Volvo | S90 Twin Engine | Kezelési útmutató | Volvo S90 Twin Engine 2020 Early Kezelési útmutató

Volvo S90 Twin Engine 2020 Early Kezelési útmutató
S90
TWIN ENGINE
KE Z E L É S I Ú T M U T AT Ó
VÄLKOMMEN!
Reméljük hosszú évekig élvezni fogja Volvo gépkocsiját. Az autót
úgy alakítottuk ki, hogy biztonságot és kényelmet nyújtson Önnek
és utasainak. A Volvo arra törekszik, hogy a világ egyik legbiztonságosabb autóját alkossa meg. Az Ön Volvója kielégíti az összes jelenlegi biztonsági és környezetvédelmi előírást.
Annak érdekében, hogy jobban élvezhesse a Volvóját, azt javasoljuk,
hogy olvassa el a jelen kezelési útmutató utasításait és karbantartási
információit. A kezelési útmutató mobilalkalmazásként (Volvo
Manual) és a Volvo Cars támogató oldalán (support.volvocars.com)
is elérhető.
Mindenkit arra buzdítunk, hogy ebben és más autókban is mindig
használja a biztonsági övet. Kérjük ne vezessen, ha alkohol vagy
gyógyszer hatása alatt áll – illetve vezetési képessége bármely más
módon csökkent.
TARTALOMJEGYZÉK
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
AZ ÖN VOLVÓJA
Tulajdonosi információk
18
Volvo ID
28
Biztonság
44
Kezelési útmutató a központi kijelzőn
19
Volvo ID létrehozása és regisztrálása
28
Biztonság terhesség alatt
45
Navigálás a kezelési útmutatóban
a központi kijelzőn
21
Drive-E - a vezetés tisztább élvezete
30
Whiplash Protection System
45
A kezelési útmutató mobil eszközökön
23
IntelliSafe – vezetőtámogatás és
biztonság
33
Pedestrian Protection System
47
A Volvo Cars támogató oldala
23
34
48
A kezelési útmutató olvasása
24
Sensus - online kapcsolat és szórakoztatás
Biztonsági övek
48
Szoftverfrissítések
37
Biztonsági övek felhelyezése és
levétele
Adatok rögzítése
37
Biztonsági övfeszítő
50
A szolgáltatások felhasználási feltételei
38
Az elektromos biztonságiövfeszítő visszaállítása
51
Ügyfél-adatvédelmi nyilatkozat
38
Ajtó és biztonsági öv figyelmeztető jelzés
52
A tartozékokkal és kiegészítő
berendezésekkel kapcsolatos fontos információk
39
Légzsákok
53
Vezető oldali légzsákok
54
Tartozékok beszerelése
2
BIZTONSÁG
39
Utaslégzsák
55
56
Berendezés csatlakoztatása az
autó diagnosztikai aljzatához
40
Az utaslégzsák aktiválása és inaktiválása*
Az autó azonosító számának megjelenítése
41
Oldallégzsákok
58
Függönylégzsákok
59
A járművezető figyelmének elvonása
41
Biztonsági üzemmód
60
Az autó beindítása és mozgatása
a biztonsági üzemmód bekapcsolása után
60
Gyermekbiztonság
61
Gyermekülés
62
A gyermekülések felső rögzítőpontjai
63
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A gyermekülések alsó rögzítőpontjai
63
i-Size ISOFIX rögzítőpontok gyermekülésekhez
64
Gyermekülés elhelyezése
65
Gyermekülések rögzítése
66
Az autó biztonsági övével rögzített
gyermekülések elhelyezésének
táblázata
68
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének táblázata
70
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének táblázata
71
Beépített gyermekülés*
74
Az üléspárna felhajtása a beépített
gyermekülésben*
75
Az üléspárna lehajtása a beépített
gyermekülésben*
76
Műszerek és kezelőszervek balkormányos autóban
78
Az alkalmazás menü kezelése a
járművezetői kijelzőn
104
Műszerek és kezelőszervek jobbkormányos autóban
79
Üzenetek a járművezetői kijelzőn
105
Járművezetői kijelző
82
Üzenetek kezelése a járművezetői
kijelzőn
106
A járművezetői kijelző beállításai
84
85
A járművezetői kijelzőről mentett
üzenetek kezelése
107
Üzemanyagszint-mérő
Hibrid műszer
85
A központi kijelző áttekintése
109
Hibrid akkumulátor műszere
86
A központi kijelző kezelése
112
Fedélzeti számítógép
87
A központi kijelző aktiválása és
inaktiválása
115
Út adatok megjelenítése a járművezetői kijelzőn
89
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
115
A napi kilométer-számláló viszszaállítása
90
Alnézetek kezelése a központi kijelzőn
119
Útstatisztikák megjelenítése a
központi kijelzőn
90
Funkció nézet a központi kijelzőn
122
124
Az útstatisztikák beállításai
91
Alkalmazások és gombok mozgatása a központi kijelzőn
Dátum és idő
92
Szimbólumok a középső kijelző
állapotsávján
124
Külső hőmérsékletmérő
92
Billentyűzet a központi kijelzőn
Visszajelző szimbólumok a járművezetői kijelzőn
126
93
A billentyűzet nyelvének módosítása a központi kijelzőn
130
Figyelmeztető szimbólumok a járművezetői kijelzőn
96
130
A járművezetői kijelző licencszerződése.
97
Írja be a karaktereket, betűket és
szavakat manuálisan a központi
kijelzőn
Alkalmazás menü a járművezetői
kijelzőn
A megjelenés módosítása a központi kijelzőn
132
103
3
VILÁGÍTÁS
Kikapcsolás és a rendszerhang
hangerejének módosítása a központi kijelzőn
133
Rendszermértékegységek módosítása
A rendszernyelv módosítása
Egyéb beállítások a központi
kijelző felső nézetében
Környezetfüggő beállítás megnyitása a központi kijelzőn
4
A szélvédőre vetített kijelző*
bekapcsolása és kikapcsolása
146
Világításkapcsolók
154
146
155
133
A szélvédőre vetített kijelző beállításai*
A világítás funkciók beállítása a
központi kijelzőn
133
Hangfelismerés
147
Helyzetjelző lámpák
156
134
A hangfelismerés használata
148
Nappali világítás lámpái
156
Telefon vezérlése hangvezérléssel
150
Rádió és média hangvezérlése
151
A hangfelismerés beállításai
152
135
A felhasználói adatok visszaállítása tulajdonosváltás esetén
135
A járművezetői kijelző beállításainak visszaállítása
136
A központi kijelző beállításait
mutató táblázat
136
Járművezetői profilok
Tompított fényszóró
157
A távolsági fényszóró használata
158
Aktív távolsági fényszóró
158
Az irányjelzők használata
160
Aktív kanyarlámpák*
161
Hátsó ködlámpa
161
Féklámpák
162
Vészféklámpák
162
138
Vészvillogók
Járművezetői profil kiválasztása
163
138
A hazakísérő világítás használata
Járművezetői profil átnevezése
163
139
A közelítő világítás időtartama
Járművezetői profil védelme
164
140
Belső világítás
Távvezérlős kulcs járművezetői
profilhoz rendelése
164
140
A belső világítás beállítása
166
A járművezetői profilok beállításainak visszaállítása
142
Üzenet a központi kijelzőn
142
Üzenetek kezelése a központi kijelzőn
143
A központi kijelzőről mentett üzenetek kezelése
143
Szélvédőre vetített kijelző*
144
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
KLÍMAVEZÉRLÉS
Ablakok, üvegek és tükrök
168
Manuális első ülés
186
Klímavezérlés
204
Az ablakok és napellenzők becsípődés-védelme
168
Elektromos* első ülés
187
Klímazónák
204
A becsípődés-védelem működésének alaphelyzetbe állítása
169
Az első elektromos* ülés beállítása
187
Klímavezérlés - érzékelők
204
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetének
tárolása
188
Érzékelt hőmérséklet
205
Elektromos ablakok
170
Az elektromos ablakok kezelése
170
172
Az ülés, a külső tükrök valamint a
szélvédőre vetített kijelző* tárolt
helyzetének használata
189
A napellenző* használata
173
Masszázs-beállítások* az első ülésen
190
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása*
191
Az első ülés üléspárnahosszának
beállítása*
192
Az első ülés oldaltámaszának
beállítása*
193
Belső és külső visszapillantó tükrök
A visszapillantó tükör sötétítésének beállítása
173
A külső tükrök lebillentése
174
Napfénytető*
176
A napfénytető működtetése*
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
177
179
A klíma hangvezérléses szabályozása
205
Levegőminőség
206
Clean Zone*
207
Clean Zone Interior Package*
207
Interior Air Quality System*
208
A levegőminőség-érzékelő* aktiválása és inaktiválása
208
Utastérszűrő
209
Levegőelosztás
209
A levegőelosztás módosítása
210
194
A szellőzők nyitása/zárása és
irányítása
210
212
Az ablaktörlők használata
179
Az első ülés deréktámaszának
beállítása*
Az esőérzékelő használata
180
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
195
Az esőérzékelő memória funkciójának használata
181
A háttámlák lehajtása a hátsó ülésen*
196
A levegőelosztási lehetőségek
táblázata
Ablak- és fényszórómosók használata
182
A hátsó ülés fejtámláinak beállítása
198
Klímakezelőszervek
215
Kormánykerék-kezelőszervek és kürt
199
216
Kormányzár
200
Az első ülésfűtés* aktiválása és
inaktiválása
A kormánykerék beállítása
200
Az első ülésfűtés* automatikus
bekapcsolásának aktiválása és
inaktiválása
217
A hátsó ülésfűtés* aktiválása és
inaktiválása
217
5
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
6
Az első ülésszellőztetés* aktiválása és inaktiválása
218
A kormánykerékfűtés* aktiválása
és inaktiválása
219
A kormánykerékfűtés automatikus
bekapcsolásának* aktiválása és
inaktiválása
219
Az automata klímaszabályozás
aktiválása
219
A levegő-visszakeringtetés aktiválása és inaktiválása
220
A levegő-visszakeringtetés időbeállításának aktiválása és inaktiválása
221
A maximális páramentesítés
bekapcsolása és kikapcsolása
221
A szélvédőfűtés* aktiválása és
inaktiválása
222
A szélvédőfűtés* automatikus
bekapcsolásának aktiválása és
inaktiválása
223
A hátsó ablak és a külső tükrök
fűtésének aktiválása és inaktiválása
223
A légkondicionáló aktiválása és
inaktiválása
227
Állóhelyzeti klíma
227
Előklímatizálás
228
Az előklímatizálás elindítása és
kikapcsolása
228
Előklímatizálás idő beállítása
230
Előklímatizálás időbeállításának
hozzáadása és szerkesztése
230
Az előkészítés időbeállításának
aktiválása és inaktiválása
232
Az előklímatizálás időbeállításának
törlése
232
Klímakomfort parkoláskor
233
Zárás megerősítése
242
A zárás jelzésének beállítása
243
A távvezérlős kulcs
244
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
246
A távolról vezérelt és belső nyitás
beállításai
247
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
247
Az elem cseréje a távvezérlős
kulcsban
248
További távvezérlős kulcsok rendelése
251
Red Key - korlátozott távvezérlős
kulcs*
252
Red Key* beállítások
252
253
A klímakomfort bekapcsolása és
kikapcsolása parkoláskor
233
Kivehető kulcsszár
Zárás és nyitás a kivehető kulcsszárral
255
Az állóklíma-vezérlés szimbólumai
és üzenetei
235
Indításgátló
256
Fűtés
237
A távvezérlős kulcs rendszer típusengedélye
257
Állóhelyzeti fűtés
238
Kulcs nélküli és érintésérzékeny
felületek*
266
239
240
A hátsó ablakfűtés és a tükörfűtés
automatikus aktiválása és inaktiválása
224
Kiegészítő fűtés
Az első ülés ventilátorszintjének
szabályozása
224
A kiegészítő fűtés automatikus
bekapcsolásának aktiválása és
inaktiválása
Az első ülés hőmérsékletének szabályozása
A hőmérséklet szinkronizálása
Kulcs nélküli zárás és nyitás*
267
A kulcs nélküli nyitás beállításai*
268
225
A csomagtérfedél kulcs nélküli
kioldása*
268
226
Az indító- és zár rendszerek
antennáinak elhelyezkedése
269
Zárás és nyitás az autó belsejéből
270
VEZETŐTÁMOGATÁS
A csomagtérfedél nyitása az autó
belsejéből
271
A gyermekbiztonsági zárak aktiválása és inaktiválása
271
Automatikus zárás vezetéskor
273
Az elektromosan működtetett
csomagérfedél nyitása és zárása*
273
A csomagtérfedél nyitása és
zárása lábmozdulattal*
Vezetéstámogató rendszer
286
Sebességfüggő kormányzási erő
286
Az automata sebességhatároló
tűrésének módosítása
302
Elektronikus menetstabilizáló
287
Az automata sebességhatároló
korlátai
302
Elektronikus menetstabilizáló
sport üzemmódban
288
Sebességtartó
303
289
304
276
A sport üzemmód aktiválása vagy
inaktiválása az elektronikus
menetstabilizálóhoz
A sebességtartó kiválasztása és
aktiválása
Sebességtartó inaktiválása
305
Szervizzárás
277
Az elektronikus menetstabilizáló
szimbólumai és üzenetei
290
A sebességtartó készenléti üzemmódja
306
A szervizzárás aktiválása és inaktiválása
278
Connected Safety
291
Adaptív sebességtartó*
306
Riasztó*
279
A Connected Safety be- vagy
kikapcsolása
292
Az adaptív sebességtartó* kezelőszervei és kijelző üzemmódja
308
Riasztók* aktiválása és inaktiválása
280
A Connected Safety korlátai
293
282
Távolságfigyelmeztetés*
293
Az adaptív sebességtartó kiválasztása és aktiválása*
309
Csökkentett riasztási szint*
Biztonsági zár*
282
295
Az adaptív sebességtartó újbóli
aktiválása*
310
A biztonsági zárak ideiglenes inaktiválása*
283
A távolságfigyelmeztetés aktiválása vagy inaktiválása
A távolságfigyelmeztetés korlátai
295
Az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódja*
311
Sebességhatároló
296
Az adaptív sebességtartó korlátai*
A sebességhatároló kiválasztása
és aktiválása
312
297
313
A sebességhatároló inaktiválása
298
Váltás a sebességtartó és az
adaptív sebességtartó* között a
központi kijelzőn
A sebességhatároló ideiglenes
inaktiválása
298
Az adaptív sebességtartó szimbólumai és üzenetei*
315
A sebességhatároló korlátai
299
Pilot Assist*
317
Automatikus sebességhatároló
299
319
Az automatikus sebességhatároló
aktiválása vagy inaktiválása
301
A Pilot Assist* kezelőszervei és
kijelző nézete
7
8
Kamera egység
346
A BLIS korlátai
370
A kamera és radar egység korlátai
347
371
322
A kamera és radar egység javasolt
karbantartása
351
A BLIS funkcióval kapcsolatos
üzenetek
323
City Safety™
352
A City Safety részfunkciói
353
A City Safety figyelmeztetési
távolságának beállítása
356
Akadályok észlelése City Safety
funkcióval
357
A City Safety keresztirányú forgalomban
A Pilot Assist* kiválasztása és aktiválása
320
A Pilot Assist* inaktiválása
322
A Pilot Assist* készenléti üzemmódja
A kormányzási segéd ideiglenes
kikapcsolása Pilot Assist* használatával
A Pilot Assist* korlátai
324
A Pilot Assist* szimbólumai és
üzenetei
326
Figyelmeztetés a vezetőtámogatástól ütközés kockázata esetén
327
Cél módosítása vezetőtámogatással
328
A tárolt sebesség beállítása vezetőtámogatáshoz
329
Időintervallum beállítása az elöl
haladó járműhöz képest
330
Automatikus fékezés vezetőtámogatással
Cross Traffic Alert*
372
A Cross Traffic Alert* be- vagy
kikapcsolása
373
A Cross Traffic Alert* korlátai
374
A Cross Traffic Alert* funkcióval
kapcsolatos üzenetek
376
Jelzőtábla-felismerés*
377
359
A jelzőtábla-felismerő* rendszer
aktiválása vagy inaktiválása
378
A City Safety korlátai keresztirányú forgalomban
360
A jelzőtábla-felismerő információk* mutatása
378
City Safety kormányzási segítség
kitérő manőverhez
361
Jelzőtábla-felismerés és Sensus
Navigation*
381
331
Automatikus fékezés elkerülő
manőver esetében City Safety
használatával
361
Figyelmeztetés a sebességhatárolóhoz és sebességmérő kamerákhoz a jelzőtábla-felismerő rendszertől*
381
Hajtásmód vezetőtámogatáshoz
332
A kanyarodási segéd* aktiválása
vagy inaktiválása
334
A City Safety korlátai
363
A jelzőtábla-felismerő funkció*
figyelmeztetéseinek aktiválása
vagy inaktiválása
382
333
A City Safety fékez a szembejövő
járművek esetén
362
Kanyarodási támogatás*
366
A jelzőtábla-felismerés korlátai*
384
A kanyarodási segéd korlátai*
334
A City Safety funkcióval kapcsolatos üzenetek
Driver Alert Control
384
Előzési segéd
335
Rear Collision Warning*
367
386
A Rear Collision Warning* korlátai
367
A Driver Alert Control be- vagy
kikapcsolása
BLIS*
368
386
A BLIS be- vagy kikapcsolása
369
Pihenőhelyre vezetés kiválasztása
a Driver Alert Control funkció
figyelmeztetése esetén
Az előzési segéd használata
335
Radar egység
336
A radar eszköz típusengedélye
338
HIBRID INFORMÁCIÓK
A Driver Alert Control korlátai
387
Sávtartó segéd
387
A sávtartó segéd aktiválása vagy
inaktiválása
389
A sávtartó segéd beavatkozási
módjának kiválasztása
389
A sávtartó segéd korlátai
390
A sávtartó segéd szimbólumai és
üzenetei
391
A sávtartó segéd kijelzési módja
393
Kormányzási segítség ütközés
kockázatakor
394
A kormányzási segítség aktiválása
vagy inaktiválása ütközés kockázata esetén
395
Kormányzási segítség sávelhagyás kockázata esetén
A sávtartó segéd rendszer* aktiválása vagy inaktiválása
402
A Twin Engine rendszerrel kapcsolatos általános információk
426
A parkolósegéd korlátai
403
A hibrid akkumulátor töltése
427
A parkolósegéd szimbólumai és
üzenetei
405
Töltőáram
429
Parkolókamera*
406
Töltőkábel
429
Parkolósegéd kamerák elhelyezkedése és megfigyelt területek*
407
Parkolósegéd-vonalak a parkoló
kamerához*
Földzárlat-megszakító a töltőkábelben
431
A töltőkábel hőmérséklet-figyelése
432
409
A bemenő töltőaljzat fedelének
nyitása és zárása
433
A parkolósegéd rendszer érzékelő
mezői
411
A hibrid akkumulátor töltésének
elindítása
433
Parkolósegéd kamera aktiválása
412
436
A parkolókamera szimbólumai és
üzenetei
414
Töltési állapot az autó bemenő töltőaljzatán
437
395
Parkolósegéd*
416
Töltési állapot a töltőkábel vezérlőegységén
396
417
Töltési állapot az autó járművezetői kijelzőjén
440
Kormányzási segítség szemből
történő ütközés kockázata esetén
Parkolási változatok Park Assist
Pilot használatával*
397
418
A hibrid akkumulátor töltésének
leállítása
442
Kormányzási segítség hátulról történő ütközés kockázata esetén*
A parkolósegéd* használata
421
398
A parkolósegéd* korlátai
421
A Twin Engine hajtással kapcsolatos szimbólumok és üzenetek a
járművezetői kijelzőn
444
A kormányzási segéd korlátai
ütközés kockázatakor
Párhuzamos parkolóhely elhagyása Park Assist Pilot* használatával
A parkolósegéd* üzenetei
424
Hibrid akkumulátorral rendelkező
autók hosszú távú tárolása
446
A kormányzási segéd szimbólumai és üzenetei ütközés kockázata esetén
399
Parkolósegéd*
400
Park Assist Pilot elöl, hátul és az
oldalak mentén*
401
9
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Indítsa be az autót
448
Sebességváltó
463
Az autó leállítása.
450
Automata sebességváltó
463
Gyújtáshelyzetek
450
464
Gyújtásmód kiválasztása
451
Az automata sebességváltó fokozathelyzetei
Alkoholzár*
452
Fokozatváltás a kormánykerék váltófüleivel*
466
Az alkoholzár megkerülése*
453
Fokozatválasztás-gátló
A motor beindítása előtt az alkoholzárral*
467
453
Padlógáz funkció
Fék funkciók
454
Lábfék
454
Fékerőnövelés
456
Fékezés nedves utakon
486
Üzemanyag betöltés
487
Az üzemanyag kezelése
489
Benzin
489
Benzin-részecskeszűrő
490
468
Túlmelegedés a motorban és hajtásrendszerben
491
Fokozatváltás-jelző
469
Az indítóakkumulátor túlterhelése
492
Összkerékhajtás
469
Segédindítás másik akkumulátorral
492
Hajtásrendszer
470
Vonóhorog*
494
456
A belsőégésű motor beindítása és
leállítása Twin Engine esetén.
471
A vonóhorog* műszaki adatai
495
Fékezés sózott utakon
456
Hajtásmódok
496
A fékrendszer karbantartása
471
Kihúzható/visszahúzható vonókonzolok*
457
Hajtásmód váltása
475
Vezetés utánfutóval
Rögzítőfék
498
457
476
Utánfutó-stabilizáló*
A rögzítőfék aktiválása és inaktiválása
499
458
Energiaelosztás hibrid hajtásban
térképadatok használatával*
Az utánfutó lámpáinak ellenőrzése
Az automatikus rögzítőfék aktiválásának beállítása
500
459
Vonóhorogra rögzített kerékpártartó*
502
Parkolás emelkedőn
Vontatás
503
A vonószem felszerelése és eltávolítása
503
Szintvezérlés* és lengéscsillapítás
477
A szintszabályozás beállításai*
480
459
Gazdaságos vezetés
A rögzítőfék hibája esetén
480
460
Automatikus fékezés álló helyzetben
482
460
A hatótávolságot befolyásoló
tényezők elektromos üzemmódban
Az álló helyzetben történő automatikus fékezés aktiválása és inaktiválása
461
Hold és Charge funkció
483
Előkészületek hosszú utazás előtt
Segítség emelkedőn induláskor
484
462
Téli vezetés
484
Gázlás
485
Automatikus fékezés ütközés után
10
Az üzemanyagtöltő fedél nyitása
és zárása
462
Szállítás
505
HomeLink®*
505
A HomeLink®* programozása
506
A HomeLink®* használata
508
HANG, MÉDIA ÉS INTERNET
HomeLink®* típusengedély
509
Hang, média és internet
512
Videó lejátszása
529
Iránytű*
509
Audio-beállítások
512
DivX® lejátszása
529
Az iránytű aktiválása és inaktiválása*
509
Hangzásélmény*
513
A videó beállításai
529
Az iránytű* kalibrálása
510
Alkalmazások
514
Bluetooth® média
530
Alkalmazások letöltése
515
516
Készülék csatlakoztatása
Bluetooth® kapcsolaton
530
Alkalmazások frissítése
Alkalmazások törlése
517
Média USB-csatlakozón
530
Készülék csatlakoztatása USBcsatlakozón
531
Az USB eszközök műszaki adatai
531
Rádió
517
A rádió bekapcsolása
518
Rádiósáv és rádióállomás váltása
518
Rádióállomások keresése
519
Rádiócsatornák mentése a Rádió
kedvencek alkalmazásban
520
Kompatibilis médiaformátumok
532
Apple® CarPlay®*
533
Az Apple® CarPlay®* használata
534
Apple®
CarPlay®*
A rádió beállításai
521
Az
RDS rádió
522
536
Digitális rádió*
523
Tanácsok az Apple® CarPlay®*
használatához
beállításai
Kapcsolat az FM és a digitális
rádió* között
523
Android Auto*
537
Médialejátszó
535
Az Android Auto* használata
538
524
Android Auto* beállítások
538
Médialejátszás
524
526
Tanácsok az Android Auto* használatához
539
Média vezérlése és váltása
Média keresése
527
Telefon
540
Gracenote®
527
541
CD-lejátszó*
528
Telefon csatlakoztatása az autóhoz
Bluetooth kapcsolaton az első
alkalommal
Videó
528
11
VOLVO ON CALL
12
Telefon automatikus csatlakozta542
tása az autóhoz Bluetooth kapcsolaton
Nincs vagy gyenge internetkapcsolat
555
Telefon manuális csatlakoztatása
az autóhoz Bluetooth kapcsolaton
Wi-Fi hálózat eltávolítása
556
A Wi-Fi technológiája és biztonsága
556
557
543
Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott telefon lecsatlakoztatása
544
Felhasználási feltételek és adatmegosztás
Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott telefonok közötti váltás
544
Az adatmegosztás aktiválása és
inaktiválása
557
Bluetooth kapcsolaton csatlakozó
készülékek eltávolítása
544
A szolgáltatások adatmegosztása
558
Tárolóhely a merevlemezen
559
Telefonhívások kezelése
545
Audio és média licencszerződés
560
Szöveges üzenetek kezelése
546
Szöveges üzenetek beállításai
547
A telefonkönyv kezelése
547
Telefon-beállítások
548
Bluetooth eszközök beállításai
549
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
549
Az autó csatlakoztatása az internethez Bluetooth funkcióval rendelkező telefonon keresztül
551
Az autó csatlakoztatása az internethez telefonon keresztül (Wi-Fi)
552
Az autó csatlakoztatása az internethez autómodemen (SIM-kártyán) keresztül
553
Az autómodem beállításai*
554
Internet-hozzáférés megosztása az
autóból Wi-Fi hotspoton keresztül
554
Az autó töltésének tervezése és
ütemezése Volvo On Call* alkalmazás használatával
572
KEREKEK ÉS
GUMIABRONCSOK
Hóláncok
593
RAKODÁS, TÁROLÁS ÉS
UTASTÉR
Gumiabroncsok
574
Szükséghelyzeti defektjavító készlet
594
Az utastér belseje
602
A gumiabroncs méretjelölése
576
Defektjavító készlet használata
595
Alagútkonzol
603
A keréktárcsa méretjelölése
577
Fújja fel a gumiabroncsot a defektjavító készlet kompresszorával
599
Elektromos aljzatok
604
A gumiabroncsok forgási iránya
Az elektromos aljzatok használata
577
Futófelület-kopásjelzők a gumiabroncsokon
578
606
A kesztyűtartó használata
608
A gumiabroncsnyomás ellenőrzése
578
Napellenzők
609
Raktér
A gumiabroncsnyomás beállítása
579
610
Javaslatok a rakodáshoz
Előírt gumiabroncsnyomás
580
610
581
Tetőterhelés és rakodás tetőcsomagtartóra
Gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer*
611
Új gumiabroncsnyomás mentése a
megfigyelő rendszerben*
583
Táskatartó kampók
612
Lásd gumiabroncs-nyomás állapot
a központi kijelzőn*
584
Csomagrögzítő szemek
612
Teendők alacsony gumiabroncsnyomás-figyelmeztetés esetén
585
Amikor kerekeket cserél
586
Szerszámkészlet
586
Emelő*
587
Kerékcsavarok
587
Kerék eltávolítása
588
A kerekek felszerelése
590
Pótkerék*
591
A pótkerék kezelése
592
Téli gumiabroncsok
593
Átvezető rakodónyílás a hátsó ülésben* 612
Elsősegélycsomag*
613
Elakadásjelző háromszög
613
13
KARBANTARTÁS ÉS
SZERVIZELÉS
Biztosítékcsere
640
Az autó fényezése
669
Volvo szervizprogram
616
Biztosítékok a motortérben
641
Kisebb fényezési sérülések javítása
670
Adatátvitel az autó és a műhely
között Wi-Fi kapcsolaton keresztül
616
Biztosítékok a kesztyűtartó alatt
648
Színkódok
671
Letöltési központ
617
Biztosítékok a csomagtérben
653
Az ablaktörlő lapátok cseréje
671
Rendszerfrissítések kezelése a
letöltési központban
617
A belső tisztítása
658
672
A központi kijelző tisztítása
658
Állítsa szerviz állásba az ablaktörlő
lapátokat.
618
A szélvédőre vetített kijelző* tisztítása
659
Mosófolyadék betöltése
673
Szervizelés és javítás előjegyzése
619
Szövetkárpit és tetőkárpit tisztítása
660
Autóadatok küldése a szerviznek
620
A biztonsági övek tisztítása
660
Az autó felemelése
622
660
A klímavezérlő rendszer szervizelése
624
Padlószőnyegek és berakott szőnyegek tisztítása
Szélvédőre vetített kijelző a szélvédő cseréjekor*
624
A motortérfedél nyitása és zárása
625
A motortér áttekintése
626
Motorolaj
627
A motorolaj ellenőrzése és feltöltése
629
A hűtőfolyadék feltöltése
630
Lámpacsere
632
Akkumulátor
633
Hibrid akkumulátor
637
Szimbólumok az akkumulátorokon
Autó állapota
14
A bőr kárpitok tisztítása*
661
A bőr kormánykerék tisztítása
662
A belső műanyag, fém és fa alkatrészek tisztítása
662
A külső tisztítása
663
Polírozás és viaszolás
663
Kézi mosás
664
Automata autómosó
665
Nagy nyomású mosás
667
Az ablaktörlő lapátok tisztítása
667
638
A külső műanyag, gumi és díszítő
komponensek tisztítása
668
Akkumulátor-újrahasznosítás
638
Keréktárcsák tisztítása
669
Biztosítékok és központi elektromos egységek
639
Rozsdavédelem
669
MŰSZAKI ADATOK
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
Típusjelölések
676
Méretek
679
Tömegek
681
Vontató képesség és vonóhorogterhelés
682
A motor műszaki adatai
684
Motorolaj — műszaki adatok
685
A motorolaj tekintetében nehéz
vezetési feltételek
686
Hűtőfolyadék — műszaki adatok
687
Sebességváltó-folyadék —
műszaki adatok
687
Fékfolyadék — műszaki adatok
687
Üzemanyagtartály - méret
688
Légkondicionáló — műszaki adatok
688
Üzemanyag-fogyasztás és CO2kibocsátás
690
Jóváhagyott kerék- és gumiabroncsméretek
693
A gumiabroncsok minimális megengedett terhelésmutatója és
sebesség-besorolása
694
Jóváhagyott gumiabroncs-nyomások
695
Betűrendes tárgymutató
697
15
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
Tulajdonosi információk
Az autó központi kijelzője1
A kezelési információk számos különböző termék formájában, digitálisan és nyomtatva,
állnak rendelkezésre. A kezelési útmutató
elérhető az autó központi kijelzőjén, mobilalkalmazásként, a Volvo Cars támogató weboldalán. Egy Quick Guide és a kezelési útmutató melléklete megtalálható a kesztyűtartóban, amely többek között műszaki adatokat
és a biztosítékokkal kapcsolatos információkat tartalmaz. A nyomtatott kezelési útmutató megrendelhető.
A központi kijelzőn, húzza le a
felső nézetet, és érintse meg
a Kezelési útmutató lehetőséget. Itt érhetők el a vizuális
navigáció lehetőségei az autó
külső és belső képeivel. Az
információk kereshetők és
kategóriákra is vannak osztva.
Mobilalkalmazás
Az App Store vagy Google
Play áruházban keressen a
"Volvo Manual" kifejezésre,
töltse le az alkalmazást az
okostelefonjára vagy táblagépére, és válassza ki az autót.
Az alkalmazásban oktató
videók és a vizuális navigáció lehetőségei
érhetők el az autó külső és belső képeivel. A
tartalom kereshető és a különböző részek úgy
vannak kialakítva, hogy megkönnyítsék a navigálást.
A Volvo Cars támogató weboldala
Menjen a
support.volvocars.com
oldalra, és válassza ki az
országát. Itt online és PDF
formátumú kezelési útmutatókat találhat. A Volvo Cars
támogatói oldalon oktató
videók és további információk valamint a Volvójára és az autó tulajdonlására vonatkozó
további segítség is található. Az oldalak a legtöbb piacon elérhetők.
Nyomtatott információk
A kesztyűtartóban található a
kezelési útmutató1 melléklete,
amely a biztosítékokkal kapcsolatos információkat és
műszaki adatokat valamint
fontos és gyakorlati információk összefoglalását tartalmazza.
Egy Quick Guide is elérhető nyomtatott formában, amely segít megismerkedni az autó
leggyakrabban használt funkcióival.
A választott felszereltségi szinttől, piactól stb.
függően további tulajdonosi információk is
lehetnek nyomtatott formában az autóban.
1
18
A teljes nyomtatott kezelési útmutató az olyan piacokon található meg az autóban, ahol nem áll rendelkezésre a központi kijelzőn.
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
Nyomtatott kezelési útmutató és hozzá kapcsolódó melléklet rendelhető. A rendeléshez
lépjen kapcsolatba egy Volvo kereskedéssel.
FONTOS
Mindig a járművezető felelős a jármű biztonságos vezetéséért és a vonatkozó törvények és szabályok betartásáért. Az is
fontos, hogy az autót a Volvo kezelési
útmutatóban leírt előírásainak megfelelően
tartsa karban és kezelje.
Ha bármilyen eltérés van a központi kijelzőn megjelenő és a nyomtatott információk
között, akkor mindig a nyomtatott információk élveznek elsőbbséget.
•
•
A Volvo Cars támogató oldala (23. oldal)
A kezelési útmutató olvasása (24. oldal)
Kezelési útmutató a központi
kijelzőn
A kezelési útmutató digitális2 változata elérhető az autó központi kijelzőjén.
A digitális kezelési útmutató a felső nézetből
érhető el és bizonyos esetekben a környezetérzékeny kezelési útmutató szintén a felső
nézetből érhető el.
MEGJEGYZÉS
A digitális kezelési útmutató vezetés közben nem használható.
MEGJEGYZÉS
A központi kijelző nyelvének módosítása
azt jelenti, hogy bizonyos tulajdonosi információk nem felelnek meg az országos
vagy helyi törvényeknek és szabályozásoknak. Ne váltson olyan nyelvre, amit nehéz
megérteni, mert így nehézséget okozhat a
képernyőstruktúrában történő eligazodás.
Kapcsolódó információk
•
Kezelési útmutató a központi kijelzőn
(19. oldal)
•
A kezelési útmutató mobil eszközökön
(23. oldal)
}}
19
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
||
Kezelési útmutató
Környezetérzékeny kezelési útmutató
mazások letöltése esetén például nem lehet
hozzáférni alkalmazás-specifikus cikkekhez.
Kapcsolódó információk
Felső nézet a kezelési útmutató gombjával.
A kezelési útmutató megnyitásához - húzza le
a felső nézetet a középső kijelzőn, és érintse
meg a Kezelési útmutató lehetőséget.
A kezelési útmutatóban található információk
közvetlenül a kezelési útmutató kezdőlapján
vagy annak felső menüéből érhető el.
Felső nézet a környezetfüggő kezelési útmutató
gombjával.
A környezetfüggő kezelési útmutató egy
gyorshivatkozás a kezelési útmutató azon cikkéhez, amely a képernyőn látható aktív funkciót írja le. Amikor környezetfüggő kezelési
útmutató áll rendelkezésre, akkor az a
Kezelési útmutató jobb oldalán jelenik meg a
felső nézetben.
A környezetfüggő kezelési útmutató megérintése ezért egy, a képernyőn megjelenő tartalommal kapcsolatos cikket nyit meg a kezelési
útmutatóban. Például nyomja meg a
Navigáció kézikönyve lehetőséget – a navigációval kapcsolatos cikk nyílik meg.
Ez csak az autó bizonyos alkalmazásaira
vonatkozik. Harmadik felek által kínált alkal-
2A
20
legtöbb piacra érvényes.
•
Navigálás a kezelési útmutatóban a központi kijelzőn (21. oldal)
•
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(115. oldal)
•
Alkalmazások letöltése (515. oldal)
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
Navigálás a kezelési útmutatóban
a központi kijelzőn
A digitális kezelési útmutató az autó központi
kijelzőjének felső nézetében érhető el. A tartalom kereshető és a különböző részek úgy
vannak kialakítva, hogy megkönnyítsék a
navigálást.
A menü megnyitása a felső menüből
–
Nyomja meg a
lehetőséget a felső listában a kezelési útmutatóban.
> Egy információk megkeresésére szolgáló különböző funkciókat tartalmazó
menü nyílik meg:
Kezdőlap
Érintse meg a szimbólumot,
hogy visszalépjen a kezelési
útmutató kezdőlapjához.
Quick Guide
Nyomja meg a szimbólumot
egy olyan oldal megnyitásához, amely hasznos, az autó
legáltalánosabb funkcióit
ismertető cikkekhez mutató
hivatkozásokat tartalmaz. A
szakaszok kategóriák szerint
is elérhetők, de itt össze vannak gyűjtve a
gyorsabb hozzáférés érdekében. Érintsen meg
egy cikket annak teljes elolvasásához.
Kategóriák
A kezelési útmutató szakaszai fő kategóriákba és alkategóriákba van szervezve.
Ugyanazt a szakaszt több
megfelelő kategória is tartalmazza, így könnyebben megtalálható.
A kezelési útmutatót a felső nézetből érheti el.
–
A kezelési útmutató megnyitásához húzza le a felső nézetet a középső kijelzőn, és érintse meg a Kezelési útmutató
lehetőséget.
A kezelési útmutatóban számos különböző
módon kereshet információkat. A lehetőségek
a kezelési útmutató kezdőlapjáról és a felső
menüből érhetők el.
1.
Nyomja meg a Kategóriák gombot.
> A fő kategóriák egy listában jelennek
meg.
2. Érintsen meg egy fő kategóriát ( ).
> Megjelenik az alkategóriák ( ) és cikkek ( ) listája.
3. Érintsen meg egy cikket a megnyitásához.
A visszalépéshez, nyomja meg a vissza nyilat.
}}
21
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
||
Interaktív területek a belső és külső
részekhez.
Az autó külső és belső áttekintő képei. A különböző
részek interaktív területekkel
vannak jelölve, amelyek az
autó adott részeivel kapcsolatos cikkekhez vezetnek.
1.
Nyomja meg a Külső vagy Belső gombot.
> Külső vagy belső képek jelennek meg
interaktív területekkel. Az interaktív
területek az autó vonatkozó részeivel
kapcsolatos cikkekhez mutatnak.
Csúsztassa az ujját vízszintesen a képernyőn a képek közötti váltáshoz.
2. Érintsen meg egy interaktív területet.
> A területről szóló cikk címe jelenik meg.
3. Érintse meg a címet a cikk megnyitásához.
A visszalépéshez, nyomja meg a vissza nyilat.
22
Kedvencek
Nyomja meg a szimbólumot
a kedvencként mentett cikkek eléréséhez. Érintsen meg
egy cikket annak teljes elolvasásához.
Kedvenc cikkek mentése vagy törlése
A cikkeket a jobb oldalon fent található
megnyomásával mentheti el kedvencként,
amikor meg van nyitva az adott cikk. Ha a cikk
el van mentve kedvencként, akkor a csillag ki
van töltve: .
A keresés funkció használata a felső
menüben
1.
elemet a kezelési
Érintse meg a
útmutató felső menüjében. Egy billentyűzet jelenik meg a képernyő alsó részén.
2. Írjon be egy kulcsszót, például "biztonsági
öv".
> A javasolt cikkek és kategóriák a betűk
beírása közben jelennek meg.
3. Érintse meg a cikket vagy kategóriát
annak megnyitásához.
Kapcsolódó információk
A cikk eltávolításához a kedvencekből, nyomja
meg újra a csillagot az aktuális cikkben.
•
Kezelési útmutató a központi kijelzőn
(19. oldal)
Videó
•
Billentyűzet a központi kijelzőn
(126. oldal)
•
A kezelési útmutató olvasása (24. oldal)
Nyomja meg a szimbólumot
az autó funkcióit magyarázó
rövid bemutató videókhoz.
Információk
Érintse meg a szimbólumot
az autóban található kezelési
útmutató verziójával kapcsolatos valamint egyéb hasznos
információk eléréséhez.
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
A kezelési útmutató mobil
eszközökön
A kezelési útmutató mobilalkalmazás3 formájában is elérhető az App Store és Google Play
áruházakban. Az alkalmazás okostelefonokhoz és táblagépekhez készült.
lyek a kérdéses területről szóló cikkhez vezetnek. A tartalom kereshető és a különböző
részek úgy vannak kialakítva, hogy megkönynyítsék a navigálást.
A Volvo Cars támogató oldala
Az autójával kapcsolatos további információk
a Volvo Cars weboldalon és támogató oldalon
találhatók.
Támogatás az interneten
Menjen a support.volvocars.com címre az
oldal meglátogatásához. A támogató oldal a
legtöbb piacon elérhető.
Támogatást tartalmaz az olyan funkciókhoz,
mint a webes alapú szolgáltatások és funkciók, a Volvo On Call*, a navigációs rendszer*
és az alkalmazások. Videók és lépésenként
leírt útmutatások magyarázzák a különböző
eljárásokat, például azt, hogyan csatlakoztassa
az autót az internethez mobiltelefonon keresztül.
A kezelési útmutató letölthető mobilalkalmazásként az
App Store és Google Play
áruházakból. Az itt látható
QR-kód közvetlenül az alkalmazásra mutat. Vagy meg is
keresheti azt az App Store
illetve Google Play áruházban a "Volvo
manual" keresési kifejezéssel.
Letölthető információk
A mobilalkalmazás megtalálható az App Store és
Google Play áruházakban.
Kapcsolódó információk
•
A kezelési útmutató olvasása (24. oldal)
Térképek
A Sensus navigation felszereltségű autókhoz
lehetőség van térképek letöltésére a támogató
weboldalról.
Kezelési útmutatók PDF formátumban
A kezelési útmutatók PDF formátumban tölthetők le. Válasszon autómodellt és modellévet
az útmutató szükség szerinti letöltéséhez.
Az alkalmazás tartalmaz egy videót a külső és
belső képekkel, ahol az autó különböző részei
interaktív területekkel vannak kiemelve, ame3 Bizonyos
}}
mobilkészülékek esetében.
* Opció/tartozék.
23
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
||
Kapcsolat
A kezelési útmutató olvasása
Opciók/tartozékok
A támogató weboldal tartalmazza az ügyfélszolgálat és a legközelebbi Volvo kereskedő
kapcsolati adatait.
Új autója megismerése érdekében, olvassa el
a kezelési útmutatót, mielőtt először vezetne.
A kezelési útmutató tanulmányozása segíti az
új funkciók, az autó kezelésének megértését a
különböző helyzetekben és, hogy megtanulja
az autó funkcióinak legjobb kihasználását.
Kérjük, fordítson figyelmet a kezelési útmutatóban található biztonsági utasításokra.
A normál felszereltségen kívül, a használati
útmutató az opciókat (gyárilag beszerelt
berendezések) és bizonyos tartozékokat (utólagosan beszerelt extra tartozékok) is tárgyal.
Jelentkezzen be a Volvo Cars
weboldalra
Hozzon létre személyes Volvo ID azonosítót,
és jelentkezzen be a www.volvocars.com
weboldalon. Amikor be van jelentkezve, akkor
áttekintést láthat többek között a szervizekről,
szerződésekről és garanciákról. Itt az autómodelljéhez illő tartozékokról és szoftverekről is
találhat információkat.
Kapcsolódó információk
•
Volvo ID (28. oldal)
A jelen kezelési útmutató célja, hogy elmagyarázza a Volvo járművekben található összes
lehetséges funkciót, opciót és tartozékot. Nem
arra szolgál, hogy garantálja azt, hogy az
összes tárgyalt jellemző, funkció és opció minden járműbe be van építve. Előfordulhat, hogy
bizonyos használt terminológia nem pontosan
egyezik az értékesítési, marketing és reklámanyagokban.
A fejlesztési munka folyamatosan zajlik a termék javítása érdekében. A módosítások azt
okozhatják, hogy a kezelési útmutatóban található információk, leírások és ábrák különböznek az autó berendezéseitől. Fenntartjuk az
előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
Ne vegye ki ezt az útmutatót az autóból - ha
problémák merülnek fel, akkor itt találhat információkat arról, hol és hogyan érhető el szakszerű segítség.
A kiadás időpontjában, minden ismert opció és
tartozék típusa csillaggal van jelölve: *.
A kezelési útmutatóban tárgyalt felszerelések
nem minden autóban állnak rendelkezésre ezek a különböző piacok igényeinek és az
adott országos vagy helyi törvényeknek és
szabályozásoknak megfelelően változhatnak.
Ha kétségei vannak az alapfelszereltséggel és
az opciókkal/tartozékokkal kapcsolatban,
akkor vegye fel a kapcsolatot egy Volvo kereskedővel.
Speciális szövegek
FIGYELEM
Sérülés kockázata esetén figyelmeztető
szövegek jelennek meg.
FONTOS
A "fontos" szöveg jelenik meg, ha károsodás veszélye áll fenn.
© Volvo Car Corporation
24
* Opció/tartozék.
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
MEGJEGYZÉS
Anyagi kár kockázata
A MEGJEGYZÉS szövegek tanácsokat
vagy tippeket adnak például szolgáltatások
és funkciók használatakor.
Fehér ISO szimbólumok és fehér szöveg/kép
fekete üzenetmezőben.
MEGJEGYZÉS
A kezelési útmutatóban szereplő matricák
nem pontosan egyeznek meg az autóban
találhatókkal. Ezek a hozzávetőleges megjelenést és az elhelyezkedésüket mutatják
az autóban. Az adott autóra vonatkozó
adatok az autóban található matricákon
találhatók.
Címkék
Az autón különböző matricák találhatók, amelyek érthető módon közölnek fontos információkat. Az autóban található matricák az alábbi,
csökkenő fontosságú figyelmeztetéseket/
információkat tartalmazzák.
Személyi sérülésre vonatkozó
figyelmeztetés
Fehér ISO szimbólumok és fehér szöveg/kép
fekete vagy kék figyelmeztető mezőben és
üzenetmezőben. Olyan veszély jelenlétére
figyelmeztet, amely, figyelmen kívül hagyása
esetén anyagi kárt eredményezhet.
Információk
Illusztrációk és videók
A kezelési útmutatóban használt illusztrációk
és videók bizonyos esetekben vázlatosak,
amelyek célja, hogy átfogó képet nyújtsanak
egy bizonyos funkcióról. Ezek a felszereltségi
szinttől és a piactól függően eltérhetnek autó
tényleges megjelenésétől.
Kapcsolódó információk
•
Kezelési útmutató a központi kijelzőn
(19. oldal)
•
A kezelési útmutató mobil eszközökön
(23. oldal)
•
A Volvo Cars támogató oldala (23. oldal)
Fekete ISO szimbólumok sárga figyelmeztető
mezőben, fehér szöveg/kép fekete üzenetmezőben. Olyan veszély jelenlétére figyelmeztet,
amely, figyelmen kívül hagyása esetén súlyos
vagy halálos személyi sérülést eredményezhet.
25
AZ ÖN VOLVÓJA
AZ ÖN VOLVÓJA
Volvo ID
MEGJEGYZÉS
A Volvo ID egy személyes azonosító, amely
szolgáltatások széles köréhez biztosít hozzáférést egyetlen felhasználónévvel és jelszóval.
Ha egy szolgáltatáshoz (például Volvo On
Call) használt felhasználónév megváltozik,
akkor az automatikusan módosul a többi
szolgáltatás esetében is.
MEGJEGYZÉS
Az elérhető szolgáltatások idővel változhatnak és függnek a felszereltségi szinttől
valamint a piactól.
Példa a szolgáltatásokra:
•
Volvo On Call alkalmazás* – az autó ellenőrzése telefon használatával. Például
ellenőrizheti az üzemanyagszintet, megjelenítheti a legközelebbi üzemanyagtöltő
állomást és távolról bezárhatja az autót.
•
Send to Car – címeket küldhet internetes
térképszolgáltatásokból közvetlenül az
autóhoz.
•
Szervizelés és javítás előjegyzése –
regisztrálhat egy műhelyét/kereskedést a
volvocars.com weboldalon, hogy közvetlenül az autóból jegyezhesse elő a szervizeléseket.
Volvo ID létrehozása az autóból, a
volvocars.com weboldalon vagy a Volvo On
Call alkalmazásban lehetséges1.
Ha Volvo ID azonosítót regisztrált az autóban,
akkor számos szolgáltatás válik elérhetővé.
Számos Volvo ID használható ugyanahhoz az
autóhoz és számos autó rendelhető akár ugyanahhoz a Volvo ID azonosítóhoz.
Kapcsolódó információk
•
Volvo ID létrehozása és regisztrálása
(28. oldal)
•
Szervizelés és javítás előjegyzése
(619. oldal)
Volvo ID létrehozása és
regisztrálása
Volvo ID létrehozása különböző módokon
lehetséges. Ha a Volvo ID azonosítót a
volvocars.com oldalon vagy a Volvo On Call
alkalmazásban2 hozta létre, akkor a Volvo ID
azonosítót regisztrálnia is kell az autóhoz,
hogy használhassa a különböző Volvo ID
szolgáltatásokat.
Volvo ID létrehozása a Volvo ID
alkalmazással
1. Töltse le a Volvo ID alkalmazást a
Letöltőközpont helyről a központi kijelző
alkalmazás nézetében.
2. Indítsa el az alkalmazást, és regisztrálja
személyes e-mail címét.
3. Kövesse a megadott e-mail címre automatikusan küldött utasításokat.
> Létrehozott egy Volvo ID azonosítót, és
automatikusan regisztrálta azt az autóhoz. Most már használhatja a Volvo ID
szolgáltatásokat.
1 Ha rendelkezik Volvo On Call* opcióval.
2 Csak bizonyos piacokra vonatkozik.
28
* Opció/tartozék.
AZ ÖN VOLVÓJA
Volvo ID létrehozása a Volvo Cars
weboldalon
1. Menjen a www.volvocars.com oldalra, és
jelentkezzen be3 a jobb felső részen található ikon használatával. Válassza a Volvo
ID létrehozása lehetőséget.
2. Írjon be egy személyes e-mail címet.
3. Kövesse a megadott e-mail címre automatikusan küldött utasításokat.
> Létrehozta a Volvo ID azonosítót.
Olvassa el az alábbiakban, hogyan
regisztrálhatja az azonosítót az autóhoz.
Volvo ID létrehozása a Volvo On Call
alkalmazással4
1. Töltse le a Volvo On Call alkalmazás legújabb verzióját a telefonra az App Store,
Windows Phone vagy Google Play áruházból.
2. Válassza ki Volvo ID létrehozásához.
3. Megnyílik a Volvo ID létrehozásának
weboldala. Írja be a kért adatokat.
4. Jelölje be a négyzetet, hogy elfogadja a
használati feltételeket.
5. Nyomja meg a gombot, amely létrehozza
Volvo ID azonosítóját.
3 Bizonyos piacokon érhető el.
4 Volvo On Call* szolgáltatással
6. Egy e-mail üzenetet kap a megadott
címre. Erősítse meg, hogy a cím helyes.
> A Volvo ID most készen áll a használatra.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Volvo ID regisztrálása az autóhoz
Ha Volvo ID azonosítóját az interneten vagy a
Volvo On Call alkalmazásban hozta létre, akkor
regisztrálja azt az autóhoz az alábbiak szerint:
1.
•
Volvo ID (28. oldal)
Alkalmazások letöltése (515. oldal)
Rendszerfrissítések kezelése a letöltési
központban (617. oldal)
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
(549. oldal)
Ha még nem tette meg, akkor töltse le a
Volvo ID alkalmazást a Letöltőközpont
webhelyről a központi kijelző alkalmazás
nézetében.
MEGJEGYZÉS
Alkalmazások letöltéséhez az autónak az
internethez kell csatlakoznia.
2. Indítsa el az alkalmazást, és írja be
Volvo ID azonosítóját/e-mail címét.
3. Kövesse az automatikusan a Volvo ID azonosítójához rendelt e-mail címére küldött
utasításokat
> A Volvo ID most már regisztrálva van az
autóhoz. Használhatja Volvo ID szolgáltatásokat.
felszerelt autók.
* Opció/tartozék.
29
AZ ÖN VOLVÓJA
Drive-E - a vezetés tisztább
élvezete
mékek és megoldások fejlesztésén, hogy
csökkentse a káros környezeti hatásokat.
A Volvo Car Corporation folyamatosan dolgozik a biztonságosabb és hatékonyabb ter-
A környezetvédelem a Volvo Car egyik legfontosabb értéke, amely minden tevékenységére
hatással van. A környezetvédelmi munka az
autó teljes életciklusán alapszik és figyelembe
veszi a környezeti hatást a tervezéstől a selejtezésig és újrahasznosításig. A Volvo Car alapelve, hogy minden újonnan fejlesztett terméknek a kevesebb környezeti hatással kell rendelkeznie, mint annak a terméknek, amelyet
levált.
A Volvo környezetgazdálkodási munkája hatékonyabb és kevésbé szennyező hajtásláncok,
30
a Drive-E kifejlesztését eredményezte. A személyes környezet szintén fontos a Volvo számára - a Volvo belső levegője például a klímaszabályozó rendszernek köszönhetően tisztább, mint a külső levegő.
Az ön Volvója megfelel a szigorú nemzetközi
környezetvédelmi szabványoknak. A Volvo
összes gyártóegységének ISO 14001 minősítéssel kell rendelkeznie, és ez támogatja a környezetvédelmi problémák módszeres megközelítését, ami folyamatos fejlődést tesz lehetővé a környezetre gyakorolt káros hatások
csökkentése terén. Az ISO minősítés megtar-
tása a hatályos környezetvédelmi törvények és
szabályozások betartását is jelenti. A Volvo azt
is megköveteli, hogy partnerei is megfeleljenek ezeknek a követelményeknek.
Üzemanyag-fogyasztás
Mivel az autó teljes környezeti hatásának nagy
része annak használatából ered, a Volvo Car
környezetvédelmi munkájában az üzemanyagfogyasztás, a széndioxid-kibocsátás és egyéb
levegőszennyező anyagok kibocsátásának
csökkentésére helyezi a hangsúlyt. A Volvo
autók minden vonatkozó kategóriában ver-
AZ ÖN VOLVÓJA
senyképes üzemanyag-fogyasztással rendelkeznek. Az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás általában az üvegház hatású gázok, széndioxid alacsonyabb kibocsátását eredményezi.
Hozzájárulás egy jobb környezethez
Az energiahatékony és gazdaságos autó
kisebb környezetkárosító hatással rendelkezik
és csökkenti az autó tulajdonosának költségeit. Mint járművezető, könnyen csökkentheti
az üzemanyag-fogyasztást, és hozzájárulhat
egy jobb környezethez - íme néhány tanács:
•
•
•
Tervezzen hatékony átlagsebességet. A
körülbelül 80 km/h (körülbelül 50 mph)
feletti és 50 km/h (körülbelül 30 mph)
alatti sebesség nagyobb energiafogyasztást eredményez.
Tartsa be a szerviz és garanciafüzet által
az autó szervizeléséhez és karbantartásához előírt intervallumokat.
Kerülje a motor alapjáraton járatását állítsa le a motort, amikor hosszabb időre
megáll. Fordítson figyelmet a helyi rendelkezésekre.
•
Tervezze meg az utat - a sok szükségtelen
megállás és egyenetlen sebesség
nagyobb üzemanyag-fogyasztással jár.
•
Használja az előkészítést – ez növelheti a
hibrid akkumulátor hatótávolságát és
csökkenti a vezetés közbeni energiaigényt.
Ne feledje a környezetre biztonságos módon
selejtezni a veszélyes hulladékokat, például az
akkumulátorokat és olajokat sem. Vegye fel a
kapcsolatot egy műhellyel, ha bizonytalan az
ilyen típusú hulladékok kezelésével kapcsolatban - lehetőleg forduljon hivatalos Volvo
műhelyhez.
Hatékony kibocsátás-szabályozás
Az Ön Volvója a "Kívül-belül tiszta" koncepció
betartásával készült – ez a koncepció tiszta
belső környezetet valamint nagy hatékonyságú kibocsátás-szabályozást foglal magában.
A kipufogógázok károsanyag-kibocsátása sok
esetben jóval a vonatkozó szabványok alatt
van.
Tiszta levegő az utastérben
Egy levegőszűrő segít megakadályozni a por
és a pollenek bejutását az utastérbe a levegő
beszívásakor.
A belső levegőminőség rendszer (IAQS)* biztosítja, hogy a bejövő levegő tisztább legyen,
mint a külső forgalom levegője.
Az rendszer megtisztítja az utastér levegőjét a
szennyeződésektől, mint amilyenek a részecskék, szénhidrogének, nitrogén-oxidok és talajszinti ózon. Ha a külső levegő szennyezett,
akkor a légbeszívás megszűnik és a levegő
visszakeringtetésre kerül. Az ilyen helyzetek
például erős forgalomban, sorban állás közben
és alagutakban fordulhatnak elő.
Az IAQS a tiszta belső zóna csomag (CZIP)*
része, amely egy olyan funkciót is tartalmaz,
amely lehetővé teszi a ventilátor beindítását,
amikor kinyitják az autót a távvezérlős kulcscsal.
Belső
A Volvók belsejében használt anyagok gondosan vannak kiválasztva és tesztelve, hogy az
kellemes és kényelmes legyen. Bizonyos
részek, például a kormánykerék varratai kézzel
készülnek. A belső megfigyelés alatt áll, hogy
például nagy melegben vagy erős fényben ne
bocsásson ki erős szagokat vagy anyagokat,
amelyek kellemetlen érzést okoznak.
Volvo műhelyek és a környezet
A rendszeres karbantartás biztosítja az autója
hosszú hasznos élettartamát és alacsony
üzemanyag-fogyasztását. Ilyen módon a tisztább környezethez is hozzájárulhat. Amikor
egy Volvo műhelyre bízza az autója szervizelését és karbantartását, akkor az a Volvo rendszerének részévé válik. A Volvo világos követelményeket támaszt a műhelyek kialakítására
vonatkozóan, hogy megakadályozza a káros
anyagok környezetbe jutását. A műhelyek
munkatársai rendelkeznek a jó környezetvédelem biztosításához szükséges tudással és eszközökkel.
Újrahasznosítás
Mivel a Volvo életciklusban gondolkodik, fontos az is, hogy az autók újrahasznosítása környezetbarát módon történjen. Majdnem a teljes autó újrahasznosítható. Az autó utolsó
* Opció/tartozék.
}}
31
AZ ÖN VOLVÓJA
||
tulajdonosát ezért arra kérjük, hogy vegye fel a
kapcsolatot egy kereskedővel, ahol tanúsított/
jóváhagyott újrahasznosító létesítményt tudnak ajánlani.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
32
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás (690. oldal)
Gazdaságos vezetés (480. oldal)
Az előklímatizálás elindítása és kikapcsolása (228. oldal)
Levegőminőség (206. oldal)
AZ ÖN VOLVÓJA
IntelliSafe – vezetőtámogatás és
biztonság
Az IntelliSafe a Volvo Cars biztonsági koncepciója. Az IntelliSafe számos rendszerből
áll5, amelyek célja az autózás biztonságosabbá tétele, a sérülések elkerülése és az utasok valamint a többi közlekedő védelme.
FIGYELEM
A funkciók kiegészítő segítségek - nem
képesek minden szituáció kezelésére akármilyen feltételek mellett.
Mindig a járművezető viseli a felelősséget a
jármű biztonságos vezetéséért és az
érvényben lévő közlekedési szabályok
betartásáért.
Támogatás
Annak érdekében, hogy a járművezető biztonságosabb módon vezethesse az autót, az
IntelliSafe az alábbi funkciókkal rendelkezik.
•
•
•
•
•
•
•
Aktív távolsági fényszóró
Alagútészlelés
Parkolókamera*
Jelzőtábla-felismerés*
elektronikus menetstabilizáló
Roll Stability Control
•
•
•
•
Sebességhatároló*
Olvassa el az egyes rendszerekkel kapcsolatos részeket, hogy teljes mértékben megértse a funkciót és megismerje a fontos
figyelmeztetéseket.
Adaptív sebességtartó*
Rear Collision Warning
Driver Alert Control
Megelőzés
Annak érdekében, hogy segítsen a járművezetőnek a balesetek elkerülésében, az IntelliSafe
az alábbi funkciókkal rendelkezik.
Biztonsági övek biztonságiöv-feszítőkkel
Légzsákok
MEGJEGYZÉS
Sebességtartó
Összkerékhajtás6
Whiplash Protection System
Pedestrian Protection System
Kapcsolódó információk
•
•
•
Aktív távolsági fényszóró (158. oldal)
Biztonság (44. oldal)
Vezetéstámogató rendszer (286. oldal)
• City Safety
• Távolságfigyelmeztetés*
• Sávtartó segéd
• Ütközésmegelőző rendszer
Védelem
Pilot Assist
*Cross Traffic Alert
*Blind Spot Information
Parkolósegéd*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Annak érdekében, hogy balesetek esetén bizonyos helyzetekben védje a járművezetőt és az
utasokat, az IntelliSafe az alábbi együttműködő funkciókkal rendelkezik:
Parkolósegéd*
5 A rendszerek némelyike
6 All Wheel Drive
alapfelszereltság, míg mások opcionálisak. Ez a piactól, a modellévtől és az autómodelltől függően változó.
* Opció/tartozék.
33
AZ ÖN VOLVÓJA
Sensus - online kapcsolat és
szórakoztatás
A Sensus lehetővé teszi különböző típusú
alkalmazások használatát és az autó Wi-Fi
hozzáférési pontként történő használatát.
Ez a Sensus
A Sensus intelligens interfészt és online kapcsolódási lehetőséget biztosít a digitális világhoz. Az intuitív navigációs struktúra lehetővé
teszi a vonatkozó támogatás, információk és
szórakoztatás elérését, amikor erre szükség
van, anélkül, hogy elvonná a járművezető
figyelmét.
Információk, amikor arra szükség van
és ahol arra szükség van
Az autó különböző kijelzői a megfelelő időben
biztosítanak információkat. Az információk
különböző helyeken jelennek meg, attól függően, hogy azok milyen fontosak a járművezető számára.
A Sensus minden olyan megoldást lefed az
autóban, amely a szórakoztatáshoz, online
csatlakoztatáshoz, navigációhoz* és a járművezető valamint az autó közötti felhasználói
interfészhez kapcsolódik. A Sensus teszi lehetővé a kommunikációt Ön, az autó és a külső
világ között.
34
* Opció/tartozék.
AZ ÖN VOLVÓJA
A különböző típusú információk különböző kijelzőkön jelennek meg azok fontosságától függően.
Szélvédőre vetített kijelző*
A szélvédőre vetített kijelző olyan válogatott
információkat mutat, amelyekkel a járművezetőnek a lehető leghamarabb foglalkoznia kell.
Az ilyen információk például forgalmi figyelmeztetéseket, sebességinformációkat és navigációs* információkat foglalnak magukban. A
jelzőtábla-információk és a bejövő telefonhívások szintén a szélvédőre vetített kijelzőn jelennek meg.
Járművezetői kijelző
A járművezetői kijelző a sebességről és
például a bejövő hívásokról vagy lejátszott
zeneszámokról mutat információkat. A kijelző
* Opció/tartozék.
}}
35
AZ ÖN VOLVÓJA
||
kezelése a kormánykerék billentyűzeteivel
lehetséges.
Középső kijelző
Hangfelismerő rendszer
A hangfelismerő rendszer
anélkül használható, hogy a
járművezetőnek le kellene
vennie a kezét a kormánykerékről. A rendszer képes a természetes beszéd megértésére. A hangfelismerést használhatja például zeneszámok lejátszására, személyek felhívására, a hőmérséklet növelésére
vagy szöveges üzenetek felolvastatására.
Kapcsolódó információk
Az autó fő funkcióit a központi kijelzővel lehet
vezérelni, ami egy érintésre reagáló érintőképernyő. A fizikai gombok és kezelőszervek
száma ezért minimális. A képernyő akár kesztyűben is kezelhető.
Innen vezérelhető például a klímavezérlő rendszer, a szórakoztató rendszer és az üléshelyzet*. A központi kijelzőn megjelenő információkra reagálhat a járművezető vagy valaki más
az autóban, ha arra lehetőség adódik.
36
•
•
•
•
•
•
Szélvédőre vetített kijelző* (144. oldal)
Járművezetői kijelző (82. oldal)
A központi kijelző áttekintése (109. oldal)
Hangfelismerés (147. oldal)
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
(549. oldal)
Internet-hozzáférés megosztása az autóból Wi-Fi hotspoton keresztül (554. oldal)
* Opció/tartozék.
AZ ÖN VOLVÓJA
Szoftverfrissítések
Adatok rögzítése
Annak érdekében, hogy a Volvo ügyfeleként a
lehető legjobb tapasztalatai legyenek az autóval, a Volvo folyamatosan fejleszti az autó
rendszereit és Önnek nyújtott szolgáltatásait.
A Volvójában található szoftvert a legújabb
verzióra frissítheti, amikor az hivatalos Volvo
kereskedőnél szervizelteti az autót. A legutolsó szoftverfrissítés lehetővé teszi a rendelkezésre álló fejlesztések, beleértve a korábbi
szoftverfrissítések előnyeinek kihasználását.
A Volvo biztonsági és minőségbiztosítási
rendszerének részeként a jármű használatával, működésével és az eseményekkel kapcsolatos bizonyos információk rögzítésre
kerülnek az autóban.
A jármű "Event Data Recorder" (EDR) egységgel van felszerelve. Ennek elsődleges feladata
a közlekedési balesetekkel vagy ütközésekhez
hasonló eseményekkel kapcsolatos adatok
észlelése és rögzítése, például amikor a légzsák működésbe lép vagy a jármű valamilyen
tárgynak ütközik az úton. Az adatok rögzítése
annak a jobb megismerésére szolgál, hogy
milyen módon működnek a járműrendszerek
az ilyen típusú helyzetekben. Az EDR úgy van
kialakítva, hogy rövid időtartamon keresztül,
általában 30 másodpercig vagy ennél kevesebb ideig rögzítse a járműdinamikai és biztonsági rendszerekkel kapcsolatos adatokat.
A kiadott frissítésekkel és a gyakran felmerülő
kérdésekre adott válaszokkal kapcsolatos
további információkért, látogasson el a
support.volvocars.com oldalra.
MEGJEGYZÉS
A frissítést követő működés a piactól,
modelltől, modellévtől és opcióktól függően változó lehet.
Kapcsolódó információk
A járműbe épített EDR az alábbiakkal kapcsolatos adatokat rögzíti a közlekedési balesetek
vagy az ütközéshez hasonló események során:
•
Sensus - online kapcsolat és szórakoztatás (34. oldal)
•
Hogyan működtek az autóban a különböző rendszerek
•
Rendszerfrissítések kezelése a letöltési
központban (617. oldal)
•
Be volt-e kapcsolva/meg volt-e feszítve a
járművezető illetve az utasok biztonsági
öve
•
Használta-e a járművezető a gáz- vagy
fékpedált
•
A jármű haladási sebessége
Ezek az adatok segítenek a közlekedési balesetek, sérülések és károsodások körülményeinek megismerésében. Az EDR csak akkor rögzít adatokat, amikor nem szokványos ütközési
helyzet áll elő. Az EDR normál vezetési körülmények között nem rögzít semmilyen adatot.
Ehhez hasonlóan, a rendszer soha nem rögzíti
azt, hogy ki vezeti a járművet vagy a baleset
földrajzi helyzetét illetve az ütközés közeli
helyzeteket. Azonban egyéb felek, például a
rendőrség felhasználhatja a rögzített adatokat
a közlekedési baleset után szokásosan összegyűjtött személyes adatokkal együtt. A rögzített adatok értelmezéséhez speciális berendezés és hozzáférés szükséges a járműhöz
illetve az EDR rendszerhez.
Az EDR rendszeren kívül, az autó számos számítógéppel rendelkezik, amelyek folyamatosan ellenőrzik és figyelik az autó működését.
Ezek normál vezetési feltételek mellett is
képesek adatok rögzítésére, de főleg a jármű
működését és funkcióit befolyásoló hibákat
vagy akkor rögzítenek, amikor a jármű vezetőtámogató funkciója (például a City Safety és
az automatikus fékezés funkció) működésbe
lép.
Bizonyos rögzített adatokra szüksége van a
szerviz és karbantartó technikusoknak a járműben történt hibák meghatározásához és
javításához. A rögzített információk ahhoz is
szükségesek, hogy a Volvo eleget tudjon tenni
a törvények és a hatóságok által megkövetelt
}}
37
AZ ÖN VOLVÓJA
jogi feltételeknek. A járműben rögzített információk annak számítógépében kerülnek tárolásra a jármű szervizeléséig vagy javításáig.
A fentiek mellett, a rögzített információk
összesített formában kutatási és termékfejlesztési céllal is felhasználhatók a Volvo autók
biztonságának és minőségének folyamatos
fejlesztéséhez.
A Volvo nem járul hozzá a fenti információk
harmadik feleknek történő kiadásához a jármű
tulajdonosának beleegyezése nélkül. Országos
rendelkezések és szabályozások teljesítése
érdekében a Volvo felszólítható arra, hogy
átadjon ilyen jellegű információkat a rendőrségnek vagy egyéb hatóságoknak, akiknek törvényes joguk lehet arra, hogy hozzáférjenek
ezekhez. A rögzített adatok kiolvasásához és
értelmezéséhez speciális műszaki berendezések szükségesek, amelyekhez a Volvo és a
Volvóval szerződésben álló márkaszervizek
férhetnek hozzá. A Volvo felelős azért, hogy
ezek az információknak a tárolása és kezelése,
amelyekhez a Volvo a szervizelési és karbantartási munkák során jutott, biztonságos
módon történjen, amely megfelel a vonatkozó
jogi követelményeknek. További tájékoztatásért - lépjen kapcsolatba egy Volvo kereskedéssel.
38
A szolgáltatások felhasználási
feltételei
A Volvo olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek
segítenek a biztonság és kényelem javításában.
Ezek a szolgáltatások, a szükséghelyzeti
segélynyújtástól a navigációig és a karbantartási szolgáltatásokig mindent magukban foglalnak.
A szolgáltatások használata előtt fontos, hogy
elolvassa a szolgáltatásokra vonatkozó használati feltételeket a support.volvocars.com
oldal támogatási információinál.
Kapcsolódó információk
•
Ügyfél-adatvédelmi nyilatkozat
(38. oldal)
Ügyfél-adatvédelmi nyilatkozat
A Volvo tiszteletben tartja a weboldal minden
látogatójának személyes integritását.
Ez a szabályzat az ügyféladatok és személyes
adatok kezelésére vonatkozik. Célja, hogy általános tájékoztatást nyújtson a meglévő, múltbeli és potenciális ügyfelek számára az alábbiakról:
•
•
•
•
A személyes adatok gyűjtésének és kezelésének körülményei.
A gyűjtött személyes adatok típusai.
A személyes adatok gyűjtésének oka.
Hogyan kezeljük a személyes adatokat.
A szabályzattal kapcsolatos további tájékoztatáshoz, keresse a support információkat a
www.volvocars.com oldalon.
Kapcsolódó információk
•
Felhasználási feltételek és adatmegosztás
(557. oldal)
•
A szolgáltatások felhasználási feltételei
(38. oldal)
•
Adatok rögzítése (37. oldal)
AZ ÖN VOLVÓJA
A tartozékokkal és kiegészítő
berendezésekkel kapcsolatos
fontos információk
FIGYELEM
Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget az autó biztonságos használatáért és
a hatályos törvények valamint szabályok
betartásáért.
A tartozékok és az extra felszerelések helytelen csatlakoztatása negatívan befolyásolja az
autó elektronikus rendszerét.
Erősen ajánljuk, hogy a Volvo tulajdonosok
csak a Volvo által jóváhagyott eredeti tartozékokat használjanak és a tartozékok beszerelését csak képzett és minősített Volvo szerviztechnikusok végezzék. Bizonyos tartozékok
csak akkor működnek, amikor telepítik a hozzájuk tartozó szoftvert az autó számítógépes
rendszerére.
A kezelési útmutatóban tárgyalt felszerelések
nem minden autóban állnak rendelkezésre ezek a különböző piacok igényeinek és az
adott országos vagy helyi törvényeknek és
szabályozásoknak megfelelően változhatnak.
A jelen útmutatóban található opciók és tartozékok csillaggal vannak jelölve. Ha kétségei
vannak az alapfelszereltséggel és az opciókkal/tartozékokkal kapcsolatban, akkor vegye
fel a kapcsolatot egy Volvo kereskedővel.
Az is fontos, hogy az autót a Volvo előírásainak megfelelően, a kezelési útmutató
valamint a szerviz és garanciafüzet szerint
karbantartsák és szervizeljék.
Ha a fedélzeti információk eltérnek a nyomtatott kezelési útmutatótól, akkor mindig a
nyomtatott információk élveznek elsőbbséget.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Tartozékok beszerelése (39. oldal)
Berendezés csatlakoztatása az autó diagnosztikai aljzatához (40. oldal)
A kezelési útmutató olvasása (24. oldal)
Tartozékok beszerelése
Erősen ajánljuk, hogy a Volvo tulajdonosok
csak a Volvo által jóváhagyott eredeti tartozékokat használjanak és a tartozékok beszerelését csak képzett és minősített Volvo szerviztechnikusok végezzék. Bizonyos tartozékok
csak akkor működnek, amikor telepítik a hozzájuk tartozó szoftvert az autó számítógépes
rendszerére.
• Az eredeti Volvo tartozékok teszteken
esnek keresztül, ami biztosítja, hogy teljesítmény, biztonság és károsanyag-kibocsátás szempontjából együtt működjenek
az autó rendszereivel. Ezen felül, a képzett
és minősített Volvo szerviztechnikusok
tudják, hova vagy hova nem biztonságos
beszerelni a tartozékokat a Volvójába.
Mindig kérje képzett és minősített Volvo
szerviztechnikus tanácsát, mielőtt bármilyen tartozékot szerelne az autójába vagy
az autójára.
•
Lehetséges, hogy a Volvo által nem jóváhagyott tartozékok nem estek át kifejezetten az autóval történő használathoz.
•
Az autó funkcióira vagy biztonsági rendszereire negatív hatással lehet, ha olyan
tartozékokat szerel be, amelyeket nem
teszteltek a Volvóval vagy megengedi,
hogy tapasztalattal nem rendelkező személy tartozékokat szereljen be.
•
A nem jóváhagyott vagy helytelen módon
beszerelt tartozékok által okozott károkra
}}
39
AZ ÖN VOLVÓJA
||
nem vonatkozik semmilyen új autó garancia. A szerviz és garanciafüzetben további
információkat találhat a garanciával kapcsolatban. A Volvo nem vállal semmilyen
felelősséget a nem eredeti tartozékok
beszerelése miatt bekövetkező halálesetekre, személyi sérülésekre vagy felmerülő
költségekre vonatkozóan.
Kapcsolódó információk
•
A tartozékokkal és kiegészítő berendezésekkel kapcsolatos fontos információk
(39. oldal)
Berendezés csatlakoztatása az
autó diagnosztikai aljzatához
Szoftver vagy diagnosztikai eszközök helytelen csatlakoztatása negatív hatással lehet az
autó elektronikai rendszerére.
Erősen ajánljuk, hogy a Volvo tulajdonosok
csak a Volvo által jóváhagyott eredeti tartozékokat használjanak és a tartozékok beszerelését csak képzett és minősített Volvo szerviztechnikusok végezzék. Bizonyos tartozékok
csak akkor működnek, amikor telepítik a hozzájuk tartozó szoftvert az autó számítógépes
rendszerére.
Az adatkapcsolati csatlakozó (On-board Diagnostic,
OBDII) a vezető oldalon, a műszerfal alatt található.
40
MEGJEGYZÉS
A Volvo Cars nem vállal felelősséget nem
engedélyezett berendezéseknek az Onboard Diagnostic aljzathoz (OBDII) csatlakoztatásáért. Ezt az aljzatot csak képzett
és minősített Volvo szerviztechnikusok
használhatják.
Kapcsolódó információk
•
A tartozékokkal és kiegészítő berendezésekkel kapcsolatos fontos információk
(39. oldal)
AZ ÖN VOLVÓJA
Az autó azonosító számának
megjelenítése
A járművezető figyelmének
elvonása
Amikor felkeres egy Volvo kereskedést például a Volvo On Call előfizetésével kapcsolatban, akkor szüksége lesz az autó azonosító
számára (VIN7).
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
A járművezető felelős azért, hogy mindent
megtegyen a saját, utasai és a többi közlekedő biztonsága érdekében. Ennek a felelősségnek a része, hogy elkerülje a figyelme
elvonását azáltal, hogy nem végez olyan tevékenységeket, amelyek nem kapcsolódnak az
autó működtetéséhez a forgalmi környezetben.
Az Ön új Volvója tartalomgazdag szórakoztató
és kommunikációs rendszerekkel van vagy
lehet felszerelve. Ezek lehetnek kihangosított
mobiltelefonok, navigációs rendszerek és sokféle funkcióval rendelkező audiorendszerek.
Saját kényelme érdekében egyéb hordozható
elektronikus eszközökkel is rendelkezhet.
Helyesen, biztonságosan használva, ezek gazdaggá tehetik a vezetési élményt. Ha rosszul
használja őket, akkor viszont elvonhatják a
figyelmét.
2. Lépjen tovább a Rendszer
Rendszerinformációk Alvázszám
menüponthoz.
> A jármű azonosító száma jelenik meg.
A VIN megkeresésének másik módja a
műszerfal megtekintése az autó szélvéddőjén
keresztül vagy a szerviz és garanciafüzet első
oldala vagy az autó forgalmi engedélye.
A VIN minden modellen hasonló helyen helyezkedik
el.
Az alábbi figyelmeztetéseket szeretnénk adni
az ilyen rendszerekkel kapcsolatban, hogy
jelezzük a Volvo biztonságra vonatkozó törődését. Soha ne használjon készüléket vagy
funkciót az autóban olyan módon, ami elvonhatja a figyelmét a biztonságos vezetés feladatáról. A figyelemelvonás súlyos balesetekhez
vezethet. Ezeken általános figyelmeztetéseken
kívül, az alábbi tanácsokkal szolgálhatunk
7
Vehicle Identification Number
}}
41
AZ ÖN VOLVÓJA
||
azokról az új funkciókról, amelyekkel az autó
rendelkezhet.
FIGYELEM
•
Soha ne használjon vezetés közben
kézben tartott mobiltelefont. Bizonyos
területeken a járművezető számára
tilos a mobiltelefon használata, amíg az
autó mozgásban van.
•
Ha az autó navigációs rendszerrel van
felszerelve, akkor csak az autó álló
helyzetében szabad módosítani az útitervet.
•
Soha ne programozza az audiorendszert, miközben az autó mozgásban
van. Állítsa be a rádió programmemóriáját, amikor az autó parkol, majd használja az előre beállított memóriákat a
rádió gyorsabb és egyszerűbb használatához.
•
Soha ne használjon laptopokat vagy
kézben tartott számítógépeket, miközben az autó mozog.
Kapcsolódó információk
•
42
Hang, média és internet (512. oldal)
BIZTONSÁG
BIZTONSÁG
Biztonság
A jármű számos biztonsági rendszerrel rendelkezik, amelyek együttesen működve védik
a jármű vezetőjét és utasait egy esetleges
baleset során.
Az autó számos érzékelővel rendelkezik, amelyek baleset esetén reagálnak és különböző
biztonsági rendszereket aktiválnak, mint amilyenek a különböző típusú légzsákok és biztonsági övfeszítők. Az adott baleset körülményeitől függően, például a különböző szögben
történő ütközés, felborulás vagy lehajtás az
útról, a rendszerek eltérő módon reagálnak,
hogy jó védelmet nyújtsanak.
Mechanikus biztonsági rendszerek is vannak,
mint például az Whiplash Protection System.
Az autó is úgy van kialakítva, hogy az ütközés
erejének nagy része eloszlik a hossztartók,
oszlopok, padló, tető és a karosszéria egyéb
részei között.
Az autó biztonsági üzemmódja aktiválódhat
egy olyan balesetet követően, amelyben az
autó valamely fontos funkciója károsodott.
44
Figyelmeztető szimbólum a
járművezetői kijelzőn
A figyelmeztető szimbólum a járművezetői kijelzőn akkor világít, amikor
az autó elektromos rendszere II gyújtáshelyzetben van. A szimbólum körülbelül 6 másodperc elteltével kikapcsol, ha az
autó biztonsági rendszere hibamentes.
FIGYELEM
Ha a figyelmeztető szimbólum továbbra is
világít vagy vezetés közben bekapcsol, és
megjelenik a SRS légzsák Szerviz
sürgős. Menjen szervizbe üzenet a járművezetői kijelzőn, akkor a biztonsági
rendszerek valamelyike nem működik teljes
mértékben. A Volvo azt javasolja, hogy
amint lehetséges lépjen kapcsolatba egy
hivatalos Volvo műhellyel.
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan az
autó különböző biztonsági rendszereit.
Valamelyik rendszer helytelen javítása
meghibásodáshoz és súlyos személyi sérüléshez vezethet. A Volvo azt javasolja, hogy
lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo
műhellyel.
Ha az adott figyelmeztető szimbólum hibás, akkor helyette az általános figyelmeztető szimbólum világít
és a járművezetői kijelzőn ugyanaz
az üzenet jelenik meg.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
•
Biztonság terhesség alatt (45. oldal)
Biztonsági övek (48. oldal)
Légzsákok (53. oldal)
Whiplash Protection System (45. oldal)
Pedestrian Protection System (47. oldal)
Biztonsági üzemmód (60. oldal)
Gyermekbiztonság (61. oldal)
BIZTONSÁG
Biztonság terhesség alatt
Fontos a biztonsági öv terhesség alatti megfelelően használata és, hogy a terhes járművezető megfelelően állítsa be az üléshelyzetét.
Biztonsági öv
mánykereket, hogy könnyen kezelhessék a járművet vezetés közben (ami azt jelenti, hogy
könnyen kezelhessék a lábpedálokat és a kormánykereket). A cél az ülés olyan beállítása,
hogy a lehető legnagyobb távolság legyen a
has és a kormánykerék között.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Az átlós szakasznak a váll felett, majd a mellek
között kell áthaladnia a has oldaláig.
Biztonság (44. oldal)
Biztonsági övek (48. oldal)
Manuális első ülés (186. oldal)
Elektromos* első ülés (187. oldal)
Whiplash Protection System
A Whiplash Protection System (WHIPS)
csökkenti az ostorcsapásos sérülések kockázatát. A rendszer energia-elnyelő háttámlákból és üléspárnából valamint különlegesen
kialakított fejtámlákból áll az első üléseken.
A WHIPS rendszer a hátulról érkező ütközések esetén lép működésbe, amelyre az ütközés szöge és sebessége valamint az ütköző
jármű természete is hatással van.
Amikor a WHIPS működésbe lép, akkor az
első üléstámlák hátrafelé ereszkednek és az
üléspárnák lefelé mozdulnak, hogy megváltoztassák a járművezető és az első utas üléshelyzetét. Ennek mozgása segít elnyelni a felmerülő és az ostorcsapás jelenséget okozó erők
egy részét.
FIGYELEM
A WHIPS a biztonsági övek kiegészítője.
Mindig használjon biztonsági övet.
Az ölrésznek simán kell feküdnie a combok
felett és a lehető legalacsonyabban a has alatt.
– Soha nem szabad hagyni, hogy feljebb
csússzon. Szüntesse meg a biztonsági öv
lazaságát és ügyeljen arra, hogy a testhez legközelebb helyezkedjen el. Továbbá, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta csavarodások.
Üléshelyzet
A terhesség előrehaladtával, a terhes járművezetőknek úgy kell beállítaniuk az ülést és a kor-
}}
* Opció/tartozék.
45
BIZTONSÁG
||
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan az
ülést vagy a WHIPS rendszert. A Volvo azt
javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy
hivatalos Volvo műhellyel.
Ha az első ülések nagy terhelésnek lettek
kitéve, például egy baleset során, akkor az
üléseket ki kell cserélni. Az ülések akkor is
elveszíthették bizonyos védelmi jellemzőiket, ha sértetlennek tűnnek.
FIGYELEM
Ne szorítson merev tárgyakat a hátsó üléspárna és az első üléstámla közé.
Ha a hátsó ülés háttámlája le van hajtva,
akkor minden csomagot rögzíteni kell,
hogy megakadályozza azok előre csúszását
az első ülés háttámlájához egy baleset esetén.
FIGYELEM
WHIPS és gyermekülések
Az autó által a gyermekülésbe vagy ülésmagasítóra ültetett gyermekek számára nyújtott
védelmet nem csökkenti a WHIPS.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Biztonság (44. oldal)
Manuális első ülés (186. oldal)
Elektromos* első ülés (187. oldal)
Rear Collision Warning* (367. oldal)
Ha lehajtja a hátsó ülés háttámláját vagy
hátrafelé néző gyermekülést használ a
hátsó üléssorban, akkor előre kell mozdítani a vonatkozó első ülést, hogy ne érj en
hozzá a lehajtott háttámlához vagy gyermeküléshez.
Üléshelyzet
Ne hagyjon semmilyen tárgyat a padlón az első ülések mögött vagy alatt a hátsó ülésen, amely akadályozhatná a WHIPS működését.
A WHIPS által nyújtott jó védelem érdekében
a járművezetőnek és az utasnak megfelelő
üléshelyzetben kell elhelyezkedniük és ügyelniük kell arra, hogy a funkció ne legyen
gátolva.
Állítsa be a megfelelő üléshelyzetet az első
ülésben, mielőtt elindulna.
A járművezetőnek és az első utasnak az ülés
közepén kell ülnie úgy, hogy a feje és a fejtámasz között a hely a lehető legkisebb legyen.
46
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
Pedestrian Protection System
A Pedestrian Protection System (PPS) egy
olyan rendszer, amely, bizonyos frontális
ütközések esetén, hozzájárul a gyalogosok
autóval történő ütközésének mérsékléséhez.
Bizonyos, gyalogosokkal történő frontális
ütközések esetén az autó elején elhelyezkedő
érzékelők reagálnak, és a rendszer aktiválódik.
Amikor a PPS aktiválódik, akkor az alábbiak
történnek:
•
•
A motorháztető hátsó része felemelkedik.
A rendszer automatikus riasztást küld a
Volvo On Call* használatával
Az érzékelők körülbelül 25-50 km/h (15-30
mph) sebesség mellett aktívak.
Az érzékelők úgy vannak kialakítva, hogy észleljék az emberi lábhoz hasonló jellemzőjű tárgyakkal történő ütközést.
FIGYELEM
Ne szereljen semmilyen tartozékot és ne
módosítson semmit az autó elején. A helytelen beavatkozás az autó elején a rendszer
helytelen működését okozhatja és súlyos
sérüléshez vagy az autó károsodásához
vezethet.
A Volvo azt javasolja, hogy eredeti ablaktörlő karokat és azokhoz eredeti alkatrészeket használjon.
Szimbólumok a járművezetői kijelzőn
Szimbólum
Leírás
A PPS aktiválódott vagy
meghibásodás történt a
rendszerben. Kövesse a
kapott javaslatot.
Kapcsolódó információk
•
Biztonság (44. oldal)
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
nagyfeszültségű rendszert. A Volvo azt
javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy
hivatalos Volvo műhellyel. Az légzsákrendszer helytelen javítása meghibásodáshoz
és súlyos személyi sérüléshez vezethet.
FIGYELEM
MEGJEGYZÉS
A közlekedési környezetben előfordulhatnak olyan tárgyak, amelyek egy gyalogossal történő ütközéshez hasonló jelet váltanak ki az érzékelőkben. Lehetséges, hogy a
rendszer működésbe lép, ha egy ilyen
tárgynak ütközik.
A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo szervizzel, ha az
autó eleje bármilyen módon megsérül,
hogy megbizonyosodjon a rendszer épségéről.
* Opció/tartozék.
47
BIZTONSÁG
Biztonsági övek
FIGYELEM
Az erős fékezéseknek súlyos következményei
lehetnek, ha nem használják a biztonsági öveket.
Fontos, hogy a biztonsági öv felfeküdjön a
testre, hogy jó védelmet nyújthasson. Ne
hajtsa túlságosan hátra a háttámlát. A biztonsági öv úgy van kialakítva, hogy normál üléshelyzetben nyújtson védelmet.
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
biztonsági öveket. A Volvo azt javasolja,
hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos
Volvo műhellyel.
Ha a biztonsági öv nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész biztonsági övet ki kell cserélni. A biztonsági öv elveszíthette bizonyos védelmi
jellemzőit akkor is, ha sértetlennek tűnik. A
biztonsági övet akkor is ki kell cserélni, ha
kopás vagy sérülés jeleit mutatja. Az új biztonsági övnek típusjóváhagyással kell rendelkeznie és ugyanolyan beszerelési helyre
tervezettnek kell lennie, mint a kicserélt
biztonsági öv.
FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy ne kapcsozza vagy
akassza a biztonsági övet kampókra vagy
egyéb belső eszközökbe, mert ezzel megakadályozza az öv megfelelő megfeszülését.
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használják vagy használják helyesen az öveket, az csökkenti a
biztosított védelmet egy baleset során.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
48
Biztonság (44. oldal)
Biztonsági övfeszítő (50. oldal)
Biztonsági övek felhelyezése és levétele
(48. oldal)
Ajtó és biztonsági öv figyelmeztető jelzés
(52. oldal)
Biztonsági övek felhelyezése és
levétele
Győződjön meg arról, hogy minden utas
bekapcsolta a biztonsági övét, mielőtt elindul.
Biztonsági övek felhelyezése
1.
Húzza ki lassan a biztonsági övet, és győződjön meg arról, hogy nincs megcsavarodva és nem sérült.
MEGJEGYZÉS
A biztonsági öv tehetetlenségi zárral rendelkezik, amely az alábbi esetekben reteszel:
•
•
•
•
ha az övet túl gyorsan kihúzzák.
fékezés és gyorsítás közben.
ha az autó erősen megdől.
kanyarokban haladva.
BIZTONSÁG
2. Reteszelje az övet a reteszelő fül megfelelő csatba helyezésével.
> Egy hangos "kattanás" jelzi, hogy az öv
be van csatolva.
3. Az első üléseken állítható a biztonsági öv
magassága.
FIGYELEM
Mindig helyezze a biztonsági öv nyelvét a
megfelelő csatba. Különben előfordulhat,
hogy a biztonsági övek és csatok nem
megfelelően működnek egy baleset során.
Fennáll a súlyos sérülés kockázata.
A biztonsági övnek a váll felett kell elhaladnia (nem a
kar alatt).
Nyomja össze az üléstartót, és mozgassa
fel vagy le a biztonsági övet.
4. Feszítse meg a medenceövet az öle felett,
a válla felé felhúzva az átlós övet.
Helyezze az övet a lehető legmagasabbra,
anélkül, hogy az a torkához dörzsölődne.
A medenceövnek lent kell elhelyezkednie (nem a has
felett).
}}
49
BIZTONSÁG
||
FIGYELEM
Minden biztonsági öv egy személy számára
van tervezve.
FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy ne kapcsozza vagy
akassza a biztonsági övet kampókra vagy
egyéb belső eszközökbe, mert ezzel megakadályozza az öv megfelelő megfeszülését.
FIGYELEM
Ne végezzen módosítást a biztonsági öveken és nem helyezzen idegen tárgyakat a
csatba. Ilyenkor előfordulhat, hogy a biztonsági övek és csatok nem megfelelően
működnek egy baleset során. Fennáll a
súlyos sérülés kockázata.
Biztonsági övek levétele
1.
Nyomja meg a piros gombot a biztonsági
öv csatján, majd hagyja visszahúzódni az
övet.
2. Ha a biztonsági öv nem húzódik vissza teljesen, akkor tolj be kézzel, ne hagyja lazán
lógni.
Kapcsolódó információk
•
•
50
Biztonsági övek (48. oldal)
Biztonsági övfeszítő (50. oldal)
•
Ajtó és biztonsági öv figyelmeztető jelzés
(52. oldal)
Biztonsági övfeszítő
Az normál Biztonsági övfeszítőkkel és elektromos Biztonsági övfeszítőkkel van felszerelve, amelyek kritikus helyzetekben és ütközéskor megfeszíthetik a biztonsági öveket.
Normál Biztonsági övfeszítő
Az összes biztonsági öv normál Biztonsági
övfeszítővel van ellátva.
Az övfeszítő ütközés esetén elegendő erővel
feszíti meg az övet ahhoz, hogy hatékonyabban tartsa az utast.
Elektromos Biztonsági övfeszítő
A vezető és az első utas biztonsági övei elektromos övfeszítővel vannak felszerelve.
Az övfeszítő a vezetőtámogató rendszerekkel,
City Safety és Rear Collision Warning, együtt
működik és azokkal együtt aktiválható. Kritikus helyzetekben, például vészfékezéskor, az
útról történő lehajtáskor (az autó például az
árokbab borul, elemelkedik a talajtól vagy korlátnak ütközik), megcsúszáskor vagy ütközés
kockázata esetén a biztonsági övet megfeszítheti az övfeszítő elektromos motorja.
Az elektromos övfeszítő segít jobb helyzetbe
mozdítani az utast, csökkentve annak a kockázatát, hogy az autó belsejének ütközzön és
javítva a biztonsági rendszerek, például a légzsákok hatását.
BIZTONSÁG
Amikor a kritikus helyzet megszűnik, a biztonsági öv és az elektromos biztonságiöv-előfeszítő automatikusan visszaáll, de manuálisan
is visszaállítható.
FONTOS
Ha az utaslégzsák ki van iktatva, akkor az
utas oldali elektromos biztonságiöv-feszítő
is inaktív.
FIGYELEM
•
Az elektromos biztonságiöv-feszítő viszszaállítása (51. oldal)
Az elektromos biztonságiöv-feszítő
visszaállítása
•
Az utaslégzsák aktiválása és inaktiválása*
(56. oldal)
•
•
City Safety™ (352. oldal)
Az elektromos biztonságiöv-feszítő úgy van
kialakítva, hogy automatikusan visszaálljon,
de a biztonságiöv-feszítő manuálisan viszszaállítható, ha az öv kihúzva marad.
1. Álljon meg egy biztonságos helyen.
Rear Collision Warning* (367. oldal)
2. Csatolja ki, majd csatolja be újra a biztonsági övet.
> A biztonsági öv és az elektromos biztonságiöv-feszítő alaphelyzetbe áll.
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
biztonsági öveket. A Volvo azt javasolja,
hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos
Volvo műhellyel.
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
biztonsági öveket. A Volvo azt javasolja,
hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos
Volvo műhellyel.
Ha a biztonsági öv nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész biztonsági övet ki kell cserélni. A biztonsági öv elveszíthette bizonyos védelmi
jellemzőit akkor is, ha sértetlennek tűnik. A
biztonsági övet akkor is ki kell cserélni, ha
kopás vagy sérülés jeleit mutatja. Az új biztonsági övnek típusjóváhagyással kell rendelkeznie és ugyanolyan beszerelési helyre
tervezettnek kell lennie, mint a kicserélt
biztonsági öv.
Ha a biztonsági öv nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész biztonsági övet ki kell cserélni. A biztonsági öv elveszíthette bizonyos védelmi
jellemzőit akkor is, ha sértetlennek tűnik. A
biztonsági övet akkor is ki kell cserélni, ha
kopás vagy sérülés jeleit mutatja. Az új biztonsági övnek típusjóváhagyással kell rendelkeznie és ugyanolyan beszerelési helyre
tervezettnek kell lennie, mint a kicserélt
biztonsági öv.
Kapcsolódó információk
•
•
Biztonsági övek (48. oldal)
Biztonsági övek felhelyezése és levétele
(48. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
Biztonsági övfeszítő (50. oldal)
Biztonsági övek (48. oldal)
* Opció/tartozék.
51
BIZTONSÁG
Ajtó és biztonsági öv figyelmeztető
jelzés
Biztonsági öv emlékeztető
A rendszer emlékezteti az utasokat a biztonsági öv használatára és a nyitott ajtókra,
motorháztetőre vagy csomagtérfedélre is
figyelmeztet.
Hátsó ülés
A biztonsági öb emlékeztetőnek a hátsó ülések esetében van két alfunkciója:
•
Információt nyújt arról, hogy mely biztonsági övek vannak használatban a hátsó
ülésen. A járművezetői kijelző grafikái
megjelennek, amikor a biztonsági övek
használatban vannak.
•
Vizuális és akusztikus jelzés emlékeztet,
hogy egy biztonsági övet kikapcsoltak a
hátsó ülésen utazás közben. Az emlékeztető a biztonsági öv újbóli becsatolását
követően megszűnik.
Járművezetői kijelző grafika
Vizuális emlékeztető a tetőkonzolon.
Ábrák a járművezetői kijelzőn különböző típusú
figyelmeztetésekkel. A figyelmeztetés színe az ajtón
és a csomagtérfedélen az autó sebességétől függ.
A járművezetői kijelző grafikája mutatja, hogy
az autó mely ülésein helyezkednek el utasok
becsatolt és be nem csatolt biztonsági övvel.
Ugyanez az ábra mutatja, ha a motorháztető, a
csomagtérfedél, az üzemanyagtöltő fedél
nyitva van.
Az ábra a O gomb megnyomásával nyugtázható a kormánykerék jobb oldali billentyűzetén.
52
Egy vizuális emlékeztető jelenik meg a tetőkonzolon és egy figyelmeztető szimbólum a
járművezetői kijelzőn.
Az ajtók, motorháztető,
csomagtérfedél és üzemanyagtöltő
fedél emlékeztetője
A hangos emlékeztető a sebesség, a vezetési
idő és távolság függvénye.
Ha a motorháztető, csomagtérfedél, üzemanyagtöltő fedél vagy bármely ajtó nincs megfelelően becsukva, akkor a járművezetői kijelző
grafikája mutatja, hogy mi van nyitva. Álljon
meg az autóval egy biztonságos helyen amint
lehetséges, és csukja be a figyelmeztetést
okozó forrást.
A járművezető és az utasok övének állapota
megjelenik a járművezetői kijelző ábráján, amikor becsatolnak vagy kicsatolnak egy övet.
A gyermekülésekre nem vonatkozik a biztonsági öv becsatolására emlékeztető rendszer.
Első ülés
A járművezetőt és az első utast hangjelzés és
visszajelző lámpa figyelmezteti a biztonsági öv
használatára, ha valamelyikük nem viseli azt.
Ha az autót körülbelül 10 km/h (6
mph) sebességnél lassabban vezeti,
akkor világít a járművezetői kijelző
tájékoztató szimbóluma.
BIZTONSÁG
Ha az autót körülbelül 10 km/h (6
mph) sebességnél gyorsabban
vezeti, akkor világít a járművezetői
kijelző figyelmeztető szimbóluma.
Kapcsolódó információk
•
•
Biztonsági övek (48. oldal)
Biztonsági övek felhelyezése és levétele
(48. oldal)
Légzsákok
Felfúvódott légzsákok
Az autó légzsákokkal és függönylégzsákokkal
rendelkezik a járművezető és az utasok számára.
Ha valamelyik légzsák kinyílt, akkor az alábbiakat javasoljuk:
•
Az autó elszállítása. A Volvo azt javasolja,
hogy ezt bízza hivatalos Volvo műhelyre.
Ne vezessen felfúvódott légzsákokkal.
•
A Volvo azt javasolja, hogy kérjen fel egy
hivatalos Volvo műhelyt a biztonsági rendszer komponenseinek cseréjére.
•
Mindig keressen fel egy orvost.
MEGJEGYZÉS
Az érzékelők eltérően reagálnak az ütközés
természetétől és attól függően, hogy be
vannak-e kapcsolva a biztonsági övek. Az
összes biztonsági övre vonatkozik.
Ezért lehetséges, hogy csak egy (vagy egy
sem) légzsák lép működésbe egy ütközés
során. Az érzékelők érzékelik az ütközés
járműre ható erejét és a reagálás ennek
megfelelően történik úgy, hogy egy sem
vagy egy illetve több légzsák működésbe
lép.
FIGYELEM
Soha ne vezessen felfúvódott légzsákokkal.
Ezek nehézzé tehetik a kormányzást. Más
biztonsági rendszerek is károsodhatnak. A
légzsákok felfúvódásakor keletkező füst és
por intenzív kitettség esetén a bőr és a
szem irritációját /sérülését okozhatják. Irritáció esetén mossa le hideg vízzel. A gyors
felfúvódási folyamat és a légzsák szövete
horzsolást és bőrégést okozhat.
FIGYELEM
A légzsákrendszer vezérlőmodulja a középkonzolban helyezkedik el. Ha víz vagy
egyéb folyadék folyik a középkonzolra,
akkor csatlakoztassa le az indítóakkumulátor kábeleit. Ne próbálja beindítani az
autót, mert a légzsákok működésbe léphetnek. Az autó elszállítása. A Volvo azt javasolja, hogy szállíttassa hivatalos Volvo szervizbe.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Biztonság (44. oldal)
Vezető oldali légzsákok (54. oldal)
Utaslégzsák (55. oldal)
Oldallégzsákok (58. oldal)
Függönylégzsákok (59. oldal)
53
BIZTONSÁG
Vezető oldali légzsákok
A biztonsági övek kiegészítéseként az autó
kormánykeréklégzsákkal és térdlégzsákkal1
rendelkezik a vezető felöli oldalon.
felfúvódását és leengedését beleértve, tizedmásodpercek alatt lezajlik.
FIGYELEM
A térdlégzsák1 elhelyezkedése
A légzsák a műszerfal alsó részébe van hajtogatva a vezető felőli oldalon. A fedőlapján az
AIRBAG jelölés található.
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használja vagy nem
helyesen használja az övet, az csökkenti a
légzsák által biztosított védelmet egy baleset során.
A sérülés kockázatának minimálisra csökkentése érdekében a légzsák kinyílásakor,
az utasoknak a lehető legegyenesebben
kell ülniük, lábukkal a padlón és hátukkal a
háttámlának dőlve.
Kormánykeréklégzsák és térdlégzsák1 a vezető oldali
első ülésnél.
Frontális ütközés során a légzsákok segítenek
a járművezető fejének, nyakának, arcának és
mellkasának valamint térdeinek és lábainak
sérülése elleni védelmében.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az
érzékelőket és a légzsák/légzsákok felfúvódnak. A légzsákpárnák jelentik az elsődleges
behatást az utas számára. A légzsák az ütközés hatására összenyomódva leenged. Amikor
ez történik, akkor füst áramlik az autóba. Ez
teljesen normális. A teljes folyamat, a légzsák
1
54
Az autó csak bizonyos piacokon rendelkezik térdlégzsákkal.
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel a javításhoz. A légzsákrendszer hibás javítása
meghibásodáshoz és súlyos személyi sérüléshez vezethet.
A kormánykeréklégzsák
elhelyezkedése
Ez a légzsák a kormánykerék közepébe van
szerelve. A kormánykeréken az AIRBAG jelölés található.
FIGYELEM
Ne helyezzen vagy rögzítsen semmit a
panel tetejére, ahol a térdlégzsák elhelyezkedik.
Kapcsolódó információk
•
•
Légzsákok (53. oldal)
Utaslégzsák (55. oldal)
BIZTONSÁG
Utaslégzsák
A biztonsági övek kiegészítéseként a jármű
légzsákkal van felszerelve az első utasüléshez.
FIGYELEM
Az utaslégzsák címkéje
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használja vagy nem
helyesen használja az övet, az csökkenti a
légzsák által biztosított védelmet egy baleset során.
A sérülés kockázatának minimálisra csökkentése érdekében a légzsák kinyílásakor,
az utasoknak a lehető legegyenesebben
kell ülniük, lábukkal a padlón és hátukkal a
háttámlának dőlve.
FIGYELEM
Első utaslégzsák az első ülésnél.
Frontális ütközés során a légzsák segít a járművezető és az utas fejének, nyakának, arcának és mellkasának valamint térdeinek és lábainak sérülése elleni védelmében.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az
érzékelőket és a légzsák felfúvódik. A légzsákpárnák jelentik az elsődleges behatást az utas
számára. A légzsák az ütközés hatására összenyomódva leenged. Amikor ez történik, akkor
füst áramlik az autóba. Ez teljesen normális. A
teljes folyamat, a légzsák felfúvódását és leengedését beleértve, tizedmásodpercek alatt
lezajlik.
A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel a javításhoz. A légzsákrendszer hibás javítása
meghibásodáshoz és súlyos személyi sérüléshez vezethet.
Az utaslégzsák elhelyezkedése
A légzsák a kesztyűtartó feletti rekeszbe van
hajtogatva. A fedőlapján az AIRBAG jelölés
található.
Címke az utas oldali napellenzőn.
Az utaslégzsák figyelmeztető matricája a fentiek szerint van elhelyezve.
FIGYELEM
Ha az autó nincs felszerelve az utaslégzsákot aktiváló/inaktiváló kapcsolóval, akkor a
légzsák mindig aktív.
FIGYELEM
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a műszerfalra vagy az elé, ahol az utaslégzsák található.
}}
55
BIZTONSÁG
||
FIGYELEM
Soha ne hagyja, hogy valaki az első ülés
előtt álljon vagy üljön.
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha aktiválva
van a légzsák.
Az első utasülésen soha nem szabad előre
néző utasoknak (gyermekeknek és felnőtteknek) ülnie, amikor az utas oldali légzsák
ki van kapcsolva.
Az utaslégzsák aktiválása és
inaktiválása*
Az utaslégzsák kikapcsolható, ha az autó rendelkezik Passenger Airbag Cut Off Switch
(PACOS) kapcsolóval.
Az utaslégzsák kapcsolója a műszerfal utas
oldalának végén található és akkor érhető el,
ha ki van nyitva az utasajtó.
FIGYELEM
Ha az autó nincs felszerelve az utaslégzsákot aktiváló/inaktiváló kapcsolóval, akkor a
légzsák mindig aktív.
Ellenőrizze, hogy a kapcsoló a kívánt helyzetben van-e.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos
vagy halálos sérülést okozhat.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Légzsákok (53. oldal)
Vezető oldali légzsákok (54. oldal)
Az utaslégzsák aktiválása és inaktiválása*
(56. oldal)
ON - a légzsák aktív és az összes előre
néző utasok (gyermekek és felnőttek) biztonságosan ülhetnek az utasülésen.
OFF - a légzsák inaktív és a gyermekek
hátrafelé néző gyermekülésben biztonságosan utazhatnak az utasülésben.
56
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
Az utaslégzsák aktiválása
Húzza ki a kapcsolót, és fordítsa OFF
helyzetből ON helyzetbe.
> A járművezetői kijelző a Utaslégzsák
be Kérjük engedélyezze üzenetet
mutatja.
MEGJEGYZÉS
Ha az utaslégzsákot az autó I vagy ennél
alacsonyabb gyújtáshelyzetben aktiválták/
inaktiválták, akkor egy üzenet jelenik meg a
járművezetői kijelzőn és az alábbi visszajelző a tetőkonzolon körülbelül 6 másodperccel az autó elektromos rendszerének II
gyújtáshelyzetbe kapcsolását követően.
2. Hagyja jóvá az üzenetet a kormánykerék
jobb oldali billentyűzetének O gombjával.
> Egy szöveges üzenet és a tetőkonzolon
látható figyelmeztető szimbólum jelzi,
hogy az első utaslégzsák aktív.
FIGYELEM
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, amikor aktiválva van a légzsák.
Mindig be kell kapcsolni az utaslégzsákot,
amikor előre néző utas (gyermek vagy felnőtt) utazik az első utasülésen.
Az utaslégzsák inaktiválása
Húzza ki a kapcsolót, és fordítsa ON helyzetből OFF helyzetbe.
> A járművezetői kijelző a Utaslégzsák ki
Kérjük engedélyezze üzenetet
mutatja.
MEGJEGYZÉS
Ha az utaslégzsákot az autó I vagy ennél
alacsonyabb gyújtáshelyzetben aktiválták/
inaktiválták, akkor egy üzenet jelenik meg a
járművezetői kijelzőn és az alábbi visszajelző a tetőkonzolon körülbelül 6 másodperccel az autó elektromos rendszerének II
gyújtáshelyzetbe kapcsolását követően.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos
vagy halálos sérülést okozhat.
}}
57
BIZTONSÁG
||
2. Hagyja jóvá az üzenetet a kormánykerék
jobb oldali billentyűzetének O gombjával.
> Egy szöveges üzenet és a tetőkonzolon
látható figyelmeztető szimbólum jelzi,
hogy az első utaslégzsák ki van iktatva.
FIGYELEM
Az utasülésen soha nem szabad előre néző
utasoknak (gyermekeknek és felnőtteknek)
ülnie, amikor a légzsák ki van kapcsolva.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos
vagy halálos sérülést okozhat.
FONTOS
Ha az utaslégzsák ki van iktatva, akkor az
utas oldali elektromos biztonságiöv-feszítő
is inaktív.
58
Kapcsolódó információk
•
•
Biztonsági övfeszítő (50. oldal)
Gyermekülés (62. oldal)
Oldallégzsákok
A vezető és az első utas üléseinek oldallégzsákjai védik a mellkast és a csípőt egy baleset esetén.
Az oldallégzsákok a első ülések külső háttámlakeretébe vannak szerelve és az első ülésben
ülő járművezető és utas védelmében segítenek.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az
érzékelőket és az oldallégzsákok felfúvódnak.
Az légzsák az utas és az ajtópanel között fúvódik fel és így tompítja a kezdeti ütközést. A
légzsák az ütközés hatására összenyomódva
leenged. Az oldallégzsák normális esetben
csak az ütközés oldalán lép működésbe.
BIZTONSÁG
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel a javításhoz. Az oldallégzsákrendszer hibás javítása meghibásodáshoz és súlyos személyi
sérüléshez vezethet.
Függönylégzsákok
FIGYELEM
A függönylégzsák, Inflatable Curtain (IC) segít
megakadályozni azt, hogy a járművezető és
az utasok egy ütközés során beüssék a fejüket az autón belül.
Soha ne akasszon vagy rögzítsen nehéz
tárgyakat a tető fogantyúira. A kampók
csak könnyű kabátokhoz és zakókhoz vannak tervezve (nem nehezebb tárgyakhoz,
például esernyőkhöz).
Ne csavarozzon vagy szereljen semmit az
autó tetőkárpitjára, az ajtóoszlopokra vagy
az oldalpanelekre. Ez ronthatja a tervezett
védelmet. A Volvo azt javasolja, hogy csak
eredeti Volvo alkatrészeket használjon,
amelyek jóváhagyással rendelkeznek ezekhez a területekhez.
FIGYELEM
Ne helyezzen semmit az ülés külseje és az
ajtópanel közé, mert erre a területre szüksége van az oldallégzsáknak.
A Volvo azt javasolja, hogy csak a Volvo
által jóváhagyott üléshuzatokat használjon.
Más üléshuzatok akadályozhatják az oldallégzsákok működését.
FIGYELEM
Az oldallégzsákok a biztonsági övek kiegészítői. Mindig használjon biztonsági övet.
Oldallégzsákok és gyermekülések
Az autó által a gyermekülésbe vagy ülésmagasítóra ültetett gyermekek számára nyújtott
védelmet nem csökkenti az oldallégzsák.
Kapcsolódó információk
•
Légzsákok (53. oldal)
FIGYELEM
Hagyjon 10 cm (4 hüvelyk) távolságot a
csomag és az oldalablakok között, ha az
autóban az ajtóablakok felső szélénél
magasabban helyez el csomagokat. Különben csökkenhet a tetőkárpitba süllyesztett
függönylégzsák tervezett védelmi funkciója.
A függönylégzsák a tetőkárpit két oldalán
helyezkedik el és segít a járművezető és az
autó külső utasainak védelmében. A paneleken
IC AIRBAG címke található.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az
érzékelőket és a függönylégzsák felfúvódik.
FIGYELEM
A függönylégzsák a biztonsági övek kiegészítője. Mindig használjon biztonsági övet.
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel a javításhoz. Az függönylégzsákrendszer helytelen javítása meghibásodáshoz és súlyos
személyi sérüléshez vezethet.
Kapcsolódó információk
•
Légzsákok (53. oldal)
59
BIZTONSÁG
Biztonsági üzemmód
FIGYELEM
A biztonsági üzemmód egy védelmi állapot,
amely akkor kapcsol be, amikor az ütközés
károsította az autó valamely olyan alapvető
funkcióját, mint például az üzemanyag-vezetékek, a biztonsági rendszerek érzékelői vagy
a fékrendszer.
Ha az autó ütközésben vett részt, akkor a
Safety mode Lásd a kézikönyvet üzenet
jelenhet meg a járművezetői kijelzőn egy
figyelmeztető szimbólummal, amennyiben
nem károsodott a kijelző és még működőképes az autó elektromos rendszere. Ez az üzenet azt jelenti, hogy az autó csökkent funkcionalitással rendelkezik.
Soha ne próbálja önállóan javítani az autóját vagy visszaállítani az elektronikát, ha az
autó biztonsági üzemmódba lépett. Ez személyi sérülést vagy azt okozhatja, hogy az
autó nem normálisan működik. A Volvo azt
javasolja, hogy hivatalos Volvo szervizben
ellenőriztesse és állíttassa vissza az autó
normál állapotát a Safety mode Lásd a
kézikönyvet üzenet megjelenését követően.
FIGYELEM
Ha az autó biztonsági üzemmódban van,
akkor nem szabad vontatni. Azt el kell szállítani a helyéről. A Volvo azt javasolja, hogy
szállíttassa hivatalos Volvo szervizbe.
FIGYELEM
Soha, semmilyen körülmények között ne
próbálja újraindítani az autót, ha annak
üzemanyagszaga van és a Safety mode
Lásd a kézikönyvet üzenet látható a járművezetői kijelzőn. Késedelem nélkül
hagyja el az autót.
Ha az autó biztonsági üzemmódban van,
akkor lehetőség van a rendszer alaphelyzetbe
állítására, hogy az autó beindítható, és rövid
távolságra vezethető legyen, ha például a közlekedés szempontjából veszélyes helyen tartózkodik.
60
Kapcsolódó információk
•
•
•
Az autó beindítása és mozgatása a
biztonsági üzemmód bekapcsolása
után
Ha az autó biztonsági üzemmódban van,
akkor lehetőség van a rendszer alaphelyzetbe
állítására, hogy az autó beindítható, és rövid
távolságra vezethető legyen, ha például a
közlekedés szempontjából veszélyes helyen
tartózkodik.
Az autó beindítása a biztonsági
üzemmód bekapcsolása után
1.
Ellenőrizze az autó általános károsodási
állapotát és hogy van-e bármilyen üzemanyag-szivárgás. Nem szabad üzemanyagszagnak sem lennie.
Ha a sérülés csak kismértékű és az ellenőrzés során nem talált üzemanyag-szivárgást, akkor megpróbálható az indítás.
Biztonság (44. oldal)
Az autó beindítása és mozgatása a biztonsági üzemmód bekapcsolása után
(60. oldal)
Szállítás (505. oldal)
FIGYELEM
Soha, semmilyen körülmények között ne
próbálja újraindítani az autót, ha annak
üzemanyagszaga van és a Safety mode
Lásd a kézikönyvet üzenet látható a járművezetői kijelzőn. Késedelem nélkül
hagyja el az autót.
2. Állítsa le az autót.
BIZTONSÁG
3. Ezután próbálja meg beindítani az autót.
> Az autó elektronikája rendszerellenőrzést végez, majd megpróbál visszatérni
normál állapotba. A járművezetői kijelző
ezalatt a Jármű indítása
Rendszerellenőrzés, várjon üzenetet
mutatja. Ez akár egy percet is igénybe
vehet.
4. Ezután próbálja meg újra beindítani az
autót, amikor a Jármű indítása
Rendszerellenőrzés, várjon üzenet már
nem látható a járművezetői kijelzőn.
Az autó mozgatása a biztonsági
üzemmód bekapcsolása után
1.
2. Ne mozgassa az autót a szükségesnél
tovább.
FIGYELEM
Ha az autó biztonsági üzemmódban van,
akkor nem szabad vontatni. Azt el kell szállítani a helyéről. A Volvo azt javasolja, hogy
szállíttassa hivatalos Volvo szervizbe.
FONTOS
Ha a Safety mode Lásd a kézikönyvet
üzenet még mindig látható a kijelzőn,
akkor az autót nem szabad vezetni vagy
vontatni, hanem autómentő szolgálattal
kell elszállíttatni. Még ha vezethetőnek is
tűnik az autó, rejtett károsodása lehet,
amely lehetetlenné teszi annak mozgás
közbeni irányítását.
Ha a járművezetői kijelző a Normal mode
The car is now in normal mode üzenetet
jeleníti meg az indítási próbálkozás után,
akkor az autót óvatosan elmozdíthatja, ha
veszélyes helyen áll.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztonsági üzemmód (60. oldal)
Indítsa be az autót (448. oldal)
Szállítás (505. oldal)
Gyermekbiztonság
A gyermekeknek mindig biztonságosan kell
ülniük, amíg az autóban utaznak.
A Volvo kifejezetten az adott autóhoz tervezett
gyermekbiztonsági felszereléseket (gyermekülések és rögzítőeszközök) kínál. A Volvo gyermekbiztonsági felszereléseit használva jó feltételeket teremt a gyermek biztonságos utazásához az autóban. Ezen felül, a gyermekbiztonsági felszerelések illeszkednek és egyszerűen használhatók.
A használandó tartozékot a gyermek súlyának
és méretének figyelembe vételével kell kiválasztani.
A Volvo azt javasolja, hogy a gyermekek a
lehető legidősebb, legalább 3-4 éves korig
hátrafelé néző gyermekülésben utazzanak,
majd 140 cm (4 láb 7 hüvelyk) magasságig
előre néző gyermekülésben.
MEGJEGYZÉS
A különböző korosztályokhoz tartozó gyermekek esetében használandó gyermeküléstípusokra országonként más jogi szabályozások érvényesek. Ellenőrizze a
vonatkozó szabályokat.
}}
61
BIZTONSÁG
||
MEGJEGYZÉS
A gyermekbiztonsági berendezések használatakor fontos a mellékelt használati
útmutató tanulmányozása.
Ha kérdése merülne fel a gyermekbiztonsági berendezések beszerelésével kapcsolatban, akkor vegye fel a kapcsolatot a
gyártóval.
Minden korú és méretű gyermeknek mindig
megfelelően rögzítve kell ülnie az autóban.
Soha ne hagyja, hogy egy gyermek egy másik
utas ölében üljön.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztonság (44. oldal)
Gyermekülés (62. oldal)
A gyermekbiztonsági zárak aktiválása és
inaktiválása (271. oldal)
Gyermekülés
A gyermekülések hosszú távú beszerelése
és használata az autó szerelvényeinek
kopását és elhasználódását okozhatja. A
Volvo azt javasolja, hogy használjon rúgásgátló tartozékokat az autó szerelvényeinek
védelméhez.
Tanulmányozza a beszerelési útmutatóban a
gyermekülés helyes beszerelésének módját.
MEGJEGYZÉS
A gyermekbiztonsági berendezések használatakor fontos a mellékelt használati
útmutató tanulmányozása.
Ha kérdése merülne fel a gyermekbiztonsági berendezések beszerelésével kapcsolatban, akkor vegye fel a kapcsolatot a
gyártóval.
MEGJEGYZÉS
Soha ne hagyjon rögzítetlen gyermekülést
az autóban. Mindig rögzítse a gyermekülés
utasításai szerint, akkor is, ha nincs használatban.
62
MEGJEGYZÉS
Mindig megfelelő gyermeküléseket kell használni, amikor gyermekek utaznak az autóban.
A gyermekeknek kényelmesen és biztonságosan kell ülniük. Ügyeljen a gyermekülés helyes
elhelyezésére, beszerelésére és használatára.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gyermekbiztonság (61. oldal)
Beépített gyermekülés* (74. oldal)
A gyermekülések felső rögzítőpontjai
(63. oldal)
•
A gyermekülések alsó rögzítőpontjai
(63. oldal)
•
i-Size ISOFIX rögzítőpontok gyermekülésekhez (64. oldal)
•
•
Gyermekülés elhelyezése (65. oldal)
Az utaslégzsák aktiválása és inaktiválása*
(56. oldal)
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
A gyermekülések felső
rögzítőpontjai
FIGYELEM
A gyermekülés felső hevedereit át kell
vezetni a fejtámla szárán található furaton,
mielőtt megfeszítené a rögzítési pontnál.
Ha ez nem lehetséges, akkor kövesse a
gyermekülés gyártójának utasításait.
Az autó felső rögzítőpontokkal rendelkezik
gyermekülésekhez a hátsó üléssor külső ülésein.
A felső rögzítő pontok elsődlegesen előre néző
gyermekülések számára vannak kialakítva.
Mindig tartsa be a gyártó beszerelési utasításait, amikor gyermekülést csatlakoztat a felső
rögzítőpontokhoz.
MEGJEGYZÉS
Hajtsa le a fejtámlákat az ilyen típusú gyermekülések rögzítésének lehetővé tételéhez
a külső üléseken lehajtható fejtámlákkal
rendelkező autókban.
A rögzítőpontok elhelyezkedése
A gyermekülések alsó
rögzítőpontjai
Az autó alsó rögzítőpontokkal rendelkezik a
gyermekülésekhez az első ülésen* és a hátsó
ülésen.
Az alsó rögzítőpontok úgy vannak kialakítva,
hogy bizonyos hátrafelé néző gyermekülésekkel lehessen azokat használni.
Mindig tartsa be a gyártó beszerelési utasításait, amikor gyermekülést csatlakoztat az alsó
rögzítőpontokhoz.
A rögzítőpontok elhelyezkedése
Kapcsolódó információk
•
•
Gyermekülés (62. oldal)
A gyermekülések alsó rögzítőpontjai
(63. oldal)
•
i-Size ISOFIX rögzítőpontok gyermekülésekhez (64. oldal)
•
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata
(68. oldal)
A rögzítőpontok helyét szimbólumok jelzik a hátsó
ülés mögött elhelyezkedő csomagpolcon.
Rögzítőpontok elhelyezkedése az első ülésen.
A rögzítőpontok a hátsó üléssor külső ülései
mögötti helyezkednek el a csomagpolcon.
A rögzítőpontok az első ülésen az utasülés
lábterének oldalain helyezkednek el.
Az első ülés rögzítőpontjai csak akkor csak
akkor találhatók meg, ha a jármű rendelkezik
}}
* Opció/tartozék.
63
BIZTONSÁG
||
az utaslégzsák aktiválására/inaktiválására
szolgáló kapcsolóval*.
i-Size ISOFIX rögzítőpontok
gyermekülésekhez
Az autó i-Size/ISOFIX rögzítőpontokkal rendelkezik a gyermekülésekhez a hátsó ülésen.
Az i-Size/ISOFIX2 egy nemzetközi szabványon
alapuló gyermekülés-rögzítő rendszer.
Mindig tartsa be a gyártó beszerelési utasításait, amikor gyermekülést csatlakoztat az iSize/ISOFIX rögzítőpontokhoz.
A rögzítőpontok elhelyezkedése
Kapcsolódó információk
•
•
Gyermekülés (62. oldal)
A gyermekülések felső rögzítőpontjai
(63. oldal)
•
A gyermekülések alsó rögzítőpontjai
(63. oldal)
•
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének
táblázata (70. oldal)
•
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (71. oldal)
Rögzítőpontok elhelyezkedése a hátsó ülésen.
A hátsó ülés rögzítőpontjai az első ülések padlósínjeinek hátsó részén helyezkednek el.
Kapcsolódó információk
•
•
Gyermekülés (62. oldal)
A gyermekülések felső rögzítőpontjai
(63. oldal)
•
i-Size ISOFIX rögzítőpontok gyermekülésekhez (64. oldal)
A rögzítőpontok helyét a háttámla kárpitján található
szimbólumok2 jelzik.
•
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata
(68. oldal)
Az i-Size ISOFIX rögzítőpontok a fedelek
mögött helyezkednek el a hátsó üléstámla alsó
részén, a külső üléseken.
Emelje fel a fedeleket, hogy hozzáférjen a rögzítőpontokhoz.
2A
64
nevek és szimbólumok a piactól függően változóak.
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
Gyermekülés elhelyezése
Fontos a megfelelő helyen elhelyezni a gyermekülést az autóban. A hely kiválasztása
többek között attól függ, hogy milyen típusú
a gyermekülés és aktiválva van-e az utaslégzsák.
MEGJEGYZÉS
Az utaslégzsák címkéje
A gyermekek autóban történő elhelyezésének szabályai országonként változhatnak.
Ellenőrizze a vonatkozó szabályokat.
FIGYELEM
Soha ne hagyja, hogy valaki az első ülés
előtt álljon vagy üljön.
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha aktiválva
van a légzsák.
Az első utasülésen soha nem szabad előre
néző utasoknak (gyermekeknek és felnőtteknek) ülnie, amikor az utas oldali légzsák
ki van kapcsolva.
A hátrafelé néző gyermekülés és a légzsák nem kompatibilis egymással.
Mindig a hátsó ülésen helyezze el a hátrafelé
néző gyermeküléseket, ha az utaslégzsák aktiválva van. Ha gyermek utazik az első utasülésben, akkor a kinyíló légzsáktól súlyos sérüléseket szenvedhet.
Ha az utaslégzsák ki van kapcsolva, akkor szerelhetők hátrafelé néző gyermekülések az első
utasülésre.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos
vagy halálos sérülést okozhat.
Címke az utas oldali napellenzőn.
Az utaslégzsák figyelmeztető matricája a fentiek szerint van elhelyezve.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gyermekülés (62. oldal)
Gyermekülések rögzítése (66. oldal)
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata
(68. oldal)
•
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének
táblázata (70. oldal)
•
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (71. oldal)
65
BIZTONSÁG
Gyermekülések rögzítése
Fontos tisztában lenni azzal, hogy gyermekülés beszerelésekor és használatakor sok
minden függ attól, hol helyezkedik el a gyermekülés.
FIGYELEM
Nem szabad olyan fém vázzal rendelkező
vagy egyéb olyan kialakítású ülésmagasítókat/gyermeküléseket használni, amelyek a
biztonsági öv nyitó gombjára támaszkodhatnak, mert ezek a biztonsági öv csatjának véletlen kinyílását okozhatják.
Ne rögzítse a gyermekülés hevedereit az
ülés vízszintes beállító rúdjához illetve az
ülés alatt lévő rugókhoz vagy sínekhez és
rudakhoz. Az éles szélek károsíthatják a
hevedereket.
Ne hagyja a gyermekülés felső részét a
szélvédőnek támaszkodni.
MEGJEGYZÉS
A gyermekbiztonsági berendezések használatakor fontos a mellékelt használati
útmutató tanulmányozása.
Ha kérdése merülne fel a gyermekbiztonsági berendezések beszerelésével kapcsolatban, akkor vegye fel a kapcsolatot a
gyártóval.
Beszerelés az első ülésbe
•
Hátrafelé néző gyermekülések beszerelésekor ellenőrizze, hogy az utaslégzsák ki
van-e kapcsolva.
•
Előre néző gyermekülések beszerelésekor
ellenőrizze, hogy az utaslégzsák be van-e
kapcsolva.
•
Csak a Volvo által javasolt, univerzálisan
jóváhagyott vagy féluniverzális illetve
olyan gyermeküléseket használjon, ahol az
autó szerepel a gyártó járműlistáján.
•
ISOFIX gyermekülések csak akkor szerelhetők be, ha az autó rendelkezik ISOFIX
konzol3 tartozékkal.
•
Ha a gyermekülés alsó hevederekkel rendelkezik, akkor a Volvo azt javasolja, hogy
az alsó rögzítőpontokat ezekkel3 használja.
•
Ha a gyermekülés támasztó lábakkal rendelkezik, akkor mindig rögzítse a támasztó
lábat/támasztó lábakat közvetlenül a padlóhoz. Soha ne rögzítse a támasztó lábat
lábtartóhoz vagy más objektumhoz.
•
Az ISOFIX vezető a gyermekülés beszerelésének megkönnyítésére használható.
MEGJEGYZÉS
Soha ne hagyjon rögzítetlen gyermekülést
az autóban. Mindig rögzítse a gyermekülés
utasításai szerint, akkor is, ha nincs használatban.
MEGJEGYZÉS
A gyermekülések hosszú távú beszerelése
és használata az autó szerelvényeinek
kopását és elhasználódását okozhatja. A
Volvo azt javasolja, hogy használjon rúgásgátló tartozékokat az autó szerelvényeinek
védelméhez.
Beszerelés a hátsó ülésre
•
3A
66
tartozékkínálat a piactól függően változó.
Csak a Volvo által javasolt, univerzálisan
jóváhagyott vagy féluniverzális illetve
BIZTONSÁG
olyan gyermeküléseket használjon, amelyeknél az autó szerepel a gyártó járműlistáján.
•
A támasztó lábakkal rendelkező gyermeküléseket nem szabad a középső ülésre
szerelni.
•
A külső ülések ISOFIX rögzítőrendszerrel
rendelkeznek és az i-Size4 esetében jóváhagyottak.
•
A külső ülések felső rögzítőpontokkal rendelkeznek. A Volvo azt javasolja, hogy a
gyermekülés felső hevedereit húzza át a
fejtámla nyílásán, mielőtt megfeszítené a
felső rögzítőpontnál. Ha ez nem lehetséges, akkor kövesse a gyermekülés gyártójának utasításait.
•
•
4A
Ha a gyermekülés alsó hevederekkel rendelkezik, akkor soha ne állítsa az elől lévő
ülés helyzetét, miután rögzítette a hevedereket az alsó rögzítőpontokhoz. Mindig
ügyeljen arra, hogy eltávolítsa az alsó
hevedereket, amikor nincs beszerelve a
gyermekülés.
Ha a gyermekülés támasztó lábakkal rendelkezik, akkor mindig rögzítse a támasztó
lábat/támasztó lábakat közvetlenül a padlóhoz. Soha ne rögzítse a támasztó lábat
lábtartóhoz vagy más objektumhoz.
Babaülés hátsó ülésre szerelésével, a Volvo azt
ajánlja, hogy legalább 50 mm (2 hüvelyk) távolságot
javasol a babaülés első része és az első ülés hátsó
része között.
Kapcsolódó információk
•
•
Gyermekülés elhelyezése (65. oldal)
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata
(68. oldal)
•
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének
táblázata (70. oldal)
•
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (71. oldal)
piactól függően változik.
67
BIZTONSÁG
Az autó biztonsági övével rögzített
gyermekülések elhelyezésének
táblázata
A táblázat javaslatot ad arra vonatkozóan,
hogy melyik helyzetben és milyen méretű
gyermekhez milyen gyermekülést használjon.
Súly
0 csoport
max. 10 kg
0+ csoport
max. 13 kg
1. csoport
9-18 kg
2. csoport
15-25 kg
68
MEGJEGYZÉS
Mindig olvassa el a kezelési útmutató gyermekülés beszerelésére vonatkozó részét,
mielőtt az autóba szerelne egyet.
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal, csak
hátrafelé néző gyermekülések)A
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak
előre néző gyermekülések)A
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
UB, C
X
UC
UC
UB, C
X
UC
UC
LD
UFB, E
U, LD
U
LD
UFB
UF, G, B*, H, LD
UF
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
Súly
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal, csak
hátrafelé néző gyermekülések)A
3. csoport
22-36 kg
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak
előre néző gyermekülések)A
UFB
X
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
UG, I, B*, H
UI
U: Univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez alkalmas.
UF: Előre néző, univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez alkalmas.
L: Speciális gyermekülésekhez alkalmas. Ezek korlátozott vagy féluniverzális kategóriájú gyermekülések az adott járműhöz.
B: beépített gyermekülés ehhez a súlycsoporthoz.
X: Az ülés nem alkalmas ebbe a súlycsoportba tartozó gyermekekhez.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Az üléspárnanyúlványnak mindig visszahúzva kell lennie a gyermekülések beszerelésekor.
Állítsa a háttámlát a legegyenesebb állásba.
A Volvo az alábbiakat javasolja: Volvo babaülés (típusengedély: E1 04301146).
A Volvo az alábbiakat javasolja: Volvo megfordítható ülés a hátrafelé néző helyzetben (típusengedély: E5 04192); Volvo hátrafelé néző ülés (típusengedély: E5 04212).
A Volvo hátrafelé néző gyermekülést ajánl ebbe a súlycsoportba tartozó gyermekeknek.
A Volvo javaslata: Volvo megfordítható gyermekülés az előre néző helyzetben (típusengedély: E5 04191); ülésmagasító háttámlával és anélkül (típusengedély: E5 04216); Volvo ülésmagasító háttámlával (típusengedély: E1 04301169); Volvo ülésmagasító (típusengedély: E1 04301312).
A Volvo javaslata: Römer KidFix XP (típusengedély: E1 04301312).
A Volvo javaslata: beépített gyermekülés (típusengedély: E5 04220).
A Volvo javaslata: ülésmagasító háttámlával és háttámla nélkül (típusengedély: E5 04216); Volvo ülésmagasító háttámlával (típusengedély: E1 04301169).
FIGYELEM
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha aktiválva
van az utaslégzsák.
•
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (71. oldal)
•
Biztonsági övek (48. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gyermekülés elhelyezése (65. oldal)
Gyermekülések rögzítése (66. oldal)
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének
táblázata (70. oldal)
* Opció/tartozék.
69
BIZTONSÁG
Az i-Size gyermekülések
elhelyezésének táblázata
gyermekhez melyik i-Size gyermekülést használja.
A gyermekülést az UN Reg R129 figyelembe
vételével kell jóváhagyni.
A táblázat javaslatot ad arra vonatkozóan,
hogy melyik helyzetben és milyen méretű
A gyermekülés típusa
Első ülés (aktivált légzsákkal,
csak előre néző gyermekülések)
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
X
X
i-UA
X
i-U: "Univerzális" i-Size előre és hátra néző gyermekülésekhez alkalmas.
X: Nem alkalmas univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez.
A Volvo azt javasolja, hogy a gyermekek legalább 3-4 éves korukig hátrafelé néző gyermekülésben utazzanak.
Kapcsolódó információk
•
•
•
70
Mindig olvassa el a kezelési útmutató gyermekülés beszerelésére vonatkozó részét,
mielőtt az autóba szerelne egyet.
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal,
csak hátrafelé néző gyermekülések)
i-Size gyermekülések
A
MEGJEGYZÉS
Gyermekülés elhelyezése (65. oldal)
Gyermekülések rögzítése (66. oldal)
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata
(68. oldal)
•
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (71. oldal)
•
i-Size ISOFIX rögzítőpontok gyermekülésekhez (64. oldal)
BIZTONSÁG
Az ISOFIX gyermekülések
elhelyezésének táblázata
A táblázat javaslatot ad arra vonatkozóan,
hogy melyik helyzetben és milyen méretű
Súly
0 csoport
max. 10 kg
0+ csoport
MéretosztályA
gyermekhez melyik ISOFIX gyermekülést
használja.
A gyermekülésnek a UN Reg R44 szerint jóváhagyottnak kell lennie és az autómodellnek
szerepelnie kell a gyártó járműlistájában.
A gyermekülés
típusa
E
Hátra néző babaülés
E
Hátra néző babaülés
C
Hátra néző gyermekülés
D
Hátra néző gyermekülés
max. 13 kg
MEGJEGYZÉS
Mindig olvassa el a kezelési útmutató gyermekülés beszerelésére vonatkozó részét,
mielőtt az autóba szerelne egyet.
Első ülés (kikapcsolt
légzsákkal, csak hátrafelé néző gyermekülések)B, C
Első ülés (aktivált
légzsákkal, csak
előre néző gyermekülések)B, C
Külső, hátsó
ülés
Hátsó, középső
ülés
ILB, D, XE
X
ILD
X
ILB, D, F, XE
X
ILD
X
}}
71
BIZTONSÁG
||
Súly
1. csoport
9-18 kg
MéretosztályA
A gyermekülés
típusa
A
Előre néző gyermekülés
B
Előre néző gyermekülés
B1
Előre néző gyermekülés
C
Hátra néző gyermekülés
D
Hátra néző gyermekülés
Első ülés (kikapcsolt
légzsákkal, csak hátrafelé néző gyermekülések)B, C
Első ülés (aktivált
légzsákkal, csak
előre néző gyermekülések)B, C
Külső, hátsó
ülés
Hátsó, középső
ülés
X
ILB, F, G, XE
ILG, IUFG
X
ILB, F, XE
X
ILH
X
IL: Speciális ISOFIX gyermekülésekhez alkalmas. Ezek a gyermekülések egy adott autómodellhez készülhetnek, lehetnek korlátozottan használhatók vagy féluniverzálisak.
IUF: A súlycsoporthoz jóváhagyott univerzális kategóriájú ISOFIX előre néző gyermekülésekhez alkalmas.
X: Nem alkalmas ISOFIX gyermekülésekhez.
A
B
C
D
E
F
G
H
72
Az ISOFIX rögzítőrendszerrel rendelkező gyermekülések esetében méretbesorolás segíti a felhasználókat a megfelelő típusú gyermekülés kiválasztásában. A méretbesorolás a gyermekülés címkéjén
található.
ISOFIX gyermekülések beszereléséhez, amelyek féluniverzálisan jóváhagyottak (IL), ha az autó ISOFIX konzollal van felszerelve (a tartozékválaszték piactól függően változik). Itt nincsenek felső rögzítőpontok gyermekülésekhez.
Az üléspárnanyúlványnak mindig visszahúzva kell lennie a gyermekülések beszerelésekor.
A Volvo javaslata: ISOFIX rendszer használatával rögzített Volvo babaülés (típusengedély: E1 04301146).
Akkor, ha az autó nincs ISOFIX konzollal felszerelve.
Állítsa be úgy a háttámlát, hogy a fejtámla ne érjen hozzá a gyermeküléshez.
A Volvo hátrafelé néző gyermekülést ajánl ebbe a súlycsoportba tartozó gyermekeknek.
A Volvo javaslata: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (típusengedély: E5 04200).
BIZTONSÁG
FIGYELEM
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha aktiválva
van az utaslégzsák.
MEGJEGYZÉS
Ha az i-SizeISOFIX gyermekülés nem rendelkezik méretbesorolással, akkor az autómodellnek szerepelnie kell a gyermekülés
járműlistájában.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo kereskedéssel
a Volvo által ajánlott i-SizeISOFIX gyermekülésekkel kapcsolatos tájékoztatásért.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gyermekülés elhelyezése (65. oldal)
Gyermekülések rögzítése (66. oldal)
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata
(68. oldal)
•
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének
táblázata (70. oldal)
•
i-Size ISOFIX rögzítőpontok gyermekülésekhez (64. oldal)
73
BIZTONSÁG
Beépített gyermekülés*
A hátsó ülés külső pozícióiban található beépített gyermekülések lehetővé teszik gyermekek kényelmes és biztonságos elhelyezését.
A gyermekülés kifejezetten úgy van kialakítva,
hogy megfelelő biztonságot nyújtson a gyermekeknek az autó biztonsági övével együtt. Az
üléspárna, a gyermek súlyától függően két
helyzetbe emelhető fel.
A gyermekülés 15-36 kg (33-80 font) súlyú és
legalább 95 cm (37 hüvelyk) magas gyermekek számára van jóváhagyva.
Megfelelő elhelyezés, a biztonsági övet a vállon kell
elhelyezni.
Elindulás előtt ellenőrizze, hogy:
74
•
az üléspárna a gyermek súlyának megfelelő magasságba van-e emelve
•
az üléspárna rögzített helyzetben van-e
•
a biztonsági öv érintkezik-e a gyermek
testével és nem laza vagy csavarodott
•
a biztonsági öv nincs-e a gyermek torka
előtt vagy a válla alatt
•
az öv ölrésze lent, a medence felett
helyezkedik-e el az optimális védelem
érdekében.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gyermekülés (62. oldal)
Az üléspárna felhajtása a beépített gyermekülésben* (75. oldal)
Az üléspárna lehajtása a beépített gyermekülésben* (76. oldal)
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy a beépített
gyermekülés javítását vagy cseréjét csak
hivatalos Volvo műhelyben végeztesse. Ne
végezzen módosításokat vagy kiegészítéseket a gyermekülésen. Ha a beépített
gyermekülés például egy baleset kapcsán
nagy terhelésnek lett kitéve, akkor ki kell
cserélni az üléspárnát, a biztonsági övet és
a háttámlát, vagy lehetséges, hogy az
egész ülést. Még ha sértetlennek látszik is
a gyermekülés, már nem nyújt ugyanolyan
szintű védelmet. Ez vonatkozik arra az
esetre is, amikor az üléspárna leengedett
helyzetben volt egy baleset vagy hasonló
során. Az üléspárnát akkor is ki kell cserélni, ha erősen meg van kopva.
FIGYELEM
A gyermekülésre vonatkozó utasítások
betartásának elmulasztása a gyermek
súlyos sérüléséhez vezethet egy baleset
során.
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
Az üléspárna felhajtása a beépített
gyermekülésben*
Az üléspárnát mindig fel kell hajtani, amikor
használatban van a beépített gyermekülés.
Az üléspárna két helyzetbe hajtható fel. A
használandó helyzet a gyermek súlyától függ.
Alsó helyzet
Súly
22-36 kg
(50-80 font)
Felső helyzet
15-25 kg
(33-55 font)
Alsó helyzet:
Nyomja hátrafelé az üléspárnát a rögzítéshez.
Felső helyzet, kezdje az alsó helyzetből:
Emelje fel az üléspárnát az elejénél, majd
nyomja vissza a háttámlához a rögzítéshez.
FIGYELEM
A gyermekülésre vonatkozó utasítások
betartásának elmulasztása a gyermek
súlyos sérüléséhez vezethet egy baleset
során.
MEGJEGYZÉS
Húzza előre és felfelé a fogantyút az üléspárna kioldásához.
Nyomja meg a gombot az üléspárna kioldásához.
Az üléspárna nem állítható a felső helyzetből az alsó helyzetbe. A felső helyzetből az
üléspárnát először teljesen a hátsó ülésbe
kell engedni, majd az alsó helyzetbe hajtani.
}}
* Opció/tartozék.
75
BIZTONSÁG
||
Kapcsolódó információk
•
•
Beépített gyermekülés* (74. oldal)
Az üléspárna lehajtása a beépített gyermekülésben* (76. oldal)
Az üléspárna lehajtása a beépített
gyermekülésben*
Az üléspárnát le kell hajtani a hátsó ülésbe,
amikor a beépített gyermekülés nincs használatban.
MEGJEGYZÉS
Az üléspárna nem állítható a felső helyzetből az alsó helyzetbe. A felső helyzetből az
üléspárnát először teljesen a hátsó ülésbe
kell engedni, majd az alsó helyzetbe hajtani.
Nyomja le a kezével az üléspárna közepét,
hogy rögzítse azt.
FONTOS
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e szabadon
álló tárgyak (például játékok) a gyermekülés üléspárnája mögötti helyen, mielőtt
leengedi azt.
MEGJEGYZÉS
Húzza előre a fogantyút az üléspárna kioldásához.
A hátsó üléstámla lehajtása előtt, először le
kell hajtani a gyermekülés üléspárnáját.
Kapcsolódó információk
•
•
76
Beépített gyermekülés* (74. oldal)
Az üléspárna felhajtása a beépített gyermekülésben* (75. oldal)
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Műszerek és kezelőszervek
balkormányos autóban
Az áttekintés mutatja, hogy találhatók a
vezető közelében a kijelzők és a kezelőszervek.
Kormánykerék és műszerfal
Jobb oldali kormánykerék-billentyűzet
Közép- és alagútkonzol
A kormánykerék beállítása
Kürt
Bal oldali kormánykerék-billentyűzet
Motorháztető-nyitás
Kijelző-világítás, csomagtérfedél kioldása,
csomagtérajtó-nyitás*/zárás*, halogén
fényszórómagasság-állítás
Tetőkonzol
Középső kijelző
Vészvillogók, páramentesítés, média
Fokozatválasztó
Indító gomb
Helyzetjelző lámpák, nappali világítás,
tompított fényszóró, távolsági fényszóró,
irányjelzők, hátsó ködlámpa, a napi kilométer-számláló nullázása
78
Hajtásmód kezelőszerv
Rögzítőfék
Automatikus fékezés álló helyzetben
Kormánykerékfülek a manuális fokozatváltáshoz automatikus sebességváltó* esetén.
Első olvasólámpák és belső világítás
Szélvédőre vetített kijelző*
Napfénytető
Járművezetői kijelző
Kijelző a tetőkonzolon, ON CALL gomb*
Ablaktörlők és mosó, esőérzékelő*
A belső visszapillantó tükör manuális sötétítése
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Vezetőajtó
•
•
•
Járművezetői kijelző (82. oldal)
A központi kijelző áttekintése (109. oldal)
Sebességváltó (463. oldal)
Műszerek és kezelőszervek
jobbkormányos autóban
Az áttekintés mutatja, hogy találhatók a
vezető közelében a kijelzők és a kezelőszervek.
Az elektromos első ülés* memóriái, a külső
visszapillantó tükrök és szélvédőre vetített
kijelző* beállításai
Központi zárás
Elektromos ablakok, külső visszapillantó
tükrök, elektromos gyermekbiztonsági
zár*
Az első ülés beállítása
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Manuális első ülés (186. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(187. oldal)
A kormánykerék beállítása (200. oldal)
Világításkapcsolók (154. oldal)
Indítsa be az autót (448. oldal)
}}
* Opció/tartozék.
79
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Kormánykerék és műszerfal
Kürt
Közép- és alagútkonzol
A kormánykerék beállítása
Bal oldali kormánykerék-billentyűzet
Tetőkonzol
Helyzetjelző lámpák, nappali világítás,
tompított fényszóró, távolsági fényszóró,
irányjelzők, hátsó ködlámpa, a napi kilométer-számláló nullázása
Kormánykerékfülek a manuális fokozatváltáshoz automatikus sebességváltó* esetén.
Szélvédőre vetített kijelző*
Járművezetői kijelző
Ablaktörlők és mosó, esőérzékelő*
Középső kijelző
Vészvillogók, páramentesítés, média
Fokozatválasztó
Első olvasólámpák és belső világítás
Indító gomb
Napfénytető
Hajtásmód kezelőszerv
Kijelző a tetőkonzolon, ON CALL gomb*
Rögzítőfék
A belső visszapillantó tükör manuális sötétítése
Automatikus fékezés álló helyzetben
Jobb oldali kormánykerék-billentyűzet
Kijelző-világítás, csomagtérfedél kioldása,
csomagtérajtó-nyitás*/zárás*, halogén
fényszórómagasság-állítás
Motorháztető-nyitás
80
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Vezetőajtó
•
•
•
Járművezetői kijelző (82. oldal)
A központi kijelző áttekintése (109. oldal)
Sebességváltó (463. oldal)
Az elektromos első ülés* memóriái, a külső
visszapillantó tükrök és szélvédőre vetített
kijelző* beállításai
Központi zárás
Elektromos ablakok, külső visszapillantó
tükrök, elektromos gyermekbiztonsági
zár*
Az első ülés beállítása
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Manuális első ülés (186. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(187. oldal)
A kormánykerék beállítása (200. oldal)
Világításkapcsolók (154. oldal)
Indítsa be az autót (448. oldal)
* Opció/tartozék.
81
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Járművezetői kijelző
•
A járművezetői kijelző információkat mutat az
autóról és a vezetésről.
A járművezetői kijelző műszereket, visszajelzőket és visszajelző valamint figyelmeztető szimbólumokat tartalmaz. A járművezetői kijelző
tartalma az autó felszereltségétől, a beállításoktól és attól függően változik, hogy milyen
funkciók aktívak az adott pillanatban.
A járművezetői kijelző egy ajtó kinyitásakor
azonnal aktiválódik, azaz a 0 gyújtáshelyzetben. A járművezetői kijelző bizonyos idő elteltével kialszik, ha nincs használatban. Az újbóli
aktiváláshoz, tegye az alábbiak valamelyikét:
•
•
Nyomja be a fékpedált
Aktiválja az I gyújtáshelyzetet.
Nyissa ki valamelyik ajtót.
FIGYELEM
Ha a járművezetői kijelző kialszik, bekapcsoláskor/indításkor nem világít illetve teljesen vagy részben olvashatatlan, akkor az
autót nem szabad használni. Haladéktalanul szervizbe kell látogatnia. A Volvo azt
javasolja, hogy vegyen igénybe hivatalos
Volvo márkaszerviz segítségét.
FIGYELEM
Ha meghibásodik a járművezetői kijelző,
akkor lehetséges, hogy például a fékekre,
légzsákokra vagy egyéb biztonsági rendszerekre vonatkozó információk nem jelennek meg. Ebben az esetben a járművezető
nem tudja ellenőrizni az autó rendszereinek
állapotát vagy fogadni az aktuális figyelmeztetéseket és információkat.
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől
függően eltérőek lehetnek.
Elhelyezkedés a járművezetői kijelzőn:
82
Bal oldalon
Középen
Jobb oldalon
Sebességmérő
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
Fordulatszámmérő/hibrid műszerA
Napi kilométer-számláló
Külső hőmérsékletmérő
Fokozatváltás-jelző
Kilométer-számlálóB
Óra
Vezetési mód
Sebességtartó és sebességhatároló
információk
Üzenetek, bizonyos esetekben grafikákkal
Üzemanyagszint-mérő
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A
B
Bal oldalon
Középen
Jobb oldalon
Jelzőtábla információk*
Ajtó és biztonsági öv információk
Hibrid akkumulátor műszere
–
Töltési állapot
Távolság a tartály kiürüléséig
–
Médialejátszó
Távolság az akkumulátor lemerüléséig
–
Navigációs térkép*
Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás
–
Telefon
Alkalmazás menü (a kormánykerék billentyűzetével aktiválható)
–
Hangfelismerés
–
A kiválasztott hajtásmódtól függően.
Halmozott futásteljesítmény.
Dinamikus szimbólum
Kapcsolódó információk
A dinamikus szimbólum
annak alapformájában.
A járművezetői kijelző közepe egy dinamikus
szimbólumot tartalmaz, amely a különböző
típusú üzenetek szerint változtatja a megjelenését. A kezelőszerv vagy figyelmeztető üzenet súlyosságát sárga vagy piros jelölés jelzi a
szimbólum körül.
A visszajelző szimbólum példái.
Egy animációval az alap forma olyan grafikává
alakítható, ami mutatja, hol a probléma, hogy
világos legyen az információ.
•
A járművezetői kijelző beállításai
(84. oldal)
•
Figyelmeztető szimbólumok a járművezetői kijelzőn (96. oldal)
•
Visszajelző szimbólumok a járművezetői
kijelzőn (93. oldal)
•
•
Fedélzeti számítógép (87. oldal)
Üzenetek a járművezetői kijelzőn
(105. oldal)
•
Az alkalmazás menü kezelése a járművezetői kijelzőn (104. oldal)
•
Hajtásmódok (471. oldal)
* Opció/tartozék.
83
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A járművezetői kijelző beállításai
A járművezetői kijelző kijelzési beállításai a
járművezetői kijelző alkalmazás menüjéből és
a központi kijelző beállítások menüjéből
módosíthatók.
Beállítások a járművezetői kijelző
alkalmazás menüjéből
•
navigációs rendszer*.
Beállítások a központi kijelzőn
2. Nyomja meg a My Car Vezető
kijelzője Vezetői kijelzőn megjelenő
információk gombot.
• Semmiféle információ ne jelenjen
meg a háttérben
• Lejátszás alatt álló forrás
információinak megjelenít.
• Navigáció megjelenítése, még beáll.
útvonal nélkül is
Az alkalmazás menü a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetének használatával nyitható
meg és kezelhető.
Az alkalmazás menüben beállíthatja, hogy
milyen információk jelenjenek meg a járművezetői kijelzőn a
•
•
•
84
•
•
•
•
Információtípus kiválasztása
1. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
3. Válassza ki, hogy minek kell megjelennie a
háttérben.
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől
függően eltérőek lehetnek.
3. Válasszon ki egy témát (megjelenést) a
járművezetői kijelzőhöz.
Téma kiválasztása
1. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Érintse meg a My Car Vezető kijelzője
Témák megjelenítése menüpontot.
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings
Nyelv kiválasztása
1. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Érintse meg a Rendszer
Rendszernyelvek és mértékegységek
Rendszer nyelve menüpontot a nyelv
kiválasztásához.
> A módosítás az összes kijelző nyelvére
hatással van.
Ezek a beállítások személyesek és automatikusan mentésre kerülnek a járművezetői profilban.
Kapcsolódó információk
•
•
Járművezetői kijelző (82. oldal)
•
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (134. oldal)
Az alkalmazás menü kezelése a járművezetői kijelzőn (104. oldal)
Fedélzeti számítógép
médialejátszó
telefon
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Üzemanyagszint-mérő
Hibrid műszer
A járművezetői kijelzőn található üzemanyagszint-mérő mutatja az üzemanyag szintjét a
tartályban.
A Hybrid és Pure hajtásmódokban a járművezetői kijelző egy hibrid műszert mutat, amely
segíthet a járművezetőnek az autó energiahatékonyabb vezetésében.
Az energiaszintet jelzi, amikor beindul a belsőégésű motor. Ha a szimbólum ki van töltve, akkor használatban van a belsőégésű motor.
Azt a teljesítményszintet jelzi, amikor
a belsőégésű motornak be kell indulnia. Ha a szimbólum nincs kitöltve,
akkor nincs használatban a belsőégésű motor.
Visszajelző, amely azt mutatja, hogy
a hibrid akkumulátor töltődik, például
finoman benyomják a fékpedált.
A járművezető által igényelt
teljesítmény
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől
függően eltérőek lehetnek.
Az üzemanyagszint-mérő bézs zónája jelzi az
üzemanyag mennyiségét a tartályban.
Amikor az üzemanyagszint alacsony és rövidesen ideje tankolni, akkor az üzemanyagtöltő
szimbólum világít és sárgára változik. A fedélzeti számítógép a tartály kiürüléséig hátralévő
távolságot is jelzi.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Járművezetői kijelző (82. oldal)
Hibrid akkumulátor műszere (86. oldal)
Üzemanyag betöltés (487. oldal)
Üzemanyagtartály - méret (688. oldal)
A hibrid műszer különböző módokon mutatja
az elektromos motortól nyert teljesítmény és a
rendelkezésre álló teljesítmény viszonyát.
Szimbólumok a hibrid műszeren
Az elektromos motor rendelkezésre
álló teljesítményének pillanatnyi
szintjét jelzi. Ha a szimbólum ki van
töltve, akkor használatban van az
elektromos motor.
A hibrid műszer nagymutatója mutatja a járművezető által, a gázpedál használatával kért
teljesítményt. A magasabb érték a skálán azt
jelenti, hogy a járművezető több teljesítményt
kért a pillanatnyi sebességfokozatban. A villám
és a csepp közötti jelzés mutatja azt a pontot,
amelynél beindul a belsőégésű motor.
Ha a szimbólum nincs kitöltve, akkor
nincs használatban az elektromos
motor.
}}
85
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Hibrid akkumulátor műszere
Példa:
A hibrid akkumulátor műszere azt mutatja,
hogy mennyi energia van a hibrid akkumulátorban.
Az autó be van indítva, de álló helyzetben, nem igényel energiát.
Az autó áramot fejleszt az akkumulátor számára, az
akkumulátor töltődik, például, amikor be van nyomva
a fékpedál vagy motorfékkel lejtőn halad.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Az elektromos motor nem képes a kért motorteljesítmény biztosítására és beindul a belsőégésű motor.
86
Hajtásmódok (471. oldal)
Járművezetői kijelző (82. oldal)
Lábfék (454. oldal)
A belsőégésű motor beindítása és leállítása Twin Engine esetén. (471. oldal)
A hibrid akkumulátor energiája az elektromos
motor meghajtására, de az autó hűtésére vagy
fűtésére is szolgál. A fedélzeti számítógép
kiszámítja a hibrid akkumulátorban maradt
energiával megtehető hozzávetőleges távolságot.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Szimbólumok a hibrid akkumulátor
műszerén
Fedélzeti számítógép
Az autó fedélzeti számítógépe vezetés közben rögzíti az olyan értékeket, mint például a
távolság, üzemanyag-fogyasztás és átlagsebesség.
Az üzemanyag-hatékony vezetés elősegítése
érdekében rögzítésre kerülnek a pillanatnyi és
az átlagos üzemanyag-fogyasztási adatok. A
napi kilométer-számláló információi megjeleníthetők a központi kijelzőn.
•
•
Távolság az akkumulátor lemerüléséig
Turista - alternatív sebességmérő
A távolság, sebesség stb. mértékegységei a
rendszerbeállításokon keresztül módosíthatók
a központi kijelzőn.
Napi kilométer-számláló
Két napi kilométer-számláló van, a TM és a TA.
A TM manuálisan nullázható, a TA pedig automatikusan nullázódik, ha az autót legalább
négy óráig nem használja.
Az alábbi információk kerülnek rögzítésre
vezetés közben:
Megtett távolság
A hibrid akkumulátor műszerének
szimbóluma jelzi, hogy aktív a Hold funkció és a
szimbólum jelzi, hogy aktív a Charge
funkció.
•
•
•
•
Kapcsolódó információk
Az értékek a napi kilométer-számláló utolsó
visszaállításától kerülnek kiszámításra.
•
•
•
Járművezetői kijelző (82. oldal)
A hibrid akkumulátor töltése (427. oldal)
Hold és Charge funkció (483. oldal)
Példák a fedélzeti számítógép információira a járművezetői kijelzőn. Az ábra vázlatos - az alkatrészek az
autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
A fedélzeti számítógép az alábbi számlálókat
foglalja magában:
•
•
•
•
Napi kilométer-számláló
Kilométer-számláló
Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás
Távolság a tartály kiürüléséig
Vezetési idő
Átlagsebesség
Átlagos üzemanyag-fogyasztás
Kilométer-számláló
A kilométer-számláló rögzíti az autó teljes
futásteljesítményét. Ez az érték nem állítható
vissza nullára.
Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás
Ez a műszer mutatja az autó pillanatnyi üzemanyag-fogyasztását. Az érték hozzávetőlegesen másodpercenként frissül.
}}
87
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Távolság a tartály kiürüléséig
A napi kilométer-számláló kiszámítja
a tartályban lévő üzemanyaggal
megtehető távolságot.
A számítás az utolsó megtett 30 km
(20 mérföld) üzemanyag-fogyasztásán és a
megmaradt felhasználható üzemanyag-menynyiségen alapszik.
Amikor a műszer a "----" jelzést mutatja, akkor
nem maradt elég üzemanyag a megtehető
távolság kiszámításához. Tankoljon a lehető
leghamarabb.
MEGJEGYZÉS
Az érték kissé eltérhet, ha megváltozik a
vezetési stílus.
Gazdaságosabb vezetési stílussal hosszabb
távolság tehető meg.
Távolság az akkumulátor lemerüléséig
A hibrid akkumulátorban maradt
energiával megtehető hozzávetőleges távolság jelenik meg a szimbólum mellett.
A számítás normálisan terhelt jármű átlagos
fogyasztásán alapszik normál vezetés közben
és figyelembe veszi, hogy be vagy ki van-e
kapcsolva a légkondicionáló (AC). A Hybrid és
Pure hajtásmódok közötti váltáskor a számí-
88
tott távolság növekszik, mert a Pure mód
csökkentett klímabeállításokat használ (ECO
klíma).
Nincs elektromos energiával garantáltan megtehető távolság, amikor a műszeren a "----".
érték jelenik meg.
MEGJEGYZÉS
Az érték kissé eltérhet, ha megváltozik a
vezetési stílus.
Elektromos működéssel megtehető
távolság
A leghosszabb lehetséges távolság megtételéhez elektromos üzemmódban, az elektromos
autó járművezetőjének gondolnia kell az energiatakarékosságra. Minél több fogyasztót
használ (sztereo, az ablakok/tükrök/ülések
elektromos fűtése, nagyon hideg levegő a klímaszabályozó rendszerből stb.), annál rövidebb a lehetséges megtehető távolság.
MEGJEGYZÉS
Gazdaságosabb vezetési stílussal hosszabb
távolság tehető meg.
Kezdőérték teljesen feltöltött hibrid
akkumulátor esetén
Mivel a vezetési stílus és az elektromos üzem
hatótávolságát befolyásoló egyéb tényezők
előre jelzése nehéz, a Volvo úgy döntött, hogy
egy kezdőértéket használ arra az esetre, amikor az autó teljesen fel van töltve. A kezdőérték egy "akár" értéket használ az elektromos
működés hatótávolságának előre jelzése
helyett. A Hybrid és Pure közötti kezdőértékkülönbség abból adódik, hogy az autó Pure
módban több energiát használhat a hibrid
akkumulátorból és abból, hogy az autó ECO
klímára vált.
Az utastér nagy áramfelvételén kívül, a hirtelen gyorsítás és fékezés, a magas sebesség, a nehéz terhek és az emelkedők is
csökkentik a lehetséges megtehető távolságot.
Turista - alternatív sebességmérő
Az alternatív digitális sebességmérő megkönynyíti a vezetést az olyan országokban, ahol a
sebességkorlátozások más mértékegységben
vannak megadva, mint az autó műszerfalán.
A digitális sebesség ezután az ellentétes mértékegységben jelenik meg, mint az analóg
sebességmérőn. Ha az analóg sebességmérő
mph egységben van skálázva, akkor a digitális
sebességmérő km/h egységben mutat és fordítva.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Kapcsolódó információk
•
Út adatok megjelenítése a járművezetői
kijelzőn (89. oldal)
•
A napi kilométer-számláló visszaállítása
(90. oldal)
•
Útstatisztikák megjelenítése a központi
kijelzőn (90. oldal)
•
•
Járművezetői kijelző (82. oldal)
Út adatok megjelenítése a
járművezetői kijelzőn
A fedélzeti számítógép rögzített és számított
adatai megjeleníthetők a járművezetői kijelzőn.
Az értékek egy fedélzeti számítógép alkalmazásban kerülnek mentésre. Az alkalmazás
menüjében beállíthatja, hogy milyen információk jelenjenek meg a járművezetői kijelzőn.
Rendszermértékegységek módosítása
(133. oldal)
1.
Nyissa meg az alkalmazás menüt a járművezetői kijelzőn az (1) gomb megnyomásával.
(Amíg nem nyugtázott üzenet van a járművezetői kijelzőn, addig nem lehet megnyitni az alkalmazás menüt. Először meg
kell erősíteni az üzenetet a O gomb (4)
megnyomásával, mielőtt megnyílna az
alkalmazás menü.)
2. Navigáljon balra vagy jobbra a fedélzeti
számítógép alkalmazáshoz a (2) használatával.
> A felső négy menüsor a TM napi kilométer-számláló mért értékeit mutatja. A
következő négy menüsor a TA napi kilométer-számláló mért értékeit mutatja.
Görgessen fel vagy le a listában a (3)
használatával.
Az alkalmazás menüjét1 a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetével nyithatja meg és kezelheti.
Alkalmazás menü
Bal/jobb
Fel/le
Megerősítés
1
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
}}
89
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
3. Görgessen le a lehetőségek gombjaihoz
annak kiválasztásához, hogy milyen információk jelenjenek meg a kijelzőn:
•
•
•
•
•
•
Kilométer-számláló
A napi kilométer-számláló
visszaállítása
Útstatisztikák megjelenítése a
központi kijelzőn
A napi kilométer-számláló visszaállítása a bal
oldali bajuszkapcsolóval.
A fedélzeti számítógép útstatisztikái grafikusan megjelennek a központi kijelzőn és áttekintést nyújtanak, ami segít az üzemanyaggazdaságosabb vezetésben.
Nyissa meg a Vezetési
összefoglaló alkalmazást az
alkalmazás nézetben, hogy
megtekintse az útstatisztikákat.
Távolság a tartály kiürüléséig
Távolság az akkumulátor lemerüléséig
Turista - (alternatív sebességmérő)
Megtett út a TM, TA számlálóra vonatkozóan vagy nem jelenik meg megtett
út
Az ábra egyes sávjai 1, 10
vagy 100 kilométert illetve mérföldet jelentenek. A sávok jobbról kerülnek feltöltésre vezetés közben. A jobb oldali szélső sáv mutatja az
értéket a pillanatnyi távolságra vonatkozóan.
Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás, TM
vagy TA átlagos üzemanyag-fogyasztás, nem jelenik meg az üzemanyagfogyasztás
Válassza ki vagy szüntesse meg egy lehetőség kiválasztását a O gombbal (4). A
módosítás azonnal megtörténik.
–
Kapcsolódó információk
•
•
Fedélzeti számítógép (87. oldal)
A napi kilométer-számláló visszaállítása
(90. oldal)
A TM napi kilométer-számláló összes adatát (azaz megtett távolság, átlagfogyasztás, átlagsebesség és vezetési idő) a bal
oldali bajuszkapcsoló RESET gombjának
hosszú megnyomásával állíthatja alaphelyzetbe.
A RESET gomb rövid megnyomása csak a
megtett távolságot állítja alaphelyzetbe.
A TA napi kilométer-számláló csak akkor áll
vissza automatikusan, amikor az autót négy
vagy több óráig nem használták.
Kapcsolódó információk
•
90
Fedélzeti számítógép (87. oldal)
Az átlagos üzemanyag-fogyasztás és a teljes
vezetési idő az útstatisztikák legutolsó viszszaállítása óta számítva.
Az üzemanyag- és elektromos fogyasztás
különálló grafikonokon tekinthető meg. Az
elektromos fogyasztás "nettó" fogyasztást
jelent, azaz az elfogyasztott energia és a fékezés során visszanyert energia különbségét.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Az útstatisztikák beállításai
Kapcsolódó információk
Az út statisztikák beállításainak visszaállítása
vagy beállítása.
1. Nyissa meg a Vezetési összefoglaló
alkalmazást az alkalmazás nézetben, hogy
megtekintse az útstatisztikákat.
•
Útstatisztikák megjelenítése a központi
kijelzőn (90. oldal)
•
•
Fedélzeti számítógép (87. oldal)
A napi kilométer-számláló visszaállítása
(90. oldal)
Utazási statisztikák a fedélzeti számítógépből2.
2. Nyomja meg a Preferenciák lehetőséget
MEGJEGYZÉS
Amikor elektromos hajtással halad, üzemanyag-fogyasztás jelenhet meg az út statisztikákban, ha működik a kiegészítő
fűtés3.
Kapcsolódó információk
•
•
Az útstatisztikák beállításai (91. oldal)
Fedélzeti számítógép (87. oldal)
•
a grafikon beosztásának módosításához. Válassza ki az 1, 10 vagy
100 km/mérföld felbontást a sávhoz.
•
az adatok visszaállításához minden út
után. Akkor kerül végrehajtásra, amikor
az autó több mint 4 órán keresztül áll.
•
az aktuális út adatainak visszaállításához.
Az útstatisztikák, a számított átlagos
fogyasztás és a teljes vezetési idő viszszaállítása mindig együtt történik.
A távolság, sebesség stb. mértékegységei a
rendszerbeállításokon keresztül módosíthatók
a központi kijelzőn.
2 Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől
3 Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
függően eltérőek lehetnek.
91
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Dátum és idő
Az óra a járművezetői kijelzőn és a központi
kijelzőn is megjelenik.
Az óra elhelyezkedése
Bizonyos helyzetekben az üzenetek és szimbólumok eltakarhatják a járművezetői kijelző
óráját.
A központi kijelzőn az óra az állapotsáv jobb
oldali felső részén jelenik meg.
Dátum- és időbeállítások
–
Válassza a Beállítások Rendszer
Dátum és idő menüt a központi kijelző
felső nézetében az idő és a dátum formátumának beállításához.
Állítsa be a dátumot és az időt az érintőképernyőn látható fel vagy le nyíl megnyomásával.
92
Automatikus idő GPS rendszerrel felszerelt
autókban
Ha az autó navigációs rendszerrel van felszerelve, akkor ki lehet választani a Automatikus
időbeállítás lehetőséget. Az időzóna ezután
automatikusan beállítható az autó helyének
megfelelően. Bizonyos típusú navigációs rendszerek esetében az aktuális helyet (országot)
is be kell állítani a megfelelő időzóna eléréséhez. Ha nincs kiválasztva az Automatikus
időbeállítás lehetőség, akkor az idő és a
dátum az érintőképernyő fel és le nyilaival állítható be.
Nyári időszámítás
Bizonyos országokban lehetőség van
Automatikus váltás nyári időszámításra
beállítás kiválasztására a nyári időszámítás
automatikus beállításához. Más országokban
a Nyári időszámítás beállítás manuálisan
választható ki.
Kapcsolódó információk
•
•
Járművezetői kijelző (82. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (134. oldal)
Külső hőmérsékletmérő
A külső hőmérséklet megjelenik a járművezetői kijelzőn.
Az érzékelő észleli az autón kívüli hőmérsékletet.
Ha az autó egy ideig álló helyzetben volt,
akkor a hőmérsékletmérő túl magas értéket
mutathat.
Amikor a külső hőmérséklet a –5 °C
- +2 °C (23 °F - 36 °F) tartományban van, akkor egy hópehely szimbólum jelenik meg, ami a potenciálisan
csúszós útviszonyokra figyelmeztet.
A szimbólum rövid időre a szélvédőre vetített
kijelzőn* is megjelenhet, ha az autó ilyennel
van felszerelve.
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A hőmérsékletmérő stb. mértékegysége a
rendszerbeállításokon keresztül módosítható a
központi kijelző felső nézetében.
Kapcsolódó információk
•
•
Járművezetői kijelző (82. oldal)
Rendszermértékegységek módosítása
(133. oldal)
Visszajelző szimbólumok a
járművezetői kijelzőn
A visszajelző szimbólumok értesítik a járművezetőt, hogy egy funkció aktív, a rendszer
működik vagy hiba illetve rendellenes állapot
állt elő.
Szimbólum
Leírás
Információ, olvassa el a megjelenített szöveget
Amikor az autó rendszerei nem
a megfelelő módon működnek,
akkor ez a tájékoztató szimbólum világít, és egy szöveg jelenik meg a járművezetői kijelzőn. A tájékoztató szimbólum
egyéb szimbólumokkal együtt
is megjelenhet.
Hiba a fékrendszerben
A szimbólum akkor világít, amikor meghibásodás van jelen a
rögzítőfékben.
Szimbólum
Leírás
Automatikus fék bekapcsolva
A szimbólum akkor világít, amikor a funkció aktív, és a lábfék
vagy a rögzítőfék működik. A
fék álló helyzetben tartja az
autót, amikor az megállt.
Gumiabroncsnyomás rendszer
A szimbólum alacsony gumiabroncsnyomás esetén világít. Ha
hiba van a gumiabroncsnyomás-figyelő rendszerben, akkor
a szimbólum körülbelül 1 percig villog, majd folyamatosan
világít. A hiba az lehet, hogy a
rendszer nem a tervezetteknek
megfelelően képes az alacsony
gumiabroncsnyomás észlelésére és a figyelmeztetésre.
ABS hiba
Ha ez a szimbólum világít,
akkor a rendszer nem működik.
Az autó rendes fékrendszere
továbbra is működik, de az
ABS funkció nélkül.
}}
93
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Szimbólum
Leírás
Szimbólum
Leírás
Leírás
Kibocsátás-szabályozó rendszer
Hiba a fényszóró rendszerben
Aktív távolsági fényszóró
bekapcsolva
Ha a szimbólum világít a motor
beindítását követően, akkor
hiba lehet az autó kibocsátásszabályozó rendszerében.
Menjen műhelybe az ellenőrzéshez. A Volvo azt javasolja,
hogy lépjen kapcsolatba egy
hivatalos Volvo műhellyel.
A szimbólum akkor világít, ha
meghibásodás történt az ABL
(aktív kanyarlámpa) funkcióban
vagy más meghibásodás történt a fényszórórendszerben.
A szimbólum kéken világít,
amikor be van kapcsolva az
automatikus távolsági fényszóró. Be vannak kapcsolva a
helyzetjelző lámpák.
Aktív távolsági fényszóró
bekapcsolva
Aktív távolsági fényszóró
kikapcsolva
A szimbólum kéken világít,
amikor be van kapcsolva az
automatikus távolsági fényszóró.
A szimbólum fehéren világít,
amikor ki van kapcsolva az
automatikus távolsági fényszóró. Be vannak kapcsolva a
helyzetjelző lámpák.
Bal és jobb oldali irányjelző
A szimbólum az irányjelzők
használata közben villog.
Aktív távolsági fényszóró
kikapcsolva
Helyzetjelző lámpák
A szimbólum akkor világít, amikor be vannak kapcsolva a
helyzetjelző lámpák.
94
Szimbólum
Távolsági fényszóró be
A szimbólum fehéren világít,
amikor ki van kapcsolva az
automatikus távolsági fényszóró.
A szimbólum akkor világít, amikor be vannak kapcsolva a
távolsági fényszórók és a helyzetjelző lámpák.
Távolsági fényszóró be
Első ködlámpák bekapcsolva
A szimbólum a távolsági fényszóró bekapcsolt állapotában
és a fénykürt használatakor is
világít.
Ez a szimbólum akkor világít,
amikor be van kapcsolva az
első ködlámpa.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Szimbólum
Leírás
Hátsó ködlámpa be
Ez a szimbólum akkor világít,
amikor be van kapcsolva a
hátsó ködlámpa.
Esőérzékelő bekapcsolva
Ez a szimbólum akkor világít,
ha be van kapcsolva az esőérzékelő.
Előkészítés bekapcsolva
A szimbólum akkor világít, amikor a motorblokkfűtés és az
utastérfűtés/légkondicionáló
előkészíti az autót.
Stabilizáló rendszer
Egy villogó szimbólum jelzi,
hogy a menetstabilizáló rendszer működik. Ha a szimbólum
folyamatosan világít, akkor hiba
van a rendszerben.
Szimbólum
Leírás
Szimbólum
Leírás
Stabilizáló rendszer, sport
üzemmód
Sávtartó segéd és esőérzékelő
A szimbólum világít, amikor a
sport üzemmód aktív. A sport
üzemmód aktívabb vezetési
élményt tesz lehetővé. A rendszer észleli a gázpedál és kormánykerékmozgásokat és a
kanyarodás aktívabb, mint a
normál vezetés során, és megengedi a hátsó rész kontrollált
csúszását egy bizonyos szintig,
mielőtt beavatkozna és stabilizálná az autót.
Fehér szimbólum: A sávtartó
segéd be van kapcsolva és észleli az útra festett vonalakat. Az
esőérzékelő be van kapcsolva.
Szürke szimbólum: A sávtartó
segéd be van kapcsolva, de
nem észleli az útra festett
vonalakat. Az esőérzékelő be
van kapcsolva.
Csökkent teljesítmény
Ideiglenes hajtáslánchiba esetén az autó vészüzemmódba
kapcsolhat, ami csökkent
motorteljesítménnyel jár a hajtáslánc károsodásának megelőzése érdekében.
Sávtartó segéd
Fehér szimbólum: A sávtartó
segéd be van kapcsolva és észleli az útra festett vonalakat.
Szürke szimbólum: A sávtartó
segéd be van kapcsolva, de
nem észleli az útra festett
vonalakat.
Sárga szimbólum: A sávtartó
segéd figyelmeztet/beavatkozik.
Kapcsolódó információk
•
•
Járművezetői kijelző (82. oldal)
Figyelmeztető szimbólumok a járművezetői kijelzőn (96. oldal)
95
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Figyelmeztető szimbólumok a
járművezetői kijelzőn
A figyelmeztető szimbólumok figyelmeztetik
a járművezetőt, hogy egy fontos funkció
bekapcsolt, vagy súlyos hiba illetve súlyos
meghibásodás történt.
Szimbólum
Leírás
Figyelem
A piros figyelmeztető szimbólum világít, amikor olyan hiba
jelzése történt, amely befolyással lehet a biztonságra vagy az
autó vezethetőségére. Ezzel
egy időben magyarázó szöveg
jelenik meg a járművezetői
kijelzőn. A figyelmeztető szimbólum egyéb szimbólumokkal
együtt is megjelenhet.
Biztonsági öv emlékeztető
Ez a szimbólum akkor világít
vagy villog, ha az első üléseken
valaki nem kapcsolta be a biztonsági övet vagy, ha valaki a
hátsó ülésen kicsatolta a biztonsági övet.
96
Szimbólum
Leírás
Szimbólum
Leírás
Légzsákok
Alacsony olajnyomás
Ha a szimbólum továbbra is
világít vagy vezetés közben
bekapcsol, akkor hiba észlelhető az autó valamelyik biztonsági rendszerében. Olvassa el
az üzenetet a járművezetői
kijelzőn. A Volvo azt javasolja,
hogy lépjen kapcsolatba egy
hivatalos Volvo műhellyel.
Ha ez a szimbólum vezetés
közben világít, akkor a motorolajnyomás túl alacsony. Haladéktalanul állítsa le a motort és
ellenőrizze a motorolajszintet,
töltse fel, ha szükséges. Ha a
szimbólum világít és az olajszint normális, akkor vegye fel a
kapcsolatot egy szervizzel. A
Volvo azt javasolja, hogy lépjen
kapcsolatba egy hivatalos
Volvo műhellyel.
Hiba a fékrendszerben
Ha ez a szimbólum világít,
akkor a fékfolyadék szintje alacsony lehet. Menjen a legközelebbi hivatalos szervizbe a fékfolyadékszint ellenőrzéséhez és
beállításához.
Rögzítőfék behúzva
Ez a szimbólum folytonos fénynyel világít, amikor be van
húzva a rögzítőfék.
A villogó szimbólum azt jelenti,
hogy hiba merült fel. Olvassa el
az üzenetet a járművezetői
kijelzőn.
A generátor nem tölt
Ez a szimbólum akkor világít
haladás közben, ha hiba lépett
fel az elektromos rendszerben.
Menjen szervizbe. A Volvo azt
javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo
műhellyel.
Ütközés kockázata
A City Safety figyelmeztet a
más járművekkel, gyalogosokkal, kerékpárosokkal vagy
nagyobb állatokkal történő
ütközés kockázatára.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Szimbólum
Leírás
Rendszerhiba
A szimbólum vezetés közben
világít, ha valami nem jól működik a hajtásrendszerben. Ezzel
egy időben magyarázó szöveg
jelenik meg a járművezetői
kijelzőn.
Magas motorhőmérséklet
A szimbólum vezetés közben
bekapcsol, amikor a motor
hőmérséklete túl magas. Ezzel
egy időben magyarázó szöveg
jelenik meg a járművezetői
kijelzőn.
Kapcsolódó információk
•
Visszajelző szimbólumok a járművezetői
kijelzőn (93. oldal)
•
Járművezetői kijelző (82. oldal)
A járművezetői kijelző
licencszerződése.
Az engedély bizonyos tevékenységek működtetésének jogára vagy valaki más jogának a
szerződés feltételeinek megfelelően történő
használatára vonatkozó szerződés. Az alábbi
szöveg a Volvo szerződése a gyártóval vagy
fejlesztővel és angolul van.
Boost Software License 1.0
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person or organization obtaining a copy
of the software and accompanying
documentation covered by this license (the
"Software") to use, reproduce, display,
distribute, execute, and transmit the Software,
and to prepare derivative works of the
Software, and to permit third-parties to whom
the Software is furnished to do so, all subject
to the following: The copyright notices in the
Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and
the following disclaimer, must be included in
all copies of the Software, in whole or in part,
and all derivative works of the Software,
unless such copies or derivative works are
solely in the form of machine-executable
object code generated by a source language
processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
}}
97
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
BSD 4-clause "Original" or "Old" License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
3. All advertising materials mentioning
features or use of this software must
display the following acknowledgement:
This product includes software developed
by the University of California, Berkeley
and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
98
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
3. Neither the name of the organisation nor
the names of its contributors may be used
to endorse or promote products derive
from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed
or implied, of the FreeBSD Project.
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages;
some of them may contain, in addition to
the FreeType font engine, various tools
and contributions which rely on, or relate
to, the FreeType Project. This license
applies to all files found in such packages,
and which do not fall under their own
explicit license. The license affects thus
the FreeType font engine, the test
programs, documentation and makefiles,
at the very least. This license was inspired
by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses,
which all encourage inclusion and use of
free software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that
this software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as
is' distribution) o You can use this
software for whatever you want, in parts
or full form, without having to pay us.
(`royalty-free' usage) o You may not
pretend that you wrote this software. If
you use it, or only parts of it, in a program,
you must acknowledge somewhere in
your documentation that you've used the
FreeType code. (`credits') We specifically
permit and encourage the inclusion of this
software, with or without modifications, in
commercial products, provided that all
warranty or liability claims are assumed by
the product vendor. Legal Terms 0.
Definitions Throughout this license, the
terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be
they named as alpha, beta or final release.
`You' refers to the licensee, or person
using the project, where `using' is a
generic term including compiling the
project's source code as well as linking it
to form a `program' or `executable'. This
program is referred to as `a program using
the FreeType engine'. This license applies
}}
99
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
100
to all files distributed in the original
FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the
original archive. If you are unsure whether
or not a particular file is covered by this
license, you must contact us to verify this.
The FreeType project is copyright (C)
1996-1999 by David Turner, Robert
Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights
reserved except as specified below. 1. No
Warranty THE FREETYPE ARCHIVE IS
PROVIDED `AS IS' WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT
WILL ANY OF THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE
OR THE INABILITY TO USE, OF THE
FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType
project is copyrighted material, only this
license, or another one contracted with
the authors, grants you the right to use,
distribute, and modify it. Therefore, by
using, distributing, or modifying the
FreeType project, you indicate that you
understand and accept all the terms of
this license.
2. Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that
the following conditions are met: o
Redistribution of source code must retain
this license file (`licence.txt') unaltered;
any additions, deletions or changes to the
original files must be clearly indicated in
accompanying documentation. The
copyright notices of the unaltered, original
files must be preserved in all copies of
source files. o Redistribution in binary
form must provide a disclaimer that states
that the software is based in part of the
work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your
documentation, though this isn't
mandatory. These conditions apply to any
software derived from or based on the
FreeType code, not just the unmodified
files. If you use our work, you must
acknowledge us. However, no fee need be
paid to us.
3. Advertising The names of FreeType's
authors and contributors may not be used
to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. We suggest, but do
not require, that you use one or more of
the following phrases to refer to this
software in your documentation or
advertising materials: `FreeType Project',
`FreeType Engine', `FreeType library', or
`FreeType Distribution'.
4. Contacts There are two mailing lists
related to FreeType: o
freetype@freetype.org Discusses general
use and applications of FreeType, as well
as future and wanted additions to the
library and distribution. If you are looking
for support, start in this list if you haven't
found anything to help you in the
documentation. o devel@freetype.org
Discusses bugs, as well as engine
internals, design issues, specific licenses,
porting, etc. o http://www.freetype.org
Holds the current FreeType web page,
which will allow you to download our
latest development version and read
online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<david.turner@freetype.org> Robert
Wilhelm <robert.wilhelm@freetype.org>
Werner Lemberg
<werner.lemberg@freetype.org>
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng
distribution, the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
satisfactory quality, performance, accuracy,
and effort is with the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c)
1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
Simon-Pierre Cadieux
libpng versions 0.89, June 1996, through
0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the
same disclaimer and license as libpng-0.88,
with the following individuals added to the list
of Contributing Authors:
Eric S. Raymond
John Bowler
Gilles Vollant
Kevin Bracey
and with the following additions to the
disclaimer:
Sam Bushell
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our
efforts or the library will fulfill any of your
particular purposes or needs. This library is
provided with all faults, and the entire risk of
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the
following set of individuals:
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS
IS". The Contributing Authors and Group 42,
Inc. disclaim all warranties, expressed or
implied, including, without limitation, the
warranties of merchantability and of fitness for
any purpose. The Contributing Authors and
Group 42, Inc. assume no liability for direct,
indirect, incidental, special, exemplary, or
consequential damages, which may result
from the use of the PNG Reference Library,
even if advised of the possibility of such
damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996
Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
}}
101
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked
as such and must not be misrepresented
as being the original source.
3. This Copyright notice may not be removed
or altered from any source or altered
source distribution.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a
product, acknowledgment is not required but
would be appreciated.
A "png_get_copyright" function is available,
for convenient use in "about" boxes and the
like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course)
is supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png"
(98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source
Software. OSI Certified Open Source is a
certification mark of the Open Source
Initiative.
Glenn Randers-Pehrson randeg@alum.rpi.edu
April 15, 2002
102
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this
permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will
the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and
redistribute it freely, subject to the following
restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that
you wrote the original software. If you use
this software in a product, an
acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but
is not required.
2. Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3. This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
SGI Free Software B License Version 2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version
2.0, Sept. 18, 2008)
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Copyright (C) [dates of first publication]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in this Software without
prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
Alkalmazás menü a járművezetői
kijelzőn
A járművezetői kijelző alkalmazás menüje
gyors hozzáférést biztosít az általánosan
használt funkciókhoz bizonyos alkalmazások
esetében.
Kapcsolódó információk
•
Járművezetői kijelző (82. oldal)
Az ábra vázlatos.
A járművezetői kijelző alkalmazás menüje
használható a központi kijelző helyett és
vezérelhető a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével. Az alkalmazás menü megkönnyíti a
különböző alkalmazások vagy funkciók közötti
váltást az alkalmazásokon belül anélkül, hogy
el kellene engednie a kormánykereket.
Az alkalmazás menü funkciói
A különböző alkalmazások különböző típusú
funkciókhoz nyújtanak hozzáférést. Az alábbi
alkalmazások és a hozzájuk tartozó funkciók
az alkalmazás menüből kezelhetők:
}}
103
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Alkalmazás
Funkciók
Fedélzeti
számítógép
A fedélzeti számítógép valamint annak kiválasztása,
hogy mi jelenjen meg a járművezetői kijelzőn stb.
Médialejátszó
A médialejátszó aktív forrásának kiválasztása.
Telefon
Partner hívása a hívásnaplóból.
Navigáció
Célbairányítás úti célhoz stb.
Az alkalmazás menü kezelése a
járművezetői kijelzőn
Az alkalmazás menü megnyitása/
bezárása
A járművezetői kijelző alkalmazás menüjét a
kormánykerék jobb oldali billentyűzetével
lehet kezelni.
–
MEGJEGYZÉS
Amíg nem nyugtázott üzenet van a járművezetői kijelzőn, addig nem lehet megnyitni
az alkalmazás menüt. Először nyugtázni az
üzenetet, mielőtt megnyitható lenne az
alkalmazás menü.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Az alkalmazás menü egy idő elteltével vagy
bizonyos lehetőségek kiválasztásakor automatikusan bezárul.
Járművezetői kijelző (82. oldal)
A központi kijelző áttekintése (109. oldal)
Az alkalmazás menü kezelése a járművezetői kijelzőn (104. oldal)
Nyomja meg a nyitást/zárást (1).
> Az alkalmazás menü megnyílik/bezárul.
Az alkalmazás menü és a kormánykerék jobb oldali
billentyűzete. Az ábra vázlatos.
Nyitás/zárás
Bal/jobb
Fel/le
Megerősítés
Navigálás és kiválasztás az alkalmazás
menüben
1.
Az alkalmazások között balra vagy jobbra
nyomással navigálhat (2).
> Az előző/következő alkalmazás funkciói
megjelennek az alkalmazás menüben.
2. Fent vagy lent megérintve (3) böngészhet
a kiválasztott alkalmazás funkciói között.
3. A megerősítés gomb (4) megnyomásával
erősíthet meg vagy emelhet ki egy lehetőséget.
> A funkció aktiválódik és bizonyos lehetőségek kiválasztásra kerülnek, majd az
alkalmazás menü bezárul.
104
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Ha újra megnyitja az alkalmazás menüt, akkor
az a legutóbb kiválasztott alkalmazás funkcióitól jobbra nyílik meg.
Kapcsolódó információk
•
Alkalmazás menü a járművezetői kijelzőn
(103. oldal)
•
Üzenetek a járművezetői kijelzőn
(105. oldal)
Üzenetek a járművezetői kijelzőn
A járművezetői kijelző üzeneteket képes
megjeleníteni, hogy tájékoztassa a vezetőt a
különböző eseményekről.
központi kijelző alkalmazások nézetéből nyitható meg.
Az üzenet szerkezete változó lehet és grafikákkal, szimbólumokkal vagy gombokkal együtt
jelenhetnek meg például az üzenet nyugtázásához vagy egy kérés elfogadásához.
Példák a fedélzeti számítógép üzeneteire a járművezetői kijelzőn. Az ábra vázlatos - az alkatrészek az
autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
Példák a fedélzeti számítógép üzeneteire a járművezetői kijelzőn.
A járművezetői kijelző olyan üzeneteket jelenít
meg, amelyek nagy fontosságúak a járművezető számára.
Az üzenetek a járművezető különböző részein
lehetnek attól függően, hogy pillanatnyilag
milyen egyéb információk jelennek meg. Egy
idő elteltével vagy amikor az üzenetet nyugtázták/végrehajtották a szükséges tevékenységet, az üzenet eltűnik a járművezetői kijelzőről. Ha egy üzenetet menteni kell, akkor az az
Autó állapota alkalmazásba kerül, amely a
}}
105
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Szervizüzenetek
Az alábbiakban néhány fontos szervizüzenetet
és azok jelentését láthatja.
Üzenet
Leírás
Biztonságosan álljon
megA
Álljon meg és állítsa le a
motort. Károsodás súlyos
kockázata - vegye fel a
kapcsolatot egy műhelylyelB.
Kapcsolja ki a
motortA
Álljon meg és állítsa le a
motort. Károsodás súlyos
kockázata - vegye fel a
kapcsolatot egy műhelylyelB.
Szerviz sürgős. Menjen
szervizbeA
Szerviz szükségesA
Rendszeres
karbantar.
Foglaljon időpontot a karbantartásra
106
Vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB az autó
haladéktalan ellenőrzéséhez.
Vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB az autó
lehető leghamarabbi
ellenőrzéséhez.
Ideje a rendszeres szerviznek - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB. A
következő szervizelési
dátum előtt jelenik meg.
Üzenet
Leírás
Rendszeres
karbantar.
Ideje a rendszeres szerviznek - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB. A
következő szervizelési
dátum időpontjában jelenik meg.
Ideje elvégezni a karbantartást
Rendszeres
karbantar.
Karbantartás
késésben
Ideiglenesen
kiA
A
B
Üzenetek kezelése a járművezetői
kijelzőn
A járművezetői kijelzőn megjelenő üzenetek a
kormánykerék jobb oldali billentyűzetével
kezelhetők.
Ideje a rendszeres szerviznek - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB.
Akkor jelenik meg, amikor
túllépi a szervizelés dátumát.
A funkció ideiglenesen
kikapcsolt és vezetés közben vagy újraindításkor
automatikusan visszaáll.
Az üzenet egy része jelenik meg azzal az információval,
hogy hol lépett fel a probléma.
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Kapcsolódó információk
•
Üzenetek kezelése a járművezetői kijelzőn
(106. oldal)
•
A járművezetői kijelzőről mentett üzenetek
kezelése (107. oldal)
•
Üzenet a központi kijelzőn (142. oldal)
Példák üzenetekre a járművezetői kijelzőn és a kormánykerék jobb oldali billentyűzete. Az ábra vázlatos
- az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek
lehetnek.
Bal/jobb
Megerősítés
Bizonyos üzenetek a járművezetői kijelzőn egy
vagy több gombot tartalmaznak például az
üzenet nyugtázásához vagy egy kérés elfogadásához.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Új üzenetek kezelése
Gombokkal rendelkező üzenetek:
A járművezetői kijelzőről mentett
üzenetek kezelése
1.
Mind a járművezetői mind a központi kijelzőről mentett üzenetek kezelése a központi
kijelzőn történik.
A gombok között balra vagy jobbra nyomással navigálhat (1).
2. A megerősítés gombbal (2) erősítheti meg
a kiválasztott lehetőséget.
> Az üzenet eltűnik a járművezetői kijelzőről.
1.
Zárja be az üzenetet a megerősítés (2)
gomb használatával vagy hagyja, hogy az
üzenet egy idő elteltével magától bezáruljon.
> Az üzenet eltűnik a járművezetői kijelzőről.
Ha egy üzenetet menteni kell, akkor az az
Autó állapota alkalmazásba kerül, amely a
központi kijelző alkalmazások nézetéből nyitható meg. Ezzel együtt az Autó üzenete
tárolva a Autó állapota alk.-ban üzenet jelenik meg a központi kijelzőn.
Kapcsolódó információk
•
Üzenetek a járművezetői kijelzőn
(105. oldal)
•
A járművezetői kijelzőről mentett üzenetek
kezelése (107. oldal)
•
Üzenet a központi kijelzőn (142. oldal)
–
Nyomja meg az Autó üzenete tárolva a
Autó állapota alk.-ban jobb oldalán elhelyezkedő gombot a központi kijelző.
> A mentett üzenet az Autó állapota
alkalmazásban jelenik meg.
Egy mentett üzenet későbbi olvasásához:
Gombok nélküli üzenetek:
–
Mentett üzenet olvasása
Egy mentett üzenet azonnali olvasásához:
A mentett üzenetek a Autó állapota alkalmazásban
tekinthetők meg.
A járművezetői kijelzőn megjelenő és mentendő üzenetek
a központi kijelző Autó
állapota alkalmazásába
kerülnek. Ezzel együtt az
Autó üzenete tárolva a
Autó állapota alk.-ban üzenet jelenik meg a központi kijelzőn.
Nyissa meg az Autó állapota alkalmazást
az alkalmazás nézetből a központi kijelzőn.
> Az alkalmazás a kezdőlap nézet alsó
alnézetében nyílik meg.
2. Válassza ki az alkalmazás Üzenetek fülét.
> A mentett üzenetek listája jelenik meg.
3. Érintse meg az üzenetet annak kibontásához/összecsukásához.
> Az üzenettel kapcsolatos további információk a listában és a képen jelennek
meg grafikus formában a bal oldalon az
alkalmazásban.
}}
107
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Mentett üzenetek kezelése
Kibontott módban bizonyos üzenetek két
gombbal rendelkeznek szervizelés előjegyzéséhez vagy a kezelési útmutató olvasásához.
Szervizelés előjegyzéséhez egy mentett üzenethez:
–
Az üzenet kibontott módjában, nyomja
meg a Időpont kéréseHívás
időpontfoglalási célból4 lehetőséget a
szervizelés előjegyzésének segítéséhez.
> Időpont kérése esetén: A Időpontok
fül az alkalmazásban nyílik meg, és egy
kérést hoz létre szervizelési vagy javítási munka előjegyzéséhez.
A mentett üzenetek az alkalmazásban a motor
minden indításakor automatikusan törlésre
kerülnek.
Kapcsolódó információk
•
Üzenetek a járművezetői kijelzőn
(105. oldal)
•
Üzenetek kezelése a járművezetői kijelzőn
(106. oldal)
•
Üzenet a központi kijelzőn (142. oldal)
Hívás időpontfoglalási célból esetén:
Elindul a telefon alkalmazás és felhív
egy szervizközpontot a szervizelési és
javítási munka előjegyzéséhez.
A kezelési útmutató olvasása egy mentett üzenettel kapcsolatban:
–
Az üzenet kibontott módjában, nyomja
meg a Kezelési útmutató lehetőséget a
kezelési útmutató olvasásához az üzenettel kapcsolatban.
> Megnyílik a kezelési útmutató a központi kijelzőn, és információkat mutat
az üzenettel kapcsolatban.
4 Piacfüggő.
108
A Volvo ID azonosítót és a kiválasztott műhelyt is rögzíteni kell.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A központi kijelző áttekintése
Az autó számos funkciójának kezelése a központi kijelzőről történik. Itt kerül bemutatásra
a központi kijelző és annak lehetőségei.
}}
109
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
A központi kijelző három alapvető nézete. Pöccintsen jobbra vagy balra a funkció vagy az alkalmazás nézet eléréséhez5.
Funkció nézet - az autó egy gombnyomással aktiválható vagy inaktiválható funkciói.
5A
110
Bizonyos funkciók kiváltó funkciók is, ami
azt jelenti, hogy megnyitnak egy beállítási
nézetek jobbkormányos autókban fordított sorrendben helyezkednek el.
lehetőségeket tartalmazó ablakot Erre példák többek között Kamera. A szélvédőre
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
vetített kijelző* a funkció nézetből állítható
be, de a szabályozásokat a kormánykerék
jobb oldali billentyűzetén végezheti el.
Média - a médiához kapcsolódó legutóbb
használt alkalmazások. Érintse meg az
alnézetet annak kibontásához.
Kezdőlap nézet - az első nézet, amely a
képernyő bekapcsolásakor megjelenik.
Telefon - innen érhető el a telefon funkció.
Érintse meg az alnézetet annak kibontásához.
Alkalmazás nézet - a letöltött (harmadik
féltől származó) alkalmazások és a beágyazott funkciók alkalmazásai, például FM
rádió. Érintse meg egy alkalmazás ikonját
az alkalmazás megnyitásához.
Extra alnézet - azok a legutóbb használt
alkalmazások vagy autófunkciók, amelyek
nem tartoznak az egyéb alnézetekhez.
Érintse meg az alnézetet annak kibontásához.
Állapotsáv - az autóban zajló tevékenységek jobbra a képernyő tetején jelennek
meg. A hálózati és kapcsolati információk
az állapotmező bal oldalán jelennek meg,
miközben a médiával kapcsolatos információk, az óra és a folyamatban lévő háttértevékenységek a jobb oldalon.
Felső nézet - húzza le a fület a felső nézet
eléréséhez. Beállítások, Kezelési
útmutató, Profil és az autó mentett üzenetei innen érhetők el. Bizonyos esetekben környezetérzékeny beállítások (például Navigáció beállításai) és a környezetérzékeny kezelési útmutató (például
Navigáció kézikönyve) is elérhető a felső
nézetből.
Navigáció - a térképes navigációhoz vezet,
például Sensus Navigation* rendszerrel.
Érintse meg az alnézetet annak kibontásához.
Klíma sor - információk és közvetlen interakció például a hőmérséklet és az ülésfűtés* beállításához. Érintse meg a klíma sor
közepén található szimbólumot, hogy
megnyissa a további lehetőségeket tartalmazó klíma nézetet.
Kapcsolódó információk
•
•
A központi kijelző kezelése (112. oldal)
•
Környezetfüggő beállítás megnyitása a
központi kijelzőn (135. oldal)
•
Kezelési útmutató a központi kijelzőn
(19. oldal)
•
•
•
•
Médialejátszó (524. oldal)
•
A megjelenés módosítása a központi kijelzőn (132. oldal)
•
•
A rendszernyelv módosítása (133. oldal)
•
•
A központi kijelző tisztítása (658. oldal)
Telefon (540. oldal)
Klímakezelőszervek (215. oldal)
Kikapcsolás és a rendszerhang hangerejének módosítása a központi kijelzőn
(133. oldal)
Rendszermértékegységek módosítása
(133. oldal)
Üzenet a központi kijelzőn (142. oldal)
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(115. oldal)
•
Funkció nézet a központi kijelzőn
(122. oldal)
•
•
Alkalmazások (514. oldal)
•
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (134. oldal)
Szimbólumok a középső kijelző állapotsávján (124. oldal)
* Opció/tartozék.
111
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A központi kijelző kezelése
Az autó sok funkciója vezérelhető és szabályozható a központi kijelzőről. A központi
kijelző egy érintőképernyő, amely reagál az
érintésre.
Az érintőképernyő funkció használata
a központi kijelzőn
A képernyő eltérően reagál attól függően, hogy
megnyomja, húz vagy pöccint azon. Az olyan
tevékenységek, mint a különböző nézetek
közötti böngészés, objektumok kijelölése, görEljárás
112
getés listákban és az alkalmazások mozgatása
a képernyő megérintésével lehetséges különböző módokon.
Két személy is kezelheti a képernyőt egy időben, például a klíma beállításához a járművezető és az utas felőli oldalon.
A képernyő felülete felett közvetlenül elhelyezkedő infravörös fényfüggöny teszi lehetővé,
hogy a képernyő észlelje az ujját, amely közvetlenül a képernyő előtt van. Ez a technológia
lehetővé teszi a képernyő kesztyűben történő
használatát.
Ne használjon éles tárgyakat a képernyőn,
mert azok megkarcolhatják.
FONTOS
Az alábbi táblázat mutatja be a képernyő használatának különböző módjait:
Végrehajtás
Eredmény
Nyomja meg egyszer.
Kiemel egy objektumot, megerősít egy választást vagy aktivál egy funkciót.
Nyomja meg gyorsan egymást követően kétszer.
Digitális objektumokat, például a térképet nagyítja.
Nyomja meg és tartsa.
Megfog egy objektumot. Alkalmazások vagy térképpontok mozgatásához használható a térképen.
Nyomja meg, és tartsa az ujját a képernyőn, és ezzel egy időben húzza az objektumot a kívánt
helyre.
Koppintson egyszer két
ujjal.
Digitális objektumokat, például a térképet kicsinyíti.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Eljárás
Végrehajtás
Eredmény
Húzás
Vált a különböző nézetek között, görget egy listában, szövegben vagy nézetben. Tartsa nyomva, és
húzza alkalmazások vagy térképpontok mozgatásához a térképen. Húzás vízszintesen vagy függőlegesen a képernyőn.
Pöccintés/gyors húzás
Vált a különböző nézetek között, görget egy listában, szövegben vagy nézetben. Húzás vízszintesen
vagy függőlegesen a képernyőn.
Ne feledje, hogy a képernyő felső részének megérintése a felső nézet megnyitását okozhatja.
Széthúzás
Nagyít.
Összehúzás
Kicsinyít.
}}
113
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Visszatérés a kezdőlap nézethez egy
másik nézetből
1.
A kezelőszerv az autó számos funkciójához
használható. Szabályozza például a hőmérsékletet az alábbiak szerint:
Nyomja meg röviden a kezdőlap gombot a
központi kijelző alatt.
> A kezdőlap nézet utolsó pozíciója látható.
2. Nyomja meg újra röviden.
> A kezdőlap nézet minden alnézete az
alapértelmezéseire áll.
MEGJEGYZÉS
A kezdőlap nézet normál módjában - röviden nyomja meg a kezdőlap gombot. Egy,
a különböző nézetekhez való hozzáférést
magyarázó animáció jelenik meg a képernyőn.
A görgetésjelző akkor jelenik meg a központi kijelzőn,
amikor lehetőség van a nézet görgetésére.
A kezelőszervek használata a központi
kijelzőn
Görgetés listában, cikkben vagy
nézetben
Amikor görgetésjelző jelenik meg a képernyőn,
akkor lehetőség van a lefelé vagy felfelé görgetésre a nézetben. Pöccintsen lefelé/felfelé bárhol a nézetben.
Hőmérséklet-szabályozás.
114
•
húzza a kezelőszervet a kívánt hőmérséklethez
•
érintse meg a + vagy − lehetőséget a
hőmérséklet fokozatos növeléséhez vagy
csökkentéséhez, vagy
•
érintse meg a kívánt hőmérsékletet a
kezelőszerven.
Kapcsolódó információk
•
A központi kijelző aktiválása és inaktiválása (115. oldal)
•
Alkalmazások és gombok mozgatása a
központi kijelzőn (124. oldal)
•
Billentyűzet a központi kijelzőn
(126. oldal)
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A központi kijelző aktiválása és
inaktiválása
1.
A központi kijelző a képernyő alatti kezdőlap
gomb használatával sötétíthető el, majd aktiválható újra.
Nyomja meg hosszan a fizikai kezdőlap
gombot a képernyő alatt.
> A képernyő elsötétül, a klíma sor kivételével, ami továbbra is látható. A képernyőhöz kapcsolódó összes funkció
továbbra is fut.
2. A képernyő visszakapcsolása - érintse
meg röviden a kezdőlap gombot.
> Újra megjelenik az a nézet, amely a
képernyő kikapcsolásakor aktív volt.
MEGJEGYZÉS
A képernyő nem inaktiválható, ha egy tevékenység végrehajtására vonatkozó üzenet
látható a képernyőn.
A központi kijelző kezdőlap gombja.
A kezdőlap gomb használatának hatása, hogy
a képernyő elsötétül és az érintőképernyő nem
reagál az érintésre. A klíma sor továbbra is látható. A képernyőhöz kapcsolódó összes funkció, mint a klíma, audio, célbairányítás* és az
alkalmazások továbbra is futnak. A központi
kijelző elsötétített állapota jó alkalom a képernyő tisztítására. Az elsötétítés funkció is használható a képernyő elhalványítására, hogy az
vezetés közben ne legyen zavaró.
MEGJEGYZÉS
A központi kijelző automatikusan kikapcsol, amikor leállítja a motort és kinyitja a
vezetőajtót.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A központi kijelző tisztítása (658. oldal)
A megjelenés módosítása a központi kijelzőn (132. oldal)
A központi kijelző áttekintése (109. oldal)
Navigálás a központi kijelző
nézeteiben
A központi kijelző öt alapvető nézettel rendelkezik: kezdőlap nézet, felső nézet, klíma
nézet, alkalmazás nézet és funkció nézet. A
képernyő a vezetőajtó kinyitásakor automatikusan bekapcsol.
Kezdőlap nézet
A kezdőlap nézet látható, amikor a képernyő
bekapcsol. Ez négy alnézetet tartalmaz:
Navigáció, Média, Telefon és egy extra alnézet.
Az alkalmazás vagy funkció nézetben kiválasztott alkalmazások vagy funkciók a kezdőlap
nézet vonatkozó alnézetében nyílnak meg.
Például a FM rádió a Média csempéről indítható.
Az extra alnézet mutatja az utoljára használt
alkalmazást vagy autófunkciót, amely nem
kapcsolódik a másik három területhez.
Az alnézetek rövid információkat mutatnak az
egyes különböző alkalmazásokról.
MEGJEGYZÉS
Az autó beindításakor a kezdőlap nézet
különböző alnézetei mutatják az alkalmazások pillanatnyi állapotát.
}}
* Opció/tartozék.
115
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
MEGJEGYZÉS
A kezdőlap nézet normál módjában - röviden nyomja meg a kezdőlap gombot. Egy,
a különböző nézetekhez való hozzáférést
magyarázó animáció jelenik meg a képernyőn.
Állapotsáv
Az autóban zajló tevékenységek a képernyő
tetején jelennek meg. A hálózati és kapcsolati
információk az állapotmező bal oldalán jelennek meg, miközben a médiával kapcsolatos
információk, az óra és a folyamatban lévő háttértevékenységek a jobb oldalon.
Felső nézet
nézetet a fül megnyomásával vagy a lefelé
húzva/pöccintve a képernyőn.
A felső nézetben mindig elérheti az alábbiakat:
• Beállítások
• Kezelési útmutató
• Profil
• Az autó mentett üzenetei.
A felső nézetben bizonyos esetekben elérhetők az alábbiak:
•
•
Környezetfüggő beállítás (például
Navigáció beállításai). Beállítások megváltoztatása közvetlenül a felső nézetben,
amikor egy alkalmazás (például navigáció)
fut.
Környezetfüggő kezelési útmutató (például Navigáció kézikönyve). Olyan cikkekhez férhet hozzá közvetlenül a felső
nézetben a digitális kezelési útmutatóban,
amelyek a képernyőn megjelenő tartalomhoz kapcsolódnak.
MEGJEGYZÉS
A felülnézet nem elérhető indítás/leállítás
közben vagy amikor üzenet látható a képernyőn. Akkor sem érhető el, amikor a
klíma nézet látható.
Klíma nézet
A klíma sor mindig látható a képernyő alján.
Közvetlenül innen elvégezhetők a legáltalánosabb klímabeállítások, mint a hőmérséklet és
az ülésfűtés*.
Nyomja meg a szimbólumot a klíma
sor közepén a klíma nézet megnyitásához, és további klímabeállítások
eléréséhez.
Nyomja meg szimbólumot a klíma
nézet bezárásához, és az előző
nézethez történő visszatéréshez.
Lépjen ki a felső nézetből - nyomja meg a képernyőt a felső nézeten kívül, nyomja meg a
kezdőlap gombot vagy nyomja meg a felső
nézet alját, és húzza felfelé. Ekkor láthatóvá
válik, és újból használható az alul elhelyezkedő
nézet.
A felső nézet lehúzva.
A képernyő tetején található állapotsáv
közepén egy fül található. Nyissa meg a felső
116
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Alkalmazás nézet
dául az olvasatlan szöveges üzenetek száma
az Üzenetek esetében.
Funkció nézet
Érintsen meg egy alkalmazást a megnyitásához. Az alkalmazás ezután azon a csempén
nyílik meg, amelyikhez tartozik, például
Média.
Az alkalmazások számától függően, az alkalmazás nézet legörgethető. Ehhez pöccintsen
alulról felfelé.
A kezdőlap nézethez balról jobbra6 pöccintve
a képernyőn vagy a kezdőlap gomb megnyomásával juthat.
Alkalmazás nézet az autó alkalmazásaival.
balra6
Pöccintsen jobbról
a képernyőn az
alkalmazás nézet eléréséhez a kezdőlap nézetből. Itt találhatók a letöltött (harmadik féltől
származó) alkalmazások és a beágyazott funkciók alkalmazásai, például FM rádió. Bizonyos
alkalmazásokhoz rövid információk jelennek
meg közvetlenül az alkalmazás nézetben, pél-
6 Balkormányos
A funkció nézet gombokkal az autó különböző funkcióihoz.
Pöccintsen balról jobbra6 a képernyőn a funkció nézet eléréséhez a kezdőlap nézetből.
Innen kapcsolhatja be vagy ki a különböző
autófunkciókat, például BLIS*, Lane Keeping
Aid* és Parkoló automatika*.
}}
autók esetében. Jobb kormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
* Opció/tartozék.
117
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
A funkciók mennyiségétől függően lehetőség
van a nézet lefelé görgetésére is. Ehhez pöccintsen alulról felfelé.
•
Funkció nézet a központi kijelzőn
(122. oldal)
•
A központi kijelző áttekintése (109. oldal)
Az alkalmazás nézettől eltérően, ahol az alkalmazások egy nyomással megnyithatók, a
funkciókat a vonatkozó funkciógomb megnyomásával aktiválhatja vagy inaktiválhatja. Bizonyos funkciók (kiváltó funkciók) megnyomáskor új ablakban nyílnak meg.
A kezdőlap nézethez jobbról balra6 pöccintve
a képernyőn vagy a kezdőlap gomb megnyomásával juthat.
Kapcsolódó információk
•
Alnézetek kezelése a központi kijelzőn
(119. oldal)
•
Szimbólumok a középső kijelző állapotsávján (124. oldal)
•
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (134. oldal)
•
Környezetfüggő beállítás megnyitása a
központi kijelzőn (135. oldal)
•
Kezelési útmutató a központi kijelzőn
(19. oldal)
•
•
•
Járművezetői profilok (138. oldal)
Klímakezelőszervek (215. oldal)
Alkalmazások (514. oldal)
6 Balkormányos
118
autók esetében. Jobb kormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Alnézetek kezelése a központi
kijelzőn
A kezdőlap nézet négy alnézetet tartalmaz:
Navigáció, Média, Telefon és egy extra alnézet. Ezek a nézetek kibonthatók.
}}
119
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Alnézetek kibontása az alapértelmezett módból
Alnézet normál módja és kibontott módja a központi kijelzőn.
120
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Alnézetek kibontása:
–
A Navigáció, Média és Telefon csempék
esetén. Nyomja meg bárhol az alnézetet.
Amikor egy alnézet ki van bontva, akkor a
kezdőlap nézet extra alnézete átmenetileg
eltűnik. A kettő másik csempe kis méretű
és csak bizonyos információk jelennek
meg. Amikor megnyomja az extra alnézetet, akkor a másik három alnézet kis méretűvé válik, és csak bizonyos információk
jelennek meg.
A kibontott nézet hozzáférést biztosít az
alkalmazás alapvető funkcióihoz.
Kibontott alnézet összecsukása:
–
Az alnézet három különböző módon zárható be.
információkat és beállítási lehetőségeket
nyújt.
Amikor új alnézetet nyit meg teljes képernyős
módban, akkor nem jelennek meg más alnézetek adatai.
Kibontott módban nyissa
meg az alkalmazást teljes
képernyőn - nyomja meg a
szimbólumot.
Nyomja meg a szimbólumot
a kibontott módhoz történő
visszatéréshez vagy nyomja
meg a képernyő kezdőlap
gombját.
A központi kijelző kezdőlap gombja.
Mindig van lehetőség a kezdőlap nézethez
lépni a kezdőlap gomb megnyomásával. Ha
vissza szeretne térni a kezdőlap nézet normál
nézetébe a teljes képernyős módból – nyomja
meg kétszer a kezdőlap gombot.
•
Érintse meg a kibontott alnézet felső
részét.
Kapcsolódó információk
•
Érintsen meg egy másik csempét (ez a
csempe jelenik meg kibontott módban).
•
•
Nyomja meg röviden a fizikai kezdőlap
gombot a központi kijelző alatt.
•
•
Alnézet megnyitása vagy bezárása
teljes képernyős módban
A központi kijelző kezelése (112. oldal)
A központi kijelző aktiválása és inaktiválása (115. oldal)
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(115. oldal)
Az extra alnézet7 és a Navigáció alnézet teljes
képernyős módban kinyitható, ami további
7
Nem minden alkalmazásra vagy az extra csempén keresztül megnyitott autófunkcióra vonatkozik.
121
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Funkció nézet a központi kijelzőn
Az összes autófunkciókhoz tartozó gomb a
funkció nézetben található, amely a központi
kijelző egyik alapnézete. Menjen a funkció
nézethez a képernyőn balról jobbra pöccintve
a kezdőlap nézetből8.
Különböző típusú gombok
Az autó funkcióihoz három különböző típusú
gomb áll rendelkezésre, lásd lent:
Gomb típusa
Tulajdonság
Befolyásolt autófunkció
Funkciógombok
Be/ki állapotokkal rendelkeznek.
A funkció nézet legtöbb gombja
funkciógomb.
Kiváltó gombok
Nem rendelkeznek be/ki állapottal.
Amikor a funkció be van kapcsolva, akkor egy LED világít a gomb ikonjától balra. Nyomja
meg a gombot a funkció aktiválásához/inaktiválásához.
Amikor megnyom egy működtető gombot, akkor a funkció egyik ablaka megnyílik. Például lehet egy ablak az üléshelyzet módosításához.
Parkoló gombok
8 Balkormányos
122
Be, ki és keresés módokkal rendelkeznek.
A funkciógombokhoz hasonló, de egy extra helyzete van a parkolóhely-kereséshez.
autók esetében. Jobb kormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
• Kamera
• Fejtámla lehajtása
• Vetített kijelző beállításai
• Beparkolás
• Kiállás parkolóhelyről
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A gombok különböző módjai
Amikor a LED visszajelző zölden világít egy
funkció vagy parkoló gombon, akkor a funkció
aktív. Amikor egy funkció aktív, akkor bizonyos
funkciókhoz egy extra magyarázó szöveg jelenik meg. A szöveg néhány másodpercig látható, majd a gomb a LED visszajelző világító
állapotával jelenik meg.
A Lane Keeping Aid esetében a Csak
bizonyos sebességeken működik szöveg
jelenik meg, például amikor megnyomnak egy
gombot.
Nyomja meg egyszer röviden a gombot a
funkció aktiválásához vagy inaktiválásához.
A funkció akkor van kikapcsolva, amikor a LED
kialszik.
Amikor egy figyelmeztető háromszög látható a
gomb jobb oldali részén, akkor valami nem a
tervezett módnak megfelelően működik.
Kapcsolódó információk
•
•
A központi kijelző kezelése (112. oldal)
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(115. oldal)
123
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Alkalmazások és gombok
mozgatása a központi kijelzőn
MEGJEGYZÉS
Rejtse el a ritkán vagy soha nem használt
alkalmazásokat alulra, a látható képernyőn
kívülre mozgatva azokat. Így könnyebben
megtalálja a gyakrabban használt alkalmazásokat.
Az alkalmazások és az autófunkciók gombjai
az alkalmazás nézetben és a funkció nézetben mozgathatók és igény szerint rendszerezhetők.
1. Pöccintsen jobbról balra9 az alkalmazás
nézet eléréséhez vagy balról jobbra9 a
funkció nézet eléréséhez.
2. Érintsen meg, és tartson nyomva egy
alkalmazást vagy gombot.
> Az alkalmazás vagy gomb mérete megváltozik és kissé átlátszó lesz. Ezután
lehetséges a mozgatása.
3. Húzza az alkalmazást vagy gombot a
nézet egy üres helyére.
Az alkalmazások vagy gombok elhelyezéséhez
használható sorok maximális száma 48. Az
alkalmazások vagy gombok látható nézeten
kívülre mozgatásához húzza azt a nézet aljára.
Ekkor új sorok jelennek meg, ahol elhelyezhető az alkalmazás vagy gomb.
Szimbólum
Leírás
Az internethez csatlakoztatva
Kapcsolódó információk
•
•
•
Funkció nézet a központi kijelzőn
(122. oldal)
Barangolás bekapcsolva.
Alkalmazások (514. oldal)
A mobiltelefon-hálózat jelerőssége.
A központi kijelző kezelése (112. oldal)
Pöccintsen a képernyőn keresztben, a nézeten
belüli felfelé vagy lefelé görgetéshez.
124
A központi kijelző állapotsávján megjeleníthető szimbólumok áttekintése.
Az állapotsáv mutatja a folyamatban lévő tevékenységeket és, bizonyos esetekben azok állapotát. Az állapotsáv korlátozott területe miatt
nem minden szimbólum jelenik meg mindig.
MEGJEGYZÉS
Alkalmazások és autófunkció gombok nem
helyezhetők már foglalt helyekre.
Egy alkalmazás vagy gomb így lejjebb is elhelyezhető, és ilyenkor a nézet normál módjában
nem látható.
9 Balkormányos
Szimbólumok a középső kijelző
állapotsávján
autók esetében. Jobb kormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
Bluetooth eszköz csatlakoztatva.
A Bluetooth bekapcsolva, de
nem csatlakozik eszköz.
GPS információk küldése és
fogadása.
Wi-Fi hálózathoz csatlakozva.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Szimbólum
Leírás
Internetmegosztás bekapcsolva (Wi-Fi hotspot). Az
autó megosztja a rendelkezésre álló kapcsolatot.
Autómodem bekapcsolva.
Aktív USB megosztás.
Kapcsolódó információk
•
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(115. oldal)
•
•
Üzenet a központi kijelzőn (142. oldal)
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
(549. oldal)
•
Készülék csatlakoztatása USB-csatlakozón (531. oldal)
•
•
Telefon (540. oldal)
Dátum és idő (92. oldal)
Eljárás folyamatban.
Időzítő az előkészítés aktiválásához.
Audioforrás lejátszása folyamatban.
Audioforrás leállítva.
Telefonhívás folyamatban.
Audioforrás elnémítva.
Hírek fogadása a rádiócsatornáról.
Közlekedési információk fogadása.
Óra.
* Opció/tartozék. 125
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Billentyűzet a központi kijelzőn
A központi kijelző lehetővé teszi a billentyűkön keresztüli adatbevitelt. Lehetőség van
kézzel betűk és karakterek "rajzolására" a
képernyőn.
A billentyűzet használható karakterek, betűk
és számok bevitelére, például szöveges üzenetek írására, jelszavak bevitelére vagy cikkek
keresésre a digitális kezelési útmutatóban az
autóban.
A billentyűzet csak akkor jelenik meg, amikor
bejegyzések végezhetők a képernyőn.
126
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A kép bizonyos gombok áttekintését mutatja, amelyek megjelenhetnek a billentyűzeten. A megjelenés a nyelvi beállítások és a környezet függvényében változik, amelyben
a billentyűzetet használják.
}}
127
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Javasolt szavak vagy karakterek sora10. A
javasolt szavak sora az új betűk bevitelével
módosul. A javaslatok között a jobb vagy
bal nyíl megnyomásával lépegethet. Érintsen meg egy javaslatot annak kiválasztásához. Ne feledje, hogy ezt a funkciót nem
minden nyelv támogatja. Ha nem áll rendelkezésre, akkor a sor nem jelenik meg a
billentyűzeten.
A billentyűzeten rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott nyelv függvényében
változnak (lásd 7. pont). Érintsen meg egy
karaktert a beviteléhez.
A gomb különböző módokon működik,
attól függően, hogy milyen környezetben
használja a billentyűzetet - @ karakter
bevitelére (e-mail cím beírásakor) vagy új
sor létrehozására szolgál (normál szöveg
bevitele esetén).
Elrejti a billentyűzetet. Ha ez nem lehetséges, akkor a gomb nem jelenik meg.
Nagybetűk írására szolgál. Nyomja meg
újra, hogy egy nagybetűt írjon, majd kisbetűkkel folytassa. Újabb megnyomásra az
összes betű nagybetű lesz. A következő
megnyomás visszaállítja kisbetűkre a billentyűzetet. Ebben a módban az első pont,
felkiáltójel vagy kérdőjel utáni betű nagybetű lesz. A szövegmező első betűje szintén nagybetű. A nevek vagy címek bevite10
128
Ázsiai nyelvek esetén.
lére szolgáló szövegmezők minden szava
automatikusan nagybetű lesz. A jelszavak,
webcímek vagy e-mail címek bevitelére
szolgáló szövegmezők összes betűje automatikusan kisbetű, hacsak máshogy nem
állítja be a gombbal.
bevitt szöveget. A gomb megjelenése a környezet függvényében változó.
Betűk vagy karakterek változatai
Számbevitel. A billentyűzet (2) ilyenkor
számokkal jelenik meg. Nyomja meg a
gombot, amely szám módban a
helyett jelenik meg, hogy visszatérjen a betűbillentyűzethez, vagy a
gombot, hogy megnyissa a speciális
karaktereket tartalmazó billentyűzetet.
Módosítja a szövegbeviteli nyelvet, például EN. A rendelkezésre álló karakterek
és szójavaslatok (1) a kiválasztott nyelvtől
függően eltérőek. A billentyűzet nyelvei
közötti váltáshoz, először be kell állítani a
nyelveket a Beállítások alatt.
Szóköz.
Törli a bevitt szöveget. A rövid megnyomások egyszerre egy karaktert törölnek.
Tartsa nyomva a gombot karakterek gyorsabb törléséhez.
Módosítja a billentyűzet módot, hogy kézzel vihessen be betűket és karaktereket.
A megerősítő gomb megnyomása (a képen
nem látható) a billentyűzet felett megerősíti a
A betűk vagy karakterek egyes változatai,
például é vagy è a betű vagy karakter nyomva
tartásával vihetők be. Egy négyzet jelenik
meg, amely a betűk vagy karakterek lehetséges változatait mutatja. Nyomja meg a kívánt
változatot. Ha nem választ ki egy változatot
sem, akkor az eredeti betű/karakter kerül bevitelre.
Kapcsolódó információk
•
A billentyűzet nyelvének módosítása a
központi kijelzőn (130. oldal)
•
Írja be a karaktereket, betűket és szavakat
manuálisan a központi kijelzőn
(130. oldal)
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
•
•
A központi kijelző kezelése (112. oldal)
Szöveges üzenetek kezelése (546. oldal)
129
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A billentyűzet nyelvének
módosítása a központi kijelzőn
Váltás a különböző nyelvek között a
billentyűzeten
Ha több nyelv van kiválasztva
a Beállítások alatt, akkor a
billentyűzeten található gomb
szolgál a különböző nyelvek
közötti váltásra.
A különböző nyelvek közötti váltáshoz a billentyűzetet, először be kell állítani a nyelveket
a Beállítások alatt.
Nyelvek hozzáadása vagy törlése a
beállításokban
A billentyűzet automatikusan a rendszernyelvvel megegyező nyelvre áll. A billentyűzet
nyelve manuálisan módosítható anélkül, hogy
befolyásolná a rendszernyelvet.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2. Nyomja meg a Rendszer
Rendszernyelvek és mértékegységek
Billentyűzetkiosztások gombot.
3. Válasszon ki egy vagy több nyelvet a listából.
> Mostantól lehetőség van a nyelvek
közötti váltásra közvetlenül a billentyűzetről szöveg beírásához.
A billentyűzet nyelvének váltásához a listával:
1.
Nyomja meg hosszan a gombot.
> Egy lista nyílik meg.
A billentyűzet nyelvének módosításához a lista
megjelenítése nélkül:
–
A gomb egyszeri rövid megnyomása.
> A billentyűzet a listában a következő
nyelvre vált anélkül, hogy megjelenne a
lista.
Kapcsolódó információk
•
•
130
Bizonyos rendszernyelvekre vonatkozik.
A központi kijelző lehetővé teszi karakterek,
betűk és szavak bevitelét a képernyőn, kézzel
történő "rajzolással".
Nyomja meg a gombot a billentyűzeten a betűk billentyűkkel történő bevitele és a
kézzel történő rajzolás között.
2. Válassza ki a kívánt nyelvet. Ha több mint
négy nyelv van kiválasztva a Beállítások
alatt, akkor lehetőség van a lista görgetésére a billentyűzetről.
> A billentyűzet alkalmazkodik a kiválasztott nyelvhez és más szójavaslatokat
kínál.
Ha nincsenek aktívan kiválasztva nyelvek a
Beállítások alatt, akkor a billentyűzet nyelve
ugyanaz, mint az autó rendszerének nyelve.
11
Írja be a karaktereket, betűket és
szavakat manuálisan a központi
kijelzőn
A rendszernyelv módosítása (133. oldal)
Billentyűzet a központi kijelzőn (126. oldal)
Karakterek/betűk/szavak/szavak részeinek beírására szolgáló terület.
A szövegmező, ahol a javasolt karakter
vagy szó11 megjelenik a képernyőn történő
írás közben (1).
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Javaslatok karakterekre/betűkre/szavakra/
szórészletekre. Lehetőség van a listában
történő görgetésre.
Szóköz. Szóköz kötőjel (-) rajzolásával is
létrehozható a kézzel írott betűk területén
(1). Lásd az alábbi "Szóköz bevitele a szabad szöveges mezőbe kézírás-felismeréssel" címszót.
Bevitt szöveg törlése. Nyomja meg röviden egyszerre egy karakter/egy betű törléséhez. Várjon egy kicsit, mielőtt újra megnyomná a következő karakter/betű törléséhez, és így tovább.
Visszatérés a normál karakterbevitelű billentyűzethez.
Beviteli hang be-/kikapcsolása.
A billentyűzet elrejtése. Ha ez nem lehetséges, akkor a gomb nem jelenik meg.
A szövegbevitel nyelvének módosítása.
12
Karakterek/betűk/szavak bevitele kézzel
1. Írjon be egy karaktert, szót, szórészletet a
kézzel írt betűk területén (1). Írjon be egy
szót vagy szórészletet egymás fölé vagy
egy sorban.
> Több javasolt karakter, betű vagy szó
jelenik meg (3). A legvalószínűbb
választás a lista elején található.
Kézzel írt karakterek/betűk törlése/
módosítása
FONTOS
Ne használjon éles tárgyakat a képernyőn,
mert azok megkarcolhatják.
2. Írja be a karaktert/betűket/szót úgy, hogy
vár egy kicsit.
> A lista elején elhelyezkedő karakter/
betű/szó kerül beírásra. Lehetőség van
más karakter kiválasztására is a kívánt
karakter, betű vagy szó megnyomásával a listában.
Arab billentyűzet esetén - pöccintsen az ellentétes irányba. Jobbról balra pöccintéssel helyet hoz létre.
Pöccintsen a kézírásos mezőben (1) az összes bevitt
karakter törléséhez a szövegmezőben (2).
–
A karakterek/betűk törlésének/módosításának számos módja van.
•
Nyomja meg a kívánt betűt vagy szót a
listában (3).
•
Nyomja meg a szövegtörlés gombot (5)
a betű törléséhez, és az újrakezdéshez.
•
Pöccintsen vízszintesen jobbról balra12
a kézírásos betűk területén (1). Több
betűt is törölhet, ha több alkalommal
pöccint a terület felett.
•
Az X megnyomása a szövegmezőben
(2) törli az összes bevitt szöveget.
}}
131
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Sorváltás a szabad szöveges mezőben
kézírással
A megjelenés módosítása a
központi kijelzőn
A képernyő megjelenése a központi kijelzőn a
téma kiválasztásával módosítható.
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2. Nyomja meg a My Car Vezető
kijelzője Témák megjelenítése gombot.
A kézírásos mezőben kézzel a fenti karaktert rajzolva
válthat sort13.
Szóköz bevitele a szabad szöveges mezőbe
kézírás-felismeréssel
3. Ezután válassza ki a témát, például
Minimalistic vagy Chrome Rings.
Ezen megjelenések kiegészítéseként lehetőség van a Normál és Fényes közötti választásra. A Normál beállítással a háttér sötét és a
szöveg világos. Ez az alapértelmezett alternatíva az összes témához. Olyan világos változat
is választható, amelyben a háttér világos és a
szöveg sötét. Ez a változat például erős napsütésben lehet hasznos.
Ez az alternatíva mindig rendelkezésre áll a
felhasználó számára és nem befolyásolja a
környezeti megvilágítás.
Írjon be egy szóközt egy kötőjel balról jobbra történő
rajzolásával14.
Kapcsolódó információk
•
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (134. oldal)
•
A központi kijelző aktiválása és inaktiválása (115. oldal)
Kapcsolódó információk
•
13
14
132
Billentyűzet a központi kijelzőn (126. oldal)
Arab billentyűzetek esetén - rajzolja le ugyanezt a karaktert, de fordítva.
Arab billentyűzet esetén - rajzoljon egy kötőjelet jobbról balra.
•
A központi kijelző tisztítása (658. oldal)
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Kikapcsolás és a rendszerhang
hangerejének módosítása a
központi kijelzőn
A központi kijelző használható a rendszer
hangerejének módosítására vagy teljes kikapcsolására.
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2. Nyomja meg a Hang
hangereje gombot.
A rendszer
3. Az Érintési hangok alatt húzza a kezelőszervet a képernyő-érintési hangok hangerejének módosításához/kikapcsolásához.
Húzza a kezelőszervet a kívánt hangerőhöz.
Rendszermértékegységek
módosítása
A mértékegységek beállításai a központi
kijelző Beállítások menüjében határozhatók
meg.
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
•
A nyelvi beállítások a központi kijelző
Beállítások menüjében vannak meghatározva.
MEGJEGYZÉS
A központi kijelző nyelvének módosítása
azt jelenti, hogy bizonyos tulajdonosi információk nem felelnek meg az országos
vagy helyi törvényeknek és szabályozásoknak. Ne váltson olyan nyelvre, amit nehéz
megérteni, mert így nehézséget okozhat a
képernyőstruktúrában történő eligazodás.
2. Lépjen tovább a Rendszer
Rendszernyelvek és mértékegységek
Mértékegységek menüponthoz.
3. Válasszon mértékegység szabványt:
• Metrikus - kilométer, liter és Celsiusfok.
• Angolszász - mérföld, gallon és Celsius-fok.
Kapcsolódó információk
•
•
A rendszernyelv módosítása
• USA - mérföld, gallon és Fahrenheit-
A központi kijelző áttekintése (109. oldal)
fok.
> A járművezetői kijelző, központi kijelző
és a szélvédőre vetített kijelző mértékegységei megváltoztak.
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (134. oldal)
Audio-beállítások (512. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
A központi kijelző áttekintése (109. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (134. oldal)
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2. Lépjen tovább a Rendszer
Rendszernyelvek és mértékegységek
menüponthoz.
3. Válassza az Rendszer nyelve lehetőséget. A hangvezérlést támogató nyelvek
egy hangvezérlés szimbólummal rendelkeznek.
> A járművezetői kijelző, központi kijelző
és a szélvédőre vetített kijelző nyelve
megváltozott.
A rendszernyelv módosítása (133. oldal)
}}
133
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
A központi kijelző áttekintése (109. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (134. oldal)
Rendszermértékegységek módosítása
(133. oldal)
Egyéb beállítások a központi
kijelző felső nézetében
Az autó számos beállításait módosíthatja és
információkat tekinthet meg a központi kijelzőn.
1. Nyissa meg a felső nézetet a felül található
fül megnyomásával vagy a lefelé húzva/
pöccintve a képernyőn.
4. Egy vagy több beállítás módosítása. A
különböző típusú beállítások eltérő módon
módosíthatók.
> A módosítások azonnal mentésre kerülnek.
2. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
beállítások menü megnyitásához.
Alkategória a beállítások menüben különböző típusú
beállításokkal (itt egy többszörös választógomb és
választógombok).
Kapcsolódó információk
Felső nézet Beállítások gombbal.
3. Nyomja meg a kategóriák és az alkategóriák egyikét, hogy a kívánt beállításhoz jusson.
134
•
•
•
A központi kijelző áttekintése (109. oldal)
A járművezetői kijelző beállításainak viszszaállítása (136. oldal)
A központi kijelző beállításait mutató táblázat (136. oldal)
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Környezetfüggő beállítás
megnyitása a központi kijelzőn
1.
Az autó legtöbb beépített alkalmazása esetén
lehetőség van környezetfüggő beállítás megnyitására, így közvetlenül a központi kijelző
felső nézetében módosíthatja a beállításokat.
2. Nyomja meg a Navigáció beállításai
gombot.
> Egy navigációs beállítás oldal nyílik
meg.
Húzza le a felső nézetet az alkalmazás
kibontott módjában, például Navigáció.
3. Módosítsa igény szerint a beállításokat,
majd hagyja jóvá a választásokat.
A beállítás nézet bezárásához nyomja meg a
Lezárás lehetőséget vagy a központi kijelző
fizikai kezdőlap gombját.
Az autó alapvető alkalmazásainak legtöbbe
rendelkezik ezzel a külső beállítási lehetőséggel, de nem mindegyik.
Harmadik fél alkalmazásai
Felső nézet a környezeti beállítások gombjával.
A környezetfüggő beállítás egy gyorshivatkozás a képernyőn megjelenő aktív funkcióra
vonatkozó specifikus beállítás eléréséhez. Az
autóba kezdettől telepített alkalmazások,
például FM rádió és USB, a Sensus és az
autó beépített funkcióinak részei. Ezen alkalmazások beállításai környezetfüggő beállításon keresztül módosíthatók közvetlenül a felső
nézetben.
Amikor környezetfüggő beállítás áll rendelkezésre:
A felhasználói adatok visszaállítása
tulajdonosváltás esetén
Tulajdonosváltás esetén vissza kell állítani a
felhasználói adatok és a rendszerbeállítások
gyári értékeit.
Az autóban különböző szintekre állíthatók
vissza a beállítások. Tulajdonosváltás esetén
állítsa vissza az összes felhasználói adatot és
rendszerbeállítást az eredeti gyári beállításokra. Tulajdonosváltás esetén a Volvo On
Call* szolgáltatás tulajdonosváltása is fontos.
Kapcsolódó információk
•
A járművezetői kijelző beállításainak viszszaállítása (136. oldal)
•
A járművezetői profilok beállításainak viszszaállítása (142. oldal)
A harmadik féltől származó alkalmazások nincsenek kezdettől az autó rendszerében,
hanem letölthetők, ilyen például a Volvoazonosító. Itt a beállítások mindig az alkalmazáson belül végezhetők el és nem a felső
nézetben.
Kapcsolódó információk
•
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (134. oldal)
•
•
A központi kijelző áttekintése (109. oldal)
•
A járművezetői kijelző beállításainak viszszaállítása (136. oldal)
Alkalmazások letöltése (515. oldal)
* Opció/tartozék. 135
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A járművezetői kijelző
beállításainak visszaállítása
3. Válassza ki a kívánt visszaállítási típust.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
A központi kijelző beállításait
mutató táblázat
Lehetőség van az összes beállítás alapértelmezett értékeinek visszaállítására a központi
kijelző beállítások menüjében.
4. Nyomja meg a OK lehetőséget a visszaállítás jóváhagyásához.
A központi kijelző beállítások menüje számos
fő kategóriát és alkategóriát tartalmaz, ahol
az autó számos funkciójának beállítása és
információi találhatók.
Hét fő kategória létezik: My Car, Hang,
Navigáció, Média, Kommunikáció, Klíma és
Rendszer.
A Személyes beállítások visszaállítása
esetében a visszaállítást meg kell erősíteni
a Visszaállítás az aktív profilra vagy
Visszaállítás az összes profilra megnyomásával.
> A kiválasztott beállítások visszaállításra
kerülnek.
A visszaállítás két típusa
A visszaállítási lehetőségeknek két különböző
típusa van a beállítások menüben:
• Gyári beállítások visszaállítása - törli az
összes adatot és fájlt, és az összes beállítást visszaállítja az alapértelmezett értékekre.
• Személyes beállítások visszaállítása törli a személyes adatokat és visszaállítja a
személyes beállításokat az alapértékekre.
Visszaállítási beállítások
Kövesse ezeket az utasításokat a beállításai
visszaállításához.
MEGJEGYZÉS
Gyári beállítások visszaállítása csak az
autó álló helyzetében lehetséges.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2. Lépjen tovább a Rendszer Gyári
beállítások visszaállítása menüponthoz.
136
Kapcsolódó információk
•
•
•
A központi kijelző áttekintése (109. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (134. oldal)
A központi kijelző beállításait mutató táblázat (136. oldal)
Másfelől, az egyes kategóriák számos alkategóriát és beállítási lehetőséget tartalmaznak.
Az alábbi táblázatok az alkategóriák első szintjét mutatják. A funkciók vagy területek beállítási lehetőségei a kezelési útmutató vonatkozó
részeiben kerülnek részletesen leírásra.
Bizonyos beállítások személyesek, ami azt
jelenti, hogy menthetők Vezetői profilok profil alatt. Más beállítások globálisak, ami azt
jelenti, hogy nem kapcsolódnak járművezetői
profilokhoz.
My Car
Alkategóriák
Kijelzők
IntelliSafe
Vezetési beállítások/Egyedi vezetési
mód*
Lámpák és világítás
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Alkategóriák
Alkategóriák
Tükrök és kényelem
TV*
Zárás
Videó
Rögzítőfék és felfüggesztés
Ablaktörlő
Audio
Kommunikáció
Alkategóriák
Telefon
Alkategóriák
Szöveges üzenetek
Hangszín
Android Auto*
Bal-jobb hangeloszlás
Apple CarPlay*
A rendszer hangereje
Bluetooth-eszközök
Navigáció
Wi-Fi
Alkategóriák
Autó Wi-Fi hotspotja
Térkép
Autómodemes Internet*
Útvonal és útmutatás
Volvo On Call*
Forgalom
Volvo-szolgáltatóhálózatok
MEDIA
Alkategóriák
Rendszer
Alkategóriák
Vezetői profil
Dátum és idő
Rendszernyelvek és mértékegységek
Adatok és adatvédelem
Billentyűzetkiosztások
Hangvezérlés*
Gyári beállítások visszaállítása
Rendszerinformációk
Kapcsolódó információk
•
•
•
A központi kijelző áttekintése (109. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (134. oldal)
A járművezetői kijelző beállításainak viszszaállítása (136. oldal)
Klímavezérlés
A Klíma fő kategória nem rendelkezik alkategóriákkal.
AM/FM rádió
DAB*
Gracenote®
* Opció/tartozék. 137
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Járművezetői profilok
Az autó számos beállítása a járművezető személyes igényeihez alakítható és egy vagy
több vezetői profilba menthető.
A személyes beállítások mentése automatikusan megtörténik az aktív járművezetői profilban. Az egyes kulcsok járművezetői profilokhoz rendelhetők A hozzárendelt kulcs használatakor az autó az adott járművezetői profil
beállításait alkalmazza.
Milyen beállítások kerülnek mentésre
a járművezetői profilokban?
Az autóban végrehajtott számos beállítás
automatikusan mentésre kerül az aktív járművezetői profilban, ha a profil nem védett. Az
autóban a beállítások lehetnek személyesek
vagy globálisak. Csak a személyes beállítások
kerülnek mentésre a járművezetői profilokban.
A járművezetői profilba menthető beállítások
többek között a képernyők, tükrök, első ülések, navigáció*, audio és média rendszer, nyelv
és hangvezérlés.
Bizonyos beállítások, amelyeket globális beállításoknak nevezünk, módosíthatók, de nem
kerülnek mentésre a járművezetői profilban. A
globális beállítások módosítása minden profilt
érint.
Globális beállítások
A globális beállítások és paraméterek nem változnak a járművezetői profilok közötti váltás-
138
kor. Ezek attól függetlenül megmaradnak,
hogy melyik járművezetői profil aktív.
A billentyűzet elrendezése például globális
beállítás. Ha az X járművezetői profilban
további nyelvet adnak a billentyűzethez, akkor
azok elérhetők lesznek az Y járművezetői profilban is. A billentyűzet elrendezésének beállításai nem kerülnek mentésre az adott járművezetői profilban - a beállítások globálisak.
Személyes beállítások
Ha az X járművezetői profilt használták például
a központi kijelző fényerejének beállításához,
akkor az Y járművezetői profilt nem érinti ez a
beállítás. Ez az X járművezetői profilban van
mentve - a fényerő-beállítás személyes beállítás.
Járművezetői profil kiválasztása
A központi kijelző elindulását követően a
kiválasztott járművezetői profil megjelenik a
képernyő tetején. Az autó következő kinyitásakor az utoljára használt járművezetői profil
lesz aktív. Az autó kinyitását követően lehetőség van másik járművezetői profilra váltásra.
Azonban, ha a távvezérlős kulcs egy járművezetői profilhoz van rendelve, akkor ez kerül
kiválasztásra az autó beindításakor.
Egy másik járművezetői profilra váltásnak kétféle módja van.
Lehetőségek 1:
1.
Kapcsolódó információk
Érintse meg a járművezetői profil nevét a
központi kijelző tetején, amikor bekapcsolt
a kijelző.
> Megjelenik a kiválasztható járművezetői
profilok listája.
•
Járművezetői profil kiválasztása
(138. oldal)
•
Járművezetői profil átnevezése
(139. oldal)
•
Távvezérlős kulcs járművezetői profilhoz
rendelése (140. oldal)
3. Nyomja meg a Megerősítés gombot.
> A járművezetői profil kiválasztásra
kerül, és a rendszer betölti az új járművezetői profil beállításait.
Járművezetői profil védelme (140. oldal)
Lehetőségek 2:
•
•
•
A járművezetői profilok beállításainak viszszaállítása (142. oldal)
A központi kijelző beállításait mutató táblázat (136. oldal)
2. Válassza ki a kívánt járművezetői profilt.
1.
Húzza le a felső nézetet a központi kijelzőn.
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
2. Nyomja meg a Profil gombot.
> Az 1. lehetőségben bemutatott lista
jelenik meg.
3. Válassza ki a kívánt járművezetői profilt.
4. Nyomja meg a Megerősítés gombot.
> A járművezetői profil kiválasztásra
kerül, és a rendszer betölti az új járművezetői profil beállításait.
3. lehetőségek:
1.
Húzza le a felső nézetet a központi kijelzőn.
2. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
3. Nyomja meg a Rendszer Vezetői
profilok gombot.
> Megjelenik a kiválasztható járművezetői
profilok listája.
4. Válassza ki a kívánt járművezetői profilt.
> A járművezetői profil kiválasztásra
kerül, és a rendszer betölti az új járművezetői profil beállításait.
•
Távvezérlős kulcs járművezetői profilhoz
rendelése (140. oldal)
Járművezetői profil átnevezése
Lehetőség van az autóban használt különböző járművezetői profilok nevének módosítására.
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2. Nyomja meg a Rendszer
profilok gombot.
3. Válassza az Profil szerkesztése lehetőséget.
> Egy menü nyílik meg, ahol szerkeszthető a profil.
4. Érintse meg a Profilnév négyzetet.
> Egy billentyűzet jelenik meg, és lehetőség van a név módosítására. Érintse
lehetőséget a billentyűzet
meg a
bezárásához.
5. Mentse a név módosítását a Vissza vagy
Lezárás megnyomásával.
> A név megváltozott.
MEGJEGYZÉS
A profilok neve nem kezdődhet szóközzel,
mert akkor a profil neve nem menthető.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Járművezetői profilok (138. oldal)
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(115. oldal)
Járművezetői profil átnevezése
(139. oldal)
Vezetői
Kapcsolódó információk
•
Járművezetői profil kiválasztása
(138. oldal)
•
Billentyűzet a központi kijelzőn (126. oldal)
139
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Járművezetői profil védelme
Bizonyos esetekben nem kívánatos az autóban végrehajtott bizonyos beállítások mentése az aktív járművezetői profilba. Ebben az
esetben lehetőség van a járművezetői profil
védelmére.
MEGJEGYZÉS
A járművezetői profilok védelme csak az
autó álló helyzetében lehetséges.
Járművezetői profil védelméhez:
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2. Nyomja meg a Rendszer
profilok gombot.
Vezetői
3. Válassza az Profil szerkesztése lehetőséget.
> Egy menü nyílik meg, ahol szerkeszthető a profil.
4. Válassza a Profil védelme lehetőséget a
profil védelméhez.
5. Mentse a járművezetői profil védelmének
lehetőségét a Vissza/Lezárás megnyomásával.
> Amikor a profil védett, akkor az autóban
végrehajtott beállítások nem kerülnek
automatikusan mentésre a profilban. A
módosítások ehelyett manuálisan
menthetők a Beállítások Rendszer
Vezetői profilok Profil
szerkesztése alatt a Aktuális
beállítások mentése a profilban megnyomásával. Másrészt viszont, ha a járművezetői profil nem védett, akkor a
beállítások automatikusan mentésre
kerülnek a profilban.
Kapcsolódó információk
•
Járművezetői profilok (138. oldal)
Távvezérlős kulcs járművezetői
profilhoz rendelése
Lehetőség van a kulcs járművezetői profilhoz
rendelésére. Ezután a járművezetői profil az
összes beállításával minden alkalommal automatikusan kiválasztásra kerül, amikor az
adott távvezérlős kulccsal használja az autót.
A távvezérlős kulcs első használatakor nincs
semmilyen járművezetői profilhoz rendelve.
Amikor beindítja az autót, akkor automatikusan a Vendég profil aktiválódik.
A járművezetői profil manuálisan kiválasztható
anélkül, hogy a kulcshoz rendelné azt. Az autó
kinyitásakor az utoljára aktív járművezetői profil aktiválódik. Ha a kulcs egyszer egy járművezetői profilhoz lett rendelve, akkor a járművezetői profilt nem kell kiválasztani, amikor az
adott kulcsot használja.
Távvezérlős kulcs járművezetői
profilhoz rendelése
MEGJEGYZÉS
A távvezérlős kulcs járművezetői profilhoz
rendelése csak az autó álló helyzetében
lehetséges.
Először válassza ki a profilt, amelyhez a kulcsot rendelni szeretné, ha a hozzárendelni
140
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
kívánt profil még nem aktív. Az aktív profil ezután a kulcshoz rendelhető.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2. Nyomja meg a Rendszer
profilok gombot.
Vezetői
3. Válassza ki a kívánt profilt. A kijelző viszszatér a kezdőlap nézethez. A Vendég
profil nem rendelhető kulcshoz.
5. Válassza ki a Kulcs kapcsolódása lehetőséget a profil kulcshoz rendeléséhez. A járművezetői profilt nem lehet olyan kulcshoz
rendelni, amelyet pillanatnyilag nem használ az autóban. Ha több kulcs van az autóban, akkor a A rendszer több kulcsot
talált. Tegye a másodlagos
kulcsolvasóra azt a kulcsot, amellyel
csatlakozni kíván üzenet jelenik meg.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Járművezetői profilok (138. oldal)
Járművezetői profil átnevezése
(139. oldal)
A távvezérlős kulcs (244. oldal)
4. Húzza le újra a felső nézetet, és érintse
meg a Beállítások Rendszer
Vezetői profilok Profil szerkesztése
menüpontot.
A tartalék olvasó helye az alagútkonzolon.
> Amikor megjelenik a Profil a kulcshoz
kapcsolva üzenet, akkor a kulcs és a
járművezetői profil egymáshoz vannak
rendelve.
6. Nyomja meg a OK gombot.
> Ez a kulcs mostantól a járművezetői
profilhoz van rendelve, és ez így marad,
amíg a Kulcs kapcsolódása jelölőnégyzet nincs bejelölve.
141
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A járművezetői profilok
beállításainak visszaállítása
Az egy vagy több járművezetői profilhoz mentett beállítások az autó álló helyzetében állíthatók vissza.
Üzenet a központi kijelzőn
A központi kijelző üzeneteket képes megjeleníteni, hogy tájékoztassa a vezetőt a különböző eseményekről.
MEGJEGYZÉS
Gyári beállítások visszaállítása csak az
autó álló helyzetében lehetséges.
1.
2. Nyomja meg a Rendszer Gyári
beállítások visszaállítása Személyes
beállítások visszaállítása gombot.
Kapcsolódó információk
•
•
Járművezetői profilok (138. oldal)
A járművezetői kijelző beállításainak viszszaállítása (136. oldal)
Példa az üzenetek megjelenítésére a központi kijelző
felső nézetében.
A központi kijelző olyan üzeneteket jelenít
meg, amelyek kisebb fontosságúak a járművezető számára.
A legtöbb üzenet a központi kijelző állapotsávja felett jelenik meg. Egy idő elteltével vagy
amikor végrehajtanak valamilyen, az üzenettel
kapcsolatos tevékenységet, az üzenet eltűnik
az állapotsávról. Ha egy üzenetet menteni kell,
akkor az a központi kijelző felső nézetébe
kerül.
Az üzenet szerkezete változó lehet és grafikákkal, szimbólumokkal vagy gombokkal együtt
142
Felugró üzenetek
Bizonyos esetekben az üzenetek felugró
ablakban jelennek meg. A felugró üzenetek
magasabb prioritással rendelkeznek, mint az
állapotsávban megjelenő üzenetek és nyugtázást/valamilyen tevékenységet igényelnek,
mielőtt eltűnnének.
Kapcsolódó információk
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
3. Válassza ki a Visszaállítás az aktív
profilra, Visszaállítás az összes profilra
vagy Mégse lehetőségek valamelyikét.
jelenhetnek meg például az üzenethez kapcsolódó funkciók aktiválásához/inaktiválásához.
•
Üzenetek kezelése a központi kijelzőn
(143. oldal)
•
A központi kijelzőről mentett üzenetek
kezelése (143. oldal)
•
Üzenetek a járművezetői kijelzőn
(105. oldal)
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Üzenetek kezelése a központi
kijelzőn
A központi kijelzőn megjelenő üzenetek a
központi kijelző nézeteiben kezelhetők.
Gombok nélküli üzenetek:
–
Zárja be az üzenetet annak megérintésével vagy hagyja, hogy az üzenet egy idő
elteltével magától bezáruljon.
> Az üzenet eltűnik az állapotsávról.
A központi kijelzőről mentett
üzenetek kezelése
Mind a járművezetői mind a központi kijelzőről mentett üzenetek kezelése a központi
kijelzőn történik.
Ha egy üzenetet menteni kell, akkor az a központi kijelző felső nézetébe kerül.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Példa az üzenetek megjelenítésére a központi kijelző
felső nézetében.
Bizonyos üzenetek a központi kijelzőn egy
gombbal rendelkeznek (vagy több gombbal a
felugró üzenetekben), például az üzenethez
kapcsolódó funkció aktiválásához/inaktiválásához.
Üzenet a központi kijelzőn (142. oldal)
A központi kijelzőről mentett üzenetek
kezelése (143. oldal)
Üzenetek a járművezetői kijelzőn
(105. oldal)
Példák mentett üzenetekre és lehetőségekre a felső
nézetben.
A központi kijelzőn megjelenő és mentendő
üzenetek a központi kijelző felső nézetébe
kerülnek.
Új üzenetek kezelése
Gombokkal rendelkező üzenetek:
–
Nyomja meg a gombot a tevékenység
végrehajtásához vagy hagyja, hogy az üzenet egy idő elteltével bezáródjon.
> Az üzenet eltűnik az állapotsávról.
}}
143
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Mentett üzenet olvasása
1. Nyissa meg a felső nézetet a központi
kijelzőn.
> A mentett üzenetek listája jelenik meg.
A jobb oldalon nyíllal rendelkező üzenetek kibonthatók.
Szélvédőre vetített kijelző*
A szélvédőre vetített kijelző kiegészíti az autó
járművezetői kijelzőjét, és információkat vetít
a járművezetői kijelzőről a szélvédőre. A kivetített kép csak a járművezető helyéről látható.
Mentett üzenetek kezelése
Bizonyos üzenetek egy gombbal rendelkeznek, például az üzenethez kapcsolódó funkció
aktiválásához/inaktiválásához.
Nyomja meg a gombot a tevékenység
végrehajtásához.
A mentett üzenetek a felső nézetben automatikusan törlésre kerülnek, amikor az autó le van
állítva.
A járművezetőt az alábbiak akadályozhatják abban, hogy lássa a szélvédőre vetített
kijelző adatait
•
•
2. Érintse meg az üzenetet annak kibontásához/összecsukásához.
> Az üzenettel kapcsolatos további információk a listában és a képen jelennek
meg grafikus formában a bal oldalon az
alkalmazásban.
–
MEGJEGYZÉS
polarizáló napszemüveg használata
olyan vezetési pozíció, amelyben a járművezető nem az ülés közepén ül
•
a kijelző egység fedőüvegére helyezett
tárgyak
•
kedvezőtlen fényviszonyok.
FONTOS
A szélvédőre vetített kijelző figyelmeztetéseket és a sebességgel kapcsolatos információkat, sebességtartó funkciókat, navigációt stb.
jelenít meg a vezető látóterében. A jelzőtábla
információk és a bejövő telefonhívások szintén
megjelenhetnek a szélvédőre vetített kijelzőn.
Az információkat kivetítő kijelző egység a
műszerfalon helyezkedik el. A kijelző egység fedőüvegének védelme érdekében ne
helyezzen semmilyen tárgyat a fedőüvegre
és ügyeljen arra, hogy semmi ne eshessen
rá.
Kapcsolódó információk
•
•
•
144
Üzenet a központi kijelzőn (142. oldal)
Üzenetek kezelése a központi kijelzőn
(143. oldal)
Üzenetek a járművezetői kijelzőn
(105. oldal)
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A hópehely szimbólum világít, ha
jegesedés kockázata áll fenn.
Kapcsolódó információk
•
A szélvédőre vetített kijelző* bekapcsolása
és kikapcsolása (146. oldal)
•
A szélvédőre vetített kijelző* tisztítása
(659. oldal)
•
Szélvédőre vetített kijelző a szélvédő cseréjekor* (624. oldal)
MEGJEGYZÉS
Bizonyos látáshibák fejfájást és feszültségérzetet okozhatnak a szélvédőre vetített
kijelző használatakor.
Példák arra, hogy mik jelenhetnek meg a kijelzőn.
Sebesség
Sebességtartó
Navigáció
City Safety a szélvédőre vetített
kijelzőn
Ütközésfigyelmeztetés esetén a szélvédőre
vetített kijelzőn megjelenő információk a City
Safety figyelmeztető szimbólumára váltanak.
Ez a grafika akkor is megjelenik, ha a szélvédőre vetített kijelző ki van kapcsolva.
Jelzőtáblák
Számos szimbólum jelenhet meg ideiglenesen
a szélvédőre vetített kijelzőn, például:
Ha a figyelmeztető szimbólum világít
- olvassa el a figyelmeztető üzenetet
a járművezetői kijelzőn.
Ha a tájékoztató szimbólum világít olvassa el az üzenetet a járművezetői
kijelzőn.
A City Safety figyelmeztető szimbóluma villog, hogy
felhívja a járművezető figyelmét az ütközés kockázatára.
* Opció/tartozék. 145
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A szélvédőre vetített kijelző*
bekapcsolása és kikapcsolása
A szélvédőre vetített kijelző
beállításai*
A szélvédőre vetített kijelző akkor aktiválható
és inaktiválható, amikor be van indítva az
autó.
Nyomja meg a Vetített
kijelző gombot a központi
kijelző funkció nézetében.
Egy visszajelző lámpa világít
a gombban, amikor a funkció
aktív.
A kijelző szélvédőre vetítésének beállítása.
A beállítások akkor adhatók meg, amikor az
autó be van indítva és kivetített kép látható a
szélvédőn.
Kapcsolódó információk
A fényerő és a függőleges helyzet
beállítása
Kijelző-beállítások kiválasztása
Válassza ki, hogy mely funkciók jelenjenek
meg a szélvédőre vetített kijelzőn.
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
•
A szélvédőre vetített kijelző beállításai*
(146. oldal)
2. Nyomja meg a My Car Kijelzők
Vetített kijelző opciók gombot.
•
Szélvédőre vetített kijelző* (144. oldal)
3. Válasszon ki egy vagy több funkciót:
•
•
•
•
1.
Nyomja meg a Vetített kijelző beállításai
gombot a központi kijelző funkció nézetében.
2. Állítsa be a járművezető látóterébe vetített
kép fényerejét és a függőleges helyzetét a
kormánykerék jobb oldali billentyűzetének
használatával.
Navigáció megjelenítése
Road Sign Information mutatása
Vezetőtámogatás megjelenítése
Telefon megjelenítése
A beállítások személyes beállításként kerülnek
mentésre a járművezetői profilban.
A fényerő csökkentése
A fényerő növelése
146
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A helyzet emelése
Hangfelismerés
A helyzet süllyesztése
A hangvezérlés15 lehetővé teszi az autó olyan
funkcióinak kimondott utasításokkal történő
vezérlését, mint a klímarendszer, a rádió vagy
a Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott telefon. A Sensus Navigation* navigációval felszerelt autókban a navigációs rendszer szintén vezérelhető hangfelismeréssel.
Megerősítés
A grafika fényereje a háttér fényviszonyainak
megfelelően módosul. A fényerőt befolyásolja
az autó egyéb kijelzőinek fényerő-beállítása is.
A magassági helyzet a vezetőajtó billentyűzetének használatával tárolható az első elektromos* ülés memória funkciójában.
Mi a hangvezérlés?
A vízszintes helyzet kalibrálása
Forgatás az óramutató járásával ellentétes
irányban
A szélvédőre vetített kijelző vízszintes helyzete
kalibrálásra szorulhat, ha kicserélték a szélvédőt vagy a kijelző egységet. A kalibrálás a kivetített képnek az óramutató járásával egyező
vagy ellentétes irányú forgatását jelenti.
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Válassza a My Car Vezető kijelzője
Vetített kijelző opciók Vetített kijelző
kalibrálása lehetőséget.
3. Kalibrálja a kép vízszintes helyzetét a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével.
15
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Forgatás az óramutató járásával egyező
irányban
Megerősítés
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Szélvédőre vetített kijelző* (144. oldal)
A szélvédőre vetített kijelző* bekapcsolása
és kikapcsolása (146. oldal)
Járművezetői profilok (138. oldal)
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre
vetített kijelző* helyzetének tárolása
(188. oldal)
A hangvezérlés egy segítség, amely megkönynyíti a különböző utasítások használatát az
autóban. Alapvetően úgy működik, mint egy
normál alkalmazás, amelyben rögzített sorrendben visz be információkat, hogy végrehajtson egy feladatot, de billentyűzet helyett
hangos utasításokat használ. Ezért jó ötlet
megtanulni, hogy milyen sorrendben kell
kimondani a hangos utasításokat a kívánt
eredmény eléréséhez.
A hangvezérlő rendszer lehetővé teszi bizonyos infotainment és klíma funkciók hangutasításokkal történő vezérlését. A rendszer
beszéddel válaszolhat és információkat jeleníthet meg a járművezetői kijelzőn.
}}
* Opció/tartozék. 147
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
FIGYELEM
Mindig a járművezető viseli a felelősséget a
jármű biztonságos vezetéséért és az
érvényben lévő közlekedési szabályok
betartásáért.
A hangvezérlő rendszer mikrofonja
Rendszerfrissítés
A hangfelismerő rendszer folyamatos fejlesztés alatt áll. Ajánlott mindig a legfrissebb verziót telepíteni.
Töltse le a frissítéseket a
support.volvocars.com oldalról.
Kapcsolódó információk
•
•
148
A hangfelismerés használata (148. oldal)
Telefon vezérlése hangvezérléssel
(150. oldal)
•
Rádió és média hangvezérlése
(151. oldal)
•
A klíma hangvezérléses szabályozása
(205. oldal)
•
A hangfelismerés beállításai (152. oldal)
A hangfelismerés használata
A hangvezérlés elindítása16
Ahhoz, hogy utasításokat
adjon a hangvezérlő rendszeren keresztül, "párbeszédet"
kell folytatnia a rendszerrel.
Nyomja meg a kormánykerék
hangfelismerés gombját
a rendszer aktiválásához és a
hangutasításos párbeszéd kezdeményezéséhez. Miután megnyomta a gombot, egy sípoló
hang hallható és a hangvezérlés szimbóluma
jelenik meg a járművezetői kijelzőn.
Ez azt mutatja, hogy a rendszer elkezdett
figyelni, és elkezdheti kimondani az utasításokat. Amint beszélni kezd, a rendszer elkezdi
tanulni a hangja felismerését és megértését.
Ez néhány másodpercet vesz igénybe és automatikusan történik, ami azt jelenti, hogy nincs
szükség semmilyen hangbetanítási folyamat
manuális elindítására.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Ügyeljen az alábbiakra:
•
Beszéljen a hangot követően, normál
hangon és normál tempóban.
•
Ne beszéljen, miközben a rendszer
válaszol (a rendszer eközben nem érti meg
az utasításokat).
•
Kerülje a háttérzajokat az utastérben az
ajtók, ablakok és a napfénytető* zárva tartásával.
Általánosságban, a rendszer úgy működik,
hogy alapvető utasításokra hallgat, amelyeket
részletesebb utasítások követnek, amelyek
meghatározzák, hogy milyen tevékenységeket
szeretne a rendszertől.
A rendszer audio hangerejének módosításához, forgassa a hangerő gombot, amikor a
hang beszél. Lehetőség van más gombok
használatára hangvezérlés közben. Azonban
más hangok elnémulnak a rendszerrel folytatott párbeszéd során, ami azt jelenti, hogy a
hanggal kapcsolatos funkciók nem hajthatók
végre a gombok használatával.
16
17
Hangvezérlés leállítása
A hangvezérlés többféle módon kikapcsolható:
lehetőséget, és
•
Érintse meg röviden a
mondja "Cancel".
•
Nyomja meg hosszan a kormánykerék
hangvezérlő gombját, amíg két hangjelzést nem hall. Ez leállítja a hangfelismerést, akkor is, amikor a rendszer beszél.
A hangvezérlés úgy is kikapcsolható, hogy
nem válaszol egy párbeszéd során. A rendszer
először három alkalommal választ kér, és ha
még mindig nincs válasz, akkor a hangvezérlés
automatikusan kikapcsol.
2. Mondja "Call [keresztnév] [vezetéknév]
[számkategória]", például "Call Robin
Smith Mobil".
> A rendszer tárcsázza a telefonkönyvből
kiválasztott kapcsolatot. Ha a partner
több telefonszámmal rendelkezik (például otthoni, mobil, munkahelyi), akkor
meg kell adni a megfelelő kategóriát.
Utasítások/kifejezések
Az alábbi utasítások általánosan, a helyzettől
függetlenül használhatók:
•
"Repeat" - megismétli az utolsó hangos
üzenetet a folyó párbeszédben.
A kommunikáció felgyorsításához és a rendszer üzeneteinek átugrásához, nyomja meg a
hangvezérlés gombját.
kormánykerék
Ezzel kihagyhatja a rendszer hangját, és
kimondhatja a következő utasítást.
•
•
"Cancel" - befejezi a párbeszédet17
Példa a hangfelismeréses vezérlésre
Az egyes funkciókhoz tartozó egyedi utasításokat, mint a telefon és a rádió, a vonatkozó
fejezetekben találja.
1.
Nyomja meg a
gombot.
"Help" - elindítja a súgó párbeszédet. A
rendszer az adott helyzetben használható
utasításokkal, egy kéréssel vagy egy példával válaszol.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Ne feledje, hogy ez csak akkor állítja le a párbeszédet, amikor a rendszer nem beszél. Ehhez nyomja meg hosszan a
gombot, amíg két csipogó hangot nem hall.
}}
* Opció/tartozék. 149
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Számok
A számokból álló utasításokat a vezérelt funkciótól függően eltérően kell kiadni:
•
A telefonszámokat és irányítószámokat
egyenként, számról-számra kell kimondani, például "nulla, három, egy, kettő,
kettő, négy, négy, három" (03122443).
•
A házszámok kimondhatók számjegyenként vagy csoportokban, például "kettő,
kettő" vagy "huszonkettő" (22). Az angol
és a holland nyelv esetében több csoport
is kimondható egymás után, például
"huszonkettő, huszonkettő" (22 22). Az
angol nyelv esetében használható a dupla
és a tripla kifejezés, például "dupla nulla"
(00). A számok a 0-2300 tartományban
adhatók meg.
•
A frekvenciák kimondhatók "kilencvenynyolc pont nyolc" (98.8), "száz és négy
pont kettő" vagy "száznégy pont kettő"
(104.2) formában.
Sebesség és ismétlés mód
Lehetőség van a sebesség beállítására, ha a
rendszer túl gyorsan beszél.
Engedélyezhető az ismétlés mód, hogy a
rendszer elismételje, amit Ön mondott.
A sebesség módosításához vagy az ismétlés
mód aktiválásához/inaktiválásához.
1.
150
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2. Nyomja meg az Rendszer
Hangvezérlés gombot, és válassza ki a
beállításokat.
• Hangutasítás megismétlése
• Beszédsebesség
Kapcsolódó információk
•
•
Hangfelismerés (147. oldal)
Telefon vezérlése hangvezérléssel
(150. oldal)
•
Rádió és média hangvezérlése
(151. oldal)
•
A klíma hangvezérléses szabályozása
(205. oldal)
•
A hangfelismerés beállításai (152. oldal)
Telefon vezérlése
hangvezérléssel18
Bluetooth kapcsolaton csatlakozó telefonnal
felhívhat egy partnert, üzeneteket olvastathat
fel vagy rövid üzeneteket diktálhat hangutasításokkal.
Egy partner megadásához a telefonkönyvből,
a hangfelismeréses utasításnak tartalmaznia
kell a telefonkönyvben szereplő kapcsolati
adatokat. Ha egy partner, például Robyn
Smith, több telefonszámmal rendelkezik,
akkor a számkategóriát is meg kell adni, például Home vagy Mobil: "Call Robin Smith
Mobil".
Nyomja meg a
gombot, és mondja ki az
alábbi utasítások valamelyikét:
•
"Call [contact]" - tárcsázza a telefonkönyvből kiválasztott partnert.
•
"Call [telefonszám]" - tárcsázza a telefonszámot.
•
•
"Recent calls" - megjeleníti a híváslistát.
•
"Read message" - felolvassa az üzenetet.
Ha több üzenet van - válassza ki, hogy
melyik üzenetet kell felolvasni.
"Message to [contact]" – a felhasználók
felszólítást kapnak egy rövid üzenet
kimondására. Az üzenetet ezután a rendszer hangosan megismétli, és a felhasználó választhat az üzenet küldése19 vagy
módosítása közül. A funkció működéséhez
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
az autónak csatlakoznia kell az internethez.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
Rádió és média hangvezérlése20
Az alábbiakban láthatók a rádió és a médialejátszó eszköz kezeléséhez szükséges utasítások.
Érintse meg a
lehetőséget, és mondja ki
az alábbi utasítások valamelyikét:
"Tune to [frekvencia] [hullámhossz]" elkezdi a kiválasztott rádiófrekvencia lejátszását a kiválasztott frekvenciasávból.
"Radio" - elindítja az FM rádiót.
A hangfelismerés beállításai (152. oldal)
•
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
(549. oldal)
"Play [előadó]" - lejátssza a kiválasztott
előadó zeneszámait.
•
•
•
•
•
•
•
•
"Play [zeneszám címe]" - lejátssza a
kiválasztott zeneszámot.
•
•
"Play [zeneszám címe] from [album]" lejátssza a kiválasztott zeneszámot a kiválasztott albumról.
"Bluetooth" - elindítja a lejátszást Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott médiaforrásról.
•
•
"Play [TV channel name]" - elindítja a
kiválasztott TV-csatornát*21.
"Similar music" — az USB-eszközről pillanatnyilag játszott zenéhez hasonló zenét
játszik.
•
"Play [rádióállomás]" - elkezdi a kiválasztott rádiócsatorna lejátszását.
Hangfelismerés (147. oldal)
A hangfelismerés használata (148. oldal)
Rádió és média hangvezérlése (151. oldal)
A klíma hangvezérléses szabályozása
(205. oldal)
•
•
18
19
20
21
•
"Media" - elindít egy párbeszédet a média
és rádió kezeléséhez, és példákat mutat az
utasításokra.
"Tune to [frekvencia]" - elkezdi a kiválasztott rádiófrekvencia lejátszását az
aktuális frekvenciasávban. Ha nincs aktív
rádióforrás, akkor alapértelmezetten az
FM hullámhossz indul el.
"Radio FM" - elindítja az FM rádiót.
"DAB " - elindítja a DAB rádiót*.
"TV" - elindítja a lejátszást TV-ről*21.
"CD" - elindítja a lejátszást CD-lemezről*.
"USB" - elindítja a lejátszást USB-ről.
"iPod" - elindítja a lejátszást iPod készülékről.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Hangfelismerés (147. oldal)
A hangfelismerés használata (148. oldal)
Telefon vezérlése hangvezérléssel
(150. oldal)
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Csak bizonyos telefonok képesek üzeneteket küldeni az autón keresztül. A kompatibilis telefonok tekintetében, lásd support.volvocars.com.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
}}
* Opció/tartozék.
151
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
•
A klíma hangvezérléses szabályozása
(205. oldal)
•
A hangfelismerés beállításai (152. oldal)
A hangfelismerés beállításai22
Kapcsolódó információk
Itt választhatók ki a hangvezérlő rendszer
beállításai.
•
•
•
Beállítások
Rendszer
Hangvezérlés
Az alábbi területeken végezhetők beállítások:
• Hangutasítás megismétlése
• Neme
• Beszédsebesség
Audio-beállítások
Válassza ki a hangbeállításokat az alábbi alatt:
Beállítások Hang A rendszer
hangereje Hangvezérlés
Nyelvi beállítások
A hangfelismerés nem minden nyelv esetében
lehetséges. A hangfelismeréshez rendelkezésre álló nyelvek egy ikonnal vannak jelölve a
.
nyelvek listájában A nyelv módosítása a menüre, üzenetekre és
súgó szövegekre is hatással van.
Beállítások Rendszer
Rendszernyelvek és mértékegységek
Rendszer nyelve
22
152
Bizonyos piacokra vonatkozik.
•
•
•
•
Hangfelismerés (147. oldal)
A hangfelismerés használata (148. oldal)
Telefon vezérlése hangvezérléssel
(150. oldal)
A klíma hangvezérléses szabályozása
(205. oldal)
Rádió és média hangvezérlése (151. oldal)
Audio-beállítások (512. oldal)
A rendszernyelv módosítása (133. oldal)
VILÁGÍTÁS
VILÁGÍTÁS
Világításkapcsolók
A különböző világítás-kezelőszervek szolgálnak a külső és belső világítás vezérlésére. A
bal oldali bajuszkapcsoló szolgál a külső
világítás bekapcsolására és beállítására. A
belső fényerő a műszerfalon található forgókapcsolóval szabályozható.
Külső világítás
Állás
Leírás
Állás
Nappali világítás lámpái.
Leírás
Nappali világítás és helyzetjelző
lámpák nappal.
Használható a fénykürt.
Tompított fényszóró és helyzetjelző lámpák gyenge megvilágításban vagy sötétben vagy, amikor be vannak kapcsolva az első
ködlámpák* és/vagy a hátsó ködlámpák.
Nappali világítás és helyzetjelző
lámpák.
Helyzetjelző lámpák, amikor az
autó parkol.A
Használható a fénykürt.
Az aktív távolsági fényszóró funkció bekapcsolható.
Tompított fényszóró és helyzetjelző lámpák.
A távolsági fényszóró bekapcsolható.
A távolsági fényszóró akkor kapcsolható be, amikor be van kapcsolva a tompított fényszóró.
Használható a fénykürt.
Használható a fénykürt.
Aktív távolsági fényszóró be-/
kikapcsolva.
Forgógyűrű a bal oldali bajuszkapcsolón.
Amikor az autó elektromos rendszere a II gyújtáshelyzetben van, akkor az alábbi funkciók
állnak rendelkezésre a forgógyűrű különböző
helyzeteihez:
154
A
Ha az autó álló helyzetben van, de jár a motor, akkor a forgógyűrű egy másik helyzetből a
állásba mozdítható
csak a helyzetjelző lámpák bekapcsolásához a többi világítás helyett.
A Volvo a
üzemmód használatát javasolja a jármű vezetése közben.
* Opció/tartozék.
VILÁGÍTÁS
FIGYELEM
Az autó világítási rendszere nem minden
helyzetben, például ködben vagy esőben,
képes érzékelni a túl gyenge vagy elégségesen erős napfényt.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy a
közlekedési szabályoknak és a közlekedési
helyzetnek megfelelő világítással vezesse
az autót.
Forgókapcsoló a műszerfalon
•
A távolsági fényszóró használata
(158. oldal)
A világítás funkciók beállítása a
központi kijelzőn
•
•
•
•
•
•
Tompított fényszóró (157. oldal)
A központi kijelzőn számos világítás beállítás
végezhető el és aktiválható. Ez vonatkozik
például az aktív távolsági fényszóróra, a hazakísérő világításra és a megközelítő világításra.
1. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
Hátsó ködlámpa (161. oldal)
Aktív kanyarlámpák* (161. oldal)
Féklámpák (162. oldal)
Vészféklámpák (162. oldal)
Vészvillogók (163. oldal)
2. Nyomja meg a My Car
világítás gombot.
Lámpák és
3. Válassza a Külső világítás vagy Belső
világítás lehetőséget, majd válassza ki a
beállítani kívánt funkciót.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Forgókapcsoló (balra) a belső fényerő beállításához.
Kapcsolódó információk
•
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (155. oldal)
•
•
•
Belső világítás (164. oldal)
•
•
•
Világításkapcsolók (154. oldal)
Aktív távolsági fényszóró (158. oldal)
A hazakísérő világítás használata
(163. oldal)
A közelítő világítás időtartama
(164. oldal)
Az irányjelzők használata (160. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (134. oldal)
Funkció nézet a központi kijelzőn
(122. oldal)
Helyzetjelző lámpák (156. oldal)
Az irányjelzők használata (160. oldal)
* Opció/tartozék. 155
VILÁGÍTÁS
Helyzetjelző lámpák
A helyzetjelző lámpák használhatók arra,
hogy a többi közlekedő lássa az autót, ha az
megáll vagy parkol. A helyzetjelző lámpa a
kormánykerék bajuszkapcsolójának forgógyűrűjével kapcsolható be.
A bajuszkapcsoló forgógyűrűje helyzetjelző lámpa
állásban.
Forgassa a forgógyűrűt
állásba - bekapcsolnak a helyzetjelző lámpák (ugyanakkor
bekapcsol a rendszámtábla-világítás is).
Ha az autó elektromos rendszere II gyújtáshelyzetben van, akkor a nappali világítás kapcsol be a parkolólámpák helyett. Amikor ebbe
az állásba mozdítja a gyűrűt, akkor a helyzetjelző lámpák attól függetlenül bekapcsolnak,
hogy milyen gyújtáshelyzetben van az autó
elektromos rendszere.
1
156
Daytime Running Lights
Ha az autó álló helyzetben van, de jár a motor,
akkor a forgógyűrű egy másik helyzetből a
helyzetjelző lámpa állásba mozdítható
csak a helyzetjelző lámpák bekapcsolásához a
többi világítás helyett.
Amikor több mint 30 másodpercig 10 km/h
(körülbelül 6 mph) alatti sebességgel vezet,
vagy a sebesség meghaladja a 10 km/h
(körülbelül 6 mph) értéket, akkor a nappali
világítás bekapcsol. A járművezetőnek a
pozíciótól eltérő pozíciót kell választania.
Nappali világítás lámpái
Az autó a fényviszonyokat és a környezetet
figyelő érzékelőkkel rendelkezik. A nappali
világítás akkor kapcsol be, amikor a kormány,
vagy
kerék bajuszkapcsolója
állásban, az autó elektromos rendszere
II gyújtáshelyzetben van.
állásban a
fényszórók gyenge napfényben vagy sötétben
automatikusan tompított fényre váltanak.
Ha kinyitják a csomagtérfedelet amikor odakint sötét van, akkor bekapcsolnak a hátsó
helyzetjelző lámpák (ha még nincsenek bekapcsolva), hogy figyelmeztessék a hátulról
érkező közlekedőket. Ez a forgógyűrű helyzetétől és az autó elektromos rendszerének gyújtáshelyzetétől függetlenül megtörténik.
Kapcsolódó információk
•
•
Világításkapcsolók (154. oldal)
Gyújtáshelyzetek (450. oldal)
A bajuszkapcsoló forgógyűrűje AUTO állásban van.
Ha a bajuszkapcsoló forgógyűrűje a
állásban van, akkor be van kapcsolva a nappali
világítás (DRL1), amikor az autót nappali fényviszonyok között vezeti. Az autó gyenge megvilágítás vagy sötétség esetén automatikusan
tompított fényszóróra váltja a nappali világítást. Akkor is tompított fényszóróra vált, ha
VILÁGÍTÁS
bekapcsolja az első ködlámpát* és/vagy a
hátsó ködlámpát.
FIGYELEM
Ez a rendszer segít energiát megtakarítani
- nem képes minden helyzetben meghatározni, mikor túl gyenge vagy elégségesen
erős a megvilágítás, például ködben vagy
esőben.
Tompított fényszóró
Amikor a bajuszkapcsoló forgógyűrűjének
állásában vezet, akkor a tompított fényszóró gyenge megvilágítás mellett vagy
sötétben automatikusan bekapcsol, ha az
autó elektromos rendszere II gyújtáshelyzetben van.
Alagútészlelés
Az autó észleli, hogy alagútba fog hajtani, és
nappali világításról tompított fényszóróra vált.
Ne feledje, hogy a bal oldali bajuszkapcsoló
módban kell lennie az
forgógyűrűjének
alagútészlelés működéséhez.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Mindig a járművezető felelőssége, hogy az
autót a megfelelő állásba kapcsolt, és a
közlekedési szabályoknak megfelelő, a közlekedési helyzetnek megfelelő állásba kapcsolt fényszóróval vezesse.
Világításkapcsolók (154. oldal)
Gyújtáshelyzetek (450. oldal)
Nappali világítás lámpái (156. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
Világításkapcsolók (154. oldal)
Gyújtáshelyzetek (450. oldal)
Tompított fényszóró (157. oldal)
A bajuszkapcsoló forgógyűrűje AUTO állásban van.
A bajuszkapcsoló forgógyűrűjének
helyzetében a tompított fényszóró is automatikusan bekapcsol, ha bekapcsolja a hátsó ködlámpát.
helyA bajuszkapcsoló forgógyűrűjének
zetében a tompított fényszóró mindig be van
kapcsolva, amikor az autó elektromos rendszere II gyújtáshelyzetben van.
* Opció/tartozék. 157
VILÁGÍTÁS
A távolsági fényszóró használata
A távolsági fényszóró a bal oldali bajuszkapcsolóval működtethető. A távolsági fényszóró
az autó legerősebb világítása, sötétben történő használatra szolgál, amennyiben nem
zavarja a többi közlekedőt.
fényszórót a bajuszkapcsoló előre mozdításával.
Kapcsolja ki a bajuszkapcsoló hátrafelé
mozdításával.
Amikor be van kapcsolva a távolsági fényszimbólum világít a komszóró, akkor a
binált műszerfalon.
Aktív távolsági fényszóró
Az aktív távolsági fényszóró egy olyan funkció, amely a szélvédő felső szélén található
kameraérzékelőt használja a szembejövő forgalom fényszóróinak vagy az elől haladó forgalom hátsó lámpáinak észleléséhez, hogy
távolsági fényszóróról tompított fényszóróra
váltson.
Kapcsolódó információk
•
•
Világításkapcsolók (154. oldal)
Aktív távolsági fényszóró (158. oldal)
A kormánykerék bajuszkapcsolója a forgó gyűrűvel.
Fénykürt
Mozdítsa hátrafelé a bajuszkapcsolót a
fénykürt helyzetbe. A távolsági fényszórók
a bajuszkapcsoló elengedéséig világítanak.
Távolsági fényszóró
A távolsági fényszóró akkor kapcsolható
be, amikor a kormánykerék bajuszkapcso2 vagy
lójának forgógyűrűje
állásban van. Kapcsolja be a távolsági
2 Amikor
158
a tompított fényszóró be van kapcsolva.
A
szimbólum aktív távolsági fényszórót jelent.
A funkció akkor kapcsolhat be, amikor sötétben haladva a jármű sebessége körülbelül
20 km/h (körülbelül 12 mph) vagy ennél
nagyobb. A funkció az utcai lámpákat is figyelembe veheti. Amikor a kamera-érzékelő már
nem észlel szembejövő vagy elöl haladó autót,
akkor a távolsági fényszóró körülbelül egy
másodperc múlva újra bekapcsol.
VILÁGÍTÁS
Az aktív távolsági fényszóró
bekapcsolása
Ha ez a szimbólum a Aktív
távolsági fénysz. Ideiglenesen
nem áll rendelkezésre üzenettel
együtt jelenik meg a járművezetői
kijelzőn, akkor a távolsági és a tompított fényszóró közötti váltást manuálisan kell végrehajszimbólum kialszik, amikor az
tani. A
üzenet megjelenik.
Az aktív távolsági fényszóró a bal oldali bajuszhelyzetbe forgatásával aktiválkapcsoló
ható és inaktiválható. A forgógyűrű ezután
visszatér
állásba. Amikor be van kapcsolva a távolsági fényszóró, akkor a
szimbólum világít fehér fénnyel a járművezetői
kijelzőn. Amikor a távolsági fényszóró aktív,
akkor a szimbólum kéken világít.
Ha az aktív távolsági fényszórót a távolsági
fényszóró bekapcsolt állapotában inaktiválja,
akkor világítás azonnal tompított fényre kapcsol.
Adaptív funkció
A LED-es3 fényszóróval* felszerelt autók esetén az aktív távolsági fényszóró adaptív funkcióval rendelkezik4. Ebben az esetben a hagyományos fényváltással ellentétben a fénysugár
továbbra is megmarad a szembejövő vagy elöl
haladó forgalom mindkét oldalán – csak a
fénysugár közvetlenül a járműre mutató része
kerül tompításra.
Adaptív funkció: Tompított fény közvetlenül a szembejövő járművek felé, de továbbra is távolsági fény a
jármű két oldalán.
A távolsági fényszóró részben kerül tompításra, azaz ha a fényszóró kicsit jobban világít
mint a tompított fény, akkor világít a
szimbólum a járművezetői kijelzőn.
Az aktív távolsági fényszóró korlátai
A kameraérzékelő, amelyen a funkció alapszik,
korlátokkal rendelkezik.
Ugyanez vonatkozik arra az esetre is,
amikor ez a szimbólum a Szélvédőérzékelő Érzékelő blokkolva, lásd
a kézikönyvet üzenettel jelenik
meg.
Az aktív távolsági fényszóró ideiglenesen elérhetetlen lehet például olyan körülmények
között, mint a sűrű köd vagy a zuhogó eső.
Amikor az aktív távolsági fényszóró újra elérhető vagy a szélvédő-érzékelők már nincsenek
gátolva, akkor az üzenet eltűnik és a
szimbólum világít.
FIGYELEM
Az aktív távolsági fényszóró segítség a
világítás optimális használathoz, amikor a
feltételek kedvezőek.
Mindig a járművezető felelős a távolsági és
a tompított fényszóró közötti manuális váltásért, amikor a forgalmi helyzetek vagy az
időjárási feltételek ezt igénylik.
3 LED Light Emitting Diode
4 Az autó felszereltségi szintjétől
függően
}}
* Opció/tartozék. 159
VILÁGÍTÁS
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
Világításkapcsolók (154. oldal)
A távolsági fényszóró használata
(158. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(347. oldal)
Az irányjelzők használata
MEGJEGYZÉS
Az autó irányjelzői a bal oldali bajuszkapcsolóval működtethetők. Az irányjelző lámpák
három alkalommal vagy folyamatosan villognak, attól függően, hogy milyen mértékben
mozdítja fel vagy le a bajuszkapcsolót.
•
Ez az automatikus villogási sorozat a
bajuszkapcsoló azonnali ellentétes
irányba mozgatásával leállítható.
•
Ha az irányjelző szimbólum a normálisnál gyorsabban villog a járművezetői
kijelzőn - lásd az üzenetet a járművezetői kijelzőn.
Folyamatos villogási sorozat
Mozdítsa a bajuszkapcsolót fel vagy le a
véghelyzetbe.
A bajuszkapcsoló ebben a helyzetben marad
és manuálisan kell visszamozdítani, vagy automatikusan mozdul vissza a kormánykerék
mozgatásának hatására.
Irányjelzők.
Kapcsolódó információk
Rövid villogási sorozat
•
•
Mozdítsa a bajuszkapcsolót fel vagy le az
első helyzetbe, majd engedje el. Az irányjelző lámpák három alkalommal felvillannak. Ha a funkciót kikapcsolja a központi
kijelzőn, akkor a lámpák egyszer felvillannak.
160
Vészvillogók (163. oldal)
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (155. oldal)
VILÁGÍTÁS
Aktív kanyarlámpák*
Az aktív kanyarlámpák úgy vannak kialakítva,
hogy további megvilágítást biztosítsanak
kanyarokban és útkereszteződésekben. A
LED5 fényszórókkal* felszerelt autók, a felszereltségi szinttől függően, aktív kanyarlámpákkal rendelkezhetnek.
ezzel egy időben a járművezetői kijelző egy
magyarázó szöveget jelenít meg.
A funkció csak gyenge megvilágítás mellett
vagy sötétben és csak akkor aktív, amikor az
autó mozog és be van kapcsolva a tompított
fényszóró.
A funkció kikapcsolása/bekapcsolása
Hátsó ködlámpa
A hátsó ködlámpa jelentősen erősebb fényű,
mint a hátsó lámpák és csak akkor szabad
használni, ha a látótávolság köd, hó, füst vagy
por miatt csökkent, hogy a többi közlekedő
idejében észrevegye az előtte haladó járművet.
A funkció be van kapcsolva, amikor az autó
megérkezik a gyárból, és a központi kijelzőn
keresztül aktiválható/inaktiválható a funkció
nézetben.
Nyomja meg a Aktív
kanyarfényszórók gombot.
A fényszóróminta a funkció kikapcsolt (bal) és bekapcsolt (jobb) állapotában.
Az aktív kanyarlámpák követik a kormánymozdulatokat, hogy további megvilágítást nyújtsanak a kanyarokban és kereszteződésekben és
így javíthatják a kilátást a járművezető számára.
A funkció az autó beindításakor automatikusan
kapcsol be. A funkció hibája esetén a
szimbólum világít a járművezetői kijelzőn és
5 LED
Light Emitting Diode
Kapcsolódó információk
•
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (155. oldal)
A hátsó ködlámpa gombja.
A hátsó ködlámpa az autó hátulján, a vezető
oldalán elhelyezkedő lámpa.
A hátsó ködlámpa csak a II gyújtáshelyzetben
és a kormánykerék bajuszkapcsolójának forvagy
állásában kapgógyűrűjének
csolható be.
Nyomja meg a gombot a lámpák be-/kikapszimbólum világít a járcsolásához. A
}}
* Opció/tartozék. 161
VILÁGÍTÁS
||
művezetői kijelzőn, amikor be van kapcsolva a
hátsó ködlámpa.
A hátsó ködlámpa automatikusan kikapcsol,
vagy
amikor leállítja az autót vagy
helyzetbe állítja a bajuszkapcsoló forgógyűrűjét.
MEGJEGYZÉS
A hátsó ködlámpák használatának szabályai országonként eltérőek.
Kapcsolódó információk
•
•
Világításkapcsolók (154. oldal)
Gyújtáshelyzetek (450. oldal)
Féklámpák
Vészféklámpák
A féklámpa fékezés közben automatikusan
bekapcsol.
A féklámpa akkor világít, amikor be van
nyomva a fékpedál és amikor az autót valamely vezetőtámogató rendszer fékezi.
A vészféklámpák figyelmeztetik a hátul jövő
járműveket a hirtelen fékezésre.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Vészféklámpák (162. oldal)
Fék funkciók (454. oldal)
Vezetéstámogató rendszer (286. oldal)
A funkció azt jelenti, hogy a féklámpa villog
ahelyett, hogy - ahogyan a normál fékezés
során - folytonosan világítana.
A vészféklámpák erős fékezés esetén lépnek
működésbe vagy amikor az ABS rendszer
magas sebességek mellett aktiválódik.
Miután a járművezető alacsony sebességre
fékez, majd elengedi a fékpedált, a féklámpa
normál világításra vált.
Ugyanakkor bekapcsolnak az autó vészvillogói. Ezek addig villognak, amíg a járművezető
újra magasabb sebességre nem gyorsít vagy
ki nem kapcsolja az autó vészvillogóit.
Kapcsolódó információk
•
•
•
162
Féklámpák (162. oldal)
Lábfék (454. oldal)
Vészvillogók (163. oldal)
VILÁGÍTÁS
Vészvillogók
A vészvillogó az autó irányjelzőinek egyszerre
történő működtetésével figyelmeztetik a
többi közlekedőt. A funkció közlekedési
veszélyekre történő figyelmeztetésre használható.
MEGJEGYZÉS
A vészvillogók használatára vonatkozó szabályozások országonként változhatnak.
Kapcsolódó információk
•
•
Vészféklámpák (162. oldal)
Az irányjelzők használata (160. oldal)
A hazakísérő világítás használata
Bizonyos külső lámpák bekapcsolva tarthatók
az autók bekapcsolását követően, hogy hazakísérő világításként működjenek.
A funkció aktiválásához:
1.
Állítsa le az autót.
2. Mozdítsa előre, a műszerfal felé a bal
oldali bajuszkapcsolót, majd engedje el.
3. Szálljon ki az autóból, és zárja be az ajtót.
> A járművezetői kijelzőn világít egy szimbólum, hogy jelezze a funkció aktiválását és be van kapcsolva a külső világítás: Helyzetjelző lámpák, fényszórók,
rendszámtábla-világítás és a külső kilincsek világítása*.
Vészvillogó gombja.
Nyomja meg a gombot a vészvillogó bekapcsolásához.
A vészvillogó automatikusan bekapcsol, amikor az autó olyan erőteljesen fékez, hogy
bekapcsolnak a vészféklámpák és a sebesség
alacsony. A vészvillogók villogni kezdenek,
miután a vészféklámpák villogása megszűnik,
majd automatikusan kikapcsolnak, amikor az
autó újra elindul vagy megnyomja a gombot.
A hazakísérő világítás bekapcsolásának időtartama a központi kijelzőn állítható be.
Kapcsolódó információk
•
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (155. oldal)
•
A közelítő világítás időtartama
(164. oldal)
* Opció/tartozék. 163
VILÁGÍTÁS
A közelítő világítás időtartama
Belső világítás
A megközelítő világítás az autó kinyitásával
kapcsolható be és az autó világításának távoli
bekapcsolására szolgál.
A funkció akkor aktiválódik, amikor a távvezérlős gombot használja a nyitáshoz. Nappal a
helyzetjelző lámpák, a belső tetőlámpák, a
padlóvilágítás és a csomagtér-világítás kapcsol be. Gyenge megvilágítás esetén a rendszámtábla-világítás és a külső kilincsek világítása* is bekapcsol, fényforrásukkal a talaj felé.
Az utastér számos világítással van ellátva,
például általános belső világítás, állítható
díszvilágítás és zárvilágítás.
A világítás körülbelül 2 percig marad bekapcsolva, ha nem nyitnak ki ajtót. Ha az aktiválási időn belül kinyitnak egy ajtót, akkor a
belső világítás és a külső kilincsek* világítási
ideje meghosszabbodik.
Az utastér összes világítása az alábbiaktól számított legalább 5 percen belül manuálisan beés kikapcsolható:
•
az autót leállították és elektromos rendszere 0 gyújtáshelyzetben van
•
az autót kinyitották, de még nem indították be.
Első tetővilágítás
A funkció a központi kijelzőn aktiválható és
inaktiválható.
Kapcsolódó információk
•
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (155. oldal)
•
A hazakísérő világítás használata
(163. oldal)
•
A távvezérlős kulcs (244. oldal)
Olvasólámpa, jobb oldali
Olvasó világítás
A jobb és bal oldali olvasólámpák a tetőkonzol
gombjainak rövid megnyomásával kapcsolhatók be és ki. A fényerőt a megnyomott gomb
nyomva tartásával lehet állítani.
Belső világítás
A padlóvilágítás és a belső tetővilágítás a tetőkonzolon található gomb rövid megnyomásával kapcsolhatók be és ki.
Az utastér-világítás automatikus funkciója
Az automatikus funkció a tetőkonzol AUTO
gombjának rövid megnyomásával aktiválható.
Az automata rendszer aktív állapotában a
gomb visszajelző lámpája világít és az utastérvilágítás az alábbiaknak megfelelően van beés kikapcsolva.
Az utastér világítása akkor kapcsol be, amikor:
•
•
•
Az első olvasólámpák és az utastér-világítás kezelőszervei a tetőkonzolon.
Olvasólámpa, bal oldali
Belső világítás
164
Az utastér-világítás automatikus funkciója
Az autót kinyitják
Leállítják az autót
Kinyitnak egy oldalajtót.
Az utastér világítása akkor kapcsol ki, amikor:
•
•
•
•
Bezárják az autót
Beindítják az autót
Becsuknak egy oldalajtót.
Egy oldalajtó körülbelül 2 percre nyitva
marad.
* Opció/tartozék.
VILÁGÍTÁS
Hátsó tetővilágítás
Küszöbvilágítás
Az autó hátsó része olvasólámpával van felszerelve, amely utastér-világításként is szolgál.
Az ajtóküszöb-világítás az ajtó nyitásakor vagy
csukásakor kapcsol be vagy ki.
Csomagtér-világítás
A csomagtér-világítás a csomagtérfedél nyitásakor vagy zárásakor kapcsol be és ki.
Díszvilágítás
A környezeti világítás akkor kapcsol be, amikor
kinyitja az ajtókat és akkor kapcsol ki, amikor
bezárja az autót. A dekorvilágítás intenzitása a
központi kijelzőhöz igazítható és pontosan
beállítható a műszerfali forgókapcsoló használatával.
Olvasólámpák a hátsó ülés felett.
Az olvasólámpák a lámpán található gomb
rövid megnyomásával kapcsolhatók be vagy
ki. A fényerőt a megnyomott gomb nyomva
tartásával lehet állítani.
Kesztyűtartó-világítás
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
A belső világítás beállítása (166. oldal)
Világításkapcsolók (154. oldal)
Gyújtáshelyzetek (450. oldal)
Az utastér belseje (602. oldal)
Az autó LED-ekkel rendelkezik a világítás színének módosításához. Ezek a lámpák akkor
világítanak, amikor az autó be van indítva. A
környezeti világítás a központi kijelzőhöz igazítható és pontosan beállítható a műszerfali
forgókapcsoló használatával.
Világítás a tárolórekeszekben az
ajtókban
Napellenzőtükör-világítás*
A tárolórekeszek világítása az ajtókban akkor
kapcsol be, amikor kinyitja az ajtókat és akkor
kapcsol ki, amikor bezárja az autót. A fényerő
finoman beállítható a műszerfalon található
forgókapcsolóval.
Talajvilágítás*
Az első pohártartók világítása akkor van
bekapcsolva, amikor az autó ki van nyitva és
kikapcsol, amikor az autót bezárja. A fényerő
finoman beállítható a műszerfalon található
forgókapcsolóval.
Hangulatvilágítás*
A kesztyűtartó-világítás a fedél nyitásakor
vagy zárásakor kapcsol be és ki.
A napellenző tükrének világítása a fedél nyitásakor és zárásakor kapcsol be és ki.
Világítás az alagútkonzol első
pohártartójában
A talajvilágítás a vonatkozó ajtó nyitásakor
vagy csukásakor kapcsol be vagy ki.
* Opció/tartozék. 165
VILÁGÍTÁS
A belső világítás beállítása
A belső világítás a használt gyújtáshelyzettől
függően eltérően kapcsol be. A belső világítás
a műszerfalon elhelyezkedő forgókapcsolóval
állítható be és bizonyos világítás funkciók a
központi kijelzőn is beállíthatók.
A műszerfali forgókapcsoló, a
kormánykerék mellett, használható a kijelző-világítás, a
térmegvilágítás és a környezeti világítás* fényerejének
beállításához.
A környezeti dekorvilágítás beállítása
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2. Nyomja meg a My Car Lámpák és
világítás Belső világítás gombot.
3. Válasszon az alábbi beállítások közül:
•
A Szórt háttérvilágítás intenzitása
alatt válasszon a Ki, Alacsony és
Magas lehetőségek közül.
•
A Szórt háttérvilágítás szintje alatt
válasszon a Csökkentett és Teljes
lehetőségek közül.
A térmegvilágítás* beállítása
A lámpák fényerejének módosítása
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2. Nyomja meg a My Car Lámpák és
világítás Belső világítás Belső
hangulatvilágítás gombot.
Kapcsolódó információk
•
•
Belső világítás (164. oldal)
•
Gyújtáshelyzetek (450. oldal)
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (155. oldal)
3. A Belső hangulatvilág. intenzitása alatt
válasszon a Ki, Alacsony és Magas lehetőségek közül.
A lámpa színének módosítása
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2. Nyomja meg a My Car Lámpák és
világítás Belső világítás Belső
hangulatvilágítás gombot.
3. Válasszon a Hőmérséklet szerint és Szín
szerint lehetőségek közül a világítás színének módosításához.
A Hőmérséklet szerint lehetőség esetén
a világítás az utastér beállított hőmérsékletének megfelelően változik.
A Szín szerint lehetőséggel, a Téma
színei alkategória használható a további
beállításhoz.
Az autó számos LED-del rendelkezik a világítás színének módosításához. Ezek a lámpák
akkor világítanak, amikor az autó be van
indítva.
166
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Ablakok, üvegek és tükrök
Az autó számos különböző ablakkal, üveggel
és tükörrel rendelkezik. Az autó bizonyos
ablakai lamináltak.
A szélvédő laminált üvegből készült és a laminált üveg opcionálisan bizonyos egyéb üvegfelületekhez is elérhető. A laminált üveg megerősített, ami jobb védelmet nyújt a betörések
ellen és fejlettebb hangszigetelést biztosít az
utastérnek.
•
A szélvédőfűtés* aktiválása és inaktiválása
(222. oldal)
Az ablakok és napellenzők
becsípődés-védelme
•
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtésének
aktiválása és inaktiválása (223. oldal)
Minden elektromos ablak és napellenző*
becsípődés-védelemmel rendelkezik, ami
akkor lép működésbe, ha azokat nyitás vagy
zárás közben valami gátolja a mozgásban.
Elakadás esetén a megakadás helyétől számítva körülbelül 50 mm-re (körülbelül
2 hüvelykre) (vagy a teljes szellőztető helyzetbe) automatikusan visszahúzódik.
Ez a szimbólum látható az ablakokon, ha az üveg
többrétegű1
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
•
•
1
168
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (168. oldal)
Napfénytető* (176. oldal)
Elektromos ablakok (170. oldal)
Belső és külső visszapillantó tükrök
(173. oldal)
A napellenző* használata (172. oldal)
Szélvédőre vetített kijelző* (144. oldal)
Lehetőség van a becsípődés-védelem kényszerítésére a zárás megszakadását követően,
például amikor jég alakult ki az ablakon, a
kezelőszerv egy és ugyanabban az irányban
történő további nyomva tartásával.
Ha valamilyen hiba lép fel a becsípődés-védelemmel, akkor kipróbálhat egy visszaállítási
eljárást.
FIGYELEM
Ha az indítóakkumulátort lecsatlakoztatták,
akkor az automata nyitás és zárás funkciót
alaphelyzetbe kell állítani, hogy megfelelően működjön. A becsípődés-védelem
működéséhez visszaállítást kell végrehajtani.
Az ablaktörlők használata (179. oldal)
Ablak- és fényszórómosók használata
(182. oldal)
Nem vonatkozik a szélvédőre, amely minden esetben többrétegű és így nem látható rajta ez a szimbólum.
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Kapcsolódó információk
•
A becsípődés-védelem működésének
alaphelyzetbe állítása (169. oldal)
•
Az elektromos ablakok kezelése
(170. oldal)
•
•
A napellenző* használata (172. oldal)
A napfénytető működtetése* (177. oldal)
A becsípődés-védelem
működésének alaphelyzetbe
állítása
Napellenző visszaállítása*
1. Kezdje a napellenző visszahúzott helyzetében.
Ha probléma merül fel az elektromos ablakok
elektromos működésével, akkor tesztelhető
egy visszaállítási művelet.
2. Nyomja a kezelőszervet a visszahúzás
mód felé körülbelül 15 másodpercig.
> A rendszer automatikusan alaphelyzetbe áll.
Az elektromosan működtetett napellenzők*
visszaállítási eljárással rendelkeznek, ami
szükség esetén tesztelhető.
FIGYELEM
Ha az indítóakkumulátort lecsatlakoztatták,
akkor az automata nyitás és zárás funkciót
alaphelyzetbe kell állítani, hogy megfelelően működjön. A becsípődés-védelem
működéséhez visszaállítást kell végrehajtani.
Kapcsolódó információk
•
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (168. oldal)
•
Az elektromos ablakok kezelése
(170. oldal)
•
A napellenző* használata (172. oldal)
Ha továbbra is fennáll a napfénytetőt érintő
probléma, akkor lépjen kapcsolatba egy
műhellyel2.
Az elektromos ablak visszaállítása
1. Kezdje az ablak csukott helyzetében.
2. Ezután működtesse a kezelőszerveket
manuális helyzetben 3 alkalommal felfelé,
a csukott helyzet felé.
> A rendszer automatikusan alaphelyzetbe áll.
2 Lehetőleg
hivatalos Volvo műhelyben.
* Opció/tartozék. 169
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Elektromos ablakok
FIGYELEM
Az egyes ajtók vezérlőpanellel rendelkeznek
az elektromosan működtetett ablakokhoz. A
vezetőajtó az összes ajtó elektromos ablakaihoz és a gyermekbiztonsági zárakhoz is rendelkezik kezelőszervvel.
A gyermekeket, egyéb utasokat vagy tárgyakat becsíphetik a mozgó alkatrészek.
Elektromos gyermekbiztonsági zárak*,
amelyek megakadályozzák a hátsó ajtók
vagy ablakok kezelőszerveinek belülről történő működtetését.
Mindig körültekintően működtesse az
ablakokat.
•
Ne hagyja, hogy a gyermekek a kezelőszervekkel játszanak.
•
Soha ne hagyjon gyermekeket egyedül
az autóban.
•
Ne feledje mindig kikapcsolni az elektromos ablakok tápellátását a 0 gyújtáshelyzet kiválasztásával, és vigye magával a távvezérlős kulcsot, amikor
elhagyja az autót.
A gyermekeket, egyéb utasokat vagy tárgyakat becsíphetik a mozgó alkatrészek.
•
Soha ne dugjon ki tárgyakat vagy valamely testrészét az ablakokon, akkor
sem, ha az autó elektromos rendszere
teljesen ki van kapcsolva.
Mindig körültekintően működtesse az
ablakokat.
•
Ne hagyja, hogy a gyermekek a kezelőszervekkel játszanak.
•
Soha ne hagyjon gyermekeket egyedül
az autóban.
•
Ne feledje mindig kikapcsolni az elektromos ablakok tápellátását a 0 gyújtáshelyzet kiválasztásával, és vigye magával a távvezérlős kulcsot, amikor
elhagyja az autót.
•
Soha ne dugjon ki tárgyakat vagy valamely testrészét az ablakokon, akkor
sem, ha az autó elektromos rendszere
teljesen ki van kapcsolva.
Kapcsolódó információk
•
Az elektromos ablakok kezelése
(170. oldal)
•
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (168. oldal)
•
A becsípődés-védelem működésének
alaphelyzetbe állítása (169. oldal)
A hátsó ablakok kezelőszervei.
Az első ablakok kezelőszervei.
170
A járművezető-ajtó vezérlőpaneljének használatával az összes elektromos ablak működtethető - a többi ajtón található vezérlőpanelek használatával az adott ajtó elektromos
ablaka működtethető.
Az elektromos ablakok becsípődés-védelemmel rendelkeznek. Ha valamilyen hiba lép fel a
becsípődés-védelemmel, akkor kipróbálhat
egy visszaállítási eljárást.
•
•
A vezetőajtó vezérlőpanelje.
Az elektromos ablakok kezelése
FIGYELEM
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy gyermekek vagy más utasok nincsenek-e kitéve a becsípődés kockázatának, amikor az összes ablakot
bezárja a távvezérlős kulccsal vagy a kulcs
nélküli zárással* az ajtókilinccsel.
•
•
•
A becsípődés-védelem működésének
alaphelyzetbe állítása (169. oldal)
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (267. oldal)
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(246. oldal)
MEGJEGYZÉS
A lehúzott hátsó ablakok miatt keletkező
lüktető szélzaj csökkentéséhez, nyissa ki
kissé az első ablakokat is.
Az elektromos ablakok használata.
Használat automata működés nélkül.
Mozgassa finoman fel vagy le a kezelőszerveket. Az elektromos ablakok fel vagy
le mozognak, amíg a helyén tartja a kezelőszervet.
Használat automata működéssel. Mozdítsa a kezelőszerveket fel vagy le a végállásig, majd engedje el. Az ablakok automatikusan a véghelyzetbe mozognak.
Az elektromos ablakok működtetéséhez I vagy
II gyújtáshelyzet szükséges. Az elektromos
ablakok az autó leállítása és a gyújtás kikapcsolása után pár percig működtethetők - de az
ajtók kinyitását követően már nem. Egyszerre
csak egy kezelőszerv használható.
Távvezérlős kulcs használatával, kulcs nélküli
nyitással*, az ajtókilinccsel is működtethető.
MEGJEGYZÉS
Az ablakok körülbelül 180 km/h
(körülbelül 112 mph) sebesség felett nem
nyithatók, de zárhatók.
Mindig a jármű vezetője felelős az érvényben lévő közlekedési szabályok betartásáért.
MEGJEGYZÉS
Alacsony hőmérsékleten előfordulhat, hogy
nem lehetséges az ablakok működtetése.
Kapcsolódó információk
•
•
Elektromos ablakok (170. oldal)
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (168. oldal)
* Opció/tartozék.
171
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
A napellenző* használata
A hátsó ablak kalaptartója
A napellenzők az egyes hátsó ajtókba vannak
építve és van egy napellenző a hátsó kalaptartóban is.
Hátsó ajtó – manuálisan
működtethető
Kapcsolódó információk
•
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (168. oldal)
•
A becsípődés-védelem működésének
alaphelyzetbe állítása (169. oldal)
•
Elektromos ablakok (170. oldal)
A hátsó kalaptartóba egy elektromosan
működtetett napellenző van építve.
A napellenző működtetéséhez az autó elektromos rendszerének II gyújtáshelyzetben kell
lennie.
Az ábra vázlatos - a verzió változó lehet.
Kampó a hozzá tartozó akasztóval
–
Húzza fel a napellenzőt, és akassza azt a
kampóba a felső ajtókereten.
Az ablak akkor is nyitható és csukható, amikor
fel van húzva a napellenző.
172
MEGJEGYZÉS
Ha a hőmérséklet alacsony, akkor előfordulhat, hogy nem lehetséges a napellenző
működtetése.
Működtetés a központi kijelzőről
Érintse meg röviden a Hátsó
napellenző gombot a központi kijelző funkció nézetében - a napellenző automatikusan a felső vagy alsó véghelyzetbe mozdul.
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Belső és külső visszapillantó
tükrök
A visszapillantó tükrök és külső visszapillantó
tükrök jobb kilátást biztosíthatnak hátrafelé.
Belső visszapillantó tükör
A belső visszapillantó tükör manuális döntéssel állítható be. A belső visszapillantó tükör
HomeLink funkcióval*, automatikus sötétedéssel* és iránytűvel* rendelkezik.
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre
vetített kijelző* helyzetének tárolása
(188. oldal)
•
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtésének
aktiválása és inaktiválása (223. oldal)
A visszapillantó tükör
sötétítésének beállítása
A hátulról jövő erős fény a visszapillantó tükrökből visszaverődve elvakíthatja a jármű
vezetőjét. Használja a sötétítést, amikor
zavarja a hátulról érkező fény.
Manuális sötétítés
A belső visszapillantó tükör a tükör alsó szélén
található kezelőszervvel sötétíthető.
Külső tükrök
FIGYELEM
Mindkét tükör széles az optimális látótér
érdekében hajlított. A tárgyak távolabbinak
látszhatnak a valóságosnál.
A külső tükör helyzetét a vezetőajtó kezelőpaneljének botkormányával állíthatja be. Számos
automatikus beállítás is van, amelyek az elektromos ülés* memória funkció gombjaihoz rendelhetők.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
HomeLink®* (505. oldal)
Iránytű* (509. oldal)
A visszapillantó tükör sötétítésének beállítása (173. oldal)
A külső tükrök lebillentése (174. oldal)
Manuális sötétítő kezelőszerv.
1.
Használja a sötétítést a kezelőszerv utastér felé mozdításával.
2. Helyezze vissza a normál helyzetbe a
kezelőszerv szélvédő felé mozgatásával.
A manuális sötétítés nem elérhető az automatikusan sötétedő tükrök esetében.
}}
* Opció/tartozék. 173
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
||
Automatikus sötétedés*
A hátulról jövő erős fényt automatikusan sötétítik a belső és a külső visszapillantó tükrök. Az
automatikus sötétítés mindig aktív, kivéve a
sebességváltó hátrameneti fokozatának kiválasztásakor.
Ahhoz, hogy a külső tükrök automatikus sötétedés funkcióval legyenek ellátva, a belső viszszapillantó tükörnek is automatikus sötétedés
funkcióval kell rendelkeznie.
MEGJEGYZÉS
Ha az érzékelőket például parkolójegyek,
jeladók, napellenzők vagy az üléseken
illetve a kalaptartón elhelyezett tárgyak
takarják, amelyek megakadályozzák, hogy
a fény elérje az érzékelőket, akkor a belső
visszapillantó tükör és a külső tükrök elsötétítés funkciója csökken.
MEGJEGYZÉS
Az érzékenység módosításakor nincs azonnal észrevehető változás a fényerőben, a
változás fokozatosan következik be:
A sötétedés érzékenysége a belső és a külső
visszapillantó tükrökre is hatással van.
A sötétítés érzékenységének módosítása:
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2. Nyomja meg a My Car
kényelem gombot.
A külső tükrök kezelőszerveinek
használata
Kapcsolódó információk
•
Belső és külső visszapillantó tükrök
(173. oldal)
•
A külső tükrök lebillentése (174. oldal)
Tükrök és
3. A Visszapillantó tükör automatikus
sötétítése alatt válassza ki a Normál,
Sötét vagy Világos lehetőséget.
A belső visszapillantó tükör két érzékelőt tartalmaz - egy előre nézőt és egy hátra nézőt amelyek együttesen működnek a vakító fények
azonosítása és kiküszöbölése érdekében. Az
előre néző érzékelő észleli a környezeti fényt,
míg a hátrafelé néző érzékelő észleli az autó
mögött haladó járművek fényszóróit.
174
A külső tükrök lebillentése
A jobb kilátás érdekében a külső tükröket a
járművezető igényeinek megfelelően kell
beállítani. Számos automatikus beállítás van,
amelyek az elektromos ülés* memória funkció
gombjaihoz rendelhetők.
A külső tükrök kezelőszervei.
A külső tükör helyzetét a vezetőajtó kezelőpaneljének botkormányával állíthatja be. Legalább I gyújtáshelyzetet kell választani.
1.
Nyomja meg az L gombot a bal oldali
külső tükörhöz vagy az R gombot a jobb
oldali külső tükörhöz. A gomb lámpája
világít.
2. Állítsa be a helyzetet a középső botkormánnyal.
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
3. Nyomja meg újra az L vagy R gombot. A
lámpának ki kell aludnia.
A visszapillantó tükrök elektromos
behajtása*
A tükrök parkoláshoz/szűk helyen történő
áthaladáshoz behajthatók.
1.
Nyomja meg egyszerre az L és R gombot.
2. Engedje el azokat körülbelül 1 másodperc
elteltével. A tükrök automatikusan megállnak a teljesen behajtott helyzetben.
Hajtsa ki a tükröket az L és R gombok egyszerre történő megnyomásával. A tükrök automatikusan megállnak a teljesen kihajtott helyzetben.
Visszaállítás semleges helyzetbe
A külső erő hatására elmozdult tükröknek
elektromosan vissza kell térniük a semleges
helyzetbe az elektromos behajtás/kihajtás*
megfelelő működéséhez.
1.
Hajtsa be a külső tükröket az L és R gombok egyszerre történő megnyomásával.
2. Hajtsa ki azokat újra az L és R gombok
egyszerre történő megnyomásával.
3. Ha szükséges, ismételje meg a fenti eljárást.
A tükrök most vissza vannak állítva a semleges
helyzetbe.
3 Csak
Lebillentés parkoláskor3
A külső tükrök lehajthatók, hogy a járművezető
például parkoláskor láthassa az út szélét.
–
Kapcsoljon hátramenetbe, és nyomja meg
az L vagy R gombot.
Ne feledje, hogy lehetséges, hogy a gombot
kétszer kell megnyomni, attól függően, hogy ki
volt-e választva előre. A gomb villog a külső
tükör lehajtásakor. Amikor elkapcsol hátrameneti fokozatból, akkor a külső tükör 3 másodperc elteltével automatikusan elkezd visszatérni, majd körülbelül 8 másodperc múlva éri
el az eredeti helyzetét.
Automatikus lebillentés parkoláskor3
Ezzel a beállítással a külső tükör automatikusan lehajlik a hátrameneti sebességfokozat
kiválasztásakor. A behajtott helyzet előre beállított és nem módosítható.
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Nyomja meg a My Car
kényelem gombot.
Tükrök és
3. A Külső tükör döntése tolatáshoz alatt,
válassza a Ki, Vezető, Utas vagy
Mindkettő lehetőséget az aktiváláshoz/
inaktiváláshoz és annak kiválasztásához,
hogy melyik tükörnek kell lehajolnia.
A külső tükröt az L és R gomb kétszeri megnyomásával állíthatja vissza eredeti helyzetébe.
Automatikus behajtás záráskor*
Az autó távvezérlős kulccsal történő zárásakor/nyitásakor, a külső tükrök automatikusan
behajthatók/kihajthatók. Azonban, ha a tükröket manuálisan hajtotta be, akkor manuálisan
is kell visszahajtani azokat.
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Nyomja meg a My Car
kényelem gombot.
Tükrök és
3. Válassza a Tükör behajtása záráskor
lehetőséget az aktiválásához/inaktiválásához.
Kapcsolódó információk
•
Belső és külső visszapillantó tükrök
(173. oldal)
•
A visszapillantó tükör sötétítésének beállítása (173. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre
vetített kijelző* helyzetének tárolása
(188. oldal)
•
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtésének
aktiválása és inaktiválása (223. oldal)
memóriagombokkal* rendelkező elektromos üléssel együtt.
* Opció/tartozék. 175
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Napfénytető*
A napfénytető függőlegesen a hátsó szélénél
(szellőztető helyzet) vagy vízszintesen nyitható ki (nyitott helyzet).
A napfénytető szélterelővel rendelkezik. Egy
belső napárnyékoló is található, amely
manuálisan zárható.
A napfénytető a tetőn elhelyezett kezelőszervvel működtethető. A kezelőszerv akkor aktív,
amikor az autó elektromos rendszere I vagy II
gyújtáshelyzetben van.
FIGYELEM
FONTOS
A gyermekeket, egyéb utasokat vagy tárgyakat becsíphetik a mozgó alkatrészek.
•
Mindig körültekintően működtesse az
ablakokat.
•
Ne hagyja, hogy a gyermekek a kezelőszervekkel játszanak.
•
Soha ne hagyjon gyermekeket egyedül
az autóban.
•
Ne feledje mindig kikapcsolni az elektromos ablakok tápellátását a 0 gyújtáshelyzet kiválasztásával, és vigye magával a távvezérlős kulcsot, amikor
elhagyja az autót.
•
Soha ne dugjon ki tárgyakat vagy valamely testrészét az ablakokon, akkor
sem, ha az autó elektromos rendszere
teljesen ki van kapcsolva.
A napfénytető kinyitása előtt távolítsa
el a jeget és a havat. Ügyeljen arra,
hogy ne karcolja meg a felületeket
vagy sértse meg a csíkokat.
•
Ne működtesse a napfénytetőt, ha az
befagyott.
Szélterelő
FONTOS
•
Ne nyissa ki a napfénytetőt, ha tetőcsomagtartó van felszerelve.
•
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a napfénytetőre.
A napfénytető szélterelővel rendelkezik, amely
akkor hajlik fel, amikor a napfénytető a nyitott
állásban van.
Kapcsolódó információk
•
•
176
•
A napfénytető működtetése* (177. oldal)
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (168. oldal)
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
•
•
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (267. oldal)
A napfénytető működtetése*
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(246. oldal)
A tetőbe épített kezelőszerv működtetésekor
a napfénytető először vízszintesen egy komfort helyzetbe nyílik.
Szellőztető helyzetben a napfénytető a hátsó
szélénél felemelkedik.
FONTOS
•
Ne nyissa ki a napfénytetőt, ha tetőcsomagtartó van felszerelve.
•
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a napfénytetőre.
FIGYELEM
A gyermekeket, egyéb utasokat vagy tárgyakat becsíphetik a mozgó alkatrészek.
•
Mindig körültekintően működtesse az
ablakokat.
•
Ne hagyja, hogy a gyermekek a kezelőszervekkel játszanak.
•
Soha ne hagyjon gyermekeket egyedül
az autóban.
•
Ne feledje mindig kikapcsolni az elektromos ablakok tápellátását a 0 gyújtáshelyzet kiválasztásával, és vigye magával a távvezérlős kulcsot, amikor
elhagyja az autót.
•
Soha ne dugjon ki tárgyakat vagy valamely testrészét az ablakokon, akkor
sem, ha az autó elektromos rendszere
teljesen ki van kapcsolva.
FONTOS
•
A napfénytető kinyitása előtt távolítsa
el a jeget és a havat. Ügyeljen arra,
hogy ne karcolja meg a felületeket
vagy sértse meg a csíkokat.
•
Ne működtesse a napfénytetőt, ha az
befagyott.
Nyitás, manuális
Nyitás, automatikus
}}
* Opció/tartozék. 177
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
||
Zárás, manuális
Zárás, automatikus
A napfénytető mozgása megáll, ha manuális
működés közben elengedi a kezelőszervet
vagy a napfénytető eléri a komfort helyzetet
vagy a teljesen nyitott illetve a csukott helyzetet. A mozgás akkor is megáll, ha újra működteti a kezelőszervet, miközben a mozgás folyamatban van.
A napfénytető működtetéséhez az autó elektromos rendszerének I vagy II gyújtáshelyzetben kell lennie.
Távvezérlős kulcs használatával, kulcs nélküli
nyitással*, az ajtókilinccsel is működtethető.
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy gyermekek vagy más utasok nincsenek-e kitéve a becsípődés kockázatának, amikor az összes ablakot
bezárja a távvezérlős kulccsal vagy a kulcs
nélküli zárással* az ajtókilinccsel.
FONTOS
Záráskor ellenőrizze, hogy a napfénytető
megfelelően be van-e zárva.
4A
178
Manuális működtetés
–
A napfénytető kinyitásához - nyomja hátrafelé a kezelőszervet a manuális nyitás
helyzetéig. A napfénytető először eléri a
komfort helyzetet4. A maximálisan nyitott
helyzetbe nyitáshoz - nyomja a kezelőszervet második alkalommal hátrafelé.
MEGJEGYZÉS
Alacsony hőmérsékleten előfordulhat, hogy
nem lehetséges az ablakok működtetése.
Szellőztető helyzet
A napfénytetőt az előző eljárás fordítva történő
végrehajtásával lehet bezárni - nyomja előre/
lefelé a kezelőszervet a manuális zárás helyzetbe.
Automatikus működés
–
A napfénytető kinyitásához - nyomja hátrafelé a kezelőszervet az automatikus nyitás helyzetéig, majd engedje el azt. A napfénytető először eléri a komfort helyzetet4.
A maximálisan nyitott helyzetbe nyitáshoz
- nyomja hátrafelé a kezelőszervet második alkalommal az automatikus nyitás
állásba, majd engedje el.
A napfénytetőt az előző eljárás fordítva történő
végrehajtásával lehet bezárni - nyomja előre/
lefelé a kezelőszervet az automatikus zárás
helyzetbe.
A napfénytető nem áll meg a komfort helyzetben zárás közben.
Szellőztető helyzet, függőleges nyitás a hátsó élnél.
Nyissa ki a kezelőszerv felfelé nyomásával.
Csukja be a kezelőszerv előre/lefelé nyomásával.
Amikor a szellőztető helyzet van kiválasztva,
akkor a napfénytető a hátsó szélénél felemelkedik.
Napellenző
A napfénytető manuálisan mozgatható, csúszó
belső napellenzővel rendelkezik. A napellenző
automatikusan csúszik hátra a napfénytető
komfort helyzet a napfénytető olyan nyitott helyzete, amikor a menetzaj és a rezonancia hangja vezetés közben komfortosan alacsony szinten marad.
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
nyitásakor. Fogja meg a fogantyút, és csúsztassa előre a napellenzőt annak zárásához.
Ablaktörlő lapátok és
mosófolyadék
Kapcsolódó információk
A mosófolyadékkal együtt, az ablaktörlők
működése valamint a fényszóró mintája a
jobb kilátást szolgálja.
A mosófúvókák fűtése* hideg időben automatikusan bekapcsol a mosófolyadék megfagyásának megelőzése érdekében.
•
•
•
•
Napfénytető* (176. oldal)
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (168. oldal)
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (267. oldal)
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(246. oldal)
Az ablaktörlők használata
Az ablaktörlők a szélvédő tisztítását szolgálják. Az ablaktörlő különböző beállításai a kormánykerék jobb oldali bajuszkapcsolójával
módosíthatók.
A járművezetői kijelzőn a mosófolyadék feltöltésére vonatkozó tájékoztatás jelenik meg,
amikor körülbelül 1 liter (1 kvart) mosófolyadék
maradt.
Kapcsolódó információk
•
•
Az esőérzékelő használata (180. oldal)
Ablak- és fényszórómosók használata
(182. oldal)
•
Az esőérzékelő memória funkciójának
használata (181. oldal)
•
•
Mosófolyadék betöltése (673. oldal)
•
•
Állítsa szerviz állásba az ablaktörlő lapátokat. (672. oldal)
Az ablaktörlő lapátok cseréje (671. oldal)
Az ablaktörlők használata (179. oldal)
Jobb oldali bajuszkapcsoló.
A forgókapcsoló szolgál az esőérzékelő
érzékenységének és a törlés gyakoriságának beállítására.
Egy törlés
Nyomja le a bajuszkapcsolót, majd
engedje el egy törlés végrehajtásához.
Ablaktörlők ki
Mozdítsa a bajuszkapcsolót a 0 állásba
az ablaktörlők kikapcsolásához.
}}
* Opció/tartozék. 179
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
||
Szakaszos törlés
Kapcsolódó információk
Mozdítsa felfelé a kart az ablaktörlő
szakaszos üzemmódjának bekapcsolásához. Állítsa be az időegységenkénti törlések
számát a forgókapcsolóval, amikor a szakaszos törlés van kiválasztva.
•
•
Folyamatos törlés
Emelje fel a bajuszkapcsolót az ablaktörlők normál sebességű működéséhez.
Emelje tovább a bajuszkapcsolót az
ablaktörlők nagy sebességű működéséhez.
Az esőérzékelő használata (180. oldal)
Ablak- és fényszórómosók használata
(182. oldal)
•
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
(179. oldal)
•
Az esőérzékelő memória funkciójának
használata (181. oldal)
•
•
•
Az esőérzékelő használata
Az esőérzékelő automatikusan bekapcsolja az
ablaktörlőket annak alapján, hogy mennyi
vizet érzékel a szélvédőn. Az esőérzékelő
érzékenysége a jobb oldali bajuszkapcsoló
forgókapcsolójával állítható.
Mosófolyadék betöltése (673. oldal)
Állítsa szerviz állásba az ablaktörlő lapátokat. (672. oldal)
Az ablaktörlő lapátok cseréje (671. oldal)
FONTOS
Mielőtt télen bekapcsolná az ablaktörlőket
- győződjön meg arról, hogy a törlőlapátok
nincsenek-e lefagyva és kaparja le a szélvédőről a havat vagy jeget.
Jobb oldali bajuszkapcsoló.
Az esőérzékelő gombja
Forgókapcsoló, érzékenység/gyakoriság
FONTOS
Használjon bőséges mennyiségű mosófolyadékot, amikor az ablaktörlővel tisztítja a
szélvédőt. A szélvédőnek nedvesnek kell
lennie, amikor működnek az ablaktörlők.
180
Amikor be van kapcsolva az esőérzékelő,
szimbóluma jeleakkor az esőérzékelő
nik meg a járművezetői kijelzőn.
Az esőérzékelő bekapcsolása
Az esőérzékelő aktiválásakor az autónak járnia
kell vagy az I illetve II gyújtáshelyzetnek kell
kapcsolva lennie, miközben az ablaktörlő
bajuszkapcsolója a 0 vagy az egyes törlés
helyzetében van.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Kapcsolja be az esőérzékelőt a
kelő gomb megnyomásával.
esőérzé-
Mozdítsa lefelé a kart az ablaktörlők mozgásba hozásához.
Forgassa felfelé a forgókapcsolót a magasabb
érzékenységhez és lefelé az alacsonyabb érzékenységhez. Egy extra törlés megy végbe,
amikor felfelé forgatja a forgókapcsolót.
Az esőérzékelő kikapcsolása
Kapcsolja ki az esőérzékelőt az
esőérzékelő gomb megnyomásával vagy mozdítsa fel
a bajuszkapcsolót egy másik törlési programhoz.
Kapcsolódó információk
•
Ablak- és fényszórómosók használata
(182. oldal)
•
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
(179. oldal)
•
Az esőérzékelő memória funkciójának
használata (181. oldal)
•
•
•
•
Mosófolyadék betöltése (673. oldal)
Állítsa szerviz állásba az ablaktörlő lapátokat. (672. oldal)
Az ablaktörlő lapátok cseréje (671. oldal)
Az ablaktörlők használata (179. oldal)
Az esőérzékelő memória
funkciójának használata
Az esőérzékelő automatikusan bekapcsolja az
ablaktörlőket annak alapján, hogy mennyi
vizet érzékel a szélvédőn.
A memória funkció bekapcsolása/
kikapcsolása
Az esőérzékelő memória funkciója bekapcsolható úgy, hogy nem kelljen minden alkalommal megnyomnia az esőérzékelő gombját,
amikor beindítja az autót:
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
Az esőérzékelő a 0 gyújtáshelyzetben vagy a
motor leállításakor automatikusan kikapcsol.
2. Nyomja meg a My Car
gombot.
Az esőérzékelő az ablaktörlő lapátok szervizhelyzetbe állításakor automatikusan kikapcsol.
Az esőérzékelő a szervizmód inaktiválásakor
újra bekapcsol.
3. Válassza ki a Esőérzékelő memóriája
lehetőséget a memória funkció aktiválásakor/inaktiválásakor.
FONTOS
Az ablaktörlők elindulhatnak és károsodhatnak egy automata autómosóban. Kapcsolja ki az esőérzékelőt az autó járása
közben vagy amikor az autó elektromos
rendszere az I vagy II gyújtáshelyzetben
van. Kialszik a szimbólum a járművezetői
kijelzőn.
Ablaktörlő
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Az esőérzékelő használata (180. oldal)
Ablak- és fényszórómosók használata
(182. oldal)
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
(179. oldal)
Mosófolyadék betöltése (673. oldal)
Állítsa szerviz állásba az ablaktörlő lapátokat. (672. oldal)
}}
181
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
•
•
Az ablaktörlő lapátok cseréje (671. oldal)
Az ablaktörlők használata (179. oldal)
Ablak- és fényszórómosók
használata
FONTOS
Kerülje a mosó rendszer bekapcsolását, ha
be van fagyva vagy üres a mosótartály,
különben fennáll a szivattyú károsodásának
kockázata.
A szélvédő- és a lámpamosók célja a szélvédő és a fényszórók tisztítása. Az ablak- és
lámpamosók a jobb oldali bajuszkapcsolóval
kapcsolhatók be.
Az ablak- és fényszórómosók
bekapcsolása
Fényszórómosó*
A folyadéktakarékosság érdekében a fényszórók mosása meghatározott időközönként,
automatikusan történik, amikor be vannak
kapcsolva a fényszórók.
Csökkentett mosás
Mosás funkció, jobb oldali bajuszkapcsoló.
–
182
Mozdítsa a jobb oldali bajuszkapcsolót a
kormánykerék felé az ablak- és fényszórómosók bekapcsolásához.
> Az ablaktörlők számos további törlést
végeznek, miután elengedte a bajuszkapcsolót.
Ha csak körülbelül 1 liter (1 kvart) mosófolyadék marad a tartályban és megjelenik a
Ablakmosó folyadék Alacsony szint, töltse
szimbólum a járművezefel üzenet és a
tői kijelzőn, akkor a lámpamosók mosófolyadék-ellátása megszűnik. Ez azért van, mert a
kilátás miatt az ablakmosó elsőbbséget élvez.
A fényszórók mosása csak akkor működik, ha
be van kapcsolva a távolsági vagy a tompított
fényszóró.
Kapcsolódó információk
•
•
Az esőérzékelő használata (180. oldal)
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
(179. oldal)
•
Az esőérzékelő memória funkciójának
használata (181. oldal)
•
Mosófolyadék betöltése (673. oldal)
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
•
•
•
Állítsa szerviz állásba az ablaktörlő lapátokat. (672. oldal)
Az ablaktörlő lapátok cseréje (671. oldal)
Az ablaktörlők használata (179. oldal)
183
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Manuális első ülés
Az autó első ülései, a kényelem növelése
érdekében számos beállítási lehetőséggel
rendelkeznek.
A kezelőszerv felfelé/lefelé állításával
emelheti/süllyesztheti az ülést.
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(193. oldal)
Az szabályozógomb forgatásával módosíthatja a háttámla dőlését.
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(194. oldal)
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(195. oldal)
FIGYELEM
Indulás előtt állítsa be a vezetőülés helyzetét, soha ne vezetés közben. Ügyeljen arra,
hogy az ülés rögzített állapotban legyen,
hogy elkerülje a személyi sérüléseket egy
erős fékezés vagy baleset esetén.
Kapcsolódó információk
A kezelőszerv fel/le pumpálásával emelheti/süllyesztheti az üléspárnát*.1
Az üléspárna hossza a kar felfelé húzásával, és az üléspárna kézzel történő előre/
hátra mozgatásával módosítható*.
Elektromos* első ülés (187. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre
vetített kijelző* helyzetének tárolása
(188. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre vetített kijelző* tárolt helyzetének
használata (189. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(187. oldal)
Állítsa az ülést előre/hátra a fogantyú felemelésével a kormánykeréktől és a pedáloktól való távolság beállításához. Ellenőrizze, hogy az ülés rögzült-e, miután
beállította a helyzetét.
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (191. oldal)
•
A deréktámaszt* a gomb megnyomásával
állíthatja felfelé/lefelé/előre/hátra2.
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása* (192. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(190. oldal)
1 Csak a vezetőülésre vonatkozik.
2 Négyutas deréktámasz* esetében.
186
•
•
A kétutas deréktámasz* előre/hátra állítható.
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Elektromos* első ülés
Az autó első ülései, a kényelem növelése
érdekében számos beállítási lehetőséggel
rendelkeznek. Az elektromosan állítható ülés
előre/hátra és fel/le mozgatható. Az üléspárna eleje emelhető/süllyeszthető valamint
hosszban állítható* és a háttámla szöge változtatható. A deréktámasz* felfelé/lefelé/
előre/hátra állítható.3
Az ülésbeállítás a motor járó állapotában és az
ajtó kinyitását követően bizonyos ideig mehet
végbe anélkül, hogy járna a motor. A beállítás
a motor leállítását követően is végrehajtható
egy bizonyos ideig.
FONTOS
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre vetített kijelző* tárolt helyzetének
használata (189. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (191. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása* (192. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(190. oldal)
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(193. oldal)
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(194. oldal)
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(195. oldal)
Az elektromos ülések túlterhelés-védelemmel rendelkeznek, amely akkor lép működésbe, ha valami gátolja az ülés mozgását.
Ha ez történik, akkor távolítsa el az akadályt, majd mozgassa újra az ülést.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Manuális első ülés (186. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(187. oldal)
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre
vetített kijelző* helyzetének tárolása
(188. oldal)
3 Négyutas
deréktámasz* esetében. A kétutas deréktámasz* előre/hátra állítható.
Az első elektromos* ülés beállítása
Állítsa be a kívánt üléshelyzetet az első ülés
ülőrészén elhelyezett kezelőszerv használatával. A különböző kényelmi funkciók beállításához, forgassa fel/le a többfunkciós kezelőszervet4.
Az ábra négyutas deréktámasszal* felszerelt autó
kezelőszervét mutatja. A kétutas deréktámasszal*
rendelkező autókban nincs forgatható többfunkciós
kezelőszerv.
A négyutas deréktámasszal* rendelkező
autókban, forgassa fel/le a többfunkciós
kezelőszervet4 a különböző kényelmi funkciók beállításához. A kétutas deréktámaszszal* rendelkező autókban használja a
kerek gombot a deréktámasz előre/hátra
állításához.
A kezelőszerv fel/le állításával emelheti/
süllyesztheti az üléspárnát.
}}
* Opció/tartozék. 187
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
||
A kezelőszerv felfelé/lefelé állításával
emelheti/süllyesztheti az ülést.
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(194. oldal)
Mozgassa előre/hátra az ülést a kezelőszerv előre/hátra mozgatásával.
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(195. oldal)
A háttámla dőlését a kezelőszerv előre/
hátra mozgatásával módosíthatja.
Egyszerre csak egyféle mozgás (előre/
hátra/fel/le) végezhető.
Az első ülések háttámlái nem hajthatók teljesen előre.
Az ülés, a külső tükrök és a
szélvédőre vetített kijelző*
helyzetének tárolása
Tárolhatja az elektromos* ülés, a külső tükrök
és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetét a
memóriagombokon.
A memória gombok használatával tárolhatja az
elektromos* ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* két különböző helyzetét.
A gombok az egyik vagy mindkét* első ajtó
belsején helyezkednek el.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Manuális első ülés (186. oldal)
Elektromos* első ülés (187. oldal)
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre
vetített kijelző* helyzetének tárolása
(188. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre vetített kijelző* tárolt helyzetének
használata (189. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (191. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása* (192. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(190. oldal)
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(193. oldal)
4 Kétutas
188
M gomb a beállítások tárolásához.
Memóriagomb.
Memóriagomb.
deréktámasszal* rendelkező autókban nem áll rendelkezésre.
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Helyzet tárolása
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása* (192. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(190. oldal)
2. Nyomja meg, és tartsa nyomva az M gombot. A gomb visszajelzője világít.
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(193. oldal)
3. Három másodpercen belül nyomja meg,
és tartsa nyomva az 1 vagy 2 gombot.
> Amikor a helyzet tárolásra került a kiválasztott memóriagombon, akkor egy
hangjelzés hallható és az M gomb viszszajelző lámpája elalszik.
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(194. oldal)
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(195. oldal)
1.
Állítsa az ülést, a külső tükröket és a szélvédőre vetített kijelzőt a kívánt beállításokra.
Ha egy memóriagombot sem nyom meg
három másodpercen belül akkor az M gomb
kialszik, és nem tárolódnak a beállítások.
•
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a
szélvédőre vetített kijelző* tárolt
helyzetének használata
Ha az elektromos* ülés, a külső tükrök és a
szélvédőre vetített kijelző* helyzete tárolva
van, akkor azok a memóriagombok használatával aktiválhatók.
Tárolt beállítás használata
A külső tükrök lebillentése (174. oldal)
A szélvédőre vetített kijelző beállításai*
(146. oldal)
Az ülést, a külső tükröket vagy a szélvédőre
vetített kijelzőt újra be kell állítani, mielőtt új
memória lenne beállítható.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Manuális első ülés (186. oldal)
Elektromos* első ülés (187. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(187. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre vetített kijelző* tárolt helyzetének
használata (189. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (191. oldal)
A tárolt beállítások akkor is használhatók, amikor az első ajtó nyitva vagy csukva van:
Nyitott első ajtó
– Nyomja meg röviden az 1 ( ) vagy 2 ( )
memóriagombok valamelyikét. Az elektromos ülés, a külső tükrök és a szélvédőre
vetített kijelző mozogni kezdenek, és
megállnak a kiválasztott memóriagombon
tárolt helyzetben.
}}
* Opció/tartozék. 189
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
||
Csukott első ajtó
– Tartsa nyomva az 1 ( ) vagy 2 ( )
memóriagombok valamelyikét, amíg az
ülés, külső tükrök és a szélvédőre vetített
kijelző meg nem áll a kiválasztott memóriagombon tárolt helyzetben.
Ha elengedi a memóriagombot, akkor az ülés,
a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző
mozgása megáll.
FIGYELEM
•
•
•
•
Mivel a járművezető ülése állítható a
gyújtás kikapcsolt állapotában, soha ne
hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket
a járműben.
Az ülés mozgása bármikor MEGÁLLÍTHATÓ bármely gomb megnyomásával
az elektromos ülés vezérlőpaneljén.
Vezetés közben ne állítsa az ülést.
Ügyeljen arra, hogy semmi ne legyen
az ülések alatt, amikor beállítja azokat.
Kapcsolódó információk
•
•
•
190
Manuális első ülés (186. oldal)
Elektromos* első ülés (187. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(187. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre
vetített kijelző* helyzetének tárolása
(188. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (191. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása* (192. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(190. oldal)
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(193. oldal)
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(194. oldal)
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(195. oldal)
•
•
Masszázs-beállítások* az első
ülésen
Mind az ülés oldalán található többfunkciós
kezelőszerv, mind a központi kijelző használható a beállítások módosításához. Számos
beállítás megjelenik a központi kijelzőn.
A külső tükrök lebillentése (174. oldal)
A szélvédőre vetített kijelző beállításai*
(146. oldal)
Többfunkciós kezelőszerv, az ülés ülőrészének oldalán.
A masszázs beállításai
Az alábbi beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre a masszázshoz:
• BeKi: Válassza a Be/Ki lehetőséget a
masszázs funkció be-/kikapcsolásához.
• 1-5 program: 5 előre beállított masszázsprogram közül választhat. Válasszon az
Küszöb, Belépő, Speciális, Derék és
Váll lehetőségek közül.
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
• Intenzitás: Válasszon az Alacsony,
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(193. oldal)
Az első ülés masszázs
funkciójának beállítása*
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(194. oldal)
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(195. oldal)
Mind az ülésen található többfunkciós kezelőszerv, mind a központi kijelző használható a
beállítások módosításához. Számos beállítás
megjelenik a központi kijelzőn.
Normál és Magas lehetőségek közül.
• Sebesség: Válasszon az Lassú, Normál
és Gyors lehetőségek közül.
A masszázs újraindítása
A masszázs funkció 20 perc elteltével automatikusan kikapcsol. A funkció újbóli bekapcsolása manuálisan történik.
–
Érintse meg a központi kijelzőn található
Újraindítás lehetőséget a kiválasztott
masszázsprogram újraindításához.
> A masszázsprogram újraindul. Ha nem
tesz semmit, akkor az üzenet megmarad a felső nézetben.
Az első ülés masszázs funkciójának
beállítása
Az első ülések masszázs funkcióval rendelkeznek a háttámlában. A masszázst légpárnák
hajtják végre, amelyek különböző beállításokkal masszírozhatnak.
A masszázs funkció csak akkor kapcsolható
be, amikor jár az autó motorja.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Manuális első ülés (186. oldal)
Elektromos* első ülés (187. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(187. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre
vetített kijelző* helyzetének tárolása
(188. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre vetített kijelző* tárolt helyzetének
használata (189. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (191. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása* (192. oldal)
1.
Aktiválja a
többfunkciós kezelőszervet
annak felfelé/efelé fordításával. Az ülésbeállítások nézete jelenik meg a központi
kijelzőn.
}}
* Opció/tartozék. 191
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
||
2. Válassza a Masszázs lehetőséget az ülésbeállítások nézetben.
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(194. oldal)
Az első ülés üléspárnahosszának
beállítása*
3. A különböző masszázs funkciók közötti
választáshoz, válassza ki azt közvetlenül a
központi kijelzőn vagy a kurzor fel/le mozgatásával a többfunkciós kezelőszerv felső
/ alsó
gombjának használatával.
Módosítsa a beállítást a kiválasztott funkcióban közvetlen kiválasztással a központi
kijelzőn, a nyilak megnyomásával vagy a
/ hátsó
többfunkciós kezelőszerv első
gombjainak használatával.
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(195. oldal)
A választott felszereltségi szinttől függően, az
üléspárna hosszának beállítása az üléspárna
oldalán elhelyezkedő többfunkciós kezelőszerv* használatával vagy manuálisan történik
az üléspárna elején elhelyezkedő kezelőszervvel.
Az üléspárna hosszának beállítása a
többfunkciós kezelőszerv
használatával
Kapcsolódó információk
•
•
•
192
Manuális első ülés (186. oldal)
Elektromos* első ülés (187. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(187. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre
vetített kijelző* helyzetének tárolása
(188. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre vetített kijelző* tárolt helyzetének
használata (189. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása* (192. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(190. oldal)
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(193. oldal)
Többfunkciós kezelőszerv az üléspárna oldalán.
1.
Aktiválja a
többfunkciós kezelőszervet
annak felfelé/efelé fordításával. Az ülésbeállítások nézete jelenik meg a központi
kijelzőn.
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
2. Válassza a Párnatoldalék lehetőséget az
ülésbeállítások nézetben.
•
•
Manuális első ülés (186. oldal)
első
Nyomja a négyutas gomb
részét az üléspárna nyújtásához.
•
•
•
Nyomja a négyutas gomb
hátsó
részét az üléspárna visszahúzásához.
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre
vetített kijelző* helyzetének tárolása
(188. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre vetített kijelző* tárolt helyzetének
használata (189. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (191. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(190. oldal)
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(193. oldal)
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(194. oldal)
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(195. oldal)
Az üléspárna hosszának manuális
beállítása
Az üléspárna beállításának kezelőszerve.
1.
Kapcsolódó információk
Fogja meg a
fogantyút az ülés elején,
és húzza felfelé.
2. Állítsa be az üléspárna hosszát.
3. Engedje el a fogantyút, és győződjön meg
arról, hogy az üléspárna elérte a megfelelő
helyzetet.
Elektromos* első ülés (187. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(187. oldal)
Az első ülés oldaltámaszának
beállítása*
Az első ülés kényelme a háttámla oldalainak
beállításaival növelhető.
Többfunkciós kezelőszerv, az ülés ülőrészének oldalán.
A háttámla oldalai beállíthatók, hogy támasztást biztosítsanak. Mind az ülésen található
többfunkciós kezelőszerv, mind a központi
kijelző használható a beállítások módosításához. Számos beállítás megjelenik a központi
kijelzőn.
A oldaltámasz beállításához:
1.
Aktiválja a többfunkciós kezelőszervet
annak felfelé/efelé fordításával . Az
ülésbeállítások nézete jelenik meg a központi kijelzőn.
}}
* Opció/tartozék. 193
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
||
2. Válassza a Oldalsó párnák lehetőséget az
ülésbeállítások nézetben.
•
Nyomja a négyutas gomb első részét az
oldaltámasz növeléséhez .
•
Nyomja a négyutas gomb hátsó részét
az oldaltámasz növeléséhez .
Az első ülés deréktámaszának
beállítása*
A deréktámasz beállítása az üléspárna oldalán található kezelőszervvel történik.
Kapcsolódó információk
•
•
•
194
Manuális első ülés (186. oldal)
Elektromos* első ülés (187. oldal)
Állítsa be a deréktámaszt az autóban a
négyutas kezelőszerv használatával
Az első elektromos* ülés beállítása
(187. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre
vetített kijelző* helyzetének tárolása
(188. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre vetített kijelző* tárolt helyzetének
használata (189. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (191. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása* (192. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(190. oldal)
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(194. oldal)
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(195. oldal)
A deréktámaszt négyutas deréktámasszal*
rendelkező autókban a többfunkciós kezelőszerv használatával, kétutas deréktámasszal*
rendelkező autókban pedig a kerek gomb
használatával lehet beállítani. A kezelőszerv az
ülés ülőrészének oldalán helyezkedik el. A
választott felszereltségi szinttől függően, a
deréktámasz előre/hátra és fel/le (négyutas
deréktámasz) vagy előre/hátra (kétutas deréktámasz) állítható.
Többfunkciós kezelőszerv négyutas deréktámasszal*
rendelkező autókban.
1.
Aktiválja a
többfunkciós kezelőszervet
annak felfelé/efelé fordításával. Az ülésbeállítások nézete jelenik meg a központi
kijelzőn.
Kezelőszerv kétutas deréktámasszal* rendelkező
autókban.
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
2. Válassza a Derék lehetőséget az ülésbeállítások nézetben.
•
•
•
a kerek gombot a
Nyomja fel /le
deréktámasz fel/le mozgatásához.
•
•
•
Nyomja a gomb
első részét a deréktámasz növeléséhez.
•
Nyomja a gomb
hátsó részét a
deréktámasz csökkentéséhez.
Az utasülés beállítása a
vezetőülésből*
Elektromos* első ülés (187. oldal)
Az első utasülés beállítható a vezetőülésről.
Az első elektromos* ülés beállítása
(187. oldal)
A funkció aktiválása
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre
vetített kijelző* helyzetének tárolása
(188. oldal)
A funkció a központi kijelző funkció nézetében
aktiválható.
Nyomja meg a Utasülés
beállítása gombot az aktiváláshoz.
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre vetített kijelző* tárolt helyzetének
használata (189. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (191. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása* (192. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(190. oldal)
A járművezető a funkció aktiválásától számított 10 másodpercen belül állíthatja be az utasülést. Ha ezen az időn belül nem végez beállításokat, akkor a funkció kikapcsol.
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(193. oldal)
A járművezető a vezetőülésen elhelyezett
kezelőszervekkel állíthatja be az utasülést:
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(195. oldal)
Állítsa be a deréktámaszt az autóban a
kétutas kezelőszerv használatával
1.
Manuális első ülés (186. oldal)
Kapcsolódó információk
Utasülés beállítása
Nyomja a kerek gomb
első részét a
deréktámasz növeléséhez.
hátsó részét a
2. Nyomja a kerek gomb
deréktámasz csökkentéséhez.
}}
* Opció/tartozék. 195
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
||
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása* (192. oldal)
A háttámlák lehajtása a hátsó
ülésen*
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(190. oldal)
A hátsó üléstámla két részre van osztva. A két
rész külön lehajtható.
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(193. oldal)
•
FIGYELEM
•
Állítsa be, és rögzítse az ülést, mielőtt
elindulna. Legyen óvatos az ülés beállításakor. A szabályozatlan vagy figyelmetlen beállítás becsípődéses sérüléseket eredményezhet.
•
Amikor nehéz tárgyakat helyez be,
akkor mindig kösse le azokat szorosan,
hogy hirtelen fékezéskor ne okozhassanak sérülést vagy kárt.
•
Mindig állítsa le a motort, és húzza be
a rögzítőféket az autó rakodásakor és
kirakodásakor.
•
Az automata sebességváltóval felszerelt autók esetében, állítsa a fokozatválasztót P állásba, hogy megakadályozza a nem szándékos elindulást.
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(194. oldal)
Mozgassa előre/hátra az utasülést a kezelőszerv előre/hátra mozgatásával.
Az utasülés háttámlájának dőlését a kezelőszerv előre/hátra mozgatásával módosíthatja.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
196
Manuális első ülés (186. oldal)
Elektromos* első ülés (187. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(187. oldal)
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre
vetített kijelző* helyzetének tárolása
(188. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre vetített kijelző* tárolt helyzetének
használata (189. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (191. oldal)
FONTOS
A háttámla lehajtásakor nem lehet semmilyen tárgy a hátsó ülésen. A biztonsági
övek sem lehetnek becsatolva. Különben
fennáll a hátsó üléskárpit sérülésének kockázata.
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
A háttámla felemelése
FONTOS
A háttámla egyenes helyzetbe történő felemelése manuálisan történik:
A beépített gyermekülés* üléspárnájának a
leengedett helyzetben kell lennie, mielőtt
lehajtaná a hátsó ülés háttámláját.
1.
Mozdítsa fel/hátra a háttámlát.
A középső ülés kartámaszát* fel kell emelni
az ülés lehajtása előtt.
2. Nyomja addig a háttámlát, amíg a retesz
be nem akad.
A hátsó ülésben található átmenő fedélnek*
bezárva kell lennie a lehajtás előtt.
3. Emelje fel manuálisan a fejtámlákat.
MEGJEGYZÉS
A szervizzár aktiválásakor a hátsó ülésnek
egyenes helyzetben kell lennie a zár működéséhez. A hátsó ülés lehajtott állásában a
zárás nem fog működni.
MEGJEGYZÉS
Lehetséges, hogy az első üléseket előre
kell csúsztatni és/vagy fel kell hajtani a háttámlájukat, hogy teljesen előre lehessen
hajtani a háttámlát.
A háttámla lehajtása
A hátsó ülés lehajtásának segítése érdekében
az autónak álló helyzetben és legalább egy
hátsó ajtónak nyitva kell lennie.
4. Ha szükséges, emelje fel a középső ülés
fejtámláját.
FIGYELEM
Az ülés lehajtására szolgáló gombok a hátsó ülés
felső részén találhatók.
1.
Ellenőrizze, hogy a háttámlák és a fejtámlák megfelelően rögzültek-e a felhajtást
követően.
Ügyeljen arra, hogy ne legyenek utasok
vagy tárgyak a hátsó ülésen.
A külső hátsó ülések fejtámláit mindig fel
kell emelni, amikor utasok tartózkodnak a
hátsó üléseken.
2. Engedje le manuálisan a középső ülés fejtámláját.
3. Nyomja meg és tartsa nyomva a kalaptartóban az autó bal oldalán található gombokat.
4. Az ülés kioldódik a reteszből, de ugyanabban a helyzetben marad. A fejtámlák automatikusan leereszkednek.
5. Engedje a fejtámlát manuálisan vízszintes
helyzetbe.
Kapcsolódó információk
•
A hátsó ülés fejtámláinak beállítása
(198. oldal)
•
•
Szervizzárás (277. oldal)
A szervizzárás aktiválása és inaktiválása
(278. oldal)
* Opció/tartozék. 197
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
A hátsó ülés fejtámláinak beállítása
Állítsa be a középső ülés fejtámláját az utas
magasságának megfelelően. Hajtsa le a külső
ülések fejtámláit*, hogy javítsa a kilátást hátrafelé
A középső ülés fejtámlájának
beállítása
A fejtámla leengedéséhez meg kell nyomni a
gombot (lásd az ábrát), miközben óvatosan
lefelé nyomja a fejtámlát.
FIGYELEM
A középső ülés fejtámláját úgy kell beállítani
az utas magasságának megfelelően, hogy
lehetőleg az utas fejének teljes hátsó részét
takarja. Szükség szerint csúsztassa fel manuálisan.
A középső ülés fejtámlájának a legalsó
helyzetben kell lennie, amikor a középső
ülés nincs használatban. Amikor használatban van a középső ülés, akkor a fejtámlát
megfelelően be kell állítani az utas magasságához, hogy az lehetőleg takarja a fej teljes hátsó részét.
Hajtsa le a hátsó ülés külső fejtámláit
a központi kijelzőn keresztül*
A külső fejtámlák a központi kijelző funkció
nézetében húzhatók vissza. A fejtámlák leengedhetők 0 gyújtáshelyzetben.
198
Nyomja meg a Fejtámla
lehajtása gombot a leengedés aktiválásához/inaktiválásához.
Hajtsa vissza manuálisan a fejtámlát, amíg
kattanó hang nem hallható.
FIGYELEM
Ne engedje le a külső fejtámlákat, ha utasok utaznak valamelyik hátsó, külső ülésben.
FIGYELEM
A fejtámlának a felhajtást követően rögzített állásban kell lennie.
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Kapcsolódó információk
•
A háttámlák lehajtása a hátsó ülésen*
(196. oldal)
Kormánykerék-kezelőszervek és
kürt
Kürt
A kormánykerék tartalmazza a kürtöt és
például a vezetőtámogató rendszerekhez
valamint a hangfelismeréshez tartozó kezelőszerveket.
A kürt a kormánykerék közepén helyezkedik el.
Kapcsolódó információk
•
•
Kormányzár (200. oldal)
A kormánykerék beállítása (200. oldal)
Billentyűzetek és fülek* a kormánykeréken.
A vezetőtámogató rendszerek kezelőszervei5
Váltófül* a manuális fokozatváltáshoz
automata sebességváltó esetén.
Kezelőszervek a hangfelismeréshez és
menühöz, üzenet és telefonkezeléshez.
5 Sebességhatároló,
sebességtartó, adaptív sebességtartó*, távolságfigyelmeztetés* és Pilot Assist.
* Opció/tartozék. 199
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Kormányzár
A kormánykerék beállítása
A kormányzár megnehezíti az autó kormányzását, ha például ellopják azt. A kormányzár
zárásakor és kioldásakor mechanikus hang
észlelhető.
A kormánykerék különböző helyzetekbe állítható.
A kormánykerék beállítása térdlégzsákkal
rendelkező autóban
A kormányzár aktiválása
A kormányzár akkor aktiválódik, amikor az
autót kívülről bezárja és a motor le van állítva.
Ha az autót nyitva hagyja, akkor a kormányzár
egy idő elteltével automatikusan aktiválódik.
A kormányzár kioldása
A kormányzár akkor old ki, ha az autót kívülről
kinyitja. Ha az autó nincs bezárva, akkor a kormányzár kikapcsol, amennyiben a távvezérlős
kulcs az utastérben van és beindítja az autót.
Kapcsolódó információk
•
Kormánykerék-kezelőszervek és kürt
(199. oldal)
•
A kormánykerék beállítása (200. oldal)
Kar a kormánykerék beállításához.
A kormánykerék magassága és mélysége állítható.
1.
A kormánykerék különböző módokon állítható
be, attól függően, hogy az autó rendelkezik-e
térdlégzsákkal6.
2. Állítsa a kormánykereket az Önnek megfelelő helyzetbe.
FIGYELEM
Állítsa be és rögzítse a kormánykereket,
mielőtt elindulna. A kormánykereket soha
nem szabad vezetés közben állítani.
A sebességfüggő szervokormánnyal beállítható a kormányzási erő szintje. A kormányzási
erő az autó sebességének megfelelően kerül
beállításra, hogy fejlett útérzékenységet biztosítson a vezetőnek.
6 Az
200
autó csak bizonyos piacokon rendelkezik térdlégzsákkal.
Nyomja előre a kart a kormánykerék kioldásához.
3. Húzza vissza a kart a kormánykerék helyzetének rögzítéséhez. Ha a kar merev,
akkor a kar visszanyomásával egy időben
nyomja meg kissé a kormánykereket.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
A kormánykerék beállítása térdlégzsákkal
nem rendelkező autóban
Kar a kormánykerék beállításához.
1.
Húzza hátrafelé a kart a kormánykerék
kioldásához.
2. Állítsa a kormánykereket az Önnek megfelelő helyzetbe.
3. Nyomja előre a kart a kormánykerék rögzítéséhez. Ha a kar merev, akkor a kar viszszanyomásával egy időben nyomja meg
kissé a kormánykereket.
Kapcsolódó információk
•
•
Kormányzár (200. oldal)
•
Az első elektromos* ülés beállítása
(187. oldal)
Kormánykerék-kezelőszervek és kürt
(199. oldal)
* Opció/tartozék. 201
KLÍMAVEZÉRLÉS
KLÍMAVEZÉRLÉS
Klímavezérlés
Klímazónák
Klímavezérlés - érzékelők
Az autó elektronikus klímavezérléssel rendelkezik. A klímavezérlő rendszer hűti vagy fűti
valamint szárítja az utastér levegőjét.
Az összes klímavezérlő funkció a központi
kijelzőn és a középkonzol fizikai gombjaival
szabályozható.
A klímazónák száma, amelyekre az autó
osztva van, határozza meg az utastár különböző részeihez tartozó hőmérséklet-beállítási
lehetőségeket.
A klímavezérlő rendszer számos érzékelőt
használ a klíma szabályozásának segítéséhez
az autóban.
2-zónás légkondicionáló
Az érzékelő elhelyezkedése
A hátsó ülés bizonyos funkciói az alagútkonzol
hátulján található klímakezelőszervekkel* is
szabályozhatók.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klímazónák (204. oldal)
Klímavezérlés - érzékelők (204. oldal)
Érzékelt hőmérséklet (205. oldal)
A klíma hangvezérléses szabályozása
(205. oldal)
Állóhelyzeti klíma (227. oldal)
Fűtés (237. oldal)
Levegőminőség (206. oldal)
Levegőelosztás (209. oldal)
Klímakezelőszervek (215. oldal)
Klímazónák 2-zónás légkondicionáló esetén.
2-zónás légkondicionáló esetén az utastér
hőmérséklete külön állítható be a bal és jobb
oldalon.
Kapcsolódó információk
•
Klímavezérlés (204. oldal)
Napérzékelő - a műszerfal felső részén.
Nedvességérzékelő - a belső visszapillantó
tükör házában.
Külső hőmérséklet-érzékelő - a jobb oldali
külső tükörben.
Az utastér hőmérsékletérzékelője - a fizikai
gombokkal a középkonzolon.
MEGJEGYZÉS
Ne takarja le vagy gátolja az érzékelőket
ruhákkal vagy egyéb tárgyakkal.
204
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Az Interior Air Quality System* esetén egy
levegőminőség érzékelő is van a klímaszabályozó rendszer levegőbeszívó részébe építve.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímavezérlés (204. oldal)
Interior Air Quality System* (208. oldal)
Érzékelt hőmérséklet
A klímavezérlő rendszer az érzékelt hőmérséklet alapján szabályozza az utastér klímáját
és nem a tényleges hőmérséklet alapján.
Az utastér beállított hőmérséklete folyamatosan megfelel a fizikai észlelésnek az olyan
tényezőket figyelembe véve, mint a külső
hőmérséklet, az autó környezetében lévő
levegő áramlási sebessége, nedvességtartalma és a napsugárzás stb. az autóban és a
környezetében.
A rendszer egy napérzékelőt tartalmaz, amely
észleli, hogy melyik irányból süti a nap az utasteret. Ez azt jelenti, hogy a jobb és bal oldali
szellőzőkből áramló levegő hőmérséklete
annak ellenére eltérő lehet, hogy mindkét oldalon ugyanazt a hőmérsékletet állította be.
Kapcsolódó információk
•
1
Bizonyos piacokra vonatkozik.
A klíma hangvezérléses
szabályozása1
A klímaszabályozó rendszer hangutasításai
például a hőmérséklet módosításához, az
ülésfűtés* aktiválásához vagy a ventilátor
szintjének változtatásához.
Nyomja meg a
gombot, és mondja ki az
alábbi utasítások valamelyikét:
•
"Climate" - elindít egy párbeszédet a
klíma szabályozásához, és példákat mutat
az utasításokra.
•
"Set temperature to X degrees" - beállítja a kívánt hőmérsékletet.
•
"Raise temperature"/"Lower
temperature" - a hőmérséklet-beállítás
lépésenkénti növelése/csökkentése.
•
"Sync temperature" - a vezető oldalon
beállított hőmérséklettel szinkronizálja az
összes klímazónát az autóban.
•
"Air on feet"/"Air on body" - megnyitja a
kívánt levegőáramlást.
•
"Air on feet off"/"Air on body off" bezárja a kívánt levegőáramlást.
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" - a
Max/Off beállításra változtatja a levegőáramlást.
Klímavezérlés (204. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 205
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
•
•
"Turn on auto" - aktiválja az automatikus
klímaszabályozást.
•
"Air condition on"/"Air condition off" aktiválja/inaktiválja a légkondicionálást.
•
"Recirculation on"/"Recirculation off" aktiválja/inaktiválja a levegőkeringtetést.
•
"Turn on defroster "/"Turn off
defroster" - aktiválja/inaktiválja az ablakok és a külső tükrök páramentesítését.
•
"Turn on max defroster"/"Turn max
defroster off" - aktiválja/inaktiválja a
maximális páramentesítést.
•
"Turn on electric defroster"/"Turn off
electric defroster" - aktiválja/inaktiválja a
szélvédőfűtést*.
•
"Turn on rear defroster"/"Turn off rear
defroster" - aktiválja/inaktiválja a hátsó
ablak és a külső tükrök fűtését.
•
"Turn steering wheel heat on"/"Turn
steering wheel heat off" - aktiválja/inaktiválja a kormánykerékfűtést*.
•
206
"Raise fan speed"/"Lower fan speed" lépésenként növeli/csökkenti a ventilátor
szintjét.
"Raise steering wheel heat"/"Lower
steering wheel heat" - lépésenként
emeli/csökkenti a kormánykerékfűtés*
beállítását.
•
"Turn on seat heat"/"Turn off seat heat"
- aktiválja/inaktiválja az ülésfűtést*.
•
"Raise seat heat"/"Lower seat heat" lépésenként emeli/csökkenti az ülésfűtés*
beállítását.
•
"Turn on seat ventilation"/"Turn off
seat ventilation" - aktiválja/inaktiválja az
ülésszellőztetést*.
•
"Raise seat ventilation"/"Lower seat
ventilation" - lépésenként emeli/csökkenti az ülésszellőztetés* beállítását.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Klímavezérlés (204. oldal)
Hangfelismerés (147. oldal)
A hangfelismerés használata (148. oldal)
A hangfelismerés beállításai (152. oldal)
Levegőminőség
Az utastérhez kiválasztott anyagok és a levegőtisztító rendszer biztosítja az utastér levegőjének magas minőségét.
Anyagok az utastérben
Az utastér belseje úgy van kialakítva, hogy a
kellemes és kényelmes legyen, még az allergiától vagy asztmától szenvedő személyek számára is.
Tesztelt anyagok kerültek kifejlesztésre az
utastér pormennyiségének csökkentéséhez és,
hogy hozzájáruljanak az utastér könnyebb tisztán tarthatóságához.
A szőnyegek az utastérben és a csomagtérben
is könnyen kivehetők és tisztíthatók.
Használja a Volvo által ajánlott autóápolási termékeket a belső tisztításához.
Levegőtisztító rendszer
A kabinszűrőn felül, az autó egy légtisztító
rendszerrel is rendelkezik, amely segít az utas
magas levegőminőségének fenntartásában.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Klímavezérlés (204. oldal)
Clean Zone* (207. oldal)
Clean Zone Interior Package* (207. oldal)
Interior Air Quality System* (208. oldal)
Utastérszűrő (209. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Clean Zone*
A Clean Zone funkció ellenőrzi és jelzi, hogy
minden feltétel megfelel-e az utastér jó levegőminőségéhez.
•
•
•
Be van kapcsolva a levegőminőség rendszer Interior Air Quality System*.
Be van kapcsolva a szellőztető ventilátor.
Ki van kapcsolva a levegő-visszakeringtetés.
MEGJEGYZÉS
Clean Zone Interior Package*
A Clean Zone Interior Package (CZIP) olyan
módosítások összességéből áll, amelyek még
tisztábban tartják az utasteret az allergiát és
asztmát okozó anyagoktól.
Az alábbiakat tartalmazza:
•
Fejlett ventilátor funkció, ami azt jelenti,
hogy a ventilátor beindul, amikor kinyitják
az autó ajtóját a távvezérlős kulccsal. A
ventilátor friss levegővel tölti meg az utasteret. A funkció akkor kapcsol be, amikor
szükséges és egy idő elteltével vagy az
utastér ajtóinak kinyitásakor kapcsol ki
automatikusan. A ventilátor működési
ideje az autó 4 éves koráig fokozatosan
csökken a kisebb szükségesség miatt.
•
A teljesen automatikus levegőminőség
rendszer Interior Air Quality System
(IAQS).
A Clean Zone nem azt jelenti, hogy a
levegő minősége jó. Csak azt jelzi, hogy
fennállnak a jó levegőminőség feltételei.
Kapcsolódó információk
A visszajelző a klíma nézetben látható a
központi kijelzőn.
A visszajelző a klímasorban látható, amikor nincs nyitva a klíma nézet.
Ha a feltételek megfelelőek, akkor a Tiszta
zóna szöveg fehér. Amikor minden feltétel
megfelelő, akkor ezt a szöveg kék színűre változása jelzi.
Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:
•
Az összes ajtó és a csomagtérfedél zárva
van.
•
Az összes oldalablak és a napfénytető*
zárva van.
•
•
•
•
Levegőminőség (206. oldal)
Clean Zone Interior Package* (207. oldal)
Interior Air Quality System* (208. oldal)
Utastérszűrő (209. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Levegőminőség (206. oldal)
Clean Zone* (207. oldal)
Interior Air Quality System* (208. oldal)
Utastérszűrő (209. oldal)
* Opció/tartozék. 207
KLÍMAVEZÉRLÉS
Interior Air Quality System*
Az Interior Air Quality System IAQS egy teljesen automatikus rendszer, amely kiválasztja a
gázokat és részecskéket a szagok és szenynyeződések szintjének csökkentéséhez az
utastérben.
Az IAQS a Clean Zone Interior Package (CZIP)
része és megtisztítja az utastér levegőjét az
olyan szennyeződésektől, mint a részecskék,
szénhidrogének, nitrogén-oxidok és talajszinti
ózon.
Ha a levegőminőség érzékelő azt észleli, hogy
a külső levegő szennyezett, akkor a levegőbeszívás leáll, és bekapcsol a visszakeringtetés.
MEGJEGYZÉS
A levegőminőség-érzékelő mindig be van
kapcsolva az utastér legjobb levegőminőségének biztosítása érdekében.
•
•
Clean Zone Interior Package* (207. oldal)
Utastérszűrő (209. oldal)
A levegőminőség-érzékelő*
aktiválása és inaktiválása
A levegőminőség-érzékelő a teljesen automatikus levegőminőség rendszer, Interior Air
Quality System (IAQS) része.
Lehetőség van annak beállítására, hogy a levegőminőség-érzékelő bekapcsoljon/kikapcsoljon-e.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2. Nyomja meg a Klíma gombot.
3. Válassza a Levegőminőség-érzékelő
lehetőséget a levegőminőség-érzékelő
aktiválásához/inaktiválásához.
Kapcsolódó információk
•
Interior Air Quality System* (208. oldal)
Hideg időben, a párásodás megelőzése
érdekében, a visszakeringetés korlátozott.
Párásodás esetén a szélvédő, oldalablakok
és hátsó ablak páramentesítő funkcióját
kell használni.
Kapcsolódó információk
208
•
A levegőminőség-érzékelő* aktiválása és
inaktiválása (208. oldal)
•
•
Levegőminőség (206. oldal)
Clean Zone* (207. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Utastérszűrő
Levegőelosztás
Kapcsolódó információk
A szűrő megszűri az utastérbe áramló összes
levegőt.
A klímavezérlő rendszer számos szellőző
között osztja el a levegőt az utastérben.
Az utastérszűrő cseréje
Automatikus és manuális
levegőelosztás
•
•
•
A klímarendszer teljesítményének fenntartásához rendszeresen ki kell cserélni a szűrőt.
Tartsa be a Volvo szervizprogramban előírt
csereidőközöket. Ha az autót súlyosan szenynyezett környezetben használja, akkor szükség lehet a szűrő gyakoribb cseréjére.
MEGJEGYZÉS
Többféle típusú utastérszűrő létezik. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő szűrőt szerelje
be.
Az automatikusan szabályozott légkondicionáló működésekor a levegő elosztása automatikusan történik. Szükség esetén a levegőelosztás manuálisan szabályozható.
•
Klímavezérlés (204. oldal)
A levegőelosztás módosítása (210. oldal)
A szellőzők nyitása/zárása és irányítása
(210. oldal)
A levegőelosztási lehetőségek táblázata
(212. oldal)
Állítható szellőzők
Az autó bizonyos szellőzői állíthatók, ami azt
jelenti, hogy kinyithatja/lezárhatja a szellőzőt a
levegő áramlásának irányításához.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Levegőminőség (206. oldal)
Clean Zone* (207. oldal)
Clean Zone Interior Package* (207. oldal)
Interior Air Quality System* (208. oldal)
Az állítható szellőzők elhelyezkedése az utastérben.
Négy található a műszerfalon és egy az
egyes ajtóoszlopokon az első és a hátsó
ajtók között.
* Opció/tartozék. 209
KLÍMAVEZÉRLÉS
A levegőelosztás módosítása
A szellőzők nyitása/zárása és
irányítása
A levegőelosztás szükség esetén manuálisan
módosítható.
1.
Az utastérben bizonyos szellőzők egyenként
nyithatók, zárhatók és irányíthatók.
Ha az autó külső szellőzőit az oldalablakokra
irányítja, akkor megszüntetheti a párásodást.
Ha az autó külső szellőzőit meleg időben
befelé irányítja, akkor kényelmes környezetet
hozhat létre az utastérben.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi
kijelzőn a klíma sor közepén található
szimbólum megnyomásával.
A szellőzők nyitása és zárása
A levegőelosztó gombok a klíma nézetben.
Levegőelosztás - szélvédő-páramentesítő
szellőzők
Szellőzők a műszerfalon:
–
Levegőelosztás - szellőzők a műszerfalon
és középkonzolon
A levegő áramlása akkor a maximális, amikor a gombon látható jelölés függőleges
helyzetben van.
Levegőelosztás - szellőzők a padlóban
2. Nyomjon meg egy vagy több levegőelosztás gombot az adott irányú levegőáramlás
megnyitásához/elzárásához.
> A levegőelosztás módosul és a gombok
világítanak/kialszanak.
Szellőzők az ajtóoszlopokban:
–
•
210
Levegőelosztás (209. oldal)
A szellőzők nyitása/zárása és irányítása
(210. oldal)
A levegőelosztási lehetőségek táblázata
(212. oldal)
Forgassa a szellőző alatt található forgókapcsolót a szellőzőből áramló levegő kinyitásához/elzárásához.
Minél hosszabbak a forgókapcsolón látható fehér vonalak, annál magasabb a
levegőáramlás.
Kapcsolódó információk
•
•
Forgassa a szellőző közepén található
gombot a szellőző levegőáramának kinyitásához/elzárásához.
A szellőzők irányítása
–
Mozgassa vízszintesen/függőlegesen a
szellőző közepén található kart a szellőző
levegőáramának irányításához.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Kapcsolódó információk
•
•
•
Levegőelosztás (209. oldal)
A levegőelosztás módosítása (210. oldal)
A levegőelosztási lehetőségek táblázata
(212. oldal)
211
KLÍMAVEZÉRLÉS
A levegőelosztási lehetőségek
táblázata
A levegőelosztás szükség esetén manuálisan
módosítható. Az alábbi beállítási lehetőségek
állnak rendelkezésre.
Levegőelosztás
Cél
Ha az összes levegőelosztó gomb manuális módban ki van iktatva, akkor a klímavezérlő rendszer visszatér az automatikusan szabályozott klímavezérlésre.
212
Fő levegőáramlás a páramentesítő szellőzőkből. Bizonyos mennyiségű
levegő jön a többi szellőzőből.
Megakadályozza a párásodást és jegesedést hideg
és nedves környezetben (ehhez a ventilátor szintjének nem szabad túl alacsonynak lennie).
Fő levegőáramlás a műszerfal szellőzőiből. Bizonyos mennyiségű levegő
jön a többi szellőzőből.
Hatékony hűtést biztosít meleg időben.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Levegőelosztás
Cél
Fő levegőáramlás a padló szellőzőiből. Bizonyos mennyiségű levegő jön a
többi szellőzőből.
Jó fűtést és hűtést biztosít a padlónak.
A levegő nagy része a páramentesítő szellőzőkből és a műszerfal szellőzőiből áramlik. Bizonyos mennyiségű levegő jön a többi szellőzőből.
Jó komfortot biztosít hideg és száraz időben.
Fő levegőáramlás a páramentesítő szellőzőkből és a padló szellőzőiből.
Bizonyos mennyiségű levegő jön a többi szellőzőből.
Jó komfortot és jó páramentesítést biztosít hideg
vagy párás időben.
}}
213
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
Levegőelosztás
Cél
Fő levegőáramlás a műszerfal és a padló szellőzőiből. Bizonyos mennyiségű levegő jön a többi szellőzőből.
Jó komfortot biztosít napos időben, hideg külső
hőmérséklet mellett.
Fő levegőáramlás a páramentesítő szellőzőkből, a műszerfal és a padló
szellőzőiből.
Kiegyensúlyozott komfortot biztosít az utastérben.
Kapcsolódó információk
•
•
•
214
Levegőelosztás (209. oldal)
A szellőzők nyitása/zárása és irányítása
(210. oldal)
A levegőelosztás módosítása (210. oldal)
KLÍMAVEZÉRLÉS
Klímakezelőszervek
Fő klíma
A klíma sor funkcióin felül egyéb fő klíma funkciók is vezérelhetők a Fő klíma fülön.
A klímavezérlő rendszer funkcióit a középkonzol fizikai gombjaival, a központi kijelzőről
és az alagútkonzol hátsó klímakezelőszerveivel* lehet szabályozni.
Fizikai gombok a középkonzolon
Hőmérséklet-kezelőszervek a vezető és
utas oldalhoz.
A fűthető* és szellőztethető* vezető és
utasülés valamint a kormánykerékfűtés*
kezelőszervei.
A szélvédőfűtés* és a maximális páramentesítés gombja.
A hátsó ablakfűtés és a külső tükörfűtés
gombja.
Klíma sor a központi kijelzőn
A legáltalánosabb klímafunkciók szabályozhatók a klíma sorból.
Gomb a klíma nézet eléréséhez. A gomb
grafikája mutatja az aktív klímabeállításokat.
Klíma nézet a központi kijelzőn
Nyissa meg a klíma nézetet a klíma
sor közepén található szimbólum
megnyomásával.
A felszereltségi szinttől függően, a
klíma nézet számos fülre lehet osztva. A fülek
között balra/jobbra pöccintve vagy a vonatkozó címsort megnyomva válthat.
Max, Elektromos, Hátsó - Kezelőszervek
az ablakok és külső tükrök páramentesítéséhez.
Légkondi - A légkondicionáló kezelőszervei.
Légkeverés - A levegő-visszakeringtetés
kezelőszervei.
}}
* Opció/tartozék. 215
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
A levegőelosztás kezelőszervei.
Ventilátorvezérlés.
AUTO - A klíma automatikus szabályozása.
A maximális páramentesítés bekapcsolása
és kikapcsolása (221. oldal)
Az első ülésfűtés* aktiválása és
inaktiválása
•
A szélvédőfűtés* aktiválása és inaktiválása
(222. oldal)
Az ülések hideg időben a járművezető és az
utasok kényelme érdekében fűthetők.
•
Állóklíma
Az autó állófűtés-vezérlése a Parkolási klíma
fülön szabályozható.
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtésének
aktiválása és inaktiválása (223. oldal)
•
Az első ülés ventilátorszintjének szabályozása (224. oldal)
Klímakezelőszervek az alagútkonzol
hátulján*
•
•
A hőmérséklet szinkronizálása (226. oldal)
Ha az autó hátsó ülésfűtéssel* rendelkezik,
akkor fizikai gombok találhatók az alagútkonzol hátulján a funkció kezeléséhez.
Kapcsolódó információk
•
•
216
•
Klímavezérlés (204. oldal)
A légkondicionáló aktiválása és inaktiválása (227. oldal)
1.
Nyomja meg a kormánykerék bal vagy
jobb oldali és az ülés gombját a központi
kijelző klíma sorában az ülés és a kormánykerék kezelőszerveinek megnyitásához.
Ha az autó nincs ülésszellőztetéssel vagy
kormánykerékfűtéssel (a vezető oldalon)
felszerelve, akkor az ülésfűtés gombja
közvetlenül a klíma sorban érhető el.
Az első ülésfűtés* aktiválása és inaktiválása (216. oldal)
•
A hátsó ülésfűtés* aktiválása és inaktiválása (217. oldal)
•
Az első ülésszellőztetés* aktiválása és
inaktiválása (218. oldal)
•
A kormánykerékfűtés* aktiválása és inaktiválása (219. oldal)
•
Az automata klímaszabályozás aktiválása
(219. oldal)
•
A levegő-visszakeringtetés aktiválása és
inaktiválása (220. oldal)
2. Nyomja meg többször az ülésfűtés gombját a négy szint közötti váltáshoz: Ki,
Magas, Közepes és Alacsony.
> A szint változik, és a gomb mutatja a
beállított szintet.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
FIGYELEM
Az ülésfűtést nem használhatják olyan személyek, akiknek nehézségeik vannak a
hőmérséklet emelkedésének észlelésével
vagy egyéb problémáik vannak az ülésfűtés
kezelőszerveinek használatával. Különben
égési sérüléseket szenvedhetnek.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (215. oldal)
Az első ülésfűtés* automatikus bekapcsolásának aktiválása és inaktiválása
(217. oldal)
Az első ülésfűtés* automatikus
bekapcsolásának aktiválása és
inaktiválása
Az ülések hideg időben a járművezető és az
utasok kényelme érdekében fűthetők.
Lehetőség van annak beállítására, hogy az
ülésfűtés automatikusan aktív/inaktív legyen-e
a motor beindításakor. Az automatikus indítás
bekapcsolt állapotában a fűtés alacsony környezeti hőmérséklet esetén bekapcsol.
1.
A hátsó ülésfűtés* aktiválása és
inaktiválása
Az ülések hideg időben a járművezető és az
utasok kényelme érdekében fűthetők.
A hátsó ülésfűtés aktiválása és
inaktiválása a hátsó ülésből
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2. Nyomja meg a Klíma gombot.
3. Válassza a Vezetőülés automatikus
fűtésének szintje és Utasülés
automatikus fűtésének szintje lehetőséget az első vezetőülés és utasülés fűtésének automatikus aktiválásához/inaktiválásához.
> Egy "A" jelenik meg a fűtött ülések
egyes gombjainál a klíma sorban, amikor az automatikus indítás aktiválva
van.
4. Válassza a Alacsony, Közepes vagy
Magas lehetőséget a szint kiválasztásához a funkció aktiválását követően.
Az ülésfűtés gombjai az alagútkonzol hátulján.
–
Nyomja meg többször egymás után az
ülésfűtés bal vagy jobb oldali fizikai gombját az alagútkonzol hátulján a négy szint
közötti váltáshoz: Ki, Magas, Közepes és
Alacsony.
> A szint változik, és a gomb LED-jei
mutatják a beállított szintet.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (215. oldal)
Az első ülésfűtés* aktiválása és inaktiválása (216. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 217
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
FIGYELEM
Az ülésfűtést nem használhatják olyan személyek, akiknek nehézségeik vannak a
hőmérséklet emelkedésének észlelésével
vagy egyéb problémáik vannak az ülésfűtés
kezelőszerveinek használatával. Különben
égési sérüléseket szenvedhetnek.
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (215. oldal)
Az első ülésszellőztetés* aktiválása
és inaktiválása
Az ülések szellőztethetők, hogy például
meleg időben jobb komfortot biztosítsanak.
A szellőztető rendszer ventilátorokból áll az
ülésekben és a háttámlákban, amelyek átszívják a levegőt az üléskárpiton. A hűtő hatás
annál nagyobb lesz, minél hidegebbé válik az
utastér levegője. A rendszer akkor kapcsolható
be, amikor jár a motor.
2. Nyomja meg többször az ülésszellőztetés
gombját a négy szint közötti váltáshoz: Ki,
Magas, Közepes és Alacsony.
> A szint változik, és a gomb mutatja a
beállított szintet.
Kapcsolódó információk
•
1.
Klímakezelőszervek (215. oldal)
Nyomja meg a kormánykerék bal vagy
jobb oldali és az ülés gombját a központi
kijelző klíma sorában az ülés és a kormánykerék kezelőszerveinek megnyitásához.
Ha az autó nincs ülésfűtéssel vagy kormánykerékfűtéssel (a vezető oldalon) felszerelve, akkor az ülésszellőztetés gombja
közvetlenül a klíma sorban érhető el.
218
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
A kormánykerékfűtés* aktiválása
és inaktiválása
A kormánykerék hideg időben a járművezető
kényelme érdekében fűthető.
1.
Nyomja meg a vezető oldali kormánykerék
és ülés gombot a központi kijelző klíma
sorában az ülés és a kormánykerék kezelőszerveinek megnyitásához.
Ha az autó nincs ülésfűtéssel vagy ülészszellőztetéssel felszerelve, akkor a kormánykerékfűtés gombja közvetlenül a
klíma sorban érhető el.
A kormánykerékfűtés automatikus
bekapcsolásának* aktiválása és
inaktiválása
A kormánykerék hideg időben a járművezető
kényelme érdekében fűthető.
Lehetőség van annak beállítására, hogy a kormánykerékfűtés automatikusan aktív/inaktív
legyen-e a motor beindításakor. Az automatikus indítás bekapcsolt állapotában a fűtés alacsony környezeti hőmérséklet esetén bekapcsol.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2. Nyomja meg a Klíma gombot.
3. Válassza az Kormánykerék automatikus
fűtésének szintje lehetőséget a kormánykerékfűtés automatikus indításának aktiválásához/inaktiválásához.
> Egy "A" jelenik meg a fűtött kormánykerék gombjánál a klíma sorban, amikor
az automatikus indítás aktiválva van.
2. Nyomja meg többször a kormánykerékfűtés gombját a négy szint közötti váltáshoz:
Ki, Magas, Közepes és Alacsony.
> A szint változik, és a gomb mutatja a
beállított szintet.
4. Válassza a Alacsony, Közepes vagy
Magas lehetőséget a szint kiválasztásához a funkció aktiválását követően.
Kapcsolódó információk
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (215. oldal)
A kormánykerékfűtés automatikus bekapcsolásának* aktiválása és inaktiválása
(219. oldal)
•
Az automata klímaszabályozás
aktiválása
Az automata klímavezérlés bekapcsolt állapotában több klímafunkció automatikusan szabályozott.
1.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi
kijelzőn a klíma sor közepén található
szimbólum megnyomásával.
2. Nyomja meg röviden vagy hosszan az
AUTO Klíma lehetőséget
•
Rövid megnyomás - a levegő-visszakeringtetés, légkondicionálás és levegőelosztás automatikus szabályozása.
Hosszú megnyomás - a levegő-visszakeringtetés, légkondicionálás és levegőelosztás automatikus szabályozása,
a hőmérséklet és a ventilátor fordulatszámának normál beállításai: 22 °C/
72 °F és 3 szint.
> A klíma automatikus szabályozása aktív
és a gomb világít.
•
A kormánykerékfűtés* aktiválása és inaktiválása (219. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 219
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
MEGJEGYZÉS
A hőmérséklet és a ventilátor fordulatszáma az automatikusan szabályozott klímavezérlő rendszer kikapcsolása nélkül
módosítható. Az automatikusan szabályozott klímavezérlő rendszer akkor kapcsol
ki, amikor manuálisan módosítja a levegőelosztást vagy bekapcsolja a maximális
páramentesítést.
A levegő-visszakeringtetés
aktiválása és inaktiválása
A levegő-visszakeringtetés úgy zárja ki az
autón kívülről a rossz levegő, kipufogógázok
stb. beáramlását, hogy a klímavezérlő rendszer újra felhasználja az utastér levegőjét.
1.
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (215. oldal)
Nyissa meg a klíma nézetet a központi
kijelzőn a klíma sor közepén található
szimbólum megnyomásával.
2. Nyomja meg a Légkeverés gombot.
> A levegő-visszakeringtetés bekapcsol/
kikapcsol és a gomb világít/kialszik.
FONTOS
Ha a levegő túl hosszú ideig kering az
autóban, akkor fennáll a párásodás kockázata az ablakok belsején.
MEGJEGYZÉS
A levegő-visszakeringtetést nem lehet
bekapcsolni, amikor aktiválva van a maximális páramentesítés.
220
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (215. oldal)
A levegő-visszakeringtetés időbeállításának aktiválása és inaktiválása (221. oldal)
KLÍMAVEZÉRLÉS
A levegő-visszakeringtetés
időbeállításának aktiválása és
inaktiválása
A levegő-visszakeringtetés úgy zárja ki az
autón kívülről a rossz levegő, kipufogógázok
stb. beáramlását, hogy a klímavezérlő rendszer újra felhasználja az utastér levegőjét.
Lehetőség van annak beállítására, hogy a
levegő-visszakeringtetés időzítője aktív/inaktív
legyen-e. Amikor az időzítő aktiválva van,
akkor a levegő-visszakeringtetés 20 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2. Nyomja meg a Klíma gombot.
3. Válassza az Belső levegő keringtetés
időzítője lehetőséget a levegő-visszakeringtetés időzítőjének aktiválásához/inaktiválásához.
Kapcsolódó információk
•
A levegő-visszakeringtetés aktiválása és
inaktiválása (220. oldal)
A maximális páramentesítés
bekapcsolása és kikapcsolása
A max. páramentesítés a párásodás és a jég
gyors eltávolítására szolgál az ablakokról.
A maximális páramentesítés kikapcsolja a
klíma és a levegő-visszakeringtetés automatikus szabályozását, bekapcsolja a légkondicionálót, 5 fokozatra állítja a ventilátort és HI
szintre állítja a hőmérsékletet.
MEGJEGYZÉS
A ventilátor szintjének 5 beállítása növeli a
zajszintet.
Fizikai gomb a középkonzolon.
Szélvédőfűtés nélküli autók esetén:
Nyomja meg a gombot.
> A maximális páramentesítés bekapcsol/
kikapcsol és a gomb világít/kialszik.
Amikor be van kapcsolva a maximális páramentesítés, akkor a klímavezérlő rendszer
visszatér a korábbi beállításokhoz.
–
A maximális páramentesítés aktiválása
és inaktiválása a középkonzolról
Szélvédőfűtéssel rendelkező autók esetén:
A maximális páramentesítés gyors eléréséhez
a középkonzolon egy fizikai gomb helyezkedik
el.
Szélvédőfűtéssel* a maximális páramentesítés
csak külön kapcsolható be a központi kijelző
klíma nézetében.
–
Nyomja meg többször a gombot a három
szint közötti váltáshoz:
•
•
Bekapcsolt szélvédőfűtés
Bekapcsolt szélvédőfűtés és maximális
páramentesítés
Kikapcsolva.
> A szélvédőfűtés és a maximális páramentesítés bekapcsol/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
•
}}
* Opció/tartozék. 221
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
MEGJEGYZÉS
A maximális páramentesítés bizonyos késleltetéssel kapcsol be, hogy elkerülje a ventilátorfokozat rövid növekedését, ha kikapcsolta a szélvédőfűtést a gomb két gyors
megnyomásával.
A maximális páramentesítés aktiválása
és inaktiválása a központi kijelzőről
1.
A szélvédőfűtés* aktiválása és
inaktiválása
A szélvédőfűtés aktiválása és
inaktiválása a központi kijelzőről
A szélvédőfűtés a pára és jég gyors eltávolítására szolgál az ablakról.
A szélvédőfűtés aktiválása és
inaktiválása a középkonzolról
A középkonzolon egy fizikai gomb található a
szélvédőfűtés gyors eléréséhez.
1.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi
kijelzőn a klíma sor közepén található
szimbólum megnyomásával.
2. Nyomja meg a Elektromos gombot.
> A szélvédőfűtés bekapcsol/kikapcsol és
a gomb világít/kialszik.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi
kijelzőn a klíma sor közepén található
szimbólum megnyomásával.
MEGJEGYZÉS
2. Nyomja meg a Max gombot.
> A maximális páramentesítés bekapcsol/
kikapcsol és a gomb világít/kialszik.
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (215. oldal)
Fizikai gomb a középkonzolon.
–
Nyomja meg többször a gombot a három
szint közötti váltáshoz:
•
•
Bekapcsolt szélvédőfűtés
Bekapcsolt szélvédőfűtés és maximális
páramentesítés
A szélvédő egyes oldalainak háromszögű
területe nem elektromosan fűtött, itt a jégmentesítés hosszabb ideig tarthat.
MEGJEGYZÉS
A szélvédőfűtés befolyásolhatja a jeladók
vagy egyéb kommunikációs eszközök
működését.
Kikapcsolva.
> A szélvédőfűtés és a maximális páramentesítés bekapcsol/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
•
222
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (215. oldal)
A szélvédőfűtés* automatikus bekapcsolásának aktiválása és inaktiválása
(223. oldal)
A szélvédőfűtés* automatikus
bekapcsolásának aktiválása és
inaktiválása
A hátsó ablak és a külső tükrök
fűtésének aktiválása és
inaktiválása
A szélvédőfűtés a pára és jég gyors eltávolítására szolgál az ablakról.
Lehetőség van annak beállítására, hogy a szélvédőfűtés automatikusan aktív/inaktív legyene a motor beindításakor. Az automatikus indítás aktiválása esetén a fűtés bekapcsol, ha
fennáll a szélvédő/ablakok jegesedésének
vagy párásodásának kockázata. A fűtés automatikusan kikapcsol, amikor a szélvédő/ablak
elég meleg és a jegesedés vagy párásodás
megszűnt.
A hátsó ablakfűtés és a külső tükörfűtés a
pára és a jég gyors eltávolítására szolgál az
ablakokról és a tükrökről.
1.
A hátsó ablak és a külső tükrök
fűtésének aktiválása és inaktiválása a
középkonzolról
A középkonzolon egy fizikai gomb található a
hátsó ablakfűtés és a külső tükörfűtés gyors
eléréséhez.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2. Nyomja meg a Klíma gombot.
3. Válassza az Első szélvédő automatikus
jégtelenítése lehetőséget a szélvédőfűtés
automatikus indításának aktiválásához/
inaktiválásához.
Kapcsolódó információk
•
A szélvédőfűtés* aktiválása és inaktiválása
(222. oldal)
Fizikai gomb a középkonzolon.
–
Nyomja meg a gombot.
> A hátsó ablak és a külső visszapillantó
tükrök fűtése bekapcsol/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
}}
* Opció/tartozék. 223
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
A hátsó ablak és a külső tükrök
fűtésének aktiválása és inaktiválása a
központi kijelzőről
1.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi
kijelzőn a klíma sor közepén található
szimbólum megnyomásával.
2. Nyomja meg a Hátsó gombot.
> A hátsó ablak és a külső visszapillantó
tükrök fűtése bekapcsol/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (215. oldal)
A hátsó ablakfűtés és a tükörfűtés automatikus aktiválása és inaktiválása
(224. oldal)
A hátsó ablakfűtés és a tükörfűtés
automatikus aktiválása és
inaktiválása
A hátsó ablakfűtés és a külső tükörfűtés a
pára és a jég gyors eltávolítására szolgál az
ablakokról és a tükrökről.
Lehetőség van annak beállítására, hogy a
hátsó ablakfűtés és a külső tükörfűtés automatikusan aktív/inaktív legyen-e a motor beindításakor. Az automatikus indítás aktiválása
esetén a fűtés bekapcsol, ha fennáll a szélvédő/ablakok jegesedésének vagy párásodásának kockázata. A fűtés automatikusan
kikapcsol, amikor a szélvédő/ablak elég meleg
és a jegesedés vagy párásodás megszűnt.
1.
224
légkondicionáló esetében a hátsó ülésre vonatkozóan is.
A ventilátor számos különböző automatikusan szabályozott ventilátorszintre állítható az
első üléshez.
1.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi
kijelzőn a klíma sor közepén található
szimbólum megnyomásával.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2. Nyomja meg a Klíma gombot.
3. Válassza a Hátsó szélvédő automatikus
jégtelenítése lehetőséget az ablak- és
külső tükörfűtés automatikus indításának
aktiválásához/inaktiválásához.
Kapcsolódó információk
•
2 2-zónás
Az első ülés ventilátorszintjének
szabályozása2
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtésének
aktiválása és inaktiválása (223. oldal)
Ventilátorszabályozó gombok a klíma nézetben.
2. Érintse meg a kívánt ventilátorszintet, Off,
1-5 vagy Max.
> A ventilátor szintje megváltozik, és a
kiválasztott szint világít.
KLÍMAVEZÉRLÉS
FONTOS
Ha teljesen ki van kapcsolva a ventilátor,
akkor a légkondicionáló nem működik, ami
az ablakok belső párásodásának kockázatával jár.
Az első ülés hőmérsékletének
szabályozása3
A hőmérséklet a kívánt fokra állítható az első
ülés klímazónáiban.
MEGJEGYZÉS
A klímaszabályozó rendszer a kiválasztott
ventilátor-fordulatszámnak megfelelően
szabályozza a levegő áramlását. Ez azt
jelenti, hogy a ventilátor fordulatszáma
akkor is változhat, ha a ventilátorfokozat
ugyanaz.
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (215. oldal)
Hőmérséklet-szabályozás.
2. A hőmérsékletet az alábbiak szerint szabályozhatja:
Hőmérséklet gombok a klíma sorban.
1.
Nyomja meg a bal vagy jobb oldali hőmérséklet gombot a központi kijelző klíma
sorában a kezelőszervek megnyitásához.
•
húzza a kezelőszervet a kívánt hőmérséklethez, vagy
nyomja meg a +/− gombot a hőmérséklet fokozatos emeléséhez/csökkentéséhez.
> A hőmérséklet változik, és a gomb
mutatja a beállított hőmérsékletet.
•
MEGJEGYZÉS
A fűtést vagy hűtést nem lehet siettetni a
ténylegesen kívánt hőmérsékletnél magasabb vagy alacsonyabb hőmérséklet beállításával.
3 2-zónás
légkondicionáló esetében a hátsó ülésre vonatkozóan is.
}}
225
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (215. oldal)
A hőmérséklet szinkronizálása
Kapcsolódó információk
Az autó különböző klímazónáinak hőmérséklete szinkronizálható a vezetőoldalhoz beállított hőmérséklettel.
•
Szinkronizálás gomb a vezető oldali hőmérsékletkezelőszerven.
1.
Nyomja meg a vezető oldali hőmérséklet
gombot a központi kijelző klíma sorában a
kezelőszerv megnyitásához.
2. Nyomja meg a Hőmérséklet
szinkronizálása gombot.
> Az autó összes zónájának hőmérséklete
szinkronizálásra kerül a vezetőével és a
szinkronizálás szimbóluma megjelenik
a hőmérséklet gomb mellett.
A szinkronizálás a Hőmérséklet
szinkronizálása további megnyomásával
vagy a vezetőétől eltérő zóna hőmérsékleti
beállításának módosításával kapcsolható ki.
226
Klímakezelőszervek (215. oldal)
KLÍMAVEZÉRLÉS
A légkondicionáló aktiválása és
inaktiválása
A légkondicionáló szükség szerint hűti és
szárítja a beáramló levegőt.
Amikor be van kapcsolva a légkondicionáló,
akkor a klímaszabályozó rendszer szükség
szerint automatikusan vezérli a bekapcsolást
és kikapcsolást.
1.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi
kijelzőn a klíma sor közepén található
szimbólum megnyomásával.
MEGJEGYZÉS
A légkondicionáló bekapcsolása nem lehetséges, ha a ventilátor kezelőszerve Off
helyzetben van.
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (215. oldal)
Állóhelyzeti klíma
Az állóhelyzeti klíma-vezérlés olyan általános
kifejezés a különböző olyan funkciókra, amelyek javítják az utastér klímáját, amikor az
autó parkol, ilyen például az előkészítés.
Az állóhelyzeti klíma-vezérléshez
kapcsolatos funkciók a központi
kijelző klíma nézetének Parkolási
klíma menüpontjából vezérelhetők.
Nyissa meg a klíma nézetet a klíma sor
közepén található szimbólum megnyomásával.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Klímavezérlés (204. oldal)
Előklímatizálás (228. oldal)
Klímakomfort parkoláskor (233. oldal)
Az állóklíma-vezérlés szimbólumai és üzenetei (235. oldal)
2. Nyomja meg a Légkondi gombot.
> A légkondicionáló bekapcsol/kikapcsol
és a gomb világít/kialszik.
MEGJEGYZÉS
Csukja be az összes oldalablakot és a napfénytetőt*, hogy a légkondicionáló a lehető
legjobban működhessen.
* Opció/tartozék. 227
KLÍMAVEZÉRLÉS
Előklímatizálás
MEGJEGYZÉS
Az előkészítés egy klíma funkció, amely, ha
lehetséges, megpróbál komfortos hőmérsékletet elérni az utastérben az indulás előtt.
Az előkészítés csak akkor áll rendelkezésre,
amikor az autó csatlakoztatva van egy
elektromos aljzathoz4. Az olyan töltőállomások, amelyek nem mindig aktívak, például egy időzítő miatt, az előkészítés hibás
működését okozhatják.
Az előkészítés közvetlenül vagy időzítőn
keresztül indítható el.
A funkció számos rendszert használ a különböző esetekben:
•
Hideg időben az állóhelyzeti fűtés komfortos hőmérsékletre melegíti az utasteret.
•
A légkondicionáló meleg időben a komforthőmérsékletre hűti az utasteret.
•
Kiválasztható a kormánykerékfűtés* és az
ülésfűtés* aktiválása a járművezető és az
utasok számára.
•
Ha az autó nincs elektromos aljzathoz
csatlakoztatva, akkor is lehetséges meleg
időben az utastér rövid idejű fűtése az előkészítés közvetlen indításával.
MEGJEGYZÉS
Az utastér előkészítése során az autó a
komfort hőmérséklet és nem a klímavezérlő rendszeren beállított hőmérséklet elérésén dolgozik.
Kapcsolódó információk
•
•
•
4 Elektromos
228
Az előkészítés vezetés előtt fűti vagy hűti az
utasteret, ha lehetséges. A funkció közvetlenül a központi kijelzőről vagy mobiltelefonról
indítható.
Elindítás és kikapcsolás az autóból
1.
A szélvédőfűtés, a hátsó ablakfűtés és a
külső tükörfűtések szükség szerint bekapcsolnak.
Meleg időben az előkészítés során a légkondicionálóból víz csepeghet az autó alá. Ez normális.
Az előklímatizálás elindítása és
kikapcsolása
Állóhelyzeti klíma (227. oldal)
Az előklímatizálás elindítása és kikapcsolása (228. oldal)
Előklímatizálás idő beállítása (230. oldal)
Nyissa meg a klíma nézetet a központi
kijelzőn a klíma sor közepén található
szimbólum megnyomásával.
2. Válassza ki az Parkolási klíma fület.
3. Válassza ki, hogy bekapcsoljon-e az ülésfűtés és a kormánykerékfűtés az előkészítés során a vonatkozó funkció jelölőnégyzetének bejelölésével/jelölésének eltávolításával.
4. Nyomja meg a Előkondícionálás gombot.
> Az előkészítés elindul/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
fűtés esetén.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
MEGJEGYZÉS
Az előkészítés csak akkor áll rendelkezésre,
amikor az autó csatlakoztatva van egy
elektromos aljzathoz5. Az olyan töltőállomások, amelyek nem mindig aktívak, például egy időzítő miatt, az előkészítés hibás
működését okozhatják.
Ha az autó nincs elektromos aljzathoz
csatlakoztatva, akkor is lehetséges meleg
időben az utastér rövid idejű fűtése az előkészítés közvetlen indításával.
MEGJEGYZÉS
Az autó ajtóinak és ablakainak zárva kell
lenniük az utastér előkészítése során.
FIGYELEM
Ne használja az előkészítést6:
•
Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a
bekapcsolásakor kipufogógázokat
bocsát ki.
•
Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az üzemanyag, gáz, hosszú fű,
fűrészpor stb. meggyulladhat.
•
Amikor fennáll a kockázata, hogy a
fűtés kipufogó-vezetéke elzáródik. Például a jobb oldali első kerékdobban
található mély hó akadályozhatja a
fűtés szellőzését.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Állóhelyzeti klíma (227. oldal)
Előklímatizálás (228. oldal)
Előklímatizálás idő beállítása (230. oldal)
Ne feledje, hogy az előkészítés hosszú
időre előre beállítható időzítővel indítható.
Indítás az alkalmazásból*
Az előkészítés elindítása és a kiválasztott beállítások információi kezelhetők Volvo On Call*
alkalmazással rendelkező készülékről. Az előkészítés komfortos hőmérsékletre melegíti
vagy hűti az utasteret (az autó légkondicionálójának használatával).
Az utastér a távoli autóindítás funkcióval
(Engine Remote Start - ERS)7 is előkészíthető
a Volvo On Call* alkalmazáson keresztül.
5 Elektromos fűtés esetén.
6 Üzemanyaggal működő fűtés
7 Bizonyos piacok.
esetén.
* Opció/tartozék. 229
KLÍMAVEZÉRLÉS
Előklímatizálás idő beállítása
Az időzítő beállítható úgy, hogy az előkészítés egy előre meghatározott időpontban fejeződjön be.
Az időzítő legfeljebb 8 különböző beállítást
képes kezelni az alábbiakra vonatkozóan:
•
•
•
Az előklímatizálás időbeállításának törlése
(232. oldal)
Előklímatizálás időbeállításának
hozzáadása és szerkesztése
Az előkészítés időzítője legfeljebb 8 időbeállítást képes kezelni.
Időbeállítás hozzáadása
Egy idő egy adott dátumon
Egy idő a hát egy vagy több napján ismétléssel vagy anélkül.
MEGJEGYZÉS
Az előkészítés csak akkor áll rendelkezésre,
amikor az autó csatlakoztatva van egy
elektromos aljzathoz8. Az olyan töltőállomások, amelyek nem mindig aktívak, például egy időzítő miatt, az előkészítés hibás
működését okozhatják.
Ha az autó nincs elektromos aljzathoz
csatlakoztatva, akkor is lehetséges meleg
időben az utastér rövid idejű fűtése az előkészítés közvetlen indításával.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Előklímatizálás (228. oldal)
Előklímatizálás időbeállításának hozzáadása és szerkesztése (230. oldal)
Az előkészítés időbeállításának aktiválása
és inaktiválása (232. oldal)
8 Elektromos
230
fűtés esetén.
Az időbeállítás hozzáadására szolgáló gomb a klíma
nézet Parkolási klíma menüjében.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2. Válassza ki az Parkolási klíma fület.
KLÍMAVEZÉRLÉS
3. Nyomja meg a Időzítés hozzáadás gombot.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
7. Érintse meg a Megerősítés lehetőséget
az időbeállítás hozzáadásához.
> Az időbeállítás hozzáadódik a listához
és aktiválódik.
MEGJEGYZÉS
FIGYELEM
Nem lehetséges időbeállítás hozzáadása,
ha már bevitt 8 időzítő-beállítást. Egy időbeállítás törléséhez, hogy újat adhasson
hozzá.
Ne használja az előkészítést9:
•
4. Érintse meg a Dátum lehetőséget az idő
beállításához egy adott dátumhoz.
•
Érintse meg a Napok lehetőséget az idő
beállításához a hét egy vagy több napjához.
•
Napok esetén: Az ismétlés bekapcsolásához/kikapcsolásához jelölje be a Ismétlés
hetente jelölőnégyzetet vagy távolítsa el
annak jelölését.
5. Dátum esetén: Válassza ki a dátumot az
előkészítéshez a dátumlistában görgetve a
nyilakkal.
Napok esetén: Válassza ki a hét napjait az
előkészítéshez a hét napjaihoz tartozó
gombok megérintésével.
Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a
bekapcsolásakor kipufogógázokat
bocsát ki.
Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az üzemanyag, gáz, hosszú fű,
fűrészpor stb. meggyulladhat.
Amikor fennáll a kockázata, hogy a
fűtés kipufogó-vezetéke elzáródik. Például a jobb oldali első kerékdobban
található mély hó akadályozhatja a
fűtés szellőzését.
3. Nyomja meg a módosítani kívánt időbeállítást.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
4. Szerkessze az időbeállítást a fenti "Időbeállítás hozzáadása" részben leírtaknak
megfelelően.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Előklímatizálás (228. oldal)
Előklímatizálás idő beállítása (230. oldal)
Az előkészítés időbeállításának aktiválása
és inaktiválása (232. oldal)
Az előklímatizálás időbeállításának törlése
(232. oldal)
Ne feledje, hogy az előkészítés hosszú
időre előre beállítható időzítővel indítható.
Időbeállítások szerkesztése
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2. Válassza ki az Parkolási klíma fület.
6. Állítsa be a nyilakkal az időt, amikor az előkészítésnek be kell fejeződnie.
9 Üzemanyaggal
működő fűtés esetén.
231
KLÍMAVEZÉRLÉS
Az előkészítés időbeállításának
aktiválása és inaktiválása
FIGYELEM
Ne használja az előkészítést10:
Az előkészítés időzítőjének időbeállítása
szükség szerint aktiválható vagy inaktiválható.
•
Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a
bekapcsolásakor kipufogógázokat
bocsát ki.
•
Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az üzemanyag, gáz, hosszú fű,
fűrészpor stb. meggyulladhat.
•
Amikor fennáll a kockázata, hogy a
fűtés kipufogó-vezetéke elzáródik. Például a jobb oldali első kerékdobban
található mély hó akadályozhatja a
fűtés szellőzését.
Ne feledje, hogy az előkészítés hosszú
időre előre beállítható időzítővel indítható.
Az időzítő gombok a Parkolási klíma fülön a klíma
nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2. Válassza ki az Parkolási klíma fület.
3. Az időbeállítás aktiválásához/inaktiválásához érintse meg az időzítő gombot a beállítás jobb oldalán.
> Az időbeállítás bekapcsol/kikapcsol és
a gomb világít/kialszik.
10
232
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Előklímatizálás (228. oldal)
Előklímatizálás idő beállítása (230. oldal)
Előklímatizálás időbeállításának hozzáadása és szerkesztése (230. oldal)
Az előklímatizálás időbeállításának törlése
(232. oldal)
Az előklímatizálás időbeállításának
törlése
Az előkészítés már nem szükséges időbeállítása törölhető.
A lista szerkesztésére/időbeállítás törlésére szolgáló
gomb a klíma nézet Parkolási klíma menüjében.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2. Válassza ki az Parkolási klíma fület.
3. Nyomja meg a Lista szerkesztése gombot.
4. Nyomja meg a jobb oldali törlés ikont a listában.
> Az ikon a Törlés szövegre változik.
KLÍMAVEZÉRLÉS
5. Nyomja meg az Törlés gombot a jóváhagyáshoz.
> Az időbeállítás eltávolításra kerül a listából.
Előklímatizálás idő beállítása (230. oldal)
Az autó utasterének klímája fenntartható,
miközben az autó parkol, például amikor a
motort le kell állítani, de a járművezető vagy
az utas(ok) az autóban szeretnének maradni
és fenn kell tartani a klímakomfort szintjét.
A klímakomfort-fenntartás csak közvetlenül
indítható el.
Előklímatizálás időbeállításának hozzáadása és szerkesztése (230. oldal)
A funkció számos rendszert használ a különböző esetekben:
Az előkészítés időbeállításának aktiválása
és inaktiválása (232. oldal)
•
Hideg időben a motor maradék hője fűti
komforthőmérsékletre az utasteret.
•
Amikor meleg, akkor a szellőztetés külső
levegő befúvásával hűti az utasteret.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Klímakomfort parkoláskor
Előklímatizálás (228. oldal)
MEGJEGYZÉS
A klímakomfort-fenntartás kikapcsol, ha az
autót kívülről bezárja, hogy elkerülje a
maradék hő szükségtelen felhasználását. A
funkció célja a klímakomfort fenntartása,
amikor a járművezető vagy az utasok az
autóban maradnak.
Kapcsolódó információk
•
•
A klímakomfort bekapcsolása és
kikapcsolása parkoláskor
A klímakomfort-fenntartás fenntartja a klímát
az utastérben a vezetés után. A funkciót közvetlenül a központi kijelzőről lehet elindítani.
1.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi
kijelzőn a klíma sor közepén található
szimbólum megnyomásával.
2. Válassza ki az Parkolási klíma fület.
3. Nyomja meg a Klíma komfort üzemmód
gombot.
> A klímakomfort-fenntartás elindul/
kikapcsol és a gomb világít/kialszik.
MEGJEGYZÉS
A klímakomfort fenntartásának elindítása
nem lehetséges, ha nincs elég maradék hő
a motorban az utastér klímájának fenntartásához vagy a külső hőmérséklet körülbelül 20 °C (68°F) felett van.
Állóhelyzeti klíma (227. oldal)
A klímakomfort bekapcsolása és kikapcsolása parkoláskor (233. oldal)
}}
233
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
MEGJEGYZÉS
A klímakomfort-fenntartás kikapcsol, ha az
autót kívülről bezárja, hogy elkerülje a
maradék hő szükségtelen felhasználását. A
funkció célja a klímakomfort fenntartása,
amikor a járművezető vagy az utasok az
autóban maradnak.
Kapcsolódó információk
•
234
Klímakomfort parkoláskor (233. oldal)
KLÍMAVEZÉRLÉS
Az állóklíma-vezérlés szimbólumai
és üzenetei
Az állóklímára vonatkozóan számos szimbólum és üzenet megjelenhet a járművezetői
kijelzőn.
Szimbólum
Az állóklíma-vezérléssel kapcsolatos üzenetek
olyan készüléken is megjeleníthetők, amelyre
telepítve van a Volvo On Call* alkalmazás.
Üzenet
Leírás
Parkolási klíma
Az állóklíma-vezérlés ki van kapcsolva. Vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelA a funkció
lehető leghamarabbi ellenőrzéséhez.
Szerviz szükséges
Parkolási klíma
Ideiglenesen nem áll rendelkezésre
Parkolási klíma
Nem áll rend., üzemanyag szintje túl
alacsonyB
Parkolási klíma
Nem áll rendelkezésre töltés szintje
túl alacsony
11
Ez a szimbólum világít a járművezetői kijelzőn11, amikor aktív az állófűtés.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Az állóklíma-vezérlés ideiglenesen ki van kapcsolva. Ha a probléma továbbra is fennáll,
akkor keressen fel egy műhelytA a funkció ellenőrzéséhez.
Az állóklíma-vezérlés nem aktiválható, ha az üzemanyagszint túl alacsony az állófűtés
bekapcsolásához. Töltse fel a jármű normál üzemanyagtartályát.
Az állóklíma-vezérlés nem aktiválható, ha a hibrid akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony az állófűtés bekapcsolásához. Indítsa be az autót.
}}
* Opció/tartozék. 235
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Parkolási klíma
Az állóklíma-vezérlés nem aktiválható, ha nincs csatlakoztatva a töltőkábel. Csatlakoztassa a töltőkábelt.
Nem áll rendelkezésre, nem csatl.
áramforráshozC
Parkolási klíma
Korlátozott, töltés szintje túl alacsony
A
B
C
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Elektromos fűtés esetében.
Kapcsolódó információk
•
236
Állóhelyzeti klíma (227. oldal)
Az állófűtés működési ideje korlátozott, amikor a hibrid akkumulátor töltöttsége alacsony. Indítsa be az autót.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Fűtés
A fűtés két részfunkcióval rendelkezik, amelyek különböző helyzetekben segítenek az
utastér vagy a motor fűtésében.
A fűtésnek két alfunkciója van:
•
Állófűtés - fűti az utasteret, ha szükséges,
amikor be van kapcsolva az állóklímavezérlés előkészítése.
•
Kiegészítő fűtés - vezetés közben fűti az
utasteret és a motort, ha szükséges.
tikusan kikapcsol és a járművezetői kijelző egy
üzenetet jelenít meg.
MEGJEGYZÉS
Ha az üzemanyagtartály töltöttségi szintje túl
alacsony, akkor a fűtés automatikusan kikapcsol és a járművezetői kijelző egy üzenetet
jelenít meg.
Ügyeljen arra, hogy elegendő töltés legyen
az akkumulátorban, ha használnia kell a
fűtést.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy elégséges üzemanyag
legyen az autó üzemanyagtartályában, ha
használni kell a fűtést.
Üzemanyag és üzemanyagtöltés14
FIGYELEM
A piactól függően12 üzemanyaggal működő
vagy elektromos fűtés van használatban.
A kiömlő üzemanyag meggyulladhat. Kapcsolja ki az üzemanyaggal működtetett kiegészítő fűtést az üzemanyagtöltés megkezdése előtt.
A fűtés a jobb oldali első kerékdobban helyezkedik el.
Ellenőrizze a járművezetői kijelzőn, hogy ki van-e kapcsolva a
fűtés. Ez a szimbólum világít,
amikor állófűtésként működik.
MEGJEGYZÉS
Amikor működik a fűtés13, akkor füst távozhat a jobb oldali első kerékdobból és halk
zümmögés hallható. Az üzemanyag-szivattyútól származó kattogó hang is hallható az
autó hátsó része felől. Ez teljesen normális.
Akkumulátor és töltés
A fűtés tápellátását az autó hibrid akkumulátora biztosítja. Ha a hibrid akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony, akkor a fűtés automa12
13
14
Figyelmeztető címke az üzemanyagtöltő fedélen.
A fűtés az autó normál üzemanyagtartályában
található üzemanyagot használja.
Ha az autóval meredek lejtőn parkol, akkor az
autó elejének lefelé kell néznie, hogy biztosítsa
a fűtés üzemanyag-ellátását.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Klímavezérlés (204. oldal)
Állóhelyzeti fűtés (238. oldal)
Kiegészítő fűtés (239. oldal)
A hivatalos Volvo kereskedések tájékoztatást tudnak adni az egyes piacokon használt fűtéstípusokkal kapcsolatban.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
237
KLÍMAVEZÉRLÉS
Állóhelyzeti fűtés
Az állófűtés vezetés előtt szükség szerint felmelegíti az utasteret, ha be van kapcsolva az
előkészítés.
Az állófűtés az autófűtés két részfunkciójának
egyike. A fűtés a jobb oldali első kerékdobban
helyezkedik el.
Amikor ez a szimbólum világít a járművezetői kijelzőn, akkor az állófűtés
aktív lehet15.
MEGJEGYZÉS
Amikor működik a fűtés16, akkor füst távozhat a jobb oldali első kerékdobból és halk
zümmögés hallható. Az üzemanyag-szivattyútól származó kattogó hang is hallható az
autó hátsó része felől. Ez teljesen normális.
Az állófűtés automatikusan bekapcsol, ha be
van kapcsolva az állóklíma előkészítése és fel
kell fűteni az utasteret.
Az olyan tényezőktől függően, mint az akkumulátor töltöttségi szintje, az utastér hőmérséklete és a környezeti hőmérséklet, a fűtés
15
16
17
18
19
238
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
különböző működési időkkel rendelkezik, de
soha nem működik 40 percnél hosszabban.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy elégséges üzemanyag
legyen az autó üzemanyagtartályában, ha
használni kell az állófűtést17.
Ügyeljen arra, hogy elegendő töltés legyen
a hibrid akkumulátorban, ha használnia kell
az állófűtést.
FIGYELEM
Ne használja az előkészítést18:
•
Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a
bekapcsolásakor kipufogógázokat
bocsát ki.
•
Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az üzemanyag, gáz, hosszú fű,
fűrészpor stb. meggyulladhat.
•
Amikor fennáll a kockázata, hogy a
fűtés kipufogó-vezetéke elzáródik. Például a jobb oldali első kerékdobban
található mély hó akadályozhatja a
fűtés szellőzését.
Ne feledje, hogy az előkészítés hosszú
időre előre beállítható időzítővel indítható.
FIGYELEM
Ha üzemanyagszagot érez vagy szokatlan
mennyiségű füstöt, fekete füstöt érez vagy
szokatlan hangokat hall az állófűtéstől19,
akkor kapcsolja ki a fűtést és, ha lehetséges, húzza ki annak biztosítékát. A Volvo
azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy
hivatalos Volvo műhellyel a javításhoz.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Kapcsolódó információk
•
•
Fűtés (237. oldal)
Kiegészítő fűtés (239. oldal)
Kiegészítő fűtés
Kapcsolódó információk
A kiegészítő fűtés segíti az utastér és a motor
vezetés közbeni fűtését.
A kiegészítő fűtés az autófűtés két részfunkciójának egyike. A fűtés a jobb oldali első kerékdobban helyezkedik el.
•
•
•
Fűtés (237. oldal)
Állóhelyzeti fűtés (238. oldal)
A kiegészítő fűtés automatikus bekapcsolásának aktiválása és inaktiválása
(240. oldal)
MEGJEGYZÉS
Amikor működik a fűtés20, akkor füst
távozhat a jobb oldali első kerékdobból és
halk zümmögés hallható. Az üzemanyagszivattyútól származó kattogó hang is hallható az autó hátsó része felől. Ez teljesen
normális.
A kiegészítő fűtés indítása és vezérlése automatikusan történik, amikor fűtésre van szükség az autó vezetése közben.
Az autó leállításakor automatikusan kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy elégséges üzemanyag
legyen az autó üzemanyagtartályában, ha
használni kell a kiegészítő fűtést21.
20
21
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
239
KLÍMAVEZÉRLÉS
A kiegészítő fűtés automatikus
bekapcsolásának aktiválása és
inaktiválása
A kiegészítő fűtés segíti az utastér és a motor
vezetés közbeni fűtését.
Lehetőség van annak beállítására, hogy a kiegészítő fűtés automatikusan bekapcsoljon-e.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2. Nyomja meg a Klíma gombot.
3. Válassza ki az Kiegészítő fűtés lehetőséget a kiegészítő fűtés automatikus indításának aktiválásához/inaktiválásához.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy rövidebb utakra
kapcsolja ki a kiegészítő fűtés automatikus
indítását22.
MEGJEGYZÉS
Ha ki van kapcsolva a kiegészítő fűtés
automatikus indítása, az csökkentheti az
utastér kényelmét, mert a klímaszabályozó
rendszernek nincs hőforrása a az elektromos üzem során.
22
240
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Kapcsolódó információk
•
Kiegészítő fűtés (239. oldal)
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Zárás megerősítése
Az autó a vészvillogókkal jelzi az autó bezárását vagy kinyitását.
Zár és riasztó visszajelző a
műszerfalon
Visszajelzés a zárógombokon
A zár és riasztó visszajelző mutatja a zárrendszer állapotát:
Záró gombok visszajelző lámpával az első ajtóban.
Első ajtó
Külső visszajelzés
Zárás
•
Az autó vészvillogóinak villogása jelzi a
zárást és visszahúzódnak a külső visszapillantó tükrök1.
Nyitás
•
Az autó vészvillogóinak két felvillanása
jelzi a nyitást és kinyúlnak a külső visszapillantó tükrök1.
Minden ajtónak, a csomagtérfedélnek és a
motorháztetőnek is csukva kell lennie ahhoz,
hogy az autó jelezze a zárt állapotot. Ha a
zárás csak a vezetőajtó zárt2 helyzetében történik meg, akkor megtörténik a zárás, de a
zárt állapot vészvillogókkal történő visszajelzése csak akkor, ha az összes ajtó, a csomagtérfedél és a motorháztető csukva van.
1 Csak behajtható külső tükrök esetén.
2 Kulcs nélküli zárással/nyitással* felszerelt
242
•
•
•
Egy hosszú villanás jelzi a zárást.
Rövid villanások jelzik, hogy az autó be
van zárva.
A záró gomb világító visszajelző lámpája
mutatja az első ajtókon, hogy minden ajtó
zárva van. Ha a valamelyik ajtót kinyitják, akkor
a lámpa mindkét ajtóban kialszik.
Gyors villanások jelzik a riasztó* kikapcsolása után, hogy a riasztó működésbe
lépett.
autókra nem vonatkozik.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Hátsó ajtó*
A zárás jelzésének beállítása
Kapcsolódó információk
A központi kijelző beállítások menüjében számos beállítás módosítható arra vonatkozóan,
hogyan történjen meg a zárás és nyitás megerősítése.
A zárvisszajelzés-beállítás módosítása:
•
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Nyomja meg a My Car
Záró gombok visszajelző lámpával a hátsó ajtóban.
A záró gomb világító visszajelző lámpája
mutatja az ajtókon, hogy az ajtó zárva van. Ha
valamelyik ajtót kinyitják, akkor annak lámpája
kialszik, miközben a többi továbbra is világít.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A zárás jelzésének beállítása (243. oldal)
A közelítő világítás időtartama (164. oldal)
A hazakísérő világítás használata
(163. oldal)
Zárás gombot.
3. Nyomja meg a Zárás látható
visszajelzése lehetőséget annak beállításához, hogy az autó adjon-e látható viszszajelzést:
• Zárás
• Nyitás
• Mindkettő
Vagy kapcsolja ki a funkciót a Ki kiválasztásával.
Egyéb jelzés
A hazakísérő világítás és a megközelítő világítás funkció záráskor és nyitáskor is aktiválható.
Zárás megerősítése (242. oldal)
A behajtható visszapillantó tükrök* beállításénak módosításához záráskor:
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Nyomja meg a My Car
kényelem gombot.
Tükrök és
3. Válassza a Tükör behajtása záráskor
lehetőséget a funkció aktiválásához vagy
inaktiválásához.
* Opció/tartozék. 243
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A távvezérlős kulcs
A távvezérlős kulcs zárja és nyitja az ajtókat
és a csomagtérfedelet. A távvezérlős kulcsnak az autó belsejében kell lennie ennek elindításához.
Távvezérlős kulcs3 vagy kulcscímke (Key Tag)*.
A távvezérlős kulcs fizikailag nem szükséges a
beindításhoz, mert az autó alapfelszereltségben támogatja a kulcs nélküli indítást (Passive
Start). Egyszerűen az utastér első részében
kell tartania a kulcsot.
A kulcs nélküli zárással és nyitással (Passive
Entry)* felszerelt autókban a kulcs bárhol lehet
az autóban az autó beindításához. Ebben az
esetben egy kicsit kisebb, könnyebb kulcscímke (Key Tag) is rendelkezésre áll.
3 Az
244
A távvezérlős kulcsok különböző járművezetői
profilokhoz rendelhetők, hogy személyes beállításokat mentsen el az autóban.
A távvezérlős kulcs gombjai
A távvezérlős kulcs négy gombbal rendelkezik eggyel a bal oldalon és hárommal a jobb oldalon.
Zárás - A gomb megnyomása zárja az
ajtókat, a csomagtérfedelet és az üzemanyagtöltő fedelet, és élesíti a riasztót is*.
Nyomja meg, és tartsa nyomva az összes
ablak és a napfénytető* egyszerre történő
zárásához.
autó gyors átszellőztetésére meleg időben.
Csomagtérfedél – Csak a csomagtérfedelet nyitja és arra vonatkozóan kapcsolja ki a riasztót. Az elektromos csomagtérfedéllel* felszerelt autókon a csomagtérfedél a gomb nyomva tartását követően
nyílik ki. A csomagtérfedél mindig egy
hosszú megnyomással zárható – figyelmeztető hangjelzések szólalnak meg. Az
elektromos működtetésű csomagtérfedéllel fel nem szerelt autók esetén a csomagtérfedél manuálisan, rugóerővel nyitható
egy hosszú megnyomással.
Pánik funkció – A figyelem felkeltésére
szolgál vészhelyzet esetén. Nyomja meg
és tartsa nyomva legalább 3 másodpercig
vagy nyomja meg kétszer 3 másodpercen
belül az irányjelzők és a kürt bekapcsolásához. A funkció ugyannak a gombnak a
megnyomásával kapcsolható ki, miután
legalább 5 másodpercig aktív volt. Ellenkező esetben a funkció 3 perc elteltével
automatikusan kikapcsol.
Nyitás – A gomb megnyomása nyitja az
ajtókat és a csomagtérfedelet és kikapcsolja a riasztót.
Egy hosszabb megnyomás egyszerre
nyitja az összes ablakot. Ez a teljes szellőztetés funkció használható például az
ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
FIGYELEM
Ha valakit az autóban hagy, akkor ügyeljen
arra, hogy kikapcsolja az ablakokat és a
napfénytetőt* úgy, hogy mindig magával
viszi a távvezérlős kulcsot, amikor elhagyja
az autót
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen a távvezérlős kulcs autóba zárásának kockázatára.
•
•
Az autóban hagyott távvezérlős kulcs
vagy kulcscímke inaktiválódik, amikor
bezárják az autót és élesítik a riasztót
egy másik érvényes kulcs használatával. A "biztonsági zár" funkció is inaktiválódik. A hátrahagyott kulcs az autó
nyitásakor lesz újra aktív.
Az autóban hagyott Red Key akkor is
inaktiválódik, amikor az autót a Volvo
On Call használatával zárja be, és akkor
aktiválódik újra, amikor kinyitja az autót
a Volvo On Call használatával vagy egy
érvényes másik kulccsal.
Gomb nélküli kulcs (Key Tag)*
A kulcs nélküli záráshoz és nyitáshoz biztosított kulcscímke a kulcs nélküli indítás valamint
nyitás és zárás tekintetében ugyanolyan
módon működik, mint a távvezérlős kulcs. A
kulcs körülbelül 10 méteres (30 láb) mélységig
és 60 percig vízálló. Nem rendelkezik kivehető
kulcsszárral és az akkumulátora nem cserélhető.
MEGJEGYZÉS
Amikor a távvezérlős kulcs a pohártartóba
van helyezve, akkor ügyeljen arra, hogy ne
legyenek más autókulcsok, fém tárgyak
vagy elektronikus készülékek (például
mobiltelefonok, táblagépek, laptopok vagy
töltők) a pohártartóban. Ha több kulcs van
egymás közelében a pohártartóban, akkor
azok zavarhatják egymást.
Red Key - korlátozott távvezérlős
kulcs*
A Red Key olyan kulcs, amely lehetővé teszi az
autó bizonyos tulajdonságainak korlátozását,
például a maximális sebesség és a hangszórórendszer maximális hangerejének beállítását.
Egy kulcs minden olyan autótulajdonosnak, aki
azt szeretné, hogy akkor is felelősen vezessék
az autót, amikor nem ő használja azt.
Interferencia
A távvezérlős kulcs nélküli indítást és kulcs
nélküli zárást és nyitást* elektromos mezők és
árnyékolás zavarhatják.
Kapcsolódó információk
•
•
Indítsa be az autót (448. oldal)
•
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(247. oldal)
•
Az elem cseréje a távvezérlős kulcsban
(248. oldal)
•
•
•
Kivehető kulcsszár (253. oldal)
MEGJEGYZÉS
Kerülje a távvezérlős kulcs fém tárgyak
vagy elektronikus készülékek, például
mobiltelefonok, táblagépek, laptopok vagy
töltők közelében tárolását - lehetőleg ne
tárolja ezekhez 10-15 cm-nél
(4-6 hüvelyknél) közelebb.
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(246. oldal)
Indításgátló (256. oldal)
Távvezérlős kulcs járművezetői profilhoz
rendelése (140. oldal)
Ha még mindig fennáll a zavar - használja a
távvezérlős kulcs kivehető kulcsszárát a nyitáshoz, és helyezze a kulcsot a tartalék olvasóba a pohártartóban a riasztó kikapcsolásához és az autó beindításához.
* Opció/tartozék. 245
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Zárás és nyitás a távvezérlős
kulccsal
A távvezérlős kulcs gombjai is használhatók
az összes ajtó és a csomagtérfedél egyszerre
történő zárásához és nyitásához.
Zárás a távvezérlős kulccsal
válódnak, amikor az összes ajtó és a csomagtérfedél be van csukva és le van zárva.
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs
gombját az autó zárásához.
A zárási folyamat aktiválásához be kell csukni
a vezetőajtót4. Ha valamelyik más ajtó vagy a
csomagtérfedél nyitva van, akkor ezek csak
akkor záródnak le és élesednek*, ha csukva
vannak. A riasztó mozgásérzékelői* akkor akti-
4 Ha
5 Ha
246
–
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen a távvezérlős kulcs autóba zárásának kockázatára.
•
•
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől
függően eltérőek lehetnek.
Nyitás a távvezérlős kulccsal
Az autóban hagyott távvezérlős kulcs
vagy kulcscímke inaktiválódik, amikor
bezárják az autót és élesítik a riasztót
egy másik érvényes kulcs használatával. A "biztonsági zár" funkció is inaktiválódik. A hátrahagyott kulcs az autó
nyitásakor lesz újra aktív.
Az autóban hagyott Red Key akkor is
inaktiválódik, amikor az autót a Volvo
On Call használatával zárja be, és akkor
aktiválódik újra, amikor kinyitja az autót
a Volvo On Call használatával vagy egy
érvényes másik kulccsal.
Zárás, amikor a csomagtérfedél nyitva van
MEGJEGYZÉS
Ha az autót bezárja, miközben a csomagtérfedél nyitva van, akkor ügyeljen arra,
hogy ne hagyja a csomagtérben a távvezérlős kulcsot a csomagtérfedél lecsukásakor
és az autó teljes lezárásakor5.
Nyomja meg a távvezérlős kulcs
gombját az autó nyitásához.
Automatikus visszazárás
Ha a zárak nyitását követő 2 percen belül nem
nyitják ki valamelyik ajtót vagy a csomagtérfedelet, akkor azok automatikusan lezárnak.
Ez a funkció megakadályozza az autó nem
szándékos nyitva hagyását.
Amikor a távvezérlős kulcs nem
működik
MEGJEGYZÉS
Mindig próbáljon közelebb menni az autóhoz, és próbálja újra kinyitni.
Ha nem lehetséges a távvezérlős kulccsal történő zárás vagy nyitás, akkor előfordulhat,
hogy az elem lemerült - ebben az esetben
zárja be vagy nyissa ki a vezető oldali ajtót a
kivehető kulcsszárral.
Kapcsolódó információk
•
A távolról vezérelt és belső nyitás beállításai (247. oldal)
•
A távvezérlős kulcs (244. oldal)
az autó kulcs nélküli zárás/nyitás funkcióval* rendelkezik, akkor az összes oldalajtót be kell csukni.
az autó kulcs nélküli zárással/nyitással rendelkezik és a kulcs észlelhető az autó belsejében, akkor a csomagtérfedél nem záródik le a lecsukáskor.*
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
•
•
Az elem cseréje a távvezérlős kulcsban
(248. oldal)
A távolról vezérelt és belső nyitás
beállításai
Zárás és nyitás a kivehető kulcsszárral
(255. oldal)
A távoli nyitáshoz különböző nyitási műveletek választhatók ki.
A beállítás módosításához:
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
A távvezérlős kulcs megfelelő működéséhez
annak az autó bizonyos közelségében kell
elhelyezkednie.
Manuális használat esetén
2. Nyomja meg a My Car Zárás
Távvezérelt és belülről történő nyitás
gombot.
A távvezérlős kulcs olyan funkcióihoz, mint
vagy
gomb
például a zárás/nyitás a
megnyomásával, a kulcsnak az autótól körülbelül 20 méter (65 láb) távolságon belül kell
lennie.
3. Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:
Ha az autó nem reagál a gombok megnyomására - akkor menjen közelebb, és próbálja újra.
• Minden ajtó - egyszerre nyitja az
összes ajtót.
Kulcs nélküli használat* esetén
• Egy ajtó - kinyitja a vezetőajtót. Az
összes ajtó nyitásához a távvezérlős
kulcs nyitó gombjának két megnyomása szükséges.
A beállítások a nyitó kilincsekkel belülről történő központi zárásra is hatással vannak.
Kapcsolódó információk
•
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(246. oldal)
•
Zárás és nyitás az autó belsejéből
(270. oldal)
Az ábrán megjelölt terület mutatja a rendszer antennái általi lefedettséget.
A kulcs nélküli használathoz a távvezérlős
kulcsnak vagy a gomb nélküli kulcsnak (Key
}}
* Opció/tartozék. 247
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Tag) az autó két hosszú oldalától körülbelül
1,5 méteres (5 láb) sugarú félkörön és a csomagtérfedéltől körülbelül 1 méteren (3 láb)
belül kel lennie.
Az elem cseréje a távvezérlős
kulcsban
A távvezérlős kulcs elemét ki kell cserélni, ha
lemerül.
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
Minden elem korlátozott élettartammal
rendelkezik és végül ki kell cserélni (ez Key
Tag esetében nem igaz). Az elem hasznos
élettartama a jármű/kulcs használatának
gyakoriságától függ.
A távvezérlős kulcs működését zavarhatják
a környező rádióhullámok, épületek, földrajzi feltételek stb. Az autó a kulcsszárral
ilyenkor is zárható/nyitható.
A gomb nélküli kulcs6 (Key Tag) eleme nem
cserélhető - új kulcs rendelhető a hivatalos
Volvo műhelyekben.
FONTOS
A lemerült Key Tag kulcsokat át kell adni
egy hivatalos Volvo márkaszerviznek. A
kulcsot törölni kell az autóból, mert az még
alkalmas az autó beindítására a tartalék
indításon keresztül.
Ha eltávolítja a távvezérlős kulcsot az
autóból
Ha a távvezérlős kulcsot eltávolítja
az autóból, miközben jár a motor,
akkor a Autókulcs nem találh. Az
autóból eltávolítva figyelmeztető
üzenet jelenik meg a járművezetői kijelzőn és
hangos figyelmeztetés szólal meg, amikor
becsukja az utolsó ajtót.
Az üzenet eltűnik, amikor a kulcsot visszahelyezi az autóba, és megnyomja a jobb oldali
billentyűzet O gombját vagy becsukja az
utolsó ajtót.
Kapcsolódó információk
•
•
•
248
A távvezérlős kulcs (244. oldal)
Az indító- és zár rendszerek antennáinak
elhelyezkedése (269. oldal)
A távvezérlős kulcs elemét akkor kell kicserélni, ha
•
a tájékoztató szimbólum világít és az
Autókulcselem lemer. üzenet látható a
járművezetői kijelzőn
•
a zárak többször egymást követően nem
reagálnak a távvezérlős kulcs jeleire az
autótól 20 méteren (65 láb) belülről.
MEGJEGYZÉS
Mindig próbáljon közelebb menni az autóhoz, és próbálja újra kinyitni.
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
(266. oldal)
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A kulcs kinyitása és az akkumulátor
töltése
Tartsa a távvezérlős kulcsot az első
oldalával láthatóan és a Volvo emblémával
a jobb irányba mutatva - csúsztassa a
gombot az alsó szélén a kulcstartóval
jobbra. Csúsztassa az első oldal burkolatát
néhány milliméterrel felfelé.
Fordítsa el a kulcsot, mozdítsa oldalra
a gombot, és csúsztassa a hátsó burkolatot néhány milliméterrel felfelé.
Használjon egy csavarhúzót vagy hasonló
eszközt az elemfedél elfordításához, amíg
a jelek el nem érik az OPEN szöveget.
A burkolat ezután kiszabadul, és leemelhető a kulcsról.
Óvatosan emelje le az elem fedelét, például a körmét a horonyba nyomva.
Ezután feszítse felfelé az elem fedelét.
A burkolat ezután kiszabadul, és leemelhető a kulcsról.
6 Kulcs
nélküli zárással/nyitással* felszerelt autókhoz.
}}
249
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy a távvezérlős
kulcsban használt elemek megfeleljenek az
UN Manual of Test and Criteria, Part III,
sub-section 38.3 követelményeinek. A
gyárilag vagy a hivatalos Volvo műhelyben
beszerelt elemek eleget tesznek a fenti
követelményeknek.
Az elem (+) oldala néz felfelé. Ezután óvatosan lazítsa meg az elemet az ábrának
megfelelően.
FONTOS
Kerülje az új elemek érintkező felületeinek
ujjaival történő megérintését, mert ez károsan befolyásolhatja a működésüket.
Helyezze be az új elemet a (+) oldalával
felfelé. Kerülje az elem érintkezőinek megérintését az ujjaival.
Helyezze az elemet a tartóba az élével
lefelé. Ezután csúsztassa az elemet előre
úgy, hogy az rögzüljön a két műanyag biztosítóelem alatt.
Nyomja le az elemet úgy, hogy az rögzüljön a felső fekete műanyag biztosítóelem alatt.
MEGJEGYZÉS
Használjon CR2032, 3 V jelölésű elemeket.
250
Helyezze vissza az elem fedelét, és fordítsa el az óramutató járásával megegyező
irányban, amíg a jelölések egybe nem
esnek a CLOSE szöveggel.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
További távvezérlős kulcsok
rendelése
Helyezze vissza a hátsó oldal burkolatát, és nyomja le, amíg kattanó hangot
nem hall.
Fordítsa meg a távvezérlős kulcsot, és
helyezze vissza az első oldal burkolatát
addig nyomva lefelé, amíg kattanó hangot
nem hall.
Ezután csúsztassa vissza a burkolatot.
> Egy további kattanás jelzi, hogy a burkolat megfelelően helyezkedik el és biztosan rögzült.
Ezután csúsztassa vissza a burkolatot.
> Egy további kattanás jelzi, hogy a burkolat biztosan rögzült.
FONTOS
Ügyeljen arra, hogy környezetbarát módon
selejtezze a lemerült elemeket.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Zárás és nyitás a kivehető kulcsszárral
(255. oldal)
Indítsa be az autót (448. oldal)
Az autó az átadáskor két távvezérlős kulccsal
rendelkezik. Gomb nélküli kulcs tartozik az
autóhoz, ha az kulcs nélküli zárással és nyitással van felszerelve*. További kulcsok rendelhetők.
Egy autóhoz legfeljebb tizenkét kulcs programozható és használható. Ha további kulcsokat
rendel, akkor további járművezetői profilok
adódnak hozzá - távvezérlős kulcsonként egy.
Ez a kulcscédulára is vonatkozik.
A távvezérlős kulcs elvesztése
Ha elveszti a távvezérlős kulcsot, akkor egy
szervizben újat rendelhet - hivatalos Volvo
műhelyt ajánlunk. A megmaradt kulcsokat el
kell vinnie a műhelybe. A hiányzó kulcs kódját
törlik a rendszerből a lopás megakadályozása
érdekében.
Az autóhoz regisztrált kulcsok száma vezetői
profilokon keresztül ellenőrizhető a központi
kijelző felső nézetében, válassza a Beállítások
Rendszer Vezetői profilok menüpontot.
Kapcsolódó információk
•
A távvezérlős kulcs (244. oldal)
A távvezérlős kulcs (244. oldal)
* Opció/tartozék. 251
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Red Key - korlátozott távvezérlős
kulcs*
Egy Red Key lehetővé teszi az autó tulajdonosa számára, hogy az autó bizonyos tulajdonságaihoz korlátozásokat állítson be. A
korlátozások az autó biztonságosabb vezetését szolgálják, amikor például kölcsönadja
azt.
átadhatja az autót például fiatal vezetőknek,
parkolófiúknak vagy egy műhelynek.
Red Key járművezetői profil
A Red Key egy speciális Red Key járművezetői
profilhoz csatlakozik, és amikor ez aktív, akkor
a kulcs beállításai nem módosíthatók. Más járművezetői profil kiválasztása sem lehetséges;
ehhez normál távvezérlős kulcsra van szükség.
A Red Key járművezetői profil akkor aktiválódik, amikor az autót egy Red Key használatával nyitják ki anélkül, hogy normál távvezérlős
kulcs lenne a közelben.
MEGJEGYZÉS
A járművezetők váltásakor be kell zárni,
majd ki kell nyitni az autót az új járművezetői profil aktiválásához.
Red Key rendelése
A Red Key esetében lehetőség van az autó
maximális sebességének meghatározására,
sebességemlékeztetők beállítására és a hangsugárzó rendszer maximális hangerejének
beállítására. Ezen felül az autó bizonyos vezetőtámogató rendszerei mindig aktívak lesznek.
A kulcs egyéb funkciói megegyeznek a normál
távvezérlős kulcséval.
A korlátozások célja, hogy óvintézkedésként
szolgáljanak a balesetek kockázatának csökkentése érdekében, így nyugodtabb érzéssel
252
Egy vagy több Red Key rendelhető a Volvo
kereskedésekben. Egy autóhoz összesen
tizenegy korlátozott kulcs programozható és
használható - legalább egynek normál távvezérlős kulcsnak kell lennie.
Kapcsolódó információk
•
•
Red Key* beállítások (252. oldal)
A távvezérlős kulcs (244. oldal)
Red Key* beállítások
A normál távvezérlős kulccsal rendelkező
személy meghatározhatja a Red Key kulcsok
beállításait. Azonban bizonyos járműtámogató funkciók mindig aktívak.
A beállítás módosításához:
1.
Nyissa ki az autót a normál távvezérlős
kulccsal.
2. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
3. Nyomja meg a Rendszer Vezetői
profilok Piros kulcs gombot.
> Az alábbi beállítások határozhatók meg:
• Adaptive Cruise Control követési
idejének beállítása*
• Csökkentett maximális hangerő
• Max. sebességkorlát
• Sebességkorlátra figyelmeztetés
Részletek és beállítás az első
használatkor
Adaptive Cruise Control követési idejének
beállítása
Időkésleltetés beállítása (1 = legrövidebb,
5 = leghosszabb).
Az első használatkor a beállítás 5.0.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Csökkentett maximális hangerő
A médiaforrások maximum hangereje
kisebb.
Vezetőtámogató funkciók
Kivehető kulcsszár
Az alábbi vezetőtámogató funkciók mindig
aktívak a Red Key használója számára:
Az első használatkor a funkció "be" van kapcsolva.
•
•
•
•
•
•
City Safety
A távvezérlős kulcs egy kivehető fém kulcszszárat tartalmaz, amellyel bizonyos funkciók
aktiválhatók és végrehajthatók bizonyos
műveletek.
A kulcsszár egyedi kódját, amelyet az új
kulcsszárak rendelésekor kell használni, meg
tudják adni a hivatalos Volvo műhelyekben.
Driver Alert Control (DAC)*
A kulcsszár alkalmazási területei
Jelzőtábla-felismerés*
A távvezérlős kulcs kivehető kulcsszárának
használata
Max. sebességkorlát
Maximális sebesség beállítása erre a
kulcsra.
Az első használatkor a funkció "be" van kapcsolva és a sebesség 120 km/h (75 mph).
•
•
Beállítási intervallum: 50-250 km/h
(30-160 mph)
Beállítási lépések: 1 km/h (1 mph)
Sebességkorlátozó funkció.
Sebességkorlátra figyelmeztetés
Figyelmeztetés beállított értékek
túllépésekor.
Az első használatkor a funkció "be" van kapcsolva és az értékek 50, 70 és 90 km/h (30,
45 és 55 mph).
•
•
•
Blind Spot Information (BLIS)*
Sávtartó segéd (LKA)*
Követési távolságra való figyelmeztetés*
Kapcsolódó információk
•
Red Key - korlátozott távvezérlős kulcs*
(252. oldal)
•
a bal oldali7 első ajtó manuálisan kinyitható, ha a központi zár nem aktiválható a
távvezérlős kulccsal
•
minden ajtó szükséghelyzeti zárása megtörténik
•
a hátsó ajtó mechanikus gyermekbiztonsági zárjai aktiválhatók és inaktiválhatók.
A gomb nélküli kulcs8 nem rendelkezik kivehető kulcsszárral. Ha szükséges, használja a
normál távvezérlős kulcs kivehető kulcsszárát.
Beállítási intervallum: 0-250 km/h
(0-160 mph)
Beállítási lépések: 1 km/h (1 mph)
Az egyidejű emlékeztetők maximális
száma: 6
}}
* Opció/tartozék. 253
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
A kulcsszár leválasztása
Tartsa a távvezérlős kulcsot az első
oldalával láthatóan és a Volvo emblémával
a jobb irányba mutatva - csúsztassa a
gombot az alsó szélén a kulcstartóval
jobbra. Vezesse az első oldal burkolatát
néhány milliméterrel felfelé.
Kapcsolódó információk
Vegye ki a kulcsszárat annak felhajtásával.
A burkolat ezután kiszabadul, és leemelhető a kulcsról.
Használat után tegye vissza a kulcsszárat
a helyére a távvezérlős kulcsban.
Helyezze vissza a fedelet előre
nyomva, amíg kattanó hangot nem hall.
Ezután csúsztassa vissza a burkolatot.
> Egy további kattanás jelzi, hogy a burkolat biztosan rögzült.
7 Ez bal és jobb kormányos autókra is vonatkozik.
8 Kulcs nélküli zárással/nyitással* felszerelt autókhoz.
254
•
Zárás és nyitás a kivehető kulcsszárral
(255. oldal)
•
A távvezérlős kulcs (244. oldal)
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Zárás és nyitás a kivehető
kulcsszárral
5. Húzza ki a kilincset.
> Az ajtó kinyílik.
A kivehető kulcsszár használható többek
között az autó kívülről történő nyitásához például ha a távvezérlős kulcs eleme lemerült.
A zárás ugyanilyen módon hajtható végre, de
45 fokkal az óramutató járásával ellentétesen
elfordítva a 3.lépésben.
Nyitás
Kapcsolja ki a riasztót, és indítsa be az
autót*
MEGJEGYZÉS
Ha oldja az ajtó zárját a kulcsszár használatával, majd kinyitja azt, akkor riasztást vált
ki.
Húzza ki az első ajtókilincset a bal oldalon9 a véghelyzetéig úgy, hogy láthatóvá
váljon a zárhenger.
2. Ezután fordítsa el az indító gombot, és
engedje el azt.
> A riasztó jel elhallgat és a riasztó kikapcsol.
Zárás
Lehetséges az autó bezárása is a kivehető
kulcsszár használatával, például amikor nincs
tápellátás vagy ha a kulcs eleme lemerült.
A bal oldali első ajtó annak zárhengerével és a
kivehető kulcsszárával zárható.
A többi ajtó nem rendelkezik zárhengerrel és
ehelyett az egyes ajtók végén található zárkapcsolót kell megnyomni a kulcsszár segítségével - ezek ekkor mechanikusan lesznek zárva/
gátolva a kívülről történő nyitás megakadályozásához.
Az ajtók belülről továbbra is nyithatók.
Helyezze a kulcsot a zárhengerbe.
Fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban 45 fokban úgy, hogy a
kulcsszár egyenesen hátrafelé mutasson.
Fordítsa vissza a kulcsot 45 fokkal a
kezdő helyzetébe. Vegye ki a kulcsot a
zárhengerből, és engedje el a kilincset,
hogy annak hátsó része újra az autón nyugodjon.
9 Ez
jobb- és balkormányos autókra is vonatkozik.
A biztonsági olvasó a pohártartóban helyezkedik el.
Kapcsolja ki a riasztót az alábbiak szerint:
1.
Helyezze a távvezérlős kulcsot a biztonsági olvasó kulcs szimbólumára az alagútkonzol pohártartójának alján.
}}
* Opció/tartozék. 255
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
MEGJEGYZÉS
Az ajtó manuális zárása. Nem tévesztendő össze a
gyermekbiztonsági zárakkal.
–
Az ajtógomb csak az adott ajtót zárja nem egyszerre az összes ajtót.
•
A manuálisan zárt hátsó ajtó, bekapcsolt manuális vagy elektromos gyermekbiztonsági zárakkal, nem nyitható
ki sem belülről, sem kívülről. Az ilyen
módon zárt hátsó ajtó csak a távvezérlős kulccsal vagy a központi záró
gombbal nyitható.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Az ajtót kívülről és belülről is ki lehet
nyitni.
Az elem cseréje a távvezérlős kulcsban
(248. oldal)
•
A távvezérlős kulcs (244. oldal)
Az ajtók a távvezérlős kulcs nyitó gombjával
vagy a vezetőajtó nyitó gombjával is nyithatók.
A járművezetői kijelzőn megjelenő alábbi
hibaüzenet az elektronikus indításgátlóval kapcsolatos:
Szimbólum
Indítsa be az autót (448. oldal)
Távolítsa el a kivehető kulcsszárat a távvezérlős kulcsról. Helyezze a kulcsszárat a
zárvisszaállító nyílásba, majd nyomja be
ütközésig a kulcsot, körülbelül 12 mm (0,5
hüvelyk).
Az ajtót nem lehet kívülről kinyitni. Az
A helyzetbe történő visszatéréshez, ki kell
nyitni az ajtót a belső ajtókilinccsel.
256
•
Indításgátló
Az elektronikus indításgátló egy lopásvédelmi
rendszer, amely megakadályozza, hogy illetéktelen személyek beindíthassák az autót.
Az autó csak a megfelelő távvezérlős kulccsal
indítható be.
Kivehető kulcsszár (253. oldal)
Riasztók* aktiválása és inaktiválása
(280. oldal)
Üzenet
Leírás
Autókulcs
nem
találh.
Hiba a távvezérlős
kulcs olvasásakor
az indítás során helyezze a kulcsot
a kulcs szimbólumra a pohártartóban, és próbálja
újra.
Lásd a
kézikönyvet
Kapcsolódó információk
•
•
A távvezérlős kulcs (244. oldal)
További távvezérlős kulcsok rendelése
(251. oldal)
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A távvezérlős kulcs rendszer
típusengedélye
Az alábbi táblázatban látható az autó távirányítós kulcs rendszerének típusengedélye.
Zárrendszer, kulcs nélküli indítás
(passzív indítás) és kulcs nélküli zárás/
nyitás (passzív beszállás*)
A típusengedéllyel kapcsolatos részletes
információkért, menjen a
www.volvocars.com oldalra.
CEM jelölés a távvezérlős kulcs rendszerhez. A kiegészítő típusengedély számokhoz, lásd az alábbi táblázatokat.
Ország/terület
Típusengedély
Európa
A Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal ezennel kijelenti, hogy
ez a VO3-134TRX megfelel a 2014/53/EU (RED) irányelvbe foglalt
alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a
support.volvocars.com oldalon.
Jordánia
TRC/LPD/2014/250
Szerbia
P1614120100
Argentína
CNC ID: C-14771
}}
* Opció/tartozék. 257
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Ország/terület
Típusengedély
Brazília
MT-3245/2015
Indonézia
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malajzia
RDBV/29A/1118/S(18-4233), RDBV/23A/1018/S(18-4231)
Mexikó
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Oroszország
Egyesült Arab Emírségek
258
ER37847/15
DA0062437/11
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Ország/terület
Típusengedély
Namíbia
TA-2016-02
Dél-Afrika
TA-2014-1868
távvezérlős kulcs
Ország/terület
Típusengedély
Európa
A Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG ezennel kijelenti, hogy ez a HUF8423
típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a
support.volvocars.com oldalon.
Hullámhossz: 433,92 MHz
Maximális sugárzási átviteli teljesítmény: 10 mW
Gyártó: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Germany
Jordánia
TRC/LPD/2015/104
}}
259
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Ország/terület
Típusengedély
Marokkó
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Mexikó
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2)
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la
que pueda causar su operación no deseada.
Namíbia
260
TA-2015-102
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Ország/terület
Típusengedély
Oman
Szerbia
}}
261
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Ország/terület
Típusengedély
Dél-Afrika
TA-2015-432
Egyesült Arab
Emírségek
262
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kulcscédula
Ország/terület
Típusengedély
Európa
A Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG ezennel kijelenti, hogy ez a HUF8432
típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a
support.volvocars.com oldalon.
Hullámhossz: 433,92 MHz
Maximális sugárzási átviteli teljesítmény: 10 mW
Gyártó: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Germany
Jordánia
TRC/LPD/2015/107
Marokkó
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Mexikó
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2)
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la
que pueda causar su operación no deseada.
}}
263
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Ország/terület
Típusengedély
Namíbia
TA-2015-103
Oman
Szerbia
264
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Ország/terület
Típusengedély
Dél-Afrika
TA-2015-414
Egyesült Arab
Emírségek
Kapcsolódó információk
•
A távvezérlős kulcs (244. oldal)
265
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kulcs nélküli és érintésérzékeny
felületek*
Kulcs nélküli zár és nyitó funkcióval elég ha
magánál tartja a távvezérlős kulcsot a zsebében vagy a táskájában. Az autó zárása és nyitása az ajtókilincs érintésérzékeny felületével
történik.
Érintésérzékeny felületek
Ajtókilincs
Az ajtók külső kilincsei egy horonnyal rendelkeznek a záráshoz, miközben a belsők egy
érintésre érzékeny felülettel rendelkeznek a
nyitáshoz.
Érintésérzékeny mélyedés a záráshoz
Érintésérzékeny felület a nyitáshoz
266
MEGJEGYZÉS
Fontos, hogy egyszerre csak egy érintésérzékeny felületet aktiváljon. Ha megfogja a
kilincset, miközben megérinti a záró felületet, akkor dupla utasítás kiadását kockáztatja. Ez azt jelenti, hogy a kért tevékenység (zárás/nyitás) nem vagy késéssel kerül
végrehajtásra.
Kapcsolódó információk
•
•
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (267. oldal)
A csomagtérfedél kulcs nélküli kioldása*
(268. oldal)
Csomagtérfedél-kilincs
A csomagtérfedél-kilincsnek egy gumírozott
nyomólapja van, amely csak nyitásra szolgál.
MEGJEGYZÉS
Legyen tudatában annak, hogy a rendszer
autómosással kapcsolatban is aktiválódhat,
ha a távvezérlős kulcs a hatótávolságon
belül van.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kulcs nélküli zárás és nyitás*
Kulcs nélküli zárás
Kulcs nélküli nyitás
Kulcs nélküli zárással és nyitással elég megérinteni az ajtó fogantyújának érintésérzékeny felületét az autó zárásához vagy nyitásához.
Az autó bezárásához be kell csukni az összes
oldalajtót. A csomagtérfedél másfelől nyitva
lehet a külső ajtókilinccsel történő zárás közben.
–
MEGJEGYZÉS
Az autó egyik távvezérlős kulcsának a
zárási és nyitási tartományon belül kell lennie a működéshez.
–
Érintse meg a jelölt felületet a külső ajtókilincs hátulja felé, miután az ajtó becsukódott. Vagy nyomja meg a
gombot a
csomagtérfedél alján, mielőtt becsukódik.
> A műszerfalon elhelyezett zárjelző villogni kezd, hogy jelezze az autó zárt
állapotát.
Fogjon meg egy ajtókilincset vagy finoman nyomja meg a csomagtérfedél alatti
gumírozott nyomólapot az autó nyitásához.
> A műszerfalon elhelyezett zárjelző
abbahagyja a villogást, hogy jelezze az
autó nyitott állapotát.
Az összes oldalablak és a napfénytető* egyszerre történő zárásához - helyezze az ujját az
érintésérzékeny mélyedéshez az ajtókilincs
külsején, és tartsa ott, amíg az összes oldalablak és a napfénytető be nem záródik.
Zárás, amikor a csomagtérfedél nyitva van
Ha az autót úgy zárja be, hogy a csomagtérfedél még nyitva van, akkor ügyeljen arra, hogy
ne hagyja a kulcsot a csomagtérben annak
lecsukásakor.
Érintésérzékeny mélyedés a záráshoz
Érintésérzékeny felület a nyitáshoz
MEGJEGYZÉS
Legyen tudatában annak, hogy a rendszer
autómosással kapcsolatban is aktiválódhat,
ha a távvezérlős kulcs a hatótávolságon
belül van.
MEGJEGYZÉS
Ha a kulcs észlelhető az autó belsejében,
akkor a csomagtérfedél nem záródik le,
amikor lecsukja azt.
A csomagtérfedél gumírozott nyomólapja csak nyitásra használható.
Automatikus visszazárás
Ha a zárak nyitását követő 2 percen belül nem
nyitják ki valamelyik ajtót vagy a csomagtérfedelet, akkor azok automatikusan lezárnak.
Ez a funkció megakadályozza az autó nem
szándékos nyitva hagyását.
}}
* Opció/tartozék. 267
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Kapcsolódó információk
•
A kulcs nélküli nyitás beállításai*
(268. oldal)
•
A csomagtérfedél kulcs nélküli kioldása*
(268. oldal)
•
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
(266. oldal)
A kulcs nélküli nyitás beállításai*
A kulcs nélküli nyitáshoz különböző nyitási
műveletek választhatók ki.
A beállítás módosításához:
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Érintse meg a My Car Zárás
nélküli nyitás menüpontot.
A csomagtérfedél kulcs nélküli
kioldása*
Kulcs nélküli zárással és nyitással elég megérinteni a csomagtérfedél fogantyújának érintésérzékeny felületét a csomagtérfedél nyitásához.
MEGJEGYZÉS
Kulcs
Az autó egyik távvezérlős kulcsának a
zárási és nyitási tartományon belül kell lennie az autó mögött a működéshez.
3. Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:
• Minden ajtó - egyszerre nyitja az
összes ajtót.
• Egy ajtó - kinyitja a kiválasztott ajtót.
Kapcsolódó információk
•
•
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (267. oldal)
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
(266. oldal)
A csomagtérfedelet elektromos zár tartja
zárva.
A nyitáshoz:
1.
268
Nyomja meg finoman a gumírozott nyomólapot a csomagtérfedél kilincse alatt.
> A zár kiold.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
2. Emelje fel a külső ajtókilincset a csomagtérfedél kinyitásához.
FONTOS
•
A csomagtér zárjának kioldásához minimális erő szükséges - csak finoman
nyomja meg a gumírozott lapot.
•
Ne fejtsen ki emelő erőt a gumírozott
lapra a csomagtér nyitásakor - emelje a
kilincsnél fogva. A túl nagy erő károsíthatja a gumírozott panel elektromos
érintkezőit.
Az indító- és zár rendszerek
antennáinak elhelyezkedése
FIGYELEM
A szívritmus-szabályozót használó személyek nem közelíthetik meg 22 cm-nél
(9 hüvelyk) közelebb a kulcs nélküli antennát a szívritmus-szabályozójukkal. Ezzel
elkerülheti a szívritmus-szabályozó és a
kulcs nélküli rendszer közötti interferenciát.
Az autóba van építve egy antenna a kulcs nélküli indításhoz és több antenna a kulcs nélküli
zárrendszerhez*.
Kapcsolódó információk
•
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
(266. oldal)
•
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(247. oldal)
Kéz nélkül, a lökhárító alatt végzett lábmozdulattal is lehetséges a csomagtérfedél nyitása,
lásd a különálló részt.
FIGYELEM
Ne vezessen nyitott csomagtérfedéllel!
Mérgező kipufogógázok juthatnak az utastérbe a csomagtéren keresztül.
Kapcsolódó információk
•
A csomagtérfedél nyitása és zárása lábmozdulattal* (276. oldal)
•
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
(266. oldal)
•
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(247. oldal)
10
Antennák elhelyezkedése:
A pohártartó alatt, az alagútkonzol első
részében
A bal oldali hátsó ajtó felső, első részében10
A jobb oldali hátsó ajtó felső, első részében10
A csomagtérben10
Csak kulcs nélküli zárással és nyitással* felszerelt autók.
* Opció/tartozék. 269
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Zárás és nyitás az autó belsejéből
Alternatív nyitási mód
Az ajtók és a csomagtérfedél zárhatók és
nyithatók az első ajtókon található központi
zár kezelőszervekkel.
Zárás az első ajtón elhelyezkedő gomb
használatával
–
Központi zárás
Nyomja meg a
gombot - mindkét első
ajtónak zárva kell lennie.
> Az összes ajtó és a csomagtérfedél
bezáródik.
Zárás a hátsó ajtón elhelyezkedő
gomb használatával*
Nyitó fogantyú az oldalajtó alternatív nyitásához11.
–
Záró és nyitó gomb visszajelző lámpával az első ajtóban.
Nyitás az első ajtón elhelyezkedő
gomb használatával
–
Nyomja meg a
gombot az összes oldalajtó és a csomagtérfedél nyitásához.
Húzza meg az egyik oldalajtó nyitó fogantyúját, majd engedje el azt.
> A távvezérlős kulcs beállításaitól függően, az összes ajtó vagy csak a kiválasztott ajtó zárja oldható és nyitható.
Ennek a beállításnak a módosításához,
érintse meg a Beállítások My Car
Zárás Távvezérelt és belülről
történő nyitás menüpontot a központi
kijelző felső nézetében.
Záró gomb visszajelző lámpával a hátsó ajtóban.
A hátsó ajtó zárógombjai az adott hátsó ajtót
zárják.
A hátsó ajtó nyitása
–
11
12
270
Húzza meg a nyitó fogantyút.
> A hátsó ajtó zárja kiold és az ajtó kinyílik12.
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
Feltéve, hogy nincs aktiválva a gyermekbiztonsági zár.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kapcsolódó információk
•
A távolról vezérelt és belső nyitás beállításai (247. oldal)
•
A csomagtérfedél nyitása az autó belsejéből (271. oldal)
•
A gyermekbiztonsági zárak aktiválása és
inaktiválása (271. oldal)
A csomagtérfedél nyitása az autó
belsejéből
A gyermekbiztonsági zárak
aktiválása és inaktiválása
A csomagtérfedél a műszerfalon található
gomb megnyomásával nyitható belülről.
A gyermekbiztonsági zár megakadályozza a
hátsó ajtók belülről történő nyitását.
A gyermekbiztonsági zárak lehetnek manuálisak vagy elektromosak*.
A manuális gyermekbiztonsági zárak
aktiválása és inaktiválása
–
Nyomja meg röviden a
gombot a
műszerfalon.
> A csomagtérfedél kioldható és kinyitható kívülről a gumírozott nyomólap
megfogásával.
Elektromosan működtetett csomagtérfedél
opció* esetén:
–
Nyomja meg hosszan a
gombot a
műszerfalon.
> A csomagtérfedél kinyílik.
Kapcsolódó információk
•
Zárás és nyitás az autó belsejéből
(270. oldal)
Gyermekbiztonsági zárakkal. Nem tévesztendő össze
a manuális ajtózárakkal.
–
Használja a távvezérlős kulcs kivehető
kulcsszárát a gomb elfordításához.
Az ajtó belülről történő nyitása gátolható.
Az ajtót kívülről és belülről is ki lehet
nyitni.
}}
* Opció/tartozék. 271
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
MEGJEGYZÉS
•
Az ajtógombok csak az adott ajtót zárják - nem egyszerre az összes ajtót.
•
Az elektromos gyermekbiztonsági zárral felszerelt autók nem rendelkeznek
manuális gyermekzárral.
2. Nyomja meg a gombot a vezetőajtó vezérlőpaneljén.
> A járművezetői kijelző a Hátsó
gyermekzár Aktiválva üzenetet jeleníti
meg és a gomb lámpája világít - a zárak
aktívak.
Szimbólum
Amikor az elektromos gyermekbiztonsági
zárak be vannak kapcsolva, akkor a hátsó
Az elektromos* gyermekbiztonsági
zárak aktiválása és inaktiválása
•
Az elektromos gyermekbiztonsági zárak az
összes, a 0 gyújtáshelyzetnél magasabb
kulcshelyzetben aktiválhatók és inaktiválhatók.
Az aktiválás és inaktiválás az autó leállítását
követően 2 percig hajtható végre, feltéve,
hogy nem nyitnak ki egy ajtót sem.
ablakok csak a vezető oldali ajtópanelről
nyithatók
•
az ajtók belülről nem nyithatók ki.
A zárak inaktiválásához:
–
Nyomja meg a gombot a vezetőajtó vezérlőpaneljén.
> A járművezetői kijelző a Hátsó
gyermekzár Deaktiválva üzenetet
jeleníti meg és a gomb lámpája kialszik
- a zárak inaktívak.
Üzenet
Leírás
Hátsó gyermekzár
Aktiválva
A gyermekbiztonsági
zárak aktiválva.
Hátsó gyermekzár
Deaktiválva
A gyermekbiztonsági
zárak inaktívak.
Kapcsolódó információk
•
Zárás és nyitás az autó belsejéből
(270. oldal)
•
Kivehető kulcsszár (253. oldal)
Az autó leállításakor mentésre kerül a pillanatnyi beállítás – ha a gyermekbiztonsági zárak
aktívak az autó leállításakor, akkor a funkció az
autó következő beindításakor is aktív lesz.
Gomb az elektromos aktiváláshoz és inaktiváláshoz.
1.
272
Indítsa be az autót vagy válasszon a 0-nál
magasabb gyújtáshelyzetet.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Automatikus zárás vezetéskor
Az elektromosan működtetett
csomagérfedél nyitása és zárása*
Az ajtók és a csomagtérfedél automatikusan
lezár, amikor az autó elkezd mozogni.
A beállítás módosításához:
Funkció, ahol a csomagtérfedél egy gomb
megérintésével nyitható és csukható.
1.
Nyitás
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Nyomja meg a My Car
Zárás gombot.
3. Válassza a Automatikus ajtózárás
menet közben lehetőséget a funkció aktiválásához vagy inaktiválásához.
Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét az
elektromosan működtetett csomagtérfedél
nyitásához:
Kapcsolódó információk
•
Zárás és nyitás az autó belsejéből
(270. oldal)
–
–
A műszerfal
gombjának hosszú megnyomása. Tartsa nyomva a gombot, amíg
a csomagtérfedél el nem kezd kinyílni.
–
A csomagtérfedél kilincsének finom megnyomása.
A távvezérlős gomb
gombjának hoszszú megnyomása. Tartsa nyomva a gombot, amíg a csomagtérfedél el nem kezd
kinyílni.
}}
* Opció/tartozék. 273
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
–
Lábmozdulat* a hátsó lökhárító alatt.
Nyomja meg a
gombot a csomagtérfedél alján a bezáráshoz13.
> A csomagtérfedél automatikusan lecsukódik és a zárja nyitva marad.
–
Zárás
Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét az
elektromosan működtetett csomagtérfedél
zárásához:
13
274
MEGJEGYZÉS
•
A gomb a fedél nyitva hagyását követő
24 órában aktív. Ezután azt manuálisan
kell bezárni.
•
Ha a fedél több mint 30 percen keresztül nyitva van, akkor lassan becsukódik.
–
Nyomja meg hosszan a
gombot a távvezérlős kulcson.
> A csomagtérfedél automatikusan
becsukódik és hangjelzések szólalnak
meg – a csomagtérfedél zárja nyitva
marad.
–
Nyomja meg hosszan a
gombot a
műszerfalon.
> A csomagtérfedél automatikusan
becsukódik és hangjelzések szólalnak
meg – a csomagtérfedél zárja nyitva
marad.
–
Lábmozdulat* a hátsó lökhárító alatt.
> A csomagtérfedél automatikusan
becsukódik és hangjelzések szólalnak
meg – a csomagtérfedél zárja nyitva
marad.
A kulcs nélküli zárás és nyitás* funkcióval felszerelt autók esetében egy gomb szolgál a zárásra és egy a becsukásra és zárásra.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Lecsukás és zárás
meg, ha nem észlelhető kulcs a csomagtérajtóhoz elégségesen közel.
•
FIGYELEM
FONTOS
Ügyeljen a zúzódás kockázatára a záráskor.
A csomagtérfedél működtetése közben,
nyissa és csukja azt lassan. Ne erőltesse a
nyitást/zárást, ha ellenállást érez. Lehetséges, hogy megsérült, és nem működik
megfelelően.
Ellenőrizze, hogy nincs-e valaki a csomagtérfedél közelében, mielőtt elkezdené
becsukni azt, mert a zúzódásos sérüléseknek súlyos következményei lehetnek.
Mindig körültekintően működtesse a csomagtérfedelet.
Zárás visszavonása
Nyomja meg a csomagtérfedél alján található
gombot a lecsukáshoz és ezzel
együtt a csomagtérfedél és az ajtók zárásához13 (a záráshoz az összes ajtónak
csukva kell lennie).
> A csomagtérfedél automatikusan lecsukódik – a csomagtérfedél és az ajtók
bezáródnak és bekapcsol a riasztó*.
–
MEGJEGYZÉS
13
•
Az autó egyik távvezérlős kulcsának a
nyitási és zárási tartományon belül kell
lennie a működéshez.
•
A kulcs nélküli* becsukás vagy zárás
használatakor három hangjelzés szólal
A zárást az alábbi módokon szakíthatja meg:
•
•
•
Nyomja meg a gombot a műszerfalon.
Kapcsolódó információk
•
A csomagtérfedél nyitása és zárása lábmozdulattal* (276. oldal)
•
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(247. oldal)
Nyomja meg a távvezérlős kulcs gombját.
Nyomja meg a zárógombot a csomagtérfedél alján.
•
Nyomja meg a gumírozott nyomólapot a
külső kilincs alatt.
•
Lábmozdulat használata*.
A mozgás megáll, a csomagtérfedél viszszatér a teljesen nyitott állásba, és hosszú
hangjelzés szólal meg.
A csomagtérfedél mozgása megáll, és visszatér a teljesen nyitott állásba. A csomagtérfedél
ezután manuálisan működtethető.
Becsípődés-védelem
Ha valami elégséges ellenállással megakadályozza a csomagtérfedél zárását, akkor aktiválódik a becsípődés-védelem.
A kulcs nélküli zárás és nyitás* funkcióval felszerelt autók esetében egy gomb szolgál a zárásra és egy a becsukásra és zárásra.
* Opció/tartozék. 275
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A csomagtérfedél nyitása és zárása
lábmozdulattal*
Nyitás és zárás lábmozdulattal
Funkció, amely lehetővé teszi a csomagtérfedél nyitását és zárását a hátsó lökhárító alatt
végzett lábmozdulattal. Ez hasznos lehet,
amikor a kezei foglaltak.
Ha az autó kulcs nélküli zárással és nyitással*
rendelkezik, akkor lábmozdulattal is nyithatja a
csomagtérfedelet.
A csomagtérfedél nyitásának és zárásának
funkciója akkor is rendelkezésre áll, amikor az
autó elektromosan működtetett csomagtérfedéllel* rendelkezik.
MEGJEGYZÉS
A lábbal működtetett csomagtérfedél kétféle változatban létezik:
•
•
Csak nyitás lábmozdulattal.
Nyitás és zárás lábmozdulattal.
Ne feledje, hogy a lábmozdulattal történő
zárás funkcióhoz elektromosan működtetett csomagtérfedél* szükséges.
Az érzékelő a lökhárító közepétől balra található.
Az autó egyik távvezérlős kulcsának az autó
mögötti hatótávolságon, körülbelül 1 méteren
(3 láb) belül kell lennie a nyitáshoz és záráshoz. Ez vonatkozik a már kinyitott autóra is,
hogy megakadályozza a véletlen nyitást például egy autómosóban.
Rúgó mozdulat az érzékelő aktiválási területén belül.
–
Végezzen egy lassú, előre irányuló rúgó
mozdulatot a hátsó lökhárító bal oldali
része alatt. Ezután lépjen hátra. Nem szabad hozzáérnie a lökhárítóhoz.
> Egy rövid hangjelzés szólal meg, amikor a nyitás/zárás aktiválódik - a csomagtérfedél kinyílik és becsukódik.
Ha több rúgó mozdulatot végez anélkül, hogy
jóváhagyott távvezérlős kulcs lenne az autó
mögött, akkor a nyitás vagy zárás egy bizonyos késleltetési idő elteltéig nem lehetséges.
Ne hagyja a lábát az autó alatt a rúgó mozdulat során. Ez az aktiválás sikertelenségét okozhatja.
276
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Zárás megszakítása lábmozdulattal
– Végezzen egy lassú, előre irányuló rúgó
mozdulatot a zárás közben, hogy megállítsa a csomagtérfedél mozgását.
> A csomagtérfedél mozgása megáll, és
visszatér a teljesen nyitott állásba. A
csomagtérfedél ezután működtethető
manuálisan.
A távvezérlős kulcsnak nem kell az autó közelében lennie a zárás megszakításához.
MEGJEGYZÉS
Fennáll a kockázata a korlátozott működésnek vagy a működésképtelenségnek,
ha a hátsó lökhárítón nagy mennyiségű jég,
hó, szennyeződés vagy ehhez hasonló
anyag található. Ezért ügyeljen arra, hogy
mindig tisztán tartsa azt.
•
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(247. oldal)
Szervizzárás
A csomagtérfedél és a hátsó ülés háttámlája
úgynevezett szervizzárral zárható például
akkor, amikor szervizbe viszi, szállodában
vagy hasonló helyen hagyja az autót. A funkció megakadályozza a csomagtérfedél nyitását és egyenes helyzetben rögzíti a hátsó ülés
háttámláját.
A szervizzárás funkciógombja
a központi kijelző funkció
nézetében található. A zár pillanatnyi állapotától függően,
a Szervizzár kioldva vagy
Szervizzár lezárva jelenik
meg.
Kapcsolódó információk
•
A szervizzárás aktiválása és inaktiválása
(278. oldal)
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy fennáll a rendszer aktiválásának lehetősége egy autómosóban
vagy hasonló helyzetben, ha a távvezérlős
kulcs a hatótávolságon belül van.
Kapcsolódó információk
•
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
(266. oldal)
•
Az elektromosan működtetett csomagérfedél nyitása és zárása* (273. oldal)
* Opció/tartozék. 277
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A szervizzárás aktiválása és
inaktiválása
A szervizzárás egy funkciógombbal és egy
opcionális PIN-kóddal aktiválható a központi
kijelzőn.
Biztonsági kód létrehozásához:
1.
1.
Nyomja meg a gombot a szervizzáráshoz
a funkció nézetben.
Nyomja meg a gombot a szervizzáráshoz
a funkció nézetben.
MEGJEGYZÉS
Az autónak legalább I gyújtásmódban kell
lennie a szervizzár funkció aktiválásához.
A szervizzárás két kóddal rendelkezik.
•
A funkció első használatakor létre kell
hozni egy biztonsági kódot.
•
A funkció minden aktiválásakor új PINkódot kell választani.
Írja be a biztonsági kódot az első
használat előtt.
A funkció első használata során be kell állítani
egy biztonsági kódot. Ezután ez használható a
szervizzárás kikapcsolásához, ha elvesztette
vagy elfelejtette a kiválasztott PIN-kódot. A
biztonsági kód PUK-kódként szolgál a szervizzárás funkcióhoz a későbbiekben beállított
összes PIN-kódhoz.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
2. Írja be a kívánt biztonsági kódot, majd
nyomja meg a Megerősítés lehetőséget.
> A biztonsági kód mentve van. A szervizzárás funkció készen áll az aktiválásra.
A szervizzár aktiválása
MEGJEGYZÉS
A szervizzár aktiválásakor a hátsó ülésnek
egyenes helyzetben kell lennie a zár működéséhez.
2. Írja be a zárás után a csomagtérfedél és a
hátsó ülés kinyitásához szükséges kódot,
majd érintse meg a Megerősítés lehetőséget.
> A csomagtérajtó és a hátsó ülés lezár. A
zárás megerősítése egy, a funkció
nézetben a gomb mellett megjelenő
zöld visszajelzővel történik.
A szervizzár inaktiválása
1.
Nyomja meg a gombot a szervizzáráshoz
a funkció nézetben.
Őrizze meg biztos helyen a biztonsági kódot.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
278
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
2. Írja be a záráskor használt kódot, és érintse meg a Megerősítés lehetőséget.
> A csomagtérajtó és a hátsó ülés kinyit.
A nyitás megerősítése azzal történik,
hogy a zöld visszajelző kialszik a funkció nézetben található gomb mellett.
Elfelejtett PIN-kód
Riasztó*
Riasztó visszajelző
A riasztó hallható és látható figyelmeztetést
ad, amikor valaki érvénytelen távvezérlős
kulcs nélkül hatol az autóba vagy manipulálja
az indítóakkumulátort illetve a riasztó szirénáját.
Az élesített riasztó akkor aktiválódik, ha:
Ha elfelejtette a PIN-kódot vagy több mint
három alkalommal rossz PIN-kódot írt be,
akkor a biztonsági kód használható a szervizzárás inaktiválásához.
•
kinyitnak egy ajtót, a motorháztetőt vagy a
csomagtérfedelet14
•
mozgás észlelhető az utastérben (ha van
beszerelve mozgásérzékelő*)
Ha az autót a Volvo On Call* vagy a Volvo On
Call alkalmazás használatával nyitja ki, akkor a
szervizzárás automatikusan kikapcsol.
•
az autót megemelik vagy elvontatják (ha
van beszerelve billenésérzékelő*)
•
•
lecsatlakoztatják az akkumulátor kábelét
A műszerfal piros LED-je jelzi a riasztó rendszer állapotát:
lecsatlakoztatják a szirénát.
•
A LED nem világít – a riasztó nincs élesítve.
•
A LED két másodpercenként egyet villan –
a riasztó élesítve van.
•
A riasztó kikapcsolását követően a LED
legfeljebb 30 másodpercig vagy az I gyújtáshelyzet aktiválásáig gyorsan villog - a
riasztó működésbe lépett.
Elfelejtett biztonsági kód
Ha elfelejtette a biztonsági kódot, akkor vegye
fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo kereskedővel, aki segít inaktiválni a szervizzárást.
A riasztó jelei
Riasztás kiváltásakor az alábbiak történnek:
•
Egy sziréna szólal meg körülbelül
30 másodpercre vagy a riasztó kikapcsolásáig.
•
A vészvillogók 5 percig vagy a riasztó
kikapcsolásáig villognak.
Kapcsolódó információk
•
Szervizzárás (277. oldal)
Ha a riasztó bekapcsolásának oka nem szűnt
meg, akkor a riasztási ciklus legfeljebb 10
alkalommal megismétlődik14.
14
Bizonyos piacokra vonatkozik.
}}
* Opció/tartozék. 279
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Mozgás- és dőlésérzékelők*
A riasztó rendszer hibája esetén
Riasztók* aktiválása és inaktiválása
A mozgás és dőlésérzékelők az autón belüli
mozgásra, az ablakok betörésére vagy arra
reagálnak, ha valaki megpróbálja ellopni a
kerekeket vagy elvontatni az autót.
Ha hiba van a riasztó rendszerben,
akkor a szimbólum és a Riasztó
műk. hibája Szerviz szükséges
üzenet jelenik meg a járművezetői
kijelzőn. Ebben az esetben, vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg hivatalos
Volvo műhellyel.
A riasztó akkor élesedik, amikor bezárja az
autót.
A mozgásérzékelő riasztást vált ki, ha mozgást
észlel az utastérben - a légáramlást is érzékeli.
Ezért a riasztó akkor is bekapcsolhat, ha nyitva
marad egy ablak vagy a napfénytető* vagy, ha
be van kapcsolva az utastérfűtés.
MEGJEGYZÉS
Ne próbálja maga megjavítani vagy módosítani a riasztórendszer komponenseit. Az
ilyen próbálkozások hatással vannak a biztosítás feltételeire.
Ennek elkerüléséhez:
•
•
Zárja be az ablakokat é a napfénytetőt,
amikor elhagyja az autót.
Ha használni kell az utasteret vagy az állófűtést – irányítsa úgy a levegőáramlást a
szellőzőkből, hogy azok ne mutassanak
felfelé az utastérben.
Vagy használjon kisebb riasztási szintet a
mozgás- és dőlésérzékelők ideiglenes inaktiválásához.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Riasztók* aktiválása és inaktiválása
(280. oldal)
A riasztó élesítése
Zárja be az autót és élesítse a riasztót az alábbiak szerint
•
nyomja meg a távvezérlős kulcs záró
gombját
•
érintse meg a jelölt felületet az ajtókilincsek külsején vagy a csomagtérfedél
gumírozott nyomólapján15.
Ha az autó kulcs nélküli zárással/nyitással* és
elektromosan működtetett csomagtérfedéllel
is rendelkezik, akkor a csomagtérfedél alján
gomb is használható az autó
található
bezárásához és a riasztó élesítéséhez.
Csökkentett riasztási szint* (282. oldal)
Biztonsági zár* (282. oldal)
Akkor is kapcsolja ki a mozgás- és dőlésérzékelőket, amikor az autót kompon vagy vonaton
szállítja, mert ezek a mozgások hatással lehetnek az autóra, ami riasztást válthat ki.
15
280
Kulcs nélküli zárással és nyitással* rendelkező autók esetében.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
1.
Nyissa ki a vezetőajtót a levehető kulcszszárral.
> A riasztás bekapcsolt.
A riasztó automatikus élesítése és
újbóli élesítése
Az automatikus újraélesítés megakadályozza
az autó akaratlan élesített riasztó nélkül
hagyását.
Ha az autót kinyitja a távvezérlős kulccsal (és
kikapcsolja a riasztót), de egyik ajtót és a csomagtérfedelet sem nyitja ki két percen belül,
akkor a riasztó újból élesedik. Az autó ugyanekkor visszazár.
A piros LED két másodpercenként felvillan a műszerfalon, amikor az autó be van zárva és a riasztó élesítve van.
A riasztó kikapcsolása
Nyissa ki az autót és kapcsolja ki a riasztót az
alábbiak szerint
•
nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitó
gombját
•
fogja meg valamelyik ajtókilincset vagy
nyomja meg finoman a csomagtérfedél
gumírozott nyomólapját15.
A riasztó inaktiválása működő távvezérlős
kulcs nélkül
Az autó kinyitható és a riasztó kikapcsolható
akkor is, ha a távvezérlős kulcs nem működik,
például amikor a távvezérlős kulcs eleme
lemerült.
15
A biztonsági olvasó a pohártartóban helyezkedik el.
2. Helyezze a távvezérlős kulcsot a kulcs
szimbólumra a biztonsági olvasóban az
alagútkonzol pohártartójában.
3. Fordítsa az indító gombot az óramutató
járásával megegyező irányba, majd
engedje el azt.
> A riasztó kikapcsol.
Kiváltott riasztás kikapcsolása
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitógombját vagy állítsa az autót I gyújtáshelyzetbe a gyújtásgombnak az óramutató
járásával megegyező irányba fordításával,
majd elengedésével.
Bizonyos piacokon a riasztó a vezetőajtó kinyitása, majd becsukása után automatikusan újra
élesít egy bizonyos idő elteltével, ha nem zárja
be az ajtót.
A beállítás módosításához:
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Nyomja meg a My Car
Zárás gombot.
3. Válassza ki a Passzív élesítés deaktiv.
lehetőséget a funkció ideiglenes inaktiválásához.
Kapcsolódó információk
•
Riasztó* (279. oldal)
Kulcs nélküli zárással és nyitással* rendelkező autók esetében.
* Opció/tartozék. 281
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Csökkentett riasztási szint*
Biztonsági zár*
A csökkentett riasztási szint azt jelenti, hogy
a mozgás- és dőlésérzékelők ideiglenesen ki
vannak kapcsolva.
Kapcsolja ki a mozgás- és dőlésérzékelőket,
hogy elkerülje a riasztó akaratlan bekapcsolását - például amikor kutyát hagy az autóban
vagy vonaton illetve kompon szállítja az autót.
A biztonsági zár azt jelenti, hogy kívülről történő nyitáskor minden nyitó fogantyú mechanikusan kiold, ami azt jelenti, hogy az ajtók
nyitása belülről nem lehetséges.
A biztonsági zár távvezérlős kulcs vagy kulcs
nélküli nyitás* használatával történő záráskor
aktiválódik és körülbelül 10 másodperces késleltetéssel rendelkezik az ajtók zárása után. Ha
a késleltetési időn belül kinyitja valamelyik
ajtót, akkor a folyamat megszakad és a riasztó
nem aktiválódik.
Nyomja meg a Csökkentett
védelem gombot a központi
kijelző funkció nézetében a
mozgás- és dőlésérzékelők
kikapcsolásához, amikor a
következő alkalommal
bezárja az autót.
Ugyanakkor kikapcsol a biztonsági zárás funkció, azaz belülről lehetséges a nyitás.
Ha kinyitja, majd újra bezárja az autót, akkor
inaktiválni kell a csökkentett riasztási szintet.
282
Riasztó* (279. oldal)
Kapcsolódó információk
•
A biztonsági zárak ideiglenes inaktiválása*
(283. oldal)
•
Riasztó* (279. oldal)
Az autó csak a távvezérlős kulccsal, a kulcs
nélküli nyitással* vagy a Volvo On Call* alkalmazással, amikor aktiválva van a biztonsági
zár.
A bal oldali első ajtó a kivehető kulcsszárral is
nyitható. Ha az autót a kivehető kulcsszárral
nyitja ki, akkor bekapcsol a riasztó.
Kapcsolódó információk
•
•
FIGYELEM
Ne hagyja, hogy bárki az autóban maradjon, ha nem kapcsolta ki a funkciót, ezzel
elkerülheti, hogy valaki csapdába essen az
autóban.
MEGJEGYZÉS
•
Ne feledje, hogy a riasztó az autó zárásakor élesedik.
•
A riasztó akkor kapcsol be, ha valaki
megpróbálja belülről kinyitni az ajtókat.
Biztonsági zár* (282. oldal)
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A biztonsági zárak ideiglenes
inaktiválása*
Ha valaki az autóban marad, de az ajtókat
kívülről be kell zárni, akkor a biztonsági zárás
funkciót ki kell kapcsolni a belülről történő
nyitáshoz.
FIGYELEM
Ne hagyja, hogy bárki az autóban maradjon, ha nem kapcsolta ki a funkciót, ezzel
elkerülheti, hogy valaki csapdába essen az
autóban.
Ha kinyitja, majd újra bezárja az autót, akkor a
biztonsági zárás funkciót újra ideiglenesen
inaktiválni kell.
A rendszer a motor következő beindításakor
visszaáll.
Kapcsolódó információk
•
•
Biztonsági zár* (282. oldal)
Riasztó* (279. oldal)
Nyomja meg a Csökkentett
védelem gombot a központi
kijelző funkció nézetében a
biztonsági zárás funkció ideiglenes kikapcsolásához.
Ez azt jelenti, hogy a riasztó mozgás- és dőlésérzékelői* ki vannak kapcsolva.
Ezután a Csökkentett védelem jelenik meg a
központi kijelzőn és a biztonsági zárak az autó
következő zárásakor ideiglenesen kikapcsolnak.
A hagyományos zárás esetén az elektromos
aljzatok azonnal kikapcsolnak, de amikor ideiglenesen ki vannak iktatva a biztonsági zárak,
akkor azok maximum 10 percig aktívak maradnak a zárást követően.
* Opció/tartozék. 283
VEZETŐTÁMOGATÁS
VEZETŐTÁMOGATÁS
Vezetéstámogató rendszer
Az autó különböző vezetőtámogató rendszerekkel van felszerelve, amelyek különböző
helyzetekben segíthetik aktívan vagy passzívan a járművezetőt.
A rendszerek segíthetik a járművezetőt például:
•
•
egy beállított sebesség fenntartásában
bizonyos időköz fenntartásában az elöl
haladó autóhoz képest
•
ütközés megelőzésében azzal, hogy figyelmezteti a járművezetőt és fékezi az autót
•
segítenek a járművezetőnek a parkolásban.
Bizonyos rendszerek alapfelszereltségként be
vannak építve, míg mások opcionálisak – ez
az adott piactól függ.
Kapcsolódó információk
286
•
IntelliSafe – vezetőtámogatás és biztonság (33. oldal)
•
Sebességfüggő kormányzási erő
(286. oldal)
•
•
•
•
•
Kanyarodási támogatás* (333. oldal)
Elektronikus menetstabilizáló (287. oldal)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Távolságfigyelmeztetés* (293. oldal)
Sebességfüggő kormányzási erő
Sebességtartó (303. oldal)
A sebességfüggő kormányszervo alkalmazásával a kormánykerékre kifejtendő erő nagysága az autó sebességének növekedésével
együtt növekszik, hogy jobb érzékenységet
biztosítson a járművezető számára.
Autópályán a kormányzás keményebb. A kormányzáshoz parkoláskor és alacsonyabb
sebességek mellett kisebb erőkifejtés szükséges.
Adaptív sebességtartó* (306. oldal)
Pilot Assist* (317. oldal)
Radar egység (336. oldal)
Kamera egység (346. oldal)
City Safety™ (352. oldal)
Rear Collision Warning* (367. oldal)
BLIS* (368. oldal)
Cross Traffic Alert* (372. oldal)
Jelzőtábla-felismerés* (377. oldal)
Driver Alert Control (384. oldal)
Sávtartó segéd (387. oldal)
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor (394. oldal)
Parkolósegéd* (400. oldal)
Parkolókamera* (406. oldal)
Parkolósegéd* (416. oldal)
MEGJEGYZÉS
Bizonyos ritka helyzetekben a
kormányszervo túlságosan felmelegedhet, és ideiglenesen hűtésre
szorul – ezen idő alatt a kormányszervo csökkent rásegítéssel működik és a kormánykerék forgatása kissé
nehezebbnek érezhető. Ezután a
Szervokormányzás Segítségnyújtás
ideiglenesen csökkentve üzenet és ez a
szimbólum látható a járművezetői kijelzőn.
Miközben a kormányszervo csökkentett
teljesítménnyel működik, a vezetőtámogató funkciók és a kormányzási segéd
rendszer nem áll rendelkezésre.
Connected Safety (291. oldal)
Sebességhatároló (296. oldal)
Automatikus sebességhatároló
(299. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
Ha a hőmérséklet túlságosan megemelkedik, akkor a szervo teljes kikapcsolásra
kényszerülhet. Ilyen helyzetekben a járművezetői kijelző a Szervokormány hibája
Biztonságosan álljon meg üzenetet és
egy szimbólumot mutat.
Elektronikus menetstabilizáló
Az elektronikus menetstabilizáló rendszer
(ESC1) segíti a járművezetőt a megcsúszás
elkerülésében és javítja az autó tapadását.
A járművezetői kijelző ezt a
szimbólumot mutatja, amikor
az rendszer működik.
A kormányzási segéd az INDIVIDUAL hajtásmód használatakor beállítható.
Az rendszer fékezése pulzáló
hangként hallható és az autó
a gázpedál használata közben a vártnál lassabban gyorsul.
1.
Az rendszer az alábbi részfunkciókból áll:
A kormányzási erő módosítása*
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Válassza ki a My Car Vezetési módok
Kormányzási erő lehetőséget.
A kormánykerék ellenállásának beállítása az
autó álló helyzetében vagy alacsony sebességgel, egyenes vonalban haladva érhető el.
Kapcsolódó információk
•
•
Vezetéstámogató rendszer (286. oldal)
•
•
•
•
Stabilizáló funkció2
Forgásszabályozó és kipörgésgátló rendszer
Motorellenállás-vezérlés
Utánfutó-stabilizáló
FIGYELEM
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele
– nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerjen
bizonyos tényezőket, például a korlátokat és azt, hogy mire kell ügyelnie.
•
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
Hajtásmódok (471. oldal)
Stabilizáló funkció2
A funkció egyenként ellenőrzi a kerekek hajtóés fékerejét az autó stabilizálása érdekében.
1 Electronic Stability Control
2 Aktív farolásgátlóként is ismert.
}}
* Opció/tartozék. 287
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Forgásszabályozó és kipörgésgátló
rendszer
A funkció alacsony sebesség mellett aktív és
fékezi a kipörgő hajtott kerekeket, hogy
további tapadást biztosítson azoknak a hajtott
kerekeknek, amelyek nem pörögnek ki.
A funkció a kerekek kipörgését is képes megakadályozni az útfelületen gyorsítás közben.
Kapcsolódó információk
•
•
Az elektronikus menetstabilizáló szimbólumai és üzenetei (290. oldal)
•
Utánfutó-stabilizáló* (499. oldal)
A motorellenállás-vezérlés (EDC3) megakadályozhatja a kerekek nem szándékos blokkolását, például visszakapcsoláskor vagy csúszós
útfelületen történő motorfékezéskor alacsony
sebességfokozatban.
A kerekek akaratlan blokkolása vezetés közben, többek között, akadályozza a járművezetőt az autó kormányzásában.
Utánfutó-stabilizáló*4
Az utánfutó-stablizáló (TSA5) funkciója, hogy
utánfutó vontatásakor stabilizálja az autót, ha
az kígyózni kezdene.
MEGJEGYZÉS
Az utánfutó-stabilizáló funkció kikapcsol,
ha a ESC sport mód be van kapcsolva.
288
A sport üzemmód aktiválása vagy inaktiválása az elektronikus menetstabilizálóhoz
(289. oldal)
•
Motorellenállás-vezérlés
3 Engine Drag Control
4 Az eredeti Volvo vonóhorog
5 Trailer Stability Assist
6 Electronic Stability Control
7 Trailer Stability Assist
Vezetéstámogató rendszer (286. oldal)
Elektronikus menetstabilizáló
sport üzemmódban
A menetstabilizáló rendszer (ESC6) rendszer
mindig aktív – nem kapcsolható ki. Azonban
a járművezető kiválaszthatja a ESC sport
mód lehetőséget, ami aktívabb vezetési
élményt tesz lehetővé.
A ESC sport mód részfunkció kiválasztásával
a rendszer beavatkozása csökken és az autó
megcsúszhat, így a vezetőre a normálisnál
nagyobb irányítás hárul.
Amikor a ESC sport mód van kiválasztva,
akkor a funkció kikapcsoltnak tekinthető,
annak ellenére, hogy a funkció sok esetben
továbbra is segíti a járművezetőt.
MEGJEGYZÉS
Ha ki van választva a ESC sport mód,
akkor az utánfutó-stabilizáló (TSA7) kikapcsol.
A ESC sport mód jobb tapadást is biztosít
akkor is, ha az autó megragadt vagy amikor
laza felületen, például homokban vagy mély
hóban halad.
tartalmazza az utánfutó-stabilizáló funkciót.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kapcsolódó információk
•
•
•
Elektronikus menetstabilizáló (287. oldal)
A sport üzemmód aktiválása vagy inaktiválása az elektronikus menetstabilizálóhoz
(289. oldal)
Utánfutó-stabilizáló* (499. oldal)
A sport üzemmód aktiválása vagy
inaktiválása az elektronikus
menetstabilizálóhoz
A menetstabilizáló rendszer (ESC8) rendszer
mindig aktív – nem kapcsolható ki. Azonban
a járművezető kiválaszthatja a sport üzemmódot, ami aktívabb vezetési élményt tesz
lehetővé.
A funkciót ezzel a gombbal
kapcsolhatja be vagy ki a központi kijelző funkció nézetében.
•
•
•
•
Adaptív sebességtartó*
Pilot Assist*
Kapcsolódó információk
•
Elektronikus menetstabilizáló sport üzemmódban (288. oldal)
•
Elektronikus menetstabilizáló (287. oldal)
ZÖLD gombvisszajelzés – a funkció aktív.
SZÜRKE gombvisszajelzés – a funkció
inaktív.
A ESC sport mód aktív állapotát
ennek a szimbólumnak a világítása
jelzi a járművezetői kijelzőn a funkció
kikapcsolásáig vagy a motor leállításáig. A motor következő beindítását követően
a rendszer újra normál üzemmódban fog
működni.
A ESC sport mód funkció nem választható ki,
amikor az alábbi funkciók valamelyike aktív:
•
•
8 Electronic
Sebességhatároló
Sebességtartó
Stability Control
* Opció/tartozék. 289
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az elektronikus menetstabilizáló
szimbólumai és üzenetei
jelenhet meg a járművezetői kijelzőn. Az alábbiakban néhány példát láthat.
Az elektronikus menetstabilizálóra (ESC9)
vonatkozóan számos szimbólum és üzenet
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Körülbelül 2 másodpercig folyamatosan
világít.
Rendszerellenőrzés a motor beindításakor.
Villogó fény.
A rendszer bekapcsolás alatt áll.
Folyamatos fény.
Sport üzemmód aktiválva. MEGJEGYZÉS: A rendszer ebben az üzemmódban nem
kapcsol ki – részlegesen csökken a működése.
ESC
A rendszer ideiglenes csökkentése a fék túl magas hőmérséklete miatt - a funkció
automatikusan visszaáll, amikor a fékek lehűltek.
Ideiglenesen ki
A rendszer kikapcsolva. Álljon meg az autóval biztonságos helyen, állítsa le, majd
indítsa be újra a motort.
ESC
Szerviz szükséges
A szöveges üzenetek a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetének közepén elhelyezkedő
gomb rövid megnyomásával törölhetők.
Ha az üzenet megmarad: Keressen fel egy
műhelyt – hivatalos Volvo műhely ajánlott.
Kapcsolódó információk
•
9 Electronic
290
Stability Control
Elektronikus menetstabilizáló (287. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
Connected Safety10
A Connected Safety információkat oszt meg
az Ön autója és más járművek között az interneten11. A funkció célja, hogy figyelmeztesse
a járművezetőt, ha ugyanazon az úton potenciálisan veszélyes közlekedési helyzet alakult
ki.
A Connected Safety funkció tájékoztathatja a
járművezetőt arról, hogy ugyanazon az úton
egy másik jármű bekapcsolta a vészvillogóit
vagy csúszós útviszonyokat észlelt. A csúszós
útviszonyokra vonatkozó információk akkor is
megjelennek, ha a saját autója észlel csúszós
útfelületet.
A Connected Safety az alábbiakkal segíthet a
járművezetőnek:
•
•
Riasztás vészvillogók bekapcsolása esetén
Riasztás csúszós útviszonyok esetén
Ha a saját autója észlelt csúszós útviszonyokat
- akkor Önön, mint járművezetőn kívül - más
járművek vezetőit is tájékoztatja erről az interneten keresztül.
A szélvédőre vetített kijelzővel rendelkező járművekben a Connected Safety figyelmeztető
szimbólumai is ott jelennek meg.
10
11
Riasztás vészvillogók bekapcsolása
esetén
Jégriasztás esetén ez a szimbólum jelenik meg a műszerfalon, amikor egy jármű a
csúszós útszakaszhoz közeledik, mind a saját autójában
mind más járművekben; amelyek megkapták az információt a Connected Safety szolgáltatáson
keresztül.
Ha a saját autója vészvillogói bekapcsolnak,
akkor erről tájékoztathatja az autó pozíciójához közeledő járműveket.
Amikor a közeledő jármű közel van a csúszós
útszakaszhoz, akkor a szimbólum mérete
megduplázódik a jármű műszerfalán.
MEGJEGYZÉS
A Connected Safety járművek közötti kommunikáció csak funkcióval rendelkező járművekben és csak akkor működik, ha aktiválva van.
Amikor a saját autója egy
vészvillogókat használó járműhöz közeledik, akkor ez a
szimbólum jelenik meg a
műszerfalon.
Amikor a saját autója közel van egy vészvillogót használó járműhöz, akkor a szimbólum
mérete megduplázódik.
Riasztás csúszós útviszonyok esetén
Ha a saját autója a gumiabroncsok és az
útburkolat közötti tapadás csökkenését észleli,
akkor elküldi ezt az információt az autója felé
közelítő járműveknek.
Nem minden piacon érhető el.
Az adatok küldése (adatforgalom) az internet használatával történik és ez költségekkel járhat.
}}
291
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
FIGYELEM
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele
– nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerjen
bizonyos tényezőket, például a korlátokat és azt, hogy mire kell ügyelnie.
•
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
292
Vezetéstámogató rendszer (286. oldal)
A Connected Safety be- vagy kikapcsolása
(292. oldal)
A Connected Safety korlátai (293. oldal)
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
(549. oldal)
A Connected Safety be- vagy
kikapcsolása
Ahhoz, hogy a Connected Safety az útviszonyokkal kapcsolatos információkat tudjon
megosztani más járművekkel, a funkciót aktiválni kell. A funkció kikapcsolható, ha nem
szeretne információkat megosztani.
A funkciót ezzel a gombbal
kapcsolhatja be vagy ki a központi kijelző funkció nézetében.
•
•
Kapcsolódó információk
•
•
Connected Safety (291. oldal)
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
(549. oldal)
•
Felhasználási feltételek és adatmegosztás
(557. oldal)
•
A Connected Safety korlátai (293. oldal)
ZÖLD gombvisszajelzés – a funkció aktív.
SZÜRKE gombvisszajelzés – a funkció
inaktív.
Amikor be van kapcsolva, akkor több ablak
jelenik meg a használati feltételekkel, amelyeket a járművezetőnek el kell fogadnia, hogy
lehetséges legyen az internethez történő csatlakozás12. Például olyan helyzetben, amikor a
járművezetőnek jóvá kell hagynia az adatküldést az autóból a mobiltelefonja használatával.
Ha nincs internetkapcsolat, akkor a saját
autója tájékoztatja Önt, a jármű vezetőjét,
hogy a csúszós útviszonyokat a saját autója
észlelte. A Connected Safety optimális működéséhez a saját autójának csatlakoznia kell az
internethez.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Connected Safety korlátai
fed le - a pillanatnyi területekről a Volvo
kereskedők rendelkeznek információkkal.
Az olyan járművekkel kapcsolatos információk, amelyek bekapcsolták a vészvillogóikat
vagy csúszós útviszonyokat észleltek, nem
mindig kerülnek megosztásra az összes járművel, amely ugyanazon a területen van.
Ez lehet például azért, mert:
•
Az internetkapcsolat gyenge vagy megszakadt.
•
A járművek olyan manővereket hajtanak
végre csúszós útfelületen, amelyek túl
gyengék a gumiabroncsok és az útfelület
közötti súrlódás észleléséhez, például kormánymozdulat, gyorsítás vagy fékezés.
•
A csúszós útfelületet észlelő vagy vészvillogóikat bekapcsoló járművekben nincs
bekapcsolva a funkció.
•
A csúszós útfelületet észlelő vagy vészvillogóikat bekapcsoló járművek nincsenek
felszerelve a funkcióval.
•
Lehetséges, hogy a hibás globális helymeghatározás/műholdas navigáció miatt
nincs figyelmeztetés.
•
Csúszós felületek észlelése vagy a vészvillogók bekapcsolása történt egy kisebb
úton, amely nem szerepel a Volvo Cars
adatbázisban.
•
A Connected Safety nem minden piacon
áll rendelkezésre és nem minden területet
12
FIGYELEM
•
Bizonyos helyzetekben a funkció csúszós útviszonyokra vonatkozó helytelen
figyelmeztetéseket adhat.
•
A funkció nem mindig képes más járművek észlelésére bekapcsolt vészvillogóval vagy észlelni a csúszós felületekkel rendelkező út minden szakaszát.
Távolságfigyelmeztetés*13
A távolságfigyelmeztető funkció segíthet a
járművezetőnek annak észlelésében, ha túl
rövid az elöl haladó autóhoz viszonyított időköz. Ez azt igényli, hogy az autó szélvédőre
vetített kijelzővel* rendelkezzen, hogy megjeleníthesse a távolságfigyelmeztetést.
Kapcsolódó információk
•
•
Connected Safety (291. oldal)
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
(549. oldal)
Az adatok küldése (adatforgalom) az internet használatával történik és ez költségekkel járhat.
Távolságfigyelmeztetés szimbólum a szélvédőn szélvédőre vetített kijelzővel.
A szélvédőre vetített kijelzővel rendelkező
autókban egy szimbólum jelenik meg a szélvédőn, amíg az elöl haladó járműhöz viszonyított
időköz rövidebb, mint az előre beállított érték.
Azonban ezt azt feltételezi, hogy a
Vezetőtámogatás megjelenítése funkció be
legyen kapcsolva az autó menürendszerének
beállításaiban.
}}
* Opció/tartozék. 293
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
A távolságfigyelmeztetés 30 km/h (20 mph)
feletti sebességeken aktív és csak az elöl,
ugyanolyan irányban haladó járművekre reagál.
A szembejövő, lassú vagy álló járművekre
vonatkozóan nincsenek távolsági információk.
FIGYELEM
•
MEGJEGYZÉS
Erős napfényben, fényvisszaverődések,
szélsőséges fénykontrasztok, napszemüveg használata esetén vagy ha a járművezető nem néz egyenesen előre, akkor a vizuális figyelmeztető jelzéseket nehéz lehet
felismerni a szélvédőn.
MEGJEGYZÉS
A követési távolságra való figyelmeztetés
az adaptív sebességtartó* vagy Pilot
Assist* aktív állapotának idejére kikapcsol.
FIGYELEM
A távolságfigyelmeztetés csak akkor működik, ha az elöl haladó járműhöz viszonyított
időablak kisebb mint a beállított érték - a
járművezető járművének sebessége nem
befolyásolja.
294
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerjen
bizonyos tényezőket, például a korlátokat és azt, hogy mire kell ügyelnie.
•
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
Időintervallum beállítása az elöl haladó járműhöz képest (330. oldal)
•
Figyelmeztetés a vezetőtámogatástól
ütközés kockázata esetén (327. oldal)
•
Szélvédőre vetített kijelző* (144. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
13
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele
– nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
•
Elsősegélycsomag* (613. oldal)
A távolságfigyelmeztetés aktiválása vagy
inaktiválása (295. oldal)
A távolságfigyelmeztetés korlátai
(295. oldal)
Distance Alert
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A távolságfigyelmeztetés
aktiválása vagy inaktiválása14
A távolságfigyelmeztetés funkció kikapcsolható. A funkció csak olyan autókban áll rendelkezésre, amelyek információkat képesek
megjeleníteni egy úgynevezett szélvédőre
vetített kijelzőn*.
A funkciót ezzel a gombbal
kapcsolhatja be vagy ki a központi kijelző funkció nézetében.
•
•
Kapcsolódó információk
14
15
Kapcsolódó információk
A távolságfigyelmeztetés funkció bizonyos
helyzetekben korlátokkal rendelkezhet. A
funkció csak olyan autókban áll rendelkezésre, amelyek információkat képesek megjeleníteni egy úgynevezett szélvédőre vetített
kijelzőn*.
•
•
Távolságfigyelmeztetés* (293. oldal)
A távolságfigyelmeztetés korlátai
(295. oldal)
•
Távolságfigyelmeztetés* (293. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(347. oldal)
Szélvédőre vetített kijelző* (144. oldal)
FIGYELEM
•
A jármű mérete befolyásolhatja az észlelési képességet, például motorkerékpárok esetén a figyelmeztető lámpa a
beállítottnál rövidebb időablakkal világíthat vagy a figyelmeztetés átmenetileg
elmaradhat.
•
A szélsőségesen magas sebesség azt
okozhatja, hogy a lámpa, a radar egység tartományának korlátozottsága
miatt a beállítottnál rövidebb időablakkal világít.
ZÖLD gombvisszajelzés – a funkció aktív.
SZÜRKE gombvisszajelzés – a funkció
inaktív.
A távolságfigyelmeztetés a motor minden
beindításakor automatikusan bekapcsol.
•
•
A távolságfigyelmeztetés korlátai15
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
Distance Alert
Distance Alert
* Opció/tartozék. 295
VEZETŐTÁMOGATÁS
Sebességhatároló
A sebességhatároló (SL16) fordított sebességtartóhoz hasonlítható - a járművezető szabályozza a sebességet a gázpedál használatával, de a sebességhatároló megakadályozza
az előre kiválasztott/beállított maximális
sebesség akaratlan túllépését.
: aktív módból – inaktiválja/készenléti
üzemmódba kapcsolja a sebességhatárolót
FIGYELEM
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele
– nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerjen
bizonyos tényezőket, például a korlátokat és azt, hogy mire kell ügyelnie.
•
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
: Csökkenti a tárolt maximális sebességet
A tárolt maximális sebesség jele
Az autó pillanatnyi sebessége
Tárolt maximális sebesség
A funkció gombjai és szimbólumai.
: aktiválja a sebességhatárolót készenléti üzemmódból és visszatér a tárolt
maximális sebességhez
: növeli a tárolt maximális sebességet
: készenléti üzemmódból – aktiválja
a sebességhatárolót és tárolja a pillanatnyi
sebességet
16
296
Speed Limiter
Kapcsolódó információk
•
•
•
Vezetéstámogató rendszer (286. oldal)
A sebességhatároló korlátai (299. oldal)
A sebességhatároló kiválasztása és aktiválása (297. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
A sebességhatároló inaktiválása
(298. oldal)
A sebességhatároló kiválasztása és
aktiválása
•
A sebességhatároló ideiglenes inaktiválása
(298. oldal)
•
A tárolt sebesség beállítása vezetőtámogatáshoz (329. oldal)
Először ki kell választani és aktiválni kell a
sebességhatároló funkciót (SL17), hogy szabályozni lehessen a sebességet.
•
Automatikus sebességhatároló
(299. oldal)
2. Amikor ki van választva a sebességhatároló – nyomja meg a
kormánykerékgombot (2) az aktiváláshoz.
> A szimbólum fehér – a sebességhatároló elindult és a pillanatnyi sebesség
kerül tárolásra maximális sebességként.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Sebességhatároló (296. oldal)
A sebességhatároló inaktiválása
(298. oldal)
A sebességhatároló ideiglenes inaktiválása
(298. oldal)
A sebességhatároló nem aktiválható, amíg be
nem indítja a motort. A sebességhatárolóban
tárolt legalacsonyabb maximális sebesség
30 km/h (20 mph) lehet.
1.
Nyomja meg a ◀ (1) vagy ▶ (3) lehetőséget
sebességhatároló szimbóluma
hoz (4) görgetéshez.
> A szimbólum szürke – a sebességhatároló készenléti üzemmódban van.
17
Speed Limiter
297
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sebességhatároló inaktiválása
A sebességhatároló
kikapcsolható.
(SL18)
inaktiválható és
Kapcsolódó információk
•
•
•
Sebességhatároló (296. oldal)
A sebességhatároló kiválasztása és aktiválása (297. oldal)
A sebességhatároló ideiglenes inaktiválása
(298. oldal)
A sebességhatároló ideiglenes
inaktiválása
A sebességhatároló (SL19) ideiglenesen inaktiválható és készenléti üzemmódba kapcsolható.
Ideiglenes inaktiválás a gázpedállal
A sebességhatároló ideiglenesen inaktiválható
és felülbírálható a gázpedállal anélkül, hogy
először készenléti üzemmódba kapcsolná a
sebességhatárolót - hogy például gyorsan
kigyorsítsa az autót egy helyzetből.
Ebben az esetben járjon el az alábbiak szerint:
1.
1.
Nyomja meg a kormánykerék
gombját (2).
> A szimbólumok és a visszajelzők szürkére változnak – a sebességhatároló
készenléti üzemmódban van és a járművezető túllépheti a beállított sebességhatárt.
2. Nyomja meg a kormánykerék ◀ (1) vagy ▶
(3) gombját, hogy egy másik funkcióra
váltson.
> A járművezetői kijelző sebességhatároló szimbóluma és visszajelzője (4)
kikapcsol – ami törli a beállított/tárolt
maximális sebességet.
18
19
298
Speed Limiter
Speed Limiter
Nyomja le teljesen a gázpedált, majd
engedje fel úgy, hogy a gyorsulás megszakadjon, amikor elérte kívánt sebességet.
> Ebben a módban a sebességhatároló
még aktív, ezért FEHÉR a szimbólum a
járművezetői kijelzőn.
2. Engedje fel teljesen a gázpedált, amikor
befejezte az átmeneti gyorsítást.
> Az autó ezután automatikusan az utoljára beállított küszöbérték alá motorfékez.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kapcsolódó információk
•
•
•
Sebességhatároló (296. oldal)
A sebességhatároló kiválasztása és aktiválása (297. oldal)
A sebességhatároló inaktiválása
(298. oldal)
A sebességhatároló korlátai
(SL20)
A sebességhatároló
bizonyos általános
korlátokkal rendelkezik.
Meredek lejtőkön a sebességhatároló (SL21)
fékhatása elégtelen lehet, ami miatt a jármű
túllépheti a tárolt maximális sebességet.
Ebben az esetben a járművezetőt a
Sebességkorlát túllépve üzenet figyelmezteti a járművezetői kijelzőn.
MEGJEGYZÉS
Egy, a maximális sebesség túllépésére
vonatkozó szöveges üzenet jelenik meg, ha
legalább 3 km/h (körülbelül 2 mph) értékkel túllépi a sebességet.
Kapcsolódó információk
•
20
21
22
23
24
Speed Limiter
Speed Limiter
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
Sebességhatároló (296. oldal)
Automatikus sebességhatároló
Az automata sebességhatároló (ASL22) funkció segít a járművezetőnek az autó maximális
sebességének a közlekedési jelzőtáblákon
feltüntetett sebességhez igazításában.
A sebességhatároló funkció (SL23) automatikus sebességhatárolóra (ASL) váltható.
Az automata sebességkorlátozó a jelzőtáblafelismerő* (RSI24) funkciótól származó információkat használja az autó maximális sebességének automatikus beállításához.
FIGYELEM
A jelzőtábla-felismerő* (RSI) funkciótól az
ASL számára átadott sebesség információk
akkor is helytelenek lehetnek, ha a járművezető tisztán látja a sebességre vonatkozó
jelzőtáblát – ilyen esetekben a járművezetőnek kell beavatkoznia a megfelelő sebességre gyorsítás vagy lassítás érdekében.
}}
* Opció/tartozék. 299
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
FIGYELEM
•
•
•
300
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele
– nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
Aktív az SL vagy az ASL?
Szimbólumok mutatják a járművezetői kijelzőn, hogy melyik sebességhatároló funkció
aktív:
Szimbólum
Zöldessárga
ASL
Szürke
✓
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerjen
bizonyos tényezőket, például a korlátokat és azt, hogy mire kell ügyelnie.
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
SL
A jelzés
szimbólumának színe
✓
A
Narancs
✓
A jelzés szimbóluma "70" után = az
ASL aktív.
A
FEHÉR szimbólum: A funkció aktív, SZÜRKE szimbólum:
Készenléti üzemmód.
Az ASL szimbólum
A jelzés szimbóluma (a tárolt sebesség, "70" mellett a sebességmérő
közepén) háromféle színnel jelenhet
meg az alábbi jelentésekkel:
Jelentés
Az ASL aktív
Az ASL készenléti üzemmódba van kapcsolva
Az ASL átmeneti készenléti
üzemmódban van - például
egy azért, mert egy közlekedési jelzőtábla nem
olvasható.
Kapcsolódó információk
•
•
Vezetéstámogató rendszer (286. oldal)
Az automatikus sebességhatároló aktiválása vagy inaktiválása (301. oldal)
•
Az automata sebességhatároló tűrésének
módosítása (302. oldal)
•
Az automata sebességhatároló korlátai
(302. oldal)
•
•
Sebességhatároló (296. oldal)
Jelzőtábla-felismerés* (377. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az automatikus sebességhatároló
aktiválása vagy inaktiválása
Az automata sebességhatároló funkció
(ASL25) a sebességhatároló (SL26) kiegészítőjeként aktiválható és inaktiválható.
Az automatikus sebességhatároló
aktiválása
MEGJEGYZÉS
•
•
A funkciót ezzel a gombbal
kapcsolhatja be vagy ki a központi kijelző funkció nézetében.
•
1.
> ZÖLD gomb visszajelzés – a funkció
aktív és a járművezetői kijelző egy jelzőtábla szimbólumot mutat a sebességmérő közepén.
gomb2. Nyomja meg a kormánykerék
ját.
> Az ASL az autó pillanatnyi sebességével aktiválódik.
25
26
27
Ha be van kapcsolva az automata
sebességkorlátozó funkció, akkor a jelzőtábla-információk* akkor is megjelennek a járművezetői kijelzőn, ha
nincs bekapcsolva az RSI27.
Az automatikus sebességhatároló
inaktiválása
Az automatikus sebességhatároló inaktiválásához:
–
Ha el akarja távolítani a jelzőtáblainformációkat a járművezetői kijelzőről,
akkor egyidejűleg ki kell kapcsolni az
automata sebességkorlátozót és az
RSI funkciót is.
Amikor az automata sebességhatároló
funkció aktív, de az RSI inaktív, akkor
nincsenek figyelmeztetések az RSI
funkciótól. A figyelmeztetésekhez az
RSI bekapcsolása is szükséges.
Érintse meg a gombot a funkció nézetben.
> SZÜRKE gomb visszajelzés – az ASL ki
van kapcsolva és ehelyett az SL működik.
FIGYELEM
Az ASL és az SL közötti váltás után az autó
nem a kitáblázott sebességhatárt, hanem a
tárolt maximális sebességet tartja.
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességhatároló (296. oldal)
Automatikus sebességhatároló
(299. oldal)
•
Az automata sebességhatároló korlátai
(302. oldal)
•
Jelzőtábla-felismerés* (377. oldal)
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Jelzőtábla információk – RSI
* Opció/tartozék. 301
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az automata sebességhatároló
tűrésének módosítása
Az automatikus sebességhatároló funkció
(ASL28) különböző tűrési szintekhez állítható.
A tűrés beállítása ugyanúgy történik, mint a
sebességhatároló sebesség-beállítása.
Ha például az autó egy 70 km/h (43 mph)
értékű kitáblázott sebességkorlátozást követ,
akkor a járművezető dönthet úgy, hogy ehelyett 75 km/h (47 mph) sebességet tartson.
–
Nyomja a kormánykerék
gombját (1),
amíg a sebességmérő (2) közepén a
70 km/h (43 mph) jelzés helyett a
75 km/h (47 mph) jelzés nem jelenik meg.
> Ezután az autó a kiválasztott 5 km/h
(4 mph) tűrést használja, amíg a táblák,
amelyek mellett elhalad, 70 km/h
(43 mph) sebességet mutatnak.
A tűrés addig marad érvényben, amíg el nem
halad egy alacsonyabb vagy magasabb sebességértékű jelzőtábla mellett - ezután az autó
az új kitáblázott sebességhatárt követi, és a
tűrés törlődik a memóriából.
MEGJEGYZÉS
A legnagyobb kiválasztható tűrés
+/- 10 km/h (5 mph).
Kapcsolódó információk
28
29
30
302
Az automata sebességkorlátozás (ASL29) a
jelzőtábla-.felismerő funkció* (RSI30) sebességinformációinak használatával történik – és
nem a jelzőtáblákon feltüntetett sebességet
használva, amelyeket az autó elkerül.
Ha a jelzőtábla-felismerő rendszer nem tudja
értelmezni a sebességet és információkkal
ellátni a vezetőtámogató rendszereket, akkor
az automata sebességhatároló készenléti
üzemmódba kapcsol, és normál sebességhatárolóra vált. ilyen esetekben a járművezetőnek be kell avatkoznia, és megfelelő sebességre kell lassítania.
Az automata sebességhatároló akkor kapcsol
be újra, amikor a jelzőtábla-felismerő újra
értelmezni tudja a sebesség információkat.
Kapcsolódó információk
Automatikus sebességhatároló
(299. oldal)
•
•
•
Az automata sebességhatároló korlátai
(302. oldal)
•
•
Jelzőtábla-felismerés* (377. oldal)
•
A funkció gombjai és szimbólumai.
Az automata sebességhatároló
korlátai
Sebességhatároló (296. oldal)
Automatikus sebességhatároló
(299. oldal)
Jelzőtábla-felismerés* (377. oldal)
Automatic Speed Limiter
Automatic Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Sebességtartó
A sebességtartó (CC31) segít a járművezetőnek az egyenletes sebesség fenntartásában,
ami kényelmesebb vezetést eredményezhet
autópályákon és hosszú, egyenes utakon a
forgalom normális haladásakor.
Áttekintés
: aktív módból – inaktiválja/készenléti
üzemmódba kapcsolja a sebességtartót
FIGYELEM
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele
– nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerjen
bizonyos tényezőket, például a korlátokat és azt, hogy mire kell ügyelnie.
•
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
: Csökkenti a tárolt sebességet
A tárolt sebesség jele
Az autó pillanatnyi sebessége
Tárolt sebesség
MEGJEGYZÉS
Az adaptív sebességtartóval* (ACC32) felszerelt autókban lehetőség van a sebességtartó és az adaptív sebességtartó
közötti váltásra.
A funkció gombjai és szimbólumai.
: aktiválja a sebességtartót készenléti
üzemmódból és visszatér a tárolt sebességhez
: növeli a tárolt sebességet
: készenléti üzemmódból – aktiválja
a sebességtartót és tárolja a pillanatnyi
sebességet
31
32
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
A motorfék használata a lábfék helyett
A sebességtartóval a sebesség a lábfék kevesebb használatával is szabályozható. Lejtőn
haladva bizonyos esetekben kívánatosabb egy
kissé gyorsabban haladni, és motorfékezéssel
}}
* Opció/tartozék. 303
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
korlátozni a gyorsulást. Ebben az esetben a
járművezető ideiglenesen kiválthatja a lábfék
használatát a sebességtartóval.
Ehhez tegye az alábbiakat:
–
Nyomja be körülbelül félig a gázpedált,
majd engedje el azt.
> A sebességtartó kikapcsolja az automatikus üzemi fékezést, és csak a motorféket használja.
A sebességtartó kiválasztása és
aktiválása
Először ki kell választani és aktiválni kell a
sebességtartó funkciót (CC33), hogy szabályozni lehessen a sebességet.
A sebességtartó aktiválása az utolsó
tárolt sebességgel
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Vezetéstámogató rendszer (286. oldal)
–
A sebességtartó kiválasztása és aktiválása
(304. oldal)
Sebességtartó inaktiválása (305. oldal)
A sebességtartó készenléti üzemmódja
(306. oldal)
•
A tárolt sebesség beállítása vezetőtámogatáshoz (329. oldal)
•
Váltás a sebességtartó és az adaptív
sebességtartó* között a központi kijelzőn
(313. oldal)
A sebességtartó elindításához készenléti
üzemmódból, az autó pillanatnyi sebességének 30 km/h (20 mph) vagy ennél magasabb
értékűnek kell lennie.
1.
Nyomja meg a ◀ (1) vagy ▶ (3) lehetőséget
sebességtartó szimbólumhoz
a
(4) görgetéshez.
> A szimbólum szürke – a sebességtartó
készenléti üzemmódban van.
33
304
2. Amikor ki van választva a sebességtartó –
nyomja meg a
kormánykerékgombot
(2) az aktiváláshoz.
> A szimbólum fehér – a sebességtartó
elindult és a pillanatnyi sebesség kerül
tárolásra maximális sebességként. A
sebességhatárolóban tárolt legalacsonyabb sebesség 30 km/h (20 mph)
lehet.
Amikor ki van választva a sebességtartó –
kormánykerékgombot
nyomja meg a
az aktiváláshoz.
> A sebességtartó jelölései és szimbólumai SZÜRKE színűről FEHÉR színűre
változnak a járművezetői kijelzőn — az
autó ezután újra az utoljára tárolt
sebességet tartja.
FIGYELEM
A sebesség jelentős növekedése következhet be, amikor visszaállítja a sebességet a
gombjával.
kormánykerék
Cruise Control
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kapcsolódó információk
•
•
•
Sebességtartó (303. oldal)
Sebességtartó inaktiválása (305. oldal)
Sebességtartó inaktiválása
A sebességtartó
kikapcsolható.
(CC34)
inaktiválható és
Kapcsolódó információk
•
•
A sebességtartó készenléti üzemmódja
(306. oldal)
1.
Sebességtartó (303. oldal)
Váltás a sebességtartó és az adaptív
sebességtartó* között a központi kijelzőn
(313. oldal)
•
A sebességtartó kiválasztása és aktiválása
(304. oldal)
•
A sebességtartó készenléti üzemmódja
(306. oldal)
gombNyomja meg a kormánykerék
ját (2).
> A szimbólum és a visszajelzők szürkére
változnak – a sebességtartó készenléti
üzemmódban van.
2. Nyomja meg a kormánykerék ◀ (1) vagy ▶
(3) gombját, hogy egy másik funkcióra
váltson.
> A járművezetői kijelző sebességtartó
szimbóluma és visszajelzője (4) kikapcsol – ami törli a beállított/tárolt maximális sebességet.
34
Cruise Control
* Opció/tartozék. 305
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sebességtartó készenléti
üzemmódja
A sebességtartó (CC35) inaktiválható és
készenléti üzemmódba kapcsolható. Ez a járművezető beavatkozásával vagy automatikusan történhet.
A készenléti üzemmód azt jelenti, hogy a funkció ki van választva a járművezetői kijelzőn, de
nem aktív. Ebben az esetben a sebességtartó
nem szabályozza a sebességet.
Készenléti üzemmód a járművezető
beavatkozásával
A sebességtartó kikapcsol, és készenléti
üzemmódba vált, ha az alábbiak valamelyike
történik:
•
•
•
•
A vezető megnyomja a fékpedált.
•
•
•
•
a kerekek elvesztik a tapadást
a motor fordulatszáma túl alacsony/magas
a fékek hőmérséklete túl magas
a sebesség 30 km/h (20 mph) alá esett.
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
Adaptív sebességtartó*36
Az adaptív sebességtartó (ACC37) segít a járművezetőnek az egyenletes sebesség és az
előző autóhoz képest beállított követési időköz fenntartásában.
Az adaptív sebességtartó kényelmesebb vezetési élményt nyújthat hosszú utakon, autópályákon és hosszú, egyenes főutakon a forgalom sima haladásakor.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Sebességtartó (303. oldal)
A sebességtartó kiválasztása és aktiválása
(304. oldal)
Sebességtartó inaktiválása (305. oldal)
A tengelykapcsoló-pedált több mint
1 percig nyomva tartják.
A járművezető több mint 1 percig a tároltnál magasabb sebességet tart fenn.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor
visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
306
Az automatikus készenléti üzemmód oka
lehet, hogy:
A fokozatválasztót N állásba helyezik.
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
35
36
37
Automatikus készenléti üzemmód
A kamera és radar egység méri a távolságot az elöl
haladó járműtől.
A járművezető kiválasztja a kívánt sebességet
és az elöl haladó járműhöz képest. Ha a
kamera és radar egység egy lassabban haladó
autót észlel az autó előtt, akkor automatikusan
beállítja a sebességet a beállított időközhöz.
Cruise Control
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
Adaptive Cruise Control
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Amikor az út újra szabad, akkor az autó visszatér a beállított sebességhez.
hogy a fékek halk hangot adnak a sebesség
beállításakor.
•
Az adaptív sebességtartó kiválasztása és
aktiválása* (309. oldal)
Ha a kanyartámogatás* funkció aktív, akkor ez
hatással lehet az autó sebességére is.
Az adaptív sebességtartó célja a sebesség
finom szabályozása. A hirtelen fékezést
igénylő helyzetekben a járművezetőnek
magának kell beavatkoznia. Ez nagy sebességkülönbségek esetén vagy akkor lehet szükséges, ha az elöl halad jármű hirtelen fékez. A
radar egység korlátai miatt előfordulhat, hogy
a fékezés váratlanul vagy egyáltalán nem történik meg.
•
Az adaptív sebességtartó korlátai*
(312. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó szimbólumai és
üzenetei* (315. oldal)
•
Figyelmeztetés a vezetőtámogatástól
ütközés kockázata esetén (327. oldal)
•
Időintervallum beállítása az elöl haladó járműhöz képest (330. oldal)
•
A tárolt sebesség beállítása vezetőtámogatáshoz (329. oldal)
•
Automatikus fékezés vezetőtámogatással
(331. oldal)
•
Cél módosítása vezetőtámogatással
(328. oldal)
•
Előzési segéd (335. oldal)
FIGYELEM
•
•
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele
– nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerjen
bizonyos tényezőket, például a korlátokat és azt, hogy mire kell ügyelnie.
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
Az adaptív sebességtartó gyorsítással és fékezéssel szabályozza a sebességet. Normális,
Az adaptív sebességtartó célja, hogy egy, a
járművezető által beállított időközzel kövesse
az elől, ugyanabban a sávban haladó járművet.
Ha a radar egység nem lát semmilyen járművet a jármű előtt, akkor ehelyett a járművezető
által beállított sebességet tartja. Akkor is ez
történik, ha az elől haladó jármű sebessége
növekszik, és meghaladja a tárolt sebességet.
FONTOS
A vezetőtámogató rendszer komponenseinek karbantartását csak szervizben szabad
végezni - lehetőleg hivatalos Volvo márkaszervizben.
Kapcsolódó információk
•
•
Vezetéstámogató rendszer (286. oldal)
Az adaptív sebességtartó* kezelőszervei
és kijelző üzemmódja (308. oldal)
* Opció/tartozék. 307
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az adaptív sebességtartó*38
kezelőszervei és kijelző
üzemmódja
A kijelzőn megjelenik egy összefoglaló arról,
hogyan kezelhető az adaptív sebességtartó
(ACC39) a kormánykerék bal oldali billentyűzetének használatával és hogyan jelenik meg
a funkció a kijelzőn.
: növeli a tárolt sebességet
Járművezetői kijelző
: Csökkenti a tárolt sebességet
Növeli az időközt az elöl haladó járműhöz
képest
Csökkenti az időközt az elöl haladó járműhöz képest
A céljármű kijelzés: a funkció észlelt és
követ egy céljárművet az előre beállított
időközzel
Az időköz és az elöl haladó járművek szimbóluma
A sebességek jelzése.
Tárolt sebesség
Az elől haladó jármű sebessége.
Az Ön autójának pillanatnyi sebessége.
Kapcsolódó információk
: készenléti üzemmódból - aktiválja a
funkciót, és tárolja a pillanatnyi sebességet
•
•
Adaptív sebességtartó* (306. oldal)
Az adaptív sebességtartó korlátai*
(312. oldal)
: aktív módból - inaktiválja/készenléti
üzemmódba kapcsolja a funkciót
: aktiválja a funkciót készenléti üzemmódból és visszatér a tárolt sebességhez
38
39
308
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
Adaptive Cruise Control
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az adaptív sebességtartó
kiválasztása és aktiválása*40
A adaptív sebességtartót (ACC41) először ki
kell választani, majd aktiválni kell, hogy szabályozza a sebességet és a távolságot.
•
1.
Manuális sebességváltóval felszerelt autók
esetén. A sebességnek legalább 30 km/h
(20 mph) értékűnek kell lennie.
Nyomja meg a ◀ (2) vagy ▶ (3) kormánykerékgombot a
adaptív sebességtartó
szimbólumhoz (4) görgetéshez.
> A szimbólum szürke – az adaptív
sebességtartó készenléti üzemmódban
van.
FIGYELEM
A sebesség jelentős növekedése következhet be, amikor visszaállítja a sebességet a
kormánykerék
gombjával.
További visszajelzők a járművezetői
kijelzőn
Az időintervallumot csak
akkor állítja be az ACC az elől
haladó járműhöz képest, ha a
távolság szimbólum két járművet mutat.
2. Amikor ki van választva a sebességhatákormánykerékroló – nyomja meg a
gombot (1) az aktiváláshoz.
> A szimbólum fehér – a sebességhatároló elindult és a pillanatnyi sebesség
kerül tárolásra maximális sebességként.
Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük a funkció elindításához:
•
A járművezető biztonsági övének becsatolva és a vezető ajtajának csukva kell
lennie.
•
Kell, hogy legyen az autó előtt ésszerű
távolságban egy jármű (a "céljármű") vagy
a pillanatnyi sebességnek legalább
15 km/h (9 mph) értékűnek kell lennie.
40
41
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
Adaptive Cruise Control
Ezzel egyidejűleg a sebességtartomány jelölése.
A magasabb sebesség a
tárolt sebesség, az alacsonyabb sebesség pedig az elöl
haladó jármű (céljármű)
Az adaptív sebességtartó aktiválása az
utolsó tárolt sebességgel
–
Amikor ki van választva az adaptív sebeskormánykeségtartó – nyomja meg a
rékgombot az aktiváláshoz.
> A sebességtartó jelölései és szimbólumai SZÜRKE színűről FEHÉR színűre
változnak a járművezetői kijelzőn — az
autó ezután újra az utoljára tárolt
sebességet tartja.
sebessége.
Kapcsolódó információk
•
•
Adaptív sebességtartó* (306. oldal)
Az adaptív sebességtartó újbóli aktiválása*
(310. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 309
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
Váltás a sebességtartó és az adaptív
sebességtartó* között a központi kijelzőn
(313. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó korlátai*
(312. oldal)
Az adaptív sebességtartó újbóli
aktiválása*42
Az adaptív sebességtartó (ACC43) inaktiválható és kikapcsolható.
2. Nyomja meg a kormánykerék ◀ (1) vagy ▶
(3) gombját, hogy egy másik funkcióra
váltson.
> A járművezetői kijelző adaptív sebességtartó szimbóluma és visszajelzője
(4) kikapcsol – ami törli a beállított/
tárolt maximális sebességet.
FIGYELEM
1.
42
43
310
Nyomja meg a kormánykerék
gombját (2).
> A szimbólum és a visszajelzők szürkére
váltanak – az adaptív sebességtartó
készenléti üzemmódban van. Az időintervallum és a céljármű visszajelzője, ha
aktiválva van, szintén kikapcsol.
•
Az adaptív sebességtartó készenléti
üzemmódjában a járművezetőnek kell
beavatkoznia és szabályozni a sebességet és az elöl haladó járműhöz viszonyított távolságot.
•
Amikor az adaptív sebességtartó
készenléti üzemmódban van és az autó
túl közel kerül az elöl haladó járműhöz,
akkor a járművezetőt ehelyett a távolságfigyelmeztető funkció* figyelmeztetheti.
Kapcsolódó információk
•
•
Adaptív sebességtartó* (306. oldal)
Az adaptív sebességtartó kiválasztása és
aktiválása* (309. oldal)
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
Adaptive Cruise Control
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
Váltás a sebességtartó és az adaptív
sebességtartó* között a központi kijelzőn
(313. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó korlátai*
(312. oldal)
Az adaptív sebességtartó
készenléti üzemmódja*44
Az adaptív sebességtartó (ACC45) inaktiválható és készenléti üzemmódba állítható. Ez a
járművezető beavatkozásával vagy automatikusan történhet.
A készenléti üzemmód azt jelenti, hogy a funkció ki van választva a járművezetői kijelzőn, de
nem aktív. Az adaptív sebességtartó ekkor
nem szabályozza a sebességet vagy az elöl
haladó járműhöz viszonyított távolságot.
Készenléti üzemmód a járművezető
beavatkozásával
Az adaptív sebességtartó kikapcsol, és
készenléti üzemmódba vált, ha az alábbiak
valamelyike történik:
•
•
•
•
lításra - az autó a gázpedál elengedésekor
visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
FIGYELEM
•
Az adaptív sebességtartó készenléti
üzemmódjában a járművezetőnek kell
beavatkoznia és szabályozni a sebességet és az elöl haladó járműhöz viszonyított távolságot.
•
Amikor az adaptív sebességtartó
készenléti üzemmódban van és az autó
túl közel kerül az elöl haladó járműhöz,
akkor a járművezetőt ehelyett a távolságfigyelmeztető funkció* figyelmeztetheti.
A vezető megnyomja a fékpedált.
Automatikus készenléti üzemmód
A fokozatválasztót N állásba helyezik.
Az adaptív sebességtartó más rendszerektől
függ, amilyen például a menetstabilizáló/kipörgésgátló ESC46. Ha ezen rendszerek valamelyikének működése leáll, akkor az adaptív
sebességtartó automatikusan inaktiválódik.
A járművezető több mint 1 percig a tároltnál magasabb sebességet tart fenn.
A tengelykapcsoló-pedál körülbelül 1 percig be van nyomva - manuális sebességváltóval felszerelt autók esetén.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beál-
44
45
46
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
Adaptive Cruise Control
Electronic Stability Control
}}
* Opció/tartozék. 311
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
FIGYELEM
Az automatikus készenléti üzemmódban a
járművezetőt hangjelzés és üzenet figyelmezteti a járművezetői kijelzőn.
•
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia az autó sebességét, használnia
a fékeket, hogy fenntartsa a biztonságos távolságot a többi járműtől.
Az automatikus készenléti üzemmód oka
lehet, hogy:
•
•
•
312
a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van és a
ACC nem biztos abban, hogy a céltárgy
egy álló jármű vagy valamilyen más objektum, például egy fekvőrendőr.
a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van és az
elöl haladó jármű elfordul, akkor a ACC
funkciónak már nincs mit követnie.
a sebesség 30 km/h (20 mph) alá csökken - csak manuális sebességváltóval felszerelt autókra vonatkozik.
•
a kamera és radar egységet például hó
vagy zuhogó eső takarja el (kameralencse/
rádióhullámok blokkolása).
Kapcsolódó információk
•
•
Adaptív sebességtartó* (306. oldal)
Az adaptív sebességtartó kiválasztása és
aktiválása* (309. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó újbóli aktiválása*
(310. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó korlátai*
(312. oldal)
Az adaptív sebességtartó
korlátai*47
Az adaptív sebességtartó (ACC48) bizonyos
helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
Meredek utak és/vagy nehéz
rakomány
Ne feledje, hogy az adaptív sebességtartó
elsődlegesen egyenes útfelületeken történő
használatra szolgál. A funkciónak meredek lejtőkön nehézséget okozhat a megfelelő távolság tartása - ilyen esetekben különös figyelem
szükséges és készen kell állni a fékezésre.
Ne használja az adaptív sebességtartót, ha az
autó nehéz rakományt szállít vagy utánfutót
vontat.
Különféle beállítások
A Off Road hajtásmód nem választható ki,
amikor aktív az adaptív sebességtartó.
a járművezető kinyitja az ajtót.
•
•
•
a járművezető leveszi a biztonsági övét.
•
•
•
a fékek hőmérséklete magas.
a motor fordulatszáma túl alacsony/
magas.
egy vagy több kerék elveszti a tapadást.
be van húzva a rögzítőfék.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
•
Ez nem ütközés-elkerülő rendszer.
Mindig a járművezető felelős és neki
kell beavatkoznia, ha a rendszer nem
észlel egy elöl haladó járművet.
•
A funkció nem fékez emberek vagy
állatok valamint kisméretű járművek,
például kerékpárok és motorkerékpárok esetén. Sem alacsony utánfutók,
szembejövő, lassú vagy álló járművek
vagy tárgyak esetén.
•
Ne használja a funkciót nagy körültekintést igénylő helyzetekben, például
városi forgalomban, kereszteződéseknél, csúszós útfelületeken, ha sok víz
vagy hólé van az úttesten, erős esőben/havazásban, rossz látási viszonyok
mellett, kanyargós vagy keskeny utakon.
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
47
48
49
50
51
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
Adaptive Cruise Control
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
Kapcsolódó információk
•
•
Adaptív sebességtartó* (306. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(347. oldal)
Váltás a sebességtartó és az
adaptív sebességtartó*49 között a
központi kijelzőn
Amikor a normál sebességtartó (CC50) van
kiválasztva a járművezetői kijelzőn, akkor
lehetőség van az adaptív sebességtartóra
(ACC51) váltásra a központi kijelző funkció
nézetében.
A funkciót ezzel a gombbal
kapcsolhatja be vagy ki a központi kijelző funkció nézetében.
•
ZÖLD gomb visszajelzés – az adaptív
sebességtartó ki van kapcsolva és a normál sebességtartó készenléti üzemmódban van.
•
SZÜRKE gomb visszajelzés – a normál
sebességtartó ki van kapcsolva és az
adaptív sebességtartó készenléti üzemmódban van.
}}
* Opció/tartozék. 313
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Egy szimbólum mutatja a járművezetői kijelzőn, hogy melyik sebességtartó aktív:
Sebességtartó
(CC)
Adaptív sebességtartó (ACC)
A
A
A
FEHÉR szimbólum: A funkció aktív, SZÜRKE szimbólum:
Készenléti üzemmód
Kapcsolódó információk
•
•
314
Adaptív sebességtartó* (306. oldal)
Sebességtartó (303. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az adaptív sebességtartó
szimbólumai és üzenetei*52
Az adaptív sebességtartó (ACC53) funkcióval
kapcsolatban számos szimbólum és üzenet
jelenhet meg a járművezetői kijelzőn és/vagy
a szélvédőre vetített kijelzőn*.
Az alábbi szemléltető példában a jelzőtáblafelismerő* (RSI54) funkció arról tájékoztat,
hogy a maximális megengedett sebesség
130 km/h (80 mph).
Az előző ábra azt mutatja, hogy az adaptív
sebességtartó 110 km/h (68 mph) sebesség
tartására van beállítva és nincs jármű, amelyet
követhetne.
A fenti ábra azt mutatja, hogy az adaptív
sebességtartó 110 km/h (68 mph) sebesség
tartására van beállítva és ugyanakkor követi az
elöl haladó járművet, amely ugyanazt a sebességet tartja.
52
53
54
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
Adaptive Cruise Control
Road Sign Information
}}
* Opció/tartozék. 315
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Szimbólum
Üzenet
Leírás
A szimbólum FEHÉR.
Az autó tartja a tárolt sebességet.
Adaptive Cruise Contr.
Az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódban van.
Nem elérhető
A szimbólum SZÜRKE.
Adaptive Cruise Contr.
Szerviz szükséges
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Fel kell keresni egy szervizt - hivatalos
Volvo márkaszerviz igénybe vételét javasoljuk.
A szimbólum SZÜRKE.
Szélvédő-érzékelő
Tisztítsa meg a szélvédőt a kamera és radar egység érzékelői előtt.
Érzékelő blokkolva, lásd a kézikönyvet
A szöveges üzenetek a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetének közepén elhelyezkedő
gomb rövid megnyomásával törölhetők.
Ha az üzenet megmarad: Keressen fel egy
műhelyt – hivatalos Volvo műhely ajánlott.
Kapcsolódó információk
•
316
Adaptív sebességtartó* (306. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Pilot Assist*55
A Pilot Assist kormányzási segítsége figyelembe veszi az elöl haladó autó sebességét és
a sáv jelöléseit. A járművezető bármikor figyelmen kívül hagyhatja a Pilot Assist kormányzási
segítségét és kormányozhat más irányban,
például sávot válthat vagy kikerülhet egy akadályt az úton.
A Pilot Assist kormányzási segítség használatával segíthet a járművezetőnek az autónak a
sáv oldalvonalai között tartásában és az
egyenletes sebesség fenntartásában, előre
kiválasztott időköz tartásával az elöl haladó
járműhöz viszonyítva.
Így működik a Pilot Assist
A Pilot Assist funkció elsődlegesen autópályákon és hasonló nagyobb utakon történő használatra szolgál, ahol hozzájárulhat a kényelmesebb vezetéshez és nyugodtabb vezetési
élményt nyújthat.
A kamera és radar egység méri a távolságot a z elöl
haladó járműtől és észleli az oldalvonalakat.
Kamera és radar egység
Távolságjelzők
Ha a Pilot Assist nem képes egyértelműen
értelmezni a sávot, például a kamera és radar
egység nem látja a sáv oldalvonalait, akkor a
Pilot Assist ideiglenesen kikapcsolja a kormányzási segítséget, de visszakapcsolja azt,
ha újra képes felismerni a sávot - ilyenkor a
sebesség és távolságszabályozó funkciók
továbbra is aktívak. A kormánykerék enyhén
rezeg, amikor ideiglenesen kikapcsol, hogy
jelezze a változást a járművezető számára.
Leolvasók, oldalsó jelzések
A járművezető kiválasztja a kívánt sebességet
és az elöl haladó járműhöz viszonyított időközt. A Pilot Assist méri a távolságot az elöl
haladó járműhöz és az útfelületen található
sávjelzésekhez képest a kamera és radar egység használatával. A beállított időköz fenntartása automatikus sebesség-beállítással történik, miközben a kormányzási segéd segít az
autót a sávban tartani.
FIGYELEM
A Pilot Assist kormányzási segítsége előzetes figyelmeztetés nélkül, automatikusan
kapcsol ki és vissza.
A kormányzási segítség pillanatnyi állapotát a kormánykerék szimbólumának színe
jelzi:
Ha a kanyartámogatás* funkció aktív, akkor ez
hatással lehet az autó sebességére is.
55
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
}}
* Opció/tartozék. 317
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
• A ZÖLD kormánykerék azt jelzi, hogy a kormányzási segítség aktív
fékek halk hangot adnak a sebesség beállításakor.
kormányzás növelésére, különösen kanyarokban.
• A SZÜRKE kormánykerék azt jelzi (illusztrációként), hogy a kormányzási segítség inaktív.
A Pilot Assist megpróbálja finoman szabályozni a sebességet. A hirtelen fékezést
igénylő helyzetekben a járművezetőnek
magának kell beavatkoznia. Ez nagy sebességkülönbségek esetén vagy akkor lehet szükséges, ha az elöl haladó autó hirtelen fékez. A
kamera és radar egység korlátai miatt előfordulhat, hogy a fékezés váratlanul vagy egyáltalán nem történik meg.
•
FIGYELEM
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele
– nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerjen
bizonyos tényezőket, például a korlátokat és azt, hogy mire kell ügyelnie.
•
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
A Pilot Assist funkció gázadással és fékezéssel
szabályozza a sebességet. Normális, hogy a
318
A Pilot Assist célja, hogy egy, a járművezető
által beállított időközzel kövesse az elől, ugyanabban a sávban haladó járművet. Ha a radar
egység nem lát semmilyen járművet a jármű
előtt, akkor ehelyett a járművezető által beállított sebességet tartja. Akkor is ez történik, ha
az elől haladó jármű sebessége növekszik, és
meghaladja a tárolt sebességet.
FONTOS
A vezetőtámogató rendszer komponenseinek karbantartását csak szervizben szabad
végezni - lehetőleg hivatalos Volvo márkaszervizben.
Amikor az autó kijárathoz vagy elágazáshoz közeledik, akkor a járművezetőnek a
kívánt sáv felé kell kormányoznia, hogy
megadja a kívánt irányt a Pilot Assist számára.
A Pilot Assist arra törekszik, hogy a
sáv közepén tartsa az autót
Amikor a Pilot Assist segít a kormányzásban,
akkor a sáv jelölései között igyekszik elhelyezni az autót, ezért a lehető legsimább vezetési élmény érdekében ajánlatos hagyni, hogy
az autó megtalálja a jó elhelyezkedést. A járművezető ellenőrzi, hogy az autó biztonságosan helyezkedik-e el a sávban és mindig van
lehetősége arra, hogy saját kormányzási korrekcióival beállítsa a helyzetet.
•
Ha a Pilot Assist nem a megfelelő módon
helyezi el az autót a sávban, akkor ajánlott
kikapcsolni a Pilot Assist funkciót vagy
adaptív sebességtartóra* váltani.
Kezek a kormánykeréken
A Pilot Assist működéséhez a járművezetőnek
a kormánykeréken kell tartania a kezeit.
Hajtűkanyarok és amikor az út
elágazik
A Pilot Assist jelez a járművezetőnek, akinek
nem szabad várnia a Pilot Assist kormányzási
segítségére, hanem mindig fel kell készülnie a
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Ha a Pilot Assist azt észleli,
hogy a járművezető nem
fogja a kormánykereket,
akkor a járművezetőt egy idő
után egy szimbólum és egy
üzenet figyelmezteti az autó
aktív kormányzására.
Ha néhány másodperc múlva a járművezető
kezei még mindig nem észlelhetők a kormánykeréken, akkor megismétlődik a figyelmeztetés, amelyet hangjelzés egészít ki.
•
Időintervallum beállítása az elöl haladó járműhöz képest (330. oldal)
A Pilot Assist*56 kezelőszervei és
kijelző nézete
•
Cél módosítása vezetőtámogatással
(328. oldal)
•
Figyelmeztetés a vezetőtámogatástól
ütközés kockázata esetén (327. oldal)
A kijelzőn megjelenik egy összefoglaló arról,
hogyan kezelhető a Pilot Assist a kormánykerék bal oldali billentyűzetének használatával
és hogyan jelenik meg a funkció a kijelzőn.
•
Automatikus fékezés vezetőtámogatással
(331. oldal)
•
Előzési segéd (335. oldal)
Kezelőszervek
Ha a Pilot Assist további néhány másodpercig
nem észleli a járművezető kezeit a kormányon,
akkor a figyelmeztető jel intenzívvé válik és a
kikapcsol a kormányzási funkció. Ezután a
Pilot Assist funkciót újra kell indítani a kormánykerék
gombjának használatával.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Vezetéstámogató rendszer (286. oldal)
A Pilot Assist* kiválasztása és aktiválása
(320. oldal)
A Pilot Assist* korlátai (324. oldal)
A Pilot Assist* kezelőszervei és kijelző
nézete (319. oldal)
•
A Pilot Assist* szimbólumai és üzenetei
(326. oldal)
•
A tárolt sebesség beállítása vezetőtámogatáshoz (329. oldal)
56
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
A funkció gombjai és szimbólumai.
▶: adaptív sebességtartóról* Pilot Assist
funkcióra vált
: készenléti üzemmódból - aktiválja a
Pilot Assist funkciót, és tárolja a pillanatnyi
sebességet
: aktív módból - inaktiválja/készenléti
üzemmódba kapcsolja a Pilot Assist funkciót
}}
* Opció/tartozék. 319
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
: készenléti üzemmódból aktiválja a
Pilot Assist funkciót, és visszatér a tárolt
sebességhez és időközhöz.
Járművezetői kijelző
A Pilot Assist*57 kiválasztása és
aktiválása
Először ki kell választani, majd aktiválni kell a
Pilot Assist rendszert, hogy szabályozhassa a
sebességet és a távolságot valamint kormányzási segítséget nyújtson.
: növeli a tárolt sebességet
: Csökkenti a tárolt sebességet
Növeli az időközt az elöl haladó járműhöz
képest
Csökkenti az időközt az elöl haladó járműhöz képest
◀: Pilot Assist funkcióról adaptív sebességtartóra vált
A funkció szimbóluma
A sebességek jelzése.
Tárolt sebesség
Célautó szimbólumok
Az elől haladó jármű sebessége
Az időköz és az elöl haladó járművek szimbóluma
Az aktív/inaktív kormányzási segítség
szimbóluma
57
320
Az Ön autójának pillanatnyi sebessége
Kapcsolódó információk
•
Pilot Assist* (317. oldal)
Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük a Pilot
Assist elindításához:
•
A járművezető biztonsági övének becsatolva és a vezető ajtajának csukva kell
lennie.
•
Kell, hogy legyen az autó előtt ésszerű
távolságban egy jármű (a "céljármű") vagy
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
a pillanatnyi sebességnek legalább
15 km/h (9 mph) értékűnek kell lennie.
•
1.
Manuális sebességváltóval felszerelt autók
esetén. A sebességnek legalább 30 km/h
(20 mph) értékűnek kell lennie.
Nyomja meg a ◀ (1) vagy ▶ (3) lehetőséget
szimbólumhoz (4) görgea Pilot Assist
téshez.
> A szimbólum szürke – a Pilot Assist
készenléti üzemmódban van.
2. Amikor ki van választva a Pilot Assist –
nyomja meg a
kormánykerékgombot
(2) az aktiváláshoz.
> A szimbólum fehér – a Pilot Assist elindult és a pillanatnyi sebesség kerül
tárolásra maximális sebességként.
FIGYELEM
A sebesség jelentős növekedése következhet be, amikor visszaállítja a sebességet a
kormánykerék
gombjával.
Amikor ki van választva a Pilot Assist –
kormánykerékgombot
nyomja meg a
az aktiváláshoz.
> A sebességtartó jelölései és szimbólumai SZÜRKE színűről FEHÉR színűre
változnak a járművezetői kijelzőn — az
autó ezután újra az utoljára tárolt
sebességet tartja.
•
•
•
Pilot Assist* (317. oldal)
A Pilot Assist* inaktiválása (322. oldal)
A Pilot Assist* korlátai (324. oldal)
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy a Pilot Assist csak akkor
működik, amikor a járművezető a kezeit a
kormánykeréken tartja.
További visszajelzők a járművezetői
kijelzőn
A Pilot Assist csak akkor szabályozza az időintervallumot
az elöl haladó autóhoz
képest, amikor a távolság
szimbólum egy járművet (1)
mutat a kormánykerék szimbólum felett.
A Pilot Assist újbóli aktiválása az
utolsó tárolt sebességgel
–
Kapcsolódó információk
A Pilot Assist kormányzási segítsége csak
akkor aktív, amikor a kormánykerék szimbólum (2) SZÜRKE színűről ZÖLD színűre változik.
Ezzel egyidejűleg a sebességtartomány jelölése.
A magasabb sebesség a
tárolt sebesség, az alacsonyabb sebesség pedig az elöl
haladó jármű (céljármű)
sebessége.
* Opció/tartozék. 321
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Pilot Assist*58 inaktiválása
FIGYELEM
A Pilot Assist inaktiválható és kikapcsolható.
•
A Pilot Assist készenléti üzemmódjában a járművezetőnek be kell avatkoznia és kormányoznia kell, szabályoznia
kell a sebességet és az elöl haladó
autóhoz viszonyított távolságot is.
•
Amikor a Pilot Assist készenléti üzemmódban van és az autó túl közel kerül
az elöl haladó járműhöz, akkor a járművezetőt ehelyett a távolságfigyelmeztetés* funkció figyelmezteti.
Kapcsolódó információk
1.
Nyomja meg a kormánykerék
gombját (2).
> A szimbólum és a visszajelzők szürkére
változnak – a Pilot Assist készenléti
üzemmódban van. Az időintervallum és
a céljármű visszajelzője, ha aktiválva
van, szintén kikapcsol.
2. Nyomja meg a kormánykerék ◀ (1) vagy ▶
(3) gombját, hogy egy másik funkcióra
váltson.
> A járművezetői kijelző Pilot Assist szimbóluma és visszajelzője (4) kikapcsol –
ami törli a beállított/tárolt maximális
sebességet.
58
59
322
•
•
•
Adaptív sebességtartó* (306. oldal)
Az adaptív sebességtartó kiválasztása és
aktiválása* (309. oldal)
Váltás a sebességtartó és az adaptív
sebességtartó* között a központi kijelzőn
(313. oldal)
•
Az adaptív sebességtartó korlátai*
(312. oldal)
•
A kormányzási segéd ideiglenes kikapcsolása Pilot Assist* használatával
(323. oldal)
A Pilot Assist*59 készenléti
üzemmódja
A Pilot Assist inaktiválható és készenléti
üzemmódba kapcsolható. Ez a járművezető
beavatkozásával vagy automatikusan történhet.
A készenléti üzemmód azt jelenti, hogy a funkció ki van választva a járművezetői kijelzőn, de
nem aktív. Ebben az esetben a Pilot Assist
nem szabályozza a sebességet és az elöl
haladó járműhöz viszonyított sebességet és
nem nyújt kormányzási segítséget.
Készenléti üzemmód a járművezető
beavatkozásával
A Pilot Assist kikapcsol, és készenléti üzemmódba vált, ha az alábbiak valamelyike történik:
•
•
•
A vezető megnyomja a fékpedált.
A fokozatválasztót N állásba helyezik.
több mint 1 percig be vannak kapcsolva az
irányjelzők
•
A járművezető több mint 1 percig a tároltnál magasabb sebességet tart fenn.
•
A tengelykapcsoló-pedál
körülbelül 1 percig be van nyomva manuális sebességváltóval felszerelt autók
esetén.
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Automatikus készenléti üzemmód
•
A Pilot Assist működése más rendszerektől
függ, mint amilyen az ESC60 menetstabilizáló/
kipörgésgátló. Ha ezen egyéb rendszerek bármelyikének a működése megszűnik, akkor a
Pilot Assist automatikusan inaktiválódik.
a kamera és radar egységet például hó
vagy zuhogó eső takarja el (kameralencse/
rádióhullámok blokkolása).
A kormányzási segéd ideiglenes
kikapcsolása Pilot Assist*61
használatával
•
a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van és a
Pilot Assist nem biztos abban, hogy a céltárgy egy álló jármű vagy valamilyen más
objektum, például egy fekvőrendőr.
•
a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van és az
elöl haladó jármű elfordul, akkor a Pilot
Assist funkciónak már nincs mit követnie.
•
a sebesség 30 km/h (20 mph) alá csökken - csak manuális sebességváltóval felszerelt autókra vonatkozik.
A Pilot Assist kormányzási segítsége ideiglenesen kikapcsolhat és előzetes figyelmeztetés nélkül visszakapcsolhat.
Az irányjelzők használatakor a Pilot Assist kormányzási segítsége ideiglenesen kikapcsol.
Amikor ez már nem áll fenn, akkor a kormányzási segítség automatikusan újra bekapcsol,
ha még észlelhetők a sáv oldaljelzései.
FIGYELEM
Az automatikus készenléti üzemmódban a
járművezetőt hangjelzés és üzenet figyelmezteti a járművezetői kijelzőn.
•
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia az autó sebességét, használnia
a fékeket, hogy fenntartsa a biztonságos távolságot a többi járműtől.
Az automatikus készenléti üzemmód oka lehet
például, hogy:
•
•
•
a járművezető kinyitja az ajtót.
•
•
be van húzva a rögzítőfék.
•
•
60
61
a fékek hőmérséklete magas.
a járművezető kezei nincsenek a kormánykeréken.
a motor fordulatszáma túl alacsony/
magas.
a járművezető leveszi a biztonsági övét.
egy vagy több kerék elveszti a tapadást.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Pilot Assist* (317. oldal)
A Pilot Assist* kiválasztása és aktiválása
(320. oldal)
A Pilot Assist* inaktiválása (322. oldal)
A Pilot Assist* korlátai (324. oldal)
Ha a Pilot Assist nem képes a sáv egyértelmű
értelmezésére, például a kamera vagy radar
egység nem látja a sáv oldaljelöléseit, akkor a
Pilot Assist ideiglenesen kikapcsolja a kormányzási segítséget – a sebesség- és távolságszabályozó funkciók aktívak maradnak. A
kormányzási segítség visszatér, amikor a sáv
újra értelmezhető. Bizonyos esetekben enyhe
rezgés érezhető a kormánykeréken, ami figyelmezteti a járművezetőt, hogy a kormányzási
segítség ideiglenesen nem áll rendelkezésre.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Pilot Assist* (317. oldal)
A Pilot Assist* kiválasztása és aktiválása
(320. oldal)
A Pilot Assist* inaktiválása (322. oldal)
A Pilot Assist* korlátai (324. oldal)
Electronic Stability Control
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
* Opció/tartozék. 323
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Pilot Assist*62 korlátai
A Pilot Assist funkció bizonyos helyzetekben
korlátokkal rendelkezhet.
A Pilot Assist funkció egy segítség, amely sok
helyzetben segítheti a járművezetőt. Azonban
mindig a járművezető felelős a biztonságos
távolság fenntartásáért környező objektumoktól és a megfelelő elhelyezkedésért a sávban.
62
324
fényvisszaverődés van jelen, nedves az
útfelület stb.
FIGYELEM
Bizonyos helyzetekben a Pilot Assist kormányzási segítségének nehézséget okozhat a járművezető megfelelő segítése vagy
automatikusan kikapcsolhat - ilyen esetekben a Pilot Assist használata nem javasolt.
Példák az ilyen helyzetekre:
•
a sávokat jelölő vonalak kopottak, hiányoznak vagy keresztezik egymást.
•
a sávok elválasztása nem egyértelmű,
például amikor a sávok egyesülnek
vagy kijáratoknál illetve, amikor több
jelölés is jelen van.
•
élek vagy egyéb vonalak vannak jelen
az úton vagy annak közelében, például
járdaszegélyek, illesztések vagy javítások az útfelületen, korlátok szélei, az út
szélének pereme vagy erős árnyékok.
•
•
a sáv szűk vagy kanyargós.
•
az időjárási viszonyok rosszak, például
esik, havazik, köd van illetve latyak van
az úton vagy rosszak a fényviszonyok,
a sáv gerinceket vagy lyukakat tartalmaz.
A járművezetőnek azt is figyelembe kell
vennie, hogy a Pilot Assist az alábbi korlátokkal rendelkezik:
•
A magas járdaszegélyek, útelzáró eszközök (terelőkúpok, biztonsági korlátok
stb.) nem észlelhetők. Vagy a rendszer
tévesen sávjelölésekként észleli ezeket,
és emiatt fennáll az autó és az ilyen
akadályok közötti ütközés kockázata. A
járművezetőnek biztosítania kell azt,
hogy az autó megfelelő távolságra
legyen az ilyen akadályoktól.
•
A kamera és radarérzékelő nem képes
minden közeledő minden tárgyat és
akadályt észlelni a forgalmi környezetben, ilyenek például a kátyúk, álló akadályok vagy az olyan objektumok, amelyek teljesen vagy részben elzárják az
utat.
•
A Pilot Assist nem "látja" a gyalogosokat, állatokat stb.
•
A javasolt kormányzási bemenet ereje
korlátozott, ami azt jelenti, hogy nem
mindig képes segíteni a járművezetőt a
kormányzásban és az autó sávban tartásában.
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
•
A Sensus Navigation* felszereltségű
autókban a funkció használhatja a térképadatok információit, ami eltérő
működéshez vezethet.
•
A Pilot Assist ki van kapcsolva, ha a
sebességfüggő kormányzási erejű kormányszervo csökkent teljesítménnyel
működik - például túlmelegedés miatti
hűtés esetén.
Ez nem ütközés-elkerülő rendszer.
Mindig a járművezető felelős és neki
kell beavatkoznia, ha a rendszer nem
észlel egy elöl haladó járművet.
•
A funkció nem fékez emberek vagy
állatok valamint kisméretű járművek,
például kerékpárok és motorkerékpárok esetén. Sem alacsony utánfutók,
szembejövő, lassú vagy álló járművek
vagy tárgyak esetén.
FIGYELEM
FIGYELEM
A Pilot Assist csak akkor használható, ha
egyértelműen felfestett vonalak vannak a
sáv két oldalán. Minden más használat
megnöveli a környező olyan akadályokkal
történő ütközés kockázatát, amelyeket a
funkció nem képes észlelni.
•
Ne használja a funkciót nagy körültekintést igénylő helyzetekben, például
városi forgalomban, kereszteződéseknél, csúszós útfelületeken, ha sok víz
vagy hólé van az úttesten, erős esőben/havazásban, rossz látási viszonyok
mellett, kanyargós vagy keskeny utakon.
A járművezetőnek mindig megvan a lehetősége a Pilot Assist kormányzási beavatkozásainak módosítására és a kívánt helyzetbe forgathatja a kormánykereket.
ilyen esetekben különös figyelem szükséges
és készen kell állni a fékezésre.
Ne használja a Pilot Assist funkciót, ha az autó
nehéz rakományt szállít vagy utánfutót vontat.
MEGJEGYZÉS
A Pilot Assist nem aktiválható, ha utánfutó,
kerékpártartó vagy hasonló van csatlakoztatva az autó elektromos rendszeréhez.
Különféle beállítások
A Off Road hajtásmód nem választható ki,
amikor be van kapcsolva a Pilot Assist.
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
Kapcsolódó információk
•
•
Pilot Assist* (317. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(347. oldal)
Meredek utak és/vagy nehéz
rakomány
•
Sebességfüggő kormányzási erő
(286. oldal)
Ne feledje, hogy a Pilot Assist elsődlegesen
egyenes útfelületeken történő használatra
szolgál. A funkciónak meredek lejtőkön nehézséget okozhat a megfelelő távolság tartása -
•
Hajtásmódok (471. oldal)
* Opció/tartozék. 325
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Pilot Assist*63 szimbólumai és
üzenetei
A Pilot Assist funkcióval kapcsolatban számos szimbólum és üzenet jelenhet meg a járművezetői kijelzőn és/vagy a szélvédőre vetített kijelzőn*.
Az alábbi szemléltető példában a jelzőtáblafelismerő (RSI64) funkció arról tájékoztat, hogy
a maximális megengedett sebesség 130 km/h
(80 mph).
A fenti ábra azt mutatja, hogy a Pilot Assist
110 km/h (68 mph) sebesség tartására van
beállítva és ugyanakkor követi az elöl haladó
járművet, amely ugyanazt a sebességet tartja.
A fenti ábra azt mutatja, hogy a Pilot Assist
110 km/h (68 mph) sebesség tartására van
beállítva és ugyanakkor követi az elöl haladó
járművet, amely ugyanazt a sebességet tartja.
A Pilot Assist nem nyújt kormányzási segítséget, mert nem észlelhetők a sáv oldalvonalai.
Itt a Pilot Assist kormányzási segítséget is
nyújt, mert észlelhetők a sáv oldalvonalai.
Az előző ábra azt mutatja, hogy a Pilot Assist
110 km/h (68 mph) sebesség tartására van
beállítva és nincs jármű, amelyet követhetne.
A Pilot Assist nem nyújt kormányzási segítséget, mert nem észlelhetők a sáv oldalvonalai.
63
64
326
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
Road Sign Information
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Figyelmeztetés a
vezetőtámogatástól ütközés
kockázata esetén
Az adaptív sebességtartó*és a Pilot Assist*
vezetőtámogató rendszerek figyelmeztethetik a járművezetőt, ha az elöl haladó járműhöz
viszonyított távolság hirtelen túl rövid lesz.
figyelmeztető lámpa és a figyelmeztető hangjelzés, hogy figyelmeztesse a járművezetőt az
azonnali beavatkozás szükségességére.
FIGYELEM
A vezetőtámogató rendszerek csak olyan
járművekre figyelmeztet, amelyeket a radar
egység észlel – ezért előfordulhat, hogy
nem vagy csak bizonyos késéssel ad figyelmeztetést. Soha ne várjon a figyelmeztetésre. Fékezzen, amikor a helyzet úgy
kívánja.
Az előző ábra azt mutatja, hogy a Pilot Assist
110 km/h (68 mph) sebesség tartására van
beállítva és nincs jármű, amelyet követhetne.
A Pilot Assist nem nyújt kormányzási segítséget, mert a sáv jelölései nem észlelhetők.
Kapcsolódó információk
•
•
Pilot Assist* (317. oldal)
A Pilot Assist* korlátai (324. oldal)
Hang és szimbólum az ütközésfigyelmeztetéshez.
Figyelmeztető hangjelzés ütközés kockázata esetén
Figyelmeztető jelzés ütközés kockázata
esetén
Távolságmérés a kamera és a radar egységgel
Az adaptív sebességtartó és a Pilot Assist a
lábfék kapacitásának körülbelül 40%-ára
képes. Ha az autót a vezetőtámogatás fékezési kapacitásánál erősebben kell fékezni és a
járművezető nem fékez, akkor bekapcsol a
Ütközésfigyelmeztető szimbólum a szélvédőn.
Ha az autó szélvédőre vetített kijelzővel* van
felszerelve, akkor a figyelmeztetés egy villogó
szimbólummal jelenik meg a szélvédőn.
}}
* Opció/tartozék. 327
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
MEGJEGYZÉS
Erős napfényben, fényvisszaverődések,
szélsőséges fénykontrasztok, napszemüveg használata esetén vagy ha a járművezető nem néz egyenesen előre, akkor a vizuális figyelmeztető jelzéseket nehéz lehet
felismerni a szélvédőn.
Cél módosítása
vezetőtámogatással
FIGYELEM
Amikor a vezetőtámogatás több mint
körülbelül 30 km/h (20 mph) sebességgel
követ egy másik járművet és a cél mozgó
járműből álló járműre változik, akkor a
vezetőtámogatás figyelmen kívül hagyja
az álló járművet és ehelyett a tárolt sebességre gyorsít.
Az adaptív sebességtartó* és a Pilot Assist*
funkciók automata sebességváltóval bizonyos
sebességeken rendelkezik a cél módosítása
funkcióval.
Cél váltása
•
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Vezetéstámogató rendszer (286. oldal)
Adaptív sebességtartó* (306. oldal)
A járművezetőnek ilyenkor magénak
kell beavatkoznia és fékeznie.
Automatikus készenléti üzemmód a cél
váltásával
A vezetőtámogatás kikapcsol, és készenléti
üzemmódba vált:
Pilot Assist* (317. oldal)
Távolságfigyelmeztetés* (293. oldal)
Szélvédőre vetített kijelző* (144. oldal)
•
mikor a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt
van és a vezetőtámogatás nem biztos
abban, hogy a céltárgy egy álló jármű vagy
valamilyen más objektum, például fekvőrendőr.
•
amikor a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt
van és az elöl haladó jármű elfordul, akkor
a vezetőtámogató funkciónak már nincs
milyen járművet követnie.
Ha az elől haladó céljármű hirtelen elfordul, akkor
előfordulhat, hogy az autó előtt álló forgalom van.
Amikor a vezetőtámogatás kisebb mint
30 km/h ((20 mph)) sebességgel követ egy
másik járművet és az mozgó céljárműről álló
járműre változik, akkor a vezetőtámogatás
lelassít az álló járműhöz.
Kapcsolódó információk
•
•
•
328
Vezetéstámogató rendszer (286. oldal)
Adaptív sebességtartó* (306. oldal)
Pilot Assist* (317. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A tárolt sebesség beállítása
vezetőtámogatáshoz
–
Lehetőség van tárolt sebesség beállítására a
sebességhatároló, sebességtartó, adaptív
sebességtartó* és Pilot Assist* funkciókhoz.
•
: növeli a tárolt sebességet.
: Csökkenti a tárolt sebességet.
Tárolt sebesség.
A sebesség a
(1) vagy
(2) gomb
rövid megnyomásával vagy megnyomásával, és nyomva tartásával módosítható.
•
Rövid megnyomások: Az egyes megnyomások +/- 5 km/h (+/- 5 mph) mértékű lépésekben módosítják a sebességet.
•
Megnyomás és nyomva tartás:
Engedje el a gombot, amikor a sebességjelző (3) a kívánt sebességhez mozdult.
Az utolsó gombnyomás után beállított
sebesség tárolódik a memóriában.
Ha a járművezető a gázpedál használatával
növeli az autó sebességét, mielőtt megnyomná a kormánykerék
gombját (1),
akkor a tárolt sebesség az autó sebessége
lesz, amikor megnyomja a gombot, feltéve,
hogy a járművezető lába a gázpedálon van a
gomb megnyomásának pillanatában.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor
visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
Automata sebességváltó
A vezetőtámogató funkciók 0 km/h sebességtől 200 km/h (125 mph) sebességig képesek
egy másik jármű követésére.
A Pilot Assist majdnem álló helyzettől akár
140 km/h (87 mph) sebességig képes kormányzási segítséget nyújtani.
Ne feledje, hogy a legalacsonyabb programozható sebesség 30 km/h (20 mph) – még ha a
sebességtartó képes is egy másik jármű követésére 0 km/h sebességig, 30 km/h-nál
(20 mph) alacsonyabb sebesség nem választható/tárolható.
Manuális sebességváltó
a vezetőtámogató funkciók 30 km/h (20 mph)
sebességtől 200 km/h (125 mph) sebességig
képesek más járművek követésére.
A Pilot Assist 30 km/h (20 mph) sebességtől
140 km/h (87 mph) sebességig képes kormányzási segítséget nyújtani.
A legalacsonyabb programozható sebesség
30 km/h (20 mph) – a maximális sebesség
200 km/h (125 mph).
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Vezetéstámogató rendszer (286. oldal)
Sebességhatároló (296. oldal)
Sebességtartó (303. oldal)
Adaptív sebességtartó* (306. oldal)
Pilot Assist* (317. oldal)
* Opció/tartozék. 329
VEZETŐTÁMOGATÁS
Időintervallum beállítása az elöl
haladó járműhöz képest
MEGJEGYZÉS
Amikor a járművezetői kijelző szimbóluma
két autót mutat, akkor az ACC az előre
beállított időközzel követi elől haladó járművet.
Lehetőség van az elöl haladó járműhöz
képest fennálló időköz tartására az adaptív
sebességtartó*, Pilot Assist* és a távolságfigyelmeztető* funkciók használatával.
Különböző időközök állíthatók be az elől haladó járműhöz képest és jelennek meg a
járművezetői kijelzőn 1-5 vízszintes vonal formájában - a
több vonal hosszabb időt
jelent. Egy vonal körülbelül 1
másodpercnek felel meg az elől haladó járműhöz képest, 5 vonal körülbelül 3 másodpercet
jelent.
Az adaptív sebességtartó bizonyos helyzetekben lehetővé teszi az időköz jelentős változtatását, hogy elősegítse az elől haladó jármű
sima és kényelmes követését. Alacsony sebességnél, amikor a távolság rövid, az adaptív
sebességtartó enyhén növeli az időközt.
Amikor csak egy autó látszik, akkor nem
halad elől ésszerű távolságon belül jármű.
MEGJEGYZÉS
•
Minél magasabb a sebesség, annál
hosszabb az adott időintervallumhoz
méterben kiszámított távolság.
•
Csak a helyi közlekedési szabályoknak
megfelelő időintervallumokat használjon.
•
Ha úgy tűnik, hogy a vezetőtámogatás
bekapcsoláskor nem reagál a sebesség
növelésével, annak az lehet az oka,
hogy az elöl haladó járműhöz viszonyított időablak a beállított időablaknál
rövidebb.
MEGJEGYZÉS
Amikor a járművezetői kijelzőn látható
szimbólum egy autót és egy kormánykereket mutat, akkor a Pilot Assist előre beállított időközzel követi az elöl haladó járművet.
Az időintervallum kezelőszerve.
FIGYELEM
Az időköz csökkentése
Amikor csak egy kormánykereket mutat,
akkor nincs elöl ésszerű távolságban jármű.
Az időköz növelése
•
Csak olyan időablakot használjon,
amely megfelel a pillanatnyi forgalmi
feltételeknek.
•
A járművezetőnek mindig figyelembe
kell vennie, hogy a rövid időablakok
korlátozzák a cselekvésre rendelkezésre álló időt egy váratlan forgalmi
helyzet felmerülése esetén.
Távolságfigyelmeztetés
–
330
Nyomja meg a kormánykerék (1) vagy (2)
gombját az időköz növeléséhez vagy csökkentéséhez.
> A távolságjelző (3) mutatja a pillanatnyi
időközt.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Vezetéstámogató rendszer (286. oldal)
Adaptív sebességtartó* (306. oldal)
Pilot Assist* (317. oldal)
Távolságfigyelmeztetés* (293. oldal)
Szélvédőre vetített kijelző* (144. oldal)
Automatikus fékezés
vezetőtámogatással
Az adaptív sebességtartó* és a Pilot Assist*
lassú forgalomban és álló helyzetben speciális fékezés funkcióval rendelkeznek.
Fékezés funkció lassú sorban álláskor
és álló helyzetben
A lassú forgalomban történő araszolás közbeni
vagy a közlekedési jelzőlámpáknál történő
rövidebb megállások esetén a haladás automatikusan visszatér, ha a megállás időtartama
nem haladja meg a körülbelül 3 másodpercet ha az elől haladó jármű újbóli elindulásáig
ennél hosszabb idő telik el, akkor a vezetőtámogatás funkció készenléti üzemmódba kapcsol automatikus fékezéssel.
–
A funkció az alábbi módokon aktiválható
újra:
•
Nyomja meg a kormánykerék
gombját.
Nyomja le a gázpedált.
> A funkció folytatja az elől haladó jármű
követését, ha az
körülbelül 6 másodpercen belül
mozogni kezd.
•
FIGYELEM
A sebesség jelentős növekedése következhet be, amikor visszaállítja a sebességet a
gombjával.
kormánykerék
FIGYELEM
A vezetőtámogató rendszerek csak olyan
akadályokra figyelmeztetnek, amelyeket a
radar egység észlel – ezért előfordulhat,
hogy nem vagy csak bizonyos késéssel ad
figyelmeztetést.
•
Soha ne várjon figyelmeztetésre vagy
beavatkozásra. Fékezzen, amikor a
helyzet úgy kívánja.
MEGJEGYZÉS
A vezetőtámogatás legfeljebb 5 percig
képes álló helyzetben tartani az autót –
ezután bekapcsol a rögzítőfék és a funkció
kikapcsol.
Mielőtt újra bekapcsolható lenne a vezetőtámogatás, ki kell engedni a rögzítőféket.
}}
* Opció/tartozék. 331
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Az automatikus fékezés megszűnése
Bizonyos helyzetekben az automatikus fékezés az álló helyzet elérésekor megszűnik és a
funkció készenléti üzemmódba kapcsol. Ez azt
jelenti, hogy a fékek felengednek és az autó
gurulni kezdhet - a járművezetőnek ezért be
kell avatkoznia és magának kell fékeznie az
autót, hogy az álló helyzetben maradjon.
Ez az alábbi helyzetekben történhet:
•
•
•
a járművezető a fékpedálra helyezi a lábát
•
a járművezető készenléti üzemmódba
állítja a funkciót.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Vezetéstámogató rendszer (286. oldal)
Adaptív sebességtartó* (306. oldal)
Pilot Assist* (317. oldal)
Fék funkciók (454. oldal)
Hajtásmód vezetőtámogatáshoz
A járművezető különböző vezetési stílusokat
választhat ahhoz, hogyan tartsa a vezetőtámogatás az előre beállított időközt az elöl
haladó járműhöz képest.
A választást a DRIVE MODE hajtásmód-kezelőszervvel lehet végrehajtani.
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
• Pure – a vezetőtámogatás a jó üzemanyag-fogyasztásra összpontosít, ami hoszszabb időközt jelent az elöl haladó járműhöz képest.
behúzza a rögzítőféket
a fokozatválasztót P, N vagy R állásba
helyezik
A rögzítőfék automatikus aktiválása
•
Az Hybrid – a vezetőtámogatás a beállított időköz lehető legsimább tartására
összpontosít az elöl haladó járműhöz
képest.
•
Az Power – a vezetőtámogatás a beállított időköz szorosabb tartására összpontosít az elöl haladó járműhöz képest, ami
bizonyos esetekben hirtelenebb gyorsítást
és fékezést jelenthet.
Bizonyos helyzetekben a rendszer működésbe
hozza a rögzítőféket, hogy álló helyzetben
tartsa az autót.
Ez akkor történik, ha a funkció a lábfékkel álló
helyzetben tartja az autót és:
•
332
a járművezető kinyitja az ajtót vagy kikapcsolja a biztonsági övét
•
a funkció több mint körülbelül 5 percig álló
helyzetben tartotta az autót
•
•
a fékek túlmelegedtek
Kapcsolódó információk
•
•
•
Vezetéstámogató rendszer (286. oldal)
Hajtásmódok (471. oldal)
Időintervallum beállítása az elöl haladó járműhöz képest (330. oldal)
a vezető manuálisan leállítja a motort.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kanyarodási támogatás*65
A Kanyarodási seb. rásegítése segíthet a
járművezetőnek a sebesség csökkentésében
élesebb kanyarok előtt, ha vezetőtámogató
adaptív sebességtartó* vagy a Pilot Assist*
funkció túl magasnak ítéli meg azt.
A számítások az autó műholdas navigációjának térképadatai vagy a Sensus Navigation*
adatai alapján történnek. A kanyar elhagyását
követően az autó visszagyorsul a korábban
beállított sebességre.
Amikor a funkció csökkenti az
autó sebességét, akkor ez a
szimbólum látható a járművezetői kijelzőn.
A járművezető fékezéssel vagy a gázpedál
használatával bármikor kikapcsolhatja a funkciót.
FIGYELEM
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele
– nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerjen
bizonyos tényezőket, például a korlátokat és azt, hogy mire kell ügyelnie.
•
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
sportosan veszi be a kanyarokat és kissé erőteljesebben gyorsít ki a kanyarokból.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Vezetéstámogató rendszer (286. oldal)
Adaptív sebességtartó* (306. oldal)
Pilot Assist* (317. oldal)
Hajtásmódok (471. oldal)
Hajtásmódok
A kanyarodás során használt segítség a beállított hajtásmódtól függ. Ha a hajtásmód beállítása nem elérhető, akkor a funkció a
Kényelem lehetőséget használja. A
Dinamikus lehetőség használatakor az autó
65
Ez a funkció csak bizonyos piacokon áll rendelkezésre.
* Opció/tartozék. 333
VEZETŐTÁMOGATÁS
A kanyarodási segéd* aktiválása
vagy inaktiválása
A kanyarodási segéd funkció aktiválható az
adaptív sebességtartó* vagy a Pilot Assist*
kiegészítéseként. A járművezető ki is kapcsolhatja a funkciót.
A funkciót ezzel a gombbal
kapcsolhatja be vagy ki a központi kijelző funkció nézetében.
•
•
ZÖLD gombvisszajelzés – a funkció aktív.
SZÜRKE gombvisszajelzés – a funkció
inaktív.
A motor újbóli beindítása során azt utoljára
használt beállítás vagy a kulcshoz rendelt járművezetői profil beállításai lesznek érvényben66.
Kapcsolódó információk
•
•
66
67
334
Kanyarodási támogatás* (333. oldal)
A kanyarodási segéd korlátai* (334. oldal)
A kanyarodási segéd korlátai*
A kanyarodási segéd funkció bizonyos helyzetekben korlátokkal rendelkezhet. Ez a funkció csak bizonyos piacokon áll rendelkezésre.
A járművezetőnek tisztában kell lennie a rendszer korlátainak alábbi példáival.
•
A kanyarodási segéd működése kisebb
utakon és beépített területeken korlátozott
lehet.
•
Felhajtósávokon vagy kereszteződésekben a kanyarodási segéd átmenetileg
kikapcsolhat.
•
Ha a műholdas navigáció67 térképadatai
nem naprakészek, akkor a kanyarodási
segéd korlátozott működéssel rendelkezhet.
•
Ha a műholdas navigációnak67 nincs kapcsolata a műholdrendszerrel, akkor a
kanyarodási segéd korlátozott működéssel
rendelkezhet.
•
Új vagy átépített utakon a térképadatok
helytelenek lehetnek.
•
Az alkalmas kanyarodási sebesség számításakor nem kerül figyelembe vételre a
rossz időjárási vagy útviszonyok miatt
csökkent tapadás.
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
Kapcsolódó információk
•
•
Kanyarodási támogatás* (333. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(347. oldal)
Ezek a lehetőségek piacfüggőek.
Csak ha telepítve van a Volvo Sensus Navigation* navigációs rendszere.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Előzési segéd
FIGYELEM
Az előzési segéd segíthet a járművezetőnek
más járművek előzésekor. A funkció adaptív
sebességtartóval* vagy Pilot Assist* funkcióval használható.
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele
– nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerjen
bizonyos tényezőket, például a korlátokat és azt, hogy mire kell ügyelnie.
•
•
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
Az előzési segéd elindításához:
•
A funkció ezután késlelteti a sebesség csökkentését, hogy megakadályozza az idő előtti
fékezést, amikor a járművezető autója egy lassabb járműhöz közelít.
A funkció addig marad aktív, amíg a járművezető járműve el nem hagyja a megelőzött járművet.
FIGYELEM
Legyen tudatában annak, hogy a funkció
nem csak előzés során, hanem akkor is
bekapcsolhat, amikor például az irányjelzőt
használja a sávváltás vagy egy másik útra
hajtás jelzéséhez - ekkor az autó rövid időre
gyorsítani fog.
68
Az előzési segéd adaptív sebességtartóval*
vagy Pilot Assist* funkcióval használható. Az
előzési segéd használaténak számos feltétele
van.
Ezeknek a feltételeknek kell fennállniuk az előzési segéd aktiválásához:
•
Hogyan működik az előzési segéd
Amikor az adaptív sebességtartó vagy a Pilot
Assist egy másik járművet követ, és a járművezető az irányjelző bekapcsolásával68 azt jelzi,
hogy szeretné megelőzni azt, akkor a rendszerek segítenek a járműnek az elöl haladó másik
jármű felé gyorsításával, mielőtt a járművezető elérné az előzősávot.
Az előzési segéd használata
•
–
kell lennie egy járműnek elöl (a "céljármű")
a saját autója pillanatnyi sebessége
legalább 70 km/h (43 mph)
a tárolt sebességnek elegendőnek kell
lennie az előzés biztonságos végrehajtásához.
Kapcsolja be az irányjelzőt.
Balkormányos autóban használja a bal
oldali irányjelzőt jobbkormányos autóban
pedig a jobb oldalit.
> Az előzési segéd elindul.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Vezetéstámogató rendszer (286. oldal)
Az előzési segéd használata (335. oldal)
Adaptív sebességtartó* (306. oldal)
Pilot Assist* (317. oldal)
Csak a bal oldali irányjelzőn balkormányos autó, vagy a jobb oldali irányjelzőn jobbkormányos autó esetében.
}}
* Opció/tartozék. 335
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
FIGYELEM
Az előzést segítő rendszer használatakor a
járművezetőnek mindig tisztában kell lennie azzal, hogy nem kívánt gyorsítás következhet be, ha a körülmények hirtelen változnak.
•
A Pilot Assist* készenléti üzemmódja
(322. oldal)
Radar egység
A radar egységet számos vezetőtámogató
rendszer használja és a feladata más járművek észlelése.
Ezért használata bizonyos helyzetekben
kerülendő, például amikor:
•
az autó olyan kijárathoz közeledik,
amely ugyanabban az irányban van,
amerre normál esetben az előzés történne.
•
az elöl haladó jármű lelassít, mielőtt a
járművezető autója az előző sávba érne
•
•
az előző sávban lelassul a forgalom
jobbkormányos autót vezet olyan
országban, ahol jobb oldali közlekedés
van (vagy fordítva).
Az ilyen típusú helyzeteket az adaptív sebességtartó vagy Pilot Assist ideiglenes készenléti
üzemmódba kapcsolásával lehet elkerülni.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
336
Előzési segéd (335. oldal)
Adaptív sebességtartó* (306. oldal)
Pilot Assist* (317. oldal)
A radar egység elhelyezkedése.
A radar egységet az alábbi funkciók használják:
•
•
•
•
•
Távolságfigyelmeztetés*
Adaptív sebességtartó*
Pilot Assist*
Sávtartó segéd
City Safety
A radar egység módosítása ahhoz vezethet,
hogy annak használata illegális lesz.
Az adaptív sebességtartó készenléti
üzemmódja* (311. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kapcsolódó információk
•
•
Vezetéstámogató rendszer (286. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(347. oldal)
•
A kamera és radar egység javasolt karbantartása (351. oldal)
•
A radar eszköz típusengedélye
(338. oldal)
337
VEZETŐTÁMOGATÁS
A radar eszköz típusengedélye
Itt találja az autó sebességtartó* (ACC69),
Pilot Assist* és BLIS*70 radar egységeinek
típusengedélyét.
Piac
ACC
& PA
BLIS
Szimbólum
Típusengedély
✓
Botswana
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brazília
EAN: (01)07897843840855
✓
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode
causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
03563-17-05364
69
70
338
Adaptive Cruise Control
Blind Spot Information
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Piac
ACC
& PA
BLIS
Szimbólum
Típusengedély
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following
link www.delphi.com/automotive-homologation.
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
Európa
Hereby, Hella KgaA Hueck & Co., declares that RS4 is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
✓
The Declaration of conformity may be consulted at Hella KGaA Hueck & Co., Rixbecker Straße
75/ 59552 Lippstadt, Germany and on the website www.hella.com/vcc.
Frequency Band: 24050-24250 MHz
Maximum Output Power: 20 dBm EIRP
Egyesült Arab
Emírségek
(UAE)
Ghána
Registered No: ER37536/15
✓
Dealer No: DA37380/15
✓
✓
Registered No: ER53878/17
Dealer No: DA44932/15
NCA Approved: 1R3-1M-7E1-0B7
}}
339
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Piac
ACC
& PA
BLIS
Szimbólum
Típusengedély
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Certificate number: 50459/SDPPI/2017
Indonézia
Country of origin Germany
✓
Certificate number: 53578/SDPPI/2017
Country of origin China
PLG ID: 6051
✓
Jamaica
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordánia
✓
✓
Malajzia
This product contains a Type Approved Module by Jamaica: SMA – “RS4”.
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
CID F 15000578
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Marokkó
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
340
VEZETŐTÁMOGATÁS
Piac
ACC
& PA
BLIS
✓
Szimbólum
Típusengedély
IFETEL: RLVDEL215-0299
Radar de corto alcance
RS4
Mexikó
✓
Hella KGaA Hueck & Co
IFETEL: RLVHERS17-0286
La operación de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que
este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe
aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Moldova
✓
✓
Nigéria
✓
Oman
✓
Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian
Communications Commission.
}}
341
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Piac
ACC
& PA
BLIS
✓
Szerbia
И011 14
✓
✓
Szingapúr
И011 17
DA 105753
✓
✓
342
Típusengedély
✓
Oroszország
Dél-Afrika
Szimbólum
DA 103238
TA-2014/1824
✓
TA-2016/3407
VEZETŐTÁMOGATÁS
Piac
ACC
& PA
BLIS
Szimbólum
Típusengedély
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Dél-Korea
MSIP-CMM-HLA-RS4
✓
✓
이 기기는 무용(A급) 전자파 적합기기로서 판 매자 또는 사용 자는 이 점을 주의하시기 바 라
며, 가정외의 지역에서 사용 하는 것을 적으 로 합니다
CCAB15LP0560T3
CCAB17LP0470T5
Taiwan
✓
警語 經型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通
信;經發現有干擾現象時,應立即停用 ,並改善至無干擾時方得繼續使用 前項合法通信,指依電信
法規定作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射性
電機設備之干擾
}}
343
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Piac
ACC
& PA
BLIS
Szimbólum
Típusengedély
є, щ
Delphi
(
✓
ь
)
є
RACAM/SRR2
КМ № 679
24
Delphi
: Delphi.
(П
ь
П
2009 .)
: 24,05 – 24,25
П
Ukrajna
✓
ь
: 20 Б (
.) EIRP
HELLA GmbH & Co. KGaA
є, щ
є
2014/53/Є . П
www.hella.com/vcc
RS4
ь
: 24,05 – 24,25
П
344
Vietnam
✓
Zambia
✓
ь
: 20 Б (
.) EIRP
:
VEZETŐTÁMOGATÁS
A rádiókészülék típusengedélye
Piac
Szimbólum
Európa
Típusengedély
A Volvo Cars ezennel kijelenti, hogy minden rádió berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
R 204-750001
Japán
This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law and the Japanese Telecommunications Business Law. This
device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid).
A típusengedéllyel kapcsolatos részletes információkért, menjen a support.volvocars.com
oldalra.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Radar egység (336. oldal)
Adaptív sebességtartó* (306. oldal)
Pilot Assist* (317. oldal)
BLIS* (368. oldal)
* Opció/tartozék. 345
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kamera egység
A kamera egységet számos vezetőtámogató
rendszer használja és feladata például a sávot
jelölő vonalak vagy a közlekedési jelzőtáblák
észlelése.
•
Parkolósegéd*
Kapcsolódó információk
•
•
•
Vezetéstámogató rendszer (286. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(347. oldal)
A kamera és radar egység javasolt karbantartása (351. oldal)
A kamera egység elhelyezkedése.
A kamera egységet az alábbi funkciók használják:
346
•
•
•
•
Adaptív sebességtartó*
•
•
•
•
City Safety
Pilot Assist*
Sávtartó segéd*
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
Driver Alert Control*
Jelzőtábla-felismerés*
Aktív távolsági fényszóró *
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A kamera és radar egység korlátai
A kamera és radar egység bizonyos korlátokkal rendelkezik - ami korlátozza az egységet
használó funkciókat is. A járművezetőnek
tisztában kell lennie a rendszer korlátainak
alábbi példáival.
Kamera és radar
Gátolt egység
A kamera egység a szélvédő felső részének
belsején helyezkedik el az autó radar egységével együtt.
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének
lehetséges okaira és a megfelelő teendőkre
tartalmaz példát:
Ne helyezzen, ragasszon vagy szereljen semmit a szélvédő belsejére vagy külsejére a
kamera és radar egység elé vagy mellé – ez
zavarhatja a kamera és radar alapú funkciókat.
Ez a funkciók csökkenését, teljes kikapcsolását vagy helytelen működését eredményezheti.
Ha a járművezetői kijelző ezt a szimbólumot és a "Szélvédő-érzékelő
Érzékelő blokkolva, lásd a
kézikönyvet" üzenetet mutatja, az
azt jelenti, hogy a kamera és radar egység
nem képes más járművek, kerékpárosok, gyalogosok és nagyobb állatok észlelésére az autó
előtt és az autó kamera valamint radar alapú
funkciói megszakadhattak.
A jelzett területet rendszeresen tisztítani kell és matricáktól, tárgyaktól, árnyékoló fóliától stb. mentesen
kell tartani.
Ok
Teendő
A szélvédő kamera és radar egység előtti felülete szennyezett, vagy jég illetve hó takarja.
Tisztítsa meg a szélvédő kamera és radar egység előtti felületét a szennyeződésektől,
jégtől és hótól.
A sűrű köd és a zuhogó eső vagy hó gátolhatja a radarjeleket vagy a kamera képét.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben az egység zuhogó esőben vagy hóesésben nem
működik.
}}
347
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Ok
Teendő
Az útfelületről felverődő víz vagy hó gátolja a radarjeleket
vagy a kamera képét.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben a radar egység nagyon nedves vagy hóval borított
útfelületeken nem működik.
Szennyeződések jelentek meg a szélvédő belseje és a
kamera és radar egység között.
Menjen szervizbe a szélvédő belsejének az egység előtti fedélen belüli tisztíttatásához - hivatalos Volvo szakszerviz igénybe vétele ajánlott.
Erős szembejövő fény
Nincs teendő. A kamera egység kedvezőbb fényviszonyok között automatikusan
visszaáll.
Magas hőmérséklet
Nagyon magas hőmérsékleten a kamera és
radar egység a motor beindítása után
körülbelül 15 percre ideiglenesen kikapcsolhat,
hogy védje az egység elektronikáját. A kamera
és radar egység automatikusan újraindul, amikor a hőmérséklet megfelelően lecsökkent.
Az alábbiakra is ügyelni kell, hogy ne kockáztassa a radar egységet használó vezetőtámogató funkciók helytelen működését:
•
Sérült szélvédő
MEGJEGYZÉS
Ha nem javíttatja meg, akkor csökken az
olyan járművezető-támogató rendszerek
teljesítménye, amelyek használják a
kamera és radar egységet. Ez a funkciók
csökkenését, teljes kikapcsolását vagy
helytelen működését eredményezheti.
71
348
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Ha karcolás, repedés vagy kőfelverődés
jelenik meg a szélvédőn a kamera és radar
egység "ablakai" előtt, amely
körülbelül 0,5 x 3,0 mm
(0,02 x 0,12 hüvelyk) vagy nagyobb területet fed le, akkor fel kell keresni egy
műhelyt71 a szélvédő cseréje érdekében.
•
A Volvo azt javasolja, hogy ne javíttassa
meg a repedéseket, karcolásokat vagy
kőfelverődéseket a kamera és radar egység előtt – ehelyett a teljes szélvédőt ki
kell cserélni.
•
Mielőtt kicserélné a szélvédőt, vegye fel a
kapcsolatot egy műhellyel71, hogy ellenőrizze, milyen szélvédőt kell rendelni és
beszerelni.
•
A szélvédő cseréjekor ugyanolyan típusú,
a Volvo által jóváhagyott ablaktörlőket kell
felszerelni.
•
A szélvédő cseréjekor a kamera és radar
egységet műhelyben71 kalibrálni kell, hogy
a kamera és radar alapú rendszerek
működjenek az autóban.
Radar
Járműsebesség
Nagyban csökkenhet a radar egység azon
képessége, hogy észleljen egy elöl haladó járművet, ha az elöl haladó jármű sebessége
nagyon eltér a saját autója sebességétől.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Korlátozott látómező
A radar egység korlátozott látómezővel rendelkezik. Bizonyos helyzetekben a másik jármű
nem észlelhető vagy észlelése a vártnál
később történik.
egy, az elöl haladó jármű és az Ön járműve
közé hajtó járművet.
A kis méretű járművek, például motorkerékpárok vagy nem a sáv közepén haladó
járművek észrevétlenek maradhatnak.
Kanyarokban, a radar egység a rossz járművet észlelheti vagy szem elől tévesztheti az észlelt járművet.
Alacsony utánfutók
nak" erős hóesésben vagy esőben, sűrű ködben, erős porviharokban és hóviharokban.
Ilyen körülmények között a kamerától függő
rendszerek funkciói jelentősen csökkenhetnek
vagy átmenetileg megszűnhetnek.
Az erős ellenfény, fényvisszaverődések az
úton, hó vagy jég az útfelületen, a szennyezett
útfelület vagy elmosódott sávjelölések szintén
jelentősen csökkenthetik a kamera képességét
az úttest figyelésére és a gyalogosok, kerékpárosok, nagytestű állatok és egyéb járművek
észlelésére vonatkozóan.
Alacsony utánfutó a radarárnyékban.
A radar egység látómezeje.
Bizonyos esetekben a radar egység későn
észleli a közel lévő járműveket - például
Az alacsony utánfutók észlelése szintén nehéz
vagy egyáltalán nem lehetséges a radarérzékelő számára - a járművezetőnek ezért különösen óvatosnak kell lennie, amikor alacsony
utánfutók mögött halad bekapcsolt adaptív
sebességtartóval* vagy a Pilot Assist* funkcióval.
Kamera
Csökkent látás
A kamerák az emberi szemhez hasonló korlátokkal rendelkeznek, például rosszul "láthat-
}}
* Opció/tartozék. 349
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Parkolókamera*
Hibás kamera
Ha egy kamera szektor fekete
és ezt a szimbólumot tartalmazza, az azt jelenti, hogy a
kamera nem működik.
Holtterek
gyenge megvilágítás csökkentheti a képminőséget.
Hátsó parkoló kamera
FIGYELEM
Az alábbi ábra egy példát
mutat.
Fordítson különös figyelmet a tolatásra, amikor ez
a szimbólum látható, ha
utánfutó, kerékpártartó
vagy hasonló van szerelve
és elektromosan csatlakoztatva az autóhoz.
A szimbólum azt jelzi, hogy a hátsó parkolósegéd érzékelők ki vannak kapcsolva és
nem figyelmeztetnek az akadályokra.
A kameralátóterek között "vak" szektorok vannak.
A parkoló kamera 360°-os nézetében* az akadályok/objektumok "elmosódhatnak" az egyes
kamerák közötti hézagokban.
FIGYELEM
Ügyeljen arra a lehetőségre, hogy amikor a
képnek akár egy viszonylag kis része van
eltakarva, viszonylag nagy terület lehet
rejtve a nézetből. Az akadályok ezért rejtve
maradhatnak, amíg az autó nagyon közel
nem ér azokhoz.
MEGJEGYZÉS
Az autó bal oldali kamerája nem működik.
A fekete kamera szektor az alábbi esetekben is
megjelenik, de a hibás kamerát jelző szimbólum nélkül.
•
•
•
nyitott ajtó
nyitott csomagtérfedél
Kapcsolódó információk
Kamera egység (346. oldal)
•
•
•
Radar egység (336. oldal)
•
Parkolókamera* (406. oldal)
behajtott külső tükör.
Fényviszonyok
A kamera képe automatikusan igazodik a környezeti fényviszonyokhoz. Ezért a kép fényereje és minősége enyhén változó lehet. A
350
Az autó hátuljára szerelt kerékpártartók
vagy egyéb tartozékok eltakarhatják a
kamera látótengelyét.
A kamera és radar egység javasolt karbantartása (351. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A kamera és radar egység javasolt
karbantartása
Kapcsolódó információk
A kamera és radar egység megfelelő működéséhez azt szennyeződésektől, jégtől és
hótól tisztán kell tartani és rendszeresen meg
kell tisztítani vízzel és autósamponnal.
MEGJEGYZÉS
Kamera egység (346. oldal)
•
•
•
Radar egység (336. oldal)
•
Parkolókamera* (406. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(347. oldal)
A szennyezett, jéggel és hóval borított
érzékelők helytelen figyelmeztető jelzéseket, csökkent működést vagy nem működést okozhatnak.
A hátsó radar egységek elhelyezkedése. Tartsa tisztán a jelzett felületet – az autó bal és jobb oldalán is.
A parkolóérzékelők elhelyezkedése.
•
A lehető legjobb működés biztosításához
az érzékelők előtti területeket tisztán kell
tartani.
•
Ne rögzítsen semmilyen tárgyat, szalagot
vagy címkéket az érzékelők területén.
•
Tisztítsa meg rendszeresen a kameralencséket kézmeleg vízzel és autósamponnal
- ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a
lencséket.
FONTOS
A vezetőtámogató rendszer komponenseinek karbantartását csak szervizben szabad
végezni - lehetőleg hivatalos Volvo márkaszervizben.
* Opció/tartozék. 351
VEZETŐTÁMOGATÁS
City Safety™
Safety72
A City
a lámpákat, hangot és fékimpulzusos figyelmeztetést használhat, hogy
figyelmeztesse a járművezetőt a hirtelen
megjelenő gyalogosokra, kerékpárosokra,
nagyobb állatokra és járművekre.
figyelmének csökkenésével együtt balesethez
vezethet.
FIGYELEM
A funkció az autó automatikus fékezésével
segít a járművezetőnek amikor ütközés fenyeget, ha a járművezető nem reagál időben fékezéssel vagy elkormányzással.
A City Safety rövid, erős fékezést aktivál és
normál körülmények között éppen az első
jármű mögött megállítja az autót.
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele
– nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerjen
bizonyos tényezőket, például a korlátokat és azt, hogy mire kell ügyelnie.
•
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
A City Safety olyan helyzetekben kapcsol be,
amikor a járművezetőnek korábban kellett
volna fékeznie, ezért nem segíthet a vezetőnek
minden helyzetben.
A radar egység elhelyezkedése.
A City Safety segíthet az ütközés megelőzésében vagy csökkentheti annak sebességét.
A City Safety egy segítség, amely segít a járművezetőnek, amikor fennáll a veszélye, hogy
gyalogossal, nagyobb állattal, kerékpárossal
vagy járművel ütközik.
A City Safety egy olyan funkció, amely segíthet a járművezetőnek az ütközések elkerülésében, például sorban álláskor, amikor az elöl
haladó forgalom változik, ami a járművezető
72
352
A funkció nem minden piacon áll rendelkezésre.
A City Safety, a szükségtelen beavatkozások
elkerülése érdekében úgy van tervezve, hogy a
lehető legkésőbb kapcsoljon be. Az automatikus fékezés csak bizonyos idő elteltével vagy
az ütközésfigyelmeztetéssel egy időben lép
működésbe.
A járművezető vagy az utasok normális esetben nem észlelik City Safety funkció működését - csak akkor ha olyan helyzet alakul ki, amikor a jármű rendkívül közel kerül az ütközéshez.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Vezetéstámogató rendszer (286. oldal)
A City Safety részfunkciói (353. oldal)
A City Safety figyelmeztetési távolságának
beállítása (356. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
Akadályok észlelése City Safety funkcióval
(357. oldal)
•
A City Safety fékez a szembejövő járművek esetén (362. oldal)
•
Automatikus fékezés elkerülő manőver
esetében City Safety használatával
(361. oldal)
•
A City Safety keresztirányú forgalomban
(359. oldal)
•
City Safety kormányzási segítség kitérő
manőverhez (361. oldal)
•
•
A City Safety korlátai (363. oldal)
A City Safety funkcióval kapcsolatos üzenetek (366. oldal)
A City Safety részfunkciói
Safety73
A City
segíthet a járművezetőnek a
járművekkel, kerékpárosokkal, gyalogosokkal
vagy nagyobb állatokkal történő ütközés elkerülésében az autó sebességének csökkentésével, az automatikus fékezés funkcióval.
Ha a sebességkülönbség nagyobb, mint az
alábbiakban meghatározott sebességek, akkor
a City Safety automatikus fékezés funkciója
nem képes elkerülni az ütközést, de enyhítheti
annak következményeit.
Gyalogosok
Gyalogos esetén a City Safety legfeljebb
45 km/h (28 mph) értékkel képes a sebesség
csökkentésére.
Nagyobb állatok
Ha fennáll az ütközés kockázata egy nagyobb
állattal, akkor a City Safety akár 15 km/h
(9 mph) mértékben képes csökkenteni az autó
sebességét.
A funkció nem minden piacon áll rendelkezésre.
A City Safety részfunkciói
Járművek
Elöl haladó jármű esetén a City Safety legfeljebb 60 km/h (37 mph) értékkel képes a
sebesség csökkentésére.
Kerékpárosok
Kerékpárosok esetén a City Safety legfeljebb
50 km/h (30 mph) értékkel képes a sebesség
csökkentésére.
73
A fékezés funkció nagyobb állatok esetén elsősorban az ütközés erejének csökkentését szolgálja nagyobb sebességek mellett és 70 km/h
(43 mph) sebesség felett a leghatékonyabb,
viszont alacsonyabb sebességek mellett
kevésbé hatékony.
A funkció áttekintése.
Figyelmeztető hangjelzés ütközés kockázata esetén
Figyelmeztető jelzés ütközés kockázata
esetén
Távolságmérés a kamera és a radar egységgel
}}
353
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Az City Safety három lépést hajt végre az
alábbi sorrendben:
1.
Ütközésfigyelmeztetés
2. Féksegéd
3. Automatikus fék
Az alábbi szöveg azt magyarázza, hogy mi történik a három eljárás során:
1. - Ütközésfigyelmeztetés
A rendszer először figyelmezteti a járművezetőt a fenyegető ütközésre.
Ha az autó szélvédőre vetített kijelzővel* van
felszerelve, akkor a figyelmeztetés egy villogó
szimbólummal jelenik meg a szélvédőn.
MEGJEGYZÉS
Erős napfényben, fényvisszaverődések,
szélsőséges fénykontrasztok, napszemüveg használata esetén vagy ha a járművezető nem néz egyenesen előre, akkor a vizuális figyelmeztető jelzéseket nehéz lehet
felismerni a szélvédőn.
zés nem elégséges mértékű az ütközés elkerüléséhez.
A City Safety képes észlelni az autó előtt lévő
álló vagy az autóval azonos irányban mozgó
gyalogosokat, kerékpárosokat vagy járműveket. A City Safety az olyan gyalogosokat,
kerékpárosokat vagy nagyobb állatokat is észlelni képes, amelyek az autó előtt keresztezik
az utat.
Gyalogossal, nagyobb állattal, kerékpárossal
vagy járművel/járművekkel történő ütközés
kockázata esetén a járművezető figyelmét vizuális, akusztikus és fékimpulzusos figyelmeztetés hívja fel. Alacsony sebesség mellett, és
ha a járművezető hirtelen fékez illetve gyorsít,
nincs fékimpulzusos figyelmeztetés. A fék lüktetésének frekvenciája az autó sebességétől
függően változik.
Ütközésfigyelmeztető szimbólum a szélvédőn.
2 - Féksegéd
Ha az ütközés kockázata az ütközésfigyelmeztetést követően tovább növekszik, akkor a
bekapcsol a féksegéd.
A féksegéd fel isi erősíti a járművezető fékezését, ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy a féke-
354
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
3. - Automata fék
Az automatikus fék funkció kapcsol be utoljára.
Ebben a helyzetben a járművezető még nem
kezdte meg a fékezést a megelőző tevékenység végrehajtásához és az ütközés kockázata
fenyeget, ekkor bekapcsol az automatikus
fékezés funkció - ez attól függetlenül történik,
hogy fékez-e a járművezető vagy sem. A fékezés ezután teljes fékerővel történik az ütközés
sebességének csökkentése érdekében, vagy
korlátozott fékerővel, ha ez is elégséges az
ütközés elkerüléséhez.
A biztonságiöv-feszítő aktiválható az automatikus fék funkció működésbe lépésével együtt.
Bizonyos helyzetekben az automatikus fékezés enyhe fékezéssel kezdődhet, majd teljes
fékezéssel folytatódik.
Amikor a City Safety megakadályozott egy
ütközést egy álló objektummal, akkor az autó
álló helyzetben marad a járművezető cselekvésére várva. Ha az autót egy elől haladó lassabb
jármű miatt lefékez, akkor a sebesség az elől
haladó járművel megegyező értékre csökken.
MEGJEGYZÉS
A manuális sebességváltóval rendelkező
autókon a motor leáll, amikor az automata
fékezés funkció megállítja az autót, akkor
is, ha a járművezető korábban benyomta a
tengelykapcsoló-pedált.
A járművezető mindig megszakíthatja a fékezési beavatkozást a gázpedál padlóig nyomásával.
Kapcsolódó információk
•
•
City Safety™ (352. oldal)
A City Safety keresztirányú forgalomban
(359. oldal)
•
A City Safety fékez a szembejövő járművek esetén (362. oldal)
•
•
•
A City Safety korlátai (363. oldal)
Szélvédőre vetített kijelző* (144. oldal)
Biztonsági övfeszítő (50. oldal)
MEGJEGYZÉS
Amikor a City Safety rendszer fékez, akkor
kigyulladnak a féklámpák.
Amikor a City Safety funkció aktiválja a fékeket, akkor a járművezetői kijelzőn megjelenik
egy üzenet, hogy a funkció aktív/aktív volt.
FIGYELEM
A City Safety rendszert a járművezető nem
használhatja arra, hogy megváltoztassa a
vezetési stílusát - a járművezető nem
támaszkodhat kizárólag a City Safety rendszerre és hagyhatja, hogy egyedól az fékezzen.
* Opció/tartozék. 355
VEZETŐTÁMOGATÁS
A City Safety figyelmeztetési
távolságának beállítása
akkor beállítható a Normál vagy Késői figyelmeztetési távolság.
A City Safety74 mindig aktív, de a járművezetőnek lehetősége van a funkció figyelmeztetési távolságának beállítására.
Ha túl gyakorinak vagy zavarónak érzi a figyelmeztetéseket, akkor csökkenthető a figyelmeztetési távolság, ami csökkenti a figyelmeztetések teljes számát és azt eredményezi,
hogy a City Safety később ad figyelmeztetést.
MEGJEGYZÉS
A City Safety funkció nem kapcsolható ki.
Automatikusan aktiválódik, amikor beindítja a motort/elektromos működést, és
aktív marad, amíg le nem állítja a motort/
elektromos működést.
A figyelmeztetési távolság határozza meg a
rendszer érzékenységét és szabályozza a
távolságot, amelynél vizuális, akusztikus és
fékimpulzusos figyelmeztetést kell adni.
A Késői figyelmeztetési távolságot ezért csak
kivételes esetekben, például dinamikus vezetéskor szabad használni.
FIGYELEM
•
Semmilyen automata rendszer nem
garantálhatja a 100 %-osan helyes
működést minden helyzetben. Ezért,
soha ne tesztelje a City Safety rendszert úgy, hogy embereknek, állatoknak vagy járműveknek hajt - ez súlyos
károsodáshoz és súlyos vagy halálos
sérüléshez vezethet.
•
A City Safety figyelmezteti a járművezetőt az ütközés kockázatára, de a
funkció nem rövidítheti a járművezető
reakcióidejét.
•
Bizonyos esetekben még a figyelmeztetési távolság Korai beállításakor is
későn észlelhetők a figyelmeztetések,
például, amikor nagy különbségek vannak a sebességek között vagy az elöl
haladó járművek hirtelen erősen fékeznek.
•
A Korai figyelmeztetési távolság beállítás esetén a figyelmeztetések előre
érkeznek. Ez azt jelentheti, hogy a
figyelmeztetések gyakrabban érkeznek,
mint Normál figyelmeztetési távolság
esetén, de javasolt, mert ez hatékonyabbá teszi a City Safety funkciót.
A figyelmeztetési távolság beállításához:
1.
Válassza ki a Beállítások My Car
IntelliSafe lehetőséget a központi kijelző
felső nézetében.
2. A City Safety figyelmeztetés alatt,
válassza ki a Késői, Normál vagy Korai
lehetőséget a kívánt figyelmeztetési távolság beállításához.
Ha a Korai beállítás túl sok figyelmeztetést
okoz, ami bizonyos helyzetekben zavaró lehet,
74
356
A funkció nem minden piacon áll rendelkezésre.
VEZETŐTÁMOGATÁS
MEGJEGYZÉS
A Rear Collision Warning* irányjelzőkkel
történő figyelmeztetése kikapcsol, ha a
City Safety funkció ütközésfigyelmeztetés
figyelmeztetési távolsága a legalacsonyabb
"Késői" szintre van állítva.
A biztonságiöv-előfeszítő és fékező funkciók azonban aktívak maradnak.
Kapcsolódó információk
•
•
•
City Safety™ (352. oldal)
A City Safety korlátai (363. oldal)
Rear Collision Warning* (367. oldal)
Akadályok észlelése City Safety
funkcióval
Kerékpárosok
A City Safety75 segíthet a járművezetőnek a
járművek, kerékpárosok, nagyobb állatok és
gyalogosok észlelésében.
Járművek
A City Safety észleli a legtöbb álló vagy a járművezető saját autójával megegyező irányban
mozgó járművet. Ez a funkció bizonyos esetekben a szembejövő és a keresztirányban
haladó járművek észlelésére is képes.
Ahhoz, hogy a City Safety sötétben is észlelni
tudja a járműveket, a járművek első és hátsó
lámpáinak működniük kell és tisztán kell világítaniuk.
Példák arra, hogy mit értelmez a City Safety kerékpárosként — tiszta testkontúrokkal és a kerékpárkörvonalakkal.
A jó kerékpáros-észleléshez az szükséges,
hogy a rendszer lehetőleg egyértelmű információkat kapjon a test és a kerékpár körvonalairól
- ez magában foglalja a lehetőséget a kerékpár, a fej, a karok, a vállak, lábak a felső és alsó
test és a normál emberi mozgásminta felismerésére.
Ha a kerékpár vagy a kerékpáros testének
nagy részei nem láthatók a funkció kamerája
számára, akkor a rendszer nem képes a kerékpáros észlelésére.
Ahhoz, hogy a funkció észlelni tudja a kerékpárosokat, azoknak felnőtteknek kell lenniük
75
A funkció nem minden piacon áll rendelkezésre.
}}
* Opció/tartozék. 357
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
és felnőtt méretű kerékpáron kell közlekedniük.
Gyalogosok
FIGYELEM
A City Safety egy kiegészítő vezetőtámogató funkció, de nem képes minden kerékpárost minden helyzetben észlelni, például
nem látja:
•
a részben takarásban lévő kerékpárosokat.
•
a kerékpárosokat, ha a kerékpáros hátterének kontrasztja gyenge – ilyenkor a
figyelmeztetés és a fékezéses beavatkozások késhetnek vagy teljesen elmaradhatnak.
•
a testük korvonalait elfedő ruházatot
viselő kerékpárosokat.
•
a nagy tárgyakat hordozó kerékpárosokat.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy
helyesen vezesse a járművet és a sebességnek megfelelő biztonságos távolságot
tartson.
•
a részben takarásban lévő gyalogosokat, a testük kontúrjait elrejtő ruházatot
viselő gyalogosokat vagy a
80 centiméternél (32 in.) alacsonyabb
gyalogosokat.
•
a gyalogosokat, ha a gyalogosok hátterének kontrasztja gyenge - ilyenkor a
figyelmeztetés és a fékezéses beavatkozások késhetnek vagy teljesen elmaradhatnak.
•
a nagyobb tárgyakat hordozó gyalogosokat.
A világos testkörvonalakkal rendelkező gyalogosok
példák arra, hogy mit tekint a rendszer gyalogosnak.
A jó gyalogosészleléshez az szükséges, hogy a
rendszer lehetőleg egyértelmű információkat
kapjon a test körvonalairól - ez magában foglalja a lehetőséget a fej, a karok, a vállak, lábak
a felső és alsó test és a normál emberi mozgásminta felismerésére.
Ahhoz, hogy a gyalogosok észlelhetők legyenek, kontrasztnak kell lennie a háttérrel és ezt
olyan tényezők befolyásolják, mint a ruházat, a
háttér és az időjárás. Gyenge kontraszt esetén
a gyalogos későn vagy egyáltalán nem észlelhető, ami azt jelenti, hogy a figyelmeztetés
illetve a fékezés késik vagy elmarad.
A City Safety sötétben is képes észlelni a gyalogosokat, ha megvilágítják őket az autó fényszórói.
358
FIGYELEM
A City Safety egy kiegészítő vezetőtámogató funkció, de nem képes minden gyalogost minden helyzetben észlelni, például
nem látja:
Mindig a járművezető felelőssége, hogy
helyesen vezesse a járművet és a sebességnek megfelelő biztonságos távolságot
tartson.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Nagyobb állatok
FIGYELEM
A City Safety egy kiegészítő vezetőtámogató funkció, de nem képes minden
nagyobb állatot minden helyzetben észlelni, például nem látja:
Példák arra, hogy mit értelmez a City Safety nagyobb
állatokként - egy helyben állva vagy lassan mozogva
és világosan kivehető testkörvonalakkal.
A jó működéshez az szükséges, hogy a
nagyobb állatokat (például szarvas vagy ló)
észlelő rendszerfunkció a legvilágosabb információkat kapja a test körvonalairól, ami az
állat közvetlen azonosításának képességét
igényli oldalról azzal kombinálva, hogy milyen
az állat normál mozgási mintája.
Ha az állat testének egyes részei nem láthatók
a funkció kamerája számára, akkor a rendszer
nem képes az állat észlelésére.
A City Safety sötétben is képes észlelni a
nagyobb állatokat, ha megvilágítják azokat az
autó fényszórói.
76
A funkció nem minden piacon áll rendelkezésre.
•
részben takarásban lévő nagyobb állatokat,
•
szemből vagy hátulról látható nagyobb
állatokat.
•
gyorsan futó vagy mozgó nagyobb állatokat,
•
a nagyobb állatokat, ha az állat hátterének kontrasztja gyenge - ilyenkor a
figyelmeztetés és a fékezéses beavatkozások késhetnek vagy teljesen elmaradhatnak.
•
kisebb állatokat, például kutyákat és
macskákat.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy
helyesen vezesse a járművet és a sebességnek megfelelő biztonságos távolságot
tartson.
Kapcsolódó információk
•
•
A City Safety keresztirányú
forgalomban
A City Safety76 segíthet a járművezetőnek az
elfordulásban és amikor más közeledő járművek útját keresztezi kereszteződésekben.
Szektor, amelyben a City Safety észlelni
képes a keresztirányban közeledő járműveket.
Ahhoz, hogy a City Safety észlelni tudja az
ütközési pályán közeledő járműveket, a közeledő járműnek először be kell lépnie a szektorba, amelyben a City Safety elemezni tudja a
helyzetet.
City Safety™ (352. oldal)
A City Safety korlátai (363. oldal)
}}
359
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Az alábbiakban felsorolt további feltételeknek
is teljesülniük kell:
•
a saját autójának 4 km/h (3 mph) sebességnél nem szabad gyorsabban haladnia
•
az autónak balra kell fordulnia jobb oldali
közlekedés esetén (vagy jobbra bal oldali
közlekedés esetén)
•
A City Safety korlátai keresztirányú
forgalomban
Bizonyos esetekben a City Safety számára
nehéz lehet a járművezető segítése a közeledő keresztirányú forgalom ütközési kockázata miatt.
a közeledő jármű fényszóróinak bekapcsolva kell lenniük
Kapcsolódó információk
•
•
City Safety™ (352. oldal)
A City Safety korlátai (363. oldal)
Példák:
360
•
a menetstabilizáló (ESC) csúszós útviszonyok esetén beavatkozik
•
ha a közeledő jármű észlelése túl későn
történik
•
•
ha a szembejövő járművet eltakarja valami
•
ha a közeledő jármű előre nem megjósolható módon halad, például hirtelen sávot
vált egy késői időpontban.
ha a közeledő jármű fényszórói ki vannak
kapcsolva
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
Kapcsolódó információk
•
A City Safety keresztirányú forgalomban
(359. oldal)
•
•
A City Safety korlátai (363. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(347. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
City Safety kormányzási segítség
kitérő manőverhez
nesbe hozásában is segít, miután elkerülte az
akadályt.
A City Safety kormányzási sebessége segíthet a járművezetőnek járművek/akadályok
kikerülésében, amikor egyszerű fékezéssel
nem kerülhető el az ütközés. A City Safety
kormányzási segítsége nem kapcsolható ki,
mindig aktív.
A City Safety kormányzási segítsége az alábbiak észlelésére képes:
•
•
•
•
Járművek
Kerékpárosok
Gyalogosok
Nagyobb állatok
Kapcsolódó információk
•
•
City Safety™ (352. oldal)
Automatikus fékezés elkerülő
manőver esetében City Safety
használatával
A City Safety77 segíthet a járművezetőnek az
autó automatikus fékezésével, amikor az
ütközés elkerülése csak félrekormányzással
nem lehetséges.
A City Safety annak feltérképezésével segít a
járművezetőnek, hogy vannak-e oldalra
"menekülési útvonalak" a lassú vagy álló járművek késői stádiumban történő észlelése
esetén.
A City Safety korlátai (363. oldal)
Az autó elkormányoz
Lassan mozgó/álló járművek vagy akadályok.
A City Safety a járművezető kormányzását
erősíti fel, ami csak akkor történik meg, ha a
járművezető kitérő manőverbe kezdett - és
akkor, ha a járművezető nem kormányoz
eléggé az ütközés elkerüléséhez.
A megerősített kormányzással párhuzamosan,
a fékrendszer használata is tovább erősíti a
kormányzást. A funkció az autó újbóli egye-
Az autója (1) "látja", hogy nem kerülhető ki az elöl
haladó jármű (2), ezért korábban automatikusan
fékezhet.
Az Ön autója
Lassú/álló jármű
}}
361
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
A City Safety nem avatkozik be az automata
fékezés funkcióval, amíg a járművezetőnek
magának is van lehetősége kormányzással
elkerülni az ütközést.
Azonban, ha a City Safety azt látja, hogy az
elkerülő manőver egy szomszédos sáv forgalma miatt nem lehetséges, akkor a funkció
egy korábbi stádiumban automatikusan
fékezve segíthet a járművezetőnek.
A City Safety fékez a szembejövő
járművek esetén
A funkció működéséhez az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:
A City Safety segíthet a járművezetőnek a
vészfékezésben, ha egy szembejövő jármű az
autó sávjában van.
Ha egy szembejövő jármű az autó sávjába lép,
és az ütközés elkerülhetetlen, akkor a City
Safety csökkentheti az autó sebességét, hogy
csökkentse az ütközés erősségét.
•
a saját autójának több mint 4 km/h
(3 mph) sebességgel kell haladnia
•
•
az útszakasznak egyenesnek kell lennie
•
az autónak egyenesen kell elhelyezkednie
a sávban
•
a szembejövő járműnek az Ön autójának
sávjában kell lennie
•
a közeledő jármű fényszóróinak bekapcsolva kell lenniük
•
a funkció csak "szemtől szemben" ütközéseket képes kezelni
•
ez a funkció csak négykerekű járművek
észlelésére képes.
Kapcsolódó információk
•
•
City Safety™ (352. oldal)
A City Safety korlátai (363. oldal)
az autó sávjának világosan látható sávjelölésekkel kell rendelkeznie
FIGYELEM
A szembejövő járművel történő ütközés
kockázata miatt megjelenő figyelmeztetések és fékbeavatkozások mindig nagyon
későn történnek.
Az Ön autója
Szembejövő járművek
Kapcsolódó információk
•
•
77
362
A funkció nem minden piacon áll rendelkezésre.
City Safety™ (352. oldal)
A City Safety korlátai (363. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
A City Safety korlátai
Safety78
A City
funkció bizonyos helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
Környezet
Alacsony objektumok
Az alacsonyan lógó tárgyak, például a kinyúló
rakományokra helyezett jelzőzászló vagy az
olyan tartozékok, mint a kiegészítő lámpák és
a motorháztető fölé nyúló gallytörő rácsok korlátozhatják a működést.
Megcsúszás
Csúszós útfelületeken a féktávolság nagyobb,
ami csökkenti a City Safety rendszer ütközéselkerülő képességét. Ilyen helyzetekben a
blokkolásgátló fékek és a menetstabilizáló
(ESC79) biztosítja a lehető legjobb fékerőt,
miközben fenntartja a stabilitást.
Szemből jövő fény
A szélvédő vizuális figyelmeztető jelét nehéz
lehet észrevenni erős napfényben, visszatükröződések esetén, napszemüvegben vagy, ha a
járművezető nem egyenesen előre néz.
Hőség
Az utastér magas hőmérséklete esetén, például erős napsütés miatt, a vizuális figyelmeztető szimbólum a szélvédőn ideiglenesen
kikapcsolhat.
78
79
A funkció nem minden piacon áll rendelkezésre.
Electronic Stability Control
A kamera és radar egység látómezeje
A kamera látótere korlátozott, ezért van az,
hogy bizonyos helyzetekben a gyalogosok,
nagyobb állatok, kerékpárosok és járművek
nem észlelhetők vagy a vártnál később észlelhetők.
Lehetséges, hogy a szennyezett járművek észlelése később történik meg, mint másoké és
amikor sötét van, akkor a motorkerékpárosok
későn vagy egyáltalán nem észlelhetők.
Ha egy szöveges üzenet a járművezetői kijelzőn azt mondja, hogy a radar egység gátolva
van, akkor előfordulhat, hogy a City Safety
nem képes a gyalogosok, nagyobb állatok.
kerékpárosok vagy járművek vagy az út vonalainak észlelésére az autó előtt. Ez azt jelenti,
hogy a City Safety működése csökkent lehet.
Azonban a hibaüzenet nem minden helyzetben
jelenik meg, amikor a szélvédő érzékelői
gátolva vannak. A járművezetőnek ezért figyelmet kell fordítania a szélvédő és a kamera és
radar egység előtti területek tisztán tartására.
Vezetői beavatkozás
Hátramenet
Tolatáskor a City Safety rendszer ideiglenesen
kikapcsol.
Alacsony sebesség
A City Safety nagyon alacsony sebességek
mellett - 4 km/h (3 mph) alatt - nem kapcsol
be, ami miatt a rendszer nem avatkozik be az
olyan helyzetekben, amikor az autó lassan
közelíti meg elöl haladó járművet, például parkoláskor.
Aktív járművezető
A járművezető utasításai mindig elsőbbséget
élveznek, ezért a City Safety nem avatkozik be
vagy elhalasztja a figyelmeztetést/beavatkozást az olyan helyzetekben, amikor a járművezető egyértelmű módon kormányoz vagy gázt
ad, akkor sem, ha az ütközés elkerülhetetlen.
Az aktív és éber vezetési magatartás, a szükségtelen figyelmeztetések elkerülése érdekében ezért késleltetheti az ütközési figyelmeztetést és beavatkozást.
FONTOS
A vezetőtámogató rendszer komponenseinek karbantartását csak szervizben szabad
végezni - lehetőleg hivatalos Volvo márkaszervizben.
}}
363
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Különféle beállítások
FIGYELEM
•
A vezetőtámogató rendszerek csak olyan
akadályokra figyelmeztetnek, amelyeket a
radar egység észlel – ezért előfordulhat,
hogy nem vagy csak bizonyos késéssel ad
figyelmeztetést.
•
364
Soha ne várjon figyelmeztetésre vagy
beavatkozásra. Fékezzen, amikor a
helyzet úgy kívánja.
FIGYELEM
•
A figyelmeztetések és a fékezéses beavatkozások késhetnek vagy egyáltalán
nem működhetnek, ha a forgalmi helyzet vagy a külső hatások megakadályozzák azt, hogy a kamera és radar
egység észlelje a gyalogosokat, kerékpárosokat, nagyobb állatokat vagy az
elöl haladó járműveket.
Sötét vagy rossz látási viszonyok miatt
az álló és a lassan mozgó járművekre
valamint nagyobb állatokra vonatkozóan kikapcsolhatnak a figyelmeztetések.
•
A gyalogosokra vonatkozó figyelmeztetések és fékezéses beavatkozások
80 km/h (50 mph) feletti járműsebességeknél kikapcsolnak.
•
Ne helyezzen, ragasszon vagy szereljen
semmit a szélvédő külsejére a kamera
és radar egység elé vagy közelébe —
ez zavarhatja a kamerától függő funkciókat.
•
A kameraérzékelő közelében lévő tárgyak, hó, jég vagy szennyeződések
csökkenthetik annak működését, teljesen inaktiválhatják azt vagy helytelen
működést okozhatnak.
•
Ahhoz, hogy a járművek éjjel észlelhetők legyenek, a fényszóróiknak és a
hátsó lámpáiknak bekapcsolva kell lenniük és fényesen világítaniuk kell.
•
A kamera és radar egység a gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozóan
korlátozott hatótávolsággal rendelkezik. A rendszer addig képes hatékony
figyelmeztetéseket és fékezéses beavatkozásokat nyújtani, amíg a relatív
sebesség 50 km/h (30 mph) alatt van.
Az álló vagy lassan mozgó járművek
esetében a figyelmeztetések és a fékezéses beavatkozások 70 km/h
(43 mph) sebességig hatásosak. A
nagyobb állatok esetében a sebesség
csökkenése kisebb mint 15 km/h
(9 mph) és 70 km/h (43 mph) felett
érhető el. A nagyobb állatok esetében
megjelenő figyelmeztetés és a fékezéses beavatkozás alacsonyabb sebességeken kevésbé hatásos.
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
•
FIGYELEM
Piaci korlátozások
A City Safety automatikus fékezés
funkciója megakadályozhatja az ütközést vagy csökkentheti annak sebességét, de a teljes fékhatás biztosításához
a járművezetőnek mindig be kell nyomnia a fékpedált – akkor is, amikor az
autó automatikusan fékez.
Keresési útvonal a központi kijelző felső nézetében:
A figyelmeztetés és a kormányzási
segítség csak akkor aktiválódik, ha az
ütközés kockázata magas – ezért soha
nem szabad megvárni, hogy a City
Safety beavatkozzon.
•
A gyalogosokra és kerékpárosokra
vonatkozó figyelmeztetések és fékezéses beavatkozások 80 km/h (50 mph)
feletti járműsebességeknél kikapcsolnak.
•
A City Safety erős gyorsítás esetén
nem aktivál semmilyen automata fék
funkciót.
A City Safety nem minden országban áll rendelkezésre. Ha a City Safety nem jelenik meg
a központi kijelző Beállítások menüjében,
akkor az autó nincs felszerelve ezzel a funkcióval.
•
Beállítások
My Car
IntelliSafe
Kapcsolódó információk
•
•
City Safety™ (352. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(347. oldal)
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
365
VEZETŐTÁMOGATÁS
A City Safety funkcióval
kapcsolatos üzenetek
A City Safety funkcióra vonatkozóan számos
üzenet jelenhet meg a járművezetői kijelzőn.
Az alábbiakban néhány példát láthat.
Üzenet
Leírás
City Safety
Amikor a City Safety fékez vagy automatikus fékezést hajtott végre, akkor a járművezetői kijelző számos szimbóluma világíthat egy szöveges üzenettel együtt.
Automat. beavatkozás
City Safety
Csökkentett funkciók. Szerviz szükséges
A
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
A szöveges üzenetek a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetének közepén elhelyezkedő
gomb rövid megnyomásával törölhetők.
Ha az üzenet továbbra is látható, akkor lépjen
kapcsolatba egy műhellyelA.
Kapcsolódó információk
•
366
City Safety™ (352. oldal)
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Lépjen kapcsolatba egy műhellyelA.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Rear Collision Warning*80
FIGYELEM
Warning81
A Rear Collision
(RCW) funkció
segíthet a járművezetőnek annak elkerülésében, hogy egy hátulról érkező autó a járműnek ütközzön.
Az autó mögött haladó járművek vezetőit az
irányjelzők intenzív villogásával figyelmezteti a
funkció a fenyegető ütközésre.
Ha 30 km/h alatti (20 mph) sebesség mellett
a funkció azt észleli, hogy fennáll a veszélye
egy hátulról érkező járművel történő ütközésnek, akkor a biztonságiöv-feszítők megfeszíthetik az első biztonsági öveket. Ütközés esetén a Whiplash Protection System is aktiválódik.
•
Hátsó ütközésfigyelmeztetés.
A funkció nem minden piacon érhető el.
hátsó ütközésfigyelmeztetés.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerjen
bizonyos tényezőket, például a korlátokat és azt, hogy mire kell ügyelnie.
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
Bizonyos esetekben az Rear Collision
Warning (RCW) funkciónak nehéz lehet segíteni a járművezetőt egy ütközés esetén.
Ez előfordulhat például, ha:
•
a hátulról közelítő jármű észlelése túl
későn történik
•
a hátulról érkező jármű az utolsó pillanatban vált sávot
•
utánfutó, kerékpártartó vagy hasonló eszköz van az autó elektromos rendszeréhez
csatlakoztatva - az funkció ekkor automatikusan kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos piacokon az RCW a helyi közlekedési szabályok miatt nem ad figyelmeztetést az irányjelzőkkel - ilyen esetekben a
funkciónak ez a része ki van iktatva.
Kapcsolódó információk
•
•
80
81
82
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele
– nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
•
A hátulról történő ütközés előtt közvetlenül a
funkció a lábféket is működésbe hozhatja,
hogy csökkentse az autó gyorsulását az ütközés során. Azonban a lábfék csak akkor aktiválódik, ha az autó álló helyzetben van. A lábfék
azonnal felold, ha megnyomja a gázpedált.
Ez a funkció a motor minden beindításakor
automatikusan bekapcsol.
•
A Rear Collision Warning*82
korlátai
Vezetéstámogató rendszer (286. oldal)
A Rear Collision Warning* korlátai
(367. oldal)
Whiplash Protection System (45. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 367
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
MEGJEGYZÉS
A Rear Collision Warning* irányjelzőkkel
történő figyelmeztetése kikapcsol, ha a
City Safety funkció ütközésfigyelmeztetés
figyelmeztetési távolsága a legalacsonyabb
"Késői" szintre van állítva.
BLIS*
A BLIS83 funkció célja, hogy segítsen a járművezetőnek az autója mögött vagy mellett
átlósan haladó járművek észlelésében, hogy
segítséget nyújtson az egy irányban sok sávval rendelkező, nagy forgalmú utakon.
A biztonságiöv-előfeszítő és fékező funkciók azonban aktívak maradnak.
MEGJEGYZÉS
A BLIS alapelve
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
Zóna a holttérben
Gyorsan közeledő jármű zónája.
Kapcsolódó információk
•
•
•
83
368
Rear Collision Warning* (367. oldal)
A City Safety figyelmeztetési távolságának
beállítása (356. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(347. oldal)
A BLIS lámpa elhelyezkedése.
A BLIS egy járművezetői segédfunkció, amely
az alábbiakra figyelmeztet:
•
•
járművek az autó holtterében
gyorsan közeledő járművek az autóhoz
legközelebbi bal és jobb oldali sávokban.
A rendszer úgy van kialakítva, hogy akkor reagáljon, amikor:
•
•
az autóját más járművek előzik
az autójához gyorsan közelít egy másik
jármű.
Amikor a BLIS járművet észlel az 1. zónában
vagy gyorsan közeledő járművet a 2. zónában,
akkor a külső tükrön elhelyezett BLIS lámpa
bekapcsol, és folyamatosan világít. Ha a járművezető a figyelmeztetéssel megegyező
oldalon aktiválja az irányjelzőt, akkor a visszajelző lámpa folyamatos fényről villogó és erősebb fényre vált.
Blind Spot Information
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A BLIS akkor aktív, amikor a jármű 10 km/h
(6 mph) feletti sebességgel halad.
FIGYELEM
Ha az elhaladó jármű több mint 15 km/h-val
(9 mph) gyorsabb mint a vezető járműve,
akkor a BLIS nem reagál.
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele
– nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerjen
bizonyos tényezőket, például a korlátokat és azt, hogy mire kell ügyelnie.
MEGJEGYZÉS
A lámpa az autó azon oldalán világít, ahol a
rendszer észlelte a járművet. Ha az autót
mindkét oldalról előzik, akkor mindkét
lámpa egyszerre világít.
•
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
84
A BLIS be- vagy kikapcsolása
A BLIS84 funkció aktiválható vagy inaktiválható.
A funkciót ezzel a gombbal
kapcsolhatja be vagy ki a központi kijelző funkció nézetében.
•
•
ZÖLD gombvisszajelzés – a funkció aktív.
SZÜRKE gombvisszajelzés – a funkció
inaktív.
Ha a BLIS a motor beindításakor aktív, akkor
ezt a külső tükörbe épített visszajelző lámpák
egyszeri felvillanása erősíti meg.
Ha a BLIS a motor leállításakor ki volt kapcsolva, akkor a motor újbóli beindításakor
továbbra is inaktív marad, és nem világítanak a
visszajelző lámpák.
Kapcsolódó információk
•
•
BLIS* (368. oldal)
A BLIS korlátai (370. oldal)
Vezetéstámogató rendszer (286. oldal)
A BLIS be- vagy kikapcsolása (369. oldal)
A BLIS korlátai (370. oldal)
A BLIS funkcióval kapcsolatos üzenetek
(371. oldal)
Blind Spot Information
* Opció/tartozék. 369
VEZETŐTÁMOGATÁS
A BLIS korlátai
FIGYELEM
A BLIS85 funkció bizonyos helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
•
A BLIS éles kanyarokban nem működik.
•
A BLIS tolatás közben nem működik.
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
Kapcsolódó információk
Tartsa tisztán a jelzett felületet – az autó bal és jobb
oldalán is86.
•
•
BLIS* (368. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(347. oldal)
Példák a korlátokra:
•
A szennyeződések, jég és hó borította
érzékelők csökkenthetik a funkciókat és
inaktiválhatják a riasztásokat.
•
A BLIS funkció automatikusan kikapcsol,
ha utánfutó, kerékpártartó vagy hasonló
van csatlakoztatva az autó elektromos
rendszeréhez.
•
A BLIS jó működéséhez, nem lehet kerékpártartó, csomagtartó vagy hasonló az
autó vonóhorgához csatlakoztatva.
85
86
370
Blind Spot Information
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A BLIS funkcióval kapcsolatos
üzenetek
A BLIS87 funkcióra vonatkozóan számos üzenet jelenhet meg a járművezetői kijelzőn. Az
alábbiakban néhány példát láthat.
Üzenet
Leírás
Holttérérzékelő
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Lépjen kapcsolatba egy műhellyelA.
Szerviz szükséges
Holttér-info rendsz. ki
A BLIS és a CTA B kikapcsolt, mert utánfutót csatlakoztattak az autó elektromos rendszeréhez.
Utánfutó csatlakoztatva
A
B
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Cross Traffic Alert*
A szöveges üzenetek a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetének közepén elhelyezkedő
gomb rövid megnyomásával törölhetők.
Ha az üzenet továbbra is látható, akkor lépjen
kapcsolatba egy műhellyelA.
Kapcsolódó információk
•
•
87
BLIS* (368. oldal)
Cross Traffic Alert* (372. oldal)
Blind Spot Information
* Opció/tartozék. 371
VEZETŐTÁMOGATÁS
Cross Traffic Alert*88
A Cross Traffic Alert (CTA) kiegészítő vezetőtámogatás a BLIS89 funkcióhoz, ami úgy van
kialakítva, hogy tolatáskor segítse a járművezetőt az autó mögötti keresztirányú forgalom
észlelésében.
Az automatikus fékezés részfunkció egy
nem észlelt járművel történő ütközés elkerülése érdekében az autó megállításával segítheti a járművezetőt.
A CTA elsődlegesen járművek észlelésére szolgál. Kedvező körülmények között kisebb
objektumok, például kerékpárosok és gyalogosok észlelésére is képes.
A CTA csak akkor aktív, ha az autó hátrafelé
gurul vagy ki van választva a hátrameneti
sebességfokozat.
Ha a CTA azt észleli, hogy valami oldalról
közelít, akkor ezt az alábbiak is jelzik:
•
hangjelzés - a hang a bal oldali vagy a jobb
oldali hangszóróból hallható az iránynak
megfelelően, amelyből az objektum közelít.
•
világító ikon a Parkoló automatika ábrában a képernyőn.
•
ikon a parkolókamera felső nézetében.
A CTA világító ikonja a Parkoló automatika ábrában a képernyőn.
Ha a jármű vezetője nem észleli a CTA figyelmeztetését, és az ütközés elkerülhetetlen,
akkor az autó megállítása érdekében működésbe lép az automatikus fékezés funkció,
miután a járművezetői kijelző egy magyarázó
szöveges üzenetet jelenít meg, hogy miért volt
szükség az autó fékezésére.
Példa olyan területekre, ahol a CTA tolatás közben
segíthet a járművezetőnek az akadályok észlelésében.
A CTA a BLIS funkció kiegészítője azzal, hogy
tolatás közben, például parkolóhelyről történő
kitolatáskor, észlelni képes a keresztirányú forgalmat.
88
89
372
Keresztforgalom-figyelmeztetés, amikor az autó tolat.
Blind Spot Information
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele
– nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerjen
bizonyos tényezőket, például a korlátokat és azt, hogy mire kell ügyelnie.
•
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
•
•
BLIS* (368. oldal)
Parkolósegéd* (400. oldal)
A Cross Traffic Alert*90 be- vagy
kikapcsolása
A járművezető kikapcsolhatja a figyelmeztető funkciót a Cross Traffic Alert (CTA) funkcióban – az automatikus fékezés részfunkció
nem kapcsolható ki és továbbra is aktív
marad.
A funkciót ezzel a gombbal
kapcsolhatja be vagy ki a központi kijelző funkció nézetében.
•
•
ZÖLD gombvisszajelzés – a funkció aktív.
SZÜRKE gomb jelzés – a figyelmeztető jel
és visszajelzés kikapcsol a kijelzőn.
A funkció a motor minden beindításakor automatikusan bekapcsol.
Kapcsolódó információk
•
•
Cross Traffic Alert* (372. oldal)
A Cross Traffic Alert* korlátai (374. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Vezetéstámogató rendszer (286. oldal)
A Cross Traffic Alert* be- vagy kikapcsolása (373. oldal)
A Cross Traffic Alert* korlátai (374. oldal)
A Cross Traffic Alert* funkcióval kapcsolatos üzenetek (376. oldal)
* Opció/tartozék. 373
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Cross Traffic Alert*91 korlátai
Az automatikus fékezéssel rendelkező Cross
Traffic Alert (CTA) funkció bizonyos esetekben korlátozott működéssel rendelkezhet. A
fékezéses beavatkozás 15 km/h alatti sebességek mellett aktív.
FIGYELEM
Az automata fékezés részfunkció csak a
mozgó járműveket észleli – álló akadályokat, kerékpárosokat vagy gyalogosokat például nem.
A CTA bizonyos korlátokkal rendelkezik – a
CTA érzékelők például nem képesek "átlátni" a
parkoló autókon vagy akadályokon.
Az alábbiakban néhány példát láthat az olyan
helyzetekre, amikor a CTA "látómezője" korlátozott és ezért a közeledő járművek nem észlelhetők, amíg nagyon közel nem érnek:
90
91
374
Az autó mélyen helyezkedik el egy parkolóhelyen.
Ferde parkolóhelyen a CTA az egyik oldalon teljesen
"vak".
Vak CTA szektor.
Az a szektor, ahol a CTA észlelni/"látni"
képes.
Azonban, amikor lassan tolat az autóval, akkor
a takaró járműhöz/objektumhoz viszonyított
szög megváltozik, és a holttér gyorsan csökkenni kezd.
Keresztforgalom-figyelmeztetés, amikor az autó tolat.
Keresztforgalom-figyelmeztetés, amikor az autó tolat.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Példák a további korlátokra
• Az automatikus fékezés részfunkció csak
a mozgó járműveket észleli, ezért nem
képes "látni" az álló akadályokat, például
kerékpárosokat vagy gyalogosokat.
•
A szennyeződések, jég és hó borította
érzékelők csökkenthetik a funkciókat és
inaktiválhatják a riasztásokat.
•
A CTA automatikusan kikapcsol, ha utánfutó, kerékpártartó vagy hasonló van csatlakoztatva az autó elektromos rendszeréhez.
•
A CTA jó működéséhez, nem lehet kerékpártartó, csomagtartó vagy hasonló az
autó vonóhorgához csatlakoztatva.
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
Kapcsolódó információk
•
•
Cross Traffic Alert* (372. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(347. oldal)
* Opció/tartozék. 375
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Cross Traffic Alert*92 funkcióval
kapcsolatos üzenetek
zetői kijelzőn. Az alábbiakban néhány példát
láthat.
A Cross Traffic Alert (CTA) funkcióra vonatkozóan számos üzenet jelenhet meg a járműveÜzenet
Leírás
Holttérérzékelő
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Lépjen kapcsolatba egy műhellyelA.
Szerviz szükséges
Holttér-info rendsz. ki
A BLISB és a CTA kikapcsolt, mert utánfutót csatlakoztattak az autó elektromos rendszeréhez.
Utánfutó csatlakoztatva
A
B
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Blind Spot Information System
A szöveges üzenetek a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetének közepén elhelyezkedő
gomb rövid megnyomásával törölhetők.
Ha az üzenet továbbra is látható, akkor lépjen
kapcsolatba egy műhellyelA.
Kapcsolódó információk
•
•
•
92
376
Cross Traffic Alert* (372. oldal)
BLIS* (368. oldal)
A Cross Traffic Alert* korlátai (374. oldal)
Keresztforgalom-figyelmeztetés, amikor az autó tolat.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Jelzőtábla-felismerés*
(RSI93)
A jelzőtábla-felismerő funkció
segíthet a járművezetőnek a sebességgel kapcsolatos jelzőtáblák és bizonyos tiltó táblák észlelésében.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos piacokon a jelzőtábla-felismerő
funkció* csak Sensus Navigation* esetén
lehetséges.
FIGYELEM
•
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerjen
bizonyos tényezőket, például a korlátokat és azt, hogy mire kell ügyelnie.
•
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
Példák az olvasható jelzőtáblákra94.
Az RSI tájékoztatást nyújthat a pillanatnyi
sebességről, amellyel az autópálya vagy
országút kezdődik/végződik és például az előzés tilalmáról vagy a tilos haladási irányról.
Ha az autó elkerül egy sebességkorlátozó táblát, akkor ez megjelenik a járművezetői kijelzőn és a szélvédőre vetített kijelzőn*.
93
94
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele
– nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
Kapcsolódó információk
•
•
Vezetéstámogató rendszer (286. oldal)
A jelzőtábla-felismerő* rendszer aktiválása
vagy inaktiválása (378. oldal)
•
A jelzőtábla-felismerő információk* mutatása (378. oldal)
•
Jelzőtábla-felismerés és Sensus
Navigation* (381. oldal)
•
Figyelmeztetés a sebességhatárolóhoz és
sebességmérő kamerákhoz a jelzőtáblafelismerő rendszertől* (381. oldal)
•
A jelzőtábla-felismerés korlátai*
(384. oldal)
Road Sign Information
Az útjelző táblák piacfüggőek - a jelen leírásban található ábrák csak néhány példát mutatnak.
* Opció/tartozék. 377
VEZETŐTÁMOGATÁS
A jelzőtábla-felismerő* rendszer
aktiválása vagy inaktiválása
MEGJEGYZÉS
A jelzőtábla-felismerés funkció (RSI95) opcionális – a járművezető ki- vagy bekapcsolhatja
ezt a funkciót.
A funkciót ezzel a gombbal
kapcsolhatja be vagy ki a központi kijelző funkció nézetében.
•
•
•
Ha be van kapcsolva az automata
sebességkorlátozó funkció, akkor a jelzőtábla-információk akkor is megjelennek a járművezetői kijelzőn, ha nincs
bekapcsolva a jelzőtábla-felismerő
funkció.
•
Ha el akarja távolítani a jelzőtáblainformációkat a járművezetői kijelzőről,
akkor ki kell kapcsolnia az automata
sebességkorlátozót és a jelzőtábla-felismerést is.
•
Amikor az automata sebességhatároló
funkció aktív, de a jelzőtábla-felismerés
inaktív, akkor nincsenek figyelmeztetések a jelzőtábla-felismerés funkciótól.
A figyelmeztetésekhez be kell kapcsolni a jelzőtábla-felismerést is.
ZÖLD gombvisszajelzés – a funkció aktív.
SZÜRKE gombvisszajelzés – a funkció
inaktív.
Kapcsolódó információk
•
•
•
95
96
97
378
Jelzőtábla-felismerés* (377. oldal)
Automatikus sebességhatároló
(299. oldal)
A jelzőtábla-felismerés korlátai*
(384. oldal)
A jelzőtábla-felismerő információk*
mutatása
A jelzőtábla-felismerés funkció (RSI96) a helyzettől és a jelzőtáblától függően különböző
módokon mutatja a jelzőtáblákat.
Példa97 az észlelt sebességinformációkra.
Amikor a funkció sebességkorlátozást magában foglaló jelzőtáblát észlel, akkor szimbólumként megjeleníti a táblát és egy színes jelzést a sebességmérőben.
Ha az autó Sensus Navigation* rendszerrel van
felszerelve, akkor a sebességgel kapcsolatos
információk is felhasználásra kerülnek a térképadatokból, ami azt jelenti, hogy a járművezetői kijelző akkor is mutathatja vagy módosíthatja a sebességkorlátozásra vonatkozó infor-
RSI: Road Sign Information.
Road Sign Information
Az útjelző táblák piacfüggőek - a jelen útmutatóban található illusztrációk csak egy példákat mutatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
mációkat, ha nem haladt el a sebességre
vonatkozó jelzőtábla mellett.
A sebességhatároló szimbólum mellett, egy további97 jelzés is megjelenhet, például az
"előzni tilos".
Ha a járművezető behajt egy
behajtani tilos táblával jelzett
útra, akkor figyelmeztetésként ennek a jelzőtáblának97
a szimbóluma villog a járművezetői kijelzőn.
Ha az autó Sensus Navigation* felszereltségű,
akkor a térkép adatokat is felhasználja annak
meghatározásához, hogy az autó rossz irányban halad-e.
végén – akkor egy szimbólum jelenik meg a
járművezetői kijelzőn a megfelelő jelzőtáblával.
Ha az autó Sensus Navigation* felszereltségű,
akkor normális esetben a közvetlen sebességkorlátozó táblák jelennek meg – a közvetett
sebességkorlátozó táblák csak akkor jelennek
meg, ha a térképadatok nem tartalmaznak a
kérdéses útszakaszra vonatkozó információkat.
Amikor a funkció "közvetett sebességkorlátozó táblát" észlel, amely a jelenlegi sebességkorlát végét jelzi – például egy autópálya
97
Amikor elkerül egy közvetlen sebességkorlátozó táblát, és a sebességkorlátozás változik,
akkor megjelenik a megfelelő jelzőtábla a járművezetői kijelzőn.
Példa közvetlen sebességkorlátozó táblára97.
Példa közvetett sebességkorlátozó táblára97:
Összes korlátozás vége.
Autópálya vége.
A járművezető hangos figyelmeztetést is kaphat, amikor behajtani tilos táblával jelzett út
felé halad, ha be van kapcsolva a Jelzőtábla
hangos figyelmeztetés funkció.
Sebességkorlátozás vagy autópálya
vége
Módosult sebességkorlátozás
A járművezetői kijelzőn látható szimbólum
10-30 másodperc után kialszik, és ez addig
így marad, amíg el nem kerüli a következő
sebességgel kapcsolatos jelzőtáblát.
Az útjelző táblák piacfüggőek - a jelen útmutatóban található illusztrációk csak egy példákat mutatnak.
A járművezetői kijelzőn látható szimbólum
körülbelül 5 perc után kialszik, amíg el nem
kerüli a következő sebességgel kapcsolatos
jelzőtáblát.
Ha az autó Sensus Navigation* felszereltségű,
akkor a sebességkorlátozó táblák megjelennek
a járművezetői kijelzőn, amikor a térképadatok
sebességre vonatkozó információkat tartalmaznak, akkor is, ha nem került el közvetlen
jelzőtáblát. Ha nincsenek információk a térképadatokban, akkor a jelzőtáblák a sebességkorlátozó tábla elkerülését követően
körülbelül 3 perc elteltével eltűnnek.
}}
* Opció/tartozék. 379
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Kiegészítő táblák
Példák a kiegészítő táblákra97.
Bizonyos esetekben ugyanarra az útra különböző sebességkorlátozások érvényesek - egy
kiegészítő tábla jelzi azokat a körülményeket,
amelyekre a különböző sebességek vonatkoznak. Az útszakasz különösen balesetveszélyes
lehet például esőben és/vagy ködben.
Az esőre vonatkozó kiegészítő tábla csak
akkor jelenik meg a kijelzőn, ha használatban
vannak az ablaktörlők.
Ha az autó elektromos rendszeréhez utánfutó
van csatlakoztatva és elhagy egy jelzőtáblát,
amely a "pótkocsi" kiegészítő jelzéssel van
ellátva, akkor a jelzett sebesség megjelenik a
járművezetői kijelzőn.
97
98
380
Bizonyos sebességkorlátozások például csak bizonyos
távolság után vagy bizonyos
napszakban érvényesek. A
járművezetőt egy kiegészítő
jel figyelmezteti a helyzetre a
sebességet mutató szimbólum alatt. A járművezetői kijelző kiegészítő
szimbóluma a "DIST" vagy "TIME" jelzést
mutatja.
Kapcsolódó információk
•
•
Jelzőtábla-felismerés* (377. oldal)
A jelzőtábla-felismerés korlátai*
(384. oldal)
A kiegészítő tábla üres keret
formájában jelenik meg a járművezetői kijelző sebesség
szimbóluma alatt97, ami azt
jelenti, hogy a funkció kiegészítő táblát észlelt a pillanatnyi sebességkorlátozásra
vonatkozó további információkkal.
"Iskola" és "Gyermekek" jelzőtábla.
Ha "Iskola" vagy "Gyermekek" veszélyt jelző tábla97
szerepel a műholdas navigáció térképadataiban98, akkor
a járművezetői kijelző ilyen
típusú táblát mutat.
Az útjelző táblák piacfüggőek - a jelen útmutatóban található illusztrációk csak egy példákat mutatnak.
Csak Sensus Navigation* rendszerrel felszerelt autókban.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Jelzőtábla-felismerés és Sensus
Navigation*
Ha az autó Sensus Navigation* rendszerrel van
felszerelve, akkor a sebességinformációk az
alábbi esetekben jelennek meg a navigációban:
•
•
Olyan jelzőtáblák észlelésekor, amelyek
közvetve jeleznek sebességkorlátozást,
például autópálya, osztottpályás úttest és
település-névtáblák.
Figyelmeztetés a
sebességhatárolóhoz és
sebességmérő kamerákhoz a
jelzőtábla-felismerő rendszertől*
A jelzőtábla-felismerés (RSI99) olyan részfunkciókat foglal magában, amelyek figyelmeztethetik a járművezetőt, ha túllépte a
sebességkorlátot vagy sebességmérő kamerák esetén.
Ha az előzőleg észlelt sebességkorlátozó
tábla feltételezhetően már nem érvényes,
hanem új jelzőtábla észlelése történik.
MEGJEGYZÉS
Ha harmadik fél letöltött alkalmazását
használja a navigáláshoz, akkor nincs
támogatás a sebességgel kapcsolatos
információkhoz.
A sebességfigyelmeztetés az
érvényben lévő maximális
sebességet mutató szimbólum100 átmeneti villogása formájában jelenik meg a járművezetői kijelzőn a megengedett sebesség túllépésekor.
Mindig sebességfigyelmeztetést kap, ha meghaladja a sebességhatárt egy sebességmérő
kamera információval kapcsolatban.
A Sebességkorlátra figyelmeztetés figyelmezteti a járművezetőt, amikor túllépi az
érvényben lévő sebességkorlátozást vagy egy
előre beállított "csúcssebességet" – ez a
figyelmeztetés körülbelül 1 perc elteltével
megismétlődik ugyanazon a sebességkorlátozási területen belül, ha a járművezető nem
csökkenti a sebességet.
Bizonyos piacokon a jelzőtábla-felismerő
funkció* csak Sensus Navigation* esetén
lehetséges.
MEGJEGYZÉS
Sebességkorlátra figyelmeztetés
Sebességmérő kamera vagy sebességhatár figyelmeztetések példái a járművezetői kijelzőn.
A sebességkorlát túllépésére vonatkozó új
figyelmeztetés, egy emlékeztetőt is beleértve,
csak akkor kerül kiadásra, amikor az autó új/
különböző sebességkorlátozási területhez ér.
Kapcsolódó információk
•
Jelzőtábla-felismerés* (377. oldal)
99 Road Sign Information
100A jelzőtáblák az egyes piacok
esetében egyediek lehetnek – a képen csak egy példa látható.
}}
* Opció/tartozék. 381
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
MEGJEGYZÉS
Ahhoz, hogy hangos figyelmeztetést kapjon a kívánt sebesség meghaladásakor,
akkor a Sebességkorlátra
figyelmeztetés funkciót aktiválni kell és a
Jelzőtábla hangos figyelmeztetés részfunkciót Be állásba kell kapcsolni. Ezután
hangos figyelmeztetést kap, ha az autó
átlépi a jelzőtábla-felismerő funkció által, a
járművezetői kijelzőn jelzett sebességet.
Sebességmérő kamera figyelmeztetés
A jelzőtábla-felismerés és
Sensus Navigation felszereltségű autó tájékoztatást nyújthat a közeledő sebességmérő
kamerákról a járművezetői
kijelzőn101
MEGJEGYZÉS
Akusztikus figyelmeztetés lehetősége áll
rendelkezésre a sebességmérő kamerákhoz, attól függetlenül, hogy az autó sebessége meghaladta-e a sebességkorlátot,
akkor is, ha ki van kapcsolva a Jelzőtábla
hangos figyelmeztetés funkció.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Jelzőtábla-felismerés* (377. oldal)
A jelzőtábla-felismerő funkció* figyelmeztetéseinek aktiválása vagy inaktiválása
(382. oldal)
A jelzőtábla-felismerés korlátai*
(384. oldal)
Ha az autó a Sebességkorlátra
figyelmeztetés funkció bekapcsolt állapotában túllépi az észlelt sebességkorlátozást,
akkor sebességfigyelmeztetés figyelmezteti a
járművezetőt, amikor az autó egy sebességmérő kamerához közeledik, feltéve, hogy a kérdéses terület navigációs térképe tartalmaz
információkat a sebességmérő kamerákról.
101 A sebességmérő kamera
102 Road Sign Information
382
A jelzőtábla-felismerő funkció*
figyelmeztetéseinek aktiválása
vagy inaktiválása
A jelzőtábla-felismerés Sebességkorlátra
figyelmeztetés részfunkciója (RSI102) opcionális – a járművezető ki- vagy bekapcsolhatja
ezt a funkciót.
A sebességfigyelmeztetés aktiválása
1.
Válassza ki a Beállítások My Car
IntelliSafe Road Sign Information
lehetőséget a központi kijelző felső nézetében.
2. Válassza a Sebességkorlátra
figyelmeztetés lehetőséget.
> A funkció aktiválódik és megjelenik a
sebességhatár-választó.
A sebességfigyelmeztetés határának
beállítása
A járművezető beállíthatja, hogy a kitáblázott
sebességnél magasabb sebesség esetén kapjon-e figyelmeztetést.
információk a navigációs térképen nem minden piacon/területen állnak rendelkezésre.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Állítsa be a sebességfigyelmeztetés határát az
alábbiak szerint:
1.
Válassza ki a Beállítások My Car
IntelliSafe Road Sign Information
lehetőséget a központi kijelző felső nézetében.
2. Válassza a Sebességkorlátra
figyelmeztetés lehetőséget.
> A funkció aktiválódik és megjelenik a
sebességhatár-választó.
3. Állítsa be a sebességfigyelmeztetés
határát a fel/le nyilakkal a képernyőn.
Vegye figyelembe, hogy a
funkció semmilyen beállított
korlátot nem vesz figyelembe, amikor a járművezetői
kijelző a sebességmérő
kamera szimbólumot
mutatja.
A hangjelzés aktiválása
sebességfigyelmeztetéssel
A hangos figyelmeztetés beállítása az alábbiak
szerint módosítható:
1.
Válassza ki a Beállítások My Car
IntelliSafe Road Sign Information
lehetőséget a központi kijelző felső nézetében.
2. Jelölje ki/szüntesse meg a Jelzőtábla
hangos figyelmeztetés jelölését a
hangos figyelmeztetés aktiválásához/
kikapcsolásához.
A Jelzőtábla hangos figyelmeztetés funkció
aktív állapotában a járművezető akkor is figyelmeztetést kap, amikor egy egyirányú forgalom/behajtani tilos bejáratához közelít.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Jelzőtábla-felismerés* (377. oldal)
Figyelmeztetés a sebességhatárolóhoz és
sebességmérő kamerákhoz a jelzőtáblafelismerő rendszertől* (381. oldal)
A jelzőtábla-felismerés korlátai*
(384. oldal)
Az Traffipaxra figyelmeztetés
aktiválása
Ha az autó Sensus Navigation* felszereltséggel rendelkezik és a térképadatok sebességmérő kamerákra vonatkozó információkat tartalmaznak, akkor a járművezető beállíthatja, hogy
hangos figyelmeztetést kapjon, amikor sebességmérő kamerához közeledik.
A hangos figyelmeztetés beállítása az alábbiak
szerint módosítható:
1.
Válassza ki a Beállítások My Car
IntelliSafe Road Sign Information
lehetőséget a központi kijelző felső nézetében.
2. Jelölje ki/távolítsa a Sebességmérő
kamera hangos figyelmeztet jelölését a
hallható sebességmérő kamera figyelmeztetés aktiválásához/kikapcsolásához.
* Opció/tartozék. 383
VEZETŐTÁMOGATÁS
A jelzőtábla-felismerés korlátai*
MEGJEGYZÉS
(RSI103)
A jelzőtábla-felismerés
funkció bizonyos helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
Az alábbiakban talál példákat arra, hogy mi
csökkentheti a funkció működését:
•
•
•
•
Az RSI funkció bizonyos típusú kerékpártartókat (az elektromos utánfutó-csatlakozó aljzathoz) csatlakoztatott utánfutóként értelmezhet. Ilyen esetekben a járművezetői kijelző helytelen sebességinformációkat mutathat.
Kifakult jelzőtáblák
Kanyarokban elhelyezett jelzőtáblák
Elfordult vagy sérült jelzőtáblák
MEGJEGYZÉS
A táblák magasan az út felett vannak elhelyezve
•
Teljesen/részben takarásban lévő vagy
rosszul elhelyezett táblák
•
teljesen vagy részben jéggel, hóval és/
vagy szennyeződéssel takart jelzőtáblák
•
a digitális úttérképek104 elavultak, pontatlanok vagy nem tartalmaznak sebesség
információkat105.
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
Driver Alert Control
A Driver Alert Control (DAC) funkció célja,
hogy segítsen a járművezetőnek észlelni azt,
amikor elkezdi következetlenül vezetni a járművet, például, ha a járművezető figyelmetlenné válik vagy elálmosodik.
A DAC célja a vezetési képesség lassú csökkenésének észlelése és elsősorban főutakon történő használatra szolgál. A funkció nem városi
forgalomban történő használatra szolgál.
A funkció akkor aktív, amikor a sebesség meghaladja a 65 km/h (40 mph) értéket és addig
marad bekapcsolva, amíg a sebesség
60 km/h (37 mph) felett van.
Kapcsolódó információk
•
•
Jelzőtábla-felismerés* (377. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(347. oldal)
MEGJEGYZÉS
Bizonyos piacokon a jelzőtábla-felismerő
funkció* csak Sensus Navigation* esetén
lehetséges.
A DAC meghatározza az autó helyzetét a sávban.
103Road Sign Information
104 Sensus Navigation* felszereltségű autókban.
105 A térképadatok nem minden területen állnak rendelkezésre
384
sebesség információkkal.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A kamera észleli az úttest szélének jelöléseit
és összeveti az út elhelyezkedését a járművezető kormánymozdulataival.
FIGYELEM
FIGYELEM
A Driver Alert Control használata nem javasolt a vezetés meghosszabbítására. A járművezetőnek ehelyett rendszeres időnként
pihenőket kell terveznie, és gondoskodnia
kell arról, hogy jól kipihent legyen.
FIGYELEM
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele
– nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerjen
bizonyos tényezőket, például a korlátokat és azt, hogy mire kell ügyelnie.
•
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
A Driver Alert Control riasztásait nagyon
komolyan kell venni, mert az álmos járművezető gyakran nincs tudatában saját állapotának.
Ha a riasztás megszólal vagy fáradtnak érzi
magát:
Amint lehet, álljon meg biztonságosan
az autóval, és pihenjen.
Az autót szabálytalanul vezetik a sávban.
•
Ha a vezetési viselkedés
jelentősen következetlenné
válik, akkor a járművezetőt ez
a szimbólum figyelmezteti a
járművezetői kijelzőn, amelyet egy hangjelzés és a Ideje
szünetet tartani szöveges üzenet kísér.
Tanulmányok igazolják, hogy fáradtan
éppen olyan veszélyes vezetni, mint alkohol
vagy egyéb serkentő szerek befolyása alatt.
Ha az autó Sensus Navigation* felszereltségű
és aktív a Útmutatás pihenő megállóhoz
funkció, akkor javaslatok jelennek meg a
pihenő megfelelő helyével kapcsolatban.
Kapcsolódó információk
•
•
Vezetéstámogató rendszer (286. oldal)
A Driver Alert Control be- vagy kikapcsolása (386. oldal)
A figyelmeztetés egy idő után megismétlődik,
ha a járművezetési viselkedés nem javul.
}}
* Opció/tartozék. 385
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
Pihenőhelyre vezetés kiválasztása a Driver
Alert Control funkció figyelmeztetése esetén (386. oldal)
•
A Driver Alert Control korlátai (387. oldal)
A Driver Alert Control be- vagy
kikapcsolása
A Driver Alert Control (DAC) funkció aktiválható vagy inaktiválható.
1. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Válassza ki a My Car IntelliSafe
Driver Alert Control lehetőséget.
3. Jelölje ki vagy szüntesse meg a Éberségi
figyelmeztetés kijelölését a funkció aktiválásához vagy inaktiválásához.
Pihenőhelyre vezetés kiválasztása
a Driver Alert Control funkció
figyelmeztetése esetén
A Sensus Navigation* felszereltségű autókban a járművezető aktiválhat egy útmutatót,
amely automatikusan javaslatot tesz egy
megfelelő pihenőhelyre, amikor a Driver Alert
Control (DAC) figyelmeztetést ad.
Lehetőség van annak kiválasztására, hogy
aktív vagy inaktív legyen a Útmutatás pihenő
megállóhoz funkció.
1.
Kapcsolódó információk
•
•
Driver Alert Control (384. oldal)
A Driver Alert Control korlátai (387. oldal)
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2. Válassza ki a My Car IntelliSafe
Driver Alert Control lehetőséget.
3. Jelölje ki vagy szüntesse meg a
Útmutatás pihenő megállóhoz kijelölését a funkció aktiválásához vagy inaktiválásához.
Kapcsolódó információk
•
•
386
Driver Alert Control (384. oldal)
A Driver Alert Control korlátai (387. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Driver Alert Control korlátai
Sávtartó segéd
A Driver Alert Control (DAC) funkció bizonyos
helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
Bizonyos esetekben a rendszer akkor is figyelmeztetést ad ki, ha a vezetési képesség nem
csökken, például:
A sávtartó segéd (LKA106) funkciója, hogy
autópályán vagy hasonló főbb útvonalakon
haladva csökkentse annak a kockázatát, hogy
az autó véletlenül elhagyja a sávot.
A sávtartó segéd visszakormányozza az autót
a sávjába és/vagy a kormánykerék rezgésével
figyelmezteti a járművezetőt.
•
•
erős oldalszélben
nyomvályús útfelületeken.
FIGYELEM
Bizonyos esetekben – például a Pilot
Assist* funkció használatakor – a vezetési
stílus akkor sem változik, ha a járművezető
fáradt, ami azt eredményezi, hogy a vezető
nem kap figyelmeztetést a DAC funkciótól.
Ezért fontos, hogy mindig álljon meg, és
tartson pihenőt már a fáradtság legenyhébb érzése esetén is, akár kap figyelmeztetést a funkciótól, akár nem.
A sávtartó rendszer a 65-200 km/h
(40-125 mph) sebességtartományban működik a tisztán látható oldalvonalakkal rendelkező utakon.
Keskeny utakon előfordulhat, hogy a funkció
nem elérhető, ebben az esetben készenléti
üzemmódba kapcsol. A funkció akkor válik
újra elérhetővé, amikor az út elég széles.
A sávtartó segéd visszakormányozza az autót a sávjába.
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
A sávtartó segéd a kormánykerék rezgésével figyelmeztet.
Kapcsolódó információk
•
•
Driver Alert Control (384. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(347. oldal)
106Lane
Keeping Aid
Egy kamera figyeli az út/sáv oldalvonalait.
}}
* Opció/tartozék. 387
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
A beállításoktól függően, a sávtartó segéd az
alábbiaknak megfelelően viselkedik:
• Kormányzássegítő aktiválva: Amikor az
FIGYELEM
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele
– nem képes minden helyzet kezelésére bármilyen forgalmi, időjárási és
útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer használata előtt megismerjen
bizonyos tényezőket, például a korlátokat és azt, hogy mire kell ügyelnie.
•
A vezetőtámogató funkciók nem
helyettesítik a járművezető figyelmét és
ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért
és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési
szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően.
autó megközelít egy oldalvonalat, akkor a
funkció aktívan visszakormányozza az
autót a sávjába, enyhe nyomatékot alkalmazva a kormánykerékre.
• Figyelmeztetés aktiválva: Ha az autó
átlépne egy oldalvonalat, akkor a kormánykerék rezgése figyelmezteti a járművezetőt.
Olyan lehetőség is van, ahol a kormányzási
segítség és a figyelmeztetés is egyidejűleg
működjön.
MEGJEGYZÉS
Amikor be van kapcsolva az irányjelző/
villogó, akkor nincsenek kormányzásos
beavatkozások vagy riasztások a sávtartó
segédtől.
A sávtartó segéd nem avatkozik be
A sávtartó segéd éles belső kanyarokban nem kapcsol be.
Bizonyos esetekben a sávtartó segéd lehetővé
teszi az oldalvonalak átlépését anélkül, hogy
kormányzási segítséggel avatkozna be vagy
figyelmeztetne – például az irányjelzők használatakor vagy kanyarok levágásakor.
Kezek a kormánykeréken
A kormányzási segéd sávtartó segéd funkcióval működéséhez a járművezetőnek a kormánykeréken kell tartania a kezeit, amit a
rendszer folyamatosan figyel.
Ha a járművezető nem tartja
a kezeit a kormánykeréken,
akkor egy figyelmeztető jelzés hallható és egy üzenet
ösztönzi a járművezetőt az
autó aktív kormányzására.
388
VEZETŐTÁMOGATÁS
• Lane Keeping Aid Kormányozzon
Ha a járművezető engedelmeskedik a kormányzás elkezdésére történő felhívásnak,
akkor a funkció készenléti üzemmódba kapcsol, és ez az üzenet jelenik meg:
• Lane Keeping Aid Készenlét a
kormányzás alkalmazásáig
A funkció ezután nem lesz elérhető, amíg a járművezető el nem kezdi újból kormányozni az
autót.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Vezetéstámogató rendszer (286. oldal)
A sávtartó segéd aktiválása vagy inaktiválása (389. oldal)
A sávtartó segéd korlátai (390. oldal)
A sávtartó segéd szimbólumai és üzenetei
(391. oldal)
A sávtartó segéd aktiválása vagy
inaktiválása
A sávtartó segéd beavatkozási
módjának kiválasztása
A Lane Keeping Aid (LKA) funkció (LKA107)
opcionális – a járművezető ki- vagy bekapcsolhatja ezt a funkciót.
A funkciót ezzel a gombbal
kapcsolhatja be vagy ki a központi kijelző funkció nézetében.
A járművezető beállíthatja, hogyan reagáljon
a Lane Keeping Aid (LKA108), ha az autó
elhagyja a sávját.
1. Válassza ki a Beállítások My Car
IntelliSafe lehetőséget a központi kijelző
felső nézetében.
•
•
2. Válassza ki, hogyan reagáljon a funkció
Lane Keeping Aid mód esetén:
• Kormány