Volvo S90 Twin Engine 2019 Early Sensus Navigation

Volvo S90 Twin Engine 2019 Early Sensus Navigation
SEN SUS N A V IG A TIO N
SENSUS NAVIGATION
A Sensus Navigation egy műholdas forgalmi információs és navigációs
rendszer.
A termék tökéletesítése érdekében, a fejlesztői munka folyamatosan zajlik. A módosítások azt jelenthetik, hogy a mellékletben található informá-
ciók, leírások és illusztrációk eltérnek az autóban található berendezésektől. Fenntartjuk az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
TARTALOMJEGYZÉK
NAVIGÁCIÓ
2
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
A navigációs rendszer* aktiválása és
inaktiválása
4
Szimbólumok és gombok a navigációs rendszerben*
5
Információs kártya a navigációs rendszerben*
6
Navigációs rendszer* a központi kijelzőn
6
Navigációs rendszer* a járművezetői
kijelzőn
8
A navigációs rendszer* aktiválása és
inaktiválása a járművezetői kijelzőn
9
Navigációs rendszer* a szélvédőre
vetített kijelzőn*
9
A navigációs rendszer* vezérlése
hangfelismeréssel
9
POI-k mutatása az útvonal mentén
17
Irányítási pontok mutatása az útitervben
18
Forgalmi zavarok a térképen
18
Forgalmi torlódás az útvonal mentén
19
Kerülőút kiválasztása a navigációs
rendszerben*
20
Valós idejű közlekedési információk
20
A valós idejű közlekedési információk
aktiválása és inaktiválása
21
Navigációs rendszer beállításai*
22
Térképbeállítások
22
Az útvonal és az országúti navigáció
beállításai
23
Úti cél megadása közvetlenül térképen
Forgalmi beállítások
10
24
Úti cél megadása címmel
Térképfrissítések
11
25
Úti cél megadása szabad szöveges
kereséssel
11
Térképek frissítése számítógépen és
USB eszközön keresztül
26
Úti cél megadása érdekes pont használatával
Térképek frissítése online autóból
12
28
29
Úti cél megadása a legutóbbi/
kedvenc/könyvtár használatával
13
A navigációs rendszerrel* kapcsolatos gyakran ismételt kérdések
A navigációs rendszer licencszerződése*
30
A navigációs rendszer* szerzői jogai
33
Úti cél megadása Send to Car funkcióval
14
Útiterv
15
Útiterv mutatása
16
Szerkessze vagy törölje az útitervet
16
Alternatív útvonal mutatása
17
Betűrendes tárgymutató
35
NAVIGÁCIÓ
NAVIGÁCIÓ
A navigációs rendszer* aktiválása
és inaktiválása
A navigációs rendszer a vezetőajtó nyitásakor
automatikusan aktiválódik és csak akkor kapcsol
ki, amikor a járművezető elhagyja az autót, és
bezárja azt.
A navigáció aktiválása
Jelenítse meg a térkép képét a központi kijelzőn
a felső nézetet (1) megérintve a kezdőlap nézeten.
Ha a központi kijelző nem mutatja a navigációs
rendszer alnézetet – nyomja meg röviden kétszer
a kezdőlap gombot (2), majd érintse meg a navigációs rendszer (1) csempét.
A navigáció kikapcsolása
A navigációs rendszer nem kapcsolható ki,
hanem a háttérben mindig működik - csak akkor
kapcsol ki, amikor a járművezető elhagyja és
bezárja az autót.
MEGJEGYZÉS
A navigációs rendszer a motor leállított állapotában is használható. Amikor az akkumulátor
töltöttségi szintje nagyon lecsökken, akkor a
rendszer kikapcsol.
Ezután az aktuális terület jelenik meg a térképen,
ahol az autót egy kék háromszög jelképezi.
Nyomja meg ezt a szimbólumot
a térkép képének mutatásához
a teljes központi kijelzőn.
Kapcsolódó információk
•
Navigációs rendszer* a központi kijelzőn
(6. oldal)
•
Navigációs rendszer* a járművezetői kijelzőn
(8. oldal)
•
Navigációs rendszer* a szélvédőre vetített
kijelzőn* (9. oldal)
FIGYELEM
Tartsa be az alábbiakat.
Navigációs rendszer csempe
•
Irányítsa teljes figyelmét az útra és összpontosítson teljesen a vezetésre.
•
•
Tartsa be az érvényben lévő közlekedési
szabályokat és vezessen józan ítélőképességgel.
A navigációs rendszer* vezérlése hangfelismeréssel (9. oldal)
•
Szimbólumok és gombok a navigációs rendszerben* (5. oldal)
•
Az időjárási feltételek vagy az évszakok
hatással vannak az útviszonyokra, ezért
bizonyos útmutatások kevésbé megbízhatóak lehetnek.
Kezdőlap gomb
4
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
Szimbólumok és gombok a
navigációs rendszerben*
A térkép a központi kijelzőn szimbólumokat és
színeket mutat, amelyek a különböző utakról és
az autó körülötti területről valamint az útvonalról
nyújtanak információkat. Egy különböző beállításokhoz tartozó gombokat tartalmazó eszközsáv a
bal oldalon.
Hangos útmutatás ideiglenes bekapcsolása/
kikapcsolása
Szimbólumok és gombok a térképen
érkezési idő/hátralévő utazási idő
Mutatja az útiterv irányítási pontjainak listáját
Távolság az úti céltól
Úti célok/köztes úti célok megadása
Iránytű/vált az észak felfelé és utazási irány
felfelé nézetek között
Megszakítja a célbairányítást
Indító
Mutatja az útiterv érdekes helyeinek listáját
(POI1) és a közlekedési információk listáját
Úti cél/végső úti cél
Következő művelet
2D és 3D nézet között váltja a térképkijelzőt
Útiterv és alternatív útvonal
A térkép visszaállításához az autó követéséhez
Érdekes pont (POI1)
Közlekedési információk
Kis méretűvé teszi (kibontott nézet) vagy
nagy méretűvé teszi (teljes képernyő) a térkép képét
Úti cél/végső úti cél
Kapcsolódó információk
•
Információs kártya a navigációs rendszerben*
(6. oldal)
•
•
Forgalmi zavarok a térképen (18. oldal)
•
Forgalmi torlódás az útvonal mentén
(19. oldal)
Autó a tervezett útvonalon
Összecsukja az eszköz mezőt
Valós idejű közlekedési információk
(20. oldal)
Az aktuális hangos útmutatás megismétlése
Összecsukja az eszköz mezőt
Kerülőút számítása
1
Point of Interest
* Opció/tartozék.
5
NAVIGÁCIÓ
Információs kártya a navigációs
rendszerben*
Minden térképikon, például az úti célok, köztes
úti célok és kedvencek, információs kártyával
rendelkezik, amely az ikont megérintve megnyílik.
•
POI-k mutatása az útvonal mentén
(17. oldal)
Navigációs rendszer* a központi
kijelzőn
A navigációs rendszer számos különböző módon
jelenik meg és kezelhető, például a központi
kijelzőn.
Az információs kártya megnyomása egy kis kártyát jelenít meg, két megnyomásra egy több információt tartalmazó, nagyobb kártya jelenik meg. Az
információs kártya tartalma és a lehetőségek az
ikon típusától függően változnak.
Például egy bejelölt érdekes pont (POI2) esetén
a járművezető az alábbi lehetőségek közül választhat:
• Navigáció indítása - a hely úti célként mentése
• Hozzáadás útpontként - a hely köztes úti
célként mentve (csak a megadott úti célnál
jelenik meg)
• Mentés - a hely mentve a könyvtárban
• Eltávolítás az útitervből - a hely eltávolításra került, ha tartalmazta az útiterv
• Közeli POI - érdekes helyek, amikor az autó
helyzete megjelenik
Kapcsolódó információk
•
•
2
6
Útiterv (15. oldal)
Úti cél megadása érdekes pont használatával
(12. oldal)
A navigációs rendszer minden beállításának meghatározása a központi kijelzőn történik. Itt állít-
Point of Interest
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
hatja be a járművezető, hogyan jelenjen meg a
térkép és itt vihet be úti célokat.
Ha a térkép képe nem látható a központi kijelzőn
– érintse meg a felső csempét (navigációs rendszer).
Hol vagyok?
Mi az autó pillanatnyi földrajzi elhelyezkedése?
•
Nyomja meg a térkép autó szimbólumát (kék
háromszög) - az információ közvetlenül a térképen jelenik meg.
Az autó szimbólum megkeresése a
térképen
A térkép nagyítása vagy kicsinyítése és
a térképen történő mozgást követően,
bizonyos esetekben nehéz lehet visszatalálni az autó helyéhez. Nyomja meg a
szálkeresztet, hogy visszaállítsa a térképet az autó
szimbólum követésére.
Észak vagy a haladási irány felfelé a
térképen
Az autó mozgásának a térképhez viszonyított megjelenítésére kétféle mód
van. Nyomja meg a szimbólumokat az
észak felfelé vagy a haladási irány felfelé nézet közötti váltáshoz a térképen.
Amikor a térkép az észak felfelé módban van,
akkor az autó szimbólum az aktuális égtáj irányába mozog a térképen. Ha az autó szimbólum
balra mozog a térképen, akkor az autó nyugati
irányban halad.
Amikor az autó szimbólum felfelé mutat, akkor a
térkép attól függően fordul el az autó szimbólum
alatt, hogy merre fordul az autó. Az iránytű szimbólum észak (N) felé mutat a térképen, az iránytű
közepe pedig arrafelé mutat, amerre az autó eleje
néz.
Az iránytű szimbólumai
égtáj
N
Észak
NE
Észak-kelet
E
Kelet
SE
Dél-kelet
S
Dél
SW
Dél-nyugat
W
Nyugat
NW
Észak-nyugat
2D vagy 3D megjelenítés
Érintse meg a szimbólumokat a 2D és
3D megjelenítés közötti váltáshoz.
