Volvo S90 2017 Sensus Navigation

Volvo S90 2017 Sensus Navigation
SENSUS NAVIGATION
Úti cél/végső úti cél
Köztes úti cél
Irányítási pont
Autó a tervezett útvonalon
Közlekedési információk
A térképnézet kis méretűvé tétele (kibontott nézet) vagy nagy méretűvé
tétele (teljes képernyő)
Kerülőút számítása
Az aktuális hangos útmutatás megismétlése
Hangos útmutatás ideiglenes bekapcsolása/kikapcsolása
Célbairányítás megszakítása
Úti célok/köztes úti célok megadása
Érdekes pont (Point of Interest - POI)
Szöveg és szimbólumok a térképen
Visszaállítja a térképet az autó követéséhez
Az autó pillanatnyi helyzete
A 2D és a 3D nézet között váltja a térkép kijelzőt
Térkép méretaránya
Iránytű + Vált az észak és az utazási irány felfelé nézet között
Lista az útiterv irányítási pontjaival
Útiterv és alternatív útvonal
Úti cél és érkezés időpontja/érkezésig hátralévő idő vagy a pillanatnyi
helyzet és távolság az úti céltól
Az útiterv érdekes pont (Point of Interest - POI) és forgalmi információs
listája
SENSUS NAVIGATION
A Sensus Navigation egy műholdas forgalmi információs és célbairányító
rendszer.
A termék tökéletesítése érdekében, a fejlesztői munka folyamatosan zajlik. A módosítások azt jelenthetik, hogy a mellékletben található informá-
ciók, leírások és illusztrációk eltérnek az autóban található berendezésektől. Fenntartjuk az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
TARTALOMJEGYZÉK
BEVEZETÉS
2
HANGFELISMERÉS
ÚTI CÉL MEGADÁSA
Gyors útmutató a térképes navigációhoz
6
Hangfelismerés
14
Egyszerű célbairányítás egy úti célhoz
6
A hangfelismerés használata.
15
A térképes navigáció kijelzői és
kezelőszervei.
7
Hangfelismerés és térképes navigáció
16
Általános műveletek a térképes navigáció közben
8
A hangfelismerés beállításai
17
Általános információk az úti cél beviteléhez.
20
Úti cél megadása közvetlenül a térképen
20
Úti cél megadása szabad szöveges
kereséssel
21
Úti cél megadása a legutóbbi/
kedvenc/könyvtár használatával
22
Úti cél megadása érdekes pont
(Point of Interest - POI) használatával
24
Úti cél megadása címmel
25
Mentse az úti célt a "Send to Car"
lehetőséggel
26
ÚTITERV ÉS ÚTVONAL
KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK
BEÁLLÍTÁSOK
Útiterv és alternatív útvonal
30
Közlekedési információk
36
Irányítási pontok az útitervben
31
37
Érdekes pontok (Point of Interest POI) az útvonal mentén
31
Valós idejű közlekedési információk
(RTTI),
A térképkijelző aktiválása/inaktiválása a járművezetői kijelzőn
40
Sensus Navigation beállítások
40
Térképbeállítások
Forgalmi zavarok az útvonal mentén
41
32
Útvonal-beállítások
43
Információs kártyák a térképen
32
Forgalmi beállítások
44
Válassza ki a kerülőutat
33
A valós idejű közlekedési információk
(RTTI) aktiválása/inaktiválása,
45
Irányítási beállítások
46
Térképinformációk
47
3
TÉRKÉP ÉS
RENDSZERINFORMÁCIÓK
4
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
Betűrendes tárgymutató
A térképadatok frissítése a MapCare
használatával
50
Térképadatok frissítése internetkapcsolattal rendelkező autóban
51
A térképadatok frissítése személyi
számítógép és USB használatával
52
A Sensus Navigation hibakeresése
54
A térképes navigáció licencszerződése
56
A térképes navigáció szerzői jogi védelme
58
59
BEVEZETÉS
BEVEZETÉS
Gyors útmutató a térképes
navigációhoz
FIGYELEM
Tartsa be az alábbiakat.
Az autó elektromos rendszere automatikusan
bekapcsol, amikor kinyitja a vezetőajtót.
A navigáció aktiválása
Egyszerű célbairányítás egy úti
célhoz
•
Irányítsa teljes figyelmét az útra és összpontosítson teljesen a vezetésre.
A kívánt úti célhoz irányítás beállítása anélkül,
hogy először elolvasta volna a teljes kezelési
útmutatót.
•
Tartsa be az érvényben lévő közlekedési
szabályokat és vezessen józan ítélőképességgel.
1.
Érintse meg a Navigáció alnézetet.
2.
Érintse meg a térkép képének teljes méretűvé tételéhez.
3.
Keresse meg a kívánt helyzetet a térképen.
4.
Érintse meg, és tartsa megérintve a helyzetet.
> Egy ikon jön létre, és egy menü jelenik
meg.
5.
Nyomja meg a Ugrás ide gombot.
> A célbairányítás elkezdődik.
•
Úti cél kiválasztása a térképen
Az időjárási feltételek vagy az évszakok
hatással vannak az útviszonyokra, ezért
bizonyos útmutatások kevésbé megbízhatóak lehetnek.
A navigáció kikapcsolása
Kezdőlap gomb
A navigációs rendszer nem kapcsolható ki,
hanem a háttérben mindig működik - csak akkor
kapcsol ki, amikor a járművezető elhagyja és
bezárja az autót.
Navigáció menüsor
MEGJEGYZÉS
A navigációs rendszer a motor leállított állapotában is használható. Amikor az akkumulátor
töltöttségi szintje nagyon lecsökken, akkor a
rendszer kikapcsol.
Ha a navigációs rendszer nem mutatja a térképet
a központi kijelzőn - akkor érintse meg a
Navigáció lehetőséget (2) a legfelső menüsorban.
6
Ha a központi kijelző nem mutatja a Navigáció
menüsort - akkor érintse meg a Kezdőlap gombot (1), majd a Navigáció menüsort (2).
Kapcsolódó információk
•
Ezután az aktuális terület jelenik meg a térképen,
ahol az autót egy kék háromszög jelképezi.
A térképes navigáció kijelzői és kezelőszervei.
(7. oldal)
•
Egyszerű célbairányítás egy úti célhoz
(6. oldal)
BEVEZETÉS
A térképes navigáció kijelzői és
kezelőszervei.
A járművezetői kijelző
A Sensus Navigation számos különböző módon
jelenik meg és kezelhető, például a járművezetői
kijelző, a szélvédőre vetített kijelzőn és hangutasításokkal.
Központi kijelző
A térkép csak a 12-hüvelykes járművezetői kijelzőn jelenik meg.
A járművezető vezetés közben hangos útmutatásokat és a központi kijelzőn megjelenő utasításokat kap. A térképkijelző akkor is aktiválható a járművezetői kijelzőn, ha nincs aktív úti cél.
A navigációs rendszer minden művelete, például
térképbeállítások és úti célok beállítása végrehajtható a központi kijelzőn.
Ha a térkép képe nem látható a központi kijelzőn
- érintse meg a kezdőlap nézet felső menüsorát
Navigáció.
A kormánykerék jobb oldali
billentyűzete és a járművezetői kijelző
A menü megnyitása/bezárása. A menü egy
inaktív idő elteltével automatikusan vagy
bizonyos lehetőségekkel bezárul.
Tallózás a menük között.
Tallózás a menüpontok között.
Lehetőség megerősítése vagy kiemelése.
A kormánykerék jobb oldali gombjai szolgálnak a
térképes navigáció funkcióinak kezelésére, például Vezess haza és Útmutatás törlése. Ha
üzenet látható a járművezetői kijelzőn, akkor azt
először nyugtázni kell a menü mutatásához.
}}
7
BEVEZETÉS
||
Szélvédőre vetített kijelző*
Térképes navigáció a szélvédőn.
A járművezető irányítást és információkat kaphat
a navigációs rendszer kijelzőjétől a szélvédő alján
található szélvédőre vetített kijelzőn.
A navigációs információk kijelzése kikapcsolható
és az információs mező helyzete módosítható.
Hangfelismerés
Számos funkció vezérelhető hangutasításokkal.
Kapcsolódó információk
•
Úti cél megadása szabad szöveges kereséssel (21. oldal)
•
Hangfelismerés és térképes navigáció
(16. oldal)
•
•
•
•
Hangfelismerés (14. oldal)
A hangfelismerés használata. (15. oldal)
A hangfelismerés beállításai (17. oldal)
A térképkijelző aktiválása/inaktiválása a járművezetői kijelzőn (40. oldal)
Általános műveletek a térképes
navigáció közben
Az alábbiakban a térképes navigáció néhány
általános műveletét írjuk le.
•
•
•
•
•
•
•
•
Hol vagyok?
Az autó szimbólum megkeresése a térképen
A haladási irány vagy az észak fent a térképen
2D vagy 3D megjelenítés
Nagyítás
Görgetés
A címsor kijelző váltása
Visszatérés egy menüből
Hol vagyok?
Mi az autó pillanatnyi földrajzi elhelyezkedése?
•
Nyomja meg a térkép autó szimbólumát (kék
háromszög) - az információ közvetlenül a térképen jelenik meg.
Nyomja meg a kormánykerék
gombját, várjon a jelzésre, majd
mondja például “Drive Otthon”
(vezetés).
8
* Opció/tartozék.
BEVEZETÉS
Az autó szimbólum megkeresése a
térképen
Nyomja meg a szálkereszt szimbólumot.
A haladási irány vagy az észak fent a
térképen
Nyomja meg az iránytűt az autó szimbólum mozgásának
váltásához a térképen.
A térkép nagyítása vagy kicsinyítése valamint a
térkép görgetése után bizonyos esetekben nehéz
lehet visszatalálni az autó pillanatnyi helyzetéhez
térképen. Így találhatja meg a legkönnyebben:
A járművezető kétféle mód közül választhat az
autó mozgásának megjelenítéséhez a térképhez
viszonyítva:
•
•
A térkép mindig az északi iránnyal a központi
kijelző tetején jelenik meg - az autó szimbólum a tényleges égtáj irányában mozog a térképen. Ha az autó szimbólum balra mozog a
térképen, akkor az autó nyugati irányban
halad.
•
Az autó szimbólum mindig felfelé mutat a
központi kijelzőn - a térkép attól függően fordul el az autó szimbólum alatt, hogy az autó
merre fordul. Az iránytű szimbólum jelzi az
északi irányt (N) a térképen és az iránytű
közepe arra mutat, amerre az autó eleje néz
(jelen esetben NE = észak-kelet).
Nyomja meg a szálkereszt szimbólumot - a
térkép ezután visszaáll, és követi az autó
szimbólumot.
Az iránytű szimbólumai
égtáj
N
(North): észak
NE
(NorthEast): észak-kelet
E
(East): kelet
SE
(SouthEast): dél-kelet
S
(South): dél
SW
(SouthWest): dél-nyugat
W
(West): nyugat
NW
(NorthWest): észak-nyugat
2D vagy 3D megjelenítés
Nyomja meg a 2D/3D elemet a 2D és 3D megjelenítés
közötti váltáshoz.
}}
9
BEVEZETÉS
||
A 3D megjelenítéskor az autó mindig a felfelé
néz a központi kijelzőn - a térkép az autó szimbólum körül forog attól függően, hogy merre fordul
az autó.
Kicsinyítés
Kicsinyítse a térképet az alábbiak szerint:
Érintse meg egyszerre a központi kijelzőt a két ujjával egymástól távol.
Az iránytű szimbólum jelzi, hogy melyik az északi
irány (N) a térképen, és az iránytű közepe arra
mutat, amerre az autó eleje néz.
A térkép méretaránya 3D módban nem jelenik
meg.
vagy
A 2D megjelenítés az előző "A haladási irány
vagy az észak fent a térképen" részben került leírásra.
Érintse meg a központi kijelzőt
két ujjával egymástól távol,
majd közelítse azokat egymáshoz.
Nagyítás
Érintse meg a központi kijelzőt
két ujjával egymáshoz közel,
majd távolítsa el azokat egymástól.
10
•
Görgetés
Helyezze egy ujját a térképre,
pöccintsen a kívánt irányban, és
engedje el.
A görgetés funkció csak a térkép kibontott módjában lehetséges, akkor nem, amikor az
vagy
Nyomja meg itt a térkép irányának módosításához.
Válasszon a "címsor" alábbi megjelenítései közül
a térképen:
Nagyítás
Nagyítsa a térképet az alábbiak szerint:
Érintse meg duplán a képernyőt az egyik ujjával.
A címsor kijelző váltása
össze van csukva.
Az úti cél meghatározása (Destination) és az
érkezési idő (ETA) vagy az érkezésig hátralévő idő (RTA). A ETA vagy RTA kiválasztásához, lásd az "Útvonal-beállítások" részt.
vagy
•
A pillanatnyi helyzet meghatározása
(Position) és a távolság az úti céltól (Dist).
A címsor módosítása csak a térkép kibontott
módjában lehetséges, akkor nem, amikor az
össze van csukva.
BEVEZETÉS
Visszatérés a térkép nézethez
Kezdőlap gomb
Navigáció menüsor
Ha a járművezető a rendszer egy "távoli pontjában jár" és gyorsan vissza szeretne térni a térkép
nézethez, akkor az alábbi módszert használhatja:
1.
Nyomja meg a központi kijelző Kezdőlap
gombját (1).
2.
Ha a központi kijelző a térkép nézet helyett a
kezdőlap nézetet mutatja - akkor nyomja
meg a felső menüsort Navigáció (2).
Kapcsolódó információk
•
•
•
A térképkijelző aktiválása/inaktiválása a járművezetői kijelzőn (40. oldal)
Sensus Navigation beállítások (40. oldal)
Útvonal-beállítások (43. oldal)
11
HANGFELISMERÉS
HANGFELISMERÉS
Hangfelismerés1
Kapcsolódó információk
A hangfelismerő rendszer lehetővé teszi a járművezető számára a médialejátszó, Bluetooth kapcsolattal csatlakoztatott telefon, klímarendszer és
a Volvo navigációs rendszer* bizonyos funkcióinak hangfelismeréssel történő használatát.
•
•
A hangfelismerés használata. (15. oldal)
•
A hangfelismerés beállításai (17. oldal)
Hangfelismerés és térképes navigáció
(16. oldal)
A hangutasítások kényelmet biztosítanak és segítik a járművezetőt a figyelme elvonásának elkerülésében, ehelyett a vezetésre figyelhet és figyelmét az útra valamint a forgalomra összpontosíthatja.
A hangvezérlő rendszer mikrofonja
FIGYELEM
Mindig a járművezető viseli a felelősséget a
jármű biztonságos vezetéséért és az érvényben lévő közlekedési szabályok betartásáért.
A hangfelismeréses vezérlés párbeszédes formában történik a felhasználó által kimondott utasítások és a rendszer szóbeli válaszai formájában. A
hangfelismerő rendszer ugyanazt a mikrofont
használja, mint a Bluetooth kihangosító rendszer
és a hangfelismerő rendszer az autó hangszóróin
keresztül válaszol. Bizonyos esetekben egy szöveges üzenet is megjelenik a járművezetői kijelzőn. A funkciók vezérlése a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetéről történik. A beállítások a központi kijelzőn hajthatók végre.
Rendszerfrissítés
A hangfelismerő rendszer folyamatos fejlesztés
alatt áll. Töltse le a frissítéseket az optimális
működéshez, lásd support.volvocars.com.
1
14
Bizonyos piacokra vonatkozik.
* Opció/tartozék.
HANGFELISMERÉS
A hangfelismerés használata.2
Példa a hangfelismeréses vezérlésre
A hangfelismeréses vezérlés használatának alapvető utasításai.
Nyomja meg a
lehetőséget, mondja “Call
[keresztnév] [vezetéknév] [számkategória]"
- hívja a kiválasztott partnert a telefonkönyvből, ha
a partner több telefonszámmal rendelkezik (például otthoni, mobil, munkahelyi), például:
Nyomja meg a kormánykerék
hangfelismerés gombját a
rendszer aktiválásához és a
hangutasításos párbeszéd kezdeményezéséhez.
például nulla három egy kettő kettő négy
négy három (03122443).
•
A házszámok kimondhatók számjegyenként
vagy csoportokban, például kettő kettő vagy
huszonkettő (22). Az angol és a holland nyelv
esetében több csoport is kimondható egymás után, például huszonkettő huszonkettő
(22 22). Az angol nyelv esetében használható a dupla és a tripla kifejezés, például
dupla nulla (00). A számok a 0-2300 tartományban adhatók meg.
•
A frekvenciák kimondhatók kilencvennyolc
pont nyolc (98.8), száz és négy pont kettő
vagy száznégy pont kettő (104.2) formában.
Nyomja meg a
lehetőséget, mondja "Call
Robin Smith Mobil".
Utasítások/kifejezések
A kommunikáció során ne feledje az alábbiakat:
Az alábbi utasítások mindig használhatók:
•
Az utasításhoz - beszéljen a hangot követően, normál hangon és normál sebességgel.
•
•
Ne beszéljen, miközben a rendszer válaszol
(a rendszer eközben nem érti meg az utasításokat).
•
•
•
Kerülje a háttérzajokat az utastérben az ajtók,
ablakok és a napfénytető zárva tartásával.
A hangfelismerés az alábbiak szerint aktiválható:
•
•
a "Cancel" kimondásával.
hangfelismerés gomb hosszú mega
nyomásával a kormánykeréken.
A kommunikáció gyorsításához és a rendszer
üzeneteinek átugrásához, nyomja meg a kormánykerék
hangfelismerés gombját, amikor
a rendszerhang beszél, és mondja ki a következő
utasítást.
2
"Repeat" - megismétli az utolsó hangos
üzenetet a folyó párbeszédben.
"Cancel" - befejezi a párbeszédet
"Help" - elindítja a súgó párbeszédet. A
rendszer az adott helyzetben használható
utasításokkal, egy kéréssel vagy egy példával
válaszol.
Kapcsolódó információk
•
•
Hangfelismerés (14. oldal)
A hangfelismerés beállításai (17. oldal)
Az egyes funkciókhoz tartozó utasításokat a
vonatkozó részekben tárgyaljuk, például A telefon
hangfelismeréses vezérlése.
Számok
A számokból álló utasításokat a vezérelt funkciótól függően eltérően kell kiadni:
•
A telefonszámokat és irányítószámokat
egyenként, számról-számra kell kimondani,
Bizonyos piacokra vonatkozik.
15
HANGFELISMERÉS
Hangfelismerés és térképes
navigáció3
Utasítás a navigációs rendszer hangvezérléséhez, például az úti cél beállításához vagy a célbairányítás szüneteltetéséhez.
Érintse meg a
lehetőséget, és mondja ki az
alábbi utasítások valamelyikét:
•
“Navigáció” - elindít egy navigációs párbeszédet és példákat mutat az utasításokra.
•
"Take me home" - Célbairányítás a Otthon
pozícióhoz.
•
"Go to [Város]" - meghatároz egy várost úti
célként. Példa "Drive to London" (vezetés
Londonba).
•
"Go to [Cím]" - meghatároz egy címet úti
célként. A címnek tartalmaznia kell várost és
utcát. Példa "Drive to 5 King Street" (vezetés
a King Street 5 számhoz).
•
•
3
4
5
6
16
"Add intersection" - elindít egy párbeszédet, amelyben meg kell határozni két utcát.
Ezután a két utca kereszteződésének pontja
lesz az úti cél.
"Go to [Irányítószám]" - meghatároz egy
irányítószámot úti célként. Példa "Drive to 1
2 3 4 5" (vezetés az 1 2 3 4 5 irányítószámhoz).
•
"Repeat voice guidance" - megismétli az
utolsó hangos utasítást.
•
"Go to [contact]" - meghatároz egy címet a
telefonkönyvből úti célként. Példa "Drive to
Robyn Smith" (vezetés Robyn Smith-hez).
•
"Turn off voice guidance" - kikapcsolja a
hangos irányítást.
•
"Search [POI kategória]" - szomszédos
érdekes pontokat (POI) keres egy bizonyos
kategóriában (például éttermek).4 A lista rendezéséhez az útvonal mentén - mondja "Az
útvonal mentén", amikor megjelenik az
eredmények listája.
•
"Turn on voice guidance" - elindítja a
kikapcsolt hangos irányítást.
•
"Search [POI kategória] in [Város]" Érdekes pontokat (POI) keres egy bizonyos
kategóriában és városban. Az eredmények
listája a város középpontja szerint kerül rendezésre. Példa "Search for restaurant in London" (étterem keresése Londonban).
•
"Search [POI name]". Példa "Search
Városliget" (Városliget keresése).
•
"Change country/Change state5, 6" módosítja a navigáció keresési területét.
•
"Show favourites" - mutatja a kedvenc
helyeket a járművezetői kijelzőn.
•
"Clear itinerary" - törli az összes tárolt köztes úti célt és a végső úti célt egy útitervben.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
A felhasználónak lehetősége van felhívni a POI-t vagy megadni azt úti célként.
Az európai országokban a "Country" (ország) kifejezést használjuk a "State" (állam) helyett.
Brazília és India esetében a keresési terület a központi kijelzőn módosítható.
Kapcsolódó információk
•
A térképes navigáció kijelzői és kezelőszervei.
(7. oldal)
•
•
•
Hangfelismerés (14. oldal)
A hangfelismerés használata. (15. oldal)
A hangfelismerés beállításai (17. oldal)
HANGFELISMERÉS
A hangfelismerés beállításai7
Számos beállítás hajtható végre a hangfelismerő
rendszerre vonatkozóan.
1.
2.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
Nyomja meg az Rendszer Hangvezérlés
gombot, és válassza ki a beállításokat.
2.
Nyomja meg a Rendszer Nyelv lehetőséget, és válassza ki a nyelvet.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Hangfelismerés (14. oldal)
A hangfelismerés használata. (15. oldal)
Hangfelismerés és térképes navigáció
(16. oldal)
• Ismétlés mód
• Neme
• Beszédsebesség
Audio-beállítások
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg az Hang A rendszer
hangereje Hangvezérlés gombot, és
válassza ki a beállításokat.
Nyelv módosítása
A hangfelismerés nem minden nyelv esetében
lehetséges. A hangfelismeréshez rendelkezésre
álló nyelvek egy ikonnal vannak jelölve a nyelvek
listájában .
A nyelv módosítása a menüre, üzenetekre és
súgó szövegekre is hatással van.
1.
7
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
17
ÚTI CÉL MEGADÁSA
ÚTI CÉL MEGADÁSA
Általános információk az úti cél
beviteléhez.
Útiterv és alternatív útvonal (30. oldal)
Az úti cél különböző módokon vihető be.
•
•
Az alábbi módszerek állnak rendelkezésre az úti
cél beviteléhez:
•
•
•
Nyomja meg a térképet
Úti cél megadása szabad szöveges kereséssel (21. oldal)
•
Úti cél megadása a legutóbbi/kedvenc/
könyvtár használatával (22. oldal)
•
•
•
•
•
Utolsó kiválasztott úti cél
•
Úti cél megadása érdekes pont (Point of
Interest - POI) használatával (24. oldal)
•
Úti cél megadása címmel (25. oldal)
Szabad szöveges keresés és térképkoordináták
Kedvenc megjelölt helyek a könyvtárból
A könyvtárban mentett helyek
Úti cél megadása közvetlenül a térképen
(20. oldal)
Úti cél megadása közvetlenül a
térképen
Az úti cél különböző módokon adható meg ezek egyike az ujjal történő megjelölés a térképen.
Számos esetben a legegyszerűbb a térkép kívánt
ponthoz mozgatása, és annak megérintése az
ujjával.
Először ellenőrizze, hogy a térkép nézet a kibontott módban
van-e: Ha ez a gomb látható a
képernyőn - akkor nyomja meg
a térkép nézet kibontásához.
Érdekes pont (Point of Interest - POI)
Cím
Válassza ki az alternatívák egyikét az "Úti cél és
köztes úti célok" címszó alatti irányokkal, és
kövesse az utasításokat.
Úti cél és köztes úti célok
Az első megadott hely lesz az útiterv úti célja.
Az ezt követő helyek lesznek az útiterv köztes úti
céljai.
Az útiterv az úti céljával és a köztes úti céljaival
ezután könnyen szerkeszthető - lásd "Útiterv
szerkesztése" az "Útiterv és alternatív útvonal"
részben.
20
Kapcsolódó információk
Ezután folytassa az alábbiak szerint:
1.
Görgesse a térképet, amíg láthatóvá nem
válik a kívánt helyzet.
2.
Nyomja meg, és tartsa nyomva a helyet - egy
ikon jelenik meg és megnyílik egy menü.
ÚTI CÉL MEGADÁSA
Úti cél megadása szabad szöveges
kereséssel
Úti cél különböző módokon állítható be - például
szabad szöveges kereséssel; a keresés végrehajtható telefonszámok, irányítószámok, utcák,
városok, koordináták és érdekes pontok (Point of
Interest - POI) használatával.
A képernyőn megjelenő billentyűzet használható
a legtöbb karakter beviteléhez és az úti célok
kereséséhez. A leíráshoz, lásd "A billentyűzet
használata a központi kijelzőn" részt.
3. Válassza a Ugrás ide lehetőséget - elkezdődik
a célbairányítás.
Az ikon törlése.
Az ikon törléséhez a helyről:
•
Válassza az Törlés lehetőséget
Állítsa be az ikon helyzetét
Az ikon helyzetének beállításához:
1.
Érintse meg, és tartsa az ikont, húzza a kívánt
helyre, majd engedje el.
Kapcsolódó információk
•
1.
2.
Érintse meg a Cél beáll. lehetőséget a képernyő alján.
> A térkép képe a keresés cím alapján képernyőre vált
Nyomja meg a
gombot.
3.
Írja be a keresési kifejezéseket.
> A karakterek bevitele közben keresési
találatok jelennek meg.
Általános információk az úti cél beviteléhez.
(20. oldal)
}}
21
ÚTI CÉL MEGADÁSA
||
4.
Ha a keresés megjeleníti a kívánt eredményt - érintse meg a keresési találatot,
hogy megjelenítse az információs kártyát, és
a keresési találat használatával folytassa.
Ha a keresés túl sok eredményt ad - érintse meg a Keresés szűrése lehetőséget, és
válassza ki a helyzetet, amelynek a közelében
keresni kell, majd folytassa a keresési találat
használatával:
•
•
•
•
Jármű körül
Útvonal mentén
Térképpont körül
Írja be például az “N 58.1234 E 12.5678”
koordinátákat, és érintse meg a Keresés
lehetőséget.
Az iránytű N, E, S és W pontjai különböző módokon vihetők be, például az alábbiak szerint:
N 58,1234 E 12,5678 (szóközökkel)
N58,1234 E12,5678 (szóközök nélkül)
58,1234N 12,5678E (az égtájjal a koordináta után)
58,1234-12,5678 (kötőjellel az égtáj nélkül)
22
Úti cél megadása a legutóbbi/
kedvenc/könyvtár használatával
Kapcsolódó információk
Az úti cél különböző módokon adható meg ezek egyike egy listából történő kiválasztás.
•
Általános információk az úti cél beviteléhez.
(20. oldal)
•
A térképes navigáció kijelzői és kezelőszervei.
(7. oldal)
•
Információs kártyák a térképen (32. oldal)
A listák megjelenítéséhez:
1. Érintse meg a Cél beáll.
lehetőséget a képernyő alján a térkép képe módosul a cím
szerinti kereséshez.
Célállomás körül
Koordináták
Az úti célok térképes koordinátáikkal is megadhatók.
•
tetszés szerint használhat vesszőt [,] a pont [.]
helyett.
2. Ezután válassza ki az alábbi listák valamelyikét
a képernyő tetején:
• Legfrissebbek
• Kedvencek
• Könyvtár
Miután kijelölt egy alternatívát egy listából, az úti
célként hozzáadható a Navigáció indítása
gombbal vagy a Hozzáadás új pont gombbal.
ÚTI CÉL MEGADÁSA
Utolsó
Kedvencek
Könyvtár
Itt látható a legutóbbi keresések listája. Görgessen és válasszon.
Itt látható a Könyvtár megjelölt helyeinek listája.
Görgessen és válasszon.
Ez a járművezetői kijelző menüpontjaként is rendelkezésre áll, amely a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetével választható ki. Lásd "A térképes
navigáció kijelzői és kezelőszervei".
A Kedvencek helyről törölt helyzet megmarad a
Könyvtár helyen, de "megszűnt" csillaggal. Viszszahelyezéséhez a Kedvencek helyre - menjen a
Könyvtár lehetőséghez, és jelölje be újra a helyhez tartozó csillagot.
Itt vannak összegyűjtve a mentett helyek és útitervek. A legutóbb mentett jelenik meg legfelül a
listában.
A lista a Szerkeszt használatával szerkeszthető.
A gyakran használt úti cél beprogramozható és
használható a Otthoni cím beállítása lehetőséggel Egy beprogramozott Otthon úti cél a járművezetői kijelző menüpontjaként is rendelkezésre áll, amely a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével választható ki. Lásd "Kijelzők és kezelőszervek".
A lista a Szerkeszt használatával szerkeszthető.
Érintse meg egy helyzet csillagát a kedvencként
történő kiválasztáshoz/kiválasztás törléséhez. A
megjelölt/kitöltött csillaggal rendelkező helyek a
Kedvencek címszó alatt is fel vannak sorolva.
A Könyvtár helyen törölt helyek a Kedvencek
helyről is törlésre kerülnek.
A könyvtár számos módon rendezhető:
• Hozzáadva - időrendi sorrendben rendez.
• Név - ábécérend szerint rendez.
• Távolság - a pillanatnyi helytől való távolság
szerint rendez.
• Fogadott - használatával szűrhetők a Send
to Car funkcióval az autóhoz küldött helyek.
Az új, még nem olvasott helyek KÉK jellel
}}
23
ÚTI CÉL MEGADÁSA
||
rendelkeznek. A jelölések a helyek olvasásakor eltűnnek. További tájékoztatásért, lásd a
"Úti cél mentése a Send to car használatával" részt.
A Szerkeszt használatával egy vagy több elem
törölhető a listából.
Úti cél megadása érdekes pont
(Point of Interest - POI)
használatával
Az úti cél különböző módokon adható meg ezek egyike egy POI megadása.
Kapcsolódó információk
•
Mentse az úti célt a "Send to Car" lehetőséggel (26. oldal)
•
A térképes navigáció kijelzői és kezelőszervei.
(7. oldal)
•
Általános információk az úti cél beviteléhez.
(20. oldal)
1.
2.
3.
Érintse meg a Cél beáll. lehetőséget a képernyő alján - a térkép képe módosul a cím
szerinti kereséshez annak keresési mezőjével.
Nyomja meg a POI gombot.
Érintse meg a kívánt szűrőt:
•
•
•
•
•
24
Jármű közelében
Célállomás közelében
Close intermediate destinations
Útvonal mentén
Térképen lévő pont közelében
4.
A kívánt POI keresése és kiválasztása.
5.
Válassza az Navigáció indítása vagy
Hozzáadás új pont lehetőséget.
Példa a POI-kra
Számos POI (például éttermek) alkategóriákkal
rendelkezik (például gyorsétterem).
A "Térképbeállítások" részben lehetőség van
annak kiválasztására, hogy mely POI-knak kell
megjelenniük a térképen. Itt megjelenik az aktuális régióban rendelkezésre álló összes POI. Ez a
beállítás nem befolyásolja a POI-k úti célként
keresését - akár kizárt POI-k is megjelenhetnek
alternatív úti célként.
Bizonyos POI-k akkor jelennek meg először a térképen, amikor a méretarány 1 km (1 mi) vagy
ennél nagyobb.
ÚTI CÉL MEGADÁSA
MEGJEGYZÉS
•
A POI szimbóluma és a POI-k száma a
különböző piacoktól függően változó.
•
A térképadatok frissítésével új szimbólumok jelenhetnek meg és mások eltűnhetnek. Az adott térképrendszer összes
szimbólumát megtekintheti a menürendszerben.
Úti cél megadása címmel
Az úti cél különböző módokon adható meg ezek egyike egy cím megadása.
Érintse meg a Cél beáll. lehetőséget a képernyő alján - a
térkép képe módosul a cím
szerinti kereséshez annak keresési mezőjével.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk az úti cél beviteléhez.
(20. oldal)
•
Térképbeállítások (41. oldal)
ország és a város bevitele. Ekkor a városközpontig tart a célbairányítás.
Válassza ki a rendelkezésre álló szövegmezők
egyikét, és írjon a központi kijelző billentyűzetével:
•
•
•
•
•
Ország/Állam/Tartom.
Város/Körzet/Ir.szám
Címek
Szám
Elágazás
Kapcsolódó információk
•
Általános információk az úti cél beviteléhez.
(20. oldal)
•
Információs kártyák a térképen (32. oldal)
Példa a keresőmezőre - ezek a piactól/régiótól függően
változóak lehetnek.
Ne feledje, hogy az itt leírt keresési lehetőségek
nem minden piacon/régióban állnak rendelkezésre - a képernyő csak az aktuális keresés
helyén rendelkezésre álló keresési lehetőségeket
jeleníti meg.
Minden mezőt ki kell tölteni. Ha például egy
városba szeretne utazni, akkor elégséges az
25
ÚTI CÉL MEGADÁSA
Mentse az úti célt a "Send to Car"
lehetőséggel
Az úti cél különböző módokon adhat meg - ezek
egyike a Send to Car funkció (küldés az autóhoz).
Hely küldése az autóhoz
A Send to Car (küldés az autóhoz) egy olyan
funkció, amely lehetővé teszi úti célok vagy
helyek az autó navigációs rendszeréhez adásához
egy számítógépen keresztül.
A Send to Car funkció a Volvo On Call alkalmazásból is használható. A Volvo On Call akkor is
használható, ha úti célt/helyet kell küldeni az
autóhoz a Volvo On Call ügyfélszolgálati központból.
3.
5.
Kattintson a Küldés az autóhoz lehetőségre a helyi menüben.
6.
Válassza ki az autót, és írja be az autó VIN
számát vagy a Volvo ID azonosítójához rendelt e-mail címet. Ezután kattintson a Küldés
lehetőségre.
7.
Kattintson a Kész lehetőségre.
> A hely elküldésre kerül az autóhoz.
Kattintson jobb oldali egérgombbal, majd kattintson a címre.
> Egy helyi menü/információs kártya jelenik
meg.
Ne feledje, hogy az itt szereplő eljárás csak egy
példa a számos térképszolgáltató közül.
1.
Csatlakozzon a számítógéppel a here.com
weboldalhoz.
> Egy térképszolgáltatás jelenik meg.
2.
Keresse meg a kívánt helyet.
4.
26
Kattintson a Megosztás lehetőségre a helyi
menüben.
A szolgáltatókkal és a Send to Car funkcióval
kapcsolatos további információk a Volvo Cars
támogató weboldalán találhatók
(support.volvocars.com).
ÚTI CÉL MEGADÁSA
Hely fogadása és használata az
autóban
Ahhoz, hogy az autó fogadni tudja az adatokat,
annak csatlakoznia kell az internethez, a leíráshoz,
lásd a kezelési útmutató "Az autó csatlakoztatása" részét. Ha egy hely a Volvo On Call használatával kerül az autóhoz, akkor az autó beépített
modemét használja az adatok küldéséhez, vagyis
nincs szükség külön internetkapcsolatra.
1.
Amikor az autó fogadja a helyet, akkor egy
értesítés jelenik meg a központi kijelzőn.
Érintse meg az értesítést/szimbólumot.
> Megnyílik egy információs kártya.
2.
Válassza ki a hely kívánt használati módját.
Mentett hely használata
A fogadott hely a navigációs rendszer könyvtárában kerül mentésre és később felhasználható,
lásd "Úti cél megadása a legutóbbi/kedvenc/
könyvtár használatával".
Kapcsolódó információk
•
Úti cél megadása a legutóbbi/kedvenc/
könyvtár használatával (22. oldal)
•
Általános információk az úti cél beviteléhez.
(20. oldal)
27
ÚTITERV ÉS ÚTVONAL
ÚTITERV ÉS ÚTVONAL
Útiterv és alternatív útvonal
2.
2.
Miközben aktív a célbairányítás, az útitervben
ellenőrizheti, hogy léteznek-e alternatív útvonalak.
Nyomja meg a Alternatív útvonalak gombot.
Útiterv mutatása
Érintse meg a szimbólumot az útiterv megnyitásához.
Szerkessze vagy törölje az útitervet
3.
Válasszon alternatív útvonalat:
• Gazd.
• Gyors
• Tájkép
4.
1.
Miközben aktív a célbairányítás, érintse meg
a Nagy kép lehetőséget a térkép képének
maximalizálásához, és az útiterv eléréséhez.
1.
Jelenítse meg az útitervet
2.
Érintse meg a kukát egy köztes útiterv törléséhez az útitervben vagy érintse meg a
Nyomvonal törlése lehetőséget a teljes útiterv törléséhez.
Alternatív útvonal mutatása
Alternatív útvonalakat kereshet, miközben aktív a
célbairányítás.
1.
30
Jelenítse meg az útitervet
Érintse meg a térképet.
> A frissített útvonal megjelenik a térképen,
és folytatódik a célbairányítás.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Irányítási pontok az útitervben (31. oldal)
Válassza ki a kerülőutat (33. oldal)
Információs kártyák a térképen (32. oldal)
Útvonal-beállítások (43. oldal)
ÚTITERV ÉS ÚTVONAL
Irányítási pontok az útitervben
Az útiterv jövőbeni irányítási pontjainak listája
segíti a járművezetőt abban, hogy tervezhesse/"lássa" a későbbi manővereket.
Az útiterv irányítási pontjai.
Az útiterv irányítási pontjainak listája az útiterv
aktiválásakor megjelenik a térképen.
"le" nyíl megnyomásával kibontA lista a
ható vagy a
"fel" nyíl megnyomásával
összecsukható.
A következő irányítási pont mindig a lista tetején
található.
Érintse meg valamelyik elemet az irányítási pontok listájában a térkép adott helyhez mozgatásához. Egy további érintéssel a térkép "szálkereszt"
szimbólumán (a 2D/3D gomb alatt) visszaállíthatja a térképet a célbairányítás nézethez, ahol a
térkép követi az autót.
Válassza ki a kerülőutat (33. oldal)
Érdekes pontok (Point of Interest POI) az útvonal mentén
Útiterv és alternatív útvonal (30. oldal)
Megjeleníthető a (POI) lista az útvonal mentén.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Információs kártyák a térképen (32. oldal)
Útvonal-beállítások (43. oldal)
1.
Nyomja meg a Előre gombot.
2.
Nyomja meg a POI gombot.
> A POI-k az útvonal mentén a távolság
alapján jelennek meg.
3.
Amikor több POI is van ugyanazon a helyen,
akkor azok csoportként jelennek meg. Érintse meg a csoportot a POI-k listájának megjelenítéséhez.
4.
Válasszon ki egy POI-t.
5.
Válassza ki az információs kártya egyik lehetőségét, és kövesse az utasításokat.
Kapcsolódó információk
•
Úti cél megadása érdekes pont (Point of
Interest - POI) használatával (24. oldal)
31
ÚTITERV ÉS ÚTVONAL
Forgalmi zavarok az útvonal mentén
Információs kártyák a térképen
Megjeleníthető a POI-k, forgalmi zavarok listája
az útvonal mentén.
A térkép minden ikonja, például az úti célok, köztes úti célok vagy kedvencek, információs kártyával rendelkezik, amely az ikont megérintve nyílik
meg.
Az ikon Tájékoztatókártya elemén láthatja a járművezető a kérdéses ikonnal kapcsolatos pillanatnyi információkat.
Az információs kártya információi és a lehetőségek az ikon típusától függően változóak.
1.
2.
Nyomja meg a Forgalom gombot. A Traffic
gomb szürke, ha nincsenek forgalmi események az útvonalon.
> A közlekedési események az útvonal mentén a távolság alapján jelennek meg.
3.
Ha további információkra van szüksége a forgalmi akadályról, akkor érintse meg a sort és
egy információs kártya nyílik meg. Válassza ki
az információs kártya egyik lehetőségét, és
kövesse az utasításokat.
4.
Érintse meg a Elkerülés lehetőséget, hogy
elkerülje a forgalmi akadályt.
> Az útvonal újraszámításra kerül, és a célbairányítás az alternatív útvonalon történik.
Nyomja meg a Előre gombot.
Kapcsolódó információk
•
•
32
Közlekedési információk (36. oldal)
Forgalmi beállítások (44. oldal)
Példa egy érdekes pont (Point of Interest - POI) információs kártyájára.
ÚTITERV ÉS ÚTVONAL
Ebben a példában egy kiválasztott érdekes ponttal (Point of Interest - POI) kapcsolatban a járművezető többek között az alábbiak közül választhat:
• Navigáció indítása - a hely úti célként mentése
• Hozzáadás útpontként - a hely köztes úti
Válassza ki a kerülőutat
Ha a járművezető el szeretné kerülni az útvonal
következő szakaszát, például mert az út le van
zárva, akkor használhatja a Kerülőút funkciót.
Kerülőút
célként mentése
• Mentés - a hely mentése a könyvtárba,
további tájékoztatásért, lásd az "Úti cél
megadása az utolsó/kedvenc/könyvtár használatával" részt.
A kerülőút és annak adatai jelennek meg.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
2.
Útiterv és alternatív útvonal (30. oldal)
Irányítási pontok az útitervben (31. oldal)
Válassza ki a kerülőutat (33. oldal)
Útvonal-beállítások (43. oldal)
Úti cél megadása a legutóbbi/kedvenc/
könyvtár használatával (22. oldal)
1.
Nyomja meg a Kerülőút gombot - egy alternatív útvonal jelenik meg a képernyőn azokkal az adatokkal, hogy távolságban és időben
mennyivel hosszabb vagy rövidebb és mennyi
az utazás becsült időtartama.
Ha elfogadja a javaslatot: Nyomja meg a jelet
a kerülőút adataival. Az útvonal akkor is elfogadásra kerül, ha a javasolt útra hajt.
Ha nem fogadja el a javaslatot: Érintse meg
a Mégse lehetőséget. A célbairányítás ezután visszatér az aktuális útvonalhoz.
Normális esetben a rendszer rövid elkerülést
ajánl, amely gyorsan újra csatlakozik az útiterv eredeti útvonalához.
}}
33
ÚTITERV ÉS ÚTVONAL
||
A kerülőút aktiválódik.
A javaslat elfogadását követően folytatódik a célbairányítás - innentől az elkerülés van kiválasztva
útvonalként.
A Kerülőút funkció alternatívája a letérés az útiterv útvonaláról - a rendszer ezután automatikusan frissíti az útvonalat és a legalkalmasabb útvonalon folytatja a célbairányítást az úti célhoz.
Az alternatív útvonal választásának másik módját
az "Útiterv és alternatív útvonal" részben találja.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
34
Útvonal-beállítások (43. oldal)
Válassza ki a kerülőutat (33. oldal)
Útiterv és alternatív útvonal (30. oldal)
Információs kártyák a térképen (32. oldal)
KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK
KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK
Közlekedési információk
A navigációs rendszer folyamatosan fogadja a
forgalom haladásával és az eseményekkel kapcsolatban közvetített információkat.
MEGJEGYZÉS
A közlekedési információk nem minden területen/országban állnak rendelkezésre.
A közlekedési információk lefedettségi területe folyamatosan bővül.
A "Forgalmi beállítások" rész azokat a módosításokat írja le, amelyek a térkép forgalommal kapcsolatos információin hajthatók végre.
A forgalmi zavarok, mint a sűrű és lassú forgalom,
útépítési munkák, balesetek stb. különböző szimbólumokkal jelennek meg a térképen.
Amikor a zavarok súlyosabbak, akkor kiterjedésük
is megjelenik egy PIROS vonallal az út mentén,
például útépítés esetén. A vonal ugyanakkor jelzi,
hogy a zavar melyik forgalmi irányra vonatkozik ha a zavar mindkét irányban fennáll, akkor az
útszakasz mindkét oldalán vonallal van jelölve.
Forgalmi zavarokkal kapcsolatos
információk
– Érintse meg a forgalmi zavarok szimbólumát.
> Egy információs kártya jelenik meg. Az
információk leírhatják például a zavar
helyét az utcanévvel vagy az út számával
és a zavar természetével, kiterjedésével és
időtartamával.
Forgalmi zavarok kerülése
Ha a zavar az útvonalon helyezkedik el, akkor
kiválasztható az Elkerülés lehetőség. A rendszer
ezután kiszámít egy alternatív útvonalat.
A leíráshoz, lásd "Forgalmi zavarok az útvonal
mentén".
Példa a forgalmi információkra.
1 Bizonyos
36
piacokra vonatkozik.
Valós idejű forgalmi információk (RTTI)1
Az internetkapcsolattal rendelkező autókban
valós idejű forgalmi információk állnak rendelkezésre az interneten keresztól az RTTI használatával.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Forgalmi beállítások (44. oldal)
Valós idejű közlekedési információk (RTTI),
(37. oldal)
Forgalmi zavarok az útvonal mentén
(32. oldal)
KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK
Valós idejű közlekedési információk
(RTTI)2, 3
Az internetkapcsolattal rendelkező autókban
valós idejű forgalmi információk állnak rendelkezésre az interneten keresztól az RTTI használatával.
érkeznek mobilalkalmazásoktól, a hatóságoktól és
járművek GPS adataitól. Amikor egy autó a forgalom haladásáról kér információkat, akkor ugyanebben az időben névtelen adatokat szolgáltat az
autó helyzetéről, ami hozzájárul a szolgáltatás
működéséhez. A névtelen adatok csak akkor
kerülnek elküldésre, ha az RTTI aktív.
A pillanatnyi közlekedési feltételek autópályákra,
főútvonalakra és városon kívüli utakra valamint
bizonyos városközi útvonalakra vonatkozóan
jelennek meg.
A térképen megjelenő közlekedési információk
mennyisége az autótól számított távolságtól függ
és csak az autótól körülbelül 120 km távolságon
belül jelennek meg.
A szövegek és szimbólumok a szokásos módon
jelennek meg a térképen és a forgalom haladása
mutatja, hogy milyen gyorsan mozog a forgalom
az országúti sebességkorlátozáshoz képest. A
forgalom haladása mindkét irányban megjelenik a
térképen egy-egy színes vonallal ez egyes haladási irányokban.
•
•
Az eseményekkel és a forgalom haladásával kapcsolatos közlekedési információk folyamatosan
2
3
•
•
•
Fekete - út lezárva.
MEGJEGYZÉS
A közlekedési információk nem minden területen/országban állnak rendelkezésre.
A közlekedési információk lefedettségi területe folyamatosan bővül.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
A valós idejű közlekedési információk (RTTI)
aktiválása/inaktiválása, (45. oldal)
Közlekedési információk (36. oldal)
Forgalmi beállítások (44. oldal)
Forgalmi zavarok az útvonal mentén
(32. oldal)
Zöld - nincsenek fennakadások.
Sárga - a közlekedési esemény, például útépítés kiterjedését mutatja és nem a forgalom
tényleges haladását jelzi.
Narancssárga - lassú forgalom.
Piros - torlódás/forgalmi dugó/baleset.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Real Time Traffic Information
37
BEÁLLÍTÁSOK
BEÁLLÍTÁSOK
A térképkijelző aktiválása/
inaktiválása a járművezetői kijelzőn
A térkép automatikusan megjelenik a járművezetői kijelzőn, amikor be van állítva egy úti cél. A
térképkijelző akkor is aktiválható, ha nincs kiválasztva úti cél.
Kapcsolódó információk
•
•
Sensus Navigation beállítások (40. oldal)
A térképes navigáció kijelzői és kezelőszervei.
(7. oldal)
Sensus Navigation beállítások
A felhasználó bizonyos beállításokkal kiválaszthatja, hogyan jelenjen meg az útvonal és az
egyéb információk.
A térképes navigáció különböző módokon jeleníthető meg - a felhasználó beállítások kiválasztásával személyre szabhatja a térkép kijelzőt.
Járjon el az alábbiak szerint a beállítások eléréséhez:
1.
Húzza le a felső nézetet a képernyő felső
részéről.
2.
Itt válassza ki az alábbi keresési útvonalat:
Beállítások
Járművezetői kijelző1.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Érintse meg a My Car Kijelzők
Vezetői kijelző középső rész menüpontot.
3.
Érintse meg a Navigáció megjelenítése
választógombot a térképkijelző aktiválásához
a járművezetői kijelzőn akkor is, ha nincs aktív
útiterv.
1
40
A térkép csak 12-hüvelykes járművezetői kijelzőn jelenik meg.
Navigáció
BEÁLLÍTÁSOK
Az alábbi területeken végezhetők beállítások:
Térképbeállítások
Az alábbi területeken végezhetők beállítások:
• Térkép - a térkép tartalmának és megjele-
Itt lehet kiválasztani azokat a beállításokat, amelyek meghatározzák hogyan jelenjen meg a térkép a képernyőn.
•
•
•
•
•
nésének kezelése.
• Útvonal — az útvonal kiszámításának és
megjelenítésének kezelése.
• Forgalom - a forgalmi zavarokkal kapcsolatos információk kezelése.
Pozíció formátuma
Térképdizájn
POI
Kedvencek
Traffipaxkamerák2
Helyformátum
• Útmutatás - a célbairányítás kezelése.
• Rendszer - a szoftver és a térképek frissítésével kapcsolatos információk.
Kapcsolódó információk
•
•
Térképbeállítások (41. oldal)
•
•
•
•
Útvonal-beállítások (43. oldal)
A térképkijelző aktiválása/inaktiválása a járművezetői kijelzőn (40. oldal)
Forgalmi beállítások (44. oldal)
Irányítási beállítások (46. oldal)
Térképinformációk (47. oldal)
A Pozíció formátuma annak beállítására szolgál, hogy meg kell-e nevezni/címmel vagy koordinátákkal kell-e mutatni az aktuális helyet.
Beállítások
2
A funkció nem minden piacon érhető el.
Navigáció
Térkép
• Címek
• Koordináta / Magasság
}}
41
BEÁLLÍTÁSOK
||
Térkép stílusa
Érdekes pont (Point of Interest - POI)
A Térképdizájn annak beállítására szolgál,
hogyan kell megjelenniük a térkép színeinek:
Itt lehet beállítani, hogy milyen POI-k jelenjenek
meg a térképen. Minden kategóriának két alternatívája van - válassza ki, hogy egy kategóriában
található összes POI jelenjen meg, például "szállítási szolgáltatások".
• Nappal - fényes színek.
• Éjszaka - sötét színek, amelyek nem zavarják az éjszakai látást.
• Auto - a rendszer az utastérben uralkodó
fényviszonyoktól függően vált a Nappal és
Éjszaka megjelenés között.
POI alkategóriák.
•
Válassza ki, hogy melyik POI kategóriákat kell
mutatni a térképen, majd lépjen ki a menüből
a Vissza vagy Lezárás lehetőség megnyomásával.
További tájékoztatásért, lásd az "Úti cél megadása érdekes pont (Point of Interest - POI) használatával" részt.
Fő POI kategóriák.
42
Vagy nyisson meg egy kategóriát a ">" szimbólummal, és válassza ki, hogy melyik alkategóriákat
kell vagy nem kell mutatni.
BEÁLLÍTÁSOK
Kedvencek
Sebességmérő kamerák3
Útvonal-beállítások
Itt választhatók ki az útvonal kiszámításának módjára vonatkozó beállítások.
Menü útvonal:
Beállítások
Navigáció
Útvonal
Az alábbi területeken végezhetők beállítások:
Állítsa be, hogy mutatni kell-e a Kedvencek
helyeket a térképen:
Állítsa be, hogy mutatni kell-e a
Traffipaxkamerák helyeket a térképen:
•
•
Igen/nem
További tájékoztatásért, lásd az "Úti cél megadása az utolsó/kedvenc/könyvtár használatával"
részt.
Kapcsolódó információk
•
•
•
3A
funkció nem minden piacon érhető el.
Igen/nem
Sensus Navigation beállítások (40. oldal)
Úti cél megadása a legutóbbi/kedvenc/
könyvtár használatával (22. oldal)
Úti cél megadása érdekes pont (Point of
Interest - POI) használatával (24. oldal)
•
•
•
•
•
Útvonal tanulása
Forgalmi előzmények mintája
Alapért. útvonaltípus
Elkerülés
Érkezési idő formátuma
Útvonal-betanítás
Válassza ki, hogy engedélyezi-e az adatgyűjtést
az útvonalszámítás optimalizálásához.
•
Igen/nem
Közlekedési minták előzményei
Válassza ki, hogy használni kell-e a közlekedési
előzményeket az útvonal kiszámításához:
•
Igen/nem
}}
43
BEÁLLÍTÁSOK
||
Normál útvonaltípusok
Válassza ki az előnyben részesített útvonal normál típusát:
Válasszon ki egy vagy több automatikus elkerülési lehetőséget - ha lehetséges - az útvonal számításakor:
• Gyors
• Gazd.
• Tájkép - az autópályák lehetőség szerinti
•
•
•
•
•
•
•
kerülése, így az utazási idő hosszú lehet.
Akár az aktuális utazás közben is lehetséges
alternatív útvonalak kiválasztása - lásd az "Útiterv
és alternatív útvonal" részt.
Elkerülés
Forgalmi beállítások
Itt választhatja ki, hogyan jelenjenek meg a forgalommal kapcsolatos információk a térképen.
Alagút
Országhatár4
Dugódíj köteles övezet
Autószállító vonatok
Komp
Autópálya
Fizetős utak
Időformátum
Válassza az érkezési idő megadásának módját:
• ETA5 - az úti célhoz érkezés becsült időpontja.
• RTA6 - az érkezésig hátralévő idő
A megjelenő idők az úti cél időzónájára vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
•
•
Sensus Navigation beállítások (40. oldal)
Útiterv és alternatív útvonal (30. oldal)
1.
4
5
6
44
Nem minden piacon/régióban.
ETA – Estimated Time of Arrival
RTA – Remaining Time to Arrival
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
BEÁLLÍTÁSOK
2.
Érintse meg a Navigáció Forgalom gombot, és válassza ki a beállításokat:
• Közlekedési események - ez megjelenik a
térképen és használatra kerül az útvonal tervezése során.
Nincs
Nagy
Mind
• Akadálymentes forgalom - jelölje be a
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Sensus Navigation beállítások (40. oldal)
Forgalmi zavarok az útvonal mentén
(32. oldal)
Közlekedési információk (36. oldal)
Valós idejű közlekedési információk (RTTI),
(37. oldal)
A valós idejű közlekedési
információk (RTTI) aktiválása/
inaktiválása8, 9
Az internetkapcsolattal rendelkező autókban
valós idejű forgalmi információk állnak rendelkezésre az interneten keresztól az RTTI használatával.
Az RTTI használatához az autónak csatlakoznia
kell az internethez.
jelölőnégyzetet a térképen történő mutatáshoz.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
• Közl. események elkerülése - az útvonal
2.
Érintse meg a Navigáció
menüpontot.
3.
Jelölje be a Online forgalmi információk
használata jelölőnégyzetet a normál közlekedési információk RTTI információkra cseréléséhez.
mentén A lehetőség figyelembe vételre kerül
az útvonal tervezése során.
Soha
Kérdés - az útvonal módosítására vonatkozó
javaslatok megjelennek az utazás során.
Forgalom
• RTTI használata, amikor nincs
Ha az autó internetkapcsolata megszakad, miközben az RTTI aktív, akkor a normál közlekedési
információk automatikusan aktiválódik. Az RTTI az
internetkapcsolat helyreállásakor újra bekapcsol.
• Közlekedési hírszolgáltató - mutatja, hogy
•
Valós idejű közlekedési információk (RTTI),
(37. oldal)
•
Közlekedési információk (36. oldal)
Mindig
internetkapcsolat - jelölje be a jelölőnégyzetet a valós idejű közlekedési információk
használatához az interneten keresztül.7
milyen forrásokból származnak a közlekedési
információk.
7
8
9
Kapcsolódó információk
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Real Time Traffic Information
45
BEÁLLÍTÁSOK
Irányítási beállítások
Itt választhatók ki a célbairányítás módjára vonatkozó beállítások.
A hangos irányítás szintje
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Érintse meg a Navigáció
menüpontot.
3.
Érintse meg a szükséges hangos célbairányítást:
Útmutatás
• Nincs - nincs automatikus hangos irány-
ítás, de lehetőség van az aktuális hangos
utasítás egyszeri manuális kérésére.
• Alacsony - irányítási pontonként csak
egy üzenet.
• Mérsékelt - irányítási pontonként legfel-
A lista automatikusan kiválasztásra kerül, amikor
autópályán halad.
Országúti navigáció szintbeli
kereszteződéseken keresztül
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Érintse meg a Navigáció
menüpontot.
3.
Jelölje be a Útmutatás vasúti
átkelőhelyekhez lehetőséget a kijelző aktiválásához a térképen.
Országúti navigáció egyesülő útpályák
esetén
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Érintse meg a Navigáció
menüpontot.
3.
Jelölje be a Egyesülési ponttal
kapcsolatos útmutatás lehetőséget a
kijelző aktiválásához a térképen.
jebb 3 üzenet, korlátozott információkkal.
• Teljes - irányítási pontonként legfeljebb 4
üzenet és az összes rendelkezésre álló
információ.
Érdekes pontok (Point of Interest - POI) az
útvonal mentén
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
46
2.
Érintse meg a Navigáció
menüpontot.
3.
Jelölje be a POI útvonal mentén lehetőséget a kijelző aktiválásához a térképen.
Útmutatás
Útmutatás
Kanyarokra vonatkozó figyelmeztetés
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Érintse meg a Navigáció
menüpontot.
3.
Jelölje be a Kanyarra figyelmeztetés lehetőséget a kijelző aktiválásához a térképen.
Útmutatás
Útmutatás
Kapcsolódó információk
•
•
Sensus Navigation beállítások (40. oldal)
Érdekes pontok (Point of Interest - POI) az
útvonal mentén (31. oldal)
BEÁLLÍTÁSOK
Térképinformációk
Itt találhatók a szoftver és a térképadatok frissítésével kapcsolatos információk.
Menü útvonal:
Beállítások
Navigáció
Rendszer
Térképinformációk
Gyorshivatkozás a térképrégió beállításához és a
frissítésekhez.
• Térkép-információ - térképek kezelése,
frissítése és kedvenc régió kiválasztása.
Kapcsolódó információk
•
•
Sensus Navigation beállítások (40. oldal)
A térképadatok frissítése a MapCare használatával (50. oldal)
47
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
A térképadatok frissítése a
MapCare használatával
A MapCare egy térképfrissítő szolgáltatás a
Sensus Navigation felszereltségű Volvo autók
számára. A térképadatok az interneten keresztül
frissíthetők.
Általános információk a frissítésről
A frissítés közvetlenül az autóhoz végrehajtható
mobiltelefonos kapcsolaton vagy számítógép és
USB memória használatával.
Az autó térképe számos előre meghatározott
régióra van osztva. A térképadatok frissítésekor
nem szükséges az összes régió frissítése - a járművezető választhatja csak egy vagy több adott
régió frissítését.
Egy vagy több régió frissíthető az autó internetkapcsolatán keresztül. Ha nagy számú régiót vagy a teljes térképet - kell frissíteni, akkor a térképadatok összessége olyan nagy lehet, hogy
sokkal egyszerűbb számítógép és USB memória
használatával frissíteni.
MEGJEGYZÉS
Ha az útiterv több régióra is kiterjed, akkor
ezeknek ugyanolyan verziószámúaknak kell
lenniük. Különben fennáll a lehetősége annak,
hogy a kiszámított útvonal váratlan útszakaszt
fog tartalmazni.
50
A térképszerkezet frissítése
Bizonyos esetekben le kell cserélni a térképszerkezetet - ez régiók hozzáadásakor vagy olyankor
szükséges, amikor egy nagy régiót kisebb
régiókra kell osztani. Amikor ez történik, akkor az
egyes régiók frissítésének kísérlete a normál eljárás használatával sikertelen, és az ennek okát
jelző üzenet jelenik meg.
Ehelyett a teljes térképet újra kell telepíteni USB
memórián keresztül. További tájékoztatásért,
tanulmányozza a Volvo Cars támogató weboldalt
(support.volvocars.com) vagy keressen fel egy
Volvo kereskedést.
A navigációs rendszer szoftverének
frissítése
A térképadatok mellett a navigációs rendszer
saját szoftvere is, amely folyamatos fejlesztés
alatt áll, időről-időre frissítést igényel. Ilyenkor
előfordulhat olyan helyzet, amikor a térképadatok
legújabb frissítését nem támogatja a navigációs
rendszer meglévő szoftvere. Ilyen esetekben egy
üzenet jelenik meg, amely arról tájékoztat, hogy
frissíteni kell a navigációs rendszer szoftverét. Ez
egy Volvo kereskedésben is végrehajtható.
További tájékoztatást találhat a "Szoftververzió"
címszó alatt a "Rendszerbeállítások" részben.
Frissítés internetkapcsolattal
rendelkező autóban vagy USB
memóriával
A térképek frissítésének módjával kapcsolatos
információkkal kapcsolatban, lásd a "Térképadatok frissítése internetkapcsolattal rendelkező
autóban" és "A térképadatok frissítése személyi
számítógép és USB használatával" részt.
Gyakran ismételt kérdések
Kérdés
Válasz
Lehetséges
a térképadatok platformjának
módosítása, például Európáról
ÉszakAmerikára?
Igen, néhány kivétellel. Keressen
fel egy Volvo kereskedést a legfrissebb információkért.
Mennyi
ideig tart a
térképfrissítések
letöltése?
Ez a térképfájl méretétől és az
internetkapcsolat sávszélességétől függ. A frissítés méretével
kapcsolatos információk megjelennek a képernyőn.
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
Kérdés
Válasz
Milyen
méretű egy
frissítés?
Ez a piactól függ. Minden piac
térképéhez részletes információk állnak rendelkezésre - lásd
Volvo Cars támogató weboldal
(support.volvocars.com)
Egyik frissítés sem
működik mit tegyek?
Próbálja meglátogatni a Volvo
Cars támogató weboldalt
(support.volvocars.com) vagy
keressen fel egy Volvo kereskedést.
Térképadatok frissítése
internetkapcsolattal rendelkező
autóban
Az autónak csatlakoznia kell az internethez, lásd a
leírást a kezelési útmutató "Az autó csatlakoztatása" részében.
Amikor az autó csatlakozik az internethez, a térképadatok frissíthetők az internetkapcsolaton
keresztül.
1.
Érintse meg a Letöltőközpont lehetőséget
az alkalmazás nézetben.
> Az alkalmazás elindul, és egy szám látható
a Térképek mellett, ami azt jelzi, hogy
hány térképfrissítés van az adott otthoni
régióhoz. A szám a frissítések újbóli kereséséig vagy a frissítések telepítéséig
marad látható.
2.
Nyomja meg a Térképek gombot.
Kapcsolódó információk
•
Térképadatok frissítése internetkapcsolattal
rendelkező autóban (51. oldal)
•
A térképadatok frissítése személyi számítógép és USB használatával (52. oldal)
•
A Sensus Navigation hibakeresése
(54. oldal)
•
A térképes navigáció szerzői jogi védelme
(58. oldal)
•
A térképes navigáció licencszerződése
(56. oldal)
•
Térképinformációk (47. oldal)
A távoli frissítés alapelve.
}}
51
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
||
Térképadatok automatikus frissítése
Az automatikus frissítés csak akkor választható ki,
ha aktív az Automatikus Szoftverfrissítés
funkció, lásd a "Rendszerfrissítések" részt.
A térképadatok frissítése személyi
számítógép és USB használatával
1.
A térképadatok automatikus frissítése csak
az otthoni régióhoz választható ki. Ha még
nincs kiválasztva az otthoni régió - nyomja
meg a LE nyilat a régió kibontásához.
> Megjelennek a részletes térképinformációk.
Előkészületek
2.
Nyomja meg a Beáll. kiind. ter.-ként gombot.
3.
Jelölje be a Autom. frissítés: jelölőnégyzetét.
> Amikor az autó csatlakoztatva van az internethez és térképfrissítés áll rendelkezésre,
az automatikusan letöltődik az autóra.
Kapcsolódó információk
3.
Nyomja meg a Telepítés, majd az
Megerősítés gombot.
> Elindul a kiválasztott térkép/térképfrissítés telepítése.
További tájékoztatásért - lásd a Volvo Cars támogató weboldalt (support.volvocars.com) vagy
keressen fel egy Volvo kereskedést.
52
•
A térképadatok frissítése a MapCare használatával (50. oldal)
•
A térképadatok frissítése személyi számítógép és USB használatával (52. oldal)
Térképadatok letöltése az internetről USBmemóriára, majd USB-memóriáról az autóra.
A frissítési folyamat ábrája számítógéppel és USB
memóriával.
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
Térképadatok letöltése az internetről
USB memóriára
USB memória
Az alábbi paraméterekkel rendelkező USB
memóriára van szükség a frissítés kezeléséhez:
Paraméter
Követelmények
USB szabvány
(1.0/2.0/3.0):
Legalább 2.0
Fájlrendszer
(Ext2/NTFS/
FAT32):
FAT32
Kapacitás
(8/16/32/64
GB):
A térképfájlok mérete a
piactól függ - lásd az egyes
piacokra vonatkozó fájlméretet a "Részletes információk" részben a Volvo Cars
támogató weboldalon
(support.volvocars.com).
Készítse elő az USB-memóriát és a feljegyzett
térképinformációkat.
2.
Érintse meg a nyilat a régió kibontásához.
> Megjelennek a részletes térképinformációk.
Jegyezze fel a jelenlegi térképverziót
1.
Egy internetkapcsolattal rendelkező számítógépről - csatlakozzon a Volvo Cars támogató
oldalhoz (support.volvocars.com).
2.
Válassza ki a térképeket, az autómodellt és a
modellévet.
3.
Kattintson a frissíteni kívánt régióra.
> Megjelenik a térkép képe a régióra vonatkozó legfrissebb térképadatok információival.
4.
Ellenőrizze, hogy a térkép verziója újabb-e,
mint az autóban lévő térképé.
5.
Csatlakoztasson egy USB memóriát a számítógéphez, és töltse le a frissítést az USB
memóriára.
Az adatok letöltéséhez szükséges idő a térképfájl
méretétől és a kapcsolat sávszélességétől függően változó lehet.
A térképadatok átvitele USB
memóriáról az autóba
1.
Érintse meg a Letöltőközpont lehetőséget
az alkalmazás nézetben.
3.
Jegyezze fel a térképinformációkat.
Az átvitel a térképadatok mennyiségétől függően
akár 40 percet is igénybe vehet. A frissítés vezetés közben megy végbe. Ha a telepítés nem fejeződik be az autó leállításáig, akkor a következő
vezetéskor folytatódik.
}}
53
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
||
Frissítés
1. Kapcsolja be a navigációs rendszert.
2.
3.
Csatlakoztassa az USB-memóriát az autó
USB-csatlakozójához. Ha két USB-csatlakozó van, akkor a másiknak nem szabad
használatban lennie.
A navigációs rendszer automatikusan észleli,
hogy frissítés érhető el és a teljes térképadatbázis frissítése során mutatja a kijelző
képernyőn, hogy hány százalék van még
hátra.
> Egy egyedi térképrégió frissítése esetén a
frissítés azonnal elkezdődik.
A teljes térképadatbázis frissítésének
elkezdéséhez a felhasználónak meg kell
érintenie a Megerősítés lehetőséget vagy a Mégse lehetőséget a telepítés
megszakításához.
4.
5.
54
Érintse meg a Megerősítés lehetőséget - A
teljes térképadatbázis frissítése elkezdődik,
és a folyamat haladásáról tájékoztatás jelenik
meg a központi kijelzőn.
A képernyő mutatja, amikor az átvitel befejeződött - ennél a pontnál távolítsa el az USB
memóriát.
6.
Indítsa újra az infotainment rendszert.
7.
Ellenőrizze, hogy a helyes térképadatok vannak-e az autóban a korábbi "Jegyezze fel a
jelenlegi térképverziót" címszó alatt leírtak
szerint.
Megszakítások
Ha a frissítés megszakad, akkor mindig megjelenik egy magyarázó szöveges üzenet a központi
kijelzőn.
Mi történik ha...
Válasz
...az infotainment
rendszer kikapcsol
a frissítés közben?
A folyamat szünetel,
majd automatikusan folytatódik a rendszer újbóli
aktiválásakor, például a
motor beindításakor.
...az USB memóriát
kihúzzák, mielőtt a
frissítés befejeződne?
A folyamat szünetel,
majd automatikusan folytatódik, ha az USB
memóriát újra csatlakoztatják az autóhoz.
További tájékoztatásért - lásd a Volvo Cars támogató weboldalt (support.volvocars.com) vagy
keressen fel egy Volvo kereskedést.
Kapcsolódó információk
•
A térképadatok frissítése a MapCare használatával (50. oldal)
•
Térképadatok frissítése internetkapcsolattal
rendelkező autóban (51. oldal)
A Sensus Navigation hibakeresése
Az alábbiakban példákat láthat olyan dolgokra,
amelyek a navigációs rendszer hibájaként értelmezhetők.
Az autó helyzete rossz a térképen
A navigációs rendszer körülbelül 20 méteres
pontosságig mutatja az autó helyzetét.
Amikor egy másik úttal párhuzamosan, kanyargós
utakon, több szintű utakon halad vagy hosszú
távolságot vezetett bármilyen megkülönbözető
kanyar nélkül, akkor nagyobb esély van a hibára.
A magas hegyek, épületek, alagutak, völgyhidak,
aluljárók/felüljárók stb. szintén negatív hatással
vannak a műholdjelek vételére, ami azt jelenti,
hogy az autó helyzetének kiszámítási pontossága
csökken.
A rendszer nem mindig a leggyorsabb/
legrövidebb utat számítja ki
Az útvonal számításakor számos tényező figyelembe vétele szolgál az elméletileg legjobb eredmény meghatározását. Ezek a tényezők többek
között az útvonal hosszúsága, az út szélessége,
az út besorolása, a forgalom sűrűsége és a
sebességkorlátozások. Azonban határozottan
lehetséges, hogy a helyismerettel rendelkező
gyakorlott járművezető jobb útvonalat képes
választani.
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
A rendszer például használhat fizetős
utakat vagy kompokat, miközben a
járművezető elkerülné ezeket.
Műszaki okokból a rendszer a hosszú távolságot
átívelő útvonalak kiszámítása során csak a
nagyobb utakat tudja használni.
Ha a fizetős utak és autópályák elkerülését
választotta, akkor azok a lehető legnagyobb mértékben elkerülésre kerülnek és csak akkor használja azokat a rendszer, ha nincs más ésszerű
lehetőség.
Szállítást követően az autó helyzete
helytelen a térképen
Ha például kompon vagy vonaton vagy a műholdjelek vételét egyéb módon akadályozva szállítják
az autót, akkor akár 5 percet vehet igénybe az
autó helyzetének megfelelő kiszámítása.
Az autó szimbólum a kijelző képernyőn
logikátlanul viselkedhet, miután
gumiabroncsot cserélt.
A műholdvevő mellett, az autó fordulatszám-érzékelője és egy giroszkóp is segít az autó pillanatnyi
helyzetének és haladási irányának meghatározásában. A pótkerék felszerelését vagy a nyári és
téli kerekek cseréjét követően a rendszernek
"meg kell tanulnia" az új kerekek méretét.
A rendszer optimális működése érdekében ezért
ajánlott az autó vezetése egy ideig olyan utakon,
ahol jó a műholdvétel (jó láthatóság).
A térkép képe nem felel meg a valós
helyzetnek
Az olyan tényezők, mint az úthálózat bővítése és
átépítése, az új közlekedési szabályok folyamatos
bevezetése stb. azt okozzák, hogy a térképadatbázis nem mindig, nem minden helyzetben teljes.
Ezért a térképadatok folyamatos fejlesztés és
frissítés alatt állnak - időnként ellenőrizze, hogy
rendelkezésre állnak-e frissítések.
Az autó szimbólum ugrál vagy forog a
képernyőn
A rendszernek néhány másodpercre van szüksége az autó helyzetének és a mozgásának érzékeléséhez az elindulás előtt.
weboldalán rendelkezésre álló térképverzióval - lásd a "Térkép frissítése személyi számítógép és USB használatával " részt.
Kapcsolódó információk
•
Gyors útmutató a térképes navigációhoz
(6. oldal)
•
A térképadatok frissítése a MapCare használatával (50. oldal)
•
Térképadatok frissítése internetkapcsolattal
rendelkező autóban (51. oldal)
•
A térképadatok frissítése személyi számítógép és USB használatával (52. oldal)
Kapcsolja ki a rendszert és állítsa le a motort.
Indítsa el újra, de maradjon álló helyzetben egy
ideig az indulás előtt.
A térképinformációk nem naprakészek
Lásd a következő címszó alatti választ.
Telepítve vannak a legfrissebb
térképinformációk?
A térképadatok és folyamatosan frissülnek és fejlődnek. Ellenőrizze, hogy a térképverzió friss-e és
rendelkezésre állnak-e frissítések:
•
Ellenőrzés internetre csatlakozó autóval lásd a "Térképadatok frissítése internetkapcsolattal rendelkező autóban" részt.
•
Ellenőrizze a térképverziót az autóban, és
hasonlítsa össze a Volvo Cars támogató
55
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
A térképes navigáció
licencszerződése
Az engedély1 bizonyos tevékenységek működtetésének jogára vagy valaki más jogának a szerződés feltételeinek megfelelően történő használatára vonatkozó szerződés.
VÉGFELHASZNÁLÓI
LICENCSZERZŐDÉS
A HERE ADATBÁZISÁNAK HASZNÁLATA
ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A
VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉST.
FIGYELMEZTETÉS A FELHASZNÁLÓNAK
JELEN SZERZŐDÉS LICENCSZERZŐDÉSKÉNT,
NEM PEDIG ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSKÉNT
JÖTT LÉTRE ÖN ÉS A HERE EUROPE B.V.
(“HERE”) KÖZÖTT A HERE NAVIGÁCIÓS
TÉRKÉP ADATBÁZISA ÖNT ILLETŐ
PÉLDÁNYÁNAK VONATKOZÁSÁBAN,
BELEÉRTVE A HERE ÁLTAL KIADOTT
KAPCSOLÓDÓ SZÁMÍTÓGÉPES SZOFTVERT,
ADATHORDOZÓT ÉS TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ
NYOMTATOTT DOKUMENTÁCIÓT (A
TOVÁBBIAKBAN EGYÜTTESEN AZ
„ADATBÁZIS”). AZ ADATBÁZIS
HASZNÁLATÁVAL ÖN MAGÁRA NÉZVE
KÖTELEZŐNEK FOGADJA EL A JELEN
VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS (A
„SZERZŐDÉS”) ÖSSZES FELTÉTELÉT.
AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL A JELEN
SZERZŐDÉS FELTÉTELEIT,
1
56
EULA = End User License Agreement
HALADÉKTALANUL JUTASSA VISSZA AZ
ADATBÁZIST AZ ÖSSZES TARTOZÉKÁVAL
EGYÜTT AZ ELADÓNAK. ILYEN ESETBEN A
VÉTELÁR VISSZATÉRÍTÉSRE KERÜL.
TULAJDONJOG
Az Adatbázis és az abban megtestesülő szerzői
jogok és szellemi tulajdonjogok, illetve
szomszédos jogok tulajdonosa a HERE, vagy
annak licencbirtokosai. A HERE és az eladó
fenntartja az Adatbázist tartalmazó adathordozó
tulajdonjogát mindaddig, amíg Ön teljes
egészében ki nem egyenlíti a HERE-nek és/vagy
az eladónak a jelen vagy hasonló Szerződések
alapján az Ön számára biztosított Adatbázisért
fizetendő összeget.
A LICENC BIZTOSÍTÁSA
A HERE nem kizárólagos licencet biztosít Önnek
az Adatbázis személyes célokra történő
felhasználására, illetve az Ön vállalatának belső
tevékenységi körében történő felhasználására.
Jelen licenc nem tartalmazza az allicencbe adás
jogát.
FELHASZNÁLÁSI KORLÁTOZÁSOK
Az Adatbázis használata azon meghatározott
rendszerre korlátozódik, amely számára készült;
az érvényben lévő jogszabályok (pl. az Európai
Unió a számítógépi programok jogi védelméről
szóló (91/250), valamint az adatbázisok jogi
védelméről szóló (96/9) irányelvén alapuló
nemzeti jogszabályok) által kifejezetten
megengedett mértéken túl Ön nem készíthet
kivonatot, illetve nem hasznosíthatja újra az
Adatbázis tartalmának lényeges részeit, illetve az
Adatbázis semekkora hányadát nem
reprodukálhatja, nem másolhatja, nem
módosíthatja, nem dolgozhatja át, nem fordíthatja
le, nem fejtheti vissza és nem fordíthatja vissza.
Amennyiben az európai szoftverirányelv (vagy az
arra alapuló nemzeti jogszabályok) értelmében a
termékről együttműködési információt kíván
szerezni, az említett információ megadására
méltányos lehetőséget kell biztosítania a HERE
számára, a HERE által meghatározott méltányos
feltételek – beleértve ennek költségét is –
mellett.
Az Adatbázis a HERE részére licencbe adás útján
biztosított, harmadik felektől származó
információkat foglal magában, és az alábbi URL
címen található feltételek és tulajdonjogi
megjegyzések vonatkoznak rá:
here.com/supplierterms
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
A LICENC ÁTRUHÁZÁSA
Ön nem ruházhatja át az Adatbázist harmadik
felekre, kivéve, ha azt olyan rendszerre telepítik,
mely számára az Adatbázis készült, illetve ha Ön
nem tartja meg az Adatbázis egyetlen példányát
sem, feltéve hogy az átruházás
kedvezményezettje magára nézve kötelezőnek
fogadja el a jelen Szerződés feltételeit, és ezt
írásban megerősíti a HERE felé. A többlemezes
készletek csak a HERE által rendelkezésre
bocsátott komplett készletekként ruházhatók át
vagy értékesíthetők; részenként nem ruházhatók
át, illetve nem értékesíthetők.
A GARANCIA KORLÁTOZÁSA
A HERE az alábbi figyelmeztetések kikötésével
garantálja, hogy az Adatbázis Önt megillető
példánya a beszerzését követő 12 hónap során
megbízhatóan fog működni az Adatbázis
beszerzésének időpontjában érvényben lévő
HERE pontossági és teljességi követelményeinek
megfelelően, mely követelményeket a HERE
kérésre az Ön rendelkezésére bocsát.
Amennyiben az Adatbázis nem a jelen korlátozott
garanciának megfelelően működik, a HERE
minden tőle telhetőt megtesz az Adatbázis nem
megfelelő példányának kijavítása vagy cseréje
érdekében. Ha az Adatbázis mindezen
erőfeszítések ellenére sem működik az itt leírt
garanciáknak megfelelően, Ön vagy kérheti az
Adatbázisért fizetett összeg méltányos
visszatérítését, vagy elállhat a jelen Szerződéstől.
Ez a megoldás jelenti a HERE teljes körű
felelősségvállalását, és az Ön kizárólagos
jogorvoslati lehetőségét a HERE ellen. A jelen
bekezdésben kifejezetten leírtak kivételével a
HERE nem garantál, illetve nem tesz semmilyen
kijelentést az Adatbázis használatából eredő
eredmények felhasználását illetően annak
helyessége, pontossága, megbízhatósága vagy
egyéb vonatkozása tekintetében. A HERE nem
garantálja, hogy az Adatbázis hibamentes, vagy
hibamentes lesz. A HERE, az eladó vagy bármely
más személy által szóban vagy írásban adott
információ vagy tanács nem hoz létre garanciális
kötelezettséget, illetve semmilyen módon sem
bővíti a fentiekben leírt korlátozott garancia körét.
A jelen Szerződésben meghatározott korlátozott
garancia nem érinti, illetve nem sérti azokat a
törvényben meghatározott jogokat, melyek Önt a
rejtett hibákra vonatkozó törvényi garancia szerint
megilletik.
Amennyiben Ön nem közvetlenül a HERE-től
szerezte be az Adatbázist, a HERE által a jelen
Szerződésben biztosított jogokon túlmenően az
országában érvényben lévő törvényekben
meghatározott jogokkal élhet azon személy ellen,
akitől az Adatbázist beszerezte. A HERE által
nyújtott fenti garancia nem érinti ezeket a
törvényes jogokat. Ön a jelen Szerződésben
biztosított garanciális jogokon túlmenően
érvényesítheti ezeket a jogokat.
A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
Az Adatbázisért fizetendő ár nem tartalmazza az
Adatbázis használatából eredő esetleges
következményes, közvetett vagy korlátlan
közvetlen károkért történő kockázatvállalást.
Ennek megfelelően a HERE semmilyen
körülmények között nem vállal felelősséget
semmi nemű következményes vagy közvetett
kárért, ideértve egyebek mellett az Adatbázis Ön
általi használatából eredő, Önt vagy bármely
harmadik felet érintő anyagi veszteséget,
adatvesztést vagy a használat ellehetetlenülését,
sem szerződéses, sem szerződésen kívüli
károkozás következtében, sem garanciális
kötelezettség alapján, még akkor sem, ha a
HERE-t az ilyen károk lehetőségéről
tájékoztatták. A HERE közvetlen károkért fennálló
felelősségvállalása minden esetben az Adatbázis
Önt illető példányának árára korlátozódik.
A JELEN SZERZŐDÉSBEN KIKÖTÖTT
KORLÁTOZOTT GARANCIA ÉS A
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KORLÁTOZÁSA NEM
ÉRINTI, ILLETVE NEM SÉRTI AZ ÖN
TÖRVÉNYES JOGAIT ABBAN AZ ESETBEN, HA
ÖN NEM ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KERETÉBEN
VÁSÁROLTA MEG AZ ADATBÁZIST.
}}
57
TÉRKÉP ÉS RENDSZERINFORMÁCIÓK
||
FIGYELMEZTETÉSEK
Az Adatbázis az idő múlásából, a körülmények
változásából, valamint a felhasznált források és az
átfogó földrajzi adatok begyűjtésének
természetéből fakadóan pontatlan vagy hiányos
információkat tartalmazhat, melyek pontatlan
eredményekhez vezethetnek. Az Adatbázis nem
tartalmaz utazási időre és nem feltétlenül
tartalmaz – többek között – a szomszédos
országok biztonságára, a törvények
alkalmazására, vészhelyzetben igénybe vehető
segítségre, építkezésekre, út- vagy
sávlezárásokra, az utak meredekségére vagy
besorolására, a hidak magasságára, súlyvagy
egyéb korlátozásokra, útviszonyokra, különleges
eseményekre vonatkozó információkat, a
tulajdonában lévő navigációs rendszer márkájától
függően.
IRÁNYADÓ JOG
Jelen Szerződésre azon ország jogszabályai
alkalmazandók, melyben Ön az Adatbázis
beszerzésének időpontjában lakóhellyel
rendelkezik. Ha Ön jelenleg nem az Európai
Unióban vagy Svájcban lakik, akkor annak az
Európai Unión vagy Svájcon belüli illetékességi
területnek a jogszabályait kell alkalmazni, ahol az
Adatbázist beszerezte. Minden egyéb esetben,
vagy ha nem határozható meg, hogy milyen
illetékességi területen szerezte be az Adatbázist,
a holland jogszabályokat kell alkalmazni. Az
Adatbázis beszerzésének időpontjában az Ön
lakóhelye szerint illetékes bíróság rendelkezik
hatáskörrel a jelen Szerződésből eredő vagy azzal
58
kapcsolatos jogviták eldöntésében. Ez nem sérti a
HERE azon jogát, mely szerint keresetet nyújthat
be az Ön akkori lakóhelye szerint illetékes
bírósághoz.
Kapcsolódó információk
•
•
A térképadatok frissítése a MapCare használatával (50. oldal)
A térképes navigáció szerzői jogi védelme
(58. oldal)
A térképes navigáció szerzői jogi
védelme
A szerzői jogokkal (© Copyright) kapcsolatos
tájékoztatásért - lásd az "A térképes navigáció
licencszerződése" részt
Kapcsolódó információk
•
A térképadatok frissítése a MapCare használatával (50. oldal)
•
A térképes navigáció licencszerződése
(56. oldal)
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
A
Az autó szállítása
I
55
Információs kártya
Irányítás
quick guide
B
Beállítások
Térképbeállítások
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
Irányítási beállítások
Iránymutató pontok az útitervben
R
32
31
24
F
Forgalmi akadály az útvonal mentén
56, 58
24
54
Kerülőút
33
Közlekedési információk
sugárzás
44
36
Térképadatok frissítése
Térképbeállítások
41
Küldés az autóhoz
26
Térképnézet
41
T
50, 51, 52
32
H
Hangvezérlés
beállítások
Szerzői jog
Kérdések és válaszok
L
Hangfelismerés
S
Szimbólumok
létesítmények
K
Érdekes pontok (POI-k)
6
6
40, 43, 46, 47
41
É
Rendszer aktiválása
14, 16
Ú
Létesítmények
Szimbólumok
24
Licencszerződés
56
Úti cél
Úti cél beállítása
20, 24
20, 21, 22, 24, 25
Útiterv és alternatív útvonal
30
17
P
POI az útvonal mentén
V
31
Valós idejű forgalmi információk (RTTI)
37, 45
59
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
60
TP 22774 (Hungarian), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement