Volvo | S90 Twin Engine | ‏Excellence | Volvo S90 Twin Engine 2019 Late ‏Excellence

Volvo S90 Twin Engine 2019 Late ‏Excellence
S90
EXCELLENCE
F ÜG G ELÉ K
VÄLKOMMEN!
Itt olvashat a Volvo S90 Excellence hátsó üléseihez tartozó funkciókról. Az autóban, az alkalmazásban és az interneten részletesebb használati információk állnak rendelkezésre.
AZ AUTÓ KÖZPONTI KIJELZŐJE
A kezelési útmutató az autó központi kijelzőjén tekinthető meg, ahol a
felső nézeten keresztül érhető el.
MOBILALKALMAZÁS
A kezelési útmutató okostelefonokon és táblagépeken futtatható alkalmazás (Volvo Manual) formájában áll rendelkezésre. Az alkalmazás egyes
funkciókról oktató videókat is tartalmaz.
A VOLVO TÁMOGATÓ WEBOLDALA
A Volvo Cars támogató weboldala (support.volvocars.com) útmutatókat és
oktató videókat valamint kiegészítő információkat és támogatást is tartalmaz Volvójához és autója használatához.
NYOMTATOTT INFORMÁCIÓK
A kezelési útmutató kesztyűtartóban található melléklete a biztosítékokkal
kapcsolatos információkat és műszaki adatokat valamint a fontos és gyakorlati információk összefoglalását tartalmazza. Megrendelhető a kezelési
útmutató és a hozzá tartozó melléklet nyomtatott változata.
TARTALOMJEGYZÉK
01. ALAGÚTKONZOL A HÁTSÓ ÜLÉSBEN
Ez a rész írja le, hogy mi található az alagútkonzolban a hátsó ülésben, például a vezérlő kijelző és, hogy mi vezérelhető innen valamint a hűtődoboz és az italok melegítésével és hűtésével kapcsolatos tudnivalók.
02. ÜLÉSBEÁLLÍTÁSOK
Itt találhatók az ülések állításával és beállításával kapcsolatos információk és az ülések funkciói.
03. A BELSŐ TÉR ÁTTEKINTÉSE
Itt olvasat az autó belső teréről, és áttekintést kapat például a különböző tárolórekeszekről.
04. SPECIÁLIS SZÖVEGEK
Figyelmeztetés, fontos és megjegyzés szövegek, amelyeket el kell olvasni.
A kiadás időpontjában, minden ismert opció/tartozék típusa csillaggal van jelölve: *.
01
VEZÉRLŐ KIJELZŐ A HÁTSÓ ÜLÉSNÉL
A vezérlő kijelző az alagútkonzolban helyezkedik el a hátsó ülések
között és az ülés funkcióit valamint italok melegítését és hűtését szabályozza.
A képernyő felemelése
– Nyomja meg a képernyő tetejét. A képernyő automatikusan emelkedik fel és aktiválódik.
A világítás bizonyos idő elteltével kikapcsol. Érintse meg a képernyőt az
újbóli bekapcsoláshoz.
A képernyő leengedése
A képernyő leengedése manuálisan történik:
– Nyomja meg a képernyő tetejét. Nyomja, amíg a képernyő teljesen
vissza nem húzódik az alagútkonzolba. A képernyő a leengedéskor
kikapcsol.
01
NAVIGÁLÁS A VEZÉRLŐ KIJELZŐN
A vezérlő kijelző érintésérzékeny képernyő, amely különböző nézeteket
tartalmaz. Érintsen meg egy gombot a képernyőn a beállítások vagy
funkciók aktiválásához vagy módosításához.
A kezdő nézet gombjai
A bal és a jobb oldali ülés fűtése.
A pohártartó hűtése/fűtése.
A bal és a jobb oldali ülés szellőztetése.
Az első utasülés beállítása a hátsó ülésből.
Visszatérés a kezdőlap nézethez egy másik nézetből
A vezérlő kijelző bizonyos idő elteltével automatikusan visszatér a kezdő
nézethez. Az első ülés beállításakor érintse meg a keresztet, hogy viszszatérjen a kezdő nézethez.
01
HŰTŐDOBOZ
A kartámasz mögött egy hűtődoboz található, amely két palack és a
kristálypoharak tárolásához biztosít helyet.
Nyomja meg a fedél felett található gombot a doboz kinyitásához.
A doboz belsejében található egy kezelőszerv a hőmérséklet beállításához.
A hűtés funkció akkor aktív, amikor jár a motor vagy a II állásban van a
gyújtás.
MELEG ÉS HIDEG ITALOK
A kartámasz elején két csésze-/pohártartó valamint egy melegítő/hűtő
tartó található például palackokhoz vagy teás-/kávéscsészékhez.
– Nyomja meg a fedelet a tartó kinyitásához. A melegítés és hűtés a
vezérlő kijelzőről szabályozható. A kék LED-ek azt jelzik, hogy a hűtés,
a piros LED-ek pedig, hogy a melegítés aktív.
A fűtés és a hűtés akkor kapcsolható be, amikor be van indítva az autó
vagy a gyújtás a II állásban van.
Érintse meg többször egymás után a gombot a vezérlő kijelzőn
a két funkció közötti váltáshoz: hűtés és fűtés. A gomb mutatja
a beállított pozíciót.
01
AZ ASZTALOK KIHAJTÁSA
A kartámasz alatt két asztal található, amelyek a hátsó ülések fölé hajthatók.
1. Nyissa ki teljesen a kartámasz fedelét.
2. Emelje ki az asztalt a kartámaszból a bőr fül használatával, és fordítsa
ki teljesen függőleges helyzetbe.
3. Hajtsa le az asztalt az ülés fülé, és csúsztassa oldalra.
Ismételje meg a lépéseket fordított sorrendben az asztal visszahajtásához.
01
USB CSATLAKOZÓK ÉS ELEKTROMOS
ALJZATOK
USB csatlakozók: A hátsó ülés kartámaszában két USB csatlakozó
található. Ezek a csatlakozók például mobiltelefonok vagy táblagépek
töltésére szolgálnak. Az első fejtámlák hátulján található kijelző tartók*
szintén tartalmaznak két USB csatlakozót. Ezek a csatlakozók például
mobiltelefonok vagy táblagépek töltésére használhatók.
Az USB csatlakozókon keresztül nem játszható le média az autó hangrendszerén.
Elektromos aljzatok: Egy 12 voltos és egy 230 voltos aljzat található
a hátsó ülés kartámasza alatt.
230 V: Az aljzat számos 230 V tápellátást igénylő tartozékhoz használható, például töltőkhöz vagy hordozható számítógépekhez (150 W maximális teljesítmény).
– Dugja be a tartozék csatlakozóját. Csatlakoztassa le a tartozékot a
csatlakozó kihúzásával.
12 V: Az aljzat számos 12 V tápellátást igénylő tartozékhoz használható, például zenelejátszókhoz vagy mobiltelefonokhoz (120 W maximális teljesítmény).
– Távolítsa el a szivargyújtót az aljzatból, és dugja be a tartozék csatlakozóját. Húzza ki a tartozék csatlakozóját, és helyezze vissza a szivargyújtót, amikor nem használja az aljzatot.
Az autó elektromos rendszerének legalább I gyújtáshelyzetben kell lennie ahhoz, hogy az USB csatlakozók és az elektromos aljzatok tápellátást biztosítsanak.
A HÁTSÓ ÜLÉS BEÁLLÍTÁSA
Az autó hátsó ülései az ülések oldalán található kezelőszervek használatával állíthatók be.
Állítsa be a háttámla dőlését a kezelőszerv előre/hátra állításával.
Az üléspárna első részének emelése/süllyesztése a kezelőszerv
első részének fel/le mozgatásával történik.
A masszázs, az oldaltámasz, a deréktámasz és az üléspárnanyúlvány
beállítása a többfunkciós kezelőszervvel történik.
Egyszerre csak egyféle mozgás (előre/hátra/fel/le) végezhető. Az ülésbeállítás az autó járása közben és bizonyos ideig a hátsó ajtók nyitását
követően végezhető anélkül, hogy az autó járna. A beállítás bizonyos
ideig az autó leállítását követően is végrehajtható.
Az ülések túlterhelés-védelemmel rendelkeznek, amely akkor old ki, ha
az ülés megakad valamilyen tárgyban. Ha ez történik, akkor távolítsa el
az akadályt, majd működtesse újra az ülést.
Lehetséges, hogy az alvó/komfort helyzetbe állításhoz először kissé
előre kell mozdítani az ülést.
02
AZ ÜLÉS BEÁLLÍTÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA
02
A deréktámasz, a háttámla-oldaltámasz, az üléspárnahossz és a maszszázs beállításához használja az ülés oldalán elhelyezkedő többfunkciós
kezelőszervet. A beállítások a vezérlő kijelzőn megjelenő többfunkciós
kezelőszerv használatával hajthatók végre. A kijelző egyszerre csak egy
ülés beállításait mutatja.
1. Emelje fel a vezérlő kijelzőt.
2. Aktiválja az ülésbeállítást a többfunkciós kezelőszerv bármilyen irányú
forgatásával vagy megnyomásával. Az ülésbeállítások nézet nyílik
meg a vezérlő kijelzőn.
3. Válassza ki a kívánt funkciót a vezérlő kijelzőn a kijelző megérintésével vagy a többfunkciós kezelőszerv fel/le forgatásával.
4. A beállítást a kezelőszerv kívánt irányba mozdításával módosíthatja.
Masszázs
Érintse meg a képernyőgombot vagy válassza ki a funkciót a
többfunkciós kezelőszerv használatával a masszázs funkció
bekapcsolásához. Amikor le van állítva az autó, akkor nem
használható a masszázs funkció.
Az alábbi beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre a masszázshoz:
Be/ki:
Válassza a Be vagy Ki lehetőséget a masszázs funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához.
1-5. program:
Öt előre beállított masszázsprogram közül választhat. Válaszszon a 1 (duzzadás), 2 (növekvő), 3 (fejlett), 4 (derék) és 5
(váll) lehetőségek közül.
Intenzitás:
Válasszon az alacsony, normál és magas közül.
Sebesség:
Válasszon a lassú, normál és gyors közül.
Oldaltámasz
Érintse meg a képernyőgombot vagy válassza ki a funkciót a
többfunkciós kezelőszervvel a háttámla-oldaltámasz beállításának aktiválásához a háttámlában.
•
Nyomja meg az ülésgomb első részét a többfunkciós kezelőszerven
az oldaltámasz növeléséhez.
•
Nyomja meg az ülésgomb hátsó részét az oldaltámasz csökkentéséhez.
Deréktámasz
Érintse meg a képernyőgombot vagy válassza ki a funkciót a
többfunkciós kezelőszervvel a deréktámasz beállításának aktiválásához a háttámlában.
•
Nyomja fel/le az ülésgombot a többfunkciós kezelőszerven a deréktámasz fel/le mozgatásához.
•
Nyomja meg az ülésgomb első részét a deréktámasz növeléséhez.
•
Nyomja meg az ülésgomb hátsó részét a deréktámasz csökkentéséhez.
Üléspárnanyúlvány
Érintse meg a képernyőgombot vagy válassza ki a funkciót a
többfunkciós kezelőszervvel az üléspárna hosszának beállításához.
•
Nyomja meg az ülésgomb első részét a többfunkciós kezelőszerven
az üléspárna kinyújtásához.
•
Nyomja meg az ülésgomb hátsó részét az üléspárna visszahúzásához.
02
02
AZ ELSŐ UTASÜLÉS BEÁLLÍTÁSA A HÁTSÓ ÜLÉSBŐL
Az első utasülés hosszirányú helyzete és a háttámla dőlése a hátsó
ülésből is módosítható. Használja a hátsó ülések közötti vezérlő kijelzőt
az első utasülés beállításainak módosításához.
1. Érintse meg a gombot a képernyőn.
Érintse meg a jobb oldali felső nyilat a háttámla hátrafelé hajtásához
az első utasülésen.
Hosszirányú beállítás
2. Egy új nézet nyílik meg, és beállítható az ülés hosszirányú
helyzete valamint a háttámla dőlésszöge.
•
Érintse meg a bal oldali alsó nyilat az első utasülés előre mozgatásához.
3. Érintse meg a keresztet, hogy visszatérjen a kezdő nézethez.
•
Érintse meg a jobb oldali alsó nyilat az első utasülés hátrafelé mozgatásához.
A háttámla dőlésszögének beállítása
•
•
Érintse meg a bal oldali felső nyilat a háttámla előre hajtásához az
első utasülésen.
FŰTHETŐ/SZELLŐZTETHETŐ ÜLÉSEK
Az ülések hideg időben a komfortérzet érdekében fűthetők. Az ülésfűtés szabályozása a vezérlő kijelzőről történik.
Érintse meg többször egymás után a bal vagy jobb oldali üléshez tartozó gombot a három szint közötti váltáshoz: magas,
közepes és alacsony. A gomb mutatja a beállított szintet.
Az ülések szellőztethetők például ruhák megszárításához. Az ülésszellőztetés szabályozása a vezérlő kijelzőről történik.
Érintse meg többször egymás után a bal vagy jobb oldali üléshez tartozó gombot a három pozíció közötti váltáshoz: magas,
közepes és alacsony. A gomb mutatja a beállított pozíciót.
RÖGZÍTŐPONTOK GYERMEKÜLÉSEKHEZ
Az autó a hátsó üléssorban rögzítőpontokkal,
és , rendelkezik
gyermekülésekhez. A felső rögzítő pontok elsődlegesen előre néző
gyermekülések számára vannak kialakítva.
– Hajtsa le a háttámlát a rögzítő pont eléréséhez.
> Mindig tartsa be a gyártó helyes beszerelésre vonatkozó utasításait.
02
TÁROLÓHELYEK
Az első ülések háttámláinak hátulján táblagépek számára találhatók
tartók.1
Az ajtók oldalában hamutartók helyezkednek el.
Az ülések közötti kartámasz alatt tárolóhely található.
Az ajtók oldalában tárolórekeszek helyezkednek el.
Az első ülések háttámláinak hátulján tárolózsebek találhatók.
03
Az alagútkonzol oldalain tárolózsebek találhatók.
1
Csak bizonyos piacokon érhető el opcionálisan.
TÁBLAGÉPTARTÓ*
A választott felszereltségi szinttől függően, egy táblagéptartó található
az egyes első ülések fejtámláján. A támogatott táblagépekkel kapcsolatban, keresse meg Volvo kereskedőjét.
A táblagép rögzítése a tartóban
1. Csúsztassa a táblagépet a rugós egységhez a tartó bal oldalán.
2. Hajtsa a táblagépet a tartó felé, és hagyja, hogy visszarugózzon a
keret alatt.
3. Nyomja le a tartót a konzolba, amíg be nem kattan.
Távolítsa el a tartót annak konzoljáról
A táblagéptartót mindig el kell távolítani az ülésnek vagy a háttámlának
a normál üléspozíción túl történő állításakor.
1. Nyomja le a tartót a konzolba
gombot a fejtámlán .
2. Húzza ki a tartót a konzolból.
és ezzel egy időben nyomja meg a
03
SPECIÁLIS SZÖVEGEK
A kezelési útmutató és az egyéb kézikönyvek tartalmazzák a biztonsági utasításokat és az összes
figyelmeztetés, fontos és megjegyzés szövegeket,
amelyeket el kell olvasni. Néhány funkció csak bizonyos piacokon érhető el.
FIGYELEM
MELEG ÉS HIDEG ITALOK
Vezetés közben tárolja a palackokat, termoszokat,
poharakat és bögréket a tartókban vagy a hűtődobozban.
FŰTHETŐ/SZELLŐZTETHETŐ ÜLÉSEK
Az ülésfűtés kezelőszervét nem használhatják olyan
személyek, akiknek zsibbadtság gondot okoz a
hőmérséklet emelkedésének érzékelése vagy
egyéb módon nehézsége van a kezelőszervek
működtetésével. Ez az égési sérülések elkerülése
miatt fontos.
04
RÖGZÍTŐPONTOK GYERMEKÜLÉSEKHEZ
A gyermekülés felső hevedereit át kell vezetni a fejtámla szárán található furaton, mielőtt megfeszítené
a rögzítési pontnál. Ha ez nem lehetséges, akkor
kövesse az ülés gyártójának utasításait.
TÁROLÓHELYEK
Tartsa a nem rögzített tárgyakat, például mobiltelefonokat, kamerákat, tartozékok távvezérlőit stb. a
kesztyűtartóban vagy más tároló rekeszekben.
Különben sérüléseket okozhatnak az autóban utazóknak egy hirtelen fékezés vagy ütközés során.
FONTOS
NAVIGÁLÁS A VEZÉRLŐ KIJELZŐN
Ne használjon éles tárgyakat a képernyőn, mert
azok megkarcolhatják.
AZ ASZTALOK KIHAJTÁSA
Az asztal maximális teherbírása 10 kg. Ha túlterheli
az asztalt, akkor annak támasztó lába meglazul,
hogy védeni próbálja az asztal lábát. Az asztal viszszaállításához, hajtsa végre az alábbi utasításokat:
1. Hajtsa le az asztal tetejét kissé a vízszintes helyzet alá, és tartsa ebben a helyzetben.
2. Biztosítsa a fém csapot a támasztó kar végében
található nyílásokban, az asztal teteje alatti sínben. Ezzel egy időben hajtsa félre a fekete műanyag csapot kissé kijjebb a támasztó karon.
3. Amikor a fém csap a nyílásban van, akkor hajtsa
fel az asztal tetejét úgy, hogy a támasztó kar rögzítő eleme a barázdába illeszkedjen. Ezután hajtsa
le újra az asztal tetejét.
Az asztal tetejének rögzítő eleme most a sínbe
csúsztatható az asztal alatt és a támasztó kar így
újra biztosítva van.
USB CSATLAKOZÓK ÉS ELEKTROMOS ALJZATOK
Biztosítékok
Mindig ugyanolyan színű és amperszámú biztosítékra cserélje ki a tönkrement biztosítékokat. Soha
ne szereljen be a kezelési útmutatóban szereplőnél
magasabb értékű biztosítékot. Ha valamelyik elektromos komponens nem működik, akkor annak oka
lehet, hogy ideiglenes túlterhelés miatt kioldott a
biztosíték. A biztosítékokkal kapcsolatos információkhoz, lásd az autó kezelési útmutatóját.
Kimenőteljesítmény
A 12 voltos aljzat maximális kimenőteljesítménye
120 W, a 230 V aljzaté pedig 150 W.
FŰTHETŐ/SZELLŐZTETHETŐ ÜLÉSEK
Ha az utastér hőmérséklete túl alacsony, akkor az
ülésszellőztetés nem kapcsolható be. Ez az ülésben
ülő személy lehűlésének megakadályozása érdekében van.
TÁBLAGÉPTARTÓ
A tartóba szerelt táblagép képernyőjén védőműanyagnak kell lennie. Ez azért van, hogy ütközés esetén védjen az üvegszilánkok ellen.
MEGJEGYZÉS
HŰTŐDOBOZ
A hűtődoboz az optimális működéshez szabad levegőáramlást igényel. Ezért legalább 5 cm helyet kell
hagyni a hűtődoboz szellőző részénél a csomagtérben.
A hőmérséklet-beállítást a külső hőmérséklettől
függően kell beállítani. A maximális állás a hőmérséklet gyors csökkentéséhez ajánlott.
A hűtőgép alján a gyorsabb hűtés érdekében fennálló negatív hőmérséklet miatt kondenzáció jelenhet meg, amelyet időnként le kell törölni. Az optimális szárításhoz/tisztításhoz ki kell venni az átlátszó
palacktartót.
FŰTHETŐ/SZELLŐZTETHETŐ ÜLÉSEK
Az ülésszellőztetést körültekintően kell alkalmazni a
huzatra érzékeny személyek esetében. Hosszút távú
használathoz alacsony szint használata javasolt.
TP 28601 (Hungarian), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising