó kijelző képernyő*
F = első kijelző képernyő
R = jobb oldali hátsó kijelző
képernyő*
Váltás navigációra*
Váltás rádió forrásra (például
FM1)
Váltás média forrásra (Lemez,
TV* stb.)
Váltás Bluetooth® kihangosítóra*
Görgetés/gyors visszatekerés,
sáv-/zeneszámváltás
Lejátszás/szünet
Megfelel a középkonzol TUNE gombjának.
A távvezérlő használatakor, először nyomja a
gombját F állásba. Ezután
távvezérlő
70
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Megállítás
Görgetés/gyors előretekerés,
sáv-/zeneszámváltás
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Gomb
Funkció
Gomb
Távvezérlő* - elemcsere
Funkció
Menü
Feliratok, a szöveg nyelvének
kiválasztása
Az előzőhöz, funkció visszavonása, bevitt karakterek törlése
Teletext*, be/ki
Navigálás fel/le
Navigálás jobbra/balra
Választás megerősítése vagy a
kiválasztott forrás menüjéhez
lépés
MEGJEGYZÉS
Az elem élettartama normális esetben 1-4
év és függ attól, hogy mennyit használják a
távirányítót.
Kapcsolódó információk
•
Az elemek cseréjének módja az audio- és
médiarendszer távvezérlőjében.
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
03
A távvezérlő tápellátását négy darab AA/LR6
típusú elem biztosítja.
Hosszabb útra vigyen magával tartalék elemeket.
Hangerő, növelés
Hangerő, csökkentés
0-9
Előre beállított csatornák, számés betűbevitel
Kedvencek beállításának gyors
elérése
Információk az aktuális műsorról, zeneszámról stb. Akkor is
használható, ha több információ
áll rendelkezésre, mint amennyi
megjeleníthető a kijelzőn
A hangsáv nyelvének kiválasztása
1. Nyomja le az elemfedél biztosítóját, majd
csúsztassa az elemfedelet az infravörös
lencse irányában.
2. Vegye ki a használt elemeket, fordítsa az
új elemeket az elemtartóban látható szim}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
71
03 AUDIO ÉS MÉDIA
bólumok által jelzett irányba és helyezze
be azokat.
3. Helyezze vissza a fedelet.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen a lemerült elemek környezetvédelmi szempontból biztonságos kezelésére.
03
Audio és média - menü áttekintése
A menü áttekintése - AM
Az audio- és médiarendszer menüpontjainak
és beállításainak áttekintése.
Az AM rádió lehetőségek és beállítások áttekintése.
RÁDIÓ
•
•
•
AM (72. oldal)22
FM (73. oldal)
DAB, (74. oldal). oldal
Lásd lábjegyzet B
iPod®, (76. oldal)
USB (76. oldal)
Hangfokozat
Bluetooth média®, (77. oldal)
*
AUX (78. oldal)
TV, (79. oldal). oldal
Equalizer
*
Bluetooth kihangosító®, (78. oldal)
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
A
B
22
72
(31. oldal)
Audio beállítások
Video DVD (75. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Előre beáll. állomások kijelz.
Keresés
CD Audio, (74. oldal). oldal
CD/DVD Data, (75. oldal). oldal
TEL
•
Lásd . oldal
*
MEDIA
•
•
•
•
•
•
•
•
AM főmenüA
Nem vonatkozik a V60 Plug-in Hybrid és S60L Twin Engine járművekre.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
(37. oldal)
(27. oldal)
(28. oldal)
(28. oldal)
Hangerő-kompenzáció
(28. oldal)
Minden audio beállítás visszaállítása
(27. oldal)
Nem vonatkozik a V60 Plug-in Hybrid és S60L Twin Engine
járművekre.
A hangbeállítások menüpontjai minden audioforrás esetében ugyanazok.
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - menü áttekintése
(72. oldal)
A menü áttekintése - FM
Minden FM-beállítás visszaállítása
Az FM rádió lehetőségek és beállítások áttekintése.
FM1/FM2 főmenü
Lásd . oldal
TP
(33. oldal)
Audio beállítások
Hangfokozat
Radiotext mutatása
(36. oldal)
*
Előre beáll. állomások kijelz.
(31. oldal)
*
Keresés
(37. oldal)
Beállítások hírekhez
(34. oldal)
(27. oldal)
(28. oldal)
03
Equalizer
*
(37. oldal)
(28. oldal)
Hangerő-kompenzáció
(28. oldal)
Minden audio beállítás visszaállítása
(27. oldal)
Bővített beállítások
Kapcsolódó információk
REG
(37. oldal)
Alternatív frekvencia
(36. oldal)
EON
(34. oldal)
TP-kedvenc beállítása
(33. oldal)
PTY beállítások
(34. oldal)
•
Audio és média - menü áttekintése
(72. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
73
03 AUDIO ÉS MÉDIA
A menü áttekintése - digitális rádió
(DAB)*
A DAB rádió lehetőségek és beállítások áttekintése.
03
DAB1 főmenü*/DAB2*
Lásd . oldal
Csatornacsoport tanulása
(38. oldal)
PTY-szűrő
(34. oldal)
PTY-szűrő kikapcsolása
Radiotext mutatása
Előre beáll. állomások kijelz.
(34. oldal)
Minden DAB-beállítás visszaállítása
Audio beállítások
Hangfokozat
*
Equalizer
*
Hangerő-kompenzáció
(35. oldal)
Minden audio beállítás visszaállítása
(31. oldal)
A menü áttekintése - CD audio
(40. oldal)
(27. oldal)
CD audio főmenü (Lemez
menü)
Lásd . oldal
(28. oldal)
Véletlenszerű lejátszás
(44. oldal)
Keresés
(44. oldal)
Audio beállítások
(27. oldal)
(28. oldal)
(28. oldal)
(37. oldal)
Bővített beállítások
74
Hangfokozat
*
(27. oldal)
*
Keresés
A CD audio lehetőségek és beállítások áttekintése.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - menü áttekintése
(72. oldal)
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
Equalizer
*
(28. oldal)
(28. oldal)
Hangerő-kompenzáció
(28. oldal)
Minden audio beállítás visszaállítása
(27. oldal)
DAB-kapcsolódás
(39. oldal)
DAB-sáv
(39. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Alcsatornák
(40. oldal)
Audio és média - menü áttekintése
(72. oldal)
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
PTY-szöveg mutatása
(34. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 AUDIO ÉS MÉDIA
A menü áttekintése - CD/DVD* adat
A CD/DVD adat lehetőségeinek és beállításainak áttekintése.
CD/DVD adat főmenü
(Lemez menü)
Lejátszás
Szünet
Lásd . oldal
Hangerő-kompenzáció
(28. oldal)
Minden audio beállítás visszaállítása
(27. oldal)
Kapcsolódó információk
(41. oldal)
Leállítás
(41. oldal)
Véletlenszerű lejátszás
(44. oldal)
Mappa ismétlése
(42. oldal)
Felirat váltása
(41. oldal)
Zeneszám váltása
(41. oldal)
Scan
(44. oldal)
Audio beállítások
(27. oldal)
•
•
Audio és média - menü áttekintése
(72. oldal)
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
A menü áttekintése - DVD* videó
A DVD video lehetőségek és beállítások áttekintése.
DVD video főmenü (Lemez
menü)
Lásd . oldal
DVD lemez menü
(44. oldal)
Lejátszás/Szünet/Tovább
(44. oldal)
Leállítás
(44. oldal)
Feliratok
(44. oldal)
Hangsávok
(44. oldal)
Bővített beállítások
Nézőszög
(45. oldal)
DivX® VOD-kód
(46. oldal)
Audio beállítások
Hangfokozat
*
*
(27. oldal)
(28. oldal)
Hangfokozat
Equalizer
03
*
(28. oldal)
(28. oldal)
Equalizer
*
(28. oldal)
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
75
03 AUDIO ÉS MÉDIA
||
Hangerő-kompenzáció
(28. oldal)
Minden audio beállítás visszaállítása
(27. oldal)
Felugró menüA*video és TV*
03
Nyomja meg az OK/MENU gombot egy
videofájl lejátszása vagy TV* nézése közben a felugró menü eléréséhez.
Képbeállítások
Forrásmenü
Lásd lábjegyzet B
DVD root menü
Lásd lábjegyzet C
DVD top menüC
A
B
C
iPod®
Az
tése.
lehetőségek és beállítások áttekinLásd . oldal
USB főmenü
Véletlenszerű lejátszás
(44. oldal)
Lejátszás
Szünet
Keresés
(44. oldal)
Audio beállítások
(27. oldal)
Hangfokozat
*
(28. oldal)
(21. oldal)
Equalizer
(44. oldal)
*
Hangerő-kompenzáció
(28. oldal)
Minden audio beállítás visszaállítása
(27. oldal)
•
Audio és média - menü áttekintése
(72. oldal)
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
•
Audio és média - menü áttekintése
(72. oldal)
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
(49. oldal)
(49. oldal)
Véletlenszerű lejátszás
(44. oldal)
Mappa ismétlése
(49. oldal)
USB-eszköz kiválasztása
(48. oldal)
Felirat váltása
(49. oldal)
Zeneszám váltása
(49. oldal)
Keresés
(44. oldal)
Audio beállítások
(27. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Lásd . oldal
Leállítás
(28. oldal)
(44. oldal)
Csak filmek vagy TV nézésekor.
A forrásmenühöz tartozó felugró menü tartalma attól függ,
hogy éppen minek a lejátszása vagy megjelenítése van
folyamatban, ez lehet például Adat-CD/-DVD menü vagy
USB menü.
Csak DVD video lemezekre vonatkozik.
A menü áttekintése - USB*
Az USB lehetőségek és beállítások áttekintése.
iPod főmenü
(46. oldal)
Kapcsolódó információk
76
A menü áttekintése - iPod®*
Hangfokozat
*
Equalizer
*
(28. oldal)
(28. oldal)
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Hangerő-kompenzáció
Minden audio beállítás visszaállítása
(28. oldal)
A menü áttekintése - Bluetooth®*
média
Bluetooth®
(27. oldal)
A
média lehetséges beállításainak
áttekintése.
Bluetooth®
Kapcsolódó információk
•
•
Audio és média - menü áttekintése
(72. oldal)
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
média főmenü
(44. oldal)
Eszköz váltása
(54. oldal)
Bluetooth-eszköz
eltávolítása
(56. oldal)
Keresés
(44. oldal)
Bluetooth szoftververzió az autóban
(59. oldal)
Audio beállítások
(27. oldal)
*
Equalizer
*
(28. oldal)
Minden audio beállítás visszaállítása
(27. oldal)
Lásd . oldal
Véletlenszerű lejátszás
Hangfokozat
Hangerő-kompenzáció
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - menü áttekintése
(72. oldal)
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
03
(28. oldal)
(28. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
77
03 AUDIO ÉS MÉDIA
A menü áttekintése - AUX
Az AUX lehetőségek és beállítások áttekintése.
03
Bluetooth®
A
kihangosító lehetséges beállításainak áttekintése.
vCard fogadása
(64. oldal)
Memória állapota
(65. oldal)
Telefonkönyv törlése
(65. oldal)
AUX főmenü
Lásd . oldal
AUX bemenő hangerő
(51. oldal)
Bluetooth® kihangosító
főmenü (Telefon menü)
Lásd .
oldal
Audio beállítások
(27. oldal)
Minden hívás
(57. oldal)
Telefon változtatása
(54. oldal)
Minden hívás
(57. oldal)
Bluetooth-eszköz
eltávolítása
(56. oldal)
Nem fogadott hívások
(57. oldal)
Telefon beállítások
Fogadott hívások
(57. oldal)
BT felismerési üzemmód
(53. oldal)
Tárcsázott számok
(57. oldal)
Hangok és hangerő
(58. oldal)
Hívásidő
(57. oldal)
Telefonkönyv letöltése
(59. oldal)
(59. oldal)
Bluetooth szoftververzió az autóban
(59. oldal)
Hangfokozat
*
Equalizer
*
(28. oldal)
(28. oldal)
Hangerő-kompenzáció
(28. oldal)
Minden audio beállítás visszaállítása
(27. oldal)
Kapcsolódó információk
78
A menü áttekintése - Bluetooth®
kihangosító*
Telefonkönyv
•
Audio és média - menü áttekintése
(72. oldal)
Keresés
(62. oldal)
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
Új kapcsolat
(63. oldal)
Gyorshívószámok
(64. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Hívás opciók
Automatikus
hívásfogadás
(57. oldal)
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Hangpostafiók száma
Telefon leválasztása
(57. oldal)
(55. oldal)
Kapcsolódó információk
A menü áttekintése - TV*
Felugró menüA*video és
TV*
A TV lehetőségek és beállítások áttekintése.
TV főmenü
Lásd . oldal
Ország választása
(67. oldal)
•
Audio és média - menü áttekintése
(72. oldal)
Állomáslista rendezése
(67. oldal)
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
Autom. mentés
(67. oldal)
Scan
(67. oldal)
Audio beállítások
(27. oldal)
Hangfokozat
*
Equalizer
*
Nyomja meg az OK/MENU
gombot egy videofájl lejátszása vagy TV* nézése közben a felugró menü eléréséhez.
Lásd .
oldal
Képbeállítások
(46. oldal)
Forrásmenü
Lásd lábjegyzet B
DVD root menü
Lásd lábjegyzet C
(28. oldal)
(28. oldal)
Hangerő-kompenzáció
(28. oldal)
Minden audio beállítás visszaállítása
(27. oldal)
DVD top menüC
A
B
C
03
(21. oldal)
(44. oldal)
(44. oldal)
Csak filmek vagy TV nézésekor.
A forrásmenühöz tartozó felugró menü tartalma attól függ,
hogy éppen minek a lejátszása vagy megjelenítése van
folyamatban, ez lehet például Adat-CD/-DVD menü vagy
USB menü.
Csak DVD video lemezekre vonatkozik.
Kapcsolódó információk
•
Audio és média - menü áttekintése
(72. oldal)
•
Audio és média - a rendszer használata
(21. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
79
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Engedélyek
Az engedély bizonyos tevékenységek működtetésének jogára vagy valaki más jogának a
szerződés feltételeinek megfelelően történő
használatára vonatkozó szerződés. Az alábbi
szöveg a Volvo szerződése a gyártóval/
fejlesztővel és a szövegek angolul vannak.
03
Sensus software
This software uses parts of sources from
clib2 and Prex Embedded Real-time OS Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991,
1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright
(c) 1990, 1993), The Regents of the University
of California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION>
nor the names of its contributors may be
80
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
03 AUDIO ÉS MÉDIA
notice, the name of Silicon Graphics, Inc.
shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
DivX®
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order
to play DivX Video-on-Demand (VOD)
content. To generate the registration code,
locate the DivX VOD section in the device
setup menu. Go to http://vod.divx.com with
this code to complete the registration
process and learn more about DivX VOD.
Covered by one or more of the following U.S.
Patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
03
Kapcsolódó információk
•
Volvo Sensus (7. oldal)
DivX Certified® to play DivX® video. DivX®,
DivX Certified® and associated logos are
registered trademarks of DivX, Inc. and are
used under license. ABOUT DIVX VIDEO:
DivX® is a digital video format created by
DivX, Inc. This is an official DivX Certified
device that plays DivX video. Visit
www.divx.com for more information and
software tools to convert your files into DivX
video.
81
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Típusjóváhagyás
A táblázatban található a Bluetooth® modul
típusengedélye.
03
82
03 AUDIO ÉS MÉDIA
A Bluetooth® modul megfelelőségi nyilatkozata
Ország/
terület
EU
országok:
Exportáló ország: Japán
Gyártó: Alpine Electronics Inc.
Készülék típusa:
Bluetooth®
03
készülék
További tájékoztatásért, látogasson el a http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm #informing weboldalra
}}
83
03 AUDIO ÉS MÉDIA
||
Ország/
terület
03
84
Cseh Köztársaság:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dánia:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Németország:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Δsztország:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Egyesült
Királyság:
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Spanyolország:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Görögország:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΗΛΩΝΕ Ο Bluetooth® Module Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Franciaország:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Olaszország:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lettország:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litvánia:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
ΣΟ ΣΩ ΕΣ
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Ország/
terület
Hollandia:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Málta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyarország:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® modul megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Lengyelország:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugália:
Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Szlovénia:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Szlovákia:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finnország:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svédország:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Izland:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® modul megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Norvégia:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
03
}}
85
03 AUDIO ÉS MÉDIA
||
Ország/
terület
Kína:
第十三条
进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中,应刊印下述有关内容
1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围,说明所有控制
■ 使用频率
调整及开关等使用方法
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
率(EIRP)
天线增益
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm
①
03
■ 最大
率谱密度
■ 载频容限
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
天线增益
10dBi 时
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2. 不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业
继续使用
4. 使用微
率无线电设备,必须忍
5. 不得在飞机和机场附近使用
86
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
20 ppm
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
科学及医疗应用设备的辐射干扰
措施消除干扰后方可
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Ország/
terület
Taiwan:
低効率電波輻射性電機管理辧法第十条
第十二條
經型式認證合格之低
率射頻電機,非經許可,公司
商號或使用者均不得擅自 變更頻率
大
率或變更原設計之特性及
能
第十四條
低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用
前項合法通信,指依電信法規定 作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波 輻射性電機設備
之干擾
03
}}
87
03 AUDIO ÉS MÉDIA
||
Ország/
terület
Dél-Korea:
제품 정보
Volvo Car Korea
신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1
제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio
03
모델 명: IAM2.1
산 날짜: March/2010
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
고객 정보
Volvo Car Korea
볼보자동차코리아
서울시 용산구 한남 2 동 726-173 볼보빌딩 4 층
볼보자동차 고객센터 1588-1777
http://www.volvocars.com/kr
사용자 주의사항
※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다
88
03 AUDIO ÉS MÉDIA
Ország/
terület
Egyesült
Arab Emírségek:
03
Dél-Afrika:
Jamaica:
Jamaicai használatra jóváhagyott: SMA EI: IAM2.1
Thaiföld:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Oman
89
04 Betűrendes tárgymutató
04
A
B
F
Akkumulátor
távvezérlő............................................. 71
Billentyűzet a kormánykeréken.................. 21
Fejhallgató csatlakozó............................... 25
Audio
beállítások............................................. 26
fejhallgató csatlakozó........................... 25
hátsó vezérlőpanel................................ 25
surround......................................... 20, 27
51
57
56
51
57
Audio és média
a rendszer kezelése..............................
áttekintés..............................................
bevezetés.............................................
menü áttekintése..................................
menük...................................................
21
20
20
72
21
Audio-hangerő...........................................
csengőhang, telefon.............................
külső audioforrás..................................
sebesség-/zajkompenzáció..................
telefon...................................................
telefon/médialejátszó............................
21
58
51
28
58
58
Bluetooth®
audiofolyam..........................................
hívás átirányítása mobiltelefonra..........
kihangosító...........................................
média....................................................
mikrofon ki............................................
C
CD.............................................................. 41
D
AUX bemenet....................................... 20, 48
90
Hátsó vezérlőpanel
audiorendszer....................................... 25
Hívások
bejövő................................................... 56
használat............................................... 56
Hívások kezdeményezése......................... 56
I
DAB rádió............................................ 29, 38
Infotainment rendszer
forrás gombok...................................... 21
Digitális rádió (DAB)................................... 38
Infotainment rendszer (Audio és média).... 20
DVD............................................................ 41
iPod®, csatlakoztatás................................. 49
E
J
Equalizer.................................................... 28
Jelbemenet, külső................................ 20, 48
Audio profil................................................ 28
Audiorendszer............................................ 20
áttekintés.............................................. 20
funkciók................................................ 26
H
04 Betűrendes tárgymutató
K
N
Képbeállítások........................................... 46
Navigálás a menüben, audio és média...... 21
Kezelőszervek
középkonzol.......................................... 21
Normál nézet............................................. 21
Kormánykerék
billentyűzet............................................ 21
Közlekedési információk (TP) ................... 33
hívás fogadása......................................
hívások kezdeményezése.....................
kihangosító...........................................
telefonkönyv.........................................
telefonkönyv, helyi menü......................
telefon regisztrálása..............................
57
56
56
59
59
53
R
Típusengedély
Bluetooth®............................................ 82
Rádió......................................................... 29
DAB................................................ 29, 38
TV............................................................... 65
M
Rádióműsor-típusok (PTY)......................... 34
RDS............................................................ 32
Ú
Média, Bluetooth®...................................... 51
Riasztások balesetek és katasztrófák esetén.............................................................. 33
Új állomások.............................................. 34
Médialejátszó............................................. 40
kompatibilis fájlformátumok................. 46
Mikrofon..................................................... 57
Mobiltelefon
csatlakozás........................................... 53
kihangosító........................................... 56
telefon regisztrálása.............................. 53
MY CAR.....................................................
autó-beállítások....................................
információk...........................................
keresési útvonalak................................
klímabeállítások....................................
menüpontok..........................................
rendszerbeállítások...............................
vezetéstámogató rendszer...................
11
14
18
12
17
12
16
15
S
Sensus......................................................... 7
Surround.............................................. 20, 27
T
Távvezérlő.................................................. 69
elemcsere............................................. 71
04
U
USB, csatlakoztatás.................................. 49
USB bemenet............................................ 48
V
Volvo Sensus............................................... 7
Telefon
bejövő hívás.......................................... 56
csatlakozás........................................... 53
91
04 Betűrendes tárgymutató
04
92
TP 19234 (Hungarian), AT 1517, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising