Volvo | XC90 Twin Engine | Käyttöopas | Volvo XC90 Twin Engine 2017 Käyttöopas

Volvo XC90 Twin Engine 2017 Käyttöopas
KÄYTTÖOPAS
VÄLKOMMEN!
Toivomme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on
suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta ajatellen. Volvo on
yksi maailman turvallisimmista henkilöautoista. Volvonne on myös suunniteltu täyttämään voimassa olevat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.
Sopeutuaksenne Volvoonne paremmin suosittelemme, että luette tässä
käyttöoppaassa annetut ohjeet ja ylläpitotiedot. Käyttöopas on saatavana
myös mobiilisovelluksena (Volvo-käyttöopas) ja Volvo Cars -tukisivustolla
(support.volvocars.com).
SISÄLTÖ
JOHDANTO
2
TURVALLISUUS
Omistajalle tarkoitetut tiedot löytyvät
seuraavasti
14
Digitaalinen käyttöopas autossa
15
Navigointi digitaalisessa käyttöoppaassa
16
Omistajan käsikirja liikkuvissa yksiköissä
18
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto
19
Käyttöoppaan lukeminen
19
Datan tallennus
22
Tärkeää tietoa varusteista, lisävarusteista ja diagnoosiliittimestä
23
Volvo ID
23
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa
25
IntelliSafe - kuljettajan tuki
27
Sensus - yhteyden muodostaminen
ja ylläpito
28
Merkkien/kirjainten syöttäminen
käsin näyttöön
52
Yleistä toiminnosta Twin Engine
54
Turvallisuus
60
Turvallisuus raskauden yhteydessä
60
Whiplash Protection System
61
Turvavyö
62
Turvavyönkiristin
63
Turvavyön kiinnittäminen/irrottaminen
64
Ovi- ja vyömuistutin
65
Turvatyynyt
66
Kuljettajan ja matkustajan turvatyynyt
67
Matkustajan turvatyynyn aktivointi/
deaktivointi*
69
Sivuturvatyyny
71
turvaverho
72
Turvallisuustila
72
Auton käynnistäminen/siirtäminen
turvallisuustilan jälkeen
73
Lasten turvallisuus
74
Lastenistuin
75
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat
77
Lastenistuinten alakiinnityskohdat
78
79
Käyttöopas ja ympäristö
31
Ikkunat, lasit ja peilit
31
Keskinäytön kuvaus
32
Keskinäytön käsittely
35
Navigointi keskinäytön näkymissä
39
Symbolit keskinäytön tilakentässä
44
Keskinäytön asetusten muuttaminen
44
Taulukko lastenistuimen sijoittamista
varten käytettäessä auton turvavyötä
Toimintonäkymä painikkeineen auton
toimintoja varten
46
i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat
82
Keskinäytön näppäimistön käyttö
48
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen
sijoittamista varten
83
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista varten
87
MITTARIT, KATKAISIMET JA
HALLINTALAITTEET
92
Integroitu lastenistuin*
88
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet,
vasemmalta ohjattava auto
Integroidun turvavyötyynyn kääntäminen ylös*
88
Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet,
oikealta ohjattava auto
93
89
Kuljettajan näyttö
96
Manuaalinen etuistuin
126
Kuljettajan näytön asetukset
98
Sähkökäyttöinen etuistuin*
126
Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan
näytössä
98
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö*
127
Merkkivalot kuljettajan näytössä
100
Sähkökäyttöisen etuistuimen muistitoiminnon käyttö*
127
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä
Integroidun turvavyötyynyn kääntäminen alas*
Puhelimen puheohjaus
123
Radion ja median puheohjaus
123
Ilmastoinnin puheohjaus
124
Puheohjaus karttanavigoinnissa
125
102
Monitoiminen etuistuin*
128
Ulkolämpötilamittari
104
129
Kello
105
Monitoimisen etuistuimen toimintojen säätö*
Kuljettajan näytön lisenssisopimus
105
132
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä
Matkustajan istuimen säätäminen
kuljettajan istuimelta*
111
Sovellusvalikon käsittely kuljettajan
näytössä
Takaistuin
111
133
Toisen istuinrivin niskasuojien säätö
133
Ilmoitukset kuljettajan näytössä ja
keskinäytössä
112
Toisen istuinrivin istuimen säätö pitkittäissuunnassa*
134
Ilmoitusten käsittely kuljettajan näytössä ja keskinäytössä
114
Toisen istuinrivin selkänojan kallistuksen säätö
135
Tallennettujen ilmoitusten käsittely
kuljettajan näytöstä ja keskinäytöstä
115
Toisen istuinrivin selkänojien kääntäminen
136
Head-up -näyttö*
117
138
Puheääniohjaus
Nouseminen kolmannelle istuinriville
ja poistuminen sieltä*
120
Puheohjauksen käyttö
121
Kolmannen istuinrivin selkänojien
kääntäminen
138
Puheääniohjauksen asetukset
122
Ohjauspyörä
139
3
ILMASTOINTI
Ohjauspyörän säätö
140
Kompassi*
161
Ilmasto
186
Valokatkaisimet
141
Kompassin kalibrointi*
162
Ilmastoinnin tunnistimet
186
187
187
Seisonta-/positiovalot
142
Panoraamakatto*
163
Koettu lämpötila
Huomiovalot
143
Panoraamakaton käyttö*
164
Ilmanlaatu
Lähivalot
144
HomeLink®*
167
Matkustamon suodatin
188
Kaukovalojen aktivointi/deaktivointi
144
HomeLink®*-järjestelmän
168
Clean Zone Interior Package*
189
Aktiiviset kaarrevalot*
147
Ajotietokone
Interior Air Quality System*
189
Valonheittimien valokuvion sovittaminen
170
148
Ilmastoinnin säätimet
190
Takasumuvalo
Ajodatan esittäminen kuljettajan näytössä 172
148
Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä
190
Jarruvalot
173
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä
149
Asetusnäkymä
174
192
Varoitusvilkut
149
Kategoriat asetusnäkymässä
Vilkkujen käyttö
176
Ilmastoinnin säätimet takana tunnelikonsolin päällä
149
177
Ilmastoinnin automaattisäätö
192
Matkustamovalaistus
150
Järjestelmäasetusten muuttaminen
asetusnäkymässä
Ilmastoinnin aktivointi/deaktivointi
193
Paluuvalaistuksen kesto
153
Asetusten nollaus asetusnäkymässä
178
Lämpötilan säätö
194
Turvavalaistus
153
Kuljettajaprofiilit
179
Puhallintason säätö
196
Tuulilasinpyyhkimien käyttö
153
Kuljettajaprofiilin valitseminen
180
198
Sadetunnistimen aktivointi/deaktivointi
154
Kuljettajaprofiilin muokkaus
180
Ikkunoiden ja taustapeilien huurteenpoiston aktivointi/deaktivointi
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaite
181
Ilman uudelleenkierrätyksen aktivointi/deaktivointi
Takalasin pyyhin ja huuhtelulaite
156
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin.
200
155
Kuljettajaprofiilin tuonti USB:stä tai
vienti USB:hen
182
Ilmanjako
201
Ilmanjaon muuttaminen
202
Tuuletussuuttimien avaaminen/
sulkeminen ja suuntaus
203
Ikkunannostimet
4
156
ohjelmointi
Ikkunannostimien käyttö
157
Sovellusasetusten muuttaminen
183
Käyttäjädatan nollaus omistajanvaihdoksen yhteydessä
184
Aurinkoverhon käyttö*
158
Ulkotaustapeilien asettaminen
159
Sisätaustapeili
160
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista
204
Istuinten sähkölämmityksen aktivointi/deaktivointi*
206
KUORMAUS JA SÄILYTYS
Istuinten tuuletuksen aktivointi/deaktivointi*
207
Ohjauspyörän sähkölämmityksen*
aktivointi/deaktivointi
208
Pysäköinti-ilmasto
209
LUKOT JA HÄLYTIN
Matkustamon sisusta
222
Etäavain
240
Keskikonsoli
223
Etäavaimen käyttöetäisyys
242
Sähköliitäntä
224
Red Key – Rajoitettu etäavain*
243
Savukkeensytyttimen käyttö*
228
244
Tuhkakuppien tyhjentäminen*
228
Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän
antennien sijainnit
Käsinekotelon käyttö
229
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
ulkopuolelta
245
Osoitus auton lukitsemisen/lukituksen avaamisen yhteydessä
247
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
sisäpuolelta
249
Salpalukitustila*
251
252
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen/
sulkeminen
210
Esi-ilmastoinnin ajastin
212
Häikäisysuoja
230
Esi-ilmastoinnin ajastimen asettaminen
213
Kuorma- ja tavaratila
230
Esi-ilmastoinnin ajastimen aktivointi/
deaktivointi
214
Kuormaus
230
Ilmastointimukavuuden säilyttämisen
käynnistys/sulkeminen
215
Kuormankiinnityssilmukat
232
Kassikoukut
232
Symbolit ja ilmoitukset pysäköintiilmastoa varten
216
Näkösuoja*
233
Takaluukun lukitseminen/lukituksen
avaaminen
Lämmitin
Suojaverkko*
218
235
Erillislukituksen käyttäminen
254
Pysäköintilämmitin
219
Suojasäleikkö*
237
Irrotettava avainliuska
255
Lisälämmitin
220
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
irrotettavalla avainliuskalla
256
Sähkötoiminen takaluukku*
257
Takaluukun avaaminen/sulkeminen
jalan liikkeellä*
260
Etäavaimen pariston vaihto
262
Elektroninen käynnistyksenesto
265
Lapsilukko
266
Hälytys*
267
Hälyttimen automaattinen aktivointi/
uudelleenaktivointi*
269
5
KULJETTAJAN TUKI
6
Hälyttimen deaktivointi* ilman toimivaa etäavainta
269
Etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä
270
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus 278
Roll Stability Control
278
Elektroninen vakautuksen säätö
279
Elektronisen vakautuksenhallinnan
sport-tila
280
Elektronisen vakautuksenhallinnan
symbolit ja ilmoitukset
281
Nopeudenrajoitin*
283
Nopeudenrajoittimen aktivointi ja
käynnistys
Etäisyysvaroituksen* aktivointi/deaktivointi ja aikaetäisyyden asettaminen
295
Etäisyysvaroittimen rajoitukset*
296
Mukautuva nopeudensäädin*
297
Mukautuvan nopeudensäätimen aktivointi ja käynnistys*
300
Mukautuvan nopeudensäätimen*
nopeuden käsittely
301
284
Mukautuvan nopeudensäätimen*
aikaetäisyyden asettaminen
302
Nopeudenrajoittimen nopeuden käsittely
284
303
Nopeudenrajoittimen deaktivointi/
uudelleenaktivointi
285
Mukautuvan nopeudensäätimen*
deaktivointi/uudelleenaktivointi
305
Nopeudenrajoittimen sulkeminen
286
Ohitusavustaja ja mukautuva nopeudensäädin* tai Pilot Assist*
Automaattinen nopeudenrajoitin*
287
306
Automaattisen nopeudenrajoittimen
aktivointi/deaktivointi
288
Kohteen vaihto ja automaattinen jarrutus mukautuvan nopeudensäätimen avulla
289
Mukautuvan nopeudensäätimen*
rajoitukset
307
Automaattisen nopeudenrajoittimen
toleranssin muuttaminen
290
Vaihtaminen Nopeudensäätimen ja
Mukautuvan nopeudensäätimen* välillä
307
Nopeudensäädin
Nopeudensäätimen aktivointi ja
käynnistys
290
Mukautuvan nopeudensäätimen*
symbolit ja ilmoitukset
309
Nopeudensäätimen nopeuden käsittely
291
Pilot Assist*
311
314
316
Nopeudensäätimen deaktivointi/
uudelleenaktivointi
292
Pilot Assist* -toiminnon aktivointi ja
käynnistys
Nopeudensäätimen sulkeminen
293
Etäisyysvaroitus*
294
Pilot Assist* -toiminnon nopeuden
käsittely
Blind Spot Information -toiminnon
rajoitukset*
349
318
Cross Traffic Alert*
349
Kohteen vaihto ja automaattinen jarrutus Pilot Assist* -toiminnolla
320
Cross Traffic Alert* -järjestelmän
aktivointi/deaktivointi
350
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset*
321
Cross Traffic Alert -toiminnon rajoitukset
Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist toimintoa varten*
323
Tutkayksikkö
325
Tutkayksikön rajoitukset
326
Tutkayksiköiden tyyppihyväksyntä
Pilot Assist* -toiminnon aikaetäisyyden asettaminen
317
Pilot Assist* -toiminnon deaktivointi/
aktivointi uudelleen
Pysäköintitutka*
369
Pysäköintitutkan* aktivointi/deaktivointi
371
Pysäköintitutkan* rajoitukset
371
Pysäköintitutkan* ilmoitukset
373
351
Pysäköintiapukamera*
374
Blind Spot Information*- ja Cross
Traffic Alert* -toimintojen ilmoitukset
353
Pysäköintiapukameran apuviivat ja
kenttä*
376
Liikennemerkki-informaatio*
354
Pysäköintiapukameran* käynnistäminen
378
Merkkinäyttö ja Liikennemerkki-informaatio
354
Pysäköintiapukameran* rajoitukset
379
Aktiivinen pysäköintitutka*
381
329
Nopeuskameran tiedot*
356
Kamerayksikkö
382
332
357
Kamerayksikön rajoitukset
333
Liikennemerkki-informaation aktivointi/deaktivointi
Pysäköinti Aktiivisen pysäköintitutkan* avulla
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
385
Liikennemerkki-informaation rajoitukset*
358
Aktiivisen pysäköintitutkan* ilmoitukset
388
Driver Alert Control
358
Aktivointi/aktivoinnin poisto Driver
Alert Control
359
Driver Alert Control -toiminnon rajoitukset
360
Kaista-avustaja
360
Aktivointi/aktivoinnin poisto Lane
Keeping Aid
362
City Safety
336
Varoetäisyyden asettaminen City
Safety -toimintoa varten
338
Esteen ilmaiseminen City Safety™ järjestelmällä
339
City Safety risteävässä liikenteessä
341
City Safety väistöliikkeen ollessa estetty
342
City Safety -toiminnon rajoitukset
343
City Safety -toiminnon ilmoitukset.
345
Rear Collision Warning
346
Symbolit ja ilmoitukset Kaista-avustaja -toimintoa varten
364
Blind Spot Information*
346
Tieltäsuistumissuoja Run-off Mitigation
366
Blind Spot Information -toiminnon*
aktivointi/deaktivointi
348
Tieltäsuistumissuojan symbolit ja
ilmoitukset
368
7
KÄYNNISTYS JA AJO
8
Automaattinen jarrutus törmäyksen
jälkeen
411
Perävaunun vetäminen
431
Seisontajarru
412
Perävaunun vetäminen erityisissä
olosuhteissa
434
Seisontajarrun käyttö
413
Perävaunun vakautusjärjestelmä*
434
391
Seisontajarrun vian yhteydessä
414
Hinaussilmukka
436
Moottorin käynnistäminen
392
Mäkilähtöavustin
415
Hinaus
437
Auton moottorin sammuttaminen
394
Automaattinen jarrutus seistäessä
paikallaan
415
Kuljetuttakaa auto hinausautolla
437
Ajaminen hitaalla nopeudella
416
Hybridiakun lataus
438
Alamäkiavustin
417
Latausvirta
439
Latausjohdin
440
Tilan näyttö latausjohtimen ohjauslaitteessa
443
Latausjohtimen vikavirtasuoja
445
Latausjohtimen lämpötilan valvonta
445
Hybridiakun latauksen esivalmistelut
446
Hybridiakun latauksen aloittaminen
447
Lataustila
449
450
Alkolukko*
390
Alkolukon ohituskytkentä*
390
Ennen alkolukolla varustetun auton
moottorin käynnistämistä
390
Jännitetilat
Ohjauslukko
394
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
394
Vaihteisto
396
Kahlaus
418
Automaattivaihteiston vaihdeasennot
397
419
Vaihtoilmaisin*
399
Moottorin ja vetojärjestelmän ylikuumeneminen
Vaihteenvalitsinsalpa
400
Käynnistysakun ylikuormitus
420
Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla*
400
Valmistelut ennen pitkää ajomatkaa
420
Talviajo
421
Käyttöjärjestelmät
401
Ajotilat
402
Hybridiakun latausasteen ylläpitäminen tai lisääminen ajon aikana
406
Tasonsäätö* ja vaimennus
Neliveto
Jarrutoiminnot
408
Käyttöjarru
409
Hätäjarruvalot
411
Jarrutusvoiman vahvistus
411
Polttoainesäiliön luukun avaaminen/
422
sulkeminen ja polttoaineen tankkaaminen
424
Hybridiakun latauksen lopettaminen
Bensiini
424
451
407
Taloudellinen ajo
425
Hybridiakulla varustetun auton pitkäaikainen säilytys
Kantama sähkökäytöllä kaupunkiympäristössä
427
Hybridiin liittyvät symbolit ja ilmoitukset
452
408
Vetolaite*
428
Polttoaineen käsittely
Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku*
429
Vetolaitteen erittelyt*
431
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Audio ja media
456
Apple CarPlay*
472
Lisenssisopimus audiota ja mediaa varten 493
Sovellukset
456
Apple CarPlay -palvelun käyttäminen*
473
Audioasetukset
457
Apple CarPlay* -asetukset
475
Palveluita ja asiakkaan yksityisyyden
suojaa koskevat ehdot
Radio
458
Android Auto*
475
Radioaseman vaihtaminen ja etsiminen
458
Android Auto* -asetukset
477
RDS-radio
461
Median tekniset erittelyt
477
Digitaaliradio
462
Puhelin
479
Linkittäminen radion eri taajuusalueiden FM ja DAB välillä
462
Puhelimen liittäminen
480
Radion asetukset
463
Yhdistäminen/kytkeminen puhelimesta
481
Mediasoitin
464
Puhelun käsittely
482
Median soittaminen
465
Tekstiviestien käsittely
483
Gracenote®
467
Puhelinluettelon käyttäminen
484
Median hakeminen
468
Puhelimen asetukset
485
CD-soitin*
468
Tekstiviestin asetukset
485
Media Bluetooth-toiminnon kautta
469
Median yhdistäminen Bluetooth-toiminnon kautta
469
Bluetooth-asetukset
486
Kytketty auto*
486
Auton kytkeminen
487
Internetin jakaminen Wi-Fi-hotspotin
välityksellä
488
Puuttuva tai huono yhteys
489
470
Wi-Fi-verkon poistaminen
490
470
Wi-Fi-toiminnon tekniikka ja turvallisuus
490
TV*
471
Automodeemin asetukset*
491
TV:n käyttäminen*
471
Sovellusten lataaminen, päivittäminen ja asennuksen poistaminen
491
Media AUX-USB-tuloliitännän kautta
469
Median yhdistäminen AUX-USBtuloliitännän kautta
470
Video
Median ääniasetukset
502
9
PYÖRÄT JA RENKAAT
10
YLLÄPITO JA HUOLTO
Renkaat
504
Renkaiden kokomerkintä
Volvon huolto-ohjelma
526
Renkaiden pyörimissuunta
505
Auton tila
526
Kulumisvaroittimet renkaissa
506
Huollon ja korjauksen varaaminen
527
Renkaiden ilmanpaineiden tarkastus
506
Etäpäivitykset
529
Rengaspaineiden valvonta*
507
Järjestelmäpäivitykset
530
Rengaspaineiden tarkistaminen rengaspainevalvonnan järjestelmällä*
509
Datansiirto auton ja korjaamon välillä
531
Matalan rengaspaineen korjaaminen
rengaspainevalvonnan hälyttäessä*
Auton nostaminen
510
532
Konepellin avaaminen ja sulkeminen
534
Rengaspaineiden valvonnan kalibrointi*
511
Moottoritilan katsaus
535
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja
512
Moottoriöljy
536
Tilapäisen renkaanpaikkauksen käyttö
513
Moottoriöljyn tarkistus ja lisääminen
537
Täyttäkää rengas tilapäisen renkaanpaikkaussarjan kompressorilla.
516
Jäähdytysnesteen lisääminen
538
Ilmastointilaitteen huolto
540
Pyöränvaihdon yhteydessä
516
Polttimon vaihto
540
Pyörien irrotus
517
Polttimoerittelyt
541
Pyörän asentaminen
518
Pyyhinsulat huoltoasennossa
541
Pyöränruuvit
519
Pyyhinsulkien vaihto
542
Varapyörä*
520
Huuhtelunesteen täyttö
544
Talvipyörät
520
Käynnistysakku
544
Työkalusarja
521
Akkujen symbolit
547
Varoituskolmio
521
Hybridiakku
548
Nosturi*
522
Varokkeet
548
Ensiapulaukku
523
Varokkeen vaihto
549
Vanteen kokomerkintä
523
Varokkeet moottoritilassa
550
523
ERITTELYT
AAKKOSELLINEN HAKEMISTO
Varokkeet käsinekotelon alla
554
Tyyppimerkinnät
570
Varokkeet kuormatilassa
557
Mitat
573
Ulkopuolen puhdistus
561
Massat
575
Kiillotus ja vahaus
563
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino
576
Ruostesuojaus
564
Moottorin erittelyt
578
Sisustuksen puhdistus
564
Moottoriöljyn erittelyt
579
Keskinäytön puhdistus
565
580
Maalivauriot
566
Moottoriöljyn epäsuotuisat käyttöolosuhteet
Maalivaurioiden korjaaminen
567
Jäähdytysnesteen erittelyt
581
Vaihteistoöljyn erittelyt
581
Jarrunesteen erittelyt
581
Polttoainesäiliö - tilavuus
582
Lämmityksen ja viilennyksen erittelyt
582
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt
584
Hyväksytyt pyörä- ja rengaskoot
586
Kuormitusindeksi ja nopeusluokka
587
Hyväksytyt rengaspaineet
588
Hybridiakun erittelyt
589
Aakkosellinen hakemisto
591
11
JOHDANTO
JOHDANTO
Omistajalle tarkoitetut tiedot
löytyvät seuraavasti
Omistajalle tarkoitetut tiedot ovat saatavilla
useina eri tuotemuotoina, sekä digitaalisina että
painettuina. Käyttöopas on saatavana auton keskinäytössä, mobiilisovelluksena ja Volvo Cars tukisivustolla. Käsinekotelossa on Quick Guide
ja käyttöoppaan lisäosa, jossa on tiedot mm.
varokkeista ja erittelyistä. Painettu käyttöopas on
saatavana tilauksesta.
Auton keskinäyttö1
Vetäkää päänäkymä keskinäytössä alas ja painakaa
Käyttöopas. Tässä on mahdollisuus navigoida visuaalisesti
auton ulko- ja sisäkuvien avulla.
Tiedot ovat etsittävissä ja ne on
myös jaettu kategorioihin.
Mobiilisovellus
Etsikää App Store tai Google
Play -kaupasta "Volvo Manual"
ja ladatkaa sovellus älypuhelimeenne tai tablettiinne ja valitkaa auto. Sovelluksessa on
ohjevideoita sekä mahdollisuus
navigoida visuaalisesti auton
ulko- ja sisäkuvien avulla. On helppoa navigoida
eri osien välillä käyttöoppaassa ja sisältöä voidaan
hakea.
Volvo Cars -tukisivusto
Menkää osoitteeseen
support.volvocars.com ja valitkaa maa. Sieltä löytyy käyttöopas sekä verkkoversiona että
PDF-muodossa. Volvo Cars tukisivustolla on myös ohjevideoita sekä Volvoanne että
auton omistamista koskevia lisätietoja ja ohjeita.
Sivusto on käytettävissä useimmilla markkina-alueilla.
1 Markkina-alueilla,
14
joilla auton keskinäytössä ei ole käyttöopasta, auton mukana toimitetaan sen sijaan painettu täydellinen käyttöopas.
Painetut tiedot
Käsinekotelossa on käyttöoppaan lisäosa1, jossa on tiedot
varokkeista ja erittelyistä sekä
yhteenveto tärkeistä ja käytännöllisistä tiedoista.
Painetussa muodossa on saatavana myös Quick Guide, joka auttaa pääsemään
alkuun auton tavallisimmin käytettyjen toimintojen
käytössä.
Valitusta varustelutasosta, markkina-alueesta jne.
riippuen autossa voi olla myös muuta painettua
tietoa omistajalle.
Painettu käyttöopas ja sen lisäosa ovat tilattavissa jälkeenpäin. Ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään tilausta varten.
Kielen vaihtaminen auton
keskinäytössä
Keskinäytön kielen vaihtaminen voi tarkoittaa sitä,
etteivät tietyt omistajalle tarkoitetut tiedot vastaa
kansallisia tai paikallisia lakeja ja määräyksiä.
Älkää vaihtako näyttöön kieltä, jota on vaikea
ymmärtää, koska tällöin voi olla vaikeaa palata
näyttörakenteessa taaksepäin.
JOHDANTO
TÄRKEÄÄ
Kuljettaja on aina vastuussa auton liikenteen
kannalta turvallisesta ajamisesta sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta. On myös tärkeää, että autoa hoidetaan ja käsitellään omistajainformaatiossa olevien Volvon suositusten mukaisesti.
Digitaalinen käyttöopas autossa
Käyttöopas on saatavana digitaalisessa muodossa auton keskinäytössä2.
Jos keskinäytön tietojen ja painettujen tietojen välillä on eroa, painetut tiedot ovat aina
voimassa.
•
•
Digitaalinen käyttöopas autossa (s. 15)
Omistajan käsikirja liikkuvissa yksiköissä
(s. 18)
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto (s. 19)
Käyttöoppaan lukeminen (s. 19)
Johdattaa käyttöoppaan
aloitussivulle.
Kategorioihin ryhmitellyt
artikkelit. Sama artikkeli voi
esiintyä useissa kategorioissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Symbolit ja niiden merkitykset käyttöoppaan
valikossa
Digitaaliseen käyttöoppaaseen pääsee päänäkymästä.
Digitaalisen käyttöoppaan avaaminen: vetäkää
päänäkymä alas keskinäytössä ja painakaa
Käyttöopas.
Vie pikaopas-sivulle, jossa
on linkkejä tiettyihin erityisen hyödyllisiin artikkeleihin. Vastaa autoa koskeviin
yleisimpiin kysymyksiin.
HUOM
Digitaalinen käyttöopas ei ole käytettävissä
ajon aikana.
On useita eri vaihtoehtoja tietojen löytämiseksi
digitaalisesta käyttöoppaasta. Vaihtoehtoihin
voitte siirtyä sekä käyttöoppaan aloitussivulta että
.
päävalikosta painamalla
2
Koskee useimpia markkina-alueita.
}}
15
JOHDANTO
||
Symbolit ja niiden merkitykset käyttöoppaan
valikossa
Symbolit ja niiden merkitykset käyttöoppaan
valikossa
Auton ulkopuolen ja sisäpuolen katsauksellisia
kuvia. Eri osat on osoitettu
hotspot-kohteilla, jotka johtavat eteenpäin auton
kyseisiä osia koskeviin
artikkeleihin.
Tähän kerätään suosikeiksi
merkityt artikkelit.
Vie auton eri toimintoja
koskeviin lyhyisiin ohjevideoihin.
Navigointi digitaalisessa
käyttöoppaassa
Digitaaliseen käyttöoppaaseen voidaan päästä
auton keskinäytöstä. Sisältöä voidaan hakea ja
on helppoa navigoida eri osien välillä.
Antaa tietoja autossa käytössä olevan käyttöoppaan
versiosta ja muita hyödyllisiä tietoja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Navigointi digitaalisessa käyttöoppaassa
(s. 16)
Digitaaliseen käyttöoppaaseen pääsee päänäkymästä.
Digitaalisen käyttöoppaan avaaminen
–
Digitaalisen käyttöoppaan avaaminen: vetäkää päänäkymä alas keskinäytössä ja painakaa Käyttöopas.
On useita eri vaihtoehtoja tietojen löytämiseksi
digitaalisesta käyttöoppaasta. Päästäksenne käyttöoppaan valikkoon - painakaa
käyttöoppaan
ylemmässä luettelossa.
16
JOHDANTO
Etsiminen kategorioiden avulla
1.
Omistajan käsikirjan artikkelit
on strukturoitu pääkategorioihin
ja alakategorioihin. Sama artikkeli voi esiintyä useassa sopivassa kategoriassa, jotta se löytyy helpommin.
Painakaa
ja valitkaa sen jälkeen
Ulkopuoli/Sisusta.
> Ulkopuolen/sisustan kuvia esitetään ns.
sijoitetuilla hotspot-kohteilla. Hotspot vie
artikkeleihin auton ko. osasta. Pyyhkäiskää
vaakasuoraan näytön yli kuvien selaamiseksi.
Suosikit
Artikkeleiden tallentaminen suosikeiksi tai
poistaminen suosikeista
Tallentakaa artikkeli suosikiksi painamalla merkoikeassa yläkulmassa, kun artikkeli on
kiä
avoinna. Kun artikkeli on tallennettu suosikiksi,
tähti on täytetty:
.
1.
ja valitkaa sen jälkeen
Painakaa
Kategoriat.
> Pääkategoriat esitetään luettelossa.
2.
Painakaa yhtä hotspot-kohdetta.
> Aluetta koskevan artikkelin otsikko näytetään.
2.
Painakaa yhtä pääkategoriaa ( ).
> Luettelo alakategorioineen ( ) ja artikkeleineen ( ) esitetään.
3.
Painakaa otsikkoa artikkelin avaamiseksi.
Palatkaa takaisin painamalla taaksepäin
osoittavaa nuolta.
3.
Painakaa artikkelia sen avaamiseksi. Palatkaa takaisin painamalla taaksepäin osoittavaa
nuolta.
Ulkopuolen ja sisustan hotspot-kohteet
Auton ulkopuolen ja sisäpuolen
katsauksellisia kuvia. Eri osat
on osoitettu hotspot-kohteilla,
jotka johtavat eteenpäin auton
kyseisiä osia koskeviin artikkeleihin.
Tutustukaa auton tavallisimpiin
toimintoihin pikaoppaan (Quick Guide)
avulla.
Vie sivulle, jossa on linkkejä
tiettyihin artikkeleihin, jotka voi
olla erityisen hyödyllistä lukea
auton tavallisimpiin toimintoihin
tutustumiseksi. Artikkeleihin
voidaan päästä myös kategorioiden kautta, mutta ne on
koottu tänne nopeaa pääsyä varten. Painakaa
artikkelia lukeaksenne sen kokonaan.
Täällä ovat artikkelit, jotka on
tallennettu suosikeiksi. Painakaa artikkelia lukeaksenne sen
kokonaan.
Painakaa tähteä ko. artikkelissa tämän poistamiseksi suosikeista.
Video
Vie auton eri toimintoja esitteleviin lyhyisiin ohjevideoihin.
Tiedotuksia
Painakaa symbolia saadaksenne tietoa siitä, mikä käyttöoppaan versio autossa on käytettävissä, sekä muuta hyödyllistä tietoa.
}}
17
JOHDANTO
||
Aloitussivu
Siirtykää takaisin käyttöoppaan
aloitussivulle painamalla symbolia.
Omistajan käsikirja liikkuvissa
yksiköissä
osien välillä käyttöoppaassa ja sisältöä voidaan
hakea.
Käyttöopas on olemassa mobiilisovelluksena ja
se on saatavissa sekä App Store - että Google
Play -myymälästä. Sovellus sopii sekä älypuhelimiin että tabletteihin.
Hakutoiminnon käyttö
1.
Painakaa
käyttöoppaan päävalikossa.
Näppäimistö tulee näkyviin näytön alaosassa.
2.
Syöttäkää hakusana, esim. "turvavyö".
> Ehdotuksia artikkeleista ja kategorioista
esitetään kirjainten syöttämisen myötä.
3.
Siirtykää artikkeliin/kategoriaan painamalla
sitä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Digitaalinen käyttöopas autossa (s. 15)
Käyttöopas voidaan ladata
mobiilisovelluksena App Store tai Google Play -myymälässä.
QR-koodi tässä vieressä vie
suoraan sovellukseen, etsikää
muutoin "Volvon käyttöopasta"
App Store - tai Google Play -
Keskinäytön näppäimistön käyttö (s. 48)
myymälästä.
Sovelluksessa on video sekä ulkopuolen että
sisustan kuvia, joissa auton eri osia on osoitettu
ns. hotspot-kohteilla, jotka johtavat edelleen artikkeleihin ko. alueesta. On helppoa navigoida eri
18
Mobiilisovellus on saatavissa sekä App Store- että
Google Play -myymälöistä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käyttöoppaan lukeminen (s. 19)
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto (s. 19)
JOHDANTO
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto
My Volvo internetissä3
Käyttöoppaan lukeminen
Volvo Cars -yhtiön koti- ja tukisivustolla on autoa
koskevia lisätietoja. Sieltä voitte myös navigoida
edelleen sivulle My Volvo3, joka on henkilökohtainen verkkosivu teitä ja autoanne varten.
Osoitteesta www.volvocars.com on mahdollista
navigoida edelleen sivustolle My Volvo web, joka
on henkilökohtainen nettisivu Teille ja autollenne.
Hyvä tapa tutustua uuteen autoonne on lukea
käyttöopas, mieluiten ennen ensimmäistä ajomatkaa.
Luokaa henkilökohtainen Volvo ID -tunnus, kirjautukaa My Volvo web -sivustolle ja saatte katsauksen mm. huollosta, sopimuksista ja takuista. My
Volvo -sivustolla on myös tietoja mallikohtaisista
lisävarusteista ja ohjelmistoista autoon.
Käyttöoppaan lukeminen on hyvä tapa tutustua
uusiin toimintoihin, saada neuvoja siitä, kuinka
autoa parhaiten käsitellään eri tilanteissa ja oppia
hyödyntämään auton kaikkia hienouksia mahdollisimman hyvin. Huomioikaa käyttöoppaassa olevat
turvallisuusohjeet.
Tuki internetissä
Menkää osoitteeseen support.volvocars.com käydäksenne sivulla. Tukisivu on käytettävissä useimmilla markkina-alueilla.
Täällä on tukea sellaiselle, joka koskee esim.
internetiin yhdistettyjä palveluita ja toimintoja,
Volvo On Call*, navigointijärjestelmää* ja sovelluksia. Video ja portaittaiset ohjeet selittävät eri
menettelyjä, esim. kuinka auto yhdistetään internetiin matkapuhelimen kautta.
Ladattava informaatio
Kartat
Jos autossa on Sensus Navigation, tukisivustolta
on mahdollista ladata karttoja.
Käyttöopas PDF-muodossa
Käyttöopas on saatavana ladattavaksi PDF-muodossa. Valitkaa automalli ja vuosimalli ladataksenne haluamanne oppaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Volvo ID (s. 23)
Teemme jatkuvasti kehitystyötä parantaaksemme
tuotteitamme. Muutokset voivat aiheuttaa sen,
että käyttöoppaan tiedot, kuvaukset ja kuvat eroavat auton varustelusta. Pidätämme itsellemme
oikeuden muutoksiin ilman edeltävää ilmoitusta.
Älkää poistako käyttöopasta autosta – ongelmatapauksessa tarvitsette sen sisältämiä tarpeellisia
tietoja siitä, mistä ja miten ammattitaitoista apua
on saatavissa.
© Volvo Car Corporation
Valinnais-/lisävarusteet
Yhteys
Vakiovarusteiden lisäksi käyttöohjekirjassa selostetaan myös valinnaisvarusteita (tehtaalla asennettuja varusteita) ja joitakin lisävarusteita (jälkiasennettuja varusteita).
Tukisivulla ovat asiakastuen ja lähimmän Volvon
jälleenmyyjän yhteystiedot.
Kaiken tyyppiset valinnais-/lisävarusteet merkitään tähdellä: *.
3
}}
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
19
JOHDANTO
||
Käyttöoppaassa selostettua varustusta ei ole kaikissa autoissa - ne on varustettu eri tavoin sopimaan eri markkina-alueiden tarpeisiin ja kansallisiin tai paikallisiin lakeihin ja määräyksiin.
Jos olette epävarma siitä, mikä on vakio- tai valinnais-/lisävaruste, ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
Erityiset tekstit
VAROITUS
Varoitusilmoitus ilmestyy, jos aiheutuu loukkaantumisvaara.
Ilmoitustekstit
Tarrat
Autossa on erityyppisiä tarroja, joiden tarkoitus on
välittää tärkeää tietoa helposti ja selkeästi. Tarrat
sisältävät seuraavien vakavuustasojen varoituksia/tietoa.
Henkilövahinkojen vaara
Valkoisia ISO-symboleita ja valkoinen teksti/kuva
mustalla tai sinisellä varoitus- ja ilmoituspohjalla.
Käytetään ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa
omaisuusvahinkoja, jos varoitusta ei huomioida.
TÄRKEÄÄ
Tärkeää-tekstit ilmestyvät, jos on materiaalivahingon vaara.
HUOM
HUOM-tekstit antavat ohjeita tai vihjeitä, jotka
helpottavat yksityiskohtien ja toimintojen käyttöä.
Alaviite
Käyttöoppaassa on tietyissä kohdin tietoja, jotka
ovat alaviitteenä alimpana sivulla tai taulukon
lopussa. Nämä tiedot ovat lisäys tekstiin, johon ne
numeron välityksellä viittaavat. Jos alaviite koskee
taulukossa olevaa tekstiä, viittaukseen käytetään
numeroiden sijasta kirjaimia.
20
Omaisuusvahinkojen vaara
Autossa on näyttöjä, jotka esittävät valikko- ja
ilmoitustekstejä. Käyttöoppaassa näiden tekstien
ulkonäkö eroaa tavallisesta tekstistä. Esimerkkejä
valikko- ja ilmoitusteksteistä: Puhelin, Uusi
viesti.
Mustia ISO-symboleita keltaisella pohjalla, valkoinen teksti/kuva mustalla pohjalla. Käytetään
ilmaisemaan vaaraa, joka voi aiheuttaa vakavia
henkilövahinkoja tai menehtymisen, jos varoitusta
ei huomioida.
JOHDANTO
Kun vaihe vaiheelta esitettävään ohjeeseen
on kuvasarja, jokainen kohta on numeroitu
samalla tavalla kuin vastaava kuva.
Tiedotuksia
Luetteloita kirjaimineen esiintyy kuvasarjojen
yhteydessä, kun ohjeiden keskinäinen järjestys ei ole merkityksellinen.
Nuolia esiintyy numeroituina ja numeroimattomina ja niitä käytetään liikkeen havainnollistamiseksi.
Kirjaimilla varustettuja nuolia käytetään
havainnollistamaan liikettä, jossa keskinäinen
järjestys ei ole asianmukainen.
Valkoiset ISO-symbolit ja valkoinen teksti/kuva
mustalla pohjalla.
HUOM
Käyttöohjekirjassa esitettävät tarrat eivät välttämättä ole tarkkoja kuvia autossa olevista.
Tarkoituksena on esittää, miltä ne suunnilleen
näyttävät ja missä ne suunnilleen ovat
autossa. Juuri Teidän autoanne koskeva informaatio on vastaavassa tarrassa autossanne.
Menettelyluettelot
Menettelyt, joissa toimenpiteet pitää tehdä tietyssä järjestyksessä, on numeroitu käyttöoppaassa:
Aiheeseen liittyvät tiedot
Asiaan liittyvät tiedot viittaavat muihin artikkeleihin, joissa on samankaltaista tietoa.
Kuvat
Kirjan kuvat ovat joskus kaaviomaisia ja voivat
poiketa auton ulkonäöstä riippuen varustetasosta
ja markkina-alueesta.
Jatkuu
}} Tämä symboli on sijoitettu alareunaan
oikealle, kun artikkeli jatkuu seuraavalla aukeamalla.
Jos vaihe vaiheelta esitettävälle ohjeelle ei ole
kuvasarjaa, eri vaiheet on numeroitu tavallisilla
numeroilla.
|| Tämä symboli on sijoitettu ylös vasemmalle,
kun artikkeli jatkuu edelliseltä aukeamalla.
Kohdeluettelot
Aiheeseen liittyvät tiedot
Katsauksellisissa kuvissa, joissa osoitetaan
eri osia, käytetään numerolla varustettuja
punaisia ympyröitä. Numero on myös kuvan
yhteydessä olevassa kohdeluettelossa, jossa
kohde selostetaan.
Jatkoa edelliseltä sivulta
•
•
•
Digitaalinen käyttöopas autossa (s. 15)
Omistajan käsikirja liikkuvissa yksiköissä
(s. 18)
Volvo Cars -yhtiön tukisivusto (s. 19)
Pisteluettelot
Kun käyttöoppaassa esiintyy listaus, käytetään
pisteluetteloa.
Esimerkki:
•
•
Jäähdytysneste
Moottoriöljy
21
JOHDANTO
Datan tallennus
Osana Volvon turvallisuus- ja laatutyötä tietyt
käyttöä, toiminnallisuutta ja vaaratilanteita koskevat tiedot rekisteröidään.
Tässä autossa on "Event Data Recorder" (EDR).
Sen pääasiallinen tarkoitus on rekisteröidä ja tallentaa tietoa liikenneonnettomuuden tai törmäystilanteiden yhteydessä sekä turvatyynyjen lauetessa tai auton osuessa tiellä olevaan esteeseen.
Tietojen rekisteröinnin tarkoituksena on lisätä
ymmärrystä siitä, miten auton järjestelmät toimivat
tällaisissa tilanteissa. EDR on suunniteltu tallentamaan auton dynamiikkaan ja turvajärjestelmiin
liittyvää tietoa lyhyen aikaa, yleensä enintään
30 sekuntia.
Tämän auton EDR on suunniteltu tallentamaan
liikenneonnettomuuksissa tai törmäystilanteissa
seuraaviin seikkoihin liittyvää tietoa:
•
•
•
•
Miten auton eri järjestelmät toimivat;
Olivatko kuljettajan ja matkustajan turvavyöt
kiinnitettyinä/kiristettyinä;
Kuljettajan kaasu- ja jarrupolkimen käyttö;
Auton ajonopeus.
Näiden tietojen avulla voidaan ymmärtää paremmin ne olosuhteet, joissa liikenneonnettomuuksia
tapahtuu ja vaurioita syntyy. EDR tallentaa tietoa
vain vakavissa törmäystilanteissa – normaaleissa
ajo-olosuhteissa EDR ei tallenna mitään tietoa.
Järjestelmä ei myöskään tallenna tietoa siitä,
kuka autoa ajaa, eikä törmäyksen tai vaaratilan-
22
teen maantieteellistä tapahtumapaikkaa. Muut
tahot, kuten esimerkiksi poliisiviranomaiset, voivat
sitä vastoin hyödyntää tallennettua tietoa yhdessä
liikenneonnettomuudessa rutiininomaisesti kerättävien henkilöiden tunnistustietojen kanssa. Tallennettujen tietojen tulkitsemiseen tarvitaan erikoisvarustus ja pääsy joko autoon tai EDR:ään.
EDR:n lisäksi autossa on useita tietokoneita, joiden tarkoituksena on jatkuvasti valvoa ja tarkastaa auton toimintoja. Ne voivat tallentaa tietoa
normaaleissa ajo-olosuhteissa, mutta ennen kaikkea silloin, jos ne rekisteröivät auton käyttöä ja
toimintaa koskevan vian tai jos auton aktiiviset
kuljettajan tukitoiminnot aktivoituvat (esim. City
Safety ja automaattinen jarrutustoiminto).
Mekaanikot tarvitsevat osan tallennetuista tiedoista huollon ja kunnostuksen tekemiseen voidakseen diagnosoida ja korjata autossa mahdollisesti esiintyvät viat. Rekisteröityjä tietoja tarvitaan
myös siihen, että Volvo pystyy täyttämään lakien
ja viranomaisten asettamat oikeudelliset vaatimukset. Autoon rekisteröidyt tiedot säilyvät sen
tietokoneissa auton huoltoon tai korjaukseen asti.
Edellä mainittujen kohtien lisäksi rekisteröityjä
tietoja voidaan käyttää kootusti myös tutkimus- ja
tuotekehitystarkoituksiin Volvo-autojen turvallisuuden ja laadun jatkuvaa parantamista varten.
Volvo ei myötävaikuta edellä selostettujen tietojen luovuttamiseen kolmannelle osapuolelle ilman
auton omistajan suostumusta. Kansallisiin lakiin
ja määräyksiin perustuen Volvo voidaan sitä vas-
toin velvoittaa luovuttamaan tämäntyyppiset tiedot
poliisi- tai muille viranomaisille, joilla voi olla laillinen oikeus saada ne käyttöönsä. Jotta tallennettua tietoa voidaan lukea ja tulkita, tarvitaan erityinen varustus, joka Volvolla ja Volvon kanssa sopimuksen tehneillä korjaamoilla on käytettävissä.
Volvo vastaa siitä, että Volvolle huollon ja ylläpidon yhteydessä siirtyvät tiedot tallennetaan ja
että niitä käsitellään turvallisella tavalla, ja että
käsittely täyttää soveltuvat lain vaatimukset. Lisätietoja - ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.
JOHDANTO
Tärkeää tietoa varusteista,
lisävarusteista ja
diagnoosiliittimestä
Volvo ID
Volvo ID antaa käyttöönne laajan valikoiman
Volvo-palveluita4 verkossa.
Varusteiden, lisävarusteiden tai ohjelmiston/diagnoosityökalun virheellinen kytkeminen tai asentaminen voi vaikuttaa negatiivisesti auton elektroniikkajärjestelmään.
Tietyt lisävarusteet toimivat vain, kun niihin kuuluva ohjelmisto on auton tietokonejärjestelmässä.
Volvo suosittelee, että otatte tämän vuoksi aina
yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun ennen kuin asennatte tarvikkeita tai lisävarusteita, jotka kytketään tai jotka vaikuttavat sähköjärjestelmään.
Volvo ID voidaan luoda autossa, My Volvo5 -sivustolla tai Volvo On Call -sovelluksessa6. Tietyt toiminnot ja palvelut edellyttävät, että auto on rekisteröity henkilökohtaiseen Volvo ID -tunnukseen.
Kun Volvo ID -tunnus myös rekisteröidään
autoon, saadaan pääsy laajaan valikoimaan Volvopalveluita, jotka ovat käytettävissä autosta.
Diagnoosiliitin sijaitsee kojetaulun alla sillä puolella, jolla
ohjauspyörä on.
Varusteiden kytkeminen auton
diagnoosiliittimeen
VAROITUS
Volvo Cars ei vastaa seurauksista, jos auton
vianmääritysliitäntään (On-Board-Diagnostics
(OBD-II)) liitetään hyväksymätön varuste.
Esimerkkejä palveluista:
•
My Volvo - Henkilökohtainen nettisivu Teille
ja autollenne.
•
Volvo On Call* - Volvo ID -tunnistetta käytetään kirjauduttaessa Volvo On Call -sovellukseen.
•
Lähettäminen autoon - Mahdollisuus lähettää
osoite internetissä olevasta karttapalvelusta
suoraan autoon.
•
Huollon ja korjauksen varaaminen - Rekisteröikää haluamanne korjaamo/jälleenmyyjä
My Volvo -toiminnossa voidaksenne varata
huollon suoraan autosta.
Volvo ID -tunnuksen luominen
On mahdollista luoda Volvo ID -tunnus eri tavoin.
Jos Volvo ID -tunnus luodaan My Volvo -toimin4
5
6
Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella ajan myötä sekä varustetasosta ja markkina-alueesta riippuen.
Käytettävissä tietyillä markkina-alueilla.
Teille, jolla on Volvo On Call*.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
23
JOHDANTO
||
nolla tai Volvo On Call -sovelluksella, pitää
Volvo ID -tunnus myös rekisteröidä autoon, jotta
eri Volvo ID -palveluja on mahdollista käyttää.
3.
-sivustolla5
My Volvo
1. Menkää osoitteeseen www.volvocars.com ja
navigoikaa edelleen kohtaan My Volvo.
2.
Ilmoittakaa henkilökohtainen sähköpostiosoite.
3.
Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnus on nyt luotu. Lukekaa
seuraavasta, kuinka ID-tunnus rekisteröidään autoon.
Volvo On Call -mobiilisovelluksella6
1. Ladatkaa Volvo On Call-sovelluksen viimeisin
versio älypuhelimesta esim. kohteen App
Store, Windows Phone tai Google Play
kautta.
2.
Valitkaa Volvo ID -tunnuksen luominen sovelluksen aloitussivulta ja ilmoittakaa henkilökohtainen sähköpostiosoite.
Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnus on nyt luotu. Lukekaa
seuraavasta, kuinka ID-tunnus rekisteröidään autoon.
Volvo ID-tunnuksenne rekisteröinti
autoon
Volvo ID -tunnuksen luominen ja
rekisteröiminen autoon
1.
Jos sitä ei ole vielä tehty, ladatkaa sovellus
Volvo ID kohteesta Latauskeskus.
2.
Käynnistäkää sovellus ja rekisteröikää henkilökohtainen sähköpostiosoite.
3.
Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnus on nyt luotu ja tunnus on
automaattisesti rekisteröity autoon.
Volvo ID -palveluita voidaan nyt käyttää.
Jos Volvo ID -tunnus luotiin netin kautta tai Volvo
On Call-sovelluksella, rekisteröikää se autoon:
1.
Ladatkaa sovellus Volvo ID kohteesta
Latauskeskus keskinäytön sovellusnäkymässä.
HUOM
Sovellusten lataamista varten pitää auton olla
yhdistettynä internetiin.
2.
Käynnistäkää sovellus ja täyttäkää Volvo ID tunnuksenne/sähköpostiosoitteenne.
3.
Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti Volvo ID -tunnukseenne kytkettyyn sähköpostiosoitteeseen.
> Volvo ID -tunnuksenne on nyt rekisteröity
autoon. Volvo ID -palveluita voidaan nyt
käyttää.
Volvo ID-tunnuksen edut
•
Yksi käyttäjänimi ja tunnussana online-palveluun pääsemiseksi, ts. vain yksi käyttäjänimi
ja yksi tunnussana muistettavana.
•
Jos palvelun (esim. Volvo On Call) käyttäjänimeä/tunnussanaa muutetaan, se muuttuu
automaattisesti myös muille palveluille (esim.
My Volvo).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sovellusten lataaminen, päivittäminen ja
asennuksen poistaminen (s. 491)
•
Auton kytkeminen (s. 487)
5 Käytettävissä tietyillä markkina-alueilla.
6 Teille, jolla on Volvo On Call*.
24
* Valinnais-/lisävaruste.
JOHDANTO
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa
Volvo Car Corporation työskentelee jatkuvasti
turvallisempien ja tehokkaampien tuotteiden ja
Ympäristöstä huolehtiminen on eräs Volvo Cars yhtiön ydinarvoista ja se ohjaa kaikkea toimintaa.
Ympäristötyö lähtee auton koko elinkaaresta ja
ottaa huomioon sillä olevan ympäristövaikutuksen,
suunnittelusta romutukseen ja kierrätykseen.
Volvo Cars -yhtiön perusperiaatteena on, että
jokaisella käyttöön otettavalla uudella tuotteella
pitää olla pienempi ympäristövaikutus kuin tuotteella, jonka se korvaa.
Yksi Volvon ympäristötyön tuloksista on tehokkaampien ja vähemmän saastuttavien vetojärjestelmien Drive-E kehittäminen. Henkilökohtainen
ympäristö kuuluu myös Volvon vaalimiin seikkoi-
ratkaisujen kehittämiseksi negatiivisen ympäristövaikutuksen vähentämiseksi.
hin - esimerkiksi ilmastointilaitteen ansiosta ilma
Volvon sisällä on puhtaampaa kuin sen ulkopuolella.
Volvonne täyttää tiukat kansainväliset ympäristövaatimukset. Kaikkien Volvon valmistusyksiköiden
pitää olla ISO 14001 -sertifioituja, mikä tukee järjestelmällistä työtä toiminnan ympäristökysymysten kanssa. Tämä johtaa jatkuviin parannuksiin
vähenevän ympäristövaikutuksen suhteen. ISOsertifikaatin omaaminen tarkoittaa myös, että voimassa olevia ympäristölakeja ja määräyksiä noudatetaan. Volvo asettaa lisäksi vaatimuksia sille,
että myös yhteistyökumppanit täyttävät nämä vaatimukset.
Polttoaineenkulutus
Koska suuri osa auton kokonaisympäristövaikutuksesta syntyy sitä käytettäessä, painopiste
Volvo Cars -yhtiön ympäristötyössä on polttoaineenkulutuksen, hiilidioksidipäästöjen ja ilman
muiden epäpuhtauksien vähentämisessä. Volvon
autoilla on omissa luokissaan kilpailukykyinen
polttoaineenkulutus. Pienempi polttoaineenkulutus antaa yleisesti pienemmät hiilidioksidi-kasvihuonekaasun päästöt.
}}
25
JOHDANTO
||
Myötävaikuttaminen parempaan ympäristöön
Energiatehokas ja polttoainetta säästävä auto ei
tarkoita vain pienempiä ympäristövaikutuksia,
vaan myös pienempiä kustannuksia auton omistajalle. Kuljettajana on helppo itse vähentää polttoaineenkulutusta ja siten sekä säästää rahaa
että myötävaikuttaa parempaan ympäristöön –
tässä muutamia ohjeita:
•
Suunnitelkaa tehokas keskinopeus. Yli
80 km/h:n (n. 50 mph) ja alle 50 km/h:n (n.
30 mph) ajonopeudet lisäävät energiankulutusta.
•
Noudattakaa Huolto- ja takuukirjan suosittelemia auton huolto- ja hoitovälejä.
•
Välttäkää joutokäyntiä – sammuttakaa moottori joutuessanne odottamaan pidempään.
Ottakaa huomioon paikalliset määräykset.
•
Ajomatkan suunnittelu - monet tarpeettomat
pysähtymiset ja epätasainen nopeus lisäävät
polttoaineenkulutusta.
•
Käyttäkää esi-ilmastointia – se parantaa hybridiakun kantamaa ja vähentää energiantarvetta ajon aikana.
Muistakaa käsitellä ympäristölle vaarallisia jätteitä,
kuten esim. akkuja ja öljyä ympäristöystävällisellä
tavalla. Neuvotelkaa korjaamon kanssa, jos olette
epävarma, kuinka tämän tyyppinen jäte pitää
hävittää – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
26
Tehokas pakokaasunpuhdistus
Volvonne on valmistettu konseptin "Puhdas
sisältä ja ulkoa" mukaisesti – konseptin, joka
käsittää puhtaan matkustamoympäristön ja erittäin tehokkaan pakokaasunpuhdistuksen.
Useissa tapauksissa pakokaasupäästöt ovat paljon voimassa olevien normien alapuolella.
Puhdas ilma matkustamossa
Matkustamon suodatin estää pölyn ja siitepölyn
pääsyn matkustamoon ilmanoton kautta.
Ilmanlaatujärjestelmä Interior Air Quality System
(IAQS)* varmistaa, että sisään tuleva ilma on puhtaampaa kuin ilma ulkona liikenneympäristössä.
Järjestelmä puhdistaa matkustamon ilman epäpuhtauksista, kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan otsoni. Jos ulkoilma on saastunutta, ilmanotto suljetaan ja ilmaa kierrätetään
uudelleen. Tällainen tilanne voi syntyä esim. vilkkaassa liikenteessä, jonoissa tai tunneleissa.
IAQS on osa Clean Zone Interior Package (CZIP)
-järjestelmää*, joka käsittää myös toiminnon, joka
saa puhaltimen käynnistymään avattaessa auton
lukitus etäavaimella.
Sisusta
Volvon sisustuksessa käytettävä materiaali on tarkoin valittua ja sen on testattu olevan viihtyisää ja
miellyttävää. Jotkin yksityiskohdat on tehty käsin,
esim. ohjauspyörän saumat ommellaan käsin.
Sisätila on tarkistettu, ettei se eritä voimakasta
tuoksua tai aineita, jotka aiheuttaisivat ongelmia
joutuessaan tekemisiin esim. voimakkaan lämmön
tai valon kanssa.
Volvon korjaamot ja ympäristö
Säännöllisellä huollolla luotte edellytykset
autonne pitkälle käyttöiälle ja pienelle polttoaineenkulutukselle. Siten myötävaikutatte myös
puhtaampaan ympäristöön. Kun annatte Volvon
teknisen palvelun hoitaa autonne huollon ja hoidon, siitä tulee Volvon järjestelmän osa. Volvo
asettaa vaatimuksia sille, kuinka korjaamotilojen
pitää olla suunniteltuja, jotta estetään jätteiden ja
päästöjen joutuminen ympäristöön. Korjaamohenkilöstöllä on tiedot ja työkalut, joita tarvitaan
hyvään ympäristöstä huolehtimiseen.
Kierrätys
Koska Volvo toimii elinkaarinäkökulman perusteella, on myös tärkeää, että auto kierrätetään
ympäristön kannalta oikealla tavalla. Melkein koko
auto voidaan kierrättää. Auton viimeistä omistajaa
pyydetään ottamaan yhteys jälleenmyyjään sertifioidulle/hyväksytylle kierrätyslaitokselle opastusta varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Ajotilat (s. 402)
Käyttöopas ja ympäristö (s. 31)
Taloudellinen ajo (s. 425)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 584)
Ilmanlaatu (s. 187)
* Valinnais-/lisävaruste.
JOHDANTO
IntelliSafe - kuljettajan tuki
IntelliSafe on Volvo Carsin autojen turvallisuutta
koskeva ajattelumalli. Se koostuu useasta järjestelmästä, jotka auttavat tekemään autolla ajamisesta turvallista ja jotka ehkäisevät onnettomuuksia ja suojaavat matkustajia ja muita tielläliikkujia.
Tukeminen
Osana IntelliSafe-konseptia on järjestelmä, joka
auttaa kuljettajaa ajamaan turvallisesti. Autossa
oleviin kuljettajan tukijärjestelmiin kuuluu esim.
mukautuva tasanopeudensäädin (Adaptive Cruise
Control)*, joka huolehtii siitä, että etäisyys edellä
ajavaan autoon pysyy koko ajan samana.
Pilot Assist* auttaa kuljettajaa pitämään auton
ajokaistan sivumerkintöjen välissä sekä pitämään
esivalitun aikaetäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon.
Park Assist Pilot* auttaa kuljettajaa auton pysäköinnissä tarkkailemalla sen ympärillä olevaa
aluetta.
Automaattiset kaukovalot, Cross Traffic Alert
(CTA)* ja Blind Spot Information (BLIS)* ovat
muita esimerkkejä kuljettajaa tukevista järjestelmistä.
Ennalta ehkäiseminen
Eräs onnettomuuksia ehkäisevä toiminto on esimerkiksi City Safety. Toiminto varoittaa kuljettajaa
uhkaavasta törmäyksestä toisen auton, jalankulkijan, polkupyöräilijän tai suuremman eläimen
kanssa. Jos kuljettaja ei reagoi varoitukseen ja
törmäys uhkaa, City Safety voi jarruttaa autoa
automaattisesti.
Lane Keeping Aid (LKA)* on toinen esimerkki toiminnosta, joka auttaa ehkäisemään onnettomuuksia varoittamalla kuljettajaa ja tekemällä korjaavia ohjausliikkeitä, jos auto on ylittämässä reunaviivaa tahattomasti.
Lisäksi on ulosajosuoja-toiminto (Run off
mitigation), jonka tehtävänä on vähentää vaaraa,
että auto poistuu tahattomasti tieltä, ja ohjata
auto aktiivisesti takaisin tielle.
•
•
•
•
•
•
•
Roll Stability Control (s. 278)
Turvavyö (s. 62)
Turvallisuus (s. 60)
Turvatyynyt (s. 66)
Pilot Assist* (s. 311)
Tieltäsuistumissuoja Run-off Mitigation
(s. 366)
Whiplash Protection System (s. 61)
Suojelu
Kuljettajan ja matkustajien suojaamiseksi auto on
varustettu turvavyönkiristimillä, jotka voivat kiristää
turvavöitä kriittisissä tilanteissa ja törmäyksissä.
Autossa on kaksi turvatyynyä ja turvaverho sekä
Whiplash Protection System (WHIPS), joka suojaa retkahdusvammoilta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 297)
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 381)
Kaukovalojen aktivointi/deaktivointi (s. 144)
Cross Traffic Alert* -järjestelmän aktivointi/
deaktivointi (s. 350)
Blind Spot Information* (s. 346)
City Safety (s. 336)
Kaista-avustaja (s. 360)
* Valinnais-/lisävaruste.
27
JOHDANTO
Sensus - yhteyden muodostaminen
ja ylläpito
Informaatiota, kun sitä tarvitaan, missä
sitä tarvitaan
Sensus mahdollistaa surffaamisen Internetissä,
erityyppisten sovellusten käytön ja auton tekemisen Wi-Fi-hotspotiksi.
Auton eri näytöt antavat tietoja oikeassa tilanteessa. Informaatiota esitetään eri paikoissa sen
mukaan, kuinka kuljettajan tulee priorisoida se.
Tämä on Sensus
Sensus tarjoaa älykkään rajapinnan ja yhteyden
digitaaliseen maailmaan. Intuitiivinen navigointirakenne mahdollistaa asianmukaisen tuen, informaation ja ylläpidon saamisen, kun niitä tarvitaan,
kuljettajaa häiritsemättä.
Sensus käsittää autossa kaikki ratkaisut, joilla on
tekemistä ylläpidon, yhteyden muodostamisen,
navigoinnin* sekä kuljettajan ja auton välisen
käyttäjärajapinnan kanssa. Juuri Sensus mahdollistaa kommunikaation Teidän, autonne ja ympäröivän maailman välillä.
28
* Valinnais-/lisävaruste.
JOHDANTO
Erityyppiset tiedot esitetään eri näytöissä riippuen siitä, kuinka tiedot tulee priorisoida.
Head-up-näyttö*
Head-up-näyttö näyttää tietyt tiedot, joihin kuljettajan täytyy reagoida mahdollisimman pian. Ne
voivat käsitellä esim. liikennevaroituksia, tietoja
nopeudesta ja navigoinnista*. Myös liikennemerkki-informaatio ja tulevat puhelut näytetään
Head-up-näytössä. Sitä käsitellään ohjauspyörän
oikeanpuoleisella painikesarjalla ja keskinäytöstä.
Kuljettajan näyttö
Kuljettajan näyttö esittää tietoja mm. nopeudesta
ja esim. tulevista puheluista tai tietoja toistetta-
* Valinnais-/lisävaruste.
}}
29
JOHDANTO
||
vasta kappaleesta. Sitä käsitellään ohjauspyörän
kahdella painikesarjalla.
Keskinäyttö
Puheohjausjärjestelmä
Puheohjausjärjestelmää voidaan käyttää ilman, että kuljettajan tarvitsee irrottaa käsiä
ohjauspyörästä. Järjestelmä
kykenee ymmärtämään luonnollista puhetta. Käyttäkää
puheohjausta kappaleen toistamiseen, puhelimella soittamiseen, lämpötilan nostamiseen tai teksti-ilmoituksen lukemiseen.
Lisätietoja kaikista toiminnoista/järjestelmistä, ks.
ko. osaa omistajan käsikirjassa tai sen lisäosassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Monia auton päätoiminnoista ohjataan keskinäytöstä, kosketusnäytöstä, joka reagoi kosketukseen. Fyysisten painikkeiden ja säätimien määrä
autossa on tämän vuoksi vähäinen. Näyttöä voidaan käsitellä käsineet kädessä tai paljain käsin.
Täältä ohjataan esim. ilmastointilaitetta, ylläpitojärjestelmää ja istuimen asentoa. Keskinäytössä
esitettävää informaatiota voi kuljettaja tai joku
muu autossa käsitellä tilaisuuden tullen.
30
•
•
•
•
•
•
•
Keskinäytön käsittely (s. 35)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 39)
Head-up -näyttö* (s. 117)
Kuljettajan näyttö (s. 96)
Puheääniohjaus (s. 120)
Kytketty auto* (s. 486)
Audio ja media (s. 456)
* Valinnais-/lisävaruste.
JOHDANTO
Käyttöopas ja ympäristö
Ikkunat, lasit ja peilit
Käyttöopas on painettu valvotuista metsistä tuotetulle paperille.
Autossa on säätimet ikkunoita, laseja ja peilejä
varten. Jotkin ikkunoista on vahvistettu laminoinnilla, minkä ansiosta esim. matkustamon äänieristys toimii paremmin.
Forest Stewardship Council (FSC)® -symboli
osoittaa, että käyttöoppaan painettuun versioon
käytetty paperimassa on peräisin FSC®-sertifioiduista metsistä tai muista tarkastetuista lähteistä.
•
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaite
(s. 155)
Laminoitu lasi
Tuulilasi ja panoraamakatto* ovat laminoitua lasia.
Lasi on vahvistettu, mikä antaa paremman murtosuojan ja parantaa matkustamon äänieristystä.
Joihinkin muihin lasipintoihin laminoitu lasi on
saatavana lisävarusteena.
Symboli osoittaa ikkunat, joissa lasi on laminoitua7.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa (s. 25)
•
•
•
•
•
•
•
•
7
Panoraamakatto* (s. 163)
Ikkunannostimet (s. 156)
Ikkunoiden ja taustapeilien huurteenpoiston
aktivointi/deaktivointi (s. 198)
Aurinkoverhon käyttö* (s. 158)
Sisätaustapeili (s. 160)
Ulkotaustapeilien asettaminen (s. 159)
Head-up -näyttö* (s. 117)
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 153)
Ei koske tuulilasia ja panoraamakattoa*, jotka ovat aina laminoituja eikä niissä sen vuoksi ole tätä symbolia.
* Valinnais-/lisävaruste.
31
JOHDANTO
Keskinäytön kuvaus
Keskinäytöstä ohjataan monia auton toimintoja.
Tässä esitellään keskinäyttö ja sen mahdollisuudet.
32
JOHDANTO
Kolme keskinäytön perusnäkymistä. Pyyhkäiskää oikealle tai vasemmalla päästäksenne toiminto- tai sovellusnäkymään8.
Toimintonäkymä - auton toiminnot, jotka aktivoidaan/deaktivoidaan painalluksella. Tietyt
8
Oikealta ohjattavassa autossa näkymät ovat käänteisiä.
toiminnot ovat myös ns. liipaisutoimintoja,
jotka avaavat ikkunoita säätömahdollisuuksi}}
33
JOHDANTO
||
neen. Esimerkkejä näistä ovat Kamera ja
pysäköintitoiminnot.
kotiin missään muista osanäkymistä. Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi.
Kotinäkymä - ensimmäinen näkymä, joka esitetään näytön avautuessa.
Ilmastointirivi - informaatio ja suora vuorovaikutus lämpötilan, istuinlämmityksen ja puhaltimen tason asettamiseksi. Painakaa ilmastorivin keskellä olevaa symbolia ilmastonäkymän avaamiseksi lisäasetusmahdollisuuksineen.
Sovellusnäkymä - sovelluksia, jotka on
ladattu (kolmannen osapuolen sovelluksia),
mutta myös sovelluksia sisäisille toiminnoille,
esimerkiksi FM-radio. Painakaa sovelluskuvaketta sovelluksen avaamiseksi.
Tilakenttä - ylimpänä näytössä esitetään
auton aktiviteetit. Vasemmalla tilakentässä
esitetään verkko-/liitäntäinformaatio ja
oikealla esitetään mediaan liittyvä informaatio, kello ja osoitus siitä, onko taustatoimintoja meneillään.
Päänäkymä - vetäkää välilehteä alaspäin
päästäksenne päänäkymään. Täältä päästään
kohtiin Asetukset, Käyttöopas, Profiili sekä
auton tallennettuihin ilmoituksiin.
Navigointi – vie karttanavigointiin, jossa on
esim. Sensus Navigation*. Laajentakaa osanäkymä painamalla sitä.
Media - viimeksi käytetyt sovellukset, joilla on
tekemistä median kanssa. Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Keskinäytön käsittely (s. 35)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 39)
Toimintonäkymä painikkeineen auton toimintoja varten (s. 46)
Sovellusasetusten muuttaminen (s. 183)
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 44)
Asetusnäkymä (s. 174)
Mediasoitin (s. 464)
Puhelin (s. 479)
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä (s. 190)
Keskinäytön puhdistus (s. 565)
Puhelin - täältä päästään puhelintoimintoon.
Painakaa osanäkymää sen laajentamiseksi.
Ylimääräinen osanäkymä - viimeksi käytetyt
sovellukset/autotoiminnot, jotka eivät kuulu
34
* Valinnais-/lisävaruste.
JOHDANTO
Keskinäytön käsittely
Monia auton toiminnoista ohjataan ja säädetään
keskinäytöstä. Keskinäyttö on kosketusnäyttö,
joka reagoi kosketukseen.
kohde, vierittää luetteloa ja siirtää sovelluksia
koskettamalla näyttöä eri tavoin.
Keskinäytön kosketusohjauksen käyttö
Infrapunakalvo saa näytön havaitsemaan sormen,
joka on aivan näytön edessä. Tämä teknologia
mahdollistaa näytön käyttämisen myös käsineet
kädessä.
Näyttö reagoi eri tavoin riippuen siitä, painetaanko, vedetäänkö tai pyyhkäistäänkö sen yli. On
mahdollista esim. selata eri näkymiä, merkitä
Kaksi henkilöä voi toimia näytön kanssa samanaikaisesti, esim. säätää ilmastointilaitetta kuljettajan
sekä matkustajan puolella.
Menettelytapa
TÄRKEÄÄ
Älkää asettako teräviä esineitä suojusta vasten, koska se voi naarmuttaa tätä.
Seuraavassa taulukossa esitellään eri menettelytavat näytön käsittelemiseen:
Malli
Tulos
Painakaa kerran.
Merkitsee kohteen, vahvistaa valinnan tai aktivoi toiminnon.
Painakaa nopeasti kaksi kertaa.
Lähentää (zoomaa lähemmäs) digitaalista kohdetta, esim. karttaa*.
Painakaa ja pitäkää painettuna.
Tarttuu kohteeseen. Voidaan käyttää siirtämään sovelluksia tai karttapisteitä kartalla*. Painakaa ja pitäkää sormi näyttöä vasten sekä vetäkää samalla kohde haluttuun paikkaan.
Painakaa kerran kahdella sormella.
Loitontaa (zoomaa kauemmas) digitaalista kohdetta, esim. karttaa*.
Vetäkää
Vaihtaa eri näkymien välillä, rullaa luetteloa, tekstiä tai näkymää. Pitäkää painettuna ja vetäkää siirtääksenne sovelluksia tai karttapisteitä kartalla*. Vetäkää vaaka- tai pystysuoraan näytön yli.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
35
JOHDANTO
||
36
Menettelytapa
Malli
Tulos
Pyyhkäiskää/vetäkää nopeasti
Vaihtaa eri näkymien välillä, rullaa luetteloa, tekstiä tai näkymää. Vetäkää vaaka- tai pystysuoraan näytön yli.
Vetäkää erilleen
Lähentää (zoomaa lähemmäs).
Vetäkää yhteen
Loitontaa (zoomaa kauemmas).
JOHDANTO
Näytön sulkeminen ja aktivoiminen
uudelleen
2.
Näytön uudelleenaktivointi - painakaa
lyhyesti kotipainiketta.
> Sama näkymä, joka näkyi ennen kuin
näyttö sammutettiin, tulee uudelleen näkyviin.
HUOM
Autotoimintojen sovellusten ja
painikkeiden siirtäminen
Autotoimintojen sovelluksia ja painikkeita sovellus- tai toimintonäkymässä voidaan siirtää ja
organisoida toivomusten mukaan.
1.
Painakaa sovellusta/painiketta ja pitäkää painettuna.
> Sovellus/painike muuttaa kokoaan ja
tulee hieman läpinäkyväksi. Tällöin sitä on
mahdollista siirtää.
2.
Vetäkää sovellus/painike vapaaseen paikkaan näkymässä.
Näyttöä ei voida sammuttaa, kun näytössä
esitetään kehotus tehdä toimenpide.
HUOM
Keskinäytön kotipainike.
Keskinäytön sulkemisen seurauksena näyttö himmenee, jotta se ei häiritsisi ajon aikana. Ilmastointirivi jää näkyviin, sovellukset ja muut näyttöön liitetyt toiminnot ovat edelleen toiminnassa.
1.
Painakaa pitkään fyysistä kotipainiketta näytön alla.
> Näyttö sammuu, paitsi ilmastointirivi, joka
näytetään edelleen. Kaikki toiminnot ovat
edelleen käynnissä, kuten ilmastointi,
äänentoisto, opastus* ja sovellukset.
Tässä tilassa on hyvä puhdistaa näyttö
mukana tulevalla puhdistusliinalla, ks. osaa
"Keskinäytön puhdistaminen".
Keskinäyttö sulkeutuu automaattisesti, kun
moottori sammutetaan ja kuljettajan ovi avataan.
Palaaminen kotinäkymään muusta
näkymästä
1.
Painakaa kotipainiketta lyhyesti.
> Kotinäkymän viimeisin tila esitetään.
2.
Painakaa lyhyesti uudelleen.
> Kaikki kotinäkymän osanäkymät asetetaan
vakiotilaan.
Suurin rivimäärä, jota voidaan hyödyntää sovellusten/painikkeiden sijoittamisessa, on 48 kappaletta. Sovelluksen/painikkeen siirtämiseksi näkyvän alueen ulkopuolelle vetäkää se näkymän pohjaan. Tällöin lisätään uusia rivejä, joihin sovellus/
painike voidaan sijoittaa.
Sovellus/painike voi siis olla sijoitettuna pitemmälle alas eikä se tällöin näy näkymän normaalitilassa.
Pyyhkäiskää näytön yli vierittääksenne ylös-/alaspäin näkymässä.
HUOM
Kotinäkymän vakiotilassa - painakaa lyhyesti
kotipainiketta. Näytössä esitetään animaatio,
joka selostaa pääsyn eri näkymiin.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
37
JOHDANTO
||
HUOM
Keskinäytön säätimien käyttö
Piilottakaa sovellukset, joita käytetään harvoin
tai ei koskaan, asettamalla ne pitkälle alas,
näkyvän alueen ulkopuolelle. Siten tulee helpommaksi löytää sovellukset, joita käytetään
säännöllisesti.
Luettelon, artikkelin tai näkymän
vierittäminen
Kun vieritysilmaisin on esillä näytössä, on mahdollista vierittää ylös- tai alaspäin näkymässä.
Pyyhkäiskää alas-/ylöspäin näkymässä missä
tahansa.
Lämpötilansäädin.
Monia auton toimintoja käytetään säätimellä. Säätäkää esim. lämpötilaa joko:
•
•
•
vetämällä säädin halutun lämpötilan kohdalle,
painakaa +/− lämpötilan nostamiseksi/
laskemiseksi portaittain, tai
painakaa haluttua lämpötilaa säätimessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Vieritysilmaisin näkyy keskinäytössä, kun vierittäminen
näkymässä on mahdollista.
•
•
•
•
•
•
38
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 39)
Asetusnäkymä (s. 174)
Sensus - yhteyden muodostaminen ja ylläpito
(s. 28)
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 242)
Sovellusten lataaminen, päivittäminen ja
asennuksen poistaminen (s. 491)
Keskinäytön näppäimistön käyttö (s. 48)
•
Keskinäytön asetusten muuttaminen
(s. 44)
JOHDANTO
Navigointi keskinäytön näkymissä
Keskinäytössä on viisi eri perusnäkymää: kotinäkymä, päänäkymä, ilmastointinäkymä, sovellusnäkymä ja toimintonäkymä. Näyttö käynnistyy automaattisesti, kun kuljettajan ovi avataan.
Kotinäkymä
Kotinäkymä on se, joka esitetään, kun näyttö
avautuu. Se muodostuu neljästä osanäkymästä:
Navigointi, Media, Puhelin ja ylimääräinen osanäkymä.
Sovellus/autotoiminto, joka valitaan sovellus-/
toimintonäkymästä, käynnistyy kotinäkymän ko.
osanäkymässä. Esim. FM-radio käynnistyy
Media-osanäkymässä.
Ylimääräinen osanäkymä muodostuu viimeksi
käytetystä sovelluksesta/autotoiminnosta, jolla ei
ole mitään tekemistä minkään muun kolmen osanäkymän kanssa.
Osanäkymät näyttävät suppean informaation ko.
sovelluksesta.
HUOM
Käytettäessä autoa ensimmäisen kerran tiettyjen kotinäkymän osanäkymien sisältö puuttuu.
HUOM
Kotinäkymän vakiotilassa - painakaa lyhyesti
kotipainiketta. Näytössä esitetään animaatio,
joka selostaa pääsyn eri näkymiin.
}}
39
JOHDANTO
||
Osanäkymän laajentaminen vakiotilasta
Osanäkymän vakiotila ja laajennettu tila keskusnäytössä.
40
JOHDANTO
Osanäkymän laajentaminen:
–
Painakaa mitä tahansa osanäkymää. Kun
osanäkymä laajennetaan, työntyy kotinäkymän neljäs osanäkymä tilapäisesti sivuun.
Muut kaksi minimoidaan ja esitetään vain
tietty informaatio.
Laajennutussa näkymässä saadaan pääsy
perustaviin toimintoihin ko. sovelluksessa.
Laajennetun osanäkymän sulkeminen:
–
Avatkaa sovellus laajennetussa
tilassa kokonäytössä - painakaa
symbolia.
Tilakenttä
Painakaa symboli palataksenne
laajennettuun tilaan, tai painakaa kotipainiketta näytön alapuolella.
Päänäkymä
Ylimpänä näytössä esitetään auton aktiviteetit.
Vasemmalla tilakentässä esitetään verkko-/liitäntäinformaatio ja oikealla esitetään mediaan liittyvä
informaatio, kello sekä osoitus siitä, onko taustatoimintoja käynnissä.
Osanäkymä voidaan sulkea kolmella eri
tavalla:
•
Painakaa laajennetun osanäkymän yläosaa.
•
Painakaa toista osanäkymää (tällöin se
vuorostaan avautuu laajennetussa tilassa).
•
Painakaa lyhyesti fyysistä kotipainiketta
keskinäytön alla.
Osanäkymän avaaminen/sulkeminen
kokonäyttötilassa
Ylimääräinen osanäkymä ja Navigointi-toiminnon
osanäkymä voidaan avata täyskuvaksi, jossa on
vielä enemmän informaatiota ja enemmän asetusmahdollisuuksia.
Kun osanäkymä on avattu kokonäyttötilaan, ei
esitetä mitään informaatiota muista osanäkymistä.
Päänäkymä alasvedettynä.
Tilakentän keskellä ylimpänä näytössä on välilehti.
Avatkaa päänäkymä painamalla välilehteä tai
vetämällä/pyyhkäisemällä ylhäältä alas näytön yli.
Keskinäytön kotipainike.
On aina mahdollista palata kotinäkymään painamalla kotipainiketta. Palaaminen kotinäkymän
vakionäkymään täyskuvatilasta - painakaa kaksi
kertaa kotipainiketta.
Päänäkymässä annetaan pääsy seuraaviin:
• Asetukset
• Käyttöopas
• Profiili
• Auton tallennetut ilmoitukset.
}}
41
JOHDANTO
||
Poistuminen päänäkymästä - painakaa päänäkymän ulkopuolelta, kotipainiketta tai päänäkymän
alinta osaa ja vetäkää ylöspäin. Taustalla oleva
näkymä tulee tällöin esiin ja jälleen mahdolliseksi
käyttää.
HUOM
Päänäkymä ei ole käytettävissä käynnistyksen/sammuttamisen yhteydessä tai kun näytössä esitetään ilmoitus. Se ei myöskään ole
käytettävissä, kun ilmastointinäkymä näytetään.
ilmastointiasetukset, kuten lämpötilan, istuinlämmityksen ja puhaltimen asetus.
Sovellusnäkymä
Avatkaa ilmastointinäkymä painamalla
ilmastointirivin keskellä olevaa symbolia, jolloin käytettävissä on enemmän
ilmastointiasetuksia.
Painakaa symbolia ilmastointinäkymän
sulkemiseksi ja palaamiseksi edelliseen
näkymään.
Päänäkymään siirtyminen sovelluksesta
Vetäkää päänäkymä alas, kun sovellus on käynnissä, esim. FM-radio:
•
Painakaa FM-radion asetukset - asetukset,
joilla on tekemistä FM-radion kanssa, näytetään.
•
Painakaa FM-radion käyttöohje – artikkeli,
joka liittyy FM-radioon, avataan.
Tämä koskee vain tiettyjä sovelluksia autossa.
Kolmannen osapuolen sovellukset, jotka ladataan,
eivät esim. voi päästä sovelluskohtaisiin artikkeleihin tai asetuksiin.
Ilmastointinäkymä
Alimpana näytössä on ilmastointirivi aina näkyvissä. Siinä voidaan tehdä suoraan tavallisimmat
9
42
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
Sovellusnäkymä, jossa auton sovellukset.
Pyyhkäiskää oikealta vasemmalle9 näytön yli
päästäksenne sovellusnäkymään kotinäkymästä.
Täällä on sovelluksia, jotka on ladattu (kolmannen
osapuolen sovelluksia), mutta myös sovelluksia
sisäisille toiminnoille, esimerkiksi FM-radio. Tietyt
sovellukset esittävät lyhyen informaation suoraan
JOHDANTO
sovellusnäkymässä, esim. lukemattomien tekstiilmoitusten määrän valinnalle Viestit.
Toimintonäkymä
Painakaa sovellusta sen avaamiseksi. Se avautuu
tällöin osanäkymässä, johon se kuuluu, esim.
Media.
Erona sovellutusnäkymään, siellä sovellus avataan
painalluksella, toiminto aktivoidaan/deaktivoidaan
painamalla ko. toimintopainiketta. Tietyt toiminnot,
liipaisutoiminnot avataan omassa ikkunassaan
painettaessa.
Sovellusten määrästä riippuen voidaan sovellusnäkymässä selata alaspäin. Tämä tehdään pyyhkäisemällä/vetämällä alhaalta ylöspäin.
Kuten sovellusnäkymässä, on toimintopainikkeita
mahdollista siirtää ja asettaa ne haluttuun järjestykseen.
Sovelluksen siirtäminen:
1.
2.
Painakaa sovellusta ja pitäkää painettuna.
> Sovellus tulee hieman läpinäkyväksi ja
suuremmaksi, kun se voidaan siirtää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Vetäkää sovellus haluamaanne paikkaan.
HUOM
Sovelluksia ja autotoimintopainikkeita ei voida
asettaa paikkoihin, jotka jo ovat varattuja.
Palatkaa takaisin kotinäkymään pyyhkäisemällä
vasemmalta oikealle9 näytön yli tai painamalla
kotipainiketta.
9
Toimintojen määrästä riippuen myös täällä voidaan näkymässä selata alaspäin. Tämä tehdään
pyyhkäisemällä/vetämällä alhaalta ylöspäin.
Toimintonäkymä painikkeineen auton eri toimintoja varten.
•
•
•
Keskinäytön käsittely (s. 35)
Keskinäytön kuvaus (s. 32)
Toimintonäkymä painikkeineen auton toimintoja varten (s. 46)
Sovellusasetusten muuttaminen (s. 183)
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 44)
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä (s. 190)
Pyyhkäiskää vasemmalta oikealle9 näytön yli
päästäksenne toimintonäkymään kotinäkymästä.
Täältä aktivoidaan/deaktivoidaan eri autotoiminnot, esim. Lane Departure Warning, Lane
Keeping Aid* ja Pysäköintiavustin*.
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
* Valinnais-/lisävaruste.
43
JOHDANTO
Symbolit keskinäytön tilakentässä
Katsaus symboleihin, jotka voidaan esittää keskinäytön tilakentässä.
Symboli
Meneillään oleva esi-ilmastointi.
Tilakentässä esitetään meneillään olevat aktiviteetit ja tietyissä tapauksissa niiden tila. Rajoitetun tilan vuoksi kentässä ei esitetä kaikkia symboleja koko ajan.
Symboli
Äänilähdettä soitetaan.
Äänilähde pysäytetty.
Keskinäytön asetusten
muuttaminen
Keskinäyttö käynnistyy automaattisesti, kun kuljettajan ovi avataan. Keskinäytön asetuksia voidaan muuttaa äänen ja teeman osalta. Näyttö
voidaan sulkea, jotta se ei häiritse ajon aikana.
Puhelinkeskustelu käynnissä.
Äänentoistojärjestelmän äänen
sulkeminen/muuttaminen
keskinäytöstä
Roaming (verkkovierailu) aktivoitu.
Äänilähde vaiennettu.
Keskinäytöstä on mahdollista muuttaa järjestelmän äänen voimakkuutta/sulkea se:
Signaalinvoimakkuus matkapuhelinverkossa.
Radiokanavalta vastaanotetaan uutisia.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Bluetooth-laite yhdistetty.
Liikenneinformaatiota otetaan vastaan.
2.
Painakaa painiketta Ääni
äänitasot.
Bluetooth aktivoitu, mutta yhtään
laitetta ei yhdistettynä.
Kello.
3.
Vetäkää kohdan Näytön kosketus säätimestä, äänen sulkemiseksi/voimakkuuden
muuttamiseksi painakaa näyttöä ja
Näppäimistön kosketus äänen sulkemiseksi/voimakkuuden muuttamiseksi painakaa
näytön näppäimistöä. Vetäkää säädin halutun
äänitason kohdalle.
Sisältö
Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.
Internetjako aktivoitu (Wi-Fi-hotspot). Auto jakaa siis käytettävissä
olevan kytkennän.
Automodeemi aktivoitu.
Etädiagnoosi aktiivinen.
Käynnissä oleva prosessi.
44
Sisältö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmoitukset kuljettajan näytössä ja keskinäytössä (s. 112)
•
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 39)
Järjestelmän
Näytön ulkonäön muuttaminen
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
näyttö Näytä teemat.
3.
Valitkaa tämän jälkeen teema, esim.
Minimalistic tai Chrome Rings.
Kuljettajan
JOHDANTO
Näiden ulkonäkövaihtoehtojen lisäksi voidaan
myös valita myös seuraavien väliltä: Normaali ja
Kirkas. Valinnassa Normaali näytön tausta on
tumma ja tekstit ovat kirkkaita. Tämä vaihtoehto
on esivalittuna kaikissa teemoissa. Haluttaessa
voidaan valita kirkas vaihtoehto, jossa ulkonäkö
muuttuu siten, että taustasta tulee kirkas ja teksteistä tummia. Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää
esimerkiksi auringonvalon ollessa voimakasta.
Vaihtoehdot ovat aina käyttäjän käytettävissä ja
ne eivät vaikuta ympäristön valaistukseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Asetusnäkymä (s. 174)
Sensus - yhteyden muodostaminen ja ylläpito
(s. 28)
Keskinäytön puhdistus (s. 565)
Keskinäytön käsittely (s. 35)
45
JOHDANTO
Toimintonäkymä painikkeineen
auton toimintoja varten
Toimintonäkymässä, yhdessä keskinäytön perusnäkymässä, ovat kaikki painikkeet auton toiminPainikkeen tyyppi
Toimintopainikkeet
toja varten. Navigoikaa toimintonäkymään kotinäkymästä pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle näytön yli10.
Vaikuttaa auton toimintoon
Niillä on päällä/pois -asennot.
Useimmat painikkeet toimintonäkymässä ovat
toimintopainikkeita.
Niillä ei ole päällä/pois -asentoja.
Painettaessa liipaisupainiketta avataan ikkuna toimintoa varten. Se voi esimerkiksi olla
ikkuna istuimen asennon muuttamista varten.
Pysäköintipainikkeet
10
46
Auton toimintoja varten on kolme eri painiketyyppiä, ks. seuraavaa:
Ominaisuus
Kun toiminnon ollessa käynnissä palaa LED-ilmaisin painikkeen kuvakkeen vasemmalla puolella. Painakaa painiketta toiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Liipaisupainikkeet
Painikkeiden eri tyypit
Niillä on päällä-, pois- ja skannausasennot.
Muistuttavat toimintopainikkeita, mutta niillä on ylimääräinen asento pysäköintiskannausta varten.
Koskee vasemmalta ohjattavaa autoa. Oikealta ohjattava auto - pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan.
• Kamera
• Niskatuen taitto
• Toiminnot istuimen kääntämiseksi
• Heij. mittaristonäytön säädöt
• Pysäköi
• Poistu pysäköinnistä
JOHDANTO
Painikkeiden eri asennot
Kun LED-ilmaisin palaa vihreänä toiminto- tai
pysäköintipainikkeessa, toiminto on aktivoitu. Kun
toiminto aktivoituu, esitetään tiettyjen toimintojen
osalta lisäteksti siitä, mitä toiminto sisältää. Tekstiä näytetään noin muutamia sekunteja ja sen jälkeen näytetään painike LED-ilmaisimen palaessa.
Toiminto on deaktivoitu, kun LED-ilmaisin on
sammuksissa.
Lane Keeping Aid -toiminnon osalta esimerkiksi
näytetään teksti Toimii vain tietyissä
nopeuksissa, kun painiketta painetaan.
Painakaa painiketta lyhyesti kerran toiminnon
aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Kuin varoituskolmio esitetään painikkeen oikeanpuoleisessa osassa, jokin ei toimi niin kuin on ajateltu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 32)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 39)
Kategoriat asetusnäkymässä (s. 176)
47
JOHDANTO
Keskinäytön näppäimistön käyttö
Keskinäytön näppäimistöllä on mahdollista kirjoittaa käyttäen näytössä olevia painikkeita, mutta
myös käsin "piirtämällä" kirjaimia ja merkkejä
näytölle.
Kirjoittaminen näppäimistöllä
Näppäimistöllä voidaan syöttää merkkejä, kirjaimia ja numeroita, esim. teksti-ilmoitusten kirjoittamiseksi autosta, tunnussanan täyttämiseen tai
artikkelien etsimiseen digitaalisesta käyttöoppaasta.
Näppäimistö esitetään vain, kun on mahdollista
kirjoittaa näyttöön.
48
JOHDANTO
Auto esittää katsauksen joistakin painikkeista, jotka voidaan esittää näppäimistössä. Ulkonäkö vaihtelee riippuen kieliasetuksista ja siitä, missä yhteydessä näppäimistöä käytetään.
Rivi, jolla ehdotettuja sanoja tai merkkejä11.
Ehdotettuja sanoja sovitetaan uusien kirjai11
Koskee aasialaisia kieliä.
mien syöttämisen myötä. Selatkaa ehdotuksia painamalla nuolia oikealle ja vasemmalle.
Painakaa ehdotusta sen valitsemiseksi. Huomatkaa, että toiminto ei ole tuettuna kaikissa
}}
49
JOHDANTO
||
kielivaihtoehdoissa. Rivi ei tällöin näy näppäimistöllä.
Näppäimistölle valitusta kielestä riippuen (ks.
kohtaa 7) sovitetaan käytettävissä olevia
merkkejä. Painakaa merkkiä sen syöttämiseksi.
Näppäimistön käyttöyhteydestä riippuen näppäin toimii eri tavoin – sillä voidaan kirjoittaa
@ (annettaessa sähköpostiosoite) tai aloittaa uusi rivi (tavallisessa tekstinsyötössä).
Piilottaa näppäimistön. Jos tämä ei ole mahdollista, painiketta ei näytetä.
Käytetään kirjoittamaan isoilla kirjaimilla (versaalilla). Painakaa kerran kirjoittaaksenne
ison kirjaimen ja jatkaaksenne sitten pienillä
kirjaimilla. Lisäpainallus saa aikaan kaikki kirjaimet isoina. Seuraava painallus palauttaa
näppäimistön pienille kirjaimille. Tässä tilassa
tulee ensimmäinen kirjain pisteen, huutomerkin tai kysymysmerkin jälkeen isolla kirjoitettuna. Tämä koskee myös ensimmäistä kirjainta tekstikentässä. Nimille tai osoitteille tarkoitetuissa tekstikentissä aloitetaan jokainen
sana automaattisesti suurella kirjaimella.
Tekstikentissä, joihin täytetään tunnussana,
nettiosoite tai sähköpostiosoite, tulevat sitä
vastoin kaikki kirjaimet automaattisesti pieninä, jos muuta ei aktiivisesti aseteta painikkeella.
Numeroiden syöttö Näppäimistö (2) näytetään tällöin numeroilla. Painakaa painiketta
50
, joka numerotilassa esitetään painikkeen
asemesta, jotta päästään takaisin
kirjainnäppäimistöön, tai painiketta
nähdäksenne erikoismerkkien näppäimistön.
Vaihtaa tekstinsyötön kielen, esim. UK. Merkit, jotka on mahdollista kirjoittaa sekä
sanaehdotukset (1) muuttuvat valitun kielen
mukaan. Painakaa saadaksenne esiin luettelon kielistä ja painakaa käytettävää kieltä.
Useamman kielen lisääminen näppäimistöön
- ks. jäljempänä olevaa otsikkoa "Näppäimistön kielten muuttaminen".
Välilyönti.
Kumoaa tekstinsyötön. Painakaa lyhyesti
poistaaksenne merkin kerrallaan. Poistakaa
merkkejä nopeammassa tahdissa pitämällä
näppäintä painettuna.
Vaihtaa näppäimistön tilan kirjaimien ja merkkien syöttämiseksi käsin. Lukekaa lisää otsikon "Merkkien/kirjainten syöttäminen käsin
näyttöön" alta.
Painakaa vahvistuspainiketta näppäimistön päällä
(ei näy kuvassa) vahvistaaksenne tekstinsyötön,
joka on tehty. Painike näyttää erilaiselta riippuen
yhteydestä.
Näppäimistön kielten muuttaminen
Jotta on mahdollista vaihtaa eri kielten välillä näppäimistössä, pitää kielet ensin lisätä kohdassa
Asetukset.
Kielten lisääminen/poistaminen asetuksissa
Näppäimistö on automaattisesti asetettu samalle
kielelle kuin järjestelmän kieli. Näppäimistön
kieltä voidaan mukauttaa manuaalisesti vaikuttamatta järjestelmän kieleen.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Näppäimistöasettelut.
3.
Valitkaa yksi tai useampi kieli luettelosta.
> Nyt on mahdollista vaihtaa valittujen kielten välillä suoraan näppäimistössä tekstin
syöttämistä varten.
Jos mitään kieliä ei ole aktiivisesti valittu kohdassa Asetukset, näppäimistö säilyttää saman
kielen kuin auton järjestelmän kieli, ks. osaa "Järjestelmän asetusten muuttaminen asetusnäkymässä".
JOHDANTO
Vaihtaminen eri kielten välillä
näppäimistössä
Kun kieli on valittu kohdassa
Asetukset käytetään näppäimistön painiketta (osoitettu
numerolla 7 edellä olevassa
kuvassa) vaihtamiseen eri kielten välillä.
Kirjaimen tai merkin versiot
Kielen muuttaminen näppäimistössä:
1.
Painakaa ja pitäkää painike painettuna (ks.
edellä olevaa kuvaa).
> Luettelo tulee näkyviin.
2.
Valitkaa haluamanne kieli. Jos enemmän kuin
neljä kieltä on valittu kohdassa Asetukset,
on mahdollista vierittää luetteloa näppäimistöllä.
> Näppäimistö mukautuu valittavalle kielelle
ja annetaan muita sanaehdotuksia.
Kirjaimen/merkin version syöttämiseksi, esim. é
è:
1.
Painakaa ja pitäkää kirjain/merkki painettuna.
> Kirjaimen/merkin mahdollisten versioiden
ruutu näytetään.
2.
Painakaa haluamaanne versiota. Jos mitään
versiota ei valita, syötetään alkuperäinen kirjain/merkki.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Asetusnäkymä (s. 174)
Keskinäytön käsittely (s. 35)
Tekstiviestien käsittely (s. 483)
Järjestelmäasetusten muuttaminen asetusnäkymässä (s. 177)
51
JOHDANTO
Merkkien/kirjainten syöttäminen
käsin näyttöön
Piilottakaa näppäimistö. Jos tämä ei ole mahdollista, painiketta ei näytetä.
Käsin syötetyn merkin/kirjaimen
poistaminen/muuttaminen
Vaihtakaa tekstinsyötön kieli.
Merkkien/kirjainten syöttäminen käsin
1. Kirjoittakaa merkki/kirjain käsin kirjoitettavien
kirjainten alueelle (1).
> Joukko ehdotuksia merkeistä tai kirjaimista näytetään (3). Todennäköisin näytetään ylimpänä luettelossa.
2.
Alue kirjainten/merkkien syöttöä varten.
Tekstikenttä, johon kirjaimet/merkit tulevat
sitä mukaa, kun niitä piirretään näyttöön.
Syöttäkää merkki/kirjain odottamalla lyhyt
hetki.
> Ylimpänä luettelossa oleva merkki/kirjain
syötetään. On myös mahdollista valita muu
kuin ylimpänä esitettävä merkki - painakaa
haluamaanne merkkiä/kirjainta luettelossa.
Ehdotuksia kirjaimiksi/merkeiksi. Luetteloa
voi vierittää.
Välilyönti.
Tekstinsyötön kumoaminen. Painakaa
lyhyesti poistaaksenne kirjaimen/merkin kerrallaan. Odottakaa lyhyt hetki ennen seuraavaa painallusta seuraavan kirjaimen/merkin
poistamiseksi jne.
Palatkaa takaisin tavallisen merkinsyötön
näppäimistöön.
12
52
Arabialainen näppäimistö: pyyhkäiskää vastakkaiseen suuntaan. Pyyhkäistäessä oikealta vasemmalle tehdään välilyönti.
Poistakaa kaikki merkit tekstikentästä (2) pyyhkäisemällä käsin kirjoittamisen kentän yli (1).
–
Merkkien/kirjainten poistamiseksi/muuttamiseksi on useita vaihtoehtoja:
•
Painakaa luettelossa (3) kirjainta, jota
oikeastaan tarkoitetaan.
•
Painakaa painiketta tekstinsyötön kumoamiseksi (5) kirjaimen poistamiseksi ja
uudelleen aloittamiseksi.
•
Pyyhkäiskää vaakasuoraan oikealta
vasemmalle12 kirjoitettavien kirjainten alueen (1) yli. Poistakaa useita kirjaimia pyyhkäisemällä alueen yli useita kertoja.
•
Ruksin painaminen tekstikentässä (2)
poistaa kaiken syötetyn tekstin.
JOHDANTO
Rivin vaihtaminen tekstikentässä, johon on
kirjoitettu käsin
Vaihtakaa riviä käsin piirtämällä edellä olevat merkit käsinkirjoituskenttään13.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
13
Tekstiviestien käsittely (s. 483)
Järjestelmäasetusten muuttaminen asetusnäkymässä (s. 177)
Arabialainen näppäimistö - piirtäkää samat merkit, mutta peilikuvana.
53
JOHDANTO
Yleistä toiminnosta Twin Engine
Twin Engine -järjestelmällä ajo tapahtuu samalla
tavalla kuin tavallisella autolla, mutta tietyt toimin-
54
not eroavat pelkästään bensiini- tai dieselmoottorilla kulkevista autoista. Sähkömoottori kuljettaa
autoa pääasiassa pienillä nopeuksilla, bensiini-
moottori suuremmilla sekä aktiivisemmassa
ajossa.
JOHDANTO
Yhteenveto
}}
55
JOHDANTO
||
Hybridiakun lataus, ks. kappale "Hybridiakun
latauksen esivalmistelut".
Sähkömoottori takavedolla, ks. kappale
"Moottorin käynnistäminen".
Hybridiakku, ks. kappale "Hybridiakku".
Ajotilat, vaihtakaa tunnelikonsolin ajotilavalitsimella tai keskinäytön kautta, ks. kappale
"Ajotilat".
Kuljettajan näyttö, jossa on mallikohtaista tietoa Twin Engine -mallista, ks. kappale "Hybridiin liittyvät symbolit ja ilmoitukset" sekä
"Hybridiin liittyvää tietoa kuljettajan näytössä".
Tärkeää tietää
Virraton auto
Muistakaa, että kun auto on virraton, tärkeät toiminnot, kuten jarrut, ohjaustehostin jne., eivät
toimi.
VAROITUS
Jos auton virta on katkaistu ja sähkö- ja polttomoottori sammutettu, autoa ei voida jarruttaa.
Ulkopuolelle kuuluva moottorin ääni
VAROITUS
Huomatkaa, ettei autosta lähde moottorin
ääntä, kun sitä ajetaan pelkällä sähkömoottorilla, ja se voi tämän vuoksi olla lasten, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja eläinten vaikeasti
havaittavissa. Tämä koskee erityisesti pieniä
nopeuksia, esim. pysäköintipaikoilla.
Suurjännite
Useat komponentit autossa toimivat suurjännitteellä, joka voi
olla vaarallista virheellisten toimenpiteiden yhteydessä. Älkää
koskeko mihinkään, mitä ei ole
selvästi kuvattu käyttöoppaassa, ks. kappaleesta "Moottoritilan katsaus" yleiskatsaus moottoritilan komponentteihin.
VAROITUS
Oranssinvärisiä johtimia saa käsitellä vain valtuutettu henkilökunta.
Poikkeavat toiminnot
Hinaaminen ei ole sallittua
Twin Engine -mallia ei saa hinata, koska tällöin
sähkömoottori vaurioituu. Siirrettäessä pitää
autoa kuljetuttaa nostettuna ja sen tulee seistä
kaikilla pyörillään kuljetuslavalla.
56
Ajotilat
Ajon aikana on mahdollista asettaa auto eri ajotiloihin, esim. pelkkään sähkökäyttöön tai tehoa
vaativissa tilanteissa sekä sähkö- että bensiinimoottorikäyttöön. Auto laskee ajettavuuden, ajoe-
lämyksen, ympäristökuormituksen ja polttoainetalouden optimaalisen yhdistelmän valitun ajotilan
perusteella. Lukekaa lisää kappaleesta "Ajotilat".
Kuljettajan näyttö
Kuljettajan näytössä näytetään erilaista Twin
Engine -mallia koskevaa tietoa – lataustiedot,
valittu ajotila, ajomatka tyhjään akkuun ja hybridiakun varaustaso. Lukekaa lisää luvuista "Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan näytössä" ja "Ajotilat".
Esi-ilmastointi
Jotta auto toimii optimaalisesti, hybridiakun ja siihen liittyvien sähköisten käyttöjärjestelmien sekä
bensiinimoottorin ja sen käyttöjärjestelmän toimintalämpötilan on oltava oikea. Akun kapasiteetti vähenee huomattavasti, jos akku on liian
kylmä tai liian lämmin. Esi-ilmastoinnilla auton
käyttövoimajärjestelmä ja matkustamo valmistellaan ennen liikkeellelähtöä, jotta sekä kuluminen
että energian tarve ajon aikana vähenee. Hybridiakun kantama kasvaa. Lukekaa lisää kappaleesta "Esi-ilmastoinnin käynnistäminen/sulkeminen".
Hybridiakun lataus
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan yhdistäkö latausjohdinta, kun
on olemassa salamaniskun vaara.
JOHDANTO
Hybridiakku on litium-ioni-tyyppiä ja sitä voidaan
ladata eri tavoin. Ohjauslaitteella varustettu
latausjohdin voidaan liittää auton ja 230 V AC:n
pistorasian14 väliin. Latausaika riippuu latausvirrasta. Lukekaa lisää kappaleesta "Hybridiakun
lataus".
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot
(s. 397)
Hybridiakkua voidaan ladata myös auton moottorilla. Jarrutettaessa autoa kevyesti jarrupolkimella
hybridiakku latautuu. Hybridiakku latautuu myös
moottorijarrutuksen aikana vaihdeasennon
ollessa B esim. alamäkeen ajettaessa. Lukekaa
lisää luvuista "Automaattivaihteiston vaihdeasennot" ja "Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan näytössä".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14
Hybridiakun latauksen esivalmistelut (s. 446)
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
Hybridiakku (s. 548)
Ajotilat (s. 402)
Hybridiin liittyvät symbolit ja ilmoitukset
(s. 452)
Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan näytössä
(s. 98)
Moottoritilan katsaus (s. 535)
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen/sulkeminen
(s. 210)
Hybridiakun lataus (s. 438)
Pistorasian jännite voi vaihdella markkina-alueiden välillä.
57
TURVALLISUUS
TURVALLISUUS
Turvallisuus
VAROITUS
Auto on varustettu usealla turvajärjestelmällä,
jotka yhdessä suojaavat auton kuljettajaa ja matkustajia onnettomuustilanteessa.
Jos varoitussymboli jää palamaan tai syttyy
ajon aikana ja kuljettajan näytössä näytetään
viesti SRS-turvatyyny Huolla heti. Aja
korjaamoon, se on merkki siitä, että jokin
turvajärjestelmä ei toimi moitteettomasti.
Volvo suosittelee ottamaan pikimmiten yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Autossa on useita antureita, jotka reagoivat
onnettomuudessa ja aktivoivat eri turvajärjestelmiä, esim. erityyppiset turvatyynyt ja turvavöiden
esikiristimet. Onnettomuustilanteesta (esim. törmäykset eri kulmista, ympäripyörähdys tai ulosajo)
riippuen järjestelmät reagoivat eri tavoin parhaan
suojavaikutuksen tarjoamiseksi.
Näiden lisäksi on myös mekaanisia turvajärjestelmiä, kuten Whiplash Protection System. Auto on
myös valmistettu siten, että suuri osa törmäysvoimasta jakaantuu palkkien, pilarien, lattian, katon
ja muiden korin osien kesken.
Onnettomuuden jälkeen auton turvallisuustila voidaan aktivoida, jos jokin auton tärkeistä toiminnoista on vaurioitunut.
Varoitussymboli kuljettajan näytössä
Varoitussymboli kuljettajan näytössä
syttyy, kun auton sähköjärjestelmä asetetaan jännitetilaan II. Symboli sammuu
n. 6 sekunnin kuluttua, jos auton turvallisuusjärjestelmä on kunnossa.
Turvallisuus raskauden yhteydessä
On tärkeää, että turvavyötä käytetään oikealla
tavalla raskauden aikana ja että raskaana oleva
kuljettaja sovittaa istuma-asentoaan.
Turvavyö
Jos tarvittava varoitussymboli on rikki,
yleinen varoitussymboli syttyy sen
sijasta ja kuljettajan näytössä näytetään
sama ilmoitus.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Turvallisuus raskauden yhteydessä (s. 60)
Turvavyö (s. 62)
Turvatyynyt (s. 66)
Whiplash Protection System (s. 61)
Turvallisuustila (s. 72)
Lasten turvallisuus (s. 74)
Turvavyön pitää olla tiiviisti olkapäätä vasten, turvavyön diagonaaliosan olla rintojen välissä ja vatsan sivulla.
Turvavyön lantio-osan pitää olla litteänä reisien
sivulla ja mahdollisimman alhaalla vatsan alla –
sen ei koskaan saa antaa liukua ylös. Turvavyön
pitää olla mahdollisimman lähellä kehoa ilman
tarpeetonta löysyyttä. Tarkastakaa myös, ettei turvavyö ole kiertynyt.
Istuma-asento
Raskaana olevan kuljettajan pitää raskauden
edistyessä säätää istuin ja ohjauspyörä niin, että
hän pystyy hallitsemaan auton täysin (mikä tar-
60
TURVALLISUUS
koittaa sitä, että hänen pitää helposti ulottua
ohjauspyörään ja polkimiin). Pyrkikää saamaan
vatsan ja ohjauspyörän välinen etäisyys mahdollisimman suureksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Turvallisuus (s. 60)
Turvavyö (s. 62)
Manuaalinen etuistuin (s. 126)
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 126)
Whiplash Protection System
Whiplash Protection System (WHIPS) on suoja
piiskaniskuvammoja vastaan. Järjestelmä koostuu
energiaa vaimentavasta selkänojasta ja istuintyynystä sekä järjestelmään sovitetusta niskatuesta
etuistuimissa.
WHIPS aktivoituu takaa tulevassa törmäyksessä,
jossa törmäyskulma, nopeus ja törmäävän ajoneuvon ominaisuudet ovat vaikuttavia tekijöitä.
Kun WHIPS aktivoituu, etuistuinten selkänojat
kääntyvät taaksepäin ja istuintyynyt siirtyvät alaspäin siten, että kuljettajan ja etumatkustajan
istuma-asento muuttuu. Näin vähennetään retkahdusvammojen, ns. whiplash-vammojen, vaaraa.
VAROITUS
WHIPS on turvavyön täydennys. Käyttäkää
aina turvavyötä.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia istuimeen tai WHIPS -järjestelmään. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos etuistuimet ovat olleet alttiina voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, istuimet pitää vaihtaa. Osa istuinten
suojaominaisuuksista on voitu menettää,
vaikka ne vaikuttaisivat vaurioitumattomilta.
Älkää sijoittako lattialle etuistuinten taakse tai alle tai
takaistuimelle mitään esineitä, jotka voivat estää WHIPSjärjestelmän toiminnan.
VAROITUS
Älkää asettako laatikkomaista tavaraa siten,
että se puristuu takaistuimen tyynyosan ja
etuistuimen selkänojan väliin.
VAROITUS
Jos takaistuimen selkänoja käännetään alas,
täytyy vastaavaa etuistuinta siirtää eteenpäin
siten, ettei se ota kiinni alaskäännettyyn selkänojaan.
Istuma-asento
WHIPS suojaa kuljettajaa ja matkustajia tehokkaimmin, kun heidän istuma-asentonsa on oikea
eikä järjestelmän toiminta ole estynyt millään
tavalla.
* Valinnais-/lisävaruste.
}}
61
TURVALLISUUS
||
Säätäkää oikea istuma-asento etuistuimelle
ennen ajoonlähtöä.
Kuljettajan ja etumatkustajan on istuttava keskellä istuinta ja pidettävä pää mahdollisimman
lähellä niskatukea.
WHIPS ja lastenistuin
WHIPS ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai
lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Turvallisuus (s. 60)
Manuaalinen etuistuin (s. 126)
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 126)
Rear Collision Warning (s. 346)
Lastenistuin (s. 75)
Turvavyö
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee
ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jotta turvavyö suojaa mahdollisimman hyvin on
tärkeää että se on tiukasti vartaloa vasten. Älkää
kallistako selkänojaa liian paljon taaksepäin, turvavyö on tarkoitettu suojaamaan normaalissa
istuma-asennossa.
Jos turvavyö on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa turvavyön
suojaominaisuuksista on voitu menettää,
vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin
pois vaihdetun turvavyön.
VAROITUS
Huomatkaa, että ette käytä kiinnittimiä tai kiinnitä vyötä koukkuihin tai muihin sisustan osiin,
mikä estää turvavyötä asettumasta asianmukaisesti.
VAROITUS
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
62
VAROITUS
Jarrutuksella voi olla vakavia seurauksia, jos turvavyötä ei käytetä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Turvallisuus (s. 60)
Turvavyönkiristin (s. 63)
Turvavyön kiinnittäminen/irrottaminen
(s. 64)
Ovi- ja vyömuistutin (s. 65)
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Turvavyönkiristin
Auto on varustettu pyroteknisillä ja sähkötoimisilla turvavyönkiristimillä, joiden tehtävänä on
kiristää turvavyö kriittisissä tilanteissa ja törmäystilanteissa.
Turvavyönkiristin törmäyksen
yhteydessä
Kaikki turvavyöt on varustettu pyroteknisillä turvavyönkiristimillä.
Pyrotekninen turvavyönkiristin tiukentaa turvavyötä riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä sitä käyttävän kiinnittämiseksi tehokkaammin paikalleen.
Turvavyönkiristin kriittisissä tilanteissa
Kuljettajan ja etuistuimen matkustajan turvavyöt
on varustettu sähköisellä turvavyönkiristimellä.
Turvavyönkiristin toimii yhdessä ja voi aktivoitua
kuljettajan tukijärjestelmien City Safety ja Rear
Collision Warning kanssa. Kriittisissä tilanteissa,
kuten paniikkijarrutus, voimakas väistöliike, ulosajo (esim. auton luisuessa ojaan, noustessa irti
maasta tai iskeytyessä johonkin maastossa),
luisto tai törmäysvaara, turvavyönkiristimen sähkömoottori voi tiukentaa turvavyötä.
Sähköinen turvavyönkiristin sijoittaa käyttäjän
paremmin, mikä vähentää vaaraa iskeytymisestä
auton sisäosia vasten sekä parantaa turvajärjestelmien, kuten auton turvatyynyjen, vaikutusta.
TÄRKEÄÄ
Jos matkustajan turvatyyny deaktivoidaan,
deaktivoidaan myös sähköinen turvavyönkiristin matkustajan puolella.
Sähköisen turvavyönkiristimen
palauttaminen
Kun kriittinen tilanne on ohi, palautuvat turvavyö
ja sähköinen turvavyönkiristin automaattisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Turvavyö (s. 62)
Turvavyön kiinnittäminen/irrottaminen
(s. 64)
Ovi- ja vyömuistutin (s. 65)
City Safety (s. 336)
Rear Collision Warning (s. 346)
Matkustajan turvatyynyn aktivointi/deaktivointi* (s. 69)
Jos vyö kuitenkin jää kireäksi:
1.
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan.
2.
Vapauttakaa turvavyö ja kytkekää se sitten
uudelleen.
> Vyö ja sähköinen turvavyönkiristin palautuvat.
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee
ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Jos turvavyö on ollut alttiina voimakkaalle
kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä,
koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa turvavyön
suojaominaisuuksista on voitu menettää,
vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin
pois vaihdetun turvavyön.
* Valinnais-/lisävaruste.
63
TURVALLISUUS
Turvavyön kiinnittäminen/
irrottaminen
3.
Etuistuimilla ja toisen istuinrivin laitapaikoilla
vyötä voidaan säätää korkeussuunnassa.
Varmistakaa, että kaikki matkustajat ovat kiinnittäneet turvavyönsä ennen ajoonlähtöä.
Turvavyön kiinnittäminen
1.
Vetäkää turvavyötä hitaasti ulos ja katsokaa,
ettei se ole kiertynyt tai vaurioitunut.
Katsokaa, että vyö on oikein vyönohjaimessa,
joka on toisen istuinrivin keskipaikalla.
HUOM
Vyön pitää olla olkapään päällä (ei alhaalla käsivarren
päällä).
Turvavyö lukkiutuu eikä sitä voi vetää ulos:
•
•
•
2.
4.
jos sitä vedetään liian nopeasti
jarrutettaessa ja kiihdytettäessä
jos auto kallistuu voimakkaasti.
Lukitkaa vyö työntämällä sen lukkokieleke
sille tarkoitettuun vyölukkoon.
> Voimakas naksahdus ilmaisee vyön lukkiutumisen.
Painakaa vyön kiinnike yhteen ja siirtäkää
vyötä ylös- tai alaspäin.
Kiristäkää lantiovyö lantion päälle vetämällä
olkavyöstä ylöspäin olkapäätä kohti.
Asettakaa vyö mahdollisimman korkealle
ilman, että se hankaa kaulaa.
VAROITUS
Työntäkää turvavyön lukituskieleke aina
saman puolen turvavyön lukkoon. Turvavyöt ja
turvavyölukot eivät muuten ehkä toimi törmäyksessä suunnitellulla tavalla. Vakavien
vammojen vaara on olemassa.
64
Lantiovyön pitää olla alhaalla (ei vatsan päällä).
TURVALLISUUS
VAROITUS
Kaikki turvavyöt on tarkoitettu vain yhden henkilön käyttöön.
VAROITUS
Huomatkaa, että ette käytä kiinnittimiä tai kiinnitä vyötä koukkuihin tai muihin sisustan osiin,
mikä estää turvavyötä asettumasta asianmukaisesti.
Ovi- ja vyömuistutin
Turvavyömuistutin
Järjestelmä muistuttaa turvavöitä käyttämättömiä
ottamaa turvavyö käyttöön, ja se varoittaa myös
avoimesta ovesta, konepellistä, takaluukusta tai
polttoainesäiliön luukusta.
Kuljettajan näytön grafiikka
VAROITUS
Älkää koskaan vahingoittako turvavöitä tai
työntäkö turvavyön lukkoon vieraita esineitä.
Turvavyöt ja turvavyön lukot eivät tällöin ehkä
toimi törmäyksessä suunnitellulla tavalla.
Vakavien vammojen vaara on olemassa.
Turvavyön irrottaminen
Valomuistutus kattokonsolissa.
Valomuistutus annetaan kattokonsolissa ja varoitussymbolilla kuljettajan näytössä.
Äänimuistutus riippuu nopeudesta, ajoajasta ja
ajomatkasta.
1.
Painakaa vyölukon punaista nuppia ja antakaa sitten rulla vetää vyö sisään.
Grafiikka kuljettajan näytössä erityyppisillä varoituksilla.
Oven ja takaluukun varoitusväri riippuu auton nopeudesta.
2.
Jos turvavyö ei kelaudu kokonaan sisään,
syöttäkää sitä sisään käsin siten, ettei se jää
roikkumaan.
Kuljettajan näytön grafiikka näyttää, millä auton
istuimilla matkustajat käyttävät turvavöitä ja millä
istuimilla eivät käytä.
Katsokaa, että vyö on oikein vyönohjaimessa,
joka on toisen istuinrivin keskipaikalla.
Samassa grafiikassa näytetään myös, jos konepelti, takaluukku, polttoainesäiliön luukku tai jokin
ovi on auki.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvavyö (s. 62)
Turvavyönkiristin (s. 63)
Ovi- ja vyömuistutin (s. 65)
Grafiikka hävitetään automaattisesti noin 30
sekunnin ajon jälkeen tai painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan O-painiketta.
Kuljettajan ja matkustajien turvavöitä koskeva tila
ilmoitetaan kuljettajan näytön grafiikassa, kun
jokin turvavöistä kiinnitetään tai irrotetaan.
Lastenistuimet eivät sisälly turvavyömuistutinjärjestelmään.
Etuistuin
Jos kuljettaja ja etuistuimen matkustaja eivät
käytä turvavyötä, muistutetaan turvavyön käyttöönotosta antamalla valo- ja äänimuistutus.
}}
65
TURVALLISUUS
||
Takaistuin
Takaistuimella turvavyömuistuttimella on kaksi
osatoimintoa:
•
•
Kertoa mitä turvavöitä takaistuimella käytetään. Kuljettajan näytön grafiikka esitetään
turvavöitä käytettäessä.
•
•
•
Turvavyö (s. 62)
Turvavyönkiristin (s. 63)
Turvatyynyt
Auto on varustettu kuljettajan ja matkustajan turvatyynyillä sekä turvaverholla.
Turvavyön kiinnittäminen/irrottaminen (s. 64)
VAROITUS
Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö on sijoitettu keskikonsoliin. Jos keskikonsoli on kastunut vedestä tai muusta nesteestä, irrottakaa
käynnistysakulle menevät johtimet. Älkää yrittäkö käynnistää autoa, koska turvatyynyt voivat
laueta. Käyttäkää hinausautopalvelua. Volvo
suosittelee, että se kuljetutetaan valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Muistuttaa valo- ja äänimuistutuksella, että
jokin turvavyö takaistuimella on kytketty pois
ajon aikana. Muistutus lakkaa, kun turvavyö
on jälleen otettu käyttöön, mutta se voidaan
myös kuitata manuaalisesti painamalla
ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan
O-painiketta.
Oven, konepellin, takaluukun ja
polttoainesäiliön luukun muistutin
Jos konepeltiä, takaluukkua, polttoainesäiliön
luukkua tai jotain ovea ei ole suljettu oikein, kuljettajan näyttö esittää grafiikalla, mikä on auki.
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan ja sulkekaa se, joka laukaisi varoituksen.
Jos autolla ajetaan pienemmällä
nopeudella kuin n. 10 km/h (6 mph),
kuljettajan näytön infosymboli syttyy.
Jos autolla ajetaan suuremmalla
nopeudella kuin n. 10 km/h (6 mph),
kuljettajan näytön varoitussymboli syttyy.
66
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lauenneet turvatyynyt
Jos jokin turvatyynyistä on lauennut, suositellaan
seuraavaa:
•
Kuljetuttakaa auto hinausautolla. Volvo suosittelee, että se viedään kuljetusautolla valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Älkää
ajako autolla, jonka turvatyynyt ovat lauenneet.
•
Volvo suosittelee, että valtuutetun Volvon
teknisen palvelun annetaan hoitaa auton turvajärjestelmän komponenttien vaihto.
•
Ottakaa aina yhteys lääkäriin.
TURVALLISUUS
VAROITUS
Älkää koskaan ajako, jos jokin turvatyyny on
lauennut. Tämä saattaa vaikeuttaa auton hallintaa. Myös muut turvajärjestelmät voivat olla
vaurioituneita. Turvatyynyjen laukeamisessa
purkautuvan savun ja pölyn voimakas altistus
voi aiheuttaa ärsytystä/vahinkoa iholle tai silmiin. Ärsytyksen syntyessä pese kylmällä
vedellä. Myös nopea täyttyminen yhdessä tyynymateriaalin kanssa voi aiheuttaa ihoon hiertymiä ja palovaurioita.
Kuljettajan ja matkustajan
turvatyynyt
Turvavyön täydennyksenä kuljettajan ja matkustajan puoleiset etuistuimet on varustettu turvatyynyillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvallisuus (s. 60)
•
•
Sivuturvatyyny (s. 71)
Siksi saattaa syntyä onnettomuustilanteita,
joissa vain toinen (tai ei kumpikaan) turvatyyny
aktivoituu. Tunnistimet tunnistavat autoon
kohdistuneen törmäyksen voimakkuuden ja
sopeuttaa sitten toimenpiteen tämän mukaisesti siten, että mitään turvatyynyä ei laukaista
tai yksi tai useampi turvatyyny laukaistaan.
VAROITUS
Kuljettajan ja matkustajan turvatyynyt
(s. 67)
turvaverho (s. 72)
HUOM
Tunnistimet reagoivat eri tavoin riippuen törmäystapahtumasta ja siitä, käytetäänkö turvavyötä vai ei. Koskee kaikkia turvavyöpaikkoja.
Kuljettajan ja matkustajan turvatyynyt.
Etutörmäyksissä turvatyynyt auttavat suojaamaan
kuljettajan ja matkustajan päätä, kasvoja ja rintakehää sekä kuljettajan polvia ja jalkoja.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet
reagoivat ja turvatyyny täyttyy/turvatyynyt täyttyvät. Turvatyyny vaimentaa autossa oleviin kohdistuvia iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä
puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee. Tässä yhteydessä muodostuu autoon jonkin
verran savua, mikä on täysin normaalia. Koko
tapahtuma, tyynyn täyttyminen ja tyhjeneminen,
tapahtuu muutamassa kymmenesosasekunnissa.
Turvavyö ja turvatyyny toimivat yhteisvaikutuksessa. Jos turvavyötä ei käytetä tai sitä käytetään väärin, se voi törmäystilanteessa vaikuttaa turvatyynyn tehokkuuteen.
Loukkaantumisen estämiseksi siinä tapauksessa, että turvatyyny täyttyy, etumatkustajan
täytyy istua mahdollisimman suorassa, jalat
lattiassa ja selkä painettuna selkänojaan.
VAROITUS
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta
varten. Turvatyynyjärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia
henkilövahinkoja.
}}
67
TURVALLISUUS
||
Kuljettajan turvatyynyt
Matkustajan turvatyynyn tarra
VAROITUS
Turvatyyny ohjauspyörässä
Turvatyyny on asennettu kokoon taitettuna
ohjauspyörän keskiöön. Ohjauspyörässä on merkintä AIRBAG.
Jos autoa ei ole varustettu kytkimellä matkustajan turvatyynyn aktivointia/deaktivointia varten, turvatyyny on aina aktivoitu.
Polviturvatyyny
Turvatyyny on asennettu kokoon taitettuna kojelaudan alaosaan kuljettajan puolelle. Kojelaudassa on merkintä AIRBAG.
VAROITUS
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan
asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, jos turvatyyny on aktivoitu.
VAROITUS
Älkää asettako ja kiinnittäkö mitään esineitä
polvien törmäyssuojalla varustetun kojelaudan
eteen tai päälle.
Kasvot eteenpäin matkustavat matkustajat
(lapset ja aikuiset) eivät saa koskaan istua
etumatkustajan paikalla etumatkustajan turvatyynyn ollessa pois käytöstä.
Tarra matkustajan puoleisessa häikäisysuojassa.
Matkustajan turvatyyny
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.
Turvatyyny on asennettu laskostettuna käsinekotelon yläpuolella olevaan tilaan. Kojelaudassa on
merkintä AIRBAG.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako mitään esineitä kojelaudan eteen tai päälle, kun etumatkustajan
paikalla on turvatyyny.
Turvatyynyt (s. 66)
Matkustajan turvatyynyn aktivointi/deaktivointi* (s. 69)
Tarra matkustajan puoleisessa ovipilarissa. Tarra tulee
näkyviin, kun matkustajan ovi avataan.
Matkustajan turvavyön varoitustarra on sijoitettu
edellä olevan mukaisesti.
68
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Matkustajan turvatyynyn aktivointi/
deaktivointi*
Matkustajan turvatyyny voidaan deaktivoida, jos
auto on varustettu vaihtokytkimellä, Passenger
Airbag Cut Off Switch (PACOS).
Vaihtokytkin
Matkustajan paikan turvatyynyn vaihtokytkin on
sijoitettu kojelaudan päätyyn matkustajan puolelle
ja siihen päästään käsiksi, kun ovi avataan.
Tarkastakaa, että kytkin on haluamassanne asennossa.
tenistuimessa turvallisesti matkustajan paikalla.
Matkustajan turvatyynyn aktivointi
VAROITUS
Jos autoa ei ole varustettu kytkimellä matkustajan turvatyynyn aktivointia/deaktivointia varten, turvatyyny on aina aktivoitu.
Vetäkää vaihtokytkintä ulospäin ja kääntäkää
asennosta OFF (B) asentoon ON (A).
> Kuljettajan näytössä on ilmoitus Matk.
turvatyyny päällä Ole hyvä ja kuittaa.
HUOM
Jos matkustajan turvatyyny on otettu käyttöön/pois käytöstä auton ollessa enintään virtatilassa I, kuljettajan näytössä näytetään
viesti ja kattokonsolissa seuraava ilmoitus n. 6
sekuntia sen jälkeen, kun auton sähköjärjestelmä on kytketty virtatilaan II.
ON – turvatyyny on aktivoitu ja kaikki kasvot
menosuuntaan istuvat matkustajat (lapset ja
aikuiset) voivat istua turvallisesti etumatkustajan paikalla.
OFF - turvatyyny on deaktivoitu ja lapsi voi
istua selkä menosuuntaan asennetussa las}}
* Valinnais-/lisävaruste.
69
TURVALLISUUS
||
2.
Vahvistakaa ilmoitus painamalla ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan O-painiketta.
> Teksti-ilmoitus ja varoitussymboli kattokonsolissa osoittavat, että turvatyyny matkustajan paikalla edessä on aktivoitu.
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan
asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, kun turvatyyny on aktivoitu.
Matkustajan turvatyynyn täytyy aina olla aktivoituna, kun kasvot eteenpäin oleva matkustaja (lapsi tai aikuinen) istuu etumatkustajan
istuimella.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.
70
Matkustajan turvatyynyn deaktivointi
Vetäkää vaihtokytkintä ulospäin ja kääntäkää
asennosta ON (A) asentoon OFF (B).
> Kuljettajan näytössä on ilmoitus Matk.
turvatyyny pois Ole hyvä ja kuittaa.
HUOM
Jos matkustajan turvatyyny on otettu käyttöön/pois käytöstä auton ollessa enintään virtatilassa I, kuljettajan näytössä näytetään
viesti ja kattokonsolissa seuraava ilmoitus n. 6
sekuntia sen jälkeen, kun auton sähköjärjestelmä on kytketty virtatilaan II.
2.
Vahvistakaa ilmoitus painamalla ohjauspyörän
oikeanpuoleisen painikesarjan O-painiketta.
> Teksti-ilmoitus ja symboli kattokonsolissa
osoittavat, että turvatyyny matkustajan paikalla edessä on deaktivoitu.
VAROITUS
Kasvot eteenpäin matkustavat matkustajat
(lapset ja aikuiset) eivät saa koskaan istua
etumatkustajan paikalla turvatyynyn ollessa
pois käytöstä.
Edellä mainitun ohjeen laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.
TÄRKEÄÄ
Jos matkustajan turvatyyny deaktivoidaan,
deaktivoidaan myös sähköinen turvavyönkiristin matkustajan puolella.
TURVALLISUUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuljettajan ja matkustajan turvatyynyt (s. 67)
Turvavyönkiristin (s. 63)
Lastenistuin (s. 75)
Sivuturvatyyny
VAROITUS
Sivuturvatyynyt, kuljettajan ja matkustajan paikalla, suojaavat rintakehää ja lantiota törmäyksessä.
Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun korjausta
varten. Sivuturvatyynyjärjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän
toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
VAROITUS
Älkää asettako mitään esineitä istuimen ulkoreunan ja ovipaneelin väliseen tilaan, koska
sivuturvatyyny voi vaikuttaa tähän tilaan.
Volvo suosittelee käytettäväksi vain Volvon
hyväksymiä istuinsuojia. Muut istuinsuojat voivat estää sivuturvatyynyjen toiminnan.
VAROITUS
Sivuturvatyynyt on asennettu etuistuinten selkänojien ulkosivuille kuljettajan ja etuistuimen matkustajan lisäsuojaksi.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet
reagoivat ja sivuturvatyyny täyttyy. Turvatyyny täyttyy autossa olijan ja ovipaneelin välissä sekä vaimentaa henkilöön kohdistuvia iskuja törmäyshetkellä. Kun turvatyynyä puristetaan kokoon törmäyksen aikana, se tyhjenee. Sivuturvatyyny täyttyy normaalisti vain törmäyspuolella.
Sivuturvatyyny on turvavyötä täydentävä apulaite. Käyttäkää aina turvavyötä.
Sivuturvatyyny ja lastenistuin
Sivuturvatyyny ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvatyynyt (s. 66)
Lastenistuin (s. 75)
71
TURVALLISUUS
turvaverho
VAROITUS
Turvaverho, Inflatable Curtain (IC) auttaa suojaamaan kuljettajan ja etuistuimen matkustajan päitä
iskeytymiseltä auton sisäosia vasten törmäyksen
yhteydessä.
Älkää koskaan ripustako tai kiinnittäkö painavampia esineitä katossa oleviin kahvoihin.
Koukut on tarkoitettu vain kevyille päällysvaatteille (ei koville esineille, kuten esim. sateenvarjoille).
Älkää ruuvatko tai asentako mitään auton
sisäkattoon, ovipilareihin tai sivupaneeleihin.
Tarkoitettu suojavaikutus voi tällöin jäädä saamatta. Volvo suosittelee, että käyttämään vain
Volvon alkuperäisiä osia, jotka on hyväksytty
sijoitettaviksi näille alueille.
VAROITUS
Jättäkää 10 cm tilaa kuorman ja sivuikkunoiden välille, jos auto kuormataan ovien ikkunoiden yläreunan yläpuolelle. Muutoin auton sisäkattoon piilotetun turvaverhon suojavaikutus
saattaa estyä.
Turvaverho on asennettu sisäkaton molemmille
puolille ja auttaa suojaamaan kuljettajaa sekä
matkustajia auton reunapaikoilla. Paneeleissa on
merkintä IC AIRBAG.
VAROITUS
Turvaverho on turvavyötä täydentävä apulaite.
Käyttäkää aina turvavyötä.
Riittävän voimakkaassa törmäyksessä tunnistimet
reagoivat ja turvaverho täyttyy.
Turvallisuustila
Turvallisuustila on suoja, joka aktivoituu, kun törmäys on voinut vaurioittaa tärkeää toimintoa
autossa, kuten polttoaineputkia, jonkin turvajärjestelmän tunnistimia tai jarrujärjestelmää.
Jos auto on ollut kolarissa, teksti Safety mode
Katso käyttöopasta voidaan esittää kuljettajan
näytössä varoitussymbolin kanssa. Se tarkoittaa,
että auton toimintoja on rajoitettu.
Jos auto on asetettu turvallisuustilaan, on mahdollista yrittää palauttaa järjestelmä ja sen jälkeen
käynnistää sekä siirtää auto pois liikennettä vaarantavalta paikaltaan.
VAROITUS
Älkää koskaan yrittäkö itse korjata autoa tai
palauttaa elektroniikkaa toimintaan sen oltua
turvallisuustilassa. Se voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai sen, ettei auto toimi normaalisti.
Volvo suosittelee, että valtuutetun Volvon teknisen palvelun annetaan hoitaa tarkastus ja
auton palauttaminen normaalitilaan, kun
Safety mode Katso käyttöopasta on esitetty.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvatyynyt (s. 66)
VAROITUS
Kun auto on edelleen turvallisuustilassa, sitä
ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta
hinausautolla. Volvo suosittelee, että se viedään kuljetusautolla valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
72
TURVALLISUUS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvallisuus (s. 60)
Auton käynnistäminen/siirtäminen turvallisuustilan jälkeen (s. 73)
Auton käynnistäminen/siirtäminen
turvallisuustilan jälkeen
4.
Jos auto on asetettu turvallisuustilaan, on mahdollista yrittää käynnistystä ja sen jälkeen siirtää
auto pois liikennettä vaarantavalta paikaltaan.
Auton käynnistäminen turvallisuustilan
jälkeen
1.
Tarkastakaa ensin, että autosta ei ole valunut
polttoainetta. Polttoaineen hajua ei myöskään saa tuntua.
Jos kaikki vaikuttaa normaalilta ja on varmistettu, ettei polttoainevuotoja ole, käynnistystä
voidaan yrittää.
VAROITUS
Älkää yrittäkö missään olosuhteissa käynnistää autoa uudelleen, jos se haisee polttoaineelle, kun ilmoitus Safety mode Katso
käyttöopasta esitetään kuljettajan näytössä.
Poistukaa autosta pikimmiten.
2.
Kääntäkää käynnistyskytkin asentoon STOP
ja vapauttakaa säädin.
3.
Yrittäkää sen jälkeen käynnistää auto.
> Kuljettajan näytössä näkyy ilmoitus
Ajoneuvon käynnistys Järjestelmän
tarkastus, odota sinä aikana, kun auton
elektroniikka suorittaa järjestelmätarkastusta ja yrittää sen jälkeen palautua normaaliin tilaan. Tämä voi kestää minuutin.
Yrittäkää sitten käynnistää auto uudelleen,
kun ilmoitus Ajoneuvon käynnistys
Järjestelmän tarkastus, odota on poistunut kuljettajan näytöstä.
TÄRKEÄÄ
Jos ilmoitus Safety mode Katso
käyttöopasta on edelleen näytössä, autolla
ei saa ajaa eikä sitä saa hinata vaan se on
pitää kuljetuttaa pois. Piilovauriot voivat ajon
aikana tehdä auton mahdottomaksi käyttää,
vaikka se vaikuttaa ajokuntoiselta.
Auton siirtäminen turvallisuustilan
jälkeen
1.
Jos kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus
Normal mode The car is now in normal
mode käynnistysyrityksen jälkeen, auto voidaan varovasti siirtää liikenneturvallisuutta
vaarantavalta paikaltaan.
2.
Älkää siirtäkö autoa kauemmaksi kuin on
välttämätöntä.
VAROITUS
Kun auto on edelleen turvallisuustilassa, sitä
ei saa hinata. Se pitää kuljetuttaa paikalta
hinausautolla. Volvo suosittelee, että se viedään kuljetusautolla valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
}}
73
TURVALLISUUS
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Turvallisuustila (s. 72)
Lasten turvallisuus
Volvolla on lasten turvavarusteita (lastenistuimia,
lastentyynyjä ja kiinnityslaitteita), jotka on kehitetty juuri tähän autoon sopiviksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Turvallisuus (s. 60)
Lastenistuin (s. 75)
Integroitu lastenistuin* (s. 88)
Volvon lastenturvavarustuksella saadaan parhaat
edellytykset lapsen turvalliselle matkustamiselle
autossa. Lisäksi lasten turvavarustus sopii hyvin ja
on helppo käyttää.
Lasten on aina matkustettava autossa oikein kiinnitettyinä iästä ja koosta riippumatta. Lasta ei saa
kuljettaa aikuisen sylissä.
Volvo suosittelee, että lapset matkustavat selkänoja menosuuntaan käännetyssä lastenistuimessa niin pitkään kuin mahdollista, vähintään
3-4 vuoden ikään asti, ja sen jälkeen eteenpäin
käännetyllä lastentyynyllä/lastenistuimella, kunnes he ovat 140 cm pitkiä.
HUOM
Eri ikäisille ja pituisille lapsille käytettäviä lastenistuintyyppejä koskeva lainsäädäntö vaihtelee maasta toiseen. Ottakaa selvää lakien
sisällöstä.
HUOM
Jos teillä on kysymyksiä lasten turvavälineiden
asentamisesta, tiedustelkaa tarkempia ohjeita
tuotteen valmistajalta.
74
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Lastenistuin
Lasten sijoittaminen autoon ja käytettävä varustus valitaan lapsen painon ja koon mukaan.
Lasten pitää istua hyvin ja turvallisesti. Varmistakaa, että lastenistuinta käytetään oikein.
Katsokaa lastenistuimen asennusohjetta, jotta
asennus tapahtuu oikein.
HUOM
Lasten turvatuotteita käytettäessä on tärkeää
lukea mukana toimitetut asennusohjeet.
Sijoittakaa selkä menosuuntaan asennettava lastenistuin aina toiselle tai kolmannelle* istuinriville,
jos etumatkustajan turvatyyny on toimintavalmiudessa. Lapsi voi vammautua vakavasti, jos turvatyyny täyttyy, jos lapsi istuu matkustajan paikalla.
Jos etumatkustajan turvatyyny on pois käytöstä,
selkä menosuuntaan asennettava lastenistuin
voidaan sijoittaa etumatkustajan paikalle.
HUOM
Lakimääräykset siitä, miten lapset tulee sijoittaa autoon, vaihtelevat maittain. Ottakaa selvää lakien sisällöstä.
Lastenistuimen sijoittaminen
VAROITUS
Lastenistuimen asennus
On tärkeää ottaa seuraavat kohdat huomioon,
kun lastenistuin asennetaan autoon.
VAROITUS
Lastentyynyjä tai lastenistuimia, joissa on turvavyölukon avauspainikkeen kohdalle asettuvia teräsrautoja tai muita rakenteita, ei saa
käyttää, koska ne voivat aiheuttaa turvavyölukon tahattoman avautumisen.
Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitysnauhaa istuimen pitkittäissäädön vipuun tai istuimen jousiin, kiskoihin tai palkkeihin istuimen
alla. Terävät reunat voivat vioittaa turvavyötä.
Älkää antako lastenistuimen yläosan painaa
tuulilasia vasten.
Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai
istua matkustajan istuimen edessä.
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan
asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, jos turvatyyny on aktivoitu.
Kasvot eteenpäin matkustavat matkustajat
(lapset ja aikuiset) eivät saa koskaan istua
etumatkustajan paikalla etumatkustajan turvatyynyn ollessa pois käytöstä.
Selkä menosuuntaan asennettu lastenistuin ja turvatyyny
eivät kuulu yhteen.
Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi
aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
75
TURVALLISUUS
||
Asennus etuistuimelle
• Asentaessanne taaksepäin suunnattua lastenistuinta varmistakaa, että matkustajan turvatyyny on pois käytöstä.
•
Asentaessanne eteenpäin suunnattua lastenistuinta varmistakaa, että matkustajan turvatyyny on käytössä.
•
Käyttäkää vain lastenistuimia, joita Volvo suosittelee, jotka ovat yleishyväksyttyjä tai puoliuniversaalisia ja joiden valmistajan ajoneuvoluettelossa auto on.
•
ISOFIX-lastenistuin voidaan asentaa vain,
kun auto on varustettu lisävarusteena saatavalla ISOFIX-konsolilla1.
•
Jos lastenistuin on varustettu alakiinnitysnauhoilla, Volvo suosittelee, että niissä käytetään
alakiinnityskohtia1.
•
ISOFIX-opasta voidaan käyttää lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi.
Asennus toiselle istuinriville
• Käyttäkää vain lastenistuimia, joita Volvo suosittelee, jotka ovat yleishyväksyttyjä2 tai puoliuniversaalisia ja joiden valmistajan ajoneuvoluettelossa auto on.
•
1
2
3
76
Tukijaloilla varustettua lastenistuinta ei saa
asentaa keskipaikalle.
•
Laitapaikat on varustettu ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä ja ne on hyväksytty tyypille i-Size3.
•
Ulkopaikoilla on yläkiinnityskohdat. Volvo
suosittelee, että lastenistuimen yläkiinnitysnauhat vedetään niskasuojan aukon läpi
ennen kuin ne kiristetään kiinnityskohtiin. Jos
tämä ei ole mahdollista, noudattakaa lastenistuimen valmistajan suosituksia.
•
Kolmannella istuinrivillä varustetuissa
autoissa* pitää toinen istuinrivi säätää takimmaiseen asentoonsa. Jos myös kolmannella
istuinrivillä käytetään lastenistuinta, voidaan
tehdä poikkeuksia. Tarkastakaa tällöin aina,
että lastenistuin on asennettu valmistajan
ohjeiden mukaisesti.
•
Jos lastenistuin on varustettu alakiinnitysnauhoilla, älkää koskaan säätäkö etuistuimen
asentoa, kun kiinnitysnauhat on asennettu
alakiinnityskohtiin. Muistakaa aina irrottaa
alakiinnitysnauhat, kun lastenistuin ei ole
asennettuna.
•
ISOFIX-opasta ei pidä käyttää lastenistuinta
asennettaessa.
niversaalisia ja joiden valmistajan ajoneuvoluettelossa auto on.
•
Tukijaloilla varustettua lastenistuinta ei saa
asentaa kolmannelle istuinriville.
•
Säätäkää tarvittaessa toista istuinriviä eteenpäin riittävän tilan saamiseksi. Jos myös toiselle istuinriville on asennettu lastenistuin,
tarkistakaa, että se on edelleen asennettuna
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Matkustajan turvatyynyn tarra
Tarra matkustajan puoleisessa häikäisysuojassa.
Asennus kolmannelle istuinriville*
• Käyttäkää vain lastenistuimia, joita Volvo suosittelee, jotka ovat yleishyväksyttyjä tai puoliu-
Lisävarustetarjonta vaihtelee markkina-alueittain.
Ei koske keskipaikkaa.
Vaihtelee markkina-alueittain.
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat
VAROITUS
Auto on varustettu lastenistuinten yläkiinnityskohdilla toisen istuinrivin laitapaikoilla.
Lastenistuimen ylemmät kiinnitysnauhat pitää
vetää niskatuen jalan reiän läpi ennen kuin ne
kiristetään kiinni kiinnityskohtaan. Jos tämä ei
ole mahdollista, noudattakaa lastenistuimen
valmistajan suosituksia.
Yläkiinnityskohdat on pääasiassa tarkoitettu käytettäviksi yhdessä eteenpäin käännettyjen lastenistuinten kanssa.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kiinnitetään yläkiinnityskohtiin.
HUOM
Kääntäkää niskasuojia tämän tyyppisen lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi autoihin, joissa on käännettävät niskasuojat laitapaikoilla.
Kiinnityskohtien sijainti
Tarra matkustajan puoleisessa ovipilarissa. Tarra tulee
näkyviin, kun matkustajan ovi avataan.
Matkustajan turvavyön varoitustarra on sijoitettu
edellä olevan mukaisesti.
HUOM
Jos auton tavaratilan päällä on näkösuoja, se
pitää poistaa, ennen kuin lastenistuin voidaan
asentaa kiinnityskohtiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Lasten turvallisuus (s. 74)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat (s. 77)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Lastenistuinten alakiinnityskohdat (s. 78)
i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 82)
Matkustajan turvatyynyn aktivointi/deaktivointi* (s. 69)
Kiinnityskohtien sijainti osoitetaan symboleilla selkänojan
takapuolella.
Kiinnityskohdat on sijoitettu toisen istuinrivin laitapaikoille.
•
•
•
•
Lastenistuin (s. 75)
Lastenistuinten alakiinnityskohdat (s. 78)
i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 82)
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 79)
* Valinnais-/lisävaruste.
77
TURVALLISUUS
Lastenistuinten alakiinnityskohdat
Auto on varustettu lastenistuinten alakiinnityskohdilla etuistuimessa* ja toisessa istuinrivissä.
Alakiinnityskohdat on tarkoitettu käytettäviksi
yhdessä taaksepäin käännettyjen lastenistuinten
kanssa.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kiinnitetään alakiinnityskohtiin.
Kiinnityskohtien sijainti
Kiinnityskohtien sijainti toisessa istuinrivissä.
Toisen istuinrivin kiinnityskohdat sijaitsevat etuistuinten lattiakiskojen takapäässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kiinnityskohtien sijainti etuistuimessa.
Etuistuimen kiinnityskohdat on sijoitettu matkustajan paikan jalkatilan sivuille.
•
Lastenistuin (s. 75)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat (s. 77)
i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 82)
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 79)
Matkustajan turvatyynyn aktivointi/deaktivointi* (s. 69)
Etuistuimen kiinnityskohdat ovat asennettuina
vain, jos auto on varustettu matkustajan turvatyynyn* aktivointiin/deaktivointiin tarkoitetulla vaihtokytkimellä.
78
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Taulukko lastenistuimen
sijoittamista varten käytettäessä
auton turvavyötä
HUOM
Taulukko antaa suosituksen siitä, mitkä lastenistuimet sopivat missäkin ja minkä kokoiselle lapselle.
Lukekaa aina osa "Lastenistuimet" ennen lastenistuimen asentamista autoon.
Taulukko XC90 Twin Engine -versioille
Paino
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
Ryhmä 1
9–18 kg
Ryhmä 2
15–25 kg
Etuistuin (turvatyynyn ollessa
pois käytöstä, vain taaksepäin suunnattu lastenistuin)
Etuistuin (turvatyynyn ollessa
käytössä, vain eteenpäin
suunnattu lastenistuin)
Toinen istuinrivi, laitapaikka
Toinen istuinrivi, keskipaikka
Kolmas istuinrivi*
UA, B
X
UB
LB
U
UA, B
X
UB
LB
U
LC
UFA, D
U, LC
L
U
LC
UFA, E
UE, LC
B*, F, LE
UE
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
79
TURVALLISUUS
||
Paino
Ryhmä 3
22–36 kg
Etuistuin (turvatyynyn ollessa
pois käytöstä, vain taaksepäin suunnattu lastenistuin)
Etuistuin (turvatyynyn ollessa
käytössä, vain eteenpäin
suunnattu lastenistuin)
Toinen istuinrivi, laitapaikka
Toinen istuinrivi, keskipaikka
Kolmas istuinrivi*
X
UFA, G
UG
B*, F, LG
UG
U: Sopiva yleishyväksytyille lastenistuimille.
UF: Sopiva eteenpäin käännetylle, yleishyväksytyille lastenistuimille.
L: Sopiva erityisille lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla tarkoitettuja erityiselle automallille, rajoitetulle tai puoliuniversaaliselle.
B: Kiinteä lastenistuin, joka on hyväksytty tälle painoryhmälle.
X: Paikka ei ole sopiva tämän painoryhmän lapsille.
A
B
C
D
E
F
G
Säätäkää istuimen selkänoja pystympään asentoon:
Volvo suosittelee: Volvon vauvanistuin (tyyppihyväksyntä E1 04301146)
Volvo suosittelee: Volvon käännettävä lastenistuin taaksepäin suunnattuna (tyyppihyväksyntä E5 04192); Volvon taaksepäin suunnattu lastenistuin (tyyppihyväksyntä E5 04212).
Volvo suosittelee taaksepäin suunnattuja lastenistuimia tämän painoryhmän lapsille.
Volvo suosittelee: Volvon käännettävä lastenistuin eteenpäin suunnattuna (tyyppihyväksyntä E5 04192); Lastentyyny selkänojalla ja ilman (tyyppihyväksyntä E5 04216); Volvon turvavyötyyny selkänojalla (tyyppihyväksyntä E1 04301169); Volvon turvavyöistuin (tyyppihyväksyntä E1 04301312).
Volvon suositus: Integroitu turvavyötyyny (tyyppihyväksyntä E5 04218).
Volvo suosittelee: Lastentyyny selkänojalla ja ilman (tyyppihyväksyntä E5 04216); Volvon turvavyötyyny selkänojalla (tyyppihyväksyntä E1 04301169); Volvon turvavyöistuin (tyyppihyväksyntä E1 04301312).
Taulukko XC90 Excellence -versioille
Paino
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
80
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä, vain taaksepäin
suunnattu lastenistuin)
Etuistuin (turvatyynyn ollessa käytössä, vain eteenpäin suunnattu lastenistuin)
Takaistuin
UA, B, L
X
UA, B, L
UA, B, L
X
UA, B, L
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Paino
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä, vain taaksepäin
suunnattu lastenistuin)
Ryhmä 1
9–18 kg
Ryhmä 2
15–25 kg
Etuistuin (turvatyynyn ollessa käytössä, vain eteenpäin suunnattu lastenistuin)
Takaistuin
LC
UFA, D
UA, LC
LC
UFA, E
UA, E, LC
X
UFA, F
UA, F, L
Ryhmä 3
22–36 kg
U: Sopiva yleishyväksytyille lastenistuimille.
UF: Sopiva eteenpäin käännetylle, yleishyväksytyille lastenistuimille.
L: Sopiva erityisille lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla tarkoitettuja erityiselle automallille, rajoitetulle tai puoliuniversaaliselle.
X: Paikka ei ole sopiva tämän painoryhmän lapsille.
A
B
C
D
E
F
Säätäkää istuimen selkänoja pystympään asentoon:
Volvon suositus: Volvon vauvanistuin (tyyppihyväksyntä E1 04301146).
Volvo suosittelee: Volvon käännettävä lastenistuin taaksepäin suunnattuna (tyyppihyväksyntä E5 04192).
Volvo suosittelee taaksepäin suunnattuja lastenistuimia tämän painoryhmän lapsille.
Volvo suosittelee: Volvon käännettävä lastenistuin eteenpäin suunnattuna (tyyppihyväksyntä E5 04191); Lastentyyny selkänojalla ja ilman (tyyppihyväksyntä E5 04216); Volvon turvavyötyyny selkänojalla (tyyppihyväksyntä E1 04301169).
Volvo suosittelee: Lastentyyny selkänojalla ja ilman (tyyppihyväksyntä E5 04216); Volvon turvavyötyyny selkänojalla (tyyppihyväksyntä E1 04301169).
VAROITUS
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan
asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, jos matkustajan turvatyyny on aktivoitu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Lastenistuin (s. 75)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat (s. 77)
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 83)
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 87)
81
TURVALLISUUS
i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat
Auto on varustettu lastenistuinten i-Size/
ISOFIX4-kiinnityskohdilla toisessa istuinrivissä.
i-Size/ISOFIX on kansainväliseen normiin perustuva lastenistuinten kiinnitysjärjestelmä.
Noudattakaa aina valmistajan asennusohjeita,
kun lastenistuin kytketään i-Size/ISOFIX-kiinnityskohtiin.
Kiinnityskohtien sijainti
Kiinnityskohtien sijainti osoitetaan symboleilla4 selkänojan verhoilussa.
i-Size/ISOFIX-järjestelmän kiinnityskohdat ovat
piilossa toisen istuinrivin selkänojan alaosan
takana, laitapaikoilla.
Painakaa istumapaikan istuintyynyä alas päästäksenne käsiksi kiinnityskohtiin.
4
82
Nimi ja symboli vaihtelevat markkina-alueen mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Lastenistuin (s. 75)
Lastenistuinten yläkiinnityskohdat (s. 77)
Lastenistuinten alakiinnityskohdat (s. 78)
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 87)
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 83)
TURVALLISUUS
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen
sijoittamista varten
Taulukko antaa suosituksen siitä, mitkä ISOFIXlastenistuimet sopivat mihinkin ja minkä kokoiselle lapselle.
Lastenistuimen pitää olla hyväksytty määräyksen
UN Reg R44 mukaisesti ja automallin pitää olla
valmistajan ajoneuvoluettelossa.
HUOM
Lukekaa aina osa "Lastenistuimet" ennen lastenistuimen asentamista autoon.
Taulukko XC90 Twin Engine -versioille
Paino
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
KokoluokkaA
Lastenistuimen tyyppi
E
Taaksepäin käännetty
vauvakaukalo
E
Taaksepäin käännetty
vauvakaukalo
C
Taaksepäin käännetty
lastenistuin
D
Taaksepäin käännetty
lastenistuin
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä, vain taaksepäin suunnattu
lastenistuin)B
Etuistuin (turvatyynyn ollessa käytössä, vain eteenpäin suunnattu
lastenistuin)B
Toinen istuinrivi,
laitapaikka
Toinen istuinrivi,
keskipaikka
Kolmas istuinrivi*
ILB, C, XD
X
ILC
X
X
ILB, C, XD
X
ILC
X
X
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
83
TURVALLISUUS
||
Paino
Ryhmä 1
9–18 kg
KokoluokkaA
Lastenistuimen tyyppi
A
Eteenpäin käännetty
lastenistuin
B
Eteenpäin käännetty
lastenistuin
B1
Eteenpäin käännetty
lastenistuin
C
Taaksepäin käännetty
lastenistuin
D
Taaksepäin käännetty
lastenistuin
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä, vain taaksepäin suunnattu
lastenistuin)B
Etuistuin (turvatyynyn ollessa käytössä, vain eteenpäin suunnattu
lastenistuin)B
Toinen istuinrivi,
laitapaikka
Toinen istuinrivi,
keskipaikka
Kolmas istuinrivi*
X
ILB, E, XD
ILE, IUFE
X
X
ILB, XD
X
ILF
X
X
IL: Sopiva erityisille ISOFIX-lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla tarkoitettuja erityiselle automallille, rajoitetulle tai puoliuniversaaliselle.
IUF: Sopiva eteenpäin käännetylle ISOFIX-lastenistuimelle, joka on yleisesti hyväksytty tälle painoryhmälle.
X: Ei sopiva ISOFIX-lastenistuimille.
A
B
C
D
E
F
84
Lastenistuimille, joissa on ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä, on kokoluokitus, joka auttaa käyttäjää valitsemaan oikean tyyppisen lastenistuimen. Kokoluokan voi lukea lastenistuimen lipukkeesta.
Toimii asennettaessa ISOFIX-lastenistuimia, jotka ovat semiuniversaalisesti hyväksyttyjä (IL), jos auto on varustettu lisävarusteena saatavalla ISOFIX-konsolilla (lisävarustetarjonta vaihtelee markkina-alueittain).
Volvon suositus: Volvon vauvanistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä (tyyppihyväksyntä E1 04301146).
Koskee autoa, jota ei ole varustettu ISOFIX-konsolilla.
Volvo suosittelee taaksepäin suunnattuja lastenistuimia tämän painoryhmän lapsille.
Volvon suositus: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (tyyppihyväksyntä E5 04200).
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Taulukko XC90 Excellence -versioille
Paino
Ryhmä 0
enint. 10 kg
Ryhmä 0+
enint. 13 kg
KokoluokkaA
Lastenistuimen tyyppi
E
Taaksepäin käännetty vauvakaukalo
E
Taaksepäin käännetty vauvakaukalo
C
Taaksepäin käännetty lastenistuin
D
Taaksepäin käännetty lastenistuin
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä, vain taaksepäin suunnattu
lastenistuin)
Etuistuin (turvatyynyn ollessa käytössä, vain eteenpäin suunnattu lastenistuin)
Takaistuin
X
X
ILB
X
X
ILB
}}
85
TURVALLISUUS
||
Paino
KokoluokkaA
Ryhmä 1
9–18 kg
Lastenistuimen tyyppi
A
Eteenpäin käännetty lastenistuin
B
Eteenpäin käännetty lastenistuin
B1
Eteenpäin käännetty lastenistuin
C
Taaksepäin käännetty lastenistuin
D
Taaksepäin käännetty lastenistuin
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois
käytöstä, vain taaksepäin suunnattu
lastenistuin)
Etuistuin (turvatyynyn ollessa käytössä, vain eteenpäin suunnattu lastenistuin)
Takaistuin
X
X
ILC, IUFC
X
X
IL
IL: Sopiva erityisille ISOFIX-lastenistuimille. Nämä lastenistuimet voivat olla tarkoitettuja erityiselle automallille, rajoitetulle tai puoliuniversaaliselle.
IUF: Sopiva eteenpäin käännetylle ISOFIX-lastenistuimelle, joka on yleisesti hyväksytty tälle painoryhmälle.
X: Ei sopiva ISOFIX-lastenistuimille.
A
B
C
Lastenistuimille, joissa on ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä, on kokoluokitus, joka auttaa käyttäjää valitsemaan oikean tyyppisen lastenistuimen. Kokoluokan voi lukea lastenistuimen lipukkeesta.
Volvo suosittelee: Volvon vauvanistuin, joka kiinnitetään ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä (tyyppihyväksyntä E1 04301146).
Volvo suosittelee taaksepäin suunnattuja lastenistuimia tämän painoryhmän lapsille.
VAROITUS
HUOM
Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan
asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan
istuimelle, jos matkustajan turvatyyny on aktivoitu.
HUOM
Jos lasten i-Size/ISOFIX-lastenistuimelta
puuttuu kokoluokitus, täytyy automallin löytyä
lastenistuimen automalliluettelosta.
86
Volvo suosittelee yhteydenottoa valtuutettuun
Volvon jälleenmyyjään saadaksenne suosituksen siitä, mitä i-Size/ISOFIX-lastenistuimia
Volvo suosittelee.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Lastenistuin (s. 75)
i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 82)
Taulukko i-Size-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 87)
•
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 79)
TURVALLISUUS
Taulukko i-Size-lastenistuimen
sijoittamista varten
Lastenistuimen pitää olla hyväksytty UN Reg
R129-määräyksen mukaisesti.
Taulukko antaa suosituksen siitä, mitkä i-Sizelastenistuimet sopivat mihinkin ja minkä kokoiselle lapselle.
HUOM
Lukekaa aina osa "Lastenistuimet" ennen lastenistuimen asentamista autoon.
Taulukko XC90 Twin Engine -versioille
Lastenistuimen tyyppi
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa pois käytöstä, vain
taaksepäin suunnattu lastenistuin)
Etuistuin (turvatyynyn
ollessa käytössä, vain
eteenpäin suunnattu lastenistuin)
Toinen istuinrivi, laitapaikka
Toinen istuinrivi, keskipaikka
Kolmas istuinrivi*
X
X
i-UA
X
X
i-Size-lastenistuin
i-U: Sopiva i-Size "universaaliselle" lastenistuimelle, eteen- ja taaksepäin käännetylle.
X: Ei sopiva yleishyväksytyille lastenistuimille.
Volvo suosittelee tälle ryhmälle selkänoja menosuuntaan käännettyä lastenistuinta.
A
Taulukko XC90 Excellence -versioille
Lastenistuimen tyyppi
Etuistuin (turvatyynyn ollessa pois käytöstä, vain taaksepäin suunnattu lastenistuin)
Etuistuin (turvatyynyn ollessa käytössä, vain eteenpäin
suunnattu lastenistuin)
Takaistuin
X
X
X
i-Size-lastenistuin
X: Ei sopiva yleishyväksytyille lastenistuimille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Lastenistuin (s. 75)
i-Size/ISOFIX-kiinnityskohdat (s. 82)
•
Taulukko ISOFIX-lastenistuimen sijoittamista
varten (s. 83)
•
Taulukko lastenistuimen sijoittamista varten
käytettäessä auton turvavyötä (s. 79)
* Valinnais-/lisävaruste.
87
TURVALLISUUS
Integroitu lastenistuin*
•
Integroiduissa turvavyötyynyissä toisen istuinrivin
keskipaikalla lapset voivat istua mukavasti ja turvallisesti.
turvavyö ei ole lapsen kaulan päällä tai olkapään alapuolella
Integroidun turvavyötyynyn
kääntäminen ylös*
•
turvavyön lantio-osa on sijoitettu alas lantion
päälle, jolloin se antaa mahdollisimman hyvän
suojan.
Integroitu turvavyötyyny toisen istuinrivin keskipaikalla käännetään ylös käytön yhteydessä.
Turvavyötyyny on erityisesti suunniteltu antamaan
hyvä turvallisuus. Yhdessä turvavyön kanssa se
on hyväksytty lapsille, jotka painavat 15 - 36 kg ja
ovat vähintään 97 cm pitkiä.
VAROITUS
Volvo suosittelee, että korjauksen tai vaihdon
tekee vain valtuutettu Volvon tekninen palvelu.
Älkää tehkö muutoksia tai lisäyksiä turvavyötyynyyn. Jos integroitu turvavyötyyny on ollut
alttiina voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyötyyny pitää
vaihtaa. Vaikka turvavyötyyny vaikuttaakin vaurioitumattomalta, osa sen suojaominaisuuksista on voitu menettää. Turvavyötyyny pitää
vaihtaa myös, jos se on hyvin kulunut.
VAROITUS
Jos integroitua turvavyötyynyä koskevia
ohjeita ei noudateta, lapselle voi aiheutua
vakavia vammoja onnettomuustapauksessa.
Oikea sijainti, vyön pitää olla asetettuna reilusti olkapään
päälle.
Tarkastakaa ennen matkaa, että:
88
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
integroitu turvavyötyyny on lukitussa asennossa
•
•
•
niskasuoja säädetään samalle korkeudelle
kuin lapsen pää, jotta se peittää pään koko
takaosan mahdollisimman hyvin
•
•
Vetäkää kahvasta eteenpäin ja ylöspäin lastenistuimen avaamiseksi.
Lasten turvallisuus (s. 74)
Integroidun turvavyötyynyn kääntäminen ylös*
(s. 88)
Integroidun turvavyötyynyn kääntäminen alas*
(s. 89)
turvavyö on kosketuksessa lapsen kehoon ja
ettei se ole löysällä tai kiertynyt
* Valinnais-/lisävaruste.
TURVALLISUUS
Integroidun turvavyötyynyn
kääntäminen alas*
Integroitu turvavyötyyny toisen istuinrivin keskipaikalla voidaan kääntää alas, kun sitä ei käytetä.
Painakaa lastenistuinta taaksepäin sen lukitsemiseksi.
Painakaa kädellä alaspäin istuimen keskeltä
sen lukitsemiseksi.
VAROITUS
Jos integroitua turvavyötyynyä koskevia
ohjeita ei noudateta, lapselle voi aiheutua
vakavia vammoja onnettomuustapauksessa.
TÄRKEÄÄ
Tarkastakaa ennen kääntämistä alas, ettei
irtonaisia esineitä (esim. leikkikaluja) ole
jätetty tyynyn alla olevaan tilaan.
Vetäkää kahvasta eteenpäin istuimen vapauttamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
HUOM
Integroitu lastenistuin* (s. 88)
Käännettäessä selkänoja takana pitää turvavyötyyny ensin kääntää alas.
Integroidun turvavyötyynyn kääntäminen alas*
(s. 89)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Integroitu lastenistuin* (s. 88)
Integroidun turvavyötyynyn kääntäminen ylös*
(s. 88)
* Valinnais-/lisävaruste.
89
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Mittarit, katkaisimet ja
hallintalaitteet, vasemmalta
ohjattava auto
Yhteenvedoissa näytetään, minne näytöt ja säätimet on kuljettajan lähietäisyydellä sijoitettu.
Näyttö/toiminto/säädin
Näyttö/toiminto/säädin
Ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja
Etulukuvalot ja matkustamovalaistus
Ohjauspyörän säätö
Äänitorvi
Ohjauspyörän vasemmanpuoleinen painikesarja
Panoraamakatto*
Näyttö kattokonsolissa
Sisätaustapeilin manuaalinen himmennys
Konepellin avaaminen
Näyttövalaistus, takaluukun lukituksen
avaaminen, takaluukun avaaminen/sulkeminen*, halogeenivalonheittimien korkeussuuntauksen säätö
Näyttö/toiminto/säädin
Positiovalot, huomiovalot, lähivalot, kaukovalot, vilkut, takasumuvalo, välimatkamittarin nollaus
Vaihtamisvivut manuaalista vaihtamista
varten automaattivaihteiston yhteydessä*
Keskinäyttö
Head-up -näyttö*
Varoitusvilkut, enimmäishuurteenpoisto/
tuulilasin sähkölämmitys*, media, käsinekotelon luukun avaaminen
Kuljettajan näyttö
Pyyhkimet ja huuhtelulaite, sadetunnistin*
92
Näyttö/toiminto/säädin
Vaihteenvalitsin
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Näyttö/toiminto/säädin
Näyttö/toiminto/säädin
Käynnistyskytkin
Muistit seuraavien asetuksia varten:
Ajotilavalitsin*
Seisontajarru
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
•
•
•
sähkökäyttöinen etuistuin*
Ulkotaustapeilit
Mittarit, katkaisimet ja
hallintalaitteet, oikealta ohjattava
auto
Yhteenvedoissa näytetään, minne näytöt ja säätimet on kuljettajan lähietäisyydellä sijoitettu.
Head-up -näyttö*
Ikkunan avaaminen, sivuovien ja takaluukun lukitseminen/lukituksen avaaminen
Ikkunannostimet, ulkotaustapeilit
Etuistuimen säätö
Näyttö/toiminto/säädin
Positiovalot, huomiovalot, lähivalot, kaukovalot, vilkut, takasumuvalo, välimatkamittarin nollaus
Vaihtamisvivut manuaalista vaihtamista
varten automaattivaihteiston yhteydessä*
Head-up -näyttö*
Kuljettajan näyttö
Pyyhkimet ja huuhtelulaite, sadetunnistin*
}}
* Valinnais-/lisävaruste.
93
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Näyttö/toiminto/säädin
Näyttö/toiminto/säädin
Näyttö/toiminto/säädin
Ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja
Etulukuvalot ja matkustamovalaistus
Käynnistyskytkin
Panoraamakatto*
Ajotilavalitsin*
Näyttö kattokonsolissa
Seisontajarru
Sisätaustapeilin manuaalinen himmennys
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
Näyttövalaistus, takaluukun lukituksen
avaaminen, takaluukun avaaminen/sulkeminen*
Konepellin avaaminen
Äänitorvi
Ohjauspyörän säätö
Ohjauspyörän vasemmanpuoleinen painikesarja
Näyttö/toiminto/säädin
Keskinäyttö
Varoitusvilkut, enimmäishuurteenpoisto/
tuulilasin sähkölämmitys*, media, käsinekotelon luukun avaaminen
Vaihteenvalitsin
94
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Näyttö/toiminto/säädin
Muistit seuraavien asetuksia varten:
•
•
•
sähkökäyttöinen etuistuin*
Ulkotaustapeilit
Head-up -näyttö*
Ikkunan avaaminen, sivuovien ja takaluukun lukitseminen/lukituksen avaaminen
Ikkunannostimet, ulkotaustapeilit
Etuistuimen säätö
* Valinnais-/lisävaruste.
95
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Kuljettajan näyttö
VAROITUS
Kuljettajan näyttö esittää tietoja autosta ja ajamisesta.
Kuljettajan näyttöön kuuluu mittareita, ilmaisimia
sekä merkki- ja varoitussymboleita. Se, mitä kuljettajan näytössä esitetään, riippuu auton varustuksesta, asetuksista ja kulloinkin aktivoituina olevista toiminnoista.
Jos kuljettajan näyttö sammuu, ei käynnisty
aktivoitaessa/käynnistettäessä tai on kokonaan tai osittain lukukelvoton, autoa ei saa
käyttää. Auto on vietävä viipymättä korjaamolle. Volvo suosittelee valtuutettua Volvon
teknistä palvelua.
VAROITUS
Jos kuljettajan näytössä on vika, esimerkiksi
jarruja, turvatyynyjä tai muita turvajärjestelmiä
koskevaa tietoa ei ehkä voida näyttää. Kuljettaja ei voi tällöin tarkistaa auton järjestelmien
tilaa eikä saada ajankohtaisia varoituksia ja
tietoja.
Sijainti kuljettajan näytössä:
96
Vasemmalla
Keskellä
Oikealla
Nopeusmittari
Merkki- ja varoitusvalot
KierroslukumittariA
Välimatkamittari
Ulkolämpötilamittari
HybridimittariA
Matkamittari
Kello
Vaihtamisosoitin
Nopeudensäätimen ja nopeudenrajoittimen
tiedot
Ilmoitukset, tietyissä tapauksissa grafiikan kanssa
Ajotila
Liikennemerkki-informaatio*
Ovi- ja turvavyöinformaatio
(Hybrid, Off Road, Pure, Power tai AWD)
Polttoainemittari
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
A
Vasemmalla
Keskellä
Oikealla
–
Lataustila
Hybridiakun mittari
–
Mediasoitin
Ajomatka tyhjään säiliöön
–
Navigointikartta*
Ajomatka tyhjään akkuun
–
Puhelin
Hetkellinen polttoaineenkulutus
–
Puheohjaus
Sovellusvalikko (aktivoidaan ohjauspyörän painikesarjalla)
–
KompassiA
–
Valitusta ajotilasta riippuen.
Joustavan symbolin sijainti
kuvasarja, joka lähtee tästä sijainnista ja muuttuu
myöhemmin suuremmaksi kuvaksi.
•
•
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä (s. 111)
Kuljettajan näytön lisenssisopimus (s. 105)
Kuljettajan näytön aktivointi
Kuljettajan näyttö aktivoituu heti, kun jokin ovi
avataan, ts. jännitetilassa 0. Se sammuu hetken
kuluttua, jos sitä ei käytetä. Se voidaan aktivoida
uudelleen jollakin seuraavista tavoista:
•
•
•
Esimerkki merkkisymbolista 12-tuumaisessa kuljettajan
näytössä.
Kuljettajan näytön keskellä voidaan näyttää erilaisia symboleita erityyppisiä ilmoituksia varten.
Kyseessä voi olla merkki- tai varoitussymboli tai
Painakaa jarrupoljinta.
Kääntäkää käynnistyskytkin jännitetilaan I.
Avatkaa jokin ovi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuljettajan näytön asetukset (s. 98)
Merkkivalot kuljettajan näytössä (s. 100)
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä
(s. 102)
* Valinnais-/lisävaruste.
97
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Kuljettajan näytön asetukset
Kuljettajan näytön asetukset voidaan tehdä kuljettajan näytön sovellusvalikossa ja keskinäytön
valikossa Asetukset.
Teeman valitseminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Näytä teemat
3.
Valitkaa teema (ulkonäkö) kuljettajan näytölle:
Asetukset sovellusvalikossa
Sovellusvalikossa voidaan valita, mitä tietoja kuljettajan näyttö esittää
•
•
•
•
ajotietokoneesta
puhelimesta
navigointijärjestelmästä*.
Kuljettajan näytön sovellusvalikko avataan ja sitä
käytetään ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla, ks. kappale "Kuljettajan näytön sovellusvalikon käyttäminen".
Keskinäytön asetukset
Tietotyypin valitseminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
3.
•
•
•
•
mediasoittimesta
Painakaa painiketta My Car Näytöt
Kuljettajan keskinäytön valinnat.
Valitkaa taustalla näytettävät tiedot:
• Älä näytä tietoja taustalla
• Näytä juuri soitettavan median tiedot
• Näytä navigointi, vaikka reittiä ei ole
Näytöt
Glass
Minimalistic
Performance
Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan
näytössä
Kuljettajan näytössä näytetään eri mittareita ja
toimintoja valitun ajotilan mukaan. Mittarit auttavat kuljettajaa ajamaan autoa mahdollisimman
taloudellisesti.
Auto tallentaa myös tilaston tehdyistä ajomatkoista, jotka voidaan nähdä pylväsdiagrammeina,
ks. osa "Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä".
Hybridimittari
Chrome Rings.
Kielen valitseminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Valitkaa kieli painamalla Järjestelmä
Järjestelmän kieli.
> Muutos vaikuttaa kaikkien näyttöjen kieleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 96)
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä (s. 111)
Asetusnäkymä (s. 174)
Hybridimittari näyttää eri tavoin suhteen sen
välillä, paljonko tehoa otetaan sähkömoottorista ja
paljonko tehoa on käytettävissä.
määritetty.
98
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Hybridimallin symbolit
Ilmoittaa kulloinkin saatavana olevan
sähkömoottorin tehon tason. Täyttynyt
symboli tarkoittaa, että sähkömoottoria
käytetään.
Saatavana oleva sähkömoottorin teho
Jos symboli ei ole täytetty, sähkömoottoria ei käytetä.
Ilmoittaa tehotason, jolla polttomoottori
käynnistyy. Täyttynyt symboli tarkoittaa,
että polttomoottoria käytetään.
Ilmoittaa tehotason, jolla polttomoottori
käynnistyy. Jos symboli ei ole täytetty,
polttomoottoria ei käytetä.
Ilmaisin, joka ilmoittaa hybridiakun
lataamisesta, esim. painettaessa jarrupoljinta kevyesti.
Tieto ajotietokoneelta: ajomatka tyhjään akkuun, eDTE (Electrical Distance
To Empty) -ilmaisin. Näyttää likimääräisen matkan, joka voidaan ajaa hybridiakussa jäljellä olevalla energialla.
Symboli kuuluu mittaristossa oikealla
alhaalla olevaan hybridiakun mittariin.
Hybridiakun mittari.
Auto on käynnistetty mutta seisoo paikallaan, tehoa ei
tarvita.
Mittaristossa oikealla alhaalla on hybridiakun mittari. Mittari näyttää, paljonko akussa on energiaa.
Tätä energiaa käytetään sähkömoottoria varten,
mutta myös auton viilentämiseen tai lämmittämiseen.
Kuljettajan haluama teho
Hybridimittarin viisari ilmoittaa, paljonko kuljettaja
haluaa tehoa käyttämällä kaasupoljinta. Mitä korkeammalla se on asteikossa, sitä suuremman
tehon kuljettaja haluaa valitulla vaihteella. Salaman ja pisaran välinen merkintä osoittaa kohdan,
jossa sähkömoottori lakkaa toimimasta ja polttomoottori käynnistyy.
Esimerkki:
Sähkömoottori ei voi tuottaa pyydettyä moottorin tehoa
ja polttomoottori käynnistyy.
}}
99
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajodatan esittäminen kuljettajan näytössä
(s. 172)
•
Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä
(s. 173)
•
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 96)
•
Auto tuottaa virtaa akkuun, akkua ladataan, esim. painettaessa jarrupoljinta kevyesti tai käytettäessä moottorijarrutusta alamäessä.
Toiminnot "Hold" ja "Charge"
Ajotilat (s. 402)
Hybridiin liittyvät symbolit ja ilmoitukset
(s. 452)
Hybridiakun latausasteen ylläpitäminen tai
lisääminen ajon aikana (s. 406)
Merkkivalot kuljettajan näytössä
Merkkivalosymbolit ilmoittavat kuljettajalle toiminnon aktivoinnista, järjestelmän toiminnasta tai
ilmenneestä viasta tai puutteesta.
Symboli
Sisältö
Informaatio, lukekaa näyttöteksti
Infosymboli syttyy yhdessä kuljettajan näytössä olevan tekstin kanssa,
kun auton jossain järjestelmässä
on sattunut poikkeama normaalista.
Infosymboli voi syttyä myös
yhdessä muiden symbolien kanssa.
Vika jarrujärjestelmässä
Symboli palaa, kun seisontajarrussa
on toimintahäiriö.
Vika ABS-järjestelmässä
Jos symboli syttyy, järjestelmä ei
toimi. Auton varsinainen jarrujärjestelmä toimii edelleen, mutta ilman
ABS-toimintoa.
Automaattinen jarru päällä
Hybridiakun mittarin symboli
kertoo toiminnon Hold tai Charge olevan aktivoitu. Lisätietoa
näistä toiminnoista on osassa "Hybridiakun latausasteen ylläpitäminen tai lisääminen ajon aikana".
100
Symboli palaa, kun toiminto on aktivoitu ja käyttöjarru tai seisontajarru
vaikuttaa. Jarru pitää auton paikallaan, kun se on pysähtynyt.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Symboli
Sisältö
Symboli
Sisältö
Symboli
Sisältö
Rengaspainejärjestelmä
Seisonta-/positiovalot
Automaattiset kaukovalot pois
Symboli palaa rengaspaineen
ollessa liian matala. Rengaspainejärjestelmän vian yhteydessä symboli vilkkuu ensin n. 1 minuutin ja
palaa sitten jatkuvasti. Tämä voi
johtua siitä, ettei järjestelmä voi
havaita liian matalaa rengaspainetta tai varoittaa siitä tarkoitetulla
tavalla.
Symboli palaa, kun positiovalot ovat
päällä.
Symboli palaa valkoisena, kun automaattiset kaukovalot ovat pois
päältä. Positiovalot ovat päällä.
Pakokaasunpuhdistusjärjestelmä
Automaattiset kaukovalot päällä
Symboli palaa takasumuvalon
ollessa päällä.
Symboli palaa sinisenä, kun automaattiset kaukovalot ovat päällä.
Sadetunnistin päällä
Automaattiset kaukovalot pois
Symboli palaa sadetunnistimen
ollessa päällä.
Symboli palaa valkoisena, kun automaattiset kaukovalot ovat pois
päältä.
Esi-ilmastointi päällä
Jos symboli syttyy moottorin käynnistämisen jälkeen, se voi johtua
viasta auton pakokaasunpuhdistusjärjestelmässä. Ajakaa korjaamolle
tarkastusta varten. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Vasen ja oikea vilkku
Symboli vilkkuu, kun vilkkuja käytetään.
Vika valonheitinjärjestelmässä
Symboli palaa, kun ABL-toiminnossa (Active Bending Lights) on
syntynyt vika, tai jos valonheitinjärjestelmässä on syntynyt jokin muu
vika.
Kaukovalot päällä
Symboli palaa, kun kaukovalot ovat
sytytettyinä sekä kaukovalovilkun
yhteydessä.
Automaattiset kaukovalot päällä
Symboli palaa sinisenä, kun automaattiset kaukovalot ovat päällä.
Positiovalot ovat päällä.
Kaukovalot päällä
Symboli palaa, kun kaukovalot ja
positiovalot ovat päällä.
Takasumuvalo päällä
Symboli palaa, kun moottorin- ja
matkustamonlämmitin/ilmastointilaite esi-ilmastoi autoa.
Vakautusjärjestelmä
Vilkkuva symboli ilmaisee, että
vakautusjärjestelmä toimii. Jos
symboli palaa jatkuvasti, järjestelmään on syntynyt vika.
}}
101
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Symboli
Sisältö
Vakautusjärjestelmä, sport-tila
Symboli palaa, kun sport-tila on
aktivoitu. Sport-tila antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajokokemukseen. Järjestelmä tunnistaa tällöin, ovatko kaasupoljin, ohjauspyörän liikkeet ja kaarreajo aktiivisempia kuin normaalissa ajossa ja sallii
silloin auton takapään hallitun luiston tiettyyn tasoon asti ennen kuin
se puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa auton.
Oven, konepellin, takaluukun ja
polttoainesäiliön luukun muistutin
Varoitussymbolit kuljettajan
näytössä
Jos konepelti, takaluukku, polttoainesäiliön
luukku tai jokin ovi ei ole kunnolla kiinni, syttyy
info- tai varoitussymboli sekä grafiikka kuljettajan
näytössä.
Varoitussymbolit ilmoittavat kuljettajalle tärkeän
toiminnon aktivoinnista tai vakavan vian tai puutteen ilmenemisestä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 96)
•
Ovi- ja vyömuistutin (s. 65)
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä
(s. 102)
VAROITUS
Jos jarrunesteen pinta on jarrunestesäiliön
MIN-tason alapuolella, autolla ei saa enää
ajaa lisäämättä jarrunestettä.
Jarrunesteen häviämisen syy täytyy tarkastaa
huoltokorjaamossa. Volvo suosittelee yhteydenottoa valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Kaista-avustaja
Valkoinen symboli: Kaista-avustaja
päällä ja tieviivat on havaittu.
Harmaa symboli: Kaista-avustaja
päällä, mutta tieviivoja ei havaittu.
Keltainen symboli: Kaista-avustaja
varoittaa/puuttuu tilanteeseen.
Kaista-avustaja ja sadetunnistin
Valkoinen symboli: Kaista-avustaja
päällä ja tieviivat on havaittu. Sadetunnistin on päällä.
Harmaa symboli: Kaista-avustaja
päällä, mutta tieviivoja ei havaittu.
Sadetunnistin on päällä.
102
VAROITUS
Jos jarru- ja ABS-symbolit palavat samanaikaisesti, on vaarana auton takapään voimakas
luisto voimakkaasti jarrutettaessa.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Symboli
Sisältö
Symboli
Sisältö
Symboli
Sisältö
Varoitus
Vika jarrujärjestelmässä
Pieni öljynpaine
Punainen varoitusvalo syttyy, kun
on havaittu vika, joka voi vaikuttaa
turvallisuuteen ja/tai auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään
kuljettajan näytössä selventävä
teksti-ilmoitus. Varoitussymboli voi
syttyä myös yhdessä muiden symbolien kanssa.
Jos symboli syttyy, jarrunestettä
saattaa olla liian vähän. Viekää auto
lähimpään valtuutettuun korjaamoon jarrunesteen tarkastuttamista
ja lisäämistä varten.
Jos symboli syttyy ajon aikana,
moottorin öljypaine on liian pieni.
Sammuttakaa moottori välittömästi
ja tarkastakaa moottorin öljymäärä,
lisätkää tarvittaessa. Jos symboli
syttyy ja öljymäärä on normaali,
ottakaa yhteys korjaamoon. Volvo
suosittelee, että otatte yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Turvavyömuistutin
Symboli vilkkuu, jos joku etuistuimella ei ole kiinnittänyt turvavyötä
tai takaistuimella matkustava on
avannut turvavyön.
Seisontajarru kytketty
Symboli palaa jatkuvasti, kun seisontajarru on kytkettynä.
Vilkkuva symboli tarkoittaa, että on
syntynyt vika. Lukekaa kuljettajan
näytössä oleva ilmoitus.
Käynnistysakkua ei ladata
Symboli syttyy ajon aikana, jos sähköjärjestelmässä on syntynyt vika.
Hakeutukaa korjaamolle. Volvo
suosittelee, että otatte yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
Turvatyynyt
Jos symboli jää palamaan tai syttyy
ajon aikana, jossain auton turvajärjestelmistä on havaittu vika. Lukekaa kuljettajan näytössä oleva
ilmoitus. Volvo suosittelee, että
otatte yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
Oven, konepellin, takaluukun ja
polttoainesäiliön luukun muistutin
Jos konepelti, takaluukku, polttoainesäiliön
luukku tai jokin ovi ei ole kunnolla kiinni, syttyy
info- tai varoitussymboli sekä grafiikka kuljettajan
näytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 96)
Merkkivalot kuljettajan näytössä (s. 100)
}}
103
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
•
•
Ovi- ja vyömuistutin (s. 65)
Ulkolämpötilamittari
Turvallisuus (s. 60)
Ulkolämpömittari esitetään kuljettajan näytössä.
–
Anturi havainnoi lämpötilaa auton ulkopuolella.
Valitkaa Asetukset Järjestelmä
Mittayksiköt ja merkitkää haluamanne yksikkötyyppi, Metrinen, Brittiläinen tai US.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ulkolämpömittarin sijainti 12- ja 8-tuumaisessa kuljettajan näytössä.
Jos auto on seissyt paikallaan, mittari voi näyttää
liian korkeaa lämpötila-arvoa.
Kun ulkolämpötila on alueella +2 °C - -5 °C ,
palaa myös lumihiutalesymboli kuljettajan näytössä varoittaen mahdollisesta liukkaudesta.
Lumihiutalesymboli syttyy myös tilapäisesti headup -näytössä, jos auto on varustettu sellaisella.
Ulkolämpömittarin asettaminen
Muuttakaa mm. lämpömittarin yksikköä keskinäytön päänäkymän kautta.
104
Kuljettajan näyttö (s. 96)
Ilmastoinnin tunnistimet (s. 186)
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Kello
Kello näytetään sekä kuljettajan näytössä että
keskinäytössä.
Sijainti
Automaattinen aika GPS:llä varustetuissa
autoissa
Jos auto on varustettu navigointijärjestelmällä, on
mahdollista valita Automaattinen aika. Aikavyöhyke säädetään tällöin automaattisesti sen
mukaan, missä auto on. Tietyn tyyppistä navigointijärjestelmää varten pitää myös nykyinen paikka
(maa) asettaa, jotta saadaan oikea aikavyöhyke.
Jos Automaattinen aika ei ole valittuna, säädetään aika ja päivämäärä nuolilla ylös tai alas kosketusnäytössä.
Kesäaika
Tietyissä maissa on mahdollista valita automaattinen kesäajan asettaminen toiminnolla Auto.
Muissa maissa voidaan kesäaika asettaa painamalla Päälle tai Pois.
Kellon sijainti 12- ja 8-tuumaisessa kuljettajan näytössä.
Keskinäytössä kello on sijoitettu ylimmäiseksi
oikealle tilakentässä.
Kuljettajan näytön lisenssisopimus
Lisenssi on sopimus tietyn toiminnan suorittamisesta oikein tai oikeutta hyödyntää toisen
oikeutta sopimuksessa ilmoitetuin ehdoin. Seuraava teksti on Volvon sopimus valmistajan/kehittäjän kanssa ja se on englanninkielinen.
BSD 4-clause "Original" or "Old"
License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the
following acknowledgement: This product
includes software developed by the
University of California, Berkeley and its
contributors.
4.
Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 96)
Asetusnäkymä (s. 174)
Tietyissä tilanteissa voivat ilmoitukset ja informaatio peittää kellon kuljettajan näytössä.
Ajan ja päivämäärän asetukset
Valitkaa Asetukset Järjestelmä
Päivämäärä ja kellonaika keskinäytön päänäkymässä aika- ja päivämääräformaattien asetusten
muuttamiseksi.
Säätäkää aikaa ja päivämäärää painamalla nuolia
ylös tai alas kosketusnäytössä.
}}
105
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 3-clause "New" or "Revised"
License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
106
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Neither the name of the organisation nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derive from this
software without specific prior written
permission.
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
BSD 2-clause “Simplified” license
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed or
implied, of the FreeBSD Project.
FreeType Project License
1.
1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages; some
of them may contain, in addition to the
FreeType font engine, various tools and
contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do
not fall under their own explicit license. The
license affects thus the FreeType font
engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which
all encourage inclusion and use of free
software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that this
software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution) o You can use this software for
whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote
this software. If you use it, or only parts of it,
in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that
you've used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products,
provided that all warranty or liability claims
are assumed by the product vendor. Legal
Terms 0. Definitions Throughout this license,
the terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be they
named as alpha, beta or final release. `You'
refers to the licensee, or person using the
project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source code
as well as linking it to form a `program' or
`executable'. This program is referred to as `a
program using the FreeType engine'. This
license applies to all files distributed in the
original FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not a
particular file is covered by this license, you
must contact us to verify this. The FreeType
project is copyright (C) 1996-1999 by David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. All rights reserved except as
specified below. 1. No Warranty THE
FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType project
is copyrighted material, only this license, or
another one contracted with the authors,
grants you the right to use, distribute, and
modify it. Therefore, by using, distributing, or
modifying the FreeType project, you indicate
that you understand and accept all the terms
of this license.
2.
Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: o Redistribution
}}
107
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
of source code must retain this license file
(`licence.txt') unaltered; any additions,
deletions or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in
all copies of source files. o Redistribution in
binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
on the FreeType code, not just the
unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need
be paid to us.
3.
4.
108
Advertising The names of FreeType's authors
and contributors may not be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission. We suggest, but do not require,
that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
Contacts There are two mailing lists related
to FreeType: o freetype@freetype.org
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o devel@freetype.org
Discusses bugs, as well as engine internals,
design issues, specific licenses, porting, etc.
o http://www.freetype.org Holds the current
FreeType web page, which will allow you to
download our latest development version and
read online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<david.turner@freetype.org> Robert Wilhelm
<robert.wilhelm@freetype.org> Werner
Lemberg <werner.lemberg@freetype.org>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our efforts
or the library will fulfill any of your particular
purposes or needs. This library is provided with all
faults, and the entire risk of satisfactory quality,
performance, accuracy, and effort is with the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96,
May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.88, with the
following individuals added to the list of
Contributing Authors:
John Bowler
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Magnus Holmgren
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
Greg Roelofs
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2.
Altered versions must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as
being the original source.
3.
This Copyright notice may not be removed or
altered from any source or altered source
distribution.
Kevin Bracey
Sam Bushell
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy
Eric Schalnat, Group 42, Inc.
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the following
set of individuals:
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a product,
acknowledgment is not required but would be
appreciated.
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software.
OSI Certified Open Source is a certification mark
of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson randeg@alum.rpi.edu
April 15, 2002
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
}}
109
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
SGI Free Software B License Version
2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0,
Sept. 18, 2008)
Copyright (C) [dates of first publication] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is
110
hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealings in this Software without prior
written authorization from Silicon Graphics, Inc.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kuljettajan näyttö (s. 96)
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä antaa
nopean pääsyn tavallisesti käytettäviin toimintoihin tiettyjen sovellusten osalta.
Sovellus
Toiminnot
Ajotietokone
Välimatkamittarin valinta, valitaan, mitä kuljettajan näytössä
esitetään yms.
Mediasoitin
Valitaan mediasoittimen aktiivinen lähde.
Puhelin
Soittaminen puhelulistan
yhteystietoon.
Navigointi
Opastustauko, opastuksen aloitus hiljattain käytettyyn määränpäähän jne.
Sovellusvalikon käsittely kuljettajan
näytössä
Sovellusvalikkoa kuljettajan näytössä käsitellään
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Sovellusvalikkoa kuljettajan näytössä voidaan käyttää
keskinäytön käyttämisen asemesta.
Sovellusvalikko esitetään kuljettajan näytössä ja
sitä ohjataan ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla. Sovellusvalikko tekee vaihtamisen eri
sovellusten tai sovellusten toimintojen välillä helpoksi tarvitsematta irrottaa otetta ohjauspyörästä
ja katsetta tiestä.
•
•
•
Kuljettajan näyttö (s. 96)
Keskinäytön kuvaus (s. 32)
Sovellusvalikon käsittely kuljettajan näytössä
(s. 111)
Sovellusvalikko ja ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja.
Avaaminen/sulkeminen
Vasen/oikea
Ylös/alas
Vahvistakaa
Sovellusvalikon toiminnot
Eri sovellukset antavat pääsyn eri tyyppisiin toimintoihin. Sovellusvalikosta voidaan ohjata seuraavia sovelluksia ja niihin kuuluvia toimintoja:
}}
111
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Sovellusvalikon avaaminen/sulkeminen
–
Painakaa avaamista/sulkemista (1).
(Sovellusvalikkoa ei voida avata silloin, kun
kuljettajan näytössä on kuittaamaton ilmoitus.
Ilmoitus on vahvistettava ennen kuin sovellusvalikko voidaan avata.)
> Sovellusvalikko avataan/suljetaan.
Ilmoitukset kuljettajan näytössä ja
keskinäytössä
Kuljettajan näytössä ja keskinäytössä voidaan eri
tapahtumien yhteydessä esittää ilmoituksia kuljettajan informoimiseksi tai auttamiseksi.
Kuljettajan näyttö
Sovellusvalikko sulkeutuu automaattisesti hetken
käyttämättömyyden jälkeen tai tietyillä valinnoilla.
Navigointi ja valitseminen
sovellusvalikossa
1.
Navigoikaa eri sovelluksissa, jotka ovat käytettävissä, painamalla vasenta tai oikeaa (2).
> Toiminnot edelliselle/seuraavalle sovellukselle esitetään sovellusvalikossa.
2.
Selatkaa valitun sovelluksen toimintoja painamalla ylös tai alas (3).
3.
Vahvistakaa tai merkitkää toiminnon valinta
painamalla vahvistusta (4).
> Toiminto aktivoidaan ja tiettyjen valintojen
osalta sen jälkeen suljetaan sovellusvalikko.
Jos sovellusvalikko avataan uudelleen, esitetään
välittömästi viimeksi valitun sovelluksen toiminnot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
112
Sovellusvalikko kuljettajan näytössä (s. 111)
Ilmoitusten käsittely kuljettajan näytössä ja
keskinäytössä (s. 114)
Ilmoitukset kuljettajan näytössä.
Kuljettajan näytössä esitetään prioriteetiltaan korkeita ilmoituksia kuljettajalle.
Ilmoitukset voidaan esittää eri kohdissa kuljettajan näytössä riippuen kulloinkin esitettävästä
muusta informaatiosta. Hetken kuluttua, tai kun
ilmoitus on kuitattu/hoidettu sitä edellytettäessä,
ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä. Jos ilmoitus
täytyy tallentaa, se asettuu sovellukseen Auton
tila, joka avataan keskinäytön sovellusnäkymästä.
Ilmoituksen muoto voi vaihdella ja se voidaan
esittää yhdessä grafiikan, symbolien tai painikkei-
den kanssa esim. ilmoituksen kuittaamiseksi tai
kyselyn hyväksymiseksi.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Huoltoilmoitukset
Seuraavassa esitetään valikoima tärkeitä huoltoilmoituksia ja niiden sisältö.
Ilmoitus
Sisältö
Pysähdy turvallisestiA
Pysähtykää ja sammuttakaa
moottori. Vakava vauriovaara
– ottakaa yhteys korjaamoonB.
Sammuta
moottoriA
Pysähtykää ja sammuttakaa
moottori. Vakava vauriovaara
– ottakaa yhteys korjaamoonB.
Huolla heti.
Aja korjaamoonA
Ottakaa yhteys korjaamoonB
auton välitöntä tarkastusta
varten.
Huolto tarpeenA
Ottakaa yhteys korjaamoonB
auton tarkastamiseksi mahdollisimman pian.
Määräaikaishuolto
Varaa aika
huoltoon
Määräaikaishuolto
Huollon aika
Ilmoitus
Sisältö
Määräaikaishuolto
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB. Näytetään, kun huoltoajankohta
on ylitetty.
Huolto myöhässä
Tilapäisesti
poisA
A
B
Toiminto on tilapäisesti suljettu ja asetetaan automaattisesti uudelleen ajon aikana
tai seuraavan käynnistyksen
jälkeen.
Osa ilmoituksista esitetään varustettuna tiedolla siitä, missä
ongelma on syntynyt.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Keskinäyttö
Ilmoituksen muoto voi vaihdella ja se voidaan
esittää yhdessä grafiikan, symbolien tai painikkeiden kanssa esim. ilmoitukseen liitetyn toiminnon
aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Ponnahdusilmoitukset
Tietyissä tapauksissa esitetään ilmoitus ponnahdusikkunan muodossa. Ponnahdusilmoituksilla on
korkeampi prioriteetti kuin ilmoituksilla, jotka esitetään tilakentässä, ja ne edellyttävät kuittausta/
toimenpidettä ennen kuin ne häviävät. Ilmoitukset,
jotka pitää tallentaa, asettuvat keskinäytön päänäkymään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB. Näytetään ennen seuraavaa huoltoajankohtaa.
Huollon aika – ottakaa
yhteys korjaamoonB. Näytetään seuraavan huoltoajankohdan yhteydessä.
Useimmat ilmoitukset esitetään keskinäytön tilakentän päällä. Hetken kuluttua, tai kun ilmoitus
on hoidettu sitä edellytettäessä, ilmoitus häviää
tilakentästä. Jos ilmoitus pitää tallentaa, se asettuu keskinäytön päänäkymään.
•
Kuljettajan näyttö (s. 96)
Keskinäytön kuvaus (s. 32)
Ilmoitusten käsittely kuljettajan näytössä ja
keskinäytössä (s. 114)
Tallennettujen ilmoitusten käsittely kuljettajan näytöstä ja keskinäytöstä (s. 115)
Ilmoitus keskinäytössä.
Keskinäytössä esitetään prioriteetiltaan matalampia ilmoituksia kuljettajalle.
113
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Ilmoitusten käsittely kuljettajan
näytössä ja keskinäytössä
Uuden ilmoituksen käsittely
Painikkeilla varustetut ilmoitukset:
Ilmoituksia kuljettajan näytössä ja keskinäytössä
käsitellään ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla ja keskinäytön näkymissä.
1.
Navigoikaa käytettävissä olevien eri painikkeiden välillä painamalla vasenta tai oikeaa
(1).
Kuljettajan näyttö
2.
Vahvistakaa valinta painamalla vahvistusta
(2).
> Ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä.
Keskinäyttö
Ilman painikkeita olevat ilmoitukset:
–
Ilmoitus kuljettajan näytössä ja ohjauspyörän oikeanpuoleinen painikesarja.
Vasen/oikea
Vahvistakaa
Tietyt ilmoitukset kuljettajan näytössä sisältävät
yhden tai useampia painikkeita esim. ilmoituksen
kuittaamiseksi tai kyselyn hyväksymiseksi.
114
Sulkekaa ilmoitus painamalla vahvistusta (2)
tai antamalla ilmoituksen sulkeutua automaattisesti hetken kuluttua.
> Ilmoitus häviää kuljettajan näytöstä.
Jos ilmoitus täytyy tallentaa, se asettuu sovellukseen Auton tila, joka avataan keskinäytön sovellusnäkymästä. Tämän yhteydessä esitetään ilmoitus Viesti tallennettu Auton tila sovellukseen keskinäytössä.
Ilmoitus keskinäytössä.
Tietyillä ilmoituksilla keskinäytössä on painike (tai
useita painikkeita ponnahdusilmoituksissa) esim.
ilmoitukseen liitetyn toiminnon aktivointia/deaktivointia varten.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Uuden ilmoituksen käsittely
Painikkeilla varustetut ilmoitukset:
Tallennettujen ilmoitusten käsittely
kuljettajan näytöstä ja keskinäytöstä
Tallennetun ilmoituksen lukeminen
Tallennetun ilmoituksen lukeminen välittömästi:
–
Kuljettajan näytöstä ja keskinäytöstä tallennettuja
ilmoituksia käsitellään molemmissa tapauksissa
keskinäytössä.
–
Painakaa painiketta toimenpiteen tekemiseksi tai antakaa ilmoituksen sulkeutua automaattisesti hetken kuluttua.
> Ilmoitus häviää tilakentästä.
Ilman painikkeita olevat ilmoitukset:
–
Kuljettajan näytöstä tallennetut
ilmoitukset
Tallennetun ilmoituksen lukeminen myöhemmin:
Sulkekaa ilmoitus painamalla sitä tai antamalla ilmoituksen sulkeutua automaattisesti
hetken kuluttua.
> Ilmoitus häviää tilakentästä.
Jos ilmoitus pitää tallentaa, se asettuu keskinäytön päänäkymään.
1.
Avatkaa sovellus Auton tila keskinäytön
sovellusnäkymästä.
> Sovellus käynnistyy kotinäkymän alimmassa osanäkymässä.
2.
Valitkaa välilehti Viestit sovelluksessa.
> Luettelo tallennetuista ilmoituksista esitetään.
3.
Painakaa nuolta oikealle ilmoituksen laajentamiseksi/minimoimiseksi.
> Lisätietoja ilmoituksesta esitetään luettelossa ja kuva vasemmalla sovelluksessa
näyttää informaatiota ilmoituksesta graafisessa muodossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmoitukset kuljettajan näytössä ja keskinäytössä (s. 112)
•
Tallennettujen ilmoitusten käsittely kuljettajan näytöstä ja keskinäytöstä (s. 115)
Painakaa ilmoituksen Viesti tallennettu
Auton tila -sovellukseen oikealla puolella
olevaa painiketta keskinäytössä.
> Tallennettu ilmoitus esitetään sovelluksessa Auton tila.
Tallennetut ilmoitukset ja mahdolliset valinnat sovelluksessa Auton tila.
Kuljettajan näytössä esitetyt
ilmoitukset, jotka pitää tallentaa,
asetetaan sovellukseen Auton
tila keskinäytössä. Tämän
yhteydessä esitetään ilmoitus
Viesti tallennettu Auton tila sovellukseen keskinäytössä.
}}
115
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Tallennetun ilmoituksen käsittely
Tietyissä ilmoituksissa on laajennetussa tilassa
käytettävissä kaksi painiketta huollon varaamista
tai käyttöoppaan lukemista varten.
Keskinäytöstä tallennetut ilmoitukset
Painakaa ilmoituksen laajennetussa tilassa
Pyydä ajanvarausta/Tee ajanvaraus
puhelimitse1 saadaksenne apua huollon
varaamisessa.
> Pyydä ajanvarausta: Välilehti
Ajanvaraukset avautuu sovelluksessa ja
tekee kyselyn huollon ja korjauksen varaamisesta.
Tee ajanvaraus puhelimitse: Puhelinpainike käynnistyy ja soittaa huoltokeskukseen huollon ja korjauksen varaamista
varten.
Käyttöoppaan lukeminen tallennetun ilmoituksen
perusteella:
–
Painakaa ilmoituksen laajennetussa tilassa
Käyttöopas lukeaksenne käyttöoppaasta
ilmoituksen aiheesta.
> Käyttöopas avautuu keskinäytössä ja esittää ilmoitukseen liittyvää informaatiota.
Tallennetut ilmoitukset sovelluksessa poistetaan
automaattisesti aina, kun moottori käynnistetään.
1
116
Riippuu markkina-alueesta.
Painakaa painiketta toimenpiteen tekemiseksi.
Päänäkymän tallennetut ilmoitukset poistetaan
automaattisesti, kun auto sammutetaan.
Huollon varaaminen tallennetun ilmoituksen
perusteella:
–
–
Aiheeseen liittyvät tiedot
Tallennetut ilmoitukset ja mahdolliset valinnat päänäkymässä.
Keskinäytössä esitetyt ilmoitukset, jotka pitää tallentaa, asetetaan keskinäytön päänäkymään.
Tallennetun ilmoituksen lukeminen
1. Avatkaa keskinäytön päänäkymä.
> Luettelo tallennetuista ilmoituksista esitetään. Ilmoitukset, joiden yhteydessä on
nuoli oikealla, voidaan laajentaa.
2.
Painakaa nuolta ilmoituksen laajentamiseksi/
minimoimiseksi.
Tallennetun ilmoituksen käsittely
Tietyissä ilmoituksissa on painike esim. ilmoitukseen liittyvän toiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
•
Ilmoitukset kuljettajan näytössä ja keskinäytössä (s. 112)
•
Ilmoitusten käsittely kuljettajan näytössä ja
keskinäytössä (s. 114)
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Head-up -näyttö*
HUOM
Head-up-näyttö täydentää auton kuljettajan näyttöä ja heijastaa tietoa kuljettajan näytöstä tuulilasille. Heijastetun kuvan näkee vain kuljettajan paikalta.
Kuljettajan mahdollisuutta nähdä informaatiota head-up -näytöstä (ylänäyttö) heikentävät:
Esimerkkejä siitä, mitä näytössä voidaan esittää.
Nopeus
Vakionopeudensäädin
Navigointi
Tuleva puhelu.
Head-up -näyttö esittää varoituksia ja informaatiota koskien nopeutta, nopeudensäädintoimintoja, navigointia jne. kuljettajan näkökentässä.
Myös liikennemerkki-informaatiota ja tulevat
puhelut esitetään head-up -näytössä.
TÄRKEÄÄ
Näyttöyksikkö, josta informaatio projisoidaan,
on kojelaudassa. Näyttöyksikön peitelasin
vaurioiden välttämiseksi - älkää säilyttäkö
mitään esineitä peitelasin päällä ja katsokaa,
ettei sen päälle putoa mitään esineitä.
•
•
polarisoivien aurinkolasien käyttö
•
•
esineet näyttöyksikön peitelasin päällä
ajoasento, joka aiheuttaa sen, ettei kuljettaja istu keskeisesti istuimella
epäsuotuista valaistusolosuhteet.
HUOM
Tietyt näköongelmat voivat head-up -näyttöä
käytettäessä aiheuttaa päänsärkyä ja rasittuneisuuden tunteen.
Liikennemerkkejä
Head-up-näytössä voidaan näyttää tilapäisesti
useita symboleita, esim.:
Jos varoitussymboli syttyy - lukekaa
varoitusilmoitus kuljettajan näytöstä.
Jos informaatiosymboli syttyy - lukekaa
ilmoitus kuljettajan näytöstä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 117
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
City Safety head-up-näytössä
HUOM
Aktivoitaessa City Safety* korvataan head-up
-näytössä oleva informaatio City Safety -järjestelmän grafiikalla. Tämä grafiikka tulee
näkyviin, vaikka head-up -näyttö on suljettu.
Toimintonäkymän kautta
Painakaa painiketta
Tuulilasinäyttö.
Asetusten kautta
1. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
3.
Valitkaa/valitkaa pois Tuulilasinäyttö.
3.
Valitkaa näytettävät toiminnot:
•
•
•
•
Näytä navigointi
Näytä Road Sign Information -tiedot
Näytä kuljettajan tuki
Näytä puhelin.
Valinta voidaan tallentaa henkilökohtaisena asetuksena kuljettajaprofiiliin.
Näytöt.
Valinta voidaan tallentaa henkilökohtaisena asetuksena kuljettajaprofiiliin.
HUOM
City Safety -toiminnon grafiikka vilkkuu kuljettajan huomion saamiseksi.
Head-up-näytön aktivointi/aktivoinnin poisto
ja asetukset voidaan tehdä vain, kun siinä
näkyy heijastettu kuva. Tätä varten auton
moottorin täytyy olla käynnissä.
Head-up-näytön asetukset
Head-up-näytön aktivointi/deaktivointi
Toiminto voidaan deaktivoida/aktivoida kahdella
tavalla keskinäytön kautta:
Valitkaa vaihtoehtoja ja säätäkää head-up-näytön
näyttöasetuksia.
Näyttövaihtoehdon valitseminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
118
Painakaa painiketta My Car
Tuulilasinäytön valinnat.
Näytöt
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Sijainnin nostaminen
Valovoiman ja korkeussijainnin säätö
Sijainnin laskeminen
Vahvistakaa
1.
Painakaa painiketta Heij. mittaristonäytön
säädöt keskinäytön toimintonäkymässä.
2.
Säätäkää heijastettavan kuvan valoisuutta ja
korkeussijaintia kuljettajan näkökentässä
ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
Valovoiman vähentäminen
Valovoiman lisääminen
Grafiikan valovoima sovitetaan automaattisesti
sen taustalla oleviin valaistusolosuhteisiin. Valovoimaan vaikuttaa myös auton muiden näyttöjen
valovoiman säätö.
Korkeusasento voidaan tallentaa sähkökäyttöisen
istuimen muistitoimintoon*.
Vaaka-asennon kalibrointi
Head-up-näytön vaaka-asento voidaan joutua
kalibroimaan, kun tuulilasi tai näyttöyksikkö vaihdetaan. Kalibroinnissa heijastettavaa kuvaa käännetään vastapäivään tai myötäpäivään.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Valitkaa My Car Näytöt
Tuulilasinäyttö mittaristonäytön
kalibrointi.
3.
Kalibroikaa kuvan vaaka-asento ohjauspyörän oikealla painikesarjalla.
Kääntäminen vastapäivään
Kääntäminen myötäpäivään
Vahvistakaa
Puhdistus
Pyyhkikää varovasti näytön peitelasi puhtaaksi ja
kuivaksi mikrokuituliinalla. Kostuttakaa mikrokuituliina tarvittaessa kevyesti.
Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita tahranpoistoaineita. Vaikeammissa tapauksissa voidaan
käyttää erityistä puhdistusainetta, jota voitte ostaa
Volvon jälleenmyyjiltä.
Jos tuulilasi vaihdetaan
Head-up -näytöllä varustetussa autossa on erityistyyppinen tuulilasi, joka täyttää heijastettavan
kuvan näytölle asettamat vaatimukset.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 119
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Vaihdettaessa tuulilasi - ottakaa yhteys valutettuun korjaamoon2. Tuulilasin oikea versio pitää
asentaa, jotta head-up -näytön grafiikka voidaan
esittää oikealla tavalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Toimintonäkymä painikkeineen auton toimintoja varten (s. 46)
•
•
•
Asetusnäkymä (s. 174)
•
Kuljettajan näyttö (s. 96)
Ohjauspyörä (s. 139)
Sähkökäyttöisen etuistuimen muistitoiminnon
käyttö* (s. 127)
Puheääniohjaus3
Puheohjausjärjestelmä antaa kuljettajalle mahdollisuuden puheohjata tiettyjä mediasoittimen
toimintoja, Bluetooth-yhdistettyä puhelinta, ilmastointijärjestelmää ja Volvon navigointijärjestelmää*.
Puhekäskyt antavat mukavuutta ja auttavat kuljettajaa olemaan häiriintymättä ja sen sijaan keskittymään ajamiseen sekä suuntaamaan tarkkaavaisuutensa tiehen ja liikennetilanteeseen.
VAROITUS
Kuljettaja on aina täysin vastuussa auton kuljettamisesta turvallisella tavalla ja kaikkien asiaankuuluvien liikennesääntöjen noudattamisesta.
Puheohjausjärjestelmän mikrofoni
Puheohjaus tapahtuu vuoropuheluna käyttäjän
lausumine käskyineen ja järjestelmän antamine
sanallisine vastauksineen. Puheohjausjärjestelmä
käyttää samaa mikrofonia kuin Bluetooth-handsfree-järjestelmä ja puheohjausjärjestelmän vastaus kuuluu auton kaiuttimista. Tietyissä tapauksissa esitetään myös tekstiviesti kuljettajan näytössä. Toimintoja ohjataan ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla ja asetukset tehdään
keskinäytön kautta.
Järjestelmäpäivitys
Puheohjausjärjestelmää parannellaan jatkuvasti.
Hakekaa päivitykset parhaan mahdollisuuden toimivuuden varmistamiseksi, katsokaa
support.volvocars.com.
2
3
120
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Puheohjauksen käyttö (s. 121)
Puhelimen puheohjaus (s. 123)
Puheohjauksen käyttö4
Esimerkkejä puheohjauksesta
Perustavanlaatuinen ohje puheohjauksen käyttämistä varten.
Painakaa
, sanokaa "Call [Etunimi]
[Sukunimi] [numerokategoria]" - soittaa valittuun puhelinluettelon yhteystietoon, kun yhteystiedolla on useita puhelinnumeroita (esim. koti,
matkapuhelin, työ), esim:
Radion ja median puheohjaus (s. 123)
Painakaa ohjauspyörässä olevaa puheohjauksen painiketta
järjestelmän aktivoimiseksi
ja vuoropuhelun aloittamiseksi
puhekäskyillä.
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 124)
Puheohjaus karttanavigoinnissa (s. 125)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 122)
Painakaa
, sanokaa "Call Kalle Virtanen
Matkapuhelin".
Käskyt/sanonnat
Ottakaa seuraava huomioon kommunikaatiossa:
Seuraavia käskyjä on mahdollista käyttää aina.
•
Käskyn yhteydessä - puhukaa äänimerkin jälkeen, normaalilla äänellä tavallisella tahdilla.
•
•
Älkää puhuko, kun järjestelmä vastaa (järjestelmä ei ymmärrä käskyjä tänä aikana).
•
•
•
Välttäkää taustaääniä matkustamotilassa
pitämällä ovet, ikkunat ja kattoluukku suljettuina.
Puheohjaus voidaan keskeyttää:
•
•
"Repeat" – toistaa viimeisimmän puheohjeen meneillään olevassa vuoropuhelussa.
"Cancel" - keskeyttää dialogin.
"Help" - käynnistää ohjedialogin. Järjestelmä
vastaa käskyillä, joita voidaan käyttää ko.
tilanteessa, kehotuksella tai esimerkillä.
Käskyjä erityistoimintoja varten selostetaan kussakin osassa, esim. Puhelimen puheohjaus.
sanomalla "Cancel".
painamalla pitkään ohjauspyörässä olevaa
.
puheohjauksen painiketta
Nopeuttakaa kommunikaatiota ja hypätkää järjestelmän antamien kehotusten yli painamalla
ohjauspyörän puheohjauspainiketta
järjestelmän äänen puhuessa ja sanomalla seuraava
käsky.
4
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
}}
121
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Puheohjausjärjestelmälle voidaan tehdä useita
asetuksia.
•
1.
•
•
Puhelin- ja postinumerot sanotaan numero
numerolta, esim. nolla kolme yksi kaksi kaksi
neljä neljä kolme (03122443).
Talonumerot voidaan sanoa numero numerolta tai kokonaisuutena, esim. kaksi kaksi tai
kaksikymmentäkaksi (22). Englannin ja hollannin kielessä voidaan sanoa useita numeroryhmiä peräkkäin, esim. kaksikymmentäkaksi kaksikymmentäkaksi (22 22). Englannin kielessä voidaan käyttää myös ilmaisua
"kaksois-" tai "kolmois-", esim. kaksoisnolla
(00). Numerot voidaan antaa väliltä 0–2300.
Taajuudet voidaan sanoa yhdeksänkymmentäkahdeksan pilkku kahdeksan (98,8) tai
sataneljä pilkku kaksi (104,2).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
5
122
Puheääniohjauksen asetukset5
Numerot
Numerokäskyt annetaan eri tavalla ohjattavasta
toiminnosta riippuen:
Puheääniohjaus (s. 120)
Puhelimen puheohjaus (s. 123)
Radion ja median puheohjaus (s. 123)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 124)
Puheohjaus karttanavigoinnissa (s. 125)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 122)
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
2.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Painakaa Järjestelmä
valitkaa asetukset.
Ääniohjaus ja
• Toista puhekomento
• Sukupuoli
• Puhetempo
Audioasetukset
1. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Ääni Järjestelmän äänitasot
Ääniohjaus ja valitkaa asetukset.
Kielen muuttaminen
Puheohjaus ei ole mahdollista kaikilla kielillä.
Puheohjaukselle käytettävissä olevat kielet on
merkitty pienellä kuvakkeella kieliluetteloon .
Kielen vaihto vaikuttaa myös valikko-, ilmoitus- ja
aputeksteihin.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Järjestelmä
ja valitkaa kieli.
Järjestelmän kieli
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Puheääniohjaus (s. 120)
Puheohjauksen käyttö (s. 121)
Puhelimen puheohjaus (s. 123)
Radion ja median puheohjaus (s. 123)
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 124)
Puheohjaus karttanavigoinnissa (s. 125)
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Puhelimen puheohjaus6
Bluetooth-yhdistetyn matkapuhelimen puheohjauskäsky esim. soittamisesta yhteystietoon,
numeroon tai viestin kuuntelemiseksi.
Jotta puhelinmuistion yhteystieto voidaan antaa,
puheohjauskäskyn täytyy sisältää puhelinmuistiossa ilmoitetut yhteystiedot. Jos yhteystiedolla,
esim. Robyn Smith, on useita puhelinnumeroita,
myös numerokategoria voidaan ilmoittaa, esim.
Koti tai Matkapuhelin: "Call Kalle Virtanen
Matkapuhelin".
Painakaa
kyistä:
•
ja sanokaa jokin seuraavista käs-
"Call [yhteystieto]" – soittaa valittuun
puhelinluettelon yhteystietoon.
Radion ja median puheohjaus7
Radion ja mediasoittimen puheohjauksen käskyt.
Painakaa
kyistä:
•
"Media" – käynnistää dialogin medialaitetta
ja radiota varten ja näyttää esimerkkejä käskyistä.
•
"Play [esittäjä]" - toistaa musiikkia valitulta
esittäjältä.
•
"Play [kappaleen nimi]" - toistaa valitun
kappaleen.
•
"Play [kappaleen nimi] kohteesta
[albumi]" - toistaa valitun kappaleen valitulta
albumilta.
•
"Play [TV-kanavan nimi]" – avaa valitun
TV-kanavan.
"Recent calls" - näyttää puhelulistan.
•
"Read message" - viesti luetaan. Jos viestejä on useita, valitkaa luettava viesti.
"Play [radioasema]" - avaa valitun radiokanavan.
•
"Tune to [taajuus]" - avaa valitun radiotaajuuden aktiivisella radion aaltoalueella. Jos
mikään radiolähde ei ole aktiivinen, käynnistetään FM-alue normina.
•
"Tune to [taajuus] [taajuuskaista]" - avaa
valitun radiotaajuuden valitulla radion aaltoalueella.
•
"Radio" - käynnistää FM-radion.
•
"Call [puhelinnumero]" - soittaa puhelinnumeroon.
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
6
7
ja sanokaa jokin seuraavista käs-
Puheääniohjaus (s. 120)
Puheohjauksen käyttö (s. 121)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 122)
•
•
•
•
•
•
•
•
"Radio FM" - käynnistää FM-radion.
"DAB " - käynnistää DAB-radion.
"TV" - käynnistää toiston TV:stä*.
"CD" - käynnistää toiston CD-levyltä*.
"USB" - käynnistää toiston USB-muistilta.
"iPod" - käynnistää toiston iPodilta.
"Bluetooth" - käynnistää toiston Bluetoothyhdistetystä medialähteestä.
"Similar music" - soittaa USB-liitetyistä laitteista musiikkia, joka muistuttaa soitettavaa
musiikkia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Puheääniohjaus (s. 120)
Puheohjauksen käyttö (s. 121)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 122)
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste. 123
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Ilmastoinnin puheohjaus8
Puheohjauskäsky ilmastointilaitteelle esim. lämpötilan muuttamisesta, istuimen sähkölämmityksen aktivoinnista tai puhaltimen tason muuttamisesta.
Painakaa
kyistä:
•
"Climate" - käynnistää dialogin ilmastointia
varten ja näyttää esimerkkejä käskyistä.
•
"Set temperature to X degrees" - asettaa
halutun lämpötilan.
"Turn on auto" - aktivoi ilmastoinnin automaattisen säädön.
•
"Air condition on"/"Air condition off" aktivoi/deaktivoi ilmastoinnin.
•
"Recirculation on"/"Recirculation off" aktivoi/deaktivoi ilman uudelleenkierrätyksen.
•
"Turn on defroster "/"Turn off defroster"
- aktivoi/deaktivoi ikkunoiden ja taustapeilien
huurteenpoiston.
•
"Turn on max defroster"/"Turn max
defroster off" - aktivoi/deaktivoi enimmäishuurteenpoiston.
•
"Raise temperature"/"Lower
temperature" - nostaa/laskee asetettua
lämpötilaa vaiheen verran.
•
•
"Sync temperature" - synkronoi auton
kaikkien ilmastointivyöhykkeiden lämpötilan
kuljettajan puolelle asetetun lämpötilan
mukaan.
"Turn on electric defroster"/"Turn off
electric defroster" - aktivoi/deaktivoi tuulilasin sähkölämmityksen*.
•
"Turn on rear defroster"/"Turn off rear
defroster" - aktivoi/deaktivoi sähkölämmitteisen takalasin ja ulkotaustapeilit.
•
"Air on feet"/"Air on body" - avaa halutun
ilmavirtauksen.
•
•
"Air on feet off"/"Air on body off" - sulkee
halutun ilmavirtauksen.
"Turn steering wheel heat on"/"Turn
steering wheel heat off" - aktivoi/deaktivoi
ohjauspyörän sähkölämmityksen*.
•
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" - muuttaa
puhaltimen tason asetukseen Max/Off.
"Raise steering wheel heat"/"Lower
steering wheel heat" - nostaa/laskee asetettua ohjauspyörän sähkölämmityksen*
tasoa yhdellä portaalla.
•
"Raise fan speed"/"Lower fan speed" nostaa/laskee asetettua puhaltimen tasoa
vaiheen verran.
•
"Turn on seat heat"/"Turn off seat heat"
- aktivoi/deaktivoi istuimen sähkölämmityksen*.
8
124
ja sanokaa jokin seuraavista käs-
•
•
"Raise seat heat"/"Lower seat heat" nostaa/laskee asetettua istuimen sähkölämmityksen* tasoa yhdellä portaalla.
•
"Turn on seat ventilation"/"Turn off seat
ventilation" - aktivoi/deaktivoi istuimen tuuletuksen*.
•
"Raise seat ventilation"/"Lower seat
ventilation" - nostaa/laskee asetettua istuimen tuuletuksen* tasoa yhdellä portaalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Puheääniohjaus (s. 120)
Puheohjauksen käyttö (s. 121)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 122)
Ilmasto (s. 186)
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Puheohjaus karttanavigoinnissa9
•
Käskyjä navigointijärjestelmän puheohjausta,
esim. määränpään antamista tai opastuksen keskeyttämistä, varten.
Painakaa
kyistä:
ja sanokaa jokin seuraavista käs-
"Search [POI-kategoria]" - Hakee lähellä
olevia kiinnostavia kohteita (POI) tietystä
kategoriasta (esim. ravintolat).10 Saadaksenne luettelon lajiteltuna reitin varrelta sanokaa "Matkareitin varrella" kun tulosluettelo näkyy.
•
"Go to [Kaupunki]" - Antaa kaupungin
määränpääksi. Esimerkiksi "Aja Tampereelle".
"Search [POI-kategoria] kohteessa
[Kaupunki]" - Hakee kiinnostavia kohteita
(POI) tietystä kategoriasta ja kaupungista.
Tulosluettelo lajitellaan kaupungin keskipisteen mukaan. Esimerkki "Etsi ravintola kaupungissa Göteborg".
•
"Go to [Address]" – Antaa osoitteen määränpääksi. Osoitteen täytyy sisältää kaupunki
ja katu. Esimerkiksi "Aja osoitteeseen
Hämeentie 20, Tampere".
"Search [POI-nimi]". Esimerkki "Etsi Liseberg".
•
"Change country/Change state11, 12" –
Muuttaa navigoinnin hakualueen.
•
"Show favourites" – näyttää suosikeiksi
merkityt sijainnit kuljettajan näytössä.
•
"Navigointi" - Käynnistää navigointidialogin
ja näyttää esimerkkejä käskyistä.
•
"Take me home" – Koti-sijaintiin opastetaan.
•
•
•
"Add intersection" - Käynnistää dialogin,
jossa tulee ilmoittaa kaksi katua. Määränpää
on sitten annettujen katujen risteys.
•
•
"Go to [Postinumero]" - Antaa postinumeron määränpääksi. Esimerkiksi "Aja postinumeroalueelle 1 2 3 4 5".
"Clear itinerary" - Poistaa kaikki tallennetut
välietapit ja määränpään matkasuunnitelmasta.
•
"Repeat voice guidance" - Toistaa viimeksi
sanotun opastuksen.
•
"Go to [yhteystieto]" – Antaa määränpääksi osoitteen puhelinmuistiosta. Esimerkki
"Aja Robyn Smithin luo".
•
"Turn off voice guidance" - Sulkee puheopastuksen.
•
"Turn on voice guidance" - Kytkee puheopastuksen päälle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Puheääniohjaus (s. 120)
Puheohjauksen käyttö (s. 121)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 122)
9 Koskee tiettyjä markkina-alueita.
10 Käyttäjä voi valita soittamiseen POI-kohteeseen tai antaa sen määränpääksi.
11 Euroopan maista käytetään sanaa "Maa" sanan "Valtio" asemesta.
12 Brasilian ja Intian tapauksessa hakualue vaihdetaan keskinäytön kautta.
125
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Manuaalinen etuistuin
Nostakaa/laskekaa istuinta siirtämällä säädintä ylös/alas.
Auton etuistuimissa on useita eri säätömahdollisuuksia parhaan mahdollisen istuinmukavuuden
saamiseksi.
Muuttakaa selkänojan kallistusta kääntämällä
säätöpyörää.
VAROITUS
Säätäkää kuljettajan istuin oikeaan ajoasentoon ennen ajon aloittamista, ei koskaan ajon
aikana. Varmistakaa, että istuin on lukittu, jotta
vältetään henkilövahingot mahdollisen kovan
jarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Nostakaa/laskekaa istuintyynyn etureunaa*
pumppaamalla ylös/alas.
Muuttakaa istuintyynyn pituutta vetämällä
vipua ylöspäin ja siirtämällä tyynyä kädellä
eteen-/taaksepäin.
Säätäkää istuinta eteen-/taaksepäin nostamalla kahvaa ja asettakaa oikean etäisyys
ohjauspyörään ja polkimiin. Tarkastakaa, että
istuin on lukkiutunut paikalleen, kun asetusta
on muutettu.
Muuttakaa ristiselän tukea* painamalla painiketta ylöspäin/alaspäin/eteenpäin/taaksepäin.
126
•
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 126)
Monitoiminen etuistuin* (s. 128)
Istuinten sähkölämmityksen aktivointi/deaktivointi* (s. 206)
Turvavyö (s. 62)
Sähkökäyttöinen etuistuin*
Auton etuistuimissa on useita eri säätömahdollisuuksia parhaan mahdollisen istuinmukavuuden
saamiseksi. Sähkökäyttöistä istuinta voidaan siirtää eteenpäin/taaksepäin ja ylös/alas. Istuintyynyn etureunaa voidaan nostaa/laskea ja selkäojan kallistusta voidaan muuttaa. Ristiselän tukea
voidaan säätää ylöspäin/alaspäin/eteenpäin/
taaksepäin.
Sähkökäyttöisissä etuistuimissa on ylikuormitussuoja, joka laukeaa, jos jokin esine lukitsee istuimen. Jos niin tapahtuu, poistakaa esine ja käyttäkää sen jälkeen istuinta uudelleen.
Istuimen säätö voidaan tehdä tietyn ajan sisällä
sen jälkeen, kun oven lukitus on avattu moottorin
olematta käynnissä. Istuinta voidaan säätää aina,
kun moottori on käynnissä. Säätöä voidaan tehdä
myös tietty aika moottorin sammuttamisen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Monitoiminen etuistuin* (s. 128)
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö* (s. 127)
Sähkökäyttöisen etuistuimen muistitoiminnon
käyttö* (s. 127)
Manuaalinen etuistuin (s. 126)
Istuinten sähkölämmityksen aktivointi/deaktivointi* (s. 206)
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö*
Asettakaa haluttu istumisasento etuistuimen
istuinosan säätimen avulla.
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 126)
Sähkökäyttöisen etuistuimen
muistitoiminnon käyttö*
Sähkökäyttöisen etuistuimen muistitoiminnon
käyttö* (s. 127)
Muistitoiminto tallentaa istuinten, ulkotaustapeilien ja Head-up-näytön* asetukset.
Monitoiminen etuistuin* (s. 128)
Muistitoimintoon voidaan tallentaa kolme eri asetusta. Muistitoiminnon painikesarja on joko toisessa tai molemmissa etuovissa*.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Turvavyö (s. 62)
Muuttakaa ristiselän tukea painamalla painiketta ylöspäin/alaspäin/eteenpäin/taaksepäin.
Nostakaa/laskekaa istuintyynyn etureunaa
säätämällä säädintä ylös/alas.
Muistipainike
Nostakaa/laskekaa istuinta siirtämällä säädintä ylös/alas.
Muistipainike
Siirtäkää istuinta eteen-/taaksepäin siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
Muuttakaa selkänojan kallistusta siirtämällä
säädintä eteen-/taaksepäin.
Vain yksi liike (eteen/taakse/ylös/alas) voidaan
tehdä kerrallaan.
Etuistuinten selkänojia ei voi kääntää täysin
eteen.
Muistipainike
Asetuksen tallennuspainike M.
Asetuksen tallentaminen
1.
Säätäkää istuin, ulkotaustapeilit ja head-up näyttö haluttuun asentoon.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 127
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
2.
3.
Painakaa painiketta M ja vapauttaa se. Painikkeessa oleva valoilmaisin palaa.
Painakaa kolmen sekunnin kuluessa painiketta 1, 2 tai 3.
> Kun asento on tallennettu valitulle muistipainikkeelle, kuuluu merkkiääni ja merkkivalo M-painikkeessa sammuu.
Jos mitään muistipainikkeista ei paineta kolmen
sekunnin kuluessa, M-painike sammuu eikä tallennusta tehdä.
VAROITUS
Puristumisvaara! Valvokaa, että lapset eivät
leiki painikesarjalla. Tarkistakaa, ettei mitään
esineitä ole säädön aikana istuimen edessä,
takana tai alla. Katsokaa, ettei kukaan takaistuimen matkustajista voi jäädä puristuksiin.
Monitoiminen etuistuin*
Lisätkää istumismukavuutta monitoimisäätimen
avulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 126)
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö* (s. 127)
Istuinta pitää säätää ennen kuin uuden muistin
voi asettaa.
Tallennetun asetuksen käyttäminen
Tallennettua asetusta voidaan käyttää, kun etuistuimen ovi on auki tai kiinni.
Monitoimisäädin, sijoitettu istuimen istumaosan sivulle.
Etuovi auki
– Painakaa yhtä muistipainikkeista 1-3 lyhyesti.
Istuin, ulkotaustapeilit ja head-up -näyttö liikkuvat ja pysähtyvät sitten asentoihin, jotka on
tallennettu valitulle muistipainikkeelle.
Monitoimisäädintä voidaan tietyissä versioissa
käyttää ristiselän tuen*, sivutuen*, istuintyynyn
pituuden sekä hieronta-asetusten* säätämiseen.
Monitoimisäätimellä tehtävät asetukset näytetään
keskinäytössä*. Tietyt toimintovalinnat voidaan
myös tehdä suoraan keskinäytössä.
Etuovi kiinni
– Pitäkää jotain muistipainikkeista 1-3 painettuna, kunnes istuin, ulkotaustapeilit ja headup -näyttö pysähtyvät asentoihin, jotka on tallennettu valitulle muistipainikkeelle.
Jos muistipainike vapautetaan, istuimen, ulkotaustapeilien ja head-up -näytön liike keskeytyvät.
128
Keskinäyttö
Kuljettajan ja matkustajan paikkojen asetukset,
jotka tehdään monitoimisäätimellä, esitetään keskinäytössä. Jos vain yksi etuistuinten säädöistä
esitetään keskinäytössä, asetukset on sijoitettu
keskitetysti näyttöön. Kun on mahdollista esittää
asetusmahdollisuudet molemmille etuistuimille,
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
esitetään kuljettajan asetusmahdollisuudet yläpuoliskolla ja matkustajan alapuoliskolla.
Monitoimisen etuistuimen
toimintojen säätö*
Istuimen asetusnäkymän esittämisen lopettamiseksi keskinäytössä painakaa kotipainiketta, joka
on sijoitettu keskinäytön alle.
Asetusten muuttamiseksi voidaan käyttää sekä
monitoimisäädintä istuimessa että keskinäyttöä.
Eri asetukset näytetään keskinäytössä*.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 126)
Monitoimisen etuistuimen toimintojen säätö*
(s. 129)
Istuinten sähkölämmityksen aktivointi/deaktivointi* (s. 206)
Monitoimisäädin, sijoitettu istuimen istumaosan sivulle.
Monitoimisäätimen aktivoimiseksi kääntäkää säädintä ylöspäin/alaspäin.
Etuistuimen hieronta-asetusten* säätö
Etuistuimessa on hierontatoiminto selkänojassa.
Hieronnan hoitavat ilmatyynyt, jotka voivat hieroa
eri asetuksilla.
Näkymä hierontaa varten keskinäytössä.
1.
Aktivoikaa monitoimisäädin kääntämällä säädintä ylöspäin/alaspäin. Istuinasetusnäkymä
tulee näkyviin keskinäytössä.
2.
Valitkaa Hieronta istuimen asetusnäkymästä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 129
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
3.
Eri hierontatoiminnot valitaan joko suoraan
kosketusnäytöstä tai siirtämällä kohdistinta
ylös-/alaspäin monitoimisäätimen ylä-/
alapainikkeella. Muuttakaa valitun toiminnon
asetusta tekemällä valinta suoraan kosketusnäytössä painamalla nuolia tai käyttämällä
monitoimisäätimen etu-/takapainiketta.
Hieronnan käynnistäminen uudelleen
Hieronta-asetukset
Hierontaa varten on seuraavat asetusmahdollisuudet:
• Päälle/Pois: Valitkaa Päälle/Pois hierontatoiminnon kytkemiseksi päälle/pois.
• Ohjelmat 1-5: Esiasetettuja hierontaohjel-
Hieronnan uudelleenkäynnistyspainike keskinäytössä.
• Intensiteetti: Valitkaa väliltä Alhainen
Hierontatoiminto sammuu automaattisesti
20 minuutin kuluttua. Toiminto aktivoidaan uudelleen manuaalisesti.
mia on 5. Valitkaa väliltä Laajentuva, Kuvio,
Edistynyt, Lanne ja Olkapää.
Normaali ja Voimakas.
• Nopeus: Valitkaa väliltä Hidas Normaali ja
Nopea.
–
Painakaa keskinäytössä Käyn. uud, jotta
valittu hierontaohjelma käynnistyy uudelleen.
> Hierontaohjelma käynnistyy uudelleen. Jos
mitään toimenpiteitä ei tehdä, viesti asettuu päänäkymään.
Kun moottori on sammutettuna, hierontatoimintoa ei ole mahdollista käyttää.
Etuistuimen selkänojan sivutuen* säätö
Selkänojan sivuja voidaan säätää siten, että tukevat sivuilta.
130
Säädettävän sivutuen näkymä keskinäytössä.
Sivutuen säätämiseksi:
1.
Aktivoikaa monitoimisäädin kääntämällä säädintä ylöspäin/alaspäin. Istuinasetusnäkymä
tulee näkyviin keskinäytössä.
2.
Valitkaa Sivutuet istuimen asetusnäkymästä.
•
Painakaa etumaista istuinpainiketta sivutuen lisäämiseksi.
•
Painakaa taempaa istuinpainiketta sivutuen vähentämiseksi.
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Etuistuimen ristiselän tuen* säätö
Ristiselän tukea voidaan säätää ylöspäin/alaspäin/eteenpäin/taaksepäin.
2.
Valitkaa Ristiselkä istuimen asetusnäkymästä.
•
Painakaa istuinpainiketta ylös/alas ristiselän tuen siirtämiseksi ylös-/alaspäin.
•
Painakaa etumaista istuinpainiketta ristiselän tuen lisäämiseksi.
•
Painakaa taempaa istuinpainiketta ristiseläntuen vähentämiseksi.
Etuistuimen istuintyynyn pidentäminen
Istuintyynyn pituutta voidaan säätää käyttämällä
istuimessa olevaa monitoimisäädintä.
Näkymä istuintyynyn pidentämistä varten keskinäytössä.
1.
Aktivoikaa monitoimisäädin kääntämällä säädintä ylöspäin/alaspäin. Istuinasetusnäkymä
tulee näkyviin keskinäytössä.
2.
Valitkaa Pehm. jatke istuimen asetusnäkymästä.
Näkymä ristiselän tukea varten keskinäytössä.
Ristiselän säätämiseksi:
1.
Aktivoikaa monitoimisäädin kääntämällä säädintä ylöspäin/alaspäin. Istuinasetusnäkymä
tulee näkyviin keskinäytössä.
•
Painakaa etumaista istuinpainiketta istuintyynyn pidentämiseksi.
•
Painakaa taempaa istuinpainiketta istuintyynyn lyhentämiseksi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 131
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Monitoiminen etuistuin* (s. 128)
Matkustajan istuimen säätäminen
kuljettajan istuimelta*
Tallennettujen ilmoitusten käsittely kuljettajan näytöstä ja keskinäytöstä (s. 115)
Etumatkustajan istuinta voidaan säätää kuljettajan istuimesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Toiminnon aktivointi
Toiminto voidaan aktivoida kahdella tavalla keskinäytön kautta:
Toimintonäkymän kautta
Painakaa painiketta Säädä
matkustajan istuin aktivoimiseksi
Siirtäkää matkustajan istuinta eteen-/taaksepäin siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
Muuttakaa matkustajan istuimen selkänojan
kallistusta siirtämällä säädintä eteen-/taaksepäin.
Asetusten kautta
1. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
3.
Valitkaa Säädä matkustajan istuinta
kuljettajan paikalta aktivoidaksenne.
Istuimet.
Matkustajan istuimen säätö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Sähkökäyttöinen etuistuin* (s. 126)
Sähkökäyttöisen etuistuimen säätö* (s. 127)
Turvavyö (s. 62)
10 sekunnin kuluessa toiminnon aktivoinnista
kuljettajan pitää säätää matkustajan istuin. Jos
säätöä ei tehdä tänä aikana, toiminto deaktivoidaan.
Kuljettaja säätää matkustajan istuinta kuljettajan
istuimessa olevilla säätimillä:
132
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Takaistuin
Toisen istuinrivin niskasuojien säätö
Riippuen siitä, onko autossa 5 vai 7 paikkaa*, on
takana joko yksi tai kaksi* takaistuinriviä. Toisella
istuinrivillä on kolme erillistä istumapaikkaa, kun
taas kolmannella istuinrivillä on kaksi erillistä istumapaikkaa.
Säätäkää keskipaikan niskasuoja matkustajan
pituuden mukaan. Laskekaa laitapaikkojen niskasuojat* alas näkyvyyden parantamiseksi taaksepäin.
Keskipaikan niskasuojan säätö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Toisen istuinrivin niskasuojien säätö (s. 133)
Toisen istuinrivin istuimen säätö pitkittäissuunnassa* (s. 134)
•
Toisen istuinrivin selkänojan kallistuksen
säätö (s. 135)
•
Toisen istuinrivin selkänojien kääntäminen
(s. 136)
•
Nouseminen kolmannelle istuinriville ja poistuminen sieltä* (s. 138)
•
Kolmannen istuinrivin selkänojien kääntäminen (s. 138)
•
Istuinten sähkölämmityksen aktivointi/deaktivointi* (s. 206)
Tuen laskemiseksi alas pitää painiketta (sijoitettu
selkänojan ja niskasuojan väliin keskelle, ks.
kuvaa) painaa samalla, kun niskasuojaa painetaan
varovasti alas.
VAROITUS
Keskipaikan niskasuoja pitää säätää matkustajan
pituuden mukaan siten, että se mahdollisuuksien
mukaan peittää pään koko takaosan. Työntäkää
sitä manuaalisesti ylöspäin tarvittaessa.
Keskipaikan niskasuojan on oltava alimmassa
asennossaan, kun keskipaikalla ei istu ketään.
Kun keskipaikalla on matkustaja, niskasuoja
on säädettävä oikein hänen pituutensa
mukaan siten, että se peittää koko takaraivon,
jos mahdollista.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 133
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Sähköinen takaistuimen ulompien
niskatukien kääntäminen alas*
3.
Valitkaa Taita 2. rivin istuinten niskatuet
laitimmaisten takaniskasuojien kääntämiseksi.
VAROITUS
Älkää kääntäkö ulompia niskasuojia alas, jos
ulkopaikoilla istuu matkustajia.
Toisen istuinrivin istuimen säätö
pitkittäissuunnassa*
Autossa, jossa on 7 paikkaa*, voidaan toisen
istuinrivin istuimia säätää eteen- tai taaksepäin
yksilöllisesti optimaalisen jalkatilan luomiseksi toisen ja kolmannen rivin matkustajille. Takaistuinta
ei voi säätää pituussuunnassa 5-paikkaisessa
autossa.
Siirtäkää niskatukea manuaalisesti takaisin, kunnes kuuluu napsahdus.
VAROITUS
Niskatukien pitää olla lukittuina ylös kääntämisen jälkeen.
Laitimmaiset niskasuojat voidaan kääntää kahdella tavalla keskinäytön kautta:
VAROITUS
Toimintonäkymän kautta
Painakaa painiketta Niskatuen
taitto kääntämisen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Toisen istuinrivin laitapaikkojen niskasuojien
pitää aina olla käännettyinä ylös, kun kolmannella istuinrivillä* on matkustajia.
Nostakaa kahvaa, joka on sijoitettu istuimen
alle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Asetusten kautta
Auton sähköjärjestelmän pitää olla jännitetilassa
II.
134
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Istuimet.
•
•
Takaistuin (s. 133)
Toisen istuinrivin selkänojien kääntäminen
(s. 136)
Työntäkää istuin eteen- tai taaksepäin haluttuun asentoon.
3.
Vapauttakaa kahva ja työntäkää istuinta, kunnes salpa kiinnittyy.
Tarkastakaa, että istuin on lukkiutunut paikalleen,
kun asentoa on muutettu.
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
VAROITUS
Säätäkää istuimen asento ennen matkaan
lähtemistä. Olkaa varovainen säätäessänne
istuinta. Kontrolloimaton tai huolimaton säätö
voi aiheuttaa puristumisvammoja.
Toisen istuinrivin selkänojan
kallistuksen säätö
Ulommat istumapaikat
Selkänojan kallistusta voidaan säätää yksilöllisesti toisen istuinrivin jokaisella istumapaikalla.
Keskipaikka
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Takaistuin (s. 133)
Toisen istuinrivin selkänojan kallistuksen
säätö (s. 135)
1.
Vetäkää hihnasta, joka on keskipaikan
oikealla puolella.
2.
Säätäkää selkänojan kallistusta eteen-/taaksepäin vähentämällä/lisäämällä kuormitusta
selkänojaa vasten.
3.
Vapauttaa hihna selkänojan asennon lukitsemiseksi ja työntäkää selkänojaa, kunnes
salpa kiinnittyy.
Tarkastakaa, että istuin on lukkiutunut paikalleen,
kun asentoa on muutettu.
1.
Vetäkää istuimen sivulla olevaa kahvaa ylöspäin.
2.
Säätäkää selkänojan kallistusta eteen-/taaksepäin vähentämällä/lisäämällä kuormitusta
selkänojaa vasten.
3.
Vapauttaa kahva selkänojan asennon lukitsemiseksi ja työntäkää selkänojaa, kunnes
salpa kiinnittyy.
Tarkastakaa, että istuin on lukkiutunut paikalleen,
kun asentoa on muutettu.
VAROITUS
Säätäkää istuimen asento ennen matkaan
lähtemistä. Olkaa varovainen säätäessänne
istuinta. Kontrolloimaton tai huolimaton säätö
voi aiheuttaa puristumisvammoja.
}}
135
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Takaistuin (s. 133)
Toisen istuinrivin selkänojien
kääntäminen
Toisen istuinrivin istuimen säätö pitkittäissuunnassa* (s. 134)
Toisella istuinrivillä on kolme erillistä istuinta. Selkänojat voidaan kääntää eteen jokainen erikseen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Toisen istuinrivin selkänojien kääntäminen
(s. 136)
Turvavyö (s. 62)
VAROITUS
Säätäkää istuimen asento ennen matkaan
lähtemistä. Olkaa varovainen säätäessänne
istuinta. Kontrolloimaton tai huolimaton säätö
voi aiheuttaa puristumisvammoja.
HUOM
Etuistuimia voidaan joutua työntämään eteen
ja/tai selkänojia säätämään, jotta takaselkänojat voidaan kääntää täysin eteen.
Takaistuimia voidaan myös joutua siirtämään
taaksepäin.
Keskipaikka
TÄRKEÄÄ
Kun selkänoja käännetään, ei takaistuimella
saa olla mitään esineitä. Myöskään turvavyöt
eivät saa olla kytkettyinä. Muutoin on olemassa vaara, että takaistuimen verhoilulle
aiheutuu vaurioita.
TÄRKEÄÄ
Integroitu turvavyötyyny* keskipaikalla pitää
kääntää alas ennen istuimen kääntämistä.
Kyynärnoja* keskipaikalla pitää kääntää ylös
ennen istuimen kääntämistä.
Jos autossa on erillislukitus* (private locking),
luukun on oltava suljettu, ennen kuin istuin
käännetään.
Selkänojan kääntäminen:
1.
Kääntäkää niskasuoja alas manuaalisesti.
2.
Vetäkää hihnasta, joka on keskimmäisen
istuimen oikealla puolella.
3.
Kääntäkää niskasuojaa eteenpäin, kunnes se
lukkiutuu. Istuintyyny käännetään alas-/
eteenpäin, kun selkänoja käännetään tasaisen alustan luomiseksi.
Selkänojan kääntämiseksi pystyasentoon:
136
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
1.
Vetäkää hihnasta.
2.
Kääntäkää selkänoja ylös ja vapauttakaa
hihna. Työntäkää selkänojaa, kunnes salpa
kiinnittyy.
3.
Säätäkää niskatuki tarvittaessa ylös.
2.
Ulommat istuimet
Varmistakaa, etteivät selkänoja ja niskasuoja
pääse kosketuksiin etuistuimen kanssa, kun
ne käännetään alas. Kääntäkää niskasuojaa
eteenpäin, kunnes se lukkiutuu.
> Istuintyyny käännetään alas-/eteenpäin,
kun selkänoja käännetään tasaisen alustan luomiseksi. Niskasuoja kääntyy automaattisesti, kun takaistuin käännetään.
VAROITUS
Tarkastakaa, että selkänojat ovat kunnolla lukkiutuneet alas kääntämisen jälkeen.
VAROITUS
Toisen istuinrivin laitapaikkojen niskasuojien
pitää aina olla käännettyinä ylös, kun kolmannella istuinrivillä* on matkustajia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Takaistuin (s. 133)
Toisen istuinrivin selkänojan kallistuksen
säätö (s. 135)
•
Kolmannen istuinrivin selkänojien kääntäminen (s. 138)
•
Toisen istuinrivin niskasuojien säätö (s. 133)
Selkänojan kääntämiseksi pystyasentoon:
1.
Vetäkää istuimen sivulla olevasta kahvasta
ylöspäin ja pitäkää kahva ylhäällä ylöskääntämisen ajan.
2.
Varmistakaa, etteivät selkänoja ja niskasuoja
pääse kosketuksiin etuistuimen kanssa, kun
ne käännetään ylös. Kääntäkää selkänoja
ylös ja vapauttakaa kahva.
3.
Työntäkää selkänojaa, kunnes salpa kiinnittyy.
4.
Niskasuoja käännetään ylös manuaalisesti.
Selkänojan kääntäminen:
1.
Vetäkää istuimen sivulla olevasta kahvasta
ylöspäin ja pitäkää kahva ylhäällä kääntämisen ajan.
VAROITUS
Tarkastakaa, että selkänoja ja takaistuimen
niskasuoja ovat kunnollisesti lukittuina ylöskääntämisen jälkeen.
* Valinnais-/lisävaruste. 137
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Nouseminen kolmannelle
istuinriville ja poistuminen sieltä*
VAROITUS
Tarkastakaa, että selkänoja ja takaistuimen
niskasuoja ovat kunnollisesti lukittuina ylöskääntämisen jälkeen.
Jotta kolmannelle istuinriville voidaan nousta ja
sieltä poistua joustavalla ja yksinkertaisella
tavalla, voidaan toista istuinriviä säätää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
1.
Vetäkää ylös-/eteenpäin kahvasta, joka on
ulompien istuinten yläsivulla toisella istuinrivillä.
2.
Kääntäkää selkänoja eteenpäin ja työntäkää
koko istuin eteenpäin.
Istuimen kääntämiseksi pystyasentoon:
–
138
•
Toisen istuinrivin istuimen säätö pitkittäissuunnassa* (s. 134)
•
Toisen istuinrivin selkänojan kallistuksen
säätö (s. 135)
•
Toisen istuinrivin selkänojien kääntäminen
(s. 136)
Kolmannen istuinrivin selkänojien
kääntäminen
Kolmannella istuinrivillä on kaksi erillistä istuinta.
Ne voidaan kääntää eteen jokainen erikseen.
TÄRKEÄÄ
Jotta kolmannen istuinrivin selkänojat voidaan
kääntää, voi olla välttämätöntä muuttaa toisen
istuinrivin paikkaa ja kallistusta.
1.
Vetäkää ylös-/eteenpäin kahvasta, joka on
selkänojan yläreunassa.
Työntäkää istuin takaisin ja kääntäkää selkänojaa ylös, kunnes se lukkiutuu.
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
2.
Varmistakaa, etteivät selkänoja ja niskasuoja
pääse kosketuksiin edessä olevan istuimen
kanssa, kun ne käännetään alas. Kääntäkää
selkänojaa eteenpäin.
> Istuintyyny käännetään alas-/eteenpäin,
kun selkänoja käännetään tasaisen alustan luomiseksi. Niskasuoja kääntyy automaattisesti, kun takaistuin käännetään.
Ohjauspyörä
Äänitorvi
Ohjauspyörässä ovat säätimet mm. äänitorvelle,
kuljettajan tukijärjestelmälle ja puheohjaukselle.
Istuimen nostamiseksi ylös nostakaa selkänojaa
ylöspäin manuaalisesti, kunnes se lukittuu. Niskasuoja käännetään ylös manuaalisesti.
VAROITUS
Tarkastakaa, että selkänoja ja takaistuimen
niskasuoja ovat kunnollisesti lukittuina ylöskääntämisen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Takaistuin (s. 133)
Toisen istuinrivin selkänojien kääntäminen
(s. 136)
•
Toisen istuinrivin selkänojan kallistuksen
säätö (s. 135)
•
Toisen istuinrivin istuimen säätö pitkittäissuunnassa* (s. 134)
13
Äänitorven kytkin on sijoitettu ohjauspyörän keskiöön.
Ohjauspyörän painikesarjat ja vaihtamisvivut*.
Kuljettajan tukijärjestelmän säädin13.
Vaihtamisvipu* manuaalista vaihtamista varten automaattivaihteiston yhteydessä.
Puheohjauksen säädin, Head-up-näytön
säätö ja valikkojen, ilmoitusten ja puhelimen
käsittely.
Nopeudenrajoitin*, Nopeudensäädin, Mukautuva nopeudensäädin*, Etäisyysvaroitus* ja Pilot Assist*.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ohjauspyörän säätö (s. 140)
Ohjauspyörän sähkölämmityksen* aktivointi/
deaktivointi (s. 208)
•
•
•
•
•
•
Nopeudenrajoitin* (s. 283)
•
Puheääniohjaus (s. 120)
Nopeudensäädin (s. 290)
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 297)
Etäisyysvaroitus* (s. 294)
Pilot Assist* (s. 311)
Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla*
(s. 400)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 139
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
•
•
Head-up -näyttö* (s. 117)
Ohjauspyörän säätö
Sovellusvalikon käsittely kuljettajan näytössä
(s. 111)
Ohjauspyörä voidaan säätää eri asentoihin.
•
Ilmoitusten käsittely kuljettajan näytössä ja
keskinäytössä (s. 114)
•
Puhelin (s. 479)
Ohjauspyörän säätö.
Ohjauspyörää voidaan säätää korkeus- ja syvyyssuunnassa.
VAROITUS
Säätäkää ja lukitkaa ohjauspyörän asento
ennen matkaan lähtemistä.
Nopeudesta riippuvan ohjaustehostuksen yhteydessä voidaan ohjauspyörön vastusta säätää.
Ohjauspyörän vastus säätyy auton nopeuden
mukaan, jotta kuljettajalle annetaan parempi
ohjaustuntuma.
140
1.
Työntäkää vipua eteenpäin ohjauspyörän
vapauttamiseksi.
2.
Säätäkää ohjauspyörä sopivaan asentoon.
3.
Vetäkää vipu takaisin ohjauspyörän kiinnittämiseksi. Jos se tuntuu jäykältä, painakaa hieman ohjauspyörää vipua palauttaessanne.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ohjauspyörä (s. 139)
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 278)
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Valokatkaisimet
Ohjauspylvään vasemmanpuoleisen vivun valokatkaisimilla aktivoidaan ulkoinen valaistus. Kojelaudan säätöpyörällä säädetään valonheitinten
korkeussuuntausta14 ja sisätilan valaistuksen voimakkuutta.
Kiertorengas ohjauspylvään vivussa
Tila
Sisältö
Tila
Huomiovalot, kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II tai kun
auto on käynnissä.
Sisältö
Huomiovalot ja positiovalot päivänvalossa, kun auton sähköjärjestelmä
on jännitetilassa II tai auto on käynnissä.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Huomiovalot ja positiovalot, kun
auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II tai auto on käynnissä.
Lähivalot ja positiovalot heikossa
päivänvalossa tai pimeässä tai kun
sumuvalot edessä* ja/tai takana on
aktivoitu.
Positiovalot auton ollessa pysäköitynäA.
Toiminto Automaattiset kaukovalot
voidaan aktivoida.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Lähivalot ja positiovalot.
Kaukovalot voidaan aktivoida, kun
lähivalot palavat.
Kaukovalot voidaan aktivoida.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.
Automaattiset kaukovalot päällä/
pois.
A
Myös auton ollessa paikallaan ja käynnissä, edellyttäen, että
kiertorenkaan asento siirretään tähän asentoon toisesta asennosta.
Volvo suosittelee, että asentoa
autoa ajettaessa.
14
Koskee halogeenivalonheittimillä varustettuja autoja.
käytetään
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 141
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
VAROITUS
ole varustettu säätöpyörällä valojen korkeudensäätöä varten.
Auton valaistuslaitteisto ei voi kaikissa tilanteissa päätellä, milloin päivänvalo on liian
heikko tai tarpeeksi voimakas, esim. sumussa
ja sateessa.
Sisätilan valaistuksen voimakkuuden säätö
Auton valaistukset syttyvät eri tavalla jännitetilasta
riippuen.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että autolla
ajetaan käyttäen liikenneturvallista valaistusta
ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
Säätöpyörällä säädetään näyttövalaistuksen, säädinten valaistuksen, ympäröivän valon ja tunnelmavalaistuksen* voimakkuutta.
Kojelaudan säätöpyörä
Seisonta-/positiovalot
Positiovalot sytytetään ohjauspylvään vivun kiertorenkaalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Matkustamovalaistus (s. 150)
Kaukovalojen aktivointi/deaktivointi (s. 144)
Jännitetilat (s. 391)
Seisonta-/positiovalot (s. 142)
Ohjauspylvään vivun kiertorengas positiovalojen asennossa.
Asettakaa kiertorengas asentoon
- positiovalot syttyvät (numerokilven valaistus syttyy
samanaikaisesti).
Sisätilan valaistuksen voimakkuuden säätöpyörä
Valojen korkeudensäädön säätöpyörä
Autossa, jossa on LED15-valonheittimet*, on automaattinen valojen korkeudensäätö, eikä sitä siksi
15
142
Jos auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II tai
jos auto on käynnissä, huomiovalot palavat positiovalojen asemesta edessä. Tämä ei kuitenkaan
koske käynnissä olevaa autoa, joka seisoo paikallaan, kun kiertorengas siirretään asentoon
toisesta asennosta. Tässä tapauksessa
palavat positiovalot.
Valodiodi (Light Emitting Diode)
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Kun ulkona on pimeää ja takaluukku avataan,
positiovalot takana syttyvät (jos niitä ei jo ole sytytetty) takana olevien huomion herättämiseksi.
Tämä tapahtuu riippumatta kiertorenkaan asennosta tai siitä, missä jännitetilassa auton sähköjärjestelmä on.
Ajettaessa yli 30 sekuntia enintään ajonopeudella
10 km/h (n. 6 mph) tai ajonopeuden ylittäessä
10 km/h (n. 6 mph) huomiovalot syttyvät. Kuljettajan täytyy kääntää säädin muuhun asentoon
.
kuin
Huomiovalot
Huomiovalot palavat ohjauspylvään vivun kierto,
tai
renkaan ollessa asennossa
sekä auton sähköjärjestelmän ollessa jännitetilassa II tai auton moottorin ollessa käynnissä. Asento
on voimassa vain päivänvalossa. Heikossa päivänvalossa tai pimeässä
palavat sen sijaan lähivalot.
Kun auto seisoo paikallaan ollessaan käynnissä, positiovalot palavat muiden valojen asemesta, jos kiertorengas siirretään positiovalot, toisesta asennosta.
asentoon,
VAROITUS
Järjestelmä on energiansäästön apuväline se ei voi kaikissa tilanteissa ratkaista, milloin
päivänvalo on liian heikkoa tai riittävän voimakasta, esim. sumussa ja sateessa.
Huomiovalot päivällä DRL
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että autolla
ajetaan käyttäen liikenneturvallisuuden kannalta oikeaa valaistusta ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Valokatkaisimet (s. 141)
Jännitetilat (s. 391)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valokatkaisimet (s. 141)
Lähivalot (s. 144)
Jännitetilat (s. 391)
Ohjauspylvään vivun kiertorengas asennossa AUTO.
Ohjauspylvään vivun kiertorenkaan ollessa asennossa
palavat huomiovalot (Daytime
Running Lights - DRL), kun autolla ajetaan päivänvalossa. Auto vaihtaa automaattisesti valot
huomiovaloista lähivaloihin heikossa päivänvalossa tai pimeässä. Vaihto lähivaloihin tapahtuu
myös, jos sumuvalot edessä ja/tai takana aktivoituvat.
143
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Lähivalot
Kun ohjauspylvään vivun kiertorengas on ajon
, lähivalot aktivoituvat
aikana asennossa
automaattisesti heikossa päivänvalossa tai
pimeässä.
Tunnelin havaitseminen
Auto tunnistaa, kun sitä ajetaan tunneliin, ja vaihtaa tällöin huomiovaloista lähivaloihin.
Huomatkaa, että ohjauspylvään vasemman vivun
, jotta
kiertorenkaan on oltava asennossa
tunnelin havaitseminen voisi toimia.
Kaukovalojen aktivointi/deaktivointi
Kaukovalot aktivoidaan ohjauspylvään vivulla.
Automaattiset kaukovalot aktivoidaan ohjauspylvään vivun kiertorenkaalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ohjauspylvään vivun kiertorengas asennossa AUTO.
Lähivalot aktivoituvat automaattisesti heikossa
päivänvalossa tai pimeässä ohjauspylvään vivun
kiertorenkaan ollessa asennossa
, kun
auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II tai
auto on käynnissä.
Käännettäessä ohjauspylvään vipu asentoon
lähivalot aktivoituvat automaattisesti myös
silloin, jos takasumuvalo aktivoidaan.
Lähivalot palavat aina ohjauspylvään vivun kierto, kun auton
renkaan ollessa asennossa
sähköjärjestelmä on jännitetilassa II tai auto on
käynnissä.
144
Huomiovalot (s. 143)
Valokatkaisimet (s. 141)
Jännitetilat (s. 391)
Ohjauspylvään vipu kiertorenkaalla.
Kaukovalovilkun asento
Kaukovalojen asento
Kaukovalovilkku
Siirtäkää ohjauspylvään vipua kevyesti taaksepäin
kaukovalovilkun asentoon. Kaukovalot palavat,
kunnes vipu vapautetaan.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Kaukovalot
Kaukovalot voidaan aktivoida, kun ohjauspylvään
16 tai
vivun kiertorengas on asennossa
. Aktivoikaa kaukovalot siirtämällä ohjauspylvään vipua eteenpäin. Deaktivoikaa siirtämällä
ohjauspylvään vipua taaksepäin.
Kaukovalojen ollessa aktivoituina symboli
palaa kuljettajan näytössä.
Automaattiset kaukovalot
Automaattiset kaukovalot on toiminto, joka tuulilasin yläreunassa olevalla kameratunnistimella
havaitsee vastaantulevan liikenteen valonheittimien valon tai edellä ajavan ajoneuvon takavalot,
ja vaihtaa tällöin kaukovaloilta lähivaloille. Toiminto voi ottaa myös katuvalaistuksen huomioon.
tama sekunti sen jälkeen, kun kameratunnistin ei
enää havaitse vastaantulevan liikenteen valonheittimien valoja tai edellä olevan ajoneuvon takavaloja.
havaitsee vastaantulevan liikenteen ajovaloja tai
edellä ajavan ajoneuvon takavaloja.
Jos automaattisissa kaukovaloissa on mukautuva
toiminto18, jatkaa valokeila, erona siihen, mitä
tapahtuu tavanomaisessa himmennyksessä, valaisemista edelleen kaukovaloilla vastaan tulevan tai
edessä olevan ajoneuvon molemmille puolille vain suoraan ajoneuvoa kohti osoittava valokeilan
osa himmennetään.
Kun kameratunnistin ei enää näe vastaan tulevia
tai edellä kulkevia ajoneuvoja, kaukovalot kytketään takaisin päälle.
Halogeenivalonheittimillä varustetut autot
Valaistus palaa kaukovaloille muutamia sekunteja
sen jälkeen, kun kameratunnistin ei enää havaitse
vastaantulevan liikenteen valonheittimien valoja
tai edellä olevan ajoneuvon takavaloja.
LED17-valonheittimillä varustettu auto*
Jos automaattisissa kaukovaloissa on päällä/pois
-toiminto18, valaistus palautuu kaukovaloille muu16
17
18
Kun lähivalot on sytytetty.
Valodiodi (Light Emitting Diode)
Auton varustelutasosta riippuen.
Mukautuva toiminto: Lähivalot suoraan vastaantulevaa
ajoneuvoa kohti, mutta edelleen kaukovalot ajoneuvon
molemmilla puolilla.
Valot vaihtuvat täysiksi kaukovaloiksi muutama
sekunti sen jälkeen, kun kameratunnistin ei enää
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 145
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Aktivointi/aktivoinnin poisto
Toiminto voi alkaa toimia pimeässä ajamisen
yhteydessä, kun auton nopeus on n. 20 km/h
(12 mph) tai suurempi.
Aktivoikaa/deaktivoikaa automaattiset kaukovalot
kääntämällä ohjauspylvään vivun kiertorengas
ja vapauttamalla. Automaattisten
asentoon
kaukovalojen deaktivointi kaukovalojen ollessa
päällä saa aikaan valaistuksen välittömän asettumisen lähivaloille.
Kun automaattiset kaukovalot on aktivoitu, symboli
palaa valkoisena kuljettajan näytössä.
Kun kaukovalot on sytytetty, symboli palaa sinisenä. LED-valonheittimien yhteydessä näin käy
myös silloin, kun kaukovalot on osittain himmennetty, ts. heti jos valokeila valaisee hieman lähivaloja voimakkaammin.
146
Käsinkäyttö
HUOM
Pitäkää tuulilasin pinta kameratunnistimen
kohdalta puhtaana jäästä, lumesta, huurteesta
ja liasta.
Älkää liimatko tai asentako mitään tuulilasiin
kameratunnistimen eteen, sillä se voi heikentää toimintaa tai saada yhden tai useamman
kamerasta riippuvan toiminnon lakkaamaan.
VAROITUS
Automaattiset kaukovalot ovat apuväline, jolla
käytetään parhaita mahdollisia valoja suotuisissa olosuhteissa.
Kuljettajan vastuulla on aina vaihtaa käsin
kauko- ja lähivalojen välillä, kun liikenne- tai
sääolosuhteet sitä edellyttävät.
TÄRKEÄÄ
Esimerkkejä tilanteista, joissa voi olla tarpeen
vaihtaa käsin kauko- ja lähivalojen välillä:
Jos kuljettajan näytössä näytetään
tämä symboli ja ilmoitus Aktiiviset
kaukovalot Tilapäisesti ei
käytettävissä, vaihto kauko- ja lähivalojen välillä on tehtävä käsin. Ohjauspylvään vivun
kiertorengas voi kuitenkin olla asennossa
.
sammuu, kun ilmoitus esitetään.
Symboli
•
•
•
•
•
Rankkasade tai sankka sumu
Sama pätee, jos näytössä on tämä
symboli ja ilmoitus Tuulilasin anturi
Anturi tukossa, katso käyttöopasta.
•
Kun edellä olevan liikenteen valot valaisevat heikosti
•
Jos tiellä tai sen reunassa on jalankulkijoita
•
Jos tien läheisyydessä on voimakkaasti
heijastavia esineitä, kuten kylttejä
•
Kun esim. tiekaide peittää vastaan tulevan liikenteen valot
•
Kun liittyvillä teillä on liikennettä
Automaattiset kaukovalot voivat olla tilapäisesti
pois käytöstä, esim. sumun ollessa tiheää tai
sateen voimakasta. Kun automaattiset kaukovalot
jälleen saadaan käyttöön, tai tuulilasin tunnistimet
eivät enää ole tukossa, ilmoitus sammuu ja symsyttyy.
boli
Alijäähtyneen sateen yhteydessä
Lumipyry tai räntäsade
Kuutamo
Ajettaessa heikosti valaistuissa taajamissa
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
•
•
Mäenharjoilla tai notkoissa
Aktiiviset kaarrevalot*
Jyrkissä mutkissa.
Aktiiviset kaarrevalot on suunniteltu antamaan
mahdollisimman hyvä valaistus kaarteissa ja risteyksissä.
Lukekaa lisää kameratunnistimen rajoituksista
osasta "City Safety -järjestelmän rajoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Valokatkaisimet (s. 141)
LED19-valonheittimillä* varustetussa autossa voi
sen varustelutasosta riippuen olla aktiiviset kaarrevalot.
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 343)
kuljettajan näytössä samalla, kun
symboli
kuljettajan näyttö esittää selittävän tekstin.
Toiminto on aktiivinen vain heikossa päivänvalossa tai pimeässä ja vain auton liikkuessa ja lähivalojen palaessa.
Toiminnon deaktivointi/aktivointi
Toiminto, joka on aktivoitu toimitettaessa auto toimitetaan tehtaalta, voidaan deaktivoida/aktivoida
kahdella tavalla keskinäytön kautta:
Toimintonäkymän kautta
Painakaa painiketta Aktiiviset
kaarrevalot.
Asetusten kautta
1. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Valokuvio toiminnon ollessa aktivoimaton (vasen) ja aktivoitu (oikea).
LED-valonheittimiin voi auton varustelutasosta
riippuen kuulua aktiivisten kaarrevalojen toiminto.
Aktiiviset kaarrevalot noudattavat ohjauspyörän
liikettä antaakseen maksimaalisen valaistuksen
kaarteissa ja risteyksissä, mikä parantaa samalla
turvallisuutta.
2.
Painakaa painiketta My Car
valaistus Ulkovalot.
3.
Valitkaa pois/valitkaa Aktiiviset
kaarrevalot.
Valot ja
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Asetusnäkymä (s. 174)
Toiminto aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä auto. Toiminnon vian yhteydessä palaa
19
Valodiodi (Light Emitting Diode)
* Valinnais-/lisävaruste. 147
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Valonheittimien valokuvion
sovittaminen
Jos auto on varustettu mukautuvilla LED-valonheittimillä, valokuvio pitää asettaa uudelleen siirryttäessä oikeanpuoleisesta vasemmanpuoleiseen liikenteeseen, ja päinvastoin.
Takasumuvalo
Kun näkyvyys on huono sumun vuoksi, voidaan
käyttää takasumuvaloa, joka ilmoittaa muille tielläliikkujille edessä olevasta ajoneuvosta.
kun ohjauspylvään vivun kiertorengas käännetään
tai
.
asentoon
HUOM
Sumuvalon käyttöä takana koskevat määräykset vaihtelevat eri maissa.
Halogeenivalonheittimet
Valokuviota ei tarvitse sovittaa. Valokuvio on muotoiltu siten, ettei vastaantuleva liikenne häikäisty.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
LED-valonheittimet*
Valokuvio on sovitettava, jos automaattiset kaukovalot toimivat mukautuvasti, ks. osaa "Kaukovalojen aktivointi/deaktivointi". Auton on seistävä paikallaan ja oltava käynnissä, kun valokuvio vaihdetaan oikeanpuoleisesta vasemmanpuoleista liikennettä varten.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
valaistus Ulkovalot.
3.
Valot ja
Valitkaa Tilapäinen oikeanpuolen
liikenne/Tilapäinen vasemmanpuolen
liikenne.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
148
Asetusnäkymä (s. 174)
Kaukovalojen aktivointi/deaktivointi (s. 144)
Valokatkaisimet (s. 141)
Jännitetilat (s. 391)
Takasumuvalon painike.
Takasumuvalo koostuu yhdestä valosta vasemmalta ohjattavan auton vasemmalla, oikealta
ohjattavan auton oikealla puolella.
Takasumuvalo voidaan sytyttää vain jännitetilan II
ollessa aktiivinen tai auton ollessa käynnissä sekä
ohjauspylvään vivun kiertorenkaan ollessa asentai
.
nossa
Painakaa päälle/pois-painiketta. Symboli
kuljettajan näytössä palaa, kun takasumuvalo on
sytytetty.
Takasumuvalo sammuu automaattisesti, kun
käynnistyskytkin käännetään asentoon STOP tai
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Jarruvalot
Varoitusvilkut
Vilkkujen käyttö
Jarruvalot syttyvät automaattisesti jarrutettaessa.
Varoitusvilkut varoittavat muita tielläliikkujia vilkuttamalla auton kaikkia suuntavaloja, kun tämä toiminto on aktivoitu.
Auton suuntavaloja hallitaan ohjauspylvään
vasemmalla vivulla. Suuntavalot vilkkuvat kolme
kertaa tai jatkuvasti riippuen siitä, kuinka pitkälle
ylös- tai alaspäin vipua siirretään.
Jarruvalot syttyvät, kun jarrupoljin painetaan alas.
Lisäksi ne syttyvät, jos jokin kuljettajan tukijärjestelmistä Mukautuva nopeudensäädin*, City Safety
tai Rear Collision Warning jarruttaa autoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Hätäjarruvalot (s. 411)
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 297)
City Safety (s. 336)
Rear Collision Warning (s. 346)
Varoitusvilkkujen painike.
Painakaa painiketta varoitusvilkkujen aktivoimiseksi.
Varoitusvilkut aktivoidaan automaattisesti, kun
autoa on jarrutettu niin voimakkaasti, että hätäjarruvalot on aktivoitu, ja nopeus on pieni. Varoitusvilkut alkavat vilkkua, kun hätäjarruvalot ovat
lakanneet vilkkumasta, ja ne poistuvat sitten automaattisesti toiminnasta lähdettäessä liikkeelle tai
painettaessa painiketta.
Suuntavalot.
Lyhyt vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin
ensimmäiseen asentoon ja vapauttakaa se.
Suuntavalot vilkkuvat kolme kertaa. Toiminto
voidaan aktivoida/deaktivoida keskinäytön
kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vilkkujen käyttö (s. 149)
Hätäjarruvalot (s. 411)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 149
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
HUOM
•
Tämä automaattinen vilkkujakso voidaan
keskeyttää siirtämällä ohjauspylvään vipua
välittömästi vastakkaiseen suuntaan.
•
Jos vilkkusymboli kuljettajan näytössä
vilkkuu normaalia nopeammin - katsokaa
kuljettajan näytössä näkyvää viestiä.
Jatkuva vilkutusjakso
Siirtäkää ohjauspylvään vipu ylös- tai alaspäin
uloimpaan asentoon.
Vipu jää asentoonsa ja se siirretään takaisin käsin
tai se palautuu automaattisesti ohjauspyörän liikkeen vaikutuksesta.
Matkustamovalaistus
Matkustamovalaistus aktivoidaan/deaktivoidaan
katossa etu- ja takaistuimen yläpuolella olevien
säätimien painikkeilla.
Kaikki valaistus matkustamossa voidaan sytyttää
ja sammuttaa manuaalisesti 30 minuutin
kuluessa siitä, kun:
•
auton moottori on sammutettu ja sen sähköjärjestelmä on jännitetilassa 0
•
auton lukitus on avattu, mutta autoa ei ole
käynnistetty.
Valaistus edessä
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Valokatkaisimet (s. 141)
Varoitusvilkut (s. 149)
Asetusnäkymä (s. 174)
Lukuvalo, oikea puoli
Lukuvalaistus edessä
Lukuvalot oikealla tai vasemmalla puolella syttyvät
tai sammuvat, kun kyseistä painiketta kattokonsolissa painetaan lyhyesti. Valovoimaa säädetään
pitämällä painiketta painettuna.
Matkustamovalaistus
Lattiavalaistus ja kattovalaistus sytytetään tai
sammutetaan painamalla lyhyesti kattokonsolissa
olevaa painiketta.
Matkustamovalaistuksen automatiikka
Automatiikka aktivoidaan painamalla lyhyesti
AUTO-painiketta kattokonsolissa. Valoilmaisin
painikkeessa palaa, kun automatiikka on aktivoitu.
AUTO-painikkeen aktivointi sytyttää ja sammuttaa matkustamovalaistuksen seuraavan mukaisesti.
Matkustamovalaistus:
Säätimet kattokonsolissa etumaisia lukuvaloja ja matkustamovalaistusta varten.
Lukuvalo, vasen puoli
Matkustamovalaistus
150
Matkustamovalaistuksen automatiikka
•
syttyy, kun auton lukitus avataan ja kun auto
sammutetaan
•
sammuu, kun auto käynnistetään ja kun se
lukitaan
•
syttyy ja sammuu, kun jokin sivuovi avataan
tai suljetaan
•
jää palamaan kahdeksi minuutiksi, jos jokin
sivuovi on auki.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Valaistus takana
Kynnysvalaistus
Auton takaosassa on lukuvalaistus, jota käytetään
myös matkustamovalaistuksena.
Kynnysvalaistus syttyy ja sammuu, kun vastaava
ovi avataan tai suljetaan.
Lukuvalot on sijoitettu kattoon.
Valaistus kuormatilassa
Valaistus kuormatilassa syttyy ja sammuu, kun
takaluukku avataan tai suljetaan.
Ympäröivä valo
Toisen istuinrivin yläpuolella oleva lukuvalo panoraamakatolla* varustetussa autossa.
Toisen20 ja kolmannen istuinrivin* yläpuolella olevat lukuvalot.
Lukuvalot sytytetään tai sammutetaan painamalla
lyhyesti valaisimen painiketta. Valovoimaa säädetään pitämällä painiketta painettuna.
Hansikaslokeron valo
Hansikaslokeron valaistus syttyy ja sammuu, kun
luukku avataan tai suljetaan.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
valaistus Sisävalot.
3.
Valot ja
Valitkaa seuraavien asetusten väliltä:
•
Kohdassa Tunnelmavalon voimakkuus,
valitkaa joko Pois, Alhainen tai
Voimakas.
•
Kohdassa Tunnelmavalon taso, valitkaa
joko Alennettu tai Täysi.
Meikkipeilin valaistus*
Meikkipeilin valaistus häikäisysuojassa syttyy ja
sammuu, kun kansi avataan tai suljetaan.
Maavalaistus
Maavalaistus syttyy ja sammuu, kun vastaava ovi
avataan tai suljetaan.
20
Panoraamakatolla* varustetussa autossa on kaksi valoyksikköä, yksi katon kummallakin puolella.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 151
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
3.
Kohdassa Sisätilan teemavalon
voimakkuus valitkaa joko Pois, Alhainen
tai Voimakas.
Valojen värin muuttaminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Ohjauspyörän vieressä olevat säätimet.
Ympäröivän valon voimakkuutta voidaan myös
hienosäätää kojelaudassa olevan säätimen avulla.
–
Muuttakaa voimakkuutta kääntämällä säätöpyörää.
2.
Painakaa painiketta My Car Valot ja
valaistus Sisävalot Sisätilan
tunnelmavalaistus.
3.
Valitkaa väliltä Lämpötilan mukaan, Värin
mukaan ja Teemavärit valojen värin muuttamiseksi.
Värivalinnalla Lämpötilan mukaan muuttuu
valon väri asetetun matkustamon lämpötilan
mukaan.
Tunnelmavalojen voimakkuutta voidaan myös hienosäätää kojelaudassa olevan säätimen avulla.
–
Ovien säilytyslokeroiden valot
Ovien säilytyslokeroiden valot palavat auton
ollessa käynnissä. Valojen voimakkuutta voidaan
hienosäätää kojelaudassa olevan säätimen avulla.
Tunnelikonsolissa olevan etummaisen
mukinpitimen valo
Etummaisen mukinpitimen valo syttyy, kun auton
lukitus avataan, ja se sammuu kun auto lukitaan.
Valojen voimakkuutta voidaan hienosäätää kojelaudassa olevan säätimen avulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Tunnelmavalot*
Auto on varustettu muutamilla valodiodeilla, jotka
mahdollistavat valon värin muuttamisen. Tämä
valaistus palaa, kun auto on käynnissä.
Muuttakaa voimakkuutta kääntämällä säätöpyörää.
Valokatkaisimet (s. 141)
Jännitetilat (s. 391)
Asetusnäkymä (s. 174)
Tunnelmavaloja voidaan muuttaa keskinäytön
kautta:
Valojen voimakkuuden muuttaminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
152
Painakaa painiketta My Car Valot ja
valaistus Sisävalot Sisätilan
tunnelmavalaistus.
Ohjauspyörän vieressä olevat säätimet.
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Paluuvalaistuksen kesto
Turvavalaistus
Tuulilasinpyyhkimien käyttö
Osaa ulkopuolisesta valaistuksesta voidaan pitää
palamassa, jolloin se toimii saattovalaistuksena
auton lukitsemisen jälkeen.
Turvavalaistus sytytetään, kun auton lukitus avataan, ja sitä käytetään auton valaistuksen sytyttämiseen matkan päästä.
Toiminnon aktivointi:
Kun toiminto on aktivoitu etäavaimella lukitusta
avattaessa, lähivalot, positiovalot, ulkokahvojen
valot*, numerokilven valaistus, sisäkaton valot ja
lattiavalaistus palavat. Jos jokin ovi avataan aktivointiajan sisällä, ulkokahvan* valaistuksen ja
sisävalaistuksen toiminta-aikaa pidennetään.
Tuulilasinpyyhkimet puhdistavat tuulilasin.
Ohjauspylvään oikeanpuolisen vivun avulla voidaan tehdä erilaisia tuulilasinpyyhkimien asetuksia.
1.
Sulkekaa auto.
2.
Siirtäkää vasenta ohjauspyörän vipua eteenpäin kojelaudan suuntaan ja vapauttakaa se.
3.
Nouskaa ulos autosta ja lukitkaa ovi.
Kun toiminto on aktivoitu, lähivalot, positiovalot,
ulkokahvan valaistus* ja numerokilven valaistus
palavat.
Aika, jonka saattovalot palavat, voidaan säätää
keskinäytön kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Turvavalaistus (s. 153)
Asetusnäkymä (s. 174)
Toiminto voidaan deaktivoida/aktivoida keskinäytön kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Paluuvalaistuksen kesto (s. 153)
Etäavain (s. 240)
Asetusnäkymä (s. 174)
Oikea ohjauspylvään vipu.
Säätöpyörä, herkkyys/taajuus
Yksi pyyhkäisy
Siirtäkää vipua alaspäin ja vapauttakaa
pyyhintäliikkeen tekemiseksi.
Tuulilasinpyyhkimet pois toiminnasta
Siirtäkää vipu asentoon 0 tuulilasinpyyhkimien sulkemiseksi.
Tihkupyyhintä
Asettakaa pyyhkäisyjen määrä aikayksikköä kohti säätöpyörällä, kun jaksopyyhintä
on valittuna.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 153
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Jatkuva pyyhintä
Siirtäkää vipua ylöspäin pyyhkimien saamiseksi pyyhkäisemään normaalilla
nopeudella.
Siirtäkää vipua edelleen ylöspäin pyyhkimien saamiseksi pyyhkäisemään suurella
nopeudella.
Sadetunnistimen aktivointi/
deaktivointi
Aktivoikaa sadetunnistin painamalla sadetunnisti.
men painiketta
Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla
ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti. Sadetunnistimen herkkyyttä säädetään ohjauspylvään oikean
vivun säätöpyörällä.
Jos vipua siirretään alaspäin, pyyhkimet tekevät
ylimääräisen liikkeen.
TÄRKEÄÄ
Sadetunnistimen deaktivointi
Ennen kuin aktivoitte lasinpyyhkimet, varmistakaa, että pyyhinsulat eivät ole jäätyneet
kiinni ja että lumi ja jää on kaavittu pois tuulilasista (ja takalasista).
Deaktivoikaa sadetunnistin painamalla sadetuntai siirtäkää vipu ylöspäin
nistinpainiketta
toiselle pyyhinohjelmalle.
Sadetunnistin deaktivoituu automaattisesti jännitetilassa 0 tai moottorin ollessa sammutettuna.
TÄRKEÄÄ
Käyttäkää runsaasti pesunestettä, kun pyyhkimet puhdistavat tuulilasia. Tuulilasin pitää olla
märkä tuulilasinpyyhkimien toimiessa.
Oikea ohjauspylvään vipu.
Sadetunnistimen painike
Aiheeseen liittyvät tiedot
154
•
Sadetunnistimen aktivointi/deaktivointi
(s. 154)
•
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaite
(s. 155)
•
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 541)
Kääntäkää säätöpyörää ylöspäin herkkyyden
lisäämiseksi ja alaspäin sen pienentämiseksi. Kun
säätöpyörää käännetään ylöspäin, tehdään ylimääräinen pyyhintäliike.
Säätöpyörä, herkkyys/taajuus
Kun sadetunnistin on aktivoituna, esitetään sadetunnistimen symboli
kuljettajan näytössä.
Sadetunnistimen aktivointi
Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää auton olla
käynnissä tai sähköjärjestelmän jännitetilassa I tai
II samalla, kun tuulilasinpyyhkimien vivun pitää
olla asennossa 0 tai yksittäisen pyyhkäisyn asennossa.
Sadetunnistin deaktivoituu automaattisesti, kun
pyyhinsulat asetetaan huoltoasentoon. Sadetunnistin aktivoituu uudelleen, kun huoltoasennosta
on poistuttu.
TÄRKEÄÄ
Automaattipesussa tuulilasinpyyhkimet voivat
käynnistyä ja vaurioitua. Sulkekaa sadetunnistin auton ollessa käynnissä tai kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa I tai II. Kuljettajan näytössä oleva symboli sammuu.
Muistitoiminnon aktivointi/deaktivointi
Sadetunnistimen muistitoiminto on mahdollista
aktivoida siten, ettei sadetunnistimen painiketta
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
tarvitse painaa aina auton käynnistyksen yhteydessä.
Tuulilasin ja valonheittimien
huuhtelulaite
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Tuulilasinpyyhin.
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaite puhdistaa tuulilasin ja valonheittimet. Puhdistus aloitetaan ohjauspylvään oikeanpuoleisella vivulla.
3.
Valitkaa Sadetunnistimen muisti muistitoiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Tuulilasin ja valonheittimien
huuhtelulaitteen käynnistys
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 153)
TÄRKEÄÄ
Välttäkää huuhtelujärjestelmän aktivointia, kun
se on jäässä tai huuhtelunestesäiliö on tyhjä,
muutoin on olemassa vaara pumpun vaurioitumisesta.
Lämmitetyt huuhtelusuuttimet*
Huuhtelusuuttimia lämmitetään automaattisesti
kylmässä säässä, jotta estetään huuhtelunesteen
jäätyminen.
Valonheittimien huuhtelu*
Pyyhinsulat huoltoasennossa (s. 541)
Nesteen säästämiseksi valonheittimet huuhdellaan automaattisesti tuulilasin joka viidennen
huuhtelun yhteydessä.
Takalasin pyyhin ja huuhtelulaite (s. 156)
Rajoitettu huuhtelu
Huuhtelutoiminto, ohjauspylvään oikeanpuoleinen vipu.
–
Siirtäkää ohjauspylvään oikeanpuoleista vipua
ohjauspyörää kohti tuulilasin ja valonheittimien huuhtelujen käynnistämiseksi.
> Vivun vapauttamisen jälkeen tuulilasinpyyhkimet tekevät muutamia ylimääräisiä
pyyhkäisyjä.
Kun huuhtelunestettä on säiliössä jäljellä n. 1 litra
ja ilmoitus Pesuneste Taso alhainen Lisää
kanssa esitenestettä yhdessä symbolin
tään kuljettajan näytössä, suljetaan huuhtelunesteen syöttö valonheittimille. Tällä ensisijaistetaan
tuulilasin puhdistus ja näkyvyys sen läpi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 153)
Takalasin pyyhin ja huuhtelulaite (s. 156)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 544)
* Valinnais-/lisävaruste. 155
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Takalasin pyyhin ja huuhtelulaite
Takalasin pyyhin ja huuhtelulaite puhdistavat
takalasin. Puhdistuksen aloitus ja asetukset tehdään ohjauspylvään oikeanpuoleisella vivulla.
HUOM
Takalasinpyyhin on varustettu ylikuumenemissuojalla, mikä sulkee moottorin, jos se ylikuumenee. Jäähdyttyään takalasinpyyhin toimii
taas.
–
Siirtäkää ohjauspylvään oikeanpuoleista vipua
eteenpäin huuhtelun ja takalasin pyyhinnän
aloittamiseksi.
Pyyhinnän aktivointi/deaktivointi
peruutuksen yhteydessä
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Tuulilasinpyyhin.
3.
Valitkaa Autom. takaikkunan pyyhkäisy
pyyhinnän aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi
peruutuksen yhteydessä.
Takalasin pyyhkimen ja
huuhtelulaitteen käyttö
Jos peruutusvaihde kytketään tuulilasinpyyhkimien ollessa aktivoituina, takalasinpyyhin käynnistyy. Toiminto lakkaa, kun peruutusvaihde kytketään pois päältä.
Jos takalasinpyyhin jo toimii jatkuvalla nopeudella,
ei tapahdu muutosta.
Ikkunannostimet
Kuljettajan oven säädinpaneelista voidaan käyttää kaikkia ikkunannostimia, muiden ovien säädinpaneeleista vain kyseisen oven ikkunannostinta.
Säädinpaneeli kuljettajan ovessa.
Sähkötoiminen lapsilukko*, joka estää lapsia
avaamasta takaovia sisältäpäin ja avaamasta/
sulkemasta takaikkunoita.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Valitkaa
takalasinpyyhkimen jaksopyyhinnän valinta.
Valitkaa
takalasinpyyhkimen jatkuvaa
nopeutta varten.
156
•
Tuulilasinpyyhkimien käyttö (s. 153)
Takaikkunoiden säätimet.
Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaite
(s. 155)
Etuikkunoiden säätimet.
Sadetunnistimen aktivointi/deaktivointi
(s. 154)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ikkunannostimien käyttö (s. 157)
Lapsilukko (s. 266)
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Ikkunannostimien käyttö
Käyttö
Kuljettajan oven säädinpaneelista voidaan käyttää kaikkia ikkunannostimia, muiden ovien säädinpaneeleista vain kyseisen oven ikkunannostinta.
VAROITUS
keytynyt esim. jäänmuodostuksen yhteydessä.
Kahden peräkkäisen keskeytyneen sulkemisen
jälkeen puristumissuoja ohitetaan ja automaattinen toiminto suljetaan lyhyeksi ajaksi, nyt sulkeminen voidaan tehdä pitämällä painiketta jatkuvasti nostettuna.
HUOM
Tarkistakaa, että lapset tai muut matkustajat
eivät jää väliin, kun ikkunat suljetaan kuljettajan ovesta käsin.
Yksi tapa vähentää sykkivää ilmavirran ääntä,
kun takaovien ikkunoita on avattu, on avata
hieman myös etuovien ikkunoita.
VAROITUS
Tarkistakaa, että lapset tai muut matkustajat
eivät jää väliin, jos/kun ikkunat suljetaan etäavaimella.
Ikkunannostimien käyttö.
Käyttö ilman automatiikkaa
Käyttö automatiikalla
VAROITUS
Jos autossa on lapsia - muistakaa aina katkaista virta ikkunannostimilta asettamalla
auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten etäavain mukaan, kun autosta poistutaan.
Kuljettajan oven säädinpaneelista voidaan käyttää
kaikkia ikkunannostimia, muiden ovien säädinpaneeleista vain kyseisen oven ikkunannostinta.
Vain yhtä säädinpaneelia kerrallaan voidaan käyttää.
Jotta ikkunannostimia voidaan käyttää, jännitetilan pitää olla vähintään I. Moottorin sammuttamisen jälkeen voidaan ikkunannostimia käyttää
muutaman minuutin ajan vielä sytytysvirran katkaisun jälkeenkin - ei kuitenkaan oven avaamisen
jälkeen.
Ikkunoiden sulkeminen keskeytyy ja ikkuna avataan, jos jokin estää sen liikkeen. On mahdollista
ohittaa puristumissuoja, kun sulkeminen on kes-
HUOM
Ikkunoita ei voida avata ajonopeuden ylittäessä n. 180 km/h (112 mph), mutta ne voidaan sulkea.
Käyttö ilman automatiikkaa
Siirtäkää jotain säädintä kevyesti ylös-/alaspäin.
Ikkunannostimet käyvät ylös/alas niin kauan kuin
säädintä pidetään tässä asennossa.
Käyttö automatiikalla
Siirtäkää jokin säätimistä ylös-/alaspäin ääriasentoonsa ja vapauttakaa se sitten. Ikkuna liikkuu
automaattisesti ääriasentoonsa.
}}
157
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Käyttö etäavaimella, ovenkahvalla tai
keskuslukituspainikkeella
Sähkökäyttöisten ikkunannostimien käyttämiseksi
ulkopuolelta etäavaimella tai ovenkahvalla, tai
sisäpuolelta keskuslukituspainikkeella, katsokaa
osa "Etäavain", "Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta" tai "Lukitseminen/lukituksen
avaaminen sisäpuolelta".
•
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 245)
Lukitseminen/lukituksen avaaminen sisäpuolelta (s. 249)
Aurinkoverhon käyttö*
Aurinkoverhot on asennettu kumpaankin takaoveen.
Takaovessa – käsikäyttöinen
Asettaminen uudelleen
Jos käynnistysakku on kytketty irti, pitää automaattinen avaamistoiminto asettaa uudelleen,
jotta se toimii oikein.
1.
Vetäkää painikkeen etuosaa kevyesti ylöspäin ikkunan nostamiseksi ääriasentoonsa ja
pitäkää painike tässä asennossa sekunnin
ajan.
2.
Päästäkää painike hetkeksi.
3.
Vetäkää painikkeen etuosa jälleen ylös
yhdeksi sekunniksi.
VAROITUS
Koukku ja siihen kuuluva salpa
–
Vetäkää aurinkoverho ylös ja kiinnittäkää se
oven yläreunan koukkuun.
Ikkuna voidaan avata ja sulkea, vaikka aurinkoverho olisi vedetty ylös.
Puristumissuojuksen toiminta edellyttää uutta
asetusta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
158
Ikkunannostimet (s. 156)
Jännitetilat (s. 391)
Etäavain (s. 240)
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Ulkotaustapeilien asettaminen
VAROITUS
Ulkotaustapeilien asento säädetään kuljettajan
oven säädinpaneelin säätövivulla.
Molemmat peilit ovat laajakulmatyyppisiä
hyvän yleissilmäyksen saamiseksi. Esineet voivat näyttää olevan kauempana kuin ne todellisuudessa ovat.
palaa automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa
hetken kuluttua.
Toimintojen asetukset tehdään keskinäytön
kautta:
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Muistitoiminto sähkökäyttöisessä
etuistuimessa*
2.
Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
Taustapeilien asennot voidaan tallentaa sähkökäyttöisen etuistuimen muistitoimintoon.
3.
Kohdassa Ulkopeilin kallistus
peruutettaessa, valitkaa Pois, Kuljettaja,
Matkustaja tai Molemmat aktivoimiseksi/
deaktivoimiseksi ja sen valitsemiseksi, kumpi
taustapeileistä halutaan kääntää.
Taustapeilin kääntäminen
pysäköitäessä21
Ulkotaustapeilien säätimet.
Säätö
1.
Painakaa painiketta L vasemman taustapeilin
tai painiketta R oikean taustapeilin osalta.
Painikkeessa oleva valo palaa.
2.
Säätäkää asento keskellä olevalla säätövivulla.
3.
Painakaa vielä kerran painiketta L tai R.
Valon pitää sammua.
21
Vain yhdessä muistilla varustetun sähkökäyttöisen istuimen kanssa.
Taustapeili voidaan kääntää kulmaan alas, jotta
kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan pysäköidessään.
–
Kytkekää peruutusvaihde ja painakaa painiketta L tai R.
Kun peruutusvaihde kytketään pois, taustapeili
palautuu automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa noin 10 sekunnin kuluttua, tai aikaisemmin painettaessa painiketta L tai R.
Peilit ja
Automaattinen kääntäminen sisään
lukitsemisen yhteydessä*
Kun auto lukitaan/lukitus avataan kauko-ohjaimella, käännetään taustapeilit automaattisesti
sisään/ulos.
Toiminto voidaan aktivoida/deaktivoida keskinäytön kautta:
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Automaattinen taustapeilin
kääntäminen pysäköitäessä21
2.
Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
Kun peruutusvaihde kytketään, taustapeili käännetään automaattisesti kulmaan alas, jotta kuljettaja voi nähdä esim. tien reunan pysäköidessään.
Kun peruutusvaihde kytketään pois, taustapeili
3.
Valitkaa Peilien taitto lukittaessa aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Peilit ja
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 159
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Palautus normaaliasentoon
Ulkoisen vaikutuksen johdosta asentoaan muuttaneet peilit pitää palauttaa sähköisesti normaaliasentoon, jotta sähköinen sisään-/uloskääntäminen toimisi oikein:
1.
Kääntäkää peilit sisään painikkeilla L ja R.
2.
Kääntäkää ne takaisin ulos painikkeilla L ja
R.
3.
Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Peilit on asetettu uudelleen neutraalitilaan.
Automaattinen himmennys*
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
3.
Kohdassa Taustapeilin automaattinen
himmennys, valitkaa Normaali, Tumma tai
Vaalea.
Peilit ja
Sisätaustapeili voidaan himmentää peilin alareunassa olevalla säätimellä. Vaihtoehtoisesti taustapeili himmenee automaattisesti.
Pysäköintiä/ahtaisiin tiloihin ajoa varten peilit voidaan kääntää sisään:
1.
Painakaa painikkeita L ja R samanaikaisesti
(virta-asennon pitää olla vähintään I).
Jotta taustapeileissä voi olla tämä toiminto, sisätaustapeilissä on myös oltava automaattinen himmennys, ks. kappale "Sisätaustapeilit".
2.
Vapauttakaa ne noin 1 sekunnin kuluttua.
Peilit pysähtyvät automaattisesti täysin
sisäänkäännettyyn asentoon.
Automaattinen himmennys on aina toiminnassa
ajon aikana, paitsi jos peruutusvaihde on valittu.
Himmennyksen herkkyys voidaan säätää kolmelle
tasolle ja se vaikuttaa sekä sisä- että ulkotaustapeileihin.
Kääntäkää peilit ulos painamalla painikkeita L ja
R samanaikaisesti. Peilit pysähtyvät automaattisesti uloskäännettyyn asentoon.
HUOM
Sisätaustapeili
Sähköisesti sisäänkäännettävät
taustapeilit*
Jos takaapäin tulee voimakas valo, taustapeilit
himmenevät automaattisesti.
Herkkyyttä muutettaessa himmennyksessä ei
huomata välittömästi muutosta, mutta hetken
kuluttua muutos on tehty.
160
Toimintojen asetukset tehdään keskinäytön
kautta:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Sisätaustapeili (s. 160)
Asetusnäkymä (s. 174)
Sähkökäyttöisen etuistuimen muistitoiminnon
käyttö* (s. 127)
Himmennyksen säädin
Manuaalinen himmennys
Jos takaa tulee voimakas valo, se voi heijastua
taustapeilistä ja häikäistä kuljettajaa. Himmentäkää himmennyssäätimellä, kun takana olevien
valot häiritsevät:
1.
Himmentäkää siirtämällä säädintä matkustamon suuntaan.
2.
Palauttakaa normaaliasentoon siirtämällä
säädintä tuulilasin suuntaan.
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Automaattinen himmennys*
Jos takaapäin tulee voimakas valo, taustapeili
himmenee automaattisesti. Automaattisella himmennyksellä varustetussa peilissä ei ole manuaalisen himmennyksen säädintä.
Taustapeilissä on kaksi tunnistinta - eteenpäin
suunnattu ja taaksepäin suunnattu - jotka toimivat yhdessä häikäisevän valon tunnistamiseksi ja
poistamiseksi. Eteenpäin suunnattu tunnistin
havaitsee ympäröivän valon, kun taas taaksepäin
suunnattu tunnistin havaitsee takana olevan ajoneuvon valonheittimistä tulevan valon.
HUOM
Jos esim.pysäköintiolosuhteet, transponderit,
häikäisysuojat tai esineet istuimella tai tavaratilassa peittävät tunnistimet siten, että niihin ei
pääse valoa, sisä- ja ulkotaustapeilien himmennystoimintoa heikennetään.
Automaattinen himmennys on aina toiminnassa
ajon aikana, paitsi jos peruutusvaihde on valittu.
Himmennyksen herkkyys voidaan säätää kolmelle
tasolle ja se vaikuttaa sekä sisä- että ulkotaustapeileihin.
HUOM
Herkkyyttä muutettaessa himmennyksessä ei
huomata välittömästi muutosta, mutta hetken
kuluttua muutos on tehty.
Toimintojen asetukset tehdään keskinäytön
kautta:
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
helppo sisääntulo.
3.
Kohdassa Taustapeilin automaattinen
himmennys, valitkaa Normaali, Tumma tai
Vaalea.
Peilit ja
Kompassi*
Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö,
joka esittää mihin kompassisuuntaan auton keula
osoittaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ulkotaustapeilien asettaminen (s. 159)
Asetusnäkymä (s. 174)
Kompassilla varustettu taustapeili.
Kahdeksan eri kompassisuuntaa esitetään englanninkielisinä lyhenteinä: N (pohjoinen), NE (koillinen), E (itä), SE (kaakko), S (etelä), SW (lounas), W (länsi) ja NW (luode).
Kompassin aktivointi/deaktivointi
Kompassi aktivoituu automaattisesti käynnistettäessä auto.
Kompassin deaktivointi/aktivointi:
–
Painakaa taustapeilin alaosassa olevaa painiketta esim. paperiliittimen avulla.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 161
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kompassin kalibrointi* (s. 162)
Jännitetilat (s. 391)
Ikkunoiden ja taustapeilien huurteenpoiston
aktivointi/deaktivointi (s. 198)
Kompassin kalibrointi*
Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Kompassi on kalibroitava, jos autoa siirretään usean magneettisen vyöhykkeen välillä.
Tehkää kalibrointi seuraavasti:
1.
Pysäyttäkää auto suurelle aukiolle, jolla ei ole
teräsrakenteita tai korkeajännitejohtoja.
2.
Käynnistäkää auto, poistakaa kaikki sähkövarusteet (ilmastointilaite, lasinpyyhkimet jne.)
toiminnasta ja tarkistakaa, että kaikki ovet
ovat kiinni.
HUOM
Magneettiset vyöhykkeet.
4.
Painakaa toistuvasti painiketta, kunnes haluamanne magneettinen vyöhyke (1–15) näytetään, ks. kompassin magneettisten vyöhykkeiden kartta.
5.
Odottakaa, kunnes näyttöön palaa merkki C,
tai painakaa taustapeilin alareunassa olevaa
painiketta n. 6 sekunnin ajan, kunnes merkki
C näytetään.
6.
Ajakaa hitaasti ympyrää enintään 10 km/h:n
(6 mph) ajonopeudella, kunnes näytössä näytetään kompassisuunta merkkinä kalibroinnin
valmistumisesta. Ajakaa tämän jälkeen vielä
2 kierrosta kalibroinnin hienosäätöä varten.
Kalibrointi voi epäonnistua tai jäädä kokonaan
pois, jos sähköistä varustusta ei suljeta.
3.
162
Pitäkää taustapeilin alapuolella olevaa painiketta painettuna n. 3 sekuntia (käyttäkää
esim. paperiliitintä). Kulloisenkin magneettisen vyöhykkeen numero näytetään.
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
7.
8.
Sähkölämmitteisellä tuulilasilla varustetut autot*: Jos merkki C näytetään näytössä,
kun tuulilasin sähkölämmitys kytketään
päälle, tehkää kalibrointi edellä olevan kohdan 6 mukaisesti tuulilasin sähkölämmitys
aktivoituna.
Toistakaa edellä kuvattu toimenpide tarvittaessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Kompassi* (s. 161)
Panoraamakatto*
Panoraamakatto on jaettu kahteen lasisektioon.
Etumainen voidaan avata pystysuoraan takareunassa (tuuletusasento) tai vaakasuoraan (aukiasento). Taempi on kiinteä kattoikkuna.
Panoraamakattoon kuuluu ilmanohjain.
Panoraamakattoluukkuun kuuluu aurinkoverho,
joka on valmistettu rei'itetystä kankaasta ja sijoitettu lasikattoluukun alle antamaan lisäsuojaa
esim. kirkasta auringonvaloa vastaan.
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä panoraamakaton liikkuvien osien puristukseen.
•
Käyttäkää panoraamakattoa aina valvotusti.
•
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimellä.
•
Muistakaa aina katkaista panoraamakaton
virta asettamalla auton sähköjärjestelmä
jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten etäavain
mukaan, kun autosta poistutaan.
TÄRKEÄÄ
Älkää avatko panoraamakattoa, kun taakkateline on asennettu.
Panoraamakattoa ja aurinkoverhoa käytetään kattoon sijoitetulla säätimellä.
Säädin aktivoituu, kun auton sähköjärjestelmä on
jännitetilassa I tai II.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 163
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Ilmanohjain
Panoraamakaton käyttö*
Käyttäminen katon säätimellä
Säätimellä käytettäessä panoraamakatto avautuu
vaakasuunnassa ensin mukavuusasentoon.
Tuuletusasennossa katon lasinen etuluukku nostetaan ylös takareunasta.
VAROITUS
Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat
jäädä panoraamakaton liikkuvien osien puristukseen.
Panoraamakattoluukkuun kuuluu ilmanohjain,
joka käännetään ylös panoraamakattoluukun
ollessa auki.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Panoraamakaton käyttö* (s. 164)
•
Käyttäkää panoraamakattoa aina valvotusti.
•
Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimellä.
•
Muistakaa aina katkaista panoraamakaton
virta asettamalla auton sähköjärjestelmä
jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten etäavain
mukaan, kun autosta poistutaan.
Avaaminen, manuaalinen
Avaaminen, automaattinen
Sulkeminen, manuaalinen
Sulkeminen, automaattinen
Jännitetilat (s. 391)
TÄRKEÄÄ
Älkää avatko panoraamakattoa, kun taakkateline on asennettu.
Jotta panoraamakattoa ja aurinkoverhoa voidaan
käyttää, auton sähköjärjestelmän pitää olla vähintään jännitetilassa I.
164
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Käsinkäyttö
1. Aurinkoverhon avaaminen: painakaa säädintä
taaksepäin manuaalisen avaamisen asentoon. Aurinkoverho liikkuu maksimiasentoa
kohti niin kauan kuin säädintä painetaan
taaksepäin.
2.
Panoraamakaton avaaminen - painakaa säädintä toisen kerran taaksepäin manuaalisen
avaamisen asentoon. Panoraamakatto
menee ensin mukavuusasentoon22. Avaaminen maksimiasentoon: painakaa säädintä
kolmannen kerran taaksepäin.
Automaattinen käyttö
1. Aurinkoverhon avaaminen maksimaalisesti painakaa säädintä taaksepäin automaattisen
avaamisen asentoon ja vapauttakaa.
2.
Panoraamakaton avaaminen - painakaa säädintä toisen kerran taaksepäin automaattisen
avaamisen asentoon ja vapauttakaa se.
Panoraamakatto menee ensin mukavuusasentoon22. Avaaminen maksimiasentoon: painakaa säädintä kolmannen kerran taaksepäin
automaattisen avaamisen asentoon ja
vapauttakaa.
Sulkekaa katto/verho toistamalla edellinen toimenpide vastakkaisessa järjestyksessä – työntäkää säädin nyt eteen-/alaspäin käsin sulkemisen
asentoon.
Sulkekaa katto/verho toistamalla edellinen toimenpide vastakkaisessa järjestyksessä – työntäkää säädin nyt eteen-/alaspäin automaattisen
sulkemisen asentoon.
Katon liike pysähtyy, jos säädin vapautetaan tai
kun lasi tulee mukavuus-, enimmäisavautuma- tai
kiinni-asentoon.
Katon liike pysähtyy, kun lasi tulee mukavuus-,
enimmäisavautuma- tai kiinni-asentoon. Liike
pysähtyy myös silloin, jos säädintä käytetään
uudelleen vastakkaiseen suuntaan meneillään
olevan liikkeen suuntaa vastaan.
HUOM
Manuaalisessa avauksessa aurinkoverhon täytyy olla täysin auki, ennen kuin panoraamakatto voidaan avata. Suljettaessa panoraamakaton on oltava täysin kiinni, ennen kuin
aurinkoverho voidaan sulkea.
22
–
Avaaminen – työntäkää säädin kaksi kertaa
taaksepäin automaattisen käytön asentoon ja
vapauttakaa se.
–
Sulkeminen - työntäkää säädintä kaksi kertaa
eteen-/alaspäin automaattisen käytön asentoon ja vapauttakaa se.
Katon liike pysähtyy, kun lasi tulee mukavuus- tai
kiinni-asentoon. Liike pysähtyy myös silloin, jos
säädintä käytetään uudelleen vastakkaiseen
suuntaan meneillään olevan liikkeen suuntaa vastaan.
Katon liike ei pysähdy, kun lasi saavuttaa mukavuusasennon suljettaessa maksimaalisesta avausasennosta. Verhon liike ei pysähdy koskaan, kun
katto saavuttaa mukavuusasennon.
Katon liike ei pysähdy, kun lasi saavuttaa mukavuusasennon suljettaessa maksimaalisesta avausasennosta.
Automaattinen käyttö – nopea avaaminen/
sulkeminen
Panoraamakattoluukku ja aurinkoverho voidaan
avata/sulkea samanaikaisesti:
Mukavuusasento on lasisen kattoluukun avoin asento, jossa tuulen kohina ja resonointiäänet ovat ajon aikana miellyttävän hiljaisella tasolla.
}}
165
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Tuuletusasento
Toiminto, joka on deaktivoitu toimitettaessa auto
tehtaalta, voidaan aktivoida/deaktivoida.
1.
2.
Keskuslukituspainike
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Painakaa painiketta My Car
Lukitus.
Valitkaa Aurinkokaihtimen autom.
sulkeminen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Sulkeminen etäavaimella,
keskuslukituspainikkeella tai
ovenkahvalla
Tuuletusasento, pystysuuntaan takareunasta.
Avatkaa painamalla säädintä ylöspäin.
Sulkekaa painamalla säädintä eteen-/alaspäin.
Kun valitaan tuuletusasento, katon lasinen etuluukku nousee ylös takareunasta. Jos aurinkoverho on täysin kiinni, kun tuuletusasento valitaan, se avautuu automaattisesti n. 50 mm.
Aurinkoverhon automaattinen
sulkeminen
Kun auto on pysäköitynä aurinkoisella/lämpimällä
säällä, aurinkoverho sulkeutuu automaattisesti 15
minuuttia auton lukitsemisen jälkeen. Tämä tehdään matkustamon lämpötilan laskemiseksi ja
auton verhoilun suojaamiseksi auringonvalon
aiheuttamalta haalistumiselta.
166
Etäavaimella
– Painakaa pitkään etäavaimen lukituspaini, kunnes panoraamakatto ja aurinkoketta
verho alkavat sulkeutua. Vapauttakaa lukituspainike tämän jälkeen.
Liike pysähtyy, jos etäavaimen lukituspainiketta
painetaan uudestaan tai kun katto/verho on saavuttanut suljetun asennon.
Keskuslukituspainike.
Kun auton sähköjärjestelmä asetetaan vähintään
jännitetilaan I, voidaan kuljettajan oven tai etumatkustajan oven* keskuslukituspainiketta käyttää panoraamakaton sulkemiseen.
–
Painakaa pitkään keskuslukituspainiketta
kunnes panoraamakatto ja aurinkoverho
alkavat sulkeutua. Vapauttakaa painike
tämän jälkeen.
,
Liike pysähtyy, jos keskuslukituspainiketta painetaan uudestaan tai kun katto/verho on saavuttanut suljetun asennon.
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Ovenkahva
Avaimettomalla lukituksella/lukituksen avauksella* varustettujen autojen ovien ulkokahvojen
ulkopinnalla on kosketusherkkä syvennys.
keen se avautuu automaattisesti 50 mm:n päähän esteestä (tai täyteen tuuletusasentoon).
Puristumissuoja toimii myös avattaessa lasinen
kattoluukku tai aurinkoverho.
–
Jos puristumissuoja on lauennut, voidaan lasista
kattoluukkua ja/tai aurinkoverhoa silti liikuttaa
kerran samaan suuntaan ilman puristumissuojaa,
jos se tehdään 10 sekunnin sisällä puristumissuojan laukeamisesta. Puristumissuoja voidaan
siis ohittaa, kun sulkeminen on keskeytynyt esim.
lasisen kattoluukun jäänmuodostuksen takia,
pitämällä säädintä painettuna eteen-/alaspäin,
kunnes lasinen kattoluukku ja/tai aurinkoverho
on kiinni.
Pitäkää sormeanne jonkin oven ulkokahvan
ulkopinnan kosketusherkkää syvennystä vasten, kunnes panoraamakatto ja aurinkoverho
alkavat liikkua suljettua asentoa kohti.
Vapauttakaa ovenkahvan syvennys tämän jälkeen.
Sulkeutuminen pysähtyy, jos sormi asetetaan
uudelleen ovenkahvan syvennystä vasten tai kun
katto/aurinkoverho on saavuttanut suljetun asennon.
HomeLink®*23
HomeLink® on ohjelmoitava kauko-ohjain, joka
on integroitu auton sähköjärjestelmään.
Yleistä
Aiheeseen liittyvät tiedot
VAROITUS
Jos panoraamakatto suljetaan etäavaimella,
keskuslukituspainikkeella tai kuljettajan oven
kahvasta, valvokaa, ettei kukaan jää puristuksiin.
TÄRKEÄÄ
Tarkistakaa, että panoraamakatto on kunnolla
kiinni sulkemisen jälkeen.
Puristumissuoja
Panoraamakatossa on puristumissuoja, joka laukeaa, jos jokin esine estää kattoluukun tai aurinkoverhon sulkeutumisen. Kohdatessaan esteen
lasiluukku tai aurinkoverho pysähtyy, jonka jäl-
•
•
•
•
•
Panoraamakatto* (s. 163)
Jännitetilat (s. 391)
Etäavain (s. 240)
Lukitseminen/lukituksen avaaminen sisäpuolelta (s. 249)
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 245)
Painike 1
Painike 2
Painike 3
Merkkivalo
HomeLink®24 on ohjelmoitava kauko-ohjain, joka
voi kauko-ohjata jopa kolmea eri laitetta (esim.
autotallin ovenavaajaa, hälytysjärjestelmää, ulkoja sisävalaistusta yms.) ja siten korvata niiden
kauko-ohjaimet. HomeLink® toimitetaan sisäänrakennettuna sisätaustapeiliin. HomeLink®-paneeli
muodostuu kolmesta ohjelmoitavasta painikkeesta ja yhdestä merkkivalosta peilin lasissa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 167
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Lisätietoa HomeLink® -järjestelmistä saatte käymällä internet-sivustolla www.Homelink.com,
www.youtube.com/HomeLinkGentex tai soittamalla numeroon 00 8000 466 354 65 (tai maksulliseen numeroon +49 6838 907 277).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
HomeLink®*-järjestelmän ohjelmointi
(s. 168)
HomeLink®*25-järjestelmän
ohjelmointi
Ohjeet HomeLink®-järjestelmän ohjelmointia varten.
HomeLink®-järjestelmän ohjelmointi
VAROITUS
•
Jos HomeLink® -toimintoa käytetään
autotallin oven tai portin avaamiseen, varmistukaa, ettei oven tai portin läheisyydessä ole ketään liikkeen aikana.
•
Ohjelmoitaessa HomeLink-järjestelmää,
voi ohjelmoitava autotallin ovi tai veräjä
aktivoitua. Varmistakaa sen vuoksi, ettei
kukaan ole oven tai veräjän läheisyydessä
ohjelmoinnin aikana.
•
Auton täytyy seistä autotallin ulkopuolella,
kun autotallin ovenavaaja ohjelmoidaan.
•
Älkää käyttäkö HomeLink®-järjestelmää
autotallin oveen, jolla ei ole turvapysäytystä ja -peruutusta.
HUOM
Tietyissä autoissa pitää virran olla päällä tai
"lisävarusteasennossa" ennen kuin
HomeLink®-järjestelmä on ohjelmoitavissa tai
käytettävissä. Vaihtakaa mielellään uudet
paristot kauko-ohjaimeen, jonka HomeLink®
tulee korvaamaan, jotta ohjelmointi on
nopeampaa ja radiosignaalin lähetys parempi.
HomeLink®-painikkeet on nollattava ennen
ohjelmointia, ks. otsikko "HomeLink®-painikkeiden nollaus". Kun nollaus on tehty,
HomeLink® on "opetustilassa" ja valmis ohjelmoitavaksi.
Säästäkää alkuperäiset kauko-ohjaimet tulevia
ohjelmointikertoja varten (esim. vaihtaessanne
autoa tai toisessa autossa käyttöä varten). Suosittelemme myös painikkeiden ohjelmointien poistamista, kun auto on tarkoitus myydä, ks. osaa
HomeLink®-järjestelmän ohjelmointi".
23
24
25
168
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
HomeLink ja HomeLink -talosymboli ovat Gentex Corporation -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
1.
Painakaa painiketta26 HomeLink®-laitteessa,
joka halutaan ohjelmoida. HomeLink®-laitteen merkkivalo26 alkaa vilkkua keltaisena 1
kerran sekunnissa. Painiketta ei tarvitse pitää
painettuna.
2.
Suunnatkaa kauko-ohjain ohjelmoitavaa
HomeLink®-painiketta kohti ja pitäkää sitä
2-8 cm:n päässä painikkeesta. Älkää peittäkö
HomeLink® -merkkivaloa.
Huomatkaa: Tietyt kauko-ohjaimet voivat
ohjelmoida HomeLink®-järjestelmän paremmin 15-20 cm:n etäisyydeltä. Muistakaa
tämä, jos ohjelmoinnissa on ongelmia.
3.
Painakaa ja pitäkää alkuperäisen kaukoohjaimen ohjelmoitava painike HomeLink®järjestelmässä painettuna ja pitäkää merkkivaloa silmällä. Älkää vapauttako painiketta
ennen kuin merkkivalo on siirtynyt vilkkumisesta keltaisena 1 kerran sekunnissa joko
vilkkumaan vihreänä 10 kertaa sekunnissa tai
palamaan jatkuvasti vihreänä. Kun merkkivalo
vilkkuu tai palaa vihreänä, kauko-ohjaimen
painikkeen voi vapauttaa.
Huomatkaa: Tiettyjä vastaanottimia varten
voidaan ohjelmointivaihe 3 joutua korvaamaan kohdassa 4 olevilla ohjeilla.
26
27
Katsokaa painikkeiden ja merkkivalojen sijainti osasta "HomeLink®*".
Painikkeen nimi ja väri vaihtelevat valmistajan mukaan.
4.
Painakaa ja vapauttakaa alkuperäisen kaukoohjaimen painike joka toinen sekunti, kunnes
merkkivalo on siirtynyt vilkkumasta keltaisena
1 kerran sekunnissa joko vilkkumaan vihreänä 10 kertaa sekunnissa tai palamaan jatkuvasti vihreänä.
5.
Painakaa ohjelmoitua HomeLink®-painiketta
ja tarkkailkaa merkkivaloa.
> Palaa kiinteästi vihreänä: Jos merkkivalo palaa kiinteästi vihreää valoa, on
ohjelmointi valmis. Autotallin ovi, veräjä
tai vastaava aktivoituu nyt, kun ohjelmoitua
painiketta painetaan.
Vilkkuu vihreänä 10 kertaa sekunnissa: Painakaa ohjelmoitavaa painiketta,
pitäkää se painettuna 2 sekuntia ja
vapauttakaa se sitten. Toistakaa painakaa/pitäkää/vapauttakaa -sekvenssi toisen kerran, ja vastaanottimen mallista riippuen, myös kolmannen kerran. Ohjelmointi
on nyt valmis ja autotallin ovi, veräjä tai
vastaava aktivoituu nyt, kun ohjelmoitua
painiketta painetaan.
Jos vastaanotin ei vieläkään aktivoidu:
Jatkakaa ohjelmointivaiheilla 6-8 ohjelmoinnin saattamiseksi loppuun.
6.
Etsikää opetuspainike27 esim. autotallin oven
vastaanottimesta. Se on tavallisesti sijoitettu
lähelle antennin kiinnikettä vastaanottimessa.
7.
Painakaa vastaanottimen opetuspainiketta ja
vapauttakaa se. Vaihe 8 pitää saattaa loppuun 30 sekunnin kuluessa painikkeen painamisesta.
8.
Painakaa ohjelmoitavaa painiketta, pitäkää
se painettuna 2 sekuntia ja vapauttakaa
se sitten. Toistakaa painakaa/pitäkää/
vapauttakaa -sekvenssi toisen kerran, ja vastaanottimen mallista riippuen, myös kolmannen kerran. Ohjelmointi on nyt valmis ja
autotallin ovi, veräjä tai vastaava aktivoituu
nyt, kun ohjelmoitua painiketta painetaan.
Käsittely
Kun HomeLink® on ohjelmoitu, sitä voidaan käyttää yksittäisten alkuperäiskauko-ohjainten asemesta.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 169
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Painakaa ohjelmoitua painiketta. Autotallin ovi,
veräjä, hälytysjärjestelmä tai vastaava aktivoituu
(voi kestää muutamia sekunteja). Merkkivalo
palaa tai vilkkuu, kun painiketta on painettu. Alkuperäisiä kauko-ohjaimia voidaan haluttaessa
luonnollisesti edelleen käyttää rinnakkain
HomeLink® -järjestelmän kanssa.
HUOM
Jos virta on katkaistu, HomeLink® toimii
30 minuuttia kuljettajan oven avaamisen jälkeen.
2.
Yksittäisen painikkeen ohjelmointi
Ohjelmoikaa yksittäinen HomeLink®-painike
uudelleen seuraavasti:
1.
Painakaa haluamaanne painiketta älkääkä
vapauttako sitä.
2.
Noin 20 sekunnin kuluttua, kun merkkivalo
HomeLink®-yksikössä alkaa vilkkua keltaisena, aloittakaa edellisessä osassa
"HomeLink®-järjestelmän ohjelmointi" olevalla kohdalla 1.
Jos syntyy ohjelmointiongelmia, ottakaa yhteys
kohteeseen HomeLink® osoitteessa:
www.HomeLink.com, www.youtube.com/
HomeLinkGentex tai soittakaa numeroon
00 8000 466 354 65 (tai maksulliseen numeroon +49 6838 907 277).
HomeLink® -painikkeiden ohjelmoinnin
poistaminen
Ohjelmointi voidaan poistaa vain kaikilta
HomeLink® -painikkeilta yhtä aikaa, ei yksittäiseltä painikkeelta. Yksittäinen painike voidaan
kuitenkin ohjelmoida uudelleen, katsokaa osaa
"Yksittäisen painikkeen ohjelmointi".
1.
170
Painakaa painiketta 1 ja 3 HomeLink®-laitteessa, älkääkä vapauttako ennen kuin n. 10
sekunnin kuluttua, kun merkkivalo on alkaa
vilkkua vihreänä.
Vapauttakaa painikkeet.
> HomeLink® on nyt asetettu ns. "oppimistilaan" ja se on valmis ohjelmoitavaksi
uudelleen, katsokaa edellä olevaa osaa
"HomeLink®-järjestelmän ohjelmointi".
Ajotietokone
Auton ajotietokone rekisteröi ja laskee arvoja,
kuten ajomatka, polttoaineenkulutus ja keskinopeus ajon aikana.
Polttoainetaloudellisen ajon helpottamiseksi
rekisteröidään tiedot sekä hetkellisestä että keskimääräisestä polttoaineenkulutuksesta. Ajotietokoneelta tuleva informaatio voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Huomatkaa: Jos ohjelmoitava painike ei tule
ohjelmoiduksi uudella yksiköllä, se palaa
aikaisemmin tallennettuun ohjelmointiin.
Lisätietoa HomeLink® -järjestelmistä saatte ja
kommentteja voitte jättää käymällä internet-sivustolla www.Homelink.com, www.youtube.com/
HomeLinkGentex tai soittamalla numeroon
00 8000 466 354 65 (tai maksulliseen numeroon +49 6838 907 277).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
HomeLink®* (s. 167)
Ajotietokoneeseen sisältyvät seuraavat mittarit:
•
•
•
•
•
•
Välimatkamittari
Matkamittari
Hetkellinen polttoaineenkulutus
Ajomatka tyhjään säiliöön
Ajomatka tyhjään akkuun
Turisti - vaihtoehtoinen nopeusmittari
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Välimatkamittari
Välimatkamittareita on kaksi, TM ja TA.
TM voidaan nollata manuaalisesti ja TA nollautuu
automaattisesti, jos autoa ei käytetä vähintään
neljään tuntiin.
Ajon aikana tallennetaan mm. seuraavaa tietoa:
•
•
•
•
Ajomatka
Ajoaika
Kun mittari näyttää "---- ", taattua ajomatkaa ei
ole jäljellä. Tankatkaa polttoainetta mahdollisimman pian.
HUOM
Tietty poikkeama voi syntyä, jos ajotapaa
muutetaan.
Keskinopeus
Taloudellinen ajotapa antaa yleisesti katsottuna
pidemmän ajomatkan.
Keskimääräinen polttoaineenkulutus.
Ajomatka tyhjään akkuun
Arvot koskevat välimatkamittarin viimeisimmän
nollauksen jälkeistä aikaa.
Matkamittari
Mittari esittää likimääräisen matkan,
joka voidaan ajaa hybridiakussa jäljellä
olevalla energialla.
Matkamittari, rekisteröi auton kokonaisajomatkan.
Tätä arvoa ei voi nollata.
Kun mittari näyttää "---- ", taattua ajomatkaa ei
ole jäljellä.
Hetkellinen polttoaineenkulutus
Laskenta perustuu keskikulutukselle normaalisti
kuormatulla autolla, normaalissa ajossa ja ottaen
huomioon, onko ilmastointi (AC) päällä vai pois.
Vaihdettaessa ajotilojen Hybrid ja Pure välillä
laskettu ajomatka voi kasvaa, koska ilmastoinnin
asetuksia on rajoitettu Pure-tilassa.
Tämä mittari näyttää, millainen polttoaineenkulutus autolla sillä hetkellä on. Arvo päivitetään
suunnilleen joka sekunti.
Ajomatka tyhjään säiliöön
Ajotietokone laskee jäljellä olevan ajomatkan säiliössä olevalla polttoaineella.
Laskenta perustuu keskikulutukseen viimeksi
ajettujen 30 km:n aikana ja jäljellä käytettävissä
olevaan polttoainemäärään.
HUOM
Tietty poikkeama voi syntyä, jos ajotapaa
muutetaan.
Taloudellinen ajotapa antaa yleisesti katsottuna
pidemmän ajomatkan.
Ajomatka sähkökäytöllä
Mahdollisimman pitkän ajomatkan saamiseksi
sähkökäytöllä pitää sähkökäyttöistä autoa ajavan
myös muistaa säästää virtaa. Mitä useampi kulutuskohde (stereot, ikkunoiden/peilien/istuinten
sähkölämmitys, hyvin kylmää ilmaa ilmastointilaitteesta jne.) on toiminnassa, sitä lyhyemmäksi ajomatka jää.
HUOM
Matkustamon suuren virrankulutuksen lisäksi
myös voimakkaat kiihdytykset ja jarrutukset,
suuret nopeudet, raskas kuorma, matala ulkolämpötila sekä ylämäet aiheuttavat mahdollisen ajomatkan lyhenemisen.
Turisti - vaihtoehtoinen nopeusmittari
Vaihtoehtoinen digitaalinen nopeusmittari helpottaa ajettaessa maissa, joissa sallitun nopeuden
liikennemerkeissä on toinen yksikkö kuin minkä
auton mittari esittää.
Digitaalinen nopeus esitetään tällöin vastakkaisena yksikkönä suhteessa analogiseen nopeusmittariin. Jos analogisen nopeusmittarin asteikkona on mph, mittari näyttää vastaavan nopeuden digitaalisesti yksikkönä km/h ja päinvastoin.
}}
171
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajodatan esittäminen kuljettajan näytössä
(s. 172)
•
Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä
(s. 173)
•
Kantama sähkökäytöllä kaupunkiympäristössä (s. 427)
Ajodatan esittäminen kuljettajan
näytössä
Ajotietokoneen rekisteröimät ja laskemat arvot
voidaan näyttää kuljettajan näytössä.
Arvot tallentuvat ajotietokonesovellukseen. Sovellusvalikon kautta on mahdollista valita, mitä tietoja
kuljettajan näyttö esittää.
Avatkaa ja navigoikaa sovellusvalikossa ohjauspyörän
oikeanpuoleisella painikesarjalla.
Sovellusvalikko
Vasen/oikea
Ylös/alas
Vahvistakaa
172
1.
Avatkaa sovellusvalikko kuljettajan näytössä
painamalla (1).
(Sovellusvalikkoa ei voida avata silloin, kun
kuljettajan näytössä on kuittaamaton ilmoitus.
Ilmoitus on vahvistettava ennen kuin sovellusvalikko voidaan avata.)
2.
Siirtykää ajotietokonesovellukseen vasemmalle tai oikealle painikkeella (2).
> Neljä ylintä valikkoriviä näyttävät mitatut
arvot välimatkamittarille TM. Neljä seuraavaa valikkoriviä näyttävät mitatut arvot välimatkamittarille TA. Siirtykää ylös- tai alaspäin luettelossa painamalla (3).
3.
Siirtykää pitemmälle alas vaihtoehtopainikkeisiin valitaksenne, mitä tietoja esitetään kuljettajan näytössä:
•
•
•
•
Hetkellinen polttoaineenkulutus
•
•
Turisti (vaihtoehtoinen nopeusmittari).
Ajomatka tyhjään säiliöön
Matkamittari
Ajomatka välimatkamittareille TM, TA, tai
ei ajomatkan näyttämistä
Ajomatka tyhjään akkuun
Merkitkää tai poistakaa valinnan merkintä O painikkeella (4). Muutos toteutetaan heti.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Välimatkamittarin nollaaminen
HUOM
Ajotietokoneen lisäksi nämä yksiköt muuttuvat samalla myös Volvon navigointijärjestelmässä*.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Nollatkaa välimatkamittari TM painamalla pitkään
RESET-painiketta ohjauspylvään vasemmanpuoleisessa vivussa.
Välimatkamittarissa TA on vain automaattinen
nollaus. Nollaus tapahtuu, jos autoa ei käytetä
neljään tuntiin tai pidempään aikaan.
Yksiköiden vaihtaminen
Muuttakaa ajomatkan, nopeuden yms. yksiköitä
keskinäytön kautta:
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
3.
Kohdassa Mittayksiköt, valitkaa haluamanne
yksikkönormi: Metrinen, Brittiläinen tai US.
Ajotietokone (s. 170)
Ajotilaston näyttäminen keskinäytössä
(s. 173)
Sovellusvalikon käsittely kuljettajan näytössä
(s. 111)
Ajotilaston näyttäminen
keskinäytössä
Ajotilasto ajotietokoneesta esitetään graafisesti
keskinäytössä ja se antaa katsauksen, joka helpottaa polttoainetaloudellisempaa ajoa.
Avatkaa sovellus Kuljettajan
toiminta sovellusnäkymässä
ajotilaston näyttämiseksi.
Jokainen kaavion pylväs esittää
ajomatkaa joko 1, 10 tai
100 km tai mailia. Pylväät täyttyvät oikealta meneillään olevan ajon tahdissa.
Äärimmäisenä oikealla oleva pylväs näyttää
meneillään olevan matkan arvon.
Keskimääräinen polttoaineenkulutus ja kokonaisajoaika on laskettu ajotilaston edellisen nollaamisen jälkeen.
Polttoaineen- ja sähkönkulutus esitetään erillisinä
grafiikkoina. Näytetty sähkönkulutus on "nettokulutus", ts. kulutettu energia miinus jarrutuksessa
luotu palautusenergia.
Yksiköt.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 173
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Yksiköiden vaihtaminen
Asetusnäkymä
Muuttakaa ajomatkan, polttoaineenkulutuksen
yms. yksikkö keskinäytön kautta:
Keskinäytön asetusnäkymässä käsitellään auton
monien toimintojen Asetukset ja tiedot.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Avaaminen/sulkeminen ja navigointi
asetusnäkymässä
3.
Kohdassa Mittayksiköt, valitkaa haluamanne
yksikkönormi: Metrinen, Brittiläinen tai US.
Yksiköt.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ajotilasto ajotietokoneelta28.
•
•
Ajotietokone (s. 170)
Ajodatan esittäminen kuljettajan näytössä
(s. 172)
HUOM
Ajettaessa sähkökäytöllä voi ajotilasto osoittaa polttoaineenkulutusta, jos lisälämmitin29
on käynnissä.
Ajotilaston asetukset
Painakaa Valinnat
•
grafiikka-asteikon muuttamiseksi. Valitkaa
pylväälle tarkkuus 1, 10 tai 100 km/miles.
•
tietojen nollaamiseksi kunkin matkan jälkeen.
Tehdään auton seistyä paikallaan yli 4 tuntia.
•
nykyisen matkan datan nollaamiseksi.
Ajotilasto, laskettu keskikulutus, ja yhteenlaskettu
ajoaika nollautuvat aina samanaikaisesti.
28
29
174
Kuva on kaaviomainen – ulkonäkö voi vaihdella valitusta yksikkönormista tai päivitetystä ohjelmistosta riippuen.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Päänäkymä ja painike toiminnolle Asetukset.
1.
Vetäkää välilehteä alaspäin keskinäytön yläreunasta päänäkymän avaamiseksi.
2.
Painakaa Asetukset asetusnäkymän avaamiseksi.
3.
Painakaa jotain esitettävistä kategorioista ja
navigoikaa alakategorioihin ja kohtaan
Asetukset painamalla uudelleen.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
4.
Painakaa Edellinen siirtyäksenne taaksepäin
asetusnäkymässä.
Painakaa Sulje asetusnäkymän sulkemiseksi.
Asetustyyppi
Liipaisutoiminto
Käynnistää sovelluksen tai erillisen näkymän tarkennettuine asetuksineen painamalla tekstiä,
esim. laitteen yhdistämiseksi
Bluetooth-toiminnolla.
Radiopainike
Valitkaa asetus useista mahdollisista painamalla haluamaanne
radiopainiketta, esim. valitaksenne
järjestelmän kielen.
Monivalintapainike
Valitkaa taso jollekin painamalla
haluamaanne painikkeen osaa,
esim. valitaksenne City Safety toiminnon herkkyystason.
Ruksausruutu
Valitkaa toiminnon aktivointi/
deaktivointi painamalla ruutua sen
ruksaamiseksi tai ruksin poistamiseksi, esim. valitaksenne istuinten
sähkölämmityksen automaattisen
käynnistyksen.
Liukusäädin
Valitkaa taso jotain varten jakson
sisällä painamalla ja vetämällä
säädintä, esim. äänitason valitsemiseksi.
Informaation näyttäminen
Ei varsinainen asetus, näyttää tietoja jostain, esim. auton tunnistenumeron.
Asetuksen muuttaminen
Alakategoria asetusnäkymässä eri tyyppisine asetuksineen, tässä monivalintapainike ja radiopainikkeet.
1.
Painakaa kategorioita ja alakategorioita navigoidaksenne haluamaanne asetukseen.
2.
Muuttakaa yhtä tai useampaa asetusta. Eri
tyyppisiä asetuksia muutetaan eri tavoin (ks.
seuraavasta taulukosta selostus ko. tyypistä).
> Muutokset tallentuvat välittömästi.
Asetusten tyypit
Asetuksia on useita eri tyyppejä:
Selostus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Keskinäytön kuvaus (s. 32)
Kategoriat asetusnäkymässä (s. 176)
175
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Kategoriat asetusnäkymässä
Asetusnäkymällä on joukko pääkategorioita ja
alakategorioita, joihin auton monien toimintojen
asetukset ja tiedot on koottu.
Asetusvalikon alla on 7 pääkategoriaa: My Car,
Ääni, Navigointi, Media, Viestintä, Ilmastointi
ja Järjestelmä.
Jokainen kategoria puolestaan sisältää joukon
alakategorioita ja asetusmahdollisuuksia. Seuraavissa taulukoissa näytetään alakategorioiden
ensimmäinen taso. Toiminnon asetusmahdollisuudet tai alue selostetaan perusteellisemmin
käyttöoppaan ko. osassa. Katso järjestelmäasetuksille, joita ei selosteta ko. osassa, kohtaa "Järjestelmän asetusten muuttaminen asetusnäkymässä".
Tietyt asetukset ovat henkilökohtaisia, mikä tarkoittaa, että ne voidaan tallentaa
Kuljettajaprofiilitin, kun taas toiset ovat globaaleja, mikä tarkoittaa, etteivät ne ole sidottuja kuljettajaprofiiliin. Seuraavat taulukot antavat katsauksen siitä, ovatko kategorian asetukset henkilökohtaisia, globaaleja vai sekoitus molemmista.
My Car
176
Alakategoriat
Asetukset
Ajotila/Yksilöllinen ajotila*
Sekoitettu
Valot ja valaistus
Sekoitettu
Peilit ja helppo sisääntulo
Henkilökohtaiset
Lukitus
Navigointi
Alakategoriat
Asetukset
Kartta
Henkilökohtaiset
Reitti ja opastus
Henkilökohtaiset
Liikenne
Henkilökohtaiset
Sekoitettu
Opastus
Henkilökohtaiset
Seisontajarru ja jousitus
Sekoitettu
Järjestelmä
Henkilökohtaiset
Istuimet
Sekoitettu
Tuulilasinpyyhin
Sekoitettu
Alakategoriat
Asetukset
Jousitus
Globaalit
AM/FM-radio
Henkilökohtaiset
DAB
Henkilökohtaiset
Gracenote®
Henkilökohtaiset
Video
Henkilökohtaiset
Äänentoisto
Alakategoriat
Asetukset
Äänikokemus *
Henkilökohtaiset
Sävy
Henkilökohtaiset
Tasapaino
Henkilökohtaiset
Järjestelmän äänitasot
Sekoitettu
Media
Kommunikaatio
Alakategoriat
Asetukset
Puhelin
–
Tekstiviestit
–
Alakategoriat
Asetukset
Näytöt
Henkilökohtaiset
Bluetooth-laitteet
–
IntelliSafe
Sekoitettu
Wi-Fi
Globaalit
Pysäköintiavustin
Globaalit
Auton Wi-Fi-yhteyspiste
Globaalit
* Valinnais-/lisävaruste.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Alakategoriat
Asetukset
Automodeemin Internet
Globaalit
Volvo On Call
–
Volvon palveluverkot
Globaalit
Lämmitys ja ilmanvaihto
Pääkategorialla Ilmastointi ei ole alakategorioita.
Järjestelmä
Alakategoriat
Asetukset
Kuljettajan profiili
Henkilökohtaiset
Päivämäärä ja kellonaika
–
Järjestelmän kieli
Henkilökohtaiset
Näppäimistöasettelut
Globaalit
Ääniohjaus
Henkilökohtaiset
Yksiköt
Henkilökohtaiset
Tallennustila
–
Ohjelmistopäivitykset
–
Tehdasasetusten palautus
–
Palvelut
–
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Asetusnäkymä (s. 174)
Järjestelmäasetusten muuttaminen asetusnäkymässä (s. 177)
Järjestelmäasetusten muuttaminen
asetusnäkymässä
Kategoria Järjestelmä asetusnäkymässä kokoaa
asetukset ja tiedot, jotka koskevat yleisesti auton
järjestelmiä, esim. kieliä ja yksiköitä.
Järjestelmäasetukset kohdissa Kuljettajan
profiili, Päivämäärä ja kellonaika,
Näppäimistöasettelut, Ääniohjaus,
Ohjelmistopäivitykset, Tehdasasetusten
palautus, Tehdasasetusten palautus ja
Palvelut selostetaan käyttöoppaan ko. osissa.
Järjestelmän kielen muuttaminen
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Järjestelmän kieli.
3.
Valitkaa järjestelmän kieli. Puheohjauksen
tuella varustetuilla kielillä on puheohjaussymboli.
> Kieli kuljettajan näytössä, keskinäytössä ja
head-up -näytössä muuttuu.
}}
177
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
Järjestelmän yksiköiden muuttaminen
Auton tunnistenumeron katsominen
Pituuden ja tilavuuden yksiköiden
muuttaminen
1. Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Ajoneuvon tunnusnumero.
> Auton tunnistenumero (VIN30) näytetään.
2.
3.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Mittayksiköt.
Yksiköt
Valitkaa yksikkönormi väliltä:
• Metrinen - kilometri, litra ja Celsiusasteet.
• Brittiläinen - mailit, gallonat ja Celsiusasteet.
• US - mailit, gallonat ja Fahrenheit-asteet.
> Yksiköt kuljettajan näytössä, keskinäytössä ja head-up -näytössä muuttuvat.
Tallennustietojen katsominen
1.
2.
30
178
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
Kategoriat asetusnäkymässä (s. 176)
Kuljettajaprofiilit (s. 179)
Asetusten nollaus
asetusnäkymässä
On mahdollista palauttaa asetusnäkymässä
kaikki muutetut asetukset vakioarvoiksi yhdellä
kertaa.
Palautuksen tyypit
Asetusnäkymän asetuksille on kolme eri tyyppistä
palautusta:
• Tehdasasetusten palautus - puhdistaa
kaiken datan ja median sekä palautta kaikki
asetukset vakioarvoihin.
Kello (s. 105)
Keskinäytön näppäimistön käyttö (s. 48)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 122)
Järjestelmäpäivitykset (s. 530)
• Nollaa ajoneuvon asetukset - palauttaa
globaaliset asetukset vakioarvoihin.
• Nollaa omat asetukset - puhdistaa henki-
lökohtaisen datan sekä palauttaa henkilökohtaiset asetukset vakioarvoihin.
Asetusten nollaus asetusnäkymässä (s. 178)
Huollon ja korjauksen varaaminen (s. 527)
Asetusten palauttaminen
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Tallennustila.
> Auton umpilevyn tallennustiedot näytetään
- mm. kokonaiskapasiteetti, käytettävissä
oleva kapasiteetti ja kuinka paljon tilaa
asennetut sovellukset käyttävät.
Vehicle Identification Number.
HUOM
Tehdasasetusten palautus on mahdollinen
vain, kun auto seisoo paikallaan.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Tehdasasetusten palautus.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
3.
4.
Valitkaa haluamanne palautustyyppi.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
Vahvistakaa palautus painamalla OK.
Valinnalle Nollaa omat asetukset vahvistetaan palautus painamalla Nollaa aktiiviselle
profiilille tai Nollaa kaikille profiileille.
> Valitut asetukset palautetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Järjestelmäasetusten muuttaminen asetusnäkymässä (s. 177)
Kuljettajaprofiilit (s. 179)
Käyttäjädatan nollaus omistajanvaihdoksen
yhteydessä (s. 184)
Kuljettajaprofiilit
Monia asetuksia, jotka tehdään autossa, voidaan
sovittaa kuljettajan henkilökohtaisten toivomusten
mukaisesti ja tallentaa yhteen tai useampaan kuljettajaprofiiliin.
Henkilökohtaiset asetukset tallentuvat automaattisesti aktiiviseen kuljettajaprofiiliin. Kukin avain
voidaan yhdistää johonkin kuljettajaprofiiliin.
Yhdistettyä avainta käytettäessä autossa otetaan
käyttöön kyseisen kuljettajaprofiilin asetukset.
Mitkä asetukset tallennetaan
kuljettajaprofiileihin?
Monet autossa tehtävistä asetuksista tallennetaan automaattisesti aktiiviseen kuljettajaprofiiliin,
jos profiilia ei ole lukittu, ks. osaa "Kuljettajaprofiilin muokkaaminen". Autossa on asetukset, jotka
tehdään joko henkilökohtaisina tai globaaleina.
Juuri henkilökohtaiset asetukset tallennetaan
kuljettajaprofiileihin.
Asetukset, jotka voidaan tallentaa kuljettajaprofiiliin, koskevat muun muassa näyttöjä, peilejä,
etuistuimia, navigointia, ääni- ja mediajärjestelmää, kieltä ja puheohjausta.
Tiettyjä asetuksia, ns. globaaleja asetuksia, on
mahdollista muuttaa, mutta niitä ei tallenneta
määrättyyn kuljettajaprofiiliin. Globaalien asetusten muutos vaikuttaa kaikkiin profiileihin.
vät samoina riippumatta aktiivisesta kuljettajaprofiilista.
Näppäimistön ulkoasun asetukset ovat esimerkkejä globaaleista asetuksista. Jos kuljettajaprofiilia X käytetään lisäämään useampia kieliä näppäimistöön, nämä säilyvät ja niiden välillä on mahdollista vaihtaa myös käytettäessä kuljettajaprofiilia
Y. Näppäimistön ulkonäön asetuksia ei tallenneta
määrättyyn kuljettajaprofiiliin - asetukset ovat globaalisia.
Henkilökohtaiset asetukset
Jos kuljettajaprofiilia X on käytetty esim. asettamaan keskinäytön valovoima, asetus ei vaikuta
kuljettajaprofiiliin Y. Se on tallennettu kuljettajaprofiiliin X - valovoiman asetus on henkilökohtainen asetus.
Lukekaa lisää osasta "Kategoriat asetusnäkymässä" saadaksenne käsityksen siitä, mitkä asetukset ovat henkilökohtaisia ja mitkä globaaleja.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuljettajaprofiilin muokkaus (s. 180)
Kategoriat asetusnäkymässä (s. 176)
Kuljettajaprofiilin valitseminen (s. 180)
Globaalit asetukset
Globaaleja asetuksia ja parametreja eivät muutu,
kun kuljettajaprofiili vaihdetaan toiseen. Ne pysy-
179
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
Kuljettajaprofiilin valitseminen
3.
Valitkaa haluamanne kuljettajaprofiili.
Kuljettajaprofiilin muokkaus
Viimeksi käytetty kuljettajaprofiili on valittuna, kun
auton lukitus avataan. Kuljettajaprofiili voidaan
vaihtaa, kun auton lukitus on avattu.
4.
Painakaa painiketta Vahvista.
> Kuljettajaprofiili on valittu ja järjestelmä
lataa uuden profiilin asetukset.
Autossa käytettävien kuljettajaprofiilien nimiä voidaan muuttaa.
Kun keskinäyttö käynnistetään, valittu kuljettajaprofiili näytetään näytössä ylimpänä. Viimeksi käytetty kuljettajaprofiili on käytössä, kun auton lukitus avataan seuraavan kerran. Jos etäavain on
sen sijaan yhdistetty johonkin kuljettajaprofiiliin,
kyseinen profiili valitaan käynnistettäessä. Katsokaa "Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuljettajaprofiilit (s. 179)
Kuljettajaprofiilin muokkaus (s. 180)
Etäavaimen yhdistäminen kuljettajaprofiiliin.
(s. 181)
Kuljettajaprofiili voidaan vaihtaa kahdella eri
tavalla.
Vaihtoehto 1:
1.
Painakaa keskinäytön yläreunassa näytettävän kuljettajaprofiilin nimeä näytön käynnistyttyä.
> Näyttöön tulee luettelo valittavina olevista
kuljettajaprofiileista.
2.
Valitkaa haluamanne kuljettajaprofiili.
3.
Painakaa painiketta Vahvista.
> Kuljettajaprofiili on valittu ja järjestelmä
lataa uuden profiilin asetukset.
Vaihtoehto 2:
180
1.
Vetäkää keskinäytön päänäkymä alas.
2.
Painakaa painiketta Profiili.
> Näyttöön tulee sama luettelo kuin vaihtoehdon 1 kohdalla.
Kaiken tyyppiset kuljettajaprofiilien muutokset
tehdään keskinäytön päänäkymästä - Asetukset
Järjestelmä Kuljettajaprofiilit.
Kuljettajaprofiilin nimen muuttaminen
Muuttakaa kuljettajaprofiilin nimi aloittaen ikkunasta Kuljettajan profiili:
1.
Painakaa painiketta Muokkaa profiilia.
> Jos profiilia voidaan muokata, näytetään
valikko.
2.
Painakaa ruutua Profiilin nimi.
> Näppäimistö tulee esiin ja nimeä on mahnäppäidollista muuttaa. Painakaa
mistön sulkemiseksi.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
3.
Tallentakaa nimenmuutos painamalla
Edellinen/Sulje.
> Nimi on nyt muutettu.
HUOM
Profiilinimi ei voi alkaa välilyönnillä eikä sitä
tällöin tallenneta
Asetusten nollaus kuljettajaprofiileissa
Yhteen tai useampaan kuljettajaprofiiliin tallennetut asetukset voidaan nollata, kun auto seisoo
paikallaan.
HUOM
Tehdasasetusten palautus on mahdollinen
vain, kun auto seisoo paikallaan.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Tehdasasetusten palautus Nollaa
omat asetukset.
3.
Valitkaa jokin vaihtoehdoista Nollaa
aktiiviselle profiilille, Nollaa kaikille
profiileille tai Peruuta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuljettajaprofiilit (s. 179)
•
Kuljettajaprofiilin valitseminen (s. 180)
Etäavaimen yhdistäminen
kuljettajaprofiiliin.
Avain voidaan yhdistää kuljettajaprofiiliin. Näin
kuljettajaprofiili valitaan automaattisesti kaikkine
asetuksineen aina, kun autoa käytetään tietyllä
etäavaimella.
Kun etäavainta käytetään ensimmäisen kerran,
sitä ei ole yhdistetty mihinkään kuljettajaprofiiliin.
Autoa käynnistettäessä aktivoidaan automaattisesti profiili Vieras.
Kuljettajaprofiili voidaan valita manuaalisesti
yhdistämättä sitä avaimeen. Kun auton lukitus
avataan, viimeksi käytössä ollut kuljettajaprofiili
aktivoituu. Jos avain on kerran yhdistetty kuljettajaprofiiliin, on kuljettajaprofiilin valinta tehtävä, kun
kyseistä avainta käytetään.
Etäavaimen yhdistäminen
kuljettajaprofiiliin
Valitkaa ensin, mikä profiili avaimeen yhdistetään,
jos yhdistettävä profiili ei ole jo aktiivinen. Aktiivinen profiili voidaan sitten yhdistää avaimeen.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit.
3.
Merkitkää haluttu profiili. Profiilia Vieras ei
voida yhdistää avaimeen.
Asetusten nollaus asetusnäkymässä (s. 178)
Keskinäytön näppäimistön käyttö (s. 48)
}}
181
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
4.
5.
Vetäkää päänäkymä alas ja painakaa
Asetukset Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit Muokkaa profiilia.
Valitkaa Yhdistä avain profiilin yhdistämiseksi avaimeen. Kuljettajaprofiilia ei voida
yhdistää toiseen avaimeen kuin juuri sillä hetkellä autossa käytettävään avaimeen. Jos
autossa on useita avaimia, näytetään teksti
Useita avaimia löytyi, aseta yhdistettävä
avain lukulaitteen päälle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kuljettajaprofiilit (s. 179)
Kuljettajaprofiilin muokkaus (s. 180)
Etäavain (s. 240)
Kuljettajaprofiilin tuonti USB:stä tai
vienti USB:hen
Henkilökohtaiset asetukset, jotka on tallennettu
kuljettajaprofiileihin, voidaan viedä/tuoda muihin
autoihin USB-liitännän kautta.
Noudattakaa näitä kohtia kuljettajaprofiilin tuomiseksi/viemiseksi USB-muistista/-muistiin:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit.
Varmistuslukijan sijainti tunnelikonsolissa.
> Kun teksti Profiili yhdistetty avaimeen
näytetään ovat avain ja kuljettajaprofiili
yhdistetty toisiinsa.
6.
182
Painakaa painiketta OK.
> Kyseinen avain on nyt yhdistetty kuljettajaprofiiliin ja pysyy yhdistettynä, kunnes toiminnon Yhdistä avain ruudusta ei poisteta valintaa.
USB-liitäntä tunnelikonsolissa.
3.
Asettakaa USB-muisti tunnelikonsoliin.
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
4.
Valitkaa Tuo profiili USB-muistista/Vie
profiili USB-muistiin.
HUOM
Vain yksi USB-muisti voi olla liitännässä profiilien tuonnin ja viennin aikana. Jos muisteja on
enemmän, profiili voi tallentua väärään USBmuistiin tai auto ei löydä profiilia tuonnin
yhteydessä.
Jos tuonti epäonnistuu, se voi johtua siitä, että:
Sovellusasetusten muuttaminen
•
USB-muisti on virheellisesti asetettu tai irrotettu tuonnin aikana.
•
USB-muistissa ei ole mitään kuljettajaprofiilia.
Kaikki auton sovellukset on koottu sovellusnäkymään. Auton sisäänrakennettuja toimintoja koskevien sovellusten asetuksia voidaan muuttaa
keskinäytön päänäkymässä.
•
USB-muistissa oleva kuljettajaprofiilin tiedosto on vaurioitunut.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
HUOM
Useita profiileita voidaan viedä USB:hen,
mutta vain yksi profiili voidaan tuoda kerrallaan. Tuotaessa profiili, kirjoitetaan tämä
autossa olevan ko. profiilin päälle. Myös profiilin nimi kirjoitetaan päälle.
Vierasprofiilia ei voida viedä eikä tuoda.
5.
Valitkaa tuotava profiili tai vietävä profiili/
vietävät profiilit.
> Ko. kuljettajaprofiilin päälle kirjoitetaan
tuotaessa uusi.
6.
Valitkaa OK.
Jos vienti epäonnistuu, se voi johtua siitä, että:
•
•
USB-muisti on täynnä.
USB-muisti on virheellisesti asetettu tai irrotettu viennin aikana.
Kuljettajaprofiilit (s. 179)
Sovellukset sisäisiä toimintoja varten perussovellukset
Sovellukset, jotka ovat autossa alusta alkaen,
esim. FM-radio ja USB, ovat osa Sensus-järjestelmää ja kuuluvat auton sisäisiin toimintoihin.
Näiden toimintojen asetuksia on mahdollista
muuttaa suoran keskinäytön päänäkymästä.
Perussovelluksen asetusten muuttaminen
1. Painakaa sovellusta, esim. FM-radio.
2.
Vetäkää päänäkymä alas.
3.
Painakaa painiketta FM-radion asetukset.
4.
Muuttakaa asetuksia halutulla tavalla ja vahvistakaa valinnat.
5.
Painakaa joko fyysistä kotipainiketta tai virtuaalista sulkupainiketta.
Useimmilla auton perussovelluksista on tämä
kontekstuaalinen asetusmahdollisuus, mutta ei
kaikilla. Ks. osaa "Kategoriat asetusnäkymässä"
saadaksenne lisätietoja siitä, kuinka asetuksia
muutetaan.
Kolmannen osapuolen sovellukset
Kolmannen osapuolen sovelluksia ei ole auton
järjestelmässä alusta alkaen, vaan ne ovat sellai-
}}
183
MITTARIT, KATKAISIMET JA HALLINTALAITTEET
||
sia, jotka voidaan ladata, esim. Volvo ID. Täällä
tehdään asetukset aina sovelluksen sisältä, ei
päänäkymästä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Asetusnäkymä (s. 174)
•
Kategoriat asetusnäkymässä (s. 176)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 39)
Sovellusten lataaminen, päivittäminen ja
asennuksen poistaminen (s. 491)
Käyttäjädatan nollaus
omistajanvaihdoksen yhteydessä
Omistajan vaihtuessa tulee käyttäjädata ja järjestelmäasetukset palauttaa tehdasasetukseksi.
On mahdollista palauttaa auton asetukset eri
tasoilla. Palauttakaa kaikki käyttäjädata ja järjestelmäasetukset alkuperäiseksi tehdasasetukseksi
omistajan vaihtuessa. Omistajan vaihdon yhteydessä on myös tärkeää vaihtaa omistaja palveluun Volvo On Call*.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
184
Asetusten nollaus asetusnäkymässä (s. 178)
Volvo ID (s. 23)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTOINTI
ILMASTOINTI
Ilmasto
Auto on varustettu elektronisella lämmityksen ja
ilmanvaihdon säädöllä. Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteisto jäähdyttää tai lämmittää sekä poistaa
kosteutta matkustamon ilmasta.
4-vyöhykeilmasto
4-vyöhykeilmaston ilmastovyöhykkeet.
4-vyöhykeilmastoinnissa voidaan lämpötila matkustamossa asettaa erikseen vasemmalle ja
oikealle puolelle sekä etu- että takaistuimella.
Ilmastointilaitteen kaikkia toimintoja säädetään
keskinäytöstä ja keskikonsolin fyysisistä painikkeista. Takaistuimen toimintoja voidaan säätää
myös ilmastopaneelista takana tunnelikonsolin
päällä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
186
Ilmastoinnin tunnistimet (s. 186)
Koettu lämpötila (s. 187)
•
•
•
•
•
Ilmanlaatu (s. 187)
Ilmastoinnin tunnistimet
Ilmastoinnin säätimet (s. 190)
Ilmanjako (s. 201)
Ilmastointilaitteessa on useita tunnistimia, jotka
auttavat säätämään ilmastoa autossa.
Pysäköinti-ilmasto (s. 209)
Anturien sijainti
Ilmastoinnin puheohjaus (s. 124)
Kosteustunnistin - kotelossa sisätaustapeilin
yhteydessä.
Ulkolämpötila-anturi - oikeanpuoleisessa
ulkotaustapeilissä.
Matkustamon lämpötila-anturi - fyysisten painikkeiden luona keskikonsolissa.
Aurinkoisuustunnistin - kojelaudan päällä.
HUOM
Älkää peittäkö tai tukkiko antureita vaatekappaleilla tai muilla esineillä.
ILMASTOINTI
Interior Air Quality System* -järjestelmässä on
myös ilmanlaatutunnistin, joka on ilmastointilaitteen ilmanotossa.
Koettu lämpötila
Ilmanlaatu
Ilmastointilaite säätää ilmastoa matkustamossa
koetun lämpötilan, ei todellisen mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Matkustamon valittu lämpötila vastaa sitä fyysistä
tuntemusta, jonka ulkoilman lämpötila, ilman virtausnopeus, ilmankosteus, auringon säteily yms.
olosuhteet auton sisällä ja sen ulkopuolella saavat aikaan.
Materiaalivalinnat ja ilmanpuhdistusjärjestelmä
huolehtivat siitä, että ilman laatu matkustamossa
on korkea.
•
•
•
Ilmasto (s. 186)
Koettu lämpötila (s. 187)
Interior Air Quality System* (s. 189)
Materiaali matkustamossa
Matkustamon sisustus on muotoiltu viihtyisäksi ja
miellyttäväksi, myös kosketusallergikoille ja astmaatikoille.
Järjestelmässä on aurinkoisuustunnistin, joka
tunnistaa, mistä suunnasta aurinko paistaa matkustamoon. Tästä seuraa, että lämpötila voi erota
oikean ja vasemman puolen ilmasuuttimien välillä,
vaikka se on säädetty samaksi kummallakin puolella.
Testatut materiaalit on kehitetty minimoimaan
pölyn määrä matkustamossa ja helpottamaan
matkustamon pitämistä puhtaana.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Käyttäkää Volvon suosittelemia puhdistusaineita
ja autonhoitotuotteita sisustan puhdistamiseen.
•
•
•
Ilmasto (s. 186)
Ilmastoinnin tunnistimet (s. 186)
Lämpötilan säätö (s. 194)
Matot sekä matkustamossa että kuormatilassa
ovat irrotettavia ja ne on helppo poistaa ja puhdistaa.
Ilmanpuhdistusjärjestelmä
Ilmansuodattimen lisäksi myös järjestelmien
Clean Zone Interior Package* ja Interior Air
Quality System* modifioinnit auttavat pitämään
ilman laadun matkustamossa korkeana.
Clean Zone*
Clean Zone -toiminto tarkistaa, täyttyvätkö kaikki
hyvän ilmanlaadun edellytykset matkustamossa
vai eivät.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 187
ILMASTOINTI
||
HUOM
Clean Zone ei ilmoita, onko ilmanlaatu hyvä,
vaan ainoastaan sen, täyttyvätkö hyvän ilmanlaadun edellytykset.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ilmaisin näkyy ilmastointinäkymässä keskinäytössä.
Ilmaisin näkyy ilmastointirivissä, kun ilmastointinäkymä ei ole avattuna.
Jos edellytykset eivät täyty, teksti Clean Zone on
valkoinen. Kun kaikki edellytykset täyttyvät, tekstin
väri vaihtuu siniseksi.
Seuraavat edellytykset tarkistetaan:
188
•
•
Ovatko kaikki ovet ja takaluukku kiinni.
•
Onko ilmanlaatujärjestelmä Interior Air
Quality System* aktivoitu.
•
•
Onko matkustamon puhallin aktivoitu.
•
•
•
•
•
•
Ilmasto (s. 186)
Matkustamon suodatin (s. 188)
Clean Zone Interior Package* (s. 189)
Matkustamon suodatin
Kaikki matkustamoon tuleva ilma puhdistetaan
suodattimella.
Matkustamon ilmansuodattimen vaihto
Jotta ilmastointi toimii tehokkaasti, suodatin on
vaihdettava tasaisin aikavälein. Noudattakaa
Volvon huolto-ohjelman suosittelemia vaihtovälejä. Ajettaessa erittäin epäpuhtaassa ympäristössä saattaa suodattimen vaihto olla tarpeen
useammin.
Interior Air Quality System* (s. 189)
HUOM
Sisustuksen puhdistus (s. 564)
Matkustamon suodattimia on erityyppisiä. Varmista, että oikea suodatin asennetaan.
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä (s. 190)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ilmanlaatu (s. 187)
Clean Zone Interior Package* (s. 189)
Interior Air Quality System* (s. 189)
Volvon huolto-ohjelma (s. 526)
Ovatko kaikki sivuikkunat ja panoraamakatto*
kiinni.
Onko ilmankierrätys pois toiminnasta.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTOINTI
Clean Zone Interior Package*
Interior Air Quality System*
1.
Clean Zone Interior Package (CZIP) käsittää
sarjan muutoksia, jotka pitävät matkustamon
entistä puhtaampana allergiaa ja astmaa aiheuttavista aineista.
Interior Air Quality System (IAQS) on täysautomaattinen ilmanlaatujärjestelmä, joka erottaa kaasut ja hiukkaset siten, että hajujen ja epäpuhtauksien pitoisuutta matkustamossa rajoitetaan.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa Ilmastointi.
3.
Valitkaa Ilmanlaadun anturi ilmanlaatutunnistimen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Se sisältää seuraavaa:
IAQS on osa Clean Zone Interior Package (CZIP)
-järjestelmää ja puhdistaa matkustamon ilman
epäpuhtauksista, kuten hiukkaset, hiilivedyt, typpioksidit ja maanpinnan otsoni.
•
•
Laajennettu puhallintoiminto, joka tarkoittaa,
että puhallin käynnistyy avattaessa auton
lukitus kauko-ohjaimella. Puhallin täyttää tällöin matkustamon raittiilla ilmalla. Toiminto
käynnistyy tarvittaessa ja sulkeutuu automaattisesti hetken kuluttua tai kun jokin matkustamon ovista avataan. Puhaltimen toiminta-aika lyhenee vähitellen pienentyvän
tarpeen takia, kunnes auto on 4 vuotta vanha.
Täysautomaattinen ilmanlaatujärjestelmä
Interior Air Quality System (IAQS).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ilmanlaatu (s. 187)
Matkustamon suodatin (s. 188)
Interior Air Quality System* (s. 189)
Jos järjestelmän ilmanlaatutunnistin havaitsee,
että ulkoilma on saastunutta, ilmanotto suljetaan
ja ilman uudelleenkierrätys aktivoidaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ilmanlaatu (s. 187)
Matkustamon suodatin (s. 188)
Clean Zone Interior Package* (s. 189)
Ilman uudelleenkierrätyksen aktivointi/deaktivointi (s. 200)
HUOM
Matkustamon parhaan ilman takaamiseksi
pitää ilmanlaatutunnistimen olla aina kytkettynä.
Kylmässä ilmanalassa matkustamon ilman
uudelleenkierrätystä on rajoitettu huurunmuodostuksen välttämiseksi.
Jos muodostuu huurua, tulee käyttää tuulilasin ja sivuikkunoiden sekä takalasin huurteenpoistotoimintoa.
Ilmanlaatutunnistimen aktivointi/
deaktivointi
On mahdollista asettaa, onko ilmanlaatutunnistin
aktivoitu/deaktivoitu.
* Valinnais-/lisävaruste. 189
ILMASTOINTI
Ilmastoinnin säätimet
Ilmastointilaitteen toimintoja säädetään keskinäytöstä, keskikonsolin fyysisillä painikkeilla ja ilmastopaneelista takana tunnelikonsolin päällä.
Katsaus ilmastoinnin säätimiin
Ilmastoinnin säätimet
keskinäytössä
Ilmastoriviltä ja keskinäytön ilmastonäkymästä
voidaan säätää kaikkia ilmastotoimintoja.
Ilmastorivi
Ilmastoriviltä voidaan säätää kaikkein tavallisimpia
ilmastotoimintoja.
Ilmastonäkymä
Keskipainikkeen painallus ilmastorivillä antaa
pääsyn ilmastonäkymään. Ilmastonäkymä on
jaettu välilehtiin Pääilmastointi,
Takailmastointi ja Pysäköinti-ilmastointi.
Vaihtakaa välilehtiä välillä pyyhkäisemällä vasemmalle/oikealla tai painamalla vastaavaa otsikkoa.
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä.
Huurteenpoistopainikkeet keskikonsolissa.
Ilmastoinnin säätimet takana tunnelikonsolin
päällä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
190
Ilmasto (s. 186)
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä (s. 190)
Ilmastoinnin säätimet takana tunnelikonsolin
päällä (s. 192)
Lämpötilansäätimet kuljettajan ja matkustajan puolelle.
Sähkölämmitteisten* ja tuuletettujen* kuljettajan ja matkustajan istuinten sekä sähkölämmitteisen ohjauspyörän* säätimet.
Painike ilmastonäkymään pääsyä varten. Grafiikka painikkeessa näyttää aktivoidut ilmastoasetukset.
Ikkunoiden ja taustapeilien huurteenpoiston
aktivointi/deaktivointi (s. 198)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTOINTI
Pääilmasto
Välilehdeltä Pääilmastointi voidaan ilmastorivin
toimintojen lisäksi säätää myös muita pääilmaston toimintoja.
Ilmanjaon säätimet.
nen istuinrivi. Takaistuimen puhaltimen säädin, toinen istuinrivi.
Etuistuimen puhaltimen säädin.
3. rivin ilmastointi - Takaistuimen lämmitysja ilmastointitoimintojen säätimet, kolmas
istuinrivi*.
AUTO - Ilmastoinnin automaattisäätö.
Takailmasto
Välilehdellä Takailmastointi voidaan säätää
kaikkia takaistuimen ilmastotoimintoja.
Takaistuimen lämpötilan säädin.
Sähkölämmitteisen takaistuimen säädin*.
Pysäköinti-ilmasto
Välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi voidaan säätää auton pysäköinti-ilmastoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Max, Sähk., Takana - Ikkunoiden ja taustapeilien huurteenpoiston säätimet.
AC - Ilmastointilaitteen säädin.
Sisäkierto - Ilman uudelleenkierrätyksen
säädin.
•
•
Ilmastoinnin aktivointi/deaktivointi (s. 193)
•
•
•
•
•
Ilmanjaon muuttaminen (s. 202)
•
Toisen rivin ilmastointi - Takaistuimen lämmitys- ja ilmastointitoimintojen säätimet, toi-
Ilmastoinnin säätimet (s. 190)
Ikkunoiden ja taustapeilien huurteenpoiston
aktivointi/deaktivointi (s. 198)
Ilman uudelleenkierrätyksen aktivointi/deaktivointi (s. 200)
Puhallintason säätö (s. 196)
Ilmastoinnin automaattisäätö (s. 192)
Lämpötilan säätö (s. 194)
Istuinten sähkölämmityksen aktivointi/deaktivointi* (s. 206)
Istuinten tuuletuksen aktivointi/deaktivointi*
(s. 207)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 191
ILMASTOINTI
•
Ohjauspyörän sähkölämmityksen* aktivointi/
deaktivointi (s. 208)
Ilmastoinnin säätimet takana
tunnelikonsolin päällä
•
Pysäköinti-ilmasto (s. 209)
Takana tunnelikonsolin päällä olevasta ilmastopaneelista voidaan säätää takaistuimen ilmastotoimintoja.
Ilmastoinnin automaattisäätö
Automaattinen ilmastoinnin säätö ohjaa ilmastotoimintoja automaattisesti ilmastointilaitteen
avulla.
Automaattisäätö ohjaa automaattisesti ilman
uudelleenkierrätystä, ilmastoa ja ilmanjakoa.
Sähkölämmitteisen takaistuimen säädin*.
Takaistuimen puhaltimen säädin.
Automaattisen säädön painike ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
Takaistuimen lämpötilansäädin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
192
Ilmastoinnin säätimet (s. 190)
Istuinten sähkölämmityksen aktivointi/deaktivointi* (s. 206)
Puhallintason säätö (s. 196)
Lämpötilan säätö (s. 194)
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTOINTI
2.
Painakaa lyhyesti tai pitkään AUTO.
Ilmastoinnin aktivointi/deaktivointi
Lämpötila ja puhalluksen taso muuttuvat riippuen lyhyestä tai pitkästä painalluksesta:
Lämmitys- ja viilennystoiminto viilentää tulevan
ilman ja poistaa siitä kosteuden tarvittaessa.
•
Pääilmastoinnin aktivointi/deaktivointi
Lyhyt painallus: palauttaa aikaisempiin
automaattisesti säädetyn ilmastoinnin
asetuksiin.
HUOM
Sulkekaa kaikki sivuikkunat ja panoraamakatto*, jotta lämmitys- ja viilennysjärjestelmä
toimii optimaalisesti.
HUOM
•
Pitkä painallus - muuttaa vakioasetuksiin:
22 °C/72 °F ja tasoon 3 (tasoon 2
takaistuimella).
> Ilmastoinnin automaattisäätö aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
Ilmastointia ei ole mahdollista aktivoida, kun
puhaltimen säädin on asennossa Off.
Kolmannen istuinrivin ilmastoinnin
aktivointi/aktivoinnin poisto*
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä (s. 190)
Ilmastointipainike ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa AC.
> Ilmastointi aktivoidaan/deaktivoidaan ja
painikkeen valo syttyy/sammuu.
Kun ilmastointi on aktivoitu, ilmastointilaite
ohjaa automaattisesti käynnistystä ja sammuttamista tarpeen mukaan.
Ilmastointipainike välilehdellä Takailmastointi ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä ja
valitkaa välilehti Takailmastointi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 193
ILMASTOINTI
||
2.
Painakaa 3. rivin ilmastointi.
> Ilmastointi aktivoidaan/deaktivoidaan ja
painikkeen valo syttyy/sammuu.
HUOM
Lämpötilan säätö
Vasemman ja oikean puolen sekä etu- ja takaistuinten lämpötila voidaan säätää erikseen.
Lämpötilan säätö etuistuimelle
Kolmannen istuinrivin ilmastointilaitetta ei voi
aktivoida, jos pääilmastointilaite on deaktivoitu
tai toisen istuinrivin ilmastointi on deaktivoitu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä (s. 190)
Lämpötilansäädin.
2.
Säätäkää lämpötilaa joko:
•
Lämpötilapainike ilmastointirivissä.
1.
194
Painakaa vasemman tai oikean puolen lämpötilapainiketta keskinäytön ilmastointirivissä
säätimen avaamiseksi.
•
vetämällä säädin halutun lämpötilan kohdalle, tai
painamalla +/− lämpötilan nostamiseksi/
laskemiseksi vaiheittain.
> Lämpötilaa muutetaan ja painike osoittaa
asetetun lämpötilan.
ILMASTOINTI
Lämpötilan synkronointi
Lämpötilan säätö takaistuimelle
Etuistuimelta
Lämpötilansäädin.
Synkronointipainike kuljettajan puolen lämpötilansäätimessä.
1.
2.
Painakaa kuljettajan puolen lämpötilapainiketta keskinäytön ilmastointirivissä säätimen
avaamiseksi.
Painakaa Synkronoi lämpötila .
> Lämpötila kaikilla vyöhykkeillä autossa
synkronoidaan kuljettajan puolen asetetun
lämpötilan mukaan ja synkronointisymboli
esitetään lämpötilapainikkeen yhteydessä.
3.
Säätäkää lämpötilaa:
Lämpötilapainikkeet välilehdellä Takailmastointi ilmastointinäkymässä.
•
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä ja
valitkaa välilehti Takailmastointi.
•
2.
Painakaa vasemman tai oikean puolen lämpötilapainiketta säätimen avaamiseksi.
vetämällä säädin halutun lämpötilan kohdalle
painamalla +/− lämpötilan nostamiseksi/
laskemiseksi vaiheittain.
> Lämpötilaa muutetaan ja painike osoittaa
asetetun lämpötilan.
Synkronointi lakkaa painamalla toisen kerran
Synkronoi lämpötila tai muuttamalla matkustajan puolen tai takaistuimen lämpötila-asetuksia.
}}
195
ILMASTOINTI
||
Takaistuimelta
•
Ilmastoinnin säätimet takana tunnelikonsolin
päällä (s. 192)
•
Koettu lämpötila (s. 187)
Puhallintason säätö
Puhallin voidaan säätää viidelle automaattiselle
puhallintasolle sekä käyttötiloihin Off ja Max.
Puhallustaso voidaan säätää erikseen etu- ja
takaistuimille.
Puhaltimen tason säätö etuistuimelle
Lämpötilansäädin ilmastopaneelissa takana tunnelikonsolin päällä.
–
Painakaa vasemman tai oikean puolen </> painikkeita tunnelikonsolin ilmastopaneelissa
lämpötilan laskemiseksi/nostamiseksi vaiheittain.
> Lämpötila muuttuu ja näyttö ilmastopaneelissa esittää asetetun lämpötilan.
HUOM
Lämpenemistä tai viilenemistä ei voi nopeuttaa valitsemalla toivottua korkeampi tai matalampi lämpötila.
Puhaltimen säätöpainikkeet ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa haluamaanne puhaltimen tasoa,
Off, 1-5 tai Max.
> Puhaltimen taso muuttuu ja valitun tason
painikkeet palavat.
TÄRKEÄÄ
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
196
Ilmastoinnin säätimet (s. 190)
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä (s. 190)
Jos puhallin on täysin sammutettuna, ilmastointi ei käynnisty, mikä voi aiheuttaa ikkunoiden sisäpintojen huuruuntumisen vaaran.
ILMASTOINTI
Puhaltimen tason säätö takaistuimelle
Takaistuimelta
HUOM
Etuistuimelta
Lämmitys- ja viilennyslaitteisto sopeuttaa
automaattisesti ilmavirran tarpeen mukaan
valitulla puhallintasolla, mikä tarkoittaa, että
puhaltimen nopeutta voidaan muuttaa, vaikka
puhallintaso on sama.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Puhaltimen säätöpainikkeet välilehdellä Takailmastointi
ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä ja
valitkaa välilehti Takailmastointi.
2.
Painakaa haluamaanne puhaltimen tasoa,
1-5.
Toisen ja kolmannen istuinrivin* puhaltimen
taso voidaan sulkea painamalla Toisen rivin
ilmastointi.
Kolmannen istuinrivin puhaltimen taso seuraa
toisen istuinrivin tasoa, mutta se voidaan sulkea erikseen painamalla 3. rivin ilmastointi.
> Puhaltimen taso muuttuu ja valitun tason
painikkeet palavat.
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä (s. 190)
Ilmastoinnin säätimet takana tunnelikonsolin
päällä (s. 192)
Puhaltimen säädin ilmastopaneelissa takana tunnelikonsolin päällä.
–
Painakaa haluttua puhaltimen tasoa, Off tai
1-5 tunnelikonsolin ilmastopaneelissa.
> Puhaltimen taso muuttuu ja valitun tason
painikkeet palavat.
HUOM
Puhaltimen tasoa takaistuimelle ei voi asettaa,
jos etuistuimen puhaltimen taso on tilassa
Off.
* Valinnais-/lisävaruste. 197
ILMASTOINTI
Ikkunoiden ja taustapeilien
huurteenpoiston aktivointi/
deaktivointi
Autot, joissa on sähkölämmitteinen tuulilasi:
–
Näitä kolmea toimintoa, enimmäishuurteenpoisto, tuulilasin sähkölämmitys* sekä takalasin
ja ulkotaustapeilien sähkölämmitys, käytetään
huurun ja jään poistamiseksi nopeasti ikkunoilta
ja taustapeileistä.
•
•
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys ja enimmäishuurteenpoisto
Deaktivoitu.
> Tuulilasin sähkölämmitys sekä enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/deaktivoidaan
ja painikkeen valo syttyy/sammuu.
Fyysistä painikkeista keskikonsolissa
Fyysiset painikkeet keskikonsolissa.
HUOM
Tuulilasin sähkölämmityksen painike* sekä
enimmäishuurteenpoisto.
Enimmäishuurteenpoisto käynnistyy tietyllä viiveellä puhallintason lyhyen lisäyksen välttämiseksi, jos sähkölämmitteinen tuulilasi deaktivoidaan kahdella nopealla painikkeen painalluksella.
Takalasin sähkölämmityksen ja ulkotaustapeilien painike.
Autot ilman sähkölämmitteistä tuulilasia:
–
198
Aktivoitu tuulilasin sähkölämmitys
•
Keskikonsolissa on fyysisiä painikkeita huurteenpoistotoimintojen pikakäyttöä varten.
Tuulilasin sähkölämmityksellä* voidaan enimmäishuurteenpoisto vain aktivoida yksittäin keskinäytön ilmastointinäkymästä.
Painakaa painiketta (1) toistuvasti vaihtaaksenne kolmen tason välillä:
Painakaa painiketta (1).
> Enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
Sähkölämmitteinen takalasi ja sähkölämmitteiset
ulkotaustapeilit:
–
Painakaa painiketta (2).
> Tuulilasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitys aktivoidaan/deaktivoidaan ja painike
valo syttyy/sammuu.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTOINTI
Ilmastonäkymästä keskinäytössä
Enimmäishurteenpoiston aktivointi/
deaktivointi
HUOM
Äänitaso nousee muutettaessa puhallintasoksi 5.
Sähkölämmitteisen tuulilasin aktivointi/
deaktivointi*
HUOM
Tuulilasin molemmilla puolilla kauimmaisena
olevalla kolmion muotoisella alueella ei ole
sähkölämmitystä, näillä alueilla jäänpoisto voi
kestää pidempään.
HUOM
Sähkölämmitteinen tuulilasi voi vaikuttaa
transponderien ja muun kommunikaatiovarustuksen suorituskykyyn.
HUOM
Jos sähkölämmitteinen tuulilasi aktivoidaan,
kun Start/Stop-toiminto on pysäyttänyt moottorin automaattisesti, moottori käynnistyy
uudelleen.
Enimmäishuurteenpoiston painike ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa Max.
> Enimmäishuurteenpoisto aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
Enimmäishuurteenpoisto deaktivoi ilmastoinnin automaattisäädön ja ilman uudelleenkierrätyksen, aktivoi lämmitys- ja viilennysjärjestelmän sekä muuttaa puhaltimen tason arvoon 5 ja lämpötilan tasolle
HI.
Kun enimmäishuurteenpoisto deaktivoidaan, ilmastointilaite palaa edellisiin asetuksiin.
Tuulilasin sähkölämmityksen painike ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa Sähk..
> Tuulilasin sähkölämmitys aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 199
ILMASTOINTI
||
Sähkölämmitteisen takalasin ja
ulkotaustapeilien aktivointi/deaktivointi
massa vaara, että ikkunan pintaan muodostuu
jäätä tai huurua. Sähkölämmitys kytkeytyy pois
automaattisesti, kun ikkuna on riittävän lämmin ja
jää tai huuru on poissa.
1.
2.
Painakaa Ilmastointi.
3.
Valitkaa Automaattinen tuulilasin
huurteenpoisto kuljettajan tuulilasin sähkölämmityksen automaattisen aloituksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa Takana.
> Tuulilasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitys aktivoidaan/deaktivoidaan ja painike
valo syttyy/sammuu.
Ikkunoiden sähkölämmityksen
automaattisen aloituksen aktivointi/
deaktivointi
On mahdollista asettaa, pitääkö tuulilasin sähkölämmityksen* sekä takalasin ja ulkotaustapeilien
sähkölämmityksen automaattisen käynnistyksen
olla aktivoituna/deaktivoituna käynnistettäessä
moottori. Automaattisen käynnistyksen ollessa
aktivoituna sähkölämmitys käynnistyy, jos on ole-
200
Ilman uudelleenkierrätys sulkee huonon ilman,
pakokaasut jne. matkustamon ulkopuolelle,
koska autoon ei imetä lainkaan ilmaa ulkopuolelta.
Valitkaa Automaattinen takalasin
huurteenpoisto takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen automaattisen aloituksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmityksen painike
ilmastonäkymässä.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Ilman uudelleenkierrätyksen
aktivointi/deaktivointi
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 190)
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä (s. 190)
Ilman uudelleenkierrätyksen painike ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa Sisäkierto.
> Ilman uudelleenkierrätys aktivoidaan/
deaktivoidaan ja painikkeen valo syttyy/
sammuu.
TÄRKEÄÄ
Jos autossa olevaa ilmaa kierrätetään liian
kauan, on olemassa vaara, että ikkunoiden
sisäpinnoille muodostuu huurua.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTOINTI
HUOM
Ei ole mahdollista aktivoida ilman uudelleenkierrätystä, kun maksimaalinen huurteenpoisto on aktivoitu.
Ilmanjako
Ilmastointilaite jakaa sisään tulevan ilman usean
eri suuttimen kautta matkustamoon.
Katsaus ilmanjakoon
Ilman uudelleenkierrätyksen ajastimen
aktivointi/deaktivointi
On mahdollista asettaa ilman uudelleenkierrätyksen ajastin olemaan aktivoitu/deaktivoitu. Ajastimen ollessa aktivoituna suljetaan ilman uudelleenkierrätys automaattisesti 20 minuutin kuluttua.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa Ilmastointi.
3.
Valitkaa Sisäilman kierrätyksen ajastin
ilman uudelleenkierrätyksen ajastimen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä (s. 190)
Säädettävien tuuletussuuttimien sijainti matkustamossa.
Viiden istuimen yhteydessä - neljä kojelaudassa, kaksi tunnelikonsolin takaosassa ja
yksi kummassakin ovipilarissa etu- ja takaoven välissä.
Ilmanjako matkustamoon 4-vyöhykeilmastoinnilla.
Seitsemän istuimen yhteydessä lisäksi - yksi
kummassakin ovipilarissa takaoven takana.
Automaattinen ja manuaalinen
ilmanjako
HUOM
Automaattisesti säädetyn ilmastoinnin ollessa toiminnassa tapahtuu ilmanjako automaattisesti.
Tarvittaessa ilmanjakoa voidaan ohjata manuaalisesti.
Säädettävät tuuletussuuttimet
Matkustamossa on 8 tai 10* säädettävää tuuletussuutinta riippuen istuimien lukumäärästä.
Muistakaa, että pienet lapset voivat olla herkkiä ilmavirtauksille ja vedolle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ilmasto (s. 186)
Ilmanjaon muuttaminen (s. 202)
Tuuletussuuttimien avaaminen/sulkeminen ja
suuntaus (s. 203)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 201
ILMASTOINTI
•
•
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista (s. 204)
Ilmanjaon muuttaminen
Ilmastoinnin automaattisäätö (s. 192)
Ilmanjakoa voidaan muuttaa manuaalisesti tarvittaessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ilmanjakopainikkeet ilmastonäkymässä.
Ilmanjako - tuulilasin huurteenpoistosuuttimet
Ilmanjako - tuuletussuuttimet kojelaudassa ja
keskikonsolissa
Ilmanjako - tuuletussuuttimet lattialle
202
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Painakaa yhtä tai useampaa ilmanjakopainiketta avataksenne/sulkeaksenne vastaavan
ilmavirtauksen.
> Ilmanjako muuttuu ja painikkeet syttyvät/
sammuvat.
Ilmanjako (s. 201)
Tuuletussuuttimien avaaminen/sulkeminen ja
suuntaus (s. 203)
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista (s. 204)
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä (s. 190)
ILMASTOINTI
Tuuletussuuttimien avaaminen/
sulkeminen ja suuntaus
Tuuletussuuttimien avaaminen/
sulkeminen
Tuuletussuuttimien suuntaus
Tietyt tuuletussuuttimen matkustamossa voidaan
avata, sulkea ja suunnata yksilöllisesti.
Jos ovipilarien ja kojelaudan laitimmaiset suuttimet suunnataan sivuikkunoita kohti, huuru voidaan eliminoida.
Jos ovipilarien suuttimet suunnataan sisäänpäin,
saadaan, lämpimässä säässä, miellyttävä ympäristö matkustamoon.
Tuuletussuuttimen vipu1.
Tuuletussuuttimen säätöpyörä1.
–
Mitä suurempi osa valkoisista viivoista säätöpyörässä näkyy, sitä suurempi ilmavirta.
1
–
Kääntäkää säätöpyörää suuttimesta tulevan
ilmavirran avaamiseksi/sulkemiseksi.
Siirtäkää vipua sivu-/korkeussuunnassa
suuttimesta tulevan ilmanvirran suuntaamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ilmanjako (s. 201)
Ilmanjaon muuttaminen (s. 202)
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista (s. 204)
Kuva on kaaviomainen - suuttimen muoto vaihtelee sijainnista riippuen.
203
ILMASTOINTI
Taulukko ilmanjakovaihtoehdoista
Ilmanjakoa voidaan muuttaa manuaalisesti tarvittaessa. Seuraavat vaihtoehdot on mahdollista
asettaa.
Ilmanjako
Tarkoitus
Jos kaikkien ilmanjakopainikkeiden merkintä poistetaan manuaalisessa tilassa, ilmastointilaite palaa automaattisäädölle.
204
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Estää huurun ja jään muodostumista kylmässä ja kosteassa
ilmastossa (tämän saavuttamiseksi ei puhalluksen taso saa
olla liian matala).
Pääilmavirta tuuletussuuttimista kojelaudassa. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa hyvän viilennyksen lämpimässä säässä.
Pääilmavirta tuuletussuuttimista lattialle. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa lämpöä tai viileyttä lattialle.
ILMASTOINTI
Ilmanjako
Tarkoitus
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista ja tuuletussuuttimista kojelaudassa.
Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa mukavuutta lämpimässä ja kuivassa säässä.
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista ja tuuletussuuttimista lattialle. Tietty
ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa hyvän mukavuuden ja hyvän huurunpoiston kylmässä
tai kosteassa säässä.
Pääilmavirta tuuletussuuttimista kojelaudassa ja tuuletussuuttimista lattialle. Tietty ilmavirtaus muista tuuletussuuttimista.
Antaa hyvän mukavuuden aurinkoisella säällä ulkolämpötilojen ollessa viileitä.
Pääilmavirta huurteenpoistosuuttimista, tuuletussuuttimista kojelaudassa ja
tuuletussuuttimista lattialle.
Parantaa tasaisesti matkustusmukavuutta matkustamossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ilmanjako (s. 201)
Ilmanjaon muuttaminen (s. 202)
•
Tuuletussuuttimien avaaminen/sulkeminen ja
suuntaus (s. 203)
•
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä (s. 190)
205
ILMASTOINTI
Istuinten sähkölämmityksen
aktivointi/deaktivointi*
2.
Istuimia voidaan lämmittää kuljettajan ja matkustajan mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
Etuistuimen sähkölämmityksen
aktivointi/deaktivointi*
Painakaa toistuvasti sähkölämmitteisten
istuinten painiketta vaihtaaksenne neljän eri
tason välillä: Pois, Voimakas, Keskitaso ja
Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun
tason.
2.
Painakaa toistuvasti sähkölämmitteisten
istuinten painiketta vaihtaaksenne neljän eri
tason välillä: Pois, Voimakas, Keskitaso ja
Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun
tason.
Takaistuimen sähkölämmityksen
aktivointi/deaktivointi*
Etuistuimelta
Ohjauspyörän ja istuimen painikkeet ilmastointirivissä.
1.
Painakaa vasemman tai oikean puolen
ohjauspyörän ja istuimen painiketta keskinäytön ilmastointirivissä istuimen sekä ohjauspyörän säätimen avaamiseksi.
Jos autossa ei ole tuuletettuja istuimia tai
ohjauspyörän sähkölämmitystä, istuinten sähkölämmityksen painike on käytettävissä suoraan ilmastointirivissä.
206
Istuinten sähkölämmityksen painikkeet ryhmässä
Takailmastointi ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa keskinäytön ilmastointinäkymä ja
valitkaa välilehti Takailmastointi.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTOINTI
Takaistuimelta
Istuinten sähkölämmityksen
automaattisen aloituksen aktivointi/
deaktivointi
Istuimien sähkölämmityksen aloitus on mahdollista asettaa olemaan aktivoitu/deaktivoitu käynnistettäessä moottori. Automaattisen käynnistyksen ollessa aktivoituna sähkölämmitys käynnistyy
alhaisessa ulkolämpötilassa.
Istuinlämmityksen osoitus ja säädin ilmastopaneelissa
takana tunnelikonsolin päällä.
–
Painakaa useita kertoja vasemman tai oikean
puolen istuinten sähkölämmityksen painikkeita tunnelikonsolin ilmastopaneelissa vaihtaaksenne neljän tason välillä: Pois,
Voimakas, Keskitaso ja Alhainen.
> Taso muuttuu ja näyttö ilmastopaneelissa
esittää asetetun tason.
VAROITUS
Henkilöt, joiden on vaikea käsittää lämmönnousua heikentyneen tuntoaistin vuoksi tai
henkilöt, joilla on vaikeuksia käsitellä sähkölämmitteisen istuimen säädintä, eivät saa
käyttää istuimien sähkölämmitystä. Muussa
tapauksessa voi aiheutua palovammoja.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa Ilmastointi.
3.
Kohdassa Kulj. istuimen autom.
lämmityksen taso ja Matk. istuimen
autom. lämmityksen taso, valitkaa Pois,
Alhainen, Keskitaso tai Voimakas kuljettajan ja matkustajan sähkölämmitteisten istuinten aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi ja automaattisen aloituksen tason valitsemiseksi.
Istuinten tuuletuksen aktivointi/
deaktivointi*
Istuimia voidaan tuulettaa esimerkiksi kosteuden
poistamiseksi vaatteista.
Tuuletusjärjestelmä muodostuu istuinosissa ja
selkänojissa olevista puhaltimista, jotka imevät
ilmaa istuimen verhoilun läpi. Jäähdytysvaikutus
lisääntyy sen mukaan, mitä kylmempää matkustamon ilma on. Järjestelmä voi aktivoitua, kun moottori on käynnissä ja se ottaa huomioon istuimen
lämpötilan, auringon säteilyn sekä ulkolämpötilan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 190)
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä (s. 190)
Ilmastoinnin säätimet takana tunnelikonsolin
päällä (s. 192)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 207
ILMASTOINTI
||
Etuistuimen tuuletuksen aktivointi/
deaktivointi*
HUOM
Vedolle herkkien henkilöiden tulee käyttää
istuintuuletusta varovasti. Tasoa Alhainen
suositellaan pitkäaikaisessa käytössä.
TÄRKEÄÄ
Ohjauspyörän sähkölämmityksen*
aktivointi/deaktivointi
Ohjauspyörää voidaan lämmittää kuljettajan
mukavuuden lisäämiseksi, kun on kylmä.
Ohjauspyörän sähkölämmityksen
aktivointi/deaktivointi
Istuintuuletusta ei voi käynnistää, jos matkustamon lämpötila on liian matala. Näin vältetään istuimella istuvan kylmettyminen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ohjauspyörän ja istuimen painikkeet ilmastointirivissä.
1.
Painakaa vasemman tai oikean puolen
ohjauspyörän ja istuimen painiketta keskinäytön ilmastointirivissä istuimen sekä ohjauspyörän säätimen avaamiseksi.
Jos autossa ei ole istuinten sähkölämmitystä
tai ohjauspyörän sähkölämmitystä, istuinten
tuuletuksen painike on käytettävissä suoraan
ilmastointirivissä.
2.
208
Painakaa toistuvasti tuuletettujen istuinten
painiketta vaihtaaksenne neljän eri tason
välillä: Pois, Voimakas, Keskitaso ja
Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun
tason.
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 190)
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä (s. 190)
Ohjauspyörän ja istuimen painikkeet ilmastointirivissä.
1.
Painakaa kuljettajan puoleista ohjauspyörän
ja istuimen painiketta keskinäytön ilmastointirivissä istuimen sekä ohjauspyörän säätimen
avaamiseksi.
Jos autossa ei ole istuimien sähkölämmityksellä tai ohjauspyörän sähkölämmitystä,
istuinten istuimien tuuletuksella, ohjauspyörän sähkölämmityksen painike on käytettävissä suoraan ilmastointirivissä.
* Valinnais-/lisävaruste.
ILMASTOINTI
2.
Painakaa toistuvasti sähkölämmitteisen
ohjauspyörän painiketta vaihtaaksenne neljän
eri tason välillä: Pois, Voimakas, Keskitaso
ja Alhainen.
> Taso muuttuu ja painike näyttää asetetun
tason.
Pysäköinti-ilmasto
Esi-ilmastointi
Auton matkustamotila voidaan esi-ilmastoida tai
saavutettu tilanne säilyttää auton ollessa pysäköitynä.
Auton esi-ilmastointi ennen ajoonlähtöä vähentää
kulumista ja energiantarvetta ajon aikana.
Toiminto käyttää eri tapauksissa useita järjestelmiä:
Ohjauspyörän sähkölämmityksen
automaattisen aloituksen aktivointi/
deaktivointi
Ohjauspyörän sähkölämmityksen aloitus on mahdollista asettaa olemaan aktivoitu/deaktivoitu
käynnistettäessä moottori. Automaattisen käynnistyksen ollessa aktivoituna sähkölämmitys
käynnistyy alhaisessa ulkolämpötilassa.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa Ilmastointi.
3.
Kohdassa Ohjauspyörän autom.
lämmityksen taso valitkaa Pois, Alhainen,
Keskitaso tai Voimakas sähkölämmitteisen
ohjauspyörän aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi
ja automaattisen aloituksen tason valitsemiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ilmastoinnin säätimet (s. 190)
Esi-ilmastointi on mahdollista suorakäynnistää tai
asettaa ajastimen kautta.
•
Pysäköintilämmitin lämmittää matkustamon
kylmässä säässä mukavuuslämpötilaan.
•
Tuuletus viilentää matkustamon lämpimässä
säässä vallitsevaan ulkolämpötilaan.
•
Ilmastointi viilentää matkustamon lämpimässä säässä mukavuuslämpötilaan.
•
Ohjauspyörän sähkölämmitys sekä kuljettajan
ja etumatkustajan istuinten sähkölämmitys
voidaan aktivoida oman valinnan mukaan.
•
Tuulilasin, takalasin ja ulkotaustapeilien sähkölämmitys aktivoituu automaattisesti tarpeen mukaan.
Lämpimällä säällä voi esi-ilmastoinnin yhteydessä
ilmastointilaitteesta tippua kondenssivettä auton
alle. Tämä on normaalia.
Esi-ilmastointi ja ilmastointimukavuuden sälyttämistä
ohjataan välilehdeltä Pysäköinti-ilmastointi keskinäytön ilmastointinäkymässä.
Ilmastoinnin säätimet keskinäytössä (s. 190)
Ohjauspyörä (s. 139)
}}
209
ILMASTOINTI
||
HUOM
Esi-ilmastointi on käytettävissä vain, kun auto
on kytkettynä sähköliitäntään2. Latauspylväs,
joka ei ole aina toiminnassa, esim. ajastimen
takia, voi aiheuttaa esi-ilmastoinnin toimintakatkoksia.
Toiminto käyttää eri tapauksissa useita järjestelmiä:
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen/
sulkeminen
•
Moottorin jäännöslämpö lämmittää matkustamon kylmällä säällä mukavuuslämpötilaan.
•
Tuuletus viilentää matkustamon lämpimässä
säässä vallitsevaan ulkolämpötilaan.
Esi-ilmastointi lämmittää tai viilentää matkustamoa ennen ajoon lähtöä. Toiminto voidaan suorakäynnistää keskinäytöstä tai matkapuhelimesta.
Jos auto ei ole kytkettynä sähköliitäntään,
ainoa tapa saada matkustamo jäähdytettyä
lämpimässä säässä on suorakäynnistää esiilmastointi.
HUOM
Ilmastointimukavuuden säilyttäminen suljetaan, jos auto lukitaan ulkopuolelta, ettei jäännöslämpöä käytetä turhaan. Toiminto on ajateltu käytettäväksi säilyttämään ilmastointimukavuus, kun kuljettaja tai matkustaja on
autossa.
HUOM
Matkustamon esi-ilmastoinnissa auto toimii
saavuttaakseen mukavan lämpötilan, ei ilmastointilaitteesta asetettua lämpötilaa.
Ilmastomukavuuden säilyttäminen
Olotilaa auton matkustamossa voidaan ylläpitää
pysäköitäessä, esim. jos moottori pitää sammuttaa, mutta kuljettaja tai matkustaja jää istumaan
autoon haluten säilyttää ilmastomukavuuden.
Ilmastomukavuuden säilyttäminen on mahdollista
suorakäynnistää.
2
210
Koskee sähkökäyttöistä lämmitintä.
Käynnistäminen/sulkeminen
keskinäytöstä
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Ilmasto (s. 186)
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen/sulkeminen
(s. 210)
Esi-ilmastoinnin ajastin (s. 212)
Ilmastointimukavuuden säilyttämisen käynnistys/sulkeminen (s. 215)
•
Symbolit ja ilmoitukset pysäköinti-ilmastoa
varten (s. 216)
•
•
Lämmitin (s. 218)
Pysäköintilämmitin (s. 219)
Esi-ilmastointipainike välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi
ilmastointinäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
ILMASTOINTI
HUOM
Esi-ilmastointi on käytettävissä vain, kun auto
on kytkettynä sähköliitäntään3. Latauspylväs,
joka ei ole aina toiminnassa, esim. ajastimen
takia, voi aiheuttaa esi-ilmastoinnin toimintakatkoksia.
Jos auto ei ole kytkettynä sähköliitäntään,
ainoa tapa saada matkustamo jäähdytettyä
lämpimässä säässä on suorakäynnistää esiilmastointi.
Istuinten ja ohjauspyörän sähkölämmityksen ruudut välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi ilmastointinäkymässä.
3.
Valitkaa, aktivoidaanko istuinten ja ohjauspyörän sähkölämmitys esi-ilmastoinnin yhteydessä tekemällä merkintä ruutuihin tai poistamalla se.
4.
Painakaa Esiasetukset.
> Esi-ilmastointi käynnistetään/suljetaan ja
painikkeen valo syttyy/sammuu.
HUOM
Auton ovien ja ikkunoiden tulee olla kiinni
matkustamon esi-ilmastoinnin aikana.
VAROITUS
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia4:
•
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho, sahajauho jne.
voivat syttyä.
•
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen
pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi
oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi
estää lämmittimen tuuletuksen.
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
Käynnistys sovelluksesta*
Esi-ilmastoinnin käynnistys ja informaatio valituista asetuksista voidaan tehdä laitteesta, jossa
on Volvo On Call* -sovellus. Esi-ilmastointi lämmittää tai jäähdyttää matkustamon (auton ilmastointilaitteella) miellyttävään lämpötilaan.
Matkustamo voidaan esi-ilmastoida myös moottorin etäkäynnistystoiminnolla (Engine Remote
Start – ERS)5 Volvo On Call* -sovelluksen kautta.
3
4
5
Koskee sähkökäyttöistä lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Tietyt automallit ja markkina-alueet.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 211
ILMASTOINTI
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pysäköinti-ilmasto (s. 209)
Esi-ilmastoinnin ajastin (s. 212)
Ilmastointimukavuuden säilyttämisen käynnistys/sulkeminen (s. 215)
•
Symbolit ja ilmoitukset pysäköinti-ilmastoa
varten (s. 216)
•
Lämmitin (s. 218)
Esi-ilmastoinnin ajastin
Ajastin voidaan asettaa siten, että esi-ilmastointi
on valmis ennalta asetettuna ajankohtana.
Ajastin voi käsitellä jopa 8 eri asetusta:
•
•
Yksittäinen ajankohta yksittäisenä päivänä
Yksi ajankohta yhtenä tai useampana viikonpäivänä, toistolla tai ilman.
HUOM
Esi-ilmastointi on käytettävissä vain, kun auto
on kytkettynä sähköliitäntään6. Latauspylväs,
joka ei ole aina toiminnassa, esim. ajastimen
takia, voi aiheuttaa esi-ilmastoinnin toimintakatkoksia.
Jos auto ei ole kytkettynä sähköliitäntään,
ainoa tapa saada matkustamo jäähdytettyä
lämpimässä säässä on suorakäynnistää esiilmastointi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
6
212
Koskee sähkökäyttöistä lämmitintä.
Pysäköinti-ilmasto (s. 209)
Esi-ilmastoinnin ajastimen asettaminen
(s. 213)
•
Esi-ilmastoinnin ajastimen aktivointi/deaktivointi (s. 214)
•
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen/sulkeminen
(s. 210)
•
Symbolit ja ilmoitukset pysäköinti-ilmastoa
varten (s. 216)
ILMASTOINTI
Esi-ilmastoinnin ajastimen
asettaminen
3.
Esi-ilmastoinnin ajastin voi käsitellä jopa 8 aikaasetusta.
Aika-asetuksen lisääminen
Painakaa Lisää ajastin.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
HUOM
Ei ole mahdollista lisätä aika-asetusta, jos
ajastimelle jo on 8 asetusta. Poistakaa yksi
aika-asetus voidaksenne lisätä uuden.
4.
Painakaa Päiväys ajankohdan asettamiseksi
yksittäiselle päivämäärälle.
Painakaa Päivät ajankohdan asettamiseksi
yhdelle tai useammalle viikonpäivälle.
Päivät: Aktivoikaa/deaktivoikaa toisto tekemällä merkintä ruutuun Toista viikoittain tai
poistamalla se.
Aika-asetuksen lisäyspainike välilehdellä Pysäköintiilmastointi ilmastointinäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
5.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Päiväys: Valitkaa päivämäärä esi-ilmastoinnille selaamalla nuolilla päivämääräluettelossa.
Päivät: Valitkaa viikonpäivät esi-ilmastoa varten painamalla viikonpäivien painikkeita.
6.
7
7.
Asettakaa selaamalla nuolilla kellossa ajankohta, jolloin esi-ilmastoinnin pitää olla valmis.
Painakaa Vahvista aika-asetuksen lisäämiseksi.
> Aika-asetus lisätään luetteloon ja aktivoidaan.
VAROITUS
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia7:
•
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho, sahajauho jne.
voivat syttyä.
•
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen
pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi
oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi
estää lämmittimen tuuletuksen.
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
Aika-asetuksen muokkaaminen
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3.
Painakaa aika-asetusta, jota halutaan muuttaa.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
}}
213
ILMASTOINTI
||
4.
Tehkää aika-asetuksen muutokset samaan
tapaan kuin edellä kohdassa "Aika-asetuksen lisääminen".
Aika-asetuksen poistaminen
Painike luettelon muokkaamista / aika-asetuksen poistamista varten välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi ilmastointinäkymässä.
214
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3.
Painakaa Muokkaa luetteloa.
4.
Painakaa luettelon oikealla puolella olevaa
poistokuvaketta.
> Kuvake muuttuu tekstiksi Poista.
5.
Painakaa Poista vahvistaaksenne.
> Aika-asetus poistuu luettelosta.
•
•
Esi-ilmastoinnin ajastin (s. 212)
Esi-ilmastoinnin ajastimen
aktivointi/deaktivointi
Esi-ilmastoinnin ajastimen aktivointi/deaktivointi (s. 214)
Esi-ilmastoinnin ajastimen aika-asetus voidaan
aktivoida tai deaktivoida tarpeen mukaan.
•
Lämmitin (s. 218)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Ajastinpainike välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3.
Aktivoikaa/deaktivoikaa aika-asetus painamalla ajastimen painiketta asetuksen oikealla
puolella.
> Aika-asetus aktivoidaan/deaktivoidaan ja
painikkeen valo syttyy/sammuu.
ILMASTOINTI
VAROITUS
Älkää käyttäkö
esi-ilmastointia8:
•
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho, sahajauho jne.
voivat syttyä.
•
Ilmastointimukavuuden
säilyttämisen käynnistys/
sulkeminen
Ilmastomukavuuden säilyttäminen ylläpitää ilmastoa matkustamossa ajon jälkeen. Toiminto voidaan suorakäynnistää keskinäytöstä.
HUOM
Ilmastointimukavuuden säilyttäminen suljetaan, jos auto lukitaan ulkopuolelta, ettei jäännöslämpöä käytetä turhaan. Toiminto on ajateltu käytettäväksi säilyttämään ilmastointimukavuus, kun kuljettaja tai matkustaja on
autossa.
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen
pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi
oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi
estää lämmittimen tuuletuksen.
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Esi-ilmastoinnin ajastin (s. 212)
•
Lämmitin (s. 218)
8
HUOM
Ilmastointimukavuuden säilyttämistä ei voi
käynnistää, jos moottorin jäännöslämpö ei riitä
matkustamon ilmaston ylläpitämiseen tai jos
ulkolämpötila on yli n. 20 °C.
Esi-ilmastoinnin ajastimen asettaminen
(s. 213)
Ilmastointimukavuuden säilyttämisen painike välilehdellä
Pysäköinti-ilmastointi ilmastonäkymässä.
1.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
2.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi.
3.
Painakaa Säilytä ilmastointimukavuus.
> Ilmastomukavuuden säilyttäminen käynnistetään/suljetaan ja painikkeen valo syttyy/sammuu.
•
•
Pysäköinti-ilmasto (s. 209)
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen/sulkeminen
(s. 210)
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
215
ILMASTOINTI
Symbolit ja ilmoitukset pysäköintiilmastoa varten
Joukko pysäköinti-ilmastointia koskevia symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköinti-ilmastointi
Pysäköinti-ilmasto ei toimi. Ottakaa yhteys korjaamoonA toiminnon tarkastamiseksi mahdollisimman pian.
Huolto tarpeen
Pysäköinti-ilmastointi
Tilapäisesti ei käytettävissä
Pysäköinti-ilmastointi
Ei käytettävissä, poltto- ainetta liian
vähänB
Pysäköinti-ilmastointi
Ei käytettävissä, varaustaso liian heikko
9
216
Kun pysäköintilämmitin on toiminnassa,
tämä symboli palaa kuljettajan näytössä9.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Pysäköinti-ilmastointi ei tilapäisesti toimi. Jos ongelma esiintyy pitemmän aikaa, ottakaa yhteyttä
korjaamoonA toiminnon tarkastamista varten.
Pysäköinti-ilmastoa ei voi aktivoida, kun polttoainemäärä on liian pieni pysäköintilämmittimen
käynnistämiseksi. Täyttäkää auton varsinainen polttoainesäiliö.
Pysäköinti-ilmastointia ei voi aktivoida, kun hybridiakun lataustaso on liian matala pysäköintilämmittimen käynnistämiseksi. Ladatkaa akku.
ILMASTOINTI
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköinti-ilmastointi
Pysäköinti-ilmastointia ei voida aktivoida, jos latausjohtoa ei ole liitetty. Liittäkää latausjohto.
Ei käytettävissä, ei kytkettynä virransyöttöönC
Pysäköinti-ilmastointi
Rajoitettu, varaustaso liian heikko
A
B
C
Pysäköinti-ilmastoinnin toiminta on rajallista, kun hybridiakun lataustaso on liian matala pysäköintilämmittimen käynnistämiseksi. Ladatkaa akku.
Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Koskee sähkökäyttöistä lämmitintä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pysäköinti-ilmasto (s. 209)
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen/sulkeminen
(s. 210)
•
Ilmastointimukavuuden säilyttämisen käynnistys/sulkeminen (s. 215)
•
•
•
Esi-ilmastoinnin ajastin (s. 212)
Lämmitin (s. 218)
Ilmoitusten käsittely kuljettajan näytössä ja
keskinäytössä (s. 114)
217
ILMASTOINTI
Lämmitin
Akku ja lataaminen
Lämmitin auttaa moottoria ja matkustamoa saavuttamaan oikean lämpötilan ennen ajoa ja sen
aikana.
Lämmitintä käyttää hybridiakku. Jos hybridiakun
lataustaso on liian alhainen, lämmitin sammuu
automaattisesti ja kuljettajan näytössä näytetään
ilmoitus.
Lämmittimessä on kaksi osatoimintoa:
•
•
Pysäköintilämmitin lämmittää tarvittaessa
matkustamoa, kun pysäköinti-ilmastoinnin
esi-ilmastointi on aktivoitu.
Lisälämmitin lämmittää tarvittaessa matkustamoa ja moottoria ajon aikana.
Markkina-alueesta riippuen käytetään polttoainekäyttöistä tai sähkötoimista lämmitintä10.
HUOM
Jos auto on pysäköitynä jyrkkään mäkeen, keulan
tulee olla alamäen suuntaan, jotta polttoaineen
syöttö lämmittimeen toimisi häiriöittä.
Jos polttoaine on vähissä, lämmitin sammuu
automaattisesti ja kuljettajan näytössä näytetään
ilmoitus.
HUOM
Varmistakaa, että akun varausaste on riittävän
korkea, jos lämmitintä pitää käyttää.
Katsokaa, että auton varsinaisessa polttoainesäiliössä on riittävästi polttoainetta, jos lämmitintä pitää käyttää.
Polttoaine ja tankkaus12
VAROITUS
Lämmitin on asennettu oikeaan etupyöränkoteloon.
Ulos läikkyvä polttoaine voi syttyä. Sulkekaa
polttoainekäyttöinen lämmitin ennen tankkauksen aloittamista.
Kun lämmitin on toiminnassa, tämä
symboli palaa kuljettajan näytössä.
Tarkistakaa kuljettajan näytöstä, että lämmitin
on suljettu. Sen ollessa käynnissä näytetään
lämmityssymboli.
HUOM
Kun lämmitin on aktiivinen11, oikeasta etupyöränkotelosta voi tulla savua ja kuulua vaimea
ääni. Myös polttoainepumpusta auton takaosassa voi kuulua tikittävä ääni. Tämä on täysin
normaalia.
10
11
12
218
Aiheeseen liittyvät tiedot
Varoitustarra säiliön luukussa.
Lämmitin ottaa polttoainetta auton varsinaisesta
polttoainesäiliöstä.
Valtuutetulla Volvo-liikkeellä on tiedot siitä, millä markkina-alueilla käytetään mitäkin lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
•
•
•
Pysäköintilämmitin (s. 219)
Lisälämmitin (s. 220)
Pysäköinti-ilmasto (s. 209)
ILMASTOINTI
Pysäköintilämmitin
Pysäköintilämmitin auttaa nostamaan matkustamon lämpötilan oikealle tasolle ennen liikkeelle
lähtöä.
Pysäköintilämmitin on toinen auton lämmittimen
kahdesta osatoiminnosta. Lämmitin on asennettu
oikeaan etupyöränkoteloon.
HUOM
Varmistakaa, että hybridiakun varausaste on
riittävän korkea, jos lämmitintä pitää käyttää.
VAROITUS
HUOM
aktiivinen13,
Kun lämmitin on
oikeasta etupyöränkotelosta voi tulla savua ja kuulua vaimea
ääni. Myös polttoainepumpusta auton takaosassa voi kuulua tikittävä ääni. Tämä on täysin
normaalia.
Pysäköintilämmitin käynnistyy automaattisesti,
kun tarvitaan ylimääräistä lämpöä, jos pysäköintiilmastoinnin esi-ilmastointi on aktivoitu.
Se sulkeutuu automaattisesti, kun oikea lämpötila, asetettu ajastimen aika tai lämmittimen enimmäiskäyntiaika saavutetaan.
Lämmittimen enimmäiskäyttöaika on 40 minuuttia.
13
14
15
16
VAROITUS
Jos polttoaine haisee, jos tulee epätavallisen
paljon tai mustaa savua tai jos pysäköintilämmittimestä kuuluu epätavallisia ääniä16, sulkekaa lämmitin ja mikäli mahdollista, poistakaa
pysäköintilämmittimen varoke. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon
tekniseen palveluun korjausta varten.
Varmistakaa, että auton varsinaisessa polttoainesäiliössä on riittävästi polttoainetta, jos
lämmitintä pitää käyttää14.
Älkää käyttäkö esi-ilmastointia15:
•
Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
•
Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho, sahajauho jne.
voivat syttyä.
•
Kun on olemassa vaara, että lämmittimen
pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi
oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi
estää lämmittimen tuuletuksen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Lämmitin (s. 218)
Lisälämmitin (s. 220)
Pysäköinti-ilmasto (s. 209)
Varokkeet moottoritilassa (s. 550)
Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
219
ILMASTOINTI
Lisälämmitin
Lisälämmitin auttaa matkustamoa ja moottoria
saavuttamaan oikean lämpötilan ajon aikana.
Lisälämmitin on toinen auton lämmittimen kahdesta osatoiminnosta. Lämmitin on asennettu
oikeaan etupyöränkoteloon.
HUOM
Kun lämmitin on aktiivinen17, oikeasta etupyöränkotelosta voi tulla savua ja kuulua vaimea
ääni. Myös polttoainepumpusta auton takaosassa voi kuulua tikittävä ääni. Tämä on täysin
normaalia.
Lisälämmittimen automaattisen
käynnistyksen aktivointi/deaktivointi
On mahdollista asettaa, onko ilmanlaatutunnistimen automaattinen käynnistys aktivoitu/deaktivoitu.
1.
2.
Painakaa Ilmastointi.
3.
Valitkaa Lisälämmitin lisälämmittimen automaattisen käynnistyksen aktivoimiseksi/
deaktivoimiseksi.
HUOM
Volvo suosittelee, että lisälämmittimen automaattinen käynnistys suljetaan lyhyiden ajomatkojen yhteydessä19.
Lisälämmitin käynnistyy ja sitä ohjataan automaattisesti, kun ajon aikana tarvitaan lämpöä.
Se sammuu automaattisesti, kun auto sammutetaan.
HUOM
Jos lisälämmittimen automaattinen käynnistys
kytketään pois, matkustamon mukavuus voi
heikentyä, koska ilmastointilaitteelta puuttuu
tällöin lämmönlähde sähkökäytön aikana.
HUOM
Varmistakaa, että auton varsinaisessa polttoainesäiliössä on riittävästi polttoainetta, jos
lämmitintä pitää käyttää18.
Varmistakaa, että hybridiakun varausaste on
riittävän korkea, jos lämmitintä pitää käyttää.
17
18
19
220
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Lämmitin (s. 218)
Pysäköintilämmitin (s. 219)
KUORMAUS JA SÄILYTYS
KUORMAUS JA SÄILYTYS
Matkustamon sisusta
Kolmas istuinrivi
Katsaus matkustamon sisustaan ja säilytyspaikkoihin.
Etuistuin
Säilytyspaikat ja mukinpidin, tuhkakuppi*, sähköliitäntä ja
savukkeensytytin* ja tunnelikonsolin AUX-/USB-tuloliitäntä.
Säilytyslokero ja mukinpidin sivupaneelissa sekä säilytyspaikka istuinten välissä.
Toinen istuinrivi
VAROITUS
Säilytyslokero ovipaneelissa ja ohjauspyörän, käsinekotelon sekä häikäisysuojan yhteydessä.
Säilyttäkää irtoesineitä, kuten matkapuhelinta,
kameraa, lisälaitteiden kauko-ohjainta jne.
käsine- tai muussa säilytyslokerossa. Voimakkaan jarrutuksen tai törmäyksen yhteydessä
ne voivat muuten vahingoittaa autossa olevia
henkilöitä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Säilytyslokero ja tuhkakuppi* ovipaneelissa, mukinpidin*
keskipaikan selkänojassa, säilytystasku* etuistuimen selkänojassa ja sähköliitäntä ja savukkeensytytin* tunnelikonsolissa.
222
•
•
•
•
•
Keskikonsoli (s. 223)
Käsinekotelon käyttö (s. 229)
Häikäisysuoja (s. 230)
Sähköliitäntä (s. 224)
Tuhkakuppien tyhjentäminen* (s. 228)
* Valinnais-/lisävaruste.
KUORMAUS JA SÄILYTYS
Keskikonsoli
Tunnelikonsoli on sijoitettu etuistuinten väliin.
•
•
Tuhkakuppien tyhjentäminen* (s. 228)
•
Ilmastoinnin säätimet takana tunnelikonsolin
päällä (s. 192)
Median yhdistäminen AUX-USB-tuloliitännän
kautta (s. 470)
Luukullinen säilytyslokero*. Luukku avataan/
suljetaan painamalla kahvaa.
Säilytyslokero mukinpitimineen kuljettajalle ja
matkustajalle sekä 12 V:n liitäntä. Jos on
valittu tuhkakuppi ja savukkeensytytin, savukkeensytytin on 12 V:n liitännässä ja irrotettava tuhkakuppi mukinpitimessä.
Säilytyslokero ja AUX-/USB-tuloliitäntä kyynärnojan alla.
Takaistuimen ilmastointitoimintojen ilmastosäädin* tai säilytyslokero.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Matkustamon sisusta (s. 222)
Sähköliitäntä (s. 224)
Savukkeensytyttimen käyttö* (s. 228)
* Valinnais-/lisävaruste. 223
KUORMAUS JA SÄILYTYS
Sähköliitäntä
230 V:n sähköliitäntä*
3.
Tunnelikonsolissa on kaksi 12 V:n sähköliitäntää
ja yksi 230 V:n sähköliitäntä*, kuormatilassa on
yksi 12 V:n sähköliitäntä*.
Nostakaa suojaläppä ylös silloin, kun liitäntää
ei käytetä tai silloin, kun liitäntää ei voida valvoa.
Jotta liitännöistä saa virtaa, pitää auton sähköjärjestelmän olla asetettuna matalimpaan jännitetilaan I. Tämän jälkeen liitännät ovat aktiivisia niin
pitkään, kunnes käynnistysakun varaustaso ei
laske liian matalaksi.
Kun moottori sammutetaan ja auto lukitaan, liitännät deaktivoituvat. Kun moottori sammutetaan
ja auto jää lukitsematta tai se lukitaan salpalukitustilan ollessa tilapäisesti deaktivoituna, liitännät
ovat aktiivisia lisäksi vielä enintään 10 minuuttia.
HUOM
Muistakaa, että sähköliitännän käyttö moottorin ollessa sammutettu voi aiheuttaa käynnistysakun lataustason laskemisen liikaa, mikä
voi rajoittaa muita toimintoja.
TÄRKEÄÄ
230 V:n sähköliitäntä tunnelikonsolissa, toinen istuinrivi.
Liitäntää voidaan käyttää 230 V:n jännitteelle tarkoitetuille erilaisille laitteille, esim. latauslaitteille
tai kannettaville tietokoneille.
TÄRKEÄÄ
Enimmäisteho on 150 W.
Liitännän käyttö
1. Laskekaa liitännän suojaläppä alas ja liittäkää
laitteen liitin.
> Liitännän diodi näyttää tilan.
2.
224
Kytkekää laite irti vetämällä sen liitin pois älkää vetäkö johdosta.
Tarkistakaa, että diodi palaa tasaisesti vihreänä - vain tällöin liitäntä syöttää virtaa.
•
Älkää käyttäkö lisävarusteita, joissa on
suuret tai painavat liittimet – ne saattavat
vaurioittaa liitäntää tai irrota ajamisen
aikana.
•
Älkää käyttäkö lisävarusteita, jotka voivat
aiheuttaa häiriöitä esim. auton radiovastaanottimeen tai sähköjärjestelmään.
•
Sijoittakaa lisävaruste siten, että se ei voi
vahingoittaa kuljettajaa tai matkustajaa
voimakkaassa jarrutuksessa tai törmäyksessä.
•
Valvokaa liitettyjä lisävarusteita, koska ne
voivat lämmetä ja polttaa matkustajia tai
sisustusta.
VAROITUS
•
Käyttäkää vain ehjiä ja moitteettomasti
toimivia lisävarusteita. Lisävarusteiden on
oltava tarkoitettuja 230 V:lle ja 50 Hz:lle
ja liitinten on sovittava liitäntään. Lisäva-
* Valinnais-/lisävaruste.
KUORMAUS JA SÄILYTYS
rusteella on oltava CE-merkintä, UL-merkintä tai vastaava turvamerkintä.
•
Liitäntään, liittimeen tai lisävarusteeseen
ei saa koskaan päästä vettä tai muuta
nestettä. Älkää koskettako tai käyttäkö liitäntää, joka vaikuttaa vaurioituneelta tai
johon on päässyt vettä tai muuta nestettä.
•
Älkää liittäkö liitäntään haaroituspistorasiaa, sovittimia tai jatkojohtoja, koska ne
voivat syrjäyttää liitännän turvatoiminnot.
•
Liitännässä on kosketussuoja. Valvokaa,
että kukaan ei sormeile tai vahingoita liitäntää siten, että kosketussuoja ei enää
toimi. Lapsia ei saa jättää ilman valvontaa
autoon liitännän ollessa toiminnassa.
Tilan näyttö
Liitännän diodi ilmoittaa liitännän tilan:
Jos yllä mainittuja ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla voimakkaita tai hengenvaarallisia sähköiskuja.
Tilan näyttö
Syy
Toimenpide
Palaa tasaisesti vihreänä
Liitäntä syöttää virtaa liitettyyn laitteeseen.
Ei mitään.
Vilkkuu oranssina
Liitännän jännitteenmuuntimen lämpötila on liian korkea (esim. jos
laite vaatii paljon tehoa tai jos matkustamossa on kuuma).
Irrottakaa laitteen liitin, antakaa jännitteenmuuntimen jäähtyä ja liittäkää laite uudelleen.
Liitetyt laitteet tarvitsevat paljon tehoa (hetkellisesti tai jatkuvasti) tai
ne eivät toimi.
Ei mitään. Laite ei voi käyttää liitäntää.
}}
225
KUORMAUS JA SÄILYTYS
||
Tilan näyttö
Syy
Toimenpide
Sammunut diodi
Liitäntä ei tunnista mahdollista liitettyä laitteen liitintä.
Tarkistakaa, että laitteen liitin on asianmukaisesti paikallaan
liitännässä.
Liitäntä ei ole aktiivinen.
Asettakaa auton sähköjärjestelmä matalimpaan jännitetilaan
I.
Liitäntä on ollut aktiivinen, mutta on nyt deaktivoitu.
Käynnistäkää moottori ja/tai ladatkaa käynnistysakku.
Jos ongelma ei poistu, ottakaa tällöin yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua
suositellaan.
12 V:n sähköliitäntä
VAROITUS
Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia
tai korjauksia 230 V:n sähköliitäntään. Volvo
suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun
Volvon tekniseen palveluun.
12 V:n sähköliitäntä tunnelikonsolissa, toinen istuinrivi.
12 V:n sähköliitäntä tunnelikonsolissa, etuistuin.
226
KUORMAUS JA SÄILYTYS
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Matkustamon sisusta (s. 222)
12 V:n sähköliitäntä kuormatilassa*.
Sähköliitäntöjä voidaan käyttää eri lisävarusteille,
jotka on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle, esim.
musiikkisoittimet, kylmälaatikot ja matkapuhelimet.
Tunnelikonsolin liitäntöihin voidaan lisätä savukkeensytytin*.
TÄRKEÄÄ
Enimmäisteho on 120 W liitäntää kohti.
Liitäntöjen käyttö
1. Irrottakaa tulppa (tunnelikonsoli) tai kääntäkää kansi alas (kuormatila) liitännän edestä
ja liittäkää siihen laitteen liitin.
2.
Irrottakaa laitteen liitin ja asettakaa tulppa
takaisin (tunnelikonsoli) tai nostakaa kansi
paikalleen (kuormatila) silloin, kun liitäntää ei
käytetä tai kun sitä ei valvota.
* Valinnais-/lisävaruste. 227
KUORMAUS JA SÄILYTYS
Savukkeensytyttimen käyttö*
1.
Savukkeensytytin voidaan lisätä tunnelikonsolin
etu- ja takaosan 12 V:n sähköliitäntöihin.
Painakaa sytyttimen painiketta.
> Kun sytytin hehkuu, painike ponnahtaa
ulospäin.
2.
Vetäkää sytytin ulos liitännästä ja käyttäkää
hehkua sytyttämiseen.
3.
Asettakaa sytytin takaisin liitäntään.
Tuhkakuppien tyhjentäminen*
Jos autossa on savukkeensytytin, tunnelikonsolin
mukinpitimessä ja toisen istuinrivin ovipaneeleissa on irrotettavat tuhkakupit.
Tunnelikonsolin tuhkakupin
tyhjentäminen
1.
Irrottakaa tuhkakuppi vetämällä se suoraan
ylöspäin pois mukinpitimestä ja tyhjentäkää
sisältö.
2.
Asettakaa tuhkakuppi takaisin mukinpitimeen.
TÄRKEÄÄ
Varokaa, ettei sytyttimen hehkuva osa vaurioita esim. sisustusta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Savukkeensytytin tunnelikonsolissa, etuistuin.
•
•
•
Keskikonsoli (s. 223)
Toisen istuinrivin ovipaneelien
tuhkakupin tyhjentäminen
Sähköliitäntä (s. 224)
Tuhkakuppien tyhjentäminen* (s. 228)
1.
Savukkeensytytin tunnelikonsolissa, toinen istuinrivi.
228
Avatkaa tuhkakupin kansi ja työntäkää se sitten ylöspäin täysin pystysuoraan asentoon.
> Tuhkakuppia paikallaan pitävä salpa
vapautuu.
* Valinnais-/lisävaruste.
KUORMAUS JA SÄILYTYS
2.
3.
Nostakaa tuhkakuppi pois ja tyhjentäkää
sisältö.
Käsinekotelon käyttö
Käsinekotelon käyttö kylmätilana
Käsinekotelo on sijoitettu matkustajan puolelle.
Käsinekoteloa voidaan käyttää esim. juomien tai
ruuan jäähdytykseen. Jäähdytys toimii, kun ilmastointilaite on aktiivinen (ts. kun auto on asetettu
jännitetilaan II tai moottori on käynnissä).
Asettakaa tuhkakuppi takaisin ja antakaa sen
liukua alaspäin sivuilla oleviin uriin.
Käsinekotelo ja avauspainike keskikonsolissa.
4.
Painakaa tuhkakuppia varovasti sen kahdelta
lyhyeltä sivulta.
> Tuhkakuppia paikallaan pitävä salpa kiinnittyy uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Matkustamon sisusta (s. 222)
Keskikonsoli (s. 223)
Savukkeensytyttimen käyttö* (s. 228)
Käsinekotelossa voidaan säilyttää esim. auton
painettua käyttöopasta ja karttoja. Luukun sisäpuolella on pidin kynälle.
Aktivoitu viilennys
Deaktivoitu viilennys
Käsinekotelon avaaminen
–
Painakaa keskikonsolissa olevaa avauspainiketta.
> Käsinekotelo avautuu.
Käsinekotelon lukitseminen/lukituksen
avaaminen
Käsinekotelo voidaan lukita, ns. erillislukitus, esim.
jätettäessä auto huoltoon, hotelliin tai vastaavaan.
Erillislukituksella lukitaan myös takaluukku.
–
Aktivoikaa/deaktivoikaa viilennys siirtämällä
säädin ääriasentoon matkustamon/käsinekotelon suuntaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Matkustamon sisusta (s. 222)
Erillislukituksen käyttäminen (s. 254)
* Valinnais-/lisävaruste. 229
KUORMAUS JA SÄILYTYS
Häikäisysuoja
Kuorma- ja tavaratila
Kuormaus
Häikäisysuojien takapuolelle on sijoitettu meikkipeili ja kortinpidin.
Autossa on joustava tavaratila, jonka ansiosta
suurten esineiden kuljetus ja lastinvarmistus on
mahdollista.
On joukko asioita, jotka tulee huomata autoa
kuormattaessa.
Tavaratilasta saadaan huomattavasti suurempi,
kun toisen ja kolmannen* istuinrivin selkänojat
lasketaan alas. Autoon nousun ja siitä poistumisen helpottamiseksi, auton takaosaa voidaan laskea tasonsäätötoiminnolla*. Käyttäkää kuormankiinnityssilmukoita kuorman pitämiseen turvallisesti paikallaan ja halutessanne ulosvedettävää
näkösuojaa* kuorman peittämiseen näkyvistä.
Tavaratilassa säilytetään myös varoituskolmiota ja
ensiapulaukkua.
Meikkipeili valaistuksella sekä kortinpidin.
Meikkipeilin valaistus* syttyy automaattisesti, kun
kansi nostetaan ylös.
Meikkipeilin kehyksessä on pidin esim. kortille tai
lipuille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
230
Matkustamon sisusta (s. 222)
Jos auto on varustettu varapyörällä*, se on kiinnitetty tavaratilan lattiaan. Tavaratilan lattian alla
ovat auton hinaussilmukka ja renkaanpaikkaussarja.
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden painojen summa rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla.
VAROITUS
Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman
painon ja sijoituksen mukaan.
Suosituksia kuorma- ja tavaratilan
lastausta varten
•
Asettakaa kuorma takaistuimen selkänojaa
vasten.
•
•
Keskittäkää kuorma.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Painavat esineet pitää sijoittaa mahdollisimman alas. Välttäkää raskaan kuorman sijoittamista alas käännetyn selkänojan päälle.
•
Toisen istuinrivin selkänojien kääntäminen
(s. 136)
•
•
Kolmannen istuinrivin selkänojien kääntäminen (s. 138)
Suojatkaa terävät kulmat jollakin pehmeällä,
jotta verhoilu ei vaurioidu.
•
•
•
•
Tasonsäätö* ja vaimennus (s. 407)
Kiinnittäkää kaikki kuorma hihnoilla tai nippusiteillä kuormankiinnityssilmukoihin.
Kuormaus (s. 230)
Työkalusarja (s. 521)
VAROITUS
Irrallinen esine, joka painaa 20 kg, voi saavuttaa keulatörmäyksessä 50 km/h:n (30 mph)
nopeudessa liikevoiman, joka vastaa 1 000
kg:aa.
* Valinnais-/lisävaruste.
KUORMAUS JA SÄILYTYS
VAROITUS
Sisäkatossa olevan turvaverhon suojavaikutus
voi puuttua tai rajoittua, jos kuorma ulottuu
liian korkealle.
•
Älkää koskaan kuormatko selkänojia
ylemmäs.
Auton takaosan tasonsäätö*
Auton takaosaa voidaan laskea/nostaa paremman työskentelykorkeuden luomiseksi auton
kuormatilan suhteen tai perävaunun vetokoukkuun kytkemisen/irrottamisen helpottamiseksi*.
Ajettaessa takaosan korkeus palautuu normaalille
tasolle.
HUOM
Takaosan korkeutta ei ole mahdollista säätää,
kun yksi tai useampi ovista tai konepelti on
auki. Tämä ei koske takaluukkua.
Tasonsäätö tehdään takana oikealla puolella
kuormatilan sivupaneelissa olevalla säätimellä.
VAROITUS
VAROITUS
Kiinnittäkää aina kuorma. Muutoin se voi
kovassa jarrutuksessa siirtyä ja vahingoittaa
autossa olevia henkilöitä.
Tarkkailkaa, ettei ihmisiä, eläimiä tai esineitä
ole auton alla laskemisen yhteydessä. Tämä
voisi aiheuttaa hengenvaaran sekä vaurioittaa
autoa tai esineitä.
Peittäkää terävät reunat ja kulmat jollain pehmeällä.
Sammuttakaa moottori ja kytkekää seisontajarru kuormatessanne/poistaessanne pitkiä
esineitä. Epäsuotuisissa tapauksissa kuorma
voi osua vaihdevipuun tai vaihteenvalitsimeen
ja siten siirtää sen ajoasentoon - auto voi tällöin lähteä liikkeelle.
Kuorma- ja tavaratilan suurentaminen
Tavaratilan suurentamiseksi ja lastaamisen helpottamiseksi takaistuimen selkänoja voidaan kaataa alas. Huomatkaa, ettei mikään esine saa
estää etuistuinten WHIPS-järjestelmän toimintaa,
jos jokin takaistuimen selkänoja on käännettynä
alas.
1
Kattokuormaa koskevia suosituksia
Auton takaosan nostamisen/laskemisen säädin.
Kuormattaessa auton katolle suositellaan Volvon
kehittämiä taakkatelineitä1. Ne estävät auton vaurioitumisen ja takaavat parhaan mahdollisen ajoturvallisuuden.
Säädin muodostuu kahdesta painikkeesta - toinen painike laskee ja toinen nostaa auton takaosaa. Nostamista tai laskemista varten pitää ko.
painiketta pitää painettuna, kunnes takaosa on
saavuttanut halutun tason.
Noudattakaa huolellisesti taakkatelineen mukana
tulevaa asennusohjetta.
•
Tarkastakaa säännöllisesti, että taakkatelineet ja kuorma ovat kunnolla kiinni. Sitokaa
kuorma hyvin kuormaliinalla.
Auton takaosaa ei voi nostaa normaalia korkeammalle tasolle.
•
Jakakaa kuorma tasaisesti taakkatelineille.
Asettakaa painavin kuorma alimmaiseksi.
Volvon taakkatelineet voidaan ostaa valtuutetulta Volvon jälleenmyyjältä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 231
KUORMAUS JA SÄILYTYS
||
•
•
Auton ilmanvastus ja siten polttoaineenkulutus kasvavat kuorman koon myötä.
Ajakaa pehmeästi. Välttäkää voimakkaita kiihdytyksiä, kovia jarrutuksia ja kovaa kaarreajoa.
Kuormankiinnityssilmukat
Kassikoukut
Käännettäviä kuormankiinnityssilmukoita käytetään nauhojen kiinnittämiseen esineiden ankkuroimisessa kuormatilassa.
Kassikoukut yhdessä joustavan nauhan kanssa
pitävät kassit paikoillaan ja estävät niiden kaatumisen sekä sisällön leviämisen kuormatilaan.
Sivuja pitkin
VAROITUS
Auton painopiste ja ajo-ominaisuudet muuttuvat kattokuorman yhteydessä.
Lukekaa suurimmasta sallitusta kattokuormasta osasta Painot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kuormankiinnityssilmukat (s. 232)
Takaluukun lukitseminen/lukituksen avaaminen (s. 252)
•
Toisen istuinrivin selkänojien kääntäminen
(s. 136)
•
Kolmannen istuinrivin selkänojien kääntäminen (s. 138)
•
•
•
•
Suojasäleikkö* (s. 237)
VAROITUS
Kovat ja terävät ja/tai raskaat ulostyöntyvät
esineet voivat aiheuttaa henkilövahinkoja voimakkaassa jarrutuksessa.
Näkösuoja* (s. 233)
Kassikoukkujen kuorma saa olla enintään
5 kg.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
232
TÄRKEÄÄ
Sitokaa aina isot ja raskaat tavarat turvavyöllä
tai kuormansidontahinnoilla.
Suojaverkko* (s. 235)
Massat (s. 575)
Sivupaneeleissa on myös kaksi uloskäännettävää
kassikoukkua - yksi kuormatilan kummallakin
puolella.
Kuormaus (s. 230)
Kassikoukut (s. 232)
Suojasäleikkö* (s. 237)
Suojaverkko* (s. 235)
Näkösuoja* (s. 233)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kuormaus (s. 230)
Suojasäleikkö* (s. 237)
Suojaverkko* (s. 235)
Näkösuoja* (s. 233)
* Valinnais-/lisävaruste.
KUORMAUS JA SÄILYTYS
Näkösuoja*
Käyttö
Uloskäännetyssä asennossa näkösuoja estää
näkyvyyden kuormatilaan.
Näkösuojalle on kaksi uloskäännettyä asentoa toinen täyspeittävä sekä kuormausasento, jolloin
se on vain osittain käännettynä sisään, jotta on
helpompi ulottua pitemmällä kuormatilaan.
Asennus2
Täyspeittävä asento
7-paikkainen auto
1.
Tarttukaa kahvaan ja vetäkää näkösuoja ulos
siten, että se kulkee sivupaneelien yläpuolella
kuormatilassa. Vetäkää ääriasentoon.
Kun näkösuoja on vedettynä ulos siten, että
se peittää kuormatilan - viekää suojan kiinnitystapit sivupaneelien uriin ja vapauttakaa
samalla, kun kahvaa käännetään kevyesti painaen alaspäin.
> Näkösuoja lukkiutuu täyspeittävään asentoon.
Siirtäkää toinen näkösuojan päätykappaleista
kuormatilan sivupaneelissa olevaan syvennykseen.
Viekää sitten toinen päätykappale vastakkaisen puolen sivupaneelissa olevaan syvennykseen.
Painakaa päätykappale alas molemmilla puolilla - yksi kerrallaan.
> Kun kuuluu napsahtava ääni ja punainen
merkintä ko. päätykappaleesta on hävinnyt, näkösuoja on kiinni - tarkistakaa, että
se on kunnolla kiinni.
2 Mallissa
5-paikkainen auto
Ripustakaa lukituskielekkeet kolmannen
istuinrivin turvavöille tarkoitettuihin koukkuihin
sivupaneeleissa.
XC90 Excellence näkösuoja on asennettu kiinteästi eikä sitä voida irrottaa/asentaa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 233
KUORMAUS JA SÄILYTYS
||
Kuormausasento
Tarttukaa kahvaan ja vetäkää näkösuoja ulos
siten, että se kulkee sivupaneelien yläpuolella
kuormatilassa. Vetäkää ääriasentoon.
Kun näkösuoja on vedettynä ulos siten, että
se peittää kuormatilan - viekää suojan kiinnitystapit sivupaneelien uriin ja vapauttakaa
samalla, kun kahvaa käännetään kevyesti painaen alaspäin.
> Näkösuoja lukkiutuu täyspeittävään asentoon.
234
Sisäänkäännetystä asennosta - tarttukaa
kahvaan ja vetäkää suoja ulos siten, että se
kulkee sivupaneelien yläpuolella kuormatilassa - vetäkää ääriasentoon ja viekää suojan
kiinnitystapit sivupaneelien uriin. (Jos suojus
jo on täyspeittävässä asennossa - ks. seuraavaa kohtaa.)
Täyspeittävästä asennosta - tarttukaa kahvaan ja viekää näkösuojan kiinnitystapit sivupaneelien uriin ja päästäkää sisään.
> Siirtäkää suojaa sisään, kunnes se pysähtyy kuormausasentoon.
Jos kädet ovat varatut:
Käännettynä täyspeittävään asentoon - painakaa näkösuojan kahvaosaa kevyesti ylöspäin esimerkiksi toisella kyynärvarrella.
>
Suoja menee sisään, kunnes se
pysähtyy kuormausasentoon.
Täyspeittävään asentoon palaaminen kuormausasennosta:
1.
Tarttukaa kahvaan ja vetäkää näkösuoja ulos
ääriasentoon.
2.
Päästäkää hieman takaisin ja kääntäkää kahvaa kevyellä painalluksella alaspäin.
> Tällöin suoja lukkiutuu ääriasentoon.
KUORMAUS JA SÄILYTYS
TÄRKEÄÄ
Älkää laittako mitään esineitä näkösuojan
päälle.
Irrotus
Suojaverkko*
Sisäänkäännetyssä asennossa:
Suojaverkko estää kuormaa tulemasta matkustamon puolelle voimakkaissa jarrutuksissa.
1.
VAROITUS
7-paikkaisessa autossa - älkää koskaan
pitäkö näkösuojaa asennettuna, kun takaistuimilla on matkustajia. Se voi aiheuttaa vakavan
vamman törmäyksen sattuessa.
Kuormausasennosta:
Tarttukaa kahvaan ja vetäkää näkösuoja ulos
uriin - vetäkää täyspeittävään asentoon. Nostakaa kahva ylös ja vetäkää sitä taaksepäin
niin, että kiinnitystapit vapautuvat urista ja
vapauttakaa.
2.
Siirtäkää suojaa kiinnitystappeineen takaisin
sivupaneelien päälle, kunnes se pysähtyy
sisäänkäännettyyn asentoon.
Suojaverkko asennetaan neljään kiinnityskohtaan.
7-paikkainen auto: irrottakaa kolmannen
istuinrivin vyönkielekkeet koukuista sivupaneelien päällä.
2.
Kääntäminen sisään
1. Täyspeittävästä asennosta:
Nostakaa kahva ylös ja vetäkää sitä taaksepäin niin, että näkösuojan kiinnitystapit
vapautuvat urista ja vapauttakaa.
Painakaa painike sisään toisessa sisäänkäännetyn näkösuojan päätykappaleessa ja
nostakaa toinen pää irti.
Kääntäkää suojaa varovasti ylös/ulos.
> Toinen päätykappale irtoaa tällöin automaattisesti ja suoja voidaan nostaa pois
kuormatilasta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kuormaus (s. 230)
Suojasäleikkö* (s. 237)
Suojaverkko* (s. 235)
Kuormankiinnityssilmukat (s. 232)
Suojaverkko pitää turvallisuussyistä aina kiinnittää
ja ankkuroida seuraavan selostuksen mukaisesti.
Verkko on valmistettu vahvasta nailonkudoksesta
ja se voidaan kiinnittää kahteen eri paikkaan
autossa:
•
•
Taempi asennus - toisen istuinrivin taakse.
Etumainen asennus – etuistuinten takana.
VAROITUS
Tavaratilan kuorma täytyy kiinnittää hyvin,
myös oikein asennetulla suojaverkolla.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 235
KUORMAUS JA SÄILYTYS
||
Asennus
VAROITUS
On välttämätöntä varmistua, että suojaverkon
ylemmät kiinnikkeet on asennettu oikein ja
että vetohihnat on kiinnitetty varmasti.
4.
Taempi asennus: Verkon ollessa asennettuna
taempiin kattokiinnikkeisiin pujottakaa suojaverkon vetonauhat kuormatilan etumaisiin lattiasilmukoihin.
Vioittunutta suojaverkkoa ei saa käyttää.
HUOM
Turvaverkon asentaminen on helpointa toisen
takaoven kautta.
1.
Käärikää suojaverkko auki ja katsokaa, että
jaettu ylätanko verkossa lukkiutuu uloskäännettyyn asentoon.
2.
Pujottakaa verkon toinen kiinnityshaka etumaiseen tai taempaan kattokiinnikkeeseen
vetonauhojen lukot käännettyinä itseänne
kohti.
3.
Pujottakaa verkon toinen kiinnityshaka kattokiinnikkeeseen vastakkaisella puolella teleskooppisesti joustavat kiinnityshaat helpottavat sovitusta.
Olkaa tarkkana, että painatte verkon kiinnityshaat ko. kattokiinnikkeen etumaiseen
ääriasentoon.
236
Etumainen asennus.
Huomatkaa, ettette paina istuinta/selkänojaa
voimakkaasti verkkoa vasten, kun istuin/
selkänoja työnnetään jälleen takaisin – säätäkää, kunnes istuin/selkänoja koskettaa verkkoa.
Taempi asennus.
Etumainen asennus: Verkon ollessa asennettuna etumaisiin kattokiinnikkeisiin pujottakaa
vetonauhat ulompiin silmukoihin istuinten liukukiskojen takapäässä – tätä helpottaa, jos
selkänojia oikaistaan ja istuimia työnnetään
hieman eteenpäin.
5.
Kiristäkää suojaverkko vetonauhoilla.
TÄRKEÄÄ
Jos istuinta/selkänojaa painetaan voimakkaasti taaksepäin suojaverkkoa vasten, verkko
ja/tai sen kattokiinnikkeet voivat vaurioitua.
KUORMAUS JA SÄILYTYS
Irrotus ja säilytys
Suojasäleikkö*
Suojaverkko voidaan helposti irrottaa ja kääntää
kokoon.
Suojasäleikkö estää kuormatilassa olevaa kuormaa tai kotieläimiä ajautumasta matkustamon
puolelle.
1.
2.
Vähentäkää suojaverkon jännitystä painamalla painiketta vetonauhan lukossa ja syöttämällä vetonauhaa vähän ulos ko. puolella.
Painakaa lukkohaat sisään ja irrottakaa vetonauhan molemmat koukut.
3.
Irrottakaa yläkiinnitykset ja vapauttakaa
verkko kattokiinnikkeistä.
4.
Painakaa punaista painiketta tangossa voidaksenne kääntää ja sitten rullata verkon
kokoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Suojasäleikkö on törmäystestattu ECE R17 -lakivaatimuksen mukaan ja se täyttää Volvon lujuusvaatimukset.
Turvallisuussyistä suojasäleikkö on aina kiinnitettävä ja sidottava oikealla tavalla.
VAROITUS
Kukaan ei missään olosuhteissa saa olla kuormatilassa, kun auto liikkuu. Tämä henkilövahingon välttämiseksi mahdollisessa voimakkaassa jarrutuksessa tai onnettomuudessa.
Kuormaus (s. 230)
Suojasäleikkö* (s. 237)
Näkösuoja* (s. 233)
Kuormankiinnityssilmukat (s. 232)
Suojasäleikön osat muodostuvat säleiköstä sekä
kahdesta irtonaisesta kiinnityssangasta. Kiinnityssangat toimitetaan kumpikin siihen kuuluvine ruuvinhattuineen sekä kaksine suojasäleikön muoviholkkeineen.
VAROITUS
Kolmannen istuinrivin3 istuimien pitää turvallisuussyistä olla käännettyinä alas, kun suojasäleikkö on asennettu autoon.
TÄRKEÄÄ
Suojaverkko ja näkösuoja eivät voi olla asennettuina yhtä aikaa.
Asennus
1.
Kääntäkää takaistuin ja nostakaa sitten suojasäleikkö takasivuoven tai takaluukun kautta
sisään - säleikön kaarevan/kuperan puolen
pitää olla käännettynä kuormatilan suuntaan,
kun hakojen kummallakin sivulla pitää osoittaa ylöspäin. Kiinnityssankoja ja muoviholkkeja ei pidä käyttää tässä vaiheessa.
VAROITUS
Suojasäleikköä saa käyttää vain taemmassa
asennossa, joka selostetaan tässä. Kattokiinnityksiä etuistuimien takana ei ole tarkoitettu
suojasäleikölle.
3
Koskee 7-paikkaista autoa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 237
KUORMAUS JA SÄILYTYS
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
2.
Viekää toinen suojasäleikön haoista kattokiinnityksen suurempaan onteloon (1).
4.
Tarttukaa säleikköön haan läheltä ja vetäkää/
työntäkää se pienempään onteloon (2).
> Haka on nyt kiinnitetty kattokiinnityksen
ääriasentoon.
3.
VAROITUS
Suojaverkko* (s. 235)
Näkösuoja* (s. 233)
Pujottakaa kiinnityssangan koukku alapuolelta kuormankiinnityssilmukan läpi kuormalattian luona ja viekää kierteitetty osa alapuolelta kuormasäleikön alemman kiinnitysreiän
läpi (1).
Pujottakaa muoviholkki kiinnityssangan kierteitetylle osalle - holkin laipan pitää olla
käännettynä ylöspäin - ja viekää se alas reiän
läpi. Kiertäkää sitten ruuvinhattua paikalleen,
kunnes sen alareuna on n. 5 mm:n päässä
säleiköstä (2).
Toistakaa momentti kohdassa 2 edellä toisen
haan asentamiseksi kiinnitykseen vastakkaisella puolella.
Tarkastakaa, että suojasäleikön haat ovat kunnolla kiinni kattokiinnityksissä siten, ettei
säleikkö ole vaarassa irrota.
Kuormaus (s. 230)
Kuormankiinnityssilmukat (s. 232)
5.
Toistakaa kohdan 4 vaiheet toisella puolella.
6.
Keskittäkää suojasäleikkö ja kiristäkää sitten
molempia kiinnityssankoja vuorotellen, kunnes säleikkö on kunnolla kiinnitetty.
Irrotus
Irrottakaa suojasäleikkö tekemällä yllä olevat vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.
Huomatkaa, että kiinnityssangat on hyvä poistaa
ennen kuin muoviholkit poistetaan säleikön
rei'istä.
238
* Valinnais-/lisävaruste.
LUKOT JA HÄLYTIN
LUKOT JA HÄLYTIN
Etäavain
Etäavain lukitsee ovet ja takaluukun / avaa niiden
lukituksen. Etäavaimen on oltava autossa, jotta
auto voidaan käynnistää.
etäisyydelle takaluukusta. Ks. osaa "Etäavaimen
käyttöetäisyys".
yksi uutta etäavainta kohti. Tämä koskee myös
painikkeetonta avainta.
Avaimettoman käynnistyksen ollessa yhdessä
avaimettoman lukitsemisen/lukituksen avaamisen
kanssa voidaan etäavain sijoittaa mihin tahansa
matkustamossa tai kuormatilassa säilyttäen auton
käynnistystoiminto.
Jos avain on kadonnut, ks. jäljempänä olevaa
otsikkoa "Etäavaimen katoaminen".
Etäavaimen painikkeet
Jokainen auton mukana toimitettava etäavain voidaan liittää kuljettajaprofiiliin omine auton asetuksineen. Kun tietyllä profiililla varustettua avainta
käytetään, sovitetaan auton asetukset ko. profiilin
mukaisiksi. Ks. osaa "Kuljettajaprofiilit".
Painikkeeton avain (Key Tag)
Etäavain, vasemmalla, ja painikkeeton avain (Key Tag),
oikealla.
Etäavainta ei käytetä fyysisesti käynnistettäessä,
koska vakiomallinen auto on varustettu avaimettoman käynnistyksen tuella (Passive Start). Avaimen pitää olla matkustamon etuosassa, esim. kuljettajan taskussa tai tunnelikonsolin mukinpitimessä, jotta auto voidaan käynnistää. Ks. osaa
"Moottorin käynnistäminen".
Lisävarusteena on saatavana myös ovien ja takaluukun avaimeton lukitseminen/lukituksen avaaminen (Passive Entry*). Tällöin ulottuu avaimen
käyttöetäisyys kuljettajan ovesta säteeltään n.
1,5 metriä olevan puoliympyrän sisälle ja n. 1 m:n
240
Avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella* varustettujen autojen mukana tulee vähän
pienempi, kevyempi ja painikkeeton avain (Key
Tag). Se toimii samalla tavalla kuin varsinainen
etäavain avaimettoman käynnistyksen sekä lukitsemisen/lukituksen avaamisen suhteen. Siinä ei
ole irrotettavaa avainliuskaa eikä paristoa voi vaihtaa. Uusi painikkeeton avain tilataan valtuutetulta
Volvon tekniseltä palvelulta.
Lisäavaimien tilaaminen
Auton mukana toimitetaan kaksi etäavainta – yksi
painikkeeton avain toimitetaan mukana, jos auto
on varustettu avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella*. Avaimia voi tilata jälkeenpäin
lisää. Kaikkiaan kaksitoista avainta voidaan ohjelmoida sekä käyttää samaan autoon. Jälkitilauksen yhteydessä lisätään vielä kuljettajaprofiileita -
Etäavaimessa on neljä painiketta - yksi vasemmalla puolella ja kolme oikealla.
Lukitseminen - Painikkeen painalluksella
lukitaan ovet ja takaluukku samalla, kun hälytin* aktivoidaan. Pidempi painallus sulkee
kaikki ikkunat ja panoraamakaton* samanaikaisesti. Katsokaa osaa "Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta" ja "Lukitseminen/lukituksen avaaminen sisäpuolelta".
Lukituksen avaaminen - Painikkeen painalluksella avataan ovien ja takaluukun lukitus samalla, kun hälytin deaktivoidaan.
Pidempi painallus avaa kaikki ikkunat samanaikaisesti - kutsutaan myös nimellä läpituule-
* Valinnais-/lisävaruste.
LUKOT JA HÄLYTIN
tustoiminto1. Ks. osaa "Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta".
Takaluukku - Avaa lukituksen ja poistaa
vain takaluukun hälyttimen valvonnasta.
Autoissa, joissa on sähkökäyttöinen takaluukku*, luukku avautuu automaattisesti pitkän painalluksen yhteydessä. Luukun sulkeminen tapahtuu myös pitkällä painalluksella kuuluu varoitusääni. Ks. osaa "Sähkökäyttöinen takaluukku".
Paniikkitoiminto - Käytetään hätätapauksissa ympäristön huomion herättämiseksi.
Jos painiketta pidetään painettuna vähintään
3 sekuntia tai sitä painetaan 2 kertaa 3
sekunnin aikana, vilkut ja äänitorvi aktivoituvat. Toiminto voidaan sulkea samalla painikkeella, kun se on ollut aktivoituna vähintään
5 sekuntia. Muussa tapauksessa se sulkeutuu automaattisesti 3 minuutin kuluttua.
VAROITUS
Jos joku jää autoon, katsokaa, että ikkunannostimet ja kattoluukku tehdään virrattomiksi
ottamalla etäavain aina mukaan, kun poistutte
autosta.
1
Käytetään esim. auton tuulettamiseen nopeasti lämpimällä säällä.
HUOM
HUOM
Tiedostakaa vaara etäavaimen/Key Tag -avaimen lukitsemisesta autoon.
Laittaessanne etäavaimen mukinpitimeen
huolehtikaa siitä, että mukinpitimessä ei ole
muita auton avaimia, metalliesineitä tai elektronisia laitteita (esim. matkapuhelimia, tabletteja, kannettavia tietokoneita tai latureita). Jos
mukinpitimessä on lähekkäin useita auton
avaimia, ne voivat häiritä toisiaan.
Autoon jätetty etäavain/Key Tag -avain poistuu toiminnasta, kun auto lukitaan ja hälytyslaite kytketään valmiustilaan muulla avaimella.
Toiminnasta poistunut avain aktivoituu uudelleen, kun auton lukitus avataan.
Häiriöt
Etäavaimen toimintoja avaimettoman käynnistyksen ja avaimettoman lukitsemisen/lukituksen
avaamisen* osalta voivat häiritä sähkömagneettiset kentät ja varjostus.
HUOM
Älkää säilyttäkö etäavainta metalliesineiden
tai elektronisten laitteiden, esim. matkapuhelimien, tablettien, kannettavien tietokoneiden
tai laturien lähellä. Etäisyyden niihin tulee olla
vähintään 10–15 cm.
Jos häiriöitä kuitenkin ilmenee, käyttäkää etäavaimen avainliuskaa ja asettakaa sen jälkeen avain
mukinpitimen varmistuslukijaan auton hälyttimen
passivoimiseksi. Katsokaa osa "Lukitseminen/
lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla".
Etäavaimen häviäminen
Jos etäavain häviää, uusi voidaan tilata korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan. Jäljellä olevat etäavaimet pitää ottaa
mukaan korjaamolle. Varastamisen estämiseksi
hävinneen avaimen koodi poistetaan järjestelmästä.
Autoon rekisteröityjen avainten määrä voidaan
tarkastaa keskinäytön päänäkymässä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 242)
Irrotettava avainliuska (s. 255)
Etäavaimen pariston vaihto (s. 262)
Lukitseminen/lukituksen avaaminen sisäpuolelta (s. 249)
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 245)
•
Kuljettajaprofiilit (s. 179)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 241
LUKOT JA HÄLYTIN
•
•
•
Sähkötoiminen takaluukku* (s. 257)
Etäavaimen käyttöetäisyys
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
Jotta etäavain toimii oikein, sen pitää olla tietyllä
etäisyydellä autosta.
Red Key – Rajoitettu etäavain* (s. 243)
molemmista pitkistä sivuista ja noin 1 metrin
säteellä takaluukusta.
HUOM
Manuaalisessa käytössä
Ympäröivät radioaallot, rakennukset, topografiset olosuhteet yms. voivat häiritä etäavaintoimintoja. Auto voidaan aina lukita/lukitus avata
avainliuskalla.
Etäavaimen toiminnoilla esim. lukitseminen/lukituksen avaaminen, jotka aktivoidaan painamalla
tai
, on käyttöetäisyys, joka ulottuu n.
20 metrin päähän autosta.
Jos auto ei vahvista painikkeen painallusta - siirtykää lähemmäs ja tehkää uusi yritys.
Avaimettomassa käytössä2
Jos etäavain poistetaan autosta
Jos etäavain poistetaan autosta moottorin käydessä, kuljettajan näytössä
näytetään varoitusviesti Auton avainta
ei löydy Poistettu autosta ja äänimerkki kuuluu, kun viimeinen ovi suljetaan.
Ilmoitus sammuu, kun avain viedään takaisin
autoon ja ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan O -painiketta painetaan tai kun viimeinen
ovi suljetaan jälleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäavain (s. 240)
Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän antennien
sijainnit (s. 244)
Kuvan merkitty pinta esittää alueita, jotka järjestelmän
antennit kattavat.
Avaimetonta käyttöä varten etä- tai painikkeettoman avaimen (Key Tag) on oltava puoliympyrän
muotoisella alueella noin 1,5 metrin säteellä
2 Koskee
242
ainoastaan autoja, jotka on varustettu avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry*).
* Valinnais-/lisävaruste.
LUKOT JA HÄLYTIN
Red Key – Rajoitettu etäavain*
Red Key mahdollistaa sen, että auton omistaja
asettaa rajoituksia auton tietyille ominaisuuksille.
Rajoitukset on ajateltu tukevan auton ajamista
turvallisella tavalla, esim. sen ollessa lainattuna.
Red Key -avaimen asetukset tekee varsinaisen
etäavaimen käyttäjä keskinäytön päänäkymästä,
menkää kohtaan: Asetukset Järjestelmä
Kuljettajaprofiilit Rajoitetut avaimet
Nopeusmuistutus3 (Päällä/Pois):
• Asetusjakso: 0–250 km/h (0–160 mph)
Tiettyjä kuljettajan tukitoimintoja ei voi sulkea Red
Key -avaimen käyttäjältä.
•
•
Rajoitusten on ajateltu toimivan toimenpiteinä
onnettomuuksien vaaran vähentämiseksi ja saavan siten tuntumaan turvallisemmalta luovuttaa
auto esim. nuorelle kuljettajalle, pysäköintipalvelulle tai korjaamolle. Red Key -avaimen haltija ei
voi muuttaa asetuksia.
Vaimennettu enimmäisvoimakkuus3 (Päällä/
Pois):
• Asetus ensimmäisen käytön yhteydessä:
Päällä
Mahdolliset asetukset
Seuraavat asetukset voidaan tehdä koskemaan
Red Key -avainta:
Red Key -avaimelle voidaan määrittää auton
enimmäisnopeus, asettaa nopeusmuistutuksia ja
määrittää kaiutinjärjestelmän suurin äänenvoimakkuus. Lisäksi tietyt auton kuljettajan tukijärjestelmät ovat aina aktiivisia. Avaimen toiminnot
muutoin ovat samat kuin tavallisessa etäavaimessa.
Yksi tai useampi Red Keys voidaan tilata Volvon
jälleenmyyjältä. Yhteensä yksitoista rajoituksilla
varustettua avainta voidaan ohjelmoida ja käyttää
yhteen ja samaan autoon - vähintään yhden pitää
olla varsinainen etäavain.
3 Lisävaruste,
vain yhdessä Red Key -avaimen kanssa.
Nopeudenrajoitin (Speed Limiter)3 (Päällä/
Pois):
• Asetusjakso: 50–250 km/h (30–160 mph)
•
Asetus on ensimmäisen käytön yhteydessä
120 km/h (75 mph)
•
Säätöaskel: 1 km/h (1 mph)
•
Asetus ensimmäisen käytön yhteydessä: 50,
70 ja 90 km/h (30, 45 ja 55 mph)
Säätöaskel: 1 km/h (1 mph)
Samanaikaisten muistutusten enimmäismäärä: 6 kpl
Mukautuva vakionopeudensäädin*:
• Asetus ensimmäisen käytön yhteydessä:
Pisin asetusjakso
•
Ks. osaa Mukautuva nopeudensäädin" saadaksenne lisätietoja
Kuljettajan tukitoiminnot
Seuraavat kuljettajan tukitoiminnot ovat aina aktiivisia Red Key -avaimen käyttäjälle:
•
Blind Spot Information (BLIS)* – katsokaa
osa "Blind Spot Information"
Kuljettajan näytössä näkyy symboli ja
viesti
•
Kaista-avustaja (LDW ja LKA)* - katsokaa
osa "Kaista-avustaja".
Rajoitettu avain Nopeusrajoitusta
ei voi ylittää.
•
Etäisyysvaroitus* - katsokaa osa "Etäisyysvaroitus".
•
City Safety - katsokaa osa "City Safety".
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 243
LUKOT JA HÄLYTIN
||
•
•
Driver Alert Control (DAC)* - katsokaa osa
"Driver Alert Control".
Käynnistys- ja lukitusjärjestelmän
antennien sijainnit
Liikennemerkki-informaatio* - katsokaa osa
"Liikennemerkki-informaatio".
Auto on varustettu avaimettomalla käynnistys- ja
lukitusjärjestelmällä4 ja siinä on sen vuoksi useita
sisäisiä antenneja, jotka on sijoitettu eri paikkoihin autossa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Etäavain (s. 240)
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 297)
VAROITUS
Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, pitää
pysyä vähintään 22 cm:n etäisyydellä Keylessjärjestelmän antenneista. Tällä estetään mahdolliset häiriöt sydämentahdistimen ja Keyless-järjestelmän välillä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäisyysvaroitus* (s. 294)
Blind Spot Information* (s. 346)
Etäavain (s. 240)
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 242)
City Safety (s. 336)
Kaista-avustaja (s. 360)
Driver Alert Control (s. 358)
Liikennemerkki-informaatio* (s. 354)
Kuljettajaprofiilit (s. 179)
Antennien sijainti.
Mukinpitimen alla tunnelikonsolin etuosassa
Vasemman takaoven etuosassa ylhäällä5
Oikean takaoven etuosassa ylhäällä5
Takaistuimen selkänojan keskellä5
4
5
244
Avaimeton lukitusjärjestelmä koskee vain autoja, jotka on varustettu avaimettomalla lukituksella/lukituksen avaamisella (Passive Entry*).
Vain avaimettomalla lukituksella/lukituksen avaamisella (Passive Entry*) varustetussa autossa.
* Valinnais-/lisävaruste.
LUKOT JA HÄLYTIN
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
ulkopuolelta
Lukitseminen/lukituksen avaaminen auton ulkopuolelta tehdään etäavaimen painikkeilla tai ovien
tai takaluukun kahvoilla, jos auto on varustettu
avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry)*. Takaluukkua voidaan käsitellä sähkökäytöllä* ja/tai jalan liikkeellä*.
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
HUOM
Tiedostakaa vaara etäavaimen/Key Tag -avaimen lukitsemisesta autoon.
Autoon jätetty etäavain/Key Tag -avain poistuu toiminnasta, kun auto lukitaan ja hälytyslaite kytketään valmiustilaan muulla avaimella.
Toiminnasta poistunut avain aktivoituu uudelleen, kun auton lukitus avataan.
VAROITUS
Älkää jättäkö ketään autoon poistamatta
ensin toiminnon Salpalukitustila aktivointia,
ettei kukaan ole vaarassa tulla lukituksi
autoon.
Etäavaimen painikkeilla voi kaikkien ovien ja takaluukun lukitseminen/lukituksen avaaminen
tapahtua samanaikaisesti.
Lukitseminen
Jotta lukitusjakso voidaan aktivoida, kuljettajan
oven on oltava kiinni. Jos jokin muista ovista tai
takaluukku on auki, se lukitaan ja hälytys aktivoidaan* vasta suljettaessa. Hälytyksen liikeanturi*
aktivoituu, kun kaikki ovet ja takaluukku ovat
kiinni ja lukossa.
Lukituksen avaaminen
Jos lukitus/lukituksen avaaminen etäavaimella ei
toimi, sen paristo voi olla tyhjä - lukitkaa tai avatkaa kuljettajan oven lukitus irrotettavalla avainliuskalla. Ks. osaa "Irrotettava avainliuska" saadaksenne lisätietoja.
HUOM
Kokeilkaa aina menemällä lähemmäs autoa ja
tekemällä uusi yritys avata lukitus.
Kauko-ohjatun lukituksen avaamisen
asetukset
Lukituksen avaamista varten voidaan valita eri
tapoja.
1.
Painakaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset.
2.
Painakaa My Car Lukitus Lukituksen
etäavaus ja sisäinen avaus/>
3.
Valitkaa vaihtoehto:
• Avaa kaikki ovet lukituksesta
- avaa yhtä aikaa kaikkien ovien lukituksen.
• Yksiovinen
- avaa kuljettajan oven lukituksen. Kaikkien
ovien lukituksen avaamista varten etäavaimen lukituksen avauspainiketta on painettava
kaksi kertaa.
Toiminnon Lukituksen etäavaus ja sisäinen
avaus asetukset vaikuttavat myös keskuslukituksen avaamiseen sisäavauskahvan kautta. Katsokaa lisätietoa lukituksen avaamisesta sisäpuolelta
kappaleesta "Lukitseminen/lukituksen avaaminen sisäpuolelta".
Avaimeton lukitseminen/lukituksen
avaaminen*
Jos auto on varustettu avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella*, riittää, että etäavain
on mukana esim. taskussa tai laukussa, mikä
tekee auton avaamisen mukavammaksi, jos kädet
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 245
LUKOT JA HÄLYTIN
||
ovat varatut. Tietoja järjestelmän käyttöetäisyydestä, ks. osa "Etäavaimen käyttöetäisyys".
Kosketusherkät pinnat
Ovenkahvojen ulkopuolella on syvennys lukitsemista varten ja sisäpuolella on kosketusherkkä
pinta lukituksen avaamista varten. Takaluukun
kahvassa on kumipintainen paininlevy, joka tarkoitettu vain lukituksen avaamiseen.
HUOM
On tärkeää, että kerrallaan aktivoidaan vain
yksi kosketusherkkä pinta. Jos kahvaan tartutaan samalla kun lukituspintaa kosketaan, on
vaara että annetaan kaksi komentoa. Tämä
merkitsisi, että toimintoa (lukitus/lukituksen
avaus) ei suoriteta tai se suoritetaan viiveellä.
–
Koskettakaa merkittyä pintaa perässä jossain
ovenkahvassa oven sulkemisen jälkeen tai
painakaa painiketta takaluukun alapuolella
lukitsemista varten ennen kuin se suljetaan.
> Lukkoilmaisin tuulilasissa vahvistaa alkamalla vilkkua, että lukitseminen on tehty.
Kaikkien sivuikkunoiden ja panoraamakaton* sulkeminen yhtä aikaa: pitäkää sormeanne ovenkahvan kosketusherkkää syvennystä vasten, kunnes
kaikki sivuikkunat ja panoraamakatto* suljetaan.
Avaimeton lukituksen avaaminen
– Tarttukaa ovenkahvaan tai painakaa kumipintaista paininlevyä takaluukun kahvan alla lukituksen avaamiseksi.
> Lukkoilmaisin tuulilasissa vahvistaa sammumalla, että auton lukitus on avattu avatkaa ovet tai takaluukku normaalisti.
246
Kosketusherkkä syvennys lukitusta varten
Kumipintaista paininlevyä takaluukussa käytetään vain
lukituksen avaamiseen.
Kosketusherkkä pinta lukituksen avaamista
varten
Avaimeton lukitseminen
Kaikkien sivuovien pitää olla kiinni, jotta auto voidaan lukita. Takaluukku sitä vastoin voi olla auki
lukittaessa sivuovien kahvojen avulla.
* Valinnais-/lisävaruste.
LUKOT JA HÄLYTIN
Avaimettoman lukituksen avaamisen
asetukset
Avaimetonta lukituksen avaamista varten voidaan
valita eri tapoja.
•
Takaluukun lukitseminen/lukituksen avaaminen (s. 252)
Osoitus auton lukitsemisen/
lukituksen avaamisen yhteydessä
•
Takaluukun avaaminen/sulkeminen jalan liikkeellä* (s. 260)
1.
Painakaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset.
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 242)
2.
Painakaa My Car
lukituksen avaus
•
•
•
Kun auto lukitaan tai avataan lukituksesta etäavaimella, ilmaisevat auton suuntavilkut lukitsemisen/lukituksen avaamisen tapahtuneen oikein.
3.
Valitkaa vaihtoehto:
Lukitus
Avaimeton
Irrotettava avainliuska (s. 255)
Hälytys* (s. 267)
Lukitsemisen/lukituksen avaamisen ilmoitusta voi
muokata itse, ks. otsikko "Lukitsemisen ja lukituksen avaamisen kuittaamistavan valitseminen".
• Kaikki ovet
- avaa yhtä aikaa kaikkien ovien lukituksen.
• Yksiovinen
- avaa valitun oven lukituksen.
Automaattinen uudelleenlukitus
Jos mitään ovista tai takaluukkua ei ole avattu
kahden minuutin kuluessa lukituksen avaamisesta, lukitaan ne automaattisesti uudelleen.
Tämä toiminto vähentää vaaraa, että auto jätetään
vahingossa lukitsematta.
Lukituksen avaaminen Volvo On Call sovelluksen avulla
Auto voidaan etäavata Volvo On Call* -sovelluksen avulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäavain (s. 240)
Sähkötoiminen takaluukku* (s. 257)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 247
LUKOT JA HÄLYTIN
||
Ulkopuolinen osoitus
Lukko- ja hälytysilmaisin
Lukitus
•
Lukituspainikkeiden merkkivalot
Etuovet
Auton varoitusvilkut osoittavat lukituksen vilkkumalla samalla, kun ulkotaustapeilit6 kääntyvät sisäänpäin.
Lukituksen avaaminen
•
Auton varoitusvilkut osoittavat lukituksen
avaamisen vilkkumalla kaksi kertaa samalla
kun ulkotaustapeilit kääntyvät ulospäin6.
Jotta auton voidaan osoittaa olevan lukittu, kaikkien ovien, takaluukun ja konepellin on oltava suljettuina.
Jos lukitseminen tapahtuu vain kuljettajan oven
ollessa lukittuna7, lukitseminen tapahtuu, mutta
sen osoitus tapahtuu vasta, kun kaikki ovat, takaluukku ja konepelti on suljettu.
6
7
248
Lukko- ja hälytysilmaisin kojelaudassa näyttää lukkojärjestelmän tilan.
Pitkä vilkutus ilmoittaa auton lukitsemisesta.
Auton lukitustila osoitetaan lyhyinä sykkivinä vilkkumisina.
Merkkivalolla varustetut lukkonupit etuovissa.
Palava merkkivalo kummankin etuoven lukkonupissa osoittaa, että kaikki ovet on lukittu. Jos jokin
ovista avataan, valo sammuu molemmissa ovissa.
Vain sähköisesti sisäänkäännettävillä taustapeileillä varustetut autot.
Ei koske autoja, jotka on varustettu avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry*).
* Valinnais-/lisävaruste.
LUKOT JA HÄLYTIN
Lukekaa lisää lukitsemisen/lukituksen avaamisen
osoittamisesta osasta "Turvavalaistus" ja "Ulkotaustapeilien asettaminen".
Kaikissa ovissa*
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 245)
•
•
Turvavalaistus (s. 153)
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
sisäpuolelta
Ovet ja takaluukku voidaan lukita ja lukitus avata
sisältä etuoven keskuslukitussäätimellä. Takaovien lukitussäädin* lukitsee ko. takaoven.
Keskuslukitus
Ulkotaustapeilien asettaminen (s. 159)
Merkkivalolla varustettu lukkonuppi takaovessa.
Palava merkkivalo kunkin oven lukkonupissa
osoittaa, että kyseinen ovi on lukittu. Jos jonkin
oven lukitus avataan, kyseinen valo sammuu,
mutta muut palavat edelleen.
Lukitsemisen ja lukituksen avaamisen
kuittaamistavan valitseminen
Lukitsemisen/lukituksen avaamisen painike ja merkkivalo etuovessa.
Lukitsemisen/lukituksen avaamisen eri osoitusvaihtoehdot voidaan asettaa keskinäytön kautta.
–
1.
Painakaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset.
Lukituksen avaaminen
2.
Painakaa My Car Lukitus
lukituksen palaute/>
3.
Valitkaa kuuluvan ja näkyvän vastauksen asetus.
Näkyvä
–
Painakaa
-painiketta lukitaksenne, kun
-painike avaa lukituksen.
taas
Painakaa
-painiketta kaikkien sivuovien ja
takaluukun lukituksen avaamiseksi.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 249
LUKOT JA HÄLYTIN
||
"Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta".
Pitkä
-painikkeen painallus avaa kaikki sivuikkunat samanaikaisesti - kutsutaan myös nimellä
läpituuletustoiminto8.
Lukitus
Vaihtoehtoinen lukituksen avausmenetelmä
–
Automaattisen lukitsemisen asetus
Kun auto alkaa liikkua, voidaan ovet ja takaluukku
lukita automaattisesti.
1.
Painakaa keskinäytön päänäkymässä
Asetukset.
2.
Painakaa painiketta My Car
-painikkeen pitkä painallus sulkee kaikki
sivuikkunat ja panoraamakaton* samanaikaisesti.
3.
Valitkaa Ovien automaattinen lukitus
ajon aikana.
Lukkonuppi*, takaovet
Aiheeseen liittyvät tiedot
Painakaa
-painiketta - molempien etuovien pitää olla kiinni.
> Kaikki ovet ja takaluukku on lukittu.
Lukitus.
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 245)
•
Osoitus auton lukitsemisen/lukituksen avaamisen yhteydessä (s. 247)
Avauskahva vaihtoehtoista kuljettajan oven lukituksen
avaamista varten.
–
Vetäkää jonkin etuoven avauskahvasta ja
vapauttakaa se.
> Jos vaihtoehto Avaa kaikki ovet
lukituksesta on valittu etäavaimen toimintoa Lukituksen etäavaus ja
sisäinen avaus varten, kaikkien ovien
lukitus avataan. Jos vaihtoehto
Yksiovinen on valittu, vain toinen etuovi
avataan lukituksesta ja avataan.
Katso lisätietoa toiminnosta Lukituksen
etäavaus ja sisäinen avaus kappaleesta
8
250
Lukitsemisen painike ja merkkivalo takaovessa.
Takaovien lukkonuppi lukitsee vain ko. takaoven.
Takaoven lukituksen avaaminen:
–
Vetäkää ovenkahvasta – takaoven lukitus ja
itse ovi on avattu.
Käytetään esim. auton tuulettamiseen nopeasti lämpimällä säällä.
* Valinnais-/lisävaruste.
LUKOT JA HÄLYTIN
Salpalukitustila*
Salpalukitustila tarkoittaa, että kaikki avauskahvat
kytketään mekaanisesti vapaiksi, mikä tekee oven
avaamisen sisäpuolelta mahdottomaksi.
Salpalukitustila aktivoidaan etäavaimella ja avaimettomalla lukituksella (Passive Entry)*. Salpalukitustila alkaa noin 10 sekunnin viiveellä ovien
lukitsemisen jälkeen.
Salpalukitustilan väliaikainen
poiskytkeminen
Moottorin seuraavan käynnistyksen yhteydessä
järjestelmä nollataan.
Jos joku haluaa jäädä autoon ja ovet pitää lukita
ulkopuolelta, voidaan salpalukitustila tilapäisesti
sulkea toiminnolla Alennettu suoja.
Painakaa painiketta Alennettu
suoja keskinäytön toimintonäkymässä.
HUOM
Jos ovi avataan viiveaikana, jakso keskeytyy ja
hälytyksen aktivointi poistuu.
Auton lukitus voidaan avata vain etäavaimella,
avaimettomalla lukituksen avauksella tai Volvo On
Call* -sovelluksella , kun salpalukitustila on aktivoitu.
Vasemman etuoven lukitus voidaan avata myös
irrotettavalla avainliuskalla. Jos auton lukitus avataan irrotettavalla avainliuskalla, hälytin* laukeaa.
Ks. osaa "Hälytin" hälytyksen poiskytkemiseksi.
VAROITUS
Älkää jättäkö ketään autoon poistamatta
ensin toiminnon Salpalukitustila aktivointia,
ettei kukaan ole vaarassa tulla lukituksi
autoon.
HUOM
•
Huomatkaa, että hälytin aktivoituu, kun
auto lukitaan.
•
Jos jokin ovista avataan sisäpuolelta,
hälytys laukeaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Hälytystason rajoittaminen voidaan valita myös
keskinäytön päänäkymässä.
–
•
•
Etäavain (s. 240)
Lukitseminen/lukituksen avaaminen ulkopuolelta (s. 245)
Lukitus
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen sisäpuolelta (s. 249)
Keskinäytössä näytetään tämän jälkeen
Alennettu suoja ja salpalukitustila poistetaan
väliaikaisesti toiminnasta auton seuraavan lukitsemisen yhteydessä.
•
Lukitseminen/lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla (s. 256)
•
Hälytys* (s. 267)
Painakaa Asetukset My Car
ja valitkaa Alennettu suoja.
Tavallisessa lukituksessa sähköliitännät deaktivoidaan heti, mutta salpalukitustilan ollessa tilapäisesti deaktivoituna, ne ovat aktivoituina enintään
10 minuuttia lukitsemisen jälkeen.
Jos auton lukitus avataan ja se lukitaan uudelleen, on salpalukitustila deaktivoitava tilapäisesti
uudelleen. Huomatkaa, että hälyttimen liike- ja
kallistustunnistimet* suljetaan samalla.
* Valinnais-/lisävaruste. 251
LUKOT JA HÄLYTIN
Takaluukun lukitseminen/
lukituksen avaaminen
1.
Takaluukku voidaan lukita/lukitus avata ja luukku
avata eri tavoin riippuen auton varustetasosta.
-painiketta.
Painakaa etäavaimen
> Lukko- ja hälytysilmaisin kojelaudassa
sammuu osoittaen, ettei koko auto ole
hälyttimen valvonnassa.
Takaluukun lukituksen avaaminen
avaimettomasti*
Hälyttimen taso- ja liiketunnistimet sekä
takaluukun avaustunnistimet kytketään
pois toiminnasta.
Takaluukun lukituksen avaaminen
etäavaimella
Takaluukun lukitus avataan, mutta luukku
pysyy kiinni, kun taas ovet pysyvät lukittuina ja hälyttimen valvonnassa.
Avatkaa sitten takaluukku tarttumalla sen
kahvan alapuolella olevaan kumipintaiseen
paininlevyyn ja avaamalla luukku.
Jos luukkua ei avata 2 minuutin kuluessa,
se lukitaan uudelleen ja hälytin aktivoidaan uudelleen.
2.
Etäavaimen
-painikkeella voidaan takaluukun hälytys poistaa ja sen lukitus avata.
Takaluukun lukitus voidaan avata kahdella eri
tavalla
252
Jos autossa on lisävarusteena sähkökäyttöinen takaluukku*
Painakaa pitkään (n. 1,5 sekuntia) etäavaimen
-painiketta
> Takaluukun lukitus ja itse luukku avataan,
kun taas ovet pysyvät lukittuina ja hälyttimen valvonnassa.
Kumilevy, jossa painoherkkä pinta.
Sähköinen lukko pitää takaluukun kiinni. Riittää,
että etäavain on mukana esim. taskussa tai laukussa.
1.
Luukun avaaminen - painakaa kevyesti kumipäällysteistä paininlevyä takaluukun kahvan
alapuolella.
> Lukko vapautuu.
HUOM
Jos etäavainta ei havaita riittävän lähellä takaluukkua, lukitus/lukituksen avaus ei toimi.
* Valinnais-/lisävaruste.
LUKOT JA HÄLYTIN
2.
Nostakaa ulkokahvasta luukun avaamiseksi
kokonaan.
Takaluukun lukituksen avaaminen
auton sisäpuolelta
TÄRKEÄÄ
•
Takaluukun lukituksen avaamiseen tarvitaan hyvin vähän voimaa - painakaa vain
kevyesti kumipäällysteistä levyä.
•
Älkää kohdistako nostovoimaa kumilevyyn
avatessanne takaluukkua - nostakaa kahvasta. Liian suuri voima voi vaurioittaa
kumilevyn sähkökosketinta.
VAROITUS
Älkää ajako takaluukku auki. Autoon voi imeytyä myrkyllistä pakokaasua tavaratilan kautta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Etäavain (s. 240)
Sähkötoiminen takaluukku* (s. 257)
Takaluukun avaaminen/sulkeminen jalan liikkeellä* (s. 260)
Takaluukun lukituksen avaaminen:
1.
-painiketta.
Painakaa lyhyesti kojelaudan
> Luukun lukitus avataan ja se voidaan
avata ulkopuolelta tarttumalla kumipäällysteiseen paininlevyyn.
2.
Jos autossa on lisävarusteena sähkökäyttöinen takaluukku
Painakaa pitkään kojelaudan
> Luukku avataan.
-painiketta.
Lukitseminen etäavaimella
–
Painakaa etäavaimen
-painiketta.
> Kojelaudan lukitus- ja hälytysilmaisin alkaa
vilkkua: auto on lukittu ja hälytys* aktivoitu.
* Valinnais-/lisävaruste. 253
LUKOT JA HÄLYTIN
Erillislukituksen käyttäminen
Käsinekotelo ja takaluukku voidaan lukita ns. erillislukituksella esim. kun auto jätetään huoltoon,
hotellin pysäköintipalveluun tms.
1.
•
2.
Painakaa toimintonäkymän painiketta
Yksityinen lukitus.
Tai:
HUOM
•
Painakaa päänäkymässä Asetukset. Painakaa My Car Lukitus ja valitkaa
Yksityinen lukitus.
> Ponnahdusikkuna avautuu näyttöön.
Jotta erillislukitus voidaan aktivoida, auton on
oltava matalimmassa jännitetilassa I.
Erillislukituksen toimintopainike.
Lukon kulloisestakin tilasta riippuen näytetään Yksityinen
lukitus avattu tai Yksityinen
lukitus lukittu.
Turvakoodin antaminen ennen
ensimmäistä käyttöä
Toiminnon ensimmäisellä käyttökerralla on valittava turvakoodi. Sillä voidaan sitten poistaa erillislukitus käytöstä, jos valittu PIN-koodi on hukattu
tai unohtunut. Turvakoodi toimii PUK-koodina kaikille erillislukitustoiminnolle asetettaville PIN-koodeille.
Säilyttäkää turvakoodia turvallisessa paikassa.
254
Turvakoodi voidaan aktivoida toimintonäkymässä tai keskinäytön päänäkymässä.
2.
Yksityisen lukituksen aktivoinnin poisto
1.
•
Painakaa toimintonäkymän painiketta
Yksityinen lukitus.
Tai:
•
Painakaa päänäkymässä Asetukset. Painakaa My Car Lukitus ja valitkaa
Yksityinen lukitus.
> Ponnahdusikkuna avautuu näyttöön.
Painakaa toimintonäkymän painiketta
Yksityinen lukitus.
Tai:
•
Painakaa päänäkymässä Asetukset. Painakaa My Car Lukitus ja valitkaa
Yksityinen lukitus.
> Ponnahdusikkuna avautuu näyttöön.
Erillislukituksen aktivointi
Toiminto voidaan aktivoida toimintonäkymässä tai keskinäytön päänäkymässä.
Toiminto voidaan deaktivoida toimintonäkymässä tai keskinäytön päänäkymässä.
•
Antakaa haluamanne turvakoodi.
> Turvakoodi on tallennettu. Erillislukitus on
nyt valmis aktivoitavaksi.
Jos järjestelmä on nollattu, yllä oleva toimenpide
on toistettava.
1.
Antakaa koodi, jolla käsinekotelon ja takaluukun lukitus avataan lukituksen jälkeen, ja painakaa Vahvista.
> Käsinekotelo ja takaluukku lukitaan. Lukitus vahvistetaan vihreällä merkillä toimintonäkymän painikkeen kohdalla ja merkitsemällä asetusnäkymän erillislukitusruutu.
2.
Antakaa lukitsemiseen käytetty koodi ja painakaa Vahvista.
> Käsinekotelon ja takaluukun lukitus avataan. Lukituksen avaaminen vahvistetaan
sammuttamalla toimintonäkymän painikkeen vihreä valo ja poistamalla merkintä
erillislukituksen ruudusta asetusnäkymässä.
LUKOT JA HÄLYTIN
HUOM
Jos PIN-koodi katoaa/unohtuu tai jos väärä
PIN-koodi syötetään yli kolme kertaa, erillislukitus voidaan poistaa käytöstä turvakoodia
käyttäen.
HUOM
Jos erillislukitus on aktivoituna ja auton lukitus avataan Volvo On Call* -järjestelmän tai
Volvo On Call* -sovelluksen avulla, erillislukitus deaktivoituu automaattisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Irrotettava avainliuska
Avainliuskan ainutlaatuinen koodi on valtuutetuilla
Volvon teknisillä palveluilla, joita suositellaan tilattaessa uusia avainliuskoja.
Avainliuskan käyttöalueet
Etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla voidaan:
•
vasen9 etuovi avata manuaalisesti, jos keskuslukitusta ei voida aktivoida etäavaimella.
•
kaikki ovet hätälukitaan - ks. osaa "Lukitseminen/lukituksen avaaminen irrotettavalla
avainliuskalla".
•
takaovien mekaaniset lapsilukot aktivoida/
deaktivoida, ks. kappale "Lapsilukot".
Käsinekotelon käyttö (s. 229)
Takaluukun lukitseminen/lukituksen avaaminen (s. 252)
Avainliuskan irrottaminen
Etäavaimessa on irrotettava, metallinen avainliuska, jolla voidaan aktivoida joukko toimintoja ja
suorittaa tiettyjä vaiheita.
Pitäkää etäavaimen etupuoli näkyvissä ja
Volvon logo käännettynä oikein päin - työntäkää avaimenrenkaan luona alareunassa olevaa painiketta oikealle. Siirtäkää etupuolen
kuorta muutamia millimetrejä ylöspäin.
Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois
avaimesta.
Painikkeettomassa avaimessa10 (Key Tag) ei ole
irrotettavaa avainliuskaa. Käyttäkää tarvittaessa
varsinaisen etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa.
Irrottakaa avainliuska kääntämällä se ylös.
9 Tämä on voimassa riippumatta siitä, onko auto vasemmalta vai oikealta ohjattava.
10 Tulee mukana autoissa, jotka on varustettu avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen
avaamisella (Passive Entry*).
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 255
LUKOT JA HÄLYTIN
||
Lukitseminen/lukituksen avaaminen
irrotettavalla avainliuskalla
Irrotettavaa avainliuskaa voidaan käyttää mm.
lukituksen avaamiseen ulkopuolelta - esim. jos
etäavaimen paristo on loppunut.
Lukitus tapahtuu samaan tapaan, mutta kääntämällä 45 astetta vastapäivään, ei myötäpäivään
niin kuin vaiheessa (3).
Hälytyksen poiskytkeminen*
HUOM
Lukituksen avaaminen
Kun oven lukitus avataan avainliuskalla ja ovi
sitten avataan, hälytys laukeaa.
Palauttakaa avainliuska etäavaimeen sille tarkoitettuun paikkaan käytön jälkeen.
Asentakaa kuori takaisin painamalla sitä
alaspäin, kunnes kuulette naksahduksen.
Työntäkää kuori sitten takaisin.
> Toinen naksahdus on merkki siitä, että
kuori on paikallaan.
Vetäkää etuoven kahva vasemmalla puolella11 ääriasentoonsa siten, että lukkosylinteri tulee näkyviin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Asettakaa avain lukkosylinteriin.
Lapsilukko (s. 266)
Kääntäkää myötäpäivään 45 astetta niin, että
avainliuska osoittaa suoraan taaksepäin.
1.
Asettakaa etäavain varmistuslukijaan tunnelikonsolin mukinpitimen pohjalla.
Kiertäkää avainta 45 asetetta takaisin alkuasentoon. Poistakaa avain lukkosylinteristä ja
päästäkää kahva takaisin siten, että kahvan
takaosa asettuu jälleen autoa vasten.
2.
Kääntäkää sitten käynnistyskytkin asentoon
START ja vapauttakaa se.
> Säädin palautuu automaattisesti alkuasentoon - hälytyssignaalin soiminen päättyy ja hälytin suljetaan.
Etäavain (s. 240)
5.
11
256
Varmistuslukijan sijainti mukinpitimessä.
Lukitseminen/lukituksen avaaminen irrotettavalla avainliuskalla (s. 256)
Vetäkää kahva ulos.
> Ovi avautuu.
Sulkekaa hälytys seuraavasti:
Tämä on voimassa riippumatta siitä, onko auto oikealta vai vasemmalta ohjattava.
* Valinnais-/lisävaruste.
LUKOT JA HÄLYTIN
Lukitus
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
On myös mahdollista lukita auto etäavaimen irrotettavalla avainliuskalla esim. virtakatkoksen
yhteydessä tai jos avaimen paristo on tyhjentynyt.
Vasen etuovi voidaan lukita sen lukkosylinterillä ja
irrotettavalla avainliuskalla.
Muissa ovissa ei ole lukkosylintereitä, vaan sen
sijaan ko. oven päädyssä on lukkolaite, joka pitää
painaa sisään avainliuskan avulla - sen jälkeen ne
ovat mekaanisesti lukittuja/salvattuja ulkopuolelta
tapahtuvalta avaamiselta.
Ovi on salvattu ulkopuolelta tapahtuvalta
avaamiselta. Asentoon A palaamiseksi pitää
oven sisäkahva avata.
Ovien lukitus voidaan myös avata etäavaimessa
olevalla lukituksen avauspainikkeella tai kuljettajan oven keskuslukituspainikkeella.
HUOM
Ovet voidaan edelleen avata sisäpuolelta.
•
Oven lukitsin lukitsee vain ko. oven - ei
kaikkia ovia samanaikaisesti.
•
Manuaalisesti lukittua takaovea, jossa on
aktivoitu manuaalinen tai sähkötoiminen
lapsilukko, ei voida avata ulko- eikä sisäpuolelta. Näin lukitun takaoven lukitus
voidaan avata vain etäavaimella tai keskuslukituksen painikkeella.
Sähkötoiminen takaluukku*
Auton takaluukku on mahdollista avata/sulkea
sähkökäytön avulla.
Lisättynä valinnaisvarusteena on myös avaaminen/sulkeminen jalan liikkeellä - ks. osaa "Sähkökäyttöisen takaluukun avaaminen/sulkeminen
jalan liikkeellä" saadaksenne lisätietoja.
Avaaminen
Takaluukku voidaan avata sen kahvasta, jalanliikkeellä*, kojelaudan painikkeella tai etäavaimella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Irrotettava avainliuska (s. 255)
Kojelaudan avaamis-/sulkemispainike.
Oven manuaalinen lukitseminen. Ei saa sekoittaa lapsilukkoon.
–
Poistakaa irrotettava avainliuska etäavaimesta. Viekää avainliuska lukkojärjestelyn reikään ja painakaa avain pohjaan asti, noin
12 mm.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 257
LUKOT JA HÄLYTIN
||
Menetelkää jollain seuraavista tavoista takaluukun avaamiseksi:
–
•
•
Painakaa kevyesti takaluukun kahvaa.
•
-painiketta.
Painakaa pitkään etäavaimen
Pitäkää painiketta painettuna, kunnes luukku
alkaa avautua.
Painakaa pitkään kojelaudassa olevaa
painiketta. Pitäkää painiketta painettuna,
kunnes luukku alkaa avautua.
-
HUOM
Sulkeminen
Takaluukku voidaan sulkea kojelaudassa olevalla
painikkeella, jalan liikkeellä*, etäavaimella tai painikkeilla12 takaluukun alareunassa.
Menetelkää jollain seuraavista tavoista takaluukun sulkemiseksi.
–
Painakaa pitkään kojelaudan
-painiketta
-painiketta.
tai etäavaimen
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti ja
kuuluu äänimerkki - luukku jää lukitsemattomaksi.
Painakaa
-painiketta12 takaluukun alareunassa luukun sulkemiseksi ja sekä luukun
että ovien lukitsemiseksi samanaikaisesti
(kaikkien ovien pitää olla kiinni lukitsemista
varten).
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti luukku ja ovet lukitaan ja hälytin* aktivoidaan.
Painike sulkemista ja lukitsemista varten takaluukun alareunassa.
–
Sulkekaa painamalla
-painiketta12 takaluukun alareunassa.
> Takaluukku sulkeutuu automaattisesti luukku jää lukitsemattomaksi.
HUOM
Painike on aktiivinen 24 tuntia luukun jättämisestä auki. Tämän jälkeen sulkeminen on tehtävä käsin.
Jos etäavainta ei havaita riittävän lähellä takaluukkua, lukitus/lukituksen avaus ei toimi.
HUOM
Avaimettomalla* lukituksella/lukituksen
avauksella varustetussa autossa kuuluu kolme
äänimerkkiä, jos avainta ei havainta riittävän
lähellä takaluukkua. Katsokaa lisätietoja osista
"Etäavaimen käyttöetäisyys" ja "Lukot ja etäavaimet".
TÄRKEÄÄ
Kun käsittelette takaluukkua manuaalisesti,
avatkaa tai sulkekaa se hitaasti. Älkää avatko
tai sulkeko sitä väkivalloin, jos se vastustaa.
Se voi vahingoittua ja lakata toimimasta
oikein.
12
258
Avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry*) varustetussa autossa on yksi painike sulkemista ja yksi painike sulkemista ja lukitsemista varten.
* Valinnais-/lisävaruste.
LUKOT JA HÄLYTIN
Avaamisen/sulkemisen keskeyttäminen
Enimmäisavautuman nollaaminen:
–
–
Avaaminen/sulkeminen voidaan keskeyttää
viidellä tavalla:
•
•
•
•
Painakaa kojelaudan painiketta.
Painakaa etäavaimen painiketta.
Painakaa sulkemispainiketta12 takaluukun
alareunassa.
Painakaa ulkokahvan alla olevaa kumipäällysteistä paininlevyä.
HUOM
•
•
Jalan liikkeellä* (katsokaa lisätietoja
osasta "Sähkökäyttöisen takaluukun avaaminen/sulkeminen jalan liikkeellä").
> Luukun liike keskeytyy ja luukku jää paikalleen, sen jälkeen sitä voidaan käyttää
manuaalisesti.
Ohjelmoitava enimmäisavautuma
Takaluukun enimmäisavautuman asentoa voidaan
säätää autotallin kattokorkeuden ollessa matala.
Enimmäisavautuman säätö:
1.
Avatkaa takaluukku - jättäkää se avattuun
asentoon.
2.
-painiketta takaluukun alareuPainakaa
nassa vähintään 3 sekuntia.
> Kuuluu kaksi lyhyttä äänimerkkiä ja asento
on siten tallennettu.
12
Asettakaa luukku manuaalisesti ylimpään
mahdolliseen asentoonsa - painakaa
painiketta takaluukussa vähintään 3 sekuntia.
> Kuuluu kaksi äänimerkkiä ja tallennettu
asento on siten poistettu. Luukku avautuu
tämän jälkeen enimmäisasentoonsa.
Jos järjestelmä on ollut jatkuvasti toiminnassa liian kauan, se suljetaan ylikuormituksen välttämiseksi. Sitä voidaan käyttää
jälleen noin 2 minuutin kuluttua.
VAROITUS
Ottakaa huomioon puristumisvaara avaamisen/sulkemisen yhteydessä. Ennen kuin avaaminen/sulkeminen aloitetaan: tarkastakaa,
ettei kukaan ole lähellä takaluukkua, jolloin
puristumisvamma voi saada vakavia seurauksia.
Käyttäkää takaluukkua aina valvotusti.
Esijännitetyt jouset
Puristumissuoja
Jos takaluukun avautumisen/sulkeutumisen
estää jokin tarpeeksi voimakas este, puristumissuoja aktivoituu.
•
Avattaessa - liike keskeytyy, takaluukku
pysähtyy ja kuuluu pitkä äänimerkki.
•
Suljettaessa - liike keskeytyy, takaluukku
pysähtyy, kuuluu pitkä äänimerkki ja takaluukku palaa ohjelmoituun maksimiasentoonsa.
Sähkötoimisen takaluukun esijännitetyt jouset.
VAROITUS
Älkää avatko sähkötoimisen takaluukun esijännitettyjä jousia. Niiden sisällä vallitsee korkea paine, joka voi avattaessa aiheuttaa vahinkoja.
Avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry*) varustetussa autossa on yksi painike sulkemista ja yksi painike sulkemista ja lukitsemista varten.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 259
LUKOT JA HÄLYTIN
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Takaluukun avaaminen/sulkeminen jalan liikkeellä* (s. 260)
•
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 242)
Takaluukun avaaminen/sulkeminen
jalan liikkeellä*
Käsittely
Takaluukun käytön helpottamiseksi, esim. käsien
ollessa varattuina, se voidaan avata/sulkea viemällä jalkaa eteenpäin takapuskurin alapuolella.
Jalan liike tunnistimen aktivoitumisalueella.
Tunnistin on sijoitettu puskurin keskikohdan vasemmalla
puolelle13.
Edellytetään, että jokin auton etäavaimista on
käyttöetäisyydellä14 auton takana, jotta avaaminen/sulkeminen on mahdollista. Tämä koskee
myös jo lukitsematonta autoa tarkoituksettoman
avaamisen välttämiseksi esim. auton pesun yhteydessä.
13
14
260
Jos auto on varustettu liukulevyllä/diffuusorilla*, tunnistin on sijoitettu puskurin vasemman kulman suuntaan.
Ks. osa "Etäavaimen käyttöetäisyys" saadaksenne lisätietoja.
* Valinnais-/lisävaruste.
LUKOT JA HÄLYTIN
Avaaminen/sulkeminen
HUOM
Jalalla käytettävän takaluukun toiminnosta on
kaksi eri versiota:
Älkää pitäkö jalkaanne auton alla pitkään, koska
tällöin aktivointi voi epäonnistua.
•
•
Avaamisen/sulkemisen keskeyttäminen
– Viekää jalkanne kerran hitaasti eteenpäin
avaamisen/sulkemisen aikana, jotta takaluukun liike pysähtyy.
Avaaminen ja sulkeminen jalan liikkeellä
Pelkkä lukituksen avaaminen jalan liikkeellä (avatkaa takaluukku nostamalla
sitä käsin)
Huomatkaa, että avaaminen ja sulkeminen
jalan liikkeellä edellyttää lisävarusteena saatavaa sähkötoimista takaluukkua*.
–
Viekää jalka hitaasti kerran eteenpäin takapuskurin alapuolella vasemmalla. Ottakaa sitten askel taaksepäin. Puskuriin ei tule koskea.
> Lyhyt äänimerkki kuuluu, kun avaaminen/
sulkeminen aktivoituu - takaluukku avautuu/sulkeutuu.
Jos takaluukku on auki, aktivointi jalan liikkeellä sulkee sen aina.
Takaluukku voidaan myös sulkea kojelaudassa
olevalla painikkeella, etäavaimella tai painikkeella/painikkeilla15 takaluukun alaosassa. Lisätietoja, ks. osaa "Sähkökäyttöinen takaluukku".
15
Jos useita jalan liikkeitä tapahtuu eikä hyväksyttävää etäavainta ole auton takana, avaaminen ei ole
mahdollista ennen kuin tietyn ajan kuluttua.
Etäavaimen ei tarvitse olla auton lähellä avaamisen/sulkeutumisen keskeyttämiseksi.
HUOM
On olemassa vaara rajoitetusta tai puuttuvasta toiminnosta, jos takapuskuria kuormittavat suuret määrät jäätä, lunta, likaa tai vastaavaa. Muistakaa tämän vuoksi pitää se puhtaana.
Jos auto on varustettu liukulevyllä/diffuusorilla*, tunnistin
on sijoitettu puskurin vasemman kulman suuntaan.
Jos autossa on liukulevy/diffuusori, jalka viedään
auton alle sivulta päin avautumisen/sulkemisen
aktivoimiseksi.
HUOM
Huomatkaa, että järjestelmä voi aktivoitua
autopesussa tms., jos etäavain on käyttöetäisyydellä.
Lisävarusteena liukulevy/diffuusori*
Jos auto on varustettu liukulevyllä/diffuusorilla*,
tunnistin on sijoitettu puskurin vasemman kulman
suuntaan.
Koskee vain avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry)* varustettua autoa.
Jalan liike tunnistimen aktivoitumisalueella.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 261
LUKOT JA HÄLYTIN
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Takaluukun lukitseminen/lukituksen avaaminen (s. 252)
•
•
Sähkötoiminen takaluukku* (s. 257)
Etäavaimen pariston vaihto
Etäavaimen paristo pitää vaihtaa, kun se on tyhjentynyt.
HUOM
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 242)
Kaikkien akkujen kestoikä on rajallinen ja jossain vaiheessa ne on uusittava (ei koske painikkeetonta Key Tag -avainta). Akun kestoikä
vaihtelee sen mukaan, kuinka usein autoa/
avainta käytetään.
TÄRKEÄÄ
Loppuun käytetty Key Tag on vietävä valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Avain täytyy pyyhkiä pois autosta, koska sitä voidaan
edelleen käyttää auton käynnistämiseen.
Avaaminen ja vaihto
Etäavaimen paristo tulee vaihtaa, jos:
infosymboli syttyy ja ilmoitus Avaim.
paristo heikko Katso käyttöopasta
esitetään kuljettajan näytössä.
ja/tai
•
lukot eivät toistuvasti reagoi etäavaimen signaaliin 20 metrin sisällä autosta katsoen.
HUOM
Kokeilkaa aina menemällä lähemmäs autoa ja
tekemällä uusi yritys avata lukitus.
Pitäkää etäavaimen etupuoli näkyvissä ja
Volvon logo käännettynä oikein päin - työntäkää avaimenrenkaan luona alareunassa olevaa painiketta oikealle. Työntäkää etupuolen
kuorta muutamia millimetrejä ylöspäin.
Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois
avaimesta.
Painikkeettoman avaimen16 (Key Tag) paristoa ei
voi vaihtaa - uusi avain voidaan tilata valtuutetulta
Volvon tekniseltä palvelulta.
16
262
Tämä avain tulee valinnaisella avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry*) varustettujen autojen mukana.
* Valinnais-/lisävaruste.
LUKOT JA HÄLYTIN
Siirtäkää painiketta sivulle ja työntäkää
takapuolen kuorta muutamia millimetrejä
ylöspäin.
Kuori irtoaa ja se voidaan nostaa pois
avaimesta.
Käyttäkää esim. ruuvitalttaa voidaksenne
kääntää paristoluukkua vastapäivään siten,
että merkinnät kohtaavat tekstin OPEN
luona.
Nostakaa paristoluukku pois varovasti painamalla uraa alaspäin esim. kynnellä.
Kääntäkää sen jälkeen paristoluukkua ylöspäin.
Pariston +-puoli on osoittaa ylöspäin. Kääntäkää sitten paristo varovasti irti kuvan osoittamalla tavalla.
TÄRKEÄÄ
Välttäkää koskettelemasta uusia paristoja ja
niiden kontaktipintoja sormin, koska tämä heikentää niiden toimintaa.
}}
263
LUKOT JA HÄLYTIN
||
HUOM
Volvo suosittelee, että paristot, joita käytetään
etäavaimessa, täyttävät vaatimuksen UN
Manual of Test and Criteria, Part III, subsection 38.3. Tehtaalla asennettavat tai valtuutetun Volvon teknisen palvelun vaihtamat
paristot täyttävät em. kriteerin.
Asettakaa uusi paristo paikalleen (+)-puoli
ylöspäin. Välttäkää koskemasta etäavaimen
paristoliittimiin sormin.
Asettakaa takakuori paikalleen ja painakaa sitä alaspäin, kunnes kuulette naksahduksen.
Asettakaa paristo koloon reuna alaspäin.
Työntäkää paristoa sitten eteenpäin, jotta se
kiinnittyy kahden muovipidikkeen alle.
Työntäkää kuori sitten takaisin.
> Toinen napsahdus osoittaa, että kuori on
asettunut oikeaan asentoon ja on kiinni.
Painakaa paristoa sitten alaspäin, jotta se
kiinnittyy ylemmän mustan muovipidikkeen
alle.
HUOM
Käyttäkää paristoja, joiden merkintä on
CR2032, 3 V.
264
Asettakaa paristoluukku takaisin ja kääntäkää sen merkintää myötäpäivään tekstin
CLOSE kohdalle.
LUKOT JA HÄLYTIN
Elektroninen käynnistyksenesto
Elektroninen käynnistyksenesto on varkaudenestolaite, joka estää ajoneuvon luvattoman käynnistämisen.
Auto voidaan käynnistää vain oikealla etäavaimella.
Seuraavat vikailmoitukset kuljettajan näytössä liittyvät jäljitysjärjestelmällä varustettuun, kaukoohjattavaan käynnistyksenestoon:
Symboli
Seuraavat vikailmoitukset kuljettajan näytössä liittyvät elektroniseen käynnistyksenestoon:
Kääntäkää etäavain ja asettakaa etukuori
takaisin painamalla sitä alaspäin, kunnes
kuulette naksahduksen.
Symboli
Työntäkää kuori sitten takaisin.
> Toinen naksahdus on merkki siitä, että
kuori on paikallaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
17
Etäavain (s. 240)
Sisältö
Auton
avainta ei
löydy
Etäavaimen lukuvirhe käynnistyksen
aikana - asettakaa
avain mukinpitimeen lähelle avainsymbolia ja yrittäkää uudelleen.
Katso käyttöopasta
TÄRKEÄÄ
Huolehtikaa paristojen kierrätyksestä ympäristöä säästävällä tavalla.
Ilmoitus
Ilmoitus
Sisältö
Ajonesto
etäältä
Jäljitysjärjestelmällä
varustettu kaukoohjattava käynnistysjärjestelmä on
aktivoitu. Autoa ei
voi käynnistää. Ottakaa yhteys Volvo On
Call-palvelukeskukseen.
Auton
käynnistys
ei mahdollista
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Etäavain (s. 240)
Etäavaimen käyttöetäisyys (s. 242)
Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto
jäljitysjärjestelmällä17
Auto on varustettu järjestelmällä, joka mahdollistaa sen jäljittämisen ja paikantamisen sekä käynnistykseneston aktivoimisen matkan päästä, mikä
estää moottorin käynnistämisen. Ottakaa yhteys
lähimpään Volvo-myyjään saadaksenne lisätietoja
ja apua järjestelmän aktivoinnissa.
Vain tietyt markkina-alueet ja yhdessä Volvo On Call -järjestelmän* kanssa.
* Valinnais-/lisävaruste. 265
LUKOT JA HÄLYTIN
Lapsilukko
2.
Lapsilukko estää lapsia avaamasta takaovea
sisäpuolelta. Lukkovaihtoehdot ovat sähköinen*
ja manuaalinen.
Aktivointi/deaktivointi sähköisesti*
Sähköinen lapsilukko voidaan aktivoida/sen aktivointi poistaa kaikissa jännitetiloissa, jotka ovat
korkeampia kuin 0. Aktivointi/deaktivointi voidaan
tehdä jopa 2 minuuttia moottorin sammuttamisen
jälkeen edellyttäen, ettei mitään ovea avata. Katsokaa lisätietoja osasta "Jännitetilat".
Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa
olevaa painiketta.
> Kuljettajan näyttö esittää ilmoituksen
Lapsilukko takana Aktivoitu ja painikkeen valo palaa - lukko on aktiivinen.
Aktivointi/deaktivointi manuaalisesti
Kun sähkökäyttöinen lapsilukko on aktiivinen:
•
ikkunat avataan vain kuljettajan oven säädinpaneelista
•
ovia ei voida avata sisäpuolelta.
Lukon avaaminen:
–
Painakaa kuljettajan oven säädinpaneelissa
olevaa painiketta.
> Kuljettajan näyttö esittää ilmoituksen
Lapsilukko takana Poiskytketty ja painikkeen valo sammuu - lukko on deaktivoitu.
Manuaalinen lapsilukko. Ei saa sekoittaa manuaaliseen
ovilukkoon.
–
Käyttäkää etäavaimen irrotettavaa avainliuskaa kahvan kääntämiseen. Lisätietoja, ks.
osaa "Irrotettava avainliuska".
Sammutettaessa moottori tallennetaan ko. asetus
- jos lapsilukko on aktivoitu sammutettaessa
moottori, toiminto on edelleen aktivoitu moottorin
seuraavan käynnistyksen yhteydessä.
Sähköisen aktivoinnin/deaktivoinnin painike.
1.
266
Käynnistäkää moottori tai valitkaa jännitetila,
joka on korkeampi kuin 0.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Lapsilukko
takana Aktivoitu
Lapsilukko on
käytössä.
Lapsilukko
takana Poiskytketty
Lapsilukko on
pois käytöstä.
Ovi on salvattu sisäpuolelta tapahtuvalta
avaamiselta.
Ovi voidaan avata sekä ulko- että sisäpuolelta.
HUOM
•
Oven kääntösalpa lukitsee vain ko. oven ei molempia takaovia samanaikaisesti.
•
Sähköisellä lapsilukolla varustetuissa
autoissa ei ole manuaalista salpaa.
* Valinnais-/lisävaruste.
LUKOT JA HÄLYTIN
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Irrotettava avainliuska (s. 255)
Jännitetilat (s. 391)
Hälytys*
HUOM
Hälytys varoittaa esim. autoon murtautumisesta.
Liiketunnistimet laukaisevat hälytyksen, kun
matkustamossa tapahtuu liikettä - myös ilmavirrat rekisteröidään. Sen jälkeen hälytys voi
laueta, jos auto jätetään ikkuna tai panoraamakatto* auki tai jos käytetään matkustamolämmitintä.
Aktivoitu hälytys laukeaa, jos:
•
•
ovi, konepelti tai takaluukku avataan18
matkustamossa havaitaan liikettä (jos
autossa on liikeanturi*)
•
autoa nostetaan tai hinataan (jos siinä on
kallistusanturi*)
•
•
käynnistysakun kaapeli kytketään irti tai
Tämän välttämiseksi: Sulkekaa ikkunat/panoraamakatto, kun autosta poistutaan. Jos auton
integroitua pysäköintilämmitintä (tai kannettavaa sähköistä) käytetään - suunnatkaa ilmavirta tuuletussuuttimista siten, ettei se ole
ylöspäin matkustamossa. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää rajoitettua hälytystasoa - ks.
osaa jäljempänä tässä artikkelissa.
sireeni kytketään pois.
Jos hälytysjärjestelmään tulee vika, kuljettajan näytössä näytetään symboli ja
ilmoitus Hälytysjärjest. vika Huolto
tarpeen. Ottakaa tällöin yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
HUOM
Älkää yrittäkö itse korjata tai muuttaa hälytinjärjestelmään kuuluvia osia. Kaikki sellaiset
yritykset voivat vaikuttaa vakuutusehtoihin.
Hälyttimen aktivointi
Lukitkaa ja saattakaa auto hälyttimen valvontaan:
•
painamalla etäavaimessa olevaa lukituspainiketta
•
koskettamalla merkittyä pintaa ovenkahvojen
ulkosivulla19 tai
•
painakaa takaluukun kumipäällysteistä paininlevyä19.
Jos auto on varustettu sähkökäyttöisellä takaluukulla, voidaan takaluukun alapuolella olevalla painikkeella myös lukita ja saattaa auto hälyttimen
valvontaan.
18
19
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Koskee vain avaimettomalla lukituksella/lukituksen avauksella (Passive Entry*) varustettua autoa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 267
LUKOT JA HÄLYTIN
||
Hälyttimen sulkeminen
Avatkaa auton lukitus ja saattakaa auto hälyttimen valvontaan:
•
•
•
painamalla etäavaimen lukituspainiketta
Jos hälytyksen syytä ei poisteta, hälytysjakso toistetaan enintään 10 kertaa20.
Lukko- ja hälytysilmaisin
Rajoitettu hälytystaso tarkoittaa, että liike- ja kallistusanturit voidaan kytkeä tilapäisesti pois toiminnasta.
Poistakaa liike- ja kallistusanturit toiminnasta,
jotta hälytys ei laukea tahattomasti, esim. jos
jätätte koiran lukittuun autoon tai ajatte auton
junaan tai lautalle. Menettelytapa on sama kuin
kytkettäessä toiminto salpalukitustila tilapäisesti
pois.
tarttumalla johonkin ovenkahvoista19 tai
painakaa takaluukun kumipäällysteistä paininlevyä19.
Lauenneen hälytyksen poiskytkeminen
–
Rajoitettu hälytystaso
Painakaa etäavaimessa olevaa lukituksen
avauspainiketta tai asettakaa auto jännitetilaan I kääntämällä käynnistyskytkin asentoon
START ja sitten vapauttamalla se.
Poistakaa liike- ja kallistusanturit tilapäisesti toiminnasta painamalla keskinäytön toimintonäkymän painiketta Alennettu
suoja.
HUOM
•
Huomatkaa, että hälytin aktivoituu, kun
auto lukitaan.
Punainen valodiodi kojelaudassa osoittaa hälytysjärjestelmän tilan:
•
Jos jokin ovista avataan sisäpuolelta,
hälytys laukeaa.
•
•
Hälytyssignaalit
Hälytyksen lauetessa tapahtuu seuraavaa:
•
Sireeni soi 30 sekuntia tai kunnes hälytin
suljetaan.
•
Kaikki suuntavalot vilkkuvat 5 minuuttia tai
siihen asti, kunnes hälytin suljetaan.
19
20
268
•
Diodi sammuksissa – hälytin deaktivoitu.
Lisätietoja, ks. osaa "Salpalukitustila".
Aiheeseen liittyvät tiedot
Diodi vilkkuu kerran joka toinen sekunti –
hälytin on aktivoitu.
•
Hälyttimen automaattinen aktivointi/uudelleenaktivointi* (s. 269)
Diodi vilkkuu nopeasti hälyttimen poiskytkemisen jälkeen enintään 30 sekunnin ajan tai
siihen asti, kunnes jännitetila I asetetaan
kääntämällä käynnistyskytkin asentoon
START ja vapauttamalla sitten - hälytys on
ollut lauenneena.
•
Hälyttimen deaktivointi* ilman toimivaa etäavainta (s. 269)
•
Salpalukitustila* (s. 251)
Koskee vain avaimettomalla lukituksella/lukituksen avauksella (Passive Entry*) varustettua autoa.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
* Valinnais-/lisävaruste.
LUKOT JA HÄLYTIN
Hälyttimen automaattinen
aktivointi/uudelleenaktivointi*
Hälyttimen deaktivointi* ilman
toimivaa etäavainta
Automaattinen hälyttimen uudelleenaktivointi
estää auton jättämisen vahingossa siten, että
hälytin on deaktivoituna.
Auton lukitus voidaan avata ja hälytin kytkeä pois
päältä, vaikka etäavain ei toimisi, esim. silloin,
kun etäavaimen paristo on tyhjä.
Jos auton lukitus avataan etäavaimella (ja hälyttimen aktivointi on poistettu), mutta mitään ovista
tai takaluukkua ei avata kaksi minuutin kuluessa,
hälytin aktivoituu uudelleen automaattisesti.
Samalla auto lukitaan uudelleen.
1.
•
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
Avatkaa kuljettajan ovi irrotettavalla avainliuskalla.
> Hälytys laukeaa.
Tietyillä markkina-alueilla aktivoituu hälytin automaattisesti uudelleen tietyn viiveen jälkeen kuljettajan oven avaamisesta ja sulkemisesta, vaikka
lukitsemista ei ole tapahtunut.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hälytys* (s. 267)
Hälyttimen deaktivointi* ilman toimivaa etäavainta (s. 269)
Varmistuslukijan sijainti mukinpitimessä.
2.
Asettakaa etäavain varmistuslukijaan tunnelikonsolin mukinpitimessä.
3.
Kääntäkää käynnistyskytkin asentoon START
ja vapauttakaa se.
> Hälyttimen aktivointi poistetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Hälytys* (s. 267)
Hälyttimen automaattinen aktivointi/uudelleenaktivointi* (s. 269)
Irrotettava avainliuska (s. 255)
* Valinnais-/lisävaruste. 269
LUKOT JA HÄLYTIN
Etäavainjärjestelmän
tyyppihyväksyntä
Etäavainjärjestelmän tyyppihyväksyntä voidaan
lukea taulukosta.
Avaimettoman käynnistyksen
järjestelmä (Passive Start) ja avaimeton
lukitseminen/lukituksen avaaminen
(Passive Entry*)
Etäavainjärjestelmän CEM-merkintä. Katsokaa täydentävät tyyppihyväksyntänumerot alla olevasta taulukosta.
270
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Jordania
TRC/LPD/2014/250
Serbia
P1614120100
Argentiina
CNC ID: C-14771
* Valinnais-/lisävaruste.
LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Brasilia
MT-3245/2015
Indonesia
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malesia
RAAT/37A/0315/S(15-0663)
Meksiko
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Venäjä
Yhdistyneet Arabiemiraatit
ER37847/15
DA0062437/11
Katsokaa lisätietoa etäavainjärjestelmän tyyppihyväksynnästä osoitteesta support.volvocars.com.
}}
271
LUKOT JA HÄLYTIN
||
Etäavain
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Jordania
TRC/LPD/2015/104
Marokko
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksiko
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1)
es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo
la que pueda causar su operación no deseada.
Oman
272
LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Serbia
Yhdistyneet Arabiemiraatit
Key Tag
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Jordania
TRC/LPD/2015/107
Marokko
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
}}
273
LUKOT JA HÄLYTIN
||
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Meksiko
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1)
es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo
la que pueda causar su operación no deseada.
Oman
274
LUKOT JA HÄLYTIN
Maa/Alue
Tyyppihyväksyntä
Serbia
Yhdistyneet Arabiemiraatit
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäavain (s. 240)
275
KULJETTAJAN TUKI
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän
vastus
Asetukset My Car
Ohjausvoima
Nopeudesta riippuva ohjaustehostin lisää
ohjauspyörän vastetta suhteessa auton nopeuteen paremman ajotuntuman antamiseksi kuljettajalle.
Ohjauspyörän vastustasoa ei voida valita kääntöliikkeen aikana.
Moottoriteillä ohjaus tuntuu vakaammalta. Pysäköitäessä ja pienellä nopeudella ohjaus on kevyt
eikä juuri vaadi ponnistelua.
HUOM
Tietyissä tilanteissa voi ohjaustehostin lämmetä liikaa ja sitä pitää tällöin tilapäisesti
jäähdyttää - sen ajan ohjaustehostin toimii
rajoitetulla teholla ja ohjauspyörän kääntäminen voidaan kokea hieman raskaammaksi.
Ajotilat
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajotilat (s. 402)
Roll Stability Control
Roll Stability Control (RSC) on vakautusjärjestelmä, joka minimoi kaatumisen ja ympäripyörähdyksen vaaran esim. rajuissa väistöliikkeissä tai
auton lähtiessä sivuluisuun.
RSC-järjestelmä rekisteröi sen, muuttuuko auton
kallistuma sivusuunnassa ja jos, niin kuinka paljon. Näiden tietojen avulla lasketaan sitten, onko
auto vaarassa kaatua. Jos vaara on olemassa,
auton elektroninen vakautusjärjestelmä alkaa toimia, minkä jälkeen moottorin vääntömomenttia
lasketaan ja yhtä tai useampaa pyörää jarrutetaan, kunnes auto on taas vakaa.
VAROITUS
Normaalin ajotavan yhteydessä RSC-järjestelmä parantaa auton ajoturvallisuutta, mitä ei
saa käsittää mahdollisuutena nopeuden lisäämiseen. Noudattakaa aina normaaleja varovaisuustoimenpiteitä turvallisin ajon vuoksi.
Tilapäisesti rajoitetun ohjaustehostuksen
ohella kuljettajan näyttö esittää ilmoituksen.
Ohjauspyörän vastustason
muuttaminen*
Valitkaa ohjauspyörän vastus katsomalla osasta
"Ajotilat" vaihtoehdon INDIVIDUAL kuvaus otsikon "Valittavissa olevat ajotilat" alla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 279)
Turvallisuus (s. 60)
Automalleissa, joissa ei ole ajotilasäädintä ja sen
vaihtoehtoa INDIVIDUAL, ohjauspyörän vastustasoa muutetaan sen sijaan keskinäytön päänäkymässä ja seuraavan hakupolun kautta:
278
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Elektroninen vakautuksen säätö
Sivuluistonestotoiminto
Elektroninen vakautuksenhallinta (Electronic
Stability Control - ESC) auttaa kuljettajaa välttämään luistoja ja parantaa auton etenemiskykyä.
Toiminto ohjaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa
yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.
Jarrutettaessa voidaan ESCjärjestelmän toiminta havaita
sykkivänä äänenä. Painettaessa
kaasua auto voi kiihtyä odotettua hitaammin.
VAROITUS
Vakautusjärjestelmä ESC on täydentävä apuväline - se ei kykene käsittelemään kaikkia
tilanteita kaikissa keleissä.
Kuljettajalla on aina vastuussa auton turvallisesta ajamisesta sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten noudattamisesta.
ESC-järjestelmä muodostuu seuraavista toiminnoista:
•
•
•
•
•
Sivuluistonestotoiminto
Vetoluistonestotoiminto
Vetovoimatoiminto
Moottorijarrutuksen ohjaus
Perävaunun vakautusjärjestelmä
1 Perävaunun
HUOM
TSA-toiminto poistuu toiminnasta, jos urheilullinen ajotila valitaan.
Vetoluistonestotoiminto
Toiminto estää vetävien pyörien luistamisen tien
pintaa vasten kiihdytyksessä.
Vetovoimatoiminto
Toiminto on aktiivinen pienessä nopeudessa ja
siirtää voimaa luistavalta pyörältä sille vetävälle
pyörälle, joka ei luista.
Moottorijarrutuksen ohjaus
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Elektronisen vakautuksenhallinnan sport-tila
(s. 280)
•
Elektronisen vakautuksenhallinnan symbolit
ja ilmoitukset (s. 281)
•
•
Roll Stability Control (s. 278)
Perävaunun vetäminen (s. 431)
Moottorijarrutuksen ohjaus (Engine Drag Control
- EDC) estää tahattoman pyörien lukkiutumisen
esim. alasvaihtamisen tai moottorijarrutuksen jälkeen ajettaessa pienillä vaihteilla liukkaalla alustalla.
Tahaton pyörien lukkiutuminen ajon aikana voi
mm. vaikeuttaa kuljettajan mahdollisuuksia ohjata
autoa.
Perävaunun vakautusjärjestelmä*1
Perävaunun vakautusjärjestelmän (Trailer Stability
Assist - TSA) tehtävänä on vakauttaa auton ja
perävaunun yhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä on alkanut heilahdella itsestään. Katsokaa
lisätietoja osasta "Perävaunun vetäminen".
vakautusjärjestelmä kuuluu Volvon alkuperäisen vetokoukun asennukseen.
* Valinnais-/lisävaruste. 279
KULJETTAJAN TUKI
Elektronisen vakautuksenhallinnan
sport-tila
Elektroninen vakautuksenhallinta (Electronic
Stability Control - ESC) auttaa kuljettajaa välttämään luistoja ja parantaa auton etenemiskykyä.
ESC-järjestelmä on aina aktivoitu - sitä ei voi sulkea. Kuljettaja voi kuitenkin valita sport-tilan, mikä
antaa mahdollisuuden aktiivisempaan ajoelämykseen.
Sport-tilan yhteydessä ESC-järjestelmä tuntee,
jos kaasupoljin ja kaartaminen ovat aktiivisempia
kuin normaalissa ajossa, ja se sallii tällöin perän
hallitun luiston tiettyyn tasoon ennen kuin ESC
puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa auton.
Jos kuljettaja esim. keskeyttää hallitun luiston
vapauttamalla kaasupolkimen, ESC-järjestelmä
puuttuu tilanteeseen ja vakauttaa auton.
Sport-tila antaa myös maksimaalisen vetovoiman,
jos auto on ajettu kiinni tai ajettaessa löysällä
alustalla - esim. hiekassa tai syvässä lumessa.
Sport-tilan aktivointi/deaktivointi
–
Painakaa painiketta ESC:n urheilullinen
tila toimintonäkymässä.
> Sport-tila aktivoidaan/deaktivoidaan, painike näyttää vihreän/harmaan osoituksen.
Sport-tila osoitetaan kuljettajan näytössä tämän symbolin palamisena jatkuvasti, kunnes toiminto deaktivoidaan
pois tai kunnes moottori sammutetaan
- moottorin seuraavan käynnistämisen jälkeen
ESC-järjestelmä on jälleen normaalitilassaan.
Sport-tilan rajoitus
Toimintoa ESC:n urheilullinen tila ei voida
valita, kun nopeudenrajoitin, vakionopeudensäädin tai mukautuva tasanopeudensäädin on toiminnassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 279)
Nopeudenrajoitin* (s. 283)
Nopeudensäädin (s. 290)
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 297)
Sport-tila aktivoidaan/deaktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä.
280
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Elektronisen vakautuksenhallinnan
symbolit ja ilmoitukset
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Joukko elektronisen vakautuksenhallinnan
(Electronic Stability Control - ESC) symboleja ja
ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Jatkuva valo n. 2 sekuntia.
Järjestelmän tarkastus moottorin käynnistyksen yhteydessä.
Vilkkuva valo.
ESC-järjestelmä puuttuu tilanteeseen.
Kiinteä valo.
Sport-tila on aktivoitu.
HUOM! ESC-järjestelmä ei ole suljettuna tässä tilassa - se on osittain rajoitettu.
ESC
Tilapäisesti pois
ESC-järjestelmää on tilapäisesti rajoitettu johtuen jarrujen liian korkeasta lämpötilasta - toiminto aktivoituu uudelleen
automaattisesti, kun jarrut ovat jäähtyneet.
ESC
ESC-järjestelmä ei toimi.
Huolto tarpeen
•
•
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan, sammuttakaa moottori ja käynnistäkää se uudelleen.
Hakeutukaa korjaamolle, jos ilmoitus säilyy - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
}}
281
KULJETTAJAN TUKI
||
282
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 279)
•
Ilmoitusten käsittely kuljettajan näytössä ja
keskinäytössä (s. 114)
Elektronisen vakautuksenhallinnan sport-tila
(s. 280)
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudenrajoitin*
Nopeudenrajoitin (Speed Limiter - SL) voidaan
katsoa käänteiseksi nopeudensäätimeksi - kuljettaja säätää nopeutta kaasupolkimella, mutta
nopeudenrajoitin estää ennalta valitun/asetetun
enimmäisnopeuden ylittämisen vahingossa.
Katsaus
Auton ko. nopeus
Tallennettu enimmäisnopeus
VAROITUS
Nopeudenrajoitin on apuväline, joka ei kykene
käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja tieolosuhteita.
Kuljettajan pitää aina olla huomiokykyinen liikenteen suhteen ja puuttua tilanteeseen, kun
Nopeudenrajoitin ei säilytä sopivaa nopeutta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudenrajoittimen aktivointi ja käynnistys
(s. 284)
•
Nopeudenrajoittimen nopeuden käsittely
(s. 284)
•
Nopeudenrajoittimen deaktivointi/uudelleenaktivointi (s. 285)
•
•
Nopeudenrajoittimen sulkeminen (s. 286)
Automaattinen nopeudenrajoitin* (s. 287)
Kuljettaja on aina täysin vastuussa ajoneuvon
kuljettamisesta turvallisella tavalla ja voimassa
olevien liikennesääntöjen sekä määräysten
mukaisesti, myös käytettäessä toimintoa
Nopeudenrajoitin.
Rajoitukset
Toiminnon painikkeet ja
symbolit2.
Nostaa tallennettua enimmäisnopeutta tai
aktivoi uudelleen Nopeudenrajoittimen ja
palauttaa tallennetun enimmäisnopeuden
Aktivoi Nopeudenrajoittimen ja tallentaa
nykyisen nopeuden tai deaktivoi Nopeudenrajoittimen
Vähentää tallennettua enimmäisnopeutta
Jyrkissä alamäissä voi Nopeudenrajoittimen jarrutusteho olla riittämätön, mistä johtuen tallennettu
enimmäisnopeus voidaan ylittää. Kuljettajan huomio herätetään siinä tapauksessa ilmoituksella
Nopeusraja ylitetty kuljettajan näytössä.
HUOM
Teksti-ilmoitus ylitetystä enimmäisnopeudesta
aktivoituu, jos nopeus ylittyy vähintään 3 km/h
(n. 2 mph).
Tallennetun enimmäisnopeuden kohdistin
2
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste. 283
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudenrajoittimen aktivointi ja
käynnistys
–
Nopeudenrajoittimen toiminto (Speed Limiter –
SL) on ensin valittava ja aktivoitava, jotta
nopeutta voidaan säädellä.
Nopeudenrajoittimen aktivointi
Kun symboli/toiminto
esitetään painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Nopeudenrajoitin käynnistyy ja ko. nopeus
tallentuu enimmäisnopeudeksi.
Nopeudenrajoittimen nopeuden
käsittely
Nopeudenrajoitin (Speed Limiter - SL) voidaan
asettaa useille eri nopeuksille.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudenrajoitin* (s. 283)
•
Nopeudenrajoittimen deaktivointi/uudelleenaktivointi (s. 285)
•
Nopeudenrajoittimen sulkeminen (s. 286)
Nopeudenrajoittimen nopeuden käsittely
(s. 284)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
–
Painakaa ◀ (1) tai ▶ (3) selataksenne esiin
symbolin/toiminnon
(4).
> Symboli näytetään ja nopeudenrajoitin voidaan aktivoida.
Nopeudenrajoittimen käynnistäminen
Pienin mahdollinen, tallennettava enimmäisnopeus on 30 km/h (20 mph).
284
–
Muuttakaa tallennettua enimmäisnopeutta
painamalla lyhyesti tai pitkään ohjauspyörän
(1) tai - (3):
painiketta
•
Käyttäkää lyhyitä painalluksia säätääksenne nopeutta +/- 5 km/h (+/- 5 mph)
jokaisella painalluksella.
•
Pitäkää painiketta painettuna säätääksenne nopeutta +/- 1 km/h (+/- 1 mph)
ja vapauttakaa se, kun kuljettajan näytön
merkintä (4)/(6) on halutun nopeuden
kohdalla.
> Viimeksi tehdyt painallukset tallennetaan
muistiin.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudenrajoitin* (s. 283)
•
Nopeudenrajoittimen deaktivointi/uudelleenaktivointi (s. 285)
•
Nopeudenrajoittimen sulkeminen (s. 286)
Nopeudenrajoittimen aktivointi ja käynnistys
(s. 284)
Nopeudenrajoittimen deaktivointi/
uudelleenaktivointi
–
Nopeudenrajoitin (Speed Limiter - SL) voi deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa toimintaansa valmiustilassa ja sen jälkeen aktivoitua uudelleen.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1).
> Kuljettajan näytön nopeudenrajoitinmerkinnät vaihtavat värinsä HARMAASTA
VALKOISEKSI - auton nopeus rajoitetaan
sen jälkeen taas viimeksi tallennetun
enimmäisnopeuden mukaiseksi.
tai
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Kuljettajan näytön nopeudenrajoitinmerkinnät ja -symbolit vaihtavat värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto käyttää
sen jälkeen ko. nopeutta enimmäisnopeutena.
Tilapäinen nopeuden lisäys
kaasupolkimella
Nopeudenrajoittimen deaktivointi ja
asettaminen valmiustilaan
Nopeusrajoitus voidaan tilapäisesti ohittaa myös
kaasupolkimella ilman, että nopeudenrajoitin siirtyy valmiustilaan, esim. auton kiihdyttämiseksi
nopeasti pois jostakin tilanteesta. Menetelkää
näin:
–
1.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Kuljettajan näytön nopeudenrajoitinmerkinnät ja -symbolit vaihtavat värinsä VALKOISESTA HARMAAKSI - Nopeudenrajoitin on siten tilapäisesti deaktivoitu ja
kuljettaja voi ylittää asetetun enimmäisnopeuden.
Nopeudenrajoittimen
uudelleenaktivointi valmiustilasta
Painakaa kaasupoljin täysin alas ja päästäkää
se ylös, jotta kiihdytys lopetetaan, kun haluttu
nopeus on saavutettu.
> Tässä tapauksessa nopeudenrajoitin on
edelleen aktivoituna ja kuljettajan näytön
symboli on siksi VALKOINEN.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 285
KULJETTAJAN TUKI
||
2.
Päästäkää kaasupoljin täysin ylös, kun tilapäinen kiihdytys on päättynyt.
> Auto jarruttaa tämän jälkeen automaattisesti viimeksi tallennettuun enimmäisnopeuteen.
Nopeudenrajoittimen sulkeminen
Nopeudenrajoitin (Speed Limiter - SL) voidaan
sulkea.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudenrajoitin* (s. 283)
•
Nopeudenrajoittimen nopeuden käsittely
(s. 284)
•
Nopeudenrajoittimen deaktivointi/uudelleenaktivointi (s. 285)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudenrajoitin* (s. 283)
•
Nopeudenrajoittimen nopeuden käsittely
(s. 284)
•
Nopeudenrajoittimen sulkeminen (s. 286)
Nopeudenrajoittimen aktivointi ja käynnistys
(s. 284)
Nopeudenrajoittimen aktivointi ja käynnistys
(s. 284)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
286
1.
(2).
Painakaa ohjauspyörän painiketta
> Nopeudenrajoitin jatkaa valmiustilassa.
2.
Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (1) tai ▶
(3) vaihtaaksenne toiseen toimintoon.
> Kuljettajan näytön symboli ja nopeudenrajoittimen (4) merkintä sammuvat – tällöin
asetettu/tallennettu enimmäisnopeus
poistetaan.
3.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
uudelleen.
> Jokin toinen toiminto aktivoidaan.
(2)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Automaattinen nopeudenrajoitin*
Onko SL tai ASL aktiivinen?
Automaattinen nopeudenrajoitin (Automatic
Speed Limiter - ASL) auttaa kuljettajaa sovittamaan auton enimmäisnopeuden liikennemerkkien näyttämän nopeuden mukaiseksi.
Symboli kuljettajan näytössä esittää, mikä nopeudenrajoitin on aktiivinen:
Symboli
Toiminto Nopeudenrajoitin (Speed Limiter - SL)
voidaan Automaattiseksi nopeudenrajoittimeksi.
Ks. myös otsikko "Liikennemerkkitietojen järjestelmän rajoitukset".
✓
✓
✓
Harmaa
Likaisenkeltainen/
oranssi
A
MerkkisymboliB "70:n" jälkeen = ASL
on aktivoitu.
Road Sign Information – RSI
ASL on aktiivinen
ASL on asetettu valmiustilaan
ASL on tilapäisesti valmiustilassaA
Liikennemerkkiä ei esim. voitu lukea.
A
B
VALKOINEN symboli: Toiminto on aktiivinen, HARMAA symboli:
Valmiustila.
Ks. otsikon "ASL-symboli" alta symbolin värin merkitys.
ASL-symboli
Merkkisymboli (tallennetun nopeuden
vieressä, "70", nopeusmittarin keskiössä) voi olla kolmessa eri värissä,
joista jokaisella on eri merkitys:
Automaattinen nopeudenrajoitus perustuu toiminnon RSI3 lähettämiin nopeustietoihin, ei auton
ohittamiin nopeusrajoitusmerkkeihin.
Jos RSI3 ei pysty tulkitsemaan ja toimittamaan
nopeustietoja ASL-toiminnolle, ASL siirretään valmiustilaan ja se vaihtuu SL-toiminnoksi. Kuljettajan pitää sellaisissa tapauksissa itse puuttua
tilanteeseen ja jarruttaa sopivalle nopeudelle.
ASL aktivoituu uudelleen, kun RSI3-toiminto pystyy jälleen tulkitsemaan ja toimittamaan nopeustietoja ASL:lle.
Ks. myös otsikko "Liikennemerkki-informaation
rajoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
3
Merkitys
ASL -toiminnon rajoitukset
VAROITUS
Vaikka kuljettaja näkisi nopeusrajoitukseen
liittyvän liikennemerkin selkeästi, liikennemerkkitietojen järjestelmä voi silti ilmoittaa
väärän ajonopeuden. Tällöin kuljettajan täytyy
itse puuttua tilanteeseen ja kiihdyttää tai jarruttaa sopivaan ajonopeuteen.
ASL
Vihreänkeltainen
A
Automaattinen nopeudenrajoitin käyttää liikennemerkki-informaation3 nopeustietoja auton enimmäisnopeuden automaattista sovittamista varten.
Automaattinen nopeusrajoitin on vain apuväline, joka ei toimi kaikissa ajotilanteissa, liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa. Kuljettaja on
aina vastuussa siitä, että oikea etäisyys ja
nopeus säilytetään, myös automaattista
nopeusrajoitinta käytettäessä.
SL
Merkkisymbolin väri
Nopeudenrajoitin* (s. 283)
Automaattisen nopeudenrajoittimen aktivointi/deaktivointi (s. 288)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 287
KULJETTAJAN TUKI
•
Automaattisen nopeudenrajoittimen toleranssin muuttaminen (s. 289)
Automaattisen nopeudenrajoittimen
aktivointi/deaktivointi
Automaattisen nopeudenrajoittimen
deaktivointi
•
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 354)
Toiminto Automaattinen nopeudenrajoitin
(Automatic Speed Limiter - ASL) voidaan aktivoida ja deaktivoida Nopeudenrajoittimen
(Speed Limiter - SL) lisäksi.
–
Liikennemerkki-informaation rajoitukset*
(s. 358)
Toiminto aktivoidaan/deaktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä.
Automaattisen nopeudenrajoittimen
aktivointi
1.
2.
288
Painakaa painiketta Nopeusrajoituskilpi avustin toimintonäkymässä.
> ASL asetetaan valmiustilaan, painike näyttää vihreän osoituksen ja kuljettajan
näyttö esittää merkkisymbolin nopeusmittarin keskiössä.
Painakaa painiketta
Nopeusrajoitusavustus toimintonäkymässä.
> ASL suljetaan ja painikkeen merkkivalo
muuttuu HARMAAKSI – SL aktivoidaan
sen sijaan.
VAROITUS
Auto ei enää noudata merkin mukaista enimmäisnopeutta vaihdon ASL - SL jälkeen - se
noudattaa vain muistiin tallennettua enimmäisnopeutta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Automaattinen nopeudenrajoitin* (s. 287)
Automaattisen nopeudenrajoittimen toleranssin muuttaminen (s. 289)
Painakaa ohjauspyörän painiketta
.
> ASL aktivoituu auton ko. nopeudella.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Automaattisen nopeudenrajoittimen
toleranssin muuttaminen
Toleranssin säätö tehdään samalla tavalla kuin
käsiteltäessä nopeutta nopeudenrajoitinta varten.
Toiminto Automaattinen nopeudenrajoitin
(Automatic Speed Limiter - ASL) voidaan asettaa
eri toleranssitasoille.
HUOM
Suurin mahdollinen valittavissa oleva vaihteluväli on +/- 10 km/h (5 mph).
Kyltissä ilmoitettu enimmäisnopeus voidaan ylittää/alittaa. Jos auto esim. noudattaa kyltissä
ilmoitettua enimmäisnopeutta 70 km/h (43 mph),
kuljettaja voi sen sijaan valita auton ajonopeudeksi 75 km/h (47 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1),
kunnes 70 km/h (43 mph) on muuttunut
lukemaksi 75 km/h (47 mph) nopeusmittarin
keskiössä (4).
> Tämän jälkeen auto käyttää valittua toleranssia 5 km/h (4 mph) niin kauan kuin
ohitetut liikennemerkit näyttävät 70 km/h
(43 mph).
•
•
Automaattinen nopeudenrajoitin* (s. 287)
Automaattisen nopeudenrajoittimen aktivointi/deaktivointi (s. 288)
Liikennemerkki-informaatio* (s. 354)
Nopeudenrajoittimen nopeuden käsittely
(s. 284)
Toleranssia noudatetaan, kunnes auto
ohittaa liikennemerkin, jossa on pienempi
tai suurempi nopeus – tällöin auto noudattaa kyltissä ilmoitettua uutta enimmäisnopeutta ja toleranssi pyyhitään muistista.
Jos toiminto liikennemerkki-informaatio*
on aktivoituna, esitetään liikennemerkin
näyttämä nopeus sitten PUNAISELLA
merkinnällä nopeusmittarin asteikolla.
* Valinnais-/lisävaruste. 289
KULJETTAJAN TUKI
Nopeudensäädin
Nopeudensäädin (Cruise Control - CC) auttaa
kuljettajaa pitämään tasaisen nopeuden, mikä
antaa miellyttävämmän ajoelämyksen moottoriteillä ja pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa liikennevirrassa.
Katsaus
Auton ko. nopeus
Tallennettu nopeus
Jos autossa on lisävarusteena saatava mukautuva nopeudensäädin, kuljettaja voi vaihtaa CC:n
ja ACC:n välillä - katsokaa "Vaihtaminen Nopeudensäätimen ja Mukautuvan nopeudensäätimen
välillä".
Nopeudensäätimen aktivointi ja
käynnistys
Nopeudensäätimen toiminto (Cruise Control –
CC) on ensin valittava ja aktivoitava, jotta
nopeutta voidaan säädellä.
VAROITUS
Kuljettajan pitää aina tarkkailla liikenneolosuhteita ja puuttua nopeudensäätöön, kun
vakionopeussäädin ei pidä nopeutta ja/tai
etäisyyttä sopivana.
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Nopeudensäätimen aktivointi ja käynnistys
(s. 290)
•
Nopeudensäätimen nopeuden käsittely
(s. 291)
•
Nopeudensäätimen deaktivointi/uudelleenaktivointi (s. 292)
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
Nostaa tallennettua nopeutta tai aktivoi
uudelleen Nopeudensäätimen ja palauttaa
tallennetun nopeuden
Aktivoi Nopeudensäätimen ja tallentaa nykyisen nopeuden tai deaktivoi Nopeudensäätimen
Vähentää tallennettua nopeutta
Tallennetun nopeuden kohdistin
290
•
•
•
Nopeudensäätimen sulkeminen (s. 293)
Vaihtaminen Nopeudensäätimen ja Mukautuvan nopeudensäätimen* välillä (s. 307)
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 297)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Nopeudensäätimen aktivointi
–
Painakaa ◀ (1) tai ▶ (3) selataksenne esiin
symbolin/toiminnon
(4).
> Symboli näytetään ja nopeudensäädin voidaan aktivoida.
Nopeudensäätimen käynnistäminen
Jotta Nopeudensäädin voisi käynnistyä valmiustilasta, pitää ko. nopeuden olla 30 km/h (20 mph)
tai suurempi. Pienin mahdollinen tallennettava
ajonopeus on 30 km/h (20 mph).
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
–
Kun symboli/toiminto
esitetään painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Nopeudensäädin käynnistyy ja ko. nopeus
tallentuu nopeudeksi.
Nopeudensäätimen nopeuden
käsittely
Nopeudensäädin (Cruise Control - CC) voidaan
asettaa useille eri nopeuksille.
HUOM
Vakionopeussäädintä ei voi kytkeä toimintaan,
jos nopeus on alle 30 km/h (20 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudensäädin (s. 290)
•
Nopeudensäätimen deaktivointi/uudelleenaktivointi (s. 292)
Muuttakaa tallennettua nopeutta painamalla
lyhyesti tai pitkään ohjauspyörän painiketta
(1) tai - (3):
•
Nopeudensäätimen sulkeminen (s. 293)
•
Nopeudensäätimen nopeuden käsittely
(s. 291)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
–
Käyttäkää lyhyitä painalluksia säätääksenne nopeutta +/- 5 km/h (+/- 5 mph)
jokaisella painalluksella.
•
Pitäkää painiketta painettuna säätääksenne nopeutta +/- 1 km/h (+/- 1 mph)
ja vapauttakaa se, kun kuljettajan näytön
merkintä (4)/(6) on halutun nopeuden
kohdalla.
> Viimeksi tehdyt painallukset tallennetaan
muistiin.
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen
painamista, auton
ohjauspyörän painikkeen
ko. nopeus painiketta painettaessa tallennetaan
}}
291
KULJETTAJAN TUKI
||
edellyttäen, että kuljettaja pitää jalkansa kaasupolkimella painiketta painaessaan.
Nopeudensäätimen deaktivointi/
uudelleenaktivointi
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
Nopeudensäädin (Cruise Control - CC) voi
deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa toimintaansa
valmiustilassa ja sen jälkeen aktivoitua uudelleen.
Moottorijarrun käyttö käyttöjarrun sijaan
Nopeudensäädin säätää nopeutta rajoitetulla
käyttöjarrun puuttumisella tilanteeseen. Alamäessä voi joskus olla suotavaa rullata liikkeelle
hieman nopeammin ja antaa vain moottorijarrun
vaimentaa nopeuden lisäystä. Kuljettaja voi tilapäisesti kytkeä pois nopeudensäätimen aiheuttaman käyttöjarrun puuttumisen asiaan.
–
Painakaa kaasupoljin suunnilleen puoliväliin
ja vapauttakaa se jälleen.
> Nopeudensäädin kytkee käyttöjarrun
automaattisen puuttumisen tilanteeseen
pois ja jarruttaa sitten vain moottorijarrutuksella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
292
•
•
Nopeudensäädin (s. 290)
•
Nopeudensäätimen deaktivointi/uudelleenaktivointi (s. 292)
•
Nopeudensäätimen sulkeminen (s. 293)
Nopeudensäätimen aktivointi ja käynnistys
(s. 290)
Valmiustila kuljettajan asiaan puuttumisen
takia
Nopeudensäädin deaktivoituu ja asettuu valmiustilaan, jos:
•
•
•
käyttöjarrua painetaan
vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon
kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää nopeutta.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Nopeudensäätimen deaktivointi ja
asettaminen valmiustilaan
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Kuljettajan näytön nopeudenrajoitinmerkinnät ja -symbolit vaihtavat värinsä VALKOISESTA HARMAAKSI - Nopeudensäädin on siten tilapäisesti deaktivoitu ja kuljettaja voi tilapäisesti ylittää asetetun
nopeuden.
Automaattinen valmiustila
Nopeudensäädin kytketään tilapäisesti pois ja
asetetaan valmiustilaan, jos:
•
•
•
•
pyörät menettävät otteensa tiehen
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri
jarrujen lämpötila tulee liian korkeaksi
nopeus laskee alhaisemmaksi kuin 30 km/h
(20 mph).
Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää nopeutta.
Nopeudensäätimen uudelleenaktivointi
valmiustilasta
KULJETTAJAN TUKI
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1).
> Kuljettajan näytön nopeudensäädinmerkinnät vaihtavat värinsä HARMAASTA
VALKOISEKSI - auto noudattaa sen jälkeen taas viimeksi tallennettua nopeutta.
Nopeudensäätimen sulkeminen
Nopeudensäädin (Cruise Control - CC) voidaan
sulkea.
tai
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Kuljettajan näytön nopeudensäädinmerkinnät ja -symbolit vaihtavat värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto noudattaa
sen jälkeen ko. nopeutta.
otsikko "Vaihtaminen nopeudensäädinten CC ja
ACC välillä".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudensäädin (s. 290)
•
Nopeudensäätimen nopeuden käsittely
(s. 291)
•
Nopeudensäätimen deaktivointi/uudelleenaktivointi (s. 292)
•
Vaihtaminen Nopeudensäätimen ja Mukautuvan nopeudensäätimen* välillä (s. 307)
Nopeudensäätimen aktivointi ja käynnistys
(s. 290)
HUOM
Kun nopeus palautetaan ohjauspyörän painikkeella
, saattaa seurauksena olla nopeuden huomattava kasvu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudensäädin (s. 290)
•
Nopeudensäätimen nopeuden käsittely
(s. 291)
•
Nopeudensäätimen sulkeminen (s. 293)
Toiminnon painikkeet ja symbolit.
1.
(2).
Painakaa ohjauspyörän painiketta
> Nopeudensäädin jatkaa valmiustilassa.
2.
Painakaa ohjauspyörän painiketta ◀ (1) tai ▶
(3) vaihtaaksenne toiseen toimintoon.
> Kuljettajan näytön symboli ja nopeudensäätimen (4) merkintä sammuvat – tällöin
asetettu/tallennettu nopeus poistetaan.
3.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
uudelleen.
> Jokin toinen toiminto aktivoidaan.
Nopeudensäätimen aktivointi ja käynnistys
(s. 290)
(2)
Jos autossa on mukautuva nopeudensäädin*, voidaan vaihtaa nopeudensäätimestä toiseen, ks.
* Valinnais-/lisävaruste. 293
KULJETTAJAN TUKI
Etäisyysvaroitus*
Toiminto Etäisyysvaroitus (Distance Alert) varoittaa kuljettajaa, jos aikaetäisyys edellä olevaan
ajoneuvoon tulee liian lyhyeksi.
Etäisyysvaroitus on aktiivinen nopeuksissa
yli 30 km/h (20 mph) ja se reagoi vain edessä
oleviin ajoneuvoihin, jotka kulkevat samaan suuntaan. Vastaan tulevista, hitaasti kulkevista tai paikallaan seisovista ajoneuvoista ei anneta etäisyystietoja.
HUOM
Head-up-näyttö*
Tuulilasilla olevaa tietoa voi olla vaikea havaita,
jos auringonpaiste on voimakas ja käytetään
aurinkolaseja.
HUOM
Etäisyysvaroitin on poistettu toiminnasta, kun
sopeutuva vakionopeussäädin on aktivoituna.
VAROITUS
Etäisyysvaroitus reagoi vain, jos etäisyys
edessä olevaan ajoneuvoon on lyhyempi kuin
esiasetettu arvo - oman auton nopeuteen ei
vaikuteta.
Etäisyysvaroituksen varoitusvalo tuulilasilla4.
Varoitusvalo näkyy tuulilasilla ja palaa jatkuvasti,
jos aikaetäisyys edellä olevaan ajoneuvoon on
asetettua arvoa lyhyempi.
4
294
Etäisyysvaroituksen symboli tuulilasilla4.
Jos autossa on head-up-näyttö, tuulilasilla näytetään symboli niin kauan kuin ajallinen etäisyys
edellä kulkevaan ajoneuvoon on asetettua arvoa
lyhyempi. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että toiminto Näytä kuljettajan tuki on aktivoitu auton
valikkojärjestelmän asetuksissa, ks. otsikon
"Head-up-näyttö" kohdalta, miten tämä tehdään.
HUOM
Tuulilasilla olevaa tietoa voi olla vaikea havaita,
jos auringonpaiste on voimakas ja käytetään
aurinkolaseja.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Etäisyysvaroituksen* aktivointi/deaktivointi ja
aikaetäisyyden asettaminen (s. 295)
•
•
•
Etäisyysvaroittimen rajoitukset* (s. 296)
Head-up -näyttö* (s. 117)
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 297)
Etäisyysvaroituksen* aktivointi/
deaktivointi ja aikaetäisyyden
asettaminen
Sama symboli esitetään myös toiminnon Mukautuva nopeudensäädin ollessa aktivoituna.
Toiminto Etäisyysvaroitus (Distance Alert) voidaan aktivoida/deaktivoida ja siihen voidaan
asettaa erilaisia aikaetäisyyksiä.
Etäisyysvaroituksen aktivointi/
deaktivointi
Toiminto aktivoidaan/deaktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä.
Aikaetäisyyden säädin.
–
Painakaa painiketta Distance Alert toimintonäkymässä.
> Etäisyysvaroitus aktivoidaan/deaktivoidaan, painike näyttää vihreän/harmaan
osoituksen.
Etäisyysvaroituksen aikaetäisyyden
asettaminen
Edellä olevaan ajoneuvoon voidaan valita eri aikavälejä ja
tämä esitetään kuljettajan näytössä 1-5 vaakaviivana - mitä
useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa
noin 1 sekuntia edessä olevaan
ajoneuvoon, 5 viivaa vastaa noin 3 sekuntia.
Aikaetäisyyden vähentäminen
Aikaetäisyyden lisääminen
Etäisyysosoitus
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta (1) tai (2)
aikaetäisyyden pienentämiseksi tai suurentamiseksi.
> Etäisyysosoitus (3) näyttää ko. aikaetäisyyden.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 295
KULJETTAJAN TUKI
||
HUOM
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi tulee
etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
Asetettua aikaetäisyyttä käyttää myös toiminto Sopeutuva nopeussäädin.
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen
sallimaa aikaetäisyyttä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Etäisyysvaroitus* (s. 294)
Etäisyysvaroittimen rajoitukset* (s. 296)
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 297)
Etäisyysvaroittimen rajoitukset*
Toiminnon Etäisyysvaroitus (Distance Alert) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
HUOM
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Etäisyysvaroitus* (s. 294)
Etäisyysvaroituksen* aktivointi/deaktivointi ja
aikaetäisyyden asettaminen (s. 295)
Tutkayksikön rajoitukset (s. 326)
Voimakas auringonpaiste, heijastukset tai voimakkaat valonvaihtelut sekä aurinkolasien
käyttö voivat aiheuttaa sen, ettei varoitusvalo
tuulilasissa näy.
Huono sää tai mutkaiset tiet voivat vaikuttaa
tutkayksikön mahdollisuuksiin havaita edellä
olevia ajoneuvoja.
Myös ajoneuvojen koko voi vaikuttaa kykyyn
havaita esim. moottoripyöriä. Tämä voi tarkoittaa, että varoitusvalo syttyy asetettua lyhyemmältä etäisyydeltä tai että varoitus satunnaisesti jää pois.
Hyvin korkea nopeus voi myös aiheuttaa valon
syttymisen lyhyemmällä kuin säädetyllä etäisyydellä tunnistimen toimintaetäisyyden rajoitusten takia.
HUOM
Toiminto käyttää auton tutkayksikköä, jolla on
tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale "Tutkayksikön rajoitukset".
296
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuva nopeudensäädin*
Mukautuva nopeudensäädin (Adaptive Cruise
Control - ACC) auttaa kuljettajaa säilyttämään
tasaisen nopeuden esivalitun aikaetäisyyden
kanssa ja turvallisen etäisyyden edellä olevaan
ajoneuvoon.
Mukautuva nopeudensäädin antaa rennomman
ajoelämyksen pitkillä matkoilla moottoriteillä ja
pitkillä, suorilla maanteillä tasaisessa liikennevirrassa.
asetettua aikaetäisyyttä ajoneuvoon. Kun tie on
vapaa, auto ottaa jälleen valitun nopeuden.
VAROITUS
Sopeutuva nopeudensäädin on apuväline, joka
ei kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sääja tieolosuhteita.
Kuljettajan täytyy aina tarkkailla vallitsevia liikenneolosuhteita ja puuttua tilanteeseen, jos
sopeutuva nopeudensäädin ei ylläpidä sopivaa
ajonopeutta tai ajallista etäisyyttä.
Lukekaa kaikki osat Sopeutuvasta nopeudensäätimestä käyttöoppaasta selvittääksenne
sen rajoitukset, jotka kuljettajan pitää tietää
ennen kuin toimintoa käytetään.
Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että oikea
ajallinen etäisyys ja nopeus säilytetään, myös
käytettäessä sopeutuvaa nopeussäädintä.
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii seuraamaan
edellä omalla kaistalla olevaa ajoneuvoa kuljettajan asettamalla aikaetäisyydellä. Jos tutkayksikkö
ei näe edessä olevaa ajoneuvoa, auto sen sijaan
pitää kuljettajan asettaman ja tallentaman nopeuden. Niin tapahtuu myös, jos edessä olevan ajoneuvon nopeus nousee ja ylittää tallennetun
nopeuden.
Koskee automaattivaihteistolla varustettuja
autoja:
•
Mukautuva nopeudensäädin voi seurata
toista ajoneuvoa seisonnasta jopa nopeuteen
200 km/h (125 mph) asti.
Koskee käsivaihteistolla varustettuja autoja:
•
Mukautuva nopeudensäädin voi seurata
toista ajoneuvoa 30 km/h (20 mph) nopeudesta enintään 200 km/h (125 mph) ajonopeuteen asti.
Mukautuva nopeussäädin säätää nopeutta kaasunpainalluksilla ja jarrutuksilla. Hiljaisen äänen
kuuluminen jarruista on normaalia, kun jarruja
käytetään nopeuden säätelemiseen.
Kamera- ja tutkayksikkö mittaa etäisyyttä edellä ajavaan
ajoneuvoon5.
Kuljettaja valitsee haluamansa ajonopeuden ja
ajallisen etäisyyden edessä kulkevaan ajoneuvoon. Jos kamera- ja tutkayksikkö havaitsee
auton edessä hitaamman ajoneuvon, ajonopeus
sovitetaan automaattisesti vastaamaan ennalta
5
Mukautuva nopeudensäädin pyrkii säätämään
nopeutta pehmeästi. Tilanteissa, jotka edellyttävät
nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse.
Tämä koskee suuria nopeuseroja tai tilannetta,
jossa edellä oleva ajoneuvo jarruttaa voimakkaasti. Tutkayksikön rajoituksista johtuen jarrutus
voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 297
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
Sopeutuva vakionopeussäädin ei ole törmäyksen välttämisjärjestelmä. Kuljettajan pitää
puuttua tilanteeseen, jos järjestelmä ei
havaitse edessä olevaa ajoneuvoa.
Katsaus
Säädin
Sopeutuva vakionopeussäädin ei jarruta
ihmisten tai eläinten eikä pienten ajoneuvojen,
esim. polku- tai moottoripyörien vuoksi. Ei
myöskään matalien perävaunujen, vastaantulevien, hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien
ajoneuvojen ja esineiden vuoksi.
Älkää käyttäkö sopeutuvaa vakionopeussäädintä esim. kaupunkiliikenteessä, risteyksissä,
liukkaalla, kun ajoradalla on paljon vettä tai
loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa,
näkyvyyden ollessa huono, mutkaisilla teillä tai
poistumis- ja liityntärampeilla.
TÄRKEÄÄ
Mukautuvan vakionopeussäätimen komponenttien huollon saa tehdä vain huoltokorjaamossa - suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
Toiminnon painikkeet ja symbolit5.
Nostaa tallennettua nopeutta tai aktivoi
uudelleen mukautuvan nopeudensäätimen ja
palauttaa tallennetun nopeuden ja aikaetäisyyden
Aktivoi Mukautuvan nopeudensäätimen ja
tallentaa nykyisen nopeuden tai deaktivoi
Mukautuvan nopeudensäätimen
Vähentää tallennettua nopeutta
Lisää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
Vähentää aikaetäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
5
298
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Kohdeauton osoitus: ACC on havainnut ja
seuraa kohdeautoa valitulla aikaetäisyydellä
Aikaetäisyyden symboli edessä olevaan ajoneuvoon
Jos autossa on lisävarusteena saatava mukautuva nopeudensäädin, kuljettaja voi vaihtaa CC:n
ja ACC:n välillä - katsokaa "Vaihtaminen Nopeudensäätimen ja Mukautuvan nopeudensäätimen
välillä".
KULJETTAJAN TUKI
Kuljettajan näyttö
Törmäysvaaran varoitus
VAROITUS
Mukautuva nopeudensäädin varoittaa vain
autoista, jotka sen tutkayksikkö on havainnut
– sen vuoksi varoitus voi jäädä tulematta tai
tapahtua tietyllä viiveellä. Älkää odottako
varoitusta vaan jarruttakaa, kun se on tarpeen.
Head-up-näyttö*
Nopeuksien osoittaminen5.
Tallennettu nopeus
Edessä olevan ajoneuvon nopeus.
Oman auton kulloinenkin nopeus.
Liikennetilanteesta riippuvat symboliyhdistelmät:
ks. otsikko "Mukautuvan nopeussäätimen symbolit ja ilmoitukset".
Törmäysvaroituksen varoitusvalo tuulilasilla5.
Mukautuva nopeudensäädin käyttää n. 40 %
käyttöjarrun kapasiteetista. Jos autoa pitää jarruttaa voimakkaammin kuin mistä mukautuva
nopeussäädin selviytyy eikä kuljettaja jarruta, aktivoidaan varoitusvalo ja varoitusääni huomauttamaan kuljettajalle välittömän asiaan puuttumisen
välttämättömyydestä.
HUOM
Tuulilasilla olevaa tietoa voi olla vaikea havaita,
jos auringonpaiste on voimakas ja käytetään
aurinkolaseja.
5
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Törmäysvaroituksen symboli tuulilasilla5.
Head-up-näytöllä varustetussa autossa varoitus
näytetään tuulilasissa vilkkuvalla symbolilla.
HUOM
Tuulilasilla olevaa tietoa voi olla vaikea havaita,
jos auringonpaiste on voimakas ja käytetään
aurinkolaseja.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 299
KULJETTAJAN TUKI
||
300
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuvan nopeudensäätimen aktivointi ja
käynnistys* (s. 300)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen* nopeuden
käsittely (s. 301)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen* aikaetäisyyden asettaminen (s. 302)
•
Kohteen vaihto ja automaattinen jarrutus
mukautuvan nopeudensäätimen avulla
(s. 306)
•
Vaihtaminen Nopeudensäätimen ja Mukautuvan nopeudensäätimen* välillä (s. 307)
•
Ohitusavustaja ja mukautuva nopeudensäädin* tai Pilot Assist* (s. 305)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen* deaktivointi/uudelleenaktivointi (s. 303)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen* rajoitukset
(s. 307)
•
Mukautuvan nopeudensäätimen* symbolit ja
ilmoitukset (s. 309)
•
•
•
•
Pilot Assist* (s. 311)
Mukautuvan nopeudensäätimen
aktivointi ja käynnistys*
Mukautuvan nopeudensäätimen
käynnistys
Mukautuva nopeudensäädin (Adaptive Cruise
Control - ACC) on ensin aktivoitava ja sen jälkeen käynnistettävä, jotta se voisi säätää
nopeutta ja etäisyyttä.
Jotta ACC voidaan käynnistää, edellytetään seuraavaa:
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Mukautuvan nopeudensäätimen
aktivointi
Etäisyysvaroitus* (s. 294)
Mukautuva nopeudensäädin on valmiustilassa
aina heti moottorin käynnistämisen jälkeen.
Head-up -näyttö* (s. 117)
–
Tutkayksikön rajoitukset (s. 326)
Painakaa ◀ (2) tai ▶ (3) selataksenne esiin
symbolin/toiminnon
(4).
> Symboli näytetään ja Mukautuva nopeudensäädin asetetaan valmiustilaan.
•
Kuljettajalla pitää olla turvavyö kytkettynä ja
kuljettajan oven pitää olla kiinni.
•
Edessä pitää olla ajoneuvo (kohdeajoneuvo)
kohtuullisen etäisyyden päässä tai ko. nopeuden pitää olla vähintään 15 km/h (9 mph).
•
Käsivaihteistolla varustetut autot: Nopeuden
pitää olla alle 30 km/h (20 mph).
–
Kun symboli/toiminto
esitetään - paina(1).
kaa ohjauspyörän painiketta
> Mukautuva nopeudensäädin käynnistetään ja senhetkinen nopeus tallennetaan
ja näytetään numeroilla nopeusmittarin
keskiössä.
Vain, kun etäisyyssymboli näyttää kaksi ajoneuvoa, ACC säätää aikaetäisyyttä edellä olevaan ajoneuvoon.
Samalla merkitään nopeusväli.
Suurempi nopeus on tallennettu/valittu nopeus ja pienempi nopeus on edessä olevan ajoneuvon (kohdeajoneuvon) nopeus.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 297)
Mukautuvan nopeudensäätimen*
nopeuden käsittely
Mukautuva nopeudensäädin (Adaptive Cruise
Control - ACC) voidaan asettaa useille eri
nopeuksille.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
–
Muuttakaa tallennettua nopeutta painamalla
lyhyesti tai pitkään ohjauspyörän painiketta
(1) tai - (3):
•
Käyttäkää lyhyitä painalluksia säätääksenne nopeutta +/- 5 km/h (+/- 5 mph)
jokaisella painalluksella.
•
Pitäkää painiketta painettuna säätääksenne nopeutta +/- 1 km/h (+/- 1 mph)
ja vapauttakaa se, kun kuljettajan näytön
merkintä (4) on halutun nopeuden kohdalla.
> Viimeksi tehdyt painallukset tallennetaan
muistiin.
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen
painamista, auton
ohjauspyörän painikkeen
ko. nopeus painiketta painettaessa tallennetaan
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 301
KULJETTAJAN TUKI
||
edellyttäen, että kuljettaja pitää jalkansa kaasupolkimella painiketta painaessaan.
Mukautuvan nopeudensäätimen*
aikaetäisyyden asettaminen
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
Mukautuva nopeudensäädin (Adaptive Cruise
Control - ACC) voidaan asettaa useille eri aikaetäisyyksille.
Automaattivaihteisto
Mukautuva nopeudensäädin voi seurata toista
ajoneuvoa seisonnasta jopa nopeuteen
200 km/h (125 mph) asti.
Huomatkaa, että mukautuvan vakionopeudensäätimen pienin ohjelmoitava nopeus on 30 km
(20 mph) - vaikka se selviää toisen ajoneuvon
seuraamisesta pysähdyksiin asti, pienempää
nopeutta kuin 30 km/h (20 mph) ei voida valita/
tallentaa.
Suurin valittavissa oleva ajonopeus on 200 km/h
(125 mph).
Käsivalintainen vaihteisto
Mukautuva nopeudensäädin voi seurata toista
ajoneuvoa 30 km/h (20 mph) nopeudesta enintään 200 km/h (125 mph) ajonopeuteen asti.
Mukautuvan nopeudensäätimen pienin ohjelmoitava nopeus on 30 km/h (20 mph) - suurin on
200 km/h (125 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
302
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 297)
Edellä olevaan ajoneuvoon voidaan valita eri aikavälejä ja
tämä esitetään kuljettajan näytössä 1-5 vaakaviivana - mitä
useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa
noin 1 sekuntia edessä olevaan
ajoneuvoon, 5 viivaa vastaa noin 3 sekuntia.
Aikaetäisyyden säädin.
Aikaetäisyyden vähentäminen
Sama symboli esitetään myös, kun toiminto Etäisyysvaroitin on aktivoitu
HUOM
Kun symboli kuljettajan näytössä esittää kaksi
autoa, ACC seuraa edessä olevaa autoa esivalitulla aikaetäisyydellä.
Kun esitetään vain yksi auto, ei edessä ole
ajoneuvoa kohtuullisella etäisyydellä.
Aikaetäisyyden lisääminen
Etäisyysosoitus
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta (1) tai (2)
aikaetäisyyden pienentämiseksi tai suurentamiseksi.
> Etäisyysosoitus (3) näyttää ko. aikaetäisyyden.
Voidakseen seurata edellä ajavaa autoa pehmeällä ja miellyttävällä tavalla mukautuva nopeudensäädin sallii aikavälin vaihdella selvästi tietyissä paikoissa. Pienellä nopeudella, kun etäisyydet tulevat lyhyiksi, mukautuva nopeudensäädin
lisää aikaväliä hieman.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Huomatkaa, että pienet aikaetäisyydet antavat
kuljettajalle lyhyen ajan reagoida ja toimia, jos
tapahtuu jotain odottamatonta.
HUOM
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen
sallimaa aikaetäisyyttä.
Jos mukautuva nopeudensäädin ei aktivoinnin
yhteydessä tunnu vaikuttavan, syynä voi olla,
että aikaetäisyys edessä olevaan ajoneuvoon
estää nopeuden lisäämisen.
Mukautuvan nopeudensäätimen*
deaktivointi/uudelleenaktivointi
Mukautuvan nopeudensäätimen sulkeminen tilapäisesti ja asettaminen valmiustilaan:
Mukautuva nopeudensäädin (Adaptive Cruise
Control - ACC) voi deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa toimintaansa valmiustilassa ja sen jälkeen
aktivoitua uudelleen.
–
Mukautuvan nopeudensäätimen
deaktivointi ja asettaminen
valmiustilaan
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Valmiustilassa kuljettajan on itse säädettävä sekä
ajonopeutta että etäisyyttä.
Kun mukautuva nopeudensäädin on valmiustilassa ja auto ajautuu liian lähelle edellä ajavaa
ajoneuvoa, etäisyysvaroitus varoittaa kuljettajaa
sen sijaan lyhyestä etäisyydestä (ks. viittaus otsikkoon "Etäisyysvaroitus" tämän kappaleen
lopussa).
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi tulee
etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
•
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Symboli
kuljettajan näytössä vaihtaa
väriä VALKOISESTA HARMAAKSI ja
nopeusmittarin keskiössä oleva tallennettu nopeus vaihtaa väriä BEIGESTÄ
HARMAAKSI.
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 297)
Mukautuvan nopeudensäätimen* nopeuden
käsittely (s. 301)
Etäisyysvaroitus* (s. 294)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 303
KULJETTAJAN TUKI
||
Valmiustila kuljettajan asiaan puuttumisen
takia
Mukautuva nopeudensäädin deaktivoituu ja asettuu valmiustilaan, jos:
•
•
•
•
•
nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja ACC on
epävarma siitä, onko edessä oleva ajoneuvo
paikallaan oleva ajoneuvo vai kohde, esim.
ajoeste.
•
nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja edellä
oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei ACC -toiminnolla enää ole seurattavaa ajoneuvoa.
•
nopeus laskee alle 30 km/h (20 mph) - koskee vain käsivaihteistolla varustettuja autoja.
•
•
•
•
•
•
•
kuljettaja avaa oven
käyttöjarrua painetaan
vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon.
kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
kytkinpoljin on painettuna n. 1 minuutin koskee käsivaihteistolla varustettuja autoja.
Kuljettajan pitää tässä tilanteessa puuttua asiaan
ja sovittaa itse nopeus ja etäisyys edellä olevaan
ajoneuvoon.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
Automaattinen valmiustila
Mukautuva nopeudensäädin on riippuvainen
muista järjestelmistä, esim. vakauden valvonnasta/luistonestosta ESC. Jos jokin näistä järjestelmistä lakkaa toimimasta, mukautuva nopeudensäädin kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.
Automaattisen deaktivoinnin yhteydessä kuuluu
merkkiääni ja ilmoitus esitetään kuljettajan näytössä. Kuljettajan pitää tällöin puuttua asiaan ja
itse sovittaa nopeus ja etäisyys edellä olevaan
ajoneuvoon.
304
Automaattinen aktivoinnin poisto voi johtua seuraavista seikoista:
kuljettaja irrottaa turvavyönsä
Mukautuvan nopeudensäätimen
uudelleenaktivointi valmiustilasta
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
pyörät menettävät otteensa tiehen
Aktivoikaa ACC uudelleen valmiustilasta:
jarrujen lämpötila on korkea
seisontajarru aktivoidaan
–
kamera- ja tutkayksikkö on esim. lumen tai
rankkasateen peittämä (kameran linssi/
tutka-aallot eivät pysty toimimaan).
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1).
> Nopeudeksi asetetaan viimeksi tallennettu
nopeus.
HUOM
Kun nopeus palautetaan ohjauspyörän painik, saattaa seurauksena olla nopeukeella
den huomattava kasvu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 297)
Etäisyysvaroitus* (s. 294)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Ohitusavustaja ja mukautuva
nopeudensäädin* tai Pilot Assist*
Mukautuva nopeudensäädin (Adaptive Cruise
Control - ACC) tai Pilot Assist voi auttaa kuljettajaa muiden ajoneuvojen ohittamisessa.
Kun ACC tai Pilot Assist seuraa toista ajoneuvoa
ja kuljettaja ilmoittaa edessä olevasta ohituksesta
suuntavilkulla6, mukautuva nopeudensäädin tai
Pilot Assist auttaa kiihdyttämällä autoa kohti
edessä olevaa ajoneuvoa ennen kuin oma auto
on ehtinyt ohituskaistalle.
Ohitusavustajan käynnistäminen
Jotta ohitusavustaja voidaan aktivoida, edellytetään, että:
•
•
edessä on ajoneuvo (kohdeajoneuvo)
•
ACC:tä tai Pilot Assist -toimintoa varten tallennettu nopeus on riittävän suuri, jotta turvallinen ohitus voidaan tehdä.
–
VAROITUS
Muistakaa, että tämä toiminto voidaan aktivoida monessa tilanteessa lukuun ottamatta
ohituksia. Kun esimerkiksi suuntavaloa käytetään kaistanvaihdossa tai toiselle tielle poistuttaessa, auto kiihdyttää hetkellisesti.
6
Aktivoikaa suuntavilkut.
liikenne ohituskaistalla hidastaa
oikeanpuoleiseen liikenteeseen tarkoitettua
autoa ajetaan maassa, jossa on vasemmanpuoleinen liikenne (tai päinvastoin).
Tällaiset tilanteet vältetään asettamalla ACC tai
Pilot Assist tilapäisesti valmiustilaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pilot Assist* (s. 311)
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 297)
Käyttäkää vilkkuja vasemmalla autossa, jossa
ohjauspyörä on vasemmalla, tai oikealla
autossa, jossa ohjauspyörä on oikealla puolella.
> Ohitusavustaja käynnistyy.
Toiminto estää sen jälkeen nopeuden vähenemisen liian varhaisen jarruttamisen välttämiseksi,
kun auto lähestyy hitaampaa ajoneuvoa.
Toiminto on aktiivinen, kunnes ohitettava ajoneuvo on ohitettu.
senhetkinen nopeus on vähintään 70 km/h
(43 mph)
•
•
Rajoitukset
Kuljettajan tulee olla valmis äkillisesti muuttuviin
ehtoihin ohitusavustajan käytön yhteydessä - tietyissä tilanteissa ohitusavustaja voi tehdä ei-toivotun kiihdytyksen.
Joitakin tilanteita tulee sen vuoksi välttää. Esimerkkejä sellaisista ovat:
•
auto lähestyy poistumisliittymää kääntyäkseen samaan suuntaan, johon ohitus normaalisti tapahtuu.
•
edessä oleva ajoneuvo hidastaa, ennen kuin
oma auto on ehtinyt ohituskaistalle
Vain vasen vilkku vasemmalta ohjattavassa autossa, ja vilkku oikealle oikealta ohjattavassa autossa.
* Valinnais-/lisävaruste. 305
KULJETTAJAN TUKI
Kohteen vaihto ja automaattinen
jarrutus mukautuvan
nopeudensäätimen avulla
VAROITUS
Mukautuvalla nopeudensäätimellä (Adaptive
Cruise Control - ACC ) on automaattivaihteiston
yhteydessä tietyillä nopeuksilla kohteen vaihto- ja
jarrutustoiminto.
Kun mukautuva nopeudensäädin seuraa
toista ajoneuvoa yli n. 30 km/h:n (20 mph)
nopeuksilla ja vaihtaa kohdetta liikkuvasta paikallaan olevaan ajoneuvoon, se jättää paikallaan olevan ajoneuvon huomiotta ja valitsee
sen sijaan tallennetun nopeuden.
Kohteen vaihto
•
Kuljettajan täytyy tällöin puuttua ajoon ja
jarruttaa.
Automaattinen valmiustila kohteen
vaihtuessa
Mukautuva nopeudensäädin kytketään pois
päältä ja asetetaan valmiustilaan:
Jos edessä olevan kohdeajoneuvon nopeasti kääntyy, voi
edessä olla seisova liikenne.
Kun mukautuva nopeudensäädin seuraa toista
ajoneuvoa alle 30 km/h:n (20 mph) nopeuksilla
ja vaihtaa kohdetta liikkuvasta paikallaan olevaan
ajoneuvoon, se jarruttaa paikallaan olevan ajoneuvon takia.
•
kun nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja
mukautuva nopeudensäädin on epävarma
siitä, onko kohde paikallaan oleva ajoneuvo
vai jokin muu esine, esim. ajoeste.
•
kun nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja edellä
oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei mukautuvalla nopeussäätimellä enää ole seurattavaa
ajoneuvoa.
Automaattinen jarrutus
Hitaassa liikenteen ryömintäajon yhteydessä
tapahtuvien lyhyiden pysähdysten tai liikennevalojen yhteydessä ajo palautetaan automaattisesti,
jos pysähdys ei ylitä n. 3 sekuntia - jos kestää
kauemmin, ennen kuin edessä oleva auto alkaa
jälleen liikkua, mukautuva nopeudensäädin asete-
306
taan valmiustilaan, johon kuuluu automaattinen
jarrutus.
–
Mukautuva nopeudensäädin aktivoidaan
uudelleen jollain seuraavista tavoista:
•
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
.
Painakaa kaasupoljinta.
> Mukautuva nopeudensäädin palauttaa
edessä olevan ajoneuvon seurannan, jos
se alkaa ajaa eteenpäin n. 6 sekunnin
kuluessa.
HUOM
ACC voi pitää auton paikallaan enintään
5 minuuttia – sen jälkeen seisontajarru kytketään ja Mukautuva nopeudensäädin kytketään
pois toiminnasta.
Ennen kuin mukautuva nopeudensäädin voidaan aktivoida uudelleen, pitää seisontajarru
vapauttaa.
KULJETTAJAN TUKI
Automaattisen jarrutuksen päättyminen
Tietyissä tilanteissa automaattinen jarrutus keskeytyy seistäessä paikallaan ja Mukautuva nopeudensäädin asettuu valmiustilaan. Se tarkoittaa,
että jarrut irrottavat ja auto voi alkaa rullata - kuljettajan pitää sen vuoksi puuttua tilanteeseen ja
jarruttaa itse auton pitämiseksi paikallaan.
Näin voi tapahtua seuraavissa tilanteissa:
•
•
•
•
kuljettajan asettaa jalan jarrupolkimelle
seisontajarru kytketään
vaihteenvalitsin siirretään P-. N- tai R-asentoon
kuljettaja asettaa mukautuvan nopeudensäätimen valmiustilaan.
Seisontajarrun automaattinen aktivointi
Tietyissä tilanteissa seisontajarru kytkeytyy auton
pitämiseksi jatkuvasti paikallaan.
Mukautuvan nopeudensäätimen*
rajoitukset
Mukautuvan nopeudensäätimen (Adaptive
Cruise Control - ACC) toiminnallisuus voi olla
tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Mäkiset tiet ja/tai raskas kuorma
Huomatkaa, että mukautuva nopeudensäädin on
ensisijassa tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla teillä
ajettaessa. Toiminnolla voi olla vaikeuksia säilyttää oikea etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon
ajettaessa jyrkissä alamäissä - olkaa tällöin erityisen tarkkaavainen ja valmis jarruttamaan. Älkää
käyttäkö mukautuvaa nopeudensäädintä, jos auto
on raskaasti kuormattuna tai autoon on kytketty
perävaunu.
Muuta
•
Näin käy, jos mukautuva nopeudensäädin pitää
auton paikallaan käyttöjarrulla ja:
•
•
•
•
HUOM
kuljettaja avaa oven tai irrottaa turvavyön
Toiminto käyttää auton tutkayksikköä, jolla on
tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale "Tutkayksikön rajoitukset".
ACC on pitänyt auton paikallaan kauemmin
kuin n. 5 minuuttia
jarrut ovat ylikuumentuneet
moottori sammutetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Ajotilaa Off Road ei voida valita, kun mukautuva tasanopeudensäädin on käytössä.
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 297)
Vaihtaminen Nopeudensäätimen ja
Mukautuvan nopeudensäätimen*
välillä
Autossa, jossa on Mukautuva nopeudensäädin
(ACC), kuljettaja voi vaihtaa Nopeudensäätimen
(CC) ja ACC:n välillä.
Symboli kuljettajan näytössä esittää, mikä nopeudensäädin on aktiivinen:
CC
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
A
Nopeudensäädin
A
A
Mukautuva nopeudensäädin
VALKOINEN symboli: Toiminto on aktiivinen, HARMAA symboli:
Valmiustila
Vaihto ACC-toiminnosta CC-toimintoon
Menetelkää näin vaihtaaksenne Mukautuvasta
nopeudensäätimestä (ACC) Nopeudensäätimeen
(CC):
1.
Siirtäkää mukautuva nopeudensäädin valmiustilaan ohjauspyörän painikkeella
.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 297)
Tutkayksikön rajoitukset (s. 326)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 307
KULJETTAJAN TUKI
||
2.
Painakaa painiketta Vakionopeudensäädin
toimintonäkymässä - painikkeen ilmaisin
vaihtaa värin HARMAASTA VIHREÄKSI.
> Kuljettajan näyttö vaihtaa symbolit
ACC ->
CC - sen jälkeen on mukautuva nopeudensäädin
(ACC) suljettu ja nopeudensäädin (CC) on
asetettu valmiustilaan.
3.
2.
CC ->
ACC – sen jälkeen on mukautuva nopeudensäädin asetettu valmiustilaan.
3.
.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
> Nopeudensäädin käynnistyy ja tallentaa
kulloisenkin nopeuden.
VAROITUS
Auto ei pidä enää esivalittua aikaetäisyyttä,
kun vaihdetaan ACC-asennosta CC-asentoon
- auto noudattaa vain asetettua nopeutta.
Painakaa painiketta Vakionopeudensäädin
toimintonäkymässä - painikkeen ilmaisin
vaihtaa värin VIHREÄSTÄ HARMAAKSI.
> Kuljettajan näyttö vaihtaa symbolit
.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
> Mukautuva nopeudensäädin käynnistyy ja
tallentaa kulloisenkin nopeuden sekä
ennalta valitun aikaetäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon nähden.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Nopeudensäädin (s. 290)
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 297)
Jos CC on aktiivinen sammutettaessa moottori,
ACC aktivoituu käynnistettäessä moottori seuraavan kerran.
Vaihto CC-toiminnosta ACC-toimintoon
Menetelkää näin vaihtaaksenne nopeudensäätimestä (CC) mukautuvaan nopeudensäätimeen
(ACC):
1.
308
Siirtäkää nopeudensäädin valmiustilaan
.
ohjauspyörän painikkeella
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuvan nopeudensäätimen*
symbolit ja ilmoitukset
Useita mukautuvan nopeudensäätimen (Adaptive
Cruise Control – ACC) -järjestelmän symboleja
ja ilmoituksia voidaan näyttää kuljettajan näytössä
ja/tai head-up-näytössä*.
Edellisessä kuvassa8 näkyy, että mukautuva
nopeudensäädin on asetettu pitämään nopeutena 110 km/h ja että edellä ei ole seurattavia
ajoneuvoja.
tena 110 km/h ja että se seuraa samalla edellä
olevia ajoneuvoja, jotka ajavat samalla nopeudella.
Tässä muutamia esimerkkejä7.
Edellisessä kuvassa8 näkyy, että mukautuva
nopeudensäädin on asetettu pitämään nopeu-
Symboli
7
8
Ilmoitus
Sisältö
Symboli on valkoinen
Auto säilyttää tallennetun/valitun nopeuden.
Ei käytettävissä ja symboli ovat HARMAITA
Mukautuva nopeudensäädin on asetettu valmiustilaan.
Seuraavassa esimerkkikuvassa toiminto RSI (Road Sign Information) kertoo suurimman sallitun nopeuden olevan 130 km/h.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 309
KULJETTAJAN TUKI
||
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Mukaut. tasanopeus
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua
Volvon teknistä palvelua.
Huolto tarpeen
Tuulilasin anturi
Puhdistakaa tuulilasi kamera- ja tutkayksikön tunnistimien edestä.
Anturi tukossa, katso käyttöopasta
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
310
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 297)
Liikennemerkki-informaatio* (s. 354)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pilot Assist*
Pilot Assist auttaa kuljettajaa ajamaan autolla
kaistan reunaviivojen välissä avustamalla
ohjausta ja ylläpitämällä tasaista ajonopeutta
sekä ennalta valittua aikaetäisyyttä edellä ajavaan
ajoneuvoon.
Pilot Assist -toiminto tekee ajosta mukavampaa
ja antaa rentouttavamman ajoelämyksen esim.
pitkillä matkoilla moottoriteillä tasaisessa liikennevirrassa.
Kuljettaja valitsee haluamansa nopeuden ja ajallisen etäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon.
Pilot Assist lukee etäisyyden edellä kulkevaan
ajoneuvoon sekä kaistan reunamerkinnät
kamera- ja tutkayksikköä käyttäen. Esiasetettu
aikaetäisyys pidetään nopeuden automaattisen
sopeuttamisen avulla ja samalla ohjausapu auttaa
pitämään oman auton ajokaistan sisällä.
Ohjausavun kulloinenkin tila
ilmenee ohjauspyöräsymbolin
väristä:
• VIHREÄ ohjauspyörä osoittaa
aktiivista ohjausapua
• HARMAA ohjauspyörä (kuten kuvassa) osoittaa,
että ohjausapu on deaktivoitu.
Pilot Assist -toiminnon ohjausapu perustuu
edessä olevan ajoneuvon kulkureitin ja ajokaistan
sivumerkintöjen tasapainoon. Kuljettaja voi milloin
tahansa jättää Pilot Assist -toiminnon ohjaussuositukset huomiotta ja ohjata toiseen suuntaan,
esim. vaihtaessaan kaistaa tai väistäessään
estettä tiellä.
Jos Pilot Assist ei voi tulkita ajokaistaa yksiselitteisesti, esim. jos kamera- tai tutkayksikkö ei näe
ajokaistan sivumerkintöjä, Pilot Assist kytkee
ohjausavun tilapäisesti pois, mutta aktivoi sen
uudelleen, kun ajokaista voidaan taas tulkita nopeuden ja etäisyyden säätötoiminnot pysyvät
kuitenkin jatkuvasti aktiivisina.
Kamera- ja tutkayksikkö mittaa etäisyyden edellä ajavaan
ajoneuvoon ja havaitsee reunamerkinnät9.
Kamera- ja tutkayksikkö
Etäisyydenlukija
HUOM
Pilot Assist -ohjausapu kytketään pois ja otetaan uudelleen käyttöön ilman edeltävää
varoitusta.
Sivumerkintöjen lukija
9
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 311
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
Pilot Assist on apuväline, joka ei kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja tieolosuhteita.
Kuljettajan täytyy aina tarkkailla vallitsevia liikenneolosuhteita ja puuttua tilanteeseen, jos
Pilot Assist ei tue ohjausta sopivasti tai ylläpidä sopivaa ajonopeutta tai ajallista etäisyyttä.
Lukekaa kaikki osat toiminnosta käyttöoppaasta selvittääksenne sen rajoitukset, jotka
kuljettajan pitää tietää ennen kuin toimintoa
käytetään.
Pilot Assist -toimintoa tulee käyttää vain, jos
ajoradassa kaistan kummallakin puolella on
selkeät kaistamerkinnät. Kaikki muu käyttö
lisää riskiä osumisesta ympärillä oleviin esteisiin, joita toiminto ei havaitse.
Kuljettaja vastaa aina auton ohjaamisesta
sekä oikeasta ajallisesta etäisyydestä ja
nopeudesta – myös Pilot Assist -järjestelmää
käytettäessä.
Pilot Assist säätää nopeutta kaasunpainalluksilla
ja jarrutuksilla. Hiljaisen äänen kuuluminen jarruista on normaalia, kun jarruja käytetään nopeuden säätelemiseen.
Pilot Assist pyrkii säätämään nopeutta mahdollisimman sujuvasti. Tilanteissa, jotka edellyttävät
nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse.
Tämä koskee suuria nopeuseroja tai tilannetta,
jossa edellä oleva auto jarruttaa voimakkaasti.
312
Kamera- ja tutkayksikön rajoituksista johtuen jarrutus voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta.
Pilot Assist pyrkii seuraamaan edellä omalla kaistalla olevaa ajoneuvoa kuljettajan asettamalla
aikaetäisyydellä. Jos tutkayksikkö ei näe edessä
olevaa ajoneuvoa, auto sen sijaan pitää kuljettajan asettaman ja tallentaman nopeuden. Näin
tapahtuu myös, jos edessä olevan ajoneuvon
nopeus nousee ja ylittää tallennetun nopeuden.
Koskee automaattivaihteistolla varustettuja
autoja:
•
Pilot Assist voi seurata toista ajoneuvoa paikallaan seisomisesta enintään 200 km/h
(125 mph) ajonopeuteen asti.
•
Pilot Assist voi antaa ohjausapua lähes paikallaan seisomisesta enintään 140 km/h
(87 mph) ajonopeuteen asti.
Koskee käsivaihteistolla varustettuja autoja:
•
Pilot Assist voi seurata toista ajoneuvoa
30 km/h (20 mph) nopeudesta enintään
200 km/h (125 mph) ajonopeuteen asti.
•
Pilot Assist voi antaa ohjausapua 30 km/h
(20 mph) nopeudesta enintään 140 km/h
(87 mph) ajonopeuteen asti.
VAROITUS
Pilot Assist ei ole törmäyksiä ehkäisevä järjestelmä. Kuljettajan pitää puuttua tilanteeseen,
jos järjestelmä ei havaitse edessä olevaa ajoneuvoa.
Pilot Assist ei jarruta ihmisten, eläinten, esineiden, pienten ajoneuvojan (esim. polkupyörien ja moottoripyörien) matalien perävaunujen/trailerien tai vastaantulevan, hitaasti kulkevan tai paikallaan olevan ajoneuvon takia.
Älkää käyttäkö Pilot Assist -järjestelmää esim.
kaupunkiliikenteessä, risteyksissä, liukkaalla,
kun ajoradalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa, näkyvyyden
ollessa huono, mutkaisilla teillä, poistumis- ja
liityntärampeilla tai kun autoon on kytketty
perävaunu.
TÄRKEÄÄ
Pilot Assist -järjestelmän komponenttien
huollon saa tehdä vain huoltokorjaamossa suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
KULJETTAJAN TUKI
Katsaus
Toimintosymboli
Säädin
Symbolit kohdeautolle sekä aikaetäisyydelle
edellä ajavaan ajoneuvoon
Törmäysvaaran varoitus
Aktivoidun/deaktivoidun ohjausavun symboli
Kuljettajan näyttö
Törmäysvaroituksen varoitusvalo tuulilasilla9.
Toiminnon painikkeet ja
symbolit9.
Nostaa tallennettua nopeutta tai aktivoi
uudelleen Pilot Assist -toiminnon ja palauttaa
tallennetun nopeuden ja aikaetäisyyden
Aktivoi/deaktivoi Pilot Assist -toiminnon
Vaihtaa Pilot Assist -toiminnon Mukautuvaan
nopeudensäätimeen
Vähentää tallennettua nopeutta
Lisää etäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
Vaihtaa Mukautuvan nopeudensäätimen Pilot
Assist -toimintoon
Nopeuksien osoittaminen9.
Tallennettu nopeus
Edessä olevan ajoneuvon nopeus.
Oman auton kulloinenkin nopeus.
Liikennetilanteesta riippuvat symboliyhdistelmät:
ks. otsikko "Pilot Assist -toiminnon symbolit ja
ilmoitukset".
Pilot Assist käyttää noin 40 % käyttöjarrun kapasiteetista. Jos autoa pitää jarruttaa voimakkaammin kuin mistä Pilot Assist selviytyy eikä kuljettaja
jarruta, aktivoidaan varoitusvalo ja varoitusääni
huomauttamaan kuljettajalle välittömän asiaan
puuttumisen välttämättömyydestä.
HUOM
Tuulilasilla olevaa tietoa voi olla vaikea havaita,
jos auringonpaiste on voimakas ja käytetään
aurinkolaseja.
Vähentää etäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
9
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
}}
313
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
Pilot Assist varoittaa vain kamera- ja tutkayksikön havaitsemista ajoneuvoista, joten varoitus voi jäädä pois tai tapahtua viiveellä. Älkää
odottako varoitusta vaan jarruttakaa, kun se
on tarpeen.
Head-up-näyttö*
Törmäysvaroituksen symboli tuulilasilla9.
Head-up-näytöllä varustetussa autossa varoitus
näytetään tuulilasissa vilkkuvalla symbolilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pilot Assist* -toiminnon aktivointi ja käynnistys (s. 314)
•
Pilot Assist* -toiminnon nopeuden käsittely
(s. 316)
•
Pilot Assist* -toiminnon aikaetäisyyden asettaminen (s. 317)
•
Kohteen vaihto ja automaattinen jarrutus
Pilot Assist* -toiminnolla (s. 320)
•
Pilot Assist* -toiminnon deaktivointi/aktivointi
uudelleen (s. 318)
•
Ohitusavustaja ja mukautuva nopeudensäädin* tai Pilot Assist* (s. 305)
•
•
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset* (s. 321)
•
•
•
•
•
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 297)
Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist -toimintoa
varten* (s. 323)
Etäisyysvaroitus* (s. 294)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Jotta Pilot Assist voidaan käynnistää, edellytetään
seuraavaa:
Tutkayksikön rajoitukset (s. 326)
•
Kuljettajalla pitää olla turvavyö kytkettynä ja
kuljettajan oven pitää olla kiinni.
•
Edessä pitää olla ajoneuvo (kohdeajoneuvo)
kohtuullisen etäisyyden päässä tai ko. nopeuden pitää olla vähintään 15 km/h (9 mph).
•
Käsivaihteistolla varustetut autot: Nopeuden
pitää olla alle 30 km/h (20 mph).
Kamerayksikön rajoitukset (s. 333)
Tuulilasilla olevaa tietoa voi olla vaikea havaita,
jos auringonpaiste on voimakas ja käytetään
aurinkolaseja.
314
Pilot Assist on ensin aktivoitava ja sen jälkeen
käynnistettävä, jotta nopeutta ja etäisyyttä voidaan säädellä ja ohjausapua saada.
Head-up -näyttö* (s. 117)
HUOM
9
Pilot Assist* -toiminnon aktivointi ja
käynnistys
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Mukautuvan nopeudensäätimen ollessa valmiustilassa:
1.
Painakaa painiketta ▶ (6).
> Symboli
vaihtuu Pilot Assist -toimintoon valmiustilassa (8).
2.
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Pilot Assist käynnistyy ja nopeusmittarin
keskustassa numeroin näytettävä kulloinenkin nopeus tallennetaan.
...tai...
Kädet ohjauspyörällä
Edellytys Pilot Assist -toiminnon toiminnalle on,
että kuljettaja pitää kädet ohjauspyörällä, minkä
järjestelmä jatkuvasti tarkastaa - jos näin ei ole,
kuljettajaa kehotetaan teksti-ilmoituksella ohjaamaan autoa aktiivisesti. Ja jos näin ei ole, annetaan myös kuuluva varoitusmerkki.
Vain jos etäisyyssymboli näyttää ajoneuvon (1) ohjauspyöräsymbolin yläpuolella, Pilot Assist säätelee aikaetäisyyttä edellä kulkevaan ajoneuvoon.
Samalla merkitään nopeusväli.
Suurempi nopeus on tallennettu/valittu nopeus ja pienempi nopeus on edessä olevan ajoneuvon (kohdeajoneuvon) nopeus.
Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist -toimintoa
varten* (s. 323)
HUOM
Huomatkaa, että aputoiminto Pilot Assist toimii vain, kun kuljettajalla on kädet ohjauspyörässä.
Painakaa painiketta ▶ (6).
> Pilot Assist käynnistyy.
Vain jos ohjauspyöräsymboli (2)
on vaihtunut HARMAASTA
VIHREÄKSI, Pilot Assist ohjausapu on aktiivinen.
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset* (s. 321)
Jos kuljettaja ei tällöinkään laita käsiään ohjauspyörälle, Pilot Assist vaihtaa valmiustilaan. Tämän
jälkeen Pilot Assist on käynnistettävä uudelleen
.
ohjauspyörän painikkeella
Mukautuvan nopeudensäätimen ollessa käynnistettynä:
–
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pilot Assist* (s. 311)
Pilot Assist* -toiminnon nopeuden käsittely
(s. 316)
•
Pilot Assist* -toiminnon aikaetäisyyden asettaminen (s. 317)
•
Kohteen vaihto ja automaattinen jarrutus
Pilot Assist* -toiminnolla (s. 320)
•
Pilot Assist* -toiminnon deaktivointi/aktivointi
uudelleen (s. 318)
•
Ohitusavustaja ja mukautuva nopeudensäädin* tai Pilot Assist* (s. 305)
* Valinnais-/lisävaruste. 315
KULJETTAJAN TUKI
Pilot Assist* -toiminnon nopeuden
käsittely
edellyttäen, että kuljettaja pitää jalkansa kaasupolkimella painiketta painaessaan.
Pilot Assist voidaan asettaa useille eri nopeuksille.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
Automaattivaihteisto
Pilot Assist voi seurata toista ajoneuvoa paikallaan seisomisesta enintään 200 km/h (125 mph)
ajonopeuteen asti.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
–
Muuttakaa tallennettua nopeutta painamalla
lyhyesti tai pitkään ohjauspyörän painiketta
(1) tai - (3):
•
Käyttäkää lyhyitä painalluksia säätääksenne nopeutta +/- 5 km/h (+/- 5 mph)
jokaisella painalluksella.
•
Pitäkää painiketta painettuna säätääksenne nopeutta +/- 1 km/h (+/- 1 mph)
ja vapauttakaa se, kun kuljettajan näytön
merkintä (4) on halutun nopeuden kohdalla.
> Viimeksi tehdyt painallukset tallennetaan
muistiin.
Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen
painamista, auton
ohjauspyörän painikkeen
ko. nopeus painiketta painettaessa tallennetaan
316
Huomatkaa, että Pilot Assist -toiminnon pienin
ohjelmoitava nopeus on 30 km (20 mph) - vaikka
se selviää toisen ajoneuvon seuraamisesta
pysähdyksiin asti, pienempää nopeutta kuin
30 km/h (20 mph) ei voida valita/tallentaa.
Suurin valittavissa oleva ajonopeus on 200 km/h
(125 mph).
Käsivalintainen vaihteisto
Pilot Assist voi seurata toista ajoneuvoa 30 km/h
(20 mph) nopeudesta enintään 200 km/h
(125 mph) ajonopeuteen asti.
Pilot Assist -toiminnon pienin ohjelmoitava
nopeus on 30 km/h (20 mph) - suurin on
200 km/h (125 mph).
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pilot Assist* (s. 311)
Pilot Assist* -toiminnon aktivointi ja käynnistys (s. 314)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
•
Pilot Assist* -toiminnon aikaetäisyyden asettaminen (s. 317)
Pilot Assist* -toiminnon
aikaetäisyyden asettaminen
•
Kohteen vaihto ja automaattinen jarrutus
Pilot Assist* -toiminnolla (s. 320)
Pilot Assist voidaan asettaa useille eri aikaetäisyyksille.
•
Pilot Assist* -toiminnon deaktivointi/aktivointi
uudelleen (s. 318)
•
Ohitusavustaja ja mukautuva nopeudensäädin* tai Pilot Assist* (s. 305)
•
•
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset* (s. 321)
Edellä olevaan ajoneuvoon voidaan valita eri aikavälejä ja
tämä esitetään kuljettajan näytössä 1-5 vaakaviivana - mitä
useampi viiva, sitä pidempi
aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa
noin 1 sekuntia edessä olevaan
ajoneuvoon, 5 viivaa vastaa noin 3 sekuntia.
Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist -toimintoa
varten* (s. 323)
Aikaetäisyyden säädin.
Aikaetäisyyden vähentäminen
HUOM
Kun kuljettajan näytön symbolina on auto ja
ohjauspyörä, Pilot Assist seuraa edellä ajavaa
ajoneuvoa ennalta valitulla aikavälillä.
Kun symbolina on vain ohjauspyörä, edessä ei
ole ajoneuvoa kohtuullisella etäisyydellä.
Aikaetäisyyden lisääminen
Etäisyysosoitus
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta (1) tai (2)
aikaetäisyyden pienentämiseksi tai suurentamiseksi.
> Etäisyysosoitus (3) näyttää ko. aikaetäisyyden.
Jotta edellä ajavaa autoa voidaan seurata pehmeästi ja miellyttävällä tavalla, Pilot Assist sallii
aikaetäisyyden tuntuvan vaihtelun tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi alhaisella ajonopeudella etäisyyden lyhentyessä Pilot Assist suurentaa aikaetäisyyttä hieman.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 317
KULJETTAJAN TUKI
||
Huomatkaa, että pienet aikaetäisyydet antavat
kuljettajalle lyhyen ajan reagoida ja toimia, jos
tapahtuu jotain odottamatonta.
HUOM
Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen
sallimaa aikaetäisyyttä.
•
Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist -toimintoa
varten* (s. 323)
Pilot Assist* -toiminnon
deaktivointi/aktivointi uudelleen
•
Etäisyysvaroitus* (s. 294)
Pilot Assist voi deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa
toimintaansa valmiustilassa ja sen jälkeen aktivoitua uudelleen.
Pilot Assist -toiminnon deaktivointi ja
asettaminen valmiustilaan
Jos Pilot Assist ei aktivoinnin yhteydessä
tunnu vaikuttavan, syynä voi olla, että aikaetäisyys edessä olevaan ajoneuvoon estää
nopeuden lisäämisen.
Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi tulee
etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pilot Assist* (s. 311)
Pilot Assist* -toiminnon aktivointi ja käynnistys (s. 314)
•
Pilot Assist* -toiminnon nopeuden käsittely
(s. 316)
•
Kohteen vaihto ja automaattinen jarrutus
Pilot Assist* -toiminnolla (s. 320)
•
Pilot Assist* -toiminnon deaktivointi/aktivointi
uudelleen (s. 318)
•
Ohitusavustaja ja mukautuva nopeudensäädin* tai Pilot Assist* (s. 305)
•
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset* (s. 321)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Pilot Assist -toiminnon sulkeminen tilapäisesti ja
asettaminen valmiustilaan:
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(2).
> Pilot Assist siirtyy valmiustilaan – symboli
(8) kuljettajan näytössä vaihtaa väriä VALKOISESTA HARMAAKSI ja nopeusmittarin keskiössä oleva tallennettu nopeus
vaihtaa väriä BEIGESTÄ HARMAAKSI.
...tai...
318
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
–
Painakaa painiketta ◀ (3).
> Pilot Assist sulkeutuu ja vaihtaa Mukautuvan nopeudensäätimen aktiiviseen tilaan.
Valmiustilassa kuljettaja ei saa enää ohjaussuosituksia ja hänen on itse säädeltävä sekä nopeutta
että etäisyyttä.
Kun Pilot Assist on valmiustilassa ja auto ajautuu
liian lähelle edellä ajavaa ajoneuvoa, etäisyysvaroitus varoittaa kuljettajaa sen sijaan lyhyestä
etäisyydestä (ks. viittaus otsikkoon "Etäisyysvaroitus" tämän kappaleen lopussa).
Valmiustila kuljettajan asiaan puuttumisen
takia
Pilot Assist deaktivoituu ja asettuu valmiustilaan,
jos:
•
•
•
käyttöjarrua painetaan
vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon.
ohi, ohjausapu aktivoituu automaattisesti uudelleen, jos kaistan reunamerkinnät voidaan edelleen havaita.
Automaattinen valmiustila
Pilot Assist on riippuvainen muista järjestelmistä,
esim. ajonvakautuksesta/luistonestosta ESC. Jos
jokin näistä muista järjestelmistä lakkaa toimimasta, Pilot Assist kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta.
Automaattisen deaktivoinnin yhteydessä kuuluu
merkkiääni ja ilmoitus esitetään kuljettajan näytössä. Kuljettajan pitää tällöin puuttua asiaan ja
itse sovittaa nopeus ja etäisyys edellä olevaan
ajoneuvoon.
kuljettaja pitää tallennettua suurempaa
nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.
•
kytkinpoljin on painettuna n. 1 minuutin koskee käsivaihteistolla varustettuja autoja.
Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun
kaasupoljin vapautetaan.
Suuntavaloja käytettäessä Pilot Assist -ohjausapu
kytkeytyy tilapäisesti pois. Kun tämä tilanne on
moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri
pyörät menettävät otteensa tiehen
jarrujen lämpötila on korkea
seisontajarru aktivoidaan
kamera- ja tutkayksikkö on esim. lumen tai
rankkasateen peittämä (kameran linssi/
tutka-aallot eivät pysty toimimaan).
Pilot Assist -toiminnon
uudelleenaktivointi valmiustilasta
Automaattinen aktivoinnin poisto voi johtua seuraavista seikoista:
•
nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja Pilot Assist
on epävarma siitä, onko edessä oleva ajoneuvo paikallaan oleva ajoneuvo vai kohde,
esim. ajoeste.
•
nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja edellä
oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei Pilot
Assist -toiminnolla enää ole seurattavaa ajoneuvoa.
suuntavaloja käytetään pitempään kuin
1 minuutti .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nopeus laskee alle 30 km/h (20 mph) - koskee vain käsivaihteistolla varustettuja autoja.
käsiä ei pidetä ohjauspyörällä
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
–
Painakaa ohjauspyörän painiketta
(1).
> Nopeudeksi asetetaan viimeksi tallennettu
nopeus.
kuljettaja avaa oven
kuljettaja irrottaa turvavyönsä
}}
319
KULJETTAJAN TUKI
||
HUOM
Kun nopeus palautetaan ohjauspyörän painikkeella
, saattaa seurauksena olla nopeuden huomattava kasvu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
VAROITUS
Kun Pilot Assist seuraa toista ajoneuvoa yli
n. 30 km:n/h (20 mph) nopeuksilla ja vaihtaa
kohdetta liikkuvasta paikallaan olevaan ajoneuvoon, Pilot Assist jättää paikallaan olevan
ajoneuvon huomiotta ja vaihtaa sen sijaan tallennettuun nopeuteen.
Pilot Assist -toiminnolla on automaattivaihteiston
yhteydessä tietyillä nopeuksilla kohteen vaihto- ja
jarrutustoiminto.
Kohteen vaihto
•
Pilot Assist* (s. 311)
Pilot Assist* -toiminnon aktivointi ja käynnistys (s. 314)
•
Pilot Assist* -toiminnon nopeuden käsittely
(s. 316)
•
Pilot Assist* -toiminnon aikaetäisyyden asettaminen (s. 317)
•
Kohteen vaihto ja automaattinen jarrutus
Pilot Assist* -toiminnolla (s. 320)
•
Ohitusavustaja ja mukautuva nopeudensäädin* tai Pilot Assist* (s. 305)
•
•
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset* (s. 321)
•
Kohteen vaihto ja automaattinen
jarrutus Pilot Assist* -toiminnolla
Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist -toimintoa
varten* (s. 323)
Etäisyysvaroitus* (s. 294)
Kuljettajan täytyy tällöin puuttua ajoon ja
jarruttaa.
Automaattinen valmiustila kohteen
vaihtuessa
Pilot Assist kytketään pois ja asetetaan valmiustilaan:
Jos edessä olevan kohdeajoneuvon nopeasti kääntyy, voi
edessä olla seisova liikenne.
Kun Pilot Assist seuraa toista ajoneuvoa nopeuksilla alle 30 km/h (20 mph) ja vaihtaa kohteen
liikkuvasta paikallaan olevaan ajoneuvoon, Pilot
Assist jarruttaa seisovan ajoneuvon vuoksi.
•
kun nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja Pilot
Assist on epävarma siitä, onko kohde paikallaan oleva ajoneuvo vai jokin muu esine,
esim. ajoeste.
•
kun nopeus alittaa 5 km/h (3 mph) ja edellä
oleva ajoneuvo kääntyy siten, ettei Pilot
Assist -toiminnolla enää ole seurattavaa ajoneuvoa.
Automaattinen jarrutus
Hitaassa liikenteen ryömintäajon yhteydessä
tapahtuvien lyhyiden pysähdysten tai liikennevalojen yhteydessä ajo palautetaan automaattisesti,
jos pysähdys ei ylitä n. 3 sekuntia - jos kestää
kauemmin, ennen kuin edessä oleva auto alkaa
jälleen liikkua, Pilot Assist asetetaan valmiustilaan, johon kuuluu automaattinen jarrutus.
320
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
–
Pilot Assist aktivoidaan uudelleen jollain seuraavista tavoista:
•
•
Painakaa ohjauspyörän painiketta
.
Painakaa kaasupoljinta.
> Pilot Assist palauttaa edessä olevan ajoneuvon seurannan, jos se alkaa ajaa
eteenpäin n. 6 sekunnin kuluessa.
HUOM
Pilot Assist voi pitää auton paikallaan enintään 5 minuuttia – sen jälkeen seisontajarru
kytketään ja toiminto poistetaan toiminnasta.
Ennen kuin Pilot Assist voidaan aktivoida
uudelleen, seisontajarru on vapautettava.
Automaattisen jarrutuksen päättyminen
Tietyissä tilanteissa automaattinen jarrutus keskeytyy seistäessä paikallaan ja Pilot Assist asettuu valmiustilaan. Se tarkoittaa, että jarrut irrottavat ja auto voi alkaa rullata - kuljettajan pitää sen
vuoksi puuttua tilanteeseen ja jarruttaa itse auton
pitämiseksi paikallaan.
Näin voi tapahtua seuraavissa tilanteissa:
•
•
•
•
kuljettajan asettaa jalan jarrupolkimelle
seisontajarru kytketään
vaihteenvalitsin siirretään P-. N- tai R-asentoon
kuljettaja asettaa Pilot Assist -toiminnon valmiustilaan.
Seisontajarrun automaattinen aktivointi
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset*
Tietyissä tilanteissa seisontajarru kytkeytyy auton
pitämiseksi jatkuvasti paikallaan.
Pilot Assist -toiminnon toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Näin käy, jos Pilot Assist pitää auton paikallaan
käyttöjarrulla ja:
•
•
•
•
kuljettaja avaa oven tai irrottaa turvavyön
Pilot Assist on pitänyt auton paikallaan
kauemmin kuin n. 5 minuuttia
jarrut ovat ylikuumentuneet
Toiminto Pilot Assist on apuväline, joka voi helpottaa kuljettajan toimia ja auttaa kuljettajaa
monissa tilanteissa. Kuljettaja on kuitenkin aina
kaikissa tilanteissa vastuussa turvallisen etäisyyden säilyttämisestä ympäristöön ja auton asianmukaisesta pitämisestä ajokaistalla.
moottori sammutetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Pilot Assist* (s. 311)
Pilot Assist* -toiminnon aktivointi ja käynnistys (s. 314)
•
Pilot Assist* -toiminnon nopeuden käsittely
(s. 316)
•
Pilot Assist* -toiminnon aikaetäisyyden asettaminen (s. 317)
•
Pilot Assist* -toiminnon deaktivointi/aktivointi
uudelleen (s. 318)
•
Ohitusavustaja ja mukautuva nopeudensäädin* tai Pilot Assist* (s. 305)
•
•
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset* (s. 321)
Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist -toimintoa
varten* (s. 323)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 321
KULJETTAJAN TUKI
||
Tietyissä tilanteissa Pilot Assist -ohjausavun
voi olla vaikea auttaa kuljettajaa oikealla
tavalla tai kytkeytyä pois automaattisesti - tällöin on suositeltavaa olla käyttämättä Pilot
Assist -ohjausapua. Esimerkkejä tällaisista
tilanteista voivat olla seuraavat:
•
kaistamerkinnät ovat kuluneet, ne puuttuvat tai menevät ristiin.
•
kaistojen rajoissa on epäselvyyttä, esim.
kaistojen jakautuessa tai yhdistyessä,
poistumisramppien kohdalla tai jos kaistamerkintöjä on useita.
•
ajoradalla tai sen vieressä on reunoja tai
muita linjoja kuin kaistamerkintöjä, esim.
jalkakäytävän reunoja, tienpinnan saumoja tai paikkoja, kaiteiden reunoja, tienreunoja tai teräviä varjoja.
•
•
•
kaista on kapea tai mutkainen.
kaistalla on mäki tai töyssy.
sää on huono, sataa vettä tai lunta, on
sumuista tai loskaista tai heikko valaistus
huonontaa näkyvyyttä, vastavalo, märkä
ajorata jne.
Kuljettajan on oltava myös tietoinen siitä, että
Pilot Assist -järjestelmällä on seuraavia rajoituksia:
•
322
jne.) ei havaita. Ne voidaan myös tunnistaa virheellisesti kaistamerkinnöiksi, jolloin on olemassa vaara siitä, että auto
osuu näihin esteisiin. Kuljettajan on itse
varmistettava, että auton etäisyys kyseisiin esteisiin on riittävä.
TÄRKEÄÄ
Korkeita jalkakäytävän reunoja, kaiteita,
tilapäisiä esteitä (liikennekartioita, kaiteita
•
•
•
Assist -toimintoa, jos auto on raskaasti kuormattuna tai autoon on kytketty perävaunu.
Muuta
•
Kamera- ja tutkayksikkö ei pysty havaitsemaan kaikkia liikenteessä vastaan tulevia
esineitä ja esteitä, esim. ajoradan kuoppia, paikallaan olevia esteitä tai esineitä,
jotka peittävät ajoradan kokonaan tai osittain.
Ajotilaa Off Road ei voi valita Pilot Assist toiminnon ollessa aktivoituna.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
Pilot Assist ei "näe" jalankulkijoita, eläimiä yms.
HUOM
Toiminto käyttää auton tutkayksikköä, jolla on
tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale "Tutkayksikön rajoitukset".
Toiminnon suosittelemien ohjausliikkeiden voimakkuus on rajallinen, joten se ei
voi aina auttaa kuljettajaa ohjaamaan ja
pitämään autoa kaistalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Kuljettajalla on aina mahdollisuus korjata tai säätää Pilot Assist -toiminnon kutakin ohjaustoimenpidettä ja kääntää itse ohjauspyörää haluttuun
tilaan.
Mäkiset tiet ja/tai raskas kuorma
Huomatkaa, että Pilot Assist on ensisijaisesti tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla teillä ajettaessa.
Toiminnolla voi olla vaikeuksia säilyttää oikea
etäisyys edellä olevaan ajoneuvoon ajettaessa jyrkissä alamäissä - olkaa tällöin erityisen tarkkaavainen ja valmis jarruttamaan. Älkää käyttäkö Pilot
•
•
Pilot Assist* (s. 311)
Pilot Assist* -toiminnon aktivointi ja käynnistys (s. 314)
•
Pilot Assist* -toiminnon nopeuden käsittely
(s. 316)
•
Pilot Assist* -toiminnon aikaetäisyyden asettaminen (s. 317)
•
Kohteen vaihto ja automaattinen jarrutus
Pilot Assist* -toiminnolla (s. 320)
•
Pilot Assist* -toiminnon deaktivointi/aktivointi
uudelleen (s. 318)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
•
Ohitusavustaja ja mukautuva nopeudensäädin* tai Pilot Assist* (s. 305)
Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist toimintoa varten*
•
Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist -toimintoa
varten* (s. 323)
•
•
Kamerayksikön rajoitukset (s. 333)
Useita Pilot Assist -järjestelmän symboleja ja
ilmoituksia voidaan näyttää kuljettajan näytössä
ja/tai head-up-näytössä*.
Tutkayksikön rajoitukset (s. 326)
Tässä muutamia esimerkkejä10.
Yllä olevassa kuvassa11 näkyy, että Pilot Assist on
asetettu pitämään nopeutena 110 km/h ja että
se seuraa samalla edellä olevia ajoneuvoja, jotka
ajavat samalla nopeudella.
Pilot Assist ei anna ohjausapua, koska kaistan
reunaviivoja ei pystytä havaitsemaan.
Yllä olevassa kuvassa11 näkyy, että Pilot Assist on
asetettu pitämään nopeutena 110 km/h ja että
edellä ei ole seurattavia ajoneuvoja.
Pilot Assist ei anna ohjausapua, koska kaistan
reunaviivoja ei pystytä havaitsemaan.
10
11
Seuraavassa esimerkkikuvassa toiminto RSI (Road Sign Information) kertoo suurimman sallitun nopeuden olevan 130 km/h.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 323
KULJETTAJAN TUKI
||
Yllä olevassa kuvassa11 näkyy, että Pilot Assist on
asetettu pitämään nopeutena 110 km/h ja että
se seuraa samalla edellä olevia ajoneuvoja, jotka
ajavat samalla nopeudella.
Pilot Assist antaa myös ohjausapua, koska kaistan reunaviivat pystytään havaitsemaan.
324
Pilot Assist* -toiminnon deaktivointi/aktivointi
uudelleen (s. 318)
•
Ohitusavustaja ja mukautuva nopeudensäädin* tai Pilot Assist* (s. 305)
•
•
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset* (s. 321)
Liikennemerkki-informaatio* (s. 354)
Yllä olevassa kuvassa11 näkyy, että Pilot Assist on
asetettu pitämään nopeutena 110 km/h ja että
edellä ei ole seurattavia ajoneuvoja.
Pilot Assist antaa ohjausapua, koska kaistan reunaviivat pystytään havaitsemaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
11
•
Pilot Assist* (s. 311)
Pilot Assist* -toiminnon aktivointi ja käynnistys (s. 314)
•
Pilot Assist* -toiminnon nopeuden käsittely
(s. 316)
•
Pilot Assist* -toiminnon aikaetäisyyden asettaminen (s. 317)
•
Kohteen vaihto ja automaattinen jarrutus
Pilot Assist* -toiminnolla (s. 320)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Tutkayksikkö
Useat kuljettajan tukijärjestelmät käyttävät tutkayksikköä, jonka tehtävänä on havaita muita ajoneuvoja.
•
•
•
•
Etäisyysvaroitus* (s. 294)
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 297)
Pilot Assist* (s. 311)
City Safety (s. 336)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Seuraavat toiminnot käyttävät tutkayksikköä:
•
•
•
•
Etäisyysvaroitus*
Mukautuva nopeudensäädin*
Pilot Assist*
City Safety
Tutkayksikön muuttaminen voi tehdä sen käytön
laittomaksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Tutkayksikön rajoitukset (s. 326)
Tutkayksiköiden tyyppihyväksyntä (s. 329)
* Valinnais-/lisävaruste. 325
KULJETTAJAN TUKI
Tutkayksikön rajoitukset
Tutkayksikössä on tiettyjä rajoituksia, mikä myös
rajoittaa yksikön käyttämiä toimintoja.
Yksikkö tukossa
Tutkayksikkö on sijoitettu tuulilasin yläosan sisäpuolelle, yhdessä auton kamerayksikön kanssa.
TÄRKEÄÄ
Älkää asettako, liimatko tai asentako mitään
tuulilasin ulko- tai sisäpuolelle, kamera- ja tutkayksikön eteen tai ympärille – se voi häiritä
kamera- ja tutkayksikköön perustuvia toimintoja.
Jos kuljettajan näyttö esittää tämän
symbolin ja ilmoituksen Tuulilasin
anturi Anturi tukossa, katso
käyttöopasta, se tarkoittaa, että
kamera- ja tutkayksikkö ei voi havaita muita ajoneuvoja auton edessä.
Seuraava taulukko näyttää esimerkkejä mahdollisista syistä ilmoituksen esittämiseen sekä sopivan toimenpiteen:
Toimintoja voidaan myös rajoittaa, sulkea
kokonaan tai niiden vaste voi olla virheellinen.
Merkitty alue täytyy pitää vapaana tarroista, esineistä,
aurinkokalvoista yms.12
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä on likainen tai jään tai
lumen peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä liasta, jäästä ja
lumesta.
Tiheä sumu, voimakas vesi- tai lumisade tukkivat tutkasignaalien kulun tai
kameran näkymän.
Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa.
12
326
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
KULJETTAJAN TUKI
Syy
Toimenpide
Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien
kulun tai kameran näkymän.
Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan
ollessa luminen.
Tuulilasin sisäpuolen ja kamera- ja tutkayksikön välille on tullut likaa.
Hakeutukaa korjaamolle tuulilasin puhdistamiseksi yksikön kotelon sisäpuolelta
- valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
joka ajaa oman autonne ja edessä olevan
ajoneuvon väliin.
HUOM
Pitäkää tuulilasi puhtaana kamera- ja tutkayksikön edestä.
Pienet ajoneuvot, esim. moottoripyörät tai
ajoneuvot, jotka eivät aja kaistan keskellä,
voivat jäädä havaitsematta.
Auton nopeus
Kaarteissa tutkayksikkö voi havaita väärän
ajoneuvon tai kadottaa havaitun ajoneuvon
näkyvistään.
Tutkayksikön kyky havaita edellä oleva ajoneuvo
heikkenee voimakkaasti, jos:
•
edessä olevan ajoneuvon nopeus eroaa paljon oman auton nopeudesta
Rajoittunut näkökenttä
Tutkayksikön näkökenttä on rajoittunut. Tietyissä
tilanteissa ei toista ajoneuvoa havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua myöhemmin.
Tutkayksikön näkökenttä.
Tutkayksikkö voi joskus voi havaita lähellä
olevan ajoneuvon myöhään - esim. sellaisen,
}}
327
KULJETTAJAN TUKI
||
Matalat perävaunut
TÄRKEÄÄ
Jos tuulilasiin syntyy halkeama, naarmu tai
kivenisku kamera- ja tutkayksikön jonkin
"ikkunan" eteen, ja se peittää
n. 0,5 x 3,0 mm:n suuruisen pinnan (tai suuremman), pitää ottaa yhteys korjaamoon tuulilasin vaihtoa varten – valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Matala perävaunu tutkan katvealueella.
Tutkayksikön voi olla vaikea tai mahdoton havaita
myös matalia perävaunuja – siksi kuljettajan täytyy olla erityisen tarkkaavainen ajaessaan matalan
perävaunun takana mukautuvan vakionopeudensäätimen tai Pilot Assist -järjestelmän ollessa
aktivoitu.
Korkeat lämpötilat
Matkustamon lämpötilan ollessa korkea kameraja tutkayksikkö saattaa kytkeytyä tilapäisesti pois
päältä noin 15 minuutin kuluttua moottorin käynnistyksestä elektroniikan suojaamiseksi. Kun lämpötila on laskenut riittävästi, kamera- ja tutkayksikkö käynnistyy uudelleen automaattisesti.
Vaurioitunut tuulilasi
Mikäli toimenpiteisiin ei ryhdytä, kamera- ja
tutkayksikköä käyttävien kuljettajan tukijärjestelmien suorituskyky voi huonontua.
Toimintoja voidaan myös rajoittaa, sulkea
kokonaan tai niiden vaste voi olla virheellinen.
TÄRKEÄÄ
Vaihdettaessa tuulilasi pitää kamera- ja tutkayksikkö kalibroida uudelleen korjaamolla, jotta
varmistetaan auton kaikkien kamera- ja tutkaperustaisten järjestelmien toiminta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Huolto
Jotta kamera- ja tutkayksikkö toimisi oikein, täytyy
tuulilasi yksikön edessä pitää puhtaana liasta,
jäästä ja lumesta sekä puhdistaa säännöllisesti
vedellä ja autonpesuaineella.
HUOM
Jotta tutkayksikköä käyttävän kuljettajan apujärjestelmän toiminta ei vaarannu, huonone tai
ole virheellistä, myös seuraavat ohjeet pätevät:
•
•
•
Kamera- ja tutkayksikköä peittävä lika, jää ja
lumi heikentävät toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen mahdottomaksi.
Volvo suosittelee, että kamera- ja tutkayksikön edessä olevan alueen halkeamia,
naarmuja tai kiveniskemiä ei korjata – sen
sijaan tulee koko tuulilasi vaihtaa.
Ottakaa ennen tuulilasin vaihtoa yhteys
Volvon valtuutettuun tekniseen palveluun
varmistaaksenne, että oikea tuulilasi tilataan ja asennetaan.
Vaihdettaessa pitää asentaa saman tyyppiset tai Volvon hyväksymät tuulilasinpyyhkimet.
Toimintoja voidaan myös rajoittaa, sulkea
kokonaan tai niiden vaste voi olla virheellinen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
328
Tutkayksikkö (s. 325)
Kamerayksikön rajoitukset (s. 333)
Etäisyysvaroittimen rajoitukset* (s. 296)
Mukautuvan nopeudensäätimen* rajoitukset
(s. 307)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 343)
Pilot Assist* (s. 311)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Tutkayksiköiden tyyppihyväksyntä
Auton tutkayksiköiden tyyppihyväksyntä voidaan
lukea seuraavasta taulukosta.
Markkina-alue
ACCA
BLISB
Symboli
Tyyppihyväksyntä
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0055TR
1500-15-8065
Brasilia
EAN: 07897843840978
Modelo: L2C0054TR
✓
4122-14-8645
EAN: (01)07897843840855
Eurooppa
✓
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC. The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics &
Safety / 2151 E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
TRA
✓
REGISTERED No: ER37536/15
DEALER No: DA37380/15
Yhdistyneet Arabiemiraatit
TRA
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
}}
329
KULJETTAJAN TUKI
||
Markkina-alue
ACCA
BLISB
Symboli
Tyyppihyväksyntä
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Indonesia
✓
38806/SDPPI/2015
4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordania
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Korea
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Marokko
✓
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
Moldavia
330
✓
✓
1024
KULJETTAJAN TUKI
Markkina-alue
ACCA
BLISB
✓
✓
Singapore
Complies with IDA Standards DA105753
APPROVED
Etelä-Afrikka
✓
✓
A
B
Tyyppihyväksyntä
TA-2014/1824
✓
Taiwan
Symboli
TA-2014/2390
APPROVED
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB15LP0680T0
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Tutkayksikkö (s. 325)
Tutkayksikön rajoitukset (s. 326)
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 297)
Blind Spot Information* (s. 346)
* Valinnais-/lisävaruste. 331
KULJETTAJAN TUKI
Kamerayksikkö
Useat kuljettajan tukijärjestelmät käyttävät kamerayksikköä, jonka tehtävänä on esim. tunnistaa
tien sivuviivat tai liikennemerkit.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kamerayksikön rajoitukset (s. 333)
Mukautuva nopeudensäädin* (s. 297)
Kaista-avustaja (s. 360)
Driver Alert Control (s. 358)
Pilot Assist* (s. 311)
City Safety (s. 336)
Tieltäsuistumissuoja Run-off Mitigation
(s. 366)
Liikennemerkki-informaatio* (s. 354)
Kaukovalojen aktivointi/deaktivointi (s. 144)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Seuraavat toiminnot käyttävät kamerayksikköä:
•
•
•
•
•
•
•
•
332
Mukautuva nopeudensäädin*
Kaista-avustaja*
Driver Alert Control*
Pilot Assist*
City Safety
Tieltäsuistumissuoja Run-off Mitigation
Liikennemerkki-informaatio*
Automaattinen kaukovalo *
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Kamerayksikön rajoitukset
Yksikkö tukossa
Kamerayksikössä on tiettyjä rajoituksia, mikä
myös rajoittaa yksikön käyttämiä toimintoja.
Alentunut näkyvyys
Kamerassa on rajoituksia, jotka muistuttavat
ihmisen silmän vastaavia, eli se "näkee" huonommin esim. kovassa lumi- tai vesisateessa, tiheässä
sumussa tai voimakkaassa pöly- tai lumituiskussa.
Sellaisissa olosuhteissa kameratunnistimen toiminnot voivat rajoittua voimakkaasti tai deaktivoitua tilapäisesti.
Voimakas vastavalo, heijastukset ajoradassa, likainen tienpinta tai epäselvät ajokaistan sivumerkinnät voivat voimakkaasti rajoittaa toimintoa, kun
kameraa käytetään lukemaan ajorataa, havaitsemaan jalankulkijoita, pyöräilijöitä, suurikokoisia
eläimiä ja muita ajoneuvoja.
Jos kuljettajan näyttö esittää tämän
symbolin ja ilmoituksen Tuulilasin
anturi Anturi tukossa, katso
käyttöopasta, se tarkoittaa, että
kamera- ja tutkayksikkö ei voi havaita muita ajoneuvoja auton edessä.
Seuraava taulukko näyttää esimerkkejä mahdollisista syistä ilmoituksen esittämiseen sekä sopivan toimenpiteen:
Merkitty alue täytyy pitää vapaana tarroista, esineistä,
aurinkokalvoista yms.13
Kamerayksikkö on sijoitettu tuulilasin yläosan
sisäpuolelle, yhdessä auton tutkayksikön kanssa.
TÄRKEÄÄ
Älkää asettako, liimatko tai asentako mitään
tuulilasin ulko- tai sisäpuolelle, kamera- ja tutkayksikön eteen tai ympärille – se voi häiritä
kamera- ja tutkayksikköön perustuvia toimintoja.
Toimintoja voidaan myös rajoittaa, sulkea
kokonaan tai niiden vaste voi olla virheellinen.
13
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
}}
333
KULJETTAJAN TUKI
||
Syy
Toimenpide
Tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä on likainen tai jään
tai lumen peittämä.
Puhdistakaa tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä liasta, jäästä ja lumesta.
Tiheä sumu, voimakas vesi- tai lumisade tukkivat tutkasignaalien
kulun tai kameran näkymän.
Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa.
Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien kulun tai kameran näkymän.
Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan ollessa
luminen.
Tuulilasin sisäpuolen ja kamera- ja tutkayksikön välille on tullut likaa.
Hakeutukaa korjaamolle tuulilasin puhdistamiseksi yksikön kotelon sisäpuolelta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Voimakas vastavalo
Ei toimenpiteitä. Kamerayksikkö palautetaan automaattisesti, kun valaistusolosuhteet
ovat suotuisammat.
HUOM
Pitäkää tuulilasi puhtaana kamera- ja tutkayksikön edestä.
Korkeat lämpötilat
Matkustamon lämpötilan ollessa korkea kameraja tutkayksikkö saattaa kytkeytyä tilapäisesti pois
päältä noin 15 minuutin kuluttua moottorin käynnistyksestä elektroniikan suojaamiseksi. Kun lämpötila on laskenut riittävästi, kamera- ja tutkayksikkö käynnistyy uudelleen automaattisesti.
Vaurioitunut tuulilasi
TÄRKEÄÄ
Jos tuulilasiin syntyy halkeama, naarmu tai
kivenisku kamera- ja tutkayksikön jonkin
"ikkunan" eteen, ja se peittää
n. 0,5 x 3,0 mm:n suuruisen pinnan (tai suuremman), pitää ottaa yhteys korjaamoon tuulilasin vaihtoa varten – valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Mikäli toimenpiteisiin ei ryhdytä, kamera- ja
tutkayksikköä käyttävien kuljettajan tukijärjestelmien suorituskyky voi huonontua.
Toimintoja voidaan myös rajoittaa, sulkea
kokonaan tai niiden vaste voi olla virheellinen.
334
Jotta tutkayksikköä käyttävän kuljettajan apujärjestelmän toiminta ei vaarannu, huonone tai
ole virheellistä, myös seuraavat ohjeet pätevät:
•
Volvo suosittelee, että kamera- ja tutkayksikön edessä olevan alueen halkeamia,
naarmuja tai kiveniskemiä ei korjata – sen
sijaan tulee koko tuulilasi vaihtaa.
•
Ottakaa ennen tuulilasin vaihtoa yhteys
Volvon valtuutettuun tekniseen palveluun
varmistaaksenne, että oikea tuulilasi tilataan ja asennetaan.
•
Vaihdettaessa pitää asentaa saman tyyppiset tai Volvon hyväksymät tuulilasinpyyhkimet.
KULJETTAJAN TUKI
TÄRKEÄÄ
Vaihdettaessa tuulilasi pitää kamera- ja tutkayksikkö kalibroida uudelleen korjaamolla, jotta
varmistetaan auton kaikkien kamera- ja tutkaperustaisten järjestelmien toiminta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
•
Liikennemerkki-informaation rajoitukset*
(s. 358)
Huolto
Jotta kamera- ja tutkayksikkö toimisi oikein, täytyy
tuulilasi yksikön edessä pitää puhtaana liasta,
jäästä ja lumesta sekä puhdistaa säännöllisesti
vedellä ja autonpesuaineella.
HUOM
Kamera- ja tutkayksikköä peittävä lika, jää ja
lumi heikentävät toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen mahdottomaksi.
Toimintoja voidaan myös rajoittaa, sulkea
kokonaan tai niiden vaste voi olla virheellinen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Kamerayksikkö (s. 332)
Tutkayksikön rajoitukset (s. 326)
Kaista-avustaja (s. 360)
Driver Alert Control -toiminnon rajoitukset
(s. 360)
Pilot Assist -toiminnon rajoitukset* (s. 321)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 343)
* Valinnais-/lisävaruste. 335
KULJETTAJAN TUKI
City Safety
City Safety varoittaa kuljettajaa visuaalisilla, tuntuvilla ja kuuluvilla signaaleilla eteen tulevista
jalankulkijoista, pyöräilijöistä, suurikokoisista eläimistä ja autoista - auto jarruttaa automaattisesti,
jos kuljettaja ei itse reagoi tilanteeseen riittävän
ajoissa.
yhdessä tarkkaamattomuuden kanssa voivat johtaa onnettomuuteen.
automaattinen jarrutus ei voi estää törmäystä,
mutta se voi lieventää törmäyksen seurauksia.
Toiminto auttaa kuljettajaa jarruttamalla autoa
automaattisesti uhkaavan törmäysvaaran yhteydessä, jos kuljettaja itse ei reagoi ajoissa jarruttamalla ja/tai ohjaamalla sivuun.
Jos törmäys suurikokoiseen eläimeen uhkaa, City
Safety voi hidastaa auton nopeutta enintään
15 km/h (9 mph). Jarrutus suurikokoisten eläinten takia on tarkoitettu ensisijaisesti vähentämään törmäyksen voimakkuutta korkeammilla
ajonopeuksilla. Jarrutus on tehokkaimmillaan
70 km/h (43 mph) ylittävillä ajonopeuksilla ja
vähemmän tehokasta alhaisilla ajonopeuksilla.
City Safety aktivoi lyhyen, voimakkaan jarrutuksen
ja pysäyttää auton normaalitapauksessa juuri
edellä olevan ajoneuvon taakse. Useimmille kuljettajille tämä on kaukana normaalista ajotavasta
ja se voidaan kokea epämiellyttävänä.
City Safety aktivoituu tilanteissa, joissa kuljettajan
olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto ei voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.
City Safety on suunniteltu aktivoitumaan mahdollisimman myöhään tarpeettomien puuttumisten
välttämiseksi.
Kamera- ja tutkayksikön sijainti14.
City Safety voi estää törmäyksen tai alentaa törmäysnopeutta.
City Safety on apuväline, joka auttaa kuljettajaa,
joka on vaarassa ajaa jalankulkijan, suurikokoisen
eläimen, polkupyöräilijän tai ajoneuvon päälle.
Toiminto City Safety voi auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen esim. ajettaessa jonoissa,
joissa muutokset edellä olevassa liikenteessä
14
336
Kuljettaja tai matkustaja ei tavallisesti huomaa
City Safety -järjestelmää - vain tilanteissa, joissa
törmäys on erittäin lähellä.
City Safety voi estää törmäyksen edellä kulkevan
ajoneuvon tai polkupyörän kanssa hidastamalla
auton nopeutta enintään 50 km/h (30 mph).
Jalankulkijan kohdalla City Safety voi alentaa ajonopeutta enintään 45 km/h (28 mph).
Jos nopeusero on suurempi kuin 50 km/h
(30 mph) tai 45 km/h (28 mph), City Safetyn
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
City Safety on vain apuväline, joka ei toimi kaikissa ajotilanteissa, liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Päävalikon hakupolku: Asetukset
IntelliSafe
My Car
Katsaus
Varoitus aktivoituu vain suuren törmäysvaaran
yhteydessä. Tämä osa sekä osa "City Safety toiminnon rajoitukset" kertovat rajoituksista,
jotka kuljettajan pitää tietää ennen kuin City
Safety -toimintoa käytetään.
Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja
polkupyöräilijöiden vuoksi ovat pois toiminnasta, kun auton nopeus on yli 70 km/h
(43 mph).
City Safety -toiminnon automaattinen jarrutustoiminto voi estää törmäyksen tai rajoittaa törmäysnopeutta. Täyden jarruvaikutuksen varmistamiseksi tulee kuljettajan aina painaa jarrua - myös auton jarruttaessa automaattisesti.
Katsaus toimintaan14.
Audiovisuaalinen varoitussignaali törmäysvaaran yhteydessä
City Safety ei aktivoi automaattista jarrutusta
voimakkaassa kiihdytyksessä.
Kuljettaja vastaa aina oikeasta etäisyyden ja
nopeuden säilyttämisestä - älkää koskaan
odottako törmäysvaroitusta tai City Safety -toiminnon puuttumista tilanteeseen.
Etäisyysmittaus kamera- ja tutkayksiköllä
City Safety suorittaa kolme vaihetta seuraavassa
järjestyksessä:
1.
Törmäysvaroitus
2.
Jarrutusapu
Markkina-aluerajoitus
3.
Automaattijarrutus
City Safety ei ole käytettävissä kaikissa maissa.
Jos City Safety ei näy keskinäytön Asetuksetvalikossa, autoa ei ole varustettu tällä toiminnolla.
Törmäysvaroitus
Ensin kuljettajaa varoitetaan lähellä olevasta törmäyksestä.
14
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
City Safety voi havaita jalankulkijat, pyöräilijät ja
ajoneuvot, jotka seisovat paikallaan tai liikkuvat
samaan suuntaan oman auton kanssa sen edellä.
City Safety voi myös havaita jalankulkijat, pyöräilijät tai suurikokoiset eläimet, jotka kulkevat tien yli
auton edessä.
Jalankulkijaan, suurikokoiseen eläimeen, polkupyöräilijään tai ajoneuvoon, mukaan lukien osassa
"City Safety risteävässä liikenteessä" kuvattuihin
ajoneuvoihin, kohdistuvan törmäysvaaran yhteydessä herätetään kuljettajan tarkkaavaisuus
punaisena vilkkuvalla varoitussignaalilla, akustisella signaalilla ja haptisella varoituksella jarrupulssin muodossa. Alhaisilla nopeuksilla, kuljettajan tekemässä nopeassa jarrutuksessa tai kaasunpainalluksessa haptista varoitusta ei muodostu. Jarrupulssin voimakkuus vaihtelee auton
nopeuden mukaan.
Jarrutusapu
Jos törmäysvaara on kasvanut edelleen törmäysvaroituksen jälkeen, jarrutusapu aktivoituu.
Jarrutusapu vahvistaa kuljettajan jarrutusta, jos
järjestelmä päättelee, ettei jarrutus ole riittävä törmäyksen välttämiseksi.
}}
337
KULJETTAJAN TUKI
||
Automaattijarrutus
Viimeisessä kohdassa aktivoidaan automaattinen
jarrutustoiminto.
Jos kuljettaja tässä tilanteessa ei vielä ole aloittanut väistötoimenpidettä ja törmäysvaara uhkaa,
automaattinen jarrutustoiminto alkaa toimia riippumatta siitä - tämä tapahtuu riippumatta siitä,
jarruttaako kuljettaja vai ei. Jarrutus tapahtuu tällöin täydellä jarrutusteholla törmäysnopeuden
vähentämiseksi tai rajoitetulla jarrutusteholla, jos
se riittää törmäyksen välttämiseen.
Automaattisen jarrutustoiminnon yhteydessä
myös turvavyönkiristimet saattavat aktivoitua, katsokaa lisätietoja osasta "Turvavyönkiristin".
VAROITUS
City Safety -toimintoa ei saa koskaan käyttää
muuttamaan kuljettajan ajotapaa - jos kuljettaja luottaa itseensä ja antaa City Safety -toiminnon jarruttaa, törmäys tapahtuu ennemmin
tai myöhemmin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Varoetäisyyden asettaminen City Safety -toimintoa varten (s. 338)
Automaattijarrutus voi tietyissä tilanteissa aloittaa
puuttumisen kevyemmällä jarrutuksella siirtyäkseen sitten täyteen jarruvaikutukseen.
•
Esteen ilmaiseminen City Safety™ -järjestelmällä (s. 339)
•
Kun City Safety on estänyt törmäyksen paikallaan
olevan kohteen kanssa, auto jää seisomaan odottaen kuljettajan aktiivista toimenpidettä. Jos
autoa on jarrutettu edessä olevan hitaamman ajoneuvon takia, rajoitetaan nopeus samaksi, jota
edessä oleva ajoneuvo käyttää.
City Safety väistöliikkeen ollessa estetty
(s. 342)
•
•
•
•
City Safety risteävässä liikenteessä (s. 341)
Käynnissä oleva jarrutustoimenpide voidaan aina
keskeyttää siten, että kuljettaja painaa voimakkaasti kaasupoljinta.
HUOM
Kun City Safety™ jarruttaa, syttyvät jarruvalot.
338
Kun City Safety aktivoituu ja jarruttaa, kuljettajan
näyttö esittää teksti-ilmoituksen siitä, että toiminto on/on ollut aktiivinen.
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 343)
City Safety -toiminnon ilmoitukset. (s. 345)
Turvavyönkiristin (s. 63)
Varoetäisyyden asettaminen City
Safety -toimintoa varten
City Safety on aina aktivoituna, mutta toiminnolle
voidaan valita varoitusetäisyys.
HUOM
City Safety-toimintoa ei voida sulkea, vaan se
aktivoituu automaattisesti käynnistettäessä
moottori/sähkökäytöllä ja on sitten päällä,
kunnes moottori sammutetaan/sähkökäyttö
katkaistaan.
Varoetäisyys määrittää järjestelmän herkkyyden ja
määrittää, millä etäisyydellä visuaaliset, akustiset
ja haptiset varoitukset laukaistaan.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön sovellusnäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
3.
Kohdassa City Safety -varoitus, valitkaa
Myöhään, Normaali tai Varhain halutun
varoetäisyyden asettamiseksi.
IntelliSafe.
Jos asetus Varhain antaa liian monta varoitusta,
mikä tietyissä tilanteissa voidaan kokea ärsyttäväksi, käyttäkää varoetäisyyttä Normaali tai
Myöhään.
Jos varoitukset koetaan liian usein toistuvina ja
häiritsevinä, varoitusetäisyyttä voidaan pienentää.
Tämä johtaa tällöin siihen, että järjestelmä varoit-
KULJETTAJAN TUKI
taa myöhemmässä vaiheessa, mikä vähentää
varoitusten kokonaismäärää.
HUOM
Rear Collision Warning -varoitus suuntavaloilla deaktivoidaan, jos törmäysvaroituksen
varoetäisyys on asetettu toiminnossa City
Safety alimmalle tasolle "Myöhään".
Varoetäisyyttä Myöhään tulee käyttää van poikkeustapauksissa, esim. dynaamisessa ajossa.
HUOM
Turvavöiden esikiristys- ja jarrutustoiminnot
ovat kuitenkin edelleen toiminnassa.
City Safety varoittaa kuljettajaa törmäysvaarasta, mutta toiminto ei voi lyhentää kuljettajan reaktioaikaa.
VAROITUS
Jos varoetäisyydeksi on asetettu Varhain,
varoitukset annetaan ennakoidummin. Tämä
voi tarkoittaa, että varoitukset tulevat useammin kuin jos varoetäisyys olisi Normaali.
Mikään automaattinen järjestelmä ei voi taata
100 % oikeaa toimintaa kaikissa tilanteissa.
Sen vuoksi älkää koskaan kokeilko City Safety
-toimintoa ihmisiä, eläimiä tai muita ajoneuvoja kohtaan - siihen liittyy vakavan loukkaantumisen ja hengenmenetyksen vaara.
HUOM
Vaikka varoitusetäisyydeksi on asetettu
Varhain, varoitukset voidaan tietyissä tilanteissa kokea myöhäisiksi. Esim. suurien
nopeuserojen yhteydessä, tai jos edessä oleva
ajoneuvo jarruttaa voimakkaasti.
Esteen ilmaiseminen City Safety™ järjestelmällä
City Safety -toiminnon havaitsemat esteet ovat
autoja, pyöräilijöitä, suurikokoisia eläimiä ja jalankulkijoita.
Ajoneuvo
City Safety havaitsee useimmat ajoneuvot, jotka
seisovat paikallaan tai liikkuvat samaan suuntaan
kuin oma auto, ja autot, jotka on selostettu
osassa "City Safety risteävässä liikenteessä".
Jotta City Safety voisi havaita ajoneuvon pimeällä,
täytyy sen etu- ja takavalaisinten toimia ja valaista
selvästi.
Polkupyöräilijä
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
City Safety (s. 336)
Optimaaliset esimerkit siitä, mitä City Safety tulkitsee
polkupyöräilijäksi - selväpiirteisillä kehon ja polkupyörän
ääriviivoilla.
}}
339
KULJETTAJAN TUKI
||
Järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää,
että polkupyöräilijän tunnistava toiminto saa mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon ja polkupyörän hahmosta - tämä edellyttää mahdollisuutta erottaa polkupyörä, pää, kädet, olkapäät,
jalat, ylä- ja alavartalo yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion kanssa.
Jalankulkija
•
osittain peitossa olevia jalankulkijoita,
kehon ääriviivat peittäviä vaatteita käyttäviä henkilöitä tai jalankulkijoita, jotka ovat
lyhyempiä kuin 80 cm.
•
jalankulkijaa, jos kontrasti jalankulkijan
taustaan on huono – varoitus ja jarrutus
voivat tällöin tapahtua liian myöhään tai
jäädä kokonaan pois.
Optimaalisia esimerkkejä siitä, mitä järjestelmä pitää
jalankulkijoina, joilla on selvä kehon hahmo.
•
jalankulkijoita, jotka kantavat suurehkoja
esineitä.
Järjestelmän optimaalinen toiminta edellyttää,
että jalankulkijoita tunnistava toiminto saa mahdollisimman yksikäsitteisiä tietoja kehon hahmosta - tämä edellyttää mahdollisuutta erottaa
pää, kädet, olkapäät, jalat, ylä- ja alavartalo
yhdessä ihmismäisesti normaalin liikekaavion
kanssa.
Kuljettaja on aina vastuussa auton moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden sovittamisesta nopeuden mukaan.
Jos suuria osia polkupyöräilijän kehosta tai polkupyörästä ei ole toiminnon kameran näkyvissä, järjestelmä ei voi havaita polkupyöräilijää.
Jotta toiminto voi havaita polkupyöräilijän, tämän
pitää olla aikuinen ja istua aikuiselle tarkoitetun
polkupyörän päällä.
VAROITUS
City Safety on apuväline, eikä se kykene
havaitsemaan kaikkia pyöräilijöitä kaikissa
tilanteissa ja se ei esim. pysty näkemään:
•
•
osittain piilossa olevia pyöräilijöitä.
•
pyöräilijöitä, joilla on kuormana suurehkoja esineitä.
polkupyöräilijöitä vaatteissa, jotka peittävät kehon ääriviivat.
Kuljettaja on aina vastuussa auton moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden sovittamisesta nopeuden mukaan.
Jalankulkijoiden havaitsemiseksi täytyy suhteessa
taustaan olla kontrasti, joka voi riippua vaatetuksesta, taustasta, sääolosuhteista jne. Kontrastin
ollessa heikko voidaan jalankulkija havaita joko
myöhään tai ei ollenkaan, mikä voi tarkoittaa myöhässä tulevia tai kokonaan pois jääviä varoituksia
ja jarrutustoimenpiteitä.
City Safety voi havaita jalankulkijat pimeässäkin,
jos auton valonheittimet valaisevat heitä.
340
VAROITUS
City Safety on apuväline, eikä se kykene
havaitsemaan kaikkia jalankulkijoita kaikissa
tilanteissa ja se ei esim. pysty näkemään:
KULJETTAJAN TUKI
Suurikokoiset eläimet
VAROITUS
City Safety on apuväline, eikä se kykene
havaitsemaan kaikkia suurikokoisia eläimiä
kaikissa tilanteissa ja se ei esim. pysty näkemään:
Hyviä esimerkkejä siitä, mitkä City Safety tulkitsee suurikokoisiksi eläimiksi: paikallaan seisovat tai hitaasti kävelevät hahmot, joiden kehon ääriviivat erottuvat selvästi.
Jotta järjestelmä toimii optimaalisesti, suurikokoisen eläimen (esim. hirven ja hevosen) havaitsevan
järjestelmätoiminnon on saatava mahdollisimman
yksiselitteistä tietoa kehon ääriviivoista – tämä
edellyttää mahdollisuutta erottaa eläin suoraan
sivulta ja sitä, että eläin liikkuu sille ominaisella
tavalla.
Jos toiminnon kamera ei näe eläimen kehon
kaikkia osia, järjestelmä ei pysty havaitsemaan
eläintä.
City Safety voi havaita suurikokoiset eläimet
pimeässäkin, jos auton valonheittimet valaisevat
niitä.
•
osittain piilossa olevia suurikokoisia eläimiä.
•
suoraan edestä- tai takaapäin nähtyjä
suurikokoisia eläimiä.
•
juoksevia tai nopeasti liikkuvia suurikokoisia eläimiä.
•
suurikokoista eläintä, jos kontrasti eläimen taustaan on huono – varoitus ja jarrutus voivat tällöin tapahtua liian myöhään
tai jäädä kokonaan pois.
•
pienempiä eläimiä, esim. koiria ja kissoja.
Kuljettaja on aina vastuussa auton moitteettomasta ajamisesta ja turvaetäisyyden sovittamisesta nopeuden mukaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
City Safety (s. 336)
City Safety risteävässä liikenteessä
City Safety voi auttaa kuljettajaa tilanteessa,
jossa oma auto kääntyy ja kulkee vastaantulevan
auton ajoradan yli risteyksessä.
Sektori, jossa City Safety voi havaita kohtaavan, risteävän
ajoneuvon.
Jotta City Safety voi havaita kohtaavan ajoneuvon
törmäyskurssilla, pitää vastaantulijan ensin tulla
sektoriin (1), jossa City Safety voi analysoida
tapahtuman.
Lisäksi pitää seuraavien kriteerien olla täyttynyt:
•
oman auton nopeuden pitää olla vähintään
4 km/h (3 mph)
•
oman auton täytyy kääntyä vasemmalle markkina-alueilla, joilla on oikeanpuoleinen lii-
}}
341
KULJETTAJAN TUKI
||
kenne (tai oikealle vasemmanpuoleisessa liikenteessä)
•
kohtaavan ajoneuvon valonheittimien pitää
palaa.
VAROITUS
City Safety on vain apuväline, joka ei toimi kaikissa ajotilanteissa, liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
•
jos kohtaava ajoneuvo ajaa ennakoimattomasti ja esim. vaihtaa nopeasti kaistaa myöhäisessä vaiheessa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
City Safety (s. 336)
City Safety väistöliikkeen ollessa
estetty
City Safety voi auttaa kuljettajaa jarruttamalla
autoa automaattisesti aikaisemmin, kun törmäystä ei voida välttää vain ohjaamalla sivuun.
City Safety auttaa kuljettajaa yrittämällä jatkuvasti
ennakoida, onko sivuille mahdollisia "pakoteitä",
jos edessä havaitaan myöhäisessä vaiheessa
hitaasti kulkeva tai paikallaan seisova ajoneuvo.
Varoitukset ja jarrujen puuttuminen tilanteeseen kohtaavan ajoneuvon törmäysvaaran
yhteydessä tulevat useimmiten hyvin myöhään.
Kuljettaja vastaa aina oikeasta etäisyyden ja
nopeuden säilyttämisestä - älkää koskaan
odottako törmäysvaroitusta tai City Safety -toiminnon puuttumista tilanteeseen.
Risteävää liikennettä koskevat
rajoitukset
Tietyissä tapauksissa City Safety -järjestelmän on
vaikea auttaa kuljettajaa törmäysvaaran yhteydessä, kun on kohtaavaa, risteävää liikennettä.
Näitä tapauksia voivat olla esim.:
342
•
jos tienpinta on liukas ja vakaudenhallinta
ESC kytkeytyy toimintaan
•
•
•
jos kohtaava ajoneuvo havaitaan myöhään
jos jokin peittää vastaantulevan auton
jos kohtaavan ajoneuvon valonheittimet eivät
pala
Oma auto (1) ei "näe" mahdollisuutta väistää edellä olevaa ajoneuvoa (2) ja voi siksi jarruttaa automaattisesti
aikaisemmin.
Oma auto
Hitaasti kulkeva/paikallaan seisova ajoneuvo
City Safety ei aloita automaattista jarrutusta niin
kauan kuin kuljettaja pystyy itse välttämään törmäyksen tekemällä ohjausliikkeen.
KULJETTAJAN TUKI
Jos City Safety kuitenkin näkee, että väistöliike ei
ole enää mahdollinen esim. viereisellä kaistalla
olevan liikenteen takia, se voi auttaa kuljettajaa
aloittamalla jarrutuksen automaattisesti aikaisemmin.
VAROITUS
City Safetyn kyky ennakoida tietty tilanne on
vain apuväline eikä se toimi kaikissa ajotilanteissa tai liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Kuljettaja on aina vastuussa auton turvallisesta ajamisesta sekä lakien ja tieliikennemääräysten noudattamisesta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
City Safety (s. 336)
City Safety -toiminnon rajoitukset (s. 343)
City Safety -toiminnon rajoitukset
Toiminnon City Safety toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Ympäristö
Matala kohde
Riippuvat esineet, kuten esim. ulos työntyvän
kuorman lippu/viiri tai lisävarusteet, esim. lisävalot
ja etukaaret, jotka ylittävät konepellin korkeuden,
rajoittavat toimintaa.
Liukkaus
Liukkaalla tiellä jarrutusmatka pitenee, mikä voi
rajoittaa City Safety -järjestelmän kykyä välttää
törmäys. Sellaisissa tilanteissa lukkiutumattomat
jarrut ja vakautuksenhallinta ESC antavat mahdollisimman hyvän jarruvoiman ja säilyttävät suuntavakavuuden.
Vastavalo
Visuaalista varoitussignaalia voi olla vaikea
havaita voimakkaassa auringonvalossa, heijastusten yhteydessä, käytettäessä aurinkolaseja tai jos
kuljettajan katse ei ole suunnattuna suoraan
eteen.
Lämpö
Jos matkustamon lämpötila on korkea esim. voimakkaan auringonpaisteen takia, tuulilasissa
näkyvä varoitussignaali voidaan kytkeä väliaikaisesti pois toiminnasta.
Kamera- ja tutkayksikön näkökenttä
Kameran näkökenttä on rajoitettu, mistä johtuen
jalankulkijoita, suurikokoisia eläimiä, polkupyöräili-
jöitä ja ajoneuvoja ei tietyissä tilanteissa voida
havaita tai havaitseminen tapahtuu odotettua
myöhemmin.
Likaiset ajoneuvot havaitaan myöhemmin kuin
muut ja moottoripyörät saatetaan havaita pimeällä
myöhään tai ei ollenkaan.
Jos teksti-ilmoitus kuljettajan näytössä kertoo,
että kamera- ja tutkayksikkö on tukkeutunut, se
tarkoittaa, että City Safety -toiminnon voi olla vaikea havaita jalankulkijoita, suurikokoisia eläimiä,
polkupyöräilijöitä, ajoneuvoja tai tieviivoja auton
edessä - siitä seuraa, että City Safety -järjestelmän toiminta voi olla rajoitettua.
Vikailmoitusta ei kuitenkaan näytetä kaikissa
tilanteissa, jossa tuulilasin tunnistimet ovat
tukossa - kuljettajan pitää tämän vuoksi olla
tarkka kamera- ja tutkayksikön edessä olevan
tuulilasin alueen pitämisessä puhtaana.
TÄRKEÄÄ
City Safety -järjestelmän ylläpitohuollon ja
osien vaihdon saa tehdä vain huoltokorjaamossa - suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
Kuljettajan puuttuminen asiaan
Peruutus
Kun oma auto peruuttaa, on City Safety tilapäisesti deaktivoituna.
}}
343
KULJETTAJAN TUKI
||
Pieni nopeus
City Safety -järjestelmä ei aktivoidu hyvin pienissä
nopeuksissa - alle 4 km/h (3 mph) - mistä johtuen järjestelmä ei puutu tilanteisiin, joissa oma
auto lähestyy edessä olevaa ajoneuvoa erittäin
hitaasti, esim. pysäköitäessä.
Aktiivinen kuljettaja
Kuljettajan komennot ensisijaistetaan aina, mistä
johtuen City Safety -järjestelmä ei puutu tai myöhäistä varoitusta/puuttumista tilanteisiin, joissa
kuljettaja merkittävällä tavalla ohjaa ja kaasuttaa,
vaikka törmäys on väistämätön.
Aktiivinen ja tietoinen ajokäyttäytyminen voi siksi
myöhäistää törmäysvaroitusta ja puuttumista tarpeettomien varoitusten minimoimiseksi.
Muuta
Varoitukset ja jarrutus voidaan käynnistää
myöhään tai jättää käynnistämättä, jos liikennetilanne tai ulkoinen vaikutus saa aikaan sen,
etteivät kamera- ja tutkayksikkö kykene
havaitsemaan edessä olevia jalankulkijoita,
polkupyöräilijöitä, suurikokoisia eläimiä tai ajoneuvoja oikealla tavalla.
Kameran anturin alueella olevat esineet, lumi,
jää tai lika voivat heikentää toimintoa, sulkea
sen kokonaan tai aiheuttaa toiminnon virheellisen vasteen.
Jotta ajoneuvo voidaan havaita yöllä, pitää sen
etu- ja takavalaisinten toimia ja valaista selvästi.
Kamera- ja tutkayksikön toimintasäde on
rajoitettu jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden
osalta – järjestelmä voi antaa heistä varoituksia ja käyttää jarruja, jos ajoneuvon nopeus on
alle 50 km/h (30 mph). Paikallaan olevista tai
hitaasti kulkevista ajoneuvoista annetaan
varoituksia ja jarruja käytetään, jos ajoneuvon
nopeus on enintään 70 km/h (43 mph). Suurikokoisten eläinten kohdalla nopeuden alennus on alle 15 km/h (9 mph) ja se voidaan
saavuttaa yli 70 km/h:n (43 mph) ajonopeuksilla. Alhaisemmilla ajonopeuksilla varoitus ja
jarrutus suurikokoisten eläinten takia on
vähemmän tehokasta.
Varoitukset paikallaan olevista tai hitaasti kulkevista ajoneuvoista ja suurikokoisista eläimistä voidaan kytkeä pois toiminnasta johtuen
pimeydestä tai huonosta näkyvyydestä.
Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja
polkupyöräilijöiden vuoksi ovat pois toiminnasta, kun auton nopeus on yli 70 km/h
(43 mph).
344
Älkää asettako, liimatko tai asentako mitään
tuulilasin ulko- tai sisäpuolelle, kamera- ja tutkayksikön eteen tai ympärille - se voi häiritä
kameraan perustuvia toimintoja.
VAROITUS
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
HUOM
Toiminto käyttää auton tutkayksikköä, jolla on
tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale "Tutkayksikön rajoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
City Safety (s. 336)
Kamerayksikön rajoitukset (s. 333)
Tutkayksikön rajoitukset (s. 326)
KULJETTAJAN TUKI
City Safety -toiminnon ilmoitukset.
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Joukko City Safety -toimintoa koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Ilmoitus
Sisältö
Takatörmäysvaroitus
Kun City Safety jarruttaa tai on tehnyt automaattisen jarrutuksen, yksi tai useampi kuljettajan näytön symboleista syttyy ja samalla näkyy teksti-ilmoitus.
City Safety
City Safety
Rajoitettu toiminnallisuus Vaatii huollon
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
City Safety (s. 336)
345
KULJETTAJAN TUKI
Rear Collision Warning
•
Toiminto Rear Collision Warning (RCW) voi auttaa kuljettajaa välttämään takaa tulevan ajoneuvon päälleajamaksi joutumisen.
HUOM
Tietyillä markkina-alueilla RCW ei varoita
suuntavilkuilla paikallisten liikennemääräysten
takia – tällöin tämä toiminnon ominaisuus on
pois käytöstä.
RCW aktivoituu automaattisesti aina käynnistettäessä moottori.
Toiminto RCW voi varoittaa takaa tulevan ajoneuvon kuljettajaa aiheuttamasta törmäystä vilkuttamalla intensiivisesti suuntavilkkuja.
HUOM
Jos RCW-toiminto laskee, että oma auto on vaarassa joutua päälleajetuksi takaapäin ajonopeuden ollessa alle 30 km/h (20 mph), turvavyönkiristimet voivat tiukentaa etuistuinten turvavyöt ja
turvajärjestelmä Whiplash Protection System aktivoituu.
Juuri ennen törmäystä RCW voi aktivoida myös
käyttöjarrun rajoittaakseen oman auton kiihtyvyyttä eteenpäin törmäyshetkellä. Käyttöjarru aktivoidaan kuitenkin vain, jos oma auto seisoo paikallaan. Käyttöjarru vapauttaa välittömästi, jos
kaasupoljinta painetaan.
Rajoitukset
Tietyissä tapauksissa RCW:n on vaikea auttaa
kuljettajaa törmäysvaaran yhteydessä. Näin voi
olla esim:
•
•
346
jos takaa tulevan ajoneuvon ajonopeus on yli
80 km/h (50 mph).
Rear Collision Warning -varoitus suuntavaloilla deaktivoidaan, jos törmäysvaroituksen
varoetäisyys on asetettu toiminnossa City
Safety alimmalle tasolle "Myöhään".
Blind Spot Information*
Toiminto Blind Spot Information (BLIS) on suunniteltu varoittamaan omaan autoon nähden
vinosti takana tai sivulla olevista ajoneuvoista kuljettajan auttamiseksi vilkkaassa liikenteessä teillä,
joilla on useita ajokaistoja samaan suuntaan.
BLIS on kuljettajan apuväline, joka on tarkoitettu
varoittamaan seuraavista:
•
•
kuolleessa kulmassa olevat ajoneuvot
nopeasti lähestyvät, omaa autoa lähimpänä
olevat ajoneuvot vasemmalla ja oikealla ajokaistalla.
Turvavöiden esikiristys- ja jarrutustoiminnot
ovat kuitenkin edelleen toiminnassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
City Safety (s. 336)
Varoetäisyyden asettaminen City Safety -toimintoa varten (s. 338)
Turvavyönkiristin (s. 63)
Whiplash Protection System (s. 61)
jos takaa tuleva ajoneuvo havaitaan myöhään
jos takaa tuleva ajoneuvo vaihtaa kaistaa
viime hetkellä
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
merkkivalo ei pala enää jatkuvasti, vaan vilkkuu
voimakkaammalla valoteholla.
HUOM
Valo syttyy puolella, jolla järjestelmä on
havainnut ajoneuvon. Jos auto ohitetaan kummaltakin puolelta samanaikaisesti, syttyvät
molemmat lamput.
VAROITUS
BLIS-valon sijainti15.
Blind Spot Informationin periaate
Merkkivalo
Kuolleen kulman vyöhyke
BLIS-painike keskusnäytön toimintonäkymässä aktivoi toiminnon/poistaa sen aktivoinnin.
Nopeasti saavuttavien ajoneuvojen vyöhyke.
BLIS-toiminto on aktiivinen nopeuksissa
yli 10 km/h (6 mph).
Järjestelmä on suunniteltu reagoimaan, kun:
•
•
toinen ajoneuvo ohittaa oman auton
toinen ajoneuvo saavuttaa omaa autoa
nopeasti.
Kun BLIS havaitsee ajoneuvon vyöhykkeellä 1, tai
nopeasti lähestyvän ajoneuvon vyöhykkeellä 2,
merkkivalo ko. ulkotaustapeilin yhteydessä palaa
kiinteästi. Jos kuljettaja kytkee tässä tilassa sen
puolen suuntavilkun päälle, jota varoitus koskee,
15
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat poiketa automallista riippuen.
Blind Spot Information ei toimi jyrkissä kaarteissa.
Blind Spot Information ei toimi autoa peruuttaessa.
VAROITUS
Blind Spot Information on täydentävä apuväline eikä se toimi kaikissa tilanteissa.
Blind Spot Information ei korvaa turvallista
ajotapaa eikä taustapeilien käyttöä.
Blind Spot Information ei voi koskaan korvata
kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta - kaistan vaihtaminen liikenneturvallisesti on aina
kuljettajan vastuulla.
}}
347
KULJETTAJAN TUKI
||
VAROITUS
Järjestelmä täydentää, ei korvaa, turvallista
ajotapaa ja taustapeilien käyttöä. Se ei voi
koskaan korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja
vastuuta. Vastuu liikenneturvallisuudesta kaistanvaihdossa on aina kuljettajalla.
Blind Spot Information -toiminnon*
aktivointi/deaktivointi
Toiminto Blind Spot Information (BLIS) voidaan
aktivoida/deaktivoida.
Jos BLIS on deaktivoitu sammutettaessa moottori, se on edelleen suljettuna moottorin seuraavan käynnistämisen jälkeen ja merkkivalo syttyy
jälleen.
VAROITUS
Blind Spot Information on täydentävä apuväline eikä se toimi kaikissa tilanteissa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Blind Spot Information -toiminnon* aktivointi/
deaktivointi (s. 348)
Blind Spot Information ei korvaa turvallista
ajotapaa eikä taustapeilien käyttöä.
•
Blind Spot Information -toiminnon rajoitukset* (s. 349)
•
Blind Spot Information*- ja Cross Traffic
Alert* -toimintojen ilmoitukset (s. 353)
Blind Spot Information ei voi koskaan korvata
kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta - kaistan vaihtaminen liikenneturvallisesti on aina
kuljettajan vastuulla.
•
Cross Traffic Alert* (s. 349)
Aiheeseen liittyvät tiedot
Blind Spot Information-valon sijainti16.
Merkkivalo
–
BLIS-painike keskusnäytön toimintonäkymässä aktivoi toiminnon/poistaa sen toiminnasta.
Painakaa painiketta BLIS toimintonäkymässä.
> BLIS aktivoidaan/deaktivoidaan – painike
näyttää vihreän/harmaan osoituksen.
•
•
•
Blind Spot Information* (s. 346)
Blind Spot Information -toiminnon rajoitukset* (s. 349)
Blind Spot Information*- ja Cross Traffic
Alert* -toimintojen ilmoitukset (s. 353)
Jos BLIS on aktivoitu käynnistettäessä moottori,
toiminto vahvistetaan siten, että ulkopeilien merkkivalot vilkkuvat kerran.
16
348
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Blind Spot Information -toiminnon
rajoitukset*
Toiminnon Blind Spot Information (BLIS) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Esimerkkejä rajoituksista:
•
•
Optimaalisen toiminnan kannalta on tärkeää, että
tunnistimien edessä olevat pinnat pidetään puhtaina.
Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä tai tarroja tunnistimien pinnalle.
Lika, jää ja lumi, joka peittää tunnistimet, voi
rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset mahdottomiksi.
Cross Traffic Alert*
Cross Traffic Alert (CTA) on kuljettajan apuväline, joka on tarkoitettu varoittamaan risteävästä
liikenteestä, kun autoa peruutetaan. CTA on
Blind Spot Information (BLIS) -toiminnon täydennys.
TÄRKEÄÄ
BLIS- ja CTA-toimintojen komponenttien korjauksen tai puskurien uudelleenmaalauksen
saa tehdä vain korjaamo - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
BLIS deaktivoidaan, kun perävaunu yhdistetään auton sähköjärjestelmään.
Tunnistimet
BLIS-toimintojen tunnistimet on sijoitettu kummankin kulman takalokasuojan/puskurin sisäpuolelle. Myös toiminto Cross Traffic Alert (CTA)
käyttää tunnistimia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Blind Spot Information* (s. 346)
Blind Spot Information -toiminnon* aktivointi/
deaktivointi (s. 348)
•
Blind Spot Information*- ja Cross Traffic
Alert* -toimintojen ilmoitukset (s. 353)
•
Cross Traffic Alert -toiminnon rajoitukset
(s. 351)
CTA:n periaate
CTA täydentää BLIS-toimintoa voimalla peruuttamisen aikana näyttää risteävän liikenteen sivulta,
esim. kun auto peruutetaan pois pysäköinnistä.
CTA on suunniteltu ensisijaisesti havaitsemaan
ajoneuvot - suotuisissa tapauksissa voidaan
havaita myös pienemmät kohteet, kuten polkupyörät sekä jalankulkijat.
Pitäkää tämä pinta puhtaana sekä auton vasemmalla
että sen oikealla puolella.
CTA on aktiivinen ainoastaan silloin, kun auto liikkuu taaksepäin tai kun vaihteiston peruutusasento on valittuna.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 349
KULJETTAJAN TUKI
||
Jos CTA havaitsee, että sivulta lähestytään, se
osoittaa sen seuraavasti:
•
VAROITUS
CTA on täydentävä apuväline eikä se toimi
kaikissa tilanteissa.
akustisena signaalina - ääni kuuluu vasemmasta tai oikeasta kaiuttimesta riippuen siitä,
miltä puolelta kohde lähestyy.
•
palavana kuvakkeena näyttöruudun PAS-grafiikassa.
•
kuvakkeena pysäköintiapukameran päänäkymässä.
CTA ei korvaa turvallista ajotapaa eikä taustapeilien käyttöä.
Cross Traffic Alert* -järjestelmän
aktivointi/deaktivointi
Toiminto Cross Traffic Alert (CTA) voidaan aktivoida/deaktivoida.
Toiminto aktivoidaan/deaktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä.
CTA ei voi koskaan korvata kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta - peruuttaminen liikenneturvallisesti on aina kuljettajan vastuulla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Palavana CTA-kuvakkeena näyttöruudun PAS-grafiikassa.
•
Cross Traffic Alert* -järjestelmän aktivointi/
deaktivointi (s. 350)
•
Blind Spot Information*- ja Cross Traffic
Alert* -toimintojen ilmoitukset (s. 353)
•
Cross Traffic Alert -toiminnon rajoitukset
(s. 351)
•
Blind Spot Information* (s. 346)
–
Painakaa painiketta Cross Traffic Alert toimintonäkymässä.
> • VIHREÄ painikeilmaisin – CTA on aktivoitu.
•
HARMAA painikeilmaisin – CTA on
poistettu toiminnasta.
CTA on aktivoidussa tilassa moottorin jokaisen
käynnistyksen jälkeen.
VAROITUS
CTA on täydentävä apuväline eikä se toimi
kaikissa tilanteissa.
CTA ei korvaa turvallista ajotapaa eikä taustapeilien käyttöä.
CTA ei voi koskaan korvata kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta - peruuttaminen liikenneturvallisesti on aina kuljettajan vastuulla.
350
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Cross Traffic Alert* (s. 349)
Cross Traffic Alert -toiminnon
rajoitukset
Cross Traffic Alert -toiminnon rajoitukset
(s. 351)
Toiminnon Cross Traffic Alert (CTA) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Blind Spot Information*- ja Cross Traffic
Alert* -toimintojen ilmoitukset (s. 353)
CTA ei toimi optimaalisesti kaikissa tilanteissa,
vaan sillä on tietty rajoitus - CTA-tunnistimet eivät
voi "nähdä" muiden pysäköityjen ajoneuvojen tai
peittävien esineiden läpi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Tässä on muutamia esimerkkejä siitä, milloin
CTA:n "näkökenttä" voi olla rajoittunut eikä lähestyviä ajoneuvoja sen vuoksi voida nähdä ennen
kuin ne ovat hyvin lähellä:
Kulmassa olevassa pysäköintitaskussa voi CTA olla täysin "sokea" toiseen suuntaan.
Sokea CTA-sektori.
Sektori, jossa CTA voi havaita/"nähdä".
Kun oma auto peruuttaa hitaasti, kulma kuitenkin
muuttuu suhteessa peittävään autoon/esineeseen, jolloin sokea sektori pienenee nopeasti.
Esimerkkejä lisärajoituksista:
Auto on syvällä pysäköintitaskussa.
•
Lika, jää ja lumi, joka peittää tunnistimet, voi
rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset mahdottomiksi.
•
CTA deaktivoidaan, kun perävaunu yhdistetään auton sähköjärjestelmään.
Tunnistimet
CTA-toimintojen tunnistimet on sijoitettu kummankin kulman takalokasuojan/puskurin sisäpuo}}
* Valinnais-/lisävaruste. 351
KULJETTAJAN TUKI
||
lelle. Myös toiminto Blind Spot Information (BLIS)
käyttää tunnistimia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Cross Traffic Alert* (s. 349)
Cross Traffic Alert* -järjestelmän aktivointi/
deaktivointi (s. 350)
•
Blind Spot Information*- ja Cross Traffic
Alert* -toimintojen ilmoitukset (s. 353)
•
Blind Spot Information -toiminnon rajoitukset* (s. 349)
Pitäkää tämä pinta puhtaana sekä auton vasemmalla
että sen oikealla puolella.
Optimaalisen toiminnan kannalta on tärkeää, että
tunnistimien edessä olevat pinnat pidetään puhtaina.
Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä, tarroja tai vastaavaa tunnistimien pinnalle.
TÄRKEÄÄ
BLIS- ja CTA-toimintojen komponenttien korjauksen tai puskurien uudelleenmaalauksen
saa tehdä vain korjaamo - valtuutettua Volvon
teknistä palvelua suositellaan.
352
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Blind Spot Information*- ja Cross
Traffic Alert* -toimintojen
ilmoitukset
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Joukko Blind Spot Information (BLIS)- ja Cross
Traffic Alert (CTA) -toimintoja koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Ilmoitus
Sisältö
BLIS-anturi
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Huolto tarpeen
BLIS-järjestelmä pois
BLIS ja CTA on deaktivoitu, kun perävaunu on yhdistettynä auton sähköjärjestelmään.
Perävaunu kytketty
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Blind Spot Information* (s. 346)
Blind Spot Information -toiminnon* aktivointi/
deaktivointi (s. 348)
•
Blind Spot Information -toiminnon rajoitukset* (s. 349)
•
•
Cross Traffic Alert* (s. 349)
•
Ilmoitusten käsittely kuljettajan näytössä ja
keskinäytössä (s. 114)
Cross Traffic Alert* -järjestelmän aktivointi/
deaktivointi (s. 350)
* Valinnais-/lisävaruste. 353
KULJETTAJAN TUKI
Liikennemerkki-informaatio*
VAROITUS
Toiminto Liikennemerkki-informaatio (Road Sign
Information – RSI) auttaa kuljettajaa havainnoimaan, mitä nopeuteen liittyviä liikennemerkkejä ja
tiettyjä kieltomerkkejä auto ohittaa.
RSI ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on
tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
Kuljettajalla on aina perimmäinen vastuu
auton turvallisesta ajamisesta sekä lakien ja
tieliikennemääräysten noudattamisesta.
Merkkinäyttö ja Liikennemerkkiinformaatio
Toiminto Liikennemerkki-informaatio (Road Sign
Information - RSI) rekisteröi ja näyttää liikennemerkkejä eri tavoin liikennemerkistä ja tilanteesta
riippuen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Merkkinäyttö ja Liikennemerkki-informaatio
(s. 354)
•
•
Nopeuskameran tiedot* (s. 356)
•
Liikennemerkki-informaation rajoitukset*
(s. 358)
Liikennemerkki-informaation aktivointi/deaktivointi (s. 357)
Esimerkki luettavista merkeistä17.
RSI antaa tietoja mm. kulloisestakin nopeudesta,
moottoritien tai moottoriliikennetien alkamisesta/
päättymisestä sekä ohituskielloista ja kielletystä
ajosuunnasta.
Siinä tapauksessa, että moottoritien/moottoriliikennetien kyltti ja nopeusrajoituskyltti ohitetaan,
RSI valitsee näytettäväksi moottoritien/moottoriliikennetien kylttisymbolin. Uusi suurin sallittu
nopeus näkyy heti viivana kuljettajan näytön
nopeusasteikossa.
17
18
354
Esimerkkejä rekisteröidystä nopeusinformaatiosta18.
Kun RSI on reksiteröinyt määrätyn nopeuden liikennemerkin, kuljettajan näyttö esittää merkin
symbolina ja punaisen merkinnän nopeusasteikossa.
Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain joitakin esimerkkejä.
Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain joitakin esimerkkejä.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Yhdessä voimassa olevan
nopeusrajoituksen symbolin
kanssa voidaan esittää myös
täydentävä merkki, esim. ohituskielto.
Kaikki rajoitukset päättyvät.
Jos ohitetaan kielletyn ajosuunnan merkin sitä koskevalla puolella, kuljettajaa varoitetaan vilkkuvalla, tämä merkin symbolilla
kuljettajan näytössä.
Moottoritie päättyy.
Joskus ilmoitetaan eri nopeusrajoituksia samalle
tielle - lisäkilpi ilmoittaa tällöin, missä olosuhteissa nopeudet ovat voimassa. Kyseessä voi olla
erityisen onnettomuusaltis tieosuus esim. sateella
ja/tai sumussa.
Sateeseen liittyvä lisäkilpi näytetään vain, jos tuulilasinpyyhkimiä käytetään.
Jos autoon on yhdistetty perävaunu ja ohitetaan
nopeusmerkki varustettuna lisäkilvellä "perävaunu", ko. nopeus esitetään kuljettajan näytössä.
Jos autossa on Sensus Navigation*, myös kartan
tietoja käytetään sen päättelemiseen, ajetaanko
autolla väärään ajosuuntaan.
Tämän jälkeen merkkitiedot piilotetaan, kunnes
seuraava nopeusrajoitukseen liittyvä kyltti havaitaan.
Kuljettaja voi saada myös kuuluvan varoituksen
ajaessaan kiellettyyn ajosuuntaan, jos toiminto
Äänimerkkivaroitus on aktivoitu – ks. otsikko
"Äänivaroituksen aktivointi/deaktivointi" kappaleessa "Liikennemerkki-informaation aktivointi/
deaktivointi".
Lisäkilvet
Tietyt nopeudet ovat voimassa
esim. vasta tietyn osuuden jälkeen tai tiettynä vuorokaudenaikana. Kuljettajan huomio
kiinnitetään asiaan lisäkyltin
symbolilla nopeussymbolin alla.
Kuljettajan näytön symbolitäydennys näyttää tällöin joko "DIST" tai "TIME".
Lisäkyltin symboli tyhjän kehyksen muodossa kuljettajan näytön nopeussymbolin alapuolella
merkitsee sitä, että RSI on
havainnut lisäkilven, jossa on
täydentävää informaatiota ko.
nopeusrajoitukselle.
Rajoitus tai moottoritie päättyy
Jos RSI havaitsee merkin, joka voi sisältää sen,
että ko. nopeusrajoitus lakkaa - esim. moottoritien
päättyessä - kuljettajan näyttö näyttää vastaavaa
liikennemerkkiä 10-30 sekuntia.
Esimerkkejä sellaisista merkeistä ovat:
Esimerkkejä lisäkilvistä18.
18
Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain joitakin esimerkkejä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 355
KULJETTAJAN TUKI
||
Sensus Navigation
Nopeuskameran tiedot*
Jos auto on varustettu Sensus Navigation -järjestelmällä, nopeuteen liittyvä informaatio noudetaan
navigointiyksiköstä seuraavissa tapauksissa:
Jos autossa on Sensus Navigation, se voi ilmoittaa lähestyvistä nopeuskameroista kuljettajan
näytössä.
•
•
Epäsuorien nopeusrajoituskylttien kohdalla,
näitä ovat esim. moottoritien ja moottoriliikennetien sekä taajamien kyltit.
HUOM
Kaikilla markkina-alueilla ei näytetä navigointikartoilla tietoja nopeuskameroista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Jos aikaisemmin havaitun merkin ei katsota
enää olevan voimassa eikä uutta merkkiä ole
ohitettu.
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 354)
Liikennemerkki-informaation aktivointi/deaktivointi (s. 357)
Liikennemerkki-informaation rajoitukset*
(s. 358)
HUOM
Jos navigointiin käytetään autoon ladattua
kolmannen osapuolen sovellusta, ajonopeuteen liittyviä tietoja ei tueta.
Koulusta tai leikkivistä lapsista varoittavat
kyltit
Jos satelliittinavigaattorin karttatiedoissa on koulusta tai leikkivistä lapsista varoittava kyltti,
kuljettajan näytössä näytetään
tämän tyyppinen kyltti18.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
18
356
Liikennemerkki-informaatio* (s. 354)
Liikennemerkki-informaation aktivointi/deaktivointi (s. 357)
Nopeuskameravaroitus kuljettajan näytössä.
Jos auto ylittää havaitun
nopeusrajoituksen, kuljettajaa
voidaan varoittaa nopeuskameran lähestyessä, mikäli kyseisen
markkina-alueen navigointikartat sisältävät tietoa nopeuskameroista.
Lisätietoa nopeusvaroituksesta nopeuskameran
yhteydessä on otsikon "Nopeusvaroituksen aktivointi/aktivoinnin poisto" alla osissa "Liikennemerkkitietojen aktivointi/aktivoinnin poisto" ja
"Liikennemerkkitietojen rajoitukset".
Liikennemerkit ovat markkina-aluekohtaisia - tämän ohjeen kuvat näyttävät vain joitakin esimerkkejä.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Liikennemerkki-informaation
aktivointi/deaktivointi
Nopeusvaroitus annetaan siten
että voimassa olevan suurimman sallitun nopeuden sisältävä kuljettajan näytön symboli
vilkkuu tilapäisesti kun nopeus
ylitetään.
Toiminto Liikennemerkki-informaatio (Road Sign
Information - RSI) voidaan aktivoida/deaktivoida.
Liikennemerkki-informaation aktivointi/
deaktivointi
Toiminto aktivoidaan/deaktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä.
–
Painakaa painiketta Road Sign Information
toimintonäkymässä.
> RSI aktivoituu ja painikkeessa on vihreä
merkki – harmaa merkki tarkoittaa, että
RSI on pois toiminnasta.
1.
2.
Painakaa painiketta My Car
Road Sign Information.
3.
Valitkaa Nopeusrajoitusvaroitus nopeusrajoituksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
> Jos toiminto aktivoidaan, näkyviin tulee
nopeusvalitsin.
4.
Säätäkää nopeusvaroituksen antamisen rajaa
ylös-/alaspäin painamalla ylös-/alaspäin
osoittavaa nuolta.
Nopeusvaroituksen aktivointi/
deaktivointi
Nopeusvaroitustoiminto varoittaa kuljettajaa voimassa olevan nopeusrajoituksen ylittymisestä.
Nopeusvaroitus annetaan aina, jos nopeusrajoitus
ylittyy, samalla näytetään nopeuskameratiedot.
Kuljettaja voi ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa
sen käytöstä.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
IntelliSafe
3.
Valitkaa Äänimerkkivaroitus äänivaroituksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Kun toiminto Äänimerkkivaroitus on aktivoitu,
kuljettajaa varoitetaan myös ajettaessa kiellettyyn
ajosuuntaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Liikennemerkki-informaatio* (s. 354)
Nopeuskameran tiedot* (s. 356)
Merkkinäyttö ja Liikennemerkki-informaatio
(s. 354)
Huomatkaa, että tehtyä rajan säätöä ei huomioida, kun kuljettajan näytössä näkyy
nopeuskameran symboli.
Äänivaroituksen aktivointi/deaktivointi
Nopeusvaroituksen yhteydessä voidaan saada
myös äänivaroitus:
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Road Sign Information.
IntelliSafe
* Valinnais-/lisävaruste. 357
KULJETTAJAN TUKI
Liikennemerkki-informaation
rajoitukset*
HUOM
RSI-toiminto voi tulkita tietyn tyyppiset polkupyöräpitimet (liitetty vetoauton sähköliitäntään) perävaunuksi. Sellaisissa tapauksissa
voidaan kuljettajalle näyttää virheellistä
nopeusinformaatiota.
Toiminnon Liikennemerkki-informaatio (Road
Sign Information - RSI) toiminnallisuus voi olla
tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Esimerkkejä seikoista, jotka saattavat rajoittaa
RSI-toimintoa, ovat:
•
•
•
•
•
HUOM
Haalistuneet merkit
Kaarteeseen sijoitetut merkit
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
Kiertyneet tai vaurioituneet merkit
Korkealla ajoradan yläpuolelle sijoitetut merkit
Täysin/osittain piilossa olevat tai huonosti
sijoitetut merkit
•
merkit, jotka ovat osittain tai kokonaan huurteen, lumen ja/tai lian peittämiä
•
digitaaliset tiekartat19 eivät ole ajan tasalla,
niissä on virheitä tai niistä puuttuvat nopeustiedot20.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Driver Alert Control
Toiminto Driver Alert Control (DAC) on tarkoitettu kiinnittämään kuljettajan huomio, kun tämä
alkaa ajaa epävarmasti, esim. jos kuljettajaa on
häiritty tai hän on nukahtamassa.
DAC-toiminnon tavoitteena on havaita hitaasti
heikentynyt ajokäyttäytyminen ja se on ensi
sijassa tarkoitettu käytettäväksi suuremmilla teillä.
Toimintoa ei ole tarkoitettu kaupunkiliikenteeseen.
Toiminto aktivoidaan, kun nopeus ylittää 65 km/h
(40 mph) ja se pysyy aktiivisena niin kauan kuin
nopeus on yli 60 km/h (37 mph).
Liikennemerkki-informaatio* (s. 354)
Liikennemerkki-informaation aktivointi/deaktivointi (s. 357)
•
Merkkinäyttö ja Liikennemerkki-informaatio
(s. 354)
•
Kamerayksikön rajoitukset (s. 333)
Kamera lukee ajoradan sivumerkintöjä ja vertaa
tien suuntaa kuljettajan tekemiin ohjauspyörän
liikkeisiin.
19
20
358
Autossa, joka on varustettu toiminnolla Sensus Navigation.
Nopeustiedoilla varustettuja karttatietoja ei ole kaikilla markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
VAROITUS
Varoitus tulee ottaa vakavasti, koska uninen
kuljettaja ei usein itse huomaa tilaansa.
Varoituksen tai väsymyksen tunteen yhteydessä pysäyttäkää auto turvallisesti pikimmiten ja levätkää.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että on yhtä
vaarallista ajaa väsyneenä kuin alkoholin vaikutuksen alaisena.
Aktivointi/aktivoinnin poisto Driver
Alert Control
Toiminto Driver Alert Control (DAC) voidaan aktivoida/deaktivoida.
Aktivointi/aktivoinnin poisto Driver Alert
Control
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön sovellusnäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Driver Alert Control.
3.
Valitkaa Valppausvaroitus DAC-toiminnon
aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
VAROITUS
Kun ajotapa muuttuu selvästi
epävarmaksi, kuljettajaa varoitetaan äänimerkillä sekä kuljettajan näytön symbolilla ja ilmoituksella Olisiko aika pitää
tauko?.
Varoitus toistetaan hetken kuluttua, jos ajokäyttäytyminen ei parane.
HUOM
Toimintoa ei saa käyttää ajoajan pidentämiseen. Suunnitelkaa matkaan aina tasaisin
välein taukoja ja katsokaa, että ajatte aina
hyvin levänneenä.
Driver Alert Control ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Aktivointi/aktivoinnin poisto Driver Alert
Control (s. 359)
•
Driver Alert Control -toiminnon rajoitukset
(s. 360)
IntelliSafe
VAROITUS
Driver Alert Control ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
Opastus levähdyspaikalle varoituksen
yhteydessä -toiminnon aktivointi/
deaktivointi
Järjestelmässä voidaan asettaa, onko opastus
levähdyspaikalle aktivoituna/deaktivoituna. Opastuksen ollessa aktiivisena näytetään ehdotuksia
sopivista levähdyspaikoista DAC-toiminnon antamien varoitusten yhteydessä.
}}
359
KULJETTAJAN TUKI
||
Painakaa Asetukset keskinäytön sovellusnäkymässä.
Driver Alert Control -toiminnon
rajoitukset
2.
Painakaa painiketta My Car
Driver Alert Control.
IntelliSafe
Toiminnon Driver Alert Control (DAC) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
3.
Valitkaa Lepopysähdysopastus opastus
levähdyspaikalle -toiminnon aktivoimiseksi/
deaktivoimiseksi.
Joissakin tapauksissa kuljettajan väsymys ei ehkä
vaikuta ajokäyttäytymiseen, esim. käytettäessä
Pilot Assist -toimintoa, sillä seurauksella, että kuljettaja ei tällöin saa varoitusta DAC:ltä. Tämän
vuoksi on aina hyvin tärkeää pysähtyä ja pitää
tauko tunnettaessa vähänkin väsymystä, riippumatta siitä, onko DAC-toiminto varoittanut vai ei.
1.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Driver Alert Control (s. 358)
Driver Alert Control -toiminnon rajoitukset
(s. 360)
Tietyissä tapauksissa järjestelmä voi varoittaa,
vaikka kuljettajan ajokäyttäytyminen ei ole heikentynyt, esim.:
•
•
Kaista-avustaja
Kaista-avustajan tehtävänä on moottoriteillä ja
vastaavilla suurehkoilla väylillä auttaa kuljettajaa
rajoittamaan vaaraa siitä, että auto poistuu tahattomasti omalta ajokaistalta.
Kaista-avustaja ohjaa auton takaisin ajokaistalle
ja/tai varoittaa kuljettajaa äänellä tai värinöillä
ohjauspyörässä.
Kaista-avustaja on aktiivinen nopeusvälillä
65-200 km/h (40-125 mph) teillä, joilla on hyvin
näkyvät sivuviivat.
Kapeilla teillä ei toiminto ehkä ole käytettävissä ja
asetetaan tällöin valmiustilaan. Kun tie on riittävän levyä, toiminto tulee jälleen käytettäväksi.
voimakkaiden sivutuulien yhteydessä
uraisella tienpinnalla.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
360
Driver Alert Control (s. 358)
Aktivointi/aktivoinnin poisto Driver Alert
Control (s. 359)
Kamera lukee tien/ajokaistan sivuviivoja.
Kamerayksikön rajoitukset (s. 333)
Pilot Assist* (s. 311)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
sin ajokaistalle kohdistamalla heikon ohjausmomentin ohjauspyörään.
2.
Varoitus aktivoituna: Jos auto on menossa
sivuviivan yli, kuljettajaa varoitetaan äänimerkillä tai ohjauspyörään kohdistettavalla värinällä.
HUOM
Kun suuntavilkut ovat päällä, ei Kaista-avustaja anna mitään ohjausta tai varoitusta.
Kaista-avustaja ohjaa auton takaisin ajokaistalle.
Jos kuljettaja ei pidä käsiään
ohjauspyörällä, kuljettajan näytössä näytetään tämä symboli
ja seuraava ilmoitus, joka
kehottaa kuljettajaa ohjaamaan
autoa aktiivisesti:
• Lane Keeping Aid Ohjaa autoa
Jos kuljettaja ei tällöin ala ohjata, symboli näytetään uudelleen, varoitusääni kuuluu ja tämä ilmoitus näytetään:
• Lane Keeping Aid Valmiudessa, kunnes
VAROITUS
Kaista-avustaja on vain kuljettajan apuväline,
joka ei toimi kaikissa ajotilanteissa tai liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Kuljettaja on aina vastuussa auton turvallisesta ajamisesta sekä lakien ja tieliikennemääräysten noudattamisesta.
ohjausta käytetään
Jos kuljettaja ei tällöin edelleenkään noudata
kehotusta alkaa ohjata, LKA siirtyy valmiustilaan,
jonka jälkeen toiminto ei ole käytettävissä, ennen
kuin kuljettaja alkaa jälleen ohjata autoa.
Ohjausapu
Edellytys LKA:n ohjausavun toimimiselle on, että
kuljettaja pitää kädet ohjauspyörällä, mitä järjestelmä jatkuvasti tarkkailee.
Kaista-avustaja varoittaa ohjauspyörän värinöillä21.
Asetuksista riippuen kaista-avustaja toimii seuraavasti:
1.
21
Ohjausapu aktivoituna: Kun auto lähestyy
sivuviivaa, LKA ohjaa aktiivisesti auton takaiOhjauspyörän värinät vaihtelevat - mitä pitemmän ajan auto ylittää sivuviivan, sitä enemmän värinöitä.
}}
361
KULJETTAJAN TUKI
||
Kaista-avustaja ei puutu tilanteeseen
•
•
huono sää näkyvyyden ollessa rajoitettu
•
tiet, joiden kaistamerkinnät ovat epäselvät tai
niitä ei ole.
reunukset tai muut linjat kuin ajokaistan sivuviivat
Aktivointi/aktivoinnin poisto Lane
Keeping Aid
Kaista-avustaja Lane Keeping Aid (LKA) voidaan
aktivoida/deaktivoida ja joitakin osatoimintoja voidaan valita.
Toiminto aktivoidaan/deaktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
Kaista-avustaja ei puutu tilanteeseen jyrkässä sisäkaarteessa.
Joissakin tapauksissa kaista-avustaja sallii reunaviivojen ylittämisen puuttumatta asiaan, ts. tukematta ohjausta tai antamatta varoitusta – esim.
käytettäessä suuntavilkkua tai oikaistaessa kaarteissa.
Rajoitukset
Tietyissä vaativissa tilanteissa voi Kaista-avustajan olla vaikea auttaa kuljettajaa oikealla tavalla tällöin suositellaan toiminnon sulkemista.
Esimerkkejä sellaisista tilanteista voivat olla:
•
•
•
•
362
tietyö
talvikeli
huono tienpäällyste
hyvin urheilullinen ajotapa
Aiheeseen liittyvät tiedot
–
Painakaa painiketta Lane Keeping Aid toimintonäkymässä.
> LKA aktivoidaan (VIHREÄ painikkeen
osoitus näytetään) tai deaktivoidaan
(HARMAA painikkeen osoitus näytetään).
•
Aktivointi/aktivoinnin poisto Lane Keeping
Aid (s. 362)
•
Tieltäsuistumissuoja Run-off Mitigation
(s. 366)
•
Symbolit ja ilmoitukset Kaista-avustaja -toimintoa varten (s. 364)
•
Lane Keeping Aid -toiminnon
varoitustyypin valinta
Kamerayksikön rajoitukset (s. 333)
LKA-toiminnon osalta voidaan valita, millä tavalla
se varoittaa kuljettajaa, jos auto poistuu omalta
ajokaistalta.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Kaistanpitoavustin.
IntelliSafe
KULJETTAJAN TUKI
3.
Asettakaa varoitustapa kohdassa Lane
Keeping Aid -varoituspalaute:
• Ääni - kuljettajaa varoitetaan äänellä.
• Värinä - kuljettajaa varoitetaan värinöillä
ohjauspyörässä.
Lane Keeping Aid -toiminnon
avustusvaihtoehdot
LKA -toiminnon osalta voidaan valita, millä tavalla
se toimii, jos auto poistuu omalta ajokaistalta.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Kaistanpitoavustin.
3.
Kohdassa Lane Keeping Aid -tila valitkaa,
millä tavalla LKA toimii:
IntelliSafe
• Kaista-avustin - kuljettaja saa ohjausapua ilman varoitusta.
• Molemmat - kuljettaja saa sekä varoituksen että ohjausapua.
• Varoitus - kuljettajaa vain varoitetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kaista-avustaja (s. 360)
Symbolit ja ilmoitukset Kaista-avustaja -toimintoa varten (s. 364)
363
KULJETTAJAN TUKI
Symbolit ja ilmoitukset Kaistaavustaja -toimintoa varten
Kaista-avustaja lukee ajokaistan toista sivuviivaa
tai molempia sivuviivoja.
Eräitä kaista-avustajan toimintoja koskevia symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan
näytössä.
Ei käytettävissä
Ohjausavun/varoituksen näyttö
Symboli kuljettajan näytössä
Kaista-avustaja visualisoidaan
symbolilla kuljettajan näytössä
eri tilanteita varten.
Tässä on muutamia esimerkkejä symbolien ulkonäöstä ja
missä tilanteessa se esitetään:
Käytettävissä
Käytettävissä - symbolin sivuviivat ovat valkoisia.
364
Ohjausapu/varoitus - symbolin sivuviivat ovat värillisiä.
Ei käytettävissä - symbolin sivuviivat ovat harmaita.
Kaista-avustaja ei voi lukea ajokaistan sivuviivoja,
nopeus on liian pieni tai tie on liian kapea.
Kaista-avustaja osoittaa, että järjestelmä varoittaa
ja/tai yrittää ohjata auton takaisin ajokaistalle.
Symbolit ja ilmoitukset
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
KULJETTAJAN TUKI
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Kuljettajan tukijärjest.
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Rajoitettu toiminnallisuus Vaatii huollon
Tuulilasin anturi
Kameran kyky lukea ajorataa auton edessä on rajoittunut.
Anturi tukossa, katso käyttöopasta
Lane Keeping Aid
Ohjaa autoa
Lane Keeping Aid
LKA:n ohjausapu ei toimi, jos kuljettaja ei pidä käsiä ohjauspyörällä. Noudattakaa kehotusta ja ohjatkaa autoa.
LKA on valmiustilassa, kunnes kuljettaja alkaa jälleen ohjata autoa.
Valmiudessa, kunnes ohjausta käytetään
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kaista-avustaja (s. 360)
Aktivointi/aktivoinnin poisto Lane Keeping
Aid (s. 362)
365
KULJETTAJAN TUKI
Tieltäsuistumissuoja Run-off
Mitigation
Tieltäsuistumissuoja ja ohjausapu
Tieltäsuistumissuojan tehtävä on auttaa kuljettajaa pienentämään riskiä auton suistumisesta
tieltä ohjaamalla autoa aktiivisesti takaisin tielle.
Jarrutus auttaa tilanteissa, joissa pelkkä ohjausapu ei riitä. Jarrutusvoima sopeutetaan automaattisesti tieltäsuistumistilanteesta riippuen.
Tieltäsuistumissuojan Run-off
Mitigation asetukset
Toiminto on aktiivinen nopeusvälillä
65-140 km/h (40-87 mph) teillä, joilla on hyvin
näkyvät reunamerkinnät/-viivat.
Tieltäsuistumissuoja on valinnainen: kuljettaja voi
valita Päälle tai Pois vetämällä keskinäytön päänäkymän alas ja etsimällä siitä seuraavat kohdat:
Kamera lukee tienreunoja ja maalattuja reunamerkintöjä. Jos auto on ylittämässä tienreunaa,
tieltäsuistumissuoja ohjaa autoa aktiivisesti takaisin tielle. Jos ohjaustoimenpidettä ei pidetä riittävänä tieltäsuistumisen estämiseksi, voi myös jarrutus aktivoitua.
Asetukset My Car
Kaistanpitoavustin
Tieltäsuistumissuoja ei ohjaa autoa eikä käytä jarruja, jos suuntavilkku on päällä. Jos toiminto
havaitsee kuljettajan ajavan autoa aktiivisesti, tieltäsuistumissuojan aktivointi on hetken ajan
estetty.
Tieltäsuistumissuojan aktivointi:
Run-off Mitigation aktivoi ohjausavun.
•
Tieltäsuistumissuoja ja ohjausapu sekä
jarrutus
Merkitkää valintaruudut Törmäyksen
välttämisen avustin, Ohjausapu
lisääntyneen törmäysriskin aikana –
tämän jälkeen toiminto on aktivoitu.
Tieltäsuistumissuojan asetukset sammutettaessa
moottori ovat käytössä, kun moottori käynnistetään seuraavan kerran.
Toiminnolla on kaksi aktivoitumistasoa:
•
•
IntelliSafe
Tieltäsuistumissuojan Run-off
Mitigation rajoitukset
Vain ohjausapu
Tietyissä vaativissa tilanteissa tieltäsuistumissuojan voi olla vaikea auttaa kuljettajaa oikealla
tavalla - tällöin suositellaan toiminnon sulkemista.
Ohjausapu ja jarrutus
Esimerkkejä sellaisista tilanteista voivat olla:
Run-off Mitigation aktivoi ohjausavun ja jarrutuksen.
366
•
•
•
tietyö
talvikeli
kapeat tiet
KULJETTAJAN TUKI
•
•
•
•
•
huono tienpäällyste
hyvin urheilullinen ajotapa
huono sää näkyvyyden ollessa rajoitettu
tiet, joiden reunamerkinnät ovat epäselvät tai
niitä ei ole.
reunukset tai muut linjat kuin ajokaistan reunamerkinnät.
VAROITUS
Tieltäsuistumissuoja on vain kuljettajan apuväline, joka ei toimi kaikissa ajotilanteissa, liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
Toiminto ei pysty havaitsemaan ajoradan
sivussa olevia puomeja, kaiteita yms.
Kuljettaja on aina vastuussa auton turvallisesta ajamisesta sekä lakien ja tieliikennemääräysten noudattamisesta.
HUOM
Toiminto käyttää auton kamerayksikköä, jolla
on tiettyjä yleisiä rajoituksia, katso kappale
"Kamerayksikön rajoitukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tieltäsuistumissuojan symbolit ja ilmoitukset
(s. 368)
•
•
Kaista-avustaja (s. 360)
Kamerayksikön rajoitukset (s. 333)
367
KULJETTAJAN TUKI
Tieltäsuistumissuojan symbolit ja
ilmoitukset
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Joukko tieltäsuistumissuojaa Run-off Mitigation
koskevia symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää
kuljettajan näytössä.
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Takatörmäysvaroitus
Tieltäsuistumissuojan aktivoituessa kuljettajalle näytetään aktivoitumista koskeva ilmoitus.
City Safety
Kuljettajan tukijärjest.
Rajoitettu toiminnallisuus Vaatii huollon
Tuulilasin anturi
Anturi tukossa, katso käyttöopasta
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
368
Tieltäsuistumissuoja Run-off Mitigation
(s. 366)
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Kameran kyky lukea ajorataa auton edessä on rajoittunut.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutka*
Pysäköintitutka auttaa kuljettajaa sovittautumaan
ahtaisiin tiloihin näyttämällä etäisyyden esteisiin
äänisignaaleilla yhdistettynä grafiikkaan keskinäytössä.
n. 2 sekuntia. Takana olevista esteistä varoittava
äänisignaali on aktiivinen myös auton seistessä
paikallaan.
Taaksepäin
Etäisyyden auton takana tai edessä olevaan
esteeseen ollessa enintään 30 cm äänimerkki on
jatkuva ja autosymbolia lähimpänä oleva aktiivisen
tunnistimen kenttä on täytetty.
Pysäköintitutkan äänenvoimakkuutta voidaan
säätää merkkiäänen kuuluessa keskikonsolin
[>II]-säätimellä. Säätö voidaan tehdä myös päänäkymän valikkovaihtoehdossa Asetukset.
HUOM
•
Näyttökuva estevyöhykkeineen ja tunnistinsektoreineen.
Keskinäyttö esittää yleiskuvan suhteesta auton ja
havaittujen esteiden välillä.
Merkitty sektori ilmoittaa, missä este sijaitsee.
Mitä lähempänä autosymbolia merkitty sektoriruutu on, sitä lyhyempi on etäisyys auton ja havaitun esteen välillä.
Mitä lyhyempi etäisyys esteeseen, sitä tiheämmin
merkkiääni kuuluu. Muu äänentoistojärjestelmästä tuleva ääni vaimennetaan automaattisesti.
Edessä ja sivuilla olevista esteistä varoittava äänisignaali on aktiivinen auton ollessa liikkeellä,
mutta katkeaa auton seistyä paikallaan
Äänivaroituksia annetaan vain suoraan
auton reitillä olevista esteistä.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Tunnistimet taaksepäin aktivoituvat, jos auto rullaa taaksepäin vaihteen ollessa kytkemättä tai
kun vaihdevipu siirretään peruutusasentoon.
VAROITUS
Mittausalue alkaa n. 1,5 metriä auton takana.
•
Pysäköintiapu ei voi koskaan korvata kuljettajan itsensä vastuuta pysäköitäessä.
•
Tunnistimilla on kuolleita kulmia, joissa
esteitä ei voida havaita.
Peruutettaessa perävaunun ollessa kytkettynä
pysäköintitutka taaksepäin deaktivoidaan automaattisesti.
•
Ottakaa huomioon esim. ihmiset tai eläimet, jotka ovat auton lähellä.
HUOM
Peruutettaessa esim. perävaunun kanssa tai
polkupyöränpitimen ollessa vetokoukussa ilman Volvon alkuperäistä perävaunujohdotusta - voidaan pysäköintitutka joutua sulkemaan manuaalisesti, etteivät tunnistimet reagoi näihin.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 369
KULJETTAJAN TUKI
||
Sivuilla
Pysäköintitutkan sivutunnistimet aktivoituvat
automaattisesti käynnistettäessä moottori. Ne
ovat aktiivisia nopeuksilla alle 10 km/h (6 mph).
Mittausalue alkaa n. 30 cm auton sivuilta. Sivuilla
olevan esteen aiheuttama äänisignaali tulee sivukaiuttimesta.
Eteenpäin
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintitutkan* aktivointi/deaktivointi
(s. 371)
•
•
•
•
Pysäköintitutkan* rajoitukset (s. 371)
Pysäköintitutkan* ilmoitukset (s. 373)
Pysäköintiapukamera* (s. 374)
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 381)
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat
vaihdella automallista riippuen.
Pysäköintitutkan etutunnistimet aktivoituvat automaattisesti käynnistettäessä moottori. Etutunnistimet ovat aktiivisia nopeuksilla alle 10 km/h
(6 mph).
Mittausalue alkaa n. 0,8 metriä auton edessä.
HUOM
Pysäköintiapu suljetaan, kun seisontajarru
kytketään tai P-asento valitaan automaattivaihteistolla varustetussa autossa.
TÄRKEÄÄ
Lisävaloja asennettaessa: Muistakaa, että ne
eivät saa varjostaa tunnistimia - silloin lisävalot voidaan tunnistaa esteiksi.
370
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutkan* aktivointi/
deaktivointi
Toiminto Pysäköintitutka voidaan aktivoida/deaktivoida.
Pysäköintitutkan etu- ja takatunnistimet aktivoituvat automaattisesti käynnistettäessä moottori tunnistimet taaksepäin, jos auto rullaa taaksepäin
tai kun valitaan peruutusvaihde.
Toiminto aktivoidaan/deaktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä.
Pysäköintiapu voidaan aktivoida/poistaa toiminnasta myös
kameranäkymistä.
–
Painakaa painiketta Pysäköintiavustin toimintonäkymässä.
> Pysäköintitutka aktivoidaan/deaktivoidaan,
painike näyttää vihreän/harmaan osoituksen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
22
Pysäköintitutka* (s. 369)
Cross Traffic Alert* (s. 349)
Pysäköintitutkan* rajoitukset
Toiminnon Pysäköintitutka toiminnallisuus voi olla
tietyissä tilanteissa rajoittunut.
HUOM
Kun auton sähköjärjestelmään on määritetty
vetokoukku, sen ulkonema lasketaan mukaan
toiminnon mitatessa etäisyyttä auton takana
oleviin esineisiin.
TÄRKEÄÄ
TÄRKEÄÄ
Tietyissä olosuhteissa pysäköintiapujärjestelmä voi antaa vääriä varoitussignaaleja, jotka
johtuva ulkoisista äänilähteistä, jotka synnyttävät samoja ultraäänitaajuuksia, joilla järjestelmä toimii.
Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat
mm. äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla, ilmajarrut, moottoripyörien pakojärjestelmät ym.
Huolto
Esineet, kuten esim. ketjut, ohuet paljaat tolpat tai matalat esteet voivat jäädä "signaalikatveeseen" eivätkä tunnistimet tällöin tilapäisesti havaitse niitä - sykkivä ääni voi tällöin
odottamatta lakata sen sijaan, että se muuttuisi odotetuksi jatkuvaksi ääneksi.
Tunnistimet eivät voi havaita korkeita esineitä,
kuten esim. ulos työntyviä kuormasiltoja.
•
Olkaa tällaisissa tilanteissa erityisen tarkkaavainen ja käyttäkää/siirtäkää autoa
erittäin hitaasti tai keskeyttäkää käynnissä oleva pysäköinti - auton tai muiden
esineiden korkea vaurioitumisvaara voi
olla olemassa, koska tunnistimilta tuleva
tieto ei ole aina luotettavaa tällaisissa
tilanteissa.
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
Pysäköintitunnistimien sijainti22.
Jotta pysäköintitutka toimii optimaalisesti, pitää
sen tunnistimet puhdistaa säännöllisesti vedellä
ja autonpesuaineella.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 371
KULJETTAJAN TUKI
||
HUOM
Tunnistimia peittävä lika, jää ja lumi voivat
aiheuttaa vääriä varoitussignaaleita ja toiminnan huononemisen tai toimimattomuuden.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
372
Pysäköintitutka* (s. 369)
Pysäköintitutkan* aktivointi/deaktivointi
(s. 371)
Pysäköintitutkan* ilmoitukset (s. 373)
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitutkan* ilmoitukset
Joukko pysäköintitutkaa koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköintiapujärjest.
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Ei käytettävissä, vaatii huollon
Pysäköintiapujärjest.
Yksi tai useampi järjestelmän tunnistimista on tukossa - tarkastakaa ja korjatkaa mahdollisimman pian.
Anturit tukossa, puhdistus tarpeen
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pysäköintitutka* (s. 369)
Pysäköintitutkan* aktivointi/deaktivointi
(s. 371)
Pysäköintitutkan* rajoitukset (s. 371)
* Valinnais-/lisävaruste. 373
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintiapukamera*
CTA* – Cross Traffic Alert -toiminnon aktivointi/aktivoinnin poisto
Pysäköintiapukamera auttaa kuljettajaa sovittautumaan ahtaisiin tiloihin osoittamalla esteet
kamerakuvalla ja grafiikalla keskinäytössä.
Lähennä24 – zoomaus lähemmäs/kauemmas
Katsaus
Pysäköintiapukamera on apujärjestelmä, joka esivalitusta asetuksesta riippuen joko aktivoituu
automaattisesti valittaessa peruutusvaihde tai se
aktivoidaan manuaalisesti keskinäytöstä.
VAROITUS
•
Pysäköintikamera on apuväline eikä se voi
koskaan korvata kuljettajan vastuuta
peruutettaessa.
•
Kameralla on kuolleita kohtia, joissa olevia
esteitä ei havaita.
•
Varokaa auton lähellä olevia ihmisiä ja
eläimiä.
Kameranäkymät
Toiminto voi näyttää yhdistetyn 360°:n näkymän
ja erillisen näkymän neljälle eri kameralle: taka-,
etu-, vasemman tai oikean kameranäkymän. Valitussa näkymässä on ylimpänä tieto aktiivisena
olevasta kamerasta.
Linjat - apuviivojen aktivointi/deaktivointi
Vetok.* – vetokoukun*23 apuviivojen aktivointi/deaktivointi
Kamera 360°:n näkymällä*
Pysäköintiavun kameroiden peittoalue suurin piirtein.
Auton neljä puolta esitetään samanaikaisesti keskinäytössä, mikä auttaa kuljettajaa havaitsemaan
pienillä nopeuksilla toimittaessa, mitä auton
ympärillä on.
Jokainen kameranäkymä voidaan aktivoida erikseen painamalla kuvaruudussa halutun kameran
"näkökenttää" – esim. etukameran edessä/
yläpuolella.
Jos autossa on myös pysäköintitutka*, etäisyys
havaittuihin esteisiin näytetään erivärisillä kentillä.
PAS* – pysäköintitutkan aktivointi/deaktivointi
23
24
374
Ei käytettävissä kaikilla markkina-alueilla.
Zoomattaessa lähemmäs apuviivat sammuvat.
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Taaksepäin
Eteenpäin
HUOM
Etukameran automaattinen uudelleenaktivointi nopeutta alennettaessa edellyttää, että
Automaattinen kamera
peruutusvaihteella on valittu kohdassa
Asetukset My Car Pysäköintiavustin.
Sivut
Kamera25 taaksepäin on sijoitettu rekisterikilven yläpuolelle.
Kamera taaksepäin näyttää leveän alueen auton
takana. Joissakin malleissa myös osa puskurista
sekä mahdollinen vetokoukku voidaan näyttää.
Kohteet keskinäytössä voidaan kokea hieman
kallistuneiksi - tämä on normaalia.
HUOM
Näytössä esitettävä kohde voi olla lähempänä
autoa kuin se näytössä vaikuttaa olevan.
Etupysäköintikamera25 on asennettu säleikköön.
Etukamera voi auttaa ajettaessa näkyvyyden
sivuille ollessa rajoitettu, esim. kuljettaessa aidan
läpi. Se on aktiivinen nopeuden ollessa enintään
25 km/h (16 mph) – tämän jälkeen etukamera
sammuu.
Jos auto ei saavuta nopeutta 50 km/h (30 mph)
ja ajonopeus laskee ajonopeuden 22 km/h
(14 mph) alle 60 sekunnissa etukameran sammuttua, kamera aktivoidaan uudelleen.
Sivukamerat25 on sijoitettu kumpaankin ulkotaustapeiliin.
Sivukamerat näyttävät, mitä auton kullakin sivulla
on.
Aiheeseen liittyvät tiedot
25
Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
•
Pysäköintiapukameran* käynnistäminen
(s. 378)
•
Pysäköintiapukameran apuviivat ja kenttä*
(s. 376)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 375
KULJETTAJAN TUKI
•
•
•
•
Pysäköintiapukameran* rajoitukset (s. 379)
Pysäköintitutka* (s. 369)
Cross Traffic Alert* (s. 349)
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 381)
Pysäköintiapukameran apuviivat ja
kenttä*
Pysäköintiapukamera näyttää viivoilla kamerakuvassa, missä auto on suhteessa ympäristöön.
Apuviivat
Apuviivat sulkevat sisäänsä auton ulostyöntyvimmät osat, esim. vetokoukun, ulkotaustapeilit ja
kulmat.
HUOM
Apuviivoja ei näytetä lähennettäessä kuvaa.
HUOM
•
Peruutettaessa perävaunun kanssa, kun
tätä ei ole sähköisesti kytketty autoon,
näytön viivat osoittavat sen linjauksen,
jonka auto ottaa - ei perävaunu.
•
Näytössä ei esitetä viivoja, kun perävaunu
on sähköisesti kytketty auton sähköjärjestelmään.
Esimerkki apuviivojen näyttämisestä kuljettajalle.
Apuviivat näyttävät auton ulkomittojen mukaisen,
ohjauspyörän kääntökulmaan perustuvan aiotun
ajolinjan – tämä helpottaa taskupysäköintiä,
peruutusta ahtaissa tiloissa ja perävaunun kytkemistä.
Lokasuojien linjat projisoidaan kuin ne olisivat
maan tasossa auton takana ja ne ovat suoraan
riippuvaisia ohjauspyörän kääntökulmasta, mikä
mahdollistaa sen, että kuljettaja näkee auton kulkeman reitin - myös sen kääntyessä.
376
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
TÄRKEÄÄ
Apuviivat 360°:n näkymässä*
Vetokoukun apuviiva
360° näkymä apuviivoilla.
Vetokoukku apuviivalla.
Huomatkaa, että kameranäkymän taaksepäin
ollessa valittuna, keskinäyttö esittää vain alueen auton takana - olkaa tällöin tarkkaavainen
auton kylkien ja keulan suhteen, kun ohjauspyörää käännetään peruutettaessa.
Sama pätee toisinpäin: olkaa tarkkaavainen
auton takaosan suhteen, kun kameranäkymä
eteenpäin on valittu.
Huomatkaa, että apulinjat näyttävät lyhimmän tien. Varokaa siksi erityisesti, että auton
kyljet eivät osu mihinkään/kulje minkään yli
käännettäessä ohjauspyörää ajettaessa
eteenpäin tai ettei keula osu mihinkään/kulje
minkään yli käännettäessä ohjauspyörää
peruutettaessa.
Vetok. – vetokoukun* apuviivojen aktivointi.
360°:n näkymässä näytetään apuviivat – ajosuunnasta riippuen – auton takana, edessä ja sivulla:
•
•
Ajettaessa eteenpäin: Etuviivat
Peruutettaessa: Sivu- ja takaviivat.
Kun etu- tai peruutuskamera on valittu, apuviivat
näytetään auton ajosuunnasta riippumatta. Kun
sivukamera on valittu, apuviivat näytetään vain
peruutettaessa.
Lähennä – zoomaus lähemmäs/kauemmas.
Kameraa voidaan hyvin käyttää perävaunun kytkemisessä näyttämällä apuviiva vetokoukun ajateltua "rataa" varten kohti perävaunua.
1.
Painakaa painiketta Vetok. (1).
> Apuviiva vetokoukun ajateltua "rataa" varten näytetään. Samanaikaisesti auton
apuviivat sammuvat.
2.
Painakaa Lähennä (2) tarkkaa toimintaa tarvittaessa.
> Kameranäkymää zoomataan lähemmäs.
Auton ja vetokoukun apuviivoja ei voida näyttää
samanaikaisesti.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 377
KULJETTAJAN TUKI
||
Tunnistinkenttä pysäköintitutkalta*
Jos auto on varustettu pysäköintitutkalla*, etäisyys näytetään 360°:n näkymässä värillisenä
kenttänä jokaisen esteen rekisteröineen tunnistimen osalta.
Tunnistinkentät sivuille
Sivukentät näytetään ainoastaan oransseina.
Tunnistinkentät taakse- ja eteenpäin
Kenttäväri sivuilla
Etäisyys (metriä)
Oranssi
0–0,3
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pysäköintiapukameran*
käynnistäminen
Pysäköintiapukamera voidaan asettaa käynnistymään automaattisesti valittaessa peruutusvaihde
tai se voidaan käynnistää manuaalisesti keskinäytöstä.
Pysäköintiapukameran käynnistäminen
Pysäköintiapukamera* (s. 374)
Pysäköintiapukameran käynnistäminen manuaalisesti:
Pysäköintiapukameran* käynnistäminen
(s. 378)
Pysäköintiapukameran* rajoitukset (s. 379)
–
Kuvaruudussa oikealla olevassa autosymbolissa voidaan
näyttää värillisiä tunnistinkenttiä.
Tunnistimien taakse- ja eteenpäin näyttämien
kenttien väri muuttuu etäisyyden esteeseen vähetessä - keltaisesta oranssin kautta punaiseen.
378
Painakaa painiketta Kamera keskinäytön
toimintonäkymässä.
> Pysäköintiapukamera käynnistyy.
Kameran käynnistyminen eri tilanteissa
Painiketta painettaessa auton nopeus ja ajosuunta määrittävät sen, käynnistyykö kamera päävai etunäkymällä:
•
Päänäkymä: Seistäessä paikallaan ja liikuttaessa eteenpäin – 0–15 km/h (0–9 mph).
Kenttäväri taakse- ja eteenpäin
Etäisyys (metriä)
•
Päänäkymä: Seistäessä paikallaan ja liikuttaessa taaksepäin – nopeudesta riippumatta.
Keltainen
0,6–1,5
•
Etunäkymä: Liikuttaessa eteenpäin
15–22 km/h (9–14 mph).
Oranssi
0,4–0,6
Punainen
0–0,4
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintiapukameran automaattisen
käynnistyksen aktivointi/deaktivointi
peruutettaessa – taaksepäin osoittava kamera vai
360°:n näkymä*.
Pysäköintiapukameran automaattinen käynnistys
peruutusvaihteen valinnan yhteydessä voidaan
aktivoida/deaktivoida.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Pysäköintiavustin.
3.
Valitkaa Takanäkymä 360° näkymän
asemesta takakameranäkymän aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi perusnäkymänä.
1.
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
2.
Painakaa painiketta My Car
Pysäköintiavustin.
3.
Valitkaa Automaattinen kamera
peruutusvaihteella automaattisen käynnistyksen aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.
Kameran automaattinen poistaminen
käytöstä
Etunäkymä sammuu nopeudessa 25 km/h
(16 mph), jotta se ei häiritse kuljettajaa. Jos asetus Automaattinen kamera
peruutusvaihteella on valittu, kamera aktivoituu
automaattisesti uudelleen ajonopeudessa
22 km/h (14 mph) 60 sekunnin sisällä. Jos
50 km/h (31 mph) ylittyy, etunäkymää ei aktivoida uudelleen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Pysäköintiapukameran apuviivat ja kenttä*
(s. 376)
•
•
Pysäköintiapukameran* rajoitukset (s. 379)
Jännitetilat (s. 391)
Pysäköintiapukameran* rajoitukset
Toiminnon Pysäköintiapukamera toiminnallisuus
voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.
Pysäköintiapukamera ei voi nähdä kaikkia kohteita kaikissa yhteyksissä - kuljettajan tulee olla
tietoinen seuraavista rajoituksista.
HUOM
Polkupyöräkannattimet tai muut taakse asennetut lisävarusteet voivat peittää kameran
näkyvyyden.
Sokeat sektorit
Olkaa tarkkaavainen, vaikka vain suhteellisen
pieni osa kuvasta näyttäisi olevan peitettynä, se
voi tarkoittaa sitä, että melko suuri alue on peitossa ja esteet voivat siksi jäädä havaitsematta,
kunnes auto n jo liian lähellä estettä.
Muut kameranäkymät sammuvat nopeudessa
15 km/h (9 mph) eivätkä aktivoidu uudelleen.
Valitkaa takapysäköintiapukameran
perusnäkymä
Kun toiminto Automaattinen kamera
peruutusvaihteella on valittu, kuljettaja voi
myös valita, mikä kameratoiminto aktivoidaan
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 379
KULJETTAJAN TUKI
||
Huolto
Puhdistakaa kameroiden linssit säännöllisesti
haalealla vedellä ja autoshampoolla – varovasti,
ettei linssi naarmuunnu.
HUOM
Mahdollisimman hyvän toiminnan saamiseksi
pitäkää kameran linssi puhtaana liasta,
lumesta ja jäästä. Tämä on erityisen tärkeää
huonoissa valaistusolosuhteissa.
Kameroiden näkökenttien välillä on "sokeita" sektoreita.
Auton vasen kamera ei toimi.
360° näkymässä voi este/kohde "kadota" yksittäisten kameroiden välisissä liittymissä.
Musta kamerasektori
Musta kamerasektori näytetään myös seuraavissa
tapauksissa, mutta tällöin ilman viallisen kameran
symbolia:
Viallinen kamera
Jos kamerasektori on musta ja
sisältää tämän symbolin,
kamera ei toimi. Seuraavassa
kuvassa on esimerkki.
•
•
•
avoin ovi
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pysäköintiapukamera* (s. 374)
Pysäköintiapukameran* käynnistäminen
(s. 378)
Pysäköintiapukameran apuviivat ja kenttä*
(s. 376)
avoin takaluukku
autoa vasten käännetty ulkopeili.
Valaistusolosuhteet
Kamerakuvaa säädetään automaattisesti vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. Kuva voi siksi
vaihdella hieman valonvoimakkuuden ja laadun
suhteen. Huonot valaistusolosuhteet voivat heikentää kuvanlaatua.
380
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Aktiivinen pysäköintitutka*
Pysäköintivaihtoehdot
Aktiivinen pysäköintitutka (Park Assist Pilot PAP) auttaa kuljettajaa pysäköinnissä tai poistumisessa pysäköintitaskusta.
PAP -toimintoa voidaan käyttää seuraavissa
pysäköintitilanteissa.
Suorakulmainen pysäköinti
Rinnakkaispysäköinti
PAP tarkastaa ensin, onko tila riittävän suuri ja
auttaa sen jälkeen kuljettajaa kääntämään
ohjauspyörää ja ohjaamaan auton tilaan.
Keskinäyttö näyttää symbolien, grafiikan ja tekstien avulla, mitkä vaiheet on suoritettava milloinkin.
HUOM
Suorakulmaisen pysäköinnin periaate.
PAP-toiminto mittaa tilan ja ohjaa autoa, kuljettajan tehtävä on:
•
•
•
•
•
pitää auton ympäristöä tarkasti silmällä
PAP-toiminto pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
Rinnakkais- ja taskupysäköinnin periaate
1.
Pysäköintitilaa etsitään ja tarkastusmitataan.
valita vaihde (taakse-/eteenpäin)
PAP-toiminto pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
2.
Auto ohjataan tilaan peruuttaen ja sijoitetaan
tilaan ajamalla eteen-/taaksepäin.
säätää ja säilyttää turvallinen nopeus
1.
Pysäköintitilaa etsitään ja tarkastusmitataan.
jarruttaa ja pysäyttää auto.
2.
Auto ohjataan tilaan peruutuksella.
3.
Auto sijoitetaan tilaan ajamalla eteen-/taaksepäin.
noudattaa keskinäytön ohjeita
VAROITUS
PAP ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on
tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
Kuljettaja on aina täysin vastuussa siitä, että
autoa ajetaan turvallisesti, lisäksi hänen pitää
valvoa ympäristöä ja muita tienkäyttäjiä, jotka
lähestyvät tai ohittavat pysäköinnin yhteydessä.
PAP-järjestelmän Poistu pysäköinnistä -toiminto voi auttaa taskupysäköityä autoa myös
poistumaan pysäköintitaskusta – ks. otsikko
"Poistuminen pysäköintitaskusta" kappaleessa
"Pysäköinti aktiivista pysäköintitutkaa käyttäen".
HUOM
Suorakulmaisesti pysäköidyssä autossa ei
voida käyttää PAP-toimintoa Poistu
pysäköinnistä pysäköintipaikasta poistumiseen – tätä toimintoa voidaan käyttää vain
taskupysäköidyssä autossa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 381
KULJETTAJAN TUKI
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Pysäköinti Aktiivisen pysäköintitutkan* avulla
(s. 382)
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
(s. 385)
Aktiivisen pysäköintitutkan* ilmoitukset
(s. 388)
Pysäköinti Aktiivisen
pysäköintitutkan* avulla
Aktiivinen pysäköintitutka (Park Assist Pilot PAP) auttaa kuljettajaa pysäköimään kolmessa
vaiheessa. Toiminto voi myös auttaa kuljettajaa
poistumaan pysäköintitaskusta.
HUOM
Pysäköinti
PAP-toiminto pysäköi auton seuraavilla osatekijöillä:
1.
Pysäköintitilaa etsitään ja tarkastusmitataan.
2.
Auto ohjataan tilaan peruutuksella.
3.
Auto sijoitetaan tilaan – järjestelmä voi pyytää
kuljettajaa vaihtamaan vaihdetta.
PAP-toiminto mittaa tilan ja ohjaa autoa, kuljettajan tehtävä on:
•
•
•
•
•
pitää auton ympäristöä tarkasti silmällä
noudattaa keskinäytön ohjeita
valita vaihde (taakse-/eteenpäin)
säätää ja säilyttää turvallinen nopeus
jarruttaa ja pysäyttää auto.
PAP voidaan aktivoida, jos seuraavat ehdot täyttyvät moottorin käynnistämisen jälkeen:
•
•
Autoon ei ole yhdistetty perävaunua.
Nopeuden pitää olla alle 30 km/h (20 mph).
HUOM
Auton ja pysäköintipaikkojen välisen etäisyyden on oltava 0,5–1,5 metriä, kun PAP etsii
pysäköintipaikkaa.
382
* Valinnais-/lisävaruste.
KULJETTAJAN TUKI
Pysäköintitaskujen etsiminen ja
tarkastusmittaus
Toiminto voidaan aktivoida keskinäytön toimintonäkymässä.
HUOM
PAP etsii tilaa pysäköintiä varten, näyttää
ohjeita ja ohjaa auton paikalle sen matkustajan puolella. Mutta haluttaessa voidaan auto
pysäköidä myös kuljettajan puolelle katua:
Siihen pääsee myös kameranäkymistä.
•
Aktivoikaa suuntavilkku kuljettajan puolelle - tällöin järjestelmä etsii sen sijaan
pysäköintitilaa auton siltä puolelta.
Suorakulmaisen pysäköinnin periaate.
1.
Ajakaa korkeintaan 30 km/h:n (20 mph)
nopeudella ennen samansuuntaista pysäköintiä tai korkeintaan 20 km/h:n (12 mph)
nopeudella ennen suorakulmaista pysäköintiä.
2.
Painakaa painiketta Pysäköi toimintonäkymässä.
> PAP etsii ja tarkistaa, onko pysäköintiala
riittävän suuri.
3.
Huomioikaa keskinäyttö - olkaa valmiina
pysäyttämään auto, kun grafiikka ja ilmoitus
kertovat sopivan pysäköintitaskun löytyneen.
> Ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
4.
Valitkaa Taskupysäköinti tai Kohtisuora
pysäköinti ja kytkekää peruutusvaihde.
Samansuuntaisen pysäköinnin periaate.
}}
383
KULJETTAJAN TUKI
||
Peruuttaminen pysäköintitilaan.
2.
Peruuttakaa hitaasti ja varovasti koskematta
ohjauspyörään nopeudella eikä lujempaa
kuin 7 km/h (4 mph).
> PAP ohjaa auton pysäköintitilaan.
3.
Tarkkailkaa keskinäyttöä - olkaa valmiina
pysäyttämään auto, kun grafiikka ja ilmoitus
kehottavat tekemään niin.
Auton sijoittaminen pysäköintipaikkaan
HUOM
Samansuuntainen.
384
•
Pitäkää kädet poissa ohjauspyörästä, kun
PAP-toiminto on aktivoituna.
•
Huolehtikaa, ettei mikään estä ohjaupyörän vapaata liikkumista.
•
Mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi - Odottakaa, kunnes ohjauspyörä
on kääntynyt valmiiksi ennen kuin ajaminen taakse-/eteenpäin aloitetaan.
Samansuuntainen.
Suorakulmainen.
Suorakulmainen.
1.
1.
Tarkistakaa, että takana on tilaa.
Vaihtakaa vaihteenvalitsin asentoon D, odottakaa, kunnes ohjauspyörä on kääntynyt, ja
ajakaa hitaasti eteenpäin.
KULJETTAJAN TUKI
2.
Tarkkailkaa keskinäyttöä - olkaa valmiina
pysäyttämään auto, kun grafiikka ja ilmoitus
kehottavat tekemään niin.
3.
Kytkekää peruutusvaihde ja ajakaa hitaasti
taaksepäin.
4.
Tarkkailkaa keskinäyttöä - olkaa valmiina
pysäyttämään auto, kun grafiikka ja ilmoitus
kehottavat tekemään niin.
Toiminto suljetaan automaattisesti, kun grafiikka
ja ilmoitus näyttävät pysäköinnin olevan suoritettu.
Kuljettaja voi kuitenkin joutua tekemään ylimääräisen korjauksen jälkikäteen - vain kuljettaja voi
arvostella, milloin auto on kunnolla pysäköity.
TÄRKEÄÄ
Varoetäisyys on lyhyempi, kun PAP käyttää
tunnistimia verrattuna tilanteeseen, jossa
pysäköintitutka käyttää niitä.
Poistuminen pysäköintitaskusta
HUOM
Pysäköintitaskusta voidaan poistua Poistu
pysäköinnistä -toimintoa käyttäen vain, jos
auto on taskupysäköity, suorakulmaisessa
pysäköinnissä se ei ole mahdollista.
Toiminto Poistu
pysäköinnistä aktivoidaan
keskinäytön toimintonäkymässä.
1.
Painakaa painiketta Poistu pysäköinnistä
toimintonäkymässä.
2.
Valitkaa suuntavilkulla, mihin suuntaan auton
tulee poistua pysäköintitaskusta.
3.
Tarkkailkaa keskinäyttöä ja noudattakaa
ohjeita samaan tapaan kuin pysäköitäessä.
Huomatkaa, että ohjauspyörä voi "joustaa" taaksepäin, kun toiminto päättyy - kuljettaja voi joutua
kääntämään ohjauspyörän takaisin maksimaaliseen asentoonsa voidakseen poistua pysäköintitaskusta.
Jos PAP tulkitsee, että kuljettaja voi poistua
pysäköintitaskusta ilman ylimääräisiä toimenpiteitä, toiminto päättyy, vaikka näyttäisi siltä, että
auto on vielä pysäköintitaskussa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 381)
Aktiivisen pysäköintitutkan
rajoitukset*
Toiminnon Aktiivinen pysäköintitutka (Park Assist
Pilot – PAP) toiminnallisuus voi olla tietyissä
tilanteissa rajoittunut.
Pysäköinti keskeytetään
Pysäköintisekvenssi keskeytetään:
•
•
jos kuljettaja liikuttaa ohjauspyörää
•
•
jos kuljettaja painaa Peruuta keskinäytössä
jos auto etenee liian lujaa - yli 7 km/h
(4 mph)
lukkiutumattomien jarrujen tai Elektronisen
vakautuksenhallinnan puuttuessa ajamiseen
- esim. yhden pyörän menettäessä pitonsa
liukkaalla tiellä.
Ilmoitus keskinäytössä kertoo tällaisissa tapauksissa, miksi pysäköintisekvenssi keskeytettiin.
HUOM
Antureita peittävä lika, jää ja lumi heikentävät
toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen mahdottomaksi.
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
(s. 385)
Aktiivisen pysäköintitutkan* ilmoitukset
(s. 388)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 385
KULJETTAJAN TUKI
||
TÄRKEÄÄ
Joissakin olosuhteissa PAP ei havaitse pysäköintitaskuja - syynä voi olla jokin ulkopuolinen äänenlähde, joka toimii samalla ultraäänitaajuudella ja häiritsee järjestelmän toimintaa.
Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat
äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla, ilmajarrut,
moottoripyörien pakojärjestelmät ym.
•
•
Huomatkaa, että auton keula voi kääntyä vastaantulevaa liikennettä kohti pysäköinnin
aikana.
•
Kohteet, jotka sijaitsevat korkeammalla kuin
tunnistimien havaintoalue, eivät ole mukana,
kun pysäköintitoimenpiteitä lasketaan, mikä
voi johtaa siihen, että PAP voi kaartaa pysäköintitaskuun liian aikaisin - tämän vuoksi
sellaisia pysäköintitaskuja tulee välttää.
Kuljettajan vastuu
Kuljettajan tulee pitää mielessä, että PAP on
apuväline - ei virheetön täysautomaattinen toiminto. Sen vuoksi kuljettajan pitää olla valmiina
keskeyttämään pysäköiminen.
•
Kuljettaja on vastuussa arvioitaessa sitä,
sopiiko PAP-järjestelmän tarjoama tasku
pysäköintiin.
Pysäköinnin yhteydessä on myös joitakin huomioon otettavia yksityiskohtia, esim.:
•
Käyttäkää hyväksyttyjä renkaita26 sekä
oikeita rengaspaineita - se vaikuttaa PAP-toiminnon kykyyn pysäköidä.
•
Rankka vesi- tai lumisade voi aiheuttaa sen,
ettei pysäköintitaskua mitata oikealla tavalla.
•
Älkää käyttäkö PAP-toimintoa, jos lumiketjut
tai varapyörä on asennettuna.
•
Älkää käyttäkö PAP-toimintoa, jos kuormattuja esineitä työntyy auton ulkopuolelle.
•
Kohtisuorat pysäköintipaikat voivat jäädä
huomaamatta tai niitä voidaan tarjota turhaan, jos pysäköity auto työntyy rivistä ulos
muita pysäköityjä autoja enemmän.
•
PAP lähtee ko. paikalle pysäköityjen ajoneuvojen sijainnista - jos nämä asetettu epäsopivasti, voivat esim. oman auton renkaat ja vanteet vaurioitua jalkakäytävän reunoja vasten.
•
PAP on suunniteltu pysäköintiin suorilla
kaduilla - ei jyrkkiin mutkiin tai kaarteisiin.
Varmistakaa tämän vuoksi, että auto on pysäköintitaskun kanssa yhdensuuntainen, kun
PAP mittaa tilan.
26
27
386
Kapeiden katujen pysäköintitaskuja ei aina
voida tarjota, koska tila ei ehkä riitä auton
ohjaamiseen pysäköintitaskuun.
"Hyväksytyillä renkailla" tarkoitetaan renkaita, jotka ovat samaa tyyppiä ja valmistetta, jota alkuperäiset olivat toimitettaessa uutena tehtaalta.
HUOM! Kuva on kaaviomainen - yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.
TÄRKEÄÄ
Vaihtaminen toiseen hyväksyttyyn vanneja/tai rengaskokoon voi muuttaa renkaan
ympärysmittaa, jolloin PAP-järjestelmän parametrit voi olla tarpeen päivittää. Kysykää neuvoa korjaamolta - valtuutettua Volvon teknistä
palvelua suositellaan.
Huolto
PAP-tunnistimien sijainti27.
Jotta PAP-toiminto toimii oikein, sen tunnistimet
pitää puhdistaa säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.
KULJETTAJAN TUKI
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 381)
Pysäköinti Aktiivisen pysäköintitutkan* avulla
(s. 382)
* Valinnais-/lisävaruste. 387
KULJETTAJAN TUKI
Aktiivisen pysäköintitutkan*
ilmoitukset
Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.
Joukko aktiivista pysäköintitutkaa (Park Assist
Pilot – PAP) koskevia ilmoituksia voidaan esittää
kuljettajan näytössä.
Ilmoitus
Sisältö
Pysäköintiapujärjest.
Yksi tai useampi järjestelmien tunnistimista on tukossa - tarkastakaa ja korjatkaa mahdollisimman pian.
Anturit tukossa, puhdistus tarpeen
Pysäköintiapujärjest.
Ei käytettävissä, vaatii huollon
Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
388
Aktiivinen pysäköintitutka* (s. 381)
Pysäköinti Aktiivisen pysäköintitutkan* avulla
(s. 382)
Aktiivisen pysäköintitutkan rajoitukset*
(s. 385)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
KÄYNNISTYS JA AJO
Alkolukko*
Alkolukon ohituskytkentä*
Alkolukon tehtävänä on estää juopuneen kuljettajan ajaminen autolla. Ennen kuin moottorin käynnistäminen on mahdollista, pitää kuljettajan tehdä
puhalluskoe, joka varmistaa, ettei tämä ole alkoholin vaikutuksen alainen. Alkolukko kalibroidaan
ko. markkina-alueen autolla ajon laillisen rajaarvon mukaisesti.
Hätätilanteessa, tai jos alkolukko ei toimi, on
mahdollista tehdä alkolukon ohituskytkentä, jotta
autolla voidaan ajaa.
Autossa on liittymä Volvon suosittelemien erimallisten ja eri valmistajien alkolukkojen sähkökytkentää varten. Liittymä helpottaa alkolukon kytkentää ja antaa mahdollisuuden integroituun toimintaan, jonka aikana auton päänäytössä näytetään alkolukkoon liittyviä ilmoituksia. Tietoa eri
alkolukoista saa kyseisten alkolukkojen käyttöohjekirjoista.
VAROITUS
Käytöstä poistaminen kyseisen alkolukon kautta:
ks. asiaa koskevat ohjeet.
Ohitustoiminnon (Bypass) aktivointi
HUOM
Kaikki aktivointi ohikytkennällä (Bypass) kirjataan ja tallennetaan alkolukon ohjausyksikköön. Ohikytkentää ei voi peruuttaa.
Ennen alkolukolla varustetun auton
moottorin käynnistämistä
Alkolukko aktivoidaan automaattisesti ja saatetaan käyttövalmiiksi, kun auto avataan.
Muistettavaa
Oikean toiminnan ja mahdollisimman tarkan mittaustuloksen saamiseksi:
•
Välttäkää syömistä ja juomista n. 5 minuuttia
ennen puhalluskoetta.
•
Välttäkää voimakasta tuulilasin huuhtelua huuhtelunesteen alkoholi voi aiheuttaa virheellisen mittaustuloksen.
HUOM
Näyttöön tulee ilmoitus Puhalla alkolukkoon
Ohitus?:
–
Alkolukko on apuväline eikä vapauta kuljettajaa vastuusta. On aina kuljettajan vastuulla olla
selvänä ja ajaa autoa turvallisesti.
Valitkaa ohituskytkentä painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan painiketta O.
> Alkolukko on nyt ohitettu ja auto voidaan
käynnistää.
Alkolukkoa asennettaessa valitaan joukko mahdollisia ohituskytkentöjä, jotka on kyettävä tekemään ennen huollon tilaamista.
Ajon päättymisen jälkeen moottori voidaan
käynnistää uudelleen 30 minuutin aikana tarvitsematta tehdä uutta puhalluskoetta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Alkolukon ohituskytkentä* (s. 390)
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
Aiheeseen liittyvät tiedot
390
•
Ennen alkolukolla varustetun auton moottorin
käynnistämistä (s. 390)
•
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Jännitetilat
Auton sähköjärjestelmä voidaan asettaa eri
tasoille/tiloihin ja saada siten eri toimintoja käyttöön.
Taso
0
Rajoitetun toimintomäärän käytön mahdollistamiseksi moottorin ollessa sammutettuna voidaan
auton sähköjärjestelmä asettaa 3 eri tasolle - 0, I
ja II. Käyttöopas selostaa perusteellisesti nämä
tasot nimellä "jännitetila".
Toiminnot
•
Matkamittari, kello ja lämpömittari
sytytetään.
•
Sähkökäyttöisiä istuimia voidaan
säätää.
•
•
Ikkunannostimia voidaan käyttää.
•
Seuraava taulukko esittää, mitkä toiminnot ovat
käytettävissä kussakin jännitetilassa/kullakin
tasolla:
Taso
II
Keskinäyttö käynnistyy ja sitä voidaan käyttää.
Audio on mahdollista käynnistää.
•
Panoraamakattoa, ikkunannostimia, 12 V:n liitäntää matkustamossa, navigointia, puhelinta, tuuletuspuhallinta ja tuulilasinpyyhkimiä voidaan käyttää.
•
Sähkökäyttöisiä istuimia voidaan
säätää.
•
12 V:n liitäntää kuormatilassa voidaan käyttää.
•
Audio käynnistyy automaattisesti,
jos se oli käynnissä, kun autosta
poistuttiin.
Virrankulutus kuormittaa akkua
tässä jännitetilassa.
•
•
Valonheittimet sytytetään.
•
Useat muut järjestelmät aktivoidaan. Istuintyynyjen ja takalasin
sähkölämmitys voidaan kuitenkin
aktivoida vasta auton käynnistämisen jälkeen.
Varoitus-/merkkivalot palavat
5 sekuntia.
Tämä jännitetila kuluttaa paljon virtaa akusta ja sitä tulee sen vuoksi
välttää!
Toiminnot ovat aikaohjattuja tässä jännitetilassa ja ne suljetaan automaattisesti hetken kuluttua.
I
Toiminnot
Jännitetilan valitseminen
Käynnistyskytkin tunnelikonsolissa.
•
Jännitetila 0 - Avatkaa auton lukitus ja säilyttäkää etäavainta auton sisällä.
}}
391
KÄYNNISTYS JA AJO
||
HUOM
Tason I tai II saavuttamiseksi ilman moottorin
käynnistämistä - älkää painako jarrupoljinta
tai kytkinpoljinta käsinvaihdolla varustetuissa
autoissa, kun nämä jännitetilat valitaan.
•
Jännitetila I - Kääntäkää käynnistyskytkin
asentoon START ja vapauttakaa kytkin. Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.
•
Jännitetila II - Kääntäkää käynnistyskytkin
asentoon START ja pitäkää kytkin STARTasennossa n. 4 sekuntia. Vapauttakaa säädin
sen jälkeen, se palaa automaattisesti alkuasentoon.
•
Takaisin jännitetilaan 0 - Jännitetilaan 0
palaamiseksi tiloista I ja II - Kääntäkää käynnistyskytkin asentoon STOP ja vapauttakaa
kytkin. Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
1
392
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
Auton moottorin sammuttaminen (s. 394)
Kuljettajan näyttö (s. 96)
Moottorin käynnistäminen
2.
Jos autossa on automaattivaihteisto, varmistakaa, että P- tai N-vaihdeasento on valittu.
Käsinvaihdolla varustetuissa autoissa on varmistettava, että vaihdevipu on vapaa-asennossa ja kytkinpoljin tai jarrupoljin alaspainettuna.
3.
Painakaa jarrupoljin täysin alas1.
4.
Kääntäkää käynnistyskytkin asentoon START
ja vapauttakaa säädin. Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.
Auto käynnistetään etäavaimen ja tunnelikonsolissa olevan käynnistyskytkimen avulla.
Moottorin käynnistyksessä käynnistysmoottori toimii, kunnes moottori käynnistyy tai sen ylikuumenemissuoja katkaisee.
Käynnistyskytkin tunnelikonsolissa.
Etäavainta ei käytetä fyysisesti käynnistettäessä
auto, koska auto on varustettu avaimettoman
käynnistyksen tuella (Passive Start).
Auton käynnistämiseksi:
1.
Etäavaimen pitää olla autossa. Autoissa,
joissa on Passive Start, avaimen pitää olla
matkustamon etuosassa. Valinnaisen avaimettoman lukitsemisen/lukituksen avaamisen (Passive Entry*) yhteydessä riittää, että
avain on auton sisällä jossain.
Käynnistettäessä normaaliolosuhteissa ensisijaistetaan auton sähköinen ajomoottori - bensiinimoottori pysyy sammutettuna. Tämä tarkoittaa,
että kun käynnistyskytkin on käännetty asentoon
START, sähkömoottori on "käynnistynyt" ja auto
on valmis ajoon. Auton käynnistyminen osoitetaan
kuljettajan näytön merkkivalojen sammumisella ja
sen esivalitun teeman syttymisellä.
On kuitenkin tilanteita, joissa sen sijaan käynnistyy bensiinimoottori, esim. liian matalassa lämpötilassa tai jos hybridiakkua pitää ladata.
Autoa ei saa käynnistää latausjohdon ollessa kytkettynä, mutta jos sitä ei voida irrottaa tai jos auto
virheellisesti havaitsee latausjohdon, auto voidaan
pakkokäynnistää:
Jos auto liikkuu, moottorin käynnistämiseen riittää käynnistyskytkimen kääntäminen asentoon START.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
1.
Painakaa jarrupoljinta ja kääntäkää käynnistyskytkin asentoon START.
2.
Kuljettajan näyttöön tulee teksti Irrota
latausjohdin käynnistääksesi.
3.
Kääntäkää START-kytkintä uudelleen.
4.
Teksti Laturinjohdin irrotettu? Paina
käynnistyspainiketta 7 s käynnistääksesi
näytetään, pitäkää sitten kytkintä asennossa
START 7 sekuntia auton käynnistämiseksi.
HUOM
Jos kuljettajan näytössä näytetään käynnistettäessä ilmoitus Auton avainta ei löydy, laittakaa
etäavain mukinpitimen varmistuslukijaan. Yrittäkää tämän jälkeen käynnistää uudelleen.
HUOM
Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus voi tietyissä moottorityypeissä olla huomattavasti korkeampi kuin normaalisti. Tämä
tehdään, jotta pakokaasun puhdistusjärjestelmä saavuttaisi normaalin toimintalämpötilan
mahdollisimman nopeasti. Tämä vähentää
pakokaasupäästöjä ja säästää luontoa.
Jos kuljettajan näytössä näytetään käynnistettäessä viesti Ajoneuvon käynnistys
Järjestelmän tarkastus, odota, odottakaa, kunnes viesti poistuu, ja yrittäkää sitten käynnistää
uudelleen.
TÄRKEÄÄ
Varmistuslukijan sijainti tunnelikonsolissa.
VAROITUS
Ottakaa aina etäavain mukaan, kun poistutte
autosta ja katsokaa, että auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa 0 - erityisesti, jos
autossa on lapsia.
Laittaessanne etäavaimen mukinpitimeen
huolehtikaa siitä, että mukinpitimessä ei ole
muita auton avaimia, metalliesineitä tai elektronisia laitteita (esim. matkapuhelimia, tabletteja, kannettavia tietokoneita tai latureita). Jos
mukinpitimessä on lähekkäin useita auton
avaimia, ne voivat häiritä toisiaan.
Jos moottori ei ole käynnistynyt 3 yrityksen
jälkeen - odottakaa 3 minuuttia ennen uuden
yrityksen aloittamista. Käynnistyskyky paranee,
jos käynnistysakku saa toipua.
HUOM
Autoa ei voida käynnistää, jos hybridiakun
lataus on purkautunut.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Jännitetilat (s. 391)
Auton moottorin sammuttaminen (s. 394)
Etäavain (s. 240)
Etäavaimen pariston vaihto (s. 262)
Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan näytössä
(s. 98)
Hybridiakun lataus (s. 438)
VAROITUS
Älkää koskaan poistako etäavainta autosta
ajon aikana.
393
KÄYNNISTYS JA AJO
Auton moottorin sammuttaminen
Ohjauslukko
Auton moottori sammutetaan tunnelikonsolissa
olevan käynnistyskytkimen avulla.
Ohjauslukko vaikeuttaa auton ohjaamista, jos
esim. se otetaan luvattomasti käyttöön. Mekaaninen ääni voidaan havaita, kun ohjauslukko lukkiutuu tai avautuu.
Toisen akun käyttäminen
käynnistysapuna
Jos käynnistysakku on tyhjentynyt, auto voidaan
käynnistää toisesta akusta saatavalla virralla.
Ohjauslukon aktivointi
Ohjauslukko aktivoituu, kun auto lukitaan ulkopuolelta ja moottori on sammutettu. Jos auto
jätetään lukitsematta, ohjauslukko lukittuu hetken
kuluttua automaattisesti.
Ohjauslukon deaktivointi
Käynnistyskytkin tunnelikonsolissa.
Auton moottorin sammutus:
–
Kääntäkää käynnistyskytkin asentoon STOP
ja vapauttakaa kytkin - moottori sammuu.
Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.
Jos vaihteenvalitsin ei ole asennossa P tai jos
auto rullaa:
–
Pitäkää säädintä STOP-asennossa, kunnes
auton moottori sammuu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
394
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
Ohjauslukko deaktivoituu, kun auton lukitus avataan ulkopuolelta. Jos autoa ei ole lukittu, riittää,
että etäavain on sisällä matkustamossa ja moottori käynnistetään kääntämällä käynnistyskytkin
asentoon START ohjauslukon avaamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
Auton moottorin sammuttaminen (s. 394)
Ohjauspyörä (s. 139)
Latauskohta käynnistysapua varten omasta autosta.
TÄRKEÄÄ
Auton latauskohta on tarkoitettu vain oman
auton käynnistysapua varten. Latauskohta ei
ole tarkoitettu toisen auton käynnistysapua
varten. Jos latauskohtaa käytetään toisen
auton käynnistämiseen, se voi aiheuttaa
varokkeen palamisen, mikä tarkoittaa, että
latauskohta lakkaa toimimasta.
Varokkeen rikkoutuessa kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus 12 V akku Varokevika Huolto
tarpeen. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden
valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
KÄYNNISTYS JA AJO
Käytettäessä käynnistysapua suositellaan seuraavia vaiheita oikosulun tai muiden vaurioiden välttämiseksi:
8.
Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin toinen puristin auton negatiiviseen apukäynnistyskohtaan (4).
1.
Asettakaa auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0.
9.
2.
Tarkastakaa, että apuakun jännite on 12 V.
Tarkastakaa, että käynnistyskaapelien puristimet ovat kunnolla kiinni siten, ettei käynnistysyrityksen aikana synny kipinöitä.
3.
Jos apuakku on asennettuna toiseen autoon
- sammuttakaa auttavan auton moottori ja
katsokaa, etteivät autot kosketa toisiaan.
4.
Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin toinen puristin apukäynnistysakun plusnapaan
(1).
TÄRKEÄÄ
Kytkekää käynnistyskaapeli varovasti välttääksenne oikosulut muiden moottoritilan komponenttien kanssa.
5.
Avatkaa positiivisen apukäynnistyskohdan
peitekansi (2).
6.
Kiinnittäkää punaisen käynnistyskaapelin toinen puristin auton positiiviseen apukäynnistyskohtaan (2).
7.
Kiinnittäkää mustan käynnistyskaapelin toinen puristin apukäynnistysakun miinusnapaan (3).
10. Käynnistäkää "apuauton" moottori ja antakaa
sen käydä muutama minuutti normaalia suuremmalla joutokäyntinopeudella,
n. 1500 r/min.
11. Käynnistäkää oman auton moottori. Jos
käynnistysyritys epäonnistuu, pidentäkää
latausaika 10 minuuttiin ja yrittäkää käynnistystä sitten uudelleen.
HUOM
Käynnistettäessä moottori normaaliolosuhteissa ensisijaistetaan auton sähköinen ajomoottori - bensiinimoottori pysyy sammutettuna. Tämä tarkoittaa, että kun käynnistyskytkin on käännetty asentoon START, sähkömoottori on "käynnistynyt" ja auto on valmis
ajoon. Käynnistetystä moottorista ilmoitetaan
kuljettajan näytön merkkivalojen sammumisella ja sen esivalitun teeman syttymisellä.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskettako kaapelin ja auton välisiä liitäntöjä käynnistysyrityksen aikana. On olemassa kipinänmuodostuksen vaara.
12. Irrottakaa käynnistyskaapelit päinvastaisessa
järjestyksessä - ensin musta ja sitten punainen.
Katsokaa, ettei kumpikaan mustan käynnistyskaapelin puristimista kosketa auton positiiviseen apukäynnistyskohtaan/apukäynnistysakun plusnapaan tai punaisen käynnistyskaapelin kytkettyyn puristimeen.
}}
395
KÄYNNISTYS JA AJO
||
VAROITUS
•
Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää.
Kipinä, joka voi syntyä kytkettäessä käynnistysjohdin virheellisesti, voi riittää siihen,
että akku räjähtää.
•
Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka voi
aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
•
Huuhdelkaa suurella vesimäärällä, jos rikkihappo pääsee kosketuksiin silmien, ihon
tai vaatteiden kanssa. Roiskeen osuessa
silmiin - ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin.
HUOM
Autoa ei voida käynnistää, jos hybridiakun
lataus on purkautunut.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
396
Käynnistysakku (s. 544)
Jännitetilat (s. 391)
Vaihteisto
Autossa on kahdeksanvaihteinen automaattivaihteisto ja sähkömoottori takavetoa varten. Vaihteiden määrä tarkoittaa sitä, että moottorin vääntömomentti ja tehoalue voidaan hyödyntää tehokkaasti. Kaksi vaihteista on ylivaihteita, jotka säästävät polttoainetta ajettaessa tasaisella kierrosluvulla. Vaihtamisvivuilla* voidaan vaihtaa käsin ylöstai alaspäin. Kuljettajan näytössä näytetään, mitä
vaihdeasentoa kulloinkin käytetään.
TÄRKEÄÄ
Sisältö
Vaihteiston tieto- tai vikailmoitus.
Noudattakaa annettua suositusta.
Lämmin tai ylikuumentunut vaihteisto. Noudattakaa annettua suositusta.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot
(s. 397)
Vaihtoilmaisin* (s. 399)
Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla*
(s. 400)
Vaihteiston toimintalämpötilaa valvotaan tarkoituksena estää minkään vetojärjestelmän
osan vaurioituminen. Ylikuumenemisvaaran
esiintyessä syttyy varoitussymboli kuljettajan
näytössä ja esitetään teksti-ilmoitus - noudattakaa annettua suositusta.
Moottorin käynnistäminen (s. 392)
Symbolit kuljettajan näytössä
Konepellin avaaminen ja sulkeminen (s. 534)
Jos vaihteistoon tulee vika, kuljettajan näytössä
näytetään symboli ja ilmoitus.
Hybridiakun lataus (s. 438)
Symboli
Vaihteisto on osa auton vetojärjestelmää (voimansiirtoa) moottorin ja vetävien pyörien välillä.
Vaihteiston toimintona on muuttaa välityssuhdetta riippuen nopeudesta ja voimantarpeesta.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Automaattivaihteiston
vaihdeasennot
Vaihtakaa vaihdeasentoa painamalla palautuvaa
vaihteenvalitsinta eteen- tai taaksepäin.
Automaattivaihteisto valitsee kulloiseenkin ajotilanteeseen parhaiten sopivan vaihteen. Vaihteistossa on myös manuaalinen vaihdeasento.
Valitkaa asento P, kun on pysäköity tai kun moottori käynnistetään. Auton on oltava paikallaan,
kun pysäköintiasento valitaan.
Toisen vaihdeasennon valitsemiseksi pysäköintiasennon ollessa valittuna pitää jarrupolkimen olla
painettuna ja jännitetilan olla tai II.
Vaihdeasento kuljettajan näytössä
P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti lukittu.
Kytkekää ensin seisontajarru, jos auto on pysäköitynä.
VAROITUS
Kytkekää aina seisontajarru pysäköidessänne
kaltevalle alustalle. Kytketty vaihde tai automaattivaihteiston P-asento ei riitä pitämään
autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
Vaihdeasennot
HUOM
Pysäköintiasento P
Vaihteenvalitsimen täytyy olla P-asennossa,
ennen kuin auto voidaan lukita ja hälytin kytkeä.
Kuljettajan näyttö osoittaa vaihteenvalitsimen
asennon:
P, R, N, D tai B.
Aputoiminnot:
Käsinvaihdossa näytetään myös käytössä oleva
vaihde (1 - 8).
Järjestelmä vaihtaa automaattisesti P-tilaan:
•
•
Vaihtaminen
Vaihteenvalitsin on Shift-by-wire -tyyppinen, jossa
vaihtamiset tehdään elektronisesti mekaanisen
asemesta. Tämä tarkoittaa helpompia vaihtoja ja
erottuvampia vaihdeasentoja.
Pysäköintiasento aktivoidaan P-painikkeella, joka
on sijoitettu vaihteenvalitsimen viereen.
jos auto sammutetaan tilassa D tai R.
jos kuljettaja irrottaa turvavyön ja avaa kuljettajan oven moottorin ollessa käynnissä ja
vaihteenvalitsimen muussa asennossa kuin
P.
}}
397
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Kickdown
Peruutusasento - R
Valitkaa asento R peruuttaaksenne. Auton on
oltava paikallaan, kun peruutusasento valitaan.
Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan (normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin, ns. kickdown.
Vapaa-asento - N
Mikään vaihde ei ole kytkettynä ja moottori voidaan käynnistää. Kytkekää seisontajarru, jos auto
seisoo paikallaan vaihteenvalitsimen ollessa Nasennossa.
Jos kaasupoljin päästetään kickdown-asennosta,
tapahtuu vaihtaminen ylöspäin automaattisesti.
Kickdown-toimintoa käytetään, kun tarvitaan
mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä, esim. ohitettaessa.
Jotta voidaan vaihtaa vapaa-asennosta toiseen
vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja jännitetilan olla II.
Ajoasento - D
D on normaali ajoasento. Vaihtaminen ylös- ja
alaspäin tapahtuu automaattisesti kaasunpainalluksen ja nopeuden mukaan. Auton on oltava paikallaan vaihdettaessa asennosta R asentoon D.
Jarrutustila – B
B voidaan valita milloin tahansa ajon aikana. B tilassa autoa jarrutetaan sähkömoottorilla, kun
kaasupoljin vapautetaan, samalla kun hybridiakkua ladataan. Tämä antaa enemmän mahdollisuuksia ladata hybridiakkua, koska latausta
tapahtuu myös silloin, kun kuljettaja ei käytä jarrupoljinta.
B-asento kuljettajan näytössä.
B -tilasta voidaan vaihtaa käsin pienemmälle vaihteelle. Kuljettajan näytössä näytetään, mikä
vaihde (1–8) on käytössä.
•
Painakaa vaihteenvalitsinta kerran taaksepäin
vaihtaaksenne seuraavaksi pienemmälle vaihteelle.
•
Painakaa vaihteenvalitsinta kerran taaksepäin
vaihtaaksenne vielä pienemmälle vaihteelle.
Jotta suuremmalle vaihteelle voidaan vaihtaa
käsin, autossa on oltava ohjauspyörän vaihteenvalitsimet*.
•
Painakaa vaihteenvalitsinta eteenpäin palataksenne D-asentoon.
Nykäysten ja moottorin sammumisen välttämiseksi vaihteisto vaihtaa automaattisesti alaspäin,
jos nopeuden laskee alemmaksi kuin valitulle
vaihteelle on kohtuullista.
398
Varmuustoiminto
Moottorin ylikierrosten välttämiseksi on vaihteiston ohjausohjelma varustettu alasvaihtamissuojalla.
Vaihteisto ei salli vaihtamista alaspäin/kickdowntoimintoa, joka johtaa niin korkeaan kierroslukuun, että moottori voi vaurioitua. Jos kuljettaja
kuitenkin yrittää tehdä tällaisen vaihtamisen
moottorin kierrosluvun ollessa korkea, ei tapahdu
mitään – alkuperäinen vaihde pysyy kytkettynä.
Kickdown-tilanteessa auto voi vaihtaa alaspäin
yhden tai useamman portaan kerrallaan riippuen
moottorin kierrosluvusta. Auto vaihtaa ylöspäin
moottorivaurioiden estämiseksi, kun moottori saavuttaa enimmäiskierroslukunsa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vaihteisto (s. 396)
Vaihtaminen ohjauspyörän vaihtamisvivuilla*
(s. 400)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
•
•
•
Vaihtoilmaisin* (s. 399)
Vaihtoilmaisin*
Vaihteenvalitsinsalpa (s. 400)
Kuljettajan näytön vaihtamisosoitin näyttää ko.
vaihteen käsinvaihdossa ja sen, milloin on hyvä
kytkeä seuraava vaihde parhaan mahdollisen
polttoainetalouden kannalta.
Jännitetilat (s. 391)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vaihteisto (s. 396)
Automaattivaihteiston vaihdeasennot (s. 397)
Ympäristösovitetun ajamisen kannalta manuaalisessa vaihtamisessa on tärkeää ajaa oikealla
vaihteella ja vaihtaa ajoissa.
Vaihtamisosoitin näyttää kulloisenkin vaihteen
kuljettajan näytössä ja ilmoittaa ylöspäin osoittavalla nuolella, milloin kannattaa vaihtaa suuremmalle vaihteelle. Vaihtamisosoitin näytetään vaihdeasennossa B.
Vaihtamisosoitin kuljettajan näytössä2.
2
Kuva on kaaviomainen - ulkonäkö voi vaihdella automallista tai päivitetystä ohjelmistosta riippuen.
* Valinnais-/lisävaruste. 399
KÄYNNISTYS JA AJO
Vaihteenvalitsinsalpa
Vaihteenvalitsinsalpa estää tahattoman vaihtamisen eri vaihdeasentojen välillä automaattivaihteistossa.
Automaattinen vaihteenvalitsinsalpa
Automaattisessa vaihteenvalitsinsalvassa on erityisiä varmuusjärjestelmiä.
Pysäköintiasennosta - P
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää pois P-asennosta, jarrupolkimen pitää olla painettuna ja jännitetilan olla II.
Vapaa-asennosta - N
Jos vaihteenvalitsin on N-asennossa ja auto on
seissyt paikallaan vähintään 3 sekuntia (riippumatta siitä käykö moottori vai ei), vaihteenvalitsin
on salvattu.
Vaihtaminen ohjauspyörän
vaihtamisvivuilla*
Ohjauspyörän vaihtamisvipujen
aktivointi
Jotta vaihdetta voidaan vaihtaa ohjauspyörävalitsimilla, ne on ensin aktivoitava:
–
Vetäkää toista valitsimista ohjauspyörää
kohti.
> Kuljettajan näytön numero näyttää valittuna olevan vaihteen.
"-": Valitsee seuraavaksi pienimmän vaihteen.
"+": Valitsee seuraavaksi suurimman vaihteen.
Vaihto tapahtuu aina vedettäessä ohjauspyörävalitsimesta, mikäli moottorin kierrosluku pysyy sallitulla alueella.
Jokaisen vaihdon jälkeen kuljettajan näytössä
oleva numero vaihtuu näyttämään kulloistakin
vaihdetta.
Ilmoitukset kuljettajan näytössä
Vaihteenvalitsinta ei lukita mekaanisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
400
Automaattivaihteiston vaihdeasennot (s. 397)
Vetäkää toista ohjauspyörävalitsinta taaksepäin ohjauspyörää kohti ja vapauttakaa se.
Ohjauspyörän vaihtamisvivut täydentävät vaihteenvalitsinta ja niillä voidaan vaihtaa vaihdetta
käsin irrottamatta otetta ohjauspyörästä.
Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää N-asennosta
toiseen vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla
painettuna ja jännitetilan olla II.
Jos vaihteenvalitsin on lukittu, kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus, esim. Vaihdevipu
Paina jarrupoljinta vaihdevivun
aktivoimiseksi.
–
Kuljettajan näyttö vaihdettaessa ohjauspyörävalitsimilla.
Vaihtaminen
Vaihtaminen yhdellä portaalla:
Jännitetilat (s. 391)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Toiminnon sulkeminen
Käyttöjärjestelmät
Manuaalinen sulkeminen vaihdeasennoissa
D ja B
– Kytkekää ohjauspyörän vaihtamisvivut pois
vetämällä oikeaa vipua (+) ohjauspyörää
kohti, kunnes valittuna olevan vaihteen
numero kuljettajan näytössä sammuu.
> Vaihteisto palaa vaihdeasentoon D tai B
riippuen siitä, mikä asento oli valittuna
ennen vaihtamisvipujen aktivointia.
Volvon Twin Engine yhdistää etupyöriä käyttävän
polttomoottorin ja takapyöriä käyttävän sähkömoottorin.
Automaattinen sulkeminen
Vaihdeasennossa D ohjauspyörävalitsimet suljetaan hetken päästä, jos niitä ei käytetä. Merkkinä
tästä valittuna olevan vaihteen numero sammuu.
Vaihdeasennossa B automaattista sulkemista ei
tapahdu.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot (s. 397)
Vaihtoilmaisin* (s. 399)
Kaksi käyttöjärjestelmää
Kuljettajan etukäteen valitsemasta ajotilasta ja
käytettävissä olevasta sähköenergiasta riippuen
voidaan molempia käyttöjärjestelmiä käyttää joko
yksittäin tai rinnakkain.
Sähkömoottori saa energiansa tunnelikonsolissa
olevasta hybridiakusta. Hybridiakkua voidaan
ladata seinäpistorasiasta tai erityisessä latausasemassa. Polttomoottori voi lisäksi ladata hybridiakkua erityisellä suurjännitegeneraattorilla.
Sekä polttomoottori että sähkömoottori voivat
tuottaa vetovoimaa suoraan pyöriin. Kehittynyt
ohjausjärjestelmä koordinoi molempien käyttöjärjestelmien ominaisuuksia mahdollisimman hyvän
ajotalouden saamiseksi.
Hybridiakku – hybridiakun tehtävä on varastoida energiaa. Se ottaa energiaa talteen
ladattaessa sitä sähköverkosta, regeneratiivisen jarrutuksen aikana tai suurjännitegeneraattorilta. Se luovuttaa energiaa sähkökäyttöä varten ja myös sähkökäyttöisen ilmastoinnin väliaikaista käyttämistä varten matkustamon esi-ilmastoinnin yhteydessä.
Polttomoottori – polttomoottori käynnistyy,
kun hybridiakun energiataso ei riitä kuljettajan pyytämän moottorin tehon tuottamiseen.
Suurjännitegeneraattori3 – lataa hybridiakkua.
Polttomoottorin käynnistysmoottori. Voi tukea
polttomoottoria ylimääräisen sähköenergian
avulla.
Sähkömoottori – liikuttaa autoa sähkökäytössä. Tuottaa tarvittaessa lisää vääntömomenttia ja tehoa kiihdytettäessä. Tuottaa
3
CISG (Crank Integrated Starter Generator) – yhdistetty suurjännitegeneraattori ja käynnistysmoottori.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 401
KÄYNNISTYS JA AJO
||
sähköisen nelivetotoiminnon. Muuntaa jarrutusenergiaa sähköenergiaksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotilat (s. 402)
Yleistä toiminnosta Twin Engine (s. 54)
Ajotilat
Ajotilan valitseminen
Ajotilan valinta vaikuttaa auton ajo-ominaisuuksiin
ajokokemuksen parantamiseksi ja ajamisen helpottamiseksi erityisissä tilanteissa.
Ajotilojen avulla voidaan nopeasti saada pääsy
auton moniin toimintoihin ja asetuksiin eri ajotarpeiden mukaan. Seuraavia järjestelmiä sovitetaan
mahdollisimman hyvien ajo-ominaisuuksien saamiseksi ko. ajotilassa:
•
•
•
•
•
•
Ohjaus
Moottori/vaihteisto/neliveto
Jarrut
Ilmajousitus ja iskunvaimennus
Kuljettajan näyttö
Lämmitys- ja ilmastointilaitteen asetukset
Valitkaa ajotila, joka sopii parhaiten senhetkisiin
ajo-olosuhteisiin. Huomatkaa, ettei kaikkia ajotiloja voida valita kaikissa tilanteissa.
1.
Painakaa ajotilasäädintä DRIVE MODE.
> Keskinäytössä avautuu ponnahdusvalikko.
2.
Kääntäkää säätöpyörää ylös- tai alaspäin,
kunnes haluamanne ajotila on merkitty.
3.
Painakaa ajotilasäädintä tai suoraan kosketusnäytössä valinnan vahvistamiseksi.
> Valittu ajotila esitetään kuljettajan näytössä.
Kun jokin ajotila ei ole valittavissa, näytetään
ilmoitus, esimerkiksi:
• Valinta ei ole mahdollista vaihteen
käsivalinnan vuoksi
•
Valinta ei ole mahdollista, koska akun
virta on vähissä
• Valinta ei ole mahdollista, koska
lämpötila on alhainen
402
KÄYNNISTYS JA AJO
• Valinta ei ole mahdollista rajoitusten
vuoksi
• Valinta ei ole mahdollista, nopeus on
liian suuri.
Valittavat ajotilat
VAROITUS
Huomatkaa, ettei autosta lähde moottorin
ääntä, kun sitä ajetaan pelkällä sähkömoottorilla, ja se voi tämän vuoksi olla lasten, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja eläinten vaikeasti
havaittavissa. Tämä koskee erityisesti pieniä
nopeuksia, esim. pysäköintipaikoilla.
VAROITUS
Älkää jättäkö autoa tuulettamattomaan tilaan
ajotilan ollessa aktivoituna ja polttomoottorin
sammutettuna - automaattinen moottorin
käynnistys voi tapahtua hybridiakun energiatason ollessa matala ja pakokaasut voivat tällöin
vakavasti vahingoittaa ihmisiä ja eläimiä.
HYBRID
• Tämä on auton normaalitila, jossa sähkö- ja
polttomoottorit toimivat yhdessä.
Auto on käynnistyessään Hybrid-tilassa. Ohjausjärjestelmä käyttää sekä sähkö- että polttomoottoria – erikseen tai rinnan – ja laskee optimaalisen käyttöasteen suorituskyvyn, polttoaineenkulutuksen ja mukavuuden kannalta katsottuna. Suu-
remmilla nopeuksilla maavara säädetään automaattisesti pienemmäksi ilmanvastuksen vähentämiseksi. Se, voidaanko ajaa pelkällä sähkömoottorilla, riippuu hybridiakun energiatasosta ja
esim. matkustamon lämmitys-/jäähdytystarpeesta.
Suuren tehon ollessa käytettävissä on mahdollista ajaa pelkällä sähköllä. Kaasupoljinta painettaessa vain sähkömoottori aktivoituu, kunnes
tietty asento saavutetaan. Polttomoottori käynnistyy, kun tämä asento ylitetään ja akun energiataso ei riitä kuljettajan kaasupolkimella pyytämän
moottorin tehon tuottamiseen.
Matalalla energiatasolla (hybridiakku melkein
tyhjä) pitää myös akun energiatasoa samanaikaisesti ylläpitää, mikä johtaa polttomoottorin käynnistymiseen useammin. Ladatkaa hybridiakkua
230 V:n pistorasiasta latausjohtoa käyttäen tai
palauttakaa mahdollisuus ajaa pelkästään sähköllä aktivoimalla toimintonäkymässä Charge, ks.
osa "Hybridiakun latausasteen ylläpitäminen tai
lisääminen ajon aikana".
Kuljettajan näyttö ajettaessa eteenpäin sekä sähkö- että
polttomoottorikäytöllä.
Kuljettajan näytössä näytetään myös
energian palauttaminen akkuun (regenerointi) kevyen jarrutuksen aikana.
Lisätietoa regeneroinnista on kappaleessa "Käyttöjarru".
Kuljettajan näytön tiedot
Ajettaessa Hybrid-tilassa kuljettajan näytössä
näytetään hybridimittari. Hybridimittarin osoitin
ilmoittaa, paljonko energiaa kuljettaja pyytää kaasupolkimella. Merkintä salaman ja pisaran välillä
näyttää, paljonko energiaa on saatavana. Lukekaa
lisää hybridisymboleista kappaleesta "Hybridiin
liittyvää tietoa kuljettajan näytössä".
}}
403
KÄYNNISTYS JA AJO
||
PURE
• Ajakaa autolla sähkömoottoria käyttäen mahdollisimman vähällä energiankulutuksella ja
mahdollisimman pienillä hiilidioksidipäästöillä.
Ajotila maksimoi ajamisen hybridiakulla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että maavara on pienempi
ilmanvastuksen vähentämiseksi ja teho tietyillä
ilmastointiasetuksilla rajoitettu, jotta ajomatka
pelkällä sähköllä on mahdollisimman pitkä.
Pure-tila on käytettävissä, kun hybridiakun energiataso on riittävän korkea. Myös Pure-tilassa
polttomoottori käynnistyy, jos akun energiataso
on liian alhainen. Polttomoottori käynnistyy myös
•
•
jos nopeus ylittää 125 km/h (78 mph)
•
järjestelmän/komponenttien rajoitusten takia,
esim. alhainen ulkolämpötila.
jos kuljettaja pyytää enemmän käyttövoimaa
kuin sähkökäyttö pystyy antamaan
ECO-ilmastointi
Pure-ajotilassa matkustamon ECO-ilmastointi
aktivoituu automaattisesti energiankulutuksen
vähentämiseksi.
HUOM
Aktivoitaessa Pure-ajotila joitakin parametreja
lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän asetuksissa muutetaan ja joidenkin sähkökuluttajien
toimintoja rajoitetaan. Jotkut asetukset voidaan palauttaa manuaalisesti, mutta täysi toimivuus saavutetaan vain poistumalla Pureajotilasta tai sovittamalla Individual-ajotila
siten, että ilmastointi toimii täysimittaisesti.
Jos on ongelmia huurtumisen kanssa, painakaa
maks. huurteenpoisto -painiketta.
OFF ROAD
• Maksimoikaa auton etenemiskyky ajettaessa
hankalassa maastossa ja huonoilla teillä.
Ajotila antaa suuren maavaran, ohjaus on kevyt,
neliveto ja pienen nopeuden toiminto alamäkiavustimella (Hill Descent Control) on aktivoitu.
Ajotila voidaan aktivoida vain pienissä nopeuksissa ja nopeusmittari näyttää nopeudenrajoituksen alueen. Jos tämä nopeus ylitetään, Off Road
-tila kytkeytyy pois päältä ja ajotila AWD aktivoituu.
Jotta kaikkia neljää pyörää voidaan käyttää, ovat
poltto- ja sähkömoottori jatkuvasti käynnissä,
mikä aiheuttaa polttoaineenkulutuksen lisääntymisen.
Off Road-tilassa kuljettajan näytössä on kompassi nopeus- ja kierroslukumittarien välissä.
404
HUOM
Ajotilaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi yleisillä
teillä.
HUOM
Jos auto sammutetaan OFF ROAD -ajotilassa
ja sen maavara on siksi suuri, auto lasketaan
alas seuraavan käynnistyksen yhteydessä.
TÄRKEÄÄ
Ajotilaa OFF ROAD ei saa käyttää ajettaessa
perävaunua vetäen ilman perävaunuliitintä.
Muutoin on olemassa ilmapalkeiden vaurioitumisen vaara.
KÄYNNISTYS JA AJO
AWD
• Parantaa auton pitoa ja etenemiskykyä
tehostetulla nelivedolla.
INDIVIDUAL
• Sovittakaa ajotila omien toivomustenne
mukaiseksi.
Ajotila on tarkoitettu optimoimaan nelivetotoiminto liukkaita teitä ja parempaa etenemiskykyä
varten. Sillä on myös vakauttava vaikutus ajettaessa suurilla ajonopeuksilla tai esimerkiksi
vedettäessä raskasta perävaunua tai hinattaessa.
Valitkaa jokin ajotila aloitusta varten ja säätäkää
sitten asetukset haluttujen ajo-ominaisuuksien
mukaan. Nämä asetukset tallennetaan omaan
kuljettajaprofiiliin.
Sekä polttomoottori että sähkömoottori ovat
käynnissä, jotta kaikkia pyöriä voidaan vetää, mikä
lisää polttoaineenkulutusta.
Auton muissa ajotiloissa auto sovittaa nelivedon
tarpeen automaattisesti alustan mukaan ja voi
kytkeä sähkömoottorin tai käynnistää polttomoottorin tarvittaessa.
POWER
• Power-tilassa auto käyttäytyy urheilullisemmin ja reagoi nopeammin painettaessa kaasua.
Ajotila maksimoi poltto- ja sähkömoottorien
yhdistetyn tehon käyttämällä sekä etu- että takavetoa. Vaihtamiset ovat nopeampia ja täsmällisempiä, ja vaihteisto ensisijaistaa vaihteen, jolla
on suuri vetovoima. Ohjausvaste on nopeampi,
vaimennus on kovempi ja pienempi maavara saa
korin seuraamaan ajorataa kallistelun vähentämiseksi kaarteissa.
Yksilöllinen ajotila on käytettävissä vain, jos se on
ensin aktivoitu keskinäytössä.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa My Car Yksilöllinen ajotila ja
merkitkää Yksilöllinen ajotila.
3.
Valitkaa kohdassa Esiasetetut kanavat
jokin ajotila aloitusta varten: Pure, Hybrid tai
Power.
Mahdolliset säädöt koskevat seuraavien asetuksia:
•
•
•
•
•
•
Kuljettajan näyttö
Polttomoottorin käynnistäminen ja
sammuttaminen
Edistynyt ohjausjärjestelmä päättää, kuinka paljon
autoa ajetaan polttomoottorilla, sähkömoottorilla
tai molemmilla yhtä aikaa.
Ensisijaisesti tarkoituksena on käyttää eri moottoreita ja hybridiakussa olevaa energiaa mahdollisimman tehokkaasti huomioiden eri ajotilojen
ominaisuudet ja se, paljonko kuljettaja pyytää
tehoa kaasupolkimella.
Joissakin tapauksissa järjestelmän ajoittaisten
rajoitusten tai päästöjen rajoitusta koskevien lainsäädännöllisten vaatimusten takia polttomoottoria
voidaan käyttää enemmän.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Ohjausvoima
Voimansiirron ominaisuudet
Jarrun ominaisuudet
Jousituksen säätö
•
•
•
Nopeudesta riippuva ohjauspyörän vastus
(s. 278)
Tasonsäätö* ja vaimennus (s. 407)
Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan näytössä
(s. 98)
Käyttöjarru (s. 409)
Neliveto (s. 408)
Alamäkiavustin (s. 417)
ECO-ilmastointi.
Sekä polttomoottori että sähkömoottori ovat
käynnissä, jotta kaikkia pyöriä voidaan vetää, mikä
lisää polttoaineenkulutusta.
* Valinnais-/lisävaruste. 405
KÄYNNISTYS JA AJO
Hybridiakun latausasteen
ylläpitäminen tai lisääminen ajon
aikana
Tietyissä tilanteissa voi olla hyvä pystyä ohjaamaan hybridiakun latausastetta ajon aikana. Toiminnot Hold ja Charge ovat käytettävissä kaikissa ajotiloissa.
Toimintopainikkeet "Hold" ja "Charge"
Aiheeseen liittyvät tiedot
Charge
Moottori lataa hybridiakkua.
•
Toiminto lataa hybridiakkua
polttomoottorin avulla seuraavaa sähkökäyttöä varten. Toiminto ei ole käytettävissä, jos
hybridiakun varausaste on jo
Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan näytössä
(s. 98)
•
•
•
Taloudellinen ajo (s. 425)
korkea.
Nämä toiminnot aktivoidaan keskinäytön toimintonäkymässä.
Kun lataus on saavuttanut tietyn tason, Hold
aktivoituu automaattisesti.
Hold
Symboli kuljettajan näytössä
Akkuvirtaa säästetään
myöhempään käyttöön.
Toiminto ylläpitää latausta hybridiakussa sähkökäyttöä varten
ja säästää saatavana olevan
sähköenergian myöhempää
käyttöä, esim. kaupunki- tai esikaupunkiajoa varten. Hold on käytettävissä hybridiakun latausasteesta riippumatta.
Auto toimii kuten normaalissa hybridikäytössä
akun ollessa tyhjentynyt, jolloin auto jarrutusenergian talteenoton lisäksi käynnistää polttomoottorin useammin akun latauksen ylläpitämiseksi.
406
Symboli
näytetään hybridiakun mittarissa,
kun jokin toiminnoista on aktivoitu, ks. kappale
"Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan näytössä".
Ajotilat (s. 402)
Kantama sähkökäytöllä kaupunkiympäristössä (s. 427)
KÄYNNISTYS JA AJO
Tasonsäätö* ja vaimennus
Auton tasonsäätö säätää auton jousitus- ja vaimennusominaisuuksia automaattisesti mahdollisimman hyvän mukavuuden ja toiminnan saamiseksi ajon aikana. Tasoa voidaan säätää myös
manuaalisesti kuormaamisen ja autoon nousemisen ja siitä poistumisen helpottamiseksi.
Aktivoikaa autoonnousuavustin keskinäytön
kautta:
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa My Car
3.
Valitkaa Jousitussäätö sisääntulossa ja
poistumisessa.
> Kun auto on pysäköity ja moottori sammutettu, auto laskeutuu alas. (Tasonsäätö
lakkaa, jos jokin ovi avataan, ja tämän jälkeen voi syntyä tietty viive, ennen kuin
tasonsäätö palautuu oven sulkemisen jälkeen.) Kun auto käynnistetään ja se alkaa
rullata, auto nousee valittua ajotilaa vastaavalle tasolle.
Ilmajousitus ja iskunvaimennus
Järjestelmä on sovitettu valitun ajotilan ja auton
käyttämän nopeuden mukaan. Ilmajousituksella
säädetään auton maavaraa pienemmäksi suurilla
nopeuksilla, mikä vähentää ilmanvastusta ja lisää
vakautta. Vaimennus on normaalisti asetettu
mahdollisimman hyvän mukavuuden perusteella
ja sitä säädetään jatkuvasti tienpinnan, auton kiihtyvyyden, jarrutuksen ja kaartamisen perusteella.
Kuljettajan näytössä näytetään
ilmoitus tasonsäädön ollessa
meneillään.
Jousitus .
Jousituksen säädön ja tasonsäädön
poistaminen toiminnasta
Tietyissä tapauksissa pitää toiminto sulkea, esim.
ennen kuin auto nostetaan ylös nosturilla*. Muutoin nosturilla nostettaessa syntyvä tasoero voi
aiheuttaa ongelmia ilmajousitukselle.
Sulkekaa toiminto keskinäytön kautta:
Tasoa ei voi säätää, kun jokin sivuovista tai konepelti on auki.
Tasonsäädön asetukset
Autoonnousuavustin
Auto voidaan laskea alas siihen nousemisen ja
poistumisen helpottamiseksi.
Kuormausasento
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa My Car
3.
Valitkaa Estä tasonsäädön ohjaus.
Jousitus .
Käyttäkää kuormatilassa olevia painikkeita takaosan korkeuden säätämiseen ja helpottamaan
kuorman lastausta ja purkua tai kun perävaunu
kytketään kiinni/pois. Ks. osaa "Kuormaus".
Pysäköinti
Katsokaa pysäköitäessä, että auton päällä ja alla
on riittävästi tilaa, koska auton maavara voi vaihdella riippuen esim. ulkolämpötilasta, auton kuormauksesta, kuormaustilan käytöstä tai mikä ajotila valitaan käynnistyksen jälkeen.
Tasoa voidaan myös säätää jonkin aikaa auton
pysäköimisen jälkeen. Näin kompensoidaan mahdolliset korkeusmuutokset, joita voi tapahtua johtuen lämpötilamuutoksista ilmajousissa, kun auto
jäähtyy.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 407
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Kuljetuksen yhteydessä
Neliveto
Jarrutoiminnot
Kuljetettaessa autoa lautalla, junalla tai kuormaautolla auton saa sitoa vain renkaiden ympäriltä,
ei alustan muista osista. Ilmajousitukseen voi syntyä muutoksia kuljetuksen aikana, mikä voi vaikuttaa sidontaan negatiivisesti.
Neliveto, AWD (All Wheel Drive), tarkoittaa, että
auto vetää samanaikaisesti kaikilla neljällä pyörällä, mikä parantaa pitoa.
Auton jarruja käytetään nopeuden alentamiseen
tai estämään auton lähteminen rullaamaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotilat (s. 402)
Kuormaus (s. 230)
Takapyöriä käyttävä sähkömoottori mahdollistaa
sähköisen nelivetotoiminnon.
Parhaan mahdollisen pidon saavuttamiseksi ja
pyörien luistamisen välttämiseksi vetovoima jaetaan automaattisesti parhaiten pitäviin pyöriin.
Järjestelmä laskee jatkuvasti takapyörille jaettavan vääntömomentin tarpeen ja voi ohjata välittömästi enintään puolet moottorin vääntömomentista takapyörille.
Käyttö- ja seisontajarrun ohella auto on varustettu useilla automaattisilla jarruaputoiminnoilla.
Nämä voivat helpottaa kuljettajaa esim. siten, että
jalkaa tarvitse pitää jarrupolkimella seistäessä liikennevaloissa, lähdettäessä liikkeelle ylämäkeen
tai ajettaessa alamäkeen.
Auton varustuksesta riippuen voi esiintyä seuraavia jarruaputoimintoja:
•
Nelivedolla on myös vakauttava vaikutus suuremmilla nopeuksilla. Normaalissa ajossa jaetaan
suurempi osa voimasta etupyörille. Auton seistessä paikallaan neliveto on aina kytkettynä, jotta
kiihdytettäessä saadaan suurin mahdollinen vetoteho.
•
•
•
•
Nelivedon ominaisuudet vaihtelevat valitun ajotilan mukaan.
•
•
•
•
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Ajotilat (s. 402)
Ajaminen hitaalla nopeudella (s. 416)
Mäkilähtöavustin (Hill Start Assist)
Automaattinen jarrutus törmäyksen jälkeen
City Safety
Alamäkiavustin (Hill Descent Control)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
408
Automaattinen jarru seistäessä paikallaan
(Auto Hold)
Käyttöjarru (s. 409)
Seisontajarru (s. 412)
Alamäkiavustin (s. 417)
Mäkilähtöavustin (s. 415)
Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan
(s. 415)
Automaattinen jarrutus törmäyksen jälkeen
(s. 411)
KÄYNNISTYS JA AJO
Käyttöjarru
Käyttöjarrua käytetään auton nopeuden alentamiseen ajon aikana.
Käyttöjarrujärjestelmä
Autossa on kaksi jarrupiiriä. Jos yksi jarrupiiri vaurioituu, jarrupoljin painuu syvemmälle. Tarvitaan
suurempi poljinpaine normaalin jarruvaikutuksen
saamiseksi.
VAROITUS
Jos auton virta on katkaistu ja sähkö- ja polttomoottori sammutettu, autoa ei voida jarruttaa.
ajonopeudella. Testauksen huomaa jarrupolkimen
sykkimisestä.
Hybridiakku saa latausvirtaa kevyestä
jarrutuksesta
Jarrutettaessa kevyesti käytetään sähkömoottorin
moottorijarrutusta. Auton liike-energia muutetaan
tällöin sähköenergiaksi, jota käytetään hybridiakun lataamiseen. Akun lataaminen moottorijarrutuksella näytetään kuljettajan näytössä, ks. osaa
"Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan näytössä".
Tämä toiminto on aktiivinen nopeusalueella
150–5 km/h (93–3 mph). Voimakkaammassa
jarrutuksessa ja nopeusalueen ulkopuolella hydraulinen jarrujärjestelmä täydentää jarrutusta.
Jarruttaminen märillä teillä
Ajettaessa pitkähkö aika voimakkaassa sateessa
jarruttamatta voi jarruvaikutus ensimmäisen jarrutuksen yhteydessä viivästyä hieman. Tämä voi olla
tilanne myös auton pesun jälkeen. Tällöin on välttämätöntä painaa jarru voimakkaammin. Pitäkää
sen vuoksi suurempi etäisyys edellä olevaan liikenteeseen.
Jarruttakaa autoa kunnolla ajettuanne märillä
teillä ja auton pesun jälkeen. Tällöin jarrulevyt
lämpenevät, kuivuvat nopeammin ja suojataan
korroosiolta. Ottakaa jarruttaessanne huomioon
vallitseva liikennetilanne.
Jarruttaminen suolatuilla teillä
Ajettaessa suolatuilla teillä voi jarrulevyille ja jarrupaloille muodostua suolakerros. Tämä voi
pidentää jarrutusmatkaa. Pitäkää sen vuoksi
tavallista suurempi turvaväli edellä olevaan ajoneuvoon. Huolehtikaa myös:
Hyvin mäkisellä tiestöllä tai ajettaessa raskaasti
kuormattuna voidaan jarrujen rasitusta vähentää
moottorijarrutuksella vaihdeasennossa B.
Käyttäkää ajotilaa Off Road, saadaksenne tehostetun moottorijarrutuksen ajettaessa jyrkissä alamäissä hitailla nopeuksilla.
•
Jarruttamisesta silloin tällöin mahdollisen
suolakerroksen poistamiseksi. Katsokaa,
etteivät muut tienkäyttäjät joudu vaaraan jarrutettaessa.
•
Painakaa jarrupoljinta varovasti, kun ajo on
päättynyt ja ennen kuin seuraava matka
alkaa.
Lukkiutumattomat jarrut
Autossa on lukkiutumattomat jarrut, Anti-lock
Braking System (ABS), jotka estävät pyörien lukkiutumisen jarrutuksessa ja mahdollistavat ohjattavuuden säilymisen. Tässä yhteydessä voi jarrupolkimessa tuntua värinöitä, mikä on normaalia.
Kun moottori on käynnistetty, tehdään lyhyt automaattinen ABS-järjestelmän testi, kun kuljettaja
vapauttaa jarrupolkimen. Lisäksi järjestelmän
automaattinen testaus voidaan tehdä alhaisella
Kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus latauksesta sähkömoottorijarrutuksen aikana.
Huolto
Auton pitämiseksi korkeatasoisena liikenneturvallisuuden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden suh}}
409
KÄYNNISTYS JA AJO
||
teen tulee noudattaa Volvon huoltovälejä, jotka on
eritelty Huolto- ja takuukirjassa.
Symboli
Sisältö
Kiinteä valo 2 sekuntia moottorin
käynnistyksen yhteydessä: Automaattinen toiminnan tarkastus.
Uudet ja vaihdetut jarrupalat ja jarrulevyt antavat
optimaalisen jarruvaikutuksen vasta muutamien
satojen kilometrien ajon aiheuttaman "kulumisen"
jälkeen. Kompensoikaa pienentynyt jarruvaikutus
painamalla jarrupoljinta voimakkaammin. Volvo
suosittelee, että asennetaan vain Volvoonne
hyväksytyt jarrupalat.
Kiinteä valo kauemmin kuin 2
sekuntia: Vika ABS-järjestelmässä.
Auton varsinainen jarrujärjestelmä
toimii edelleen, mutta ilman ABStoimintoa.
TÄRKEÄÄ
Jos ilmoitus Jarrupoljin Ominaisuudet muuttuneet Vaatii huollon näytetään, Brake-by-Wire -järjestelmä ei toimi. Jarrupoljin ottaa
kiinni alempana ja jarrutukseen tarvitaan enemmän poljinvoimaa.
Jarrujärjestelmän komponenttien kuluneisuus
on tarkistettava säännöllisesti.
Kääntykää korjaamon puoleen saadaksenne
tietoa menettelytavasta tai teettäkää tarkastus
korjaamolla – suosittelemme valtuutettua
Volvon teknistä palvelua.
VAROITUS
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Tarkastakaa jarrunestemäärä. Jos
määrä on pieni, lisätkää jarrunestettä sekä tarkastakaa jarrunestehävikin syy.
Poljintunnistimen vika.
410
Jos sekä jarruvian että ABS-vian varoitusvalot
palavat samanaikaisesti, jarrujärjestelmään on
voinut syntyä vika.
•
Jos tällöin jarrunestesäiliön nestetaso on
normaali, ajakaa varovasti lähimpään korjaamoon jarrujärjestelmän tarkastusta varten - suosittelemme Volvon teknistä palvelua.
•
Jos jarrunesteen pinta on jarrunestesäiliön MIN-tason alapuolella, autolla ei saa
enää ajaa lisäämättä jarrunestettä. Jarrunesteen vähenemisen syy täytyy tutkia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Jarrutoiminnot (s. 408)
Jarrutusvoiman vahvistus (s. 411)
Jarruvalot (s. 149)
Hätäjarruvalot (s. 411)
Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan näytössä
(s. 98)
KÄYNNISTYS JA AJO
Hätäjarruvalot
Jarrutusvoiman vahvistus
Hätäjarruvalot aktivoidaan takana olevien ajoneuvojen varoittamiseksi voimakkaasta jarrutuksesta.
Toiminto tarkoittaa, että jarruvalot vilkkuvat sen
sijaan, että ne - kuten normaalissa jarrutuksessa
- palaisivat jatkuvasti.
Jarrutusvoiman vahvistusjärjestelmä BAS (Brake
Assist System) auttaa lisäämään jarrutusvoimaa
jarrutettaessa ja lyhentää siten jarrutusmatkaa.
Hätäjarruvalot aktivoituvat voimakkaassa jarrutuksessa tai jos ABS-järjestelmä aktivoituu suurissa
nopeuksissa. Pienelle nopeudelle tapahtuneen
jarrutuksen jälkeen jarruvalot palaavat vilkkumisesta normaaliin jatkuvaan palamiseen, samalla
aktivoituvat auton varoitusvilkut. Nämä vilkkuvat,
kunnes kuljettaja kiihdyttää auton jälleen suuremmalle nopeudelle tai sammuttaa varoitusvilkut.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Käyttöjarru (s. 409)
Varoitusvilkut (s. 149)
Jarruvalot (s. 149)
Järjestelmä tunnistaa kuljettajan tavan jarruttaa ja
lisää tarvittaessa jarrutusvoimaa. Jarrutusvoima
voidaan vahvistaa tasolle, jolloin ABS-järjestelmä
alkaa toimia. Toiminto keskeytyy, kun painetta jarrupolkimella vähennetään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Käyttöjarru (s. 409)
Automaattinen jarrutus törmäyksen
jälkeen
Törmäystilanteessa, jossa pyroteknisten turvavyönkiristimien tai turvatyynyjen aktivointitaso
saavutetaan, tai jos törmäys suuren eläimen
kanssa havaitaan, auton jarrut kytketään automaattisesti päälle. Toiminnon tarkoituksena on
estää mahdollinen jälkitörmäys tai ehkäistä sen
vaikutuksia.
Vakavan törmäyksen jälkeen on olemassa vaara,
ettei enää ole mahdollista hallita ja ohjata autoa.
Mahdollisesti seuraavan törmäyksen, ajoneuvoon
tai kohteeseen auton reitillä, välttämiseksi tai vaikutuksen vähentämiseksi aktivoituu jarruapujärjestelmän automaattisesti ja jarruttaa autoa turvallisella tavalla.
Jarruvalot ja varoitusvilkut aktivoidaan jarrutuksen
aikana. Kun auto on pysähtynyt, varoitusvilkut jatkavat vilkkumistaan ja seisontajarru kytketään.
Jos jarrutus ei olisi sopivaa, jos esim. on olemassa vaara jäädä takaa tulevan liikenteen päälleajamaksi, järjestelmä voidaan syrjäyttää siten,
että kuljettaja painaa kaasupoljinta.
Toiminta edellyttää, että jarrujärjestelmä on kunnossa törmäyksen jälkeen.
Katsokaa myös kappaleita "Rear Collision
Warning" ja "Blind Spot Information".
}}
411
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Jarrutoiminnot (s. 408)
Turvavyönkiristin (s. 63)
Seisontajarru
•
Seisontajarrun vian yhteydessä (s. 414)
Seisontajarru estää autoa lähtemästä liikkeelle
paikaltaan lukitsemalla/salpaamalla kaksi pyörää.
Turvatyynyt (s. 66)
Rear Collision Warning (s. 346)
Blind Spot Information* (s. 346)
Seisontajarrun säädin on sijoitettu tunnelikonsoliin
istuinten väliin.
Kun sähkökäyttöinen seisontajarru on toiminnassa, kuuluu heikko sähkömoottorin ääni. Ääni
syntyy myös seisontajarrun automaattisen toiminnan tarkastuksen yhteydessä.
Jos auto seisoo paikallaan, kun seisontajarru kytketään, se vaikuttaa vain takapyöriin. Jos kytkeminen tapahtuu auton liikkuessa, käytetään varsinaista käyttöjarrua, ts. jarru vaikuttaa kaikkiin neljään pyörään. Jarruvaikutus siirtyy takapyöriin, kun
auto on melkein paikallaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
412
Jarrutoiminnot (s. 408)
Seisontajarrun käyttö (s. 413)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Seisontajarrun käyttö
Käyttäkää seisontajarrua estämään auton lähteminen liikkeelle paikaltaan.
Automaattinen kytkeminen
Seisontajarru kytkeytyy automaattisesti:
Irrottaminen manuaalisesti
1. Painakaa jarrupoljinta jämäkästi.
•
jos toiminto Auto Hold (automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan) on aktivoitu ja auto
on seissyt paikallaan n. 5 minuuttia.
2.
•
•
kun jyrkässä mäessä valitaan vaihdeasento P.
Irrottaminen automaattisesti
1. Kiinnittäkää turvavyö.
Seisontajarrun kytkeminen
kun auto on sammutettu.
Hätäjarru
Hätätilanteessa seisontajarru voidaan kytkeä
auton ollessa liikkeellä vetämällä ja pitämällä säädintä ylhäällä. Jarrutus loppuu, kun säädin vapautetaan.
HUOM
2.
Käynnistäkää moottori.
3.
Valitkaa vaihdeasento D tai R ja painakaa
kaasua.
> Seisontajarru vapautuu ja symboli kuljettajan näytössä sammuu.
Pysäköinti mäkeen
Hätäjarrutettaessa suurehkoissa nopeuksissa
kuuluu merkkiääni jarrutuksen aikana.
1.
2.
Vetäkää säädintä ylöspäin.
> Symboli kuljettajan näytössä syttyy, kun
seisontajarru on kytketty.
VAROITUS
Kytkekää aina seisontajarru pysäköidessänne
kaltevalle alustalle. Kytketty vaihde tai automaattivaihteiston P-asento ei riitä pitämään
autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.
Seisontajarrun vapauttaminen
Tarkistakaa, että auto seisoo paikallaan.
Symboli kuljettajan näytössä
Symboli
Painakaa säädin alas.
> Seisontajarru vapautuu ja symboli kuljettajan näytössä sammuu.
Jos auto pysäköidään ylämäkeen:
Sisältö
•
Symboli palaa, kun seisontajarru on
kytketty.
Jos auto pysäköidään alamäkeen:
Jos symboli vilkkuu, se tarkoittaa,
että on syntynyt vika. Lukekaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.
•
Kääntäkää pyörät poispäin jalkakäytävän
reunasta.
Kääntäkää pyörät jalkakäytävän reunaa kohti.
}}
413
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Raskas kuorma ylämäessä
Raskas kuorma, esim. perävaunu, voi saada auton
liikkumisen taaksepäin, kun seisontajarru vapautetaan automaattisesti jyrkässä ylämäessä. Välttäkää tätä vetämällä säädintä ylös samanaikaisesti,
kun auto lähtee liikkeelle. Vapauttakaa säädin,
kun moottori alkaa vetää.
Seisontajarrun asetukset
Seisontajarrun automaattinen aktivointi valitaan
keskinäytön kautta.
Automaattinen aktivointi, kun auton moottori
sammutetaan:
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa My Car Seisontajarru ja
jousitus ja poistakaa toiminnon
Seisontajarrun automaattinen aktivointi
merkintä tai merkitkää se.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
414
Seisontajarru (s. 412)
Seisontajarrun vian yhteydessä (s. 414)
Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan
(s. 415)
Seisontajarrun vian yhteydessä
Symbolit kuljettajan näytössä
Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen
palveluun, jos seisontajarrua ei voida vapauttaa
tai kytkeä useidenkaan yritysten jälkeen.
Symboli
Jos symboli vilkkuu, se tarkoittaa,
että on syntynyt vika. Katsokaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.
Varoitussignaali kuuluu ajettaessa seisontajarru
kytkettynä.
Vika jarrujärjestelmässä. Katsokaa
kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.
Jos auto on pysäköitävä ennen kuin mahdollinen
vika on korjattu, pyörät pitää kääntää samalla
tavalla kuin pysäköitäessä mäkeen ja vaihteenvalitsimen olla asennossa P.
Ilmoitus kuljettajan näytössä.
Pieni akkujännite
Jos akkujännite on liian matala, ei seisontajarrua
ei voi vapauttaa eikä kytkeä. Kytkekää käynnistysapuakku, jos akkujännite on liian matala.
Jarrujen kitkapintojen vaihto
Takajarrujen kitkapinnat pitää vaihtaa korjaamolla
sähkökäyttöisen seisontajarrun rakenteen vuoksi
- valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Sisältö
Esimerkkejä ilmoituksista:
• Seisontajarru Huolto tarpeen
• Seisontajarru Järjestestelmä
ylikuumentunut
• Seisontajarru Tilapäisesti ei
käytettävissä
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Jarrutoiminnot (s. 408)
Seisontajarrun käyttö (s. 413)
Seisontajarru (s. 412)
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 394)
KÄYNNISTYS JA AJO
Mäkilähtöavustin
Mäkilähtöavustin, Hill Start Assist (HSA), estää
auton rullaamisen taaksepäin lähdettäessä liikkeelle ylämäessä. Peruutettaessa ylämäessä se
estää auton rullaamisen eteenpäin.
Toiminnossa jarrujärjestelmän poljinpaine säilyy
muutaman sekunnin ajan, kun kuljettaja siirtää
jalan jarrupolkimelta kaasupolkimelle.
Tilapäinen jarrutusvaikutus lakkaa muutaman
sekunnin kuluttua tai kun kuljettaja painaa kaasua.
Mäkilähtöavustin on käytettävissä myös, jos toiminto automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan (Auto hold) on suljettu.
Automaattisen jarrun katkaisin
Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan
(Auto Hold) tarkoittaa, että kuljettaja voi vapauttaa jarrupolkimen ja säilyttää jarruvaikutuksen,
kun auto on pysähtynyt liikennevaloihin tai tienristeykseen.
Toiminto
Kun auto on pysähtynyt, aktivoituvat jarrut automaattisesti. Toiminto voi käyttää joko käyttöjarrua
tai seisontajarrua auton pitämiseen paikallaan, ja
se toimii kaikilla kaltevuuksilla. Kun kaasupoljinta
painetaan uudelleen, jarrut vapautuvat.
Jarrutoiminnot (s. 408)
Jarrutettaessa pysähdykseen asti ylä- tai alamäessä - painakaa jarrupoljinta hieman voimakkaammin ennen sen vapauttamista varmistaaksenne, että auto ei liiku.
Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan
(s. 415)
Jos kuljettaja sammuttaa moottorin, kun auto seisoo paikallaan, kytketään seisontajarru.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Automaattinen jarrutus seistäessä
paikallaan
Automaattinen sulkeminen
Toiminto poistuu automaattisesti toiminnasta:
•
kun kuljettajan ovi on auki eikä kuljettajan
turvavyö ole kiinnitetty.
•
vaihdeasennossa N.
Valoilmaisin painikkeessa palaa, kun toiminto on aktivoitu.
Aktivoikaa tai sulkekaa Auto Hold tunnelikonsolissa olevalla katkaisimella. Toiminto pysyy suljettuna, kunnes se aktivoidaan uudelleen.
Kun toiminto on aktiivinen ja pitää
auton paikallaan käyttöjarrulla (A-symboli palaa), on poiskytkentää varten painettava jarrupoljinta samalla kun painiketta painetaan.
Toiminnon ollessa suljettuna on mäkilähtöavustin
(HSA) edelleen aktiivinen ja estää auton rullaamisen taaksepäin lähdettäessä liikkeelle ylämäkeen.
}}
415
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Symboli palaa, kun toiminto käyttää
käyttöjarrua auton pitämiseen paikallaan.
Symboli palaa, kun toiminto käyttää
seisontajarrua auton pitämiseen
paikallaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Jarrutoiminnot (s. 408)
Mäkilähtöavustin (s. 415)
Ajaminen hitaalla nopeudella
Toiminto sisältyy ajotilaan Off Road.
Toiminto on sovitettu maastoajoon ja perävaunun
vetämiseen hitailla nopeuksilla, enintään n. 40
km/h (25 mph).
Ajettaessa hitailla nopeuksilla pienet vaihteet ja
neliveto asetetaan etusijalle, mikä auttaa välttämään pyörien luistoa ja antaa paremman vetovoiman kaikille pyörille. Kaasupoljin on vähemmän
herkkä vetovoiman ja nopeussäädön helpottamiseksi hitaassa ajossa.
Toiminto aktivoituu yhdessä Hill Descent Control
(HDC) -toiminnon kanssa, jolloin nopeutta jyrkissä alamäissä voidaan säätää kaasupolkimella
ja näin vähentää jarrupolkimen käytön tarvetta.
Järjestelmä mahdollistaa hitaan ja tasaisen
nopeuden ajettaessa jyrkissä alamäissä.
416
Pienen nopeuden ajon aktivointi, LSC
Hitaan nopeuden toiminto Low Speed Control
(LSC) helpottaa ja parantaa kulkua maastoajossa sekä ajettaessa liukkailla pinnoilla, esim.
vedettäessä asuntovaunua ruohikkopinnoilla tai
venetraileria veteenlaskurampeilla.
•
Valitkaa ajotila Off Road toiminnon aktivoimiseksi.
•
Valitkaa toinen ajotila sulkeaksenne.
KÄYNNISTYS JA AJO
HUOM
Kun LSC HDC:n kanssa on aktivoitu ajotilassa
OFF ROAD, muuttuvat kaasupoljintuntuma
sekä moottorin vaste.
HUOM
Ajotilaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi yleisillä
teillä.
HUOM
Toiminto suljetaan ajettaessa suuremmilla
nopeuksilla ja se pitää aktivoida uudelleen
hitaammilla nopeuksilla, jos niin halutaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Jarrutoiminnot (s. 408)
Alamäkiavustin (s. 417)
Alamäkiavustin
Alamäkiavustin, Hill Descent Control (HDC), on
alhaisen ajonopeuden toiminto, jossa moottorijarrutusta on lisätty. Toiminnon avulla voidaan
nostaa tai laskea ajoneuvon nopeutta jyrkissä
alamäissä ilman käyttöjarrua, vain kaasupoljinta
käyttäen.
Toiminto sisältyy ajotilaan Off Road.
Alamäkiavustin on sovitettu maastoajoon hitailla
nopeuksilla ja se helpottaa ajoa jyrkissä alamäissä alustan ollessa hankala. Kuljettajan ei tarvitse käyttää jarrupoljinta vaan hän voi sen sijaan
keskittyä ohjaamiseen.
Kuljettaja voi milloin tahansa jarruttaa ja vähentää
ryömintänopeutta tai pysäyttää auton käyttämällä
jarrupoljinta.
Toiminto aktivoituu yhdessä Low Speed Control
(LSC) -toiminnon kanssa, mikä helpottaa ajoa ja
parantaa kulkua ajettaessa maastossa ja liukkailla
pinnoilla. Järjestelmät on tarkoitettu käytettäviksi
hitaassa nopeudessa, enintään 40 km/h (25
mph).
Alamäkiavustimen aktivointi, HDC
Alamäkiavustin toimii vain pienillä nopeuksilla.
VAROITUS
HDC ei toimi kaikissa tilanteissa, vaan se on
tarkoitettu vain täydentäväksi apulaitteeksi.
Lopullinen vastuu auton turvallisesta ajamisesta on aina kuljettajalla.
Ajotilat (s. 402)
Toiminto
Alamäkiavustin sallii auton rullata ryömintänopeudella sekä eteen- että taaksepäin moottorijarrutusjärjestelmän avulla. Kaasupolkimella voidaan
nopeutta säätää suuremmaksi, jos niin halutaan.
Kun kaasupoljin sen jälkeen vapautetaan, auto
jarrutetaan taas ryömintänopeuteen, riippumatta
mäen kallistusta ja tarvitsematta käyttää käyttöjarrua. Kun toiminto on toiminnassa, jarruvalot syttyvät.
•
Valitkaa ajotila Off Road toiminnon aktivoimiseksi.
•
Valitkaa toinen ajotila sulkeaksenne. Jos ajotilan muutos tehdään ajettaessa jyrkkää alamäkeä, jarruvaikutusta vähennetään asteittain.
}}
417
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Muistettavaa käytettäessä HDC-toimintoa
• HDC-toimintoa voidaan käyttää vaihdeasennoissa D ja R sekä käsinvaihtotilassa vaihteella 1 tai 2.
•
Vaihtaminen vaihteelle 3 tai suuremmalle
vaihteelle ei ole mahdollista käsinvaihtotilassa.
HUOM
Kun LSC HDC:n kanssa on aktivoitu ajotilassa
OFF ROAD, muuttuvat kaasupoljintuntuma
sekä moottorin vaste.
HUOM
Ajotilaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi yleisillä
teillä.
HUOM
Toiminto suljetaan ajettaessa suuremmilla
nopeuksilla ja se pitää aktivoida uudelleen
hitaammilla nopeuksilla, jos niin halutaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
418
Jarrutoiminnot (s. 408)
Ajaminen hitaalla nopeudella (s. 416)
Ajotilat (s. 402)
Kahlaus
TÄRKEÄÄ
Kahlaus tarkoittaa sitä, että autolla ajetaan veden
peittämällä tiellä. Kahlaus on suoritettava varovasti.
Ajaminen vedessä, jonka pinta on auton lattiaa korkeammalla, voi vahingoittaa auton osia
(esim. moottoria, vaihteistoa, voimansiirtoa tai
sähkökomponentteja). Takuu ei kata tulvimisen, sylintereihin päässeen nesteen tai öljynpuutteen aiheuttamia komponenttivaurioita.
Huomioikaa seuraavat seikat estääksenne vauriot
ajaessanne veden läpi (esim. veden peittämillä
teillä):
•
Veden pinta ei saa olla auton lattiaa korkeammalla. Jos mahdollista, tarkistakaa syvimmän kohdan syvyys ennen ajamista veden
läpi. Erityistä varovaisuutta on noudatettava
ajettaessa virtaavan veden poikki.
•
Vaihtakaa aina ennen veden läpi ajamista
ajoasentoon Off Road varmistaaksenne, että
moottori on käynnissä.
•
•
Ajakaa korkeintaan kävelynopeudella.
•
Huomatkaa, että vastaantulevan liikenteen
aiheuttama aaltoilu voi nostaa vedenpinnan
auton lattiaa korkeammalle.
•
Älkää pysäyttäkö autoa veteen. Ajakaa varovasti eteenpäin tai peruuttakaa auto pois
vedestä.
Välttäkää ajamista suolavedessä (korroosiovaara).
Jos moottori sammuu vedessä, älkää yrittäkö
käynnistää sitä uudelleen. Vetäkää sen sijaan
auto pois vedestä ja kuljettakaa se kuljetuslavalla korjaamoon - valtuutettu Volvon tekninen
palvelu on suositeltava.
Kun vesi on ohitettu, painakaa kevyesti jarrupoljinta ja tarkastakaa, että saadaan täysi jarruvaikutus. Vesi ja esim. kura voivat kastella jarrujen kitkapinnat, mistä seuraa viivästynyt jarruvaikutus.
Puhdistakaa mahdollinen perävaunuliitännän liitin
vedessä ja savessa ajamisen jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hinaus (s. 437)
Kuljetuttakaa auto hinausautolla (s. 437)
KÄYNNISTYS JA AJO
Moottorin ja vetojärjestelmän
ylikuumeneminen
Erityisissä olosuhteissa, kovassa ajossa esim.
mäkisessä maastossa ja lämpimässä säässä, on
olemassa vaara, että moottori ja voimansiirto voivat ylikuumentua - erityisesti kuorman ollessa raskas.
•
Ylikuumenemisen yhteydessä voidaan moottorin tehoa rajoittaa tilapäisesti.
•
Poistakaa etusäleikön edessä olevat lisävalot
ajaessanne hyvin lämpimässä säässä.
•
Jos lämpötila moottorin jäähdytysjärjestelmässä nousee liian korkeaksi, varoitussymboli syttyy ja kuljettajan näytössä näytetään
ilmoitus Moottorin lämpötila Korkea
lämpötila Pysähdy turvallisesti. Pysäyttäkää tällöin auto turvallisesti ja antakaa moottorin käydä joutokäyntiä muutamia minuutteja
sen jäähdyttämiseksi.
•
Jos ilmoitus Moottorin lämpötila Korkea
lämpötila Sammuta moottori tai Moott.
jäähdytysneste Taso alhainen Sammuta
moottori näytetään, pysäyttäkää auto ja
sammuttakaa moottori.
•
Jos vaihteisto ylikuumenee, valitaan vaihtoehtoinen vaihtamisohjelma. Lisäksi aktivoidaan
sisäinen suojatoiminto, joka mm. sytyttää
varoitussymbolin ja kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus Vaihteisto lämmin
Vähennä nopeutta lämpötilan
alentamiseksi tai Vaihteisto
kuumaPysähdy turvallisesti, odota
jäähdytystä. Noudattakaa tällöin annettua
suositusta, vähentäkää nopeutta ja pysäyttäkää auto turvallisesti sekä antakaa moottorin
käydä joutokäyntiä muutamia minuutteja
vaihteiston jäähdyttämiseksi.
•
Ylikuumenemistapauksessa auton ilmastointi
voi tilapäisesti kytkeytyä pois.
•
Älkää pysäyttäkö moottoria heti, kun pysähdytte raskaan ajon jälkeen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Perävaunun vetäminen erityisissä olosuhteissa (s. 434)
•
Valmistelut ennen pitkää ajomatkaa (s. 420)
HUOM
On normaalia, että jäähdytyspuhallin toimii
vielä hetken moottorin sammuttamisen jälkeen.
Symbolit kuljettajan näytössä
Symboli
Sisältö
Korkea moottorin lämpötila. Noudattakaa annettua suositusta.
Jäähdytysneste vähissä. Noudattakaa annettua suositusta.
Vaihteisto lämmin/ylikuumentunut/
jäähdytetään. Noudattakaa annettua suositusta.
419
KÄYNNISTYS JA AJO
Käynnistysakun ylikuormitus
Auton sähköiset toiminnot kuormittavat käynnistysakkua eri tavoin. Välttäkää käyttämästä jännitetilaa II auton moottorin ollessa sammutettu. Käyttäkää sen sijaan jännitetilaa I - silloin kulutetaan
vähemmän virtaa.
Huomioikaa myös eri lisävarusteet, jotka kuormittavat sähköjärjestelmää. Älkää käyttäkö toimintoja, jotka kuluttavat paljon virtaa, kun auton
moottori on sammutettu. Esimerkkejä sellaisista
toiminnoista ovat:
•
•
•
•
matkustamon puhallin
valonheittimet
tuulilasinpyyhin
äänentoistolaitteisto (suuri äänenvoimakkuus).
Jos käynnistysakun jännite on matala, esitetään
ilmoitus 12 V akku Vähäinen varaus, siirtyy
pian virransäästötilaan kuljettajan näytössä.
Energiansäästötoiminto sitten sulkee tai rajoittaa
tiettyjä toimintoja, esim. tuuletuspuhallin ja/tai
äänentoistolaitteisto.
–
420
Ladatkaa tällöin käynnistysakkua käynnistämällä auto ja antamalla sen sitten käydä
vähintään 15 minuuttia - käynnistysakku
ladataan paremmin ajon aikana kuin moottorin käydessä joutokäyntiä seistäessä paikallaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Jännitetilat (s. 391)
Käynnistysakku (s. 544)
Valmistelut ennen pitkää ajomatkaa
Ennen autolomaa tai muuta pitempää matkaa on
tärkeää tarkastaa auton toiminnot ja varusteet erityisen huolellisesti.
Tarkastakaa, että:
•
moottori toimii asianmukaisesti ja että polttoaineenkulutus on normaali
•
•
•
vuotoja (polttoaine, öljy tai muu neste) ei ole
kaikki polttimot toimivat
renkaiden kuviosyvyys ja ilmanpaineet ovat
riittäviä
•
varoituskolmio ja heijastinliivi ovat autossa lain vaatimus tietyissä maissa
•
pyyhinsulat ovat hyväkuntoiset.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 584)
Renkaiden ilmanpaineiden tarkastus (s. 506)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 544)
Talviajo (s. 421)
Taloudellinen ajo (s. 425)
Automodeemin asetukset* (s. 491)
Kuormaus (s. 230)
Pilot Assist* (s. 311)
Nopeudenrajoitin* (s. 283)
Nopeuskameran tiedot* (s. 356)
Perävaunun vetäminen (s. 431)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
•
•
•
•
•
•
•
Kahlaus (s. 418)
Talviajo
Latausjohdin (s. 440)
Talviajossa on tärkeää tehdä tietyt tarkastukset
autolle sen varmistamiseksi, että sillä voidaan
ajaa turvallisesti.
Hälytys* (s. 267)
Tasonsäätö* ja vaimennus (s. 407)
Varoituskolmio (s. 521)
Tilapäinen renkaanpaikkaussarja (s. 512)
Varapyörä* (s. 520)
Tarkastakaa erityisesti ennen kylmää vuodenaikaa:
käynnistysakulle samalla, kun sen kapasiteetti pienenee kylmyyden vaikutuksesta.
•
Käyttäkää jäätymissuojalla varustettua huuhtelunestettä estääksenne huuhtelunestesäiliön jäätymisen.
Liukas tie
Moottorin jäähdytysnesteessä pitää olla
50 % glykolia. Tämä seos suojaa moottoria
pakkasvaurioilta n. -35 °C:n lämpötilaan asti.
Terveysriskien välttämiseksi eri tyyppisiä pakkasnesteitä ei saa sekoittaa.
Mahdollisimman hyvän pidon saamiseksi Volvo
suosittelee talvirenkaita kaikkiin neljään pyörään,
jos lumen tai jään vaara on olemassa.
•
Polttoainesäiliön pitää aina olla hyvin täytetty
kondenssiveden muodostumisen estämiseksi.
Tietyissä maissa pitää lain mukaan käyttää
talvirenkaita. Nastarenkaat eivät ole sallittuja
kaikissa maissa.
•
Moottoriöljyn viskositeetti on tärkeä. Matalaviskositeettiset öljyt (ohuet) helpottavat käynnistystä kylmällä säällä ja vähentävät lisäksi
polttoaineenkulutusta moottorin ollessa
kylmä. Lukekaa lisää sopivista öljyistä kappaleesta "Epäsuotuisat ajo-olosuhteet moottoriöljylle".
•
TÄRKEÄÄ
Matalaviskositeettisia öljyjä ei saa käyttää
kovassa ajossa tai lämpimässä säässä.
•
Käynnistysakun kunto ja varaustila pitää tarkastaa. Kylmä sää asettaa suuria vaatimuksia
HUOM
Harjoitelkaa liukkaalla ajamista kontrolloiduissa
muodoissa oppiaksenne tuntemaan auton reaktiot.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Jäähdytysnesteen lisääminen (s. 538)
Moottoriöljyn epäsuotuisat käyttöolosuhteet
(s. 580)
Käynnistysakku (s. 544)
Talvipyörät (s. 520)
Huuhtelunesteen täyttö (s. 544)
Pyyhinsulkien vaihto (s. 542)
Pysäköinti-ilmasto (s. 209)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 421
KÄYNNISTYS JA AJO
•
•
•
•
•
Ikkunoiden ja taustapeilien huurteenpoiston
aktivointi/deaktivointi (s. 198)
Ajotilat (s. 402)
Käyttöjarru (s. 409)
Neliveto (s. 408)
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 279)
Polttoainesäiliön luukun
avaaminen/sulkeminen ja
polttoaineen tankkaaminen
Polttoainesäiliö on varustettu korkittomalla polttoaineen täyttöjärjestelmällä.
Polttoainesäiliön luukun avaaminen/
sulkeminen
Kuljettajan näytössä säiliösymbolin vieressä oleva nuoli osoittaa, kummalla puolella autoa
polttoainesäiliön luukku sijaitsee.
422
1.
Painakaa kojelaudan painiketta.
> Polttoainesäiliön paineentasauksen takia
luukku voi avautua pienellä viiveellä. Kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus
Polttoainesäiliö Polttoaineluukku
avautuu ja sitten Polttoainesäiliö
Valmis tankattavaksi.
2.
Tankattuanne sulkekaa luukku painamalla
sitä kevyesti.
KÄYNNISTYS JA AJO
Tankkaus polttoaineasemalla
4.
Älkää täyttäkö säiliötä liikaa, vaan lopettakaa,
kun pumpun suutin katkaisee ensimmäisen
kerran.
> Säiliö on täynnä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttoaineen käsittely (s. 424)
Bensiini (s. 424)
HUOM
Liikaa täytetty säiliö voi kuumalla säällä vuotaa
yli.
Tarra
Polttoainetta tankataan seuraavasti.
1.
Avatkaa polttoainesäiliön luukku.
2.
Valitkaa polttoaine, joka on polttoainesäiliön
luukun sisäpinnalla olevan merkinnän4
mukaan hyväksytty käytettäväksi autossa.
Katsokaa tietoja hyväksytyistä polttoaineista
ja merkinnöistä kappaleesta "Bensiini".
3.
Työntäkää tankkauspistooli polttoaineen täyttöaukkoon. Täyttöputkella on kaksi avattavaa
kantta, ja pumppusuutin pitää viedä molempien kansien ohi ennen kuin tankkaus aloitetaan.
4
Älkää koskaan käyttäkö polttoaineenlämmitintä,
kun auto on huoltoasema-alueella.
Tarra polttoainesäiliön luukun sisäsivulla.
CEN-standardin prEN16942 mukainen merkintä löytyy polttoainesäiliön luukun sisäpuolelta sekä lähiaikoina (kahden vuoden sisällä) myös vastaavista polttoainepumpuista ja niiden suuttimista huoltoasemilla
ympäri Eurooppaa.
423
KÄYNNISTYS JA AJO
Polttoaineen käsittely
TÄRKEÄÄ
Älkää käyttäkö heikompilaatuista polttoainetta
kuin Volvo suosittelee, koska tämä voi vaikuttaa
moottorin tehoon ja polttoaineenkulutukseen kielteisesti.
Volvon takuut lakkaavat samoin kuin täydentävät huoltosopimukset päättyvät, jos käytetään polttoaineseoksia tai muita kuin suositeltuja polttoaineita. Tämä koskee kaikkia moottoreita.
VAROITUS
Välttäkää aina hengittämästä polttoainehöyryjä ja saamasta polttoaineroiskeita silmiinne.
HUOM
Jos polttoainetta pääsee silmiin, poistakaa
mahdolliset piilolinssit ja huuhdelkaa silmiä
runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia sekä
hakeutukaa lääkärin hoitoon.
Älkää koskaan nielkö polttoainetta. Polttoaineet, kuten bensiini, bioetanoli ja näiden
seokset sekä dieselöljy ovat hyvin myrkyllisiä
ja voivat nieltynä aiheuttaa pysyviä vammoja
tai menehtymisen. Hakeutukaa välittömästi
lääkärin hoitoon, jos polttoainetta on nielty.
VAROITUS
Ulos maahan läikkyvä polttoaine voi syttyä.
Sammuttakaa polttoainekäyttöinen moottorinlämmitin ennen tankkaamista.
Älkää koskaan pitäkö matkapuhelinta toiminnassa tankkauksen aikana. Soittoäänisignaali
voi aiheuttaa kipinöintiä ja sytyttää bensiinihöyryjä, mikä puolestaan voi johtaa tulipaloon
ja henkilövahinkoihin.
5
424
CEN-standardin prEN16942 mukaan.
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun vetäminen tai ajaminen korkeassa ilmanalassa
yhdessä polttoainelaadun kanssa ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa auton suorituskykyyn.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Bensiini (s. 424)
Polttoainesäiliön luukun avaaminen/sulkeminen ja polttoaineen tankkaaminen (s. 422)
Taloudellinen ajo (s. 425)
Bensiini
Bensiini on bensiinimoottorilla varustettuihin
autoihin tarkoitettua polttoainetta.
Käyttäkää vain tunnettujen valmistajien bensiiniä.
Älkää koskaan tankatko laadultaan epäilyttävää
polttoainetta. Bensiinin täytyy olla normin EN 228
mukaista.
Bensiinin merkintä
Merkintä5 löytyy polttoainesäiliön luukun sisäpuolelta sekä lähiaikoina (kahden vuoden sisällä)
myös vastaavista polttoainepumpuista ja niiden
suuttimista huoltoasemilla ympäri Eurooppaa.
Euroopan tämänhetkiset vakiopolttoaineet tunnistaa näistä merkinnöistä. Bensiinimoottorilla varustetussa autossa voidaan käyttää seuraavilla merkinnöillä varustettua bensiiniä:
E5 on bensiini, jonka happipitoisuus on enint. 2,7 % ja etanolipitoisuus enint. 5 til. %.
KÄYNNISTYS JA AJO
E10 on bensiini, jonka happipitoisuus on enint. 3,7 % ja etanolipitoisuus enint. 10 til. %.
TÄRKEÄÄ
TÄRKEÄÄ
•
Polttoaine, jossa on jopa 10 tilavuusprosenttia etanolia, on sallittua.
•
EN 228 E10 -bensiini (enint.
10 tilavuusprosenttia etanolia) on hyväksytty käytettäväksi.
•
Etanolipitoisuus saa olla korkeintaan E10
(enint. 10 tilavuusprosenttia etanolia).
Esimerkiksi E85 ei ole sallittu.
Oktaaniluku
•
•
95 RON voidaan käyttää normaaliajossa.
98 RON on suositeltavaa, kun tarvitaan maksimaalista tehoa vähimmäiskulutuksella.
•
Käyttäkää vain lyijytöntä bensiiniä, ettei
katalysaattori vaurioidu.
•
Metallilisäaineita sisältävää polttoainetta
ei saa käyttää.
•
Älkää koskaan käyttäkö mitään lisäaineita, joita Volvo ei ole suositellut.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Polttoaineen käsittely (s. 424)
Polttoainesäiliön luukun avaaminen/sulkeminen ja polttoaineen tankkaaminen (s. 422)
Taloudellinen ajo
Ajakaa taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti
ajamalla pehmeästi ja ennakoiden ja sopeuttamalla ajotavan ja nopeuden vallitsevaan tilanteeseen.
Sähkökäytöllä ajamisen suunnittelu
On tärkeää suunnitella ajo huolellisesti sähkökäytön yhteydessä, jotta saavutetaan mahdollisimman pitkä ajomatka:
Lataaminen
• Ladatkaa auto säännöllisesti sähköverkosta.
Ottakaa tavaksi lähteä matkaan aina täyteen
ladatulla hybridiakulla.
•
•
Selvittäkää, missä on latausasemia.
Valitkaa mahdollisuuksien mukaan latausasemalla varustettu pysäköintipaikka.
HUOM
Ladatkaa auto mahdollisimman usein sähköverkosta!
Ajettaessa lämpimämmällä säällä kuin +38 °C
suositellaan korkeinta mahdollista oktaanilukua
parhaan suorituskyvyn ja mahdollisimman pienen
polttoaineenkulutuksen saamiseksi.
}}
425
KÄYNNISTYS JA AJO
||
•
•
•
Välttäkää auton pysäköintiä siten, että sisätila
jäähtyy tai lämpenee liikaa pysäköinnin
aikana. Pysäköikää auto esimerkiksi ilmastoituun autotalliin.
Sammuttakaa tuuletuspuhallin, jos mahdollista, lyhyttä ajomatkaa varten matkustamon
esi-ilmastoinnin jälkeen.
Jos esi-ilmastointia ei voida käyttää kylmällä
säällä, käyttäkää ensisijaisesti istuimen ja
ohjauspyörän sähkölämmitystä. Välttäkää
koko sisätilan lämmittämistä, koska se kuluttaisi energiaa hybridiakusta.
Ajaminen
• Mahdollisimman pienen energiankulutuksen
saavuttamiseksi aktivoikaa ajotila Pure.
•
Ajakaa tasaisella nopeudella ja ennakoiden
jarrutusten välttämiseksi. Tämä ajotapa kuluttaa vähiten energiaa.
•
Tasapainottakaa tehontarve kaasupolkimella.
Katsokaa kuljettajan näytön ilmaisimesta käytettävissä oleva sähkömoottorin teho, jotta
polttomoottoria ei käynnistetä turhaan. Sähkömoottori on polttomoottoria tehokkaampi
etenkin alhaisilla nopeuksilla. Ks. kappale
"Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan näytössä".
•
426
Jarrupolkimeen on sisäänrakennettu regeneratiivinen jarrutustoiminto, jota voidaan vahvistaa sähkömoottorijarrutuksella vaihdeasennossa B.
Esi-ilmastointi
• Käyttäkää mahdollisuuksien mukaan auton
esi-ilmastointia ennen ajamista sähköverkkoon liitetyn latausjohtimen avulla.
Jos jarruttaminen on tarpeen, jarruttakaa
kevyesti jarrupolkimella, se lataa hybridiakkua.
•
Älkää pitäkö autoa paikallaan mäessä kaasupolkimen avulla. Käyttäkää sen sijaan käyttöjarrua.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Suuri nopeus lisää energiankulutusta –
ilmanvastus kasvaa nopeuden myötä.
•
•
Valitkaa Hold toimintonäkymä suuremmilla
ajonopeuksilla, jos ajomatka on pitempi kuin
mihin sähkö riittää.
Kantama sähkökäytöllä kaupunkiympäristössä (s. 427)
•
Hybridiakun latausasteen ylläpitäminen tai
lisääminen ajon aikana (s. 406)
•
Välttäkää mahdollisuuksien mukaan
Charge-toiminnon käyttämistä hybridiakun
lataamiseen. Lataaminen polttomoottorilla
lisää polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.
•
•
•
•
Hyväksytyt rengaspaineet (s. 588)
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot (s. 397)
•
Käyttäkää renkaissa oikeita ilmanpaineita ja
tarkastakaa tämä säännöllisesti - valitkaa
ECO -rengaspaineet mahdollisimman hyvän
tuloksen saavuttamiseksi.
•
Renkaiden valinta voi vaikuttaa polttoaineenkulutukseen - kysykää jälleenmyyjältä neuvoja sopivista renkaista.
•
Poistakaa tarpeettomat esineet autosta mitä enemmän kuormaa, sitä suurempi kulutus.
•
Kattokuorma ja suksilaatikko aiheuttavat suuremman ilmanvastuksen sekä lisäävät kulutusta - poistakaa taakkateline, jota ei käytetä.
•
Välttäkää ajoa ikkunat auki.
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 584)
Drive-E - puhtaampaa ajonautintoa (s. 25)
Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan näytössä
(s. 98)
KÄYNNISTYS JA AJO
Kantama sähkökäytöllä
kaupunkiympäristössä
Auton kantama sähkökäytöllä riippuu useista
tekijöistä. Edellytykset pitkän kantaman saavuttamiselle vaihtelevat auton ajo-olosuhteiden
mukaan.
Sertifiointiarvoa auton kantamasta sähkökäytöllä
ei pidä tulkita odotettavissa olevaksi kantamaksi.
Sertifiointiarvo on vertailuarvo, joka saadaan erityisten "EU-ajojaksojen" avulla, ks. osaa "Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt". Todellinen kantama riippuu useista tekijöistä.
sekä autossa, jossa matkustamon ilmastointi on
kytketty pois päältä, että autossa, jossa on tavanomainen matkustamon ilmastointi.
Tiettyyn rajaan asti lämpimämpi ulkolämpötila vaikuttaa edullisesti kantamaan.
Ulkolämpötila
Kantamaan vaikuttavat tekijät
Joihinkin tekijöihin kuljettaja ei voi vaikuttaa, toisiin taas voi.
Pisin kantama saavutetaan hyvin edullisissa olosuhteissa, joissa kaikki tekijät vaikuttavat positiivisesti.
Tekijät, joihin kuljettaja ei voi vaikuttaa
Monet ulkoiset olosuhteet vaikuttavat kantamaan
vaihtelevassa määrin:
•
•
•
•
•
liikennetilanne
lyhyet ajomatkat
pinnanmuodostus
ulkolämpötila ja vastatuuli
ajokeli ja tien pinnoite.
Alla olevasta taulukosta käy ilmi, mikä on suurin
piirtein ulkolämpötilan ja kantaman välinen suhde,
Matkustamon
ilmastointi kytketty pois
päältä
30 °C
95 %
20 °C
100 %
90%
10 °C
90 %
80 %
0 °C
80 %
60 %
-10 °C
70 %
40 %
80 %
säännöllinen lataaminen
Esi-ilmastointi
ajotila Pure
Lämmitys- ja ilmastointilaitteen asetukset
nopeus ja kiihdytys
Tasainen nopeus
Normaali matkustamon
ilmastointi
Tekijät, joihin kuljettaja voi vaikuttaa
Kuljettajan on oltava tietoinen siitä, että seuraavat
tekijät vaikuttavat kantamaan, jotta hän voi käyttää autoa energiatehokkaasti:
•
•
•
•
•
•
•
Alla olevasta taulukosta käy ilmi, mikä on suurin
piirtein tasaisen nopeuden ja kantaman välinen
suhde. Matalampi tasainen nopeus vaikuttaa
edullisesti kantamaan.
100 km/h (62 mph)
50 %
80 km/h (50 mph)
70 %
60 km/h (37 mph)
90 %
50 km/h (31 mph)
100 %
HUOM
•
Taulukoissa esitetyt arvot koskevat uutta
autoa.
•
Ne eivät ole ehdottomia arvoja vaan ne
riippuvat ajotavasta, ympäristöstä ja
muista olosuhteista.
Ajaminen sähkökäytöllä
Valitkaa ajotila Pure energiatehokkainta ajoa varten, jotta pääsette mahdollisimman pitkän matkan
pelkällä sähkökäytöllä.
Valitkaa Hold keskinäytön toimintopainikkeella
korkeammilla ajonopeuksilla, jos ajomatka on
pitempi kuin mihin sähkö riittää.
toiminto Hold
renkaat ja rengaspaine.
}}
427
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Taloudellinen ajo (s. 425)
•
•
Ajotilat (s. 402)
Hybridiakun latausasteen ylläpitäminen tai
lisääminen ajon aikana (s. 406)
Polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt (s. 584)
Vetolaite*
Auto voidaan varustaa vetolaitteella, joka mahdollistaa esim. perävaunun vetämisen auton takana.
Vetolaitteesta voi olla erilaisia versioita autoa varten, kysykää lisätietoa Volvon jälleenmyyjältä.
Tietoja vetomassoista ja kuulaan kohdistuvista
massoista, ks. osaa "Vetomassa ja kuulaan kohdistuva massa".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Perävaunun vetäminen (s. 431)
•
•
•
Perävaunun vakautusjärjestelmä* (s. 434)
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino
(s. 576)
Vetolaitteen erittelyt* (s. 431)
Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku*
(s. 429)
TÄRKEÄÄ
Kun moottori sammutetaan, voidaan jatkuva
akkujännite perävaunun liittimelle katkaista
automaattisesti, ettei käynnistysakku tyhjene.
TÄRKEÄÄ
Vetokuula on puhdistettava ja voideltava rasvalla säännöllisesti kulumisen ehkäisemiseksi.
HUOM
Käytettäessä vetokuulan suojaa ja heilahdusvaimenninta ei vetokuulaa saa voidella.
Tämä koskee myös vetokuulaan kiinnitettävän
polkupyöräpitimen asentamista.
HUOM
Jos auto on varustettu vetolaitteella, ei
hinaussilmukkaa varten ole takakiinnitystä.
428
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Sisään- ja uloskäännettävä
vetokoukku*
Sisään- ja uloskäännettävä vetokoukku on aina
helposti saatavissa ja se on helppo kääntää ulos
tai sisään tarvittaessa. Sisäänkäännetyssä asennossa vetokoukku on kokonaan poissa näkyvistä.
VAROITUS
Noudattakaa tarkasti ohjeita vetolaitteen
kääntämisestä sisään ja ulos.
Vetokoukun kääntäminen ulos
VAROITUS
Välttäkää seisomista auton takana keskellä
lähellä puskuria vetokoukun ulos kääntämisen
yhteydessä.
1.
Avatkaa takaluukku. Vetokoukun sisään- ja
uloskääntämisen painike on sijoitettu oikealle
puolelle taakse kuormatilassa. Painikkeen
merkkivalon pitää palaa jatkuvasti oranssina,
jotta uloskääntämistoiminto on aktiivinen.
2.
Painakaa painiketta ja vapauttakaa se - liian
pitkä painallus voi tarkoittaa, ettei uloskääntäminen käynnisty.
> Vetokoukku kääntyy ulos ja alas lukitsemattomaan asentoon - merkkivalo vilkkuu
oranssina.
VAROITUS
Älkää painako sisään- ja uloskääntämisen painiketta, jos perävaunu on kytkettynä vetolaitteeseen.
HUOM
Vetokoukun on oltava kääntynyt täysin ulos,
ennen kuin se voidaan siirtää lukittuun asentoon. Tämä uloskääntö voi kestää muutamia
sekunteja. Jos vetokoukku ei kiinnity lukittuun
asentoon, odota muutama sekunti ja yritä
uudelleen.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 429
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Vetokoukun kääntäminen sisään
TÄRKEÄÄ
Varmistakaa, ettei sähköliitäntään ole asennettuna mitään liitintä tai sovitinta, kun vetolaite käännetään sisään.
1.
3.
Siirtäkää vetokoukku ääriasentoonsa, jossa
se kiinnittyy ja lukkiutuu kiinni - merkkivalo
palaa jatkuvasti oranssina.
> Vetokoukku on valmis käytettäväksi.
VAROITUS
Avatkaa takaluukku. Painakaa painiketta
oikealla puolella takana kuormatilassa ja
vapauttakaa se - liian pitkä painallus voi tarkoittaa, ettei sisäänkääntäminen käynnisty.
> Vetolaite kääntyy automaattisesti alas
lukitsemattomaan asentoon - merkkivalo
painikkeen yhteydessä vilkkuu oranssina.
2.
Lukitkaa laite siirtämällä se takaisin sisäänkäännettyyn asentoon, johon se lukkiutuu.
> Merkkivalo pala nyt jatkuvasti, jos vetolaite
on käännetty sisään oikein.
Muistakaa ehdottomasti kiinnittää perävaunun
turvavaijeri asianmukaiseen kiinnikkeeseen.
HUOM
Virransäästötila aktivoituu hetken kuluttua ja
merkkivalo sammuu. Järjestelmä aktivoidaan
uudelleen sulkemalla takaluukku ja avaamalla
se sitten uudestaan. Tämä koskee sekä vetolaitteen sisään- että uloskääntämistä.
Jos auto havaitsee perävaunun olevan kytketty, merkkivalo sammuu.
430
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Vetolaite* (s. 428)
Vetolaitteen erittelyt* (s. 431)
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Vetolaitteen erittelyt*
Mitat, kiinnityskohdat (mm)
Vetolaitteen mitat ja kiinnityskohdat.
C
875
D
437,5
E
Ks. edellä olevaa kuvaa.
F
273
G
Kuulan keskiö
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Mitat, kiinnityskohdat (mm)
A
1476
B
86
Vetolaite* (s. 428)
Perävaunun vetäminen
Perävaunua vedettäessä on huomioitava useita
tärkeitä seikkoja koskien vetolaitetta, perävaunua
sekä kuorman sijoittamista perävaunuun.
Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden, esim. vetokoukun, painojen summa rajoittaa
tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla.
Auto toimitetaan perävaunun vetämistä varten
tarkoitetulla varustuksella.
•
Auton vetolaitteen on oltava hyväksyttyä tyyppiä.
•
Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten, että
paine auton vetokoukkuun noudattaa ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa. Aisapaino lasketaan osaksi auton hyötykuormaa.
•
Nostakaa rengaspaineet suositeltuihin täyden kuorman paineisiin. Lisätietoja rengaspaineista, ks. osaa "Hyväksytyt rengaspaineet".
•
Moottori kuormittuu normaalia enemmän
perävaunua vedettäessä.
•
Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton
ollessa aivan uusi. Odottakaa, kunnes sillä on
ajettu vähintään 1000 km.
•
Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton jarruja huomattavasti normaalia enemmän.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 431
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle ja sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
•
Noudattakaa voimassa olevia määräyksiä sallittujen nopeuksien ja painojen osalta.
•
Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua pitkää, jyrkkää mäkeä ylös.
•
•
Annetut perävaunujen enimmäispainot ovat
voimassa vain 1000 metrin korkeuteen
merenpinnasta. Ylemmissä korkeuksissa
moottorin teho ja siten auton nousukyky on
matalampi pienemmästä ilmantiheydestä johtuen, ja näin ollen perävaunujen enimmäispainoa on pienennettävä. Auton ja perävaunun painoa on pienennettävä 10 % jokaisella
seuraavalla 1000 metrillä (tai sen osalla).
Välttäkää vetämästä perävaunua nousuissa,
jotka ovat yli 12 %.
HUOM
Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun vetäminen tai ajaminen korkeassa ilmanalassa
yhdessä polttoainelaadun kanssa ovat tekijöitä, jotka lisäävät auton polttoaineenkulutusta huomattavasti.
Perävaunuliitin
Jos auton vetolaitteessa on 13-napainen liitin ja
perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää sovitinta. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa maata.
432
TÄRKEÄÄ
Kun moottori sammutetaan, voidaan jatkuva
akkujännite perävaunun liittimelle katkaista
automaattisesti, ettei käynnistysakku tyhjene.
Perävaunumassat
Tiedot Volvon sallimista perävaunumassoista ovat
artikkelissa "Vetomassa ja kuulaan kohdistuva
massa".
VAROITUS
Noudattakaa annettuja perävaunupainosuosituksia. Muutoin koko ajoneuvoyhdistelmästä
voi tulla väistöissä ja jarrutuksissa vaikeasti
hallittava.
HUOM
Ilmoitetut suurimmat sallitut perävaunupainot
ovat Volvon sallimia. Kansalliset ajoneuvomääräykset voivat erikseen rajoittaa perävaunupainoa ja ajonopeutta. Vetokoukkujen täytyy olla
hyväksyttyjä suuremmalle painolle kuin mitä
autolla saa hinata.
Perävaunun suuntavilkut ja jarruvalot
Jos yksi tai useampi perävaunun vilkuista tai jarruvalojen polttimoista on rikki, kuljettajan näytössä näytetään symboli ja ilmoitus. Kuljettajan on
tarkistettava muut perävaunun valot itse ennen
ajoon lähtöä, ks. otsikko "Perävaunun valojen tarkistus".
Symboli
Ilmoitus
• Peräv. suuntavilkku Oikean
suuntavilkun toimintahäiriö
• Peräv. suuntavilkku Vasemman suuntavilkun toimintahäiriö
• Perävaunun jarruvalo Toimintahäiriö
Jos jokin perävaunun suuntavalojen polttimoista
on rikki, tämän lisäksi suuntavalojen symboli kuljettajan näytössä vilkkuu tavallista nopeammin.
KÄYNNISTYS JA AJO
Perävaunun polttimoiden tarkastus*
Automaattinen tarkastus
Perävaunun sähkökytkentöjen jälkeen on mahdollista varmistaa automaattisen valojen kytkennän kautta, että perävaunun polttimot toimivat.
Toiminto auttaa kuljettajaa tarkistamaan ennen
ajoonlähtöä, että perävaunun polttimot toimivat.
Automaattisen tarkastuksen poistaminen
toiminnasta
Automaattinen tarkastustoiminto voidaan poistaa
toiminnasta keskinäytössä.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa My Car
Jotta tarkastus voidaan tehdä, moottorin pitää
olla sammutettu.
3.
Poistakaa merkintä Autom
perävaunuvalon tarkistus.
1.
Kun perävaunu kytketään vetolaitteeseen,
esitetään ilmoitus Autom perävaunuvalon
tarkistus kuljettajan näytössä.
Manuaalinen tarkastus
Jos automaattinen tarkastus on pois toiminnasta,
tarkastus voidaan aloittaa manuaalisesti.
2.
Vahvistakaa ilmoitus painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan O-painiketta.
> Valojentarkastus käynnistyy.
1.
3.
Poistukaa autosta voidaksenne tarkastaa
polttimoiden toiminnan.
> Kaikki perävaunun polttimot alkavat vilkkua – sitten polttimot syttyvät yksi kerrallaan.
4.
Tarkastakaa visuaalisesti, että kaikki perävaunun käytettävissä olevat polttimot toimivat.
5.
Hetken kuluttua vilkkuvat perävaunun kaikki
polttimot uudelleen.
> Tarkastus on tehty.
•
•
•
Perävaunun vakautusjärjestelmä* (s. 434)
Hyväksytyt rengaspaineet (s. 588)
Vetolaite* (s. 428)
Valot ja valaistus.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa My Car
3.
Valitkaa Man. perävaunuvalon tarkistus.
> Valojentarkastus käynnistyy. Poistukaa
autosta voidaksenne tarkastaa polttimoiden toiminnan.
Valot ja valaistus.
Tasonsäätö*
Auton tasonsäätöjärjestelmä pyrkii pitämään
saman korkeuden kuormasta riippumatta (sallittuun enimmäiskuormaan asti). Kun auto seisoo,
takapää laskee hieman, mikä on normaalia.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Perävaunun vetäminen erityisissä olosuhteissa (s. 434)
•
Vetopaino ja kuulaan kohdistuva paino
(s. 576)
* Valinnais-/lisävaruste. 433
KÄYNNISTYS JA AJO
Perävaunun vetäminen erityisissä
olosuhteissa
Ajettaessa perävaunua vetäen mäkisessä maastossa lämpimässä ja sään ollessa lämmin voi olla
olemassa ylikuumenemisen vaara.
Ylikuumenemisen tapauksessa kuljettajan näytössä näytetään varoitussymboli ja viesti, ks. kappale "Moottorin ja vetojärjestelmän ylikuumeneminen".
Automaattivaihteisto valitsee kuormituksen ja
moottorin kierrosluvun suhteen optimaalisen vaihteen.
2.
Valitkaa vaihdeasento D.
Perävaunun vakautusjärjestelmä*
3.
Seisontajarrun vapauttaminen.
4.
Vapauttakaa jarrupoljin ja lähtekää liikkeelle.
Perävaunun vakautusjärjestelmän (Trailer
Stability Assist - TSA) tehtävänä on vakauttaa
auton ja perävaunun yhdistelmä tilanteissa,
joissa yhdistelmä on alkanut heilahdella itses-
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Perävaunun vetäminen (s. 431)
•
•
Ajaminen hitaalla nopeudella (s. 416)
Moottorin ja vetojärjestelmän ylikuumeneminen (s. 419)
Seisontajarrun käyttö (s. 413)
Jyrkät nousut
Älkää lukitko automaattivaihteistoa suuremmalla
vaihteelle kuin millä moottori "jaksaa" - ei ole
aina edullista ajaa suurella vaihteella ja pienellä
moottorin kierrosluvulla.
Pysäköinti mäkeen
1.
Painakaa jarrupoljin alas.
2.
Aktivoikaa seisontajarru.
3.
Valitkaa vaihdeasento P.
4.
Vapauttakaa jarrupoljin.
Käyttäkää seisontakiiloja pyörien lukitsemiseksi,
kun auto ja siihen kytketty perävaunu pysäköidään mäkeen.
Liikkeellelähtö mäessä
1.
434
Painakaa jarrupoljin alas.
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
tään. Toiminto sisältyy vakautusjärjestelmään
ESC6.
riittää siihen, että kuljettaja saa auton jälleen hallintaansa.
Heilahtelun syitä
Jos heilahtelua ei vaimenneta järjestelmän toimintaan puuttumisesta huolimatta, yhdistelmää
jarrutetaan kaikilla pyörillä ja moottorin vetovoimaa rajoitetaan. Kun heilahtelu vähitellen on
saatu vaimennettua ja yhdistelmä on jälleen
vakaa, järjestelmä lopettaa säädön ja kuljettaja
saa auton jälleen täysin hallintaansa.
Auton ja perävaunun kiemurtelua voi esiintyä kaikissa auto- ja perävaunuyhdistelmissä. Tavallisesti
tämän tilanteen syntyminen edellyttää suuria
nopeuksia. Jos perävaunu on kuitenkin ylikuormitettu tai kuorma on jaettu virheellisesti, esim. liian
kauas taakse, heilahtelun riski on olemassa myös
alhaisemmilla nopeuksilla.
Kiemurtelun alkamiseen tarvitaan laukaiseva
tekijä, esim.:
•
Yhdistelmään kohdistuu äkillinen voimakas
sivutuuli.
•
Yhdistelmä ajaa epätasaisella tienpinnalla tai
kuoppaan.
•
Liian voimakkaat ohjauspyörän liikkeet.
Kun perävaunu on alkanut kiemurrella, sitä voi
olla vaikea tai mahdoton vaimentaa, jolloin yhdistelmää on vaikea hallita ja vaarana on ajautuminen esim. väärälle kaistalle tai ulos ajoradalta.
Perävaunun vakautusjärjestelmän
toiminta
Perävaununvakautin valvoo jatkuvasti auton liikkeitä erityisesti sivusuunnassa. Jos kiemurtelua
havaitaan, etupyöriä jarrutetaan itsenäisesti, jolloin ajoneuvoyhdistelmä vakautuu. Usein tämä
6
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Perävaunun vetäminen (s. 431)
•
Elektroninen vakautuksen säätö (s. 279)
Perävaunun vetäminen erityisissä olosuhteissa (s. 434)
HUOM
Vakautustoiminto suljetaan, jos kuljettaja valitsee Sport-tilan deaktivoimalla ESC-toiminnon
keskinäytössä olevan valikkojärjestelmän
kautta.
Perävaunun vakautusjärjestelmän toiminta voi
jäädä puuttumaan, jos kuljettaja yrittää poistaa
heilahtelun voimakkailla ohjauspyörän liikkeillä,
koska järjestelmä ei voi tällöin päätellä, aiheuttaako heilahtelun perävaunu vai kuljettaja.
Kun perävaunun vakautusjärjestelmä on toiminnassa, ESC symboli vilkkuu kuljettajan näytössä.
Electronic Stability Control - (Elektroninen vakautuksen säätö)
435
KÄYNNISTYS JA AJO
Hinaussilmukka
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Käyttäkää hinaussilmukkaa, jos autolla aiotaan
hinata toista ajoneuvoa. Hinaussilmukka ruuvataan kiinni peitekannen takana olevaan kierreliitäntään takapuskurin oikealla puolella.
Hinaus (s. 437)
Kuljetuttakaa auto hinausautolla (s. 437)
HUOM
Jos auto on varustettu vetolaitteella, ei
hinaussilmukkaa varten ole takakiinnitystä.
Poistakaa peitekansi - painakaa merkintää
sormella ja kääntäkää samanaikaisesti vastakkainen sivu/kulma ulos kolikon tai vastaavan avulla.
> Kansi kääntyy keskilinjansa ympäri ja voidaan sitten irrottaa.
Hinaussilmukan asentaminen
3.
Kiertäkää hinaussilmukka loppuun asti. Kiertäkää silmukka kunnolla kiinni esim. pyöränruuviavaimella*.
Käytön jälkeen hinaussilmukka kierretään irti ja
laitetaan takaisin paikalleen.
Ottakaa esiin hinaussilmukka, joka on vaahtopalassa lattialuukun alla tavaratilassa.
Lopettakaa asettamalla peitekansi takaisin puskuriin.
TÄRKEÄÄ
On tärkeää, että hinaussilmukka on kierretty
kunnolla kiinni - sen rajoittimeen asti.
436
* Valinnais-/lisävaruste.
KÄYNNISTYS JA AJO
Hinaus
•
Hinattaessa toista ajoneuvoa vedetään toisella
ajoneuvolla hinausköyden avulla.
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 394)
•
Jännitetilat (s. 391)
Twin Engine -mallia ei saa hinata, koska tällöin
sähkömoottori vaurioituu. Siirrettäessä pitää
autoa kuljetuttaa nostettuna ja sen tulee seistä
kaikilla pyörillään kuljetuslavalla.
Hinattaessa toista autoa
Auton hinaaminen vie paljon energiaa – käyttäkää
ajotilaa AWD. Tällöin hybridiakkua ladataan ja
auton ajo-ominaisuudet ja -käyttäytyminen paranevat.
Selvittäkää lain mukainen suurin sallittu hinausnopeus ennen hinauksen aloittamista.
Käynnistysapu
Älkää käynnistäkö moottoria hinaamalla. Käyttäkää apuakkua, jos käynnistysakku on niin tyhjä,
ettei moottoria voi käynnistää.
TÄRKEÄÄ
Sähkömoottori ja katalysaattori voivat vaurioitua, jos autoa yritetään hinata käyntiin.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Varoituskolmio (s. 521)
Kuljetuttakaa auto hinausautolla
Hinauttaessa auto viedään pois toisen ajoneuvon
avulla.
Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.
Hinaussilmukkaa voidaan käyttää auton vetämiseen hinausauton lavalle.
TÄRKEÄÄ
Huomatkaa, että Twin Engine -autoa pitää
aina kuljetuttaa kaikki pyörät nostettuina kuljetusalustalle.
Koskee tasonsäädöllä varustettuja autoja*:
Jos auto on varustettu ilmajousituksella , tämä
pitää sulkea ennen kuin auto nostetaan ylös. Sulkekaa toiminto keskinäytön kautta.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa My Car
3.
Valitkaa Estä tasonsäädön ohjaus.
Jousitus .
Auton asento ja maavara ratkaisevat, onko auto
mahdollista vetää lavalle. Jos kuljetusauton rampin nousu on liian jyrkkä tai jos maavara auton
alla on riittämätön, auto voi vaurioitua, jos se yritetään vetää ylös. Auto tulee tällöin nostaa hinausauton nostolaitteella.
Hinaussilmukka (s. 436)
Kuljetuttakaa auto hinausautolla (s. 437)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 437
KÄYNNISTYS JA AJO
||
VAROITUS
Hinausauton takana ei saa olla ketään/
mitään, kun autoa vedetään lavalle.
HUOM
Jos auto on varustettu vetolaitteella, ei
hinaussilmukkaa varten ole takakiinnitystä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hinaus (s. 437)
Hinaussilmukka (s. 436)
Hybridiakun lataus
Tavanomaisen polttoainesäiliön lisäksi auto on
varustettu ladattavalla akulla - niin sanotulla hybridiakulla, joka on litiumioni-tyyppinen.
Hybridiakku ladataan ohjausyksiköllä varustetun
latausjohtimen avulla. Yksikkö on sijoitettu säilytyslokeroon kuormatilan lattialuukun alle, ks. kappale "Latausjohdin".
HUOM
Volvo suosittelee standardien IEC 62196 ja
IEC 61851 mukaisen ja lämpötilan valvontaa
tukevan latausjohtimen käyttöä.
on tällöin valittuna, polttomoottori käynnistyy.
Lukekaa lisää kohdasta "Ajotilat".
Lataus kiinteällä ohjausyksiköllä tilan 37
mukaisesti
Tietyillä markkina-alueilla ohjausyksikkö on kiinteästi asennettu sähköverkkoon yhdistettyyn
latausasemaan. Latausjohtimella ei tällöin ole
omaa ohjausyksikköä. Sen sijaan sillä on erityinen
liitinkappale, jota käytetään kytkettäessä latausjohdin latausasemaan. Noudattakaa latausaseman ohjeita.
Lataaminen bensiinimoottorilla
Hybridiakun latausaika riippuu käytettävästä
latausvirrasta.
Auton hybridiakkua ladattaessa latausjohtimen
ohjauslaitteen eri ilmaisimet näyttävät kulloisenkin tilan latauksen aikana ja sen päätyttyä.
Niin kauan kuin hybridiakun lataus jatkuu, ladataan myös auton käynnistysakkua.
Jos hybridiakun lämpötila on alle -10 ºC tai yli
40 ºC, jotkut auton toiminnot voivat muuttua tai
jäädä pois, koska hybridiakun kapasiteetti pienenee tämän lämpötila-alueen ulkopuolella.
Sähkökäyttö ei ole mahdollista, jos akun lämpötila
on liian matala tai liian korkea. Jos ajotila PURE
7 Eurooppalainen
438
normi - EN 61851-1.
Auto tuottaa virtaa akkuun ja akkua ladataan, esim. painettaessa kevyesti jarrupoljinta tai moottorijarrutuksessa
alamäessä.
KÄYNNISTYS JA AJO
Hybridiakkua voidaan ladata myös auton moottorilla. Jarrutettaessa kevyesti jarrupolkimella hybridiakkua ladataan.
Hybridiakkua ladataan myös moottorijarrutuksessa vaihdeasennossa B esim. alamäkeen ajettaessa.
Lukekaa lisää osasta "Automaattivaihteiston vaihdeasennot" ja "Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan
näytössä".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Automaattivaihteiston vaihdeasennot (s. 397)
•
Ajotilat (s. 402)
Latausvirta (s. 439)
Latausjohdin (s. 440)
Hybridiakun latauksen esivalmistelut (s. 446)
Hybridiakulla varustetun auton pitkäaikainen
säilytys (s. 451)
Latausvirta
Latausvirtaa käytetään hybridiakun lataamiseen ja
auton esi-ilmastointiin. Auton latausliitännän ja
230 V AC:n pistorasian8 välinen latausjohdin
voidaan säätää ohjausyksikön avulla eri virranvoimakkuuksien (6 - 16 A) kuormitukselle.
Kun latausjohdin aktivoidaan, kuljettajan näytössä
näytetään ilmoitus ja auton latausliitännässä syttyy valo (ks. kappale "Lataustila"). Latausvirtaa
käytetään pääasiassa akun lataukseen, mutta sitä
käytetään hyväksi myös auton esi-ilmastoinnissa.
A
Virranvoimakkuus (A)A
Latausaika (tuntia)
6
6
10
3,5
16
2,5
Suurin latausvirta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.
HUOM
•
Hyvin kylmässä tai lämpimässä säässä
käytetään osa latausvirrasta hybridiakun
ja matkustamon lämmittämiseen/viilentämiseen, mistä aiheutuu pitempi latausaika.
•
Latausaika pitenee, jos esi-ilmastointi on
valittu. Tarvittava aika riippuu pääasiassa
ulkolämpötilasta.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan irrottako latausjohdinta
230 V AC:n pistorasiasta latauksen jatkuessa
– tällöin on olemassa 230 V AC:n pistorasian
vaurioitumisen vaara.
Keskeyttäkää aina ensin lataaminen ja irrottakaa sen jälkeen latausjohdin, ensin auton
latausliitännästä ja sitten 230 V AC:n pistorasiasta.
Latausaika vaihtelee ohjauslaitteen asetetun virranvoimakkuuden mukaan. Alla olevat latausajat
koskevat optimaalista lataamista, ts. tilannetta,
kun ilmastointi tai muu kuormitus ei vaikuta
lataukseen. Jos latausaika tuntuu pidemmältä,
tämä on tarkastettava.
8
Pistorasian jännite voi vaihdella eri markkina-alueilla.
}}
439
KÄYNNISTYS JA AJO
||
aan (tai saman varokepiirin toiseen pistorasiaan)
liitetään muita sähkönkuluttajia, pistorasian/varokepiirin varoke voi ylikuormittua ja laueta, jolloin
akun lataus keskeytyy.
Latausjohdin
Latausjohdinta ohjauslaitteineen käytetään auton
hybridiakun lataamiseen. Käyttäkää Volvon suosittelemaa latausjohdinta.
Palauttakaa tällöin pistorasian/varokepiirin varoke
ja valitkaa ohjausyksiköstä pienempi latausvirta vaihtoehtoisesti kytkekää pistorasiasta/varokepiiristä irti jonkin muu virrankuluttaja.
Esimerkki 3
Yleensä varokepiiriin kuuluu useita 230 V AC:n
kulutuskohteita, joten saman varokkeen takana
voi olla muitakin sähkönkuluttajia (esim. valoja,
imuri, porakone jne.).
Jos auto liitetään 230 V AC:n/10 A:n pistorasiaan ja ohjauslaite on asetettu 6 A:iin, auto ottaa
vain 6 A 230 V AC:nverkosta. Akun lataus kestää
tosin kauemmin, mutta tällöin samaan pistorasiaan/varokepiiriin voidaan samanaikaisesti liittää
muita sähkönkuluttajia, kunhan yhteiskuormitus ei
ylitä pistorasian/varokepiirin kapasiteettia.
Esimerkki 1
Aiheeseen liittyvät tiedot
Latausjohtimen liitospää ja latausliitäntä.
Jos auto liitetään 230 V AC:n/10 A:n pistorasiaan ja ohjauslaite on asetettu 16 A:n virralle, auto
yrittää ottaa 16 A 230 V AC:n verkosta - hetken
kuluttua ylikuormitettu pistorasian 10 A:n varoke
palaa ja akun lataaminen keskeytyy.
Palauttakaa tällöin pistorasian varoke ja valitkaa
ohjauslaitteesta alhaisempi latausvirta, ks. kappale "Hybridiakun lataamisen valmistelut".
Esimerkki 2
Jos auto liitetään 230 V AC:n/10 A:n pistorasiaan ja ohjauslaite on asetettu 10 A:iin, auto ottaa
10 A 230 V AC:nverkosta. Jos samaan pistorasi-
440
•
Esi-ilmastoinnin käynnistäminen/sulkeminen
(s. 210)
•
•
Hybridiakun latauksen esivalmistelut (s. 446)
Lataustila (s. 449)
Latausjohdin on sijoitettu säilytyslokeroon tavaratilan lattialuukun alle.
Erittelyt, latausjohdin
Kotelointiluokka
Ympäristön lämpötila
IP67
-32 ºC - +50 ºC
KÄYNNISTYS JA AJO
VAROITUS
Ohjauslaite
Latausjohdinta ei saa käyttää, jos sen jokin
osa on vaurioitunut - tällöin on sähköiskun ja
vakavan henkilövahingon vaara.
Ilmaisin näyttää valitun latausvirran9.
Symboli palaa, kun latausjohdin on yhdistettynä 230 VAC:n pistorasiaan10.
Painikkeet latausvirran lisäämiseksi/vähentämiseksi.
Vaurioituneen tai toimimattoman latausjohtimen saa korjata vain korjaamo - valtuutettua
Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Symboli palaa, kun latausjohdin on yhdistettynä auton latausliitäntään.
TÄRKEÄÄ
HUOM
Älkää koskaan irrottako latausjohdinta
230 V AC:n pistorasiasta latauksen jatkuessa
– tällöin on olemassa 230 V AC:n pistorasian
vaurioitumisen vaara.
Latausjohdin muistaa latausvirran viimeisimmän asetuksen. Tämän vuoksi on tärkeää
säätää asetus, jos toista 230 VAC:n pistorasiaa käytetään seuraavassa lataustilanteessa.
Keskeyttäkää aina ensin lataaminen ja irrottakaa sen jälkeen latausjohdin, ensin auton
latausliitännästä ja sitten 230 V AC:n pistorasiasta.
TÄRKEÄÄ
Haaroitusliitäntää, ylijännitesuojaa tai vastaavia yksiköitä ei saa käyttää latausjohtimen
yhteydessä, koska tämä voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tms. vaaran.
Sovitinta 230 V AC:n pistorasian ja latausjohtimen välillä saa käyttää vain, jos sovitin on
hyväksytty normien IEC 61851 ja IEC 62196
mukaisesti.
Ohjauslaitteen ilmaisimet ja säätimet.
9 Suurin latausvirta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.
10 Pistorasian jännite voi vaihdella eri markkina-alueilla.
}}
441
KÄYNNISTYS JA AJO
||
442
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Tilan näyttö latausjohtimen ohjauslaitteessa
(s. 443)
•
•
•
Latausjohtimen vikavirtasuoja (s. 445)
Latausjohtimen lämpötilan valvonta (s. 445)
Hybridiakun lataus (s. 438)
KÄYNNISTYS JA AJO
Tilan näyttö latausjohtimen
ohjauslaitteessa
Auton hybridiakkua ladattaessa latausjohtimen
ohjauslaitteen eri ilmaisimet näyttävät kulloisenkin
tilan latauksen aikana ja sen päätyttyä.
Ohjauslaitteen ilmaisimet ja säätimet.
}}
443
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Ohjauslaitteen ilmaisimet
Tila
Sisältö
Suositeltu toimenpide
Latausvirran ilmaisin (1) on sammunut.
Autosymboli (4) palaa kinteästi vihreänä.
Valmius
•
•
Odottakaa kunnes akku on ladattu täyteen.
Kulloinenkin virrankulutus näytetään vihreällä ilmaisimella (1). Autosymboli (4)
palaa kiinteästi vihreänä.
Lataus käynnissä.
Latausvirran ilmaisin (1) on sammunut.
Autosymboli (4) vilkkuu punaisena.
Lataaminen ei
ole mahdollista.
Autosymboli (4) palaa jatkuvasti punaisena.
Latausvirran ilmaisin (1) ja talon symboli
(2) vilkkuvat punaisina.
Aiheeseen liittyvät tiedot
444
•
Hybridiin liittyvät symbolit ja ilmoitukset
(s. 452)
•
Lataustila (s. 449)
Lataaminen ei
ole mahdollista.
Lataaminen ei
ole mahdollista.
Latausjohdin on yhdistettynä autoon.
Lataaminen on mahdollista, mutta auton
elektroniikka ei vielä ole aktivoinut sitä.
•
Auton elektroniikka on aloittanut lataamisen.
•
Lataus käynnissä.
•
Ohjauslaitteen ja auton välillä on kommunikaatiovika.
1.
Tarkistakaa kaikki liitännät tai käyttäkää
muuta 230 V AC:n pistorasiaa.
•
Autoelektroniikan tuuletus ei ole riittävää,
aktivoimaton tai viallinen.
2.
Aloittakaa akun lataaminen uudelleen.
•
Latausjohtimen maasulkukatkaisin on
lauennut.
1.
Irrottakaa latausjohdin 230 V AC:n pistorasiasta.
2.
Vikavirtasuoja nollataan ja yksikkö käynnistetään uudelleen.
230 V AC:n pistorasian lämpötilavalvonta on
lauennut.
Odottakaa kunnes akku on ladattu täyteen.
Aloittakaa lataaminen uudelleen. Jos ongelma
ei poistu, ottakaa yhteyttä ammattilaiseen.
KÄYNNISTYS JA AJO
Latausjohtimen vikavirtasuoja
Latausjohtimen lämpötilan valvonta
Aiheeseen liittyvät tiedot
Latausjohtimen ohjausyksikössä on sisäinen
vikavirtasuoja, joka suojaa autoa ja myös käyttäjää järjestelmän vian aiheuttamilta sähköiskuilta.
Jotta auton hybridiakun lataus on turvallista joka
kerta, latausjohtimen ohjausyksikössä ja pistokkeessa on sisäiset lämpötilan valvontalaitteet.
Latausjohdin (s. 440)
Jos ohjausyksikön sisäinen vikavirtasuoja laukeaa, palaa autosymboli kiinteästi punaisena tarkastakaa 230 VAC:n pistorasia.
Lämpötilan valvonta tapahtuu osittain ohjausyksikössä ja osittain pistokkeessa.
VAROITUS
Hybridiakkua saa ladata vain maadoitetusta ja
hyväksytystä 230 V AC -pistorasiasta. Jos pistorasian tai varokepiirin kapasiteetti ei ole tiedossa, antakaa valtuutetun sähköasentajan
tarkastaa kapasiteetti. Turvallisuuspiirin kapasiteetin ylittävä lataus voi johtaa tulipaloon tai
vaurioittaa varokepiiriä.
TÄRKEÄÄ
Vikavirtasuoja ei suojaa 230 V AC -liitäntää/
sähkölaitteistoa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Latausjohdin (s. 440)
•
HUOM
Volvo suosittelee standardien IEC 62196 ja
IEC 61851 mukaisen ja lämpötilan valvontaa
tukevan latausjohtimen käyttöä.
Valvonta ohjausyksikössä
Lataus lopetetaan elektroniikan suojaamiseksi,
jos ohjausyksikön lämpötila nousee liian korkeaksi. Näin voi tapahtua esim. ulkolämpötilan
ollessa korkea ja/tai jos ohjausyksikkö on voimakkaassa auringonpaisteessa.
Valvonta pistokkeessa
Jos lämpötila nousee liian korkeaksi virtalähteessä, johon latausjohdin on kytketty, latausvirtaa vähennetään. Lämpötilan ylittäessä kriittisen
rajan lataaminen keskeytetään kokonaan.
TÄRKEÄÄ
Jos lämpötilanvalvonta on automaattisesti
alentanut latausvirran toistuvasti ja lataus on
keskeytynyt, pitää ylikuumenemisen syy selvittää ja korjata.
445
KÄYNNISTYS JA AJO
Hybridiakun latauksen
esivalmistelut
Ennen kuin auton hybridiakun lataaminen voidaan aloittaa, on tehtävä joitakin valmisteluja.
VAROITUS
•
•
Hybridiakun saa ladata vain hyväksytystä
suojamaadoitetusta 230 V AC:n pistorasiasta11 tai latausasemasta Volvon tarjoamalla irtolatausjohdolla (tila 3).
•
Ohjausyksikön vikavirtasuoja suojaa
autoa, mutta 230 VAC:n verkon ylikuormittumisen vaara voi kuitenkin olla olemassa.
•
•
•
11
12
446
Hybridiakkua saa ladata vain suurimmalla
sallitulla tai sitä pienemmällä latausvirralla
paikallisten ja kansallisten hybridiautojen
latausta koskevien suositusten mukaan
230 VAC-pistorasian/pistotulpan kautta.
Välttäkää näkyvästi kuluneita tai vaurioituneita verkon pistorasioita, koska ne voivat
käytettäessä aiheuttaa palo- ja/tai henkilövahinkoja.
Älkää koskaan käyttäkö jatkojohtoa.
Älkää koskaan käyttäkö sovitinta.
VAROITUS
Vain huoltokorjaamo saa vaihtaa hybridiakun –
suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä
palvelua.
Ennen lataamista
Latausjohdon ohjauslaitteesta valitaan haluttu
latausvirta 6 - 16 A12. Tehtaalla auton latausvirta
on säädetty alimmalle tasolle.
Latausliitännän luukun avaaminen/
sulkeminen
TÄRKEÄÄ
•
Latausjohdinta ja siihen kuuluvia osia ei
saa valella vedellä tai upottaa veteen.
•
Välttäkää altistamasta ohjausyksikköä ja
sen pistotulppaa suoralle auringonpaisteelle. Pistotulpassa oleva ylikuumenemissuoja voi tällöin rajoittaa hybridiakun
lataamista tai keskeyttää sen.
TÄRKEÄÄ
•
Tarkistakaa, että 230 V AC:n pistorasialla
on riittävä virransyöttö sähköauton lataamista varten – jos tästä ei ole varmuutta,
ammattilaisen tulee tarkastaa pistorasia.
•
Jos pistorasian virran voimakkuus on tuntematon, käyttäkää ohjausyksikön matalinta tasoa.
Markkina-alueesta riippuen voidaan myös käyttää vastaavaa pistorasiaa, jolla on eri jännite.
Suurin latausvirta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.
Avatkaa auton lukitus ensin etäavaimella.
Painakaa luukun takaosaa sisään ja päästäkää siitä irti.
Avatkaa luukku.
Vetäkää latausliitännän peitekansi irti ja kiinnittäkää se pidikkeeseen luukun sisäpuolelle.
Katsokaa, että peitekanne kumilenkki on
käännetty alaspäin, jotta vältetään kannen
irtoaminen pidikkeestä.
KÄYNNISTYS JA AJO
Latausliitännän luukku suljetaan päinvastaisessa
järjestyksessä.
HUOM
Koska luukku on lukittuna ajon aikana, auton
lukitus on avattava uudelleen, jotta luukku voidaan avata.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Hybridiakun latauksen aloittaminen (s. 447)
Hybridiakun lataus (s. 438)
Hybridiakun latauksen aloittaminen
Auton hybridiakku ladataan auton ja 230 V AC:n
pistorasian13 välistä latausjohdinta käyttäen.
2.
Säätäkää oikea latausvirta (käytettävää
230 V AC:n pistorasiaa varten) ohjauslaitteesta.
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan yhdistäkö latausjohdinta, kun
on olemassa salamaniskun vaara.
HUOM
Volvo suosittelee standardien IEC 62196 ja
IEC 61851 mukaisen ja lämpötilan valvontaa
tukevan latausjohtimen käyttöä.
Ottakaa latausjohdin sen säilytyslokerosta tavaratilan lattian alta. Huomatkaa, että auton moottori
on sammutettava ennen lastaamista.
Irrottakaa latauskahvan suojakansi ja painakaa kahva sitten kiinni auton liitäntään niin
pitkälle kuin se menee.
Liittäkää latausjohdin 230 V AC:n pistorasiaan. Älkää koskaan käyttäkö jatkokaapelia.
13
Pistorasian jännite voi vaihdella eri markkina-alueilla.
}}
447
KÄYNNISTYS JA AJO
||
5.
Latausjohtimen latausliitin kiinnitetään/lukitaan kiinni ja lataus alkaa 5 sekunnin sisällä.
Latauksen alettua latausliitännän LED-valo
vilkkuu vihreänä. Kuljettajan näytössä näytetään jäljellä oleva laskettu latausaika tai ilmoitus, jos lataus ei toimi niin kuin pitäisi. Lukekaa lisää osasta "Lataustila".
TÄRKEÄÄ
Älkää koskaan irrottako latausjohdinta
230 V AC:n pistorasiasta latauksen jatkuessa
– tällöin on olemassa 230 V AC:n pistorasian
vaurioitumisen vaara.
Keskeyttäkää aina ensin lataaminen ja irrottakaa sen jälkeen latausjohdin, ensin auton
latausliitännästä ja sitten 230 V AC:n pistorasiasta.
Akun lataus voi keskeytyä hetkeksi, jos auton
lukitus avataan:
Kiinnittäkää latauskahvan suojakansi kuvan
osoittamalla tavalla.
TÄRKEÄÄ
Maalipinnan vaurioiden välttämiseksi, esim.
voimakkaassa tuulessa, asettakaa latauskahvan suojakansi siten, ettei se ota kiinni
autoon.
ja ovi avataan - lataus alkaa uudelleen
muutaman minuutin kuluttua.
•
ilman oven avaamista - auto lukittuu automaattisesti uudelleen. Lataus alkaa uudelleen 1 minuutin kuluttua.
HUOM
Lataustila näytetään mm. kuljettajan näytössä.
Jos sitä ei käytetä hetkeen, se sammuu. Aktivoikaa näyttö uudelleen joko
•
•
•
448
•
painamalla jarrupoljinta,
avaamalla jokin ovista tai
kytkemällä auto virta-asentoon I kääntämällä virtalukko asentoon START ja
vapauttamalla se.
Ladattaessa ilmastoinnista tulevaa kondenssivettä voi tippua auton alle. Tämä on normaalia ja
tapahtuu hybridiakun viilenemisen vuoksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Hybridiakun latauksen lopettaminen (s. 450)
Hybridiakun lataus (s. 438)
Lataustila (s. 449)
Tilan näyttö latausjohtimen ohjauslaitteessa
(s. 443)
KÄYNNISTYS JA AJO
Lataustila
Lataustila näytetään muun muassa auton latausliitännän LED-valolla sekä kuljettajan näytössä.
Ilmoitus latausliitännän LED-valolla
A
B
C
LED-valon väri
Sisältö
Vilkkuva vihreä
Lataus käynnissäB.
Vihreä
Lataus valmisC.
Punainen
On muodostunut vika.
Esim. oven avaamisen jälkeen tai jos latausjohtimen liitospäätä
ei ole lukittu kiinni.
Mitä hitaammin valo vilkkuu, sitä lähempänä täyttä latausta
ollaan.
Sammuu hetken kuluttua.
Lataustila kuljettajan näytössä
Kuljettajan näytössä näytetään lataustila sekä
kuvan että tekstin avulla. Tiedot näytetään niin
kauan kuin kuljettajan näyttö on toiminnassa.
LED-valon sijainti auton latausliitännässä.
LED-valo näyttää ko. tilan käynnissä olevan lataamisen aikana. Jos LED-valo ei pala, tarkistakaa,
että johto on kunnolla paikallaan pistorasiassa ja
auton latausliitännässä. Valkoinen, punainen tai
keltainen lamppu sytytetään matkustamovalaistuksen syttyessä, ja valot palavat vielä hetken
matkustamovalaistuksen sammuttua.
LED-valon väri
Sisältö
Valkoinen
LED-merkkivalo.
Keltainen
OdotustilaA: latauksen alkamista odotetaan.
HUOM
Lataustila näytetään mm. kuljettajan näytössä.
Jos sitä ei käytetä hetkeen, se sammuu. Aktivoikaa näyttö uudelleen joko
•
•
•
painamalla jarrupoljinta,
avaamalla jokin ovista tai
kytkemällä auto virta-asentoon I kääntämällä virtalukko asentoon START ja
vapauttamalla se.
Kuva
Ilmoitus
Sisältö
Täysin
varattu
klo:
[Aika]
näytetään
yhdessä
animaation
kanssa,
jossa
latausjohtimessa kulkee sininen sykkivä valo.
Lataus on
meneillään ja
summittainen
aika, jolloin
akun lasketaan olevan
ladattu täyteen, näytetään.
Teksti
Lataus
valmis
näytetään.
Näytössä
on kuva
autosta,
jonka
latausliitännässä
palaa vihreä LEDmerkkivalo.
Akku on
ladattu täyteen.
}}
449
KÄYNNISTYS JA AJO
||
Kuva
A
Ilmoitus
Sisältö
Teksti
Latausvirhe näytetään.
Latausliitännän
LED-merkkivalo
palaa
punaisena.
Vika on
tapahtunut,
tarkista
latausjohtimen liitäntä
auton latausliitäntään ja
230 V AC:n
pistorasiaanA.
Pistorasian jännite voi vaihdella eri markkina-alueilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hybridiin liittyvät symbolit ja ilmoitukset
(s. 452)
•
•
•
Hybridiakun lataus (s. 438)
Hybridiakun latauksen lopettaminen
Lopettakaa lataus avaamalla auton lukitus ja irrottamalla latausjohdin auton latausliitännästä ja sitten 230 V AC:n pistorasiasta14.
HUOM
Avatkaa aina auton lukitus, jotta lataaminen
keskeytyy, ennen kuin irrotatte auton
230 V AC:n pistorasiasta. Huomatkaa, että
latausjohdin on irrotettava auton latausliitännästä ennen irrottamista 230 V AC:n pistorasiasta. Siten vältetään järjestelmän vaurioituminen ja toisaalta estetään lataamisen tahaton keskeytyminen.
Irrottakaa johdin auton latausliitännästä, asettakaa latausliitännän kansi takaisin ja sulkekaa luukku.
Hybridiakun latauksen lopettaminen (s. 450)
Tilan näyttö latausjohtimen ohjauslaitteessa
(s. 443)
Irrottakaa johdin 230 V AC:n pistorasiasta.
Avatkaa auton lukitus etäavaimella – lataus
lopetetaan ja latausjohtimen lukittu liitospää
vapautuu/avataan lukituksesta.
14
450
Pistorasian jännite voi vaihdella eri markkina-alueilla.
Asettakaa latausjohdin takaisin auton säilytyslokeroon tavaratilan lattian alle.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan näytössä
(s. 98)
•
Latausjohdin (s. 440)
KÄYNNISTYS JA AJO
Hybridiakulla varustetun auton
pitkäaikainen säilytys
Jotta hybridiakun kunto huononee mahdollisimman vähän auton pitkäaikaissäilytyksessä (kestää
yli yhden kuukauden), suosittelemme, että sen
lataustaso on kuljettajan näytön mukaan n. 25 %.
Käynnistysakun käsittely pitkäaikaissäilytyksen
yhteydessä, ks. "Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna".
HUOM
Valitkaa autolle mahdollisimman viileä paikka
akun vanhenemisen minimoimiseksi pitkäaikaisessa säilytyksessä. Kesäaikana tulee
auton mieluiten seistä sisällä tai ulkona varjossa, riippuen siitä, missä lämpötila on matalin.
Menetelkää seuraavasti:
Aiheeseen liittyvät tiedot
1.
Jos varausaste on korkea - ajakaa autolla,
kunnes n. 25 % on jäljellä. Jos lataustaso on
alhainen, ladatkaa akkua, kunnes n. 25 %
saavutetaan.
2.
Jos säilytysaika on ollut yli 6 kuukautta tai
hybridiakun lataustaso on huomattavasti alle
25 %, ladatkaa akku uudelleen n. 25 %:iin
pitemmän säilytyksen aikana esiintyvän luonnollisen itsepurkautumisen kompensoimiseksi. Tarkistakaa juokseva lataustaso kuljettajan näytöstä.
•
•
•
Hybridiakun latauksen aloittaminen (s. 447)
•
Käyttöjärjestelmät (s. 401)
Ajotilat (s. 402)
Toisen akun käyttäminen käynnistysapuna
(s. 394)
451
KÄYNNISTYS JA AJO
Hybridiin liittyvät symbolit ja
ilmoitukset
Joukko XC90 Twin Engine -toimintoa koskevia
symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettaSymboli
jan näytössä. Ne voidaan näyttää myös yhdessä
yleisten merkki- ja varoitussymbolien kanssa ja
ne sammuvat, kun ongelmat on korjattu.
Ilmoitus
Sisältö
12 V akku
Hybridiakun vika. Ottakaa yhteys korjaamoonA akun tarkastamiseksi mahdollisimman pian.
Latausvika, huolla heti. Aja korjaamoon.
12 V akku
Latausvika Pysäytä turvallisesti
12 V akku
Vähäinen varaus, tilapäis. alennettu toiminnallisuus
12 V akku
Hybridiakun vika. Pysäyttäkää auto viipymättä ja ottakaa yhteyttä korjaamoonA akun tarkastuttamiseksi.
Hybridiakkua ei ole ladattu tarpeeksi optimaalista ajoa varten. Ladatkaa akku mahdollisimman
pian.
Hybridiakkua ei ole ladattu tarpeeksi. Pysäyttäkää auto viipymättä ja ladatkaa akku.
Latausvika, akku heikko Pysäytä turvallisesti
12 V akku
Hybridiakun vika. Ottakaa yhteys korjaamoonA toiminnon tarkastamiseksi mahdollisimman pian.
Varokevika Huolto tarpeen
Hybridiakku
Ylikuumentunut, pysäytä turvallisesti
452
Hybridiakun lämpötila näyttää nousevan epätavallisen korkeaksi, pysäyttäkää auto ja sammuttakaa
moottori. Odottakaa vähintään 5 minuuttia, ennen kuin jatkatte matkaa. Soittakaa korjaamolleA tai
tarkistakaa ulkoapäin ennen matkan jatkamista, että kaikki vaikuttaa normaalilta.
KÄYNNISTYS JA AJO
Symboli
Ilmoitus
Sisältö
Alentun. suorituskyky
Hybridiakkua ei ole ladattu tarpeeksi korkeampia ajonopeuksia varten. Ladatkaa akku mahdollisimman pian.
Auton maksimi nopeutta rajoitettu
Hybridijärjestelmä
Hybridijärjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. Ottakaa yhteys korjaamoonA toiminnon tarkastamiseksi mahdollisimman pian.
Nykivä käyttö hitaalla nope. auton ajo
on mahd.
Hybridijärjestelm. vika
Hybridijärjestelmä ei toimi. Ottakaa yhteys korjaamoonA toiminnon tarkastamiseksi mahdollisimman pian.
Huolto tarpeen
Näytetään, kun kuljettaja yrittää käynnistää autoa latausjohtimen ollessa kytkettynä autoon. Irrottakaa latausjohdin ja sulkekaa latausluukku.
Latauskaapeli
Irrota ennen käynnistystä
Latauskaapeli
Irrotettu? Käännä käyn- nistysnuppia ja
pidä 7 s
A
Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Näytetään, kun kuljettaja käynnistää auton aiemman yrityksen jälkeen latausjohtimen ollessa kytkettynä autoon. Irrottakaa latausjohdin tai tarkistakaa, että johdin on todellakin irrotettu ja latausluukku suljettu.
Hybridiakun latauksen aloittaminen (s. 447)
Hybridiakun latauksen lopettaminen (s. 450)
•
•
Merkkivalot kuljettajan näytössä (s. 100)
Hybridiin liittyvät tiedot kuljettajan näytössä
(s. 98)
Latausjohdin (s. 440)
Tilan näyttö latausjohtimen ohjauslaitteessa
(s. 443)
Varoitussymbolit kuljettajan näytössä (s. 102)
453
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Audio ja media
Äänentoisto- ja mediajärjestelmä muodostuu
mediasoittimesta, radiosta ja puhelimen
Bluetooth-yhteydestä. Auton ollessa yhdistettynä
on myös mahdollista kuunnella palveluja sovellusten kautta.
Toimintoja voidaan ohjata puheella, ohjauspyörän painikesarjan ja keskinäytön kautta. Kaiuttimien ja vahvistimien määrä riippuu autossa olevasta äänijärjestelmästä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mediasoitin (s. 464)
Radio (s. 458)
Sovellukset
Sovellukset mahdollistavat pääsyn tiettyihin
auton palveluihin.
Puhelin (s. 479)
Kytketty auto* (s. 486)
Sovellukset (s. 456)
Jännitetilat (s. 391)
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 44)
Puheääniohjaus (s. 120)
Järjestelmäpäivitykset (s. 530)
Lisenssisopimus audiota ja mediaa varten
(s. 493)
Äänentoiston ja median katsaus
Järjestelmäpäivitys
Äänentoisto- ja mediajärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Yhdistetyllä autolla voidaan hakea päivityksiä optimaalista toimintaa varten, ks. kappale
"Järjestelmäpäivitykset" ja support.volvocars.com.
Sovellusnäkymä.
Jotkin perussovellukset ovat aina käytettävissä.
Yhdistettyyn autoon voidaan ladata tiedostoja.
Ladattavissa olevat sovellukset vaihtelevat, mutta
ne voivat olla esim. nettiradio ja musiikkipalveluita.
Tiettyjä sovelluksia voidaan käyttää vain, jos auto
on yhdistetty internetiin.
456
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
–
Painakaa sovellusta sovellusnäkymässä sen
käynnistämiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kytketty auto* (s. 486)
•
Sovellusasetusten muuttaminen (s. 183)
Sovellusten lataaminen, päivittäminen ja
asennuksen poistaminen (s. 491)
Audioasetukset
Äänentoistojärjestelmä on esiasetettu optimaaliselle äänentoistolle, mutta sitä voidaan mukauttaa tarpeiden mukaan.
Äänenvoimakkuutta säädetään tavallisesti äänenvoimakkuuden säätimellä keskinäytön alla tai
ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
Optimaalisen äänentoiston asetus
Äänentoistojärjestelmä on esikalibroitu optimaaliselle äänentoistolle digitaalisen signaalinkäsittelyn avulla. Tämä kalibrointi ottaa huomioon kaiuttimet, vahvistimen, matkustamon akustiikan, kuuntelupaikan yms. jokaisen automallin ja äänentoistojärjestelmän yhdistelmän osalta. On myös
dynaaminen kalibrointi, joka ottaa huomioon
äänenvoimakkuussäätimen asennon ja auton
nopeuden.
Ääniasetukset selostetaan omistajainformaation
ko. osassa. Asetuksiin pääsemiseksi avatkaa päänäkymä ja painakaa Asetukset Ääni.
Aktiivinen äänenvaimennus*
Jotkut autot on varustettu aktiivisella äänenvaimennustoiminnolla, joka vaimentaa moottorin
ääntä äänentoistojärjestelmän avulla. Auton
katossa olevat mikrofonit aistivat häiritsevät äänet
ja äänentoistojärjestelmä lähettää vastaääniä
melun vaimentamiseksi.
Mikrofonit auton katossa.
HUOM
Älkää peittäkö auton mikrofoneja, äänijärjestelmästä voi tällöin tulla kumiseva ääni.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Median ääniasetukset (s. 470)
Puheääniohjauksen asetukset (s. 122)
Puhelimen asetukset (s. 485)
Audio ja media (s. 456)
Kytketty auto* (s. 486)
* Valinnais-/lisävaruste. 457
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Radio
Radiota voidaan käsitellä
puheohjauksella, ohjauspyörän
painikesarjalla tai keskinäytöllä.
On mahdollista kuunnella radion FM-taajuuskaistaa sekä digiradiota (DAB)*. Yhdistetyn auton
osalta on myös mahdollista kuunnella nettiradiota.
Aiheeseen liittyvät tiedot
458
•
Radioaseman vaihtaminen ja etsiminen
(s. 458)
•
•
•
•
•
Digitaaliradio (s. 462)
Radioaseman vaihtaminen ja
etsiminen
Radio laatii automaattisesti asemaluettelon
radioasemista, jotka ko. alueella lähettävät voimakkaimpia signaaleita.
Radion käynnistäminen
RDS-radio (s. 461)
Kytketty auto* (s. 486)
Radion ja median puheohjaus (s. 123)
Mediasoitin (s. 464)
1.
Avatkaa sovellus (esim. FM) sovellusnäkymästä.
2.
Valitkaa asema.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Radion aaltoalueen luettelon
vaihtaminen
Lajityypit – soittaa vain radiokanavia, jotka lähettävät valittua lajia/ohjelmatyyppiä, esim. pop ja
klassinen musiikki.
Radiosuosikit
Radiosuosikit näyttävät kaikille
radiotaajuuksille tallennetut
suosikit.
Radioaseman vaihtaminen valitussa
luettelossa
–
Painakaa < > keskinäytön alla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa.
> Siirto tapahtuu yhdellä portaalla valitussa
soittoluettelossa.
Myös vaihto voi tapahtua keskinäytön kautta.
Suosikit
Kun suosikki tallennetaan luettelosta, radio hakee
automaattisesti parasta taajuutta. Mutta jos suosikki tallennetaan manuaalisesta asemanhausta,
radio ei vaihda automaattisesti taajuutta, kun vastaanotto heikkenee.
1.
Avatkaa sovellus Radiosuosikit sovellusnäkymästä.
2.
Painakaa haluamaanne radioasemaa luettelossa sen kuuntelemiseksi.
Poistettaessa suosikki se poistetaan myös ko.
radion aaltoalueen suosikkiluettelosta.
Valitseminen suosikeista radion aaltoalueella, ks.
otsikkoa "Radion aaltoalueen luettelon vaihtaminen" edellä. Valitseminen kaikista suosikeista, ks.
otsikkoa "Radiosuosikit" seuraavassa.
1.
Painakaa painiketta Kirjasto.
2.
Valitkaa toisto vaihtoehdoista Asemat,
Suosikit, Lajityypit tai Kokonaisuudet1.
3.
Painakaa haluamaanne asemaa luettelossa.
–
Painakaa
radiokanavan lisäämiseksi
radion aaltoalueen suosikkiluetteloon ja
Radiosuosikkeihin tai poistamiseksi niistä.
Suosikit - soittaa vain valittuja suosikkikanavia,
ks. jäljempänä olevaa otsikkoa "Suosikit".
1
Koskee vain digiradiota (DAB).
}}
459
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
||
Radion aaltoalueen vaihtaminen
Radioaseman etsiminen
3.
Syöttäkää hakusana.
> Haku tapahtuu merkkien jokaisen syötön
yhteydessä ja hakutulokset esitetään luokiteltuina.
Manuaalinen asemanhaku
–
460
Painakaa sovellusta (esim. FM) sovellusnäkymästä tai avatkaa sovellusvalikko ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla ja valitkaa siitä.
Hakumahdollisuudet riippuvat valitusta radion aaltoalueesta.
•
•
DAB - kokonaisuudet ja asemat.
1.
Painakaa painiketta Kirjasto.
2.
Painakaa painiketta
.
> Hakunäkymä näppäimistöineen avautuu.
FM - asemat, lajit ja taajuus
Siirryttäessä manuaaliseen asemanhakuun, radio
ei vaihda enää automaattisesti taajuutta, kun vastaanotto heikkenee.
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
–
Painakaa Man. viritys, vetäkää säätimestä
tai painakaa < > haluttuun taajuuteen pääsemiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Radio (s. 458)
Digitaaliradio (s. 462)
Radion ja median puheohjaus (s. 123)
RDS-radio
RDS (Radio Data System-järjestelmällä) radio
voi vaihtaa automaattisesti voimakkaimpaan
lähettimeen. RDS antaa mahdollisuuden saada
esim. liikenneinformaatiota ja etsiä tiettyjä ohjelmatyyppejä.
ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikaa
kesarjassa tai painakaa Peruuta keskinäytössä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Radio (s. 458)
Radion asetukset (s. 463)
RDS yhdistää verkon FM-lähettimet. Sellaisen
verkon FM-lähetin lähettää informaatiota, joka
antaa RDS-radiolle mm. seuraavat toiminnot:
•
Automaattinen vaihto voimakkaampaan
lähettimeen, jos vastaanotto alueella on
huono.
•
Ohjelmaversion haku, esim. ohjelmatyypit tai
liikenneinformaatio.
•
Kuunneltavaa radio-ohjelmaa koskevien tekstitiedotusten vastaanotto.
HUOM
Jotkin radioasemat eivät käytä RDS-järjestelmää tai käyttävät vain joitakin sen toiminnoista.
Uutisten tai liikennetiedotusten lähetyksen yhteydessä radio voi vaihtaa asemaa ja meneillään
oleva äänilähteen toisto keskeytetään. Jos esim.
CD-soitin on toiminnassa, se jatkaa taukotilassa.
Radio palauttaa edellisen äänilähteen ja äänenvoimakkuuden, kun asetetun ohjelmatyypin lähetys lakkaa. Aikaisemmin keskeyttämiseksi paina-
461
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Digitaaliradio
Digiradio (Digital Audio Broadcasting, DAB) on
radion digitaalinen lähetysjärjestelmä. Radio
tukee vaihtoehtoja DAB, DAB+ ja DMB (Digital
Multimedia Broadcasting).
Radiota voidaan käsitellä
puheohjauksella, ohjauspyörän
painikesarjalla tai keskinäytöllä.
Digiradion sovellus käynnistetään keskinäytön sovellusnäkymästä.
DAB-alikanava
Toissijaisia komponentteja nimitetään alakanaviksi. Ne ovat tilapäisiä ja voivat sisältää esim.
pääohjelman käännöksiä muille kielille. Kanavaluettelossa alakanavat on merkitty nuolisymbolilla.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Radioaseman vaihtaminen ja etsiminen
(s. 458)
•
Linkittäminen radion eri taajuusalueiden FM
ja DAB välillä (s. 462)
•
•
•
•
Radion ja median puheohjaus (s. 123)
Radio (s. 458)
Linkittäminen radion eri
taajuusalueiden FM ja DAB välillä
Toiminto tarkoittaa, että digiradio voi siirtyä kanavalta, jonka vastaanotto on huono tai olematon,
samalle kanavalle toisessa kanavaryhmässä
(kokonaisuus), jonka vastaanotto on parempaa,
alueella DAB ja/tai alueiden DAB ja FM välillä.
DAB - DAB ja DAB - FM linkitys
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Media
3.
Tehkää tai poistakaa merkintä ruuduista toiminnoille DAB-DAB-linkki ja/tai DAB-FMlinkki aktivoidaksenne/deaktivoidaksenne
ko. toiminnot.
Radion asetukset (s. 463)
Asetusten nollaus asetusnäkymässä (s. 178)
DAB.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Digiradiota soitetaan samalla tavalla kuin FM- ja
AM-radiota, ks. osaa Radioaseman vaihtaminen ja
hakeminen". Paitsi mahdollisuutta valita soitto
lähteistä Asemat, Suosikit ja Lajityypit, on
myös mahdollista valita soitto alikanavilta ja lähteestä Kokonaisuudet. Kokonaisuudet ovat
kokoelma radiokanavia (kanavaryhmiä), jotka
lähetetään samalla taajuudella.
Jos radiokanava lähettää logonsa, se ladataan ja
näytetään aseman nimen vieressä (latausaika
vaihtelee).
462
•
•
•
Digitaaliradio (s. 462)
Radio (s. 458)
Radion asetukset (s. 463)
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Radion asetukset
Asetukset radion eri taajuusalueille.
Käynnissä oleva esim. liikennetiedotteiden lähettämien voidaan keskeyttää tilapäisesti painamalla
ohjauspyörän oikeanpuoleisessa painikesarjassa tai painamalla Peruuta keskinäytössä.
Vetäkää päänäkymä alas ja valitkaa Asetukset
Media sekä haluamanne radion taajuusalue.
Valitkaa toimintojen aktivoiminen/deaktivoiminen.
Tieliikennetiedote - vastaanottaa informaatiota liikennehäiriöistä.
• Hälytys - keskeyttää käynnissä olevan
Uutistiedote - vastaanottaa uutisia.
median soittamisen ja lähettää varoituksia
vakavista onnettomuuksista ja katastrofeista.
Edellisen medialähteen toistaminen palautuu,
kun ilmoitus on päättynyt.
Kuljetustiedote - vastaanottaa informaatiota julkisesta liikenteestä, esim. lauttojen ja
junien aikatauluista.
Varoitus/Palvelut - vastaanottaa informaatiota tapahtumista, joilla on pienempi merkitys kuin Hälytystoiminnolla, esim. virtakatkos.
DAB
• Lajittele palvelut - kanavien lajittelutavan
FM
•
Edellisen medialähteen toistaminen palautuu,
kun ilmoitus on päättynyt.
häiriöt on toiminnon Liikennetiedotukset
maantieteellinen rajoitus. Toiminnon
Liikennetiedotukset pitää olla aktivoituna
samanaikaisesti.
Näytä lähetystiedot - näyttää tietoja ohjelmien sisällöstä, esittäjistä yms.
• Säilytä ohjelman nimi - valitkaa, ettei ohjelmapalvelun nimeä vieritetä jatkuvasti, vaan
näyttö jäädytetään 20 sekunnin jälkeen.
• Uutiset - keskeyttää käynnissä olevan
median toiston ja lähettää uutisia. Edellisen
medialähteen toistaminen palautuu, kun
uutislähetys on päättynyt.
• Liikennetiedotukset - keskeyttää käynnissä
olevan median soittamisen ja lähettää tietoja
liikenteen häiriöistä. Edellisen medialähteen
toistaminen palautuu, kun ilmoitus on päättynyt.
• Paikalliset häiriöt - keskeyttää käynnissä
olevan median soittamisen ja lähettää tietoja
liikenteen häiriöistä lähialueella. Edellisen
medialähteen toistaminen palautuu, kun
ilmoitus on päättynyt. Toiminto Paikalliset
valinta. Joko aakkosjärjestyksessä tai palvelunumeron perusteella.
• Näytä lähetystiedot - radiotekstin tai radiotekstin valittujen osien näyttämisen valinta,
esim. esittäjä.
• DAB-DAB-linkki - käynnistää linkitystoimin-
non DAB-järjestelmän sisällä. Jos radiokanavan vastaanotto häviää, etsitään toinen automaattisesti toisesta kanavaryhmästä (kokonaisuudesta).
• DAB-FM-linkki - käynnistää linkitystoiminnon DAB- ja FM-järjestelmän välillä. Jos
radiokanavan vastaanotto häviää, etsitään
vaihtoehtoinen taajuus automaattisesti.
• Valitse ilmoitukset - vastaanotettavien
• Näytä ohjelmaan liittyvät kuvat - valitaan,
esitetäänkö eri ohjelmien kuvia näytössä vai
ei.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Radio (s. 458)
Digitaaliradio (s. 462)
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 44)
ilmoitusten tyypin valinta, kun DAB on käynnissä. Valitut ilmoitukset keskeyttävät käynnissä olevan median toistamisen ja ilmoitus
esitetään. Edellisen medialähteen toistaminen palautuu, kun ilmoitus on päättynyt.
Hälytys - keskeyttää käynnissä olevan
median soittamisen ja lähettää varoituksia
vakavista onnettomuuksista ja katastrofeista.
463
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
•
•
•
•
Mediasoitin
Mediasoitin voi toistaa ääntä CD:ltä* sekä ulkoisista äänilähteistä AUX-/USB-tuloliitännän kautta
tai langattomasti virtauttaa äänitiedostoja ulkoisista yksiköistä Bluetooth-yhteyden kautta.
Videota voidaan nähdä USB-yhdistetyistä yksiköistä. Auton ollessa yhdistettynä on mahdollista
kuunnella nettiradiota, äänikirjoja ja käyttää
musiikkipalveluita sovellusten kautta.
•
Radio (s. 458)
CD-soitin* (s. 468)
Media Bluetooth-toiminnon kautta (s. 469)
Media AUX-USB-tuloliitännän kautta
(s. 469)
Video (s. 470)
Mediasoittimessa käsitellään myös radiota, mikä
selostetaan erillisessä osassa.
Mediasoitinta ohjataan keskinäytöstä, mutta useita toimintoja voidaan ohjata ohjauspyörän oikeanpuoleisesta painikesarjasta tai puheohjauksella.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
464
Median soittaminen (s. 465)
Radion ja median puheohjaus (s. 123)
Sovellukset (s. 456)
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Median soittaminen
2.
Avatkaa sovellus CD sovellusnäkymästä.
3.
Mediasoitinta ohjataan keskinäytöstä käsin.
Useita toimintoja voidaan ohjata myös ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan tai
puheohjauksen avulla.
3.
Valitkaa, mitä soitetaan.
> Toisto alkaa.
Käynnistäkää yhdistetyn medialähteen soittaminen.
4.
Avatkaa sovellus Bluetooth sovellusnäkymästä.
> Toisto alkaa.
Mediasoittimessa käsitellään myös radiota, mikä
selostetaan erillisessä osassa.
Medialähteen käynnistäminen
USB-muisti
1. Asettakaa USB-muisti paikalleen.
2.
Avatkaa sovellus USB sovellusnäkymästä.
3.
Valitkaa, mitä soitetaan.
> Toisto alkaa.
MP3-soitin ja iPod®
HUOM
iPod -toiston aloittamiseen on käytettävä iPod
-sovellusta (ei USB:tä).
Kun äänilähteenä on iPod, on auton ääni- ja
mediajärjestelmässä valikkorakenne, joka
muistuttaa iPod-soittimen omaa valikkorakennetta.
CD*
1. Aseta CD-levy paikalleen.
1.
Yhdistäkää medialähde.
2.
Käynnistäkää yhdistetyn medialähteen soittaminen.
3.
Avatkaa sovellus (iPod, USB, AUX) sovellusnäkymästä.
> Toisto alkaa.
Internetmedia
1. Kytkekää auto.
2.
Avatkaa sovellus sovellusnäkymästä.
> Toisto alkaa.
Video
1. Yhdistäkää medialähde.
2.
Avatkaa sovellus USB sovellusnäkymästä.
3.
Painakaa toistettavan kohteen nimeä.
> Toisto alkaa.
Apple CarPlay
Apple CarPlay kuvataan erillisessä kappaleessa.
Median ohjaaminen ja vaihtaminen
Mediasoitinta voidaan käsitellä
puheohjauksella, ohjauspyörän
painikesarjalla tai keskinäytöllä.
Bluetooth-yhdistetty laite
1. Aktivoikaa Bluetooth medialähteessä.
2.
Yhdistäkää medialähde.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 465
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
||
näytön alla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisessa
painikesarjassa.
Kelaaminen/siirtyminen ajassa – painakaa aikaakselia keskinäytössä ja vetäkää sivusuunnassa
painettuna keskitai painakaa ja pitäkää
näytön alla tai ohjauspyörän oikeanpuoleisessa
painikesarjassa.
Median vaihtaminen - valitkaa kohdasta Edelliset
lähteet sovelluksessa, painakaa sovellusnäkymässä haluttua sovellusta tai valitkaa ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla sovellusvalikautta.
kon kohdan
Kirjasto - painakaa painiketta soittaaksenne kirjastosta.
Satunnaissoitto - painakaa painiketta soittojärjestyksen sekoittamiseksi.
Äänenvoimakkuus - kääntäkää keskinäytön alla
olevaa säädintä tai painakaa
ohjauspyörän
oikeanpuoleisessa painikesarjassa äänitason
nostamiseksi tai laskemiseksi.
Soittaminen/keskeyttäminen - painakaa kuvaa,
joka kuuluu soitettavaan kappaleeseen, painiketta
ohjauspyörän oikeankeskinäytön alla tai
puoleisessa painikesarjassa.
Raidan/kappaleen vaihtaminen - painakaa haluttua raitaa keskinäytössä, painakaa
keski-
466
Vastaava - painakaa painiketta hakeaksenne
Gracenote-toiminnon avulla samankaltaista
musiikkia USB-yksiköstä ja luodaksenne soittolistan sen perusteella. Soittolista voi sisältää enintään 50 kappaletta.
Vaihda laitetta - painakaa painiketta vaihtaaksenne USB-yksiköiden välillä, kun yhdistettynä on
useita.
Videon asetukset
Videosoitin kokonäytön tilassa tai avaamalla päänäkymä ja painamalla Asetukset Video voidaan säätää seuraavia: Äänen kieli, Pois ja
Tekstityksen kieli.
DivX®-yksikön soittaminen
Tämä DivX Certified® -laite pitää rekisteröidä,
jotta voidaan soittaa ostettuja DivX Video-onDemand (VOD) -elokuvia.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Video DivX® VOD ja hakekaa
rekisteröintikoodi.
3.
Käykää osoitteessa vod.divx.com saadaksenne lisätietoja ja saattaaksenne rekisteröinnin loppuun.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Sovellusvalikon käsittely kuljettajan näytössä
(s. 111)
•
•
•
•
•
Radion ja median puheohjaus (s. 123)
Auton kytkeminen (s. 487)
Sovellukset (s. 456)
Median hakeminen (s. 468)
Median yhdistäminen Bluetooth-toiminnon
kautta (s. 469)
•
Median yhdistäminen AUX-USB-tuloliitännän
kautta (s. 470)
•
•
•
•
•
CD-soitin* (s. 468)
Radio (s. 458)
Gracenote® (s. 467)
Video (s. 470)
Median ääniasetukset (s. 470)
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
•
•
•
TV* (s. 471)
Gracenote®
Apple CarPlay* (s. 472)
Gracenote tunnistaa artistin, albumin, kappaleiden otsikot ja yhteyteen kuuluvat kuvat, jotka esitetään toiston yhteydessä.
Median tekniset erittelyt (s. 477)
Gracenoten päivittäminen
Gracenote MusicID® on musiikintunnistuksen
normi.
Aktivointi/aktivoinnin poisto Gracenote
Aktivoitaessa Gracenote-data korvaa alkuperäisdatan.
1.
Gracenote-tietokannan sisältöä päivitetään jatkuvasti. Hakekaa uusin päivitys, jotta toiminta on
optimaalista. Tietoa ja lataaminen: ks.
support.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Median soittaminen (s. 465)
Lisenssisopimus audiota ja mediaa varten
(s. 493)
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Media
3.
Aktivoikaa/deaktivoikaa Gracenote tekemällä
merkintä ruutuun Gracenote® tai poistamalla se.
4.
Valitkaa asetukset aktivoitua Gracenotedataa varten:
Gracenote®.
• Gracenote® Online -haku etsii Gracenotesin online-tietokannan soitettavalle
medialle.
• Useita Gracenote®-tuloksia - valinta siitä,
kuinka Gracenote-data esitetään useiden
hakutulosten yhteydessä.
1 - tiedoston alkuperäisdataa käytetään.
2 - Gracenote-dataa käytetään.
3 - Gracenote- tai alkuperäisdata voidaan
valita.
• Ei - mitään tulosta ei esitetä.
* Valinnais-/lisävaruste. 467
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Median hakeminen
On mahdollista etsiä artistia, säveltäjää, kappaletta (nimikkeitä), albumia, videota, äänikirjaa,
soittolistaa ja yhdistetyssä autossa podcasteja
(digitaalinen media Internetin välityksellä).
3.
Painakaa painiketta Haku.
> Yhdistettyjä laitteita haetaan ja hakutulokset luetellaan luokiteltuina.
CD-soitin*
Mediasoitin voi CD-levyjä, joilla on äänitiedostoja. Ks. tuettavat formaatit teknisistä erittelyistä.
Näyttäkää kukin kategoria erikseen pyyhkäisemällä näyttöä sivusuunnassa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Mediasoitin (s. 464)
Median soittaminen (s. 465)
Keskinäytön näppäimistön käyttö (s. 48)
Kytketty auto* (s. 486)
Levyn lataus- ja poistoaukko.
Painike levyn poistamista varten.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
468
1.
.
Painakaa painiketta
> Hakunäkymä näppäimistöineen avautuu.
2.
Syöttäkää hakusana.
Median soittaminen (s. 465)
Radion ja median puheohjaus (s. 123)
Mediasoitin (s. 464)
Median tekniset erittelyt (s. 477)
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Media Bluetooth-toiminnon kautta
Auton mediasoitin on varustettu Bluetooth -toiminnolla ja se voi langattomasti Bluetooth-toiminnon avulla toistaa virtaavia äänitiedostoja ulkoisista yksiköistä, kuten matkapuhelimista ja kämmentietokoneista.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Median yhdistäminen Bluetooth-toiminnon
kautta (s. 469)
•
•
•
•
•
Median soittaminen (s. 465)
Radion ja median puheohjaus (s. 123)
Mediasoitin (s. 464)
Jännitetilat (s. 391)
Median tekniset erittelyt (s. 477)
Median yhdistäminen Bluetoothtoiminnon kautta
Yhdistäkää Bluetooth-laite auton kanssa median
suoratoistamiseksi ja käyttämiseksi Internetyhteytenä, jos se on käytettävissä.
Monissa markkinoilla olevista puhelimista on
nykyisin langaton Bluetooth-tekniikka, mutta
kaikki eivät ole täysin yhteensopivia auton kanssa.
Yhteensopivuus, ks. support.volvocars.com.
Menettelytapa mediayksikön yhdistämisessä on
sama kuin puhelimen liittämisessä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Puhelimen liittäminen (s. 480)
Media Bluetooth-toiminnon kautta (s. 469)
Median soittaminen (s. 465)
Mediasoitin (s. 464)
Media AUX-USB-tuloliitännän kautta
Ulkoinen medialähde, esim. iPod tai MP3-soitin,
voidaan liittää äänentoistojärjestelmään.
Ladattavilla akuilla varustettua medialähdettä
ladataan, kun se on yhdistettynä USB:n kautta ja
kun jännitetilana on I, II tai moottori on käynnissä.
USB-muistin käyttämisen helpottamiseksi muiden
kuin yhteensopivan formaattien tallentamista siihen tulee tällöin välttää. Järjestelmältä kestää
huomattavasti kauemmin lukea sellaisen tallennusvälineen tiedot, joka sisältää muuta kuin
yhteensopivia formaatteja. Mediasoitin tukee,
paitsi äänen, myös videon esittämistä, kun laite
on yhdistetty USB:n kautta.
Tietyillä MP3-soittimilla on oma tiedostojärjestelmä, jota järjestelmä ei tue.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
Median yhdistäminen AUX-USB-tuloliitännän
kautta (s. 470)
•
•
•
•
•
•
•
Median soittaminen (s. 465)
Radion ja median puheohjaus (s. 123)
Mediasoitin (s. 464)
Jännitetilat (s. 391)
Video (s. 470)
Apple CarPlay* (s. 472)
Median tekniset erittelyt (s. 477)
* Valinnais-/lisävaruste. 469
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Median yhdistäminen AUX-USBtuloliitännän kautta
Ulkoinen äänilähde, esim. iPod tai mp3-soitin
voidaan kytkeä äänentoistolaitteistoon käyttäen
jotain tunnelikonsolissa olevista liitännöistä. Johto
on vietävä ulos etureunasta, jotta se ei jää väliin,
kun luukku suljetaan.
Jos USB-tuloja on kaksi, sitä, jonka ympärillä on
valkoinen kehys, on käytettävä yhdistettäessä
puhelin, jota aiotaan käyttää Apple CarPlay- tai
Android Auto -toimintoa varten.
Video
Median ääniasetukset
Videota voidaan soittaa USB-yhdistetystä laitteesta ja toistaa mediasoittimella.
Mediasoiton ääniasetusten personalisointi.
Kun auto rullaa, mitään kuvaa ei esitetä, mutta
äänen soittaminen jatkuu. Kuva palaa, kun auto
seisoo paikallaan.
Katsokaa tuettavat videoformaatit osasta "Median
tekniset erittelyt".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Median soittaminen (s. 465)
Mediasoitin (s. 464)
Median tekniset erittelyt (s. 477)
Ääniasetus, joka tuottaa samanlaisen akustiikan kuin
Göteborgin konserttitalossa.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Ääni ja valitkaa asetukset:
• Äänikokemus * – useita mahdollisuuksia
sovittaa ääntä, esim. soittaa käyttäen konserttisalin tuntua. Asetukset korvaavat
mahdolliset valinnat, jotka on tehty seuraavien ääniasetusten kohtien mukaisesti.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
470
Median soittaminen (s. 465)
Media AUX-USB-tuloliitännän kautta (s. 469)
Mediasoitin (s. 464)
Median tekniset erittelyt (s. 477)
• Sävy - esim. basson, diskantin ja taajuuskorjaimen henkilökohtainen säätö.
•
Tasapaino - tasapaino oikean-/vasemanpuoleisten kaiuttimien ja tasapaino etu-/
takakaiuttimien välillä.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Järjestelmän äänenvoimakkuudet
medialle
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Ääni
Järjestelmän äänitasot:
• AUX - Jos ulkoinen äänilähde (esim.
mp3-soitin tai iPod) on kytkettynä AUX-liitäntään, voi kytkettävällä äänilähteellä olla
muu äänenvoimakkuus kuin äänentoistolaitteiston sisäinen äänenvoimakkuus
(esim. radio). Korjatkaa tämä säätämällä
tuloliitännän äänenvoimakkuutta. Jos
äänenvoimakkuus on liian suuri tai liian
pieni, äänen laatu voi heikentyä.
TV*2
TV-kuva näytetään vain auton seistessä. Auton
liikkuessa ei näytetä kuvaa, mutta ääni kuuluu.
Kuva näkyy taas, kun auto on lähes tai täysin paikallaan.
TV:tä ohjataan keskinäytöstä. Useita toimintoja
voidaan ohjata myös ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan tai puheohjauksen avulla.
TV:n käyttäminen*3
TV:n kytkeminen päälle
1.
Avatkaa sovellus TV sovellusnäkymästä.
2.
Valitkaa kanava.
TV-kanavien muuttaminen tai
hakeminen
TV hakee automaattisesti kanavat, joiden vastaanotto on paras.
Näkyvien kanavien luettelon muuttaminen
1. Painakaa painiketta Kirjasto
2.
Valitkaa toisto vaihtoehdoista TV-kanavat,
Suosikit tai Lajityypit.
3.
Valitkaa haluamanne kanava.
• Nopeuden ja äänenvoimakkuuden
kompensointi - äänentoistolaitteisto
kompensoi häiritsevää melua matkustamossa lisäämällä äänenvoimakkuutta suhteessa auton nopeuteen. Kompensaatiotaso voidaan asettaa.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Audioasetukset (s. 457)
Mediasoitin (s. 464)
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
TV:n käyttäminen* (s. 471)
Valitun luettelon kanavien muuttaminen
– Painakaa <> keskinäytön alla tai ohjauspyörän painikesarjassa.
> Siirto tapahtuu yhdellä portaalla valitussa
soittoluettelossa
Myös vaihto voi tapahtua keskinäytön kautta.
Suosikit
TV-kanava voidaan tallentaa Suosikki-valinnaksi:
–
2
3
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Koskee tiettyjä markkina-alueita.
Painakaa
kanavan lisäämiseksi suosikkiluetteloon tai poistamiseksi siitä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 471
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
||
TV-opas
Käytettävissä on ohjelmaopas, jossa on tietoa TVohjelmista 48 tuntia eteenpäin.
–
HUOM
Järjestelmä voi näyttää TV-lähetyksiä vain
maissa, joiden lähetykset on pakattu
MPEG-2- tai MPEG-4-muotoon ja joissa noudatetaan DVB-T/T2-standardia. Järjestelmä
ei tue analogisia lähetyksiä.
Näyttäkää tietoa TV-ohjelmasta painamalla
Opas.
Apple CarPlay*
Apple CarPlay antaa mahdollisuuden kuunnella
musiikkia, soittaa puheluja, saada ajo-ohjeita,
lähettää/vastaanottaa viestejä ja käyttää Siri-palvelua keskittyen samalla ajamiseen. Apple
CarPlay toimii tiettyjen Apple -laitteiden kanssa.
HUOM
Jos auto siirretään maan sisällä esimerkiksi
kaupungista toiseen, Suosikit eivät ole välttämättä käytettävissä, koska taajuudet ovat
voineet muuttua.
TV-kuvan formaatin muuttaminen
Painamalla Kuvaformaatti voidaan valita, missä
formaatissa TV-kuva näytetään.
1.
Auto – TV-kuva näytetään siinä kuvaformaatissa, jossa se lähetetään.
2.
Autom. täyttö – TV-kuva maksimoidaan
rajaamatta kuvaa.
TV-asetukset
Tietyt asetukset voidaan tehdä sekä päänäkymässä että katsottaessa TV:tä kokonäytön tilassa.
Videosoitin kokonäytön tilassa tai avaamalla päänäkymä ja painamalla Asetukset Media TV
voidaan säätää seuraavia:
• Tekstityksen kieli
• Äänen kieli
472
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
TV* (s. 471)
Radion ja median puheohjaus (s. 123)
Median soittaminen (s. 465)
Navigointi keskinäytön näkymissä (s. 39)
Lisenssisopimus audiota ja mediaa varten
(s. 493)
Jos autossa ei ole jo Apple CarPlay -toimintoa, se
voidaan asentaa jälkikäteen. Ottakaa yhteyttä
Volvo-jälleenmyyjäänne Apple CarPlay -toiminnon
asentamista varten.
Tietoa tuettavista sovelluksista ja yhteensopivista
puhelimista löytyy Applen kotisivuilta:
www.apple.com/ios/carplay/. Sellaisten sovellusten käyttäminen, jotka eivät ole yhteensopivia
Apple CarPlay -toiminnon kanssa, voi aiheuttaa
joskus iPhone-puhelimen ja auton välisen yhteyden katkeamisen. Huomatkaa, että Volvo ei vastaa Apple CarPlay -palvelun sisällöstä.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Käytettäessä karttanavigointia Apple CarPlay -toiminnon kautta kuljettajan näytössä tai head-upnäytössä ei näytetä opastusta, vaan vain keskinäytössä.
Apple CarPlay-sovelluksia voidaan ohjata keskusnäytön tai matkapuhelimen kautta tai ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla (koskee tiettyjä toimintoja). Sovelluksia voidaan ohjata myös
puheella Siri-sovelluksen avulla. Kun ohjauspyöpainetaan pitkään, Siri-puherän painiketta
ohjaus käynnistyy, ja lyhyt painallus aktivoi auton
oman puheohjauksen. Jos Siri-toiminto katkeaa
liian aikaisin, pitäkää ohjauspyörän painiketta
painettuna.
Käyttämällä Apple CarPlay -sovellusta
hyväksyt seuraavat ehdot: Apple CarPlay on
palvelu, jonka toimittaa Apple Inc.
käyttöehtojensa mukaisesti. Siten Volvo
Cars ei ole vastuussa Apple CarPlay palvelusta, sen ominaisuuksista eikä
sovelluksista. Kun käytät Apple CarPlayta,
tiettyjä tietoja autostasi (ml. sen sijainti)
siirretään iPhone-puhelimeesi. Volvo Carsin
kannalta olet itse täydessä vastuussa
omasta ja muiden kanssasi olevien
henkilöiden valitsemien Apple CarPlay palvelujen käytöstä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Apple CarPlay -palvelun käyttäminen*
(s. 473)
Apple CarPlay -palvelun
käyttäminen*
Apple CarPlay -palvelun käyttämiseksi Siripuheohjauksen on oltava puhelimessa aktivoituna.
iPhone-puhelimen yhdistäminen
Apple CarPlay -palveluun
HUOM
Apple CarPlay -toimintoa voidaan käyttää vain,
jos Bluetooth on kytketty pois toiminnasta.
Bluetooth-yhteyden kautta autoon yhdistetty
puhelin tai mediasoitin ei siksi ole käytettävissä, kun CarPlay on aktiivinen. Jotta auton
sovelluksiin saadaan internet-yhteys, on käytettävä jotain muuta internet-lähdettä. Käyttäkää Wi-Fi-yhteyttä tai auton sisäänrakennettua modeemia*.
1.
Yhdistäkää iPhone USB-liitäntään. Jos USBliitäntöjä on kaksi, käyttäkää sitä, jonka ympärillä on valkoinen kehys.
2.
Lukekaa ponnahdusviestin tiedot ja painakaa
sitten OK.
3.
Painakaa sovellusnäkymässä Apple
CarPlay.
Mediasoitin (s. 464)
Auton kytkeminen (s. 487)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 473
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
||
4.
5.
Lukekaa ehdot ja yhdistäkää sitten painamalla Hyväksy.
> Apple CarPlay -osanäkymä avataan ja
yhteensopivat sovellukset näytetään.
Yhteyden vaihtaminen Apple CarPlayn
ja iPodin välillä
Painakaa haluamaanne sovellusta.
> Sovellus käynnistetään.
2.
Painakaa Viestintä
3.
Poistakaa valintamerkki sen Apple-laitteen
valintaruudusta, jonka ei enää tule käynnistää
Apple CarPlay -palvelua automaattisesti, kun
USB-johto liitetään.
Yhdistäkää iPhone USB-liitäntään. Jos USBliitäntöjä on kaksi, käyttäkää sitä, jonka ympärillä on valkoinen kehys.
> Jos automaattisen käynnistyksen asetus on valittu – Apple CarPlay -osanäkymä avataan ja yhteensopivat sovellukset
näytetään.
4.
Irrottakaa Apple-laite USB-liitännästä ja kytkekää se takaisin.
5.
Avatkaa sovellus iPod sovellusnäkymästä.
Jos Apple CarPlay -osanäkymä ei avaudu,
painakaa sovellusnäkymässä Apple CarPlay.
> Apple CarPlay -osanäkymä avataan ja
yhteensopivat sovellukset näytetään.
2.
Lukekaa ponnahdusviestin tiedot ja painakaa
sitten OK.
3.
Irrottakaa Apple-laite USB-liitännästä ja kytkekää se takaisin.
> Apple CarPlay -osanäkymä avataan ja
yhteensopivat sovellukset näytetään.
Käynnistää Apple CarPlay
Apple CarPlay käynnistetään seuraavasti sen jälkeen, kun iPhone on yhdistetty.
1.
2.
3.
474
Auton kytkeminen (s. 487)
Apple CarPlaysta iPodiin
1. Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Apple CarPlay.
iPodsta Apple CarPlayiin
1. Painakaa sovellusnäkymässä Apple
CarPlay.
Painakaa haluamaanne sovellusta.
> Sovellus käynnistetään.
Apple CarPlay on käynnissä taustalla, jos jokin
toinen sovellus käynnistetään samassa osanäkymässä. Apple CarPlay -osanäkymän näyttäminen
uudelleen: painakaa Apple CarPlay -kuvaketta
sovellusnäkymässä.
•
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Mediasoitin (s. 464)
•
Apple CarPlay* -asetukset (s. 475)
Median soittaminen (s. 465)
Median yhdistäminen AUX-USB-tuloliitännän
kautta (s. 470)
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Apple CarPlay* -asetukset
Apple CarPlay -yhdistetyn puhelimen asetukset.
Automaattinen käynnistys
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Viestintä
valitkaa asetus:
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Apple CarPlay* (s. 472)
Asetusten nollaus asetusnäkymässä (s. 178)
Android Auto*
Android Auto -toiminnon avulla voitte kuunnella
musiikkia, soittaa puheluja, saada ajo-ohjeita ja
käyttää ohjelmia Android-laitteesta. Android Auto
toimii tiettyjen Android-laitteiden kanssa.
Apple CarPlay ja
•
Merkitkää valintaruutu – Apple CarPlay
käynnistyy automaattisesti, kun USB-johto
liitetään.
•
Poistakaa valintaruudun merkintä –
Apple CarPlay ei käynnisty automaattisesti, kun USB-johto liitetään.
Luetteloon voidaan tallentaa enintään 20 Applelaitetta. Kun luettelo on täynnä ja uusi laite yhdistetään, vanhin poistetaan.
Luettelo voidaan tyhjentää palauttamalla tehdasasetukset, ks. kappale "Asetusten palauttaminen
asetusnäkymässä".
Järjestelmän äänenvoimakkuudet
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Ääni Järjestelmän äänitasot ja
tehkää seuraavien asetukset:
• Ääniohjaus
• Navig. puheopastus
• Puhelimen soittoääni
Tietoa tuettavista sovelluksista ja yhteensopivista
puhelimista löytyy kotisivulta: www.android.com/
auto/. Huomatkaa, että Volvo ei vastaa
Android Auto -toiminnon sisällöstä.
Android Auto käynnistetään sovellusnäkymästä.
Kun Android Auto on käynnistetty kerran, sovellus
käynnistyy automaattisesti, kun laite yhdistetään
seuraavan kerran. Automaattinen käynnistys voidaan kytkeä asetuksissa pois käytöstä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 475
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
||
HUOM
Kun puhelin on yhdistetty Android Auto -palveluun, sisältöä voidaan suoratoistaa
Bluetooth-yhteyden kautta toiseen mediasoittimeen. Bluetooth on aktiivinen Android Auto
-palvelua käytettäessä.
Käytettäessä karttanavigointia Android Auto -toiminnon kautta kuljettajan näytössä tai head-upnäytössä ei anneta opastusta, vaan vain keskinäytössä.
Android Auto -sovelluksia voidaan ohjata keskusnäytön tai matkapuhelimen kautta tai ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla (koskee tiettyjä toimintoja). Android Auto -toimintoa voidaan
ohjata myös puheohjauksella, jotta voitte keskittyä ajamiseen. Ohjauspyörän painikkeen
pitkä painallus käynnistää puheohjaustoiminnon
ja lyhyt painallus poistaa sen toiminnasta.
Käyttämällä Android Autoa hyväksyt
seuraavat: Android Auto on palvelu, jonka
toimittaa Google Inc. omien käyttöehtojensa
mukaisesti. Volvo Cars ei vastaa Android
Autosta, sen toiminnoista eikä sovelluksista.
Kun käytät Android Auto -sovellusta, autosi
siirtää tiettyjä tietoja (myös sen sijainnin)
yhdistettyyn Android -puhelimeesi. Olet itse
täydessä vastuussa siitä, miten sinä ja muut
henkilöt käyttävät Android Autoa.
476
Käynnistää Android Auto
Android-puhelimen yhdistäminen
ensimmäistä kertaa
1. Yhdistäkää Android USB-liitäntään. Jos
USB-liitäntöjä on kaksi, käyttäkää sitä, jonka
ympärillä on valkoinen kehys.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Mediasoitin (s. 464)
Painakaa sovellusnäkymässä Android Auto.
•
•
•
Lukekaa ehdot ja yhdistäkää sitten painamalla Hyväksy.
> Android Auto -osanäkymä avataan ja
yhteensopivat sovellukset näytetään.
•
•
•
Android Auto* -asetukset (s. 477)
2.
Lukekaa ponnahdusviestin tiedot ja painakaa
sitten OK.
3.
4.
5.
Android Auto on käynnissä taustalla, jos jokin toinen sovellus käynnistetään samassa osanäkymässä. Android Auto -osanäkymän näyttäminen
uudelleen: painakaa Android Auto -kuvaketta
sovellusnäkymässä.
Median soittaminen (s. 465)
Median yhdistäminen AUX-USB-tuloliitännän
kautta (s. 470)
Auton kytkeminen (s. 487)
Keskinäytön kuvaus (s. 32)
Painakaa haluamaanne sovellusta.
> Sovellus käynnistetään.
Aiemmin yhdistetty Android
1. Yhdistäkää puhelin USB-liitäntään.
> Jos automaattisen käynnistyksen asetus on valittu – Android Auto -osanäkymä avataan ja yhteensopivat sovellukset
näytetään.
2.
Jos automaattisen käynnistyksen asetusta ei ole valittu – avatkaa sovellus
Android Auto sovellusnäkymästä.
> Android Auto -osanäkymä avataan ja
yhteensopivat sovellukset näytetään.
3.
Painakaa haluamaanne sovellusta.
> Sovellus käynnistetään.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Android Auto* -asetukset
Ensimmäistä kertaa Android Auto -sovellukseen
liitettynä olevan puhelimen asetukset.
Automaattinen käynnistys
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Viestintä
kaa asetus:
Android Auto ja valit-
•
Merkitkää valintaruutu – Android Auto
käynnistyy automaattisesti, kun USB-johto
liitetään.
•
Poistakaa valintaruudun merkintä –
Android Auto ei käynnisty automaattisesti,
kun USB-johto liitetään.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Android Auto* (s. 475)
Median tekniset erittelyt
Asetusten nollaus asetusnäkymässä (s. 178)
Yhteensopivat tiedostoformaatit, äänierittelyt ja
USB.
Keskinäytön kuvaus (s. 32)
Äänitiedostot
Formaatti
Tiedostopääte
Codec
MP3
.mp3
MPEG1 Layer III,
MPEG2 Layer III,
MP3 Pro (mp3
compatible),
MP3 HD (mp3
compatible)
AAC
.m4a, .m4b, .aac
AAC LC (MPEG-4
part III Audio),
HE-AAC (aacPlus
v1/v2)
WMA
.wma
WMA8/9,
WMA9/10 Pro
WAV
.wav
LPCM
FLAC
.flac
FLAC
Luetteloon voidaan tallentaa enintään 20
Android-laitetta. Kun luettelo on täynnä ja uusi
laite yhdistetään, vanhin poistetaan.
Luettelo voidaan tyhjentää palauttamalla tehdasasetukset, ks. kappale "Asetusten palauttaminen
asetusnäkymässä".
Järjestelmän äänenvoimakkuudet
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Ääni Järjestelmän äänitasot ja
tehkää seuraavien asetukset:
• Ääniohjaus
• Navig. puheopastus
• Puhelimen soittoääni
Videotiedostot
Formaatti
Tiedostopääte
MP4
.mp4, m4v
MPEG-PS
.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 477
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
||
Formaatti
Tiedostopääte
Tiedostopääte
.divx, .avi
AVI
.avi
4 GB
AVI (DivX)
.avi, divx
Suurin tiedostokoko
ASF
.asf, .wmv
Äänicodec
MP3, AC3
MKV
.mkv
Tekstitykset
XSUB
Erikoistoiminnot
Useita tekstityksiä, useita
ääniraitoja, soiton palauttaminen
Tekstitykset
Formaatti
Tiedostopääte
SubViewer
.sub
SubRip
.srt
SSA
.ssa
DivX®
DivX-sertifioidut laitteet on testattu korkealaatuisen DivX-videotoiston osalta (.divx, .avi). Kun
DivX-logo esitetään, DivX-videoita voidaan toistaa.
478
Profiili
DivX Home Theater
Video codec
DivX, MPEG-4
Resoluutio
720x576
Äänen virtausnopeus (bit rate)
4.8Mbps
Kuvanopeus
30 fps
Referenssi
Täyttää kaikki DivX Home
Theater -profiilin vaatimukset. Käykää osoitteessa
divx.com saadaksenne lisätietoja ohjelman konvertoidaksenne tiedostot muotoon DivX Home Theater video.
Tallennus USB-yksikköön
Jotta järjestelmä voi lukea USB-yksikköä oikein,
itää noudattaa seuraavaa erittelyä. Mahdollista
kansiorakennetta ei esitetä keskinäytössä esittämisen yhteydessä.
Enimmäismäärä
Tiedostot
15000
Kansiot
1000
Kansiotasot
8
Enimmäismäärä
Soittolistat
100
Juliste soittolistassa
1000
Alikansiot
Ei rajaa
USB-liittimen tekniset tiedot
•
•
•
•
Tyypin A liitäntä
Versio 2.0
Jännitteensyöttö 5 V
Virransyöttö enint. 2,1 A
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Mediasoitin (s. 464)
Median soittaminen (s. 465)
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Puhelin
Yleiskatsaus
Bluetooth-toiminnolla varustettu matkapuhelin
voidaan yhdistää langattomasti auton sisäiseen
handsfree-järjestelmään.
Ääni- ja mediajärjestelmä toimii handsfree-järjestelmänä, ja sillä on mahdollista ohjata useita matkapuhelimen toimintoja. Matkapuhelinta voidaan
käyttää omilla painikkeillaan, vaikka se on yhdistetty.
Kun matkapuhelin on yhdistetty ja liitetty autoon,
on mahdollista soittaa, lähettää/vastaanottaa
tekstiviesti, suoratoistaa mediaa ja käyttää sitä
Internet-yhteytenä.
•
•
•
•
Tekstiviestin asetukset (s. 485)
•
Mediasoitin (s. 464)
Bluetooth-asetukset (s. 486)
Puheääniohjaus (s. 120)
Sovellusvalikon käsittely kuljettajan näytössä
(s. 111)
Mikrofoni.
Puhelinta käsitellään keskinäytöllä, mutta sitä voidaan myös
osittain käsitellä puheohjauksella sekä sovellusvalikolla, joihin päästään ohjauspyörän
oikeanpuoleisesta painikesarjasta.
Matkapuhelin.
Puhelimen käsittely keskinäytöstä.
Painikesarja kuljettajan näytössä esitettäviä
puhelintoimintojen ja puheohjauksen käsittelyä varten.
Kuljettajan näyttö.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Puhelimen liittäminen (s. 480)
•
•
•
Puhelun käsittely (s. 482)
Yhdistäminen/kytkeminen puhelimesta
(s. 481)
Tekstiviestien käsittely (s. 483)
Puhelimen asetukset (s. 485)
479
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Puhelimen liittäminen
Liittäkää Bluetooth-toimintoa käyttävä puhelin
autoon, jotta auton kautta voidaan soittaa puheluita, vastaanottaa ja lähettää tekstiviestejä, suoratoistaa mediaa ja kytkeä auto Internetiin.
2.
3.
1.
480
Tehkää puhelin haettavaksi/näkyväksi
Bluetooth-järjestelmän kautta.
1.
Jos yhtään puhelinta ei ole liitetty autoon painakaa Lisää puhelin.
•
Jos puhelin on liitetty autoon - painakaa
Vaihda
. Painakaa Lisää puhelin
ponnahdusikkunassa.
> Käytettävissä olevat Bluetooth-laitteet listataan. Listaa päivitetään sitä mukaa kuin
uusia laitteita havaitaan.
Avatkaa osanäkymä puhelinta varten.
•
Jos yhtään puhelinta ei ole liitetty autoon painakaa Lisää puhelin Tee autosta
löydettävä.
•
Jos puhelin on liitetty autoon - painakaa
Vaihda
. Painakaa ponnahdusikkunassa Lisää puhelin Tee autosta
löydettävä.
2.
Aktivoikaa Bluetooth puhelimessa.
3.
Auton yhdistämiseksi internetiin puhelimen
Bluetooth-toiminnon kautta - aktivoikaa internetjako (kannettava-/henkilökohtainen hotspot) puhelimen Bluetooth-toiminnon kautta.
4.
Painakaa liitettävän puhelimen nimeä.
5.
Tarkastakaa, että autossa ilmoitettu numerokoodi täsmää puhelimessa olevan kanssa.
Valitkaa siinä tapauksessa hyväksyminen
molemmissa paikoissa.
4.
Valitkaa puhelimesta hyväksyminen tai torjukaa puhelimien yhteystietojen ja viestien
mahdolliset valinnat.
Etsikää puhelimella Bluetooth-yksiköitä.
> Käytettävissä olevat Bluetooth-laitteet listataan.
5.
Valitkaa auton nimi puhelimessa.
6.
Tarkastakaa, että autossa ilmoitettu numerokoodi täsmää ulkoisessa yksikössä olevan
kanssa. Valitkaa siinä tapauksessa hyväksyminen molemmissa paikoissa.
7.
Valitkaa puhelimesta hyväksyminen tai torjukaa puhelimien yhteystietojen ja viestien
mahdolliset valinnat.
6.
Liittämismahdollisuuksia on kaksi. Joko etsiä
puhelinta autosta tai etsiä autoa puhelimesta.
Vaihtoehto 1 - puhelimen etsiminen
autosta
Vaihtoehto 2 - auton etsiminen
puhelimesta
Avatkaa osanäkymä puhelinta varten.
•
On mahdollista pitää samanaikaisesti liitettynä
kaksi Bluetooth-yksikköä, joista toinen on vain
median virtauttamista varten. Viimeksi liitetty
puhelin tulee automaattisesti liitetyksi soimaan,
lähettämään/vastaanottamaan viestejä, virtauttamaan mediaa ja toimimaan internetyhteytenä.
Käytettävän puhelimen vaihtaminen, katsokaa osa
"Bluetooth-asetukset".
Liittäminen tehdään kerran yksikköä kohti. Liittämisen jälkeen ei Bluetooth-yksikön enää tarvitse
olla näkyvissä/haettavissa, Bluetooth-toiminnon
pitää vain olla aktivoitu. Jotta auto voidaan yhdistää internetiin puhelimen kautta, pitää myös internetjaon olla aktivoituna matkapuhelimessa. Enintään 20 liitettyä Bluetooth-yksikköä voidaan tallentaa autoon.
Auton yhdistämiseksi internetiin puhelimen
Bluetooth-toiminnon kautta - aktivoikaa internetjako (kannettava-/henkilökohtainen hotspot) puhelimen Bluetooth-toiminnon kautta.
HUOM
•
Joissakin puhelimissa on aktivoitava viestitoiminto.
•
Kaikki matkapuhelimet eivät ole täysin
yhteensopivia ja voivat näyttää yhteystietoja ja viestejä autossa.
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
HUOM
Yhdistäminen/kytkeminen
puhelimesta
Puhelimen kytkeminen pois
Kytketyn puhelimen yhdistäminen, vaihto tai kytkeminen irti.
Kun puhelin on auton toiminta-alueen ulkopuolella, se kytketään automaattisesti pois. Jos poiskytkeminen tapahtuu meneillään olevan puhelun
aikana, puhelu voi jatkua puhelimessa.
•
Joissakin puhelimissa on aktivoitava viestitoiminto.
•
Kaikki matkapuhelimet eivät ole täysin
yhteensopivia ja voivat näyttää yhteystietoja ja viestejä autossa.
Puhelimen automaattinen yhdistäminen
HUOM
1.
Vain kaksi viimeksi liitettyä puhelinta voidaan
yhdistää automaattisesti.
Jos puhelimen käyttöjärjestelmä päivitetään,
on mahdollista, että puhelimen liitäntä autoon
katkeaa. Poistakaa tällöin puhelin autosta ja
liittäkää se sitten uudelleen.
Yhteensopivat puhelimet
Monissa markkinoilla olevista puhelimista on
nykyisin langaton Bluetooth-tekniikka, mutta
kaikki eivät ole täysin yhteensopivia auton kanssa.
Yhteensopivuus, ks. support.volvocars.com.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
Jotta auto voidaan samanaikaisesti yhdistää
internetiin, myös puhelimen internet-jaon
(kannettava/henkilökohtainen yhteyspiste)
on oltava aktivoitu.
2.
Avatkaa osanäkymä puhelinta varten.
2.
Painakaa Vaihda
.
> Käytettävissä olevat Bluetooth-laitteet listataan.
3.
Painakaa puhelinta, joka yhdistetään.
Puhelimen poistaminen
Avatkaa osanäkymä puhelinta varten.
Painakaa Asetukset Viestintä
Bluetooth-laitteet.
> Kytketyt Bluetooth-yksiköt listataan.
Jotta auto voidaan samanaikaisesti yhdistää
internetiin, myös puhelimen internet-jaon
(kannettava/henkilökohtainen yhteyspiste)
on oltava aktivoitu.
3.
Painakaa poistettavaa puhelinta.
4.
Painakaa Poista laite ja vahvistakaa valinta.
> Puhelin ei enää ole yhdistettynä autoon.
2.
Avatkaa osanäkymä puhelinta varten.
> Yhdistetyt puhelimet luetellaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
3.
Painakaa liitettävän puhelimen nimeä.
> Puhelin liitetään.
Puhelimen liittäminen manuaalisesti
1.
Puhelun käsittely (s. 482)
Kytketty auto* (s. 486)
Puhelimen vaihtaminen
1.
2.
Yhdistäminen/kytkeminen puhelimesta
(s. 481)
Tekstiviestien käsittely (s. 483)
Asettakaa auto jännitetilaan I tai korkeampaan.
> Puhelin liitetään.
Deaktivoikaa Bluetooth puhelimessa.
1.
Puhelin (s. 479)
Bluetooth-asetukset (s. 486)
Aktivoikaa puhelimen Bluetooth-yhteys
ennen auton kytkemistä jännitetilaan I.
–
Aktivoikaa Bluetooth puhelimessa.
•
•
•
•
Puhelin (s. 479)
Puhelimen liittäminen (s. 480)
Puhelimen asetukset (s. 485)
Bluetooth-asetukset (s. 486)
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 481
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
•
•
Jännitetilat (s. 391)
Puhelun käsittely
Kytketty auto* (s. 486)
Puheluiden hallinta autossa Bluetooth-yhdistettyä puhelinta käytettäessä.
2.
Valitkaa soittaminen seuraavista: puheluhistoriikki, numeron ilmoittaminen painikesarjalla
tai yhteystietoluettelon kautta. Yhteystietoluettelossa voidaan tehdä haku tai selaus.
yhteystietoluettelossa yhteysPainakaa
tiedon sijoittamiseksi kohtaan Suosikki.
3.
Painakaa Soita tai
4.
Painakaa Lopeta puhelu puhelun lopettamiseksi.
.
On myös mahdollista soittaa puheluhistoriikista
sovellusvalikon kautta, siihen päästää ohjauspyö.
rän oikeanpuoleisesta painikesarjasta
Monenkeskisen puhelun soittaminen
Käynnissä olevan puhelun aikana:
Puhelun soittaminen
1.
482
Avatkaa osanäkymä puhelinta varten.
1.
Painakaa painiketta Lisää numero.
2.
Valitkaa soittaminen puheluhistoriikista, suosikeista tai yhteystietoluettelosta.
3.
Painakaa kohtaa/riviä puheluhistoriikissa tai
yhteystietoluettelon yhteystietoa varten.
4.
Painakaa Vaihda puhelua vaihtaaksenne
osapuolten välillä.
5.
Painakaa Lopeta puhelu meneillään olevan
puhelun lopettamiseksi.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Ryhmäpuhelu
Meneillään olevan monenkeskisen puhelun
aikana:
1.
Painakaa Yhdistä puhelut meneillään olevan monenkeskisen puhelun yhdistämiseksi.
2.
Painakaa Lopeta puhelu puhelun lopettamiseksi.
Tuleva puhelu
Tuleva puhelu esitetään kuljettajan näytössä ja
keskinäytössä. Käsitelkää puhelua ohjauspyörän
oikeanpuoleisella tai keskinäytöllä.
1.
Painakaa Vastaa/Hylkää.
2.
Painakaa Lopeta puhelu puhelun lopettamiseksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Puhelin (s. 479)
Puhelimen puheohjaus (s. 123)
Sovellusvalikon käsittely kuljettajan näytössä
(s. 111)
Keskinäytön näppäimistön käyttö (s. 48)
Puhelimen asetukset (s. 485)
Tekstiviestien käsittely
Viestien hallinta autossa Bluetooth-yhdistettyä
puhelinta käytettäessä.
Tietyissä puhelimissa pitää viestitoiminto aktivoida ja etteivät kaikki matkapuhelimet ole täysin
yhteensopivia eivätkä voi näyttää yhteystietoja ja
viestejä autossa. Yhteensopivuus, katsokaa
support.volvocars.com.
Tekstiviestin lukeminen keskinäytöstä
Tuleva puhelu meneillään olevan puhelun
aikana.
1. Painakaa Vastaa/Hylkää.
2.
Painakaa Lopeta puhelu puhelun lopettamiseksi.
Yksityinen puhelu
–
Painakaa meneillään olevan puhelun aikana
Yksityisyys ja valitkaa asetus:
• Kytke matkapuhelimeen - handsfree-
toiminto kytketään irti ja puhelua jatketaan
matkapuhelimessa.
• Vain kuljettaja - mikrofoni katossa mat-
kustajan puolella suljetaan ja puhelua jatketaan auton handsfree-toiminnolla.
}}
483
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
||
2.
1.
Painakaa sovellusnäkymässä Viestit avataksenne.
2.
Saadaksenne viestin luetuksi painakaa Lue
ääneen, vaihtoehtoisesti painakaa viestiä,
joka halutaan saada luetuksi.
Uuden tekstiviestin lukeminen
kuljettajan näytöstä
Tekstiviesti esitetään vain kuljettajan näytössä,
jos se on valittu, katsokaa osa "Tekstiviestin asetukset".
–
Jotta viesti saadaan luettuna - valitkaa Lue
ääneen ohjauspyörän painikesarjalla.
Tekstiviestin lähettäminen
•
Vastaaminen viestiin - painakaa yhteystietoa, jonka viestiin vastataan, ja painakaa
sitten Vastaa.
•
Uuden viestin luominen - painakaa Luo
uusi +. Valitkaa yhteystieto tai syöttäkää numero.
3.
Kirjoittakaa viesti.
4.
Painakaa painiketta Lähetä.
Puhelinluettelon käyttäminen
Yhteystietojen hallinta autossa Bluetooth-yhdistettyä puhelinta käytettäessä.
Viesti-ilmoitus
Ilmoitusasetukset, katsokaa osa "Tekstiviestin
asetukset".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Puhelin (s. 479)
Tekstiviestin asetukset (s. 485)
Puhelimen asetukset (s. 485)
Puhelimen puheohjaus (s. 123)
Keskinäytön näppäimistön käyttö (s. 48)
Selatkaa kirjaimia ja
löytääksenne sopivan yhteystiedon. Puhelinluettelossa olevista
1.
484
Painakaa sovellusnäkymässä Viestit avataksenne.
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
yhteystiedoista näytetään vain ne, joissa on
kyseiset kirjaimet.
Etsi yhteystietoja – etsikää puhelinnumeroa
tai nimeä yhteystietoluettelosta painamalla
.
Suosikki – painakaa
yhteystiedon lisäämiseksi suosikkiluetteloon tai poistamiseksi
siitä.
Puhelimen asetukset
Tekstiviestin asetukset
Yhdistetyn puhelimen asetukset.
Tekstiviestien asetukset liitetyssä puhelimessa.
Puhelin
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Viestintä
kaa asetukset:
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Viestintä
asetukset:
•
•
•
•
•
Puhelin (s. 479)
Puhelimen puheohjaus (s. 123)
Sovellusvalikon käsittely kuljettajan näytössä
(s. 111)
ilmoitukset keskinäytön tilakentässä.
• Huomautus kuljettajan näytössä -
näyttää ilmoitukset kuljettajan näytössä.
Ilmoituksen kuljettajan näytössä ollessa
aktiivinen on mahdollista käsitellä tulevia
viestejä ohjauspyörän oikeanpuoleisella
painikesarjalla.
• Kontaktien lajittelujärjestys - valitaan
• Tekstiviestin ääni - valitaan tulevan
yhteystietoluettelon lajittelujärjestys.
Puheluilmoitukset Head-up-näytössä*, katsokaa osaa "Head-up -näyttö".
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
Tekstiviestin asetukset (s. 485)
Bluetooth-asetukset (s. 486)
Puhelin (s. 479)
Tekstiviestit ja valit-
• Viesti keskusnäytössä - näyttää viesti-
mahdollista käyttää soittosignaalia puhelimesta tai autosta. Tietyt puhelimet eivät
ole täysin yhteensopivia ja siten ei ole
mahdollista käyttää puhelimen soittosignaaleja autossa. Yhteensopivuus, katsokaa support.volvocars.com.
Vain aktiivisen Bluetooth-yhdistetyn puhelimen yhteystiedot näytetään keskinäytössä.
Enintään 3000 yhteystietoa voidaan näyttää.
Aiheeseen liittyvät tiedot
Puhelin ja valitkaa
• Soittoäänet - valitaan soittosignaali. On
HUOM
Järjestäminen
Yhteystietolista on lajiteltu aakkosjärjestykseen,
jossa erikoismerkit ja numerot lajitellaan koh. Lajittelujärjestys voidaan tehdä etudassa
tai sukunimen mukaan, katsokaa kappaleesta
"Puhelimen asetukset" lisätietoja.
Ilmoitus
tekstiviestin signaali.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Puhelin (s. 479)
Puhelimen liittäminen (s. 480)
Tekstiviestien käsittely (s. 483)
Puhelimen asetukset (s. 485)
Puhelimen liittäminen (s. 480)
Head-up -näyttö* (s. 117)
Keskinäytön näppäimistön käyttö (s. 48)
Puhelimen asetukset (s. 485)
* Valinnais-/lisävaruste. 485
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Bluetooth-asetukset
Kytketty auto*
Bluetooth-yhdistetyn puhelimen asetukset.
Kytketty auto antaa mahdollisuuden esim. käyttää
sovellusten kautta nettiradiota ja musiikkipalveluja ja yhteyttä jälleenmyyjään autossa ja ohjelmiston lataamista.
Bluetooth
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Viestintä
valitkaa asetukset:
Bluetooth-laitteet ja
• Paritetut laitteet - listaa kytketyt/liitetyt
yksiköt.
Poista laite - poistaa liitetyn yksikön.
Tälle laitteelle sallitut palvelut – sen
valinta, mihin puhelinta käytetään; soittamiseen, viestien lähettämiseen/vastaanottamiseen, sisällön suoratoistamiseen ja internetyhteytenä.
Auto yhdistetään Bluetooth- tai Wi-Fi-yhteyden
kautta tai auton sisäänrakennettua modeemia*
käyttäen.
Kun auto on yhdistetty, on mahdollista jakaa
internetyhteys (Wi-FI-hotspot) siten, että internetyhteys4 voi käyttää muita yksiköitä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Auton kytkeminen (s. 487)
Sovellukset (s. 456)
Huollon ja korjauksen varaaminen (s. 527)
Järjestelmäpäivitykset (s. 530)
Volvo ID (s. 23)
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 44)
Internetin jakaminen Wi-Fi-hotspotin välityksellä (s. 488)
Kytkentätila esitetään symbolilla keskinäytön tilakentässä.
• Internet-yhteys – valinta auton yhdistämi-
seksi internetiin yksikön Bluetooth-yhteyden
välityksellä.
• Lisää laite - aloittaa uuden laitteen yhdistämisen pariksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
4
486
Kytketty auto* (s. 486)
Puhelin (s. 479)
Puhelimen liittäminen (s. 480)
Mediasoitin (s. 464)
Ei koske yhdistämistä Wi-Fi-toiminnolla.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Auton kytkeminen
Yhdistäkää auto ja puhelin Bluetooth- tai Wi-Fiyhteyden avulla tai auton sisäänrakennettua
modeemia* käyttäen.
Matkapuhelimen ja verkko-operaattorin on tuettava internetjakoa (internetyhteyden jakoa) ja liittymässä on oltava dataliikennepalvelu.
HUOM
Internetiä käytettäessä siirtyy dataa (dataliikenne), mistä voi aiheutua kustannuksia.
Dataverkkovierailun aktivointi voi johtaa lisämaksuihin.
Ottakaa yhteys verkko-operaattoriinne dataliikenteen kustannuksesta.
HUOM
Käytettäessä Android Auto -toimintoja auto
voidaan yhdistää internetiin Wi-Fi- tai
Bluetooth-yhteyden tai automodeemin*
kautta.
Lukekaa Palveluita ja asiakkaan yksityisyyden
suojaa koskevat ehdot osoitteesta
support.volvocars.com ennen yhteyden muodostamista.
Kytkeminen Bluetooth-toiminnon avulla
Katsokaa Puhelimen liittäminen.
Kytkeminen Wi-Fi-toiminnon avulla
HUOM
Käytettäessä Apple CarPlay -toimintoja auto
voidaan yhdistää vain Wi-Fi-yhteyden tai automodeemin* kautta.
5 Vain
Volvo On Call -järjestelmällä varustetut autot.
1.
Aktivoikaa internetjako (kannettava-/henkilökohtainen hotspot) matkapuhelimessa.
2.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
3.
Painakaa Viestintä
4.
Aktivoikaa/deaktivoikaa tekemällä merkintä
ruutuun Wi-Fi tai poistamalla se.
Wi-Fi.
5.
Painakaa yhdistettävän verkon verkkonimeä.
6.
Anna verkon tunnussana.
7.
Jos toista kytkemislähdettä on käytetty aikaisemmin - vahvistakaa kytkemisen vaihtamisvalinta.
> Auto kytkeytyy verkkoon.
Huomatkaa, että jotkut puhelimet katkaisevat
internet-jaon, kun yhteys autoon katkeaa, esim.
kun autosta poistutaan sekä seuraavaan käyttökertaan asti. Siksi puhelimen internet-jako on
aktivoitava uudelleen seuraavalla käyttökerralla.
Kun puhelin liitetään autoon, se tallennetaan
myöhempää käyttöä varten. Kun tallennettujen
puhelimien enimmäismäärä (50 kpl) on saavutettu, ensimmäiseksi yhdistetty poistetaan. Tallennettujen verkkojen luettelon näyttämiseksi tai tallennettujen verkkojen poistamiseksi manuaalisesti, painakaa Asetukset Wi-Fi
Tallennetut verkot.
Verkkoyhteyden vaatimukset, ks. osaa "Wi-Fi-toiminnon tekniikka ja turvallisuus".
Kytkeminen automodeemin avulla*5
Kytkettäessä automodeemilla Volvo On Call -palvelut käyttävät yhteyttä.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 487
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kytketty auto* (s. 486)
Puhelimen liittäminen (s. 480)
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 44)
Wi-Fi-verkon poistaminen (s. 490)
Internetin jakaminen Wi-Fi-hotspotin
välityksellä
Kun auto on yhdistetty, Internet-yhteys voidaan
jakaa siten, että muut yksiköt voivat käyttää Internet-yhteyttä.6
Wi-Fi-toiminnon tekniikka ja turvallisuus
(s. 490)
Puuttuva tai huono yhteys (s. 489)
Automodeemin asetukset* (s. 491)
Bluetooth-asetukset (s. 486)
Apple CarPlay* (s. 472)
Asettakaa henkilökohtainen SIM-kortti pitimeen.
2.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
3.
Painakaa Viestintä
Internet.
4.
Aktivoikaa/deaktivoikaa tekemällä merkintä
ruutuun Automodeemin Internet tai poistamalla se.
5.
Jos toista kytkemislähdettä on käytetty aikaisemmin - vahvistakaa kytkemisen vaihtamisvalinta.
6.
Antakaa SIM-kortin PIN-koodi.
> Auto kytkeytyy verkkoon.
6
488
Automodeemin
Ei koske yhdistämistä Wi-Fi-toiminnolla.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Verkko-operaattorin (SIM-kortin) on tuettava
internetjakoa (internet-yhteyden jakoa).
HUOM
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Wi-Fi-yhteyspisteen aktivointi voi aiheuttaa
lisäkustannuksia verkko-operaattorilta.
2.
Painakaa Viestintä
yhteyspiste.
Ottakaa yhteys verkko-operaattoriinne dataliikenteen kustannuksesta.
3.
Painakaa Verkon nimi ja nimetkää internetjako.
4.
5.
6.
7.
Auton Wi-Fi-
Painakaa Salasana ja valitkaa tunnussana,
joka sitten pitää ilmoittaa yhdistettävissä yksiköissä.
Painakaa Taajuuskaista ja valitkaa, millä
taajuudella internetjako lähettää dataa. Huomatkaa, että taajuuskaistan valinta ei ole käytettävissä kaikilla markkina-alueilla.
Aktivoikaa/deaktivoikaa tekemällä merkintä
ruutuun Auton Wi-Fi-yhteyspiste tai poistamalla se.
Jos Wi-Fi-yhteyttä on käytetty kytkemislähteenä aiemmin - vahvistakaa yhteyden vaihtamisvalinta.
> Ulkoiset yksiköt voidaan nyt liitää auton
internetjakoon (Wi-Fi-hotspot).
Kytkentätila esitetään symbolilla keskinäytön tilakentässä.
Painakaa Yhdistetyt laitteet nähdäksenne luettelon tällä hetkellä liitetyistä yksiköistä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kytketty auto* (s. 486)
Wi-Fi-toiminnon tekniikka ja turvallisuus
(s. 490)
Symbolit keskinäytön tilakentässä (s. 44)
Puuttuva tai huono yhteys (s. 489)
Puuttuva tai huono yhteys
Vaikuttavat tekijät verkossa.
Siirrettävän datan määrä riippuu siitä, minkälaisia
palveluja ja sovelluksia autossa käytetään. Esimerkiksi äänen suoratoisto voi aiheuttaa paljon
dataliikennettä, jolloin yhteyden on oltava hyvä ja
signaalin vahva.
Matkapuhelimesta autoon
Kytkeytymisen nopeus voi vaihdella riippuen matkapuhelimen sijainnista autossa. Siirtäkää matkapuhelin lähemmäs keskinäyttöä signaalinvoimakkuuden lisäämiseksi. Varmistakaa, ettei välissä
ole mitään häiritsevää.
Matkapuhelimesta verkko-operaattorille
Mobiiliverkon nopeus vaihtelee kulloisenkin sijainnin kuuluvuuden mukaan. Verkon kuuluvuus voi
olla heikompaa esim. tunneleissa, mäkien takana,
syvissä laaksoissa tai sisätiloissa. Nopeus riippuu
myös teleoperaattorin kanssa tehdystä sopimuksesta.
HUOM
Jos dataliikenteen osalta on ongelmia, ottakaa yhteys verkko-operaattoriinne.
Puhelimen käynnistäminen uudelleen
Jos yhdistämisessä ilmenee ongelmia, puhelimen
käynnistäminen uudelleen voi auttaa.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 489
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
||
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kytketty auto* (s. 486)
Auton kytkeminen (s. 487)
Wi-Fi-verkon poistaminen
Käyttämättömän verkon poistaminen.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Wi-Fi
3.
Painakaa Unohda poistettavan verkon
osalta.
4.
Vahvistakaa valinta.
> Auto ei enää tämän jälkeen kytkeydy verkkoon.
Tallennetut verkot.
Kaikkien verkkojen poistaminen
Kaikki verkot voidaan poistaa samanaikaisesti
palauttamalla tehdasasetukset. Huomatkaa tällöin, että kaikki käyttäjädata ja järjestelmäasetukset palautetaan alkuperäisiksi tehdasasetuksiksi.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
7
490
Kytketty auto* (s. 486)
Auton kytkeminen (s. 487)
Asetusten nollaus asetusnäkymässä (s. 178)
Wi-Fi-toiminnon tekniikka ja
turvallisuus
Mahdolliset yhdistettävät verkkotyypit.
Vain seuraavan tyyppiseen verkkoon liittäminen
on mahdollista:
•
•
•
Taajuus - 2,4 tai 5 GHz7.
Normit - 802.11 a/b/g/n.
Turvallisuustyyppi - WPA2-AES-CCMP.
Auton Wi-Fi-järjestelmä on suunniteltu käsittelemään Wi-Fi-yksiköitä auton sisällä.
Jos useita yksiköitä toimii taajuudella samanaikaisesti, suorituskyky voi heiketä.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
Kytketty auto* (s. 486)
•
Puuttuva tai huono yhteys (s. 489)
Auton kytkeminen (s. 487)
Internetin jakaminen Wi-Fi-hotspotin välityksellä (s. 488)
Taajuuden valinta ei ole käytettävissä kaikilla markkina-alueilla.
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Automodeemin asetukset*8
Auto on varustettu modeemilla, jota voidaan käyttää auton yhdistämiseen internetiin. On myös
mahdollista jakaa internetyhteys toiminnon Wi-Fi
kautta.
1.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
2.
Painakaa Viestintä Automodeemin
Internet ja valitkaa asetukset:
• Automodeemin Internet - valinta siitä,
automodeemia käytetään kytkentänä.
• Datakäyttö - kohdan Nollaa painaminen
nollaa vastaanotetun ja lähetetyn datamäärän
laskennan.
Muuta PIN-koodi - enintään 4 numeroa voidaan ilmoittaa.
Kytke PIN-koodi pois - valinta siitä, tarvitaanko PIN-koodia SIM-kortin käyttöön.
•
Lähetä pyydetty koodi - käytetään esim.
käteiskortin lataamiseen tai saldon tarkastamiseen. Toiminto on operaattorikohtainen.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
Kytketty auto* (s. 486)
Internetin jakaminen Wi-Fi-hotspotin välityksellä (s. 488)
Sovellusten lataaminen,
päivittäminen ja asennuksen
poistaminen
Yhdistetyssä autossa voidaan ladata uusia sovelluksia, pitää entiset sovellukset ajan tasalla ja
poistaa sovelluksia.
HUOM
Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin, jotka siirtävät dataa, esim. nettiradioon.
Jos vaikutus muihin palveluihin koetaan häiritsevänä, lataaminen voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti voi olla hyvä sulkea tai keskeyttää
muut palvelut.
• Verkko
Sovelluksia käsitellään toiminnon Latauskeskus kautta
sovellusnäkymässä.
Valitse operaattori - automaattinen tai
manuaalinen verkko-operaattorin valinta.
Verkkovierailu - jos ruutu on ruksattu, automodeemi yrittää yhdistyä Internetiin, kun auto
on ulkomailla oman verkon ulkopuolella. Huomatkaa, että tämä voi aiheuttaa suuria kustannuksia. Tarkistakaa roaming-sopimuksenne ulkomailla tapahtuvaa dataliikennettä
koskien kotimaiselta verkko-operaattoriltanne.
• SIM-kortin PIN-koodi
8
Vain Volvo On Call -järjestelmällä varustetut autot.
Jotta sovelluksia voidaan
ladata, päivittää tai asennus
poistaa, auton pitää olla yhdistettynä.
Sovelluksen lataaminen
1.
Avatkaa sovellus Latauskeskus.
2.
Valitkaa Uusia sovelluksia avataksenne
luettelon sovelluksista, jotka ovat käytettävissä, mutta joita ei ole asennettu autoon.
}}
* Valinnais-/lisävaruste. 491
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
||
3.
Painakaa jotain kohtaa sovelluksen rivillä
luettelon laajentamiseksi ja lisätietojen saamiseksi sovelluksesta.
2.
Valitkaa Sovelluspäivitykset avataksenne
luettelon kaikista käytettävissä olevista päivityksistä.
4.
Valitkaa Asenna halutun sovelluksen lataamisen ja asentamisen aloittamiseksi.
> Lataamisen ja asennuksen tila osoitetaan
sen ollessa käynnissä.
3.
Etsikää haluamanne sovellus ja valitkaa
Asenna.
> Päivittäminen aloitetaan.
Jos lataamista ei sillä hetkellä voi aloittaa,
esitetään ilmoitus. Sovellus säilyy luettelossa ja lataamisen aloittamista voidaan
yrittää uudelleen.
Lataamisen keskeyttäminen
– Painakaa Peruuta käynnissä olevan lataamisen keskeyttämiseksi.
Sovelluksen poistaminen
Käytettävä sovellus pitää lopettaa, jotta asennus
voidaan poistaa.
1.
Avatkaa sovellus Latauskeskus.
2.
Valitkaa Sovelluspäivitykset avataksenne
luettelon kaikista asennetuista sovelluksista.
3.
Etsikää haluamanne sovellus ja valitkaa
Poista asennus ko. sovelluksen asennuksen poistamisen aloittamiseksi.
> Kun sovellus on poistettu, se häviää luettelosta.
Huomatkaa, että vain lataaminen voidaan keskeyttää, kun asennusvaihe on alkanut, sitä ei voi
keskeyttää.
Sovellusten päivittäminen
Jos sovellusta käytetään käynnissä olevan päivittämisen aikana, se alkaa uudelleen, jotta asentaminen voidaan saattaa loppuun.
Kaikkien päivittäminen
1. Avatkaa sovellus Latauskeskus.
2.
Valitkaa Asenna kaikki.
> Päivittäminen aloitetaan.
Aiheeseen liittyvät tiedot
•
•
•
•
Kytketty auto* (s. 486)
Radio (s. 458)
Mediasoitin (s. 464)
Järjestelmäpäivitykset (s. 530)
Tiettyjen päivittäminen
1. Avatkaa sovellus Latauskeskus.
492
* Valinnais-/lisävaruste.
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
Lisenssisopimus audiota ja mediaa
varten
Dirac Unison®
Lisenssi on sopimus tietyn toiminnan suorittamisesta oikein tai oikeutta hyödyntää toisen
oikeutta sopimuksessa ilmoitetuin ehdoin. Seuraavat tekstit ovat Volvon sopimuksia valmistajien/kehittäjien kanssa. Useimmat tekstit ovat
englanninkielisiä.
Tämä DivX Certified®-laite voi toistaa enintään
576p:n (mm. .avi, .divx) DivX® Home Theater videotiedostoja. Ladatkaa osoitteesta
www.divx.com ilmainen ohjelmisto digitaalisten
videoiden luomista, toistamista ja suoratoistoa
varten.
Bowers & Wilkins
Bowers & Wilkins ja B&W ovat tavaramerkkejä,
jotka kuuluvat yhtiölle B&W Group Ltd. Nautilus
on tavaramerkki, joka kuuluu yhtiölle B&W Group
Ltd. Kevlar on yhtiön DuPont rekisteröity tavaramerkki.
DivX®, DivX Certified® ja liitetyt logot ovat tavaramerkkejä, jotka kuuluvat yhtiölle DivX, LLC, ja niitä
käytetään lisenssillä.
Dirac Unison optimoi kaiuttimet ajan, tilan ja taajuuden osalta parhaan mahdollisen basson integraation ja äänen puhtauden aikaansaamiseksi.
Teknologia mahdollistaa myös todellisen tuntuisen toiston, jonka akustiset ominaisuudet muistuttavat konserttisalien akustiikkaa. Edistyksellisten algoritmien avulla Dirac Unison valvoo kaikkia
kaiuttimia digitaalisesti erittäin tarkkoihin akustisiin mittauksiin perustuen. Orkesterin kapellimestarin tavoin Dirac Unison takaa kaiuttimien
äänentoiston yhtenäisyyden.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Tämä DivX
Certified® -laite pitää rekisteröidä, jotta sillä voidaan toistaa ostettuja DivX Video-on-Demand
(VOD) -elokuvia. Hankkikaa rekisteröintikoodi
etsimällä DivX VOD -osio yksikön asetusvalikosta.
Käykää osoitteessa vod.divx.com saadaksenne
lisätietoja rekisteröinnin suorittamisesta loppuun.
Patenttinumero
Yhden tai useamman seuraavista patenteista kattama USA:ssa. 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
DivX®
}}
493
ÄÄNENTOISTO JA MEDIA
||
Gracenote®
Sisällön osilla on Gracenote:n tai sen toimittajien
tekijänoikeussuojaus ©.
Gracenote, Gracenote-logo ja logotyyppi,
"Powered by Gracenote" ja Gracenote MusicID
ovat joko rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä, jotka kuuluvat Gracenote, Inc. -yhtiölle
USA:ssa ja/tai muissa maissa.
Gracenote® loppukäyttäjäsopimus
Tämä ohjelma tai tämä yksikkö sisältää ohjelmiston yhtiöltä Gracenote, Inc. Emeryville, Kalifornia,
USA ("Gracenote"). Ohjelmisto Gracenoteyhtiöltä ("Gracenote-ohjelmisto") aktivoi tämän
ohjelman levyjen ja/tai tiedostojen tunnistamiseksi sekä musiikkiin liittyvän informaation hankkimiseksi, sisältäen tiedot nimestä, artistista, raidasta ja nimikkeestä ("Gracenote-data") verkkopalvelimilta tai upotetuista tietokannoista (joita
yhdessä kutsutaan "Gracenote-palvelimiksi") ja
muiden toimenpiteiden suorittamiseksi. Saatte
käyttää Gracenote-dataa vain tälle ohjelmalle tai
494
tälle yksikölle tarkoitettujen asianmukaisten loppukäyttäjätoimintojen mukaisesti.
Suostutte käyttämään Gracenote-dataa, Gracenote-ohjelmistoa ja Gracenote-palvelimia vain
henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin.
Suostutte olemaan luovuttamatta, kopioimatta,
siirtämättä tai kehittämättä edelleen tätä Gracenote-ohjelmistoa tai tätä Gracenote-dataa jollekin
kolmannelle osapuolelle. SUOSTUTTE OLEMAAN KÄYTTÄMÄTTÄ TAI HYÖDYNTÄMÄTTÄ
GRACENOTE-DATAA, GRACENOTE-OHJELMISTOA TAI GRACENOTE-PALVELIMIA
MUULLA KUIN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA
NIMENOMAAN SALLITULLA TAVALLA.
Suostutte siihen, että ei-yksinoikeutenne käyttää
Gracenote-dataa, Gracenote-ohjelmistoa ja Gracenote-palvelimia lakkaa, jos rikotte näitä rajoituksia. Jos lupanne lakkaa, suostutte lopettamaan Gracenote-datan, Gracenote-ohjelmiston ja
Gracenote-palvelimien kaiken käytön. Gracenotella on yksinoikeus kaikkeen Gracenote-dataan,
koko Gracenote-ohjelmistoon ja kaikkiin Gracenote-palvelimiin, ml. kaikki omistusoikeudet. Gracenotella ei missään olosuhteissa ole velvollinen
maksamaan Teille toimittamastanne informaatiosta. Suostutte siihen, että Gracenote, Inc. saa
soveltaa oikeuksiaan tämän Teidän kanssanne
tehdyn sopimuksen mukaisesti suoraan omissa
nimissään.
Gracenote-palvelu käyttää ainutlaatuista kysymysten dokumentoinnin tunnistinta tilastollisiin
tarkoituksiin. Sattumanvaraisesti annetun numeerisen tunnistimen tarkoituksena on mahdollistaa
Gracenote-palvelulle laskea kysymykset tietämättä mitään siitä, kuka Te olette. Lisätietoja on
Gracenote-yhtiön salauspolitiikan web-sivulla
Gracenote-palvelua varten.
Gracenote-ohjelmisto ja kaikki Gracenote-dataan
sisältyvä lisensoidaan Teille "sellaisena kuin se
on". Gracenote ei anna mitään lupauksia tai
takuita, painettuja tai epäsuoria, Gracenote-palvelimissa olevan Gracenote-datan suhteen. Gracenote pidättää oikeuden poistaa dataa Gracenotepalvelimilta tai muuttaa datakategorioita jostain
syystä, jonka Gracenote katsoo olevan riittävä.
Mitään takuuta ei anneta Gracenote-ohjelmiston
tai Gracenote-palvelimien virheettömyyden tai
Gracenote-ohjelmiston tahi Gracenote-palvelimien keskeytymättömän toiminnan suhteen. Gracenotella ei ole velvollisuutta antaa Teille uusia,
parannettuja tai lisädatatyyppejä tai kategorioita,
joita Gracenote voi toimittaa tulevaisuudessa ja
yritys pidättää oikeuden keskeyttää palvelunsa
milloin tahansa.
GRACENOTE SANOUTUU IRTI KAIKISTA
TAKUISTA, PAINETUISTA TAI EPÄSUORISTA,
MUKAANLUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN,
EPÄSUORISTA TAKUISTA MYYTÄVYYDEN,
TIETTYYN TAR