A 3D megjelenítés esetében az autó
haladási iránya mindig felfelé mutat. A
térkép attól függően fordul el az autó
szimbólum alatt, hogy merre fordul az
autó. Az iránytű szimbólum jelzi, hogy melyik az
északi irány (N) a térképen, és az iránytű közepe
arra mutat, amerre az autó eleje néz. A térkép
méretaránya 3D módban nem jelenik meg.
2D megjelenítés esetén a térkép az északi iránynyal felfelé jelenik meg és az autó szimbólum a
térkép aktuális égtája felé mozog a térképen.
Nagyítás
A térképet a központi kijelző kétszer egymás történő gyors megnyomásával vagy két ujját a központi kijelzőre helyezve, és egymástól eltávolítva
lehet nagyítani.
Kicsinyítés
Kicsinyítse a térképet két ujjával egyszer megérintve a központi kijelzőt vagy két ujját összehúzva a központi kijelzőn.
Görgetés
Helyezze egy ujját a térképre, pöccintsen a kívánt
irányban, és engedje el. A görgetés funkció csak
akkor lehetséges, ha ki van nagyítva a térkép,
összecsukott állapotban nem.
A címsor kijelző váltása
Állítsa teljes méretűre a térképet, és nyomja meg
a térkép fejlécét a központi kijelző tetején. Vál}}
7
NAVIGÁCIÓ
||
asszon a "címsor" alábbi megjelenítései közül a
térképen:
Navigációs rendszer* a
járművezetői kijelzőn
1.
Úti cél Destination, érkezési idő (ETA) vagy
hátralévő utazási idő (RTA) és távolság az úti
céltól (Distance). A ETA vagy RTA kiválasztásához, lásd az "Az útvonal és az országúti
navigáció beállításai" részt.
A navigációs rendszer számos különböző módon
jelenik meg és kezelhető, például a járművezetői
kijelzőn.
2.
Pillanatnyi helyzet címként (Address) vagy
koordinátákként (Coordinates). Amikor megjelennek a koordináták, akkor a magasság
(Altitude) is megjelenik. A cím és a koordináták közötti választáshoz, lásd a "Térképbeállítások" részt.
először nyugtázni kell vagy el kell vetni a menü
mutatásához.
Kapcsolódó információk
•
•
•
8
A menü megnyitása/bezárása. A menü egy
inaktív idő elteltével automatikusan vagy
bizonyos lehetőségekkel bezárul.
Navigációs rendszer beállításai* (22. oldal)
Navigációs rendszer* a járművezetői kijelzőn
(8. oldal)
Navigációs rendszer* a szélvédőre vetített
kijelzőn* (9. oldal)
•
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai (23. oldal)
•
Térképbeállítások (22. oldal)
Tallózás a menük között.
A térkép csak a 12-hüvelykes járművezetői kijelzőn jelenik meg.
A járművezető vezetés közben hangos útmutatásokat és a központi kijelzőn megjelenő utasításokat kap. A térképkijelző akkor is aktiválható a járművezetői kijelzőn, amikor nincs beállítva úti cél.
Tallózás a menüpontok között.
Lehetőség megerősítése vagy kiemelése.
Kapcsolódó információk
A kormánykerék jobb oldali
billentyűzete és a járművezetői kijelző
•
A navigációs rendszer* aktiválása és inaktiválása a járművezetői kijelzőn (9. oldal)
A kormánykerék jobb oldali gombjai szolgálnak a
navigációs rendszer funkcióinak kezelésére, például Vezess haza és Útmutatás törlése. Ha
üzenet látható a járművezetői kijelzőn, akkor azt
•
Navigációs rendszer* a központi kijelzőn
(6. oldal)
•
Navigációs rendszer* a szélvédőre vetített
kijelzőn* (9. oldal)
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
A navigációs rendszer* aktiválása
és inaktiválása a járművezetői
kijelzőn
A navigációs rendszer automatikusan megjelenik
a járművezetői kijelzőn, amikor be van állítva egy
úti cél. A navigációs rendszer úti cél megadása
nélkül is megjeleníthető.
1.
Húzza le a központi kijelző felső nézetét.
2.
Nyomja meg a Beállítások gombot.
3.
Nyomja meg a My Car Kijelzők
Vezetői kijelzőn megjelenő információk
gombot.
4.
Nyomja meg a Térkép megjelenítése
választógombot a navigációs rendszer megjelenítéséhez a járművezetői kijelzőn úti cél
bevitele nélkül.
Kapcsolódó információk
•
Navigációs rendszer* a járművezetői kijelzőn
(8. oldal)
Navigációs rendszer* a szélvédőre
vetített kijelzőn*
A navigációs rendszer* vezérlése
hangfelismeréssel3
A navigációs rendszer számos különböző módon
jelenik meg és kezelhető, például a szélvédőre
vetített kijelzőn.
A navigációs rendszer számos funkciója aktiválható hangutasításokkal.
Nyomja meg a
lehetőséget a kormánykerék
jobb oldali billentyűzetén, és mondja ki az alábbi
utasítások valamelyikét.
•
“Navigáció” - elindít egy navigációs párbeszédet és példákat mutat az utasításokra.
•
"Take me home" - Célbairányítás a Otthon
pozícióhoz.
•
"Go to [Város]" - meghatároz egy várost úti
célként. Példa "Vezetés Londonba".
•
"Go to [Cím]" - meghatároz egy címet úti
célként. A címeknek várost és utcát kell tartalmazniuk. Példa "Vezetés Londonba, a
King's Road 5. számra".
•
"Add intersection" - elindít egy párbeszédet, amelyben meg kell határozni két utcát.
Ezután a két utca kereszteződésének pontja
lesz az úti cél.
•
"Go to [Irányítószám]" - meghatároz egy
irányítószámot úti célként. Példa "Drive to 1
2 3 4 5" (vezetés az 1 2 3 4 5 irányítószámhoz).
•
"Go to [contact]" - meghatároz egy címet a
telefonkönyvből úti célként. Példa "Drive to
Robyn Smith" (vezetés Robyn Smith-hez).
Navigációs rendszer a szélvédőn.
A járművezető irányítást és információkat kaphat
a navigációs rendszer kijelzőjétől a szélvédő alján
látható szélvédőre vetített kijelzőn.
Beállítható, hogy megjelenjen-e a navigációs
rendszer a szélvédőre vetített kijelzőn vagy sem
valamint az, hogy hol helyezkedjen el az információs mező.
Kapcsolódó információk
•
Navigációs rendszer* a központi kijelzőn
(6. oldal)
•
Navigációs rendszer* a járművezetői kijelzőn
(8. oldal)
}}
* Opció/tartozék.
9
NAVIGÁCIÓ
•
•
"Search [POI kategória] in [Város]" Érdekes pontokat (POI) keres egy bizonyos
kategóriában és városban. Az eredmények
listája a város központjától számított távolság
szerint van rendezve. Például "Étterem keresése Londonban".
Úti cél megadása közvetlenül
térképen
Az úti cél különböző módokon adható meg a
navigációs rendszerben* – ezek egyike egy pont
megjelölése a térképen az ujjával.
Számos esetben a legegyszerűbb a térképnek a
kívánt ponthoz mozgatása, és annak megérintése
az ujjával.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Útiterv (15. oldal)
Úti cél megadása címmel (11. oldal)
Úti cél megadása szabad szöveges kereséssel (11. oldal)
•
Úti cél megadása érdekes pont használatával
(12. oldal)
•
1.
Ellenőrizze, hogy a térkép nézet teljes méretű
módban van-e.
Úti cél megadása a legutóbbi/kedvenc/
könyvtár használatával (13. oldal)
•
2.
Úti cél megadása Send to Car funkcióval
(14. oldal)
"Search [POI name]". Példa "Search
Városliget" (Városliget keresése).
Görgesse a térképet, amíg láthatóvá nem
válik a kívánt helyzet.
•
3.
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai (23. oldal)
•
"Change country/Change state5,6" módosítja a navigáció keresési területét.
Nyomja meg, és tartsa nyomva a helyet - egy
ikon jelenik meg és megnyílik egy menü.
4.
•
"Show favourites" - mutatja a kedvenc
helyeket a járművezetői kijelzőn.
Válassza a Ugrás ide lehetőséget - elkezdődik a célbairányítás.
•
"Clear itinerary" - törli az összes tárolt köztes úti célt és a végső úti célt egy útitervben.
•
"Repeat voice guidance" - megismétli az
utolsó hangos utasítást.
•
"Turn off voice guidance" - kikapcsolja a
hangos irányítást.
•
"Turn on voice guidance" - elindítja a
kikapcsolt hangos irányítást.
•
3
4
5
6
10
"Search [POI kategória]" - szomszédos
érdekes pontokat (POI) keres egy bizonyos
kategóriában (például éttermek)4. A lista rendezéséhez az útvonal mentén - mondja "Az
útvonal mentén", amikor megjelenik az
eredmények listája.
Az ikon törlése.
Az ikon törléséhez a helyről:
•
Válassza az Törlés lehetőséget
Állítsa be az ikon helyzetét
Az ikon helyzetének beállításához:
•
Érintse meg, és tartsa az ikont, húzza a kívánt
helyre, majd engedje el.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
A felhasználónak lehetősége van felhívni a POI-t vagy megadni azt úti célként.
Az európai országokban a "Country" (ország) kifejezést használjuk a "State" (állam) helyett.
Brazília és India esetében a keresési terület a központi kijelzőn módosítható.
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
Úti cél megadása címmel
Az úti célok különböző módokon adhatók meg a
navigációs rendszerben* - ezek egyike egy cím
kiválasztása.
1.
Amikor látható a térkép, bontsa ki az eszköz
mezőt a bal oldali lefelé mutató nyíl használatával, és nyomja meg a Úticél lehetőséget.
> A térkép képe szabad szöveges keresésre
vált.
2.
Nyomja meg a Címek gombot.
3.
Minden mezőt ki kell tölteni. Ha például egy
városba szeretne utazni, akkor elégséges az
ország és a város bevitele. Ekkor a városközpontig tart a célbairányítás.
4.
Válassza ki a rendelkezésre álló szövegmezők egyikét, és írjon a központi kijelző billentyűzetével:
•
•
•
•
•
7
8
Ország/Állam/Tartom.
Város/Körzet/Ir.szám
A Volvo On Call* felszereltségű autók esetén
lehetőség van címek és úti célok küldésére az
autó navigációs rendszerébe a Volvo On Call
alkalmazáson és a Volvo On Call ügyfélszolgálati
központon7 keresztül.
Kapcsolódó információk
•
•
Útiterv (15. oldal)
Úti cél megadása közvetlenül térképen
(10. oldal)
•
Úti cél megadása szabad szöveges kereséssel (11. oldal)
•
Úti cél megadása érdekes pont használatával
(12. oldal)
•
Úti cél megadása a legutóbbi/kedvenc/
könyvtár használatával (13. oldal)
•
Úti cél megadása Send to Car funkcióval
(14. oldal)
•
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai (23. oldal)
•
Információs kártya a navigációs rendszerben*
(6. oldal)
Úti cél megadása szabad szöveges
kereséssel
Úti cél különböző módokon állítható be a navigációs rendszerben* - például szabad szöveges
kereséssel; a keresés végrehajtható telefonszámok, irányítószámok, utcák, városok, koordináták
és érdekes pontok (POI8) használatával.
A képernyőn megjelenő billentyűzet használható
a legtöbb karakter beviteléhez és az úti célok
kereséséhez.
1.
Amikor látható a térkép, bontsa ki az eszköz
mezőt a bal oldali lefelé mutató nyíl használatával, és nyomja meg a Úticél lehetőséget.
> A térkép képe szabad szöveges keresésre
vált.
2.
Írjon be egy keresőkifejezést a keresőmezőbe vagy először korlátozza a találatokat egy
szűrő kiválasztásával.
> A karakterek bevitele közben keresési
találatok jelennek meg.
Címek
Szám
Elágazás
Csak bizonyos piacokra vonatkozik.
Point of Interest
}}
* Opció/tartozék.
11
NAVIGÁCIÓ
||
3.
Ha a keresés megjeleníti a kívánt eredményt - érintse meg a keresési találatot,
hogy megjelenítse az információs kártyát, és
a keresési találat használatával folytassa.
Ha a keresés túl sok eredményt ad - érintse meg a Speciális szűrés lehetőséget, és
válassza ki a helyzetet, amelynek a közelében
keresni kell, majd folytassa a keresési találat
használatával:
• Jármű körül
• Célállomás körül - csak akkor jelenik
meg, ha bevitt egy úti célt.
• Útvonal mentén - csak akkor jelenik
meg, ha bevitt egy úti célt.
•
Térképpont körül
Koordináták
Az úti célok térképes koordinátáikkal is megadhatók.
•
Írja be például az “N 58.1234 E 12.5678”
koordinátákat, és érintse meg a Keresés
lehetőséget.
58,1234N 12,5678E (az égtájjal a koordináta után)
Úti cél megadása érdekes pont
használatával
58,1234-12,5678 (kötőjellel az égtáj nélkül)
Az úti cél különböző módokon adható meg a
navigációs rendszerben* - ezek egyike egy érdekes pont (POI9) kiválasztása.
tetszés szerint használhat vesszőt [,] a pont [.]
helyett.
1.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Útiterv (15. oldal)
Úti cél megadása közvetlenül térképen
(10. oldal)
Úti cél megadása címmel (11. oldal)
Úti cél megadása érdekes pont használatával
(12. oldal)
•
Úti cél megadása a legutóbbi/kedvenc/
könyvtár használatával (13. oldal)
•
Úti cél megadása Send to Car funkcióval
(14. oldal)
•
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai (23. oldal)
> A térkép képe szabad szöveges keresésre
vált.
2.
Nyomja meg a POI gombot.
3.
Érintse meg a kívánt szűrőt (bizonyos lehetőségek csak egy beállított úti célt vagy köztes
úti célt mutatnak):
•
•
•
•
•
Az iránytű N, E, S és W pontjai különböző módokon vihetők be, például az alábbiak szerint:
N 58,1234 E 12,5678 (szóközökkel)
N58,1234 E12,5678 (szóközök nélkül)
9
12
Amikor látható a térkép, bontsa ki az eszköz
mezőt a bal oldali lefelé mutató nyíl használatával, és nyomja meg a Úticél lehetőséget.
4.
Jármű közelében
Célállomás közelében
Close intermediate destinations
Útvonal mentén
Térképen lévő pont közelében
Kívánt érdekes pont keresése és kiválasztása.
Point of Interest
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
Válassza az Navigáció indítása vagy
Hozzáadás új pont lehetőséget.
•
Úti cél megadása szabad szöveges kereséssel (11. oldal)
Úti cél megadása a legutóbbi/
kedvenc/könyvtár használatával
Számos POI (például éttermek) alkategóriákkal
rendelkezik (például gyorsétterem).
•
Úti cél megadása a legutóbbi/kedvenc/
könyvtár használatával (13. oldal)
A térkép beállításaiban módosíthatja, hogy mely
POI-knak kell megjelenniük a térképen. Ez a
beállítás nem befolyásolja a POI-k úti célként
keresését - akár kizárt POI-k is megjelenhetnek
alternatív úti célként.
•
Úti cél megadása Send to Car funkcióval
(14. oldal)
Az úti cél különböző módokon adható meg a
navigációs rendszerben* - ezek egyike egy listából történő kiválasztás.
•
Térképbeállítások (22. oldal)
5.
1.
Bizonyos POI-k akkor jelennek meg először a térképen, amikor a méretarány 1 km (1 mile) vagy
ennél nagyobb.
MEGJEGYZÉS
•
A POI szimbóluma és a POI-k száma a
különböző piacoktól függően változó.
•
A térképadatok frissítésével új szimbólumok jelenhetnek meg és mások eltűnhetnek. Az adott térképrendszer összes
szimbólumát megtekintheti a menürendszerben.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Útiterv (15. oldal)
Úti cél megadása közvetlenül térképen
(10. oldal)
Úti cél megadása címmel (11. oldal)
Amikor látható a térkép, bontsa ki az eszköz
mezőt a bal oldali lefelé mutató nyíl használatával, és nyomja meg a Úticél lehetőséget.
> A térkép képe szabad szöveges keresésre
vált.
2.
Ezután válassza ki az alábbi listák valamelyikét a képernyő tetején:
• Legfrissebbek
• Kedvencek
• Könyvtár
Miután kijelölt egy alternatívát egy listából, az úti
célként hozzáadható a Navigáció indítása
gombbal vagy a Hozzáadás új pont gombbal.
Utolsó
Itt látható a korábbi keresések listája. Görgessen
és válasszon.
Menüpontként is rendelkezésre áll a járművezetői
kijelzőn és megtekinthető a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetének használatával.
A lista a Szerkeszt használatával szerkeszthető.
* Opció/tartozék.
}}
13
NAVIGÁCIÓ
||
Kedvencek
Itt látható a Könyvtár megjelölt helyeinek listája.
Görgessen és válasszon.
• Távolság - a pillanatnyi helytől való távolság
A Kedvencek helyről törölt helyzet megmarad a
Könyvtár helyen, de "megszűnt" csillaggal. Hely
hozzáadásához a Kedvencek közé, menjen a
Könyvtár lehetőséghez, és válassza ki újra a
vonatkozó pozíció csillagát.
val az autóhoz küldött helyek. Az új, még nem
olvasott helyek KÉK kurzorral rendelkeznek,
ami a helyek olvasásakor eltűnik.
A gyakran használt úti cél beprogramozható és
használható a Otthoni cím beállítása lehetőséggel A bevitt Otthon úti célok menüpontként
is rendelkezésre állnak a járművezetői kijelzőn és
megtekinthetők a kormánykerék jobb oldali billentyűzetének használatával.
A lista a Szerkeszt használatával szerkeszthető.
Könyvtár
Itt vannak összegyűjtve a mentett helyek és útitervek. A legutóbb mentett jelenik meg legfelül a
listában.
Érintse meg egy helyzet csillagát a kedvencként
történő kiválasztáshoz/kiválasztás törléséhez. A
megjelölt/kitöltött csillaggal rendelkező helyek a
Kedvencek címszó alatt is fel vannak sorolva.
Ha töröl egy helyet Könyvtár közül, akkor az eltávolításra kerül a Kedvencek helyről is.
szerint rendez.
• Fogadott - szűrhetők a Send to Car funkció-
A Szerkeszt használatával egy vagy több elem
törölhető a listából.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Útiterv (15. oldal)
Úti cél megadása közvetlenül térképen
(10. oldal)
Úti cél megadása címmel (11. oldal)
Úti cél megadása Send to Car
funkcióval
Az úti cél különböző módokon adható meg a
navigációs rendszerben* – ezek egyike a Send
to Car funkció.
Hely küldése az autóhoz
A Send to Car olyan funkció, amely lehetővé teszi
úti cél/hely az autó navigációs rendszeréhez adását számítógép használatával.
A Send to Car a Volvo On Call* alkalmazással is
használható. A Volvo On Call akkor is használható, ha úti célt/helyet kell küldeni az autóhoz
egy Volvo On Call ügyfélszolgálati központból.
Úti cél megadása szabad szöveges kereséssel (11. oldal)
Ne feledje, hogy ez az eljárás csak egy példa a
számos térképszolgáltató egyikére vonatkozóan.
•
Úti cél megadása érdekes pont használatával
(12. oldal)
1.
