Volvo | S90 | Kezelési útmutató | Volvo S90 2017 Kezelési útmutató

Volvo S90 2017 Kezelési útmutató
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
VÄLKOMMEN!
Reméljük, hosszú évekig élvezni fogja Volvo járművét. Az autó úgy van
kialakítva, hogy biztonságot és kényelmet nyújtson Önnek és utasainak.
A Volvo a világ egyik legbiztonságosabb autója. Az Ön Volvója kielégíti az
összes jelenlegi biztonsági és környezetvédelmi előírást.
Annak érdekében, hogy jobban élvezhesse a Volvóját, azt javasoljuk,
hogy olvassa el a jelen kezelési útmutató utasításait és karbantartási
információit. A kezelési útmutató mobilalkalmazásként (Volvo Manual) és
a Volvo Cars támogató oldalán (support.volvocars.com) is elérhető.
TARTALOMJEGYZÉK
BEVEZETÉS
14
Digitális kezelési útmutató az autóban
15
Navigálás a digitális kezelési útmutatóban
16
A kezelési útmutató mobil eszközökön
A Volvo Cars támogató oldala
A kezelési útmutató olvasása
Adatok rögzítése
2
BIZTONSÁG
Így találja meg a tulajdonosi információkat
18
19
20
22
Fontos információk a tartozékokkal,
extra berendezésekkel és diagnosztikai aljzattal kapcsolatban
23
Volvo ID
24
Drive-E - a vezetés tisztább élvezete
26
IntelliSafe-vezetőtámogatás
29
Sensus - kapcsolat és karbantartás
30
A kezelési útmutató és a környezet
A billentyűzet használata a központi
kijelzőn
50
Karakterek bevitele kézzel a képernyőn
54
Biztonság
56
Biztonság terhesség alatt
56
Whiplash Protection System
57
Pedestrian Protection System
58
Biztonsági öv
59
Biztonságiöv-feszítő
59
A biztonsági öv becsatolása/kicsatolása
60
Ajtó és biztonsági öv emlékeztető
62
Légzsákok
63
Vezető- és utaslégzsákok
64
Az utaslégzsák aktiválása/inaktiválása*
66
Oldallégzsák
68
Függönylégzsák
68
Biztonsági üzemmód
69
33
Az autó beindítása/mozgatása a biztonsági üzemmód bekapcsolása után
70
Ablakok, üvegek és tükrök.
33
Gyermekbiztonság
71
A központi kijelző áttekintése
34
Gyermekülés
71
A központi kijelző használata
37
A gyermekülések felső rögzítőpontjai
74
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
41
Gyermekülések alsó rögzítőpontjai
74
Szimbólumok a középső kijelző állapotsávján
46
Az autó biztonsági övével rögzített
gyermekülések elhelyezésének táblázata
76
A központi kijelző beállításainak
módosítása
46
i-Size/ISOFIX rögzítőpontok
78
Funkció nézet gombokkal az autó
funkcióihoz
48
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének táblázata
79
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének táblázata
82
Műszerek és kezelőszervek, balkormányos autó
88
A rádió és média hangfelismeréses
vezérlése
121
Beépített ülésmagasító*
83
Műszerek és kezelőszervek, jobbkormányos autó
89
A klímaszabályozás hangvezérlése
122
Járművezetői kijelző
92
Hangfelismerés és térképes navigáció
123
A járművezetői kijelző beállításai
96
Manuális első ülés
124
Visszajelző szimbólumok a járművezetői kijelzőn
97
Figyelmeztető szimbólumok a járművezetői kijelzőn
100
Külső hőmérsékletmérő
101
Többfunkciós első ülés*
127
Óra
102
127
A járművezetői kijelző licencszerződése.
103
Beállítási funkciók a többfunkciós
első ülésben*
Alkalmazás menü a járművezetői kijelzőn
108
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
130
Az alkalmazás menü használata a járművezetői kijelzőn
109
Hátsó ülés
131
A beépített ülésmagasító* felemelése
83
A beépített ülésmagasító* leengedése
85
Üzenetek a járművezetői kijelzőn és
a központi kijelzőn.
110
Üzenetek kezelése a járművezetői
kijelzőn és a központi kijelzőn.
112
A járművezetői kijelzőről és a központi kijelzőről mentett üzenetek
kezelése
113
Szélvédőre vetített kijelző*
115
Hangfelismerés
118
A hangfelismerés használata.
119
A hangfelismerés beállításai
120
A telefon hangfelismeréses vezérlése
121
Elektromos első ülés*
125
Az első elektromos ülés* beállítása
125
Az első elektromos ülés* memória
funkciójának használata
126
A hátsó ülés fejtámláinak beállítása
131
A háttámlák lehajtása a hátsó ülésen*
133
Kormánykerék
134
A kormánykerék beállítása
135
Világításkapcsolók
136
Fényszórómagasság-állítás
137
Helyzetjelző lámpák
138
Nappali világítás lámpái
139
Tompított fényszóró
139
A távolsági fényszóró bekapcsolása/
kikapcsolása
140
3
KLÍMAVEZÉRLÉS
Aktív kanyarlámpák*
143
A HomeLink®* programozása
A fényszórók fénysugár-mintájának
beállítása
144
Fedélzeti számítógép
Első ködlámpák/kanyarlámpák*
144
Hátsó ködlámpa
145
Féklámpák
146
Vészvillogók
146
Az irányjelzők használata
146
Belső világítás
147
A hazakísérő világítás időtartama
150
Megközelítő világítás időtartama
Az ablaktörlők használata
Klímavezérlés
182
166
Klímavezérlés - érzékelők
183
Út adatok megjelenítése a járművezetői kijelzőn
168
Érzékelt hőmérséklet
183
Útstatisztikák megjelenítése a központi kijelzőn.
Levegőminőség
169
184
Utastérszűrő
185
Beállítások nézet
170
Clean Zone Interior Package*
185
Interior Air Quality System*
185
Klímakezelőszervek
186
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
187
Kategóriák a beállítások nézetben
171
Rendszerbeállítások módosítása a
beállítások nézetben
173
174
150
Beállítások visszaállítása a beállítások nézetben
Klímakezelőszervek az alagútkonzol
hátulján*
188
150
Járművezetői profilok
175
A klíma automatikus szabályozása
189
Az esőérzékelő bekapcsolása/kikapcsolása
151
Járművezetői profil kiválasztása
175
190
Járművezetői profil szerkesztése
Ablak- és fényszórómosók
176
A légkondicionáló bekapcsolása/
kikapcsolása
152
177
190
153
Távvezérlős kulcs járművezetői profilhoz rendelése
A hőmérséklet szabályozása
Elektromos ablakok
A ventilátor szintjének szabályozása
193
Járművezetői profil importálása/
exportálása USB-ről/USB-re
178
194
Alkalmazások beállításainak módosítása
179
Az ablakok és a külső visszapillantó
tükrök páramentesítésének bekapcsolása/kikapcsolása
A felhasználói adatok visszaállítása
tulajdonosváltás esetén
180
A levegő-visszakeringtetés bekapcsolása/kikapcsolása
197
Az elektromos ablakok kezelése
153
A napellenző* használata
154
A külső tükrök beállítása
155
Belső visszapillantó tükör
157
Iránytű*
158
Levegőelosztás
197
159
A levegőelosztás módosítása
198
Napfénytető*
160
A szellőzők nyitása/zárása és irányítása
199
A napfénytető működtetése*
161
A levegőelosztási lehetőségek táblázata
201
163
Az ülésfűtés bekapcsolása/kikapcsolása* 204
Az iránytű* kalibrálása
HomeLink®*
4
164
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Az ülésszellőztetés bekapcsolása/
kikapcsolása*
205
A kormánykerékfűtés bekapcsolása/
kikapcsolása*
206
Állóklíma*
207
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Az utastér belseje
218
Távvezérlős kulcs
232
Alagútkonzol
219
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
234
Elektromos aljzatok
220
Red Key - korlátozott távvezérlős kulcs*
235
A szivargyújtó* használata.
224
236
Hamutartók kiürítése*
224
Az indító- és zárrendszer antennáinak helyzetei
A kesztyűtartó használata
225
Zárás/nyitás kívülről
237
Napellenzők
226
Az autó zárásának/nyitásának visszajelzése
239
Csomagtér
227
Zárás/nyitás belülről
241
Rakodás
227
Biztonsági zárak*
242
Csomagrögzítő szemek
228
A csomagtérfedél zárása/nyitása
Táskatartó kampók
243
229
A szervizzárás használata
245
Átvezető rakodónyílás a hátsó ülésben*
229
Kivehető kulcsszár
247
Az előkészítés* indítása/leállítása
208
Időzítő az előkészítéshez*
209
Az előkészítés* időzítőjének beállítása
209
Az előkészítés időzítőjének bekapcsolása/kikapcsolása*
211
A klímakomfort-fenntartás* elindítása/kikapcsolása
212
Az állóklíma-vezérlés* szimbólumai
és üzenetei
213
Fűtés*
214
Zárás/nyitás a kivehető kulcsszárral
248
Állófűtés*
215
249
Kiegészítő fűtés*
216
Elektromosan működtetett csomagtérfedél*
A csomagtérfedél nyitása/zárása
lábmozdulattal*
252
Az elem cseréje a távvezérlős kulcsban
253
Indításgátló
257
Gyermekbiztonsági zárak
257
Riasztó*
259
A riasztó* automatikus élesítése/
kikapcsolása
261
A riasztó* kikapcsolása működő távvezérlős kulcs nélkül
261
5
VEZETŐTÁMOGATÁS
A távvezérlős kulcs rendszer típusengedélye
6
262
Sebességfüggő kormányzási erő
270
Roll Stability Control
270
elektronikus menetstabilizáló
271
Sport üzemmód az elektronikus
menetstabilzálóhoz
272
Az elektronikus menetstabilizáló
szimbólumai és üzenetei
273
Sebességhatároló*
275
A sebességhatároló aktiválása és
elindítása
A távolságfigyelmeztetés* időközének aktiválása és beállítása
287
A távolságfigyelmeztetés* korlátai
288
Adaptív sebességtartó*
288
Az adaptív sebességtartó* aktiválása
és elindítása
292
Az adaptív sebességtartó* sebességének kezelése
293
276
Az adaptív sebességtartó* időközének beállítása
294
A sebességhatároló sebességének
kezelése
276
Az adaptív sebességtartó inaktiválása/aktiválása*
295
A sebességhatároló kikapcsolása/
újbóli bekapcsolása
277
Előzési segéd az adaptív sebességtartóval* vagy Pilot Assist* funkcióval
296
A sebességhatároló kikapcsolása
278
297
Automatikus sebességhatároló*
279
Cél váltása és automatikus fékezés
az adaptív sebességtartóval
Az automata sebességhatároló aktiválása/inaktiválása
280
Az automata sebességhatároló tűrésének módosítása
281
Sebességtartó
282
A sebességtartó aktiválása és elindítása
282
A sebességtartó sebességének kezelése
283
A sebességtartó kikapcsolása/újbóli
bekapcsolása
284
A Pilot Assist* időközének beállítása
309
A sebességtartó inaktiválása
285
A Pilot Assist* inaktiválása/aktiválása
310
Távolságfigyelmeztetés*
286
Cél váltása és automatikus fékezés
Pilot Assist* funkcióval
312
Az adaptív sebességtartó* korlátai
299
Váltás a sebességtartó és az adaptív
sebességtartó* között
299
Az adaptív sebességtartó* szimbólumai és üzenetei
301
Pilot Assist*
303
A Pilot Assist* aktiválása és elindítása
306
A Pilot Assist* sebességének kezelése
308
A Pilot Assist* korlátai
314
A Cross Traffic Alert korlátai
346
Parkolókamera*
369
A Pilot Assist* szimbólumai és üzenetei
315
348
317
A parkolókamera* parkolósegédvonalai és mezői
371
Radar egység
A Blind Spot Information* és Cross
Traffic Alert* funkcióval kapcsolatos
üzenetek
A radar egység korlátai
319
Jelzőtábla-felismerés*
A parkolókamera* elindítása
373
A radar egységek típusengedélye
349
323
349
374
Kamera egység
326
Jelzőtábla-kijelzés jelzőtábla-információkkal
A parkolókamera korlátai*
Parkolósegéd*
376
A kamera egység korlátai
327
Sebességmérő kamera információk*
351
Parkolás aktív parkolósegéddel*
377
330
A jelzőtábla-felismerés aktiválása/
inaktiválása
352
A parkolósegéd* korlátai
380
A parkolósegéd* üzenetei
383
A jelzőtábla-felismerés korlátai*
353
City Safety
A City Safety figyelmeztetési távolságának beállítása
333
Az akadályok észlelése City Safety™
funkcióval
334
Driver Alert Control
354
A City Safety keresztirányú forgalomban
336
Bekapcsolás/kikapcsolás Driver
Alert Control
355
City Safety kitérő manőverek megakadályozásakor
337
A Driver Alert Control korlátai
355
A City Safety korlátai
Sávtartó rendszer
337
356
A City Safety funkcióval kapcsolatos
üzenetek
340
Bekapcsolás/kikapcsolás Lane
Keeping Aid
358
Rear Collision Warning
341
A sávtartó segéd szimbólumai és
üzenetei
359
Blind Spot Information*
341
Úttestelhagyás-gátló Run-off Mitigation
361
A Blind Spot Information* bekapcsolása/kikapcsolása
343
Az úttestelhagyás-gátló szimbólumai
és üzenetei
363
A Blind Spot Information* korlátai
344
Parkolósegéd*
364
Cross Traffic Alert*
344
A parkolósegéd* aktiválása/inaktiválása
366
A Cross Traffic Alert* bekapcsolása/
kikapcsolása
345
A parkolósegéd korlátai*
366
A parkolósegéd* üzenetei
368
7
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Alkoholzár*
386
Vészféklámpák
410
Vezetés utánfutóval
429
Az alkoholzár megkerülése*
386
Fékerőnövelés
410
431
A motor bendítása előtt az alkoholzárral
386
Automatikus fékezés ütközés után
410
Vezetés utánfutóval különleges körülmények között
Gyújtáshelyzetek
387
Rögzítőfék
411
Utánfutó-stablizáló*
432
Indítsa be az autót
388
A rögzítőfék használata
412
Vonószem
433
Az autó leállítása.
390
A rögzítőfék hibája esetén
413
Vontatás
434
Kormányzár
390
Visszagurulás-gátló
414
Az autó elszállítása
435
Segédindítás másik akkumulátorral
390
Automatikus fékezés álló helyzetben
414
Sebességváltó
392
Gázlás
415
Az automata sebességváltó fokozathelyzetei
392
Túlmelegedés a motorban és hajtásrendszerben
416
Manuális sebességváltó
394
Az indítóakkumulátor túlterhelése
417
417
Fokozatváltás-jelző*
395
Előkészületek hosszú utazás előtt
Fokozatválasztás-gátló
396
Téli vezetés
418
Fokozatváltás a kormánykerék váltófüleivel*
397
Az üzemanyagtöltő fedél nyitása/
zárása és üzemanyagtöltés
419
Start/Stop
398
Az üzemanyag kezelése
420
A Start/Stop funkció használata
398
Benzin
421
A Start/Stop funkció feltételei
400
Dízel
422
Hajtásmódok*
402
Üres tartály és dízelmotor
423
404
Dízel-részecskeszűrő
424
425
426
ECO hajtásmód
Szintvezérlés* és lengéscsillapítás
406
Gazdaságos vezetés
Összkerékhajtás*
407
Vonókonzol*
Fék funkciók
408
Kihúzható/visszahúzható vonókonzolok*
426
408
A vonókonzol műszaki adatai*
428
Lábfék
8
AUDIO ÉS MÉDIA
Audio és média
438
Apple CarPlay*
455
Alkalmazások
438
Az Apple CarPlay* használata
456
Audio-beállítások
439
Apple CarPlay* beállítások
457
Rádió
440
Android Auto*
458
Rádióállomások váltása és keresése.
440
Android Auto* beállítások
459
RDS rádió
443
A média műszaki adatai
460
Digitális rádió
444
Telefon
462
Kapcsolat a különböző FM rádióhullámsávok és DAB között.
444
Telefon csatlakoztatása
463
A rádió beállításai
445
Telefon csatlakoztatása/lecsatlakoztatása
464
Médialejátszó
446
Telefonhívások kezelése
465
Médialejátszás
447
Szöveges üzenetek kezelése
467
Gracenote®
449
A telefonkönyv kezelése
468
Média keresése
450
Telefon-beállítások
469
CD-lejátszó*
451
Szöveges üzenetek beállításai
469
Bluetooth média
451
Bluetooth beállítások
470
Média csatlakoztatása Bluetooth
kapcsolaton
451
Online autó*
470
Média AUX/USB bemeneten
452
Az autó csatlakoztatása
471
Média csatlakoztatása AUX/USB
bemeneten
452
Az internet megosztása Wi-Fi elérési
ponttal
472
videó
452
Nincs vagy gyenge kapcsolat
473
A média audio-beállításai
453
Wi-Fi hálózat eltávolítása
474
TV*
454
A TV* használata
454
A Wi-Fi technológiája és biztonsága
474
Az autómodem beállításai*
475
Alkalmazások letöltése, frissítése és
eltávolítása
475
Audio és média licencszerződés
477
A szolgáltatások felhasználási feltételei és ügyfél-adatvédelmi szabályzat
487
9
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
10
Gumiabroncsok
490
Elsősegélycsomag
511
KARBANTARTÁS ÉS
SZERVIZELÉS
A gumiabroncsok forgási iránya
511
Volvo szervizprogram
516
512
Autó állapota
516
Szervizelés és javítás előjegyzése
516
Távoli frissítések
519
Rendszerfrissítések
519
Adatátvitel az autó és a műhely között
521
Az autó felemelése
522
A motortérfedél nyitása és zárása
524
A motortér áttekintése
525
491
A keréktárcsa méretjelölése
Futófelület-kopásjelzők a gumiabroncsokon
492
A gumiabroncs méretjelölése
A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése
492
Gumiabroncs-figyelés*
493
A gumiabroncsnyomás ellenőrzése
gumiabroncs-figyelő rendszerrel*
495
Az alacsony gumiabroncs kijavítása
gumiabroncs-figyeléssel*
496
Gumiabroncs-figyelés* kalibrálása
497
Motorolaj
Szükséghelyzeti defektjavító készlet
526
498
A motorolaj ellenőrzése és feltöltése
A szükséghelyzeti defektjavító készlet használata
527
499
A hűtőfolyadék feltöltése
528
Fújja fel a gumiabroncsot a szükséghelyzeti defektjavító készlet kompresszorával.
502
A klímavezérlő rendszer szervizelése
530
Lámpacsere
531
Amikor kerekeket cserél
503
A tompított fényszóró izzójának cseréje
533
Kerék eltávolítása
504
A távolsági fényszóró izzójának cseréje
533
A kerekek felszerelése
506
Az első figyelmeztető lámpa/helyzetjelző lámpa izzójának cseréje
534
Kerékcsavarok
507
Az első irányjelző izzó cseréje
535
Pótkerék*
507
A hátsó ködlámpaizzó cseréje
535
Téli kerekek
508
Izzók műszaki adatai
539
Szerszámkészlet
509
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban
539
Elakadásjelző háromszög
510
Az ablaktörlő lapát cseréje
540
Emelő*
510
Mosófolyadék betöltése
542
MŰSZAKI ADATOK
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
Akkumulátor
543
Típusjelölések
568
Szimbólumok az akkumulátorokon
545
Méretek
571
Segédakkumulátor
546
Tömegek
573
Biztosítékok
548
Vontatóképesség és vonóhorog-terhelés
574
Biztosítékcsere
548
A motor műszaki adatai
576
Biztosítékok a motortérben
549
Motorolaj — műszaki adatok
577
Biztosítékok a kesztyűtartó alatt
552
579
Biztosítékok a csomagtérben
556
A motorolaj tekintetében nehéz vezetési feltételek
A külső tisztítása
560
Hűtőfolyadék — műszaki adatok
580
Polírozás és viaszolás
562
Sebességváltó-folyadék — műszaki
adatok
580
Rozsdavédelem
563
Fékfolyadék — műszaki adatok
A belső tisztítása
580
563
Üzemanyagtartály - méret
A központi kijelző tisztítása
581
565
Légkondicionáló — műszaki adatok
A fényezés sérülései
581
565
A fényezés sérüléseinek javítása
583
566
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás
Jóváhagyott kerék- és gumiabroncsméretek
586
Terhelési mutató és sebesség-besorolás
588
Jóváhagyott gumiabroncs-nyomások
589
Betűrendes tárgymutató
591
11
BEVEZETÉS
BEVEZETÉS
Így találja meg a tulajdonosi
információkat
A kezelési információk számos különböző termék
formájában, digitálisan és nyomtatva, állnak rendelkezésre. A kezelési útmutató elérhető az autó
központi kijelzőjén, mobilalkalmazásként, a Volvo
Cars támogató weboldalán. Egy Quick Guide és
a kezelési útmutató melléklete megtalálható a
kesztyűtartóban, amely többek között műszaki
adatokat és a biztosítékokkal kapcsolatos információkat tartalmaz. A nyomtatott kezelési útmutató megrendelhető.
Az autó központi kijelzője1
A központi kijelzőn, húzza le a
felső nézetet, és érintse meg a
Kezelési útmutató lehetőséget. Itt érhetők el a vizuális navigáció lehetőségei az autó külső
és belső képeivel. Az információk kereshetők és kategóriákra
is vannak osztva.
Mobilalkalmazás
Az App Store vagy Google Play
áruházban, töltse le az alkalmazást az okostelefonjára vagy
táblagépére, és válassza ki az
autót. Az alkalmazásban oktató
videók és a vizuális navigáció
lehetőségei érhetők el az autó
külső és belső képeivel. A kezelési útmutató
különböző szakaszai között könnyen lehet navigálni és annak tartalma kereshető.
A Volvo Cars támogató weboldala
Menjen a support.volvocars.com
oldalra, és válassza ki az
országát. Itt online és PDF formátumú kezelési útmutatókat
találhat. A Volvo Cars támogatói
oldalon oktató videók és
további információk valamint a
Volvójára és az autó tulajdonlására vonatkozó
további segítség is található. Az oldalak a legtöbb
piacon elérhetők.
Nyomtatott információk
A kesztyűtartóban található a
kezelési útmutató1 melléklete,
amely a biztosítékokkal kapcsolatos információkat és műszaki
adatokat valamint fontos és
gyakorlati információk összefoglalását tartalmazza.
Egy Quick Guide is elérhető nyomtatott formában, amely segít megismerkedni az autó leggyakrabban használt funkcióival.
A választott felszereltségi szinttől, piactól stb. függően további tulajdonosi információk is lehetnek
nyomtatott formában az autóban.
Nyomtatott kezelési útmutató és hozzá kapcsolódó melléklet rendelhető. A rendeléshez lépjen
kapcsolatba egy Volvo kereskedéssel.
1A
14
teljes nyomtatott kezelési útmutató az olyan piacokon található meg az autóban, ahol nem áll rendelkezésre a központi kijelzőn.
BEVEZETÉS
A nyelv módosítása az autó központi
kijelzőjén.
Digitális kezelési útmutató az
autóban
A központi kijelző nyelvének módosítása azt eredményezheti, hogy bizonyos tulajdonosi információk nem felelnek meg az országos vagy helyi törvényeknek és rendelkezéseknek. Ne módosítsa
nehezen érthető nyelvre, mert ezután nehezen
fog visszatalálni a képernyő menüszerkezetében.
A kezelési útmutató digitális2 változata elérhető
az autó központi kijelzőjén.
gek elérhetők a kezelési útmutató kezdőlapjáról.
megérintése a felső menüből.
Egyik mód a
Szimbólumok és azok jelentése a kezelési
útmutató menüjében
A kezelési útmutató kezdőlapjához vezet.
FONTOS
Mindig a járművezető felelős a jármű biztonságos vezetéséért és a vonatkozó törvények
és szabályok betartásáért. Az is fontos, hogy
az autót a Volvo kezelési útmutatóban leírt
előírásainak megfelelően tartsa karban és
kezelje.
Ha bármilyen eltérés van a központi kijelzőn
megjelenő és a nyomtatott információk között,
akkor mindig a nyomtatott információk élveznek elsőbbséget.
Kapcsolódó információk
•
Digitális kezelési útmutató az autóban
(15. oldal)
•
A kezelési útmutató mobil eszközökön
(18. oldal)
•
•
A Volvo Cars támogató oldala (19. oldal)
2
A cikkek kategóriánként
vannak csoportosítva.
Ugyanaz a cikk több kategóriában is megjelenhet.
A digitális kezelési útmutató a felső nézetből érhető el.
A digitális kezelési útmutató megnyitásához húzza le a felső nézetet a középső kijelzőn, és
érintse meg a Kezelési útmutató lehetőséget.
MEGJEGYZÉS
A digitális kezelési útmutató vezetés közben
nem használható.
A Quick Guide oldalra
vezet, a különösen hasznos
cikkekhez mutató hivatkozásokkal. Válaszokat ad az
autóval kapcsolatos általános kérdésekre.
A digitális kezelési útmutatóban számos különböző módon kereshet információkat. A lehetősé-
A kezelési útmutató olvasása (20. oldal)
A legtöbb piacra érvényes.
}}
15
BEVEZETÉS
||
Szimbólumok és azok jelentése a kezelési
útmutató menüjében
Szimbólumok és azok jelentése a kezelési
útmutató menüjében
Az autó külső és belső
áttekintő képei. A különböző részek interaktív területekkel vannak jelölve,
amelyek az autó adott
részeivel kapcsolatos cikkekhez vezetnek.
Itt van összegyűjtve az
összes "kedvencként"
megjelölt cikk.
Az autó különböző funkcióival kapcsolatos rövid oktatófilmekhez vezet.
Navigálás a digitális kezelési
útmutatóban
A digitális kezelési útmutató az autó központi
kijelzőjéről érhető el. A tartalom kereshető és
könnyen navigálhat a különböző részek között.
Jelzi, hogy a kezelési útmutató mely verziója található
az autóban és egyéb hasznos információkat nyújt.
Kapcsolódó információk
•
Navigálás a digitális kezelési útmutatóban
(16. oldal)
A digitális kezelési útmutató a felső nézetből érhető el.
A digitális kezelési útmutató
megnyitása
–
A digitális kezelési útmutató megnyitásához húzza le a felső nézetet a középső kijelzőn,
és érintse meg a Kezelési útmutató lehetőséget.
A digitális kezelési útmutatóban számos különböző módon kereshet információkat. A kezelési
útmutató menü eléréséhez – nyomja meg a
gombot a kezelési útmutató felső sávjában.
16
BEVEZETÉS
Keresés kategóriák használatával
A kezelési útmutató szakaszai
fő kategóriákba és alkategóriákba van szervezve. Ugyanazt a
szakaszt több megfelelő kategória is tartalmazza, hogy könynyebben megtalálható legyen.
1.
gombot, majd válassza a
Nyomja meg a
Kategóriák lehetőséget.
> A fő kategóriák egy listában jelennek
meg.
2.
Érintsen meg egy fő kategóriát ( ).
> Megjelenik az alkategóriák ( ) és cikkek
( ) listája.
3.
Interaktív területek a belső és külső
részekhez.
Az autó külső és belső áttekintő képei. A különböző részek
interaktív területekkel vannak
jelölve, amelyek az autó adott
részeivel kapcsolatos cikkekhez
vezetnek.
Tudjon meg többet a leggyakrabban
használt funkcióiról a gyors útmutatóval
Egy olyan oldalhoz vezet, amely
különösen hasznos, az autó
legáltalánosabb funkcióit
ismertető cikkekhez mutató
hivatkozásokat tartalmaz. A szakaszok kategóriák szerint is
elérhetők, de itt össze vannak
gyűjtve a gyors hozzáférés érdekében. Érintsen
meg egy cikket annak teljes elolvasásához.
Kedvencek
1.
Érintsen meg egy cikket a megnyitásához. A
visszalépéshez, nyomja meg a vissza nyilat.
gombot, majd válassza a
Nyomja meg a
Külső/Belső lehetőséget.
> Külső/belső képek jelennek meg interaktív területekkel. Az interaktív területek az
autó vonatkozó részeivel kapcsolatos cikkekhez mutatnak. Csúsztassa az ujját vízszintesen a képernyőn a képek közötti váltáshoz.
2.
Érintsen meg egy interaktív területet.
> A területről szóló cikk címe jelenik meg.
3.
Érintse meg a címet a cikk megnyitásához. A
visszalépéshez, nyomja meg a vissza nyilat.
Itt találhatók a kedvencekként
mentett szakaszok. Érintsen
meg egy cikket annak teljes
elolvasásához.
Kedvenc cikkek mentése/törlése
A cikkeket a jobb oldalon fent található
megnyomásával mentheti el kedvencként, amikor meg
van nyitva az adott cikk. Ha a cikk el van mentve
.
kedvencként, akkor a csillag ki van töltve:
A cikk eltávolításához a kedvencekből, nyomja
meg újra a csillagot az aktuális cikkben.
}}
17
BEVEZETÉS
||
Videó
3.
Egy rövid videóhoz vezet az
autó különböző funkcióiról.
Információk
Érintse meg a cikket/kategóriát annak megnyitásához.
Kapcsolódó információk
•
Digitális kezelési útmutató az autóban
(15. oldal)
•
A billentyűzet használata a központi kijelzőn
(50. oldal)
A kezelési útmutató mobil
eszközökön
A kezelési útmutató mobilalkalmazás formájában
is elérhető az App Store és Google Play áruházakban. Az alkalmazás okostelefonokhoz és táblagépekhez készült.
Érintse meg a szimbólumot az
autóban található kezelési
útmutató verziójával kapcsolatos valamint egyéb hasznos
információk eléréséhez.
Kezdőlap
Érintse meg a szimbólumot,
hogy visszalépjen a kezelési
útmutató kezdőlapjához.
1.
Érintse meg a
elemet a kezelési útmutató felső menüjében. Egy billentyűzet jelenik
meg a képernyő alsó részén.
A kezelési útmutató letölthető
mobilalkalmazásként az App
Store és Google Play áruházakból. Az itt látható QR-kód közvetlenül az alkalmazásra mutat.
Vagy meg is keresheti azt az
App Store illetve Google Play
áruházban a "Volvo manual" keresési kifejezéssel.
2.
Írjon be egy kulcsszót, például "biztonsági
öv".
> A javasolt cikkek és kategóriák a betűk
beírása közben jelennek meg.
Az alkalmazás tartalmaz egy videót a külső és
belső képekkel, ahol az autó különböző részei
interaktív területekkel vannak kiemelve, amelyek a
kérdéses területről szóló cikkhez vezetnek. A
A keresés funkció használata
18
BEVEZETÉS
kezelési útmutató különböző szakaszai között
könnyen lehet navigálni és annak tartalma kereshető.
A Volvo Cars támogató oldala
Kapcsolat
Az autójával kapcsolatos további információk a
Volvo Cars weboldalon és támogató oldalon
találhatók. Innen navigálhat a My Volvo3 oldalra,
amely egy személyes weboldal Önnek és az
autójának.
A támogató weboldal tartalmazza az ügyfélszolgálat és a legközelebbi Volvo kereskedő kapcsolati adatait.
Támogatás az interneten
Menjen a support.volvocars.com címre az oldal
meglátogatásához. A támogató oldal a legtöbb
piacon elérhető.
Támogatást tartalmaz az olyan funkciókhoz,
mint a webes alapú szolgáltatások és funkciók, a
Volvo On Call*, a navigációs rendszer* és az alkalmazások. Videók és lépésenként leírt útmutatások magyarázzák el a különböző eljárásokat, például azt, hogyan csatlakoztassa az autót az internethez mobiltelefonon keresztül.
My Volvo az interneten3
A www.volvocars.com weboldalon a My Volvo
Web oldalhoz juthat, amely egy személyes weboldal Ön és az autója számára.
Hozzon létre egy személyes Volvo ID azonosítót,
jelentkezzen be a My Volvo Web oldalra, ahol
áttekintést kaphat a szolgáltatásról, többek között
a szerződésekről és garanciákról. A My Volvo
Web az autómodelljéhez illő tartozékokról és
szoftverekről is tartalmaz információkat.
Kapcsolódó információk
•
Volvo ID (24. oldal)
Letölthető információk
A mobilalkalmazás megtalálható az App Store és Google
Play áruházakban.
Kapcsolódó információk
•
•
3
A kezelési útmutató olvasása (20. oldal)
A Volvo Cars támogató oldala (19. oldal)
Térképek
A Sensus navigation felszereltségű autókhoz
lehetőség van térképek letöltésére a támogató
weboldalról.
Kezelési útmutatók PDF formátumban
A kezelési útmutatók PDF formátumban tölthetők
le. Válasszon autómodellt és modellévet az útmutató szükség szerinti letöltéséhez.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
* Opció/tartozék.
19
BEVEZETÉS
A kezelési útmutató olvasása
A kezelési útmutató elolvasása, ideális esetben
az első út előtt, jó módja az autó megismerésének.
A kezelési útmutató tanulmányozása jó módja az
új funkciók, az autó kezelésének megértésére a
különböző helyzetekben és, hogy megtanulja az
autó funkcióinak legjobb kihasználását. Kérjük,
fordítson figyelmet a kezelési útmutatóban található biztonsági utasításokra.
A fejlesztési munka folyamatosan zajlik a termék
javítása érdekében. A módosítások azt okozhatják, hogy a kezelési útmutatóban található információk, leírások és ábrák különböznek az autó
berendezéseitől. Fenntartjuk az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
Ne vegye ki ezt az útmutatót az autóból - ha
problémák merülnek fel, akkor itt találhat információkat arról, hol és hogyan érhető el szakszerű
segítség.
© Volvo Car Corporation
a különböző piacok igényeinek és az adott
országos vagy helyi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően változhatnak.
Ha kétségei vannak az alapfelszereltséggel és az
opciókkal/tartozékokkal kapcsolatban, akkor
vegye fel a kapcsolatot egy Volvo kereskedővel.
Speciális szövegek
FIGYELEM
Sérülés kockázata esetén figyelmeztető szövegek jelennek meg.
Üzenetszövegek
Az autóban kijelzők találhatók, amelyek menüket
és üzenetszövegeket jelenítenek meg. A kezelési
útmutatóban ezeknek a szövegeknek a megjelenése különbözik a normál szövegektől. Példák a
menüszövegekre és üzenetszövegekre: Telefon,
Új üzenet.
Címkék
Az autón különböző matricák találhatók, amelyek,
egyszerű és világos módon, fontos információkat
közölnek. Az autóban található matricák az alábbi,
csökkenő fontosságú figyelmeztetéseket/információkat tartalmazzák.
FONTOS
A "fontos" szöveg jelenik meg, ha károsodás
veszélye áll fenn.
MEGJEGYZÉS
A MEGJEGYZÉS szövegek tanácsokat vagy
tippeket adnak például szolgáltatások és
funkciók használatakor.
Opciók/tartozékok
A normál felszereltségen kívül, a használati útmutató az opciókat (gyárilag beszerelt berendezések) és bizonyos tartozékokat (utólagosan beszerelt extra tartozékok) is tárgyal.
Az összes opció/tartozék csillaggal van jelölve: *.
A kezelési útmutatóban tárgyalt felszerelések
nem minden autóban állnak rendelkezésre - ezek
20
Lábjegyzet
A kezelési útmutató bizonyos helyeken lábjegyzetek formájában is tartalmaz információkat a lapok
alján vagy a táblázatok végén. Ezek az információk kiegészítik a számmal rájuk hivatkozó szöveget. Ha a lábjegyzet egy táblázatban található
szövegre vonatkozik, akkor az a lábjegyzet szám
helyett betűvel van jelölve.
* Opció/tartozék.
BEVEZETÉS
Személyi sérülésre vonatkozó
figyelmeztetés
Anyagi kár kockázata
Fehér ISO szimbólumok és fehér szöveg/kép
fekete üzenetmezőben.
MEGJEGYZÉS
A kezelési útmutatóban szereplő matricák
nem pontosan egyeznek meg az autóban
találhatókkal. Ezek a hozzávetőleges megjelenést és az elhelyezkedésüket mutatják az
autóban. Az adott autóra vonatkozó adatok az
autóban található matricákon találhatók.
Eljáráslisták
Fekete ISO szimbólumok sárga figyelmeztető
mezőben, fehér szöveg/kép fekete üzenetmezőben. Olyan veszély jelenlétére figyelmeztet, amely,
figyelmen kívül hagyása esetén súlyos vagy halálos személyi sérülést eredményezhet.
Fehér ISO szimbólumok és fehér szöveg/kép
fekete vagy kék figyelmeztető mezőben és üzenetmezőben. Olyan veszély jelenlétére figyelmeztet, amely, figyelmen kívül hagyása esetén anyagi
kárt eredményezhet.
Információk
Olyan eljárások, amelyeket a kezelési útmutatóban található számozás alapján bizonyos sorrendben kell végrehajtani:
Ha képek sorozata illusztrálja az utasításokat
lépésről-lépésre, akkor az egyes lépések az
ábrával megegyező számozással rendelkeznek.
Betűk listája jelenik meg a felsorolások
egyes elemei mellett, ahol az utasítások sorrendje nem lényeges.
Nyilak számozással vagy a nélkül, amelyek
mozgásokat ábrázolnak.
Nyilak betűjelöléssel olyan mozgások jelölésére, ahol a fordított sorrendnek nincs jelentősége.
Ha a lépésről-lépésre végrehajtandó utasításokhoz nem tartozik ábrák sorozata, akkor a különböző lépések normál számokkal vannak jelölve.
}}
21
BEVEZETÉS
||
Elhelyezkedési listák
A számot tartalmazó piros körök olyan áttekintő képeken találhatók, ahol a különböző
komponensek meg vannak jelölve. A szám
szerepel az ábrához kapcsolódó pozíciólistában, amely leírja az adott elemet.
Listajeles listák
A listajeles felsorolások olyan helyeken szerepelnek, ahol a kezelési útmutató listába szedett pontokat tartalmaz.
Példa:
•
•
Hűtőfolyadék
Motorolaj
Kapcsolódó információk
A kapcsolódó információk más, szorosan kapcsolódó információkat tartalmazó cikkekre utalnak.
Képek
Az útmutató képei bizonyos esetekben vázlatok
és, a felszereltségi szint vagy az adott piac függvényében, eltérhetnek az autó megjelenésétől.
Folytatódik
}} Ez a szimbólum jelenik meg jobb oldalt legalul,
amikor egy szakasz a következő oldalon folytatódik.
Folytatás az előző oldalról.
|| Ez a szimbólum jelenik meg bal oldalt legfelül,
amikor egy szakasz az előző oldalról folytatódik.
22
Kapcsolódó információk
•
Digitális kezelési útmutató az autóban
(15. oldal)
•
A kezelési útmutató mobil eszközökön
(18. oldal)
•
A Volvo Cars támogató oldala (19. oldal)
Adatok rögzítése
A Volvo biztonsági és minőségbiztosítási rendszerének részeként a jármű használatával, működésével és az eseményekkel kapcsolatos bizonyos információk rögzítésre kerülnek az autóban.
A jármű "Event Data Recorder" (EDR) egységgel
van felszerelve. Ennek elsődleges feladata a közlekedési balesetekkel vagy ütközésekhez hasonló
eseményekkel kapcsolatos adatok észlelése és
rögzítése, például amikor a légzsák működésbe
lép vagy a jármű valamilyen tárgynak ütközik az
úton. Az adatok rögzítése annak a jobb megismerésére szolgál, hogy milyen módon működnek a
járműrendszerek az ilyen típusú helyzetekben. Az
EDR úgy van kialakítva, hogy rövid időtartamon
keresztül, általában 30 másodpercig vagy ennél
kevesebb ideig rögzítse a járműdinamikai és biztonsági rendszerekkel kapcsolatos adatokat.
A járműbe épített EDR az alábbiakkal kapcsolatos
adatokat rögzíti a közlekedési balesetek vagy az
ütközéshez hasonló események során:
•
Hogyan működtek az autóban a különböző
rendszerek
•
Be volt-e kapcsolva/meg volt-e feszítve a járművezető illetve az utasok biztonsági öve
•
Használta-e a járművezető a gáz- vagy fékpedált
•
A jármű haladási sebessége
Ezek az adatok segítenek a közlekedési balesetek, sérülések és károsodások körülményeinek
BEVEZETÉS
jobb megismerésében. Az EDR csak akkor rögzít
adatokat, amikor nem szokványos ütközési helyzet áll elő. Az EDR normál vezetési körülmények
között nem rögzít semmilyen adatot. Ehhez
hasonlóan, a rendszer soha nem rögzíti azt, hogy
ki vezeti a járművet vagy a baleset földrajzi helyzetét illetve az ütközés közeli helyzeteket. Azonban egyéb felek, például a rendőrség felhasználhatja a rögzített adatokat a közlekedési baleset
után szokásosan összegyűjtött személyes adatokkal együtt. A rögzített adatok értelmezéséhez
speciális berendezés és hozzáférés szükséges a
járműhöz illetve az EDR rendszerhez.
Az EDR rendszeren kívül, az autó számos számítógéppel rendelkezik, amelyek folyamatosan
ellenőrzik és figyelik az autó működését. Ezek
normál vezetési feltételek mellett is képesek adatok rögzítésére, de főleg a jármű működését és
funkcióit befolyásoló hibákat vagy akkor rögzítenek, amikor a jármű vezetőtámogató funkciója
(például a City Safety és az automatikus fékezés
funkció) működésbe lép.
Bizonyos rögzített adatokra szüksége van a szerviz és karbantartó technikusoknak a járműben
történt hibák meghatározásához és javításához. A
rögzített információk ahhoz is szükségesek, hogy
a Volvo eleget tudjon tenni a törvények és a hatóságok által megkövetelt jogi feltételeknek. A járműben rögzített információk annak számítógépében kerülnek tárolásra a jármű szervizeléséig
vagy javításáig.
A fentiek mellett, a rögzített információk összesített formában kutatási és termékfejlesztési céllal
is felhasználhatók a Volvo autók biztonságának
és minőségének folyamatos fejlesztéséhez.
A Volvo nem járul hozzá a fenti információk harmadik feleknek történő kiadásához a jármű tulajdonosának beleegyezése nélkül. Országos rendelkezések és szabályozások teljesítése érdekében a Volvo felszólítható arra, hogy átadjon ilyen
jellegű információkat a rendőrségnek vagy egyéb
hatóságoknak, akiknek törvényes joguk lehet arra,
hogy hozzáférjenek ezekhez. A rögzített adatok
kiolvasásához és értelmezéséhez speciális
műszaki berendezések szükségesek, amelyekhez
a Volvo és a Volvóval szerződésben álló márkaszervizek férhetnek hozzá. A Volvo felelős azért,
hogy ezek az információknak a tárolása és kezelése, amelyekhez a Volvo a szervizelési és karbantartási munkák során jutott, biztonságos
módon történjen, amely megfelel a vonatkozó jogi
követelményeknek. További tájékoztatásért - lépjen kapcsolatba egy Volvo kereskedéssel.
Fontos információk a tartozékokkal,
extra berendezésekkel és
diagnosztikai aljzattal kapcsolatban
A tartozékok, extra berendezések vagy szoftver/
diagnosztikai eszközök helytelen csatlakoztatása
negatív hatással lehet az autó elektronikai rendszerére.
Bizonyos tartozékok csak az autó számítógépes
rendszerére telepített szoftverrel együtt működnek. A Volvo ezért azt javasolja, hogy mindig
vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo
műhellyel, mielőtt olyan tartozékokat vagy extra
felszereléseket szerelne be, amelyek az elektromos rendszerhez csatlakoznak vagy hatással vannak arra.
Berendezés csatlakoztatása az autó
diagnosztikai aljzatához
FIGYELEM
A Volvo Cars nem vállal felelősséget a nem
jóváhagyott berendezéseknek az autó adatkapcsolati csatlakozójához (On-BoardDiagnostics (OBD-II)) csatlakoztatásából
eredő következményekért.
}}
23
BEVEZETÉS
Volvo ID
A Volvo ID számos személyre szabott Volvo szolgáltatáshoz4 biztosít hozzáférést online.
Lehetőség van Volvo ID létrehozására az autóból,
a My Volvo5 webhelyről vagy a Volvo On Call
alkalmazásból6. Bizonyos funkciók és szolgáltatások azt igénylik, hogy az autó személyes Volvo ID
azonosítóhoz legyen rendelve. A Volvo ID regisztrálása az autóhoz számos Volvo szolgáltatás elérését biztosítja közvetlenül az autóból.
A diagnosztikai aljzat a műszerfal alatt, a kormánykerék
felőli oldalon helyezkedik el.
•
My Volvo - Egy személyes weboldal Önnek
és az autójának.
•
Volvo On Call* - a Volvo ID a Volvo On Call
alkalmazásba történő bejelentkezésre szolgál.
•
Küldés az autóhoz - Lehetővé teszi, hogy egy
címeket küldjön egy internetes térképszolgáltatásból közvetlenül az autóhoz.
•
Szervizelés és javítás előjegyzése - Regisztrálhatja kedvenc műhelyét/kereskedését a
My Volvo weboldalon, hogy közvetlenül az
autóból jegyezhesse elő a szervizeléseket.
Volvo ID létrehozása
24
A My Volvo5 weboldalon
1. Menjen a www.volvocars.com címre, és navigáljon a My Volvo oldalhoz.
2.
Írjon be egy személyes e-mail címet.
3.
Kövesse a megadott e-mail címre automatikusan küldött utasításokat.
> Létrehozta a Volvo ID azonosítót. Olvassa
el az alábbiakban, hogyan regisztrálhatja
az azonosítót az autóhoz.
Példa a szolgáltatásokra:
Volvo ID létrehozása különböző módokon lehetséges. Ha a Volvo ID azonosítót a My Volvo olda4
5
6
lon vagy a Volvo On Call alkalmazásban hozta
létre, akkor a Volvo ID azonosítót regisztrálnia is
kell az autóhoz, hogy használhassa a különböző
Volvo ID szolgáltatásokat.
A Volvo On Call mobilalkalmazással6
1. Töltse le a Volvo On Call alkalmazás legújabb
verzióját egy okostelefonra az App Store,
Windows Phone vagy Google Play áruházból.
2.
Válassza a Volvo ID létrehozása lehetőséget
az alkalmazás kezdőoldalán, és írjon be egy
személyes e-mail címet.
3.
Kövesse a megadott e-mail címre automatikusan küldött utasításokat.
> Létrehozta a Volvo ID azonosítót. Olvassa
el az alábbiakban, hogyan regisztrálhatja
az azonosítót az autóhoz.
A szolgáltatások idővel változnak és a felszereltségi szinttől és piactól függően eltérőek lehetnek.
Bizonyos piacokon áll rendelkezésre.
Ha rendelkezik Volvo On Call* opcióval.
* Opció/tartozék.
BEVEZETÉS
Volvo ID regisztrálása az autóhoz
3.
Ha Volvo ID azonosítóját az interneten vagy a
Volvo On Call alkalmazásban hozta létre, akkor
regisztrálja azt az autóhoz az alábbiak szerint:
1.
Töltse le a Volvo ID alkalmazást a
Letöltőközpont helyről a központi kijelző
alkalmazás nézetében.
MEGJEGYZÉS
Alkalmazások letöltéséhez az autónak az
internethez kell csatlakoznia.
2.
Indítsa el az alkalmazást, és írja be Volvo ID
azonosítóját/e-mail címét.
3.
Kövesse az automatikusan a Volvo ID azonosítójához rendelt e-mail címére küldött utasításokat
> A Volvo ID most már regisztrálva van az
autóhoz. Használhatja Volvo ID szolgáltatásokat.
Kövesse a megadott e-mail címre automatikusan küldött utasításokat.
> Létrehozott egy Volvo ID azonosítót, és
automatikusan regisztrálta azt az autóhoz.
Most már használhatja a Volvo ID szolgáltatásokat.
A Volvo ID előnyei
•
Egy felhasználónévvel és egy jelszóval férhet
hozzá az online szolgáltatásokhoz, azaz csak
egy felhasználónevet és egy jelszót kell megjegyezni.
•
Ha egy szolgáltatáshoz (például Volvo On
Call) tartozó felhasználónevet/jelszót módosítja, akkor automatikusan a többi szolgáltatásé (például My Volvo) is megváltozik.
Kapcsolódó információk
•
Alkalmazások letöltése, frissítése és eltávolítása (475. oldal)
•
Az autó csatlakoztatása (471. oldal)
Volvo ID létrehozása és regisztrálása az
autóhoz
1.
Ha még nem tette meg, akkor töltse le a
Volvo ID alkalmazást a Letöltőközpont helyről.
2.
Indítsa el az alkalmazást, és regisztrálja személyes e-mail címét.
25
BEVEZETÉS
Drive-E - a vezetés tisztább élvezete
A Volvo Car Corporation folyamatosan dolgozik
a biztonságosabb és hatékonyabb termékek és
A környezetvédelem a Volvo Car egyik legfontosabb értéke, amely minden tevékenységére
hatással van. A környezetvédelmi munka az autó
teljes életciklusán alapszik és figyelembe veszi a
környezeti hatást a tervezéstől a selejtezésig és
újrahasznosításig. A Volvo Car alapelve, hogy
minden újonnan fejlesztett terméknek a kevesebb
környezeti hatással kell rendelkeznie, mint annak
a terméknek, amelyet levált.
A Volvo környezetgazdálkodási munkája hatékonyabb és kevésbé szennyező hajtásláncok, a
Drive-E kifejlesztését eredményezte. A személyes
környezet szintén fontos a Volvo számára - a
26
megoldások fejlesztésén, hogy csökkentse a
káros környezeti hatásokat.
Volvo belső levegője például a klímaszabályozó
rendszernek köszönhetően tisztább, mint a külső
levegő.
Az ön Volvója megfelel a szigorú nemzetközi környezetvédelmi szabványoknak. A Volvo összes
gyártóegységének ISO 14001 minősítéssel kell
rendelkeznie, és ez támogatja a környezetvédelmi
problémák módszeres megközelítését, ami folyamatos fejlődést tesz lehetővé a környezetre gyakorolt káros hatások csökkentése terén. Az ISO
minősítés megtartása a hatályos környezetvédelmi törvények és szabályozások betartását is
jelenti. A Volvo azt is megköveteli, hogy partnerei
is megfeleljenek ezeknek a követelményeknek.
Üzemanyag-fogyasztás
Mivel az autó teljes környezeti hatásának nagy
része annak használatából ered, a Volvo Car környezetvédelmi munkájában az üzemanyagfogyasztás, a széndioxid-kibocsátás és egyéb
levegőszennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére helyezi a hangsúlyt. A Volvo autók minden vonatkozó kategóriában versenyképes üzemanyag-fogyasztással rendelkeznek. Az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás általában az üveg-
BEVEZETÉS
ház hatású gázok, széndioxid alacsonyabb kibocsátását eredményezi.
Hozzájárulás egy jobb környezethez
Az energiahatékony és üzemanyag-hatékony autó
nem csak a kisebb környezetre gyakorolt hatáshoz járul hozzá, hanem kisebb költségekkel is jár
az autó tulajdonosa számára. Mint járművezető,
könnyen csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást,
és hozzájárulhat egy jobb környezethez - íme
néhány tanács:
•
Tervezzen hatékony átlagsebességet. A körülbelül 80 km/h (körülbelül 50 mph) feletti
és 50 km/h (körülbelül 30 mph) alatti sebesség nagyobb energiafogyasztást eredményez.
•
Tartsa be a szerviz és garanciafüzet által az
autó szervizeléséhez és karbantartásához
előírt intervallumokat.
•
Kerülje a motor alapjáraton járatását - állítsa
le a motort, amikor hosszabb időre megáll.
Fordítson figyelmet a helyi rendelkezésekre.
•
Tervezze meg az utat - a sok szükségtelen
megállás és egyenetlen sebesség nagyobb
üzemanyag-fogyasztással jár.
•
Használja az előkészítést* mielőtt hideg időben elindulna - ez javítja az indítási képességet és csökkenti a kopást hideg időben. A
motor gyorsabban eléri az üzemi hőmérsékletét, ami csökkenti a fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást.
Ne feledje a környezetre biztonságos módon
selejtezni a veszélyes hulladékokat, például az
akkumulátorokat és olajokat sem. Vegye fel a
kapcsolatot egy műhellyel, ha bizonytalan az ilyen
típusú hulladékok kezelésével kapcsolatban lehetőleg forduljon hivatalos Volvo műhelyhez.
Hatékony kibocsátás-szabályozás
Az Ön Volvója a "Kívül-belül tiszta" koncepció
betartásával készült – ez a koncepció tiszta belső
környezetet valamint nagy hatékonyságú kibocsátás-szabályozást foglal magában. A kipufogógázok károsanyag-kibocsátása sok esetben jóval a
vonatkozó szabványok alatt van.
Tiszta levegő az utastérben
Az utastér szűrője megakadályozza a por és a
pollenek utastérbe jutását a beszívott levegővel
együtt.
A belső levegőminőség rendszer (IAQS)* biztosítja, hogy a bejövő levegő tisztább legyen, mint a
külső forgalom levegője.
Az rendszer megtisztítja az utastér levegőjét a
szennyeződésektől, mint amilyenek a részecskék,
szénhidrogének, nitrogén-oxidok és talajszinti
ózon. Ha a külső levegő szennyezett, akkor a légbeszívás megszűnik és a levegő visszakeringtetésre kerül. Az ilyen helyzetek például erős forgalomban, sorban állás közben és alagutakban fordulhatnak elő.
Az IAQS a tiszta belső zóna csomag (CZIP)*
része, amely egy olyan funkciót is tartalmaz,
amely lehetővé teszi a ventilátor beindítását, amikor kinyitják az autót a távvezérlős kulccsal.
Belső
A Volvók belsejében használt anyagok gondosan
vannak kiválasztva és tesztelve, hogy az kellemes
és kényelmes legyen. Bizonyos részek, például a
kormánykerék varratai kézzel készülnek. A belső
megfigyelés alatt áll, hogy például nagy melegben vagy erős fényben ne bocsásson ki erős szagokat vagy anyagokat, amelyek kellemetlen
érzést okoznak.
Volvo műhelyek és a környezet
A rendszeres karbantartás biztosítja az autója
hosszú hasznos élettartamát és alacsony üzemanyag-fogyasztását. Ilyen módon a tisztább környezethez is hozzájárulhat. Amikor egy Volvo
műhelyre bízza az autója szervizelését és karbantartását, akkor az a Volvo rendszerének részévé
válik. A Volvo világos követelményeket támaszt a
műhelyek kialakítására vonatkozóan, hogy megakadályozza a káros anyagok környezetbe jutását.
A műhelyek munkatársai rendelkeznek a jó környezetvédelem biztosításához szükséges tudással
és eszközökkel.
Újrahasznosítás
Mivel a Volvo életciklusban gondolkodik, fontos
az is, hogy az autók újrahasznosítása környezetbarát módon történjen. Majdnem a teljes autó
újrahasznosítható. Az autó utolsó tulajdonosát
ezért arra kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot
* Opció/tartozék.
}}
27
BEVEZETÉS
||
egy kereskedővel, ahol tanúsított/jóváhagyott
újrahasznosító létesítményt tudnak ajánlani.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
28
Hajtásmódok* (402. oldal)
A kezelési útmutató és a környezet
(33. oldal)
Gazdaságos vezetés (425. oldal)
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás
(583. oldal)
Levegőminőség (184. oldal)
* Opció/tartozék.
BEVEZETÉS
IntelliSafe-vezetőtámogatás
Az IntelliSafe a Volvo Cars autóbiztonságra
vonatkozó koncepciója. Ez számos rendszerből
áll, amelyek hozzájárulnak az autós utazás biztonságához, a sérülések elkerüléséhez és az utasok
védelméhez a többi közlekedőtől.
Támogatás
Az IntelliSafe olyan rendszereket tartalmaz, amelyek segítik a járművezetőt az autó biztonságos
vezetésében. A vezetőtámogató funkciók, például
az adaptív sebességtartó (Adaptive Cruise
Control)*, amely állandó távolság tartását biztosítja az autó és az előtte haladó jármű között.
A Pilot Assist* segít a járművezetőnek, hogy a sáv
oldalvonalai között tartsa az autót és előre beállított időközt tart fenn az elöl haladó járműtől.
A Park Assist Pilot* a környező terület érzékelésével segíti a járművezetőt az autó leparkolásához.
A járművezetőt segítő rendszerek további példái
az aktív távolsági fényszóró, a Cross Traffic Alert
(CTA)* és a Blind Spot Information (BLIS)* rendszer.
Megelőzés
Példa a balesetek megelőzésében segítő City
Safety funkció. A funkció figyelmezteti a járművezetőt a másik járművel, gyalogosokkal, kerékpárosokkal vagy nagyobb állatokkal történő ütközés
kockázatára. Ha a járművezető nem reagál a
figyelmeztetésre, és az ütközés kockázata fenyegető, akkor a City Safety automatikusan fékezheti
az autót.
A Lane Keeping Aid (LKA)* egy másik példa; ez
egy olyan funkció amely a járművezető figyelmeztetésével és javító kormányzási beavatkozásokkal
segít megelőzni a baleseteket, ha az autó átlépne
egy oldalvonalat.
A lefutásgátló funkció (Run off mitigation) mindig
rendelkezésre áll. Ennek funkciója annak a kockázatnak a csökkentése, hogy az autó akaratlanul
elhagyja az utat, és aktívan visszakormányozza az
autót az útra.
Védelem
A járművezető és az utasok védelme érdekében
az autó biztonságiöv-feszítőkkel van felszerelve,
amelyek kritikus helyzetekben vagy ütközések
alkalmával megfeszítik a biztonsági öveket. Légzsákokkal és függönylégzsákokkal valamint
Whiplash Protection System (WHIPS) rendszerrel
is rendelkezik, amely az ostorcsapásos sérülésektől véd.
•
A távolsági fényszóró bekapcsolása/kikapcsolása (140. oldal)
•
A Cross Traffic Alert* bekapcsolása/kikapcsolása (345. oldal)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Blind Spot Information* (341. oldal)
•
Whiplash Protection System (57. oldal)
City Safety (330. oldal)
Sávtartó rendszer (356. oldal)
Roll Stability Control (270. oldal)
Biztonsági öv (59. oldal)
Biztonság (56. oldal)
Légzsákok (63. oldal)
Pilot Assist* (303. oldal)
Úttestelhagyás-gátló Run-off Mitigation
(361. oldal)
Egy Pedestrian Protection System (PPS) is rendelkezésre áll a gyalogosokkal történő ütközés
enyhítésére frontális ütközések esetén.
Kapcsolódó információk
•
•
Adaptív sebességtartó* (288. oldal)
Parkolósegéd* (376. oldal)
* Opció/tartozék.
29
BEVEZETÉS
Sensus - kapcsolat és karbantartás
Sensus lehetővé teszi az internet böngészését,
különböző típusú alkalmazások használatát és az
autó Wi-Fi hozzáférési pontként történő használatát.
Információk, amikor arra szükség van
és ahol arra szükség van
Az autó különböző kijelzői a megfelelő időben
biztosítanak információkat. Az információk különböző helyeken jelennek meg, attól függően, hogy
azok milyen fontosak a járművezető számára.
Ez a Sensus
A Sensus intelligens interfészt és online kapcsolódási lehetőséget biztosít a digitális világhoz. Az
intuitív navigációs struktúra lehetővé teszi a
vonatkozó támogatás, információk és szórakoztatás elérését, amikor erre szükség van, anélkül,
hogy elvonná a járművezető figyelmét.
A Sensus minden olyan megoldást lefed az autóban, amely a szórakoztatáshoz, online csatlakoztatáshoz, navigációhoz* és a járművezető valamint
az autó közötti felhasználói interfészhez kapcsolódik. A Sensus teszi lehetővé a kommunikációt
Ön, az autó és a külső világ között.
30
* Opció/tartozék.
G000000
BEVEZETÉS
A különböző típusú információk különböző kijelzőkön jelennek meg azok fontosságától függően.
Szélvédőre vetített kijelző*
A szélvédőre vetített kijelző olyan válogatott információkat mutat, amelyekkel a járművezetőnek a
lehető leghamarabb foglalkoznia kell. Az ilyen
információk forgalmi figyelmeztetéseket, sebességinformációkat és navigációs* információkat
foglalnak magukban. A jelzőtábla-információk és
a bejövő telefonhívások szintén a szélvédőre vetített kijelzőn jelennek meg.
Járművezetői kijelző
12-hüvelykes járművezetői kijelző.
}}
* Opció/tartozék.
31
BEVEZETÉS
||
Az autó fő funkcióit a központi kijelzővel lehet
vezérelni, ami egy érintésre reagáló érintőképernyő. A fizikai gombok és kezelőszervek száma
ezért minimális. A képernyő akár kesztyűben is
kezelhető.
•
•
•
Hangfelismerés (118. oldal)
Online autó* (470. oldal)
Audio és média (438. oldal)
Innen vezérelhető például a klímavezérlő rendszer, a szórakoztató rendszer és az üléshelyzetek.
A központi kijelzőn megjelenő információkra reagálhat a járművezető vagy valaki más az autóban,
ha arra lehetőség adódik.
8-hüvelykes járművezetői kijelző.
A járművezetői kijelző a sebességről és például a
bejövő hívásokról vagy lejátszott zeneszámokról
mutat információkat. A kijelző kezelése a kormánykerék billentyűzeteivel lehetséges.
Középső kijelző
Hangfelismerő rendszer
A hangfelismerő rendszer anélkül használható, hogy a járművezetőnek le kellene vennie a
kezét a kormánykerékről. A
rendszer képes a természetes
beszéd megértésére. A hangfelismerést használhatja zeneszámok lejátszására, személyek felhívására, a
hőmérséklet növelésére vagy szöveges üzenetek
felolvastatására.
Az összes funkcióval/rendszerrel kapcsolatos
további információkért, lásd a kezelési útmutató
vagy a jelen melléklet vonatkozó részét.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
32
A központi kijelző használata (37. oldal)
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(41. oldal)
Szélvédőre vetített kijelző* (115. oldal)
Járművezetői kijelző (92. oldal)
* Opció/tartozék.
BEVEZETÉS
A kezelési útmutató és a környezet
Ablakok, üvegek és tükrök.
A kezelési útmutatót ellenőrzött erdőkből származó papírra nyomtatták.
Az autó kezelőszerveket tartalmaz az ablakokhoz,
üvegekhez és tükrökhöz. Az autó bizonyos ablakai laminálással vannak erősítve, ami többek
között jobban hangszigeteltté teszi az utasteret.
A Forest Stewardship Council (FSC)® (Erdőgondnoksági Tanács) szimbólum mutatja, hogy a használati útmutató nyomtatásához felhasznált papírnyersanyag FSC® minősítésű erdőkből vagy
egyéb ellenőrzött forrásokból származik.
•
•
Az ablaktörlők használata (150. oldal)
Ablak- és fényszórómosók (152. oldal)
Többrétegű üveg
A szélvédő és a napfénytető* laminált üvegből
készülnek. Az üveg megerősített, ami jobb védelmet nyújt a betörések ellen és fejlettebb hangszigetelést biztosít az utastérnek. Laminált üveg
opcionálisan rendelkezésre áll bizonyos más
üvegfelületekhez.
Ez a szimbólum látható az ablakokon, ha az üveg többrétegű7.
Kapcsolódó információk
•
Drive-E - a vezetés tisztább élvezete
(26. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
•
7
Napfénytető* (160. oldal)
Elektromos ablakok (153. oldal)
Az ablakok és a külső visszapillantó tükrök
páramentesítésének bekapcsolása/kikapcsolása (194. oldal)
A napellenző* használata (154. oldal)
Belső visszapillantó tükör (157. oldal)
A külső tükrök beállítása (155. oldal)
Szélvédőre vetített kijelző* (115. oldal)
Nem vonatkozik a szélvédőre és a napfénytetőre*, amelyek minden esetben többrétegűek és így nem látható rajtuk ez a szimbólum.
* Opció/tartozék.
33
BEVEZETÉS
A központi kijelző áttekintése
Az autó számos funkciójának kezelése a központi kijelzőről történik. Itt kerül bemutatásra a
központi kijelző és annak lehetőségei.
34
BEVEZETÉS
A központi kijelző három alapvető nézete. Pöccintsen jobbra vagy balra a funkció vagy az alkalmazás nézet eléréséhez8.
Funkció nézet - az autó megnyomással aktiválható/inaktiválható funkciói. Bizonyos funk8
A nézetek jobbkormányos autókban fordított sorrendben helyezkednek el.
ciók kiváltó funkciók is, ami azt jelenti, hogy
megnyitnak egy beállítási lehetőségeket tar}}
35
BEVEZETÉS
||
talmazó ablakot Ilyenek például a Kamera és
parkoló funkciók.
tartoznak az egyéb alnézetekhez. Érintse
meg az alnézetet annak kibontásához.
Kezdőlap nézet - az első nézet, amely a képernyő bekapcsolásakor megjelenik.
Klíma sor - információk és közvetlen lehetőség a hőmérséklet, ülésfűtés és a ventilátor
szintjének beállítására. Érintse meg a klíma
sor közepén található szimbólumot, hogy
megnyissa a további lehetőségeket tartalmazó klíma nézetet.
Alkalmazás nézet - a letöltött (harmadik féltől
származó) alkalmazások és a beágyazott
funkciók alkalmazásai, például FM rádió.
Érintse meg egy alkalmazás ikonját az alkalmazás megnyitásához.
Állapotsáv - az autóban zajló tevékenységek
jobbra a képernyő tetején jelennek meg. A
hálózati/kapcsolati információk az állapotmező bal oldalán jelennek meg, miközben a
médiával kapcsolatos információk, az óra és
a folyamatban lévő háttértevékenységek a
jobb oldalon.
Felső nézet - húzza le a fület a felső nézet
eléréséhez. Beállítások, Kezelési
útmutató, Profil és az autó mentett üzenetei
innen érhetők el.
Navigáció - a térképes navigációhoz vezet,
például Sensus Navigation* rendszerrel. Érintse meg az alnézetet annak kibontásához.
Média - a médiához kapcsolódó legutóbb
használt alkalmazások. Érintse meg az alnézetet annak kibontásához.
Kapcsolódó információk
•
•
A központi kijelző használata (37. oldal)
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(41. oldal)
•
Funkció nézet gombokkal az autó funkcióihoz
(48. oldal)
•
Alkalmazások beállításainak módosítása
(179. oldal)
•
Szimbólumok a középső kijelző állapotsávján
(46. oldal)
•
•
•
•
Beállítások nézet (170. oldal)
•
A központi kijelző tisztítása (565. oldal)
Médialejátszó (446. oldal)
Telefon (462. oldal)
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
(187. oldal)
Telefon - innen érhető el a telefon funkció.
Érintse meg az alnézetet annak kibontásához.
Extra alnézet - azok a legutóbb használt
alkalmazások/autófunkciók, amelyek nem
36
* Opció/tartozék.
BEVEZETÉS
A központi kijelző használata
Az autó sok funkciója vezérelhető és szabályozható a központi kijelzőről. A központi kijelző egy
érintőképernyő, amely reagál az érintésre.
böngészés, objektumok kijelölése, görgetés a listákban és az alkalmazások mozgatása a képernyő
megérintésével lehetséges különböző módokon.
Az érintőképernyő funkció használata a
központi kijelzőn
Egy infravörös film teszi lehetővé, hogy a képernyő észlelje az ujját, amely közvetlenül a képernyő
előtt van. Ez a technológia lehetővé teszi a képernyő kesztyűben történő használatát.
A képernyő eltérően reagál attól függően, hogy
megnyomja, húz vagy pöccint azon. Az olyan tevékenységek, mint a különböző nézetek közötti
Két személy is kezelheti a képernyőt egy időben,
például a klíma beállításához a járművezető és az
utas felőli oldalon.
Eljárás
FONTOS
Ne használjon éles tárgyakat a képernyőn,
mert azok megkarcolhatják.
Az alábbi táblázat mutatja be a képernyő használatának különböző módjait:
Végrehajtás
Eredmény
Nyomja meg egyszer.
Kiemel egy objektumot, megerősít egy választást vagy aktivál egy funkciót.
Nyomja meg gyorsan egymást követően kétszer.
Digitális objektumokat, például a térképet* nagyítja.
Nyomja meg és tartsa.
Megfog egy objektumot. Alkalmazások vagy térképpontok mozgatásához használható a térképen*.
Nyomja meg, és tartsa az ujját a képernyőn, és ezzel egy időben húzza az objektumot a kívánt helyre.
Koppintson egyszer két ujjal.
Digitális objektumokat, például a térképet* kicsinyíti.
}}
* Opció/tartozék.
37
BEVEZETÉS
||
38
Eljárás
Végrehajtás
Eredmény
Húzás
Vált a különböző nézetek között, görget egy listában, szövegben vagy nézetben. Tartsa nyomva, és húzza
alkalmazások vagy térképpontok mozgatásához a térképen*. Húzás vízszintesen vagy függőlegesen a
képernyőn.
Pöccintés/gyors húzás
Vált a különböző nézetek között, görget egy listában, szövegben vagy nézetben. Húzás vízszintesen vagy
függőlegesen a képernyőn.
Széthúzás
Nagyít.
Összehúzás
Kicsinyít.
* Opció/tartozék.
BEVEZETÉS
A képernyő kikapcsolása és újbóli
bekapcsolása
2.
A képernyő visszakapcsolása - érintse meg
röviden a kezdőlap gombot.
> Újra megjelenik az a nézet, amely a képernyő kikapcsolásakor aktív volt.
MEGJEGYZÉS
Az alkalmazások és az autófunkciók
gombjainak mozgatása
Az alkalmazások és az autófunkciók gombjai az
alkalmazás nézetben és a funkció nézetben mozgathatók és igény szerint rendszerezhetők.
1.
Érintsen meg, és tartson megérintve egy
alkalmazást/gombot.
> Az alkalmazás/gomb mérete megváltozik
és kissé átlátszó lesz. Ezután lehetséges a
mozgatása.
2.
Húzza az alkalmazást/gombot a nézet egy
üres helyére.
A képernyő nem inaktiválható, ha egy tevékenység végrehajtására vonatkozó üzenet látható a képernyőn.
MEGJEGYZÉS
A központi kijelző kezdőlap gombja.
Amikor a központi kijelző ki van kapcsolva, akkor
a képernyő elsötétül, hogy ne vonja el a figyelmet
vezetés közben. A klíma sor ilyenkor is látható és
az alkalmazások valamint a képernyőhöz kapcsolódó egyéb funkciók továbbra is működnek.
1.
Nyomja meg hosszan a fizikai kezdőlap gombot a képernyő alatt.
> A képernyő elsötétül, a klíma sor kivételével, ami továbbra is látható. Az összes
funkció továbbra is fut, ilyenek például a
klímavezérlés, az audio célbairányítás* és
az alkalmazások. Ebben a módban tisztítható a képernyő a rendelkezésre álló
ruhával; lásd a "A központi kijelző tisztítása" részt.
A központi kijelző automatikusan kikapcsol,
amikor leállítja a motort és kinyitja a vezetőajtót.
Visszatérés a kezdőlap nézethez egy
másik nézetből
1.
Nyomja meg röviden a kezdőlap gombot.
> A kezdőlap nézet utolsó pozíciója látható.
2.
Nyomja meg újra röviden.
> A kezdőlap nézet minden alnézete az
alapértelmezéseire áll.
MEGJEGYZÉS
A kezdőlap nézet normál módjában - röviden
nyomja meg a kezdőlap gombot. Egy, a különböző nézetekhez való hozzáférést magyarázó
animáció jelenik meg a képernyőn.
Az alkalmazások/gombok elhelyezéséhez használható sorok maximális száma 48. Az alkalmazások/gombok látható nézeten kívülre mozgatásához húzza azt a nézet aljára. Ekkor új sorok jelennek meg, ahol elhelyezhető az alkalmazás/gomb.
Egy alkalmazás/gomb így lejjebb is elhelyezhető,
és ilyenkor a nézet normál módjában nem látható.
Pöccintsen a képernyőn, a nézeten belüli felfelé/
lefelé görgetéshez.
MEGJEGYZÉS
Rejtse el a ritkán vagy soha nem használt
alkalmazásokat alulra, a látható képernyőn
kívülre mozgatva azokat. Így könnyebben
megtalálja a gyakrabban használt alkalmazásokat.
}}
* Opció/tartozék.
39
BEVEZETÉS
||
Görgetés egy listában, cikkben vagy
nézetben
A kezelőszervek használata a központi
kijelzőn
Amikor megjelenik egy görgetésjelző a képernyőn, akkor lehetőség van a lefelé vagy felfelé
görgetésre a nézetben. Pöccintsen lefelé/felfelé
bárhol a nézetben.
Hőmérséklet-szabályozás.
A kezelőszerv az autó számos funkciójához használható. Szabályozza például a hőmérsékletet az
alábbiak szerint:
A görgetésjelző jelenik meg a központi kijelzőn, amikor
lehetőség van a nézet görgetésére.
•
húzza a kezelőszervet a kívánt hőmérséklethez
•
érintse meg a + /− gombot a hőmérséklet
fokozatos növeléséhez/csökkentéséhez, vagy
•
érintse meg a kívánt hőmérsékletet a kezelőszerven.
Kapcsolódó információk
40
•
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(41. oldal)
•
•
Beállítások nézet (170. oldal)
Sensus - kapcsolat és karbantartás
(30. oldal)
•
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(234. oldal)
•
Alkalmazások letöltése, frissítése és eltávolítása (475. oldal)
•
A billentyűzet használata a központi kijelzőn
(50. oldal)
•
A központi kijelző beállításainak módosítása
(46. oldal)
BEVEZETÉS
Navigálás a központi kijelző
nézeteiben
A központi kijelző öt alapvető nézettel rendelkezik: kezdőlap nézet, felső nézet, klíma nézet,
alkalmazás nézet és funkció nézet. A képernyő a
vezetőajtó kinyitásakor automatikusan bekapcsol.
Kezdőlap nézet
A kezdőlap nézet látható, amikor a képernyő
bekapcsol. Ez négy alnézetet tartalmaz:
Navigáció, Média, Telefon és egy extra alnézet.
Az alkalmazás/funkció nézetben kiválasztott
alkalmazások/funkciók a kezdőlap nézet vonatkozó alnézetében nyílnak meg. Például a FM
rádió a Média alnézetben indul el.
Az extra alnézet tartalmazza az utoljára használt
alkalmazást/autófunkciót, amely nem kapcsolódik
a másik három területhez.
Az alnézetek rövid információkat mutatnak az
egyes különböző alkalmazásokról.
MEGJEGYZÉS
Az autó első használatakor a kezdő nézet
bizonyos alnézetei nem rendelkeznek tartalommal.
MEGJEGYZÉS
A kezdőlap nézet normál módjában - röviden
nyomja meg a kezdőlap gombot. Egy, a különböző nézetekhez való hozzáférést magyarázó
animáció jelenik meg a képernyőn.
}}
41
BEVEZETÉS
||
Alnézetek kibontása az alapértelmezett módból
Alnézet normál módja és kibontott módja a központi kijelzőn.
42
BEVEZETÉS
Alnézetek kibontása:
–
Nyomja meg bárhol az alnézetet. Amikor egy
alnézet ki van bontva, akkor a kezdőlap nézet
negyedik alnézete átmenetileg eltűnik. A
kettő másik kis méretű és csak bizonyos
információk jelennek meg.
A kibontott nézet hozzáférést biztosít az
alkalmazás alapvető funkcióihoz.
Kibontott alnézet összecsukása:
–
Kibontott módban nyissa meg
az alkalmazást teljes képernyőn
- nyomja meg a szimbólumot.
Nyomja meg a szimbólumot a
kibontott módhoz történő viszszatéréshez vagy nyomja meg a
képernyő kezdőlap gombját.
Állapotsáv
Az autóban zajló tevékenységek a képernyő tetején jelennek meg. A hálózati/kapcsolati információk az állapotmező bal oldalán jelennek meg,
miközben a médiával kapcsolatos információk, az
óra és a folyamatban lévő háttértevékenységek a
jobb oldalon.
Felső nézet
Az alnézet három különböző módon zárható
be.
•
Érintse meg a kibontott alnézet felső
részét.
•
Érintsen meg egy másik alnézetet (ez az
alnézet jelenik meg kibontott módban).
•
Nyomja meg röviden a fizikai kezdőlap
gombot a központi kijelző alatt.
Alnézet megnyitása/bezárása teljes
képernyős módban
Az extra elnézet és a Navigáció alnézet teljes
képernyős módban kinyitható, ami további információkat és beállítási lehetőségeket nyújt.
Amikor új alnézetet nyit meg teljes képernyős
módban, akkor nem jelennek meg más alnézetek
adatai.
A felső nézet lehúzva.
A központi kijelző kezdőlap gombja.
Mindig van lehetőség a kezdőlap nézethez lépni a
kezdőlap gomb megnyomásával. Menjen vissza a
kezdőlap nézet normál nézetébe a teljes képernyős módból - nyomja meg kétszer a kezdőlap
gombot.
A képernyő tetején található állapotsáv közepén
egy fül található. Nyissa meg a felső nézetet a fül
megnyomásával vagy a lefelé húzva/pöccintve a
képernyőn.
A felső nézetben az alábbiakhoz férhet hozzá:
• Beállítások
• Kezelési útmutató
• Profil
• Az autó mentett üzenetei.
}}
43
BEVEZETÉS
||
Lépjen ki a felső nézetből - nyomja meg a képernyőt a felső nézeten kívül, nyomja meg a kezdőlap gombot vagy nyomja meg a felső nézet alját,
és húzza felfelé. Ekkor láthatóvá válik, és újból
használható az alul elhelyezkedő nézet.
MEGJEGYZÉS
A felülnézet nem elérhető indítás/leállítás
közben vagy amikor üzenet látható a képernyőn. Akkor sem érhető el, amikor a klíma
nézet látható.
mabeállítások, mint a hőmérséklet, az ülésfűtés
és a ventilátor beállításai.
Alkalmazás nézet
Nyomja meg a szimbólumot a klíma sor
közepén a klíma nézet megnyitásához,
és további klímabeállítások eléréséhez.
Nyomja meg szimbólumot a klíma
nézet bezárásához, és az előző nézethez történő visszatéréshez.
A felső nézetbe lépés egy alkalmazásból
Húzza le a felső nézetet, amikor egy alkalmazás,
például az FM rádió fut:
•
Nyomja meg az FM rádió beállításai lehetőséget - az FM rádióhoz kapcsolódó beállítási lehetőségek jelennek meg.
•
Nyomja meg a FM rádió kézikönyv lehetőséget - egy cikk jelenik meg az FM rádióhoz
kapcsolódóan.
Ez csak az autó bizonyos alkalmazásaira vonatkozik. A harmadik féltől származó alkalmazások esetében nem érhetők el például az alkalmazással
kapcsolatos cikkek vagy beállítások.
Klíma nézet
A klíma sor mindig látható a képernyő alján. Közvetlenül innen elvégezhetők a legáltalánosabb klí9
44
Balkormányos autók esetében. Jobb kormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
Alkalmazás nézet az autó alkalmazásaival.
Pöccintsen jobbról balra9 a képernyőn az alkalmazás nézet eléréséhez a kezdőlap nézetből. Itt
találhatók a letöltött (harmadik féltől származó)
alkalmazások és a beágyazott funkciók alkalmazásai, például FM rádió. Bizonyos alkalmazásokhoz rövid információk jelennek meg közvetlenül
az alkalmazás nézetben, például az olvasatlan
BEVEZETÉS
szöveges üzenetek száma az Üzenetek esetében.
Funkció nézet
Érintsen meg egy alkalmazást a megnyitásához.
Ez a kapcsolódó, például Média alnézetben nyílik
meg.
Az alkalmazás nézettől eltérően, ahol az alkalmazások egy nyomással megnyithatók, a funkciókat
a vonatkozó funkciógomb megnyomásával aktiválhatja/inaktiválhatja. Bizonyos funkciók (kiváltó
funkciók) megnyomáskor új ablakban nyílnak
meg.
Az alkalmazások mennyiségétől függően lehetőség van az alkalmazás nézet lefelé görgetésére.
Ezt alulról felfelé pöccintve/húzva teheti meg.
Egy alkalmazás mozgatásához:
1.
2.
Az alkalmazás nézethez hasonlóan, lehetőség van
a funkciógombok mozgatására és rendezésére a
kívánt sorrendben.
Érintse meg az alkalmazást, és tartsa nyomva.
> Az alkalmazás enyhén átlátszóvá válik és
nagyobb lesz, amikor készen áll a mozgatásra.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Húzza az alkalmazást a kívánt helyre.
MEGJEGYZÉS
Alkalmazások és autófunkció gombok nem
helyezhetők már foglalt helyekre.
A kezdőlap nézethez balról jobbra9 pöccintve a
képernyőn vagy a kezdőlap gomb megnyomásával juthat.
9
A funkciók mennyiségétől függően lehetőség van
a nézet lefelé görgetésére is. Ezt alulról felfelé
pöccintve/húzva teheti meg.
A funkció nézet gombokkal az autó különböző funkcióihoz.
Pöccintsen balról jobbra9 a képernyőn a funkció
nézet eléréséhez a kezdőlap nézetből. Innen kapcsolhatja be/ki az autó különböző funkcióit, például Lane Departure Warning, Lane Keeping
Aid* és Parkoló automatika*.
A központi kijelző használata (37. oldal)
A központi kijelző áttekintése (34. oldal)
Funkció nézet gombokkal az autó funkcióihoz
(48. oldal)
•
Alkalmazások beállításainak módosítása
(179. oldal)
•
Szimbólumok a középső kijelző állapotsávján
(46. oldal)
•
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
(187. oldal)
Balkormányos autók esetében. Jobb kormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
* Opció/tartozék.
45
BEVEZETÉS
Szimbólumok a középső kijelző
állapotsávján
Szimbólum
Eljárás folyamatban.
A központi kijelző állapotsávján megjeleníthető
szimbólumok áttekintése.
Előkészítés folyamatban.
Az állapotsáv mutatja a folyamatban lévő tevékenységeket és, bizonyos esetekben azok állapotát. Az állapotsáv korlátozott területe miatt nem
minden szimbólum jelenik meg mindig.
Szimbólum
Audioforrás lejátszása folyamatban.
Audioforrás leállítva.
Leírás
Barangolás bekapcsolva.
A mobiltelefon-hálózat jelerőssége.
Autómodem bekapcsolva.
Távoli diagnosztika aktív.
46
Audioforrás elnémítva.
A rendszerhangok hangereje módosítható vagy
teljesen kikapcsolható a központi kijelzőn.
Óra.
Wi-Fi hálózathoz csatlakozva.
A központi kijelző a vezetőajtó kinyitásakor automatikusan bekapcsol. A hangok és a témák személyre szabása érdekében módosíthatók a központi kijelző beállításai. A képernyő kikapcsolható, hogy vezetés közben ne vonja el a figyelmet.
Telefonhívás folyamatban.
Közlekedési információk fogadása.
A Bluetooth bekapcsolva, de
nem csatlakozik eszköz.
A központi kijelző beállításainak
módosítása
Kikapcsolás/a rendszerhang
hangerejének módosítása a középső
kijelzőn.
Hírek fogadása a rádiócsatornáról.
Bluetooth eszköz csatlakoztatva.
Internetmegosztás bekapcsolva
(Wi-Fi hotspot). Az autó megosztja a rendelkezésre álló kapcsolatot.
Leírás
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Hang
hangereje gombot.
3.
A Képernyő érintés alatt, húzza a kezelőszervet a hangerő módosításához/az érintőképernyő érintéshangjainak kikapcsolásához
és a Billentyű érintés lehetőséghez a hangerő módosításához/a képernyő-billentyűzet
érintéshangjainak kikapcsolásához. Húzza a
kezelőszervet a kívánt hangerőhöz.
Kapcsolódó információk
•
Üzenetek a járművezetői kijelzőn és a központi kijelzőn. (110. oldal)
•
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(41. oldal)
A rendszer
A képernyő megjelenésének
módosítása
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
BEVEZETÉS
2.
Nyomja meg a My Car Vezető kijelzője
Témák megjelenítése gombot.
3.
Ezután válassza ki a témát, például
Minimalistic vagy Chrome rings.
Ezen megjelenések kiegészítéseként lehetőség
van a Normál és Fényes közötti választásra. A
Normál beállítással a háttér sötét és a szöveg
világos. Ez az alapértelmezett alternatíva az
összes témához. Olyan világos változat is választható, amelyben a háttér világos és a szöveg
sötét. Ez az alternatíva hasznos lehet például erős
napsütésben.
Ez az alternatíva mindig rendelkezésre áll a felhasználó számára és nem befolyásolja a környezeti megvilágítás.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Beállítások nézet (170. oldal)
Sensus - kapcsolat és karbantartás
(30. oldal)
A központi kijelző tisztítása (565. oldal)
A központi kijelző használata (37. oldal)
47
BEVEZETÉS
Funkció nézet gombokkal az autó
funkcióihoz
Az összes autófunkciókhoz tartozó gomb a funkció nézetben található, amely a központi kijelző
egyik alapnézete. Menjen a funkció nézethez a
képernyőn balról jobbra pöccintve a kezdőlap
nézetből10.
Különböző típusú gombok
Az autó funkcióihoz három különböző típusú
gomb áll rendelkezésre, lásd lent:
Gomb típusa
Tulajdonság
Befolyásolt autófunkció
Funkciógombok
Be/ki állapotokkal rendelkeznek.
A funkció nézet legtöbb gombja funkciógomb.
Amikor a funkció be van kapcsolva, akkor egy LED világít a gomb ikonjától balra. Nyomja meg
a gombot a funkció aktiválásához/inaktiválásához.
Kiváltó gombok
Nem rendelkeznek be/ki állapottal.
Amikor megnyom egy kiváltó gombot, akkor megnyílik a funkció ablaka. Ez lehet például egy
ablak az üléshelyzet beállításához.
Parkoló gombok
10
48
Be, ki és keresés módokkal rendelkeznek.
A funkciógombokhoz hasonló, de egy extra helyzete van a parkolóhely-kereséshez.
Balkormányos autók esetében. Jobb kormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
• Kamera
• Fejtámla lehajtása
• Lehajtható ülések funkciói
• Vetített kijelző beállításai
• Beparkolás
• Kiparkolás
BEVEZETÉS
A gombok különböző módjai
Amikor a LED visszajelző zölden világít egy funkció vagy parkoló gombon, akkor a funkció aktív.
Amikor egy funkció aktív, akkor bizonyos funkciókhoz egy extra magyarázó szöveg jelenik meg. A
szöveg néhány másodpercig látható, majd a
gomb a LED visszajelző világító állapotával jelenik
meg.
A Lane Keeping Aid esetében a Csak
bizonyos sebességeken működik szöveg
jelenik meg, például amikor megnyomnak egy
gombot.
Röviden érintse meg egyszer a gombot a funkció
aktiválásához/kikapcsolásához.
A funkció akkor van kikapcsolva, amikor a LED
kialszik.
Amikor egy figyelmeztető háromszög látható a
gomb jobb oldali részén, akkor valami nem a tervezett módnak megfelelően működik.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A központi kijelző áttekintése (34. oldal)
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(41. oldal)
Kategóriák a beállítások nézetben
(171. oldal)
49
BEVEZETÉS
A billentyűzet használata a központi
kijelzőn
A központi kijelző lehetővé teszi a billentyűkön
keresztüli adatbevitelt. Lehetőség van kézzel
betűk és karakterek "rajzolására" a képernyőn.
Bevitel a billentyűzettel
A billentyűzet használható karakterek, betűk és
számok bevitelére, például szöveges üzenetek
írására, jelszavak bevitelére vagy cikkek keresésre
a digitális kezelési útmutatóban az autóban.
A billentyűzet csak akkor jelenik meg, amikor
bejegyzések végezhetők a képernyőn.
50
BEVEZETÉS
A kép bizonyos gombok áttekintését mutatja, amelyek megjelenhetnek a billentyűzeten. A megjelenés a nyelvi beállítások és a környezet függvényében változik, amelyben a billentyűzetet használják.
}}
51
BEVEZETÉS
||
Javasolt szavak vagy karakterek sora11. A
javasolt szavak sora az új betűk bevitelével
módosul. A javaslatok között a jobb vagy bal
nyíl megnyomásával lépegethet. Érintsen
meg egy javaslatot annak kiválasztásához. Ne
feledje, hogy ezt a funkciót nem minden
nyelv támogatja. Ha nem áll rendelkezésre,
akkor a sor nem jelenik meg a billentyűzeten.
A billentyűzeten rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott nyelv függvényében változnak (lásd 7. pont). Érintsen meg egy karaktert a beviteléhez.
A gomb különböző módokon működik, attól
függően, hogy milyen környezetben használja
a billentyűzetet - @ karakter bevitelére (email cím beírásakor) vagy új sor létrehozására szolgál (normál szöveg bevitele esetén).
Elrejti a billentyűzetet. Ha ez nem lehetséges,
akkor a gomb nem jelenik meg.
Nagybetűk írására szolgál. Nyomja meg újra,
hogy egy nagybetűt írjon, majd kisbetűkkel
folytassa. Újabb megnyomásra az összes
betű nagybetű lesz. A következő megnyomás
visszaállítja kisbetűkre a billentyűzetet. Ebben
a módban az első pont, felkiáltójel vagy kérdőjel utáni betű nagybetű lesz. A szövegmező
első betűje szintén nagybetű. A nevek vagy
címek bevitelére szolgáló szövegmezők minden szava automatikusan nagybetű lesz. A
jelszavak, webcímek vagy e-mail címek bevi11
52
Ázsiai nyelvek esetén.
telére szolgáló szövegmezők összes betűje
automatikusan kisbetű, hacsak máshogy nem
állítja be a gombbal.
Számbevitel. A billentyűzet (2) ilyenkor számokkal jelenik meg. Nyomja meg a
gombot, amely szám módban a
helyett
jelenik meg, hogy visszatérjen a betűbillengombot, hogy megtyűzethez, vagy a
nyissa a speciális karaktereket tartalmazó billentyűzetet.
Módosítja a szövegbeviteli nyelvet, például
UK. A rendelkezésre álló karakterek és szójavaslatok (1) a kiválasztott nyelvtől függően
eltérőek. Nyomja meg a nyelvek listájának
megnyitásához, majd érintse meg a használni
kívánt nyelvet. További nyelvek billentyűzethez adásához - lásd az alábbi "A billentyűzet
nyelvének módosítása" részt.
Szóköz.
Törli a bevitt szöveget. Nyomja meg röviden
egy karakter törléséhez. Tartsa nyomva a
gombot karakterek gyorsabb törléséhez.
Módosítja a billentyűzet módot, hogy kézzel
vihessen be betűket és karaktereket. Erről
továbbiakat a "Karakterek/betűk bevitele
kézzel a képernyőn" címszó alatt olvashat.
Nyomja meg a megerősítő gombot (a képen nem
látható) a billentyűzet felett a bevitt szöveg meg-
erősítéséhez. A gomb megjelenése a környezet
függvényében változó.
A billentyűzet nyelvének módosítása
A különböző nyelvek közötti váltáshoz a billentyűzetet, először be kell állítani a nyelveket a
Beállítások alatt.
Nyelvek hozzáadása/törlése a
beállításokban
A billentyűzet automatikusan a rendszernyelvvel
megegyező nyelvre áll. A billentyűzet nyelve
manuálisan módosítható anélkül, hogy befolyásolná a rendszernyelvet.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a Rendszer
Billentyűzetkiosztások gombot.
3.
Válasszon ki egy vagy több nyelvet a listából.
> Mostantól lehetőség van a nyelvek közötti
váltásra közvetlenül a billentyűzetről szöveg beírásához.
Ha nincs aktívan kiválasztott nyelv a Beállítások
alatt, akkor a billentyűzet ugyanazt a nyelvet használja, mint az autó rendszere, lásd a "Rendszerbeállítások módosítása a beállítások nézetben"
részt.
BEVEZETÉS
Váltás a különböző nyelvek között a
billentyűzeten
Amikor több nyelv van kiválasztva a Beállítások részben,
akkor a billentyűzetgomb (a
környezetében mutató a fenti
ábrán 7-tel jelölve) szolgál a
különböző nyelvek közötti váltásra.
Betűk vagy karakterek változatai
A billentyűzet nyelvének módosítása:
1.
Nyomja meg, és tartsa nyomva a gombot
(lásd a fenti képet).
> Egy lista nyílik meg.
2.
Válassza ki a kívánt nyelvet. Ha több mint
négy nyelv van kiválasztva a Beállítások
alatt, akkor lehetőség van a lista görgetésére
a billentyűzetről.
> A billentyűzet alkalmazkodik a kiválasztott
nyelvhez és más szójavaslatokat kínál.
Egy betű/karakter változatának, például é vagy è
beviteléhez:
1.
Nyomja meg, és tartsa nyomva a betűt/
karaktert.
> Egy négyzet jelenik meg a betű/karakter
lehetséges változataival.
2.
Nyomja meg a kívánt változatot. Ha egy változatot sem választ ki, akkor az eredeti karakter
kerül bevitelre.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Beállítások nézet (170. oldal)
A központi kijelző használata (37. oldal)
Szöveges üzenetek kezelése (467. oldal)
Rendszerbeállítások módosítása a beállítások
nézetben (173. oldal)
53
BEVEZETÉS
Karakterek bevitele kézzel a
képernyőn
A billentyűzet elrejtése. Ha ez nem lehetséges, akkor a gomb nem jelenik meg.
–
A szövegbevitel nyelvének módosítása.
Betűk/karakterek bevitele kézzel
1. Karaktereket/betűket írhat be a területen
kézírással (1).
> Egy sor javasolt karakter vagy betű jelenik
meg (3). A legvalószínűbb választás a lista
elején található.
2.
Betűk/karakterek írására szolgáló terület.
Szövegmező, ahol betűk/karakterek vihetők
be, ahogyan rajzolják azokat a képernyőn.
Javasolt betűk/karakterek. A lista görgethető.
Írja be a karaktert/betűt azzal, hogy vár egy
kicsit.
> A lista elején elhelyezkedő karakter/betű
kerül beírásra. Lehetőség van más karakter kiválasztására is a kívánt karakter/betű
megnyomásával a listában.
A karakterek/betűk törlésének/módosításának számos módja van.
•
•
Nyomja meg a kívánt betűt a listában (3).
•
Pöccintsen vízszintesen jobbról balra12 a
kézírásos betűk területén (1). Több betűt
is törölhet, ha több alkalommal pöccint a
terület felett.
•
Az X megnyomása a szövegmezőben (2)
törli az összes bevitt szöveget.
Nyomja meg a szövegtörlés gombot (5) a
betű törléséhez, és az újrakezdéshez.
Sorváltás a szabad szöveges mezőben
kézírással
Kézzel írt karakterek/betűk törlése/
módosítása
Szóköz.
Bevitt szöveg törlése. Nyomja meg röviden
egy betű/karakter törléséhez. Várjon egy
kicsit, mielőtt újra megnyomná a következő
betű/karakter törléséhez, és így tovább.
Visszatérés a normál karakterbevitelű billentyűzethez.
12
13
54
A kézírásos mezőben kézzel a fenti karaktert rajzolva
válthat sort13.
Kapcsolódó információk
Pöccintsen a kézírásos mezőben (1) az összes bevitt
karakter törléséhez a szövegmezőben (2).
Arab billentyűzet esetén - pöccintsen az ellentétes irányba. Jobbról balra pöccintéssel helyet hoz létre.
Arab billentyűzetek esetén - rajzolja le ugyanezt a karaktert, de fordítva.
•
•
Szöveges üzenetek kezelése (467. oldal)
Rendszerbeállítások módosítása a beállítások
nézetben (173. oldal)
BIZTONSÁG
BIZTONSÁG
Biztonság
FIGYELEM
A jármű számos biztonsági rendszerrel rendelkezik, amelyek együttesen működve védik a jármű
vezetőjét és utasait egy esetleges baleset során.
Az autó számos érzékelővel rendelkezik, amelyek
baleset esetén reagálnak és különböző biztonsági rendszereket aktiválnak, mint amilyenek a
különböző típusú légzsákok és biztonsági övfeszítők. Az adott baleset körülményeitől függően, például a különböző szögben történő ütközés, felborulás vagy lehajtás az útról, a rendszerek eltérő
módon reagálnak, hogy a legjobb védelmet nyújtsák.
Mechanikus biztonsági rendszerek is vannak,
mint például az Whiplash Protection System. Az
autó is úgy van felépítve, hogy az ütközés erejének nagy része eloszlik a hossztartókra, az oszlopokra, a padlóra, a tetőre és a karosszéria egyéb
részeire.
Az autó biztonsági üzemmódja aktiválódhat egy
olyan balesetet követően, amelyben az autó valamely fontos funkciója károsodott.
Figyelmeztető szimbólum a
járművezetői kijelzőn
A figyelmeztető szimbólum a járművezetői kijelzőn akkor világít, amikor az
autó elektromos rendszere II gyújtáshelyzetben van. A szimbólum körülbelül
6 másodperc elteltével kikapcsol, ha az autó biztonsági rendszere hibamentes.
56
Ha a figyelmeztető szimbólum továbbra is
világít vagy vezetés közben bekapcsol, és
megjelenik a SRS légzsák Szerviz sürgős.
Menjen szervizbe üzenet a járművezetői
kijelzőn, akkor a biztonsági rendszerek valamelyike nem működik teljes mértékben. A
Volvo azt javasolja, hogy amint lehetséges lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel.
Biztonság terhesség alatt
Fontos a biztonsági öv terhesség alatti megfelelően használata és, hogy a terhes járművezető
megfelelően állítsa be az üléshelyzetét.
Biztonsági öv
Ha az adott figyelmeztető szimbólum
hibás, akkor helyette az általános
figyelmeztető szimbólum világít és a
járművezetői kijelzőn ugyanaz az üzenet
jelenik meg.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
•
Biztonság terhesség alatt (56. oldal)
Biztonsági öv (59. oldal)
Légzsákok (63. oldal)
Whiplash Protection System (57. oldal)
Pedestrian Protection System (58. oldal)
Biztonsági üzemmód (69. oldal)
Gyermekbiztonság (71. oldal)
Az átlós szakasznak a váll felett, majd a mellek
között kell áthaladnia a has oldaláig.
Az ölrésznek simán kell feküdnie a combok felett
és a lehető legalacsonyabban a has alatt. – Soha
nem szabad hagyni, hogy feljebb csússzon. Szüntesse meg a biztonsági öv lazaságát és ügyeljen
arra, hogy a testhez legközelebb helyezkedjen el.
Továbbá, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta csavarodások.
Üléshelyzet
A terhesség előrehaladtával, a terhes járművezetőknek úgy kell beállítaniuk az ülést és a kormánykereket, hogy könnyen kezelhessék a jármű-
BIZTONSÁG
vet vezetés közben (ami azt jelenti, hogy könnyen
kezelhessék a lábpedálokat és a kormánykereket). A cél az ülés olyan beállítása, hogy a lehető
legnagyobb távolság legyen a has és a kormánykerék között.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Biztonság (56. oldal)
Biztonsági öv (59. oldal)
Manuális első ülés (124. oldal)
Elektromos első ülés* (125. oldal)
Whiplash Protection System
A Whiplash Protection System (WHIPS) egy
védelem az ostorcsapásos sérülések ellen. A
rendszer energia-elnyelő háttámlákból és üléspárnákból, valamint különlegesen kialakított fejtámlákból áll az első üléseken.
A WHIPS rendszer a hátulról érkező ütközések
esetén lép működésbe, amelyre az ütközés szöge
és sebessége valamint az ütköző jármű természete is hatással van.
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan az
ülést vagy a WHIPS rendszert. A Volvo azt
javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel.
Ha az első ülések nagy terhelésnek lettek
kitéve, például egy baleset során, akkor az
üléseket ki kell cserélni. Az ülések akkor is
elveszíthették bizonyos védelmi jellemzőiket,
ha sértetlennek tűnnek.
Amikor a WHIPS működésbe lép, akkor az első
üléstámlák hátrafelé ereszkednek és az üléspárnák lefelé mozdulnak, hogy megváltoztassák a
járművezető és az első utas üléshelyzetét. Ez
csökkenti az ostorcsapásos sérülések előfordulásának kockázatát.
FIGYELEM
A WHIPS a biztonsági övek kiegészítője. Mindig használjon biztonsági övet.
Ne hagyjon semmilyen tárgyat a padlón az első ülések
mögött vagy alatt a hátsó ülésen, amely akadályozhatná
a WHIPS működését.
FIGYELEM
Ne szorítson merev tárgyakat a hátsó üléspárna és az első üléstámla közé.
}}
* Opció/tartozék.
57
BIZTONSÁG
||
FIGYELEM
Ha le van hajtva a hátsó ülés háttámlája, akkor
a megfelelő első ülést előre kell mozdítani,
hogy az ne érjen a lehajtott háttámlához.
Üléshelyzet
A WHIPS által nyújtott optimális védelem érdekében a járművezetőnek és az utasnak megfelelő
üléshelyzetben kell elhelyezkedniük és ügyelniük
kell arra, hogy a funkció ne legyen gátolva.
Állítsa be a megfelelő üléshelyzetet az első ülésben, mielőtt elindulna.
A járművezetőnek és az első utasnak az ülés
közepén kell ülnie úgy, hogy a feje és a fejtámasz
között a hely a lehető legkisebb legyen.
WHIPS és gyermekülések
Az autó által a gyermekülésbe vagy ülésmagasítóra ültetett gyermekek számára nyújtott védelmet nem csökkenti a WHIPS.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
58
Biztonság (56. oldal)
Manuális első ülés (124. oldal)
Elektromos első ülés* (125. oldal)
Rear Collision Warning (341. oldal)
Pedestrian Protection System
FIGYELEM
A Pedestrian Protection System (PPS) egy olyan
rendszer, amely, bizonyos frontális ütközések
esetén, hozzájárul a gyalogosok autóval történő
ütközésének mérsékléséhez.
Ne szereljen semmilyen tartozékot és ne
módosítson semmit az autó elején. A helytelen beavatkozás az autó elején a rendszer
helytelen működését okozhatja és súlyos
sérüléshez vagy az autó károsodásához vezethet.
Bizonyos, gyalogosokkal történő frontális ütközések esetén az autó elején elhelyezkedő érzékelők
reagálnak, és a rendszer aktiválódik.
A Volvo azt javasolja, hogy eredeti ablaktörlő
karokat és azokhoz eredeti alkatrészeket
használjon.
Amikor a PPS aktiválódik, akkor az alábbiak történnek:
•
•
FIGYELEM
A motorháztető hátsó része felemelkedik.
A rendszer automatikus riasztást küld a Volvo
On Call* használatával
A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba
egy hivatalos Volvo szervizzel, ha az autó eleje
bármilyen módon megsérül, hogy megbizonyosodjon a rendszer épségéről.
Az érzékelők körülbelül 25-50 km/h (15-30
mph) sebesség mellett aktívak.
Az érzékelők úgy vannak kialakítva, hogy észleljék
az emberi lábhoz hasonló jellemzőjű tárgyakkal
történő ütközést.
Szimbólumok a járművezetői kijelzőn
Szimbólum
A PPS aktiválódott vagy meghibásodás történt a rendszerben.
Kövesse az adott ajánlásokat.
MEGJEGYZÉS
A közlekedési környezetben előfordulhatnak
olyan tárgyak, amelyek egy gyalogossal történő ütközéshez hasonló jelet váltanak ki az
érzékelőkben. Lehetséges, hogy a rendszer
működésbe lép, ha egy ilyen tárgynak ütközik.
Leírás
Kapcsolódó információk
•
Biztonság (56. oldal)
Gyermekülés (71. oldal)
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
Biztonsági öv
FIGYELEM
Az erős fékezéseknek súlyos következményei
lehetnek, ha nem használják a biztonsági öveket.
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
biztonsági öveket. A Volvo azt javasolja, hogy
lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo
műhellyel.
Fontos, hogy a biztonsági öv felfeküdjön a testre,
hogy maximális védelmet nyújthasson. Ne hajtsa
túlságosan hátra a háttámlát. A biztonsági öv úgy
van kialakítva, hogy normál üléshelyzetben nyújtson védelmet.
Ha a biztonsági öv nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész biztonsági övet ki kell cserélni. A biztonsági öv elveszíthette bizonyos védelmi jellemzőit akkor is, ha sértetlennek tűnik. A biztonsági övet akkor is ki kell cserélni, ha kopás
vagy sérülés jeleit mutatja. Az új biztonsági
övnek típusjóváhagyással kell rendelkeznie és
ugyanolyan beszerelési helyre tervezettnek
kell lennie, mint a kicserélt biztonsági öv.
FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy ne kapcsozza vagy akaszsza a biztonsági övet kampókra vagy egyéb
belső eszközökbe, mert ezzel megakadályozza
az öv megfelelő megfeszülését.
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használják vagy használják helyesen az öveket, az csökkenti a biztosított védelmet egy baleset során.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Biztonság (56. oldal)
Biztonságiöv-feszítő (59. oldal)
A biztonsági öv becsatolása/kicsatolása
(60. oldal)
Ajtó és biztonsági öv emlékeztető
(62. oldal)
Biztonságiöv-feszítő
Az autó pirotechnikai és elektromos biztonságiöv-feszítőkkel van felszerelve, amelyek kritikus
helyzetekben és ütközéskor megfeszíthetik a biztonsági öveket.
Az övfeszítő ütközés során
Az összes biztonsági öv pirotechnikai övfeszítővel
van ellátva.
A pirotechnikai övfeszítő ütközés esetén elegendő erővel feszíti meg az övet ahhoz, hogy
hatékonyabban tartsa az utast.
Az övfeszítő kritikus helyzetekben
A vezető és az első utas biztonsági övei elektromos övfeszítővel vannak felszerelve.
Az övfeszítő a vezetőtámogató rendszerekkel, City
Safety és Rear Collision Warning, együtt működik
és azokkal együtt aktiválható. Kritikus helyzetekben, például vészfékezéskor, éles kitérő manőver
esetén, az útról történő lehajtáskor (az autó például árokba borul, elemelkedik a talajtól vagy
valamilyen terepakadályba ütközik), faroláskor
vagy ütközés kockázata esetén a biztonsági övet
megfeszítheti a az övfeszítő elektromos motorja.
Az elektromos övfeszítő jobb helyzetbe mozdítja
az utast, csökkentve annak a kockázatát, hogy az
autó belsejének ütközzön és javítva a biztonsági
rendszerek, például a légzsákok hatását.
}}
59
BIZTONSÁG
||
FONTOS
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
biztonsági öveket. A Volvo azt javasolja, hogy
lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo
műhellyel.
Ha az utaslégzsák ki van iktatva, akkor az utas
oldali elektromos biztonságiöv-feszítő is inaktív.
Ha a biztonsági öv nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész biztonsági övet ki kell cserélni. A biztonsági öv elveszíthette bizonyos védelmi jellemzőit akkor is, ha sértetlennek tűnik. A biztonsági övet akkor is ki kell cserélni, ha kopás
vagy sérülés jeleit mutatja. Az új biztonsági
övnek típusjóváhagyással kell rendelkeznie és
ugyanolyan beszerelési helyre tervezettnek
kell lennie, mint a kicserélt biztonsági öv.
Az elektromos biztonságiöv-feszítő
visszaállítása
A kritikus helyzet elmúltával a biztonsági öv és a
biztonságiöv-feszítő automatikusan visszaáll.
Ha az öve megfeszítve maradna:
60
1.
Álljon meg egy biztonságos helyen.
2.
Csatolja ki, majd csatolja be újra a biztonsági
övet.
> A biztonsági öv és az elektromos biztonságiöv-feszítő alaphelyzetbe áll.
Kapcsolódó információk
•
•
A biztonsági öv becsatolása/
kicsatolása
Győződjön meg arról, hogy minden utas bekapcsolta a biztonsági övét, mielőtt elindul.
Csatolja be a biztonsági övet
1.
Húzza ki lassan a biztonsági övet, és győződjön meg arról, hogy nincs megcsavarodva és
nem sérült.
MEGJEGYZÉS
A biztonsági öv reteszel és nem húzható ki:
•
•
•
ha túl gyorsan húzzák
fékezés és gyorsítás közben
ha az autó erősen megdől.
Biztonsági öv (59. oldal)
A biztonsági öv becsatolása/kicsatolása
(60. oldal)
•
Ajtó és biztonsági öv emlékeztető
(62. oldal)
•
•
•
City Safety (330. oldal)
Rear Collision Warning (341. oldal)
Az utaslégzsák aktiválása/inaktiválása*
(66. oldal)
2.
Reteszelje az övet a reteszelő fül megfelelő
csatba helyezésével.
> Egy hangos "kattanás" jelzi, hogy az öv be
van csatolva.
FIGYELEM
Mindig helyezze a biztonsági öv nyelvét a
megfelelő csatba. Különben előfordulhat,
hogy a biztonsági övek és csatok nem megfelelően működnek egy baleset során. Fennáll a
súlyos sérülés kockázata.
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
3.
Az első üléseken állítható a biztonsági öv
magassága.
FIGYELEM
Minden biztonsági öv egy személy számára
van tervezve.
FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy ne kapcsozza vagy akaszsza a biztonsági övet kampókra vagy egyéb
belső eszközökbe, mert ezzel megakadályozza
az öv megfelelő megfeszülését.
FIGYELEM
A biztonsági övnek a váll felett kell elhaladnia (nem a kar
alatt).
4.
Nyomja össze az üléstartót, és mozgassa fel
vagy le a biztonsági övet.
Ne végezzen módosítást a biztonsági öveken
és nem helyezzen idegen tárgyakat a csatba.
Ilyenkor előfordulhat, hogy a biztonsági övek
és csatok nem megfelelően működnek egy
baleset során. Fennáll a súlyos sérülés kockázata.
Feszítse meg a medenceövet az öle felett, a
válla felé felhúzva az átlós övet.
Helyezze az övet a lehető legmagasabbra,
anélkül, hogy az a torkához dörzsölődne.
A biztonsági öv kicsatolása
1.
Nyomja meg a piros gombot a biztonsági öv
csatján, majd hagyja visszahúzódni az övet.
2.
Ha a biztonsági öv nem húzódik vissza teljesen, akkor tolj be kézzel, ne hagyja lazán
lógni.
Kapcsolódó információk
A medenceövnek lent kell elhelyezkednie (nem a has
felett).
•
•
•
Biztonsági öv (59. oldal)
Biztonságiöv-feszítő (59. oldal)
Ajtó és biztonsági öv emlékeztető
(62. oldal)
61
BIZTONSÁG
Ajtó és biztonsági öv emlékeztető
Biztonsági öv emlékeztető
A rendszer emlékezteti az utasokat a biztonsági
öv használatára és a nyitott ajtókra, motorháztetőre, csomagtérfedélre vagy üzemanyagtöltő
fedélre is figyelmeztet.
Hátsó ülés
A biztonsági öb emlékeztetőnek a hátsó ülések
esetében van két alfunkciója:
•
Információt nyújt arról, hogy mely biztonsági
övek vannak használatban a hátsó ülésen. A
járművezetői kijelző grafikái megjelennek,
amikor a biztonsági övek használatban vannak.
•
Vizuális és akusztikus jelzés emlékeztet, hogy
egy biztonsági övet kikapcsoltak a hátsó ülésen utazás közben. Az emlékeztető kikapcsol,
ha az övet újra becsatolják és manuálisan
nyugtázható a jobb oldali kormánykerék-billentyűzet O gombjának megnyomásával.
Járművezetői kijelző grafika
Vizuális emlékeztető a tetőkonzolon.
Egy vizuális emlékeztető jelenik meg a tetőkonzolon és egy figyelmeztető szimbólum a járművezetői kijelzőn.
Ábrák a járművezetői kijelzőn különböző típusú figyelmeztetésekkel. A figyelmeztetés színe az ajtón és a csomagtérfedélen az autó sebességétől függ.
A járművezetői kijelző grafikája mutatja, hogy az
autó mely ülésein helyezkednek el utasok becsatolt és be nem csatolt biztonsági övvel.
Ugyanez az ábra mutatja, ha a motorháztető, a
csomagtérfedél, az üzemanyagtöltő fedél nyitva
van.
A grafika automatikusan eltűnik körülbelül 30
másodperccel azután, hogy elindul vagy megnyomja a kormánykerék jobb oldali billentyűzetének O gombját.
62
A hangos emlékeztető a sebesség, a vezetési idő
és távolság függvénye.
A járművezető és az utasok övének állapota megjelenik a járművezetői kijelző ábráján, amikor
becsatolnak vagy kicsatolnak egy övet.
A gyermekülésekre nem vonatkozik a biztonsági
öv becsatolására emlékeztető rendszer.
Első ülés
A járművezetőt és az első utast hangjelzés és
visszajelző lámpa figyelmezteti a biztonsági öv
használatára, ha valamelyikük nem viseli azt.
Az ajtók, motorháztető, csomagtérfedél
és üzemanyagtöltő fedél emlékeztetője
Ha a motorháztető, csomagtérfedél, üzemanyagtöltő fedél vagy bármely ajtó nincs megfelelően
becsukva, akkor a járművezetői kijelző grafikája
mutatja, hogy mi van nyitva. Álljon meg az autóval
egy biztonságos helyen amint lehetséges, és
csukja be a figyelmeztetést okozó forrást.
Ha az autót körülbelül 10 km/h (6
mph) sebességnél lassabban vezeti,
akkor világít a járművezetői kijelző tájékoztató szimbóluma.
Ha az autót körülbelül 10 km/h (6
mph) sebességnél gyorsabban vezeti,
akkor világít a járművezetői kijelző
figyelmeztető szimbóluma.
BIZTONSÁG
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztonsági öv (59. oldal)
Biztonságiöv-feszítő (59. oldal)
Légzsákok
FIGYELEM
Az autó légzsákokkal és függönylégzsákokkal
rendelkezik a járművezető és az utasok számára.
A biztonsági öv becsatolása/kicsatolása
(60. oldal)
Soha ne vezessen felfúvódott légzsákokkal.
Ezek nehézzé tehetik a kormányzást. Más biztonsági rendszerek is károsodhatnak. A légzsákok felfúvódásakor keletkező füst és por
intenzív kitettség esetén a bőr és a szem irritációját /sérülését okozhatják. Irritáció esetén
mossa le hideg vízzel. A gyors felfúvódási
folyamat és a légzsák szövete horzsolást és
bőrégést okozhat.
FIGYELEM
A légzsákrendszer vezérlőmodulja a középkonzolban helyezkedik el. Ha víz vagy egyéb
folyadék folyik a középkonzolra, akkor csatlakoztassa le az indítóakkumulátor kábeleit. Ne
próbálja beindítani az autót, mert a légzsákok
működésbe léphetnek. Az autó elszállítása. A
Volvo azt javasolja, hogy szállíttassa hivatalos
Volvo szervizbe.
Felfúvódott légzsákok
Ha valamelyik légzsák kinyílt, akkor az alábbiakat
javasoljuk:
•
Az autó elszállítása. A Volvo azt javasolja,
hogy ezt bízza hivatalos Volvo műhelyre. Ne
vezessen felfúvódott légzsákokkal.
•
A Volvo azt javasolja, hogy kérjen fel egy
hivatalos Volvo műhelyt a biztonsági rendszer
komponenseinek cseréjére.
•
Mindig keressen fel egy orvost.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Biztonság (56. oldal)
Vezető- és utaslégzsákok (64. oldal)
Oldallégzsák (68. oldal)
Függönylégzsák (68. oldal)
63
BIZTONSÁG
Vezető- és utaslégzsákok
A biztonsági övek kiegészítéseként a jármű légzsákokkal van felszerelve a vezető és az első utasüléshez.
gedését beleértve, tizedmásodpercek alatt lezajlik.
MEGJEGYZÉS
Az érzékelők eltérően reagálnak az ütközés
természetétől és attól függően, hogy be vannak-e kapcsolva a biztonsági övek. Az összes
biztonsági övre vonatkozik.
Ezért lehetséges, hogy csak egy (vagy egy
sem) légzsák lép működésbe egy ütközés
során. Az érzékelők érzékelik az ütközés járműre ható erejét és a reagálás ennek megfelelően történik úgy, hogy egy sem vagy egy
illetve több légzsák működésbe lép.
Vezető- és utaslégzsákok1.
Frontális ütközés során a légzsákok segítenek a
járművezető és az utas fejének, arcának és mellkasának valamint a járművezető térdeinek és lábainak1 sérülése elleni védelmét.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az érzékelőket és a légzsák/légzsákok felfúvódnak. A
légzsákpárnák jelentik az elsődleges behatást az
utas számára. A légzsák az ütközés hatására
összenyomódva leenged. Amikor ez történik,
akkor füst áramlik az autóba. Ez teljesen normális.
A teljes folyamat, a légzsák felfúvódását és leen-
A sérülés kockázatának minimálisra csökkentése érdekében a légzsák kinyílásakor, az utasoknak a lehető legegyenesebben kell ülniük,
lábukkal a padlón és hátukkal a háttámlának
dőlve.
64
Az autó csak bizonyos piacokon rendelkezik térdlégzsákkal.
Vezető oldali légzsákok
Légzsák a kormánykerékben
Ez a légzsák a kormánykerék közepébe van szerelve. A kormánykeréken az AIRBAG jelölés található.
Térdlégzsák1
A légzsák a műszerfal alsó részébe van hajtogatva a vezető felőli oldalon. A fedőlapján az
AIRBAG jelölés található.
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használja vagy nem
helyesen használja az övet, az csökkenti a légzsák által biztosított védelmet egy baleset
során.
1
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba
egy hivatalos Volvo műhellyel a javításhoz. A
légzsákrendszer hibás javítása meghibásodáshoz és súlyos személyi sérüléshez vezethet.
FIGYELEM
Ne helyezzen vagy rögzítsen semmit a panel
tetejére, ahol a térdlégzsák elhelyezkedik.
Utaslégzsák
A légzsák a kesztyűtartó feletti rekeszbe van hajtogatva. A fedőlapján az AIRBAG jelölés található.
BIZTONSÁG
FIGYELEM
FIGYELEM
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a műszerfalra
vagy az elé, ahol az utaslégzsák található.
Soha ne hagyja, hogy valaki az első ülés előtt
álljon vagy üljön.
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha aktiválva van a
légzsák.
Az utaslégzsák címkéje
Az első utasülésen soha nem szabad előre
néző utasoknak (gyermekeknek és felnőtteknek) ülnie, amikor az utas oldali légzsák ki van
kapcsolva.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
halálos sérülést okozhat.
Címke az utas oldali ajtóoszlopon. A légzsák címkéje
akkor válik láthatóvá, amikor ki van nyitva az utasajtó.
Az utaslégzsák figyelmeztető matricája a fentiek
szerint van elhelyezve.
Címke az utas oldali napellenzőn.
FIGYELEM
Kapcsolódó információk
•
•
Légzsákok (63. oldal)
Az utaslégzsák aktiválása/inaktiválása*
(66. oldal)
Ha az autó nincs felszerelve az utaslégzsákot
aktiváló/inaktiváló kapcsolóval, akkor a légzsák mindig aktív.
* Opció/tartozék.
65
BIZTONSÁG
Az utaslégzsák aktiválása/
inaktiválása*
Az utaslégzsák kikapcsolható, ha az autó rendelkezik Passenger Airbag Cut Off Switch
(PACOS) kapcsolóval.
Kapcsoló
FIGYELEM
Ha az autó nincs felszerelve az utaslégzsákot
aktiváló/inaktiváló kapcsolóval, akkor a légzsák mindig aktív.
2.
Hagyja jóvá az üzenetet a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetének O gombjával.
Az utaslégzsák aktiválása
Az utaslégzsák kapcsolója a műszerfal utas oldalának végén található és akkor érhető el, ha ki
van nyitva az utasajtó.
Ellenőrizze, hogy a kapcsoló a kívánt helyzetben
van-e.
Húzza ki a kapcsolót, és fordítsa OFF (B)
helyzetből ON (A) helyzetbe.
> A járművezetői kijelző a Utaslégzsák be
Kérjük engedélyezze üzenetet mutatja.
MEGJEGYZÉS
ON - a légzsák aktív és az összes előre néző
utasok (gyermekek és felnőttek) biztonságosan ülhetnek az utasülésen.
OFF - a légzsák inaktív és a gyermekek hátrafelé néző gyermekülésben biztonságosan
utazhatnak az utasülésben.
66
Ha az utaslégzsákot az autó I vagy ennél alacsonyabb gyújtáshelyzetben aktiválták/inaktiválták, akkor egy üzenet jelenik meg a járművezetői kijelzőn és az alábbi visszajelző a tetőkonzolon körülbelül 6 másodperccel az autó
elektromos rendszerének II gyújtáshelyzetbe
kapcsolását követően.
> Egy szöveges üzenet és a tetőkonzolon
látható figyelmeztető szimbólum jelzi, hogy
az első utaslégzsák aktív.
FIGYELEM
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, amikor aktiválva van
a légzsák.
Mindig be kell kapcsolni az utaslégzsákot,
amikor előre néző utas (gyermek vagy felnőtt)
utazik az első utasülésen.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
halálos sérülést okozhat.
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
Az utaslégzsák inaktiválása
Húzza ki a kapcsolót, és fordítsa ON (A)
helyzetből OFF (B) helyzetbe.
> A járművezetői kijelző a Utaslégzsák ki
Kérjük engedélyezze üzenetet mutatja.
MEGJEGYZÉS
Ha az utaslégzsákot az autó I vagy ennél alacsonyabb gyújtáshelyzetben aktiválták/inaktiválták, akkor egy üzenet jelenik meg a járművezetői kijelzőn és az alábbi visszajelző a tetőkonzolon körülbelül 6 másodperccel az autó
elektromos rendszerének II gyújtáshelyzetbe
kapcsolását követően.
2.
Hagyja jóvá az üzenetet a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetének O gombjával.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Vezető- és utaslégzsákok (64. oldal)
Biztonságiöv-feszítő (59. oldal)
Gyermekülés (71. oldal)
> Egy szöveges üzenet és a tetőkonzolon
látható figyelmeztető szimbólum jelzi, hogy
az első utaslégzsák ki van iktatva.
FIGYELEM
Az utasülésen soha nem szabad előre néző
utasoknak (gyermekeknek és felnőtteknek)
ülnie, amikor a légzsák ki van kapcsolva.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
halálos sérülést okozhat.
FONTOS
Ha az utaslégzsák ki van iktatva, akkor az utas
oldali elektromos biztonságiöv-feszítő is inaktív.
67
BIZTONSÁG
Oldallégzsák
FIGYELEM
A vezető- és utasülések oldallégzsákjai védik a
mellkast és a csípőt egy ütközés során.
A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba
egy hivatalos Volvo műhellyel a javításhoz. Az
oldallégzsákrendszer hibás javítása meghibásodáshoz és súlyos személyi sérüléshez
vezethet.
Függönylégzsák
A függönylégzsák, Inflatable Curtain (IC) segít
megakadályozni azt, hogy a járművezető és az
utasok egy ütközés során beüssék a fejüket az
autón belül.
FIGYELEM
Ne helyezzen semmit az ülés külseje és az
ajtópanel közé, mert erre a területre szüksége
van az oldallégzsáknak.
A Volvo azt javasolja, hogy csak a Volvo által
jóváhagyott üléshuzatokat használjon. Más
üléshuzatok akadályozhatják az oldallégzsákok működését.
Az oldallégzsákok a első ülések külső háttámlakeretébe vannak szerelve és az első ülésben ülő
járművezető és utas védelmében segítenek.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az érzékelőket és az oldallégzsákok felfúvódnak. Az légzsák az utas és az ajtópanel között fúvódik fel és
így tompítja a kezdeti ütközést. A légzsák az ütközés hatására összenyomódva leenged. Az oldallégzsák normális esetben csak az ütközés oldalán
lép működésbe.
FIGYELEM
Az oldallégzsákok a biztonsági övek kiegészítői. Mindig használjon biztonsági övet.
Oldallégzsák és gyermekülések
Az autó által a gyermekülésbe vagy ülésmagasítóra ültetett gyermekek számára nyújtott védelmet nem csökkenti az oldallégzsák.
Kapcsolódó információk
•
•
68
Légzsákok (63. oldal)
Gyermekülés (71. oldal)
A függönylégzsák a tetőkárpit két oldalán helyezkedik el, és segít a jármű vezetőjének és a külső
utasok védelmében. A paneleken IC AIRBAG
címke található.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az érzékelőket és a függönylégzsák felfúvódik.
BIZTONSÁG
FIGYELEM
Soha ne akasszon vagy rögzítsen nehéz tárgyakat a tető fogantyúira. A kampók csak
könnyű kabátokhoz és zakókhoz vannak tervezve (nem nehezebb tárgyakhoz, például
esernyőkhöz).
Ne csavarozzon vagy szereljen semmit az autó
tetőkárpitjára, az ajtóoszlopokra vagy az oldalpanelekre. Ez ronthatja a tervezett védelmet. A
Volvo azt javasolja, hogy csak eredeti Volvo
alkatrészeket használjon, amelyek jóváhagyással rendelkeznek ezekhez a területekhez.
Ha az autó ütközésben vett részt, akkor a Safety
mode Lásd a kézikönyvet szöveg jelenik meg
a járművezetői kijelzőn egy figyelmeztető szimbólummal együtt. Ez azt jelenti, hogy az autó csökkent funkcionalitással rendelkezik.
FIGYELEM
Hagyjon 10 cm távolságot a csomag és az
oldalablakok között, ha az autóban az ajtóablakok felső szélénél magasabban helyez el
csomagokat. Különben csökkenhet a tetőkárpitba süllyesztett függönylégzsák tervezett
védelmi funkciója.
FIGYELEM
A függönylégzsák a biztonsági övek kiegészítője. Mindig használjon biztonsági övet.
Kapcsolódó információk
•
Biztonsági üzemmód
A biztonsági üzemmód egy védelmi állapot,
amely akkor kapcsol be, amikor az ütközés károsította az autó valamely olyan alapvető funkcióját,
mint például az üzemanyag-vezetékek, a biztonsági rendszerek érzékelői vagy a fékrendszer.
FIGYELEM
Ha az autó biztonsági üzemmódban van, akkor
nem szabad vontatni. Azt el kell szállítani a
helyéről. A Volvo azt javasolja, hogy szállíttassa hivatalos Volvo szervizbe.
Kapcsolódó információk
•
•
Biztonság (56. oldal)
Az autó beindítása/mozgatása a biztonsági
üzemmód bekapcsolása után (70. oldal)
Ha az autó biztonsági üzemmódba került, akkor
megpróbálható a rendszer visszaállítása, majd az
autó beindítása és elmozdítása a veszélyes helyről.
FIGYELEM
Soha ne próbálja önállóan javítani az autóját
vagy visszaállítani az elektronikát, ha az autó
biztonsági üzemmódba lépett. Ez személyi
sérülést vagy azt okozhatja, hogy az autó nem
normálisan működik. A Volvo azt javasolja,
hogy hivatalos Volvo szervizben ellenőriztesse
és állíttassa vissza az autó normál állapotát a
Safety mode Lásd a kézikönyvet üzenet
megjelenését követően.
Légzsákok (63. oldal)
69
BIZTONSÁG
Az autó beindítása/mozgatása a
biztonsági üzemmód bekapcsolása
után
3.
Ha az autó biztonsági üzemmódba került, akkor
megpróbálható az autó beindítása és elmozdítása a veszélyes helyről.
Az autó beindítása a biztonsági
üzemmód bekapcsolása után
1.
Először ellenőrizze, hogy nem szivárog-e
üzemanyag az autóból. Nem szabad üzemanyagszagnak sem lennie.
Ha minden normálisnak tűnik és ellenőrizte,
hogy nincs jele üzemanyag-szivárgásnak,
akkor megpróbálhatja beindítani az autót.
FIGYELEM
Soha, semmilyen körülmények között ne próbálja újraindítani az autót, ha annak üzemanyagszaga van és a Safety mode Lásd a
kézikönyvet üzenet látható a járművezetői
kijelzőn. Késedelem nélkül hagyja el az autót.
2.
Fordítsa az indító gombot STOP állásba,
majd engedje el azt.
Ezután próbálja meg beindítani az autót.
> Az autó elektronikája rendszerellenőrzést
végez, majd megpróbál visszatérni normál
állapotba.
FONTOS
Ha a Safety mode Lásd a kézikönyvet
üzenet még mindig látható a kijelzőn, akkor az
autót nem szabad vezetni vagy vontatni,
hanem autómentő szolgálattal kell elszállíttatni. Még ha vezethetőnek is tűnik az autó,
rejtett károsodása lehet, amely lehetetlenné
teszi annak mozgás közbeni irányítását.
Az autó mozgatása a biztonsági
üzemmód bekapcsolása után
1.
Ha a Normal mode The car is now in
normal mode üzenet látható az indítási
kísérletet követően a járművezetői kijelzőn,
akkor az autó óvatosan elmozdítható a veszélyes helyről.
2.
Ne mozgassa az autót a szükségesnél
tovább.
FIGYELEM
Ha az autó biztonsági üzemmódban van, akkor
nem szabad vontatni. Azt el kell szállítani a
helyéről. A Volvo azt javasolja, hogy szállíttassa hivatalos Volvo szervizbe.
70
Kapcsolódó információk
•
Biztonsági üzemmód (69. oldal)
BIZTONSÁG
Gyermekbiztonság
MEGJEGYZÉS
A Volvo kifejezetten az adott autóhoz tervezett
gyermekbiztonsági felszereléseket (gyermekülések, ülésmagasítók és rögzítőeszközök) kínál.
A Volvo gyermekbiztonsági felszerelések használata optimális feltételeket nyújt az autóban utazó
gyermek számára. Ezen felül a gyermekbiztonsági
felszerelések jól illeszkednek és egyszerűen
használhatók.
Minden korú és méretű gyermeknek mindig megfelelően rögzítve kell ülnie az autóban. Soha ne
hagyja, hogy egy gyermek egy másik utas ölében
üljön.
A Volvo azt javasolja, hogy a gyermekek a lehető
legidősebb, legalább 3-4 éves korig hátrafelé
néző gyermekülésekben, majd 140 cm magasságig előre néző ülésmagasítón/gyermekülésben
utazzanak.
Ha kérdése merülne fel a gyermekbiztonsági
termékek beszerelésével kapcsolatban, akkor
vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztonság (56. oldal)
Gyermekülés (71. oldal)
Beépített ülésmagasító* (83. oldal)
Gyermekülés
A gyermek elhelyezkedését az autóban és az
ehhez választott felszerelést a gyermek súlya és
mérete határozza meg.
A gyermekeknek kényelmesen és biztonságosan
kell ülniük. Ügyeljen a gyermekülés helyes használatára.
Tanulmányozza a beszerelési útmutatóban a
gyermekülés helyes beszerelésének módját.
MEGJEGYZÉS
A gyermekbiztonsági termékek használatakor
fontos a mellékelt használati útmutató tanulmányozása.
A gyermekülések elhelyezkedése
MEGJEGYZÉS
A különböző korosztályokhoz tartozó gyermekek esetében használandó gyermeküléstípusokra országonként más jogi szabályozások
érvényesek. Ellenőrizze a vonatkozó szabályokat.
A hátrafelé néző gyermekülés és a légzsák nem kompatibilis egymással.
* Opció/tartozék.
}}
71
BIZTONSÁG
||
Mindig a hátsó ülésen helyezze el a hátrafelé
néző gyermeküléseket, ha az utaslégzsák aktiválva van. Ha gyermek utazik az első utasülésben,
akkor a kinyíló légzsáktól súlyos sérüléseket
szenvedhet.
Gyermekülés beszerelése
Az alábbiakat fontos figyelembe venni, amikor
gyermekülést szerel az autóba.
FIGYELEM
Ha az utaslégzsák ki van kapcsolva, akkor szerelhetők hátrafelé néző gyermekülések az első utasülésre.
Nem szabad olyan fém vázzal rendelkező vagy
egyéb olyan kialakítású ülésmagasítókat/
gyermeküléseket használni, amelyek a biztonsági öv nyitó gombjára támaszkodhatnak, mert
ezek a biztonsági öv csatjának véletlen kinyílását okozhatják.
MEGJEGYZÉS
A gyermekek autóban történő elhelyezésének
szabályai országonként változhatnak. Ellenőrizze a vonatkozó szabályokat.
Ne rögzítse a gyermekülés hevedereit az ülés
vízszintes beállító rúdjához illetve az ülés alatt
lévő rugókhoz vagy sínekhez és rudakhoz. Az
éles szélek károsíthatják a hevedereket.
Ne hagyja a gyermekülés felső részét a szélvédőnek támaszkodni.
FIGYELEM
Soha ne hagyja, hogy valaki az első ülés előtt
álljon vagy üljön.
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha aktiválva van a
légzsák.
Az első utasülésen soha nem szabad előre
néző utasoknak (gyermekeknek és felnőtteknek) ülnie, amikor az utas oldali légzsák ki van
kapcsolva.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
halálos sérülést okozhat.
2
72
A tartozékkínálat a piactól függően változó.
Beszerelés az első ülésbe
• Hátrafelé néző gyermekülések beszerelésekor ellenőrizze, hogy az utaslégzsák ki van-e
kapcsolva.
•
Előre néző gyermekülések beszerelésekor
ellenőrizze, hogy az utaslégzsák be van-e
kapcsolva.
•
Csak a Volvo által javasolt, univerzálisan jóváhagyott vagy féluniverzális illetve olyan gyermeküléseket használjon, ahol az autó szerepel a gyártó járműlistáján.
•
ISOFIX gyermekülések csak akkor szerelhetők be, ha az autó rendelkezik ISOFIX konzol2
tartozékkal.
•
Ha a gyermekülés alsó hevederekkel rendelkezik, akkor a Volvo azt javasolja, hogy az
alsó rögzítőpontokat ezekkel2 használja.
•
Az ISOFIX vezető a gyermekülés beszerelésének megkönnyítésére használható.
BIZTONSÁG
Beszerelés a hátsó ülésre
• Csak a Volvo által javasolt, univerzálisan jóváhagyott vagy féluniverzális illetve olyan gyermeküléseket használjon, ahol az autó szerepel a gyártó járműlistáján.
•
A támasztó lábakkal rendelkező gyermeküléseket nem szabad a középső ülésre szerelni.
•
A külső ülések ISOFIX rögzítőrendszerrel
rendelkeznek és az i-Size3 esetében jóváhagyottak.
•
A külső ülések felső rögzítőpontokkal rendelkeznek. A Volvo azt javasolja, hogy a gyermekülés felső hevedereit húzza át a fejtámla
nyílásán, mielőtt megfeszítené a felső rögzítőpontnál. Ha ez nem lehetséges, akkor
kövesse a gyermekülés gyártójának utasításait.
•
Az utaslégzsák címkéje
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Gyermekbiztonság (71. oldal)
A gyermekülések felső rögzítőpontjai
(74. oldal)
Gyermekülések alsó rögzítőpontjai
(74. oldal)
i-Size/ISOFIX rögzítőpontok (78. oldal)
Az utaslégzsák aktiválása/inaktiválása*
(66. oldal)
Címke az utas oldali napellenzőn.
Ha a gyermekülés alsó hevederekkel rendelkezik, akkor soha ne állítsa az elől lévő ülés
helyzetét, miután rögzítette a hevedereket az
alsó rögzítőpontokhoz. Mindig ügyeljen arra,
hogy eltávolítsa az alsó hevedereket, amikor
nincs beszerelve a gyermekülés.
Címke az utas oldali ajtóoszlopon. A légzsák címkéje
akkor válik láthatóvá, amikor ki van nyitva az utasajtó.
Az utaslégzsák figyelmeztető matricája a fentiek
szerint van elhelyezve.
3
A piactól függően változik.
* Opció/tartozék.
73
BIZTONSÁG
A gyermekülések felső
rögzítőpontjai
FIGYELEM
A gyermekülés felső hevedereit át kell vezetni
a fejtámla szárán található furaton, mielőtt
megfeszítené a rögzítési pontnál. Ha ez nem
lehetséges, akkor kövesse a gyermekülés
gyártójának utasításait.
Az autó felső rögzítőpontokkal rendelkezik gyermekülésekhez a hátsó üléssor külső ülésein.
A felső rögzítő pontok elsődlegesen előre néző
gyermekülések számára vannak kialakítva.
Mindig tartsa be a gyártó beszerelési utasításait,
amikor gyermekülést csatlakoztat a felső rögzítőpontokhoz.
MEGJEGYZÉS
Hajtsa le a fejtámlákat az ilyen típusú gyermekülések rögzítésének lehetővé tételéhez a
külső üléseken lehajtható fejtámlákkal rendelkező autókban.
A rögzítőpontok elhelyezkedése
Gyermekülések alsó rögzítőpontjai
Az autó alsó rögzítőpontokkal rendelkezik a gyermekülésekhez az első ülésen* és a hátsó ülésen.
Az alsó rögzítőpontok úgy vannak kialakítva, hogy
bizonyos hátrafelé néző gyermekülésekkel lehessen azokat használni.
Mindig tartsa be a gyártó beszerelési utasításait,
amikor gyermekülést csatlakoztat az alsó rögzítőpontokhoz.
A rögzítőpontok elhelyezkedése
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
A rögzítőpontok helyét szimbólumok jelzik a hátsó ülés
mögött elhelyezkedő csomagpolcon.
A rögzítőpontok a hátsó üléssor külső ülései
mögötti helyezkednek el a csomagpolcon.
74
Gyermekülés (71. oldal)
Gyermekülések alsó rögzítőpontjai
(74. oldal)
i-Size/ISOFIX rögzítőpontok (78. oldal)
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata (76. oldal)
Rögzítőpontok elhelyezkedése az első ülésen.
A rögzítőpontok az első ülésen az utasülés lábterének oldalain helyezkednek el.
Az első ülés rögzítőpontjai csak akkor csak akkor
találhatók meg, ha a jármű rendelkezik az utaslégzsák aktiválására/inaktiválására szolgáló kapcsolóval*.
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
Rögzítőpontok elhelyezkedése a hátsó ülésen.
A hátsó ülés rögzítőpontjai az első ülések padlósínjeinek hátsó részén helyezkednek el.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Gyermekülés (71. oldal)
A gyermekülések felső rögzítőpontjai
(74. oldal)
i-Size/ISOFIX rögzítőpontok (78. oldal)
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata (76. oldal)
Az utaslégzsák aktiválása/inaktiválása*
(66. oldal)
* Opció/tartozék.
75
BIZTONSÁG
Az autó biztonsági övével rögzített
gyermekülések elhelyezésének
táblázata
A táblázat javaslatot ad arra vonatkozóan, hogy
melyik helyzetben és milyen méretű gyermekhez
milyen gyermekülést használjon.
Súly
0 csoport
max. 10 kg
0+ csoport
max. 13 kg
1. csoport
9-18 kg
2. csoport
15-25 kg
76
MEGJEGYZÉS
Mindig olvassa el a "Gyermekülések" részt,
mielőtt gyermekülést szerelne az autóba.
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal, csak hátrafelé
néző gyermekülések)
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre néző
gyermekülések)
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
UA, B
X
UB
UB
UA, B
X
UB
UB
LC
UFA, D
U, LC
U
LC
UFA
UE, F, B*, G, LC
UE
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
Súly
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal, csak hátrafelé
néző gyermekülések)
3. csoport
22-36 kg
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre néző
gyermekülések)
UFA
X
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
UF, H, B*, G
UH
U: Univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez alkalmas.
UF: Előre néző, univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez alkalmas.
L: Speciális gyermekülésekhez alkalmas. Ezek korlátozott vagy féluniverzális kategóriájú gyermekülések az adott járműhöz.
B: beépített gyermekülés ehhez a súlycsoporthoz.
X: Az ülés nem alkalmas ebbe a súlycsoportba tartozó gyermekekhez.
A
B
C
D
E
F
G
H
Állítsa a háttámlát a legegyenesebb állásba.
A Volvo az alábbiakat javasolja: Volvo babaülés (típusengedély: E1 04301146).
A Volvo az alábbiakat javasolja: Volvo megfordítható ülés a hátrafelé néző helyzetben (típusengedély: E5 04192); Volvo hátrafelé néző ülés (típusengedély: E5 04212).
A Volvo hátrafelé néző gyermekülést ajánl ebbe a súlycsoportba tartozó gyermekeknek.
A Volvo javaslata: Volvo megfordítható gyermekülés az előre néző helyzetben (típusengedély: E5 04191); ülésmagasító háttámlával és anélkül (típusengedély: E5 04216); Volvo ülésmagasító háttámlával (típusengedély: E1 04301169); Volvo ülésmagasító (típusengedély: E1 04301312).
A Volvo javaslata: Römer KidFix XP (típusengedély: E1 04301312).
A Volvo javaslata: beépített ülésmagasító
A Volvo javaslata: ülésmagasító háttámlával és háttámla nélkül (típusengedély: E5 04216); Volvo ülésmagasító háttámlával (típusengedély: E1 04301169).
FIGYELEM
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha aktiválva van az
utaslégzsák.
•
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (79. oldal)
•
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének táblázata (82. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
Gyermekülés (71. oldal)
A gyermekülések felső rögzítőpontjai
(74. oldal)
* Opció/tartozék.
77
BIZTONSÁG
i-Size/ISOFIX rögzítőpontok
Az autó i-Size/ISOFIX4 rögzítőpontokkal rendelkezik a gyermekülésekhez a hátsó ülésen.
Az i-Size/ISOFIX egy nemzetközi szabványon
alapuló gyermekülés-rögzítő rendszer.
Mindig tartsa be a gyártó beszerelési utasításait,
amikor gyermekülést csatlakoztat az i-Size/
ISOFIX rögzítőpontokhoz.
A rögzítőpontok elhelyezkedése
A rögzítőpontok helyét a háttámla kárpitján található
szimbólumok4 jelzik.
Az i-SizeISOFIX rögzítőpontok a fedelek mögött
helyezkednek el a hátsó üléstámla alsó részén, a
külső üléseken.
Emelje fel a fedeleket, hogy hozzáférjen a rögzítőpontokhoz.
4
78
A nevek és szimbólumok a piactól függően változóak.
Kapcsolódó információk
•
•
Gyermekülés (71. oldal)
•
•
Gyermekülések alsó rögzítőpontjai (74. oldal)
•
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (79. oldal)
A gyermekülések felső rögzítőpontjai
(74. oldal)
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének táblázata (82. oldal)
BIZTONSÁG
Az ISOFIX gyermekülések
elhelyezésének táblázata
A táblázat javaslatot ad arra vonatkozóan, hogy
melyik helyzetben és milyen méretű gyermekhez
melyik ISOFIX gyermekülést használja.
Súly
0 csoport
max. 10 kg
0+ csoport
max. 13 kg
A gyermekülésnek a UN Reg R44 szerint jóváhagyottnak kell lennie és az autómodellnek szerepelnie kell a gyártó járműlistájában.
MEGJEGYZÉS
Mindig olvassa el a "Gyermekülések" részt,
mielőtt gyermekülést szerelne az autóba.
MéretosztályA
A gyermekülés típusa
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal, csak hátrafelé
néző gyermekülések)B
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre néző
gyermekülések)B
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
E
Hátra néző babaülés
ILB, C, XD
X
ILC
X
E
Hátra néző babaülés
C
Hátra néző gyermekülés
ILB, C, E, XD
X
ILC
X
D
Hátra néző gyermekülés
}}
79
BIZTONSÁG
||
Súly
MéretosztályA
1. csoport
9-18 kg
A gyermekülés típusa
A
Előre néző gyermekülés
B
Előre néző gyermekülés
B1
Előre néző gyermekülés
C
Hátra néző gyermekülés
D
Hátra néző gyermekülés
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal, csak hátrafelé
néző gyermekülések)B
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre néző
gyermekülések)B
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
X
ILB, E, F, XD
ILF, IUFF
X
ILB, E, XD
X
ILG
X
IL: Speciális ISOFIX gyermekülésekhez alkalmas. Ezek a gyermekülések egy adott autómodellhez készülhetnek, lehetnek korlátozottan használhatók vagy
féluniverzálisak.
IUF: A súlycsoporthoz jóváhagyott univerzális kategóriájú ISOFIX előre néző gyermekülésekhez alkalmas.
X: Nem alkalmas ISOFIX gyermekülésekhez.
A
B
C
D
E
F
G
Az ISOFIX rögzítőrendszerrel rendelkező gyermekülések esetében méretbesorolás segíti a felhasználókat a megfelelő típusú gyermekülés kiválasztásában. A méretbesorolás a gyermekülés címkéjén található.
Féluniverzálisan jóváhagyott (IL) ISOFIX gyermekülések beszerelésére alkalmas, ha az autó ISOFIX konzol tartozékkal rendelkezik (a tartozékkínálat a piactól függően változik).
A Volvo javaslata: ISOFIX rendszer használatával rögzített Volvo babaülés (típusengedély: E1 04301146).
Akkor, ha az autó nincs ISOFIX konzollal felszerelve.
Állítsa be úgy a háttámlát, hogy a fejtámla ne érjen hozzá a gyermeküléshez.
A Volvo hátrafelé néző gyermekülést ajánl ebbe a súlycsoportba tartozó gyermekeknek.
A Volvo javaslata: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (típusengedély: E5 04200).
FIGYELEM
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha aktiválva van az
utaslégzsák.
80
MEGJEGYZÉS
Ha az i-SizeISOFIX gyermekülés nem rendelkezik méretbesorolással, akkor az autómodellnek szerepelnie kell a gyermekülés járműlistájában.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo kereskedéssel a
Volvo által ajánlott i-SizeISOFIX gyermekülésekkel kapcsolatos tájékoztatásért.
BIZTONSÁG
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Gyermekülés (71. oldal)
i-Size/ISOFIX rögzítőpontok (78. oldal)
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének táblázata (82. oldal)
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata (76. oldal)
81
BIZTONSÁG
Az i-Size gyermekülések
elhelyezésének táblázata
A gyermekülést az UN Reg R129 figyelembe
vételével kell jóváhagyni.
A táblázat javaslatot ad arra vonatkozóan, hogy
melyik helyzetben és milyen méretű gyermekhez
melyik i-Size gyermekülést használja.
A gyermekülés típusa
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal, csak hátrafelé néző gyermekülések)
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre
néző gyermekülések)
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
i-Size gyermekülések
X
X
i-UA
X
i-U: "Univerzális" i-Size előre és hátra néző gyermekülésekhez alkalmas.
X: Nem alkalmas univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez.
A
A Volvo hátrafelé néző gyermeküléseket javasol ehhez a csoporthoz.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
82
MEGJEGYZÉS
Mindig olvassa el a "Gyermekülések" részt,
mielőtt gyermekülést szerelne az autóba.
Gyermekülés (71. oldal)
i-Size/ISOFIX rögzítőpontok (78. oldal)
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (79. oldal)
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata (76. oldal)
BIZTONSÁG
Beépített ülésmagasító*
•
A hátsó, külső ülésekbe épített ülésmagasítók
lehajthatók lehetővé teszik a gyermekek kényelmes és biztonságos elhelyezését.
az öv ölrésze lent, a medence felett helyezkedik-e el az optimális védelem érdekében.
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy a javítást vagy cserét kizárólag hivatalos Volvo műhelyben
végeztesse el. Ne végezzen módosításokat
vagy kiegészítéseket az ülésmagasítón. Ha az
ülésmagasító nagy terhelésnek lett kitéve,
például egy baleset során, akkor az egész
ülésmagasítót ki kell cserélni. Még ha sértetlennek látszik is az ülésmagasító, már nem
nyújt ugyanolyan szintű védelmet. Az ülésmagasítót akkor is ki kell cserélni, ha nagyon el
van kopva.
Az ülésmagasító kifejezetten úgy van kialakítva,
hogy optimális biztonságot nyújtson. Használata,
a biztonsági övvel együtt 15 és 36 kg közötti
súlyú és legalább 97 cm magas gyermekek számára megengedett.
A beépített ülésmagasító*
felemelése
A hátsó, külső ülésekbe épített ülésmagasítókat
fel kell hajtani a használathoz.
Az ülésmagasító két helyzetbe hajtható fel. A
használandó helyzet a gyermek súlyától függ.
Alsó helyzet
Súly
22-36 kg
Felső helyzet
15-25 kg
Alsó helyzet:
FIGYELEM
A beépített ülésmagasítóra vonatkozó utasítások betartásának elmulasztása a gyermek
súlyos sérüléséhez vezethet egy baleset
során.
Megfelelő elhelyezés, a biztonsági övet a vállon kell
elhelyezni.
Elindulás előtt ellenőrizze, hogy:
•
a beépített ülésmagasító rögzített módban
van-e
•
a biztonsági öv érintkezik-e a gyermek testével és nem laza vagy csavarodott
•
a biztonsági öv nincs-e a gyermek torka előtt
vagy a válla alatt
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gyermekbiztonság (71. oldal)
A beépített ülésmagasító* felemelése
(83. oldal)
A beépített ülésmagasító* leengedése
(85. oldal)
Húzza előre és fel a fogantyút az ülésmagasító kioldásához.
}}
* Opció/tartozék.
83
BIZTONSÁG
||
Kapcsolódó információk
•
•
Nyomja hátrafelé az ülésmagasítót a rögzítéshez.
Felső helyzet, kezdje az alsó helyzetből:
Beépített ülésmagasító* (83. oldal)
A beépített ülésmagasító* leengedése
(85. oldal)
Emelje fel az ülésmagasítót az elejénél, majd
nyomja vissza a háttámlához a rögzítéshez.
FIGYELEM
A beépített ülésmagasítóra vonatkozó utasítások betartásának elmulasztása a gyermek
súlyos sérüléséhez vezethet egy baleset
során.
MEGJEGYZÉS
Az ülésmagasító nem állítható a felső helyzetből az alsó helyzetbe. A felső helyzetből az
ülésmagasítót először teljesen az üléspárnába
kell engedni, majd az alsó helyzetbe hajtani.
Nyomja meg a gombot az ülésmagasító kioldásához.
84
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
A beépített ülésmagasító*
leengedése
A hátsó, külső ülésekbe épített ülésmagasítók
lehajthatók, amikor nincsenek használatban.
MEGJEGYZÉS
Az ülésmagasító nem állítható a felső helyzetből az alsó helyzetbe. A felső helyzetből az
ülésmagasítót először teljesen az üléspárnába
kell engedni, majd az alsó helyzetbe hajtani.
Nyomja le a kezével a párna közepét, hogy
rögzítse azt.
FONTOS
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e maradtak-e tárgyak (például játékok) a párna mögötti helyen,
mielőtt leengedi a párnát.
MEGJEGYZÉS
A háttámla leengedése előtt először le kell
engedni az ülésmagasítót.
Húzza előre a fogantyút az ülés kioldásához.
Kapcsolódó információk
•
•
Beépített ülésmagasító* (83. oldal)
A beépített ülésmagasító* felemelése
(83. oldal)
* Opció/tartozék.
85
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Műszerek és kezelőszervek,
balkormányos autó
Az áttekintés mutatja, hogy találhatók a vezető
közelében a kijelzők és a kezelőszervek.
Kijelző/funkció/kezelőszerv
Kijelző/funkció/kezelőszerv
Ablaktörlők és mosó, esőérzékelő*
Első olvasólámpák és belső világítás
Jobb oldali kormánykerék-billentyűzet
Panorámatető*
A kormánykerék beállítása
Kijelző a tetőkonzolon
Kürt
A belső visszapillantó tükör manuális
sötétítése
Bal oldali kormánykerék-billentyűzet
Motorháztető-nyitás
Kijelző-világítás, csomagtérfedélzár kioldása, csomagtérfedél nyitása/zárása*,
halogén fényszórómagasság-állítás
Kijelző/funkció/kezelőszerv
Helyzetjelző lámpák, nappali világítás,
tompított fényszóró, távolsági fényszóró,
irányjelzők, első ködlámpák/kanyarlámpák*, hátsó ködlámpák, a napi kilométerszámláló nullázása
Kormánykerékfülek a manuális fokozatváltáshoz automatikus sebességváltó*
esetén.
88
Kijelző/funkció/kezelőszerv
Középső kijelző
Szélvédőre vetített kijelző*
Vészvillogók, max. páramentesítés/szélvédőfűtés*, média, kesztyűtartófedél-nyitás
Járművezetői kijelző
Fokozatválasztó
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Kijelző/funkció/kezelőszerv
Kijelző/funkció/kezelőszerv
Indító gomb
Elektromos ablakok, külső visszapillantó
tükrök
Hajtásmód kezelőszerv*
Műszerek és kezelőszervek,
jobbkormányos autó
Az áttekintés mutatja, hogy találhatók a vezető
közelében a kijelzők és a kezelőszervek.
Az első ülés beállítása
Rögzítőfék
Automatikus fékezés álló helyzetben
Kijelző/funkció/kezelőszerv
Kijelző/funkció/kezelőszerv
Memória az alábbiak beállításához:
•
•
•
Helyzetjelző lámpák, nappali világítás,
tompított fényszóró, távolsági fényszóró,
irányjelzők, első ködlámpák/kanyarlámpák*, hátsó ködlámpák, a napi kilométerszámláló nullázása
Külső tükrök
Kormánykerékfülek a manuális fokozatváltáshoz automatikus sebességváltó*
esetén.
Szélvédőre vetített kijelző*
Szélvédőre vetített kijelző*
elektromos első ülés*
Ajtónyitás, az oldalajtók és a csomagtérfedél zárása/nyitása
Járművezetői kijelző
}}
* Opció/tartozék.
89
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Kijelző/funkció/kezelőszerv
Kijelző/funkció/kezelőszerv
Kijelző/funkció/kezelőszerv
Ablaktörlők és mosó, esőérzékelő*
Első olvasólámpák és belső világítás
Indító gomb
Jobb oldali kormánykerék-billentyűzet
Panorámatető*
Hajtásmód kezelőszerv*
Kijelző-világítás, a csomagtérfedél nyitása, a csomagtérfedél nyitása/zárása*
Kijelző a tetőkonzolon
Rögzítőfék
A belső visszapillantó tükör manuális
sötétítése
Automatikus fékezés álló helyzetben
Motorháztető-nyitás
Kürt
A kormánykerék beállítása
Bal oldali kormánykerék-billentyűzet
Kijelző/funkció/kezelőszerv
Középső kijelző
Vészvillogók, max. páramentesítés/szélvédőfűtés*, média, kesztyűtartófedél-nyitás
Fokozatválasztó
90
Kijelző/funkció/kezelőszerv
Memória az alábbiak beállításához:
•
•
•
elektromos első ülés*
Külső tükrök
Szélvédőre vetített kijelző*
Ajtónyitás, az oldalajtók és a csomagtérfedél zárása/nyitása
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Kijelző/funkció/kezelőszerv
Elektromos ablakok, külső visszapillantó
tükrök
Az első ülés beállítása
91
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Járművezetői kijelző
Járművezetői kijelző, 12-hüvelykes
FIGYELEM
A járművezetői kijelző információkat mutat az
autóról és a vezetésről.
Ha a járművezetői kijelző kialszik, bekapcsoláskor/indításkor nem világít illetve teljesen
vagy részben olvashatatlan, akkor az autót
nem szabad használni. Haladéktalanul szervizbe kell látogatnia. A Volvo azt javasolja,
hogy vegyen igénybe hivatalos Volvo márkaszerviz segítségét.
A járművezetői kijelző műszereket, visszajelzőket
és visszajelző valamint figyelmeztető szimbólumokat tartalmaz. A járművezetői kijelző tartalma az
autó felszereltségétől, a beállításoktól és attól
függően változik, hogy milyen funkciók aktívak az
adott pillanatban.
A járművezetői kijelzőnek két változata van, 12hüvelykes és 8-hüvelykes.
FIGYELEM
Ha meghibásodik a járművezetői kijelző, akkor
lehetséges, hogy például a fékekre, légzsákokra vagy egyéb biztonsági rendszerekre
vonatkozó információk nem jelennek meg.
Ebben az esetben a járművezető nem tudja
ellenőrizni az autó rendszereinek állapotát
vagy fogadni az aktuális figyelmeztetéseket és
információkat.
Elhelyezkedés a járművezetői kijelzőn:
92
Bal oldalon
Középen
Jobb oldalon
Sebességmérő
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
FordulatszámmérőA
Napi kilométer-számláló
Külső hőmérsékletmérő
ECO műszerA
Kilométer-számláló
Óra
Fokozatváltás-jelző
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A
Bal oldalon
Középen
Jobb oldalon
Sebességtartó és sebességhatároló információk
Üzenetek, bizonyos esetekben grafikákkal
Vezetési mód
Jelzőtábla információk*
Ajtó és biztonsági öv információk
Üzemanyagszint-mérő
–
Médialejátszó
A Start/Stop funkció állapota
–
Navigációs térkép*
Távolság a tartály kiürüléséig
–
Telefon
Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás
–
Hangfelismerés
Alkalmazás menü (a kormánykerék billentyűzetével aktiválható)
A kiválasztott hajtásmódtól függően.
Járművezetői kijelző, 8-hüvelykes
}}
* Opció/tartozék.
93
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Elhelyezkedés a járművezetői kijelzőn:
A
94
Bal oldalon
Középen
Jobb oldalon
Üzemanyagszint-mérő
Sebességmérő
Médialejátszó
Vezetési mód
Jelzőtábla információk*
Telefon
Fokozatváltás-jelző
Sebességtartó és sebességhatároló információk
Navigációs információk*
FordulatszámmérőA
Ajtó és biztonsági öv információk
Óra
ECO műszerA
A Start/Stop funkció állapota
Alkalmazás menü (a kormánykerék billentyűzetével aktiválható)
Távolság a tartály kiürüléséig
–
Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás
Külső hőmérsékletmérő
–
Kilométer-számláló
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
–
Napi kilométer-számláló
–
–
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
–
–
Hangfelismerés
–
–
Motorhőmérséklet.mérő
–
–
Üzenetek, bizonyos esetekben grafikákkal
A kiválasztott hajtásmódtól függően.
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Az alkalmazható szimbólum
elhelyezkedése
Kapcsolódó információk
•
•
A járművezetői kijelző beállításai (96. oldal)
Visszajelző szimbólumok a járművezetői kijelzőn (97. oldal)
•
Figyelmeztető szimbólumok a járművezetői
kijelzőn (100. oldal)
•
Alkalmazás menü a járművezetői kijelzőn
(108. oldal)
•
A járművezetői kijelző licencszerződése.
(103. oldal)
Példa a visszajelző szimbólumra a 12-hüvelykes járművezetői kijelzőn.
A járművezetői kijelző közepén különböző szimbólumok jelenhetnek meg a különböző típusú
üzenetekhez. Ez lehet egy visszajelző vagy figyelmeztető szimbólum vagy állhat képsorozatból,
amely erről a helyről kezdődik, majd egy nagyobb
képpé alakul.
A járművezetői kijelző aktiválása
A járművezetői kijelző egy ajtó kinyitásakor azonnal aktiválódik, azaz a 0 gyújtáshelyzetben. A járművezetői kijelző bizonyos idő elteltével kialszik,
ha nincs használatban. Az újbóli aktiváláshoz,
tegye az alábbiak valamelyikét:
•
•
•
Nyomja be a fékpedált
Fordítsa I gyújtáshelyzetbe a gyújtásgombot.
Nyissa ki valamelyik ajtót.
95
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A járművezetői kijelző beállításai
3.
Válassza ki, hogy minek kell megjelennie a
háttérben.
A járművezetői kijelző beállításai a járművezetői
kijelző alkalmazás menüjében és a központi
kijelző Beállítások menüjében módosíthatók.
• Semmiféle információ ne jelenjen
Beállítások az alkalmazás menüben
• Lejátszás alatt álló forrás
Az alkalmazás menüben beállíthatja, hogy milyen
információk jelenjenek meg a járművezetői kijelzőn a
• Navigáció megjelenítése, még beáll.
•
•
•
•
A 12-hüvelykes járművezetői kijelző középen,
a 8-hüvelykes járművezetői kijelző pedig a
jobb oldali felső mezőben mutatja az információkat.
útvonal nélkül is1.
telefonból
navigációs rendszerből*.
Információtípus kiválasztása
1. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
Nyomja meg a My Car Kijelzők
Vezetői kijelző középső részének opciói
gombot.
Érintse meg a Rendszer Rendszer
nyelve menüpontot a nyelv kiválasztásához.
> A módosítás az összes kijelző nyelvére
hatással van.
Kapcsolódó információk
információinak megjelenít.
médialejátszóból
Beállítások a központi kijelzőn
2.
meg a háttérben
fedélzeti számítógépből
Az alkalmazás menü a járművezetői kijelzőn a
kormánykerék jobb oldali billentyűzetével nyitható
meg és navigálható, lásd "Az alkalmazás menü
használata a járművezetői kijelzőn" rész.
2.
•
•
•
Járművezetői kijelző (92. oldal)
Alkalmazás menü a járművezetői kijelzőn
(108. oldal)
Beállítások nézet (170. oldal)
Téma kiválasztása
1. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Érintse meg a My Car Kijelzők
megjelenítése menüpontot.
3.
Válasszon ki egy témát (megjelenést) a járművezetői kijelzőhöz.
•
•
•
•
Témák
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome rings.
Nyelv kiválasztása
1. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
1
96
A térkép csak a 12-hüvelykes járművezetői kijelzőn jelenik meg. A 8-hüvelykes járművezetői kijelzőn csak célbairányítás látható. További tájékoztatásért, lásd a "A térképes navigáció kijelzői és kezelőszervei" és
"Térképes navigáció a járművezetői kijelzőn".
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Visszajelző szimbólumok a
járművezetői kijelzőn
A visszajelző szimbólumok értesítik a járművezetőt, hogy egy funkció aktív, a rendszer működik
vagy hiba illetve meghibásodás történt.
Szimbólum
Leírás
Információ, olvassa el a megjelenített szöveget
Amikor az autó rendszerei nem a
megfelelő módon működnek,
akkor ez a tájékoztató szimbólum
világít, és egy szöveg jelenik meg
a járművezetői kijelzőn. A tájékoztató szimbólum egyéb szimbólumokkal együtt is megjelenhet.
Hiba a fékrendszerben
A szimbólum akkor világít, amikor
meghibásodás van jelen a rögzítőfékben.
ABS hiba
Szimbólum
Leírás
Automatikus fék bekapcsolva
A szimbólum akkor világít, amikor
a funkció aktív, és a lábfék vagy a
rögzítőfék működik. A fék álló
helyzetben tartja az autót, amikor
az megállt.
Gumiabroncsnyomás rendszer
A szimbólum alacsony gumiabroncsnyomás esetén világít. Ha
hiba van a gumiabroncsnyomásfigyelő rendszerben, akkor a
szimbólum körülbelül 1 percig villog, majd folyamatosan világít. A
hiba az lehet, hogy a rendszer
nem a tervezetteknek megfelelően képes az alacsony gumiabroncsnyomás észlelésére és a
figyelmeztetésre.
Szimbólum
Leírás
Kibocsátás-szabályozó rendszer
Ha a szimbólum világít a motor
beindítását követően, akkor hiba
lehet az autó kibocsátás-szabályozó rendszerében. Menjen
műhelybe az ellenőrzéshez. A
Volvo azt javasolja, hogy lépjen
kapcsolatba egy hivatalos Volvo
műhellyel.
Bal és jobb oldali irányjelző
A szimbólum az irányjelzők használata közben villog.
Helyzetjelző lámpák
A szimbólum akkor világít, amikor
be vannak kapcsolva a helyzetjelző lámpák.
Ha ez a szimbólum világít, akkor
a rendszer nem működik. Az autó
rendes fékrendszere továbbra is
működik, de az ABS funkció nélkül.
}}
97
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Szimbólum
Leírás
Hiba a fényszóró rendszerben
A szimbólum akkor világít, ha
meghibásodás történt az ABL
(aktív kanyarlámpa) funkcióban
vagy más meghibásodás történt
a fényszórórendszerben.
Aktív távolsági fényszóró
bekapcsolva
A szimbólum kéken világít, amikor be van kapcsolva az automatikus távolsági fényszóró.
Aktív távolsági fényszóró
kikapcsolva
A szimbólum fehéren világít, amikor ki van kapcsolva az automatikus távolsági fényszóró.
Távolsági fényszóró be
A szimbólum a távolsági fényszóró bekapcsolt állapotában és
a fénykürt használatakor is világít.
Szimbólum
Leírás
Aktív távolsági fényszóró
bekapcsolva
A szimbólum kéken világít, amikor be van kapcsolva az automatikus távolsági fényszóró. Be vannak kapcsolva a helyzetjelző lámpák.
Aktív távolsági fényszóró
kikapcsolva
A szimbólum fehéren világít, amikor ki van kapcsolva az automatikus távolsági fényszóró. Be vannak kapcsolva a helyzetjelző lámpák.
Távolsági fényszóró be
A szimbólum akkor világít, amikor
be vannak kapcsolva a távolsági
fényszórók és a helyzetjelző lámpák.
Első ködlámpák bekapcsolva
Ez a szimbólum akkor világít,
amikor be van kapcsolva az első
ködlámpa.
98
Szimbólum
Leírás
Hátsó ködlámpa be
Ez a szimbólum akkor világít,
amikor be van kapcsolva a hátsó
ködlámpa.
Esőérzékelő bekapcsolva
Ez a szimbólum akkor világít, ha
be van kapcsolva az esőérzékelő.
Előkészítés bekapcsolva
A szimbólum akkor világít, amikor
a motorblokkfűtés és az utastérfűtés/légkondicionáló előkészíti
az autót.
Stabilizáló rendszer
Egy villogó szimbólum jelzi, hogy
a menetstabilizáló rendszer
működik. Ha a szimbólum folyamatosan világít, akkor hiba van a
rendszerben.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Szimbólum
Leírás
Stabilizáló rendszer, sport
üzemmód
A szimbólum világít, amikor a
sport üzemmód aktív. A sport
üzemmód aktívabb vezetési
élményt tesz lehetővé. A rendszer észleli a gázpedál és kormánykerékmozgásokat és a
kanyarodás aktívabb, mint a normál vezetés során, és megengedi
a hátsó rész kontrollált csúszását
egy bizonyos szintig, mielőtt beavatkozna és stabilizálná az autót.
Szimbólum
Leírás
Sávtartó segéd
Fehér szimbólum: A sávtartó
segéd be van kapcsolva és észleli az útra festett vonalakat.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Járművezetői kijelző (92. oldal)
Figyelmeztető szimbólumok a járművezetői
kijelzőn (100. oldal)
Ajtó és biztonsági öv emlékeztető (62. oldal)
Szürke szimbólum: A sávtartó
segéd be van kapcsolva, de nem
észleli az útra festett vonalakat.
Sárga szimbólum: A sávtartó
segéd figyelmeztet/beavatkozik.
Sávtartó segéd és esőérzékelő
Fehér szimbólum: A sávtartó
segéd be van kapcsolva és észleli az útra festett vonalakat. Az
esőérzékelő be van kapcsolva.
Szürke szimbólum: A sávtartó
segéd be van kapcsolva, de nem
észleli az útra festett vonalakat.
Az esőérzékelő be van kapcsolva.
Az ajtók, motorháztető, csomagtérfedél
és üzemanyagtöltő fedél emlékeztetője
Ha a motorháztető, csomagtérfedél, üzemanyagtöltő fedél vagy valamelyik ajtó nincs megfelelően becsukva, akkor a tájékoztató vagy figyelmeztető szimbólum és grafika világít a járművezetői kijelzőn.
99
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Figyelmeztető szimbólumok a
járművezetői kijelzőn
A figyelmeztető szimbólumok figyelmeztetik a járművezetőt, hogy egy fontos funkció bekapcsolt,
vagy súlyos hiba illetve súlyos meghibásodás történt.
FIGYELEM
Ha a fékfolyadék a tartály MIN szintje alatt
van, akkor ne vezessen tovább, amíg fel nem
tölti a fékfolyadékot.
A fékfolyadék-veszteséget szervizben kell
kivizsgálni. A Volvo azt ajánlja, hogy vegye fel
a kapcsolatot egy hivatalos Volvo szervizzel.
FIGYELEM
Ha a BRAKE és ABS szimbólumok egyszerre
világítanak, akkor erős fékezés során számítani kell az autó hátsó részének kicsúszására.
Szimbólum
Leírás
Leírás
Figyelem
Hiba a fékrendszerben
A piros figyelmeztető szimbólum
akkor világít, amikor olyan hiba
jelzése történt, amely hatással
lehet a biztonságra és/vagy az
autó vezethetőségére. Ezzel egy
időben magyarázó szöveg jelenik
meg a járművezetői kijelzőn. A
figyelmeztető szimbólum egyéb
szimbólumokkal együtt is megjelenhet.
Ha ez a szimbólum világít, akkor a
fékfolyadék szintje alacsony lehet.
Menjen a legközelebbi hivatalos
szervizbe a fékfolyadékszint ellenőrzéséhez és beállításához.
Biztonsági öv emlékeztető
A villogó szimbólum azt jelenti,
hogy hiba merült fel. Olvassa el az
üzenetet a járművezetői kijelzőn.
Ez a szimbólum akkor villog, ha az
első üléseken valaki nem kapcsolta be a biztonsági övet vagy,
ha valaki a hátsó ülésen kicsatolta a biztonsági övet.
Légzsákok
Ha a szimbólum továbbra is világít
vagy vezetés közben bekapcsol,
akkor hiba észlelhető az autó
valamelyik biztonsági rendszerében. Olvassa el az üzenetet a járművezetői kijelzőn. A Volvo azt
javasolja, hogy lépjen kapcsolatba
egy hivatalos Volvo műhellyel.
100
Szimbólum
Rögzítőfék behúzva
Ez a szimbólum folytonos fénnyel
világít, amikor be van húzva a rögzítőfék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Szimbólum
Leírás
Alacsony olajnyomás
Ha ez a szimbólum vezetés közben világít, akkor a motorolajnyomás alacsony. Haladéktalanul
állítsa le a motort és ellenőrizze a
motorolajszintet, töltse fel, ha
szükséges. Ha a szimbólum világít
és az olajszint normális, akkor
vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel. A Volvo azt javasolja, hogy
lépjen kapcsolatba egy hivatalos
Volvo műhellyel.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Járművezetői kijelző (92. oldal)
Visszajelző szimbólumok a járművezetői kijelzőn (97. oldal)
Ajtó és biztonsági öv emlékeztető (62. oldal)
Külső hőmérsékletmérő
A külső hőmérsékletmérő a járművezetői kijelzőn
jelenik meg.
Az érzékelő észleli az autón kívüli hőmérsékletet.
Biztonság (56. oldal)
A generátor nem tölt
Ez a szimbólum akkor világít haladás közben, ha hiba lépett fel az
elektromos rendszerben. Menjen
szervizbe. A Volvo azt javasolja,
hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel.
Az ajtók, motorháztető, csomagtérfedél
és üzemanyagtöltő fedél emlékeztetője
Ha a motorháztető, csomagtérfedél, üzemanyagtöltő fedél vagy valamelyik ajtó nincs megfelelően becsukva, akkor a tájékoztató vagy figyelmeztető szimbólum és grafika világít a járművezetői kijelzőn.
A külső hőmérsékletmérő elhelyezkedése a 12-hüvelykes és a 8-hüvelykes járművezetői kijelzőn.
Ha az autó egy ideig álló helyzetben volt, akkor a
hőmérsékletmérő túl magas értéket mutathat.
Amikor a külső hőmérséklet a +2°C - -5°C tartományban van, akkor egy hópehely szimbólum
jelenik meg a járművezetői kijelzőn, ami a potenciálisan csúszós útviszonyokra figyelmeztet. A
hópehely szimbólum rövid időre a felső kijelzőn is
megjelenhet, ha az autó ilyennel van felszerelve.
A külső hőmérsékletmérő beállítása
A hőmérsékletmérő mértékegységét a központi
kijelző felső nézetében módosíthatja.
}}
101
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
–
Válassza ki a Beállítások Rendszer
Mértékegységek menüpontot, és jelölje ki a
mértékegység típusát, Metrikus,
Angolszász vagy USA.
Óra
Az óra a járművezetői kijelzőn és a központi kijelzőn is megjelenik.
Elhelyezkedés
Kapcsolódó információk
•
•
Járművezetői kijelző (92. oldal)
Klímavezérlés - érzékelők (183. oldal)
Az óra elhelyezkedése a 12-hüvelykes és a 8-hüvelykes
járművezetői kijelzőn.
A központi kijelzőn az óra az állapot mező jobb
oldali felső részén jelenik meg.
Bizonyos helyzetekben az üzenetek és szimbólumok eltakarhatják a járművezetői kijelző óráját.
Az idő és a dátum beállításai
Válassza a Beállítások Rendszer Dátum
és idő menüt a központi kijelző felső nézetében
az idő és a dátum formátumának beállításához.
Állítsa be az időt és a dátumot az érintőképernyőn látható fel vagy le nyíl megnyomásával.
102
Automatikus idő GPS rendszerrel felszerelt
autókban
Ha az autó navigációs rendszerrel van felszerelve,
akkor kiválasztható a Automatikus időbeállítás
lehetőség. Az időzóna ezután automatikusan
beállítható az autó helyének megfelelően. Bizonyos típusú navigációs rendszerek esetében az
aktuális helyet (országot) is be kell állítani a megfelelő időzóna eléréséhez. Ha nincs kiválasztva az
Automatikus időbeállítás lehetőség, akkor az
idő és a dátum az érintőképernyő fel és le nyilaival állítható be.
Nyári időszámítás
Bizonyos országokban lehetőség van a nyári idő
automatikus beállítására is a Auto segítségével.
Bizonyos országok esetében a nyári idő a Be
vagy Ki használatával állítható be.
Kapcsolódó információk
•
•
Járművezetői kijelző (92. oldal)
Beállítások nézet (170. oldal)
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A járművezetői kijelző
licencszerződése.
Az engedély bizonyos tevékenységek működtetésének jogára vagy valaki más jogának a szerződés feltételeinek megfelelően történő használatára vonatkozó szerződés. Az alábbi szöveg a
Volvo szerződése a gyártóval/fejlesztővel és
angolul van.
BSD 4-clause "Original" or "Old"
License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the
following acknowledgement: This product
includes software developed by the
University of California, Berkeley and its
contributors.
4.
Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 3-clause "New" or "Revised"
License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
Neither the name of the organisation nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derive from this
software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
}}
103
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
104
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed or
implied, of the FreeBSD Project.
FreeType Project License
1.
1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages; some
of them may contain, in addition to the
FreeType font engine, various tools and
contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do
not fall under their own explicit license. The
license affects thus the FreeType font
engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which
all encourage inclusion and use of free
software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that this
software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution) o You can use this software for
whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote
this software. If you use it, or only parts of it,
in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that
you've used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products,
provided that all warranty or liability claims
are assumed by the product vendor. Legal
Terms 0. Definitions Throughout this license,
the terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be they
named as alpha, beta or final release. `You'
refers to the licensee, or person using the
project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source code
as well as linking it to form a `program' or
`executable'. This program is referred to as `a
program using the FreeType engine'. This
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
license applies to all files distributed in the
original FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not a
particular file is covered by this license, you
must contact us to verify this. The FreeType
project is copyright (C) 1996-1999 by David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. All rights reserved except as
specified below. 1. No Warranty THE
FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType project
is copyrighted material, only this license, or
another one contracted with the authors,
grants you the right to use, distribute, and
modify it. Therefore, by using, distributing, or
modifying the FreeType project, you indicate
that you understand and accept all the terms
of this license.
2.
3.
Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: o Redistribution
of source code must retain this license file
(`licence.txt') unaltered; any additions,
deletions or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in
all copies of source files. o Redistribution in
binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
on the FreeType code, not just the
unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need
be paid to us.
Advertising The names of FreeType's authors
and contributors may not be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission. We suggest, but do not require,
that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
4.
Contacts There are two mailing lists related
to FreeType: o freetype@freetype.org
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o devel@freetype.org
Discusses bugs, as well as engine internals,
design issues, specific licenses, porting, etc.
o http://www.freetype.org Holds the current
FreeType web page, which will allow you to
download our latest development version and
read online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<david.turner@freetype.org> Robert Wilhelm
<robert.wilhelm@freetype.org> Werner
Lemberg <werner.lemberg@freetype.org>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
}}
105
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Tom Lane
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96,
May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.88, with the
following individuals added to the list of
Contributing Authors:
Simon-Pierre Cadieux
Kevin Bracey
Eric S. Raymond
Sam Bushell
Gilles Vollant
Magnus Holmgren
and with the following additions to the disclaimer:
Greg Roelofs
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our efforts
or the library will fulfill any of your particular
purposes or needs. This library is provided with all
faults, and the entire risk of satisfactory quality,
performance, accuracy, and effort is with the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
106
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
John Bowler
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
Tom Tanner
2.
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy
Eric Schalnat, Group 42, Inc.
Altered versions must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as
being the original source.
3.
This Copyright notice may not be removed or
altered from any source or altered source
distribution.
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the following
set of individuals:
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a product,
acknowledgment is not required but would be
appreciated.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software.
OSI Certified Open Source is a certification mark
of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson randeg@alum.rpi.edu
April 15, 2002
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions:
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
SGI Free Software B License Version
2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0,
Sept. 18, 2008)
Copyright (C) [dates of first publication] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is
hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
}}
107
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Alkalmazás menü a járművezetői
kijelzőn
A járművezetői kijelző alkalmazás menüje gyors
hozzáférést biztosít az általánosan használt funkciókhoz bizonyos alkalmazások esetében.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealings in this Software without prior
written authorization from Silicon Graphics, Inc.
Kapcsolódó információk
•
Járművezetői kijelző (92. oldal)
A járművezetői kijelző alkalmazás menüje használható a
központi kijelző helyett.
Az alkalmazás menü a járművezetői kijelzőn jelenik meg és a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével kezelhető. Az alkalmazás menü megkönynyíti a különböző alkalmazások vagy funkciók
közötti váltást az alkalmazásokon belül anélkül,
hogy el kellene engednie a kormánykereket vagy
le kéne vennie a szemét az útról.
Az alkalmazás menü funkciói
A különböző alkalmazások különböző típusú
funkciókhoz nyújtanak hozzáférést. Az alábbi
108
alkalmazások és a hozzájuk tartozó funkciók az
alkalmazás menüből kezelhetők:
Alkalmazás
Funkciók
Fedélzeti
számítógép
A fedélzeti számítógép valamint
annak kiválasztása, hogy mi
jelenjen meg a járművezetői
kijelzőn stb.
Médialejátszó
A médialejátszó aktív forrásának
kiválasztása.
Telefon
Partner hívása a hívásnaplóból.
Navigáció
A célbairányítás szüneteltetése,
előzőleg használt úti célhoz történő navigálás indítása stb.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Járművezetői kijelző (92. oldal)
A központi kijelző áttekintése (34. oldal)
Az alkalmazás menü használata a járművezetői kijelzőn (109. oldal)
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Az alkalmazás menü használata a
járművezetői kijelzőn
Az alkalmazás menü megnyitása/
bezárása
A járművezetői kijelző alkalmazás menüjét a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével lehet
kezelni.
–
Nyomja meg a nyitást/zárást (1).
(Az alkalmazás menü megnyitása nem lehetséges, miközben nem nyugtázott üzenet van
a járművezetői kijelzőn. Az üzenetet nyugtázni
kell, mielőtt megnyitható lenne az alkalmazás
menü.)
> Az alkalmazás menü megnyílik/bezárul.
Ha újra megnyitja az alkalmazás menüt, akkor az
a legutóbb kiválasztott alkalmazás funkcióitól
jobbra nyílik meg.
Kapcsolódó információk
•
Alkalmazás menü a járművezetői kijelzőn
(108. oldal)
•
Üzenetek kezelése a járművezetői kijelzőn és
a központi kijelzőn. (112. oldal)
Az alkalmazás menü egy idő elteltével vagy bizonyos lehetőségek kiválasztásakor automatikusan
bezárul.
Navigálás és kiválasztás az alkalmazás
menüben
1.
Bal vagy jobb oldalon megérintve (2) navigálhat a különböző rendelkezésre álló alkalmazások között.
> Az előző/következő alkalmazás funkciói
megjelennek az alkalmazás menüben.
2.
Fent vagy lent megérintve (3) böngészhet a
kiválasztott alkalmazás funkciói között.
3.
A megerősítés gomb (4) megnyomásával
erősíthet meg vagy emelhet ki egy lehetőséget.
> A funkció aktiválódik és bizonyos lehetőségek kiválasztásra kerülnek, majd az
alkalmazás menü bezárul.
Az alkalmazás menü és a kormánykerék jobb oldali billentyűzete.
Nyitás/zárás
Bal/jobb
Fel/le
Megerősítés
109
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Üzenetek a járművezetői kijelzőn és
a központi kijelzőn.
Szervizüzenetek
Az alábbiakban néhány fontos szervizüzenetet és
azok jelentését láthatja.
A járművezetői kijelző és a központi kijelző üzeneteket képes megjeleníteni, hogy tájékoztassa a
vezetőt a különböző eseményekről.
Járművezetői kijelző
Üzenet a járművezetői
kijelzőn3.
A járművezetői kijelző olyan üzeneteket jelenít
meg, amelyek nagy fontosságúak a járművezető
számára.
Üzenet a járművezetői kijelzőn2.
Az üzenetek a járművezető különböző részein
lehetnek attól függően, hogy pillanatnyilag milyen
egyéb információk jelennek meg. Egy idő elteltével vagy amikor az üzenetet nyugtázták/végrehajtották a szükséges tevékenységet, az üzenet eltűnik a járművezetői kijelzőről. Ha egy üzenetet
menteni kell, akkor az az Autó állapota alkalmazásba kerül, amely a központi kijelző alkalmazások nézetéből nyitható meg.
Az üzenet szerkezete változó lehet és grafikákkal,
szimbólumokkal vagy gombokkal együtt jelenhetnek meg például az üzenet nyugtázásához vagy
egy kérés elfogadásához.
2
3
110
8-hüvelykes járművezetői kijelzővel.
12-hüvelykes járművezetői kijelzővel.
Üzenet
Leírás
Biztonságosan álljon
megA
Álljon meg és állítsa le a
motort. Károsodás súlyos
kockázata - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB.
Kapcsolja ki a
motortA
Álljon meg és állítsa le a
motort. Károsodás súlyos
kockázata - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB.
Szerviz sürgős. Menjen
szervizbeA
Vegye fel a kapcsolatot egy
műhellyelB az autó haladéktalan ellenőrzéséhez.
Szerviz szükségesA
Vegye fel a kapcsolatot egy
műhellyelB az autó lehető
leghamarabbi ellenőrzéséhez.
Rendszeres
karbantar.
Ideje a rendszeres szerviznek - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB. A következő szervizelési dátum
előtt jelenik meg.
Foglaljon időpontot a karbantartásra
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Üzenet
Leírás
Rendszeres
karbantar.
Ideje a rendszeres szerviznek - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB. A következő szervizelési dátum időpontjában jelenik meg.
Ideje elvégezni a karbantartást
Rendszeres
karbantar.
Karbantartás
késésben
Ideiglenesen
kiA
A
B
Középső kijelző
Kapcsolódó információk
•
•
•
Ideje a rendszeres szerviznek - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB. Akkor
jelenik meg, amikor túllépi a
szervizelés dátumát.
A funkció ideiglenesen
kikapcsolt és vezetés közben vagy újraindításkor
automatikusan visszaáll.
Az üzenet egy része jelenik meg azzal az információval, hogy hol
lépett fel a probléma.
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
megjelenő üzenetek és nyugtázást/valamilyen
tevékenységet igényelnek, mielőtt eltűnnének. A
mentendő üzenetek a központi kijelző felső nézetébe kerülnek.
•
Járművezetői kijelző (92. oldal)
A központi kijelző áttekintése (34. oldal)
Üzenetek kezelése a járművezetői kijelzőn és
a központi kijelzőn. (112. oldal)
A járművezetői kijelzőről és a központi kijelzőről mentett üzenetek kezelése (113. oldal)
Üzenet a központi kijelzőn.
A központi kijelző olyan üzeneteket jelenít meg,
amelyek kisebb fontosságúak a járművezető számára.
A legtöbb üzenet a központi kijelző állapotsávja
felett jelenik meg. Egy idő elteltével vagy amikor
végrehajtanak valamilyen, az üzenettel kapcsolatos tevékenységet, az üzenet eltűnik az állapotsávról. Ha egy üzenetet menteni kell, akkor az a
központi kijelző felső nézetébe kerül.
Az üzenet szerkezete változó lehet és grafikákkal,
szimbólumokkal vagy gombokkal együtt jelenhetnek meg például az üzenethez kapcsolódó funkciók aktiválásához/inaktiválásához.
Felugró üzenetek
Bizonyos esetekben az üzenetek felugró ablakban jelennek meg. A felugró üzenetek magasabb
prioritással rendelkeznek, mint az állapotsávban
111
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Üzenetek kezelése a járművezetői
kijelzőn és a központi kijelzőn.
Gombok nélküli üzenetek:
–
A járművezetői kijelzőn és a központi kijelzőn
megjelenő üzenetek a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetével és a központi kijelző nézeteiben
kezelhetők.
Zárja be az üzenetet a megerősítés (2) gomb
használatával vagy hagyja, hogy az üzenet
egy idő elteltével magától bezáruljon.
> Az üzenet eltűnik a járművezetői kijelzőről.
Ha egy üzenetet menteni kell, akkor az az Autó
állapota alkalmazásba kerül, amely a központi
kijelző alkalmazások nézetéből nyitható meg.
Ezzel együtt az Autó üzenete tárolva a Autó
állapota alk.-ban üzenet jelenik meg a központi
kijelzőn.
Járművezetői kijelző
Üzenet a járművezetői kijelzőn5 és a kormánykerék jobb
oldali billentyűzete.
Középső kijelző
Bal/jobb
Megerősítés
Üzenet a járművezetői kijelzőn4 és a kormánykerék jobb
oldali billentyűzete.
4
5
112
8-hüvelykes járművezetői kijelzővel.
12-hüvelykes járművezetői kijelzővel.
Bizonyos üzenetek a járművezetői kijelzőn egy
vagy több gombot tartalmaznak például az üzenet
nyugtázásához vagy egy kérés elfogadásához.
Új üzenetek kezelése
Gombokkal rendelkező üzenetek:
1.
Bal vagy jobb oldalon megérintve (1) navigálhat a különböző rendelkezésre álló gombok
között.
2.
A megerősítés gombbal (2) erősítheti meg a
kiválasztott lehetőséget.
> Az üzenet eltűnik a járművezetői kijelzőről.
Üzenet a központi kijelzőn.
Bizonyos üzenetek a központi kijelzőn egy gombbal rendelkeznek (vagy több gombbal a felugró
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
üzenetekben), például az üzenethez kapcsolódó
funkció aktiválásához/inaktiválásához.
Új üzenetek kezelése
Gombokkal rendelkező üzenetek:
–
Nyomja meg a gombot a tevékenység végrehajtásához vagy hagyja, hogy az üzenet egy
idő elteltével bezáródjon.
> Az üzenet eltűnik az állapotsávról.
A járművezetői kijelzőről és a
központi kijelzőről mentett
üzenetek kezelése
Mind a járművezetői mind a központi kijelzőről
mentett üzenetek kezelése a központi kijelzőn
történik.
A járművezetői kijelzőről mentett
üzenetek
Gombok nélküli üzenetek:
Mentett üzenet olvasása
Egy mentett üzenet azonnali olvasásához:
–
Nyomja meg az Autó üzenete tárolva a
Autó állapota alk.-ban jobb oldalán elhelyezkedő gombot a központi kijelző.
> A mentett üzenet az Autó állapota alkalmazásban jelenik meg.
Egy mentett üzenet későbbi olvasásához:
1.
Zárja be az üzenetet annak megérintésével
vagy hagyja, hogy az üzenet egy idő elteltével
magától bezáruljon.
> Az üzenet eltűnik az állapotsávról.
Nyissa meg az Autó állapota alkalmazást az
alkalmazás nézetből a központi kijelzőn.
> Az alkalmazás a kezdőlap nézet alsó alnézetében nyílik meg.
2.
Ha egy üzenetet menteni kell, akkor az a központi
kijelző felső nézetébe kerül.
Válassza ki az alkalmazás Üzenetek fülét.
> A mentett üzenetek listája jelenik meg.
3.
Nyomja meg a nyilat az üzenet kibontásához/
összecsukásához.
> Az üzenettel kapcsolatos további információk a listában és a képen jelennek meg
grafikus formában a bal oldalon az alkalmazásban.
–
Kapcsolódó információk
•
Üzenetek a járművezetői kijelzőn és a központi kijelzőn. (110. oldal)
•
A járművezetői kijelzőről és a központi kijelzőről mentett üzenetek kezelése (113. oldal)
Mentett üzenetek és lehetőségek a Autó állapota
menüben.
A járművezetői kijelzőn megjelenő és mentendő üzenetek a
központi kijelző Autó állapota
alkalmazásába kerülnek. Ezzel
együtt az Autó üzenete
tárolva a Autó állapota alk.ban üzenet jelenik meg a központi kijelzőn.
}}
113
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Mentett üzenetek kezelése
Kibontott módban bizonyos üzenetek két gombbal rendelkeznek szervizelés előjegyzéséhez vagy
a kezelési útmutató olvasásához.
Szervizelés előjegyzéséhez egy mentett üzenethez:
–
A kezelési útmutató olvasása egy mentett üzenettel kapcsolatban:
6
114
A központi kijelzőről mentett üzenetek
Az üzenet kibontott módjában, nyomja meg a
Időpont kéréseHívás időpontfoglalási
célból6 lehetőséget a szervizelés előjegyzésének segítéséhez.
> Időpont kérése esetén: A Időpontok fül
az alkalmazásban nyílik meg, és egy
kérést hoz létre szervizelési vagy javítási
munka előjegyzéséhez.
Hívás időpontfoglalási célból esetén:
Elindul a telefon alkalmazás és felhív egy
szervizközpontot a szervizelési és javítási
munka előjegyzéséhez.
–
A mentett üzenetek az alkalmazásban a motor
minden indításakor automatikusan törlésre kerülnek.
Az üzenet kibontott módjában, nyomja meg a
Kezelési útmutató lehetőséget a kezelési
útmutató olvasásához az üzenettel kapcsolatban.
> Megnyílik a kezelési útmutató a központi
kijelzőn, és információkat mutat az üzenettel kapcsolatban.
Piactól függően.
Mentett üzenetek kezelése
Bizonyos üzenetek egy gombbal rendelkeznek,
például az üzenethez kapcsolódó funkció aktiválásához/inaktiválásához.
–
Nyomja meg a gombot a tevékenység végrehajtásához.
A mentett üzenetek a felső nézetben automatikusan törlésre kerülnek, amikor az autó le van
állítva.
Kapcsolódó információk
Mentett üzenetek és lehetőségek a felső nézetben.
A központi kijelzőn megjelenő és mentendő üzenetek a központi kijelző felső nézetébe kerülnek.
Mentett üzenet olvasása
1. Nyissa meg a felső nézetet a központi kijelzőn.
> A mentett üzenetek listája jelenik meg. A
jobb oldalon nyíllal rendelkező üzenetek
kibonthatók.
2.
Nyomja meg a nyilat az üzenet kibontásához/
összecsukásához.
•
Üzenetek a járművezetői kijelzőn és a központi kijelzőn. (110. oldal)
•
Üzenetek kezelése a járművezetői kijelzőn és
a központi kijelzőn. (112. oldal)
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Szélvédőre vetített kijelző*
A szélvédőre vetített kijelző kiegészíti az autó járművezetői kijelzőjét, és információkat vetít a járművezetői kijelzőről a szélvédőre. A kivetített kép
csak a járművezető helyéről látható.
Ha a figyelmeztető szimbólum világít olvassa el a figyelmeztető üzenetet a
járművezetői kijelzőn.
FONTOS
Az információkat kivetítő kijelző egység a
műszerfalon helyezkedik el. A kijelző egység
fedőüvegének védelme érdekében ne helyezzen semmilyen tárgyat a fedőüvegre és ügyeljen arra, hogy semmi ne eshessen rá.
Ha a tájékoztató szimbólum világít olvassa el az üzenetet a járművezetői
kijelzőn.
MEGJEGYZÉS
A járművezetőt az alábbiak akadályozhatják
abban, hogy lássa a szélvédőre vetített kijelző
adatait:
Bejövő telefonhívások.
A szélvédőre vetített kijelző figyelmeztetéseket és
a sebességgel kapcsolatos információkat, sebességtartó funkciókat, navigációt stb. jelenít meg a
vezető látóterében. A jelzőtábla információk és a
bejövő telefonhívások szintén megjelennek a
szélvédőre vetített kijelzőn.
Példák arra, hogy mik jelenhetnek meg a kijelzőn.
Sebesség
Sebességtartó
Navigáció
•
•
polarizáló napszemüveg használata
•
a kijelző egység fedőüvegére helyezett
tárgyak
•
kedvezőtlen fényviszonyok.
olyan vezetési pozíció, amelyben a járművezető nem az ülés közepén ül
MEGJEGYZÉS
Bizonyos látáshibák fejfájást és feszültségérzetet okozhatnak a szélvédőre vetített kijelző
használatakor.
Jelzőtáblák
Számos szimbólum jelenhet meg ideiglenesen a
szélvédőre vetített kijelzőn, például:
}}
* Opció/tartozék. 115
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
City Safety a szélvédőre vetített kijelzőn
MEGJEGYZÉS
Amikor be van kapcsolva az City Safety*,
akkor a szélvédőre vetített kijelzőt egy City
Safetygrafika váltja fel. Ez a grafika akkor is
megjelenik, ha a szélvédőre vetített kijelző ki
van kapcsolva.
A funkció nézeten keresztül
Nyomja meg a Vetített kijelző
gombot.
A beállításokból
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a My Car
3.
Válassza ki/szüntesse meg a Vetített
kijelző kiválasztását.
Kijelzők gombot.
2.
Nyomja meg a My Car Kijelzők
Vetített kijelző opciók gombot.
3.
Válassza ki, hogy mely funkcióknak kell megjelenniük:
•
•
•
•
Navigáció megjelenítése
Road Sign Information mutatása
Vezetőtámogatás megjelenítése
Telefon megjelenítése.
A beállítások személyes beállításként menthetők
a járművezetői profilban.
A beállítás személyes beállításként menthető a
járművezetői profilban.
MEGJEGYZÉS
A City Safety grafikája villog, hogy felhívja a járművezető
figyelmét.
A szélvédőre vetített kijelző
bekapcsolása/kikapcsolása
Ez a funkció kétféle módon aktiválható/inaktiválható a központi kijelzőn.
116
A szélvédőre vetített kijelző bekapcsolása/
kikapcsolása és beállítása csak akkor hajtható
végre, amikor az képet jelenít meg. Az autó
motorjának járnia kell.
A szélvédőre vetített kijelző beállításai
Válassza ki a lehetőséget, és módosítsa a kijelző
szélvédőre vetítésének beállításait.
Kijelző-beállítások kiválasztása
1. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A helyzet emelése
A fényerő és a függőleges helyzet beállítása
A helyzet süllyesztése
Megerősítés
1.
Nyomja meg a Vetített kijelző beállításai
gombot a központi kijelző funkció nézetében.
2.
Állítsa be a járművezető látóterébe vetített
kép fényerejét és a függőleges helyzetét a
kormánykerék jobb oldali billentyűzetének
használatával.
A fényerő csökkentése
A grafika fényereje a háttér fényviszonyainak
megfelelően módosul. A fényerőt befolyásolja az
autó egyéb kijelzőinek fényerő-beállítása is.
A függőleges helyzet az első elektromos ülés
memória funkciójában* tárolható.
A vízszintes helyzet kalibrálása
A szélvédőre vetített kijelző vízszintes helyzete
kalibrálásra szorulhat, ha kicserélték a szélvédőt
vagy a kijelző egységet. A kalibrálás a kivetített
képnek az óramutató járásával egyező vagy
ellentétes irányú forgatását jelenti.
Forgatás az óramutató járásával ellentétes
irányban
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
Megerősítés
2.
Válassza ki a My Car Kijelzők
kijelző kalibrálása lehetőséget.
3.
Kalibrálja a kép vízszintes helyzetét a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével.
Vetített
Forgatás az óramutató járásával egyező
irányban
Tisztítás
Finoman törölje le a kijelző fedőüvegét egy tiszta
és száraz mikroszálas ruhával. Ha szükséges,
enyhén nedvesítse be a mikroszálas ruhát.
Soha ne használjon erős folteltávolítókat. A nehezebb tisztításokhoz a Volvo kereskedésekben
beszerezhető speciális tisztítószerek használhatók.
A fényerő növelése
}}
* Opció/tartozék. 117
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
A szélvédő cseréjekor
A szélvédőre vetített kijelzővel rendelkező autók
speciális szélvédővel rendelkeznek, amely megfelel a képkivetítés követelményeinek.
Amikor kicseréli a szélvédőt - lépjen kapcsolatba
egy hivatalos műhellyel7. A szélvédőre vetített
kijelző grafikáinak helyes megjelenítéséhez megfelelő típusú szélvédőt kell beszerelni.
Kapcsolódó információk
•
Funkció nézet gombokkal az autó funkcióihoz
(48. oldal)
•
•
•
Beállítások nézet (170. oldal)
•
Kormánykerék (134. oldal)
Az első elektromos ülés* memória funkciójának használata (126. oldal)
Járművezetői kijelző (92. oldal)
Hangfelismerés8
A hangfelismerő rendszer lehetővé teszi a járművezető számára a médialejátszó, Bluetooth kapcsolattal csatlakoztatott telefon, klímarendszer és
a Volvo navigációs rendszer* bizonyos funkcióinak hangfelismeréssel történő használatát.
A hangutasítások kényelmet biztosítanak és segítik a járművezetőt a figyelme elvonásának elkerülésében, ehelyett a vezetésre figyelhet és figyelmét az útra valamint a forgalomra összpontosíthatja.
A hangvezérlő rendszer mikrofonja
FIGYELEM
Mindig a járművezető viseli a felelősséget a
jármű biztonságos vezetéséért és az érvényben lévő közlekedési szabályok betartásáért.
A hangfelismeréses vezérlés párbeszédes formában történik a felhasználó által kimondott utasítások és a rendszer szóbeli válaszai formájában. A
hangfelismerő rendszer ugyanazt a mikrofont
használja, mint a Bluetooth kihangosító rendszer
és a hangfelismerő rendszer az autó hangszóróin
keresztül válaszol. Bizonyos esetekben egy szöveges üzenet is megjelenik a járművezetői kijelzőn. A funkciók vezérlése a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetéről történik. A beállítások a központi kijelzőn hajthatók végre.
Rendszerfrissítés
A hangfelismerő rendszer folyamatos fejlesztés
alatt áll. Töltse le a frissítéseket az optimális
működéshez, lásd support.volvocars.com.
7
8
118
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Kapcsolódó információk
•
•
A hangfelismerés használata. (119. oldal)
A telefon hangfelismeréses vezérlése
(121. oldal)
•
A rádió és média hangfelismeréses vezérlése
(121. oldal)
•
A klímaszabályozás hangvezérlése
(122. oldal)
•
Hangfelismerés és térképes navigáció
(123. oldal)
•
A hangfelismerés beállításai (120. oldal)
A hangfelismerés használata.9
Példa a hangfelismeréses vezérlésre
A hangfelismeréses vezérlés használatának alapvető utasításai.
Nyomja meg a
lehetőséget, mondja “Call
[keresztnév] [vezetéknév] [számkategória]"
- hívja a kiválasztott partnert a telefonkönyvből, ha
a partner több telefonszámmal rendelkezik (például otthoni, mobil, munkahelyi), például:
Nyomja meg a kormánykerék
hangfelismerés gombját a
rendszer aktiválásához és a
hangutasításos párbeszéd kezdeményezéséhez.
Nyomja meg a
lehetőséget, mondja "Call
Robin Smith Mobil".
Utasítások/kifejezések
A kommunikáció során ne feledje az alábbiakat:
Az alábbi utasítások mindig használhatók:
•
Az utasításhoz - beszéljen a hangot követően, normál hangon és normál sebességgel.
•
•
Ne beszéljen, miközben a rendszer válaszol
(a rendszer eközben nem érti meg az utasításokat).
•
•
•
Kerülje a háttérzajokat az utastérben az ajtók,
ablakok és a napfénytető zárva tartásával.
A hangfelismerés az alábbiak szerint aktiválható:
•
•
a "Cancel" kimondásával.
hangfelismerés gomb hosszú mega
nyomásával a kormánykeréken.
"Repeat" - megismétli az utolsó hangos
üzenetet a folyó párbeszédben.
"Cancel" - befejezi a párbeszédet
"Help" - elindítja a súgó párbeszédet. A
rendszer az adott helyzetben használható
utasításokkal, egy kéréssel vagy egy példával
válaszol.
Az egyes funkciókhoz tartozó utasításokat a
vonatkozó részekben tárgyaljuk, például A telefon
hangfelismeréses vezérlése.
A kommunikáció gyorsításához és a rendszer
üzeneteinek átugrásához, nyomja meg a kormánykerék
hangfelismerés gombját, amikor
a rendszerhang beszél, és mondja ki a következő
utasítást.
9
Bizonyos piacokra vonatkozik.
}}
119
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Számok
A számokból álló utasításokat a vezérelt funkciótól függően eltérően kell kiadni:
•
•
•
A telefonszámokat és irányítószámokat
egyenként, számról-számra kell kimondani,
például nulla három egy kettő kettő négy
négy három (03122443).
A házszámok kimondhatók számjegyenként
vagy csoportokban, például kettő kettő vagy
huszonkettő (22). Az angol és a holland nyelv
esetében több csoport is kimondható egymás után, például huszonkettő huszonkettő
(22 22). Az angol nyelv esetében használható a dupla és a tripla kifejezés, például
dupla nulla (00). A számok a 0-2300 tartományban adhatók meg.
A frekvenciák kimondhatók kilencvennyolc
pont nyolc (98.8), száz és négy pont kettő
vagy száznégy pont kettő (104.2) formában.
Kapcsolódó információk
•
•
120
Hangfelismerés (118. oldal)
A telefon hangfelismeréses vezérlése
(121. oldal)
•
A rádió és média hangfelismeréses vezérlése
(121. oldal)
•
A klímaszabályozás hangvezérlése
(122. oldal)
•
Hangfelismerés és térképes navigáció
(123. oldal)
•
A hangfelismerés beállításai (120. oldal)
A hangfelismerés beállításai10
Számos beállítás hajtható végre a hangfelismerő
rendszerre vonatkozóan.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg az Rendszer Hangvezérlés
gombot, és válassza ki a beállításokat.
• Hangutasítás megismétlése
• Neme
• Beszédsebesség
Audio-beállítások
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg az Hang A rendszer
hangereje Hangvezérlés gombot, és
válassza ki a beállításokat.
Nyelv módosítása
A hangfelismerés nem minden nyelv esetében
lehetséges. A hangfelismeréshez rendelkezésre
álló nyelvek egy ikonnal vannak jelölve a nyelvek
listájában .
A nyelv módosítása a menüre, üzenetekre és
súgó szövegekre is hatással van.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a Rendszer Rendszer
nyelve lehetőséget, és válassza ki a nyelvet.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Hangfelismerés (118. oldal)
A hangfelismerés használata. (119. oldal)
A telefon hangfelismeréses vezérlése
(121. oldal)
•
A rádió és média hangfelismeréses vezérlése
(121. oldal)
•
A klímaszabályozás hangvezérlése
(122. oldal)
•
Hangfelismerés és térképes navigáció
(123. oldal)
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A telefon hangfelismeréses
vezérlése11
Utasítás a Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott
mobiltelefon hangfelismeréses vezérléséhez, például partner vagy szám hívásához vagy egy üzenet meghallgatásához.
Egy partner megadásához a telefonkönyvből, a
hangfelismeréses utasításnak tartalmaznia kell a
telefonkönyvben szereplő kapcsolati adatokat. Ha
egy partner, például Robyn Smith, több telefonszámmal rendelkezik, akkor a számkategóriát is
meg kell adni, például Home vagy Mobil: "Call
Robin Smith Mobil".
lehetőséget, és mondja ki az
Érintse meg a
alábbi utasítások valamelyikét:
•
"Call [contact]" - tárcsázza a telefonkönyvből kiválasztott partnert.
•
"Call [telefonszám]" - tárcsázza a telefonszámot.
•
•
"Recent calls" - megjeleníti a híváslistát.
"Read message" - felolvassa az üzenetet.
Ha több üzenet van - válassza ki, hogy melyik
üzenetet kell felolvasni.
Kapcsolódó információk
•
•
10
11
Hangfelismerés (118. oldal)
•
A hangfelismerés beállításai (120. oldal)
A rádió és média hangfelismeréses
vezérlése12
Utasítás a rádió és médialejátszó hangfelismeréses vezérléséhez.
Érintse meg a
lehetőséget, és mondja ki az
alábbi utasítások valamelyikét:
•
"Media" - elindít egy párbeszédet a média
és rádió kezeléséhez, és példákat mutat az
utasításokra.
•
"Play [előadó]" - lejátssza a kiválasztott előadó zeneszámait.
•
"Play [zeneszám címe]" - lejátssza a kiválasztott zeneszámot.
•
"Play [zeneszám címe] from [album]" lejátssza a kiválasztott zeneszámot a kiválasztott albumról.
•
"Play [TV channel name]" - elindítja a kiválasztott TV-csatornát.
•
"Play [rádióállomás]" - elkezdi a kiválasztott rádiócsatorna lejátszását.
•
"Tune to [frekvencia]" - elkezdi a kiválasztott rádiófrekvencia lejátszását az aktuális
frekvenciasávban. Ha nincs aktív rádióforrás,
akkor alapértelmezetten az FM hullámhossz
indul el.
A hangfelismerés használata. (119. oldal)
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
}}
121
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
•
"Tune to [frekvencia] [hullámhossz]" elkezdi a kiválasztott rádiófrekvencia lejátszását a kiválasztott frekvenciasávból.
•
•
•
•
•
•
•
•
"Radio" - elindítja az FM rádiót.
"Radio FM" - elindítja az FM rádiót.
"Radio AM" - elindítja az AM rádiót.
"DAB " - elindítja a DAB rádiót.
"TV" - elindítja a lejátszást TV-ről*.
A klímaszabályozó rendszer hangutasításai például a hőmérséklet módosításához, az ülésfűtés
aktiválásához vagy a ventilátor szintjének változtatásához.
Nyomja meg a
gombot, és mondja ki az
alábbi utasítások valamelyikét:
•
"Raise fan speed"/"Lower fan speed" lépésenként növeli/csökkenti a ventilátor
szintjét.
•
"Turn on auto" - aktiválja az automatikus
klímaszabályozást.
•
"Air condition on"/"Air condition off" aktiválja/inaktiválja a légkondicionálást.
•
"Recirculation on"/"Recirculation off" aktiválja/inaktiválja a levegőkeringtetést.
•
"Turn on defroster "/"Turn off defroster"
- aktiválja/inaktiválja az ablakok és a külső
tükrök páramentesítését.
•
"iPod" - elindítja a lejátszást iPod készülékről.
"Climate" - elindít egy párbeszédet a klíma
szabályozásához, és példákat mutat az utasításokra.
•
•
•
"Bluetooth" - elindítja a lejátszást Bluetooth
kapcsolaton csatlakoztatott médiaforrásról.
"Set temperature to X degrees" - beállítja
a kívánt hőmérsékletet.
•
•
"Similar music" — az USB-eszközről pillanatnyilag játszott zenéhez hasonló zenét játszik.
"Raise temperature"/"Lower
temperature" - a hőmérséklet-beállítás
lépésenkénti növelése/csökkentése.
"Turn on max defroster"/"Turn max
defroster off" - aktiválja/inaktiválja a maximális páramentesítést.
•
"Sync temperature" - a vezető oldalon
beállított hőmérséklettel szinkronizálja az
összes klímazónát az autóban.
"Turn on electric defroster"/"Turn off
electric defroster" - aktiválja/inaktiválja a
szélvédőfűtést*.
•
"Turn on rear defroster"/"Turn off rear
defroster" - aktiválja/inaktiválja a hátsó
ablak és a külső tükrök fűtését.
•
"Turn steering wheel heat on"/"Turn
steering wheel heat off" - aktiválja/inaktiválja a kormánykerékfűtést*.
•
"Raise steering wheel heat"/"Lower
steering wheel heat" - lépésenként emeli/
csökkenti a kormánykerékfűtés* beállítását.
"CD" - elindítja a lejátszást CD-lemezről*.
"USB" - elindítja a lejátszást USB-ről.
Kapcsolódó információk
•
•
•
12
13
122
A klímaszabályozás
hangvezérlése13
Hangfelismerés (118. oldal)
A hangfelismerés használata. (119. oldal)
A hangfelismerés beállításai (120. oldal)
•
•
"Air on feet"/"Air on body" - megnyitja a
kívánt levegőáramlást.
•
"Air on feet off"/"Air on body off" bezárja a kívánt levegőáramlást.
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" - a
Max/Off beállításra változtatja a levegőáramlást.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
•
"Turn on seat heat"/"Turn off seat heat"
- aktiválja/inaktiválja az ülésfűtést*.
Hangfelismerés és térképes
navigáció14
•
"Raise seat heat"/"Lower seat heat" lépésenként emeli/csökkenti az ülésfűtés*
beállítását.
Utasítás a navigációs rendszer hangvezérléséhez, például az úti cél beállításához vagy a célbairányítás szüneteltetéséhez.
•
"Turn on seat ventilation"/"Turn off seat
ventilation" - aktiválja/inaktiválja az ülészszellőztetést*.
Érintse meg a
lehetőséget, és mondja ki az
alábbi utasítások valamelyikét:
•
"Raise seat ventilation"/"Lower seat
ventilation" - lépésenként emeli/csökkenti
az ülésszellőztetés* beállítását.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Hangfelismerés (118. oldal)
•
“Navigáció” - elindít egy navigációs párbeszédet és példákat mutat az utasításokra.
•
"Take me home" - Célbairányítás a Otthon
pozícióhoz.
•
"Go to [Város]" - meghatároz egy várost úti
célként. Példa "Drive to London" (vezetés
Londonba).
•
"Go to [Cím]" - meghatároz egy címet úti
célként. A címnek tartalmaznia kell várost és
utcát. Példa "Drive to 5 King Street" (vezetés
a King Street 5 számhoz).
A hangfelismerés használata. (119. oldal)
A hangfelismerés beállításai (120. oldal)
Klímavezérlés (182. oldal)
•
•
14
15
16
17
"Add intersection" - elindít egy párbeszédet, amelyben meg kell határozni két utcát.
Ezután a két utca kereszteződésének pontja
lesz az úti cél.
"Go to [Irányítószám]" - meghatároz egy
irányítószámot úti célként. Példa "Drive to 1
Bizonyos piacokra vonatkozik.
A felhasználónak lehetősége van felhívni a POI-t vagy megadni azt úti célként.
Az európai országokban a "Country" (ország) kifejezést használjuk a "State" (állam) helyett.
Brazília és India esetében a keresési terület a központi kijelzőn módosítható.
2 3 4 5" (vezetés az 1 2 3 4 5 irányítószámhoz).
•
"Go to [contact]" - meghatároz egy címet a
telefonkönyvből úti célként. Példa "Drive to
Robyn Smith" (vezetés Robyn Smith-hez).
•
"Search [POI kategória]" - szomszédos
érdekes pontokat (POI) keres egy bizonyos
kategóriában (például éttermek).15 A lista
rendezéséhez az útvonal mentén - mondja
"Az útvonal mentén", amikor megjelenik az
eredmények listája.
•
"Search [POI kategória] in [Város]" Érdekes pontokat (POI) keres egy bizonyos
kategóriában és városban. Az eredmények
listája a város középpontja szerint kerül rendezésre. Példa "Search for restaurant in London" (étterem keresése Londonban).
•
"Search [POI name]". Példa "Search
Városliget" (Városliget keresése).
•
"Change country/Change state16, 17" módosítja a navigáció keresési területét.
•
"Show favourites" - mutatja a kedvenc
helyeket a járművezetői kijelzőn.
•
"Clear itinerary" - törli az összes tárolt köztes úti célt és a végső úti célt egy útitervben.
}}
* Opció/tartozék. 123
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
•
"Repeat voice guidance" - megismétli az
utolsó hangos utasítást.
•
"Turn off voice guidance" - kikapcsolja a
hangos irányítást.
•
"Turn on voice guidance" - elindítja a
kikapcsolt hangos irányítást.
Manuális első ülés
A kezelőszerv felfelé/lefelé állításával emelheti/süllyesztheti az ülést.
Az autó első ülései különböző beállítási lehetőségekkel rendelkeznek az optimális üléskényelem
érdekében.
Az szabályozógomb forgatásával módosíthatja a háttámla dőlését.
FIGYELEM
Indulás előtt állítsa be a vezetőülés helyzetét,
soha ne vezetés közben. Ügyeljen arra, hogy
az ülés rögzített állapotban legyen, hogy elkerülje a személyi sérüléseket egy erős fékezés
vagy baleset esetén.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Hangfelismerés (118. oldal)
A hangfelismerés használata. (119. oldal)
A hangfelismerés beállításai (120. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
A kezelőszerv fel/le pumpálásával emelheti/
süllyesztheti az üléspárnát*.
•
Elektromos első ülés* (125. oldal)
Többfunkciós első ülés* (127. oldal)
Az ülésfűtés bekapcsolása/kikapcsolása*
(204. oldal)
Biztonsági öv (59. oldal)
Az üléspárna hossza a kar felfelé húzásával
és az üléspárna kézzel történő előre/hátra
mozgatásával módosítható.
Állítsa az ülést előre/hátra a fogantyú felemelésével a kormánykeréktől és a pedáloktól való távolság beállításához. Ellenőrizze,
hogy az ülés rögzült-e, miután beállította a
helyzetét.
A deréktámaszt* a gomb megnyomásával
állíthatja felfelé/lefelé/előre/hátra.
124
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Elektromos első ülés*
Az első elektromos ülés* beállítása
Az autó első ülései különböző beállítási lehetőségekkel rendelkeznek az optimális üléskényelem
érdekében. Az elektromosan állítható ülés előre/
hátra és fel/le mozgatható. Az üléspárna eleje
emelhető/süllyeszthető és a háttámla szöge változtatható. A deréktámasz felfelé/lefelé/előre/
hátra állítható.
Állítsa be a kívánt üléshelyzetet az első ülés ülésrészén található kezelőszervvel.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Elektromos első ülés* (125. oldal)
Az első elektromos ülés* memória funkciójának használata (126. oldal)
Többfunkciós első ülés* (127. oldal)
Biztonsági öv (59. oldal)
Az elektromos ülések túlterhelés-védelemmel
rendelkeznek, amely kiold, ha az ülés megakad
valamilyen tárgyban. Ha ez történik, akkor távolítsa el az akadályt, és működtesse újra az ülést.
Az ülés az ajtó kinyitását követően bizonyos ideig
akkor is állítható, ha a nem jár a motor. Az ülés
beállítása mindig végrehajtható, amikor jár a
motor. A beállítás a motor leállítását követően is
végrehajtható egy bizonyos ideig.
Kapcsolódó információk
•
•
Többfunkciós első ülés* (127. oldal)
Az első elektromos ülés* beállítása
(125. oldal)
•
Az első elektromos ülés* memória funkciójának használata (126. oldal)
•
•
Manuális első ülés (124. oldal)
Az ülésfűtés bekapcsolása/kikapcsolása*
(204. oldal)
A deréktámaszt a gomb megnyomásával állíthatja felfelé/lefelé/előre/hátra.
A kezelőszerv fel/le állításával emelheti/
süllyesztheti az üléspárnát.
A kezelőszerv felfelé/lefelé állításával emelheti/süllyesztheti az ülést.
Mozgassa előre/hátra az ülést a kezelőszerv
előre/hátra mozgatásával.
A háttámla dőlését a kezelőszerv előre/hátra
mozgatásával módosíthatja.
Egyszerre csak egyféle mozgás (előre/
hátra/fel/le) végezhető.
Az első ülések háttámlái nem hajthatók teljesen
előre.
* Opció/tartozék. 125
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Az első elektromos ülés* memória
funkciójának használata
2.
Nyomja meg az M gombot, és engedje el azt.
A gomb visszajelző lámpája világít.
A memória funkció tárolja az ülés, a külső visszapillantó tükrök és a szélvédőre vetített kijelző*
beállításait.
3.
Három másodpercen belül nyomja meg az 1
vagy 2 gombot.
> Amikor a helyzet tárolásra került a kiválasztott memóriagombon, akkor egy hangjelzés szólal meg és az M gomb visszajelző lámpája elalszik.
A memória funkcióval két különböző beállítás
tárolására van lehetőség. A memória funkció billentyűzete az egyik vagy mindkét első ajtón található*.
Tárolt beállítás használata
A tárolt beállítások akkor is használhatók, amikor
az első ajtó nyitva vagy csukva van:
Memóriagomb
Memóriagomb
Beállítás tárolása
1.
126
Állítsa az ülést, a külső tükröket és a szélvédőre vetített kijelzőt a kívánt beállításokra.
FIGYELEM
Zúzódásveszély! Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a billentyűzettel. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e tárgyak az ülés előtt,
mögött vagy alatt az ülés beállítása közben.
Ügyeljen arra, hogy semelyik hátsó utas se
legyen kitéve a becsípődés veszélyének.
Ha egy memóriagombot sem nyom meg három
másodpercen belül akkor az M gomb kialszik, és
nem tárolódnak a beállítások.
Az ülést újra állítani kell, mielőtt új memória lenne
beállítható.
M gomb a beállítások tárolásához.
Ha elengedi a memóriagombot, akkor az ülés, a
külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző mozgása megáll.
Kapcsolódó információk
•
•
Elektromos első ülés* (125. oldal)
Az első elektromos ülés* beállítása
(125. oldal)
Nyitott első ajtó
– Nyomja meg röviden az 1 vagy 2 memóriagombok valamelyikét. Az ülés, a külső tükrök
és a szélvédőre vetített kijelző mozogni kezdenek, és megállnak a kiválasztott memóriagombon tárolt helyzetben.
Csukott első ajtó
– Tartsa nyomva az 1 vagy 2 memóriagombok
valamelyikét, amíg az ülés, külső tükrök és a
szélvédőre vetített kijelző meg nem áll a kiválasztott memóriagombon tárolt helyzetben.
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Többfunkciós első ülés*
Az üléskomfort javítása a többfunkciós kezelőszerv használatával.
beállítások mutatására, a vezető beállítási lehetőségei fent, az utas beállításai pedig lent láthatók.
Beállítási funkciók a többfunkciós
első ülésben*
Az ülésbeállítások mutatásának leállításához a
központi kijelzőn, nyomja meg a kezdőlap gombot,
amely a központi kijelző alatt helyezkedik el.
Mind az ülésen található többfunkciós kezelőszerv, mind a központi kijelző használható a beállítások módosításához. Számos beállítás megjelenik a központi kijelzőn*.
Kapcsolódó információk
•
•
Elektromos első ülés* (125. oldal)
•
Az ülésfűtés bekapcsolása/kikapcsolása*
(204. oldal)
Beállítási funkciók a többfunkciós első ülésben* (127. oldal)
Többfunkciós kezelőszerv, az ülés ülőrészének oldalán.
A többfunkciós kezelőszerv bizonyos változatokban használható a deréktámasz*, az oldaltámasz*,
az üléspárnahossz és a masszázs beállításaihoz*.
A beállítások a központi kijelzőn megjelenő többfunkciós kezelőszerv használatával hajthatók
végre*. Bizonyos funkciók kiválasztása közvetlenül
a központi kijelzőn is elvégezhetők.
Központi kijelző
A vezető és utasülésnek a többfunkciós kapcsolóval végrehajtott beállításai megjelennek a központi kijelzőn. Ha csak az egyik első ülésre vonatkozó beállítások jelennek meg a kijelzőn, akkor a
beállítások a képernyő közepén helyezkednek el.
Amikor lehetőség van mindkét ülésre vonatkozó
Többfunkciós kezelőszerv, az ülés ülőrészének oldalán.
A többfunkciós kezelőszerv aktiválásához forgassa azt felfelé/lefelé.
Az első ülés masszázs funkciójának
beállítása*
Az első ülések masszázs funkcióval rendelkeznek
a háttámlában. A masszázst légpárnák hajtják
végre, amelyek különböző beállításokkal masszírozhatnak.
}}
* Opció/tartozék. 127
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
3.
A különböző masszázs funkciók közötti
választáshoz, válassza ki azt közvetlenül az
érintőképernyőn vagy a kurzor fel/le mozgatásával a többfunkciós kezelőszerv felső/alsó
gombjának használatával. Módosítsa a beállítást a kiválasztott funkcióban közvetlen kiválasztással az érintőképernyőn, a nyilak megnyomásával vagy a többfunkciós kezelőszerv
első/hátsó gombjainak használatával.
A masszázs újraindítása
A masszázs beállításai
Az alábbi beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre a masszázshoz:
• BeKi: Válassza a Be/Ki lehetőséget a masz-
Gomb a masszázs újraindításához a központi kijelzőn.
• 1-5 program: 5 előre beállított masszázs-
A masszázs funkció körülbelül 20 perc elteltével
automatikusan kikapcsol. A funkciót manuálisan
lehet visszakapcsolni.
százs funkció be-/kikapcsolásához.
program közül választhat. Válasszon az
Küszöb, Belépő, Speciális, Derék és Váll
lehetőségek közül.
•
Masszázs nézet a központi kijelzőn.
1.
A többfunkciós kezelőszerv annak felfelé/
efelé fordításával aktiválható. Az ülésbeállítások nézete jelenik meg a központi kijelzőn.
2.
Válassza a Masszázs lehetőséget az ülésbeállítások nézetben.
Intenzitás: Válasszon az Alacsony, Normál
és Magas lehetőségek közül.
• Sebesség: Válasszon az Lassú, Normál és
Gyors lehetőségek közül.
–
Érintse meg a Újraindítás lehetőséget a
központi kijelzőn a kiválasztott masszázsprogram újraindításához.
> A masszázsprogram újraindul. Ha nem
tesz semmit, akkor az üzenet megmarad a
felső nézetben.
A masszázs funkció használata a gyújtás kikapcsolt állapotában nem lehetséges.
Az oldaltámasz beállítása az első
üléstámlákban*
A háttámla oldalai beállíthatók, hogy támasztást
biztosítsanak.
128
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
2.
Válassza a Oldalsó párnák lehetőséget az
ülésbeállítások nézetben.
•
Nyomja meg az első ülésgombot az oldaltámasz növeléséhez.
•
Nyomja meg a hátsó ülésgombot az oldaltámasz csökkentéséhez.
Az első ülés deréktámaszának
beállítása*
A deréktámasz felfelé/lefelé/előre/hátra állítható.
A deréktámasz beállításához:
1.
Aktiválja a többfunkciós kezelőszervet annak
felfelé/efelé fordításával. Az ülésbeállítások
nézete jelenik meg a központi kijelzőn.
2.
Válassza a Derék lehetőséget az ülésbeállítások nézetben.
•
Nyomja fel/le az ülésgombot a deréktámasz fel/le mozgatásához.
•
Nyomja meg az első ülésgombot a deréktámasz növeléséhez.
•
Nyomja meg a hátsó ülésgombot az
deréktámasz csökkentéséhez.
Az első ülés üléspárnájának kinyújtása
Az üléspárna hossza az ülés többfunkciós kezelőszervével állítható be.
A beállítható oldaltámasz nézete a központi kijelzőn.
A oldaltámasz beállításához:
1.
Aktiválja a többfunkciós kezelőszervet annak
felfelé/efelé fordításával. Az ülésbeállítások
nézete jelenik meg a központi kijelzőn.
Deréktámasz nézet a központi kijelzőn.
}}
* Opció/tartozék. 129
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Kapcsolódó információk
•
•
Többfunkciós első ülés* (127. oldal)
A járművezetői kijelzőről és a központi kijelzőről mentett üzenetek kezelése (113. oldal)
Az utasülés beállítása a
vezetőülésből*
Az első utasülés beállítható a vezetőülésről.
A funkció aktiválása
A funkció kétféle módon aktiválható a központi
kijelzőn:
A funkció nézeten keresztül
Nyomja meg a Utasülés
beállítása gombot az aktiváláshoz.
A beállításokból
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
Az üléspárna kinyújtásának nézete a központi kijelzőn.
1.
2.
130
Aktiválja a többfunkciós kezelőszervet annak
felfelé/efelé fordításával. Az ülésbeállítások
nézete jelenik meg a központi kijelzőn.
Válassza a Párnatoldalék lehetőséget az
ülésbeállítások nézetben.
•
Nyomja meg az első ülésgombot az üléspárna kinyújtásához.
•
Nyomja meg az első ülésgombot az üléspárna visszahúzásához.
2.
Nyomja meg a My Car
3.
Válassza ki a Utasülés beállítása a
vezetőhelyről lehetőséget az aktiváláshoz.
Ülések gombot.
Utasülés beállítása
A járművezető a funkció aktiválásától számított
10 másodpercen belül állíthatja be az utasülést.
Ha ezen az időn belül nem végez beállításokat,
akkor a funkció kikapcsol.
A járművezető a vezetőülésen elhelyezett kezelőszervekkel állíthatja be az utasülést:
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Hátsó ülés
A hátsó ülés fejtámláinak beállítása
Az autó 5 üléssel rendelkezik. A második üléssor
két részre van osztva, egy vagy két utasüléssel.
Állítsa be a középső ülés fejtámláját az utas
magasságának megfelelően. Hajtsa le a külső
ülések fejtámláit*, hogy javítsa a kilátást hátrafelé
Kapcsolódó információk
A fejtámla beállítása, középső ülés
•
A háttámlák lehajtása a hátsó ülésen*
(133. oldal)
•
A hátsó ülés fejtámláinak beállítása
(131. oldal)
•
Az ülésfűtés bekapcsolása/kikapcsolása*
(204. oldal)
Mozgassa előre/hátra az utasülést a kezelőszerv előre/hátra mozgatásával.
Az utasülés háttámlájának dőlését a kezelőszerv előre/hátra mozgatásával módosíthatja.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Elektromos első ülés* (125. oldal)
Az első elektromos ülés* beállítása
(125. oldal)
Biztonsági öv (59. oldal)
A középső ülés fejtámláját úgy kell beállítani az
utas magasságának megfelelően, hogy lehetőleg
az utas fejének teljes hátsó részét takarja. Szükség szerint csúsztassa fel manuálisan.
}}
* Opció/tartozék. 131
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
A hátsó ülés külső fejtámláinak
elektromos leengedése*
2.
Nyomja meg a My Car
3.
Válassza a Második üléssor fejtámláinak
lehajtása lehetőséget a hátsó külső fejtámlák leengedéséhez.
Ülések gombot.
FIGYELEM
Ne engedje le a külső fejtámlákat, ha utasok
utaznak valamelyik külső ülésben.
Hajtsa vissza manuálisan a fejtámlát, amíg kattanó hang nem hallható.
A fejtámla leengedéséhez meg kell nyomni a
gombot (lásd az ábrát), miközben óvatosan lefelé
nyomja a fejtámlát.
FIGYELEM
A középső ülés fejtámlájának a legalsó helyzetben kell lennie, amikor a középső ülés
nincs használatban. Amikor használatban van
a középső ülés, akkor a fejtámlát megfelelően
be kell állítani az utas magasságához, hogy az
lehetőleg takarja a fej teljes hátsó részét.
FIGYELEM
A külső fejtámlák kétféle módon engedhetők le a
központi kijelzőn keresztül.
A funkció nézeten keresztül
Nyomja meg a Fejtámla
lehajtása gombot a leengedés
aktiválásához/inaktiválásához.
A fejtámlának a felhajtást követően rögzített
állásban kell lennie.
Kapcsolódó információk
•
•
Hátsó ülés (131. oldal)
A háttámlák lehajtása a hátsó ülésen*
(133. oldal)
A beállításokból
Az autó elektromos rendszerének a II gyújtáshelyzetben kell lennie.
1.
132
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A háttámlák lehajtása a hátsó
ülésen*
A hátsó ülés háttámlája két részre van osztva. A
két rész külön előre hajtható.
FIGYELEM
Állítsa be, és rögzítse az ülést, mielőtt elindulna. Legyen óvatos az ülés beállításakor. A
szabályozatlan vagy figyelmetlen beállítás
becsípődéses sérüléseket eredményezhet.
MEGJEGYZÉS
Lehetséges, hogy az első üléseket előre kell
csúsztatni és/vagy fel kell hajtani a háttámlájukat, hogy teljesen előre lehessen hajtani a
háttámlát.
5.
Engedje a fejtámlát manuálisan vízszintes
helyzetbe.
A hátsó ülés lehajtásának segítése érdekében az
autónak álló helyzetben és legalább egy hátsó
ajtónak nyitva kell lennie.
A háttámla felemelése
A háttámla lehajtása
FONTOS
A háttámla lehajtásakor nem lehet semmilyen
tárgy a hátsó ülésen. A biztonsági övek sem
lehetnek becsatolva. Különben fennáll a hátsó
üléskárpit sérülésének kockázata.
A háttámla egyenes helyzetbe történő felemelése
manuálisan történik:
1.
Mozgassa fel/le manuálisan a háttámlát.
2.
Csúsztassa a háttámlát, amíg a retesz be
nem akad.
3.
A fejtámla manuálisan emelhető fel.
4.
Ha szükséges, emelje fel a középső ülés fejtámláját.
Kapcsolódó információk
FONTOS
Az ülés lehajtása előtt le kell engedni a külső
ülések beépített ülésmagasítóit*.
1.
Ügyeljen arra, hogy ne legyenek utasok vagy
tárgyak a hátsó ülésen.
A középső ülés kartámaszát* fel kell emelni az
ülés lehajtása előtt.
2.
Engedje le manuálisan a középső ülés fejtámláját.
Ha az autó szervizzárral rendelkezik, akkor a
csomagtérajtót be kell csukni az ülés lehajtása előtt.
3.
Tartsa nyomva a gombot. A gombok a kalaptartón helyezkednek el az autó bal oldalán.
4.
Az ülés kioldódik a reteszből, de ugyanabban
a helyzetben marad. A fejtámlák automatikusan leereszkednek.
•
•
Hátsó ülés (131. oldal)
A hátsó ülés fejtámláinak beállítása
(131. oldal)
* Opció/tartozék. 133
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Kormánykerék
Kürt
A kormánykerék a kürthöz, vezetőtámogató rendszerekhez és hangfelismeréshez tartalmaz kezelőszerveket.
•
Az alkalmazás menü használata a járművezetői kijelzőn (109. oldal)
•
Üzenetek kezelése a járművezetői kijelzőn és
a központi kijelzőn. (112. oldal)
•
Telefon (462. oldal)
A kürt a kormánykerék közepén helyezkedik el.
Kapcsolódó információk
Billentyűzetek és fülek* a kormánykeréken.
A vezetőtámogató rendszerek kezelőszervei18.
Váltófül* a manuális fokozatváltáshoz automata sebességváltó esetén.
Kezelőszervek a hangfelismeréshez, a szélvédőre vetített kijelzőhöz és menühöz, üzenetés telefonkezeléshez.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18
134
A kormánykerék beállítása (135. oldal)
A kormánykerékfűtés bekapcsolása/kikapcsolása* (206. oldal)
Sebességhatároló* (275. oldal)
Sebességtartó (282. oldal)
Adaptív sebességtartó* (288. oldal)
Távolságfigyelmeztetés* (286. oldal)
Pilot Assist* (303. oldal)
Fokozatváltás a kormánykerék váltófüleivel*
(397. oldal)
Hangfelismerés (118. oldal)
Szélvédőre vetített kijelző* (115. oldal)
Sebességhatároló*, sebességtartó, adaptív sebességtartó*, távolságfigyelmeztetés* és Pilot Assist*.
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A kormánykerék beállítása
Térdlégzsákkal
Térdlégzsák nélkül
A kormánykerék beállítása.
A kormánykerék beállítása.
1.
Nyomja előre a kart a kormánykerék kioldásához.
1.
Húzza hátrafelé a kart a kormánykerék kioldásához.
2.
Állítsa a kormánykereket az Önnek megfelelő
helyzetbe.
2.
Állítsa a kormánykereket az Önnek megfelelő
helyzetbe.
3.
Húzza vissza a kart a kormánykerék helyzetének rögzítéséhez. Ha a kar merev, akkor a kar
visszanyomásával egy időben nyomja meg
kissé a kormánykereket.
3.
Nyomja előre a kart a kormánykerék rögzítéséhez. Ha a kar merev, akkor a kar visszanyomásával egy időben nyomja meg kissé a kormánykereket.
A kormánykerék különböző helyzetekbe állítható.
A kormánykerék magassága és mélysége állítható.
A kormánykerék beállítása különböző módokon
hajtható végre, attól függően, hogy az autó rendelkezik-e térdlégzsákkal19.
FIGYELEM
Állítsa be és rögzítse a kormánykereket,
mielőtt elindulna.
Kapcsolódó információk
A sebességfüggő szervokormánnyal beállítható a
kormányzási erő szintje. A kormányzási erő az
autó sebességének megfelelően kerül beállításra,
hogy fejlett útérzékenységet biztosítson a vezetőnek.
19
•
•
Kormánykerék (134. oldal)
Sebességfüggő kormányzási erő (270. oldal)
Az autó csak bizonyos piacokon rendelkezik térdlégzsákkal.
135
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Világításkapcsolók
Használja a világítás kezelőszerveit a kormánykerék bal oldali bajuszkapcsolóján a külső világítás
aktiválásához. Használja a műszerfal forgókapcsolóját a fényszórómagasság20 és a belső
világítás fényerejének beállításához.
Állás
Leírás
Állás
Nappali világítás amikor az autó
elektromos rendszere a II gyújtáshelyzetben van vagy amikor jár az
autó motorja.
Nappali világítás és helyzetjelző
lámpák nappali világítás mellett,
amikor az autó elektromos rendszere a II gyújtáshelyzetben van
vagy amikor jár az autó motorja.
Használható a fénykürt.
Forgógyűrű a kormánykerék
bajuszkapcsolóján
Leírás
Nappali világítás és helyzetjelző
lámpák, amikor az autó elektromos
rendszere a II gyújtáshelyzetben
van vagy amikor jár az autó motorja.
Tompított fényszóró és helyzetjelző
lámpák gyenge megvilágításban
vagy sötétben vagy, amikor be vannak kapcsolva az első ködlámpák*
és/vagy a hátsó ködlámpák.
Helyzetjelző lámpák, amikor az autó
parkolA.
Az aktív távolsági fényszóró funkció
bekapcsolható.
Használható a fénykürt.
A távolsági fényszóró akkor kapcsolható be, amikor be van kapcsolva a tompított fényszóró.
Tompított fényszóró és helyzetjelző
lámpák.
Használható a fénykürt.
A távolsági fényszóró bekapcsolható.
Aktív távolsági fényszóró be-/kikapcsolva.
Használható a fénykürt.
A
Álló helyzetben is, amikor jár az autó motorja, feltéve, hogy a
forgógyűrűt egy másik helyzetből ebbe az állásba fordítják.
A Volvo a
üzemmód használatát javasolja a
jármű vezetése közben.
20
136
Halogén fényszórókkal felszerelt járművek esetében.
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
FIGYELEM
Az autó világítási rendszere nem minden helyzetben, például ködben vagy esőben, képes
érzékelni a túl gyenge vagy elégségesen erős
napfényt.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy a közlekedési szabályoknak és a közlekedési helyzetnek megfelelő világítással vezesse az autót.
Forgókapcsoló a műszerfalon
A belső fényerő beállítása
Az autó belsejében található lámpák a használt
gyújtáshelyzettől függően eltérően kapcsolnak
be.
A forgókapcsoló állítja be a kijelző-világítás, a
kezelőszerv-világítás, a környezeti világítás és a
hangulatvilágítás* fényerejét.
Fényszórómagasság-állítás
A terhelés megváltoztatja a fényszóró sugarának
függőleges beállítását, ami a elvakíthatja a szemben közlekedőket. Ezt a fénysugár magasságának beállításával kerülheti el. Állítsa alacsonyabbra a fénysugarat, ha az autó erősen le van terhelve.
Fényszórómagasság-állítás
A fényszórómagasság-állítás22 a műszerfal egyik
forgókapcsolójával módosítható.
1.
Hagyja járni a motort, vagy kapcsolja I gyújtáshelyzetbe az autó elektromos rendszerét.
2.
Görgesse a forgókapcsolót fel/le a fénysugár emeléséhez/süllyesztéséhez.
Az alábbiakban látható, hogy milyen helyzetbe kell
állítani a forgókapcsolót az egyes terhelésekhez.
A különböző terhelési esetekhez és beállításokhoz, lásd a "Fényszórómagasság-állítás" részt.
Kapcsolódó információk
•
•
Forgókapcsoló a belső fényerő beállításához
Forgókapcsoló a fényszórómagasság-állításhoz
A LED21 fényszórókkal* felszerelt autók automatikus fényszórómagasság-állítással rendelkeznek
és ezért nincsenek felszerelve forgókapcsolóval a
fényszórómagasság állításához.
21
LED Light Emitting Diode
•
•
•
Belső világítás (147. oldal)
A távolsági fényszóró bekapcsolása/kikapcsolása (140. oldal)
Gyújtáshelyzetek (387. oldal)
Helyzetjelző lámpák (138. oldal)
Fényszórómagasság-állítás (137. oldal)
Példák a forgókapcsoló helyzetére.
Forgókapcsoló a 0. helyzetben
Forgókapcsoló az 1. helyzetben
}}
* Opció/tartozék. 137
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Terhelés
Forgókapcsoló
helyzete
Csak a járművezető.
0
Járművezető és utas az első utasülésben.
0
Járművezető és utas az első utasülésben.
1
Helyzetjelző lámpák
A helyzetjelző lámpák a kormánykerék bajuszkapcsolójának forgógyűrűjével kapcsolhatók be.
Amikor több mint 30 másodpercig 10 km/h (körülbelül 6 mph) alatti sebességgel vezet, vagy a
sebesség meghaladja a 10 km/h
(körülbelül 6 mph) értéket, akkor a nappali világpozíciítás bekapcsol. A járművezetőnek a
ótól eltérő pozíciót kell választania.
Három utas a hátsó ülésen.
Járművezető és utas az első utasülésben.
2
Kapcsolódó információk
Három utas a hátsó ülésen.
220 kg terhelés a csomagtérben.
A járművezető és maximális terhelés a csomagtérben.
2
Kapcsolódó információk
•
22
138
Ha kinyitják a csomagtérfedelet amikor odakint
sötét van, akkor bekapcsolnak a hátsó helyzetjelző lámpák (ha még nincsenek bekapcsolva),
hogy figyelmeztessék a hátulról érkező közlekedőket. Ez a forgógyűrű helyzetétől és az autó
elektromos rendszerének gyújtáshelyzetétől függetlenül megtörténik.
Világításkapcsolók (136. oldal)
Halogén fényszórókkal felszerelt járművek esetében.
A bajuszkapcsoló forgógyűrűje helyzetjelző lámpa állásban.
Forgassa a forgógyűrűt
állásba - bekapcsolnak a helyzetjelző lámpák (ugyanakkor
bekapcsol a rendszámtábla-világítás is).
Ha az autó elektromos rendszere II gyújtáshelyzetben van vagy jár az autó motorja, akkor a nappali világítás kapcsol be a parkolólámpák helyett.
Azonban ez nem vonatkozik az álló helyzetre,
amikor az autó motorja jár, ha a forgógyűrűt
állásba mozdítja egy másik helyzetből.
Ebben az esetben a helyzetjelző lámpák kapcsolnak be.
•
•
Világításkapcsolók (136. oldal)
Gyújtáshelyzetek (387. oldal)
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Nappali világítás lámpái
A nappali világítás akkor kapcsol be, amikor a
,
kormánykerék bajuszkapcsolója
vagy
állásban, az autó elektromos rendszere II gyújtáshelyzetben van vagy amikor az
autó motorja jár. A
állásban ez csak nappali fényben érvényes. Gyenge megvilágításban
vagy sötétben ehelyett a tompított fényszóró kapcsol be.
ha bekapcsolja az első ködlámpát és/vagy a
hátsó ködlámpát.
Álló helyzetben, amikor jár az autó motorja, a
többi világítás helyett a helyzetjelző lámpák kaphelyzetjelző
csolnak be, ha a forgógyűrűt a
lámpa állásba fordítja egy másik helyzetből.
Tompított fényszóró
Vezetéskor a bajuszkapcsoló forgógyűrűjének
állásában a tompított fényszóró gyenge
megvilágításban vagy sötétben automatikusan
bekapcsol.
FIGYELEM
Ez a rendszer segít energiát megtakarítani nem képes minden helyzetben meghatározni,
mikor túl gyenge vagy elégségesen erős a
megvilágítás, például ködben vagy esőben.
Nap közben a nappali világítás. DRL
Mindig a járművezető felelőssége, hogy az
autót a megfelelő állásba kapcsolt, és a közlekedési szabályoknak megfelelő, a közlekedési
helyzetnek megfelelő állásba kapcsolt fényszóróval vezesse.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A bajuszkapcsoló forgógyűrűje AUTO állásban van.
Ha a bajuszkapcsoló forgógyűrűje a
állásban van, akkor a speciális világítás (Daytime
Running Lights - DRL) bekapcsol, amikor az
autót nappali fényviszonyok között vezetik. Az
autó gyenge megvilágítás vagy sötétség esetén
automatikusan tompított fényszóróra váltja a nappali világítást. Akkor is tompított fényszóróra vált,
Világításkapcsolók (136. oldal)
Tompított fényszóró (139. oldal)
Gyújtáshelyzetek (387. oldal)
A bajuszkapcsoló forgógyűrűje AUTO állásban van.
A bajuszkapcsoló forgógyűrűjének
állásában a tompított fényszóró gyenge megvilágítás
mellett vagy sötétben automatikusan bekapcsol,
ha az autó elektromos rendszere II gyújtáshelyzetben van vagy jár az autó motorja.
A bajuszkapcsoló forgógyűrűjének
helyzetében a tompított fényszóró is automatikusan
bekapcsol, ha:
•
•
•
bekapcsolja az első ködlámpákat*
bekapcsolja a hátsó ködlámpát
bekapcsolja az első és hátsó ködlámpákat
}}
* Opció/tartozék. 139
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
A tompított fényszóró mindig bekapcsol, amikor a
állásban, az
bajuszkapcsoló forgógyűrűje
autó elektromos rendszere II gyújtáshelyzetben
van vagy amikor az autó motorja jár.
Alagútészlelés
Az autó észleli, hogy alagútba fog hajtani, és nappali világításról tompított fényszóróra vált.
A távolsági fényszóró
bekapcsolása/kikapcsolása
A távolsági fényszóró a kormánykerék bajuszkapcsolójával aktiválható.
Az aktív távolsági fényszóró a bajuszkapcsoló
forgógyűrűjével aktiválható.
Aktív távolsági fényszóró
Kapcsolódó információk
Az aktív távolsági fényszóró egy olyan funkció,
amely a szélvédő felső szélén található kameraérzékelőt használja a szembejövő forgalom fényszóróinak vagy az elől haladó forgalom hátsó lámpáinak észleléséhez, hogy távolsági fényszóróról
tompított fényszóróra váltson. A funkció az utcai
lámpákat is figyelembe veheti.
Nappali világítás lámpái (139. oldal)
Világításkapcsolók (136. oldal)
Gyújtáshelyzetek (387. oldal)
A kormánykerék bajuszkapcsolója a forgó gyűrűvel.
Fénykürt állás
Távolsági fényszóró állás
Fénykürt
Mozdítsa hátrafelé a bajuszkapcsolót a fénykürt
helyzetbe. A távolsági fényszórók a bajuszkapcsoló elengedéséig világítanak.
23
140
Amikor a tompított fényszóró be van kapcsolva.
A távolsági fényszóró akkor kapcsolható be, amikor a kormánykerék bajuszkapcsolójának forgó23 vagy
állásban van. Kapgyűrűje
csolja be a távolsági fényszórót a bajuszkapcsoló
előre mozdításával. Kapcsolja ki a bajuszkapcsoló
hátrafelé mozdításával.
Amikor be van kapcsolva a távolsági fényszóró,
akkor a
szimbólum világít a kombinált
műszerfalon.
Ne feledje, hogy a bal oldali bajuszkapcsoló forgógyűrűjének
módban kell lennie az alagútészlelés működéséhez.
•
•
•
Távolsági fényszóró
A távolsági fényszóró újra bekapcsol, amikor a
kameraérzékelő már nem látja a szembejövő vagy
elöl haladó járműveket.
Halogén fényszórókkal rendelkező autó
A világítás körülbelül egy másodperc elteltével
visszavált távolsági fényszóróra, miután a kameraérzékelő már nem észleli a szembejövő forgalom
fényszóróit vagy az elöl haladó járművek hátsó
lámpáit.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
LED24 fényszórókkal* rendelkező autó
Ha az aktív távolsági fényszóró be/ki funkcióval25
rendelkezik, akkor a világítás körülbelül egy
másodperccel azután kapcsol vissza a távolsági
fényszóróra, hogy a kameraérzékelő már nem
észleli a szembejövő fényszórókat vagy az elöl
haladó jármű hátsó lámpáit.
Ha az aktív fényszóró adaptív funkcióval25 rendelkezik, akkor a hagyományos fényváltással ellentétben a fénysugár továbbra is megmarad a szembejövő vagy elöl haladó forgalom mindkét oldalán
- csak a fénysugár közvetlenül a járműre mutató
része kerül tompításra.
A világítás körülbelül egy másodperc elteltével
visszavált teljes távolsági fényszóróra, miután a
kameraérzékelő már nem észleli a szembejövő
forgalom fényszóróit vagy az elöl haladó járművek
hátsó lámpáit.
Bekapcsolás/kikapcsolás
A funkció akkor kapcsolhat be, amikor sötétben
haladva a jármű sebessége körülbelül 20 km/h
(12 mph) vagy ennél nagyobb.
Amikor be van kapcsolva a távolsági fényszóró,
szimbólum világít fehér fénnyel a
akkor a
járművezetői kijelzőn.
Amikor a távolsági fényszóró aktív, akkor a szimbólum kéken világít. Ez a LED fényszórókra is
vonatkozik, ha a távolsági fényszóró részlegesen
tompítva van, azaz ha a fénysugár a tompított
fénynél kissé erősebben világít.
Kapcsolja be/ki az aktív távolsági fényszórót a
állásba
bajuszkapcsoló forgógyűrűjének
fordításával, majd elengedésével. Ha az aktív
távolsági fényszórót a távolsági fényszóró bekapcsolt állapotában inaktiválja, akkor világítás azonnal tompított fényre kapcsol.
Adaptív funkció: Tompított fény közvetlenül a szembejövő járművek felé, de továbbra is távolsági fény a jármű
két oldalán.
24
25
LED Light Emitting Diode
Az autó felszereltségi szintjétől függően
}}
* Opció/tartozék. 141
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Manuális működtetés
védő-érzékelők már nincsenek gátolva, akkor az
szimbólum világít.
üzenet eltűnik és a
MEGJEGYZÉS
Tartsa a szélvédő kameraérzékelő előtti felületét jégtől, hótól, párától és szennyeződésektől mentesen.
Ne ragasszon vagy rögzítsen semmit a szélvédőre a kameraérzékelő elé, mert az csökkenti
a hatékonyságot vagy a kamerától függő egy
vagy több rendszer működésének megszűnését okozza.
Ha ez a szimbólum a Aktív távolsági
fénysz. Ideiglenesen nem áll
rendelkezésre üzenettel együtt jelenik meg a járművezetői kijelzőn, akkor a
távolsági és a tompított fényszóró közötti váltást
manuálisan kell végrehajtani. A kormánykerék
bajuszkapcsolójának forgógyűrűje még a
helyzetben lehet. A
szimbólum kialszik,
amikor az üzenet megjelenik.
Ugyanez vonatkozik arra az esetre is,
amikor ez a szimbólum a Szélvédőérzékelő Érzékelő blokkolva, lásd a
kézikönyvet üzenettel jelenik meg.
Az aktív távolsági fényszóró ideiglenesen elérhetetlen lehet például olyan körülmények között,
mint a sűrű köd vagy a zuhogó eső. Amikor az
aktív távolsági fényszóró újra elérhető vagy a szél-
142
FIGYELEM
Az aktív távolsági fényszóró segítség a világítás optimális használathoz, amikor a feltételek
kedvezőek.
Mindig a járművezető felelős a távolsági és a
tompított fényszóró közötti manuális váltásért,
amikor a forgalmi helyzetek vagy az időjárási
feltételek ezt igénylik.
FONTOS
Példák arra, amikor szükség lehet a távolsági
és a tompított fényszóró közötti manuális váltásra:
•
•
•
•
•
Zuhogó esőben vagy sűrű ködben
Ónos esőben
Hóviharokban vagy latyakban
Holdfénynél
Amikor gyengén megvilágított területeken
halad
•
Amikor az elöl haladó forgalomnak
gyenge a világítása
•
Ha gyalogosok vannak az úton vagy az út
mellett
•
Ha erősen fényvisszaverő tárgyak, például
jelzőtáblák vannak az út szomszédságában
•
Amikor a szembejövő forgalom világítását
például elválasztó korlát takarja
•
•
•
Amikor a forgalom van a bekötő utakon
Egy hegy peremén vagy völgyben
Éles kanyarokban.
A kameraérzékelő korlátairól a "City Safety korlátai" részben olvashat bővebben.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Kapcsolódó információk
•
•
Világításkapcsolók (136. oldal)
A City Safety korlátai (337. oldal)
Aktív kanyarlámpák*
Az aktív kanyarlámpák úgy vannak kialakítva,
hogy maximális megvilágítást biztosítsanak
kanyarokban és útkereszteződésekben.
A LED26 fényszórókkal* felszerelt autók, a felszereltségi szinttől függően, aktív kanyarlámpákkal
rendelkezhetnek.
A funkció az autó beindításakor automatikusan
kapcsol be. A funkció hibája esetén a
szimbólum világít a járművezetői kijelzőn és ezzel
egy időben a járművezetői kijelző egy magyarázó
szöveget jelenít meg.
A funkció csak gyenge megvilágítás mellett vagy
sötétben és csak akkor aktív, amikor az autó
mozog és be van kapcsolva a tompított fényszóró.
A funkció kikapcsolása/bekapcsolása
A funkció aktív módban van, amikor az autó megérkezik a gyárból, és kétféle módon kapcsolható
be/ki a központi kijelzőn:
A funkció nézeten keresztül
Nyomja meg a Aktív
kanyarfényszórók gombot.
A fényszóróminta a funkció kikapcsolt (bal) és bekapcsolt (jobb) állapotában.
A LED fényszórók aktív kanyarlámpa funkcióval
rendelkezhetnek, az autó felszereltségi szintjétől
függően. Az aktív kanyarlámpák követik a kormánymozdulatokat, hogy maximális megvilágítást
nyújtsanak a kanyarokban és kereszteződésekben és így növeljék a biztonságot.
26
LED Light Emitting Diode
A beállításokból
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a My Car Lámpák és
világítás Külső világítás gombot.
3.
Válassza ki/távolítsa el az Aktív
kanyarfényszórók jelölését.
}}
* Opció/tartozék. 143
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Kapcsolódó információk
•
•
Beállítások nézet (170. oldal)
Első ködlámpák/kanyarlámpák* (144. oldal)
A fényszórók fénysugár-mintájának
beállítása
Ha az autó adaptív funkciójú aktív LED fényszórókkal rendelkezik, akkor a fényszórómintát viszsza kell állítani a balkormányos forgalomról jobbkormányos forgalomra és vissza váltáskor.
Első ködlámpák/kanyarlámpák*
A ködlámpák kanyarlámpákkal rendelkeznek,
amelyek az oldalra átlósan világítanak.
Halogén fényszórók
A világításminta nem igényel beállítást. A fényszóróminta úgy van kialakítva, hogy nem vakítja a
szembejövő forgalmat.
LED fényszórók*
A fényszóróminta beállítását akkor kell elvégezni,
ha az aktív távolsági fényszóró adaptív funkcióval
rendelkezik, lásd "A távolsági fényszóró bekapcsolása/kikapcsolása" részt. Az autónak álló helyzetben kell lennie és a motornak járnia kell a
fényszóróminta bal és jobb oldali közlekedés
közötti váltásakor.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a My Car Lámpák és
világítás Külső világítás gombot.
Nyomja meg az on/off (be/ki) gombot. A
szimbólum világít a járművezetői kijelzőn, amikor
be vannak kapcsolva az első ködlámpák.
3.
Válassza az Ideigl. jobb oldali vezetés/
Ideigl. bal oldali vezetés lehetőséget.
Az első ködlámpák automatikusan kikapcsolnak a
gyújtásgomb STOP állásba fordításakor vagy a
állásba fordításakor.
bajuszkapcsoló
Kapcsolódó információk
•
•
144
Az első ködlámpák gombja.
Az első ködlámpák csak a II gyújtáshelyzetben
vagy akkor kapcsolhatók be, amikor jár az autó
motorja és a bajuszkapcsoló forgógyűrűje
,
vagy
állásban van.
Beállítások nézet (170. oldal)
A távolsági fényszóró bekapcsolása/kikapcsolása (140. oldal)
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
MEGJEGYZÉS
A ködlámpák használatának szabályai országonként eltérőek.
Kanyarlámpák
Hátsó ködlámpa
Amikor a látótávolság csökkent, akkor a hátsó
ködlámpa használható, hogy a forgalom többi
résztvevője időben észrevegye az előtte haladó
járművet.
Az első ködlámpák tartalmazzák a kanyarlámpa
funkciót, amely átmenetileg megvilágítja az autó
előtti átlós területet a kormánykerék éles elfordításának irányában vagy az irányjelzők használatának irányában.
Nyomja meg az on/off (be/ki) gombot. A
szimbólum világít a járművezetői kijelzőn, amikor
be van kapcsolva a hátsó ködlámpa.
A hátsó ködlámpa automatikusan kikapcsol, ha:
•
STOP állásba fordítja a gyújtásgombot vagy
a
állásba fordítja a bajuszkapcsoló forgógyűrűjét
•
helyzeta bajuszkapcsoló forgógyűrűje
ben van és ki vannak kapcsolva az első ködlámpák.
A funkció gyenge megvilágítás mellett vagy sötétben aktiválódik, amikor a bajuszkapcsoló forgógyűrűje
vagy
állásban van és az autó
sebessége alacsonyabb mint körülbelül 30 km/h
(20 mph).
MEGJEGYZÉS
A hátsó ködlámpák használatának szabályai
országonként eltérőek.
Ezen felül, mindkét kanyarlámpa bekapcsol hátramenetben a tolatólámpa kiegészítésére.
A hátsó ködlámpa gombja.
A funkció be van kapcsolva, amikor az autó megérkezik a gyárból, és a központi kijelzőn keresztül
kapcsolható be/ki.
A hátsó ködlámpa egy lámpából áll, balkormányos
autókon a bal oldalon, jobbkormányos autókon a
jobb oldalon.
Kapcsolódó információk
A hátsó ködlámpa csak akkor kapcsolható be,
amikor:
•
•
•
•
Világításkapcsolók (136. oldal)
Hátsó ködlámpa (145. oldal)
•
a II gyújtáshelyzet aktív vagy jár az autó
motorja és a bajuszkapcsoló forgógyűrűje
vagy
állásban van
•
helyzeta bajuszkapcsoló forgógyűrűje
ben van és be vannak kapcsolva az első ködlámpák.
Aktív kanyarlámpák* (143. oldal)
Gyújtáshelyzetek (387. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
Világításkapcsolók (136. oldal)
Első ködlámpák/kanyarlámpák* (144. oldal)
Gyújtáshelyzetek (387. oldal)
* Opció/tartozék. 145
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Féklámpák
Vészvillogók
Az irányjelzők használata
A féklámpa fékezés közben automatikusan
bekapcsol.
A vészvillogó mind a négy irányjelző lámpa
együttes villogásával figyelmeztetik a forgalom
többi résztvevőjét, amikor bekapcsolja ezt a funkciót.
Az autó irányjelzői a bal oldali bajuszkapcsolóval
működtethetők. Az irányjelző lámpák három alkalommal vagy folyamatosan villognak, attól függően, hogy milyen mértékben mozdítja fel vagy le
a bajuszkapcsolót.
A féklámpa a fékpedál lenyomásakor kapcsol be.
Továbbá, akkor is bekapcsol, ha a vezetéstámogató rendszerek, az adaptív sebességtartó*, a City
Safety vagy a hátsó ütközésfigyelmeztető rendszer fékezi az autót.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Vészféklámpák (410. oldal)
Adaptív sebességtartó* (288. oldal)
City Safety (330. oldal)
Rear Collision Warning (341. oldal)
Vészvillogó gombja.
Nyomja meg a gombot a vészvillogó bekapcsolásához.
A vészvillogó automatikusan bekapcsol, amikor az
autó olyan erőteljesen fékez, hogy bekapcsolnak
a vészféklámpák és a sebesség alacsony. A vészvillogók villogni kezdenek, miután a vészféklámpák villogása megszűnik, majd automatikusan
kikapcsolnak, amikor az autó újra elindul vagy
megnyomja a gombot.
Irányjelzők.
Rövid villogási sorozat
Mozdítsa a bajuszkapcsolót fel vagy le az
első helyzetbe, majd engedje el. Az irányjelző
lámpák három alkalommal felvillannak. A
funkció a központi kijelzőn inaktiválható/aktiválható.
Kapcsolódó információk
•
•
146
Az irányjelzők használata (146. oldal)
Vészféklámpák (410. oldal)
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
MEGJEGYZÉS
•
Ez az automatikus villogási sorozat a
bajuszkapcsoló azonnali ellentétes
irányba mozgatásával leállítható.
•
Ha az irányjelző szimbólum a normálisnál
gyorsabban villog a járművezetői kijelzőn lásd az üzenetet a járművezetői kijelzőn.
Folyamatos villogási sorozat
Mozdítsa a bajuszkapcsolót fel vagy le a véghelyzetbe.
A bajuszkapcsoló ebben a helyzetben marad és
manuálisan kell visszamozdítani, vagy automatikusan mozdul vissza a kormánykerék mozgatásának
hatására.
Belső világítás
Az utastér világítását az első ülések és a hátsó
ülés feletti kezelőszervekkel lehet bekapcsolni/
kikapcsolni.
Az utastér összes világítása az alábbiaktól számított 30 percen belül manuálisan be- és kikapcsolható:
•
az autót leállították és elektromos rendszere
0 gyújtáshelyzetben van
•
az autót kinyitották, de nem indították be.
Első világítás
Kapcsolódó információk
•
•
•
Világításkapcsolók (136. oldal)
Vészvillogók (146. oldal)
Az utastér-világítás automatikus funkciója
Olvasólámpa, jobb oldali
Első olvasólámpák
A jobb és bal oldali olvasólámpák a tetőkonzol
gombjainak rövid megnyomásával kapcsolhatók
be és ki. A fényerőt a megnyomott gomb nyomva
tartásával lehet állítani.
Belső világítás
A padlóvilágítás és a belső tetővilágítás a tetőkonzolon található gomb rövid megnyomásával
kapcsolhatók be és ki.
Az utastér-világítás automatikus funkciója
Az automatikus funkció a tetőkonzol AUTO
gombjának rövid megnyomásával aktiválható.
Amikor aktív az automatikus funkcióm, akkor
világít a gomb visszajelző lámpája. Nyomja meg az
AUTO gombot az utastér-világítás alábbiak szerinti be- és kikapcsolásához.
Utastér-világítás:
Beállítások nézet (170. oldal)
Az első olvasólámpák és az utastér-világítás kezelőszervei a tetőkonzolon.
Olvasólámpa, bal oldali
Belső világítás
•
akkor világít, amikor az autót kinyitják és le
van állítva.
•
kialszik, amikor beindítják az autót és amikor
bezárják az autót
•
az oldalajtók nyitásakor vagy zárásakor kapcsol be és ki
•
két percig bekapcsolva marad, ha valamelyik
oldalajtót kinyitják.
}}
147
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Hátsó világítás
Talajvilágítás
Az autó hátsó része olvasólámpával van felszerelve, amely utastér-világításként is szolgál.
A talajvilágítás a vonatkozó ajtó kinyitásakor vagy
bekapcsolásakor kapcsol be vagy ki.
Az olvasólámpák a tető belsején helyezkednek el.
Küszöbvilágítás
A küszöbvilágítás a vonatkozó ajtó kinyitásakor
vagy bekapcsolásakor kapcsol be vagy ki.
Csomagtér-világítás
A csomagtér világítása a csomagtérfedél nyitásakor vagy zárásakor kapcsol be és ki.
Háttérvilágítás
Olvasólámpák a hátsó ülés felett.
Az olvasólámpák a lámpán található gomb rövid
megnyomásával kapcsolhatók be vagy ki. A fényerőt a megnyomott gomb nyomva tartásával lehet
állítani.
Kesztyűtartó-világítás
A kesztyűtartó-világítás a fedél nyitásakor vagy
zárásakor kapcsol be és ki.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a My Car Lámpák és
világítás Belső világítás gombot.
3.
Válasszon az alábbi beállítások közül:
•
A Szórt háttérvilágítás intenzitása alatt
válasszon a Ki, Alacsony és Magas lehetőségek közül.
•
A Szórt háttérvilágítás szintje alatt válasszon a Csökkentett és Teljes lehetőségek közül.
A kormánykerék mellett elhelyezkedő kezelőszervek.
A környezeti világítás fényereje a műszerfalon
található kezelőszerv használatával szabályozható:
–
Forgassa a forgókapcsolót a fényerő módosításához.
Hangulatvilágítás*
Az autó számos LED-del rendelkezik a világítás
színének módosításához. Ezek a lámpák akkor
világítanak, amikor az autó be van indítva.
A környezeti világítás a központi kijelzőn módosítható:
Piperetükör-világítás*
A napellenző piperetükrének világítása a fedél
nyitásakor és zárásakor kapcsol be és ki.
148
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Kapcsolódó információk
A lámpák fényerejének módosítása
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a My Car Lámpák és
világítás Belső világítás Belső
hangulatvilágítás gombot.
3.
A Belső hangulatvilág. intenzitása alatt
válasszon a Ki, Alacsony és Magas lehetőségek közül.
A lámpa színének módosítása
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
3.
Nyomja meg a My Car Lámpák és
világítás Belső világítás Belső
hangulatvilágítás gombot.
Válasszon a Hőmérséklet szerint, Szín
szerint és Téma színei lehetőségek közül a
világítás színének módosításához.
A színes lehetőség Hőmérséklet szerint
esetén a lámpa színe az utastér hőmérsékletének megfelelően változik.
•
•
•
Világításkapcsolók (136. oldal)
Gyújtáshelyzetek (387. oldal)
Beállítások nézet (170. oldal)
A kormánykerék mellett elhelyezkedő kezelőszervek.
A hangulatvilágítás fényereje a műszerfalon található kezelőszervek használatával szabályozható:
–
Forgassa a forgókapcsolót a fényerő módosításához.
Világítás a tárolórekeszekben az
ajtókban
A tárolórekeszek világításai az ajtókban akkor
világítanak, amikor jár az autó motorja. A fényerő
finoman beállítható a műszerfalon található kezelőszervvel.
Az első pohártartók világítása az
alagútkonzolban
Az első pohártartók világítása akkor van bekapcsolva, amikor az autó ki van nyitva és kikapcsol,
amikor az autót bezárja. A fényerő finoman beállítható a műszerfalon található kezelőszervvel.
149
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A hazakísérő világítás időtartama
Megközelítő világítás időtartama
Az ablaktörlők használata
Bizonyos külső lámpák bekapcsolva tarthatók az
autók bekapcsolását követően, hogy hazakísérő
világításként működjenek.
A megközelítő világítás az autó kinyitásával kapcsolható be és az autó világításának távoli
bekapcsolására szolgál.
Az ablaktörlő tisztítja a szélvédőt. Az ablaktörlő
különböző beállításai a kormánykerék jobb oldali
bajuszkapcsolójával végezhetők el.
A funkció aktiválásához:
Amikor a funkciót a távvezérlős kulccsal aktiválja
a nyitás során, akkor világítanak a helyzetjelző
lámpák, a külső kilincsek lámpái*, a rendszámtábla-világítás, a belső tetővilágítás és a padlóvilágítás. Ha az aktiválási időn belül kinyitnak egy
ajtót, akkor a külső ajtókilincsek világítása* és a
belső világítás időtartama meghosszabbodik.
1.
Állítsa le az autót.
2.
Mozdítsa előre, a műszerfal felé a bal oldali
bajuszkapcsolót, majd engedje el.
3.
Szálljon ki az autóból, és zárja be az ajtót.
Amikor a funkció aktív, akkor a tompított fényszóró, a helyzetjelző lámpák, a külső kilincseken
elhelyezkedő lámpák* és a rendszámtábla-világítás bekapcsol.
A hazakísérő világítás bekapcsolásának időtartama a központi kijelzőn állítható be.
Kapcsolódó információk
•
•
Megközelítő világítás időtartama (150. oldal)
Beállítások nézet (170. oldal)
A funkció a központi kijelzőn aktiválható/inaktiválható.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A hazakísérő világítás időtartama (150. oldal)
Távvezérlős kulcs (232. oldal)
Beállítások nézet (170. oldal)
Jobb oldali bajuszkapcsoló.
Forgókapcsoló, érzékenység/gyakoriság
Egy törlés
Nyomja le a bajuszkapcsolót, majd
engedje el egy törlés végrehajtásához.
Ablaktörlők ki
Mozdítsa a bajuszkapcsolót a 0 állásba az
ablaktörlők kikapcsolásához.
Szakaszos törlés
Állítsa be az időegységenkénti törlések
számát a forgókapcsolóval, amikor a szakaszos törlés van kiválasztva.
150
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Folyamatos törlés
Emelje fel a bajuszkapcsolót az ablaktörlők normál sebességű működéséhez.
Emelje tovább a bajuszkapcsolót az
ablaktörlők nagy sebességű működéséhez.
Az esőérzékelő bekapcsolása/
kikapcsolása
törlő bajuszkapcsolója a 0 vagy az egyes törlés
helyzetében van.
Az esőérzékelő automatikusan bekapcsolja az
ablaktörlőket annak alapján, hogy mennyi vizet
érzékel a szélvédőn. Az esőérzékelő érzékenysége a jobb oldali bajuszkapcsoló forgókapcsolójával állítható.
Kapcsolja be az esőérzékelőt a
kelő gomb megnyomásával.
Mielőtt télen bekapcsolná az ablaktörlőket,
győződjön meg arról, hogy a törlőlapátok nincsenek-e lefagyva és kaparja le a szélvédőről
(és a hátsó ablakról) a havat vagy jeget.
Az esőérzékelő kikapcsolása
Kapcsolja ki az esőérzékelőt az
esőérzékelő gomb megnyomásával vagy mozdítsa fel a
bajuszkapcsolót egy másik törlési programhoz.
FONTOS
Kapcsolódó információk
•
Az esőérzékelő bekapcsolása/kikapcsolása
(151. oldal)
•
•
Ablak- és fényszórómosók (152. oldal)
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban
(539. oldal)
Nyomja le a bajuszkapcsolót, ha azt szeretné,
hogy az ablaktörlők még egyet töröljenek.
Forgassa felfelé a forgókapcsolót a magasabb
érzékenységhez és lefelé az alacsonyabb érzékenységhez. Egy extra törlés megy végbe, amikor
felfelé forgatja a forgókapcsolót.
FONTOS
Használjon bőséges mennyiségű mosófolyadékot, amikor az ablaktörlővel tisztítja a szélvédőt. A szélvédőnek nedvesnek kell lennie,
amikor működnek az ablaktörlők.
esőérzé-
Az esőérzékelő a 0 gyújtáshelyzetben vagy a
motor leállításakor automatikusan kikapcsol.
Jobb oldali bajuszkapcsoló.
Az esőérzékelő gombja
Forgókapcsoló, érzékenység/gyakoriság
Amikor be van kapcsolva az esőérzékelő, akkor az
esőérzékelő
szimbóluma jelenik meg a járművezetői kijelzőn.
Az esőérzékelő bekapcsolása
Az esőérzékelő aktiválásakor az autónak járnia
kell vagy az elektromos rendszernek az I vagy II
gyújtáshelyzetben kell lennie, miközben az ablak-
Az esőérzékelő az ablaktörlő lapátok szervizhelyzetbe állításakor automatikusan kikapcsol. Az
esőérzékelő a szervizhelyzet inaktiválásakor újra
bekapcsol.
FONTOS
Az ablaktörlők elindulhatnak és károsodhatnak egy automata autómosóban. Kapcsolja ki
az esőérzékelőt az autó járása közben vagy
amikor az autó elektromos rendszere az I vagy
II gyújtáshelyzetben van. Kialszik a szimbólum
a járművezetői kijelzőn.
}}
151
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
A memória funkció bekapcsolása/
kikapcsolása
Az esőérzékelő memória funkciója bekapcsolható
úgy, hogy nem kelljen minden alkalommal megnyomnia az esőérzékelő gombját, amikor beindítja
az autót:
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a My Car
bot.
3.
Válassza ki a Esőérzékelő memóriája
lehetőséget a memória funkció aktiválásakor/inaktiválásakor.
Ablak- és fényszórómosók
Fűtött mosófúvókák*
Az ablak- és fényszórómosók tisztítják a szélvédőt és a fényszórókat. A mosás/törlés elindul a
jobb oldali bajuszkapcsolójával kapcsolható be.
A mosófúvókák fűtése hideg időben automatikusan bekapcsol a mosófolyadék megfagyásának
megelőzése érdekében.
Az ablak- és fényszórómosók
bekapcsolása
Fényszórómosó*
Ablaktörlő gom-
Csökkentett mosás
Ha már csak körülbelül 1 liter mosófolyadék
maradt a tartályban és megjelenik a Ablakmosó
folyadék Alacsony szint, töltse fel üzenet
szimbólum a járművezetői kijelvalamint a
zőn, akkor a fényszórók mosófolyadék-ellátása
kikapcsolt. Ez azért van, hogy a szélvédő tisztítását és a kilátást részesítse előnyben.
Kapcsolódó információk
•
•
Az ablaktörlők használata (150. oldal)
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban
(539. oldal)
A folyadék-megtakarítás érdekében a fényszórók
mosása minden ötödik ablakmosó ciklussal egy
időben történik.
Mosás funkció, jobb oldali bajuszkapcsoló.
–
Mozdítsa a jobb oldali bajuszkapcsolót a kormánykerék felé az ablak- és fényszórómosók
bekapcsolásához.
> Az ablaktörlők számos további törlést
végeznek, miután elengedte a bajuszkapcsolót.
Kapcsolódó információk
•
•
Az ablaktörlők használata (150. oldal)
Mosófolyadék betöltése (542. oldal)
FONTOS
Kerülje a mosó rendszer bekapcsolását, ha be
van fagyva vagy üres a mosótartály, különben
fennáll a szivattyú károsodásának kockázata.
152
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Elektromos ablakok
Az elektromos ablakok kezelése
A járművezető-ajtó vezérlőpaneljének használatával az összes elektromos ablak működtethető - a
többi ajtón található vezérlőpanelek használatával
az adott ajtó elektromos ablaka működtethető.
A járművezető-ajtó vezérlőpaneljének használatával az összes elektromos ablak működtethető - a
többi ajtón található vezérlőpanelek használatával
az adott ajtó elektromos ablaka működtethető.
Használat
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy nem csípődnek-e be gyermekek vagy más utasok, amikor a vezetőajtóról csukja be az ablakokat.
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy nem csípődnek-e be gyermekek vagy más utasok, amikor a távvezérlős
kulcs használatával csukja be az ablakokat.
Az elektromos ablakok használata.
Használat automata működés nélkül
Használat automata működéssel
A vezetőajtó vezérlőpanelje.
Elektromos gyermekbiztonsági zárak*, amelyek megakadályozzák a gyermekeket a
hátsó ajtók belülről történő nyitásában és a
hátsó ablakok nyitásában/zárásában.
A hátsó ablakok kezelőszervei.
Az első ablakok kezelőszervei.
Kapcsolódó információk
•
•
Az elektromos ablakok kezelése (153. oldal)
Gyermekbiztonsági zárak (257. oldal)
FIGYELEM
Ha gyermekek vannak az autóban - soha ne
feledje kikapcsolni az elektromos ablakok
tápellátását az autó elektromos rendszerének
0 gyújtáshelyzetbe állításával, és vigye magával a távvezérlős kulcsot, amikor elhagyja az
autót.
A járművezető-ajtó vezérlőpaneljének használatával az összes elektromos ablak működtethető - a
többi ajtón található vezérlőpanelek használatával
csak az adott ajtó elektromos ablaka működtethető. Egyszerre csak egy vezérlőpanel működtethető.
Az elektromos ablakok működtetéséhez legalább
I gyújtáshelyzet szükséges. Az elektromos ablakok az autó leállítása és a gyújtás kikapcsolása
után pár percig működtethetők - de az ajtók kinyitását követően már nem.
Az ablakok záródása megáll és az ablak kinyílik,
ha valami akadályozza a mozgását. A becsípődésvédelem felülbírálható a zárást valami, például
}}
* Opció/tartozék. 153
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
jegesedés akadályozza. A zárás két egymást
követő megszakadásakor a becsípődés-védelem
kényszerítésre kerül és az automatikus funkció
rövid időre kikapcsol, a zárás ilyenkor a gombot
folyamatosan felhúzva tartva hajtható végre.
Visszaállítás
A napellenző* használata
Ha az indítóakkumulátort lecsatlakoztatták, akkor
az automatikus nyitás funkciót vissza kell állítani
ahhoz, hogy helyesen működjön.
A napellenzők az egyes hátsó ajtókra vannak
építve.
1.
Finoman emelje meg a gomb első részét az
ablak véghelyzetbe emeléséhez, majd tartsa
ott egy másodpercig.
2.
Rövid időre engedje el a gombot.
3.
Emelje fel újra a gomb első részét egy
másodpercre.
MEGJEGYZÉS
A lehúzott hátsó ablakok miatt keletkező lüktető szélzaj csökkentéséhez, nyissa ki kissé az
első ablakokat is.
MEGJEGYZÉS
Használat automata működéssel
Mozdítsa a kezelőszerveket fel/le a végállásig,
majd engedje el. Az ablakok automatikusan a
véghelyzetbe mozognak.
Működtetés a távvezérlős kulccsal,
ajtókilinccsel vagy központi zárógombbal.
Az elektromos ablakok vezérléséhez kívülről a
távvezérlős kulccsal vagy az ajtókilinccsel vagy
belülről a központi zárógombbal, lásd a "Távvezérlős kulcs", a "Zárás/nyitás kívülről" vagy a
"Zárás/nyitás belülről" részt.
154
A hátsó ajtón - manuálisan
működtethető
FIGYELEM
Az ablakok körülbelül 180 km/h (112 mph)
sebesség felett nem nyithatók, de zárhatók.
Használat automata működés nélkül
Mozdítsa finoman fel/le a kezelőszervek egyikét.
Az elektromos ablakok a kezelőszerv ebben a
helyzetben tartásáig mozognak fel/le.
A hátsó kalaptartóba egy napellenző van építve.
A becsípődés-védelem működéséhez viszszaállítást kell végrehajtani.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Elektromos ablakok (153. oldal)
Gyújtáshelyzetek (387. oldal)
Távvezérlős kulcs (232. oldal)
Zárás/nyitás kívülről (237. oldal)
Zárás/nyitás belülről (241. oldal)
Kampó a hozzá tartozó akasztóval
–
Húzza fel a napellenzőt, és akassza azt a
kampóba a felső ajtókereten.
Az ablak akkor is nyitható és csukható, amikor fel
van húzva a napellenző.
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A kalaptartóban
Használat
A külső tükrök beállítása
Érintse meg röviden a Hátsó
napellenző gombot a központi
kijelző funkció nézetében - a
napellenző automatikusan a
felső vagy alsó véghelyzetbe
mozdul. A napellenző észleli, ha
valami gátolja a mozgását, és
automatikusan leereszkedik vagy megáll.
A külső tükör helyzetét a vezetőajtó kezelőpaneljének botkormányával állíthatja be.
A hátsó kalaptartóba egy elektromosan működtethető napellenző van építve.
A napellenző működtetéséhez az autó elektromos rendszerének II gyújtáshelyzetben kell lennie.
A külső tükrök kezelőszervei.
Beállítás
1.
Nyomja meg az L gombot a bal oldali külső
tükörhöz vagy az R gombot a jobb oldali
külső tükörhöz. A gomb lámpája világít.
2.
Állítsa be a helyzetet a középső botkormánynyal.
3.
Nyomja meg újra az L vagy R gombot. A lámpának ki kell aludnia.
MEGJEGYZÉS
Ha az utastér hőmérséklete alacsony, akkor
előfordulhat, hogy nem lehetséges a napellenző működtetése.
FIGYELEM
Mindkét tükör széles látószögű típusú az optimális látótér érdekében. A tárgyak távolabbinak látszanak a valóságosnál.
}}
155
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Az első elektromos ülés* memória
funkciója
3.
A külső tükrök helyzete menthető az elektromos
első ülés memória funkciójában.
A külső tükör lehajtása parkoláskor27
A külső tükör lehajtható, hogy a járművezető
lássa az út szélét, például parkoláskor.
–
Kapcsoljon hátramenetbe, és nyomja meg az
L vagy R gombot.
Amikor kikapcsol hátrameneti fokozatból, akkor a
tükör körülbelül 10 másodperc elteltével automatikusan, vagy az L vagy R gomb megnyomásakor,
visszatér az eredeti helyzetébe.
A külső tükör automatikus lehajtása
parkoláskor27
A hátrameneti fokozat kapcsolásakor a külső
tükör automatikusan lehajlik, hogy a járművezető
lássa az út szélét, például parkoláskor. Amikor
elkapcsol hátrameneti fokozatból, akkor a tükör
rövid idő elteltével automatikusan visszatér az
eredeti helyzetébe.
A funkció beállításai a központi kijelzőn keresztül
hajthatók végre:
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a My Car Tükrök és
könnyű beszállás gombot.
27
156
A Külső tükör döntése tolatáshoz alatt,
válassza a Ki, Vezető, Utas vagy Mindkettő
lehetőséget az aktiváláshoz/inaktiváláshoz és
annak kiválasztásához, hogy melyik tükörnek
kell lehajolnia.
Automatikus behajtás záráskor*
Az autó távvezérlős kulccsal történő zárásakor/
nyitásakor, a külső tükrök automatikusan behajlanak/kihajlanak.
A funkció a központi kijelzőn aktiválható/inaktiválható:
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a My Car Tükrök és
könnyű beszállás gombot.
3.
Válassza a Tükör behajtása záráskor lehetőséget az aktiválásához/inaktiválásához.
A tükrök most vissza vannak állítva a semleges
helyzetbe.
Automatikus sötétedés*
A hátulról jövő erős fényt automatikusan sötétítik
a belső és a külső visszapillantó tükrök.
A külső tükrök ezen funkciójához az szükséges,
hogy a belső visszapillantó tükör automatikus
elsötétítés funkcióval rendelkezzen, lásd a "belső
visszapillantó tükör" részt.
Az automatikus sötétítés mindig aktív, kivéve a
sebességváltó hátrameneti fokozatának kiválasztásakor. A sötétítés érzékenysége három szintben
állítható, és a belső valamint külső tükröket érinti.
MEGJEGYZÉS
Amikor az érzékenység változik, az nem észlelhető azonnal, a változás egy kis idő elteltével lesz teljes.
Visszaállítás semleges helyzetbe
A külső erő hatására elmozdult tükröknek elektromosan vissza kell térniük a semleges helyzetbe
az elektromos behajtás/kihajtás megfelelő működéséhez:
1.
Hajtsa be a tükröket az L és R gombokkal.
2.
Hajtsa ki azokat újra az L és R gombokkal.
3.
Ha szükséges, ismételje meg a fenti eljárást.
A funkció beállításai a központi kijelzőn keresztül
hajthatók végre:
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a My Car Tükrök és
könnyű beszállás gombot.
Csak memóriás elektromos üléssel együtt.
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
3.
A Visszapillantó tükör automatikus
sötétítése alatt válassza ki a Normál, Sötét
vagy Világos lehetőséget.
Behajtható elektromos külső tükrök*
Belső visszapillantó tükör
Automatikus sötétedés*
A belső visszapillantó tükör a tükör alsó szélén
található kezelőszervvel sötétíthető. Vagy a viszszapillantó tükör automatikusan sötétedik.
A hátulról jövő erős fényt automatikusan sötétíti a
visszapillantó tükör. A manuális sötétítés nem
elérhető az automatikusan sötétedő tükrök esetében.
A tükrök parkoláshoz/szűk helyen történő áthaladáshoz behajthatók:
1.
Nyomja meg egyszerre az L és R gombot (a
gyújtáshelyzetnek legalább I szinten kell lennie).
2.
Engedje el azokat körülbelül 1 másodperc
elteltével. A tükrök automatikusan megállnak
a teljesen behajtott helyzetben.
A visszapillantó tükör két érzékelőt tartalmaz egy előre nézőt és egy hátra nézőt - amelyek
együttesen működnek a vakító fények azonosítása és kiküszöbölése érdekében. Az előre néző
érzékelő észleli a környezeti fényt, míg a hátrafelé
néző érzékelő észleli az autó mögött haladó járművek fényszóróit.
MEGJEGYZÉS
Hajtsa ki a tükröket az L és R gombok egyszerre
történő megnyomásával. A tükrök automatikusan
megállnak a teljesen kihajtott helyzetben.
Sötétítő kezelőszerv
Kapcsolódó információk
•
•
•
Belső visszapillantó tükör (157. oldal)
Beállítások nézet (170. oldal)
Az első elektromos ülés* memória funkciójának használata (126. oldal)
Manuális sötétítés
A hátulról jövő erős fény a visszapillantó tükörből
visszaverődve elvakíthatja a jármű vezetőjét.
Használja a sötétítést a sötétítő kezelőszervvel,
ha zavarja a hátulról jövő fény:
1.
Használja a sötétítést a kezelőszerv utastér
felé mozdításával.
2.
Helyezze vissza a normál helyzetbe a kezelőszerv szélvédő felé mozgatásával.
Ha az érzékelőket például parkolójegyek, jeladók, napellenzők vagy az üléseken illetve a
kalaptartón elhelyezett tárgyak takarják, amelyek megakadályozzák, hogy a fény elérje az
érzékelőket, akkor a belső visszapillantó tükör
és a külső tükrök elsötétítés funkciója csökken.
Az automatikus sötétítés mindig aktív, kivéve a
sebességváltó hátrameneti fokozatának kiválasztásakor. A sötétítés érzékenysége három szintben
állítható, és a belső valamint külső tükröket érinti.
}}
* Opció/tartozék. 157
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
MEGJEGYZÉS
Amikor az érzékenység változik, az nem észlelhető azonnal, a változás egy kis idő elteltével lesz teljes.
Iránytű*
A visszapillantó tükör jobb oldali felső sarkában
található egy beépített kijelző, amely mutatja,
hogy milyen irányba néz az autó eleje.
A funkció beállításai a központi kijelzőn keresztül
hajthatók végre:
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a My Car Tükrök és
könnyű beszállás gombot.
3.
A Visszapillantó tükör automatikus
sötétítése alatt válassza ki a Normál, Sötét
vagy Világos lehetőséget.
Kapcsolódó információk
•
•
A külső tükrök beállítása (155. oldal)
Beállítások nézet (170. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
Az iránytű* kalibrálása (159. oldal)
Gyújtáshelyzetek (387. oldal)
Az ablakok és a külső visszapillantó tükrök
páramentesítésének bekapcsolása/kikapcsolása (194. oldal)
Visszapillantó tükör iránytűvel.
Nyolc különböző irányt képes megjeleníteni angol
rövidítésekkel: N (észak), NE (északkelet), E
(kelet), SE (délkelet), S (dél), SW (délnyugat), W
(nyugat) és NW (északnyugat).
Az iránytű bekapcsolása/kikapcsolása
Az iránytű az autó beindításakor automatikusan
aktiválódik.
Az iránytű bekapcsolásához/kikapcsolásához:
–
158
Nyomja meg a gombot a visszapillantó tükör
alatt például egy iratkapoccsal.
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Az iránytű* kalibrálása
7.
Fűtött szélvédővel rendelkező autók*: Ha
a C karakter látható a kijelzőn, amikor be van
kapcsolva a szélvédőfűtés, akkor hajtsa végre
a kalibrálást a 6. pontnak megfelelően a szélvédőfűtés bekapcsolt állapotában.
8.
Ha szükséges, ismételje meg a fenti eljárást.
A föld 15 mágneses zónára osztható. Ha a jármű
több mágneses zóna között is áthalad, akkor az
iránytűt kalibrálni kell.
A kalibrálás végrehajtásához tegye az alábbiakat:
1.
2.
Álljon meg az autóval nyílt terepen, acélszerkezetektől és nagyfeszültségű távvezetékektől távol.
Indítsa be az autót és kapcsolja ki az összes
elektromos berendezést (légkondicionáló,
ablaktörlők stb.) és ellenőrizze, hogy minden
ajtó be van-e csukva.
Kapcsolódó információk
•
Mágneses zónák.
4.
Nyomja meg többször egymás után a gombot, amíg a kívánt mágneses zóna (1–15)
meg nem jelenik. Lásd az iránytűhöz tartozó
mágneses zónák térképét.
5.
Várjon, amíg a kijelző vissza nem tér a C
karakter mutatására vagy tartsa nyomva a
gombot a visszapillantó tükör alatt körülbelül
6 másodperce, amíg meg nem jelenik a C
karakter.
6.
Hajtson lassan körbe nem több mint
10 km/h (6 mph) sebességgel, amíg az
iránytű iránya meg nem jelenik a kijelzőn,
jelezve, hogy a kalibrálás befejeződött. Ezután
hajtson további 2 kört a kalibrálás finomhangolásához.
MEGJEGYZÉS
A kalibrálás sikertelen lehet vagy nem történik
meg, ha az elektromos berendezések nincsenek kikapcsolva.
3.
Tartsa nyomva a gombot a visszapillantó
tükör alján (használjon egy iratkapcsot vagy
ehhez hasonló eszközt) körülbelül
3 másodpercig. Megjelenik a pillanatnyi mágneses zóna száma.
Iránytű* (158. oldal)
* Opció/tartozék. 159
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Napfénytető*
FIGYELEM
A napfénytető függőlegesen a hátsó szélénél
(szellőztető helyzet) vagy vízszintesen nyitható ki
(nyitott helyzet).
A gyermekeket, egyéb utasokat vagy tárgyakat becsíphetik a napfénytető mozgó alkatrészei.
A napfénytető belső napellenzője manuálisan
zárható.
•
Mindig körültekintően működtesse a napfénytetőt.
A napfénytető szélterelővel rendelkezik.
•
Ne hagyja, hogy a gyermekek játszanak a
kezelőszervekkel.
•
Ne feledje mindig kikapcsolni a panorámatető tápellátását az autó elektromos
rendszerének 0 gyújtáshelyzetének kiválasztásával, és vigye magával a távvezérlős
kulcsot, amikor elhagyja az autót.
FONTOS
Ne nyissa ki a napfénytetőt, ha tetőcsomagtartó van felszerelve.
Szélterelő
A napfénytető szélterelővel rendelkezik, amely
akkor hajlik fel, amikor a napfénytető a nyitott
állásban van.
Kapcsolódó információk
•
•
A napfénytető működtetése* (161. oldal)
Gyújtáshelyzetek (387. oldal)
A napfénytető a tetőn elhelyezett kezelőszervvel
működtethető. A kezelőszerv akkor aktív, amikor
az autó elektromos rendszere I vagy II gyújtáshelyzetben van.
160
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A napfénytető működtetése*
A napfénytetőt az előző eljárás fordítva történő
végrehajtásával lehet bezárni - nyomja előre/
lefelé a kezelőszervet a manuális zárás helyzetbe.
A tetőbe épített kezelőszerv működtetésekor a
napfénytető először vízszintesen egy komfort
helyzetbe nyílik.
A napfénytető mozgása megáll, ha elengedi a
kezelőszervet vagy a napfénytető eléri a komfort
helyzetet vagy a teljesen nyitott illetve a csukott
helyzetet.
Szellőztető helyzetben a napfénytető a hátsó
szélénél felemelkedik.
FIGYELEM
Automatikus működés
A gyermekeket, egyéb utasokat vagy tárgyakat becsíphetik a napfénytető mozgó alkatrészei.
•
Mindig körültekintően működtesse a napfénytetőt.
•
Ne hagyja, hogy a gyermekek játszanak a
kezelőszervekkel.
•
Ne feledje mindig kikapcsolni a panorámatető tápellátását az autó elektromos
rendszerének 0 gyújtáshelyzetének kiválasztásával, és vigye magával a távvezérlős
kulcsot, amikor elhagyja az autót.
FONTOS
Ne nyissa ki a napfénytetőt, ha tetőcsomagtartó van felszerelve.
28
–
Nyitás, manuális
Nyitás, automatikus
Zárás, manuális
Zárás, automatikus
A napfénytető működtetéséhez az autó elektromos rendszerének legalább I gyújtáshelyzetben
kell lennie.
Manuális működtetés
–
A napfénytető kinyitásához - nyomja hátrafelé a kezelőszervet a manuális nyitás helyzetéig. A napfénytető először eléri a komfort
helyzetet28. A maximálisan nyitott helyzetbe
nyitáshoz - nyomja a kezelőszervet második
alkalommal hátrafelé.
A napfénytető kinyitásához - nyomja hátrafelé a kezelőszervet az automatikus nyitás
helyzetéig, majd engedje el azt. A napfénytető először eléri a komfort helyzetet28. A
maximálisan nyitott helyzetbe nyitáshoz nyomja hátrafelé a kezelőszervet második
alkalommal az automatikus nyitás állásba,
majd engedje el.
A napfénytetőt az előző eljárás fordítva történő
végrehajtásával lehet bezárni - nyomja előre/
lefelé a kezelőszervet az automatikus zárás helyzetbe.
A napfénytető mozgása megáll, amikor eléri a
komfort helyzetet vagy a teljesen nyitott illetve a
csukott helyzetet. A mozgás akkor is megáll, ha
újra működteti a kezelőszervet, miközben a mozgás folyamatban van.
A napfénytető mozgása nem áll meg, amikor eléri
a komfort helyzetet a maximálisan nyitott helyzetből történő záráskor.
A komfort helyzet a napfénytető olyan nyitott helyzete, amikor a menetzaj és a rezonancia hangja vezetés közben komfortosan alacsony szinten marad.
}}
* Opció/tartozék. 161
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Szellőztető helyzet
Központi zárógomb
–
Helyezze az ujját az érintésérzékeny mélyedéshez az egyik ajtókilincs külsején, amíg a
napfénytető el nem kezd mozogni a zárt helyzet felé. Ezután engedje el az ajtókilincs
mélyedését.
A mozgás megáll, ha újra az ajtókilincs mélyedéséhez helyezi az ujját vagy a napfénytető eléri a
zárt helyzetet.
FIGYELEM
Szellőztető helyzet, függőleges nyitás a hátsó élnél.
Nyissa ki a kezelőszerv felfelé nyomásával.
Csukja be a kezelőszerv előre/lefelé nyomásával.
Amikor a szellőztető helyzet van kiválasztva, akkor
a napfénytető a hátsó szélénél felemelkedik.
Zárás a távvezérlős kulccsal, a központi
záró gombbal vagy az ajtókilincsekkel
távvezérlős kulcs
– Nyomja hosszan a távvezérlős kulcs
zárógombját, amíg a napfénytető el nem kezd a
zárt helyzet felé mozogni. Ezután engedje el
a záró gombot.
A mozgás megáll, ha újra megnyomja a távvezérlős kulcs zárógombját vagy amikor a napfénytető
eléri a zárt helyzetet.
162
Központi zárógomb.
Amikor az autó elektromos rendszere legalább az
I gyújtáshelyzetben van, akkor a vezetőajtó vagy
utasajtó központi záró gombja* használható a
napfénytető zárásához.
–
Nyomja hosszan a
központi zárógombot,
amíg a napfénytető el nem kezd a zárt helyzet felé mozogni. Ezután engedje el a gombot.
A mozgás megáll, ha újra megnyomja a központi
zárógombot vagy amikor a napfénytető eléri a zárt
helyzetet.
Ajtókilincs
A kulcs nélküli zárás/nyitás* felszereltségű autók
egy érintésérzékeny mélyedéssel rendelkeznek a
külső ajtókilincs külső részén.
Ha a távvezérlős kulccsal, központi zárógombbal vagy az ajtókilinccsel zárja be a napfénytetőt, akkor ügyeljen arra, hogy senki ne csípődjön be.
FONTOS
Záráskor ellenőrizze, hogy a napfénytető megfelelően be van-e zárva.
Napellenző
A napfénytető manuálisan mozgatható, csúszó
belső napellenzővel rendelkezik. A napellenző
automatikusan csúszik hátra a napfénytető nyitásakor. Fogja meg a fogantyút, és csúsztassa előre
a napellenzőt annak zárásához.
Becsípődés-védelem
A napfénytető becsípődés-védelmi funkciója
akkor aktiválódik, ha zárás közben elakad valamiben. Elakadás esetén a napfénytető a megakadás helyétől számítva körülbelül 50 mm-re (vagy
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
a teljes szellőztető helyzetbe) automatikusan viszszahúzódik. A becsípődés-védelem a napfénytető
nyitásakor is aktív.
Ha aktiválódott a becsípődés-védelem, akkor
még lehetséges a napfénytető működtetése még
egy alkalommal ugyanabban az irányban becsípődés-védelem nélkül, ha ez a becsípődés-védelem
aktiválását követő 10 másodpercen belül történik.
Ezért a becsípődés-védelem a kezelőszerv folyamatos előre/lefelé nyomásával vagy a napfénytető zárásáig történő nyomásával felülbírálható,
például amikor a zárás az napfénytető körül kialakult jegesedés miatt szakad meg.
HomeLink®*29
HomeLink®
A
egy programozható távvezérlő,
amely az autó elektromos rendszerébe van
építve.
Általános leírás
visszapillantó tükörbe van építve. A HomeLink®
panel három programozható gombból és egy
visszajelző lámpából áll a visszapillantó tükör üvegében.
További tájékoztatásért a HomeLink® funkcióval
kapcsolatban, látogasson el a
www.HomeLink.com, www.youtube.com/
HomeLinkGentex weboldalra vagy hívja fel az
ingyenesen hívható 00 8000 466 354 65 telefonszámot (vagy a +49 6838 907 277 fizetős
telefonszámot).
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Napfénytető* (160. oldal)
Gyújtáshelyzetek (387. oldal)
Távvezérlős kulcs (232. oldal)
Zárás/nyitás belülről (241. oldal)
Zárás/nyitás kívülről (237. oldal)
1. gomb
2. gomb
3. gomb
Visszajelző lámpa
A HomeLink®30 egy programozható távvezérlő
amely legfeljebb három különböző eszköz (például garázskapunyitó, riasztórendszer, külső és
belső világítás stb.) távvezérlésére képes és így
helyettesítheti azok távirányítóit. A HomeLink® a
29
30
Bizonyos piacokra vonatkozik.
A HomeLink és a HomeLink ház szimbólum a Gentex Corporation bejegyzett védjegye.
}}
* Opció/tartozék. 163
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
FIGYELEM
•
•
Ha a HomeLink® funkciót garázsajtó vagy
kapu vezérlésére használja, akkor ügyeljen arra, hogy senki ne legyen a mozgó
ajtó közelében.
A HomeLink programozása közben a
programozás alatt álló garázsajtó vagy a
kapu működésbe léphet. Ezért ügyeljen
arra, hogy senki ne legyen az ajtó vagy
kapu közelében a programozás közben.
•
Az autónak a garázson kívül kell lennie a
garázsajtó programozásakor.
•
Ne használja a HomeLink® funkciót olyan
garázsajtóhoz, amely nem rendelkezik biztonsági leállító és biztonsági visszamozgó
funkcióval.
Tartsa meg az eredeti távvezérlőket a jövőbeni
programozáshoz (például, ha autót cserél vagy
másik autóban történő használathoz). Szintén
ajánlott a gombok programozásának törlése, amikor eladja az autót, lásd a "HomeLink® programozása" részt".
Kapcsolódó információk
•
31
32
164
A HomeLink®*31 programozása
HomeLink®
A
2.
programozási utasításai
A HomeLink® programozása
Megjegyzés: Bizonyos távvezérlők 15-20
cm távolságból jobban képesek a
HomeLink® programozására. Ez jusson
eszébe, ha problémákba ütközik a programozás során.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos járművekben a gyújtás "tartozék
helyzetbe" kell kapcsolni a HomeLink® programozása vagy használata előtt. A gyorsabb
programozás és a rádiójel jobb átvitele érdekében, lehetőleg tegyen új elemeket a távvezérlőbe, amelyet a HomeLink® funkcióval ki
szeretne váltani. A HomeLink® gombokat
alaphelyzetbe kell állítani a programozás előtt,
lásd a "HomeLink® gombok alaphelyzetbe
állítása" címszót. Amikor a visszaállítás befejeződött, a HomeLink® betanítási üzemmódban
van és készen áll a programozásra.
1.
Nyomja meg32 a HomeLink® gombját, amelyet programozni szeretne. A HomeLink®
visszajelző lámpájának32 másodpercenként
egyszer sárgán kell villognia. Nem szükséges
nyomva tartani a gombot.
A HomeLink®* programozása (164. oldal)
Irányítsa a távvezérlőt a programozandó
HomeLink® gomb felé, és tartsa azt 2-8 cm
távolságra a gombtól. Ne takarja el a
HomeLink® visszajelző lámpáját.
3.
Nyomja meg, és tartsa nyomva a HomeLink®
funkcióhoz programozandó eredeti távvezérlő
gombját, és tartsa a szemét a visszajelző lámpát. Ne engedje el a gombot, amíg a visszajelző lámpa másodpercenként egyszeri sárga
villogásról másodpercenként 10-szeri zöld
villogásra vagy folyamatos zöld világításra
nem vált. A távvezérlő gombja elengedhető,
amint a visszajelző lámpa zölden villog vagy
világít.
Megjegyzés: Bizonyos vevők esetében a 3.
programozási lépést fel kell cserélni az utasítások 4. lépésével.
4.
Nyomja meg, és engedje el a gombot az eredeti távvezérlőn minden második másodpercben, amíg a visszajelző lámpa másodpercenként egyszeri sárga villogásról másodpercenként 10-szeri zöld villogásra vagy folyamatos
zöld világításra nem vált.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
A gombok és a visszajelző lámpa elhelyezkedésével kapcsolatban, lásd a "HomeLink®*" részt.
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
5.
Nyomja meg a programozott HomeLink®
gombot, és ellenőrizze a visszajelző lámpát.
> Folyamatos zöld fény: Ha a visszajelző
lámpa folyamatosan zölden világít, akkor a
programozás befejeződött. A garázsajtónak, kapunak vagy hasonló eszköznek
működnie kell a programozott gomb megnyomásakor.
Másodpercenként 10-szer zölden villog: Nyomja meg a programozandó gombot, tartsa nyomva 2 másodpercig,
majd engedje el azt. Ismételje meg a
megnyomás/nyomva tartás/elengedés
sorozatot még egyszer vagy akár harmadszor is a vevő modelljétől függően. A
programozásnak most már végbe kellett
mennie és a garázsajtónak, kapunak vagy
hasonló eszköznek működnie kell a programozott gomb megnyomásakor.
Ha a vevő még mindig nem aktiválódik: Folytassa a programozás 6-8. lépésével annak befejezéséhez.
33
A gomb jelölése és színe gyártónként változó.
Működés
Amikor a HomeLink® teljesen programozva van,
akkor használható a különálló eredeti távvezérlők
helyett.
6.
Keresse meg a garázsajtó vagy hasonló
vevőjének programozás gombját33. Ez normális esetben a vevő antennakonzoljának közelében helyezkedik el.
Nyomja meg a programozott gombot. A garázsajtó, kapu, riasztó rendszer vagy hasonló aktiválódik (néhány másodpercet vehet igénybe). A
visszajelző lámpa világít vagy villog, amikor megnyomja a gombot. Természetesen az eredeti távvezérlők továbbra is használhatók a HomeLink®
rendszerrel párhuzamosan, ha szükséges.
MEGJEGYZÉS
7.
Nyomja meg, majd engedje el a vevő betanítás gombját. A 8. lépést a gomb megnyomását követően 30 másodpercen belül végre
kell hajtani.
Miután kikapcsolta a gyújtást, a HomeLink®
30 percig működik a vezetőajtó kinyitását
követően.
8.
Nyomja meg a programozandó gombot,
tartsa nyomva 2 másodpercig, majd
engedje el azt. Ismételje meg a megnyomás/nyomva tartás/elengedés sorozatot
még egyszer vagy akár harmadszor is a vevő
modelljétől függően. A programozásnak
most már végbe kellett mennie és a garázsajtónak, kapunak vagy hasonló eszköznek
működnie kell a programozott gomb megnyomásakor.
Programozási problémák esetén keresse fel
HomeLink® www.HomeLink.com,
www.youtube.com/HomeLinkGentex weboldalát
vagy hívja az ingyenesen hívható
00 8000 466 354 65 telefonszámot (vagy a
fizetős +49 6838 907 277 telefonszámot).
A HomeLink® gombok visszaállítása
Csak egyszerre állítható vissza az összes
HomeLink® gomb, az egyes gombok különállóan
nem. Azonban az egyedi gombok újra programoz-
}}
165
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
hatók, lásd az "Egyedi gombok programozása"
részt.
1.
2.
Nyomja meg a HomeLink® 1. és 3. gombját,
és tartsa nyomva, amíg a visszajelző lámpa
zölden kezd villogni (körülbelül 10 másodperc).
Engedje el a gombokat.
> A HomeLink® most "betanítási módban"
van és készen áll a programozásra, lásd a
korábbi "A HomeLink® programozása"
részt.
00 8000 466 354 65 telefonszámot (vagy a
+49 6838 907 277 fizetős telefonszámot).
Kapcsolódó információk
•
HomeLink®* (163. oldal)
Fedélzeti számítógép
Az autó fedélzeti számítógépe vezetés közben
rögzíti és kiszámítja az olyan értékeket, mint például a távolság, üzemanyag-fogyasztás és átlagsebesség.
Az üzemanyag-hatékony vezetés elősegítése
érdekében rögzítésre kerülnek a pillanatnyi és az
átlagos üzemanyag-fogyasztási adatok. A napi
kilométer-számláló információi megjeleníthetők a
központi kijelzőn.
Egyedi gombok programozása
Egy egyedi HomeLink® gomb programozásához,
járjon el az alábbiak szerint:
1.
Nyomja meg a kívánt gombot és ne engedje
el.
2.
Körülbelül 20 másodperc elteltével, amikor a
HomeLink® visszajelző lámpája sárgán villogni kezd, kezdje a korábbi "A HomeLink®
programozása" rész 1. lépésével.
Megjegyzés: Ha a programozandó gombot
nem programozza új egységhez, akkor viszszatér az előzőleg mentett programozáshoz.
További tájékoztatásért, vagy ha véleményt szeretne mondani a HomeLink® funkcióval kapcsolatban, látogasson el a www.HomeLink.comvagy
www.youtube.com/HomeLinkGentex weboldalra
vagy hívja fel az ingyenesen hívható
166
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
•
•
Távolság a tartály kiürüléséig
Turista - alternatív sebességmérő
Napi kilométer-számláló
Két napi kilométer-számláló van, a TM és a TA.
A TM manuálisan nullázható, a TA pedig automatikusan nullázódik, ha az autót legalább négy
óráig nem használja.
A számítás az utolsó megtett 30 km üzemanyagfogyasztásán és a megmaradt felhasználható
üzemanyag-mennyiségen alapszik.
Nincs garantáltan megtehető távolság, amikor a
"----". érték jelenik meg. Ebben az esetben tankoljon a lehető leghamarabb.
MEGJEGYZÉS
Az alábbi információk kerülnek rögzítésre vezetés
közben:
12-hüvelykes járművezetői kijelző.
•
•
•
•
Megtett távolság
Vezetési idő
Átlagsebesség
Átlagos üzemanyag-fogyasztás.
Az értékek a napi kilométer-számláló utolsó viszszaállításától kerülnek kiszámításra.
Kilométer-számláló
A kilométer-számláló rögzíti az autó teljes futásteljesítményét. Ez az érték nem állítható vissza
nullára.
Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás
8-hüvelykes járművezetői kijelző.
A fedélzeti számítógép az alábbi számlálókat foglalja magában:
•
•
•
Napi kilométer-számláló
Kilométer-számláló
Az érték kissé eltérhet, ha megváltozik a vezetési stílus.
Ez a műszer mutatja az autó pillanatnyi üzemanyag-fogyasztását. Az érték hozzávetőlegesen
másodpercenként frissül.
Távolság a tartály kiürüléséig
A napi kilométer-számláló kiszámítja a tartályban
lévő üzemanyaggal megtehető távolságot.
Gazdaságosabb vezetési stílussal hosszabb távolság tehető meg.
Turista - alternatív sebességmérő
Az alternatív digitális sebességmérő megkönnyíti
a vezetést az olyan országokban, ahol a sebességkorlátozások más mértékegységben vannak
megadva, mint az autó műszerfalán.
A digitális sebesség ezután az ellentétes mértékegységben jelenik meg, mint az analóg sebességmérőn. Ha az analóg sebességmérő mph
egységben van skálázva, akkor a digitális sebességmérő km/h egységben mutat és fordítva.
Kapcsolódó információk
•
Út adatok megjelenítése a járművezetői kijelzőn (168. oldal)
•
Útstatisztikák megjelenítése a központi kijelzőn. (169. oldal)
Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás
167
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Út adatok megjelenítése a
járművezetői kijelzőn
1.
A fedélzeti számítógép rögzített és számított adatai megjeleníthetők a járművezetői kijelzőn.
Az értékek egy fedélzeti számítógép alkalmazásban kerülnek mentésre. Az alkalmazás menüjében beállíthatja, hogy milyen információk jelenjenek meg a járművezetői kijelzőn.
Alkalmazás menü
Bal/jobb
Fel/le
Megerősítés
34
168
A kijelző megjelenése a műszerváltozattól függően változó.
A napi kilométer-számláló nullázása
(Az alkalmazás menü megnyitása nem lehetséges, miközben nem nyugtázott üzenet van
a járművezetői kijelzőn. Az üzenetet nyugtázni
kell, mielőtt megnyitható lenne az alkalmazás
menü.)
2.
3.
Az alkalmazás menüjét34 a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével nyithatja meg és kezelheti.
Nyissa meg az alkalmazás menüt a járművezetői kijelzőn az (1) gomb megnyomásával.
Navigáljon balra vagy jobbra a fedélzeti számítógép alkalmazáshoz a (2) használatával.
> A felső négy menüsor a TM napi kilométer-számláló mért értékeit mutatja. A
következő négy menüsor a TA napi kilométer-számláló mért értékeit mutatja. Görgessen fel vagy le a listában a (3) használatával.
Görgessen le a lehetőségek gombjaihoz
annak kiválasztásához, hogy milyen információk jelenjenek meg a kijelzőn:
•
•
•
•
•
Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás
Távolság a tartály kiürüléséig
Kilométer-számláló
Megtett út a TM, TA számlálóra vonatkozóan vagy nem jelenik meg megtett út
Turista (alternatív sebességmérő).
Válassza ki vagy szüntesse meg egy lehetőség kiválasztását a O gombbal (4). A módosítás azonnal megtörténik.
A TM napi kilométer-számlálót a bal oldali bajuszkapcsoló RESET gombjának hosszú megnyomásával nullázhatja.
A TA napi kilométer-számláló automatikusan nullázódik. A számláló akkor nullázódik, ha az autót
négy óráig vagy ennél hosszabb ideig nem használják.
Mértékegységváltás
Módosítsa a megtett út, sebesség stb. mértékegységeit a központi kijelzőn az alábbiak szerint:
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a Rendszer
gombot.
Egységek
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
3.
A Mértékegységek alatt válassza ki a kívánt
mértékegységszabványt: Metrikus,
Angolszász vagy USA.
MEGJEGYZÉS
A fedélzeti számítógépen kívül, ezek az egységek a Volvo navigációs rendszerében* is megváltoznak.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Fedélzeti számítógép (166. oldal)
Útstatisztikák megjelenítése a központi kijelzőn. (169. oldal)
Az alkalmazás menü használata a járművezetői kijelzőn (109. oldal)
Útstatisztikák megjelenítése a
központi kijelzőn.
A fedélzeti számítógép útstatisztikái grafikusan
megjelennek a központi kijelzőn és áttekintést
nyújtanak, ami segít az üzemanyag-gazdaságosabb vezetésben.
Nyissa meg a Vezetési
összefoglaló alkalmazást az
alkalmazás nézetben, hogy
megtekintse az útstatisztikákat.
Az ábra egyes sávjai 1, 10 vagy
100 kilométert illetve mérföldet
jelentenek. A sávok jobbról kerülnek feltöltésre
vezetés közben. A jobb oldali szélső sáv mutatja
az értéket a pillanatnyi távolságra vonatkozóan.
Az átlagos üzemanyag-fogyasztás és a teljes
vezetési idő az útstatisztikák legutolsó visszaállítása óta számítva.
Utazási statisztikák a fedélzeti számítógépből35.
Az útstatisztikák beállításai
Nyomja meg a Preferenciák lehetőséget
•
a grafikon beosztásának módosításához.
Válassza ki az 1, 10 vagy 100 km/mérföld
felbontást a sávhoz.
•
az adatok visszaállításához minden út után.
Akkor kerül végrehajtásra, amikor az autó
több mint 4 órán keresztül áll.
•
az aktuális út adatainak visszaállításához.
Az útstatisztikák, a számított átlagos fogyasztás
és a teljes vezetési idő visszaállítása mindig együtt történik.
35
Az ábra vázlatos, az elrendezés a kiválasztott mértékegységtől vagy a szoftverváltozattól függően változó lehet.
}}
* Opció/tartozék. 169
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Mértékegységváltás
Beállítások nézet
Módosítsa a megtett út, üzemanyag-fogyasztás
stb. mértékegységeit a központi kijelzőn az alábbiak szerint:
Az autó sok funkciójához tartozó Beállítások és
információ kezelhető a központi kijelző beállítás
nézetében.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
A beállítás nézet megnyitása/bezárása
és navigálása
Nyomja meg a Rendszer
gombot.
3.
A Mértékegységek alatt válassza ki a kívánt
mértékegységszabványt: Metrikus,
Angolszász vagy USA.
Egységek
Alkategória a beállítások nézetben különböző típusú
beállításokkal (itt egy többszörös választó gomb és
választógombok).
Kapcsolódó információk
•
•
Fedélzeti számítógép (166. oldal)
Út adatok megjelenítése a járművezetői kijelzőn (168. oldal)
Felső nézet Beállítások gombbal.
1.
Húzza le a fület a központi kijelző tetején a
felső nézet megnyitásához.
2.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
beállítások nézet megnyitásához.
3.
Nyomja meg az egyik megjelenő kategóriát,
és navigáljon az alkategóriák és Beállítások
között az újbóli megnyomásával.
4.
Nyomja meg a Vissza lehetőséget, hogy
visszalépjen a beállítások nézetben.
Nyomja meg a Lezárás lehetőséget a beállítások nézet bezárásához.
170
Beállítások módosítása
1.
Nyomja meg a kategóriákat és alkategóriákat, hogy a kívánt beállításhoz jusson.
2.
Egy vagy több beállítás módosítása. A különböző típusú beállítások eltérő módon módosíthatók (lásd az alábbi táblázatot az egyes
típusok leírásához).
> A módosítások azonnal mentésre kerülnek.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Beállítások típusai
Számos különböző beállítástípus létezik:
Beállítás
típusa
Leírás
Kiváltó
funkció
Elindít egy alkalmazást vagy egy
különálló, további beállításokat
tartalmazó nézetet egy szöveg
megnyomásán keresztül, például
egy Bluetooth eszköz csatlakoztatásához.
Választógomb
Több lehetőség közül kiválaszt
egy beállítást a kívánt választógomb megnyomásával, például
rendszernyelv kiválasztása.
Többszörös
választó
gomb
Kiválaszt egy szintet valamihez a
gomb kívánt részének megnyomásával, például a City Safety
érzékenységi szintjének beállítása.
Jelölőnégyzet
Aktivál/inaktivál egy funkciót a
négyzet megnyomásával a kiválasztáshoz/a választás megszüntetéséhez, például az ülésfűtés
automatikus bekapcsolásának
kiválasztása.
Beállítás
típusa
Leírás
Csúszka
Kiválasztja valamiinek a szintjét
egy tartományon belül a csúszka
megnyomásával és húzásával,
például a hangerő kiválasztása.
Információk megjelenítése
Nincs tényleges beállítás. Információkat mutat valamiről, például
az autó azonosító száma.
Kapcsolódó információk
•
•
A központi kijelző áttekintése (34. oldal)
Kategóriák a beállítások nézetben
(171. oldal)
Kategóriák a beállítások nézetben
A beállítások nézet számos fő kategóriát és alkategóriát tartalmaz, ahol az autó számos funkciójának beállítása és információi találhatók.
A beállítások nézet 7 fő kategóriát tartalmaz: My
Car, Hang, Navigáció, Média, Kommunikáció,
Klíma és Rendszer.
Másfelől, az egyes kategóriák számos alkategóriát és beállítási lehetőséget tartalmaznak. Az
alábbi táblázatok az alkategóriák első szintjét
mutatják. A funkciók vagy területek beállítási
lehetőségei a kezelési útmutató vonatkozó
részeiben kerülnek részletesen leírásra. A rendszerbeállítások nem a kapcsolódó részben vannak leírva, lásd a "Rendszerbeállítások módosítása a beállítások nézetben" részt.
Bizonyos beállítások személyesek, ami azt jelenti,
hogy valamely Vezetői profilok beállításai közé
menthetők. Más beállítások globálisak, ami azt
jelenti, hogy nem kapcsolódnak járművezetői profilokhoz. Az alábbi táblázatok áttekintést nyújtanak arról, hogy az egyes kategóriák beállításai
személyesek, globálisak vagy a kettő keverékei-e.
My Car
Alkategóriák
Beállítások
Kijelzők
Személyes
IntelliSafe
Kevert
Parkoló automatika
Globális
}}
171
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Alkategóriák
Beállítások
Alkategóriák
Beállítások
Alkategóriák
Beállítások
Vezetési mód/Egyedi vezetési mód*
Kevert
Forgalom
Személyes
Volvo On Call
–
Személyes
Globális
Kevert
Útmutatás
Volvo-szolgáltatóhálózatok
Lámpák és világítás
Tükrök és könnyű beszállás
Személyes
Rendszer
Személyes
Zárás
Kevert
Rögzítőfék és felfüggesztés
Kevert
A Klíma fő kategória nem rendelkezik alkategóriákkal.
Alkategóriák
Beállítások
Alkategóriák
Beállítások
Rendszer
Ülések
Kevert
AM/FM rádió
Személyes
Ablaktörlő
Kevert
DAB
Személyes
Vezetői profil
Személyes
Felfüggesztés
Globális
Gracenote®
Személyes
Dátum és idő
–
Videó
Személyes
Rendszer nyelve
Személyes
Billentyűzetkiosztások
Globális
Audio
Alkategóriák
Beállítások
Hangzási élmény *
Személyes
Hangszín
Személyes
Bal-jobb hangeloszlás
Személyes
A rendszer hangereje
Kevert
Navigáció
172
MEDIA
Klímavezérlés
Alkategóriák
Beállítások
Térkép
Személyes
Útvonal és útmutatás
Személyes
Kommunikáció
Alkategóriák
Beállítások
Hangvezérlés
Személyes
Telefon
–
Egységek
Személyes
Szöveges üzenetek
–
Tárhely
–
Bluetooth-eszközök
–
Szoftverfrissítések
–
Wi-Fi
Globális
Globális
Gyári beállítások visszaállítása
–
Autó Wi-Fi hotspot
Autómodemes Internet
Globális
Szolgáltatások
–
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Kapcsolódó információk
•
•
Beállítások nézet (170. oldal)
Rendszerbeállítások módosítása a beállítások
nézetben (173. oldal)
Rendszerbeállítások módosítása a
beállítások nézetben
2.
Nyomja meg a Rendszer Egységek
Mértékegységek gombot.
A Rendszer kategória a beállítások nézetben
általános beállításokat és információkat tartalmaz
az autó rendszereihez, mint amilyenek a nyelv és
a mértékegységek.
3.
Válassza ki az alábbi mértékegységszabványok valamelyikét:
• Metrikus - kilométer, liter és Celsius-fok.
• Angolszász - mérföld, gallon és Celsius-
A Vezetői profil, Dátum és idő,
Billentyűzetkiosztások, Hangvezérlés,
Szoftverfrissítések, Gyári beállítások
visszaállítása, Gyári visszaállítás és
Szolgáltatások alatti rendszerbeállítások leírása
a kezelési útmutató megfelelő részében található.
fok.
• USA - mérföld, gallon és Fahrenheit-fok.
> A járművezetői kijelző, központi kijelző és
a szélvédőre vetített kijelző mértékegységei megváltoztak.
A rendszernyelv módosítása
Lásd tárhely információk
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Rendszer
nyelve gombot.
2.
3.
Válasszon ki egy rendszernyelvet A hangvezérlést támogató nyelvek egy hangvezérlés
szimbólummal rendelkeznek.
> A járművezetői kijelző, központi kijelző és
a szélvédőre vetített kijelző nyelve megváltozott.
Nyomja meg a Rendszer Tárhely gombot.
> Az autó merevlemezének tárhely információi jelennek meg, beleértve a teljes kapacitást, a rendelkezésre álló kapacitást és
azt, hogy mennyi helyet használnak a telepített alkalmazások.
Rendszer
Rendszermértékegységek módosítása
Hossz és mennyiségi egységek módosítása
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
A járműazonosító szám megtekintése
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
}}
173
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
2.
Nyomja meg a Rendszer Alvázszám
gombot.
> A járműazonosító szám (VIN36) jelenik
meg.
Kapcsolódó információk
•
Kategóriák a beállítások nézetben
(171. oldal)
•
•
•
Járművezetői profilok (175. oldal)
Óra (102. oldal)
A billentyűzet használata a központi kijelzőn
(50. oldal)
•
•
•
A hangfelismerés beállításai (120. oldal)
•
Szervizelés és javítás előjegyzése
(516. oldal)
Beállítások visszaállítása a
beállítások nézetben
2.
Nyomja meg a Rendszer Gyári
beállítások visszaállítása gombot.
Lehetőség van az összes módosított beállítás
alapértelmezett értékeinek visszaállítására a beállítások nézetben.
3.
Válassza ki a kívánt visszaállítási típust.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
4.
Nyomja meg a OK lehetőséget a visszaállítás
jóváhagyásához.
Visszaállítás-típusok
A visszaállításnak három különböző típusa van a
beállítások nézetben:
• Gyári visszaállítás - törli az összes adatot
és médiát, és az összes beállítást visszaállítja
az alapértelmezett értékekre.
• Autóbeállítások visszaáll. - visszaállítja a
globális beállításokat az alapértelmezett értékeikre.
Rendszerfrissítések (519. oldal)
Beállítások visszaállítása a beállítások nézetben (174. oldal)
• Személyes beáll.visszaáll - törli a szemé-
Kapcsolódó információk
•
Rendszerbeállítások módosítása a beállítások
nézetben (173. oldal)
Visszaállítási beállítások
•
•
Járművezetői profilok (175. oldal)
lyes adatokat és visszaállítja a személyes
beállításokat az alapértékekre.
MEGJEGYZÉS
Gyári beállítások visszaállítása csak az
autó álló helyzetében lehetséges.
1.
36
174
Vehicle Identification Number.
A Személyes beáll.visszaáll esetében a
visszaállítást meg kell erősíteni a
Visszaállítás az aktív profilra vagy
Visszaállítás az összes profilra megnyomásával.
> A kiválasztott beállítások visszaállításra
kerülnek.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
A felhasználói adatok visszaállítása tulajdonosváltás esetén (180. oldal)
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Járművezetői profilok
Az autó számos beállítása a járművezető személyes igényeihez alakítható és egy vagy több vezetői profilba menthető.
A személyes beállítások mentése automatikusan
megtörténik az aktív járművezetői profilban. Az
egyes kulcsok járművezetői profilokhoz rendelhetők A hozzárendelt kulcs használatakor az autó az
adott járművezetői profil beállításait alkalmazza.
Milyen beállítások kerülnek mentésre a
járművezetői profilokban?
Az autóban végrehajtott számos beállítás automatikusan mentésre kerül az aktív járművezetői
profilban, ha a profil nincs zárolva; lásd a "Járművezetői profil szerkesztése" részt. Az autóban
végrehajtott beállítások lehetnek személyesek
vagy globálisak. Csak a személyes beállítások
kerülnek mentésre a járművezetői profilokban.
attól függetlenül megmaradnak, hogy melyik járművezetői profil aktív.
A billentyűzet elrendezése például globális beállítás. Ha az X járművezetői profilban további
nyelvet adnak a billentyűzethez, akkor azok elérhetők lesznek az Y járművezetői profilban is. A
billentyűzet elrendezésének beállításai nem kerülnek mentésre az adott járművezetői profilban - a
beállítások globálisak.
Személyes beállítások
Ha az X járművezetői profilt használták például a
központi kijelző fényerejének beállításához, akkor
az Y járművezetői profilt nem érinti ez a beállítás.
Ez az X járművezetői profilban van mentve - a
fényerő-beállítás személyes beállítás.
Lásd a "Kategóriák a beállítások nézetben" részt
azzal kapcsolatban, hogy mely beállítások személyesek és melyek globálisak.
A járművezetői profilokba menthető beállítások
többek között a képernyők, tükrök, első ülések,
navigáció, audio és média rendszer, nyelv és
hangvezérlés.
Kapcsolódó információk
Bizonyos beállítások, amelyeket globális beállításoknak nevezünk, módosíthatók, de nem kerülnek
mentésre a járművezetői profilban. A globális
beállítások módosítása minden profilt érint.
•
Globális beállítások
A globális beállítások és paraméterek nem változnak a járművezetői profilok közötti váltáskor. Ezek
•
•
Járművezetői profil kiválasztása
Az utoljára használt járművezetői profil az, amelyet az autó kinyitásakor kiválasztott. Az autó kinyitását követően lehetőség van másik járművezetői profilra váltásra.
A központi kijelző elindulását követően a kiválasztott járművezetői profil megjelenik a képernyő
tetején. Az autó következő kinyitásakor az utoljára
használt járművezetői profil lesz aktív. Azonban,
ha a távvezérlős kulcs egy járművezetői profilhoz
van rendelve, akkor ez kerül kiválasztásra az autó
beindításakor. Lásd "Távvezérlős kulcs járművezetői profilhoz rendelése".
Egy másik járművezetői profilra váltásnak kétféle
módja van.
Lehetőségek 1:
1.
Járművezetői profil szerkesztése (176. oldal)
Kategóriák a beállítások nézetben
(171. oldal)
Járművezetői profil kiválasztása (175. oldal)
Érintse meg a járművezetői profil nevét a
központi kijelző tetején, amikor bekapcsolt a
kijelző.
> Megjelenik a kiválasztható járművezetői
profilok listája.
2.
Válassza ki a kívánt járművezetői profilt.
3.
Nyomja meg a Megerősítés gombot.
> A járművezetői profil kiválasztásra kerül, és
a rendszer betölti az új járművezetői profil
beállításait.
Lehetőségek 2:
1.
Húzza le a felső nézetet a központi kijelzőn.
}}
175
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
2.
Nyomja meg a Profil gombot.
> Az 1. lehetőségben bemutatott lista jelenik meg.
3.
Válassza ki a kívánt járművezetői profilt.
4.
Nyomja meg a Megerősítés gombot.
> A járművezetői profil kiválasztásra kerül, és
a rendszer betölti az új járművezetői profil
beállításait.
Járművezetői profil szerkesztése
2.
Érintse meg a Profilnév négyzetet.
> Egy billentyűzet jelenik meg, és lehetőség
van a név módosítására. Érintse meg a
lehetőséget a billentyűzet bezárásához.
3.
Mentse a név módosítását a VisszaLezárás
megérintésével.
> A név megváltozott.
Lehetőség van az autóban használt különböző
járművezetői profilok nevének módosítására.
Kapcsolódó információk
•
•
•
MEGJEGYZÉS
Járművezetői profilok (175. oldal)
A profilok neve nem kezdődhet szóközzel,
mert akkor a profil neve nem menthető.
Járművezetői profil szerkesztése (176. oldal)
Távvezérlős kulcs járművezetői profilhoz rendelése (177. oldal)
Minden típusú járművezetői profil a központi
kijelző felső nézetében kerül létrehozásra Beállítások Rendszer Vezetői profilok.
A járművezetői profilok beállításainak
visszaállítása
Az egy vagy több járművezetői profilhoz mentett
beállítások az autó álló helyzetében állíthatók
vissza.
Járművezetői profil átnevezése
A járművezetői profil átnevezése a Vezetői profil
ablakból indul:
1.
176
Nyomja meg a Profil szerkesztése gombot.
> Egy menü nyílik meg, ahol szerkeszthető a
profil.
MEGJEGYZÉS
Gyári beállítások visszaállítása csak az
autó álló helyzetében lehetséges.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a Rendszer Gyári
visszaállítás Személyes beáll.visszaáll
gombot.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
3.
Válassza ki a Visszaállítás az aktív profilra,
Visszaállítás az összes profilra vagy
Mégse lehetőségek valamelyikét.
Kapcsolódó információk
•
•
Járművezetői profilok (175. oldal)
Beállítások visszaállítása a beállítások nézetben (174. oldal)
•
A billentyűzet használata a központi kijelzőn
(50. oldal)
•
Járművezetői profil kiválasztása (175. oldal)
Távvezérlős kulcs járművezetői
profilhoz rendelése
3.
Válassza ki a kívánt profilt. A Vendég profil
nem rendelhető kulcshoz.
Lehetőség van a kulcs járművezetői profilhoz
rendelésére. Ezután a járművezetői profil az
összes beállításával minden alkalommal automatikusan kiválasztásra kerül, amikor az adott távvezérlős kulccsal használja az autót.
4.
Húzza le a felső nézetet, és érintse meg a
Beállítások Rendszer Vezetői
profilok Profil szerkesztése menüpontot.
5.
Válassza ki a Kulcs kapcsolódása lehetőséget a profil kulcshoz rendeléséhez. A járművezetői profilt nem lehet olyan kulcshoz
rendelni, amelyet pillanatnyilag nem használ
az autóban. Ha több kulcs van az autóban,
akkor a A rendszer több kulcsot talált.
Tegye a másodlagos kulcsolvasóra azt a
kulcsot, amellyel csatlakozni kíván üzenet jelenik meg.
A távvezérlős kulcs első használatakor nincs
semmilyen járművezetői profilhoz rendelve. Amikor beindítja az autót, akkor automatikusan a
Vendég profil aktiválódik.
A járművezetői profil manuálisan kiválasztható
anélkül, hogy a kulcshoz rendelné azt. Az autó
kinyitásakor az utoljára aktív járművezetői profil
aktiválódik. Ha a kulcs egyszer egy járművezetői
profilhoz lett rendelve, akkor a járművezetői profilt
nem kell kiválasztani, amikor az adott kulcsot
használja.
Távvezérlős kulcs járművezetői
profilhoz rendelése
Először válassza ki a profilt, amelyhez a kulcsot
rendelni szeretné, ha a hozzárendelni kívánt profil
még nem aktív. Az aktív profil ezután a kulcshoz
rendelhető.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Rendszer
profilok gombot.
Vezetői
A tartalék olvasó helye az alagútkonzolon.
> Amikor megjelenik a Profil a kulcshoz
kapcsolva üzenet, akkor a kulcs és a járművezetői profil egymáshoz vannak rendelve.
}}
177
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
6.
Nyomja meg a OK gombot.
> Ez a kulcs mostantól a járművezetői profilhoz van rendelve, és ez így marad, amíg a
Kulcs kapcsolódása jelölőnégyzet nincs
bejelölve.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Járművezetői profil importálása/
exportálása USB-ről/USB-re
A járművezetői profilban mentett személyes beállítások USB-n keresztül más autókba exportálhatók/importálhatók.
Járművezetői profil szerkesztése (176. oldal)
Hajtsa végre az alábbi lépéseket egy járművezetői profil USB-memóriáról/USB memóriára
importálásához/exportálásához:
Távvezérlős kulcs (232. oldal)
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Rendszer
profilok gombot.
Járművezetői profilok (175. oldal)
4.
Válassza az Profilimportálás USB-ről/
Profilexportálás USB-re lehetőséget.
MEGJEGYZÉS
Profilok importálása vagy exportálása közben
csak egy USB memória maradhat a csatlakozóba helyezve. Ha több mint egy van, akkor
fennáll a kockázata, hogy a profil rossz USB
memóriára kerül vagy az autó nem találja meg
az importálni kívánt profilt.
Vezetői
MEGJEGYZÉS
Több profil exportálható USB-memóriára, de
egyszerre csak egy profil importálható. A profil
importáláskor felülírja az autó aktuális profilját.
A profil neve is felülírásra kerül.
A vendég profil nem exportálható vagy importálható.
USB-aljzat az alagútkonzolban.
3.
178
Helyezzen egy USB-memóriát az alagútkonzolba.
5.
Válassza ki az importálni vagy exportálni
kívánt profil(oka)t.
> Az aktuális járművezetői profil egy új
importálásakor felülírásra kerül.
6.
Válassza az OK lehetőséget.
Az exportálás az alábbiak miatt lehet sikertelen:
•
•
Az USB-memória megtelt.
Az USB-memória nem megfelelően van
behelyezve vagy az exportálás során eltávolították.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Az importálás az alábbiak miatt lehet sikertelen:
•
Az USB-memória nem megfelelően van
behelyezve vagy az importálás során eltávolították.
•
Nincs mentve járművezetői profil az USBmemóriára.
•
Az USB-memórián található járművezetői
profil fájl sérült.
Kapcsolódó információk
•
Járművezetői profilok (175. oldal)
Alkalmazások beállításainak
módosítása
Harmadik fél alkalmazásai
Az autó összes alkalmazása az alkalmazás nézetben van felsorolva. Az autó beépített funkcióival
kapcsolatos alkalmazások beállításai a központi
kijelző felső nézetében módosíthatók.
A harmadik féltől származó alkalmazások nincsenek kezdettől az autó rendszerében, hanem
letölthetők, ilyen például a Volvo-azonosító. Itt a
beállítások mindig az alkalmazáson belül végezhetők el és nem a felső nézetben.
Beépített funkciók alkalmazásai - alap
alkalmazások
•
Az autóba kezdettől telepített alkalmazások,
például FM rádió és USB, a Sensus és az autó
beépített funkcióinak részei. Ezeknek az alkalmazásoknak a beállításai közvetlenül a központi
kijelző felső nézetéből módosíthatók.
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(41. oldal)
•
•
Beállítások nézet (170. oldal)
•
Kategóriák a beállítások nézetben
(171. oldal)
Az alap alkalmazások beállításainak
módosítása
1. Érintse meg az alkalmazást, például FM
rádió.
2.
Húzza le a felső nézetet.
3.
Nyomja meg a FM rádió beállításai gombot.
4.
Módosítsa igény szerint a beállításokat, majd
hagyja jóvá a választásokat.
5.
Nyomja meg a fizikai kezdőlap gombot vagy a
virtuális bezárás gombot.
Kapcsolódó információk
Alkalmazások letöltése, frissítése és eltávolítása (475. oldal)
Az autó alapvető alkalmazásainak legtöbbe rendelkezik ezzel a külső beállítási lehetőséggel, de
nem mindegyik. A beállítások módosításával kapcsolatos további tájékoztatást a "Kategóriák a
beállítások nézetben" rész tartalmaz.
179
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A felhasználói adatok visszaállítása
tulajdonosváltás esetén
Tulajdonosváltás esetén vissza kell állítani a felhasználói adatok és a rendszerbeállítások gyári
értékeit.
Az autóban különböző szintekre állíthatók vissza a
beállítások. Tulajdonosváltás esetén állítsa vissza
az összes felhasználói adatot és rendszerbeállítást az eredeti gyári beállításokra. Tulajdonosváltás esetén a Volvo On Call* szolgáltatás tulajdonosváltása is fontos.
Kapcsolódó információk
180
•
Beállítások visszaállítása a beállítások nézetben (174. oldal)
•
Volvo ID (24. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
KLÍMAVEZÉRLÉS
Klímavezérlés
4-zónás légkondicionáló*
Az autó elektronikus klímavezérléssel rendelkezik. A klímavezérlő rendszer hűti vagy fűti valamint szárítja az utastér levegőjét.
•
A klímaszabályozás hangvezérlése
(122. oldal)
2-zónás légkondicionáló
Klímazónák 4-zónás légkondicionáló esetén.
4-zónás légkondicionáló esetén az utastér
hőmérséklete külön állítható be az első és a
hátsó üléseknél a bal és jobb oldalon.
Klímazónák 2-zónás légkondicionáló esetén.
2-zónás légkondicionáló esetén az utastér
hőmérséklete külön állítható be a bal és jobb
oldalon.
Az összes klímavezérlő funkció a központi kijelzőn
és a középkonzol fizikai gombjaival szabályozható.
182
Az összes klímavezérlő funkció a központi kijelzőn
és a középkonzol fizikai gombjaival szabályozható.
A hátsó ülés funkciói az alagútkonzol hátulján
található klímapanelen is szabályozhatók.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
Klímavezérlés - érzékelők (183. oldal)
Érzékelt hőmérséklet (183. oldal)
Levegőminőség (184. oldal)
Klímakezelőszervek (186. oldal)
Levegőelosztás (197. oldal)
Állóklíma* (207. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Klímavezérlés - érzékelők
A klímavezérlő rendszer számos érzékelőt használ a klíma szabályozásának segítéséhez az autóban.
Az érzékelő elhelyezkedése
Az Interior Air Quality System* esetén egy levegőminőség érzékelő is van a klímaszabályozó
rendszer levegőbeszívó részébe építve.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Klímavezérlés (182. oldal)
Érzékelt hőmérséklet (183. oldal)
Interior Air Quality System* (185. oldal)
Érzékelt hőmérséklet
A klímavezérlő rendszer az érzékelt hőmérséklet
alapján szabályozza az utastér klímáját és nem a
tényleges hőmérséklet alapján.
Az utastér beállított hőmérséklete folyamatosan
megfelel a fizikai észlelésnek az olyan tényezőket
figyelembe véve, mint a külső hőmérséklet, az
autó környezetében lévő levegő áramlási sebessége, nedvességtartalma és a napsugárzás stb.
az autóban és a környezetében.
A rendszer egy napérzékelőt tartalmaz, amely
észleli, hogy melyik irányból süti a nap az utasteret. Ez azt jelenti, hogy a jobb és bal oldali szellőzőkből áramló levegő hőmérséklete annak ellenére eltérő lehet, hogy mindkét oldalon ugyanazt a
hőmérsékletet állította be.
Nedvességérzékelő - a belső visszapillantó
tükör házában.
Külső hőmérséklet-érzékelő - a jobb oldali
külső tükörben.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Klímavezérlés (182. oldal)
Klímavezérlés - érzékelők (183. oldal)
A hőmérséklet szabályozása (190. oldal)
Napérzékelő - a műszerfal felső részén.
Az utastér hőmérsékletérzékelője - a fizikai
gombokkal a középkonzolon.
MEGJEGYZÉS
Ne takarja le vagy gátolja az érzékelőket
ruhákkal vagy egyéb tárgyakkal.
* Opció/tartozék. 183
KLÍMAVEZÉRLÉS
Levegőminőség
MEGJEGYZÉS
Az utastérhez kiválasztott anyagok és a levegőtisztító rendszer biztosítja az utastér levegőjének
magas minőségét.
A Clean Zone nem azt jelenti, hogy a levegő
minősége jó. Csak azt jelzi, hogy fennállnak a
jó levegőminőség feltételei.
Anyagok az utastérben
Az utastér belseje úgy van kialakítva, hogy a kellemes és kényelmes legyen, még az allergiától
vagy asztmától szenvedő személyek számára is.
Kapcsolódó információk
Tesztelt anyagok kerültek kifejlesztésre az utastér
pormennyiségének minimálisra csökkentéséhez
és, hogy hozzájáruljanak az utastér könnyebb tisztán tarthatóságához.
A szőnyegek az utastérben és a csomagtérben is
könnyen kivehetők és tisztíthatók.
Használja a Volvo által ajánlott autóápolási termékeket a belső tisztításához.
Levegőtisztító rendszer
Az utastér szűrőjén kívül a Clean Zone Interior
Package* módosításai és a Interior Air Quality
System* levegőminőség rendszer is segít fenntartani az utastér maga levegőminőségét.
Clean Zone*
A Clean Zone funkció ellenőrzi, hogy minden feltétel megfelel-e az utastér jó levegőminőségéhez.
184
A visszajelző a klíma nézetben látható a központi kijelzőn.
A visszajelző a klímasorban látható, amikor
nincs nyitva a klíma nézet.
Ha a feltételek megfelelőek, akkor a Tiszta zóna
szöveg fehér. Amikor minden feltétel megfelelő,
akkor ezt a szöveg kék színűre változása jelzi.
•
•
•
•
•
•
Klímavezérlés (182. oldal)
Utastérszűrő (185. oldal)
Clean Zone Interior Package* (185. oldal)
Interior Air Quality System* (185. oldal)
A belső tisztítása (563. oldal)
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
(187. oldal)
Az ellenőrzött feltételek:
•
Az összes ajtó és a csomagtérfedél zárva
van.
•
•
Az összes oldalablak zárva van.
•
•
Be van kapcsolva a szellőztető ventilátor.
Be van kapcsolva a levegőminőség rendszer
Interior Air Quality System*.
Ki van kapcsolva a levegő-visszakeringtetés.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Utastérszűrő
Clean Zone Interior Package*
Interior Air Quality System*
A szűrő megszűri az utastérbe áramló összes
levegőt.
A Clean Zone Interior Package (CZIP) olyan
módosítások összességéből áll, amelyek még
tisztábban tartják az utasteret az allergiát és asztmát okozó anyagoktól.
Az Interior Air Quality System IAQS egy teljesen
automatikus rendszer, amely kiválasztja a gázokat és részecskéket a szagok és szennyeződések szintjének csökkentéséhez az utastérben.
Az alábbiakat tartalmazza:
Az IAQS a Clean Zone Interior Package (CZIP)
része és megtisztítja az utastér levegőjét az olyan
szennyeződésektől, mint a részecskék, szénhidrogének, nitrogén-oxidok és talajszinti ózon.
Az utastérszűrő cseréje
A klímarendszer teljesítményének fenntartásához
rendszeresen ki kell cserélni a szűrőt. Tartsa be a
Volvo szervizprogramban előírt csereidőközöket.
Ha az autót súlyosan szennyezett környezetben
használja, akkor szükség lehet a szűrő gyakoribb
cseréjére.
•
MEGJEGYZÉS
Többféle típusú utastérszűrő létezik. Ügyeljen
arra, hogy a megfelelő szűrőt szerelje be.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Levegőminőség (184. oldal)
Clean Zone Interior Package* (185. oldal)
Interior Air Quality System* (185. oldal)
Volvo szervizprogram (516. oldal)
Fejlett ventilátor funkció, ami azt jelenti, hogy
a ventilátor beindul, amikor kinyitják az autó
ajtóját a távvezérlős kulccsal. A ventilátor friss
levegővel tölti meg az utasteret. A funkció
akkor kapcsol be, amikor szükséges és egy
idő elteltével vagy az utastér ajtóinak kinyitásakor kapcsol ki automatikusan. A ventilátor
működési ideje az autó 4 éves koráig fokozatosan csökken a kisebb szükségesség miatt.
A teljesen automatikus levegőminőség rendszer Interior Air Quality System (IAQS).
Kapcsolódó információk
•
•
•
Levegőminőség (184. oldal)
Utastérszűrő (185. oldal)
Interior Air Quality System* (185. oldal)
Ha a levegőminőség érzékelő azt észleli, hogy a
külső levegő szennyezett, akkor a levegőbeszívás
leáll, és bekapcsol a visszakeringtetés.
MEGJEGYZÉS
A levegőminőség-érzékelő mindig be van
kapcsolva az utastér legjobb levegőminőségének biztosítása érdekében.
Hideg időben, a párásodás megelőzése érdekében, a visszakeringetés korlátozott.
Párásodás esetén a szélvédő, oldalablakok és
hátsó ablak páramentesítő funkcióját kell
használni.
A levegőminőség-érzékelő
bekapcsolása/kikapcsolása
Lehetőség van annak beállítására, hogy a levegőminőség-érzékelő bekapcsoljon/kikapcsoljon-e.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
}}
* Opció/tartozék. 185
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
2.
3.
Nyomja meg a Klíma gombot.
Klímakezelőszervek
Válassza a Levegőminőség-érzékelő lehetőséget a levegőminőség-érzékelő aktiválásához/inaktiválásához.
A klímavezérlő rendszer funkcióit a központi kijelzőről, a középkonzol fizikai gombjaival és az alagútkonzol hátsó klímapaneljével* lehet szabályozni.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Levegőminőség (184. oldal)
•
Az ablakok és a külső visszapillantó tükrök
páramentesítésének bekapcsolása/kikapcsolása (194. oldal)
A klímakezelőszervek áttekintése
Utastérszűrő (185. oldal)
Clean Zone Interior Package* (185. oldal)
A levegő-visszakeringtetés bekapcsolása/
kikapcsolása (197. oldal)
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn.
Páramentesítő gombok a középkonzolon.
Klímakezelőszervek az alagútkonzol hátulján*.
Kapcsolódó információk
186
•
•
Klímavezérlés (182. oldal)
•
Klímakezelőszervek az alagútkonzol hátulján*
(188. oldal)
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
(187. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Klímakezelőszervek a központi
kijelzőn
Az összes klímafunkció szabályozható a klíma
sorból és a központi kijelző klíma nézetében.
Klíma sor
A legáltalánosabb klímafunkciók szabályozhatók a
klíma sorból.
a Fő klíma, Hátsó klíma* és Parkolási klíma*
fülekre oszlik. A fülek között balra/jobbra pöccintve vagy a vonatkozó címsort megnyomva válthat.
Fő klíma
A klíma sor funkcióin felül egyéb fő klíma funkciók is vezérelhetők a Fő klíma fülön.
Légkeverés - A levegő-visszakeringtetés
kezelőszervei.
A levegőelosztás kezelőszervei.
Ventilátor-kezelőszerv (2-zónás klíma esetén
a kezelőszerv a hátsó ülésé is).
AUTO - A klíma automatikus szabályozása.
Hőmérséklet-kezelőszervek a vezető és utas
oldalhoz.
A fűthető* és szellőztethető* vezető és utasülés valamint a kormánykerékfűtés* kezelőszervei.
Gomb a klíma nézet eléréséhez. A gomb grafikája mutatja az aktív klímabeállításokat.
Klíma nézet
A klíma sor középső gombjának egyszeri megérintésével a klíma nézethez juthat. A klíma nézet
Max, Elektromos, Hátsó - Kezelőszervek az
ablakok és külső tükrök páramentesítéséhez.
Légkondi - A légkondicionáló kezelőszervei.
}}
* Opció/tartozék. 187
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
Hátsó klímavezérlés*
A hátsó ülés összes klímafunkciója szabályozható
a Hátsó klíma fülön.
Állóklíma*
Az autó állófűtés-vezérlése a Parkolási klíma
fülön szabályozható.
Kapcsolódó információk
•
•
188
Klímakezelőszervek (186. oldal)
A légkondicionáló bekapcsolása/kikapcsolása (190. oldal)
•
A levegő-visszakeringtetés bekapcsolása/
kikapcsolása (197. oldal)
A levegőelosztás módosítása (198. oldal)
A ventilátor szintjének szabályozása
(193. oldal)
•
A klíma automatikus szabályozása
(189. oldal)
•
•
A hőmérséklet szabályozása (190. oldal)
Az ülésfűtés bekapcsolása/kikapcsolása*
(204. oldal)
•
Második sor klímája - A klíma funkció
kezelőszervei a hátsó ülésnél. Ventilátorkezelőszerv a hátsó üléshez.
Az ülésszellőztetés bekapcsolása/kikapcsolása* (205. oldal)
•
A kormánykerékfűtés bekapcsolása/kikapcsolása* (206. oldal)
Hőmérséklet-kezelőszerv a hátsó üléshez.
•
Állóklíma* (207. oldal)
Kezelőszerv a hátsó ülésfűtéshez*.
A hátsó ülés klímafunkciói vezérelhetők az alagútkonzol hátulján található klímapanelről.
Az ablakok és a külső visszapillantó tükrök
páramentesítésének bekapcsolása/kikapcsolása (194. oldal)
•
•
•
Klímakezelőszervek az alagútkonzol
hátulján*
Kezelőszerv a hátsó ülésfűtéshez*.
Ventilátor-kezelőszerv a hátsó üléshez.
Hőmérséklet-kezelőszerv a hátsó üléshez.
Ha az autó nincs felszerelve klímapanellel az
alagútkonzol hátulján, de fűthető hátsó ülésekkel*
rendelkezik, akkor ezek vezérléséhez fizikai gombok találhatók az alagútkonzol hátulján.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (186. oldal)
Az ülésfűtés bekapcsolása/kikapcsolása*
(204. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
•
•
A ventilátor szintjének szabályozása
(193. oldal)
A hőmérséklet szabályozása (190. oldal)
A klíma automatikus szabályozása
2.
Az automatikusan szabályozott klímával a klímavezérlő rendszer számos klímafunkciót automatikusan vezérel.
Nyomja meg röviden vagy hosszan az AUTO
lehetőséget.
A hőmérséklet és a ventilátor szintje attól
függően változik, hogy röviden vagy hosszan
nyomta-e meg:
Az automatikus szabályozás automatikusan
vezérli a levegő-visszakeringtetést, a légkondicionálást és a levegőelosztást.
•
Rövid megnyomás - visszaállítja az automatikusan szabályozott klímavezérlés
előző beállításait.
•
Hosszú megnyomás - módosítja az alapértelmezett beállításokat: 22 °C/72 °F és
3 szint (2 szint a hátsó ülésen1).
> A klíma automatikus szabályozása bekapcsol/kikapcsol és a gomb világít/kialszik.
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
(187. oldal)
Az automatikus szabályozás gombja a klíma nézetben.
1.
1
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
4-zónás klímával* felszerelt autókban.
* Opció/tartozék. 189
KLÍMAVEZÉRLÉS
A légkondicionáló bekapcsolása/
kikapcsolása
MEGJEGYZÉS
Csukja be az összes ablakot a légkondicionáló optimális működéséhez.
A légkondicionáló szükség szerint hűti és szárítja
a beáramló levegőt.
A fő légkondicionáló bekapcsolása/
kikapcsolása
MEGJEGYZÉS
A légkondicionáló bekapcsolása nem lehetséges, ha a ventilátor kezelőszerve Off helyzetben van.
A hőmérséklet szabályozása
A hőmérséklet külön állítható be a bal és jobb
oldalra vonatkozóan. 4-zónás klímával* a hőmérséklet külön is beállítható az első és a hátsó ülésekhez.
Az első ülés hőmérsékletének
szabályozása2
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
(187. oldal)
Légkondicionáló gomb a klíma nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
Hőmérséklet gombok a klíma sorban.
2.
Nyomja meg a Légkondi gombot.
> A légkondicionáló bekapcsol/kikapcsol és
a gomb világít/kialszik.
1.
Nyomja meg a bal vagy jobb oldali hőmérséklet gombot a központi kijelző klíma sorában a
kezelőszervek megnyitásához.
Amikor be van kapcsolva a légkondicionáló, akkor a klímaszabályozó rendszer
szükség szerint automatikusan vezérli a
bekapcsolást és kikapcsolást.
2 2-zónás
190
légkondicionáló esetében a hátsó ülésre vonatkozóan is.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
A hőmérséklet szinkronizálása
A hátsó ülés hőmérsékletének
szabályozása*
Az első ülésről
Hőmérséklet-szabályozás.
2.
A hőmérsékletet az alábbiak szerint szabályozhatja:
•
•
húzza a kezelőszervet a kívánt hőmérséklethez, vagy
nyomja meg a +/− gombot a hőmérséklet
fokozatos emeléséhez/csökkentéséhez.
> A hőmérséklet változik, és a gomb mutatja
a beállított hőmérsékletet.
Szinkronizálás gomb a vezető oldali hőmérséklet-kezelőszerven.
1.
Nyomja meg a vezető oldali hőmérséklet
gombot a központi kijelző klíma sorában a
kezelőszerv megnyitásához.
2.
Nyomja meg a Hőmérséklet
szinkronizálása gombot.
> Az autó összes zónájának hőmérséklete
szinkronizálásra kerül a vezetőével és a
szinkronizálás szimbóluma megjelenik a
hőmérséklet gomb mellett.
A hőmérséklet gombok a Hátsó klíma fülön a klíma
nézetben.
1.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi kijelzőn, és válassza ki a Hátsó klíma fület.
2.
Nyomja meg a bal vagy jobb oldali hőmérséklet gombot a kezelőszerv megnyitásához.
A szinkronizálás a Hőmérséklet
szinkronizálása egy további megnyomásával
vagy az utas illetve hátsó ülés* hőmérséklet-beállításainak módosításával állítható le.
}}
* Opció/tartozék. 191
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
A hátsó ülésről
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (186. oldal)
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
(187. oldal)
•
Klímakezelőszervek az alagútkonzol hátulján*
(188. oldal)
•
Érzékelt hőmérséklet (183. oldal)
Hőmérséklet-szabályozás.
3.
A hőmérsékletet az alábbi módokon szabályozhatja:
•
•
húzza a kezelőszervet a kívánt hőmérséklethez
nyomja meg a +/− gombot a hőmérséklet
fokozatos emeléséhez/csökkentéséhez.
> A hőmérséklet változik, és a gomb mutatja
a beállított hőmérsékletet.
Hőmérséklet-vezérlés az alagútkonzol hátuljának klímapaneljén.
–
Nyomja meg a bal vagy jobb oldali < /> gombot az alagútkonzol klímapaneljén a hőmérséklet fokozatos csökkentéséhez/emeléséhez.
> A hőmérséklet változik és a képernyő a
klímapanelen mutatja a beállított hőmérsékletet.
MEGJEGYZÉS
A fűtést vagy hűtést nem lehet siettetni a
ténylegesen kívánt hőmérsékletnél magasabb
vagy alacsonyabb hőmérséklet beállításával.
192
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
A ventilátor szintjének szabályozása
A ventilátor öt különböző automata ventilátorszintre valamint Off és Max állapotba is állítható.
4-zónás klímával* a ventilátor szintje külön állítható be az első és a hátsó ülésekhez.
Az első ülés ventilátorszintjének
szabályozása3
FONTOS
Ha teljesen ki van kapcsolva a ventilátor,
akkor a légkondicionáló nem működik, ami az
ablakok belső párásodásának kockázatával
jár.
2.
Érintse meg a kívánt ventilátorszintet, 1-5.
A hátsó ülés ventilátorának szintje a
Második sor klímája megérintésével kapcsolható ki.
> A ventilátor szintje megváltozik, és a kiválasztott szint világít.
A hátsó ülés ventilátorszintjének
szabályozása*
Az első ülésről
Ventilátorszabályozó gombok a klíma nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Érintse meg a kívánt ventilátorszintet, Off,
1-5 vagy Max.
> A ventilátor szintje megváltozik, és a kiválasztott szint világít.
3 2-zónás
légkondicionáló esetében a hátsó ülésre vonatkozóan is.
A ventilátorszabályozó gombok a Hátsó klíma fülön a
klíma nézetben.
1.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi kijelzőn, és válassza ki a Hátsó klíma fület.
}}
* Opció/tartozék. 193
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
A hátsó ülésről
MEGJEGYZÉS
A klímaszabályozó rendszer a kiválasztott ventilátor-fordulatszámnak megfelelően automatikusan szabályozza a levegő áramlását. Ez azt
jelenti, hogy a ventilátor fordulatszáma akkor
is változhat, ha a ventilátorfokozat ugyanaz.
Kapcsolódó információk
Ventilátor-kezelőszervek az alagútkonzol hátuljának klímapaneljén.
–
Nyomja meg a kívánt ventilátorszintet, Off
vagy 1-5 az alagútkonzol klímapaneljén.
> A ventilátor szintje megváltozik, és a kiválasztott szint világít.
•
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
(187. oldal)
•
Klímakezelőszervek az alagútkonzol hátulján*
(188. oldal)
Az ablakok és a külső visszapillantó
tükrök páramentesítésének
bekapcsolása/kikapcsolása
A három funkció a maximális páramentesítés,
szélvédőfűtés* és hátsó ablak valamint külső
tükörfűtés a pára és jég gyors eltávolítására szolgál az ablakokról és a külső visszapillantó tükrökről.
A középkonzol fizikai gombjaival
A középkonzol fizikai gombokat tartalmaz a páramentesítő funkciók gyors eléréséhez.
Szélvédőfűtéssel* a maximális páramentesítés
csak külön kapcsolható be a központi kijelző
klíma nézetében.
MEGJEGYZÉS
A hátsó ülés ventilátorfokozata nem állítható
be, ha az első ülés ventilátorfokozata Off
állásban van.
194
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Szélvédőfűtéssel rendelkező autók esetén:
A központi kijelző klíma nézetében
–
A maximális páramentesítés bekapcsolása/
kikapcsolása
Nyomja meg többször a gombot (1) a három
szint közötti váltáshoz:
•
•
Bekapcsolt szélvédőfűtés
Bekapcsolt szélvédőfűtés és maximális
páramentesítés
•
Kikapcsolva.
> A szélvédőfűtés és a maximális páramentesítés bekapcsol/kikapcsol és a gomb
világít/kialszik.
Fizikai gombok a középkonzolon.
MEGJEGYZÉS
A szélvédőfűtés* és a maximális páramentesítés gombja.
A maximális páramentesítés bizonyos késleltetéssel kapcsol be, hogy elkerülje a ventilátorfokozat rövid növekedését, ha kikapcsolta a
szélvédőfűtést a gomb két gyors megnyomásával.
A hátsó ablakfűtés és a külső tükörfűtés
gombja.
Szélvédőfűtés nélküli autók esetén:
–
Nyomja meg a gombot (1).
> A maximális páramentesítés bekapcsol/
kikapcsol és a gomb világít/kialszik.
Hátsó ablak- és külső visszapillantó tükör-fűtés:
–
Nyomja meg a gombot (2).
> A hátsó ablak és a külső visszapillantó
tükrök fűtése bekapcsol/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
A maximális páramentesítés gombja a klíma nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Nyomja meg a Max gombot.
> A maximális páramentesítés bekapcsol/
kikapcsol és a gomb világít/kialszik.
A maximális páramentesítés kikapcsolja a
klíma és a levegő-visszakeringtetés automatikus szabályozását, bekapcsolja a légkondicionálót, 5 fokozatra állítja a ventilátort és HI szintre állítja a hőmérsékletet.
Amikor be van kapcsolva a maximális
páramentesítés, akkor a klímavezérlő
rendszer visszatér a korábbi beállításokhoz.
}}
* Opció/tartozék. 195
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
MEGJEGYZÉS
A ventilátor szintjének 5 beállítása növeli a
zajszintet.
A szélvédőfűtés bekapcsolása/
kikapcsolása*
MEGJEGYZÉS
A szélvédőfűtés befolyásolhatja a jeladók vagy
egyéb kommunikációs eszközök működését.
MEGJEGYZÉS
Ha a szélvédőfűtést olyankor kapcsolja be,
amikor a Start/Stop funkció automatikusan
leállította a motort, akkor a motor újraindul.
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtésének
bekapcsolása/kikapcsolása
Az ablakfűtések automatikus
bekapcsolásának aktiválása/
inaktiválása
Lehetőség van annak beállítására, hogy a szélvédőfűtés* és a hátsó ablak- valamint küldő tükörfűtés automatikusan aktív/inaktív legyen-e a
motor beindításakor. Az automatikus indítás aktiválása esetén a fűtés bekapcsol, ha fennáll a
szélvédő/ablakok jegesedésének vagy párásodásának kockázata. A fűtés automatikusan kikapcsol, amikor a szélvédő/ablak elég meleg és a
jegesedés vagy párásodás megszűnt.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
3.
Válassza az Első szélvédő automatikus
jégtelenítése lehetőséget a szélvédőfűtés
automatikus indításának aktiválásához/inaktiválásához.
A szélvédőfűtés gombja a klíma nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Nyomja meg a Elektromos gombot.
> A szélvédőfűtés bekapcsol/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
MEGJEGYZÉS
A szélvédő egyes oldalainak háromszögű
területe nem elektromosan fűtött, itt a jégmentesítés hosszabb ideig tarthat.
196
Válassza a Hátsó szélvédő automatikus
jégtelenítése lehetőséget az ablak- és
külső tükörfűtés automatikus indításának
aktiválásához/inaktiválásához.
A hátsó ablakfűtés és a külső tükrök gombja a klíma
nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Nyomja meg a Hátsó gombot.
> A hátsó ablak és a külső visszapillantó
tükrök fűtése bekapcsol/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (186. oldal)
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
(187. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
A levegő-visszakeringtetés
bekapcsolása/kikapcsolása
MEGJEGYZÉS
A levegő-visszakeringtetést nem lehet bekapcsolni, amikor aktiválva van a maximális páramentesítés.
A levegő-visszakeringtetés kizárja a rossz levegőt, kipufogógázokat stb. az utastérből azzal,
hogy nem engedi be a külső levegőt az autóba.
Levegőelosztás
A klímavezérlő rendszer számos szellőző között
osztja el a levegőt az utastérben.
A levegőelosztás áttekintése
A levegő-visszakeringtetés időzítőjének
bekapcsolása/kikapcsolása
Lehetőség van annak beállítására, hogy a levegővisszakeringtetés időzítője aktív/inaktív legyen-e.
Amikor az időzítő aktiválva van, akkor a levegővisszakeringtetés 20 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
Levegő-visszakeringtetés gomb a klíma nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Nyomja meg a Légkeverés gombot.
> A levegő-visszakeringtetés bekapcsol/
kikapcsol és a gomb világít/kialszik.
FONTOS
Ha a levegő túl hosszú ideig kering az autóban, akkor fennáll a párásodás kockázata az
ablakok belsején.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
3.
Válassza az Belső levegő keringtetés
időzítője lehetőséget a levegő-visszakeringtetés időzítőjének aktiválásához/inaktiválásához.
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
(187. oldal)
Levegőelosztás az utastérben 4-zónás légkondicionálóval.
Automatikus és manuális
levegőelosztás
Az automatikusan szabályozott légkondicionáló
működésekor a levegő elosztása automatikusan
történik. Szükség esetén a levegőelosztás
manuálisan szabályozható.
Állítható szellőzők
Az utastérben a klímavezérlő rendszer típusától
függően 6 vagy 8* állítható szellőző található.
}}
* Opció/tartozék. 197
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
•
A klíma automatikus szabályozása
(189. oldal)
A levegőelosztás módosítása
A levegőelosztás szükség esetén manuálisan
módosítható.
Az állítható szellőzők elhelyezkedése az utastérben.
2-zónás klíma esetében - négy szellőző található a műszerfalon és egy az egyes ajtóoszlopokon az első és a hátsó ajtók között.
Kiegészítés 4-zónás klíma* esetén - kettő az
alagútkonzol hátulján.
A levegőelosztó gombok a klíma nézetben.
Levegőelosztás - szélvédő-páramentesítő
szellőzők
Levegőelosztás - szellőzők a műszerfalon és
középkonzolon
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy a kisgyermekek érzékenyek
lehetnek a légáramlatokra és a huzatra.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
198
Klímavezérlés (182. oldal)
A levegőelosztás módosítása (198. oldal)
A szellőzők nyitása/zárása és irányítása
(199. oldal)
Levegőelosztás - szellőzők a padlóban
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Nyomjon meg egy vagy több levegőelosztás
gombot az adott irányú levegőáramlás megnyitásához/elzárásához.
> A levegőelosztás módosul és a gombok
világítanak/kialszanak.
A levegőelosztási lehetőségek táblázata
(201. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
•
•
Levegőelosztás (197. oldal)
A szellőzők nyitása/zárása és
irányítása
A szellőzők nyitása/zárása és irányítása
(199. oldal)
Az utastérben bizonyos szellőzők egyenként nyithatók, zárhatók és irányíthatók.
•
A levegőelosztási lehetőségek táblázata
(201. oldal)
•
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
(187. oldal)
Ha az ajtóoszlop-szellőzők és a műszerfal külső
szellőzői az ablakok felé vannak irányítva, akkor
eltávolítható a pára.
Kapcsolódó információk
A szellőzők nyitása/zárása
Szellőzők az első üléshez:
Ha az ajtóoszlop-szellőzőket meleg időben befelé
irányítja, akkor kényelmes környezetet hozhat
létre az utastérben.
Szellőzőgomb4.
–
Forgassa a gombot a szellőzőből áramló
levegő kinyitásához/elzárásához.
A levegő áramlása akkor a maximális, amikor
a gombon látható jelölés függőleges helyzetben van.
4
Az ábra vázlatos - a fúvóka kialakítása annak elhelyezkedésétől függ.
}}
199
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
Szellőzők a hátsó üléshez:
A szellőzők irányítása
A szellőző forgókapcsolója4.
A szellőző karja4.
–
–
Forgassa a forgókapcsolót a fúvókából
áramló levegő kinyitásához/elzárásához.
Minél hosszabbak a forgókapcsolón látható
fehér vonalak, annál magasabb a levegőáramlás.
4
200
Az ábra vázlatos - a fúvóka kialakítása annak elhelyezkedésétől függ.
Mozgassa oldalra/függőlegesen a kart a
fúvókából áramló levegő irányának beállításához.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Levegőelosztás (197. oldal)
A levegőelosztás módosítása (198. oldal)
A levegőelosztási lehetőségek táblázata
(201. oldal)
KLÍMAVEZÉRLÉS
A levegőelosztási lehetőségek
táblázata
A levegőelosztás szükség esetén manuálisan
módosítható. Az alábbi beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre.
Levegőelosztás
Cél
Ha az összes levegőelosztó gomb manuális módban ki van iktatva, akkor a klímavezérlő rendszer visszatér az automatikusan szabályozott
klímavezérlésre.
Fő levegőáramlás a páramentesítő szellőzőkből. Bizonyos mennyiségű levegő
jön a többi szellőzőből.
Megakadályozza a párásodást és jegesedést hideg és
nedves környezetben (ehhez a ventilátor szintjének
nem szabad túl alacsonynak lennie).
Fő levegőáramlás a műszerfal szellőzőiből. Bizonyos mennyiségű levegő jön a
többi szellőzőből.
Hatékony hűtést biztosít meleg időben.
}}
201
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
202
Levegőelosztás
Cél
Fő levegőáramlás a padló szellőzőiből. Bizonyos mennyiségű levegő jön a többi
szellőzőből.
Jó fűtést és hűtést biztosít a padlónak.
A levegő nagy része a páramentesítő szellőzőkből és a műszerfal szellőzőiből
áramlik. Bizonyos mennyiségű levegő jön a többi szellőzőből.
Jó komfortot biztosít hideg és száraz időben.
Fő levegőáramlás a páramentesítő szellőzőkből és a padló szellőzőiből. Bizonyos mennyiségű levegő jön a többi szellőzőből.
Jó komfortot és jó páramentesítést biztosít hideg vagy
párás időben.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Levegőelosztás
Cél
Fő levegőáramlás a műszerfal és a padló szellőzőiből. Bizonyos mennyiségű
levegő jön a többi szellőzőből.
Jó komfortot biztosít napos időben, hideg külső hőmérséklet mellett.
Fő levegőáramlás a páramentesítő szellőzőkből, a műszerfal és a padló szellőzőiből.
Kiegyensúlyozott komfortot biztosít az utastérben.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Levegőelosztás (197. oldal)
A levegőelosztás módosítása (198. oldal)
A szellőzők nyitása/zárása és irányítása
(199. oldal)
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
(187. oldal)
203
KLÍMAVEZÉRLÉS
Az ülésfűtés bekapcsolása/
kikapcsolása*
2.
Az ülések hideg időben a járművezető és az utasok kényelme érdekében fűthetők.
Az első ülésfűtés bekapcsolása/
kikapcsolása*
Nyomja meg többször az ülésfűtés gombját a
négy szint közötti váltáshoz: Ki, Magas,
Közepes és Alacsony.
> A szint változik, és a gomb mutatja a beállított szintet.
A hátsó ülésről
2-zónás klímával:
A hátsó ülésfűtés bekapcsolása/
kikapcsolása*
Az első ülésről*
Az ülésfűtés gombjai az alagútkonzol hátulján.
–
Kormánykerék és ülésgombok a klíma sorban.
1.
204
Nyomja meg a kormánykerék bal vagy jobb
oldali és az ülés gombját a központi kijelző
klíma sorában az ülés és a kormánykerék
kezelőszerveinek megnyitásához.
Az ülésfűtés gombjai a klíma nézet Hátsó klíma csoportjában.
1.
Ha az autó nincs ülésszellőztetéssel vagy
kormánykerékfűtéssel felszerelve, akkor az
ülésfűtés gombja közvetlenül a klíma sorban
érhető el.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi kijelzőn, és válassza ki a Hátsó klíma fület.
2.
Nyomja meg többször az ülésfűtés gombját a
négy szint közötti váltáshoz: Ki, Magas,
Közepes és Alacsony.
> A szint változik, és a gomb mutatja a beállított szintet.
Nyomja meg többször egymás után az ülésfűtés bal vagy jobb oldali fizikai gombját az
alagútkonzol hátulján a négy szint közötti váltáshoz: Ki, Magas, Közepes és Alacsony.
> A szint változik, és a gomb LED-jei mutatják a beállított szintet.
4-zónás klímával*:
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Az ülésfűtés automatikus
bekapcsolásának aktiválása/
inaktiválása
Lehetőség van annak beállítására, hogy az ülésfűtés automatikusan aktív/inaktív legyen-e a
motor beindításakor. Az automatikus indítás
bekapcsolt állapotában a fűtés alacsony környezeti hőmérséklet esetén bekapcsol.
Az ülésfűtés kijelzése és a kezelőszervek a klímapanelen
a hátsó alagútkonzolon.
–
Nyomja meg többször egymás után az ülésfűtés bal vagy jobb oldali gombját az alagútkonzol klíma paneljén a négy szint közötti váltáshoz: Ki, Magas, Közepes és Alacsony.
> A szint változik és a képernyő a klímapanelen mutatja a beállított szintet.
FIGYELEM
Az ülésfűtést nem használhatják olyan személyek, akiknek nehézségeik vannak a hőmérséklet emelkedésének észlelésével vagy
egyéb problémáik vannak az ülésfűtés kezelőszerveinek használatával. Különben égési
sérüléseket szenvedhetnek.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
3.
Az Vezetőülés automatikus fűtésének
szintje és Utasülés automatikus
fűtésének szintje alatt válassza ki az Ki,
Alacsony, Közepes vagy Magas lehetőséget a vezető- és utasülésfűtés automatikus
indításának aktiválásához/inaktiválásához és
a szint kiválasztásához.
Az ülésszellőztetés bekapcsolása/
kikapcsolása*
Az ülések szellőztethetők például ruhák megszárításához.
A szellőztető rendszer ventilátorokból áll az ülésekben és a háttámlákban, amelyek átszívják a
levegőt az üléskárpiton. A hűtő hatás annál
nagyobb lesz, minél hidegebbé válik az utastér
levegője. A rendszer akkor kapcsolható be, amikor jár a motor, és figyelembe veszi az ülés
hőmérsékletét, a napsugárzást és a külső hőmérsékletet.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Klímakezelőszervek (186. oldal)
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
(187. oldal)
Klímakezelőszervek az alagútkonzol hátulján*
(188. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 205
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
Az első ülés szellőztetésének
bekapcsolása/kikapcsolása*
MEGJEGYZÉS
Az ülésszellőztetést körültekintően kell alkalmazni a huzatra érzékeny személyek esetében. Hosszú távú használatra a Alacsony
szint ajánlott.
A kormánykerékfűtés
bekapcsolása/kikapcsolása*
A kormánykerék hideg időben a járművezető
kényelme érdekében fűthető.
A kormánykerékfűtés bekapcsolása/
kikapcsolása
FONTOS
Ha az utastér hőmérséklete túl alacsony,
akkor az ülésszellőztetés nem kapcsolható be.
Ez az ülésben ülő személy lehűlésének megakadályozása érdekében van.
Kormánykerék és ülésgombok a klíma sorban.
1.
Nyomja meg a kormánykerék bal vagy jobb
oldali és az ülés gombját a központi kijelző
klíma sorában az ülés és a kormánykerék
kezelőszerveinek megnyitásához.
Ha az autó nincs ülésszellőztetéssel vagy
kormánykerékfűtéssel felszerelve, akkor az
ülésszellőztetés gombja közvetlenül a klíma
sorban érhető el.
2.
206
Nyomja meg többször az ülésszellőztetés
gombját a négy szint közötti váltáshoz: Ki,
Magas, Közepes és Alacsony.
> A szint változik, és a gomb mutatja a beállított szintet.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (186. oldal)
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
(187. oldal)
Kormánykerék és ülésgombok a klíma sorban.
1.
Nyomja meg a vezető oldali kormánykerék és
ülés gombot a központi kijelző klíma sorában
az ülés és a kormánykerék kezelőszerveinek
megnyitásához.
Ha az autó nincs ülésfűtéssel vagy ülésszellőztetéssel felszerelve, akkor a kormánykerékfűtés gombja közvetlenül a klíma sorban
érhető el.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
2.
Nyomja meg többször a kormánykerékfűtés
gombját a négy szint közötti váltáshoz: Ki,
Magas, Közepes és Alacsony.
> A szint változik, és a gomb mutatja a beállított szintet.
Állóklíma*
Az autó utasterének klímája előkészíthető vagy
fenntartható, miközben az autó parkol.
A kormánykerékfűtés automatikus
bekapcsolásának aktiválása/
inaktiválása
Az előkészítés közvetlenül vagy időzítőn keresztül
indítható el.
A funkció számos rendszert használ a különböző
esetekben:
•
Az állófűtés* hideg időjárási viszonyok mellett
felmelegíti az utasteret és a motort is.
•
A szellőztetés meleg időben az aktuális külső
hőmérsékletre hűti az utasteret.
Lehetőség van annak beállítására, hogy a kormánykerékfűtés automatikusan aktív/inaktív
legyen-e a motor beindításakor. Az automatikus
indítás bekapcsolt állapotában a fűtés alacsony
környezeti hőmérséklet esetén bekapcsol.
MEGJEGYZÉS
Az utastér előkészítése során az autó a komfort hőmérséklet és nem a klímavezérlő rendszeren beállított hőmérséklet elérésén dolgozik.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
Klímakomfort-fenntartás
3.
Az Kormánykerék automatikus
fűtésének szintje alatt válassza ki az Ki,
Alacsony, Közepes vagy Magas lehetőséget a kormánykerékfűtés automatikus indításának aktiválásához/inaktiválásához és a
szint kiválasztásához.
Az autó utasterének klímája fenntartható, miközben az autó parkol, például amikor a motort le kell
állítani, de a járművezető vagy az utas(ok) az
autóban szeretnének maradni és fenn kell tartani
a klímakomfort szintjét.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Klímakezelőszervek (186. oldal)
Klímakezelőszervek a központi kijelzőn
(187. oldal)
Kormánykerék (134. oldal)
Az előkészítés és a klímakomfort-fenntartás a Parkolási
klíma fülről vezérelhető a központi kijelző klíma nézetében.
Előkészítés
Az autó vezetés előtti előkészítése csökkenti a
kopást és az út során szükséges energiát.
A klímakomfort-fenntartás csak közvetlenül indítható el.
A funkció számos rendszert használ a különböző
esetekben:
•
Hideg időben a motor maradék hője fűti
komforthőmérsékletre az utasteret.
•
A szellőztetés meleg időben az aktuális külső
hőmérsékletre hűti az utasteret.
}}
* Opció/tartozék. 207
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
MEGJEGYZÉS
A klímakomfort-fenntartás kikapcsol, ha az
autót kívülről bezárja, hogy elkerülje a maradék hő szükségtelen felhasználását. A funkció
célja a klímakomfort fenntartása, amikor a járművezető vagy az utasok az autóban maradnak.
Az előkészítés* indítása/leállítása
Az előkészítés felmelegíti az utasteret és a
motort vagy szellőzteti az utasteret az indulás
előtt. A funkció közvetlenül a központi kijelzőről
vagy mobiltelefonról indítható.
FIGYELEM
Indítás/leállítás a központi kijelzőről.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
208
MEGJEGYZÉS
Az autó ajtóinak és ablakainak zárva kell lenniük az utastér előkészítése során.
Klímavezérlés (182. oldal)
Az előkészítés* indítása/leállítása
(208. oldal)
Ne használja az előkészítést, ha az autó fűtéssel* van felszerelve:
•
Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a
bekapcsolásakor kipufogógázokat bocsát
ki.
•
Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az üzemanyag, gáz, hosszú fű,
fűrészpor stb. meggyulladhat.
•
Amikor fennáll a kockázata, hogy a fűtés
kipufogó-vezetéke elzáródik. Például a
jobb oldali első kerékdobban található
mély hó akadályozhatja a fűtés szellőzését.
Időzítő az előkészítéshez* (209. oldal)
A klímakomfort-fenntartás* elindítása/kikapcsolása (212. oldal)
•
Az állóklíma-vezérlés* szimbólumai és üzenetei (213. oldal)
•
•
Fűtés* (214. oldal)
Állófűtés* (215. oldal)
Az előkészítés gombja a Parkolási klíma fülön a klíma
nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Válassza ki az Parkolási klíma fület.
3.
Nyomja meg a Előkondícionálás gombot.
> Az előkészítés elindul/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
Ne feledje, hogy az előkészítés hosszú időre
előre beállítható időzítővel indítható.
Indítás az alkalmazásból*
Az előkészítés elindítása és a kiválasztott beállítások információi kezelhetők Volvo On Call* alkalmazással rendelkező készülékről. Az előkészítés
komforthőmérsékletre melegíti az utasteret vagy
az aktuális külső hőmérsékletre szellőzteti azt.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Az utastér komforthőmérsékletre hűtéséhez (az
autó légkondicionálójával) használható a távoli
motorindítás funkció Engine Remote Start - ERS5
a Volvo On Call* alkalmazáson keresztül.
Időzítő az előkészítéshez*
Kapcsolódó információk
Az időzítő legfeljebb 8 különböző beállítást képes
kezelni az alábbiakra vonatkozóan:
•
•
•
Állóklíma* (207. oldal)
Időzítő az előkészítéshez* (209. oldal)
A klímakomfort-fenntartás* elindítása/kikapcsolása (212. oldal)
•
Az állóklíma-vezérlés* szimbólumai és üzenetei (213. oldal)
•
Fűtés* (214. oldal)
5
Bizonyos autómodellek és piacok.
Az időzítő beállítható úgy, hogy az előkészítés
egy előre meghatározott időpontban fejeződjön
be.
•
•
Az előkészítés* időzítőjének
beállítása
Az előkészítés időzítője legfeljebb 8 időbeállítást
képes kezelni.
Időbeállítás hozzáadása
Egy idő egy adott dátumon
Egy idő a hát egy vagy több napján ismétléssel vagy anélkül.
Kapcsolódó információk
•
•
Állóklíma* (207. oldal)
Az előkészítés* időzítőjének beállítása
(209. oldal)
•
Az előkészítés időzítőjének bekapcsolása/
kikapcsolása* (211. oldal)
•
Az előkészítés* indítása/leállítása
(208. oldal)
•
Az állóklíma-vezérlés* szimbólumai és üzenetei (213. oldal)
Az időbeállítás hozzáadására szolgáló gomb a klíma
nézet Parkolási klíma menüjében.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Válassza ki az Parkolási klíma fület.
}}
* Opció/tartozék. 209
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
3.
Nyomja meg a Időzítés hozzáadás gombot.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
7.
MEGJEGYZÉS
Nem lehetséges időbeállítás hozzáadása, ha
már bevitt 8 időzítő-beállítást. Egy időbeállítás
törléséhez, hogy újat adhasson hozzá.
4.
Érintse meg a Dátum lehetőséget az idő
beállításához egy adott dátumhoz.
Érintse meg a Napok lehetőséget az idő
beállításához a hét egy vagy több napjához.
Napok esetén: Az ismétlés bekapcsolásához/kikapcsolásához jelölje be a Ismétlés
hetente jelölőnégyzetet vagy távolítsa el
annak jelölését.
5.
6.
210
Dátum esetén: Válassza ki a dátumot az előkészítéshez a dátumlistában görgetve a nyilakkal.
Érintse meg a Megerősítés lehetőséget az
időbeállítás hozzáadásához.
> Az időbeállítás hozzáadódik a listához és
aktiválódik.
4.
Szerkessze az időbeállítást a fenti "Időbeállítás hozzáadása" részben leírtaknak megfelelően.
Időbeállítás törlése
FIGYELEM
Ne használja az előkészítést, ha az autó fűtéssel* van felszerelve:
•
Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a
bekapcsolásakor kipufogógázokat bocsát
ki.
•
Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az üzemanyag, gáz, hosszú fű,
fűrészpor stb. meggyulladhat.
•
Amikor fennáll a kockázata, hogy a fűtés
kipufogó-vezetéke elzáródik. Például a
jobb oldali első kerékdobban található
mély hó akadályozhatja a fűtés szellőzését.
Ne feledje, hogy az előkészítés hosszú időre
előre beállítható időzítővel indítható.
Napok esetén: Válassza ki a hét napjait az
előkészítéshez a hét napjaihoz tartozó gombok megérintésével.
Időbeállítások szerkesztése
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
Állítsa be a nyilakkal az időt, amikor az előkészítésnek be kell fejeződnie.
2.
Válassza ki az Parkolási klíma fület.
3.
Nyomja meg a módosítani kívánt időbeállítást.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
A lista szerkesztésére/időbeállítás törlésére szolgáló
gomb a klíma nézet Parkolási klíma menüjében.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Válassza ki az Parkolási klíma fület.
3.
Nyomja meg a Lista szerkesztése gombot.
4.
Nyomja meg a jobb oldali törlés ikont a listában.
> Az ikon a Törlés szövegre változik.
5.
Nyomja meg az Törlés gombot a jóváhagyáshoz.
> Az időbeállítás eltávolításra kerül a listából.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Időzítő az előkészítéshez* (209. oldal)
Az előkészítés időzítőjének
bekapcsolása/kikapcsolása*
Az előkészítés időzítőjének bekapcsolása/
kikapcsolása* (211. oldal)
Az előkészítés időzítőjének időbeállítása szükség
szerint aktiválható vagy inaktiválható.
Kapcsolódó információk
•
•
•
FIGYELEM
Ne használja az előkészítést, ha az autó fűtéssel* van felszerelve:
Fűtés* (214. oldal)
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Válassza ki az Parkolási klíma fület.
3.
Az időbeállítás aktiválásához/inaktiválásához
érintse meg az időzítő gombot a beállítás
jobb oldalán.
> Az időbeállítás bekapcsol/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a
bekapcsolásakor kipufogógázokat bocsát
ki.
•
Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az üzemanyag, gáz, hosszú fű,
fűrészpor stb. meggyulladhat.
•
Amikor fennáll a kockázata, hogy a fűtés
kipufogó-vezetéke elzáródik. Például a
jobb oldali első kerékdobban található
mély hó akadályozhatja a fűtés szellőzését.
Ne feledje, hogy az előkészítés hosszú időre
előre beállítható időzítővel indítható.
Az időzítő gombok a Parkolási klíma fülön a klíma
nézetben.
1.
•
Kapcsolódó információk
•
•
•
Időzítő az előkészítéshez* (209. oldal)
Az előkészítés* időzítőjének beállítása
(209. oldal)
Fűtés* (214. oldal)
* Opció/tartozék. 211
KLÍMAVEZÉRLÉS
A klímakomfort-fenntartás*
elindítása/kikapcsolása
MEGJEGYZÉS
A klímakomfort fenntartásának elindítása nem
lehetséges, ha nincs elég maradék hő a
motorban az utastér klímájának fenntartásához vagy a külső hőmérséklet körülbelül 20
°C felett van.
A klímakomfort-fenntartás fenntartja a klímát az
utastérben a vezetés után. A funkciót közvetlenül
a központi kijelzőről lehet elindítani.
MEGJEGYZÉS
A klímakomfort-fenntartás kikapcsol, ha az
autót kívülről bezárja, hogy elkerülje a maradék hő szükségtelen felhasználását. A funkció
célja a klímakomfort fenntartása, amikor a járművezető vagy az utasok az autóban maradnak.
Kapcsolódó információk
A klímakomfort-fenntartás gombja a klíma nézet
Parkolási klíma fülén található.
1.
212
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Válassza ki az Parkolási klíma fület.
3.
Nyomja meg a Klíma komfort üzemmód
gombot.
> A klímakomfort-fenntartás elindul/kikapcsol és a gomb világít/kialszik.
•
•
Állóklíma* (207. oldal)
Az előkészítés* indítása/leállítása
(208. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Az állóklíma-vezérlés* szimbólumai
és üzenetei
Ez a szimbólum világít a járművezetői
kijelzőn, amikor aktív az állófűtés.
Az állóklímára vonatkozóan számos szimbólum
és üzenet megjelenhet a járművezetői kijelzőn.
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Parkolási klíma
Az állóklíma-vezérlés ki van kapcsolva. Vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelA a funkció lehető leghamarabbi ellenőrzéséhez.
Szerviz szükséges
Parkolási klíma
Ideiglenesen nem áll rendelkezésre
Parkolási klíma
Nem áll rend., üzemanyag szintje túl
alacsony
Parkolási klíma
Nem áll rendelkezésre töltés szintje
túl alacsony
A
Az állóklíma-vezérlés nem aktiválható, ha az üzemanyagszint túl alacsony az állófűtés bekapcsolásához*. A jármű normál üzemanyagtartályának feltöltése.
Az állóklíma-vezérlés nem aktiválható, ha az indítóakkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony az
állófűtés bekapcsolásához*. Az akkumulátor töltése.
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Kapcsolódó információk
•
•
Az állóklíma-vezérlés ideiglenesen ki van kapcsolva. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor
keressen fel egy műhelytA a funkció ellenőrzéséhez.
•
A klímakomfort-fenntartás* elindítása/kikapcsolása (212. oldal)
•
•
Időzítő az előkészítéshez* (209. oldal)
Állóklíma* (207. oldal)
Az előkészítés* indítása/leállítása
(208. oldal)
•
Üzenetek kezelése a járművezetői kijelzőn és
a központi kijelzőn. (112. oldal)
Fűtés* (214. oldal)
* Opció/tartozék. 213
KLÍMAVEZÉRLÉS
Fűtés*
A fűtés segít a motornak és az utastérnek, hogy
vezetés közben elérje a megfelelő hőmérsékletet.
A fűtésnek két alfunkciója van:
•
Állófűtés - fűti a motort és az utasteret, ha
szükséges, amikor be van kapcsolva az állóklíma-vezérlés előkészítése*.
•
Kiegészítő fűtés - vezetés közben fűti az
utasteret és a motort, ha szükséges.
kikapcsol és a járművezetői kijelző egy üzenetet
jelenít meg.
Ha az üzemanyagtartály töltöttségi szintje túl alacsony, akkor a fűtés automatikusan kikapcsol és
a járművezetői kijelző egy üzenetet jelenít meg.
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy elegendő töltés legyen az
akkumulátorban, ha használnia kell a fűtést.
Ügyeljen arra, hogy elégséges üzemanyag
legyen az autó normál üzemanyagtartályában,
ha használni kell a fűtést.
Üzemanyag és üzemanyagtöltés6
FIGYELEM
A fűtés üzemanyaggal működik és a jobb oldali
első kerékdobban helyezkedik el.
A kiömlő üzemanyag meggyulladhat. Kapcsolja ki az üzemanyaggal működtetett kiegészítő fűtést az üzemanyagtöltés megkezdése
előtt.
Ez a szimbólum világít a járművezetői
kijelzőn, amikor a fűtés aktív.
Ellenőrizze a járművezetői kijelzőn, hogy ki
van-e kapcsolva a fűtés. Ha működik, akkor a
fűtés szimbóluma látható.
MEGJEGYZÉS
Amikor működik a fűtés, akkor füst távozhat a
jobb oldali első kerékdobból és halk zümmögés hallható. Az üzemanyag-szivattyútól származó kattogó hang is hallható az autó hátsó
része felől. Ez teljesen normális.
Akkumulátor és töltés
A fűtés tápellátását az autó indítóakkumulátora
biztosítja. Ha az indítóakkumulátor töltöttségi
szintje túl alacsony, akkor a fűtés automatikusan
6 Üzemanyaggal
214
Kapcsolódó információk
Figyelmeztető címke az üzemanyagtöltő fedélen.
A fűtés az autó normál üzemanyagtartályában
található üzemanyagot használja.
•
•
•
Állófűtés* (215. oldal)
Kiegészítő fűtés* (216. oldal)
Állóklíma* (207. oldal)
Ha az autóval meredek lejtőn parkol, akkor az
autó elejének lefelé kell néznie, hogy biztosítsa a
fűtés üzemanyag-ellátását.
működő fűtés esetén.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Állófűtés*
Az állófűtés segít abban, hogy az utastér elérje a
megfelelő hőmérsékletet az indulás előtt.
Az állófűtés az autófűtés két részfunkciójának
egyike. A fűtés a jobb oldali első kerékdobban
helyezkedik el.
MEGJEGYZÉS
Amikor működik a fűtés, akkor füst távozhat a
jobb oldali első kerékdobból és halk zümmögés hallható. Az üzemanyag-szivattyútól származó kattogó hang is hallható az autó hátsó
része felől. Ez teljesen normális.
Az állófűtés automatikusan kapcsol be, amikor
extra fűtésre van szükség, ha aktív az állóklíma
előkészítés* funkciója.
Ezután automatikusan kikapcsol, amikor elérte a
megfelelő hőmérsékletet, az idő beállított értékét
vagy a fűtés maximális működési idejét.
MEGJEGYZÉS
FIGYELEM
Ne használja az előkészítést, ha az autó fűtéssel* van felszerelve:
Ügyeljen arra, hogy elégséges üzemanyag
legyen az autó normál üzemanyagtartályában,
ha használni kell a fűtést.
•
Ügyeljen arra, hogy elegendő töltés legyen az
indítóakkumulátorban, ha használnia kell a
fűtést.
Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a
bekapcsolásakor kipufogógázokat bocsát
ki.
•
Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az üzemanyag, gáz, hosszú fű,
fűrészpor stb. meggyulladhat.
•
Amikor fennáll a kockázata, hogy a fűtés
kipufogó-vezetéke elzáródik. Például a
jobb oldali első kerékdobban található
mély hó akadályozhatja a fűtés szellőzését.
FONTOS
Az állófűtés ismételt használata rövid utak
megtétele közben az akkumulátor lemerülését
okozhatja, ami megakadályozza az indítást.
Ha rendszeresen használja a fűtést, akkor az
autót a fűtés használatával megegyező ideig
vezetni kell az akkumulátor elégséges töltéséhez, hogy visszanyerje az állófűtés által felhasznált energiát. Az állófűtést alkalmanként
legfeljebb 40 percig szabad használni.
Ne feledje, hogy az előkészítés hosszú időre
előre beállítható időzítővel indítható.
FIGYELEM
Ha üzemanyagszagot érez vagy szokatlan
mennyiségű füstöt, fekete füstöt érez vagy
szokatlan hangokat hall az állófűtéstől, akkor
kapcsolja ki a fűtést és, ha lehetséges, húzza
ki annak biztosítékát. A Volvo azt javasolja,
hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo
műhellyel a javításhoz.
A fűtés maximális működési ideje 40 perc.
Kapcsolódó információk
•
•
Fűtés* (214. oldal)
Kiegészítő fűtés* (216. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 215
KLÍMAVEZÉRLÉS
•
•
Állóklíma* (207. oldal)
Kiegészítő fűtés*
Biztosítékok a motortérben (549. oldal)
A kiegészítő fűtés segít az utastérnek és a
motornak a megfelelő hőmérséklet elérésében
vezetés közben.
A kiegészítő fűtés az autófűtés két részfunkciójának egyike. A fűtés a jobb oldali első kerékdobban helyezkedik el.
MEGJEGYZÉS
A kiegészítő fűtés automatikus
bekapcsolásának aktiválása/
inaktiválása
Lehetőség van annak beállítására, hogy a kiegészítő fűtés automatikusan bekapcsoljon-e.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
3.
Válassza ki az Kiegészítő fűtés lehetőséget
a kiegészítő fűtés automatikus indításának
aktiválásához/inaktiválásához.
Amikor működik a fűtés, akkor füst távozhat a
jobb oldali első kerékdobból és halk zümmögés hallható. Az üzemanyag-szivattyútól származó kattogó hang is hallható az autó hátsó
része felől. Ez teljesen normális.
A kiegészítő fűtés indítása és vezérlése automatikusan történik, amikor fűtésre van szükség az
autó vezetése közben.
Ezután az autó leállításakor automatikusan kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy rövidebb utakra
kapcsolja ki a kiegészítő fűtés automatikus
indítását.
Kapcsolódó információk
•
•
Fűtés* (214. oldal)
Állófűtés* (215. oldal)
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy elégséges üzemanyag
legyen az autó normál üzemanyagtartályában,
ha használni kell a fűtést.
Ügyeljen arra, hogy elegendő töltés legyen az
indítóakkumulátorban, ha használnia kell a
fűtést.
216
* Opció/tartozék.
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Az utastér belseje
FIGYELEM
Az utastér belsejének és tárolóhelyeinek áttekintése.
Tartsa a nem rögzített tárgyakat, például
mobiltelefonokat, kamerákat, tartozékok távvezérlőit stb. a kesztyűtartóban vagy más tároló
rekeszekben. Különben sérüléseket okozhatnak az autóban utazóknak egy hirtelen fékezés vagy ütközés során.
Első ülés
Kapcsolódó információk
Pohártartóval, hamutartóval*, elektromos aljzattal és szivargyújtóval*, hálós zsebbel* rendelkező tárolóhelyek
valamint AUX/USB aljzat az alagútkonzolon.
Hátsó ülés
•
•
•
•
•
Alagútkonzol (219. oldal)
A kesztyűtartó használata (225. oldal)
Napellenzők (226. oldal)
Elektromos aljzatok (220. oldal)
Hamutartók kiürítése* (224. oldal)
Tárolórekesz az ajtópanelben és a kormánykeréknél,
kesztyűtartó és napellenzők.
Tárolórekesz és hamutartó* az ajtópanelben, pohártartó*
a középső ülés háttámlájában, tárolózseb* az első ülés
háttámlájában és elektromos aljzatok és szivargyújtó* az
alagútkonzolban.
218
* Opció/tartozék.
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Alagútkonzol
Az alagútkonzol az első ülések között helyezkedik el.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
Az utastér belseje (218. oldal)
Elektromos aljzatok (220. oldal)
A szivargyújtó* használata. (224. oldal)
Hamutartók kiürítése* (224. oldal)
Média csatlakoztatása AUX/USB bemeneten
(452. oldal)
Klímakezelőszervek az alagútkonzol hátulján*
(188. oldal)
Tárolórekesz fedéllel* A fedél a kilincs megnyomásával nyitható/csukható.
Tárolórekesz pohártartókkal valamint 12 voltos aljzatot a járművezető és az utas számára.
Hamutartós és szivargyújtós felszereltség
esetén egy szivargyújtó található a 12 voltos
aljzatban és egy kivehető hamutartó a pohártartóban.
Tárolórekesz és AUX/USB bemenet a kartámasz előtt.
A hátsó ülések klíma funkcióinak* klímakezelőszervei vagy tárolórekesz.
* Opció/tartozék. 219
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Elektromos aljzatok
230 voltos elektromos aljzat*
3.
Az alagútkonzolon két 12 voltos elektromos aljzat és egy 230 voltos elektromos aljzat* helyezkedik el, a csomagtérben pedig egy 12 voltos
elektromos aljzat* található.
Húzza fel a fedelet, amikor nem használja az
aljzatot vagy felügyelet nélkül hagyja azt.
Ahhoz, hogy az aljzatok áramot biztosítsanak, az
autó elektromos rendszerének legalább a legalacsonyabb I gyújtáshelyzetben kell lennie. Az aljzatok ezután addig aktívak, amíg az indítóakkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony nem lesz.
Ha a motor le van állítva és be van zárva az autó,
akkor az aljzatok kikapcsolnak. Ha le van állítva a
motor és nincs bezárva az autó, vagy a blokkolt
zárhelyzet ideiglenes kikapcsolásával van bezárva,
akkor az aljzatok további tíz percig aktívak maradnak.
FONTOS
230 voltos elektromos aljzat az alagútkonzolban, hátsó
ülés.
Az aljzat számos 230 V tápellátást igénylő tartozékhoz használható, például töltőkhöz és hordozható számítógépekhez.
•
Ne használjon nagy vagy nehéz csatlakozókkal rendelkező tartozékokat - ezek
károsíthatják az aljzatot vagy vezetés közben meglazulhatnak.
•
Ne használjon olyan tartozékokat, amelyek zavarhatják például az autó rádióvevőjét vagy elektromos rendszerét.
•
Úgy helyezze el a tartozékot, hogy az ne
veszélyeztesse a járművezető vagy az utasok testi épségét egy erős fékezés vagy
baleset során.
•
Tartsa szemmel a csatlakoztatott tartozékokat, mert azok hőt fejleszthetnek, ami
megégetheti az utasokat vagy a jármű
belsejét.
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy az elektromos aljzatnak a
motor leállított állapotában történő használatával az indítóakkumulátor lemerülését kockáztatja, ami korlátozhatja a működést.
FONTOS
Az aljzat maximális teljesítménye 150 W.
Az aljzat használata
1. Húzza le az aljzat fedelét, és helyezze be a
tartozék csatlakozó dugóját.
> Az aljzaton található dióda mutatja annak
állapotát.
2.
220
Csak a tartozék csatlakozó dugójánál fogva
csatlakoztassa le a tartozékot - ne húzza a
kábelnél fogva.
Ellenőrizze, hogy a dióda folyamatos zöld
fénnyel világít-e - az aljzat csak ilyenkor szolgáltat áramot.
FIGYELEM
•
Csak ép és hibamentes tartozékokat
használjon. A tartozékoknak 230 V és 50
Hz tápellátáshoz tervezetteknek kell lenniük és az aljzathoz illeszkedő csatlakozókkal kell rendelkezniük. A tartozékoknak
CE jelöléssel, UL jelöléssel vagy ezzel
* Opció/tartozék.
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
egyenértékű biztonsági jelöléssel kell rendelkezniük.
•
Soha ne hagyja, hogy az aljzatok, csatlakozók vagy tartozékok vízzel vagy egyéb
folyadékokkal érintkezzenek. Ne érintse
meg vagy használja az aljzatot, ha az
sérültnek tűnik vagy vízzel illetve egyéb
folyadékkal érintkezett.
•
Ne csatlakoztasson elosztókat, adaptereket vagy hosszabbító kábeleket az aljzathoz, mert ezek hatástalanná teszik az aljzat biztonsági jellemzőit.
•
Az aljzat védőfedéllel van ellátva, ügyeljen
arra, hogy semmi ne nyúljon bele vagy
károsítsa az aljzatot, megakadályozva azt,
hogy a fedél ellássa a funkcióját. Ne
hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket az
autóban, amikor aktív az aljzat.
Állapotjelzés
Az aljzaton egy dióda mutatja annak állapotát:
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
halálos áramütéseket okozhat.
Állapotjelzés
Ok
Teendő
Folyamatos zöld fény
Az aljzat áramot szolgáltat egy csatlakoztatott készüléknek.
Semmi.
Villogó narancssárga fény
Az aljzat feszültség-átalakítójának hőmérséklete túl magas (például
azért, mert a tartozék túl sok áramot vesz fel vagy az utastér túl
meleg).
Húzza ki a csatlakozó dugót, és hagyja lehűlni a feszültség-átalakítót, mielőtt újra csatlakoztatná azt.
A csatlakoztatott tartozék túl sok áramot vesz fel (átmenetileg vagy
folyamatosan) vagy meghibásodott.
Semmi. A tartozék nem csatlakoztatható az aljzathoz.
}}
221
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
||
Állapotjelzés
Ok
Teendő
A dióda nem világít
Az aljzat nem észleli, hogy csatlakozó dugót helyeztek be.
Ellenőrizze, hogy a csatlakozó dugó megfelelően az aljzatban van-e.
Az aljzat nem aktív.
Kapcsolja az autó elektromos rendszerét a legalacsonyabb
I gyújtáshelyzetbe.
Az aljzat aktív volt, de most kikapcsolt.
Indítsa be a motort és/vagy töltse fel az akkumulátort.
Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor keressen fel egy szervizt - hivatalos Volvo márkaszerviz
igénybe vétele ajánlott.
12 voltos elektromos aljzat
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
230 voltos elektromos aljzatot. A Volvo azt
javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel.
12 voltos elektromos aljzat az alagútkonzolban, első
ülés.
222
12 voltos elektromos aljzat az alagútkonzolban, hátsó
ülés.
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
2.
Húzza ki a tartozék csatlakozóját, és helyezze
vissza a záródugót (alagútkonzol) vagy hajtsa
fel a fedelet (csomagtér), amikor nincs használatban az aljzat vagy felügyelet nélkül
hagyja azt.
Kapcsolódó információk
•
Az utastér belseje (218. oldal)
12 voltos elektromos aljzat a csomagtérben*.
Az aljzatok különböző 12 voltos tartozékokhoz
használhatók, például zenelejátszókhoz, hűtőtáskákhoz és mobiltelefonokhoz.
Az alagútkonzolon elhelyezkedő aljzat szivargyújtóval* lehet kiegészítve.
FONTOS
Az aljzatok maximális teljesítménye egyenként
120 W.
Az aljzatok használata
1. Távolítsa el a záródugót (alagútkonzol) vagy
hajtsa le a fedelet (csomagtér) az aljzat elől,
és csatlakoztassa a tartozék csatlakozóját.
* Opció/tartozék. 223
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
A szivargyújtó* használata.
A szivargyújtó az alagútkonzol első és hátsó
részében elhelyezkedő 12 voltos aljzatokba
helyezhető.
1.
Nyomja be a gombot a szivargyújtón.
> Amikor a szivargyújtó izzik, akkor a gomb
felugrik.
2.
Húzza ki a szivargyújtót az aljzatból, és
gyújtsa meg a cigarettát az izzótekerccsel.
3.
Helyezze vissza a szivargyújtót az aljzatba.
Hamutartók kiürítése*
Ha van az autóban szivargyújtó, akkor az alagútkonzol pohártartóiban és a hátsó ülés ajtópaneljeiben kivehető hamutartók vannak.
Az alagútkonzol hamutartójának
kiürítése
1.
Vegye ki a hamutartót egyenesen felfelé
kihúzva, és ürítse ki a tartalmát.
2.
Helyezze vissza a hamutartót a pohártartóba.
FONTOS
Legyen óvatos, amikor be van kapcsolva a szivargyújtó, hogy az izzó rész például ne károsítsa az autó belsejét.
Hamutartók ürítése a hátsó ülés
ajtópaneljeiben
Kapcsolódó információk
Szivargyújtó az alagútkonzolon, első ülés.
Szivargyújtó az alagútkonzolon, hátsó ülés.
224
•
•
•
Alagútkonzol (219. oldal)
Elektromos aljzatok (220. oldal)
Hamutartók kiürítése* (224. oldal)
1.
Nyissa ki a hamutartó fedelét, és nyomja fel
teljesen a fedelet függőleges helyzetbe.
> Kioldódik a hamutartót a helyén tartó
retesz.
2.
Emelje fel a hamutartót, és ürítse ki annak
tartalmát.
* Opció/tartozék.
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
3.
Helyezze vissza a hamutartót, és hagyja, hogy
lecsússzon a két oldalon elhelyezkedő síneken.
A kesztyűtartó használata
A kesztyűtartó az utas oldalon található.
A kulcs kijelölt tárolóhelye
4.
Óvatosan nyomja meg a hamutartó rövid
oldalait.
> Újra beakad a hamutartót a helyén tartó
retesz.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Az utastér belseje (218. oldal)
Alagútkonzol (219. oldal)
A kesztyűtartóban tartható például a nyomtatott
kezelési útmutató és a térképek. A fedél belsején
egy tolltartó is található.
A kesztyűtartó zárása/nyitása*
A kesztyűtartó lezárható például akkor, amikor
szervizbe viszi, szállodában vagy hasonló helyeken
hagyja az autót. A kesztyűtartó csak a hozzá tartozó kulccsal zárható/nyitható.
A szivargyújtó* használata. (224. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 225
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
||
Napellenzők
Az egyes napellenzők hátoldala egy piperetükröt
és egy kártyatartót tartalmaz.
A kesztyűtartó zárása:
Helyezze a kulcsot a kesztyűtartó zárhengerébe.
Forgassa el a kulcsszárat 90 fokkal az óramutató járásával megegyező irányban.
A hűtés aktív
A hűtés inaktív
–
Húzza ki a kulcsot.
–
A nyitás fordított sorrendben történik.
A kesztyűtartó használata hűtött
területként*
A kesztyűtartó használható például italok vagy
ételek hűtésére. A hűtés akkor működik, amikor
aktív a klímavezérlő rendszer (azaz amikor az autó
II gyújtáshelyzetben van vagy jár a motor).
226
A hűtést a kezelőszerv utastér/kesztyűtartó
felüli végpontba mozgatásával lehet bekapcsolni/kikapcsolni.
Kapcsolódó információk
•
•
Az utastér belseje (218. oldal)
A szervizzárás használata (245. oldal)
Piperetükör világítással és kártyatartó.
A piperetükör világítása* a fedél felemelésekor
automatikusan bekapcsol.
A piperetükör kerete egy tartót tartalmaz például
kártyák vagy jegyek tárolásához.
Kapcsolódó információk
•
Az utastér belseje (218. oldal)
* Opció/tartozék.
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Csomagtér
Rakodás
Az autó csomagterében lehetőség van a csomagok rögzítésére úgy, hogy azok vezetés közben a
helyükön maradjanak.
Az autó terhelésekor számos dolgot figyelembe
kell venni.
A hátsó ülés lehajtható* háttámláival a csomagtér
tágasabbá tehető. A csomagok biztonságos rögzítéséhez csomagrögzítő fülek és táskatartók állnak rendelkezésre. Az elakadásjelző háromszög
és az elsősegélycsomag is a csomagtérben található.
Az autó vonószeme és a defektjavító készlet vagy
a pótkerék* tárolása a csomagtér padlója alatt
történik.
Kapcsolódó információk
•
Átvezető rakodónyílás a hátsó ülésben*
(229. oldal)
•
A háttámlák lehajtása a hátsó ülésen*
(133. oldal)
•
•
Rakodás (227. oldal)
Szerszámkészlet (509. oldal)
A hasznos teher az autó menetkész tömegétől
függ. Az utasok és az összes tartozék teljes
tömege ennek megfelelő mértékben csökkenti az
autó hasznos terhelhetőségét.
FIGYELEM
Az autó vezethetőségi tulajdonságai a teher
tömegétől és elhelyezésétől függően megváltozhatnak.
Javaslatok a csomagtér rakodására
•
Helyezze a csomagokat szorosan a hátsó
ülés támlájához.
•
•
Helyezze el központosan a csomagokat.
A nehéz tárgyakat a lehető legalacsonyabban
kell elhelyezni. Kerülje a nehéz csomagok
lehajtott háttámlákra helyezését.
•
Takarja le valami puha anyaggal az éles széleket, hogy elkerülje a kárpitok sérülését.
•
Rögzítse az összes csomagot a csomagrögzítő szemekhez szíjakkal vagy hevederekkel.
FIGYELEM
Egy nem rögzített 20 kg tömegű tárgy
50 km/h (30 mph) sebességű ütközéskor egy
1000 kg tömegű tárgynak megfelelő ütközési
energiát hordoz.
FIGYELEM
A tetőkárpitba épített függönylégzsák által
nyújtott védelmet a magas rakományok csökkenthetik vagy megakadályozhatják.
•
Soha ne helyezzen rakományt a háttámlánál magasabban.
FIGYELEM
Mindig rögzítse a rakományt. Mindig rögzítse a
rakományt. Különben erős fékezéskor a rakomány elcsúszhat és személyi sérülést okozhat
az autó utasainak.
Takarja le valamilyen puha anyaggal az éleket
és az éles sarkokat.
Állítsa le a motort és húzza be a rögzítőféket,
amikor hosszú tárgyakat pakol be/ki. Különben véletlenül meglökheti a sebességváltó
kart vagy választókart a rakománnyal - és az
autó elindulhat.
A csomagtér tárolókapacitásának növelése
A csomagtér megnövelése és a rakodás egyszerűsítése érdekében a hátsó üléstámla lehajtható*.
Ne feledje, hogy tárgyaknak nem szabad akadályozniuk az első ülések WHIPS rendszerének
működését, ha a hátsó ülések valamelyike le van
hajtva.
A hátsó ülésben található átvezető rakodónyílás
fedele* lehajtható, hogy hosszú és keskeny tárgyak behelyezését tegye lehetővé.
}}
* Opció/tartozék. 227
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
||
Javaslatok tetőn történő szállításhoz
A tetőn történő szállításhoz a Volvo által kifejlesztett tetőcsomagtartók1 ajánlottak. Ez azért van,
hogy elkerülje az autó károsodását, és a lehető
legnagyobb biztonságot érje el az utazás során.
Gondosan kövesse a tetőcsomagtartókhoz mellékelt használati útmutatót.
•
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tetőcsomagtartók és a csomagok megfelelően rögzítve vannak-e. Rögzítse a csomagokat biztonságosan rögzítőhevederekkel.
•
Ossza el egyenletesen a csomagokat a tetőcsomagtartón. Helyezze alulra a nehezebb
csomagokat.
•
A csomag méretének növekedésével a
menetszélnek kitett felület és ezáltal a
fogyasztás is növekszik.
•
Vezessen finoman. Kerülje a hirtelen gyorsításokat, az erős fékezéseket és az éles
kanyarvételeket.
Kapcsolódó információk
•
•
Csomagrögzítő szemek (228. oldal)
A csomagtérfedél zárása/nyitása
(243. oldal)
•
Átvezető rakodónyílás a hátsó ülésben*
(229. oldal)
•
A háttámlák lehajtása a hátsó ülésen*
(133. oldal)
•
Tömegek (573. oldal)
Csomagrögzítő szemek
A kihajtható csomagrögzítő fülek a hevederek
rögzítésére használhatók a csomagok rögzítéséhez csomagtérben.
FIGYELEM
A kemény, éles és/vagy nehéz, kiálló tárgyak
erős fékezéskor sérülést okozhatnak.
Mindig rögzítse a nagy és nehéz tárgyakat biztonsági övvel vagy csomagrögzítő hevederekkel.
FIGYELEM
A tetőn elhelyezett rakomány megváltoztatja
az autó tömegközéppontját és vezetési jellemzőit.
A maximális megengedett tetőterhelésről a
Tömegek részben olvashat.
1
228
Kapcsolódó információk
•
•
Rakodás (227. oldal)
Táskatartó kampók (229. oldal)
A Volvo tetőcsomagtartók a hivatalos Volvo kereskedésekben szerezhetők be.
* Opció/tartozék.
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Táskatartó kampók
A táskatartók a helyükön tartják a táskákat és
megakadályozzák azok eldőlését és tartalmának
csomagtérbe borulását.
Az oldalak mentén
Az oldalpanelben a csomagtér mindkét oldalán
egy táskaakasztó található.
FONTOS
A táskakampók terhelhetősége legfeljebb
5 kg.
Átvezető rakodónyílás a hátsó
ülésben*
A hátsó ülés háttámlájában található fedél hoszszú tárgyak, például sílécek szállításához kinyitható.
1.
Fogja meg a fedél fogantyúját a csomagtérben, és hajtsa le a fedelet.
2.
Hajtsa előre a kartámlát a hátsó ülésben.
A szervizzárás* funkció használatához be kell
csukni a fedelet.
Kapcsolódó információk
Kapcsolódó információk
•
Rakodás (227. oldal)
•
•
•
A szervizzárás használata (245. oldal)
Rakodás (227. oldal)
Csomagrögzítő szemek (228. oldal)
* Opció/tartozék. 229
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Távvezérlős kulcs
A távvezérlős kulcs zárja/nyitja az ajtókat és a
csomagtérfedelet. A távvezérlős kulcsnak az autó
belsejében kell lennie ennek elindításához.
körülbelül 1 méteres hatóterülete a csomagtérfedéltől. Lásd "A távvezérlős kulcs hatótávolsága"
részt.
A kulcs nélküli indítás és a kulcs nélküli zárás/
nyitás esetén a távvezérlős kulcs bárhol lehet az
utastérben vagy a csomagtérben, és így is fenntartja az autó beindításának képességét.
zetői profilok adódnak hozzá - távvezérlős kulcsonként egy. Ez a kulcscédulára is vonatkozik.
A kulcs elvesztése esetén, lásd az alábbi "A távvezérlős kulcs elvesztése" részt.
A távvezérlős kulcs gombjai
Az autóval átadott egyes távvezérlős kulcsok az
autó egyedi beállításaival rendelkező vezetői profilokhoz rendelhetők. Amikor egy adott profilhoz
rendelt kulcsot használ, akkor az autó beállításai
igazodnak a profil beállításaihoz. Lásd "Járművezetői profilok".
Gomb nélküli kulcs (Key Tag)
Távvezérlős kulcs a bal oldalon és gomb nélküli kulcs
(Key Tag) a jobb oldalon.
A távvezérlős kulcs fizikailag nem szükséges a
beindításhoz, mert az autó alapfelszereltségben
támogatja a kulcs nélküli indítást (Passive Start).
A kulcsnak az utastér elejében kell lennie, például
a járművezető zsebében vagy a középkonzol
pohártartójában az autó beindításához. Lásd "A
motor beindítása" részt.
Opcionálisan az ajtók és a csomagtérfedél kulcs
nélküli zárása/nyitása (Passive Entry*) is elérhető.
A kulcsnak körülbelül 1,5 méter sugarú, félkör
alakú hatóterülete van a vezetőajtótól számítva és
232
A kulcs nélküli zárással/nyitással* felszerelt
autókhoz kissé kisebb, könnyebb és gomb nélküli
kulcs (Key Tag) is tartozik. Ez a kulcs nélküli indítás és zárás/nyitás tekintetében ugyanolyan
módon működik, mint a normál távvezérlős kulcs.
Nem rendelkezik kulcsszárral és az eleme nem
cserélhető. Új kulcscédula a hivatalos Volvo márkaszervizekben rendelhető.
További kulcsok rendelése
Az autó két távvezérlős kulccsal kerül átadásra egy kulcscédula jár az autóhoz, ha az kulcs nélküli
zárással/nyitással* van felszerelve. További kulcsok is rendelhetők. Egy autóhoz legfeljebb tizenkét kulcs programozható és használható. Ha
további kulcsokat rendel, akkor további járműve-
A távvezérlős kulcs négy gombbal rendelkezik - eggyel a
bal oldalon és hárommal a jobb oldalon.
Zárás - A gomb megnyomása zárja az ajtókat és a csomagtérfedelet és élesíti a riasztót*. Nyomja meg, és tartsa nyomva az összes
ablak és a napfénytető* egyszerre történő
zárásához. Lásd "Zárás/nyitás kívülről" és
"Zárás/nyitás belülről" rész.
Nyitás - A gomb megnyomása egyszerre
nyitja az ajtókat és a csomagtérfedelet és
kikapcsolja a riasztót. Egy hosszabb megnyomás egyszerre nyitja az összes ablakot - lásd
* Opció/tartozék.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
még teljes szellőztetés1. Lásd "Zárás/nyitás
kívülről" rész.
Csomagtérfedél – Csak a csomagtérfedelet nyitja és arra vonatkozóan kapcsolja ki a
riasztót. Az elektromos csomagtérfedéllel*
felszerelt autókon a csomagtérfedél a gomb
nyomva tartását követően nyílik ki. A csomagtérajtó mindig egy hosszú megnyomással
zárható - figyelmeztető hangjelzés szólal
meg. Lásd az "Elektromos működtetésű csomagtérfedél" részt. Az elektromos működtetésű csomagtérfedéllel fel nem szerelt autók
esetében a csomagtérfedél manuálisan,
rugóerővel nyitható egy hosszú megnyomással.
Pánik funkció – A figyelem felkeltésére
szolgál vészhelyzet esetén. Nyomja meg és
tartsa nyomva legalább 3 másodpercig vagy
nyomja meg kétszer 3 másodpercen belül az
irányjelzők és a kürt bekapcsolásához. A
funkció ugyannak a gombnak a megnyomásával kapcsolható ki, miután legalább
5 másodpercig aktív volt. Ellenkező esetben
a funkció 3 perc elteltével automatikusan
kikapcsol.
1
Például az autó gyors kiszellőztetéséhez használható meleg időben.
FIGYELEM
Ha valakit az autóban hagy, akkor ügyeljen
arra, hogy kikapcsolja az ablakokat és a napfénytetőt úgy, hogy mindig magával viszi a távvezérlős kulcsot, amikor elhagyja az autót.
Ha még mindig fennáll a zavar, akkor használja a
távvezérlős kulcs kulcsszárát, és helyezze a kulcsot a tartalék olvasóba a pohártartóban a riasztó
kikapcsolásához. Lásd a "Zárás/nyitás a kivehető
kulcsszárral" részt.
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
Amikor a távvezérlős kulcs a pohártartóba van
helyezve, akkor ügyeljen arra, hogy ne legyenek más autókulcsok, fém tárgyak vagy elektronikus készülékek (például mobiltelefonok,
táblagépek, laptopok vagy töltők) a pohártartóban. Ha több kulcs van egymás közelében a
pohártartóban, akkor azok zavarhatják egymást.
Ügyeljen a távvezérlős kulcs/Key Tag autóba
zárásának kockázatára.
Az autóban hagyott távvezérlős kulcs/Key Tag
inaktiválódik, amikor bezárják az autót és élesítik a riasztót egy másik érvényes kulcs. Az
inaktív kulcs újra aktiválódik, amikor kinyitja az
autót.
Interferencia
A távvezérlős kulcs nélküli indítás és kulcs nélküli
zárás/nyitás* funkcióit elektromos mezők és
árnyékolás zavarhatják.
MEGJEGYZÉS
Kerülje a távvezérlős kulcs fém tárgyak vagy
elektronikus készülékek, például mobiltelefonok, táblagépek, laptopok vagy töltők közelében tárolását - lehetőleg ne tárolja ezekhez
10-15 cm-nél közelebb.
A távvezérlős kulcs elvesztése
Ha elveszti a távvezérlős kulcsot, akkor egy szervizben újat rendelhet - hivatalos Volvo műhelyt
ajánlunk. A megmaradt kulcsokat el kell vinnie a
műhelybe. A hiányzó kulcs kódját törlik a rendszerből a lopás megakadályozása érdekében.
Az autóhoz regisztrált kulcsok száma ellenőrizhető a központi kijelző felső nézetében.
Kapcsolódó információk
•
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(234. oldal)
•
Kivehető kulcsszár (247. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 233
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
•
•
•
•
•
•
•
Az elem cseréje a távvezérlős kulcsban
(253. oldal)
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
Zárás/nyitás kívülről (237. oldal)
A távvezérlős kulcs megfelelő működéséhez
annak az autó bizonyos közelségében kell elhelyezkednie.
Járművezetői profilok (175. oldal)
Manuális használat esetén
Elektromosan működtetett csomagtérfedél*
(249. oldal)
A távvezérlős kulcs olyan funkcióihoz, mint például a zárás/nyitás a
vagy
gomb megnyomásával a kulcsnak az autótól körülbelül
20 méter távolságon belül kell lennie.
Zárás/nyitás belülről (241. oldal)
Indítsa be az autót (388. oldal)
Red Key - korlátozott távvezérlős kulcs*
(235. oldal)
autó két hosszú oldalától körülbelül 1,5 méteres
sugarú félkör alakú területen és a csomagtérfedéltől körülbelül 1 méteren belül kel lennie.
MEGJEGYZÉS
A távvezérlős kulcs működését zavarhatják a
környező rádióhullámok, épületek, földrajzi feltételek stb. Az autó a kulcsszárral ilyenkor is
zárható/nyitható.
Ha az autó nem reagál a gombok megnyomására
- akkor menjen közelebb, és próbálja újra.
Ha eltávolítja a távvezérlős kulcsot az
autóból
Kulcs nélküli használat esetén2
Ha a távvezérlős kulcsot eltávolítja az
autóból, miközben jár a motor, akkor a
Autókulcs nem találh. Az autóból
eltávolítva figyelmeztető üzenet jelenik meg a járművezetői kijelzőn és hangos figyelmeztetés szólal meg, amikor becsukja az utolsó
ajtót.
Az üzenet eltűnik, amikor a kulcsot visszahelyezi
az autóba, és megnyomja a jobb oldali billentyűzet O gombját vagy becsukja az utolsó ajtót.
Kapcsolódó információk
Az ábrán megjelölt terület mutatja a rendszer antennái
általi lefedettséget.
•
•
Távvezérlős kulcs (232. oldal)
Az indító- és zárrendszer antennáinak helyzetei (236. oldal)
A kulcs nélküli használathoz a távvezérlős kulcsnak vagy a gomb nélküli kulcsnak (Key Tag) az
2 Csak
234
kulcs nélküli zárás/nyitás funkcióval (Passive Entry*) felszerelt autók esetén.
* Opció/tartozék.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Red Key - korlátozott távvezérlős
kulcs*
ható - legalább egynek normál távvezérlős kulcsnak kell lennie.
Korlátozott kulcs A sebességkorlátozás
nem léphető túl.
A Red Key lehetővé teszi az autó tulajdonosa
számára, hogy beállítsa bizonyos jellemzők korlátait. A korlátok célja, hogy elősegítse az autó biztonságos vezetését, például amikor kölcsönadja
azt.
A Red Key a felhasználó által hozható létre a normál távvezérlős kulcs használatával a központi
kijelző felső nézetében, menjen az alábbi menühöz: Beállítások Rendszer Vezetői
profilok Korlátozott kulcsok
Sebesség emlékeztető3 (be/ki):
• Beállítási intervallum: 0-250 km/h
(0-160 mph)
•
Az első használatkor a beállítás 50, 70 és
90 km/h (30, 45 és 55 mph)
Az autó néhány vezetőtámogató funkciója nem
aktiválható a Red Key használói számára.
•
•
Beállítási lépések: 1 km/h (1 mph)
A korlátozások célja, hogy óvintézkedésként szolgáljanak a balesetek kockázatának csökkentése
érdekében, így nyugodtabb érzéssel átadhatja az
autót például fiatal vezetőknek, parkolófiúknak
vagy egy műhelynek. A beállításokat a Red Key
használója nem módosíthatja.
Csillapított maximális hangerő3 (be/ki):
• Beállítás az első használatkor: Be
Lehetséges beállítások
Az alábbi beállítások hajthatók végre a Red Key
esetén:
Red Key esetén, lehetőség van az autó maximális
sebességének meghatározására, sebességemlékeztetők beállítására és a hangsugárzó rendszer
maximális hangerejének beállítására. Ezen felül
az autó bizonyos vezetőtámogató rendszerei mindig aktívak lesznek. A kulcs egyéb funkciói megegyeznek a normál távvezérlős kulcséval.
Egy vagy több Red Keys rendelhető a Volvo
kereskedésekben. Egy autóhoz összesen tizenegy korlátozott kulcs programozható és használ3 Opcionális,
csak Red Key esetén áll rendelkezésre.
Limiter)3
Sebességhatároló (Speed
(be/ki):
• Beállítási intervallum: 50-250 km/h
(30-160 mph)
•
Az első használatkor a beállítás 120 km/h
(75 mph)
•
Beállítási lépések: 1 km/h (1 mph)
A járművezetői kijelző mutatja a szimbólumot és az alábbi üzenetet:
Az egyidejű emlékeztetők maximális száma: 6
Adaptív sebességtartó*:
• Beállítás az első használatkor: Leghosszabb
intervallumok
•
További tájékoztatásért, lásd az "Adaptív
sebességtartó" részt.
Vezetőtámogató funkciók
Az alábbi vezetőtámogató funkciók mindig aktívak
a Red Key használója számára:
•
Blind Spot Information (BLIS)* - lásd a "Blind
Spot Information" részt
•
Sávtartó segéd (LDW és LKA)* - lásd a "Sávtartó segéd" részt
•
Távolságfigyelmeztetés* - lásd a "Távolságfigyelmeztetés" részt
•
City Safety - lásd a "City Safety" részt
}}
* Opció/tartozék. 235
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
•
•
Driver Alert Control (DAC)* - lásd a "Járművezetői éberségfigyelés" részt
Az indító- és zárrendszer
antennáinak helyzetei
Jelzőtábla információk* - lásd a "Jelzőtábla
információk" részt
Az autó kulcs nélküli indító- és zárrendszerrel4
van felszerelve, ezért számos beépített antennával rendelkezik az autó különböző helyein.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FIGYELEM
A szívritmus-szabályozót használó személyek
nem közelíthetik meg 22 cm-nél közelebb a
kulcs nélküli antennát a szívritmus-szabályozóval. Ezzel elkerülheti a szívritmus-szabályozó
és a kulcs nélküli rendszer közötti interferenciát.
Távvezérlős kulcs (232. oldal)
Adaptív sebességtartó* (288. oldal)
Kapcsolódó információk
Távolságfigyelmeztetés* (286. oldal)
•
•
Blind Spot Information* (341. oldal)
City Safety (330. oldal)
Távvezérlős kulcs (232. oldal)
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(234. oldal)
Sávtartó rendszer (356. oldal)
Driver Alert Control (354. oldal)
Jelzőtábla-felismerés* (349. oldal)
Járművezetői profilok (175. oldal)
Antennák elhelyezkedése.
A pohártartó alatt, az alagútkonzol első
részében
A bal oldali hátsó ajtó felső, első részében5
A jobb oldali hátsó ajtó felső, első részében5
A csomagtérben5
4
5
236
A kulcs nélküli zárrendszer csak kulcs nélküli zárással/nyitással (Passive Entry*) felszerelt autókban áll rendelkezésre.
Csak kulcs nélküli zárással/nyitással (Passive Entry*) felszerelt autók.
* Opció/tartozék.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Zárás/nyitás kívülről
Az autó kívülről a távvezérlős kulcs gombjaival
vagy az ajtó illetve a csomagtérfedél kilincsével
zárható/nyitható, ha az autó kulcs nélküli zárás/
nyitás (Passive Entry)* funkcióval rendelkezik. A
csomagtérfedél elektromosan* és/vagy lábmozdulattal* működtethető.
Zárás/nyitás
1.
Ügyeljen a távvezérlős kulcs/Key Tag autóba
zárásának kockázatára.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Az autóban hagyott távvezérlős kulcs/Key Tag
inaktiválódik, amikor bezárják az autót és élesítik a riasztót egy másik érvényes kulcs. Az
inaktív kulcs újra aktiválódik, amikor kinyitja az
autót.
Nyomja meg a My Car Zárás
Távvezérelt és belülről történő nyitás
lehetőséget
3.
Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:
MEGJEGYZÉS
FIGYELEM
Ne hagyja, hogy bárki az autóban maradjon,
ha nem kapcsolta ki a biztonsági zárat, ezzel
elkerülheti, hogy valaki csapdába essen az
autóban.
A távvezérlős kulcs gombjai is használhatók az
összes ajtó és a csomagtérfedél egyszerre történő zárásához.
Zárás
A vezetőajtónak csukva kell lennie a zárási művelet aktiválásához. Ha bármelyik ajtó vagy vagy a
csomagtérfedél nyitva van, akkor ezek nem záródnak be és a riasztójuk* nem élesedik, amíg nincsenek becsukva. A riasztó mozgásérzékelői*
akkor aktiválódnak, amikor az összes ajtó és a
csomagtérfedél be van csukva és le van zárva.
Nyitás
Ha nem lehetséges a távvezérlős kulccsal történő
zárás/nyitás, akkor előfordulhat, hogy az elem
lemerült - ebben az esetben zárja be vagy nyissa
ki a vezető oldali ajtót a kivehető kulcsszárral.
További tájékoztatásért, lásd a "Kivehető kulcszszár" részt.
MEGJEGYZÉS
Mindig próbáljon közelebb menni az autóhoz,
és próbálja újra kinyitni.
A távvezérelt nyitás beállításai
Különböző nyitási műveletek választhatók ki.
• Összes ajtó zárjának kioldása
- egyszerre nyitja az összes ajtót.
• Egy ajtó
- kinyitja a vezetőajtót. Az összes ajtó nyitásához a távvezérlős kulcs nyitó gombjának két
megnyomása szükséges.
A Távvezérelt és belülről történő nyitás funkció beállításai a nyitó kilincsekkel belülről történő
központi zárásra is hatással vannak. A belülről
történő nyitásra gyakorolt hatással kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd a "Zárás/nyitás
belülről" részt.
Kulcs nélküli zárás/nyitás*
Ha az autó kulcs nélküli zárás/nyitás* funkcióval
rendelkezik, akkor elég a közelben, például a zsebében vagy a tárcájában lennie a távvezérlős
kulcsnak, így könnyebben kinyithatja az autót, ha
foglaltak a kezei. A rendszer hatótávolságával
kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd "A távvezérlős kulcs hatótávolsága" részt.
}}
* Opció/tartozék. 237
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Érintésérzékeny felületek
Az ajtók külső kilincsei egy horonnyal rendelkeznek a záráshoz, miközben a belsők egy érintésre
érzékeny felülettel rendelkeznek a nyitáshoz. A
csomagtérfedél-kilincsnek egy gumírozott nyomólapja van, amely csak nyitásra szolgál.
Kulcs nélküli nyitás
– Fogjon meg egy ajtókilincset vagy nyomja
meg a csomagtérfedél alatti gumírozott nyomólapot az autó kinyitásához.
> A szélvédőnél elhelyezett zárvisszajelző
kialszik, hogy megerősítse az autó kinyitott
állapotát - nyissa ki a szokott módon az
ajtókat vagy a csomagtérfedelet.
A kulcs nélküli nyitás beállításai
A kulcs nélküli nyitáshoz különböző nyitási műveletek választhatók ki.
Érintésérzékeny mélyedés a záráshoz
Érintésérzékeny felület a nyitáshoz
MEGJEGYZÉS
Fontos, hogy egyszerre csak egy érintésérzékeny felületet aktiváljon. Ha megfogja a kilincset, miközben megérinti a záró felületet, akkor
dupla utasítás kiadását kockáztatja. Ez azt
jelenti, hogy a kért tevékenység (zárás/nyitás)
nem vagy késéssel kerül végrehajtásra.
238
A csomagtérfedélen található gumírozott nyomólap csak
nyitásra szolgál.
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
Kulcs nélküli zárás
Az autó bezárásához be kell csukni az összes
oldalajtót. A csomagtérfedél másfelől nyitva lehet
a külső ajtókilinccsel történő zárás közben.
2.
Érintse meg a My Car Zárás
nélküli nyitás lehetőséget
–
Érintse meg a megjelölt felületet az ajtókilincs külsejének hátulja felé, miután becsukta
az ajtót, vagy nyomja meg a gombot a csomagtérfedél alsó szélén a zárak működésbe
hozásához, mielőtt becsukná azt.
> A szélvédőnél elhelyezett zárjelző villogni
kezd, hogy jelezze az autó zárt állapotát.
Az összes oldalablak és a panorámatető* egyszerre történő zárásához - helyezze az ujját az
érintésérzékeny mélyedéshez az ajtókilincs külsején, amíg az összes oldalablak és a panorámatető* be nem záródik.
3.
Kulcs
Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:
• Minden ajtó
- egyszerre nyitja az összes ajtót.
• Egy ajtó
- kinyitja a kiválasztott ajtót.
Automatikus visszazárás
Ha a zárak nyitását követő két percen belül nem
nyitják ki valamelyik ajtót vagy a csomagtérfedelet, akkor azok automatikusan lezárnak. Ez a funkció megakadályozza az autó nem szándékos
nyitva hagyását.
* Opció/tartozék.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Nyitás Volvo On Call használatával
Lehetőség van az autó távoli nyitására a Volvo On
Call* alkalmazással.
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs (232. oldal)
Elektromosan működtetett csomagtérfedél*
(249. oldal)
•
A csomagtérfedél zárása/nyitása
(243. oldal)
•
A csomagtérfedél nyitása/zárása lábmozdulattal* (252. oldal)
•
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(234. oldal)
•
•
Kivehető kulcsszár (247. oldal)
Riasztó* (259. oldal)
Az autó zárásának/nyitásának
visszajelzése
Zár és riasztó visszajelző
Amikor az autót a távvezérlős kulcs használatával
zárja vagy nyitja, akkor az irányjelzők erősítik
meg, hogy a zárás/nyitás megfelelően végrehajtásra került.
Lehetőség van a zárás/nyitás visszajelzésének
különálló beállítására, lásd a "A zárás és nyitás
visszajelzési módjának beállítása" címszót.
Külső visszajelzés
Zárás
•
Az autó vészvillogóinak villogása jelzi a zárást
és visszahúzódnak a külső visszapillantó tükrök6.
Nyitás
•
Az autó vészvillogóinak két felvillanása jelzi a
nyitást és kinyúlnak a külső visszapillantó
tükrök6.
A zár és a műszerfali riasztó visszajelző mutatja a riasztó
rendszer állapotát:
Hosszú felvillanás jelzi az autó zárását. Amikor az
autó be van zárva, akkor ezt rövid, lüktető villogások jelzik.
Az összes ajtónak, a csomagtérfedélnek és a
motorháztetőnek csukva kell lennie az autó zárásának jelzéséhez.
Ha a zárást csak a vezetőajtó becsukott7 állapotában hajtja végre, akkor az autó bezáródik, de
csak azután történik meg a zárás jelzése, hogy az
összes ajtót, a csomagtérfedelet és a motorháztetőt becsukták.
6
7
Csak behajtható külső tükrök esetén.
Kulcs nélküli zárás/nyitás (Passive Entry*) funkcióval felszerelt autókra nem vonatkozik.
}}
* Opció/tartozék. 239
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Visszajelzés a zárógombokon
Az összes ajtóban*
Első ajtók
A zárás/nyitás visszajelzéséről többet olvashat a
"Megközelítő világítás" és a "Külső tükrök beállítása" részben
Kapcsolódó információk
•
•
•
Zárás/nyitás kívülről (237. oldal)
Megközelítő világítás időtartama (150. oldal)
A külső tükrök beállítása (155. oldal)
Záró gombok visszajelző lámpával a hátsó ajtóban.
Záró gombok visszajelző lámpával az első ajtóban.
A záró gomb világító visszajelző lámpája mutatja
az első ajtókon, hogy minden ajtó zárva van. Ha a
valamelyik ajtót kinyitják, akkor a lámpa mindkét
ajtóban kialszik.
A záró gomb világító visszajelző lámpája mutatja
az ajtókon, hogy az ajtó zárva van. Ha valamelyik
ajtót kinyitják, akkor annak lámpája kialszik,
miközben a többi továbbra is világít.
A zárás és nyitás visszajelzési
módjának beállítása
A központi kijelzőn különböző lehetőségek állíthatók be a zárás/nyitás jelzésére.
240
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car Zárás Zárás
látható visszajelzése lehetőséget
3.
Válassza ki a hallható és látható válasz beállítását.
* Opció/tartozék.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Zárás/nyitás belülről
Alternatív nyitási mód
Zárás
Az ajtók és a csomagtérfedél zárhatók és nyithatók az első ajtókon található központi zár kezelőszervekkel. A hátsó ajtókon elhelyezkedő zárkezelőszervek* csak az adott ajtót vezérlik.
–
Központi zárás
gomb hosszú megnyomása egyszerre zárja
A
az összes ablakot és a panorámatetőt*.
Nyomja meg a
gombot - mindkét első
ajtónak zárva kell lennie.
> Az összes ajtó és a csomagtérfedél bezáródik.
Hátsó ajtók zárógombja*
Nyitó fogantyú az első ajtó alternatív nyitásához.
–
Záró/nyitó gomb visszajelző lámpával az első ajtóban.
–
Nyomja meg a
gombot a záráshoz és a
gombot a nyitáshoz.
Nyitás
–
Nyomja meg a
gombot az összes oldalajtó és a csomagtérfedél nyitásához.
hosszú megnyomása egyszerre nyitja az
A
összes oldalablakot - lásd még teljes szellőztetés8.
8
Például az autó gyors kiszellőztetéséhez használható meleg időben.
Húzza meg az egyik első ajtó nyitó fogantyúját, majd engedje el azt.
> Ha a Összes ajtó zárjának kioldása
lehetőség van kiválasztva a Távvezérelt
és belülről történő nyitás funkció esetében a távvezérlős kulcshoz, akkor az
összes ajtó kinyílik. Ha a Egy ajtó lehetőség van kiválasztva, akkor csak az első
ajtó fog kioldani és kinyílni.
A Távvezérelt és belülről történő nyitás funkcióval kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd a
"Zárás/nyitás kívülről" részt.
Záró gomb visszajelző lámpával a hátsó ajtóban.
A hátsó ajtó zárógombjai csak az adott hátsó
ajtót zárják.
A csomagtérfedél nyitásához:
–
Húzza meg az ajtókilincset - a hátsó ajtó
kiold és kinyílik.
}}
* Opció/tartozék. 241
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Az automatikus zárás beállításai
Biztonsági zárak*
Az ajtók és a csomagtérfedél automatikusan
lezár, amikor az autó elkezd mozogni.
A biztonsági zárak azt jelenti, hogy az összes ajtó
mechanikusan kiiktatásra kerül, ami magakadályozza a belülről történő nyitást.
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car
3.
Válassza az Automatikus ajtózárás menet
közben lehetőséget.
Zárás lehetőséget.
Kapcsolódó információk
•
•
Zárás/nyitás kívülről (237. oldal)
Az autó zárásának/nyitásának visszajelzése
(239. oldal)
A biztonsági zárak a távvezérlős kulccsal és a
kulcs nélküli zárással (Passive Entry)* aktiválhatók. A biztonsági zárak körülbelül
10 másodperces késleltetéssel aktiválódnak az
ajtók bezárását követően.
A biztonsági zárak ideiglenes
kikapcsolása
Ha valaki az autóban marad, de az ajtókat kívülről
be kell zárni, akkor a biztonsági zár ideiglenesen
inaktiválható a Csökkentett védelem funkcióval.
Érintse meg a Csökkentett
védelem gombot a központi
kijelző funkció nézetében.
MEGJEGYZÉS
Ha a késleltetési időn belül kinyitja valamelyik
ajtót, akkor a folyamat megszakad és a riasztó
nem aktiválódik.
A riasztási szint csökkentése a központi kijelző
felső nézetében is beállítható.
–
Az autó csak a távvezérlős kulccsal, a kulcs nélküli nyitással vagy a Volvo On Call* alkalmazással,
amikor aktiválva vannak a biztonsági zárak.
A bal oldali első ajtó a kivehető kulcsszárral is
nyitható. Ha az autót a kivehető kulcsszárral nyitja
ki, akkor bekapcsol a riasztó*. A riasztó kikapcsolásához, lásd a "Riasztó" részt.
FIGYELEM
Ne hagyja, hogy bárki az autóban maradjon,
ha nem kapcsolta ki a biztonsági zárat, ezzel
elkerülheti, hogy valaki csapdába essen az
autóban.
242
Érintse meg a Beállítások My Car
Zárás menüpontot, és válassza ki a
Csökkentett védelem lehetőséget.
Ezután a Csökkentett védelem jelenik meg a
központi kijelzőn és a biztonsági zárak az autó
következő zárásakor ideiglenesen kikapcsolnak.
A hagyományos zárás esetén az elektromos aljzatok azonnal kikapcsolnak, de amikor ideiglenesen
ki vannak iktatva a biztonsági zárak, akkor azok
maximum 10 percig aktívak maradnak a zárást
követően.
Ha kinyitja, majd újra bezárja az autót, akkor a biztonsági zárakat újra ideiglenesen inaktiválni kell.
Ne feledje, hogy a riasztó mozgás- és billenésérzékelői* ugyanakkor kikapcsolnak.
* Opció/tartozék.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A rendszer a motor következő beindításakor viszszaáll.
A csomagtérfedél zárása/nyitása
MEGJEGYZÉS
A csomagtérfedél az autó felszereltségi szintjétől
függően különböző módokon zárható/nyitható és
nyitható ki.
•
Ne feledje, hogy a riasztó az autó zárásakor élesedik.
•
Ha valamelyik ajtót belülről kinyitják, az
riasztást vált ki.
A csomagtérfedél nyitása a távvezérlős
kulccsal
1.
A riasztási szint és a mozgásérzékelők
valamint a csomagtérfedél nyitásérzékelői
nem működnek.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
gombNyomja meg a távvezérlős kulcs
ját.
> Kialszik a zár és a riasztó visszajelzője a
műszerfalon annak jelzésére, hogy a
riasztó nincs a teljes autóra vonatkozóan
élesítve.
A csomagtérfedél zárja kiold, de csukva
marad, miközben az ajtók zárva és riasztó
funkcióik élesítve maradnak.
Távvezérlős kulcs (232. oldal)
Zárás/nyitás kívülről (237. oldal)
A csomagtérfedél nyitásához, fogja meg a
gumi nyomólapot a csomagtérfedél kilincse alatt, és nyissa ki a csomagtérfedelet.
Zárás/nyitás belülről (241. oldal)
Zárás/nyitás a kivehető kulcsszárral
(248. oldal)
Ha a csomagtérajtót 2 percen belül nem
nyitja ki, akkor visszazár és a riasztó újra
bekapcsol.
Riasztó* (259. oldal)
A csomagtérfedél riasztója kikapcsolható és a csomagtérfedél kioldható és kinyitható a távvezérlős kulcs
gombjával.
A csomagtérfedél nyitásának két különböző
módja van
2.
Nyomja meg hosszan (körülbelül 1,5 másodpercre) a távvezérlős kulcs
gombját.
> A csomagtérfedél zárja kiold, és kinyílik,
miközben az ajtók zárva és riasztó funkcióik élesítve maradnak.
}}
* Opció/tartozék. 243
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
A csomagtérfedél kulcs nélküli
kioldása*
2.
Emelje fel a külső ajtókilincset a csomagtérajtó teljes felnyitásához.
A csomagtérfedél nyitása az autó
belsejéből
FONTOS
Gumírozott nyomólap nyomásérzékeny felülettel.
A csomagtérfedelet elektromos zár tartja zárva.
Elég, ha a közelben, például a zsebében vagy a
tárcájában van a távvezérlős kulcs.
1.
A csomagtérfedél kinyitásához - finoman
nyomja meg a gumírozott nyomólapot a csomagtérfedél-kilincs alatt.
> A zár kiold.
•
A csomagtér zárjának kioldásához minimális erő szükséges - csak finoman nyomja
meg a gumírozott lapot.
•
Ne fejtsen ki emelő erőt a gumírozott lapra
a csomagtér nyitásakor - emelje a kilincsnél fogva. A túl nagy erő károsíthatja a
gumírozott panel elektromos érintkezőit.
FIGYELEM
Ne vezessen nyitott csomagtérfedéllel! Mérgező kipufogógázok juthatnak az utastérbe a
csomagtéren keresztül.
A csomagtérfedél nyitásához:
1.
gombot a
Nyomja meg röviden a
műszerfalon.
> A csomagtérajtó kioldható és kinyitható
kívülről a gumírozott nyomólap megfogásával.
2.
Nyomja meg hosszan a
gombot a
műszerfalon.
> A csomagtérajtó kinyílik.
MEGJEGYZÉS
Ha a távvezérlős kulcs nem észlelhető a csomagtérfedélhez elég közel, akkor a zárás/
nyitás nem működik. További tájékoztatásért,
lásd "A távvezérlős kulcs hatótávolsága" részt.
244
Zárás a távvezérlős kulccsal
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs
gombját.
> A zár és riasztó visszajelző a műszerfalon
villogni kezd - az autó zárva és a riasztó*
élesítve van.
* Opció/tartozék.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kapcsolódó információk
•
•
•
Távvezérlős kulcs (232. oldal)
Elektromosan működtetett csomagtérfedél*
(249. oldal)
A csomagtérfedél nyitása/zárása lábmozdulattal* (252. oldal)
A szervizzárás használata
A csomagtérfedél és a hátsó ülés úgynevezett
szervizzárral zárható például akkor, amikor szervizbe viszi, szállodában vagy hasonló helyen
hagyja az autót. A funkció egyenes helyzetben
rögzíti a hátsó ülést, és megakadályozza az ülés
lehajtását.
1.
•
Érintse meg a Szervizzár gombot a funkció nézetben.
Vagy:
•
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben. Érintse meg a My Car
Zárás menüpontot, és válassza ki a
Szervizzár lehetőséget.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
MEGJEGYZÉS
Az autónak legalább I gyújtásmódban kell lennie a szervizzár funkció aktiválásához.
Funkciógomb a szervizzáráshoz.
A zár pillanatnyi állapotától függően, a Szervizzár kioldva
vagy Szervizzár lezárva jelenik meg.
A biztonsági kód a funkció nézetből vagy a
felső nézetből aktiválható a központi kijelzőn.
2.
Írja be a kívánt biztonsági kódot.
> A biztonsági kód el van mentve. A szervizzárás funkció mostantól készen áll az aktiválásra.
Ha a rendszert nullázták, akkor meg kell ismételni
a fenti eljárást.
Írja be a biztonsági kódot az első
használat előtt.
A funkció első használata során be kell állítani
egy biztonsági kódot. Ezután ez használható a
szervizzárás kikapcsolásához, ha elvesztette vagy
elfelejtette a kiválasztott PIN-kódot. A biztonsági
kód PUK-kódként szolgál a szervizzárás funkcióhoz a későbbiekben beállított összes PIN-kódhoz.
Őrizze meg biztos helyen a biztonsági kódot.
}}
* Opció/tartozék. 245
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
A szervizzár aktiválása
A szervizzár inaktiválása
1.
1.
A funkció a funkció nézetből vagy a felső
nézetből aktiválható a központi kijelzőn.
•
•
Érintse meg a Szervizzár gombot a funkció nézetben.
Vagy:
•
•
MEGJEGYZÉS
A szervizzár aktiválásakor a hátsó ülésnek
egyenes helyzetben kell lennie a zár működéséhez. A hátsó ülés lehajtott állásában a zárás
nem fog működni.
2.
246
Írja be a zárás után a csomagtérfedél és a
hátsó ülés kinyitásához szükséges kódot,
majd érintse meg a Megerősítés lehetőséget.
> A csomagtérajtó és a hátsó ülés lezár. A
zárást egy zöld visszajelző a gombon a
funkció nézetben és a szervizzár négyzet
bejelölése erősíti meg a beállítások nézetben.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben. Érintse meg a My Car
Zárás menüpontot, és válassza ki a
Szervizzár lehetőséget.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
2.
Ha aktiválva van a szervizzár, és az autót a
Volvo On Call* szolgáltatással vagy a Volvo
On Call* alkalmazással nyitja ki, akkor a szervizzár automatikusan kikapcsol.
Érintse meg a Szervizzár gombot a funkció nézetben.
Vagy:
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben. Érintse meg a My Car
Zárás menüpontot, és válassza ki a
Szervizzár lehetőséget.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
MEGJEGYZÉS
A funkció a funkció nézetből vagy a felső
nézetből kapcsolható ki a központi kijelzőn.
Kapcsolódó információk
•
•
A kesztyűtartó használata (225. oldal)
A csomagtérfedél zárása/nyitása (243. oldal)
Írja be a záráskor használt kódot, és érintse
meg a Megerősítés lehetőséget.
> A csomagtérajtó és a hátsó ülés kinyit. A
nyitást a zöld visszajelző eltűnése a gombról a funkció nézetben és a szervizzár
négyzet kijelölésének eltűnése erősíti
meg a beállítások nézetben.
MEGJEGYZÉS
Ha elvesztette/elfelejtette a PIN-kódot vagy
több mint háromszor beírta a PIN-kódot,
akkor a biztonsági kódot kell használnia a
szervizzár kikapcsolásához.
* Opció/tartozék.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kivehető kulcsszár
A kulcsszár leválasztása
A távvezérlős kulcs egy kivehető fém kulcsszárat
tartalmaz, amellyel bizonyos funkciók aktiválhatók
és végrehajthatók bizonyos műveletek.
A kulcsszár egyedi kódját, amelyet az új kulcsszárak rendelésekor kell használni, meg tudják adni a
hivatalos Volvo műhelyekben.
A kulcsszár alkalmazási területei
A távvezérlős kulcs kivehető kulcsszárának használata:
•
a bal oldali9 első ajtó manuálisan kinyitható,
ha a központi zár nem aktiválható a távvezérlős kulccsal.
•
az összes ajtó szükséghelyzeti zárásban lásd a "Zárás/nyitás a kivehető kulcsszárral"
részt.
•
a hátsó ajtó mechanikus gyermekbiztonsági
zárjai aktiválhatók/inaktiválhatók, lásd "Gyermekbiztonsági zárak".
Vegye ki a kulcsszárat annak felhajtásáTartsa a távvezérlős kulcsot az első oldalával láthatóan és a Volvo emblémával a jobb
irányba mutatva - csúsztassa a gombot az
alsó szélén a kulcstartóval jobbra. Vezesse az
első oldal burkolatát néhány milliméterrel felfelé.
val.
A burkolat ezután kiszabadul, és leemelhető a kulcsról.
A gomb nélküli kulcs10 (Key Tag) nem rendelkezik kivehető kulcsszárral. Ha szükséges, használja
a normál távvezérlős kulcs kivehető kulcsszárát.
Használat után tegye vissza a kulcsszárat a
helyére a távvezérlős kulcsban.
Helyezze vissza a fedelet előre nyomva,
amíg kattanó hangot nem hall.
Ezután csúsztassa vissza a burkolatot.
> Egy további kattanás jelzi, hogy a burkolat
biztosan rögzült.
9 Ez bal és jobb kormányos autókra is vonatkozik.
10 Kulcs nélküli zárás/nyitás funkcióval (Passive Entry*)
felszerelt autók tartozéka.
}}
* Opció/tartozék. 247
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Kapcsolódó információk
Zárás/nyitás a kivehető kulcsszárral
•
Zárás/nyitás a kivehető kulcsszárral
(248. oldal)
•
•
Gyermekbiztonsági zárak (257. oldal)
A kivehető kulcsszár használható többek között
az autó kívülről történő nyitásához - például ha a
távvezérlős kulcs eleme lemerült.
Távvezérlős kulcs (232. oldal)
Nyitás
A zárás ugyanilyen módon hajtható végre, de
45 fokkal az óramutató járásával ellentétesen
elfordítva a 3.lépésben.
A riasztó* kikapcsolása
MEGJEGYZÉS
Ha oldja az ajtó zárját a kulcsszár használatával, majd kinyitja azt, akkor riasztást vált ki.
Húzza ki az első ajtókilincset a bal oldalon11
a véghelyzetéig úgy, hogy láthatóvá váljon a
zárhenger.
Helyezze a kulcsot a zárhengerbe.
Fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban 45 fokban úgy, hogy a kulcszszár egyenesen hátrafelé mutasson.
Fordítsa vissza a kulcsot 45 fokkal a kezdő
helyzetébe. Vegye ki a kulcsot a zárhengerből, és engedje el a kilincset, hogy annak
hátsó része újra az autón nyugodjon.
5.
11
248
Húzza ki a kilincset.
> Az ajtó kinyílik.
A biztonsági olvasó a pohártartóban helyezkedik el.
Kapcsolja ki a riasztót az alábbiak szerint:
1.
Helyezze a távvezérlős kulcsot a biztonsági
olvasóba az alagútkonzol pohártartójának
alján.
2.
Ezután fordítsa az indító gombot a START
állásba, és engedje el a gombot.
> A kezelőszerv automatikusan visszatér a
kiindulási helyzetébe - a riasztás megszakad és a riasztó kikapcsol.
Ez jobbkormányos és balkormányos autókra is vonatkozik.
* Opció/tartozék.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Zárás
Az ajtót kívülről és belülről is ki lehet nyitni.
Lehetséges az autó bezárása is a kivehető
kulcsszár használatával, például amikor nincs
tápellátás vagy ha a kulcs eleme lemerült.
A bal oldali első ajtó annak zárhengerével és a
kivehető kulcsszárával zárható.
A többi ajtó nem rendelkezik zárhengerrel és
ehelyett az egyes ajtók végén található zárkapcsolót kell megnyomni a kulcsszár segítségével ezek ekkor mechanikusan lesznek zárva/gátolva
a kívülről történő nyitás megakadályozásához.
Az ajtót nem lehet kívülről kinyitni. Az
A helyzetbe történő visszatéréshez, ki kell
nyitni az ajtót a belső ajtókilinccsel.
Az ajtók a távvezérlős kulcs nyitó gombjával vagy
a vezetőajtó nyitó gombjával is nyithatók.
MEGJEGYZÉS
•
•
Az ajtók belülről továbbra is nyithatók.
Az ajtógomb csak az adott ajtót zárja nem egyszerre az összes ajtót.
A manuálisan zárt hátsó ajtó, bekapcsolt
manuális vagy elektromos gyermekbiztonsági zárakkal, nem nyitható ki sem belülről, sem kívülről. Az ilyen módon zárt
hátsó ajtó csak a távvezérlős kulccsal
vagy a központi záró gombbal nyitható.
Elektromosan működtetett
csomagtérfedél*
Az autó csomagtérfedele elektromosan nyitható/
zárható.
A nyitás/zárás lábmozdulattal is elérhető kibővített lehetőségként - további tájékoztatásért, lásd
az "Az elektromosan működtetett csomagtérfedél
nyitása/zárása lábmozdulattal" részt.
Nyitás
A csomagtérfedél kinyitható annak fogantyújával,
lábmozdulattal*, egy gombbal a műszerfalon vagy
a távvezérlős kulccsal.
Kapcsolódó információk
•
Az ajtó manuális zárása. Nem tévesztendő össze a gyermekbiztonsági zárakkal.
–
Távolítsa el a kivehető kulcsszárat a távvezérlős kulcsról. Helyezze a kulcsszárat a zárviszszaállító nyílásba, majd nyomja be a kulcsot
ütközésig, körülbelül 12 mm.
Kivehető kulcsszár (247. oldal)
Nyitó/záró gomb a műszerfalon.
}}
* Opció/tartozék. 249
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét a
csomagtérfedél nyitásához:
•
A csomagtérfedél kilincsének finom megnyomása.
•
A műszerfal
gombjának hosszú megnyomása. Tartsa nyomva a gombot, amíg a csomagtérajtó el nem kezd kinyílni.
•
gombjának hosszú
A távvezérlős gomb
megnyomása. Tartsa nyomva a gombot, amíg
a csomagtérajtó el nem kezd kinyílni.
Zárás
A csomagtérfedél zárható a műszerfal gombjával,
lábmozdulattal*, a távvezérlős kulccsal vagy a csomagtérfedél alsó szélének gombjaival12.
Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét a
csomagtérfedél zárásához.
–
12
250
Nyomja meg hosszan a műszerfal
gombját vagy a távvezérlős kulcs
gombját.
> A csomagtérfedél automatikusan becsukódik és egy jelzés szólal meg - a csomagtérfedél zárja nyitva marad.
Lecsukás és zárás
– Nyomja meg a csomagtérfedél alján található
gombot12 a lecsukáshoz és ezzel együtt
a csomagtérfedél és az ajtók zárásához (a
záráshoz az összes ajtónak csukva kell lennie).
> A csomagtérfedél automatikusan lecsukódik - a csomagtérfedél és az ajtók bezáródnak és bekapcsol a riasztó*.
MEGJEGYZÉS
Gomb a záráshoz és nyitáshoz a csomagtérfedél alatt.
–
Nyomja meg a
gombot12 a csomagtérfedél alján a bezáráshoz.
> A csomagtérfedél automatikusa lecsukódik - a csomagtérfedél zárja nyitva marad.
MEGJEGYZÉS
A gomb a fedél nyitva hagyását követő
24 órában aktív. Ezután azt manuálisan kell
bezárni.
Ha a távvezérlős kulcs nem észlelhető a csomagtérfedélhez elég közel, akkor a zárás/
nyitás nem működik. További tájékoztatásért,
lásd "A távvezérlős kulcs hatótávolsága" részt.
MEGJEGYZÉS
A kulcs nélküli* becsukás/zárás használatakor három hangjelzés szólal meg, ha a kulcs
nem észlelhető a csomagtérfedélhez elégségesen közel. További tájékoztatásért, lásd "A
távvezérlős kulcs hatótávolsága" és a "Zárak
és távvezérlős kulcsok" részeket.
A kulcs nélküli zárás/nyitás (passzív nyitás*) funkcióval felszerelt autók esetében egy gomb szolgál a zárásra és egy a becsukásra és zárásra.
* Opció/tartozék.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
MEGJEGYZÉS
A gomb a fedél nyitva hagyását követő
24 órában aktív. Ezután azt manuálisan kell
bezárni.
Zárás visszavonása
–
•
•
•
FONTOS
•
A csomagtérfedél működtetése közben,
nyissa és csukja azt lassan. Ne erőltesse a
nyitást/zárást, ha ellenállást érez. Lehetséges,
hogy megsérült, és nem működik megfelelően.
FIGYELEM
A zárás visszavonása ötféle módon hajtható
végre:
Ügyeljen a zúzódás kockázatára a záráskor. A
zárás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy
nincs-e valaki a csomagtérfedél közelében,
mert a zúzódásos sérüléseknek súlyos következményei lehetnek.
Nyomja meg a gombot a műszerfalon.
Nyomja meg a távvezérlős kulcs gombját.
Nyomja meg a záró gombot12 a csomagtérfedél alsó szélén.
Nyomja meg a gumírozott nyomólapot a
külső kilincs alatt.
•
Lábmozdulat használata (további tájékoztatásért, lásd "Az elektromosan működtetett csomagtérfedél nyitása/zárása lábmozdulattal" részt).
> A csomagtérfedél mozgása megáll, és
visszatér a teljesen nyitott állásba. A csomagtérfedél ezután működtethető manuálisan.
Mindig körültekintően működtesse a csomagtérfedelet.
Kapcsolódó információk
•
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(234. oldal)
•
A csomagtérfedél nyitása/zárása lábmozdulattal* (252. oldal)
Becsípődés-védelem
Ha valami elégséges ellenállással megakadályozza a csomagtérfedél zárását, akkor aktiválódik
a becsípődés-védelem.
•
12
Zárás közben - a mozgás megáll, a csomagtérfedél visszatér a teljesen nyitott állásba, és
hosszú hangjelzés szólal meg.
A kulcs nélküli zárás/nyitás (passzív nyitás*) funkcióval felszerelt autók esetében egy gomb szolgál a zárásra és egy a becsukásra és zárásra.
* Opció/tartozék. 251
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A csomagtérfedél nyitása/zárása
lábmozdulattal*
Működés
A csomagtérfedél kezelésének megkönnyítése
érdekében, amikor a kezei foglaltak, az egy előre
irányuló rúgó lábmozdulattal is nyitható/zárható.
–
Végezzen egy lassú, előre irányuló rúgó mozdulatot a hátsó lökhárító bal oldali része alatt.
Ezután lépjen hátra. Nem szabad hozzáérnie
a lökhárítóhoz.
> Egy rövid hangjelzés szólal meg, amikor a
nyitás/zárás aktiválódik14 - a csomagtérfedél kinyílik/becsukódik.
Ha a csomagtérfedél nyitott helyzetben
van, akkor a lábmozdulattal történő aktiváláskor14 mindig becsukódik.
Rúgó mozdulat az érzékelő érvényes aktiválási területén
belül.
Nyitás/zárás14
MEGJEGYZÉS
Az érzékelő a lökhárító közepétől balra található.
Az autó egyik távvezérlős kulcsának a hatósugárban13 kell lennie ahhoz, hogy a nyitás/zárás
lehetséges legyen. Ez vonatkozik a már kinyitott
autóra is, hogy megakadályozza a véletlen nyitást
például egy autómosóban.
13
14
15
252
A lábbal működtetett csomagtérfedél kétféle
változatban létezik:
•
•
Csak nyitás lábmozdulattal
Nyitás és zárás lábmozdulattal
A csomagtérfedél zárható a műszerfal gombjával,
a távvezérlős kulccsal vagy a csomagtérfedél
alatti gombbal/gombokkal15. További tájékoztatásért, lásd az "Elektromosan működtetett csomagtérfedél" részt.
Ha több rúgó mozdulatot végez anélkül, hogy
jóváhagyott távvezérlős kulcs lenne az autó
mögött, akkor a nyitás/zárás egy bizonyos késleltetési idő elteltéig nem lehetséges.
Ne hagyja a lábát az autó alatt a rúgó mozdulat
során. Ez az aktiválás sikertelenségét okozhatja.
Ne feledje, hogy a lábmozdulattal történő
zárás funkcióhoz "elektromosan működtetett
csomagtérfedél"* opció szükséges.
További tájékoztatásért, lásd "A távvezérlős kulcs hatótávolsága" részt.
Csak akkor érvényes, ha az autó "Nyitás és zárás lábmozdulattal" funkcióval rendelkezik.
Csak kulcs nélküli zárással/nyitással (passzív nyitás)* rendelkező autók esetében.
* Opció/tartozék.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Zárás visszavonása
– Végezzen egy lassú, előre irányuló rúgó mozdulatot a zárás közben, hogy megállítsa a
csomagtérfedél mozgását.
> A csomagtérfedél mozgása megáll, és
visszatér a teljesen nyitott állásba. A csomagtérfedél ezután működtethető manuálisan.
•
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(234. oldal)
Az elem cseréje a távvezérlős
kulcsban
A távvezérlős kulcs elemét ki kell cserélni, ha
lemerül.
MEGJEGYZÉS
Minden elem korlátozott élettartammal rendelkezik és végül ki kell cserélni (ez Key Tag
esetében nem igaz). Az elem hasznos élettartama a jármű/kulcs használatának gyakoriságától függ.
A távvezérlős kulcsnak nem kell az autó közelében lennie a zárás megszakításához.
MEGJEGYZÉS
Fennáll a kockázata a korlátozott működésnek vagy a működésképtelenségnek, ha a
hátsó lökhárítón nagy mennyiségű jég, hó,
szennyeződés vagy ehhez hasonló anyag
található. Ezért ügyeljen arra, hogy mindig
tisztán tartsa azt.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy fennáll a rendszer aktiválásának lehetősége egy autómosóban vagy
hasonló helyzetben, ha a távvezérlős kulcs a
hatótávolságon belül van.
A távvezérlős kulcs elemét akkor kell kicserélni,
ha:
a tájékoztató szimbólum világít és az
Autókulcselem lemer. Lásd a
kézikönyvet üzenet látható a járművezetői kijelzőn
és/vagy
•
a zárak többször nem reagálnak a távvezérlős
kulcs jeleire az autótól 20 méteren belülről.
MEGJEGYZÉS
Mindig próbáljon közelebb menni az autóhoz,
és próbálja újra kinyitni.
Kapcsolódó információk
•
•
A csomagtérfedél zárása/nyitása (243. oldal)
Elektromosan működtetett csomagtérfedél*
(249. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 253
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
A gomb nélküli kulcs16 (Key Tag) eleme nem
cserélhető - új kulcs rendelhető a hivatalos Volvo
műhelyekben.
Kinyitás és csere
FONTOS
A lemerült Key Tag kulcsokat át kell adni egy
hivatalos Volvo márkaszerviznek. A kulcsot
törölni kell az autóból, mert az még alkalmas
az autó beindítására a tartalék indításon
keresztül.
Tartsa a távvezérlős kulcsot az első oldalával láthatóan és a Volvo emblémával a jobb
irányba mutatva - csúsztassa a gombot az
alsó szélén a kulcstartóval jobbra. Csúsztassa
az első oldal burkolatát néhány milliméterrel
felfelé.
Mozdítsa a gombot oldalra, és csúsztassa
a hátsó burkolatot néhány milliméterrel felfelé.
A burkolat ezután kiszabadul, és leemelhető a kulcsról.
A burkolat ezután kiszabadul, és leemelhető a kulcsról.
16
254
Ez a kulcs a kulcs nélküli zárás/nyitás funkcióval (Passive Entry*) felszerelt autók tartozéka.
* Opció/tartozék.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Használjon egy csavarhúzót vagy hasonló
eszközt az elemfedél elfordításához, amíg a
jelek el nem érik az OPEN szöveget.
Óvatosan emelje le az elem fedelét, például a
körmét a horonyba nyomva.
Ezután feszítse felfelé az elem fedelét.
Az elem (+) oldala néz felfelé. Ezután óvatosan lazítsa meg az elemet az ábrának megfelelően.
FONTOS
Kerülje az új elemek érintkező felületeinek
ujjaival történő megérintését, mert ez károsan
befolyásolhatja a működésüket.
Helyezze be az új elemet a (+) oldalával felfelé. Kerülje az elem érintkezőinek megérintését az ujjaival.
Helyezze az elemet a tartóba az élével
lefelé. Ezután csúsztassa az elemet előre
úgy, hogy az rögzüljön a két műanyag biztosítóelem alatt.
Nyomja le az elemet úgy, hogy az rögzüljön a felső fekete műanyag biztosítóelem
alatt.
MEGJEGYZÉS
Használjon CR2032, 3 V jelölésű elemeket.
}}
255
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy a távvezérlős kulcsban használt elemek megfeleljenek az UN
Manual of Test and Criteria, Part III, subsection 38.3 követelményeinek. A gyárilag
vagy a hivatalos Volvo műhelyben beszerelt
elemek eleget tesznek a fenti követelményeknek.
Helyezze vissza a hátsó oldal burkolatát,
és nyomja le, amíg kattanó hangot nem hall.
Fordítsa meg a távvezérlős kulcsot, és
helyezze vissza az első oldal burkolatát addig
nyomva lefelé, amíg kattanó hangot nem hall.
Ezután csúsztassa vissza a burkolatot.
> Egy további kattanás jelzi, hogy a burkolat
megfelelően helyezkedik el és biztosan
rögzült.
Ezután csúsztassa vissza a burkolatot.
> Egy további kattanás jelzi, hogy a burkolat
biztosan rögzült.
FONTOS
Helyezze vissza az elem fedelét, és fordítsa el
az óramutató járásával megegyező irányban,
amíg a jelölések egybe nem esnek a CLOSE
szöveggel.
256
Ügyeljen arra, hogy környezetbarát módon
selejtezze a lemerült elemeket.
Kapcsolódó információk
•
Távvezérlős kulcs (232. oldal)
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Indításgátló
Az elektronikus indításgátló egy lopásvédelmi
rendszer, amely megakadályozza, hogy illetéktelen személyek beindíthassák az autót.
Az autó csak a megfelelő távvezérlős kulccsal
indítható be.
A járművezetői kijelzőn megjelenő alábbi hibaüzenet az elektronikus indításgátlóval kapcsolatos:
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Autókulcs
nem
találh.
Hiba a távvezérlős
kulcs olvasásakor az
indítás során helyezze a kulcsot a
pohártartóba a
kulcs szimbólumhoz
közel, és próbálja
újra.
Lásd a
kézikönyvet
Távvezérelt indításgátló nyomkövető
rendszerrel17
Az autó fel van szerelve egy olyan rendszerrel,
amely rendszer lehetővé teszi az autó követését
és helyzetének meghatározását és az indításgátló
távoli bekapcsolását, ami megakadályozza a
motor beindítását. A rendszer aktiválásával kapcsolatos további tájékoztatásért és segítségért,
17
Csak bizonyos piacokon és Volvo On Call* felszereltséggel.
vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Volvo
kereskedővel.
A járművezetői kijelzőn megjelenő alábbi hibaüzenet a követő rendszerrel rendelkező távvezérelt
indításgátlóval kapcsolatos:
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Indítás
távolról
gátolva
A követő rendszerrel rendelkező távvezérelt indításgátló aktiválódott.
Az autó nem indítható be. Lépjen
kapcsolatba a
Volvo On Call ügyfélszolgálati központtal.
Az autót
nem lehet
elindítani
Gyermekbiztonsági zárak
A gyermekbiztonsági zárak megakadályozzák azt,
hogy a gyermekek belülről kinyithassák a hátsó
ajtót. Van egy elektromos* és egy manuális zár.
Elektromos aktiválás/inaktiválás*
Az elektromos gyermekbiztonsági zárak az
összes, a 0 gyújtáshelyzetnél magasabb kulcshelyzetben aktiválhatók/inaktiválhatók. Az aktiválás/inaktiválás a motor leállítását követően
2 percig hajtható végre, feltéve, hogy nem nyitnak
ki egy ajtót sem. További tájékoztatásért, lásd a
"Gyújtáshelyzet" részt.
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs (232. oldal)
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(234. oldal)
Gomb az elektromos aktiváláshoz/inaktiváláshoz.
1.
Indítsa be a motort vagy válasszon a 0-nál
magasabb gyújtáshelyzetet.
}}
* Opció/tartozék. 257
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
2.
Nyomja meg a gombot a vezetőajtó vezérlőpaneljén.
> A járművezetői kijelző a Hátsó
gyermekzár Aktiválva üzenetet jeleníti
meg és a gomb lámpája világít - a zárak
aktívak.
Szimbólum
Amikor az elektromos gyermekbiztonsági zárak
be vannak kapcsolva, akkor a hátsó:
•
•
ablakok csak a vezető oldali ajtópanelről nyithatók
Üzenet
Leírás
Hátsó gyermekzár
Aktiválva
A gyermekbiztonsági zárak
aktiválva.
Hátsó gyermekzár
Deaktiválva
A gyermekbiztonsági zárak
inaktiválva.
Manuális aktiválás/inaktiválás
az ajtók belülről nem nyithatók ki.
A zárak inaktiválásához:
–
Nyomja meg a gombot a vezetőajtó vezérlőpaneljén.
> A járművezetői kijelző a Hátsó
gyermekzár Deaktiválva üzenetet jeleníti meg és a gomb lámpája kialszik - a
zárak inaktívak.
A pillanatnyi beállítás a motor leállításakor tárolásra kerül - ha a gyermekbiztonsági zárak be
vannak kapcsolva a motor leállításkor, akkor a
motor következő beindításakor is aktívak lesznek.
Gyermekbiztonsági zárakkal. Nem tévesztendő össze a
manuális ajtózárakkal.
–
Használja a távvezérlős kulcs kivehető
kulcsszárát a gomb elfordításához. További
tájékoztatásért, lásd a "Kivehető kulcsszár"
részt.
Az ajtó belülről történő nyitása gátolható.
Az ajtót kívülről és belülről is ki lehet nyitni.
258
MEGJEGYZÉS
•
Az ajtógombok csak az adott ajtót zárják nem egyszerre az összes ajtót.
•
Az elektromos gyermekbiztonsági zárral
felszerelt autók nem rendelkeznek
manuális gyermekzárral.
Kapcsolódó információk
•
•
Kivehető kulcsszár (247. oldal)
Gyújtáshelyzetek (387. oldal)
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Riasztó*
MEGJEGYZÉS
A riasztó riaszt például, ha betörnek az autóba.
A mozgásérzékelő riasztást vált ki, ha mozgást
észlel az utastérben - a légáramlást is érzékeli. Ezért a riasztó akkor is bekapcsolhat, ha
nyitva marad egy ablak vagy a panorámatető*
vagy, ha be van kapcsolva az utastérfűtés.
Az élesített riasztó akkor aktiválódik, ha:
•
kinyitnak egy ajtót, a motorháztetőt vagy a
csomagtérfedelet18
•
mozgás észlelhető az utastérben (ha van
beszerelve mozgásérzékelő*)
•
az autót megemelik vagy elvontatják (ha van
beszerelve billenésérzékelő*)
•
•
lecsatlakoztatják az akkumulátor kábelét vagy
lecsatlakoztatják a szirénát.
Ha hiba van a riasztó rendszerben,
akkor a szimbólum és a Riasztó műk.
hibája Szerviz szükséges üzenet
jelenik meg a járművezetői kijelzőn.
Ebben az esetben, vegye fel a kapcsolatot egy
szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
MEGJEGYZÉS
Ne próbálja maga megjavítani vagy módosítani a riasztórendszer komponenseit. Az ilyen
próbálkozások hatással vannak a biztosítás
feltételeire.
18
19
Ennek elkerüléséhez: Zárja be az ablakokat/
panorámatetőt, amikor elhagyja az autót. Ha
használja az autó beépített állófűtését (vagy
hordozható elektromos fűtést), akkor irányítsa
a légáramot a szellőzőkből úgy, hogy azok ne
felfelé irányuljanak az utastérben. Vagy használhat csökkentett riasztási szintet - lásd a
cikk későbbi részében.
A riasztó kikapcsolása
Nyissa ki az autót és kapcsolja ki a riasztót az
alábbiak szerint:
•
nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitó gombját
•
•
fogja meg az ajtókilincseket19 vagy
nyomja meg a csomagtérfedél gumírozott
nyomólapját19.
Kiváltott riasztás kikapcsolása
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitógombját
vagy állítsa az autót I gyújtáshelyzetbe az
indító gomb START állásba fordításával, és
elengedésével.
MEGJEGYZÉS
A riasztó élesítése
Zárja be az autót és élesítse a riasztót az alábbiak
szerint:
•
Ne feledje, hogy a riasztó az autó zárásakor élesedik.
•
•
nyomja meg a távvezérlős kulcs záró gombját
•
Ha valamelyik ajtót belülről kinyitják, az
riasztást vált ki.
•
nyomja meg a csomagtérfedél gumírozott
nyomólapját19.
érintse meg a jelzett területet az ajtókilincs
külsején19 vagy
Ha az autó elektromosan működtetett csomagtérfedéllel rendelkezik, akkor a csomagtérfedél
alján gomb is használható az autó bezárásához
és a riasztó élesítéséhez.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Csak kulcs nélküli zárással/beszállással (Passive Entry*) rendelkező autók esetében
}}
* Opció/tartozék. 259
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
A riasztó jelei
Riasztás kiváltásakor az alábbiak történnek:
•
Egy sziréna szólal meg körülbelül
30 másodpercre vagy a riasztó kikapcsolásáig.
•
Az irányjelzők 5 percig vagy a riasztó kikapcsolásáig villognak.
Ha a riasztó bekapcsolásának oka nem szűnt
meg, akkor a riasztási ciklus legfeljebb 10 alkalommal megismétlődik20.
Zár és riasztó visszajelző
•
A riasztás kikapcsolását követően a LED legfeljebb 30 másodpercig vagy addig villog,
amíg ki nem választja az I gyújtáshelyzetet a
gyújtáskapcsoló START állásba fordításával,
majd elengedésével - a riasztó működésbe
lépett.
Csökkentett riasztási szint
Kapcsolódó információk
•
A riasztó* automatikus élesítése/kikapcsolása (261. oldal)
•
A riasztó* kikapcsolása működő távvezérlős
kulcs nélkül (261. oldal)
•
Biztonsági zárak* (242. oldal)
A csökkentett védelem azt jelenti, hogy az összes
mozgás- és billenésészlelő átmenetileg ki van
iktatva.
Kapcsolja ki a mozgás- és dőlésérzékelőket, hogy
elkerülje a riasztó akaratlan bekapcsolását - például amikor kutyát hagy az autóban vagy vonaton
illetve kompon szállítja az autót. Az eljárás ugyanaz mint a biztonsági zárak funkció ideiglenes
kiiktatása esetén.
Nyomja meg a Csökkentett
védelem gombot a központi
kijelző funkció nézetében a
mozgás- és dőlésérzékelők ideiglenes kikapcsolásához.
A műszerfal piros LED-je jelzi a riasztó rendszer
állapotát:
•
•
20
260
További tájékoztatásért, lásd a "Biztonsági zárak"
részt.
A LED nem világít – a riasztó nincs élesítve.
A LED két másodpercenként egyet villan – a
riasztó élesítve van.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
* Opció/tartozék.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A riasztó* automatikus élesítése/
kikapcsolása
A riasztó* kikapcsolása működő
távvezérlős kulcs nélkül
Az automatikus újraélesítés megakadályozza az
autó akaratlan élesített riasztó nélkül hagyását.
Az autó kinyitható és a riasztó kikapcsolható
akkor is, ha a távvezérlős kulcs nem működik,
például amikor a távvezérlős kulcs eleme lemerült.
Ha az autót kinyitja a távvezérlős kulccsal (és
kikapcsolja a riasztót), de egyik ajtót és a csomagtérfedelet sem nyitja ki két percen belül,
akkor a riasztó újból élesedik. Az autó ugyanekkor
visszazár.
1.
•
•
Kivehető kulcsszár (247. oldal)
Indítsa be az autót (388. oldal)
Nyissa ki a vezetőajtót a levehető kulcsszárral.
> A riasztás bekapcsolt.
Bizonyos piacokon a riasztó a vezetőajtó kinyitása, majd becsukása után automatikusan újra
élesít egy bizonyos idő elteltével, ha nem zárja be
az ajtót.
Kapcsolódó információk
•
•
Riasztó* (259. oldal)
A riasztó* kikapcsolása működő távvezérlős
kulcs nélkül (261. oldal)
A biztonsági olvasó a pohártartóban helyezkedik el.
2.
Helyezze a távvezérlős kulcsot a biztonsági
olvasóba az alagútkonzol pohártartójában.
3.
Fordítsa az indító gombot START állásba,
majd engedje el azt.
> A riasztó kikapcsol.
Kapcsolódó információk
•
•
Riasztó* (259. oldal)
A riasztó* automatikus élesítése/kikapcsolása (261. oldal)
* Opció/tartozék. 261
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A távvezérlős kulcs rendszer
típusengedélye
A táblázatban olvasható a távvezérlős kulcs rendszer típusengedélye.
Zárrendszer, kulcs nélküli indítás
(passzív indítás) és kulcs nélküli zárás/
nyitás (passzív beszállás*)
CEM jelölés a távvezérlős kulcs rendszerhez. A kiegészítő típusengedély számához, lásd az alábbi táblázatot.
262
Ország/terület
Típusengedély
Jordánia
TRC/LPD/2014/250
Szerbia
P1614120100
Argentína
CNC ID: C-14771
Brazília
MT-3245/2015
* Opció/tartozék.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Ország/terület
Típusengedély
Indonézia
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malajzia
RAAT/37A/0315/S(15-0663)
Mexikó
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Oroszország
Egyesült Arab Emírségek
ER37847/15
DA0062437/11
A távvezérlős kulcs rendszer típusengedélyével
kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd
support.volvocars.com.
Távvezérlős kulcs
Ország/terület
Típusengedély
Jordánia
TRC/LPD/2015/104
Marokkó
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
}}
263
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Ország/terület
Típusengedély
Mexikó
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1)
es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2)
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la
que pueda causar su operación no deseada.
Oman
264
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Ország/terület
Típusengedély
Szerbia
Egyesült Arab Emírségek
Kulcscédula
Ország/terület
Típusengedély
Jordánia
TRC/LPD/2015/107
Marokkó
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
}}
265
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Ország/terület
Típusengedély
Mexikó
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1)
es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2)
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la
que pueda causar su operación no deseada.
Oman
266
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Ország/terület
Típusengedély
Szerbia
Egyesült Arab Emírségek
Kapcsolódó információk
•
Távvezérlős kulcs (232. oldal)
267
VEZETŐTÁMOGATÁS
VEZETŐTÁMOGATÁS
Sebességfüggő kormányzási erő
A sebességfüggő kormányszervo alkalmazásával
a kormánykerékre kifejtendő erő nagysága az
autó sebességével együtt növekszik, hogy jobb
érzékenységet biztosítson a járművezető számára.
Autópályán a kormányzás keményebb. A kormányzáshoz parkoláskor és alacsonyabb sebesség mellett nem szükséges különösebb erőkifejtés.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos helyzetekben a kormányszervo túlságosan felmelegedhet, és ideiglenesen
hűtésre szorul - ezen idő alatt a kormányszervo csökkent rásegítéssel működik és a
kormánykerék forgatása kissé nehezebbnek
érezhető.
kormányzási erő kiválasztása a központi kijelző
felső nézetén keresztül hajtható végre az alábbi
keresési útvonalon:
Beállítások My Car
Kormányzási erő
Vezetési módok
A kormányzási erő kiválasztása nem lehetséges a
forgatás folyamata közben.
Kapcsolódó információk
•
Hajtásmódok* (402. oldal)
Roll Stability Control
A Roll Stability Control (RSC) egy menetstabilizáló rendszer, amely minimálisra csökkenti a felborulás kockázatát, például egy hirtelen kitérő
manőver során vagy amikor az autó megcsúszik.
Az RSC rendszer figyeli, hogy milyen mértékben
változik az autó oldalirányú dőlése. Ezt az információt használja a rendszer az autó felborulási
kockázatának kiszámításához. Ha az autót a felborulás kockázata fenyegeti, akkor az elektronikus vezérlő rendszer bekapcsol, a motor nyomatéka csökken és egy vagy több keréken működésbe lép a fék, amíg az autó vissza nem nyeri a
stabilitását.
FIGYELEM
Normál vezetési körülmények között a RSC
rendszer javítja az autó közúti biztonságát, de
ez nem lehet ok a gyorsabb haladásra. Mindig
tartsa be a biztonságos vezetésre vonatkozó
normál óvintézkedéseket.
Az ideiglenesen csökkent kormányrásegítéssel párhuzamosan a járművezetői kijelzőn egy
üzenet jelenik meg.
Kapcsolódó információk
A kormányzási erő módosítása*
A kormányzási erő szintjének beállításához, menjen a "Hajtásmódok" részhez, és olvassa el az
INDIVIDUAL mód leírását a "Választható hajtásmódok" címszó alatt.
•
•
elektronikus menetstabilizáló (271. oldal)
Biztonság (56. oldal)
A hajtásmód-kezelőszerv INDIVIDUAL lehetőségével nem rendelkező autómodellek esetében a
270
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
elektronikus menetstabilizáló
Aktív farolásgátló
Az elektronikus menetstabilizáló rendszer
(Electronic Stability Control — ESC) segíti a járművezetőt a megcsúszás elkerülésében és javítja
az autó tapadását.
A funkció egyenként ellenőrzi a kerekek hajtó- és
fékerejét az autó stabilizálása érdekében.
Az ESC rendszer fékezés közbeni bekapcsolása közben lüktető hang hallható. Az autó a
vártnál lassabban gyorsulhat,
amikor benyomja a gázpedált.
Kipörgés-szabályozó
A funkció megakadályozza a kerekek elpörgését
az útfelületen gyorsítás közben.
Kipörgésgáltó rendszer
A funkció alacsony sebességen kapcsol be és a
kipörgő hajtókeréktől ahhoz a kerékhez továbbítja
a hajtást, amelyik nem pörög ki.
Motorellenállás-vezérlés
FIGYELEM
A menetstabilizáló (ESC) rendszer kiegészítő
segítség - nem kezelhet minden helyzetet
akármilyen útviszonyok mellett.
A motorellenállás-vezérlés (Engine Drag Control
— EDC) megakadályozza a kerekek nem szándékos blokkolását, például visszakapcsoláskor vagy
csúszós útfelületen történő motorfékezéskor.
Mindig a járművezető viseli a felelősséget a
jármű biztonságos vezetéséért és az érvényben lévő közlekedési szabályok betartásáért.
A kerekek akaratlan blokkolása vezetés közben,
többek között, akadályozza a járművezetőt az autó
kormányzásában.
Az ESC rendszer az alábbi funkciókat tartalmazza:
•
•
•
•
•
1 Az
Aktív farolásgátló
Kipörgés-szabályozó
Kipörgésgáltó rendszer
Motorellenállás-vezérlés
MEGJEGYZÉS
A TSA funkció kikapcsol, ha inaktiválja a sport
üzemmódot.
Kapcsolódó információk
•
Sport üzemmód az elektronikus menetstabilzálóhoz (272. oldal)
•
Az elektronikus menetstabilizáló szimbólumai
és üzenetei (273. oldal)
•
•
Roll Stability Control (270. oldal)
Vezetés utánfutóval (429. oldal)
Utánfutó-stablizáló*1
Az utánfutó-stablizáló (Trailer Stability Assist TSA) funkciója, hogy stabilizálja az autóból és
utánfutóból álló szerelvényt, ha az kígyózni kezdene. További tájékoztatásért, lásd a "Vezetés
utánfutóval" részt.
Utánfutó-stablizáló
utánfutó-stabilizáló funkciót az eredeti Volvo vonóhorog telepítése tartalmazza.
* Opció/tartozék. 271
VEZETŐTÁMOGATÁS
Sport üzemmód az elektronikus
menetstabilzálóhoz
A sport üzemmód kiválasztása/
kiválasztásának megszüntetése
A Sport üzemmód aktiválása/
inaktiválása a központi kijelző
funkció nézetében lehetséges.
Az elektronikus menetstabilizáló rendszer
(Electronic Stability Control — ESC) segíti a járművezetőt a megcsúszás elkerülésében és javítja
az autó tapadását.
Az ESC rendszer mindig aktív — nem kapcsolható ki. Azonban a járművezető kiválaszthatja a
Sport üzemmódot, ami aktívabb vezetési élményt
tesz lehetővé.
Sport üzemmódban az ESC rendszer észleli a
gázpedált és kormánykerék mozgásait, és a
kanyarodás aktívabb, mint a normál vezetés
során, és megengedi a hátsó rész kontrollált csúszását, mielőtt beavatkozna és stabilizálná az
autót.
Például ha a járművezető megállít egy kontrollált
csúszást a gázpedál felengedésével, akkor az
ESC rendszer beavatkozik és stabilizálja az autót.
A Sport üzemmód maximális tapadást is biztosít,
ha az autó megragadt vagy amikor laza felületen,
például homokban vagy mély hóban halad.
–
Érintse meg az ESC sport mód gombot a
funkció nézetben.
> A Sport üzemmód aktív/inaktív, egy zöld/
szürke visszajelző látható a gombon.
A Sport üzemmódot ennek a szimbólumnak a világítása jelzi a járművezetői
kijelzőn a funkció kikapcsolásáig vagy a
motor leállításáig. A motor következő
beindítását követően az ESC rendszer újra normál
üzemmódban fog működni.
A Sport mód korlátai
A ESC sport mód funkció nem választható ki,
amikor aktív a sebességhatároló, a sebességtartó
vagy az adaptív sebességtartó.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
272
elektronikus menetstabilizáló (271. oldal)
Sebességhatároló* (275. oldal)
Sebességtartó (282. oldal)
Adaptív sebességtartó* (288. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az elektronikus menetstabilizáló
szimbólumai és üzenetei
szimbólum és üzenet jelenhet meg a járművezetői kijelzőn.
Az elektronikus menetstabilizálóra (Electronic
Stability Control - ESC) vonatkozóan számos
Az alábbi táblázat néhány példát mutat.
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Körülbelül 2 másodpercig folyamatosan
világít.
Rendszerellenőrzés a motor beindításakor.
Villogó fény.
A ESC a rendszer bekapcsolás alatt áll.
Folyamatos fény.
A sport üzemmód ki van választva.
MEGJEGYZÉS: Az ESC rendszer ebben az üzemmódban nem kapcsol ki — részlegesen csökken
a működése.
ESC
Ideiglenesen ki
Az ESC rendszer ideiglenes csökkentése a fék túl magas hőmérséklete miatt - a funkció automatikusan visszaáll, amikor a fékek lehűltek.
ESC
A ESC rendszer kikapcsolva.
Szerviz szükséges
•
•
Álljon meg az autóval biztonságos helyen, állítsa le, majd indítsa be újra a motort.
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe.
}}
273
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
274
elektronikus menetstabilizáló (271. oldal)
Sport üzemmód az elektronikus menetstabilzálóhoz (272. oldal)
Üzenetek kezelése a járművezetői kijelzőn és
a központi kijelzőn. (112. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
Sebességhatároló*
A sebességhatároló (Speed Limiter — SL) fordított sebességtartónak is tekinthető — a járművezető szabályozza a sebességet a gázpedál használatával, de a sebességhatároló megakadályozza az előre kiválasztott/beállított maximális
sebesség véletlen túllépését.
Áttekintés
A tárolt maximális sebesség jele
MEGJEGYZÉS
Az autó pillanatnyi sebessége
Egy, a maximális sebesség túllépésére vonatkozó szöveges üzenet jelenik meg, ha legalább 3 km/h (körülbelül 2 mph) értékkel túllépi a sebességet.
Tárolt maximális sebesség
FIGYELEM
A sebességhatároló egy segítség, és nem
képes minden forgalmi, időjárási és útviszonyok kezelésére.
Kapcsolódó információk
•
A sebességhatároló aktiválása és elindítása
(276. oldal)
A járművezetőnek mindig figyelmet kell fordítania a forgalmi viszonyokra, és be kell avatkoznia, amikor a sebességhatároló nem tartja
fenn a megfelelő sebességet.
•
A sebességhatároló sebességének kezelése
(276. oldal)
•
A sebességhatároló kikapcsolása/újbóli
bekapcsolása (277. oldal)
•
A sebességhatároló kikapcsolása
(278. oldal)
•
Automatikus sebességhatároló* (279. oldal)
Mindig a járművezetőé a végső felelősség az
autó biztonságos vezetéséért a közlekedési
szabályok és törvények betartásáért, akkor is,
ha használja a sebességhatároló funkciót.
Korlátok
A funkciók gombjai és szimbólumai2.
Növeli a maximális tárolt sebességet vagy
újra aktiválja a sebességhatárolót, és visszatér a tárolt maximális sebességhez
Meredek lejtőkön a sebességhatároló fékhatása
elégtelen lehet, ami miatt a jármű túllépheti a
tárolt maximális sebességet. Ebben az esetben a
járművezetőt a Sebességkorlát túllépve üzenet figyelmezteti a járművezetői kijelzőn.
Aktiválja a sebességhatárolót, és tárolja a pillanatnyi sebességet vagy inaktiválja a sebességhatárolót
Csökkenti a tárolt maximális sebességet
2
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék. 275
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sebességhatároló aktiválása és
elindítása
–
Először ki kell választani és aktiválni kell a sebességhatároló funkciót (Speed Limiter - SL), hogy
szabályozni lehessen a sebességet.
A sebességhatároló aktiválása
A
szimbólum/funkció megjelenített
állapotában, nyomja meg a kormánykerék
gombját (2).
> A sebességhatároló elindul és a pillanatnyi sebesség kerül tárolásra maximális
sebességként.
A sebességhatároló sebességének
kezelése
A sebességhatároló (Speed Limiter - SL) különböző sebességekre állítható.
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességhatároló* (275. oldal)
A sebességhatároló sebességének kezelése
(276. oldal)
•
A sebességhatároló kikapcsolása/újbóli
bekapcsolása (277. oldal)
•
A sebességhatároló kikapcsolása
(278. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek autómodellenként változhatnak.
–
Nyomja meg a ◀ (1) vagy ▶ (3) gombot a
(4) szimbólumhoz/funkcióhoz
lépéshez.
> A szimbólum megjelenik és a sebességhatároló aktiválható.
A sebességhatároló elindítása
A sebességhatárolóban tárolt legalacsonyabb
maximális sebesség 30 km/h (20 mph) lehet.
276
–
A tárolt maximális sebességet a kormányke(1) vagy – (3) gombjának rövid vagy
rék
hosszú megnyomásával módosíthatja:
•
Használjon rövid megnyomásokat a
sebesség +/- 5 km/h (+/- 5 mph) módosításához megnyomásonként.
•
Tartsa nyomva a gombot a sebesség
+/- 1 km/h (+/- 1 mph) módosításához,
és engedje el, amikor a járművezetői
kijelző jelölése (4)/(6) a kívánt sebességnél van.
> Az utoljára végzett megnyomás tárolódik a
memóriában.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességhatároló* (275. oldal)
A sebességhatároló aktiválása és elindítása
(276. oldal)
•
A sebességhatároló kikapcsolása/újbóli
bekapcsolása (277. oldal)
•
A sebességhatároló kikapcsolása
(278. oldal)
A sebességhatároló kikapcsolása/
újbóli bekapcsolása
A sebességhatároló (Speed Limiter - SL) ideiglenesen kikapcsolhat úgy, hogy készenléti üzemmódba lép, és később újra aktiválható.
A sebességhatároló újbóli aktiválása
készenléti üzemmódból
–
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(1).
> A járművezetői kijelző sebességhatároló
jelölései SZÜRKE színűről FEHÉR színűre
változnak - az autó sebessége ezután újra
az utoljára tárolt maximális sebességre
korlátozódik.
vagy
–
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
A sebességhatároló inaktiválása és
készenléti üzemmódba kapcsolása
–
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(2).
> A sebességhatár jelzései és szimbólumai
FEHÉR színűről SZÜRKE színűre változnak járművezetői kijelzőn - a sebességhatároló ideiglenesen kikapcsol, és a járművezető átlépheti a beállított maximális
sebességet.
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(2).
> A sebességhatároló jelölései és szimbólumai SZÜRKE színűről FEHÉR színűre változnak járművezetői kijelzőn — az autó
ezután a pillanatnyi sebességét alkalmazza maximális sebességként.
A sebesség ideiglenes növelése a
gázpedállal.
A sebességhatároló ideiglenesen felülbírálható a
gázpedállal a sebességhatároló készenléti üzemmódba kapcsolása nélkül - hogy például gyorsan
kigyorsítsa az autót egy helyzetből. Ebben az
esetben járjon el az alábbiak szerint:
}}
* Opció/tartozék. 277
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
1.
2.
Nyomja le teljesen a gázpedált, majd engedje
fel úgy, hogy a gyorsulás megszakadjon, amikor elérte kívánt sebességet.
> Ebben az esetben a sebességhatároló
még aktív, ezért FEHÉR a szimbólum a
járművezetői kijelzőn.
A sebességhatároló kikapcsolása
278
Nyomja meg újra a kormánykerék
gombját (2).
> Egy másik funkció aktiválódik.
Kapcsolódó információk
•
•
Engedje fel teljesen a gázpedált, amikor
befejezte az átmeneti gyorsítást.
> Az autó ezután automatikusan az utoljára
beállított küszöbérték alá lassít.
Kapcsolódó információk
•
•
3.
A sebességhatároló Speed Limiter — SL kikapcsolható.
Sebességhatároló* (275. oldal)
Sebességhatároló* (275. oldal)
A sebességhatároló aktiválása és elindítása
(276. oldal)
•
A sebességhatároló sebességének kezelése
(276. oldal)
•
A sebességhatároló kikapcsolása/újbóli
bekapcsolása (277. oldal)
A sebességhatároló aktiválása és elindítása
(276. oldal)
•
A sebességhatároló sebességének kezelése
(276. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
•
A sebességhatároló kikapcsolása
(278. oldal)
1.
gombját
Nyomja meg a kormánykerék
(2).
> A sebességhatároló készenléti üzemmódban van.
2.
Nyomja meg a kormánykerék ◀ (1) vagy ▶
(3) gombját, hogy egy másik funkcióra váltson.
> A járművezetői kijelző sebességhatároló
szimbóluma és visszajelzője (4) kikapcsol
- ami törli a beállított/tárolt maximális
sebességet.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Automatikus sebességhatároló*
Aktív az SL vagy az ASL?
Az automata sebességhatároló (Automatic
Speed Limiter - ASL) funkció segít a járművezetőnek az autó maximális sebességének a közlekedési jelzőtáblákon feltüntetett sebességhez
igazításában.
Szimbólumok mutatják a járművezetői kijelzőn,
hogy melyik sebességhatároló funkció aktív:
Szimbólum
A sebességhatároló funkció (Speed Limiter —
SL) automatikus sebességhatárolóra váltható.
FIGYELEM
A jelzőtábla-felismerő funkciótól származó
sebesség akkor is helytelen lehet, ha a járművezető tisztán látja a sebességre vonatkozó
jelzőtáblát - ilyen esetekben a járművezetőnek
kell beavatkoznia a megfelelő sebességre
gyorsítás vagy lassítás érdekében.
Lásd még "A jelzőtábla-felismerés korlátai"
címszót.
3
Road Sign Information – RSI
Zöldessárga
Szürke
Az ASL készenléti üzemmódba van kapcsolva
✓
✓
Sárga/narancs
Az ASL ideiglenesen
készenléti üzemmódban
vanA
A
A jelzés szimbólumaB "70" után = az
ASL aktív.
B
Az ASL aktív
ASL
✓
A
Jelentés
SL
A
Az automata sebességkorlátozó a jelzőtábla-felismerő3 funkciótól származó információkat használja az autó maximális sebességének beállításához.
Az automata sebességkorlátozó funkció egy
segítség és nem minden vezetési helyzetben
vagy közlekedési, időjárási és útviszonyok
mellett működik. Mindig a járművezető felelős
a megfelelő távolság és sebesség tartásáért,
akkor is, ha használja az automata sebességkorlátozót.
A jelzés szimbólumának színe
FEHÉR szimbólum: A funkció aktív, SZÜRKE szimbólum:
Készenléti üzemmód.
A szimbólum színének jelentésével kapcsolatban, lásd a későbbi
"ASL szimbólum" címszót.
Az ASL szimbólum
A jelzés szimbóluma (a tárolt sebesség,
"70" mellett a sebességmérő közepén)
háromféle színnel jelenhet meg az
alábbi jelentésekkel:
Például egy jelzőtábla leolvasása sikertelen volt.
A ASL korlátai
Az automata sebességkorlátozás az RSI3 funkció
sebességinformációinak használatával történik és nem a jelzőtáblákon feltüntetett sebességet
használva, amelyeket az autó elkerül.
Ha az RSI3 nem képes értelmezni és továbbítani
a sebességinformációkat az ASL számára, akkor
az ASL készenléti üzemmódba áll, és átvált SL
funkcióra. ilyen esetekben a járművezetőnek be
kell avatkoznia, és megfelelő sebességre kell lassítania.
Az ASL újra aktiválódik, amikor az RSI3 funkció
újra képes értelmezni és továbbítani a sebességinformációkat az ASL számára.
Lásd még a "Jelzőtábla-felismerés korlátai" címszót.
}}
* Opció/tartozék. 279
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Sebességhatároló* (275. oldal)
Az automata sebességhatároló aktiválása/
inaktiválása (280. oldal)
Az automata sebességhatároló tűrésének
módosítása (281. oldal)
Az automata sebességhatároló
aktiválása/inaktiválása
Az automata sebességhatároló
inaktiválása
Az automata sebességhatároló funkció
(Automatic Speed Limiter - ASL) a sebességhatároló (Speed Limiter - SL) kiegészítőjeként aktiválható és inaktiválható.
–
A funkció aktiválása/inaktiválása a központi kijelző funkció
nézetében lehetséges.
Jelzőtábla-felismerés* (349. oldal)
A jelzőtábla-felismerés korlátai* (353. oldal)
Az automata sebességhatároló
aktiválása
1.
2.
280
Érintse meg az Automatikus
sebességkorlát gombot a funkció nézetben.
> Az ASL készenléti üzemmódban van, egy
zöld visszajelző jelenik meg a gombon, és
a járművezetői kijelző egy jelzés szimbólumát mutatja a sebességmérő közepén.
Érintse meg az Automatikus
sebességkorlát gombot a funkció nézetben.
> Az ASL kikapcsol és a gomb jelzése
SZÜRKE színűre változik - helyette az SL
lesz aktív.
FIGYELEM
Az ASL funkcióról SL funkcióra váltást követően az autó a későbbiekben nem a táblával
jelzett, hanem a memóriában tárolt maximális
sebességet követi.
Kapcsolódó információk
•
•
Automatikus sebességhatároló* (279. oldal)
Az automata sebességhatároló tűrésének
módosítása (281. oldal)
Nyomja meg a kormánykerék
gombját.
> Az ASL az autó pillanatnyi sebességével
aktiválódik.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az automata sebességhatároló
tűrésének módosítása
A tűrés beállítása ugyanúgy történik, mint a
sebességhatároló sebesség-beállítása.
A sebességhatároló funkció (Automatic Speed
Limiter - ASL) különböző tűrési szintekre állítható.
MEGJEGYZÉS
A legnagyobb kiválasztható tűrés
+/- 10 km/h (5 mph).
Lehetőség van a kitáblázott sebességkorlát növelésére/csökkentésére. Ha például az autó egy
70 km/h (43 mph) értékű kitáblázott sebességkorlátozást követ, akkor a járművezető dönthet
úgy, hogy ehelyett 75 km/h (47 mph) sebességet tartson be.
Kapcsolódó információk
A funkciók gombjai és szimbólumai.
–
Nyomja a kormánykerék
gombját (1),
amíg a sebességmérő (4) közepén a
70 km/h (43 mph) jelzés helyett a 75 km/h
(47 mph) jelzés nem jelenik meg.
> Ezután az autó a kiválasztott 5 km/h
(4 mph) tűrést használja, amíg a táblák,
amelyek mellett elhalad, 70 km/h
(43 mph) sebességet mutatnak.
•
•
Automatikus sebességhatároló* (279. oldal)
•
•
Jelzőtábla-felismerés* (349. oldal)
Az automata sebességhatároló aktiválása/
inaktiválása (280. oldal)
A sebességhatároló sebességének kezelése
(276. oldal)
A tűrés addig marad érvényben, amíg el
nem halad egy alacsonyabb vagy magasabb sebességértékű jelzőtábla mellett ezután az autó az új kitáblázott sebességhatárt követi, és a tűrés törlődik a memóriából.
Ha a jelzőtábla-felismerő* funkció aktív,
akkor a jelzett sebességkorlátozás egy
PIROS visszajelzővel jelenik meg a sebességmérőn.
* Opció/tartozék. 281
VEZETŐTÁMOGATÁS
Sebességtartó
A sebességtartó (Cruise Control - CC) segít a
járművezetőnek az egyenletes sebesség fenntartásában, ami kényelmesebb vezetést eredményez autópályákon és hosszú, egyenes utakon a
forgalom normális haladásakor.
Áttekintés
Az autó pillanatnyi sebessége
Tárolt sebesség
Az adaptív sebességtartó opcióval felszerelt
autókban a járművezető válthat a CC és az ACC
között - lásd "Váltás a sebességtartó és az adaptív sebességtartó között".
A sebességtartó aktiválása és
elindítása
Először ki kell választani és aktiválni kell a sebességtartó funkciót (Cruise Control - CC), hogy
szabályozni lehessen a sebességet.
FIGYELEM
A járművezetőnek mindig figyelnie kell a forgalmi körülményeket és be kell avatkoznia, ha
a sebességtartó nem tart megfelelő sebességet és/vagy távolságot.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért.
Kapcsolódó információk
A funkciók gombjai és szimbólumai.
Növeli a tárolt sebességet vagy újra aktiválja
a sebességtartót, és visszatér a tárolt sebességhez
Aktiválja a sebességtartót, és tárolja a pillanatnyi sebességet vagy inaktiválja a sebességtartót
Csökkenti a tárolt sebességet
A tárolt sebesség jele
282
•
A sebességtartó aktiválása és elindítása
(282. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
•
A sebességtartó sebességének kezelése
(283. oldal)
Aktív sebességtartó
•
A sebességtartó kikapcsolása/újbóli bekapcsolása (284. oldal)
•
•
A sebességtartó inaktiválása (285. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* (288. oldal)
Váltás a sebességtartó és az adaptív sebességtartó* között (299. oldal)
–
Nyomja meg a ◀ (1) vagy ▶ (3) gombot a
(4) szimbólumhoz/funkcióhoz
lépéshez.
> A szimbólum megjelenik és a sebességtartó aktiválható.
A sebességtartó elindítása
A sebességtartó elindításához készenléti üzemmódból, az autó pillanatnyi sebességének
30 km/h (20 mph) vagy ennél magasabb értékű-
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
nek kell lennie. A sebességhatárolóban tárolt legalacsonyabb sebesség 30 km/h (20 mph) lehet.
A sebességtartó sebességének
kezelése
–
A sebességtartó (Cruise Control - CC) különböző sebességekre állítható.
A
szimbólum/funkció megjelenített
állapotában, nyomja meg a kormánykerék
gombját (2).
> A sebességtartó elindul és a pillanatnyi
sebesség kerül beállításra tárolt sebességként.
MEGJEGYZÉS
A sebességtartó 30 km/h (20 mph) sebesség alatt nem kapcsolható be.
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességtartó (282. oldal)
A sebességtartó sebességének kezelése
(283. oldal)
•
A sebességtartó kikapcsolása/újbóli bekapcsolása (284. oldal)
•
A sebességtartó inaktiválása (285. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
–
A tárolt sebességet a kormánykerék
(1)
vagy – gombjának (3) rövid vagy hosszú
megnyomásával módosíthatja:
•
Használjon rövid megnyomásokat a
sebesség +/- 5 km/h (+/- 5 mph) módosításához megnyomásonként.
•
Tartsa nyomva a gombot a sebesség
+/- 1 km/h (+/- 1 mph) módosításához,
és engedje el, amikor a járművezetői
kijelző jelölése (4)/(6) a kívánt sebességnél van.
> Az utoljára végzett megnyomás tárolódik a
memóriában.
Ha a járművezető a gázpedál használatával növeli
az autó sebességét, mielőtt megnyomná a korgombját, akkor a tárolt sebesség
mánykerék
}}
283
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
az autó sebessége lesz, amikor megnyomja a
gombot, feltéve, hogy a járművezető lába a gázpedálon van a gomb megnyomásának pillanatában.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
A sebességtartó kikapcsolása/
újbóli bekapcsolása
A sebességtartó (Cruise Control - CC) ideiglenesen kikapcsolhat úgy, hogy készenléti üzemmódba lép, és később újra aktiválható.
A motorfék használata a lábfék helyett
A sebességtartóval a sebesség a lábfék kevesebb használatával is szabályozható. Lejtőn
haladva bizonyos esetekben kívánatosabb egy
kissé gyorsabban haladni, és motorfékezéssel
korlátozni a gyorsulást. Ebben az esetben a járművezető ideiglenesen kiválthatja a lábfék használatát a sebességtartóval.
–
Nyomja be körülbelül félig a gázpedált, majd
engedje el azt.
> A sebességtartó kikapcsolja az automatikus üzemi fékezést, és csak a motorféket
használja.
Kapcsolódó információk
•
•
284
Sebességtartó (282. oldal)
A sebességtartó aktiválása és elindítása
(282. oldal)
•
A sebességtartó kikapcsolása/újbóli bekapcsolása (284. oldal)
•
A sebességtartó inaktiválása (285. oldal)
Készenléti üzemmód a járművezető
beavatkozásával
A sebességtartó ideiglenesen kikapcsol és
készenléti üzemmódba vált, ha:
•
•
•
a vezető megnyomja a fékpedált
•
a járművezető több mint 1 percig a tároltnál
magasabb sebességet tart fenn.
a fokozatválasztót N állásba helyezik
a tengelykapcsoló-pedált több mint 1 percig
nyomva tartják
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
A sebességtartó inaktiválása és
készenléti üzemmódba kapcsolása
–
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(2).
> A sebességhatár jelzései és szimbólumai
FEHÉR színűről SZÜRKE színűre változnak járművezetői kijelzőn — a sebességtartó ideiglenesen kikapcsol, és a járművezető átmenetileg átlépheti a beállított
sebességet.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
Automatikus készenléti üzemmód
A sebességtartó ideiglenesen inaktiválódik és
készenléti üzemmódba kapcsol, ha:
•
•
•
•
a kerekek elvesztik a tapadást
a motor fordulatszáma túl alacsony/magas
a fékek hőmérséklete túl magas
a sebesség 30 km/h (20 mph) alá esett.
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
A sebességtartó újbóli aktiválása
készenléti üzemmódból
VEZETŐTÁMOGATÁS
–
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(1).
> A sebességtartó jelölései és szimbólumai
SZÜRKE színűről FEHÉR színűre változnak a járművezetői kijelzőn — az autó
ezután újra az utoljára tárolt sebességet
tartja.
A sebességtartó inaktiválása
A sebességtartó Cruise Control — CC kikapcsolható.
Kapcsolódó információk
•
•
vagy
–
Az adaptív sebességtartóval* felszerelt autókban
lehetőség van a két sebességtartó funkció közötti
váltásra - lásd a "Váltás a CC és az ACC között"
címszót.
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(2).
> A sebességtartó jelölései és szimbólumai
SZÜRKE színűről FEHÉR színűre változnak járművezetői kijelzőn — az autó ezután a pillanatnyi sebességet tartja.
Sebességtartó (282. oldal)
A sebességtartó aktiválása és elindítása
(282. oldal)
•
A sebességtartó sebességének kezelése
(283. oldal)
•
A sebességtartó kikapcsolása/újbóli bekapcsolása (284. oldal)
•
Váltás a sebességtartó és az adaptív sebességtartó* között (299. oldal)
A funkciók gombjai és szimbólumai.
MEGJEGYZÉS
1.
gombját
Nyomja meg a kormánykerék
(2).
> A sebességtartó készenléti üzemmódban
van.
2.
Nyomja meg a kormánykerék ◀ (1) vagy ▶
(3) gombját, hogy egy másik funkcióra váltson.
> A járművezetői kijelző sebességtartó szimbóluma és visszajelzője (4) kikapcsol - ami
törli a beállított/tárolt sebességet.
3.
Nyomja meg újra a kormánykerék
gombját (2).
> Egy másik funkció aktiválódik.
Észrevehető sebességnövekedés történhet,
ha visszaállítja a sebességet a
gomb
megnyomásával.
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességtartó (282. oldal)
A sebességtartó aktiválása és elindítása
(282. oldal)
•
A sebességtartó sebességének kezelése
(283. oldal)
•
A sebességtartó inaktiválása (285. oldal)
* Opció/tartozék. 285
VEZETŐTÁMOGATÁS
Távolságfigyelmeztetés*
Szélvédőre vetített kijelző*
A távolságfigyelmeztetés funkció (Distance Alert)
figyelmezteti a járművezetőt, ha túl közel kerül az
elöl haladó járműhöz.
A távolságfigyelmeztetés 30 km/h (20 mph) feletti sebességeken aktív és csak az elöl, ugyanolyan irányban haladó járművekre reagál. A szembejövő, lassú vagy álló járművekre vonatkozóan
nincsenek távolsági információk.
MEGJEGYZÉS
A távolságfigyelmeztetés az adaptív sebességtartó aktív állapotának idejére kikapcsol.
FIGYELEM
A távolságfigyelmeztetés csak akkor működik,
ha az elöl haladó jármű távolsága kisebb mint
a beállított érték - a vezetett jármű sebessége
nem befolyásolja.
Kapcsolódó információk
•
A távolságfigyelmeztetés* időközének aktiválása és beállítása (287. oldal)
•
A távolságfigyelmeztetés* korlátai
(288. oldal)
•
•
Szélvédőre vetített kijelző* (115. oldal)
Adaptív sebességtartó* (288. oldal)
Távolságfigyelmeztető szimbólum a szélvédőn4.
A szélvédőre vetített kijelzővel rendelkező autókban egy szimbólum jelenik meg a szélvédőn, amíg
az elöl haladó járműhöz viszonyított időköz rövidebb, mint az előre beállított érték. Azonban ez
azt feltételezi, hogy a Vezetőtámogatás
megjelenítése funkciót aktiválták az autó menürendszerének beállításaiban - a működés módjával kapcsolatban, lásd a "Szélvédőre vetített
kijelző" címszót.
MEGJEGYZÉS
A szélvédőn megjelenő információkat erős
napsütésben és napszemüvegben nehéz
lehet észrevenni.
4
286
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A távolságfigyelmeztetés*
időközének aktiválása és beállítása
MEGJEGYZÉS
A távolságfigyelmeztetés (Distance Alert) funkció
aktiválható/inaktiválható és beállítható az időköz.
Minél magasabb a sebesség, annál hosszabb
az adott időintervallumhoz méterben kiszámított távolság.
A távolságfigyelmeztetés aktiválása/
inaktiválása
A beállított időközt használja az adaptív
sebességtartó funkció is.
A funkció aktiválása/inaktiválása a központi kijelző funkció
nézetében lehetséges.
Csak a helyi közlekedési szabályoknak megfelelő időintervallumokat használjon.
Kapcsolódó információk
Az időintervallum kezelőszerve.
–
Az időköz csökkentése
Érintse meg az Distance Alert gombot a
funkció nézetben.
> A távolságfigyelmeztetés aktív/inaktív, egy
zöld/szürke visszajelző látható a gombon.
A távolságfigyelmeztetés időközének
beállítása
Különböző időközök állíthatók
be az elől haladó járműhöz
képest és jelennek meg a járművezetői kijelzőn 1-5 vízszintes vonal formájában - a több
vonal hosszabb időt jelent. Egy
vonal körülbelül 1 másodpercnek felel meg az elől haladó járműhöz képest,
5 vonal körülbelül 3 másodpercet jelent.
Az időköz növelése
Távolságfigyelmeztetés
–
•
•
•
Távolságfigyelmeztetés* (286. oldal)
A távolságfigyelmeztetés* korlátai
(288. oldal)
Adaptív sebességtartó* (288. oldal)
Nyomja meg a kormánykerék (1) vagy (2)
gombját az időköz növeléséhez vagy csökkentéséhez.
> A távolságjelző (3) mutatja a pillanatnyi
időközt.
Ugyanez a szimbólum jelenik meg, amikor be van
kapcsolva az adaptív sebességtartó funkció.
* Opció/tartozék. 287
VEZETŐTÁMOGATÁS
A távolságfigyelmeztetés* korlátai
A távolságfigyelmeztetés (Distance Alert) funkció
bizonyos helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
MEGJEGYZÉS
Az erős napfény, a visszatükröződések vagy a
megvilágítás intenzitásának erős változásai
valamint napszemüveg viselése azt eredményezheti, hogy a szélvédőn nem látható a
figyelmeztető lámpa.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Távolságfigyelmeztetés* (286. oldal)
A távolságfigyelmeztetés* időközének aktiválása és beállítása (287. oldal)
A radar egység korlátai (319. oldal)
Adaptív sebességtartó*
Az adaptív sebességtartó (Adaptive Cruise
Control - ACC) segít a járművezetőnek az
egyenletes sebesség és az előző autóhoz képest
beállított követési időintervallum fenntartásában.
Az adaptív sebességtartó kényelmesebb vezetési
élményt eredményez hosszú utakon, autópályákon és hosszú, egyenes főutakon a forgalom
sima haladásakor.
A rossz időjárás vagy a kanyargós utak befolyásolhatják a radar egység képességét az
elöl haladó járművek észlelésében.
A járművek mérete, például motorkerékpárok,
szintén befolyásolhatja az észlelőképességet.
Az azt jelentheti, hogy a figyelmeztető lámpa a
beállítottnál kisebb távolságnál világít vagy a
figyelmeztető lámpa átmenetileg nem jelenik
meg.
A szélsőségesen magas sebességek szintén
azt okozhatják, hogy a lámpa, az érzékelési
tartomány korlátozottsága miatt a beállítottnál
rövidebb távolságnál világít.
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó radar egységét használja,
amely bizonyos általános korlátokkal rendelkezik, lásd a "Radar egység korlátai" részt.
5
288
A kamera és radar egység méri a távolságot az elöl
haladó járműtől5.
A járművezető kiválasztja a kívánt sebességet és
az elöl haladó járműhöz képest. Ha a kamera és
radar egység egy lassabban haladó autót észlel
az autó előtt, akkor automatikusan beállítja a
sebességet a beállított időközhöz. Amikor az út
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
újra szabad, akkor az autó visszatér a beállított
sebességhez.
FIGYELEM
Az adaptív sebességtartó egy segítség, és
nem képes minden forgalmi, időjárási és útviszonyok kezelésére.
A járművezetőnek mindig figyelnie kell a környező forgalmi feltételeket, és be kell avatkoznia, ha az adaptív sebességtartó nem képes a
megfelelő sebesség vagy időköz tartására.
Olvassa el az összes részt az adaptív sebességtartóról a kezelési útmutatóban, hogy
megismerje annak korlátait, amelyekkel a
vezetőnek tisztában kell lennie, mielőtt használná a funkciót.
A járművezető mindig felelős a megfelelő időköz és sebesség tartásáért, akkor is, ha használja az adaptív sebességtartót.
Az adaptív sebességtartó gyorsítással és fékezéssel szabályozza a sebességet. Normális, hogy
a fékek halk hangot adnak a sebesség beállításakor.
fékezés váratlanul vagy egyáltalán nem történik
meg.
Az adaptív sebességtartó célja, hogy egy, a járművezető által beállított időközzel kövesse az elől,
ugyanabban a sávban haladó járművet. Ha a
radar egység nem lát semmilyen járművet a jármű
előtt, akkor ehelyett a járművezető által beállított
sebességet tartja. Akkor is ez történik, ha az elől
haladó jármű sebessége növekszik, és meghaladja a tárolt sebességet.
Az alábbiak automata sebességváltóra vonatkoznak:
•
Az adaptív sebességtartó 0 km/h sebességtől akár 200 km/h (125 mph) sebességig
képes egy másik jármű követésére.
Az alábbiak manuális sebességváltóra vonatkoznak:
•
Az adaptív sebességtartó 30 km/h (20 mph)
sebességtől 200 km/h (125 mph) sebességig képes egy másik jármű követésére.
FIGYELEM
Az adaptív sebességtartó nem ütközés-elkerülő rendszer. A vezetőnek be kell avatkoznia,
ha a rendszer nem észleli az elöl haladó járművet.
Az adaptív sebességtartó nem fékez emberek
vagy állatok valamint kisméretű járművek, például kerékpárok és motorkerékpárok esetén.
Sem alacsony utánfutók, szembejövő, lassú
vagy álló járművek vagy tárgyak esetén.
Ne használja az adaptív sebességtartót például városi forgalomban, kereszteződéseknél,
csúszós útfelületeken, ha sok víz vagy hólé
van az úttesten, erős esőben/havazásban,
rossz látási viszonyok mellett, kanyargós vagy
keskeny utakon.
FONTOS
Az adaptív sebességtartó komponenseinek
karbantartását csak szervizben szabad
végezni - lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Az adaptív sebességtartó célja a sebesség finom
szabályozása. A hirtelen fékezést igénylő helyzetekben a járművezetőnek magának kell beavatkoznia. Ez nagy sebességkülönbség vagy az elől
haladó autó erős fékezése esetén érvényes. A
radar egység korlátai miatt előfordulhat, hogy a
}}
289
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Áttekintés
Kezelőszervek
A céljármű kijelzés: az ACC észlelt és követ
egy céljárművet az előre beállított időközzel
Az időköz és az elöl haladó járművek szimbóluma
Az adaptív sebességtartó opcióval felszerelt
autókban a járművezető válthat a CC és az ACC
között - lásd "Váltás a sebességtartó és az adaptív sebességtartó között".
téséhez - lásd az "Adaptív sebességtartó szimbólumai és üzenetei" címszót.
Ütközési kockázat figyelmeztetés
Járművezetői kijelző
A funkciók gombjai és szimbólumai5.
Növeli a tárolt sebességet vagy újra aktiválja
az adaptív sebességtartót, és visszatér a
tárolt sebességhez és időközhöz.
Aktiválja az adaptív sebességtartót és tárolja
a pillanatnyi sebességet vagy inaktiválja az
adaptív sebességtartót.
Csökkenti a tárolt sebességet
Növeli az időközt az elöl haladó járműhöz
képest
Csökkenti az időközt az elöl haladó járműhöz
képest
5
290
Hang és szimbólum az ütközésfigyelmeztetéshez5
Figyelmeztető hangjelzés ütközés kockázata
esetén
Figyelmeztető jelzés ütközés kockázata esetén
A sebességek jelzése5.
Tárolt sebesség
Az elől haladó jármű sebessége.
Az Ön autójának pillanatnyi sebessége.
A szimbólumok közlekedési helyzettől függően
megjelenő különböző kombinációinak megtekin-
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
Távolságmérés a kamera és a radar egységgel
Az adaptív sebességtartó a lábfék kapacitásának
körülbelül 40%-át képes használni. Ha az autót
az adaptív sebességtartó fékezési kapacitásánál
erősebben kell fékezni és a járművezető nem
fékez, akkor bekapcsol a figyelmeztető lámpa és
a figyelmeztető hangjelzés, hogy figyelmeztesse a
VEZETŐTÁMOGATÁS
járművezetőt az azonnali beavatkozás szükségességére.
MEGJEGYZÉS
A szélvédőn megjelenő információkat erős
napsütésben és napszemüvegben nehéz
lehet észrevenni.
FIGYELEM
Az adaptív sebességtartó csak olyan járművekre figyelmeztet, amelyeket a radar egység
észlel - ezért előfordulhat, hogy nem vagy
csak bizonyos késéssel ad figyelmeztetést. Ne
várjon a figyelmeztetésre fékezés nélkül, amikor az szükséges.
Szélvédőre vetített kijelző*
Ütközésfigyelmeztető szimbólum a szélvédőn5.
Ha az autó szélvédőre vetített kijelzővel van felszerelve, akkor a figyelmeztetés egy villogó szimbólummal jelenik meg a szélvédőn.
5
•
•
Szélvédőre vetített kijelző* (115. oldal)
A radar egység korlátai (319. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Az adaptív sebességtartó* aktiválása és elindítása (292. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó* sebességének
kezelése (293. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó* időközének beállítása (294. oldal)
•
Cél váltása és automatikus fékezés az adaptív sebességtartóval (297. oldal)
•
Váltás a sebességtartó és az adaptív sebességtartó* között (299. oldal)
•
Előzési segéd az adaptív sebességtartóval*
vagy Pilot Assist* funkcióval (296. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó inaktiválása/aktiválása* (295. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó* korlátai
(299. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó* szimbólumai és
üzenetei (301. oldal)
•
•
Pilot Assist* (303. oldal)
Távolságfigyelmeztetés* (286. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék. 291
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az adaptív sebességtartó*
aktiválása és elindítása
A adaptív sebességtartót (Adaptive Cruise
Control - ACC) először aktiválni kell, majd el kell
indítani, hogy szabályozza a sebességet és a
távolságot.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
Az adaptív sebességtartó aktiválása
Közvetlenül a motor beindítását követően az
adaptív sebességtartó készenléti üzemmódba lép.
–
292
Nyomja meg a ◀ (2) vagy ▶ gombot (3) a
szimbólumhoz/funkcióhoz (4) lépéshez.
> A szimbólum megjelenik és az adaptív
sebességtartó készenléti üzemmódba
kapcsol.
Az adaptív sebességtartó elindítása
Ezzel egyidejűleg a sebességtartomány jelölése.
Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük az ACC
elindításához:
•
A járművezető biztonsági övének becsatolva
és a vezető ajtajának csukva kell lennie.
•
Kell, hogy legyen az autó előtt ésszerű távolságban egy jármű (a "céljármű") vagy a pillanatnyi sebességnek legalább 15 km/h
(9 mph) értékűnek kell lennie.
•
Manuális sebességváltóval felszerelt autók
esetén. A sebességnek legalább 30 km/h
(20 mph) értékűnek kell lennie.
–
A
szimbólum/funkció megjelenített állapotában, nyomja meg a kormánykerék
gombját (1).
> Az adaptív sebességtartó elindul, és a pillanatnyi sebesség tárolásra kerül, ami számokként megjelenik a sebességmérő
közepén.
A magasabb sebesség a tárolt/
kiválasztott sebesség, az alacsonyabb sebesség pedig az
elöl haladó jármű (céljármű)
sebessége.
Kapcsolódó információk
•
Adaptív sebességtartó* (288. oldal)
Az időintervallumot csak akkor
állítja be az ACC az elől haladó
járműhöz képest, ha a távolság
szimbólum két járművet mutat.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az adaptív sebességtartó*
sebességének kezelése
az autó sebessége lesz, amikor megnyomja a
gombot, feltéve, hogy a járművezető lába a gázpedálon van a gomb megnyomásának pillanatában.
Az adaptív sebességtartó (Adaptive Cruise
Control - ACC) különböző sebességekre állítható.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
–
A tárolt sebességet a kormánykerék
(1)
vagy – gombjának (3) rövid vagy hosszú
megnyomásával módosíthatja:
•
Használjon rövid megnyomásokat a
sebesség +/- 5 km/h (+/- 5 mph) módosításához megnyomásonként.
•
Tartsa nyomva a gombot a sebesség
+/- 1 km/h (+/- 1 mph) módosításához,
és engedje el, amikor a járművezetői
kijelző jelölése (4) a kívánt sebességnél
van.
> Az utoljára végzett megnyomás tárolódik a
memóriában.
Ha a járművezető a gázpedál használatával növeli
az autó sebességét, mielőtt megnyomná a korgombját, akkor a tárolt sebesség
mánykerék
Automata sebességváltó
Az adaptív sebességtartó 0 km/h sebességtől
akár 200 km/h (125 mph) sebességig képes egy
másik jármű követésére.
Ne feledje, hogy az adaptív sebességtartó legalacsonyabb programozható sebessége 30 km/h
(20 mph) - még ha a sebességtartó képes is egy
másik jármű követésére 0 km/h sebességig,
30 km/h-nál (20 mph) alacsonyabb sebesség
nem választható/tárolható.
A legnagyobb kiválasztható sebesség 200 km/h
(125 mph).
Manuális sebességváltó
Az adaptív sebességtartó 30 km/h (20 mph)
sebességtől 200 km/h (125 mph) sebességig
képes egy másik jármű követésére.
Az adaptív sebességtartó legalacsonyabb programozható sebessége 30 km/h (20 mph) - maximális sebessége 200 km/h (125 mph).
Kapcsolódó információk
•
Adaptív sebességtartó* (288. oldal)
* Opció/tartozék. 293
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az adaptív sebességtartó*
időközének beállítása
Ne feledje, hogy a rövid időköz csak rövid időt
hagy a járművezető számára a reagáláshoz, ha
előre nem látható probléma merülne fel.
Az adaptív sebességtartó (Adaptive Cruise
Control - ACC) különböző időközökre állítható.
Különböző időközök állíthatók
be az elől haladó járműhöz
képest és jelennek meg a járművezetői kijelzőn 1-5 vízszintes vonal formájában - a több
vonal hosszabb időt jelent. Egy
vonal körülbelül 1 másodpercnek felel meg az elől haladó járműhöz képest,
5 vonal körülbelül 3 másodpercet jelent.
MEGJEGYZÉS
Csak a helyi közlekedési szabályoknak megfelelő időintervallumokat használjon.
Az időintervallum kezelőszerve.
Az időköz csökkentése
Ugyanez a szimbólum jelenik meg, amikor be van
kapcsolva a távolságfigyelmeztetés.
MEGJEGYZÉS
Amikor a járművezetői kijelző szimbóluma két
autót mutat, akkor az ACC az előre beállított
időközzel követi elől haladó járművet.
Amikor csak egy autó látszik, akkor nem halad
elől ésszerű távolságon belül jármű.
294
Ha úgy tűnik, hogy az adaptív sebességtartó
nem reagál a bekapcsolásakor, annak oka az
lehet, hogy az elöl haladó járműhöz viszonyított időintervallum akadályozza a sebesség
növelését.
Minél magasabb a sebesség, annál hosszabb
az adott időintervallumhoz méterben kiszámított távolság.
Az időköz növelése
Távolságfigyelmeztetés
–
Nyomja meg a kormánykerék (1) vagy (2)
gombját az időköz növeléséhez vagy csökkentéséhez.
> A távolságjelző (3) mutatja a pillanatnyi
időközt.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó* (288. oldal)
Az adaptív sebességtartó* sebességének
kezelése (293. oldal)
Távolságfigyelmeztetés* (286. oldal)
Az adaptív sebességtartó bizonyos helyzetekben
lehetővé teszi az időköz jelentős változtatását,
hogy elősegítse az elől haladó jármű sima és
kényelmes követését. Alacsony sebességnél,
amikor a távolság rövid, az adaptív sebességtartó
enyhén növeli az időközt.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az adaptív sebességtartó
inaktiválása/aktiválása*
Az adaptív sebességtartó (Adaptive Cruise
Control - ACC) ideiglenesen kikapcsolhat úgy,
hogy készenléti üzemmódba lép, és később újra
aktiválható.
Az adaptív sebességtartó inaktiválása
és készenléti üzemmódba kapcsolása
Készenléti üzemmódban a járművezetőnek
magának kell gondoskodnia a sebességről és a
távolságról.
Amikor az adaptív sebességtartó készenléti
üzemmódban van, és az autó túl közel kerül az
elöl haladó járműhöz, akkor a járművezető ehelyett a távolságfigyelmeztetés funkciótól kap jelzést (lásd a "Távolságfigyelmeztetés" címszót a
fejezet végén).
Készenléti üzemmód a járművezető
beavatkozásával
Az adaptív sebességtartó ideiglenesen kikapcsol
és készenléti üzemmódba vált, ha:
•
•
•
•
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
Az adaptív sebességtartó ideiglenes kikapcsolásához és készenléti módba kapcsolásához:
–
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(2).
> A
szimbólum a járművezetői kijelzőn
FEHÉR színűről SZÜRKE színűre és a
tárolt sebesség a sebességmérő közepén
BÉZS színűről SZÜRKE színűre változik.
Automatikus készenléti üzemmód
Az adaptív sebességtartó működése más rendszerektől függ, mint amilyen a menetstabilizáló/
kipörgésgátló (ESC). Ha ezen rendszerek bármelyikének a működése megszűnik, akkor az adaptív
sebességtartó automatikusan kikapcsol.
Az automatikus kikapcsoláskor egy jelzés szólal
meg és egy üzenet jelenik meg a járművezetői
kijelzőn. A járművezetőnek be kell avatkoznia és
az előző járműhöz kell igazítania a sebességet.
Az automatikus kikapcsolás oka lehet:
•
a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van és a
ACC nem biztos abban, hogy a céltárgy egy
álló jármű vagy valamilyen más objektum, például egy fekvőrendőr.
•
a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van és az
elöl haladó jármű elfordul, akkor a ACC funkciónak már nincs mit követnie.
•
a sebesség 30 km/h (20 mph) alá csökken csak manuális sebességváltóval felszerelt
autókra vonatkozik.
a vezető megnyomja a fékpedált
a fokozatválasztót N állásba helyezik.
a járművezető több mint 1 percig a tároltnál
magasabb sebességet tart fenn.
a tengelykapcsoló-pedál körülbelül 1 percig
be van nyomva - manuális sebességváltóval
felszerelt autók esetén.
Ebben a helyzetben a járművezetőnek be kell
avatkoznia és az előző járműhöz kell igazítania a
sebességet.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
•
•
•
•
•
a járművezető kinyitja az ajtót
a járművezető leveszi a biztonsági övét
a motor fordulatszáma túl alacsony/magas
a kerekek elvesztik a tapadást
a fékek hőmérséklete magas
}}
* Opció/tartozék. 295
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
•
•
be van húzva a rögzítőfék
MEGJEGYZÉS
a kamera és radar egységet például hó vagy
zuhogó eső takarja el (kameralencse/rádióhullámok blokkolása).
Az adaptív sebességtartó újbóli
aktiválása készenléti üzemmódból
Észrevehető sebességnövekedés történhet,
ha visszaállítja a sebességet a
gomb
megnyomásával.
Kapcsolódó információk
•
•
Adaptív sebességtartó* (288. oldal)
Távolságfigyelmeztetés* (286. oldal)
Előzési segéd az adaptív
sebességtartóval* vagy Pilot Assist*
funkcióval
Az adaptív sebességtartó (Adaptive Cruise
Control - ACC vagy Pilot Assist) segíthet a járművezetőnek, amikor más járműveket előz.
Amikor az ACC vagy Pilot Assist egy másik járművet követ, és a járművezető az irányjelző
bekapcsolásával6 azt jelzi, hogy szeretné megelőzni azt, akkor az adaptív sebességtartó vagy
Pilot Assist segít az autó másik jármű felé gyorsításával, mielőtt az autó elérné az előzési sávot.
A funkció ezután késlelteti a sebesség csökkentését, hogy megakadályozza az idő előtti fékezést,
amikor a járművezető autója egy lassabb járműhöz közelít.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
Az ACC újbóli aktiválásához készenléti üzemmódból:
–
6
296
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(1).
> A sebesség ekkor a legutolsó tárolt
sebességre áll.
A funkció addig marad aktív, amíg a járművezető
járműve el nem hagyja a megelőzött járművet.
FIGYELEM
Legyen tudatában annak, hogy a funkció nem
csak előzés során, hanem például akkor is
bekapcsolhat, amikor az irányjelzőt használja a
sávváltás vagy egy másik útra hajtás jelzéséhez - ekkor az autó rövid időre gyorsítani fog.
Csak a bal oldali irányjelzőn balkormányos autó, vagy a jobb oldali irányjelzőn jobbkormányos autó esetében.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az előzési segéd elindítása
Ezeknek a feltételeknek kell fennállniuk az előzési segéd aktiválásához:
•
•
kell lennie egy járműnek elől (a "céljármű")
•
az ACC vagy Pilot Assist tárolt sebességének
elég magasnak kell lennie az előzés biztonságos végrehajtásához.
–
Kapcsolja be az irányjelzőt.
a sebességnek legalább 70 km/h (43 mph)
értékűnek kell lennie
•
jobbkormányos autót vezet olyan országban,
ahol balkormányos autók közlekednek (vagy
fordítva).
Cél váltása és automatikus fékezés
az adaptív sebességtartóval
Az ilyen helyzeteket az ACC vagy Pilot Assist ideiglenesen készenléti módba kapcsolásával lehet
elkerülni.
Automata sebességváltó esetén az adaptív
sebességtartó (Adaptive Cruise Control - ACC )
a cél váltása és fékezés funkciókkal rendelkezik
bizonyos sebességek mellett.
Kapcsolódó információk
Cél váltása
•
•
Pilot Assist* (303. oldal)
Adaptív sebességtartó* (288. oldal)
Használja a bal oldali irányjelzőt az autóban a
balkormányos vagy a jobb oldali irányjelzőt a
jobbkormányos autókban.
> Elindul az előzési segéd.
Korlátok
Amikor az előzési segédet használja, akkor a járművezetőnek fel kell készülnie a körülmények hirtelen változásaira. Bizonyos körülmények között
az előzési segéd akaratlan gyorsításba kezdhet.
Bizonyos helyzetekben ezért kerülni kell a használatát. Példák az ilyen helyzetekre:
•
az autó mellékúthoz közelít, amely abba az
irányba történő lefordulásra szolgál, amelyet
normálisan előzésre használnak.
•
az elől haladó jármű lassít, mielőtt az Ön
autója az előzési sávba érne
•
az előzési sáv forgalma lassul
Ha az elől haladó céljármű hirtelen elfordul, akkor előfordulhat, hogy az autó előtt álló forgalom van.
Amikor az adaptív sebességtartó kisebb mint
30 km/h (20 mph) sebességgel követ egy másik
járművet és a cél mozgó járműből álló járművé
változik, akkor fékez az álló jármű észlelésekor.
}}
* Opció/tartozék. 297
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
FIGYELEM
Amikor az adaptív sebességtartó több mint
körülbelül 30 km/h (20 mph) sebességgel
követ egy másik járművet és a cél mozgó járműből álló járművé változik, akkor a sebességtartó figyelmen kívül hagyja az álló járművet és
ehelyett a tárolt sebességet választja.
•
A járművezetőnek ilyenkor magénak kell
beavatkoznia és fékeznie.
Automatikus készenléti üzemmód a cél
váltásával
Az adaptív sebességtartó inaktiválódik és készenléti üzemmódba vált:
•
•
amikor a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van,
és az adaptív sebességtartó bizonytalan
abban, hogy a céltárgy egy álló jármű vagy
valamilyen más objektum, például fekvőrendőr.
amikor a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van,
és az elöl haladó jármű elfordul, akkor az
adaptív sebességtartónak a továbbiakban
nincs mit követnie.
Automatikus fékezés
A lassú forgalomban történő araszolás közbeni
vagy a közlekedési jelzőlámpáknál történő rövid
megállások esetén a haladás automatikusan viszszatér, ha a megállás időtartama nem haladja
meg a körülbelül 3 másodpercet - ha az elől
haladó autó újbóli elindulása ennél hosszabb
298
ideig tart, akkor az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódba kapcsol automatikus fékezéssel.
–
Az adaptív sebességtartót az alábbi módok
valamelyikével aktiválhatja újra:
•
Nyomja meg a kormánykerék
ját.
gomb-
Ez az alábbi helyzetekben történhet:
•
•
•
•
•
Nyomja le a gázpedált.
> Az adaptív sebességtartó folytatja az elől
haladó jármű követését, ha az
6 másodpercen belül mozogni kezd.
MEGJEGYZÉS
a járművezető a fékpedálra helyezi a lábát
behúzza a rögzítőféket
a fokozatválasztót P, N vagy R állásba helyezik
a járművezető a készenléti üzemmódba állítja
az adaptív sebességtartót.
A rögzítőfék automatikus aktiválása
Bizonyos esetekben a rendszer behúzza rögzítőféket, hogy álló helyzetben tartsa az autót.
Ez akkor történik, ha az adaptív sebességtartó a
lábfékkel álló helyzetben tartja az autót és:
Az ACC legfeljebb 5 percig képes álló helyzetben tartani az autót - ezután bekapcsol a
rögzítőfék és az adaptív sebességtartó kikapcsol.
•
a járművezető kinyitja az ajtót vagy kikapcsolja a biztonsági övét
•
A rögzítőféket ki kell engedni, hogy az adaptív
sebességtartó újra bekapcsolható legyen.
Az ACC több mint körülbelül 5 percig álló
helyzetben tartotta az autót
•
•
a fékek túlmelegedtek
Az automatikus fékezés megszűnése
Bizonyos helyzetekben az automatikus fékezés az
álló helyzet elérésekor megszűnik és az adaptív
sebességtartó készenléti üzemmódba kapcsol. Ez
azt jelenti, hogy a fékek felengednek és az autó
gurulni kezdhet - a járművezetőnek ezért be kell
avatkoznia és magának kell fékeznie az autót,
hogy az álló helyzetben maradjon.
leállította a motort.
Kapcsolódó információk
•
Adaptív sebességtartó* (288. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az adaptív sebességtartó* korlátai
Az (Adaptive Cruise Control - ACC) bizonyos
helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
Meredek utak és/vagy nehéz rakomány
Ne feledje, hogy az adaptív sebességtartó elsődlegesen egyenes útfelületeken történő használatra szolgál. A funkciónak meredek lejtőkön
nehézséget okozhat a megfelelő távolság tartása
- ilyen esetekben különös figyelem szükséges és
készen kell állni a fékezésre. Ne használja az
adaptív sebességtartót nehéz nehéz rakománnyal
vagy utánfutót vontatva.
Váltás a sebességtartó és az
adaptív sebességtartó* között
Az adaptív sebességtartóval (ACC) felszerelt
autókban a járművezető válthat a sebességtartó
(CC) és az ACC között.
A Off Road hajtásmód nem választható ki,
amikor aktív az adaptív sebességtartó.
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó radar egységét használja,
amely bizonyos általános korlátokkal rendelkezik, lásd a "Radar egység korlátai" részt.
Kapcsolódó információk
•
•
Adaptív sebességtartó* (288. oldal)
A radar egység korlátai (319. oldal)
CC
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
A
Sebességtartó
A
Adaptív sebességtartó
Váltás ACC sebességtartóról CC
sebességtartóra
Hogyan váltson adaptív sebességtartóról (ACC)
sebességtartóra (CC).
1.
3.
A
FEHÉR szimbólum: A funkció aktív, SZÜRKE szimbólum:
Készenléti üzemmód
Állítsa készenléti üzemmódba az adaptív
sebességtartót a kormánykerék
gombjával.
Érintse meg a Tempomat gombot a funkció
nézetben - a gomb visszajelzője SZÜRKE színűről ZÖLD színűre változik.
>
A járművezetői kijelző az
ACC
CC szimbólumra
szimbólumról a
vált. Az adaptív sebességtartó (ACC) most
ki van kapcsolva, a sebességtartó (CC)
pedig készenléti üzemmódban van.
Egy szimbólum mutatja a járművezetői kijelzőn,
hogy melyik sebességtartó aktív:
Különféle beállítások
•
2.
Nyomja meg a kormánykerék
gombját.
> A sebességtartó bekapcsol, és tárolja a
pillanatnyi sebességet.
FIGYELEM
Az autó a továbbiakban nem tartja fenn az
előre beállított időközt, miután ACC sebességtartóról CC sebességtartóra kapcsol - csupán tartja a beállított sebességet.
Ha a CC aktív a motor leállításakor, akkor az ACC
lesz aktív a motor következő beindításakor.
Váltás CC sebességtartóról ACC
sebességtartóra
Járjon el az alábbiak szerint a sebességtartóról
(CC) adaptív sebességtartóra (ACC) váltáshoz.
1.
Állítsa készenléti üzemmódba a sebességtargombjával.
tót a kormánykerék
}}
* Opció/tartozék. 299
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
2.
Érintse meg a Tempomat gombot a funkció
nézetben - a gomb visszajelzője ZÖLD színűről SZÜRKE színűre változik.
>
A járművezetői kijelzőn a
CC
ACC szimbólumra
szimbólum az
változik. Az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódban van.
3.
Nyomja meg a kormánykerék
gombját.
> Az adaptív sebességtartó bekapcsol, és
tárolja a pillanatnyi sebességet az elöl
haladó járműhöz viszonyított beállított időközzel együtt.
Kapcsolódó információk
•
•
300
Sebességtartó (282. oldal)
Adaptív sebességtartó* (288. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az adaptív sebességtartó*
szimbólumai és üzenetei
Az adaptív sebességtartó (Adaptive Cruise
Control - ACC) funkcióval kapcsolatban számos
szimbólum és üzenet jelenhet meg a járművezetői kijelzőn és/vagy a szélvédőre vetített kijelzőn*.
Az előző ábra8 azt mutatja, hogy az adaptív
sebességtartó 110 km/h sebesség tartására van
beállítva és nincs jármű, amelyet követhetne.
Az alábbiakban néhány példát láthat7.
A fenti ábra8 azt mutatja, hogy az adaptív sebességtartó 110 km/h sebesség tartására van beállítva és ugyanakkor követi az elöl haladó, ugyanolyan sebességet tartó járművet.
Szimbólum
7
8
Üzenet
Leírás
A szimbólum FEHÉR
Az autó tartja a tárolt/beállított sebességet.
Nem áll rendelkezésre és a szimbólum SZÜRKE
Az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódban van.
Az alábbi szemléltető példában az RSI (Road Sign Information) funkció arról tájékoztat, hogy a maximális megengedett sebesség 130 km/h.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
}}
* Opció/tartozék. 301
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Adaptív tempomat
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Fel kell keresni egy szervizt - hivatalos
Volvo márkaszerviz igénybe vételét javasoljuk.
Szerviz szükséges
Szélvédő-érzékelő
Tisztítsa meg a szélvédőt a kamera és radar egység érzékelői előtt.
Érzékelő blokkolva, lásd a kézikönyvet
Kapcsolódó információk
•
•
302
Adaptív sebességtartó* (288. oldal)
Jelzőtábla-felismerés* (349. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Pilot Assist*
A Pilot Assist kormányzási segítség használatával segít a járművezetőnek az autónak a sáv
oldalvonalai között tartásában és az egyenletes
sebesség fenntartásában, előre kiválasztott időköz tartásával az elöl haladó járműhöz viszonyítva.
A Pilot Assist funkció kényelmesebb vezetést és
pihentetőbb vezetési élményt nyújt például hoszszabb utakon autópályán, amikor a forgalom
egyenletesen halad.
A járművezető kiválasztja a kívánt sebességet és
az elöl haladó járműhöz viszonyított időközt. A
Pilot Assist méri a távolságot az elöl haladó járműhöz és az útfelületen található sávjelzésekhez
képest a kamera és radar egység használatával.
A beállított időköz fenntartása automatikus
sebesség-beállítással történik, miközben a kormányzási segéd segít az autót a sávban tartani.
A Pilot Assist kormányzási segítsége figyelembe
veszi az elöl haladó autó sebességét és a sáv
jelöléseit. A járművezető bármikor figyelmen kívül
hagyhatja a Pilot Assist kormányzási segítségét
és kormányozhat más irányban, például sávot
válthat vagy kikerülhet egy akadályt az úton.
A kormányzási segítség pillanatnyi állapotát a kormánykerék
szimbólumának színe jelzi:
• A ZÖLD kormánykerék azt
jelzi, hogy a kormányzási segítség aktív
• A SZÜRKE kormánykerék azt jelzi (illusztrációként), hogy a kormányzási segítség inaktív.
Ha a Pilot Assist nem képes egyértelműen értelmezni a sávot, például a kamera és radar egység
nem látja a sáv oldalvonalait, akkor a Pilot Assist
ideiglenesen kikapcsolja a kormányzási segítséget, de visszakapcsolja azt, ha újra képes felismerni a sávot - ilyenkor a sebesség és távolságszabályozó funkciók továbbra is aktívak.
MEGJEGYZÉS
A kamera és radar egység méri a távolságot a z elöl
haladó járműtől és észleli az oldalvonalakat9.
A Pilot Assist kormányzási segítsége előzetes
figyelmeztetés nélkül kapcsol ki és vissza.
Kamera és radar egység
Távolságjelzők
Leolvasók, oldalsó jelzések
9
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
}}
* Opció/tartozék. 303
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
FIGYELEM
A Pilot Assist egy segítség, és nem képes
minden forgalmi, időjárási és útviszonyok
kezelésére.
A járművezetőnek mindig figyelnie kell a környező forgalmi feltételeket, és be kell avatkoznia, ha a Pilot Assist nem nyújt elégséges kormányzási segítséget vagy megfelelő sebességet illetve időközt tartani.
Olvassa el az összes részt a funkcióval kapcsolatban a kezelési útmutatóban, hogy megismerje annak korlátait, amelyekkel a vezetőnek tisztában kell lennie, mielőtt használná a
funkciót.
A Pilot Assist csak akkor használható, ha
egyértelmű vonalak vannak az útfelületre
festve a sáv két oldalán. Minden más használat megnöveli a környező olyan akadályokkal
történő ütközés kockázatát, amelyeket a funkció nem észlel.
Mindig a járművezető a felelős az autó irányításáért valamint a megfelelő távolság és
sebesség fenntartásáért, akkor is, ha használja a Pilot Assist funkciót.
A Pilot Assist funkció gázadással és fékezéssel
szabályozza a sebességet. Normális, hogy a fékek
halk hangot adnak a sebesség beállításakor.
A Pilot Assist megpróbálja finoman szabályozni a
sebességet. A hirtelen fékezést igénylő helyzetekben a járművezetőnek magának kell beavatkoznia. Ez nagy sebességkülönbség vagy az elől
304
haladó autó erős fékezése esetén érvényes. A
kamera és radar egység korlátai miatt előfordulhat, hogy a fékezés váratlanul vagy egyáltalán
nem történik meg.
A Pilot Assist célja, hogy egy, a járművezető által
beállított időközzel kövesse az elől, ugyanabban a
sávban haladó járművet. Ha a radar egység nem
lát semmilyen járművet a jármű előtt, akkor ehelyett a járművezető által beállított sebességet
tartja. Akkor is ez történik, ha az elől haladó jármű
sebessége növekszik, és meghaladja a tárolt
sebességet.
Az alábbiak automata sebességváltóra vonatkoznak:
•
A Pilot Assist 0 km/h sebességtől 200 km/h
(125 mph) sebességig képes egy másik
jármű követésére.
•
A Pilot Assist majdnem álló helyzettől akár
140 km/h (87 mph) sebességig képes kormányzási segítséget nyújtani.
Az alábbiak manuális sebességváltóra vonatkoznak:
•
A Pilot Assist 30 km/h (20 mph) sebességtől 200 km/h (125 mph) sebességig képes
egy másik jármű követésére.
•
A Pilot Assist 30 km/h (20 mph) sebességtől 140 km/h (87 mph) sebességig képes
kormányzási segítséget nyújtani.
FIGYELEM
A Pilot Assist nem ütközés-elkerülő rendszer.
A vezetőnek be kell avatkoznia, ha a rendszer
nem észleli az elöl haladó járművet.
A Pilot Assist nem fékez személyek, állatok,
tárgyak, kis járművek (például kerékpárok vagy
motorkerékpárok), alacsony utánfutók valamint szembejövő, lassú vagy álló járművek
esetén.
Ne használja a Pilot Assist rendszert például
városi forgalomban, kereszteződéseknél, csúszós útfelületeken, ha sok víz vagy hólé van az
úttesten, erős esőben/havazásban, rossz
látási viszonyok mellett, kanyargós, csúszós
utakon vagy amikor utánfutó van az autóhoz
csatlakoztatva.
FONTOS
A Pilot Assist komponenseinek karbantartását
csak szervizben szabad végezni - lehetőleg
hivatalos Volvo márkaszervizben.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Áttekintés
Kezelőszervek
Csökkenti a távolságot az elől haladó járműhöz képest
téséhez - lásd a "Pilot Assist szimbólumai és üzenetei" címszót.
A funkció szimbóluma
Ütközési kockázat figyelmeztetés
A céljármű és az elől haladó járművek időközének szimbólumai
Az aktív/inaktív kormányzási segítség szimbóluma
Járművezetői kijelző
A funkciók gombjai és szimbólumai9.
Növeli a tárolt sebességet vagy újra aktiválja
a Pilot Assist funkciót és visszatér a tárolt
sebességhez és időközhöz.
Hang és szimbólum az ütközésfigyelmeztetéshez9
Figyelmeztető hangjelzés ütközés kockázata
esetén
A Pilot Assist aktiválása/inaktiválása
Pilot Assist funkcióról adaptív sebességtartóra vált
A sebességek jelzése9.
Csökkenti a tárolt sebességet
Tárolt sebesség
Növeli a távolságot az elől haladó járműhöz
képest
Az elől haladó jármű sebessége.
Adaptív sebességtartóról Pilot Assist funkcióra vált
9
Figyelmeztető jelzés ütközés kockázata esetén
Az Ön autójának pillanatnyi sebessége.
A szimbólumok közlekedési helyzettől függően
megjelenő különböző kombinációinak megtekin-
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
Távolságmérés a kamera és a radar egységgel
A Pilot Assist a fékek kapacitásának
körülbelül 40%-át használja. Ha az autót a Pilot
Assist fékezési kapacitásánál erősebben kell
fékezni és a járművezető nem fékez, akkor
bekapcsol a figyelmeztető lámpa és a figyelmez-
}}
305
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
tető hangjelzés, hogy figyelmeztesse a járművezetőt az azonnali beavatkozás szükségességére.
MEGJEGYZÉS
A szélvédőn megjelenő információkat erős
napsütésben és napszemüvegben nehéz
lehet észrevenni.
FIGYELEM
A Pilot Assist csak azokról a járművekről ad
figyelmeztetést, amelyeket észlel a kamera és
radar egység - ezért előfordulhat, hogy a
figyelmeztetés késik vagy nem történik meg.
Ne várjon a figyelmeztetésre fékezés nélkül,
amikor az szükséges.
Szélvédőre vetített kijelző*
Ütközésfigyelmeztető szimbólum a szélvédőn9.
Ha az autó szélvédőre vetített kijelzővel van felszerelve, akkor a figyelmeztetés egy villogó szimbólummal jelenik meg a szélvédőn.
9
306
Kapcsolódó információk
A Pilot Assist* aktiválása és
elindítása
Először aktiválni kell, majd el kell indítani a Pilot
Assist rendszert, hogy szabályozhassa a sebességet és a távolságot valamint kormányzási
segítséget nyújtson.
•
A Pilot Assist* aktiválása és elindítása
(306. oldal)
•
A Pilot Assist* sebességének kezelése
(308. oldal)
•
A Pilot Assist* időközének beállítása
(309. oldal)
•
Cél váltása és automatikus fékezés
Pilot Assist* funkcióval (312. oldal)
•
A Pilot Assist* inaktiválása/aktiválása
(310. oldal)
•
Előzési segéd az adaptív sebességtartóval*
vagy Pilot Assist* funkcióval (296. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
•
•
A Pilot Assist* korlátai (314. oldal)
Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük a Pilot
Assist elindításához:
•
•
•
•
•
Adaptív sebességtartó* (288. oldal)
A Pilot Assist* szimbólumai és üzenetei
(315. oldal)
Távolságfigyelmeztetés* (286. oldal)
Szélvédőre vetített kijelző* (115. oldal)
•
A járművezető biztonsági övének becsatolva
és a vezető ajtajának csukva kell lennie.
•
Kell, hogy legyen az autó előtt ésszerű távolságban egy jármű (a "céljármű") vagy a pilla-
A radar egység korlátai (319. oldal)
A kamera egység korlátai (327. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
natnyi sebességnek legalább 15 km/h
(9 mph) értékűnek kell lennie.
•
Manuális sebességváltóval felszerelt autók
esetén. A sebességnek legalább 30 km/h
(20 mph) értékűnek kell lennie.
A Pilot Assist csak akkor szabályozza az időintervallumot az elöl haladó autóhoz képest, amikor a
távolság szimbólum egy járművet (1) mutat a kormánykerék szimbólum felett.
Az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódjában:
1.
2.
Nyomja meg a ▶ gombot (6).
> A
szimbólum Pilot Assist szimbólumra vált készenléti üzemmódban (8).
gombját
Nyomja meg a kormánykerék
(2).
> A Pilot Assist elindul, és tárolásra kerül a
pillanatnyi sebesség, amely számokkal
jelenik meg a sebességmérő közepén.
...vagy...
Az adaptív sebességtartó elindított állapotában:
–
Nyomja meg a ▶ gombot (6).
> A Pilot Assist elindult.
A Pilot Assist kormányzási
segítsége csak akkor aktív,
amikor a kormánykerék szimbólum (2) SZÜRKE színűről
ZÖLD színűre változik.
Kapcsolódó információk
•
•
Pilot Assist* (303. oldal)
A Pilot Assist* sebességének kezelése
(308. oldal)
Ezzel egyidejűleg a sebességtartomány jelölése.
•
A Pilot Assist* időközének beállítása
(309. oldal)
A magasabb sebesség a tárolt/
kiválasztott sebesség, az alacsonyabb sebesség pedig az
elöl haladó jármű (céljármű)
•
Cél váltása és automatikus fékezés
Pilot Assist* funkcióval (312. oldal)
•
A Pilot Assist* inaktiválása/aktiválása
(310. oldal)
•
Előzési segéd az adaptív sebességtartóval*
vagy Pilot Assist* funkcióval (296. oldal)
•
•
A Pilot Assist* korlátai (314. oldal)
sebessége.
Kezek a kormánykeréken
A Pilot Assist funkció működéséhez a járművezetőnek a kormányon kell tartania a kezeit. A rendszer folyamatosan figyeli ezt. Ha nem észleli a
kezeket a kormánykeréken, akkor egy szöveges
üzenet jelenik meg, arra érve a járművezetőt, hogy
aktívan kormányozza az autót. Ezen felül, egy
hangos figyelmeztető jelzés hallható, ha ez nem
történik meg.
A Pilot Assist* szimbólumai és üzenetei
(315. oldal)
Ha ez nem ösztönzi a járművezetőt arra, hogy a
kezét a kormánykerékre helyezze, akkor a Pilot
Assist készenléti üzemmódba kapcsol. Ezt követően a Pilot Assist funkciót újra kell indítani a korgombjával.
mánykerék
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy a Pilot Assist csak akkor
működik, amikor a járművezető a kezeit a kormánykeréken tartja.
* Opció/tartozék. 307
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Pilot Assist* sebességének
kezelése
A Pilot Assist különböző sebességekre állítható.
Ha a járművezető a gázpedál használatával növeli
az autó sebességét, mielőtt megnyomná a kormánykerék
gombját, akkor a tárolt sebesség
az autó sebessége lesz, amikor megnyomja a
gombot, feltéve, hogy a járművezető lába a gázpedálon van a gomb megnyomásának pillanatában.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
–
A tárolt sebességet a kormánykerék
(1)
vagy – gombjának (3) rövid vagy hosszú
megnyomásával módosíthatja:
•
•
Használjon rövid megnyomásokat a
sebesség +/- 5 km/h (+/- 5 mph) módosításához megnyomásonként.
Tartsa nyomva a gombot a sebesség
+/- 1 km/h (+/- 1 mph) módosításához,
és engedje el, amikor a járművezetői
kijelző jelölése (4) a kívánt sebességnél
van.
> Az utoljára végzett megnyomás tárolódik a
memóriában.
308
Automata sebességváltó
A Pilot Assist 0 km/h sebességtől 200 km/h
(125 mph) sebességig képes egy másik jármű
követésére.
Ne feledje, hogy a Pilot Assist legalacsonyabb
programozható sebessége 30 km/h (20 mph) még ha a sebességtartó képes is egy másik
jármű követésére 0 km/h sebességig,
30 km/h-nál (20 mph) alacsonyabb sebesség
nem választható/tárolható.
A Pilot Assist legalacsonyabb programozható
sebessége 30 km/h (20 mph) - maximális
sebessége 200 km/h (125 mph).
Kapcsolódó információk
•
•
Pilot Assist* (303. oldal)
A Pilot Assist* aktiválása és elindítása
(306. oldal)
•
A Pilot Assist* időközének beállítása
(309. oldal)
•
Cél váltása és automatikus fékezés
Pilot Assist* funkcióval (312. oldal)
•
A Pilot Assist* inaktiválása/aktiválása
(310. oldal)
•
Előzési segéd az adaptív sebességtartóval*
vagy Pilot Assist* funkcióval (296. oldal)
•
•
A Pilot Assist* korlátai (314. oldal)
A Pilot Assist* szimbólumai és üzenetei
(315. oldal)
A legnagyobb kiválasztható sebesség 200 km/h
(125 mph).
Manuális sebességváltó
A Pilot Assist 30 km/h (20 mph) sebességtől
200 km/h (125 mph) sebességig képes egy
másik jármű követésére.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Pilot Assist* időközének
beállítása
Ne feledje, hogy a rövid időköz csak rövid időt
hagy a járművezető számára a reagáláshoz, ha
előre nem látható probléma merülne fel.
A Pilot Assist különböző időközökre állítható.
Különböző időközök állíthatók
be az elől haladó járműhöz
képest és jelennek meg a járművezetői kijelzőn 1-5 vízszintes vonal formájában - a több
vonal hosszabb időt jelent. Egy
vonal körülbelül 1 másodpercnek felel meg az elől haladó járműhöz képest,
5 vonal körülbelül 3 másodpercet jelent.
MEGJEGYZÉS
Csak a helyi közlekedési szabályoknak megfelelő időintervallumokat használjon.
Ha úgy tűnik, hogy a Pilot Assist nem reagál a
bekapcsolásakor, annak oka az lehet, hogy az
elöl haladó járműhöz viszonyított időintervallum akadályozza a sebesség növelését.
Az időintervallum kezelőszerve.
MEGJEGYZÉS
Amikor a járművezetői kijelzőn látható szimbólum egy autót és egy kormánykereket mutat,
akkor a Pilot Assist előre beállított időközzel
követi az elöl haladó járművet.
Amikor csak egy kormánykereket mutat, akkor
nincs elöl ésszerű távolságban jármű.
Minél magasabb a sebesség, annál hosszabb
az adott időintervallumhoz méterben kiszámított távolság.
Az időköz csökkentése
Az időköz növelése
Távolságfigyelmeztetés
–
Nyomja meg a kormánykerék (1) vagy (2)
gombját az időköz növeléséhez vagy csökkentéséhez.
> A távolságjelző (3) mutatja a pillanatnyi
időközt.
Az elöl haladó jármű sima és kényelmes követéséhez, a Pilot Assist bizonyos körülmények az
időköz észrevehető változását teszi lehetővé. Például alacsony sebesség mellett, amikor a távolság röviddé válik, a Pilot Assist kis mértékben
megnöveli az időközt.
Kapcsolódó információk
•
•
Pilot Assist* (303. oldal)
A Pilot Assist* aktiválása és elindítása
(306. oldal)
•
A Pilot Assist* sebességének kezelése
(308. oldal)
•
Cél váltása és automatikus fékezés
Pilot Assist* funkcióval (312. oldal)
•
A Pilot Assist* inaktiválása/aktiválása
(310. oldal)
•
Előzési segéd az adaptív sebességtartóval*
vagy Pilot Assist* funkcióval (296. oldal)
•
A Pilot Assist* korlátai (314. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 309
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
A Pilot Assist* szimbólumai és üzenetei
(315. oldal)
A Pilot Assist* inaktiválása/
aktiválása
•
Távolságfigyelmeztetés* (286. oldal)
A Pilot Assist készenléti üzemmód beállításával
ideiglenesen kikapcsolható, és később újra aktiválható.
A Pilot Assist inaktiválása és készenléti
üzemmódba kapcsolása
...vagy...
–
Nyomja meg a ◀ gombot (3).
> A Pilot Assist ki van kapcsolva, és aktív
üzemmódú adaptív sebességtartóra vált.
Készenléti üzemmódban a járművezető nem kap
kormányzási javaslatokat és saját magának kell
szabályoznia a sebességet és a távolságot.
Amikor a Pilot Assist készenléti üzemmódban van
és az autó túl közel kerül az elöl haladó járműhöz,
akkor a járművezető ehelyett a távolságfigyelmeztetés funkciótól kap jelzést (lásd a "Távolságfigyelmeztetés" címszót a fejezet végén).
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
A Pilot Assist ideiglenes kikapcsolásához és
készenléti módba kapcsolásához:
–
310
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(2).
> A Pilot Assist készenléti üzemmódba vált a szimbólum (8) a járművezetői kijelzőn
FEHÉR színűről SZÜRKE színűre és a
tárolt sebesség a sebességmérő közepén
BÉZS színűről SZÜRKE színűre változik.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Készenléti üzemmód a járművezető
beavatkozásával
A Pilot Assist ideiglenesen kikapcsol és készenléti üzemmódba vált, ha:
Az automatikus kikapcsoláskor egy jelzés szólal
meg és egy üzenet jelenik meg a járművezetői
kijelzőn. A járművezetőnek be kell avatkoznia és
az előző járműhöz kell igazítania a sebességet.
•
•
•
a vezető megnyomja a fékpedált
Az automatikus kikapcsolás oka lehet:
a fokozatválasztót N állásba helyezik.
•
a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van és a
Pilot Assist nem biztos abban, hogy a céltárgy egy álló jármű vagy valamilyen más
objektum, például egy fekvőrendőr.
több mint 1 percig be vannak kapcsolva az
irányjelzők.
•
a járművezető több mint 1 percig a tároltnál
magasabb sebességet tart fenn.
•
•
a tengelykapcsoló-pedál körülbelül 1 percig
be van nyomva - manuális sebességváltóval
felszerelt autók esetén.
a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van és az
elöl haladó jármű elfordul, akkor a Pilot
Assist funkciónak már nincs mit követnie.
•
a sebesség 30 km/h (20 mph) alá csökken csak manuális sebességváltóval felszerelt
autókra vonatkozik.
•
a járművezető kezei nincsenek a kormánykeréken
•
•
•
•
•
•
•
a járművezető kinyitja az ajtót
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
Az irányjelzők használatakor a Pilot Assist kormányzási segítsége ideiglenesen kikapcsol. Amikor ez már nem áll fenn, akkor a kormányzási
segítség automatikusan újra bekapcsol, ha még
észlelhetők a sáv oldaljelzései.
Automatikus készenléti üzemmód
A Pilot Assist működése más rendszerektől függ,
mint amilyen a stabilitásvezérlés/kipörgésgátló
ESC. Ha ezen egyéb rendszerek bármelyikének a
működése megszűnik, akkor a Pilot Assist automatikusan kikapcsol.
A Pilot Assist újbóli aktiválása
készenléti üzemmódból
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
–
a járművezető leveszi a biztonsági övét
a motor fordulatszáma túl alacsony/magas
MEGJEGYZÉS
a kerekek elvesztik a tapadást
Észrevehető sebességnövekedés történhet,
gomb
ha visszaállítja a sebességet a
megnyomásával.
a fékek hőmérséklete magas
be van húzva a rögzítőfék
a kamera és radar egységet például hó vagy
zuhogó eső takarja el (kameralencse/rádióhullámok blokkolása).
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(1).
> A sebesség ekkor a legutolsó tárolt
sebességre áll.
Kapcsolódó információk
•
•
Pilot Assist* (303. oldal)
A Pilot Assist* aktiválása és elindítása
(306. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 311
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
A Pilot Assist* sebességének kezelése
(308. oldal)
Cél váltása és automatikus fékezés
Pilot Assist* funkcióval
•
A Pilot Assist* időközének beállítása
(309. oldal)
•
Cél váltása és automatikus fékezés
Pilot Assist* funkcióval (312. oldal)
Automata sebességváltó esetén a Pilot Assist a
cél váltása és fékezés funkciókkal rendelkezik
bizonyos sebességeken.
•
Előzési segéd az adaptív sebességtartóval*
vagy Pilot Assist* funkcióval (296. oldal)
•
•
A Pilot Assist* korlátai (314. oldal)
•
Távolságfigyelmeztetés* (286. oldal)
FIGYELEM
Amikor a Pilot Assist több mint
körülbelül 30 km/h (20 mph) sebességgel
követ egy másik járművet és a cél mozgó járműből álló járműre változik, akkor a Pilot
Assist figyelmen kívül hagyja az álló járművet
és ehelyett a tárolt sebességet választja.
Cél váltása
•
A Pilot Assist* szimbólumai és üzenetei
(315. oldal)
A járművezetőnek ilyenkor magénak kell
beavatkoznia és fékeznie.
Automatikus készenléti üzemmód a cél
váltásával
A Pilot Assist kikapcsol, és készenléti üzemmódba vált:
Ha az elől haladó céljármű hirtelen elfordul, akkor előfordulhat, hogy az autó előtt álló forgalom van.
Amikor a Pilot Assist kisebb mint 30 km/h
((20 mph)) sebességgel követ egy másik járművet és mozgó céljárműről álló járműre változik,
akkor a Pilot Assist lelassít az álló járműhöz.
•
amikor a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van
és a Pilot Assist bizonytalan abban, hogy a
céltárgy egy álló jármű vagy valamilyen más
objektum, például fekvőrendőr.
•
amikor a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van
és az elöl haladó jármű elfordul, akkor a Pilot
Assist rendszernek már nincs mit követnie.
Automatikus fékezés
A lassú forgalomban történő előre araszolás közbeni vagy a közlekedési jelzőlámpáknál történő
rövid megállások esetén a haladás automatikusan visszatér, ha a megállás időtartama nem
haladja meg a körülbelül 3 másodpercet - ha az
elől haladó autó újbóli elindulása ennél hosszabb
ideig tart, akkor a Pilot Assist készenléti üzemmódba kapcsol automatikus fékezéssel.
312
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
–
A Pilot Assist az alábbi módon aktiválható
újra:
•
•
A rögzítőfék automatikus aktiválása
Nyomja meg a kormánykerék
ját.
gomb-
•
Nyomja le a gázpedált.
> A Pilot Assist folytatja az elől haladó jármű
követését, ha az 6 másodpercen belül
mozogni kezd.
MEGJEGYZÉS
A Pilot Assist legfeljebb 5 percig képes álló
helyzetben tartani az autót - ezután bekapcsol
a rögzítőfék és a funkció kikapcsol.
Mielőtt újra bekapcsolható lenne a Pilot
Assist rendszer, ki kell engedni a rögzítőféket.
Az automatikus fékezés megszűnése
Bizonyos helyzetekben az automatikus fékezés az
álló helyzet elérésekor megszűnik és a Pilot
Assist készenléti üzemmódba kapcsol. Ez azt
jelenti, hogy a fékek felengednek és az autó
gurulni kezdhet - a járművezetőnek ezért be kell
avatkoznia és magának kell fékeznie az autót,
hogy az álló helyzetben maradjon.
Ez az alábbi helyzetekben történhet:
•
•
•
a járművezető a fékpedálra helyezi a lábát
behúzza a rögzítőféket
a fokozatválasztót P, N vagy R állásba helyezik
a járművezető készenléti üzemmódba állítja a
Pilot Assist funkciót.
•
A Pilot Assist* szimbólumai és üzenetei
(315. oldal)
Bizonyos esetekben a rendszer behúzza rögzítőféket, hogy álló helyzetben tartsa az autót.
Ez akkor történik, ha a Pilot Assist a lábfékkel álló
helyzetben tartja az autót és:
•
a járművezető kinyitja az ajtót vagy kikapcsolja a biztonsági övét
•
Az Pilot Assist több mint körülbelül 5 percig
álló helyzetben tartotta az autót
•
•
a fékek túlmelegedtek
leállította a motort.
Kapcsolódó információk
•
•
Pilot Assist* (303. oldal)
A Pilot Assist* aktiválása és elindítása
(306. oldal)
•
A Pilot Assist* sebességének kezelése
(308. oldal)
•
A Pilot Assist* időközének beállítása
(309. oldal)
•
A Pilot Assist* inaktiválása/aktiválása
(310. oldal)
•
Előzési segéd az adaptív sebességtartóval*
vagy Pilot Assist* funkcióval (296. oldal)
•
A Pilot Assist* korlátai (314. oldal)
* Opció/tartozék. 313
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Pilot Assist* korlátai
A Pilot Assist funkció bizonyos helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
A Pilot Assist funkció egy segítség, amely sok
helyzetben segítheti a járművezetőt. Azonban
mindig a járművezető felelős a biztonságos távolság fenntartásáért környező objektumoktól és a
megfelelő elhelyezkedésért a sávban.
visszaverődés van jelen, nedves az útfelület stb.
FONTOS
Bizonyos helyzetekben a Pilot Assist kormányzási segítségének nehézséget okozhat a
járművezető megfelelő segítése vagy automatikusan kikapcsolhat - ilyen esetekben a Pilot
Assist használata nem javasolt. Példák az
ilyen helyzetekre:
A járművezetőnek azt is figyelembe kell vennie, hogy a Pilot Assist az alábbi korlátokkal
rendelkezik:
•
A magas járdaszegélyek, útelzáró eszközök (terelőkúpok, biztonsági korlátok stb.)
nem észlelhetők. Vagy a rendszer tévesen
sávjelölésekként észleli ezeket, és emiatt
fennáll az autó és az ilyen akadályok
közötti ütközés kockázata. A járművezetőnek biztosítania kell azt, hogy az autó
megfelelő távolságra legyen az ilyen akadályoktól.
•
A kamera és radarérzékelő nem képes
minden közeledő minden tárgyat és akadályt észlelni a forgalmi környezetben,
ilyenek például a kátyúk, álló akadályok
vagy az olyan objektumok, amelyek teljesen vagy részben elzárják az utat.
a sáv gerinceket vagy lyukakat tartalmaz.
•
az időjárási viszonyok rosszak, például
esik, havazik, köd van illetve latyak van az
úton vagy rosszak a fényviszonyok, fény-
A Pilot Assist nem "látja" a gyalogosokat,
állatokat stb.
•
A javasolt kormányzási bemenet ereje
korlátozott, ami azt jelenti, hogy nem mindig képes segíteni a járművezetőt a kormányzásban és az autó sávban tartásában.
•
a sávokat jelölő vonalak kopottak, hiányoznak vagy keresztezik egymást.
•
a sávok elválasztása nem egyértelmű, például amikor a sávok egyesülnek vagy kijáratoknál illetve, amikor több jelölés is
jelen van.
•
élek vagy egyéb vonalak vannak jelen az
úton vagy annak közelében, például járdaszegélyek, illesztések vagy javítások az
útfelületen, korlátok szélei, az út szélének
pereme vagy erős árnyékok.
•
•
•
a sáv szűk vagy kanyargós.
A járművezetőnek mindig megvan a lehetősége a
Pilot Assist kormányzási beavatkozásainak módo-
314
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
sítására és a kívánt helyzetbe forgathatja a kormánykereket.
Meredek utak és/vagy nehéz rakomány
Ne feledje, hogy a Pilot Assist elsődlegesen
egyenes útfelületeken történő használatra szolgál. A funkciónak meredek lejtőkön nehézséget
okozhat a megfelelő távolság tartása - ilyen esetekben különös figyelem szükséges és készen
kell állni a fékezésre. Ne használja a Pilot Assist
funkciót nehéz rakománnyal vagy utánfutót vontatva.
Különféle beállítások
•
A Off Road hajtásmód nem választható ki,
amikor be van kapcsolva a Pilot Assist.
•
A Pilot Assist* sebességének kezelése
(308. oldal)
A Pilot Assist* szimbólumai és
üzenetei
•
A Pilot Assist* időközének beállítása
(309. oldal)
•
Cél váltása és automatikus fékezés
Pilot Assist* funkcióval (312. oldal)
A Pilot Assist funkcióval kapcsolatban számos
szimbólum és üzenet jelenhet meg a járművezetői kijelzőn és/vagy a szélvédőre vetített kijelzőn*.
•
A Pilot Assist* inaktiválása/aktiválása
(310. oldal)
•
Előzési segéd az adaptív sebességtartóval*
vagy Pilot Assist* funkcióval (296. oldal)
•
A Pilot Assist* szimbólumai és üzenetei
(315. oldal)
•
•
A kamera egység korlátai (327. oldal)
A radar egység korlátai (319. oldal)
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó kamera egységét használja,
amely bizonyos általános korlátokkal rendelkezik, lásd a "Kamera egység korlátai" részt.
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó radar egységét használja,
amely bizonyos általános korlátokkal rendelkezik, lásd a "Radar egység korlátai" részt.
Kapcsolódó információk
•
•
Pilot Assist* (303. oldal)
A Pilot Assist* aktiválása és elindítása
(306. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 315
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Az alábbiakban néhány példát láthat10.
Az előző ábra11 azt mutatja, hogy a Pilot Assist
110 km/h sebesség tartására van beállítva és
nincs jármű, amelyet követhetne.
A Pilot Assist nem nyújt kormányzási segítséget,
mert nem észlelhetők a sáv oldalvonalai.
10
11
316
A fenti ábra11 azt mutatja, hogy a Pilot Assist
110 km/h sebesség tartására van beállítva és
ugyanakkor követi az elöl haladó, ugyanolyan
sebességet tartó járművet.
A fenti ábra11 azt mutatja, hogy a Pilot Assist
110 km/h sebesség tartására van beállítva és
ugyanakkor követi az elöl haladó, ugyanolyan
sebességet tartó járművet.
A Pilot Assist nem nyújt kormányzási segítséget,
mert nem észlelhetők a sáv oldalvonalai.
Itt a Pilot Assist kormányzási segítséget is nyújt,
mert észlelhetők a sáv oldalvonalai.
Az alábbi szemléltető példában az RSI (Road Sign Information) funkció arról tájékoztat, hogy a maximális megengedett sebesség 130 km/h.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
A Pilot Assist* inaktiválása/aktiválása
(310. oldal)
•
Előzési segéd az adaptív sebességtartóval*
vagy Pilot Assist* funkcióval (296. oldal)
•
•
A Pilot Assist* korlátai (314. oldal)
Radar egység
A radar egységet számos vezetőtámogató rendszer használja és a feladata más járművek észlelése.
Jelzőtábla-felismerés* (349. oldal)
Az előző ábra11 azt mutatja, hogy a Pilot Assist
110 km/h sebesség tartására van beállítva és
nincs jármű, amelyet követhetne.
Itt a Pilot Assist szintén nyújt kormányzási segítséget, mert észlelhetők a sáv oldalvonalai.
Kapcsolódó információk
•
•
Pilot Assist* (303. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
A radar egységet az alábbi funkciók használják:
•
A Pilot Assist* sebességének kezelése
(308. oldal)
•
•
•
•
•
A Pilot Assist* időközének beállítása
(309. oldal)
A radar egység módosítása ahhoz vezethet, hogy
annak használata illegális lesz.
•
Cél váltása és automatikus fékezés
Pilot Assist* funkcióval (312. oldal)
11
A Pilot Assist* aktiválása és elindítása
(306. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
Távolságfigyelmeztetés*
Adaptív sebességtartó*
Pilot Assist*
City Safety
}}
* Opció/tartozék. 317
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
318
A radar egység korlátai (319. oldal)
A radar egységek típusengedélye
(323. oldal)
Távolságfigyelmeztetés* (286. oldal)
Adaptív sebességtartó* (288. oldal)
Pilot Assist* (303. oldal)
City Safety (330. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A radar egység korlátai
A radar egység bizonyos korlátokkal rendelkezik
- ami korlátozza az egységet használó funkciókat
is.
Gátolt egység
A radar egység a szélvédő felső részének belsején helyezkedik el az autó kamera egységével
együtt.
FONTOS
Ne helyezzen, ragasszon vagy szereljen semmit a szélvédő külsejére a kamera és radar
egység elé vagy közelébe — ez zavarhatja a
kamera- és radarfüggő funkciókat.
Ha a járművezetői kijelző az Szélvédőérzékelő Érzékelő blokkolva, lásd a
kézikönyvet üzenettel együtt jeleníti
meg ezt a szimbólumot, akkor a
kamera és radar egység nem képes az autó előtt
haladó más járművek észlelésére.
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének
lehetséges okaira és a megfelelő teendőkre tartalmaz példát:
Ez azt jelentheti, hogy bizonyos funkciók
működése csökkenhet, teljesen kikapcsolhat
vagy helytelenül reagálhatnak.
A jelzett területet matricáktól, tárgyaktól, árnyékoló fóliától stb. mentesen kell tartani.12
Ok
Teendő
A szélvédő kamera és radar egység előtti felülete szennyezett, vagy
jég illetve hó takarja.
Tisztítsa meg a szélvédő kamera és radar egység előtti felületét a szennyeződésektől,
jégtől és hótól.
A sűrű köd és a zuhogó eső vagy hó gátolhatja a radarjeleket vagy
a kamera képét.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben az egység zuhogó esőben vagy hóesésben nem
működik.
12
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
}}
319
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Ok
Teendő
Az útfelületről felverődő víz vagy hó gátolja a radarjeleket vagy a
kamera képét.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben a radar egység nagyon nedves vagy hóval borított
útfelületeken nem működik.
Szennyeződések jelentek meg a szélvédő belseje és a kamera és
radar egység között.
Menjen szervizbe a szélvédő belsejének az egység előtti fedélen belüli tisztíttatásához hivatalos Volvo szakszerviz igénybe vétele ajánlott.
az elöl haladó jármű és az Ön járműve közé
hajtó járművet.
MEGJEGYZÉS
Tartsa tisztán a szélvédőt a kamera és a radar
egység előtt.
A kis méretű járművek, például motorkerékpárok vagy nem a sáv közepén haladó járművek észrevétlenek maradhatnak.
Járműsebesség
Kanyarokban, a radar egység a rossz járművet észlelheti vagy szem elől tévesztheti az
észlelt járművet.
A radar egység képessége az elöl haladó járművek észlelésére jelentősen csökken, ha:
•
az elől haladó jármű sebessége jelentősen
eltér az Ön autójának sebességétől
Korlátozott látómező
A radar egység korlátozott látómezővel rendelkezik. Bizonyos helyzetekben a másik jármű nem
észlelhető vagy észlelése a vártnál később történik.
A radar egység látómezeje.
Bizonyos esetekben a radar egység későn
észleli a közel lévő járműveket - például egy,
320
VEZETŐTÁMOGATÁS
Alacsony utánfutók
•
FONTOS
Ha repedések, karcolások vagy kőfelverődések vannak a szélvédőn a kamera és radar
egység "ablakán" és ezek takarják a felület
körülbelül 0,5 x 3,0 mm-es vagy ennél
nagyobb felületét, akkor fel kell venni a kapcsolatot egy szervizzel a javításhoz vagy a
szélvédő cseréjéhez. Hivatalos Volvo márkaszerviz igénybe vétele javasolt.
Alacsony utánfutó a radarárnyékban.
Az alacsony utánfutók észlelése szintén nehéz
vagy nem lehetséges a radarérzékelő számára - a
járművezetőnek ezért különösen óvatosnak kell
lennie, amikor alacsony utánfutók mögött halad
bekapcsolt adaptív sebességtartóval vagy Pilot
Assist funkcióval.
Magas hőmérséklet
Nagyon magas hőmérsékleten a kamera és radar
egység a motor beindítása után
körülbelül 15 percre ideiglenesen kikapcsolhat,
hogy védje az egység elektronikáját. A kamera és
radar egység automatikusan újraindul, amikor a
hőmérséklet megfelelően lecsökkent.
Ha nem javíttatja meg, akkor csökken az olyan
járművezető-támogató rendszerek teljesítménye, amelyek használják a kamera és radar
egységet.
Ez azt jelentheti, hogy bizonyos funkciók
működése csökkenhet, teljesen kikapcsolhat
vagy helytelenül reagálhatnak.
A radar egységet használó vezetőtámogató
rendszerek hibás, elégtelen vagy csökkent
működésének elkerülése érdekében, vegye
figyelembe az alábbiakat:
•
Sérült szélvédő
•
FONTOS
Ha kicserélik a szélvédőt, akkor szervizben
újra kell kalibrálni a kamera és radar egységet, hogy biztosítsa az autó kamera és radar
alapú rendszereinek működését. Hivatalos
Volvo márkaszerviz igénybe vételét javasoljuk.
Karbantartás
A radar és kamera egység megfelelő működéséhez szennyeződésektől, jégtől és hótól tisztán kell
tartani a szélvédő egység előtti felületét, és rendszeresen meg kell tisztítani vízzel és autósamponnal.
MEGJEGYZÉS
A kamera és radar egységet takaró szennyeződések, jég és hó csökkentik a működést és
megakadályozhatják a mérést.
A Volvo azt javasolja, hogy ne javítsa meg
a kamera és radar egység előtti repedéseket, karcolásokat vagy kőfelverődéseket - ehelyett ki kell cserélni a teljes szélvédőt.
A szélvédő cseréje előtt, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo szervizzel
annak ellenőrzéséhet, hogy a helyes szélvédőt rendelik és szerelik-e be.
A cseréhez ugyanolyan típusú, a Volvo
által jóváhagyott ablaktörlőket kell felszerelni.
Ez azt jelentheti, hogy bizonyos funkciók
működése csökkenhet, teljesen kikapcsolhat
vagy helytelenül reagálhatnak.
Kapcsolódó információk
•
•
Radar egység (317. oldal)
A kamera egység korlátai (327. oldal)
}}
321
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
322
•
A távolságfigyelmeztetés* korlátai
(288. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó* korlátai
(299. oldal)
•
•
A City Safety korlátai (337. oldal)
Pilot Assist* (303. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A radar egységek típusengedélye
Az alábbi táblázatban látható az autó radar egységeinek típusengedélye.
Piac
ACCA
BLISB
Szimbólum
Típusengedély
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0055TR
1500-15-8065
Brazília
EAN: 07897843840978
Modelo: L2C0054TR
✓
4122-14-8645
EAN: (01)07897843840855
Európa
✓
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC. The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics &
Safety / 2151 E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
TRA
✓
REGISTERED No: ER37536/15
DEALER No: DA37380/15
Egyesült Arab Emírségek
TRA
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
}}
323
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Piac
ACCA
BLISB
Szimbólum
Típusengedély
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Indonézia
✓
38806/SDPPI/2015
4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordánia
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Korea
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Marokkó
✓
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
Moldávia
324
✓
✓
1024
VEZETŐTÁMOGATÁS
Piac
Szingapúr
ACCA
BLISB
✓
✓
Complies with IDA Standards DA105753
APPROVED
Dél-Afrika
✓
✓
A
B
Típusengedély
TA-2014/1824
✓
Taiwan
Szimbólum
TA-2014/2390
APPROVED
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB15LP0680T0
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Radar egység (317. oldal)
A radar egység korlátai (319. oldal)
Adaptív sebességtartó* (288. oldal)
Blind Spot Information* (341. oldal)
* Opció/tartozék. 325
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kamera egység
A kamera egységet számos vezetőtámogató
rendszer használja és feladata például a sávot
jelölő vonalak vagy a közlekedési jelzőtáblák észlelése.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A kamera egység korlátai (327. oldal)
Adaptív sebességtartó* (288. oldal)
Sávtartó rendszer (356. oldal)
Driver Alert Control (354. oldal)
Pilot Assist* (303. oldal)
City Safety (330. oldal)
Úttestelhagyás-gátló Run-off Mitigation
(361. oldal)
Jelzőtábla-felismerés* (349. oldal)
A távolsági fényszóró bekapcsolása/kikapcsolása (140. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
A kamera egységet az alábbi funkciók használják:
•
•
•
•
•
•
•
•
326
Adaptív sebességtartó*
Sávtartó segéd*
Driver Alert Control*
Pilot Assist*
City Safety
Úttestelhagyás-gátló Run-off Mitigation
Jelzőtábla-felismerés*
Aktív távolsági fényszóró *
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A kamera egység korlátai
Gátolt egység
A kamera egység bizonyos korlátokkal rendelkezik - ami korlátozza az egységet használó funkciókat is.
Csökkent látás
A kamera az emberi szemhez hasonló korlátokkal
rendelkezik, például rosszul "lát" erős hóesésben
vagy esőben, sűrű ködben, erős porviharokban és
hóviharokban. Ilyen körülmények között a kamerától függő rendszerek funkciói jelentősen csökkenhetnek vagy átmenetileg megszűnhetnek.
Az erős ellenfény, fényvisszaverődések az úton,
hó vagy jég az útfelületen, a szennyezett útfelület
vagy elmosódott sávjelölések szintén jelentősen
csökkenthetik a kamera képességét az úttest
figyelésére és a gyalogosok, kerékpárosok, nagytestű állatok és egyéb járművek észlelésére
vonatkozóan.
FONTOS
Ne helyezzen, ragasszon vagy szereljen semmit a szélvédő külsejére a kamera és radar
egység elé vagy közelébe — ez zavarhatja a
kamera- és radarfüggő funkciókat.
Ez azt jelentheti, hogy bizonyos funkciók
működése csökkenhet, teljesen kikapcsolhat
vagy helytelenül reagálhatnak.
A jelzett területet matricáktól, tárgyaktól, árnyékoló fóliától stb. mentesen kell tartani.13
A kamera egység a szélvédő felső részének belsején helyezkedik el az autó radar egységével
együtt.
Ha a járművezetői kijelző az Szélvédőérzékelő Érzékelő blokkolva, lásd a
kézikönyvet üzenettel együtt jeleníti
meg ezt a szimbólumot, akkor a
kamera és radar egység nem képes az autó előtt
haladó más járművek észlelésére.
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének
lehetséges okaira és a megfelelő teendőkre tartalmaz példát:
Ok
Teendő
A szélvédő kamera és radar egység előtti felülete szennyezett,
vagy jég illetve hó takarja.
Tisztítsa meg a szélvédő kamera és radar egység előtti felületét a szennyeződésektől, jégtől és hótól.
A sűrű köd és a zuhogó eső vagy hó gátolhatja a radarjeleket
vagy a kamera képét.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben az egység zuhogó esőben vagy hóesésben nem működik.
13
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
}}
327
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Ok
Teendő
Az útfelületről felverődő víz vagy hó gátolja a radarjeleket vagy a
kamera képét.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben a radar egység nagyon nedves vagy hóval borított útfelületeken nem működik.
Szennyeződések jelentek meg a szélvédő belseje és a kamera
és radar egység között.
Menjen szervizbe a szélvédő belsejének az egység előtti fedélen belüli tisztíttatásához hivatalos Volvo szakszerviz igénybe vétele ajánlott.
Erős szembejövő fény
Nincs teendő. A kamera egység kedvezőbb fényviszonyok között automatikusan visszaáll.
MEGJEGYZÉS
Tartsa tisztán a szélvédőt a kamera és a radar
egység előtt.
Magas hőmérséklet
Nagyon magas hőmérsékleten a kamera és radar
egység a motor beindítása után
körülbelül 15 percre ideiglenesen kikapcsolhat,
hogy védje az egység elektronikáját. A kamera és
radar egység automatikusan újraindul, amikor a
hőmérséklet megfelelően lecsökkent.
Sérült szélvédő
FONTOS
Ha repedések, karcolások vagy kőfelverődések vannak a szélvédőn a kamera és radar
egység "ablakán" és ezek takarják a felület
körülbelül 0,5 x 3,0 mm-es vagy ennél
nagyobb felületét, akkor fel kell venni a kapcsolatot egy szervizzel a javításhoz vagy a
szélvédő cseréjéhez. Hivatalos Volvo márkaszerviz igénybe vétele javasolt.
Ha nem javíttatja meg, akkor csökken az olyan
járművezető-támogató rendszerek teljesítménye, amelyek használják a kamera és radar
egységet.
Ez azt jelentheti, hogy bizonyos funkciók
működése csökkenhet, teljesen kikapcsolhat
vagy helytelenül reagálhatnak.
328
A radar egységet használó vezetőtámogató
rendszerek hibás, elégtelen vagy csökkent
működésének elkerülése érdekében, vegye
figyelembe az alábbiakat:
•
A Volvo azt javasolja, hogy ne javítsa meg
a kamera és radar egység előtti repedéseket, karcolásokat vagy kőfelverődéseket - ehelyett ki kell cserélni a teljes szélvédőt.
•
A szélvédő cseréje előtt, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo szervizzel
annak ellenőrzéséhet, hogy a helyes szélvédőt rendelik és szerelik-e be.
•
A cseréhez ugyanolyan típusú, a Volvo
által jóváhagyott ablaktörlőket kell felszerelni.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FONTOS
Ha kicserélik a szélvédőt, akkor szervizben
újra kell kalibrálni a kamera és radar egységet, hogy biztosítsa az autó kamera és radar
alapú rendszereinek működését. Hivatalos
Volvo márkaszerviz igénybe vételét javasoljuk.
•
•
A City Safety korlátai (337. oldal)
A jelzőtábla-felismerés korlátai* (353. oldal)
Karbantartás
A radar és kamera egység megfelelő működéséhez szennyeződésektől, jégtől és hótól tisztán kell
tartani a szélvédő egység előtti felületét, és rendszeresen meg kell tisztítani vízzel és autósamponnal.
MEGJEGYZÉS
A kamera és radar egységet takaró szennyeződések, jég és hó csökkentik a működést és
megakadályozhatják a mérést.
Ez azt jelentheti, hogy bizonyos funkciók
működése csökkenhet, teljesen kikapcsolhat
vagy helytelenül reagálhatnak.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Kamera egység (326. oldal)
A radar egység korlátai (319. oldal)
Sávtartó rendszer (356. oldal)
A Driver Alert Control korlátai (355. oldal)
A Pilot Assist* korlátai (314. oldal)
* Opció/tartozék. 329
VEZETŐTÁMOGATÁS
City Safety
A City Safety vizuális, tapintható és akusztikus
jeleket használ, hogy figyelmeztesse a járművezetőt a megjelenő gyalogosokra, kerékpárosokra,
nagyobb állatokra és járművekre - az autó automatikusan fékez, ha a járművezető nem reagál
ésszerű időben.
lom változik, ami a járművezető figyelmének csökkenésével együtt balesethez vezethet.
A funkció az autó automatikus fékezésével segít
a járművezetőnek amikor ütközés fenyeget, ha a
járművezető nem reagál időben fékezéssel vagy
elkormányzással.
A City Safety rövid, erős fékezést aktivál és normál körülmények között éppen az első jármű
mögött megállítja az autót. A legtöbb járművezető
számára ez jelentősen kívül esik a normál vezetési stílustól és kényelmetlen érzés.
A City Safety olyan helyzetekben kapcsol be, amikor a járművezetőnek korábban kellett volna
fékeznie, ezért nem segíthet a vezetőnek minden
helyzetben.
A City Safety, a szükségtelen beavatkozások
elkerülése érdekében úgy van tervezve, hogy a
lehető legkésőbb kapcsoljon be.
A radar egység elhelyezkedése14.
A City Safety képes megakadályozni az ütközéseket vagy csökkenteni azok sebességét.
A City Safety egy segítség, amely segít a járművezetőnek, amikor fennáll a veszélye, hogy gyalogossal, nagyobb állattal, kerékpárossal vagy járművel ütközik.
A City Safety egy olyan funkció, amely segíthet a
járművezetőnek az ütközések elkerülésében, például sorban álláskor, amikor az elöl haladó forga14
330
A járművezető vagy az utasok normális esetben
nem észlelik City Safety funkció működését csak akkor ha olyan helyzet alakul ki, amikor a
jármű rendkívül közel kerül az ütközéshez.
A City Safety megakadályozhatja az ütközést egy
elöl haladó járművel vagy kerékpárral az autó
sebességének akár 50 km/h (30 mph) mértékű
csökkentésével. Gyalogos esetén a City Safety
legfeljebb 45 km/h (28 mph) értékkel képes a
sebesség csökkentésére.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
Ha a sebességkülönbség nagyobb mint 50 km/h
(30 mph) vagy 45 km/h (28 mph), akkor a City
Safety automatikus fékezése nem képes megelőzni az ütközést, de mérsékelheti az ütközés
következményeit.
Ha fennáll az ütközés kockázata egy nagyobb
állattal, akkor a City Safety akár 15 km/h (9 mph)
mértékben képes csökkenteni az autó sebességét. A nagyobb állatokra vonatkozó fékezés funkció elsődleges célja a nagy sebességeken történő ütközés erejének csökkentése. A fékezés
70 km/h (43 mph) felett a leghatékonyabb, alacsony sebesség mellett kevésbé hatékony.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
A City Safety egy segítség és nem minden
vezetési helyzetben vagy közlekedési, időjárási
és útviszonyok mellett működik.
A figyelmeztetés csak az ütközés magas kockázata esetén kapcsol be. Ez a rész és a "City
Safety korlátai" rész tájékoztatnak azokról a
korlátokról, amelyekkel a járművezetőnek tisztában kell lennie, mielőtt használná a City
Safety rendszert.
ponti kijelző Beállítások menüjében, akkor az
autó nincs felszerelve ezzel a funkcióval.
Az City Safety három lépést hajt végre az alábbi
sorrendben:
Elérési útvonal a felső menüben: Beállítások
My Car IntelliSafe
1.
Ütközésfigyelmeztetés
2.
Féksegéd
3.
Automatikus fék
Áttekintés
A City Safety képes észlelni az autó előtt lévő álló
vagy az autóval azonos irányban mozgó gyalogosokat, kerékpárosokat vagy járműveket. A City
Safety az olyan gyalogosokat, kerékpárosokat
vagy nagyobb állatokat is észlelni képes, amelyek
az autó előtt keresztezik az utat.
A gyalogosokra vonatkozó figyelmeztetések
és fékezéses beavatkozások 70 km/h
(43 mph) járműsebesség felett kikapcsolnak.
A City Safety automata fék funkciója megakadályozhatja az ütközést vagy csökkentheti az
ütközés sebességét. A teljes fékteljesítmény
biztosításához a vezetőnek is mindig be kell
nyomnia a fékpedált - akkor is, ha az autó
automatikusan fékez.
A City Safety erős gyorsítás esetén nem aktivál semmilyen automata fék funkciót.
Mindig a járművezető felelőssége a helyes
távolság és sebesség fenntartása - soha ne
várjon az ütközésfigyelmeztetésre vagy a City
Safety beavatkozására.
Ütközésfigyelmeztetés
A rendszer először figyelmezteti a járművezetőt a
fenyegető ütközésre.
A funkció áttekintése14.
Figyelmeztető hangjelzés ütközés kockázata
esetén
Figyelmeztető jelzés ütközés kockázata esetén
Távolságmérés a kamera és a radar egységgel
Piaci korlátozások
Ha fennáll az esélye egy gyalogossal, nagyobb
állattal, kerékpárossal vagy járművel (beleértve a
"City Safety keresztirányú forgalomban" részben
leírt járművekkel) történő ütközésnek, akkor a
rendszer felhívja a járművezető figyelmét egy
piros villogó jellel, egy hallható hangjelzéssel és
egy tapintható figyelmeztetéssel a fék lüktetésének formájában. Alacsonyabb sebességek mellett
vagy erős fékezés illetve gyorsítás alkalmával
nincs tapintható figyelmeztetés. A fék lüktetésének frekvenciája az autó sebességétől függően
változik.
A City Safety nem minden országban áll rendelkezésre. Ha a City Safety nem jelenik meg a köz-
14
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
}}
331
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
•
A manuális sebességváltóval rendelkező
autókon a motor leáll, amikor az automata
fékezés funkció megállítja az autót, akkor is,
ha a járművezető korábban benyomta a tengelykapcsoló-pedált.
City Safety kitérő manőverek megakadályozásakor (337. oldal)
•
A City Safety keresztirányú forgalomban
(336. oldal)
A járművezető mindig megszakíthatja a fékezési
beavatkozást a gázpedál padlóig nyomásával.
•
Féksegéd
Ha az ütközés kockázata az ütközésfigyelmeztetést követően tovább növekszik, akkor a bekapcsol a féksegéd.
MEGJEGYZÉS
A féksegéd fel isi erősíti a járművezető fékezését,
ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy a fékezés nem
elégséges mértékű az ütközés elkerüléséhez.
Automatikus fék
Az automatikus fék funkció kapcsol be utoljára.
Ebben a helyzetben a járművezető még nem
kezdte meg a fékezést a megelőző tevékenység
végrehajtásához és az ütközés kockázata fenyeget, ekkor bekapcsol az automatikus fékezés
funkció - ez attól függetlenül történik, hogy fékeze a járművezető vagy sem. A fékezés ezután teljes fékerővel történik az ütközés sebességének
csökkentése érdekében, vagy korlátozott fékerővel, ha ez is elégséges az ütközés elkerüléséhez.
MEGJEGYZÉS
Amikor a City Safety™ rendszer fékez, akkor
kigyulladnak a féklámpák.
Amikor a City Safety funkció aktiválja a fékeket,
akkor a járművezetői kijelzőn megjelenik egy üzenet, hogy a funkció aktív/aktív volt.
Az automatikus fékezéssel kapcsolatban a biztonságiöv-feszítő is aktiválódhat. További tájékoztatásért, lásd a "Biztonságiöv-feszítő" részt.
FIGYELEM
A City Safety nem használható kifogásként
arra, hogy a járművezető megváltoztassa vezetői stílusát. Ha a járművezető kizárólag a City
Safety funkcióra bízza a fékezést, az előbbutóbb balesethez vezet.
Bizonyos helyzetekben az automatikus fékezés
enyhe fékezéssel kezdődhet, majd teljes fékezéssel folytatódik.
Amikor a City Safety megakadályozott egy ütközést egy álló objektummal, akkor az autó álló
helyzetben marad a járművezető cselekvésére
várva. Ha az autót egy elől haladó lassabb jármű
miatt lefékez, akkor a sebesség az elől haladó járművel megegyező értékre csökken.
332
Kapcsolódó információk
•
A City Safety figyelmeztetési távolságának
beállítása (333. oldal)
•
Az akadályok észlelése City Safety™ funkcióval (334. oldal)
•
•
A City Safety korlátai (337. oldal)
A City Safety funkcióval kapcsolatos üzenetek (340. oldal)
Biztonságiöv-feszítő (59. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
A City Safety figyelmeztetési
távolságának beállítása
A City Safety mindig aktív, de lehetőség van a
funkció figyelmeztetési távolságának beállítására.
MEGJEGYZÉS
A City Safety funkció nem kapcsolható ki.
Automatikusan aktiválódik, amikor beindítja a
motort/elektromos működést, és aktív marad,
amíg le nem állítja a motort/elektromos
működést.
A figyelmeztetési távolság határozza meg a rendszer érzékenységét és szabályozza azt a távolságot, amely vizuális, hangos és tapintható figyelmeztetést vált ki.
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car
bot.
3.
Ha túl gyakorinak vagy zavarónak találja a figyelmezetéseket, akkor csökkentheti a figyelmeztetési távolságot. Ez ahhoz vezet, hogy a rendszer
később figyelmeztet, ami csökkenti a figyelmeztetések számát.
A Késői figyelmeztetési távolságot csak kivételes
esetekben, például dinamikus vezetéskor szabad
használni.
Ha a Korai beállítás túl sok figyelmeztetést okoz,
ami bizonyos helyzetekben zavaró lehet, akkor
használja a Normál vagy Késői figyelmeztetési
távolságot.
A biztonságiöv-előfeszítő és fékező funkciók
azonban aktívak maradnak.
MEGJEGYZÉS
FIGYELEM
A City Safety figyelmezteti a járművezetőt az
ütközés kockázatára, de a funkció nem rövidítheti a járművezető reakcióidejét.
Semmilyen automata rendszer nem garantálhatja a 100 %-osan helyes működést minden
helyzetben. Ezért, soha ne tesztelje a City
Safety rendszert úgy, hogy embereknek, állatoknak vagy járműveknek hajt - ez súlyos
károsodáshoz és súlyos vagy halálos sérüléshez vezethet.
A Korai figyelmeztetési távolság beállítás
esetén a figyelmeztetések előre érkeznek. Ez
azt jelenti, hogy a figyelmeztetések gyakrabban érkeznek, mint a Normál figyelmeztetési
távolság esetén.
Kapcsolódó információk
IntelliSafe gom-
A City Safety figyelmeztetés alatt válassza
ki a Késői, Normál vagy Korai lehetőséget
a kívánt figyelmeztetési távolság beállításához.
MEGJEGYZÉS
A Rear Collision Warning irányjelzőkkel történő figyelmeztetése kikapcsol, ha a City
Safety funkció ütközésfigyelmeztetés figyelmeztetési távolsága a legalacsonyabb
"Késői" szintre van állítva.
MEGJEGYZÉS
•
City Safety (330. oldal)
Bizonyos esetekben még a figyelmeztetési
távolság Korai beállításakor is későn észlelhetők a figyelmeztetések, például, amikor
nagy különbségek vannak a sebességek
között vagy az elöl haladó járművek hirtelen
fékeznek.
333
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az akadályok észlelése City
Safety™ funkcióval
Járművek
Az optimális kerékpáros-észleléshez az szükséges, hogy a rendszer lehetőleg egyértelmű információkat kapjon a test és a kerékpár körvonalairól - ez magában foglalja a lehetőséget a kerékpár, a fej, a karok, a vállak, lábak a felső és alsó
test és a normál emberi mozgásminta felismerésére.
A City Safety észleli a legtöbb álló vagy az autójával azonos irányban mozgó járművet valamint a
"City Safety keresztirányú forgalomban" részben
leírt járműveket.
Ha a kerékpár vagy a kerékpáros testének nagy
részei nem láthatók a funkció kamerája számára,
akkor a rendszer nem képes a kerékpáros észlelésére.
Ahhoz, hogy a City Safety sötétben is észlelni
tudja a járműveket, a járművek első és hátsó lámpáinak működniük kell és tisztán kell világítaniuk.
Ahhoz, hogy a funkció észlelni tudja a kerékpárosokat, azoknak felnőtteknek kell lenniük és felnőtt méretű kerékpáron kell közlekedniük.
A City Safety által észlelhető akadályok járművek,
kerékpárosok, nagyobb állatok és gyalogosok
lehetnek.
Kerékpárosok
FIGYELEM
A City Safety egy segédlet és nem képes
minden minden kerékpárost minden helyzetben észlelni, például nem látja:
Optimális példák arra, hogy mit értelmez a City Safety
kerékpárosként — tiszta testkontúrokkal és a kerékpárkörvonalakkal.
334
•
a részben takarásban lévő kerékpárosokat.
•
a testük korvonalait elfedő ruházatot
viselő kerékpárosokat.
•
a nagy tárgyakat hordozó kerékpárosokat.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy
helyesen vezesse a járművet és a sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.
Gyalogosok
A világos testkörvonalakkal rendelkező gyalogosok optimális példák arra, hogy mit tekint a rendszer gyalogosnak.
Az optimális gyalogosészleléshez az szükséges,
hogy a rendszer lehetőleg egyértelmű információkat kapjon a test körvonalairól - ez magában foglalja a lehetőséget a fej, a karok, a vállak, lábak a
felső és alsó test és a normál emberi mozgásminta felismerésére.
Ahhoz, hogy a gyalogosok észlelhetők legyenek,
kontrasztnak kell lennie a háttérrel és ezt olyan
tényezők befolyásolják, mint a ruházat, a háttér és
az időjárás. Gyenge kontraszt esetén a gyalogos
későn vagy egyáltalán nem észlelhető, ami azt
jelenti, hogy a figyelmeztetés illetve a fékezés
késik vagy elmarad.
A City Safety sötétben is képes észlelni a gyalogosokat, ha megvilágítják őket az autó fényszórói.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
Nagyobb állatok
FIGYELEM
A City Safety egy segédlet és nem képes
minden gyalogost minden helyzetben észlelni,
például nem látja:
A City Safety egy segédlet és nem képes
minden minden nagyobb állatot minden helyzetben észlelni, például nem látja:
•
•
részben takarásban lévő nagyobb állatokat,
•
szemből vagy hátulról látható nagyobb
állatokat.
•
gyorsan futó vagy mozgó nagyobb állatokat,
•
a nagyobb állatokat, ha az állat hátterének
kontrasztja gyenge - ilyenkor a figyelmeztetés és a fékezéses beavatkozások késhetnek vagy teljesen elmaradhatnak.
•
kisebb állatokat, például kutyákat és
macskákat.
•
•
a részben takarásban lévő gyalogosokat,
a testük kontúrjait elrejtő ruházatot viselő
gyalogosokat vagy a 80 centiméternél
alacsonyabb gyalogosokat.
a gyalogosokat, ha a gyalogosok hátterének kontrasztja gyenge - ilyenkor a figyelmeztetés és a fékezéses beavatkozások
késhetnek vagy teljesen elmaradhatnak.
a nagyobb tárgyakat hordozó gyalogosokat.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy
helyesen vezesse a járművet és a sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.
Optimális példák arra, hogy mit értelmez a City Safety
nagyobb állatokként - egy helyben állva vagy lassan
mozogva és világosan kivehető testkörvonalakkal.
Az optimális működéshez az szükséges, hogy a
nagyobb állatokat (például szarvas vagy ló) észlelő rendszerfunkció a legvilágosabb információkat kapja a test körvonalairól, ami az állat közvetlen azonosításának képességét igényli oldalról
azzal kombinálva, hogy milyen az állat normál
mozgási mintája.
Ha az állat testének egyes részei nem láthatók a
funkció kamerája számára, akkor a rendszer nem
képes az állat észlelésére.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy
helyesen vezesse a járművet és a sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.
Kapcsolódó információk
•
City Safety (330. oldal)
A City Safety sötétben is képes észlelni a
nagyobb állatokat, ha megvilágítják azokat az
autó fényszórói.
335
VEZETŐTÁMOGATÁS
A City Safety keresztirányú
forgalomban
Az alábbiakban felsorolt további feltételeknek is
teljesülniük kell:
A keresztirányú forgalom észlelésének
korlátai
A City Safety segíthet a járművezetőnek az elfordulásban és amikor más közeledő járművek útját
keresztezi kereszteződésekben.
•
a saját autójának 4 km/h (3 mph) sebességnél nem szabad gyorsabban haladnia
•
az autónak balra kell fordulnia jobb oldali
közlekedés esetén (vagy jobbra bal oldali
közlekedés esetén)
Bizonyos esetekben a City Safety számára nehéz
lehet a járművezető segítése a közeledő keresztirányú forgalom ütközési kockázata miatt. Példák:
•
a közeledő jármű fényszóróinak bekapcsolva
kell lenniük
FIGYELEM
Szektor, amelyben a City Safety észlelni képes a közeledő keresztirányban közlekedő járműveket.
Ahhoz, hogy a City Safety észlelni tudja az ütközési pályán közeledő járműveket, a közeledő járműnek először be kell lépnie a szektorba (1),
amelyben a City Safety elemezni tudja a helyzetet.
336
•
a menetstabilizáló (ESC) csúszós útviszonyok
esetén beavatkozik
•
ha a közeledő jármű észlelése túl későn történik
•
•
A City Safety egy segítség és nem minden
vezetési helyzetben vagy közlekedési, időjárási
és útviszonyok mellett működik.
•
A közeledő járművel történő összeütközés
kockázatának elkerülésére nyújtott figyelmeztetések és beavatkozások gyakran nagyon
későn jönnek.
•
Mindig a járművezető felelőssége a helyes
távolság és sebesség fenntartása - soha ne
várjon az ütközésfigyelmeztetésre vagy a City
Safety beavatkozására.
ha a szembejövő járművet eltakarja valami
ha a közeledő jármű fényszórói ki vannak
kapcsolva
ha a közeledő jármű előre nem megjósolható
módon halad, például hirtelen sávot vált egy
késői időpontban.
Kapcsolódó információk
City Safety (330. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
City Safety kitérő manőverek
megakadályozásakor
A City Safety segíthet a járművezetőnek az autó
automatikus fékezésével, amikor az ütközés elkerülése csak félrekormányzással nem lehetséges.
Azonban, ha a City Safety azt látja, hogy az elkerülő manőver egy szomszédos sáv forgalma miatt
nem lehetséges, akkor a funkció egy korábbi stádiumban automatikusan fékezve segíthet a járművezetőnek.
A City Safety annak feltérképezésével segít a járművezetőnek, hogy vannak-e oldalra "menekülési
útvonalak" a lassú vagy álló járművek késői stádiumban történő észlelése esetén.
FIGYELEM
A City Safety előre látásának képessége egy
segítség és nem minden vezetési vagy forgalmi helyzetben, időjárási és útviszonyok
mellett működik.
Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért és az
érvényben lévő törvények valamint közlekedési
szabályok betartásáért.
Kapcsolódó információk
•
•
Az autója (1) "látja", hogy nem kerülhető ki az elöl
haladó jármű (2), ezért korábban automatikusan fékezhet.
Az Ön autója
Lassú/álló jármű
A City Safety nem avatkozik be az automata fékezés funkcióval, amíg a járművezetőnek magának
is van lehetősége kormányzással elkerülni az
ütközést.
City Safety (330. oldal)
A City Safety korlátai (337. oldal)
A City Safety korlátai
A City Safety funkció bizonyos helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
Környezet
Alacsony objektumok
Az alacsonyan lógó tárgyak, például a kinyúló
rakományokra helyezett jelzőzászló vagy az olyan
tartozékok, mint a kiegészítő lámpák és a motorháztető fölé nyúló gallytörő rácsok korlátozhatják
a működést.
Megcsúszás
Csúszós útfelületeken a féktávolság nagyobb,
ami csökkenti a City Safety rendszer ütközéselkerülő képességét. Ilyen helyzetekben a blokkolásgátló fékek és a menetstabilizáló (ESC) nyújtja
a lehető legjobb fékerőt és fenntartja a stabilitást.
Szemből jövő fény
A szélvédő vizuális figyelmeztető jelét nehéz lehet
észrevenni erős napfényben, visszatükröződések
esetén, napszemüvegben vagy, ha a járművezető
nem egyenesen előre néz.
Hőség
Az utastér magas hőmérséklete esetén, például
erős napsütés miatt, a vizuális figyelmeztető szimbólum a szélvédőn ideiglenesen kikapcsolhat.
}}
337
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
A kamera és radar egység látómezeje
A kamera látótere korlátozott, ezért van az, hogy
bizonyos helyzetekben a gyalogosok, nagyobb
állatok, kerékpárosok és járművek nem észlelhetők vagy a vártnál később észlelhetők.
Lehetséges, hogy a szennyezett járművek észlelése később történik meg, mint másoké és amikor
sötét van, akkor a motorkerékpárosok későn vagy
egyáltalán nem észlelhetők.
Ha egy szöveges üzenet a járművezetői kijelzőn
azt mondja, hogy a radar egység gátolva van,
akkor előfordulhat, hogy a City Safety nem képes
a gyalogosok, nagyobb állatok. kerékpárosok vagy
járművek vagy az út vonalainak észlelésére az
autó előtt. Ez azt jelenti, hogy a City Safety működése csökkent lehet.
Azonban a hibaüzenet nem minden helyzetben
jelenik meg, amikor a szélvédő érzékelői gátolva
vannak. A járművezetőnek ezért figyelmet kell fordítania a szélvédő és a kamera és radar egység
előtti területek tisztán tartására.
FONTOS
A City Safety komponensek cseréjét szervizben kell elvégeztetni - lehetőleg hivatalos
Volvo műhelyben.
338
Vezetői beavatkozás
Hátramenet
Tolatáskor a City Safety rendszer ideiglenesen
kikapcsol.
Alacsony sebesség
A City Safety nagyon alacsony sebességek mellett - 4 km/h (3 mph) alatt - nem kapcsol be, ami
miatt a rendszer nem avatkozik be az olyan helyzetekben, amikor az autó lassan közelíti meg elöl
haladó járművet, például parkoláskor.
Aktív járművezető
A járművezető utasításai mindig elsőbbséget
élveznek, ezért a City Safety nem avatkozik be
vagy elhalasztja a figyelmeztetést/beavatkozást
az olyan helyzetekben, amikor a járművezető
egyértelmű módon kormányoz vagy gázt ad, akkor
sem, ha az ütközés elkerülhetetlen.
Az aktív és éber vezetési magatartás, a szükségtelen figyelmeztetések elkerülése érdekében
ezért késleltetheti az ütközési figyelmeztetést és
beavatkozást.
Különféle beállítások
FIGYELEM
A figyelmeztetések és a fékezéses beavatkozások késhetnek vagy egyáltalán nem működhetnek, ha a forgalmi helyzet vagy a külső
hatások megakadályozzák azt, hogy a kamera
és radar egység észlelje a gyalogosokat,
kerékpárosokat, nagyobb állatokat vagy az elöl
haladó járműveket.
Ahhoz, hogy a járművek éjjel észlelhetők
legyenek, a fényszóróiknak és a hátsó lámpáiknak bekapcsolva kell lenniük és fényesen
világítaniuk kell.
A kamera és radar egység a gyalogosokra és
kerékpárosokra vonatkozóan korlátozott hatótávolsággal rendelkezik. A rendszer addig
képes hatékony figyelmeztetéseket és fékezéses beavatkozásokat nyújtani, amíg a relatív
sebesség 50 km/h (30 mph) alatt van. Az álló
vagy lassan mozgó járművek esetében a
figyelmeztetések és a fékezéses beavatkozások 70 km/h (43 mph) sebességig hatásosak. A nagyobb állatok esetében a sebesség
csökkenése kisebb mint 15 km/h (9 mph) és
70 km/h (43 mph) felett érhető el. A nagyobb
állatok esetében megjelenő figyelmeztetés és
a fékezéses beavatkozás alacsonyabb sebességeken kevésbé hatásos.
Sötét vagy rossz látási viszonyok miatt az álló
és a lassan mozgó járművekre valamint
nagyobb állatokra vonatkozóan kikapcsolhatnak a figyelmeztetések.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A gyalogosokra vonatkozó figyelmeztetések
és fékezéses beavatkozások 70 km/h
(43 mph) feletti járműsebességeknél kikapcsolnak.
Ne helyezzen, ragasszon vagy szereljen semmit a szélvédő külsejére a kamera és radar
egység elé vagy közelébe — ez zavarhatja a
kamerától függő funkciókat.
A kameraérzékelő közelében lévő tárgyak, hó,
jég vagy szennyeződések csökkenthetik
annak működését, teljesen inaktiválhatják azt
vagy helytelen működést okozhatnak.
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó kamera egységét használja,
amely bizonyos általános korlátokkal rendelkezik, lásd a "Kamera egység korlátai" részt.
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó radar egységét használja,
amely bizonyos általános korlátokkal rendelkezik, lásd a "Radar egység korlátai" részt.
Kapcsolódó információk
•
•
•
City Safety (330. oldal)
A kamera egység korlátai (327. oldal)
A radar egység korlátai (319. oldal)
339
VEZETŐTÁMOGATÁS
A City Safety funkcióval kapcsolatos
üzenetek
Az alábbi táblázat néhány példát mutat.
A City Safety funkcióra vonatkozóan számos
üzenet jelenhet meg a járművezetői kijelzőn.
Üzenet
Leírás
Automat. beavatkozás
Amikor a City Safety fékez vagy automatikus fékezést hajtott végre, akkor a járművezetői kijelző számos szimbóluma világíthat egy szöveges üzenettel együtt.
City Safety
City Safety
Csökkentett funkciók. Szerviz szükséges
Kapcsolódó információk
•
340
City Safety (330. oldal)
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Fel kell keresni egy szervizt - hivatalos Volvo márkaszerviz igénybe
vételét javasoljuk.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Rear Collision Warning
•
A Rear Collision Warning (RCW) funkció segíthet a járművezetőnek annak elkerülésében, hogy
egy hátulról érkező autó a járműnek ütközzön.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos piacokon az RCW a helyi közlekedési szabályok miatt nem ad figyelmeztetést
az irányjelzőkkel - ilyen esetekben a funkciónak ez a része ki van iktatva.
Az RCW a motor minden beindításakor automatikusan bekapcsol.
Az RCW az irányjelzők gyors villogtatásával figyelmeztetheti a hátulról közeledő jármű vezetőjét a
fenyegető ütközésre.
MEGJEGYZÉS
Ha 30 km/h alatti (20 mph) járműsebesség mellett az RCW funkció azt észleli, hogy fennáll a
veszélye egy hátulról érkező járművel történő
ütközésnek, akkor megfeszülhetnek a biztonságiöv-feszítők és aktiválódhat a Whiplash
Protection System biztonsági rendszer.
Az ütközés előtt közvetlenül az RCW a lábféket is
működésbe hozhatja, hogy csökkentse az autó
gyorsulását az ütközés során. Azonban a lábfék
csak akkor aktiválódik, ha az autó álló helyzetben
van. A lábfék azonnal felold, ha megnyomja a gázpedált.
Korlátok
Bizonyos esetekben az RCW funkciónak nehéz
lehet segíteni a járművezetőt egy ütközés esetén.
Ez lehet például:
•
ha a hátulról közelítő jármű észlelése túl
későn történik
•
ha a hátulról érkező jármű az utolsó pillanatban vált sávot
ha a hátulról közelítő jármű sebessége meghaladja a 80 km/h (50 mph) értéket.
A Rear Collision Warning irányjelzőkkel történő figyelmeztetése kikapcsol, ha a City
Safety funkció ütközésfigyelmeztetés figyelmeztetési távolsága a legalacsonyabb
"Késői" szintre van állítva.
Blind Spot Information*
A Blind Spot Information (BLIS) funkció úgy van
kialakítva, hogy figyelmeztessen az autója mögött
vagy mellett átlósan haladó járművekre, hogy
segítséget nyújtson a sok sávval rendelkező,
nagy forgalmú utakon.
A BLIS egy járművezetői segédfunkció, amely az
alábbiakra figyelmeztet:
•
•
járművek az autó holtterében
gyorsan közeledő járművek az autóhoz legközelebbi bal és jobb oldali sávokban.
A biztonságiöv-előfeszítő és fékező funkciók
azonban aktívak maradnak.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
City Safety (330. oldal)
A City Safety figyelmeztetési távolságának
beállítása (333. oldal)
Biztonságiöv-feszítő (59. oldal)
Whiplash Protection System (57. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 341
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
jelzőt, akkor a visszajelző lámpa folyamatos fényről villogó és erősebb fényre vált.
MEGJEGYZÉS
A lámpa az autó azon oldalán világít, ahol a
rendszer észlelte a járművet. Ha az autót
mindkét oldalról előzik, akkor mindkét lámpa
egyszerre világít.
FIGYELEM
A BLIS lámpa15 elhelyezkedése.
A Blind Spot Information alapelve
Visszajelző lámpa
Zóna a holttérben
A központi kijelző funkció nézetének BLIS
gombja be-/kikapcsolja a funkciót.
Gyorsan közeledő jármű zónája.
A BLIS funkció 10 km/h (6 mph) feletti sebességeken aktív.
A rendszer úgy van kialakítva, hogy akkor reagáljon, amikor:
•
•
az autóját más járművek előzik
az autójához gyorsan közelít egy másik jármű.
Amikor a BLIS járművet észlel az 1. zónában vagy
gyorsan közeledő járművet a 2. zónában, akkor a
külső tükrön elhelyezett BLIS lámpa bekapcsol,
és folyamatosan világít. Ha a járművezető a figyelmeztetéssel megegyező oldalon aktiválja az irány-
15
342
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
A Blind Spot Information éles kanyarokban
nem működik.
A Blind Spot Information nem működik, amikor az autó tolat.
FIGYELEM
A Blind Spot Information kiegészítő segédrendszer és nem minden helyzetben működik.
A Blind Spot Information nem helyettesíti a
biztonságos vezetési stílust és a belső valamint külső visszapillantó tükrök használatát.
A Blind Spot Information soha nem helyettesítik a járművezető felelősségét és figyelmét.
Mindig a járművezető felelőssége a biztonságos sávváltás.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
A rendszer a biztonságos vezetési stílus és a
visszapillantó tükrök használatának kiegészítője és nem pótolja azokat. Soha nem helyettesítheti a járművezető figyelmét és felelősségét. A sávváltás biztonságos végrehajtása
mindig a járművezető felelőssége.
A Blind Spot Information*
bekapcsolása/kikapcsolása
A Blind Spot Information (BLIS) funkció aktiválható/inaktiválható.
Ha a BLIS a motor leállításakor ki volt kapcsolva,
akkor a motor újbóli beindításakor továbbra is
inaktív marad, és nem világítanak a visszajelző
lámpák.
FIGYELEM
A Blind Spot Information kiegészítő segédrendszer és nem minden helyzetben működik.
Kapcsolódó információk
•
A Blind Spot Information* bekapcsolása/
kikapcsolása (343. oldal)
•
A Blind Spot Information* korlátai
(344. oldal)
•
A Blind Spot Information* és Cross Traffic
Alert* funkcióval kapcsolatos üzenetek
(348. oldal)
•
Cross Traffic Alert* (344. oldal)
A Blind Spot Information nem helyettesíti a
biztonságos vezetési stílust és a belső valamint külső visszapillantó tükrök használatát.
A Blind Spot Information soha nem helyettesítik a járművezető felelősségét és figyelmét.
Mindig a járművezető felelőssége a biztonságos sávváltás.
A Blind Spot Information lámpa16 elhelyezkedése.
Visszajelző lámpa
–
A funkció a központi kijelző funkció nézetében található BLIS gomb használatával aktiválható/inaktiválható.
Érintse meg az BLIS gombot a funkció
nézetben.
> A BLIS aktív/inaktív - egy zöld/szürke
visszajelző látható a gombon.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Blind Spot Information* (341. oldal)
A Blind Spot Information* korlátai
(344. oldal)
A Blind Spot Information* és Cross Traffic
Alert* funkcióval kapcsolatos üzenetek
(348. oldal)
Ha a BLIS a motor beindításakor aktív, akkor ezt
a külső tükörbe épített visszajelző lámpák egyszeri felvillanása erősíti meg.
16
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék. 343
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Blind Spot Information* korlátai
A Blind Spot Information (BLIS) funkció bizonyos helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
Példák a korlátokra:
•
•
Az optimális működés biztosításához az érzékelők
előtti területeket tisztán kell tartani.
Ne rögzítsen semmilyen tárgyat, szalagot vagy
címkéket az érzékelők területén.
A szennyeződések, jég és hó borította érzékelők csökkenthetik a funkciókat és inaktiválhatják a riasztásokat.
Cross Traffic Alert*
A Cross Traffic Alert (CTA) egy olyan vezetősegítő rendszer, amely tolatáskor figyelmeztet a
keresztirányú forgalomra. A CTA a Blind Spot
Information (BLIS) kiegészítője.
FONTOS
A BLIS és CTA funkciók komponenseinek
javítását vagy a lökhárítók újrafényezését csak
szervizben szabad végezni - hivatalos Volvo
műhely igénybe vételét javasoljuk.
A BLIS kikapcsol, amikor utánfutót csatlakoztatnak az autó elektromos rendszeréhez.
Érzékelők
A BLIS funkció érzékelői a hátsó sárvédő/lökhárító sarkain helyezkednek el. Az érzékelőket a
Cross Traffic Alert (CTA) funkció is használja.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Blind Spot Information* (341. oldal)
A Blind Spot Information* bekapcsolása/
kikapcsolása (343. oldal)
A Blind Spot Information* és Cross Traffic
Alert* funkcióval kapcsolatos üzenetek
(348. oldal)
A Cross Traffic Alert korlátai (346. oldal)
A CTA alapelve.
A CTA a BLIS funkció kiegészítője azzal, hogy
tolatás közben, például parkolóból történő kitolatáskor észlelni képes a keresztirányú forgalmat.
A CTA elsődlegesen járművek észlelésére szolgál. Kedvező körülmények között kisebb objektumok, például kerékpárosok és gyalogosok észlelésére is képes.
Tartsa tisztán a felületet - az autó bal és jobb oldalán
is17.
17
344
A CTA csak akkor aktív, ha az autó hátrafelé gurul
vagy ki van választva a hátrameneti sebességfokozat.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Ha a CTA azt észlelte, hogy valami oldalról közelít,
akkor ezt az alábbiak is jelzik:
•
hangjelzés - a hang a bal oldali vagy a jobb
oldali hangszóróból hallható az iránynak
megfelelően, amelyből az objektum közelít.
•
világító ikon a PAS ábrában a kijelző képernyőn.
•
ikon a parkolókamera felső nézetében.
Kapcsolódó információk
•
A Cross Traffic Alert* bekapcsolása/kikapcsolása (345. oldal)
•
A Blind Spot Information* és Cross Traffic
Alert* funkcióval kapcsolatos üzenetek
(348. oldal)
•
•
A Cross Traffic Alert*
bekapcsolása/kikapcsolása
A Cross Traffic Alert (CTA) funkció aktiválható/
inaktiválható.
A funkció aktiválása/inaktiválása a központi kijelző funkció
nézetében lehetséges.
A Cross Traffic Alert korlátai (346. oldal)
Blind Spot Information* (341. oldal)
–
Érintse meg az Cross Traffic Alert gombot
a funkció nézetben.
> • ZÖLD gombvisszajelzés - a CTA aktív.
•
SZÜRKE gombvisszajelzés - a CTA
inaktív.
A motor beindítását követően a CTA mindig aktív
üzemmódban van.
világító CTA ikon a PAS ábrában a kijelző képernyőn.
FIGYELEM
FIGYELEM
A CTA kiegészítő segédrendszer és nem minden helyzetben működik.
A CTA kiegészítő segédrendszer és nem minden helyzetben működik.
A CTA nem helyettesíti a biztonságos vezetési
stílust és a belső valamint külső visszapillantó
tükrök használatát.
A CTA nem helyettesíti a biztonságos vezetési
stílust és a belső valamint külső visszapillantó
tükrök használatát.
A CTA soha nem helyettesítik a járművezető
felelősségét és figyelmét - mindig a járművezető felelőssége a biztonságos tolatás.
A CTA soha nem helyettesítik a járművezető
felelősségét és figyelmét - mindig a járművezető felelőssége a biztonságos tolatás.
}}
* Opció/tartozék. 345
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
Cross Traffic Alert* (344. oldal)
A Cross Traffic Alert korlátai (346. oldal)
A Blind Spot Information* és Cross Traffic
Alert* funkcióval kapcsolatos üzenetek
(348. oldal)
A Cross Traffic Alert korlátai
A Cross Traffic Alert (CTA) funkció bizonyos
helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
A CTA nem minden helyzetben működik optimálisan, hanem bizonyos korlátokkal rendelkezik. Például a CTA érzékelők nem "látnak" át a többi parkoló járművön vagy akadályokon.
Az alábbiakban néhány példát láthat az olyan
helyzetekre, amikor a CTA "látómezője" korlátozott és ezért a közeledő járművek nem észlelhetők, amíg nagyon közel nem érnek:
Ferde parkolóhelyen a CTA az egyik oldalon teljesen
"vak".
Vak CTA szektor.
Az a szektor, ahol a CTA észlelni/"látni"
képes.
Azonban, amikor lassan tolat az autóval, akkor a
takaró járműhöz/objektumhoz viszonyított szög
megváltozik, és a holttér gyorsan csökkenni kezd.
Példák a további korlátokra:
•
A szennyeződések, jég és hó borította érzékelők csökkenthetik a funkciókat és inaktiválhatják a riasztásokat.
•
A CTA kikapcsol, amikor utánfutót csatlakoztatnak az autó elektromos rendszeréhez.
Az autó mélyen helyezkedik el egy parkolóhelyen.
Érzékelők
A CTA funkció érzékelői a hátsó sárvédő/lökhárító sarkain helyezkednek el. Az érzékelőket a
346
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Blind Spot Information (BLIS) funkció is használja.
Kapcsolódó információk
•
•
Cross Traffic Alert* (344. oldal)
A Cross Traffic Alert* bekapcsolása/kikapcsolása (345. oldal)
•
A Blind Spot Information* és Cross Traffic
Alert* funkcióval kapcsolatos üzenetek
(348. oldal)
•
A Blind Spot Information* korlátai
(344. oldal)
Tartsa tisztán a felületet - az autó bal és jobb oldalán
is18.
Az optimális működés biztosításához az érzékelők
előtti területeket tisztán kell tartani.
Ne rögzítsen semmilyen tárgyat, szalagot, címkéket vagy ehhez hasonlót az érzékelők területén.
FONTOS
A BLIS és CTA funkciók komponenseinek
javítását vagy a lökhárítók újrafényezését csak
szervizben szabad végezni - hivatalos Volvo
műhely igénybe vételét javasoljuk.
18
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék. 347
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Blind Spot Information* és Cross
Traffic Alert* funkcióval kapcsolatos
üzenetek
Az alábbi táblázat néhány példát mutat.
A Blind Spot Information (BLIS) és Cross Traffic
Alert (CTA) funkcióra vonatkozóan számos üzenet jelenhet meg a járművezetői kijelzőn.
Üzenet
Leírás
Holttérérzékelő
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Fel kell keresni egy szervizt - hivatalos Volvo márkaszerviz igénybe vételét javasoljuk.
Szerviz szükséges
Holttér-info rendsz. ki
A BLIS és a CTA kikapcsolt, mert utánfutót csatlakoztattak az autó elektromos rendszeréhez.
Utánfutó csatlakoztatva
Kapcsolódó információk
•
•
•
A Blind Spot Information* korlátai
(344. oldal)
•
•
Cross Traffic Alert* (344. oldal)
•
348
Blind Spot Information* (341. oldal)
A Blind Spot Information* bekapcsolása/
kikapcsolása (343. oldal)
A Cross Traffic Alert* bekapcsolása/kikapcsolása (345. oldal)
Üzenetek kezelése a járművezetői kijelzőn és
a központi kijelzőn. (112. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Jelzőtábla-felismerés*
FIGYELEM
A jelzőtábla-felismerő funkció (Road Sign
Information – RSI) segít a járművezetőnek
figyelni, hogy milyen sebességgel és bizonyos tiltásokkal kapcsolatos jelzőtáblák mellett halad el
az autó.
Az RSI nem minden helyzetben működik,
hanem csak kiegészítő segítségül szolgál.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért és az
érvényben lévő közlekedési szabályok betartásáért.
Jelzőtábla-kijelzés jelzőtáblainformációkkal
A jelzőtábla-felismerés funkció (Road Sign
Information - RSI) a helyzettől és a jelzőtáblától
függően különböző módokon észleli és mutatja a
jelzőtáblákat.
Kapcsolódó információk
•
Jelzőtábla-kijelzés jelzőtábla-információkkal
(349. oldal)
•
Sebességmérő kamera információk*
(351. oldal)
•
A jelzőtábla-felismerés aktiválása/inaktiválása (352. oldal)
•
A jelzőtábla-felismerés korlátai* (353. oldal)
Példák az olvasható jelzőtáblákra19.
Példa a rögzített sebességinformációkra20.
Az RSI tájékoztatást nyújt a pillanatnyi sebességről, amellyel az autópálya vagy országút kezdődik/
végződik és például az előzés tilalmáról vagy a
tilos haladási irányról.
Amikor az RSI sebességkorlátozást magában
foglaló jelzőtáblát észlel, akkor szimbólumként
megjeleníti a táblát és pirossal egy jelzést a
sebességmérőben.
Ha autópálya/osztottpályás úttest és sebességkorlátozó tábla mellett is elhalad, akkor az RSI
egy autópálya/osztottpályás úttest táblát mutat.
Az új sebességkorlát közvetlenül a járművezetői
kijelző sebesség skáláján jelenik meg.
19
20
Az útjelző táblák piacfüggőek - a jelen leírásban található ábrák csak néhány példát mutatnak.
Az útjelző táblák piacfüggőek - a jelen leírásban található ábrák csak néhány példát mutatnak.
}}
* Opció/tartozék. 349
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
A sebességhatároló szimbólum
mellett, egy további jelzés is
megjelenhet, például az "előzni
tilos".
Példák az ilyen jelekre:
Összes korlátozás vége.
Ha a járművezető behajt egy
behajtani tilos táblával jelzett
útra, akkor figyelmeztetésként
ennek szimbóluma villog a járművezetői kijelzőn.
Ha az autó Sensus Navigation* felszereltségű,
akkor a térképinformációkat is felhasználja annak
meghatározásához, hogy az autó rossz irányban
halad-e.
Autópálya vége.
Példák a kiegészítő táblákra20.
Ezt követően a jelzőtábla-információk a következő
sebességgel kapcsolatos jelzésig eltűnnek.
A járművezető akkor is kaphat figyelmeztető
hangjelzést, ha behajtani tilos felé közeledik, amikor aktív a Hangos figyelmeztetés funkció lásd "A hangos figyelmeztetés aktiválása/inaktiválása" címszót "A jelzőtábla-felismerés aktiválása/inaktiválása" részben.
Korlátozás vagy autópálya vége
Ha az RSI olyan táblát észlel, amely sebességkorlátozást foglal magában, mint például az autópálya vége, akkor a járművezetői kijelző a megfelelő
jelzőtáblát mutatja a következő
10-30 másodpercben.
20
350
Kiegészítő táblák
Bizonyos esetekben ugyanarra az útra különböző
sebességkorlátozások érvényesek - egy kiegészítő tábla jelzi azokat a körülményeket, amelyekre a különböző sebességek vonatkoznak. Az
útszakasz különösen balesetveszélyes lehet például esőben és/vagy ködben.
Az esőre vonatkozó kiegészítő tábla csak akkor
jelenik meg a kijelzőn, ha használatban vannak az
ablaktörlők.
Ha az autóhoz utánfutó van csatlakoztatva és
elhagy egy jelzőtáblát, amely a "pótkocsi" kiegészítő jelzéssel van ellátva, akkor a jelzett sebesség megjelenik a járművezetői kijelzőn.
Az útjelző táblák piacfüggőek - a jelen leírásban található ábrák csak néhány példát mutatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Bizonyos sebességkorlátozások
például csak bizonyos távolság
után vagy bizonyos napszakban
érvényesek. A járművezetőt egy
kiegészítő jel figyelmezteti a
helyzetre a sebességet mutató
szimbólum alatt. A járművezetői
kijelző kiegészítő szimbóluma a "DIST" vagy
"TIME" jelzést mutatja.
A kiegészítő tábla üres keret
formájában jelenik meg a járművezetői kijelző sebességszimbóluma alatt, ami azt
jelenti, hogy az RSI kiegészítő
táblát észlelt a pillanatnyi
sebességkorlátozásra vonatkozó további információkkal.
Sensus Navigation
MEGJEGYZÉS
Ha harmadik fél letöltött alkalmazását használja a navigáláshoz, akkor nincs támogatás a
sebességgel kapcsolatos információkhoz.
Olyan jelzőtáblák észlelésekor, amelyek közvetve jeleznek sebességkorlátozást, például
autópálya, osztottpályás úttest és településnévtáblák.
•
Ha az előzőleg észlelt tábla feltételezhetően
már nem érvényes, de új jelzőtábla észlelése
történik.
20
A Sensus Navigation felszereltségű autó tájékoztatást nyújthat a közeledő sebességmérő kamerákról a járművezetői kijelzőn.
"Iskola" és "Gyermekek" jelzőtábla.
Ha az "Iskola" vagy "Gyermekek" veszélyt jelző tábla szerepel a műholdas navigáció térképadataiban, akkor a járművezetői kijelző ilyen típusú jelzést20 mutat.
Kapcsolódó információk
•
•
Jelzőtábla-felismerés* (349. oldal)
A jelzőtábla-felismerés aktiválása/inaktiválása (352. oldal)
Ha az autó Sensus Navigation rendszerrel van
felszerelve, akkor a sebességinformációk az
alábbi esetekben jelennek meg a navigációban:
•
Sebességmérő kamera
információk*
Az útjelző táblák piacfüggőek - a jelen leírásban található ábrák csak néhány példát mutatnak.
Sebességmérő kamera figyelmeztetés a járművezetői
kijelzőn.
Ha az autó túllépi az észlelt
sebességkorlátozást, akkor
figyelmeztetheti a járművezetőt,
amikor az autó egy sebességmérő kamerához közeledik,
feltéve, hogy a kérdéses piac
navigációs térképei tartalmaznak információkat a sebességmérő kamerákról.
A sebességmérő kamerákhoz kötődő sebességfigyelmeztetéssel kapcsolatos további tájékoztatá}}
* Opció/tartozék. 351
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
sért, lásd a "A sebességfigyelmeztetések aktiválása/inaktiválása" címszót a "A jelzőtábla-felismerés aktiválása/inaktiválása" részben valamint a "A
jelzőtábla-felismerés korlátai" részt.
MEGJEGYZÉS
A sebességmérő kamerákra vonatkozó információk nem minden piacon állnak rendelkezésre a navigációs térképeken.
A jelzőtábla-felismerés aktiválása/
inaktiválása
A sebességfigyelmeztetés az
érvényben lévő maximális
sebességet mutató szimbólum
átmeneti villogása formájában
jelenik meg a járművezetői
kijelzőn a megengedett sebesség túllépésekor.
A jelzőtábla-felismerés (Road Sign Information RSI) funkció aktiválható/inaktiválható.
A jelzőtábla-felismerés aktiválása/
inaktiválása
A funkció aktiválása/inaktiválása a központi kijelző funkció
nézetében lehetséges.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car IntelliSafe
Road Sign Information gombot.
3.
Válassza a Sebességkorlátra
figyelmeztetés lehetőséget a sebességfigyelmeztetések aktiválásához/inaktiválásához.
> Amikor a funkció aktív, akkor egy sebességválasztó látható.
4.
Állítsa felfelé vagy lefelé a korlátozást a fel/le
nyilak megnyomásával, amikor egy sebességfigyelmeztetés aktív.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Jelzőtábla-felismerés* (349. oldal)
A jelzőtábla-felismerés aktiválása/inaktiválása (352. oldal)
A jelzőtábla-felismerés korlátai* (353. oldal)
–
Érintse meg az Road Sign Information
gombot a funkció nézetben.
> Az RSI aktiválódik és a gombon megjelenik egy zöld visszajelző - a szürke visszajelző azt jelenti, hogy az RSI inaktív.
A sebességfigyelmeztetések
aktiválása/inaktiválása
A sebességfigyelmeztető funkció figyelmezteti a
járművezetőt a vonatkozó sebességkorlát túllépésekor. Mindig sebességfigyelmeztetést kap, ha
meghaladja a sebességhatárt egy sebességmérő
kamera információval kapcsolatban. A járművezető aktiválhatja vagy inaktiválhatja a funkciót.
Ne feledje, hogy semmilyen korlátbeállítás
nem kerül figyelembe vételre, amikor a járművezetői kijelző a sebességmérő kamera
ikont mutatja.
A hangos figyelmeztetés aktiválása/
inaktiválása.
A sebességfigyelmeztetéshez hangjelzést is be
lehet állítani:
352
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car IntelliSafe
Road Sign Information gombot.
3.
Válassza a Hangos figyelmeztetés lehetőséget a hangos figyelmeztetés aktiválásához/inaktiválásához.
A Hangos figyelmeztetés funkció aktív állapotában a járművezető akkor is figyelmeztetést kap,
amikor egy behajtani tilos bejáratához közelít.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Jelzőtábla-felismerés* (349. oldal)
Sebességmérő kamera információk*
(351. oldal)
Jelzőtábla-kijelzés jelzőtábla-információkkal
(349. oldal)
A jelzőtábla-felismerés korlátai*
MEGJEGYZÉS
A jelzőtábla-felismerés Road Sign Information RSI funkció bizonyos helyzetekben korlátokkal
rendelkezhet.
Az alábbiakban példák talál azokra a dolgokra,
amelyek csökkenthetik az RSI működését:
•
•
•
•
Kifakult jelzőtáblák
Kanyarokban elhelyezett jelzőtáblák
Elfordult vagy sérült jelzőtáblák
A táblák magasan az út felett vannak elhelyezve
•
Teljesen/részben takarásban lévő vagy
rosszul elhelyezett táblák
•
teljesen vagy részben jéggel, hóval és/vagy
szennyeződéssel takart jelzőtáblák
•
a digitális úttérképek21 elavultak, pontatlanok
vagy nem tartalmaznak sebesség információkat22.
A funkció az autó kamera egységét használja,
amely bizonyos általános korlátokkal rendelkezik, lásd a "Kamera egység korlátai" részt.
Kapcsolódó információk
•
•
Jelzőtábla-felismerés* (349. oldal)
A jelzőtábla-felismerés aktiválása/inaktiválása (352. oldal)
•
Jelzőtábla-kijelzés jelzőtábla-információkkal
(349. oldal)
•
A kamera egység korlátai (327. oldal)
MEGJEGYZÉS
Az RSI funkció bizonyos típusú kerékpártartókat (az elektromos utánfutó-csatlakozó aljzathoz) csatlakoztatott utánfutóként értelmezhet.
Ilyen esetekben a járművezető helytelen
sebességinformációkat láthat.
21
22
Sensus Navigation felszereltségű autókban.
Sebesség információkat tartalmazó térképadatok nem minden piacon állnak rendelkezésre.
* Opció/tartozék. 353
VEZETŐTÁMOGATÁS
Driver Alert Control
FIGYELEM
A Driver Alert Control funkció célja a vezető
figyelmének felhívása, amikor elkezdi következetlenül vezetni a járművet, például, ha figyelmetlenné válik vagy elálmosodik.
A riasztásokat nagyon komolyan kell venni,
mert az álmos járművezető gyakran nincs
tudatában saját állapotának.
Riasztás esetén vagy, ha fáradtnak érzi magát,
álljon meg biztonságos módon, amint lehetséges, és tartson pihenőt.
A DAC célja a vezetési képesség lassú csökkenésének észlelése és elsősorban főutakon történő használatra szolgál. A funkció nem városi
forgalomban történő használatra szolgál.
A funkció akkor aktív, amikor a sebesség meghaladja a 65 km/h (40 mph) értéket és addig
marad bekapcsolva, amíg a sebesség 60 km/h
(37 mph) felett van.
Tanulmányok igazolják, hogy fáradtan ugyanolyan veszélyes vezetni, mint alkohol befolyása
alatt.
A figyelmeztetés egy idő után megismétlődik, ha
a járművezetési képesség nem javul.
MEGJEGYZÉS
A kamera észleli az úttest szélének jelöléseit és
összeveti az út elhelyezkedését a járművezető
kormánymozdulataival.
354
FIGYELEM
Ha a vezetési magatartás túlzottan szabálytalanná válik,
akkor a járművezetőt hangjelzés és egy szimbólum valamint
a Hamarosan ideje szünetet
tartani? üzenet figyelmezteti a
járművezetői kijelzőn.
A funkciót nem szabad a vezetési idő meghosszabbítására használni. Mindig rendszeresen tartson pihenőt és ügyeljen arra, hogy
kipihenje magát.
Az Driver Alert Control nem minden helyzetben működik, hanem csak kiegészítő segítségül szolgál.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért.
Kapcsolódó információk
•
Bekapcsolás/kikapcsolás Driver Alert Control
(355. oldal)
•
A Driver Alert Control korlátai (355. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
Bekapcsolás/kikapcsolás Driver
Alert Control
1.
A Driver Alert Control (DAC) funkció aktiválható/
inaktiválható.
2.
Nyomja meg a My Car IntelliSafe
Driver Alert Control gombot.
Bekapcsolás/kikapcsolás Driver Alert
Control
3.
Válassza a Útmutatás pihenő megállóhoz
lehetőséget a pihenőhely útmutató aktiválásához/inaktiválásához.
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car IntelliSafe
Driver Alert Control gombot.
3.
Válassza a Éberségi figyelmeztetés lehetőséget a DAC aktiválásához/inaktiválásához.
FIGYELEM
Az Driver Alert Control nem minden helyzetben működik, hanem csak kiegészítő segítségül szolgál.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
Kapcsolódó információk
•
•
Driver Alert Control (354. oldal)
A Driver Alert Control korlátai (355. oldal)
A Driver Alert Control korlátai
A Driver Alert Control (DAC) funkció bizonyos
helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
Bizonyos esetekben a vezetési viselkedés annak
ellenére sem módosul, hogy a vezető fáradt - például a Pilot Assist funkció használatakor - aminek
az az eredménye, hogy a járművezető nem kap
figyelmeztetést a DAC funkciótól. Ezért mindig
nagyon fontos, hogy megálljon és pihenőt tartson,
ha a fáradtság legenyhébb jelét észleli, attól függetlenül, hogy figyelmezteti-e erre a DAC vagy
sem.
Bizonyos esetekben a rendszer akkor is figyelmeztetést ad ki, ha a vezetési képesség nem
csökken, például:
•
•
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért.
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó kamera egységét használja,
amely bizonyos általános korlátokkal rendelkezik, lásd a "Kamera egység korlátai" részt.
Az pihenőhely útmutató aktiválása/
inaktiválása figyelmeztetés esetén
Lehetőség van annak beállítására, hogy a pihenőhely útmutató aktív vagy inaktív legyen-e. Ha az
útmutató aktív, akkor javaslatot jelenik meg egy
alkalmas pihenőhelyre és ugyanakkor a DAC
figyelmeztetést ad.
erős oldalszélben
nyomvályús útfelületeken.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Driver Alert Control (354. oldal)
Bekapcsolás/kikapcsolás Driver Alert Control
(355. oldal)
A kamera egység korlátai (327. oldal)
Pilot Assist* (303. oldal)
* Opció/tartozék. 355
VEZETŐTÁMOGATÁS
Sávtartó rendszer
A beállításoktól függően, a sávtartó segéd az
alábbiaknak megfelelően viselkedik:
A sávtartó segéd funkciója, hogy autópályán
vagy hasonló főbb útvonalakon haladva csökkentse annak a kockázatát, hogy az autó véletlenül
elhagyja a sávot.
A sávtartó segéd visszakormányozza az autót a
sávjába és/vagy hangjelzéssel vagy a kormánykerék rezgésével figyelmezteti a járművezetőt.
A sávtartó rendszer a 65-200 km/h
(40-125 mph) sebességtartományban működik a
tisztán látható oldalvonalakkal rendelkező utakon.
Keskeny utakon előfordulhat, hogy a funkció nem
elérhető, ebben az esetben készenléti üzemmódba kapcsol. A funkció akkor válik újra elérhetővé, amikor az út elég széles.
A sávtartó segéd visszakormányozza az autót a sávjába.
1.
A kormányzási segítség aktiválva: Amikor az
autó megközelít egy oldalvonalat, akkor az
LKA aktívan visszakormányozza az autót a
sávjába, enyhe nyomatékot alkalmazva a kormánykerékre.
2.
Figyelmeztetés aktiválva: Ha az autó átlépne
egy oldalvonalat, akkor hangjelzés vagy a
kormánykerék rezgése figyelmezteti a járművezetőt.
MEGJEGYZÉS
Amikor be van kapcsolva az irányjelző, akkor a
sávtartó nem biztosít kormányzási korrekciókat vagy riasztásokat.
FIGYELEM
A sávtartó segéd csupán vezetői segédlet és
nem minden vezetési helyzetben vagy közlekedési, időjárási és útviszonyok mellett működik.
A sávtartó segéd a kormánykerék rezgésével figyelmeztet23.
Egy kamera figyeli az út/sáv oldalvonalait.
23
356
A kormánykerék rezgése változó - minél hosszabb ideig marad az autó a sáv oldalvonalain kívül, annál hosszabb a rezgés.
Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért és az
érvényben lévő törvények valamint közlekedési
szabályok betartásáért.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kormányzási segítség
A sávtartó segéd nem avatkozik be
Az LKA kormányzási segítség működésének előfeltétele, hogy a járművezető a kormánykeréken
tartsa a kezeit. A rendszer ezt folyamatosan
figyeli.
•
Ha a járművezető nem tartja a
kezeit a kormánykeréken, akkor
a járművezetői kijelző egy szimbólumot és az alábbi üzenetet
jeleníti meg, hogy figyelmeztesse a járművezetőt az autó
aktív kormányzására:
•
Lane Keeping Aid Kormányozzon
Ha a járművezető ezután sem kezd kormányozni,
akkor újra a szimbólum jelenik meg, egy figyelmeztető hanggal és ezzel az üzenettel:
• Lane Keeping Aid Készenlét a
kormányzás alkalmazásáig
Ha a járművezető ezután nem követi a kormányzás elkezdésére vonatkozó figyelmeztetést, akkor
az LKA készenléti üzemmódba kapcsol - a funkció ezután egészen addig nem áll rendelkezésre,
amíg a járművezető újra kormányozni nem kezdi
az autót.
•
•
rossz időjárás korlátozott látási viszonyokkal
éles szegélyek vagy vonalak az oldalvonalakon kívül
gyengén látszó vagy nem létező sávjelölések.
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó kamera egységét használja,
amely bizonyos általános korlátokkal rendelkezik, lásd a "Kamera egység korlátai" részt.
Kapcsolódó információk
A sávtartó segéd éles belső kanyarokban nem kapcsol
be.
Bizonyos esetekben a sávtartó segéd lehetővé
teszi az oldalvonalak átlépését anélkül, hogy kormányzási segítséggel avatkozna be vagy figyelmeztetne - például az irányjelzők használatakor
vagy kanyarok levágásakor.
•
Bekapcsolás/kikapcsolás Lane Keeping Aid
(358. oldal)
•
Úttestelhagyás-gátló Run-off Mitigation
(361. oldal)
•
A sávtartó segéd szimbólumai és üzenetei
(359. oldal)
•
A kamera egység korlátai (327. oldal)
Korlátok
Bizonyos nehéz feltételek mellett a sávtartó
segédnek gondot okozhat a járművezető megfelelő segítése. Ilyen esetekben ajánlatos kikapcsolni ezt a funkciót.
Példák az ilyen feltételekre:
•
•
•
•
útjavítási munkák
téli útviszonyok
rossz minőségű útfelület
nagyon "sportos" vezetési stílus
357
VEZETŐTÁMOGATÁS
Bekapcsolás/kikapcsolás Lane
Keeping Aid
3.
A sávtartó segéd, Lane Keeping Aid (LKA)
bekapcsolható/kikapcsolható és bizonyos funkciók kiválaszthatók.
A funkció aktiválása/inaktiválása a központi kijelző funkció
nézetében lehetséges.
–
Érintse meg az Lane Keeping Aid gombot a
funkció nézetben.
> Az LKA aktív (ZÖLD gombjelzés látható)
vagy inaktív (SZÜRKE gombjelzés látható).
Válassza ki a Lane Keeping Aid
figyelmeztetési típusát
Válassza ki a figyelmeztetés típusát a Lane
Keeping Aid figyelmeztető visszajelzése
alatt:
• Hang - a járművezetőt hangjelzés figyelmezteti.
• Rezgés — a járművezetőt a kormánykerék rezgése figyelmezteti.
A Lane Keeping Aid segítségnyújtó
lehetőségei
Lehetőség van annak beállítására, hogyan reagáljon az LKA, ha az autó elhagyja a sávot.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car
Sávsegéd gombot.
3.
A Lane Keeping Aid mód alatt válassza ki,
hogyan reagáljon az LKA
Lehetőség van annak beállítására, hogyan figyelmeztesse az LKA a járművezetőt, ha az autó
elhagyja a sávot.
IntelliSafe
• Kormányzássegítő - a járművezető
figyelmeztetés nélkül kormányzási támogatást kap.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
• Mindkettő - a járművezető figyelmezte-
2.
Nyomja meg a My Car
Sávsegéd gombot.
• Figyelmeztetés — csak a járművezető
tést és kormányzási támogatást is kap.
IntelliSafe
figyelmeztetése
Kapcsolódó információk
•
•
358
Sávtartó rendszer (356. oldal)
A sávtartó segéd szimbólumai és üzenetei
(359. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sávtartó segéd szimbólumai és
üzenetei
A sávtartó segéd figyeli az egyik vagy mindkét
oldalvonalat.
A sávtartó segédre vonatkozóan számos szimbólum és üzenet jelenhet meg a járművezetői kijelzőn.
Nem elérhető
A kormányzási segítség jelzése/
figyelmeztetés
Szimbólum a járművezetői kijelzőn
A sávtartó segéd a helyzettől
függően szimbólumokat jelenít
meg vizuális a járművezetői
kijelzőn.
Az alábbiakban néhány példát
láthat a szimbólumokra és a
helyzetekre, amelyben megjelennek:
Elérhető
Nem elérhető — a sáv oldalvonalai a szimbólumban
szürkék.
A sávtartó segéd nem képes az oldalvonalak észlelésére, a sebesség túl alacsony vagy az út túl
keskeny.
Kormányzási segítség/figyelmeztetés - a sáv oldalvonalai színesen jelennek meg a szimbólumban.
A sávtartó segéd azt jelenti, hogy a rendszer
figyelmeztetést ad és/vagy megpróbálja viszszakormányozni az autót a sávba.
Szimbólumok és üzenetek
Az alábbi táblázat néhány példát mutat.
Elérhető — a sáv oldalvonalai a szimbólumban fehérek.
}}
359
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Vez.támogató rendsz.
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Fel kell keresni egy szervizt - hivatalos
Volvo márkaszerviz igénybe vételét javasoljuk.
Csökkentett funkciók. Szerviz szükséges
Szélvédő-érzékelő
Csökken a kamera képessége az úttest figyelésére az autó előtt.
Érzékelő blokkolva, lásd a kézikönyvet
Lane Keeping Aid
Kormányozzon
Lane Keeping Aid
Készenlét a kormányzás alkalmazásáig
Kapcsolódó információk
•
•
360
Sávtartó rendszer (356. oldal)
Bekapcsolás/kikapcsolás Lane Keeping Aid
(358. oldal)
Az LKA kormányzási segítség funkciója nem működik, ha a járművezető nem fogja a kormánykereket. Kövesse az utasításokat és kormányozza az autót.
Az LKA készenléti üzemmódban marad, amíg a járművezető újra kormányozni nem kezdi
az autót.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Úttestelhagyás-gátló Run-off
Mitigation
Úttestelhagyás-gátló kormányzási
segítséggel
Az úttestelhagyás-gátló célja, hogy az autó aktív
visszakormányzásával segítsen a járművezetőnek
annak a kockázatának a csökkentésében, hogy
az autó akaratlanul elhagyja az úttestet.
Az úttestelhagyás-gátló Run-off
Mitigation beállításai
A funkció a 65-140 km/h (40-87 mph) sebességtartományban működik a tisztán látható jelölésekkel/oldalvonalakkal rendelkező utakon.
Egy kamera figyeli az úttest széleit és festett
oldaljelzéseket. Ha az autó arra készül, hogy
keresztezze az úttest szélét, akkor az úttestelhagyás-gátló aktívan visszakormányozza az autót az
útra. Ezen felül, ha a kormányzási beavatkozás
elégtelennek tűnik az úttest elhagyásának megakadályozásához, akkor a fékezéses beavatkozás
is bekapcsolhat.
Az úttestelhagyás-gátló kiválasztható funkció - a
járművezető a központi kijelző felső nézetének
lehúzásával és az alábbiak keresésével kapcsolhatja be és ki:
Az Run-off Mitigation kormányzási segítséggel avatkozik
be.
Úttestelhagyás-gátló kormányzási
segítséggel és fékezéses beavatkozással
Az úttestelhagyás-gátló nem avatkozik be aktív
kormányzási segítséggel vagy fékezéssel, ha
használja az irányjelzőket. Ha a funkció azt észleli,
hogy a járművezető aktív módon irányítja az autót,
akkor rövid időre elnyomja az úttestelhagyás-gátlót.
Beállítások
Sávsegéd
My Car
IntelliSafe
A úttestelhagyás-gátló aktiválásához:
•
Válassza ki a Ütközésmegelőző rendszer,
Kormányzási rásegítés fokozott
ütközésveszélyben jelölőnégyzetet - a
funkció ekkor be van kapcsolva.
Az úttestelhagyás-gátló motor leállításakor érvényes beállításai maradnak érvényben a motor legközelebbi beindításakor.
Az úttestelhagyás-gátló Run-off
Mitigation korlátai
A funkció két aktiválási szinttel rendelkezik:
•
•
A fékezéses beavatkozás az olyan helyzetekben
segít, amikor a kormányzási segítség önmagában
nem elégséges. A fékezési erő automatikusan
alkalmazkodik a úttestelhagyási helyzettől és az
időtől.
Bizonyos nehéz feltételek mellett az úttestelhagyás-gátlónak nehézséget okozhat a járművezető
helyes segítése. Ilyen esetekben ajánlatos kikapcsolni ezt a funkciót.
Csak kormányzási segítség
Kormányzási segítség fékezéses beavatkozással
Az Run-off Mitigation kormányzási segítséggel és fékezéssel avatkozik be.
}}
361
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Példák az ilyen feltételekre:
•
•
•
•
•
•
•
•
útjavítási munkák
téli útviszonyok
keskeny utak
rossz minőségű útfelület
nagyon "sportos" vezetési stílus
rossz időjárás korlátozott látási viszonyokkal
gyengén látszó vagy nem létező oldaljelölések
éles szegélyek vagy vonalak az oldaljelzéseken kívül.
FIGYELEM
Az útelhagyás-védelmi funkció csak egy járművezetői segítség és nem minden vezetési
helyzetben vagy közlekedési, időjárási és útviszonyok mellett működik.
A funkció nem képes a kerítések, korlátok
vagy hasonló akadályok észlelésére az út szélén.
Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért és az
érvényben lévő törvények valamint közlekedési
szabályok betartásáért.
MEGJEGYZÉS
A funkció az autó kamera egységét használja,
amely bizonyos általános korlátokkal rendelkezik, lásd a "Kamera egység korlátai" részt.
362
Kapcsolódó információk
•
Az úttestelhagyás-gátló szimbólumai és üzenetei (363. oldal)
•
•
Sávtartó rendszer (356. oldal)
A kamera egység korlátai (327. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az úttestelhagyás-gátló
szimbólumai és üzenetei
Az alábbi táblázat néhány példát mutat.
Az úttestelhagyás-gátlóra (Run-off Mitigation)
vonatkozóan számos szimbólum és üzenet megjelenhet a járművezetői kijelzőn.
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Automat. beavatkozás
Az úttestelhagyás-gátló aktiválásakor egy üzenet jelenik meg, hogy tájékoztassa a járművezetőt a rendszer aktív állapotáról.
City Safety
Vez.támogató rendsz.
Csökkentett funkciók. Szerviz szükséges
Szélvédő-érzékelő
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Fel kell keresni egy szervizt - hivatalos
Volvo márkaszerviz igénybe vételét javasoljuk.
Csökken a kamera képessége az úttest figyelésére az autó előtt.
Érzékelő blokkolva, lásd a kézikönyvet
Kapcsolódó információk
•
Úttestelhagyás-gátló Run-off Mitigation
(361. oldal)
363
VEZETŐTÁMOGATÁS
Parkolósegéd*
A parkolósegéd segít a vezetőnek, amikor szűk
helyekre jár be, az akadályoktól való távolság
hallható és grafikus jelzésével a központi kijelzőn.
körülbelül 2 másodperce álló helyzetben van. A
hátul elhelyezkedő akadályokra vonatkozó hangjelzés akkor is aktív, amikor az autó áll.
Hátrafelé
Amikor az autó mögött vagy előtt elhelyezkedő
akadály 30 cm-en belül van, akkor a hangjelzés
állandó és az autóhoz legközelebbi aktív érzékelőmező ki van töltve.
A parkolósegéd jelzésének hangereje akkor állítható be a középkonzol [>II] gombjával, amikor
hallható a hangjelzés. A beállítás a felső nézet
Beállítások menüpontjában is beállítható.
MEGJEGYZÉS
•
Képernyőnézet az akadályzónákkal és érzékelő szektorokkal.
A központi kijelző áttekintést mutat az autó és az
észlelt akadályok viszonyáról.
A kiemelt szektor jelzi az akadály elhelyezkedését.
Minél közelebb van a kiemelt szektornégyzet az
autó szimbólumhoz, annál kisebb a távolság az
autó és az észlelt akadály között.
Minél rövidebb a távolság, annál gyorsabban szól
a hangjelzés. Az audiorendszer egyéb hangjai
automatikusan elnémulnak.
Az elöl és oldalt található akadályokra vonatkozó
hangjelzés akkor aktív, amikor az autó mozog, de
kikapcsol, miután az autó
364
Hangos figyelmeztetéseket csak közvetlenül a jármű útvonalán elhelyezkedő akadályok váltanak ki.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
A hátsó érzékelők akkor aktiválódnak, ha az autó
hátrafelé gurul anélkül hogy sebességben lenne
vagy hátrameneti fokozatba kapcsol.
FIGYELEM
A mérési tartomány körülbelül 1,5 méterre az
autó mögött kezdődik.
•
A parkolósegéd nem mentesíti a járművezetőt saját felelőssége alól a parkolások
során.
Ha utánfutóval halad hátramenetben, akkor a
hátsó parkolósegéd automatikusan kikapcsol.
•
Az érzékelők holtterekkel rendelkeznek,
ahol az akadályok nem észlelhetők.
•
Figyeljen például az autó közelében tartózkodó emberekre vagy állatokra.
MEGJEGYZÉS
Amikor például utánfutóval vagy kerékpártartóval a vonóhorogra szerelve - eredeti Volvo
utánfutó-vezetékezés nélkül - tolat, akkor
lehetséges, hogy a parkolósegédet ki kell
kapcsolni, hogy ne érzékelje ezeket.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az oldalak mentén
Elől
FONTOS
Ha kiegészítő lámpákat szerel fel: Ne feledje,
hogy ezek nem takarhatják el az érzékelőket a kiegészítő lámpákat így akadályként érzékelhetik.
Kapcsolódó információk
•
A parkolósegéd oldalsó érzékelői automatikusan
aktiválódnak a motor beindításakor. Ezek
10 km/h (6 mph) alatti sebesség mellett aktívak.
A mérési tartomány az oldalaktól körülbelül
körülbelül 30 cm-re kezdődik. Az oldalsó akadályokra figyelmeztető hangjelzés az oldalsó hangszórókból szólal meg.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
Az első parkolósegéd érzékelői automatikusan
aktiválódnak a motor beindításakor. Az első érzékelők 10 km/h (6 mph) alatti sebesség mellett
aktívak.
•
•
•
•
A parkolósegéd* aktiválása/inaktiválása
(366. oldal)
A parkolósegéd korlátai* (366. oldal)
A parkolósegéd* üzenetei (368. oldal)
Parkolókamera* (369. oldal)
Parkolósegéd* (376. oldal)
A mérési tartomány körülbelül 0,8 méterre az
autó előtt kezdődik.
MEGJEGYZÉS
A parkolósegéd a rögzítőfék behúzásakor
vagy automata sebességváltó esetén a P mód
kiválasztásakor kapcsol ki.
* Opció/tartozék. 365
VEZETŐTÁMOGATÁS
A parkolósegéd* aktiválása/
inaktiválása
A parkolósegéd funkció aktiválható/inaktiválható.
Az első és oldalsó parkolósegéd-érzékelők automatikusan kapcsolnak be a motor beindításakor.
A hátsó érzékelők akkor aktívak, amikor az autó
hátrafelé halad vagy hátrameneti fokozatba van
kapcsolva.
A funkció aktiválása/inaktiválása a központi kijelző funkció
nézetében lehetséges.
A parkolósegéd a kamera
nézetekből is bekapcsolható/
kikapcsolható.
–
Érintse meg az Parkoló automatika gombot a funkció nézetben.
> A parkolósegéd aktív/inaktív, egy zöld/
szürke visszajelző látható a gombon.
Kapcsolódó információk
•
•
24
366
Parkolósegéd* (364. oldal)
Cross Traffic Alert* (344. oldal)
A parkolósegéd korlátai*
A parkolósegéd funkció bizonyos helyzetekben
korlátokkal rendelkezhet.
MEGJEGYZÉS
Mivel a vonóhorog az autó elektromos rendszeréhez van konfigurálva, annak kinyúlását
figyelembe veszi a rendszer az autó mögötti
akadály távolságának kiszámításakor.
FONTOS
Bizonyos tárgyak, például láncok, vékony
fényes oszlopok vagy alacsony akadályok
"jelárnyékban" lehetnek és átmenetileg nem
észlelhetők az érzékelők számára - a lüktető
hang váratlanul megszűnhet ahelyett, hogy a
várt folyamatos hangra változna.
FONTOS
Bizonyos körülmények között a parkolósegéd
rendszer helytelen figyelmeztető jeleket
adhat, amelyeket olyan külső hangforrások
okoznak, amelyek a rendszer által használttal
megegyező ultrahang-frekvenciákat bocsátanak ki.
Ilyenek lehetnek például többek között a kürtök, nedves gumiabroncsok az aszfalton, légfékek vagy motorkerékpárok kipufogóhangja
stb.
Karbantartás
Az érzékelők nem képesek a magas tárgyak,
például kiugró rakodórámpák észlelésére.
•
Ilyen esetekben fordítson különös figyelmet és nagyon lassan manőverezzen/
váltson irányt vagy hagyja abba a pillanatnyi parkolási manővert - fennáll járművek
vagy egyéb tárgyak károsodásának a kockázata, mert az érzékelők információi ilyen
helyzetekben nem mindig megbízhatók.
A parkolóérzékelők elhelyezkedése24.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A parkolósegéd optimális működéséhez a parkolósegéd érzékelőit rendszeresen meg kell tisztítani vízzel és autósamponnal.
MEGJEGYZÉS
A szennyezett, jéggel és hóval borított érzékelők helytelen figyelmeztető jelzéseket, csökkent működést vagy nem működést okozhatnak.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Parkolósegéd* (364. oldal)
A parkolósegéd* aktiválása/inaktiválása
(366. oldal)
A parkolósegéd* üzenetei (368. oldal)
* Opció/tartozék. 367
VEZETŐTÁMOGATÁS
A parkolósegéd* üzenetei
A parkolósegéd funkcióra vonatkozóan számos
üzenet jelenhet meg a járművezetői kijelzőn.
Az alábbi táblázat néhány példát mutat.
Üzenet
Leírás
Parkolássegítő rendsz.
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Fel kell keresni egy szervizt - hivatalos Volvo márkaszerviz
igénybe vételét javasoljuk.
Nem áll rendelkezésre, szerviz szükséges
Parkolássegítő rendsz.
egy vagy több rendszer érzékelői gátolva vannak - ellenőrizze és javítsa ki, amint lehetséges.
Érzékelők blokkolva, tisztítás szükséges
Kapcsolódó információk
•
•
•
368
Parkolósegéd* (364. oldal)
A parkolósegéd* aktiválása/inaktiválása
(366. oldal)
A parkolósegéd korlátai* (366. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Parkolókamera*
CTA* - a Cross Traffic Alert aktiválása/inaktiválása
A parkolósegéd segít a járművezetőnek, amikor
szűk helyekre jár be, a kamera képével és ábrákkal jelezve az akadályokat a központi kijelzőn.
Zoom26 - nagyítás/kicsinyítés
FIGYELEM
Áttekintés
A parkolókamera automatikusan kapcsol be a
hátrameneti sebességfokozat kiválasztásakor
vagy manuálisan bekapcsolható a központi kijelzőn a kiválasztott beállítástól függően.
•
A parkolókamera csak segítség és soha
nem helyettesítheti a járművezető felelősségét a tolatáskor.
•
A kamera holtterekkel rendelkezik, ahol
az akadályok nem észlelhetők.
•
Figyeljen az autó közelében tartózkodó
emberekre vagy állatokra.
Kamera nézetek
A funkció képes 360° összetett nézetet és
egyedi nézeteket megjeleníteni a négy kamerára
vonatkozóan: hátsó, első, bal és jobb oldali
kamera nézet. A legfelső kiválasztott nézet
mutatja, hogy melyik kamera aktív.
Vonalak - aktiválja/inaktiválja a parkolósegéd-vonalakat
Vonórúd* - aktiválja/inaktiválja a vonóhorog
segédvonalát*25
360°-os kamera nézet*
A parkolókamerák hozzávetőleges lefedettségi területe.
Az autó négy oldala egyszerre jelenik meg a központi kijelzőn, ami segít a járművezetőnek az autó
körüli terület megfigyelésében, amikor alacsony
sebességgel manőverez.
Minden kamera nézet különállóan aktiválható a
kívánt kamera látómezejének megnyomásával a
képernyőn - például az első kamera előtt vagy
felett.
Ha az autó parkolósegéddel* is rendelkezik, akkor
az észlelt akadályok távolsága színes mezőkkel,
különböző színekben jelenik meg.
PAS* - aktiválja/inaktiválja a parkolósegédet
25
26
Nem minden piacon elérhető.
Nagyításkor a parkolósegéd-vonalak kikapcsolnak.
}}
* Opció/tartozék. 369
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Hátrafelé
Elől
MEGJEGYZÉS
Az első kamera automatikus újbóli aktiválásához a sebesség csökkenésekor az szükséges,
hogy a Kamera automat. aktiválása
hátramenetben lehetőség legyen kiválasztva
a Beállítások My Car Parkoló
automatika menüpontban.
Az oldalak
A hátra néző kamera a rendszámtábla felett helyezkedik
el
A hátra néző kamera széles területet mutat az
autó mögött. Bizonyos modellek esetén a lökhárító egy része valamint bizonyos esetekben a
vonóhorog is látható.
A központi kijelzőn megjelenő objektumok kissé
ferdén jelenhetnek meg — ez normális.
MEGJEGYZÉS
A központi kijelzőn megjelenő tárgyak közelebb lehetnek, mint amilyen közelinek a képernyőn látszanak.
27
370
Az első parkolókamera27 a hűtőrácsban helyezkedik el.
Az első kamera hasznos lehet akkor, amikor korlátozott kilátással rendelkező kereszteződésen
halad át, például amikor magas sövények találhatók a kereszteződésben. Ez 25 km/h (16 mph)
sebességig aktív - ezután az első kamera kikapcsol.
Ha az autó nem éri el az 50 km/h (30 mph)
sebességet, és a sebesség 60 másodpercen
belül 22 km/h (14 mph) alá esik, miután az előre
néző kamera kikapcsolt, akkor a kamera bekapcsol.
Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek autómodellenként változhatnak.
Az oldalsó kamerák27 az egyes külső tükrökben helyezkednek el.
Az oldalsó kamerák mutatják, hogy mi van az autó
oldalai mellett.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
A parkolókamera* elindítása (373. oldal)
A parkolókamera* parkolósegéd-vonalai és
mezői (371. oldal)
A parkolókamera korlátai* (374. oldal)
Parkolósegéd* (364. oldal)
A parkolókamera* parkolósegédvonalai és mezői
A parkolókamera vonalak megjelenítésével jelzi
az autó helyzetét annak környezetéhez képest a
kamera képén.
Parkolási segédvonalak
Cross Traffic Alert* (344. oldal)
Ezek a parkolósegéd-vonalak magukban foglalják
az autó kiálló részeit, mint a vonóhorog, a külső
tükrök és sarkok.
MEGJEGYZÉS
A parkolási segédvonalak nagyításkor nem
láthatók.
Parkolósegéd* (376. oldal)
MEGJEGYZÉS
•
Amikor olyan utánfutóval tolat, amely
nincs elektromosan csatlakoztatva az
autóhoz, akkor a vonalak az autó útvonalát mutatják - nem az utánfutóét.
•
A képernyő nem mutat vonalakat, amikor
az utánfutó elektromosan csatlakoztatva
van az autó elektromos rendszeréhez.
Példák a parkolási segédvonalak megjelenítésére a járművezető számára.
A parkolósegéd-vonalak mutatják az autó külső
méreteinek jövőbeni útvonalát a pillanatnyi kormánykerékszög esetén - ez segíti a párhuzamos
parkolást, a szűk helyekre tolatást és az utánfutó
csatlakoztatását.
A képernyőn megjelenő vonalak úgy vannak kivetítve, mintha a talaj szintjén lennének és közvetlen
kapcsolatban vannak a kormánykerék mozgatásával, ami akár forgatás közben is mutatja a járművezetőnek, hogy milyen útvonalon haladna az
autó, akkor is, amikor az autó kanyarodik.
}}
* Opció/tartozék. 371
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
FONTOS
Parkolósegéd-vonalak 360°-os nézetben*
A vonóhorog segédvonala
360°-os nézet parkolósegéd vonalakkal.
Vonóhorog segédvonallal.
Ne feledje, hogy amikor a hátsó kamera van
kiválasztva, akkor a monitor csak az autó
mögötti területet mutatja. Figyeljen az autó
melletti és előtti területre, amikor hátrafelé
halad.
Ugyanez fordítva is igaz - figyelje, hogy mi történik az autó hátuljánál, amikor az első
kamera van kiválasztva.
Ne feledje, hogy a segédvonalak a legrövidebb útvonalat mutatják. Ezért fordítson különös figyelmet az autó oldalaira, hogy azok ne
menjenek neki semminek/rá semmire, amikor
elforgatja a kormánykereket és előre halad,
vagy az autó első része ne ne kaszáljon neki
semminek/rá semmire, amikor forgatja a kormánykereket és hátrafelé halad.
Vonórúd - aktiválja a vonóhorog segédvonalát*
A 360°-os nézetben a parkolósegéd vonalai az
autó mögött, előtt és mellett jelennek meg (a
menetiránytól függően):
•
•
Amikor előre halad: Első vonalak
Tolatáskor: Oldalvonalak és tolatóvonalak
Az első kamera vagy tolatókamera kiválasztása
esetén a parkolósegéd vonalai az autó haladási
irányától függetlenül megjelennek. A kiválasztott
oldalkamera arra szolgál, hogy csak tolatáskor
mutassa a parkolási segédvonalakat.
Zoom - nagyítás/kicsinyítés
A kamera megkönnyítheti az utánfutó csatlakoztatását úgy, hogy segédvonalat jelenít meg a
vonóhorog tervezett "nyomvonaláról" az utánfutóhoz.
1.
Nyomja meg a Vonórúd gombot (1).
> A vonóhorog tervezett "nyomvonalának"
segédvonala jelenik meg. Ugyanekkor az
autó parkoló-segédvonalai eltűnnek.
2.
Nyomja meg a Zoom (2) lehetőséget, ha
pontosabb manőverezésre van szükség.
> A kamera nézete nagyításra kerül.
Az autó és a vonóhorog parkolási segédvonalai
nem jeleníthetők meg egyszerre.
372
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A parkolósegéd* érzékelő területe
Ha az autó parkolósegéddel* is fel van szerelve,
akkor a távolságot színes mezők mutatják a
360°-os nézetben azt akadályt észlelő egyes
érzékelőkre vonatkozóan.
Oldalsó érzékelő mezők
Az oldalsó mezők csak narancssárgán jelennek
meg.
Első és hátsó érzékelő mezők
Az oldalsó mezők színe
Távolság (méter)
Narancs
0–0,3
A parkolókamera* elindítása
A parkolókamera beállítható úgy, hogy automatikusan bekapcsoljon a hátrameneti sebességfokozat kapcsolásakor vagy manuálisan is bekapcsolható a központi kijelzőn.
A parkolókamera elindítása
A parkolókamera manuális elindításához:
Kapcsolódó információk
•
•
•
Parkolókamera* (369. oldal)
A parkolókamera* elindítása (373. oldal)
A parkolókamera korlátai* (374. oldal)
–
A képernyő színes érzékelő mezőket mutathat a jobb
oldalon látható autó szimbólumon.
Az első és hátsó érzékelő mezőinek színe változik,
ahogy az akadály távolsága csökken — sárgáról
narancssárgára, majd pirosra.
Nyomja meg a Kamera gombot a központi
kijelző funkció nézetében.
> A parkolókamera elindult.
A kamera különböző helyzetekben indítható
el.
A gomb egy megnyomása meghatározza az autó
sebességét és haladási irányát, ha a kamera felső
nézettel vagy első nézettel indul:
•
Felső nézet: Amikor áll és hátrafelé mozog 0-15 km/h (0-9 mph).
Az első és a hátsó mezők
színei
Távolság (méter)
•
Felső nézet: Amikor áll és hátrafelé mozog sebességtől függetlenül.
Sárga
0,6–1,5
•
Narancs
0,4–0,6
Első nézet: Amikor előre mozog 15-22 km/h (9-14 mph).
Piros
0–0,4
}}
* Opció/tartozék. 373
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
A parkolókamera automatikus
indításának aktiválása/inaktiválása
Lehetőség van a parkolókamera automatikus
indításának aktiválására/inaktiválására a hátramenet sebességfokozat kiválasztásakor.
kamera funkciónak kell bekapcsolnia tolatáskor a hátrafelé néző kamerának vagy a
360°-os nézetnek*.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
2.
Nyomja meg a My Car
automatika gombot.
Nyomja meg a My Car
automatika gombot.
3.
Válassza a Tolatási nézet 360°-os nézet
helyett lehetőséget a hátsó kamera alap
nézetként történő aktiválásához/inaktiválásához.
3.
Parkoló
Válassza ki a Kamera automat. aktiválása
hátramenetben lehetőséget az automatikus
indítás aktiválásához/inaktiválásához.
A kamera automatikus kikapcsolása
Az első nézet 25 km/h (16 mph) sebességnél
eltűnik, hogy ne vonja el a járművezető figyelmét.
Ha a Kamera automat. aktiválása
hátramenetben van kiválasztva, akkor a kamera
22 km/h (14 mph) sebességnél
60 másodpercen belül automatikusan újra
bekapcsol. Ha a sebesség meghaladja az
50 km/h (31 mph) értéket, akkor az első nézet
nem aktiválódik újra.
Parkoló
Kapcsolódó információk
•
•
•
A parkolókamera* parkolósegéd-vonalai és
mezői (371. oldal)
A parkolókamera korlátai* (374. oldal)
Gyújtáshelyzetek (387. oldal)
A parkolókamera korlátai*
A parkolókamera funkció bizonyos helyzetekben
korlátokkal rendelkezhet.
A parkolókamera nem láthat minden helyzetben
minden objektumot - a járművezetőnek figyelnie
kell az alábbi korlátokra:
MEGJEGYZÉS
Az autó hátuljára szerelt kerékpártartók vagy
egyéb tartozékok eltakarhatják a kamera látótengelyét.
Holtterek
Fordítson figyelmet arra, hogy még ha a kép látszólag kis része is van letakarva, a képből
viszonylag nagy rész maradhat rejtve. Ezért nem
észlelt akadályok maradhatnak, amíg az autó túl
közel nem kerül azokhoz.
A többi kamera nézet 15 km/h (9 mph) sebességnél kapcsol ki, és nem kapcsol be újra.
Válassza ki az alap kamera nézetet a
hátramenethez
A Kamera automat. aktiválása
hátramenetben funkció kiválasztott állapotában
a járművezető azt is kiválaszthatja, hogy melyik
374
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
MEGJEGYZÉS
Az optimális működés érdekében, tartsa
szennyeződésektől, hótól és jégtől mentesen
a kamera lencséjét. Ez rossz fényviszonyok
mellett különösen fontos.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A kameralátóterek között "vak" szektorok vannak.
Az autó bal oldali kamerája nem működik.
A 360°-os nézetben az akadályok/objektumok
"elmosódhatnak" az egyes kamerák közötti hézagokban.
Fekete kamera szektor
A fekete kamera szektor az alábbi esetekben is
megjelenik, de a hibás kamerát jelző szimbólum
nélkül.
Hibás kamera
Ha egy kamera szektor fekete
és ezt a szimbólumot tartalmazza, az azt jelenti, hogy a
kamera nem működik. Az alábbi
ábra egy példát mutat.
•
•
•
Parkolókamera* (369. oldal)
A parkolókamera* elindítása (373. oldal)
A parkolókamera* parkolósegéd-vonalai és
mezői (371. oldal)
nyitott ajtó
nyitott csomagtérfedél
behajtott külső tükör.
Fényviszonyok
A kamera képe automatikusan igazodik a környezeti fényviszonyokhoz. Ezért a kép fényereje és
minősége enyhén változó lehet. A gyenge megvilágítás csökkentheti a képminőséget.
Karbantartás
Tisztítsa meg rendszeresen a kameralencséket
kézmeleg vízzel és autósamponnal - ügyeljen
arra, hogy ne karcolja meg a lencséket.
* Opció/tartozék. 375
VEZETŐTÁMOGATÁS
Parkolósegéd*
A parkolási helyzetek típusai
Az aktív parkolósegéd (Park Assist Pilot - PAP)
segít a járművezetőnek a parkolásban és a parkolóhely elhagyásában.
A PAP az alábbi különböző parkolási helyzetekben használható.
Merőleges parkolás
Párhuzamos parkolás
A PAP először ellenőrzi, hogy van-e elégségesen
nagy parkolóhely, majd segít a járművezetőnek a
kormánykerék forgatásában és az autó parkolóhelyre manőverezésében.
A központi kijelző szimbólumokkal, ábrákkal és
szöveggel jelzi a végrehajtandó műveleteket és,
hogy mikor kell azokat végrehajtani.
A merőleges parkolás alapelve.
MEGJEGYZÉS
A PAP funkció felméri a helyet és kormányozza az autót - a járművezető feladata:
•
•
•
•
•
az autó környezetének figyelése
a központi kijelző utasításainak követése
fokozatváltás (hátramenet/előremenet)
biztonságos sebesség fenntartása
fékezés és megállás.
FIGYELEM
Az PAP nem minden helyzetben működik,
hanem csak kiegészítő segítségül szolgál.
Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget az autó biztonságos vezetéséért és a környező terület valamint a közelítő vagy elhaladó
járművek figyeléséért parkolás közben.
376
A PAP funkció az alábbi lépésekben parkolja le
az autót:
A párhuzamos parkolás alapelve.
1.
A PAP funkció az alábbi lépésekben parkolja le
az autót:
Azonosításra és bemérésre kerül egy parkolóhely.
2.
Az autó tolatva hajt a parkolóba és előre/
hátra haladva manőverezik a parkolóhelyre.
1.
Azonosításra és bemérésre kerül egy parkolóhely.
2.
Az autó a tolatás során a parkolóhelyre kormányoz.
3.
Az autó előre/hátra haladva elhelyezkedik a
parkolóhelyen.
A Kiparkolás funkció használatával a párhuzamosan parkoló autót a PAP funkció is segítheti a
parkolóhely elhagyásában - lásd a "A parkolóhely
elhagyása" címszót a "Parkolás aktív parkolósegéddel" részben.
MEGJEGYZÉS
A merőlegesen parkoló autót nem tudja
segíteni a PAP Kiparkolás funkció a parkolóhely elhagyásában - a funkciót csak párhuzamosan parkoló autó esetén szabad használni.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kapcsolódó információk
•
•
•
Parkolás aktív parkolósegéddel* (377. oldal)
A parkolósegéd* korlátai (380. oldal)
A parkolósegéd* üzenetei (383. oldal)
Parkolás aktív parkolósegéddel*
Parkolás
Az aktív parkolósegéd (Park Assist Pilot - PAP)
három lépésben segít a járművezetőnek a parkolásban. A funkció a parkolóhely elhagyásában is
segíthet a járművezetőnek.
A PAP funkció az alábbi lépésekben parkolja le
az autót:
MEGJEGYZÉS
A PAP funkció felméri a helyet és kormányozza az autót - a járművezető feladata:
•
•
•
•
•
az autó környezetének figyelése
1.
Azonosításra és bemérésre kerül egy parkolóhely.
2.
Az autó a tolatás során a parkolóhelyre kormányoz.
3.
Az autó elhelyezkedik a parkolóhelyen - a
rendszer ezután fokozatváltásra kérheti a járművezetőt.
a központi kijelző utasításainak követése
fokozatváltás (hátramenet/előremenet)
biztonságos sebesség fenntartása
fékezés és megállás.
A PAP az alábbi feltételek teljesülése esetén
kapcsolható be a motor beindítását követően:
•
•
Nincs csatlakoztatva utánfutó az autóhoz.
A sebességnek 30 km/h (20 mph) alatt kell
lennie.
MEGJEGYZÉS
Az autó és a parkolóhelyek közötti távolságnak 0,5 - 1,5 méternek kell lennie, miközben
a PAP parkolóhelyet keres.
}}
* Opció/tartozék. 377
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Parkolóhelyek keresése és bemérése
A funkció aktiválható a központi
kijelző funkció nézetében.
MEGJEGYZÉS
A PAP megkeresi a parkolóhelyet, utasításokat jelenít meg és a parkolóhelyre irányítja az
autót az utas felőli oldalon. De ha szükséges,
akkor az autó az utca vezető felöli oldalán is
leparkolható.
Ez a kamera nézetekből is elérhető.
•
A merőleges parkolás alapelve.
1.
Haladjon alacsonyabb mint 30 km/h
(20 mph) a párhuzamos parkolás vagy alacsonyabb mint 20 km/h (12 mph) sebességgel a merőleges parkolás esetén.
2.
Érintse meg az Beparkolás gombot a funkció nézetben.
> A PAP parkolóhelyet keres, és ellenőrzi,
hogy az elég nagy-e.
3.
Tartsa a szemét a központi kijelzőn - álljon
készen az autó megállítására, amikor az ábra
és az üzenet azt jelzi, hogy megtalálta az
alkalmas parkolóhelyet.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
4.
Válassza a Párhuzamos parkolás vagy
Merőleges parkolás lehetőséget, és kapcsoljon hátramenetbe.
A párhuzamos parkolás alapelve.
378
Kapcsolja be a vezető oldali irányjelzőt ekkor a rendszer ehelyett azon az oldalon
keres parkolóhelyet.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Betolatás a parkolóhelyre
2.
Tolasson lassan és óvatosan, anélkül, hogy a
kormánykerékhez érne - és 7 km/h (4 mph)
sebességnél ne gyorsabban.
> A PAP ezután bekormányozza az autót a
parkolóhelyre.
3.
Tartsa szemét a központi kijelzőn és készüljön fel az autó megállítására, amikor az ábra
és az üzenet erre utasítja.
Az autó elhelyezése a parkolóhelyen
MEGJEGYZÉS
Párhuzamos.
•
Tartsa távol a kezét a kormánykeréktől,
amikor aktiválva van a PAP funkció.
•
Ügyeljen arra, hogy semmi nem akadályozza a kormánykerék mozgását és az
szabadon foroghasson.
•
Az optimális eredmény eléréséhez - várjon, amíg a kormánykerék teljesen elfordul, mielőtt előre/hátra indulna.
Párhuzamos.
Merőleges.
Merőleges.
1.
1.
Ellenőrizze, hogy nincs-e valami a jármű
mögött.
Mozdítsa D állásba a fokozatválasztót, várjon
amíg a kormánykerék elfordul, és haladjon
lassan előre.
}}
379
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
2.
Tartsa szemét a központi kijelzőn és készüljön fel az autó megállítására, amikor az ábra
és az üzenet erre utasítja.
3.
Válassza ki a hátrameneti sebességfokozatot,
és haladjon lassan hátra.
4.
Tartsa szemét a központi kijelzőn és készüljön fel az autó megállítására, amikor az ábra
és az üzenet erre utasítja.
A funkció automatikusan kikapcsol, és az ábra
valamint az üzenet mutatja, hogy a parkolás befejeződött. Szükség lehet arra, hogy a járművezető
javítson az elhelyezkedésen. Csak a járművezető
döntheti el, hogy az autó megfelelően parkol-e.
FONTOS
A figyelmeztetési távolság rövidebb, amikor az
érzékelőket a PAP használja, minta amikor a
parkolósegéd használja azokat.
A parkolóhely elhagyása
MEGJEGYZÉS
Amikor elhagyja a parkolóhelyet, akkor a
Kiparkolás funkciót csak párhuzamosan parkoló autó esetében szabad használni - merőlegesen parkló autó esetén nem működik.
380
A Kiparkolás funkció aktiválása a központi kijelző funkció
nézetében történik.
A parkolósegéd* korlátai
Az aktív parkolósegéd (Park Assist Pilot – PAP)
funkció bizonyos helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
A parkolás megszakad
1.
Érintse meg az Kiparkolás gombot a funkció nézetben.
2.
Használja az irányjelzőt annak kiválasztásához, hogy milyen irányban kell az autónak
elhagynia a parkolóhelyet.
3.
Tartsa a szemét a központi kijelzőn. Kövesse
az utasításokat ugyanolyan módon, mint parkoláskor.
A parkolási folyamat megszakad:
•
•
ha a járművezető a kormánykerékhez ér
•
ha a járművezető megnyomja a Mégse lehetőséget a központi kijelzőn
•
amikor a blokkolásgátló fékek vagy az elektronikus menetstabilizáló működésbe lép például amikor egy kerék elveszíti a tapadást
egy csúszós útfelületen.
ha az autót túl gyorsan vezeti - 7 km/h
(4 mph) felett
Ne feledje, hogy a kormánykerék "visszarugózhat", amikor a funkció befejeződik - lehetséges,
hogy a járművezetőnek vissza kell kormányoznia a
maximális kormányzási szögbe, hogy elhagyja a
parkolóhelyet.
Ahol alkalmazható, egy üzenet jelenik meg a központi kijelzőn a parkolási műveletsor megszakadásának okával.
Ha a PAP úgy ítéli meg, hogy a járművezető
további manőverezés nélkül el tudja hagyni a parkolóhelyet, akkor a funkció leáll, akkor is, ha a járművezető úgy gondolja, hogy az autó még mindig
a parkolóhelyen van.
A szennyeződésekkel, jéggel és hóval fedett
érzékelők csökkentik a működést és megakadályozhatják a mérést.
MEGJEGYZÉS
Kapcsolódó információk
•
•
•
Parkolósegéd* (376. oldal)
A parkolósegéd* korlátai (380. oldal)
A parkolósegéd* üzenetei (383. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
san álljon a parkolóhellyel, amikor a PAP felméri a helyet.
FONTOS
Bizonyos körülmények között a PAP nem
képes parkolóhelyet találni - ennek egyk oka
az lehet, hogy olyan külső hangforrások zavarják az érzékelőket, amelyek a rendszer által
használthoz hasonló frekvenciát használnak.
Ilyenek lehetnek például többek között a kürtök, nedves gumiabroncsok az aszfalton, légfékek vagy motorkerékpárok kipufogóhangja
stb.
•
•
Ne feledje, hogy az autó eleje parkolás közben a forgalom felé mozdulhat.
•
Az érzékelők észlelési területénél magasabban elhelyezkedő akadályokat a rendszer
nem veszi figyelembe a parkolási manőver
kiszámításakor. Ez azt okozhatja, hogy a PAP
túl korán fordul be a parkolóhelyre - ezért az
ilyen parkolóhelyeket kerülni kell.
A járművezető felelőssége
A járművezetőnek észben kell tartania, hogy a
PAP egy segítség – nem tévedhetetlen, teljesen
automatikus funkció. A járművezetőnek ezért
készen kell állnia a parkolási eljárás megszakítására.
•
A járművezető a felelős annak eldöntéséért,
hogy a PAP által kiválasztott hely alkalmas-e
a parkolásra.
•
Használjon helyes gumiabroncsnyomású
jóváhagyott gumiabroncsokat28 - ez befolyásolja a PAP képességét az autó leparkolására.
•
Zuhogó esőben vagy hóesésben a rendszer
helytelenül mérheti fel a parkolóhelyet.
•
Ne használja a PAP funkciót, ha hóláncok
vagy pótkerék van felszerelve.
•
Ne használja a PAP funkciót, ha a csomagtérbe helyezett rakomány kilóg az autóból.
•
Merőleges parkolóhelyek maradhatnak ki
vagy kerülhetnek szükségtelenül felkínálásra,
Vannak más részletek is, amelyekre a vezetőnek
gondolnia kell a parkoláskor, például:
•
•
28
29
A PAP a parkoló járművek pillanatnyi helyzetéből indul ki - ha ezek nem megfelelően
parkolnak, akkor az autó gumiabroncsai és
keréktárcsái a szegélynek ütközhetnek és
károsodhatnak.
A PAP egyenes utcákon, és nem éles kanyarokban történő parkoláshoz van kialakítva.
Ezért ügyeljen arra, hogy az autó párhuzamo-
A szűk utcákon található parkolóhelyek nem
mindig alkalmasak, mert előfordulhat, hogy
nincs elegendő hely a manőverezéshez.
A "jóváhagyott gumiabroncsok" az autóra gyárilag felszerelttel megegyező típusú és gyártmányú gumiabroncsokat jelent.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek autómodellenként változhatnak.
ha egy parkoló autó jobban kinyúlik a többi
parkoló autónál.
FONTOS
Másik jóváhagyott keréktárcsára és/vagy
gumiabroncsra váltáskor változhat a gumiabroncs kerülete, ami azt jelenti, hogy a PAP
rendszer paramétereit módosítani kell. Forduljon szervizhez - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelyhez.
Karbantartás
A PAP érzékelők elhelyezkedése29.
A PAP helyes működéséhez az érzékelőket rendszeresen meg kell tisztítani vízzel és autósamponnal.
}}
381
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
382
Kapcsolódó információk
•
•
Parkolósegéd* (376. oldal)
Parkolás aktív parkolósegéddel* (377. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A parkolósegéd* üzenetei
A Park Assist Pilot – PAP funkcióra vonatkozóan
számos üzenet jelenhet meg a járművezetői kijelzőn.
Az alábbi táblázat néhány példát mutat.
Üzenet
Leírás
Parkolássegítő rendsz.
Egy vagy több rendszer érzékelői gátolva vannak - ellenőrizze és javítsa ki, amint lehetséges.
Érzékelők blokkolva, tisztítás szükséges
Parkolássegítő rendsz.
Nem áll rendelkezésre, szerviz szükséges
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Fel kell keresni egy szervizt - hivatalos Volvo márkaszerviz
igénybe vételét javasoljuk.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Parkolósegéd* (376. oldal)
Parkolás aktív parkolósegéddel* (377. oldal)
A parkolósegéd* korlátai (380. oldal)
* Opció/tartozék. 383
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Alkoholzár*
Az alkoholzár megkerülése*