Volvo | V40 Cross Country | Kezelési útmutató | Volvo V40 Cross Country 2014 Kezelési útmutató

Volvo V40 Cross Country 2014 Kezelési útmutató
WEB EDITION
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
KEDVES VOLVO TULAJDONOS
KΚSZΚNJÜK, HOGY A VOLVÓT VÁLASZTOTTA
Reméljük, hosszú évekig élvezni fogja Volvo járművét Az autó úgy van kialakítva, hogy biztonságot és kényelmet nyújtson Κnnek és utasainak. A
Volvo a világ egyik legbiztonságosabb autója. Az
Κn Volvója kielégíti az összes jelenlegi biztonsági
és környezetvédelmi előírást.
Annak érdekében, hogy jobban évezhesse autóját, azt javasoljuk, hogy ismerkedjen meg a kezelési útmutatóban leírt berendezésekkel, utasításokkal és karbantartási ismeretekkel.
Tartalomjegyzék
01 Bevezetés
A használati útmutató olvasása................
Adatok rögzítése.......................................
Tartozékok és extra felszerelés.................
Volvo On Call* szolgáltatásokkal rendelkező autók tulajdonosváltása...................
Információk az interneten.........................
A Volvo Car környezetvédelmi filozófiája..
A használati útmutató és a környezet.......
Többrétegű üveg.......................................
02 Biztonság
15
17
18
A biztonsági övekre vonatkozó általános
információk...............................................
Biztonsági öv - bekapcsolás.....................
Biztonsági öv - kioldás..............................
Biztonsági öv - terhesség.........................
Biztonsági öv emlékeztető........................
Biztonságiöv-feszítő..................................
Biztonság - figyelmeztető szimbólum.......
Légzsákrendszer.......................................
Légzsákok a vezető oldalon......................
Utaslégzsák...............................................
Utaslégzsák - aktiválás/kiiktatás*.............
Oldallégzsák (SIPS)...................................
Oldallégzsák (SIPS) - gyermekülés/ülésmagasító...................................................
Függönylégzsák (IC)..................................
Általános információk a WHIPS (ostorcsapásos sérülés elleni védelmi) rendszerre vonatkozóan...................................
WHIPS - gyermekülések...........................
WHIPS - üléshelyzet.................................
Amikor a rendszer működésbe lép...........
A biztonsági üzemmódra vonatkozó általános információk......................................
24
25
26
26
27
27
28
29
30
30
31
33
Biztonsági üzemmód - az autó beindításának kísérlete..........................................
Biztonsági mód - az autó mozgatása.......
Gyalogoslégzsák*.....................................
Gyalogoslégzsák - az autó mozgatása.....
Gyalogoslégzsák - összehajtás................
Általános információk a gyermekbiztonságról........................................................
Gyermekülés.............................................
Gyermekülések - elhelyezés.....................
Gyermekülés - ISOFIX..............................
ISOFIX - méretosztályok...........................
ISOFIX - gyermekülések típusai................
Gyermekülések - felső rögzítő pontok......
01 02 02
2
18
19
20
22
22
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
34
34
35
36
36
37
38
39
40
40
41
42
42
44
48
48
49
50
52
Tartalomjegyzék
03 Műszerek és kezelőszervek
Műszerek és kezelőszervek, balkormányos autó - áttekintés...............................
Műszerek és kezelőszervek, jobbkormányos autó - áttekintés...............................
Kombinált műszerfal.................................
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés...
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés.
Eco guide és Power guide*.......................
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése.............................
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése.............................
Külső hőmérsékletmérő............................
Napi kilométer-számláló...........................
Óra............................................................
Volvo Sensus............................................
Kulcshelyzetek..........................................
Kulcshelyzetek - funkciók különböző
szinteken...................................................
Ülések, első...............................................
Ülések, első - elektromos működtetésű...
Kulcsmemória a távvezérlős kulcsban......
Ülések, hátsó............................................
Kormánykerék...........................................
Világításkapcsolók....................................
54
Helyzetjelző lámpák.................................. 81
Nappali világítás lámpái............................ 82
Alagútészlelés*.......................................... 82
Távolsági/tompított fényszóró.................. 83
Aktív távolsági fényszóró*......................... 83
Aktív Xenon fényszórók*........................... 85
Hátsó ködlámpa........................................ 86
Féklámpák................................................ 87
Vészvillogók.............................................. 87
Irányjelzők................................................. 88
Belső világítás........................................... 89
A hazakísérő világítás időtartama............. 90
Megközelítő világítás időtartama.............. 91
Fényszórók - a fényszóróminta
beállítása................................................... 92
Ablaktörlők és mosó................................. 95
Elektromos ablakok.................................. 97
Külső tükrök.............................................. 99
Ablakok és visszapillantó és külső tükrök
- fűtés...................................................... 100
Visszapillantó tükör - belső..................... 101
Üvegtető*................................................ 102
Iránytű..................................................... 102
Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal................................................. 103
A menü áttekintése - analóg kombinált
műszerfal................................................. 104
A menü áttekintése - digitális kombinált
műszerfal................................................. 104
Üzenetek................................................. 105
Üzenetek - kezelés.................................. 106
MY CAR.................................................. 106
MY CAR - kezelés................................... 107
MY CAR - keresési útvonalak................. 108
MY CAR - menüpontok........................... 108
MY CAR - autó-beállítások..................... 110
MY CAR - vezetéstámogató rendszer.... 112
MY CAR - Rendszerbeállítások.............. 113
MY CAR - hangbeállítások...................... 114
MY CAR - klímabeállítások..................... 115
MY CAR információk.............................. 116
Fedélzeti számítógép.............................. 117
Fedélzeti számítógép - analóg kombinált
műszerfal................................................. 118
Fedélzeti számítógép - digitális kombinált
műszerfal................................................. 122
Fedélzeti számítógép - funkciók............. 126
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*.... 127
03 03 03
57
60
60
61
64
65
67
69
69
69
70
71
72
73
75
76
76
78
79
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
3
Tartalomjegyzék
04 Klímavezérlés
Általános információk a klímavezérlésről 129
Tényleges hőmérséklet........................... 129
Δrzékelők - klímavezérlés........................ 130
Levegőszűrés.......................................... 130
Levegőszűrő - utastérszűrő.................... 130
Levegőszűrés - tiszta belső zóna csomag
(CZIP)*..................................................... 131
Levegőszűrés - IAQS*............................. 131
Levegőszűrés - anyag............................. 132
Menübeállítások - klímavezérlés............. 132
Levegőelosztás az utastérben................ 132
Elektronikus klímavezérlés - ECC*.......... 134
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás ETC......................................................... 135
Fűthető első ülések*................................ 136
Hátsó ülésfűtés*...................................... 136
Ventilátor................................................. 137
Automatikus szabályozás....................... 138
Az utastér hőmérséklet-szabályozása.... 138
Légkondicionáló...................................... 139
A szélvédő pára- és jégmentesítése....... 139
Levegőelosztás - visszakeringtetés........ 140
Levegőelosztás - táblázat....................... 142
Motor- és utastérfűtés*........................... 144
05 Rakodás és tárolás
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - közvetlen indítás/azonnali leállítás................
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő..........................................................
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek.......................................................
Kiegészítő fűtés*.....................................
Üzemanyaggal működő kiegészítő fűtés*
Elektromos kiegészítő fűtés*...................
145
Tárolóhelyek............................................
Tárolórekesz a vezető oldalon................
Kabáttartó...............................................
Alagútkonzol...........................................
Alagútkonzol - kartámasz.......................
Alagútkonzol - szivargyújtó és hamutartó*.......................................................
Kesztyűtartó............................................
Kesztyűtartó - hűtés................................
Kivehető szőnyegek*...............................
Piperetükör..............................................
Alagútkonzol - 12 voltos aljzatok............
Rakodás..................................................
Rakodás - hosszú tárgyak......................
Tetőcsomagtartó.....................................
Csomagrögzítő szemek..........................
Rakodás - táskatartó .............................
Rakodás - kihajtható táskatartó*............
12 voltos aljzat - csomagtér....................
Csomagháló............................................
Csomagpolc............................................
04 04 05
4
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
145
146
147
147
148
150
152
152
152
153
153
153
154
154
154
155
156
157
157
158
158
158
159
160
162
Tartalomjegyzék
06 Zárak és riasztó
Távvezérlős kulcs kulcsszárral................
Távvezérlős kulcs/PCC - elvesztés ........
Távvezérlős kulcs/PCC - kulcsmemória*
Zárás/nyitás jelzése - beállítás................
Zárvisszajelző..........................................
Távvezérlős kulcs/PCC - elektronikus
indításgátló..............................................
Távvezérelt indításgátló nyomkövető
rendszerrel..............................................
Távvezérlős kulcs - funkció.....................
Távvezérlős kulcs - hatótávolság............
PCC* - egyedi funkciók...........................
PCC* - hatótávolság...............................
Kivehető kulcsszár..................................
Kivehető kulcsszár - leválasztás/visszahelyezés..................................................
Kivehető kulcsszár - az ajtók nyitása......
Távvezérlős kulcs/PCC - elemcsere.......
Keyless*..................................................
Keyless* - a távvezérlős kulcs hatótávolsága........................................................
Keyless* - a távvezérlős kulcs biztonságos kezelése...........................................
Keyless* - a távvezérlős kulcs működésének zavarása.......................................
164
164
165
165
166
Keyless* - zárás......................................
Keyless* - nyitás......................................
Keyless* - nyitás a kulcsszárral ..............
Keyless* - kulcsmemória.........................
Keyless* - zárbeállítások.........................
Keyless* - az antenna elhelyezkedése....
Zárás/nyitás - kívülről .............................
Az ajtó manuális zárása..........................
Zárás/nyitás - belülről.............................
Teljes szellőztetés funkció......................
Zárás/nyitás - kesztyűtartó.....................
Zárás/nyitás - csomagtérajtó..................
Zárás/nyitás - üzemanyagtöltő fedél......
Biztonsági zárak*....................................
Gyermekbiztonsági zárak - manuális
bekapcsolás............................................
Gyermekbiztonsági zárak - elektromos
bekapcsolás*...........................................
Riasztó....................................................
Riasztó visszajelző..................................
Riasztó - automatikus újraélesítés..........
Riasztó - automatikus élesítés................
Riasztó - a távvezérlős kulcs nem működik...........................................................
175
176
176
177
177
178
178
179
180
181
181
182
183
183
A riasztó jelei........................................... 188
Csökkentett riasztási szint...................... 189
06 06 06
166
167
167
168
169
170
170
171
171
172
173
174
174
175
185
185
186
187
187
188
188
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
5
Tartalomjegyzék
07 Vezetőtámogatás
Menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer (DSTC)............................................. 191
Menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer (DSTC) - működés........................... 192
Menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer (DSTC) - szimbólumok és üzenetek 193
Jelzőtábla-felismerés (RSI)..................... 195
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - működés.. 195
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - korlátok.... 197
Sebességhatároló*.................................. 198
Sebességhatároló* - első lépések.......... 198
Sebességhatároló* - sebesség módosítása......................................................... 199
Sebességhatároló - ideiglenes kikapcsolás és készenléti üzemmód*.................... 200
Sebességhatároló* - riasztás a sebesség
túllépésekor............................................. 201
Sebességhatároló* - kikapcsolás........... 201
Sebességtartó*....................................... 201
Sebességtartó* - a sebesség kezelése... 202
A sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása
és készenléti üzemmódja........................ 204
Sebességtartó* - visszatérés a beállított
sebességhez........................................... 205
Sebességtartó* - kikapcsolás................. 206
Adaptív sebességtartó (ACC)*................ 206
Adaptív sebességtartó* - funkció............ 207
Adaptív sebességtartó* - áttekintés........ 209
Adaptív sebességtartó* - a sebesség
kezelése.................................................. 211
Adaptív sebességtartó* - időköz beállítása......................................................... 212
Adaptív sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása és készenléti üzemmódja.......... 212
Adaptív sebességtartó* - másik jármű
megelőzése............................................. 214
Adaptív sebességtartó* - kikapcsolás.... 214
Adaptív sebességtartó* - sorban állási
segéd...................................................... 214
Adaptív sebességtartó* - a sebességtartó
működésének váltása............................. 216
Radarérzékelő......................................... 217
Radarérzékelő - korlátok......................... 217
Adaptív sebességtartó* - hibakeresés és
teendők................................................... 219
Adaptív sebességtartó* - szimbólumok
és üzenetek............................................. 220
Távolságfigyelmeztetés*......................... 222
Távolságfigyelmeztetés* - korlátok......... 223
Távolságriasztás* - szimbólumok és üzenetek....................................................... 224
City Safety™........................................... 225
City Safety™ - funkció............................
City Safety™ - működés.........................
City Safety™ - korlátok...........................
City Safety™ - lézeres érzékelő..............
City Safety™ - szimbólumok és üzenetek...........................................................
Ütközésfigyelmeztető rendszer*.............
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - funkció...........................................................
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - kerékpárosok észlelése...................................
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - gyalogosok észlelése.......................................
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés..........................................................
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - általános korlátok............................................
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a
kameraérzékelő korlátai..........................
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - szimbólumok és üzenet..................................
Elalvásra figyelmeztető rendszer*...........
Driver Alert Control (DAC)*......................
Driver Alert Control (DAC)* - használat...
Driver Alert Control (DAC)* - szimbólumok és üzenetek.....................................
07 07 07
6
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
226
226
227
229
231
232
233
234
236
237
239
241
243
245
245
246
247
Tartalomjegyzék
08 Elindulás és vezetés
Sávtartó rendszer*..................................
Sávtartó rendszer - funkció.....................
Sávtartó rendszer - működés.................
Sávtartó rendszer - korlátok...................
Sávtartó rendszer - szimbólumok és üzenetek.......................................................
Parkolósegéd*.........................................
Parkolósegéd rendszer* - funkció...........
Parkolósegéd rendszer* - hátsó.............
Parkolósegéd rendszer* - első................
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés.......
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők
tisztítása..................................................
Parkolókamera........................................
A parkolósegéd kamerája - beállítások...
A parkolósegéd kamerája - korlátok.......
Parkolósegéd (PAP)*...............................
Parkolósegéd (PAP)* - funkció................
Parkolósegéd (PAP)* - működés.............
Parkolósegéd (PAP)* - korlátok...............
Aktív parkolósegéd (PAP)* - szimbólumok és üzenetek.....................................
BLIS (holttérfigyelő rendszer)..................
BLIS - működés......................................
249
249
251
251
CTA (keresztirányú forgalmat jelző rendszer)*....................................................... 270
BLIS és CTA - szimbólumok és üzenetek 272
Sebességfüggő kormányszervo............. 273
Alcolock*.................................................
Alcolock* - funkciók és működés...........
Alcolock* - tárolóhely..............................
Alcolock* - a motor beindítása előtt........
Alcolock* - ne feledje..............................
Alcolock* - szimbólumok és üzenetek....
A motor beindítása..................................
A motor leállítása....................................
Kormányzár.............................................
Segédindítás...........................................
Sebességváltók.......................................
Manuális sebességváltó..........................
Fokozatváltás-jelző*................................
Automata sebességváltó -- Geartronic*.
Automata sebességváltó -- Powershift*.
Fokozatválasztás-gátló...........................
Visszagurulásgátló (HSA)*.......................
Start/Stop*..............................................
Start/Stop* - funkció és működés...........
Start/Stop* - a motor nem áll le..............
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul....................................................
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan................................................
275
275
276
276
277
279
279
281
281
281
282
283
283
284
287
289
290
290
291
292
07 07 08
253
255
255
257
257
258
258
259
262
263
263
264
264
266
267
268
269
294
295
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
7
Tartalomjegyzék
09 Kerekek és gumiabroncsok
Start/Stop* - akaratlan motorleállás
manuális sebességváltóval.....................
Start/Stop* - beállítások..........................
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek.
Κsszkerékhajtás (AWD)*.........................
Lejtmenetvezérlő (HDC)..........................
Lábfék.....................................................
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer.......
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók.............................................
Lábfék - vészféksegéd............................
Rögzítőfék...............................................
Gázlás.....................................................
Túlmelegedés..........................................
Vezetés nyitott csomagtérajtóval............
Túlterhelés - indító akkumulátor.............
Hosszú utazás előtt.................................
Téli vezetés.............................................
Üzemanyagtöltő fedél - nyitás/zárás......
Üzemanyagtöltő fedél - manuális nyitás.
Üzemanyagtöltés....................................
Üzemanyag - kezelés..............................
Üzemanyag - benzin...............................
Üzemanyag - dízel..................................
295
296
297
299
299
300
301
Üzemanyagtöltés - üzemanyagkannából
Dízelrészecske-szűrő (DPF)....................
Gazdaságos vezetés...............................
Vezetés utánfutóval.................................
Vezetés utánfutóval - manuális sebességváltó...................................................
Vezetés utánfutóval - automata sebességváltó...................................................
Vonókonzol.............................................
Levehető vonóhorog - tárolás.................
Levehető vonóhorog - műszaki adatok..
Levehető vonóhorog - felszerelés/eltávolítás..........................................................
Utánfutó-stablizáló - TSA........................
Vontatás..................................................
Vonószem...............................................
Szállítás...................................................
310
311
311
312
Gumiabroncsok - forgási irány...............
Gumiabroncsok - karbantartás...............
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
Kerékcsavarok........................................
Emelő......................................................
Téli gumiabroncsok.................................
Kerék- és keréktárcsaméretek................
Gumiabroncsok - méretek......................
Gumiabroncsok - terhelési mutató.........
Gumiabroncsok - sebesség besorolás...
Pótkerék*.................................................
Kerékcsere - a pótkerék elővétele*.........
Kerékcsere - kerekek eltávolítása...........
Kerékcsere - a pótkerék felszerelése*....
Gumiabroncsok - levegőnyomás............
Elakadásjelző háromszög.......................
Elsősegélycsomag*.................................
Szükséghelyzeti defektjavítás*................
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* elhelyezkedés..........................................
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* áttekintés................................................
Szükséghelyzeti defektjavítás* - használat............................................................
08 08 09
8
302
302
302
303
304
305
305
305
306
306
307
307
308
309
309
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
314
314
315
315
316
316
319
320
321
322
324
324
326
326
327
327
328
328
329
329
330
330
331
333
335
336
336
337
337
339
339
Tartalomjegyzék
10 Karbantartás és szervizelés
Szükséghelyzeti defektjavítás* - ismételt
ellenőrzés................................................ 341
Gumiabroncsok felfújása szükséghelyzeti
defektjavító készlettel*............................ 342
Szükséghelyzeti defektjavítás* - a komponensek elhelyezése............................. 343
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* tömítőanyag............................................ 343
Volvo szervizprogram..............................
Az autó felemelése..................................
Motorháztető - nyitás és zárás...............
Motortér - áttekintés...............................
Motortér - ellenőrzés...............................
Motorolaj - általános leírás......................
Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés...........
Hűtőfolyadék - szint................................
Fék- és tengelykapcsoló-folyadék - szint
Klímavezérlő rendszer - hibakeresés és
javítás......................................................
Lámpacsere............................................
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése........................................................
Izzócsere - fényszórók............................
Izzócsere - a távolsági/tompított izzók
fedele......................................................
Izzócsere - tompított fényszóró..............
Izzócsere - távolsági fényszóró..............
Izzócsere - extra távolsági fényszóró.....
Izzócsere - első irányjelzők.....................
Izzócsere - helyzetjelző/parkolólámpák,
első.........................................................
Izzócsere - nappali világítás....................
345
346
348
348
349
349
350
353
354
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése........................................................
Izzócsere - hátsó irányjelzők, féklámpák
és tolatólámpa........................................
Izzócsere - hátsó ködlámpa....................
Izzócsere - piperetükör-világítás.............
Lámpák - műszaki adatok ......................
Ablaktörlő lapátok...................................
Mosófolyadék - töltés.............................
Akkumulátor............................................
Akkumulátor - szimbólumok...................
Indítóakkumulátor - csere.......................
Akkumulátor - Start/Stop........................
Biztosítékok - általános leírás.................
Biztosítékok - a motortérben..................
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatt..........
Biztosítékok - a jobb oldali első ülés
alatt.........................................................
Autómosás..............................................
Polírozás és viaszolás.............................
Víz- és szennytaszító bevonat................
Rozsdavédelem......................................
A belső tisztítása.....................................
A fényezés sérülései...............................
09 10 10
355
355
356
357
357
358
358
358
359
359
359
360
360
360
361
361
362
364
365
366
366
367
369
370
374
377
379
380
381
381
382
384
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
9
Tartalomjegyzék
11 Audio és média
Audio és média.......................................
Audio és média - áttekintés....................
Audio és média - a rendszer használata.
Audio és média - navigálás a menüben..
Kedvencek..............................................
Audio és média - hangbeállítások...........
Audio és média - általános hangbeállítások..........................................................
Audio és média - fejlett hangbeállítások.
A hangszínszabályozó beállítása............
Az audioprofil beállítása..........................
Az audio hangerejének beállítása és
automatikus hangerő-szabályozás.........
Rádió.......................................................
Rádióhangolás........................................
Automatikus rádióhangolás....................
Rádióállomás-lista..................................
Manuális rádióhangolás..........................
Rádióállomások mint előbeállítások.......
RDS funkciók..........................................
Riasztások balesetek és katasztrófák
esetén.....................................................
Közlekedési információk (TP)..................
Egyéb hálózatokra kiterjesztett (EON)
funkció....................................................
387
388
388
390
393
393
Új állomások...........................................
Rádióműsor-típusok (PTY)......................
Rádióműsor-típusok (PTY) keresése......
Rádióműsor-típusok mutatása (PTY)......
A hallgatott adót megszakító műsortípusok (PTY) hangerő-szabályozása............
Rádiószöveg...........................................
Automatikus rádiófrekvencia-frissítés
(AF)..........................................................
Helyi rádióműsorok (REG).......................
Rádiófrekvenciák pásztázása.................
RDS funkciók visszaállítása....................
Digitális rádió* (DAB)...............................
Csatornacsoportok mentése (halmazbetanítás)....................................................
Navigálás a csatornacsoport-listában
(halmazban).............................................
DAB - DAB összekapcsolás...................
Digitális rádió* (DAB) - frekvenciák.........
Digitális rádió* (DAB) - alcsatorna...........
Digitális rádió* (DAB) - visszaállítás........
Médialejátszó..........................................
CD/DVD*.................................................
Gyors előre/hátra....................................
401
402
402
403
Lemezsáv vagy audiofájl véletlenszerű
kiválasztása............................................. 409
DVD video lemezek lejátszása és navigálás............................................................ 409
Kameraszög a DVD video lemezek lejátszásakor.................................................. 410
11 11 11
10
394
394
395
395
395
396
396
397
397
398
398
399
400
401
401
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
403
403
404
404
404
405
405
406
406
406
407
407
407
408
408
409
DivX® Video On Demand........................
Képbeállítások........................................
Médialejátszó - kompatibilis fájlformátumok.........................................................
Külső audioforrás AUX/USB* bemeneten
Külső audioforrás csatlakoztatása AUX/
USB* bemeneten....................................
Külső audioforrás lejátszása és navigálás............................................................
Külső audioforrás hangerejének beállítása.........................................................
411
411
411
412
413
414
415
Bluetooth®* média .................................. 415
Bluetooth®* eszköz csatlakoztatása és
lecsatlakoztatása.................................... 416
Bluetooth®* eszköz regisztrálása............ 417
Bluetooth®* készülék automatikus csatlakoztatása................................................. 418
Váltás másik Bluetooth®* eszközre......... 419
Bluetooth®* eszköz lecsatlakoztatása....
419
Bluetooth®* eszköz eltávolítása.............. 420
Tartalomjegyzék
Bluetooth® telefon-kihangosító............... 420
Bluetooth®* telefon-kihangosító - áttekintés........................................................... 421
Hívások kezdeményezése és fogadása.. 422
Mobiltelefon hangfelismeréses* vezérlése
- hangutasítások..................................... 434
Mobiltelefon hangfelismeréses* vezérlése
- gyorsparancsok.................................... 434
Mobiltelefon hangutasításos vezérlése* telefonszám tárcsázása.......................... 435
Mobiltelefon hangfelismeréses* vezérlése
- tárcsázás a híváslistából....................... 435
Mobiltelefon vezérlése hangfelismeréssel* - partner hívása................................ 436
Mobiltelefon vezérlése hangfelismeréssel* - a hangpostafiók hívása.................. 436
Mentés kedvencként............................... 436
CD/DVD* lemez lejátszása és navigálása 437
Audio-/videofájlokat tartalmazó írt
lemezek lejátszása és navigálása........... 438
Lemezsáv vagy audiofájl pásztázása...... 439
TV*........................................................... 439
TV* csatornák keresése/előre beállított
csatornalista............................................ 440
TV* - csatornakezelés............................. 441
Információk az aktuális TV* műsorról...... 442
Teletext*.................................................. 442
A TV* csatorna vétele megszűnt............. 443
Távvezérlő*.............................................. 443
Távvezérlő* - funkciók............................. 444
Távvezérlő* - elemcsere..........................
Audio és média - menü áttekintése........
A menü áttekintése - AM........................
A menü áttekintése - FM.........................
A menü áttekintése - digitális rádió
(DAB)*......................................................
A főmenü áttekintése - CD/DVD adat.....
A menü áttekintése - CD audio...............
A menü áttekintése - DVD video.............
A menü áttekintése - iPod......................
A menü áttekintése - USB......................
Menü áttekintése - Media Bluetooth.......
A menü áttekintése - AUX.......................
A menü áttekintése - Bluetooth kihangosító..........................................................
A menü áttekintése - TV..........................
11 11 11
Bluetooth® telefon-kihangosító - audiobeállítások............................................... 423
Bluetooth® verzió információk................ 423
Telefonkönyv........................................... 424
Telefonkönyv - partnerek gyorskeresése. 425
Telefonkönyv - karaktertábla-billentyűzet
a középkonzolon..................................... 425
Telefonkönyv - partnerek keresése......... 426
Telefonkönyv - új partner........................ 427
Telefonkönyv - gyorstárcsázó számok... 429
Telefonkönyv - vCard fogadása.............. 429
Telefonkönyv - a memória állapota......... 430
Telefonkönyv - törlés.............................. 430
Mobiltelefon hangfelismeréses* vezérlése.......................................................... 431
Nyelvi változatok mobiltelefonok hangfelismeréses* vezérléséhez......................... 432
Segítő funkciók a mobiltelefonok hangfelismeréses* vezérléséhez..................... 433
Mobiltelefon hangfelismeréses* vezérlése
- felhasználó-beállítás és hangerő.......... 433
445
446
446
447
447
448
449
449
450
451
452
452
453
454
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
11
Tartalomjegyzék
12 Műszaki adatok
Típusjelölések......................................... 456
Méretek................................................... 458
Tömegek................................................. 459
Vontatóképesség és vonóhorog-terhelés 460
A motor műszaki adatai.......................... 463
Motorolaj - kedvezőtlen vezetési feltételek........................................................... 464
Motorolaj - fokozat és mennyiség........... 465
Hűtőfolyadék - fokozat és mennyiség.... 467
Sebességváltó-folyadék - fokozat és
mennyiség............................................... 468
Fékfolyadék - fokozat és mennyiség...... 469
Mosófolyadék - minőség és mennyiség. 469
Üzemanyagtartály - méret...................... 470
Légkondicionáló, folyadék - mennyiség
és minőség.............................................. 471
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás........................................................... 472
Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások....................................... 475
Elektromos rendszer............................... 476
Indítóakkumulátor - műszaki adatok....... 477
Típusengedély - távvezérlős kulcs rendszer......................................................... 478
Típusengedély - radarrendszer............... 478
13 Betűrendes tárgymutató
Típusengedély - Bluetooth®.................... 480
Engedélyek............................................. 488
Szimbólumok a kijelzőn.......................... 490
Betűrendes tárgymutató......................... 494
12 12 13
12
Tartalomjegyzék
13
BEVEZETΔS
01 Bevezetés
A használati útmutató olvasása
A használati útmutató elolvasása, ideális esetben az első út előtt, jó módja az autó megismerésének. Ez lehetőséget ad az új funkciók
megismerésére, az autó kezelésének megértésére a különböző helyzetekben és az autó
funkcióinak legjobb kezelésére. Kérjük, fordítson figyelmet az útmutatóban található biztonsági utasításokra.
A használati útmutatóban szereplő műszaki
adatok, kialakítási jellemzők és ábrák nem
kötelező érvényűek. Fenntartjuk az előzetes
bejelentés nélküli változtatás jogát.
©
Volvo Car Corporation
Opciók/tartozékok
Az összes opció/tartozék csillaggal* van
jelölve.
A normál felszereltségen kívül, a használati
útmutató az opciókat (gyárilag beszerelt
berendezések) és bizonyos tartozékokat (utólagosan beszerelt extra tartozékok) is tárgyal.
A használati útmutatóban tárgyalt felszerelések nem minden autóban állnak rendelkezésre - ezek a különböző piacok igényeinek
és az adott országos vagy a helyi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően változhatnak.
Ha kétségei vannak az alapfelszereltséggel és
az opciókkal/tartozékokkal kapcsolatban,
akkor vegye fel a kapcsolatot egy Volvo
kereskedővel.
Speciális szövegek
01
Címkék
FIGYELEM
Sérülés kockázata esetén figyelmeztető
szövegek jelennek meg.
Az autón különböző matricák találhatók, amelyek, egyszerű és világos módon, fontos információkat közölnek. Az autóban található matricák az alábbi, csökkenő fontosságú figyelmeztetéseket/információkat tartalmazzák.
Személyi sérülésre vonatkozó figyelmeztetés
FONTOS
A "fontos" szöveg jelenik meg, ha károsodás veszélye áll fenn.
MEGJEGYZÉS
A MEGJEGYZΔS szövegek tanácsokat
vagy tippeket adnak például szolgáltatások és funkciók használatakor.
Lábjegyzet
A használati útmutatóban a lapok alján lábjegyzeteket talál. Ezek az információk kiegészítik a számmal rájuk hivatkozó szöveget. Ha
a lábjegyzet táblázatban található szövegre
vonatkozik, akkor az számok helyett betűkkel
van jelölve.
Üzenetszövegek
Szöveges üzenetek jelenhetnek meg a kombinált műszerfalon és a kijelző képernyőn. Ezek
a szöveges üzenetek a használati útmutatóban kissé nagyobb és szürke színű szöveggel
vannak kiemelve. Ilyenek például a menük
szövegei vagy az információs kijelzőn megjelenő szöveges üzenetek (például Audio
beállítások).
G031590
Fekete ISO szimbólumok sárga figyelmeztető
mezőben, fehér szöveg/kép fekete üzenetmezőben. Olyan veszély jelenlétére figyelmeztet,
amely, figyelmen kívül hagyása esetén súlyos
vagy halálos személyi sérülést eredményezhet.
Anyagi kár kockázata
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
15
01 Bevezetés
01
||
Ha képek sorozata illusztrálja az utasításokat lépésről-lépésre, akkor az egyes
lépések az ábrával megegyező számozással rendelkeznek.
Felsorolások az egyes elemek mellett
betűkkel, ahol az utasítások sorrendje
nem lényeges.
Fehér ISO szimbólumok és fehér szöveg/kép
fekete vagy kék figyelmeztető mezőben és
üzenetmezőben. Olyan veszély jelenlétére
figyelmeztet, amely, figyelmen kívül hagyása
esetén anyagi kárt eredményezhet.
Információk
G031593
G031592
Nyilak számozással vagy a nélkül, amelyek mozgásokat ábrázolnak.
Fehér ISO szimbólumok és fehér szöveg/kép
fekete üzenetmezőben.
MEGJEGYZÉS
A kezelési útmutatóban szereplő matricák
nem pontosan egyeznek meg az autóban
találhatókkal. Ezek a hozzávetőleges megjelenést és az elhelyezkedésüket mutatják
az autóban. Az adott autóra vonatkozó
adatok az autóban található matricákon
találhatók.
Eljáráslisták
Olyan eljárások, amelyeket a használati útmutatóban található számozás alapján bizonyos
sorrendben kell végrehajtani.
Nyilak betűjelöléssel olyan mozgások
jelölésére, ahol a fordított sorrendnek
nincs jelentősége.
Ha a lépésről-lépésre végrehajtandó utasításokhoz nem tartozik ábrák sorozata, akkor a
különböző lépések normál számokkal vannak
jelölve.
Elhelyezkedési listák
A számot tartalmazó piros körök olyan
áttekintő képeken találhatók, ahol a
különböző komponensek meg vannak
jelölve. A szám szerepel az ábrához kapcsolódó pozíciólistában, amely leírja az
adott elemet.
Listajeles listák
A listajeles felsorolások olyan helyeken szerepelnek, ahol a használati útmutató listába
szedett pontokat tartalmaz.
Példa:
•
•
16
Hűtőfolyadék
Motorolaj
01 Bevezetés
Képek
Adatok rögzítése
Az útmutató képei bizonyos esetekben vázlatok és, a felszereltségi szint vagy az adott
piac függvényében, eltérhetnek az autó megjelenésétől.
A jármű használatával és működésével kapcsolatos információk, valamint a balesetek
rögzítésre kerülnek az autóban.
Kapcsolódó információk
A kapcsolódó információk más, kapcsolódó
információkat tartalmazó részekre utalnak.
Folytatódik
}} Ez a szimbólum jelenik meg jobb oldalt
legalul, amikor egy rész a következő oldalon
folytatódik.
Kapcsolódó információk
•
A használati útmutató és a környezet (o.
22)
•
Információk az interneten (o. 19)
Az Κn járműve számos számítógépet tartalmaz, amelyek funkciója a jármű használatának és funkcióinak folyamatos figyelése.
Bizonyos számítógépek adatokat rögzíthetnek a normál vezetés során és amikor hibát
észlelnek. Ezenfelül, az egyes ütközések vagy
események adatai rögzítésre kerülnek. A rögzített információk bizonyos részeire a szerelőknek van szükségük a diagnosztizáláshoz
és javításhoz a szervizelés és karbantartás
során, és hogy a Volvo eleget tegyen a törvényi követelményeknek és egyéb szabályozásoknak. Ezen felül, az információk kutatási
célokat is szolgálnak a Volvo számára, hogy
folyamatosan fejleszthesse a minőséget és a
biztonságot, mert az információk hozzájárulnak a baleseteket és sérüléseket okozó
tényezők jobb megértéséhez. Az információk
a járműben lévő különböző rendszerek és
modulok, többek között a motor, fojtószelep,
kormány- és fékrendszerek állapotának és
működésének adatait is tartalmazzák. Ezek
az információk arra vonatkozó adatokat is tartalmazhatnak, hogy hogyan vezeti a járművezető a járművet, ilyen például a jármű sebessége, a fék- és gázpedál használata, a kormánykerék mozgása vagy az, hogy a járművezető és az utasok használják-e a biztonsági
öveket. Az említett okok miatt ezeket az infor-
mációkat egy bizonyos ideig tárolják a jármű
számítógépei, de egy ütközés vagy baleset
eredményeként is tárolásra kerülhetnek. Ezeket az információkat akkor tárolhatja a Volvo,
ha segítenek a biztonság és a minőség
további fejlesztésében vagy amennyiben a
Volvónak törvényes követelményeket és
egyéb rendelkezéseket kell figyelembe vennie.
01
A Volvo nem járul hozzá a fenti információk
harmadik feleknek történő kiadásához a
jármű tulajdonosának beleegyezése nélkül.
Egyes országok törvényei és szabályozásai
azonban megkövetelhetik, hogy a Volvo kiadjon ilyen jellegű adatokat a hatóságoknak,
például a rendőrhatóságnak vagy más olyan
szerveknek, amelyeknek törvényes joga, hogy
hozzáférjen ezekhez.
A járműben található számítógépek által rögzített adatok kiolvasásához és értelmezéséhez speciális műszaki berendezések szükségesek, amelyekhez a Volvo és a Volvóval
szerződésben álló műhelyek férhetnek hozzá.
A Volvo felelős azért, hogy ezek az információknak a tárolása és kezelése, amelyekhez a
Volvo a szervizelési és karbantartási munkák
során jutott, biztonságos módon történjen,
amely megfelel a vonatkozó jogi követelményeknek. További tájékoztatásért - lépjen
kapcsolatba egy Volvo kereskedéssel.
17
01 Bevezetés
01
Tartozékok és extra felszerelés
A tartozékok és az extra felszerelések helytelen csatlakoztatása negatívan befolyásolja az
autó elektronikus rendszerét.
Bizonyos tartozékok csak az autó számítógépes rendszerére telepített szoftverrel együtt
működnek. A Volvo ezért azt javasolja, hogy
mindig vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos
Volvo műhellyel, mielőtt olyan tartozékokat
vagy extra felszereléseket szerel be, amelyek
az elektromos rendszerhez csatlakoznak vagy
hatással vannak arra.
Hővisszaverő szélvédő*
Méretek
A
65 mm
B
150 mm
C
125 mm
A szélvédő hővisszaverő fóliával (IR) van
ellátva, amely csökkenti a nap hősugárzásának utastérbe jutó mennyiségét.
Az elektronikus berendezések, mint például
jeladók elhelyezése a hővédő fóliával rendelkező üvegfelület mögé, befolyásolhatja azok
működését és teljesítményét.
Az elektronikus berendezések optimális
működéséhez, azokat a szélvédő hővédő fóliával nem rendelkező részén kell elhelyezni
(lásd a fenti ábrán kiemelt területet).
Volvo On Call* szolgáltatásokkal
rendelkező autók tulajdonosváltása
Ha az autó Volvo On Call (VOC) szolgáltatással rendelkezik, akkor fontos, hogy megváltoztassák a szolgáltatások tulajdonosát.
A VOC egy kiegészítő szolgáltatás, amely biztonsági és kényelmi szolgáltatásokat foglal
magában. A tulajdonosváltás alkalmával fontos a szolgáltatás tulajdonosának megváltoztatása.
A VOC szolgáltatás lezárása
Tulajdonosváltás esetén, keresse fel Volvo
kereskedőjét a VOC szolgáltatás lezárása
érdekében.
A VOC szolgáltatás indítása
Nagyon fontos, hogy a VOC szolgáltatás
tulajdonost váltson, hogy az előző tulajdonos
ne tudja használni a szolgáltatásokat az autóban. Tulajdonosváltás esetén, vegye fel a
kapcsolatot egy Volvo kereskedővel.
Kapcsolódó információk
•
Infravörös fóliával nem rendelkező felületek.
18
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Információk az interneten (o. 19)
01 Bevezetés
Információk az interneten
01
A www.volvocars.com weboldalon az autójával kapcsolatos további információkat találhat.
A személyes Volvo ID azonosítóval bejelentkezhet a My Volvo szolgáltatásba, ami egy
személyes weboldal Önnek és az autójának.
A QR-kód olvasásához QR-kód olvasó szükséges, amely kiegészítő programként számos
mobiltelefonra letölthető. A QR-kód olvasó
letölthető pédául az App Store, Windows
Phone vagy Google Play áruházból.
QR-kód
19
01 Bevezetés
01
A Volvo Car környezetvédelmi
filozófiája
egyik legtisztább és leginkább erőforráskímélő üzemében gyártották.
G000000
Az Ön Volvója szigorú környezetvédelmi szabványoknak megfelelően készült és a világ
20
A környezetvédelem a Volvo Car Corporation
egyik legfontosabb értéke amely minden
műveletre hatással van. Hiszünk abban is,
hogy ügyfeleink osztoznak környezetvédelmi
megfontolásainkban.
kel szemben is követelményeket határozunk
meg, hogy rendszeresen dolgozzanak a környezetvédelmi problémákon.
információkat olvashat a Környezeti hatás
csökkentése címszó alatt.
Üzemanyag-fogyasztás
Az Κn Volvója szigorú környezetvédelmi
szabványoknak megfelelően készült és a világ
egyik legtisztább és leginkább erőforráskímélő üzemében gyártották. A Volco Car
Corporation globális ISO minősítéssel rendelkezik, ami magában foglalja az ISO 14001
szabványt és minden üzemre valamint számos egyéb egységre vonatkozik. Partnereink-
Az Κn Volvója a "Kívül-belül tiszta" koncepció
betartásával készült – ez a koncepció tiszta
belső környezetet valamint nagy hatékonyságú kibocsátás-szabályozást foglal magában. A kipufogógázok károsanyag-kibocsátása sok esetben jóval a vonatkozó szabványok alatt van.
A járművezetőnek is lehetősége van az üzemanyag-fogyasztás befolyásolására. További
A Volvo autók minden vonatkozó kategóriában versenyképes üzemanyag-fogyasztással
rendelkeznek. Az alacsonyabb üzemanyagfogyasztás általában az üvegház hatású
gázok, széndioxid alacsonyabb kibocsátását
eredményezi.
Hatékony kibocsátás-szabályozás
01 Bevezetés
Tiszta levegő az utastérben
Az utastér szűrője megakadályozza a por és a
pollenek utastérbe jutását a beszívott levegővel együtt.
Egy kifinomult levegőminőség rendszer, az
IAQS* (belső levegőminőség rendszer) biztosítja, hogy a bejövő levegő tisztább, mint a
külső forgalom levegője.
A rendszer egy elektronikus érzékelőből és
egy szénszűrőből áll. A bejövő levegő folyamatos megfigyelés alatt áll, és ha bizonyos
egészségtelen gázok, például a szén-monoxid szintje megemelkedik, akkor a levegőbeáramlás megszűnik. Az ilyen helyzetek például erős forgalomban, sorban állás közben
és alagutakban fordulhatnak elő.
A nitrogén-oxidok, talajszinti ózon és szénhidrogének bejutását a szénszűrő akadályozza meg.
és karbantartását, akkor az a rendszerünk
részévé válik. A Volvo világos követelményeket támaszt a műhelyek kialakítására vonatkozóan, hogy megakadályozza a káros
anyagok környezetbe kerülését. Műhelyeink
munkatársai rendelkeznek a jó környezetvédelem biztosításához szükséges tudással és
eszközökkel.
Környezeti hatás csökkentése
Könnyen segíthet a környezeti hatás csökkentésében - az alábbiakban néhány tanácsot
találhat:
•
Kerülje a motor alapjáraton járatását állítsa le a motort, amikor hosszabb időre
megáll. Fordítson figyelmet a helyi rendelkezésekre.
•
Vezessen gazdaságosan - gondolkozzon
előre.
•
Hajtsa végre a szervizelési és karbantartási munkákat a használati útmutató utasításainak megfelelően - tartsa be a szerviz és garanciafüzet előírt intervallumait.
•
Ha az autó motorblokkfűtéssel* rendelkezik, akkor használja azt hidegindítás előtt
- ez javítja az indíthatóságot, hideg időben csökkenti a kopást és a motor gyorsabban eléri a normál üzemi hőmérsékletét, ami csökkenti a fogyasztást és a
károsanyag-kibocsátást.
Belső
A Volvo belseje úgy van kialakítva, hogy a kellemes és kényelmes legyen, még az allergiától vagy asztmától szenvedő személyek számára is. Rendkívüli figyelmet fordítunk a környezetbarát anyagok kiválasztására.
Volvo műhelyek és a környezet
A rendszeres karbantartás biztosítja az autója
hosszú hasznos élettartamát és alacsony
üzemanyag-fogyasztását. Ilyen módon hozzájárulhat a tisztább környezethez. Amikor egy
Volvo műhelyre bízza az autója szervizelését
•
sebesség megkétszerezésével 4-szeresére nő a légellenállás.
•
01
Mindig a környezetre biztonságos módon
selejtezze a veszélyes hulladékot, mint
például az akkumulátorokat és olajokat.
Vegye fel a kapcsolatot egy műhellyel, ha
bizonytalan az ilyen típusú hulladékok
kezelésével kapcsolatban - lehetőleg forduljon hivatalos Volvo műhelyhez.
Ennek a tanácsnak a megfogadásával pénzt
takaríthat meg, takarékoskodhat a bolygó
erőforrásaival és növelheti az autó élettartamát. További tájékoztatásért és további tanácsokért, lásd Gazdaságos vezetés (o. 311) és
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás
(o. 472).
Újrahasznosítás
A Volvo környezetvédelmi munkájának részeként, fontos, hogy az autót környezetbarát
módon hasznosítsák újra. Majdnem a teljes
autó újrahasznosítható. Az autó utolsó tulajdonosát ezért arra kérjük, hogy vegye fel a
kapcsolatot egy kereskedővel, ahol tanúsított/jóváhagyott újrahasznosító létesítményt
tudnak ajánlani.
Kapcsolódó információk
•
A használati útmutató és a környezet (o.
22)
A magas sebesség a megnövekedett légellenállás miatt növeli a fogyasztást - a
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
21
01 Bevezetés
01
A használati útmutató és a környezet
A használati útmutató nyomtatásához felhasznált papírnyersanyag FSC® minősítésű erdőkből vagy egyéb ellenőrzött forrásokból származik.
A Forest Stewardship Council® (Erdőgondnoksági Tanács) szimbólum mutatja, hogy a
használati útmutató nyomtatásához felhasznált papírnyersanyag FSC® minősítésű erdőkből vagy egyéb ellenőrzött forrásokból származik.
Többrétegű üveg
Többrétegű üveg
Az üveg megerősítet, ami jobb
védelmet nyújt a betörések ellen és
fejlettebb hangszigetelést biztosít az
utastérnek. A szélvédő és a többi
ablak* többrétegű üveggel rendelkezik.
Kapcsolódó információk
•
22
A Volvo Car környezetvédelmi filozófiája
(o. 20)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
BIZTONSÁG
02 Biztonság
A biztonsági övekre vonatkozó
általános információk
02
Az erős fékezéseknek súlyos következményei
lehetnek, ha nem használják a biztonsági öveket. Gondoskodjon arról, hogy minden utas
használja a biztonsági övet az utazás során.
Ne feledje
•
Ne használjon kapcsokat vagy bármi
mást, ami megakadályozhatja a biztonsági öv helyes illeszkedését.
•
A biztonsági övnek nem szabad megcsavarodnia vagy bármibe beakadnia.
•
A medenceövnek lent kell elhelyezkednie
(nem a has felett).
•
Feszítse meg a medenceövet az öle felett,
a válla felé felhúzva az átlós övet.
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
biztonsági öveket. A Volvo azt javasolja,
hogy forduljon hivatalos Volvo szervizhez.
Ha a biztonsági öv nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész biztonsági övet ki kell cserélni. A
biztonsági öv elveszíthette bizonyos
védelmi jellemzőit akkor is, ha sértetlennek
tűnik. A biztonsági övet akkor is ki kell cserélni, ha kopás vagy sérülés jeleit mutatja.
Az új biztonsági övnek típusjóváhagyással
kell rendelkeznie és ugyanolyan beszerelési helyre tervezettnek kell lennie, mint a
kicserélt biztonsági öv.
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használják vagy használják helyesen az öveket, az csökkenti a
biztosított védelmet egy baleset során.
FIGYELEM
Fontos, hogy a biztonsági öv felfeküdjön a
testre, hogy maximális védelmet nyújthasson.
Ne hajtsa túlságosan hátra a háttámlát. A biztonsági öv úgy van kialakítva, hogy normál
üléshelyzetben nyújtson védelmet.
A nem bekötött utasokat hallható és látható
emlékeztető, (o. 25). oldal figyelmezteti biztonsági övük becsatolására, (o. 27). oldal.
24
Minden biztonsági öv egy személy számára van tervezve.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztonsági öv - terhesség (o. 26)
Biztonsági öv - kioldás (o. 26)
Biztonságiöv-feszítő (o. 27)
02 Biztonság
Biztonsági öv - bekapcsolás
Ne feledje
Elindulás előtt kapcsolja be a biztonsági övet,
(o. 24). oldal.
A biztonsági öv reteszel és nem húzható ki:
•
•
•
Húzza ki lassan a biztonsági övet és biztosítsa azt a zárónyelv biztonsági övcsatba nyomásával. Egy hangos "kattanás" jelzi, hogy az
öv be van csatolva.
ha túl gyorsan húzzák
fékezés és gyorsítás közben
ha az autó erősen megdől.
02
Kapcsolódó információk
Helytelenül viselt biztonsági öv. Az övnek a vállon
kell nyugodnia.
•
•
•
•
Biztonsági öv - terhesség (o. 26)
Biztonsági öv - kioldás (o. 26)
Biztonságiöv-feszítő (o. 27)
Biztonsági öv emlékeztető (o. 27)
Helyesen viselt biztonsági öv.
A biztonsági öv magasságának beállítása.
Nyomja meg a gombot, és mozdítsa el az övet
függőlegesen. Helyezze az övet a lehető legmagasabbra, anélkül, hogy az a torkához dörzsölődne.
A középső hátsó ülés biztonsági övének zárónyelve csak a saját csatjába illeszkedik.
25
02 Biztonság
02
Biztonsági öv - kioldás
Biztonsági öv - terhesség
Oldja ki a biztonsági övet, (o. 24). oldal, az
autó álló helyzetében.
A biztonsági övet (o. 24) a terhesség alatt is
mindig be kell kapcsolni. Azonban döntő fontosságú a helyes használat.
Nyomja meg a piros gombot a biztonsági öv
csatján, majd hagyja visszahúzódni az övet.
Ha a biztonsági öv nem húzódik vissza teljesen, akkor tolj be kézzel, ne hagyja lazán
lógni.
Kapcsolódó információk
Biztonsági öv - bekapcsolás (o. 25)
Biztonsági öv emlékeztető (o. 27)
G020998
•
•
Az átlós szakasznak a váll felett, majd a mellek között kell áthaladnia a has oldaláig.
Az ölrésznek simán kell feküdnie a combok
felett és a lehető legalacsonyabban a has
alatt. – Soha nem szabad hagyni, hogy feljebb csússzon. Szüntesse meg a biztonsági
öv lazaságát és ügyeljen arra, hogy a testhez
legközelebb helyezkedjen el. Továbbá, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta csavarodások.
A terhesség előrehaladtával, a terhes járművezetőknek úgy kell beállítaniuk az ülést (o.
73) és a kormánykereket (o. 78), hogy
könnyen kezelhessék a járművet vezetés közben (ami azt jelenti, hogy könnyen kezelhessék a lábpedálokat és a kormánykereket). A
cél az ülés olyan beállítása, hogy a lehető leg-
26
nagyobb távolság legyen a has és a kormánykerék között.
Kapcsolódó információk
•
•
Biztonsági öv - bekapcsolás (o. 25)
Biztonsági öv - kioldás (o. 26)
02 Biztonság
Biztonsági öv emlékeztető
net körülbelül 30 másodperc vezetés
elteltével automatikusan vagy az irányjelző bajuszkapcsoló (o. 103) OK gombjának megnyomásával nyugtázható. Ha
valaki nincs bekötve, akkor az üzenet
csak manuálisan nyugtázható az irányjelző bajuszkapcsoló OK gombjával.
A nem bekötött utasokat hallható és látható
emlékeztető figyelmezteti biztonsági övük
becsatolására (o. 25). oldal.
•
A hallható emlékeztető sebességfüggő és
bizonyos esetekben időfüggő. A látható emlékeztető a tetőkonzolon és a kombinált
műszerfalon, (o. 60). oldal jelenik meg.
A gyermekülésekre nem vonatkozik a biztonsági öv becsatolására emlékeztető rendszer.
Figyelmeztetés jelenik meg, ha a hátsó
biztonsági öveket menet közben kicsatolják. Ez a figyelmeztetés üzenet formájában jelenik meg az információs kijelzőn,
amelyet audio/vizuális jel kísér. A figyelmeztetés megszűnik, ha az övet újra
becsatolják vagy, manuálisan is nyugtázható a OK gomb megnyomásával.
Biztonságiöv-feszítő
A vezető oldali, az utas oldali és a külső hátsó
ülések biztonsági övei, (o. 24). oldal biztonsági-övfeszítővel vannak ellátva. A biztonságiöv-feszítőben található szerkezet az elégségesen erős ütközések esetén megfeszíti az
övet. A biztonsági öv ezután hatékonyabban
tartja vissza az utasokat.
02
FIGYELEM
Soha ne helyezze az utas biztonsági övének nyelvét a vezető oldali csatba. Mindig
helyezze a biztonsági öv nyelvét a megfelelő csatba. Ne végezzen módosítást a biztonsági öveken és nem helyezzen idegen
tárgyakat a csatba. Ilyenkor előfordulhat,
hogy a biztonsági övek és csatok nem
megfelelően működnek egy baleset során.
Fennáll a súlyos sérülés kockázata.
A kombinált műszerfal információs kijelzője
mutatja, hogy melyik biztonsági övek vannak
használatban. Ez az információ mindig rendelkezésre áll.
Kapcsolódó információk
•
A biztonsági övekre vonatkozó általános
információk (o. 24)
Hátsó ülés
A biztonsági öb emlékeztetőnek a hátsó ülések esetében van két alfunkciója:
•
Információt nyújt arról, hogy mely biztonsági övek, (o. 24). oldal vannak használatban a hátsó ülésen. Egy üzenet jelenik
meg az információs kijelzőn, amikor a biztonsági öv használatban van vagy, ha a
hátsó ajtók valamelyikét kinyitják. Az üze-
27
02 Biztonság
Biztonság - figyelmeztető szimbólum
02
déktalanul forduljon hivatalos Volvo szervizhez.
A figyelmeztető szimbólum akkor jelenik meg,
ha hiba észlelése történik a hibakeresés közben vagy egy rendszer bekapcsolt. Amikor
szükséges, akkor a figyelmeztető szimbólum
egy üzenettel együtt jelenik meg a kombinált
műszerfal, (o. 60). oldal információs kijelzőjén.
FIGYELEM
Ha bekapcsolva marad vagy vezetés közben bekapcsol a légzsákrendszer figyelmeztető szimbóluma, akkor nincs meg a
légzsákrendszer teljes funkcionalitása. A
szimbólum a légzsákrendszer, a biztonsági
öv-előfeszítő rendszer, a SIPS vagy az IC
rendszer hibáját vagy a rendszer egyéb
hibáját jelzi. A Volvo azt javasolja, hogy
haladéktalanul forduljon hivatalos Volvo
szervizhez.
Figyelmeztető háromszög és a légzsákrendszerre
vonatkozó figyelmeztető szimbólum a digitális
kombinált műszerfalon.
Figyelmeztető háromszög és a légzsákrendszerre, (o. 29). oldal, vonatkozó figyelmeztető
szimbólum az analóg kombinált műszerfalon.
28
A kombinált műszer figyelmeztető szimbóluma a távvezérlős kulcs II kulcshelyzetében,
(o. 72). oldal bekapcsol, a gyújtás minden
bekapcsolásakor hibakeresés kerül végrehajtásra. A szimbólum körülbelül 6 másodperc
elteltével kikapcsol, feltéve, hogy a légzsákrendszer hibamentes.
A figyelmeztető szimbólum akkor jelenik meg,
ha hiba észlelése történik a hibakeresés közben vagy egy rendszer bekapcsolt. Amikor
szükséges, akkor a figyelmeztető szimbólum
egy üzenettel együtt jelenik meg a kijelzőn.
Ha a figyelmeztető szimbólum meghibásodik,
akkor a figyelmeztető háromszög és az SRS
légzsák Szerviz szükséges vagy SRS
légzsák Szerviz sürgős üzenet jelenik meg
a kijelzőn. A Volvo azt javasolja, hogy hala-
Kapcsolódó információk
•
A biztonsági üzemmódra vonatkozó általános információk (o. 38)
02 Biztonság
Légzsákrendszer
A rendszer légzsákokból és érzékelőkből áll.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az
érzékelőket és a légzsák(ok) felfúvódik/felfúvódnak és felforrósodnak. A légzsákpárnák
jelentik az elsődleges behatást az utas számára. A légzsák az ütközés hatására összenyomódva leenged. Amikor ez történik, akkor
füst áramlik az autóba. Ez teljesen normális. A
teljes folyamat, a légzsák felfúvódását és
leengedését beleértve, tizedmásodpercek
alatt lezajlik.
Frontális ütközés során a légzsákrendszer
segíti a járművezető és az utas fej-, arc- és
mellkasi sérülések elleni védelmét.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Légzsákok a vezető oldalon (o. 30)
Utaslégzsák (o. 30)
Biztonság - figyelmeztető szimbólum (o.
28)
02
G018665
FIGYELEM
A légzsákrendszer felülnézetből, balkormányos
autó.
A Volvo azt javasolja, hogy a javításhoz
vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo
műhellyel. A légzsákrendszer hibás javítása meghibásodáshoz és súlyos személyi
sérüléshez vezethet.
MEGJEGYZÉS
G018666
Az érzékelők eltérően reagálnak az ütközés
természetétől és attól függően, hogy be
van-e kapcsolva a biztonsági öv. Minden
biztonságiöv-pozícióra vonatkozik a hátsó,
középső ülés kivételével.
Ezért lehetséges, hogy csak egy (vagy egy
sem) légzsák lép működésbe egy ütközés
során. Az érzékelők érzékelik az ütközés
járműre ható erejét és a reagálás ennek
megfelelően történik úgy, hogy egy vagy
több légzsák működésbe lép.
A légzsákrendszer felülnézetből, jobbkormányos
autó.
29
02 Biztonság
Légzsákok a vezető oldalon
02
A biztonsági öv, (o. 24). oldal által nyújtott
védelem kiegészítésére két légzsák, (o. 29).
oldal szolgál a vezető oldalán.
•
Utaslégzsák (o. 30)
Utaslégzsák
A biztonsági öv, (o. 24). oldal által nyújtott
védelem kiegészítésére, az autó az utas oldalon légzsákkal, (o. 29). oldal rendelkezik.
Az egyik légzsák a kormánykerék közepébe
van hajtogatva. A kormánykeréken az
AIRBAG jelölés található.
A légzsák a kesztyűtartó feletti rekeszbe van
hajtogatva. A fedőlapján az AIRBAG jelölés
található.
Térdlégzsák a vezető oldalon a balkormányos
autókban.
Az első utaslégzsák elhelyezkedése balkormányos autóban.
A második légzsák (a térd szintjén) a műszerfal alsó részébe van szerelve a vezető oldalon; a panelen az AIRBAG felirat látható.
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együttesen működnek. Ha nem használja vagy
nem helyesen használja az övet, az csökkenti a légzsákok által biztosított védelmet
egy baleset során.
30
Kapcsolódó információk
02 Biztonság
Utaslégzsák - aktiválás/kiiktatás*
FIGYELEM
Soha ne helyezzen gyermeket gyermekülésben vagy ülésmagasítón az első utasülésre, ha a légzsák aktív.
Az első utaslégzsák, (o. 30). oldal kiiktatható,
ha az autó rendelkezik PACOS kapcsolóval
(Passenger Airbag Cut Off Switch).
Soha ne hagyja, hogy valaki az első ülés
előtt üljön vagy álljon.
Kapcsoló - PACOS
140 cm-nél alacsonyabb utas soha nem
ülhet az első utasülésben, ha a légzsák
aktív.
A fentiek figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet.
Az első utaslégzsák elhelyezkedése jobbkormányos autóban.
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használja vagy nem
helyesen használja az övet, az csökkenti a
légzsák által biztosított védelmet egy baleset során.
A sérülés kockázatának minimálisra csökkentése érdekében a légzsák kinyílásakor,
az utasoknak a lehető legegyenesebben
kell ülniük, lábukkal a padlón és hátukkal a
háttámlának dőlve. A biztonsági övet be
kell kapcsolni.
FIGYELEM
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a műszerfalra vagy az elé, ahol az utaslégzsák található.
Kapcsoló - PACOS*
02
Az utaslégzsák kapcsolója (PACOS) a
műszerfal utas oldalának végén található és
akkor érhető el, ha ki van nyitva az utasajtó.
Ellenőrizze, hogy a kapcsoló a kívánt helyzetben van-e. A távvezérlős kulcs kulcsszárát,
(o. 171). oldal kell használni az állás megváltoztatásához.
Az első utaslégzsák kiiktatható, (o. 31).
oldal, ha az autó rendelkezik PACOS
(Passenger Airbag Cut Off Switch) kapcsolóval.
FIGYELEM
Ha az autó első utaslégzsákkal van felszerelve, de nincs PACOS kapcsolója (utaslégzsák-kikapcsoló), akkor a légzsák mindig aktív.
A légzsákcímke és a kapcsoló elhelyezkedése.
Kapcsolódó információk
•
•
Légzsákok a vezető oldalon (o. 30)
Gyermekülés (o. 44)
A légzsák aktiválva van. A kapcsolónak
ebben az állásában, a 140 cm-nél magasabb személyek ülhetnek az első utasülésen, de gyermekek gyermekülésben vagy
ülésmagasítón soha.
A légzsák ki van iktatva. A kapcsolónak
ebben az állásában, gyermekek gyermek-
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
31
02 Biztonság
||
ülésben vagy ülésmagasítón ülhetne az
első utasülésen, de 140 cm-nél magasabb személyek soha.
02
FIGYELEM
Aktív légzsák (utasülés):
Soha ne helyezzen el gyermeket gyermekülésben vagy ülésmagasítón az első utasülésben, ha a légzsák aktív. Ez minden
140 cm-nél alacsonyabb személyre vonatkozik.
Kikapcsolt légzsák (utasülés):
140 cm-nél magasabb utas soha nem
ülhet az első utasülésben, ha a légzsák ki
van iktatva.
A fentiek figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet.
MEGJEGYZÉS
Amikor a távvezérlős kulcs a II kulcshelyzetben, (o. 72). oldal van, akkor a légzsák
figyelmeztető szimbóluma, (o. 28). oldal
jelenik meg a kombinált műszerfalon
körülbelül 6 másodpercre.
Ezután a tetőkonzol visszajelző lámpája
világít, az utasülés légzsákjának megfelelő
állapotát mutatva.
32
Az utaslégzsák aktivált állapotát mutató visszajelző.
Az utaslégzsák kiiktatott állapotát mutató visszajelző.
Egy szöveges üzenet és a tetőkonzolon látható figyelmeztető szimbólum jelzi, hogy az
első utaslégzsák aktiválva van (lásd az előző
ábrát).
Egy szöveges üzenet és a tetőkonzolon látható figyelmeztető szimbólum jelzi, hogy az
első utaslégzsák ki van iktatva (lásd az előző
ábrát).
FIGYELEM
Soha ne helyezzen gyermeket gyermekülésben vagy ülésmagasítón az első
ülésbe, ha a légzsák aktiválva van és a
szimbólum világít a tetőkonzolon.
Ennek figyelmen kívül hagyása veszélyeztetheti a gyermek életét.
FIGYELEM
Ne hagyja, hogy valaki az első utasülésben
üljön, ha a tetőkonzol üzenete azt jelzi,
hogy a légzsák ki van iktatva és, ha a légzsákrendszerre vonatkozó figyelmeztető
szimbólum, (o. 28). oldal jelenik meg a
kombinált műszerfalon. Ez azt jelzi, hogy
súlyos meghibásodás van jelen. Amint
lehetséges, menjen szervizbe. A Volvo azt
javasolja, hogy forduljon hivatalos Volvo
szervizhez.
02 Biztonság
FIGYELEM
A fentiek figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet a jármű utasaira.
Kapcsolódó információk
•
Gyermekülés (o. 44)
Oldallégzsák (SIPS)
Egy oldalirányú ütközés esetén az ütközés erő
nagy részét a SIPS (Side Impact Protection
System) rendszer továbbítja a tartók, oszlopok, padló, tető és a karosszéria egyéb szerkezeti elemei felé. A vezető- és utasülésnél
elhelyezkedő oldallégzsákok védik a mellkast
és a csípőt és fontos részei a SIPS rendszernek.
esetben csak az ütközés oldalán lép működésbe.
02
Vezetőülés, balkormányos.
A SIPS rendszer két fő komponensből, az
oldallégzsákból és az érzékelőkből áll. Az
oldallégzsákok az első ülések háttámláiban
helyezkednek el.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az
érzékelőket és az oldallégzsákok felfúvódnak.
Az légzsák az utas és az ajtópanel között
fúvódik fel és így tompítja a kezdeti ütközést.
A légzsák az ütközés hatására összenyomódva leenged. Az oldallégzsák normális
Első utasülés, balkormányos.
33
02 Biztonság
||
FIGYELEM
•
A Volvo azt javasolja, hogy kizárólag
hivatalos Volvo szervizben végeztesse
el a javításokat. A SIPS légzsákrendszer hibás javítása meghibásodáshoz
és súlyos személyi sérüléshez vezethet.
•
Ne helyezzen semmit az ülés külseje
és az ajtópanel közé, mert erre a területre szüksége van az oldallégzsáknak.
•
A Volvo azt javasolja, hogy csak a
Volvo által jóváhagyott üléshuzatokat
használjon. Más üléshuzatok akadályozhatják az oldallégzsákok működését.
02
•
Az oldallégzsákok a biztonsági övek
kiegészítői. Mindig használjon biztonsági övet.
Kapcsolódó információk
34
•
•
•
Utaslégzsák (o. 30)
•
Függönylégzsák (IC) (o. 34)
Légzsákok a vezető oldalon (o. 30)
Oldallégzsák (SIPS) - gyermekülés/ülésmagasító (o. 34)
Oldallégzsák (SIPS) - gyermekülés/
ülésmagasító
Az autó által a gyermekülésbe vagy ülésmagasítóra ültetett gyermekek számára nyújtott
védelmet nem csökkenti az oldallégzsák, (o.
33). oldal.
Függönylégzsák (IC)
A függönylégzsák segít megakadályozni azt,
hogy a járművezető és az utasok egy ütközés
során beüssék a fejüket az autón belül.
A gyermekülés/ülésmagasító, (o. 44). oldal,
elhelyezhető az első utasülésben, feltéve,
hogy az autóban nincs aktív légzsák, (o. 31).
oldal, az első utasülésnél.
Kapcsolódó információk
•
•
Utaslégzsák (o. 30)
Általános információk a gyermekbiztonságról (o. 42)
A függönylégzsák Inflatable Curtain a SIPS
rendszer(o. 33) része. A tetőkárpitba van
építve a tető mindkét oldalán és védi az autó
külső ülésein utazókat. Egy elégségesen
heves ütközés kioldja az érzékelőket és a függönylégzsák felfúvódik.
02 Biztonság
FIGYELEM
Soha ne akasszon vagy rögzítsen nehéz
tárgyakat a tető fogantyúira. A kampó csak
könnyű ruhákhoz van tervezve (nem nehezebb tárgyakhoz, például esernyőkhöz).
Ne csavarozzon vagy szereljen semmit az
autó tetőkárpitjára, az ajtóoszlopokra vagy
az oldalpanelekre. Ez ronthatja a tervezett
védelmet. A Volvo azt javasolja, hogy mindig eredeti Volvo alkatrészeket használjon,
amelyek jóváhagyással rendelkeznek ezekhez a területekhez.
Általános információk a WHIPS
(ostorcsapásos sérülés elleni védelmi)
rendszerre vonatkozóan
A WHIPS (ostorcsapásos sérülés elleni védelem) az ostorcsapásos sérülések ellen véd. A
rendszer energiaelnyelő háttámlákból és
különlegesen kialakított fejtámlákból áll az első
üléseken.
02
FIGYELEM
Ne helyezzen az ajtók ablakainak felső
szélétől lefelé számított 50 milliméternél
magasabbra csomagokat az autóba.
Különben csökkenhet a tetőkárpitba sülylyesztett függönylégzsák tervezett védelmi
funkciója.
FIGYELEM
A függönylégzsák a biztonsági övek kiegészítője.
Mindig használjon biztonsági övet.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A biztonsági övekre vonatkozó általános
információk (o. 24)
Légzsákrendszer (o. 29)
Oldallégzsák (SIPS) (o. 33)
A WHIPS rendszer a hátulról érkező ütközések esetén lép működésbe, ahol az ütközés
szöge és sebessége valamint az ütköző jármű
természete mind befolyással bír.
35
02 Biztonság
||
FIGYELEM
A WHIPS rendszer a biztonsági övek kiegészítője. Mindig használjon biztonsági
övet.
02
Az ülés tulajdonságai
Amikor a WHIPS rendszer működésbe lép,
akkor az első üléstámlák hátrafelé leereszkednek, hogy megváltoztassák a járművezető
és az első utas üléshelyzetét. Ez csökkenti az
ostorcsapásos sérülések előfordulásának
kockázatát.
FIGYELEM
WHIPS - gyermekülések
WHIPS - üléshelyzet
Az autó által a gyermekülésbe vagy ülésmagasítóra ültetett gyermekek számára nyújtott
védelmet nem csökkenti a WHIPS rendszer,
(o. 35). oldal.
A WHIPS rendszer, (o. 35). oldal, által nyújtott
optimális védelem elérése érdekében a járművezetőnek és az utasnak megfelelő üléshelyzetben kell elhelyezkedniük és ügyelniük kell
arra, hogy a funkció ne legyen gátolva.
A gyermekülés/ülésmagasító, (o. 44). oldal,
elhelyezhető az első utasülésben, feltéve,
hogy az autóban nincs aktív légzsák, (o. 31).
oldal, az első utasülésnél.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a gyermekbiztonságról (o. 42)
Üléshelyzet
Állítsa be a megfelelő üléshelyzetet az első
ülésben, (o. 73). oldal, mielőtt elindulna.
A járművezetőnek és az első utasnak az ülés
közepén kell ülnie úgy, hogy a feje és a fejtámasz között a hely a lehető legkisebb legyen.
Funkció
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
WHIPS rendszert. A Volvo azt javasolja,
hogy forduljon hivatalos Volvo szervizhez.
Kapcsolódó információk
•
•
•
WHIPS - gyermekülések (o. 36)
WHIPS - üléshelyzet (o. 36)
A biztonsági övekre vonatkozó általános
információk (o. 24)
Ne hagyjon semmilyen tárgyat a padlón a vezetőülés/utasülés mögött, amely akadályozhatná a
WHIPS rendszer működését.
36
02 Biztonság
FIGYELEM
Ne szorítson merev tárgyakat a hátsó üléspárna és az első ülés támlája közé. Ügyeljen arra, hogy ne akadályozza a WHIPS
rendszer működését.
FIGYELEM
Ha az ülés igen nagy erőknek lett kitéve,
például egy hátulról érkező ütközés során,
akkor ellenőrizni kell a WHIPS rendszert. A
Volvo azt javasolja, hogy ellenőriztesse
hivatalos Volvo szervizben.
A WHIPS rendszer elveszíthette védelmi
képességének egy részét akkor is, ha látszólag sértetlennek tűnik.
A Volvo azt javasolja, hogy ellenőriztesse a
rendszert hivatalos Volvo szervizben, még
kis erejű hátsó ütközéseket követően is.
Ne helyezzen olyan tárgyakat a hátsó ülésre,
amelyek akadályozhatnák a WHIPS rendszer
működését.
FIGYELEM
Ha le van hajtva a hátsó ülés háttámlája,
akkor a megfelelő első ülést előre kell
mozdítani, hogy az ne érjen a lehajtott háttámlához.
Amikor a rendszer működésbe lép
Az ütközések esetére, a Volvo különböző személyi védőrendszerei működnek együtt a
sérülés minimálisra csökkentéséhez.
Rendszer
Kiváltva
Biztonságiövfeszítő(o. 27), első
ülés
Frontális és/vagy
oldalirányú és/vagy
hátulról érkező ütközés és/vagy átfordulás esetén
Biztonságiövfeszítő(o. 27) ,
hátsó ülésA
Frontális és/vagy
oldalirányú és/vagy
átfordulás esetén
Légzsákok
Frontális ütközés
eseténB
(Kormánykerék,
térd, (o. 30). oldal,
utaslégzsák, (o.
30). oldal)
Oldallégzsákok
(SIPS) (o. 33)
02
Oldalirányú ütközés
eseténB
37
02 Biztonság
Rendszer
Kiváltva
Függönylégzsák,
IC (o. 34)
Egy oldalirányú ütközésben és/vagy
átfordulás és/vagy
bizonyos frontális
ütközések eseténB
ostorcsapásos
sérülés elleni védelem, WHIPS (o. 35)
Hátsó ütközés során
02
A
B
A középső ülésen nincs biztonságiöv-feszítő.
Az autó karosszériája egy ütközés esetén nagymértékben
deformálódhat anélkül, hogy működésbe lépnének a légzsákok. Számos tényező, például a másik objektum
merevsége és tömege, az autó sebessége, az ütközés
szöge stb. befolyásolja azt, hogy hogyan lépnek működésbe az autó különböző biztonsági rendszerei.
Ha a légzsákok(o. 29) kinyíltak, akkor az alábbiakat javasoljuk:
•
Az autó elszállítása. A Volvo azt javasolja,
hogy ezt bízza hivatalos Volvo szervizre.
Ne vezessen felfúvódott légzsákokkal.
•
A Volvo azt javasolja, hogy kérjen fel egy
hivatalos Volvo műhelyt a biztonsági
rendszer komponenseinek cseréjére.
•
Mindig keressen fel egy orvost.
MEGJEGYZÉS
A légzsákok és az övfeszítő rendszer csak
egyszer működik egy baleset során.
38
FIGYELEM
A légzsákrendszer vezérlőmodulja a
középkonzolban helyezkedik el. Ha víz
vagy egyéb folyadék folyik a középkonzolra, akkor csatlakoztassa le az akkumulátorkábeleket. Ne próbálja beindítani az
autót, mert a légzsákok működésbe léphetnek. Az autó elszállítása. A Volvo azt
javasolja, hogy ezt bízza hivatalos Volvo
szervizre.
A biztonsági üzemmódra vonatkozó
általános információk
A biztonsági üzemmód egy védelmi állapot,
amely akkor lép életbe, amikor az ütközés
károsította az autó olyan alapvető funkcióit,
mint például az üzemanyag-vezetékek, biztonsági rendszerek érzékelői vagy a fékrendszer.
FIGYELEM
Soha ne vezessen felfúvódott légzsákokkal. Ezek nehézzé tehetik a kormányzást.
Más biztonsági rendszerek is károsodhatnak. A légzsákok felfúvódásakor keletkező
füst és por intenzív kitettség esetén a bőr
és a szem irritációját /sérülését okozhatják.
Irritáció esetén mossa le hideg vízzel. A
gyors felfúvódási folyamat és a légzsák
szövete horzsolást és bőrégést okozhat.
Figyelmeztető háromszög az analóg kombinált
műszerfalon.
02 Biztonság
Kapcsolódó információk
•
Biztonsági üzemmód - az autó beindításának kísérlete (o. 39)
•
Biztonsági mód - az autó mozgatása (o.
40)
Biztonsági üzemmód - az autó
beindításának kísérlete
Ha az autó biztonsági üzemmódban, (o. 38).
oldal, van, akkor az autó beindítása megkísérelhető, ha minden normálisnak tűnik és ellenőrizte, hogy nincs-e üzemanyag-szivárgás.
02
Először ellenőrizze, hogy nem szivárog-e
üzemanyag az autóból. Nem szabad üzemanyagszagnak sem lennie.
Figyelmeztető háromszög a digitális kombinált
műszerfalon.
Ha az autó ütközésben vett részt, akkor a
Biztonsági mód Lásd a kézikönyvet üzenet
jelenhet meg a kombinált műszerfal, (o. 60).
oldal információs kijelzőjén. Ez azt jelenti,
hogy az autó csökkent funkcionalitással rendelkezik.
FIGYELEM
Soha ne próbálja önállóan javítani az autóját vagy visszaállítani az elektronikát, ha az
autó biztonsági üzemmódba lépett. Ez
személyi sérülést vagy azt okozhatja, hogy
az autó nem normálisan működik. A Volvo
azt javasolja, hogy hivatalos Volvo szervizben ellenőriztesse és állíttassa vissza az
autó normál állapotát a Biztonsági mód
Lásd a kézikönyvet üzenet megjelenését
követően.
Ha minden normálisnak tűnik és ellenőrizte,
hogy nincs jele üzemanyag-szivárgásnak,
akkor megpróbálhatja beindítani az autót.
Vegye ki a távvezérlős kulcsot és nyissa ki a
vezetőajtót. Ha egy üzenet jelenik meg a gyújtás bekapcsolt állapotára utalva, akkor
nyomja meg az indítógombot. Ezután csukja
be az ajtót és helyezze vissza a távvezérlős
kulcsot. Az autó elektronikája ekkor megpróbálja visszaállítani magát normál üzemmódba.
Ezután próbálja meg beindítani az autót.
Ha a Biztonsági mód Lásd a kézikönyvet
üzenet még mindig látható a kijelzőn, akkor
az autót nem szabad vezetni vagy vontatni,
hanem autómentő szolgálattal, (o. 322). oldal
kell elszállíttatni. Még ha vezethetőnek is
tűnik az autó, rejtett károsodása lehet, amely
lehetetlenné teszi annak mozgás közbeni
irányítását.
39
02 Biztonság
||
FIGYELEM
Soha, semmilyen körülmények között ne
próbálja újraindítani az autót, ha annak
üzemanyagszaga van és megjelenik a
Biztonsági mód Lásd a kézikönyvet
üzenet. Késedelem nélkül hagyja el az
autót.
02
FIGYELEM
Ha az autó biztonsági üzemmódban van,
akkor nem szabad vontatni. Azt el kell
szállítani a helyéről. A Volvo azt javasolja,
hogy szállíttassa hivatalos Volvo szervizbe.
Biztonsági mód - az autó mozgatása
Gyalogoslégzsák*
Ha a Normal mode látható a Biztonsági
mód Lásd a kézikönyvet visszaállítását
követően, miután megpróbálta beindítani az
autót, (o. 39). oldal, akkor az autó óvatosan
elmozdítható a veszélyes helyről.
Bizonyos frontális ütközések esetén az utaslégzsák (Pedestrian Airbag) hozzájárul a gyalogos autóval történő ütközésének csillapításához.
Ne mozgassa az autót a szükségesnél
tovább.
Kapcsolódó információk
•
A biztonsági üzemmódra vonatkozó általános információk (o. 38)
Kapcsolódó információk
•
Biztonsági mód - az autó mozgatása (o.
40)
A gyalogoslégzsák (Pedestrian Airbag) a
motorháztető alatt helyezkedik el a szélvédő
közelében. Bizonyos gyalogosokkal történő
frontális ütközések esetén az első lökhárítóba
épített érzékelők reagálnak, és a légzsák felfúvódik, ha az ütközés ereje alapján ez szükséges. Az érzékelők körülbelül 20-50 km/h
sebesség és -20 és +70°C közötti hőmérsékletek mellett aktív.
Az érzékelők úgy vannak kialakítva, hogy az
emberi lábhoz hasonló tulajdonságú tárgyaknak ütközést észleljék.
40
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
02 Biztonság
MEGJEGYZÉS
A közlekedési környezetben előfordulhatnak olyan tárgyak, amelyek egy gyalogossal történő ütközéshez hasonló jelet váltanak ki az érzékelőkben. Lehetséges, hogy
a rendszer működésbe lép, ha egy ilyen
tárgynak ütközik.
Ha a légzsák működésbe lép (Pedestrian
Airbag)
Gyalogoslégzsák - az autó mozgatása
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy vegye fel a
kapcsolatot egy hivatalos Volvo műhellyel
a lökhárító károsodása esetében, hogy
ellenőrizhessék a rendszer sértetlenségét.
Kapcsolódó információk
Az autó mozgatható, ha nem kapcsolt biztonsági üzemmódba, (o. 38). oldal.
Ha az utastér más légzsákjai is működésbe
léptek, akkor az autó biztonsági üzemmódban marad.
•
Gyalogoslégzsák - az autó mozgatása (o.
41)
Ha csak a gyalogoslégzsák, (o. 40). oldal
Pedestrian Airbag lépett működésbe:
•
Gyalogoslégzsák - összehajtás (o. 42)
1. Menjen az autóval a lehető legközelebbi
biztonságos helyre.
•
a motorháztető hátsó része felemelkedik
és ebben a helyzetben rögzül
•
•
bekapcsolnak a vészvillogók
2. Hajtsa össze a légzsákot az utasításoknak, (o. 42). oldal megfelelően.
a fékrendszer előkészül a következő
vészfekezésre.
3. Keresse fel a legközelebbi szervizt.
FIGYELEM
FIGYELEM
Ne szereljen semmilyen tartozékot vagy
változtasson meg bármit a (Pedestrian
Airbag) légzsákkal felszerelt autókon. A
helytelen beavatkozás az autó elején a
rendszer helytelen működését okozhatja
és súlyos sérüléshez vagy az autó károsodásához vezethet.
02
A Volvo azt javasolja, hogy a légzsák aktiválódását követően a lehető leghamarabb
forduljon hivatalos Volvo műhelyhez.
Kapcsolódó információk
•
Gyalogoslégzsák* (o. 40)
A Volvo azt javasolja, hogy eredeti ablaktörlő karokat és eredeti alkatrészeket használjon azokhoz.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
41
02 Biztonság
Gyalogoslégzsák - összehajtás
Az autó mozgatható, ha nem kapcsolt biztonsági üzemmódba, (o. 38). oldal.
02
A gyalogoslégzsákot, (o. 40). oldal (Pedestrain
Airbag) összekell hajtogatni az autó mozgatása előtt.
2. Gyűjtse össze a légzsák szövetét a hoszsza mentén a vezető oldalon. Ezután
hajtsa össze az összegyűjtött anyagot
közép felé. Csavarja a tépőzárat (kétoldalas) a lehető legtöbb szövet köré, és rögzítse azt.
3. Nyomja légzsák felcsavart részét a
légzsákházba (2).
4. Ismételje meg az 1-3. lépéseket az utas
oldalon. Szükséges lehet az összegyűjtött
szövet kétszeri összehajtása, hogy köré
lehessen tekerni a tépőzárat.
5. A légzsákház fedele kissé nyitva marad.
Ez teljesen normális.
Kapcsolódó információk
•
Légzsák (Pedestrian Airbag)
Légzsákház
Tépőzár, utas oldal
Tépőzár, vezető oldal
A légzsák meleg lehet és füstöt bocsáthat ki.
Ez normális jelenség. Hajtsa össze a légzsákot az alábbiak szerint:
1. Keresse meg a tépőzárat a
vezető oldalon (4).
42
Gyalogoslégzsák - az autó mozgatása (o.
41)
Általános információk a
gyermekbiztonságról
Minden korú és méretű gyermeknek mindig
megfelelően rögzítve kell ülnie az autóban.
Soha ne hagyja, hogy egy gyermek egy másik
utas ölében üljön.
A Volvo azt javasolja, hogy a gyermekek a
lehető legidősebb, legalább 3-4 éves korig
hátrafelé néző gyermekülésekben utazzanak,
majd 10 éves korig előre néző ülésmagasítón/
gyermekülésben.
A gyermek elhelyezkedését az autóban és az
ehhez választott felszerelést a gyermek súlya
és mérete határozza meg, további tájékoztatásért, lásd Gyermekülés (o. 44).
MEGJEGYZÉS
A gyermekek autóban történő elhelyezésének szabályai országonként változhatnak.
Ellenőrizze a vonatkozó szabályokat.
A Volvo az Κn autójához tervezett gyermekbiztonsági felszereléseket (gyermekülések,
ülésmagasítók és rögzítőeszközök) kínál. A
Volvo gyermekbiztonsági felszerelései optimális feltételeket teremtenek ahhoz, hogy a
gyermeke biztonságosan utazzon az autóban.
Továbbá, a gyermekbiztonsági felszerelések
illeszkednek és könnyen használhatók.
02 Biztonság
MEGJEGYZÉS
Ha kérdése merülne fel a gyermekbiztonsági termékek beszerelésével kapcsolatban, akkor vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
02
Gyermekbiztonsági zárak
A hátsó ajtók elektromos ablakainak és a
hátsó ajtók nyitókilincseinek belülről történő
használata gátolható, (o. 185). oldal.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Gyermekülés (o. 44)
Gyermekülések - elhelyezés (o. 48)
Gyermekülés - ISOFIX (o. 48)
Gyermekülések - felső rögzítő pontok (o.
52)
43
02 Biztonság
Gyermekülés
02
A gyermekeknek kényelmesen és biztonságosan kell ülniük. Ügyeljen a gyermekülés helyes
használatára.
MEGJEGYZÉS
A gyermekbiztonsági termékek használatakor fontos a mellékelt használati útmutató
tanulmányozása.
FIGYELEM
G020739
Ne rögzítse a gyermekülés hevedereit az
ülés vízszintes beállító rúdjához és a szék
alatt lévő rugókhoz vagy sínekhez és
rudakhoz. Az éles szélek károsíthatják a
hevedereket.
A gyermekülések és a légzsákok nem kompatibilisek egymással.
44
Tanulmányozza a beszerelési útmutatóban a
gyermekülés helyes beszerelésének módját.
02 Biztonság
Ajánlott gyermekülések1
Súly
Első ülés (kiiktatott légzsákkal)
0 csoport
(L)
max. 13 kg
0+ csoport
max. 13 kg
02
Típusengedély: E1 04301146
0+ csoport
max. 10 kg
Hátsó,
középső ülés
Volvo babaülés (Volvo Infant Seat) - hátra néző gyermekülés, ISOFIX rögzítőrendszerrel.
max. 10 kg
0 csoport
Külső, hátsó ülés
Volvo babaülés (Volvo Infant Seat) - hátra néző
gyermekülés, az autó biztonsági övével rögzíthető.
Volvo babaülés (Volvo Infant Seat) - hátra néző gyermekülés, az autó biztonsági övével rögzíthető.
Típusengedély: E1 04301146
Típusengedély: E1 04301146
(U)
(U)
Volvo babaülés
(Volvo Infant
Seat) - hátra
néző gyermekülés, az autó
biztonsági övével rögzíthető.
Típusengedély:
E1 04301146
(U)
0 csoport
Univerzálisan jóváhagyott
max. 10 kg
(U)
gyermekülések.A
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
(U)
0+ csoport
max. 13 kg
1
A többi gyermekülés tekintetében, az autót tartalmaznia kell a gyártó által mellékelt listának vagy univerzálisan jóváhagyottnak kell lennie az ECE R44 által előírt törvényi követelményeknek.
}}
45
02 Biztonság
||
02
Súly
Első ülés (kiiktatott légzsákkal)
Külső, hátsó ülés
1. csoport
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés (Volvo
Convertible Child Seat) - hátra néző gyermekülés,
az autó biztonsági övével és hevederekkel rögzíthető.
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés (Volvo
Convertible Child Seat) - hátra néző gyermekülés, az
autó biztonsági övével és hevederekkel rögzíthető.
9-18 kg
Típusengedély: E5 04192
(L)
(L)
1. csoport
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.A
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
9-18 kg
(U)
(U)
2. csoport
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés (Volvo
Convertible Child Seat) - hátra néző gyermekülés,
az autó biztonsági övével és hevederekkel rögzíthető.
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés (Volvo
Convertible Child Seat) - hátra néző gyermekülés, az
autó biztonsági övével és hevederekkel rögzíthető.
15-25 kg
Típusengedély: E5 04192
(L)
2. csoport
15-25 kg
2/3. csoport
15-36 kg
46
Típusengedély: E5 04192
Típusengedély: E5 04192
(L)
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés (Volvo
Convertible Child Seat) - előre néző gyermekülés,
az autó biztonsági övével rögzíthető.
Volvo hátra néző/forgatható gyermekülés (Volvo
Convertible Child Seat) - előre néző gyermekülés, az
autó biztonsági övével rögzíthető.
Típusengedély: E5 04191
Típusengedély: E5 04191
(U)
(U)
Volvo ülésmagasító háttámlával (Volvo Booster Seat
with backrest).
Volvo ülésmagasító háttámlával (Volvo Booster Seat
with backrest).
Típusengedély: E1 04301169
Típusengedély: E1 04301169
(UF)
(UF)
Hátsó,
középső ülés
02 Biztonság
Súly
Első ülés (kiiktatott légzsákkal)
Külső, hátsó ülés
2/3. csoport
Ülésmagasító háttámlával vagy anélkül (Booster
Cushion with and without backrest).
Ülésmagasító háttámlával vagy anélkül (Booster
Cushion with and without backrest).
Típusengedély: E5 04216
Típusengedély: E5 04216
(UF)
(UF)
15-36 kg
Hátsó,
középső ülés
02
L: Alkalmas specifikus ISOFIX gyermekülésekhez. Ezek a gyermekülések speciális autómodellekhez vagy féluniverzális kategóriákhoz alkalmasak.
U: Univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez alkalmas ebben a súlybesorolásban.
UF: Univerzálisan jóváhagyott, előre néző gyermekülésekhez alkalmas ebben a súlybesorolásban.
B: Ehhez a súlybesoroláshoz jóváhagyott beépített gyermekülések.
A
Csak hátrafelé néző gyermekülés. Állítsa egyenes helyzetbe az ülés háttámláját.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Gyermekülések - elhelyezés (o. 48)
Gyermekülések - felső rögzítő pontok (o.
52)
Gyermekülés - ISOFIX (o. 48)
Általános információk a gyermekbiztonságról (o. 42)
47
02 Biztonság
Gyermekülések - elhelyezés
02
FIGYELEM
Mindig a hátsó ülésre helyezze a gyermeküléseket/ülésmagasítókat, (o. 44). oldal, ha az
utaslégzsák aktiválva, (o. 31). oldal van. Ha
gyermek utazik az első utasülésben, akkor a
kinyíló légzsáktól súlyos sérüléseket szenvedhet.
Nem szabad olyan fém vázzal rendelkező
vagy egyéb olyan kialakítású ülésmagasítókat/gyermeküléseket használni, amelyek
a biztonsági öv nyitó gombjára támaszkodhatnak, mert ezek a biztonsági öv csatjának véletlen kinyílását okozhatják.
Gyermekülés - ISOFIX
A ISOFIX autós gyermekülések, (o. 44). oldal,
rögzítésére szolgáló, nemzetközi szabványokon alapuló rendszer.
Ne hagyja a gyermekülés felső részét a
szélvédőnek támaszkodni.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a gyermekbiztonságról (o. 42)
A légzsák címkéje az utasajtó kinyitásakor látható, lásd az ábrát, (o. 31). oldal.
•
Gyermekülések - felső rögzítő pontok (o.
52)
Elhelyezhet:
•
Gyermekülés - ISOFIX (o. 48)
•
egy gyermekülést/ülésmagasítót az első
utasülésen, feltéve, hogy nincs aktivált
légzsák az első utasülésen.
•
A ISOFIX rögzítőrendszer rögzítőpontjai a
hátsó ülés háttámlájának alsó részén helyezkednek el a külső üléseken.
egy vagy több gyermekülés/ülésmagasító
a hátsó ülésen.
A rögzítőpontok helyét a háttámla kárpitján
elhelyezett szimbólumok jelzik (lásd az előző
ábrát).
FIGYELEM
Soha ne helyezzen gyermeket gyermekülésben vagy ülésmagasítón az első utasülésre, ha a légzsák (SRS) aktív.
140 cm-nél alacsonyabb utas soha nem
ülhet az első utasülésben, ha a légzsák
(SRS) aktív.
A fentiek figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet.
48
Mindig tartsa be a gyártó beszerelési utasításait, amikor gyermekülést csatlakoztat az
ISOFIX rögzítőpontokhoz.
Kapcsolódó információk
•
•
•
ISOFIX - méretosztályok (o. 49)
ISOFIX - gyermekülések típusai (o. 50)
Általános információk a gyermekbiztonságról (o. 42)
02 Biztonság
•
•
•
Gyermekülés (o. 44)
ISOFIX - méretosztályok
Gyermekülések - elhelyezés (o. 48)
Az ISOFIX (o. 48). oldal, rögzítő rendszert
használó gyermeküléseket méretosztályokba
sorolják, hogy segítsék a felhasználókat a
megfelelő típusú gyermekülés, (o. 50). oldal,
kiválasztásában.
Gyermekülések - felső rögzítő pontok (o.
52)
Méretosztály
FIGYELEM
Soha ne helyezzen gyermeket az utasülésbe, ha az autó aktív légzsákkal rendelkezik.
MEGJEGYZÉS
Leírás
A
Teljes méretű, előre néző
gyermekülés
B
Csökkentett méretű (1. változat), előre néző gyermekülés
B1
Csökkentett méretű (2.változat), előre néző gyermekülés
C
Teljes méretű, hátrafelé néző
gyermekülés
D
Csökkentett méretű, hátrafelé néző gyermekülés
E
Hátra néző babaülés
F
Keresztirányú babaülés, bal
oldal
G
Keresztirányú babaülés, jobb
oldal
02
Ha az ISOFIX gyermekülés nem rendelkezik méretbesorolással, akkor az autómodellnek szerepelnie kell a gyermekülés járműlistájában.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy vegye fel a
kapcsolatot egy hivatalos Volvo kereskedővel a Volvo által ajánlott ISOFIX gyermekülésekkel kapcsolatban.
Kapcsolódó információk
•
ISOFIX - gyermekülések típusai (o. 50)
49
02 Biztonság
ISOFIX - gyermekülések típusai
A gyermekülések különböző méretűek - az
autók különböző méretűek. Ez azt jelenti, hogy
02
A gyermekülés típusa
Keresztirányú babaülés
Babaülés, hátrafelé néző
Súly
max. 10 kg
max. 10 kg
nem minden gyermekülés alkalmas minden
autómodell minden üléséhez.
Méretosztály
Utasülések, gyermekülések ISOFIXA rögzítéséhez
Első ülés
Külső, hátsó ülés
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
Babaülés, hátrafelé néző
max. 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Gyermekülés, hátrafelé néző
9-18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
50
02 Biztonság
A gyermekülés típusa
Előre néző gyermekülés
Súly
Méretosztály
9-18 kg
B
Utasülések, gyermekülések ISOFIXA rögzítéséhez
Első ülés
Külső, hátsó ülés
X
OKB
02
(IUF)
B1
X
OKB
(IUF)
A
X
OKB
(IUF)
X: Az ISOFIX helyzet nem alkalmas ISOFIX gyermekülésekhez ebben a súly- és/vagy méretosztályban.
IL: Alkalmas specifikus ISOFIX gyermekülésekhez. Ezek a gyermekülések speciális autómodellekhez vagy féluniverzális kategóriákhoz alkalmasak.
IUF: Alkalmas olyan előre néző ISOFIX gyermekülésekhez, amelyek univerzálisan jóváhagyottak ebben a súlyosztályban.
A
B
A ISOFIX egy nemzetközi szabványokon alapuló gyermekülés-rögzítő rendszer.
A Volvo hátrafelé néző gyermeküléseket javasol ehhez a csoporthoz.
Ügyeljen arra, hogy a megfelelő méretosztályú, (o. 49). oldal, ISOFIX rögzítésű gyermekülést válassza.
Kapcsolódó információk
•
Gyermekülés - ISOFIX (o. 48)
51
02 Biztonság
Gyermekülések - felső rögzítő pontok
02
MEGJEGYZÉS
Az autó bizonyos előre néző gyermekülésekhez, (o. 44). oldal felső rögzítő pontokkal rendelkezik. Ezek a rögítő pontok az ülés hátulján
találhatók.
Felső rögzítő pontok
A csomagtér felett csomagtértakaróval
rendelkező autók esetében, azt el kell
távolítani, mielőtt gyermeküléseket lehetne
rögzíteni a rögzítő pontokhoz.
A gyermekülések felső rögzítő pontokhoz történő rögzítésével kapcsolatos részletes tájékoztatásért, tanulmányozza az ülés gyártójának utasításait.
FIGYELEM
A gyermekülés hevedereit mindig át kell
húzni a fejtámla szárán található furaton,
mielőtt megfeszítené a rögzítési pontnál.
Kapcsolódó információk
•
A felső rögzítő pontok elsődlegesen előre
néző gyermekülések számára vannak kialakítva. A Volvo azt javasolja, hogy a kisgyermekeket, a lehető legidősebb korig hátra
néző gyermekülésekben helyezze el.
MEGJEGYZÉS
Hajtsa le a fejtámlákat az ilyen típusú gyermekülések rögzítésének lehetővé tételéhez
a külső üléseken lehajtható fejtámlákkal
rendelkező autókban.
52
•
•
Általános információk a gyermekbiztonságról (o. 42)
Gyermekülések - elhelyezés (o. 48)
Gyermekülés - ISOFIX (o. 48)
MŰSZEREK ΔS KEZELΙSZERVEK
03 Műszerek és kezelőszervek
Műszerek és kezelőszervek,
balkormányos autó - áttekintés
Az áttekintés mutatja az autó kijelzőinek és
kezelőszerveinek elhelyezkedését.
03
54
03 Műszerek és kezelőszervek
Áttekintés, balkormányos autó
03
}}
55
03 Műszerek és kezelőszervek
||
03
56
Funkció
Lásd
Funkció
Lásd
Menük és üzenetek,
irányjelzők, országúti/
tompított fényszóró,
fedélzeti számítógép
(o. 103), (o.
106), (o.
88), (o.
83) és (o.
126).
Vezérlő panel
(o. 180), (o.
185), (o.
97) és (o.
99).
Sebességtartó
(o. 201) és
(o. 206).
Kürt, légzsákok
(o. 78) és
(o. 29).
Kombinált műszerfal
(o. 60).
Navigálás a menüben,
audiovezérlés, telefonvezérlés*
(o. 108), (o.
388), (o.
390) és (o.
421).
START/STOP ENGINE
gomb
(o. 279).
Gyújtáskapcsoló
Vészvillogók
(o. 87).
Kezelőpanel az infotainment rendszerhez
és a navigáláshoz a
menüben
(o. 108), (o.
388) és (o.
390).
A klímavezérlés kezelőpanelje
(o. 134)
vagy (o.
135).
Fokozatválasztó
(o. 283), (o.
284) vagy
(o. 287).
Rögzítőfék
(o. 302).
(o. 71).
Ablaktörlők és mosó
(o. 95).
Képernyő az infotainment rendszerhez és a
menük megjelenítéséhez
(o. 108), (o.
387), (o.
388) és (o.
388).
A kormánykerék beállítása
(o. 78).
Motorházfedél-nyitó
(o. 348).
Ajtókilincs
–
Világításkapcsoló, csomagtérajtó-nyitó
(o. 79) és
(o. 182).
Ülésbeállítás*
(o. 75).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Külső hőmérsékletmérő (o. 69)
Napi kilométer-számláló (o. 69)
Óra (o. 69)
03 Műszerek és kezelőszervek
Műszerek és kezelőszervek,
jobbkormányos autó - áttekintés
Az áttekintés mutatja az autó kijelzőinek és
kezelőszerveinek elhelyezkedését.
03
}}
57
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Áttekintés, jobbkormányos autók
03
58
03 Műszerek és kezelőszervek
Funkció
Lásd
Funkció
Lásd
Ablaktörlők és mosó
(o. 95).
Navigálás a menüben,
audiovezérlés, telefonvezérlés*
(o. 108), (o.
388), (o.
390) és (o.
421).
Kezelőpanel az infotainment rendszerhez
és a navigáláshoz a
menüben
(o. 108), (o.
388) és (o.
390).
Kürt, légzsákok
(o. 78) és
(o. 29).
A klímavezérlés kezelőpanelje
(o. 134)
vagy (o.
135).
Kombinált műszerfal
(o. 60).
Fokozatválasztó
Sebességtartó
(o. 201) és
(o. 206).
(o. 283), (o.
284) vagy
(o. 287).
Rögzítőfék
(o. 302).
START/STOP ENGINE
gomb
(o. 279).
Gyújtáskapcsoló
(o. 71).
Menük és üzenetek,
irányjelzők, országúti/
tompított fényszóró,
fedélzeti számítógép
Képernyő az infotainment rendszerhez és a
menük megjelenítéséhez
(o. 108), (o.
387), (o.
388) és (o.
388).
(o. 103), (o.
106), (o.
88), (o.
83) és (o.
126).
A kormánykerék beállítása
(o. 78).
Ajtókilincs
–
Motorházfedél-nyitó
(o. 348).
Vezérlő panel
(o. 180), (o.
185), (o.
97) és (o.
99).
Világításkapcsoló, csomagtérajtó-nyitó
(o. 79) és
(o. 182).
Ülésbeállítás*
(o. 75).
Vészvillogók
Kapcsolódó információk
•
•
•
Külső hőmérsékletmérő (o. 69)
Napi kilométer-számláló (o. 69)
Óra (o. 69)
03
(o. 87).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
59
03 Műszerek és kezelőszervek
Kombinált műszerfal
A kombinált műszerfal információs kijelzője az
autó bizonyos funkcióival, például a sebességtartóval és a fedélzeti számítógéppel kapcsolatos információkat jelenít meg.
03
•
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
(o. 61)
•
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés
(o. 60)
•
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése (o. 65)
•
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése (o. 67)
Analóg kombinált műszerfal áttekintés
A kombinált műszerfal információs kijelzője az
autó bizonyos funkcióival, például a sebességtartóval és a fedélzeti számítógéppel kapcsolatos információkat jelenít meg. Az információk szimbólumok és szöveg formájában
jelennek meg.
Információs kijelző
Üzemanyagszint-mérő. Amikor a visszajelző csupán egy fehér jelölés1 alá esik,
akkor egy, az üzemanyagtartály alacsony
szintjére figyelmeztető sárga visszajelző
szimbólum jelenik meg. Lásd még Fedélzeti számítógép - funkciók (o. 126) és
Üzemanyagtöltés (o. 307).
Információs kijelző, analóg műszerfal.
Az információs kijelzőt használó funkcióknál
további leírások találhatók.
1
60
Műszerek és visszajelzők
Eco meter A műszer azt mutatja, hogy
mennyire gazdaságosan vezetik az autót.
Minél magasabban van a skálán, annál
gazdaságosabb.
Sebességmérő
Amikor a Üzemanyagtartály kiürüléséig hátralévő távolság: kijelzőüzenet a ---- értéket kezdi mutatni, akkor a jelzés piros színűre változik.
03 Műszerek és kezelőszervek
Fordulatszámmérő. A műszer a motor fordulatszámát mutatja percenkénti ezer fordulat (rpm) egységben.
Fokozatváltás-jelző2 / fokozathelyzetjelző3. Lásd még Fokozatváltás-jelző* (o.
283), Automata sebességváltó -Geartronic* (o. 284) vagy Automata
sebességváltó -- Powershift* (o. 287).
Visszajelző és figyelmeztető
szimbólumok
Működési ellenőrzés
Az összes visszajelző és figyelmeztető szimbólum, a középkonzol információs kijelzőjének szimbólumait kivéve, világít a II kulcshelyzetben vagy a motor beindításakor. Amikor a motor beindult, akkor a szimbólumoknak ki kell kapcsolniuk, kivéve a rögzítőfék
szimbólumát, amely csak a rögzítőfék kiengedésekor kapcsol ki.
Ha a motor nem indul be vagy a működési
ellenőrzés végrehajtásra kerül a II kulcshelyzetben, akkor az összes szimbólum kialszik
pár másodpercen belül, kivéve az autó kibocsátás-szabályozó rendszerének hibáját és az
alacsony olajnyomást jelző szimbólumot.
Digitális kombinált műszerfal áttekintés
A kombinált műszerfal információs kijelzője az
autó bizonyos funkcióival, például a sebességtartóval és a fedélzeti számítógéppel kapcsolatos információkat jelenít meg. Az információk szimbólumok és szöveg formájában
jelennek meg.
Információs kijelző
03
Kapcsolódó információk
•
•
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok, analóg
műszerfal.
Visszajelző szimbólumok
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
Figyelmeztető
2
3
4
szimbólumok4
Kombinált műszerfal (o. 60)
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése (o. 65)
•
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése (o. 67)
•
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
(o. 61)
Információs kijelző, digitális műszerfal*.
Az információs kijelzőt használó funkcióknál
további leírások találhatók.
Műszerek és visszajelzők
A digitális műszerfalhoz különböző témák
választhatók ki. A lehetséges témák az
"Elegance", "Eco ", és "Performance". A
Manuális sebességváltó
Automata sebességváltó
Bizonyos motorváltozatok esetén az alacsony motorolajnyomás szimbóluma nem használt. A figyelmeztetések kijelzett szövegek formájában jelennek meg, lásd Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés
(o. 350).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
61
03 Műszerek és kezelőszervek
||
téma beállítása a távvezérlős kulcs memóriájába menthető az autó bezárásakor, lásd Távvezérlős kulcs kulcsszárral (o. 164) és MY
CAR - autó-beállítások (o. 110). oldal.
Geartronic* (o. 284) vagy Automata
sebességváltó -- Powershift* (o. 287).
A témák csak a motor járó állapotában
választhatók ki.
03
A különböző témák közötti váltáshoz, nyomja
meg a bal oldali bajuszkapcsoló OK gombját,
és válassza ki a Témák menüpontot a kar
forgókapcsolójának forgatásával. Nyomja
meg az OK gombot. Forgassa a forgókapcsolót a téma kiválasztásához, és erősítse
meg a választást az OK gomb megnyomásával. A menü kezelésével kapcsolatos további
tájékoztatásért, lásd MY CAR - menüpontok
(o. 108).
Műszerek és visszajelzők, "Elegance" téma.
Üzemanyagszint-mérő. Amikor a visszajelző csupán egy fehér jelölés5 alá esik,
akkor egy, az üzemanyagtartály alacsony
szintjére figyelmeztető sárga visszajelző
szimbólum jelenik meg. Lásd még Fedélzeti számítógép - funkciók (o. 126) és
Üzemanyagtöltés (o. 307).
Motorhűtőfolyadék-hőmérsékletmérő
Sebességmérő
Fordulatszámmérő. A műszer a motor fordulatszámát mutatja percenkénti ezer fordulat (rpm) egységben.
Műszerek és visszajelzők, "Eco" téma.
Üzemanyagszint-mérő. Amikor a visszajelző csupán egy fehér jelölés8 alá esik,
akkor egy, az üzemanyagtartály alacsony
szintjére figyelmeztető sárga visszajelző
szimbólum jelenik meg. Lásd még Fedélzeti számítógép - funkciók (o. 126) és
Üzemanyagtöltés (o. 307).
Eco guide. Lásd még Eco guide és Power
guide* (o. 64).
Sebességmérő
Fokozatváltás-jelző6 / fokozathelyzetjelző7. Lásd még Fokozatváltás-jelző* (o.
283), Automata sebességváltó -5
6
7
8
62
Amikor a Üzemanyagtartály kiürüléséig hátralévő távolság: kijelzőüzenet a ---- értéket kezdi mutatni, akkor a jelzés piros színűre változik.
Manuális sebességváltó
Automata sebességváltó
Amikor a Üzemanyagtartály kiürüléséig hátralévő távolság: kijelzőüzenet a ---- értéket kezdi mutatni, akkor a jelzés piros színűre változik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
Fordulatszámmérő. A műszer a motor fordulatszámát mutatja percenkénti ezer fordulat (rpm) egységben.
Fokozatváltás-jelző6 / fokozathelyzetjelző7. Lásd még Fokozatváltás-jelző* (o.
283), Automata sebességváltó -Geartronic* (o. 284) vagy Automata
sebességváltó -- Powershift* (o. 287).
zeti számítógép - funkciók (o. 126) és
Üzemanyagtöltés (o. 307).
Visszajelző és figyelmeztető
szimbólumok
Motorhűtőfolyadék-hőmérsékletmérő
Sebességmérő
Fordulatszámmérő. A műszer a motor fordulatszámát mutatja percenkénti ezer fordulat (rpm) egységben.
03
Power guide. Lásd még Eco guide és
Power guide* (o. 64).
Fokozatváltás-jelző6 / fokozathelyzetjelző7. Lásd még Fokozatváltás-jelző* (o.
283), Automata sebességváltó -Geartronic* (o. 284) vagy Automata
sebességváltó -- Powershift* (o. 287).
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok, digitális műszerfal.
Visszajelző szimbólumok
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
Műszerek és visszajelzők, "Performance" téma.
Üzemanyagszint-mérő. Amikor a visszajelző csupán egy fehér jelölés9 alá esik,
akkor egy, az üzemanyagtartály alacsony
szintjére figyelmeztető sárga visszajelző
szimbólum jelenik meg. Lásd még Fedél-
6
7
9
10
Figyelmeztető szimbólumok10
Működési ellenőrzés
Az összes visszajelző és figyelmeztető szimbólum, a középkonzol információs kijelzőjének szimbólumait kivéve, világít a II kulcshelyzetben vagy a motor beindításakor. Amikor a motor beindult, akkor a szimbólumoknak ki kell kapcsolniuk, kivéve a rögzítőfék
Manuális sebességváltó
Automata sebességváltó
Amikor a Üzemanyagtartály kiürüléséig hátralévő távolság: kijelzőüzenet a ---- értéket kezdi mutatni, akkor a jelzés piros színűre változik.
Bizonyos motorváltozatok esetén az alacsony motorolajnyomás szimbóluma nem használt. A figyelmeztetések kijelzett szövegek formájában jelennek meg, lásd Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés
(o. 350).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
63
03 Műszerek és kezelőszervek
||
szimbólumát, amely csak a rögzítőfék kiengedésekor kapcsol ki.
Ha a motor nem indul be vagy a működési
ellenőrzés végrehajtásra kerül a II kulcshelyzetben, akkor az összes szimbólum kialszik
pár másodpercen belül, kivéve az autó kibocsátás-szabályozó rendszerének hibáját és az
alacsony olajnyomást jelző szimbólumot.
03
Kapcsolódó információk
•
•
Eco guide és Power guide*
Pillanatnyi érték
Az Eco guide és a Power guide a kombinált
műszerfal, (o. 60). oldal, műszerei, amelyek
segítenek a járművezetőnek az autó optimálisan gazdaságos vezetésében.
Itt jelenik meg a pillanatnyi érték - a magasabb érték a skálán jobb értéket jelent.
Az autó tárolja is az egyes utak statisztikáit,
amelyek oszlopdiagram formájában tekinthetők meg, lásd Fedélzeti számítógép - útstatisztikák* (o. 127).
Kombinált műszerfal (o. 60)
Eco guide
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése (o. 65)
Ez a műszer azt mutatja, hogy mennyire gazdaságosan vezeti az autót.
•
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése (o. 67)
•
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés
(o. 60)
A funkció megtekintéséhez, válassza ki az
"Eco" témát, lásd Digitális kombinált műszerfal - áttekintés (o. 61).
A pillanatnyi érték kiszámítása a sebesség,
motorfordulatszám, felhasznált motorteljesítmény és a lábfék használata alapján történik.
Optimális sebesség (50-80 km/h) és alacsony
motorfordulatszám tartására ösztönöz. A
mutatók gyorsításkor és fékezéskor esnek.
A nagyon alacsony pillanatnyi értékek a
műszer piros zónájának világítását okozzák
(egy rövid késéssel), ami gyenge vezetési
gazdaságosságot jelent és ezért kerülendő.
Átlagos érték
Az átlagos érték lassan követi a pillanatnyi
értéket és mutatja az autó vezetésének módját a legutóbbi időben. A skála magasabb
értékei azt jelzik, hogy a járművezető gazdaságosabban vezet.
Power guide
A műszer a motortól nyert teljesítmény
(Power) és a rendelkezésre álló teljesítmény
viszonyát mutatja.
A funkció megtekintéséhez, válassza ki az
"Performance" témát, lásd Digitális kombinált
műszerfal - áttekintés (o. 61).
Pillanatnyi érték
Átlagos érték
64
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése
A visszajelző szimbólumok értesítik a járművezetőt, hogy egy funkció aktív, a rendszer
működik vagy hiba illetve meghibásodás történt.
Szimbólum
Leírás
Információ, olvassa el a
megjelenített szöveget
Távolsági fényszóró be
Visszajelző szimbólumok
Szimbólum
Bal oldali irányjelző
Leírás
Jobb oldali irányjelző
ABL hiba
A motor rendelkezésre álló teljesítménye
Felhasznált motorteljesítmény
A motor rendelkezésre álló teljesítménye
A kisebb, felső mutató mutatja a rendelkezésre álló motorteljesítményt11. A skála magasabb értékei nagyobb rendelkezésre álló teljesítményt jelentenek a pillanatnyi fokozatban.
03
Start/Stop, a motor automatikusan leállt; lásd Start/
Stop* - funkció és működés (o. 291)
Kibocsátás-szabályozó
rendszer
ABS hiba
Hátsó ködlámpa be
Stabilizáló rendszer
Felhasznált motorteljesítmény
A nagyobb, alsó mutató a felhasznált motorteljesítményt mutatja11. A skála magasabb
értékei a motor nagyobb teljesítmény-felhasználását mutatják.
Stabilizáló rendszer, sport
üzemmód
A két mutató közötti nagy különbség nagy teljesítménytartalékot jelez.
Az üzemanyagtartály alacsony szintje
Motor-előmelegítő (dízel)
ABL hiba
A szimbólum világít, ha hiba lépett fel az ABL
funkcióban (aktív kanyarfényszórók).
Kibocsátás-szabályozó rendszer
Ha a szimbólum világít a motor beindítását
követően, akkor hiba lehet az autó kibocsátás-szabályozó rendszerében. Menjen
műhelybe az ellenőrzéshez. A Volvo azt javasolja, hogy kérje hivatalos Volvo szerviz segítségét.
ABS hiba
Ha ez a szimbólum világít, akkor a rendszer
nem működik. Az autó rendes fékrendszere
11
A teljesítmény a motor fordulatszámától függ.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
65
03 Műszerek és kezelőszervek
||
továbbra is működik, de az ABS funkció nélkül.
1. Álljon meg az autóval egy biztonságos
helyen, és állítsa le a motort.
2. Indítsa be újra a motort.
03
3. Ha a szimbólum továbbra is világít, akkor
menjen egy műhelybe az ABS rendszer
ellenőriztetéséhez. A Volvo azt javasolja,
hogy forduljon hivatalos Volvo műhelyhez.
Hátsó ködlámpa be
Ez a szimbólum akkor világít, amikor be van
kapcsolva a hátsó ködlámpa.
Stabilizáló rendszer
Egy villogó szimbólum jelzi, hogy a menetstabilizáló rendszer működik. Ha a szimbólum
folyamatosan világít, akkor hiba van a rendszerben.
Stabilizáló rendszer, sport üzemmód
A sport üzemmód aktívabb vezetési élményt
tesz lehetővé. A rendszer észleli a gázpedál
és kormánykerékmozgásokat és a kanyarodás aktívabb, mint a normál vezetés során, és
megengedi a hátsó rész kontrollált csúszását
egy bizonyos szintig, mielőtt beavatkozna és
stabilizálná az autót.
66
Az üzemanyagtartály alacsony szintje
Start/Stop
Amikor a szimbólum világít, akkor az üzemanyagtartály szintje alacsony, amint lehetséges
tankoljon.
A szimbólum világít, amikor a motor automatikusan leállt.
Információ, olvassa el a megjelenített
szöveget
Amikor az autó rendszerei nem a tervezési
céljuknak megfelelő módon működnek, akkor
ez a tájékoztató szimbólum világít, és egy
szöveg jelenik meg az információs kijelzőn.
Az üzenet a OK gomb megnyomásával törölhető, lásd Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal (o. 103), vagy egy idő elteltével
automatikusan eltűnik (az idő a jelzett funkciótól függ). A tájékoztató szimbólum egyéb
szimbólumokkal együtt is megjelenhet.
MEGJEGYZÉS
Amikor szervizüzenet jelenik meg, akkor a
szimbólum és az üzenet az OK gomb
megnyomásával törölhető vagy bizonyos
idő elteltével automatikusan eltűnik.
Távolsági fényszóró be
A szimbólum a távolsági fényszóró bekapcsolt állapotában és a fénykürt használatakor
is világít.
Motor-előmelegítő (dízel)
Bal/jobb oldali irányjelzők
Ez a szimbólum világít a motor előmelegítése
során. Az előmelegítés alacsony hőmérsékletek mellett történik.
Mindkét irányjelző-visszajelző szimbólum villog, amikor használatban van a vészvillogó.
Kapcsolódó információk
•
•
Kombinált műszerfal (o. 60)
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése (o. 67)
•
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés
(o. 60)
•
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
(o. 61)
03 Műszerek és kezelőszervek
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető
szimbólumok jelentése
A figyelmeztető szimbólumok figyelmeztetik a
járművezetőt, hogy egy fontos funkció bekapcsolt, vagy súlyos hiba illetve súlyos meghibásodás történt.
Figyelmeztető szimbólumok
Szimbólum
Leírás
Alacsony
olajnyomásA
Rögzítőfék behúzva, digitális műszerfal
Rögzítőfék behúzva, analóg műszerfal
Légzsákok – SRS
Biztonsági öv emlékeztető
A generátor nem tölt
Hiba a fékrendszerben
Figyelem
A
Bizonyos motorváltozatok esetén az alacsony motorolajnyomás szimbóluma nem használt. A figyelmeztetések
kijelzett szövegek formájában jelennek meg, lásd Motorolaj
- ellenőrzés és feltöltés (o. 350).
Alacsony olajnyomás
Hiba a fékrendszerben
Ha ez a szimbólum vezetés közben világít,
akkor a motorolajnyomás alacsony. Haladéktalanul állítsa le a motort és ellenőrizze a
motorolajszintet, töltse fel, ha szükséges. Ha
a szimbólum világít és az olajszint normális,
akkor vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel.
A Volvo azt javasolja, hogy kérje hivatalos
Volvo szerviz segítségét.
Ha ez a szimbólum világít, akkor a fékfolyadék szintje alacsony lehet. Álljon meg az
autóval egy biztonságos helyen, és ellenőrizze a szintet a fékfolyadéktartályban, lásd
Fék- és tengelykapcsoló-folyadék - szint (o.
354).
Rögzítőfék behúzva
Ez a szimbólum folytonos fénnyel világít, amikor be van húzva a rögzítőfék. A szimbólum a
behúzott állapot során világít. További tájékoztatásért, lásd Rögzítőfék (o. 302).
Légzsákok – SRS
Ha ez a szimbólum nem akszik ki vagy vezetés közben bekapcsol, akkor hiba észlelése
történt a biztonsági övcsat, SRS, SIPS vagy
IC rendszerekben. A Volvo azt javasolja, hogy
kérje hivatalos Volvo szerviz segítségét.
Biztonsági öv emlékeztető
Ez a szimbólum akkor villog, ha az első üléseken valaki nem kapcsolta be a biztonsági övet
vagy, ha valaki a hátsó ülésen kicsatolta a
biztonsági övet.
Ha a fék és ABS szimbólumok egyidejűleg
világítanak, akkor hiba lehet a fékerőelosztó
rendszerben.
03
1. Álljon meg az autóval egy biztonságos
helyen, és állítsa le a motort.
2. Indítsa be újra a motort.
•
Ha mindkét szimbólum elalszik, akkor
folytassa a vezetést.
•
Ha a szimbólumok továbbra is világítanak, akkor ellenőrizze a szintet a fékfolyadéktartályban, lásd Fék- és tengelykapcsoló-folyadék - szint (o. 354). Ha
a fékfolyadéktartályban megfelelő a
szint, de a szimbólumok továbbra is
világítanak, akkor az autó, nagy odafigyeléssel vezethető, egy műhelyig a
fékrendszer ellenőrzéséhez. A Volvo
azt javasolja, hogy kérje hivatalos
Volvo szerviz segítségét.
A generátor nem tölt
Ez a szimbólum akkor világít haladás közben,
ha hiba lépett fel az elektromos rendszerben.
Menjen szervizbe. A Volvo azt javasolja, hogy
kérje hivatalos Volvo szerviz segítségét.
}}
67
03 Műszerek és kezelőszervek
||
FIGYELEM
Ha a fékfolyadék a tartály MIN szintje alatt
van, akkor ne vezessen tovább, amíg fel
nem tölti a fékfolyadékot.
A fékfolyadék-veszteséget szervizben kell
kivizsgálni. A Volvo azt ajánlja, hogy vegye
fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo szervizzel.
03
FIGYELEM
Ha a BRAKE és ABS szimbólumok egyszerre világítanak, akkor erős fékezés
során számítani kell az autó hátsó részének kicsúszására.
Figyelem
A piros figyelmeztető szimbólum akkor világít,
amikor olyan hiba jelzése történt, amely
hatással lehet a biztonságra és/vagy az autó
vezethetőségére. Ezzel egyidejűleg magyarázó szöveg jelenik meg az információs kijelzőn. A szimbólum a hiba kijavításáig látható
marad, de a szöveges üzenet az OK gomb
megnyomásával törölhető, lásd Navigálás a
menüben - kombinált műszerfal (o. 103). A
figyelmeztető szimbólum egyéb szimbólumokkal együtt is megjelenhet.
Teendő:
1. Álljon meg egy biztonságos helyen. Ne
közlekedjen tovább az autóval.
12
68
Kapcsolódó információk
2. Olvassa el az információs kijelző információit. Hajtsa végre a teendőket a kijelzőn
megjelenő üzenetnek megfelelően.
Törölje az üzenetet a OK gombbal.
•
•
Emlékeztető - az ajtók nincsenek zárva
•
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés
(o. 60)
•
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
(o. 61)
Ha valamelyik ajtó nincs megfelelően
becsukva, akkor a tájékoztató vagy figyelmeztető szimbólum egy magyarázó képpel
együtt jelenik meg az információs kijelzőn.
Álljon meg az autóval egy biztonságos helyen
amint lehetséges, és csukja be a nyitott ajtót.
Ha az autót 7 km/h sebességnél lassabban vezeti, akkor a tájékoztató
szimbólum világít.
Ha az autót 7 km/h sebességnél gyorsabban vezeti, akkor a figyelmeztető
szimbólum világít.
Ha a motorháztető12 nincs megfelelően
becsukva, akkor a figyelmeztető szimbólum
egy magyarázó képpel együtt világít az információs kijelzőn. Állítsa meg az autót egy biztonságos helyen amint lehetséges, és csukja
le a motorháztetőt.
Ha a csomagtérajtó nincs megfelelően
becsukva, akkor a tájékoztató szimbólum egy
magyarázó képpel együtt világít az információs kijelzőn. Állítsa meg az autót egy biztonságos helyen amint lehetséges, és csukja le a
csomagtérajtót.
Csak riasztóval* felszerelt autók.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kombinált műszerfal (o. 60)
Kombinált műszerfal - a megjelenített
szimbólumok jelentése (o. 65)
03 Műszerek és kezelőszervek
Külső hőmérsékletmérő
Napi kilométer-számláló
Óra
A külső hőmérsékletmérő kijelzője a kombinált
műszerfalon jelenik meg.
A napi kilométer-számláló kijelzése a kombinált műszerfalon jelenik meg.
Az óra kijelző a kombinált műszerfalon jelenik
meg.
03
Külső hőmérséklet-kijelző, digitális
műszerfal
Külső hőmérséklet-kijelző, analóg
műszerfal
Amikor a hőmérséklet +2 °C és -5 °C között
van, akkor egy hópehely szimbólum jelenik
meg a kijelzőn. Ez jeges utakra figyelmeztet.
Ha az autó egy ideig álló helyzetben volt,
akkor a műszer túl magas értéket mutathat.
Kapcsolódó információk
•
Kombinált műszerfal (o. 60)
Napi kilométer-számláló, digitális műszerfal.
A napi kilométer-számláló kijelzője13
A két napi kilométer-számláló, T1 és T2, rövid
távolságok mérésére szolgál. A távolság a
kijelzőn jelenik meg.
Forgassa a bal oldali bajuszkapcsoló forgókapcsolóját a kívánt számláló mutatásához.
A bal oldali bajuszkapcsoló RESET gombjának hosszú megnyomása (amíg változás nem
történik) nullázza a megjelenített napi kilométer-számlálót. További tájékoztatásért, lásd
Fedélzeti számítógép - funkciók (o. 126).
Kapcsolódó információk
•
13
Kombinált műszerfal (o. 60)
A kijelző megjelenése a műszercsoport változatától függően eltérő lehet.
69
03 Műszerek és kezelőszervek
||
1. Menjen a Beállítások
Rendszeropciók Idő menüponthoz.
2. A kurzor az óra első négyzetében helyezkedik el. Nyomja meg az OK/MENU
gombot - a négyzet aktiválódik.
3. Forgassa a TUNE gombot a helyes óra
beállításához, majd nyomja meg az OK/
MENU gombot - a négyzet inaktiválódik.
03
Óra, digitális műszerfal.
Kijelző az idő mutatásához14
Az óra beállítása
Az óra a MY CAR menücsoportban állítható
be; további tájékoztatásért, lásd MY CAR menüpontok (o. 108).
Volvo Sensus
A Volvo Sensus az auto operációs rendszere,
a személyes Volvo élmény középpontja. A
Sensus nyújt információkat, szórakozást és
funkciókat, amelyek megkönnyítik a tulajdonos
életét.
4. Forgassa a TUNE gombot a perc (A)
négyzet kiválasztásához, és nyomja meg
az OK/MENU gombot - a négyzet aktiválódik (B).
5. Forgassa a TUNE gombot a helyes perc
beállításához, majd nyomja meg az OK/
MENU gombot - a négyzet inaktiválódik.
6. Forgassa a TUNE gombot az OK négyzethez, és nyomja meg az OK/MENU
gombot - a beállítás befejeződött.
A Beállítások Rendszeropciók
Időformátum menüpont a 24 vagy 12 órás
rendszer kiválasztására szolgál (AM/PM).
Kapcsolódó információk
•
Kombinált műszerfal (o. 60)
A Volvo Sensus az autó számos rendszerének sok funkcióját fogja össze és jeleníti meg
a képernyőn. A Volvo Sensus használatával
az autó intuitív felhasználói felületen szabható
személyre. Beállításokat végezhet az autóbeállításokban, az audio és média rendszerben, a klímaszabályozásban stb.
Funkciók kapcsolhatók be és számos különböző beállítás hajtható végre a középkonzol
gombjaival és kezelőszerveivel vagy a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével*.
A MY CAR gomb megnyomására megjelenik
a vezetéssel és az autó vezérlésével kapcsolatos összes beállítás, mint például a City
Safety, zárak és riasztó, az óra beállítása stb.
14
70
Az idő az analóg műszerfal közepén jelenik meg.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
A vonatkozó funkciók gombjának megnyomásával: RADIO, MEDIA, TEL*, NAV* és CAM*
egyéb források, rendszerek és funkciók aktiválhatók, például AM, FM1, CD, DVD*, TV*,
Bluetooth*, navigáció* és parkolókamera*.
Az összes funkcióval/rendszerrel kapcsolatos
további tájékoztatásért, tanulmányozza a
használati útmutató vonatkozó részeit.
Kapcsolódó információk
•
Engedélyek (o. 488)
Kulcshelyzetek
A távvezérlős kulcs használható az autó elektromos rendszerének különböző üzemmódokba/szintekre állítására, amelyeken eltérő
funkciók állnak rendelkezésre; lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (o. 72).
03
Áttekintés
A gyújtáskapcsoló a távvezérlős kulcs eltávolított /behelyezett állapotában.
A középkonzol vezérlőpanelje.
Navigáció* - NAV, lásd a különálló mellékletet.
Audio és média, (o. 387). oldal (RADIO,
MEDIA, TEL*).
Autó-beállítások, (o. 110). oldal - MY
CAR.
MEGJEGYZÉS
A kulcs nélküli* funkcióval rendelkező
autók esetén a kulcsot nem kell a gyújtáskapcsolóba helyezni, hanem tartható például zsebben. A kulcs nélküli funkciókkal
kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd
Keyless* (o. 173).
Klímavezérlő rendszer, (o. 129).
Parkolókamera, (o. 259). oldal - CAM*.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
71
03 Műszerek és kezelőszervek
||
A kulcs behelyezése
1. Fogja a távvezérlős kulcs kivehető kulcsot
tartalmazó végét, és helyezze a kulcsot a
gyújtáskapcsolóba.
2. Ezután nyomja a kulcsot a zárban annak
véghelyzetébe.
FONTOS
03
Az idegen tárgyak a gyújtáskapcsolóban
akadályozhatják a működést és tönkretehetik a zárat.
Ne nyomja be helytelenül fordítva a távvezérlős kulcsot - fogja a kivehető kulcsszár
felőli végét, lásd Kivehető kulcsszár - leválasztás/visszahelyezés (o. 171).
A kulcs kihúzása
Nyomja be a távvezérlős kulcsot, hagyja viszszamozdulni, majd húzza ki azt a gyújtáskapcsolóból.
Kulcshelyzetek - funkciók különböző
szinteken
Szint
Funkciók
Annak érdekében, hogy korlátozott számú
funkció a motor leállítását követően is használható legyen, az autó elektromos rendszere
3 különböző szintre állítható (kulcshelyzetek)
0, I és II - a távvezérlős kulccsal. A használati
útmutatóban ezekre a szintekre a "kulcshelyzetek" elnevezéssel hivatkozunk.
0
Az alábbi táblázat mutatja az egyes kulcshelyzetekben/szinteken elérhető funkciókat.
I
Használható a napfénytető, a 12
voltos aljzat az utastérben, az RTI,
a telefon, a szellőztető ventilátor
és az ablaktörlők.
II
Bekapcsolnak a fényszórók.
A kilométer-számláló, az óra és a
hőmérsékletmérő megvilágítása.
Az elektromos ülések állíthatók.
Az audiorendszer korlátozott ideig
használható, lásd Audio és média
(o. 387).
5 másodpercre bekapcsolnak a
figyelmeztető/visszajelző lámpák.
Számos egyéb rendszer bekapcsol. Azonban az ülésfűtés és a
hátsó ablakfűtés csak akkor kapcsolható be, ha jár a motor.
Ez a kulcshelyzet sok áramot
vesz fel az akkumulátorból és
ezért kerülendő!
72
03 Műszerek és kezelőszervek
Kulcshelyzet/szint kiválasztása
•
0. kulcshelyzet - nyissa ki az autót - ez
azt jelenti, hogy az autó elektromos rendszere a 0 szinten van.
•
I. kulcshelyzet - a távvezérlős kulcsot
teljesen a gyújtáskapcsolóba nyomva15 nyomja meg röviden a START/STOP
ENGINE gombot.
MEGJEGYZÉS
A motor beindítása és leállítása
Ülések, első
A motor beindításával/leállításával kapcsolatos tájékoztatásért, lásd A motor beindítása
(o. 279).
Az autó első ülései különböző beállítási lehetőségekkel rendelkeznek az optimális üléskényelem érdekében.
Vontatás
A távvezérlős kulcsra vonatkozó tájékoztatásért vontatás közben, lásd Vontatás (o. 320).
Kapcsolódó információk
•
03
Kulcshelyzetek (o. 71)
Az I vagy II szint eléréséhez a motor beindítása nélkül - ne nyomja be a fék-/
tengelykapcsoló-pedált, amikor ezeket a
kulcshelyzeteket szeretné kiválasztani.
•
•
II. kulcshelyzet - a távvezérlős kulcsot
teljesen a gyújtáskapcsolóba nyomva15 nyomja meg hosszan16 a START/STOP
ENGINE gombot.
Vissza a 0. kulcshelyzetbe - A 0 kulcshelyzetbe történő visszatéréshez a II és I
helyzetből - nyomja meg röviden a
START/STOP ENGINE gombot.
Audiorendszer
Az audiorendszer funkcióval kapcsolatos tájékoztatásért a távvezérlős kulcs eltávolított
állapotában, lásd Audio és média (o. 387).
15
16
17
A deréktámasz beállításához*, forgassa a
kereket17.
Előre/hátra: emelje fel a fogantyút a kormánykeréktől és a pedáloktól való távolság beállításához. Ellenőrizze, hogy az
ülés rögzült-e a helyzet megváltoztatását
követően.
Az üléspárna elejének emeléséhez/
süllyesztéséhez* , pumpálja fel/le.
Az háttámla dőlésének beállításához, forgassa a kereket.
A kulcs nélküli* funkcióval rendelkező autók esetében ez nem szükséges.
Körülbelül 2 másodpercre.
Az elektromosan állítható ülésre is vonatkozik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
73
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Az ülés emeléséhez/süllyesztéséhez* ,
pumpálja fel/le.
A fejtámla három különböző helyzetbe állítható.
Az elektromos ülés kezelőpanelje*.
Az első üléstámla lehajtása*
FIGYELEM
Ne használja az első ülés mögötti ülést
vagy a középső hátsó ülést, amikor az első
ülés háttámlája le van hajtva.
FIGYELEM
03
FIGYELEM
Állítsa be indulás előtt a vezetőülés helyzetét, soha ne vezetés közben. Ügyeljen arra,
hogy az ülés rögzített állapotban legyen,
hogy megakadályozza a személyi sérüléseket hirtelen fékezés vagy baleset esetén.
Fogja meg a háttámlát és győződjön meg
arról, hogy az megfelelően rögzült-e, miután felhajtotta azt, hogy megakadályozza a
sérülést egy erős fékezés vagy baleset
során.
Az első ülések fejtámláinak beállítása
Kapcsolódó információk
Az utasülés háttámlája előre hajtható, hogy
elférjenek a hosszabb csomagok.
Mozdítsa a lehető legtovább hátra/lefelé.
Állítsa egyenes helyzetbe a háttámlát.
Emelje fel a háttámla hátuljának reteszeit,
és hajtsa előre.
Az első ülések fejtámláinak magassága állítható.
Állítsa be a fejtámlát az utas magasságának
megfelelően úgy, hogy a fej teljes hátulja
takarva legyen, ha lehetséges.
4. Nyomja előre az ülést úgy, hogy a fejtámla "rögzüljön" a kesztyűtartó alatt.
A felemelés fordított sorrendben történik.
A magasság beállításához, meg kell nyomni a
gombot (lásd az ábrát), miközben fel vagy le
mozgatja a fejtámlát.
74
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
Ülések, első - elektromos működtetésű
(o. 75)
•
Ülések, hátsó (o. 76)
03 Műszerek és kezelőszervek
Ülések, első - elektromos
működtetésű
Egyszerre csak egyféle mozgás (előre/
hátra/fel/le) végezhető.
Az autó első ülései különböző beállítási lehetőségekkel rendelkeznek az optimális üléskényelem érdekében. Az elektromosan állítható
ülés előre/hátra és fel/le mozgatható. Az üléspárna eleje emelhető/süllyeszthető. A háttámla szöge változtatható.
Előkészületek
Elektromosan állítható ülés*
Az ülések az ajtó távvezérlő kulccsal történő
nyitását követően bizonyos ideig akkor is állíthatók, ha a kulcs nincs a gyújtáskapcsolóban.
Az ülések állítása normális esetben az I kulcshelyzetben történik és mindig végrehajtható,
ha jár a motor.
Ülés memória funkcióval*
1. Állítsa be az ülést és a külső tükröket.
2. Tartsa nyomva a gombot a beállítások
tárolásához, miközben megnyomja a
memóriagombok egyikét.
Tárolt beállítás használata
Tartsa nyomva valamelyik memóriagombot,
amíg az ülés és a külső tükrök mozgása meg
nem áll. Ha elengedi a gombot, akkor az ülés
mozgása megáll.
03
Vészleállítás
Ha az ülés akaratlanul mozogni kezd, akkor
nyomja meg a beállító gombok vagy memóriagombok valamelyikét az ülés megállításához.
FIGYELEM
Zúzódásveszély! Ügyeljen arra, hogy a
gyermekek ne játsszanak a kezelőszervekkel. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e tárgyak
az ülés előtt, mögött vagy alatt az ülés
beállítása közben. Ügyeljen arra, hogy
egyik hátsó utast se legyen kitéve a becsípődés veszélyének.
Üléstámla eleje fel/le
Ülés előre/hátra és fel/le
Háttámla dőlése
Az elektromosan állítható első ülések túlterhelés-védelemmel rendelkeznek, ami kiold, ha
az ülés megakad valamilyen tárgyban. Ha ez
történik, akkor válassza ki az I vagy 0 kulcshelyzetet és várjon egy kis ideig, mielőtt újra
állítaná az ülést.
A memória funkció tárolja az ülések és külső
tükrök beállításait.
Beállítás tárolása
Fűthető ülések
A fűtött ülésekkel kapcsolatban, lásd Fűthető
első ülések* (o. 136) és Hátsó ülésfűtés* (o.
136).
Memóriagomb
Memóriagomb
Kapcsolódó információk
Memóriagomb
Gomb a beállítások tárolásához
•
•
Ülések, első (o. 73)
Ülések, hátsó (o. 76)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
75
03 Műszerek és kezelőszervek
Kulcsmemória a távvezérlős kulcsban
Az összes távvezérlős kulcs különböző járművezetők által használható a vezetőülés és a
külső tükrök beállításainak tárolására18.
03
tárolt helyzetüket (ha az üléseket elmozdították, miután bezárta az autót).
A kulcsmemória a MY CAR menürendszer
Beállítások Járműbeállítások
Gyújtáskulcs-memória menüpontjában kapcsolható be/ki. A menürendszer leírásával
kapcsolatban, lásd MY CAR - menüpontok (o.
108).
Ülések, hátsó
A hátsó háttámlája és a külső ülések fejtámlái
lehajthatók. A középső ülés fejtámlája az utas
magasságához állítható.
Fejtámla, középső ülés, hátsó
Vészleállítás
Ha az ülés akaratlanul mozogni kezd, akkor
nyomja meg a beállító gombok vagy memóriagombok valamelyikét az ülés megállításához.
Tegye az alábbiakat a beállítások tárolásához
és a kulcsmemória* használatához.
•
•
•
18
19
76
Az ülés távvezérlős kulcson tárolt helyzetének
eléréséhez szükséges mozgás újraindításához, nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitó
gombját. Ezután ki kell nyitni a vezetőajtót.
FIGYELEM
Állítsa be az ülést tetszése szerint.
Zúzódásveszély! Ügyeljen arra, hogy a
gyermekek ne játsszanak a kezelőszervekkel. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e tárgyak
az ülés előtt, mögött vagy alatt az ülés
beállítása közben. Ügyeljen arra, hogy
egyik hátsó utast se legyen kitéve a becsípődés veszélyének.
Zárja be az autót annak a távvezérlős
kulcsnak a zárógombjával, amelyet normálisan használ. Ez tárolja az ülés és a
külső tükrök helyzetét a távvezérlős kulcs
memóriájában19.
Nyissa ki az autót (megnyomva ugyanannak a távvezérlős klcsnak a nyitógombját), és nyissa ki a vezetőajtót. A vezetőülés és a külső tükrök automatikusan felveszik a távvezérlős kulcs memóriájában
Kapcsolódó információk
•
Távvezérlős kulcs - funkció (o. 167)
Csak ha az autó memóriás, elektromosan állítható ülésekkel és behajtható, elektromosan állítható külső tükrökkel van felszerelve.
Ez a beállítás nincs hatással az elektromosan állítható ülés memória funkciójára.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Állítsa be a fejtámlát az utas magasságának
megfelelően úgy, hogy a fej teljes hátulja
takarva legyen, ha lehetséges. Szükség szerint csúsztassa fel.
A fejtámla újbóli leengedéséhez, meg kell
nyomni a gombot (lásd az ábrát), miközben
óvatosan lefelé nyomja a fejtámlát.
A fejtámla öt különböző helyzetbe állítható.
03 Műszerek és kezelőszervek
MEGJEGYZÉS
A hátsó üléstámla lehajtása
Ne üljön a középső ülésre, ha le van
engedve a fejtámasz.
FONTOS
A háttámla lehajtása előtt a hátsó ülés
pohártartójának nem szabad nyitva lennie
és nem lehetnek tárgyak a hátsó ülésen. A
biztonsági övek sem lehetnek becsatolva.
Különben fennáll a hátsó üléskárpit sérülésének kockázata.
A külső fejtámlák manuális lehajtása,
hátsó ülés
MEGJEGYZÉS
Lehetséges, hogy az első üléseket előre
kell csúsztatni és/vagy fel kell hajtani a
háttámlájukat, hogy előre lehessen hajtani
a háttámlát.
•
•
Húzza meg a fejtámlához legközelebbi fogantyút a fejtámla előre hajtásához.
A fejtámla visszamozdítása manuálisan hajtható végre.
FIGYELEM
A fejtámlának a felhajtást követően rögzített állásban kell lennie.
Mindkét rész különállóan lehajtható.
Ha a teljes háttámlát le kell hajtani, akkor
hajtsa le külön az egyes részeket.
03
Ha a jobb oldali részt kell lehajtani - oldja
ki, és állítsa be a középső háttámla fejtámláját, lásd a korábbi "Fejtámla,
középső ülés, hátsó" részt.
A külső fejtámlák automatikusan lehajlanak, amikor előre hajtja a háttámlákat.
Húzza fel a háttámla rögzítő fogantyúját
, miközben ezzel egyidejűleg előre
hajtja a háttámlát. A záróretesz piros viszmutatja, hogy a háttámla
szajelzője
már nincs rögzítve a helyén.
MEGJEGYZÉS
Amikor le vannak engedve a háttámlák,
akkor a fejtámlákat kissé előre kell mozdítani úgy, hogy ne érjenek hozzá az üléspárnához.
A felemelés fordított sorrendben történik.
}}
77
03 Műszerek és kezelőszervek
||
MEGJEGYZÉS
Amikor fel van emelve a háttmla, akkor a
piros visszajelzőnek el kell tűnnie. Ha még
mindig látható, akkor a háttámla nem rögzült a helyén.
FIGYELEM
Kormánykerék
A kormánykerék különböző helyzetekbe állítható és kezelőszervekkel rendelkezik a kürt és
sebességtartó valamint a menü, a hangrendszer és a telefon kezeléséhez.
Beállítás
Ellenőrizze, hogy a háttámlák és a fejtámlák megfelelően rögzültek-e a felhajtást
követően.
03
FIGYELEM
Állítsa be és rögzítse a kormánykereket,
mielőtt elindulna.
A sebességfüggő szervokormánnyal* beállítható a kormányzási erő szintje, lásd Sebességfüggő kormányszervo (o. 273).
Kapcsolódó információk
•
•
3. Húzza vissza a kart a kormánykerék helyzetének rögzítéséhez. Ha a kar merev,
akkor a kar visszanyomásával egy időben
nyomja meg kissé a kormánykereket.
Billentyűzetek*
Ülések, első (o. 73)
Ülések, első - elektromos működtetésű
(o. 75)
A kormánykerék beállítása.
Kar - a kormánykerék kioldásához
A kormánykerék lehetséges helyzetei
A kormánykerék magassága és mélysége is
állítható:
1. Nyomja előre a kart a kormánykerék kioldásához.
2. Állítsa a kormánykereket az Κnnek megfelelő helyzetbe.
Billentyűzetek a kormánykeréken.
Sebességtartó* (o. 201)
Adaptív sebességtartó (ACC)* (o. 206)
Audio és média - a rendszer használata
(o. 388)
Bluetooth®* telefon-kihangosító - áttekintés (o. 421)
78
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
Kürt
Világításkapcsolók
A gomb helyzetei
A fényszórókapcsoló bekapcsolja és beállítja a
külső világítást. Ez a kijelző és műszerfal-világítás valamint a hangulatvilágítás beállítására is
szolgál.
Áttekintés, világításkapcsolók
Állás
Leírás
Nappali világításA amikor az
autó elektromos rendszere a II
kulcshelyzetben van vagy jár a
motor.
Használható a fénykürt.
Nappali világítás és helyzetjelző
lámpák/parkolólámpák/szélességjelző lámpák, amikor az autó
elektromos rendszere a II kulcshelyzetben van vagy jár a motor.
Kürt.
Nyomja meg a kormánykerék közepét a jelzéshez.
03
A helyzetjelző/parkolólámpák/
szélességjelző lámpák automatikus bekapcsolása, amikor az
autó parkol.
Áttekintés, világításkapcsolók.
Használható a fénykürt.
Forgókapcsoló a kijelző és műszervilágításhoz valamint a környezeti világításhoz*
A hátsó ködlámpa gombja
A nappali világítás és a helyzetjelző lámpák gombja
Forgókapcsoló20 a fényszórómagasságállításhoz
20
Nem áll rendelkezésre az aktív Xenon fényszórókkal felszerelt autók esetében*.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
79
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Állás
Leírás
Állás
Nappali világítás és helyzetjelző
lámpák/parkolólámpák/szélességjelző lámpák nap közben,
amikor az autó elektromos rendszere a II kulcshelyzetben van
vagy jár a motor.
03
A tompított fényszóró és a helyzetjelző/parkolólámpák/szélességjelző lámpák automatikus
bekapcsolása gyenge megvilágítási viszonyok mellett vagy,
amikor be vannak kapcsolva az
ablaktörlők vagy a hátsó ködlámpák.
Be van kapcsolva az alagútészlelés, (o. 82). oldal* funkció.
Leírás
Állítsa alacsonyabbra a fénysugarat, ha az
autó erősen le van terhelve.
Tompított fényszóró és helyzetjelző/parkolólámpák/szélességjelző lámpák.
1. Hagyja járni a motort, vagy kapcsolja I
kulcshelyzetbe az autó elektromos rendszerét.
A távolsági fényszóró bekapcsolható.
2. Görgesse a forgókapcsolót fel/le a fénysugár emeléséhez/süllyesztéséhez.
Használható a fénykürt.
A
Az első lökhárítóba vagy az alá szerelve.
A Volvo az autó vezetése közben az
üzemmód használatát javasolja, mindaddig,
amíg a közlekedési helyzetek vagy az időjárási viszonyok nem kedvezőek az aktív távolsági fényszóró funkció* használatához.
Műszervilágítás
Használható az aktív távolsági
fényszóró, (o. 83). oldal,* funkció.
A különböző kijelző és műszervilágítások a
kulcshelyzettől függően kapcsolnak be, lásd
Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (o. 72).
A távolsági fényszóró akkor kapcsolható be, amikor be van kapcsolva a tompított fényszóró.
A kijelző-világítás sötétben automatikusan
mérséklődik - az érzékenységet a forgókapcsolóval lehet beállítani.
Csak a járművezető
Használható a fénykürt.
A műszervilágítás intenzitása a forgókapcsolóval állítható be.
Utasok az összes ülésben
Fényszórómagasság-állítás
A terhelés megváltoztatja a fényszóró sugarának függőleges beállítását, ami a elvakíthatja
a szemben közlekedőket. Ezt a fénysugár
magasságának beállításával kerülheti el.
80
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A forgókapcsoló helyzetei különböző terhelések
esetében.
Járművezető és utas az első utasülésben
Utasok az összes utasülésben és maximális terhelés a csomagtérben
Járművezető és maximális terhelés a csomagtérben
Az aktív Xenon fényszórókkal* felszerelt autók
automatikus fényszórómagasság-állítással
03 Műszerek és kezelőszervek
rendelkeznek és ezért nincsenek felszerelve
forgókapcsolóval.
Helyzetjelző lámpák
A helyzetjelző/parkolólámpák a fényszóró
vezérlőgombjával kapcsolhatók be.
Kapcsolódó információk
•
•
Világításkapcsolók (o. 79)
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése (o. 356)
03
Gomb a fényszóróvezérléshez a helyzetjelző/
parkolólámpák helyzetében.
helyzetbe (ugyaForgassa a gombot a
nakkor bekapcsol a rendszámtábla-világítás
is).
Ha az autó elektromos rendszere a II kulcshelyzetben van vagy jár a motor, akkor a nappali világítás is bekapcsol.
Amikor kint sötét van és kinyitja a csomagtérajtót, akkor a hátsó helyzetjelző/parkolólámpák bekapcsolnak a hátulról közeledő forgalom figyelmeztetése érdekében. Ez a gomb
helyzetétől és az autó elektromos rendszerének kulcshelyzetétől függetlenül megtörténik.
81
03 Műszerek és kezelőszervek
Nappali világítás lámpái
FIGYELEM
Ez a rendszer segít energiát megtakarítani
- nem képes minden helyzetben meghatározni, mikor túl gyenge vagy elégségesen
erős a megvilágítás, például ködben vagy
esőben.
Nap közben a nappali világítás. DRL
Mindig a járművezető felelőssége, hogy az
autót a megfelelő állásba kapcsolt és a
közlekedési szabályoknak megfelelő világítással vezesse.
03
Kapcsolódó információk
•
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése (o. 356)
A fényszóró kezelőszerve az AUTO állásban van.
állásában
A fényszóróvezérlő kapcsoló
a nappali világítás (Daytime Running Lights DRL) automatikusan bekapcsol, amikor nap
közben vezeti az autót. A műszerfal tetején
egy fényérzékelő vált a nappali világítás és a
tompított fényszóró között szürkületben vagy
amikor a megvilágítás gyenge. A tompított
fényszóróra váltás akkor is bekövetkezik,
amikor a bekapcsolják az ablaktörlőket vagy
a hátsó ködlámpákat.
82
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Alagútészlelés*
Az alagútészlelés a nappali világításról tompított fényszóróra vált, amikor az autóval alagútba hajt. Körülbelül 20 másodperccel azután,
hogy az autó elhagyta az alagutat, a világítás
visszakapcsol nappali világításra.
Az alagútészlelés funkció az esőérzékelővel*
rendelkező autókban áll rendelkezésre. Az
érzékelő észleli az alagút bejáratát és viszszaállítja a világítást a nappali világításról a
tompított fényszóróra. Körülbelül 20 másodperccel azután, hogy az autó elhagyta az
alagutat, a világítás visszakapcsol nappali
világításra. Ha az autót ezen közben egy
másik alagútba vezetik, akkor a tompított
fényszórók bekapcsolva maradnak. Ezzel
elkerülhető az autó világítás-beállításainak
ismételt váltása.
Ne feledje, hogy a világításkapcsolónak
állásban kell lennie az alagútészlelés működéséhez.
Kapcsolódó információk
•
•
Távolsági/tompított fényszóró (o. 83)
Világításkapcsolók (o. 79)
03 Műszerek és kezelőszervek
Távolsági/tompított fényszóró
Fénykürt
Aktív távolsági fényszóró*
Mozdítsa finoman a bajuszkapcsolót a kormánykerék felé, a fénykürt helyzetbe. A távolsági fényszórók a bajuszkapcsoló elengedéséig világítanak.
Az automatikusan bekapcsoló országúti fényszóró észleli a szembejövő forgalom fényszóróit vagy az elől haladó járművek hátsó lámpáit, és átkapcsolja a világítást a távolsági és a
tompított fény között. A világítás visszakapcsol a távolsági fényszóróra, ha a közeledő
világítás megszűnik.
Távolsági fényszóró
Bajuszkapcsoló és gomb a fényszóróvezérléshez.
Fénykürt állás
Távolsági fényszóró állás
Tompított fényszóró
A gomb
állásában, a tompított fényszóró szürkületben vagy gyenge megvilágításnál automatikusan bekapcsol. A tompított
fényszóró akkor is automatikusan bekapcsol,
ha a bekapcsolják az ablaktörlőket vagy a
hátsó ködlámpákat.
A gomb
állásában a tompított fényszóró mindig be van kapcsolva, amikor jár a
motor vagy a II kulcshelyzet aktív.
21
A távolsági fényszóró akkor kapcsolható be,
21 vagy
amikor a gomb
állásban
van. A távolsági fényszóró a bajuszkapcsoló
véghelyzetéig a kormánykerék felé mozdításával, majd elengedésével kapcsolható be/ki.
Vagy, a távolsági fényszóró kikapcsolható a
bajuszkapcsolót enyhén a kormánykerék felé
nyomva.
Amikor be van kapcsolva a távolsági fényszimbólum világít a komszóró, akkor a
binált műszerfalon.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Aktív Xenon fényszórók* (o. 85)
Aktív távolsági fényszóró* (o. 83)
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése (o. 356)
Aktív távolsági fényszóró - AHB
03
Az országúti fényszóró automatikus bekapcsolással (Active High Beam - AHB) egy olyan
funkció, amely a szélvédő felső élén található
kameraérzékelőt használja a szembejövő forgalom fényszóróinak vagy az elől haladó forgalom hátsó lámpáinak észleléséhez, hogy
országúti fényszóróról tompított fényszóróra
váltson. A funkció az utcai lámpákat is figyelembe veheti.
A világítás körülbelül egy másodperc elteltével visszavált távolsági fényszóróra, miután a
kameraérzékelő már nem észleli a szembejövő forgalom fényszóróit vagy az elöl haladó
járművek hátsó lámpáit.
•
•
Világításkapcsolók (o. 79)
Aktiválás/kiiktatás
Fényszórók - a fényszóróminta beállítása
(o. 92)
•
Alagútészlelés* (o. 82)
Az AHB a fényszóró vezérlőgombjának
helyzetében aktiválható (feltéve, hogy a funkció nincs kikapcsolva a MY CAR menürendszerben, lásd MY CAR - menüpontok (o.
108)).
Amikor a tompított fényszóró be van kapcsolva.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
83
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Digitális kombinált műszerfallal rendelkező
autó
Amikor aktiválva van az AHB, akkor a
szimbólum fehér színűre változik a műszerfal
információs kijelzőjén.
Amikor a távolsági fényszóró aktív, akkor a
szimbólum kéken világít.
03
Manuális működtetés
MEGJEGYZÉS
Bajuszkapcsoló és gomb a fényszóróvezérléshez
AUTO állásban.
A funkció akkor kapcsolhat be, amikor sötétben haladva a jármű sebessége 20 km/h vagy
ennél nagyobb.
Az AHB a bal oldali bajuszkapcsoló véghelyzetéig a kormánykerék felé mozdításával,
majd elengedésével kapcsolható be/ki. Az
inaktiválás a távolsági fényszóró bekapcsolt
állapotában azt jelenti, hogy a lámpák közvetlenül tompított fényszóróra váltanak.
Analóg kombinált műszerfallal rendelkező
autó
Amikor be van kapcsolva az AHB, akkor a
szimbólum világít a műszerfali információs kijelzőn.
Amikor be van kapcsolva a távolsági fényszimbólum is világít a
szóró, akkor a
kombinált műszerfalon.
84
Tartsa a szélvédő kameraérzékelő előtti
felületét jégtől, hótól, párától és szennyeződésektől mentesen.
Ne ragasszon vagy rögzítsen semmit a
szélvédőre a kameraérzékelő elé, mert az
csökkenti a hatékonyságot vagy a kamerától függő egy vagy több rendszer működésének megszűnését okozza.
Ha a Aktív távolsági fényszóró
Ideiglenesen nem elérhető Váltson kézzel
üzenet látható a kombinált műszerfal információs kijelzőjén, akkor manuálisan kell váltani a
távolsági és a tompított fényszóró között.
Azonban, a fényszóróvezérlő gomb a
állásban maradhat. Ugyanez vonatkozik a
Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a
kézikönyvet és
szimbólumra is. A
szimbólum kialszik, amikor az üzenetek
megjelennek.
Az AHB ideiglenesen elérhetetlen lehet például olyan körülmények között, mint a sűrű
köd vagy a zuhogó eső. Amikor az AHB újra
elérhető vagy a szélvédő-érzékelők már nincsenek gátolva, akkor az üzenet eltűnik és a
szimbólum világít.
FIGYELEM
Az AHB segítség a világítás optimális
használathoz, amikor a feltételek kedvezőek.
Mindig a járművezető felelős a távolsági és
a tompított fényszóró közötti manuális váltásért, amikor a forgalmi helyzetek vagy az
időjárási feltételek ezt igénylik.
03 Műszerek és kezelőszervek
FONTOS
Példák arra, amikor szükség lehet a távolsági és a tompított fényszóró közötti
manuális váltásra:
•
•
•
•
•
Zuhogó esőben vagy sűrű ködben
Ónos esőben
Aktív Xenon fényszórók*
Kapcsolódó információk
•
•
Távolsági/tompított fényszóró (o. 83)
Világításkapcsolók (o. 79)
Az aktív Xenon fényszórók úgy vannak kialakítva, hogy maximális megvilágítást nyújtsanak
a kanyarokban és kereszteződésekben és így
növeljék a biztonságot.
Aktív Xenon fényszórók - ABL
Hóviharokban vagy latyakban
03
Holdfénynél
Amikor gyengén megvilágított területeken halad
•
Amikor az elöl haladó forgalomnak
gyenge a világítása
•
Ha gyalogosok vannak az úton vagy az
út mellett
•
Ha erősen fényvisszaverő tárgyak, például jelzőtáblák vannak az út szomszédságában
•
Amikor a szembejövő forgalom világítását például elválasztó korlát takarja
•
Amikor a forgalom van a bekötő utakon
•
•
Egy hegy peremén vagy völgyben
Δles kanyarokban.
A kameraérzékelő korlátaival kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai
(o. 241).
A fényszóróminta a funkció kikapcsolt (bal) és
bekapcsolt (jobb) állapotában.
Ha az autó aktív Xenon fényszórókkal (Active
Bending Lights – ABL) van felszerelve, akkor
a fényszórók fénye követi a kormánykerék
mozgását, hogy maximális megvilágítást biztosítson kanyarokban és kereszteződésekben
és így nagyobb biztonságot nyújtson.
A funkció automatikusan aktiválódik az autó
indításakor (feltéve, hogy nincs kikapcsolva a
MY CAR menürendszerben, lásd MY CAR menüpontok (o. 108)). A funkció hibája eseszimbólum világít a kombinált
tén a
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
85
03 Műszerek és kezelőszervek
||
műszerfalon és ezzel egyidejűleg az információs kijelző egy magyarázó szöveget valamint
egy további szimbólumot jelenít meg.
Szimbólum
03
Kijelző
Leírás
Fényszórórendszer
működési
hibája
Szerviz
szükséges
A rendszer ki van
kapcsolva. Menjen szervizbe, ha
az üzenet továbbra is megjelenik. A Volvo azt
javasolja, hogy
forduljon hivatalos Volvo szervizhez.
•
Fényszórók - a fényszóróminta beállítása
(o. 92)
A funkció csak szürkületben vagy sötétben és
csak az autó mozgó állapotában aktív.
A funkció22 a MY CAR menürendszerben aktiválható/inaktiválható a Beállítások
Járműbeállítások Világítás-beállítások
Aktív kanyarfényszóró menüpontban. A
menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd
MY CAR - menüpontok (o. 108).
Kapcsolódó információk
•
•
•
22
86
Távolsági/tompított fényszóró (o. 83)
Aktív távolsági fényszóró* (o. 83)
Világításkapcsolók (o. 79)
Gyárilag aktiválva van.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Hátsó ködlámpa
Amikor a látótávolság csökkent, a hátsó ködlámpa használható, hogy a forgalom többi
résztvevője időben észrevegye az előtte
haladó járműveket.
A hátsó ködlámpa gombja.
A hátsó ködlámpa csak a II kulcshelyzetben
vagy akkor kapcsolható be, amikor jár a
vagy
motor és a világításkapcsoló a
állásban van.
Nyomja meg a gombot a be/kikapcsoláshoz.
szimbóluma a komA hátsó ködlámpa
binált műszerfalon és a gomb lámpája világít,
amikor a hátsó ködlámpa be van kapcsolva.
A hátsó ködlámpa automatikuson kikapcsol,
amikor a motor le van állítva vagy amikor a
03 Műszerek és kezelőszervek
világításkapcsoló
van.
vagy
állásban
MEGJEGYZÉS
A hátsó ködlámpák használatának szabályai országonként eltérőek.
Kapcsolódó információk
•
•
Világításkapcsolók (o. 79)
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése (o. 360)
Féklámpák
Vészvillogók
A féklámpa fékezés közben automatikusan
bekapcsol.
A vészvillogó mind a négy irányjelző lámpa
együttes villogásával figyelmeztetik a forgalom
többi résztvevőjét, amikor bekapcsolja ezt a
funkciót.
A féklámpa a fékpedál lenyomásakor kapcsol
be. Továbbá, akkor is bekapcsol, ha a vezetéstámogató rendszerek, az Adaptív sebességtartó, (o. 206). oldal,, City Safety, (o.
225). oldal, vagy Ütközésfigyelmeztető rendszer, (o. 232). oldal, fékezi az autót.
A vészvillogó bekapcsolásakor mindkét irányjelző-visszajelző lámpa villog a kombinált
műszerfalon.
03
A vészféklámpákkal és automata vészvillogókkal kapcsolatban, lásd Lábfék - vészféklámpák és automata vészvillogók (o. 302).
Kapcsolódó információk
•
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése (o. 360)
Vészvillogó gombja.
Nyomja meg a gombot a vészvillogó bekapcsolásához. Mindkét irányjelző-visszajelző
szimbólum villog a kombinált műszerfalon,
amikor használatban van a vészvillogó.
A vészvillogó automatikusan bekapcsol, ha az
autót olyan hirtelen fékezik, hogy a vészféklámpák bekapcsolnak 10 km/h sebesség
alatt. A vészvillogó az autó megállását követően is bekapcsolva marad és automatikusan
kikapcsolnak, amikor a jármű újra elindul vagy
megnyomják a gombot. A vészféklámpákkal
87
03 Műszerek és kezelőszervek
||
és automata vészvillogókkal kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Lábfék - vészféklámpák és automata vészvillogók (o. 302).
Kapcsolódó információk
•
Irányjelzők (o. 88)
Irányjelzők
Az autó irányjelzői a bal oldali bajuszkapcsolóval működtethetők. Az irányjelző lámpák
három alkalommal vagy folyamatosan villognak, attól függően, hogy milyen mértékben
mozdítja fel vagy le a bajuszkapcsolót.
Folyamatos villogási sorozat
Mozdítsa a bajuszkapcsolót fel vagy le a
szélső helyzetbe.
A bajuszkapcsoló ebben a helyzetben marad
és manuálisan kell visszamozdítani, vagy
automatikusan mozdul vissza a kormánykerék mozgatásának hatására.
Irányjelző szimbólumok
03
Az irányjelző szimbólumokhoz, lásd Kombinált műszerfal - a megjelenített szimbólumok
jelentése (o. 65).
Kapcsolódó információk
Irányjelzők
Rövid villogási sorozat
Mozdítsa a bajuszkapcsolót fel vagy le az
első helyzetbe, majd engedje el. Az irányjelző lámpák három alkalommal felvillannak. A funkció a MY CAR menürendszer
Beállítások Járműbeállítások
Világítás-beállítások Irányjelző
háromszor
villan menüpontjában kapcsolható be/ki.
A menürendszer leírásával kapcsolatban,
lásd MY CAR - menüpontok (o. 108).
88
•
•
Vészvillogók (o. 87)
•
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése (o. 356)
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése (o. 360)
03 Műszerek és kezelőszervek
Belső világítás
Első olvasólámpák*
Az utastér világítását az első ülések és a hátsó
ülés feletti kezelőszervekkel lehet bekapcsolni/
kikapcsolni.
Az első olvasólámpák a tetőkonzol megfelelő
gombjának megnyomásával kapcsolhatók be
vagy ki.
A fényerőt a megnyomott gomb nyomva tartásával lehet állítani.
Járműbeállítások Világítás-beállítások
Belső világítás Lábtérvilágítás menüpontban. Válasszon a Ki, Gyenge és Világos
lehetőségek közül. A menürendszerrel kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd MY
CAR - menüpontok (o. 108).
Hátsó olvasólámpák*
Világítás az első ajtó tárolórekeszeiben*
Az első ajtó tárolórekeszeinek világítása a
motor beindításakor kapcsol be.
03
Kesztyűtartó-világítás
A kesztyűtartó-világítás a fedél nyitásakor
vagy zárásakor kapcsol be és ki.
Piperetükör-világítás
A piperetükör, (o. 154). oldal világítása a
fedél nyitásakor és zárásakor kapcsol be és
ki.
Az első olvasólámpák és az utastér-világítás
kezelőszervei a tetőkonzolon.
Olvasólámpa, bal oldali
Utastér-világítás (padlólámpák* és tetőlámpák) - be/ki
Az utastér-világítás automatikus funkciója
Olvasólámpa, jobb oldali
Az utastér összes világítása az alábbiaktól
számított 30 percen belül manuálisan be- és
kikapcsolható:
•
a motort leállították és az autó elektromos
rendszere a 0 kulcshelyzetben van
•
az autót kinyitották, de a motort nem indították be.
Az izzó cseréjéhez, lásd Izzócsere - piperetükör-világítás (o. 361).
Hátsó olvasólámpák.
A lámpák a megfelelő gomb megnyomásával
kapcsolhatók be vagy ki.
A fényerőt a megnyomott gomb nyomva tartásával lehet állítani.
Padlóvilágítás, mint háttérvilágítás*
Világítás a csomagtérben
A csomagtér világítása a csomagtérajtó nyitásakor vagy zárásakor kapcsol be és ki.
Az utastér-világítás automatikus
funkciója
A belső világosabbá tételéhez vezetés közben halvány fénnyel bekapcsolható a padlóvilágítás.
Az automatikus funkció akkor van bekapcsolva, amikor világít az AUTO gomb lámpája.
A padlólámpa fényereje a MY CAR merürendszerben módosítható a Beállítások
Az utastér világítása ezután az alábbiak szerint kapcsol be és ki.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
89
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Az utastér-világítás bekapcsol és 30 másodpercig bekapcsolva marad, ha:
03
•
az autót kinyitják a távvezérlős kulccsal
vagy a kulcsszárral, lásd Távvezérlős
kulcs - funkció (o. 167) vagy Kivehető
kulcsszár - az ajtók nyitása (o. 171)
•
a motort leállították és az autó elektromos
rendszere a 0 kulcshelyzetben van.
Az utastér-világítás akkor kapcsol ki, amikor:
•
•
beindítják a motort
bezárják az autót.
Az utastér-világítás az oldalajtók nyitásakor
vagy zárásakor kapcsol be és ki.
Két percig bekapcsolva marad, ha valamelyik
ajtót kinyitják.
Ha valamelyik lámpát manuálisan bekapcsolja, majd bezárja az autót, akkor az két
perc elteltével automatikusan kikapcsol.
Válasszon a Ki, Gyenge és Világos lehetőségek közül. Ez a világítás a motor leállításakor
kapcsol ki.
A lámpa színe is beállítható a MY CAR menürendszer Beállítások Járműbeállítások
Világítás-beállítások Belső világítás
Fényhangulatok: Színek menüpontjában.
Ha a Hőmérséklet lehetőséget választja,
akkor a szín meleg fehér és hideg fehér között
változik az utastér hőmérsékletétől függően
vagy különböző színtémákat állíthat be. A
rendelkezésre álló színtémák az alábbiak:
Frosty White, Toscana White, Ember
Gold, Red Sunset, Rainforest, Glacier
Blue és Violet Purple. A menürendszerrel
kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd MY
CAR - menüpontok (o. 108).
Hangulatvilágítás*
Amikor a normál utastér-világítás ki van kapcsolva és jár a motor, akkor egy LED világít az
első és hátsó tetőkonzolban, hogy alacsony
fényű világítást és hangulatot biztosítson
vezetés közben. A lámpa azt is megkönnyíti,
hogy megkereshessen valamit a tárolórekeszekben stb., amikor kint sötét van. A fényerősség a MY CAR menürendszer
Beállítások Járműbeállítások
Világítás-beállítások Belső világítás
Fényhangulatok menüpontjában állítható be.
90
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A hazakísérő világítás időtartama
A hazakísérő világítás a tompított fényszórókból, a helyzetjelző lámpákból, a külső tükrökön
elhelyezkedő lámpákból, a rendszámtáblavilágításból, a belső tetővilágításból valamint a
padlóvilágításból áll.
Bizonyos külső lámpák bekapcsolva tarthatók
az autók bekapcsolását követően, hogy hazakísérő világításként működjenek.
1. Távolítsa el a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóból.
2. Mozdítsa a bal oldali bajuszkapcsolót a
kormánykerék felé a véghelyzetéig, majd
engedje el. A funkció ugyanúgy aktiválható, mint a fénykürt, lásd Távolsági/
tompított fényszóró (o. 83).
3. Szálljon ki az autóból, és zárja be az ajtót.
Amikor bekapcsolja a funkciót, akkor bekapcsolnak a tompított fényszórók, helyzetjelző
lámpák, a külső tükrökön elhelyezkedő lámpák, a rendszámtábla-világítás, a belső tetővilágítás és a padlóvilágítás.
A hazakísérő világítás bekapcsolásának időtartama a MY CAR menürendszer
Beállítások Járműbeállítások
Világítás-beállítások Hazakísérő fény idő
menüpontjában állítható be. A menürendszer
leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR menüpontok (o. 108).
03 Műszerek és kezelőszervek
Kapcsolódó információk
•
Megközelítő világítás időtartama (o. 91)
Megközelítő világítás időtartama
A megközelítő világítás a helyzetjelző lámpákból, a külső tükrökön elhelyezkedő lámpákból,
a rendszámtábla-világításból, a belső tetővilágításból valamint a padlóvilágításból áll.
A megközelítő világítás a távvezérlős kulccsal
kapcsolható be, lásd Távvezérlős kulcs funkció (o. 167), és a óz autó világításának
távoli bekapcsolására szolgál.
03
Amikor a távvezérlővel kapcsolja be a funkciót, akkor bekapcsolnak a helyzetjelző lámpák, a külső tükrökön elhelyezkedő lámpák, a
rendszámtábla-világítás, a belső tetővilágítás
és a padlóvilágítás.
A megközelítő világítás bekapcsolásának időtartama a MY CAR menürendszer
Beállítások Járműbeállítások
Világítás-beállítások Keresőfény
időtartama menüpontjában állítható be. A
menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd
MY CAR - menüpontok (o. 108).
Kapcsolódó információk
•
A hazakísérő világítás időtartama (o. 90)
91
03 Műszerek és kezelőszervek
Fényszórók - a fényszóróminta
beállítása
Aktív Xenon fényszórók*
A fényszórómintát úgy kell beállítani, hogy
elkerülje a szembejövő közlekedők vakítását
és beállítható bal- vagy jobb oldali közlekedéshez.
Halogén fényszórók
A világításminta nem igényel beállítást. A
fényszóróminta úgy van kialakítva, hogy nem
vakítja a szembejövő forgalmat.
A halogén fényszórók mintájának beállítását a
fényszórólencse letakarásával kell végrehajtani. A fényszóróminta különben nem lehet
olyan jó.
A fényszóróminta beállítása
03
A fényszórók letakarása
G021151
1. Másolja le az A és B sablont a balkormányos autókhoz vagy a C és D sablont a
jobbkormányos autókhoz, lásd "Sablonok
halogén fényszórókhoz".
Fényszóróminta, bal oldali közlekedés.
•
A = balkormányos, jobb (jobb oldali
lencse)
•
B = balkormányos, bal (bal oldali lencse)
•
C = jobbkormányos, jobb (jobb oldali
lencse)
•
D = jobbkormányos, bal (bal oldali lencse)
G021152
2. Vigye át a sablont egy öntapadós, vízálló
anyagra, és vágja ki.
3. Induljon a fényszórólencsén látható vonalaktól, lásd a pontozott vonalat az alábbi
ábrán. Helyezze fel az öntapadó sablont a
lámpa vonalainál az ábra segítségével.
Fényszóróminta, jobb oldali közlekedés.
92
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
03 Műszerek és kezelőszervek
03
Felső sor: balkormányos autók, A és B sablon. Alsó sor: jobbkormányos autók, C és D sablon.
}}
93
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Sablonok halogén fényszórókhoz
03
94
03 Műszerek és kezelőszervek
Ablaktörlők és mosó
Az ablaktörlők és -mosók tisztítják a szélvédőt
és a hátsó ablakot. A fényszórókat nagy nyomású mosó tisztítja.
Ablaktörlők23
Szakaszos törlés
lasztva.
Esőérzékelő*
Állítsa be az időegységenkénti törlések számát a forgókapcsolóval,
amikor a szakaszos törlés van kivá-
Folyamatos törlés
Az ablaktörlők normál sebességgel
törölnek.
Az ablaktörlők nagy sebességgel
törölnek.
FONTOS
Mielőtt télen bekapcsolná az ablaktörlőket,
győződjön meg arról, hogy a törlőlapátok
nincsenek-e lefagyva és kaparja le a szélvédőről a havat vagy jeget.
Ablaktörlők és ablakmosók.
Esőérzékelő, be/ki
Forgókapcsoló, érzékenység/gyakoriság
Ablaktörlők ki
Mozdítsa a bajuszkapcsolót a 0
állásba az ablaktörlők kikapcsolásához.
Egy törlés
Emelje fel a bajuszkapcsolót, majd
engedje el egy törlés végrehajtásához.
23
FONTOS
Használjon bőséges mennyiségű mosófolyadékot, amikor az ablaktörlővel tisztítja a
szélvédőt. A szélvédőnek nedvesnek kell
lennie, amikor működnek az ablaktörlők.
Az ablaktörlő lapát szervizállása
A szélvédő/ablaktörlő lapátok tisztításához és
az ablaktörlő lapátok cseréjéhez, lásd Ablaktörlő lapátok (o. 362) és Autómosás (o. 379).
Az esőérzékelő automatikusan bekapcsolja
az ablaktörlőket annak alapján, hogy mennyi
vizet érzékel a szélvédőn. Az esőérzékelő
érzékenysége a forgókapcsoló használatával
állítható be.
Amikor az esőérzékelő be van kapcsolva,
akkor a gomb lámpája világít és az esőérzélátható a kombinált
kelő szimbólum
műszerfalon.
03
Aktiválás és az érzékenység beállítása
Az esőérzékelő aktiválásakor az autónak járnia kell vagy a távvezérlős kulcsnak az I vagy
II helyzetben kell lennie, miközben az ablaktörlő bajuszkapcsolója a 0 vagy az egyes törlés helyzetében van.
gomb
Kapcsolja be az esőérzékelőt a
megnyomásával. Az ablaktörlők egyet törölnek.
Nyomja fel a bajuszkapcsolót, ha azt szeretné, hogy az ablaktörlők még egyet töröljenek.
Forgassa felfelé a forgókapcsolót a magasabb érzékenységhez és lefelé az alacsonyabb érzékenységhez. (Egy extra törlés
megy végbe, amikor felfelé forgatja a forgókapcsolót.)
Az ablaktörlő lapátok cseréjéhez és az ablaktörlő lapátok szervizállásához, lásd Ablaktörlő lapátok (o. 362). A mosófolyadék betöltéséhez, lásd Mosófolyadék - töltés (o. 364).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
95
03 Műszerek és kezelőszervek
||
03
Kikapcsol
A szélvédő mosása
Inaktiválja az esőérzékelőt a
gomb
megnyomásával vagy mozdítsa le a bajuszkapcsolót egy másik törlési programhoz.
Mozdítsa a bajuszkapcsolót a kormánykerék
felé az ablak- és fényszórómosók bekapcsolásához.
Az esőérzékelő automatikusan kikapcsol,
amikor a távvezérlős kulcsot eltávolítja a gyújtáskapcsolóból vagy öt perccel a motor leállítását követően.
Az ablaktörlők több törlést végeznek és a
fényszórók mosása a bajuszkapcsoló elengedésekor megy végbe.
FONTOS
Az ablaktörlők elindulhatnak és károsodhatnak egy automata autómosóban. Kapcsolja ki az esőérzékelőt, amikor az autó
mozgásban van, vagy a távvezérlős kulcs I
vagy II állásában. A kombinált műszerfal
szimbóluma és a gomb lámpája kialszik.
A fényszórók és ablakok mosása
Nagy nyomású fényszórómosás*
A nagy nyomású fényszórómosó nagy menynyiségű mosófolyadékot fogyaszt. A folyadék-megtakarítás érdekében a fényszórók
mosása minden ötödik ablakmosó ciklussal
egy időben történik.
Hátsó ablaktörlő – szakaszos törlés
Csökkentett mosás
Hátsó ablaktörlő – folyamatos sebesség
Amikor már csak körülbelül 1 liter mosófolyadék maradt a tartályban és megjelenik a
mosófolyadék feltöltésére vonatkozó üzenet a
kombinált műszerfalon, akkor a fényszórók
mosófolyadék-ellátása kikapcsol. Ez azért
van, hogy a szélvédő tisztítását és a kilátást
részesítse előnyben.
Mosó funkció.
96
A hátsó ablak törlése és mosása
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Nyomja előre a bajuszkapcsolót (lásd a nyilat
a fenti ábrán) a hátsó ablakmosás és törlés
indításához.
MEGJEGYZÉS
A hátsó ablaktörlő túlmelegedés-védelemmel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a
motor túlmelegedés esetén kikapcsol. A
hátsó ablaktörlő egy hűlési idő elteltével
(30 másodperc vagy hosszabb, a motor
hőmérséklete és a külső hőmérséklet függvényében) működik újra.
03 Műszerek és kezelőszervek
Ablaktörlő – tolatás
Elektromos ablakok
A hátrameneti fokozat kiválasztása az ablaktörlő bekapcsolt állapotában, beindítja a
hátsó ablaktörlő szakaszos törlését24. A funkció a hátrameneti fokozat kikapcsolásakor
kikapcsol.
Az összes elektromos ablak működtethető a
vezetőajtó vezérlőpaneljéről - a többi ajtó
vezérlőpanelje azok elektromos ablakait
működtetik.
FIGYELEM
Ha a hátsó ablaktörlő már folyamatosan
működik, akkor nem történik változás.
Ellenőrizze, hogy a gyermekek és más utasok nincsenek-e útban az ablakok zárásakor, akkor is, ha a távvezérlős kulcsot
használja.
MEGJEGYZÉS
Az esőérzékelővel felszerelt autók esetében, a hátsó ablaktörlő tolatáskor bekapcsol, ha az érzékelő aktív és esik az eső.
Mosófolyadék - töltés (o. 364)
Mosófolyadék - minőség és mennyiség
(o. 469)
03
FIGYELEM
Kapcsolódó információk
•
•
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy nem nincsenek-e útban a
hátsó ülésen utazók, amikor a vezetőajtóról zárja be az ablakokat.
A vezetőajtó vezérlőpanelje.
Az elektromos gyermekbiztonsági zárak*
és a hátsó elektromos ablakok gombjainak kiiktató kapcsolója, lásd Gyermekbiztonsági zárak - elektromos bekapcsolás*
(o. 185).
Ha gyermekek vannak az autóban, akkor
ne feledje mindig kikapcsolni az elektromos ablakok tápellátását a 0 kulcshelyzet
kiválasztásával, és vigye magával a távvezérlős kulcsot, amikor elhagyja az autót. A
kulcshelyzetekkel kapcsolatos információkhoz - lásd Kulcshelyzetek - funkciók
különböző szinteken (o. 72).
Hátsó ablak kezelőszervei
Első ablak kezelőszervei
24
Ez a funkció (szakaszos törlés tolatáskor) kikapcsolható. Látogasson el egy műhelybe. A Volvo azt javasolja, hogy menjen hivatalos Volvo műhelybe.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
97
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Használat
valami, például jegesedés akadályozza. A
zárás két egymást követő megszakadásakor
a becsípődés-védelem kényszerítésre kerül
és az automatikus funkció rövid időre kikapcsol, a zárás ilyenkor a gombot folyamatosan
felhúzva tartva hajtható végre.
MEGJEGYZÉS
03
A lehúzott hátsó ablakok miatt keletkező
lüktető szélzaj csökkentéséhez, nyissa ki
kissé az első ablakokat is.
Az elektromos ablakok használata.
Használat automata működés nélkül
Használat automata működéssel
Az összes elektromos ablak működtethető a
vezetőajtó vezérlőpaneljéről - a többi ajtó
vezérlőpanelje csak azok elektromos ablakait
működtetik. Egyszerre csak egy vezérlőpanel
működtethető.
Az elektromos ablakok működtetéséhez, legalább I kulcshelyzet szükséges - lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (o.
72). Az elektromos ablakok a motor leállítása
és a távvezérlős kulcs eltávolítása után pár
percig működtethetők - de az ajtók kinyitását
követően már nem.
Az ablakok záródása megáll és az ablak kinyílik, ha valami akadályozza a mozgását. A
becsípődés-védelem felülbírálható a zárást
98
Használat automata működés nélkül
Mozdítsa finoman fel/le a kezelőszervek egyikét. Az elektromos ablakok a kezelőszerv
ebben a helyzetben tartásáig mozognak fel/le.
Használat automata működéssel
Mozdítsa a kezelőszerveket fel/le a végállásig,
majd engedje el. Az ablakok automatikusan a
véghelyzetbe mozognak.
Használat a távvezérlős kulccsal és a
központi zárral
Az elektromos ablakok kívülről történő távvezérléséhez a távvezérlős kulccsal vagy belülről a központi zárral, lásd Távvezérlős kulcs
kulcsszárral (o. 164) és Zárás/nyitás - belülről
(o. 180).
Visszaállítás
Ha az akkumulátor lecsatlakoztatták, akkor az
automatikus nyitás funkciót vissza kell állítani
ahhoz, hogy helyesen működjön.
1. Finoman emelje meg a gomb első részét
az ablak véghelyzetbe emeléséhez, majd
tartsa ott egy másodpercig.
2. Rövid időre engedje el a gombot.
3. Emelje fel újra a gomb első részét egy
másodpercre.
FIGYELEM
A becsípődés-védelem működéséhez viszszaállítást kell végrehajtani.
03 Műszerek és kezelőszervek
Külső tükrök
FIGYELEM
A külső tükör helyzetét a vezetőajtó kezelőszerveinek botkormányával állíthatja be.
A vezető oldali tükör, az optimális látótér
érdekében széles látószögű. A tárgyak
távolabbinak látszanak a valóságosnál.
Külső tükrök
A helyzet tárolása25
A tükörhelyzetek a kulcs memóriájában tárolódnak, amikor bezárják az ajtót a távvezérlős
kulccsal. Amikor az autót ugyanazzal a távvezérlős kulccsal nyitják ki, akkor a tükrök és a
vezetőülés felveszik a tárolt helyzeteket a
vezetőajtó kinyitásakor.
A külső tükör kezelőszervei.
Beállítás
1. Nyomja meg az L gombot a bal oldali
külső tükörhöz vagy az R gombot a jobb
oldali külső tükörhöz. A gomb lámpája
világít.
2. Állítsa be a helyzetet a középső botkormánnyal.
3. Nyomja meg újra az L vagy R gombot. A
lámpának ki kell aludnia.
25
A funkció a MY CAR menürendszer
Beállítások Járműbeállítások
Gyújtáskulcs-memória Személyes
beállítások a kulcs memóriában menüpontjában kapcsolható be/ki. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR - menüpontok (o. 108).
A külső tükör lehajtása parkoláskor25
A külső tükör lehajtható, hogy a járművezető
lássa az út szélét, például parkoláskor.
–
Kapcsoljon hátramenetbe, és nyomja
meg az L vagy R gombot.
Amikor kikapcsol hátrameneti fokozatból,
akkor a tükör körülbelül 10 másodperc elteltével automatikusan, vagy az L vagy R gomb
megnyomásakor, visszatér az eredeti helyzetébe.
Csak memóriás elektromos üléssel együtt, lásd Ülések, első - elektromos működtetésű (o. 75).
A külső tükör automatikus lehajtása
parkoláskor25
A hátrameneti fokozat kapcsolásakor a külső
tükör automatikusan lehajlik, hogy a járművezető lássa az út szélét, például parkoláskor.
Amikor elkapcsol hátrameneti fokozatból,
akkor a tükör rövid idő elteltével automatikusan visszatér az eredeti helyzetébe.
A funkció a MY CAR menürendszer
Beállítások Járműbeállítások Külső
tükör-beállítások Bal oldali tükör
döntése vagy Jobb oldali tükör döntése
menüpontjában kapcsolható be/ki. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY
CAR - menüpontok (o. 108).
03
Automatikus behajtás záráskor25
Az autó távvezérlős kulccsal történő zárásakor/nyitásakor, a külső tükrök automatikusan
behajlanak/kihajlanak.
A funkció a MY CAR menürendszer
Beállítások Járműbeállítások Külső
tükör-beállítások Tükrök behajtása
menüpontjában kapcsolható be/ki. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY
CAR - menüpontok (o. 108).
Visszaállítás semleges helyzetbe
A külső erő hatására elmozdult tükröknek
elektromosan vissza kell térniük a semleges
}}
99
03 Műszerek és kezelőszervek
||
helyzetbe az elektromos behajtás/kihajtás
megfelelő működéséhez.
1. Hajtsa be a tükröket az L és R gombokkal.
Kapcsolódó információk
•
•
Visszapillantó tükör - belső (o. 101)
Ablakok és visszapillantó és külső tükrök
- fűtés (o. 100)
2. Hajtsa ki azokat újra az L és R gombokkal.
03
3. Ha szükséges, ismételje meg a fenti eljárást.
Ablakok és visszapillantó és külső
tükrök - fűtés
A páramentesítő funkció a szélvédő, a hátsó
ablakok és a külső tükrök gyors pára- és jégmentesítését szolgálja.
Szélvédőfűtés*, hátsó ablak- és külső
visszapillantó tükör-fűtés
A tükrök most vissza vannak állítva a semleges helyzetbe.
Behajtható elektromos külső tükrök*
A tükrök parkoláshoz/szűk helyen történő
áthaladáshoz behajthatók:
1. Nyomja meg egyszerre az L és R gombot
(a kulcshelyzetnek legalább I szinten kell
lennie).
2. Engedje el azokat körülbelül 1 másodperc
elteltével. A tükrök automatikusan megállnak a teljesen behajtott helyzetben.
Hajtsa ki a tükröket az L és R gombok egyszerre történő megnyomásával. A tükrök
automatikusan megállnak a teljesen kihajtott
helyzetben.
Hazakísérő és megközelítő világítás
A külső tükrökön akkor világít a fény, amikor
ki van választva a megközelítő világítás, (o.
91). oldal vagy a hazakísérő világítás, (o. 90).
oldal.
100
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Fűtés, szélvédő
Fűtés, hátsó ablak- és külső visszapillantó tükör
A funkció a szélvédő, a hátsó ablakok és a
külső tükrök pára- és jégmentesítését szolgálja.
A vonatkozó gomb egy megnyomása bekapcsolja a fűtést. A gomb lámpája jelzi, hogy a
funkció aktív. Kapcsolja ki a fűtést, amint a
jég/pára eltűnt, hogy ne terhelje szükségtelenül az akkumulátort. Azonban, bizonyos idő
elteltével a fűtés automatikusan kikapcsol.
03 Műszerek és kezelőszervek
Lásd még A szélvédő pára- és jégmentesítése (o. 139).
A külső tükrök és a hátsó ablak páramentesítése/jégmentesítése automatikusan megtörténik, ha az autót +7 °C külső hőmérséklet alatt
indítja be. Az automatikus páramentesítés a
MY CAR menürendszerben állítható be a
Beállítások Klímabeállítások Hátsó
ablakfűtés autom. bekapcs. menüpontban.
Válasszon a Be vagy Ki lehetőségek közül. A
menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd
MY CAR - menüpontok (o. 108).
Visszapillantó tükör - belső
Automatikus sötétedés*
A belső visszapillantó tükör a tükör alsó szélén
található kezelőszervvel sötétíthető. Vagy a
visszapillantó tükör automatikusan sötétedik.
A hátulról jövő erős fényt automatikusan sötétíti a visszapillantó tükör. A manuális sötétítés
nem elérhető az automatikusan sötétedő tükrök esetében.
Belső visszapillantó tükör
A visszapillantó tükör két érzékelőt tartalmaz egy előre nézőt és egy hátra nézőt - amelyek
együttesen működnek a vakító fények azonosítása és kiküszöbölése érdekében. Az előre
néző érzékelő észleli a környezeti fényt, míg a
hátrafelé néző érzékelő észleli az autó mögött
haladó járművek fényszóróit.
Az iránytű, (o. 102). oldal a szélvédőfűtés
bekapcsolásakor kikapcsol. Amikor kikapcsolja a szélvédőfűtést, akkor az iránytű újra
bekapcsol.
03
MEGJEGYZÉS
Ha az érzékelőket például parkolójegyek,
jeladók, napellenzők vagy az üléseken
illetve a csomagtérben elhelyezett tárgyak
takarják, amelyek megakadályozzák, hogy
a fény elérje az érzékelőket, akkor a viszszapillantó tükör elsötétítés funkciója
csökken.
Sötétítő kezelőszerv
Manuális sötétítés
A hátulról jövő erős fény a visszapillantó
tükörből visszaverődve elvakíthatja a jármű
vezetőjét. Használja a sötétítést a sötétítő
kezelőszervvel, ha zavarja a hátulról jövő
fény:
1. Használja a sötétítést a kezelőszerv utastér felé mozdításával.
Az iránytű, (o. 102). oldal csak automatikusan
sötétedő visszapillantó tükör esetében lehetséges felszereltség.
Kapcsolódó információk
•
Külső tükrök (o. 99)
2. Helyezze vissza a normál helyzetbe a
kezelőszerv szélvédő felé mozgatásával.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
101
03 Műszerek és kezelőszervek
Üvegtető*
03
FONTOS
Az üvegtető napellenzője a tetőkonzolban
található kezelőszervvel működtethető.
•
Kerülje a napellenző megérintését,
mert az megsérülhet.
Az üvegtető* rögzített, de a napellenző
működtethető a I vagy II kulcshelyzetben a
tetőkonzolba épített kezelőszervvel. A kulcshelyzetekkel kapcsolatos információkhoz lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző
szinteken (o. 72).
•
Kizárólag a tetőkonzolon található
kezelőszervet használja a napellenző
működtetéséhez.
Iránytű
A visszapillantó tükör egy beépített kijelzőt
tartalmaz, amely mutatja, hogy milyen égtáj
irányába néz az autó eleje.
Működés
Visszapillantó tükör iránytűvel.
Automata nyitás a véghelyzetbe
Manuális nyitás a gomb elengedéséig
Manuális zárás a gomb elengedéséig
Automata zárás a véghelyzetbe
102
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A visszapillantó tükör jobb oldali felső sarkában található egy beépített kijelző, amely
mutatja, hogy milyen irányba néz az autó
eleje. Nyolc különböző irányt képes megjeleníteni angol rövidítésekkel: N (észak), NE
(északkelet), E (kelet), SE (délkelet), S (dél),
SW (délnyugat), W (nyugat) és NW (északnyugat).
Az iránytű* automatikusan aktiválódik az autó
beindításakor vagy a II kulcshelyzetben, lásd
Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (o. 72). Az iránytű bekapcsolásához/
kikapcsolásához - nyomja meg a tükör alján
található gombot, például egy iratkapoccsal.
03 Műszerek és kezelőszervek
Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal
Az iránytű a szélvédőfűtés bekapcsolásakor
kikapcsol. Amikor kikapcsolja a szélvédőfűtést, akkor az iránytű újra bekapcsol.
A kombinált műszerfal, (o. 60). oldal információs kijelzőjén megjelenő menüket a bal oldali
bajuszkapcsolóval lehet kezelni. Az, hogy
milyen menük jelennek meg, a kulcshelyzettől,
(o. 72). oldal, függ.
Kalibrálás
A föld 15 mágneses zónára osztható. Az
iránytű a szállítási helyének megfelelő földrajzi
területhez van beállítva. Ha a jármű több
mágneses zónán is áthalad, akkor az iránytűt
kalibrálni kell. Járjon el az alábbiak szerint:
2. Indítsa be az autót.
MEGJEGYZÉS
A legjobb kalibrálás érdekében, kapcsoljon
ki minden elektromos berendezést (klímavezérlő rendszer, ablaktörlők stb.) és ellenőrizze, hogy az összes ajtó be van-e
csukva.
3. Tartsa nyomva a visszapillantó tükör alján
található gombot
körülbelül 3 másodpercig. Megjelenik a
pillanatnyi mágneses zóna száma.
G030295
1. Álljon meg az autóval nyílt terepen, acélszerkezetektől és nagyfeszültségű távvezetékektől távol.
03
Mágneses zónák.
4. Nyomja meg többször egymás után a
gombot, amíg a kívánt mágneses zóna
(1–15) meg nem jelenik. Lásd az iránytűhöz tartozó mágneses zónák térképét.
5. Várjon, amíg a kijelző vissza nem tér a C
karakter mutatására vagy tartsa nyomva a
gombot a visszapillantó tükör alján
körülbelül 6 másodperce (például egy
iratkapoccsal), amíg meg nem jelenik a C
karakter.
Információs kijelző (analóg kombinált műszerfal)
és a menü navigálásának kezelőszervei.
6. Hajtson lassan körbe nem több mint
10 km/h sebességgel, amíg az iránytű iránya meg nem jelenik a kijelzőn, jelezve,
hogy a kalibrálás befejeződött. Ezután
hajtson további 2 kört a kalibrálás finomhangolásához.
7. Ha szükséges, ismételje meg a fenti eljárást.
103
03 Műszerek és kezelőszervek
||
03
Információs kijelzők (digitális kombinált műszerfal) és kezelőszervek a menü kezeléséhez.
OK - a menübe lépés, üzenetek és menüválasztások jóváhagyása.
Forgókapcsoló – menüpontok közötti
böngészés.
RESET - adatok visszaállítása a fedélzeti
számítógépben és visszalépés a menüszerkezetben.
Ha üzenet, (o. 105). oldal, jelenik meg, akkor
nyugtázni kell az OK gombbal ahhoz, hogy
megjelenjenek a menük.
Kapcsolódó információk
•
•
•
26
27
104
A menü áttekintése - analóg
kombinált műszerfal
A menü áttekintése - digitális
kombinált műszerfal
Az, hogy milyen menük jelennek meg a kombinált műszerfal információs kijelzőjén, a
kulcshelyzettől, (o. 72). oldal, függ.
Az, hogy milyen menük jelennek meg a kombinált műszerfal információs kijelzőjén, a
kulcshelyzettől, (o. 72). oldal, függ.
Az alábbi menüpontok némelyike funkciók és
hardver telepítését igénylik az autóban.
Az alábbi menüpontok némelyike funkciók és
hardver telepítését igénylik az autóban.
Digitális sebesség
Beállítások*
Fűtés*
Témák
Kiegészítő fűtés*
Kontraszt mód/Szín mód
TC-opciók
Szervizállapot
Szerviz állapota
Üzenetek28
Olajszint26
Olajszint29
Üzenetek
(##)27
Kapcsolódó információk
•
Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal (o. 103)
•
A menü áttekintése - digitális kombinált
műszerfal (o. 104)
•
Kombinált műszerfal (o. 60)
Üzenetek - kezelés (o. 106)
A menü áttekintése - analóg kombinált
műszerfal (o. 104)
A menü áttekintése - digitális kombinált
műszerfal (o. 104)
Bizonyos motorok.
Az üzenetek száma zárójelben van feltüntetve.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Állófűtés*
Fedélzeti sz.gép visszaállítása
Kapcsolódó információk
•
Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal (o. 103)
•
A menü áttekintése - analóg kombinált
műszerfal (o. 104)
•
Kombinált műszerfal (o. 60)
03 Műszerek és kezelőszervek
Üzenetek
Amikor figyelmeztető, tájékoztató vagy visszajelző szimbólumok világítanak, akkor egy kapcsolódó üzenet jelenik meg az információs
kijelzőn.
Üzenet
Leírás
Álljon meg
biztonságosanA
Álljon meg és állítsa le a
motort. Károsodás súlyos
kockázata - vegye fel a
kapcsolatot egy műhelylyelB.
Állítsa le a
motortA
Álljon meg és állítsa le a
motort. Károsodás súlyos
kockázata - vegye fel a
kapcsolatot egy műhelylyelB.
Sürgős szervizA
Vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB az autó
haladéktalan ellenőrzéséhez.
Szerviz
szükségesA
Vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB az autó
lehető leghamarabbi ellenőrzéséhez.
Lásd kézikönyvA
Olvassa el a használati
útmutatót.
28
29
Az üzenetek száma zárójelben van feltüntetve.
Bizonyos motorok.
Üzenet
Leírás
Üzenet
Leírás
Foglaljon
időpontot a
karbantartásra
Ideje bejelentkezni a rendszeres szervizre - vegye
fel a kapcsolatot egy
műhellyelB.
Sebességváltó Csökkent teljesítmény
Rendszeres
karbantartás
időszerű
Ideje a rendszeres szerviznek - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB. Az
időzítést a vezetett kilométere száma, az utolsó
szerviz óta eltelt hónapok
száma, a motor járási
ideje és az olajminőség
határozza meg.
A sebességváltó nem
tudja kezelni a teljes kapacitást. Vezessen óvatosan,
amíg az üzenet el nem
tűnikC.
Karbantartás késésben
Ha nem tartja be a szervizidőközöket, akkor a
garancia nem érvényes a
károsodott alkatrészekre vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB.
Sebességváltó Olajcserére szorul
Vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB az autó
lehető leghamarabbi ellenőrzéséhez.
Ha ismételten megjelenik vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB.
Sebességváltó forró
Csökkentse
a sebességet
Vezessen egyenletesen
vagy álljon meg az autóval
biztonságosan. Vegye ki
sebességből és járassa a
motort alapjáraton, amíg
az üzenet el nem tűnikC.
Sebességváltó forró
Álljon meg
biztonságosan Várjon,
amíg lehűl
Kritikus hiba. Állítsa meg
haladéktalanul az autót
biztonságos módon, és
vegye fel a kapcsolatot
egy műhellyelB.
03
}}
105
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Üzenet
Leírás
Ideiglenesen
kiA
A funkció ideiglenesen
kikapcsolt és vezetés közben vagy újraindításkor
automatikusan visszaáll.
Alacsony
akkumulátortöltés
Power save
mód
03
A
B
C
Az audiorendszer az energiatakarékosság érdekében kikapcsolt. Töltse fel
az akkumulátort.
Az üzenet egy része jelenik meg azzal az információval,
hogy hol lépett fel a probléma.
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Az automata sebességváltóval kapcsolatos további üzenetekhez.
Üzenetek - kezelés
MY CAR
Használja a bal oldali bajuszkapcsolót a nyugtázáshoz, és a kombinált műszerfal információs kijelzőjén megjelenő üzenetek, (o. 105).
oldal, közötti böngészéshez.
A MY CAR menüben kezelheti az autó számos
funkcióját, például beállíthatja az órát, a külső
tükröket és a zárakat.
Amikor figyelmeztető, tájékoztató vagy viszszajelző szimbólumok világítanak, akkor egy
kapcsolódó üzenet jelenik meg a kijelzőn. A
hiba kijavításáig hibaüzenet tárolódik a
memórialistában.
Nyomja meg a bal oldali bajuszkapcsoló OK
gombját az üzenet nyugtázásához30. Görgessen az üzenetek között a forgókapcsolóval,
(o. 103). oldal.
MEGJEGYZÉS
Kapcsolódó információk
•
•
Üzenetek - kezelés (o. 106)
Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a
fedélzeti számítógép használata közben,
akkor el kell olvasni az üzenetet (nyomja
meg az OK gombot), mielőtt visszatérne az
előző tevékenységhez.
Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal (o. 103)
Kapcsolódó információk
30
106
•
A menü áttekintése - analóg kombinált
műszerfal (o. 104)
•
A menü áttekintése - digitális kombinált
műszerfal (o. 104)
Az üzenetek a forgókapcsolóval vagy a RESET gombbal nyugtázhatók.
Ebben a menüben kezelheti az autó
számos funkcióját, például beállíthatja
az órát, a külső tükröket és a zárakat.
A navigálás a középkonzol gombjaival vagy a
kormánykerék jobb oldali billentyűzetével történik a menükben.
Bizonyos funkciók állandóak, mások pedig
opcionálisak - a lehetőségek az egyes
piacoktól függően is eltérőek.
Kapcsolódó információk
•
•
•
MY CAR - kezelés (o. 107)
MY CAR - keresési útvonalak (o. 108)
MY CAR - menüpontok (o. 108)
03 Műszerek és kezelőszervek
MY CAR - kezelés
EXIT funkciók
A MY CAR menüben kezelheti az autó sok
funkcióját, például beállíthatja az órát, a külső
tükröket és a zárakat.
A menüszinttől és attól függően, hogy milyen
funkción van a kurzor az EXIT gomb megnyomásakor, az alábbiak valamelyike történhet:
A középkonzol kezelőszervei
•
•
•
•
•
Kormánykerék-billentyűzet*
telefonhívás visszautasítása
az aktuális funkció megszakítása
a bevitt karakterek törlése
a legutóbbi kiválasztások visszavonása
03
felfelé haladás a menürendszerben.
A rövid és hosszú megnyomások eltérő eredményhez vezethetnek.
A hosszú megnyomás a legmagasabb (szülőnézet) menüszintre (o. 390) vezet, ahonnan
az autó összes funkciója/menüje elérhető.
A billentyűzet az audio rendszer szintjétől függően változó lehet, lásd Audio és média - a rendszer használata (o. 388).
Forgassa a forgókapcsolót a fel/le görgetéshez a menüpontok között.
A középkonzol kezelőszervei a menüben navigáláshoz.
Nyomja meg a forgókapcsolót a kiemelt
menüpont kiválasztásához/kijelöléséhez
vagy a kiválasztott funkció tárolásához a
memóriában.
Nyomja meg a MY CAR gombot a MY
CAR menürendszer menüinek megnyitásához.
Nyomja meg az OK/MENU gombot a kiemelt menüpont kiválasztásához/kijelöléséhez vagy a kiválasztott funkció tárolásához a memóriában.
Forgassa a TUNE gombot a fel/le görgetéshez a menüpontok között.
EXIT
EXIT (lásd az előző "EXIT funkciók" címszót).
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
MY CAR (o. 106)
MY CAR - keresési útvonalak (o. 108)
MY CAR - keresési útvonalak (o. 108)
MY CAR - menüpontok (o. 108)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
107
03 Műszerek és kezelőszervek
MY CAR - keresési útvonalak
A MY CAR menüben kezelheti az autó számos
funkcióját, például beállíthatja az órát, a külső
tükröket és a zárakat.
03
Az aktuális menüszint a középkonzol kijelző
képernyőjének jobb felső sarkában látható. A
menürendszer funkcióihoz vezető keresési
útvonalak például az alábbiak:
Beállítások Járműbeállítások Zárbeállítások Ajtók nyitása Vezetőajtó,
majd a többi ajtó.
Az alábbi példa azt mutatja, hogyan érhet el
és állíthat be egy funkciót a kormánykerék billentyűzetének segítségével:
1. Nyomja meg a középkonzol MY CAR
gombját.
2. Görgessen a kívánt menühöz, például
Beállítások, a forgókapcsolóval, majd
nyomja meg a forgókapcsolót - egy
almenü nyílik meg.
3. Görgessen a kívánt menühöz, például
Járműbeállítások, majd nyomja meg a
forgókapcsolót - egy almenü nyílik meg.
4. Görgessen a Zár-beállítások lehetőséghez, és nyomja meg a forgókapcsolót egy új almenü nyílik meg.
108
5. Görgessen az Ajtók nyitása lehetőséghez, majd nyomja meg a forgókapcsolót egy almenü nyílik meg a kiválasztható
funkciókkal.
6. Válasszon az Minden ajtó és
Vezetőajtó, majd a többi ajtó lehetőségek közül, majd nyomja meg a forgókapcsolót - egy kereszt jelenik meg a lehetőség üres négyzetében.
MY CAR - menüpontok
A MY CAR menüben kezelheti az autó sok
funkcióját, például beállíthatja az órát, a külső
tükröket és a zárakat.
Az alábbi lehetőségek érhetők el először/
legfelül a MY CAR menürendszerben:
7. Lépjen ki a programozásból a menükben
történő visszafelé lépésekkel az EXIT
gomb rövid megnyomásaival vagy egy
hosszú megnyomásával.
Az eljárás ugyanaz, mint a középkonzol kezelőszerveinek, (o. 107) esetében: OK/MENU,
EXIT és TUNE gomb.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
MY CAR (o. 106)
MY CAR - kezelés (o. 107)
MY CAR - keresési útvonalak (o. 108)
MY CAR - menüpontok (o. 108)
•
•
•
•
•
My V40
Üzemanyag-infó (Trip statistics)
DRIVe
Támog. rendsz. (Support systems)
Beállítások (Settings)
03 Műszerek és kezelőszervek
• Start/Stop
• Öko-tippek
My V40
1. menüszint
További tájékoztatásért - lásd Start/Stop* (o.
290).
2. menüszint
3. menüszint
Vezetéstámogató rendszer
4. menüszint
Itt a MY CAR Beállítások menü 4 első
menüszintje látható. Bizonyos menük további
almenükkel rendelkeznek - ezeket a vonatkozó részekben tárgyaljuk részletesen.
MY CAR
Amikor kiválasztható egy funkció
aktiválása/Be vagy inaktiválása/Ki, akkor egy
négyzet jelenik meg:
My V40
A kijelző képernyő csoportosítva mutatja az
autó összes vezetéstámogató rendszerét ezek itt aktiválhatók inaktiválhatók.
Be: Kiválasztott négyzet.
Ki: Üres négyzet.
Utazási statisztikák
MY CAR
MY CAR
(MY CAR > Support systems)
Üzemanyag-információ
•
Támog. rendsz.
A képernyő az előzmények oszlopgrafikont
mutatja az átlagos fogyasztással és átlagsebességgel, lásd Fedélzeti számítógép - funkciók (o. 126).
A képernyő az autó vezetőtámogató rendszereinek pillanatnyi állapotának összefoglalását
mutatja.
DRIVe
A menük az alábbiak szerint épülnek fel:
MY CAR
DRIVe
Itt a Volvo Start-Stop rendszerét valamint az
energiatakarékos vezetési technikákat mutatjuk be.
03
Beállítások
Válassza ki a Be/Ki lehetőséget az OK
gombbal - majd lépjen vissza a menüből
az EXIT gombbal.
Menük
•
•
•
•
•
•
•
Autó-beállítások (o. 110)
Vezetéstámogató rendszer (o. 112)
Rendszerbeállítások (o. 113)
Hangbeállítások (o. 114)
Audio-beállítások, lásd Audio és média általános hangbeállítások (o. 394)
Klímabeállítások (o. 115)
Kedvencek (o. 393)
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
109
03 Műszerek és kezelőszervek
||
•
•
Volvo On Call, lásd a különálló kézikönyvet.
Információk (o. 116)
Kapcsolódó információk
03
•
•
•
•
MY CAR (o. 106)
MY CAR - kezelés (o. 107)
MY CAR - keresési útvonalak (o. 108)
MY CAR - keresési útvonalak (o. 108)
MY CAR - autó-beállítások
A MY CAR menü autó-beállítások menüpontja
kezeli az autó számos funkcióját, például az
autókulcs-memóriát és az ajtózár-beállításokat.
Járműbeállítások
Lásd
Gyújtáskulcs-memória
(o. 75) és
(o. 99)
Be
Ki
Minden ajtó
Tetszőleges ajtó
Azonos oldalon lévő ajtók
Automatikus
ajtóreteszelés
Be
Ki
Ajtók nyitása
Minden ajtó
Vezetőajtó, majd
a többi ajtó
(o. 167),
(o. 173).
oldal és
(o. 180).
oldal
(o. 167),
(o. 173).
oldal és
(o. 180).
oldal
(o. 167),
(o. 173).
oldal és
(o. 180).
oldal
(o. 167),
(o. 173).
oldal és
(o. 180).
oldal
Mindkét első ajtó
Megerősítés hanggal
Be
Zár-beállítások
110
Kulcs nélküli beszállás
Ki
Csökkentett védelem
Egyszeri aktiválás
Lekérdezés kiszálláskor
Külső tükör-beállítások
Tükrök behajtása
Bal oldali tükör döntése
Jobb oldali tükör döntése
Világítás-beállítások
(o. 167),
(o. 173).
oldal és
(o. 180).
oldal
(o. 183)
és (o.
189)
(o. 99)
03 Műszerek és kezelőszervek
Belső világítás
(o. 89)
Lábtérvilágítás
Irányjelző
háromszor villan
Fényhangulatok
Fényhangulatok: Színek
Az ajtólezárás fényjelzése
(o. 165)
(o. 165)
Ki
Be
(o. 167)
és (o. 91)
•
•
(o. 85)
Be
Ki
60 mp
Kormányerő
90 mp
Alacsony
(o. 90)
Autóbeállítások
visszaállítása
03
Kapcsolódó információk
Időszakos JO-közlekedés
Aktív kanyarfényszóró
(o. 122)
A Járműbeállítások minden
menüje rendelkezik eredeti
gyári beállításokkal.
Ki
30 mp
Hazakísérő fény idő
(o. 92)
Be
Ki
Ki
Ki
Ki
Be
Keresőfény időtartama
Be
vagy
Ki
Sebesség az infotainment kijelzőn
Be
Időszakos BO-közlekedés
Be
Fényjelzés ajtókioldáshoz
(o. 88)
(o. 78)
•
•
•
•
•
MY CAR (o. 106)
MY CAR - vezetéstámogató rendszer (o.
112)
MY CAR - Rendszerbeállítások (o. 113)
MY CAR - hangbeállítások (o. 114)
Audio és média - általános hangbeállítások (o. 394)
MY CAR - klímabeállítások (o. 115)
MY CAR információk (o. 116)
Közepes
Magas
30 mp
60 mp
90 mp
111
03 Műszerek és kezelőszervek
MY CAR - vezetéstámogató rendszer
A MY CAR menüforrás vezetéstámogató
rendszerek menü menüpontjában olyan funkciók kezelhetők, mint az ütközésfigyelmeztető
rendszer és a sávtartó rendszer.
Vezetőtámogató rendszerek
03
Figyelm. ütközésre
Lásd
Indításkor be
Hosszú
Csak kormányzási segítség
Normál
Teljes funkció
Rövid
Figyelmeztető hang
(o. 237)
Ki
112
(o. 251)
Sebességre figyelmeztetés
Be
Ki
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
BLIS
(o. 269)
Be
Ki
Cross Traffic Alert
(o. 269)
Be
(o. 195)
Ki
Követési távolságra
figyelmeztetés
(o. 222)
Be
Ki
Ki
Be
(o. 251)
Be
Be
Sávtartó asszisztens
Közlekedési jelzések mutatása
(o. 226)
Ki
Csak rezgő jelzés
(o. 237)
City Safety
Be
Ki
Asszisztens opciók
Figyelmeztetési távolság
(o. 251)
Be
Be
(o. 192)
Ki
Ki
Nagyobb érzékenység*
DSTC
Be
Be
(o. 237)
Ki
(o. 251)
(o. 195)
Ki
Driver Alert
Be
Ki
(o. 246)
03 Műszerek és kezelőszervek
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
•
MY CAR (o. 106)
MY CAR - autó-beállítások (o. 110)
MY CAR - Rendszerbeállítások (o. 113)
MY CAR - hangbeállítások (o. 114)
Audio és média - általános hangbeállítások (o. 394)
MY CAR - klímabeállítások (o. 115)
MY CAR információk (o. 116)
MY CAR - Rendszerbeállítások
A MY CAR menü rendszerbeállítások menüje
kezeli az olyan funkciókat, mint például az idő
és a nyelvek.
Rendszeropciók
Lásd
Idő
(o. 69)
Itt állítható be a kombinált
műszerfal órája.
Időformátum
12 ó
24 ó
Képernyőkímélő
Be
Ki
A kijelző képernyő aktuális tartalma bizonyos inaktív idő elteltével elhalványul és üres képernyő
váltja fel, ha nem választ ki semmilyen lehetőséget.
Súgószöveg megjelenítése
Be
Ki
A lehetőség kiválasztásakor a
kijelző pillanatnyi tartalmához tartozó magyarázó szöveg jelenik
meg.
Táv.- és üzemany-egys.
MPG (UK)
(o.
126)
03
MPG (US)
km/l
l/100km
Hőmérséklet egység
Celsius
(o.
138)
Fahrenheit
Megváltoztatható a külső hőmérséklet megjelenítésének és a klímavezérlő rendszer beállításának
mértékegysége.
Az aktuális képernyő visszatér,
ha működteti a kijelző valamelyik
gombját vagy kezelőszervét.
Nyelv
A menüszövegek nyelvének beállítása.
113
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Hangerő-szint
A hangutasítás hangereje
Első parkolássegítő hangerő
Hátsó parkolássegítő hangerő
Csengetési hangerő
03
(o.
433),
(o.
255).
oldal
és (o.
415).
oldal
MY CAR - hangbeállítások
A MY CAR menü hangbeállítás menüpontja
kezeli az olyan funkciókat, mint a hangfelismerés oktatás és a hangutasítások listája.
Hangbeállítások
Csak Volvo GPS navigátor RTI* felszereltségű autók - lásd a különálló útmutatót.
Telefon parancsok
Phone
Phone call contact
Phone dial number
Navigációs parancsok
Rendszeropciók visszaállítása
Voice tutorial
Navigation
A Rendszeropciók minden
menüje rendelkezik eredeti gyári
beállításokkal.
Ez a menüpont + OK szöveges információkat nyújt a rendszer működésének módjáról.
Navigation repeat instruction
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
•
•
114
Hangparancs-lista
MY CAR (o. 106)
MY CAR - autó-beállítások (o. 110)
MY CAR - vezetéstámogató rendszer (o.
112)
MY CAR - Rendszerbeállítások (o. 113)
MY CAR - hangbeállítások (o. 114)
Audio és média - általános hangbeállítások (o. 394)
MY CAR - klímabeállítások (o. 115)
MY CAR információk (o. 116)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Navigation go to address
Általános parancsok
Help
Cancel
Voice tutorial
A Telefon parancsok alatti menüpontok
számos példát mutatnak a rendelkezésre
álló hangutasításokról - csak Bluetooth®képes mobiltelefon esetén. További és
részletes tájékoztatás - lásd Bluetooth®*
telefon-kihangosító - áttekintés (o. 421).
A Navigációs parancsok alatti menüpontok példákat mutatnak a navigációs rendszer rendelkezésre álló hangutasításairól.
03 Műszerek és kezelőszervek
Voice user setting
Standard beállítások
User 1
User 2
Itt lehetőség van egy második felhasználói
profil létrehozására - ez akkor előnyös, ha
több mint egy személy használja rendszeresen az autót/rendszert. A Standard
beállítások segítségével visszaállíthatók a
gyári beállítások.
Voice training
1. felhasználó
2. felhasználó
A Voice training lehetőséggel a hangfelismerő rendszer betanítható a járművezető
hangjának és kiejtésének felismerésére. A
képernyőn hangosan felolvasandó kifejezések jelennek meg a járművezető számára.
Amikor a rendszer megtanulta, hogyan
beszél a járművezető, a kifejezések megjelenítése megáll. Ezután kiválasztható például az User 1 a Voice user setting
menüpontban, hogy a rendszer a megfelelő felhasználóra figyeljen.
A hangutasítás hangereje
Egy hangerő-kezelőszerv jelenik meg a
képernyőn - ennél a pontnál járjon el az
alábbiak szerint.
MY CAR - klímabeállítások
A MY CAR menüforrás klímabeállítás menüpontjában olyan funkciók kezelhetők, mint a
ventilátor beállítása és a visszakeringtetés.
1. Állítsa be a hangerőt a forgókapcsolóval.
Klímabeállítások
Lásd
2. Végezzen próbahallgatást az OK
gombbal.
Auto. ventilátor-beáll.
(o. 138). oldal,
(o. 140). oldal,
(o. 100). oldal és
(o. 131). oldal
3. Használja az EXIT gombot a beállítás
tárolásához és a menü kikapcsol.
Voice POI list
Edit list
A létesítmények száma kiterjedt és a piactól függően változó. Ebben a listában maximum 30 kedvenc létesítmény tárolható.
A létesítményekkel és hangfelismeréssel
kapcsolatban, lásd a navigációs rendszer
használati útmutatóját.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
•
Normál
Magas
03
Alacsony
Időzítő belső
keringtető módhoz
Be
Ki
Auto. hátsó
ablakfűtés
MY CAR (o. 106)
Be
MY CAR - autó-beállítások (o. 110)
Ki
(o. 138). oldal,
(o. 140). oldal,
(o. 100). oldal és
(o. 131). oldal
(o. 138). oldal,
(o. 140). oldal,
(o. 100). oldal és
(o. 131). oldal
MY CAR - vezetéstámogató rendszer (o.
112)
MY CAR - Rendszerbeállítások (o. 113)
Audio és média - általános hangbeállítások (o. 394)
MY CAR - klímabeállítások (o. 115)
MY CAR információk (o. 116)
115
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Belsőlevegőminőségrendszer
Be
Ki
Klímabeállítások
visszaállítása
03
A Klímabeállítások
minden menüje rendelkezik eredeti gyári
beállításokkal.
(o. 138). oldal,
(o. 140). oldal,
(o. 100). oldal és
(o. 131). oldal
(o. 138). oldal,
(o. 140). oldal,
(o. 100). oldal és
(o. 131). oldal
Kapcsolódó információk
•
•
•
MY CAR (o. 106)
MY CAR - autó-beállítások (o. 110)
MY CAR - vezetéstámogató rendszer (o.
112)
•
•
•
MY CAR - hangbeállítások (o. 114)
•
MY CAR információk (o. 116)
MY CAR - Rendszerbeállítások (o. 113)
Audio és média - általános hangbeállítások (o. 394)
Információ
Lásd
Kulcsok száma
(o. 164)
VIN-szám
(o. 456)
DivX® VOD-kód
(o. 411)
Bluetooth szoftververzió az autóban
(o. 423)
Térkép- és szoftver-verzió*
Csak Volvo navigációs rendszerrel* rendelkező autók esetében - lásd a különálló mellékletet.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
116
•
MY CAR információk
A MY CAR menürendszer információk menüpontja kezeli az olyan funkciókat, mint a kulcsok száma és a VIN szám.
MY CAR (o. 106)
MY CAR - autó-beállítások (o. 110)
MY CAR - vezetéstámogató rendszer (o.
112)
MY CAR - Rendszerbeállítások (o. 113)
MY CAR - hangbeállítások (o. 114)
Audio és média - általános hangbeállítások (o. 394)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MY CAR - klímabeállítások (o. 115)
03 Műszerek és kezelőszervek
Fedélzeti számítógép
Az autó fedélzeti számítógépe információkat
rögzít, számít ki és jeleníti meg.
Általános leírás
Az ellenőrzés és a beállítások azonnal elvégezhetők, miután a kombinált műszerfal a nyitást követően automatikusan világítani kezd.
Ha a fedélzeti számítógép egyik kezelőszervét
sem működteti körülbelül 30 másodperccel a
vezetőajtó kinyitását követően, akkor a
műszer kialszik, miután a IIkulcshelyzet, (o.
72). oldal vagy a motor beindítása szükséges
a fedélzeti számítógép működtetéséhez.
A fedélzeti számítógép Funkciói vagy Címsorai egy végtelen hurokban vannak elrendezve.
Kapcsolódó információk
•
Fedélzeti számítógép - analóg kombinált
műszerfal (o. 118)
•
Fedélzeti számítógép - digitális kombinált
műszerfal (o. 122)
•
•
Fedélzeti számítógép - funkciók (o. 126)
03
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák* (o.
127)
MEGJEGYZÉS
Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a
fedélzeti számítógép használatakor, akkor
először nyugtázni kell az üzenetet mielőtt
újra használni lehetne a fedélzeti számítógépet.
•
Nyugtázza az üzenetet a bajuszkapcsoló OK gombjának rövid megnyomásával.
Menücsoportok
A fedélzeti számítógép a menük két különböző csoportjával rendelkezik:
•
•
Funkciók
Címsor a kombinált műszerfalon
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
117
03 Műszerek és kezelőszervek
Fedélzeti számítógép - analóg
kombinált műszerfal
Az autó fedélzeti számítógépe információkat
rögzít, számít ki és jeleníti meg.
Funkciók
A funkciók megnyitásához és ellenőrzéséhez/
beállításához, tegye az alábbiakat:
1. Annak biztosításához, hogy nincs semmilyen kezelőszerv egy szekvencia közepén
- először "állítsa vissza" azokat
2-szer megnyomva a RESET gombot.
2. Nyomja meg az OK gombot - megnyílik a
hurok az összes funkcióval.
03
3. Tallózzon a funkciók között a forgókapcsolóval és válassza ki/erősítse meg az
OK gombbal.
4. Fejezze be a RESET gomb kétszeri megnyomásával az ellenőrzés/beállítás befejezését követően.
Információs kijelző és kezelőszervek.
OK - Megnyitja a hurkot a fedélzeti számítógép funkcióival + aktiválja a kiválasztott lehetőséget.
Forgókapcsoló - Megnyitja a hurkot a
fedélzeti számítógép címsoraival + görget
a lehetőségek között.
RESET - Visszavonja, nullázza vagy viszszalép a funkciókból egy kiválasztás
elvégzését követően.
118
A fedélzeti számítógép különböző funkciói az
alábbi táblázatban találhatók:
03 Műszerek és kezelőszervek
Funkciók
Információk
Digitális sebesség
Az autó sebességét mutatja digitálisan a kombinált műszerfal közepén:
- km/h
•
- mph
Nyissa meg az OK gombbal, válassza ki a forgókapcsolóval, hagyja jóvá az OK gombbal,
és lépjen vissza az ENTER gombbal.
- Nincs kijelzés
Fűtés*
- KΚZVETLEN INDÍTÁS
Az időzítő programozásával kapcsolatban, lásd Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő (o.
145).
03
- 1. időzítő - az idő beállításának menüjéhez
visz.
- 2. időzítő - az idő beállításának menüjéhez
visz.
Kiegészítő fűtés*
További tájékoztatásért, lásd Kiegészítő fűtés* (o. 147).
– Auto be
– Ki
TC-opciók
- Távolság a tartály kiürüléséig
- Üzemanyag-fogyasztás
- Átlagsebesség
- Napi kilométer-számlálóT1 és teljes táv
- Napi kilométer-számlálóT2 és teljes táv
Szerviz állapota
Itt választhatja ki/aktiválhatja azokat a lehetőségeket, amelyeket el szeretne érni a fedélzeti
számítógép kiválasztható címsoraiként. A már kiválasztott elemek szimbólumai FEHΔREK és
"pipával" vannak jelölve - a többi SZÜRKE és nincs "pipával" jelölve
1. Nyissa meg a funkciót az OK gombbal, tallózzon a lehetőségek szimbólumai között a forgókapcsolóval és válassza ki/álljon meg a kívánt szimbólumnál.
2. Erősítse meg az OK gombbal - a szimbólum SZÜRKE színűről FEHΔR színűre változik és
"pipával" van jelölve.
3. Folytassa a funkciók szimbólumainak kiválasztását a forgókapcsolóval vagy fejezze be a
RESET gombbal.
A következő szervizig hátralévő hónapok számát és távolságot mutatja.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
119
03 Műszerek és kezelőszervek
||
A
03
Funkciók
Információk
OlajszintA
További tájékoztatásért, lásd Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés (o. 350).
Üzenetek (##)
További tájékoztatásért, lásd Üzenetek (o. 105).
Bizonyos motorok.
Címsorok
Az alábbi táblázat valamelyik címsora kiválasztható, hogy folyamatosan megjelenjen a
kombinált műszerfalon. Tegye az alábbiakat,
hogy meghatározza, melyik:
ható címsorok egy hurokban jelennek
meg.
3. Álljon meg a kívánt címsornál.
2. Forgassa a forgókapcsolót - a fedélzeti
számítógépen megjeleníthető kiválaszt-
Fedélzeti számítógép címsor a kombinált
műszerfalon
Információk
Napi kilométer-számláló T1 és teljes táv
•
A RESET gomb hosszú megnyomása nullázza a T1 napi kilométer-számlálót.
Napi kilométer-számláló T2 és teljes táv
•
A RESET gomb hosszú megnyomása nullázza a T2 napi kilométer-számlálót.
Táv a kiürülésig
További tájékoztatásért, lásd Fedélzeti számítógép (o. 117), "Távolság a tartály kiürüléséig".
Üzemanyag-fogy.
Aktuális fogyasztás.
Átlagsebesség
•
Nincsenek fedélzeti számítógép információk.
Ez a lehetőség üres kijelzőt mutat - a hurok elejét/végét is jelöli.
A kombinált műszerfal fedélzeti számítógépén
az út során bármikor másik lehetőség választható. Járjon el az alábbiak szerint:
120
1. Annak biztosításához, hogy nincs semmilyen kezelőszerv egy szekvencia közepén
- először "állítsa vissza" azokat
2-szer megnyomva a RESET gombot.
•
A RESET hosszú megnyomása visszaállítja a Átlagsebesség értékét.
Forgassa a forgókapcsolót - álljon meg
a kívánt címsoron.
A fedélzeti számítógép visszaállítása analóg kombinált műszerfal
Napi kilométer-számláló és átlagsebesség
03 Műszerek és kezelőszervek
Az aktuális fedélzeti számítógép címsorral T1 napi kilométer-számláló, T2 napi kilométer-számláló vagy átlagsebesség - jelenik
meg a kombinált műszerfalon.
•
Nyomja meg hosszan a RESET RESET
gombot - a kiválasztott címsor nullázódik.
Az egyes címsorokat egyenként kell nullázni.
Mértékegységváltás
03
A távolság és a sebesség mértékegységének
(km/mérföld) megváltoztatásához - menjen a
MY CAR Beállítások Rendszeropciók
Táv.- és üzemany-egys. menüponthoz,
lásd Fedélzeti számítógép - útstatisztikák* (o.
127).
Kapcsolódó információk
•
Fedélzeti számítógép - digitális kombinált
műszerfal (o. 122)
•
•
Fedélzeti számítógép - funkciók (o. 126)
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák* (o.
127)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
121
03 Műszerek és kezelőszervek
Fedélzeti számítógép - digitális
kombinált műszerfal
Az autó fedélzeti számítógépe információkat
rögzít, számít ki és jeleníti meg.
Funkciók
A funkciók megnyitásához és ellenőrzéséhez/
beállításához, tegye az alábbiakat:
1. Annak biztosításához, hogy nincs semmilyen kezelőszerv egy szekvencia közepén
- először "állítsa vissza" azokat
2-szer megnyomva a RESET gombot.
2. Nyomja meg az OK gombot - megnyílik a
hurok és az összes funkció.
03
3. Tallózzon a funkciók között a forgókapcsolóval és válassza ki/erősítse meg az
OK gombbal.
4. Fejezze be a RESET gomb kétszeri megnyomásával az ellenőrzés/beállítás befejezését követően.
Információs kijelzők és kezelőszervek.
OK - Megnyitja a hurkot a fedélzeti számítógép funkcióival + aktiválja a kiválasztott lehetőséget.
Forgókapcsoló - Megnyitja a hurkot a
fedélzeti számítógép címsoraival + görget
a lehetőségek között.
RESET - Visszavonja, nullázza vagy viszszalép a funkciókból egy kiválasztás
elvégzését követően.
122
A fedélzeti számítógép különböző funkciói az
alábbi táblázatban találhatók:
03 Műszerek és kezelőszervek
Funkciók
Információk
Fedélzeti sz.gép visszaállítása
Ne feledje, hogy a funkció nem állítja vissza a T1 és a T2 napi kilométer-számlálót is - lásd a
táblázatot az alábbi "Címsorok" részben.
- Átlagos
- Átlagsebesség
Üzenetek
További tájékoztatásért, lásd Üzenetek (o. 105).
Témák
Itt választható ki a kombinált műszerfal megjelenése, lásd Digitális kombinált műszerfal - áttekintés (o. 61).
Beállítások*
Válassza az Auto be vagy Ki lehetőséget.
03
További tájékoztatásért, lásd Kiegészítő fűtés* (o. 147).
Kontraszt mód/Szín mód
A kombinált műszerfal fényerejének és színintenzitásának beállítása.
Állófűtés*
Az időzítő programozásával kapcsolatban, lásd Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő (o.
145).
– Közvetlen indítás
- 1. időzítő szimbóluma - az idő kiválasztásának menüjéhez visz.
- 2. időzítő szimbóluma - az idő kiválasztásának menüjéhez visz.
A
Szervizállapot
A következő szervizig hátralévő hónapok számát és távolságot mutatja.
OlajszintA
További tájékoztatásért, lásd Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés (o. 350).
Bizonyos motorok.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
123
03 Műszerek és kezelőszervek
||
Címsorok
Egyszerre három fedélzeti számítógép címsor
jeleníthető meg - minden "ablakban" egy
(lásd a fenti ábrát).
megjelenjen a kombinált műszerfalon. Tegye
az alábbiakat, hogy meghatározza, melyik:
- először "állítsa vissza" azokat
2-szer megnyomva a RESET gombot.
1. Annak biztosításához, hogy nincs semmilyen kezelőszerv egy szekvencia közepén
2. Forgassa a forgókapcsolót - a kiválasztható címsor kombinációk egy hurokban
jelennek meg.
Az alábbi táblázat valamelyik címsor kombinációja kiválasztható, hogy folyamatosan
3. Álljon meg a kívánt címsor kombinációnál.
Címsor kombinációk
03
Információk
Átlagos
T1 napi kilométer-számláló +
sebességmérő
Átlagsebesség
•
A RESET gomb hosszú megnyomása nullázza a T1 napi kilométerszámlálót.
Pillanatnyi
T2 napi kilométer-számláló +
sebességmérő
Távolság a tartály
kiürüléséig
•
A RESET gomb hosszú megnyomása nullázza a T2 napi kilométerszámlálót.
Pillanatnyi
Sebességmérő
kmh<>mph
Nincsenek fedélzeti számítógép
információk.
A kombinált műszerfal fedélzeti számítógép
címsor kombinációjaként az út során bármikor másik lehetőség választható. Járjon el az
alábbiak szerint:
•
Forgassa a forgókapcsolót - álljon meg
a kívánt címsoron.
A fedélzeti számítógép visszaállítása digitális kombinált műszerfal
Napi kilométer-számláló
kmh<>mph - "Digitális sebességkijelző", lásd Fedélzeti számítógép funkciók (o. 126).
Ez a lehetőség eltünteti mindhárom fedélzeti számítógép kijelzést - a
hurok elejét/végét is jelöli.
Forgassa a forgókapcsolót a visszaállítandó
napi kilométer-számlálót tartalmazó címsor
kombinációhoz:
1. Válassza ki a Fedélzeti sz.gép
visszaállítása funkciót, és aktiválja az
OK gombbal.
•
2. Válassza ki az alábbi lehetőségek valamelyikét a forgókapcsolóval, és aktiválja az
OK gombbal.
Nyomja meg hosszan a RESET RESET
gombot - a kiválasztott napi kilométerszámláló nullázódik.
Átlagsebesség és átlagfogyasztás
- l/100 km
- km/h
- Mindkettő nullázása
3. Fejezze be a RESET gombbal.
124
03 Műszerek és kezelőszervek
Mértékegységváltás
A távolság és a sebesség mértékegységének
(km/mérföld) megváltoztatásához - menjen a
MY CAR Beállítások Rendszeropciók
Táv.- és üzemany-egys. menüponthoz,
lásd Fedélzeti számítógép - útstatisztikák* (o.
127).
03
MEGJEGYZÉS
A fedélzeti számítógépen kívül, ezek az
egységek a Volvo navigációs rendszerében* is megváltoznak.
Napi kilométer-számláló
Forgassa a forgókapcsolót a visszaállítandó
napi kilométer-számlálót tartalmazó címsor
kombinációhoz:
•
Nyomja meg hosszan a RESET RESET
gombot - a kiválasztott napi kilométerszámláló nullázódik.
Kapcsolódó információk
•
Fedélzeti számítógép - analóg kombinált
műszerfal (o. 118)
•
•
Fedélzeti számítógép - funkciók (o. 126)
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák* (o.
127)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
125
03 Műszerek és kezelőszervek
Fedélzeti számítógép - funkciók
Az autó fedélzeti számítógépe információk
rögzítésére, kiszámítására és megjelenítésére
képes. Olyan információkat nyújt, mint például
az átlagfogyasztás és az átlagsebesség.
Átlagos
03
Átlagos üzemanyag-fogyasztás az utolsó
visszaállítástól számítva.
MEGJEGYZÉS
Az üzemanyaggal működő fűtés* használatát követően kis mértékű hiba lehet az
értékben.
Átlagsebesség
Az átlagsebesség az utolsó nullázás óta megtett távolságon alapszik.
Pillanatnyi.
Az aktuális üzemanyag-fogyasztás folyamatosan frissül - körülbelül másodpercenként egyszer. Amikor az autót alacsony sebességgel
vezetik, akkor a fogyasztás idő egységenként
jelenik meg - magasabb sebességen a megtett útra vonatkozóan.
A kijelzéshez különböző mértékegységek
(km/mérföld) választhatók ki - lásd a későbbi
"Mértékegységváltás" címszót.
31
126
Tartomány - távolság a tartály
kiürüléséig
A fedélzeti számítógép azt a hozzávetőleges
távolságot jeleníti meg, amelyet a tartályban
maradt üzemanyaggal meg lehet tenni.
Nincs garantáltan megtehető távolság, amikor
a Táv a kiürülésig címsor a "----" értéket
jeleníti meg.
•
Mértékegységváltás
A távolság és a sebesség mértékegységének
(metrikus/angol) megváltoztatásához - menjen a MY CAR Beállítások
Rendszeropciók Táv.- és üzemany-egys.
menüponthoz, lásd MY CAR - Rendszerbeállítások (o. 113).
MEGJEGYZÉS
Ebben az esetben, tankoljon a lehető leghamarabb.
A számítás az utolsó megtett 30 km üzemanyag-fogyasztásán és a megmaradt felhasználható üzemanyag-mennyiségen alapszik.
MEGJEGYZÉS
Az érték enyhén hibás lehet, ha megváltozik a vezetési stílus.
Gazdaságosabb vezetési stílussal hosszabb
távolság tehető meg. Azzal kapcsolatban,
hogyan befolyásolható az üzemanyagfogyasztás, lásd A Volvo Car környezetvédelmi filozófiája (o. 20).
Digitális sebességkijelzés31
A sebesség a fő műszerrel ellentétes egységben (kmh/mph) jelenik meg. Ha mph mértékegységben van kalibrálva, akkor a fedélzeti
számítógép km/h egységben jeleníti meg a
vonatkozó sebességet és fordítva.
Csak "Digital" kombinált műszerfal esetén.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A fedélzeti számítógépen kívül, ezek az
egységek a Volvo navigációs rendszerében* is megváltoznak.
Kapcsolódó információk
•
Fedélzeti számítógép - analóg kombinált
műszerfal (o. 118)
•
Fedélzeti számítógép - digitális kombinált
műszerfal (o. 122)
•
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák* (o.
127)
03 Műszerek és kezelőszervek
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*
Működés
A befejezett utak statisztikái tárolásra kerülnek, beleértve az átlagos fogyasztást és az
átlagsebességet, amelyek a középkonzol kijelzőjén oszlopdiagramok formájában tekinthetők meg.
A beállítás a MY CAR menürendszerben hajtható végre:
MY CAR
•
Funkció
My V40
•
Fedélzeti számítógép - funkciók (o. 126)
Üzemanyag-infó:
A Új út indítása - ENTER az összes
előző statisztika törlésére szolgál, a
menüből az EXIT gomb használatával
léphet vissza.
• Nullázás minden vezetési cikluskor -
03
jelölje be a jelölőnégyzetet az ENTER
használatával, majd menjen vissza a
menüből az EXIT gomb használatával.
Ha ki van jelölve a "Nullázás minden
vezetési cikluskor" lehetőség, akkor az
összes statisztika automatikusan törlődik a
vezetés befejezése és az autó 4 órás leállítása
után. A motor következő beindításakor az
útstatisztikák újra nulláról kezdődnek.
Utazási statisztikák32.
Az egyes oszlopok a kiválasztott beosztástól
függően 1 vagy 10 vezetett kilométert ábrázolnak - a jobb oldali szélső oszlop mutatja az
aktuális kilométert vagy 10 kilométert.
A TUNE gomb használatával az oszlopok
beosztása 1 km és 10 km között változtatható
- a jobb oldalon elhelyezkedő kurzor a kiválasztott beosztástól függően fel vagy le mozdul.
32
Ha a 4 óra eltelte előtt új vezetési ciklus kezdődik, akkor az aktuális időszakot először
manuálisan törölni kell a "Új út indítása"
lehetőséggel.
Lásd még az Eco guide, (o. 64) műszerekre
vonatkozó információkat.
Kapcsolódó információk
•
Fedélzeti számítógép - analóg kombinált
műszerfal (o. 118)
•
Fedélzeti számítógép - digitális kombinált
műszerfal (o. 122)
Az ábra csak vázlat - az elrendezés a szoftverfrissítésektől és a piactól függően változhat.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
127
KLÍMAVEZΔRLΔS
04 Klímavezérlés
Általános információk a
klímavezérlésről
dás kockázatának csökkentéséhez, tartsa
tisztán az ablakokat és használjon ablaktisztítót.
Az autó elektronikus klímavezérléssel rendelkezik. A klímavezérlő rendszer hűti vagy fűti
valamint szárítja az utastér levegőjét.
•
Két különböző klímavezérlő rendszer létezik:
Meleg időben, a légkondicionálóból származó páralecsapódás csöpöghet az autó
alatt. Ez normális.
•
Amikor a motor teljes teljesítményére
szükség van, például teljes gyorsításkor
vagy emelkedőn utánfutóval haladva, a
légkondicionáló átmenetileg kikapcsolhat.
Ilyenkor ideiglenesen növekedhet az utastér hőmérséklete.
•
A motor automatikus leállításával, (o.
290). oldal (Start/Stop* rendszerrel felszerelt autók) bizonyos berendezések, például klímaszabályozó rendszer légkondicionáló működése és a ventilátor fordulatszáma átmenetileg lecsökken.
•
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
(ETC) (o. 135)
•
Elektronikus klímavezérlés (ECC) (o. 134)
MEGJEGYZÉS
A légkondicionáló rendszer (AC) kikapcsolható, de az utastér legjobb környezetének
biztosításához és az ablakok párásodásának megakadályozásához, mindig bekapcsolva kell tartani.
Ne feledje:
•
A légkondicionáló optimális működésének biztosításához, az oldalablakoknak
zárva kell lenniük.
•
A teljes szellőztetés funkció, (o. 181).
oldal egyszerre nyitja ki az összes oldalablakot és például az autó gyors kiszellőztetésére használható meleg időben.
•
Távolítsa el a jeget és a havat a klímavezérlő rendszer levegőszívó nyílásáról (a
motorháztető és a szélvédő közötti rács).
•
Az ablakok belsejének páramentesítéséhez, elsődlegesen a páramentesítő funkciót, (o. 139). oldal használja. A páráso-
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
•
•
Tényleges hőmérséklet (o. 129)
Tényleges hőmérséklet
Az utastér beállított hőmérséklete megfelel a
fizikai észlelésnek, az olyan tényezőket illetően, mint az autó környezetében lévő levegő
áramlási sebessége, nedvességtartalma és a
napsugárzás stb.
A rendszer egy napérzékelőt (o. 130). oldal
tartalmaz, amely észleli, hogy melyik irányból
süti a nap az utasteret. Ez azt jelenti1, hogy a
jobb és bal oldali szellőzőkből áramló levegő
hőmérséklete annak ellenére eltérő lehet,
hogy mindkét oldalon ugyanazt a hőmérsékletet állította be.
04
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 129)
•
Az utastér hőmérséklet-szabályozása (o.
138)
Δrzékelők - klímavezérlés (o. 130)
Menübeállítások - klímavezérlés (o. 132)
Légkondicionáló (o. 139)
Levegőelosztás az utastérben (o. 132)
Levegőszűrés (o. 130)
Fűthető első ülések* (o. 136)
Hátsó ülésfűtés* (o. 136)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
129
04 Klímavezérlés
Érzékelők - klímavezérlés
Levegőszűrés
Levegőszűrő - utastérszűrő
A klímavezérlő rendszer számos érzékelőt
használ a hőmérséklet, (o. 129). oldal, szabályozásának segítéséhez az autóban.
Az utastér belseje úgy van kialakítva, hogy a
kellemes és kényelmes legyen, még az allergiától vagy asztmától szenvedő személyek számára is.
A szűrő megszűri az utastérbe áramló összes
levegőt.
•
A napérzékelő a műszerfal felső oldalán
helyezkedik el.
•
Az utastér hőmérsékletérzékelője a klímavezérlő panel alatt helyezkedik el.
•
A külső hőmérsékletérzékelő a külső
tükörben helyezkedik el.
MEGJEGYZÉS
04
Ne takarja le vagy gátolja az érzékelőket
ruhákkal vagy egyéb tárgyakkal.
•
•
•
Utastérszűrő (o. 130)
•
Belső levegőminőség rendszer (IAQS) (o.
131)*
Anyagok az utastérben (o. 132)
Tiszta belső zóna csomag (CZIP) (o.
131)*
1
130
MEGJEGYZÉS
Többféle típusú utastérszűrő létezik.
Ügyeljen arra, hogy a megfelelő szűrőt
szerelje be.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 129)
Kapcsolódó információk
•
A szűrőt rendszeres időközönként ki kell cserélni. Tartsa be a Volvo szervizprogramban
előírt csereidőközöket. Ha az autót súlyosan
szennyezett környezetben használja, akkor
szükség lehet a szűrő gyakoribb cseréjére.
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 129)
Csak elektronikus klímavezérlés (ECC) esetén.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
Levegőszűrés (o. 130)
04 Klímavezérlés
Levegőszűrés - tiszta belső zóna
csomag (CZIP)*
A CZIP olyan módosítások összességéből áll,
amelyek még tisztábban tartják az utasteret az
allergiát és asztmát okozó anyagoktól.
Az alábbiakat tartalmazza:
•
•
Fejlett ventilátor funkció, ami azt jelenti,
hogy a ventilátor beindul, amikor kinyitják
az autó ajtóját a távvezérlős kulccsal. A
ventilátor friss levegővel tölti meg az utasteret. A funkció akkor kapcsol be, amikor
szükséges és egy idő elteltével vagy az
utastér ajtóinak kinyitásakor kapcsol ki
automatikusan.
A CZIP csomaggal kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd az autó vásárlásakor kapott
füzetet.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 129)
•
Levegőszűrés (o. 130)
Levegőszűrés - IAQS*
Az IAQS levegőminőség rendszer kiválasztja a
gázokat és részecskéket a szagok és szennyeződések szintjének csökkentéséhez az utastérben.
Ha a külső levegő szennyezett, akkor a szellőző lezár, hogy kizárja a szénhidrogéneket,
nitrogén-oxidokat és a talajszinti ózont. A
levegő visszakeringetésre kerül az utastérben.
A funkció a MY CAR menürendszer
Beállítások Klímabeállítások
Belsőlevegő-minőségrendszer menüpontjában kapcsolható be és ki.
A levegőminőség rendszer, az IAQS, (o.
131). oldal egy teljesen automatikus rendszer, amely tisztítja az utastér levegőjét az
olyan szennyeződésektől, mint a részecskék, nitrogén-oxidok és talajszinti ózon.
MEGJEGYZÉS
A levegőminőség-érzékelő mindig be van
kapcsolva az utastér legjobb levegőminőségének biztosítása érdekében.
Hideg időben, a párásodás megelőzése
érdekében, a visszakeringetés korlátozott.
MEGJEGYZÉS
A CZIP norma fenntartásához a CZIP felszereltségű autókban, az IAQS szűrőt
15 000 km-enként vagy évente egyszer
cserélni kell, attól függően, hogy melyik
következik be előbb. Azonban, legfeljebb
75 000 km 5 év alatt. A CZIP nélküli autókban vagy, ha az ügyfél nem akarja követni
a CZIP normákat, az IAQS szűrőt a rendes
szerviz során kell kicserélni.
04
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 129)
•
•
Levegőszűrés (o. 130)
Levegőszűrés - tiszta belső zóna csomag
(CZIP)* (o. 131)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
131
04 Klímavezérlés
Levegőszűrés - anyag
Menübeállítások - klímavezérlés
Levegőelosztás az utastérben
Tesztelt anyagok kerültek kifejlesztésre az
utastér pormennyiségének minimálisra csökkentéséhez és, hogy hozzájáruljanak az utastér könnyebb tisztán tarthatóságához.
A klímavezérlő rendszer bekapcsolható/kikapcsolható és négy alapértelmezett beállítása
módosítható a középkonzolon.
A bejövő levegő számos szellőző között oszlik
el az utastérben.
A szőnyegek az utastérben és a csomagtérben is könnyen kivehetők és tisztíthatók.
Használja a Volvo által ajánlott autóápolási
termékeket a belső tér tisztításához, (o. 382).
oldal.
Kapcsolódó információk
04
•
Levegőszűrés (o. 130)
•
A ventilátor működési szintje automatikus
klímavezérlés, (o. 138). oldal* során.
•
•
Visszakeringtetési időzítő, (o. 140). oldal.
•
Belső levegőminőség-rendszer, (o. 131).
oldal*.
A hátsó ablak-páramentesítő, (o. 100).
oldal automatikus indítása.
További információk találhatók a menürendszer, lásd (o. 106). oldal, leírásában.
A klímavezérlő rendszer funkciói visszaállíthatók az alapértelmezett beállításokhoz a menürendszerben a MY CAR menüben, és ezt az
alábbi menüpontban teheti meg: Beállítások
Klímabeállítások Klímabeállítások
visszaállítása.
Kapcsolódó információk
•
132
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 129)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A levegőelosztás AUTO üzemmódban* teljesen automatikus.
Ha szükséges, manuálisan is szabályozható,
lásd levegőelosztási táblázat, (o. 142). oldal.
04 Klímavezérlés
Szellőzők a műszerfalon
Levegőelosztás
Nyitva
Levegőelosztás - szélvédő-páramentesítő
Zárva
Levegőelosztás - műszerfali szellőző
Oldalirányú levegőáramlás
Levegőelosztás - padlószellőzés
Függőleges levegőáramlás
Irányítsa a szellőzőket az oldalablakokra a
pára eltávolításához.
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy a kisgyermekek érzékenyek lehetnek a légáramlatokra és a
huzatra.
Az alak három gombból áll. Amikor megnyomja a gombokat, akkor a hozzájuk tartozó
alakok jelennek meg a kijelzőn (lásd az alábbi
ábrát) és az egyes részek előtti nyilak mutatják a kiválasztott levegőáramlási irányt.
További tájékoztatásért, lásd a levegőelosztási táblázatot, (o. 142). oldal.
A kiválasztott levegőelosztás a középkonzol kijelzőjén látható.
04
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 129)
•
•
Automatikus szabályozás (o. 138)
Levegőelosztás - visszakeringtetés (o.
140)
133
04 Klímavezérlés
Elektronikus klímavezérlés - ECC*
Az ECC (elektronikus klímavezérlés) fenntartja
az utastér beállított hőmérsékletét és külön
beállítható a vezető és az utas oldalhoz.
Az automata funkció a hőmérséklet, légkondicionálás, ventilátor-fordulatszám, visszakeringtetés és a levegőelosztás automatikus szabályozására szolgál.
04
Ventilátor (o. 137)
AUTO - Automata klímavezérlés, (o.
138). oldal
Elektromosan fűthető első ülés, (o. 136).
oldal, bal oldal
Szélvédőfűtés és max. páramentesítés (o.
139)*
Levegőelosztás, (o. 132). oldal - padlószellőzés
Levegőelosztás - műszerfali szellőző
Hátsó ablak- és külső visszapillantó
tükör-fűtés (o. 100)
Beállítás, bal/jobb oldal a hőmérsékletszabályozáshoz, (o. 138). oldal
Elektromosan fűthető első ülés, (o. 136).
oldal, jobb oldal
Hőmérséklet-szabályozás (o. 138)
Visszakeringtetés (o. 140)
AC - Légkondicionáló be/ki, (o. 139).
oldal
Levegőelosztás - szélvédő-páramentesítő
134
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
04 Klímavezérlés
Elektronikus hőmérsékletszabályozás - ETC
Az utastér klímakomfortjának beállítása
manuálisan történik az ETC (elektronikus
hőmérséklet-szabályozás) használatával.
04
Ventilátor (o. 137)
Levegőelosztás - szélvédő-páramentesítő
Elektromosan fűthető első ülés, (o. 136).
oldal, bal oldal
Hátsó ablak- és külső visszapillantó
tükör-fűtés (o. 100)
AC - Légkondicionáló be/ki, (o. 139).
oldal
Visszakeringtetés (o. 140)
Szélvédőfűtés és max. páramentesítés*
Levegőelosztás, (o. 132). oldal - padlószellőzés
Elektromosan fűthető első ülés, (o. 136).
oldal, jobb oldal
Hőmérséklet-szabályozás (o. 138)
Levegőelosztás - műszerfali szellőző
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
135
04 Klímavezérlés
Fűthető első ülések*
•
Az első ülésfűtésnek három állása van, hogy
hideg időben javítsa a járművezető és az utas
komfortérzetét.
Legalacsonyabb fűtési szint - egy
narancssárga mező világít a képernyőn.
•
Fűtés kikapcsolása - nincs világító mező.
FIGYELEM
Hátsó ülésfűtés*
A hátsó ülés külső üléseinek fűtése három
állással rendelkezik az utasok kényelme érdekében hideg időben.
Az ülésfűtést nem használhatják olyan személyek, akiknek nehézségeik vannak a
hőmérséklet emelkedésének észlelésével
vagy egyéb problémáik vannak az ülésfűtés kezelőszerveinek használatával. Különben égési sérüléseket szenvedhetnek.
Kapcsolódó információk
04
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 129)
•
Hátsó ülésfűtés* (o. 136)
A pillanatnyi fűtési szint a középkonzol kijelzőjén
látható.
A pillanatnyi fűtési szint a nyomógomb lámpáin
jelenik meg:
Nyomja meg többször egymást követően a
gombot a funkció aktiválásához:
136
•
Legmagasabb fűtési szint - három lámpa
világít.
•
Alacsonyabb fűtési szint - két lámpa
világít.
Nyomja meg többször egymást követően a
gombot a funkció aktiválásához:
•
Legalacsonyabb fűtési szint - egy lámpa
világít.
•
Legmagasabb fűtési szint - három
narancsszínű mező világít a középkonzol
képernyőjén (lásd a fenti ábrát).
•
Fűtés kikapcsolása - nincs világító lámpa.
•
Alacsonyabb fűtési szint - két narancssárga mező világít a képernyőn.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
04 Klímavezérlés
FIGYELEM
Az ülésfűtést nem használhatják olyan személyek, akiknek nehézségeik vannak a
hőmérséklet emelkedésének észlelésével
vagy egyéb problémáik vannak az ülésfűtés kezelőszerveinek használatával. Különben égési sérüléseket szenvedhetnek.
•
Ventilátor
A ventilátornak folyamatosan működnie kell az
ablakok párásodásának elkerülése érdekében.
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás ETC (o. 135)
MEGJEGYZÉS
Ha teljesen ki van kapcsolva a ventilátor,
akkor a légkondicionáló nem működik, ami
az ablakok párásodását okozhatja.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 129)
•
Fűthető első ülések* (o. 136)
ECC*
Forgassa a gombot a ventilátor fordulatszámának növeléséhez vagy csökkentéséhez,
az AUTO funkció kikapcsol.
Ha az AUTO lehetőség van
kiválasztva, akkor a ventilátor
fordulatszámának szabályozása automatikusan, (o. 138). oldal történik az előzőleg beállított ventilátor-fordulatszám
nem érvényes.
04
ETC
Forgassa a gombot a ventilátor fordulatszámának növeléséhez vagy csökkentéséhez.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 129)
•
Elektronikus klímavezérlés - ECC* (o. 134)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
137
04 Klímavezérlés
Automatikus szabályozás
Az automata szabályozás csak elektronikus
klímavezérlés (ECC), (o. 134). oldal esetén
lehetséges.
Az auto funkció automatikusan szabályozza a hőmérsékletet, (o. 138)oldal légkondicionálást, (o. 139).
oldal, ventilátor-fordulatszámot, (o. 137). oldal, visszakeringetést, (o. 140). oldal és a
levegőelosztást, (o. 132). oldal.
04
További információk találhatók a menürendszer, lásd (o. 106). oldal, leírásában.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 129)
MEGJEGYZÉS
A fűtést vagy hűtést nem lehet siettetni a
ténylegesen kívánt hőmérsékletnél magasabb vagy alacsonyabb hőmérséklet beállításával.
ECC*
Ha kiválaszt egy vagy több manuális funkciót,
akkor a többi funkció szabályozása továbbra
is automatikusan történik. Az AUTO gomb
magnyomására az összes manuális beállítás
kikapcsol. A kijelző képernyőn az AUTOM.
KLÍMA jelzés látható.
A ventilátor-fordulatszám automatikus üzemmódja a MY CAR menürendszer Beállítások
Klímabeállítások Auto. ventilátorbeáll. menüpontjában állítható be. Válasszon
az Alacsony, Normál vagy Magas lehetőségek közül.
• Alacsony - automatikus ventilátorvezér-
lés. Az alacsony levegőáramlás előnyben
részesítése.
• Normál - automatikus ventilátorvezérlés.
• Magas - automatikus ventilátorvezérlés.
Intenzívebb levegőáramlás előnyben
részesítése.
138
Az utastér hőmérséklet-szabályozása
Az autó beindításakor visszatér a legutóbbi
hőmérséklet-beállításhoz.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Az egyes oldalak pillanatnyi hőmérséklete a
középkonzol kijelző képernyőjén látható.
04 Klímavezérlés
A vezető és utas oldali
hőmérsékletet függetlenül
lehet szabályozni. Nyomja
meg többször egymást követően a L/R gombot a bal,
jobb vagy mindkét oldal
beállításának kiválasztásához. Állítsa be a hőmérsékletet a gomb használatával - az egyes oldalakhoz beállított
hőmérséklet megjelenik a középkonzol kijelzőjén.
ETC
Az utastér hőmérséklete a
gombbal állítható be.
Légkondicionáló
A szélvédő pára- és jégmentesítése
A légkondicionáló szükség szerint hűti és szárítja a beáramló levegőt.
A szélvédőfűtés* és a maximális jégmentesítés
a szélvédő és az oldalablakok gyors pára- és
jégmentesítésére szolgál.
Amikor az AC gomb világít,
akkor a légkondicionálót a
rendszer automata funkciója
vezérli.
Amikor az AC gomb lámpája
nem világít, akkor a légkondicionáló ki van kapcsolva. Az egyéb funkciók
vezérlése még mindig automatikus. Amikor
bekapcsolja a max. páramentesítő funkciót,
(o. 139). oldal, akkor a légkondicionáló automatikusan bekapcsol a levegő szárítása érdekében a maximális beállításon.
04
A kiválasztott beállítás megjelenik a középkonzol
képernyőjén.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 129)
•
•
Tényleges hőmérséklet (o. 129)
•
Elektronikus klímavezérlés - ECC* (o. 134)
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás ETC (o. 135)
Elektromos fűtés*
Max. páramentesítés
A páramentesítő gombjának
lámpája világít, amikor a
funkció aktív.
Nyomja meg többször egymást követően a gombot a
funkció aktiválásához.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
139
04 Klímavezérlés
||
Szélvédőfűtés nélküli autók esetén:
•
A levegő az ablakokhoz áramlik - a (2)
szimbólum világít a képernyőn.
•
A funkció kikapcsolása - nem világít szimbólum.
Szélvédőfűtéssel rendelkező autók esetén:
04
•
A
indítása - az (1) szimbólum világít a képernyőn.
•
A szélvédőfűtés2 indítása és levegőáramlás az ablakokhoz - az (1) és (2) szimbólumok világítanak a képernyőn.
•
A funkció kikapcsolása - nem világít szimbólum.
szélvédőfűtés2
MEGJEGYZÉS
Az elektromos szélvédőfűtés nem használható az motor automatikusan leállított, (o.
290). oldal állapotában.
Az utastér maximális páramentesítése érdekében az alábbiak történnek, amikor a funkció
aktív:
•
a légkondicionáló automatikusan bekapcsol
•
a visszakeringetés és a levegőminőség
rendszer automatikusan kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
A szélvédőfűtés és az infravörös ablak, (o.
18). oldal, befolyásolhatja a jeladók vagy
egyéb kommunikációs eszközök működését.
MEGJEGYZÉS
A szélvédő egyes oldalainak háromszögű
területe nem elektromosan fűtött, itt a jégmentesítés hosszabb ideig tarthat.
2
140
Az iránytű kikapcsol a szélvédőfűtés bekapcsolásakor.
A zajszint növekszik a ventilátor max.
sebességen működésével.
Amikor kikapcsolja a páramentesítőt, akkor a
klímavezérlő visszatér az előző beállításokhoz.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 129)
Levegőelosztás - visszakeringtetés
Válassza ki a visszakeringtetést, hogy kizárja a
rossz levegőt, kipufogógázokat stb. az utastérből, a visszakeringtetés nem engedi be a
külső levegőt az autóba, amikor a funkció be
van kapcsolva.
Amikor a visszakeringtetés
aktív, akkor a gomb narancssárga lámpája világít.
FONTOS
Ha a levegő túl hosszan kering az autóban,
akkor fennáll a párásodás kockázata az
ablakok belsején.
Időzítő
Ha aktív az időzítő funkció, akkor a rendszer a
a külső hőmérséklettől függő időre kilép a
manuálisan bekapcsolt visszakeringtetés
módból. Ez csökkenti a jegesedés, a párásodás és a levegő elhasználódásának kockázatát. A funkció a MY CAR menürendszer, (o.
106). oldal Beállítások Klímabeállítások
Időzítő belső keringtető módhoz menüpontjában kapcsolható be és ki.
04 Klímavezérlés
MEGJEGYZÉS
Amikor a max. páramentesítés van kiválasztva, akkor a visszakeringetés mindig
kikapcsol.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 129)
•
•
Levegőelosztás az utastérben (o. 132)
Levegőelosztás - táblázat (o. 142)
04
141
04 Klímavezérlés
Levegőelosztás - táblázat
Három gomb áll rendelkezésre a levegő elosztásának, lásd (o. 132). oldal, beállításához.
04
142
Levegőelosztás
Használja
Nagy mennyiségű meleg levegő áramlik az ablakokhoz.
a jég és a párásodás gyors eltávolítására.
Levegő a szélvédőhöz, a páramentesítő szellőzőn keresztül és
az oldalablakokhoz. Bizonyos mennyiségű levegő jön a szellőzőkből.
a párásodás és jegesedés megakadályozására hideg és
párás időben (nem túl alacsony ventilátor-fordulatszámon
ennek lehetővé tételéhez).
Levegőáram az ablakokhoz és a műszerfal szellőzőiből.
jó komfortérzet biztosításához meleg, száraz időben.
Levegőáram a fej és mellkas magasságában a műszerfal szellőzőiből.
hatékony hűtés biztosításához meleg időben.
04 Klímavezérlés
Levegőelosztás
Használja
Levegő a padlóhoz és az ablakokhoz. Bizonyos mennyiségű
levegő áramlik a műszerfal szellőzőiből.
kényelmes körülmények biztosításához és a jó páramentesítéshez hideg vagy párás időben.
Levegő a padlóhoz és a műszerfal szellőzőiből.
napos időben, hideg külső hőmérséklet mellett.
04
Levegő a padlóhoz. Bizonyos mennyiségű levegő áramlik a
műszerfal szellőzőiből és az ablakokhoz.
a meleg vagy hideg padlóhoz irányításához.
Levegőáram az ablakokhoz, a műszerfal szellőzőiből és a padlóhoz.
hidegebb levegő biztosításához a padló mentén vagy melegebb levegő biztosításához feljebb, hideg időben vagy
meleg, száraz időben.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(o. 129)
•
Levegőelosztás - visszakeringtetés (o.
140)
143
04 Klímavezérlés
Motor- és utastérfűtés*
Üzemanyagtöltés
Az előkészítés az elindulás előtt előkészíti az
autó fűtését a motorhoz és az utastérhez,
hogy csökkentse a kopást és az út során felhasznált energiát. Az autó felmelegítési is
meghosszabbítja a hajtási távolságot.
automatikusan kikapcsol, és egy üzenet jelenik meg a kijelzőn. Nyugtázza az üzenetet az
irányjelző bajuszkapcsoló, (o. 103). oldal OK
gombjának egyszeri megnyomásával.
FONTOS
A fűtés ismételt használata rövid utak
megtétele közben az indítóakkumulátor
lemerüléséhez vezethetne, ez azt okozhatja, hogy a fűtés leáll vagy nem kapcsol
be. A legrosszabb esetben, nem lehetséges a motor beindítása.
A fűtés közvetlenül, (o. 145). oldal vagy időzítővel, (o. 145). oldal kapcsolható be.
04
A fűtés nem tud bekapcsolni, ha a külső
hőmérséklet meghaladja a 15 °C értéket.
–5 °C vagy ennél alacsonyabb hőmérsékleten
a fűtés maximális működési ideje 50 perc.
FIGYELEM
Ne használja zárt térben az üzemanyaggal
működő fűtést. Kipufogógázok keletkeznek.
MEGJEGYZÉS
Amikor működik az üzemanyaggal működő
kiegészítő fűtés, akkor kipufogógázok
távozhatnak az autó alól, ami teljesen normális.
FIGYELEM
A kiömlő üzemanyag meggyulladhat. Kapcsolja ki az üzemanyaggal működtetett
kiegészítő fűtést az üzemanyagtöltés megkezdése előtt.
Kapcsolódó információk
Ellenőrizze a kombinált műszerfalon, hogy
ki van-e kapcsolva a fűtés. Ha működik,
akkor látható a fűtés szimbóluma.
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek (o. 146)
•
Kiegészítő fűtés* (o. 147)
Parkolás emelkedőn
Ha az autóval meredek lejtőn parkol, akkor az
autó elejének lefelé kell néznie, hogy biztosítsa az üzemanyaggal működő fűtés üzemanyag-ellátását.
Akkumulátor és üzemanyag
Ha az akkumulátor töltöttsége elégtelen vagy
az üzemanyagszint túl alacsony, akkor a fűtés
144
Az autót az állófűtés használatával megegyező ideig vezetni kell az akkumulátor
elégséges töltéséhez, hogy visszanyerje a
fűtés által felhasznált energiát, ha azt rendszeresen használja. A fűtést alkalmanként
legfeljebb 50 percig szabad használni.
Figyelmeztető címke az üzemanyagtöltő fedélen.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
04 Klímavezérlés
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* közvetlen indítás/azonnali leállítás
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* időzítő
A motorblokkfűtés és utastérfűtés, (o. 144).
oldal közvetlen bekapcsolása esetén az 50
percig működik.
A motorblokk és utastérfűtés, (o. 144). oldal,
időzítője az autó órájához van kapcsolva.
Az utastér fűtése azonnal megkezdődik, amikor a motorhűtő-folyadék eléri a megfelelő
hőmérsékletet.
MEGJEGYZÉS
Az autó beindítható és vezethető, miközben működik a fűtés.
1. Nyomja meg az OK gombot a menübe
lépéshez.
Az időzítő használatával két különböző idő
állítható be. Itt, az idő arra az időre vonatkozik, amikor az autó fel van fűtve és készen áll.
Az autó elektronikus rendszere a külső
hőmérséklet alapján számítja ki, hogy mikor
kell bekapcsolnia a fűtésnek.
MEGJEGYZÉS
Az autó órájának visszaállításával minden
időzítőprogramozás törlődik.
Beállítás
3. Görgessen előre a következő menüben a
Közvetlen indításÁllj ponthoz a fűtés
aktiválásához/inaktiválásához, és válaszsza ki azt az OK gombbal.
2. Görgessen a forgókapcsolóval, (o. 103).
oldal a Fűtés menüponthoz és válassza
ki az OK gomb használatával.
Kapcsolódó információk
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő
(o. 145)
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek (o. 146)
3
7. Válassza ki a kívánt percet a forgókapcsolóval.
8. Nyomja meg az OK3 gombot a beállítás
jóváhagyásához.
9. Menjen vissza a menüszerkezetbe a
RESET gomb használatával.
10. Állítson be egy másik időt (folytassa a 2.
lépéstől) vagy lépjen ki a menüből a
RESET gombbal.
04
Indítás
1. Nyomja meg az OK gombot a menübe
lépéshez.
2. Görgessen a forgókapcsolóval a Fűtés
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
4. Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
6. Nyomja meg röviden az OK gombot,
hogy a percek beállításának lehetőségéhez lépjen.
1. Nyomja meg az OK gombot a menübe
lépéshez.
3. Válassza ki a két időzítő egyikét a forgókapcsoló használatával és erősítse meg
az OK gombbal.
2. Görgessen a forgókapcsolóval a Fűtés
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
3. Válassza ki a két időzítő egyikét a forgókapcsoló használatával és aktiválja a OK
gombbal.
4. Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
4. Nyomja meg röviden az OK gombot,
hogy az órák beállításának lehetőségéhez
lépjen.
5. Válassza ki a kívánt órát a forgókapcsolóval.
Nyomja meg újra az OK gombot az időzítő bekapcsolásához.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
145
04 Klímavezérlés
||
Kikapcsolás
Az időzítővel indítható fűtés a beállított idő
eltelte előtt manuálisan kikapcsolható. Járjon
el az alábbiak szerint:
1. Nyomja meg az OK gombot a menübe
lépéshez.
04
2. Görgessen a forgókapcsolóval a Fűtés
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
> Ha az időzítő be van állítva, de nem
aktiválódott, akkor az óra szimbólum
látható a beállított idővel.
3. Válassza ki a két időzítő egyikét a forgókapcsoló használatával és erősítse meg
az OK gombbal.
4. Kapcsolja ki az időzítőt az alábbiak szerint:
•
az OK gomb hosszú megnyomása
vagy
•
az OK gomb rövid megnyomása a
menüben maradáshoz. Ezután válaszsza az időzítő leállítását és erősítse
meg az OK gombbal.
5. Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* üzenetek
A motorblokk és utastérfűtésre, (o. 144). oldal,
vonatkozó szimbólumok és üzenetek attól függően eltérőek, hogy a kombinált műszerfal
analóg, (o. 60). oldal vagy digitális, (o. 61).
oldal.
Az aktív időzítő szimbóluma az analóg kombinált műszerfalon.
Az aktív időzítő szimbóluma a digitális kombinált műszerfalon.
A táblázat a megjelenő szimbólumokat és
szövegeket mutatja.
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek (o. 146)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Leírás
A fűtés be van kapcsolva és működik.
A fűtés időzítője a
távvezérlős kulcs
gyújtáskapcsolóból
történő eltávolítását
és az autó elhagyását követően
bekapcsolt - egy
időben történik a
motor és az utastér
fűtése.
Amikor az időzítők egyike be van kapcsolva,
akkor az aktív időzítő szimbóluma világít az
információs kijelzőn és a beállított idő látható
a szimbólum mellett.
Kapcsolódó információk
146
Kijelző
Amikor a fűtés aktív, akkor a fűtés
szimbólum világít az információs
kijelzőn.
Az időzítővel indított fűtés közvetlenül, (o.
145). oldal, kikapcsolható.
•
Szimbólum
Üzemanyaggal
működő
fűtés
leállt
Akkutakarékos
mód
A fűtést leállította
az autó elektronikája a motor beindításának megkönnyítése érdekében.
04 Klímavezérlés
Szimbólum
Kijelző
Leírás
Üzemanyaggal
működő
fűtés
leállt
alacsony
üzemanyagszint
A fűtés beállítása a
túl alacsony üzemanyagszint miatt
nem lehetséges ez azért van, hogy
segítse a motor
beindítását és
körülbelül 50 km
megtételét.
Üzemanyaggal
működő
fűtés
Szerviz
szükséges
A fűtés nem működik. Menjen
műhelybe a javításhoz. A Volvo azt
javasolja, hogy forduljon hivatalos
Volvo szervizhez.
Kiegészítő fűtés*
területeken4
Hideg klímájú
a dízelmotorral
értékesített autókban kiegészítő fűtés lehet
szükséges a motor megfelelő üzemi hőmérsékletének eléréséhez és az utastér elégséges
fűtésének biztosításához.
Ilyen esetekben, az autó az alábbiakkal lehet
felszerelve
•
elektromos kiegészítő fűtés, (o. 148).
oldal vagy
•
üzemanyaggal működő kiegészítő fűtés,
(o. 147). oldal5.
Kapcsolódó információk
•
Motor- és utastérfűtés* (o. 144)
A megjelenő szöveg egy idő után vagy az
irányjelző bajuszkapcsoló, (o. 103). oldal OK
gombjának megnyomására eltűnik.
Kapcsolódó információk
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - közvetlen indítás/azonnali leállítás (o. 145)
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő
(o. 145)
4
5
Üzemanyaggal működő kiegészítő
fűtés*
Az autó elektromos, (o. 148). oldal, vagy
üzemanyaggal működő kiegészítő fűtéssel, (o.
147). oldal, van felszerelve.
A fűtés automatikusan kapcsol be, ha extra
melegre van szükség, amikor jár a motor.
A fűtés a megfelelő hőmérséklet elérésekor
vagy a motor leállításakor automatikusan
kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
04
Amikor működik a kiegészítő fűtés, akkor
kipufogógázok távozhatnak az autó alól,
ami teljesen normális.
Automatikus üzemmód vagy
kikapcsolás
A kiegészítő fűtés automatikus indítási művelete szükség esetén kikapcsolható.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy rövid távolságokon kapcsolja ki az üzemanyaggal
működő kiegészítő fűtést.
1. A motor beindítása előtt: Válassza az I
kulcshelyzetet, (o. 72). oldal.
Az érintett földrajzi területekkel kapcsolatban a hivatalos Volvo kereskedők tudnak felvilágosítással szolgálni.
Az állófűtéssel, (o. 144). oldal felszerelt autók esetében.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
147
04 Klímavezérlés
||
2. Nyomja meg az OK gombot a menübe
lépéshez.
3. Görgessen a forgókapcsolóval a
Kiegészítő fűtés6 vagy Beállítások7
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
4. Válassza ki a BE vagy KI lehetőséget a
forgókapcsoló használatával és erősítse
meg az OK gombbal.
5. Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
MEGJEGYZÉS
04
Elektromos kiegészítő fűtés*
Az autó üzemanyaggal működő, (o. 147).
oldal, vagy elektromos kiegészítő fűtéssel, (o.
147). oldal, van felszerelve.
A fűtés nem szabályozható manuálisan,
hanem automatikusan kapcsol be, miután a
motort 9 °C alatti külső hőmérsékleten beindították és kapcsol ki, miután az utastér elérte a
beállított hőmérsékletet.
Kapcsolódó információk
•
Motor- és utastérfűtés* (o. 144)
A menüpontok csak a kulcs I állásában láthatók - ezért minden beállítást a motor
beindítása előtt kell végrehajtani.
Kapcsolódó információk
•
6
7
148
Motor- és utastérfűtés* (o. 144)
Analóg kombinált műszerfal.
Digitális kombinált műszerfal.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
RAKODÁS ΔS TÁROLÁS
05 Rakodás és tárolás
Tárolóhelyek
Az utastér tárolóhelyeinek áttekintése.
05
150
05 Rakodás és tárolás
Tárolóhely1 az ajtópanelben
Tárolórekesz, vezető oldal (o. 152)
Jegycsíptető
Tárolórekesz
Kesztyűtartó (o. 153)
Tárolórekesz, pohártartó (o. 152)
Kabáttartó (o. 152)
Pohártartó* a hátsó ülésben
Tárolózseb2
Tárolórekesz, hátsó ülés
05
FIGYELEM
Tartsa a nem rögzített tárgyakat, például
mobiltelefonokat, kamerákat, tartozékok
távvezérlőit stb. a kesztyűtartóban vagy
más tároló rekeszekben. Különben sérüléseket okozhatnak az autóban utazóknak
egy hirtelen fékezés vagy ütközés során.
1
2
Jégkaparó-tartóval a vezető oldalon.
Szövetkárpit esetében nem érvényes.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
151
05 Rakodás és tárolás
Tárolórekesz a vezető oldalon
Kabáttartó
Alagútkonzol
Ez a tárolórekesz, (o. 150). oldal a vezető
oldalon található, balra a világításpanel alatt.
A kabátakasztó az utasülés fejtámaszának bal
oldalán található.
Az alagútkonzol az első ülések között helyezkedik el.
FIGYELEM
Ne tartson éles vagy kinyúló tárgyakat a
csomagtérbe.
A kabáttartó csak könnyű ruhák felakasztására szolgál.
Kapcsolódó információk
•
Tárolóhelyek (o. 150)
Tárolórekesz (például CD-lemezekhez) és
USB*/AUX bemenet a kartámasz alatt.
05
Pohártartót tartalmaz a járművezető és az
utas számára. (hamutartós és szivargyújtós (o. 153). oldal felszereltség esetén
szivargyújtó van az első ülés 12 voltos aljzatában (o. 155). oldal és kivehető hamutartó a pohártartóban.)
Kapcsolódó információk
•
•
152
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Tárolóhelyek (o. 150)
Alagútkonzol - kartámasz (o. 153)
05 Rakodás és tárolás
Alagútkonzol - kartámasz
Az alagútkonzol az első ülések között helyezkedik el.
Lecsukott állapotban az alagútkonzol kartámasza* hosszirányban állítható.
Kapcsolódó információk
•
•
Alagútkonzol - 12 voltos aljzatok (o. 155)
Alagútkonzol - szivargyújtó és hamutartó*
(o. 153)
Alagútkonzol - szivargyújtó és
hamutartó*
A kartámasz alatt, a pohártartóban egy kivehető hamutartó található. A szivargyújtó az
első ülés 12 voltos aljzatában, (o. 155). oldal,
helyezkedik el.
Az alagútkonzolban, (o. 152). oldal található
hamutartó egyenesen felemelve vehető ki.
A szivargyújtó a gomb benyomásával kapcsolható be. A gomb kiugrik, amikor a szivargyújtó felforrósodott. Húzza ki a szivargyújtót
és gyújtsa meg a cigarettát a fűtőtekerccsel.
Kesztyűtartó
A kesztyűtartó az utas oldalon található.
Például a használati útmutató és a térképek
tarthatók itt. A fedél belsején tollakhoz alkalmas tartók találhatók. A kesztyűtartó bezárható, (o. 181). oldal* a kulcsszár, (o. 171).
oldal használatával.
Kapcsolódó információk
•
•
Tárolóhelyek (o. 150)
Kesztyűtartó - hűtés (o. 154)
Kapcsolódó információk
•
Tárolóhelyek (o. 150)
05
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
153
05 Rakodás és tárolás
Kesztyűtartó - hűtés
A kesztyűtartó, (o. 153). oldal
nálható.
hűtésre3
is hasz-
Kivehető szőnyegek*
Piperetükör
A kivehető szőnyegek összegyűjtik például a
szennyeződéseket és a sarat. A Volvo speciálisan gyártott kivehető szőnyegeket kínál.
A piperetükör a napellenző hátulján található.
FIGYELEM
Mielőtt elindulna, ellenőrizze, hogy a
vezető oldali kivehető szőnyeg megfelelően rögzítve van-e csapokba, hogy elkerülje a pedálok mellé vagy alá akadását.
Kapcsolódó információk
•
A belső tisztítása (o. 382)
Piperetükör világítással.
05
Indítsa el a hűtést a kezelőszerv befelé, az
utastér felé mozdításával a véghelyzetig.
A lámpa a fedél felemelésekor automatikusan
bekapcsol.
Állítsa le a hűtést a kezelőszerv előre
mozdításával a véghelyzetig.
•
A hűtés akkor aktív, amikor a klímavezérlő
rendszer aktív, (azaz a II kulcshelyzetben, (o.
72). oldal) vagy amikor jár a motor.
3
154
Csak ECC klímavezérlővel felszerelt autók esetében.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
Izzócsere - piperetükör-világítás (o. 361)
05 Rakodás és tárolás
Alagútkonzol - 12 voltos aljzatok
Az elektromos aljzatok (12 V) az alagútkonzol
tárolórekeszében és a pohártartó4 mögött
helyezkednek el.
Kapcsolódó információk
MEGJEGYZÉS
Azokat az opcionális felszereléseket és tartozékokat - például kijelzőket, zenelejátszókat és mobiltelefonokat - amelyek az
utastér valamelyik 12 voltos elektromos
aljzatába vannak csatlakoztatva, akkor is
bekapcsolhatja a klímavezérlő rendszer, ha
a távvezérlős kulcs el van távolítva vagy az
autó be van zárva, például, amikor a
motorblokk és az utastérfűtés* előre beállított idővel van bekapcsolva.
•
Alagútkonzol - szivargyújtó és hamutartó*
(o. 153)
•
12 voltos aljzat - csomagtér (o. 159)
Ezért távolítsa el az opcionális felszerelések vagy tartozékok csatlakozóit az elektromos aljzatokból, amikor nem használja
azokat, mert ilyen esetekben az akkumulátor lemerülhet!
12 voltos aljzat az alagútkonzolban, első ülés.
Az elektromos aljzatok különböző 12 voltos
tartozékokhoz használhatók, például kijelző
képernyőkhöz, zenelejátszókhoz és mobiltelefonokhoz. Ahhoz, hogy az aljzatok áramot
biztosítsanak, a távvezérlős kulcsnak legalább az I kulcshelyzetben (o. 72)> kell lennie.
FIGYELEM
Mindig hagyja a dugót az aljzatban, ha az
aljzat nincs használatban.
4
FONTOS
05
Az egyes aljzatok max. teljesítmény-leadása 10 A (120 W).
MEGJEGYZÉS
Az ideiglenes defektjavításra, (o. 337).
oldal szolgáló kompresszort a Volvo tesztelte és jóváhagyta. A Volvo által ajánlott
ideiglenes defektjavító készlet (TMK) használatával kapcsolatban, lásd .
Ha van hamutartó és szivargyújtó, akkor hiányzik a pohártartó és a mellette lévő 12 voltos aljzat.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
155
05 Rakodás és tárolás
Rakodás
A hasznos teher az autó menetkész tömegétől
függ.
A hasznos teher az autó menetkész tömegétől függ. Az utasok és az összes tartozék teljes tömege ennek megfelelő mértékben csökkenti az autó hasznos terhelhetőségét. A
tömegekkel kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Tömegek (o. 459).
A csomagtérajtót kinyitották a világításpanel gombjával vagy a távvezérlős kulccsal, lásd Zárás/nyitás csomagtérajtó (o. 182).
FIGYELEM
Az autó vezethetőségi tulajdonságai a
teher tömegétől és elhelyezésétől függően
megváltozhatnak.
05
Rakodáskor ügyeljen az alábbiakra
•
Helyezze a csomagokat szorosan a hátsó
ülés támlájához.
Ne feledje, hogy tárgyaknak nem szabad akadályozniuk az első ülések WHIPS rendszerének működését, ha a hátsó ülések valamelyike le van hajtva, lásd WHIPS - üléshelyzet
(o. 36).
•
•
156
Helyezze el központosan a csomagokat.
A nehéz tárgyakat a lehető legalacsonyabban kell elhelyezni. Kerülje a nehéz csomagok lehajtott háttámlákra helyezését.
•
Takarja le valami puha anyaggal az éles
széleket, hogy elkerülje a kárpitok sérülését.
•
Rögzítse az összes csomagot a csomagrögzítő szemekhez szíjakkal vagy hevederekkel.
FIGYELEM
Egy nem rögzített 20 kg tömegű tárgy egy
50 km/h sebességű ütközésben egy 1000
kg tömegű tárgynak megfelelő ütközési
energiát hordoz.
FIGYELEM
A tetőkárpitba épített függönylégzsák által
nyújtott védelmet a magas rakományok
csökkenthetik vagy megakadályozhatják.
•
Soha ne helyezzen rakományt a háttámlánál magasabban.
FIGYELEM
Mindig rögzítse a rakományt. Mindig rögzítse a rakományt. Különben erős fékezéskor a rakomány elcsúszhat és személyi
sérülést okozhat az autó utasainak.
Takarja le valamilyen puha anyaggal az
éleket és az éles sarkokat.
Állítsa le a motort és húzza be a rögzítőféket, amikor hosszú tárgyakat pakol be/ki.
Különben véletlenül meglökheti a sebességváltó kart vagy választókart a rakománnyal - és az autó elindulhat.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Csomagrögzítő szemek (o. 158)
Csomagháló (o. 160)
Rakodás - hosszú tárgyak (o. 157)
Tetőcsomagtartó (o. 157)
05 Rakodás és tárolás
Rakodás - hosszú tárgyak
Tetőcsomagtartó
A csomagtér rakodásának egyszerűsítése
érdekében, a hátsó ülés háttámlája lehajtható.
Az utasülés háttámlája, különösen hosszú tárgyak elhelyezéséhez szintén lehajtható.
A tetőn szállított csomagokhoz a Volvo által
kifejlesztett tetőcsomagtartók használatát
javasoljuk. Ez azért van, hogy elkerülje az autó
károsodását, és a lehető legnagyobb biztonságot érje el az utazás során.
Az utasülés lehajtása
Lásd (o. 74).
A hátsó üléstámla lehajtása
•
A tetőcsomagtartókat mindig az alumínium sínre kell rögzíteni.
Kapcsolódó információk
•
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tetőcsomagtartók és a csomagok megfelelően rögzítve vannak-e. Rögzítse a csomagokat biztonságosan rögzítőhevederekkel.
•
Ossza el egyenletesen a csomagokat a
tetőcsomagtartón. Helyezze alulra a
nehezebb csomagokat.
•
A csomag méretének növekedésével a
menetszélnek kitett felület és ezáltal a
fogyasztás is növekszik.
•
Vezessen finoman. Kerülje a hirtelen gyorsításokat, az erős fékezéseket és az éles
kanyarvételeket.
Rakodás (o. 156)
•
Rakodás (o. 156)
Gondosan kövesse a tetőcsomagtartókhoz
mellékelt használati útmutatót.
Lásd (o. 77).
•
Kapcsolódó információk
05
FIGYELEM
A tetőn elhelyezett rakomány megváltoztatja az autó tömegközéppontját és vezetési jellemzőit. A tető megengedett maximális terhelésével kapcsolatban, beleértve
a tetőcsomagtartókat és tetődobozokat,
lásd Tömegek (o. 459).
157
05 Rakodás és tárolás
Csomagrögzítő szemek
Rakodás - táskatartó
Rakodás - kihajtható táskatartó*
A kihajtható csomagrögzítő fülek a hevederek
rögzítésére használhatók a csomagok rögzítéséhez a csomagtérben.
A táskatartó a helyükön tartja a táskákat és
magakadályozza a feldőlésüket és a tartalmuk
kiborulását a csomagtérben. A tartó maximum
3 kg súllyal terhelhető.
Egy felhajtható táskatartó a helyükön tartja a
táskákat és magakadályozza a feldőlésüket és
a tartalmuk kiborulását a csomagtérben,
amely hérom helyzetbe hajtható fel.
Táskatartó
Kihajtható táskatartó
Kapcsolódó információk
Két használati és egy szervizhelyzetbe állítható, amikor teljesen ki van hajtva. Két padlókombinációs változat létezik, egy beállítható
helyzetekkel a padló alatti mélyedésben és
egy műanyag síneken beállítható helyzetekkel. Az alábbiakban a padló alatti mélyedésben mutatja a beállítási helyzetet.
05
FIGYELEM
A kemény, éles és/vagy nehéz, kiálló tárgyak erős fékezéskor sérülést okozhatnak.
Mindig rögzítse a nagy és nehéz tárgyakat
biztonsági övvel vagy csomagrögzítő
hevederekkel.
•
•
Rakodás (o. 156)
Rakodás - kihajtható táskatartó* (o. 158)
Kapcsolódó információk
•
158
Rakodás (o. 156)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A középső tartó terhelése maximum 3 kg, a
külső tartóé pedig maximum 10 kg lehet.
05 Rakodás és tárolás
Emelés
12 voltos aljzat - csomagtér
MEGJEGYZÉS
Az elektromos aljzat különböző 12 voltos tartozékokhoz használható, például kijelző képernyőkhöz, zenelejátszókhoz és mobiltelefonokhoz.
Ne feledje, hogy az elektromos aljzat használata a motor leállított állapotában az
autó akkumulátorának lemerülését okozhatja.
MEGJEGYZÉS
Az ideiglenes defektjavításra szolgáló
kompresszort a Volvo tesztelte és jóváhagyta. A Volvo által ajánlott ideiglenes
defektjavító készlet TMK) használatával
kapcsolatos tájékoztatásért, lásd Szükséghelyzeti defektjavítás* (o. 337).
Emelje fel a fogantyút* a felső padlón és
hajtsa fel a padlót.
Kapcsolódó információk
•
Mozdítsa előre a padlót a megfelelő helyzetbe és helyezze azt a beállító horonyba.
3. Szervizhelyzetben a padló teljesen előre
van hajtva a hátsó üléstámla felé és a
műanyag támaszba van helyezve
középen.
Kapcsolódó információk
•
•
Rakodás (o. 156)
Rakodás - táskatartó (o. 158)
Alagútkonzol - 12 voltos aljzatok (o. 155)
05
Hajtsa le a fedelet, hogy hozzáférjen az elektromos aljzathoz.
•
Az aljzat akkor is szolgáltat feszültséget,
amikor a távvezérlős kulcs nincs a gyújtáskapcsolóban.
FONTOS
A maximális teljesítmény-leadás 10 A (120
W).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
159
05 Rakodás és tárolás
Csomagháló
A csomagháló megakadályozza, hogy a csomagok előre repüljenek az utastérben egy hirtelen fékezés során.
Felszerelés
MEGJEGYZÉS
A csomaghálót legkönnyebben a hátsó
ajtókon keresztül lehet behelyezni.
FIGYELEM
Szükséges meggyőződni arról, hogy a
csomagháló felső biztosító pontjai megfelelően vannak-e elhelyezve és a feszítő
hevederek megfelelően biztosítva vannake. Sérült hálókat nem szabad használni.
05
A csomagháló négy rögzítő ponthoz van rögzítve.
Biztonsági okokból, a biztonsági hálót mindig
megfelelően rögzíteni és biztosítani kell. A
háló erős műanyag szövetből készült és az
első ülések háttámlája mögött van rögzítve.
FIGYELEM
A csomagtérben jól rögzíteni kell a csomagokat és megfelelően elhelyezett csomaghálót kell használni.
160
1. Hajtsa ki a csomaghálót és ellenőrizze,
hogy az osztott felső rúd kinyújtott helyzetben van-e rögzítve.
2. Akassza a rúd egyik végét az első vagy
hátsó tetőrögzítőbe a rögzítő heveder
reteszeit maga felé fordítva.
3. Akassza a rúd másik végét a tetőrögzítőbe az ellentétes oldalon - a teleszkópos
rugóterhelésű rögzítőkampók segítik a
beállítást. Ügyeljen arra, hogy előre
nyomja a rúd rögzítőkampóit az egyes
tetőrögzítők első véghelyzetébe.
05 Rakodás és tárolás
4. Akassza a csomagháló rögzítőpontjait a
fülekbe az ülés csúszósínjeinek hátulján ez könnyebb, ha a háttámlák egyenesen
állnak és az üléseket kicsit előre tolja.
Ügyeljen arra, hogy ne nyomja erősen az
ülést/háttámlát a hálónak, amikor újra
visszamozdítja az ülést/háttmlát - csak
addig állítsa az ülést/háttámlát, amíg az
hozzá nem ér a hálóhoz.
FONTOS
Ha az ülést/háttámlát erősen a csomaghálónak nyomják, akkor a háló és/vagy annak
tetőrögzítői károsodhatnak.
5. Feszítse meg a csomaghálót a rögzítő
hevederekkel.
Eltávolítás és tárolás
Oldja ki a háló feszességét a rögzítőheveder zárgombjának megnyomásával, és
húzza ki a heveder egy részét.
Nyomja be a reteszt és válassza le mindkét rögzítőheveder kampóját.
Kapcsolódó információk
•
•
Rakodás (o. 156)
Csomagrögzítő szemek (o. 158)
Akassza ki a rudat a tető rögzítőpontjáról,
visszahúzva a rudat a tető rögzítőpontjának hátsó véghelyzetébe. Nyomja a rudat
valamilyen irányba úgy, hogy a kampó a
rúdba akadjon, ami ugyanakkor kioldja a
kampót a másik oldalon.
Végül, távolítsa el a többi tetőrögzítő
kampót a tetőrögzítőből.
4. Törje meg középen a rudat, hajtsa össze
és csavarja fel a hálót.
Helyezze a hálót a tároló zsákba.
05
Az összehajtott csomaghálót a zsákjában kell
tárolni a csomagtérben.
A csomagháló könnyen eltávolítható és összehajtható.
161
05 Rakodás és tárolás
Csomagpolc
A csomagpolc eltávolítható a nagyobb rakodótér érdekében.
A csomagpolc eltávolítása
05
Akassza ki a csomagpolc emelőszemeit
mindkét oldalon.
Akassza ki a csomagpolc első szélét, és
távolítsa el azt.
Kapcsolódó információk
•
•
162
Rakodás (o. 156)
Rakodás - hosszú tárgyak (o. 157)
ZÁRAK ΔS RIASZTÓ
06 Zárak és riasztó
Távvezérlős kulcs kulcsszárral
FIGYELEM
A távvezérlős kulcs az autó beindítására és
zárására valamint nyitására szolgál. Egy fémből készült kivehető kulcsszárat, (o. 170).
oldal tartalmaz. A látható rész kétféle változatban létezik, így meg lehet különböztetni a távvezérlős kulcsokat.
Az autóhoz két távvezérlős kulcs tartozik normál vagy kulcs nélküli funkcióval, (o. 173).
oldal. Ezek az autó beindításához/leállításához és zárásához/nyitásához használhatók.
További távvezérlős kulcsok rendelhetők legfeljebb 6 és programozhatók ugyanahhoz
az autóhoz.
Változatok
A távvezérlős kulcsnak négyféle változata
létezik:
06
•
•
Távvezérlős kulcs, normál1
Távvezérlős kulcs Keyless start1 funkcióval
•
Távvezérlős kulcs Keyless drive1 funkcióval
•
PCC Keyless drive funkcióval 2
A PCC és a keyless funkcióval rendelkező
távvezérlős kulcs több funkcióval rendelkezik,
mint a normál távvezérlős kulcs.
1
2
164
5-gombos kulcs
6-gombos kulcs
Ha gyermekek utaznak az autóban:
Ne feledje kikapcsolni az elektromos ablakok tápellátását a távvezérlős kulcs eltávolításával, ha a járművezető elhagyja az
autót.
Kapcsolódó információk
•
Távvezérlős kulcs - funkció (o. 167)
Távvezérlős kulcs/PCC - elvesztés
Ha elveszti a távvezérlős kulcsot, (o. 164).
oldal, akkor egy szervizben újat rendelhet hivatalos Volvo műhelyt ajánlunk.
A megmaradt kulcsokat el kell vinnie a Volvo
műhelybe. A hiányzó távvezérlős kulcs kódját
törlik a rendszerből a lopás megakadályozása
érdekében. Az autóhoz regisztrált kulcsok
száma ellenőrizhető a MY CAR, (o. 106). oldal
menürendszerben a Információ Kulcsok
száma menüpontban.
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs - funkció (o. 167)
Távvezérlős kulcs - hatótávolság (o. 168)
06 Zárak és riasztó
Távvezérlős kulcs/PCC kulcsmemória*
A távvezérlős kulcs/PCC, (o. 164). oldal kulcsmemóriája lehetővé teszi, hogy az autó bizonyos beállításai egyedileg különböző személyekhez szabhatók legyenek.
A kulcs memória funkciója elektromosan állítható vezetőüléssel és elektromos visszapillantó és külső tükrökkel együtt áll rendelkezésre. A külső tükrök, a vezetőülés és a kormányzási erő beállításai menthetők a kulcs
memóriájában.
Kulcsmemória - külső tükrök,
vezetőülés és kormányzási erő
A beállítások automatikusan kapcsolódnak az
egyes távvezérlős kulcsokhoz, lásd Kulcsmemória a távvezérlős kulcsban (o. 76) és
Sebességfüggő kormányszervo (o. 273).
Amikor bezárja az autót a távvezérlős kulcscsal, akkor a kombinált műszerfal témabeállítása a kulcsra menthető, lásd Digitális kombinált műszerfal - áttekintés (o. 61) és MY CAR
- autó-beállítások (o. 110).
A funkció a MY CAR menürendszer
Beállítások Járműbeállítások
Gyújtáskulcs-memória menüpontjában kapcsolható be/ki.
A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd
MY CAR (o. 106).
Zárás/nyitás jelzése - beállítás
Amikor az autót a távvezérlős kulcs, (o. 164).
oldal használatával zárja vagy nyitja, akkor az
irányjelzők erősítik meg, hogy a zárás/nyitás
megfelelően végrehajtásra került.
•
Zárás - egy felvillanás és a külső tükrök
behajlása3.
•
Nyitás - két felvillanás és a külső tükrök
kihajlása3.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen a távvezérlős kulcs autóba zárásának kockázatára.
Záráskor csak akkor történik jelzés, ha az
összes zár be van zárva és az összes ajtó be
van csukva. A jelzés az összes ajtó bezárásakor történik.
A funkció kiválasztása
Az autó menürendszerében különböző lehetőségek állíthatók be a zárás/nyitás jelzésére,
lásd MY CAR (o. 106).
Keresse meg a MY CAR menürendszerben a
Beállítások Járműbeállítások
Világítás-beállítások menüpontot, majd
válassza ki az Az ajtólezárás fényjelzése
és/vagy Fényjelzés ajtókioldáshoz lehetőséget.
06
Kapcsolódó információk
•
•
•
Keyless* (o. 173)
Zárvisszajelző (o. 166)
Riasztó visszajelző (o. 187)
A Keyless funkcióval rendelkező távvezérlős
kulcsok esetén, lásd Keyless* (o. 173).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
165
06 Zárak és riasztó
Zárvisszajelző
A szélvédő melletti villogó LED jelzi, hogy az
autó be van zárva.
Távvezérlős kulcs/PCC - elektronikus
indításgátló
Az elektronikus indításgátló egy lopásvédelmi
rendszer, amely megakadályozza, hogy illetéktelen személyek beindíthassák, (o. 279). oldal
az autót.
Az egyes távvezérlős kulcsok/PCC-k, (o.
164). oldal egyedi kóddal rendelkeznek. Az
autó csak a helyes kóddal rendelkező távvezérlős kulccsal indítható be.
A kombinált műszerfal információs kijelzőjén
megjelenő alábbi hibaüzenetek az elektronikus indításgátlóval kapcsolatosak:
Üzenet
Leírás
Helyezze be
az autókulcsot
A távvezérlős kulcs olvasásának hibája az indítás
során - Vegye ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból, nyomja be újra, és
próbálja újra az indítást.
Autókulcs
nem található
A távvezérlős kulcs olvasásának hibája az indítás
során - Próbálja újra az
indítást.
(Csak Keyless
felszereltségű
autók esetében.)
Ugyanaz a LED mint a riasztó visszajelzője, (o.
187). oldal.
MEGJEGYZÉS
A riasztóval nem felszerelt autók is rendelkeznek ezzel a visszajelzővel.
06
Indításgátló
Próbálja meg
újra az indítást
Kapcsolódó információk
•
Zárás/nyitás jelzése - beállítás (o. 165)
Ha a hiba továbbra is
fennáll: Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba, és próbálja újra az indítást.
Hiba az indításgátló
rendszerben az indítás
közben. Ha a hiba
továbbra is fennáll:
Vegye fel a kapcsolatot
egy szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo
műhellyel.
Kapcsolódó információk
3
166
Csak behajtható külső tükrök esetén.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
Távvezérelt indításgátló nyomkövető
rendszerrel (o. 167)
•
Keyless* (o. 173)
06 Zárak és riasztó
Távvezérelt indításgátló nyomkövető
rendszerrel
A távvezérelt indításgátló és nyomkövető
rendszer lehetővé teszi az autó követését és
helyzetének maghatározását, valamint az indításgátló távoli bekapcsolását a motor leállításához.
Távvezérlős kulcs - funkció
A távvezérlős kulcs olyan funkciókkal rendelkezik, mint az ajtók zárása és nyitása.
A rendszer aktiválásával kapcsolatos további
tájékoztatásért és segítségért, vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi Volvo kereskedővel.
PCC funkciójú távvezérős kulcs* - Personal Car
Communicator.
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs kulcsszárral (o. 164)
Távvezérlős kulcs/PCC - elektronikus
indításgátló (o. 166)
Információk
5-gombos távvezérlős kulcs
Funkciógombok
Zárás
Zárás - Zárja az ajtókat és a csomagtartót, miközben aktiválja a riasztót, lásd Zárás/
nyitás - kívülről (o. 178).
Nyitás
Megközelítő világítás időtartama
Csomagtérajtó
Pánik funkció
Egy hosszú megnyomással zárhatja egyszerre az összes ablakot (lásd még Teljes
szellőztetés funkció, (o. 181). oldal).
06
FIGYELEM
Ha a távvezérlős kulccsal zárja be az ablakokat, akkor ügyeljen arra, hogy ne csípje
be senki kezét.
Nyitás, (o. 178). oldal - Nyitja az ajtókat
és a csomagtartót, miközben inaktiválja a
riasztót.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
167
06 Zárak és riasztó
||
Egy hosszú megnyomással nyithatja egyszerre az összes ablakot (lásd még Teljes
szellőztetés funkció, (o. 181). oldal).
A funkció az összes ajtó egyszerre nyitásáról
csak a vezetőajtó nyitására változtatható a
gomb egy megnyomására és, a gomb további
megnyomására - 10 másodpercen belül - a
többi ajtó nyitására.
funkció körülbelül 3 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs kulcsszárral (o. 164)
PCC* - egyedi funkciók (o. 169)
Távvezérlős kulcs - hatótávolság
A távvezérlős kulcs, (o. 164). oldal funkciói az
autótól körülbelül 20 méteres tartományon
belül működnek.
Ha az autó nem reagál a gombok megnyomására - akkor menjen közelebb, és próbálja
újra.
A funkció a MY CAR menürendszer
Beállítások Járműbeállítások Zárbeállítások Ajtók nyitása menüpontjában
változtatható meg a Minden ajtó és
Vezetőajtó, majd a többi ajtó lehetőségekkel. A menürendszer leírásával kapcsolatban,
lásd MY CAR (o. 106).
Megközelítő világítás időtartama, (o.
91). oldal - Az autó világításának távoli
bekapcsolására szolgál.
06
Csomagtérajtó, (o. 182). oldal - Csak a
csomagtérajtót nyitja és hatástalanítja a riasztót.
Pánik funkció – A figyelem felkeltésére
szolgál vészhelyzet esetén.
Nyomja meg és tartsa nyomva legalább 3
másodpercig vagy nyomja meg kétszer 3
másodpercen belül az irányjelzők és a kürt
bekapcsolásához.
A funkció ugyannak a gombnak a megnyomásával kapcsolható ki, miután legalább
5 másodpercig aktív volt. Ellenkező esetben a
168
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MEGJEGYZÉS
A távvezérlős kulcs működését zavarhatják
a környező rádióhullámok, épületek, földrajzi feltételek stb. Az autó a kulcsszárral
ilyenkor is zárható/nyitható, lásd Kivehető
kulcsszár - az ajtók nyitása (o. 171).
Kapcsolódó információk
•
Távvezérlős kulcs - funkció (o. 167)
06 Zárak és riasztó
PCC* - egyedi funkciók
Az információs gomb használata
A PCC funkciójú távvezérlős kulcs több funkcióval rendelkezik mint a normál távvezérlős
kulcs, (o. 164), egy információs gomb és viszszajelző lámpák formájában.
–
Nyomja meg az információs gombot
.
> Az összes visszajelző lámpa körülbelül
7 másodpercig villog és a fény körbefut a PCC körül. Ez azt jelzi, hogy az
információk kiolvasásra kerültek az
autóból.
Ha ezen közben bármilyen más gombot megnyom, akkor a kiolvasás megszakad.
MEGJEGYZÉS
PCC funkciójú távvezérős kulcs* - Personal Car
Communicator.
Folytonos zöld fény – az autó zárva van.
Ha egyik visszajelző sem világít az
információs gomb többszöri megnyomására és különböző helyeken (valamint 7
másodper elteltével és miután a fény körbeért a PCC körül), akkor vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
Folytonos sárga fény – az autó nyitva van.
Folytonos piros fény – a riasztó működésbe lépett, amíg az autó zárva volt.
Az összes visszajelző lámpa felváltva
pirosan villog – a riasztó kevesebb mint 5
perce működésbe lépett.
Információs gomb
Visszajelző lámpák
Az információs gomb használata lehetővé
teszi bizonyos információk elérését az autóról
a visszajelző lámpákon keresztül.
A visszajelző lámpák az alábbi ábrának megfelelő információkat jelenítenek meg:
Kapcsolódó információk
•
06
PCC* - hatótávolság (o. 170)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
169
06 Zárak és riasztó
PCC* - hatótávolság
A PCC hatótávolsága a csomagtérajtó zárására, nyitására az autótól körülbelül 20 m - az
egyéb funkciók körülbelül 100 méterig
működnek. Ha az autó nem érzékeli a megnyomott gombot - akkor menjen közelebb, és
próbálja újra.
Kapcsolódó információk
•
Keyless* - a távvezérlős kulcs hatótávolsága (o. 174)
•
Távvezérlős kulcs - hatótávolság (o. 168)
MEGJEGYZÉS
Az információs gomb funkcióját a környező rádióhullámok, épületek, földrajzi
körülmények stb. akadályozhatják.
06
A kulcsszár egyedi kódját, amelyet az új
kulcsszárak rendelésekor kell használni, meg
tudják adni a hivatalos Volvo műhelyekben.
A kulcsszár funkciói
A távvezérlős kulcs kivehető kulcsszárának
használata:
A PCC hatótávolságán kívül
•
Ha a PCC túl messze van az autótól az információk olvasásához, akkor az autó legutoljára
észlelt állapota jelenik meg, anélkül, hogy a
fény körbefutna a PCC körül.
a bal oldali első ajtó manuálisan kinyitható, (o. 171). oldal, ha a központi zár
nem aktiválható a távvezérlős kulccsal.
•
Ha több PCC-t használnak az autóhoz, akkor
csak a legutoljára zárásra/nyitásra használt
PCC mutatja a helyes állapotot.
a hátsó ajtó mechanikus gyermekbiztonsági zárjai aktiválhatók, (o. 185). oldal/
inaktiválhatók.
•
a jobb oldali első ajtó és a hátsó ajtók
manuálisan zárhatók, (o. 179). oldal, például az akkumulátor lemerülése esetén.
•
a kesztyűtartó zárja* kinyitható, lásd
Zárás/nyitás - kesztyűtartó (o. 181).
•
az első utasülés légzsákja (PACOS*) aktiválható/inaktiválható, (o. 31). oldal.
MEGJEGYZÉS
Ha egyik visszajelző sem világít az
információs gomb többszöri megnyomására és különböző helyeken (valamint 7
másodper elteltével és miután a fény körbeért a PCC körül), akkor vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
170
Kivehető kulcsszár
A távvezérlős kulcs, (o. 164). oldal egy kivehető fém kulcsszárat tartalmaz, amellyel aktiválhatók bizonyos funkciók és végrehajthatók
bizonyos műveletek.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
06 Zárak és riasztó
Kivehető kulcsszár - leválasztás/
visszahelyezés
A kivehető kulcsszár, (o. 170). oldal leválasztása/visszahelyezése az alábbiak szerint lehetséges:
A kulcsszár eltávolítása
Kivehető kulcsszár - az ajtók nyitása
Kapcsolódó információk
•
Kivehető kulcsszár - az ajtók nyitása (o.
171)
•
Gyermekbiztonsági zárak - manuális
bekapcsolás (o. 185)
•
Utaslégzsák - aktiválás/kiiktatás* (o. 31)
A kivehető kulcsszár, (o. 170). oldal használható, ha a központi zár nem aktiválható a távvezérlős kulcs, (o. 164). oldal használatával például, ha a távvezérlős kulcs eleme lemerült
- lásd Távvezérlős kulcs/PCC - elemcsere (o.
172).
A bal oldali első ajtó az alábbiak szerint nyitható:
1. Nyissa ki a bal oldali első ajtót a kulcszszárral az ajtó kilincsének zárhengerében.
Az ábráért és a további információkért,
lásd Keyless* - nyitás a kulcsszárral (o.
176).
MEGJEGYZÉS
Csúsztassa félre a rugóterhelésű reteszt.
Ugyanakkor, húzza ki egyenesen hátrafelé a kulcsszárat.
A kulcsszár visszahelyezése
Óvatosan helyezze vissza a kulcsszárat a
helyére a távvezérlős kulcsban, (o. 164). oldal.
Ha oldja az ajtó zárját a kulcsszárral és
kinyitja azt, akkor riasztást vált ki.
2. Kapcsolja ki a riasztót, (o. 186). oldal a
távvezérlős kulcs gyújtáskapcsolóba
helyezésével.
06
Keyless rendszerrel felszerelt autók esetén,
lásd Keyless* - nyitás a kulcsszárral (o. 176).
1. Tartsa a távvezérlős kulcsot a nyílással
felfelé és engedje a kulcsszárat a nyílásába.
2. Finoman nyomja meg a kulcsszárat. A
kulcsszár rögzülésekor egy "kattanást"
kell hallania.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
171
06 Zárak és riasztó
Távvezérlős kulcs/PCC - elemcsere
Elemcsere
A távvezérlős kulcs/PCC elemei cserélhetők.
MEGJEGYZÉS
A távvezérlős kulcs/PCC elemeit akkor kell
kicserélni, ha:
•
a tájékoztató szimbólum világít és a kombinált műszerfal a Alacsony elemtöltöttségi szint a távirányítóban.
Cserélje ki az elemeket. üzenetet jeleníti meg
és/vagy
•
a zárak többször nem reagálnak a távvezérlős kulcs jeleire az autótól 20 méteren
belülről.
Nyitás
Csúsztassa félre a rugóterhelésű
reteszt.
Ugyanakkor, húzza ki egyenesen hátrafelé a kulcsszárat.
Helyezzen egy 3 mm széles csavarhúzót a rugóterhelésű retesz mögötti nyílásba, és finoman feszítse fel a távvezérlős kulcsot.
06
MEGJEGYZÉS
Fordítsa a távvezérlős kulcsot a gombokkal felfelé, így kinyitáskor elkerülheti az elemek kiesését.
FONTOS
Kerülje az új elemek érintkező felületeinek
ujjaival történő megérintését, mert ez károsan befolyásolhatja a működésüket.
172
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A Volvo azt javasolja, hogy a távvezérlős
kulcsban/PCC-ben használt elemek megfeleljenek a UN Manual of Test and
Criteria, Part III, sub-section 38.3 követelményeinek. A gyárilag vagy a hivatalos
Volvo műhelyben beszerelt elemek eleget
tesznek a fenti követelményeknek.
Figyelje meg, hogyan helyezkednek el az
elemek a fedélen belül, + és – oldalukat
tekintve.
Távvezérlős kulcs 1 elemmel
1. Óvatosan feszítse ki az elemet.
2. Helyezze be az újat a (+) oldalával lefelé.
Távvezérlős kulcs és PCC* 2 elemmel
1. Óvatosan feszítse ki az elemeket.
2. Először helyezzen be egyet a (+) oldalával
felfelé.
3. Helyezze közé a fehér műanyag lapot,
végül helyezze be a második elemet a (+)
oldalával lefelé.
Elem típusa
Használjon CR2430, 3 V jelölésű elemeket.
Összeszerelés
1. Nyomja össze a távvezérlős kulcsot.
06 Zárak és riasztó
2. Tartsa a távvezérlős kulcsot a nyílással
felfelé és engedje a kulcsszárat a nyílásába.
3. Finoman nyomja meg a kulcsszárat. A
kulcsszár rögzülésekor egy "kattanást"
kell hallania.
Keyless*
A kulcs nélküli zár- és gyújtásrendszer két
funkcionális szinttel áll rendelkezésre, Keyless
drive és Keyless start.
kulcsok rendelése lehetséges, lásd Távvezérlős kulcs kulcsszárral (o. 164).
Az autó elektromos rendszere három különböző szintre állítható - 0, I és II kulcshelyzet.
(o. 72). oldal.
Kapcsolódó információk
FONTOS
Ügyeljen arra, hogy környezetbarát módon
selejtezze a lemerült elemeket.
•
Keyless* - a távvezérlős kulcs biztonságos kezelése (o. 174)
•
Keyless* - a távvezérlős kulcs működésének zavarása (o. 175)
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs kulcsszárral (o. 164)
Távvezérlős kulcs - funkció (o. 167)
A Keyless start funkcióval rendelkező autók
esetében, az autó anélkül is beindítható, (o.
279). oldal, hogy a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba helyezné.
Az Keyless drive funkcióval rendelkező autók
esetében, az autó a távvezérlős kulcs gombjainak megnyomása nélkül zárható és nyitható, (o. 176). oldal és anélkül indítható, hogy
a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba
helyezné. A rendszer megkönnyíti és kényelmesebbé teszi az autó nyitását, például, amikor mindkét keze foglalt.
06
Az autó mindkét távvezérlős kulcsa Keyless
funkcióval rendelkezik. További távvezérlős
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
173
06 Zárak és riasztó
Keyless* - a távvezérlős kulcs
hatótávolsága5
Egy ajtó vagy a csomagtérajtó kinyitásához a
távvezérlős kulcs gombjainak megnyomása
nélkül, a távvezérlős kulcsnak körülbelül 1,5
méteren belül kell lennie az ajtókilincstől vagy
a csomagtérajtótól.
Annál a személynél kell lennie a távvezérlős
kulcsnak, aki nyitni vagy zárni szeretné az
ajtót. Az ajtó zárása vagy nyitása nem lehetséges, ha a távvezérlős kulcs az autó másik
oldalán van.
műszerfal információs kijelzője egy figyelmeztető üzenetet jelenít meg és ugyanakkor egy
emlékeztető hangjelzés hallható.
Amikor a távvezérlős kulcs visszakerül az
autóba, akkor a figyelmeztető üzenet eltűnik
és a hangos emlékeztető megszűnik, amint
teljesül az alábbi feltételek valamelyike:
•
•
•
kinyitnak és bezárnak egy ajtót
a távvezérlős kulcsot behelyezték a gyújtáskapcsolóba
Az OK gomb az irányjelző bajuszkapcsolón.
Keyless* - a távvezérlős kulcs
biztonságos kezelése
Fontos az összes távvezérlős kulcs nagyon
gondos kezelése.
Ha a keyless funkcióval rendelkező távvezérlős kulcsot az autóban hagyja, akkor az autó
zárásakor ideiglenesen inaktiválódik. Ez
megakadályozza az illetéktelen behatolást.
Azonban, ha valaki betör az autóba és megtalálja a távvezérlős kulcsot, akkor az újból aktiválható. Ezért fontos az összes távvezérlős
kulcs nagyon gondos kezelése.
Kapcsolódó információk
•
•
FONTOS
Keyless* (o. 173)
Ha oldja az ajtó zárját a kulcsszárral és
kinyitja azt, akkor riasztást vált ki.
Keyless* - az antenna elhelyezkedése (o.
178)
Kapcsolódó információk
•
06
A fenti ábrán látható piros gyűrűk jelzik a
rendszer antennái által lefedett területeket.
Ha az összes távvezérlős kulcsot eltávolítják
az autóból, amikor jár a motor vagy a I vagy II
kulcshelyzet, (o. 72). oldal aktív, és kinyitnak,
majd bezárnak egy ajtót, akkor a kombinált
5
174
Nem vonatkozik a kulcs nélküli indítás funkcióval rendelkező autókra
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Keyless* (o. 173)
06 Zárak és riasztó
Keyless* - a távvezérlős kulcs
működésének zavarása
Az elektromágneses mezők és az árnyékolás
zavarhatják a Keyless funkciót.
MEGJEGYZÉS
Keyless* - zárás
MEGJEGYZÉS
A Keyless-drive rendszerrel rendelkező autók
egy érintésre érzékeny területtel rendelkeznek
az ajtók külső kilincsén és egy gumírozott
gombbal a csomagtérajtó gumírozott nyomólapja mellett.
Az automata sebességváltóval felszerelt
autók esetén a fokozatválasztót P állásba
kell helyezni; különben az autó nem zárható be és a riasztó nem élesíthető.
Kapcsolódó információk
Ne helyezze/tárolja a keyless funkciójú távvezérlős kulcsot mobiltelefonhoz vagy fém
tárgyakhoz közel - 10-15 cm-nél ne közelebbre.
•
•
Keyless* (o. 173)
Riasztó visszajelző (o. 187)
Ha mégis interferenciát tapasztal, akkor használja hagyományos távvezérlős kulcsként a
távvezérlős kulcsot, (o. 164). oldal és a
kulcsszárat.
Kapcsolódó információk
•
Keyless* (o. 173)
Zárja be az ajtókat és a csomagtérajtót valamelyik ajtókilincs megfogásával vagy a csomagtérajtó kisebbik gumírozott gombjával - a
szélvédő zárvisszajelzője, (o. 166). oldal villogni kezd, hogy megerősítse a zárás végrehajtását.
06
Az összes ajtónak és a csomagtérajtónak
csukva kell lennie, mielőtt az autó bezárható
lenne - különben az autó nem zár le.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
175
06 Zárak és riasztó
Keyless* - nyitás6
Keyless* - nyitás a kulcsszárral
A Keyless-drive rendszer esetén a nyitás
akkor történik meg, amikor megfogja az ajtókilincset vagy működésbe hozza a csomagtérajtó gumírozott lapját - nyissa ki az ajtót vagy
a csomagtérajtót a szokásos módon.
Ha a központi zár nem aktiválható a távvezérlős kulccsal - például az elemek lemerültek akkor a bal oldali első ajtó az alábbiak szerint
nyitható a távvezérlő kivehető kulcsszárának,
(o. 171). oldal használatával.
2. Ezután helyezze a kulcsszárat a zárhengerbe és nyissa ki az ajtót.
3. Helyezze vissza a műanyag fedelet a nyitást követően.
MEGJEGYZÉS
Amikor kioldja a bal oldali első ajtó zárját a
kulcsszárral és kinyitja azt, akkor riasztást,
(o. 186). oldal vált ki. A távvezérlős kulcs
gyújtáskapcsolóba helyezésekor kikapcsol, lásd Riasztó - a távvezérlős kulcs
nem működik (o. 188).
MEGJEGYZÉS
Az ajtókilincsek normál esetben érzékelik,
ha a kezét a kilincsre helyezi, de a vastag
kesztyű viselésekor vagy nagyon gyors
kézmozdulat esetén egy második kísérlet
vagy a kesztyű levétele lehet szükséges.
Kapcsolódó információk
Kapcsolódó információk
•
•
•
Keyless* (o. 173)
Keyless* - zárás (o. 175)
Nyílás a kulcsszárhoz - a fedél kilazításához.
A zárhenger eléréséhez, el kell távolítani az
ajtókilincs műanyag fedelét - ezt is a kulcszszárral lehet megtenni:
06
1. Nyomja a kulcsszárat körülbelül 1 cm-re
egyenesen felfelé a nyílásba az ajtókilincs/fedél alján - ne feszítse.
> A műanyag fedél automatikusan kilazul
a nyomóerőtől, amikor a kulcsszárat
egyenesen felfelé a nyílásba nyomja.
6
176
Nem vonatkozik a kulcs nélküli indítás funkcióval rendelkező távvezérlős kulcsokra
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Keyless* (o. 173)
06 Zárak és riasztó
Keyless* - kulcsmemória
kulcsmemóriája7
A távvezérlős kulcs/PCC
lehetővé teszi, hogy az autó bizonyos beállításai egyedileg különböző személyekhez szabhatók legyenek.
A kulcs memória funkciója elektromosan állítható vezetőüléssel* és elektromos visszapillantó és külső tükrökkel együtt áll rendelkezésre. A külső tükrök, a vezetőülés és a kormányzási erő beállításai menthetők a kulcs
memóriájában.
•
Állítsa be manuálisan az ülést és a tükröket, (o. 99). oldal.
•
Állítsa be a korményzási erőt a MY CAR,
(o. 110). oldal menürendszerben.
Kapcsolódó információk
•
Memória funkció a Keyless funkciójú
távvezérlős kulcsban
Ha több személy közelíti meg az autót távvezérlős kulccsal, (o. 164). oldal, akkor az ülés
és a tükrök ahhoz a személyhez alkalmazkodnak, aki kinyitja a vezetőajtót.
Keyless* (o. 173)
Keyless* - zárbeállítások
A Keyless-drive funkció zárbeállításai a MY
CAR menürendszerben állíthatók be.
A Keyless-drive funkció zárbeállításai a MY
CAR menürendszerben állíthatók be, annak
megjelölésével, hogy melyik ajtóknak kell
nyitnia, a Járműbeállítások Zárbeállítások Kulcs nélküli beszállás
menüpontban - válasszon az Minden ajtó
kinyitása, Tetszőleges ajtó, Azonos
oldalon lévő ajtók vagy Mindkét első ajtó
lehetőségek közül.
A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd
MY CAR (o. 106).
Kapcsolódó információk
•
Keyless* (o. 173)
Ha az ajtót az A távvezérlős kulccsal rendelkező A személy nyitotta ki, de a
B távvezérlős kulccsal rendelkező B személy
fogja vezetni az autót, akkor a beállítások az
alábbi módon cserélhetők fel:
•
A vezetőajtónál állva vagy a kormánykerék mögött ülve, a B személy megnyomja
a távvezérlős kulcs nyitógombját, lásd
Távvezérlős kulcs - funkció (o. 167).
•
Válassza ki a három lehetséges memória
egyikét az elektromos ülés, (o. 75). oldal
beállításához az 1 - 3 ülésgombbal.
7
06
Csak elektromosan állítható vezetőülés és elektromos tükrök esetén.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
177
06 Zárak és riasztó
Keyless* - az antenna elhelyezkedése
FIGYELEM
A Keyless rendszer számos beépített antennával rendelkezik az autó körül.
A szívritmus-szabályozót használó személyek nem közelíthetik meg 22 cm-nél közelebb a Keyless rendszer antennáit a szívritmus-szabályozóval. Ezzel elkerülheti a
szívritmus-szabályozó és a Keyless rendszer közötti interferenciát.
Kapcsolódó információk
•
Keyless* (o. 173)
Zárás/nyitás - kívülről
A zárás/nyitás kívülről a távvezérlős kulcs, (o.
167). oldal használatával történik. A távvezérlős kulcs zárja/nyitja az összes ajtót, a csomagtérajtót és az üzemanyagtöltő fedelet.
Különböző nyitási módokat lehet beállítani.
A zárás aktiválásához be kell csukni a vezetőajtót - ha bármely ajtó vagy a csomagtérajtó nyitva van, akkor csak annak/azok
becsukását követően lehet bezárni azokat és
bekapcsolni a riasztót. A Keyless* rendszerrel
az összes ajtót és a csomagtérajtót be kell
zárni.
MEGJEGYZÉS
Hátsó lökhárító, középen
Ajtókilincs, bal oldali hátsó
06
Csomagtér, középen és egy további a
padló alatt
Ajtókilincs, jobb oldali hátsó
Középkonzol, a hátsó rész alatt
Középkonzol, az első rész alatt.
Ügyeljen a távvezérlős kulcs autóba zárásának kockázatára.
Ha nem lehetséges a távvezérlős kulccsal történő zárás/nyitás, akkor előfordulhat, hogy az
elem lemerült - zárja be vagy nyissa ki a bal
oldali első ajtót a kivehető kulcsszárral, (o.
171). oldal.
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy a riasztó bekapcsol, amikor kinyitja az ajtót a kulcsszár használatával - a riasztás a távvezérlős kulcs gyújtáskapcsolóba helyezésével kapcsolható ki.
178
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
06 Zárak és riasztó
FIGYELEM
Ügyeljen az autóban rekedés kockázatára,
amikor azt kívülről zárja be a távvezérlős
kulccsal - ekkor az ajtók kinyitása belülről
nem lehetséges az ajtók kezelőszerveivel.
További tájékoztatásért, lásd Biztonsági
zárak* (o. 183).
Automatikus visszazárás
Ha a zárak nyitását követő 2 percen belül
nem nyitják ki valamelyik ajtót vagy a csomagtérajtót, akkor azok automatikusan viszszazárnak. Ez a funkció csökkenti az autó
véletlen nyitva hagyásának kockázatát. (A
riasztóval felszerelt autók esetében, lásd
Riasztó (o. 186).)
Az ajtó manuális zárása
Az ajtót kívülről és belülről is ki lehet
nyitni.
Bizonyos esetekben az autót manuálisan kell
bezárni, például elektromos hiba esetén.
A bal oldali első ajtó annak zárhengerével és
a távvezérlős kulcs kivehető kulcsszárával, (o.
176). oldal zárható.
A többi ajtó nem rendelkezik zárhengerrel és
ehelyett az egyes ajtók végén található zárkapcsolót kell megnyomni a kulcsszár segítségével - ezek ekkor mechanikusan lesznek
zárva/gátolva a kívülről történő nyitás megakadályozásához. Az ajtók belülről továbbra is
nyithatók.
Az ajtót nem lehet kívülről kinyitni. Az
A helyzetbe történő visszatéréshez, ki kell
nyitni az ajtót a belső ajtókilinccsel.
Az ajtók a távvezérlős kulcs, (o. 164). oldal
nyitó gombjával vagy a vezetőajtó nyitó
gombjával is nyithatók.
MEGJEGYZÉS
Kapcsolódó információk
•
•
Zárás/nyitás - belülről (o. 180)
Távvezérlős kulcs - funkció (o. 167)
•
Az ajtógomb csak az adott ajtót zárja nem egyszerre az összes ajtót.
•
A manuálisan zárt hátsó ajtó, bekapcsolt manuális gyermekbiztonsági
zárakkal, (o. 185). oldal, nem nyitható
ki sem belülről, sem kívülről. Az ilyen
módon zárt hátsó ajtó csak a távvezérlős kulccsal vagy a központi záró
gombbal nyitható.
Kapcsolódó információk
•
Távvezérlős kulcs/PCC - elemcsere (o.
172)
06
Az ajtó manuális zárása. Nem tévesztendő össze
a gyermekbiztonsági zárakkal, (o. 185). oldal.
–
Távolítsa el a kivehető kulcsszárat, (o.
171). oldal a távvezérlős kulccsal.
Helyezze a kulcsszárat a zárvisszaállító
nyílásba, majd nyomja be a kulcsot ütközésig, körülbelül 12 mm.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
179
06 Zárak és riasztó
Zárás/nyitás - belülről
A zárás/nyitás a vezetőajtó központi zárógombjával hajtható végre. Az összes ajtó és a
csomagtérajtó, (o. 182). oldal egyszerre zárható és nyitható.
A funkció a MY CAR menürendszer
Beállítások Járműbeállítások Zárbeállítások Automatikus ajtóreteszelés
menüpontjában kapcsolható be/ki. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY
CAR (o. 106).
Ha mindkét első ajtó rendelkezik központi
zárógombbal és elektromos zárógomb van
mindkét hátsó ajtón:
•
A világító lámpa azt jelenti, hogy csak az
adott ajtó van zárva. Amikor az összes
gomb világít, akkor az összes ajtó zárva
van.
Kapcsolódó információk
Nyitás
Az ajtók belülről két különböző módon nyithatók:
•
Nyomja meg a központi zárógombot
.
Egy hosszú megnyomással nyithatja egyszerre az összes oldalablakot* (lásd még Teljes szellőztetés funkció, (o. 181). oldal).
•
Központi zárás
•
06
Nyomja meg a gomb
hoz - a másik oldalát
oldalát a zárása nyitáshoz.
Lámpa a zárógombban
Amikor a vezetőajtó központi zárógombjának
lámpája világít, akkor az összes ajtó zárva
van.
Csak a vezetőajtó tartalmaz központi zárógombot, az egyéb ajtók nem rendelkeznek
gombbal:
•
180
A világító lámpa azt jelenti, hogy az
összes ajtó zárva van.
Húzza meg az ajtókilincset és nyissa ki az
ajtót - az ajtó nyitása és kinyitása egy
művelettel végrehajtható.
Zárás
•
A központi zár aktiválásához mindkét első
ajtót be kell zárni. Nyomja meg a központi
zárógombot
- az összes ajtó zárva
van. Ha valamelyik hátsó ajtó nyitva van,
akkor az a záráskor lezár.
Egy hosszú megnyomással zárhatja egyszerre az összes oldalablakot (lásd még Teljes szellőztetés funkció, (o. 181). oldal).
Automatikus zárás
Az ajtók és a csomagtérajtó automatikusan
lezár, amikor az autó elkezd mozogni.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
•
Zárás/nyitás - kívülről (o. 178)
Riasztó (o. 186)
06 Zárak és riasztó
Teljes szellőztetés funkció
Zárás/nyitás - kesztyűtartó
A teljes szellőztetés funkció egyszerre nyitja ki
az összes oldalablakot és például az autó
gyors kiszellőztetésére használható meleg időben.
A kesztyűtartó, (o. 153). oldal csak a távvezérlős kulcs, (o. 164). oldal kivehető kulcsszárával
zárható/nyitható.
Kapcsolódó információk
•
Távvezérlős kulcs - funkció (o. 167)
A kulcsszárral kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Kivehető kulcsszár - leválasztás/
visszahelyezés (o. 171).
Központi zárógomb
A központi zárógomb
szimbólumának
hosszú megnyomása egyszerre nyitja az
összes oldalablakot. Ugyanez az eljárás a
gombon egyszerre zárja az összes oldalablakot.
A kesztyűtartó zárása:
Helyezze a kulcsszárat a kesztyűtartó zárhengerébe.
Forgassa el a kulcsszárat 90 fokkal az
óramutató járásával megegyező irányban.
A kulcslyuk vízszintes helyzetben van a
zárt állapotban.
Kapcsolódó információk
•
•
06
Zárás/nyitás - belülről (o. 180)
Elektromos ablakok (o. 97)
Húzza ki a kulcsszárat.
•
A nyitás fordított sorrendben történik.
181
06 Zárak és riasztó
Zárás/nyitás - csomagtérajtó
A csomagtérajtó számos módon nyitható, zárható és nyitható fel.
Manuális nyitás
FONTOS
•
A csomagtér zárjának kioldásához
minimális erő szükséges - csak finoman nyomja meg a gumírozott lapot.
•
Ne fejtsen ki emelő erőt a gumírozott
lapra a csomagtér nyitásakor - emelje
a kilincset. A túl nagy erő károsíthatja a
gumírozott panel elektromos érintkezőit.
Nyitás a távvezérlős kulccsal
A csomagtérajtót elektromos zár tartja zárva.
A nyitáshoz:
A távvezérlős kulcs, (o. 164). oldal
gombjával kikapcsolható a csomagtérajtó riasztója*, és a csomagtérajtó önmagában is kinyitható.
Az műszerfal zárvisszajelzője, (o. 166). oldal
abbahagyja a villogást, hogy jelezze, az autó
nem minden ajtója van zárva és a riasztó*
182
A csomagtérajtó kétféle módon nyitható a
távvezérlős kulcs használatával:
Egy megnyomás - A csomagtérfedél kinyit,
de csukva marad - nyomja meg enyhén a
gumírozott nyomólapot a külső kilincs alatt és
emelje fel a csomagtérfedelet. Ha a csomagtérajtót 2 percen belül nem nyitja ki, akkor
visszazár és a riasztó újra bekapcsol.
MEGJEGYZÉS
1. Nyomja le finoman a szélesebbet a külső
ajtókilincs alatt elhelyezkedő gumírozott
nyomólapok közül - a zár kiold.
2. Emelje fel a külső ajtókilincset a csomagtérajtó teljes felnyitásához.
Az ajtók zárva és élesítve maradnak.
Két megnyomás - A csomagtérfedél kinyit és
a zár kiold, ekkor a csomagtérfedél körülbelül
egy centiméterre kinyílik - emelje fel a külső
kilincset a felnyitáshoz. Az eső, hideg, jegesedés vagy hó azonban megakadályozhatja a
csomagtérajtót a zár kioldásában.
Elektromos érintkezővel ellátott gumilap.
06
szintje és mozgásérzékelői valamint a csomagérajtó nyitásérzékelői nem működnek.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
Amikor a csomagtérfedelet/csomagtérajtót 2 megnyomással nyitja ki, akkor
az automatikus visszazárás nem történik meg, mert a csomagtérfedél/
csomagtérajtó nyitva van - azt manuálisan kell becsukni.
•
A csomagtérfedél/csomagtérajtó lezárása után az nyitva marad és a riasztó
nincs élesítve - zárja vissza és élesítse
a riasztót a távvezérlős kulcs záró
gombjával
.
06 Zárak és riasztó
Az autó nyitása belülről
Zárás/nyitás - üzemanyagtöltő fedél
Biztonsági zárak*
Az üzemanyagtöltő fedél a távvezérlős kulcs,
gombjával nyitható.
(o. 164). oldal
A biztonsági zárak8 azt jelenti, hogy az összes
ajtó mechanikusan kiiktatásra kerül, ami
magakadályozza a belülről történő nyitást.
Az üzemanyagtöltő fedél addig marad nyitva,
amíg be nem zárja az autót a távvezérlős
kulcs
gombjával. Ha az autót utazás közben vagy a belső gombokkal zárják, akkor az
üzemanyagtöltő fedél nyitva marad.
Az üzemanyagtöltő fedél zárási logikája a
keyless-drive és a központi zárrendszer zárását és nyitását követi.
Nyitás, csomagtérajtó
A csomagtérajtó nyitásához:
–
Nyomja meg a világításpanel gombját (1).
> A zár kiold és a csomagtérajtó néhány
centiméterre felnyílik.
Zárás a távvezérlős kulccsal
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs, (o. 167).
.
oldal gombját a záráshoz
> A műszerfal zárvisszajelzője villogni
kezd, ami azt jelenti, hogy az autó
zárva van és a riasztó* be van kapcsolva.
Kapcsolódó információk
•
Üzemanyagtöltő fedél - nyitás/zárás (o.
306)
•
Üzemanyagtöltő fedél - manuális nyitás
(o. 307)
A biztonsági zárak a távvezérlős kulccsal, (o.
164). oldal kapcsolhatók be és körülbelül
10 másodperces késleltéssel rendelkeznek az
ajtók bezárását követően.
MEGJEGYZÉS
Ha a késleltetési időn belül kinyitja valamelyik ajtót, akkor a folyamat megszakad és a
riasztó nem aktiválódik.
Az autó csak a távvezérlős kulccsal nyitható
ki a biztonsági zárás állapotából. A bal oldali
első ajtó a kivehető kulcsszárral, (o. 170).
oldal is nyitható.
FIGYELEM
Ne hagyja, hogy bárki az autóban maradjon, ha nem kapcsolta ki a biztonsági
zárat, ezzel elkerülheti, hogy valaki csapdába essen az autóban.
06
Kapcsolódó információk
•
•
8
Zárás/nyitás - belülről (o. 180)
Zárás/nyitás - kívülről (o. 178)
Csak riasztóval együtt.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
183
06 Zárak és riasztó
||
Ideiglenes inaktiválás
2. Válassza az Egyszeri aktiválás lehetőséget.
> A kombinált műszerfal kijelzőjén a
Zárak és riasztó Csökkentett
védelem üzenet jelenik meg, és a biztonsági zár funkció kikapcsol be az
autó bezárásakor.
Ha a zárórendszert nem kell megváltoztatni
MEGJEGYZÉS
vagy
–
Az aktív menüpontok kereszttel vannak jelölve.
MY CAR
OK MENU
TUNE vezérlőgomb
EXIT
06
Ha valaki az autóban marad, de az ajtókat
kívülről be kell zárni, akkor a biztonsági zár
funkció ideiglenesen inaktiválható. Ezt az
alábbiaknak megfelelően teheti meg:
1. Menjen a MY CAR menürendszer
Beállítások Járműbeállítások
Csökkentett védelem menüpontjához (a
menürendszer részletes leírásához, lásd
MY CAR (o. 106)).
184
Válassza az Lekérdezés kiszálláskor
lehetőséget.
> A motor minden leállításakor a
Bekapcsolja a csökkentett riasztási
védelmet, a motor következő
indításáig? üzenet jelenik meg a
középkonzol kijelzőjén, amelyet a
Megerősítés OK-val és Leállítás
EXIT-tel lehetőségek követnek.
Ha ki szeretné kapcsolni a biztonsági
zárás funkciót
–
Nyomja meg az OK/MENU gombot, és
zárja be az autót. (Ne feledje, hogy ezzel
együtt a riasztó mozgás- és billenésészlelői* is kikapcsolnak.)
> A motor következő beindításakor a
rendszer visszaáll nullára és a kombinált műszerfal információs kijelzője a
Zárak és riasztó Teljes védelem
üzenetet jeleníti meg, ekkor a biztonsági zárás funkció és a riasztó mozgás- és billenésészlelői újra aktiválódnak.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Nyomja meg az EXIT gombot, és zárja be
az autót.
–
•
Ne feledje, hogy a riasztó az autó zárásakor élesedik.
•
Ha valamelyik ajtót belülről kinyitják, az
riasztást vált ki.
Kapcsolódó információk
•
Keyless* - nyitás a kulcsszárral (o. 176)
06 Zárak és riasztó
Gyermekbiztonsági zárak - manuális
bekapcsolás
MEGJEGYZÉS
A gyermekbiztonsági zárak megakadályozzák
azt, hogy a gyermekek belülről kinyithassák a
hátsó ajtót.
A gyermekbiztonsági zárak a hátsó ajtók hátsó
szélén találhatók és csak az ajtók nyitott állapotában hozzáférhetők.
A gyermekbiztonsági zárak be-/
kikapcsolása
•
Az ajtógombok csak az adott ajtót zárják - nem egyszerre az összes ajtót.
•
Az elektromos gyermekbiztonsági zárral felszerelt autók nem rendelkeznek
manuális gyermekzárral.
Kapcsolódó információk
•
Gyermekbiztonsági zárak - elektromos
bekapcsolás* (o. 185)
•
Zárás/nyitás - belülről (o. 180)
Gyermekbiztonsági zárak elektromos bekapcsolás*
A gyermekbiztonsági zárak megakadályozzák
azt, hogy a gyermekek belülről kinyithassák a
hátsó ajtót.
Bekapcsolás
Az elektromos gyermekbiztonsági zárak az
összes, a 0 kulcshelyzetnél, (o. 71). oldal
magasabb kulcshelyzetben aktiválhatók/inaktiválhatók. Az aktiválás/inaktiválás a motor
leállítását követően 2 percig hajtható végre,
feltéve, hogy nem nyitnak ki egy ajtót sem.
06
Gyermekbiztonsági zárakkal. Nem tévesztendő
össze a manuális ajtózárral, (o. 179). oldal.
–
Használja a távvezérlős kulcs kivehető
kulcsszárát (o. 171). oldal a gomb elfordításához.
A vezetőajtó vezérlőpanelje.
1. Indítsa be a motort vagy válasszon a 0nál magasabb kulcshelyzetet.
Az ajtó belülről történő nyitása gátolható.
Az ajtót kívülről és belülről is ki lehet
nyitni.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
185
06 Zárak és riasztó
||
2. Nyomja meg a gombot a vezetőajtó
vezérlőpaneljén.
> Az információs kijelző a Hátsó
gyermekzár aktiválva üzenetet jeleníti meg és a gomb lámpája világít - a
zárak aktívak.
A riasztó egy olyan eszköz, amely figyelmeztet
például az autó feltörésére.
•
Amikor az elektromos gyermekbiztonsági
zárak be vannak kapcsolva, akkor a hátsó:
kinyitnak egy ajtót, a motorháztetőt vagy
a csomagtérajtót
•
mozgás észlelhető az utastérben (ha van
beszerelve mozgásérzékelő*)
•
az autót megemelik vagy elvontatják (ha
van beszerelve billenésérzékelő*)
•
•
lecsatlakoztatják az akkumulátor kábelét
•
ablakok csak a vezető oldali ajtópanelről
nyithatók
•
az ajtók belülről nem nyithatók ki.
A pillanatnyi beállítás a motor leállításakor
tárolásra kerül - ha a gyermekbiztonsági
zárak be vannak kapcsolva a motor leállításkor, akkor a motor következő beindításakor is
aktívak lesznek.
Kapcsolódó információk
06
•
Gyermekbiztonsági zárak - manuális
bekapcsolás (o. 185)
•
Zárás/nyitás - belülről (o. 180)
Riasztó
MEGJEGYZÉS
A mozgásérzékelő riasztást vált ki, ha
mozgást észlel az utastérben - a légáramlást is érzékeli. Ezért a riasztó akkor is
bekapcsolhat, ha nyitva hagynak egy ablakot vagy, ha be van kapcsolva az utastér
fűtése.
Az élesített riasztó akkor aktiválódik, ha:
Ennek elkerüléséhez: Zárja be az ablakokat, amikor elhagyja az autót. Ha használja
az autó beépített utastérfűtését (vagy hordozható elektromos fűtést), akkor irányítsa
a légáramot úgy a szellőzőkből, hogy azok
ne felfelé irányuljanak az utastérben. Vagy
használhat csökkentett riasztási szintet,
lásd Csökkentett riasztási szint (o. 189).
lecsatlakoztatják a szirénát.
Ha hiba van a riasztó rendszerben, akkor egy
üzenet jelenik meg a kombinált műszerfal
kijelzőjén. Ebben az esetben, vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg hivatalos
Volvo műhellyel.
MEGJEGYZÉS
Ne próbálja maga megjavítani vagy módosítani a riasztórendszer komponenseit. Az
ilyen próbálkozások hatással vannak a biztosítás feltételeire.
A riasztó élesítése
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs zárógombját.
A riasztó kikapcsolása
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitógombját.
Kiváltott riasztás kikapcsolása
–
186
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitógombját vagy helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba.
06 Zárak és riasztó
Kapcsolódó információk
•
Riasztó - automatikus újraélesítés (o.
187)
•
Riasztó - a távvezérlős kulcs nem működik (o. 188)
Riasztó visszajelző
Riasztó - automatikus újraélesítés
A riasztó rendszer, (o. 186). oldal visszajelzője
mutatja a riasztó rendszer állapotát.
A riasztó, (o. 186). oldal automatikus újraélesítése megakadályozza az autó riasztójának
akaratlan hatástalanítását.
Ha az autót kinyitja a távvezérlős kulccsal, (o.
164). oldal (és kikapcsolja a riasztót), de egyik
ajtót és a csomagtérajtót sem nyitja ki 2 percen belül, akkor a riasztó újból élesedik. Az
autó ugyanekkor visszazár.
Kapcsolódó információk
•
Riasztó - automatikus élesítés (o. 188)
Ugyanaz a LED mint a zár visszajelzője, (o. 166).
oldal.
A műszerfal piros LED-je jelzi a riasztó rendszer állapotát:
•
A LED nem világít – a riasztó nincs élesítve
•
A LED két másodpercenként egyet villan
– a riasztó élesítve van
•
A LED gyorsan villog a riasztó hatástalanítását követően (és amíg be nem helyezi
a gyújtáskapcsolóba, és el nem fordítja a
kulcsot a I helyzetbe) – riasztás kiváltása
történt.
06
187
06 Zárak és riasztó
Riasztó - automatikus élesítés
Bizonyos országokban a riasztó, (o. 186). oldal
bizonyos késleltetéssel bekapcsol, ha kinyitják, majd becsukják a vezetőajtót, de az autót
nem zárják vissza.
Kapcsolódó információk
•
A riasztó jelei (o. 188)
Riasztó - a távvezérlős kulcs nem
működik
Ha a riasztó, (o. 186). oldal nem kapcsolható
ki a távvezérlős kulccsal, például amikor a távvezérlős kulcs eleme, (o. 172). oldal lemerült az autó kinyitható, a riasztó kikapcsolható és a
motor beindítható az alábbiak szerint:
1. Nyissa ki a bal oldali első ajtót a kivehető
kulcsszárral, (o. 176). oldal.
> A riasztó bekapcsol, a riasztó visszajelzője gyorsan villog és megszólal a sziréna.
06
2. Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba.
> A riasztó kikapcsol.
188
A riasztó jelei
Riasztás (o. 186). oldal kiváltásakor megszólal
a sziréna és az összes irányjelző villog.
•
A sziréna körülbelül 30 másodpercig vagy
a riasztó kikapcsolásáig szól. A sziréna az
autó akkumulátorától függetlenül működő
akkumulátorral rendelkezik.
•
Az irányjelzők 5 percig vagy a riasztó
kikapcsolásáig villognak.
06 Zárak és riasztó
Csökkentett riasztási szint
A csökkentett védelem azt jelenti, hogy az
összes mozgás- és billenésészlelő átmenetileg
ki van iktatva.
A riasztás szándékolatlan kiváltásának elkerülése érdekében - például ha kutyát hagy a
zárt autóban vagy az autó vonaton illetve
kompon történő szállításakor - ideiglenesen
iktassa ki a mozgás- és billenésészlelőket.
Az eljárás ugyanaz mint a biztonsági zárak
ideiglenes kiiktatása esetén, lásd Biztonsági
zárak* (o. 183).
Kapcsolódó információk
•
•
Riasztó (o. 186)
Riasztó visszajelző (o. 187)
06
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
189
VEZETΙTÁMOGATÁS
07 Vezetőtámogatás
Menetstabilizáló és kipörgésgátló
rendszer (DSTC)
A menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer,
DSTC (Dynamic Stability & Traction Control)
segít a vezetőnek a megcsúszás elkerülésében és javítja az autó tapadását.
A rendszer fékezés közbeni bekapcsolása
közben lüktető hang hallható. Az autó a vártnál lassabban gyorsulhat, amikor benyomja a
gázpedált.
FIGYELEM
A menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer kiegészítő segítség - nem kezelhet
minden helyzetet bármilyen útviszonyok
között.
Mindig a járművezető viseli a felelősséget
a jármű biztonságos vezetéséért és az
érvényben lévő közlekedési szabályok
betartásáért.
A rendszer az alábbi funkciókat tartalmazza:
•
•
•
•
•
•
•
1
Aktív farolásgátló
Kipörgés-szabályozó
Kipörgésgáltó rendszer
Motorfék-szabályozó - EDC
Kanyarstabilitás-fokozó - CTC
Kormányzásszabályozó – DSR
Aktív farolásgátló
Kormányzásszabályozó – DSR
A funkció egyenként ellenőrzi a kerekek hajtóés fékerejét az autó stabilizálása érdekében.
A DSR (Driver Steering Recommendation)
segít a járművezetőnek az autó megfelelő
irányba kormányzásában, amikor csökken a
tapadás vagy működésbe lép az ABS rendszer.
Kipörgés-szabályozó
A funkció csökkenti a motor teljesítményét,
ha a hajtó kerekek megcsúsznak az alattuk
elhelyezkedő felületen, hogy fenntartsa a stabilitást és kezelhetőséget.
Kipörgésgáltó rendszer
A funkció alacsony sebességen kapcsol be
és a kipörgő hajtókeréktől ahhoz a kerékhez
továbbítja a hajtást, amelyik nem pörög ki.
Motorfék-szabályozó - EDC
Az (Engine Drag Control) megakadályozza a
kerekek nem szándékos blokkolását, például
visszakapcsoláskor vagy csúszós útfelületen
történő motorfékezéskor.
A kerekek akaratlan blokkolása vezetés közben, többek között, akadályozza a járművezetőt az autó kormányzásában.
Kanyarstabilitás-fokozó - CTC
A CTC kompenzálja az alulkormányzottságot
és a normálnál nagyobb gyorsítást tesz lehetővé a belső kerekék kipörgése nélkül, például egy íves autópálya-feljárónál, hogy gyorsan felvegye a környező forgalom sebességét.
A DSR elsődleges feladata a járművezető
segítése a megfelelő irány fenntartásában,
amikor az autó megcsúszik.
A DSR bekapcsol és enyhe nyomatékot fejt ki
a kormánykerékre abban az irányban, amerre
az autót kormányozni kell az autó maximális
tapadásának és stabilitásának fenntartásához/eléréséhez.
Utánfutó-stablizáló* - TSA1
Az Utánfutó-stablizáló (o. 319) funkciója,
hogy stabilizálja az autóból és utánfutóból
álló szerelvényt, ha az kígyózni kezdene.
További tájékoztatásért, lásd Vezetés utánfutóval (o. 312).
MEGJEGYZÉS
A funkció akkor kapcsol ki, ha a járművezető a Sport módot választja.
07
Utánfutó-stablizáló* - TSA
Trailer Stability Assist
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
191
07 Vezetőtámogatás
||
Kapcsolódó információk
•
Menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer (DSTC) - működés (o. 192)
•
Menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer (DSTC) - szimbólumok és üzenetek
(o. 193)
Menetstabilizáló és kipörgésgátló
rendszer (DSTC) - működés
A menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer,
DSTC (Dynamic Stability & Traction Control)
segít a vezetőnek a megcsúszás elkerülésében és javítja az autó tapadását.
A szint kiválasztása - Sport üzemmód
A menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer
(DSTC) mindig aktív - nem kapcsolható ki.
Azonban a járművezető kiválaszthatja a Sport
üzemmódot, ami aktívabb vezetési élményt
tesz lehetővé. Sport üzemmódban, a rendszer észleli a gázpedál és kormánykerékmozgásokat és a kanyarodás aktívabb, mint a
normál vezetés során, és megengedi a hátsó
rész kontrollált csúszását egy bizonyos szintig, mielőtt beavatkozna és stabilizálná az
autót.
Ha a járművezető megállít egy kontrollált csúszást a gázpedál felengedésével, akkor a
DSTC rendszer beavatkozik és stabilizálja az
autót.
07
A Sport üzemmóddal maximális tapadás
érhető el, ha az autó megragadt vagy amikor
laza felületen, például homokban vagy sárban
halad.
A Sport üzemmód kiválasztásához, járjon el
az alábbiak szerint:
192
1. Nyomja meg a középkonzol MY CAR
gombját, és keresse meg a kijelző képernyő menürendszerének My V40 DSTC
menüpontját.
2. Távolítsa el a négyzet jelölését, és menjen
vissza a menüben az EXIT gombbal.
> A rendszer ezután sportosabb vezetési
stílust enged meg.
A Sport üzemmód addig aktív, amíg a járművezető vissza nem állítja normál módba vagy
le nem állítja a motort - a motor beindítását
követően a DSTC rendszer újra visszatér a
normál üzemmódba.
Kapcsolódó információk
•
Menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer (DSTC) (o. 191)
•
Menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer (DSTC) - szimbólumok és üzenetek
(o. 193)
•
MY CAR (o. 106)
07 Vezetőtámogatás
Menetstabilizáló és kipörgésgátló
rendszer (DSTC) - szimbólumok és
üzenetek
segít a vezetőnek a megcsúszás elkerülésében és javítja az autó tapadását.
A menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer,
DSTC (Dynamic Stability & Traction Control)
Táblázat
SzimbólumA
Üzenet
Leírás
DSTC Ideiglenesen KI
A DSTC rendszer ideiglenesen csökkentése a féktárcsa túl magas hőmérséklete miatt. - A
funkció automatikusan visszaáll, amikor a fékek lehűlnek.
DSTC Szerviz szüks.
A DSTC rendszer kikapcsolva.
•
•
Álljon meg az autóval biztonságos helyen, állítsa le, majd indítsa be újra a motort.
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe.
"Üzenet"
Egy üzenet látható a kombinált műszerfalon - olvassa el!
Folyamatosan 2 másodpercig
világít.
Rendszerellenőrzés a motor beindításakor.
Villogó fény.
A DSTC a rendszer bekapcsolás alatt áll.
és
A Sport üzemmód bekapcsolva.
A
07
A szimbólumok vázlatosak.
}}
193
07 Vezetőtámogatás
||
Kapcsolódó információk
07
194
•
Menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer (DSTC) (o. 191)
•
Menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer (DSTC) - működés (o. 192)
07 Vezetőtámogatás
Jelzőtábla-felismerés (RSI)
FIGYELEM
A jelzőtábla-felismerő funkció (RSI – Road
Sign Information) segít a járművezetőnek
emlékezni, hogy milyen jelzőtáblák mellett
ment el az autó.
Az RSI nem minden helyzetben működik,
hanem csak kiegészítő segítségül szolgál.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért és
az érvényben lévő közlekedési szabályok
betartásáért.
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* működés
A jelzőtábla-felismerő funkció (RSI – Road
Sign Information) segít a járművezetőnek
emlékezni, hogy milyen jelzőtáblák mellett
ment el az autó. A funkció működését az alábbiakban ismertetjük.
Kapcsolódó információk
•
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - működés (o.
195)
•
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - korlátok (o.
197)
Példák az olvasható sebességgel kapcsolatos2
jelzőtáblákra.
Rögzített sebesség információk3.
A jelzőtábla felismerő funkció tájékoztatást
nyújt az aktuális sebességről, amellyel az
autópálya vagy országút kezdődik/végződik
és arról, ha az előzés tilos. Ha elkerül egy, az
autópályára/országútra vagy a maximális
megengedett sebességre vonatkozó jelzőtáblát, akkor az RSI megjeleníti a maximális megengedett sebességre vonatkozó jelzőtábla
szimbólumát.
2
3
Amikor az RSI sebességet tartalmazó közúti
jelzőtáblát rögzített, akkor a jelzőtábla szimbólumként megjelenik a műszerfalon.
A pillanatnyi sebességkorlát
szimbólumával együtt, az
előzni tilos jelzés is megjelenhet, ahol az helyénvaló.
07
A kombinált műszerfalon megjelenő közlekedési jelzőtáblák piacfüggők - az ábrákon csak néhány példa látható.
A kombinált műszerfalon megjelenő közlekedési jelzőtáblák piacfüggők - az ábrákon csak néhány példa látható.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
195
07 Vezetőtámogatás
||
Korlátozás vagy autópálya vége
Kiegészítő táblák
A vonatkozó jelzőtábla körülbelül 10 másodpercre megjelenik a műszerfalon az olyan
helyzetekben, ahol az RSI a sebességkorlátozás végét - vagy egyéb sebességgel kapcsolatos információt, például az autópálya végét
észleli.
Az ilye kiegészítő táblával jelölt, sebességre
vonatkozó jelzőtáblák csak akkor jelennek
meg, ha a járművezető használja az irányjelzőt.
Példák az ilyen jelekre:
Κsszes korlátozás vége.
lum alatt.
Példák a kiegészítő táblákra3.
Autópálya vége.
Ezt követően a jelzőtábla-információk a
következő sebességgel kapcsolatos jelzésig
eltűnnek.
07
3
196
Bizonyos esetekben ugyanarra az útra különböző sebességkorlátozások érvényesek - egy
kiegészítő tábla jelzi azokat a körülményeket,
amelyekre a különböző sebességek vonatkoznak. Az útszakasz különösen balesetveszélyes lehet például esőben és/vagy ködben.
Az esőre vonatkozó kiegészítő tábla csak
akkor jelenik meg a kijelzőn, ha használatban
vannak az ablaktörlők.
A kijáratra vonatkozó sebességet bizonyos piacokon egy
nyilat tartalmazó kiegészítő
tábla jelzi.
A kombinált műszerfalon megjelenő közlekedési jelzőtáblák piacfüggők - az ábrákon csak néhány példa látható.
Bizonyos sebességkorlátozások például csak bizonyos
távolság után vagy bizonyos
napszakban érvényesek. A
járművezetőt egy kiegészítő
jel figyelmezteti a helyzetre a
sebességet mutató szimbó-
Kiegészítő információk megjelenítése
A kiegészítő tábla üres keret
formájában jelenik meg a
kombinált műszerfal sebességszimbóluma alatt, ami azt
jelenti, hogy az RSI kiegészítő táblát észlelt a pillanatnyi sebességkorlátozásra
vonatkozó további információkkal.
Beállítás a MY CAR menüben
Az RSI beállításai a MY CAR menürendszerben hajthatók végre, lásd MY CAR - vezetéstámogató rendszer (o. 112).
07 Vezetőtámogatás
Jelzőtábla-felismerés be/ki
A járművezető beállíthatja, hogy kapjon-e
figyelmeztetést, amikor a sebességkorlátozást 5 km/h vagy ennél nagyobb mértékben
túllépi. Ez a figyelmeztetés az érvényben lévő
maximális sebességet mutató szimbólum villogása formájában jelenik meg a sebesség
túllépésekor.
A sebességfigyelmeztetés bekapcsolásához
•
A kombinált műszerfal sebességszimbólum
kijelzése kikapcsolható. Az RSI funkció kikapcsolásához:
•
Távolítsa el az Közlekedési jelzések
mutatása (Road Sign Information On)
jelölését a Beállítások
Járműbeállítások Közlekedési
jelzések mutatása menüpontban, és lépjen ki az EXIT gombbal.
Sebességfigyelmeztetés
Jelölje be az Sebességre
figyelmeztetés (Speed Alert) lehetőséget
a Beállítások Járműbeállítások
Sebességre figyelmeztetés menüpontban, és lépjen ki az EXIT gombbal.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Jelzőtábla-felismerés (RSI) (o. 195)
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - korlátok (o.
197)
MY CAR (o. 106)
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - korlátok
A jelzőtábla-felismerő funkció (RSI – Road
Sign Information) segít a járművezetőnek
emlékezni, hogy milyen jelzőtáblák mellett
ment el az autó. A funkció az alábbi korlátokkal rendelkezik.
Az RSI funkció kameraérzékelője az emberi
szemhez hasonlóan korlátokkal rendelkezik.
További információkat találhat ebben a részben a kameraérzékelő korlátairól, (o. 241).
oldal.
Az olyan jelzőtáblákat, amelyek közvetetten
nyújtanak információkat az érvényben lévő
sebességkorlátozásokra vonatkozóan, például helységek névjelző táblái, nem rögzíti az
RSI funkció.
Az alábbiak például akadályozzák a funkció
működését:
•
•
•
•
•
Kifakult jelzőtáblák
Kanyarokban elhelyezett jelzőtáblák
Elfordult vagy sérült jelzőtáblák
Eltakart vagy rosszul elhelyezett jelzőtáblák
Teljesen vagy részben jéggel, hóval és/
vagy szennyeződéssel takart jelzőtáblák.
07
Kapcsolódó információk
•
•
Jelzőtábla-felismerés (RSI) (o. 195)
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - működés (o.
195)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
197
07 Vezetőtámogatás
Sebességhatároló*
A (Speed Limiter) fordított sebességtartónak
is tekinthető - a járművezető szabályozza a
sebességet a gázpedál használatával, de a
sebességhatároló megakadályozza az előre
beállított/beállított sebesség véletlen túllépését.
Kapcsolódó információk
•
Sebességhatároló* - első lépések (o.
198)
•
Sebességhatároló - ideiglenes kikapcsolás és készenléti üzemmód* (o. 200)
•
Sebességhatároló* - riasztás a sebesség
túllépésekor (o. 201)
•
Sebességhatároló* - kikapcsolás (o. 201)
Kormánykerék-billentyűzet és digitális valamint
Analóg.
07
198
Sebességhatároló* - első lépések
A (Speed Limiter) fordított sebességtartónak
is tekinthető - a járművezető szabályozza a
sebességet a gázpedál használatával, de a
sebességhatároló megakadályozza az előre
beállított/beállított sebesség véletlen túllépését.
Kormánykerék-billentyűzet és digitális valamint
Analóg.
Sebességhatároló - be/ki.
Sebességhatároló - be/ki.
Megszűnik a készenléti üzemmód és a
rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
Megszűnik a készenléti üzemmód és a
rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
Készenléti üzemmód
Készenléti üzemmód
Bekapcsolás és a max. sebesség beállítása.
Bekapcsolás és a max. sebesség beállítása.
Kiválasztott sebesség
Kiválasztott sebesség
Sebességhatároló bekapcsolva
Sebességhatároló bekapcsolva
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Bekapcsolás és aktiválás
Amikor a sebességhatároló aktív, akkor
annak szimbóluma (6) látható egy jellel (5)
együtt a beállított maximális sebesség mellett
a kombinált műszerfalon.
A lehetséges legnagyobb sebesség kiválasztása és tárolása a memóriában út közben és
álló helyzetben is lehetséges.
Vezetés közben
1. Nyomja meg a kormánykerék
gombját
a sebességhatároló bekapcsolásához.
> A sebességhatároló szimbóluma (6)
világít a kombinált műszerfalon.
2. Amikor az autó a lehetséges legmagasabb sebességgel mozog: Nyomja addig
a kormánykerék
vagy
gombját,
amíg a kombinált műszerfalon meg nem
jelenik a jelzés (5) a kívánt maximális
sebesség mellett.
> A sebességhatároló ezután aktív és a
beállított maximális sebesség tárolva
van a memóriában.
2. Görgessen a
gombbal, amíg a kombinált műszerfalon egy jel (5) nem jelenik
meg a kívánt maximális sebesség mellett.
> A sebességhatároló ezután aktív és a
beállított maximális sebesség tárolva
van a memóriában.
Kapcsolódó információk
•
Sebességhatároló* (o. 198)
Sebességhatároló* - sebesség
módosítása
A (Speed Limiter) fordított sebességtartónak
is tekinthető - a járművezető szabályozza a
sebességet a gázpedál használatával, de a
sebességhatároló megakadályozza az előre
beállított/beállított sebesség véletlen túllépését.
A tárolt sebesség módosításához:
•
vagy
Állítsa be a kormánykerék
gombjának rövid megnyomásaival - minden megnyomás +/- 5 km/h módosítást
jelent. Az utolsó megnyomás után a
sebesség tárolódik a memóriában.
+/- 1 km/h beállításához:
•
Tartsa nyomva a gombot és engedje el,
amikor a kombinált műszerfal kijelzője
egy jelet mutat a kívánt maximális sebesség mellett.
Kapcsolódó információk
•
Sebességhatároló* (o. 198)
Álló helyzetben
07
1. Nyomja meg a kormánykerék
gombját
a sebességhatároló bekapcsolásához.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
199
07 Vezetőtámogatás
Sebességhatároló - ideiglenes
kikapcsolás és készenléti üzemmód*
Ideiglenes kikapcsolás - készenléti
üzemmód
A (Speed Limiter) fordított sebességtartónak
is tekinthető - a járművezető szabályozza a
sebességet a gázpedál használatával, de a
sebességhatároló megakadályozza az előre
beállított/beállított sebesség véletlen túllépését.
A sebességhatároló ideiglenes kikapcsolása
és készenléti üzemmódba állítása:
–
Nyomja meg a
gombot.
> A kombinált műszerfal jele (5) ZΚLD
színűről FEHΔR színűre (digitális) vagy
FEHΔR színűről SZÜRKE színűre (analóg) változik és a járművezető ideiglenesen átlépheti a beállított maximális
sebességet.
gomb egyA sebességhatárolót a
szeri megnyomásával kapcsolhatja
vissza. A jel (5) a kijelzőn FEHΔR színűről ZΚLD színűre (digitális) vagy
SZÜRKE színűről FEHΔR színűre (analóg) változik és az autó maximális
sebessége újra korlátozva van.
Kormánykerék-billentyűzet és műszerfal Digitális
és Analóg.
Sebességhatároló - be/ki.
07
Ideiglenes kikapcsolás a gázpedállal
A sebességhatároló a gázpedállal is készenléti üzemmódba kapcsolható, például az autó
erős gyorsításához egy adott helyzetből:
Megszűnik a készenléti üzemmód és a
rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
Készenléti üzemmód
Bekapcsolás és a max. sebesség beállítása.
Kiválasztott sebesség
Sebességhatároló bekapcsolva
200
–
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Nyomja le teljesen a gázpedált.
> A kombinált műszerfal a tárolt maximális sebességet mutatja egy színes
jellel (5) és a járművezető ideiglenesen
átlépheti a beállított maximális sebességet – a jel (5) ezalatt ZΚLD színűről
FEHΔR színűre (digitális) vagy FEHΔR
színűről SZÜRKE színűre (analóg) változik.
A gázpedál felengedésekor a sebességhatároló automatikusan visszakapcsol, és az autó sebessége lecsökken
a beállított/tárolt maximális sebesség
alá - a jel (5) FEHΔR színűről ZΚLD színűre (digitális) vagy SZÜKE színűről
FEHΔR színűre (analóg) változik, és az
autó maximális sebessége újból korlátozva van.
Kapcsolódó információk
•
Sebességhatároló* (o. 198)
07 Vezetőtámogatás
Sebességhatároló* - riasztás a
sebesség túllépésekor
A (Speed Limiter) fordított sebességtartónak
is tekinthető - a járművezető szabályozza a
sebességet a gázpedál használatával, de a
sebességhatároló megakadályozza az
előre beállított/beállított sebesség véletlen túllépését.
Meredek lejtőn a sebességhatároló motorfék
hatása elégtelen lehet és a jármű túllépheti a
beállított maximális sebességet. A járművezetőt egy hangjelzés figyelmezteti erre. A jelzés
addig aktív, amíg a járművezető a beállított
maximális sebesség alá nem lassít.
Sebességhatároló* - kikapcsolás
Sebességtartó*
A (Speed Limiter) fordított sebességtartónak
is tekinthető - a járművezető szabályozza a
sebességet a gázpedál használatával, de a
sebességhatároló megakadályozza az előre
beállított/beállított sebesség véletlen túllépését.
A sebességtartó (CC – Cruise Control) segít a
vezetőnek az egyenletes sebesség fenntartásában, ami kényelmesebb vezetést eredményez autópályákon és hosszú, egyenes utakon
a forgalom normális haladásakor.
A sebességhatároló kikapcsolásához:
–
MEGJEGYZÉS
A riasztó csak 5 másodperc elteltével kapcsol be, ha a sebesség meghaladta a legalább 3 km/h értéket, feltéve, hogy nem
vagy
gombot az
nyomták meg a
utolsó fél percben.
Kapcsolódó információk
•
Nyomja meg a kormánykerék
gombját.
> A kombinált műszerfal, (o. 198). oldal
sebességhatároló szimbóluma és a
beállított sebesség jele eltűnik. A kiválasztott és tárolt sebesség így törlődik
a memóriából és nem állítható vissza a
gombbal.
A járművezetőnek ezután a gázpedált
kell használnia a sebesség korlátozás
nélküli meghatározásához.
Kapcsolódó információk
•
Áttekintés
A kormánykerék gombjai és a kombinált műszerfal sebességhatároló nélküli autókban4.
Sebességhatároló* (o. 198)
Sebességhatároló* (o. 198)
07
4
A Volvo kereskedések naprakész információkkal rendelkeznek az egyes piacokra vonatkozóan.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
201
07 Vezetőtámogatás
||
FIGYELEM
Sebességtartó* - a sebesség kezelése
A járművezetőnek mindig figyelnie kell a
forgalmi körülményeket és be kell avatkoznia, ha a sebességtartó nem tart megfelelő
sebességet és/vagy távolságot.
A sebességtartó (CC – Cruise Control) segít a
járművezetőnek az egyenletes sebesség tartásában. Lehetőség van a sebesség aktiválására, beállítására vagy módosítására.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért.
A sebesség aktiválása és beállítása
Kapcsolódó információk
•
Sebességtartó* - a sebesség kezelése (o.
202)
•
A sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása
és készenléti üzemmódja (o. 204)
Sebességtartó - be/ki.
•
Megszűnik a készenléti üzemmód és a
rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
Sebességtartó* - visszatérés a beállított
sebességhez (o. 205)
•
Sebességtartó* - kikapcsolás (o. 206)
A kormánykerék gombjai és a kmobinált műszerfal sebességhatárolóval felszerelt autókban4.
Készenléti üzemmód
Bekapcsolás és a sebesség beállítása.
Kiválasztott sebesség (SZÜRKE =
készenléti üzemmód).
Sebességtartó aktív - FEHΔR szimbólum
(SZÜRKE = készenléti üzemmód).
07
4
5
202
A Volvo kereskedések naprakész információkkal rendelkeznek az egyes piacokra vonatkozóan.
A Volvo kereskedések naprakész információkkal rendelkeznek az egyes piacokra vonatkozóan.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A kormánykerék gombjai és a kijelző sebességhatároló nélküli autókban5.
07 Vezetőtámogatás
MEGJEGYZÉS
A sebességtartó 30 km/h sebesség alatt
nem kapcsolható be.
•
Sebességtartó* - visszatérés a beállított
sebességhez (o. 205)
•
Sebességtartó* - kikapcsolás (o. 206)
A sebesség módosítása
•
A kormánykerék gombjai és a kijelző sebességhatárolóval5 felszerelt autókban.
A sebességtartó engedélyezése:
•
Nyomja meg a kormánykerék
>
A sebességtartó aktív állapotát jelző
szimbólum (6) a kombinált műszerfalon
SZÜRKE színűről FEHΔR színűre változik,
ami azt jelzi, hogy a sebességtartó
készenléti üzemmódban van.
gombját
+/- 1 km/h beállításához:
•
A kívánt sebességnél - nyomja meg a
vagy
gombját.
kormánykerék
>
A pillanatnyi sebesség tárolódik a memóriában, és a kombinált műszerfal jele (5)
világít a kiválasztott sebességnél.
5
Tartsa nyomva a gombot, és engedje el a
kívánt sebességnél.
A sebesség ideiglenes növelés a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a
sebességtartó beállítására - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér a beállított
sebességhez.
MEGJEGYZÉS
Ha a sebességtartó bármely gombját több
percig nyomva tartja, akkor az blokkolásra
kerül és inaktiválódik. A sebességtartó
visszakapcsolásához le kell állítani az autót
és újra kell indítani a motort.
A sebességtartó bekapcsolásához:
•
vagy
gomb rövid megÁllítsa be a
nyomásaival - minden megnyomás
+/- 5 km/h módosítást jelent. Az utolsó
megnyomás után a sebesség tárolódik a
memóriában.
07
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességtartó* (o. 201)
A sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása
és készenléti üzemmódja (o. 204)
A Volvo kereskedések naprakész információkkal rendelkeznek az egyes piacokra vonatkozóan.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
203
07 Vezetőtámogatás
A sebességtartó* ideiglenes
kikapcsolása és készenléti
üzemmódja
A sebességtartó (CC – Cruise Control) segít a
járművezetőnek az egyenletes sebesség tartásában. A funkció ideiglenesen inaktiválható és
készenléti üzemmódba kapcsolható.
204
a járnűvezető több mint 1 percig a beállítottnál magasabb sebességet tart fenn.
Kapcsolódó információk
A sebességtartó ideiglenes inaktiválásához és
készenléti módba kapcsolásához:
•
Nyomja meg a
>
A kombinált műszerfal jele (5) és
szimbólum (6) FEHΔR színűről SZÜRKE
színűre változik.
gombot.
Automatikus készenléti üzemmód
A sebességtartó ideiglenesen inaktiválódik és
készenléti üzemmódba vált, ha:
•
•
•
•
6
7
•
•
•
A kormánykerék gombjai és a kijelző sebességhatárolóval6 felszerelt autókban.
07
a fokozatválasztót N állásba mozdítják
(automata sebességváltó)
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
Ideiglenes kikapcsolás - készenléti
üzemmód
A kormánykerék gombjai és a kijelző sebességhatároló nélküli autókban6.
•
a kerekek elvesztik a tapadást
a vezető megnyomja a fékpedált
a sebesség körülbelül 30 km/h alá esik
a tengelykapcsoló-pedál több mint 1 perces nyomva tartása7
A Volvo kereskedések naprakész információkkal rendelkeznek az egyes piacokra vonatkozóan.
A lenyomása és magasabb vagy alacsonyabb sebességfokozat kiválasztása nem váltja ki a készenléti üzemmódot.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Sebességtartó* (o. 201)
Sebességtartó* - a sebesség kezelése (o.
202)
•
Sebességtartó* - visszatérés a beállított
sebességhez (o. 205)
•
Sebességtartó* - kikapcsolás (o. 206)
07 Vezetőtámogatás
Sebességtartó* - visszatérés a
beállított sebességhez
Kapcsolódó információk
A sebességtartó, (o. 201). oldal (CC – Cruise
Control) segít a járművezetőnek az egyenletes
sebesség tartásában. Az ideiglenes kikapcsolás és készenléti üzemmód (o. 204) után lehetséges a visszatérés a beállított sebességhez.
•
Sebességtartó* - a sebesség kezelése (o.
202)
•
A sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása
és készenléti üzemmódja (o. 204)
•
Sebességtartó* - kikapcsolás (o. 206)
A kormánykerék gombjai és a kijelző sebességhatárolóval8 felszerelt autókban.
A sebességtartó visszakapcsolásához a
készenléti üzemmódból:
A kormánykerék gombjai és a kijelző sebességhatároló nélküli autókban8.
•
Nyomja meg a kormánykerék
ját.
>
A kombinált műszerfal jele (5) és
szimbóluma (6) SZÜRKE színűről FEHΔR
színűre változik és a sebesség az utolsó
tárolt sebesség lesz.
gomb-
MEGJEGYZÉS
Δszrevehető sebességnövekedés történhet, ha visszaállítja a sebességet a
kiválasztásával.
8
07
A Volvo kereskedések naprakész információkkal rendelkeznek az egyes piacokra vonatkozóan.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
205
07 Vezetőtámogatás
Sebességtartó* - kikapcsolás
Adaptív sebességtartó (ACC)*
A sebességtartó (CC – Cruise Control) segít a
járművezetőnek az egyenletes sebesség tartásában. Az alábbiakban leírjuk a kikapcsolás
módját.
Az adaptív sebességtartó (ACC – Adaptive
Cruise Control) segít a járművezetőnek a biztonságos követési távolság fenntartásában az
elől haladó járműhöz képest.
Az adaptív sebességtartó kényelmesebb
vezetési élményt eredményez hosszú utakon,
autópályákon és hosszú, egyenes főutakon a
forgalom normális haladásakor.
A kormánykerék gombjai és a kijelző sebességhatárolóval9 felszerelt autókban.
A kormánykerék gombjai és a kijelző sebességhatároló nélküli autókban9.
A sebességtartó a kormánykerék gombjával
(1) vagy a motor leállításával kapcsolható ki a beállított sebesség törlődik a memóriából
és nem állítható vissza a
gombbal.
Kapcsolódó információk
•
•
07
9
206
Sebességtartó* (o. 201)
Sebességtartó* - a sebesség kezelése (o.
202)
•
A sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása
és készenléti üzemmódja (o. 204)
•
Sebességtartó* - visszatérés a beállított
sebességhez (o. 205)
A Volvo kereskedések naprakész információkkal rendelkeznek az egyes piacokra vonatkozóan.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A járművezető beállítja a kívánt sebességet,
(o. 211). oldal és időközt az elöl haladó autóhoz képest. Amikor a radaros érzékelő lassabb járművet észlel az autó előtt, akkor a
sebességet automatikusan ahhoz igazítja.
Amikor az út újra szabad, akkor az autó viszszatér a beállított sebességhez.
Ha az adaptív sebességtartó ki van kapcsolva
vagy készenléti üzemmódban van és az autó
túl közel kerül az elöl haladó járműhöz, akkor
a járművezetőt ehelyett a Távolságfigyelmeztetés (o. 222) figyelmezteti a rövid távolságra.
07 Vezetőtámogatás
FIGYELEM
A járművezetőnek mindig figyelnie kell a
forgalmi körülményeket és be kell avatkoznia, ha az adaptív sebességtartó nem tart
megfelelő sebességet vagy távolságot.
Az adaptív sebességtartó nem mindig
képes a forgalmi, időjárási és útviszonyok
kezelésére.
Olvassa el az összes részt az adaptív
sebességtartóról a kezelési útmutatóban,
hogy megismerje annak korlátait, amelyekkel a vezetőnek tisztában kell lennie,
mielőtt használná a rendszert.
A járművezető mindig felelős a megfelelő
távolság és sebesség tartásáért, akkor is,
ha használja az adaptív sebességtartót.
•
Adaptív sebességtartó* - időköz beállítása (o. 212)
•
Adaptív sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása és készenléti üzemmódja (o.
212)
•
Adaptív sebességtartó* - kikapcsolás (o.
214)
•
Adaptív sebességtartó* - másik jármű
megelőzése (o. 214)
•
Adaptív sebességtartó* - a sebességtartó
működésének váltása (o. 216)
•
Adaptív sebességtartó* - hibakeresés és
teendők (o. 219)
•
Adaptív sebességtartó* - szimbólumok és
üzenetek (o. 220)
Adaptív sebességtartó* - funkció
Az adaptív sebességtartó, (o. 206). oldal (ACC
– Adaptive Cruise Control) segít a járművezetőnek a biztonságos követési távolság fenntartásában az elől haladó járműhöz képest.
FONTOS
Az adaptív sebességtartó komponenseinek
karbantartását csak szervizben szabad
végezni - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelyben.
Automata sebességváltó
Az automata sebességváltóval felszerelt
autók fejlettebb működéssel, az adaptív
sebességtartó sorban állási segéd, (o. 214).
oldal funkciójával rendelkeznek.
07
Kapcsolódó információk
•
Adaptív sebességtartó* - áttekintés (o.
209)
•
Adaptív sebességtartó* - funkció (o. 207)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
207
07 Vezetőtámogatás
||
FIGYELEM
Az adaptív sebességtartó nem ütközéselkerülő rendszer. A vezetőnek be kell
avatkoznia, ha a rendszer nem észleli az
elöl haladó járművet.
Az adaptív sebességtartó nem fékez
emberek vagy állatok valamint kisméretű
járművek, például kerékpárok és motorkerékpárok esetén. Sem szembejövő, lassú
vagy álló járművek vagy tárgyak esetén.
A funkció áttekintése10.
Figyelmeztető lámpa - a járművezető
fékezése szükséges
A kormánykerék, (o. 78). oldal billentyűzete
Radarérzékelő (o. 217)
Az adaptív sebességtartó egy sebességszabályozó rendszerből és egy összehangolt
távolságtartó rendszerből áll.
Ne használja az adaptív sebességtartót
például városi, sűrű forgalomban, kereszteződéseknél, csúszós útfelületeken, ha
sok víz vagy hólé van az úttesten, erős
esőben/havazásban, rossz látási viszonyok
mellett, kanyargós vagy keskeny utakon.
Az elöl haladó járműhöz viszonyított távolságot főleg a radarérzékelő méri. A sebességtartó gyorsítással és fékezéssel szabályozza a
sebességet. Normális, hogy a fékek halk
hangot adnak ki, amikor a sebességtartó
használja azokat.
FIGYELEM
A fékpedál mozog, amikor a sebességtartó
fékez. Ne tartsa a lábát a fékpedál alatt,
mert az beszorulhat.
07
10
11
208
Az adaptív sebességtartó célja, hogy egy, a
járművezető által beállított időközzel, (o.
212). oldal kövesse az elől, ugyanabban a
sávban haladó járművet. Ha a radarérzékelő
nem lát más járművet, akkor az autó ehelyett
a sebességtartón beállított sebességét tartja
fenn. Akkor is ez történik, ha az elől haladó
jármű sebessége meghaladja a sebességtartón beállított sebességet.
Az adaptív sebességtartó célja a sebesség
finom szabályozása. A hirtelen fékezést
igénylő helyzetekben a járművezetőnek
magának kell beavatkoznia. Ez nagy sebességkülönbség vagy az elől haladó autó erős
fékezése esetén érvényes. A radarérzékelő
korkátai, (o. 217). oldal miatt előfordulhat,
hogy a fékezés váratlanul vagy egyáltalán
nem történik meg.
Az adaptív sebességtartó 30 km/h11 sebességtől 200 km/h sebességig állítható be egy
másik autó követésére. Ha a sebesség
30 km/h alá esik vagy a motor fordulatszáma
túl alacsonyra csökken, akkor a sebességtartó készenléti üzemmódba kapcsol, amelyben az automatikus fékezés megszűnik - a
járművezetőnek ezután magának kell fékeznie, hogy biztonságos távolságot tartson az
elől haladó járműtől.
MEGJEGYZΔS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként eltérőek lehetnek.
A sorban állási segéd, (o. 214). oldal (automata sebességváltóval felszerelt járművek) a 0-200 km/h sebességtartományban működik.
07 Vezetőtámogatás
Figyelmeztető lámpa - a járművezető
fékezése szükséges
Az adaptív sebességtartó az autó fékezési
kapacitásának több mint 40%-ának megfelelő fékezési kapacitással rendelkezik.
Ha az autót a sebességtartó fékezési kapacitásánál erősebben kell fékezni és a járművezető nem fékez, akkor a sebességtartó az
ütközésfigyelmeztető rendszer, (o. 232). oldal
figyelmeztető lámpáját és figyelmeztető hangjelzését használja arra, hogy figyelmeztesse a
járművezetőt az azonnali beavatkozás szükségességére.
séget okozhat a megfelelő távolság tartása ilyen esetekben különös figyelem szükséges
és készen kell állni a lassításra.
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
Az adaptív sebességtartó, (o. 206). oldal és a
kormánykerék billentyűzete attól függően vál-
Kapcsolódó információk
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (o. 206)
MEGJEGYZÉS
A figyelmeztető lámpát erős napsütésben
vagy napszemüvegben nehéz lehet észrevenni.
FIGYELEM
A sebességtartó csak olyan járművekre
figyelmeztet, amelyeket a radar érzékelője
észlelt. Ezért előfordulhat a figyelmeztetés
elmaradása vagy bizonyos mértékű
késése. Ne várjon a figyelmeztetésre fékezés nélkül, amikor az szükséges.
07
Meredek utak és/vagy nehéz rakomány
Ne feledje, hogy az adaptív sebességtartó
elsődlegesen egyenes útfelületeken történő
használatra szolgál. Meredek lejtőkön, nehéz
rakománnyal vagy utánfutót vontatva nehéz-
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
209
07 Vezetőtámogatás
||
tozó, hogy az autó rendelkezik-e sebességhatárolóval, (o. 198). oldal12.
Adaptív sebességtartó
sebességhatároló nélkül
Adaptív sebességtartó
sebességhatárolóval
Megszűnik a készenléti üzemmód és a
rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
Sebességtartó - be/ki.
Sebességtartó - be/ki vagy készenléti
üzemmód.
Megszűnik a készenléti üzemmód és a
rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
Időintervallum - növelés/csökkentés.
Készenléti üzemmód
Időintervallum - növelés/csökkentés.
07
Bekapcsolás és a sebesség beállítása.
(Nem használt)
Bekapcsolás és a sebesség beállítása.
Zöld jelölés a tárolt sebességnél (FEHΔR
= készenléti üzemmód).
Zöld jelölés a tárolt sebességnél (FEHΔR
= készenléti üzemmód).
Időtáv
Időtáv
Az ACC aktív a ZΚLD jelölésnél (FEHΔR =
készenléti üzemmód).
Az ACC aktív a ZΚLD jelölésnél (FEHΔR =
készenléti üzemmód).
12
210
A Volvo kereskedések naprakész információkkal rendelkeznek az egyes piacokra vonatkozóan.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
Adaptív sebességtartó* - a sebesség
kezelése (o. 211)
•
Adaptív sebességtartó* - időköz beállítása (o. 212)
•
Adaptív sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása és készenléti üzemmódja (o.
212)
07 Vezetőtámogatás
Adaptív sebességtartó* - a sebesség
kezelése
A sebességtartó csak akkor
követi az elöl haladó járművet egy bizonyos távolságban, amikor a szimbólum
egy másik jármű képét
mutatja.
Az adaptív sebességtartó, (o. 206). oldal (ACC
– Adaptive Cruise Control) segít a járművezetőnek a biztonságos követési távolság fenntartásában az elől haladó járműhöz képest.
gombját
Nyomja meg a kormánykerék
- egy hasonló FEHΔR szimbólum világít a
kombinált műszerfalon, (o. 220). oldal,
amely azt mutatja, hogy a sebességtartó
készenléti üzemmódban, (o. 212). oldal
van.
A sebességtartó bekapcsolásához:
•
A kívánt sebességnél - nyomja meg a
vagy
gombját.
kormánykerék
>
A pillanatnyi sebesség tárolódik a memóriában, a kombinált műszerfal körülbelül
egy időre egy "nagyítót" mutat a kiválasztott sebesség körül és a jelölés FEHΔR
színűről ZΚLD színűre változik.
Amikor a szimbólum FEHΔR színűről
ZΚLD színűre változik, akkor a
sebességtartó aktív és tartja a tárolt
sebességet.
Bizonyos helyzetekben a sebességtartó
nem kapcsolható be. Ebben az esetben a
kombinált műszerfal, (o. 220). oldal a
Sebes.szabályozó Nem áll rendelk.
üzenetet jeleníti meg.
Ezzel egyidejűleg a sebességtartomány jelölése:
A sebességtartó engedélyezése:
•
MEGJEGYZÉS
Ha a sebességtartó bármely gombját több
percig nyomva tartja, akkor az blokkolásra
kerül és inaktiválódik. A sebességtartó
visszakapcsolásához le kell állítani az autót
és újra kell indítani a motort.
• a magasabb jelölés ZΚLD
színnel a beprogramozott
sebesség
• az alacsonyabb sebesség
az elöl haladó autó sebessége.
A sebesség módosítása
A tárolt sebesség módosításához:
•
Kapcsolódó információk
•
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (o. 206)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés (o.
209)
Állítsa be a
vagy
gomb rövid megnyomásaival - minden megnyomás
+/- 5 km/h módosítást jelent. Az utolsó
megnyomás után a sebesség tárolódik a
memóriában.
Ha megnöveli a sebességet a
/
gomb megnyomása előtt, akkor a gomb
megnyomásakor az autó pillanatnyi
sebessége tárolódik a sebességtartóban.
07
+/- 1 km/h beállításához:
•
Tartsa nyomva a gombot, és engedje el a
kívánt sebességnél.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
211
07 Vezetőtámogatás
Adaptív sebességtartó* - időköz
beállítása
hoz, ha előre nem látható forgalmi probléma
merül fel.
Az adaptív sebességtartó, (o. 206). oldal (ACC
– Adaptive Cruise Control) segít a járművezetőnek a biztonságos követési távolság fenntartásában az elől haladó járműhöz képest.
Ugyanez a szimbólum jelenik meg, amikor be
van kapcsolva a távolságfigyelmeztetés (o.
222).
MEGJEGYZÉS
Különböző időközök állíthatók be az elől haladó járműhöz képest és jelennek meg
a kombinált műszerfalon 1-5
vízszintes vonal formájában a több vonal hosszabb időt
jelent. Egy vonal
körülbelül 1 másodpercnek felel meg az elől
haladó járműhöz képest, 5 vonal
körülbelül 3 másodperc.
Csak a helyi közlekedési szabályoknak
megfelelő időintervallumokat használjon.
Ha úgy tűnik, hogy a sebességtartó nem
reagál a bekapcsolásakor, annak oka az
lehet, hogy az elöl haladó járműhöz viszonyított időintervallum akadályozza a
sebesség növelését.
Minél magasabb a sebesség, annál hoszszabb az adott időintervallumhoz méterben kiszámított távolság.
Az időköz beállítása/módosítása:
•
Forgassa a kormánykerék-billentyűzet
forgókapcsolóját (vagy használja a
/
gombokat a sebességhatároló nélküli
autók esetében).
Alacsony sebességnél, amikor a távolság
rövid, az adaptív sebességtartó enyhén növeli
az időközt.
07
Olvasson többet a sebesség kezeléséről,
(o. 211). oldal.
Kapcsolódó információk
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (o. 206)
Az adaptív sebességtartó bizonyos helyzetekben lehetővé teszi az időköz jelentős változtatását, hogy elősegítse az elől haladó jármű
sima és kényelmes követését.
Ne feledje, hogy a rövid időköz csak rövid
időt hagy a járművezető számára a reagálás-
212
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Adaptív sebességtartó* ideiglenes
kikapcsolása és készenléti
üzemmódja
Az adaptív sebességtartó, (o. 206) (ACC –
Adaptive Cruise Control) segít a járművezetőnek az egyenletes sebesség és a biztonságos
követési távolság fenntartásában. A sebességtartó ideiglenesen inaktiválható és készenléti üzemmódba kapcsolható.
Ideiglenes inaktiválás - készenléti
üzemmód sebességkorlátozóval
A sebességtartó ideiglenes inaktiválásához és
készenléti módba kapcsolásához:
•
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
Ez a szimbólum és a tárolt sebesség
jelzése ekkor ZΚLD színűről FEHΔR
színűre változik.
Ideiglenes inaktiválás - készenléti
üzemmód sebességkorlátozó nélkül
A sebességtartó ideiglenes inaktiválásához és
készenléti módba kapcsolásához:
•
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
Készenléti üzemmód a jármű
beavatkozása miatt
Az adaptív sebességtartó ideiglenesen inaktiválódik és automatikusan készenléti üzemmódba vált, ha:
07 Vezetőtámogatás
•
•
a vezető megnyomja a fékpedált
•
a fokozatválasztót/kart N állásba mozdítják (automata sebességváltó)
•
a tengelykapcsoló-pedál több mint
1 perces nyomva tartása13
a járnűvezető több mint 1 percig a beállítottnál magasabb sebességet tart fenn.
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
A sebesség ideiglenes növelés a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a
sebességtartó beállítására - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt
sebességhez.
További tájékoztatásért, lásd a Sebesség
kezelése, (o. 211). oldal és Egy másik jármű
megelőzése, . oldal(o. 214) részeket.
Automatikus készenléti üzemmód
Az adaptív sebességtartó más rendszerektől
függ, ilyen például a menetstabilizáló és
kipörgésgátló rendszer (DSTC), (o. 191). oldal.
Ha ezen rendszerek valamelyikének a működése leáll, akkor a sebességtartó automatikusan kikapcsol.
Az automatikus kikapcsoláskor egy jelzés
szólal meg és a Sebes.szabályozó
Kikapcsolt üzenet jelenik meg a kombinált
műszerfalon. A járművezetőnek be kell avat-
13
14
koznia és az előző járműhöz kell igazítania a
sebességet.
MEGJEGYZÉS
Δszrevehető sebességnövekedés történhet, ha visszaállítja a sebességet a
kiválasztásával.
Az automatikus kikapcsolás oka lehet:
•
•
a járművezető kinyitja az ajtót
a járművezető kikapcsolja a biztonsági
övet
•
a motor fordulatszáma túl alacsony/
magas
•
•
•
•
a sebesség 30 km/h14 alá esik
Kapcsolódó információk
•
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (o. 206)
Adaptív sebességtartó* - hibakeresés és
teendők (o. 219)
a kerekek elvesztik a tapadást
a fékek hőmérséklete magas
a radarérzékelőt például nedves hó vagy
zuhogó eső takarja el (a radarhullámok
gátolva vannak).
A szimbólumokkal, üzenetekkel és azok jelentésével kapcsolatos további tájékoztatásért,
lásd a Szimbólumok és üzenetek a kijelzőn,(o.
220). oldal részt.
Visszatérés a beállított sebességhez
Az adaptív sebességtartó készenléti üzemgombjának egymódból a kormánykerék
szeri megnyomásával aktiválható újra - a
sebesség ekkor a legutoljára tárolt sebesség
lesz.
07
A lenyomása és magasabb vagy alacsonyabb sebességfokozat kiválasztása nem váltja ki a készenléti üzemmódot.
Ez nem vonatkozik a sorban állási segédre - ez teljesen álló helyzetig működik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
213
07 Vezetőtámogatás
Adaptív sebességtartó* - másik jármű
megelőzése
Az adaptív sebességtartó, (o. 206). oldal (ACC
– Adaptive Cruise Control) segít a járművezetőnek a biztonságos követési távolság fenntartásában az elől haladó járműhöz képest és
előzéskor is segíthet.
Olvasson többet a különböző időközökről, (o.
212). oldal az elöl haladó járműhöz képest.
Amikor az autó egy másik járművet követ és a
járművezető jelzi előzési szándékát az irányjelzővel15, akkor a sebességtartó röviden
segít az elől haladó jármű felé gyorsításban.
Ez a funkció 70 km/h feletti sebességeken
aktív.
Olvasson többet a sebesség kezeléséről, .
oldal (o. 211).
FIGYELEM
Legyen tudatában annak, hogy a funkció
nem csak előzés során, hanem például
akkor is bekapcsolhat, amikor az irányjelzőt használja a sávváltás vagy egy másik
útra hajtás jelzéséhez - ekkor az autó rövid
időre gyorsítani fog.
07
Adaptív sebességtartó* - kikapcsolás
Az adaptív sebességtartó, (o. 206). oldal (ACC
– Adaptive Cruise Control) segít a járművezetőnek a biztonságos követési távolság fenntartásában az elől haladó járműhöz képest.
Billentyűzet sebességhatárolóval
Az adaptív sebességtartó a kormánykerék
gombjának rövid megnyomásával kapcsolható ki. A beállított sebesség törlődik és nem
gombbal.
állítható vissza a
Billentyűzet sebességhatároló nélkül
A kormánykerék
gombjának rövid megnyomására az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódba kapcsol. Egy további rövid
megnyomásra a sebességtartó kikapcsol. A
beállított sebesség törlődik és nem állítható
gombbal.
vissza a
Kapcsolódó információk
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (o. 206)
Kapcsolódó információk
•
15
214
Adaptív sebességtartó (ACC)* (o. 206)
Csak a bal oldali irányjelzőn balkormányos autó, vagy a jobb oldali irányjelzőn jobbkormányos autó esetében.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Adaptív sebességtartó* - sorban állási
segéd
Az adaptív sebességtartó, (o. 206). oldal (ACC
– Adaptive Cruise Control) segít a járművezetőnek a biztonságos követési távolság fenntartásában az elől haladó járműhöz képest. A
sorban állási segéd kisebb mint 30 km/h
sebesség mellett további funkciókat is biztosít
az adaptív sebességtartónak.
Az automata sebességváltóval felszerelt
autók esetében a sebességtartó sorban állás
segéd funkcióval van kiegészítve (mint
"Queue Assist" is ismert).
A sorban állás segéd az alábbi funkciókkal
rendelkezik:
•
Kiterjesztett sebességtartomány 30 km/h alatt és álló helyzetben is
•
•
Cél váltása
Az automatikus fékezés álló helyzetben
megszűnik
Ne feledje, hogy az adaptív sebességtartó
legalacsonyabb programozható sebessége
30 km/h - még ha a sebességtartó képes is
egy másik jármű követésére az álló helyzetig,
ennél alacsonyabb sebesség nem választható.
Tudjon meg többet a sebesség kezeléséről,
(o. 206). oldal és az elöl haladó járműhöz
viszonyított időközökről, (o. 212). oldal.
07 Vezetőtámogatás
Kiterjesztett sebességtartomány
MEGJEGYZÉS
A sebességtartó bekapcsolásához be kell
csukni a járművezető ajtaját és a járművezetőnek viselnie kell a biztonsági övet.
Automata sebességváltó esetén, a sebességtartó a 0-200 km/h tartományban képes egy
másik jármű követésére.
>
A sebességtartó ezután visszatér az elől
haladó jármű követéséhez.
MEGJEGYZÉS
A sorban állási segéd maximum 4 percig
képes álló helyzetben tartani az autót ezután a fékek kiengednek.
További tájékoztatásért, tanulmányozza az
alábbi "Az automatikus fékezés megszűnése álló helyzetben" részt.
Cél váltása
MEGJEGYZÉS
A sebességtartó 30 km/h alatti bekapcsolásához egy ésszerű távolságra lévő járműre van szükség az autó előtt.
A lassú forgalomban történő araszolás közbeni vagy a közlekédési jelzőlámpáknál történő rövid megállások esetén a haladás automatikusan visszatér, ha a megállás időtartama nem haladja meg a
körülbelül 3 másodpercet - ha az elől haladó
autó újbóli elindulása ennél hosszabb ideig
tart, akkor a sebességtartó készenléti üzemmódba, (o. 212). oldal kapcsol automatikus
fékezéssel. A járművezetőnek ezután újra
aktiválnia kell a sebességtartót az alábbi
módok valamelyikével:
•
Nyomja meg a kormánykerék
ját.
vagy
•
Nyomja le a gázpedált.
gomb-
FIGYELEM
Amikor az adaptív sebességtartó több
mint 30 km/h sebességgel követ egy elöl
haladó másik járművet és a cél mozgó járműből álló járművé változik, akkor a
sebességtartó figyelmen kívül hagyja az
álló járművet és ehelyett a tárolt sebességet választja.
•
A járművezetőnek be kell avatkoznia
és fékeznie kell.
Automatikus készenléti üzemmód a cél
váltásával
Az adaptív sebességtartó inaktiválódik és
készenléti üzemmódba vált:
•
amikor a sebesség 5 km/h alatt van és a
sebességtartó nem biztos abban, hogy a
céltárgy egy álló jármű vagy valamilyen
más objektum, például egy fekvőrendőr.
•
amikor a sebesség 5 km/h alatt van és az
elöl haladó jármű elfordul, akkor a sebességtartónak nincs mit követnie.
Ha az elől haladó céljármű hirtelen elfordul, akkor
előfordulhat, hogy az autó előtt álló forgalom van.
Amikor a sebességtartó alacsonyabb mint
30 km/h sebességgel követ egy másik járművet, és az mozgó céljárműről álló járműre vált,
akkor a sebességtartó lelassít az álló járműhöz.
Az automatikus fékezés befejezése álló
helyzetben
Bizonyos helyzetekben, a sorban állási segéd
álló helyzetben leállítja az automatikus fékezést:
•
•
07
a járművezető kinyitja az ajtót
a járművezető kikapcsolja a biztonsági
övet.
}}
215
07 Vezetőtámogatás
||
Ez azt jelenti, hogy a fékek felengednek és az
autó gurulni kezdhet - a járművezetőnek ezért
be kell avatkoznia és magának kell fékeznie
az autót, hogy az álló helyzetben maradjon.
Kapcsolódó információk
•
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (o. 206)
Adaptív sebességtartó* - a sebességtartó
működésének váltása (o. 216)
FONTOS
A sorban állási segéd maximum 4 percig
képes álló helyzetben tartani az autót ezután a fékek kiengednek.
A járművezető figyelmét erre több fokozaton keresztül hívja fel, növekvő intenzitással:
1. Akusztikus hangjelzés (sípolás) és szöveges üzenet.
Adaptív sebességtartó* - a
sebességtartó működésének váltása
Az adaptív sebességtartó, (o. 206). oldal (ACC
– Adaptive Cruise Control) segít a járművezetőnek a biztonságos követési távolság fenntartásában az elől haladó járműhöz képest.
Adaptív sebességtartóról
sebességtartóra váltás
A gomb egyszeri megnyomása kiiktatja az
adaptív elemet (távtartó rendszer) az adaptív
sebességtartóban (o. 206) , az autó ezután
csak tartja a beállított sebességet.
•
Nyomja meg hosszan a kormánykerék
gombját - a kombinált műszerfal
szimbólumról a
szimbólumra vált.
>
A sebességtartó ilyen módokon kapcsolható be.
2. Egy figyelmeztető lámpa is villogni
kezd a szélvédőn.
3. "Lüktető" fékezés történik.
A szimbólumokkal, üzenetekkel és azok
jelentésével kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd a Szimbólumok és üzenetek a
kijelzőn, . oldal (o. 220) részt.
07
216
A sorban állási segéd felengedi a lábféket és
készenléti üzemmódba is kapcsol ilyen helyzetekben:
•
•
a járművezető a fékpedálra helyezi a lábát
a fokozatválasztót P, N vagy R állásba
kapcsolja
•
a járművezető készenléti üzemmódba
kapcsolja a sebességtartót
•
behúzza a rögzítőféket.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
FIGYELEM
Az autó a továbbiakban nem fékez automatikusan, miután ACC sebességtartóról
CC sebességtartóra kapcsol - csupán
tartja a beállított sebességet.
Visszaváltás sebességtartóról adaptív
sebességtartóra
Kapcsolja ki a sebességtartót a
gomb 1-2
megnyomásával. A rendszer következő
bekapcsolásakor az adaptív sebességtartó
aktiválódik.
07 Vezetőtámogatás
Kapcsolódó információk
•
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (o. 206)
Adaptív sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása és készenléti üzemmódja (o. 212)
Radarérzékelő
Radarérzékelő - korlátok
A radarérzékelő funkciója az azonos irányban
és sávban haladó autók vagy nagyobb járművek észlelése.
A radarérzékelő, (o. 217). oldal bizonyos korlátokkal rendelkezik, többek között a korlátozott
látómező miatt.
A radarérzékelőt az alábbi funkciók használják:
A radarérzékelő képessége az elöl haladó járművek észlelésére jelentősen csökken:
•
•
•
Adaptív sebességtartó*
Ütközésfigyelmeztetés automatikus fékkel
és gyalogosészleléssel*
•
Távolságfigyelmeztetés*
A radarérzékelő módosítása annak illegális
használatához vezethet.
MEGJEGYZÉS
Tartsa tisztán a radarérzékelő előtti felületet.
FONTOS
Ha az autó hűtőrácsán látható sérülés
keletkezett, vagy, ha azt gyanítja, hogy a
radarérzékelő megsérült:
•
Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel
- lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
A funkció részben vagy teljesen megszűnhet - vagy hibásan működhet - ha a hűtőrács, a radarérzékelő vagy a konzol megsérül vagy meglazul.
ha a radarérzékelő gátolva van más járművek észlelésében, például zuhogó esőben vagy latyakban, vagy ha más akadályok gyűlnek össze a radarérzékelő előtt.
•
ha az elöl haladó jármű sebessége jelentősen eltér az autó saját sebességétől.
Látómező
A radarérzékelő korlátozott látómezővel rendelkezik. Bizonyos helyzetekben a másik
jármű nem észlelhető vagy észlelése a vártnál
később történik.
07
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Radarérzékelő - korlátok (o. 217)
Adaptív sebességtartó (ACC)* (o. 206)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (o. 232)
Távolságfigyelmeztetés* (o. 222)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
217
07 Vezetőtámogatás
||
FIGYELEM
FIGYELEM
A járművezetőnek mindig figyelnie kell a
forgalmi körülményeket és be kell avatkoznia, ha az adaptív sebességtartó nem tart
megfelelő sebességet vagy távolságot.
Az adaptív sebességtartó nem ütközéselkerülő rendszer. A vezetőnek be kell
avatkoznia, ha a rendszer nem észleli az
elöl haladó járművet.
Az adaptív sebességtartó nem mindig
képes a forgalmi, időjárási és útviszonyok
kezelésére.
Az adaptív sebességtartó nem fékez
emberek vagy állatok valamint kisméretű
járművek, például kerékpárok és motorkerékpárok esetén. Sem szembejövő, lassú
vagy álló járművek vagy tárgyak esetén.
Olvassa el az összes részt az adaptív
sebességtartóról a kezelési útmutatóban,
hogy megismerje annak korlátait, amelyekkel a vezetőnek tisztában kell lennie,
mielőtt használná a rendszert.
Ne használja az adaptív sebességtartót
például városi, sűrű forgalomban, kereszteződéseknél, csúszós útfelületeken, ha
sok víz vagy hólé van az úttesten, erős
esőben/havazásban, rossz látási viszonyok
mellett, kanyargós vagy keskeny utakon.
A járművezető mindig felelős a megfelelő
távolság és sebesség tartásáért, akkor is,
ha használja az adaptív sebességtartót.
FIGYELEM
ACC látómező.
07
A hűtőrács elé nem helyezhetők tartozékok
vagy egyéb tárgyak, például kiegészítő
lámpák.
Bizonyos esetekben a radarérzékelő
későn észleli a közel lévő járműveket, például egy, az elöl haladó jármű és az autó
közé hajtó járművet.
A kis méretű járművek, például motorkerékpárok vagy nem a sáv közepén haladó
járművek észrevétlenek maradhatnak.
Kanyarokban a radarérzékelő a rossz járművet észlelheti vagy szem elől tévesztheti az észlelt járművet.
218
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (o. 206)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (o. 232)
Távolságfigyelmeztetés* (o. 222)
07 Vezetőtámogatás
Adaptív sebességtartó* - hibakeresés
és teendők
Az adaptív sebességtartó, (o. 206). oldal (ACC
– Adaptive Cruise Control) segít a járművezetőnek a biztonságos követési távolság fenntartásában az elől haladó járműhöz képest.
Ha a kombinált műszerfalon a Radar blok.
Lásd kézikönyv üzenet jelenik meg, akkor a
radarérzékelő, (o. 217). oldal által kibocsátott
radarjelek gátolva vannak és az autó előtt
haladó járművek nem észlelhetők.
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének
lehetséges okaira és a megfelelő teendőkre
tartalmaz példát:
Ez azt is jelenti, hogy - az adaptív sebességtartó mellett - a távolságfigyelmeztetés, (o.
222). oldal és az ütközésfigyelmeztető rendszer, (o. 232). oldal az automata fékkel sem
működik.
Ok
Teendő
A radar felülete a hűtőrácsban szennyezett vagy jéggel illetve
hóval fedett.
Tisztítsa meg a radar felületét a hűtőácsban a szennyeződésektől, jégtől és
hótól.
A zuhogó eső vagy hó gátolja a radarjeleket.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben a radar zuhogó esőben vagy hóesésben nem
működik.
Az útfelületről felverődő víz vagy hó gátolja a radarjeleket.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben a radar nagyon nedves vagy havas útfelületen nem működik.
A radar felületét megtisztította, de az üzenet továbbra is látható.
Várjon. A radarnak több percre van szüksége ahhoz, hogy érzékelje, ha már
nincs gátolva.
Kapcsolódó információk
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (o. 206)
07
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
219
07 Vezetőtámogatás
Adaptív sebességtartó* szimbólumok és üzenetek
tőnek a biztonságos követési távolság fenntartásában az elől haladó járműhöz képest.
Az adaptív sebességtartó, (o. 206). oldal (ACC
– Adaptive Cruise Control) segít a járműveze-
SzimbólumA
Üzenet
Leírás
A szimbólum FEHΔR
Az adaptív sebességtartó Adaptív sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása és készenléti üzemmódja (o. 212) van.
A szimbólum ZΚLD
Az autó tartja a tárolt sebességet.
A normál sebességtartó manuálisan ki van választva.
DSTC normális
seb.tart.eng-hez
Az adaptív sebességtartó nem aktiválható, amíg a DSTC rendszert normál üzemmódba nem állította - Menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer (DSTC) (o. 191).
Sebes.szabályozó Kikapcsolt
Az adaptív sebességtartó ki van kapcsolva - a járművezetőnek magának kell szabályoznia a
sebességet.
Sebes.szabályozó Nem áll
rendelk.
Az adaptív sebességtartó nem kapcsolható be.
Ez az alábbiak miatt lehet:
•
•
07
220
a fékek hőmérséklete magas
a radarérzékelőt nedves hó vagy eső akadályozza.
A hibakereséssel kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd a Adaptív sebességtartó* - hibakeresés
és teendők (o. 219) részt
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
SzimbólumA
Üzenet
Leírás
Radar blok. Lásd kézikönyv
Az adaptív sebességtartó ideiglenesen kikapcsolt.
•
A radarérzékelő gátolva van és nem képes más járművek észlelésére. Például zuhogó esőben
vagy, ha latyak gyűlt össze a radarérzékelő előtt.
A járművezető ezután a normál Sebességtartó* (o. 201) CC használhatja, - egy szöveges üzenet
tájékoztat a megfelelő lehetőségekről.
Olvasson többet a radarérzékelő korlátairól, (o. 217). oldal.
Sebes.szabályozó Szerviz
szüks.
Nyomja a féket A megtartáshoz + hangjelzés + figyelmeztető lámpa a szélvédőn +
"húzó" fékek.
Az adaptív sebességtartó kikapcsolt.
•
Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
Az autó álló helyzetben van és az adaptív sebességtartó felengedi a lábféket, ami miatt az autó
gurulni kezdhet.
•
A járművezetőnek magának kell fékeznie. Az üzenet továbbra is látható és a riasztás addig
szól, amíg a járművezető be nem nyomja a fékpedált vagy nem használja a gázpedált.
(csak sorban állási segéd esetén)
30 km/h alatt Csak követés
(csak sorban állási segéd esetén)
A
Akkor jelenik meg, ha megpróbálják bekapcsolni a sebességtartót 30 km/h sebesség alatt anélkül,
hogy jármű lenne a bekapcsolási távolságon belül (körülbelül 30 méter).
A szimbólumok vázlatosak.
07
Kapcsolódó információk
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (o. 206)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
221
07 Vezetőtámogatás
Távolságfigyelmeztetés*
A távolságfigyelmeztetés (Distance Alert) egy
olyan funkció, amely tájékoztatja a járművezetőt az elől haladó járműhöz viszonyított időközről.
A távolságfigyelmeztetés 30 km/h feletti
sebességeken aktív és csak az autó előtt,
azzal megegyező irányban közlekedő járművekre reagál. A szembejövő, lassú vagy álló
járművekre vonatkozóan nincsenek távolsági
információk.
MEGJEGYZÉS
A távolságfigyelmeztetés az adaptív
sebességtartó aktív állapotának idejére
kikapcsol.
FIGYELEM
A távolságfigyelmeztetés csak akkor
működik, ha az elöl haladó jármű távolsága kisebb mint a beállított érték - a
vezetett jármű sebessége nem befolyásolja.
A választott felszerelések bizonyos kombinációi nem hagynak üres helyet a gombnak a
középkonzolon - ilyen esetekben a funkciót a
MY CAR menürendszer Beállítások
Járműbeállítások Követési távolságra
figyelmeztetés menüpontjában lehet kezelni.
A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd
MY CAR (o. 106).
Időköz beállítása
Működés
Az időköz beállításának kezelőszervei és szimbóluma.
Időintervallum - növelés/csökkentés.
Narancssárga figyelmeztető lámpa16.
07
A szélvédő egy narancssárga figyelmeztető
lámpa világít folyamatosan, ha az elől haladó
jármű közelebb van a beállított időköznél.
16
222
Időköz - be.
Nyomja meg a középkonzol gombját a funkció be- vagy kikapcsolásához. A funkció
akkor van bekapcsolva, ha a gomb lámpája
világít.
MEGJEGYZΔS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Különböző időközök állíthatók be az elől haladó járműhöz képest és jelennek meg
a kombinált műszerfalon 1-5
vízszintes vonal formájában a több vonal hosszabb időt
jelent. Egy vonal
körülbelül 1 másodpercnek felel meg az elől
haladó járműhöz képest, 5 vonal
körülbelül 3 másodperc.
Ugyanez a szimbólum jelenik meg, amikor be
van kapcsolva az adaptív sebességtartó, (o.
206). oldal.
MEGJEGYZÉS
Minél magasabb a sebesség, annál hoszszabb az adott időintervallumhoz méterben kiszámított távolság.
A beállított időközt használja az adaptív
sebességtartó, (o. 207). oldal funkció is.
Csak a helyi közlekedési szabályoknak
megfelelő időintervallumokat használjon.
Kapcsolódó információk
•
Távolságfigyelmeztetés* - korlátok (o.
223)
•
Távolságriasztás* - szimbólumok és üzenetek (o. 224)
Távolságfigyelmeztetés* - korlátok
A távolságfigyelmeztetés (Distance Alert) egy
olyan funkció, amely tájékoztatja a járművezetőt az elől haladó járműhöz viszonyított távolságról. A funkció ugyanazt a radarérzékelőt
használja, mint az adaptív sebességtartó (o.
206) és az ütközésfigyelmeztető rendszer
automatikus fékkel (o. 232) , amely bizonyos
korlátokkal rendelkezik.
korlátok (o. 217) és Ütközésfigyelmeztető
rendszer* - működés (o. 237).
Kapcsolódó információk
•
•
Távolságfigyelmeztetés* (o. 222)
Távolságriasztás* - szimbólumok és üzenetek (o. 224)
MEGJEGYZÉS
Az erős napfény, a visszatükröződések
vagy a megvilágítás intenzitásának erős
változásai valamint napszemüveg viselése
azt eredményezheti, hogy a szélvédőn
nem látható a figyelmeztető lámpa.
A rossz időjárás vagy a kanyargós utak
befolyásolhatják a radar érzékelőjének
képességét az elöl haladó járművek észlelésében.
A járművek mérete, például motorkerékpárok, szintén befolyásolhatja az észlelőképességet. Az azt jelentheti, hogy a figyelmeztető lámpa a beállítottnál kisebb távolságnál világít vagy a figyelmeztető lámpa
átmenetileg nem jelenik meg.
A szélsőségesen magas sebességek szintén azt okozhatják, hogy a lámpa, az érzékelési tartomány korlátozottsága miatt a
beállítottnál rövidebb távolságnál világít.
07
A radarérzékelő korlátaival kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Radarérzékelő -
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
223
07 Vezetőtámogatás
Távolságriasztás* - szimbólumok és
üzenetek
A távolságfigyelmeztetés, (o. 222). oldal
(Distance Alert) egy olyan funkció, amely tájé-
SzimbólumA
koztatja a járművezetőt az elől haladó járműhöz viszonyított időközről. A funkció bizonyos
szimbólumokat és üzeneteket képes megjeleníteni a kombinált műszerfalon, ha a funkció
Üzenet
Leírás
Radar blok. Lásd
kézikönyv
A távolságfigyelmeztetés átmenetileg kikapcsolt.
működése annak korlátai, (o. 223). oldal miatt
csökkent.
A radarérzékelő, (o. 217). oldal gátolva van és nem képes más járművek észlelésére. Például zuhogó
esőben vagy, ha latyak gyűlt össze a radarérzékelő előtt.
Tájékoztatásért, lásd Radarérzékelő - korlátok (o. 217).
Ütközés figyelm.
szerviz szüks.
A távolságfigyelmeztető és ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel, (o. 238). oldal teljesen
vagy részben kikapcsolt.
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
A
A szimbólumok vázlatosak.
07
224
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
City Safety™
A City Safety™ egy olyan funkció, amely segít
a járművezetőnek az ütközések elkerülésében,
többek között sorban álláskor, amikor az elöl
haladó forgalom változik, ami a járművezető
figyelmének lanyhulásával együtt balesethez
vezethet.
Ha a jármű automatikus fékkel kombinált
ütközésfigyelmeztető rendszerrel, (o. 232).
oldal* van felszerelve, akkor a két rendszer
kiegészíti egymást.
City Safety™ - működés (o. 226)
City Safety™ - lézeres érzékelő (o. 229)
City Safety™ - szimbólumok és üzenetek
(o. 231)
FONTOS
A City Safety komponensek karbantartását
és cseréjét szervizben kell elvégeztetni lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
A City Safety™ funkció 50 km/h sebesség
alatt működik és az autó automatikus fékezésével segíti járművezetőt az elöl haladó járműnek ütközés közvetlen kockázatának esetén, ha a vezető nem fékez és/vagy kormányoz időben.
FIGYELEM
A City Safety™ rendszer nem minden
vezetési vagy forgalmi helyzetben, időjárási vagy útviszonyok mellett működik.
A City Safety™ olyan helyzetekben kapcsol
be, amikor a járművezetőnek korábban kellett
volna fékeznie, ezért nem segíthet a vezetőnek minden helyzetben.
A City Safety™ rendszer nem reagál az
autótól eltérő irányban haladó járművekre,
kis méretű járművekre, motorkerékpárokra
vagy emberekre és állatokra.
A City Safety™ a szükségtelen beavatkozások elkerülése érdekében úgy van kialakítva,
hogy a lehető legkésőbb kapcsoljon be.
A City Safety™ rendszer 15 km/h alatti
sebességkülönbség esetén megakadályozhatja az ütközést - nagyobb sebességkülönbség esetén csak az ütközés sebességének csökkentésére van lehetőség. A
fék teljes működésének eléréséhez a járművezetőnek be kell nyomnia a fékpedált.
A City Safety™ nem használható kifogásként
arra, hogy a járművezető megváltoztassa
vezetői stílusát. Ha a járművezető kizárólag a
City Safety™ funkcióra bízza a fékezést, az
előbb-utóbb balesethez vezet.
A járművezető vagy az utasok normális esetben csak akkor észlelik a City Safety™ funkció működését, ha olyan helyzet alakul ki,
amikor a jármű rendkívül közel kerül az ütközéshez.
•
•
•
Soha ne várjon a City Safety™ bekapcsolására. Mindig a járművezető felelős a
megfelelő távolság és sebesség fenntartásáért.
07
Kapcsolódó információk
•
•
City Safety™ - korlátok (o. 227)
City Safety™ - funkció (o. 226)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
225
07 Vezetőtámogatás
City Safety™ - funkció
A City Safety a szélvédő felső szélébe szerelt
lézerérzékelővel, (o. 229). oldal észleli az autó
előtti forgalmat. Ha ütközés kockázata fenyeget, akkor a City Safety automatikusan lefékezi az autót, ami hirtelen fékezésként érezhető.
Ha a járművek közötti sebességkülönbség
nagyobb mint 15 km/h, akkor lehetséges,
hogy a City Safety™ önmagában nem képes
megakadályozni az ütközést. A teljes fékerő
eléréséhez a járművezetőnek be kell nyomnia
a fékpedált. Ezzel aztán megakadályozható
az ütközés, akár több mint 15 km/h sebességkülönbség esetén is.
Amikor a funkció aktiválja a fékeket, akkor a
kombinált műszerfalon megjelenik egy üzenet, (o. 231). oldal, hogy a funkció aktív/aktív
volt.
City Safety™ - működés
A City Safety™ egy olyan funkció, amely segít
a járművezetőnek az ütközések elkerülésében,
többek között sorban álláskor, amikor az elöl
haladó forgalom változik, ami a járművezető
figyelmének lanyhulásával együtt balesethez
vezethet.
Be és ki
MEGJEGYZÉS
A City Safety™ funkció mindig be van kapcsolva, miután beindította a motort az I és
II kulcshelyzetben, (o. 72). oldal.
MEGJEGYZÉS
Amikor a City Safety™ rendszer fékez,
akkor kigyulladnak a féklámpák.
Kapcsolódó információk
A lézerérzékelő adó és vevő ablaka17.
Ha a sebességkülönbség 4-15 km/h az elől
hladó járműhöz képest, akkor a City Safety™
képes teljesen megakadályozni az ütközést.
07
City Safety™ (o. 225)
City Safety™ - működés (o. 226)
City Safety™ - korlátok (o. 227)
A City Safety™ rövid, erős fékezést aktivál és
normál körülmények között éppen az első
jármű mögött megállítja az autót. A legtöbb
járművezető számára ez jelentősen kívül esik
a normál vezetési stílustól és kényelmetlen
érzés.
17
226
•
•
•
MEGJEGYZΔS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
Bizonyos helyzetekben, tanácsos lehet kikapcsolni a City Safety™ rendszert, például, ha
leveles ágak csúszhatnak végig a motorháztető és/vagy a szélvédő felett.
A motor beindítását követően, a City Safety™
az alábbiak szerint kapcsolható ki:
•
A középkonzol MY CAR menürendszerében, keresse meg a Beállítások
Járműbeállítások Vezetőtámogató
rendszerek City Safety menüpontot.
Válassza a Ki lehetőséget. További tájékoztatásért, lásd MY CAR (o. 106).
07 Vezetőtámogatás
Azonban a funkció, (o. 226). oldal a motor
következő beindításakor engedélyezve
lesz, függetlenül attól, hogy rendszer
engedélyezve volt-e vagy ki volt-e iktatva
a motor leállításakor.
FIGYELEM
A lézeres érzékelő, (o. 229). oldal akkor is
bocsát ki lézerfényt, amikor a City Safety™
rendszert manuálisan kikapcsolták.
A City Safety™ újbóli engedélyezéséhez:
•
Kövesse a kiiktatási eljárást, de válassza
a Be lehetőséget.
Kapcsolódó információk
•
•
•
City Safety™ (o. 225)
City Safety™ - korlátok (o. 227)
City Safety™ - szimbólumok és üzenetek
(o. 231)
City Safety™ - korlátok
A City Safety™ rendszer érzékelője úgy van
kialakítva, hogy észlelje az autó előtti autókat
vagy nagyobb járműveket attól függetlenül,
hogy nappal van vagy éjszaka. Azonban ez a
funkció számos korláttal rendelkezik.
Az érzékelő gyengébben - vagy egyáltalán
nem működik - például erős havazásban vagy
esőben, sűrű ködben, homokviharokban vagy
helyzetekben. A párásodás, szennyeződések,
jég vagy hó a szélvédőn szintén zavarhatja a
működést.
Az alacsonyan lógó tárgyak, például a kinyúló
rakományokra helyezett jelzőzászló vagy az
olyan tartozékok, mint a kiegészítő lámpák és
a motorháztető fölé nyúló gallytörő rácsok
korlátozhatják a működést.
A City Safety™ érzékelőjéből kibocsátott
lézerfény a fény visszaverődésének módját
méri. Az érzékelő nem észleli az alacsony
fényvisszaverő-képességgel rendelkező tárgyakat. A jármű hátsó része általában eléggé
visszaveri a fényt a rendszámtáblának és a
hátsó fényvisszaverőknek köszönhetően.
Csúszós útfelületen a féktávolság nagyobb,
ami csökkenti a City Safety™ rendszer ütközés-elkerülési képességét. Ilyen helyzetekben
az ABS és DSTC rendszerek nyújtják a legjobb lehetséges fékerőt a stabilitás fenntartása közben.
Az autó tolatásakor a City Safety™ rendszer
ideiglenesen kikapcsol.
A City Safety™ alacsony sebességek mellett
- 4 km/h alatt nem kapcsol be, ami miatt a
rendszer nem avatkozik be az olyan helyzetekben, amikor az elől haladó járművet lassan
közelíti meg, például parkoláskor.
A járművezető utasításai mindig elsőbbséget
élveznek, ezért a City Safety™ nem avatkozik
be az olyan helyzetekben, amikor a járművezető világos módon kormányoz vagy gázt ad,
akkor sem, ha az ütközés elkerülhetetlen.
Amikor a City Safety™ megakadályozott egy
ütközést egy álló tárggyal, akkor az autó
maximum 1,5 másodpercre álló helyzetben
marad. Ha az autót egy elől mozgó jármű
miatt lefékez, akkor a sebesség az alől haladó
járművel megegyező értékre csökken.
A manuális sebességváltóval felszerelt autók
esetében a motor leáll, amikor a City Safety™
rendszer megállította az autót, hacsak a járművezető még idejében be nem tudja nyomni
a tengelykapcsoló-pedált.
07
227
07 Vezetőtámogatás
||
MEGJEGYZÉS
Tartsa a szélvédő lézerérzékelő, (o.
229). oldal előtti felületét jégtől, hótól
és szennyeződésektől mentesen. Az
érzékelő elhelyezkedését ábrázoló
ábrához, lásd City Safety™ - funkció
(o. 226).
A szélvédő lézerérzékelő előtti
felülete szennyezett vagy jég
illetve hó takarja.
Tisztítsa meg a szélvédő érzékelő előtti
felületét a szennyeződésektől, jégtől és
hótól.
•
Ne rögzítsen vagy szereljen semmit a
szélvédőre a lézerérzékelő előtt
Távolítsa el a gátlást
okozó tárgyat.
•
Távolítsa el a jeget és havat a motorháztetőről - a hó és jég magassága
nem haladhatja meg az 5 cm-t.
A lézerérzékelő
látótere gátolva
van.
meg a kombinált műszerfalon, az azt jelzi,
hogy a lézerérzékelő gátolva van és nem
képes észlelni az autó előtti járműveket. Ez
azt jelenti, hogy a City Safety™ rendszer nem
működik.
A Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a
kézikönyvet üzenet nem minden helyzetben
jelenik meg, amikor a lézerérzékelő gátolva
van. A járművezetőnek ezért gondoskodnia
kell a szélvédő és a lézerérzékelő előtti terület
tisztán tartásáról.
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének
lehetséges okait és a megfelelő ellenintézkedésekre vonatkozó javaslatokat tartalmazza.
228
FONTOS
Teendő
•
Hibakeresés és teendők
Ha a Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a
kézikönyvet üzenet, (o. 231). oldal jelenik
07
Ok
Ha repedések, karcolások vagy kőfelverődések vannak a szélvédőn a lézerérzékelő
előtt vagy a lézerérzékelő "ablakán" és
ezek takarják a felület
körülbelül 0,5 x 3,0 mm-es (vagy ennél
nagyobb) felületét, akkor fel kell venni a
kapcsolatot egy szervizzel a javításhoz
vagy a szélvédő cseréjéhez - hivatalos
Volvo szerviz igénybe vétele javasolt. Az
érzékelő elhelyezkedését ábrázoló ábrához, lásd City Safety™ - funkció (o. 226).
Ennek elmulasztása a City Safety™ funkció csökkent működését eredményezheti.
A City Safety™ hibás, elégtelen vagy
csökkent működés kockázatának elkerülése érdekében, vegye figyelembe az alábbiakat:
•
A Volvo azt javasolja, hogy ne javítsa
meg a lézerérzékelő előtti repedéseket, karcolásokat vagy kőfelverődéseket - ehelyett ki kell cserélni a teljes
szélvédőt.
•
A szélvédő cseréje előtt, vegye fel a
kapcsolatot egy hivatalos Volvo szervizzel annak ellenőrzéséhet, hogy a
helyes szélvédőt rendelik és szerelik-e
be.
•
A cseréhez ugyanolyan típusú, a Volvo
által jóváhagyott ablaktörlőket kell felszerelni.
07 Vezetőtámogatás
Kapcsolódó információk
•
•
•
City Safety™ (o. 225)
City Safety™ - funkció (o. 226)
City Safety™ - működés (o. 226)
City Safety™ - lézeres érzékelő
A City Safety™ funkció egy olyan érzékelőt
használ, amely lézerfényt bocsát ki. Meghibásodás esetén vagy, ha a lézeres érzékelő szervizelésre szorul - forduljon hivatalos Volvo
műhelyhez. Az alábbi utasítások betartása
alapvető fontosságú a lézeres érzékelő kezelésekor.
Az alábbi két címke kapcsolatos a lézerérzékelővel.
FDA (az Amerikai Egyesült Államok élelmiszer-biztonsági hatósága) szabványoknak az "Laser Notice No. 50" megfelelő
eltérések kivételével 2001. július 26-tól.
A lézeres érzékelő sugárzási adatai
Az alábbi táblázat tartalmazza a lézeres érzékelő fizikai adatait.
Maximális impulzusenergia
2,64 µJ
Maximális átlagos teljesítmény
45 mW
Impulzus-időtartam
Divergencia (vízszintes x függőleges)
Az ábrán látható felső címke a lézersugár
besorolását írja le:
•
Lézersugárzás - ne nézzen a lézersugárba
optikai eszközökkel - 1M besorolású
lézertermék.
33 ns
28° × 12°
07
Az alsó címke a lézersugár fizikai adatait írja
le:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Megfelel a
lézertermékek kialakítására vonatkozó
229
07 Vezetőtámogatás
||
FIGYELEM
Ha nem tartja be ezeket az utasításokat,
akkor fennáll a szemsérülés kockázata!
•
•
A lézerérzékelő tesztelése, eltávolítása,
beállítása és/vagy alkatrészcseréje
csak minősített műhelyben végezhető
- Volvo szerviz igénybe vételét javasoljuk.
•
A káros sugárzásnak történő kitettség
elkerülése érdekében, ne végezzen
semmilyen beállítást vagy karbantartást az itt leírtakon kívül.
•
A javítónak be kell tartania a kifejezetten a lézerérzékelőhöz készített javítási
utasításokat.
•
Ne távolítsa el a lézerérzékelőt (eltávolítható lencsét tartalmaz). Az eltávolított lézerérzékelő kielégíti a
3B besorolás követelményeit az IEC
60825-1 szabány szerint. A
3B besorolású lézer nem veszélytelen
a szem számára, ezért sérülésveszélyt
jelent.
•
A lézerérzékelő csatlakozóját ki kell
húzni, mielőtt eltávolítaná a szélvédőről.
07
230
Soha ne nézzen a lézerérzékelőbe
(amely szétterített láthatatlan lézersugárzást bocsát ki) 100 mm-ről vagy
ennél közelebbről nagyító optikával,
például nagyítóüveggel, mikroszkóppal, lencsével vagy hasonló optikai
eszközökkel.
•
A lézerérzékelőt a szélvédőre kell szerelni az érzékelő csatlakozójának csatlakoztatása előtt.
•
A lézerérzékelő lézerfényt bocsát ki,
amikor a távvezérlős kulcs a II kulcshelyzetben (o. 72). oldal van, a motor
leállított állapotában is.
Kapcsolódó információk
•
City Safety™ (o. 225)
07 Vezetőtámogatás
City Safety™ - szimbólumok és
üzenetek
A City Safety (o. 225)™ rendszer által aktivált
automatikus fékezéssel együtt egy vagy több
SzimbólumA
szimbólum, (o. 231). oldal is világíthat a kombinált műszerfalon és szöveges üzenet jelenhet meg. A szöveges üzeneteket az irányjelző
bajuszkapcsoló OK gombjának rövid megnyomásával lehet nyugtázni.
Üzenet
Jelentés/teendő
City Safety lefékezett
A City Safety™ fékez vagy automatikusan fékezett.
Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a kézikönyvet
A lézeres érzékelő átmenetileg nem működik, mert valami gátolja azt.
•
Távolítsa el az érzékelőt gátló objektumot és/vagy tisztítsa meg a szélvédő érzékelő előtti
felületét.
Olvasson a lézerérzékelő korlátairól.
City Safety rendszer Szerviz szükséges
A
A City Safety™ rendszer nem működik.
•
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe.
A szimbólumok vázlatosak.
Kapcsolódó információk
•
•
City Safety™ (o. 225)
City Safety™ - funkció (o. 226)
07
231
07 Vezetőtámogatás
Ütközésfigyelmeztető rendszer*
A rendszer két szintje
Az "automatikus fékkel rendelkező kerékpáros
és gyalogosészlelő rendszer" segíti a vezetőt
az olyan esetekben, amikor fennáll az ütközés
veszélye egy, az autó előtt lévő gyalogossal,
kerékpárral vagy járművel, amely áll vagy az
autóval egyező irányban mozog.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel és gyalogosészleléssel funkció, az
autó felszereltségétől függően két változatban
áll rendelkezésre:
Az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel és a gyalogosészlelés olyan helyzetekben kapcsol be, amikor a járművezetőnek korábban kellett volna fékeznie, ezért
nem segíthet a vezetőnek minden helyzetben.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel és gyalogosészleléssel úgy van
kialakítva, hogy a szükségtelen beavatkozások elkerülése érdekében, a lehető legkésőbb
kapcsoljon be.
1. szint
A járművezetőt kizárólag vizuális és akusztikus jelek figyelmeztetik18 a feltűnő akadályokra - nincsenek automatikus fékezéses
beavatkozások, a járművezetőnek magának
kell fékeznie.
2. szint
A járművezetőt vizuális és akusztikus jelek
figyelmeztetik a feltűnő akadályokra - az autó
automatikusan fékez, ha a járművezető nem
cselekszik ésszerű időn belül.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel és gyalogosészleléssel megakadályozhatja az ütközést vagy csökkentheti az
ütközés sebességét.
07
Az ütközésfigyelmeztető rendszert automatikus fékkel és gyalogosészleléssel nem használható kifogásként arra, hogy a járművezető
megváltoztatja a vezetési stílusát. Ha a járművezető kizárólag arra számít, hogy az automatikus fékkel rendelkező ütközésfigyelmeztető
rendszer fékezzen, az előbb vagy utóbb ütközéshez vezet.
18
232
FONTOS
Az automata fékkel és gyalogosészleléssel
rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer
komponenseit csak szervizben lehet karbantartani - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelyben.
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - funkció
(o. 233)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - gyalogosok észlelése (o. 236)
Az "1. szinten" nincs kerékpáros-figyelmeztetés.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - kerékpárosok észlelése (o. 234)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés (o. 237)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - általános korlátok (o. 239)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (o. 241)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - szimbólumok és üzenet (o. 243)
07 Vezetőtámogatás
Ütközésfigyelmeztető rendszer* funkció
1. Ütközésfigyelmeztetés
Az "automatikus fékkel rendelkező kerékpáros
és gyalogosészlelő rendszer" segíti a vezetőt
az olyan esetekben, amikor fennáll az ütközés
veszélye egy, az autó előtt lévő gyalogossal,
kerékpárral vagy járművel, amely áll vagy az
autóval egyező irányban mozog.
3. Automatikus fék20
2. Féksegéd20
Az ütközésfigyelmeztető rendszer és a City
Safety™ (o. 225) kiegészítik egymást.
1. - Ütközésfigyelmeztetés
A rendszer először figyelmezteti a járművezetőt a fenyegető ütközésre.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer észleli a
gyalogosokat, az álló járműveket valamint az
azonos irányban, az autó előtt haladó járműveket.
Ha fennáll az ütközés kockázata egy gyalogossal vagy járművel, akkor a járművezetőt
egy villogó piros figyelmeztető jel és hangjelzés figyelmezteti.
2 - Féksegéd
A funkció áttekintése19.
Audiovizuális figyelmeztető jelzés, ha fennáll az ütközés kockázata.
Radaros érzékelő20
Kameraérzékelő
Az automatikus fékkel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer három lépést hajt végre
az alábbi sorrendben:
19
20
Ha az ütközés kockázata az ütközésfigyelmeztetést követően tovább növekszik, akkor
a bekapcsol a féksegéd.
A féksegéd fel isi erősíti a járművezető fékezését, ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy a
fékezés nem elégséges mértékű az ütközés
elkerüléséhez.
3. - Automata fék
Az automatikus fék funkció kapcsol be utoljára.
Ebben a helyzetben a járművezető még nem
kezdte meg a fékezést a megelőző tevékenység végrehajtásához és az ütközés kockázata
fenyeget, ekkor bekapcsol az automatikus
fékezés funkció - ez attól függetlenül történik,
hogy fékez-e a járművezető vagy sem. A
fékezés ezután teljes fékerővel történik az
ütközés sebességének csökkentése érdekében, vagy korlátozott fékerővel, ha ez is elégséges az ütközés elkerüléséhez. Kerékpárosok esetén, a figyelmeztetés és a teljes fékezéses beavatkozás nagyon későn vagy egy
időben következik be.
Ez azt jelenti, hogy a fékrendszer a fékek
enyhe alkalmazásával felkészül a gyors fékezésre, ami enyhe rángásként észlelhető.
07
Ha a fékpedált elégségesen gyorsan benyomják, akkor a teljes fék funkció alkalmazásra
kerül.
MEGJEGYZΔS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
Csak 2. szintű rendszer esetén.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
233
07 Vezetőtámogatás
||
Soha ne várjon az ütközésfigyelmeztetésre. A járművezető mindig felelős a megfelelő távolság és sebesség tartásáért akkor is, ha automata fék funkcióval rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszert
használ.
FIGYELEM
Az ütközésfigyelmeztető rendszer nem
minden vezetési vagy forgalmi helyzetben,
időjárási vagy útviszonyok mellett működik. Az ütközésfigyelmeztető rendszer nem
reagál az autótól eltérő irányban haladó
járművekre és kerékpárosokra vagy állatokra.
A figyelmeztetés csak az ütközés magas
kockázata esetén kapcsol be. Ez a "Funkció" és a "Korlátok" rész írja le azokat a
korlátokat, amelyekkel a jármű vezetőjének
tisztában kell lennie, mielőtt használná az
automata fékkel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszert.
A gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó figyelmeztetések és fékezéses beavatkozások 80 km/h sebesség felett kikapcsolnak.
A gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó figyelmeztetések és fékezéses beavatkozások sötétben és alagutakban nem
működnek - akkor sem, ha világítanak az
utcai lámpák.
07
234
Kapcsolódó információk
•
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (o. 232)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* kerékpárosok észlelése
Az "automatikus fékkel rendelkező kerékpáros
és gyalogosészlelő rendszer" segíti a vezetőt
az olyan esetekben, amikor fennáll az ütközés
veszélye egy, az autó előtt lévő gyalogossal,
kerékpárral vagy járművel, amely áll vagy az
autóval egyező irányban mozog.
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - gyalogosok észlelése (o. 236)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - kerékpárosok észlelése (o. 234)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés (o. 237)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - általános korlátok (o. 239)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (o. 241)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - szimbólumok és üzenet (o. 243)
Az automata fék funkció megakadályozhatja az ütközést vagy csökkentheti az
ütközés sebességét. A teljes fékteljesítmény biztosításához a vezetőnek is mindig
be kell nyomnia a fékpedált - akkor is, amikor az autó automatikusan fékez.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Optimális példák arra, hogy mit értelmez kerékpárosként a rendszer - világos test- és kerékpárkontúrok, közvetlenül hátulról és az autó középvonalában.
Az optimális kerékpáros-észleléshez az szükséges, hogy a rendszer lehetőleg egyértelmű
információkat kapjon a test és a kerékpár körvonalairól - ez magában foglalja a lehetőséget
a kerékpár, a fej, a karok, a vállak, lábak a
felső és alsó test és a normál emberi mozgásminta felismerésére.
07 Vezetőtámogatás
Ha a kerékpár vagy a kerékpáros testének
nagy részei nem láthatók a funkció kamerája
számára, akkor a rendszer nem képes a
kerékpáros észlelésére.
kedő kerékpárosok egyáltalán nem vagy
csak későn észlelhetők.
•
A kameraérzékelő kerékpáros-észlelő
képessége sötétben és szürkületben korlátozott - éppúgy mint az emberi szemé.
•
A funkció kerékpáros-észlelő képessége
sötétben és alagutakban nem működik akkor sem, ha világítanak az utcai lámpák.
•
Az optimális gyalogos-észleléshez aktiválni kell a City Safety™ funkciót, City
Safety™ (o. 225).
FIGYELEM
Az automata fékkel és kerékpáros-észleléssel rendelkező ütközésfigyelmeztető
rendszer csak segítségül szolgál.
A funkció nem képes észlelni:
•
minden kerékpárost minden helyzetben és nem látja például a részben
takarásban lévő kerékpárosokat.
•
az olyan ruházatot viselő kerékpárosokat, amely takarja a testük körvonalait
vagy oldalról közelítenek.
•
a hátul piros fényvisszaverővel nem
rendelkező kerékpárosokat.
•
a nagy tárgyakat hordozó kerékpárosokat.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy a
járművet helyes módon vezesse és a
sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.
A funkció csak hátulról "látja" a kerékpárosokat,
és csak az ugyanabban az irányban közlekedőket.
•
Ahhoz, hogy a funkció észlelni tudja a
kerékpárost, annak felnőttnek kell lennie
és felnőtt méretű kerékpáron kell közlekednie.
•
A kerékpárnak jól látható és jóváhagyott21
hátsó fényvisszaverővel kell rendelkeznie,
legalább 70 centiméterrel az úttest felett.
•
A funkció csak közvetlenül hátulról és
ugyanabban az irányban kell közlekednie
- nem szögben hátulról vagy oldalról.
•
21
Az autó képzeletbeli/meghosszabbított
bal vagy jobb oldali oldalvonalain közle-
Kapcsolódó információk
•
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (o. 232)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - funkció
(o. 233)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - gyalogosok észlelése (o. 236)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - általános korlátok (o. 239)
A fényvisszaverőnek teljesítenie kell a kérdéses piacra vonatkozó közlekedési hatóság előírásait és feltételeit.
07
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
235
07 Vezetőtámogatás
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés (o. 237)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* gyalogosok észlelése
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (o. 241)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - szimbólumok és üzenet (o. 243)
Az "automatikus fékkel rendelkező kerékpáros
és gyalogosészlelő rendszer" segíti a vezetőt
az olyan esetekben, amikor fennáll az ütközés
veszélye egy, az autó előtt lévő gyalogossal,
kerékpárral vagy járművel, amely áll vagy az
autóval egyező irányban mozog.
•
A gyalogos észleléséhez annak teljes
magasságában fel kell tűnnie és legalább
80 cm magasnak kell lennie.
•
A rendszer nem képes a nagyobb tárgyakat hordozó gyalogosok észlelésére.
•
A kameraérzékelő gyalogosészlelő képessége sötétben és szürkületben korlátozott
- éppúgy mint az emberi szemé.
•
A kameraérzékelő gyalogosészlelő képessége sötétben és alagutakban nem
működik - akkor sem, ha világítanak az
utcai lámpák.
FIGYELEM
Az ütközésfigyelmeztető rendszer az automatikus fékkel és gyalogosészleléssel egy
segédeszköz.
A funkció nem képes minden helyzetben
minden gyalogos észlelésére, és nem látja
például a részlegesen takarásban lévő, a
testük körvonalait eltakaró ruházatot viselő
vagy a 80 centiméternél alacsonyabb gyalogosokat.
A világos testkörvonalakkal rendelkező gyalogosok optimális példák arra, hogy mit tekint a rendszer gyalogosnak.
07
Az optimális gyalogosészleléshez az szükséges, hogy a rendszer lehetőleg egyértelmű
információkat kapjon a test körvonalairól - ez
magában foglalja a lehetőséget a fej, a karok,
a vállak, lábak a felső és alsó test és a normál
emberi mozgásminta felismerésére.
Ha a test nagyobb részei láthatatlanok a
kamera számára, akkor a rendszer nem
képes észlelni a gyalogost.
236
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
Mindig a járművezető felelőssége,
hogy a járművet helyes módon
vezesse és a sebességnek megfelelő
biztonságos távolságot tartson.
Kapcsolódó információk
•
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (o. 232)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - funkció
(o. 233)
07 Vezetőtámogatás
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés (o. 237)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* működés
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - kerékpárosok észlelése (o. 234)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - általános korlátok (o. 239)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (o. 241)
Az "automatikus fékkel rendelkező kerékpáros
és gyalogosészlelő rendszer" segíti a vezetőt
az olyan esetekben, amikor fennáll az ütközés
veszélye egy, az autó előtt lévő gyalogossal,
kerékpárral vagy járművel, amely áll vagy az
autóval egyező irányban mozog.
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - szimbólumok és üzenet (o. 243)
Az ütközésfigyelmeztető rendszer beállításai a
MY CAR menüben, a középkonzol kijelző
képernyőjéről és annak menürendszerében
végezhetők el.
ütközésre menüponthoz - itt távolítsa el
a négyzet jelölését.
A figyelmeztető lámpa, lásd Ütközésfigyelmeztető rendszer - funkció (o. 233) a motor
minden beindításakor ellenőrzésre kerül a
figyelmeztető lámpa különböző pontjainak
rövid idejű bekapcsolásával, ha az ütközésfigyelmeztető rendszer lámpája és a hangos
figyelmeztetések aktiválva vannak.
Hangjelzés
A figyelmeztető hang különállóan aktiválható/
inaktiválható:
•
Figyelmeztető jelek Be és Ki
Kiválaszthatja, hogy be vagy ki legyenek-e
kapcsolva az ütközésfigyelmeztető rendszer
akusztikus és vizuális jelzései.
A motor beindításakor automatikusan az a
beállítás lesz érvényes, amelyik a motor leállításakor volt aktív.
MEGJEGYZÉS
A féksegéd és automata fék funkciók mindig engedélyezve vannak - ezek nem kapcsolhatók ki.
Fény- és hangjelzések
A fény- és hangjelzések inaktiválásához:
•
Menjen a Beállítások
Járműbeállítások Vezetőtámogató
rendszerek Figyelmeztetés
Válassza a Be vagy Ki lehetőséget a
menürendszerben a Beállítások
Járműbeállítások Vezetőtámogató
rendszerek Figyelmeztetés
ütközésre Figyelmeztető hang menüpontban.
A figyelmeztetési távolság beállítása
A figyelmeztetési távolság szabályozza azt a
távolságot, amelynél a vizuális és hangjelzések bekapcsolnak.
•
Válassza a Hosszú, Normál vagy Rövid
lehetőséget a MY CAR menürendszerben
a Beállítások Járműbeállítások
Vezetőtámogató rendszerek
Figyelmeztetés ütközésre
Figyelmeztetési távolság menüpontban
07
A figyelmeztetési távolság határozza meg a
rendszer érzékenységét. A Hosszú figyel-
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
237
07 Vezetőtámogatás
||
meztetési távolság nyújtja a legkorábbi figyelmeztetést. Először próbálja ki a Hosszú beállítással, és ha ez túl sok figyelmeztetést okoz,
ami bizonyos helyzetekben zavaró lehet,
akkor válassza a Normál figyelmeztetési
távolságot.
Csak kivételes esetekben, például dinamikus
vezetés esetén használja a Rövid figyelmeztetési távolságot.
MEGJEGYZÉS
Amikor használatban van az adaptív
sebességtartó, akkor a sebességtartó
akkor is használja a figyelmeztető lámpát
és a figyelmeztető hangot, ha ki van kapcsolva az ütközésfigyelmeztető rendszer.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer figyelmezteti a járművezetőt az ütközés kockázatára, de a funkció nem rövidítheti a járművezető reakcióidejét.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer hatékonysága érdekében, mindig a távolságfigyelmeztetés, (o. 222). oldal
4–5 időintervallumos beállításával vezessen.
07
MEGJEGYZÉS
Karbantartás
Bizonyos esetekben még a figyelmeztetési
távolság Hosszú beállításakor is későn
észlelhetők lehetnek a figyelmeztetések,
például, amikor nagy különbségek vannak
a sebességek között vagy az elöl haladó
járművek hirtelen fékeznek.
FIGYELEM
Semmilyen automata rendszer nem garantálhatja a 100 %-osan helyes működést
minden helyzetben. Ezért, soha ne tesztelje az automata fékkel felszerelt ütközésfigyelmeztető rendszert úgy, hogy embereknek vagy járműveknek hajt - ez súlyos
károsodáshoz és súlyos vagy halálos sérüléshez vezethet.
Beállítások ellenőrzése
A szükséges beállításokat a középkonzol
kijelző képernyőjén lehet végrehajtani.
Keresse meg a MY CAR menürendszer
Beállítások Járműbeállítások
Vezetőtámogató rendszerek
Figyelmeztetés ütközésre, MY CAR, (o.
106). oldal menüpontját.
Kamera- és radarérzékelő22.
Az érzékelők helyes működéséhez, azokat
szennyeződésektől, jégtől és hótól tisztán kell
tartani, és rendszeresen meg kell tisztítani vízzel és autósamponnal.
MEGJEGYZÉS
A szennyeződésekkel, jéggel és hóval
fedett érzékelők csökkentik a működést és
megakadályozhatják a mérést.
Kapcsolódó információk
•
•
•
22
238
MEGJEGYZΔS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (o. 232)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - funkció
(o. 233)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - gyalogosok észlelése (o. 236)
07 Vezetőtámogatás
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - kerékpárosok észlelése (o. 234)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* általános korlátok
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - általános korlátok (o. 239)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (o. 241)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - szimbólumok és üzenet (o. 243)
Az "automatikus fékkel rendelkező kerékpáros
és gyalogosészlelő rendszer" segíti a vezetőt
az olyan esetekben, amikor fennáll az ütközés
veszélye egy, az autó előtt lévő gyalogossal,
kerékpárral vagy járművel, amely áll vagy az
autóval egyező irányban mozog.
A funkció bizonyos korlátokkal rendelkezik,
például, körülbelül 4 km/h sebességig nem
működik.
MEGJEGYZÉS
A vizuális figyelmeztető jel átmenetileg
kikapcsolhat, ha az utastér hőmérséklete
például az erős napsütés miatt magas. Ha
ez történik, akkor a figyelmeztető hang
akkor is megszólal, ha az ki van kapcsolva
a menürendszerben.
•
Előfordulhat, hogy a figyelmeztetések
nem jelennek meg, ha az elöl haladó
jármű kicsi vagy a kormánykerék- és
pedálmozgások nagyok, például
nagyon aktív vezetési stílus esetén.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer vizuális
jelét nehéz lehet észrevenni erős napfényben,
visszatükröződések esetén, napszemüvegben
vagy, ha a járművezető nem egyenesen előre
néz. A figyelmeztető hang ezért mindig be
van kapcsolva.
Csúszós útfelületen a féktávolság nagyobb,
ami csökkenti a rendszer ütközés-elkerülési
képességét. Ilyen helyzetekben az ABS és
DSTC (o. 191) rendszerek nyújtják a legjobb
lehetséges fékerőt a stabilitás fenntartása
közben.
07
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
239
07 Vezetőtámogatás
||
FIGYELEM
A figyelmeztetések és fékbeavatkozások
későn vagy egyáltalán nem történhetnek
meg, ha a forgalmi helyzet vagy külső
hatások miatt a radar vagy kameraérzékelő
nem észleli megfelelően a gyalogost, járművet vagy kerékpárost.
Az érzékelő korlátozott hatótávolsággal
rendelkezik a gyalogosok és kerékpárosok
észlelésében23 - a rendszer 50 km/h járműsebességig képes hatékony figyelmeztetésekre és fékbeavatkozásokra. Az álló
vagy lassan mozgó járművek esetében a
figyelmeztetések és fékbeavatkozások
70 km/h járműsebességig hatékonyak.
A figyelmeztetések álló vagy lassan mozgó
járművek esetében a sötétség vagy rossz
látási viszonyok miatt kikapcsolhatnak.
A gyalogosokra vonatkozó figyelmeztetések és fékbeavatkozások 80 km/h feletti
járműsebességeknél kikapcsolnak.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer ugyanazokat a radarérzékelőket használja, mint az
adaptív sebességtartó, (o. 206). oldal
07
Ha túl gyakorinak vagy zavarónak találja a
figyelmezetéseket, akkor csökkentheti a
figyelmeztetési távolságot. Ez aztán ahhoz
vezet, hogy a rendszer később figyelmeztet,
ami csökkenti a figyelmeztetések számát,
lásd Ütközésfigyelmeztető rendszer - működés (o. 237).
23
240
Az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel a hátrameneti fokozat kapcsolásakor átmenetileg kikapcsol.
Az automatikus fékkel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer alacsony sebességek
mellett - 4 km/h alatt nem kapcsol be, ezért a
rendszer nem avatkozik be az olyan helyzetekben, amikor az elől haladó járművet lassan
közelíti meg, például parkoláskor.
Olyan helyzetekben, amikor a járművezető
aktív, figyelmes vezetési viselkedést mutat, az
ütközésfigyelmeztető rendszer kissé késleltetheti az ütközésfigyelmeztetést, hogy a minimálisra csökkentse a felesleges figyelmeztetések számát.
Amikor az automatikus fék megakadályozott
egy ütközést egy álló tárggyal, akkor az autó
maximum 1,5 másodpercre álló helyzetben
marad. Ha az autót egy elől mozgó jármű
miatt lefékez, akkor a sebesség az alől haladó
járművel megegyező értékre csökken.
A manuális sebességváltóval felszerelt autók
esetében a motor leáll, amikor az automatikus
fék megállította az autót, hacsak a járművezető még idejében be nem tudja nyomni a
tengelykapcsoló-pedált.
Kapcsolódó információk
•
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (o. 232)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - funkció
(o. 233)
A kerékpárosok esetében a figyelmeztetés és teljes fékbeavatkozás nagyon későn vagy egyszerre következhet be.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - gyalogosok észlelése (o. 236)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - kerékpárosok észlelése (o. 234)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés (o. 237)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (o. 241)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - szimbólumok és üzenet (o. 243)
07 Vezetőtámogatás
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a
kameraérzékelő korlátai
Az "automatikus fékkel rendelkező kerékpáros
és gyalogosészlelő rendszer" segíti a vezetőt
az olyan esetekben, amikor fennáll az ütközés
veszélye egy, az autó előtt lévő gyalogossal,
kerékpárral vagy járművel, amely áll vagy az
autóval egyező irányban mozog.
A funkció az autó kameraérzékelőjét használja,
bizonyos korlátokkal.
Az autó kameraérzékelőjét - az ütközésfigyelmeztető rendszeren és az automatikus féken
kívül - az alábbi funkciók is használják:
•
•
•
•
Aktív távolsági fényszóró (o. 83)
Jelzőtábla-felismerés (o. 195)
Driver Alert Control - DAC, (o. 245). oldal
Sávtartó segéd, (o. 249). oldal.
MEGJEGYZÉS
Tartsa a szélvédő kameraérzékelő előtti
felületét jégtől, hótól, párától és szennyeződésektől mentesen.
Ne ragasszon vagy rögzítsen semmit a
szélvédőre a kameraérzékelő elé, mert az
csökkenti a hatékonyságot vagy a kamerától függő egy vagy több rendszer működésének megszűnését okozza.
A kameraérzékelők az ember szemhez hasonlóan korlátokkal rendelkeznek, azaz például
sötétben, erős hóesésben vagy esőben és
sűrű ködben rosszabbul "látnak". Ilyen körülmények között a kamerától függő rendszerek
funkciói jelentősen csökkenhetnek vagy ideiglenesen megszűnhetnek.
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének
lehetséges okait és a megfelelő teendőket
tartalmazza.
Az erős ellenfény, fényvisszaverődések az
úton, hó vagy jég az útfelületen, a szennyezett útfelület vagy elmosódott sávjelölések
szintén jelentősen csökkenthetik a kameraérzékelő képességét az úttest figyelésére és a
gyalogosok és egyéb járművek észlelésére
vonatkozóan.
Ok
Teendő
A szélvédő kamera
előtti felülete
szennyezett, vagy
jég illetve hó
takarja.
Tisztítsa meg a szélvédő kamera előtti
felületét a szennyeződésektől, jégtől és
hótól.
A kameraérzékelő látótere korlátozott, ezért
van az, hogy bizonyos helyzetekben a gyalogosok, kerékpárok és járművek nem észlelhetők vagy a vártnál később észlelhetők.
Sűrű köd, zuhogó
eső vagy hó akadályozza, hogy a
kamera megfelelően működjön.
Nincs teendő. Amikor a kamera zuhogó
esőben vagy erős
hóesésben nem
működik.
A szélvédő kamera
előtti felületét megtisztították, de az
üzenet továbbra is
látható.
Várjon. A kamerának
akár több percre is
szüksége lehet a
látási viszonyok felméréséhez.
Szennyeződések
jelentek meg a
szélvédő belseje és
a kamera között.
Menjen szervizbe a
szélvédő belsejének
kamerafedélen belüli
megtisztíttatásához hivatalos Volvo
műhely ajánlott.
Nagyon magas hőmérsékleteken a kamera a
motor beindítását követően ideiglenesen,
körülbelül 15 percre kikapcsol, hogy védje a
kamera működőképességét.
Hibakeresés és teendők
Ha a kijelzőn a Szélvédőszenzor blokkolva
üzenet jelenik meg, akkor a kameraérzékelő
gátolva van, és nem képes a gyalogosok,
kerékpárosok, járművek vagy útburkolati jelek
észlelésére az autó előtt.
Ugyanekkor, ez azt is jelenti, hogy - az ütközésfigyelmeztető és automatikus fék mellett az automatikus távolsági/tompított fényszóróváltás, a jelzőtábla-felismerés valamint a
Driver Alert Control és sávtartó funkciók sem
működnek teljes mértékben.
07
Kapcsolódó információk
•
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (o. 232)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - funkció
(o. 233)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
241
07 Vezetőtámogatás
||
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - gyalogosok észlelése (o. 236)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - kerékpárosok észlelése (o. 234)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés (o. 237)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - általános korlátok (o. 239)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - szimbólumok és üzenet (o. 243)
07
242
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Ütközésfigyelmeztető rendszer* szimbólumok és üzenet
Az "automatikus fékkel rendelkező kerékpáros
és gyalogosészlelő rendszer" segíti a vezetőt
SzimbólumA
az olyan esetekben, amikor fennáll az ütközés
veszélye egy, az autó előtt lévő gyalogossal,
kerékpárral vagy járművel, amely áll vagy az
autóval egyező irányban mozog.
Üzenet
Leírás
Ütközés figyelm. KI
Az ütközésfigyelmeztető rendszer kikapcsolva.
A motor beindításakor jelenik meg.
Az üzenet körülbelül 5 másodperc elteltével vagy az OK gomb megnyomásakor eltűnik.
Ütközés figyelm.
nem működik
Az ütközésfigyelmeztető rendszer nem aktiválható.
Akkor jelenik meg, amikor a járművezető aktiválni próbálja a funkciót.
Az üzenet körülbelül 5 másodperc elteltével vagy az OK gomb megnyomásakor eltűnik.
A
Autom. fékezés
aktiválva volt
Az automatikus fék aktiválódott.
Szélvédő-érzékelők
blokkolva Lásd a
kézikönyvet
A kameraérzékelő átmenetileg kikapcsolt.
Az üzenet a OK gomb egyszeri megnyomása után törlődik.
Akkor látható, amikor például hó, jég vagy szennyeződések vannak a szélvédőn.
•
Tisztítsa meg szélvédő kameraérzékelő előtti felületét.
Radar blok. Lásd
kézikönyv
Az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel ideiglenesen kikapcsolt.
Ütközés figyelm.
szerviz szüks.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel teljesen vagy részben kikapcsolt.
A radarérzékelő gátolva van és nem képes más járművek észlelésére. Például zuhogó esőben vagy, ha
latyak gyűlt össze a radarérzékelő előtt.
•
07
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
A szimbólumok vázlatosak - az egyes piacokon és autómodellekben eltérőek lehetnek.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
243
07 Vezetőtámogatás
||
Kapcsolódó információk
•
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (o. 232)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - funkció
(o. 233)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - gyalogosok észlelése (o. 236)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - kerékpárosok észlelése (o. 234)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés (o. 237)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - általános korlátok (o. 239)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (o. 241)
07
244
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Elalvásra figyelmeztető rendszer*
Driver Alert Control (DAC)*
A vezetői segéd állapota
Az Driver Alert System célja, hogy segítse a
járművezetőt, akinek csökken a vezetőképessége vagy figyelmetlenül elhagyja a sávot,
amelyben halad.
DAC funkció célja a vezető figyelmének felhívása, amikor elkezdi következetlenül vezetni a
járművet, például, ha figyelmetlen vagy kezd
álmos lenni.
Az Driver Alert System különböző funkciókkal
rendelkezik, amelyek egyenként vagy egyidejűleg is bekapcsolhatók.
A DAC célja a vezetési képesség lassú csökkenésének észlelése és elsősorban főutakon
történő használatra szolgál.
•
Driver Alert Control (DAC)* - használat (o.
246).
•
Sávtartó rendszer - működés (o. 251).
A bekapcsolt funkció készenléti üzemmódba
van állítva és nem aktiválódik, amíg a sebesség meg nem haladja a 65 km/h értéket.
A funkció újra kikapcsol, amikor a sebesség
60 km/h alá csökken.
Mindkét funkció egy kamerát használ, amelynek működése a sáv egyes oldalaira festett
jelektől függ.
FIGYELEM
Az Driver Alert System nem minden helyzetben működik, hanem csak kiegészítő
segítségül szolgál.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért.
Az összes vezetői segédrendszer pillanatnyi
állapot ellenőrizhető a MY CAR, (o. 108).
oldal menüben.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (o. 245)
Driver Alert Control (DAC)* - szimbólumok
és üzenetek (o. 247)
Driver Alert Control (DAC)* - használat (o.
246)
A kamera észleli az úttest oldaljelöléseit és
összeveti az útszakaszt a járművezető kormánymozdulataival. Figyelmezteti a járművezetőt, ha nem egyenletesen követi az úttestet.
Bizonyos esetekben a vezetési képességen
nem észrevehető a vezető fáradása. Ebben
az esetben nem lehet figyelmeztetni a járművezetőt. Ezért mindig fontos, hogy megálljon
és pihenőt tartson, ha a fáradtság bármilyen
jelét észleli, attól függetlenül, hogy figyelmezteti a DAC vagy sem.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07
245
07 Vezetőtámogatás
||
MEGJEGYZÉS
A funkciót nem szabad a vezetési idő
meghosszabbítására használni. Mindig
rendszeresen tartson pihenőt és ügyeljen
arra, hogy kipihenje magát.
Driver Alert Control (DAC)* - használat
Az Elalvásra figyelmeztető rendszer - DAC (o.
245) beállításait a középkonzol menürendszerében, (o. 106). oldal lehet végrehajtani.
Korlátok
Bizonyos esetekben a rendszer akkor is
figyelmeztetést ad ki, ha a vezetési képesség
nem csökken, például:
•
•
Ha a járművet rendszertelenül vezetik, a járművezetőt egy hallható jelzés és a Driver Alert Tartson
szünetet szöveges üzenet, (o.
247). oldal figyelmezteti - ugyanakkor kigyullad a kapcsolódó szimbólum a műszerfalon. A
figyelmeztetés egy idő után megismétlődik,
ha a járművezetési képesség nem javul.
A figyelmeztető szimbólum kikapcsolhat:
•
erős oldalszélben
nyomvályús útfelületeken.
FIGYELEM
A DAC funkció nem városi forgalomban történő használatra szolgál.
MEGJEGYZÉS
A kameraérzékelő bizonyos korlátokkal
rendelkezik, lásd Ütközésfigyelmeztető
rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (o.
241).
Kapcsolódó információk
07
246
•
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer* (o. 245)
Driver Alert Control (DAC)* - használat (o.
246)
•
Driver Alert Control (DAC)* - szimbólumok
és üzenetek (o. 247)
•
Sávtartó rendszer* (o. 249)
Nyomja meg a bal oldali bajuszkapcsoló
OK gombját.
A riasztásokat nagyon komolyan kell venni,
mert az álmos járművezető gyakran nincs
tudatában saját állapotának.
Riasztás esetén vagy, ha fáradtnak érzi
magát, álljon meg biztonságos módon,
amint lehetséges, és tartson pihenőt.
A Driver Alert készenléti üzemmódba állításához:
•
A MY CAR menürendszerben, keresse
meg a Járműbeállítások
Vezetőtámogató rendszerek Driver
Alert menüpontot és jelölje be a négyzetet - nincs jelölés a négyzetben: A funkció
kikapcsolva.
A Driver Alert akkor aktív, amikor a sebesség
meghaladja a 65 km/h értéket és addig marad
bekapcsolva, amíg a sebesség 60 km/h felett
marad.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Tanulmányok igazolják, hogy fáradtan
ugyanolyan veszélyes vezetni, mint alkohol
befolyása alatt.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer* (o. 245)
Driver Alert Control (DAC)* (o. 245)
Sávtartó rendszer* (o. 249)
07 Vezetőtámogatás
Driver Alert Control (DAC)* szimbólumok és üzenetek
mokat és üzeneteket jeleníthet meg a kombinált műszerfalon vagy a középkonzol kijelzőjén.
Az Elalvásra figyelmeztető rendszer - DAC, (o.
245). oldal különböző helyzetekben szimbólu-
Kombinált műszerfal
SzimbólumA
Üzenet
Leírás
Driver Alert Tartson
szünetet
A járművet következetlenül vezették - a járművezetőt hallható figyelmeztető jel és szöveg figyelmezteti.
Szélvédő-érzékelők
blokkolva Lásd a kézikönyvet
A kameraérzékelő átmenetileg kikapcsolt.
Akkor látható, amikor például hó, jég vagy szennyeződések vannak a szélvédőn.
•
Tisztítsa meg szélvédő kameraérzékelő előtti felületét.
Olvassa el a kameraérzékelő korlátaival kapcsolatos részt, lásd Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a
kameraérzékelő korlátai (o. 241).
Driver Alert rendszer
Szerviz szükséges
A
A rendszer ki van kapcsolva.
•
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe.
A szimbólumok vázlatosak.
Kijelző
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Driver Alert KI
A funkció ki van kapcsolva.
Driver Alert Elérhető
A funkció be van kapcsolva.
07
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
247
07 Vezetőtámogatás
||
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Driver Alert Készenlét<65km/h
A funkció készenléti üzemmódba kapcsolt a kisebb mint 65 km/h sebesség miatt.
Driver Alert Nem működik
Az útfelületen nincsenek egyértelműen látható oldalsó jelölések vagy a kameraérzékelő ideiglenesen kikapcsolt. Olvassa el a kameraérzékelő korlátaival kapcsolatos részt, lásd Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (o. 241).
Kapcsolódó információk
•
•
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer* (o. 245)
Driver Alert Control (DAC)* - használat (o.
246)
Sávtartó rendszer* (o. 249)
07
248
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Sávtartó rendszer*
Sávtartó rendszer - funkció
FIGYELEM
A sávtartó a Driver Alert System egyik funkciója - néha LKA (Lane Keeping Aid) néven is
hivatkozunk rá. A sávtartó funkció autópályákon és hasonló főbb utakon történő használatra szolgál, hogy csökkentse a sáv véletlen
elhagyásának kockázatát bizonyos helyzetekben.
Az LKA csupán vezetői segéd és nem minden vezetési helyzetben vagy közlekedési,
időjárási és útviszonyok mellett működik.
Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért
és az érvényben lévő törvények valamint
közlekedési szabályok betartásáért.
Be és ki
A sávtartó rendszer a 65-200 km/h sebességtartományban működik a tisztán látható oldalvonalakkal rendelkező utakon. A funkció a
kisebb mint 2,6 méteres sávokkal rendelkező
keskeny utakon átmenetileg kikapcsol.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Egy kamera figyeli az út/sáv festett vonalait.
Ha az autó átlépne egy oldalvonalat, akkor a
sávtartó rendszer enyhe nyomatékot alkalmazva, visszakormányozza a sávba az autót.
Ha az autó eléri vagy átlépi az oldalsó vonalat, akkor a sávtartó rendszer a kormánykerék
rezgésével figyelmezteti a járművezetőt.
Elalvásra figyelmeztető rendszer* (o. 245)
Sávtartó rendszer - korlátok (o. 251)
Sávtartó rendszer - funkció (o. 249)
Sávtartó rendszer - működés (o. 251)
Sávtartó rendszer - szimbólumok és üzenetek (o. 253)
Nyomja meg a középkonzol gombját a funkció aktiválásához vagy kikapcsolásához. A
funkció akkor van bekapcsolva, ha a gomb
lámpája világít.
A választott felszerelések bizonyos kombinációi nem hagynak üres helyet a be-/kikapcsoló gombnak a középkonzolon - ilyen esetekben a funkciót ehelyett a MY CAR menürendszerben lehet kezelni. Itt, járjon el az
alábbiak szerint:
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07
249
07 Vezetőtámogatás
||
•
Válassza ki a Be vagy Ki lehetőséget a
Beállítások Járműbeállítások
Sávtartó asszisztens menüpontban.
A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd
MY CAR - menüpontok (o. 108).
Ezen felül, az alábbi beállítások végezhetők el
a MY CAR menürendszerben.
•
Figyelmeztetés a kormánykerék rezgésével: Csak rezgő jelzés - Be vagy Ki.
•
Aktív kormányzás: Csak kormányzási
segítség - Be vagy Ki.
A kormánykerék rezgése és aktív kormányzás: Teljes funkció - Be vagy Ki.
•
Ha a jármű megközelíti a sáv bal vagy jobb
oldali vonalát és az irányjelző nincs bekapcsolva, akkor a rendszer visszakormányozza
az autót a sávba.
Figyelmeztetés a kormánykerék
rezgésével
Az LKA éles belső kanyarokban nem kapcsol be.
Aktív kormányzás
A sávtartó rendszer az autó sávot jelző vonalak között tartására törekszik.
Az LKA kormányoz és a kormánykerék rezgésével
figyelmeztet24.
Ha a jármű átlépi az oldalvonalat, akkor a
sávtartó rendszer a kormánykerék rezgésével
figyelmezteti a járművezetőt. Ez attól függetlenül megtörténik, hogy az autó aktívan viszszakormányoz-e a kormánykerékre ható
enyhe nyomatékkal.
07
Az LKA beavatkozik, és elkormányozza az autót.
24
250
Dinamikus kanyarodás
A 3. ábra impulzusos rezgést mutat a vonal átlépésekor.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Bizonyos esetekben, a sávtartó rendszer
lehetővé teszi, hogy az autó keresztezze az
oldalvonalakat a kormányzás vagy a kormánykerék rezgésének bekapcsolása nélkül.
Ilyen eset lehet egy szomszédos sáv használata dinamikus kanyarvétel esetén, amikor a
kanyar tisztán belátható.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Sávtartó rendszer* (o. 249)
Sávtartó rendszer - korlátok (o. 251)
Sávtartó rendszer - működés (o. 251)
Sávtartó rendszer - szimbólumok és üzenetek (o. 253)
07 Vezetőtámogatás
Sávtartó rendszer - működés
Sávtartó rendszer - korlátok
A sávtartó rendszert a különböző helyzetekben egyértelműen érthető képek egészítik ki.
Az alábbiakban néhány példát láthat:
•
A sávtartó rendszer kameraérzékelője az
emberi szemhez hasonlóan korlátozott.
További tájékoztatásért, lásd Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő
korlátai (o. 241) és (o. 238).
MEGJEGYZÉS
Az LKA ideiglenesen kikapcsol, amennyiben bekapcsolja az irányjelzőket.
MEGJEGYZÉS
Az LKA beavatkozik a jobb oldalon (az ábrán
pirossal jelölve).
A sávtartó rendszer beavatkozik és elkormányoz az oldalvonaltól - ennek jelzése az alábbiak szerinti:
•
PIROS vonal a kérdéses oldalon.
Kapcsolódó információk
Az LKA "nézi" és követi az oldalvonalakat (az
ábrán pirossal ábrázolva).
Ha a sávtartó rendszer aktív és észleli/"látja"
az oldalvonalakat, akkor az LKA szimbólum
látható FEHΔR vonalakkal.
•
SZÜRKE oldalvonal - a sávtartó rendszer
nem látja a vonalat az autó adott oldalán.
•
•
•
•
•
Sávtartó rendszer* (o. 249)
Elalvásra figyelmeztető rendszer* (o. 245)
Sávtartó rendszer - korlátok (o. 251)
Sávtartó rendszer - funkció (o. 249)
Sávtartó rendszer - szimbólumok és üzenetek (o. 253)
Bizonyos helyzetekben az LKA funkciónak
nehézséget okozhat a járművezető megfelelő módon történő segítése - ebben az
esetben kapcsolja ki az LKA funkciót.
Az ilyen helyzetekre példák az alábbiak:
•
•
•
•
•
útépítő munkák
téli útviszonyok
rossz útfelület
nagyon sportos vezetési stílus
rossz időjárás és látási viszonyok.
Kezek a kormánykeréken
A sávtartó rendszer működéséhez, a járművezetőnek a kormányon kell tartania a kezeit. Az
LKA folyamatosan figyeli ezt. Ha nem észleli a
kezeket a kormánykeréken, akkor egy szöveges üzenet jelenik meg, arra érve a járművezetőt, hogy aktívan kormányozza az autót.
07
Ha a járművezető nem teljesíti a kormányzásra vonatkozó kérést, akkor a sávtartó
rendszer készenléti üzemmódba kapcsol, és
ebben az üzemmódban marad, amíg a járművezető újra kormányozni nem kezd.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
251
07 Vezetőtámogatás
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Sávtartó rendszer* (o. 249)
Sávtartó rendszer - funkció (o. 249)
Sávtartó rendszer - működés (o. 251)
Sávtartó rendszer - szimbólumok és üzenetek (o. 253)
07
252
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Sávtartó rendszer - szimbólumok és
üzenetek
Az olyan helyzetekben, amikor nem áll rendelkezésre az LKA funkció, egy szimbólum lát-
SzimbólumA
ható a kombinált műszerfalon egy magyarázó
üzenettel - szükség szerint kövesse a javaslatokat.
Példaüzenetek:
Üzenet
Leírás
Sávtartó asszisztens Ennél a
sebességnél nem elérhető
A sávtartó rendszer készenléti üzemmódba kapcsolt a kisebb mint 65 km/h sebesség miatt.
Sávtartó asszisztens A jelenlegi jelölésekhez nem elérhető
A sáv nem rendelkezik egyértelműen látható oldalsó jelölésekkel vagy a kameraérzékelő ideiglenesen kikapcsolt. Olvassa el a kameraérzékelő korlátaival kapcsolatos részt, lásd Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (o. 241) és (o. 238).
Sávtartó asszisztens Elérhető
A funkció a sáv oldalvonalait pásztázza.
Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a kézikönyvet
A kameraérzékelő átmenetileg kikapcsolt.
Akkor látható, amikor például hó, jég vagy szennyeződések vannak a szélvédőn.
•
Tisztítsa meg szélvédő kameraérzékelő előtti felületét.
Olvassa el a kameraérzékelő korlátaival kapcsolatos részt, lásd Ütközésfigyelmeztető rendszer*
- a kameraérzékelő korlátai (o. 241) és (o. 238).
A
Lane Keeping Aid Szerviz
szükséges
A rendszer ki van kapcsolva.
Lane Keeping Aid Megszakítva
Az LKA készenléti üzemmódban kapcsolt. Az LKA szimbólum vonalai jelzik, ha a funkció újra
bekapcsolt.
•
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe.
07
A táblázatban található szimbólumok vázlatosak. A kijelzőn megjelenő szimbólumok kissé eltérőek lehetnek.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
253
07 Vezetőtámogatás
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Sávtartó rendszer* (o. 249)
Sávtartó rendszer - korlátok (o. 251)
Sávtartó rendszer - funkció (o. 249)
Sávtartó rendszer - működés (o. 251)
07
254
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
Parkolósegéd*
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés valamint a középkonzol kijelzőjén látható
szimbólumok jelzik.
A parkolósegéd hangszintje a hangjelzés
ideje alatt beállítható a középkonzol VOL
gombjának forgatásával vagy az autó MY
CAR menürendszerében, lásd MY CAR (o.
106).
A parkolósegéd két változatban elérhető:
•
•
Parkolósegéd rendszer* - funkció
Kapcsolódó információk
•
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők
tisztítása (o. 258)
•
•
•
Parkolósegéd rendszer* - funkció (o. 255)
•
•
•
Parkolósegéd rendszer* - hátsó (o. 257)
Parkolósegéd rendszer* - első (o. 257)
A parkolósegéd rendszer automatikusan
bekapcsol a motor beindításakor - a kapcsoló
be/ki lámpája világít. Ha a parkolósegédet
kikapcsolja a gombbal, akkor a lámpa kialszik.
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés (o.
258)
Parkolókamera (o. 259)
Parkolósegéd (PAP)* (o. 263)
Csak hátsó
Első és hátsó.
MEGJEGYZÉS
Amikor a vonóhorog konfigurálva van az
autó elektromos rendszeréhez, akkor
annak kinyúlását figyelembe veszi a rendszer a parkolóhely felmérésekor.
FIGYELEM
•
A parkolósegéd nem mentesíti a járművezetőt saját felelőssége alól a parkolások során.
•
Az érzékelők holtterekkel rendelkeznek, ahol az akadályok nem észlelhetők.
•
Figyeljen például az autó közelében
tartózkodó emberekre vagy állatokra.
07
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
255
07 Vezetőtámogatás
||
A bejelölt szektorok mutatják, hogy a négy
érzékelő melyike észlelt akadályt. Minél közelebb van a bejelölt szektornégyzet az autó
szimbólumhoz, annál kisebb a távolság az
autó és az észlelt akadály között.
FONTOS
Bizonyos tárgyak, például láncok, vékony
fényes oszlopok vagy alacsony akadályok
"jelárnyékban" lehetnek és átmenetileg
nem észlelhetők az érzékelők számára - a
lüktető hang váratlanul megszűnhet ahelyett, hogy a várt folyamatos hangra változna.
A jel frekvenciája növekszik az autó előtti
vagy mögötti akadálytól mért távolság csökkenésével. Az audiorendszer egyéb hangjai
automatikusan elnémulnak.
A parkolósegéd és a CTA25 érzékelők be-/kikapcsolása.
A középkonzol kijelzője áttekintést mutat az
autó és az észlelt akadály viszonyáról.
Az érzékelők nem képesek a magas tárgyak, például kiugró rakodórámpák észlelésére.
Ha a távolság 30 cm-en belül van, akkor a
hang folytonos és az aktív érzékelő autóhoz
legközelebbi mezője is ki van töltve. Ha az
észlelt akadály elől és hátul is a folytonos
hang távolságán belül van, akkor a hangjelzés
felváltva hallható a hangszórókból.
•
Ilyen esetekben fordítson különös
figyelmet és nagyon lassan manőverezzen/váltson irányt vagy hagyja abba
a pillanatnyi parkolási manővert - fennáll járművek vagy egyéb tárgyak
károsodásának a kockázata, mert az
érzékelők nem tudnak optimálisan
működni.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
07
Kijelzőkép - egy akadállyal a bal oldalon elöl és a
jobb oldalon hátul.
25
256
Oldalsó figyelmeztetés, CTA (keresztirányú forgalmat jelző rendszer) (o. 270). oldal
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
•
•
Parkolósegéd* (o. 255)
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők
tisztítása (o. 258)
Parkolósegéd rendszer* - első (o. 257)
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés (o.
258)
Parkolósegéd rendszer* - hátsó (o. 257)
Parkolókamera (o. 259)
Parkolósegéd (PAP)* (o. 263)
07 Vezetőtámogatás
Parkolósegéd rendszer* - hátsó
Parkolósegéd rendszer* - első
MEGJEGYZÉS
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés valamint a középkonzol kijelzőjén látható
szimbólumok jelzik.
Amikor például utánfutóval vagy kerékpártartóval a vonóhorogra szerelve - eredeti
Volvo utánfutó-vezetékezés nélkül - tolat,
akkor lehetséges, hogy a parkolósegédet
ki kell kapcsolni, hogy ne érzékelje ezeket.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Az autó mögötti lefedett terület körülbelül 1,5
méter. Az akadályokat jelző hangjelzés a
hátsó hangszórókból hallható.
A hátsó parkolósegéd a hátrameneti fokozat
kapcsolásakor kapcsol be.
Amikor például utánfutóval tolat, akkor a
hátsó parkolósegéd automatikusan kikapcsol
- különben az érzékelők reagálnának az utánfutóra.
•
•
Parkolósegéd* (o. 255)
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés valamint a középkonzol kijelzőjén látható
szimbólumok jelzik.
A parkolósegéd rendszer automatikusan
bekapcsol a motor beindításakor - a kapcsoló
be/ki lámpája világít. Ha a parkolósegédet
kikapcsolja a gombbal, akkor a lámpa kialszik.
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők
tisztítása (o. 258)
Parkolósegéd rendszer* - funkció (o. 255)
Parkolósegéd rendszer* - első (o. 257)
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés (o.
258)
Parkolókamera (o. 259)
Parkolósegéd (PAP)* (o. 263)
Az autó előtti lefedett terület körülbelül 0,8
méter. Az akadályokat jelző hangjelzés az
első hangszórókból hallható.
Az első parkolósegéd körülbelül 10 km/h
sebességig aktív. A gomb lámpája világít,
hogy jelezze a rendszer aktív állapotát. Amikor a sebesség 10 km/h alá csökken, akkor a
rendszer újra bekapcsol.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07
257
07 Vezetőtámogatás
||
FONTOS
Ha kiegészítő lámpákat szerel fel: Ne feledje, hogy ezek nem takarhatják el az
érzékelőket - a kiegészítő lámpákat így
akadályként érzékelhetik.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
•
Parkolósegéd* (o. 255)
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők
tisztítása (o. 258)
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés valamint a középkonzol kijelzőjén látható
szimbólumok jelzik.
A kombinált műszerfal információs
szimbóluma folyamatosan világít és
a Park.seg.rendsz. Szerviz szüks.
szöveges üzenetet látható, akkor a parkolósegéd ki van kapcsolva.
Parkolósegéd rendszer* - funkció (o. 255)
Parkolósegéd rendszer* - az
érzékelők tisztítása
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés valamint a középkonzol kijelzőjén látható
szimbólumok jelzik.
A parkolósegéd érzékelőinek helyes működéséhez, azokat rendszeresen tisztítani kell. Tisztítsa meg azokat vízzel és autósamponnal.
FONTOS
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés (o.
258)
Bizonyos körülmények között a parkolóérzékelők téves figyelmeztető jelzéseket
adhatnak a rendszer által használthoz
hasonló frekvenciát használó külső hangforrások miatt.
Parkolósegéd rendszer* - hátsó (o. 257)
Parkolókamera (o. 259)
Parkolósegéd (PAP)* (o. 263)
Ilyenek lehetnek például többek között a
kürtök, nedves gumiabroncsok az aszfalton, légfékek vagy motorkerékpárok kipufogóhangja stb.
Kapcsolódó információk
07
•
•
•
•
•
•
•
258
Parkolósegéd* (o. 255)
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők
tisztítása (o. 258)
Parkolósegéd rendszer* - funkció (o. 255)
Parkolósegéd rendszer* - első (o. 257)
Parkolósegéd rendszer* - hátsó (o. 257)
Parkolókamera (o. 259)
Parkolósegéd (PAP)* (o. 263)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Érzékelő elhelyezkedése, első.
07 Vezetőtámogatás
Parkolókamera
Funkció és működés
A parkolókamera egy segédrendszer, amely
hátrameneti fokozatba kapcsoláskor kapcsol
be (ez a beállítások menüben megváltoztatható, lásd MY CAR - menüpontok (o. 108)).
A kamera képe a középkonzol képernyőjén
jelenik meg.
MEGJEGYZÉS
Érzékelő elhelyezkedése, hátsó.
MEGJEGYZÉS
A szennyeződésekkel, jéggel és hóval
fedett érzékelők csökkentik a működést és
megakadályozhatják a mérést.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
•
Parkolósegéd* (o. 255)
Parkolósegéd rendszer* - funkció (o. 255)
Parkolósegéd rendszer* - első (o. 257)
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés (o.
258)
Parkolósegéd rendszer* - hátsó (o. 257)
Amikor a vonóhorog konfigurálva van az
autó elektromos rendszeréhez, akkor
annak kinyúlását figyelembe veszi a rendszer a parkolóhely felmérésekor.
A CAM gomb elhelyezkedése.
FIGYELEM
A kamera az autó mögötti területet és azt
mutatja, ha valami megjelenik az oldalakon.
•
A parkolókamera csak segítség és
soha nem helyettesítheti a járművezető
felelősségét a tolatáskor.
A kamera az autó mögötti széles területet és
a lökhárító valamint az esetleges vonóhorog
egy részét mutatja.
•
A kamera holtterekkel rendelkezik,
ahol az akadályok nem észlelhetők.
•
A képernyőn megjelenő objektumok kissé ferdén jelenhetnek meg - ez normális.
Figyeljen az autó közelében tartózkodó
emberekre vagy állatokra.
MEGJEGYZÉS
A kijelzőn megjelenő tárgyak közelebb
lehetnek, mint amilyen közelinek a képernyőn látszanak.
07
Parkolókamera (o. 259)
Parkolósegéd (PAP)* (o. 263)
Ha egy másik nézet aktív, akkor a parkolókamera rendszer automatikusan leváltja azt, és
a kamera képe jelenik meg a képernyőn.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
259
07 Vezetőtámogatás
||
A hátrameneti fokozat kapcsolásakor két folytonos vonal jelenik meg grafikusan, amelyek
azt mutatják, hogy milyen útvonalon gördülnének végig az autó hátsó kerekei a kormánykerék pillanatnyi állásában, ez megkönnyíti a
szűk helyekre történő parkolást és az utánfutó csatlakoztatásához tolatást. Az autó hozzávetőleges külső méreteit szaggatott vonalak ábrázolják. Ezek a segédvonalak a beállítás menüben kikapcsolhatók.
Ha az autó parkolósegéd érzékelőkkel* is rendelkezik, akkor ezek információi grafikusan,
színes mezők formájában jelennek meg az
észlelt akadályok távolságának ábrázolása
érdekében, lásd Parkolósegéd rendszer* funkció (o. 255).
A kamera a hátrameneti fokozat kikapcsolása
után körülbelül 5 másodpercig vagy addig
aktív, amíg az autó sebessége meg nem
haladja a 10 km/h előremeneti vagy 35 km
hátrameneti értéket.
Parkolási segédvonalak
A kamera elhelyezkedése a nyitófogantyú mellett.
Fényviszonyok
A kamera képe automatikusan igazodik a környezeti fényviszonyokhoz. Ezért a kép fényereje és minősége enyhén változó lehet. A
gyenge megvilágítás kissé csökkentheti a
képminőséget.
MEGJEGYZÉS
Az optimális működés érdekében, tartsa
szennyeződésektől, hótól és jégtől mentesen a kamera lencséjét. Ez rossz fényviszonyok mellett különösen fontos.
07
260
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Példák a parkolási segédvonalak megjelenítésére
a járművezető számára.
A képernyőn megjelenő vonalak úgy vannak
kivetítve, mintha a talaj szintjén lennének és
közvetlen kapcsolatban vannak a kormánykerék mozgatásával, ami forgatás közben is
mutatja a járművezetőnek, hogy milyen útvonalon haladna az autó.
07 Vezetőtámogatás
MEGJEGYZÉS
•
Amikor olyan utánfutóval tolat, amely
nincs elektromosan csatlakoztatva az
autóhoz, akkor a vonalak az autó
útvonalát mutatják - nem az utánfutóét.
•
A képernyő nem mutat vonalakat, amikor az utánfutó elektromosan csatlakoztatva van az autó elektromos rendszeréhez.
•
A tolatókamera utánfutó vontatásakor
automatikusan kikapcsol, ha eredeti
Volvo utánfutókábelt használ.
FONTOS
Ne feledje, hogy a kijelző csak az autó
mögötti területet mutatja - ezért fordítson
figyelmet az autó oldalaira és elejére, ha
tolatás közben forgatja a kormánykereket.
Határvonalak
Tolatóérzékelőkkel felszerelt autók*
Különböző vonalak a rendszerben.
A színes területek (4 darab - érzékelőnként egy)
mutatják a távolságot.
Határvonal, szabad tolatási zóna
"Keréknyomok"
A szaggatott vonal (1) a lökhárítótól
körülbelül 1,5 méterre lévő zónát határol be.
Ez az autó leginkább kinyúló részeinek, például a tükröknek és sarkoknak a határa is fordulás közben is.
Az oldalvonalak közötti széles "keréknyomok"
(2) azt helzik, hogy hol fognak végiggördülni a
kerekek és körülbelül 3,2 méterre nyúlnak ki
hátrafelé a lökhárítótól számítva, ha nincsenek akadályok az útban.
Ha az autó tolatóérzékelőkkel (lásd Parkolósegéd rendszer* - funkció (o. 255)) is fel van
szerelve, akkor a távolság jelzése pontosabb
és a színes területek mutatják, hogy a 4 érzékelő közül melyek érzékelnek akadályt.
Szín
Távolság (méter)
Világos sárga
0,7–1,5
Sárga
0,5–0,7
Narancs
0,3–0,5
Piros
0–0,3
07
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
261
07 Vezetőtámogatás
||
Kapcsolódó információk
•
A parkolósegéd kamerája - beállítások (o.
262)
•
A parkolósegéd kamerája - korlátok (o.
263)
•
•
Parkolósegéd* (o. 255)
Parkolósegéd (PAP)* (o. 263)
A parkolósegéd kamerája beállítások
A parkolókamera egy segédrendszer és a hátrameneti fokozat kapcsolásakor kapcsol be.
Nyomja meg az OK/MENU gombot, amikor a
kamera nézet látható. Hajtsa végre a kívánt
beállításokat.
Különféle beállítások
•
Az alapértelmezett beállítás az, hogy a
kamera a hátrameneti fokozat kapcsolásakor bekapcsol.
•
A CAM gomb egyszeri megnyomása aktiválja a kamerát akkor is, ha nincs kapcsolva a hátrameneti fokozat.
•
A normál és nagyított kép között a TUNE
gomb forgatásával vagy a CAM gomb
megnyomásával válthat.
Vonóhorog
A kamera kihasználható akkor is, amikor
utánfutót vontat. Egy segédvonal jeleníthető
meg a kijelzőn a vonóhorog előre látható
"haladási irányával" - ugyanúgy mint a
"keréknyomok" esetében.
07
•
A vonóhorog kinagyítható a pontos
manőverezéshez a CAM gomb egyszeri
megnyomásával. Az újbóli megnyomására visszatér a normál nézet.
A vonóhorog parkolósegéd-vonala a MY CAR
menürendszerben kapcsolható be, ahol ki
lehet választani, hogy a "keréknyomok" vagy
262
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
a vonóhorog útvonala jelenjen-e meg - mindkettő nem jeleníthető meg egyszerre.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Parkolókamera (o. 259)
A parkolósegéd kamerája - korlátok (o.
263)
Parkolósegéd* (o. 255)
Parkolósegéd (PAP)* (o. 263)
MY CAR (o. 106)
07 Vezetőtámogatás
A parkolósegéd kamerája - korlátok
Parkolósegéd (PAP)*
A parkolókamera egy segédrendszer és a hátrameneti fokozat kapcsolásakor kapcsol be.
A parkolósegéd (PAP – Park Assist Pilot) először a parkolóhely elégséges méretének ellenőrzésével, majd a kormánykerék forgatásával
és az autó parkolóhelyre kormányzásával segít
a vezetőnek a parkolásban. A kombinált
műszerfal szimbólumokat, rajzokat és szöveget jelenít meg a végrehajtandó tevékenységekkel kapcsolatban.
MEGJEGYZÉS
Az autó hátuljára szerelt kerékpártartók
vagy egyéb tartozékok eltakarhatják a
kamera látótengelyét.
Ne feledje
Tartsa tisztán a kamera lencséjét a szenynyeződésektől, jégtől és hótól.
•
Tisztítsa meg rendszeresen a kamera lencséjét kézmeleg vízzel és autósamponnal
- ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a
lencsét.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Parkolókamera (o. 259)
A parkolósegéd kamerája - beállítások (o.
262)
Parkolósegéd* (o. 255)
Parkolósegéd (PAP)* (o. 263)
Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért
és a környező terület valamint a közelítő
vagy elhaladó járművek figyeléséért a parkolás közben.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Fordítson figyelmet arra, hogy még ha a kép
látszólag kis része is van letakarva, a képből
viszonylag nagy rész maradhat rejtve. Ezért
nem észlelt akadályok maradhatnak, amíg
azok túl közel nem kerülnek az autóhoz.
•
FIGYELEM
Az PAP nem minden helyzetben működik,
csak kiegészítő segítségül szolgál.
•
Parkolósegéd (PAP)* - korlátok (o. 266)
Parkolósegéd (PAP)* - funkció (o. 264)
Parkolósegéd (PAP)* - működés (o. 264)
Aktív parkolósegéd (PAP)* - szimbólumok
és üzenetek (o. 267)
Parkolókamera (o. 259)
Az be-/kikapcsoló gomb a középkonzolon található.
MEGJEGYZÉS
Amikor a vonóhorog konfigurálva van az
autó elektromos rendszeréhez, akkor
annak kinyúlását figyelembe veszi a rendszer a parkolóhely felmérésekor.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07
263
07 Vezetőtámogatás
Parkolósegéd (PAP)* - funkció
Parkolósegéd (PAP)* - működés
A parkolósegéd (PAP – Park Assist Pilot) először a parkolóhely elégséges méretének ellenőrzésével, majd a kormánykerék forgatásával
és az autó parkolóhelyre kormányzásával segít
a vezetőnek a parkolásban. A kombinált
műszerfal szimbólumokat, rajzokat és szöveget jelenít meg a végrehajtandó tevékenységekkel kapcsolatban.
A parkolósegéd (PAP – Park Assist Pilot) először a parkolóhely elégséges méretének ellenőrzésével, majd a kormánykerék forgatásával
és az autó parkolóhelyre kormányzásával segít
a vezetőnek a parkolásban.
A járművezetőt a kombinált műszerfalon megjelenő egyszerű, világos utasítások igazítják el
a PAP használatával kapcsolatban - ábrák és
szöveges üzenetek, (o. 267). oldal használatával.
MEGJEGYZÉS
A PAP funkció felméri a helyet és forgatja a
kormánykereket - a járművezető feladata a
kombinált műszerfal utasításainak követése és a sebességfokozat (előre-/hátramenet) kiválasztása, a sebesség szabályozása, a fékezés és a megállás.
A PAP az alábbi feltételek teljesülése esetén
kapcsolható be a motor beindítását követően:
•
07
264
A DSTC vagy ABS funkcióknak nem szabad beavatkozniuk, amikor be van kapcsolva a PAP funkció - ezek meredek
vagy csúszós felületeken kapcsolnak be,
további tájékoztatásért, tanulmányozza a
Lábfék, (o. 300). oldal és Menetstabilizáló
és kipörgésgátló rendszer, (o. 191). oldal
részeket.
•
Nem lehet utánfutó csatlakoztatva az
autóhoz.
•
A sebesség nem haladhatja meg az
50 km/h értéket.
A PAP alapelve.
A PAP funkció az alábbi lépésekben parkolja
le az autót:
1. A funkció keres egy parkolóhelyet, és felméri annak méreteit (A és B, (o. 264).
oldal). A mérés során a sebesség nem
haladhatja meg a 30 km/h értéket.
2. Az autót tolatás közben a parkolóhelyre
kormányozza (C és D, (o. 265). oldal).
3. Az autót előre és hátra mozgatva egyenesbe állítja a parkolóhelyen (E és F, (o.
265). oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
Parkolósegéd (PAP)* (o. 263)
Parkolókamera (o. 259)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy bizonyos kormánykerékhelyzetek eltakarhatják a kombinált
műszerfalon megjelenő utasításokat, amikor forgatja azt a parkolási manőver során.
1 - Keresési és ellenőrzési lépések
07 Vezetőtámogatás
A PAP funkció parkolóhelyet keres és ellenőrzi, hogy az elég nagy-e. Járjon el az alábbiak szerint:
2 - Betolatás
1. Kapcsolja be a PAP funkciót a gomb megnyomásával
és ne haladjon 30 km/h
sebességnél gyorsabban.
2. Tartsa szemét a kombinált műszerfalon
és készüljön fel az autó megállítására,
amikor az ábrák és a szöveges üzenet
erre utasítja.
3. Állítsa meg az autót, amikor az ábra és a
szöveg erre kéri.
MEGJEGYZÉS
A PAP megkeresi a parkolóhelyet, utasításokat jelenít meg és a irányítja az autót az
utas felöli oldalon. De ha szükséges, akkor
az autó az utca vezető felöli oldalán is
leparkolható.
•
Kapcsolja be az irányjelzőket a vezető
felöli oldalon - az autó ezen az oldalon
parkol.
MEGJEGYZÉS
•
Tartsa távol a kezét a kormánykeréktől, amikor aktiválva van a PAP funkció.
•
Ügyeljen arra, hogy semmi nem akadályozza a kormánykerék mozgását és
az szabadon foroghasson.
•
Az optimális eredmény eléréséhez várjon, amíg a kormánykerék teljesen
elfordul, mielőtt előre/hátra indulna.
3 - Kiegyenesítés
A tolatási lépésben, a PAP a parkolóhelyre
kormányozza az autót. Járjon el az alábbiak
szerint:
1. Ellenőrizze, hogy az autó mögötti terület
szabad-e, majd kapcsoljon hátrameneti
sebességfokozatba.
2. Tolasson lassan és óvatosan, anélkül,
hogy a kormánykerékhez érne - és
körülbelül 7 km/h sebességnél ne gyorsabban.
3. Tartsa szemét a kombinált műszerfalon
és készüljön fel az autó megállítására,
amikor az ábrák és a szöveges üzenet
erre utasítja.
Amikor az autó betolatott a parkolóhelyre,
akkor azt ki kell egyenesíteni és meg kell állítani.
07
}}
265
07 Vezetőtámogatás
||
1. Kapcsoljon egyes fokozatba vagy D
állásba, és várjon amíg a kormánykerék el
nem fordul, majd hajtson lassan előre.
2. Állítsa meg az autót, amikor az ábra és a
szöveges üzenet erre kéri.
3. Kapcsoljon hátramenetbe, és hajtson
hátra lassan, amíg a ábra és a szöveges
üzenet megállásra nem kéri.
A funkció automatikusan kikapcsol, amikor a
parkolás befejeződik, és az ábra valamint a
szöveges üzenet mutatja, hogy a parkolás
befejeződött. Szükség lehet arra, hogy a járművezető javítson az elhelyezkedésen. Csak
a járművezető döntheti el, hogy az autó megfelelően parkol-e.
FONTOS
A figyelmeztetési távolság rövidebb, amikor az érzékelőket az aktív parkolósegéd
használja, összehasonlítva azzal, mikor a
parkolósegéd használja azokat.
Kapcsolódó információk
07
266
•
•
Parkolósegéd (PAP)* (o. 263)
Parkolósegéd (PAP)* - korlátok
FONTOS
A parkolósegéd (PAP – Park Assist Pilot) először a parkolóhely elégséges méretének ellenőrzésével, majd a kormánykerék forgatásával
és az autó parkolóhelyre kormányzásával segít
a vezetőnek a parkolásban. A kombinált
műszerfal szimbólumokat, rajzokat és szöveget jelenít meg a végrehajtandó tevékenységekkel kapcsolatban.
Bizonyos körülmények között a PAP nem
képes parkolóhelyet találni - ennek egyk
oka az lehet, hogy olyan külső hangforrások zavarják az érzékelőket, amelyek a
rendszer által használthoz hasonló frekvenciát használnak.
Ilyenek lehetnek például többek között a
kürtök, nedves gumiabroncsok az aszfalton, légfékek vagy motorkerékpárok kipufogóhangja stb.
A PAP működése leáll:
•
ha az autót túl gyorsan vezeti - 7 km/h
felett
•
•
ha a járművezető a kormánykerékhez ér
ha az ABS vagy a DSTC funkció bekapcsol - például egy kerék csúszós útfelületen elveszti a tapadást.
Egy szöveges üzenet jelzi, ha a PAP működése leállt.
MEGJEGYZÉS
Ne feledje
A járművezetőnek észben kell tartania, hogy a
parkolósegéd egy segítség – nem tévedhetetlen, teljesen automatikus funkció. A járművezetőnek ezért készen kell állnia a beavatkozásra. Vannak más részletek is, amelyekre a
vezetőnek gondolnia kell a parkoláskor, például:
•
A PAP a parkoló járművek pillanatnyi
helyzetéből indul ki - ha ezek nem megfelelően parkolnak, akkor az autó gumiabroncsai és keréktárcsái a szegélynek
ütközhetnek és károsodhatnak.
•
A PAP egyenes utcákon, és nem éles
kanyarokban történő parkoláshoz van kialakítva. Ezért ügyeljen arra, hogy az autó
párhuzamosan álljon a parkolóhellyel,
amikor a PAP felméri a helyet.
•
Szűk utcákban nem mindig lehetséges
parkolóhelyet találni, mert nincs elég hely
a manőverezéshez. Az ilyen helyzetekben
A szennyeződésekkel, jéggel és hóval
fedett érzékelők csökkentik a működést és
megakadályozhatják a mérést.
Parkolókamera (o. 259)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
07 Vezetőtámogatás
segít a rendszernek, ha a lehető legközelebb közel halad az útnak ahhoz a széléhez, amelyre parkolni szeretne.
•
Ne feledje, hogy az autó eleje parkolás
közben a forgalom felé mozdulhat.
•
Az érzékelők észlelési területénél magasabban elhelyezkedő akadályokat a rendszer nem veszi figyelembe a parkolási
manőver kiszámításakor. Ez azt okozhatja, hogy a PAP túl korán fordul be a
parkolóhelyre, ezért az ilyen parkolóhelyeket kerülni kell.
•
A járművezető a felelős annak eldöntéséért, hogy a PAP által kiválasztott hely
alkalmas-e a parkolásra.
•
Használjon helyes gumiabroncsnyomású
jóváhagyott gumiabroncsokat26 - ez befolyásolja a PAP képességét az autó leparkolására.
•
Zuhogó esőben vagy hóesésben a rendszer helytelenül mérheti fel a parkolóhelyet.
•
Ne használja a PAP funkciót, ha hóláncok
vagy pótkerék van felszerelve.
•
Ne használja a PAP funkciót, ha a csomagtérbe helyezett rakomány kilóg az
autóból.
FONTOS
A PAP rendszer paraméterei frissítésre
szorulhatnak, amikor a gumiabroncs kerületét megváltoztató más méretű keréktárcsát szerel fel. Forduljon szervizhez - lehetőleg hivatalos Volvo műhelyhez.
Karbantartás
Aktív parkolósegéd (PAP)* szimbólumok és üzenetek
A parkolósegéd (PAP – Park Assist Pilot) először a parkolóhely elégséges méretének ellenőrzésével, majd a kormánykerék forgatásával
és az autó parkolóhelyre kormányzásával segít
a vezetőnek a parkolásban. A kombinált
műszerfal szimbólumokat, rajzokat és szöveget jelenít meg a végrehajtandó tevékenységekkel kapcsolatban.
A kombinált műszerfal különböző szimbólumok és különböző tartalmú szövegek kombinációinak megjelenítésére képes - bizonyos
esetekben ezek magától értetődő módon
utalnak a megfelelő tevékenységre.
Ha egy üzenet azt mondja, hogy a parkolósegéd kikapcsolt, akkor azt javasoljuk, hogy forduljon hivatalos Volvo szervizhez.
A PAP érzékelők a lökhárítókban helyezkednek el
- 6 elöl és 4 hátul.
Kapcsolódó információk
•
Parkolósegéd (PAP)* (o. 263)
A PAP megfelelő működéséhez az érzékelőket rendszeresen meg kell tisztítani, (o. 258)
vízzel és autósamponnal - ezek ugyanazok az
érzékelő, amelyeket a parkolósegéd, (o. 255)
rendszer használ.
07
Kapcsolódó információk
•
•
26
Parkolósegéd (PAP)* (o. 263)
Parkolókamera (o. 259)
A "jóváhagyott gumiabroncsok" az autóra gyárilag felszerelttel megegyező típusú és gyártmányú gumiabroncsokat jelent.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
267
07 Vezetőtámogatás
BLIS (holttérfigyelő rendszer)
Áttekintés
Karbantartás
A BLIS (Blind Spot Information System) egy
olyan funkció, amely segíti a járművezetőt a
sűrű forgalomban, amelyek azonos irányban
haladó több sávval rendelkeznek.
A BLIS egy járművezetői segédfunkció, amely
az alábbiakra figyelmeztet:
•
•
járművek az autó holtterében
gyorsan közeledő járművek az autóhoz
legközelebbi bal és jobb oldali sávokban.
FIGYELEM
A BLIS kiegészítő segédrendszer és nem
minden helyzetben működik.
A BLIS nem helyettesíti a biztonságos
vezetési stílust és a belső valamint külső
visszapillantó tükrök használatát.
A BLIS soha nem helyettesítik a járművezető felelősségét és figyelmét - mindig a
járművezető felelőssége a biztonságos
sávváltás.
A BLIS lámpa elhelyezkedése27.
Visszajelző lámpa
BLIS szimbólum
MEGJEGYZÉS
A lámpa az autó azon oldalán világít, ahol
a rendszer észlelte a járművet. Ha az autót
mindkét oldalról előzik, akkor mindkét
lámpa egyszerre világít.
07
27
268
MEGJEGYZΔS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Az érzékelő elhelyezkedése.
A BLIS funkciók érzékelői a hátsó sárvédőben/lökhárítóban helyezkednek el az autó
egyes oldalain.
•
Az optimális működés biztosításához az
érzékelők előtti területeket tisztán kell tartani.
Kapcsolódó információk
•
•
BLIS - működés (o. 269)
CTA (keresztirányú forgalmat jelző rendszer)* (o. 270)
07 Vezetőtámogatás
BLIS - működés
A BLIS (Blind Spot Information System) egy
olyan funkció, amely segíti a járművezetőt a
sűrű forgalomban, amelyek azonos irányban
haladó több sávval rendelkeznek.
A BLIS aktiválása/inaktiválása
A BLIS a motor beindításakor aktiválódik. Ezt
az ajtópanelekben elhelyezkedő visszajelző
lámpák egyszeri felvillanása jelzi.
•
Válassza a Be vagy Ki lehetőséget a
Beállítások Járműbeállítások BLIS
menüpontban.
A BLIS bekapcsolásakor/kikapcsolásakor a
gomb lámpája kialszik/kigyullad és a kombinált műszerfal szöveges üzenettel erősíti meg
a változást. Az ajtópanel visszajelző lámpái a
bekapcsoláskor egyszer felvillannak.
Az üzenet eltüntetéséhez:
•
Nyomja meg a bal oldali bajuszkapcsoló
OK gombját.
vagy
•
Várjon körülbelül 5 másodpercet - az üzenet eltűnik.
A BLIS funkció körülbelül 10 km/h feletti
sebességeken aktív.
A rendszer úgy van kialakítva, hogy akkor
reagáljon, amikor:
•
a járművezető járművét más járművek
megelőzik.
•
a járművezető járművét gyorsan megközelíti egy másik jármű.
Amikor a BLIS járművet észlel az 1. zónában
vagy gyorsan közeledő járművet a
2. zónában, akkor az ajtópanel BLIS lámpája
folyamatos fénnyel világít. Ha a járművezető a
figyelmeztetéssel megegyező oldalon aktiválja az irányjelzőt, akkor a BLIS lámpa folyamatos fényről villogó és erősebb fényre vált.
Mikor működik a BLIS
FIGYELEM
A BLIS éles kanyarokban nem működik.
A BLIS tolatás közben nem működik.
Korlátok
Bekapcsoló/kikapcsoló gomb.
•
A BLIS funkció a középkonzolon található
BLIS gomb megnyomásával kapcsolható
be/ki.
A választott felszerelések bizonyos kombinációi nem hagynak üres helyet a gombnak a
középkonzolon - ilyen esetekben a funkciót a
MY CAR28 menürendszerben lehet kezelni.
28
Az érzékelőket takaró szennyeződések,
jég és hó csökkenthetik a működést és
lehetetlenné teszik a figyelmeztetések
07
A BLIS alapelve: 1. A holttér zónája. 2. A gyorsan
közeledő jármű zónája.
A menürendszerrel kapcsolatos tájékoztatásért - My car - menüpontok, (o. 108). oldal.
}}
269
07 Vezetőtámogatás
||
szolgáltatását. A BLIS nem képes a
veszélyek észlelésére, ha el van takarva.
•
CTA (keresztirányú forgalmat jelző
rendszer)*
Ne rögzítsen semmilyen tárgyat, szalagot
vagy címkéket az érzékelők területén.
•
A BLIS kikapcsol, amikor utánfutót csatlakoztatnak az autó elektromos rendszeréhez.
A CTA (Cross Traffic Alert) egy olyan vezetősegítő rendszer, amely tolatáskor figyelmeztet
a keresztirányú forgalomra. A CTA a BLIS (o.
268), kiegészítője.
FONTOS
A BLIS és CTA funkciók komponenseinek
javítását vagy a lökhárítók újrafényezését
csak szervizben szabad végezni - hivatalos
Volvo műhely igénybe vételét javasoljuk.
Kapcsolódó információk
•
•
A CTA bekapcsolása/kikapcsolása
A CTA a motor beindításakor aktiválódik. Ezt
az ajtópanelekben elhelyezkedő visszajelző
lámpák egyszeri felvillanása jelzi.
A parkolósegéddel, (o. 255) felszerelt autókban a CTA funkció a parkolósegéd be-/kikapcsoló gombjával kapcsolható be és ki.
Traffic Alert menüponthoz és távolítsa el
a jelölést. A CTA funkció ekkor kikapcsol.
Azonban a BLIS aktív marad.
FIGYELEM
A CTA kiegészítő segédrendszer és nem
minden helyzetben működik.
A CTA nem helyettesíti a biztonságos
vezetési stílust és a belső valamint külső
visszapillantó tükrök használatát.
A CTA soha nem helyettesítik a járművezető felelősségét és figyelmét - mindig a
járművezető felelőssége a biztonságos
tolatás.
Mikor működik a CTA
BLIS (holttérfigyelő rendszer) (o. 268)
BLIS és CTA - szimbólumok és üzenetek
(o. 272)
07
A parkolósegéd és a CTA érzékelők be-/kikapcsolása.
A CTA külön is kikapcsolható a MY CAR
menürendszerben az alábbiak szerint:
•
270
Menjen a Beállítások
Járműbeállítások BLIS
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Cross
A CTA alapelve.
A CTA a BLIS funkció kiegészítője azzal, hogy
tolatás közben, például parkolóból történő
07 Vezetőtámogatás
kitolatáskor, észlelni képes a keresztirányú
forgalmat.
objektumhoz viszonyított szög megváltozik,
és a holttér gyorsan csökkenni kezd.
A CTA elsődlegesen járművek észlelésére
szolgál. Kedvező körülmények között kisebb
objektumok, például kerékpárosok és gyalogosok észlelésére is képes.
Példák a további korlátokra:
A CTA csak tolatáskor aktív és automatikusan
kapcsol be a sebességváltó hátrameneti
fokozatának kiválasztásakor.
•
Ha a CTA azt észleli, hogy valami közeledik oldalról, akkor egy hangjelzés szólal
meg. A jelzés a bal vagy jobb oldali hangszóróból hallható, attól függően, hogy
melyik irányból közeledik az észlelt objektum.
•
A CTA a BLSI lámpák bekapcsolásával is
figyelmeztet.
•
Egy kiegészítő figyelmeztetés is megjelenik a képernyő PAS grafikáján, (o. 255)
világító ikon formájában.
Az autó mélyen helyezkedik el egy parkolóhelyen.
A CTA érzékelő holttere.
Az a szektor, ahol a CTA észlelni/"látni"
képes.
•
Az érzékelőket takaró szennyeződések,
jég és hó csökkenthetik a működést és
lehetetlenné teszik a figyelmeztetések
szolgáltatását. A CTA nem képes a
veszélyek észlelésére, ha el van takarva.
•
Ne rögzítsen semmilyen tárgyat, szalagot
vagy címkéket az érzékelők területén.
•
A CTA kikapcsol, amikor utánfutót csatlakoztatnak az autó elektromos rendszeréhez.
FONTOS
A BLIS és CTA funkciók komponenseinek
javítását vagy a lökhárítók újrafényezését
csak szervizben szabad végezni - hivatalos
Volvo műhely igénybe vételét javasoljuk.
Korlátok
A CTA nem minden helyzetben működik optimálisan, hanem bizonyos korlátokkal rendelkezik - például a CTA érzékelők nem "látnak"
át a többi parkoló járművön vagy takaró
objektumon.
Az alábbiakban néhány példát láthat arra,
amikor a CTA "látómezeje" a kezdettől fogva
korlátozott és ezért a közeledő járművek nem
észlelhetők, amíg nagyon közel nem érnek:
07
Ferde parkolóhelyen a CTA az egyik oldalon teljesen "vak".
Azonban, amikor a járművezető lassan tolatni
kezd az autóval, akkor a takaró járműhöz/
}}
271
07 Vezetőtámogatás
||
Karbantartás
BLIS és CTA - szimbólumok és
üzenetek
Az olyan helyzetekben, amikor a BLIS, (o.
268). oldal és a CTA, (o. 270). oldal funkciók
hibásan működnek vagy gátolva vannak, akkor
a kombinált műszerfal egy szimbólumot jeleníthet meg, amelyet egy magyarázó üzenet
egészít ki - kövesse a megjelenő ajánlásokat.
Példaüzenetek:
Az érzékelő elhelyezkedése.
A CTA funkciók érzékelői a hátsó sárvédőben/lökhárítóban helyezkednek el az autó
egyes oldalain.
•
Az optimális működés biztosításához az
érzékelők előtti területeket tisztán kell tartani.
Kapcsolódó információk
•
•
07
BLIS (holttérfigyelő rendszer) (o. 268)
BLIS és CTA - szimbólumok és üzenetek
(o. 272)
Üzenet
Leírás
CTA KI
A CTA manuálisan kikapcsolva - a BLIS aktív.
BLIS és
CTA KI
Utánfutó
rögzítve
A BLIS és a CTA ideiglenesen nem működik, mert utánfutó van csatlakoztatva az
autó elektromos rendszeréhez.
BLIS és
CTA
Szerviz
szükséges
A BLIS és a CTA nem működik.
•
Ha az üzenet továbbra is
jelen van, akkor menjen
szervizbe - lehetőleg
hivatalos Volvo
műhelybe.
A szöveges üzeneteket az irányjelző bajuszkapcsoló OK gombjának rövid megnyomásával lehet nyugtázni.
272
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
•
BLIS (holttérfigyelő rendszer) (o. 268)
CTA (keresztirányú forgalmat jelző rendszer)* (o. 270)
07 Vezetőtámogatás
Sebességfüggő kormányszervo
A sebességfüggő kormányszervo alkalmazásával a kormánykerékre kifejtendő erő nagysága az autó sebességével együtt növekszik,
hogy jobb érzékenységet biztosítson a járművezető számára.
A kormányzás autópályán keményebb és
közvetlenebb. A kormányzáshoz parkoláskor
és alacsonyabb sebesség mellett nem szükséges különösebb erőkifejtés.
A járművezető három különböző szintű kormányzási erő közül választhat az úttartási
vagy kormányzási érzékenység beállításához.
Menjen a MY CAR menürendszerbe, és
keresse meg a Beállítások
Járműbeállítások Kormányerő menüpontot, majd válassza ki a Alacsony, Közepes
vagy Magas lehetőséget.
Ez a menü nem érhető el, amikor az autó
mozgásban van.
Kapcsolódó információk
•
MY CAR (o. 106)
07
273
ELINDULÁS ΔS VEZETΔS
08 Elindulás és vezetés
Alcolock*
Alcolock1
Az
funkciója, hogy megakadályozza
a járműnek az alkoholos befolyás alatt álló
személyek által történő vezetését. Mielőtt a
motor beindítható lenne, a járművezetőnek
alkoholpróbát kell végrehajtania, ami ellenőrzi,
hogy alkohol befolyása alatt áll-e. Az alcolock
kalibrálása az egyes piacok határértékei szerint történik.
Alcolock* - funkciók és működés
Alcolock2
Az
funkciója, hogy megakadályozza
a járműnek az alkoholos befolyás alatt álló
személyek által történő vezetését.
Funkciók
FIGYELEM
Az Alcolock csak segédeszköz és nem
mentesíti a járművezetőt a felelősség alól.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy
józanul és biztonságosan vezesse az
autót.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Alcolock* - funkciók és működés (o. 275)
Fúvóka az alkoholpróbához.
Alcolock* - ne feledje (o. 277)
Kapcsoló.
Alcolock* - tárolóhely (o. 276)
Alcolock* - a motor beindítása előtt (o.
276)
Alcolock* - szimbólumok és üzenetek (o.
279)
Az alcolock visszajelző lámpája (4) mutatja az
akkumulátor állapotát.
Visszajelző
lámpa (4)
Akkumulátor állapota
Villogó zöld
Töltés folyamatban
Zöld
Teljesen feltöltve
Sárga
Félig feltöltve
Piros
Lemerült - helyezze a tartóba vagy csatlakoztassa a
tápellátó kábelt a kesztyűtartóból.
MEGJEGYZÉS
Tárolja az Alcolock eszközt a tartójában.
Ez teljesen feltöltött állapotban tartja a
beépített akkumulátort és az Alcolock
automatikusan aktiválódik az autó kinyitásakor.
Átvitel gomb.
Az akkumulátorállapot lámpája.
Az alkoholpróba eredményének lámpája.
Az alkoholpróbára készenlétet jelző
lámpa.
Kapcsolódó információk
•
Alcolock* (o. 275)
Működés
08
Akkumulátor
1
2
Más néven Alcoguard.
Más néven Alcoguard.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
275
08 Elindulás és vezetés
Alcolock* - tárolóhely
Alcolock3
Alcolock* - a motor beindítása előtt
Alcolock4
Az
funkciója, hogy megakadályozza
a járműnek az alkoholos befolyás alatt álló
személyek által történő vezetését.
Az
funkciója, hogy megakadályozza
a járműnek az alkoholos befolyás alatt álló
személyek által történő vezetését.
Tárolja az Alcolock eszközt a tartójában. Oldja
ki a kézi egységet kissé benyomva azt a tartójába, majd elengedve - ezután kiugrik és kivehető a tartóból.
Az Alcolock automatikusan aktiválódik és az
autó nyitásakor készen áll a használatra.
1. Amikor a visszajelző lámpa (6) zöld, akkor
az Alcolock készen áll a használatra.
2. Húzza ki az Alcolockot a tartójából. Ha az
Alcolock az autón kívül van az autó kinyitásakor, akkor azt először aktiválni kell a
kapcsolóval (2).
3. Hajtsa fel a fúvókát (1), vegyen egy mély
lélegzetet és fújja egyenletesen, amíg egy
"kattanás" nem hallható
körülbelül 5 másodperc elteltével. Az
eredmény a következő, Az alkoholpróba
eredménye táblázatban szereplő lehetőségek valamelyike lesz.
4. Ha nem jelenik meg üzenet, akkor az átvitel az autóhoz sikertelen lehetett - ebben
az esetben, nyomja meg a gombot (3) az
eredmény manuális továbbításához az
autóhoz.
Fúvóka az alkoholpróbához.
A kézi egység tárolója és töltőállomása.
Kapcsoló.
•
Helyezze vissza a kézi egységet addig
benyomva, amíg be nem akad.
Átvitel gomb.
•
Tárolja a kézi egységet a tartóban - ez
nyújtja a legjobb védelmet és teljesen feltöltve tartja az akkumulátorokat.
Az akkumulátorállapot lámpája.
Kapcsolódó információk
08
•
3
4
276
Alcolock* (o. 275)
Az alkoholpróba eredményének lámpája.
Az alkoholpróbára készenlétet jelző
lámpa.
Más néven Alcoguard.
Más néven Alcoguard.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
5. Hajtsa le a fúvókát, és helyezze vissza az
Alcolockot a tartójába.
6. Indítsa be a motort a sikeres alkoholpróba utáni 5 percen belül - különben azt
meg kell ismételni.
08 Elindulás és vezetés
Az alkoholpróba eredménye
Visszajelző
lámpa (5) +
kijelzőszöveg
Leírás
Zöld lámpa +
Alcoguard
Elfogadott
teszt
Indítsa be a motort nem történt alkoholtartalom mérése.
Sárga lámpa +
Alcoguard
Elfogadott
teszt
A motor beindítása
lehetséges - a mért
alkoholtartalom
0,1 ezrelék feletti, de a
hatályban lévő korlát
alatt vanA.
Piros lámpa +
Elutasít. Teszt
Várjon 1 percet
A motor beindítésa nem
lehetséges - a mért
alkoholtartalom a hatályos határérték felettiA.
A
Alcolock* - ne feledje
Az
funkciója, hogy megakadályozza
a járműnek az alkoholos befolyás alatt álló
személyek által történő vezetését.
A megfelelő funkció és a lehető legpontosabb
mérés eléréséhez:
•
Kerülje az evést és ivást
körülbelül 5 perccel az alkoholpróba előtt.
•
Kerülje a szélvédő túlzott mosását - a
mosófolyadékban található alkohol helytelen mérési eredményt okozhat.
Vezetőcsere
MEGJEGYZÉS
Kapcsolódó információk
•
5
6
Az alkoholpróba eredményének lámpája.
Az alkoholpróbára készenlétet jelző
lámpa.
Az új alkoholpróba elvégzése érdekében
vezetőcsere esetén - nyomja meg egyszerre a
kapcsolót (2) és a küldés gombot (3) körülbelül 3 másodpercre. Ennél a pontnál az autó
visszatér gátolt módba és új jóváhagyott alkoholpróba szükséges a motor beindítása előtt.
Kalibrálás és szervizelés
Az Alcolockot 12 havonta műhelyben6 kell
ellenőrizni és kalibrálni.
A kalibrálás szükségessége előtt 30 nappal a
kombinált műszerfalon az Alcoguard Kalibr.
szüks. üzenet jelenik meg. Ha a kalibrálást
nem végzik el a 30 napon belül, akkor a normál motorindítás gátolva lesz - ezután csak a
megkerülő funkcióval lehetséges motor indítása, lásd az alábbi "Szükséghelyzet" címszót.
A határértékek országonként eltérőek. Ellenőrizze, hogy mi
vonatkozik az Κn országára. Lásd még Alcolock* - ne feledje (o. 277)
Egy végrehajtott vezetési periódust követően a motor 30 percen belül indítható be
újabb alkoholpróba nélkül.
Az akkumulátorállapot lámpája.
Alcolock5
Fúvóka az alkoholpróbához.
Kapcsoló.
Átvitel gomb.
Az üzenet a küldés gomb (3) egyszeri megnyomásával törölhető. Különben körülbelül
2 perc elteltével tűnik el, de a motor minden
indítását követően újból megjelenik - csak
egy műhelyben6 elvégzett kalibrálással lehet
véglegesen törölni.
08
Alcolock* (o. 275)
Más néven Alcoguard.
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
277
08 Elindulás és vezetés
||
Hideg vagy meleg időjárás
MEGJEGYZÉS
Minél hidegebb az időjárás, annál hosszabb
ideig tart az Alcolock használatra kész állapotának elérése:
Hőmérséklet (ºC)
Maximális felfűtési idő (másodpercben)
+10 - +85
10
-5 - +10
60
-40 - -5
180
-20 ºC alatti vagy +60 ºC feletti hőmérsékleten az Alcolock kiegészítő tápellátást igényel.
A kombinált műszerfalon az Alcoguard:
dugja be a hál.kábelt üzenet látható. Ebben
az esetben, csatlakoztassa a tápellátó kábelt
a kesztyűtartóból, és várjon, amíg a visszajelző lámpa (6) zölden nem világít.
Szélsőségesen hideg időben a felfűtési idő az
Alcolock beltérbe vitelével csökkenthető.
Szükséghelyzet
Szükséghelyzetben vagy, ha az Alcolock
működésképtelen, meg lehet kerülni az Alcolockot, hogy az autó használható legyen.
Minden megkerülés naplózásra és mentésre kerül a memóriában, lásd Adatok
rögzítése (o. 17).
A megkerülő funkció aktiválását követően a
kombinált műszerfal az Alcoguard Bypass
aktív üzenetet mutatja az autó vezetésének
teljes ideje alatt és csak műhelyben6 állítható
vissza.
A megkerülő funkció hibaüzenet naplózása
nélkül is ellenőrizhető - ilyen esetben, hajtsa
végre az összes lépést az autó beindítása
nélkül. A hibaüzenet az autó bezárásakor törlődik.
Az Alcolock beszerelésekor a megkerülő vagy
a szükséghelyzeti funkció is kiválasztható
megkerülési lehetőségként. Ez a beállítás
ezután műhelyben6 változtatható meg.
A megkerülő funkció aktiválása
•
Nyomja meg és tartsa nyomva egyszerre
a bal oldali bajuszkapcsoló OK gombját,
és a vészvillogó gombját körülbelül
5 másodpercig - a kombinált műszerfal
először a Bypass aktív Várjon 1 percet,
majd az Alcoguard Bypass aktív üzenetet jeleníti meg - ezután a motor beindítható.
08
6
278
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Ez a funkció több alkalommal aktiválható. A
hibaüzenet vezetés közben jelen van és csak
műhelyben6 törölhető.
A szükséghelyzeti funkció aktiválása
•
Nyomja meg és tartsa nyomva egyszerre
a bal oldali bajuszkapcsoló OK gombját
és a vészvillogó gombját körülbelül
5 másodpercig - a kombinált műszerfal az
Alcoguard Bypass aktív üzenetet jeleníti
meg és a motor beindítható.
Ez a funkció egyszer használható, ezután a
visszaállítás műhelyben6 végezhető el.
Kapcsolódó információk
•
Alcolock* (o. 275)
08 Elindulás és vezetés
Alcolock* - szimbólumok és üzenetek
Alcolock7
Az
funkciója, hogy megakadályozza
a járműnek az alkoholos befolyás alatt álló
személyek által történő vezetését.
Arról, hogyan működik az alcolock a motor
beindítása előtt, (o. 276). oldal, az előzőekben
leírt üzeneteken kívül, az alábbiak is megjelenhetnek:
Megjelenő
szöveg
Jelentés/teendő
Alcoguard
Újra indítható
A motort kevesebb mint
30 perce állították le - a
motor indítása újabb
alkoholpróba nélküli is
lehetséges.
Alcoguard
Szerviz szüks.
Menjen szervizbeA.
Alcoguard
Nincs jel
Az átvitel sikertelen küldje el manuálisan a
gombbal (3) vagy végezzen új alkoholpróbát.
Alcoguard
Érvénytel.
teszt
A próba sikertelen végezzen új alkoholpróbát.
Megjelenő
szöveg
Jelentés/teendő
Alcoguard
Fújjon hoszszabb.
Túl rövid fújás - fújja
hosszabban.
Alcoguard
Fújjon lágyabban
Túl erős fújás - fújja finomabban.
Alcoguard
Fújjon erősebben
Túl gyenge fújás - fújja
erősebben.
Alcoguard
várjon Előmelegítés
A felfűtés nem fejeződött be - várjon a Alcoguard Fújjon 5 mp-ig
szövegre.
A
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
A motor beindítása
A motor a távvezérlős kulcs és a START/
STOP ENGINE gomb használatával indítható
be és állítható le.
Gyújtáskapcsoló eltávolított/behelyezett távvezérlős kulccsal és a START/STOP ENGINE
gombbal.
Kapcsolódó információk
•
Alcolock* (o. 275)
08
7
Más néven Alcoguard.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
279
08 Elindulás és vezetés
||
FONTOS
Ne nyomja be helytelenül fordítva a távvezérlős kulcsot - fogja a kivehető kulcsszár
felőli végét, lásd Kivehető kulcsszár - leválasztás/visszahelyezés (o. 171)
1. Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba és nyomja be a végállásáig.
Ne feledje, ha az autó Alcolock* funkcióval van ellátva, akkor elfogadott alkoholpróbára van szükség a motor beindítása
előtt. Az Alcolock funkcióval kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Alcolock* (o.
275).
2. Tartsa teljesen benyomva a tengelykapcsolót8. (Automata sebességváltós autók
esetén - nyomja be a fékpedált.)
3. Nyomja meg a START/STOP ENGINE
gombot, majd engedje el azt.
A motor indításakor addig működik az indítómotor, amíg a motor be nem indul vagy ki
nem old a túlmelegedés-védelem.
FONTOS
Ha a motor 3 próbálkozást követően sem
indul be - akkor várjon 3 percet, mielőtt
újra próbálkozna. Az indítóképesség
növekszik, ha állni hagyja az akkumulátort.
FIGYELEM
Mindig vegye ki a távvezérlős kulcsot a
gyújtáskapcsolóból, amikor elhagyja az
autót és ügyeljen arra, hogy a gyújtás a 0
kulcshelyzetben legyen - különösen, ha
gyermekek tartózkodnak az autóban.
Ennek működésével kapcsolatban, lásd
Kulcshelyzetek (o. 71).
MEGJEGYZÉS
Bizonyos motortípusok esetén hidegindításkor az alapjárati fordulatszám észrevehetően magasabb lehet a normálisnál. Ez
arra szolgál, hogy a kibocsátás-szabályozó
rendszer a lehető leggyorsabban elérhesse
a normál üzemi hőmérsékletet, ami minimálisra csökkenti a károsanyag-kibocsátást és védi a környezetet.
Keyless drive*
Kövesse a 2–3. lépéseket a benzines és dízelmotorok kulcs nélküli, (o. 173). oldal indításához.
MEGJEGYZÉS
Az autó elindításának előfeltétele, hogy
annak valamelyik Keyless drive funkciójú
távvezérlős kulcsa az utastérben vagy a
csomagtérben legyen.
08
8
280
Ha az autó mozog, akkor elég a START/STOP ENGINE megnyomása a motor beindításához.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
FIGYELEM
Soha ne távolítsa el a távvezérlős kulcsot
az autóból annak vezetése vagy vontatása
közben.
Kapcsolódó információk
•
Kulcshelyzetek (o. 71)
08 Elindulás és vezetés
A motor leállítása
Kormányzár
Segédindítás
A motor a START/STOP ENGINE gomb
használatával állítható le.
A kormányzár megnehezíti az autó kormányzását, például illetéktelen használatkor.
A motor leállításához:
Funkció
Ha az indító akkumulátor(o. 365) lemerül,
akkor az autó beindítható egy másik akkumulátorból származó árammal.
•
Nyomja meg a START/STOP ENGINE
gombot - a motor leáll.
•
Ha az autó automata sebességváltóval
rendelkezik és a fokozatválasztó nem a P
állásban van vagy mozog az autó Nyomja meg kétszer vagy tartsa nyomva
a START/STOP ENGINE gombot, amíg
le nem áll a motor.
Kapcsolódó információk
•
Kulcshelyzetek (o. 71)
•
A kormányzár akkor zár, amikor kinyitják
a vezetőajtót a motor leállítását követően.
•
A kormányzár akkor old ki, amikor a távvezérlős kulcs a gyújtáskapcsolóban9 van
és megnyomják a START/STOP ENGINE
gombot.
A kormányzás zárásakor és kioldásakor
mechanikus hang hallható.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A motor beindítása (o. 279)
Kulcshelyzetek (o. 71)
Kormánykerék (o. 78)
Az autó segédakkumulátorról történő indításakor, az alábbi lépéseket kell megtenni a
rövidzárlatok vagy egyéb károsodások elkerüléséhez:
1. Helyezze a távvezérlős kulcsot a 0 kulcshelyzetbe, (o. 71). oldal.
2. Ellenőrizze, hogy a segédakkumulátor
12 V feszültségű-e.
3. Ha a segédakkumulátor egy másik
autóba van szerelve, akkor állítsa le az azt
tartalmazó autó motorját és ellenőrizze,
hogy a két autó nem ér-e egymáshoz.
9
08
A kulcs nélkül vezethető autók esetében a távvezérlős kulcsnak az utastérben kell lennie.
281
08 Elindulás és vezetés
||
4. Csatlakoztassa a piros indítókábel kapcsát a segédakkumulátor pozitív kivezetéséhez (1).
11. Indítsa be a lemerült akkumulátorú autó
motorját.
FONTOS
FONTOS
Ne használja a csatlakozókat, amikor indítani próbálja a motort, fennáll a szikrázás
veszélye.
Csatlakoztassa óvatosan az indítókábelt,
hogy elkerülje a rövidzárlatot a motortér
más komponenseivel.
5. Nyissa ki az autója akkumulátorának első
fedélkapcsait és távolítsa el a fedelet.
6. Csatlakoztassa a piros indítókábel másik
kapcsát az autó pozitív kivezetéséhez (2).
7. Csatlakoztassa a fekete indítókábel kapcsát a segédakkumulátor negatív kivezetéséhez (3).
12. Távolítsa el az indítókábeleket fordított
sorrendben - először a fekete, majd a
piros kábelt.
> Ügyeljen arra, hogy a fekete kábel
egyik kapcsa se érjen hozzá az akkumulátor pozitív kivezetéséhez vagy a
csatlakoztatott piros indítókábelhez!
FIGYELEM
8. Csatlakoztassa a másik kapcsot egy testelési ponthoz, például a jobb oldali
motortartóhoz, fent, a külső csavarfejen
(4).
9. Ellenőrizze, hogy az indítókábel kapcsai
biztosan rögzítve vannak-e, hogy ne lépjen fel szikrázás az indítási eljárás során.
10. Indítsa be a segédakkumulátort tartalmazó autó motorját és hagyja járni pár
percig kissé az alapjárati fordulatszám feletti, körülbelül 1500/perc fordulatszámon.
•
Az akkumulátor durranógázt fejleszthet, ami erősen robbanékony. Ha a
segédindító kábelt helytelenül csatlakoztatja, akkor szikra keletkezhet és ez
elég az akkumulátor felrobbanásához.
•
Az akkumulátor kénsavat tartalmaz,
ami súlyos égési sérüléseket okozhat.
•
Ha kénsav kerül a szemébe, bőrére
vagy ruhájára, akkor öblítse le nagy
mennyiségű vízzel. Ha a sav a szemébe kerül - azonnal kérjen orvosi
segítséget.
08
Kapcsolódó információk
•
282
A motor beindítása (o. 279)
Sebességváltók
A sebességváltónak két fő típusa van manuális és automata.
•
•
Manuális sebességváltó (o. 283)
Automata sebességváltó - Geartronic, (o.
284). oldal és Powershift, (o. 287). oldal
FONTOS
A hajtásrendszer-komponensek károsodásának megelőzéséhez, a sebességváltó
üzemi hőmérséklete megfigyelés alatt áll.
Ha fennáll a túlmelegedés kockázata,
akkor egy figyelmeztető szimbólum jelenik
meg a kombinált műszerfalon egy szöveges üzenettel együtt. Kövesse a szöveges
üzenetben található javaslatokat.
08 Elindulás és vezetés
Manuális sebességváltó
Hátramenetkapcsolás-gátló
Fokozatváltás-jelző*
A sebességváltó áttételének változtatása a
sebességtől és a teljesítményigénytől függ.
A hátramenetkapcsolás-gátló megakadályozza a hátrameneti fokozat kapcsolásának
lehetőségét normál előre haladás közben.
A fokozatváltás-jelző értesíti a járművezetőt,
amikor a következő magasabb vagy alacsonyabb fokozatba kell kapcsolni a lehető legalacsonyabb üzemanyag-fogyasztás eléréséhez.
•
•
Kövesse a sebességváltó karra nyomtatott kapcsolási mintát, és kezdje az N
üres állásból, , majd nyomja le a sebességváltó kart, mielőtt R állásba kapcsolna.
Csak akkor kapcsoljon hátrameneti fokozatot, ha az autó álló helyzetben van.
Kapcsolódó információk
•
•
Fokozatváltási minta.
A tényleges fokozatváltási minta a sebességváltó karra van nyomtatva.
•
Nyomja be teljesen a tengelykapcsolópedált az egyes fokozatváltások során.
•
Vegye le a lábát a tengelykapcsoló-pedálról a fokozatváltások között.
FIGYELEM
Mindig húzza be a rögzítőféket, amikor
emelkedőn parkol - az autó sebességben
hagyása nem minden helyzetben elégséges az autó megtartásához.
Sebességváltók (o. 282)
Sebességváltó-folyadék - fokozat és
mennyiség (o. 468)
A környezettudatos vezetés egyik alapvető
fontosságú része, hogy mindig a megfelelő
sebességfokozatban haladjunk, és sokszor
váltsunk sebességet.
Bizonyos változatokon egy segítő funkciót
ellátó kijelző - GSI (Gear Shift Indicator) található, amely értesíti a járművezetőt, amikor a következő magasabb vagy alacsonyabb
fokozatba kell kapcsolni a lehető legalacsonyabb üzemanyag-fogyasztás eléréséhez.
Azonban, az olyan jellemzőket is figyelembe
véve, mint a teljesítmény és a vibrációmentes
haladás, előnyös lehet magasabb motorfordulatszámnál kapcsolni magasabb sebességfokozatba. A bekeretezett szám jelzi a pillanatnyi sebességfokozatot.
Manuális sebességváltó
Fokozatváltás-jelző manuális
sebességváltó esetén. Csak
egy jel világít egyszerre normál vezetés során ez
csak középen világít.
Amikor fel/le kapcsolás javasolt, akkor a felső világít a + vagy az alsó a jelnél, az ábrán pirosan jelölve.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08
283
08 Elindulás és vezetés
||
Automata sebességváltó
Automata sebességváltó -Geartronic*
A Geartronic automata sebességváltó abban
különbözik a Powershift automata sebességváltótól, (o. 287). oldal, hogy hidraulikus nyomatékváltót használ a teljesítmény átviteléhez
a motor és a sebességváltó között. Két különböző üzemmóddal rendelkezik - automata és
manuális.
Fokozathelyzetek
Az automata fokozathelyzetek a kombinált műszerfal
jobb oldalán láthatók. (Egyszerre csak egy jel világít - a
pillanatnyi fokozatválasztóhelyzetet mutató.)
A sport üzemmód "S" szimbóluma NARANCS
színű, amikor az üzemmód aktív.
P – parkoló állás
Válassza a P állást a motor beindításához
vagy amikor parkol az autóval.
"Digitális" kombinált műszerfal fokozatváltás-jelzővel.
•
Az "analóg" kombinált
műszerfal esetén, a fokozathelyzetek és a jelző nyilak
annak közepén láthatók.
Kapcsolódó információk
•
Manuális sebességváltó (o. 283)
Ahhoz, hogy elmozdíthassa a fokozatválasztót a P állásbal, erősen be kell nyomni
a fékpedált.
Ha a P állás van kiválasztva, akkor a sebességváltó mechanikusan gátolva van. Óvintézkedésként, húzza be a rögzítőféket is, lásd
Rögzítőfék (o. 302).
D - automata fokozathelyzetek. +/–: manuális
fokozathelyzetek. S: sport üzemmód*.10
A kombinált műszerfal mutatja az alábbi jelzésekkel mutatja a fokozatválasztó helyzetét: P,
R, N, D, S*, 1, 2, 3 stb.
MEGJEGYZÉS
A fokozatválasztónak P állásban kell lennie
az autó bezárásához és a riasztó élesítéséhez.
FONTOS
Az autónak álló helyzetben kell lennie a
P állás kiválasztásához.
08
10
284
A sebességváltó kar fokozatváltási mintája a motorváltozattól függően változó.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08 Elindulás és vezetés
FIGYELEM
Mindig húzza be a rögzítőféket, amikor
emelkedőn parkol - az automata sebességváltó P állásban hagyása nem minden
helyzetben elégséges az autó megtartásához.
R – hátramenet
A manuális fokozathelyzet a kar D állásból a
"+/-" véghelyzetbe mozdításával érhető el. A
kombinált műszerfal "+/-" szimbóluma
FEHΔR színűről NARANCS színűre változik és
a 1, 2, 3 stb. számjegyek jelennek meg egy
négyzetben, attól függően, hogy éppen
melyik sebességfokozat van kiválasztva.
•
Az autónak álló helyzetben kell lennie az R
állás kiválasztásakor.
N – üres
Semmilyen fokozat nincs kapcsolva és a
motor beindítható. Húzza be a rögzítőféket,
ha az autó álló helyzetben van a fokozatválasztó N állásában.
D – hajtás
A D a normál vezetési helyzet. A fel- és viszszakapcsolás automatikusan történik a gyorsítás és a sebesség szintjének függvényében.
Az autónak álló helyzetben kell lennie, amikor
a fokozatválasztót D állásból R állásba mozdítja.
Geartronic – manuális fokozathelyzetek
(+/-)
A járművezető manuálisan is válthat sebességfokozatot a Geartronic automata sebességváltó használatával. Az autó a gázpedál
felengedett állapotában motorfékez.
Mozgassa a kart előre a + (plusz) irányba
a felkapcsoláshoz és engedje el a kart - a
kar ezután visszatér a + és "–" közötti
nyugalmi helyzetbe.
vagy
•
Húzza vissza a kart a "–" (mínusz) irányába a visszakapcsoláshoz, majd
engedje el azt.
A "+/-" manuális fokozatváltási mód vezetés
közben bármikor kiválasztható.
A Geartronic automatikusan kapcsol vissza,
ha a járművezető a kiválasztott sebességfokozathoz megfelelő szint alá hagyja csökkenni a sebességet, hogy megakadályozza az
autó rángatását és lefulladását.
Az automatikus vezetési módba történő viszszatéréshez:
•
Mozdítsa a kart a D jelölésnél található
véghelyzetbe.
MEGJEGYZÉS
Ha a sebességváltó sport programmal rendelkezik, akkor a sebességváltó csak azután lesz manuális, hogy a fokozatválasztót
előre vagy hátra mozdította annak "+/-"
helyzetében. A kombinált műszerfal a S
kijelzéséről annak a mutatására vált, hogy
az 1, 2, 3 sebességfokozat van-e kapcsolva.
Geartronic - Sport üzemmód (S)
A sport program sportosabb jellemzőkkel rendelkezik és magasabb
motorfordulatszámot tesz lehetővé
az egyes sebességfokozatokban.
Ugyanakkor gyorsabban reagál a gázadásra.
Aktív vezetés során, az alacsonyabb sebességfokozatok élveznek elsőbbséget, ami késleltetett felkapcsolást eredményez.
A sport mód aktiválásához:
•
Mozdítsa a fokozatválasztót oldalra a D
állásból az "+S–" állásnál található véghelyzetbe - a kombinált műszerfal a D
kijelzésről az S kijelzésre vált.
A sport üzemmód vezetés közben bármikor
kiválasztható.
Geartronic - téli üzemmód
Csúszós úton könnyebben elindul, ha manuálisan kiválasztja a 3. fokozatot.
08
}}
285
08 Elindulás és vezetés
||
1. Nyomja be a fékpedált, és mozdítsa a
kart a D állásból az "+/–" felőli véghelyzetbe - a műszerfal kijelzője a D jelzésről
az 1 számra vált11.
2. Görgessen fel a 3 fokozathoz a kar előre,
a "+" (plusz) felé történő kétszeri megnyomásával - a kombinált műszerfal az 1 jelzésről a 3 jelzésre vált.
3. Engedje fel a féket és gyorsítson óvatosan.
A sebességváltó "téli üzemmódja" azt jelenti,
hogy az autó alacsonyabb motorfordulatszámmal és a hajtó kerekekre jutó csökkent
hajtóerővel indul el.
Padlógáz
Amikor a gázpedált teljesen lenyomja a padlóig (a normálisan teljes gyorsításnak tekinthető helyzeten túl), akkor azonnal egy alacsonyabb sebességfokozat kapcsolását váltja ki.
Ezt nevezzük padlógáz (kick-down) állásnak.
Ha a gázpedált felengedi a padlógáz helyzetből, akkor a sebességváltó automatikusan felkapcsol.
delkezik, amely megakadályozza a padlógáz
funkció működését.
A Geartronic nem engedi a visszakapcsolás/
padlógáz funkció működését, ha az a motor
károsodásához vezető motorfordulatszámot
eredményezne. Semmi sem történik, ha a járművezető túl magas fordulatszámon próbál
meg ilyen módon visszakapcsolni - a sebességváltó az eredeti sebességfokozatban
marad.
A padlógáz funkció aktiválásakor az autó, a
motor fordulatszámától függően egyszerre
egy vagy több fokozatot kapcsol vissza. Az
autó felkapcsol, amikor a motor eléri a maximális fordulatszámot, hogy megakadályozza
a motor károsodását.
Kapcsolódó információk
•
Automata sebességváltó -- Powershift*
(o. 287)
•
Sebességváltó-folyadék - fokozat és
mennyiség (o. 468)
A padlógáz maximális gyorsítás esetére szolgál, például előzéskor.
Biztonsági funkció
08
A motor túlpörgetésének elkerülése érdekében, a sebességváltó vezérlőprogramja egy
védelmi visszakapcsolás-gátló funkcióval ren11
286
Ha az autó sport üzemmóddal* rendelkezik, akkor először az "S" jelzés jelenik meg.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08 Elindulás és vezetés
Automata sebességváltó -Powershift*
A Powershift automata sebességváltó abban
különbözik a Geartronic automata sebességváltótól, (o. 284). oldal, hogy kettős mechanikus tengelykapcsoló-tárcsával rendelkezik.
D - automata fokozathelyzetek. +/–: manuális
fokozathelyzetek. S: sport üzemmód*.12
(o. 284). A Powershift lehetővé teszi a csúszós útfelületen történő indulást, ha 2. sebességfokozatot kapcsol manuálisan a 3. fokozat
helyett (Geartronic).
Powershift vagy Geartronic
A Powershift sebességváltóval felszerelt
modellek nem vontathatók, mert csak a
motor járó állapotában kapnak elégséges
kenést. Ha mégis vontatni kell, akkor az útvonalnak a lehető legrövidebbnek kell lennie és
nagyon alacsony sebességgel kell végezni.
Ha nem biztos abban, hogy az autó
Powershift sebességváltóval van-e felszerelve, akkor ez ellenőrizhető a sebességváltó
címkéjén a motorháztető alatt - lásd Típusjelölések (o. 456). Az ”MPS6” jelölés
Powershift sebességváltót jelez - különben a
sebességváltó Geartronic automata sebességváltó.
A Powershift automata sebességváltó kettős
mechanikus tengelykapcsoló-tárcsákkal
továbbítja a hajtóerőt a motortól a hajtó
kerekekig, szemben a Geartronic sebességváltóval, amely hidraulikus nyomatékváltót
használ.
Ne feledje
A Powershift sebességváltó ugyanolyan
módon működik és hasonló kezelőszerveket
használ, mint a Geartronic automata sebességváltó. Kivétel a Geartronic téli üzemmódja,
lásd Automata sebességváltó -- Geartronic*
A túlmelegedett sebességváltó az autó rázkódását és remegését okozza, és világít a figyelmeztető szimbólum és a kombinált műszerfal
egy üzenetet jelenít meg. A sebességváltó
12
A sebességváltó kettős tengelykapcsolója túlterhelés-védelemmel rendelkezik, amely
akkor aktiválódik, ha túlmelegszik, például
amikor az autót a gázpedállal tartják hoszszabb ideig álló helyben egy emelkedőn.
lassú haladás során is túlmelegedhet sorban
álláskor (10 km/h vagy lassabb), emelkedőn
vagy utánfutót vontatva. A sebességváltó az
autó álló helyzetében, a fékpedált nyomva és
a motort alapjárati fordulatszámon járatva hűl
le.
A lassú haladás közbeni túlmelegedés sorban
állás közben az alábbi vezetési módszerrel
kerülhető el:
•
Álljon meg az autóval, lábát a fékpedálon
tartva, amíg egy kis távolságra nem kerük
az elöl haladó forgalomtól, haladjon előre
egy kicsit, majd várjon még egy kicsit,
lábát a fékpedálon tartva.
FONTOS
Használja a lábféket az autó álló helyzetben tartásához meredek emelkedőn - ne
tartsa az autót a gázpedál használatával. A
sebességváltó ilyenkor túlmelegedhet.
A Powershift sebességváltóval kapcsolatos
fontos információkhoz, lásd Vontatás, (o.
320). oldal.
Szöveges üzenet és teendők
Bizonyos helyzetekben a kombinált műszerfal
szöveges üzenetet jeleníthet meg, miközben
egy szimbólum világít:
A sebességváltó kar fokozatváltási mintája a motorváltozattól függően változó.
08
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
287
08 Elindulás és vezetés
||
Szimbólum
A
Üzenet
Vezetési jellemzők
Teendő
Sebvált. túlhev. fékezzen le
Az egyenletes sebesség fenntartásának nehézsége állandó motorfordulatszámon.
A sebességváltó túlmelegedett. Tartsa álló helyzetben az
autót a fékpedált használva.A
Seb.váltó forró Parkoljon le
Jelentős húzás az autó vonóerejében.
A sebességváltó túlmelegedett. Álljon meg haladéktalanul az
autóval biztonságos módon.A
Sebváltó hűl járassa a
motort
Ne vezessen a sebességváltó túlmelegedése miatt.
A sebességváltó túlmelegedett. A gyorsabb lehűléshez:
Járassa a motort alapjáraton az N vagy P állásban, amíg az
üzenet el nem tűnik.
A gyorsabb lehűléshez: járassa a motort alapjáraton az N vagy P állásban, amíg az üzenet el nem tűnik.
A táblázat három lépést mutat a sebességváltó túlmelegedésének növekvő súlyosságának megfelelően. A szöveges üzenettel párhuzamosan, a járművezető tájékoztatást is
kap arról, hogy az autó elektronikus rendszere átmenetileg megváltoztatja a vezetési
jellemzőket. Kövesse a szöveges üzenetben
található utasításokat, ahol ez alkalmazható.
MEGJEGYZÉS
A táblázatban szereplő példák nem azt
jelentik, hogy az autó hibás, hanem azt,
hogy egy biztonsági funkció ki van kapcsolva azzal a céllal, hogy magakadályozza autó komponenseinek károsodását.
08
FIGYELEM
Ha a Seb.váltó forró Parkoljon le szöveggel együtt megjelenő figyelmeztető
szimbólumot figyelmen kívül hagyja, akkor
a sebességváltó hőmérséklete olyan
magasra emelkedhet, hogy a motor és a
sebességváltó átmenetileg leáll, hogy
megakadályozza a tengelykapcsoló meghibásodását - az autó ekkor elveszti a hajtást és álló helyzetben marad, amíg a
sebességváltó hőmérséklete elfogadható
szintre nem csökken.
A legvalószínűbb szöveges üzenetek a vonatkozó javaslatokkal az automata sebességváltót érintő megoldásokra vonatkozóan, lásd
Üzenetek (o. 105).
A szöveges üzenetek automatikusan eltűnnek, miután végrehajtotta a teendőket vagy
288
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
megnyomta az irányjelző bajuszkapcsoló OK
gombját.
Kapcsolódó információk
•
Automata sebességváltó -- Geartronic*
(o. 284)
•
Sebességváltó-folyadék - fokozat és
mennyiség (o. 468)
08 Elindulás és vezetés
•
Fokozatválasztás-gátló
Kétféle sebességváltózár létezik - mechanikus
és automatikus.
Mechanikus sebességváltózár
Tartsa a lábát a fékpedálon, amikor más
helyzetbe mozdítja a a fokozatválasztó.
Elektromos sebességváltózár sebességváltózár parkoló állásban (P)
Ahhoz, hogy kimozdíthassa a fokozatválasztót P állásból más állásokba, be kell nyomni a
fékpedált és a távvezérlős kulcsnak II állásban kell lennie.
Emelje ki a középkonzol mögötti rekeszben található betétet, és keresse meg a
rugóterhelésű gombot a rekesz aljáról.
Sebességváltózár - üres (N)
Mozdítsa a fokozatválasztót P állásból, és
engedje el a gombot.
G021351
Ha a fokozatválasztó N állásban van és az
autó legalább 3 másodperce áll (függetlenül
attól, hogy jár-e a motor), akkor a fokozatválasztó lezár.
A fokozatválasztó szabadon előre és hátra
mozgatható az N és D állások között. Az
egyéb helyzetek egy retesszel vannak
gátolva, amelyet a fokozatválasztó tiltó kapcsolójával lehet kioldani.
Ha az autó nem vezethető, például az akkumulátor lemerülése miatt, akkor a fokozatválasztót ki kell mozdítani a P állásból, hogy az
autó mozgatható legyen.
Ahhoz, hogy kimozdíthassa a fokozatválasztót N állásból más állásokba, be kell nyomni a
fékpedált és a távvezérlős kulcsnak II kulcshelyzetben, (o. 71). oldal kell lennie.
Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot.
4. Helyezze vissza a tárolórekesz betétjét.
Kapcsolódó információk
•
Automata sebességváltó -- Geartronic*
(o. 284)
•
Automata sebességváltó -- Powershift*
(o. 287)
Az automata sebességváltózár
inaktiválása
A tiltó kapcsoló benyomott állapotában a kar
előre és hátra mozgatható a P, R, N és D állások között.
Automata sebességváltózár
Az automata sebességváltó különleges biztonsági rendszerekkel rendelkezik:
Parkoló állás (P)
08
Álló autó járó motorral:
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
289
08 Elindulás és vezetés
Visszagurulásgátló (HSA)*
Start/Stop*
A fékpedál felengedhető, mielőtt emelkedőn
elindulna vagy tolatna - a HSA (Hill Start
Assist) funkció azt jelenti, hogy az autó nem
gurul vissza.
Bizonyos motor és sebességváltó kombinációk start/stop funkcióval rendelkeznek,
amely, például amikor áll a forgalom vagy a
jármű közlekedési lámpánál várakozik - átmenetileg leállítja a motort, majd az utazás folytatásakor automatikusan újraindítja azt.
A funkció néhány másodpercig fenntartja a
nyomást a fékrendszerben, miközben a járművezető a fékpedálról a gázpedálra helyezi
a lábát.
Az ideiglenes fékhatás néhány másodperc
elteltével, vagy, amikor a járművezető gyorsít,
megszűnik.
Kapcsolódó információk
•
A motor beindítása (o. 279)
A környezetvédelem a Volvo Car Corporation
egyik legfontosabb értéke amely minden
tevékenységünkre hatással van. Ez a cél számos egyedi energiamegtakarító funkció létrejöttét eredményezte, ezek közül egyik a Start/
Stop rendszer, üzemanyag-megtakarítás
közös feladatával, amely másfelől csökkenti a
kipufogógázzal távozó káros anyagok kibocsátását.
A Start/Stop rendszerrel kapcsolatos
általános információk
08
A motor leállítva - csendesebb és tisztább lesz....
290
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A Start/Stop funkció lehetővé teszi a járművezető számára, hogy környezettudatosabban
vezesse az autót, hagyva azt automatikusan
leállni a megfelelő körülmények között.
Manuális vagy automatikus
Ne feledje, hogy a Start/Stop funkció attól
függően eltérő, hogy a sebességváltó manuális vagy automata.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
•
Start/Stop* - funkció és működés (o. 291)
A motor beindítása (o. 279)
Start/Stop* - beállítások (o. 296)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (o. 295)
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (o. 294)
Start/Stop* - a motor nem áll le (o. 292)
Start/Stop* - akaratlan motorleállás
manuális sebességváltóval (o. 295)
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(o. 297)
•
Akkumulátor - Start/Stop (o. 367)
08 Elindulás és vezetés
Start/Stop* - funkció és működés
Feltételek
Bizonyos motor és sebességváltó kombinációk Start és Stop funkcióval rendelkeznek,
amely például álló forgalomban vagy közlekedési lámpánál várakozáskor kapcsol be. A
Start/Stop funkció automatikusan kapcsol be,
amikor beindítja a motort a kulccsal.
Start/StopA funkció automatikusan aktiválódik a motor
kulccsal történő beindításakor. A járművezető számára
ezt a funkció be/ki szimbólumának világítása a kombinált
műszerfalon és a
be/kikapcsoló gomb lámpájának világítása jelzi.
Az autó összes normál rendszere, mint a világítás, a rádió stb. normálisan
működik a motor automatikus leállítását
követően is, kivéve bizonyos berendezéseket,
amelyeknek működése átmenetileg korlátozódik, mint például a klímavezérlő rendszer ventilátor-fordulatszáma vagy az audiorendszer
szélsőségesen magas hangereje.
A motor automatikus leállítása
Az alábbiak szükségesek a motor automatikus leállításához:
A
M/A
A motor automatikus beindítása
A
Nyomja be a tengelykapcsolót,
helyezze üres állásba a sebességváltó kart, majd engedje fel a tengelykapcsoló-pedált - a motor
automatikusan leáll.
M
Állítsa meg az autót a lábfékkel,
majd tartsa a lábát a tengelykapcsoló-pedálon - a motor automatikusan leáll.
A
Feltételek
M/
AA
A sebességváltó kar üres állásában:
M
1. Nyomja be a tengelykapcsoló
pedált vagy nyomja meg a gázpedált - a motor beindul.
2. Kapcsoljon a megfelelő sebességfokozatba és vezessen.
Az alábbi lehetőség lejtőn is rendelkezésre áll:
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
M
Engedje fel a lábféket, és hagyja
elindulni az autót - a motor automatikusan beindul, amikor a sebesség
meghaladja a normál séta gyorsaságát.
Bizonyos esetekben a motor automatikusan
leáll, mielőtt az autó teljesen megállna.
Megerősítésként és emlékeztetve
arra, hogy a motor automatikusan
leállt, a Start/Stop funkció visszajelzője világít a kombinált műszerfalon.
Engedje fel a lábának nyomását a
lábféken - a motor automatikusan
beindul, és az út folytatódhat.
A
A
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
Az Start/Stop funkció kikapcsolása
Bizonyos helyzetekben,
tanácsos lehet az Start/Stop
funkció ideiglenes kikapcsolása - ez a gomb megnyomásával hajtható végre.
08
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
291
08 Elindulás és vezetés
||
A funkció kikapcsolását a kombinált
műszerfal Start/Stop szimbólumainak és a be-/kikapcsoló gomb lámpájának kikapcsolása jelzi.
•
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (o. 292)
Start/Stop* - a motor nem áll le
Start/Stop* - akaratlan motorleállás
manuális sebességváltóval (o. 295)
Bizonyos motor és sebességváltó kombinációk Start és Stop funkcióval rendelkeznek,
amely például álló forgalomban vagy közlekedési lámpánál várakozáskor kapcsol be.
Annak ellenére, hogy a Start/Stop funkció
aktív, a motor nem mindig áll le automatikusan.
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(o. 297)
•
Akkumulátor - Start/Stop (o. 367)
A Start/Stop funkció ki van kapcsolva, amíg
újra be nem kapcsolja azt a gombbal vagy a
következő alkalommal be nem indítja a motort
a kulccsal.
HSA indulási segéd
A lábfék emelkedőn is felengedhető a motor
automatikus beindításához - a HSA, (o. 290).
oldal (Hill Start Assist) nem engedi, hogy az
autó visszaguruljon.
A HSA funkció átmenetileg fenntartja a nyomást a fékrendszerben, miközben a járművezető a fékpedálról a gázpedálra helyezi a
lábát, mielőtt elindulna a motor automatikus
leállításának állapotából. Az ideiglenes fékhatás néhány másodperc elteltével, vagy, amikor a járművezető gyorsít, megszűnik.
Kapcsolódó információk
08
•
•
•
•
•
292
Start/Stop* (o. 290)
A motor beindítása (o. 279)
Start/Stop* - beállítások (o. 296)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (o. 295)
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (o. 294)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A motor nem áll le automatikusan, ha:
Feltételek
M/A
az autó nem érte el a
körülbelül 5 km/h sebességet (= a
gyors séta sebessége) a kulcsos
indítást vagy a legutóbbi automatikus leállást követően.
M+
A
a járművezető kicsatolta a biztonsági öv csatját.
M+
A
az akkumulátor töltöttségi szintje a
minimális megengedett szint alatt
van.
M+
A
a motor nem érte el a normál
üzemi hőmérsékletet.
M+
A
a külső hőmérséklet fagypont alatt
vagy körülbelül 30 °C felett van.
M+
A
be van kapcsolva a szélvédő
elektromos fűtése.
M+
A
A
08 Elindulás és vezetés
Feltételek
M/A
Feltételek
M/A
az utastér környezete eltér az
előre beállított értékektőlB - amelyet a ventilátor magas fordulatszámú működése jelez.
M+
A
M+
A
az autó hátrafelé megy.
M+
A
a légköri levegőnyomás kisebb
vagy egyenlő mint a tengerszint
feletti 1500-2400 méteres magasságnak megfelelő - a pillanatnyi
levegőnyomás az uralkodó időjárási viszonyoknak megfelelően
változik.
az indító akkumulátor hőmérséklete fagypont alatt van vagy túl
magas.
M+
A
be van kapcsolva az adaptív
sebességtartó sorban állási
segédje.
A
a járművezető nagyobb kormánymozdulatokat végez.
M+
A
kinyitották a járművezető ajtaját a
fokozatválasztó D állásában.
A
a kipufogórendszer részecskeszűrője tele van - az ideiglenesen
kikapcsolt Start/Stop funkció viszszakapcsol, amint befejeződik az
automatikus tisztítási ciklus (lásd
Dízelrészecske-szűrő, (o. 311).
oldal).
M+
A
a fokozatváltót D állásból S
állásbaC vagy "+/-" állásb mozdította.
A
az út nagyon meredek.
M+
A
utánfutó van elektromosan csatlakoztatva az autó elektromos rendszeréhez.
A
A
B
C
M+
A
A
•
Start/Stop* - akaratlan motorleállás
manuális sebességváltóval (o. 295)
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(o. 297)
•
Akkumulátor - Start/Stop (o. 367)
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
ECC felszereltségű autók.
Sport üzemmód.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
Start/Stop* (o. 290)
Start/Stop* - funkció és működés (o. 291)
A motor beindítása (o. 279)
Start/Stop* - beállítások (o. 296)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (o. 295)
08
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (o. 294)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
293
08 Elindulás és vezetés
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul
Feltételek
Bizonyos motor és sebességváltó kombinációk Start és Stop funkcióval rendelkeznek,
amely például álló forgalomban vagy közlekedési lámpánál várakozáskor kapcsol be. Az
automatikusan leállított motor bizonyos esetekben anélkül is újraindulhat, hogy a járművezető folyatni szeretné az utat.
Az alábbi esetekben a motor akkor is automatikusan beindul, ha a járművezető nem
nyomta be a tengelykapcsoló-pedált (manuális sebességváltó) vagy vette le a lábát a fékpedálról (automata sebességváltó):
08
294
Feltételek
M/A
Párásodás alakul ki az ablakokon.
M+
A
A
Az utastér környezete eltér az
előre beállított értékektőlB.
M+
A
A külső hőmérséklet fagypont alá
esik vagy meghaladja a
körülbelül 30 °C értéket.
M+
A
Átmenetileg magas áramfelvétel
vagy az akkumulátor töltöttségi
szintje a legalacsonyabb megengedett szint alá esik.
M+
A
A
B
M/A
A
A fékpedál többszöri benyomása.
M+
A
Az autó gurulni kezd - a normál
gyaloglási sebességnél gyorsabban.
M
A járművezető biztonsági övének
csatját kinyitják a fokozatválasztó
D vagy N állásában.
A
Kormánykerék-mozdulatok.
A
A fokozatválasztót D állásból "+/-"
vagy R állásba mozdítják.
A
Kinyitották a járművezető ajtaját a
fokozatválasztó D állásában.
A
•
•
•
•
•
•
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
ECC felszereltségű autók.
FIGYELEM
Ne nyissa ki a motorháztetőt, amikor a
motor az automatikus leállítás állapotában
van - a motor váratlanul automatikusan
beindulhat. Először állítsa le a motort a
szokott módon a START/STOP ENGINE
gombbal, mielőtt kinyitná a motorháztetőt.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
Start/Stop* - funkció és működés (o. 291)
A motor beindítása (o. 279)
Start/Stop* - beállítások (o. 296)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (o. 295)
Start/Stop* - a motor nem áll le (o. 292)
Start/Stop* - akaratlan motorleállás
manuális sebességváltóval (o. 295)
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(o. 297)
•
•
Akkumulátor - Start/Stop (o. 367)
Start/Stop* (o. 290)
08 Elindulás és vezetés
Start/Stop* - a motor nem indul be
automatikusan
Bizonyos motor és sebességváltó kombinációk Start és Stop funkcióval rendelkeznek,
amely például álló forgalomban vagy közlekedési lámpánál várakozáskor kapcsol be. A
motor nem mindig indul be automatikusan az
automatikus leállást követően.
Az alábbi esetekben a motor nem indul be az
automatikus leállítást követően:
Feltételek
M/
AA
Sebességfokozatot kapcsolnak a
tengelykapcsoló használata nélkül egy kijelző szöveg figyelmezteti a
járművezetőt, hogy kapcsoljon
üresbe a motor automatikus indításának lehetővé tételéhez.
M
A járművezető biztonsági öve nincs
becsatolva, a fokozatválasztó P
állásban van és a járművezető ajtaja
nyitva van - a motort normál módon
kell beindítani.
A
A
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Start/Stop* (o. 290)
•
•
Start/Stop* - beállítások (o. 296)
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (o. 294)
•
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (o. 292)
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(o. 297)
•
Akkumulátor - Start/Stop (o. 367)
Start/Stop* - akaratlan motorleállás
manuális sebességváltóval (o. 295)
Start/Stop* - akaratlan motorleállás
manuális sebességváltóval
Bizonyos motor és sebességváltó kombinációk Start és Stop funkcióval rendelkeznek,
amely például álló forgalomban vagy közlekedési lámpánál várakozáskor kapcsol be. Ha az
indítás sikertelen és a motor leáll, akkor járjon
el az alábbiak szerint:
1. Nyomja be újra a tengelykapcsoló-pedált
- a motor automatikusan beindul.
2. Bizonyos esetekben üres állásba kell kapcsolni a sebességváltó kart. A kombinált
műszerfal ekkor a Váltson üresbe üzenetet jeleníti meg.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Start/Stop* (o. 290)
Start/Stop* - funkció és működés (o. 291)
A motor beindítása (o. 279)
Start/Stop* - beállítások (o. 296)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (o. 295)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (o. 294)
•
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (o. 292)
•
Akkumulátor - Start/Stop (o. 367)
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(o. 297)
Start/Stop* - funkció és működés (o. 291)
08
A motor beindítása (o. 279)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
295
08 Elindulás és vezetés
Start/Stop* - beállítások
Bizonyos motor és sebességváltó kombinációk Start és Stop funkcióval rendelkeznek,
amely például álló forgalomban vagy közlekedési lámpánál várakozáskor kapcsol be. Az
autó MY CAR (o. 106) menürendszere bemutatót tartalmaz a Volvo Start-Stop rendszeréről, valamint javaslatokat ad az energiatakarékos vezetési technikákkal kapcsolatban.
•
Start/Stop* - akaratlan motorleállás
manuális sebességváltóval (o. 295)
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(o. 297)
•
Akkumulátor - Start/Stop (o. 367)
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
08
296
Start/Stop* (o. 290)
Start/Stop* - funkció és működés (o. 291)
A motor beindítása (o. 279)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (o. 295)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (o. 294)
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (o. 292)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08 Elindulás és vezetés
Start/Stop* - szimbólumok és
üzenetek
Szöveges üzenet
A Start/Stop funkció szöveges üzeneteket
képes megjeleníteni az információs kijelzőn.
Szimbólum
Ezzel a visszajelző lámpával együtt,
bizonyos helyzetekben a Start/Stop
funkció szöveges üzeneteket képes
megjeleníteni a kombinált műszerfalon. Ezek
némelyike végrehajtandó tevékenység. Az
alábbi táblázat néhány példát mutat.
Üzenet
Információ/tevékenység
M/AA
Motor automatikus indításban
Néhány másodpercig világít a Start/Stop funkció bekapcsolásakor.
M+A
Eco DRIVe KI
Néhány másodpercig világít a Start/Stop funkció kikapcsolásakor.
M+A
Automatikus indítás/leállítás
Szerviz szükséges
A Start/Stop rendszer nem működik. Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
M+A
Motormenedzsment rendszer
Egy automatikus működési ellenőrzés kerül végrehajtásra.
M+A
Autostart Motor jár + hangjelzés
Akkor kapcsol be, ha kinyitják a vezetőajtót a motor leállított állapotában.
M+A
Motor automatikus indításban
A motor készen áll az automatikus indításra - várakozás a fék- vagy tengelykapcsoló-pedál benyomására.
M
Nyomja meg a Start gombot
A motor nem fog automatikusan beindulni - indítsa be a motor a normál módon a
START/STOP ENGINE gombbal.
M
Tengkapcs.-pedál megny.indításhoz
A motor készen áll az automatikus indításra - várakozás a tengelykapcsoló-pedál
benyomására.
M
Fékpedál megny.indításhoz
A motor készen áll az automatikus indításra - várakozás a fékpedál benyomására.
M
08
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
297
08 Elindulás és vezetés
||
Szimbólum
A
Üzenet
Információ/tevékenység
Lépjen a fékre és t.kapcs. ind.
A motor kész az automatikus indításra - várakozás a fék- vagy tengelykapcsolópedál benyomására.
M
Az indításhoz tegye üresbe a
sebességfokozatot
Sebességfokozat kapcsolása a tengelykapcsoló használata nélkül - kapcsolja ki
és helyezze üres állásba a sebességváltó kart.
M
Motor automatikus indításban
A motor készen áll az automatikus indításra - várakozás a fékpedál felengedésére.
A
P v. N állásban indíthat
A Start/Stop funkció kikapcsolva - helyezze a fokozatválasztót N vagy P állásba,
majd indítsa be a motort a normál módon a START/STOP ENGINE gombbal.
A
Nyomja meg a Start gombot
A motor nem fog automatikusan beindulni - indítsa be a motor a normál módon a
START/STOP ENGINE gombbal és a fokozatválasztó P vagy N állásában.
A
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
Ha egy üzenet nem tűnik el a tevékenység
végrehajtását követően, akkor lépjen kapcsolatbab egy szervizzel - hivatalos Volvo szervizt ajánlunk.
Kapcsolódó információk
08
298
•
•
•
•
•
Start/Stop* (o. 290)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul (o. 294)
•
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (o. 292)
•
Akkumulátor - Start/Stop (o. 367)
Start/Stop* - akaratlan motorleállás
manuális sebességváltóval (o. 295)
Start/Stop* - funkció és működés (o. 291)
A motor beindítása (o. 279)
Start/Stop* - beállítások (o. 296)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (o. 295)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
M/AA
08 Elindulás és vezetés
Összkerékhajtás (AWD)*
Lejtmenetvezérlő (HDC)
Az összkerékhajtás (AWD – All Wheel Drive)
azt jelenti, hogy az autót mind a négy kerék
egyszerre mozgatja. Az összkerékhajtás mindig be van kapcsolva.
A HDC automatikus motorfékhez hasonlítható.
Amikor emelkedőn felengedi a gázpedált,
akkor az autó normálisan fékeződik a motor
ellenállásával, úgynevezett motorfékezéssel.
Ugyanakkor meredekebb utakon és az autó
nagyobb terhelésekor, az autó a motorfékezés
ellenére gyorsabban gurul. A sebesség csökkentése érdekében a járművezetőnek a lábfék
használatával kell segítenie.
FIGYELEM
A HDC nem minden helyzetben működik,
és csak kiegészítő segítségül szolgál.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért.
Funkció
Általános leírás
AWD alapelv13.
A hajtóerő elosztása automatikusan történik
az első és a hátsó kerekek között. Az elektronikusan vezérelt tengelykapcsoló rendszer
úgy osztja el a hajtóerőt a kerekek között,
hogy a tapadás a legjobb legyen a pillanatnyi
útfelszínen. Ez biztosítja a legjobb tapadást
és megakadályozza a kerekek kipörgését.
Normál vezetési körülmények között a hajtóerő legnagyobb része az első kerekekhez jut.
A HDC lehetővé teszi a sebesség növelését/
csökkentését a meredek lejtőkön, egy lábat a
gázpedálon tartva, a lábfék használata nélkül.
A gázpedál érzékenysége csökken és pontosabbá válik a pedál teljes működésének szűkítésével, a motor fordulatszámát egy korlátozott tartományban szabályozva. A fékrendszer önmagától fékez és alacsony, egyenletes
sebességet biztosít az autónak, agy a járművezető a kormányzásra összpontosíthat.
A HDC különösen hasznos egyenetlen útfelületű meredek emelkedőkön és csúszós szakaszokon. Például, amikor egy utánfutón lévő
hajót rámpáról vízrebocsátanak.
Az összkerékhajtás nagyobb biztonságot
nyújt esős, havas és jeges körülmények
között.
13
A HDC a középkonzolon található kapcsoló
használatával kapcsolható be és ki. A gomb
lámpája világít, amikor a funkció be van kapcsolva.
Amikor a HDC normálisan működik,
akkor a kombinált műszerfal szimbóluma világít és a Lejtmeneti vezérlés BE
szöveges üzenet látható.
A funkció csak egyes fokozatban és hátramenetben működik. Automata sebességváltó
08
Az ábra vázlatos - a részletek piaconként és modellenként eltérőek lehetnek.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
299
08 Elindulás és vezetés
||
esetében, az 1 fokozathelyzetet kell kiválasztani, amit a 1 szám jelez a kombinált műszerfalon, lásd Automata sebességváltó -Geartronic* (o. 284).
MEGJEGYZÉS
A HDC nem kapcsolható be automata
sebességváltó esetén, amikor a fokozatválasztó D állásban van.
ségváltókon vagy a fokozatválasztó D
állásba kapcsolásakor.
A funkció bármikor kikapcsolható. Ha ez
meredek lejtőn történik, akkor a fékhatás nem
azonnal, hanem lassan szűnik meg.
MEGJEGYZÉS
A HDC aktív állapotában késés észlelhető
a gázpedál működtetése és a motor reagálása között.
Működés
A HDC előremenetben legfeljebb 10 km/h és
hátramenetben legfeljebb 7 km/h sebességgel engedi gurulni az autót. Azonban a gázpedál használatával a fokozat sebességtartományába tartozó bármilyen sebesség beállítható.
Amikor felengedi a gázpedált, akkor az autó
gyorsan 10 vagy 7 km/h sebességre fékeződik, a lejtő meredekségétől függetlenül és a
lábfék használatának szükségessége nélkül.
A féklámpák a funkció működése közben
automatikusan bekapcsolnak. A járművezető
bármikor lassíthatja vagy megállíthatja az
autót a lábfék használatával.
A HDC kikapcsol:
•
a középkonzolon lévő be-/kikapcsoló
gomb hatására
•
az 1 sebességfokozatnál magasabb fokozat kiválasztásakor a manuális sebességváltókon
•
az 1 sebességfokozatnál magasabb fokozat kiválasztásakor az automata sebes-
08
300
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Lábfék
A lábfék az autó sebességének csökkentésére
szolgál az autó vezetése közben.
Az autó két fékkörrel rendelkezik. Ha az egyik
fékkör sérült, akkor a fékek mélyebb szinten
fognak és a pedál erősebb nyomása szükséges a normál fékhatás eléréséhez.
A járművezető által kifejtett fékpedálnyomást
szervofék segíti.
FIGYELEM
A fékszervo csak akkor működik, amikor
jár a motor.
Ha a féket a motor leállított állapotában használja, akkor a pedált keményebbnek érzi, és
nagyobb erő szükséges az autó fékezéséhez.
Nagyon hegyes terepen vagy nehéz teherrel
haladva, a fékek terhelése motorfékezéssel
enyhíthető. A motorfékezés akkor a leghatékonyabb, ha ugyanazt a sebességfokozatot
használja lefelé, mint felfelé haladva.
Az autó nagy terhelésével kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Motorolaj - kedvezőtlen vezetési feltételek (o. 464).
A féktárcsák tisztítása
A szennyeződésekkel és vízzel borított féktárcsák késleltetett fékműködést eredményeznek. Ez a késés minimálisra csökkenthető a
fékbetétek tisztításával.
08 Elindulás és vezetés
Nedves útfelületek esetén manuális tisztítás
ajánlott hosszú távú parkolások előtt és az
autó mosását követően. Hajtsa ezt végre
útközben, rövid idejű finom fékezéssel.
FIGYELEM
Ha a
és
egyszerre világít,
akkor hiba lehet a fékrendszerben.
Ha a fékfolyadéktartály szintje ekkor a normál tartományban van, akkor óvatosan
vezessen a legközelebbi műhelybe, és
ellenőriztesse a fékrendszert - hivatalos
Volvo szerviz ajánlott.
Karbantartás
Az autó lehető legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb működése érdekében, tartsa be a
Volvo szervizidőközeit a szerviz és garanciafüzet előírásainak megfelelően.
Ha a fékfolyadék a tartály MIN szintje alatt
van, akkor ne vezessen tovább, amíg fel
nem tölti a fékfolyadékot.
FONTOS
A fékfolyadék-veszteség okát ki kell vizsgálni.
A fékrendszer komponenseinek kopását
rendszeresen ellenőrizni kell.
Forduljon műhelyhez az eljárással kapcsolatban vagy kérjen meg egy műhelyt a
vizsgálat elvégzésére - hivatalos Volvo
műhely igénybe vétele javasolt.
Szimbólumok a kombinált műszerfalon
Szimbólum
Leírás
Folytonos fény - ellenőrizze a
fékfolyadékszintet. Ha a szint
túl alacsony, akkor töltse fel
fékfolyadékkal, és ellenőrizze
a fékfolyadékvesztés okát.
Folyamatos fény 2 másodpercig a motor beindításakor automatikus működésellenőrzés.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Rögzítőfék (o. 302)
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók (o. 302)
Lábfék - vészféksegéd (o. 302)
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer (o.
301)
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer
A blokkolásgátló fékrendszer, ABS (Anti-lock
Braking System), megakadályozza, hogy a
kerekek fékezés közben blokkoljanak.
A funkció lehetővé teszi a kormányozhatóság
fenntartását és könnyebb kanyarodást tesz
lehetővé például veszélyhelyzetek elkerülésekor. A fékpedálon remegés érezhető, amikor
működik, ez normális.
Az ABS rendszer a motor beindításakor rövid
ellenőrzésen esik át, amikor a járművezető
felengedi a fékpedált. Az ABS rendszer
további automatikus ellenőrzése mehet
végbe, amikor az autó eléri a 10 km/h sebességet. A teszt a fékpedál impulzusaiként észlelhető.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Rögzítőfék (o. 302)
•
Lábfék - vészféksegéd (o. 302)
Lábfék (o. 300)
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók (o. 302)
08
301
08 Elindulás és vezetés
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók
A vészféklámpák figyelmeztetik a hátul jövő
járműveket a hirtelen fékezésre. A funkció azt
jelenti, hogy a féklámpa villog ahelyett, hogy ahogyan a normál fékezés során - folytonosan
világítana.
A vészféklámpák 50 km/h feletti sebességnél
működnek az ABS rendszer működésbe
lépése és/vagy hirtelen fékezés etén. Miután
az autó sebessége 10 km/h alá csökkent, a
féklámpa visszatér a villogásról a normál,
folytonos világításhoz - miközben, ezzel egyidejűleg bekapcsolnak a Vészvillogók, és
addig villognak, amíg a járművezető legalább
20 km/h sebességre nem gyorsítja az autót
vagy ki nem kapcsolja azokat a gombbal.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Lábfék - vészféksegéd
Rögzítőfék
A vészféksegéd (EBA, Emergency Brake
Assist) segít a fékerő növelésében, és így
csökkenti a féktávolságot.
A rögzítőfék két kerék mechanikus rögzítésével/blokkolásával álló helyzetben tartja az
autót, amikor a vezetőülés üres.
Az EBA észleli a járművezető fékezési stílusát
és szükség esetén megnöveli a fékerőt. A fékerő az ABS rendszer működésének szintjéig
növelhető. az EBA funkció megszakad, amikor a fékpedál nyomásának ereje csökken.
MEGJEGYZÉS
Amikor az EBA bekapcsol, akkor a fékpedál a szokottnál kissé tovább megy le,
nyomja (tartsa) a fékpedált ameddig szükséges. Ha felengedi a fékpedált, akkor teljesen megszűnik a fékezés.
Kapcsolódó információk
Lábfék - vészféksegéd (o. 302)
•
•
•
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer (o.
301)
•
Lábfék (o. 300)
Rögzítőfék (o. 302)
FIGYELEM
Mindig húzza be a rögzítőféket, amikor
emelkedőn parkol - az autó sebességben,
vagy automata sebességváltó esetén P
állásban hagyása nem minden helyzetben
elégséges az autó megtartásához.
Lábfék (o. 300)
Rögzítőfék (o. 302)
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók (o. 302)
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer (o.
301)
A kombinált műszerfal figyelmeztető szimbóluma.
A rögzítőfék behúzása
1. Nyomja le erősen a lábfékpedált.
08
302
08 Elindulás és vezetés
2. Húzza meg erősen a kart.
> A kombinált műszerfal figyelmeztető
szimbóluma bekapcsol.
MEGJEGYZÉS
- A kombinált műszerfal figyelmeztető szimbóluma attól függetlenül világít,
hogy csak kicsit vagy teljesen be van-e
húzva a rögzítőfék.
3. Engedje fel a lábfékpedált, és ellenőrizze,
hogy az autó álló helyzetben van-e.
4. Ha a jármű mozog, akkor a rögzítőfékkart
kissé erősebben be kell húzni.
•
Amikor parkol a járművel, akkor mindig
kapcsoljon 1. sebességfokozatba
(manuális sebességváltó) vagy helyezze a
fokozatválasztót P állásba (automata
sebességváltó).
Parkolás emelkedőn
Ha az autó emelkedőn felfelé parkol:
•
2. Húzza meg kissé a kart, nyomja meg a
gombot, engedje el a kart, és engedje el a
gombot.
> A kombinált műszerfal figyelmeztető
szimbóluma kialszik.
Ha a járművezető elfelejti kiengedni a rögzítőféket - a világító figyelmeztető lámpa mellett egy hangjelzés szólal meg és egy üzenet jelenik meg a kombinált műszerfalon, hogy figyelmeztesse a vezetőt, amikor az autó sebessége meghaladja a 10 km/h értéket.
Kapcsolódó információk
•
Lábfék (o. 300)
Gázlás
A gázlás azt jelenti, hogy az autó vízzel borított
útfelületen halad át. A gázlást nagy figyelemmel kell végrehajtani.
Az autó legfeljebb 30 cm mély vízen vezethető át maximum 10 km sebességgel. Különösen oda kell figyelni, ha áramló vízen halad
át.
Amikor vízben halad, akkor haladjon lassan
és ne álljon meg az autóval. Amikor elhagyta
a vizet, nyomja be finoman a fékpedált és
ellenőrizze, hogy a fék teljes mértékben
működik-e. A víz és a sár például nedvessé
teheti a fékbetéteket, ami késleltetett fékműködést eredményez.
•
Tisztítsa meg az elektromos motorblokkfűtés és az utánfutó-csatlakozó elektromos érintkezőit, miután vízben és sárban
haladt.
•
Ne hagyja az autót hosszabb ideig a
küszöbök fölé érő vízben állni - ez elektromos meghibásodásokat okozhat.
Fordítsa el a kerekeket az útpadkától.
Ha az autó lejtőn parkol:
•
Fordítsa a kerekeket az útpadka felé.
A rögzítőfék kiengedése
1. Nyomja le erősen a lábfékpedált.
08
303
08 Elindulás és vezetés
||
FONTOS
A víz levegőszűrőbe jutása a motor károsodását okozhatja.
Ha a víz 30 cm-nél mélyebb, akkor víz juthat a sebességváltóba. Ez csökkenti az
olajok kenőképességét és rövidíti a rendszerek hasznos élettartamát.
Ha a motor lefullad a vízben, akkor ne próbálja újraindítani - vontassa az autót a vízből a szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe. A motor károsodásának kockázata.
Kapcsolódó információk
•
•
08
304
Túlmelegedés
Különleges körülmények között, például megerőltető vezetés esetén hegyes területeken
vagy meleg időben, fennáll a motor és a hajtásrendszer túlmelegedésének kockázata különösen nehéz terhet szállítva.
A túlmelegedéssel kapcsolatban utánfutó
vontatásakor, lásd Vezetés utánfutóval (o.
312).
•
Távolítsa el a kiegészítő lámpákat a hűtőrács elől, ha meleg körülmények között
autózik.
•
Ha a motor hűtőrendszerének hőmérséklete túl magas, akkor világít a kombinált
műszerfal kijelzőjének figyelmeztető szimbóluma és a Magas motorhőm.
Parkoljon le szöveges üzenet jelenik
meg - ebben az esetben, álljon meg biztonságos módon az autóval, és hagyja
pár percig hűlni a motort alapjárati fordulatszámon.
Szállítás (o. 322)
Vontatás (o. 320)
•
Ha a Magas motorhőm. Áll. le a motort
vagy Kevés hűtőfoly. Áll. le a motort
szöveges üzenet jelenik meg, akkor a
motort le kell állítani az autó megállítását
követően.
•
Túlmelegedés esetén, a sebességváltóban bekapcsol egy beépített védelmi
funkció, amely bekapcsolja a műszerfal
figyelmeztető szimbólumát és megjeleníti
a Seb.váltó meleg Lassítson le vagy
Seb.váltó meleg Parkoljon le szöveges
üzenetet - kövesse az utasítást és csök-
kentse a sebességet, állítsa meg az autót
biztonságos módon, és hagyja néhány
percig alapjáraton járni a motort, hogy
lehűlhessen a sebességváltó.
•
Ha az autó túlmelegszik, akkor a légkondicionáló ideiglenesen kikapcsolhat.
•
Megerőltető vezetést követően ne állítsa
le azonnal a motort.
MEGJEGYZÉS
Normális, hogy a motor hűtőventilátora a
motor leállítását követően egy ideig még
működik.
Kapcsolódó információk
•
Vezetés utánfutóval - manuális sebességváltó (o. 314)
•
Vezetés utánfutóval - automata sebességváltó (o. 314)
08 Elindulás és vezetés
Vezetés nyitott csomagtérajtóval.
Túlterhelés - indító akkumulátor
Hosszú utazás előtt
Amikor a csomagtérajtó nyitott állapotában
vezet, akkor mérgező kipufogógázok juthatnak
az autóba a csomagtéren keresztül.
Az autó elektromos funkciói különböző mértékben terhelik az akkumulátort. Kerülje a II
kulcshelyzetet, amikor nem jár a motor. Ehelyett, használja a I üzemmódot - ami kevesebb
energiát fogyaszt, lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (o. 72).
Mielőtt hosszú útra indulna, érdemes végigvenni az alábbi pontokat:
FIGYELEM
Ne vezessen nyitott csomagtérajtóval!
Mérgező kipufogógázok juthatnak az utastérbe a csomagtéren keresztül.
Kapcsolódó információk
•
Rakodás (o. 156)
Szintén figyeljen az elektromos rendszert terhelő különböző tartozékokra. Ne használjon
dok energiát fogyasztó funkciókat, amikor
nem jár a motor. Példák az ilyen funkciókra:
•
•
•
•
hűtőventilátor
fényszórók
Ellenőrizze, hogy a motor normálisan
működik-e és az üzemanyag-fogyasztás,
(o. 472). oldal normális-e.
•
Győződjön meg arról, hogy nincsenek szivárgások (üzemanyag, olaj vagy egyéb
folyadék).
•
Ellenőrizze az összes izzót és a gumiabroncsok profilmélységét.
•
Az elakadásjelző háromszög, (o. 336).
oldal bizonyos országokban törvényi
követelmény.
ablaktörlő
audiorendszer (magas hangerőn).
Ha az indítóakkumulátor feszültsége alacsony, akkor az információs kijelzőn az
Alacsony akku. Energiatak. üzem szöveg
jelenik meg. Az energiatakarékos funkció ezután kikapcsol vagy csökkent bizonyos funkciókat, például a hűtőventilátort és/vagy az
audiorendszert.
–
•
Kapcsolódó információk
•
•
•
Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés (o. 350)
Pótkerék* (o. 330)
Lámpacsere (o. 355)
Ebben az esetben, töltse az akkumulátort
a motor beindításával, és járassa azt legalább 15 percig - az indítóakkumulátor
töltése a jármű vezetése közben hatékonyabb, mint a motort álló helyzetben
alapjáraton járatva.
Kapcsolódó információk
•
08
Akkumulátor (o. 365)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
305
08 Elindulás és vezetés
Téli vezetés
A téli vezetéshez fontos bizonyos ellenőrzések
elvégzése, hogy biztosítsa az autó biztonságos vezethetőségét.
Ne feledje:
A hideg évszak előtt főként az alábbiakat kell
ellenőrizni:
•
A motor hűtőfolyadékának, (o. 467). oldal
legalább 50% glikolt kell tartalmaznia. Ez
a keverék védi a motort a fagyási eróziótól körülbelül –35 °C hőmérsékletig. Az
optimális fagyásvédelem érdekében, nem
szabad különböző típusú fagyállókat
összekeverni.
•
Az üzemanyagtartályt feltöltve kell tartani
a párakicsapódás elkerülése érdekében.
•
Fontos a motorolaj viszkozitása. Az alacsonyabb viszkozitású (vékonyabb) olajok
segítik a hidegindítást és a hideg motor
üzemanyag-fogyasztását is csökkentik.
Az alkalmas olajokkal kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Motorolaj kedvezőtlen vezetési feltételek (o. 464).
FONTOS
Alacsony viszkozitású olajat nem szabad
kemény vezetéshez vagy meleg időben
használni.
08
306
•
Meg kell vizsgálni az indítóakkumulátor
állapotát és a töltöttségi szintet. A hideg
időjárás nagy követelményeket támaszt
az akkumulátorral szemben és a hideg
csökkenti annak kapacitását.
•
Használjon ablakmosó folyadékot, (o.
364). oldal, hogy elkerülje a jégképződést
a mosófolyadék-tartályban.
Üzemanyagtöltő fedél - nyitás/zárás
Az üzemanyagtöltő fedél az alábbiak szerint
nyitható/zárható:
Az üzemanyagtöltő fedél nyitása/zárása
Az optimális úttartás érdekében, a Volvo azt
javasolja, hogy használjon téli gumiabroncsokat az összes keréken, ha fennáll a havas
vagy jeges utak kockázata.
MEGJEGYZÉS
A téli gumiabroncsok használata bizonyos
országokban kötelező. A szegecselt gumiabroncsok használata nem minden
országban megengedett.
Csúszós útviszonyok
Nyissa ki az üzemanyagtöltő fedelet a
fedél hátsó részének finom megnyomásával.
Gyakorolja ellenőrzött körülmények között a
csúszós útfelületen vezetést, hogy megtanulja, hogyan reagál az autó.
Vegye ki a fedelet.
Zárja le a fedelet az üzemanyagtöltést követően.
Az üzemanyagtöltő fedél zárásának és nyitásának leírásához, lásd Zárás/nyitás - üzemanyagtöltő fedél (o. 183). Az üzemanyagtöltő
fedél zárási logikája a Keyless drive és a központi zárrendszer zárását és nyitását követi.
Kapcsolódó információk
•
Üzemanyagtöltés (o. 307)
08 Elindulás és vezetés
Üzemanyagtöltő fedél - manuális
nyitás
Az üzemanyagtöltő fedél manuálisan is nyitható, amikor nem nyitható ki kívülről.
Nyissa ki/távolítsa el az oldalsó fedelet a
csomagtérben (az üzemanyagtöltő fedéllel megegyező oldalon).
Óvatosan húzza vissza a huzalt egyenes
vonalban. A fedél most már kinyitható
kívülről.
Kapcsolódó információk
•
Zárás/nyitás - üzemanyagtöltő fedél (o.
183)
•
Üzemanyagtöltés (o. 307)
Üzemanyagtöltés
Az üzemanyagtartály fedél nélküli üzemanyagtöltő rendszerrel rendelkezik. A feltöltést az
alábbiaknak megfelelően teheti meg:
•
Nyissa ki az üzemanyagtöltő fedelet, (o.
306). oldal. Lásd még Üzemanyagtöltő
fedél - manuális nyitás (o. 307).
•
Helyezze a töltőpisztolyt az üzemanyagtöltő nyílásba. Ügyeljen arra, hogy megfelelően helyezze a pisztolyt a töltőcsőbe. A töltőcső két nyíló fedelet tartalmaz. A pisztolyt mindkét fedélen át kell
nyomni, mielőtt elkezdené az üzemanyagtöltést.
•
Ne töltse túl a tartályt, töltse addig, amíg
a töltőpisztoly ki nem kapcsol.
FONTOS
Finoman húzza meg a huzalt - a fedél zárjának kinyitásához minimális erő szükséges.
08
307
08 Elindulás és vezetés
||
MEGJEGYZÉS
A tartályban lévő túl nagy mennyiségű
üzemanyag meleg időben túlfolyhat.
MEGJEGYZÉS
Kerülje a kicsepegést azzal, hogy körülbelül 5-8 másodpercig vár a tankolást követően, mielőtt kiveszi a töltőpisztolyt.
Kapcsolódó információk
•
Üzemanyagtöltés - üzemanyagkannából
(o. 310)
Üzemanyag - kezelés
Mindig kerülje az üzemanyagpára belélegzését és ügyeljen arra, hogy az üzemanyag
ne fröccsenjen a szemébe.
MEGJEGYZÉS
A szélsőséges időjárási viszonyok, utánfutóval vagy nagy magasságokban vezetés
az üzemanyag-fokozattal együtt olyan
tényezők, amelyek befolyásolhatják az
autó teljesítményét.
Ha üzemanyag kerül a szemébe, akkor
vegye ki a kontaktlencséjét és öblítse a
szemét bőségesen vízzel legalább 15 percig, majd kérjen orvosi segítséget.
FIGYELEM
A talajra ömlő üzemanyag meggyulladhat.
Kapcsolja ki az üzemanyaggal működő
fűtést az üzemanyagtöltés előtt.
Soha ne tartson magánál bekapcsolt
mobiltelefont üzemanyagtöltés közben. A
csengőhang megszólalása szikrát okozhat
és meggyújthatja a benzinpárát, ami tüzet
vagy sérülést okozhat.
308
A különböző típusú üzemanyagok keveréke, amely nem engedélyezett, érvényteleníti a Volvo garanciát és minden kiegészítő szervizszerződést; ez minden motorra
vonatkozik.
FIGYELEM
Soha ne nyelje le az üzemanyagot. A benzin és dízel üzemanyagok erősen mérgezőek és lenyelés esetén maradandó vagy
halálos sérülést okozhatnak. Azonnal forduljon orvoshoz, ha üzemanyagot nyelt le.
08
FONTOS
A Volvo által előírtnál alacsonyabb minőségű
üzemanyagot nem szabad használni, mert az
károsan befolyásolja a motor teljesítményét és
az üzemanyag-fogyasztást.
Kapcsolódó információk
•
•
Gazdaságos vezetés (o. 311)
Gazdaságos vezetés (o. 311)
08 Elindulás és vezetés
Üzemanyag - benzin
Üzemanyag - dízel
A használt üzemanyag a benzin.
A használt üzemanyag a dízel üzemanyag.
A benzinnek meg kell felelnie a EN 228 szabványnak. A legtöbb motor 95 és 98 RON
oktánszámú üzemanyaggal üzemeltethető.
Csak kivételes esetekben kell 91 RON oktánszámú üzemanyagot használni.
Csak jól ismert gyártótól vásároljon dízel
üzemanyagot. Soha ne használjon bizonytalan minőségű dízel üzemanyagot. A dízel
üzemanyagnak meg kell felelnie az EN 590
vagy JIS K2204 szabványoknak. A dízelmotorok kényesek az üzemanyag szennyezettségére, például a túl magas kéntartalomra.
•
95 RON üzemanyag használható normál
vezetéshez.
•
98 RON javasolt az optimális teljesítményhez és a minimális üzemanyagfogyasztáshoz.
Amikor a hőmérséklet +38 °C felett van, akkor
a lehető legmagasabb oktánszámú üzemanyagot kell használni az optimális teljesítményhez és üzemanyag-gazdaságossághoz.
FONTOS
•
Csak ólommentes benzint használjon a
katalizátor károsodásánek elkerülése
érdekében.
•
Ne használjon a Volvo által nem ajánlott adalékanyagokat.
Alacsony hőmérsékleteken (-6 °C to -40 °C) a
paraffin kicsapódhat a dízel üzemanyagból,
ami gyújtásproblémákhoz vezethet. A
nagyobb olajvállalatoknál a fagypont örüli
hőmérsékletekhez speciális dízel üzemanyagok is kaphatók. Ez az üzemanyag alacsony
hőmérsékleteken kevésbé viszkózus, így
csökken a paraffin kicsapódásának kockázata.
A kicsapódás kockázata az üzemanyagtartályban kisebb, ha a tartályt megfelelően feltöltve tartják. Tankoláskor ellenőrizze, hogy
tiszta-e a töltőcső környéke. Kerülje az üzemanyag fényezett felületre folyását. Mossa le a
kiömlött üzemanyagot mosószerrel és vízzel.
Kapcsolódó információk
•
•
•
14
Gazdaságos vezetés (o. 311)
Üzemanyag - kezelés (o. 308)
Üzemanyagtöltés (o. 307)
FONTOS
Csak olyan üzemanyagot használjon,
amely eleget test az európai dízel szabványnak.
A kéntartalom legfeljebb 50 ppm lehet.
FONTOS
Nem használható dízel üzemanyagtípusok:
•
•
•
•
Speciális adalékanyagok
Tengerészeti dízel üzemanyag
Fűtőolaj
FAME14 (Fatty Acid Methyl Ester) és
növényi olaj.
Ezek az üzemanyagok nem teljesítik a
Volvo előírásainak megfelelő követelményeket és nagyobb kopásnak és károsodásnak teszik ki a motort, amelyre nem
vonatkozik a Volvo garancia.
Üzemanyag kifogyása
A dízelmotorok üzemanyag-ellátó rendszer
úgy van kialakítva, hogy amikor a járműből
kifogy az üzemanyag, akkor lehetséges, hogy
az üzemanyagtartályt szervizben kell légteleníteni a tankolást követő beindításhoz.
Ha a motor elkezd az üzemanyag kifogyása
miatt leállni, akkor az üzemanyag-ellátó rendszernek néhány másodpercre szüksége van
egy ellenőrzés végrehajtásához. Tegye az
08
A dízel üzemanyag tartalmazhat bizonyos mennyiségű FAME-t, de további mennyiségek nem adhatók hozzá.
309
08 Elindulás és vezetés
||
alábbiakat a motor beindításához, ha a feltöltötte az üzemanyagtartályt dízel üzemanyaggal:
nyaggal töltötték fel, le kell engedni, lásd
Volvo szervizprogram (o. 345).
FONTOS
1. Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba, és nyomja be azt a véghelyzetéig, lásd Kulcshelyzetek, (o. 71). oldal.
2. Nyomja meg a START gombot anélkül,
hogy benyomná a fék- vagy tengelykapcsoló-pedált.
3. Várjon körülbelül 1 percet.
4. A motor beindításához: Nyomja be a fékés/vagy tengelykapcsoló-pedált, majd
nyomja meg újra a START gombot.
MEGJEGYZÉS
Mielőtt üzemanyagot töltene az üzemanyag kifogyását követően:
•
Állítsa lehetőleg sima/egyenes helyre
az autót - ha az autó ferdén áll, akkor
fennáll a lehetősége, hogy légzárványok maradnak az üzemanyag-ellátó
rendszerben.
Kondenzvíz leengedése az
üzemanyagszűrőből
Az üzemanyagszűrő leválasztja a kondenzáció az üzemanyagból. A kondenzáció zavarhatja a motor működését.
08
310
Az üzemanyagszűrőt a szerviz és garanciafüzetben előírt időközönként, vagy ha arra gyanakszik, hogy az autót szennyezett üzema-
Bizonyos speciális adalékok eltávolítják a
leválasztott vizet az üzemanyagszűrőből.
Amikor üzemanyagkannából tölt üzemanyagot, (o. 307). oldal, használja a csomagtérben,
a fedél alatt található tölcsért.
Üzemanyag - kezelés (o. 308)
Ügyeljen arra, hogy megfelelően helyezze a
tölcsért a töltőcsőbe. A töltőcső két nyíló fedelet tartalmaz. A tölcsért mindkét fedélen át
kell nyomni, mielőtt elkezdené az üzemanyagtöltést.
Gazdaságos vezetés (o. 311)
Kapcsolódó információk
Kapcsolódó információk
•
•
•
Üzemanyagtöltés üzemanyagkannából
Dízelrészecske-szűrő (DPF) (o. 311)
•
Zárás/nyitás - üzemanyagtöltő fedél (o.
183)
•
Üzemanyagtöltő fedél - manuális nyitás
(o. 307)
08 Elindulás és vezetés
Dízelrészecske-szűrő (DPF)
A dízel autók részecskeszűrővel vannak felszerelve, ami hatékonyabb kibocsátás-szabályozást tesz lehetővé.
hőmérsékletét, lehetőleg főúton vagy autópályán. Az autót ezután körülbelül 20 percig
vagy ennél hosszabb ideig vezetni kell.
MEGJEGYZÉS
A kipufogógázban található részecskék normál vezetés közben összegyűlnek a szűrőben. Az úgynevezett "regenerálás" a részecskék elégetésére és a szűrő tisztítása érdekében történik. Ehhez a motornak el kell érnie
az üzemi hőmérsékletét.
A részecskeszűrő regenerálása automatikus
és normális esetben 10-20 percet vesz
igénybe. Alacsony átlagsebesség mellett
kissé hosszabb ideig is tarthat. A regenerálás
során az üzemanyag-fogyasztás kis mértékben emelkedhet.
Regenerálás hideg időben
Ha az autót gyakran használja rövid távolságokon hideg időben, akkor a motor nem éri el
az üzemi hőmérsékletet. Ez azt jelenti, hogy a
dízelrészecske-szűrő regenerálása nem történik meg és a szűrő nem ürül ki.
Amikor a szűrő körülbelül 80%-os mértékben
megtelt részecskékkel, akkor egy sárga
figyelmeztető háromszög világít a kombinált
műszerfalon és a Koromszűrő tele Lásd
kézikönyv üzenet jelenik meg az információs
kijelzőn.
Indítsa el a szűrő regenerálását az autó vezetésével, amíg a motor el nem éri az üzemi
A regenerálás során az alábbiak merülhetnek fel:
•
átmenetileg a motor teljesítményének
kisebb csökkenése észlelhető
•
az üzemanyag-fogyasztás átmenetileg
megemelkedhet
•
égett szag érezhető.
Gazdaságos vezetés
A gazdaságos vezetés egyenletes vezetést
jelent, miközben előre gondolkodik és vezetési
stílusát valamint sebességét a környező körülményekhez igazítja.
•
•
Kerülje a nyitott ablakokkal vezetést.
•
Kerülje a hirtelen, szükségtelen gyorsítást
és az erős fékezést.
•
Vezessen a helyes levegőnyomással a
gumiabroncsokban és ellenőrizze azokat
rendszeresen - a legjobb eredmény eléréséhez, válassza az ECO gumiabroncsnyomást, lásd Gumiabroncsok - jóváhagyott
gumiabroncsnyomások (o. 475).
•
Vezessen a lehető legmagasabb sebességfokozatban, a pillanatnyi forgalmi
helyzetnek és útviszonyoknak megfelelően - az alacsonyabb motorfordulatszám alacsonyabb fogyasztást eredmé-
Amikor a regenerálás befejeződött, akkor a
figyelmeztető háromszög automatikusan eltűnik.
Hideg időben használja az állófűtést*, hogy a
motor gyorsabban elérje az üzemi hőmérsékletet.
FONTOS
Ne használjon téli gumiabroncsokat a téli
időszak elmúltával.
Ha a szűrő teljesen megtelt részecskékkel,
akkor nehéz lehet a motor beindítása és a
szűrő nem működik. Ekkor fennáll a kockázata annak, hogy a szűrőt ki kell cserélni.
Kapcsolódó információk
•
•
Üzemanyag - dízel (o. 309)
08
Gazdaságos vezetés (o. 311)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
311
08 Elindulás és vezetés
nyez. Használja a fokozatváltásjelzőt, (o.
283). oldal15.
•
Távolítsa el a szükségtelen dolgokat az
autóból - a nagyobb terhelés nagyobb
fogyasztáshoz vezet.
•
Használja a motorféket a lassításhoz, ha
az a többi közlekedő kockáztatása nélkül
megvalósítható.
•
A gumiabroncs-választás hatással van az
üzemanyag-fogyasztásra - kérje egy
kereskedő tanácsát a megfelelő gumiabroncsokkal kapcsolatban.
•
A tetőn elhelyezett csomagok és a tetődoboz növeli a légellenállást, ami magasabb fogyasztáshoz vezet - távolítsa el a
tetőcsomagtartót, ha nem használja azt.
Soha ne állítsa le a motort haladás közben,
például amikor lejtőn halad, mert ezzel
olyan fontos rendszereket kapcsol ki, mint
a kormányszervo vagy a fékszervo.
Vezetés utánfutóval
Amikor utánfutóval közlekedik, akkor számos
fontos dologra kell gondolnia, például a vonókonzolra, az utánfutóra és a rakomány elhelyezésének módjára az utánfutón.
A hasznos teher az autó menetkész tömegétől függ. Az utasok és az összes tartozék,
például a vonóhorog, teljes tömege ennek
megfelelő tömeggel, (o. 459). oldal. csökkenti
az autó hasznos terhelhetőségét.
Ha a vonókonzolt a Volvo szerelte fel, akkor
az autó tartalmazza az utánfutóval történő
közlekedéshez szükséges összes felszerelést.
•
Az autó vonókonzoljának jóváhagyott
típusúnak kell lennie.
•
Ne járassa a motort alapjáraton az üzemi
hőmérsékletre melegedésig, hanem,
amint lehet induljon el finoman vezetve a hideg motor több üzemanyagot
fogyaszt, mint a meleg.
•
Ha a vonóhorgot utólag szerelték fel,
akkor ellenőriztesse Volvo kereskedőjével, hogy az autó teljesen fel van-e szerelve az utánfutóval történő közlekedéshez.
•
A magas sebesség nagyobb üzemanyagfogyasztást eredményez - a sebességgel
nő a légellenállás.
•
Ossza el úgy a súlyt az utánfutón, hogy a
vonókonzol terhelése megfeleljen az előírt
maximális vonóhorog-terhelésnek.
További tájékoztatásért, lásd A Volvo Car környezetvédelmi filozófiája (o. 20) és Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás (o. 472).
•
Növelje a gumiabroncsnyomást a teljes
terheléshez előírt levegőnyomásra, (o.
335).oldal.
•
Utánfutóval közlekedve a motor terhelése
nagyobb, mint normál vezetés közben.
08
15
312
FIGYELEM
Manuális sebességváltó
08 Elindulás és vezetés
•
•
•
Ne vontasson nehéz utánfutót, amikor az
autó teljesen új. Várjon legalább 1000 km
futásteljesítményig.
A fékekre a szokásosnál erősebb terhelés
hat hosszú és meredek lejtőkön. Kapcsoljon alacsonyabb sebességfokozatba, és
ügyeljen a sebességre.
Biztonsági okokból, utánfutóval nem szabad meghaladni az autóra vonatkozó
maximális megengedett sebességet.
Tartsa be a megengedett sebességekre
és tömegekre vonatkozó hatályos szabályozásokat.
•
Tartsa alacsonyan a sebességet, amikor
utánfutóval hosszú, meredek lejtőkön
halad.
•
Utánfutóval haladva, kerülje a 12%-nál
meredekebb emelkedőket.
Utánfutókábel
Ha az autó vonókonzolja 13-érintkezős elektromos csatlakozóval rendelkezik, az utánfutó
pedig 7-érintkezős csatlakozóval, akkor egy
adapter használata szükséges. Használjon a
Volvo által jóváhagyott adapterkábelt. Győződjön meg arról, hogy a kábel ne dörzsölődjön a talajon.
Irányjelzők és féklámpák az utánfutón
Ha az utánfutó valamelyik irányjelző lámpája
nem működik, az információs kijelző irányjelző-visszajelzője a normálisnál gyorsabban
villog és a kijelzőn a Hibás izzó, ir.- jelző
pótkocsi üzenet látható.
Ha az utánfutó valamelyik féklámpája nem
működik, akkor a Hibás izzó fék- lámpa
pótkocsi szöveg látható.
Kapcsolódó információk
•
•
Vonókonzol (o. 315)
Lámpacsere (o. 355)
Szintvezérlés*
A hátsó lengéscsillapítók állandó magasságot
tartanak fenn, az autó terhelésétől függetlenül
(a megengedett maximális tömegig). Amikor
az autó áll, akkor az autó hátulja kissé leereszkedik, ami normális.
Vontatott tömegek
A Volvo megengedett utánfutótömegeivel
kapcsolatban, lásd Vontatóképesség és
vonóhorog-terhelés (o. 460).
MEGJEGYZÉS
A meghatározott maximális megengedett
vontatott tömegek a Volvo által jóváhagyott értékeket jelentik. A maximális megengedett sebesség utánfutót vontatva 100
km/h. Az egyes országok szabályai tovább
korlátozhatják az utánfutó tömegét és
sebességét. A vonóhorgok nagyobb vontatott tömegekhez lehetnek méretezve,
mint amelyeket a jármű ténylegesen képes
vontatni.
FIGYELEM
Tartsa be a vontatott tömegekre vonatkozó előírásokat. Különben az autó és az
utánfutó kézben tartása hirtelen irányváltások és fékezés közben nehézzé válhat.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
08
313
08 Elindulás és vezetés
Vezetés utánfutóval - manuális
sebességváltó
Vezetés utánfutóval - automata
sebességváltó
Amikor utánfutóval vezet, (o. 312) hegyes
terepen és melegben, akkor fennáll a túlmelegedés veszélye.
Amikor utánfutóval vezet hegyes terepen és
melegben, akkor fennáll a túlmelegedés
veszélye.
•
•
Az automata sebességváltó kiválasztja az
optimális sebességfokozatot a teherhez
és a motorfordulatszámhoz.
•
Túlmelegedés esetén egy figyelmeztető
szimbólum jelenik meg a kombinált
műszerfalon egy üzenettel együtt, amely
az információs kijelzőn látható - kövesse
a jelzett útmutatást.
Ne járassa a motort magasabb mint
4500/perc (dízelmotorok: 3500 rpm) fordulatszámon - különben az olajhőmérséklet túl magasra emelkedhet.
5-hengeres dízelmotor
•
Túlmelegedés kockázata esetén az optimális motorfordulatszám 2300-3000/perc
a hűtőfolyadék optimális keringéséhez.
Kapcsolódó információk
•
Manuális sebességváltó (o. 283)
Meredek dőlés
•
Ne zárolja az automata sebességváltót
magasabb sebességfokozatban, mint
amivel a motor "meg tud birkózni" - nem
mindig jó ötlet magas fokozatban alacsony fordulatszám mellett haladni.
FONTOS
Lásd még a Powershift automata sebességváltóval, (o. 287). oldal felszerelt járművek utánfutóval történő lassú vezetésére
vonatkozó információkat.
Parkolás emelkedőn
1. Nyomja be a lábféket.
08
2. Húzza be a rögzítőféket.
3. Helyezze a fokozatválasztót P állásba.
314
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
4. Engedje fel a lábféket.
•
Helyezze a fokozatválasztót parkolás
állásba P, amikor automata autóval, csatlakoztatott utánfutóval parkol. Mindig
használja a rögzítőféket.
•
Δkelje ki a kerekeket, amikor csatlakoztatott utánfutóval emelkedőn parkol.
Elindulás emelkedőn
1. Nyomja be a lábféket.
2. Helyezze a fokozatválasztót vezetés
állásba D.
3. Engedje ki a rögzítőféket.
4. Engedje fel a lábféket és induljon el.
Kapcsolódó információk
•
Automata sebességváltó -- Geartronic*
(o. 284)
•
Automata sebességváltó -- Powershift*
(o. 287)
08 Elindulás és vezetés
Vonókonzol
MEGJEGYZÉS
A vonókonzol például utánfutó vontatására
szolgál az autó mögött.
Ha az autó levehető vonóhoroggal van felszerelve, akkor gondosan be kell tartani a levehető vonóhoroggal kapcsolatos utasításokat,
lásd Levehető vonóhorog - felszerelés/eltávolítás (o. 316).
FIGYELEM
Ha lengéscsillapítóval felszerelt vonóhorgot használ, akkor a vonófejet nem szabad
kenni.
Levehető vonóhorog - tárolás
Tárolja a levehető vonóhorgot a csomagtérben.
Kapcsolódó információk
•
•
Vezetés utánfutóval (o. 312)
•
Levehető vonóhorog - tárolás (o. 315)
Levehető vonóhorog - műszaki adatok (o.
316)
Ha az autó levehető Volvo vonóhoroggal
rendelkezik:
•
Kövesse gondosan a felszerelési utasításokat.
•
A levehető vonóhorgot elindulás előtt
rögzíteni kell a kulccsal.
•
Ellenőrizze, hogy a jelzőablak zöld
színű-e.
A levehető vonóhorog tárolóhelye.
FONTOS
Mindig távolítsa el a levehető vonóhorgot
és tárolja azt az autó erre kijelölt helyén.
Fontos ellenőrzések
•
A vonóhorog vonófejét rendszeresen tisztítani és zsírozni kell.
FIGYELEM
A levehető vonóhorog mozgó alkatrészeit
nem szabad kenni/olajozni. Ez csökkentheti a biztonságot.
Kapcsolódó információk
•
Levehető vonóhorog - műszaki adatok (o.
316)
•
Levehető vonóhorog - felszerelés/eltávolítás (o. 316)
•
Vezetés utánfutóval (o. 312)
08
315
08 Elindulás és vezetés
Levehető vonóhorog - műszaki
adatok
Levehető vonóhorog - felszerelés/
eltávolítás
A levehető vonóhorog műszaki adatai.
A levehető vonóhorog felszerelése/eltávolítása
az alábbi módon történik:
Méretek, rögzítőpontok (mm)
A
887
B
73
C
881
D
441
E
109
F
306
G
Hossztartó
H
A vonófej közepe
Kapcsolódó információk
08
316
•
Levehető vonóhorog - felszerelés/eltávolítás (o. 316)
•
•
Levehető vonóhorog - tárolás (o. 315)
Vezetés utánfutóval (o. 312)
Távolítsa el a védőfedelet, a reteszt
benyomva
, majd a fedelet egyenesen
hátrahúzva
.
G021487
G021485
Felszerelés
Biztosítsa, hogy a szerkezet nyitott helyzetben legyen, a kulcs óramutató járásával megegyező irányba fordításával.
A jelzőablaknak pirosnak kell lennie.
A jelzőablaknak zöldnek kell lennie.
G021494
G021490
G021488
08 Elindulás és vezetés
Fel, le és hátra húzva ellenőrizze, hogy a
vonóhorog biztosítva van-e.
FIGYELEM
Helyezze be a vonóhorgot, amíg egy kattanást nem hall.
G000000
G021489
Ha a vonóhorog nem megfelelően van felszerelve, akkor azt le kell venni, és az
előző utasításoknak megfelelően kell felszerelve.
Fordítsa a kulcsot az óramutató járásával
ellentétes irányba a zárt helyzethez. Távolítsa el a kulcsot a zárból.
FONTOS
Csak a vonóhorog vonófejét kell zsírozni, a
vonóhorog többi részének tisztának és
száraznak kell lennie.
08
}}
317
08 Elindulás és vezetés
G021495
||
Biztonsági kábel.
FIGYELEM
Nyomja be a zárókereket
, és fordítsa
azt az óramutató járásával ellentétes
, amíg egy kattanást nem hall.
irányban
Nyomja addig a védőfedelet, amíg az
szorosan be nem kattan.
Kapcsolódó információk
•
•
Ügyeljen arra, hogy az erre szolgáló konzolba rögzítse az utánfutó biztonsági kábelét.
•
A levehető vonóhorog eltávolítása
Fordítsa le teljesen a zárókereket, amíg az
meg nem akad. Tartsa ebben a helyzetben, miközben hátra- és felfelé húzza a
vonóhorgot.
FIGYELEM
08
318
Helyezze be a kulcsot, majd forgassa el
az óramutató járásával megegyező irányban a nyitott helyzetbe.
Rögzítse biztonságosan a vonóhorgot, ha
azt az autóban tárolja, lásd Levehető
vonóhorog - tárolás (o. 315).
Levehető vonóhorog - tárolás (o. 315)
Levehető vonóhorog - műszaki adatok (o.
316)
Vezetés utánfutóval (o. 312)
08 Elindulás és vezetés
Utánfutó-stablizáló - TSA
Az utánfutó-stablizáló TSA (Trailer Stability
Assist) funkciója, hogy stabilizálja az autóból
és utánfutóból álló szerelvényt, ha az kígyózni
kezdene.
A TSA funkció a DSTC rendszer (Dynamic
Stability and Traction Control) része, lásd
Menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer
(DSTC) (o. 191).
Funkció
A kígyózás jelensége bármely autó/utánfutó
szerelvénynél előfordulhat. Normális esetben,
a kígyózás magas sebességek mellett fordul
elő. De alacsonyabb sebesség mellett
(70-90 km/h) is fennáll a kockázata, ha az
utánfutó túl van terhelve vagy a rakomány
egyenetlenül van elosztva, például nagyon
hátul van.
A kígyózást ki kell váltania valamilyen tényezőnek, például:
•
Az autó és az utánfutó hirtelen és erős
széllökésnek van kitéve.
•
Az autó és az utánfutó egyenetlen útfelületen halad vagy kátyúba fut.
•
Legyező kormánykerék-mozdulatok.
Működés
Ha a kígyózás megkezdődik, akkor nehéz
vagy akár lehetetlen lehet megszüntetni. Ez
nehezen kezelhetővé teszi az autó/utánfutó
szerelvényt és fennáll a kockázata annak,
hogy például a sáv vagy az úttest elhagyásával végződik.
nem képes meghatározni, hogy az utánfutó
vagy a járművezető okozza-e a kígyózást.
A TSA rendszer folyamatosan figyeli az autó
mozgását, különösen az oldalirányú mozgásokat. Ha kígyózást észlel, akkor az első
kerekeket egymástól függetlenül fékezi. Ez
stabilizálja az autó/utánfutó szerelvényt. Ez
gyakran elég ahhoz, hogy segítsen a járművezetőnek az autó kézben tartásában.
A DSTC szimbólum villog a kombinált
műszerfalon a TSA rendszer működése közben.
•
Ha a kígyózás kiküszöbölése nem sikerül
elsőre, akkor működésbe lép a TSA rendszer,
az autó/utánfutó szerelvényt az összes fékkel
fékezi és csökkenti a motor teljesítményét.
Amint fokozatosan megszüntette a kígyózást
és az autó/utánfutó szerelvény újra stabil, a
TSA rendszer abbahagyja a szabályozást és
újra teljesen a járművezető tartja kézben az
autót.
Menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer (DSTC) - szimbólumok és üzenetek
(o. 193)
•
Menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer (DSTC) - működés (o. 192)
Kapcsolódó információk
Különféle beállítások
A TSA rendszer a 65-160 km/h sebességtartományban képes működni.
MEGJEGYZÉS
A TSA funkció kikapcsol, ha a járművezető
a Sport üzemmódot választja, lásd
Menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer
(DSTC) (o. 191).
Előfordulhat, hogy a TSA rendszer nem lép
működésbe, ha a járművezető erős kormánymozdulatokkal próbálja helyrehozni a kígyózást, mert ilyen esetekben a TSA rendszer
08
319
08 Elindulás és vezetés
Vontatás
FIGYELEM
Vontatás közben, egy jármű vontatókötél
használatával egy másik járművet vontat.
•
320
Vontatás előtt ellenőrizze, hogy ki vane oldva a kormányzár.
Tudja meg a vontatásra vonatkozó törvényes
megengedett maximális sebességet, mielőtt a
vontatás elkezdődik.
•
A távvezérlős kulcsnak a II kulcshelyzetben kell lennie - I helyzetben az
összes légzsák kikapcsol.
1. Oldja ki a kormányzárat, (o. 281). oldal a
távvezérlős kulcs gyújtáskapcsolóba
helyezésével, és a START/STOP
ENGINE gomb hosszú megnyomásával a II kulcshelyzet, (o. 72). oldal aktív állapotában.
•
Soha ne távolítsa el a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóból, amikor
vontatja az autót.
FONTOS
Ne feledje, hogy az autót mindig úgy kell
vontatni, hogy a kerekek előre forogjanak.
•
FIGYELEM
A fékszervo és a kormányszervo nem
működik a motor leállított állapotában - a
fékpedált körülbelül 5-ször akkora erővel
kell nyomni és a kormányzás jelentősen
nehezebb mint normál esetben.
2. A távvezérlős kulcsnak az autó vontatása
közben a gyújtáskapcsolóban kell maradnia.
08
Automata sebességváltó Geartronic
3. Lábát finoman a fékpedálon tartva, tartsa
feszesen a vontatókötelet, amikor a vontató jármű csökkenti a sebességet - így
elkerülheti a szükségtelen rántásokat.
Manuális sebességváltó
4. Készüljön fel a fékezésre a megálláskor.
–
Vontatás előtt:
Helyezze üres állásba a sebességváltó
kart, és engedje ki a rögzítőféket.
Ne vontasson automata sebességváltóval felszerelt autókat nagyobb mint
80 km/h sebességgel vagy 80 km-nél
hosszabban. Tartsa be a helyi közlekedési szabályoknak megfelelő megengedett sebességet.
Vontatás előtt:
–
Helyezze N állásba a fokozatválasztó kart,
és engedje ki a rögzítőféket.
Automata sebességváltó Powershift
A Powershift sebességváltóval felszerelt
modellek nem vontathatók, mert csak a
motor járó állapotában kapnak elégséges
kenést. Ha mégis vontatni kell, akkor az útvonalnak a lehető legrövidebbnek kell lennie és
nagyon alacsony sebességgel kell végezni.
Ha nem biztos abban, hogy az autó
Powershift sebességváltóval van-e felszerelve, akkor ez ellenőrizhető a sebességváltó
címke típusjelölésén, (o. 456). oldal a motorháztető alatt. Az ”MPS6” jelölés Powershift
sebességváltót jelez - különben a sebességváltó Geartronic automata sebességváltó.
08 Elindulás és vezetés
FONTOS
Kerülje a vontatást.
•
•
Azonban az autó rövid távolságra és
alacsony sebességgel vontatható,
hogy eltávolítsa azt a veszélyes helyről
- nem tovább mint 10 km távolságra
és 10 km/h sebességnél nem gyorsabban. Ne feledje, hogy az autót mindig
úgy kell vontatni, hogy a kerekek előre
forogjanak.
Ha 10 km/h távolságnál hosszabban
vontatja az autót, akkor a hajtó kerekeket el kell emelni az útról - hivatásos
autómentő szolgáltatás igénybe vételét
ajánljuk.
Vontatás előtt:
–
Vonószem
Vegye ki a vonószemet, amely a csomagtér padlófedele alatt található.
A vonószemet egy menetes aljzatba kell csavarozni egy, a lökhárító jobb oldali részén
található fedél mögött, elöl vagy hátul.
A vonószem felszerelése
MEGJEGYZÉS
A vonószem/kerékkulcs eléréséhez a szivacstömbben:
•
1. változat: Emelje ki a szükséghelyzeti
defektjavító készlet kompresszor egységét (5. pont), hogy hozzáférjen a kerékkulcshoz. Emelje ki a tömítőanyagpalackot (6. pont), hogy hozzáférjen a
vonószemhez.
•
2. változat: Emelje ki a szükséghelyzeti
defektjavító készlet kompresszor egységét (5. pont), hogy hozzáférjen a vonószemhez. A kerékkulcs az emelő alatt
található.
Helyezze N állásba a fokozatválasztó kart,
és engedje ki a rögzítőféket.
Segédindítás
Ne indítsa az autó motorját belökéssel. Használjon segédakkumulátort, ha az akkumulátor
lemerült és a motor nem indítható, lásd
Segédindítás (o. 281).
FONTOS
A katalizátor károsodhat a motor vontatással történő beindítási kísérlete közben.
08
Kapcsolódó információk
•
Vonószem (o. 321)
321
08 Elindulás és vezetés
||
A vonószem csatlakozási pontjának
fedele kétféle változatban létezik, amelyeket eltérő módon kell kinyitni:
•
•
A horonnyal rendelkező változatot egy
pénzérmét vagy hasonló tárgyat a
horonyba helyezve, óvatosan fordítsa
ki azt. Ezután fordítsa ki teljesen a fedelet, és távolítsa el azt.
Az első lökhárító hornya egy jelöléssel
rendelkezik az egyik oldalon vagy az
egyik sarokban: Nyomja meg az ujjával
a jelölést, és ezzel egyidejűleg hajtsa ki
az ellenkező oldalt/sarkat - a fedél a
tengelye körül elfordul és eltávolítható.
Kapcsolódó információk
•
•
Vontatás (o. 320)
Szállítás (o. 322)
Szállítás
A mentés azt jelenti, hogy a járművet egy
másik jármű segítségével szállítják.
A szállításhoz hívjon autómentő szolgálatot.
A vonószemet kell használni az autómentőre
történő vontatáshoz. Az autó helyzete és a
hasmagasság határozzák meg, hogy ez lehetséges-e. Ha a szállítójármű rámpája túl meredek vagy az autó alatti hasmagasság elégtelen, akkor az autó megsérülhet, ha a vonószem használatával húzzák. Emelje fel az
autót a szállítójármű emelő berendezésével,
ha szükséges.
Csavarozza be a vonószemet merőlegesen a pereméig. Csavarja be erősen a
vonószemet, például a kerékkulcs használatával.
FONTOS
Ne feledje, hogy az autót mindig úgy kell
szállítani, hogy a kerekek előre forogjanak.
A vonószemet használat után ki kell csavarozni. Helyezze vissza a vonószemet a
helyére.
•
Fejezze be a fedél visszaszerelésével a
lökhárítóra.
FONTOS
08
322
A vonószem csak úton történő vontatásra
szolgál - nem arra, hogy kihúzzák a megsüllyedt vagy árokban lévő autót. A szállításhoz hívjon autómentő szolgálatot.
Az összkerékhajtásos (AWD) autó felemelt első futóművel nem vontatható
70 km/h sebesség felett. Nem szabad
50 kilométernél hosszabban vontatni.
Kapcsolódó információk
•
Vontatás (o. 320)
KEREKEK ΔS GUMIABRONCSOK
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
Gumiabroncsok - forgási irány
MEGJEGYZÉS
A forgási iránnyal rendelkező mintájú gumiabroncsok csak egy irányban foroghatnak, ami
egy nyíllal van jelölve.
Ügyeljen arra, hogy mindkét kerékpár
ugyanolyan típusú és méretű valamint
gyártmányú legyen.
Tartsa be a gumiabroncsnyomás-táblázatban
előírt gumiabroncsnyomásokat, (o. 335).
oldal.
G021778
Kapcsolódó információk
A nyíl a gumiabroncs forgási irányát mutatja.
A gumiabroncsnak egész hasznos élettartama során ugyanabban az irányban kell
forognia. A gumiabroncsokat csak az első és
hátsó tengelyek között szabad cserélni, soha
bal-jobb oldali vagy fordított irányban. Ha a
gumiabroncsok helytelenül vannak felszerelve, akkor az károsan befolyásolja az autó
fékezési jellemzőit és az abroncsok eső- vagy
latyakkiszorítási képességét. A legnagyobb
profilmélységű gumiabroncsokat mindig az
autó hátuljára kell szerelni (a kicsúszás kockázatának csökkentése érdekében).
324
•
•
Gumiabroncsok - méretek (o. 328)
•
•
Gumiabroncsok - karbantartás (o. 324)
Gumiabroncsok - sebesség besorolás (o.
329)
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
(o. 326)
Gumiabroncsok - karbantartás
A gumiabroncsok funkciója, többek között,
hogy tapadást biztosítson az útfelülethez,
csökkentse a vibrációkat és védje a kereket a
kopástól.
Vezetési jellemzők
A gumiabroncsok nagymértékben befolyásolják az autó vezetési jellemzőit. A gumiabroncs
típusa, méretei, a gumiabroncsnyomás és a
sebesség-besorolás fontos tényezők az autó
teljesítményében.
A gumiabroncs kora
Minden 6 évesnél idősebb gumiabroncsot
szakemberrel kell megvizsgáltatni, akkor is,
ha az sértetlennek látszik. A gumiabroncsok
öregszenek és romlanak, akkor is, ha alig
vagy egyáltalán nem használták azokat. Ez
befolyásolja a működésüket. Ez vonatkozik az
összes gumiabroncsra, azokra is, amelyeket
jövőbeni használatra tárolnak. Példák azokra
a külső jelekre, amelyek a gumiabroncs használhatatlanságát jelzik a repedések és az
elszíneződés.
09 Kerekek és gumiabroncsok
Új gumiabroncsok
A gumiabroncsok romlandó alkatrészek.
Néhány év után keményedni kezdenek, ugyanakkor tapadási képességük/jellemzőik fokozatosan romlanak. Ezért fontos, hogy a lehető
legfrissebb gumiabroncsokat szerezze be,
amikor lecseréli azokat. Ez különösen igaz a
téli gumiabroncsokra vonatkozóan. A számsor utolsó négy számjegye mutatja a gyártási
hetet és évet. Ez a gumiabroncs DOT jelölése
(Department of Transportation) és négy számjegyből áll, például 1510. Az ábrán látható
gumiabroncsot 2010 15. hetén gyártották.
Nyári és téli gumiabroncsok
Amikor lecseréli a nyári és téli gumiabroncsokat, akkor meg kell jelölni, hogy a kerekek az
autó melyik oldalára voltak szerelve, például
B a bal és J a jobb oldal esetében.
Kopás és karbantartás
Helyes gumiabroncsnyomás (o. 335). oldal,
használatakor egyenletesebb a kopás. Vezetési stílus, gumiabroncsnyomás, az időjárásiés útviszonyok befolyásolják a gumiabroncsok öregedésének és kopásának gyorsaságát. A profilmélység-eltérések és a kopási
minták, (o. 326). oldal kialakulásának elkerülése érdekében, az első és a hátsó kerekek
felcserélhetők egymással. Az első csere megfelelő távolsága körülbelül 5000 km, majd
10000 kilométerenkét. A Volvo azt javasolja,
hogy vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos
Volvo műhellyel, ha bizonytalan a profilmélységgel kapcsolatban. A gumiabroncsok
közötti jelentős kopásbeli eltérések (>1 mm)
esetén mindig a kevésbé kopott gumiabroncsokat kell hátulra szerelni. Az alulkormányzottságot könnyebb ellensúlyozni, és azt
eredményezi, hogy az autó továbbra is egyenes vonalban halad, míg az autó hátuljának
megcsúszása esetén lehetséges az autó feletti uralom teljes elvesztése. Ezért fontos,
hogy a hátsó kerekek soha ne veszítsék el a
tapadásukat az első kerekeknél korábban.
Kapcsolódó információk
•
•
Gumiabroncsok - méretek (o. 328)
•
Gumiabroncsok - forgási irány (o. 324)
09
Gumiabroncsok - sebesség besorolás (o.
329)
A kerekeket lefektetve vagy felakasztva kell
tárolni - soha nem állítva.
FIGYELEM
A sérült gumiabroncs az autó feletti uralom
elvesztéséhez vezethet.
325
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
•
Gumiabroncsok - futófelületkopásjelzők
Gumiabroncsok - forgási irány (o. 324)
Kerékcsavarok
A kerékcsavarok rögzítik a kerekeket a kerékagyakhoz és különböző változatokban állnak
rendelkezésre.
G021829
A futófelület-kopásjelző mutatja a gumiabroncs futófelületének állapotát.
Futófelület-kopásjelzők.
A futófelület-kopásjelzők vékony, futófelület
nélküli sávok keresztben a futófelület szélességén. A gumiabroncs oldalán a TWI (Tread
Wear Indicator) betűk láthatók. Amikor a
gumiabroncs profilmélysége 1,6 mm mélységűre csökken, akkor a futófelület egy szintbe
kerül a kopásjelzők magasságával. Amint
lehetséges, cserélje újra a gumiabroncsokat.
Ne feledje, hogy a kis profilmélységű gumiabroncsok nagyon gyengén tapadnak esőben
és hóban.
Kapcsolódó információk
326
•
Gumiabroncsok - sebesség besorolás (o.
329)
•
Gumiabroncsok - levegőnyomás (o. 335)
Alacsony kerékcsavar
Magas kerékcsavar
Zárható kerékcsavarok
Meghúzási nyomaték
•
1. típusú kerékcsavar (acél keréktárcsa): 110 Nm
•
2. típusú kerékcsavar (alumínium
keréktárcsa): 130 Nm
•
3. típusú, zárható kerékcsavar (acél/
alumínium keréktárcsa): 110 Nm
Csak a Volvo által tesztelt és jóváhagyott
keréktárcsákat használjon, amelyek eredeti
Volvo tartozékok. Ellenőrizze a nyomatékot
nyomatékkulccsal.
09 Kerekek és gumiabroncsok
Zárható kerékcsavarok*
Emelő
Téli gumiabroncsok
Zárható kerékcsavarok alumínium és acél
keréktárcsákon is használhatók. A csomagtér
padlója alatt található hely a zárható kerékcsavarok perselye számára.
Az emelő az autó felemelésére szolgál, például kerékcsere alkalmával.
A téli gumiabroncsok a téli útviszonyokhoz
vannak kialakítva.
Az eredeti emelőt csak a pótkerék felszereléséhez szabad használni. Az emelőt mindig jól
zsírozott állapotban kell tartani.
Téli gumiabroncsok
Kapcsolódó információk
•
Kerék- és keréktárcsaméretek (o. 328)
Kapcsolódó információk
•
•
Elakadásjelző háromszög (o. 336)
Szükséghelyzeti defektjavítás* (o. 337)
09
A Volvo adott méretű téli gumiabroncsok
használatát javasolja. A gumiabroncsméretek
a motorváltozattól függnek. Amikor téli gumiabroncsokkal közlekedik, akkor mind a négy
kerékre a megfelelő típusú gumiabroncsot
kell szerelni.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy kérdezze meg
Volvo kereskedőjét a legmegfelelőbb
keréktárcsa- és gumiabroncstípusokkal
kapcsolatban.
Szegecses gumiabroncsok
A szegecses téli gumiabroncsokat
500-1000 km megtételéig finoman kell használni, hogy a szegecsek megfelelően elhelyezkedjenek a gumiabroncsokban. Ez hoszszabb élettartamot biztosít a gumiabroncsok,
és különösen a szegecsek számára.
MEGJEGYZÉS
A szegecses gumiabroncsok használatának szabályai országonként eltérőek lehetnek.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
327
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
Profilmélység
Kerék- és keréktárcsaméretek
Gumiabroncsok - méretek
A jeges, latyakos utak és az alacsony hőmérséklet jelentősen magasabb igénybevételt
jelent a gumiabroncsok számára, mint a nyári
körülmények. A Volvo ezért azt javasolja,
hogy ne használjon 4 mm-nél kisebb profilmélységű téli gumiabroncsokat.
A kerék- és keréktárcsaméretek az alábbi táblázatban látható módon vannak jelölve.
Az autó kerekei, gumiabroncsai és keréktárcsái bizonyos méretekkel rendelkeznek, lásd
az alábbi táblázatban található példákat.
Hóláncok használata
Hóláncok csak az első kerekeken használhatók (ez az összkerékhajtású autókra is vonatkozik). Soha ne vezessen hóláncokkal
50 km/h-nál gyorsabban. Kerülje a csupasz
talajon haladást, mert ezzel elkoptatja a
hóláncokat és a gumiabroncsokat.
FIGYELEM
Használjon eredeti Volvo hóláncokat vagy
ezzel egyenértékű, az autómodellhez valamint gumiabroncs- és keréktárcsamérethez tervezett hóláncokat. Ha bizonytalan,
akkor a Volvo azt javasolja, hogy vegye fel
a kapcsolatot egy Volvo szervizzel. A rossz
hóláncok súlyos sérülést okozhatnak az
autóban és balesethez vezethetnek.
Kapcsolódó információk
•
328
Kerékcsere - kerekek eltávolítása (o. 331)
A kerekek (keréktárcsák) méretjelöléssel rendelkeznek, például: 7Jx16x50.
7
A keréktárcsa szélessége hüvelykben
J
Keréktárcsaprofil
16
Keréktárcsa-átmérő hüvelykben
50
Eltolás milliméterben (a kerék közepének távolsága a kerék érintkezési felületével az agyon)
A méretek minden gumiabroncson fel vannak
tüntetve. Példa a jelölésre: 215/55R16 97W.
205
Gumiabroncs-szélesség (mm)
50
A gumiabroncs falmagasságának és
szélességének aránya (%)
R
Radiál
17
Keréktárcsa-átmérő hüvelykben (")
93
A maximális megengedett gumiabroncs-terhelés kódjai, terhelési
mutató, (o. 329). oldal (LI)
W
Sebesség-besorolás, (o. 329). oldal
(SS) a maximális megengedett
sebességhez (ebben az esetben
270 km/h).
Kapcsolódó információk
•
Kerékcsavarok (o. 326)
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gumiabroncsok - levegőnyomás (o. 335)
Gumiabroncsok - forgási irány (o. 324)
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
(o. 326)
09 Kerekek és gumiabroncsok
Gumiabroncsok - terhelési mutató
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
A terhelési mutató a gumiabroncs bizonyos
terhelés elviselésére vonatkozó képességét
jelzi.
Az egyes gumiabroncsok egy bizonyos maximális sebességnek képesek ellenállni és ezért
egy adott sebesség besorolással (Speed
Symbol) rendelkeznek.
Minden gumiabroncs bizonyos terhelés elviselésére képes, ez a terhelési mutató (LI). Az
autó tömege meghatározza a gumiabroncsok
szükséges terhelhetőségi képességét.
Kapcsolódó információk
•
•
Gumiabroncsok - méretek (o. 328)
•
•
Gumiabroncsok - levegőnyomás (o. 335)
Gumiabroncsok - sebesség besorolás (o.
329)
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
(o. 326)
A gumiabroncsok sebesség besorolásának
legalább az autó csúcssebességével egyenlőnek kell lenniük. A minimális sebesség besorolás az alábbi táblázatban látható. Az egyetlen kivétel ezek alól a szabályok alól a téli
gumiabroncs, (o. 327). oldal (a fémszegecsesek és ezek nélküliek is), ahol alacsonyabb
sebesség-besorolás is használható. Ha ilyen
gumiabroncsot választ, akkor az autót nem
szabad a gumiabroncs sebesség besorolásánál magasabb sebességgel vezetni (például a
Q besorolású maximum 160 km/h sebességgel vezethető). Az autó vezetési sebességét
nem a gumiabroncsok sebesség besorolása,
hanem a közlekedési szabályok határozzák
meg.
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
09
FIGYELEM
Az autót olyan gumiabroncsokkal kell felszerelni, amelyek az előírttal megegyező
vagy magasabb terhelésmutatóval, (o.
329). oldal LI vagy sebesség-besorolással
(SS) rendelkeznek. Ha túl alacsony terhelésmutatójú vagy sebesség-besorolású
gumiabroncsot használ, akkor az túlmelegedhet.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gumiabroncsok - méretek (o. 328)
Gumiabroncsok - levegőnyomás (o. 335)
Gumiabroncsok - forgási irány (o. 324)
MEGJEGYZÉS
A maximális megengedett sebesség a táblázatban van megadva.
Q
160 km/h (csak téli gumiabroncsok)
T
190 km/h
H
210 km/h
329
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
Pótkerék*
A pótkerék (ideiglenes) a defektes normál
kerék ideiglenes kiváltására szolgál.
A pótkerék csak ideiglenes használatra szolgál és amint lehetséges, normál kerékre kell
cserélni. Az autó viselkedése pótkerék használatakor megváltozhat. A pótkerék kisebb,
mint a normál kerék. Az autó hasmagassága
ennek megfelelően más lesz. Ügyeljen a
magas járdaszegélyekre és ne mossa gépi
mosóban az autót. Ha a pótkerék az első tengelyre van szerelve, akkor ezzel egyidejűleg
nem használhat hóláncot. Az összkerékhajtású autókon a hátsó tengely hajtása kikapcsolható. A pótkereket nem szabad javítani. A
pótkerék megfelelő gumiabroncsnyomása a
gumiabroncsnyomás-táblázatban van feltüntetve, Gumiabroncsok - levegőnyomás (o.
335).
•
•
•
•
Kerékcsere - a pótkerék elővétele* (o.
330)
Emelő (o. 327)
Elakadásjelző háromszög (o. 336)
Kerékcsavarok (o. 326)
FONTOS
•
Soha ne vezessen 80 km/h sebességnél gyorsabban, ha pótkerék van az
autóra szerelve.
•
Az autóra soha nem szabad egynél
több "ideiglenes pótkereket" szerelni.
Kapcsolódó információk
•
•
330
Kerékcsere - a pótkerék elővétele*
A pótkerék* valamint az emelő* és a kerékkulcs* a csomagtérben, a padló alatt található.
Kerékcsere - kerekek eltávolítása (o. 331)
Kerékcsere - a pótkerék felszerelése* (o.
333)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
1. Emelje fel a csomagtérpadló hátsó szélét
(a csuklós csomagtérpadlóval rendelkező
modellek esetében, fogja a csomagtérpadló fogantyúját, emelje fel és mozgassa
előre a padló hátsó részét).
2. Emelje ki a tárolórekeszt* (csak csuklós
csomagtérpadlóval rendelkező modellek).
3. Emelje ki az alsó padlót (csak csuklós
csomagtérpadlóval rendelkező modellek).
4. Csavarja ki a rögzítő csavart, és emelje ki
az emelőt és a szerszámokat tartalmazó
szivacstömböt.
5. Tartsa meg a pótkerék távolabbi oldalát,
majd emelje. Nyomja a pótkereket kissé
előre, és emelje ki a tárolórekeszből.
09 Kerekek és gumiabroncsok
6. Távolítsa el a kerékkulcsot, az emelőt és
a vonószemet a szivacstömbből.
MEGJEGYZÉS
Az emelőt ki kell emelni, hogy hozzáférjen
a vonószemhez.
Kapcsolódó információk
•
•
Kerékcsere - kerekek eltávolítása (o. 331)
•
•
•
•
Emelő (o. 327)
Kerékcsere - a pótkerék felszerelése* (o.
333)
Kerékcsere - kerekek eltávolítása
Az autó kerekei lecserélhetők például téli
kerekekre/téli gumiabroncsokra.
Állítsa fel az elakadásjelző háromszöget, ha
forgalmas helyen kell kereket cserélnie. Az
autónak és az emelőnek* szilárd, vízszintes
talajon kell állnia.
1. Húzza be a rögzítőféket, , és kapcsoljon
hátrameneti sebességfokozatba vagy P
állásba, ha az autó automata sebességváltóval rendelkezik.
FIGYELEM
09
Ellenőrizze, hogy az emelő nem sérült-e, a
menetek kenése megfelelő és szennyeződésektől mentes-e.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt ajánlja, hogy csak a kérdéses
autómodellhez tartozó emelőt* használja,
ami az emelő címkéjén fel van tüntetve.
A matrica az emelő megadott emelési
magassághoz tartozó maximális emelőképességét is jelzi.
Pótkerék* (o. 330)
Elakadásjelző háromszög (o. 336)
Kerékcsavarok (o. 326)
2. Vegye elő a felszerelendő kerekeket (nyári
gumiabroncs, téli gumiabroncs vagy pótkerék) valamint a szerszámokat. Ha pótkereket kell felszerelni, akkor egy csomagot talál a helyén, amely kesztyűt és műanyagzsákot tartalmaz a defektes kerékhez.
3. Helyezzen ékeket a talajon maradó
kerekek elé és mögé. Használjon például
nehéz fatömböket vagy nagyobb köveket.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
331
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
4. Az acél keréktárcsákkal rendelkező autók
levehető dísztárcsákkal rendelkeznek.
Akassza be az eltávolító szerszámot és
húzza le a teljes kereket takaró dísztárcsákat. A dísztárcsák kézzel is lehúzhatók.
5. Csavarozza össze a vonószemet a kerékkulccsal*, amíg el nem éri a véghelyzetet
az ábrán látható módon.
FIGYELEM
Soha ne helyezzen semmit a talaj és az
emelő közé, sem az emelő és a jármű
emelési pontja közé.
7. Az autó egyes oldalain két emelési pont
található.
A kerékkulcs és vonószem.
FONTOS
A vonószemet a teljes menethosszon be
kell csavarozni a kerékcsavarkulccsal.
6. Lazítsa meg a kerékcsavarokat ½-1 fordulattal az óramutató járásával ellentétes
irányban a kerékkulccsal.
FONTOS
A talajnak szilárdnak, simának és egyenesnek kell lennie.
8. Tekerje fel az emelőt úgy, hogy a karoszszéria pereme illeszkedjen az emelő fejének bevágásához.
9. Emelje fel az autót, hogy a kerék szabaddá váljon. Távolítsa el a kerékcsavarokat, és emelje le a kereket.
332
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
09 Kerekek és gumiabroncsok
FIGYELEM
Soha ne másszon az autó alá, amikor az
emelővel fel van emelve.
Felemeléskor az utasoknak el kell hagyniuk
az autót.
Úgy álljon meg az autóval, hogy az autó
vagy ideális esetben egy korlát legyen az
utasok és az országút között.
MEGJEGYZÉS
Kerékcsere - a pótkerék felszerelése*
09
5.
Fontos, hogy a kerék felszerelésének eljárását
helyesen hajtsák végre.
Rögzítés
1. Tisztítsa meg az érintkező felületeket a
kerék és az agy között.
2. Helyezze fel a kereket. Húzza meg alaposan a kerékcsavarokat.
3. Engedje le az autót annyira, hogy a
kerekek ne foroghassanak el.
Az autó normál emelőjét csak esetenkénti
és rövid idejű használatra tervezték, például egy defektes kerék cseréjéhez, a nyári
és téli kerekek cseréjéhez stb. Csak az
adott modellhez tartozó emelő használható
az autó felemeléséhez. Ha az autót gyakrabban vagy egy kerékcseréhez szükségesnél hosszabb időre emeli fel, akkor
műhelyemelő használata javasolt. Ebben
az esetben, kövesse a berendezés gyártójának kezelési útmutatóját.
Szerelje vissza az esetleges teljes dísztárcsákat.
MEGJEGYZÉS
A szelep dísztárcsafedél-nyílását a szelep
fölé kell helyezni a keréktárcsán a felszerelésekor.
Kapcsolódó információk
•
Kerékcsere - a pótkerék felszerelése* (o.
333)
•
Kerékcsere - a pótkerék elővétele* (o.
330)
•
•
•
•
Emelő (o. 327)
Pótkerék* (o. 330)
4. Húzza meg átlósan a kerékcsavarokat.
Fontos, hogy a kerékcsavarok a megfelelő nyomatékkal legyenek meghúzva.
Ellenőrizze a nyomatékot nyomatékkulcscsal.
Elakadásjelző háromszög (o. 336)
Kerékcsavarok (o. 326)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
333
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
Az emelő* és a szerszámok
visszahelyezése
3. A pótkerék használatakor a defektes
kereket a csomagban a kesztyű mellett
található műanyag zsákba lehet helyezni.
Helyezze vissza a szivacstömböt a csomagtérbe, és húzza meg a tartócsavart a
csomagtérpadlóhoz rögzítéshez.
Ha nem használta fel a pótkereket, akkor
helyezze a szivacstömböt a pótkerékbe,
és helyezze vissza a pótkereket a csomagtérbe. Húzza meg a tartócsavart a
csomagtérpadlóhoz rögzítéshez.
4. Helyezze vissza a levehető vonóhorgot.
A szerszámokat és az emelőt használat után
vissza kell tenni a szivacstömbbe.
MEGJEGYZÉS
•
Miután a gumiabroncsot felpumpálták,
mindig szerelje vissza a porvédő sapkát, hogy megakadályozza a szelep
kavicsok, por stb. miatti sérülését.
•
Csak műanyag porvédő sapkát használjon. A fém porvédő sapkák rozsdásodhatnak, és lecsavarásuk nehéz
lehet.
1. Csavarozza le a vonószemet a kerékcsavarkulcsról.
2. Helyezze vissza a szerszámokat a szivacstömb megfelelő rekeszeibe az alábbi
sorrendben:
334
•
vonószem/tölcsér/torx kulcs/dugókulcs a kerékcsavarok rögzítéséhez/
szerszám a dísztárcsákhoz
•
emelő (a megfelelő magasságba kell
tekerni, hogy illeszkedjen a szivacstömbbe, a fogantyúnak a talp felett és
a szivacstömb hornyában kell lennie)
•
dugókulcs (az emelő felett).
FONTOS
A szerszámokat és az emelőt* a helyükön
kell tárolni a csomagtérben, amikor nincsenek használatban.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
Kerékcsere - a pótkerék elővétele* (o.
330)
•
•
•
•
•
Kerékcsere - kerekek eltávolítása (o. 331)
Emelő (o. 327)
Pótkerék* (o. 330)
Elakadásjelző háromszög (o. 336)
Kerékcsavarok (o. 326)
09 Kerekek és gumiabroncsok
Gumiabroncsok - levegőnyomás
Gumiabroncsnyomás címke
Üzemanyag-gazdaságosság, ECO
nyomás
A gumiabroncsok különböző levegőnyomással
rendelkezhetnek, amelyet bar mértékegységben adnak meg.
Az optimális üzemanyag-gazdaságosság eléréséhez 160 km/h sebesség alatt egy ECO
nyomás használata ajánlott (teljes és könnyű
terhelésre is vonatkozik - lásd gumiabroncsnyomás-táblázat, (o. 475). oldal).
Ellenőrizze a gumiabroncsok
levegőnyomását
MEGJEGYZÉS
A gumiabroncsok nyomása idővel csökken, ez természetes jelenség. A gumiabroncsok nyomása a környezeti hőmérséklettől függően is változik.
Kapcsolódó információk
G021830
A gumiabroncsok levegőnyomását, (o. 475).
oldal havonta ellenőrizni kell. Ellenőrizze a
levegőnyomást a hideg gumiabroncsokon. A
"hideg gumiabroncsok" azt jelenti, hogy a
hőmérséklet megegyezik a környezeti hőmérséklettel. Néhány kilométer megtételét követően a gumiabroncsok felmelegszenek, és a
nyomás megnövekszik. A helytelen gumiabroncsnyomás-nyomás növeli az üzemanyagfogyasztást, rövidíti a gumiabroncs élettartamát és károsan hat az autó úttartására. Túl
alacsony gumiabroncsnyomás használata a
gumiabroncsok túlmelegedéséhez és károsodásához vezethet. A gumiabroncsnyomás
hatással van az utazási kényelemre, a menetzajokra és a kormányzási jellemzőkre.
09
A vezető oldali ajtóoszlopon (az első és hátsó
ajtó között) elhelyezkedő gumiabroncsnyomás-címke mutatja, hogy milyen nyomásra
kell beállítani a gumiabroncsokat a különböző
terhelési- és sebességviszonyokhoz. Ez a
gumiabroncsnyomás-táblázatban is megtalálható.
•
Gumiabroncsnyomás az autó előírt gumiabroncsméretéhez, (o. 328). oldal
•
Az ECO nyomás jobb üzemanyag-gazdaságosságot, (o. 311). oldal eredményez.
•
Gumiabroncsok - sebesség besorolás (o.
329)
•
•
•
Gumiabroncsok - forgási irány (o. 324)
Gumiabroncsok - karbantartás (o. 324)
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
(o. 326)
MEGJEGYZÉS
A hőmérséklet-változások megváltoztatják
a gumiabroncsnyomást.
335
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
Elakadásjelző háromszög
Emelje fel a padlófedelet (vagy nyomja
előre a csomagtér padlójának hátsó
részét a csuklós padlóval rendelkező
modelleken, majd emelje fel az alsó padlót) és távolítsa el az elakadásjelző
háromszöget.
Az elakadásjelző háromszög figyelmezteti a
forgalom többi résztvevőjét az álló járműre.
Tárolás és összecsukás
Elsősegélycsomag*
Az elsősegélycsomag tartalmazza az elsősegély-felszerelést.
Vegye ki az elakadásjelző háromszöget a
tokjából, hajtsa ki és szerelje össze a
különálló két oldalát.
Hajtsa ki az elakadásjelző háromszög
támasztó lábait.
Tartsa be az elakadásjelző háromszög használatára vonatkozó szabályokat. Helyezze az
elakadásjelző háromszöget a forgalom szempontjából alkalmas helyre.
Ügyeljen arra, hogy az elakadásjelző háromszöget és annak tokját a használatot követően megfelelően rögzítse a csomagtérben.
Kapcsolódó információk
•
336
Pótkerék* (o. 330)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
A csomagtér bal oldalán található egy, az
elsősegélycsomagot tartalmazó doboz.
09 Kerekek és gumiabroncsok
Szükséghelyzeti defektjavítás*
Szükséghelyzeti defektjavító készlet, a szükséghelyzeti defektjavító készlet* (TMK - Temporary Mobility Kit) a defekt tömítésére és a
gumiabroncsnyomás ellenőrzésére és beállítására használható.
A szükséghelyzeti defektjavító készlet egy
kompresszorból és egy palack tömítőanyagból áll. A tömítőanyag ideiglenes javításra
szolgál. A tömítőfolyadék-palackot a lejárat
dátuma előtt vagy használat után ki kell cserélni. A tömítőfolyadék hatékonyan tömíti a
gumiabroncs futófelületeinek defektjeit.
MEGJEGYZÉS
Az ideiglenes defektjavításra szolgáló
kompresszort a Volvo tesztelte és jóváhagyta.
Kapcsolódó információk
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* - használat
(o. 339)
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* - ismételt
ellenőrzés (o. 341)
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* áttekintés (o. 339)
Szükséghelyzeti defektjavító készlet*
- elhelyezkedés
09
A szükséghelyzeti defektjavító készlet (TMK Temporary Mobility Kit) a defekt tömítésére és
a gumiabroncsnyomás ellenőrzésére és beállítására használható.
A szükséghelyzeti defektjavító készlet
elhelyezkedése
MEGJEGYZÉS
A szükséghelyzeti defektjavító készlet csak
a gumiabroncsok futófelületén található
defekt tömítésére szolgál.
A szükséghelyzeti defektjavító készlet korlátozottan képes az oldalfalon sérült gumiabroncsok tömítésére. Ne tömítsen olyan gumiabroncsokat a szükséghelyzeti defektjavító
készlettel, amelyeken nagyobb bevágások,
repedések vagy ehhez hasonló sérülések
vannak. Csatlakoztassa a kompresszort az
autó egyik 12 voltos aljzatához. Válassza a
defektes kerékhez legközelebbi aljzatot.
1. változat
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
337
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
5. Emelje fel egyenesen a TMK kompresszor
egységet.
6. A tömítőanyag-palack eléréséhez, azt
balra kell nyomni, amíg ki nem lehet
emelni a szivacstömbből.
MEGJEGYZÉS
A vonószem/kerékkulcs eléréséhez a szivacstömbben:
•
1. változat: Emelje ki a szükséghelyzeti defektjavító készlet kompresszor
egységét (5. pont), hogy hozzáférjen a
kerékkulcshoz. Emelje ki a tömítőanyag-palackot (6. pont), hogy hozzáférjen a vonószemhez.
•
2. változat: Emelje ki a szükséghelyzeti defektjavító készlet kompresszor
egységét (5. pont), hogy hozzáférjen a
vonószemhez. A kerékkulcs az emelő
alatt található.
2. változat
Állítsa fel az elakadásjelző háromszöget, .
oldal , ha a gumiabroncsot forgalmas helyen
kell megjavítani. Az elakadásjelző háromszög
és a szükséghelyzeti defektjavító készlet a
csomagtér padlója alatt található.
1. Emelje fel a csomagtérpadló hátsó szélét
(a csuklós csomagtérpadlóval rendelkező
modellek esetében, fogja a csomagtérpadló fogantyúját, emelje fel és mozgassa
előre a padló hátsó részét).
2. Emelje ki a tárolórekeszt (választható
extra) - csak csuklós csomagtérpadlóval
rendelkező modellek.
3. Emelje ki az alsó padlót (csak csuklós
csomagtérpadlóval rendelkező modellek).
Használat után, akassza vissza a szíjat a bal
oldalon.
1. változat: A szíjat a szivacstömb mögé kell
húzni (nem fölé).
2. változat: A szíjnak a villában kell lennie a
szivacstömb hátsó részén.
4. Akassza ki a szíj rugalmas részét a TMK
kompresszor felett a bal oldalon.
338
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* áttekintés (o. 339)
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* tömítőanyag (o. 343)
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* (o. 337)
09 Kerekek és gumiabroncsok
Szükséghelyzeti defektjavító készlet*
- áttekintés
A szükséghelyzeti defektjavító készlet (TMK Temporary Mobility Kit) a defekt tömítésére és
a gumiabroncsnyomás ellenőrzésére és beállítására használható.
Kapcsolódó információk
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* elhelyezkedés (o. 337)
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* tömítőanyag (o. 343)
•
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* (o. 337)
Szükséghelyzeti defektjavítás* - a komponensek elhelyezése (o. 343)
Szükséghelyzeti defektjavítás* használat
09
Szükséghelyzeti defektjavító készlet, a szükséghelyzeti defektjavító készlet* (TMK - Temporary Mobility Kit) a defekt tömítésére és a
gumiabroncsnyomás ellenőrzésére és beállítására használható.
Szükséghelyzeti defektjavítás
Címke, maximális megengedett sebesség
Kapcsoló
Kábel
Palacktartó (narancssárga sapka)
Védősapka
Nyomáscsökkentő szelep
Levegőtömlő
Palacktartó tömítőanyaggal
Az alkatrészek funkciójával kapcsolatban, lásd
Szükséghelyzeti defektjavító készlet.
Nyomásmérő
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
339
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
1. Válassza le a maximális megengedett
sebesség címkét (amely a kompresszor
oldalán található) és helyezze azt a kormánykerékre.
FIGYELEM
Nem szabad 80 km/h sebességnél gyorsabban vezetnie, miután használta a szükséghelyzeti defektjavító készletet. A Volvo
azt javasolja, hogy forduljon hivatalos
Volvo műhelyhez a tömített gumiabroncs
vizsgálata érdekében (maximális vezetési
távolság 200 km). Ott a munkatársak meg
tudják határozni, hogy a gumiabroncs
javítható-e vagy ki kell-e cserélni.
FIGYELEM
A tömítő folyadék irritálhatja a bőrt. Ha a
bőrével érintkezik, akkor mossa le a folyadékot szappanos vízzel.
2. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló a 0 állásban
van-e, és keresse meg a kábelt és a levegőtömlőt.
MEGJEGYZÉS
Ne törje fel a palack zárját használat előtt.
A zár automatikusan automatikusan törik
el a palack becsavarásakor.
3. Csavarja le a narancssárga sapkát és
csavarja le a palack zárófedelét.
340
4. Csavarja a palackot a tartójába.
FIGYELEM
Ne csavarozza le a palackot, az a szivárgás megakadályozása érdekében visszaforgatás-gátlóval van ellátva.
5. Csavarja le a kerék porvédő sapkáját és
csavarja a levegőtömlő szelepének csatlakozását a gumiabroncs levegőszelepmenetének aljáig.
6. Csatlakoztassa a kábelt a 12 voltos aljzatba, és indítsa be az autót.
FIGYELEM
Ne hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket
az autóban, ha jár a motor.
7. Kapcsolja I állásba a kapcsolót.
FIGYELEM
Soha ne álljon a gumiabroncs mellé, amikor működik a kompresszor. Ha repedések
vagy egyenetlenségek jelennek meg, akkor
azonnal állítsa le a kompresszort. Az utat
nem szabad folytatni. Azt javasoljuk, hogy
keressen fel egy gumiabroncs-javítót.
MEGJEGYZÉS
Amikor bekapcsol a kompresszor, akkor a
nyomás akár 6 bar értékre növekedhet, de
a nyomás körülbelül 30 másodperc elteltével leesik.
8. Fújja a kereket 7 percig.
FONTOS
A túlmelegedés kockázata. A kompreszszornak több mint 10 percig nem szabad
járnia.
09 Kerekek és gumiabroncsok
9. Kapcsolja ki a kompresszort, hogy ellenőrizze a nyomást a nyomásmérőn. A minimális nyomás 1,8 bar, a maximális nyomás pedig 3,5 bar. (Engedjen ki levegőt a
nyomáscsökkentő szelepen, ha túl magas
a gumiabroncsnyomás.)
FIGYELEM
Ha a nyomás 1,8 bar alatt van, akkor a
gumiabroncson lévő lyuk tól nagy. Az utat
nem szabad folytatni. Azt javasoljuk, hogy
keressen fel egy gumiabroncs-javítót.
10. Kapcsolja ki a kompresszort és húzza ki a
kábelt a 12 voltos aljzatból.
Szükséghelyzeti defektjavítás* ismételt ellenőrzés
Szükséghelyzeti defektjavítás, (o. 337), amelyben a szükséghelyzeti defektjavító készlet, (o.
339). oldal* (TMK - Temporary Mobility Kit) a
defekt tömítésére és a gumiabroncsnyomás
ellenőrzésére és beállítására használható.
Ellenőrizze a gumiabroncsnyomást
1. Csatlakoztassa újra a gumiabroncstömítő berendezést.
2. Olvassa le a gumiabroncsnyomást a nyomásmérőn.
•
11. Válassza le a tömlőt a gumiabroncsszelepről és szerelje fel a szelepsapkát.
12. Amint lehetséges, vezessen körülbelül 3
kilométert maximum 80 km/h sebességgel, hogy a tömítőfolyadék tömíthesse a
gumiabroncsot.
Kapcsolódó információk
•
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* (o. 337)
Szükséghelyzeti defektjavítás* - ismételt
ellenőrzés (o. 341)
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* áttekintés (o. 339)
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* - a komponensek elhelyezése (o. 343)
•
Ha 1,3 bar alatt van, akkor a gumiabroncs nincs elégségesen tömítve. Az
utat nem szabad folytatni. Vegye fel a
kapcsolatot egy gumiabroncsokkal
foglalkozó céggel.
Ha a gumiabroncsnyomás magasabb
mint 1,3 bar, akkor a gumiabroncs
nyomását be kell állítani a gumiabroncsnyomás-táblázatnak, (o. 475).
oldal megfelelően (1 bar = 100 kPa).
Engedje le a nyomást a nyomáscsökkentő szeleppel, ha a gumiabroncs
nyomása túl magas.
FIGYELEM
09
Ne csavarozza le a palackot, az a szivárgás megakadályozása érdekében visszaforgatás-gátlóval van ellátva.
3. Győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva a kompresszor. Válassza le a levegőtömlőt és a kábelt. Szerelje vissza a
porvédő sapkát.
4. Hajtsa a tömlőt a dobozba, és hagyja a
palackot ahol van. Helyezze a TMK készletet a csomagtérbe.
MEGJEGYZÉS
•
Miután a gumiabroncsot felpumpálták,
mindig szerelje vissza a porvédő sapkát, hogy megakadályozza a szelep
kavicsok, por stb. miatti sérülését.
•
Csak műanyag porvédő sapkát használjon. A fém porvédő sapkák rozsdásodhatnak, és lecsavarásuk nehéz
lehet.
MEGJEGYZÉS
A tömítőpalackot és a tömlőt használat
után ki kell cserélni. A Volvo azt javasolja,
hogy kizárólag hivatalos Volvo szervizben
végeztesse el a cserét.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
341
09 Kerekek és gumiabroncsok
09
||
FIGYELEM
Ellenőrizze rendszeresen a nyomást.
A Volvo azt javasolja, hogy vezessen a legközelebbi hivatalos Volvo műhelybe a sérült
gumiabroncs cseréje/javítása érdekében.
Tájékoztassa a műhelyt, hogy a gumiabroncs
tömítőfolyadékot tartalmaz.
FIGYELEM
Nem szabad 80 km/h sebességnél gyorsabban vezetnie, miután használta a szükséghelyzeti defektjavító készletet. A Volvo
azt javasolja, hogy forduljon hivatalos
Volvo műhelyhez a tömített gumiabroncs
vizsgálata érdekében (maximális vezetési
távolság 200 km). Ott a munkatársak meg
tudják határozni, hogy a gumiabroncs
javítható-e vagy ki kell-e cserélni.
Kapcsolódó információk
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* - használat
(o. 339)
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* - a komponensek elhelyezése (o. 343)
Gumiabroncsok felfújása
szükséghelyzeti defektjavító
készlettel*
Az autó eredeti gumiabroncsai a szükséghelyzeti defektjavító készletben található kompresszorral fújhatók fel.
1. A kompresszornak kikapcsolva kell lennie. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló 0 állásban van-e, és keresse meg a kábelt valamint a levegőtömlőt.
2. Csavarja le a kerék porvédő sapkáját és
csavarja a levegőtömlő szelepének csatlakozását a gumiabroncs levegőszelepmenetének aljáig.
FIGYELEM
A kipufogógázok belélegzése életveszélyes lehet. Soha ne hagyja járni a motort
zárt vagy nem elégséges szellőzésű helyeken.
FIGYELEM
Ne hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket
az autóban, ha jár a motor.
3. Csatlakoztassa a kábelt az autó egyik
12 voltos aljzatához, majd indítsa be az
autót.
4. Indítsa be a kompresszort a kapcsoló I
helyzetbe billentésével.
342
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
FONTOS
A túlmelegedés kockázata. A kompreszszornak több mint 10 percig nem szabad
járnia.
5. Fújja fel a gumiabroncsot a gumiabroncsnyomás-táblázatban szereplő előírásnak
megfelelően. (Engedje le a nyomást a
nyomáscsökkentő szeleppel, ha a gumiabroncs nyomása túl magas.)
6. Kapcsolja ki a kompresszort. Válassza le
a levegőtömlőt és a kábelt.
7. Szerelje vissza a porvédő sapkát.
Kapcsolódó információk
•
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* (o. 337)
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* áttekintés (o. 339)
09 Kerekek és gumiabroncsok
Szükséghelyzeti defektjavítás* - a
komponensek elhelyezése
Szükséghelyzeti defektjavító készlet*
- tömítőanyag
A szükséghelyzeti defektjavító készlet használatát követően, a komponenseket vissza kell
helyezni a megfelelő helyükre a szivacstömbbe.
A szükséghelyzeti defektjavító készlet, (o.
339). oldal, tartálya (palack) tömítőanyagot
tartalmaz és cserélhető.
09
Cserélje ki a palackot, ha elkerülte a lejárat
dátumát. Kezelje a környezetre veszélyes hulladékként a régi palackot.
FIGYELEM
2. változat
A palack 1.2-etanolt és természetes gumitejet tartalmaz.
A komponenseket az alábbi sorrendben kell a
szivacstömbbe helyezni:
A lenyelése ártalmas. Bőrrel érintkezve
allergiás reakciót válthat ki.
1. Dugókulcs
Kerülje a bőrrel és szemmel történő érintkezését.
2. Vonószem
1. változat
A komponenseket az alábbi sorrendben kell a
szivacstömbbe helyezni:
1. Vonószem/dugókulcs
2. Palack (oldalról benyomva)
3. TMK készlet
4. Tölcsér
5. Emelő
6. Torx kulcs
7. Vonóhorog
Tárolja gyermekektől elzárva.
3. Palack
4. TMK készlet
Kapcsolódó információk
5. Emelő
Kapcsolódó információk
•
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* (o. 337)
•
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* (o. 337)
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* elhelyezkedés (o. 337)
Szükséghelyzeti defektjavítás* - használat
(o. 339)
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* - ismételt
ellenőrzés (o. 341)
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* áttekintés (o. 339)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
343
KARBANTARTÁS ΔS SZERVIZELΔS
10 Karbantartás és szervizelés
Volvo szervizprogram
Az autó lehető legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb működése érdekében, tartsa be a
Volvo szervizprogramot a szerviz és garanciafüzet előírásainak megfelelően.
10
A Volvo azt javasolja, hogy a szervizelési és
karbantartási munkákat hivatalos Volvo
műhelyben végeztesse el. A Volvo műhelyek
rendelkeznek a legmagasabb minőségű szolgáltatáshoz szükséges szakemberekkel, célszerszámokkal és szervizirodalommal.
FONTOS
A Volvo garancia megmaradása érdekében, ellenőrizze és tartsa be a szerviz- és
garanciafüzet utasításait.
Kapcsolódó információk
•
Klímavezérlő rendszer - hibakeresés és
javítás (o. 355)
345
10 Karbantartás és szervizelés
Az autó felemelése
10
Az autó emelésekor fontos, hogy az emelőt
vagy az emelőkarokat az autó karosszériájának
alsó részén erre kialakított pontokhoz
helyezze.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt ajánlja, hogy csak a kérdéses
autómodellhez tartozó emelőt használja.
Ha nem a Volvo által ajánlott emelőt használ, akkor tartsa be a gyártó utasításait.
346
10 Karbantartás és szervizelés
10
Emelési pontok (nyilak) az autóhoz tartozó emelőhöz és emelési pontokhoz (pirosan jelölve).
Ha az autót első műhelyemelővel emeli, akkor
azt az autó alatti két legtávolabbi emelési
pont alá kell helyezni. Ha az autót hátsó
műhelyemelővel emeli, akkor azt az autó alatti
egyik emelési pont alá kell helyezni. Ügyeljen
arra, hogy a műhelyemelő úgy legyen elhelyezve, hogy az autó ne csúszhasson le az
emelőről. Mindig használjon tengelytámaszokat vagy hasonló eszközöket.
Ha az autót kétoszlopos műhelyemelővel
emeli, akkor az első és hátsó emelőkarokat a
külső emelési pontok alá kell helyezni. Vagy
az első emelési pontok használható elöl.
Kapcsolódó információk
•
Kerékcsere - kerekek eltávolítása (o. 331)
347
10 Karbantartás és szervizelés
Motorháztető - nyitás és zárás
10
Mozdítsa balra a reteszt, és nyissa ki a
motorháztetőt. (A reteszelő kampó a fényszóró és a hűtőrács között helyezkedik el,
lásd az ábrát.)
A motorháztető az utastérben található fogantyúnak az óramutató járásával egyező irányba
fordításával, majd a hűtőrács mellett lévő
retesz balra mozgatásával nyitható ki.
Motortér - áttekintés
Az áttekintés a normál ellenőrzési pontokat
mutatja.
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy lecsukáskor megfelelően
zár-e a motorháztető.
Kapcsolódó információk
•
•
Motortér - ellenőrzés (o. 349)
Motortér - áttekintés (o. 348)
A motorháztető nyitófogantyúja mindig bal oldalon helyezkedik el.
A motortér megjelenése a motorváltozattól függően változhat.
A hűtőfolyadék tágulási tartálya
Mosófolyadék betöltése
Hűtő
Motorolaj-nívópálca1
Motorolaj betöltése
Forgassa el a fogantyút körülbelül 20-25
fokkal az óramutató járásával megegyező
irányban. Hallani fogja, amikor a retesz
kiold.
1
348
Az elektronikus olajszint-érzékelővel felszerelt motorok nem rendelkeznek nívópálcával (5-hengeres dízel).
Fék- és tengelykapcsoló-folyadéktartály
(a vezető oldalán helyezkedik el)
Akkumulátor
10 Karbantartás és szervizelés
Relé- és biztosítéktábla
Motortér - ellenőrzés
Motorolaj - általános leírás
Levegőszűrő
Bizonyos olajokat és folyadékokat rendszeres
időközönként ellenőrizni kell.
Jóváhagyott motorolajat kell használni annak
érdekében, hogy alkalmazhatók legyenek az
előírt szervizintervallumok.
FIGYELEM
A gyújtásrendszer nagyon magas feszültségű és teljesítményű. A gyújtásrendszer
feszültsége nagyon veszélyes. Az autó
elektromos rendszerének mindig 0 kulcshelyzetben kell lennie, amikor munkát
végez a motortérben, lásd Kulcshelyzetek
- funkciók különböző szinteken (o. 72).
Rendszeres ellenőrzés
Ellenőrizze az alábbi olajokat és folyadékokat
rendszeresen, például üzemanyagtöltéskor:
•
•
•
Hűtőfolyadék
Motorolaj
Mosófolyadék
FIGYELEM
Ne érjen a gyújtógyertyákhoz vagy a gyújtótekercshez, amikor az autó elektromos
rendszere a II kulcshelyzetben van vagy a
motor meleg.
Ne feledje, hogy a hűtőventilátor (a motortér elején, a hűtő mögött található) automatikusan beindulhat a motor leállítását
követően is.
Kapcsolódó információk
•
•
10
Mindig tisztíttassa a motort szervizben.
Tűzveszély kockázata áll fenn, ha a motor
meleg.
Motorháztető - nyitás és zárás (o. 348)
Motortér - ellenőrzés (o. 349)
A Volvo az alábbiakat javasolja:
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Motorháztető - nyitás és zárás (o. 348)
Motortér - áttekintés (o. 348)
Hűtőfolyadék - szint (o. 353)
Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés (o. 350)
Mosófolyadék - töltés (o. 364)
349
10 Karbantartás és szervizelés
||
Kedvezőtlen körülmények között vezetve,
lásd Motorolaj - kedvezőtlen vezetési feltételek (o. 464).
10
FONTOS
A motor szervizintervallumainak megfelelő
követelmények teljesítése érdekében a
gyárban minden motort speciálisan kiválasztott szintetikus motorolajjal töltenek fel.
Az olaj kiválasztása nagyon gondosan történt a hasznos élettartam, az indítási jellemzők, az üzemanyag-fogyasztás és a
környezetre gyakorolt hatás figyelembe
vételével.
Jóváhagyott motorolajat kell használni
annak érdekében, hogy alkalmazhatók
legyenek az előírt szervizintervallumok.
Csak az előírt fokozatú motorolajat használja az utántöltéshez és az olajcseréhez
is, különben károsan befolyásolhatja a
hasznos élettartamot, az indítási jellemzőket, az üzemanyag-fogyasztást és a környezetre gyakorolt hatást.
A Volvo Car Corporation a garanciával
kapcsolatos minden felelősséget elhárít,
ha nem az előírt fokozatú és viszkozitású
olajat használja.
A Volvo azt javasolja, hogy az olajcseréket
hivatalos Volvo szervizben végeztesse el.
A Volvo különböző rendszereket használ,
amelyek figyelmeztetnek az alacsony/magas
olajszintre vagy alacsony/magas olajnyomásra. Bizonyos motorváltozatok olajnyo-
350
más-érzékelővel rendelkeznek, és a kombinált műszerfal figyelmeztető szimbólumát
használják az alacsony olajnyomás jelzéséhez. Más változatok olajszint-érzékelővel rendelkeznek, ekkor a műszerfal figyelmeztető
és szöveges üzenete tájészimbóluma
koztatja a járművezetőt. Bizonyos változatok
mindkét rendszerrel rendelkeznek. További
tájékoztatásért, vegye fel a kapcsolatot egy
Volvo kereskedővel.
A motorolajat és az olajszűrőt a szerviz és
garanciafüzetben előírt időközönként le kell
cserélni.
Az előírtnál jobb minőségű olaj használata
megengedett. Ha az autót kedvezőtlen körülmények között használja, akkor a Volvo
magasabb fokozatú olaj használatát javasolja,
lásd Motorolaj - kedvezőtlen vezetési feltételek (o. 464).
A feltöltési mennyiségekkel kapcsolatban,
lásd Motorolaj - fokozat és mennyiség (o.
465).
Kapcsolódó információk
•
Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés (o. 350)
Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés
A motorváltozattól függően az olajszint ellenőrzése nívópálcával vagy elektronikus olajszint-érzékelővel történik.
10 Karbantartás és szervizelés
6. Ha szükséges, akkor ellenőrizze újra a
szintet, tegye ezt rövid távolságú vezetést
követően. Ezután ismételje meg az
1-4.lépéseket.
Olajnívópálcával rendelkező motor2
G021737
FIGYELEM
Nívópálca és töltőcső.
Az új autókban különösen fontos az olajszint
ellenőrzése az első tervezett olajcsere előtt.
A Volvo az olajszint 2 500 kilométerenkénti
ellenőrzését javasolja. A legpontosabb mérést
hidegen lehet elérni a motor beindítása előtt.
A mérés pontatlan lesz, ha közvetlenül a
motor leállítását követően hajtják végre. A
nívópálca túl alacsony szintet fog jelezni, mert
az olajnak nincs ideje lefolyni az olajteknőbe.
Az olajszintnek a MIN és MAX jelölések között
kell lennie.
Mérés és feltöltés, ha szükséges
10
Soha ne töltse a MAX jel fölé. A szintnek
soha nem szabad a MAX szint felett avagy
a MIN alatt lennie, mert ez a motor károsodását okozhatja.
FIGYELEM
A tűzveszély miatt, ne öntsön olajat a kipufogócsonkra.
1. Győződjön meg arról, hogy az autó egyenesen áll-e. Fontos, hogy legalább
5 percet várjon a motor leállítását követően, hogy időt hagyjon az olajnak az olajteknőbe folyni.
2. Húzza ki, és törölje le a nívópálcát.
3. Helyezze vissza a nívópálcát.
4. Húzza ki, és ellenőrizze a szintet.
5. Ha a szint a MIN jelöléshez közel van,
akkor 0,5 litert kell betölteni. Ha a szint
kiemelkedően alacsony, akkor további
mennyiség szükséges.
2
Csak 4-hengeres benzines és dízelmotorok.
}}
351
10 Karbantartás és szervizelés
||
Elektronikus olajszint-érzékelővel
felszerelt motor3
FONTOS
Ha megjelenik az Olajszint alacsony
Töltsön be 0,5 litert üzenet, akkor csak
0,5 litert töltsön be.
10
MEGJEGYZÉS
Töltőcső4.
Nem szükséges semmit tennie a motorolajszinttel kapcsolatban, amíg meg nem jelenik
egy erre vonatkozó üzenet a kombinált
műszerfal információs kijelzőjén, lásd az
alábbi ábrát.
Üzenet és grafikon a kijelzőn. A bal oldali ábra
mutatja a digitális műszerfalat és a jobb oldali az
analógot.
Üzenet
Motorolajszint
Bizonyos autókon az olajszint az elektronikus
olajszint-ellenőrző műszerrel ellenőrizhető a
forgókapcsolóval a motor leállított állapotában.
FIGYELEM
Ha megjelenik az Olaj: szerviz
szükséges üzenet, akkor menjen szervizbe. Az olajszint túl magas lehet.
3
4
352
Csak az 5-hengeres dízelmotor esetében.
Az elektronikus olajszint-érzékelővel felszerelt motorok nem rendelkeznek nívópálcával (5-hengeres dízel).
Az olajszintet csak vezetés közben észleli
a rendszer. A rendszer nem képes a változások közvetlen észlelésére az olaj betöltésekor vagy leengedésekor. Az autót
körülbelül 30 km hosszan kell vezetni,
mielőtt az olajszintjelzés helyes lenne.
FIGYELEM
Ne töltsön be több olajat, ha a 3. vagy 4.
töltési szint jelenik meg az alábbi ábrának
megfelelően. A szintnek soha nem szabad
a MAX felett vagy a MIN alatt lennie, mert
ez a motor károsodását okozhatja.
FIGYELEM
A tűzveszély miatt, ne öntsön olajat a kipufogócsonkra.
10 Karbantartás és szervizelés
Az olajszint mérése
Hűtőfolyadék - szint
Ha ellenőrizni kell az olajszintet, akkor azt az
alábbi módon kell végrehajtani.
A hűtőfolyadék hűti a belsőégésű motort a
megfelelő üzemi hőmérséklet fenntartása
érdekében. A motor által a hűtőfolyadéknak
átadott hő felhasználható az utastér fűtéséhez.
1. II aktív kulcshelyzet, lásd Kulcshelyzetek funkciók különböző szinteken (o. 72).
2. Forgassa a bal oldali bajuszkapcsoló forgókapcsolóját az Olajszint helyzetbe.
> Ezután megjelennek a motorolajszintre
vonatkozó információk.
A hűtőfolyadék szintjének a kiegyenlítő tartály
MIN és MAX jelölései között kell lennie.
A szint ellenőrzése és feltöltés
FIGYELEM
A hűtőfolyadék nagyon forró lehet. Ha a
hűtőfolyadékot a motor üzemi hőmérsékletén kell utántölteni, akkor lassan csavarja
le a kiegyenlítő tartály sapkáját a túlnyomás finom kiengedése érdekében.
10
A mennyiségekkel és a vízminőséggel kapcsolatos előírásokkal kapcsolatban, lásd
Hűtőfolyadék - fokozat és mennyiség (o.
467).
Ellenőrizze rendszeresen a
hűtőfolyadékot
A szintnek a kiegyenlítő tartály MIN és MAX
jelölései között kell lennie. Ha a rendszer
nincs elégségesen feltöltve, akkor magas
hőmérsékletek alakulhatnak ki, ami a motor
károsodásának kockázatával jár.
Az 1-4. ábrák jelzik a töltöttségi szintet. Ne töltsön be több olajat, ha a 3. vagy 4. töltési szint
jelenik meg. Az ajánlott feltöltési szint a 4. Üzenet
és grafikon a kijelzőn. A bal oldali ábra mutatja a
digitális műszerfalat és a jobb oldali az analógot.
Kapcsolódó információk
•
Motorolaj - általános leírás (o. 349)
A hűtőfolyadék feltöltésekor, kövesse a csomagoláson feltüntetett utasításokat. Fontos,
hogy a hűtőfolyadék-koncentrátum és a víz
keverési aránya megfeleljen az uralkodó időjárási viszonyoknak. Soha ne töltse fel csak
vízzel. A fagyás kockázata egyaránt nő a túl
kevés és túl sok hűtőfolyadék-koncentrátum
esetén.
353
10 Karbantartás és szervizelés
FONTOS
10
•
A magas klór-, klorid- és egyéb sótartalom a hűtőrendszer korrózióját
okozza.
•
Mindig a Volvo által ajánlott, korróziógátló szert tartalmazó hűtőfolyadékot
használjon.
•
Ügyeljen arra, hogy a hűtőfolyadékkeverék 50% vizet és 50% hűtőfolyadékot tartalmazzon.
•
Keverje a hűtőfolyadékot jóváhagyott
minőségi csapvízhez. Ha kétségei vannak a víz minőségével kapcsolatban,
akkor használjon előre bekevert hűtőfolyadékot a Volvo ajánlásai szerint.
•
•
354
A hűtőfolyadék/hűtőrendszer alkatrészeinek cseréjekor öblítse át a hűtőrendszert jóváhagyott minőségi csapvízzel vagy öblítse át előre kevert hűtőfolyadékkal.
A motort csak jól feltöltött hűtőrendszerrel szabad járatni. Különben a
hőmérséklet olyan magasra emelkedhet, hogy károsodás keletkezhet (repedések) a hengerfejben.
Fék- és tengelykapcsoló-folyadék szint
Feltöltés
A fék- és tengelykapcsoló-folyadék szintjének
a tartály MIN és MAX jelei között kell lennie.
A szint ellenőrzése
A fék- és tengelykapcsoló-folyadéknak közös
tartálya van. A szintnek a tartályban látható
MIN és MAX jelölések között kell lennie.
Rendszeresen ellenőrizze a szintet.
Cserélje a fékfolyadékot minden második
évben vagy minden második rendszeres szerviz alkalmával.
A mennyiségekkel és előírt fékfolyadék-minőséggel kapcsolatban, lásd Fékfolyadék fokozat és mennyiség (o. 469). A folyadékot
évente cserélni kell az olyan autókban, amelyeket erős, gyakori fékezésekkel járó körülmények között, például hegyes területeken
vagy magas páratartalmú trópusi éghajlaton
használnak.
FIGYELEM
Ha a fékfolyadék a tartály MIN szintje alatt
van, akkor ne vezessen tovább, amíg fel
nem tölti a fékfolyadékot. A Volvo azt javasolja, hogy vizsgáltassa ki a fékfolyadékveszteség okát hivatalos Volvo szervizben.
A folyadéktartály a vezető oldalán helyezkedik el.
Csavarja le a tartály sapkáját és töltse be a
folyadékot. A szintnek a MIN és MAX jelölések között kell lennie, amelyek a tartály belsején helyezkednek el.
FONTOS
Ne feledje visszahelyezni a sapkát.
10 Karbantartás és szervizelés
Klímavezérlő rendszer - hibakeresés
és javítás
A légkondicionáló rendszer csak hivatalos
szervizben szervizelhető és javítható.
Hibakeresés és javítás
A légkondicionáló rendszer fluoreszkáló jelzőanyagokat tartalmaz. A szivárgások kereséséhez használjon ultraibolya fényt.
A Volvo azt javasolja, hogy forduljon hivatalos
Volvo szervizhez.
FIGYELEM
A légkondicionáló rendszer nyomás alatt
lévő R134a hűtőközeget tartalmaz. A rendszer csak hivatalos szervizben szervizelhető és javítható.
Kapcsolódó információk
•
5
6
Volvo szervizprogram (o. 345)
Lámpacsere
A lámpák izzói cserélhetők ki. Amikor LED
vagy Xenon lámpákat kell kicserélni, akkor forduljon szervizhez.
Az izzók szabványosak, (o. 361). oldal. Az
alábbi lista tartalmazza a speciális izzók
helyét, mint amilyenek a LED-es5 lámpák
vagy azok, amelyek valamilyen más okból
csak szervizben cserélhetők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktív Xenon fényszórók - ABL (Xenon
lámpák)
Helyzetjelző/parkolólámpák,
első6
Nappali világítás lámpái6
Oldalsó irányjelző lámpák, külső tükrök6
Megközelítő világítás, külső tükrök
Belső- és csomagtér-világítás
Kesztyűtartó-világítás
Helyzetjelző/parkolólámpák, hátsó
FIGYELEM
A Xenon fényszórókkal felszerelt autókon a
Xenon izzók cseréjét szervizben kell elvégeztetni - lehetőleg hivatalos Volvo szervizben. A Xenon lámpákkal végzett munka
rendkívüli figyelmet igényel, mert a fényszóró nagyfeszültségű egységgel rendelkezik.
10
FIGYELEM
Az autó elektromos rendszerének a 0
kulcshelyzetben kell lennie az izzók cseréjekor, lásd Kulcshelyzetek - funkciók
különböző szinteken (o. 72).
FONTOS
Soha ne érjen az izzók üveg részéhez az
ujjával. Az ujján található zsír a hőtől elpárolog, bevonja a fényvisszaverőt és károsodást okoz.
Szélességjelző lámpák, hátsó
Féklámpa a hátsó szélvédő felett
Rendszámtábla-világítás.
MEGJEGYZÉS
Ha a hibaüzenet a hibás izzó cseréjét
követően is megmarad, akkor azt javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo szervizzel.
LED Light Emitting Diode
Bizonyos változatok
355
10 Karbantartás és szervizelés
||
MEGJEGYZÉS
A külső lámpák, például a fényszórók, ködlámpák és hátsó lámpák átmenetileg
bepárásodhatnak a lencsén belül. Ez normális és az összes külső világítás úgy van
tervezve, hogy ellenálljon ennek. A párakicsapódás normális esetben kiszellőzik a
lámpatestből, amikor a lámpa egy időre be
van kapcsolva.
10
Izzócsere - a hátsó lámpák
elhelyezkedése
Az áttekintés az első lámpák elhelyezkedését
mutatja.
Kapcsolódó információk
•
•
Lámpák - műszaki adatok (o. 361)
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése (o. 356)
•
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése (o. 360)
•
Izzócsere - piperetükör-világítás (o. 361)
Helyzetjelző-/parkolólámpák, (o. 359).
oldal (LED a Xenon fényszórókban)
Távolsági fényszóró a Xenon fényszórókban, (o. 358). oldal / Extra távolsági fényszóró a Xenon fényszórókban, (o. 358).
oldal
Tompított fényszóró a Xenon fényszórókban, (o. 358). oldal / Xenon lámpák a
Xenon fényszórókban, (o. 355). oldal
Irányjelző (o. 359)
Nappali világítás, (o. 359). oldal (LED*
vagy izzó a változattól függően)
356
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
Kapcsolódó információk
•
•
Lámpacsere (o. 355)
Lámpák - műszaki adatok (o. 361)
10 Karbantartás és szervizelés
Izzócsere - fényszórók
5.
Az összes fényszóróizzó a motortérből cserélhető. Először lazítsa meg és távolítsa el a teljes fényszórót.
Nyomja le a reteszt.
Húzza ki a csatlakozót.
Helyezze a fényszórót puha felületre,
hogy ne karcolja meg a lencsét.
Izzócsere - a távolsági/tompított izzók
fedele
A távolsági/tompított fényszóró izzóihoz a
fényszóró nagyobb fedelének eltávolításával
lehet hozzáférni.
10
FONTOS
Ne húzza az elektromos kábelt, csak a
csatlakozót.
6. Cserélje ki a vonatkozó izzót az utasításoknak megfelelően.
Megfelelően be kell szerelni a fényszórót és
az érintkezőt, mielőtt bekapcsolná a lámpákat
vagy megváltoztatná a kulcshelyzetet.
1.
Emelje ki a motorháztető ütközőjét.
2.
Lazítsa meg a csavart egy Torx szerszámmal, T30-as méret.
3.
Forgassa a zárócsapot az óramutató
járásával ellentétes irányban.
Húzza ki a zárócsapot.
4.
Lazítsa ki a fényszórót, felváltva billentve és kifelé húzva azt.
FONTOS
Ügyeljen arra, hogy a fényszóró kiemelésekor ne sértsen meg semmilyen alkatrészt.
Kapcsolódó információk
•
•
Lámpacsere (o. 355)
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése (o. 356)
•
Izzócsere - a távolsági/tompított izzók
fedele (o. 357)
•
Lámpák - műszaki adatok (o. 361)
1.
Nyomja össze a kampókat.
Fordítsa ki a fedelet.
2. Cserélje ki a vonatkozó izzót az utasításoknak megfelelően.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Izzócsere - fényszórók (o. 357)
Izzócsere - tompított fényszóró (o. 358)
Izzócsere - távolsági fényszóró (o. 358)
Izzócsere - extra távolsági fényszóró (o.
358)
357
10 Karbantartás és szervizelés
Izzócsere - tompított fényszóró
Izzócsere - távolsági fényszóró
Izzócsere - extra távolsági fényszóró
A tompított fényszóró izzója a fényszóró
nagyobb fedelébe van szerelve.
A távolsági fényszóró izzója a fényszóró
nagyobb fedelébe van szerelve.
Az extra távolsági fényszóró izzója a fényszóró
nagyobb fedelébe van szerelve.
MEGJEGYZÉS
10
MEGJEGYZÉS
Halogén fényszórókkal felszerelt autók
esetén.
Halogén fényszórókkal felszerelt autók
esetén.
Xenon* fényszórókkal felszerelt autók esetén.
1. Válassza le a fényszórót, (o. 357). oldal.
1. Válassza le a fényszórót, (o. 357). oldal.
1. Válassza le a fényszórót, (o. 357). oldal.
2. Vegye le a fedelet, (o. 357). oldal.
2. Vegye le a fedelet, (o. 357). oldal.
2. Vegye le a fedelet, (o. 357). oldal.
3.
3.
3.
Nyomja felfelé az izzófoglalatot, amíg
ki nem oldódik.
Húzza ki az izzófoglalatot.
Forgassa az izzófoglalatot az óramutató járásával ellentétes irányban.
Húzza ki az izzófoglalatot.
Nyomja felfelé az izzófoglalatot, amíg
le nem jön.
Húzza ki az izzófoglalatot.
4. Cserélje ki az izzót és helyezze vissza az
alkatrészeket fordított sorrendben.
4. Cserélje ki az izzót és helyezze vissza az
alkatrészeket fordított sorrendben.
4. Cserélje ki az izzót és helyezze vissza az
alkatrészeket fordított sorrendben.
Kapcsolódó információk
Kapcsolódó információk
Kapcsolódó információk
•
358
MEGJEGYZÉS
Lámpák - műszaki adatok (o. 361)
•
Lámpák - műszaki adatok (o. 361)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
•
Lámpák - műszaki adatok (o. 361)
10 Karbantartás és szervizelés
Izzócsere - első irányjelzők
Az irányjelző lámpa a fényszóró kisebb fedelének belsejébe van szerelve.
Izzócsere - helyzetjelző/
parkolólámpák, első
Izzócsere - nappali világítás
A helyzetjelző/parkolólámpák izzófoglalata a
fényszóró oldalán található.
A nappali világítás izzója a lökhárítófedél belsejébe van szerelve.
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
10
Csak izzós nappali világítás esetén.
Nem vonatkozik Xenon fényszóróval* felszerelt autókra, mert azok LED-es lámpákkal rendelkeznek.
1. Válassza le a fényszórót, (o. 357). oldal.
2.
Vegye le a fedelet.
3.
Nyomja be a reteszt.
1.
Húzza ki az izzófoglalatot.
4. Cserélje ki az izzót és helyezze vissza az
alkatrészeket fordított sorrendben.
Kapcsolódó információk
•
2.
1. Válassza le a fényszórót, (o. 357). oldal.
2.
Lámpák - műszaki adatok (o. 361)
Forgassa az izzófoglalatot az óramutató járásával ellentétes irányban.
Húzza ki az izzófoglalatot.
3. Cserélje ki az izzót és helyezze vissza az
alkatrészeket fordított sorrendben.
Vegye le a fedelet.
Forgassa az izzófoglalatot az óramutató járásával ellentétes irányban.
Húzza ki az izzófoglalatot.
3. Cserélje ki az izzót és helyezze vissza az
alkatrészeket fordított sorrendben.
Kapcsolódó információk
•
Lámpák - műszaki adatok (o. 361)
Kapcsolódó információk
•
Lámpák - műszaki adatok (o. 361)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
359
10 Karbantartás és szervizelés
10
Izzócsere - a hátsó lámpák
elhelyezkedése
Izzócsere - hátsó irányjelzők,
féklámpák és tolatólámpa
Az áttekintés a hátsó lámpák elhelyezkedését
mutatja.
A hátsó irányjelzők, féklámpák és a tolatólámpa izzóit a csomagtérből kell cserélni.
Féklámpa (LED)
Helyzetjelző/parkolólámpák (LED)
Féklámpák (o. 360)
Szélességjelző lámpák (LED)
Irányjelző (o. 360)
Tolatólámpa (o. 360)
Ködlámpa (o. 360)
Kapcsolódó információk
•
•
360
Lámpacsere (o. 355)
Lámpák - műszaki adatok (o. 361)
1. Távolítsa el a kárpit fedelét (1) a hibás
izzóval megegyező oldalon.
2.
Nyomja oldalra a reteszt.
Húzza ki az izzófoglalatot.
3. Benyomva, és az óramutató járásával
ellentétes irányban forgatva, távolítsa el a
kiégett izzót.
4. Cserélje ki az izzót és helyezze vissza az
alkatrészeket fordított sorrendben.
Kapcsolódó információk
•
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése (o. 360)
•
Lámpák - műszaki adatok (o. 361)
Izzócsere - hátsó ködlámpa
A ködlámpaizzó a lökhárító izzófoglalatába van
szerelve.
10 Karbantartás és szervizelés
Izzócsere - piperetükör-világítás
Lámpák - műszaki adatok
A piperetükör lámpái a lámpalencsén belül
találhatók.
Az adatok az izzókra vonatkoznak. Amikor LED
vagy Xenon lámpákat kell kicserélni, akkor forduljon szervizhez.
Világítás
Helyezzen egy (körülbelül 20 milliméteres)
tompa, késszerű tárgyat, például asztali
kést a háromszöghöz.
Óvatosan feszítse a fület, amíg ki nem
oldódik.
FONTOS
Ügyeljen arra, hogy ne károsítson egyetlen
alkatrészt sem.
Forgassa az izzófoglalatot az óramutató járásával ellentétes irányban.
Húzza ki az izzófoglalatot.
3. Cserélje ki az izzót és helyezze vissza az
alkatrészeket fordított sorrendben.
Kapcsolódó információk
•
Lámpák - műszaki adatok (o. 361)
[W]A
Típus
Tompított fényszóróB
55
H7 LL
Távolsági fényszóróB
65
H9
Kiegészítő távolsági fényszóróC
55
H7 LL
Első irányjelzők
21
HY21W
1. Helyezzen egy csavarhúzót a lámpa lencséje alá, és finoman feszítse fel a fület a
szélén.
Helyzetjelző/parkolólámpák, elsőB
5
W5W LL
2. Óvatosan válassza le és emelje félre a
lámpa lencséjét.
Nappali világítás
lámpáiD
19
PW19W
3. Hegyes végű laposfogó használatával,
húzza ki az izzót egyenesen oldalra. Ne
szorítsa össze túl erősen a fogót. Különben az izzó üvege eltörhet.
Oldalsó irányjelző
lámpák, külső tükrökD
5
WY5W LL
Irányjelzők, hátsó
21
PY21W LL
Féklámpák
21
P21W LL
Tolatólámpa
21
P21W LL
4. Cserélje ki az izzót és helyezze vissza az
alkatrészeket fordított sorrendben.
Kapcsolódó információk
•
Lámpák - műszaki adatok (o. 361)
10
361
10 Karbantartás és szervizelés
||
Világítás
10
Típus
[W]A
Hátsó ködlámpa
21
H21W LL
Piperetükör-világítás
1,2
T5, W2x4.6d
aljzat
A
B
C
D
Watt
Halogén fényszórókkal rendelkező autók
Xenon fényszórókkal rendelkező autók
Bizonyos változatok
Ablaktörlő lapátok
Az ablaktörlő lapátok letörlik a vizet a szélvédőről és a hátsó ablakokról. A mosófolyadékkal együtt tisztítják az ablakokat és biztosítják
a kilátást a vezetéshez.
Az ablaktörlő lapátoknak szervizállásban kell
lenniük, amikor kicseréli azokat.
Szervizállás
Kapcsolódó információk
•
•
Lámpacsere (o. 355)
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése (o. 356)
•
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése (o. 360)
•
Izzócsere - piperetükör-világítás (o. 361)
A csere elvégzéséhez, a tisztításhoz vagy az
ablaktörlő lapátok felemeléséhez (például a
jég lekaparásához a szélvédőről), azoknak
szervizállásban kell lenniük.
362
1. Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba7, és röviden nyomja meg a
START/STOP ENGINE gombot az autó
elektromos rendszerének I kulcshelyzetbe
kapcsolásához. A kulcshelyzetekkel kapcsolatos részletes információkhoz, lásd
Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (o. 72).
2. Nyomja meg újra röviden a START/STOP
ENGINE gombot, hogy 0 kulcshelyzetbe
kapcsolja az autó elektromos rendszerét.
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban.
7
FONTOS
Mielőtt szerviz állásba helyezné az ablaktörlőket, ellenőrizze, hogy nincsenek-e
lefagyva.
A Keyless funkcióval rendelkező autók esetében nem szükséges.
3. 3 másodpercen belül, mozdítsa felfelé a
jobb oldali bajuszkapcsolót, és tartsa
ebben a helyzetben
körülbelül 1 másodpercig.
> Az ablaktörlők ekkor egyenesen álló
helyzetbe mozdulnak.
Az ablaktörlők akkor állnak vissza a kiindulási
helyzetükbe, amikor röviden megnyomja a
START/STOP ENGINE gombot, hogy az autó
elektromos rendszerét I kulcshelyzetbe kapcsolja (vagy amikor beindítja az autót).
10 Karbantartás és szervizelés
FONTOS
Ha az ablaktörlő karok a szélvédőtől felhajtva, szerviz állásban vannak, akkor viszsza kell hajtani azokat a szélvédőre,
mielőtt hagyná, hogy visszatérjenek az
alaphelyzetbe. Erre azért van szükség,
hogy elkerülje a motorháztető fényezésének megkarcolását.
Hajtsa fel az ablaktörlő lapátot, amikor az
a szervizállásban van. Nyomja meg az
ablaktörlő lapáton található gombot, és
húzza ki egyenesen az ablaktörlő lapáttal
párhuzamosan.
Csúsztassa be az új ablaktörlő lapátot,
amíg egy "kattanást" nem hall.
Ellenőrizze, hogy a lapát biztosan fel vane szerelve.
4. Hajtsa vissza az ablaktörlő lapátot a szélvédő felé.
Az ablaktörlők akkor térnek vissza a szervizállásból, amikor röviden megnyomja a START/
STOP ENGINE gombot, hogy az autó elektromos rendszerét I kulcshelyzetbe kapcsolja
(vagy amikor beindítja az autót).
G021763
Az ablaktörlő lapátok cseréje
10
MEGJEGYZÉS
Az ablaktörlő lapátok különböző hosszúságúak. A vezető oldali lapát hosszabb, mint
az utas oldali.
FIGYELEM
Ha az autó Pedestrian Airbag légzsákkal
van felszerelve, akkor a Volvo azt javasolja,
hogy eredeti ablaktörlő lapátokat használjon.
}}
363
10 Karbantartás és szervizelés
||
Az ablaktörlő lapátok cseréje, hátsó
ablak
FONTOS
Ellenőrizze rendszeresen a lapátokat. Az
elhanyagolt karbantartás csökkenti az
ablaktörlő lapátok élettartamát.
10
Mosófolyadék - töltés
A mosófolyadék a fényszórók és az ablakok
tisztítására szolgál. Télen fagyálló adalékot tartalmazó mosófolyadékot kell használni.
Kapcsolódó információk
•
Mosófolyadék - töltés (o. 364)
1. Hajtsa ki az ablaktörlő kart.
2. Fogja meg a lapát belső részét (lásd a
nyilat).
3. Forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba a lapát véghelyzetét használva karként ablaktörlő karral szemben,
hogy könnyebben leválassza a lapátot.
A szélvédő- és fényszórómosók közös tartállyal rendelkeznek.
FONTOS
Használjon fagyálló adalékot tartalmazó
mosófolyadékot a szivattyú, a tartály és a
tömlők befagyásának megelőzése érdekében.
4. Nyomja a helyére az új ablaktörlő lapátot.
Ellenőrizze, hogy biztosan fel van-e szerelve.
5. Engedje le az ablaktörlő kart.
Tisztítás
Az ablaktörlő lapátok és a szélvédő tisztításához, lásd Autómosás (o. 379).
364
A mennyiségekkel kapcsolatban, lásd Mosófolyadék - minőség és mennyiség (o. 469).
Kapcsolódó információk
•
Ablaktörlő lapátok (o. 362)
10 Karbantartás és szervizelés
Akkumulátor
Az akkumulátor hasznos élettartamát és
működését olyan tényezők befolyásolják, mint
az indítások száma, lemerülés, vezetési stílus,
vezetési feltételek, időjárási viszonyok stb.
Az indítóakkumulátor hagyományos 12 voltos
akkumulátor.
•
Soha ne csatlakoztassa le az akkumulátort, amikor jár a motor.
•
Ellenőrizze, hogy az akkumulátor kábelei
megfelelően csatlakoztatva vannak-e és
meg vannak-e húzva.
FIGYELEM
•
Az akkumulátor durranógázt fejleszthet, ami erősen robbanékony. Ha a
segédindító kábelt helytelenül csatlakoztatja, akkor szikra keletkezhet és ez
elég az akkumulátor felrobbanásához.
•
Az akkumulátor kénsavat tartalmaz,
ami súlyos égési sérüléseket okozhat.
•
Ha kénsav kerül a szemébe, bőrére
vagy ruhájára, akkor öblítse le nagy
mennyiségű vízzel. Ha a sav a szemébe kerül - azonnal kérjen orvosi
segítséget.
FONTOS
MEGJEGYZÉS
Mindig csak szokványos akkumulátortöltőt
szabad használni az akkumulátorok töltéséhez.
Az akkumulátor élettartama rövidebb, ha
ismételten lemerül.
Az akkumulátor élettartamát számos
tényező befolyásolja, beleértve a vezetési
körülményeket és az időjárást. Az akkumulátor indítási kapacitása az idővel fokozatosan csökken, ezért, ha az autót hoszszabb ideig nem használja vagy csak rövid
távolságokat tesz meg, akkor újra kell tölteni. A szélsőséges hideg tovább csökkenti az indítási kapacitást.
FONTOS
Ha nem tartja be az alábbi utasításokat,
akkor az infotainment rendszer energiatakarékos funkciója átmenetileg kikapcsol
és/vagy az indító akkumulátor töltöttségi
állapotára vonatkozó tájékoztató üzenet
ideiglenesen használhatatlan lesz külső
akkumulátor vagy akkumulátortöltő csatlakoztatását követően:
Az akkumulátor jó állapotban tartásához,
hetente legalább 15 percet kell vezetni
vagy az akkumulátort automatikus csepptöltő akkumulátortöltőhöz kell csatlakoztatni.
•
Az autó indító akkumulátorának negatív kivezetését soha nem szabad külső
akkumulátor vagy akkumulátortöltő
csatlakoztatására használni - csak az
autó karosszériája használható testelési pontként.
A kábelbilincsek csatlakoztatásával kapcsolatban, lásd Segédindítás (o. 281).
10
A teljesen feltöltött állapotban tartott akkumulátornak van a leghosszabb hasznos
élettartama.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Akkumulátor - szimbólumok (o. 366)
Indítóakkumulátor - csere (o. 366)
Akkumulátor - Start/Stop (o. 367)
365
10 Karbantartás és szervizelés
Akkumulátor - szimbólumok
Kerülje a szikrák és nyílt
láng használatát.
Az akkumulátoron tájékoztató és figyelmeztető
szimbólumok találhatók.
10
Szimbólumok az akkumulátoron
Robbanásveszély.
További tájékoztatást
talál a használati útmutatóban.
Újra kell hasznosítani.
Tárolja az akkumulátort
gyermekektől elzárva.
MEGJEGYZÉS
Az elhasznált akkumulátort a környezetre
biztonságos módon kell újrahasznosítani,
mert ólmot tartalmaz.
Kapcsolódó információk
•
•
366
Az indítóakkumulátort hivatalos műhelyben
kell kicseréltetni.
Az indítóakkumulátor hagyományos 12 voltos
akkumulátor.
Használjon védőszemüveget.
Az akkumulátor korróziót
okozó savat tartalmaz.
Indítóakkumulátor - csere
Akkumulátor (o. 365)
Akkumulátor - Start/Stop (o. 367)
A Volvo azt javasolja, hogy bízza az akkumulátorok cseréjét hivatalos szerizre - hivatalos
Volvo műhely igénybe vételét javasoljuk. Az
autó indító akkumulátorával kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Segédindítás (o.
281).
10 Karbantartás és szervizelés
Akkumulátor - Start/Stop
Akkumulátor
A Start/Stop funkcióval felszerelt autók, az
indítóakkumulátor mellett egy segédakkumulátorral vannak felszerelve.
Hidegindítási
kapacitásA,
CCA (A)
Start/Stop
Az Start/Stop funkcióval rendelkező autók két
12 voltos akkumulátorral vannak felszerelve egy extra erős akkumulátorral az indításhoz
és egy segédakkumulátorral, amely segít a
Start/Stop funkció indítási eljárásában.
A Start/Stop funkcióval kapcsolatos további
tájékoztatásért, lásd Start/Stop* (o. 290).
Az autó indító akkumulátorával kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Segédindítás (o.
281) és Indítóakkumulátor - műszaki adatok
(o. 477).
A
B
C
D
Indító
MEGJEGYZÉS
Segéd
•
Indítóakkumulátor - műszaki
adatok (o.
477)
120C
•
180D
MéretB,
HxSzxM
(mm)
278×175×190C
150×90×106C
315×175×190D
150×90×130D
Kapacitás (Ah)
70C
8C
80D
10D
Az EN szabványnak megfelelően.
A lehetséges legnagyobb méret.
Manuális sebességváltó.
Automata sebességváltó.
Minél nagyobb az autó áramfelvétele
(extra hűtés/fűtés stb.), annál többet
kell tölteni az akkumulátorokat =
nagyobb üzemanyag-fogyasztás.
10
Amikor az akkumulátor töltöttségi
szintje a legkisebb megengedett szint
alá esik, akkor a Start/Stop funkció
kikapcsol.
Az ideiglenesen csökkent Start/Stop funkció
a magas áramfelvétel miatt azt jelenti, hogy:
•
A motor automatikusan beindul10 anélkül,
hogy a járművezető benyomná a tengelykapcsoló-pedált (manuális sebességváltó).
•
A motor automatikusan beindul anélkül,
hogy a járművezető felemelné a lábát a
fékpedálról (automata sebességváltó).
FONTOS
Amikor kicseréli az indítóakkumulátort a
Start/Stop funkcióval rendelkező autóban,
megfelelő típusú akkumulátorokat kell
beszerelni, EFB8 manuális sebességváltó
és AGM9 típusút automata sebességváltó
esetén.
8
9
10
Enhanced Flooded Battery
Absorbed Glass Mat
Az automatikusan indítás csak akkor következik be, ha a sebességváltó üres állásban van.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
367
10 Karbantartás és szervizelés
||
Az akkumulátorok elhelyezkedése
FONTOS
MEGJEGYZÉS
Ha nem tartja be az alábbi utasításokat,
akkor előfordulhat, hogy a Start/Stop funkció ideiglenesen nem működik egy külső
akkumulátor vagy akkumulátortöltő csatlakoztatását követően:
10
Ha az akkumulátor annyira lemerült, hogy
minden "sötét" és általában az autó nem
rendelkezik a normál elektromos funkciókkal és a motort ezután külső akkumulátor
vagy akkumulátortöltő használatával indítják be, akkor aktiválódik a Start/Stop funkció. Ezután lehetséges a motor automatikus leállítása, de az automatikus leállítást
követően előfordulhat, hogy a Start/Stop
funkció nem indítja be automatikusan a
motort az akkumulátor elégtelen töltöttsége miatt.
•
(1) Indítóakkumulátor11 (2) segédakkumulátor
Az autó indító akkumulátorának negatív kivezetését soha nem szabad külső
akkumulátor vagy akkumulátortöltő
csatlakoztatására használni - csak az
autó karosszériája használható testelési pontként.
A kábelbilincsek csatlakoztatásával kapcsolatban, lásd Segédindítás (o. 281).
Először fel kell tölteni az akkumulátort,
hogy biztosítsa az automatikus leállítást
követő automatikus indítást. +15 °C külső
hőmérséklet mellett az akkumulátort legalább 1 óráig tölteni kell. Alacsonyabb külső
hőmérséklet mellett 3-4 óra töltési idő
ajánlott. Azt javasoljuk, hogy külső akkumulátortöltővel töltse az akkumulátort.
A segédakkumulátor normálisan nem igényel
több szervizelést, mint a normál, indításhoz
használt akkumulátor. Kérdések vagy problémák esetén, forduljon egy szervizhez - lehetőleg hivatalos Volvo szervizhez.
Ha ez nem lehetséges, akkor azt javasoljuk, hogy ideiglenesen kapcsolja ki a
Start/Stop funkciót, amíg az akkumulátor
újra elégségesen fel nem töltődik.
Az indítóakkumulátor töltésével kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Akkumulátor (o. 365).
Kapcsolódó információk
•
11
368
Az indítóakkumulátorral kapcsolatos részletes leíráshoz, lásd Akkumulátor (o. 365).
Akkumulátor - szimbólumok (o. 366)
10 Karbantartás és szervizelés
Biztosítékok - általános leírás
Elhelyezkedés, biztosítéktáblák
Az összes elektromos funkciót és komponenst
számos biztosíték védi, hogy megakadályozza
az autó elektromos rendszerének rövidzárlat
vagy túlterhelés okozta károsodását.
Ha egy elektromos komponens vagy funkció
nem működik, annak oka lehet, hogy a komponens biztosítéka átmenetileg túlterhelődött
vagy meghibásodott. Ha többször egymás
után ugyanaz a biztosíték hibásodik meg,
akkor meghibásodás lehet az áramkörben. A
Volvo azt javasolja, hogy menjen hivatalos
Volvo műhelybe az ellenőrzéshez.
Csere
1. Keresse meg a biztosítékot a biztosítékok
ábráján.
10
A biztosítéktáblák elhelyezkedése balkormányos autókban. Jobbkormányos autókban a
kesztyűtartó alatt található biztosítéktábla az
ellentétes oldalon található.
2. Húzza ki a biztosítékot és ellenőrizze
oldalról, hog