•
Úti cél megadása Send to Car funkcióval
(14. oldal)
Menjen a wego.here.com weboldalra a számítógépen.
> Egy térképszolgáltatás jelenik meg.
2.
Keresse meg a kívánt helyet.
•
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai (23. oldal)
3.
Kattintson jobb oldali egérgombbal, majd kattintson a címre.
> Egy helyi menü/információs kártya jelenik
meg.
4.
Kattintson a Megosztás lehetőségre a helyi
menüben.
5.
Kattintson a Küldés az autóhoz lehetőségre a helyi menüben.
A könyvtár számos módon rendezhető:
• Hozzáadva - időrendi sorrendben rendez.
• Név - ábécérend szerint rendez.
14
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
Válassza ki az autót, és írja be az autó VIN
számát vagy a Volvo ID azonosítójához rendelt e-mail címet. Ezután kattintson a Küldés
lehetőségre.
Kapcsolódó információk
Kattintson a Kész lehetőségre.
> A hely elküldésre kerül az autóhoz.
•
•
A szolgáltatókkal és a Send to Car funkcióval
kapcsolatos számos információ megtalálható a
Volvo Cars támogató weboldalán
(support.volvocars.com).
•
Úti cél megadása érdekes pont használatával
(12. oldal)
•
Úti cél megadása a legutóbbi/kedvenc/
könyvtár használatával (13. oldal)
•
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai (23. oldal)
6.
7.
Hely fogadása és használata az
autóban
Ahhoz, hogy az autó adatokat fogadhasson, csatlakoznia kell az internethez. Ha a hely a Volvo On
Call használatával kerül az autóhoz, akkor az autó
beépített modemét használja az adatok fogadásához, így nincs szükség külön internetkapcsolatra.
1.
Amikor az autó fogadja a helyet, akkor egy
értesítés jelenik meg a központi kijelzőn.
Érintse meg az értesítést/szimbólumot.
> Megnyílik egy információs kártya.
2.
Válassza ki a hely kívánt használati módját.
•
•
Útiterv (15. oldal)
Úti cél megadása közvetlenül térképen
(10. oldal)
Úti cél megadása címmel (11. oldal)
Úti cél megadása szabad szöveges kereséssel (11. oldal)
Útiterv
Az útiterv a navigációs rendszerben* javasolt
útvonal, amikor a felhasználó úti célt vitt be.
Az első megadott hely lesz az útiterv úti célja.
Az ezt követő helyek lesznek az útiterv köztes úti
céljai.
Az útitervek, azok úti céljai és köztes úti céljai a
későbbiekben egyszerűen szerkeszthetők.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Útiterv mutatása (16. oldal)
Szerkessze vagy törölje az útitervet
(16. oldal)
Alternatív útvonal mutatása (17. oldal)
Irányítási pontok mutatása az útitervben
(18. oldal)
Mentett hely használata
A fogadott helyek a navigációs rendszer könyvtárában kerülnek mentésre és később felhasználhatók.
* Opció/tartozék.
15
NAVIGÁCIÓ
Útiterv mutatása
Szerkessze vagy törölje az útitervet
2.
Lehetőség van az útiterv mutatására a navigációs
rendszerben* az országúti navigáció során.
Lehetőség van a köztes úti célok vagy a teljes
útiterv eltávolítására a navigációs rendszerben*,
amikor folyamatban van a célbairányítás.
Érintse meg a Útvonalterv szimbólumot az
útiterv megnyitásához.
Kapcsolódó információk
•
Szerkessze vagy törölje az útitervet
(16. oldal)
•
•
Alternatív útvonal mutatása (17. oldal)
1.
Bontsa ki az eszköz mezőt a lefelé nyíllal,
majd a három ponttal.
2.
Érintse meg a Útvonalterv szimbólumot az
útiterv megnyitásához.
Irányítási pontok mutatása az útitervben
(18. oldal)
3.
Érintse meg a kukát egy köztes útiterv törléséhez az útitervben vagy érintse meg a
Nyomvonal törlése lehetőséget a teljes útiterv törléséhez.
Kapcsolódó információk
•
•
•
1.
16
A célbairányítás közben, bontsa ki az eszköz
mezőt a lefelé nyíllal, majd a három ponttal.
Alternatív útvonal mutatása (17. oldal)
POI-k mutatása az útvonal mentén
(17. oldal)
Irányítási pontok mutatása az útitervben
(18. oldal)
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
Alternatív útvonal mutatása
•
Lehetőség van alternatív útvonalak keresésére a
navigációs rendszerben*, amikor folyamatban
van a célbairányítás.
Kerülőút kiválasztása a navigációs rendszerben* (20. oldal)
•
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai (23. oldal)
1.
POI-k mutatása az útvonal mentén
Megjeleníthető az érdekes helyek (POI10) listája
az útvonal mentén a navigációs rendszerben*.
Bontsa ki az eszköz mezőt a lefelé nyíllal,
majd a három ponttal.
2.
Érintse meg a Útvonalterv szimbólumot az
útiterv megnyitásához.
1.
Nyomja meg a Előre gombot.
2.
Nyomja meg a POI gombot.
> A POI-k az útvonal mentén a távolság
alapján jelennek meg.
3.
Amikor több POI is van ugyanazon a helyen,
akkor azok csoportként jelennek meg. Érintse meg a csoportot a POI-k listájának megjelenítéséhez.
3.
Nyomja meg a Alternatív útvonalak gombot.
4.
Válasszon alternatív útvonalat:
4.
Válasszon ki egy POI-t.
• Gazd.
• Gyors
• Tájkép
5.
Válassza ki az információs kártya egyik lehetőségét, és kövesse az utasításokat.
5.
Érintse meg a térképet.
> A frissített útvonal megjelenik a térképen,
és folytatódik a célbairányítás.
Kapcsolódó információk
•
Információs kártya a navigációs rendszerben*
(6. oldal)
•
Térképbeállítások (22. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Szerkessze vagy törölje az útitervet
(16. oldal)
•
Forgalmi torlódás az útvonal mentén
(19. oldal)
* Opció/tartozék.
17
NAVIGÁCIÓ
Irányítási pontok mutatása az
útitervben
Az útiterv jövőbeni irányítási pontjainak listája
segíti a járművezetőt abban, hogy tervezhesse a
későbbi manővereket.
Az irányváltások listájának mutatásához az útitervben a navigációs rendszerben*:
1.
Bontsa ki az eszköz mezőt a bal oldali lefelé
nyíl használatával.
2.
Bontsa ki jobban az eszköz mezőt a három
ponttal.
3.
Érintse meg a Kanyarodási lista szimbólumát (lásd az ábrát).
Az útiterv irányítási pontjainak listája jelenik meg
az eszköz mező helyett (a lista görgethető). A
balra mutató nyíl megnyomása összecsukja a listát.
A következő irányítási pont mindig a lista tetején
található.
10
18
A lista egyik irányítási pontjának megnyomására megjelenik a helyzet a térképen. A szálkereszt szimbólum ezt
követő megérintésével (lásd az ábrát)
visszaállíthatja a térképet a célbairányítás nézethez, ahol a térkép követi az autót.
Forgalmi zavarok a térképen
A navigációs rendszer* információkat fogad a
forgalmi eseményekről és torlódásokról, és megjeleníti azokat a térképen.
MEGJEGYZÉS
A közlekedési információk nem minden területen/országban állnak rendelkezésre.
A közlekedési információk lefedettségi területe folyamatosan bővül.
Beállíthatja, hogy milyen forgalommal kapcsolatos
információk jelenjenek meg a térképen.
A forgalmi zavarok, például erős és lassan haladó
forgalom, útépítési munkák és balesetek, különböző szimbólumokkal jelennek meg a térképen,
ha a térkép eléggé ki van nagyítva.
Az útépítési munkák az alábbiak szerint
szerint jelennek meg. Amikor a zavarok
súlyosabbak, akkor kiterjedésük is
megjelenik egy piros vonallal az út
mentén. A vonal ugyanakkor jelzi, hogy a zavar
melyik forgalmi irányra vonatkozik - ha a zavar
mindkét irányban fennáll, akkor az útszakasz
mindkét oldalán vonallal van jelölve.
Point of Interest
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
Forgalmi zavarokkal kapcsolatos
információk
– Érintse meg a forgalmi zavarok szimbólumát.
> Egy információs kártya jelenik meg. Az
információk leírhatják például a zavar
helyét az utcanévvel vagy az út számával
és a zavar természetével, kiterjedésével és
időtartamával.
Forgalmi zavarok kerülése
Ha forgalmi torlódás van az útvonal mentén,
akkor kiválasztható a Elkerülés lehetőség. A
rendszer ezután kiszámít egy alternatív útvonalat.
Valós idejű közlekedési információk11
Ha az autó az internethez csatlakozik, akkor valós
idejű forgalmi információk is fogadhatók RTTI12
használatával.
Forgalmi torlódás az útvonal
mentén
Létrehozható a forgalmi zavarok listája az útvonal
mentén, amikor be van állítva egy úti cél a navigációs rendszerében*.
1.
2.
Nyomja meg a Forgalom gombot. A Traffic
gomb szürke, ha nincsenek forgalmi események az útvonalon.
> Minden közlekedési esemény távolság
alapján jelenik meg az útvonal mentén.
4.
Ha további információkra van szüksége a forgalmi akadályról, akkor érintse meg a sort és
egy információs kártya nyílik meg. Válassza ki
az információs kártya egyik lehetőségét, és
kövesse az utasításokat.
Forgalmi beállítások (24. oldal)
•
Valós idejű közlekedési információk
(20. oldal)
•
Információs kártya a navigációs rendszerben*
(6. oldal)
11
12
•
•
•
Forgalmi zavarok a térképen (18. oldal)
Forgalmi beállítások (24. oldal)
Információs kártya a navigációs rendszerben*
(6. oldal)
Valós idejű közlekedési információk
(20. oldal)
Nyomja meg a Előre gombot.
3.
Térképbeállítások (22. oldal)
Forgalmi torlódás az útvonal mentén
(19. oldal)
Érintse meg a Elkerülés lehetőséget, hogy
elkerülje a forgalmi akadályt.
> Az útvonal újraszámításra kerül, és a célbairányítás az alternatív útvonalon történik.
Kapcsolódó információk
•
Kapcsolódó információk
•
•
•
Amikor látható a térkép, bontsa ki az eszköz
mezőt a bal oldali lefelé nyíllal, majd a három
ponttal.
5.
Csak bizonyos piacokra vonatkozik.
Real Time Traffic Information
* Opció/tartozék.
19
NAVIGÁCIÓ
Kerülőút kiválasztása a navigációs
rendszerben*
Akkor is lehetséges alternatív útvonal mutatása,
ha folytatódik a vezetés.
Valós idejű közlekedési
információk13
Ha a járművezető el szeretné kerülni az útvonal
következő szakaszát, például mert az út le van
zárva, akkor választhatja az elkerülést.
Kapcsolódó információk
Ha az autó csatlakozik az internethez, akkor a járművezető valós idejű forgalmi információkhoz
(RTTI14) férhet hozzá.
1.
Bontsa ki az eszköz mezőt a bal oldali lefelé
nyíllal, majd a három ponttal.
2.
Nyomja meg a Kerülőút szimbólumot egy
alternatív út mutatásához annak leghoszszabb/legrövidebb útvonalával valamint a
számított utazási idővel. Normális esetben a
rendszer rövid elkerülést ajánl, amely gyorsan
újra csatlakozik az eredeti útitervhez.
3.
Ha elfogadja a javaslatot: Érintse meg a
jelet a kerülőút információkkal. Úgy is elfogadhatja az útvonalat, hogy a javasolt útvonalon halad. A javaslat elfogadását követően
folytatódik a célbairányítás - innentől az elkerülés van kiválasztva útvonalként. Ha nem
fogadja el a javaslatot, akkor vezessen
tovább az eredeti útvonalon.
A Kerülőút funkció alternatívája a letérés az útiterv útvonaláról - a rendszer ezután automatikusan frissíti az útvonalat és a legalkalmasabb útvonalon folytatja a célbairányítást az úti célhoz.
20
•
Alternatív útvonal mutatása (17. oldal)
A közlekedési eseményekkel és a forgalom áramlásával kapcsolatos információk folyamatosan
érkeznek egy internetes szolgáltatásból. Amikor
egy autó a forgalom haladásáról kér információkat, akkor ezzel egyidejűleg névtelen adatokat
szolgáltat az autó helyzetéről, amivel hozzájárul a
szolgáltatás működéséhez. A névtelen adatok
csak akkor kerülnek elküldésre, amikor az RTTI
aktív.
A pillanatnyi közlekedési feltételek autópályákra,
főútvonalakra és városon kívüli utakra valamint
bizonyos városközi útvonalakra vonatkozóan
jelennek meg a navigációs rendszerben*.
A térképen megjelenő közlekedési információk
mennyisége az autótól számított távolságtól függ
és csak az autótól körülbelül 120 km
(75 mérföld) távolságon belül jelennek meg.
A szövegek és szimbólumok a szokásos módon
jelennek meg a térképen és a forgalom haladása
mutatja, hogy milyen gyorsan mozog a forgalom
az országúti sebességkorlátozáshoz képest. A
forgalom haladása mindkét irányban megjelenik a
térképen egy-egy színes vonallal ez egyes haladási irányokban.
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
•
•
•
•
Zöld - nincsenek fennakadások.
Narancssárga - lassú forgalom.
Piros - torlódás/forgalmi dugó/baleset.
Fekete - út lezárva.
MEGJEGYZÉS
A valós idejű közlekedési
információk aktiválása és
inaktiválása15
Kapcsolódó információk
•
Valós idejű közlekedési információk
(20. oldal)
Ha az autó csatlakozik az internethez, akkor a járművezető valós idejű forgalmi információkhoz
(RTTI16) férhet hozzá a navigációs rendszerben*.
•
Forgalmi beállítások (24. oldal)
A közlekedési információk nem minden területen/országban állnak rendelkezésre.
Az RTTI aktiválása és inaktiválása az alábbiak
szerint lehetséges:
A közlekedési információk lefedettségi területe folyamatosan bővül.
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a Navigáció
gombot.
3.
Válassza a Valós idejű forgalmi
információk lehetőséget az RTTI aktiválásához (felváltja a normál közlekedési információkat RTTI-vel) vagy inaktiválásához.
4.
Egy felugró ablak jelenik meg a Feltételek
és kikötések fejléccel és egy a
Adatmegosztás fejléccel, ha első alkalommal használja az RTTI szolgáltatást.
Kapcsolódó információk
•
A valós idejű közlekedési információk aktiválása és inaktiválása (21. oldal)
Forgalom
Ha az autó internetkapcsolata megszakad, miközben az RTTI aktív, akkor a normál közlekedési
információk automatikusan aktiválódik. Az RTTI az
internetkapcsolat helyreállásakor újra bekapcsol.
13
14
15
16
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Real Time Traffic Information
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Real Time Traffic Information
* Opció/tartozék.
21
NAVIGÁCIÓ
Navigációs rendszer beállításai*
Térképbeállítások
Térkép stílusa
Az itt kiválasztott beállítások határozzák meg az
útvonal és az egyéb információk megjelenésének
módját a navigációs rendszerben.
Itt hajthatók végre a beállítások arra vonatkozóan, hogy jelenjen meg a térkép a navigációs
rendszerben*.
A Térkép megjelenítésének formátuma
annak beállítására szolgál, hogyan kell megjelenniük a térkép színeinek:
Beállítások
Navigáció
Navigáció
Térkép
Az alábbi területeken végezhetők beállítások:
Az alábbi területeken végezhetők beállítások:
• Térkép - a térkép tartalmának és megjele-
•
•
•
•
•
nésének kezelése.
• Útvonal és útmutatás - a célbairányítás és
at útvonal kiszámításának valamint megjelenítésének kezelése.
• Forgalom - a forgalmi zavarokkal kapcsolatos információk kezelése.
Kapcsolódó információk
•
•
•
17
18
22
Beállítások
Térképbeállítások (22. oldal)
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai (23. oldal)
Forgalmi beállítások (24. oldal)
Pozíció formátuma
Térkép megjelenítésének formátuma
Traffipaxkamerák megjelenítése
Kedvencek megjelenítése
Látnivaló (POI)
Helyformátum
A Pozíció formátuma annak beállítására szolgál, hogy meg kell-e nevezni/címmel vagy koordinátákkal kell-e mutatni az aktuális helyet.
• Címek
• Koordináta / Magasság
• Nappal - fényes színek.
• Éjszaka - sötét színek, amelyek nem zavarják az éjszakai látást.
• Auto - a rendszer az utastérben uralkodó
fényviszonyoktól függően vált a Nappal és
Éjszaka megjelenés között.
Sebességmérő kamerák17
A Traffipaxkamerák megjelenítése jelzi, hogy
mutassa-e a rendszer a sebességmérő kamerákat a térképen.
Kedvencek
Állítsa be, hogy mutatni kell-e a Kedvencek
helyeket a térképen.
Érdekes pont (POI18)
A térképen mutatandó POI-k a Látnivaló (POI)
alatt jelennek meg. Érintse meg a kívánt kategóriát, például "Szállítás", majd válassza ki az összes
vagy csak egyes alkategóriák mutatását. Lépjen
ki a menüből a Vissza vagy Lezárás megnyomásával.
A funkció nem minden piacon érhető el.
Point of Interest
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
Kapcsolódó információk
•
•
Navigációs rendszer beállításai* (22. oldal)
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai (23. oldal)
•
•
•
Forgalmi beállítások (24. oldal)
•
Úti cél megadása a legutóbbi/kedvenc/
könyvtár használatával (13. oldal)
POI-k mutatása az útvonal mentén (17. oldal)
Úti cél megadása érdekes pont használatával
(12. oldal)
Az útvonal és az országúti navigáció
beállításai
Az itt kiválasztott beállítások határozzák meg az
útvonal kiszámításának és az országúti navigáció
megjelenítésének módját a navigációs rendszerben*.
Beállítások
útmutatás
Navigáció
Útvonal és
Az alábbi területeken végezhetők beállítások:
• Érkezési idő formátuma
• Hangos útmutatás szintje
• Alapértelmezett útvonaltípus
kiválasztása
• Útvonal tanulása
• Elkerülési beállítások
• Töltőállomás-javaslat
Időformátum
Válassza az érkezési idő megadásának módját:
• ETA19 (számított érkezési idő az úti célig)
• RTA20 (az érkezésig hátralévő idő)
A megjelenő idők az úti cél időzónájára vonatkoznak.
19
20
A hangos irányítás szintje
1.
Nyomja meg a Hangos útmutatás szintje
gombot.
2.
Érintse meg a szükséges hangos célbairányítást:
• Nincs (nincs automatikus hangos irányítás, de lehetőség van aktuális hangos
utasítás egyszeri manuális kérésére)
• Alacsony (irányítási pontonként csak egy
üzenet)
• Közepes (irányítási pontonként legfeljebb 3 üzenet, korlátozott információkkal)
• Teljes (irányítási pontonként legfeljebb 4
üzenet és az összes rendelkezésre álló
információ)
Normál útvonaltípusok
Válassza ki az előnyben részesített útvonal normál típusát:
• Gyors
• Gazd.
• Tájkép (az autópályák lehetőség szerinti
kerülése, így az utazási idő hosszú lehet)
Akkor is lehetséges alternatív útvonal mutatása,
ha folytatódik a vezetés.
Estimated Time of Arrival
Remaining Time to Arrival
}}
* Opció/tartozék.
23
NAVIGÁCIÓ
||
Útvonal-betanítás
Forgalmi beállítások
• Mindig
Válassza ki a Útvonal tanulása lehetőséget,
hogy engedélyezi-e az adatgyűjtést az útvonalszámítás optimalizálásához.
Itt választhatók ki a forgalmi információknak a
navigációs rendszerben* történő megjelenítésének módjára vonatkozó beállítások.
A forgalom szabad áramlásának
mutatása
Elkerülés
Nyomja meg az Elkerülési beállítások lehetőséget az olyan lehetőségek menüjének megnyitásához, amelyek automatikusan elkerülhetők az
útvonal számításakor. Például, kiválaszthatja az
alagutakat, az olyan területeket, ahol dugódíjat
kell fizetni és a kompokat.
Javaslatok töltőállomásokhoz
Nyomja meg a Töltőállomás-javaslat lehetőséget a közeli üzemanyagtöltő állomásokra vonatkozó javaslatok aktiválásához vagy inaktiválásához
a járművezetői kijelzőn, amikor az üzemanyagszint
alacsony.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Beállítások
Navigáció
Forgalom
Az alábbi területeken végezhetők beállítások:
• Közlekedési események megjelenítése
és kezelése
• Közl. események elkerülése
• Akadálymentes forgalom megjelenítése
• Valós idejű forgalmi információk
Közlekedési események mutatása
Válassza ki, hogy megjelenjenek-e a forgalmi
események a térképen és figyelembe kell-e venni
azokat az útvonal kiszámításakor.
Forgalmi beállítások (24. oldal)
• Nincs
• Nagy
• Mind
Alternatív útvonal mutatása (17. oldal)
Közlekedési események elkerülése
Navigációs rendszer beállításai* (22. oldal)
Térképbeállítások (22. oldal)
Válassza ki a Akadálymentes forgalom
megjelenítése lehetőséget a térképen történő
mutatásához.
Kiterjesztett forgalmi információk
használata21
Válassza ki a Valós idejű forgalmi információk
lehetőséget a valós idejű forgalmi információk
használatához az interneten keresztül (RTTI).
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Navigációs rendszer beállításai* (22. oldal)
Térképbeállítások (22. oldal)
Az útvonal és az országúti navigáció beállításai (23. oldal)
Valós idejű közlekedési információk
(20. oldal)
Válassza ki, hogy elkerülje-e a rendszer a forgalmi eseményeket az útvonal kiszámításakor:
• Soha
• Kérdés (az útvonal módosítására vonatkozó
javaslatok megjelennek az utazás során)
21
24
Bizonyos piacokra vonatkozik.
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
Térképfrissítések
A térképszerkezet frissítése
A MapCare egy térképfrissítő szolgáltatás a
Sensus Navigation* felszereltségű Volvo autók
számára.
Bizonyos esetekben le kell cserélni a térképszerkezetet - ez régiók hozzáadásakor vagy olyankor
szükséges, amikor egy nagy régiót kisebb
régiókra kell osztani. Amikor ez történik, akkor az
egyes régiók frissítésének kísérlete a normál eljárás használatával sikertelen, és az ennek okát
jelző üzenet jelenik meg.
Általános információk a frissítésről
A térképek frissítésének kétféle módja van. Számítógép és USB-memória használatával vagy
közvetlenül az autóból22 (ha az autó csatlakozik
az internethez).
Az autó térképe számos előre meghatározott
régióra van osztva. A térképadatok frissítésekor
nem szükséges az összes régió frissítése - a járművezető választhatja csak egy vagy több adott
régió frissítését.
Egy vagy több régió frissíthető, amikor az autó
csatlakozik az internethez. Ha nagy számú régiót
- vagy a teljes térképet - kell frissíteni, akkor a
térképadatok összessége olyan nagy lehet, hogy
sokkal egyszerűbb számítógép és USB memória
használatával frissíteni.
MEGJEGYZÉS
Ha az útiterv több régióra is kiterjed, akkor
ezeknek ugyanolyan verziószámúaknak kell
lenniük. Különben fennáll a lehetősége annak,
hogy a kiszámított útvonal váratlan útszakaszt
fog tartalmazni.
22
Ehelyett a teljes térképet újra kell telepíteni USB
memórián keresztül. További tájékoztatásért,
tanulmányozza a Volvo Cars támogató weboldalt
(support.volvocars.com) vagy keressen fel egy
Volvo kereskedést.
A navigációs rendszer szoftverének
frissítése
A térképadatok mellett a navigációs rendszer
saját szoftvere is, amely folyamatos fejlesztés
alatt áll, időről-időre frissítést igényel. Ilyenkor
előfordulhat olyan helyzet, amikor a térképadatok
legújabb frissítését nem támogatja a navigációs
rendszer meglévő szoftvere. Ilyen esetekben egy
üzenet jelenik meg, amely arról tájékoztat, hogy
frissíteni kell a navigációs rendszer szoftverét. Ez
egy Volvo kereskedésben is végrehajtható.
Gyakran ismételt kérdések
Kérdés
Válasz
Lehetséges
a térképadatok platformjának
módosítása, például Európáról
ÉszakAmerikára?
Igen, néhány kivétellel. Keressen
fel egy Volvo kereskedést a legfrissebb információkért.
Mennyi
ideig tart a
térképfrissítések
letöltése?
Ez a térképfájl méretétől és az
internetkapcsolat sávszélességétől függ. A frissítés méretével
kapcsolatos információk megjelennek a képernyőn.
Milyen
méretű egy
frissítés?
Ez a piactól függ. Minden piac
térképéhez részletes információk állnak rendelkezésre - lásd
Volvo Cars támogató weboldal
(support.volvocars.com)
Egyik frissítés sem
működik mit tegyek?
Próbálja meglátogatni a Volvo
Cars támogató weboldalt
(support.volvocars.com) vagy
keressen fel egy Volvo kereskedést.
Csak bizonyos országokban érhető el.
}}
* Opció/tartozék.
25
NAVIGÁCIÓ
||
Kapcsolódó információk
•
Térképek frissítése számítógépen és USB
eszközön keresztül (26. oldal)
•
Térképek frissítése online autóból
(28. oldal)
•
A navigációs rendszerrel* kapcsolatos gyakran ismételt kérdések (29. oldal)
•
A navigációs rendszer licencszerződése*
(30. oldal)
•
A navigációs rendszer* szerzői jogai
(33. oldal)
Térképek frissítése számítógépen
és USB eszközön keresztül
Új térképek tölthetők le az internethez csatlakozó
számítógépről USB-memóriára, majd vihetők az
USB-memóriáról az autó navigációs rendszerébe*.
Előkészületek
Paraméter
Követelmények
USB szabvány
(1.0/2.0/3.0):
Legalább 2.0
Fájlrendszer
(Ext2/NTFS/
FAT32):
FAT32
Kapacitás
(8/16/32/64
GB):
A térképfájlok mérete a
piactól függ - lásd az egyes
piacokra vonatkozó fájlméretet a "Részletes információk" részben a Volvo Cars
támogató weboldalon
(support.volvocars.com).
Frissítés számítógéppel és USB memóriával
USB memória
Az alábbi paraméterekkel rendelkező USB
memóriára van szükség a frissítés kezeléséhez:
26
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
Jegyezze fel a jelenlegi térképverziót
1.
Érintse meg az Letöltőközpont lehetőséget
az alkalmazás nézetben.
3.
Kattintson a frissíteni kívánt régióra.
> Egy térkép képe jelenik meg a régióra
vonatkozó legfrissebb térképadatok információival.
4.
Ellenőrizze, hogy a térkép verziója újabb-e,
mint az autóban lévő térképé.
5.
Csatlakoztasson egy USB memóriát a számítógéphez, és töltse le a frissítést az USB
memóriára.
3.
A teljes térképadatbázis frissítésének
elkezdéséhez a felhasználónak meg kell
érintenie a Megerősítés lehetőséget vagy a Mégse lehetőséget a telepítés
megszakításához.
A letöltési idő a térkép méretétől és a kapcsolat
sávszélességétől függően változhat.
2.
3.
Érintse meg a nyilat a régió kibontásához.
> Megjelennek a részletes térképinformációk.
Jegyezze fel a térkép képe alatti térképadatokat.
Térképadatok letöltése az internetről
USB memóriára
Készítse elő az USB-memóriát és a feljegyzett
térképinformációkat.
1.
Menjen a Volvo Cars támogató weboldalára
(support.volvocars.com) egy internetkapcsolattal rendelkező számítógépen.
2.
Válassza ki a térképeket, az autómodellt és a
modellévet.
A térképadatok átvitele USB
memóriáról az autóba
Az USB-memóriára vitelhez szükséges idő a térképfájl méretétől függően változó. A frissítés
vezetés közben végrehajtható. A navigációs rendszer használható a térképrégió frissítése közben,
de a teljes térképpiac, például EU frissítésekor a
navigációs rendszer nem használható a frissítés
során. Ha a telepítés nem fejeződik be az autó
leállításáig, akkor a következő vezetéskor folytatódik.
Frissítés
1. Kapcsolja be a navigációs rendszert.
2.
A navigációs rendszer automatikusan észleli,
hogy frissítés érhető el és a teljes térképadatbázis frissítése során mutatja a kijelző
képernyőn, hogy a folyamat hány százaléka
fejeződött be.
> Egy egyedi térképrégió frissítése esetén a
frissítés azonnal elkezdődik.
4.
Érintse meg a Megerősítés lehetőséget - A
teljes térképadatbázis frissítése elkezdődik,
és a folyamat haladásáról tájékoztatás jelenik
meg a központi kijelzőn.
5.
A központi kijelző mutatja, amikor az átvitel
befejeződött - ennél a pontnál távolítsa el az
USB memóriát.
6.
Indítsa újra az infotainment rendszert.
7.
Ellenőrizze, hogy a helyes térképadatok vannak-e az autóban a korábbi "Jegyezze fel a
jelenlegi térképverziót" címszó alatt leírtak
szerint.
Csatlakoztassa az USB-memóriát az autó
USB-csatlakozójához. Ha két USB-csatlakozó van, akkor a másiknak ugyanakkor nem
szabad használatban lennie.
}}
27
NAVIGÁCIÓ
||
Megszakítások
Ha a frissítés megszakad, akkor mindig megjelenik egy magyarázó szöveges üzenet a központi
kijelzőn.
Mi történik ha...
Válasz
az infotainment
rendszer kikapcsol
a frissítés közben?
A folyamat szünetel,
majd automatikusan folytatódik a rendszer újbóli
aktiválásakor, például a
motor beindításakor.
az USB memóriát
kihúzzák, mielőtt a
frissítés befejeződne?
A folyamat szünetel,
majd automatikusan folytatódik, ha az USB
memóriát újra csatlakoztatják az autóhoz.
További tájékoztatásért - lásd a Volvo Cars támogató weboldalt (support.volvocars.com) vagy
keressen fel egy Volvo kereskedést.
Kapcsolódó információk
•
Térképek frissítése online autóból
(28. oldal)
•
Térképfrissítések (25. oldal)
23
28
Térképek frissítése online autóból
Az autónak csatlakoznia kell az internethez.
Amikor az autó csatlakozik az internethez, akkor
frissíthetők a navigációs rendszer* térképei23.
A távoli frissítés alapelve.
1.
Érintse meg az Letöltőközpont lehetőséget
az alkalmazás nézetben.
> Az alkalmazás elindul, és egy szám látható
a Térképek mellett, ami azt jelzi, hogy
hány térképfrissítés van az adott otthoni
régióhoz. A szám a frissítések újbóli kereséséig vagy a frissítések telepítéséig
marad látható.
2.
Nyomja meg a Térképek gombot.
3.
Nyomja meg a Telepítés, majd az
Megerősítés gombot.
> Elindul a kiválasztott térkép/térképfrissítés telepítése.
További tájékoztatásért - lásd a Volvo Cars támogató weboldalt (support.volvocars.com) vagy
keressen fel egy Volvo kereskedést.
Csak bizonyos országokban érhető el.
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
Térképadatok automatikus frissítése
Az automatikus frissítés csak akkor választható ki,
ha aktiválva van az Automatikus
Szoftverfrissítés funkció a Beállítások
Rendszer Letöltőközpont menüben.
1.
A térképadatok automatikus frissítése csak
az otthoni régióhoz választható ki. Ha még
nincs kiválasztva az otthoni régió - nyomja
meg a LE nyilat a régió kibontásához.
> Megjelennek a részletes térképinformációk.
2.
Nyomja meg a Beáll. kiind. ter.-ként gombot.
3.
Jelölje be a Autom. frissítés: jelölőnégyzetet.
> Amikor az autó csatlakoztatva van az internethez és térképfrissítés áll rendelkezésre,
az automatikusan letöltődik az autóra.
Kapcsolódó információk
•
Térképek frissítése számítógépen és USB
eszközön keresztül (26. oldal)
•
Térképfrissítések (25. oldal)
A navigációs rendszerrel*
kapcsolatos gyakran ismételt
kérdések
A rendszer például használhat fizetős
utakat vagy kompokat, miközben a
járművezető elkerülné ezeket.
Az alábbiakban néhány gyakran felmerülő kérdés
található a Sensus Navigation navigációs rendszerrel kapcsolatban.
Műszaki okokból a rendszer a hosszú távolságot
átívelő útvonalak kiszámítása során csak a
nagyobb utakat tudja használni.
Az autó helyzete rossz a térképen
Ha a fizetős utak és autópályák elkerülését
választotta, akkor azok a lehető legnagyobb mértékben elkerülésre kerülnek és csak akkor használja azokat a rendszer, ha nincs más ésszerű
lehetőség.
A navigációs rendszer körülbelül 20 méteres
(65 láb) pontossággal mutatja az autó helyzetét.
Amikor egy másik úttal párhuzamosan, kanyargós
utakon, több szintű utakon halad vagy hosszú
távolságot vezetett bármilyen megkülönbözető
kanyar nélkül, akkor a hibának nagyobb kockázata van.
A magas hegyek, épületek, alagutak, völgyhidak,
aluljárók/felüljárók stb. szintén negatív hatással
vannak a műholdjelek vételére, ami azt jelenti,
hogy az autó helyzetének kiszámítási pontossága
csökken.
A rendszer nem mindig a leggyorsabb/
legrövidebb utat számítja ki
Az útvonal számításakor számos tényező figyelembe vétele szolgál az elméletileg legjobb eredmény meghatározását. Ezek a tényezők többek
között az útvonal hosszúsága, az út szélessége,
az út besorolása, a forgalom sűrűsége és a
sebességkorlátozások. Azonban határozottan
lehetséges, hogy a helyismerettel rendelkező
gyakorlott járművezető jobb útvonalat képes
választani.
Szállítást követően az autó helyzete
helytelen a térképen
Ha például kompon vagy vonaton vagy a műholdjelek vételét egyéb módon akadályozva szállítják
az autót, akkor akár 5 percet vehet igénybe az
autó helyzetének megfelelő kiszámítása.
Az autó szimbólum a kijelző képernyőn
logikátlanul viselkedhet, miután
gumiabroncsot cserélt.
A műholdvevő mellett, az autó fordulatszám-érzékelője és egy giroszkóp is segít az autó pillanatnyi
helyzetének, sebességének és haladási irányának
meghatározásában. A pótkerék felszerelését vagy
a nyári és téli kerekek cseréjét követően a rendszernek "meg kell tanulnia" az új kerekek méretét.
A rendszer optimális működése érdekében ezért
ajánlott az autó vezetése egy ideig olyan utakon,
ahol jó a műholdvétel (jó láthatóság).
}}
* Opció/tartozék.
29
NAVIGÁCIÓ
||
A térkép képe nem felel meg a valós
helyzetnek
Kapcsolódó információk
•
Térképfrissítések (25. oldal)
A navigációs rendszer
licencszerződése*
Az olyan tényezők, mint az úthálózat bővítése és
átépítése, az új közlekedési szabályok folyamatos
bevezetése stb. azt okozzák, hogy a térképadatbázis nem mindig, nem minden helyzetben teljes.
Az engedély24 bizonyos tevékenységek működtetésének jogára vagy valaki más jogának a szerződés feltételeinek megfelelően történő használatára vonatkozó szerződés.
Ezért a térképadatok folyamatos fejlesztés és
frissítés alatt állnak - időnként ellenőrizze, hogy
rendelkezésre állnak-e frissítések.
VÉGFELHASZNÁLÓI
LICENCSZERZŐDÉS
Az autó szimbólum ugrál vagy forog a
képernyőn
A HERE ADATBÁZISÁNAK HASZNÁLATA
ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A
VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉST.
A rendszernek néhány másodpercre van szüksége az autó helyzetének és a mozgásának érzékeléséhez az elindulás előtt.
Kapcsolja ki a rendszert és állítsa le a motort.
Indítsa el újra, de maradjon álló helyzetben egy
ideig az indulás előtt.
A térképinformációk nem naprakészek
Lásd a következő címszó alatti választ.
Telepítve vannak a legfrissebb
térképinformációk?
A térképadatok és folyamatosan frissülnek és fejlődnek. A térképfrissítésekkel kapcsolatban számítógép és USB memória használatával, az
autóba telepített aktuális térképverzió jeleníthető
meg. Ellenőrizze a térképverziót az autóban, és
hasonlítsa össze a Volvo Cars
support.volvocars.com támogató oldalán elérhető
térképverzióval.
30
* Opció/tartozék.
NAVIGÁCIÓ
FIGYELMEZTETÉS A FELHASZNÁLÓNAK
JELEN SZERZŐDÉS LICENCSZERZŐDÉSKÉNT,
NEM PEDIG ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSKÉNT
JÖTT LÉTRE ÖN ÉS A HERE EUROPE B.V.
(“HERE”) KÖZÖTT A HERE NAVIGÁCIÓS
TÉRKÉP ADATBÁZISA ÖNT ILLETŐ
PÉLDÁNYÁNAK VONATKOZÁSÁBAN,
BELEÉRTVE A HERE ÁLTAL KIADOTT
KAPCSOLÓDÓ SZÁMÍTÓGÉPES SZOFTVERT,
ADATHORDOZÓT ÉS TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ
NYOMTATOTT DOKUMENTÁCIÓT (A
TOVÁBBIAKBAN EGYÜTTESEN AZ
„ADATBÁZIS”). AZ ADATBÁZIS
HASZNÁLATÁVAL ÖN MAGÁRA NÉZVE
KÖTELEZŐNEK FOGADJA EL A JELEN
VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS (A
„SZERZŐDÉS”) ÖSSZES FELTÉTELÉT.
AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL A JELEN
SZERZŐDÉS FELTÉTELEIT,
HALADÉKTALANUL JUTASSA VISSZA AZ
ADATBÁZIST AZ ÖSSZES TARTOZÉKÁVAL
EGYÜTT AZ ELADÓNAK. ILYEN ESETBEN A
VÉTELÁR VISSZATÉRÍTÉSRE KERÜL.
TULAJDONJOG
Az Adatbázis és az abban megtestesülő szerzői
jogok és szellemi tulajdonjogok, illetve
szomszédos jogok tulajdonosa a HERE, vagy
annak licencbirtokosai. A HERE és az eladó
fenntartja az Adatbázist tartalmazó adathordozó
tulajdonjogát mindaddig, amíg Ön teljes
egészében ki nem egyenlíti a HERE-nek és/vagy
24
EULA = End User License Agreement
az eladónak a jelen vagy hasonló Szerződések
alapján az Ön számára biztosított Adatbázisért
fizetendő összeget.
számára, a HERE által meghatározott méltányos
feltételek – beleértve ennek költségét is –
mellett.
A LICENC BIZTOSÍTÁSA
A HERE nem kizárólagos licencet biztosít Önnek
az Adatbázis személyes célokra történő
felhasználására, illetve az Ön vállalatának belső
tevékenységi körében történő felhasználására.
Jelen licenc nem tartalmazza az allicencbe adás
jogát.
Az Adatbázis a HERE részére licencbe adás útján
biztosított, harmadik felektől származó
információkat foglal magában, és az alábbi URL
címen található feltételek és tulajdonjogi
megjegyzések vonatkoznak rá:
FELHASZNÁLÁSI KORLÁTOZÁSOK
Az Adatbázis használata azon meghatározott
rendszerre korlátozódik, amely számára készült;
az érvényben lévő jogszabályok (pl. az Európai
Unió a számítógépi programok jogi védelméről
szóló (91/250), valamint az adatbázisok jogi
védelméről szóló (96/9) irányelvén alapuló
nemzeti jogszabályok) által kifejezetten
megengedett mértéken túl Ön nem készíthet
kivonatot, illetve nem hasznosíthatja újra az
Adatbázis tartalmának lényeges részeit, illetve az
Adatbázis semekkora hányadát nem
reprodukálhatja, nem másolhatja, nem
módosíthatja, nem dolgozhatja át, nem fordíthatja
le, nem fejtheti vissza és nem fordíthatja vissza.
Amennyiben az európai szoftverirányelv (vagy az
arra alapuló nemzeti jogszabályok) értelmében a
termékről együttműködési információt kíván
szerezni, az említett információ megadására
méltányos lehetőséget kell biztosítania a HERE
here.com/supplierterms
A LICENC ÁTRUHÁZÁSA
Ön nem ruházhatja át az Adatbázist harmadik
felekre, kivéve, ha azt olyan rendszerre telepítik,
mely számára az Adatbázis készült, illetve ha Ön
nem tartja meg az Adatbázis egyetlen példányát
sem, feltéve hogy az átruházás
kedvezményezettje magára nézve kötelezőnek
fogadja el a jelen Szerződés feltételeit, és ezt
írásban megerősíti a HERE felé. A többlemezes
készletek csak a HERE által rendelkezésre
bocsátott komplett készletekként ruházhatók át
vagy értékesíthetők; részenként nem ruházhatók
át, illetve nem értékesíthetők.
}}
31
NAVIGÁCIÓ
||
32
A GARANCIA KORLÁTOZÁSA
A HERE az alábbi figyelmeztetések kikötésével
garantálja, hogy az Adatbázis Önt megillető
példánya a beszerzését követő 12 hónap során
megbízhatóan fog működni az Adatbázis
beszerzésének időpontjában érvényben lévő
HERE pontossági és teljességi követelményeinek
megfelelően, mely követelményeket a HERE
kérésre az Ön rendelkezésére bocsát.
Amennyiben az Adatbázis nem a jelen korlátozott
garanciának megfelelően működik, a HERE
minden tőle telhetőt megtesz az Adatbázis nem
megfelelő példányának kijavítása vagy cseréje
érdekében. Ha az Adatbázis mindezen
erőfeszítések ellenére sem működik az itt leírt
garanciáknak megfelelően, Ön vagy kérheti az
Adatbázisért fizetett összeg méltányos
visszatérítését, vagy elállhat a jelen Szerződéstől.
Ez a megoldás jelenti a HERE teljes körű
felelősségvállalását, és az Ön kizárólagos
jogorvoslati lehetőségét a HERE ellen. A jelen
bekezdésben kifejezetten leírtak kivételével a
HERE nem garantál, illetve nem tesz semmilyen
kijelentést az Adatbázis használatából eredő
eredmények felhasználását illetően annak
helyessége, pontossága, megbízhatósága vagy
egyéb vonatkozása tekintetében. A HERE nem
garantálja, hogy az Adatbázis hibamentes, vagy
hibamentes lesz. A HERE, az eladó vagy bármely
más személy által szóban vagy írásban adott
információ vagy tanács nem hoz létre garanciális
kötelezettséget, illetve semmilyen módon sem
bővíti a fentiekben leírt korlátozott garancia körét.
A jelen Szerződésben meghatározott korlátozott
garancia nem érinti, illetve nem sérti azokat a
törvényben meghatározott jogokat, melyek Önt a
rejtett hibákra vonatkozó törvényi garancia szerint
megilletik.
Amennyiben Ön nem közvetlenül a HERE-től
szerezte be az Adatbázist, a HERE által a jelen
Szerződésben biztosított jogokon túlmenően az
országában érvényben lévő törvényekben
meghatározott jogokkal élhet azon személy ellen,
akitől az Adatbázist beszerezte. A HERE által
nyújtott fenti garancia nem érinti ezeket a
törvényes jogokat. Ön a jelen Szerződésben
biztosított garanciális jogokon túlmenően
érvényesítheti ezeket a jogokat.
A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
Az Adatbázisért fizetendő ár nem tartalmazza az
Adatbázis használatából eredő esetleges
következményes, közvetett vagy korlátlan
közvetlen károkért történő kockázatvállalást.
Ennek megfelelően a HERE semmilyen
körülmények között nem vállal felelősséget
semmi nemű következményes vagy közvetett
kárért, ideértve egyebek mellett az Adatbázis Ön
általi használatából eredő, Önt vagy bármely
harmadik felet érintő anyagi veszteséget,
adatvesztést vagy a használat ellehetetlenülését,
sem szerződéses, sem szerződésen kívüli
károkozás következtében, sem garanciális
kötelezettség alapján, még akkor sem, ha a
HERE-t az ilyen károk lehetőségéről
tájékoztatták. A HERE közvetlen károkért fennálló
felelősségvállalása minden esetben az Adatbázis
Önt illető példányának árára korlátozódik.
A JELEN SZERZŐDÉSBEN KIKÖTÖTT
KORLÁTOZOTT GARANCIA ÉS A
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KORLÁTOZÁSA NEM
ÉRINTI, ILLETVE NEM SÉRTI AZ ÖN
TÖRVÉNYES JOGAIT ABBAN AZ ESETBEN, HA
ÖN NEM ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KERETÉBEN
VÁSÁROLTA MEG AZ ADATBÁZIST.
FIGYELMEZTETÉSEK
Az Adatbázis az idő múlásából, a körülmények
változásából, valamint a felhasznált források és az
átfogó földrajzi adatok begyűjtésének
természetéből fakadóan pontatlan vagy hiányos
információkat tartalmazhat, melyek pontatlan
eredményekhez vezethetnek. Az Adatbázis nem
tartalmaz utazási időre és nem feltétlenül
tartalmaz – többek között – a szomszédos
országok biztonságára, a törvények
alkalmazására, vészhelyzetben igénybe vehető
segítségre, építkezésekre, út- vagy
sávlezárásokra, az utak meredekségére vagy
besorolására, a hidak magasságára, súlyvagy
egyéb korlátozásokra, útviszonyokra, különleges
eseményekre vonatkozó információkat, a
tulajdonában lévő navigációs rendszer márkájától
függően.
NAVIGÁCIÓ
IRÁNYADÓ JOG
Jelen Szerződésre azon ország jogszabályai
alkalmazandók, melyben Ön az Adatbázis
beszerzésének időpontjában lakóhellyel
rendelkezik. Ha Ön jelenleg nem az Európai
Unióban vagy Svájcban lakik, akkor annak az
Európai Unión vagy Svájcon belüli illetékességi
területnek a jogszabályait kell alkalmazni, ahol az
Adatbázist beszerezte. Minden egyéb esetben,
vagy ha nem határozható meg, hogy milyen
illetékességi területen szerezte be az Adatbázist,
a holland jogszabályokat kell alkalmazni. Az
Adatbázis beszerzésének időpontjában az Ön
lakóhelye szerint illetékes bíróság rendelkezik
hatáskörrel a jelen Szerződésből eredő vagy azzal
kapcsolatos jogviták eldöntésében. Ez nem sérti a
HERE azon jogát, mely szerint keresetet nyújthat
be az Ön akkori lakóhelye szerint illetékes
bírósághoz.
A navigációs rendszer* szerzői jogai
A szerzői jogokkal (© Copyright) kapcsolatos
tájékoztatásért - lásd az "A navigációs rendszer
licencszerződése" részt.
Kapcsolódó információk
•
•
Térképfrissítések (25. oldal)
A navigációs rendszer licencszerződése*
(30. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
Térképfrissítések (25. oldal)
A navigációs rendszer* szerzői jogai
(33. oldal)
* Opció/tartozék.
33
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
A
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
I
Alternatív útvonal
Gazd., Gyors, Tájkép
17
Irányítási beállítások
Az autó szállítása
29
Iránymutató pontok az útitervben
S
22, 23
Szerzői jog
30, 33
18
T
K
B
Beállítások
közlekedési információk
Térképbeállítások
útvonal és célbairányítás
22
24
22
23
É
Érdekes helyek
Térképbeállítások
20
Közlekedési információk
sugárzás
24
18
Küldés az autóhoz
14
térképes navigáció
A járművezetői kijelzőn
a középső kijelzőn
a szélvédőre vetített kijelzőn
Licencszerződés
POI
22
Térképnézet
8
6
9
22
Ú
30
Úti cél beállítása
10, 11, 12, 13, 14
Útiterv
mutatás
szerkesztés és törlés
15
16
16
12, 17
V
H
Hangfelismerés
29
Kerülőút
P
19
25, 26, 28
Kérdések és válaszok
L
12, 17
F
Forgalmi akadály az útvonal mentén
Térképadatok frissítése
R
9
Rendszer aktiválása
Valós idejű forgalmi információk (RTTI)
20, 21
4
35
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
36
TP 26616 (Hungarian), AT 1817, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement