Volvo | S90 Twin Engine | Sensus Navigation | Volvo S90 Twin Engine 2018 Sensus Navigation

Volvo S90 Twin Engine 2018 Sensus Navigation
SEN SUS N A V IG A TIO N
SENSUS NAVIGATION
A Sensus Navigation egy műholdas forgalmi információs és célbairányító
rendszer.
A termék tökéletesítése érdekében, a fejlesztői munka folyamatosan zajlik. A módosítások azt jelenthetik, hogy a mellékletben található informá-
ciók, leírások és illusztrációk eltérnek az autóban található berendezésektől. Fenntartjuk az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
TARTALOMJEGYZÉK
NAVIGÁCIÓ
2
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
A térképes navigáció* aktiválása és
inaktiválása
4
Szimbólumok és gombok a térképen*
5
Információs kártyák a térképen*
6
Térképes navigáció* a központi kijelzőn
Térképes navigáció* a járművezetői
kijelzőn
Irányítási pontok mutatása az útitervben
18
Forgalmi zavarok a térképen*
18
Forgalmi torlódás az útvonal mentén
19
6
Kerülőút kiválasztása térképes navigációval*
19
8
Valós idejű közlekedési információk
20
A térképkijelző* aktiválása és inaktiválása a járművezetői kijelzőn
9
A valós idejű közlekedési információk
aktiválása és inaktiválása
21
Sensus Navigation* beállítások
Térképes navigáció* a szélvédőre
vetített kijelzőn*
21
9
Térképbeállítások
22
A térképes navigáció* hangvezérlése
9
Az útvonal és az országúti navigáció
beállításai*
23
Úti cél megadása közvetlenül a térképen*
10
Forgalmi beállítások
24
Úti cél megadása címmel
11
Térképfrissítések
24
Úti cél megadása szabad szöveges
kereséssel
11
Térképek frissítése* számítógépen
és USB eszközön keresztül
26
Úti cél megadása érdekes pont használatával
12
Térképek* frissítése online autóból
27
Úti cél megadása a legutóbbi/
kedvenc/könyvtár használatával
13
A térképes navigációval* kapcsolatos
gyakran ismételt kérdések
28
Úti cél megadása Send to Car funkcióval
14
A térképes navigáció licencszerződése*
30
A térképes navigáció* szerzői jogi
védelme
32
Útiterv
15
Útiterv mutatása
16
Szerkessze vagy törölje az útitervet
16
Alternatív útvonal mutatása
17
POI-k mutatása az útvonal mentén
17
Betűrendes tárgymutató
33
NAVIGÁCIÓ
NAVIGÁCIÓ
A térképes navigáció* aktiválása és
inaktiválása
A navigációs rendszer a vezetőajtó nyitásakor
automatikusan aktiválódik és csak akkor kapcsol
ki, amikor a járművezető elhagyja az autót, és
bezárja azt.
A navigáció aktiválása
Jelenítse meg a térkép képét a központi kijelzőn
a felső nézetet (1) megérintve a kezdőlap nézeten.
Ha a központi kijelző nem mutatja a navigáció
csempét - nyomja meg röviden kétszer a kezdőlap gombot (2), majd érintse meg a navigáció
csempét (1).
A navigációs rendszer nem kapcsolható ki,
hanem a háttérben mindig működik - csak akkor
kapcsol ki, amikor a járművezető elhagyja és
bezárja az autót.
MEGJEGYZÉS
A navigációs rendszer a motor leállított állapotában is használható. Amikor az akkumulátor
töltöttségi szintje nagyon lecsökken, akkor a
rendszer kikapcsol.
Ezután az aktuális terület jelenik meg a térképen,
ahol az autót egy kék háromszög jelképezi.
Nyomja meg ezt a szimbólumot
a térkép képének mutatásához
a teljes központi kijelzőn.
FIGYELEM
Tartsa be az alábbiakat.
Navigáció alnézet
A navigáció kikapcsolása
Kapcsolódó információk
•
Térképes navigáció* a központi kijelzőn
(6. oldal)
•
Térképes navigáció* a járművezetői kijelzőn
(8. oldal)
•
Térképes navigáció* a szélvédőre vetített
kijelzőn* (9. oldal)
•
Irányítsa teljes figyelmét az útra és összpontosítson teljesen a vezetésre.
•
•
Tartsa be az érvényben lévő közlekedési
szabályokat és vezessen józan ítélőképességgel.
A térképes navigáció* hangvezérlése
(9. oldal)
•
Szimbólumok és gombok a térképen*
(5. oldal)
•
Az időjárási feltételek vagy az évszakok
hatással vannak az útviszonyokra, ezért
bizonyos útmutatások kevésbé megbízhatóak lehetnek.
Kezdőlap gomb
4
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
Szimbólumok és gombok a
térképen*
A térkép a központi kijelzőn szimbólumokat és
színeket mutat, amelyek a különböző utakról és
az autó körülötti területről valamint az útvonalról
nyújtanak információkat. Egy különböző beállításokhoz tartozó gombokat tartalmazó eszközsáv a
bal oldalon.
Hangos útmutatás ideiglenes bekapcsolása/
kikapcsolása
Szimbólumok és gombok a térképen
érkezési idő/hátralévő utazási idő
Mutatja az útiterv irányítási pontjainak listáját
Távolság az úti céltól
Úti célok/köztes úti célok megadása
Iránytű/vált az észak felfelé és utazási irány
felfelé nézetek között
Megszakítja a célbairányítást
Indító
Mutatja az útiterv érdekes helyeinek listáját
(POI1) és a közlekedési információk listáját
Úti cél/végső úti cél
Következő művelet
2D és 3D nézet között váltja a térképkijelzőt
Útiterv és alternatív útvonal
A térkép visszaállításához az autó követéséhez
Érdekes pont (POI1)
Közlekedési információk
Kis méretűvé teszi (kibontott nézet) vagy
nagy méretűvé teszi (teljes képernyő) a térkép képét
Autó a tervezett útvonalon
Összecsukja az eszköz mezőt
Úti cél/végső úti cél
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Információs kártyák a térképen* (6. oldal)
Forgalmi zavarok a térképen* (18. oldal)
Valós idejű közlekedési információk
(20. oldal)
Forgalmi torlódás az útvonal mentén
(19. oldal)
Az aktuális hangos útmutatás megismétlése
Összecsukja az eszköz mezőt
Kerülőút számítása
1
Point of Interest
* Opció/tartozék.
5
NAVIGÁCIÓ
Információs kártyák a térképen*
Minden térképikon, például az úti célok, köztes
úti célok és kedvencek, információs kártyával
rendelkezik, amely az ikont megérintve megnyílik.
Egy megnyomásra egy kis kártya jelenik meg, két
megnyomásra egy több információt tartalmazó,
nagyobb kártya.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Útiterv (15. oldal)
Úti cél megadása érdekes pont használatával
(12. oldal)
POI-k mutatása az útvonal mentén
(17. oldal)
Térképes navigáció* a központi
kijelzőn
A Sensus Navigation számos módon megjeleníthető és kezelhető, például a központi kijelző
használatával.
Az ikon Tájékoztatókártya elemén láthatja a járművezető a kérdéses ikonnal kapcsolatos pillanatnyi információkat.
Az információs kártya tartalma és a lehetőségek
az ikon típusától függően változnak.
Például egy bejelölt érdekes pont (POI2) esetén
a járművezető az alábbi lehetőségek közül választhat:
• Navigáció indítása - a hely úti célként mentése
• Hozzáadás útpontként - a hely köztes úti
célként mentve (csak a megadott úti célnál
jelenik meg)
• Mentés - a hely mentve a könyvtárban
• Eltávolítás az útitervből - a hely eltávolításra került, ha tartalmazta az útiterv
•
2
6
Közeli POI - érdekes helyek, amikor az autó
helyzete megjelenik
A navigációs rendszer minden beállításának meghatározása a központi kijelzőn történik. Itt állíthatja be a járművezető, hogyan jelenjen meg a
térkép és itt vihet be úti célokat.
Point of Interest
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
Ha a térkép képe nem látható a központi kijelzőn
- érintse meg a kezdőlap nézet navigációs csempéjét.
Hol vagyok?
Mi az autó pillanatnyi földrajzi elhelyezkedése?
•
Nyomja meg a térkép autó szimbólumát (kék
háromszög) - az információ közvetlenül a térképen jelenik meg.
Az autó szimbólum megkeresése a
térképen
A térkép nagyítása vagy kicsinyítése és
a térképen történő mozgást követően,
bizonyos esetekben nehéz lehet visszatalálni az autó helyéhez. Nyomja meg a
szálkeresztet, hogy visszaállítsa a térképet az autó
szimbólum követésére.
Észak vagy a haladási irány felfelé a
térképen
Az autó mozgásának a térképhez viszonyított megjelenítésére kétféle mód
van. Nyomja meg a szimbólumokat az
észak felfelé vagy a haladási irány felfelé nézet közötti váltáshoz a térképen.
Amikor a térkép az észak felfelé módban van, akkor az autó szimbólum az
aktuális égtáj irányába mozog a térképen. Ha az
autó szimbólum balra mozog a térképen, akkor az
autó nyugati irányban halad.
Amikor az autó szimbólum felfelé mutat, akkor a
térkép attól függően fordul el az autó szimbólum
alatt, hogy merre fordul az autó. Az iránytű szimbólum észak (N) felé mutat a térképen, az iránytű
közepe pedig arrafelé mutat, amerre az autó eleje
néz.
Az iránytű szimbólumai
égtáj
N
Észak
NE
Észak-kelet
E
Kelet
SE
Dél-kelet
S
Dél
SW
Dél-nyugat
W
Nyugat
NW
Észak-nyugat
2D vagy 3D megjelenítés
Érintse meg a szimbólumokat a 2D és
3D megjelenítés közötti váltáshoz.
A 3D megjelenítés esetében az autó haladási iránya mindig felfelé mutat. A térkép attól függően
fordul el az autó szimbólum alatt, hogy merre fordul az autó. Az iránytű szimbólum jelzi, hogy
melyik az északi irány (N) a térképen, és az
iránytű közepe arra mutat, amerre az autó eleje
néz. A térkép méretaránya 3D módban nem jelenik meg.
2D megjelenítés esetén a térkép az északi iránynyal felfelé jelenik meg és az autó szimbólum a
térkép aktuális égtája felé mozog a térképen.
Nagyítás
A térképet a központi kijelző kétszer egymás történő gyors megnyomásával vagy két ujját a központi kijelzőre helyezve, és egymástól eltávolítva
lehet nagyítani.
Kicsinyítés
Kicsinyítse a térképet két ujjával egyszer megérintve a központi kijelzőt vagy két ujját összehúzva a központi kijelzőn.
Görgetés
Helyezze egy ujját a térképre, pöccintsen a kívánt
irányban, és engedje el. A görgetés funkció csak
akkor lehetséges, ha ki van nagyítva a térkép,
összecsukott állapotban nem.
A címsor kijelző váltása
Állítsa teljes méretűre a térképet, és nyomja meg
a térkép fejlécét a központi kijelző tetején. Vál}}
7
NAVIGÁCIÓ
||
asszon a "címsor" alábbi megjelenítései közül a
térképen:
Térképes navigáció* a járművezetői
kijelzőn
1.
Úti cél Destination, érkezési idő (ETA) vagy
hátralévő utazási idő (RTA) és távolság az úti
céltól (Distance). A ETA vagy RTA kiválasztásához, lásd az "Az útvonal és az országúti
navigáció beállításai" részt.
A Sensus Navigation számos módon megjeleníthető és kezelhető, például a járművezetői kijelzőn.
2.
Pillanatnyi helyzet címként (Address) vagy
koordinátákként (Coordinates). Amikor megjelennek a koordináták, akkor a magasság
(Altitude) is megjelenik. A cím és a koordináták közötti választáshoz, lásd a "Térképbeállítások" részt.
A menü megnyitása/bezárása. A menü egy
inaktív idő elteltével automatikusan vagy
bizonyos lehetőségekkel bezárul.
Kapcsolódó információk
•
•
8
Sensus Navigation* beállítások (21. oldal)
Térképes navigáció* a járművezetői kijelzőn
(8. oldal)
•
Térképes navigáció* a szélvédőre vetített
kijelzőn* (9. oldal)
•
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai* (23. oldal)
•
Térképbeállítások (22. oldal)
Tallózás a menük között.
Tallózás a menüpontok között.
A térkép csak a 12-hüvelykes járművezetői kijelzőn jelenik meg.
Lehetőség megerősítése vagy kiemelése.
A járművezető vezetés közben hangos útmutatásokat és a központi kijelzőn megjelenő utasításokat kap. A térképkijelző akkor is aktiválható a járművezetői kijelzőn, amikor nincs beállítva úti cél.
Kapcsolódó információk
•
A kormánykerék jobb oldali
billentyűzete és a járművezetői kijelző
A térképkijelző* aktiválása és inaktiválása a
járművezetői kijelzőn (9. oldal)
•
A kormánykerék jobb oldali gombjai szolgálnak a
térképes navigáció funkcióinak kezelésére, például Vezess haza és Útmutatás törlése. Ha
üzenet látható a járművezetői kijelzőn, akkor azt
először nyugtázni kell vagy el kell vetni a menü
mutatásához.
Térképes navigáció* a központi kijelzőn
(6. oldal)
•
Térképes navigáció* a szélvédőre vetített
kijelzőn* (9. oldal)
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
A térképkijelző* aktiválása és
inaktiválása a járművezetői kijelzőn
Térképes navigáció* a szélvédőre
vetített kijelzőn*
A térképes navigáció*
hangvezérlése3
A térkép automatikusan megjelenik a járművezetői kijelzőn, amikor be van állítva egy úti cél. Ez
bevitt úti cél nélkül és megjeleníthető.
A Sensus Navigation számos különböző módon
jelenik meg és kezelhető, például a szélvédőre
vetített kijelzőn.
A navigációs rendszer számos funkciója aktiválható hangutasításokkal.
Érintse meg a
lehetőséget, és mondja ki az
alábbi utasítások valamelyikét:
1.
Húzza le a központi kijelző felső nézetét.
2.
Nyomja meg a Beállítások gombot.
3.
Nyomja meg a My Car Kijelzők
Vezetői kijelzőn megjelenő információk
gombot.
4.
Érintse meg a Térkép megjelenítése
választógombot a térképkijelző aktiválásához
a járművezetői kijelzőn akkor is, ha nincs aktív
útiterv.
Kapcsolódó információk
•
Térképes navigáció* a járművezetői kijelzőn
(8. oldal)
•
“Navigáció” - elindít egy navigációs párbeszédet és példákat mutat az utasításokra.
•
"Take me home" - Célbairányítás a Otthon
pozícióhoz.
•
"Go to [Város]" - meghatároz egy várost úti
célként. Példa "Vezetés Londonba".
•
"Go to [Cím]" - meghatároz egy címet úti
célként. A címeknek várost és utcát kell tartalmazniuk. Példa "Vezetés Londonba, a
King's Road 5. számra".
•
Beállítható, hogy megjelenjenek-e a navigációs
információk a szélvédőre vetített kijelzőn vagy
sem valamint az, hogy hol helyezkedjen el az
információs mező.
"Add intersection" - elindít egy párbeszédet, amelyben meg kell határozni két utcát.
Ezután a két utca kereszteződésének pontja
lesz az úti cél.
•
"Go to [Irányítószám]" - meghatároz egy
irányítószámot úti célként. Példa "Drive to 1
2 3 4 5" (vezetés az 1 2 3 4 5 irányítószámhoz).
Kapcsolódó információk
•
"Go to [contact]" - meghatároz egy címet a
telefonkönyvből úti célként. Példa "Drive to
Robyn Smith" (vezetés Robyn Smith-hez).
•
"Search [POI kategória]" - szomszédos
érdekes pontokat (POI) keres egy bizonyos
kategóriában (például éttermek)4. A lista ren-
Térképes navigáció a szélvédőn.
A járművezető irányítást és információkat kaphat
a navigációs rendszer kijelzőjétől a szélvédő alján
látható szélvédőre vetített kijelzőn.
•
Térképes navigáció* a központi kijelzőn
(6. oldal)
•
Térképes navigáció* a járművezetői kijelzőn
(8. oldal)
* Opció/tartozék.
}}
9
NAVIGÁCIÓ
dezéséhez az útvonal mentén - mondja "Az
útvonal mentén", amikor megjelenik az
eredmények listája.
•
Az úti cél különböző módokon vihető be. Általában egyszerűbben kiválasztható valamelyikük a
térképen az ujja használatával.
Számos esetben a legegyszerűbb a térkép kívánt
ponthoz mozgatása, és annak megérintése az
ujjával.
1.
Ellenőrizze, hogy a térkép nézet teljes méretű
módban van-e.
•
"Search [POI name]". Példa "Search
Városliget" (Városliget keresése).
2.
•
"Change country/Change state5, 6" módosítja a navigáció keresési területét.
Görgesse a térképet, amíg láthatóvá nem
válik a kívánt helyzet.
•
3.
"Show favourites" - mutatja a kedvenc
helyeket a járművezetői kijelzőn.
Nyomja meg, és tartsa nyomva a helyet - egy
ikon jelenik meg és megnyílik egy menü.
•
4.
"Clear itinerary" - törli az összes tárolt köztes úti célt és a végső úti célt egy útitervben.
Válassza a Ugrás ide lehetőséget - elkezdődik a célbairányítás.
•
"Repeat voice guidance" - megismétli az
utolsó hangos utasítást.
•
"Turn off voice guidance" - kikapcsolja a
hangos irányítást.
•
"Turn on voice guidance" - elindítja a
kikapcsolt hangos irányítást.
3
4
5
6
10
"Search [POI kategória] in [Város]" Érdekes pontokat (POI) keres egy bizonyos
kategóriában és városban. Az eredmények
listája a város központjától számított távolság
szerint van rendezve. Például "Étterem keresése Londonban".
Úti cél megadása közvetlenül a
térképen*
Kapcsolódó információk
•
•
•
Útiterv (15. oldal)
Úti cél megadása címmel (11. oldal)
Úti cél megadása szabad szöveges kereséssel (11. oldal)
•
Úti cél megadása érdekes pont használatával
(12. oldal)
•
Úti cél megadása a legutóbbi/kedvenc/
könyvtár használatával (13. oldal)
•
Úti cél megadása Send to Car funkcióval
(14. oldal)
•
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai* (23. oldal)
Az ikon törlése.
Az ikon törléséhez a helyről:
•
Válassza az Törlés lehetőséget
Állítsa be az ikon helyzetét
Az ikon helyzetének beállításához:
•
Érintse meg, és tartsa az ikont, húzza a kívánt
helyre, majd engedje el.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
A felhasználónak lehetősége van felhívni a POI-t vagy megadni azt úti célként.
Az európai országokban a "Country" (ország) kifejezést használjuk a "State" (állam) helyett.
Brazília és India esetében a keresési terület a központi kijelzőn módosítható.
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
Úti cél megadása címmel
Az úti célok különböző módokon adhatók meg a
navigációs rendszerben* - ezek egyike egy cím
kiválasztása.
1. Amikor látható a térkép, bontsa ki az eszköz
mezőt a bal oldali lefelé mutató nyíl használatával, és nyomja meg a Úticél lehetőséget.
Kapcsolódó információk
•
•
Útiterv (15. oldal)
Úti cél megadása közvetlenül a térképen*
(10. oldal)
•
Úti cél megadása szabad szöveges kereséssel (11. oldal)
•
Úti cél megadása érdekes pont használatával
(12. oldal)
•
> A térkép képe szabad szöveges keresésre
vált.
Úti cél megadása a legutóbbi/kedvenc/
könyvtár használatával (13. oldal)
•
2.
Nyomja meg a Címek gombot.
Úti cél megadása Send to Car funkcióval
(14. oldal)
3.
Minden mezőt ki kell tölteni. Ha például egy
városba szeretne utazni, akkor elégséges az
ország és a város bevitele. Ekkor a városközpontig tart a célbairányítás.
•
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai* (23. oldal)
•
Információs kártyák a térképen* (6. oldal)
4.
Válassza ki a rendelkezésre álló szövegmezők egyikét, és írjon a központi kijelző billentyűzetével:
•
•
•
•
•
7
Ország/Állam/Tartom.
Város/Körzet/Ir.szám
Címek
Úti cél megadása szabad szöveges
kereséssel
Úti cél különböző módokon állítható be a navigációs rendszerben* - például szabad szöveges
kereséssel; a keresés végrehajtható telefonszámok, irányítószámok, utcák, városok, koordináták
és érdekes pontok (POI7) használatával.
A képernyőn megjelenő billentyűzet használható
a legtöbb karakter beviteléhez és az úti célok
kereséséhez.
1.
Amikor látható a térkép, bontsa ki az eszköz
mezőt a bal oldali lefelé mutató nyíl használatával, és nyomja meg a Úticél lehetőséget.
> A térkép képe szabad szöveges keresésre
vált.
2.
Írjon be egy keresőkifejezést a keresőmezőbe vagy először korlátozza a találatokat egy
szűrő kiválasztásával.
> A karakterek bevitele közben keresési
találatok jelennek meg.
Szám
Elágazás
Point of Interest
}}
* Opció/tartozék.
11
NAVIGÁCIÓ
||
3.
Ha a keresés megjeleníti a kívánt eredményt - érintse meg a keresési találatot,
hogy megjelenítse az információs kártyát, és
a keresési találat használatával folytassa.
Ha a keresés túl sok eredményt ad - érintse meg a Speciális szűrés lehetőséget, és
válassza ki a helyzetet, amelynek a közelében
keresni kell, majd folytassa a keresési találat
használatával:
• Jármű körül
• Célállomás körül - csak akkor jelenik
meg, ha bevitt egy úti célt.
58,1234N 12,5678E (az égtájjal a koordináta után)
58,1234-12,5678 (kötőjellel az égtáj nélkül)
tetszés szerint használhat vesszőt [,] a pont [.]
helyett.
Kapcsolódó információk
•
•
Útiterv (15. oldal)
•
•
• Térképpont körül
•
Koordináták
Az úti célok térképes koordinátáikkal is megadhatók.
Úti cél megadása a legutóbbi/kedvenc/
könyvtár használatával (13. oldal)
•
Úti cél megadása Send to Car funkcióval
(14. oldal)
•
•
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai* (23. oldal)
Írja be például az “N 58.1234 E 12.5678”
koordinátákat, és érintse meg a Keresés
lehetőséget.
Az úti cél különböző módokon adható meg a
navigációs rendszerben* - ezek egyike egy érdekes pont (POI8) kiválasztása.
1. Amikor látható a térkép, bontsa ki az eszköz
mezőt a bal oldali lefelé mutató nyíl használatával, és nyomja meg a Úticél lehetőséget.
Úti cél megadása közvetlenül a térképen*
(10. oldal)
• Útvonal mentén - csak akkor jelenik
meg, ha bevitt egy úti célt.
Úti cél megadása érdekes pont
használatával
> A térkép képe szabad szöveges keresésre
vált.
Úti cél megadása címmel (11. oldal)
Úti cél megadása érdekes pont használatával
(12. oldal)
2.
Nyomja meg a POI gombot.
3.
Érintse meg a kívánt szűrőt (bizonyos lehetőségek csak egy beállított úti célt vagy köztes
úti célt mutatnak):
•
•
•
•
•
Az iránytű N, E, S és W pontjai különböző módokon vihetők be, például az alábbiak szerint:
N 58,1234 E 12,5678 (szóközökkel)
N58,1234 E12,5678 (szóközök nélkül)
8
12
Jármű közelében
Célállomás közelében
Close intermediate destinations
Útvonal mentén
Térképen lévő pont közelében
4.
A kívánt érdekes pont keresése és kiválasztása.
5.
Válassza az Navigáció indítása vagy
Hozzáadás új pont lehetőséget.
Point of Interest
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
Számos POI (például éttermek) alkategóriákkal
rendelkezik (például gyorsétterem).
•
Úti cél megadása Send to Car funkcióval
(14. oldal)
Úti cél megadása a legutóbbi/
kedvenc/könyvtár használatával
A térkép beállításaiban módosíthatja, hogy mely
POI-knak kell megjelenniük a térképen. Ez a
beállítás nem befolyásolja a POI-k úti célként
keresését - akár kizárt POI-k is megjelenhetnek
alternatív úti célként.
•
Térképbeállítások (22. oldal)
Az úti cél különböző módokon adható meg a
navigációs rendszerben* - ezek egyike egy listából történő kiválasztás.
1. Amikor látható a térkép, bontsa ki az eszköz
mezőt a bal oldali lefelé mutató nyíl használatával, és nyomja meg a Úticél lehetőséget.
Bizonyos POI-k akkor jelennek meg először a térképen, amikor a méretarány 1 km (1 mile) vagy
ennél nagyobb.
MEGJEGYZÉS
•
A POI szimbóluma és a POI-k száma a
különböző piacoktól függően változó.
•
A térképadatok frissítésével új szimbólumok jelenhetnek meg és mások eltűnhetnek. Az adott térképrendszer összes
szimbólumát megtekintheti a menürendszerben.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Útiterv (15. oldal)
Úti cél megadása közvetlenül a térképen*
(10. oldal)
Úti cél megadása címmel (11. oldal)
> A térkép képe szabad szöveges keresésre
vált.
2.
Ezután válassza ki az alábbi listák valamelyikét a képernyő tetején:
• Legfrissebbek
• Kedvencek
• Könyvtár
Miután kijelölt egy alternatívát egy listából, az úti
célként hozzáadható a Navigáció indítása
gombbal vagy a Hozzáadás új pont gombbal.
Utolsó
Itt látható a korábbi keresések listája. Görgessen
és válasszon.
Úti cél megadása szabad szöveges kereséssel (11. oldal)
Menüpontként is rendelkezésre áll a járművezetői
kijelzőn és megtekinthető a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetének használatával.
Úti cél megadása a legutóbbi/kedvenc/
könyvtár használatával (13. oldal)
A lista a Szerkeszt használatával szerkeszthető.
}}
* Opció/tartozék.
13
NAVIGÁCIÓ
||
Kedvencek
Itt látható a Könyvtár megjelölt helyeinek listája.
Görgessen és válasszon.
• Távolság - a pillanatnyi helytől való távolság
Úti cél megadása Send to Car
funkcióval
• Fogadott - szűrhetők a Send to Car funkció-
A Kedvencek helyről törölt helyzet megmarad a
Könyvtár helyen, de "megszűnt" csillaggal. Hely
hozzáadásához a Kedvencek közé, menjen a
Könyvtár lehetőséghez, és válassza ki újra a
vonatkozó pozíció csillagát.
val az autóhoz küldött helyek. Az új, még nem
olvasott helyek KÉK kurzorral rendelkeznek,
ami a helyek olvasásakor eltűnik.
Az úti célok különböző módokon adhatók meg ezek egyike a Send to Car funkció használata.
A gyakran használt úti cél beprogramozható és
használható a Otthoni cím beállítása lehetőséggel A bevitt Otthon úti célok menüpontként
is rendelkezésre állnak a járművezetői kijelzőn és
megtekinthetők a kormánykerék jobb oldali billentyűzetének használatával.
A lista a Szerkeszt használatával szerkeszthető.
Könyvtár
Itt vannak összegyűjtve a mentett helyek és útitervek. A legutóbb mentett jelenik meg legfelül a
listában.
Érintse meg egy helyzet csillagát a kedvencként
történő kiválasztáshoz/kiválasztás törléséhez. A
megjelölt/kitöltött csillaggal rendelkező helyek a
Kedvencek címszó alatt is fel vannak sorolva.
Ha töröl egy helyet Könyvtár közül, akkor az eltávolításra kerül a Kedvencek helyről is.
szerint rendez.
A Szerkeszt használatával egy vagy több elem
törölhető a listából.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Útiterv (15. oldal)
Úti cél megadása közvetlenül a térképen*
(10. oldal)
Úti cél megadása címmel (11. oldal)
Hely küldése az autóhoz
A Send to Car egy olyan funkció, amely lehetővé
teszi úti célok vagy helyek az autó navigációs
rendszeréhez* adását egy számítógépen keresztül.
A Send to Car a Volvo On Call alkalmazással is
használható. A Volvo On Call* akkor is használható, ha úti célt/helyet kell küldeni az autóhoz
egy Volvo On Call ügyfélszolgálati központból.
Úti cél megadása szabad szöveges kereséssel (11. oldal)
Ne feledje, hogy ez az eljárás csak egy példa a
számos térképszolgáltató egyikére vonatkozóan.
•
Úti cél megadása érdekes pont használatával
(12. oldal)
1.
•
Úti cél megadása Send to Car funkcióval
(14. oldal)
Menjen a wego.here.com weboldalra a számítógépen.
> Egy térképszolgáltatás jelenik meg.
2.
Keresse meg a kívánt helyet.
•
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai* (23. oldal)
3.
Kattintson jobb oldali egérgombbal, majd kattintson a címre.
> Egy helyi menü/információs kártya jelenik
meg.
4.
Kattintson a Megosztás lehetőségre a helyi
menüben.
5.
Kattintson a Küldés az autóhoz lehetőségre a helyi menüben.
A könyvtár számos módon rendezhető:
• Hozzáadva - időrendi sorrendben rendez.
• Név - ábécérend szerint rendez.
14
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
6.
7.
Válassza ki az autót, és írja be az autó VIN
számát vagy a Volvo ID azonosítójához rendelt e-mail címet. Ezután kattintson a Küldés
lehetőségre.
Kapcsolódó információk
Kattintson a Kész lehetőségre.
> A hely elküldésre kerül az autóhoz.
•
•
A szolgáltatókkal és a Send to Car funkcióval
kapcsolatos számos információ megtalálható a
Volvo Cars támogató weboldalán
(support.volvocars.com).
Hely fogadása és használata az
autóban
Ahhoz, hogy az autó adatokat fogadhasson, csatlakoznia kell az internethez, lásd a kezelési útmutató utasításait. Ha a hely a Volvo On Call* használatával kerül az autóhoz, akkor az autó beépített
modemét használja az adatok fogadásához, így
nincs szükség külön internetkapcsolatra.
1.
Amikor az autó fogadja a helyet, akkor egy
értesítés jelenik meg a központi kijelzőn.
Érintse meg az értesítést/szimbólumot.
> Megnyílik egy információs kártya.
2.
Válassza ki a hely kívánt használati módját.
•
•
Útiterv (15. oldal)
Úti cél megadása közvetlenül a térképen*
(10. oldal)
Úti cél megadása címmel (11. oldal)
Úti cél megadása szabad szöveges kereséssel (11. oldal)
•
Úti cél megadása érdekes pont használatával
(12. oldal)
•
Úti cél megadása a legutóbbi/kedvenc/
könyvtár használatával (13. oldal)
•
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai* (23. oldal)
Útiterv
Az útiterv a navigációs rendszerben* javasolt
útvonal, amikor a felhasználó úti célt vitt be.
Az első megadott hely lesz az útiterv úti célja.
Az ezt követő helyek lesznek az útiterv köztes úti
céljai.
Az útitervek, azok úti céljai és köztes úti céljai a
későbbiekben egyszerűen szerkeszthetők.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Útiterv mutatása (16. oldal)
Szerkessze vagy törölje az útitervet
(16. oldal)
Alternatív útvonal mutatása (17. oldal)
Irányítási pontok mutatása az útitervben
(18. oldal)
Mentett hely használata
A fogadott helyek a navigációs rendszer könyvtárában kerülnek mentésre és később felhasználhatók.
* Opció/tartozék.
15
NAVIGÁCIÓ
Útiterv mutatása
Szerkessze vagy törölje az útitervet
2.
Lehetőség van az útiterv mutatására a navigációs
rendszerben* az országúti navigáció során.
Érintse meg a Útvonalterv szimbólumot az
útiterv megnyitásához.
Lehetőség van a köztes úti célok vagy a teljes
útiterv eltávolítására a navigációs rendszerben*,
amikor folyamatban van a célbairányítás.
1. Bontsa ki az eszköz mezőt a lefelé nyíllal,
majd a három ponttal.
2.
Kapcsolódó információk
•
Szerkessze vagy törölje az útitervet
(16. oldal)
•
•
Alternatív útvonal mutatása (17. oldal)
Irányítási pontok mutatása az útitervben
(18. oldal)
Érintse meg a Útvonalterv szimbólumot az
útiterv megnyitásához.
3.
Érintse meg a kukát egy köztes útiterv törléséhez az útitervben vagy érintse meg a
Nyomvonal törlése lehetőséget a teljes útiterv törléséhez.
Kapcsolódó információk
•
•
1.
16
A célbairányítás közben, bontsa ki az eszköz
mezőt a lefelé nyíllal, majd a három ponttal.
•
Alternatív útvonal mutatása (17. oldal)
POI-k mutatása az útvonal mentén
(17. oldal)
Irányítási pontok mutatása az útitervben
(18. oldal)
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
Alternatív útvonal mutatása
Lehetőség van alternatív útvonalak keresésére a
navigációs rendszerben*, amikor folyamatban
van a célbairányítás.
1. Bontsa ki az eszköz mezőt a lefelé nyíllal,
majd a három ponttal.
•
Kerülőút kiválasztása térképes navigációval*
(19. oldal)
•
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai* (23. oldal)
POI-k mutatása az útvonal mentén
Megjeleníthető az érdekes helyek (POI9) listája
az útvonal mentén a navigációs rendszerben*.
2.
Érintse meg a Útvonalterv szimbólumot az
útiterv megnyitásához.
3.
Nyomja meg a Alternatív útvonalak gombot.
4.
Válasszon alternatív útvonalat:
• Gazd.
• Gyors
• Tájkép
5.
Érintse meg a térképet.
> A frissített útvonal megjelenik a térképen,
és folytatódik a célbairányítás.
1.
Nyomja meg a Előre gombot.
2.
Nyomja meg a POI gombot.
> A POI-k az útvonal mentén a távolság
alapján jelennek meg.
3.
Amikor több POI is van ugyanazon a helyen,
akkor azok csoportként jelennek meg. Érintse meg a csoportot a POI-k listájának megjelenítéséhez.
4.
Válasszon ki egy POI-t.
5.
Válassza ki az információs kártya egyik lehetőségét, és kövesse az utasításokat.
Kapcsolódó információk
•
•
Információs kártyák a térképen* (6. oldal)
Térképbeállítások (22. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Szerkessze vagy törölje az útitervet
(16. oldal)
•
Forgalmi torlódás az útvonal mentén
(19. oldal)
* Opció/tartozék.
17
NAVIGÁCIÓ
Irányítási pontok mutatása az
útitervben
Az útiterv jövőbeni irányítási pontjainak listája
segíti a járművezetőt abban, hogy tervezhesse a
későbbi manővereket.
Az irányváltások listájának mutatásához az útitervben a navigációs rendszerben*:
1.
Bontsa ki az eszköz mezőt a bal oldali lefelé
nyíl használatával.
2.
Bontsa ki jobban az eszköz mezőt a három
ponttal.
3.
Érintse meg a Kanyarodási lista szimbólumát (lásd az ábrát).
Forgalmi zavarok a térképen*
A navigációs rendszer információkat fogad a forgalmi eseményekről és torlódásokról, és megjeleníti azokat a térképen.
MEGJEGYZÉS
A közlekedési információk nem minden területen/országban állnak rendelkezésre.
A közlekedési információk lefedettségi területe folyamatosan bővül.
Beállíthatja, hogy milyen forgalommal kapcsolatos
információk jelenjenek meg a térképen.
A forgalmi zavarok, például erős és lassan haladó
forgalom, útépítési munkák és balesetek, különböző szimbólumokkal jelennek meg a térképen,
ha a térkép eléggé ki van nagyítva.
Az útiterv irányítási pontjainak listája jelenik meg
az eszköz mező helyett (a lista görgethető). A
balra mutató nyíl megnyomása összecsukja a listát.
A következő irányítási pont mindig a lista tetején
található.
A lista egyik irányítási pontjának megnyomására megjelenik a helyzet a térképen. A szálkereszt szimbólum ezt
követő megérintésével (lásd az ábrát)
visszaállíthatja a térképet a célbairányítás nézethez, ahol a térkép követi az autót.
9
18
Az útépítési munkák az alábbiak szerint
szerint jelennek meg. Amikor a zavarok
súlyosabbak, akkor kiterjedésük is
megjelenik egy piros vonallal az út
mentén. A vonal ugyanakkor jelzi, hogy a zavar
melyik forgalmi irányra vonatkozik - ha a zavar
mindkét irányban fennáll, akkor az útszakasz
mindkét oldalán vonallal van jelölve.
Forgalmi zavarokkal kapcsolatos
információk
– Érintse meg a forgalmi zavarok szimbólumát.
> Egy információs kártya jelenik meg. Az
információk leírhatják például a zavar
helyét az utcanévvel vagy az út számával
és a zavar természetével, kiterjedésével és
időtartamával.
Forgalmi zavarok kerülése
Ha forgalmi torlódás van az útvonal mentén,
akkor kiválasztható a Elkerülés lehetőség. A
rendszer ezután kiszámít egy alternatív útvonalat.
Valós idejű forgalmi információk (RTTI)10
Ha az autó az internethez csatlakozik, akkor kiterjesztett forgalmi információk is fogadhatók RTTI
használatával.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Forgalmi beállítások (24. oldal)
Térképbeállítások (22. oldal)
Forgalmi torlódás az útvonal mentén
(19. oldal)
•
Valós idejű közlekedési információk
(20. oldal)
•
Információs kártyák a térképen* (6. oldal)
Point of Interest
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
Forgalmi torlódás az útvonal
mentén
Létrehozható a forgalmi zavarok listája az útvonal
mentén, amikor be van állítva egy úti cél a navigációs rendszerében*.
1.
Amikor látható a térkép, bontsa ki az eszköz
mezőt a bal oldali lefelé nyíllal, majd a három
ponttal.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Forgalmi zavarok a térképen* (18. oldal)
Forgalmi beállítások (24. oldal)
Információs kártyák a térképen* (6. oldal)
Valós idejű közlekedési információk
(20. oldal)
Kerülőút kiválasztása térképes
navigációval*
Ha a járművezető el szeretné kerülni az útvonal
következő szakaszát, például mert az út le van
zárva, akkor választhatja az elkerülést.
1. Bontsa ki az eszköz mezőt a bal oldali lefelé
nyíllal, majd a három ponttal.
2.
2.
Nyomja meg a Kerülőút szimbólumot egy
alternatív út mutatásához annak leghoszszabb/legrövidebb útvonalával valamint a
számított utazási idővel. Normális esetben a
rendszer rövid elkerülést ajánl, amely gyorsan
újra csatlakozik az eredeti útitervhez.
Nyomja meg a Előre gombot.
3.
Nyomja meg a Forgalom gombot. A Traffic
gomb szürke, ha nincsenek forgalmi események az útvonalon.
> Minden közlekedési esemény távolság
alapján jelenik meg az útvonal mentén.
4.
Ha további információkra van szüksége a forgalmi akadályról, akkor érintse meg a sort és
egy információs kártya nyílik meg. Válassza ki
az információs kártya egyik lehetőségét, és
kövesse az utasításokat.
5.
Érintse meg a Elkerülés lehetőséget, hogy
elkerülje a forgalmi akadályt.
> Az útvonal újraszámításra kerül, és a célbairányítás az alternatív útvonalon történik.
10
3.
Ha elfogadja a javaslatot: Érintse meg a
jelet a kerülőút információkkal. Úgy is elfogadhatja az útvonalat, hogy a javasolt útvonalon halad. A javaslat elfogadását követően
folytatódik a célbairányítás - innentől az elkerülés van kiválasztva útvonalként. Ha nem
fogadja el a javaslatot, akkor vezessen
tovább az eredeti útvonalon.
A Kerülőút funkció alternatívája a letérés az útiterv útvonaláról - a rendszer ezután automatiku-
Bizonyos piacokra vonatkozik.
}}
* Opció/tartozék.
19
NAVIGÁCIÓ
||
san frissíti az útvonalat és a legalkalmasabb útvonalon folytatja a célbairányítást az úti célhoz.
Valós idejű közlekedési
információk11
Akkor is lehetséges alternatív útvonal mutatása,
ha folytatódik a vezetés.
Ha az autó csatlakozik az internethez, akkor a járművezető valós idejű forgalmi információkhoz
(RTTI12) férhet hozzá.
A forgalmi eseményekkel és a forgalom haladásával kapcsolatos közlekedési információk folyamatosan érkeznek mobilalkalmazásoktól, a hatóságoktól és járművek GPS adataitól. Amikor egy
autó a forgalom haladásáról kér információkat,
akkor ezzel egyidejűleg névtelen adatokat szolgáltat az autó helyzetéről, amivel hozzájárul a
szolgáltatás működéséhez. A névtelen adatok
csak akkor kerülnek elküldésre, amikor az RTTI
aktív.
Kapcsolódó információk
•
Alternatív útvonal mutatása (17. oldal)
A pillanatnyi közlekedési feltételek autópályákra,
főútvonalakra és városon kívüli utakra valamint
bizonyos városközi útvonalakra vonatkozóan
jelennek meg a térképes navigációs rendszerben*.
forgalom haladása mindkét irányban megjelenik a
térképen egy-egy színes vonallal ez egyes haladási irányokban.
•
•
•
Zöld - nincsenek fennakadások.
Piros - torlódás/forgalmi dugó/baleset.
Fekete - út lezárva.
MEGJEGYZÉS
A közlekedési információk nem minden területen/országban állnak rendelkezésre.
A közlekedési információk lefedettségi területe folyamatosan bővül.
Kapcsolódó információk
•
A valós idejű közlekedési információk aktiválása és inaktiválása (21. oldal)
A térképen megjelenő közlekedési információk
mennyisége az autótól számított távolságtól függ
és csak az autótól körülbelül 120 km
(75 mérföld) távolságon belül jelennek meg.
A szövegek és szimbólumok a szokásos módon
jelennek meg a térképen és a forgalom haladása
mutatja, hogy milyen gyorsan mozog a forgalom
az országúti sebességkorlátozáshoz képest. A
11
12
20
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Real Time Traffic Information
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
A valós idejű közlekedési
információk aktiválása és
inaktiválása13
Kapcsolódó információk
•
Valós idejű közlekedési információk
(20. oldal)
Ha az autó csatlakozik az internethez, akkor a járművezető valós idejű forgalmi információkhoz
(RTTI14) férhet hozzá a navigációs rendszerben*.
Az RTTI aktiválása és inaktiválása az alábbiak
szerint lehetséges:
•
Forgalmi beállítások (24. oldal)
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a Navigáció
gombot.
3.
Válassza a Valós idejű forgalmi
információk lehetőséget az RTTI aktiválásához (felváltja a normál közlekedési információkat RTTI-vel) vagy inaktiválásához.
4.
Forgalom
Egy felugró ablak jelenik meg a Feltételek
és kikötések fejléccel és egy a
Adatmegosztás fejléccel, ha első alkalommal használja az RTTI szolgáltatást.
Sensus Navigation* beállítások
Az itt kiválasztott beállítások határozzák meg az
útvonal és az egyéb információk megjelenésének
módját.
Beállítások
Navigáció
Az alábbi területeken végezhetők beállítások:
• Térkép - a térkép tartalmának és megjelenésének kezelése.
• Útvonal és útmutatás - a célbairányítás és
at útvonal kiszámításának valamint megjelenítésének kezelése.
• Forgalom - a forgalmi zavarokkal kapcsolatos információk kezelése.
Kapcsolódó információk
•
•
Térképbeállítások (22. oldal)
•
Forgalmi beállítások (24. oldal)
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai* (23. oldal)
Ha az autó internetkapcsolata megszakad, miközben az RTTI aktív, akkor a normál közlekedési
információk automatikusan aktiválódik. Az RTTI az
internetkapcsolat helyreállásakor újra bekapcsol.
13
14
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Real Time Traffic Information
* Opció/tartozék.
21
NAVIGÁCIÓ
• Auto - a rendszer az utastérben uralkodó
Térképbeállítások
Itt lehet kiválasztani azokat a beállításokat, amelyek meghatározzák hogyan jelenjen meg a térkép a képernyőn.
Beállítások
Navigáció
Térkép
Az alábbi területeken végezhetők beállítások:
•
•
•
•
•
Pozíció formátuma
Térkép megjelenítésének formátuma
Traffipaxkamerák megjelenítése
Kedvencek megjelenítése
Látnivaló (POI)
Helyformátum
A Pozíció formátuma annak beállítására szolgál, hogy meg kell-e nevezni/címmel vagy koordinátákkal kell-e mutatni az aktuális helyet.
• Címek
• Koordináta / Magasság
Térkép stílusa
A Térkép megjelenítésének formátuma
annak beállítására szolgál, hogyan kell megjelenniük a térkép színeinek:
• Nappal - fényes színek.
• Éjszaka - sötét színek, amelyek nem zavarják az éjszakai látást.
15
16
22
fényviszonyoktól függően vált a Nappal és
Éjszaka megjelenés között.
•
Úti cél megadása a legutóbbi/kedvenc/
könyvtár használatával (13. oldal)
Sebességmérő kamerák15
A Traffipaxkamerák megjelenítése jelzi, hogy
mutassa-e a rendszer a sebességmérő kamerákat a térképen.
Kedvencek
Állítsa be, hogy mutatni kell-e a Kedvencek
helyeket a térképen.
Érdekes pont (POI16)
A térképen mutatandó POI-k a Látnivaló (POI)
alatt jelennek meg. Érintse meg a kívánt kategóriát, például "Szállítás", majd válassza ki az összes
vagy csak egyes alkategóriák mutatását. Lépjen
ki a menüből a Vissza vagy Lezárás megnyomásával.
Kapcsolódó információk
•
•
Sensus Navigation* beállítások (21. oldal)
•
•
•
Forgalmi beállítások (24. oldal)
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai* (23. oldal)
POI-k mutatása az útvonal mentén (17. oldal)
Úti cél megadása érdekes pont használatával
(12. oldal)
A funkció nem minden piacon érhető el.
Point of Interest
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
Az útvonal és az országúti navigáció
beállításai*
Az itt kiválasztott beállítások határozzák meg az
útvonal kiszámításának és az országúti navigáció
megjelenítésének módját.
Beállítások
útmutatás
Navigáció
Útvonal és
Az alábbi területeken végezhetők beállítások:
• Érkezési idő formátuma
• Hangos útmutatás szintje
• Alapértelmezett útvonaltípus
kiválasztása
• Útvonal tanulása
• Elkerülési beállítások
• Töltőállomás-javaslat
2.
Érintse meg a szükséges hangos célbairányítást:
• Nincs (nincs automatikus hangos irányítás, de lehetőség van aktuális hangos
utasítás egyszeri manuális kérésére)
• Alacsony (irányítási pontonként csak egy
üzenet)
• Közepes (irányítási pontonként legfel-
jebb 3 üzenet, korlátozott információkkal)
•
Teljes (irányítási pontonként legfeljebb 4
üzenet és az összes rendelkezésre álló
információ)
Normál útvonaltípusok
Válassza ki az előnyben részesített útvonal normál típusát:
Válassza az érkezési idő megadásának módját:
• Gyors
• Gazd.
• Tájkép (az autópályák lehetőség szerinti
• ETA17 (számított érkezési idő az úti célig)
• RTA18 (az érkezésig hátralévő idő)
Akkor is lehetséges alternatív útvonal mutatása,
ha folytatódik a vezetés.
Időformátum
A megjelenő idők az úti cél időzónájára vonatkoznak.
A hangos irányítás szintje
1.
17
18
Nyomja meg a Hangos útmutatás szintje
gombot.
Elkerülés
Nyomja meg az Elkerülési beállítások lehetőséget az olyan lehetőségek menüjének megnyitásához, amelyek automatikusan elkerülhetők az
útvonal számításakor. Például, kiválaszthatja az
alagutakat, az olyan területeket, ahol dugódíjat
kell fizetni és a kompokat.
Javaslatok töltőállomásokhoz
Érintse meg a Töltőállomás-javaslat lehetőséget, hogy aktiválja vagy inaktiválja a közeli töltőállomások mutatását.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Sensus Navigation* beállítások (21. oldal)
Térképbeállítások (22. oldal)
Forgalmi beállítások (24. oldal)
Alternatív útvonal mutatása (17. oldal)
kerülése, így az utazási idő hosszú lehet)
Útvonal-betanítás
Válassza ki a Útvonal tanulása lehetőséget,
hogy engedélyezi-e az adatgyűjtést az útvonalszámítás optimalizálásához.
Estimated Time of Arrival
Remaining Time to Arrival
* Opció/tartozék.
23
NAVIGÁCIÓ
Forgalmi beállítások
• Mindig
Térképfrissítések
Itt lehet kiválasztani azokat a beállításokat, amelyek meghatározzák hogyan jelenjenek meg a forgalmi információk a térképen*.
A forgalom szabad áramlásának
mutatása
A MapCare egy térképfrissítő szolgáltatás a
Sensus Navigation* felszereltségű Volvo autók
számára.
Beállítások
Navigáció
Forgalom
Az alábbi területeken végezhetők beállítások:
• Közlekedési események megjelenítése
és kezelése
• Közl. események elkerülése
• Akadálymentes forgalom megjelenítése
• Valós idejű forgalmi információk
Közlekedési események mutatása
Válassza ki, hogy megjelenjenek-e a forgalmi
események a térképen és figyelembe kell-e venni
azokat az útvonal kiszámításakor.
• Nincs
• Nagy
• Mind
Közlekedési események elkerülése
Válassza ki, hogy elkerülje-e a rendszer a forgalmi eseményeket az útvonal kiszámításakor:
• Soha
• Kérdés (az útvonal módosítására vonatkozó
Válassza ki a Akadálymentes forgalom
megjelenítése lehetőséget a térképen történő
mutatásához.
Kiterjesztett forgalmi információk
használata19
Válassza ki a Valós idejű forgalmi információk
lehetőséget a valós idejű forgalmi információk
használatához az interneten keresztül (RTTI).
Kapcsolódó információk
•
•
•
Sensus Navigation* beállítások (21. oldal)
•
Valós idejű közlekedési információk
(20. oldal)
Térképbeállítások (22. oldal)
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai* (23. oldal)
Általános információk a frissítésről
A térképek frissítésének kétféle módja van. Számítógép és USB-memória használatával vagy
közvetlenül az autóból20 (ha az autó csatlakozik
az internethez).
Az autó térképe számos előre meghatározott
régióra van osztva. A térképadatok frissítésekor
nem szükséges az összes régió frissítése - a járművezető választhatja csak egy vagy több adott
régió frissítését.
Egy vagy több régió frissíthető, amikor az autó
csatlakozik az internethez. Ha nagy számú régiót
- vagy a teljes térképet - kell frissíteni, akkor a
térképadatok összessége olyan nagy lehet, hogy
sokkal egyszerűbb számítógép és USB memória
használatával frissíteni.
MEGJEGYZÉS
Ha az útiterv több régióra is kiterjed, akkor
ezeknek ugyanolyan verziószámúaknak kell
lenniük. Különben fennáll a lehetősége annak,
hogy a kiszámított útvonal váratlan útszakaszt
fog tartalmazni.
javaslatok megjelennek az utazás során)
19
20
24
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Csak bizonyos országokban érhető el.
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
A térképszerkezet frissítése
Bizonyos esetekben le kell cserélni a térképszerkezetet - ez régiók hozzáadásakor vagy olyankor
szükséges, amikor egy nagy régiót kisebb
régiókra kell osztani. Amikor ez történik, akkor az
egyes régiók frissítésének kísérlete a normál eljárás használatával sikertelen, és az ennek okát
jelző üzenet jelenik meg.
Ehelyett a teljes térképet újra kell telepíteni USB
memórián keresztül. További tájékoztatásért,
tanulmányozza a Volvo Cars támogató weboldalt
(support.volvocars.com) vagy keressen fel egy
Volvo kereskedést.
A navigációs rendszer szoftverének
frissítése
A térképadatok mellett a navigációs rendszer
saját szoftvere is, amely folyamatos fejlesztés
alatt áll, időről-időre frissítést igényel. Ilyenkor
előfordulhat olyan helyzet, amikor a térképadatok
legújabb frissítését nem támogatja a navigációs
rendszer meglévő szoftvere. Ilyen esetekben egy
üzenet jelenik meg, amely arról tájékoztat, hogy
frissíteni kell a navigációs rendszer szoftverét. Ez
egy Volvo kereskedésben is végrehajtható.
Gyakran ismételt kérdések
Kérdés
Válasz
Lehetséges
a térképadatok platformjának
módosítása, például Európáról
ÉszakAmerikára?
Igen, néhány kivétellel. Keressen
fel egy Volvo kereskedést a legfrissebb információkért.
Mennyi
ideig tart a
térképfrissítések
letöltése?
Ez a térképfájl méretétől és az
internetkapcsolat sávszélességétől függ. A frissítés méretével
kapcsolatos információk megjelennek a képernyőn.
Milyen
méretű egy
frissítés?
Ez a piactól függ. Minden piac
térképéhez részletes információk állnak rendelkezésre - lásd
Volvo Cars támogató weboldal
(support.volvocars.com)
Egyik frissítés sem
működik mit tegyek?
Próbálja meglátogatni a Volvo
Cars támogató weboldalt
(support.volvocars.com) vagy
keressen fel egy Volvo kereskedést.
Kapcsolódó információk
•
Térképek frissítése* számítógépen és USB
eszközön keresztül (26. oldal)
•
Térképek* frissítése online autóból
(27. oldal)
•
A térképes navigációval* kapcsolatos gyakran ismételt kérdések (28. oldal)
•
A térképes navigáció licencszerződése*
(30. oldal)
•
A térképes navigáció* szerzői jogi védelme
(32. oldal)
* Opció/tartozék.
25
NAVIGÁCIÓ
Térképek frissítése* számítógépen
és USB eszközön keresztül
Új térképek tölthetők le az internethez csatlakozó
számítógépről USB-memóriára, majd vihetők az
USB-memóriáról az autóba.
Előkészületek
Paraméter
Követelmények
3.
USB szabvány
(1.0/2.0/3.0):
Legalább 2.0
Fájlrendszer
(Ext2/NTFS/
FAT32):
Térképadatok letöltése az internetről
USB memóriára
FAT32
Kapacitás
(8/16/32/64
GB):
A térképfájlok mérete a
piactól függ - lásd az egyes
piacokra vonatkozó fájlméretet a "Részletes információk" részben a Volvo Cars
támogató weboldalon
(support.volvocars.com).
Készítse elő az USB-memóriát és a feljegyzett
térképinformációkat.
1.
Menjen a Volvo Cars támogató weboldalára
(support.volvocars.com) egy internetkapcsolattal rendelkező számítógépen.
2.
Válassza ki a térképeket, az autómodellt és a
modellévet.
3.
Kattintson a frissíteni kívánt régióra.
> Egy térkép képe jelenik meg a régióra
vonatkozó legfrissebb térképadatok információival.
4.
Ellenőrizze, hogy a térkép verziója újabb-e,
mint az autóban lévő térképé.
5.
Csatlakoztasson egy USB memóriát a számítógéphez, és töltse le a frissítést az USB
memóriára.
Jegyezze fel a jelenlegi térképverziót
Frissítés számítógéppel és USB memóriával
USB memória
Az alábbi paraméterekkel rendelkező USB
memóriára van szükség a frissítés kezeléséhez:
1.
Érintse meg a Letöltőközpont lehetőséget
az alkalmazás nézetben.
Jegyezze fel a térkép képe alatti térképadatokat.
A letöltési idő a térkép méretétől és a kapcsolat
sávszélességétől függően változhat.
A térképadatok átvitele USB
memóriáról az autóba
2.
26
Érintse meg a nyilat a régió kibontásához.
> Megjelennek a részletes térképinformációk.
Az USB-memóriára vitelhez szükséges idő a térképfájl méretétől függően változó. A frissítés
vezetés közben végrehajtható. Ha a telepítés nem
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
fejeződik be az autó leállításáig, akkor a következő vezetéskor folytatódik.
Frissítés
1. Kapcsolja be a navigációs rendszert.
2.
Csatlakoztassa az USB-memóriát az autó
USB-csatlakozójához. Ha két USB-csatlakozó van, akkor a másiknak ugyanakkor nem
szabad használatban lennie.
3.
A navigációs rendszer automatikusan észleli,
hogy frissítés érhető el és a teljes térképadatbázis frissítése során mutatja a kijelző
képernyőn, hogy a folyamat hány százaléka
fejeződött be.
> Egy egyedi térképrégió frissítése esetén a
frissítés azonnal elkezdődik.
A teljes térképadatbázis frissítésének
elkezdéséhez a felhasználónak meg kell
érintenie a Megerősítés lehetőséget vagy a Mégse lehetőséget a telepítés
megszakításához.
4.
Érintse meg a Megerősítés lehetőséget - A
teljes térképadatbázis frissítése elkezdődik,
és a folyamat haladásáról tájékoztatás jelenik
meg a központi kijelzőn.
5.
A központi kijelző mutatja, amikor az átvitel
befejeződött - ennél a pontnál távolítsa el az
USB memóriát.
6.
Indítsa újra az infotainment rendszert.
21
7.
Ellenőrizze, hogy a helyes térképadatok vannak-e az autóban a korábbi "Jegyezze fel a
jelenlegi térképverziót" címszó alatt leírtak
szerint.
Térképek* frissítése online autóból
Amikor az autó csatlakozik az internethez, akkor
frissíthetők a navigációs rendszer térképei21.
Megszakítások
Ha a frissítés megszakad, akkor mindig megjelenik egy magyarázó szöveges üzenet a központi
kijelzőn.
Mi történik ha...
Válasz
az infotainment
rendszer kikapcsol
a frissítés közben?
A folyamat szünetel,
majd automatikusan folytatódik a rendszer újbóli
aktiválásakor, például a
motor beindításakor.
az USB memóriát
kihúzzák, mielőtt a
frissítés befejeződne?
A folyamat szünetel,
majd automatikusan folytatódik, ha az USB
memóriát újra csatlakoztatják az autóhoz.
A távoli frissítés alapelve.
További tájékoztatásért - lásd a Volvo Cars támogató weboldalt (support.volvocars.com) vagy
keressen fel egy Volvo kereskedést.
Kapcsolódó információk
•
Térképek* frissítése online autóból
(27. oldal)
•
Térképfrissítések (24. oldal)
Csak bizonyos országokban érhető el.
}}
* Opció/tartozék.
27
NAVIGÁCIÓ
||
Az autónak csatlakoznia kell az internethez, lásd a
kezelési útmutatóban található utasításokat.
Szoftverfrissítés funkció a Beállítások
Rendszer Letöltőközpont menüben.
1.
1.
Érintse meg az Letöltőközpont lehetőséget
az alkalmazás nézetben.
> Az alkalmazás elindul, és egy szám látható
a Térképek mellett, ami azt jelzi, hogy
hány térképfrissítés van az adott otthoni
régióhoz. A szám a frissítések újbóli kereséséig vagy a frissítések telepítéséig
marad látható.
2.
Nyomja meg a Térképek gombot.
3.
Nyomja meg a Telepítés, majd az
Megerősítés gombot.
> Elindul a kiválasztott térkép/térképfrissítés telepítése.
További tájékoztatásért - lásd a Volvo Cars támogató weboldalt (support.volvocars.com) vagy
keressen fel egy Volvo kereskedést.
Térképadatok automatikus frissítése
Az automatikus frissítés csak akkor választható ki,
ha aktiválva van az Automatikus
28
A térképadatok automatikus frissítése csak
az otthoni régióhoz választható ki. Ha még
nincs kiválasztva az otthoni régió - nyomja
meg a LE nyilat a régió kibontásához.
> Megjelennek a részletes térképinformációk.
2.
Nyomja meg a Beáll. kiind. ter.-ként gombot.
3.
Jelölje be a Autom. frissítés: jelölőnégyzetet.
> Amikor az autó csatlakoztatva van az internethez és térképfrissítés áll rendelkezésre,
az automatikusan letöltődik az autóra.
Kapcsolódó információk
•
Térképek frissítése* számítógépen és USB
eszközön keresztül (26. oldal)
•
Térképfrissítések (24. oldal)
A térképes navigációval*
kapcsolatos gyakran ismételt
kérdések
Az alábbiakban néhány gyakran felmerülő kérdés
található a navigációs rendszerrel kapcsolatban.
Az autó helyzete rossz a térképen
A navigációs rendszer körülbelül 20 méteres
(65 láb) pontossággal mutatja az autó helyzetét.
Amikor egy másik úttal párhuzamosan, kanyargós
utakon, több szintű utakon halad vagy hosszú
távolságot vezetett bármilyen megkülönbözető
kanyar nélkül, akkor a hibának nagyobb kockázata van.
A magas hegyek, épületek, alagutak, völgyhidak,
aluljárók/felüljárók stb. szintén negatív hatással
vannak a műholdjelek vételére, ami azt jelenti,
hogy az autó helyzetének kiszámítási pontossága
csökken.
A rendszer nem mindig a leggyorsabb/
legrövidebb utat számítja ki
Az útvonal számításakor számos tényező figyelembe vétele szolgál az elméletileg legjobb eredmény meghatározását. Ezek a tényezők többek
között az útvonal hosszúsága, az út szélessége,
az út besorolása, a forgalom sűrűsége és a
sebességkorlátozások. Azonban határozottan
lehetséges, hogy a helyismerettel rendelkező
gyakorlott járművezető jobb útvonalat képes
választani.
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
A rendszer például használhat fizetős
utakat vagy kompokat, miközben a
járművezető elkerülné ezeket.
Műszaki okokból a rendszer a hosszú távolságot
átívelő útvonalak kiszámítása során csak a
nagyobb utakat tudja használni.
Ha a fizetős utak és autópályák elkerülését
választotta, akkor azok a lehető legnagyobb mértékben elkerülésre kerülnek és csak akkor használja azokat a rendszer, ha nincs más ésszerű
lehetőség.
Szállítást követően az autó helyzete
helytelen a térképen
Ha például kompon vagy vonaton vagy a műholdjelek vételét egyéb módon akadályozva szállítják
az autót, akkor akár 5 percet vehet igénybe az
autó helyzetének megfelelő kiszámítása.
Az autó szimbólum a kijelző képernyőn
logikátlanul viselkedhet, miután
gumiabroncsot cserélt.
A műholdvevő mellett, az autó fordulatszám-érzékelője és egy giroszkóp is segít az autó pillanatnyi
helyzetének, sebességének és haladási irányának
meghatározásában. A pótkerék felszerelését vagy
a nyári és téli kerekek cseréjét követően a rendszernek "meg kell tanulnia" az új kerekek méretét.
A rendszer optimális működése érdekében ezért
ajánlott az autó vezetése egy ideig olyan utakon,
ahol jó a műholdvétel (jó láthatóság).
A térkép képe nem felel meg a valós
helyzetnek
Az olyan tényezők, mint az úthálózat bővítése és
átépítése, az új közlekedési szabályok folyamatos
bevezetése stb. azt okozzák, hogy a térképadatbázis nem mindig, nem minden helyzetben teljes.
Kapcsolódó információk
•
Térképfrissítések (24. oldal)
Ezért a térképadatok folyamatos fejlesztés és
frissítés alatt állnak - időnként ellenőrizze, hogy
rendelkezésre állnak-e frissítések.
Az autó szimbólum ugrál vagy forog a
képernyőn
A rendszernek néhány másodpercre van szüksége az autó helyzetének és a mozgásának érzékeléséhez az elindulás előtt.
Kapcsolja ki a rendszert és állítsa le a motort.
Indítsa el újra, de maradjon álló helyzetben egy
ideig az indulás előtt.
A térképinformációk nem naprakészek
Lásd a következő címszó alatti választ.
Telepítve vannak a legfrissebb
térképinformációk?
A térképadatok és folyamatosan frissülnek és fejlődnek. A térképfrissítésekkel kapcsolatban számítógép és USB memória használatával, az
autóba telepített aktuális térképverzió jeleníthető
meg. Ellenőrizze a térképverziót az autóban, és
hasonlítsa össze a Volvo Cars
support.volvocars.com támogató oldalán elérhető
térképverzióval.
29
NAVIGÁCIÓ
A térképes navigáció
licencszerződése*
Az engedély22 bizonyos tevékenységek működtetésének jogára vagy valaki más jogának a szerződés feltételeinek megfelelően történő használatára vonatkozó szerződés.
VÉGFELHASZNÁLÓI
LICENCSZERZŐDÉS
A HERE ADATBÁZISÁNAK HASZNÁLATA
ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A
VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉST.
FIGYELMEZTETÉS A FELHASZNÁLÓNAK
JELEN SZERZŐDÉS LICENCSZERZŐDÉSKÉNT,
NEM PEDIG ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSKÉNT
JÖTT LÉTRE ÖN ÉS A HERE EUROPE B.V.
(“HERE”) KÖZÖTT A HERE NAVIGÁCIÓS
TÉRKÉP ADATBÁZISA ÖNT ILLETŐ
PÉLDÁNYÁNAK VONATKOZÁSÁBAN,
BELEÉRTVE A HERE ÁLTAL KIADOTT
KAPCSOLÓDÓ SZÁMÍTÓGÉPES SZOFTVERT,
ADATHORDOZÓT ÉS TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ
NYOMTATOTT DOKUMENTÁCIÓT (A
TOVÁBBIAKBAN EGYÜTTESEN AZ
„ADATBÁZIS”). AZ ADATBÁZIS
HASZNÁLATÁVAL ÖN MAGÁRA NÉZVE
KÖTELEZŐNEK FOGADJA EL A JELEN
VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS (A
„SZERZŐDÉS”) ÖSSZES FELTÉTELÉT.
AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL A JELEN
SZERZŐDÉS FELTÉTELEIT,
22
30
HALADÉKTALANUL JUTASSA VISSZA AZ
ADATBÁZIST AZ ÖSSZES TARTOZÉKÁVAL
EGYÜTT AZ ELADÓNAK. ILYEN ESETBEN A
VÉTELÁR VISSZATÉRÍTÉSRE KERÜL.
TULAJDONJOG
Az Adatbázis és az abban megtestesülő szerzői
jogok és szellemi tulajdonjogok, illetve
szomszédos jogok tulajdonosa a HERE, vagy
annak licencbirtokosai. A HERE és az eladó
fenntartja az Adatbázist tartalmazó adathordozó
tulajdonjogát mindaddig, amíg Ön teljes
egészében ki nem egyenlíti a HERE-nek és/vagy
az eladónak a jelen vagy hasonló Szerződések
alapján az Ön számára biztosított Adatbázisért
fizetendő összeget.
A LICENC BIZTOSÍTÁSA
A HERE nem kizárólagos licencet biztosít Önnek
az Adatbázis személyes célokra történő
felhasználására, illetve az Ön vállalatának belső
tevékenységi körében történő felhasználására.
Jelen licenc nem tartalmazza az allicencbe adás
jogát.
megengedett mértéken túl Ön nem készíthet
kivonatot, illetve nem hasznosíthatja újra az
Adatbázis tartalmának lényeges részeit, illetve az
Adatbázis semekkora hányadát nem
reprodukálhatja, nem másolhatja, nem
módosíthatja, nem dolgozhatja át, nem fordíthatja
le, nem fejtheti vissza és nem fordíthatja vissza.
Amennyiben az európai szoftverirányelv (vagy az
arra alapuló nemzeti jogszabályok) értelmében a
termékről együttműködési információt kíván
szerezni, az említett információ megadására
méltányos lehetőséget kell biztosítania a HERE
számára, a HERE által meghatározott méltányos
feltételek – beleértve ennek költségét is –
mellett.
Az Adatbázis a HERE részére licencbe adás útján
biztosított, harmadik felektől származó
információkat foglal magában, és az alábbi URL
címen található feltételek és tulajdonjogi
megjegyzések vonatkoznak rá:
here.com/supplierterms
FELHASZNÁLÁSI KORLÁTOZÁSOK
Az Adatbázis használata azon meghatározott
rendszerre korlátozódik, amely számára készült;
az érvényben lévő jogszabályok (pl. az Európai
Unió a számítógépi programok jogi védelméről
szóló (91/250), valamint az adatbázisok jogi
védelméről szóló (96/9) irányelvén alapuló
nemzeti jogszabályok) által kifejezetten
EULA = End User License Agreement
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
A LICENC ÁTRUHÁZÁSA
Ön nem ruházhatja át az Adatbázist harmadik
felekre, kivéve, ha azt olyan rendszerre telepítik,
mely számára az Adatbázis készült, illetve ha Ön
nem tartja meg az Adatbázis egyetlen példányát
sem, feltéve hogy az átruházás
kedvezményezettje magára nézve kötelezőnek
fogadja el a jelen Szerződés feltételeit, és ezt
írásban megerősíti a HERE felé. A többlemezes
készletek csak a HERE által rendelkezésre
bocsátott komplett készletekként ruházhatók át
vagy értékesíthetők; részenként nem ruházhatók
át, illetve nem értékesíthetők.
A GARANCIA KORLÁTOZÁSA
A HERE az alábbi figyelmeztetések kikötésével
garantálja, hogy az Adatbázis Önt megillető
példánya a beszerzését követő 12 hónap során
megbízhatóan fog működni az Adatbázis
beszerzésének időpontjában érvényben lévő
HERE pontossági és teljességi követelményeinek
megfelelően, mely követelményeket a HERE
kérésre az Ön rendelkezésére bocsát.
Amennyiben az Adatbázis nem a jelen korlátozott
garanciának megfelelően működik, a HERE
minden tőle telhetőt megtesz az Adatbázis nem
megfelelő példányának kijavítása vagy cseréje
érdekében. Ha az Adatbázis mindezen
erőfeszítések ellenére sem működik az itt leírt
garanciáknak megfelelően, Ön vagy kérheti az
Adatbázisért fizetett összeg méltányos
visszatérítését, vagy elállhat a jelen Szerződéstől.
Ez a megoldás jelenti a HERE teljes körű
felelősségvállalását, és az Ön kizárólagos
jogorvoslati lehetőségét a HERE ellen. A jelen
bekezdésben kifejezetten leírtak kivételével a
HERE nem garantál, illetve nem tesz semmilyen
kijelentést az Adatbázis használatából eredő
eredmények felhasználását illetően annak
helyessége, pontossága, megbízhatósága vagy
egyéb vonatkozása tekintetében. A HERE nem
garantálja, hogy az Adatbázis hibamentes, vagy
hibamentes lesz. A HERE, az eladó vagy bármely
más személy által szóban vagy írásban adott
információ vagy tanács nem hoz létre garanciális
kötelezettséget, illetve semmilyen módon sem
bővíti a fentiekben leírt korlátozott garancia körét.
A jelen Szerződésben meghatározott korlátozott
garancia nem érinti, illetve nem sérti azokat a
törvényben meghatározott jogokat, melyek Önt a
rejtett hibákra vonatkozó törvényi garancia szerint
megilletik.
Amennyiben Ön nem közvetlenül a HERE-től
szerezte be az Adatbázist, a HERE által a jelen
Szerződésben biztosított jogokon túlmenően az
országában érvényben lévő törvényekben
meghatározott jogokkal élhet azon személy ellen,
akitől az Adatbázist beszerezte. A HERE által
nyújtott fenti garancia nem érinti ezeket a
törvényes jogokat. Ön a jelen Szerződésben
biztosított garanciális jogokon túlmenően
érvényesítheti ezeket a jogokat.
következményes, közvetett vagy korlátlan
közvetlen károkért történő kockázatvállalást.
Ennek megfelelően a HERE semmilyen
körülmények között nem vállal felelősséget
semmi nemű következményes vagy közvetett
kárért, ideértve egyebek mellett az Adatbázis Ön
általi használatából eredő, Önt vagy bármely
harmadik felet érintő anyagi veszteséget,
adatvesztést vagy a használat ellehetetlenülését,
sem szerződéses, sem szerződésen kívüli
károkozás következtében, sem garanciális
kötelezettség alapján, még akkor sem, ha a
HERE-t az ilyen károk lehetőségéről
tájékoztatták. A HERE közvetlen károkért fennálló
felelősségvállalása minden esetben az Adatbázis
Önt illető példányának árára korlátozódik.
A JELEN SZERZŐDÉSBEN KIKÖTÖTT
KORLÁTOZOTT GARANCIA ÉS A
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KORLÁTOZÁSA NEM
ÉRINTI, ILLETVE NEM SÉRTI AZ ÖN
TÖRVÉNYES JOGAIT ABBAN AZ ESETBEN, HA
ÖN NEM ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KERETÉBEN
VÁSÁROLTA MEG AZ ADATBÁZIST.
A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
Az Adatbázisért fizetendő ár nem tartalmazza az
Adatbázis használatából eredő esetleges
}}
31
NAVIGÁCIÓ
||
FIGYELMEZTETÉSEK
Az Adatbázis az idő múlásából, a körülmények
változásából, valamint a felhasznált források és az
átfogó földrajzi adatok begyűjtésének
természetéből fakadóan pontatlan vagy hiányos
információkat tartalmazhat, melyek pontatlan
eredményekhez vezethetnek. Az Adatbázis nem
tartalmaz utazási időre és nem feltétlenül
tartalmaz – többek között – a szomszédos
országok biztonságára, a törvények
alkalmazására, vészhelyzetben igénybe vehető
segítségre, építkezésekre, út- vagy
sávlezárásokra, az utak meredekségére vagy
besorolására, a hidak magasságára, súlyvagy
egyéb korlátozásokra, útviszonyokra, különleges
eseményekre vonatkozó információkat, a
tulajdonában lévő navigációs rendszer márkájától
függően.
kapcsolatos jogviták eldöntésében. Ez nem sérti a
HERE azon jogát, mely szerint keresetet nyújthat
be az Ön akkori lakóhelye szerint illetékes
bírósághoz.
Kapcsolódó információk
•
•
Térképfrissítések (24. oldal)
A térképes navigáció* szerzői jogi védelme
(32. oldal)
A térképes navigáció* szerzői jogi
védelme
A szerzői jogokkal (© Copyright) kapcsolatos
tájékoztatásért - lásd az "A térképes navigáció
licencszerződése" részt.
Kapcsolódó információk
•
•
Térképfrissítések (24. oldal)
A térképes navigáció licencszerződése*
(30. oldal)
IRÁNYADÓ JOG
Jelen Szerződésre azon ország jogszabályai
alkalmazandók, melyben Ön az Adatbázis
beszerzésének időpontjában lakóhellyel
rendelkezik. Ha Ön jelenleg nem az Európai
Unióban vagy Svájcban lakik, akkor annak az
Európai Unión vagy Svájcon belüli illetékességi
területnek a jogszabályait kell alkalmazni, ahol az
Adatbázist beszerezte. Minden egyéb esetben,
vagy ha nem határozható meg, hogy milyen
illetékességi területen szerezte be az Adatbázist,
a holland jogszabályokat kell alkalmazni. Az
Adatbázis beszerzésének időpontjában az Ön
lakóhelye szerint illetékes bíróság rendelkezik
hatáskörrel a jelen Szerződésből eredő vagy azzal
32
* Opció/tartozék.
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
A
I
Alternatív útvonal
nyilvános, Gazd., Ajánlott, Gyors, Fizet.,
Tájkép
Irányítási beállítások
17
Az autó szállítása
29
Iránymutató pontok az útitervben
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
S
21, 23
Beállítások
közlekedési információk
Térképbeállítások
útvonal és célbairányítás
21
24
22
23
T
Érdekes helyek
12, 17
19
24, 26, 27
Kérdések és válaszok
28
Térképbeállítások
Kerülőút
19
Közlekedési információk
sugárzás
24
18
Küldés az autóhoz
14
térképes navigáció
A járművezetői kijelzőn
a középső kijelzőn
a szélvédőre vetített kijelzőn
Licencszerződés
POI
22
Térképnézet
8
6
9
22
Ú
30
Úti cél beállítása
10, 11, 12, 13, 14
Útiterv
mutatás
szerkesztés és törlés
P
F
Forgalmi akadály az útvonal mentén
Térképadatok frissítése
L
É
30, 32
18
K
B
Szerzői jog
15
16
16
12, 17
V
H
R
Hangfelismerés
Rendszer aktiválása
9
Valós idejű forgalmi információk (RTTI)
20, 21
4
33
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
34
TP 25380 (Hungarian), AT 1746, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising