Volvo | S60 Twin Engine | Sensus Navigation | Volvo S60 Twin Engine 2020 Early Sensus Navigation

Volvo S60 Twin Engine 2020 Early Sensus Navigation
S E NS U S NAV IG AT IO N
SENSUS NAVIGATION
A Sensus Navigation egy műholdas forgalmi információs és navigációs rendszer.
A termék tökéletesítése érdekében, a fejlesztői munka folyamatosan
zajlik. A módosítások azt jelenthetik, hogy a mellékletben található
információk, leírások és illusztrációk eltérnek az autóban található
berendezésektől. Fenntartjuk az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
TARTALOMJEGYZÉK
NAVIGÁCIÓ
2
A navigációs rendszer* aktiválása
és inaktiválása
6
Szimbólumok és gombok a navigációs rendszerben*
7
Információs kártya a navigációs
rendszerben*
8
Navigációs rendszer* a központi
kijelzőn
8
Navigációs rendszer* a járművezetői kijelzőn
10
A navigációs rendszer* aktiválása
és inaktiválása a járművezetői kijelzőn
11
Navigációs rendszer* a szélvédőre
vetített kijelzőn*
11
A navigációs rendszer* vezérlése
hangfelismeréssel
11
A navigációs rendszer hangvezérlésének utasításlistája*
14
Úti cél megadása közvetlenül térképen
Útiterv
21
Útiterv mutatása
21
Szerkessze vagy törölje az útitervet
22
Alternatív útvonal mutatása
22
POI-k mutatása az útvonal mentén
23
Irányítási pontok mutatása az útitervben
23
Forgalmi zavarok a térképen
23
Forgalmi torlódás az útvonal mentén
24
Kerülőút kiválasztása a navigációs
rendszerben*
25
Valós idejű közlekedési információk
25
A valós idejű közlekedési információk aktiválása és inaktiválása
26
Navigációs rendszer beállításai*
27
Térképbeállítások
27
15
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai
28
Úti cél megadása címmel
16
Forgalmi beállítások
Úti cél megadása szabad szöveges kereséssel
29
17
Térképfrissítések
30
Úti cél megadása érdekes pont
használatával
18
Térképek frissítése számítógépen
és USB eszközön keresztül
31
Úti cél megadása a legutóbbi/
kedvenc/könyvtár használatával
19
Térképek frissítése online autóból
34
35
Úti cél megadása Send to Car
funkcióval
20
A navigációs rendszerrel* kapcsolatos gyakran ismételt kérdések
Navigációs licencszerződések*
36
A navigációs rendszer* szerzői jogai
39
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
Betűrendes tárgymutató
41
3
NAVIGÁCIÓ
NAVIGÁCIÓ
A navigációs rendszer* aktiválása
és inaktiválása
A navigációs rendszer a vezetőajtó nyitásakor
automatikusan aktiválódik és csak akkor kapcsol ki, amikor a járművezető elhagyja az
autót, és bezárja azt.
A navigáció aktiválása
Jelenítse meg a térkép képét a központi kijelzőn a felső nézetet (1) megérintve a kezdőlap
nézeten.
Ha a központi kijelző nem mutatja a navigációs rendszer alnézetet – nyomja meg röviden
egyszer a kezdőlap gombot (2), majd érintse
meg a navigációs rendszer (1) csempét.
A navigáció kikapcsolása
A navigációs rendszer nem kapcsolható ki,
hanem a háttérben mindig működik - csak
akkor kapcsol ki, amikor a járművezető
elhagyja és bezárja az autót.
MEGJEGYZÉS
A navigációs rendszer a motor leállított
állapotában is használható. Amikor az
akkumulátor töltöttségi szintje nagyon
lecsökken, akkor a rendszer kikapcsol.
Ezután az aktuális terület jelenik meg a térképen, ahol az autót egy kék háromszög jelképezi.
Nyomja meg ezt a szimbólumot a térkép képének mutatásához a teljes központi
kijelzőn.
FIGYELEM
Kapcsolódó információk
•
Navigációs rendszer* a központi kijelzőn
(8. oldal)
•
Navigációs rendszer* a járművezetői kijelzőn (10. oldal)
•
Navigációs rendszer* a szélvédőre vetített
kijelzőn* (11. oldal)
Tartsa be az alábbiakat.
Navigációs rendszer csempe
Kezdőlap gomb
6
•
Irányítsa teljes figyelmét az útra és
összpontosítson teljesen a vezetésre.
•
A navigációs rendszer* vezérlése hangfelismeréssel (11. oldal)
•
Tartsa be az érvényben lévő közlekedési szabályokat és vezessen józan ítélőképességgel.
•
Szimbólumok és gombok a navigációs
rendszerben* (7. oldal)
•
Az időjárási feltételek vagy az évszakok
hatással vannak az útviszonyokra, ezért
bizonyos útmutatások kevésbé megbízhatóak lehetnek.
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
Szimbólumok és gombok a
navigációs rendszerben*
A térkép a központi kijelzőn szimbólumokat
és színeket mutat, amelyek a különböző utakról és az autó körülötti területről valamint az
útvonalról nyújtanak információkat. Egy
különböző beállításokhoz tartozó gombokat
tartalmazó eszközsáv a bal oldalon.
érkezési idő/hátralévő utazási idő
Hangos útmutatás ideiglenes bekapcsolása/kikapcsolása
Távolság az úti céltól
Mutatja az útiterv irányítási pontjainak listáját
Szimbólumok és gombok a térképen
Úti célok/köztes úti célok megadása
Iránytű/vált az észak felfelé és utazási
irány felfelé nézetek között
Megszakítja a célbairányítást
Indító
Mutatja az útiterv érdekes helyeinek listáját (POI1) és a közlekedési információk listáját
Úti cél/végső úti cél
2D és 3D nézet között váltja a térképkijelzőt
Következő művelet
A térkép visszaállításához az autó követéséhez
Útiterv és alternatív útvonal
Érdekes pont (POI1)
Úti cél/végső úti cél
Közlekedési információk
Kapcsolódó információk
Kis méretűvé teszi (kibontott nézet) vagy
nagy méretűvé teszi (teljes képernyő) a
térkép képét
•
Autó a tervezett útvonalon
•
•
Összecsukja az eszköz mezőt
•
Az aktuális hangos útmutatás megismétlése
Információs kártya a navigációs rendszerben* (8. oldal)
Forgalmi zavarok a térképen (23. oldal)
Valós idejű közlekedési információk
(25. oldal)
Forgalmi torlódás az útvonal mentén
(24. oldal)
Összecsukja az eszköz mezőt
Kerülőút számítása
1
Point of Interest
* Opció/tartozék.
7
NAVIGÁCIÓ
Információs kártya a navigációs
rendszerben*
Minden térképikon, például az úti célok, köztes úti célok és mentett kedvencek, információs kártyával rendelkezik, amely az ikont
megérintve megnyílik.
Az információs kártya megnyomása egy kis
kártyát jelenít meg, két megnyomásra egy
több információt tartalmazó, nagyobb kártya
jelenik meg. Az információs kártya tartalma és
a lehetőségek az ikon típusától függően változnak.
Kapcsolódó információk
•
•
Útiterv (21. oldal)
•
POI-k mutatása az útvonal mentén
(23. oldal)
Úti cél megadása érdekes pont használatával (18. oldal)
Navigációs rendszer* a központi
kijelzőn
A navigációs rendszer számos különböző
módon jelenik meg és kezelhető, például a
központi kijelzőn.
Például egy bejelölt érdekes pont (POI2) esetén a járművezető az alábbi lehetőségek közül
választhat:
• Navigáció indítása - a hely úti célként
mentése
• Hozzáadás útpontként - a hely köztes úti
célként mentve (csak a megadott úti célnál jelenik meg)
• Mentés - a hely mentve a könyvtárban
• Eltávolítás az útitervből - a hely eltávolításra került, ha tartalmazta az útiterv
• Közeli POI - érdekes helyek, amikor az
autó helyzete megjelenik
2 Point
8
A navigációs rendszer minden beállításának
meghatározása a központi kijelzőn történik. Itt
állíthatja be a járművezető, hogyan jelenjen
meg a térkép és itt vihet be úti célokat.
of Interest
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
Ha a térkép képe nem látható a központi kijelzőn – érintse meg a felső csempét (navigációs
rendszer).
Hol vagyok?
Mi az autó pillanatnyi földrajzi elhelyezkedése?
•
Nyomja meg a térkép autó szimbólumát
(kék háromszög) - az információ közvetlenül a térképen jelenik meg.
Az autó szimbólum megkeresése a
térképen
A térkép nagyítása vagy kicsinyítése
és a térképen történő mozgást követően, bizonyos esetekben nehéz
lehet visszatalálni az autó helyéhez.
Nyomja meg a szálkeresztet, hogy visszaállítsa a térképet az autó szimbólum követésére.
Észak vagy a haladási irány felfelé a
térképen
Az autó mozgásának a térképhez
viszonyított megjelenítésére kétféle
mód van. Nyomja meg a szimbólumokat az észak felfelé vagy a haladási irány felfelé nézet közötti váltáshoz a térképen.
Amikor a térkép az észak felfelé módban van,
akkor az autó szimbólum az aktuális égtáj irányába mozog a térképen. Ha az autó szimbólum balra mozog a térképen, akkor az autó
nyugati irányban halad.
Amikor az autó szimbólum felfelé mutat, akkor
a térkép attól függően fordul el az autó szimbólum alatt, hogy merre fordul az autó. Az
iránytű szimbólum észak (N) felé mutat a térképen, az iránytű közepe pedig arrafelé mutat,
amerre az autó eleje néz.
A 3D megjelenítés esetében az autó
haladási iránya mindig felfelé mutat.
A térkép attól függően fordul el az
autó szimbólum alatt, hogy merre
fordul az autó. Az iránytű szimbólum jelzi,
hogy melyik az északi irány (N) a térképen, és
az iránytű közepe arra mutat, amerre az autó
eleje néz. A térkép méretaránya 3D módban
nem jelenik meg.
Az iránytű szimbólumai
égtáj
2D megjelenítés esetén a térkép az északi
iránnyal felfelé jelenik meg és az autó szimbólum a térkép aktuális égtája felé mozog a térképen.
N
Észak
Nagyítás
NE
Észak-kelet
E
Kelet
SE
Dél-kelet
S
Dél
SW
Dél-nyugat
W
Nyugat
NW
Észak-nyugat
2D vagy 3D megjelenítés
Érintse meg a szimbólumokat a 2D
és 3D megjelenítés közötti váltáshoz.
A térképet a központi kijelző kétszer egymás
történő gyors megérintésével vagy két ujját a
központi kijelzőre helyezve, és egymástól eltávolítva lehet nagyítani.
Kicsinyítés
Kicsinyítse a térképet két ujjával egyszer megérintve a központi kijelzőt vagy két ujját összehúzva a központi kijelzőn.
Görgetés
Helyezze egy ujját a térképre, pöccintsen a
kívánt irányban, és engedje el. A görgetés
funkció csak akkor lehetséges, ha ki van nagyítva a térkép, összecsukott állapotban nem.
}}
9
NAVIGÁCIÓ
||
A címsor kijelző váltása
Állítsa teljes méretűre a térképet, és nyomja
meg a térkép fejlécét a központi kijelző tetején. Válasszon a "címsor" alábbi megjelenítései közül a térképen:
1.
Navigációs rendszer* a
járművezetői kijelzőn
kijelzőn, akkor azt először nyugtázni kell vagy
el kell vetni a menü mutatásához.
A navigációs rendszer számos különböző
módon jelenik meg és kezelhető, például a
járművezetői kijelzőn.
Úti cél Destination, érkezési idő (ETA)
vagy hátralévő utazási idő (RTA) és távolság az úti céltól (Distance). A ETA vagy
RTA kiválasztásához, lásd az "Az útvonal
és az országúti navigáció beállításai" részt.
2. Pillanatnyi helyzet címként (Address) vagy
koordinátákként (Coordinates). Amikor
megjelennek a koordináták, akkor a
magasság (Altitude) is megjelenik. A cím
és a koordináták közötti választáshoz, lásd
a "Térképbeállítások" részt.
Kapcsolódó információk
10
•
Navigációs rendszer beállításai*
(27. oldal)
•
Navigációs rendszer* a járművezetői kijelzőn (10. oldal)
•
Navigációs rendszer* a szélvédőre vetített
kijelzőn* (11. oldal)
•
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai (28. oldal)
•
Térképbeállítások (27. oldal)
A menü megnyitása/bezárása. A menü egy
inaktív idő elteltével automatikusan vagy
bizonyos lehetőségekkel bezárul.
A térkép csak a 12-hüvelykes járművezetői kijelzőn
jelenik meg.
A járművezető vezetés közben hangos útmutatásokat és a központi kijelzőn megjelenő
utasításokat kap. A térképkijelző akkor is aktiválható a járművezetői kijelzőn, amikor nincs
beállítva úti cél.
A kormánykerék jobb oldali
billentyűzete és a járművezetői kijelző
A kormánykerék jobb oldali gombjai szolgálnak a navigációs rendszer funkcióinak kezelésére, például Vezess haza és Útmutatás
törlése. Ha üzenet látható a járművezetői
Tallózás a menük között.
Tallózás a menüpontok között.
Lehetőség megerősítése vagy kiemelése.
Kapcsolódó információk
•
A navigációs rendszer* aktiválása és inaktiválása a járművezetői kijelzőn
(11. oldal)
•
Navigációs rendszer* a központi kijelzőn
(8. oldal)
•
Navigációs rendszer* a szélvédőre vetített
kijelzőn* (11. oldal)
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
A navigációs rendszer* aktiválása
és inaktiválása a járművezetői
kijelzőn
A navigációs rendszer automatikusan megjelenik a járművezetői kijelzőn, amikor be van
állítva egy úti cél. A navigációs rendszer úti
cél megadása nélkül is megjeleníthető.
1. Húzza le a központi kijelző felső nézetét.
Navigációs rendszer* a szélvédőre
vetített kijelzőn*
A navigációs rendszer* vezérlése
hangfelismeréssel
A navigációs rendszer számos különböző
módon jelenik meg és kezelhető, például a
szélvédőre vetített kijelzőn.
Ha az autó Sensus Navigation rendszerrel
rendelkezik, akkor használhatja a hangvezérlést hangutasítások kiadására a navigációs
rendszer részeinek vezérlésére.
Navigáció indítása
Itt bevezetőt találhat a hangvezérlés indításának módjáról az autó navigációs rendszerének
vezérléséhez.
2. Nyomja meg a Beállítások gombot.
3. Nyomja meg a My Car Kijelzők
Vezetői kijelzőn megjelenő információk
gombot.
4. Nyomja meg a Térkép megjelenítése
választógombot a navigációs rendszer
megjelenítéséhez a járművezetői kijelzőn
bevitt úti cél nélkül.
Kapcsolódó információk
•
Navigációs rendszer* a járművezetői kijelzőn (10. oldal)
Navigációs utasítások aktiválásához
–
Navigációs rendszer a szélvédőn.
A járművezető irányítást és információkat kaphat a navigációs rendszer kijelzőjétől a szélvédő alján látható szélvédőre vetített kijelzőn.
Beállítható, hogy megjelenjen-e a navigációs
rendszer a szélvédőre vetített kijelzőn vagy
sem valamint az, hogy hol helyezkedjen el az
információs mező.
Kapcsolódó információk
•
Navigációs rendszer* a központi kijelzőn
(8. oldal)
•
Navigációs rendszer* a járművezetői kijelzőn (10. oldal)
Nyomja meg a
hangfelismerés gombot a kormánykeréken.
> Most kiadhat utasításokat, például
"Navigáció", amelyek elindítanak egy
navigációs párbeszédet és példákat
mutat az utasításokra.
A hangvezérlés használata egy cím
eléréséhez
Ha célbairányítást szeretne egy adott címhez,
használja a Go to hangos utasítást, majd
mondja ki a címet. A cím megadásának sorrendje fontos. Ha egy címhez szeretne célbairányítást hangvezérlésen keresztül, akkor a
címet az alábbi sorrendben kell megadni: (1)
utca; (2) házszám; (3) település; az alábbi példának megfelelően:
}}
* Opció/tartozék.
11
NAVIGÁCIÓ
||
1.
Mondja ki a Go to utasítást.
> Most megadhatja a címet, amelyhez
célbairányítást szeretne.
2. Adja meg az utcát, például "King Street"
3. Adja meg a házszámot, például "Öt"
4. Adja meg a települést, például "Göteborg"
> Ebben az esetben a teljes utasítás a
következő: "Go to King Street öt, Göteborg". Feltéve, hogy a cím megtalálható
a rendszerben, most megkapja a célbairányítást a navigációs rendszeren
keresztül.
A hangvezérlés használata célbairányítás
kérésére egy másik országban található
címhez
A navigációs rendszer telepíti az ország, vagy
annak az országnak a térképeit, ahol az autó
felismeri a helyzetét. Ez azt jelenti, hogy az
országhatárokon átívelő útvonalak esetén először meg kell mondania a rendszernek az
országot vagy az országot, ahol a kívánt úti cél
található. Ezt a Change country vagy
Change state utasítás használatával teheti
meg. (A Change state utasítás elsődlegesen
az Egyesült Államokban használatos. A
Change country utasítás használatát az
alábbi példában láthatja.)
3 Point
12
Of Interest
1.
Mondja ki a Change country utasítást.
> Most megadhatja az országot a címhez, amelyhez célbairányítást szeretne,
például "Svédország".
2. Most az alábbi eljárással megadhatja a
címet, amelyhez célbairányítást szeretne,
mint a fenti "A hangvezérlés használata
egy cím eléréséhez" esetben.
> Ebben a helyzetben az összetett utasítás 2 részutasításra oszlik:
1. "Change country, Svédország"
2. "Go to King Street öt, Göteborg"
Feltéve, hogy a cím megtalálható a
rendszerben, most megkapja a célbairányítást a King Street öt, Göteborg,
Svédország címre a navigációs rendszertől.
MEGJEGYZÉS
Országváltást követően, próbálja meg a
célország nyelvén kimondani a címet,
amelyhez célbairányítást szeretne. Ez azért
szükséges, mert a rendszer beszédfelismerése automatikusan a kiválasztott ország
nyelvére vált.
A hangvezérlés használata egy Otthon
helyzetként megadott cím eléréséhez
Ha Otthon pozícióként adja meg a címet a
navigációs rendszernek, akkor használhat
hangos utasítást, hogy célbairányítást kapjon
a pozícióhoz.
–
Mondja ki a Take me home utasítást.
> Ha a navigációs rendszerben van mentett otthoni cím, akkor most célbairányítást kap ehhez a pozícióhoz.
Hangvezérlés használata, hogy
célbairányítást kapjon egy helyhez,
üzlethez vagy más vállalkozáshoz a
cím megadása nélkül
Használhatja a navigációs rendszert, hogy
speciális helyekhez vagy adott típusú vállalkozásokhoz, úgynevezett érdekes pontokhoz
(POI3) kapjon célbairányítást. Az érdekes pontok lehetnek például éttermek, szállodák, töltőállomások, múzeumok vagy látványosságok
illetve tájékozódási pontok.
Használhatja a Search utasítást érdekes pontok kereséséhez. Kereshet egy adott érdekes
pontot vagy érdekes pont kategóriát.
NAVIGÁCIÓ
MEGJEGYZÉS
Fontos, hogy milyen utasítás használatát
választja a különböző alternatívákhoz
vezető irányok eléréséhez. Kéjük, ne feledje, hogy amikor érdekes pontokhoz szeretne útbaigazítást, akkor használja a
Search utasítást. Ez eltér attól, amikor egy
adott címhez szeretne célbairányítást.
Ekkor ehelyett a Go to utasítást kell használni.
Egy adott hely vagy üzlet keresése
A(z) [POI name] itt egy adott helyre vagy
üzletre, úgynevezett érdekes pontra, például
szállodára, étteremre, közparkra stb. utal.
1.
Mondja ki a Search utasítást.
> Most megadhatja az érdekes pontot,
amelyhez célbairányítást szeretne.
2. Mondja [POI name], például "Kastélypark"
> Ebben az esetben a teljes utasítás a
következő: "Search Kastélypark". Feltéve, hogy a hely megtalálható a rendszerben, most megkapja a célbairányítást a helyhez a navigációs rendszeren
keresztül.
Érdekes pont kategória, például üzletek,
szállodák, éttermek, múzeumok vagy
egyéb látványosságok és tájékozódási
pontok keresése
A(z) [POI kategória] itt egy adott típusú
helyre, úgynevezett érdekes helyre, például
szállodákra, éttermekre, múzeumokra stb.
utal.
3. Válassza ki a keresés céljának legmegfelelőbb kategóriát a listából, ebben az esetben "étterem (éttermek)", a sor számának
kimondásával, amelyben a lehetőség megjelenik a járművezetői kijelzőn.
> Most láthatja a keresési eredményeket,
és kiválaszthatja az Önnek megfelelő
lehetőséget.
1.
Hangvezérlés használata a
célbairányítás leállításához
Mondja ki a Search utasítást.
> Most megadhatja az érdekes pont típusát, amelyhez célbairányítást szeretne.
2. Mondja [POI kategória], például "étterem"
> Ebben az esetben az összetett utasítás
a következő: "Search étterem". A navigációs rendszer most az autóhoz közeli
és annak környezetében található éttermeket keres, ami egy listát eredményez
a járművezetői kijelzőn. A megjelenő
lista a rendszer javaslatait tartalmazza
az utasítás alapján. A kategóriák és a
közeli eredmények felül, a kevésbé releváns javaslatok lejjebb jelennek meg a
listában.
Mivel ebben a példában egy kategóriát
keres, jó ötlet lehet a kereséshez legközelebb álló kategóriát választani.
Ha le szeretné állítani a célbairányítást és az
összes köztes valamint a végső úti célt, akkor
ezt megteheti kimondott utasítással.
–
Mondja ki a Clear itinerary utasítást.
> A navigációs rendszer leállítja a célbairányítást és törli az összes köztes és a
végső úti célt az útitervből.
Hogyan adjon meg irányítószámot és
házszámot
A számokból álló utasításokat a vezérelt funkciótól függően eltérően kell kiadni:
•
Az irányítószámokat egyenként, számrólszámra kell kimondani, például "nulla,
három, egy, kettő, kettő, négy, négy,
három" (03122443).
•
A házszámok kimondhatók számjegyenként vagy csoportokban, például kettő
kettő vagy huszonkettő (22). Százasokkal
is megadhatók, például 19 száz 22 (1922).
Az angol és a holland nyelv esetében több
}}
13
NAVIGÁCIÓ
||
csoport is kimondható egymás után, például huszonkettő huszonkettő (22 22). Az
angol nyelv esetében használható a dupla
és a tripla kifejezés, például dupla nulla
(00). A számok a 0-2300 tartományban
adhatók meg.
Kapcsolódó információk
•
A navigációs rendszer hangvezérlésének
utasításlistája* (14. oldal)
A navigációs rendszer
hangvezérlésének utasításlistája*
A navigációs rendszer számos funkciója aktiválható hangutasításokkal. Az alábbiakban
láthatja ezek listáját.
Nyomja meg a
lehetőséget a kormánykerék jobb oldali billentyűzetén, és mondja ki az
alábbi utasítások valamelyikét.
•
“Navigáció” - elindít egy navigációs párbeszédet és példákat mutat az utasításokra.
•
"Take me home" - Célbairányítás a
Otthon pozícióhoz.
•
"Go to [Város]" - meghatároz egy várost
úti célként. Példa "Vezetés Londonba".
•
"Go to [Cím]" - meghatároz egy címet úti
célként. A címeknek várost és utcát kell
tartalmazniuk. Példa "Vezetés Londonba,
a King's Road 5. számra".
•
•
•
"Go to [contact]" - meghatároz egy
címet a telefonkönyvből úti célként. Példa
"Drive to Robyn Smith" (vezetés Robyn
Smith-hez).
•
"Search [POI kategória]" - szomszédos
érdekes pontokat (POI) keres egy bizonyos kategóriában (például éttermek)4. A
lista rendezéséhez az útvonal mentén mondja "Az útvonal mentén", amikor
megjelenik az eredmények listája.
•
"Search [POI kategória] in [Város]" Érdekes pontokat (POI) keres egy bizonyos kategóriában és városban. Az eredmények listája a város központjától számított távolság szerint van rendezve. Például
"Étterem keresése Londonban".
•
"Search [POI name]": Példa "Keresés,
Kielder Forest".
"Add intersection" - elindít egy párbeszédet, amelyben meg kell határozni két
utcát. Ezután a két utca kereszteződésének pontja lesz az úti cél.
•
"Change country/Change state5,6" módosítja a navigáció keresési területét.
•
"Go to [Irányítószám]" - meghatároz egy
irányítószámot úti célként. Példa "Drive to
"Show favourites" - mutatja a mentett
helyeket a járművezetői kijelzőn.
•
"Clear itinerary" - törli az összes tárolt
köztes úti célt és a végső úti célt egy útitervben.
4 A felhasználónak lehetősége van felhívni a POI-t vagy megadni azt úti célként.
5 Az európai országokban a "Country" (ország) kifejezést használjuk a "State" (állam)
6 Brazília és India esetében a keresési terület a központi kijelzőn módosítható.
14
1 2 3 4 5" (vezetés az 1 2 3 4 5 irányítószámhoz).
helyett.
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
•
"Repeat voice guidance" - megismétli az
utolsó hangos utasítást.
•
"Turn off voice guidance" - kikapcsolja a
hangos irányítást.
•
"Turn on voice guidance" - elindítja a
kikapcsolt hangos irányítást.
tott nyelvétől eltérő nyelvet használ, akkor a
rendszer automatikusan egy másik felismerő
motorra vált. Ezért az új keresési terület
nyelvén adja meg a címet.
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy csak olyan országok vagy
államok kereshetők, amelyekhez be van
állítva a navigációs rendszer. Más országokban vagy államokban történő kereséshez
először módosítania kell a keresési területet.
Az alábbi utasítások általánosan, a helyzettől
függetlenül használhatók:
•
"Repeat" - megismétli az utolsó hangos
üzenetet a folyó párbeszédben.
•
"Help" - elindítja a súgó párbeszédet. A
rendszer az adott helyzetben használható
utasításokkal, egy kéréssel vagy egy példával válaszol.
•
Lehetőség van a hangfelismerés leállítására amikor a rendszer csendes és amikor
beszél.
• "Cancel" – leállítja a párbeszédet,
amikor a rendszer csendes.
•
Nyomja meg hosszan a
lehetőséget, amíg két csipogást nem hall – a
párbeszéd leáll, akkor is, ha a rendszer
beszél.
Címek
Amikor bevitt egy címet, akkor a keresési
mező van meghatározva a navigációs rendszerben előre beállított keresési területként.
Lehetőség van eltérő keresési területre váltani.
Ha az új keresési terület a rendszer kiválasz-
Kapcsolódó információk
•
A navigációs rendszer* vezérlése hangfelismeréssel (11. oldal)
Úti cél megadása közvetlenül
térképen
Az úti cél különböző módokon adható meg a
navigációs rendszerben* – ezek egyike egy
pont megjelölése a térképen az ujjával.
Számos esetben a legegyszerűbb a térképnek
a kívánt ponthoz mozgatása, és annak megérintése az ujjával.
1.
Ellenőrizze, hogy a térkép nézet teljes
méretű módban van-e.
2. Görgesse a térképet, amíg láthatóvá nem
válik a kívánt helyzet.
3. Nyomja meg, és tartsa nyomva a helyet egy ikon jelenik meg és megnyílik egy
menü.
4. Válassza a Ugrás ide lehetőséget - elkezdődik a célbairányítás.
Az ikon törlése.
Az ikon törléséhez a helyről:
•
Válassza az Törlés lehetőséget
Állítsa be az ikon helyzetét
Az ikon helyzetének beállításához:
•
Érintse meg, és tartsa az ikont, húzza a
kívánt helyre, majd engedje el.
Kapcsolódó információk
•
•
Útiterv (21. oldal)
Úti cél megadása címmel (16. oldal)
}}
* Opció/tartozék.
15
NAVIGÁCIÓ
•
Úti cél megadása szabad szöveges kereséssel (17. oldal)
•
Úti cél megadása érdekes pont használatával (18. oldal)
•
Úti cél megadása a legutóbbi/kedvenc/
könyvtár használatával (19. oldal)
•
Úti cél megadása Send to Car funkcióval
(20. oldal)
•
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai (28. oldal)
Úti cél megadása címmel
Az úti célok különböző módokon adhatók
meg a navigációs rendszerben* - ezek egyike
egy cím kiválasztása.
1. Amikor látható a térkép, bontsa ki az eszköz mezőt a bal oldali lefelé mutató nyíl
használatával, és nyomja meg a Úticél
lehetőséget.
> A térkép képe szabad szöveges keresésre vált.
2. Nyomja meg a Címek gombot.
3. Minden mezőt ki kell tölteni. Ha például
egy városba szeretne utazni, akkor elégséges az ország és a város bevitele. Ekkor a
városközpontig tart a célbairányítás.
4. Válassza ki a rendelkezésre álló szövegmezők egyikét, és írjon a központi kijelző
billentyűzetével:
•
•
•
•
•
7
16
Ország/Állam/Tartom.
A Volvo On Call* felszereltségű autók esetén
lehetőség van címek és úti célok küldésére az
autó navigációs rendszerébe a Volvo On Call
alkalmazáson és a Volvo On Call ügyfélszolgálati központon7 keresztül.
Kapcsolódó információk
•
•
Útiterv (21. oldal)
•
Úti cél megadása szabad szöveges kereséssel (17. oldal)
•
Úti cél megadása érdekes pont használatával (18. oldal)
•
Úti cél megadása a legutóbbi/kedvenc/
könyvtár használatával (19. oldal)
•
Úti cél megadása Send to Car funkcióval
(20. oldal)
•
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai (28. oldal)
•
Információs kártya a navigációs rendszerben* (8. oldal)
Úti cél megadása közvetlenül térképen
(15. oldal)
Város/Körzet/Ir.szám
Címek
Szám
Elágazás
Csak bizonyos piacokra vonatkozik.
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
Úti cél megadása szabad szöveges
kereséssel
Úti cél különböző módokon állítható be a
navigációs rendszerben* - például szabad
szöveges kereséssel; a keresés végrehajtható
telefonszámok, irányítószámok, utcák, városok, koordináták és érdekes pontok (POI8)
használatával.
A központi kijelző billentyűzete használható a
legtöbb karakter beviteléhez és az úti célok
kereséséhez.
1.
3. Ha a keresés megjeleníti a kívánt eredményt – érintse meg a keresési találatot,
hogy megjelenítse az információs kártyát,
és a keresési találat használatával folytassa.
Ha a keresés túl sok eredményt ad –
érintse meg a Speciális szűrés lehetőséget, és válassza ki a helyzetet, amelynek a
közelében keresni kell, majd folytassa a
keresési találat használatával:
• Jármű körül
• Célállomás körül - csak akkor jelenik
Amikor látható a térkép, bontsa ki az eszköz mezőt a bal oldali lefelé mutató nyíl
használatával, és nyomja meg a Úticél
lehetőséget.
meg, ha bevitt egy úti célt.
• Útvonal mentén - csak akkor jelenik
meg, ha bevitt egy úti célt.
• Térképpont körül
> A térkép képe szabad szöveges keresésre vált.
2. Írjon be egy keresőkifejezést a keresőmezőbe vagy először korlátozza a találatokat
egy szűrő kiválasztásával.
> A karakterek bevitele közben keresési
találatok jelennek meg.
8 Point
Koordináták
Az úti célok térképes koordinátáikkal is
megadhatók.
•
Írja be például az “N 58.1234 E 12.5678”
koordinátákat, és érintse meg a Keresés
lehetőséget.
Az iránytű N, E, S és W pontjai különböző
módokon vihetők be, például az alábbiak szerint:
N 58,1234 E 12,5678 (szóközökkel)
N58,1234 E12,5678 (szóközök nélkül)
58,1234N 12,5678E (az égtájjal a koordináta után)
58,1234-12,5678 (kötőjellel az égtáj nélkül)
tetszés szerint használhat vesszőt [,] a pont [.]
helyett.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Útiterv (21. oldal)
Úti cél megadása közvetlenül térképen
(15. oldal)
Úti cél megadása címmel (16. oldal)
Úti cél megadása érdekes pont használatával (18. oldal)
•
Úti cél megadása a legutóbbi/kedvenc/
könyvtár használatával (19. oldal)
•
Úti cél megadása Send to Car funkcióval
(20. oldal)
•
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai (28. oldal)
of Interest
* Opció/tartozék.
17
NAVIGÁCIÓ
Úti cél megadása érdekes pont
használatával
5. Válassza az Navigáció indítása vagy
Hozzáadás új pont lehetőséget.
•
Úti cél megadása szabad szöveges kereséssel (17. oldal)
Az úti cél különböző módokon adható meg a
navigációs rendszerben* - ezek egyike egy
érdekes pont (POI9) kiválasztása.
1. Amikor látható a térkép, bontsa ki az eszköz mezőt a bal oldali lefelé mutató nyíl
használatával, és nyomja meg a Úticél
lehetőséget.
Számos POI (például éttermek) alkategóriákkal rendelkezik (például gyorsétterem).
•
Úti cél megadása a legutóbbi/kedvenc/
könyvtár használatával (19. oldal)
A térkép beállításaiban módosíthatja, hogy
mely POI-knak kell megjelenniük a térképen.
Ez a beállítás nem befolyásolja a POI-k úti célként keresését - akár kizárt POI-k is megjelenhetnek alternatív úti célként.
•
Úti cél megadása Send to Car funkcióval
(20. oldal)
•
Térképbeállítások (27. oldal)
> A térkép képe szabad szöveges keresésre vált.
MEGJEGYZÉS
2. Nyomja meg a POI gombot.
•
3. Érintse meg a kívánt szűrőt (bizonyos
lehetőségek csak egy beállított úti célt
vagy köztes úti célt mutatnak):
A POI szimbóluma és a POI-k száma a
különböző piacoktól függően változó.
•
A térképadatok frissítésével új szimbólumok jelenhetnek meg és mások
eltűnhetnek. Az adott térképrendszer
összes szimbólumát megtekintheti a
menürendszerben.
•
•
•
•
•
Jármű közelében
Célállomás közelében
Close intermediate destinations
Útvonal mentén
Térképen lévő pont közelében
4. Kívánt érdekes pont keresése és kiválasztása.
> Megjelenik az információs kártya.
9 Point
18
Bizonyos POI-k akkor jelennek meg először a
térképen, amikor a méretarány 1 km (1 mile)
vagy ennél nagyobb.
Kapcsolódó információk
•
•
Útiterv (21. oldal)
•
Úti cél megadása címmel (16. oldal)
Úti cél megadása közvetlenül térképen
(15. oldal)
of Interest
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
Úti cél megadása a legutóbbi/
kedvenc/könyvtár használatával
A Szerkeszt használatával egy vagy több
elem törölhető a listából.
Ha töröl egy helyet Könyvtár közül, akkor az
eltávolításra kerül a Kedvencek helyről is.
Az úti cél különböző módokon adható meg a
navigációs rendszerben* - ezek egyike egy listából történő kiválasztás.
1. Amikor látható a térkép, bontsa ki az eszköz mezőt a bal oldali lefelé mutató nyíl
használatával, és nyomja meg a Úticél
lehetőséget.
Kedvencek
Ebben a listában találhatók a kedvencként
jelölt Könyvtár pozíciók. Görgessen és válaszszon.
A könyvtár számos módon rendezhető:
> A térkép képe szabad szöveges keresésre vált.
2. Ezután válassza ki az alábbi listák valamelyikét a képernyő tetején:
• Legfrissebbek
• Kedvencek
• Könyvtár
Miután kijelölt egy alternatívát egy listából, az
úti célként hozzáadható a Navigáció indítása
gombbal vagy a Hozzáadás új pont gombbal.
Utolsó
Itt látható a korábbi keresések listája. Görgessen és válasszon.
Menüpontként is rendelkezésre áll a járművezetői kijelzőn és megtekinthető a kormánykerék jobb oldali billentyűzetének használatával.
A Kedvencek helyről törölt helyzet megmarad
a Könyvtár helyen, de "megszűnt" csillaggal.
Hely hozzáadásához a Kedvencek közé, menjen a Könyvtár lehetőséghez, és válassza ki
újra a vonatkozó pozíció csillagát.
A gyakran használt úti cél beprogramozható
és használható a Otthoni cím beállítása lehetőséggel A bevitt Otthon úti célok menüpontként is rendelkezésre állnak a járművezetői
kijelzőn és megtekinthetők a kormánykerék
jobb oldali billentyűzetének használatával.
A Szerkeszt használatával egy vagy több
elem törölhető a listából.
Könyvtár
Itt vannak összegyűjtve a mentett helyek és
útitervek. A legutóbb mentett jelenik meg legfelül a listában.
Érintse meg egy helyzet csillagát a kedvencként történő kiválasztáshoz/kiválasztás törléséhez. A megjelölt/kitöltött csillaggal rendelkező helyek a Kedvencek címszó alatt is fel
vannak sorolva.
• Hozzáadva - időrendi sorrendben rendez.
• Név - ábécérend szerint rendez.
• Távolság - a pillanatnyi helytől való távolság szerint rendez.
• Fogadott - szűrhetők a Send to Car funkcióval az autóhoz küldött helyek. Az új,
még nem olvasott helyek KÉK kurzorral
rendelkeznek, ami a helyek olvasásakor
eltűnik.
A Szerkeszt használatával egy vagy több
elem törölhető a listából.
A mentett hely mentéséhez a Könyvtár használatával, emelje ki a helyet a listában, és
válassza a Helyzet szerkesztése lehetőséget.
Például lehetőség van a hely nevének módosítására, mozgatására a térképen vonszolással
és telefonszám vagy e-mail cím hozzáadására.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Útiterv (21. oldal)
Úti cél megadása közvetlenül térképen
(15. oldal)
Úti cél megadása címmel (16. oldal)
Úti cél megadása szabad szöveges kereséssel (17. oldal)
}}
* Opció/tartozék.
19
NAVIGÁCIÓ
•
Úti cél megadása érdekes pont használatával (18. oldal)
Úti cél megadása Send to Car
funkcióval
2. Válassza ki a hely kívánt használati módját.
•
Úti cél megadása Send to Car funkcióval
(20. oldal)
•
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai (28. oldal)
Az úti cél különböző módokon adható meg a
navigációs rendszerben* – ezek egyike a
Send to Car funkció.
Mentett hely használata
A fogadott helyek a navigációs rendszer
könyvtárában kerülnek mentésre és később
felhasználhatók.
Hely küldése az autóhoz
A Send to Car olyan funkció, amely lehetővé
teszi úti cél/hely az autó navigációs rendszeréhez adását számítógép használatával.
A Send to Car a Volvo On Call* alkalmazásból
is használható.
A Send to Car használatához Volvo ID regisztrálása szükséges az autóhoz.
•
•
Útiterv (21. oldal)
Úti cél megadása közvetlenül térképen
(15. oldal)
Úti cél megadása címmel (16. oldal)
Úti cél megadása szabad szöveges kereséssel (17. oldal)
Egy példa azokra a térképszolgáltatókra, ahol
a Send to Car használható a wego.here.com
•
Úti cél megadása érdekes pont használatával (18. oldal)
Hely fogadása és használata az
autóban
•
Úti cél megadása a legutóbbi/kedvenc/
könyvtár használatával (19. oldal)
Ahhoz, hogy az autó adatokat fogadhasson,
csatlakoznia kell az internethez. Ha a hely a
Volvo On Call használatával kerül az autóhoz,
akkor az autó beépített modemét használja az
adatok fogadásához, így nincs szükség külön
internetkapcsolatra.
•
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai (28. oldal)
1.
20
Kapcsolódó információk
•
•
Amikor az autó fogadja a helyet, akkor egy
értesítés jelenik meg a központi kijelzőn.
Érintse meg az értesítést/szimbólumot.
> Megnyílik egy információs kártya.
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
Útiterv
Útiterv mutatása
Az útiterv a navigációs rendszerben* javasolt
útvonal, amikor a felhasználó úti célt vitt be.
Az első megadott hely lesz az útiterv úti célja.
Lehetőség van az útiterv mutatására a navigációs rendszerben* az országúti navigáció
során.
2.
Az ezt követő helyek lesznek az útiterv köztes
úti céljai.
Érintse meg a Útvonalterv szimbólumot
az útiterv megnyitásához.
Az útitervek, azok úti céljai és köztes úti céljai
a későbbiekben egyszerűen szerkeszthetők.
Kapcsolódó információk
Kapcsolódó információk
•
•
Útiterv mutatása (21. oldal)
•
•
Alternatív útvonal mutatása (22. oldal)
Szerkessze vagy törölje az útitervet
(22. oldal)
•
Szerkessze vagy törölje az útitervet
(22. oldal)
•
•
Alternatív útvonal mutatása (22. oldal)
Irányítási pontok mutatása az útitervben
(23. oldal)
Irányítási pontok mutatása az útitervben
(23. oldal)
1.
A célbairányítás közben, bontsa ki az eszköz mezőt a lefelé nyíllal, majd a három
ponttal.
* Opció/tartozék.
21
NAVIGÁCIÓ
Szerkessze vagy törölje az
útitervet
Lehetőség van a köztes úti célok vagy a teljes
útiterv eltávolítására a navigációs rendszerben*, amikor folyamatban van a célbairányítás.
1. Bontsa ki az eszköz mezőt a lefelé nyíllal,
majd a három ponttal.
Alternatív útvonal mutatása
Lehetőség van alternatív útvonalak keresésére a navigációs rendszerben*, amikor folyamatban van a célbairányítás.
1. Bontsa ki az eszköz mezőt a lefelé nyíllal,
majd a három ponttal.
•
Kerülőút kiválasztása a navigációs rendszerben* (25. oldal)
•
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai (28. oldal)
2.
2.
Érintse meg a Útvonalterv szimbólumot
az útiterv megnyitásához.
Érintse meg a Útvonalterv szimbólumot
az útiterv megnyitásához.
3. Érintse meg a kukát egy köztes útiterv törléséhez az útitervben vagy érintse meg a
Nyomvonal törlése lehetőséget a teljes
útiterv törléséhez.
3. Nyomja meg a Alternatív útvonalak
gombot.
4. Válasszon alternatív útvonalat:
• Gazd.
• Gyors
• Tájkép
Kapcsolódó információk
•
•
•
22
Alternatív útvonal mutatása (22. oldal)
POI-k mutatása az útvonal mentén
(23. oldal)
Irányítási pontok mutatása az útitervben
(23. oldal)
5. Érintse meg a térképet.
> A frissített útvonal megjelenik a térképen, és folytatódik a célbairányítás.
Kapcsolódó információk
•
Szerkessze vagy törölje az útitervet
(22. oldal)
•
Forgalmi torlódás az útvonal mentén
(24. oldal)
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
POI-k mutatása az útvonal mentén
(POI10)
Megjeleníthető az érdekes helyek
listája az útvonal mentén a navigációs rendszerben*.
1.
Nyomja meg a Előre gombot.
2. Nyomja meg a POI gombot.
> A POI-k az útvonal mentén a távolság
alapján jelennek meg.
3. Amikor több POI is van ugyanazon a
helyen, akkor azok csoportként jelennek
meg. Érintse meg a csoportot a POI-k listájának megjelenítéséhez.
Irányítási pontok mutatása az
útitervben
Az útiterv jövőbeni irányítási pontjainak listája
segíti a járművezetőt abban, hogy tervezhesse a későbbi manővereket.
Az irányváltások listájának mutatásához az útitervben a navigációs rendszerben*:
1.
Bontsa ki az eszköz mezőt a bal oldali
lefelé nyíl használatával.
2. Bontsa ki jobban az eszköz mezőt a
három ponttal.
3. Érintse meg a Kanyarodási lista szimbólumát (lásd az ábrát).
4. Válasszon ki egy POI-t.
5. Válassza ki az információs kártya egyik
lehetőségét, és kövesse az utasításokat.
Kapcsolódó információk
•
Információs kártya a navigációs rendszerben* (8. oldal)
•
Térképbeállítások (27. oldal)
10
Az útiterv irányítási pontjainak listája jelenik
meg az eszköz mező helyett (a lista görgethető). A balra mutató nyíl megnyomása összecsukja a listát.
A következő irányítási pont mindig a lista tetején található.
A lista egyik irányítási pontjának
megnyomására megjelenik a helyzet
a térképen. A szálkereszt szimbólum
ezt követő megérintésével (lásd az
ábrát) visszaállíthatja a térképet a célbairányítás nézethez, ahol a térkép követi az autót.
Forgalmi zavarok a térképen
A navigációs rendszer* információkat fogad a
forgalmi eseményekről és torlódásokról, és
megjeleníti azokat a térképen.
MEGJEGYZÉS
A közlekedési információk nem minden
területen/országban állnak rendelkezésre.
A közlekedési információk lefedettségi
területe folyamatosan bővül.
Beállíthatja, hogy milyen forgalommal kapcsolatos információk jelenjenek meg a térképen.
A forgalmi zavarok, például erős és lassan
haladó forgalom, útépítési munkák és balesetek, különböző szimbólumokkal jelennek meg
a térképen, ha a térkép eléggé ki van nagyítva.
Az útépítési munkák az alábbiak szerint szerint jelennek meg. Amikor a
zavarok súlyosabbak, akkor kiterjedésük is megjelenik egy piros vonallal az út mentén. A vonal ugyanakkor jelzi,
hogy a zavar melyik forgalmi irányra vonatkozik - ha a zavar mindkét irányban fennáll, akkor
az útszakasz mindkét oldalán vonallal van
jelölve.
}}
Point of Interest
* Opció/tartozék.
23
NAVIGÁCIÓ
||
Forgalmi zavarokkal kapcsolatos
információk
– Érintse meg a forgalmi zavarok szimbólumát.
> Egy információs kártya jelenik meg. Az
információk leírhatják például a zavar
helyét az utcanévvel vagy az út számával és a zavar természetével, kiterjedésével és időtartamával.
Forgalmi zavarok kerülése
Ha forgalmi torlódás van az útvonal mentén,
akkor kiválasztható a Elkerülés lehetőség. A
rendszer ezután kiszámít egy alternatív útvonalat.
Valós idejű közlekedési információk11
Ha az autó az internethez csatlakozik, akkor
valós idejű forgalmi információk is fogadhatók
RTTI12 használatával.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Térképbeállítások (27. oldal)
Forgalmi torlódás az útvonal mentén
(24. oldal)
•
Valós idejű közlekedési információk
(25. oldal)
•
Információs kártya a navigációs rendszerben* (8. oldal)
11
12
24
Forgalmi beállítások (29. oldal)
Forgalmi torlódás az útvonal
mentén
Létrehozható a forgalmi zavarok listája az
útvonal mentén, amikor be van állítva egy úti
cél a navigációs rendszerében*.
1. Amikor látható a térkép, bontsa ki az eszköz mezőt a bal oldali lefelé nyíllal, majd a
három ponttal.
2.
5. Érintse meg a Elkerülés lehetőséget,
hogy elkerülje a forgalmi akadályt.
> Az útvonal újraszámításra kerül, és a
célbairányítás az alternatív útvonalon
történik.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Forgalmi zavarok a térképen (23. oldal)
Forgalmi beállítások (29. oldal)
Információs kártya a navigációs rendszerben* (8. oldal)
Valós idejű közlekedési információk
(25. oldal)
Nyomja meg a Előre gombot.
3. Nyomja meg a Forgalom gombot. A Traffic gomb szürke, ha nincsenek forgalmi
események az útvonalon.
> Minden közlekedési esemény távolság
alapján jelenik meg az útvonal mentén.
4. Ha további információkra van szüksége a
forgalmi akadályról, akkor érintse meg a
sort és egy információs kártya nyílik meg.
Válassza ki az információs kártya egyik
lehetőségét, és kövesse az utasításokat.
Csak bizonyos piacokra vonatkozik.
Real Time Traffic Information
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
Kerülőút kiválasztása a navigációs
rendszerben*
sabb útvonalon folytatja a célbairányítást az úti
célhoz.
Valós idejű közlekedési
információk13
Ha a járművezető el szeretné kerülni az útvonal következő szakaszát, például mert az út le
van zárva, akkor választhatja az elkerülést.
1. Bontsa ki az eszköz mezőt a bal oldali
lefelé nyíllal, majd a három ponttal.
Akkor is lehetséges alternatív útvonal mutatása, ha folytatódik a vezetés.
Amikor az autó az internethez csatlakozik,
akkor a járművezető bővebb forgalmi információkhoz (RTTI14) jut a torlódásokkal, útlezárásokkal és minden mással kapcsolatban,
ami hatással lehet az utazási időre.
Ha az RTTI szolgáltatás aktív, akkor folyamatosan a közlekedési balesetekkel és a forgalom haladásával kapcsolatos információkat
fogad egy internetes szolgáltatástól. Amikor
egy autó a forgalom haladásáról kér információkat, akkor ezzel egyidejűleg névtelen adatokat szolgáltat az autó helyzetéről, amivel hozzájárul a szolgáltatás működéséhez. A névtelen adatok csak akkor kerülnek elküldésre,
amikor az RTTI aktív. Nincsenek adatok, ha
nincs aktiválva a szolgáltatás.
2.
Nyomja meg a Kerülőút szimbólumot egy
alternatív út mutatásához annak leghoszszabb/legrövidebb útvonalával valamint a
számított utazási idővel. Normális esetben
a rendszer rövid elkerülést ajánl, amely
gyorsan újra csatlakozik az eredeti útitervhez.
3. Ha elfogadja a javaslatot: Érintse meg a
jelet a kerülőút információkkal. Úgy is elfogadhatja az útvonalat, hogy a javasolt
útvonalon halad. A javaslat elfogadását
követően folytatódik a célbairányítás innentől az elkerülés van kiválasztva útvonalként. Ha nem fogadja el a javaslatot,
akkor vezessen tovább az eredeti útvonalon.
A Kerülőút funkció alternatívája a letérés az
útiterv útvonaláról - a rendszer ezután automatikusan frissíti az útvonalat és a legalkalma-
Kapcsolódó információk
•
Alternatív útvonal mutatása (22. oldal)
A szolgáltatást bizonyos esetekben újra aktiválni kell, például bizonyos szoftverfrissítéseket, műhelylátogatásokat követően vagy új járművezetői profil létrehozásakor.
A pillanatnyi közlekedési feltételek autópályákra, főútvonalakra és városon kívüli utakra
valamint bizonyos városközi útvonalakra
vonatkozóan jelennek meg a navigációs rendszerben*.
A térképen megjelenő közlekedési információk
mennyisége az autótól számított távolságtól
függ és csak az autótól körülbelül 120 km
(75 mérföld) távolságon belül jelennek meg.
* Opció/tartozék.
}}
25
NAVIGÁCIÓ
||
A valós idejű közlekedési
információk aktiválása és
inaktiválása15
A zöld vonal inaktiválása
A forgalom zavartalan haladását jelző zöld
vonalak megjelenítésének kikapcsolásához:
1.
Narancssárga - lassú forgalom.
Ha az autó csatlakozik az internethez, akkor a
járművezető valós idejű forgalmi információkhoz (RTTI16) férhet hozzá a navigációs rendszerben*.
Az RTTI aktiválása és inaktiválása az alábbiak
szerint lehetséges:
Piros - torlódás/forgalmi dugó/baleset.
1.
A szövegek és szimbólumok a szokásos
módon jelennek meg a térképen és a forgalom
haladása mutatja, hogy milyen gyorsan mozog
a forgalom az országúti sebességkorlátozáshoz képest. A forgalom haladása mindkét
irányban megjelenik a térképen egy-egy színes
vonallal ez egyes haladási irányokban.
•
•
•
•
Zöld - nincsenek fennakadások.
Fekete - út lezárva.
MEGJEGYZÉS
A közlekedési információk nem minden
területen/országban állnak rendelkezésre.
A közlekedési információk lefedettségi
területe folyamatosan bővül.
Kapcsolódó információk
•
A valós idejű közlekedési információk aktiválása és inaktiválása (26. oldal)
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Nyomja meg a Navigáció
gombot.
Forgalom
3. Válassza a Valós idejű forgalmi
információk lehetőséget az RTTI aktiválásához (felváltja a normál közlekedési információkat RTTI-vel) vagy inaktiválásához.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2. Nyomja meg a Navigáció Forgalom
menüpontot, és távolítsa el a
Akadálymentes forgalom
megjelenítése jelölését.
Kapcsolódó információk
•
Valós idejű közlekedési információk
(25. oldal)
•
Forgalmi beállítások (29. oldal)
4. Egy felugró ablak jelenik meg a Feltételek
és kikötések fejléccel és egy a
Adatmegosztás fejléccel, ha első alkalommal használja az RTTI szolgáltatást.
Ha az autó internetkapcsolata megszakad,
miközben az RTTI aktív, akkor a normál közlekedési információk automatikusan aktiválódik.
Az RTTI az internetkapcsolat helyreállásakor
újra bekapcsol.
13
14
15
16
26
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Real Time Traffic Information
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Real Time Traffic Information
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
Navigációs rendszer beállításai*
Térképbeállítások
Térkép stílusa
Az itt kiválasztott beállítások határozzák meg
az útvonal és az egyéb információk megjelenésének módját a navigációs rendszerben.
Itt hajthatók végre a beállítások arra vonatkozóan, hogy jelenjen meg a térkép a navigációs rendszerben*.
A Térkép megjelenítésének formátuma
annak beállítására szolgál, hogyan kell megjelenniük a térkép színeinek:
Beállítások
Navigáció
Beállítások
Navigáció
Térkép
Az alábbi területeken végezhetők beállítások:
Az alábbi területeken végezhetők beállítások:
• Térkép - a térkép tartalmának és megjele-
•
•
•
•
•
nésének kezelése.
• Útvonal és útmutatás - a célbairányítás
és at útvonal kiszámításának valamint
megjelenítésének kezelése.
• Forgalom - a forgalmi zavarokkal kapcsolatos információk kezelése.
Kapcsolódó információk
•
•
•
17
18
Térképbeállítások (27. oldal)
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai (28. oldal)
Forgalmi beállítások (29. oldal)
Pozíció formátuma
Térkép megjelenítésének formátuma
Traffipaxkamerák megjelenítése
• Nappal - fényes színek.
• Éjszaka - sötét színek, amelyek nem
zavarják az éjszakai látást.
• Auto - a rendszer az utastérben uralkodó
fényviszonyoktól függően vált a Nappal és
Éjszaka megjelenés között.
Kedvencek megjelenítése
Sebességmérő kamerák17
Látnivaló (POI)
Helyformátum
A Traffipaxkamerák megjelenítése jelzi,
hogy mutassa-e a rendszer a sebességmérő
kamerákat a térképen.
A Pozíció formátuma annak beállítására szolgál, hogy meg kell-e nevezni/címmel vagy
koordinátákkal kell-e mutatni az aktuális
helyet.
Állítsa be, hogy mutatni kell-e a Kedvencek
helyeket a térképen.
• Címek
• Koordináta / Magasság
Kedvencek
Érdekes pont (POI18)
A térképen mutatandó POI-k a Látnivaló
(POI) alatt jelennek meg. Érintse meg a kívánt
kategóriát, például "Szállítás", majd válassza
ki az összes vagy csak egyes alkategóriák
mutatását. Lépjen ki a menüből a Vissza vagy
Lezárás megnyomásával.
A funkció nem minden piacon érhető el.
Point of Interest
}}
* Opció/tartozék.
27
NAVIGÁCIÓ
||
Kapcsolódó információk
•
•
Navigációs rendszer beállításai* (27. oldal)
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai (28. oldal)
•
•
Forgalmi beállítások (29. oldal)
•
Úti cél megadása érdekes pont használatával (18. oldal)
•
Úti cél megadása a legutóbbi/kedvenc/
könyvtár használatával (19. oldal)
POI-k mutatása az útvonal mentén
(23. oldal)
Az útvonal és az országúti
navigáció beállításai
Az itt kiválasztott beállítások határozzák meg
az útvonal kiszámításának és az országúti
navigáció megjelenítésének módját a navigációs rendszerben*.
Beállítások
útmutatás
Navigáció
Útvonal és
Az alábbi területeken végezhetők beállítások:
• Érkezési idő formátuma
• Hangos útmutatás szintje
• Alapértelmezett útvonaltípus
kiválasztása
• Útvonal tanulása
• Elkerülési beállítások
• Töltőállomás-javaslat
Időformátum
Válassza az érkezési idő megadásának módját:
• ETA19 (számított érkezési idő az úti célig)
• RTA20 (az érkezésig hátralévő idő)
A megjelenő idők az úti cél időzónájára vonatkoznak.
19
20
28
A hangos irányítás szintje
1.
Nyomja meg a Hangos útmutatás
szintje gombot.
2. Érintse meg a szükséges hangos célbairányítást:
• Nincs (nincs automatikus hangos
irányítás, de lehetőség van aktuális
hangos utasítás egyszeri manuális kérésére)
• Alacsony (irányítási pontonként csak
egy üzenet)
• Közepes (irányítási pontonként legfeljebb 3 üzenet, korlátozott információkkal)
• Teljes (irányítási pontonként legfeljebb
4 üzenet és az összes rendelkezésre
álló információ)
Normál útvonaltípusok
Válassza ki az előnyben részesített útvonal
normál típusát:
• Gyors
• Gazd.
• Tájkép (az autópályák lehetőség szerinti
kerülése, így az utazási idő hosszú lehet)
Akkor is lehetséges alternatív útvonal mutatása, ha folytatódik a vezetés.
Estimated Time of Arrival
Remaining Time to Arrival
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
Útvonal-betanítás
Forgalmi beállítások
Közlekedési események elkerülése
Válassza ki a Útvonal tanulása lehetőséget,
hogy engedélyezi-e az adatgyűjtést az útvonalszámítás optimalizálásához.
Itt választhatók ki a forgalmi információknak
a navigációs rendszerben* történő megjelenítésének módjára vonatkozó beállítások.
Válassza ki, hogy elkerülje-e a rendszer a forgalmi eseményeket az útvonal kiszámításakor:
Elkerülés
Nyomja meg az Elkerülési beállítások lehetőséget az olyan lehetőségek menüjének megnyitásához, amelyek automatikusan elkerülhetők az útvonal számításakor. Például, kiválaszthatja az alagutakat, az olyan területeket,
ahol dugódíjat kell fizetni és a kompokat.
Javaslatok töltőállomásokhoz
Nyomja meg a Töltőállomás-javaslat lehetőséget a közeli üzemanyagtöltő állomásokra
vonatkozó javaslatok aktiválásához vagy inaktiválásához a járművezetői kijelzőn, amikor az
üzemanyagszint alacsony.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Navigációs rendszer beállításai* (27. oldal)
Térképbeállítások (27. oldal)
Forgalmi beállítások (29. oldal)
Alternatív útvonal mutatása (22. oldal)
Beállítások
Navigáció
Forgalom
• Soha
• Kérdés (az útvonal módosítására vonatkozó javaslatok megjelennek az utazás
során)
Az alábbi területeken végezhetők beállítások:
• Közlekedési események megjelenítése
és kezelése
• Közl. események elkerülése
• Akadálymentes forgalom
megjelenítése
• Valós idejű forgalmi információk
Közlekedési események mutatása
Válassza ki, hogy megjelenjenek-e a forgalmi
események a térképen és figyelembe kell-e
venni azokat az útvonal kiszámításakor.
• Nincs
• Nagy
• Mind
• Mindig
A forgalom szabad áramlásának
mutatása
Válassza ki a Akadálymentes forgalom
megjelenítése lehetőséget a térképen történő mutatásához.
Kiterjesztett forgalmi információk
használata21
Válassza ki a Valós idejű forgalmi
információk lehetőséget a valós idejű forgalmi információk használatához az interneten
keresztül (RTTI).
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
21
Navigációs rendszer beállításai* (27. oldal)
Térképbeállítások (27. oldal)
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai (28. oldal)
Valós idejű közlekedési információk
(25. oldal)
Bizonyos piacokra vonatkozik.
* Opció/tartozék.
29
NAVIGÁCIÓ
Térképfrissítések
A MapCare egy ingyenes térképfrissítő szolgáltatás a Sensus Navigation* felszereltségű
Volvo autók számára.
Általános információk a frissítésről
A térképek évente 2-12 alkalommal frissíthetők (piactól függően).
A térképek frissítésének kétféle módja van.
Számítógép és USB-memória használatával
vagy közvetlenül az autóból22 (ha az autó csatlakozik az internethez).
Az autó térképe számos előre meghatározott
régióra van osztva. A térképadatok frissítésekor nem szükséges az összes régió frissítése a járművezető választhatja csak egy vagy több
adott régió frissítését.
Egy vagy több régió frissíthető, amikor az autó
csatlakozik az internethez. Ha nagy számú
régiót - vagy a teljes térképet - kell frissíteni,
akkor a térképadatok összessége olyan nagy
lehet, hogy sokkal egyszerűbb számítógép és
USB memória használatával frissíteni.
MEGJEGYZÉS
Ha az útiterv több régióra is kiterjed, akkor
ezeknek mind egyforma verziószámmal
kell rendelkezniük. Különben fennáll a lehetősége annak, hogy a kiszámított útvonal
váratlan útszakaszt fog tartalmazni.
A térképszerkezet frissítése
Bizonyos esetekben le kell cserélni a térképszerkezetet - ez régiók hozzáadásakor vagy
olyankor szükséges, amikor egy nagy régiót
kisebb régiókra kell osztani. Amikor ez történik, akkor az egyes régiók frissítésének kísérlete a normál eljárás használatával sikertelen,
és az ennek okát jelző üzenet jelenik meg.
Ehelyett a teljes térképet újra kell telepíteni
USB memórián keresztül. További tájékoztatásért, tanulmányozza a support információkat a
www.volvocars.com oldalon vagy keressen fel
egy Volvo kereskedést.
A navigációs rendszer szoftverének
frissítése
A térképadatok mellett a navigációs rendszer
saját szoftvere is, amely folyamatos fejlesztés
alatt áll, időről-időre frissítést igényel. Ilyenkor
előfordulhat olyan helyzet, amikor a térképadatok legújabb frissítését nem támogatja a
navigációs rendszer meglévő szoftvere. Ilyen
esetekben egy üzenet jelenik meg, amely arról
22
30
tájékoztat, hogy frissíteni kell a navigációs
rendszer szoftverét. Ez egy Volvo kereskedésben is végrehajtható. A Volvo kereskedőknél
lehetőség van segítség kérésére a térképfrissítéshez. Azonban ne feledje, hogy még ha a
térképfrissítés maga ingyenes is, a műhely
díjat kérhet a frissítés végrehajtásáért.
Gyakran ismételt kérdések
Kérdés
Válasz
Lehetséges
a térképadatok platformjának
módosítása,
például
Európáról
Észak-Amerikára?
Igen, néhány kivétellel.
Keressen fel egy Volvo
kereskedést a legfrissebb
információkért.
Mennyi
ideig tart a
térképfrissítések letöltése?
Ez a térképfájl méretétől és
az internetkapcsolat sávszélességétől függ. A frissítés
méretével kapcsolatos információk megjelennek a képernyőn.
Csak bizonyos országokban érhető el.
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
Kérdés
Válasz
Milyen
méretű egy
frissítés?
Ez a piactól függ. Az egyes
piacok térképeinek részletes
adatait a
www.volvocars.com oldalon
találja.
Egyik frissítés sem
működik mit tegyek?
További információkat talál a
www.volvocars.com oldalon
vagy keressen fel egy Volvo
kereskedést.
Térképek frissítése számítógépen
és USB eszközön keresztül
Új térképek tölthetők le az internethez csatlakozó számítógépről USB-memóriára, majd
vihetők az USB-memóriáról az autó navigációs rendszerébe*.
Előkészületek
Térképek frissítése számítógépen és USB
eszközön keresztül (31. oldal)
•
Térképek frissítése online autóból
(34. oldal)
•
A navigációs rendszerrel* kapcsolatos
gyakran ismételt kérdések (35. oldal)
•
Navigációs licencszerződések*
(36. oldal)
•
A navigációs rendszer* szerzői jogai
(39. oldal)
Követelmények
USB
szabvány:
Legalább 2.0
Fájlrendszer:
FAT32, exFAT vagy NFTS
Legfeljebb 128 GB
Kapacitás:
Kapcsolódó információk
•
Paraméter
Ez a piactól függ. Az egyes
piacok térképeinek részletes
adatait a www.volvocars.com
oldalon találja.
Frissítés számítógéppel és USB memóriával
USB memória
Az alábbi paraméterekkel rendelkező USB
memóriára van szükség a frissítés kezeléséhez:
}}
* Opció/tartozék.
31
NAVIGÁCIÓ
||
Jegyezze fel a jelenlegi térképverziót
Térképadatok letöltése az internetről
USB memóriára
Készítse elő az USB-memóriát és a feljegyzett
térképinformációkat.
1.
1.
Érintse meg az Letöltőközpont lehetőséget az alkalmazás nézetben.
2. Nyomja meg a Térképek gombot
> Láthatók a rendelkezésre álló térképrégiók.
3. Érintse meg a nyilat a kiválasztott régió
kibontásához.
> Megjelennek a részletes térképinformációk.
4. Jegyezze fel a térkép képe alatti térképadatokat.
Menjen a Volvo Cars support oldalra
(support.volvocars.com) egy internetkapcsolattal rendelkező számítógépen, majd a
Letöltések alatt válassza ki a térképletöltéseket.
2. Válassza ki a frissíteni kívánt térképek
típusát.
A letöltési idő a térkép méretétől és a kapcsolat sávszélességétől függően változhat. A
helyes letöltés az USB memóriára ellenőrizhető a telepítés előtt az autóban a letöltés
ellenőrzésének kiválasztásával a letöltő programban.
3. Kattintson a frissíteni kívánt régióra.
> Egy térkép képe jelenik meg a régióra
vonatkozó legfrissebb térképadatok
információival.
A mobil eszközökön keresztüli mobilkapcsolatok vagy olyan helyzetek, ahol a használt előfizetés havi adatkorláttal rendelkezik nem alkalmasak a letöltéshez.
4. Ellenőrizze, hogy a térkép verziója újabb-e,
mint az autóban lévő térképé.
A térképadatok átvitele USB
memóriáról az autóba
5. Attól függően, hogy milyen rendszerrel
rendelkezik, válassza a Windows vagy
Mac letöltési hivatkozást.
6. Válassza a "Futtatás" lehetőséget a letöltő
program telepítéséhez.
7. Kattintson az "Új letöltés" lehetőségre,
hogy a térképet USB memóriára vagy a
számítógép merevlemezére töltse.
32
8. Az 1-2. lépések ismétlésével, majd a
letöltő program "Letöltés ellenőrzése"
lehetőségével ellenőrizheti, hogy az USBmemóriára letöltés/másolás helyesen
ment-e végbe, mielőtt telepítené a térképet az autóban.
Az USB-memóriára vitelhez szükséges idő a
térképfájl méretétől függően változó. A frissítés vezetés közben végrehajtható. A navigációs rendszer használható a térképrégió frissítése közben, de a teljes térképpiac, például EU
frissítésekor a navigációs rendszer nem használható a frissítés során. Ha a telepítés nem
fejeződik be az autó leállításáig, akkor a következő vezetéskor folytatódik. Nem szükséges
vezetés közben végrehajtani a frissítést, de a
gyújtásnak bekapcsolva kell lennie. Az akkumulátor támogatása ajánlott, ha az autót frissítés közben nem vezetik.
NAVIGÁCIÓ
Frissítés
1. Kapcsolja be a navigációs rendszert.
2. Csatlakoztassa az USB-memóriát az autó
USB-csatlakozójához. Ha két USB-csatlakozó van, akkor a másiknak ugyanakkor
nem szabad használatban lennie.
3. A navigációs rendszer automatikusan észleli, hogy frissítés érhető el és a teljes térképadatbázis frissítése során mutatja a
kijelző képernyőn, hogy a folyamat hány
százaléka fejeződött be.
> Egy egyedi térképrégió frissítése esetén a frissítés azonnal elkezdődik.
A teljes térképadatbázis frissítésének
elkezdéséhez a felhasználónak meg kell
érintenie a Megerősítés lehetőséget vagy a Mégse lehetőséget a telepítés
megszakításához.
4. Érintse meg a Megerősítés lehetőséget A teljes térképadatbázis frissítése elkezdődik, és a folyamat haladásáról tájékoztatás
jelenik meg a központi kijelzőn.
5. A központi kijelző mutatja, amikor az átvitel befejeződött - ennél a pontnál távolítsa
el az USB memóriát.
6. Indítsa újra az infotainment rendszert.
7. Ellenőrizze, hogy a helyes térképadatok
vannak-e az autóban a korábbi "Jegyezze
fel a jelenlegi térképverziót" címszó alatt
leírtak szerint.
MEGJEGYZÉS
A telepítés elindításához az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:
•
A rendszer térképe tartalmazza kiválasztott területet. A Skandinávia területet csak akkor lehet letölteni, ha a
rendszer már rendelkezik Európa térképpel. Teljes új térkép letöltésekor az
felülírja az előző térképet.
•
A kiválasztott terület verziója későbbi,
mint az autóban találhatóé.
•
A kiválasztott terület kompatibilis az
autó szoftverével. Ha a frissítés nem
kompatibilis, akkor új szoftvert kell
letölteni.
•
A kiválasztott térkép kompatibilis a
meglévő térképpel. Ha a terület nem
kompatibilis, akkor a térképet le kell
cserélni.
Mi történik ha...
Válasz
az infotainment
rendszer kikapcsol a frissítés
közben?
A folyamat szünetel,
majd automatikusan
folytatódik a rendszer
újbóli aktiválásakor,
például a motor beindításakor.
az USB memóriát
kihúzzák, mielőtt
a frissítés befejeződne?
A folyamat szünetel,
majd automatikusan
folytatódik, ha az USB
memóriát újra csatlakoztatják az autóhoz.
További tájékoztatásért, keressen a
www.volvocars.com oldal támogatási információi között vagy keressen fel egy Volvo
kereskedést,.
Kapcsolódó információk
•
Térképek frissítése online autóból
(34. oldal)
•
Térképfrissítések (30. oldal)
Megszakítások
Ha a frissítés megszakad, akkor mindig megjelenik egy magyarázó szöveges üzenet a központi kijelzőn.
33
NAVIGÁCIÓ
Térképek frissítése online autóból
Az autónak csatlakoznia kell az internethez.
Amikor az autó csatlakozik az internethez,
akkor frissíthetők a navigációs rendszer* térképei23.
Térképadatok automatikus frissítése
A hazai régió automatikus frissítése a Letöltési központban választható ki.
1.
Érintse meg az Letöltőközpont lehetőséget az alkalmazás nézetben.
2. Nyomja meg a Térképek gombot.
1.
A távoli frissítés alapelve.
Érintse meg az Letöltőközpont lehetőséget az alkalmazás nézetben.
> Az alkalmazás elindul, és egy szám látható a Térképek mellett, ami azt jelzi,
hogy hány térképfrissítés van az adott
otthoni régióhoz. A szám a frissítések
újbóli kereséséig vagy a frissítések telepítéséig marad látható.
2. Nyomja meg a Térképek gombot.
3. Nyomja meg a Telepítés, majd az
Megerősítés gombot.
> Elindul a kiválasztott térkép/térképfrissítés telepítése.
További tájékoztatásért, keressen a
www.volvocars.com oldal támogatási információi között vagy keressen fel egy Volvo
kereskedést,.
23
34
3. A térképadatok automatikus frissítése
csak az otthoni régióhoz választható ki. Ha
még nincs kiválasztva az otthoni régió,
nyomja meg a LE nyilat a régió kibontásához.
> Megjelennek a részletes térképinformációk.
4. Nyomja meg a Beáll. kiind. ter.-ként
gombot.
5. Ezután görgessen a régiók listájának tetejére, ahol megtalálja a kiválasztott hazai
régiót.
6. Nyomja meg a lefelé nyilat a hazai régió
kibontásához.
7. Jelölje be a Autom. frissítés: jelölőnégyzetet.
> Amikor az autó az internethez csatlakozik és térképfrissítés áll rendelkezésre,
akkor az automatikusan letöltődik az
autóba.
Csak bizonyos országokban érhető el.
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
Amikor megszakít egy folyamatban lévő
térképletöltést
Ha elkezdődött egy térképletöltés, de leállítja
az autót mielőtt az befejeződne, akkor a folyamat szünetel, majd az autó újbóli beindításakor automatikusan folytatódik.
Ha egy vagy több frissítést kihagyott, akkor a
frissítő fájlok túl nagyok lehetnek a közvetlenül
az autóba történő letöltéshez. Ebben az esetben lehetőség van a fájlok USB eszközre történő letöltésre az autóban történő telepítéshez.
Kapcsolódó információk
•
Térképek frissítése számítógépen és USB
eszközön keresztül (31. oldal)
•
Térképfrissítések (30. oldal)
A navigációs rendszerrel*
kapcsolatos gyakran ismételt
kérdések
Az alábbiakban néhány gyakran felmerülő
kérdés található a Sensus Navigation navigációs rendszerrel kapcsolatban.
Az autó helyzete rossz a térképen
A navigációs rendszer körülbelül 20 méteres
(65 láb) pontossággal mutatja az autó helyzetét.
Amikor egy másik úttal párhuzamosan, kanyargós utakon, több szintű utakon halad vagy
hosszú távolságot vezetett bármilyen megkülönbözető kanyar nélkül, akkor a hibának
nagyobb kockázata van.
A magas hegyek, épületek, alagutak, völgyhidak, aluljárók/felüljárók stb. szintén negatív
hatással vannak a műholdjelek vételére, ami
azt jelenti, hogy az autó helyzetének kiszámítási pontossága csökken.
A rendszer nem mindig a
leggyorsabb/legrövidebb utat számítja
ki
Az útvonal számításakor számos tényező
figyelembe vétele szolgál az elméletileg legjobb eredmény meghatározását. Ezek a tényezők többek között az útvonal hosszúsága, az
út szélessége, az út besorolása, a forgalom
sűrűsége és a sebességkorlátozások. Azonban
határozottan lehetséges, hogy a helyismerettel
rendelkező gyakorlott járművezető jobb útvonalat képes választani.
A rendszer például használhat fizetős
utakat vagy kompokat, miközben a
járművezető elkerülné ezeket.
Műszaki okokból a rendszer a hosszú távolságot átívelő útvonalak kiszámítása során csak a
nagyobb utakat tudja használni.
Ha a fizetős utak és autópályák elkerülését
választotta, akkor azok a lehető legnagyobb
mértékben elkerülésre kerülnek és csak akkor
használja azokat a rendszer, ha nincs más
ésszerű lehetőség.
Szállítást követően az autó helyzete
helytelen a térképen
Ha például kompon vagy vonaton vagy a
műholdjelek vételét egyéb módon akadályozva
szállítják az autót, akkor akár 5 percet vehet
igénybe az autó helyzetének megfelelő kiszámítása.
Az autó szimbólum a kijelző
képernyőn logikátlanul viselkedhet,
miután gumiabroncsot cserélt.
A műholdvevő mellett, az autó fordulatszámérzékelője és egy giroszkóp is segít az autó
pillanatnyi helyzetének, sebességének és haladási irányának meghatározásában. A pótkerék
felszerelését vagy a nyári és téli kerekek cseré}}
* Opció/tartozék.
35
NAVIGÁCIÓ
||
jét követően a rendszernek "meg kell tanulnia"
az új kerekek méretét.
Telepítve vannak a legfrissebb
térképinformációk?
A rendszer optimális működése érdekében
ezért ajánlott az autó vezetése egy ideig olyan
utakon, ahol jó a műholdvétel (jó láthatóság).
A térképadatok és folyamatosan frissülnek és
fejlődnek. A térképfrissítésekkel kapcsolatban
számítógép és USB memória használatával,
az autóba telepített aktuális térképverzió jeleníthető meg. Ellenőrizze a térkép verzióját az
autóban, és hasonlítsa össze a rendelkezésre
álló térképverzióval a www.volvocars.com
oldal támogatási információinál.
A térkép képe nem felel meg a valós
helyzetnek
Az olyan tényezők, mint az úthálózat bővítése
és átépítése, az új közlekedési szabályok
folyamatos bevezetése stb. azt okozzák, hogy
a térképadatbázis nem mindig, nem minden
helyzetben teljes.
Kapcsolódó információk
•
Navigációs licencszerződések*
Az engedély24 bizonyos tevékenységek
működtetésének jogára vagy valaki más jogának a szerződés feltételeinek megfelelően
történő használatára vonatkozó szerződés.
VÉGFELHASZNÁLÓI
LICENCSZERZŐDÉS
A HERE ADATBÁZISÁNAK HASZNÁLATA
ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A
VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉST.
Térképfrissítések (30. oldal)
Ezért a térképadatok folyamatos fejlesztés és
frissítés alatt állnak - időnként ellenőrizze,
hogy rendelkezésre állnak-e frissítések.
Az autó szimbólum ugrál vagy forog a
képernyőn
A rendszernek néhány másodpercre van szüksége az autó helyzetének és a mozgásának
érzékeléséhez az elindulás előtt.
Kapcsolja ki a rendszert és állítsa le a motort.
Indítsa el újra, de maradjon álló helyzetben
egy ideig az indulás előtt.
A térképinformációk nem naprakészek
Lásd a következő címszó alatti választ.
24
36
EULA = End User License Agreement
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
FIGYELMEZTETÉS A FELHASZNÁLÓNAK
JELEN SZERZŐDÉS
LICENCSZERZŐDÉSKÉNT, NEM PEDIG
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSKÉNT JÖTT
LÉTRE ÖN ÉS A HERE EUROPE B.V.
(“HERE”) KÖZÖTT A HERE NAVIGÁCIÓS
TÉRKÉP ADATBÁZISA ÖNT ILLETŐ
PÉLDÁNYÁNAK VONATKOZÁSÁBAN,
BELEÉRTVE A HERE ÁLTAL KIADOTT
KAPCSOLÓDÓ SZÁMÍTÓGÉPES
SZOFTVERT, ADATHORDOZÓT ÉS
TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ NYOMTATOTT
DOKUMENTÁCIÓT (A TOVÁBBIAKBAN
EGYÜTTESEN AZ „ADATBÁZIS”). AZ
ADATBÁZIS HASZNÁLATÁVAL ÖN MAGÁRA
NÉZVE KÖTELEZŐNEK FOGADJA EL A
JELEN VÉGFELHASZNÁLÓI
LICENCSZERZŐDÉS (A „SZERZŐDÉS”)
ÖSSZES FELTÉTELÉT. AMENNYIBEN NEM
FOGADJA EL A JELEN SZERZŐDÉS
FELTÉTELEIT, HALADÉKTALANUL JUTASSA
VISSZA AZ ADATBÁZIST AZ ÖSSZES
TARTOZÉKÁVAL EGYÜTT AZ ELADÓNAK.
ILYEN ESETBEN A VÉTELÁR
VISSZATÉRÍTÉSRE KERÜL.
TULAJDONJOG
Az Adatbázis és az abban megtestesülő
szerzői jogok és szellemi tulajdonjogok, illetve
szomszédos jogok tulajdonosa a HERE, vagy
annak licencbirtokosai. A HERE és az eladó
fenntartja az Adatbázist tartalmazó
adathordozó tulajdonjogát mindaddig, amíg
Ön teljes egészében ki nem egyenlíti a HERE-
nek és/vagy az eladónak a jelen vagy hasonló
Szerződések alapján az Ön számára
biztosított Adatbázisért fizetendő összeget.
A LICENC BIZTOSÍTÁSA
A HERE nem kizárólagos licencet biztosít
Önnek az Adatbázis személyes célokra történő
felhasználására, illetve az Ön vállalatának
belső tevékenységi körében történő
felhasználására. Jelen licenc nem tartalmazza
az allicencbe adás jogát.
FELHASZNÁLÁSI KORLÁTOZÁSOK
Az Adatbázis használata azon meghatározott
rendszerre korlátozódik, amely számára
készült; az érvényben lévő jogszabályok (pl. az
Európai Unió a számítógépi programok jogi
védelméről szóló (91/250), valamint az
adatbázisok jogi védelméről szóló (96/9)
irányelvén alapuló nemzeti jogszabályok) által
kifejezetten megengedett mértéken túl Ön
nem készíthet kivonatot, illetve nem
hasznosíthatja újra az Adatbázis tartalmának
lényeges részeit, illetve az Adatbázis
semekkora hányadát nem reprodukálhatja,
nem másolhatja, nem módosíthatja, nem
dolgozhatja át, nem fordíthatja le, nem fejtheti
vissza és nem fordíthatja vissza. Amennyiben
az európai szoftverirányelv (vagy az arra
alapuló nemzeti jogszabályok) értelmében a
termékről együttműködési információt kíván
szerezni, az említett információ megadására
méltányos lehetőséget kell biztosítania a
HERE számára, a HERE által meghatározott
méltányos feltételek – beleértve ennek
költségét is – mellett.
Az Adatbázis a HERE részére licencbe adás
útján biztosított, harmadik felektől származó
információkat foglal magában, és az alábbi
URL címen található feltételek és tulajdonjogi
megjegyzések vonatkoznak rá:
here.com/supplierterms
A LICENC ÁTRUHÁZÁSA
Ön nem ruházhatja át az Adatbázist harmadik
felekre, kivéve, ha azt olyan rendszerre
telepítik, mely számára az Adatbázis készült,
illetve ha Ön nem tartja meg az Adatbázis
egyetlen példányát sem, feltéve hogy az
átruházás kedvezményezettje magára nézve
kötelezőnek fogadja el a jelen Szerződés
feltételeit, és ezt írásban megerősíti a HERE
felé. A többlemezes készletek csak a HERE
által rendelkezésre bocsátott komplett
készletekként ruházhatók át vagy
értékesíthetők; részenként nem ruházhatók át,
illetve nem értékesíthetők.
}}
37
NAVIGÁCIÓ
||
38
A GARANCIA KORLÁTOZÁSA
A HERE az alábbi figyelmeztetések
kikötésével garantálja, hogy az Adatbázis Önt
megillető példánya a beszerzését követő 12
hónap során megbízhatóan fog működni az
Adatbázis beszerzésének időpontjában
érvényben lévő HERE pontossági és teljességi
követelményeinek megfelelően, mely
követelményeket a HERE kérésre az Ön
rendelkezésére bocsát. Amennyiben az
Adatbázis nem a jelen korlátozott garanciának
megfelelően működik, a HERE minden tőle
telhetőt megtesz az Adatbázis nem megfelelő
példányának kijavítása vagy cseréje
érdekében. Ha az Adatbázis mindezen
erőfeszítések ellenére sem működik az itt leírt
garanciáknak megfelelően, Ön vagy kérheti az
Adatbázisért fizetett összeg méltányos
visszatérítését, vagy elállhat a jelen
Szerződéstől. Ez a megoldás jelenti a HERE
teljes körű felelősségvállalását, és az Ön
kizárólagos jogorvoslati lehetőségét a HERE
ellen. A jelen bekezdésben kifejezetten leírtak
kivételével a HERE nem garantál, illetve nem
tesz semmilyen kijelentést az Adatbázis
használatából eredő eredmények
felhasználását illetően annak helyessége,
pontossága, megbízhatósága vagy egyéb
vonatkozása tekintetében. A HERE nem
garantálja, hogy az Adatbázis hibamentes,
vagy hibamentes lesz. A HERE, az eladó vagy
bármely más személy által szóban vagy
írásban adott információ vagy tanács nem hoz
létre garanciális kötelezettséget, illetve
semmilyen módon sem bővíti a fentiekben leírt
korlátozott garancia körét. A jelen
Szerződésben meghatározott korlátozott
garancia nem érinti, illetve nem sérti azokat a
törvényben meghatározott jogokat, melyek
Önt a rejtett hibákra vonatkozó törvényi
garancia szerint megilletik.
Amennyiben Ön nem közvetlenül a HERE-től
szerezte be az Adatbázist, a HERE által a jelen
Szerződésben biztosított jogokon túlmenően
az országában érvényben lévő törvényekben
meghatározott jogokkal élhet azon személy
ellen, akitől az Adatbázist beszerezte. A HERE
által nyújtott fenti garancia nem érinti ezeket a
törvényes jogokat. Ön a jelen Szerződésben
biztosított garanciális jogokon túlmenően
érvényesítheti ezeket a jogokat.
A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
Az Adatbázisért fizetendő ár nem tartalmazza
az Adatbázis használatából eredő esetleges
következményes, közvetett vagy korlátlan
közvetlen károkért történő kockázatvállalást.
Ennek megfelelően a HERE semmilyen
körülmények között nem vállal felelősséget
semmi nemű következményes vagy közvetett
kárért, ideértve egyebek mellett az Adatbázis
Ön általi használatából eredő, Önt vagy
bármely harmadik felet érintő anyagi
veszteséget, adatvesztést vagy a használat
ellehetetlenülését, sem szerződéses, sem
szerződésen kívüli károkozás következtében,
sem garanciális kötelezettség alapján, még
akkor sem, ha a HERE-t az ilyen károk
lehetőségéről tájékoztatták. A HERE közvetlen
károkért fennálló felelősségvállalása minden
esetben az Adatbázis Önt illető példányának
árára korlátozódik.
A JELEN SZERZŐDÉSBEN KIKÖTÖTT
KORLÁTOZOTT GARANCIA ÉS A
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KORLÁTOZÁSA
NEM ÉRINTI, ILLETVE NEM SÉRTI AZ ÖN
TÖRVÉNYES JOGAIT ABBAN AZ ESETBEN,
HA ÖN NEM ÜZLETI TEVÉKENYSÉG
KERETÉBEN VÁSÁROLTA MEG AZ
ADATBÁZIST.
FIGYELMEZTETÉSEK
Az Adatbázis az idő múlásából, a körülmények
változásából, valamint a felhasznált források
és az átfogó földrajzi adatok begyűjtésének
természetéből fakadóan pontatlan vagy
hiányos információkat tartalmazhat, melyek
pontatlan eredményekhez vezethetnek. Az
Adatbázis nem tartalmaz utazási időre és nem
feltétlenül tartalmaz – többek között – a
szomszédos országok biztonságára, a
törvények alkalmazására, vészhelyzetben
igénybe vehető segítségre, építkezésekre, útvagy sávlezárásokra, az utak meredekségére
vagy besorolására, a hidak magasságára,
súlyvagy egyéb korlátozásokra, útviszonyokra,
különleges eseményekre vonatkozó
információkat, a tulajdonában lévő navigációs
rendszer márkájától függően.
NAVIGÁCIÓ
IRÁNYADÓ JOG
Jelen Szerződésre azon ország jogszabályai
alkalmazandók, melyben Ön az Adatbázis
beszerzésének időpontjában lakóhellyel
rendelkezik. Ha Ön jelenleg nem az Európai
Unióban vagy Svájcban lakik, akkor annak az
Európai Unión vagy Svájcon belüli
illetékességi területnek a jogszabályait kell
alkalmazni, ahol az Adatbázist beszerezte.
Minden egyéb esetben, vagy ha nem
határozható meg, hogy milyen illetékességi
területen szerezte be az Adatbázist, a holland
jogszabályokat kell alkalmazni. Az Adatbázis
beszerzésének időpontjában az Ön lakóhelye
szerint illetékes bíróság rendelkezik
hatáskörrel a jelen Szerződésből eredő vagy
azzal kapcsolatos jogviták eldöntésében. Ez
nem sérti a HERE azon jogát, mely szerint
keresetet nyújthat be az Ön akkori lakóhelye
szerint illetékes bírósághoz.
A navigációs rendszer* szerzői
jogai
A szerzői jogokkal (© Copyright) kapcsolatos
tájékoztatásért - lásd az "A navigációs rendszer licencszerződése" részt.
Kapcsolódó információk
•
•
Térképfrissítések (30. oldal)
Navigációs licencszerződések* (36. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
Térképfrissítések (30. oldal)
A navigációs rendszer* szerzői jogai
(39. oldal)
* Opció/tartozék.
39
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
A
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
I
Alternatív útvonal
Gazd., Gyors, Tájkép
22
Irányítási beállítások
Az autó szállítása
35
Iránymutató pontok az útitervben
S
27, 28
Szerzői jog
36, 39
23
T
K
B
Beállítások
közlekedési információk
Térképbeállítások
útvonal és célbairányítás
27
29
27
28
É
Érdekes helyek
Térképbeállítások
27
25
Közlekedési információk
sugárzás
29
23
Küldés az autóhoz
20
térképes navigáció
A járművezetői kijelzőn
a középső kijelzőn
a szélvédőre vetített kijelzőn
10
8
11
Térképnézet
27
Licencszerződés
Ú
36
POI
Úti cél beállítása
15, 16, 17, 18, 19, 20
Útiterv
mutatás
szerkesztés és törlés
21
21
22
18, 23
V
H
Hangvezérlés
térképes navigáció
Utasítások
35
Kerülőút
P
24
30, 31, 34
Kérdések és válaszok
L
18, 23
F
Forgalmi torlódás az útvonal mentén
Térképadatok frissítése
R
11
14
Rendszer aktiválása
6
Valós idejű forgalmi információk
(RTTI)
25, 26
41
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
42
TP 30184 (Hungarian), AT 1917, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising