Volvo S60 2017 Late Sensus Navigation

Volvo S60 2017 Late Sensus Navigation
SENSUS NAVIGATION
Szöveg és szimbólumok a képernyőn
Esemény a következő célbairányítási pontnál
Távolság a következő célbairányítási pontig
Következő út/utca neve
Létesítmény/érdekes hely (POI)
Tervezett útvonal a végső úti célig
Tervezett útvonal a köztes úti célig
Úti cél/végső úti cél szimbóluma
Számított érkezési idő a végső úti célig
Számított hátra lévő távolság az úti célig
Iránytű
Közlekedési információk
Közlekedési információkkal lefedett szakasz
Út típusa
Aktuális út/utca neve - az autó pillanatnyi helyzeténél (15)
Szín
Tervezett útvonal
Autópálya
Narancs
Főútvonal
Sötétszürke
Tárolt hely
Kisebb főútvonal
Szürke
Térkép méretaránya
Egyszerű út
Világosszürke
Helyi út
Fehér
Az autó pillanatnyi helyzete
SENSUS NAVIGATION
A Sensus Navigation egy műholdas forgalmi információs és célbairányító rendszer.
A termék tökéletesítése érdekében, a fejlesztői munka folyamatosan zajlik. A módosítások azt jelenthetik, hogy a mellékletben található informá-
ciók, leírások és illusztrációk eltérnek az autóban található berendezésektől. Fenntartjuk az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
TARTALOMJEGYZÉK
BEVEZETÉS
2
Bevezetés
6
AZ ÚTI CÉL, AZ ÚTITERV ÉS AZ
ÚTVONAL MEGADÁSA
Sensus Navigation
7
Navigáció - úti cél megadása
16
Navigáció - érdekes helyek (POI)
szimbólumai
20
Navigáció - útiterv
21
Navigáció - útvonal
23
Navigáció - útvonal-beállítások
25
Navigáció - térképbeállítások
28
Navigáció - célbairányítási beállítások
31
Navigáció - tárolt helyek importálása/exportálása
33
Navigáció - működés
10
Navigáció - karakterkerék és billentyűzet
12
Navigáció - hangfelismerés
14
KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK
Navigáció - közlekedési információk
36
Navigáció - Valós idejű közlekedési
információk (RTTI),
39
TÉRKÉP ÉS
RENDSZERINFORMÁCIÓK
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
Betűrendes tárgymutató
Navigáció - térkép és rendszerinformációk
42
Navigáció - a menü áttekintése
43
Navigáció - hibakeresés
46
Navigáció - licencszerződés és szerzői jogok
48
51
3
BEVEZETÉS
BEVEZETÉS
Bevezetés
A kezelési útmutató mobil eszközökön
Ez az autó normál kezelési útmutatójának melléklete.
Ha bizonytalan az autó funkcióival kapcsolatban,
akkor mindenekelőtt a kezelési útmutatót tanulmányozza. További kérdések felmerülése esetén
azt javasoljuk, hogy forduljon egy kereskedőhöz
vagy a Volvo Car Corporation képviselőjéhez.
A mellékletben szereplő műszaki adatok, kialakítási jellemzők és ábrák nem kötelező érvényűek.
Fenntartjuk az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
©Volvo Car Corporation
Opciók/tartozékok
Az összes opció/tartozék csillaggal van jelölve: *.
A normál felszereltségen kívül, a melléklet opciókat (gyárilag beszerelt berendezések) és bizonyos
tartozékokat (utólagosan beszerelt extra tartozékok) is tárgyal.
A mellékletben tárgyalt felszerelések nem minden autóban állnak rendelkezésre - ezek a különböző piacok igényeinek és az adott országos vagy
helyi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően változhatnak.
MEGJEGYZÉS
A kezelési útmutató rendelkezésre áll letölthető mobilalkalmazásként (bizonyos autómodellekre és mobileszközökre vonatkozik), lásd
www.volvocars.com.
A mobilalkalmazás videót és kereshető tartalmakat is magában foglal és egyszerűen navigálhat az egyes részek között.
Ha kétségei vannak az alapfelszereltséggel és az
opciókkal/tartozékokkal kapcsolatban, akkor
vegye fel a kapcsolatot egy Volvo kereskedővel.
6
* Opció/tartozék.
BEVEZETÉS
Sensus Navigation
A Sensus Navigation alapvető leírása és áttekintése.
A navigációs rendszer kiszámítja az útvonalat, az
utazási időt és távolságot a kiválasztott úti célhoz.
A rendszer kereszteződésekhez stb. ad útmutatást és utasításokat. Ha eltérés van a tervezett
útvonaltól az utazás során, akkor a rendszer automatikusan új útvonalat számít.
Az autó navigációs rendszere úti cél kiválasztása
nélkül is használható.
A rendszer rendelkezik alapértelmezett beállításokkal, de az utoljára használt beállításokkal indul.
A Volvo Sensus Navigation rendszere a WGS84
referenciarendszert használja, amely hosszúsági
és szélességi helyzeteket nyújt.
Megjegyzendő pontok
A navigációs rendszer útinformációkat nyújt egy
előre beállított úti célhoz. Azonban nem mindig
megbízható az összes ajánlott irányítás, mert
olyan helyzetek adódhatnak, amelyek kívül esnek
a navigációs rendszer kapacitásán és döntési
képességén, ilyen például az időjárás hirtelen változása.
A rendszer áttekintése
FIGYELEM
Tartsa be az alábbiakat.
•
Irányítsa teljes figyelmét az útra és összpontosítson teljesen a vezetésre.
•
Tartsa be az érvényben lévő közlekedési
szabályokat és vezessen józan ítélőképességgel.
•
Az időjárási feltételek vagy az évszakok
hatással vannak az útviszonyokra, ezért
bizonyos útmutatások kevésbé megbízhatóak lehetnek.
Billentyűzet a kormánykerékben a menükhöz,
hangerőhöz és hangfelismeréshez.
A képernyő jeleníti meg a térképeket és részletes információkat nyújt az útvonal típusával,
a távolsággal, menükkel stb. kapcsolatban.
Kezelőpult a középkonzolban a navigációs
rendszer bekapcsolásához, a menükhöz és a
hangerőhöz.
USB csatlakozás.
Mikrofon és hangfelismerés.
A navigációs rendszer az első hangszórókat használja.
A távvezérlő* használható a navigációs rendszer
összes funkciójához. A távvezérlő gombjai ugyanazokkal a funkciókkal rendelkeznek, mint a
középkonzol vagy a kormánykerék-billentyűzet.
* Opció/tartozék.
}}
7
BEVEZETÉS
||
A térkép áttekintése
Példák a térkép pillanatnyi helyzetet mutató képeire. Az útiterv, az elágazástérkép és a görgetés mód néhány nézet, amelyeket a képernyő meg tud jeleníteni. MEGJEGYZÉS: az ábra
vázlatos - a részletek a szoftververziótól és a piactól függően eltérőek lehetnek.
8
BEVEZETÉS
A képernyő megjelenése a földrajzi helyzettől és
az elvégzett beállításoktól függ, például a térkép
méretarányától, a megjelenítésre kiválasztott POIktól stb.
A kijelzőn megjelenő szöveg, jelek és szimbólumok magyarázata az első borítón található.
Amikor be van állítva egy útiterv, akkor három
alternatív útvonal számítható ki, lásd
(25. oldal).
Részletes kereszteződés-térkép - a képernyő
bal oldali része mutatja a következő elágazás
részletes nagyítását. A helyzetet mindig hangüzenet egészíti ki, lásd (25. oldal).
Egy adott terület elkerülése, (25. oldal).
Görgetés mód, lásd (10. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
Navigáció - működés (10. oldal)
Navigáció - hangfelismerés (14. oldal)
9
BEVEZETÉS
Navigáció - működés
A Sensus Navigation alapvető működése és
használati példák.
A navigációs rendszer kezelhető a középkonzolról, a kormánykerék gombjaival, távvezérléssel* és
részlegesen hangfelismeréssel. A rendszer alapvető használatával kapcsolatban, lásd a kezelési
útmutató "Audio és média - a rendszer használata" részét.
A navigációs rendszer nem kapcsolható ki,
hanem a háttérben mindig működik - nem kapcsol ki, amíg el nem távolítja a távvezérlős kulcsot
a gyújtáskapcsolóból.
MEGJEGYZÉS
A navigációs rendszer a motor leállított állapotában is használható. Amikor az akkumulátor
töltöttségi szintje nagyon lecsökken, akkor a
rendszer kikapcsol.
Aktiválás Sensus Navigation
–
Nyomja meg a középkonzol NAV gombját.
> Rövid idő elteltével az aktuális földrajzi
hely jelenik meg, ahol az autót egy kék
háromszög jelképezi.
FIGYELEM
Tartsa be az alábbiakat.
•
Irányítsa teljes figyelmét az útra és összpontosítson teljesen a vezetésre.
•
Tartsa be az érvényben lévő közlekedési
szabályokat és vezessen józan ítélőképességgel.
•
1
10
Menük
A rendszer normál forrás menüjén és gyorsmenüjén (lásd kezelési útmutató, Audio és média - a
rendszer használata rész) kívül egy görgetés
menü is rendelkezésre áll a navigációs rendszerhez.
Görgetés üzemmódban a szálkereszt a térkép
képe felett mozgatható a középkonzol számgombjaival.
Az időjárási feltételek vagy az évszakok
hatással vannak az útviszonyokra, ezért
bizonyos útmutatások kevésbé megbízhatóak lehetnek.
Görgetés mód szálkereszttel1.
A görgetés mód aktiválása/inaktiválása
– Aktiválás - nyomja meg egyszer a 0-9 számgombok valamelyikét.
–
Inaktiválás - nyomja meg az EXIT vagy NAV
lehetőséget.
Görgetés
– Nyomja meg a 1-2-3-4-6-7-8-9 számjegygombok valamelyikét - egy irányokat jelző nyíl
jelenik meg a széleken azzal a számmal,
amelyiket a térkép kívánt irányba mozgatásához lehet használni.
Nagyítás
– Forgassa a TUNE gombot.
Válassza ki, hogy a szálkereszt/kurzor helyzetét a GPS koordinátákkal együtt kell-e megjeleníteni, lásd (28. oldal).
* Opció/tartozék.
BEVEZETÉS
A térkép középre állítása
Az 5 gomb megnyomása görgetés
módban az autó helyzetéhez központosítja a térképet.
2.
Válasszon funkciót:
2.
Nyomja meg az NAV gombot.
> Megnyílik a gyorsmenü.
3.
Jelölje ki a Látnivaló beállítása lehetőséget, és erősítse meg az OK/MENU kezelőszervvel.
pontot az útitervhez adja.
4.
Látnivalók információi - mutatja a szálkereszthez legközelebbi POI nevét és
címét a képernyőn. A POI beállításokkal
kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd
(16. oldal).
Emelje ki például a Az autó közelében
lehetőséget, és erősítse meg az OK/MENU
kezelőszervvel.
> Egy találati lista jelenik meg.
5.
Emelje ki például a Nearest tourist
attraction lehetőséget, és erősítse meg az
OK/MENU kezelőszervvel.
> Egy találati lista jelenik meg.
• Információ - megmutatja a kiválasztott
6.
Jelölje ki a kívánt lehetőséget a listában, és
erősítse meg az OK/MENU kezelőszervvel.
> Egy felugró menü jelenik meg.
• Mentés - lehetővé teszi a kiemelt hely
7.
Jelölje ki a Egyes cél beállítása lehetőséget, és erősítse meg az OK/MENU kezelőszervvel.
> Az irányítás elkezdődik - kövesse az utasításokat.
• Egyes cél beállítása - töröl minden
előző úti célt az útitervben, és elkezdi az
irányítást a térképen.
Ha aktiválva van egy útiterv útvonalpontokkal,
akkor a térkép az egyes megnyomásokra az
egyes útvonalpontokhoz kerül központosításra.
• Hozzáadás útpontként - a kiválasztott
•
Görgetés menü
• Közlekedési infó térképen - lehetővé
teszi a közlekedési üzenetek2 megtekintését a kiválasztott hely környékén.
hellyel kapcsolatban elérhető információkat.
1.
Görgetés módban, nyomja meg az OK/
MENU kezelőszervet.
> Egy menü nyílik meg a térkép azon pontjához, amelyre a szálkereszt mutat.
rögzítését a memóriában, amely aztán
megadható úti célként, (16. oldal).
Példa
Célbairányítás a kívánt érdekes helyhez (POI):
1.
2
A szolgáltatás nem minden területen/piacon elérhető.
Ha nem a térkép nézet látható - nyomja meg
a NAV gombot.
> A térkép nézet jelenik meg.
Lásd még a navigációs rendszer hangfelismeréses vezérlés, (14. oldal) példáit.
}}
11
BEVEZETÉS
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Sensus Navigation (7. oldal)
Navigáció - karakterkerék és billentyűzet
(12. oldal)
Navigáció - a menü áttekintése (43. oldal)
Navigáció - hibakeresés (46. oldal)
Navigáció - karakterkerék és
billentyűzet
Bevitel a karakterkerékkel
Használja a karakterkereket vagy a középkonzol
billentyűzetét a szövegbevitelhez és a beállítások
kiválasztásához. Például vigye be egy cím vagy
létesítmény adatait.
Navigáció - térkép és rendszerinformációk
(42. oldal)
Karakterkerék.
Képernyőnézet szöveges mezővel és opcionális szöveggel.
Lehetőség aktiválása
Miután megjelölt egy kívánt funkciót/menüsávot
a TUNE gombbal, nyomja meg az OK/MENU
kezelőszervet a funkciók/lehetőségek következő
szintjének megtekintéséhez.
12
1.
Jelöljön ki egy szöveges mezőt.
2.
Nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet a
karakterkerék megjelenítéséhez.
3.
Válassza ki a karaktereket a TUNE gomb
használatával, majd vigye be azokat az OK/
MENU kezelőszerv megnyomásával.
BEVEZETÉS
Vigye be a számbillentyűzettel
További lehetőségek
Lehetőségek listája
MEGJEGYZÉS
A halványan megjelenő karakterek nem
választhatók ki a pillanatnyilag bevitt karakterekkel együtt.
A karakterkerék belső menüjében további lehetőségek vannak, amelyekben több karakter és
számjegy érhető el:
• 123/ABC + OK/MENU - a karakterkerék
Számbillentyűk3.
A karakterek bevitelének másik módja a középkonzol 0-9, * és # gombjainak használata.
Amikor megnyomja a 9 gombot, akkor
egy sáv jelenik meg az összes karakterrel4 a gombok alatt, például w, x, y, z
és 9. A gomb gyors megnyomásaival mozgathatja
a kurzort a karakterek között.
•
Állítsa meg a kurzort a kívánt karakteren
annak kiválasztásához - a karakter megjelenik a beviteli sorban.
•
Az EXIT gomb használatával törölhet/módosíthat.
3
4
vált a számok és a karakterek között.
• EGYÉB + OK/MENU - alternatív karakterek
jelennek meg a kerékben.
• => + OK/MENU - a kurzor a képernyő jobb
oldalán elhelyezkedő listához kerül, ahol az
OK/MENU gombbal lehet választani.
• Irányítószám + OK/MENU - a kurzor a
mozog a képernyő jobb oldalán látható listában, ahol az OK/MENU kezelőszervvel
választhat, lásd Úti cél megadása irányítószámmal, (16. oldal).
MEGJEGYZÉS: A kép csak illusztráció - a részletek az autómodelltől és piactól függően eltérőek lehetnek.
Az egyes gombokhoz tartozó karakterek a piactól függően változhatnak.
A bevitt karaktereknek megfelelő elemek.
A keresés megjeleníti az összes lehetőséget a
bevitt adatok alapján.
A "149" számjegy a képernyő jobb oldali felső
sarkában azt jelenti, hogy a lista 149 lehetőséget
tartalmaz a bevitt "LON" karaktereknek megfelelően.
Nincs lista
Egy üres lista és a "***" karakterek jelennek meg
a képernyő jobb oldali felső sarkában, ha a bevitt
karakterek alapján a lista több mint 1000 elemet
tartalmaz - ha a mennyiség ennél kevesebb,
akkor a lehetőségek automatikusan megjelennek.
Írjon be több karaktert a szöveg sorba a listában
megjelenő lehetőségek számának csökkentéséhez.
}}
13
BEVEZETÉS
||
Kapcsolódó információk
•
Navigáció - működés (10. oldal)
Navigáció - hangfelismerés
Példa a navigációs rendszer hangfelismeréses
vezérlésére.
A hangfelismerés alapvető leírásához, lásd a
kezelési útmutató "Audio és média - hangfelismerés" részét.
másig. Ez a forgatókönyv más érdekes helyekkel,
például szállodákkal és éttermekkel is működik.
1.
Mondja: "Legközelebbi töltőállomás.".
> A rendszer válaszol: "Válassza ki a sor
számát vagy mondja "next page".".
2.
Mondja ki a sor számát, ahol a kívánt töltőállomás található (például 5. sor): "5".
> A rendszer válaszol: "Number 5
accepted. Do you want to specify the
destination shown as an intermediate
destination?".
3.
Mondja: "Igen".
> A rendszer válaszol: "Intermediate
destination 5 has been specified. Do
you want to start guidance?".
4.
Mondja: "Igen".
> A rendszer kiszámolja az útvonalat és
elkezdődik a célbairányítás.
Az alábbi párbeszédek csak példák. A rendszer
válasza a helyzettől függően változó lehet.
Irányítás indítása
Az alábbi hangutasításokkal végzett párbeszéd
elindítja a célbairányítást a megadott útitervvel.
–
Mondja: "Start route guidance".
> A rendszer válaszol: "Elindítja a
célbairányítást".
Célbairányítás megállítása
Az alábbi hangutasításokkal végzett párbeszéd
leállítja a célbairányítást.
1.
2.
Mondja: "Cancel route guidance".
> A rendszer válaszol: "Biztos benne,
hogy leállítja a célbairányítást?".
Mondja: "Igen".
> A rendszer válaszol: "Leállítja a
célbairányítást".
Úti cél megadása érdekes hellyel (POI)
Az alábbi hangutasításokkal végzett párbeszéd
elindítja a célbairányítást a legközelebbi töltőállo-
14
További utasítások
A navigációs rendszer hangfelismeréses vezérlésével kapcsolatos további utasítások a MY CAR
menü normál nézetéből, az OK/MENU kezelőszerv megnyomásával, majd a Beállítások
Hangvezérlési beállítások Utasítás lista
Navigációs utasítások menüpont kiválasztásával érhetők el.
Kapcsolódó információk
•
Navigáció - működés (10. oldal)
AZ ÚTI CÉL, AZ ÚTITERV ÉS AZ ÚTVONAL
MEGADÁSA
AZ ÚTI CÉL, AZ ÚTITERV ÉS AZ ÚTVONAL MEGADÁSA
Navigáció - úti cél megadása
MEGJEGYZÉS
Adja meg az úti célt a navigációs rendszerben.
Minden alkalommal, amikor úti célt ad meg, lehetősége van azt "tárolt helyként" vagy "otthonként"
menteni, ami aztán könnyen elérhető, amikor úti
célt kell meghatározni. A navigációs rendszer
irányítást nyújt az úti célhoz és lehetőség van
négy köztes úti cél megadására az útitervben. A
navigációs rendszer számos úti célhoz további
információkat is tud adni a Információ menüponttal.
Az internethez kapcsolódó autóval lehetőség van
a "Send to Car" alkalmazás használatára, hogy
térképes úti célokat küldjön egy böngészőből és
a Volvo On Call* alkalmazáson keresztül a navigációs rendszernek, lásd a kezelési útmutatót és a
support.volvocars.com weboldalt.
Az úti cél megadás alábbi alternatív módszereinek eléréséhez, a navigációs forrás normál nézetében, nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
és válassza az Cél megadása lehetőséget.
16
A város vagy terület meghatározása országról
országra vagy egy országon belül is eltérő
lehet. Bizonyos esetekben, ez egy helyhatósági területre, más esetekben pedig egy körzetre vonatkozik.
1.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Cél megadása Cím lehetőséget.
2.
Töltsön ki egyet vagy többet az alábbi keresési lehetőségek közül:
Úti cél megadása az otthoni címmel
Ne feledje, hogy az úti cél megadásához előzőleg
mentenie kellett azt.
–
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Cél megadása Otthon lehetőséget.
> A célbairányítás elkezdődik.
Úti cél megadása címmel
Elégséges egy város/település bevitele az útiterv
létrehozásához célbairányítással - ez a város/
település központjába vezet.
•
•
•
•
•
Ország:
Város:
Utca:
Szám:
Elágazás:
* Opció/tartozék.
AZ ÚTI CÉL, AZ ÚTITERV ÉS AZ ÚTVONAL MEGADÁSA
3.
Ha további információkra van szükség az úti
céllal kapcsolatban, akkor válassza a
Információ lehetőséget, majd a szükséges
információt:
1.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Cél megadása Látnivaló
(POI) lehetőséget.
• Térkép - Megjeleníti, hogy hol található
az adott hely a térképen - bizonyos esetekben további információkkal.
• Call number1 - Felhívja a létesítményt,
ha van megadva telefonszám.
• Online
információ1
- az internetről letöltött kiegészítő információk.
4.
5.
A cím memóriában történő tárolásához,
válassza Mentés, majd mint Tárolt pozíció
vagy Otthon.
Meghatározás köztes úti célként vagy egyedüli úti célként:
• Hozzáadás útpontként - az útitervhez
adja a címet.
• Egyes cél beállítása - Törli az előző úti
célt az útitervből és elkezdi az irányítást a
pillanatnyi úti célhoz.
Úti cél megadása érdekes hellyel (POI)
A POI (Point of Interest) "érdekes helyként" vagy
"létesítményként" is ismert.
A térképadatbázis nagy számú kereshető POI-t2
tartalmaz, amelyek meghatározhatók úti célként.
1
2
Csatlakoztatott mobiltelefont igényel, lásd kezelési útmutató.
Annak beállításához, hogy milyen POI lehetőségeknek kell megjelenniük a térképen, lásd az Érdekes helyek (POI) a térképen, (28. oldal) részt.
2.
Érdekes helyek keresése az alábbiak használatával:
• Név szerint - közvetlenül a karakterke-
rékhez vezet és a POI-k névvel történő
keresését teszi lehetővé, például "Peppes
Bodega". A keresési terület a térkép teljes
területe, például EURÓPA, lásd Térképek
- tartalom, (42. oldal).
• Kategória szerint - a POI-k korlátozott
keresését teszi lehetővé - válassza ki a
kategória (például bank/hotel/múzeum),
tulajdonnév, ország és/vagy város/település beviteléhez.
• Az autó közelében - az autó közelében
elhelyezkedő POI-k keresését teszi lehetővé.
• Az útvonal mentén - a beállított útiterv
mentén elhelyezkedő POI-k keresésére
szolgál.
• A célállomáshoz közel - az úti cél
szomszédságában elhelyezkedő POI-k
keresését teszi lehetővé.
• Egy pont közelében a térképen - használatával a görgetés funkció szálkeresztjével kereshet POI-kat, lásd (10. oldal).
Ha további információkra van szükség az úti
céllal kapcsolatban, akkor válassza a
}}
17
AZ ÚTI CÉL, AZ ÚTITERV ÉS AZ ÚTVONAL MEGADÁSA
||
Információ lehetőséget, majd a szükséges
információt.
3.
4.
A cím memóriában történő tárolásához,
válassza Mentés, majd mint Tárolt pozíció
vagy Otthon.
• Egyes cél beállítása - Törli az előző úti
• Egyes cél beállítása - Törli az előző úti
Itt vannak összegyűjtve a Mentés Tárolt
pozíció menüpont használatával tárolt úti célok.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Cél megadása Előző cél
lehetőséget.
Válasszon ki egy úti célt a listában.
Ha további információkra van szükség az úti
céllal kapcsolatban, akkor válassza a
Információ lehetőséget, majd a szükséges
információt.
Itt lehetőség van úti célok törlésére is, válaszsza a Törlés vagy Összes törlése lehetőséget.
18
• Egyes cél beállítása - Törli az előző úti
adja a címet.
célt az útitervből és elkezdi az irányítást a
pillanatnyi úti célhoz.
célt az útitervből és elkezdi az irányítást a
pillanatnyi úti célhoz.
Úti cél megadása internetes kereséssel
Internetkapcsolatot igényel, lásd kezelési útmutató.
1.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Cél megadása Tárolt pozíció
lehetőséget.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Cél megadása Internetes
keresés lehetőséget.
2.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Mentett úti cél megnyitása:
Úti cél megadása irányítószámmal
•
1.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Cél megadása Irányítószám
lehetőséget.
2.
Írja be az irányítószámot és az országot, ha
szükséges.
Ne feledje, hogy az úti célt előzőleg menteni kell.
1.
2.
Meghatározás köztes úti célként vagy egyedüli úti célként:
• Hozzáadás útpontként - az útitervhez
adja a címet.
Úti cél meghatározása előzőleg tárolt
hellyel
Úti cél megadása előző úti cél
használatával
3.
• Hozzáadás útpontként - az útitervhez
• Hozzáadás útpontként - az útitervhez
célt az útitervből és elkezdi az irányítást a
pillanatnyi úti célhoz.
2.
Meghatározás köztes úti célként vagy egyedüli úti célként:
Meghatározás köztes úti célként vagy egyedüli úti célként:
adja a címet.
1.
3.
Útvonalak - például az út rögzített szakasza.
• Egyéb - például mentett helyek.
Ha további információkra van szükség az úti
céllal kapcsolatban, akkor válassza a
Információ lehetőséget, majd a szükséges
információt.
Itt lehetőség van a mentett úti célok szerkesztésére vagy törlésére is, válassza a
Szerkeszt, Törlés vagy Összes törlése
lehetőséget.
Ha további információkra van szükség az úti
céllal kapcsolatban, akkor válassza a
Információ lehetőséget, majd a szükséges
információt.
AZ ÚTI CÉL, AZ ÚTITERV ÉS AZ ÚTVONAL MEGADÁSA
3.
Az úti cél memóriában történő tárolásához,
válassza Mentés, majd mint Tárolt pozíció
vagy Otthon.
4.
Meghatározás köztes úti célként vagy egyedüli úti célként:
• DD°MM'SS'' helyzet fokban, percben és
• Hozzáadás útpontként - az útitervhez
• Tizedes - helyzet decimális formában.
adja a címet.
• Egyes cél beállítása - Törli az előző úti
2.
Úti cél megadása a térkép egy
pontjának használatával
másodpercben.
3.
Írja be a helyzetet.
Ha további információkra van szükség az úti
céllal kapcsolatban, akkor válassza a
Információ lehetőséget, majd a szükséges
információt.
célt az útitervből és elkezdi az irányítást a
pillanatnyi úti célhoz.
Úti cél megadása szélességgel és
hosszúsággal
Először döntse el, hogy milyen módszerrel
kell megadni a GPS-koordinátákat, válassza
a Formátum: lehetőséget.
4.
5.
A cím memóriában történő tárolásához,
válassza Mentés, majd mint Tárolt pozíció
vagy Otthon.
Meghatározás köztes úti célként vagy egyedüli úti célként:
GPS-koordinátákkal megadott kurzorhelyzet. A megjelenő név módosításához, válassza ki a Beállítások
Térkép opciók
1.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Cél megadása Megjelölés a
térképen lehetőséget.
2.
Keresse meg, és adja meg a kívánt pontot a
térképen, lásd Menük, (10. oldal) rész.
3.
A cím memóriában történő tárolásához,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet, és
válassza Mentés, majd mint Tárolt pozíció
vagy Otthon.
> Az úti cél szimbólumként/ikonként tárolódik a térképen, ha ki van választva a
Tárolt pozíció a térképen funkció, lásd
Térképbeállítások, (28. oldal) rész.
• Hozzáadás útpontként - az útitervhez
adja a címet.
• Egyes cél beállítása - Törli az előző úti
célt az útitervből és elkezdi az irányítást a
pillanatnyi úti célhoz.
1.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Cél megadása Földrajzi
szélesség és hosszúság lehetőséget.
Pozícióinformációk menüt.
}}
19
AZ ÚTI CÉL, AZ ÚTITERV ÉS AZ ÚTVONAL MEGADÁSA
||
4.
Meghatározás köztes úti célként vagy egyedüli úti célként:
2.
• Hozzáadás útpontként - az útitervhez
adja a címet.
• Egyes cél beállítása - Törli az előző úti
célt az útitervből és elkezdi az irányítást a
pillanatnyi úti célhoz.
Úti cél megadása útikönyvvel
Az útikönyv (Travel guide) lehetőségen keresztüli
keresés azt jelenti, hogy javaslatok állnak rendelkezésre különböző témák, például éttermek,
panorámautak vagy látványosságok és nevezetességek alapján.
3.
Válassza ki az útikönyvet az alábbi kategóriák
egyikén keresztül:
Navigáció - érdekes helyek (POI)
szimbólumai
•
•
•
•
•
Az alábbiakban példákat láthat arra vonatkozóan,
hogyan jelennek meg a különböző érdekes
helyek (POI) szimbólumai.
Éttermek
Turisztikai érdekességek
Szállodák
Turisztikai útvonalak
Egyéb
Ha az útikönyvben elérhető, lehetőség van
adatok és képek megtekintésére valamint
hanglejátszásra, válassza ki az alábbiakat:
• Részletek
• Fényképek
• Audio lejátszása
Az útikönyvek tárolása USB memórián történik,
amelyet az autó USB csatlakozójához kell csatlakoztatni az alagútkonzol hátsó tárolórekeszében.
4.
1.
Kapcsolódó információk
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Cél megadása Travel guide
lehetőséget.
Ha a menüpont nem látható a képernyőn,
akkor pillanatnyilag nincsenek javaslatok az
autó környezetében vagy a csatlakoztatott
USB eszközön.
Állítsa be a Útmutatás indítása funkciót.
•
Navigáció - karakterkerék és billentyűzet
(12. oldal)
•
•
Navigáció - működés (10. oldal)
Navigáció - útiterv (21. oldal)
Annak beállításához, hogy milyen POI szimbólumoknak kell megjelenniük a térképen, lásd a
Érdekes helyek (POI) a térképen, (28. oldal)
részt.
MEGJEGYZÉS
•
A POI szimbóluma és a POI-k száma a
különböző piacoktól függően változó.
•
A térképadatok frissítésével új szimbólumok jelenhetnek meg és mások eltűnhetnek - az adott térképrendszer összes
szimbólumát megtekintheti a menürendszer Beállítások Térkép opciók
Látnivalók szimbólumai Kiválasztva
menüpontjában.
POI szimbólumok példái, közösségi funkció
szerint csoportosítva:
Car dealer/repair
Petrol station
Car repair
20
AZ ÚTI CÉL, AZ ÚTITERV ÉS AZ ÚTVONAL MEGADÁSA
Parking
Government or comunity
facility
Tourist attraction
Government office
Golf
Police/emergency
Cinema
Library
Amusement park
Hospital or health care
facility
Recreation
Navigáció - útiterv
Állítson össze egy útitervet és kezdje el célbairányítást a kívánt úti célhoz navigáláshoz.
Az úti cél mentésekor egy útiterv jön létre. A
rendszer egy időben egy útitervet kezel legfeljebb
4 köztes útvonalponttal.
Pharmacy
Restaurant
Cash dispenser
Bar or cafe
ATM/Bank exchange
Shopping centre
Post office
Hotel
Education facility
Railway transport
Railway station
Railway access
Airport
Bus station
Ferry terminal
Az útiterv aktiválásához meg kell adni egy úti célt.
1.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Útiterv lehetőséget.
2.
Ha köztes úti cél szükséges az útitervben,
akkor válassza a Másik útpont
hozzáadása lehetőséget.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Navigáció - úti cél megadása (16. oldal)
Navigáció - térképbeállítások (28. oldal)
Navigáció - célbairányítási beállítások
(31. oldal)
•
Navigáció - térkép és rendszerinformációk
(42. oldal)
•
Navigáció - tárolt helyek importálása/exportálása (33. oldal)
Legfeljebb 4 köztes úti cél adható az útitervhez. A sorrend beállítható, lásd az alábbi "Útiterv beállítása" részt.
}}
21
AZ ÚTI CÉL, AZ ÚTITERV ÉS AZ ÚTVONAL MEGADÁSA
||
3.
Ha információkra van szükség a köztes úti
célról, akkor válassza ki a köztes úti célt,
nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
majd válassza a Információ lehetőséget.
4.
Állítsa be a Útmutatás indítása funkciót.
> Az aktuális útiterv aktiválódik, és elkezdődik a célbairányítás, hacsak nincs aktiválva
az útvonaljavaslat, (23. oldal).
5.
Ha az útvonaljavaslat aktív, akkor válasszon
útvonalat.
> Az aktuális útiterv aktiválódik, és elkezdődik a célbairányítás.
Célbairányítás leállítása
– A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg a NAV kezelőszervet, majd válassza a
Útvonalvezetés törlése lehetőséget.
> A célbairányítás megszakad.
Célbairányítás folytatása
– A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg a NAV kezelőszervet, majd válassza a
Útvonalvezetés folytatása lehetőséget.
> A célbairányítás onnan folytatódik, ahol
leállt.
Útiterv beállítása
1.
Jelölje ki a köztes úti célt, és erősítse meg az
OK/MENU kezelőszervvel.
2.
Válassza ki, hogy mit kell beállítani, és hajtsa
végre a módosításokat:
• Törlés - töröl egy köztes úti célt.
• Eltolás a listában - megváltoztatja a sorrendet az útitervben (lásd következő címszó).
• Mentés - menti a köztes úti célt.
A köztes úti célok sorrendjének módosítása
1. Válassza ki a köztes úti célt, amelyet mozgatni szeretne, és erősítse meg az OK/
MENU kezelőszervvel.
2.
22
Jelölje ki a Eltolás a listában lehetőséget,
és erősítse meg az OK/MENU kezelőszervvel.
3.
Forgassa a TUNE kezelőszervet a köztes úti
cél fel/le mozgatásához a listában. Amikor
elérte a kívánt helyet, erősítse meg az OK/
MENU kezelőszervvel.
Útiterv törlése
– A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg a NAV kezelőszervet, majd válassza a
Útiterv Törölje a nyomvonalat? lehetőséget.
> Az aktuális útiterv, beleértve az összes
köztes úti célt, törlésre kerül.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Navigáció - úti cél megadása (16. oldal)
Navigáció - útvonal (23. oldal)
Navigáció - tárolt helyek importálása/exportálása (33. oldal)
AZ ÚTI CÉL, AZ ÚTITERV ÉS AZ ÚTVONAL MEGADÁSA
Navigáció - útvonal
2.
Válassza ki a kívánt tevékenységet:
Az útvonal részletesen vagy áttekintés formájában megjeleníthető, és alternatív útvonalak
választhatók. Lehetőség van az útvonal rögzítésére, hogy mentse azt a rendszer memóriájában.
2.
Egy javasolt útvonal vagy Útvonaltípus kiválasztása:
Kijelölt szakasz.
• Átirányítás - a rendszer kiszámít egy
másik útvonalat, amelyben figyelembe
veszi az elkerülendő útszakaszt.
• Hosszabb - kiterjesztésre került az elke-
Útvonal - elkerülés
rülendő útszakasz.
Ezzel a funkcióval a járművezető kiválaszthatja az
útvonal következő közeledő szakaszának elkerülését. A funkció csak akkor működik, ha vannak
alternatív utcák/utak - egyébként a rendszer
figyelmen kívül hagyja a kijelölést vagy annak
részeit.
1.
3
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Útvonal Elkerül lehetőséget.
A közlekedési rádiótól beszerzett adatokkal egyeztetve.
• Rövidebb - rövidítésre került az elkerülendő útszakasz.
• Törlés - a kijelölt útszakasz törlésre kerül
és az útvonal visszaáll az eredeti verzióhoz.
Alternatív útvonalak
1.
• ECO, forgalomhoz alkalmazkodással
- az alacsony üzemanyag-fogyasztás3 az
elsődleges.
• Gyors - a rövid utazási idő az elsődleges.
• Gyors, forgalomhoz
alkalmazkodással - rövid utazási idő
minimális forgalmi várakozásokkal3.
• Rövid - rövid útvonal előnyben részesí-
tése. Az útvonal kisebb utakon keresztül is
beállítható.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Útvonal Alternatív útvonalak
a célállomásig lehetőséget.
}}
23
AZ ÚTI CÉL, AZ ÚTITERV ÉS AZ ÚTVONAL MEGADÁSA
||
Útvonal áttekintése
–
1.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Útvonal Részletes útvonalinformációk lehetőséget.
> Információk jelennek meg az útvonal köztes úti céljairól és végső úti céljáról.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Útvonal Útvonal áttekintése
lehetőséget.
> Információk jelennek meg az útvonal köztes úti céljairól és végső úti céljáról.
–
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Útvonal Hátralévő útvonal a
térképen lehetőséget.
> Egy térkép kép jelenik meg, amely tartalmazza az útiterv hátralévő távolságát az
autó pillanatnyi helyétől.
Részletezett szakasz egy útvonalon.
Részletes útvonal-információk
Itt láthatók a két köztes úti cél, például kijáratok
és kereszteződések között elhelyezkedő egyes
szakaszok elemei.
2.
A térkép nagyítása/kicsinyítése és az útvonal
görgetése:
• Következő - a következő szakaszhoz görget.
• Előző - az előző szakaszhoz görget.
• Közelítés/Távolítás - nagyítja/kicsinyíti
az aktuális szakasz képét a térképen.
A hátralévő út térképe
Ez a funkció mutatja az útvonalból hátralévő
távolságot.
24
A működéssel és a rendelkezésre álló funkciókkal kapcsolatban, lásd a menük, (10. oldal) részt.
Egy útvonal rögzítése
Rögzítse és tárolja az útvonalat a navigációs
rendszer memóriájában.
1.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Útvonal Útvonal rögzítése
lehetőséget.
> A rögzítés elindul. A rögzítés során a REC
szimbólum látható a képernyőn.
AZ ÚTI CÉL, AZ ÚTITERV ÉS AZ ÚTVONAL MEGADÁSA
2.
A rögzítés leállításához, nyomja meg az OK/
MENU kezelőszervet, és válassza a Útvonal
Rögzítés leállítása lehetőséget.
> A rögzített útvonal mentésre kerül.
Navigáció - útvonal-beállítások
2.
Az útvonal-beállítások magukban foglalják
többek között az útvonal típusát és az útvonaljavaslatok számát.
Válassza ki az útvonal típusát:
• Gyors, forgalomhoz alkalmazkod. -
rövid utazási idő minimális forgalmi várakozásokkal5.
• Gyors - a rövid utazási idő az elsődleges.
• Rövid - rövid útvonal előnyben részesí-
A rögzített útvonalak megnyithatók a Cél
megadása Tárolt pozíció Útvonalak
menüben.
tése. Az útvonal kisebb utakon keresztül is
beállítható.
• ECO, forgalomhoz alkalm. - az ala-
csony üzemanyag-fogyasztás5 az elsődleges.
Újratervezés kérésre
Útvonaltípus
1.
A rögzített fájlok USB memóriára4 exportálhatók/
helyezhetők át ahhoz, hogy például egy másik
jármű navigációs rendszerében használják azokat.
További tájékoztatásért, lásd (33. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
•
Navigáció - működés (10. oldal)
•
Navigáció - hibakeresés (46. oldal)
4
5
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Beállítások Útvonal opciók
lehetőséget.
Lehetőség az útvonal újraszámítására a forgalmi
információk alapján.
1.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Beállítások Útvonal opciók
Átirányítás kérésre lehetőséget.
2.
Válassza ki a funkciót:
•
A jelölőnégyzet ki van választva - az útvonal újraszámítását meg kell erősíteni az
OK/MENU kezelőszervvel vagy mellőzni
lehet az EXIT lehetőséggel.
•
A jelölőnégyzet nincs kiválasztva - az útvonal automatikus újraszámítása.
Navigáció - útiterv (21. oldal)
Navigáció - közlekedési információk
(36. oldal)
A középkonzol hátsó tárolórekeszében csatlakoztatva.
A közlekedési rádiótól beszerzett adatokkal egyeztetve.
}}
25
AZ ÚTI CÉL, AZ ÚTITERV ÉS AZ ÚTVONAL MEGADÁSA
||
Útvonaljavaslatok
Telekocsi sáv használata6
1.
Bizonyos esetekben a magán személyautók használhatják a normálisan helyi autóbuszok, kereskedelmi járművek és taxik számára fenntartott sávokat - ennek feltétele az, hogy az autó egy vagy
több utast szállítson. A funkció aktivált állapotában a rendszer az ilyen típusú sávokat is figyelembe veszi az alkalmas útvonal kiszámításához.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Beállítások Útvonal opciók
Útvonal-javaslatok lehetőséget.
2.
1.
2.
Útvonaljavaslatok.
Beállítás az útvonaljavaslat használatához:
• 1 - azonnal elkezdi a célbairányítást a
megadott útitervnek megfelelően.
• 3 - a rendszer 3 alternatív útvonalat java-
sol, amelyekből egyet ki kell választani a
célbairányítás elkezdése előtt. Ne feledje,
hogy a célbairányítás előtt kissé hosszabb
késés lehet, mert a rendszernek 3 megfelelő útvonalat kell kiszámítania.
6A
26
sávokat is figyelembe veszi az alkalmas útvonal
kiszámításához.
1.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Beállítások Útvonal opciók
Expresszsáv használata lehetőséget.
2.
Beállítás az expressz sáv használatához:
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Beállítások Útvonal opciók
Telekocsi-sáv használata lehetőséget.
Beállítás a telekocsi sáv használatához:
• Soha
• 2 személyre
• 2-nél több személy
Expressz sáv használata6
Bizonyos esetekben a magán személyautók használhatják a normálisan helyi autóbuszok, kereskedelmi járművek és taxik számára fenntartott sávokat - ennek feltétele az, hogy az autó besorolása
"zöld autó" vagy ehhez hasonló legyen. A funkció
aktivált állapotában a rendszer az ilyen típusú
funkció csak akkor érhető el, ha a térképadatok tartalmaznak ilyen információkat.
•
A jelölőnégyzet ki van választva - az expressz sáv használata az útvonalszámításokban.
•
A jelölőnégyzet nincs kiválasztva - nem
használja az expressz sávot.
Terület elkerülése6
Az autópályák kiválasztása nem távolítható el. A
rendszer mindig használja az autópályákat az
alternatív útvonalak kiszámításához.
1.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Beállítások Útvonal opciók
Terület elkerülése lehetőséget.
AZ ÚTI CÉL, AZ ÚTITERV ÉS AZ ÚTVONAL MEGADÁSA
2.
Válassza ki azt a területet, amelyet az útvonalnak el kell kerülnie (ha a terület már a listában van, mint korábban meghatározott
terület - menjen a következő lépéshez):
3.
• Terület kijelölése a térképen - válassza
ki a kívánt területet a térképen, további
tájékoztatásért, lásd az alábbi "Elkerülendő terület létrehozása" részt.
• Tárolt pozícióból - válasszon a mentett
helyek közül.
> A választás az elkerülendő területek listájához adódik.
1.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Beállítások Útvonal opciók
Terület elkerülése Terület kijelölése
a térképen lehetőséget.
Ez lehetséges a Szerkeszt, Inaktiválás és
Törlés területek esetében is.
> A terület elkerülésre kerül az útvonalszámításkor.
2.
Görgesse a térképet, amíg a kurzor a kívánt
területre nem kerül.
3.
Nyomja meg az OK/MENU gombot.
> Egy piros négyzet jön létre.
Elkerülendő terület létrehozása
Az elkerülendő terület közvetlenül a térképen
választható ki egy négyszögletes terület kijelölésével.
4.
Forgassa a TUNE gombot a négyzet méretének beállításához.
5.
Nyomja meg az OK/MENU kezelőszervet,
amikor a négyzet lefedi a kívánt területet.
> A terület tárolásra kerül az elkerülendő
területek listájában.
Válassza ki a területet a listában, amelyet el
szeretne kerülni, nyomja meg az OK/MENU
kezelőszervet, majd válassza a Aktiválás
lehetőséget.
Ahhoz, hogy a terület mellőzve legyen az útvonalszámításkor, aktiválva kell lennie, lásd a fenti
"Elkerülendő terület" részt.
}}
27
AZ ÚTI CÉL, AZ ÚTITERV ÉS AZ ÚTVONAL MEGADÁSA
||
Bizonyos forgalmi zavarok elkerülése 6
–
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Beállítások Útvonal opciók
lehetőséget:
•
•
•
•
•
•
•
Navigáció - közlekedési információk
(36. oldal)
•
•
•
Navigáció - útiterv (21. oldal)
Navigáció - térképbeállítások
Itt állítható be az, hogyan jelenjen meg a térkép
és minek kell megjelennie.
Navigáció - úti cél megadása (16. oldal)
Navigáció - működés (10. oldal)
Fizetőutak elkerülése
Alagutak elkerülése
Kompok elkerülése
Autószállító vonatok elkerülése
Matricás szakaszok elkerülése
MEGJEGYZÉS
Teljes képernyős térkép
•
Ha beírt egy útitervet, amikor végrehajtja
ezeket a kiválasztásokat, akkor bizonyos
idő telhet el egy lehetőség kijelölése/
kijelölésének eltávolítása után, mert az
útitervet újra kell számítani.
1.
•
Ha nincsenek kiválasztva az alagutak,
fizetős utak és autópályák, akkor ezeket
lehetőség szerint elkerüli a rendszer és
csak akkor használja, ha nincs más
ésszerű alternatíva.
2.
6A
28
Autópályák elkerülése
Kapcsolódó információk
funkció csak akkor érhető el, ha a térképadatok tartalmaznak ilyen információkat.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Beállítások Térkép opciók
Teljes képernyős térkép mutatása
lehetőséget.
A térkép méretének beállítása:
•
A jelölőnégyzet ki van választva - az egész
képernyőn mutatja a térképet.
•
A jelölőnégyzet nincs kiválasztva - az
autóval kapcsolatos információk, például
az utastér hőmérséklete és a lejátszott
média jelenik meg a képernyő alján és
tetején.
AZ ÚTI CÉL, AZ ÚTITERV ÉS AZ ÚTVONAL MEGADÁSA
Térképhelyzet
1.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Beállítások Térkép opciók
Map type lehetőséget.
2.
Itt állíthatja be, hogyan kell megjelennie a térképnek a képernyőn:
2.
• Észak fent - a térkép mindig az északot
mutatja a képernyő tetején. Az autó szimbólum a vonatkozó irányba mutat a képernyőn.
• 3D térkép, alapszintű - a térkép ferdén
felülről jelenik meg az autó szimbólummal
középen és az útiránnyal a képernyő
teteje felé.
• 3D térkép, bővített - ugyanaz mint az
előző lehetőség, de a térkép képéhez
adódnak a különböző objektumok, épületek stb.
Információk az autópálya mentén
1.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Beállítások Térkép opciók
Autópálya-információk lehetőséget.
•
A jelölőnégyzet ki van választva - amikor
az autó autópályán halad, akkor megjelenik a következő három (3) kijárat, például
pihenő vagy töltőállomás. A lista úgy van
rendezve, hogy a legközelebbi kijárat jelenik meg a lista alján.
•
A jelölőnégyzet nincs kiválasztva - a funkció ki van kapcsolva.
Információk a pillanatnyi helyzetről
1.
• Map heading up - az autó szimbólum
középen van és mindig felfelé mutat a
képernyőn. A térkép képe az út kanyarulatainak megfelelően fordul az autó szimbólum alatt.
Az iránytű piros vége észak
felé, fehér vége pedig dél felé
mutat. Szöveges alapú égtájmegjelenítés is választható a
grafikus iránytű helyett.
Válasszon funkciót:
2.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Beállítások Térkép opciók
Pozícióinformációk lehetőséget.
1.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Beállítások Térkép opciók
Iránytű lehetőséget.
2.
Válassza ki, hogy az égtáj iránytűvel vagy
betűkkel jelenjen-e meg.
Hely információk beállítása:
• Aktuális út - a képernyő mutatja az út/
utca nevét, amelyen az autó/kurzor elhelyezkedik.
• Szélességi/hosszúsági koord. - a
képernyő mutatja az autó/kurzor elhelyezkedésének koordinátáit.
• Nincs - a képernyő nem jelenít meg információkat a helyről, ahol az autó/kurzor
található.
Iránytű
A térkép képernyőn megjelenő képén egy iránytű
található, amely mutatja az irányt, amerre az autó
eleje néz.
• Grafika - egy iránytű jelzi az égtájat.
• Szöveg - az N betű az észak, a W a nyugat, az S a dél, az E pedig a kelet égtájat
jelzi.
A térkép képének iránytű iránya - észak vagy
haladási irány van a képernyő tetején - szintén
beállítható, lásd a fenti "Térkép mód iránytű iránya" részt.
}}
29
AZ ÚTI CÉL, AZ ÚTITERV ÉS AZ ÚTVONAL MEGADÁSA
||
Érdekes pontok (POI) a térképen
Térképszínek
1.
1.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Beállítások Térkép opciók
Látnivalók szimbólumai lehetőséget.
2.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Beállítások Térkép opciók
Térképszínek lehetőséget.
A térkép színeinek kiválasztása:
• Automatikus - egy fényérzékelő észleli,
hogy nappal van-e vagy éjszaka, és ennek
megfelelően állítja be automatikusan a
képernyőt.
• Nappal - a képernyő színei és kontrasztja
világos és éles lesz.
• Éjszaka - a képernyő színei és kont-
rasztja úgy változik meg, hogy a járművezetőnek ideális éjszakai láthatóságot biztosítson.
A bejelölt POI -k megjelenítésre kerülnek a térképen.
2.
Válassza ki, hogy milyen POI szimbólumok
jelenjenek meg a térképen.
Tárolt hely a térképen
• Alapbeállítás - a Kiválasztva funkcióval
–
meghatározott POI megjelenik (megjelennek).
• Kiválasztva - válassza ki a TUNE gomb +
az OK gomb használatával, hogy az egyes
POI-k megjelenjenek-e a képernyőn.
• Nincs - nem jelenik meg POI.
A térkép nehéz áttekinthetőségének elkerülése
érdekében, a képernyőn egyszerre megjelenő
POI-k száma korlátozott - egy terület kinagyítása
számos POI megjelenítésére ad lehetőséget.
30
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Beállítások Térkép opciók
Tárolt pozíció a térképen lehetőséget.
> Minden tárolt hely megjelenik.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Navigáció - útvonal-beállítások (25. oldal)
Navigáció - célbairányítási beállítások
(31. oldal)
Navigáció - térképbeállítások (28. oldal)
•
Navigáció - érdekes helyek (POI) szimbólumai (20. oldal)
•
Navigáció - tárolt helyek importálása/exportálása (33. oldal)
AZ ÚTI CÉL, AZ ÚTITERV ÉS AZ ÚTVONAL MEGADÁSA
Navigáció - célbairányítási
beállítások
utcanevek a hangos irányításban
1.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Beállítások Útmutatásopciók Utcanevek hangutasításban
lehetőséget.
2.
Válassza ki, hogy mit kell magában foglalnia
a hangos irányításnak:
Itt beállítások végezhetők a célbairányítás módjára vonatkozóan.
•
A jelölőnégyzet ki van választva - távolság
és irány valamint az utcák és utak nevei.
•
A jelölőnégyzet nincs kiválasztva - távolság és irány.
Turn-by-turn navigáció7
Érkezési idő vagy hátralévő utazási idő
1.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Beállítások Útmutatásopciók Érk. idő formátuma lehetőséget.
2.
Az idő kijelzési módjának beállítása:
• ETA - a becsült érkezési időt mutatja
• RTA - az érkezésig hátralévő időt mutatja.
7 Csak
bizonyos modellváltozatokra vonatkozik.
1.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Beállítások Útmutatásopciók Navigálás kanyarról kanyarra
lehetőséget.
2.
A kijelzés-beállítás kiválasztása a kombinált
műszerfalon.
•
A jelölőnégyzet ki van választva - mutatja
az útitervben következő manővert és
annak távolságát.
•
A jelölőnégyzet nincs kiválasztva - nincs
kijelzés.
A közlekedés automatikus felolvasása
1.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Beállítások Útmutatásopciók Forgalom automatikus
kiolvasása lehetőséget.
2.
A forgalmi információk felolvasásának beállítása:
•
A jelölőnégyzet ki van választva - a rendszer felolvassa a fontos forgalmi zavarokat
az útvonalon.
•
A jelölőnégyzet nincs kiválasztva - nincs
felolvasás.
}}
31
AZ ÚTI CÉL, AZ ÚTITERV ÉS AZ ÚTVONAL MEGADÁSA
||
Automatikus hangadaptáció
1.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Beállítások Útmutatásopciók Audió elhalkítása lehetőséget.
2.
A térkép hangadaptációjának beállítása:
•
A jelölőnégyzet ki van választva - az audio
és médiarendszer, például a rádió elnémul,
amikor a hangos irányítás információkat
olvas fel.
•
A jelölőnégyzet nincs kiválasztva - nincs
hangadaptáció.
Hangos irányítás
A célbairányítás során, amikor az autó egy
kereszteződéshez vagy kijárathoz közeledik, akkor
egy hangos üzenet adja meg a távolságot és a
következő manőver típusát. Ugyanakkor a leágazás részletes térképe jelenik meg. A hangüzenet
az elágazáshoz közelebb megismétlődik. Egy üzenet megismétléséhez - nyomja meg kétszer az
OK/MENU gombot.
A hangerő az audioegység hangerő-szabályozó
gombjával állítható be (folyamatban lévő hangüzenet közben).
32
MEGJEGYZÉS
1.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Beállítások Útmutatásopciók Egyszerű hangos útmutatás
haszn. lehetőséget.
2.
A hangos irányítás beállítása:
Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakoztatott mobiltelefonon folytatott beszélgetés közben a hangos irányítás nem áll rendelkezésre.
1.
2.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Beállítások Útmutatásopciók Hangos útvonalvezetés lehetőséget.
•
A jelölőnégyzet ki van választva - egy (1)
hangos utasítás hangzik el az egyes irányítási pontokhoz.
•
A jelölőnégyzet nincs kiválasztva - nincs
hangos irányítás.
A hangos irányítás beállítása:
•
A jelölőnégyzet ki van választva - a rendszer felolvassa a következő manőver távolságát és típusát.
•
A jelölőnégyzet nincs kiválasztva - nincs
hangos irányítás.
Egyszerű hangos irányítás
Hangos irányítás esetén három (3) utasítás kiadására kerül sor az egyes irányítási pontokhoz egy előkészítő, egy közvetlenül előtte, és az
utolsó akkor, amikor a manővert végre kell hajtani.
Ha az egyszerű hangos irányítás aktív, akkor csak
egy (1) utasítás hangzik el az egyes irányítási
pontokhoz.
Biztonsági kamera
1.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Beállítások Útmutatásopciók Traffipaxra figyelmeztetés lehetőséget.
2.
Válasszon funkciót:
•
A jelölőnégyzet ki van választva - figyelmeztetés hangos jelzéssel és szimbólummal , amikor az autó biztonsági kamerához
közeledik.
•
A jelölőnégyzet nincs kiválasztva - nincs
figyelmeztetés.
AZ ÚTI CÉL, AZ ÚTITERV ÉS AZ ÚTVONAL MEGADÁSA
MEGJEGYZÉS
2.
A térképben foglalt információk típusát
országos szabályozások írják elő. Az aktuális
információkhoz, lásd www.volvocars.com/navi.
MEGJEGYZÉS
Mindig a járművezető a felelős az érvényben
lévő sebességkorlátok betartásáért.
2.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Beállítások Útmutatásopciók Tárolt helyzet bejelentés lehetőséget.
A jelölőnégyzet ki van választva - a rendszer hangjelzést ad, amikor az autó megközelít egy olyan POI-t, amely szerepel az
útikönyvben, (16. oldal).
•
A jelölőnégyzet nincs kiválasztva - nincs
hangos jelzés.
1.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Beállítások Útmutatásopciók Vezetett túra értesítése lehetőséget.
2.
Válasszon funkciót:
•
A jelölőnégyzet ki van választva - a rendszer hallható jelzést ad, amikor az autó
közeledik egy útikönyvhöz, (16. oldal).
•
A jelölőnégyzet nincs kiválasztva - nincs
hangos jelzés.
Válasszon a tárolt helyek közül:
•
A jelölőnégyzet ki van választva - a járművezető hallható jelzést kap, amikor az autó
egy tárolt helyhez közeledik.
•
A jelölőnégyzet nincs kiválasztva - nincs
hangos jelzés.
POI jele egy irányított körutazáson
1.
•
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Beállítások Útmutatásopciók Értesítés utazási látnivalókról
lehetőséget.
Navigáció - tárolt helyek
importálása/exportálása
Tárolt útvonalak és helyek importálása és/vagy
exportálása.
POI-k importálásához .gpx fájlformátum szükséges.
1.
Csatlakoztassa az USB memóriát az alagútkonzol tárolórekeszében.
2.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Beállítások Tárolt helyek
importálása/exportálása lehetőséget.
3.
Válassza ki, hogy mit kell importálni vagy
exportálni.
Irányított körutazás jelzése
Tárolt hely jele
1.
Válasszon funkciót:
Kapcsolódó információk
•
Navigáció - közlekedési információk
(36. oldal)
}}
33
AZ ÚTI CÉL, AZ ÚTITERV ÉS AZ ÚTVONAL MEGADÁSA
||
MEGJEGYZÉS
•
A POI fájlok térképadatbázishoz adása
bizonyos mértékű számítógépes ismereteket igényel!
•
A POI fájlok formátuma és a fájlok internetről történő letöltésének módja az adott
gyártótól/forgalmazótól függ. Ebből
következően nincs szabványos egységes
módja a POI fájlok letöltésének az internetről - és ezért a kezelési útmutató nem
szolgálhat pontos lépésenkénti leírással.
•
Ha kérdése van - forduljon egy Volvo
kereskedőhöz.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
34
Navigáció - úti cél megadása (16. oldal)
Navigáció - útiterv (21. oldal)
Navigáció - útvonal (23. oldal)
Navigáció - érdekes helyek (POI) szimbólumai (20. oldal)
KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK
KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK
Navigáció - közlekedési információk
A navigációs rendszer folyamatosan fogadja a
közlekedési üzenet csatornán (TMC) közvetített,
a dinamikus útirányokhoz használt forgalmi információkat. Amikor olyan helyzetek állnak elő, amelyek hatással lehetnek az utazásra (például balesetek, útépítés), akkor ezek megjelennek a képernyőn és ha van megadva úti cél, akkor megtörténik az útvonal újraszámítása. Az újraszámítás
automatikusan történik vagy jóváhagyást igényel,
lásd Újratervezés kérésre, (25. oldal).
A TMC egy szabványos kódolási rendszer a közlekedési információkhoz. A vevő automatikusan
megkeresi a helyes frekvenciát.
MEGJEGYZÉS
A TMC nem minden területen/országban áll
rendelkezésre. A rendszer lefedettségi területe folyamatos fejlesztés alatt áll és néha
frissítésre van szükség.
•
PIROS - az információ felolvasásra kerül és a
helyzet megjelenik a térképen.
Közlekedési információk - megadott úti
cél nélkül
•
SÁRGA - nincs felolvasás, a hely megjelenik
a térképen.
A funkció lehetővé teszi a közlekedési problémák
megtekintését anélkül, hogy ki lenne választva
egy úti cél.
Ez a szimbólum a közlekedési
probléma helyét jelöli a térképen, további tájékoztatásért,
lásd Közlekedési információk megadott úti céllal és Közlekedési információk a térképen
rész.
MEGJEGYZÉS
A közlekedési információk nem minden területen/országban állnak rendelkezésre.
A közlekedési információk közvetítési területe
folyamatosan bővül.
Bekapcsolás/kikapcsolás
1.
A közlekedési információk attól függően eltérően
jelennek meg, hogy van-e meghatározva úti cél
vagy nincs.
Ez a szimbólum a képernyőn
azt jelzi, hogy közlekedési információk érhetők el az aktuális
vételi területen. A szimbólum
színe jelzi az információk fontosságát:
36
2.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Közlekedési információ lehetőséget.
Válassza ki a négyzetet a közlekedési információk aktiválásához vagy távolítsa el a jelölést az inaktiváláshoz.
Megnyitja a görgetés funkciót a térképen.
Közlekedési információk a térképen
1. A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Közlekedési információ
Közlekedési info térképen lehetőséget.
2.
A közlekedési információkat megkeresheti a
görgetés funkcióval, lásd Közlekedési információk - megadott úti céllal és Közlekedési
információk a térképen rész.
KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK
Összes forgalom
1. A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Közlekedési információ
Közlekedési info térképen lehetőséget.
> Megjelenik a vételi körzet összes közlekedési üzenetének listája.
2.
Válassza ki, hogy mit kell megjeleníteni, lásd
a leírást a Közlekedési információk - megadott úti céllal és Közlekedési információk a
térképen részben.
Közlekedési információk - megadott úti
céllal
A funkció mutatja a közlekedési problémákat,
amikor ki van választva az úti cél.
Közlekedési információk meghallgatása az
út mentén
– A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Közlekedési információ
Útvonal közlekedési híreinek hallg. lehetőséget.
> A rendszer felolvassa az útiterv mentén
elérhető összes közlekedési üzenetet.
Összes forgalom
1. A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Közlekedési információ
Összes közlekedési info lehetőséget.
> Megjelenik a vételi körzet összes közlekedési üzenetének listája. A közlekedési
információk először országonként (a
határterületeken), majd az út száma, és az
utca neve alapján vannak csoportosítva.
2.
Válasszon ki egy közlekedési problémát (út/
utca), és erősítse meg az OK/MENU kezelőszervvel.
> Megjelenik a közlekedési problémák listája, felül a legsúlyosabb zavarral, például
egy sáv teljes leállása.
3.
Válasszon ki egy közlekedési problémát, és
erősítse meg az OK/MENU kezelőszervvel.
> További információk jelennek meg a közlekedési problémáról, valamint annak helyzete a térképen. A térkép a közlekedési
probléma körül jelenik meg.
Közlekedési probléma a térképen.
Közlekedési információk a térképen
1.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Közlekedési információ
Közlekedési info térképen lehetőséget.
2.
Görgesse a térképet, amíg a szálkereszt
ahhoz a közlekedési eseményhez/szimbólumhoz nem kerül, amelyről részletes információkra van szüksége.
> Egy sárga keret világít a szimbólum körül.
}}
37
KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK
||
3.
Erősítse meg a választást az OK/MENU
megnyomásával.
> Megjelennek a rendelkezésre álló információk, például
•
•
•
•
•
1.
utca neve/út száma
ország
a probléma természete
a probléma kiterjedése
a probléma időtartama.
Ha több közlekedési probléma van a szélkereszt keretén belül, akkor a középhez
legközelebbi jelenik meg először.
2.
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Közlekedési információ
Közlekedési info térképen lehetőséget.
> A közvetlenül felsorolt közlekedési problémák (az előző ábrán kettő) a pillanatnyi
útitervet érintő információkat tartalmaznak.
•
A kijelölés hossza megfelel a közlekedési
probléma kiterjedésének (hosszának).
•
A haladási irány a kijelölt út mentén jelenik
meg.
Válasszon ki egy közlekedési problémát, és
erősítse meg az OK/MENU kezelőszervvel.
> További információk jelennek meg a közlekedési problémáról, valamint annak helyzete a térképen. A térkép a közlekedési
probléma körül jelenik meg.
A képernyő felső részén megjelenő számok, például "2/5" azt jelentik, hogy az
információ a 2. a szálkereszten belül található összesen 5 üzenetből - a többi üzenet között az OK/MENU gomb többszöri
megnyomásával böngészhet.
Közlekedési probléma a kiterjedésével.
Közvetlenül felsorolt információk
Közlekedési probléma a térképen.
Közlekedési probléma kiterjedése
Bizonyos közlekedési problémák nem csak egy
helyen találhatók, hanem hosszabb útszakaszt
fednek le.
38
A közlekedési probléma helyét jelző szimbólumon
kívül, a pillanatnyi távolság is megjelenik piros
keresztek egy sorával "xxxxx".
A közlekedési információra vonatkozó
terület mérete
A térkép méretaránya határozza meg, hogy menynyi közlekedési információ jelenik meg. Minél
nagyobb térképterület látható a képernyőn, annál
nagyobb a megjeleníthető közlekedési zavarok
száma.
Kapcsolódó információk
•
Navigáció - Valós idejű közlekedési információk (RTTI), (39. oldal)
•
Navigáció - célbairányítási beállítások
(31. oldal)
KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK
•
•
Navigáció - úti cél megadása (16. oldal)
Navigáció - útiterv (21. oldal)
Navigáció - Valós idejű közlekedési
információk (RTTI)1, 2
Az internetkapcsolattal rendelkező autókban
valós idejű forgalmi információk állnak rendelkezésre az interneten keresztól az RTTI használatával.
A pillanatnyi közlekedési feltételek autópályákra,
főútvonalakra és városon kívüli utakra valamint
bizonyos városközi útvonalakra vonatkozóan
jelennek meg.
A térképen megjelenő közlekedési információk
mennyisége az autótól számított távolságtól függ
és csak az autótól körülbelül 120 km távolságon
belül jelennek meg.
A szövegek és szimbólumok a szokásos módon
jelennek meg és a forgalom haladása mutatja,
hogy milyen gyorsan mozog a forgalom az
országúti sebességkorlátozáshoz képest. A forgalom haladása mindkét irányban megjelenik a térképen egy-egy színes vonallal ez egyes haladási
irányokban.
Az eseményekkel és a forgalom haladásával kapcsolatos közlekedési információk folyamatosan
érkeznek mobilalkalmazásoktól, a hatóságoktól és
járművek GPS adataitól. Amikor egy autó a forgalom haladásáról kér információkat, akkor ugyanebben az időben névtelen adatokat szolgáltat az
autó helyzetéről, ami hozzájárul a szolgáltatás
működéséhez. A névtelen adatok csak akkor
kerülnek elküldésre, ha az RTTI aktív.
1
2
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Real Time Traffic Information
•
•
•
Zöld - nincsenek fennakadások.
Narancssárga - lassú forgalom.
Piros - torlódás/forgalmi dugó/baleset.
}}
39
KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK
||
Bekapcsolás/kikapcsolás
1. A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Beállítások Valós idejű
forgalmi infók haszn. lehetőséget.
2.
Válassza ki a négyzetet a valós idejű közlekedési információk aktiválásához vagy távolítsa
el a jelölést az inaktiváláshoz.
MEGJEGYZÉS
A közlekedési információk nem minden területen/országban állnak rendelkezésre.
A közlekedési információk lefedettségi területe folyamatosan bővül.
Kapcsolódó információk
40
•
Navigáció - közlekedési információk
(36. oldal)
•
•
•
Navigáció - útvonal-beállítások (25. oldal)
Navigáció - térképbeállítások (28. oldal)
Navigáció - célbairányítási beállítások
(31. oldal)
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
Navigáció - térkép és
rendszerinformációk
A Volvo számos, a világ különböző részeit lefedő
térképet kínál. A térképek térképadatokból és
útadatokból állnak a kapcsolódó információkkal.
Térképek - tartalom
A térképeket javított információkkal látjuk el és
folyamatosan frissítjük.
MEGJEGYZÉS
A frissítés közben új adatok kerülnek a navigációs rendszerbe és törlésre kerülnek a régi, elavult adatok.
A térképadatok nem minden területen/
országban 100 százalékos lefedettségűek.
A rendszer lefedettségi területe folyamatos
fejlesztés alatt áll és néha frissítésre van
szükség.
Rendszerinformációk
A térképekkel és a Sensus Navigation rendszerrel kapcsolatos információkért, lásd a
support.volvocars.com weboldalt.
Térképterületek
Az autó navigációs rendszere a piactól függően
változik. Ha módosítani szeretné a térkép területét - vegye fel a kapcsolatot egy Volvo kereskedővel az eljárással kapcsolatban.
–
1
2
42
A navigáció forrás normál nézetében, nyomja
meg az OK/MENU kezelőszervet, majd
válassza a Beállítások
Rendszerinformáció lehetőséget.
> Egy kivonat jelenik meg a navigációs
rendszer pillanatnyi állapotáról, például a
közlekedési információk pillanatnyi közvetítőjéről és az érvényes térképadatokról
valamint a térkép verziójáról.
Térképek frissítése
A frissített térképadatok internetről1 tölthetők le
egy USB memóriára2. A letöltött adatok átvitele
az autó navigációs rendszerébe ezután az autó
USB csatlakozóján keresztül történik, ami az
alagútkonzol hátsó tárolórekeszében helyezkedik
el.
Lásd az információkat a support.volvocars.com oldalon.
Az USB memóriának legalább 20 GB szabad területtel kell rendelkeznie.
MEGJEGYZÉS
Mielőtt elindítaná az autó térképadatainak
frissítését:
•
Először olvassa el az interneten a térképadatok letöltésére és frissítésére vonatkozó információkat és utasításokat.
Ha bármilyen kérdése van a frissítéssel kapcsolatban, akkor lépjen kapcsolatba egy Volvo kereskedővel vagy tanulmányozza a
www.volvocars.com/navi weboldalt.
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
Frissítés
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a
navigációs rendszer frissítéséhez - ez mutatja a
frissítési folyamat haladását és a hozzávetőleges
hátralévő időt.
MEGJEGYZÉS
A frissítés idejére az infotainment számos
funkciója nem vagy csökkent mértékben áll
rendelkezésre.
1.
Indítsa be a motort.
2.
Csatlakoztassa a frissítést tartalmazó USB
memóriát az autó USB csatlakozójához, és
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
> A kijelző képernyőn az Térkép frissítése
befejeződött jelzés látható. A navigációs
rendszer összes funkciója újra használható.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos esetekben a térképadatok frissítése
új funkciókat is biztosít, amelyeket nem tartalmaz ez az útmutató.
az USB memória még csatlakoztatva van. Ha az
USB memória nincs csatlakoztatva - indítsa be a
motort, majd csatlakoztassa az USB memóriát.
A képernyő a Térkép frissítése befejeződött
üzenetet mutatja, amikor a frissítés befejeződött.
Kapcsolódó információk
•
Navigáció - licencszerződés és szerzői jogok
(48. oldal)
•
•
Navigáció - hibakeresés (46. oldal)
Sensus Navigation (7. oldal)
Navigáció - a menü áttekintése
A navigációs rendszer menü lehetséges beállításainak áttekintése.
A menü három szintje. További almenük is lehetnek, amelyek leírása a vonatkozó részekben található.
–
Nyissa meg a menürendszert az OK/MENU
megnyomásával a navigációs forrás normál
nézetében.
Hangutasítás megismétlése
(31. oldal)
Cél megadása
(16. oldal)
Otthon
(16. oldal)
Cím
(16. oldal)
Ország:
Város:
Utca:
Szám:
Elágazás:
Egyes cél beállítása
Egy megszakított frissítés folytatása
Ha a frissítés nem fejeződött be a motor leállításáig, akkor a folyamat a motor beindításakor
onnan folytatódik, ahol félbeszakadt, feltéve, hogy
Hozzáadás útpontként
Információ
Mentés
}}
43
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
||
Látnivaló (POI)
(16. oldal)
(16. oldal)
Travel guide
Név szerint
Ország:
Útmutatás indítása
Kategória szerint
Irányítószám
Részletek
Az autó közelében
Utca:
Fényképek
Az útvonal mentén
Szám:
Audio lejátszása
A célállomáshoz közel
Elágazás:
Audio szünete
Egy pont közelében a
térképen
Egyes cél beállítása
Tárolt pozíció
(16. oldal)
Földrajzi szélesség és hosszúság
Törlés
Összes törlése
Előző cél
(16. oldal)
Hozzáadás útpontként
Információ
Mentés
Másik útpont hozzáadása
(16. oldal)
Törölje a nyomvonalat?
Egyes cél beállítása
Útvonal
Hozzáadás útpontként
Elkerül
(23. oldal)
Információ
Átirányítás
Mentés
Hosszabb
Megjelölés a térképen
Törlés
Egyes cél beállítása
Összes törlése
Hozzáadás útpontként
(16. oldal)
(21. oldal)
Útmutatás indítása
Formátum:
Egyes cél beállítása
Internetes keresés
Útiterv
Információ
Mentés
Szerkeszt
Mentés
(16. oldal)
Útiterv
Hozzáadás útpontként
Egyes cél beállítása
44
Irányítószám
(16. oldal)
Rövidebb
Törlés
Alternatív útvonalak a célállomásig
(23. oldal)
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
Részletes útvonal-információk
(23. oldal)
Útvonal áttekintése
(23. oldal)
Következő
Útvonal opciók
Útvonaltípus
Átirányítás kérésre
Útvonal-javaslatok
Előző
(25. oldal)
Térkép opciók
Teljes képernyős térkép
mutatása
Map type
Autópálya-információk
Közelítés
Telekocsi-sáv használata
Távolítás
Expresszsáv használata
Iránytű
Terület elkerülése
Látnivalók szimbólumai
Autópályák elkerülése
Térképszínek
Fizetőutak elkerülése
Tárolt pozíció a térképen
Hátralévő útvonal a térképen
Útvonal rögzítése
(23. oldal)
(23. oldal)
vagy
Alagutak elkerülése
Rögzítés leállítása
Pozícióinformációk
Kompok elkerülése
Közlekedési információ
(36. oldal)
Összes közlekedési info
(36. oldal)
Közlekedési info térképen
Útvonalvezetés törlése
(28. oldal)
Autószállító vonatok
elkerülése
Matricás szakaszok
elkerülése
(21. oldal)
vagy
Útvonalvezetés folytatása
Beállítások
}}
45
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
||
Útmutatás-opciók
FAV gomb opciói
(31. oldal)
Érk. idő formátuma
Tárolt helyek importálás/exportálás
Utcanevek hangutasításban
Navigálás kanyarról
kanyarra
A
Kapcsolódó információk
Forgalom automatikus
kiolvasása
•
•
Audió elhalkítása
Hangos útvonalvezetés
Egyszerű hangos útmutatás haszn.
Tárolt helyzet bejelentés
Az alábbiakban példákat láthat arra, mi értelmezhető úgy, hogy a navigációs rendszer nem megfelelően működik.
Az autó helyzete rossz a térképen
A navigációs rendszer körülbelül 20 méteres
pontossággal mutatja az autó helyzetét a térképen.
Amikor egy másik úttal párhuzamosan, kanyargós
utakon, több szintű utakon halad vagy hosszú
távolságot vezetett bármilyen megkülönbözető
kanyar nélkül, akkor nagyobb esély van a hibára.
A rendszer nem mindig a leggyorsabb/
legrövidebb utat számítja ki
Értesítés utazási látnivalókról
Vezetett túra értesítése
46
Navigáció - működés (10. oldal)
Sensus Navigation (7. oldal)
(33. oldal)
Navigáció - hibakeresés
A magas hegyek, épületek, alagutak, völgyhidak,
aluljárók/felüljárók stb. szintén negatív hatással
vannak a GPS jelek vételére, ami azt jelenti, hogy
az autó helyzetének kiszámításának pontossága
csökken.
Traffipaxra figyelmeztetés
Rendszerinformáció
Lásd a kezelési útmutató kedvencek részét.
KedvencekA
(42. oldal)
Az útvonal kiszámításakor a távolság, út szélessége, út típusa, jobb- vagy balkanyarok, körforgalmak száma stb. mind figyelembe vételre kerülnek
a legjobb elméleti útvonal kiszámítása során. Az
adott terület ismeretében ennél hatékonyabb
útvonal is lehetséges lehet.
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
A rendszer akkor is használja a fizetős
utakat, autópályákat és kompokat, ha
azok elkerülését jelölöm be
Technikai okokból a rendszer csak a főbb utakat
tudja használni a hosszú távolságot átívelő útvonalak kiszámítása során.
Ha a fizetős utak és autópályák elkerülését
választotta, akkor azok a lehető legnagyobb mértékben elkerülésre kerülnek és csak akkor használja azokat a rendszer, ha nincs más ésszerű
lehetőség.
Szállítást követően az autó helyzete
helytelen a térképen
Ha például kompon vagy vonaton vagy a GPSjelek vételét egyéb módon akadályozva szállítják
az autót, akkor akár 5 percet vehet igénybe az
autó helyzetének megfelelő kiszámítása.
Az autó helyzete a térképen az
akkumulátor lecsatlakoztatását
követően helytelen
Ha a GPS antenna tápellátása megszűnik, akkor
több mint 5 percet is igénybe vehet a GPS jelek
megfelelő vétele és az autó helyzetének kiszámítása.
Az autó szimbólum a képernyőn a
gumiabroncsok cseréjét követően
szabálytalan
A GPS vevő mellett, az autó fordulatszám-érzékelője és egy giroszkóp is segít az autó pillanatnyi
helyzetének és haladási irányának meghatározásában. A pótkerék felszerelését vagy a nyári és
téli kerekek cseréjét követően a rendszernek
"meg kell tanulnia" az új kerekek méretét.
A rendszer optimális működéséhez a kormánykerék ütközésig történő elfordítása javasolt vezetés
közben néhányszor egy erre alkalmas helyen.
A térkép képe nem felel meg a valós
helyzetnek
Az olyan tényezők, mint az úthálózat bővítése és
átépítése, az új közlekedési szabályok folyamatos
bevezetése stb. azt okozzák, hogy a térképadatbázis nem mindig teljes.
Kapcsolja ki a rendszert és állítsa le a motort.
Indítsa el újra, de maradjon álló helyzetben egy
ideig az indulás előtt.
Hosszú útra kell indulnom, de nem
akarom megadni a városokat,
amelyeken áthaladok - Hogyan
készíthetem el a legegyszerűbben az
útitervet?
Adja meg közvetlenül az úti célt a térképen a
szálkereszttel. A rendszer automatikusan a végső
úti célhoz vezet akkor is, ha elhalad a köztes úti
célok mellett.
A térképadataim nem napra készek
A térképekben tárolt információk folyamatosan
fejlesztés és frissítés alatt állnak. A legfrissebb
térképadatok letöltéséhez, lásd Térképek frissítése (42. oldal). Lásd még a
support.volvocars.com weboldalt a térképekkel
kapcsolatos további tájékoztatásért stb.
A térképekben tárolt információk folyamatosan
fejlesztés és frissítés alatt állnak. A legfrissebb
térképadatok letöltéséhez, lásd Térképek frissítése (42. oldal). Lásd még a
support.volvocars.com weboldalt a térképekkel
kapcsolatos további tájékoztatásért stb.
A térkép méretaránya néha megváltozik
Hogyan ellenőrizhetem egyszerűen a
használt térkép verzióját?
Bizonyos területeken nem állnak rendelkezésre
részletes térképadatok. A rendszer automatikusan módosítja a nagyítás mértékét.
Az autó szimbólum ugrál vagy forog a
képernyőn
A rendszernek néhány másodpercre van szüksége az autó helyzetének és a mozgásának érzékeléséhez az elindulás előtt.
Keresse meg a Beállítások
Rendszerinformáció lehetőséget a menürendszerben, hogy megtekintse a verzióval és a lefedett földrajzi területtel kapcsolatos információkat,
lásd (42. oldal).
}}
47
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
||
Navigáció - licencszerződés és
szerzői jogok
Cyprus
© EuroGeographics.
Navigáció - útvonal (23. oldal)
Az alábbi szöveg a Volvo szerződése a gyártóval/
fejlesztővel.
Estonia
© EuroGeographics.
Navigáció - útvonal-beállítások (25. oldal)
Copyright
Finland
Contains data from the National Land Survey of
Finland Topographic Database 06/2012. (Terms
of Use available at http://
www.maanmittauslaitos.fi/en/
NLS_open_data_licence_version1_20120501).
Kapcsolódó információk
•
Navigáció - térkép és rendszerinformációk
(42. oldal)
•
•
Európa
Austria
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Contains content of Stadt Wien – data.wien.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains content of Statdt Linz – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses /by/3.0/
legalcode .
Contains content of LINZ AG – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Belgium
Realized by means of Brussels UrbIS®© –
Distribution & Copyright CIRB, available at http://
www.cirb.irisnet.be/catalogue-de-services/urbis/
telechargement .
Includes content made available by AGIV.
Croatia
© EuroGeographics.
48
Contains data that is made available by Itella in
accordance with the terms available at: http://
www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/
yhteystietopalvelut/uusi_postal_
code_services_service_description_and_terms_of
-user.pdf. Retrieved by HERE 09/2013”.
France
Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
iodl/2.0/ and updated by licensee September 1,
2013.
Contains content of „Bayrische
Vermessungsverwaltung –
www.geodaten.bayern.de“, licensed in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Ireland
Contains data made available by the Dublin City
Council Multi Story Car Parking Space Availability
as of 2013-11-02, licensed in accordance with
http://psi.gov.ie/files/2010/03/PSILicence.pdf .
Includes content of GeoforUs, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Contains content of “LGL, www.lgl-bw.de”,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
.
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica ed
al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Contains Content of “Stadt Köln – offenedatenkoeln.de”, licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains data from Trasporto Passeggeri EmiliaRomagna- S.p.A.
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung
der zuständigen Behörden entnommen.
Great Britain
Contains Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010.
Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright
and database right 2010.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Guernsey
©The States of Guernsey
©Teh States of Alderney
©The Chief Pleas of Sark
©The Royal Court of Guernsey
Includes content of Comune di Bolgona licensed
under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes content of Comune di Cesena licensed
under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute, and
Regione Sicilia, licensed under http://
www.formez.it/iodl/ and updated by licensee
September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna, Comune
di Torino, Comune di Pisa, Comune di Trapani,
Comune di Vicenza, Regione Lombardia, Regione
Umbria, licensed under http://www.dati.gov.it/
Includes content of Comune di Milano, licensed
under http://creativecommons.org/
licenses/by/2.5/it/legalcode and updated by
licensee November 1, 2013.
Includes content of the “Comunità Montana della
Carnia”, licensed under http://www.dati.gov.it/
iodl/2.0/ and updated by licensee December 1,
2013.
Includes content of “Agenzia per la mobilità”
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee January 1, 2014.
Includes content of Regione Sardegna, licensed
under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and
updated by licensee May 1, 2014
Latvia
© EuroGeographics.
Lithuania
© EuroGeographics.
Moldova
© EuroGeographics.
}}
49
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
||
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority
Includes data under the Norwegian licence for
Open Government data (NLOD), available at
http://data.norge.no/nlod/en/1.0 .
Contains information copyrighted by ©
Kartverket, made available in accordance with
http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/no/ .
Poland
© EuroGeographics.
Portugal
Source: IgeoE – Portugal.
Slovenia
© EuroGeographics.
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Contains data that is made available by the
Generalitat de Catalunya Government in
accordance with the terms available at http://
www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm .
Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de
Informatica – Malaga, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses/by /3.0/
legalcode .
Contains content of Administración General de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
50
Sweden
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go Open
v1.0, available at http://data.goteborg.se/
goopen .
Switzerland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Ukraine
© EuroGeographics.
United Kingdom
Contains public sector information licensed under
the Open Government License v.1.0 (see the
license http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/
open-government-licence/).
Adapted from data from the Office for National
Statistics licensed under the Open Government
Licence v.1.0.
Kapcsolódó információk
•
Navigáció - térkép és rendszerinformációk
(42. oldal)
•
Sensus Navigation (7. oldal)
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
A
Az autó szállítása
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
I
46
B
Billentyűzet
12
Biztonsági kamera
31
C
Célbairányítás folytatása
21
Célbairányítás megállítása
21
É
Érdekes helyek, lásd még POI
20
Érkezési idő
31
S
Irányítási beállítások
31
Sebességmérő kamera
31
Irányítás indítása
21
Szerzői jog
48
Iránytű
28
T
K
térképadatok
12
Térképbeállítások
28
Közlekedési információk
36
Térképek frissítése
42
Térképterületek
42
M
U
Menük
a menü áttekintése, navigáció
Görgetés menü
43
10
Méretarány
váltás
36
Hangos irányítás
31
Hangvezérlés
14
Hibakeresés
sensus navigáció
46
USB csatlakozás
utazási idő
7
31
Ú
P
H
42
Karakterkerék
POI
szimbólumok
úti cél megadása
20
16
Úti cél
16
Útiterv
21
Útiterv törlése
21
Útvonal
alternatív útvonalak és útvonal áttekintése
23
23
51
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
V
Valós idejű forgalmi információk (RTTI)
52
39
TP 22732 (Hungarian), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement