Volvo V40 Cross Country 2017 Early Kezelési útmutató

Volvo V40 Cross Country 2017 Early Kezelési útmutató
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
VÄLKOMMEN!
Reméljük, hosszú évekig élvezni fogja Volvo járművét. Az autó úgy van
kialakítva, hogy biztonságot és kényelmet nyújtson Önnek és utasainak.
A Volvo a világ egyik legbiztonságosabb autója. Az Ön Volvója kielégíti az
összes jelenlegi biztonsági és környezetvédelmi előírást.
Annak érdekében, hogy jobban élvezhesse a Volvóját, azt javasoljuk,
hogy olvassa el a jelen kezelési útmutató utasításait és karbantartási
információit. A kezelési útmutató mobilalkalmazásként (Volvo Manual) és
a Volvo Cars támogató oldalán (support.volvocars.com) is elérhető.
TARTALOMJEGYZÉK
BEVEZETÉS
2
BIZTONSÁG
Így találhatja meg a kezelési információkat
12
A biztonsági övekre vonatkozó általános információk
28
Gyalogoslégzsák* - összehajtás
46
13
Biztonsági öv - bekapcsolás
29
Általános információk a gyermekbiztonságról
Digitális kezelési útmutató az autóban
46
A Volvo Cars támogató oldala
16
Biztonsági öv - kioldás
30
Gyermekülés
48
A kezelési útmutató olvasása
17
Biztonsági öv - terhesség
30
Gyermekülések - elhelyezés
53
Adatok rögzítése
20
Biztonsági öv emlékeztető
31
Gyermekülés - ISOFIX
54
Tartozékok és extra felszerelés
21
Biztonságiöv-feszítő
31
ISOFIX - méretosztályok
54
Volvo ID
21
Biztonság - figyelmeztető szimbólum
32
ISOFIX - gyermekülések típusai
56
Környezeti filozófia
23
Légzsákrendszer
33
Gyermekülések - felső rögzítő pontok
58
A kezelési útmutató és a környezet
26
Légzsákok a vezető oldalon
34
Többrétegű üveg
26
Utaslégzsák
34
Utaslégzsák - aktiválás/kiiktatás*
36
Oldallégzsák (SIPS)
38
Függönylégzsák (IC)
39
Általános információk a WHIPS
(ostorcsapásos sérülés elleni
védelmi) rendszerre vonatkozóan
39
WHIPS - üléshelyzet
40
Amikor a rendszer működésbe lép
41
A biztonsági üzemmódra vonatkozó
általános információk
42
Biztonsági üzemmód - az autó beindításának kísérlete
43
Biztonsági mód - az autó mozgatása
44
Gyalogoslégzsák*
44
Gyalogoslégzsák* - az autó mozgatása
45
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Műszerek és kezelőszervek, balkormányos autó - áttekintés
60
Műszerek és kezelőszervek, jobbkormányos autó - áttekintés
63
Kombinált műszerfal
66
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés
Helyzetjelző lámpák
91
Nappali világítás lámpái
92
A menü áttekintése - analóg kombinált műszerfal
113
Alagútészlelés*
92
A menü áttekintése - digitális kombinált műszerfal
113
Távolsági/tompított fényszóró
93
Üzenetek
114
66
Aktív távolsági fényszóró*
93
Üzenetek - kezelés
115
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
67
Aktív kanyarlámpák*
95
MY CAR
115
Eco guide és Power guide*
70
Fényszórók - a fényszóróminta beállítása
97
Fedélzeti számítógép
117
Kombinált műszerfal - a megjelenített szimbólumok jelentése
71
Hátsó ködlámpa
100
119
Féklámpák
100
Fedélzeti számítógép - analóg kombinált műszerfal
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető szimbólumok jelentése
73
Vészvillogók
101
Külső hőmérsékletmérő
75
101
Fedélzeti számítógép - digitális kombinált műszerfal
123
Irányjelzők
126
76
102
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*
Napi kilométer-számláló
Belső világítás
Óra
76
A hazakísérő világítás időtartama
103
Kombinált műszerfal - licencszerződés
77
Megközelítő világítás időtartama
104
Szimbólumok a kijelzőn
77
Ablaktörlők és -mosók
104
Volvo Sensus
80
Elektromos ablakok
106
Kulcshelyzetek
81
Külső tükrök
108
Kulcshelyzetek - funkciók különböző
szinteken
82
Ablakok és külső visszapillantó tükrök - fűtés
109
Ülések, első
83
Visszapillantó tükör - belső
110
Ülések, első - elektromos működtetésű
85
Ülések, hátsó
86
Kormánykerék
88
Világításkapcsolók
89
Üvegtető*
111
Iránytű*
111
Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal
112
3
KLÍMAVEZÉRLÉS
128
Tényleges hőmérséklet
129
Érzékelők - klímavezérlés
129
Levegőminőség
129
Levegőminőség - utastérszűrő
130
Levegőminőség - tiszta belső zóna
csomag (CZIP)*
130
Belső levegőminőség - IAQS*
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* közvetlen indítás
144
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* közvetlen leállítás
145
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő 145
Tárolóhelyek
150
Tárolórekesz a vezető oldalon
152
Alagútkonzol
152
Alagútkonzol - kartámasz
152
Alagútkonzol - szivargyújtó és hamutartó*
153
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* üzenetek
146
Kesztyűtartó
153
Kiegészítő fűtés*
130
147
Kivehető szőnyegek*
153
Levegőminőség - anyag
Üzemanyaggal működő kiegészítő fűtés*
131
148
Piperetükör
154
Menübeállítások - klímavezérlés
131
Elektromos kiegészítő fűtés*
148
Alagútkonzol - 12 voltos aljzatok
154
Levegőelosztás az utastérben
131
Rakodás
155
Elektronikus klímavezérlés - ECC*
133
Rakodás - hosszú tárgyak
156
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás - ETC
134
Tetőcsomagtartó
156
Csomagrögzítő szemek
157
Rakodás - táskatartó
157
Rakodás - kihajtható táskatartó*
158
12 voltos aljzat - csomagtér
158
Csomagháló
159
Csomagpolc
160
Fűthető első ülések*
4
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Általános információk a klímavezérlésről
135
Hátsó ülésfűtés*
135
Ventilátor
136
Automatikus szabályozás
137
Az utastér hőmérséklet-szabályozása
137
Légkondicionáló
138
A szélvédő pára- és jégmentesítése
138
Levegőelosztás - visszakeringtetés
139
Levegőelosztás - táblázat
140
Motor- és utastérfűtés*
143
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Távvezérlős kulcs
162
Kulcs nélküli vezetés* - nyitás
174
Távvezérlős kulcs - elvesztés
162
174
Távvezérlős kulcs - személyre szabás*
163
Kulcs nélküli vezetés* - nyitás a
kulcsszárral
Zárás/nyitás - visszajelző
164
Zárvisszajelző
Kulcs nélküli vezetés* - zárbeállítások
175
164
175
Távvezérlős kulcs - elektronikus indításgátló
Kulcs nélküli vezetés* - az antenna
elhelyezkedése
165
Zárás/nyitás - kívülről
176
Távvezérelt indításgátló nyomkövető
rendszerrel*
165
Az ajtó manuális zárása
177
Zárás/nyitás - belülről
177
Távvezérlős kulcs - funkciók
166
Teljes szellőztetés funkció
178
Távvezérlős kulcs - hatótávolság
167
Zárás/nyitás - kesztyűtartó
179
PCC* funkciójú távvezérlős kulcs egyedi funkciók
167
Zárás/nyitás - csomagtérajtó
179
PCC funkciós távvezérlős kulcs* hatótávolság
168
Kivehető kulcsszár
169
Kivehető kulcsszár - leválasztás/
visszahelyezés
169
Kivehető kulcsszár - az ajtók nyitása
170
Távvezérlős kulcs/PCC - elemcsere
170
Kulcs nélküli vezetés*
172
Kulcs nélküli vezetés* - hatótávolság
172
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs biztonságos kezelése
173
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs funkció működésének zavarása
173
Kulcs nélküli vezetés* - zárás
173
Zárás/nyitás - üzemanyagtöltő fedél
181
Biztonsági zárak*
181
Gyermekbiztonsági zárak - manuális
bekapcsolás
182
Gyermekbiztonsági zárak - elektromos aktiválás*
183
Riasztó
184
Riasztó visszajelző
185
Riasztó - automatikus újraélesítés
185
Riasztó - automatikus élesítés
185
Riasztó - a távvezérlős kulcs nem
működik
186
A riasztó jelei
186
Csökkentett riasztási szint
186
Típusengedély - távvezérlős kulcs
rendszer
187
5
VEZETŐTÁMOGATÁS
6
Állítható kormányzási erő*
190
Adaptív sebességtartó (ACC)*
207
City Safety™ - lézeres érzékelő
229
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) általános leírás
190
Adaptív sebességtartó* - funkció
208
City Safety™ - szimbólumok és üzenetek
231
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) működés
191
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) szimbólumok és üzenetek
193
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
209
Ütközésfigyelmeztető rendszer*
232
Adaptív sebességtartó* - a sebesség
kezelése
210
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - funkció
233
Adaptív sebességtartó* - időköz
beállítása
211
Ütközésfigyelmeztető rendszer* kerékpárosok észlelése
234
Adaptív sebességtartó* ideiglenes
kikapcsolása és készenléti üzemmódja
212
Ütközésfigyelmeztető rendszer* gyalogosok észlelése
235
Ütközésfigyelmeztető rendszer* működés
236
Sebességhatároló*
195
Sebességhatároló* - első lépések
195
Sebességhatároló* - sebesség
módosítása
196
Adaptív sebességtartó* - másik
jármű megelőzése
213
Sebességhatároló - ideiglenes kikapcsolás és készenléti üzemmód*
197
Adaptív sebességtartó* - kikapcsolás
213
198
Adaptív sebességtartó* - sorban
állási segéd
214
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a
kameraérzékelő korlátai
239
Sebességhatároló* - riasztás a
sebesség túllépésekor
Adaptív sebességtartó* - a sebességtartó működésének váltása
216
Ütközésfigyelmeztető rendszer* szimbólumok és üzenetek
241
Adaptív sebességtartó* - hibakeresés és teendők
217
BLIS
243
BLIS - működés
244
245
Sebességhatároló* - kikapcsolás
198
Sebességtartó*
198
Sebességtartó* - a sebesség kezelése
199
A sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása és készenléti üzemmódja
201
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - korlátok 238
Adaptív sebességtartó* - szimbólumok és üzenetek
218
CTA*
BLIS és CTA - szimbólumok és üzenetek
247
Radarérzékelő
220
Jelzőtábla-felismerés (RSI)
248
Radarérzékelő - korlátok
220
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - működés
248
Sebességtartó* - visszatérés a beállított sebességhez
202
Sebességtartó* - kikapcsolás
203
Típusengedély - radarrendszer
222
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - korlátok
251
Távolságfigyelmeztetés*
204
City Safety™
225
Elalvásra figyelmeztető rendszer*
251
Távolságfigyelmeztetés* - korlátok
205
City Safety™ - funkció
226
Driver Alert Control (DAC)*
252
Távolságriasztás* - szimbólumok és
üzenetek
206
City Safety™ - működés
226
Driver Alert Control (DAC)* - használat
252
City Safety™ - korlátok
227
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Driver Alert Control (DAC)* - szimbólumok és üzenetek
254
Sávtartó segéd*
255
Sávtartó segéd - funkció
255
Sávtartó segéd - működés
257
Sávtartó segéd - korlátok
258
Sávtartó segéd - szimbólumok és
üzenetek
259
Parkolósegéd*
260
Parkolósegéd rendszer* - funkció
260
Parkolósegéd rendszer* - hátsó
261
Parkolósegéd rendszer* - első
262
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
263
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők tisztítása
263
Parkolókamera
264
A parkolósegéd kamerája - beállítások
267
A parkolósegéd kamerája - korlátok
268
Parkolósegéd (PAP)*
A motor beindítása
276
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer
299
A motor leállítása
277
299
Kormányzár
277
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók
Segédindítás
277
Lábfék - vészféksegéd
300
Sebességváltók
279
Rögzítőfék
300
Manuális sebességváltó
279
Gázlás
301
Fokozatváltás-jelző*
280
Túlmelegedés
302
Automata sebességváltó -- Geartronic*
280
Vezetés nyitott csomagtérajtóval
302
Fokozatválasztás-gátló
284
Túlterhelés - indító akkumulátor
303
Visszagurulásgátló (HSA)*
285
Hosszú utazás előtt
303
Start/Stop*
285
Téli vezetés
303
Start/Stop* - funkció és működés
286
Üzemanyagtöltő fedél - nyitás/zárás
304
Start/Stop* - a motor nem áll le
287
Üzemanyagtöltő fedél - manuális nyitás
304
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul
288
Üzemanyagtöltés
305
Üzemanyag - kezelés
305
Üzemanyag - benzin
306
Üzemanyag - dízel
307
Katalizátorok
308
Üzemanyagtöltés - üzemanyagkannából
309
Dízelrészecske-szűrő (DPF)
309
Gazdaságos vezetés
310
Vezetés utánfutóval
311
Vezetés utánfutóval - manuális
sebességváltó
312
Start/Stop* - a motor nem indul be
automatikusan
289
268
Start/Stop* - akaratlan leállás
manuális sebességváltóval
290
Parkolósegéd (PAP)* - funkció
269
Start/Stop* - beállítások
290
Parkolósegéd (PAP)* - működés
270
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
292
Parkolósegéd (PAP)* - korlátok
272
ECO hajtásmód*
294
Aktív parkolósegéd (PAP)* - szimbólumok és üzenetek
273
Összkerékhajtás (AWD)*
296
Hill Descent Control (HDC)
296
Lábfék
298
7
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
Vezetés utánfutóval - automata
sebességváltó
312
Vonókonzol
313
Levehető vonóhorog* - tárolás
314
Levehető vonóhorog* - műszaki adatok
314
Levehető vonóhorog* - felszerelés/
eltávolítás
315
Utánfutó-stablizáló - TSA
318
Vontatás
319
Vonószem
320
Szállítás
321
Gumiabroncsok - karbantartás
324
Gumiabroncsok - forgási irány
325
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
326
Gumiabroncsok - levegőnyomás
326
Kerék- és keréktárcsaméretek
327
Gumiabroncsok - méretek
328
Gumiabroncsok - terhelési mutató
328
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
329
Kerékanyák
329
Téli gumiabroncsok
330
Pótkerék*
331
Kerékcsere - a pótkerék elővétele*
331
Kerékcsere - kerekek eltávolítása
332
Kerékcsere - felszerelés
334
Elakadásjelző háromszög
336
Emelő*
337
Elsősegélycsomag*
337
Gumiabroncs-figyelés (TM)*
337
Szükséghelyzeti defektjavítás*
339
Szükséghelyzeti defektjavító készlet*
- áttekintés
340
Szükséghelyzeti defektjavítás* - használat 341
Szükséghelyzeti defektjavítás* ismételt ellenőrzés
8
343
Gumiabroncsok felfújása szükséghelyzeti defektjavító készletben*
található kompresszorral
345
KARBANTARTÁS ÉS
SZERVIZELÉS
MŰSZAKI ADATOK
Volvo szervizprogram
348
Szervizelés és javítás előjegyzése*
348
Az autó felemelése
351
Motorháztető - nyitás és zárás
353
Motortér - áttekintés
353
Motortér - ellenőrzés
354
Motorolaj - általános leírás
354
Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés
Hűtőfolyadék - szint
355
357
Fék- és tengelykapcsoló-folyadék - szint
358
Klímavezérlő rendszer - hibakeresés
és javítás
359
Izzócsere - hátsó irányjelzők, féklámpák és tolatólámpa
366
Típusjelölések
394
Méretek
Izzócsere - hátsó ködlámpa
366
397
Tömegek
Izzócsere - piperetükör-világítás
367
398
Vontatóképesség és vonóhorog-terhelés
Lámpák - műszaki adatok
367
399
A motor műszaki adatai
Ablaktörlő lapátok
368
401
370
Motorolaj - kedvezőtlen vezetési feltételek
Mosófolyadék - töltés
403
Indítóakkumulátor - általános leírás
371
Motorolaj - fokozat és mennyiség
404
Akkumulátor - szimbólumok
373
Hűtőfolyadék - fokozat és mennyiség
406
Indítóakkumulátor - csere
373
407
Akkumulátor - Start/Stop
374
Sebességváltó-folyadék - fokozat és
mennyiség
Elektromos rendszer
376
Fékfolyadék - fokozat és mennyiség
408
Biztosítékok - általános leírás
376
Üzemanyagtartály - méret
409
Légkondicionáló, folyadék - mennyiség és minőség
410
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás
412
Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások
415
Izzócsere - általános leírás
359
Biztosítékok - a motortérben
378
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése
360
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatt
381
Izzócsere - fényszórók
361
Biztosítékok - a jobb oldali első ülés alatt
384
Izzócsere - a távolsági/tompított
izzók fedele
362
Autómosás
386
Polírozás és viaszolás
388
Izzócsere - tompított fényszóró
363
Víz- és szennytaszító bevonat
388
363
Rozsdavédelem
389
Izzócsere - első irányjelzők
364
A belső tisztítása
389
Izzócsere - helyzetjelző lámpák, első
364
A fényezés sérülései
391
Izzócsere - nappali világítás
365
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése
365
Izzócsere - távolsági fényszóró
9
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
Betűrendes tárgymutató
10
417
BEVEZETÉS
BEVEZETÉS
Így találhatja meg a kezelési
információkat
A kezelési információk számos különböző termék
formájában, digitálisan és nyomtatva, állnak rendelkezésre. A kezelési útmutató elérhető az autó
képernyőjén, mobilalkalmazásként, a Volvo Cars
támogató weboldalán. Egy Quick Guide és a
kezelési útmutató melléklete megtalálható a
kesztyűtartóban, amely többek között műszaki
adatokat és a biztosítékokkal kapcsolatos információkat tartalmaz. A nyomtatott kezelési útmutató megrendelhető.
Az autó képernyője1
A kezelési útmutató digitális
változata elérhető az autó képernyőjén. Nyomja meg a MY
CAR gombot a középkonzolon,
majd nyomja meg az OK/
MENU gombot, és válassza a
Használati útmutató lehetőséget. Kereshető formában tartalmazza az információkat és kategóriákra is lehet osztva.
Olvasson többet a Digitális kezelési útmutatóban
az autóban.
Mobilalkalmazás
Keresse a "Volvo Manual"
kulcsszót az App Store vagy a
Google Play áruházban, töltse
le az alkalmazást az okostelefonjára vagy táblagépére, és
válassza ki az autót.
Az alkalmazás oktató videókat valamint vizuális
navigációs lehetőségeket is tartalmaz az autó
külső és belső képeivel. A kezelési útmutató
különböző szakaszai között könnyen lehet navigálni és annak tartalma kereshető. Olvasson
többet a Kezelési útmutatóról mobil eszközökön.
1A
2A
12
teljes nyomtatott útmutató olyan piacokon található az autóban, amelyeken nincs kezelési útmutató a képernyőn.
teljes nyomtatott útmutató olyan piacokon található az autóban, amelyeken nincs kezelési útmutató a képernyőn.
Volvo Cars támogató weboldal
Menjen a support.volvocars.com
oldalra, és válassza ki az
országát. Itt online és PDF formátumú kezelési útmutatókat
találhat. A Volvo Cars támogatói
oldalon oktató videók és
további információk valamint a
Volvójára és az autó tulajdonlására vonatkozó
további segítség is található. Az oldal a legtöbb
piacon elérhető. Olvasson többet a Volvo Cars
támogató oldalon.
Nyomtatott információk
A kesztyűtartóban található a
kezelési útmutató2 melléklete,
amely a biztosítékokkal kapcsolatos információkat és műszaki
adatokat valamint fontos és
gyakorlati információkat tartalmaz.
Egy Quick Guide is rendelkezésre áll nyomtatott
formátumban, amely segít az autó leggyakrabban
használt funkcióinak megismerésében.
A választott felszereltségi szinttől, a piactól stb.
függően további tulajdonosi információk állhatnak
rendelkezésre nyomtatott formában az autóban.
BEVEZETÉS
Nyomtatott kezelési útmutató és hozzá kapcsolódó melléklet rendelhető. A rendeléshez lépjen
kapcsolatba egy Volvo kereskedéssel. A kezelési
útmutató felépítéséről A kezelési útmutató olvasása részben olvashat.
A nyelv módosítása az autó
képernyőjén
A nyelv módosítása az autó kijelzőjén azt eredményezheti, hogy bizonyos információk nem felelnek
meg az országos vagy helyi törvényeknek és rendelkezéseknek. Ne módosítsa nehezen érthető
nyelvre, mert ezután nehezen fog visszatalálni a
képernyő menüszerkezetében.
•
A kezelési útmutató olvasása (17. oldal)
Digitális kezelési útmutató az
autóban
A kezelési útmutató elolvasható az autó képernyőjén3. A tartalom kereshető és könnyen navigálhat a különböző részek között.
A digitális kezelési útmutató megnyitása - nyomja
meg a MY CAR gombot a középkonzolon, nyomja
meg az OK/MENU gombot, és válassza a
Használati útmutató lehetőséget.
Az alapvető navigáláshoz, lásd a rendszer használata részt. A részletesebb leírást, lásd lent.
FONTOS
Mindig a járművezető felelős a jármű biztonságos vezetéséért és a vonatkozó törvények
és szabályok betartásáért. Az is fontos, hogy
az autót a Volvo kezelési útmutatóban leírt
előírásainak megfelelően tartsa karban és
kezelje.
Ha bármilyen eltérés van a képernyőn megjelenő és a nyomtatott információk között, akkor
mindig a nyomtatott információk élveznek
elsőbbséget.
Kapcsolódó információk
•
•
Digitális kezelési útmutató az autóban
(13. oldal)
A Volvo Cars támogató oldala (16. oldal)
Kezelési útmutató, kezdőlap.
A digitális kezelési útmutatóban négyféle módon
kereshet információkat:
• Keresés - keresési funkció egy szakasz
kereséséhez.
•
Kategóriák - az összes szakasz kategóriákba van rendezve.
}}
13
BEVEZETÉS
||
• Kedvencek - a kedvenc könyvjelzőzött sza-
Használja a karakterkereket a keresési kifejezés,
például "biztonsági öv" beviteléhez.
a|A
• Quick Guide - Az általános funkciókat leíró
1.
||}
Válassza ki az információs szimbólumot a jobb
oldali alsó sarokban, hogy információkat kapjon a
digitális kezelési útmutatóról.
Forgassa a TUNE gombot a kívánt betűhöz,
majd nyomja meg az OK/MENU gombot a
jóváhagyáshoz. Használhatja a középkonzol
vezérlőpaneljének szám- és betűgombjait is.
2.
Folytassa a következő betűvel, és így tovább.
3.
A beviteli mód számokra vagy speciális
karakterekre váltásához, vagy keresés végrehajtásához, forgassa a TUNE gombot a lista
valamelyik lehetőségéhez (lásd a magyarázatot az alábbi táblázatban) a beviteli mód (2)
megváltoztatásához, majd nyomja meg az
OK/MENU gombot.
kasz gyors elérése.
válogatott cikkek.
MEGJEGYZÉS
A digitális kezelési útmutató vezetés közben
nem használható.
Keresés
Keresés a karakterkerék használatával.
Karakterlista.
A bemeneti mód megváltoztatása (lásd az
alábbi táblázatot).
3
14
Bizonyos autómodellek esetében.
123/AB
C
Váltás a betűk és számok között
az OK/MENU gombbal.
EGYÉB
Váltás speciális karakterekre az
OK/MENU gombbal.
OK
Hajtsa végre a keresést. Forgassa
a TUNE gombot a keresési eredményekben a szakaszhoz, nyomja
meg az OK/MENU gombot a szakasz megnyitásához.
Vált a kisbetűk és nagybetűk
között az OK/MENU gombbal.
A karakterkerékről a keresőmezőre vált. Mozgassa a kurzort a
TUNE gombbal. Törölje a téves
beviteleket az EXIT gombbal. A
karakterkerékhez történő visszatéréshez, nyomja meg az OK/MENU
gombot.
Ne feledje, hogy a középkonzol
számjegy és betű gombjai használhatók a keresőmező szerkesztésére.
BEVEZETÉS
Bevitel a numerikus billentyűzettel
Kategóriák
A kezelési útmutató szakaszai fő kategóriákba és
alkategóriákba van szervezve. Ugyanaz a szakasz
több megfelelő kategóriában is előfordulhat, hogy
könnyebben megtalálható legyen.
az EXIT gombot az előző nézethez történő visszatéréshez.
Navigálás a szakaszban
Forgassa a TUNE gombot a kategóriafa navigálásához, és nyomja meg az OK/MENU gombot a
- vagy
kategória megnyitásához - kiválasztott
szakasz - kiválasztott
. Nyomja meg az EXIT
gombot az előző nézethez történő visszatéréshez.
Kedvencek
Numerikus billentyűzet.
A karakterek bevitelének másik módja a középkonzol 0-9, * és # gombjainak használata.
Amikor például megnyomja a 9 gombot, akkor
egy sáv jelenik meg a gomb alatti összes karakterrel4, például W, x, y, z és 9. A gomb gyors
megnyomásaival mozgathatja a kurzort a karakterek között.
•
Állítsa meg a kurzort a kívánt karakteren
annak kiválasztásához - a karakter megjelenik a beviteli sorban.
•
Törlés/visszavonás az EXIT gomb használatával.
Szám beviteléhez, tartsa nyomva a vonatkozó
szám gombot.
4
Itt találhatók a kedvencekként mentett szakaszok.
Egy szakasz kedvencként kiválasztásához, lásd az
alábbi "Navigálás egy szakaszban" címszót.
Forgassa a TUNE gombot a navigáláshoz a kedvencek listájában, majd nyomja meg az OK/
MENU gombot egy szakasz megnyitásához.
Nyomja meg az EXIT gombot az előző nézethez
történő visszatéréshez.
Quick Guide
Itt találhatók azok a szakaszok, amelyek az autó
legáltalánosabb funkcióinak ismertetését tartalmazzák. A szakaszok kategóriák szerint is elérhetők, de itt össze vannak gyűjtve a gyors hozzáférés érdekében.
Forgassa a TUNE gombot a navigáláshoz a gyors
útmutatóban, majd nyomja meg az OK/MENU
gombot egy szakasz megnyitásához. Nyomja meg
Az egyes gombok alatti karakterek a piactól/országtól/nyelvtől függően eltérőek lehetnek.
Kezdőlap - a kezelési útmutató kezdőlapjához vezet.
Kedvenc - kedvencként hozzáad/eltávolít
egy szakaszt. Megnyomhatja a középkonzol
FAV gombját is egy szakasz kedvencként történő hozzáadásához/eltávolításához.
Kiemelt hivatkozás - a hivatkozott szakaszhoz vezet.
Speciális szövegek - ha egy szakasz figyelmeztetéseket, fontos szövegeket vagy megjegyzéseket tartalmaz, akkor egy ehhez kapcsolódó szimbólum valamint az ilyen szövegek száma jelenik meg a szakaszban.
}}
15
BEVEZETÉS
||
Forgassa a TUNE gombot a hivatkozások közötti
navigáláshoz vagy a szakasz görgetéséhez. Amikor a képernyőt egy szakasz elejéhez/végéhez
görgette, akkor egy lépéssel tovább görgetve
elérhető a kezdőlap és a kedvenc lehetőségek.
Nyomja meg az OK/MENU gombot a választás/
kiemelt hivatkozás aktiválásához. Nyomja meg az
EXIT gombot az előző nézethez történő visszatéréshez.
Kapcsolódó információk
•
A Volvo Cars támogató oldala (16. oldal)
A Volvo Cars támogató oldala
Az autóval kapcsolatos további információk találhatók a Volvo Cars weboldalon és a támogató
oldalon. A weboldalról lehetőség van a My Volvo
oldalra lépni, amely egy személyes weboldal Ön
és az autója számára.
Támogatás az interneten
Menjen a support.volvocars.com címre vagy használja az alábbi QR-kódot az oldal meglátogatásához. A támogató oldal a legtöbb piacon elérhető.
Kezelési útmutatók a korábbi modellévekből
A korábbi modellévek kezelési útmutatói PDF formában érhetők el. A gyors útmutató és a függelék szintén elérhető a támogat weboldalon.
Válassza ki az autómodellt és modellévet a kívánt
kiadvány letöltéséhez.
A támogató weboldal kereshető formában tartalmazza az információkat és különböző kategóriákra oszlik. Itt találhatja az például az internethez
kapcsolódó szolgáltatásokkal és funkciókkal, a
Volvo On Call (VOC)* szolgáltatással , a navigációs rendszerrel* és az alkalmazásokkal kapcsolatos támogatást. Videók és lépésenkénti útmutatók magyarázzák el a különböző eljárásokat, például azt, hogyan csatlakoztatható az autó mobiltelefonon keresztül az internethez.
16
Térképek
A Sensus navigation* felszereltségű autókhoz
lehetőség van térképek letöltésére a támogató
weboldalról.
Mobil alkalmazások
A 2014-es és 2015-ös modellévtől a kiválasztott
Volvo modellekhez a kezelési útmutató alkalmazás formájában is rendelkezésre áll. A VOC*
alkalmazás is innen érhető el.
A QR-kód a támogató oldalhoz vezet.
5 Bizonyos
Letölthető információk a támogató
oldalról
Kapcsolat
A támogató weboldalon megtalálhatók az ügyféltámogatás és a legközelebbi Volvo kereskedés
kapcsolati adatai.
My Volvo az interneten5
A www.volvocars.com weboldalon a My Volvo
Web oldalhoz juthat, amely egy személyes weboldal Ön és az autója számára.
Hozzon létre egy személyes Volvo ID azonosítót,
jelentkezzen be a My Volvo Web oldalra, ahol
áttekintést kaphat a szolgáltatásról, többek között
piacokra vonatkozik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
BEVEZETÉS
a szerződésekről és garanciákról. A My Volvo
Web az autómodelljéhez illő tartozékokról és
szoftverekről is tartalmaz információkat.
Kapcsolódó információk
•
Volvo ID (21. oldal)
A kezelési útmutató olvasása
A kezelési útmutató mobil eszközökön
A kezelési útmutató elolvasása, ideális esetben
az első út előtt, jó módja az autó megismerésének.
A kezelési útmutató tanulmányozása jó módja az
új funkciók, az autó kezelésének megértésére a
különböző helyzetekben és, hogy megtanulja az
autó funkcióinak legjobb kihasználását. Kérjük,
fordítson figyelmet a kezelési útmutatóban található biztonsági utasításokra.
A fejlesztési munka folyamatosan zajlik a termék
javítása érdekében. A módosítások azt eredményezhetik, hogy a kezelési útmutatóban szereplő
leírások és illusztrációk eltérnek az autóban található berendezésektől. Fenntartjuk az előzetes
bejelentés nélküli változtatás jogát.
© Volvo Car Corporation
MEGJEGYZÉS
A kezelési útmutató rendelkezésre áll letölthető mobilalkalmazásként (bizonyos autómodellekre és mobileszközökre vonatkozik), lásd
www.volvocars.com.
A mobilalkalmazás videót és kereshető tartalmakat is magában foglal és egyszerűen navigálhat az egyes részek között.
Opciók/tartozékok
Az összes opció/tartozék csillaggal* van jelölve.
A normál felszereltségen kívül, a használati útmutató az opciókat (gyárilag beszerelt berendezések) és bizonyos tartozékokat (utólagosan beszerelt extra tartozékok) is tárgyal.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
17
BEVEZETÉS
||
A kezelési útmutatóban tárgyalt felszerelések
nem minden autóban állnak rendelkezésre - ezek
a különböző piacok igényeinek és az adott
országos vagy helyi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően változhatnak.
Ha kétségei vannak az alapfelszereltséggel és az
opciókkal/tartozékokkal kapcsolatban, akkor
vegye fel a kapcsolatot egy Volvo kereskedővel.
Speciális szövegek
FIGYELEM
Sérülés kockázata esetén figyelmeztető szövegek jelennek meg.
FONTOS
Üzenetszövegek
Az autóban menüszövegeket és üzenetszövegeket megjelenítő kijelzők találhatók. A kezelési
útmutatóban ezeknek a szövegeknek a megjelenése különbözik a normál szövegektől. Példák a
menüszövegekre és üzenetszövegekre: Média,
Pozíció elküldése.
Címkék
Személyi sérülésre vonatkozó
figyelmeztetés
G031592
MEGJEGYZÉS
Fehér ISO szimbólumok és fehér szöveg/kép
fekete vagy kék figyelmeztető mezőben és üzenetmezőben. Olyan veszély jelenlétére figyelmeztet, amely, figyelmen kívül hagyása esetén anyagi
kárt eredményezhet.
A MEGJEGYZÉS szövegek tanácsokat vagy
tippeket adnak például szolgáltatások és
funkciók használatakor.
Lábjegyzet
18
Anyagi kár kockázata
Az autón különböző matricák találhatók, amelyek,
egyszerű és világos módon, fontos információkat
közölnek. Az autóban található matricák az alábbi,
csökkenő fontosságú figyelmeztetéseket/információkat tartalmazzák.
A "fontos" szöveg jelenik meg, ha károsodás
veszélye áll fenn.
A kezelési útmutatóban a lapok alján lábjegyzeteket talál. Ezek az információk kiegészítik a számmal rájuk hivatkozó szöveget. Ha a lábjegyzet táblázatban található szövegre vonatkozik, akkor az
számok helyett betűkkel van jelölve.
Fekete ISO szimbólumok sárga figyelmeztető
mezőben, fehér szöveg/kép fekete üzenetmezőben. Olyan veszély jelenlétére figyelmeztet, amely,
figyelmen kívül hagyása esetén súlyos vagy halálos személyi sérülést eredményezhet.
G031590
BEVEZETÉS
Információk
Ha képek sorozata illusztrálja az utasításokat
lépésről-lépésre, akkor az egyes lépések az
ábrával megegyező számozással rendelkeznek.
Betűk listája jelenik meg a felsorolások
egyes elemei mellett, ahol az utasítások sorrendje nem lényeges.
Nyilak számozással vagy a nélkül, amelyek
mozgásokat ábrázolnak.
G031593
Nyilak betűjelöléssel olyan mozgások jelölésére, ahol a fordított sorrendnek nincs jelentősége.
Fehér ISO szimbólumok és fehér szöveg/kép
fekete üzenetmezőben.
Ha a lépésről-lépésre végrehajtandó utasításokhoz nem tartozik ábrák sorozata, akkor a különböző lépések normál számokkal vannak jelölve.
Elhelyezkedési listák
A számot tartalmazó piros körök olyan áttekintő képeken találhatók, ahol a különböző
komponensek meg vannak jelölve. A szám
szerepel az ábrához kapcsolódó pozíciólistában, amely leírja az adott elemet.
MEGJEGYZÉS
A kezelési útmutatóban szereplő matricák
nem pontosan egyeznek meg az autóban
találhatókkal. Ezek a hozzávetőleges megjelenést és az elhelyezkedésüket mutatják az
autóban. Az adott autóra vonatkozó adatok az
autóban található matricán találhatók.
Kapcsolódó információk
A kapcsolódó információk más, szorosan kapcsolódó információkat tartalmazó cikkekre utalnak.
Képek
Az útmutató képei bizonyos esetekben vázlatok
és, a felszereltségi szint vagy az adott piac függvényében, eltérhetnek az autó megjelenésétől.
Folytatódik
}} Ez a szimbólum jelenik meg jobb oldalt legalul,
amikor egy szakasz a következő oldalon folytatódik.
Folytatás az előző oldalról.
|| Ez a szimbólum jelenik meg bal oldalt legfelül,
amikor egy szakasz az előző oldalról folytatódik.
Kapcsolódó információk
•
A kezelési útmutató és a környezet
(26. oldal)
•
A Volvo Cars támogató oldala (16. oldal)
Listajeles listák
A listajeles felsorolások olyan helyeken szerepelnek, ahol a kezelési útmutató listába szedett pontokat tartalmaz.
Eljáráslisták
Példa:
Olyan eljárások, amelyeket a kezelési útmutatóban található számozás alapján bizonyos sorrendben kell végrehajtani.
•
•
Hűtőfolyadék
Motorolaj
19
BEVEZETÉS
Adatok rögzítése
A Volvo biztonsági és minőségbiztosítási rendszerének részeként a jármű használatával, működésével és az eseményekkel kapcsolatos bizonyos információk rögzítésre kerülnek az autóban.
A jármű "Event Data Recorder" (EDR) eszközzel
van felszerelve. Ennek elsődleges feladata a közlekedési balesetekkel vagy ütközésekhez hasonló
eseményekkel kapcsolatos adatok észlelése és
rögzítése, például amikor a légzsák működésbe
lép vagy a jármű valamilyen tárgynak ütközik az
úton. Az adatok rögzítése annak a jobb megismerésére szolgál, hogy milyen módon működnek a
járműrendszerek az ilyen típusú helyzetekben. Az
EDR úgy van kialakítva, hogy rövid időtartamon
keresztül, általában 30 másodpercig vagy ennél
kevesebb ideig rögzítse a járműdinamikai és biztonsági rendszerekkel kapcsolatos adatokat.
A járműbe épített EDR az alábbiakkal kapcsolatos
adatokat rögzíti a közlekedési balesetek vagy az
ütközéshez hasonló események során:
•
Hogyan működtek az autóban a különböző
rendszerek
•
Be volt-e kapcsolva/meg volt-e feszítve a járművezető illetve az utasok biztonsági öve
•
Használta-e a járművezető a gáz- vagy fékpedált
•
A jármű haladási sebessége
Ezek az adatok segítenek a közlekedési balesetek, sérülések és károsodások körülményeinek
20
jobb megismerésében. Az EDR csak akkor rögzít
adatokat, amikor nem szokványos ütközési helyzet áll elő. Az EDR normál vezetési körülmények
között nem rögzít semmilyen adatot. Ehhez
hasonlóan, a rendszer soha nem rögzíti azt, hogy
ki vezeti a járművet vagy a baleset földrajzi helyzetét illetve az ütközés közeli helyzeteket. Azonban egyéb felek, például a rendőrség felhasználhatja a rögzített adatokat a közlekedési baleset
után szokásosan összegyűjtött személyes adatokkal együtt. A rögzített adatok értelmezéséhez
speciális berendezés és hozzáférés szükséges a
járműhöz illetve az EDR rendszerhez.
Az EDR rendszeren kívül, az autó számos számítógéppel rendelkezik, amelyek folyamatosan
ellenőrzik és figyelik az autó működését. Ezek
normál vezetési feltételek mellett is képesek adatok rögzítésére, de főleg a jármű működését és
funkcióit befolyásoló hibákat vagy akkor rögzítenek, amikor a jármű aktív vezetőtámogató funkciója (például a City Safety és az automatikus fékezés funkció) működésbe lép.
Bizonyos rögzített adatokra szüksége van a szerviz és karbantartó technikusoknak a járműben
történt hibák meghatározásához és javításához. A
rögzített információk ahhoz is szükségesek, hogy
a Volvo eleget tudjon tenni a törvények és a hatóságok által megkövetelt jogi feltételeknek. A járműben rögzített információk annak számítógépében kerülnek tárolásra a jármű szervizeléséig
vagy javításáig.
A fentiek mellett, a rögzített információk összesített formában kutatási és termékfejlesztési céllal
is felhasználhatók a Volvo autók biztonságának
és minőségének folyamatos fejlesztéséhez.
A Volvo nem járul hozzá a fenti információk harmadik feleknek történő kiadásához a jármű tulajdonosának beleegyezése nélkül. Országos rendelkezések és szabályozások teljesítése érdekében a Volvo felszólítható arra, hogy átadjon ilyen
jellegű információkat a rendőrségnek vagy egyéb
hatóságoknak, akiknek törvényes joguk lehet arra,
hogy hozzáférjenek ezekhez. A rögzített adatok
kiolvasásához és értelmezéséhez speciális
műszaki berendezések szükségesek, amelyekhez
a Volvo és a Volvóval szerződésben álló márkaszervizek férhetnek hozzá. A Volvo felelős azért,
hogy ezek az információknak a tárolása és kezelése, amelyekhez a Volvo a szervizelési és karbantartási munkák során jutott, biztonságos
módon történjen, amely megfelel a vonatkozó jogi
követelményeknek. További tájékoztatásért - lépjen kapcsolatba egy Volvo kereskedéssel.
BEVEZETÉS
Tartozékok és extra felszerelés
Volvo ID
A tartozékok és az extra felszerelések helytelen
csatlakoztatása negatívan befolyásolja az autó
elektronikus rendszerét.
A Volvo ID az Ön személyes azonosítója, amely
különböző szolgáltatásokhoz kínál hozzáférést6.
Bizonyos tartozékok csak az autó számítógépes
rendszerére telepített szoftverrel együtt működnek. A Volvo ezért azt javasolja, hogy mindig
vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo
műhellyel, mielőtt olyan tartozékokat vagy extra
felszereléseket szerel be, amelyek az elektromos
rendszerhez csatlakoznak vagy hatással vannak
arra.
•
My Volvo - Az Ön személyes weboldala
Önnek és az autójának.
•
Internetkapcsolattal rendelkező autókban* bizonyos funkciók és szolgáltatások személyes Volvo ID regisztrálását igénylik az autóhoz, ilyen például egy új cím internetes térképszolgáltatásról közvetlen az autóhoz küldése.
•
Volvo On Call, VOC* - a Volvo ID a Volvo On
Call mobilalkalmazásba történő bejelentkezésre szolgál.
Példa a szolgáltatásokra:
Infravörös fóliával nem rendelkező felületek.
Hővisszaverő szélvédő*
A szélvédő hővisszaverő fóliával (IR) van ellátva,
amely csökkenti a nap hősugárzásának utastérbe
jutó mennyiségét.
Az elektronikus berendezések, mint például jeladók elhelyezése a hővédő fóliával rendelkező
üvegfelület mögé, befolyásolhatja azok működését és teljesítményét.
Méretek
A
65 mm
B
150 mm
C
125 mm
Az elektronikus berendezések optimális működéséhez, azokat a szélvédő hővédő fóliával nem rendelkező részén kell elhelyezni (lásd az ábrán kiemelt területet).
A Volvo ID előnyei
•
Egy felhasználónévvel és egy jelszóval férhet
hozzá az online szolgáltatásokhoz, azaz csak
egy felhasználónevet és egy jelszót kell megjegyezni.
•
Amikor megváltoztatja egy szolgáltatás (például VOC) felhasználónevét/jelszavát, akkor
az automatikusan a többi szolgáltatásban
(például My Volvo Web) is megváltozik.
Volvo ID létrehozása
Volvo ID létrehozásához meg kell adnia egy személyes e-mail címet. Ezután hajtsa végre az e6
}}
A szolgáltatások idővel változnak és a felszereltségi szinttől és piactól függően eltérőek lehetnek.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
21
BEVEZETÉS
||
mail címre automatikusan küldött üzenetben
található utasításokat a regisztráció befejezéséhez. Volvo ID létrehozása az alábbi szolgáltatásokon keresztül lehetséges:
•
My Volvo web - írja be az e-mail címét és
kövesse az utasításokat.
•
Az internetkapcsolattal rendelkező autókban*
- Írja be az e-mail címét a Volvo ID azonosítót
igénylő alkalmazásban, és kövesse az utasításokat. Vagy nyomja meg kétszer a középkonzol
csatlakozás gombját, válassza a
Alkalmazások Beállítások menüpontot,
és kövesse az utasításokat.
•
Volvo On Call, VOC* - Töltse le a VOC alkalmazás legújabb verzióját. Válassza a Volvo ID
azonosító létrehozása lehetőséget a kezdőlapról, írja be az e-mail címet, és kövesse az
utasításokat.
Kapcsolódó információk
•
22
A Volvo Cars támogató oldala (16. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
BEVEZETÉS
Környezeti filozófia
A Volvo Car Corporation folyamatosan dolgozik
a biztonságosabb és hatékonyabb termékek és
A környezetvédelem a Volvo Car egyik legfontosabb értéke, amely minden tevékenységére
hatással van. A környezetvédelmi munka az autó
teljes életciklusán alapszik és figyelembe veszi a
környezeti hatást a tervezéstől a selejtezésig és
újrahasznosításig. A Volvo Car alapelve, hogy
minden újonnan fejlesztett terméknek a kevesebb
környezeti hatással kell rendelkeznie, mint annak
a terméknek, amelyet levált.
A Volvo környezetgazdálkodási munkája a hatékonyabb és kevésbé szennyező Drive-E hajtásláncok kifejlesztését eredményezte. A személyes
környezet szintén fontos a Volvo számára - a Vol-
megoldások fejlesztésén, hogy csökkentse a
káros környezeti hatásokat.
vók belső levegője például a klímavezérlő rendszernek köszönhetően tisztább, mint a külső
levegő.
Az ön Volvója megfelel a szigorú nemzetközi környezetvédelmi szabványoknak. A Volvo összes
gyártóegységének ISO 14001 minősítéssel kell
rendelkeznie, és ez támogatja a környezetvédelmi
problémák módszeres megközelítését, ami folyamatos fejlődést tesz lehetővé a környezetre gyakorolt káros hatások csökkentése terén. Az ISO
minősítés megtartása a hatályos környezetvédelmi törvények és szabályozások betartását is
jelenti. A Volvo azt is megköveteli, hogy partnerei
is megfeleljenek ezeknek a követelményeknek.
Üzemanyag-fogyasztás
Mivel az autó teljes környezeti hatásának nagy
része annak használatából ered, a Volvo Car környezetvédelmi munkájában az üzemanyagfogyasztás, a széndioxid-kibocsátás és egyéb
levegőszennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére helyezi a hangsúlyt. A Volvo autók minden vonatkozó kategóriában versenyképes üzemanyag-fogyasztással rendelkeznek. Az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás általában az üveg-
}}
23
BEVEZETÉS
||
ház hatású gázok, széndioxid alacsonyabb kibocsátását eredményezi.
Hozzájárulás egy jobb környezethez
Az energiahatékony és üzemanyag-hatékony autó
nem csak a kisebb környezetre gyakorolt hatáshoz járul hozzá, hanem kisebb költségekkel is jár
az autó tulajdonosa számára. Mint járművezető,
könnyen csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást,
és hozzájárulhat egy jobb környezethez - íme
néhány tanács:
•
24
Tervezzen hatékony átlagsebességet. A körülbelül 80 km/h (50 mph) feletti és 50 km/h
(30 mph) alatti sebesség nagyobb energiafogyasztást eredményez.
•
Tartsa be a szerviz és garanciafüzet által az
autó szervizeléséhez és karbantartásához
előírt intervallumokat.
•
Kerülje a motor alapjáraton járatását - állítsa
le a motort, amikor hosszabb időre megáll.
Fordítson figyelmet a helyi rendelkezésekre.
Ne feledje a környezetre biztonságos módon
selejtezni a veszélyes hulladékokat, például az
akkumulátorokat és olajokat sem. Vegye fel a
kapcsolatot egy műhellyel, ha bizonytalan az ilyen
típusú hulladékok kezelésével kapcsolatban lehetőleg forduljon hivatalos Volvo műhelyhez.
beszívás megszűnik és a levegő visszakeringtetésre kerül. Az ilyen helyzetek például erős forgalomban, sorban állás közben és alagutakban fordulhatnak elő.
Ennek a tanácsnak a megfogadásával pénzt
takaríthat meg, takarékoskodhat a bolygó erőforrásaival és növelheti az autó élettartamát. További
tájékoztatásért és tanácsokért, lásd Eco útmutató
(70. oldal), Gazdaságos vezetés, (310. oldal) és
Üzemanyag-fogyasztás, (412. oldal).
Hatékony kibocsátás-szabályozás
Az Ön Volvója a "Kívül-belül tiszta" koncepció
betartásával készült – ez a koncepció tiszta belső
környezetet valamint nagy hatékonyságú kibocsátás-szabályozást foglal magában. A kipufogógázok károsanyag-kibocsátása sok esetben jóval a
vonatkozó szabványok alatt van.
Tiszta levegő az utastérben
•
Tervezze meg az utat - a sok szükségtelen
megállás és egyenetlen sebesség nagyobb
üzemanyag-fogyasztással jár.
Az utastér szűrője megakadályozza a por és a
pollenek utastérbe jutását a beszívott levegővel
együtt.
•
Ha az autó motorblokkfűtéssel* rendelkezik,
akkor használja azt hidegindítás előtt - ez
javítja az indíthatóságot, hideg időben csökkenti a kopást és a motor gyorsabban eléri a
normál üzemi hőmérsékletét, ami csökkenti a
fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást.
A belső levegőminőség rendszer (IAQS)* biztosítja, hogy a bejövő levegő tisztább legyen, mint a
külső forgalom levegője.
Az rendszer megtisztítja az utastér levegőjét a
szennyeződésektől, mint amilyenek a részecskék,
szénhidrogének, nitrogén-oxidok és talajszinti
ózon. Ha a külső levegő szennyezett, akkor a lég-
Az IAQS a tiszta belső zóna csomag (CZIP)*
része, amely egy olyan funkciót is tartalmaz,
amely lehetővé teszi a ventilátor beindítását, amikor kinyitják az autót a távvezérlős kulccsal.
Belső
A Volvók belsejében használt anyagok gondosan
vannak kiválasztva és tesztelve, hogy az kellemes
és kényelmes legyen. Bizonyos részek, például a
kormánykerék varratai kézzel készülnek. A belső
megfigyelés alatt áll, hogy például nagy melegben vagy erős fényben ne bocsásson ki erős szagokat vagy anyagokat, amelyek kellemetlen
érzést okoznak.
Volvo műhelyek és a környezet
A rendszeres karbantartás biztosítja az autója
hosszú hasznos élettartamát és alacsony üzemanyag-fogyasztását. Ilyen módon a tisztább környezethez is hozzájárulhat. Amikor egy Volvo
műhelyre bízza az autója szervizelését és karbantartását, akkor az a Volvo rendszerének részévé
válik. A Volvo világos követelményeket támaszt a
műhelyek kialakítására vonatkozóan, hogy megakadályozza a káros anyagok környezetbe jutását.
A műhelyek munkatársai rendelkeznek a jó környezetvédelem biztosításához szükséges tudással
és eszközökkel.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
BEVEZETÉS
Újrahasznosítás
Mivel a Volvo életciklusban gondolkodik, fontos
az is, hogy az autók újrahasznosítása környezetbarát módon történjen. Majdnem a teljes autó
újrahasznosítható. Az autó utolsó tulajdonosát
ezért arra kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot
egy kereskedővel, ahol tanúsított/jóváhagyott
újrahasznosító létesítményt tudnak ajánlani.
Kapcsolódó információk
•
A kezelési útmutató és a környezet
(26. oldal)
25
BEVEZETÉS
A kezelési útmutató és a környezet
A használati útmutató nyomtatásához felhasznált
papírnyersanyag Forest Stewardship Council®
(Erdőgondnoksági Tanács) minősítésű erdőkből
vagy egyéb ellenőrzött forrásokból származik.
Az FSC® (Erdőgondnoksági Tanács) szimbólum
mutatja, hogy a használati útmutató nyomtatásához felhasznált papírnyersanyag FSC® minősítésű
erdőkből vagy egyéb ellenőrzött forrásokból származik.
Többrétegű üveg
Az üveg megerősítet, ami jobb védelmet nyújt a betörések ellen és fejlettebb hangszigetelést biztosít az utastérnek. A szélvédő és a többi ablak*
többrétegű üveggel rendelkezik.
Kapcsolódó információk
•
26
Környezeti filozófia (23. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
BIZTONSÁG
BIZTONSÁG
A biztonsági övekre vonatkozó
általános információk
Az erős fékezéseknek súlyos következményei
lehetnek, ha nem használják a biztonsági öveket.
Gondoskodjon arról, hogy minden utas használja
a biztonsági övet az utazás során.
Ne feledje
•
•
Ne használjon kapcsokat vagy bármi mást,
ami megakadályozhatja a biztonsági öv
helyes illeszkedését.
A biztonsági övnek nem szabad megcsavarodnia vagy bármibe beakadnia.
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használják vagy használják helyesen az öveket, az csökkenti a biztosított védelmet egy baleset során.
FIGYELEM
Minden biztonsági öv egy személy számára
van tervezve.
Feszítse meg a medenceövet az öle felett, a válla felé
felhúzva az átlós övet. A medenceövnek lent kell elhelyezkednie (nem a has felett).
Fontos, hogy a biztonsági öv felfeküdjön a testre,
hogy maximális védelmet nyújthasson. Ne hajtsa
túlságosan hátra a háttámlát. A biztonsági öv úgy
van kialakítva, hogy normál üléshelyzetben nyújtson védelmet.
A nem bekötött utasokat hallható és látható
emlékeztető, (29. oldal). oldal figyelmezteti biztonsági övük becsatolására, (31. oldal). oldal.
28
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
biztonsági öveket. A Volvo azt javasolja, hogy
forduljon hivatalos Volvo szervizhez.
Ha a biztonsági öv nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész biztonsági övet ki kell cserélni. A biztonsági öv elveszíthette bizonyos védelmi jellemzőit akkor is, ha sértetlennek tűnik. A biztonsági övet akkor is ki kell cserélni, ha kopás
vagy sérülés jeleit mutatja. Az új biztonsági
övnek típusjóváhagyással kell rendelkeznie és
ugyanolyan beszerelési helyre tervezettnek
kell lennie, mint a kicserélt biztonsági öv.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztonsági öv - terhesség (30. oldal)
Biztonsági öv - kioldás (30. oldal)
Biztonságiöv-feszítő (31. oldal)
BIZTONSÁG
Biztonsági öv - bekapcsolás
Ne feledje
Elindulás előtt kapcsolja be a biztonsági övet,
(28. oldal). oldal.
A biztonsági öv reteszel és nem húzható ki:
•
•
•
Húzza ki lassan a biztonsági övet és biztosítsa azt
a zárónyelv biztonsági övcsatba nyomásával. Egy
hangos "kattanás" jelzi, hogy az öv be van csatolva.
ha túl gyorsan húzzák
fékezés és gyorsítás közben
ha az autó erősen megdől.
Kapcsolódó információk
Helytelenül viselt biztonsági öv. Az övnek a vállon kell
nyugodnia.
•
•
•
•
Biztonsági öv - terhesség (30. oldal)
Biztonsági öv - kioldás (30. oldal)
Biztonságiöv-feszítő (31. oldal)
Biztonsági öv emlékeztető (31. oldal)
Helyesen viselt biztonsági öv.
A biztonsági öv magasságának beállítása. Nyomja meg a
gombot, és mozdítsa el az övet függőlegesen. Helyezze
az övet a lehető legmagasabbra, anélkül, hogy az a torkához dörzsölődne.
A középső hátsó ülés biztonsági övének zárónyelve csak a saját csatjába illeszkedik.
29
BIZTONSÁG
Biztonsági öv - kioldás
Biztonsági öv - terhesség
Oldja ki a biztonsági övet, (28. oldal). oldal, az
autó álló helyzetében.
A biztonsági övet (28. oldal) a terhesség alatt is
mindig be kell kapcsolni. Azonban döntő fontosságú a helyes használat.
Nyomja meg a piros gombot a biztonsági öv csatján, majd hagyja visszahúzódni az övet. Ha a biztonsági öv nem húzódik vissza teljesen, akkor tolj
be kézzel, ne hagyja lazán lógni.
Biztonsági öv - bekapcsolás (29. oldal)
G020998
Biztonsági öv emlékeztető (31. oldal)
Az átlós szakasznak a váll felett, majd a mellek
között kell áthaladnia a has oldaláig.
Az ölrésznek simán kell feküdnie a combok felett
és a lehető legalacsonyabban a has alatt. – Soha
nem szabad hagyni, hogy feljebb csússzon. Szüntesse meg a biztonsági öv lazaságát és ügyeljen
arra, hogy a testhez legközelebb helyezkedjen el.
Továbbá, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta csavarodások.
A terhesség előrehaladtával, a terhes járművezetőknek úgy kell beállítaniuk az ülést, (83. oldal).
odlal, és a kormánykereket, (88. oldal). oldal ,
hogy könnyen kezelhessék a járművet vezetés
közben (ami azt jelenti, hogy könnyen kezelhessék a lábpedálokat és a kormánykereket). A cél
30
Kapcsolódó információk
•
•
Kapcsolódó információk
•
•
az ülés olyan beállítása, hogy a lehető legnagyobb távolság legyen a has és a kormánykerék
között.
Biztonsági öv - bekapcsolás (29. oldal)
Biztonsági öv - kioldás (30. oldal)
BIZTONSÁG
Biztonsági öv emlékeztető
melyikét kinyitják. Az üzenet körülbelül
30 másodperc vezetés elteltével automatikusan vagy az irányjelző bajuszkapcsoló OK
gombjának, (112. oldal). oldal megnyomásával nyugtázható. Ha valaki nincs bekötve,
akkor az üzenet csak manuálisan nyugtázható az irányjelző bajuszkapcsoló OK gombjával.
A nem bekötött utasokat hallható és látható
emlékeztető figyelmezteti biztonsági övük becsatolására (29. oldal). oldal.
•
A hallható emlékeztető sebességfüggő és bizonyos esetekben időfüggő. A látható emlékeztető
a tetőkonzolon és a kombinált műszerfalon,
(66. oldal). oldal jelenik meg.
A gyermekülésekre nem vonatkozik a biztonsági
öv becsatolására emlékeztető rendszer.
Biztonságiöv-feszítő
A vezető oldali, az utas oldali és a külső hátsó
ülések biztonsági övei, (28. oldal). oldal biztonsági-övfeszítővel vannak ellátva. A biztonságiövfeszítőben található szerkezet az elégségesen
erős ütközések esetén megfeszíti az övet. A biztonsági öv ezután hatékonyabban tartja vissza az
utasokat.
Figyelmeztetés jelenik meg, ha a hátsó biztonsági öveket menet közben kicsatolják. Ez
a figyelmeztetés üzenet formájában jelenik
meg az információs kijelzőn, amelyet audio/
vizuális jel kísér. A figyelmeztetés megszűnik,
ha az övet újra becsatolják vagy, manuálisan
is nyugtázható a OK gomb megnyomásával.
FIGYELEM
Soha ne helyezze az utas biztonsági övének
nyelvét a vezető oldali csatba. Mindig helyezze
a biztonsági öv nyelvét a megfelelő csatba. Ne
végezzen módosítást a biztonsági öveken és
nem helyezzen idegen tárgyakat a csatba.
Ilyenkor előfordulhat, hogy a biztonsági övek
és csatok nem megfelelően működnek egy
baleset során. Fennáll a súlyos sérülés kockázata.
A kombinált műszerfal információs kijelzője
mutatja, hogy melyik biztonsági övek vannak
használatban. Ez az információ mindig rendelkezésre áll.
Kapcsolódó információk
•
A biztonsági övekre vonatkozó általános
információk (28. oldal)
Hátsó ülés
A biztonsági öb emlékeztetőnek a hátsó ülések
esetében van két alfunkciója:
•
Információt nyújt arról, hogy mely biztonsági
övek, (28. oldal). oldal vannak használatban a
hátsó ülésen. Egy üzenet jelenik meg az
információs kijelzőn, amikor a biztonsági öv
használatban van vagy, ha a hátsó ajtók vala-
31
BIZTONSÁG
Biztonság - figyelmeztető
szimbólum
solja, hogy haladéktalanul forduljon hivatalos
Volvo szervizhez.
A figyelmeztető szimbólum akkor jelenik meg, ha
hiba észlelése történik a hibakeresés közben
vagy egy rendszer bekapcsolt. Amikor szükséges, akkor a figyelmeztető szimbólum egy üzenettel együtt jelenik meg a kombinált műszerfal,
(66. oldal). oldal információs kijelzőjén.
FIGYELEM
Figyelmeztető háromszög és a légzsákrendszerre vonatkozó figyelmeztető szimbólum a digitális kombinált
műszerfalon.
Figyelmeztető háromszög és a légzsákrendszerre,
(33. oldal). oldal, vonatkozó figyelmeztető szimbólum az
analóg kombinált műszerfalon.
32
A kombinált műszer figyelmeztető szimbóluma a
távvezérlős kulcs II kulcshelyzetében,
(82. oldal). oldal bekapcsol, a gyújtás minden
bekapcsolásakor hibakeresés kerül végrehajtásra.
A szimbólum körülbelül 6 másodperc elteltével
kikapcsol, feltéve, hogy a légzsákrendszer hibamentes.
A figyelmeztető szimbólum akkor jelenik meg, ha
hiba észlelése történik a hibakeresés közben
vagy egy rendszer bekapcsolt. Amikor szükséges,
akkor a figyelmeztető szimbólum egy üzenettel
együtt jelenik meg a kijelzőn. Ha a figyelmeztető
szimbólum meghibásodik, akkor a figyelmeztető
háromszög és az SRS légzsák Szerviz
szükséges vagy SRS légzsák Szerviz sürgős
üzenet jelenik meg a kijelzőn. A Volvo azt java-
Ha bekapcsolva marad vagy vezetés közben
bekapcsol a légzsákrendszer figyelmeztető
szimbóluma, akkor nincs meg a légzsákrendszer teljes funkcionalitása. A szimbólum a légzsákrendszer, a biztonsági öv-előfeszítő rendszer, a SIPS vagy az IC rendszer hibáját vagy a
rendszer egyéb hibáját jelzi. A Volvo azt javasolja, hogy haladéktalanul forduljon hivatalos
Volvo szervizhez.
Kapcsolódó információk
•
A biztonsági üzemmódra vonatkozó általános
információk (42. oldal)
BIZTONSÁG
Légzsákrendszer
Frontális ütközés során a légzsákrendszer segíti
a járművezető és az utas fej-, arc- és mellkasi
sérülései elleni védelmet.
A rendszer légzsákokból és érzékelőkből áll. Egy
elégségesen heves ütközés kioldja az érzékelőket
és a légzsák(ok) felfúvódik/felfúvódnak és felforrósodnak. A légzsákpárnák jelentik az elsődleges
behatást az utas számára. A légzsák az ütközés
hatására összenyomódva leenged. Amikor ez történik, akkor füst áramlik az autóba. Ez teljesen
normális. A teljes folyamat, a légzsák felfúvódását
és leengedését beleértve, tizedmásodpercek alatt
lezajlik.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Légzsákok a vezető oldalon (34. oldal)
Utaslégzsák (34. oldal)
Biztonság - figyelmeztető szimbólum
(32. oldal)
G018665
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy a javításhoz vegye
fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo műhelylyel. A légzsákrendszer hibás javítása meghibásodáshoz és súlyos személyi sérüléshez
vezethet.
A légzsákrendszer felülnézetből, balkormányos autó.
MEGJEGYZÉS
G018666
Az érzékelők eltérően reagálnak az ütközés
természetétől és attól függően, hogy be van-e
kapcsolva a biztonsági öv. Minden biztonságiöv-pozícióra vonatkozik a hátsó, középső
ülés kivételével.
A légzsákrendszer felülnézetből, jobbkormányos autó.
Ezért lehetséges, hogy csak egy (vagy egy
sem) légzsák lép működésbe egy ütközés
során. Az érzékelők érzékelik az ütközés járműre ható erejét és a reagálás ennek megfelelően történik úgy, hogy egy vagy több légzsák működésbe lép.
33
BIZTONSÁG
Légzsákok a vezető oldalon
A biztonsági öv, (28. oldal). oldal által nyújtott
védelem kiegészítésére két légzsák, (33. oldal).
oldal szolgál a vezető oldalán.
•
Utaslégzsák (34. oldal)
Utaslégzsák
A biztonsági öv, (28. oldal) által nyújtott védelem
kiegészítésére, az autó az utas oldalon légzsákkal, (33. oldal) rendelkezik.
Az egyik légzsák a kormánykerék közepébe van
hajtogatva. A kormánykeréken az AIRBAG jelölés
található.
A légzsák a kesztyűtartó feletti rekeszbe van hajtogatva. A fedőlapján az AIRBAG jelölés található.
Térdlégzsák a vezető oldalon a balkormányos autókban.
Az első utaslégzsák elhelyezkedése balkormányos autóban.
A második légzsák (a térd szintjén) a műszerfal
alsó részébe van szerelve a vezető oldalon; a
panelen az AIRBAG felirat látható.
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együttesen
működnek. Ha nem használja vagy nem
helyesen használja az övet, az csökkenti a légzsákok által biztosított védelmet egy baleset
során.
34
Kapcsolódó információk
BIZTONSÁG
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használja vagy nem
helyesen használja az övet, az csökkenti a légzsák által biztosított védelmet egy baleset
során.
A sérülés kockázatának minimálisra csökkentése érdekében a légzsák kinyílásakor, az utasoknak a lehető legegyenesebben kell ülniük,
lábukkal a padlón és hátukkal a háttámlának
dőlve. A biztonsági övet be kell kapcsolni.
Az első utaslégzsák elhelyezkedése jobbkormányos
autóban.
Az utaslégzsák címkéje
Címke az utas oldali ajtóoszlopon. A légzsák címkéje
akkor válik láthatóvá, amikor ki van nyitva az utasajtó.
Az utaslégzsák figyelmeztető matricája a fentiek
szerint van elhelyezve.
FIGYELEM
Soha ne használjon hátra néző gyermekülést
aktív légzsákkal védett ülésen. Ennek figyelmen kívül hagyása a gyermek súlyos vagy
halálos sérülését okozhatja.
FIGYELEM
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a műszerfalra
vagy az elé, ahol az utaslégzsák található.
FIGYELEM
Soha ne hagyja, hogy valaki az első ülés előtt
álljon vagy üljön.
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha aktiválva van az
utaslégzsák.
Az első utasülésen soha nem szabad előre
néző utasoknak (gyermekeknek és felnőtteknek) ülnie, amikor az utas oldali légzsák ki van
kapcsolva.
Címke az utas oldali napellenzőn.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
halálos sérülést okozhat.
}}
35
BIZTONSÁG
||
Kapcsoló - PACOS*
Utaslégzsák - aktiválás/kiiktatás*
Az első utaslégzsák kiiktatható, (36. oldal), ha
az autó rendelkezik PACOS (Passenger Airbag
Cut Off Switch) kapcsolóval.
Első utaslégzsák, (34. oldal) kiiktatható, ha az
autó rendelkezik PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch) kapcsolóval.
FIGYELEM
Ha az autó első utaslégzsákkal van felszerelve, de nincs PACOS kapcsolója (utaslégzsák-kikapcsoló), akkor a légzsák mindig aktív.
Kapcsolódó információk
•
•
Légzsákok a vezető oldalon (34. oldal)
Gyermekülés (48. oldal)
hátrafelé néző gyermekülésben az első utasülésen.
FIGYELEM
Aktív légzsák (utasülés):
Kapcsoló - PACOS
Az utaslégzsák kapcsolója (PACOS) a műszerfal
utas oldalának végén található és akkor érhető el,
ha ki van nyitva az utasajtó.
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, amikor aktiválva van
az utaslégzsák.
Kikapcsolt légzsák (utasülés):
Ellenőrizze, hogy a kapcsoló a kívánt helyzetben
van-e. A távvezérlős kulcs kulcsszárát,
(169. oldal) kell használni az állás megváltoztatásához.
Az első utasülésen soha nem szabad előre
néző utasoknak (gyermekeknek és felnőtteknek) ülnie, amikor ki van kapcsolva az utaslégzsák.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
halálos sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS
Amikor a távvezérlős kulcs a II kulcshelyzetben, (82. oldal). oldal van, akkor a légzsák
figyelmeztető szimbóluma, (32. oldal). oldal
jelenik meg a kombinált műszerfalon
körülbelül 6 másodpercre.
Ezután a tetőkonzol visszajelző lámpája világít,
az utasülés légzsákjának megfelelő állapotát
mutatva.
A légzsákkapcsoló elhelyezkedése.
ON - légzsák aktív. A kapcsoló ezen állásában az összes előre néző utas (gyermek és
felnőtt) biztonságosan ülhet az utasülésben.
OFF - légzsák ki van iktatva. A kapcsoló ezen
állásában biztonságosan ülhetnek gyermekek
36
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
BIZTONSÁG
Kapcsolódó információk
•
Az utaslégzsák aktivált állapotát mutató visszajelző.
Az utaslégzsák kiiktatott állapotát mutató visszajelző.
Egy szöveges üzenet és a tetőkonzolon látható
figyelmeztető szimbólum jelzi, hogy az első utaslégzsák aktiválva van (lásd az előző ábrát).
Egy szöveges üzenet és a tetőkonzolon látható
figyelmeztető szimbólum jelzi, hogy az első utaslégzsák ki van iktatva (lásd az előző ábrát).
FIGYELEM
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első ülésen, ha az utaslégzsák be van
szimbólum világít a tetőkapcsolva és a
konzolon ennek jelzésére. Ennek figyelmen
kívül hagyása veszélyeztetheti a gyermek
életét.
Gyermekülés (48. oldal)
FIGYELEM
Ne hagyja, hogy valaki az első utasülésben
üljön, ha a tetőkonzol üzenete azt jelzi, hogy a
légzsák ki van iktatva és, ha a légzsákrendszerre vonatkozó figyelmeztető szimbólum,
(32. oldal). oldal jelenik meg a kombinált
műszerfalon. Ez azt jelzi, hogy súlyos meghibásodás van jelen. Amint lehetséges, menjen
szervizbe. A Volvo azt javasolja, hogy forduljon
hivatalos Volvo szervizhez.
FIGYELEM
A fentiek figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet a jármű utasaira.
37
BIZTONSÁG
Oldallégzsák (SIPS)
FIGYELEM
Egy oldalirányú ütközés esetén az ütközés erő
nagy részét a SIPS (Side Impact Protection
System) rendszer továbbítja a tartók, oszlopok,
padló, tető és a karosszéria egyéb szerkezeti elemei felé. A vezető- és utasülésnél elhelyezkedő
oldallégzsákok védik a mellkast és a csípőt és
fontos részei a SIPS rendszernek.
•
•
•
Vezetőülés, balkormányos.
•
A Volvo azt javasolja, hogy kizárólag hivatalos Volvo szervizben végeztesse el a
javításokat. A SIPS légzsákrendszer hibás
javítása meghibásodáshoz és súlyos személyi sérüléshez vezethet.
Ne helyezzen semmit az ülés külseje és
az ajtópanel közé, mert erre a területre
szüksége van az oldallégzsáknak.
A Volvo azt javasolja, hogy csak a Volvo
által jóváhagyott üléshuzatokat használjon. Más üléshuzatok akadályozhatják az
oldallégzsákok működését.
Az oldallégzsákok a biztonsági övek kiegészítői. Mindig használjon biztonsági
övet.
SIPS és gyermekülések
Az autó által a gyermekülésbe vagy ülésmagasítóra ültetett gyermekek számára nyújtott védelmet nem csökkenti az oldallégzsák.
A SIPS rendszer két fő komponensből, az oldallégzsákból és az érzékelőkből áll. Az oldallégzsákok az első ülésháttámlákban helyezkednek el.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az érzékelőket és az oldallégzsákok felfúvódnak. Az légzsák az utas és az ajtópanel között fúvódik fel és
így tompítja a kezdeti ütközést. A légzsák az ütközés hatására összenyomódva leenged. Az oldallégzsák normális esetben csak az ütközés oldalán
lép működésbe.
38
Kapcsolódó információk
Első utasülés, balkormányos.
•
•
•
Légzsákok a vezető oldalon (34. oldal)
Utaslégzsák (34. oldal)
Függönylégzsák (IC) (39. oldal)
BIZTONSÁG
Függönylégzsák (IC)
FIGYELEM
A függönylégzsák segít megakadályozni azt,
hogy a járművezető és az utasok egy ütközés
során beüssék a fejüket az autón belül.
Soha ne akasszon vagy rögzítsen nehéz tárgyakat a tető fogantyúira. A kampó csak könnyű ruhákhoz van tervezve (nem nehezebb
tárgyakhoz, például esernyőkhöz).
Ne csavarozzon vagy szereljen semmit az autó
tetőkárpitjára, az ajtóoszlopokra vagy az oldalpanelekre. Ez ronthatja a tervezett védelmet. A
Volvo azt javasolja, hogy mindig eredeti Volvo
alkatrészeket használjon, amelyek jóváhagyással rendelkeznek ezekhez a területekhez.
Általános információk a WHIPS
(ostorcsapásos sérülés elleni
védelmi) rendszerre vonatkozóan
A WHIPS (ostorcsapásos sérülés elleni védelem) az ostorcsapásos sérülések ellen véd. A
rendszer energiaelnyelő háttámlákból és különlegesen kialakított fejtámlákból áll az első üléseken.
FIGYELEM
Ne helyezzen az ajtók ablakainak felső szélétől lefelé számított 50 milliméternél magasabbra csomagokat az autóba. Különben
csökkenhet a tetőkárpitba süllyesztett függönylégzsák tervezett védelmi funkciója.
A függönylégzsák, IC (Inflatable Curtain) a SIPS
rendszer része, (38. oldal). Ez a tetőkárpit mentén
helyezkedik el mindkét oldalon és segíti a járművezető valamint az autó külső ülésein utazók
védelmét. Egy elégségesen heves ütközés kioldja
az érzékelőket és a függönylégzsák felfúvódik.
FIGYELEM
A függönylégzsák a biztonsági övek kiegészítője.
Mindig használjon biztonsági övet.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A biztonsági övekre vonatkozó általános
információk (28. oldal)
Légzsákrendszer (33. oldal)
Oldallégzsák (SIPS) (38. oldal)
}}
39
BIZTONSÁG
||
sebessége valamint az ütköző jármű természete
mind befolyással bír.
FIGYELEM
A WHIPS rendszer a biztonsági övek kiegészítője. Mindig használjon biztonsági övet.
Az ülés tulajdonságai
Amikor a WHIPS rendszer működésbe lép, akkor
az első üléstámlák hátrafelé ereszkednek, hogy
megváltoztassák a járművezető és az első utas
üléshelyzetét. Ez csökkenti az ostorcsapásos
sérülések előfordulásának kockázatát.
FIGYELEM
WHIPS - üléshelyzet
A WHIPS rendszer, (39. oldal), által nyújtott
optimális védelem elérése érdekében a járművezetőnek és az utasnak megfelelő üléshelyzetben
kell elhelyezkedniük és ügyelniük kell arra, hogy a
funkció ne legyen gátolva.
Üléshelyzet
Állítsa be a megfelelő üléshelyzetet az első ülésben, (83. oldal), mielőtt elindulna.
A járművezetőnek és az első utasnak az ülés
közepén kell ülnie úgy, hogy a feje és a fejtámasz
között a hely a lehető legkisebb legyen.
Funkció
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
WHIPS rendszert. A Volvo azt javasolja, hogy
forduljon hivatalos Volvo szervizhez.
WHIPS és gyermekülések
Az autó által a gyermekülésbe vagy ülésmagasítóra ültetett gyermekek számára nyújtott védelmet nem csökkenti a WHIPS rendszer.
Kapcsolódó információk
•
•
A WHIPS rendszer a hátulról érkező ütközések
esetén lép működésbe, ahol az ütközés szöge és
40
WHIPS - üléshelyzet (40. oldal)
A biztonsági övekre vonatkozó általános
információk (28. oldal)
Ne hagyjon semmilyen tárgyat a padlón a vezetőülés/
utasülés mögött, amely akadályozhatná a WHIPS rendszer működését.
BIZTONSÁG
FIGYELEM
Ne szorítson merev tárgyakat a hátsó üléspárna és az első üléstámla közé. Ügyeljen
arra, hogy ne akadályozza a WHIPS rendszer
működését.
FIGYELEM
Ha az ülés igen nagy erőknek lett kitéve, például egy hátulról érkező ütközés során, akkor
ellenőrizni kell a WHIPS rendszert. A Volvo azt
javasolja, hogy ellenőriztesse hivatalos Volvo
szervizben.
A WHIPS rendszer akkor is elveszíthette
védelmi képességének egy részét, ha az ülés
látszólag sértetlennek tűnik.
Amikor a rendszer működésbe lép
Az ütközések esetére, a Volvo különböző személyi védőrendszerei működnek együtt a sérülés
minimálisra csökkentéséhez.
Rendszer
Kiváltva
Biztonságiöv-feszítő
(31. oldal), első ülés
Frontális és/vagy
oldalirányú és/vagy
hátulról érkező ütközés és/vagy átfordulás
esetén
Biztonságiöv-feszítő
(31. oldal), hátsó
ülésA
Frontális és/vagy
oldalirányú és/vagy
átfordulás esetén
Légzsákok
Frontális ütközés eseténB
A Volvo azt javasolja, hogy ellenőriztesse a
rendszert hivatalos Volvo szervizben, még kis
erejű hátsó ütközéseket követően is.
Ne helyezzen olyan tárgyakat a hátsó ülésre, amelyek
akadályozhatnák a WHIPS rendszer működését.
FIGYELEM
Ha le van hajtva a hátsó ülés háttámlája, akkor
a megfelelő első ülést előre kell mozdítani,
hogy az ne érjen a lehajtott háttámlához.
(Kormánykerék, térd
(34. oldal) és utaslégzsák (34. oldal))
Oldallégzsákok
(SIPS) (38. oldal)
Oldalirányú ütközés
eseténB
}}
41
BIZTONSÁG
Rendszer
Kiváltva
Függönylégzsák, IC
(39. oldal)
Egy oldalirányú ütközésben és/vagy átfordulás és/vagy bizonyos frontális ütközések eseténB
ostorcsapásos sérülés elleni védelem,
WHIPS (39. oldal)
Hátsó ütközés során
A
B
A középső ülésen nincs biztonságiöv-feszítő.
Az autó karosszériája egy ütközés esetén nagymértékben
deformálódhat anélkül, hogy működésbe lépnének a légzsákok.
Számos tényező, például a másik objektum merevsége és
tömege, az autó sebessége, az ütközés szöge stb. befolyásolja
azt, hogy hogyan lépnek működésbe az autó különböző biztonsági rendszerei.
Ha a légzsákok (33. oldal) kinyíltak, akkor az
alábbiakat javasoljuk:
•
Az autó elszállítása. A Volvo azt javasolja,
hogy ezt bízza hivatalos Volvo szervizre. Ne
vezessen felfúvódott légzsákokkal.
•
A Volvo azt javasolja, hogy kérjen fel egy
hivatalos Volvo műhelyt a biztonsági rendszer
komponenseinek cseréjére.
•
Mindig keressen fel egy orvost.
MEGJEGYZÉS
A légzsákok és az övfeszítő rendszer csak
egyszer működik egy baleset során.
42
FIGYELEM
A légzsákrendszer vezérlőmodulja a középkonzolban helyezkedik el. Ha víz vagy egyéb
folyadék folyik a középkonzolra, akkor csatlakoztassa le az akkumulátorkábeleket. Ne próbálja beindítani az autót, mert a légzsákok
működésbe léphetnek. Az autó elszállítása. A
Volvo azt javasolja, hogy ezt bízza hivatalos
Volvo szervizre.
A biztonsági üzemmódra vonatkozó
általános információk
A biztonsági üzemmód egy védelmi állapot,
amely akkor kapcsol be, amikor az ütközés károsította az autó valamely olyan alapvető funkcióját,
mint például az üzemanyag-vezetékek, a biztonsági rendszerek érzékelői vagy a fékrendszer.
FIGYELEM
Soha ne vezessen felfúvódott légzsákokkal.
Ezek nehézzé tehetik a kormányzást. Más biztonsági rendszerek is károsodhatnak. A légzsákok felfúvódásakor keletkező füst és por
intenzív kitettség esetén a bőr és a szem irritációját /sérülését okozhatják. Irritáció esetén
mossa le hideg vízzel. A gyors felfúvódási
folyamat és a légzsák szövete horzsolást és
bőrégést okozhat.
Figyelmeztető háromszög az analóg kombinált műszerfalon.
BIZTONSÁG
Kapcsolódó információk
•
Biztonsági üzemmód - az autó beindításának
kísérlete (43. oldal)
•
Biztonsági mód - az autó mozgatása
(44. oldal)
Biztonsági üzemmód - az autó
beindításának kísérlete
Ha az autó biztonsági üzemmódban, (42. oldal).
oldal, van, akkor az autó beindítása megkísérelhető, ha minden normálisnak tűnik és ellenőrizte,
hogy nincs-e üzemanyag-szivárgás.
Először ellenőrizze, hogy nem szivárog-e üzemanyag az autóból. Nem szabad üzemanyagszagnak
sem lennie.
Figyelmeztető háromszög a digitális kombinált műszerfalon.
Ha az autó ütközésben vett részt, akkor a
Biztonsági mód Lásd a kézikönyvet üzenet
jelenhet meg a kombinált műszerfal, (66. oldal)
információs kijelzőjén. Ez azt jelenti, hogy az autó
csökkent funkcionalitással rendelkezik.
FIGYELEM
Soha ne próbálja önállóan javítani az autóját
vagy visszaállítani az elektronikát, ha az autó
biztonsági üzemmódba lépett. Ez személyi
sérülést vagy azt okozhatja, hogy az autó nem
normálisan működik. A Volvo azt javasolja,
hogy hivatalos Volvo szervizben ellenőriztesse
és állíttassa vissza az autó normál állapotát a
Biztonsági mód Lásd a kézikönyvet üzenet megjelenését követően.
Ha minden normálisnak tűnik és ellenőrizte, hogy
nincs jele üzemanyag-szivárgásnak, akkor megpróbálhatja beindítani az autót.
Vegye ki a távvezérlős kulcsot és nyissa ki a vezetőajtót. Ha egy üzenet jelenik meg a gyújtás
bekapcsolt állapotára utalva, akkor nyomja meg
az indítógombot. Ezután csukja be az ajtót és
helyezze vissza a távvezérlős kulcsot. Az autó
elektronikája ekkor megpróbálja visszaállítani
magát normál üzemmódba. Ezután próbálja meg
beindítani az autót.
Ha a Biztonsági mód Lásd a kézikönyvet
üzenet még mindig látható a kijelzőn, akkor az
autót nem szabad vezetni vagy vontatni, hanem
autómentő szolgálattal, (321. oldal). oldal kell
elszállíttatni. Még ha vezethetőnek is tűnik az
autó, rejtett károsodása lehet, amely lehetetlenné
teszi annak mozgás közbeni irányítását.
}}
43
BIZTONSÁG
||
FIGYELEM
Soha, semmilyen körülmények között ne próbálja újraindítani az autót, ha annak üzemanyagszaga van és megjelenik a Biztonsági
mód Lásd a kézikönyvet üzenet. Késedelem nélkül hagyja el az autót.
FIGYELEM
Ha az autó biztonsági üzemmódban van, akkor
nem szabad vontatni. Azt el kell szállítani a
helyéről. A Volvo azt javasolja, hogy szállíttassa hivatalos Volvo szervizbe.
Biztonsági mód - az autó
mozgatása
Ha a Normal mode látható a Biztonsági mód
Lásd a kézikönyvet visszaállítását követően,
miután megpróbálta beindítani az
autót, (43. oldal). oldal, akkor az autó óvatosan
elmozdítható a veszélyes helyről.
Gyalogoslégzsák*
A gyalogoslégzsák (Pedestrian Airbag) bizonyos
frontális ütközések esetén hozzájárul a gyalogosra ható ütközés csillapításához.
Ne mozgassa az autót a szükségesnél tovább.
Kapcsolódó információk
•
A biztonsági üzemmódra vonatkozó általános
információk (42. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Biztonsági mód - az autó mozgatása
(44. oldal)
A gyalogoslégzsák (Pedestrian Airbag) a motorháztető alatt helyezkedik el a szélvédő közelében.
Bizonyos gyalogossal történő frontális ütközések
esetén az első lökhárítóba épített érzékelők reagálnak, és a légzsák felfúvódik, ha az ütközés
ereje alapján ez szükséges. Az érzékelők körülbelül 20-50 km/h (12-30 mph) sebesség és
-20 és +70°C közötti hőmérsékletek mellett aktív.
Az érzékelők úgy vannak kialakítva, hogy észleljék
az emberi lábhoz hasonló jellemzőjű tárgyakkal
történő ütközést.
44
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
BIZTONSÁG
MEGJEGYZÉS
A közlekedési környezetben előfordulhatnak
olyan tárgyak, amelyek egy gyalogossal történő ütközéshez hasonló jelet váltanak ki az
érzékelőkben. Lehetséges, hogy a rendszer
működésbe lép, ha egy ilyen tárgynak ütközik.
Kapcsolódó információk
•
Gyalogoslégzsák* - az autó mozgatása
(45. oldal)
•
Gyalogoslégzsák* - összehajtás (46. oldal)
Gyalogoslégzsák* - az autó
mozgatása
Az autó mozgatható, ha nem kapcsolt biztonsági
üzemmódba, (42. oldal). oldal.
Ha az utastér más légzsákjai is működésbe léptek, akkor az autó biztonsági üzemmódban marad.
Ha a légzsák működésbe lép (Pedestrian Airbag)
Ha csak a gyalogoslégzsák, (44. oldal). oldal
Pedestrian Airbag lépett működésbe:
•
a motorháztető hátsó része felemelkedik és
ebben a helyzetben rögzül
1.
•
•
Menjen az autóval a lehető legközelebbi biztonságos helyre.
bekapcsolnak a vészvillogók
2.
Hajtsa össze a légzsákot az utasításoknak,
(46. oldal). oldal megfelelően.
3.
Keresse fel a legközelebbi szervizt.
a fékrendszer előkészül a következő vészfekezésre.
FIGYELEM
Ne szereljen semmilyen tartozékot vagy változtasson meg bármit a (Pedestrian Airbag)
légzsákkal felszerelt autókon. A helytelen beavatkozás az autó elején a rendszer helytelen
működését okozhatja és súlyos sérüléshez
vagy az autó károsodásához vezethet.
A Volvo azt javasolja, hogy eredeti ablaktörlő
karokat és eredeti alkatrészeket használjon
azokhoz.
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy a légzsák aktiválódását követően a lehető leghamarabb forduljon hivatalos Volvo műhelyhez.
Kapcsolódó információk
•
Gyalogoslégzsák* (44. oldal)
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo műhellyel a lökhárító
károsodása esetében, hogy ellenőrizhessék a
rendszer sértetlenségét.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
45
BIZTONSÁG
Gyalogoslégzsák* - összehajtás
2.
A gyalogoslégzsákot, (44. oldal) (Pedestrian
Airbag) összekell hajtogatni az autó mozgatása
előtt.
Gyűjtse össze a légzsák szövetét a hossza
mentén a vezető oldalon. Ezután hajtsa össze
az összegyűjtött anyagot közép felé. Csavarja
a tépőzárat (kétoldalas) a lehető legtöbb szövet köré, és rögzítse azt.
3.
Nyomja légzsák felcsavart részét a
légzsákházba (2).
4.
Ismételje meg az 1-3. pontokat a jobb oldalon. Szükséges lehet az összegyűjtött szövet
kétszeri összehajtása, hogy köré lehessen
tekerni a tépőzárat.
5.
A légzsákház fedele kissé nyitva marad. Ez
teljesen normális.
Kapcsolódó információk
•
Légzsák
Légzsákház
Gyalogoslégzsák* - az autó mozgatása
(45. oldal)
Általános információk a
gyermekbiztonságról
A Volvo kifejezetten az adott autóhoz tervezett
gyermekbiztonsági felszereléseket (gyermekülések, ülésmagasítók és rögzítő eszközök) kínál.
A Volvo gyermekbiztonsági felszerelések használata optimális feltételeket nyújt az autóban utazó
gyermek számára. Ezen felül a gyermekbiztonsági
felszerelések jól illeszkednek és egyszerűen
használhatók.
Minden korú és méretű gyermeknek mindig megfelelően rögzítve kell ülnie az autóban. Soha ne
hagyja, hogy egy gyermek egy másik utas ölében
üljön.
A Volvo azt javasolja, hogy a gyermekek a lehető
legidősebb, legalább 3-4 éves korig hátrafelé
néző gyermekülésekben, majd 140 cm magasságig előre néző ülésmagasítón/gyermekülésben
utazzanak.
Tépőzáras szalag, jobb oldal
Tépőzáras szalag, bal oldal
A légzsák meleg lehet és füstöt bocsáthat ki. Ez
normális jelenség. Hajtsa össze a légzsákot az
alábbiak szerint:
1.
46
Keresse meg a tépőzáras szalagot a
bal oldalon (4).
MEGJEGYZÉS
A különböző korosztályokhoz tartozó gyermekek esetében használandó gyermeküléstípusokra országonként más jogi szabályozások
érvényesek. Ellenőrizze a vonatkozó szabályokat.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
BIZTONSÁG
MEGJEGYZÉS
Ha kérdése merülne fel a gyermekbiztonsági
termékek beszerelésével kapcsolatban, akkor
vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
Gyermekbiztonsági zárak
A hátsó ajtók elektromos ablakainak és a hátsó
ajtók nyitókilincseinek belülről történő használata
gátolható, (182. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Gyermekülés (48. oldal)
Gyermekülések - elhelyezés (53. oldal)
Gyermekülés - ISOFIX (54. oldal)
Gyermekülések - felső rögzítő pontok
(58. oldal)
47
BIZTONSÁG
Gyermekülés
A gyermekeknek kényelmesen és biztonságosan
kell ülniük. Ügyeljen a gyermekülés helyes használatára.
MEGJEGYZÉS
A gyermekbiztonsági termékek használatakor
fontos a mellékelt használati útmutató tanulmányozása.
48
FIGYELEM
Ne rögzítse a gyermekülés hevedereit az ülés
vízszintes beállító rúdjához és az ülés alatt
lévő rugókhoz vagy sínekhez és rudakhoz. Az
éles szélek károsíthatják a hevedereket.
Tanulmányozza a beszerelési útmutatóban a
gyermekülés helyes beszerelésének módját.
BIZTONSÁG
Ajánlott gyermekülések1
Súly
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal,
csak hátrafelé néző gyermekülések)
0 csoport
Külső, hátsó ülés
Típusengedély: E1 04301146
0+ csoport
(L)
max. 13 kg
Volvo babaülés (Volvo Infant Seat)
- hátra néző gyermekülés, az autó
biztonsági övével rögzíthető.
Volvo babaülés (Volvo Infant Seat) - hátra
néző gyermekülés, az autó biztonsági övével
rögzíthető.
0+ csoport
Típusengedély: E1 04301146
Típusengedély: E1 04301146
max. 13 kg
(U)
(U)
max. 10 kg
Hátsó, középső ülés
Volvo babaülés (Volvo Infant Seat) - hátra
néző gyermekülés, ISOFIX rögzítőrendszerrel.
max. 10 kg
0 csoport
Első ülés (aktivált légzsákkal,
csak előre néző gyermekülések)
Volvo babaülés (Volvo
Infant Seat) - hátra
néző gyermekülés, az
autó biztonsági övével
rögzíthető.
Típusengedély: E1
04301146
(U)
0 csoport
max. 10 kg
0+ csoport
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.A
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
(U)
(U)
max. 13 kg
1A
többi gyermekülés tekintetében, az autót tartalmaznia kell a gyártó által mellékelt listának vagy univerzálisan jóváhagyottnak kell lennie az ECE R44 által előírt törvényi követelményeknek.
}}
49
BIZTONSÁG
||
Súly
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal,
csak hátrafelé néző gyermekülések)
1. csoport
Volvo elforgatható gyermekülés
(Volvo Convertible Child Seat) hátrafelé néző gyermekülés, az
autó biztonsági övével és hevederekkel rögzíthető.
9-18 kg
Első ülés (aktivált légzsákkal,
csak előre néző gyermekülések)
Külső, hátsó ülés
Volvo elforgatható gyermekülés (Volvo
Convertible Child Seat) - hátrafelé néző gyermekülés, az autó biztonsági övével és hevederekkel rögzíthető.
Típusengedély: E5 04192
Típusengedély: E5 04192
(L)
(L)
1. csoport
Volvo hátrafelé néző gyermekülés
Volvo hátrafelé néző gyermekülés
9-18 kg
Típusengedély: E5 04212
Típusengedély: E5 04212
(L)
(L)
1. csoport
Univerzálisan jóváhagyott
előre néző gyermekülések.A, B
9-18 kg
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
(U)
(UF)
2. csoport
15-25 kg
Volvo elforgatható gyermekülés
(Volvo Convertible Child Seat) hátrafelé néző gyermekülés, az
autó biztonsági övével és hevederekkel rögzíthető.
Típusengedély: E5 04192
(L)
50
Volvo elforgatható gyermekülés (Volvo
Convertible Child Seat) - hátrafelé néző gyermekülés, az autó biztonsági övével és hevederekkel rögzíthető.
Típusengedély: E5 04192
(L)
Hátsó, középső ülés
BIZTONSÁG
Súly
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal,
csak hátrafelé néző gyermekülések)
2. csoport
Volvo hátrafelé néző gyermekülés
Volvo hátrafelé néző gyermekülés
15-25 kg
Típusengedély: E5 04212
Típusengedély: E5 04212
(L)
(L)
2. csoport
15-25 kg
Első ülés (aktivált légzsákkal,
csak előre néző gyermekülések)
Volvo forgatható gyermekülés
(Volvo Convertible Child Seat)
- előre néző gyermekülés, az
autó biztonsági övével rögzíthető.
Típusengedély: E5 04191
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
Volvo forgatható gyermekülés (Volvo
Convertible Child Seat) - előre néző gyermekülés, az autó biztonsági övével rögzíthető.
Típusengedély: E5 04191
(U)
(U)
2/3. csoport
15-36 kg
Volvo ülésmagasító háttámlával (Volvo Booster Seat with
backrest).
Típusengedély: E1
04301169
Volvo ülésmagasító háttámlával (Volvo
Booster Seat with backrest).
Típusengedély: E1 04301169
(UF)
(UF)
2/3. csoport
Volvo ülésmagasító
Volvo ülésmagasító
15-36 kg
Típusengedély: E1
04301312
Típusengedély: E1 04301312
(UF, L)
(UF)
}}
51
BIZTONSÁG
||
Súly
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal,
csak hátrafelé néző gyermekülések)
2/3. csoport
15-36 kg
Első ülés (aktivált légzsákkal,
csak előre néző gyermekülések)
Külső, hátsó ülés
Ülésmagasító háttámlával
vagy anélkül (Booster
Cushion with and without
backrest).
Ülésmagasító háttámlával vagy anélkül
(Booster Cushion with and without backrest).
Típusengedély: E5 04216
Hátsó, középső ülés
Típusengedély: E5 04216
(UF)
(UF)
L: Alkalmas specifikus ISOFIX gyermekülésekhez. Ezek a gyermekülések speciális autómodellekhez vagy féluniverzális kategóriákhoz alkalmasak.
U: Univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez alkalmas ebben a súlybesorolásban.
UF: Univerzálisan jóváhagyott előre néző gyermekülésekhez alkalmas ebben a súlybesorolásban.
B: Ehhez a súlybesoroláshoz jóváhagyott beépített gyermekülések.
A
B
Csak hátrafelé néző gyermekülés. Állítsa egyenes helyzetbe az ülés háttámláját.
A Volvo hátrafelé néző gyermekülést ajánl ebbe a súlycsoportba tartozó gyermekeknek.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
52
Gyermekülések - elhelyezés (53. oldal)
Gyermekülések - felső rögzítő pontok
(58. oldal)
Gyermekülés - ISOFIX (54. oldal)
Általános információk a gyermekbiztonságról
(46. oldal)
BIZTONSÁG
Gyermekülések - elhelyezés
Az utaslégzsák címkéje
A gyermek elhelyezkedését az autóban és az
ehhez választott felszerelést a gyermek súlya és
mérete határozza meg.
Elhelyezhet:
•
hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha ki van kapcsolva az utaslégzsák.
•
előre néző gyermekülést/ülésmagasítót az
első utasülésen, ha aktiválva van az utaslégzsák.
•
egy vagy több gyermekülés/ülésmagasító a
hátsó ülésen.
FIGYELEM
G020739
Címke az utas oldali napellenzőn.
Soha ne használjon hátra néző gyermekülést
aktív légzsákkal védett ülésen. Ennek figyelmen kívül hagyása a gyermek súlyos vagy
halálos sérülését okozhatja.
FIGYELEM
A hátrafelé néző gyermekülés és a légzsák nem kompatibilis egymással.
Soha ne hagyja, hogy valaki az első ülés előtt
álljon vagy üljön.
Mindig a hátsó ülésen helyezze el a hátrafelé
néző gyermeküléseket, (48. oldal), ha az utaslégzsák aktiválva van, (36. oldal). Ha gyermek utazik
az első utasülésben, akkor a kinyíló légzsáktól
súlyos sérüléseket szenvedhet.
Ha az utaslégzsák ki van kapcsolva, akkor szerelhetők hátrafelé néző gyermekülések az első utasülésre.
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha aktiválva van az
utaslégzsák.
Címke az utas oldali ajtóoszlopon. A légzsák címkéje
akkor válik láthatóvá, amikor ki van nyitva az utasajtó.
Az utaslégzsák figyelmeztető matricája a fentiek
szerint van elhelyezve.
Az első utasülésen soha nem szabad előre
néző utasoknak (gyermekeknek és felnőtteknek) ülnie, amikor az utas oldali légzsák ki van
kapcsolva.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
halálos sérülést okozhat.
}}
53
BIZTONSÁG
||
FIGYELEM
Nem szabad olyan fém vázzal rendelkező vagy
egyéb olyan kialakítású ülésmagasítókat/
gyermeküléseket használni, amelyek a biztonsági öv nyitó gombjára támaszkodhatnak, mert
ezek a biztonsági öv csatjának véletlen kinyílását okozhatják.
Gyermekülés - ISOFIX
ISOFIX - méretosztályok
A ISOFIX autós gyermekülések, (48. oldal) rögzítésére szolgáló, nemzetközi szabványokon
alapuló rendszer.
Az ISOFIX (54. oldal) rögzítő rendszert használó
gyermeküléseket méretosztályokba sorolják,
hogy segítsék a felhasználókat a megfelelő
típusú gyermekülés, (56. oldal) kiválasztásában.
Méretosztály
Ne hagyja a gyermekülés felső részét a szélvédőnek támaszkodni.
A
Teljes méretű, előre néző gyermekülés
B
Csökkentett méretű (1. változat),
előre néző gyermekülés
B1
Csökkentett méretű (2.változat),
előre néző gyermekülés
MEGJEGYZÉS
A gyermekek autóban történő elhelyezésének
szabályai országonként változhatnak. Ellenőrizze a vonatkozó szabályokat.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a gyermekbiztonságról
(46. oldal)
•
Gyermekülések - felső rögzítő pontok
(58. oldal)
•
Gyermekülés - ISOFIX (54. oldal)
A ISOFIX rögzítőrendszer rögzítőpontjai a hátsó
ülés háttámlájának alsó részén helyezkednek el a
külső üléseken.
A rögzítőpontok helyét a háttámla kárpitján elhelyezett szimbólumok jelzik (lásd az előző ábrát).
Mindig tartsa be a gyártó beszerelési utasításait,
amikor gyermekülést csatlakoztat az ISOFIX rögzítőpontokhoz.
Kapcsolódó információk
•
•
•
54
ISOFIX - méretosztályok (54. oldal)
ISOFIX - gyermekülések típusai (56. oldal)
Általános információk a gyermekbiztonságról
(46. oldal)
Leírás
C
Teljes méretű, hátrafelé néző
gyermekülés
D
Csökkentett méretű, hátrafelé
néző gyermekülés
E
Hátra néző babaülés
F
Keresztirányú babaülés, bal oldal
G
Keresztirányú babaülés, jobb
oldal
BIZTONSÁG
FIGYELEM
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az utasülésen, ha aktiválva van az utaslégzsák.
MEGJEGYZÉS
Ha az ISOFIX gyermekülés nem rendelkezik
méretbesorolással, akkor az autómodellnek
szerepelnie kell a gyermekülés járműlistájában.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo kereskedővel a Volvo
által ajánlott ISOFIX gyermekülésekkel kapcsolatban.
Kapcsolódó információk
•
ISOFIX - gyermekülések típusai (56. oldal)
55
BIZTONSÁG
ISOFIX - gyermekülések típusai
A gyermekülések különböző méretűek - az autók
különböző méretűek. Ez azt jelenti, hogy nem
A gyermekülés típusa
Keresztirányú babaülés
Babaülés, hátrafelé néző
Súly
max. 10 kg
max. 10 kg
minden gyermekülés alkalmas minden autómodell minden üléséhez.
Méretosztály
Utasülések, gyermekülések ISOFIXA rögzítéséhez
Első ülés
Külső, hátsó ülés
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
Babaülés, hátrafelé néző
max. 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Gyermekülés, hátrafelé néző
9-18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
56
BIZTONSÁG
A gyermekülés típusa
Gyermekülés, előre néző
Súly
9-18 kg
Méretosztály
B
Utasülések, gyermekülések ISOFIXA rögzítéséhez
Első ülés
Külső, hátsó ülés
X
OKB
(IUF)
B1
X
OKB
(IUF)
A
X
OKB
(IUF)
X: Az ISOFIX helyzet nem alkalmas ISOFIX gyermekülésekhez ebben a súly- és/vagy méretosztályban.
IL: Alkalmas specifikus ISOFIX gyermekülésekhez. Ezek a gyermekülések speciális autómodellekhez vagy féluniverzális kategóriákhoz alkalmasak.
IUF: Alkalmas olyan előre néző ISOFIX gyermekülésekhez, amelyek univerzálisan jóváhagyottak ebben a súlyosztályban.
A
B
A ISOFIX egy nemzetközi szabványokon alapuló gyermekülés-rögzítő rendszer.
A Volvo hátrafelé néző gyermeküléseket javasol ehhez a csoporthoz.
Ügyeljen arra, hogy a megfelelő méretosztályú
(54. oldal), ISOFIX rögzítésű gyermekülést válaszsza.
Kapcsolódó információk
•
Gyermekülés - ISOFIX (54. oldal)
57
BIZTONSÁG
Gyermekülések - felső rögzítő
pontok
MEGJEGYZÉS
Hajtsa le a fejtámlákat az ilyen típusú gyermekülések rögzítésének lehetővé tételéhez a
külső üléseken lehajtható fejtámlákkal rendelkező autókban.
Az autó bizonyos előre néző gyermekülésekhez,
(48. oldal). oldal felső rögzítő pontokkal rendelkezik. Ezek a rögítő pontok az ülés hátulján találhatók.
Felső rögzítő pontok
MEGJEGYZÉS
A csomagtér felett csomagtértakaróval rendelkező autók esetében, azt el kell távolítani,
mielőtt gyermeküléseket lehetne rögzíteni a
rögzítő pontokhoz.
A gyermekülések felső rögzítő pontokhoz történő
rögzítésével kapcsolatos részletes tájékoztatásért,
tanulmányozza az ülés gyártójának utasításait.
FIGYELEM
A felső rögzítő pontok elsődlegesen előre néző
gyermekülések számára vannak kialakítva. A
Volvo azt javasolja, hogy a kisgyermekeket, a
lehető legidősebb korig hátra néző gyermekülésekben helyezze el.
58
A gyermekülés hevedereit mindig át kell húzni
a fejtámla szárán található furaton, mielőtt
megfeszítené a rögzítési pontnál.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a gyermekbiztonságról
(46. oldal)
•
•
Gyermekülések - elhelyezés (53. oldal)
Gyermekülés - ISOFIX (54. oldal)
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Műszerek és kezelőszervek,
balkormányos autó - áttekintés
Az áttekintés mutatja az autó kijelzőinek és kezelőszerveinek elhelyezkedését.
60
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Áttekintés, balkormányos autó
}}
61
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
62
Funkció
Lásd
Funkció
Lásd
Menük és üzenetek,
irányjelzők, országúti/tompított fényszóró, fedélzeti számítógép
(112. oldal),
(115. oldal),
(101. oldal),
(93. oldal) és
(117. oldal).
Vezérlő panel
(177. oldal),
(183. oldal),
(106. oldal) és
(108. oldal).
Manuális fokozatváltás automata
sebességváltóban*
(280. oldal).
Sebességtartó*
Vészvillogók
(101. oldal).
(198. oldal) és
(207. oldal).
Kezelőpanel az
infotainment rendszerhez és a navigáláshoz a menüben
(115. oldal) és a
Sensus infotainment melléklet.
Kürt, légzsákok
(88. oldal) és
(33. oldal).
A klímavezérlés
kezelőpanelje
(133. oldal) vagy
(134. oldal).
Kombinált műszerfal
(66. oldal).
Fokozatválasztó
(279. oldal) vagy
(280. oldal).
Navigálás a menüben, audiovezérlés,
telefonvezérlés*
(115. oldal) és a
Sensus infotainment melléklet.
Rögzítőfék
(300. oldal).
(104. oldal).
START/STOP
ENGINE gomb
(276. oldal).
Ablaktörlők és
mosó
(88. oldal).
Gyújtáskapcsoló
(81. oldal).
A kormánykerék
beállítása
Képernyő az infotainment rendszerhez és a menük
megjelenítéséhez
(115. oldal) és a
Sensus infotainment melléklet.
Motorházfedél-nyitó
(353. oldal).
Világításkapcsoló,
csomagtérajtó-nyitó
(89. oldal) és
(179. oldal).
Ülésbeállítás*
(85. oldal).
Ajtókilincs
–
Kapcsolódó információk
•
•
•
Külső hőmérsékletmérő (75. oldal)
Napi kilométer-számláló (76. oldal)
Óra (76. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Műszerek és kezelőszervek,
jobbkormányos autó - áttekintés
Az áttekintés mutatja az autó kijelzőinek és kezelőszerveinek elhelyezkedését.
}}
63
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
64
Áttekintés, jobbkormányos autók
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Funkció
Lásd
Funkció
Lásd
Funkció
Lásd
Ablaktörlők és
mosó
(104. oldal).
Vezérlő panel
Világításkapcsoló,
csomagtérajtó-nyitó
(89. oldal) és
(179. oldal).
Manuális fokozatváltás automata
sebességváltóban*
(280. oldal).
(177. oldal),
(183. oldal),
(106. oldal) és
(108. oldal).
Ülésbeállítás*
(85. oldal).
Navigálás a menüben, audiovezérlés,
telefonvezérlés*
(115. oldal) és a
Sensus infotainment melléklet.
Kürt, légzsákok
(88. oldal) és
(33. oldal).
Kombinált műszerfal
(66. oldal).
Sebességtartó*
(198. oldal) és
(207. oldal).
START/STOP
ENGINE gomb
(276. oldal).
Gyújtáskapcsoló
(81. oldal).
Képernyő az infotainment rendszerhez és a menük
megjelenítéséhez
Ajtókilincs
Motorházfedél-nyitó
(353. oldal).
Vészvillogók
(101. oldal).
Kezelőpanel az
infotainment rendszerhez és a navigáláshoz a menüben
(115. oldal) és a
Sensus infotainment melléklet.
A klímavezérlés
kezelőpanelje
(133. oldal) vagy
(134. oldal).
Fokozatválasztó
(279. oldal) vagy
(280. oldal).
Rögzítőfék
(300. oldal).
(115. oldal) és a
Sensus infotainment melléklet.
Menük és üzenetek,
irányjelzők, országúti/tompított fényszóró, fedélzeti számítógép
(112. oldal),
(115. oldal),
(101. oldal),
(93. oldal) és
(117. oldal).
–
A kormánykerék
beállítása
(88. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
•
Külső hőmérsékletmérő (75. oldal)
Napi kilométer-számláló (76. oldal)
Óra (76. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
65
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Kombinált műszerfal
A kombinált műszerfal az autó bizonyos funkcióival kapcsolatos információkat valamint üzeneteket jelenít meg.
•
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés
(66. oldal)
•
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
(67. oldal)
•
Kombinált műszerfal - a megjelenített szimbólumok jelentése (71. oldal)
•
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető szimbólumok jelentése (73. oldal)
Analóg kombinált műszerfal áttekintés
Műszerek és visszajelzők
A kombinált műszerfal az autó bizonyos funkcióival kapcsolatos információkat valamint üzeneteket jelenít meg.
Információs kijelző
Információs kijelző, analóg műszerfal.
Az információs kijelzőt használó funkcióknál
további leírások találhatók.
Üzemanyagszint-mérő. Amikor a visszajelző
csupán egy fehér jelölés1 alá esik, akkor egy,
az üzemanyagtartály alacsony szintjére figyelmeztető sárga visszajelző szimbólum jelenik
meg. Lásd még Fedélzeti számítógép
(117. oldal) és Üzemanyagtöltés
(305. oldal).
Eco meter A műszer azt mutatja, hogy menynyire gazdaságosan vezetik az autót. Minél
magasabban van a skálán, annál gazdaságosabban vezeti az autót.
Sebességmérő
1
66
Amikor a Üzemanyagtartály kiürüléséig hátralévő távolság: kijelzőüzenet a ---- értéket kezdi mutatni, akkor a jelzés piros színűre változik.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Fordulatszámmérő. A műszer a motor fordulatszámát mutatja percenkénti ezer fordulat
(rpm) egységben.
Fokozatváltás-jelző2 / fokozathelyzet-jelző3.
Lásd még Fokozatváltás-jelző* (280. oldal)
vagy Automata sebességváltó -- Geartronic*
(280. oldal).
Visszajelző és figyelmeztető
szimbólumok
Működési ellenőrzés
Az összes visszajelző és figyelmeztető szimbólum,
a középkonzol információs kijelzőjének szimbólumait kivéve, világít a II kulcshelyzetben vagy a
motor beindításakor. Amikor a motor beindult,
akkor a szimbólumoknak ki kell kapcsolniuk,
kivéve a rögzítőfék szimbólumát, amely csak a
rögzítőfék kiengedésekor kapcsol ki.
Digitális kombinált műszerfal áttekintés
A kombinált műszerfal az autó bizonyos funkcióival kapcsolatos információkat valamint üzeneteket jelenít meg.
Információs kijelző
Ha a motor nem indul be vagy a működési ellenőrzés végrehajtásra kerül a II kulcshelyzetben,
akkor az összes szimbólum kialszik pár másodpercen belül, kivéve az autó kibocsátás-szabályozó rendszerének hibáját és az alacsony olajnyomást jelző szimbólumot.
Kapcsolódó információk
•
•
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok, analóg
műszerfal.
Visszajelző szimbólumok
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
Kombinált műszerfal (66. oldal)
Kombinált műszerfal - a megjelenített szimbólumok jelentése (71. oldal)
•
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető szimbólumok jelentése (73. oldal)
•
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
(67. oldal)
Információs kijelző, digitális műszerfal*.
Az információs kijelzőt használó funkcióknál
további leírások találhatók.
Műszerek és visszajelzők
A digitális műszerfalhoz különböző témák választhatók ki. A lehetséges témák az "Elegance",
"Eco" és "Performance".
Figyelmeztető szimbólumok4
2
3
4
Manuális sebességváltó.
Automata sebességváltó.
Bizonyos motorváltozatok nem rendelkeznek az olajnyomás esésére figyelmeztető rendszerekkel. Az ilyen változatokkal felszerelt autókban nem használatos az alacsony olajnyomást jelző szimbólum. Az alacsony
olajszintre vonatkozó üzenet szöveges formában jelenik meg. További tájékoztatásért, lásd Motorolaj - általános leírás (354. oldal).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
67
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
A témák csak a motor járó állapotában választhatók ki.
Fordulatszámmérő. A műszer a motor fordulatszámát mutatja percenkénti ezer fordulat
(rpm) egységben.
"Elegance" téma
A különböző témák közötti váltáshoz, nyomja meg
a bal oldali bajuszkapcsoló OK gombját, majd
válassza ki a Témák menüpontot a kar forgókapcsolójának forgatásával. Nyomja meg az OK
gombot. Forgassa a forgókapcsolót a téma kiválasztásához, és hagyja jóvá az OK gomb megnyomásával.
Fokozatváltás-jelző6 / fokozathelyzet-jelző7.
Lásd még Fokozatváltás-jelző* (280. oldal)
vagy Automata sebességváltó -- Geartronic*
(280. oldal).
Bizonyos modellváltozatokon, a középkonzol képernyőjének megjelenése a kombinált műszerfal
témabeállítását követi.
A műszerfal kontraszt üzemmódja és szín üzemmódja szintén a bal oldali bajuszkapcsolóval állítható be.
A menü kezelésével kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal (112. oldal).
A témaválasztás és a kontraszt valamint a szín
üzemmód tárolható az egyes távvezérlős kulcsokhoz az autó kulcsmemóriájában*, lásd Távvezérlős
kulcs - személyre szabás* (163. oldal).
5
6
7
68
Műszerek és visszajelzők, "Elegance" téma.
Üzemanyagszint-mérő. Amikor a visszajelző
csupán egy fehér jelölés5 alá esik, akkor egy,
az üzemanyagtartály alacsony szintjére figyelmeztető sárga visszajelző szimbólum jelenik
meg. Lásd még Fedélzeti számítógép
(117. oldal) és Üzemanyagtöltés
(305. oldal).
Motorhűtőfolyadék-hőmérsékletmérő
Sebességmérő
Amikor a Üzemanyagtartály kiürüléséig hátralévő távolság: kijelzőüzenet a ---- értéket kezdi mutatni, akkor a jelzés piros színűre változik.
Manuális sebességváltó.
Automata sebességváltó.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
"Eco" téma
Fordulatszámmérő. A műszer a motor fordulatszámát mutatja percenkénti ezer fordulat
(rpm) egységben.
(117. oldal) és Üzemanyagtöltés
(305. oldal).
Motorhűtőfolyadék-hőmérsékletmérő
Fokozatváltás-jelző6 / fokozathelyzet-jelző7.
Lásd még Fokozatváltás-jelző* (280. oldal)
vagy Automata sebességváltó -- Geartronic*
(280. oldal).
Sebességmérő
Fordulatszámmérő. A műszer a motor fordulatszámát mutatja percenkénti ezer fordulat
(rpm) egységben.
"Performance" téma
Power guide. Lásd még Eco guide és Power
guide* (70. oldal).
Fokozatváltás-jelző6 / fokozathelyzet-jelző7.
Lásd még Fokozatváltás-jelző* (280. oldal)
vagy Automata sebességváltó -- Geartronic*
(280. oldal).
Műszerek és visszajelzők, "Eco" téma.
Üzemanyagszint-mérő. Amikor a visszajelző
csupán egy fehér jelölés5 alá esik, akkor egy,
az üzemanyagtartály alacsony szintjére figyelmeztető sárga visszajelző szimbólum jelenik
meg. Lásd még Fedélzeti számítógép
(117. oldal) és Üzemanyagtöltés
(305. oldal).
Eco guide. Lásd még Eco guide és Power
guide* (70. oldal).
Sebességmérő
5
6
7
Műszerek és visszajelzők, "Performance" téma.
Üzemanyagszint-mérő. Amikor a visszajelző
csupán egy fehér jelölés5 alá esik, akkor egy,
az üzemanyagtartály alacsony szintjére figyelmeztető sárga visszajelző szimbólum jelenik
meg. Lásd még Fedélzeti számítógép
Amikor a Üzemanyagtartály kiürüléséig hátralévő távolság: kijelzőüzenet a ---- értéket kezdi mutatni, akkor a jelzés piros színűre változik.
Manuális sebességváltó.
Automata sebességváltó.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
69
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Visszajelző és figyelmeztető
szimbólumok
Ha a motor nem indul be vagy a működési ellenőrzés végrehajtásra kerül a II kulcshelyzetben,
akkor az összes szimbólum kialszik pár másodpercen belül, kivéve az autó kibocsátás-szabályozó rendszerének hibáját és az alacsony olajnyomást jelző szimbólumot.
Kapcsolódó információk
•
•
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok, digitális
műszerfal.
Visszajelző szimbólumok
Kombinált műszerfal (66. oldal)
Kombinált műszerfal - a megjelenített szimbólumok jelentése (71. oldal)
•
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető szimbólumok jelentése (73. oldal)
•
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés
(66. oldal)
Eco guide és Power guide*
Az Eco guide és a Power guide a kombinált
műszerfal, (66. oldal), műszerei, amelyek segítenek a járművezetőnek az autó optimálisan gazdaságos vezetésében.
Az autó tárolja is az egyes utak statisztikáit, amelyek oszlopdiagram formájában tekinthetők meg,
lásd Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*
(126. oldal).
Eco guide
Ez a műszer azt mutatja, hogy mennyire gazdaságosan vezeti az autót.
A funkció megtekintéséhez, válassza ki az "Eco"
témát, lásd Digitális kombinált műszerfal - áttekintés (67. oldal).
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
Figyelmeztető szimbólumok8
Működési ellenőrzés
Az összes visszajelző és figyelmeztető szimbólum,
a középkonzol információs kijelzőjének szimbólumait kivéve, világít a II kulcshelyzetben vagy a
motor beindításakor. Amikor a motor beindult,
akkor a szimbólumoknak ki kell kapcsolniuk,
kivéve a rögzítőfék szimbólumát, amely csak a
rögzítőfék kiengedésekor kapcsol ki.
8
70
Bizonyos motorváltozatok nem rendelkeznek az olajnyomás esésére figyelmeztető rendszerekkel. Az ilyen változatokkal felszerelt autókban nem használatos az alacsony olajnyomást jelző szimbólum. Az alacsony
olajszintre vonatkozó üzenet szöveges formában jelenik meg. További tájékoztatásért, lásd Motorolaj - általános leírás (354. oldal).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Kombinált műszerfal - a
megjelenített szimbólumok
jelentése
Pillanatnyi érték
Átlagos érték
Pillanatnyi érték
Itt jelenik meg a pillanatnyi érték - a magasabb
érték a skálán jobb értéket jelent.
A visszajelző szimbólumok értesítik a járművezetőt, hogy egy funkció aktív, a rendszer működik
vagy hiba illetve meghibásodás történt.
A pillanatnyi érték kiszámítása a sebesség,
motorfordulatszám, felhasznált motorteljesítmény
és a lábfék használata alapján történik.
Visszajelző szimbólumok
Optimális sebesség (50-80 km/h (30-50 mph))
és alacsony motorfordulatszám tartására ösztönöz. A mutatók gyorsításkor és fékezéskor esnek.
A nagyon alacsony pillanatnyi értékek a műszer
piros zónájának világítását okozzák (egy rövid
késéssel), ami gyenge vezetési gazdaságosságot
jelent és ezért kerülendő.
Átlagos érték
Az átlagos érték lassan követi a pillanatnyi értéket és mutatja az autó vezetésének módját a legutóbbi időben. A skála magasabb értékei azt jelzik, hogy a járművezető gazdaságosabban vezet.
Power guide
A műszer a motortól nyert teljesítmény (Power)
és a rendelkezésre álló teljesítmény viszonyát
mutatja.
A funkció megtekintéséhez, válassza ki az
"Performance" témát, lásd Digitális kombinált
műszerfal - áttekintés (67. oldal).
9
A teljesítmény a motor fordulatszámától függ.
Szimbólum
Leírás
ABL hiba
A motor rendelkezésre álló teljesítménye
Kibocsátás-szabályozó rendszer
Felhasznált motorteljesítmény
ABS hiba
A motor rendelkezésre álló teljesítménye
A kisebb, felső mutató mutatja a rendelkezésre
álló motorteljesítményt9. A skála magasabb értékei nagyobb rendelkezésre álló teljesítményt
jelentenek a pillanatnyi fokozatban.
Felhasznált motorteljesítmény
A nagyobb, alsó mutató a felhasznált motorteljesítményt mutatja9. A skála magasabb értékei a
motor nagyobb teljesítmény-felhasználását
mutatják.
A két mutató közötti nagy különbség nagy teljesítménytartalékot jelez.
Hátsó ködlámpa be
Menetstabilizáló rendszer, lásd
Elektronikus menetstabilizáló
(ESC) - általános leírás
(190. oldal)
Menetstabilizáló rendszer, sport
üzemmód, lásd Elektronikus
menetstabilizáló (ESC) - működés (191. oldal)
Motor-előmelegítő (dízel)
}}
71
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Szimbólum
Leírás
zéshez. A Volvo azt javasolja, hogy kérje hivatalos
Volvo szerviz segítségét.
Az üzemanyagtartály alacsony
szintje
Információ, olvassa el a megjelenített szöveget
ABS hiba
Ha ez a szimbólum világít, akkor a rendszer nem
működik. Az autó rendes fékrendszere továbbra is
működik, de az ABS funkció nélkül.
Távolsági fényszóró be
1.
Álljon meg az autóval egy biztonságos
helyen, és állítsa le a motort.
Bal oldali irányjelző
2.
Indítsa be újra a motort.
3.
Ha a szimbólum továbbra is világít, akkor
menjen egy műhelybe az ABS rendszer
ellenőriztetéséhez. A Volvo azt javasolja, hogy
forduljon hivatalos Volvo műhelyhez.
Jobb oldali irányjelző
Eco- funkció be, lásd ECO hajtásmód* (294. oldal)
Start/Stop, a motor automatikusan leállt; lásd Start/Stop* funkció és működés (286. oldal)
Gumiabroncsnyomás rendszer,
lásd Gumiabroncs-figyelés (TM)*
(337. oldal)
ABL hiba
A szimbólum világít, ha hiba lépett fel az ABL
funkcióban (aktív kanyarfényszórók).
Kibocsátás-szabályozó rendszer
Ha a szimbólum világít a motor beindítását követően, akkor hiba lehet az autó kibocsátás-szabályozó rendszerében. Menjen műhelybe az ellenőr-
72
Hátsó ködlámpa be
Ez a szimbólum akkor világít, amikor be van kapcsolva a hátsó ködlámpa. Csak egy hátsó ködlámpa van - ez a vezető felőli oldalon található.
Stabilizáló rendszer
Egy villogó szimbólum jelzi, hogy a menetstabilizáló rendszer működik. Ha a szimbólum folyamatosan világít, akkor hiba van a rendszerben.
Stabilizáló rendszer, sport üzemmód
A sport üzemmód aktívabb vezetési élményt tesz
lehetővé. A rendszer észleli a gázpedál és kormánykerékmozgásokat és a kanyarodás aktívabb,
mint a normál vezetés során, és megengedi a
hátsó rész kontrollált csúszását egy bizonyos
szintig, mielőtt beavatkozna és stabilizálná az
autót. A szimbólum világít, amikor a sport üzemmód aktív.
Motor-előmelegítő (dízel)
Ez a szimbólum világít a motor előmelegítése
során. Az előmelegítés alacsony hőmérsékletek
mellett történik.
Az üzemanyagtartály alacsony szintje
Amikor a szimbólum világít, akkor az üzemanyagtartály szintje alacsony, amint lehetséges tankoljon.
Információ, olvassa el a megjelenített
szöveget
Amikor az autó rendszerei nem a tervezési céljuknak megfelelő módon működnek, akkor ez a tájékoztató szimbólum világít, és egy szöveg jelenik
meg az információs kijelzőn. Az üzenet a OK
gomb megnyomásával törölhető, lásd Navigálás a
menüben - kombinált műszerfal (112. oldal), vagy
egy idő elteltével automatikusan eltűnik (az idő a
jelzett funkciótól függ). A tájékoztató szimbólum
egyéb szimbólumokkal együtt is megjelenhet.
MEGJEGYZÉS
Amikor szervizüzenet jelenik meg, akkor a
szimbólum és az üzenet az OK gomb megnyomásával törölhető vagy bizonyos idő elteltével automatikusan eltűnik.
Távolsági fényszóró be
A szimbólum a távolsági fényszóró bekapcsolt
állapotában és a fénykürt használatakor is világít.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Bal/jobb oldali irányjelző
Mindkét irányjelző-visszajelző szimbólum villog,
amikor használatban van a vészvillogó.
Eco funkció be
Az Eco szimbólum világít, amikor a funkció aktiválva van.
Start/Stop
A szimbólum világít, amikor a motor automatikusan leállt.
Gumiabroncsnyomás rendszer
A szimbólum alacsony gumiabroncsnyomás esetén, vagy akkor világít, ha meghibásodás van a
gumiabroncsnyomás rendszerben.
Emlékeztető - az ajtók nincsenek zárva
Ha valamelyik ajtó nincs megfelelően becsukva,
akkor a tájékoztató vagy figyelmeztető szimbólum
egy magyarázó képpel együtt jelenik meg az
információs kijelzőn. Álljon meg az autóval egy
biztonságos helyen amint lehetséges, és csukja
be a nyitott ajtót.
Ha az autót körülbelül 7 km/h
(körülbelül 4 mph) sebességnél lassabban vezeti, akkor a tájékoztató szimbólum világít.
Kombinált műszerfal - a
figyelmeztető szimbólumok
jelentése
Ha a motorháztető10 nincs megfelelően
becsukva, akkor a figyelmeztető szimbólum egy
magyarázó képpel együtt világít az információs
kijelzőn. Állítsa meg az autót egy biztonságos
helyen amint lehetséges, és csukja le a motorháztetőt.
Ha a csomagtérajtó nincs megfelelően becsukva,
akkor a tájékoztató szimbólum egy magyarázó
képpel együtt világít az információs kijelzőn.
Állítsa meg az autót egy biztonságos helyen
amint lehetséges, és csukja le a csomagtérajtót.
A figyelmeztető szimbólumok figyelmeztetik a járművezetőt, hogy egy fontos funkció bekapcsolt,
vagy súlyos hiba illetve súlyos meghibásodás történt.
Figyelmeztető szimbólumok
Szimbólum
Leírás
Alacsony olajnyomásA
Kapcsolódó információk
•
•
Kombinált műszerfal (66. oldal)
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető szimbólumok jelentése (73. oldal)
•
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés
(66. oldal)
•
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
(67. oldal)
Rögzítőfék behúzva, digitális
műszerfal
Rögzítőfék behúzva, analóg
műszerfal
Légzsákok – SRS
Biztonsági öv emlékeztető
A generátor nem tölt
Ha az autót körülbelül 7 km/h
(körülbelül 4 mph) sebességnél gyorsabban vezeti, akkor a figyelmeztető szimbólum
világít.
10
}}
Csak riasztóval* felszerelt autók.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
73
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Szimbólum
Leírás
Hiba a fékrendszerben
Figyelem
A
Bizonyos motorváltozatok nem rendelkeznek az olajnyomás
esésére figyelmeztető rendszerekkel. Az ilyen változatokkal felszerelt autókban nem használatos az alacsony olajnyomást jelző
szimbólum. Az alacsony olajszintre vonatkozó üzenet szöveges
formában jelenik meg. További tájékoztatásért, lásd Motorolaj általános leírás (354. oldal).
Alacsony olajnyomás
Ha ez a szimbólum vezetés közben világít, akkor a
motorolajnyomás alacsony. Haladéktalanul állítsa
le a motort és ellenőrizze a motorolajszintet, töltse fel, ha szükséges. Ha a szimbólum világít és
az olajszint normális, akkor vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel. A Volvo azt javasolja, hogy kérje
hivatalos Volvo szerviz segítségét.
Rögzítőfék behúzva
Ez a szimbólum folytonos fénnyel világít, amikor
be van húzva a rögzítőfék. A szimbólum a behúzott állapot során világít. További tájékoztatásért,
lásd Rögzítőfék (300. oldal).
Légzsákok – SRS
Ha ez a szimbólum nem akszik ki vagy vezetés
közben bekapcsol, akkor hiba észlelése történt a
biztonsági övcsat, SRS, SIPS vagy IC rendszerekben. A Volvo azt javasolja, hogy kérje hivatalos
Volvo szerviz segítségét.
74
Biztonsági öv emlékeztető
Ez a szimbólum akkor villog, ha az első üléseken
valaki nem kapcsolta be a biztonsági övet vagy,
ha valaki a hátsó ülésen kicsatolta a biztonsági
övet.
A generátor nem tölt
Ez a szimbólum akkor világít haladás közben, ha
hiba lépett fel az elektromos rendszerben. Menjen szervizbe. A Volvo azt javasolja, hogy kérje
hivatalos Volvo szerviz segítségét.
Hiba a fékrendszerben
Ha ez a szimbólum világít, akkor a fékfolyadék
szintje alacsony lehet. Álljon meg az autóval egy
biztonságos helyen, és ellenőrizze a szintet a fékfolyadéktartályban, lásd Fék- és tengelykapcsolófolyadék - szint (358. oldal).
Ha a fék és ABS szimbólumok egyidejűleg világítanak, akkor hiba lehet a fékerőelosztó rendszerben.
1.
Álljon meg az autóval egy biztonságos
helyen, és állítsa le a motort.
2.
Indítsa be újra a motort.
•
Ha mindkét szimbólum elalszik, akkor folytassa a vezetést.
•
Ha a szimbólumok továbbra is világítanak,
akkor ellenőrizze a szintet a fékfolyadéktartályban, lásd Fék- és tengelykapcsolófolyadék - szint (358. oldal). Ha a fékfolyadéktartályban megfelelő a szint, de a
szimbólumok továbbra is világítanak, akkor
az autó, nagy odafigyeléssel vezethető,
egy műhelyig a fékrendszer ellenőrzéséhez. A Volvo azt javasolja, hogy kérje hivatalos Volvo szerviz segítségét.
FIGYELEM
Ha a fékfolyadék a tartály MIN szintje alatt
van, akkor ne vezessen tovább, amíg fel nem
tölti a fékfolyadékot.
A fékfolyadék-veszteséget szervizben kell
kivizsgálni. A Volvo azt ajánlja, hogy vegye fel
a kapcsolatot egy hivatalos Volvo szervizzel.
FIGYELEM
Ha a BRAKE és ABS szimbólumok egyszerre
világítanak, akkor erős fékezés során számítani kell az autó hátsó részének kicsúszására.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Figyelem
A piros figyelmeztető szimbólum akkor világít,
amikor olyan hiba jelzése történt, amely hatással
lehet a biztonságra és/vagy az autó vezethetőségére. Ezzel egyidejűleg magyarázó szöveg jelenik
meg az információs kijelzőn. A szimbólum a hiba
kijavításáig látható marad, de a szöveges üzenet
az OK gomb megnyomásával törölhető, lásd
Navigálás a menüben - kombinált műszerfal
(112. oldal). A figyelmeztető szimbólum egyéb
szimbólumokkal együtt is megjelenhet.
Teendő:
1.
Álljon meg egy biztonságos helyen. Ne közlekedjen tovább az autóval.
2.
Olvassa el az információs kijelző információit.
Hajtsa végre a teendőket a kijelzőn megjelenő üzenetnek megfelelően. Törölje az üzenetet a OK gombbal.
Emlékeztető - az ajtók nincsenek zárva
Ha valamelyik ajtó nincs megfelelően becsukva,
akkor a tájékoztató vagy figyelmeztető szimbólum
egy magyarázó képpel együtt jelenik meg az
információs kijelzőn. Álljon meg az autóval egy
biztonságos helyen amint lehetséges, és csukja
be a nyitott ajtót.
Ha az autót körülbelül 7 km/h
(körülbelül 4 mph) sebességnél lassabban vezeti, akkor a tájékoztató szimbólum világít.
11
Külső hőmérsékletmérő
Ha az autót körülbelül 7 km/h
(körülbelül 4 mph) sebességnél gyorsabban vezeti, akkor a figyelmeztető szimbólum
világít.
A külső hőmérsékletmérő kijelzője a kombinált
műszerfalon jelenik meg.
Ha a motorháztető11 nincs megfelelően
becsukva, akkor a figyelmeztető szimbólum egy
magyarázó képpel együtt világít az információs
kijelzőn. Állítsa meg az autót egy biztonságos
helyen amint lehetséges, és csukja le a motorháztetőt.
Ha a csomagtérajtó nincs megfelelően becsukva,
akkor a tájékoztató szimbólum egy magyarázó
képpel együtt világít az információs kijelzőn.
Állítsa meg az autót egy biztonságos helyen
amint lehetséges, és csukja le a csomagtérajtót.
Külső hőmérséklet-kijelző, digitális műszerfal
Kapcsolódó információk
•
•
Kombinált műszerfal (66. oldal)
Kombinált műszerfal - a megjelenített szimbólumok jelentése (71. oldal)
•
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés
(66. oldal)
•
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
(67. oldal)
Külső hőmérséklet-kijelző, analóg műszerfal
Amikor a hőmérséklet +2 °C és -5 °C között van,
akkor egy hópehely szimbólum jelenik meg a
kijelzőn. Ez jeges utakra figyelmeztet. Ha az autó
egy ideig álló helyzetben volt, akkor a műszer túl
magas értéket mutathat.
Kapcsolódó információk
•
Kombinált műszerfal (66. oldal)
Csak riasztóval* felszerelt autók.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
75
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Napi kilométer-számláló
A napi kilométer-számláló kijelzése a kombinált
műszerfalon jelenik meg.
Kapcsolódó információk
•
Napi kilométer-számláló, digitális műszerfal.
Kombinált műszerfal (66. oldal)
Óra
Az óra kijelző a kombinált műszerfalon jelenik
meg.
Óra, digitális műszerfal.
Kijelző az idő mutatásához13
A napi kilométer-számláló kijelzője12
A két napi kilométer-számláló, T1 és T2, rövid
távolságok mérésére szolgál. A távolság a kijelzőn
jelenik meg.
Forgassa a bal oldali bajuszkapcsoló forgókapcsolóját a kívánt számláló mutatásához.
A bal oldali bajuszkapcsoló RESET gombjának
hosszú megnyomása (amíg változás nem történik) nullázza a megjelenített napi kilométer-számlálót. További tájékoztatásért, lásd Fedélzeti számítógép (117. oldal).
12
13
76
A kijelző megjelenése a műszercsoport változatától függően eltérő lehet.
Az idő az analóg műszerfal közepén jelenik meg.
Az óra beállítása
Az óra a MY CAR menürendszerben állítható be,
lásd MY CAR (115. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Kombinált műszerfal (66. oldal)
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Kombinált műszerfal licencszerződés
product by VCC / or for as long as VCC offers
spare parts or customer support.
Az engedély bizonyos tevékenységek működtetésének jogára vagy valaki más jogának a szerződés feltételeinek megfelelően történő használatára vonatkozó szerződés. Az alábbi szöveg a
Volvo szerződése a gyártóval/fejlesztővel és
angolul van.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
Combined Instrument Panel Software
The offer is valid for a period of at least three (3)
years from the date of the distribution of this
Az alábbiakban a legáltalánosabb szimbólumokat
mutatjuk be a jelentésükkel és hivatkozással arra,
hogy hol talál további információkat az útmutatóban.
- A piros figyelmeztető szimbólum akkor
világít, amikor olyan hiba jelzése történt, amely
hatással lehet a biztonságra és/vagy az autó
vezethetőségére. Ezzel egyidejűleg egy magyarázó szöveg jelenik meg a kombinált műszerfal
információs kijelzőjén.
Open Source Software Notice
This product uses certain free / open source and
other software originating from third parties, that
is subject to the GNU Lesser General Public
License version 2 (LGPLv2), The FreeType
Project License ("FreeType License") and other
different and/or additional copy right licenses,
disclaimers and notices. The links to access the
exact terms of LGPLv2, and the other open
source software licenses, disclaimers,
acknowledgements and notices are provided to
you below. Please refer to the exact terms of the
relevant License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers to
provide the source code of said free/open source
software to you for a charge covering the cost of
performing such distribution, such as the cost of
media, shipping and handling, upon written
request. Please contact your nearest Volvo
Dealer.
Szimbólumok a kijelzőn
Az autó kijelzőjén számos különböző szimbólum
jelenhet meg. A szimbólumok figyelmeztető, viszszajelző és tájékoztató szimbólumokra oszthatók.
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
GNU FriBidi
DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/freetype2.git/
tree/docs/FTL.TXT
•
- Tájékoztató szimbólum, világít és egy szöveg jelenik meg a kombinált műszerfal információs kijelzőjén, amikor az autó rendszerei nem a
tervezési céljuknak megfelelő módon működnek.
A sárga tájékoztató szimbólum egyéb szimbólumokkal együtt is megjelenhet.
Figyelmeztető szimbólumok a
kombinált műszerfalon
FreeType 2
MIT License: http://opensource.org/licenses/
mit-license.html
•
Lua
}}
77
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
78
Szimbólum
Leírás
Lásd
Alacsony olajnyomás
(73. oldal)
Rögzítőfék
behúzva, digitális műszerfal
(73. oldal),
(300. oldal)
Rögzítőfék
behúzva, analóg
műszerfal
(73. oldal)
Légzsákok –
SRS
(32. oldal),
(73. oldal)
Biztonsági öv
emlékeztető
(28. oldal),
(73. oldal)
A generátor
nem tölt
(73. oldal)
Hiba a fékrendszerben
Figyelmeztető,
biztonsági
üzemmód
Vezérlő szimbólumok a kombinált
műszerfalon
Szimbólum
Leírás
Lásd
ABL hiba*
(71. oldal),
(95. oldal)
Kibocsátás-szabályozó rendszer
(71. oldal)
ABS hiba
(71. oldal),
(298. oldal)
Hátsó ködlámpa
be
(71. oldal),
(100. oldal)
(71. oldal),
(193. oldal),
(318. oldal)
(73. oldal),
(298. oldal)
Menetstabilizáló
rendszer, ESC
(elektronikus
menetstabilizáló), utánfutóstabilizáló*
(32. oldal),
(42. oldal),
(73. oldal)
Stabilizáló rendszer, sport
üzemmód
(71. oldal),
(193. oldal)
Motor-előmelegítő (dízel)
(71. oldal)
Az üzemanyagtartály alacsony szintje
(71. oldal),
(146. oldal)
Szimbólum
Leírás
Lásd
Információ,
olvassa el a
megjelenített
szöveget
(71. oldal)
Távolsági fényszóró be
(71. oldal),
(93. oldal)
Bal oldali irányjelzők
(71. oldal)
Jobb oldali
irányjelzők
(71. oldal)
Start/Stop* - a
motor automatikusan leáll
(71. oldal),
(286. oldal)
ECO funkció*
be
(71. oldal),
(294. oldal)
Gumiabroncsnyomás rendszer*
(71. oldal),
Gumiabroncsfigyelés (TM)*
(337. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Tájékoztató szimbólumok a kombinált
műszerfalon
Szimbólum
Szimbólum
Leírás
Lásd
Radarérzékelő*
(218. oldal),
(206. oldal),
(241. oldal)
Start/Stop*
(292. oldal)
Start/Stop*
(292. oldal)
Start/Stop*
(292. oldal)
(206. oldal),
(231. oldal),
(241. oldal)
(146. oldal)
Leírás
Lásd
Távolsági fényszóró automatikus kikapcsolással - AHB*
(93. oldal)
Kameraérzékelő*, lézerérzékelő*
(93. oldal),
(231. oldal),
(241. oldal),
(254. oldal),
(259. oldal)
Adaptív sebességtartó*
(218. oldal)
Adaptív sebességtartó*
(210. oldal),
(218. oldal)
Adaptív sebességtartó*, távolságfigyelmeztető* (távolságriasztás)
(218. oldal),
(204. oldal)
Adaptív sebességtartó*
(209. oldal)
Távolságfigyelmeztetés*
(távolságriasztás), City
SafetyTM, ütközésfigyelmeztető rendszer*,
automatikus
fék*
Sebességtartó*
(198. oldal)
Motorblokk- és
utastérfűtés*
Sebességhatároló
(195. oldal)
Szimbólum
Leírás
Lásd
A motorblokkfűtés és utastérfűtés* szervizelése
szükséges
(146. oldal)
Aktivált időzítő*
(146. oldal)
Aktivált időzítő*
(146. oldal)
ABL rendszer*
(95. oldal)
Alacsony akkumulátortöltöttség
(146. oldal)
Parkolósegéd PAP*
(268. oldal)
Esőérzékelő*
(104. oldal)
Sávtartó segéd*
(257. oldal)
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
79
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
80
Szimbólum
Leírás
Lásd
Elalvásra figyelmeztető rendszer*, sávtartó
segéd*
(259. oldal)
Elalvásra figyelmeztető rendszer*, sávtartó
segéd*
(254. oldal),
(259. oldal)
Elalvásra figyelmeztető rendszer*, tartson
szünetet
(252. oldal)
Elalvásra figyelmeztető rendszer*, tartson
szünetet
(254. oldal)
Fokozatváltásjelző
(280. oldal)
Fokozathelyzetek
(280. oldal)
Szimbólum
Leírás
Lásd
Rögzített sebességinformációk*
(248. oldal)
Az olajszint
mérése
(355. oldal)
Volvo Sensus
A Volvo Sensus a személyes Volvo élmény
középpontja, és a külső világhoz kapcsolja Önt
és az autóját. A Sensus információkat, szórakoztatást és segítséget nyújt, amikor arra szüksége
van. A Sensus intuitív funkciókból áll, amelyek
javítják az utazási élményt és megkönnyítik az
autó tulajdonlását.
Tájékoztató szimbólumok a tetőkonzol
kijelzőjén
Szimbólum
Leírás
Lásd
Biztonsági öv emlékeztető
(31. oldal)
Légzsák, utasülés,
aktív
(36. oldal)
Légzsák, utasülés,
kiiktatott
(36. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Kombinált műszerfal - a megjelenített szimbólumok jelentése (71. oldal)
•
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető szimbólumok jelentése (73. oldal)
•
Üzenetek - kezelés (115. oldal)
Az intuitív navigációs struktúra lehetővé teszi,
hogy megkapja a szükséges támogatást, információkat és szórakozást anélkül, hogy elvonná a járművezető figyelmét.
A Sensus az autó minden olyan megoldását
magában foglalja, amelyek lehetővé teszik a külső
világgal történő kapcsolatot* és biztosítja az autó
összes képességének intuitív kezelését.
A Volvo Sensus az autó számos rendszerének
sok funkcióját fogja össze és jeleníti meg a
középkonzol kijelzőjén. A Volvo Sensus használatával az autó intuitív felhasználói felületen szabható személyre. Beállításokat végezhet az autó-
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
beállításokban, az audio és média rendszerben, a
klímaszabályozásban stb.
Kulcshelyzetek
Áttekintés
A távvezérlős kulcs használható az autó elektromos rendszerének különböző üzemmódokba/
szintekre állítására, amelyeken eltérő funkciók állnak rendelkezésre; lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (82. oldal).
Funkciók kapcsolhatók be és számos különböző
beállítás hajtható végre a középkonzol gombjaival
és kezelőszerveivel vagy a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetével*.
A MY CAR gomb megnyomására megjelenik a
vezetéssel és az autó vezérlésével kapcsolatos
összes beállítás, mint például a City Safety, zárak
és riasztó, az automatikus ventilátor-fordulatszám,
az óra beállítása stb.
A vonatkozó funkciók gombjának megnyomásá*, NAV* és CAM14
val: RADIO, MEDIA, TEL*,
egyéb források, rendszerek és funkciók aktiválhatók, például AM, FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth®*,
navigáció* és parkolókamera*.
Az összes funkcióval/rendszerrel kapcsolatos
további információkért, lásd a kezelési útmutató
vagy a jelen melléklet vonatkozó részét.
A középkonzol vezérlőpanelje. Az ábra vázlatos - a gombok funkcióinak száma és elrendezése a választott felszereltségtől és a piactól függően változó.
Navigáció* - NAV, lásd a különálló mellékletet (Sensus navigáció).
Audio és média - RADIO, MEDIA, TEL*, lásd
a különálló mellékletet (Sensus Infotainment).
A gyújtáskapcsoló a távvezérlős kulcs eltávolított /behelyezett állapotában.
Internetkapcsolattal rendelkező autó *,
lásd a különálló mellékletet (Sensus Infotainment).
Klímavezérlő rendszer, (128. oldal).
Funkció-beállítások - MY CAR, lásd MY CAR
(115. oldal).
14
MEGJEGYZÉS
A kulcs nélküli indító és nyitó rendszer* funkcióval rendelkező autók esetében a kulcsot
nem kell a gyújtáskapcsolóba helyezni, hanem
például a zsebében kell tartania. A kulcs nélküli indító és nyitó rendszerrel kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Kulcs nélküli
vezetés* (172. oldal).
}}
Bizonyos autómodellek esetében.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
81
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
A kulcs behelyezése
1.
2.
Fogja a távvezérlős kulcs kivehető kulcsot
tartalmazó végét, és helyezze a kulcsot a
gyújtáskapcsolóba.
Ezután nyomja a kulcsot a zárban annak véghelyzetébe.
FONTOS
Az idegen tárgyak a gyújtáskapcsolóban akadályozhatják a működést és tönkretehetik a
zárat.
Ne nyomja be helytelenül fordítva a távvezérlős kulcsot - fogja a kivehető kulcsszár felőli
végét, lásd Kivehető kulcsszár - leválasztás/
visszahelyezés (169. oldal).
Kulcshelyzetek - funkciók
különböző szinteken
Annak érdekében, hogy korlátozott számú funkció a motor leállítását követően is használható
legyen, az autó elektromos rendszere 3 különböző szintre állítható - 0, I és II - a távvezérlős
kulccsal. A használati útmutatóban ezekre a szintekre a "kulcshelyzetek" elnevezéssel hivatkozunk.
Az alábbi táblázat mutatja az egyes kulcshelyzetekben/szinteken elérhető funkciókat.
Szint
Funkciók
0
•
A kilométer-számláló, az óra és a
hőmérsékletmérő megvilágítása.
•
•
Az elektromos ülések állíthatók.
I
•
II
•
•
•
A kulcs kihúzása
Fogja meg a távvezérlős kulcsot, és húzza ki a
gyújtáskapcsolóból
Az audiorendszer korlátozott ideig
használható - lásd a Sensus Infotainment mellékletet.
Használható a napfénytető, a 12
voltos aljzat az utastérben, a navigáció, a telefon, a szellőztető ventilátor és az ablaktörlők.
Bekapcsolnak a fényszórók.
5 másodpercre bekapcsolnak a
figyelmeztető/visszajelző lámpák.
Számos egyéb rendszer bekapcsol.
Azonban az ülésfűtés és a hátsó
ablakfűtés csak akkor kapcsolható
be, ha jár a motor.
Ez a kulcshelyzet sok áramot vesz
fel az akkumulátorból és ezért
kerülendő!
Kulcshelyzet/szint kiválasztása
•
82
0. kulcshelyzet - nyissa ki az autót - ez azt
jelenti, hogy az autó elektromos rendszere a
0 szinten van.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
MEGJEGYZÉS
Az I vagy II szint eléréséhez a motor beindítása nélkül - ne nyomja be a fék-/tengelykapcsoló-pedált, amikor ezeket a kulcshelyzeteket szeretné kiválasztani.
•
I. kulcshelyzet - a távvezérlős kulcsot teljesen a gyújtáskapcsolóba nyomva15 - nyomja
meg röviden a START/STOP ENGINE gombot.
•
II. kulcshelyzet - a távvezérlős kulcsot teljesen a gyújtáskapcsolóba nyomva15 - nyomja
meg hosszan16 a START/STOP ENGINE
gombot.
•
Vissza a 0. kulcshelyzetbe - A 0 kulcshelyzetbe történő visszatéréshez a II és I helyzetből - nyomja meg röviden a START/STOP
ENGINE gombot.
Vontatás
Ülések, első
A távvezérlős kulcsra vonatkozó tájékoztatásért
vontatás közben, lásd Vontatás (319. oldal).
Az autó első ülései különböző beállítási lehetőségekkel rendelkeznek az optimális üléskényelem
érdekében.
Kapcsolódó információk
•
Kulcshelyzetek (81. oldal)
Audiorendszer
Az audiorendszer funkcióival kapcsolatos tájékoztatásért, a távvezérlős kulcs eltávolított állapotában - lásd a Sensus Infotainment mellékletet.
A motor beindítása és leállítása
A motor beindításával/leállításával kapcsolatos
tájékoztatásért, lásd A motor beindítása
(276. oldal).
15
16
17
A deréktámasz beállításához*, forgassa a
kereket17.
Előre/hátra: emelje fel a fogantyút a kormánykeréktől és a pedáloktól való távolság
beállításához. Ellenőrizze, hogy az ülés rögzült-e a helyzet megváltoztatását követően.
Az üléspárna elejének emeléséhez/süllyesztéséhez* , pumpálja fel/le.
Az háttámla dőlésének beállításához, forgassa a kereket.
A kulcs nélküli indító és nyitó rendszerrel* rendelkező autók esetében nem szükséges.
Körülbelül 2 másodpercre.
Az elektromos ülésre is vonatkozik.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
83
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Az ülés emeléséhez/süllyesztéséhez* , pumpálja fel/le.
Az elektromos ülés* kezelőpanelje, lásd Ülések, első - elektromos működtetésű
(85. oldal).
A magasság beállításához, meg kell nyomni a
gombot (lásd az ábrát), miközben fel vagy le mozgatja a fejtámlát.
FIGYELEM
Ne használja az utasülés mögötti ülést vagy a
hátsó ülést, amikor az utasülés háttámlája le
van hajtva.
A fejtámla három különböző helyzetbe állítható.
Az első utasülés támlájának lehajtása*
FIGYELEM
FIGYELEM
Fogja meg a háttámlát és győződjön meg
arról, hogy az megfelelően rögzült-e, miután
felhajtotta azt, hogy megakadályozza a sérülést egy erős fékezés vagy baleset során.
Indulás előtt állítsa be a vezetőülés helyzetét,
soha ne vezetés közben. Ügyeljen arra, hogy
az ülés rögzített állapotban legyen, hogy elkerülje a személyi sérüléseket egy erős fékezés
vagy baleset esetén.
Kapcsolódó információk
Az első ülésfejtámlák beállítása
•
Ülések, első - elektromos működtetésű
(85. oldal)
•
Ülések, hátsó (86. oldal)
Az utasülés háttámlája előre hajtható, hogy elférjenek a hosszabb csomagok.
Mozdítsa a lehető legtovább hátra/lefelé.
Állítsa egyenes helyzetbe a háttámlát.
A fejtámlák magassága állítható.
Állítsa be a fejtámlát az utas magasságának
megfelelően úgy, hogy a fej teljes hátulja takarva
legyen, ha lehetséges.
84
Emelje fel a háttámla hátuljának reteszeit, és
hajtsa előre.
4.
Nyomja előre az ülést úgy, hogy a fejtámla
"rögzüljön" a kesztyűtartó alatt.
A felemelés fordított sorrendben történik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Ülések, első - elektromos
működtetésű
Az autó első ülései különböző beállítási lehetőségekkel rendelkeznek az optimális üléskényelem
érdekében. Az elektromosan állítható ülés előre/
hátra és fel/le mozgatható. Az üléspárna eleje
emelhető/süllyeszthető. A háttámla szöge változtatható.
Elektromosan állítható ülés*
valamilyen tárgyban. Ha ez történik, akkor állítsa
az autó elektromos rendszerét I vagy 0 állásba,
és várjon egy kis ideig, mielőtt újra állítana az ülésen.
Beállítás tárolása
Memóriagomb
Memóriagomb
Egyszerre csak egyféle mozgás (előre/
hátra/fel/le) végezhető.
Memóriagomb
Gomb a beállítások tárolásához
Előkészületek
Az ülés az ajtó távvezérlős kulccsal történő nyitását követően bizonyos ideig akkor is állítható, ha
a kulcs nincs a gyújtáskapcsolóban. Az ülések
állítása normális esetben az I kulcshelyzetben történik és mindig végrehajtható, ha jár a motor.
Ülés memória funkcióval*
1.
Állítsa be az ülést és a külső tükröket.
2.
Nyomja meg és tartsa nyomva a M gombot,
miközben megnyomja az 1, 2 vagy 3 gombot.
Tartsa nyomva a gombokat, amíg egy hangjelzést hall és egy üzenet jelenik meg a kombinált műszerfalon.
Az ülést újra állítani kell, mielőtt új memória lenne
beállítható.
Tárolt beállítás használata
Tartsa nyomva valamelyik 1-3 memória gombot,
amíg az ülés és a külső tükrök mozgása meg
nem áll. Ha elengedi a gombot, akkor az ülés és a
külső tükrök mozgása megszakad.
Üléstámla eleje fel/le
Kulcsmemória* a távvezérlős kulcsban
Ülés emelése/süllyesztése
Az összes távvezérlős kulcs különböző járművezetők által használható a vezetőülés és a külső tükrök beállításainak tárolására18, lásd Távvezérlős
kulcs - személyre szabás* (163. oldal).
Ülés, előre/hátra
Háttámla dőlése
Az elektromos ülések túlterhelés-védelemmel
rendelkeznek, amely kiold, ha az ülés megakad
18
A memória funkció tárolja az ülés és a külső tükrök beállításait.
Csak ha az autó memóriás, elektromosan állítható ülésekkel és behajtható, elektromosan állítható külső visszapillantó tükrökkel van felszerelve.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
}}
85
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Vészleállítás
Ülések, hátsó
Ha az ülés akaratlanul mozogni kezd, akkor
nyomja meg a beállító gombok vagy a memóriagombok valamelyikét az ülés megállításához.
A hátsó háttámlája és a külső ülések fejtámlái
lehajthatók. A középső ülés fejtámlája az utas
magasságához állítható.
FIGYELEM
FIGYELEM
A középső ülés fejtámlájának a legalsó helyzetben kell lennie, amikor a középső ülés
nincs használatban. Amikor használatban van
a középső ülés, akkor a fejtámlát megfelelően
be kell állítani az utas magasságához, hogy az
lehetőleg takarja a fej teljes hátsó részét.
Fejtámla, középső ülés, hátsó
Zúzódásveszély! Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a kezelőszervekkel.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e tárgyak az ülés
előtt, mögött vagy alatt az ülés beállítása közben. Ügyeljen arra, hogy semelyik hátsó utas
se legyen kitéve a becsípődés veszélyének.
A külső fejtámlák manuális lehajtása,
hátsó ülés
Fűthető ülések
A fűtött ülésekkel kapcsolatban, lásd Fűthető
első ülések* (135. oldal) és Hátsó ülésfűtés*
(135. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
Ülések, első (83. oldal)
Ülések, hátsó (86. oldal)
Állítsa be a fejtámlát az utas magasságának
megfelelően úgy, hogy a fej teljes hátulja takarva
legyen, ha lehetséges. Szükség szerint csúsztassa fel.
A fejtámla újbóli leengedéséhez, meg kell nyomni
a gombot (lásd az ábrát), miközben óvatosan
lefelé nyomja a fejtámlát.
A fejtámla öt különböző helyzetbe állítható.
Húzza meg a fejtámlához legközelebbi fogantyút
a fejtámla előre hajtásához.
A fejtámla visszamozdítása manuálisan hajtható
végre.
FIGYELEM
A fejtámlának a felhajtást követően rögzített
állásban kell lennie.
86
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A hátsó üléstámla lehajtása
MEGJEGYZÉS
Amikor fel van emelve a háttmla, akkor a piros
visszajelzőnek el kell tűnnie. Ha még mindig
látható, akkor a háttámla nem rögzült a
helyén.
FONTOS
A háttámla lehajtása előtt a hátsó ülés pohártartójának nem szabad nyitva lennie és nem
lehetnek tárgyak a hátsó ülésen. A biztonsági
övek sem lehetnek becsatolva. Különben fennáll a hátsó üléskárpit sérülésének kockázata.
MEGJEGYZÉS
Lehetséges, hogy az első üléseket előre kell
csúsztatni és/vagy fel kell hajtani a háttámlájukat, hogy teljesen előre lehessen hajtani a
háttámlát.
•
•
Mindkét rész különállóan lehajtható.
Ha a teljes háttámlát le kell hajtani, akkor
hajtsa le külön az egyes részeket.
FIGYELEM
Ha a jobb oldali részt kell lehajtani - oldja ki,
és állítsa be a középső háttámla fejtámláját,
lásd a korábbi "Fejtámla, középső ülés,
hátsó" részt.
A külső fejtámlák automatikusan lehajlanak,
amikor előre hajtja a háttámlákat. Húzza fel a
háttámla rögzítő fogantyúját
, miközben
ezzel egyidejűleg előre hajtja a háttámlát. A
mutatja,
záróretesz piros visszajelzője
hogy a háttámla már nincs rögzítve a helyén.
Ellenőrizze, hogy a háttámlák és a fejtámlák
megfelelően rögzültek-e a felhajtást követően.
Kapcsolódó információk
•
•
Ülések, első (83. oldal)
Ülések, első - elektromos működtetésű
(85. oldal)
MEGJEGYZÉS
Amikor le vannak engedve a háttámlák, akkor
a fejtámlákat kissé előre kell mozdítani úgy,
hogy ne érjenek hozzá az üléspárnához.
A felemelés fordított sorrendben történik.
87
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Kormánykerék
A kormánykerék különböző helyzetekbe állítható
és kezelőszervekkel rendelkezik a kürt és sebességtartó valamint a menü, a hangrendszer és a
telefon kezeléséhez.
Beállítás
3.
Húzza vissza a kart a kormánykerék helyzetének rögzítéséhez. Ha a kar merev, akkor a kar
visszanyomásával egy időben nyomja meg
kissé a kormánykereket.
Billentyűzetek* és fülek*
FIGYELEM
Állítsa be és rögzítse a kormánykereket,
mielőtt elindulna.
A sebességfüggő szervokormánnyal* beállítható
a kormányzási erő szintje, lásd Állítható kormányzási erő* (190. oldal).
Billentyűzetek és fülek a kormánykeréken.
Sebességtartó* (198. oldal)* és Adaptív
sebességtartó (ACC)* (207. oldal)*.
A kormánykerék beállítása.
Kar - a kormánykerék kioldásához
A kormánykerék lehetséges helyzetei
Fül a manuális fokozatváltáshoz automata
sebességváltó esetén, lásd Automata sebességváltó -- Geartronic* (280. oldal).
Audio- és telefonvezérlés, lásd a különálló
Sensus Infotainment mellékletet.
A kormánykerék magassága és mélysége is állítható:
88
1.
Nyomja előre a kart a kormánykerék kioldásához.
2.
Állítsa a kormánykereket az Önnek megfelelő
helyzetbe.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Kürt
Világításkapcsolók
A fényszórókapcsoló bekapcsolja és beállítja a
külső világítást. Ez a kijelző és műszerfal-világítás
valamint a hangulatvilágítás, (102. oldal) beállítására is szolgál.
és ezért nincsenek felszerelve forgókapcsolóval a
fényszórómagasság állításához.
Kürt.
Nyomja meg a kormánykerék közepét a jelzéshez.
Áttekintés, világításkapcsolók.
Forgókapcsoló a kijelző és műszervilágításhoz valamint a környezeti világításhoz*
A hátsó ködlámpa gombja
Gomb a világításhoz vezetés és parkolás közben
Forgókapcsoló a fényszórómagasság-állításhoz
A LED19 fényszórókkal* felszerelt autók automatikus fényszórómagasság-állítással rendelkeznek
19
}}
LED Light Emitting Diode
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
89
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
A gomb helyzetei
Állás
Állás
Leírás
Leírás
Nappali világítás, hátsó szélességjelző lámpák és helyzetjelző lámpák
nappali fényben, amikor az autó
elektromos rendszere a II kulcshelyzetben van vagy jár a motor.
Nappali világításA amikor az autó
elektromos rendszere a II kulcshelyzetben van vagy jár a motor.
Használható a fénykürt.
Tompított fényszóró, hátsó szélességjelző lámpák és helyzetjelző
lámpák gyenge megvilágításban
vagy sötétben vagy amikor a hátsó
ködlámpák be vannak kapcsolva.
Nappali világítás, hátsó szélességjelző lámpák és helyzetjelző lámpák,
amikor az autó elektromos rendszere a II kulcshelyzetben van vagy
jár a motor.
Be van kapcsolva az alagútészlelés,
(92. oldal)* funkció.
Hátsó szélességjelző lámpák és
helyzetjelző lámpák, amikor az autó
parkolB.
Az aktív távolsági fényszóró,
(93. oldal)* funkció használható.
Használható a fénykürt.
A távolsági fényszóró akkor kapcsolható be, amikor be van kapcsolva a tompított fényszóró.
Használható a fénykürt.
A Volvo azt javasolja, hogy az
használja az autó vezetésekor.
üzemmódot
FIGYELEM
Az autó világítási rendszere nem minden helyzetben, például ködben vagy esőben, képes
érzékelni a túl gyenge vagy elégségesen erős
napfényt.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy a közlekedési szabályoknak és a közlekedési helyzetnek megfelelő világítással vezesse az autót.
Kijelző és műszervilágítás
A különböző kijelző és műszervilágítások a kulcshelyzettől függően kapcsolnak be, lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (82. oldal).
A kijelző-világítás sötétben automatikusan mérséklődik - az érzékenységet a forgókapcsolóval
lehet beállítani.
A műszervilágítás intenzitása a forgókapcsolóval
állítható be.
Tompított fény, hátsó szélességjelző lámpák és helyzetjelző lámpák.
A távolsági fényszóró bekapcsolható.
Használható a fénykürt.
A
B
90
Az első lökhárítóba vagy az alá szerelve.
Alapjáraton is, amikor jár a motor, feltéve, hogy a gombot egy
másik helyzetből ebbe az állásba fordítják.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Fényszórómagasság-állítás
A terhelés megváltoztatja a fényszóró sugarának
függőleges beállítását, ami a elvakíthatja a szemben közlekedőket. Ezt a fénysugár magasságának beállításával kerülheti el. Állítsa alacsonyabbra a fénysugarat, ha az autó erősen le van terhelve.
1.
Hagyja járni a motort, vagy kapcsolja I kulcshelyzetbe az autó elektromos rendszerét.
2.
Görgesse a forgókapcsolót fel/le a fénysugár emeléséhez/süllyesztéséhez.
Utasok az összes utasülésben és maximális
terhelés a csomagtérben
Járművezető és maximális terhelés a csomagtérben
Helyzetjelző lámpák
A helyzetjelző lámpák a világításkapcsoló gombjának használatával kapcsolhatók be.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Helyzetjelző lámpák (91. oldal)
Nappali világítás lámpái (92. oldal)
Távolsági/tompított fényszóró (93. oldal)
A világításkapcsoló gombja a helyzetjelző lámpák állásában.
Forgassa a gombot a
helyzetbe (ugyanakkor bekapcsol a rendszámtábla-világítás is).
Ha az autó elektromos rendszere a II kulcshelyzetben van vagy jár a motor, akkor a nappali világítás is bekapcsol.
A forgókapcsoló helyzetei különböző terhelések esetében.
Csak a járművezető
Járművezető és utas az első utasülésben
Utasok az összes ülésben
Amikor kint sötét van és kinyitja a csomagtérajtót,
akkor a hátsó helyzetjelző lámpák bekapcsolnak a
hátulról közeledő forgalom figyelmeztetése érdekében. Ez a gomb helyzetétől és az autó elektromos rendszerének kulcshelyzetétől függetlenül
megtörténik.
Kapcsolódó információk
•
Világításkapcsolók (89. oldal)
91
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Nappali világítás lámpái
FIGYELEM
állásában és az autó
A világításkapcsoló
elektromos rendszerének II kulcshelyzetében
vagy a motor járó állapotában, a nappali világítás
nappali fényviszonyok között automatikusan
bekapcsol.
Ez a rendszer segít energiát megtakarítani nem képes minden helyzetben meghatározni,
mikor túl gyenge vagy elégségesen erős a
megvilágítás, például ködben vagy esőben.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy az
autót a megfelelő állásba kapcsolt, és a közlekedési szabályoknak megfelelő, a közlekedési
helyzetnek megfelelő állásba kapcsolt fényszóróval vezesse.
Nap közben a nappali világítás. DRL
Kapcsolódó információk
•
•
Távolsági/tompított fényszóró (93. oldal)
Világításkapcsolók (89. oldal)
Alagútészlelés*
Az alagútészlelés a nappali világításról tompított
fényszóróra vált, amikor az autóval alagútba hajt.
Az alagútészlelés funkció az esőérzékelővel* rendelkező autókban áll rendelkezésre. Az érzékelő
észleli az alagút bejáratát és visszaállítja a világítást a nappali világításról a tompított fényszóróra.
Körülbelül 20 másodperccel azután, hogy az autó
elhagyta az alagutat, a világítás visszakapcsol
nappali világításra. Ha az autót ezen közben egy
másik alagútba vezetik, akkor a tompított fényszórók bekapcsolva maradnak. Ezzel elkerülhető az
autó világítás-beállításainak ismételt váltása.
Ne feledje, hogy a világításkapcsolónak
állásban kell lennie az alagútészlelés működéséhez.
Kapcsolódó információk
A fényszóró kezelőszerve az AUTO állásban van.
•
•
Távolsági/tompított fényszóró (93. oldal)
Világításkapcsolók (89. oldal)
A fényszóróvezérlő kapcsoló
állásában a
nappali világítás (Daytime Running Lights - DRL)
automatikusan bekapcsol, amikor napfényben
vezeti az autót. A műszerfal tetején egy fényérzékelő vált a nappali világítás és a tompított fényszóró között szürkületben vagy amikor a megvilágítás gyenge. A tompított fényszóróra váltás akkor
is bekövetkezik, ha bekapcsolja a hátsó ködlámpákat.
92
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Távolsági/tompított fényszóró
állásában és az autó
A világításkapcsoló
elektromos rendszerének II kulcshelyzetében
vagy a motor járó állapotában, a tompított fényszóró gyenge megvilágítási viszonyok között
automatikusan bekapcsol.
Aktív távolsági fényszóró*
A gomb
állásában a tompított fényszóró
mindig be van kapcsolva, amikor jár a motor vagy
a II kulcshelyzet aktív.
Az aktív távolsági fényszóró észleli a szembejövő
forgalom fényszóróit vagy az elől haladó járművek hátsó lámpáit, és átkapcsolja a világítást a
távolsági és a tompított fény között. A világítás
visszakapcsol a távolsági fényszóróra, ha a közeledő világítás megszűnik.
Fénykürt
Mozdítsa finoman a bajuszkapcsolót a kormánykerék felé, a fénykürt helyzetbe. A távolsági fényszórók a bajuszkapcsoló elengedéséig világítanak.
Aktív távolsági fényszóró - AHB
Távolsági fényszóró
A távolsági fényszóró akkor kapcsolható be, ami20 vagy
kor a gomb
állásban van. A
távolsági fényszóró a bajuszkapcsoló véghelyzetéig a kormánykerék felé mozdításával, majd elengedésével kapcsolható be/ki. Vagy, a távolsági
fényszóró kikapcsolható a bajuszkapcsolót enyhén a kormánykerék felé nyomva.
Fénykürt állás
Amikor be van kapcsolva a távolsági fényszóró,
szimbólum világít a kombinált
akkor a
műszerfalon.
Távolsági fényszóró állás
Kapcsolódó információk
Bajuszkapcsoló és gomb a fényszóróvezérléshez.
Tompított fényszóró
A gomb
állásában, a tompított fényszóró
szürkületben vagy gyenge megvilágításnál automatikusan bekapcsol. A tompított fényszóró akkor
is automatikusan bekapcsol, ha a bekapcsolja a
hátsó ködlámpát.
20
•
•
•
•
•
Az aktív távolsági fényszóró (Active High Beam AHB) egy olyan funkció, amely a szélvédő felső
szélén található kameraérzékelőt használja a
szembejövő forgalom fényszóróinak vagy az elől
haladó forgalom hátsó lámpáinak észleléséhez,
hogy távolsági fényszóróról tompított fényszóróra
váltson. A funkció az utcai lámpákat is figyelembe
veheti.
A világítás körülbelül egy másodperc elteltével
visszavált távolsági fényszóróra, miután a kameraérzékelő már nem észleli a szembejövő forgalom
fényszóróit vagy az elöl haladó járművek hátsó
lámpáit.
Aktív kanyarlámpák* (95. oldal)
Aktív távolsági fényszóró* (93. oldal)
Világításkapcsolók (89. oldal)
Fényszórók - a fényszóróminta beállítása
(97. oldal)
Alagútészlelés* (92. oldal)
}}
Amikor a tompított fényszóró be van kapcsolva.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
93
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Aktiválás/kiiktatás
Az AHB a fényszóró vezérlőgombjának
helyzetében aktiválható (feltéve, hogy a funkció
nincs kikapcsolva a MY CAR menürendszerben,
lásd MY CAR (115. oldal)).
Amikor be van kapcsolva az AHB, akkor a
szimbólum világít a műszerfali információs kijelzőn.
Amikor be van kapcsolva a távolsági fényszóró,
akkor a
szimbólum is világít a kombinált
műszerfalon.
Digitális kombinált műszerfallal rendelkező
autó
szimAmikor aktiválva van az AHB, akkor a
bólum fehér színűre változik a műszerfal információs kijelzőjén.
manuálisan kell váltani a távolsági és a tompított
fényszóró között. Azonban, a fényszóróvezérlő
állásban maradhat. Ugyanez vonatgomb a
kozik a Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a
kézikönyvet és
szimbólumra is. A
szimbólum kialszik, amikor az üzenetek megjelennek.
Az AHB ideiglenesen elérhetetlen lehet például
olyan körülmények között, mint a sűrű köd vagy a
zuhogó eső. Amikor az AHB újra elérhető vagy a
szélvédő-érzékelők már nincsenek gátolva, akkor
szimbólum világít.
az üzenet eltűnik és a
Amikor a távolsági fényszóró aktív, akkor a szimbólum kéken világít.
Bajuszkapcsoló és gomb a fényszóróvezérléshez AUTO
állásban.
A funkció akkor kapcsolhat be, amikor sötétben
haladva a jármű sebessége körülbelül 20 km/h
(12 mph) vagy ennél nagyobb.
Az AHB a bal oldali bajuszkapcsoló véghelyzetéig
a kormánykerék felé mozdításával, majd elengedésével kapcsolható be/ki. Az inaktiválás a távolsági fényszóró bekapcsolt állapotában azt jelenti,
hogy a lámpák közvetlenül tompított fényszóróra
váltanak.
Analóg kombinált műszerfallal rendelkező
autó
94
FIGYELEM
Manuális működtetés
Az AHB segítség a világítás optimális használathoz, amikor a feltételek kedvezőek.
MEGJEGYZÉS
Mindig a járművezető felelős a távolsági és a
tompított fényszóró közötti manuális váltásért,
amikor a forgalmi helyzetek vagy az időjárási
feltételek ezt igénylik.
Tartsa a szélvédő kameraérzékelő előtti felületét jégtől, hótól, párától és szennyeződésektől mentesen.
Ne ragasszon vagy rögzítsen semmit a szélvédőre a kameraérzékelő elé, mert az csökkenti
a hatékonyságot vagy a kamerától függő egy
vagy több rendszer működésének megszűnését okozza.
Ha a Aktív távolsági fényszóró Ideiglenesen
nem elérhető Váltson kézzel üzenet látható a
kombinált műszerfal információs kijelzőjén, akkor
FONTOS
Példák arra, amikor szükség lehet a távolsági
és a tompított fényszóró közötti manuális váltásra:
•
•
•
Zuhogó esőben vagy sűrű ködben
Ónos esőben
Hóviharokban vagy latyakban
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
•
•
Holdfénynél
Aktív kanyarlámpák*
Amikor gyengén megvilágított területeken
halad
Az aktív kanyarlámpák úgy vannak kialakítva,
hogy maximális megvilágítást biztosítsanak
kanyarokban és útkereszteződésekben.
•
Amikor az elöl haladó forgalomnak
gyenge a világítása
•
Ha gyalogosok vannak az úton vagy az út
mellett
•
Ha erősen fényvisszaverő tárgyak, például
jelzőtáblák vannak az út szomszédságában
•
•
•
•
Amikor a forgalom van a bekötő utakon
Egy hegy peremén vagy völgyben
Éles kanyarokban.
Kapcsolódó információk
21
22
Szimbólum
Amikor a szembejövő forgalom világítását
például elválasztó korlát takarja
A kameraérzékelő korlátaival kapcsolatos további
tájékoztatásért, lásd Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (239. oldal).
•
•
A LED21 fényszórókkal* felszerelt autók, a felszereltségi szinttől függően, aktív kanyarlámpákkal
rendelkezhetnek.
Távolsági/tompított fényszóró (93. oldal)
Világításkapcsolók (89. oldal)
A funkció automatikusan aktiválódik az autó indításakor (feltéve, hogy nincs kikapcsolva a
MY CAR menürendszerben, lásd MY CAR
(115. oldal)). A funkció hibája esetén a
szimbólum világít a kombinált műszerfalon és
ezzel egyidejűleg az információs kijelző egy
magyarázó szöveget valamint egy további szimbólumot jelenít meg.
A fényszóróminta a funkció kikapcsolt (bal) és bekapcsolt (jobb) állapotában.
A LED fényszórók aktív kanyarlámpa funkcióval
rendelkezhetnek, az autó felszereltségi szintjétől
függően. Az aktív kanyarlámpák követik a kormánymozdulatokat, hogy maximális megvilágítást
nyújtsanak a kanyarokban és kereszteződésekben és így növeljék a biztonságot.
Üzenet
Leírás
Fényszórórendszer
működési
hibája
Szerviz
szükséges
A rendszer ki van
kapcsolva. Menjen
szervizbe, ha az
üzenet továbbra is
megjelenik. A
Volvo azt javasolja,
hogy forduljon
hivatalos Volvo
szervizhez.
A funkció csak szürkületben vagy sötétben és
csak az autó mozgó állapotában aktív.
A funkció22 a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki, lásd MY CAR (115. oldal).
LED Light Emitting Diode
Gyárilag aktiválva van.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
95
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
96
Kapcsolódó információk
•
•
•
Távolsági/tompított fényszóró (93. oldal)
Aktív távolsági fényszóró* (93. oldal)
Világításkapcsolók (89. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Fényszórók - a fényszóróminta
beállítása
2.
Vigye át a sablont egy öntapadós, vízálló
anyagra, és vágja ki.
A halogén fényszóró mintáját úgy kell beállítani,
hogy elkerülje a szembejövő közlekedők vakítását és beállítható bal- vagy jobb oldali közlekedéshez.
3.
Induljon a fényszórólencsén látható vonalaktól, lásd a pontozott vonalat az alábbi ábrán.
Helyezze fel az öntapadó sablont a lámpa
vonalainál az ábra segítségével.
LED fényszórók*
A világításminta nem igényel beállítást. A fényszóróminta úgy van kialakítva, hogy nem vakítja a
szembejövő forgalmat.
Halogén fényszórók
A halogén fényszórók mintájának beállítását a
fényszórólencse letakarásával kell végrehajtani. A
fényszóróminta különben nem lehet olyan jó.
A fényszórók letakarása
1. Másolja ki az A és B sablont a balkormányos
autókhoz vagy a C és D sablont a jobbkormányos autókhoz, lásd a későbbi "Sablonok
halogén lámpákhoz" részt. A sablonok 1:2
méretarányúak. Használjon például egy nagyító funkcióval rendelkező fénymásolót, és
másolja le a sablonokat 200%-os méretben:
•
A = balkormányos, jobb (jobb oldali lencse)
•
•
B = balkormányos, bal (bal oldali lencse)
•
C = jobbkormányos, jobb (jobb oldali lencse)
D = jobbkormányos, bal (bal oldali lencse)
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
97
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Felső sor: balkormányos autók, A és B sablon. Alsó sor: jobbkormányos autók, C és D sablon.
98
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Sablonok halogén fényszórókhoz
99
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Hátsó ködlámpa
Amikor a látótávolság csökkent, akkor a hátsó
ködlámpa használható, hogy a forgalom többi
résztvevője időben észrevegye az előtte haladó
járművet.
A hátsó ködlámpa automatikusan kikapcsol, amikor megnyomja a START/STOP ENGINE gomvagy
állásba fordítja a
bot illetve
világításkapcsolót.
MEGJEGYZÉS
A hátsó ködlámpák használatának szabályai
országonként eltérőek.
Kapcsolódó információk
•
A hátsó ködlámpa gombja.
A hátsó ködlámpa egy lámpából áll a bal oldalon
a balkormányos autókon vagy a jobb oldalon a
jobbkormányos autókon.
A hátsó ködlámpa csak a II kulcshelyzetben vagy
akkor kapcsolható be, amikor jár a motor és a
vagy
állásban
világításkapcsoló a
van.
Nyomja meg a gombot a be/kikapcsoláshoz. A
visszajelző szimbólum a kombinált műszerfalon és a gomb lámpája világít, amikor a hátsó
ködlámpa be van kapcsolva.
100
Világításkapcsolók (89. oldal)
Féklámpák
A féklámpa fékezés közben automatikusan
bekapcsol.
A féklámpa a fékpedál lenyomásakor kapcsol be.
Továbbá, akkor is bekapcsol, ha a vezetéstámogató rendszerek, az Adaptív sebességtartó,
(207. oldal), City Safety, (225. oldal) vagy Ütközésfigyelmeztető rendszer, (232. oldal) fékezi az
autót.
Kapcsolódó információk
•
Lábfék - vészféklámpák és automata vészvillogók (299. oldal)
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Vészvillogók
A vészvillogó mind a négy irányjelző lámpa
együttes villogásával figyelmeztetik a forgalom
többi résztvevőjét, amikor bekapcsolja ezt a funkciót.
Kapcsolódó információk
•
•
Irányjelzők (101. oldal)
Lábfék - vészféklámpák és automata vészvillogók (299. oldal)
Irányjelzők
Az autó irányjelzői a bal oldali bajuszkapcsolóval
működtethetők. Az irányjelző lámpák három alkalommal vagy folyamatosan villognak, attól függően, hogy milyen mértékben mozdítja fel vagy le
a bajuszkapcsolót.
Vészvillogó gombja.
Nyomja meg a gombot a vészvillogó bekapcsolásához. Mindkét irányjelző-visszajelző szimbólum
villog a kombinált műszerfalon, amikor használatban van a vészvillogó.
A vészvillogó automatikusan bekapcsol, amikor az
autót olyan hirtelen fékezik, hogy bekapcsolnak a
vészféklámpák és a sebesség körülbelül 10 km/h
(6 mph) alatt van.. A vészvillogó bekapcsolva
marad, amikor az autó megáll és automatikusan
kapcsol ki, amikor újra vezetni kezd; a gomb megnyomásával is kikapcsolható.
Irányjelzők.
Rövid villogási sorozat
Mozdítsa a bajuszkapcsolót fel vagy le az
első helyzetbe, majd engedje el. Az irányjelző
lámpák három alkalommal felvillannak. A
funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki, lásd MY CAR (115. oldal).
Folyamatos villogási sorozat
Mozdítsa a bajuszkapcsolót fel vagy le a véghelyzetbe.
A bajuszkapcsoló ebben a helyzetben marad és
manuálisan kell visszamozdítani, vagy automatiku-
}}
101
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
san mozdul vissza a kormánykerék mozgatásának
hatására.
Irányjelző szimbólumok
Az irányjelző szimbólumokhoz, lásd Kombinált
műszerfal - a megjelenített szimbólumok jelentése (71. oldal).
Belső világítás
•
Az utastér világítását az első ülések és a hátsó
ülés feletti kezelőszervekkel lehet bekapcsolni/
kikapcsolni.
a motort leállították és az autó elektromos
rendszere a 0 kulcshelyzetben van
•
az autót kinyitották, de a motort nem indították be.
Első olvasólámpák*
Az első olvasólámpák a tetőkonzol megfelelő
gombjának megnyomásával kapcsolhatók be
vagy ki.
Kapcsolódó információk
•
Vészvillogók (101. oldal)
A fényerőt a megnyomott gomb nyomva tartásával lehet állítani.
Hátsó olvasólámpák*
Az első olvasólámpák és az utastér-világítás kezelőszervei a tetőkonzolon.
Olvasólámpa, bal oldali
Utastér-világítás (padlólámpák* és tetőlámpák) - be/ki
Az utastér-világítás automatikus funkciója
Olvasólámpa, jobb oldali
Az utastér összes világítása az alábbiaktól számított 30 percen belül manuálisan be- és kikapcsolható:
102
Hátsó olvasólámpák.
A lámpák a megfelelő gomb megnyomásával
kapcsolhatók be vagy ki.
A fényerőt a megnyomott gomb nyomva tartásával lehet állítani.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Padlóvilágítás, mint háttérvilágítás*
•
A belső világosabbá tételéhez vezetés közben
halvány fénnyel bekapcsolható a padlóvilágítás.
az autót kinyitják a távvezérlős kulccsal vagy
a kulcsszárral, lásd Távvezérlős kulcs - funkciók (166. oldal) vagy Kivehető kulcsszár - az
ajtók nyitása (170. oldal)
A padlólámpa fényereje a MY CAR menürendszerben módosítható, lásd MY CAR (115. oldal).
•
Világítás az első ajtók
tárolórekeszeiben*
Az utastér-világítás akkor kapcsol ki, amikor:
a motort leállították és az autó elektromos
rendszere a 0 kulcshelyzetben van.
A hazakísérő világítás időtartama
A hazakísérő világítás a tompított fényszórókból,
helyzetjelző lámpákból, a külső tükrökön elhelyezkedő lámpákból, a rendszámtábla-világításból, a belső tetővilágításból valamint a padlóvilágításból áll.
Bizonyos külső lámpák bekapcsolva tarthatók az
autók bekapcsolását követően, hogy hazakísérő
világításként működjenek.
Az első ajtó tárolórekeszeinek világítása a motor
beindításakor kapcsol be.
•
•
Kesztyűtartó-világítás
Az utastér-világítás az oldalajtók nyitásakor vagy
zárásakor kapcsol be és ki.
1.
Távolítsa el a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóból.
Két percig bekapcsolva marad, ha valamelyik ajtót
kinyitják.
2.
Mozdítsa a bal oldali bajuszkapcsolót a kormánykerék felé a véghelyzetéig, majd
engedje el. A funkció ugyanúgy aktiválható,
mint a fénykürt, lásd Távolsági/tompított
fényszóró (93. oldal).
3.
Szálljon ki az autóból, és zárja be az ajtót.
A kesztyűtartó-világítás a fedél nyitásakor vagy
zárásakor kapcsol be és ki.
Piperetükör-világítás
A piperetükör, (154. oldal) világítása a fedél nyitásakor és zárásakor kapcsol be és ki.
Világítás a csomagtérben
A csomagtér világítása a csomagtérajtó nyitásakor vagy zárásakor kapcsol be és ki.
Az utastér-világítás automatikus
funkciója
Az automatikus funkció akkor van bekapcsolva,
amikor világít az AUTO gomb lámpája.
Az utastér világítása ezután az alábbiak szerint
kapcsol be és ki.
Az utastér-világítás bekapcsol és 30 másodpercig bekapcsolva marad, ha:
beindítják a motort
bezárják az autót.
Ha valamelyik lámpát manuálisan bekapcsolja,
majd bezárja az autót, akkor az két perc elteltével
automatikusan kikapcsol.
Hangulatvilágítás*
Amikor a normál utastér-világítás ki van kapcsolva
és jár a motor, akkor egy LED világít az első és
hátsó tetőkonzolban, hogy alacsony fényű világítást és hangulatot biztosítson vezetés közben. A
lámpa a nap sötétebb időszakaiban megkönnyíti
a tárgyak megtalálását a tárolórekeszekben stb.
Ez a világítás a motor leállításakor kikapcsol. A
lámpa fényereje és színe a MY CAR menürendszerben módosítható, lásd MY CAR (115. oldal).
Amikor bekapcsolja a funkciót, akkor bekapcsolnak a tompított fényszórók, helyzetjelző lámpák,
külső tükrökön elhelyezkedő lámpák, a rendszámtábla-világítás, a belső tetővilágítás és a padlóvilágítás.
A hazakísérő világítás bekapcsolásának időtartama a MY CAR menürendszerben állítható be,
MY CAR (115. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Megközelítő világítás időtartama (104. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 103
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Megközelítő világítás időtartama
Ablaktörlők és -mosók
A megközelítő világítás a helyzetjelző lámpákból,
a külső tükrökön elhelyezkedő lámpákból, a
rendszámtábla-világításból, a belső tetővilágításból valamint a padlóvilágításból áll.
Az ablaktörlők és -mosók tisztítják a szélvédőt és
a hátsó ablakot. A fényszórókat nagy nyomású
mosó tisztítja.
A megközelítő világítás a távvezérlős kulccsal
kapcsolható be, lásd Távvezérlős kulcs - funkciók
(166. oldal), és a óz autó világításának távoli
bekapcsolására szolgál.
Ablaktörlők23
Kapcsolódó információk
•
A hazakísérő világítás időtartama (103. oldal)
Az ablaktörlők normál sebességgel
törölnek.
Mielőtt télen bekapcsolná az ablaktörlőket,
győződjön meg arról, hogy a törlőlapátok nincsenek-e lefagyva és kaparja le a szélvédőről
(és a hátsó ablakról) a havat vagy jeget.
Ablaktörlők és ablakmosók.
Esőérzékelő, be/ki
Forgókapcsoló, érzékenység/gyakoriság
Mozdítsa a bajuszkapcsolót a 0 állásba
az ablaktörlők kikapcsolásához.
Egy törlés
Emelje fel a bajuszkapcsolót, majd
engedje el egy törlés végrehajtásához.
104
Folyamatos törlés
FONTOS
Ablaktörlők ki
23
Állítsa be az időegységenkénti törlések
számát a forgókapcsolóval, amikor a
szakaszos törlés van kiválasztva.
Az ablaktörlők nagy sebességgel törölnek.
Amikor bekapcsolja a funkciót a távvezérlős
kulccsal, akkor bekapcsolnak a helyzetjelző lámpák, külső tükrökön elhelyezkedő lámpák, a rendszámtábla-világítás, a belső tetővilágítás és a
padlóvilágítás.
A megközelítő világítás bekapcsolásának időtartama a MY CAR menürendszerben állítható be,
lásd MY CAR (115. oldal).
Szakaszos törlés
FONTOS
Használjon bőséges mennyiségű mosófolyadékot, amikor az ablaktörlővel tisztítja a szélvédőt. A szélvédőnek nedvesnek kell lennie,
amikor működnek az ablaktörlők.
Az ablaktörlő lapát szervizállása
A szélvédő/ablaktörlő lapátok tisztításához és az
ablaktörlő lapátok cseréjéhez, lásd Autómosás
(386. oldal) és Ablaktörlő lapátok (368. oldal).
Az ablaktörlő lapátok cseréjéhez és az ablaktörlő lapátok szervizállásához, lásd Ablaktörlő lapátok (368. oldal). A mosófolyadék betöltéséhez, lásd Mosófolyadék - töltés (370. oldal).
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Esőérzékelő*
Az esőérzékelő automatikusan bekapcsolja az
ablaktörlőket annak alapján, hogy mennyi vizet
érzékel a szélvédőn. Az esőérzékelő érzékenysége a forgókapcsoló használatával állítható be.
Amikor az esőérzékelő be van kapcsolva, akkor a
gomb lámpája világít és az esőérzékelő szimbólum
látható a kombinált műszerfalon.
Aktiválás és az érzékenység beállítása
Az esőérzékelő aktiválásakor az autónak járnia
kell vagy a távvezérlős kulcsnak az I vagy II helyzetben kell lennie, miközben az ablaktörlő bajuszkapcsolója a 0 vagy az egyes törlés helyzetében
van.
Az esőérzékelő automatikusan kikapcsol, amikor
a távvezérlős kulcsot eltávolítja a gyújtáskapcsolóból vagy öt perccel a motor leállítását követően.
FONTOS
Az ablaktörlők elindulhatnak és károsodhatnak egy automata autómosóban. Kapcsolja ki
az esőérzékelőt, amikor az autó mozgásban
van, vagy a távvezérlős kulcs I vagy II állásában. A kombinált műszerfal szimbóluma és a
gomb lámpája kialszik.
A fényszórók és ablakok mosása
esőérzéKapcsolja be az esőérzékelőt a
kelő gomb megnyomásával. Az ablaktörlők egyet
törölnek.
Az ablaktörlők több törlést végeznek és a fényszórók mosása a bajuszkapcsoló elengedésekor
megy végbe.
Nagy nyomású fényszórómosás*
A nagy nyomású fényszórómosó nagy mennyiségű mosófolyadékot fogyaszt. A folyadék-megtakarítás érdekében a fényszórók mosása minden
ötödik ablakmosó ciklussal egy időben történik.
Csökkentett mosás
Amikor már csak körülbelül 1 liter mosófolyadék
maradt a tartályban és megjelenik a mosófolyadék feltöltésére vonatkozó üzenet a kombinált
műszerfalon, akkor a fényszórók mosófolyadékellátása kikapcsol. Ez azért van, hogy a szélvédő
tisztítását és a kilátást részesítse előnyben.
Nyomja fel a bajuszkapcsolót, ha azt szeretné,
hogy az ablaktörlők még egyet töröljenek.
Forgassa felfelé a forgókapcsolót a magasabb
érzékenységhez és lefelé az alacsonyabb érzékenységhez. (Egy extra törlés megy végbe, amikor
felfelé forgatja a forgókapcsolót.)
Kikapcsol
Inaktiválja az esőérzékelőt a
esőérzékelő
gomb megnyomásával vagy mozdítsa lefelé a
bajuszkapcsolót egy másik törlési programhoz.
Mosó funkció.
A szélvédő mosása
Mozdítsa a bajuszkapcsolót a kormánykerék felé
az ablak- és fényszórómosók bekapcsolásához.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 105
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
A hátsó ablak törlése és mosása
Ablaktörlő – tolatás
Elektromos ablakok
A hátrameneti fokozat kiválasztása az ablaktörlő
bekapcsolt állapotában, beindítja a hátsó ablaktörlő szakaszos törlését24. A funkció a hátrameneti fokozat kikapcsolásakor kikapcsol.
Az összes elektromos ablak működtethető a
vezetőajtó vezérlőpaneljéről - a többi ajtó vezérlőpanelje azok elektromos ablakait működtetik.
Ha a hátsó ablaktörlő már folyamatosan működik,
akkor nem történik változás.
MEGJEGYZÉS
Az esőérzékelővel felszerelt autók esetében, a
hátsó ablaktörlő tolatáskor bekapcsol, ha az
érzékelő aktív és esik az eső.
Hátsó ablaktörlő – szakaszos törlés
Hátsó ablaktörlő – folyamatos sebesség
Kapcsolódó információk
•
Mosófolyadék - töltés (370. oldal)
Nyomja előre a bajuszkapcsolót (lásd a nyilat a
fenti ábrán) a hátsó ablakmosás és törlés indításához.
A vezetőajtó vezérlőpanelje.
Az elektromos gyermekbiztonsági zárak* és a
hátsó elektromos ablakok gombjainak inaktiváló kapcsolója, lásd Gyermekbiztonsági
zárak - elektromos aktiválás* (183. oldal).
MEGJEGYZÉS
A hátsó ablaktörlő túlmelegedés-védelemmel
rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a motor túlmelegedés esetén kikapcsol. A hátsó ablaktörlő egy hűlési idő elteltével (30 másodperc
vagy hosszabb, a motor hőmérséklete és a
külső hőmérséklet függvényében) működik
újra.
24
106
Hátsó ablak kezelőszervei
Első ablak kezelőszervei
Ez a funkció (szakaszos törlés tolatáskor) kikapcsolható. Látogasson el egy műhelybe. A Volvo hivatalos Volvo műhely igénybe vételét javasolja.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
FIGYELEM
Használat
Ellenőrizze, hogy nem szorulnak-e be gyermekek vagy más utasok, amikor az ablakokat
a vezetőajtóról zárja be.
védelem felülbírálható a zárást valami, például
jegesedés akadályozza. A zárás két egymást
követő megszakadásakor a becsípődés-védelem
kényszerítésre kerül és az automatikus funkció
rövid időre kikapcsol, a zárás ilyenkor a gombot
folyamatosan felhúzva tartva hajtható végre.
FIGYELEM
MEGJEGYZÉS
Ellenőrizze, hogy nem szorulnak-e be gyermekek vagy más utasok, ha/amikor az ablakokat a távvezérlős kulcs használatával zárja be.
A lehúzott hátsó ablakok miatt keletkező lüktető szélzaj csökkentéséhez, nyissa ki kissé az
első ablakokat is.
FIGYELEM
Ha gyermekek vannak az autóban - soha ne
feledje kikapcsolni az elektromos ablakok
tápellátását a 0 kulcshelyzet kiválasztásával,
és vigye magával a távvezérlős kulcsot, amikor
elhagyja az autót. A kulcshelyzetekkel kapcsolatos információkhoz - lásd Kulcshelyzetek funkciók különböző szinteken (82. oldal).
Az elektromos ablakok használata.
Használat automata működés nélkül
Használat automata működéssel
Az összes elektromos ablak működtethető a
vezetőajtó vezérlőpaneljéről - a többi ajtó vezérlőpanelje csak azok elektromos ablakait működtetik. Egyszerre csak egy vezérlőpanel működtethető.
Az elektromos ablakok működtetéséhez, legalább
I kulcshelyzet szükséges - lásd Kulcshelyzetek funkciók különböző szinteken (82. oldal). Az
elektromos ablakok a motor leállítása és a távvezérlős kulcs eltávolítása után pár percig működtethetők - de az ajtók kinyitását követően már
nem.
Az ablakok záródása megáll és az ablak kinyílik,
ha valami akadályozza a mozgását. A becsípődés-
Használat automata működés nélkül
Mozdítsa finoman fel/le a kezelőszervek egyikét.
Az elektromos ablakok a kezelőszerv ebben a
helyzetben tartásáig mozognak fel/le.
Használat automata működéssel
Mozdítsa a kezelőszerveket fel/le a végállásig,
majd engedje el. Az ablakok automatikusan a
véghelyzetbe mozognak.
Működtetés a távvezérlős kulccsal vagy a
központi zárógombbal
Az elektromos ablakok kívülről történő működtetéséhez a távvezérlős kulccsal, vagy belülről a
központi zárógombbal, lásd Távvezérlős kulcs funkciók (166. oldal) vagy Zárás/nyitás - belülről
(177. oldal).
}}
107
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Visszaállítás
Külső tükrök
Ha az akkumulátor lecsatlakoztatták, akkor az
automatikus nyitás funkciót vissza kell állítani
ahhoz, hogy helyesen működjön.
A külső tükör helyzetét a vezetőajtó kezelőszerveinek botkormányával állíthatja be.
1.
FIGYELEM
Mindkét tükör széles látószögű típusú az optimális látótér érdekében. A tárgyak távolabbinak látszanak a valóságosnál.
Finoman emelje meg a gomb első részét az
ablak véghelyzetbe emeléséhez, majd tartsa
ott egy másodpercig.
2.
Rövid időre engedje el a gombot.
3.
Emelje fel újra a gomb első részét egy
másodpercre.
Beállítások tárolása25
A külső visszapillantó tükrök és a vezetőülés helyzetének beállításai tárolhatók az egyes távvezérlős kulcsokhoz az autó kulcsmemóriájában*, lásd
Távvezérlős kulcs - személyre szabás*
(163. oldal).
FIGYELEM
A külső tükör lehajtása parkoláskor25
A külső tükör lehajtható, hogy a járművezető
lássa az út szélét, például parkoláskor.
A becsípődés-védelem működéséhez viszszaállítást kell végrehajtani.
A külső tükör kezelőszervei.
–
Beállítás
25
108
Kapcsoljon hátramenetbe, és nyomja meg az
L vagy R gombot.
Amikor kikapcsol hátrameneti fokozatból, akkor a
tükör körülbelül 10 másodperc elteltével automatikusan, vagy az L vagy R gomb megnyomásakor,
visszatér az eredeti helyzetébe.
1.
Nyomja meg az L gombot a bal oldali külső
tükörhöz vagy az R gombot a jobb oldali
külső tükörhöz. A gomb lámpája világít.
2.
Állítsa be a helyzetet a középső botkormánynyal.
3.
Nyomja meg újra az L vagy R gombot. A lámpának ki kell aludnia.
A külső tükör automatikus lehajtása
parkoláskor25
A hátrameneti fokozat kapcsolásakor a külső
tükör automatikusan lehajlik, hogy a járművezető
lássa az út szélét, például parkoláskor. Amikor
elkapcsol hátrameneti fokozatból, akkor a tükör
Csak memóriás elektromos üléssel együtt, lásd Ülések, első - elektromos működtetésű (85. oldal).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
rövid idő elteltével automatikusan visszatér az
eredeti helyzetébe.
A funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki, lásd MY CAR (115. oldal).
Behajtható elektromos külső tükrök*
A tükrök parkoláshoz/szűk helyen történő áthaladáshoz behajthatók:
1.
Nyomja meg egyszerre az L és R gombot (a
kulcshelyzetnek legalább I szinten kell lennie).
2.
Engedje el azokat körülbelül 1 másodperc
elteltével. A tükrök automatikusan megállnak
a teljesen behajtott helyzetben.
Automatikus behajtás záráskor25
Az autó távvezérlős kulccsal történő zárásakor/
nyitásakor, a külső tükrök automatikusan behajlanak/kihajlanak.
A funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki, lásd MY CAR (115. oldal).
Visszaállítás semleges helyzetbe
A külső erő hatására elmozdult tükröknek elektromosan vissza kell térniük a semleges helyzetbe
az elektromos behajtás/kihajtás megfelelő működéséhez:
1.
Hajtsa be a tükröket az L és R gombokkal.
2.
Hajtsa ki azokat újra az L és R gombokkal.
3.
Ha szükséges, ismételje meg a fenti eljárást.
A tükrök most vissza vannak állítva a semleges
helyzetbe.
Ablakok és külső visszapillantó
tükrök - fűtés
A páramentesítő funkció a szélvédő, a hátsó
ablakok és a külső tükrök gyors pára- és jégmentesítését szolgálja.
Szélvédőfűtés*, hátsó ablak- és külső
visszapillantó tükör-fűtés
Hajtsa ki a tükröket az L és R gombok egyszerre
történő megnyomásával. A tükrök automatikusan
megállnak a teljesen kihajtott helyzetben.
Hazakísérő és megközelítő világítás
A külső tükrökön akkor világít a fény, amikor ki
van választva a megközelítő világítás, (104. oldal)
vagy a hazakísérő világítás, (103. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
Visszapillantó tükör - belső (110. oldal)
Ablakok és külső visszapillantó tükrök - fűtés
(109. oldal)
Fűtés, szélvédő
Fűtés, hátsó ablak- és külső visszapillantó
tükör
A funkció a szélvédő, a hátsó ablakok és a külső
tükrök pára- és jégmentesítését szolgálja.
A vonatkozó gomb egy megnyomása bekapcsolja
a fűtést. A gomb lámpája jelzi, hogy a funkció
aktív. Kapcsolja ki a fűtést, amint a jég/pára
eltűnt, hogy ne terhelje szükségtelenül az akku-
25
Csak memóriás elektromos üléssel együtt, lásd Ülések, első - elektromos működtetésű (85. oldal).
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 109
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
mulátort. Azonban, bizonyos idő elteltével a fűtés
automatikusan kikapcsol.
Lásd még A szélvédő pára- és jégmentesítése
(138. oldal).
Visszapillantó tükör - belső
Automatikus sötétedés*
A belső visszapillantó tükör a tükör alsó szélén
található kezelőszervvel sötétíthető. Vagy a viszszapillantó tükör automatikusan sötétedik.
A hátulról jövő erős fényt automatikusan sötétíti a
visszapillantó tükör. A manuális sötétítés nem
elérhető az automatikusan sötétedő tükrök esetében.
A külső tükrök és a hátsó ablak páramentesítése/jégmentesítése automatikusan megtörténik,
ha az autót +7 °C külső hőmérséklet alatt indítja
be. Az automatikus páramentesítés a MY CAR
menürendszerben állítható be, lásd MY CAR
(115. oldal).
A visszapillantó tükör két érzékelőt tartalmaz egy előre nézőt és egy hátra nézőt - amelyek
együttesen működnek a vakító fények azonosítása és kiküszöbölése érdekében. Az előre néző
érzékelő észleli a környezeti fényt, míg a hátrafelé
néző érzékelő észleli az autó mögött haladó járművek fényszóróit.
Az iránytű, (111. oldal) a szélvédőfűtés bekapcsolásakor kikapcsol. Amikor kikapcsolja a szélvédőfűtést, akkor az iránytű újra bekapcsol.
MEGJEGYZÉS
Ha az érzékelőket például parkolójegyek, jeladók, napellenzők vagy az üléseken illetve a
csomagtérben elhelyezett tárgyak takarják,
amelyek megakadályozzák, hogy a fény elérje
az érzékelőket, akkor a visszapillantó tükör
elsötétítés funkciója csökken.
Sötétítő kezelőszerv
Manuális sötétítés
110
A hátulról jövő erős fény a visszapillantó tükörből
visszaverődve elvakíthatja a jármű vezetőjét.
Használja a sötétítést a sötétítő kezelőszervvel,
ha zavarja a hátulról jövő fény:
Csak az automatikusan sötétedő visszapillantó
tükör rendelkezhet iránytűvel, (111. oldal).
1.
Használja a sötétítést a kezelőszerv utastér
felé mozdításával.
Kapcsolódó információk
2.
Helyezze vissza a normál helyzetbe a kezelőszerv szélvédő felé mozgatásával.
•
Külső tükrök (108. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Üvegtető*
FONTOS
Az üvegtető napellenzője a tetőkonzolban található kezelőszervvel működtethető.
•
Kerülje a napellenző megérintését, mert
az megsérülhet.
Az üvegtető rögzített, de a napellenző működtethető a I vagy II kulcshelyzetben a tetőkonzolba
épített kezelőszervvel. A kulcshelyzetekkel kapcsolatos információkhoz - lásd Kulcshelyzetek funkciók különböző szinteken (82. oldal).
•
Kizárólag a tetőkonzolon található kezelőszervet használja a napellenző működtetéséhez.
Iránytű*
A visszapillantó tükör jobb oldali felső sarkába
van építve egy kijelző, amely mutatja, hogy milyen
irányba néz az autó eleje.
Működés
Visszapillantó tükör iránytűvel.
Automata nyitás a véghelyzetbe
Manuális nyitás a gomb elengedéséig
Manuális zárás a gomb elengedéséig
Automata zárás a véghelyzetbe
Nyolc különböző irányt képes megjeleníteni angol
rövidítésekkel: N (észak), NE (északkelet), E
(kelet), SE (délkelet), S (dél), SW (délnyugat), W
(nyugat) és NW (északnyugat).
Az iránytű automatikusan aktiválódik az autó
beindításakor vagy a II kulcshelyzetben, lásd
Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken
(82. oldal). Az iránytű bekapcsolásához/kikapcsolásához - nyomja meg a tükör alján található
gombot, például egy iratkapoccsal.
Az iránytű a szélvédőfűtés bekapcsolásakor
kikapcsol. Amikor kikapcsolja a szélvédőfűtést,
akkor az iránytű újra bekapcsol.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 111
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
A föld 15 mágneses zónára osztható. Az iránytű a
szállítási helyének megfelelő földrajzi területhez
van beállítva. Ha a jármű több mágneses zónán is
áthalad, akkor az iránytűt kalibrálni kell. Járjon el
az alábbiak szerint:
1.
Álljon meg az autóval nyílt terepen, acélszerkezetektől és nagyfeszültségű távvezetékektől távol.
2.
Indítsa be az autót.
MEGJEGYZÉS
A legjobb kalibrálás érdekében, kapcsoljon ki
minden elektromos berendezést (klímavezérlő
rendszer, ablaktörlők stb.) és ellenőrizze, hogy
az összes ajtó be van-e csukva.
3.
112
Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal
Kalibrálás
Tartsa nyomva a visszapillantó tükör alján
található gombot körülbelül 3 másodpercig.
Megjelenik a pillanatnyi mágneses zóna
száma.
A kombinált műszerfal, (66. oldal). oldal információs kijelzőjén megjelenő menüket a bal oldali
bajuszkapcsolóval lehet kezelni. Az, hogy milyen
menük jelennek meg, a kulcshelyzettől,
(82. oldal). oldal, függ.
Mágneses zónák.
4.
Nyomja meg többször egymás után a gombot, amíg a kívánt mágneses zóna (1–15)
meg nem jelenik. Lásd az iránytűhöz tartozó
mágneses zónák térképét.
5.
Várjon, amíg a kijelző vissza nem tér a C
karakter mutatására vagy tartsa nyomva a
gombot a visszapillantó tükör alján körülbelül
6 másodperce (például egy iratkapoccsal),
amíg meg nem jelenik a C karakter.
6.
Hajtson lassan körbe nem több mint
10 km/h (6 mph) sebességgel, amíg az
iránytű iránya meg nem jelenik a kijelzőn,
jelezve, hogy a kalibrálás befejeződött. Ezután
hajtson további 2 kört a kalibrálás finomhangolásához.
7.
Ha szükséges, ismételje meg a fenti eljárást.
Információs kijelző (analóg kombinált műszerfal) és a
menü navigálásának kezelőszervei.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Információs kijelzők (digitális kombinált műszerfal) és
kezelőszervek a menü kezeléséhez.
OK - a menübe lépés, üzenetek és menüválasztások jóváhagyása.
Forgókapcsoló – menüpontok közötti böngészés.
RESET - adatok visszaállítása a fedélzeti
számítógépben és visszalépés a menüszerkezetben.
Ha üzenet, (114. oldal). oldal, jelenik meg, akkor
nyugtázni kell az OK gombbal ahhoz, hogy megjelenjenek a menük.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Üzenetek - kezelés (115. oldal)
A menü áttekintése - analóg
kombinált műszerfal
A menü áttekintése - digitális
kombinált műszerfal
Az, hogy milyen menük jelennek meg a kombinált
műszerfal információs kijelzőjén, a kulcshelyzettől, (82. oldal) függ.
Az, hogy milyen menük jelennek meg a kombinált
műszerfal információs kijelzőjén, a kulcshelyzettől, (82. oldal) függ.
Az alábbi menüpontok némelyike funkciók és
hardver telepítését igénylik az autóban.
Az alábbi menüpontok némelyike funkciók és
hardver telepítését igénylik az autóban.
Digitális sebesség
Beállítások*
Fűtés*
Témák
Kiegészítő fűtés*
Kontraszt mód/Szín mód
TC-opciók
Szervizállapot
Szerviz állapota
Üzenetek28
Olajszint26
Olajszint29
Üzenetek
(##)27
Kapcsolódó információk
•
Navigálás a menüben - kombinált műszerfal
(112. oldal)
•
A menü áttekintése - digitális kombinált
műszerfal (113. oldal)
•
Kombinált műszerfal (66. oldal)
Állófűtés*
Fedélzeti sz.gép visszaállítása
Kapcsolódó információk
•
Navigálás a menüben - kombinált műszerfal
(112. oldal)
•
A menü áttekintése - analóg kombinált
műszerfal (113. oldal)
•
Kombinált műszerfal (66. oldal)
A menü áttekintése - analóg kombinált
műszerfal (113. oldal)
A menü áttekintése - digitális kombinált
műszerfal (113. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 113
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Üzenetek
Amikor figyelmeztető, tájékoztató vagy visszajelző
szimbólumok világítanak, akkor egy kapcsolódó
üzenet jelenik meg az információs kijelzőn.
Üzenet
Leírás
Álljon meg
biztonságosanA
Álljon meg és állítsa le a
motort. Károsodás súlyos
kockázata - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB.
Állítsa le a
motortA
Álljon meg és állítsa le a
motort. Károsodás súlyos
kockázata - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB.
Sürgős szervizA
Vegye fel a kapcsolatot egy
műhellyelB az autó haladéktalan ellenőrzéséhez.
Szerviz szükségesA
Vegye fel a kapcsolatot egy
műhellyelB az autó lehető
leghamarabbi ellenőrzéséhez.
Lásd kézikönyvA
Olvassa el a kezelési útmutatót
26
27
28
29
114
Bizonyos motorok.
Az üzenetek száma zárójelben van feltüntetve.
Az üzenetek száma zárójelben van feltüntetve.
Bizonyos motorok.
Üzenet
Leírás
Üzenet
Leírás
Foglaljon
időpontot a
karbantartásra
Ideje bejelentkezni a rendszeres szervizre - vegye fel a
kapcsolatot egy műhellyelB.
Sebességváltó Csökkent teljesítmény
A sebességváltó nem tudja
kezelni a teljes kapacitást.
Vezessen óvatosan, amíg az
üzenet el nem tűnikC.
Rendszeres
karbantartás
időszerű
Ideje a rendszeres szerviznek
- vegye fel a kapcsolatot egy
műhellyelB. Az időzítést a
vezetett kilométere száma, az
utolsó szerviz óta eltelt hónapok száma, a motor járási
ideje és az olajminőség
határozza meg.
Karbantartás
késésben
Ha nem tartja be a szervizidőközöket, akkor a garancia
nem érvényes a károsodott
alkatrészekre - vegye fel a
kapcsolatot egy műhellyelB.
Sebességváltó Olajcserére szorul
Vegye fel a kapcsolatot egy
műhellyelB az autó lehető
leghamarabbi ellenőrzéséhez.
Ha ismételten megjelenik vegye fel a kapcsolatot egy
műhellyelB.
Sebességváltó forró
Csökkentse
a sebességet
Vezessen egyenletesen vagy
álljon meg az autóval biztonságosan. Vegye ki sebességből és járassa a motort alapjáraton, amíg az üzenet el
nem tűnikC.
Sebességváltó forró
Álljon meg
biztonságosan Várjon,
amíg lehűl
Kritikus hiba. Állítsa meg
haladéktalanul az autót biztonságos módon, és vegye
fel a kapcsolatot egy műhelylyelB.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Üzenet
Leírás
Ideiglenesen
kiA
A funkció ideiglenesen
kikapcsolt és vezetés közben
vagy újraindításkor automatikusan visszaáll.
Alacsony
akkumulátortöltés Power
save mód
Az audiorendszer az energiatakarékosság érdekében
kikapcsolt. Töltse fel az akkumulátort.
A
B
C
Az üzenet egy része jelenik meg azzal az információval, hogy hol
lépett fel a probléma.
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Az automata sebességváltóval kapcsolatos további üzenetekhez.
Üzenetek - kezelés
MY CAR
Használja a bal oldali bajuszkapcsolót a nyugtázáshoz, és a kombinált műszerfal információs
kijelzőjén megjelenő üzenetek, (114. oldal).
oldal, közötti böngészéshez.
A MY CAR az a menüforrás, amely az autó sok
funkcióját kezeli, például City Safety™, zárak és
riasztó, automatikus ventilátor-fordulatszám, az
óra beállítása stb.
Amikor figyelmeztető, tájékoztató vagy visszajelző
szimbólumok világítanak, akkor egy kapcsolódó
üzenet jelenik meg a kijelzőn. A hiba kijavításáig
hibaüzenet tárolódik a memórialistában.
Bizonyos funkciók állandóak, mások pedig opcionálisak - a lehetőségek az egyes piacoktól függően is eltérőek.
Nyomja meg a bal oldali bajuszkapcsoló OK
gombját az üzenet nyugtázásához30. Görgessen
az üzenetek között a forgókapcsolóval,
(112. oldal). oldal.
A navigálás a középkonzol gombjaival vagy a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével* történik a
menükben.
Kapcsolódó információk
•
•
Működés
MEGJEGYZÉS
Üzenetek - kezelés (115. oldal)
Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a fedélzeti számítógép használata közben, akkor el
kell olvasni az üzenetet (nyomja meg az OK
gombot), mielőtt visszatérne az előző tevékenységhez.
Navigálás a menüben - kombinált műszerfal
(112. oldal)
Kapcsolódó információk
30
•
A menü áttekintése - analóg kombinált
műszerfal (113. oldal)
•
A menü áttekintése - digitális kombinált
műszerfal (113. oldal)
Az üzenetek a forgókapcsolóval vagy a RESET gombbal nyugtázhatók.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 115
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
és elrendezése a választott felszereltségtől és a piactól
függően változó.
MY CAR - megnyitja a MY CAR menürendszert.
OK/MENU - nyomja meg a gombot a középkonzolon vagy a forgókapcsolót a kormánykeréken a kiemelt menüpont kiválasztásához/kijelöléséhez vagy a kiválasztott funkció
tárolásához a memóriában.
TUNE - forgassa a gombot a középkonzolon
vagy a forgókapcsolót a kormánykeréken a
menüpontok közötti fel/le görgetéshez.
EXIT
EXIT funkciók
A menüszinttől és attól függően, hogy milyen
funkción van a kurzor az EXIT gomb rövid megnyomásakor, az alábbiak valamelyike történhet:
•
•
•
•
•
Kezelőpanel a középkonzolon és a kormánykerék billentyűzetén. Az ábra vázlatos - a gombok funkcióinak száma
116
telefonhívás visszautasítása
az aktuális funkció megszakítása
a bevitt karakterek törlése
a legutóbbi kiválasztások visszavonása
felfelé haladás a menürendszerben.
Az EXIT gomb hosszú megnyomása a MY CAR
menürendszer normál nézetéhez vezet vagy, ha a
normál nézetben van, akkor a legmagasabb
menüszintre visz (fő forrás menü).
Menüpontok és keresési útvonalak
A menüpontok és keresési útvonalak leírásához a
MY CAR menürendszerben, lásd a Sensus Infotainment mellékletet.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Fedélzeti számítógép
Napi kilométer-számláló
Az autó fedélzeti számítógépe vezetés közben
rögzíti és kiszámítja az olyan értékeket, mint például a távolság, üzemanyag-fogyasztás és átlagsebesség.
A fedélzeti számítógép két napi kilométer-számlálóval és egy összegzett kilométer-számlálóval
rendelkezik.
A fedélzeti számítógép tartalma és megjelenése
attól függően változó, hogy a kombinált műszerfal
analóg vagy digitális típusú-e:
•
Fedélzeti számítógép - analóg kombinált
műszerfal (119. oldal)
•
Fedélzeti számítógép - digitális kombinált
műszerfal (123. oldal)
Tartomány - távolság a tartály
kiürüléséig
A fedélzeti számítógép azt a hozzávetőleges
távolságot jeleníti meg, amelyet a tartályban
maradt üzemanyaggal meg lehet tenni.
Átlagos
Átlagos üzemanyag-fogyasztás az utolsó visszaállítástól számítva.
•
MEGJEGYZÉS
Üzemanyaggal működő fűtés* használatát
követően kis mértékű eltérés lehet.
Az átlagsebesség az utolsó nullázás óta megtett
távolságon alapszik.
MEGJEGYZÉS
Pillanatnyi
Az aktuális üzemanyag-fogyasztás folyamatosan
frissül - körülbelül másodpercenként egyszer.
Amikor az autót alacsony sebességgel vezetik,
akkor a fogyasztás idő egységenként jelenik meg
- magasabb sebességen a megtett útra vonatkozóan.
31
32
A kijelzéshez különböző mértékegységek (km/
mérföld) választhatók ki - lásd az alábbi"Mértékegységváltás", (117. oldal) részt.
A kijelző megjelenése és mutatása a műszerváltozattól függően változhat.
Csak digitális kombinált műszerfallal és bizonyos piacokon.
Ebben az esetben, tankoljon a lehető leghamarabb.
A számítás az utolsó megtett 30 km üzemanyagfogyasztásán és a megmaradt felhasználható
üzemanyag-mennyiségen alapszik.
Átlagsebesség
A napi kilométer-számláló információi megjeleníthetők a
kombinált műszerfal információs kijelzőjén31.
Nincs garantáltan megtehető távolság, amikor a
Táv a kiürülésig címsor a "----" értéket jeleníti
meg.
Az érték kissé eltérhet, ha megváltozik a vezetési stílus.
Gazdaságosabb vezetési stílussal hosszabb távolság tehető meg. Az üzemanyag-fogyasztás befolyásolásával kapcsolatos további tájékoztatásért,
lásd Környezeti filozófia (23. oldal).
Digitális sebességkijelző egy másik
egységben32
Ha a fő műszer mérföld beosztású, akkor a megfelelő digitális sebesség km/h egységben jelenik
meg.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 117
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Mértékegységváltás
A távolság és üzemanyag egység a MY CAR
menürendszerben módosítható, lásd MY CAR
(115. oldal).
MEGJEGYZÉS
A fedélzeti számítógépen kívül, ezek az egységek a Volvo navigációs rendszerében* is megváltoznak.
Kapcsolódó információk
118
•
Fedélzeti számítógép - analóg kombinált
műszerfal (119. oldal)
•
Fedélzeti számítógép - digitális kombinált
műszerfal (123. oldal)
•
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*
(126. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Fedélzeti számítógép - analóg
kombinált műszerfal
Kezelőszervek
A fedélzeti számítógép információi a kombinált
műszerfalon jeleníthetők meg és a bal oldali
bajuszkapcsolóval valamint a kombinált műszerfal
menüjével kezelhető.
Az ellenőrzés és a beállítások azonnal elvégezhetők, miután a kombinált műszerfal a nyitást követően automatikusan világítani kezd. Ha a fedélzeti
számítógép egyik kezelőszervét sem működteti
körülbelül 30 másodperccel a vezetőajtó kinyitását követően, akkor a műszer kialszik, ezután a
IIkulcshelyzet vagy a motor beindítása szükséges
a fedélzeti számítógép működtetéséhez.
Információs kijelző és kezelőszervek.
MEGJEGYZÉS
Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a fedélzeti számítógép használatakor, akkor először
nyugtázni kell az üzenetet mielőtt újra használni lehetne a fedélzeti számítógépet.
•
Nyugtázza az üzenetet a bajuszkapcsoló
OK gombjának rövid megnyomásával.
OK - megnyitja a kombinált műszerfal menüjét, megerősíti az üzeneteket vagy kiválasztja
a menübeállításokat.
Fedélzeti számítógép opció
Válassza ki, hogy melyik napi kilométer-számláló
jelenjen meg:
1.
Annak biztosításához, hogy nincs semmilyen
kezelőszerv egy szekvencia közepén - először
"állítsa vissza" azokat, kétszer megnyomva a
RESET gombot.
2.
Forgassa a forgókapcsolót a lehetőségek
közötti böngészéshez, és álljon meg a kívánt
címsornál.
A fedélzeti számítógép kijelzője a kombinált
műszerfalon az utazás közben bármikor egy
másik lehetőségre váltható. Az egyik lehetőség
azt jelenti, hogy nem jelenik meg a fedélzeti számítógép.
Forgókapcsoló - böngészés a menübeállítások vagy a fedélzeti számítógép lehetőségei között.
RESET - visszaállítja az aktuális napi kilométer-számlálót vagy visszalép a menüszerkezetben.
Fedélzeti számítógép címsor a kombinált műszerfalon
Információk
Napi kilométer-számláló T1 és teljes táv
•
A RESET gomb hosszú megnyomása nullázza a T1 napi kilométer-számlálót.
Napi kilométer-számláló T2 és teljes táv
•
A RESET gomb hosszú megnyomása nullázza a T2 napi kilométer-számlálót.
Táv a kiürülésig
További tájékoztatásért - lásd a"Hatótávolság - távolság a tartály kiürüléséig", (117. oldal) részt.
}}
119
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Fedélzeti számítógép címsor a kombinált műszerfalon
Információk
Üzemanyag-fogy.
Aktuális fogyasztás.
Átlagsebesség
•
Nincsenek fedélzeti számítógép információk.
Ez a lehetőség üres kijelzőt mutat - és a hurok elejét/végét is jelöli.
A fedélzeti számítógép visszaállítása
1.
2.
Forgassa a forgókapcsolót, és álljon meg a
fedélzeti számítógép visszaállítandó címsoránál: T1 és teljes táv, T2 és teljes táv vagy
Átlagsebesség.
A RESET egyszeri hosszú megnyomása viszszaállítja a kiválasztott címsorhoz tartozó
értéket.
Az egyes címsorokat egyenként kell nullázni.
120
A RESET hosszú megnyomása visszaállítja a Átlagsebesség értékét.
A kombinált műszerfal menüjének
funkciói
A kombinált műszerfal menüje a fedélzeti számítógép beállítási lehetőségeit tartalmazza. Nyissa
meg a menüt az alábbi táblázatban található
funkciók ellenőrzéséhez/beállításához.
1.
Annak biztosításához, hogy nincs semmilyen
kezelőszerv egy szekvencia közepén - először
"állítsa vissza" azokat, kétszer megnyomva a
RESET gombot.
2.
Nyomja meg a OK gombot.
3.
Tallózzon a funkciók között a forgókapcsolóval és válassza ki/erősítse meg az OK gombbal.
4.
Fejezze be a RESET gomb kétszeri megnyomásával az ellenőrzés/beállítás befejezését
követően.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Funkciók
Információk
Digitális sebesség
Az autó sebességét mutatja digitálisan a kombinált műszerfal közepén.
•
•
•
km/h
mph
Nincs kijelzés
Fűtés*
•
•
•
KÖZVETLEN INDÍTÁS
Az időzítő programozásával kapcsolatban, lásd Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő
(145. oldal).
1. időzítő
2. időzítő
Kiegészítő fűtés*
További tájékoztatásért, lásd Kiegészítő fűtés* (147. oldal).
• Auto be
• Ki
TC-opciók
•
•
•
•
•
A
Távolság a tartály kiürüléséig
Üzemanyag-fogyasztás
Itt aktiválhatja azokat a lehetőségeket, amelyeket el szeretne érni a fedélzeti számítógép kiválasztható címsoraiként. A már kiválasztott lehetőségek szimbólumai fehérek és "pipával" vannak
jelölve - a többi szürke és nincs "pipával" jelölve.
Átlagsebesség
Napi kilométer-számláló T1 és teljes táv
Napi kilométer-számláló T2 és teljes táv
Szerviz állapota
A következő szervizig hátralévő hónapok számát és távolságot mutatja.
OlajszintA
További tájékoztatásért, lásd Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés (355. oldal).
Üzenetek (##)
További tájékoztatásért, lásd Üzenetek (114. oldal).
Bizonyos motorok.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 121
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Kapcsolódó információk
•
•
122
Fedélzeti számítógép (117. oldal)
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*
(126. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Fedélzeti számítógép - digitális
kombinált műszerfal
Kezelőszervek
A fedélzeti számítógép információi a kombinált
műszerfalon jeleníthetők meg és a bal oldali
bajuszkapcsolóval valamint a kombinált műszerfal
menüjével kezelhető.
Az ellenőrzés és a beállítások azonnal elvégezhetők, miután a kombinált műszerfal a nyitást követően automatikusan világítani kezd. Ha a fedélzeti
számítógép egyik kezelőszervét sem működteti
körülbelül 30 másodperccel a vezetőajtó kinyitását követően, akkor a műszer kialszik, ezután a II
kulcshelyzet vagy a motor beindítása szükséges a
fedélzeti számítógép működtetéséhez.
MEGJEGYZÉS
Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a fedélzeti számítógép használatakor, akkor először
nyugtázni kell az üzenetet mielőtt újra használni lehetne a fedélzeti számítógépet.
•
Nyugtázza az üzenetet a bajuszkapcsoló
OK gombjának rövid megnyomásával.
Egyszerre három fedélzeti számítógép lehetőség jeleníthető meg - minden "ablakban" egy.
OK - megnyitja a kombinált műszerfal menüjét, megerősíti az üzeneteket vagy kiválasztja
a menübeállításokat.
Fedélzeti számítógép opció
Válassza ki, hogy melyik napi kilométer-számláló
jelenjen meg:
1.
Annak biztosításához, hogy nincs semmilyen
kezelőszerv egy szekvencia közepén - először
"állítsa vissza" azokat, kétszer megnyomva a
RESET gombot.
2.
Forgassa a forgókapcsolót a címsor-kombinációk közötti böngészéshez.
3.
Álljon meg a kívánt kombinációnál ezeknek
az utazási adatoknak a folyamatos mutatásához a kombinált műszerfalon.
A fedélzeti számítógép kijelzője a kombinált
műszerfalon az utazás közben bármikor egy
másik lehetőségre váltható. Az egyik lehetőség
azt jelenti, hogy nem jelenik meg a fedélzeti számítógép.
Forgókapcsoló - böngészés a menübeállítások vagy a fedélzeti számítógép lehetőségei között.
RESET - visszaállítja az aktuális napi kilométer-számlálót vagy visszalép a menüszerkezetben.
}}
123
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Címsor kombinációk
Információk
Átlagos
T1 napi kilométer-számláló + sebességmérő
Átlagsebesség
•
A RESET gomb hosszú megnyomása nullázza a T1 napi kilométerszámlálót.
Pillanatnyi
T2 napi kilométer-számláló + sebességmérő
Távolság a tartály
kiürüléséig
•
A RESET gomb hosszú megnyomása nullázza a T2 napi kilométerszámlálót.
Pillanatnyi
Sebességmérő
km/h<>mphA
Nincsenek fedélzeti számítógép információk.
A
Ez a lehetőség eltünteti mindhárom fedélzeti számítógép kijelzőt - és a
hurok elejét/végét is jelöli.
Csak bizonyos piacokon.
A fedélzeti számítógép visszaállítása
3.
1.
Napi kilométer-számláló
1. Forgassa a forgókapcsolót, és álljon meg a
visszaállítani kívánt napi kilométer-számlálót
tartalmazó címsor-kombinációnál.
Válassza ki az átlagos üzemanyag-fogyasztás, átlagsebesség vagy mindkettő visszaállítását. Erősítse meg a választást az OK gombbal.
Annak biztosításához, hogy nincs semmilyen
kezelőszerv egy szekvencia közepén - először
"állítsa vissza" azokat, kétszer megnyomva a
RESET gombot.
4.
Fejezze be a RESET megnyomásával.
2.
Nyomja meg a OK gombot.
3.
Tallózzon a funkciók között a forgókapcsolóval és válassza ki/erősítse meg az OK gombbal.
4.
Fejezze be a RESET gomb kétszeri megnyomásával az ellenőrzés/beállítás befejezését
követően.
2.
A RESET egyszeri hosszú megnyomása viszszaállítja a kiválasztott címsorhoz tartozó
értéket.
Átlagsebesség és átlagfogyasztás
1. Nyomja meg az OK gombot a kombinált
műszerfal menüjének megnyitásához.
2.
124
km/h<>mph - "Ellentétes digitális sebességkijelző", lásd Fedélzeti számítógép (117. oldal).
Menjen a Fedélzeti sz.gép visszaállítása
menüponthoz a forgókapcsolóval, és erősítse
meg az OK gombbal.
A kombinált műszerfal menüjének
funkciói
A kombinált műszerfal menüje a fedélzeti számítógép beállítási lehetőségeit tartalmazza. Nyissa
meg a menüt az alábbi táblázatban található
funkciók ellenőrzéséhez/beállításához.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Funkciók
Információk
Fedélzeti sz.gép visszaállítása
Az átlagos üzemanyag-fogyasztás és az átlagsebesség visszaállítása.
•
•
Ne feledje, hogy ez a funkció nem állítja vissza a T1 és a T2 napi kilométer-számlálót.
Átlagos
Átlagsebesség
Üzenetek
További tájékoztatásért, lásd Üzenetek (114. oldal).
Témák
Válassza ki a témát a kombinált műszerfal megjelenéséhez, lásd Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
(67. oldal).
Beállítások*
Válassza az Auto be vagy Ki lehetőséget.
További tájékoztatásért, lásd Kiegészítő fűtés* (147. oldal).
Kontraszt mód/Szín mód
A kombinált műszerfal fényerejének és színintenzitásának beállítása.
Állófűtés*
Az időzítő programozásával kapcsolatban, lásd Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő (145. oldal).
• Közvetlen indítás
• 1. időzítő
• 2. időzítő
Szervizállapot
A következő szervizig hátralévő hónapok számát és távolságot mutatja.
OlajszintA
További tájékoztatásért, lásd Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés (355. oldal).
A
Bizonyos motorok.
Kapcsolódó információk
•
•
Fedélzeti számítógép (117. oldal)
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*
(126. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 125
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Fedélzeti számítógép útstatisztikák*
A fedélzeti számítógép utazási statisztikái megjeleníthetők a középkonzol képernyőjén és grafikus
áttekintést nyújtanak az üzemanyag-fogyasztásról.
Funkció
–
Nyissa meg a MY CAR (115. oldal) menürendszert és válassza a Útvonal statisztika
lehetőséget az oszlopgrafikon megjelenítéséhez.
•
•
Beállítások
•
A különböző beállítások a MY CAR - Útvonal
statisztika menürendszerben hajthatók végre.
Az egyes oszlopok a kiválasztott beosztástól függően 1 vagy 10 vezetett kilométert ábrázolnak - a
jobb oldali szélső oszlop mutatja az aktuális kilométert vagy 10 kilométert.
33
126
Fedélzeti számítógép (117. oldal)
Fedélzeti számítógép - analóg kombinált
műszerfal (119. oldal)
Fedélzeti számítógép - digitális kombinált
műszerfal (123. oldal)
• Nullázás, ha a motort min. 4 órára
leállították - válassza ki a négyzetet az
ENTER gomb használatával, majd lépjen viszsza a menüből az EXIT gomb használatával.
Ha ki van választva ez a lehetőség, akkor az
összes statisztika automatikusan törlődik, ha
az autó több mint 4 órát állt a vezetés befejezését követően. A motor következő beindításakor az útstatisztikák újra nulláról kezdődnek.
•
Utazási statisztikák33.
Kapcsolódó információk
A TUNE gomb használatával az oszlopok beosztása 1 km és 10 km között változtatható - a jobb
oldalon elhelyezkedő kurzor a kiválasztott beosztástól függően fel vagy le mozdul.
A Új utazás indítása - ENTER az összes
előző statisztika törlésére szolgál, a menüből
az EXIT gomb használatával léphet vissza. Ha
a 4 óra eltelte előtt új vezetési ciklust szeretne kezdeni, akkor az aktuális időszakot
először manuálisan törölni kell ezzel a lehetőséggel.
Lásd még az Eco guide, (70. oldal) műszerekre
vonatkozó információkat.
Az ábra csak vázlat - az elrendezés a szoftverfrissítésektől és a piactól függően változhat.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
KLÍMAVEZÉRLÉS
KLÍMAVEZÉRLÉS
Általános információk a
klímavezérlésről
Az autó elektronikus klímavezérléssel rendelkezik. A klímavezérlő rendszer hűti vagy fűti valamint szárítja az utastér levegőjét.
•
•
Amikor a motor teljes teljesítményére szükség van, például teljes gázadáskor, akkor a
légkondicionáló átmenetileg kikapcsolhat.
Ilyenkor ideiglenesen növekedhet az utastér
hőmérséklete.
•
Az ablakok belsejének páramentesítéséhez,
elsődlegesen a páramentesítő funkciót,
(138. oldal) használja. A párásodás kockázatának csökkentéséhez, tartsa tisztán az ablakokat és használjon ablaktisztítót.
Két különböző klímavezérlő rendszer létezik:
•
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás (ETC),
(134. oldal)
•
Elektronikus klímavezérlés (ECC),
(133. oldal)
MEGJEGYZÉS
A légkondicionáló (AC), (138. oldal). oldal
kikapcsolható, de az utastér legjobb környezetének biztosításához és az ablakok párásodásának megakadályozásához mindig bekapcsolva kell hagyni.
Ne feledje
128
•
A légkondicionáló optimális működésének
biztosításához, az oldalablakoknak zárva kell
lenniük.
•
teljes szellőztetés funkció, (178. oldal) egyszerre nyitja ki az összes oldalablakot és például az autó gyors kiszellőztetésére használható meleg időben.
•
Távolítsa el a jeget és a havat a klímavezérlő
rendszer levegőszívó nyílásáról (a motorháztető és a szélvédő közötti rács).
Meleg időben, a légkondicionálóból származó
páralecsapódás csöpöghet az autó alatt. Ez
normális.
Start/Stop* opcióval felszerelt autók
A motor automatikus leállításával, (285. oldal)
bizonyos berendezések, például klímaszabályozó
ventilátor fordulatszáma, (136. oldal) átmenetileg
csökkenhet.
ECO* opcióval felszerelt autók
MEGJEGYZÉS
Amikor aktiválva van az ECO funkció, akkor a
klímavezérlő rendszer számos paraméterbeállítása megváltozik és számos elektromos
fogyasztó funkcionalitása csökken. Bizonyos
beállítások manuálisan visszaállíthatók, de a
teljes funkcionalitás csak az ECO funkció
kikapcsolásával állítható vissza.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
•
Tényleges hőmérséklet (129. oldal)
Érzékelők - klímavezérlés (129. oldal)
Menübeállítások - klímavezérlés (131. oldal)
Levegőelosztás az utastérben (131. oldal)
Levegőminőség (129. oldal)
Fűthető első ülések* (135. oldal)
Hátsó ülésfűtés* (135. oldal)
Bizonyos felszerelések működése átmenetileg
csökken vagy kikapcsol, amikor be van kapcsolva
az ECO (294. oldal) funkció, például a légkondicionáló, (138. oldal).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Tényleges hőmérséklet
Érzékelők - klímavezérlés
Levegőminőség
Az utastér beállított hőmérséklete folyamatosan
megfelel a fizikai észlelésnek az olyan tényezőket
figyelembe véve, mint a külső hőmérséklet, az
autó környezetében lévő levegő áramlási sebessége, nedvességtartalma és a napsugárzás stb.
az autóban és környezetében.
A klímavezérlő rendszer számos érzékelőt használ a hőmérséklet, (129. oldal). oldal, szabályozásának segítéséhez az autóban.
Az utastér belseje úgy van kialakítva, hogy a kellemes és kényelmes legyen, még az allergiától
vagy asztmától szenvedő személyek számára is.
•
A napérzékelő a műszerfal felső oldalán
helyezkedik el.
Utastérszűrő (130. oldal)
•
Az utastér hőmérsékletérzékelője a klímavezérlő panel alatt helyezkedik el.
•
•
•
•
A külső hőmérsékletérzékelő a külső tükörben helyezkedik el.
•
Belső levegőminőség rendszer (IAQS),
(130. oldal)*
A rendszer egy napérzékelőt (129. oldal). oldal
tartalmaz, amely észleli, hogy melyik irányból süti
a nap az utasteret. Ez azt jelenti1, hogy a jobb és
bal oldali szellőzőkből áramló levegő hőmérséklete annak ellenére eltérő lehet, hogy mindkét
oldalon ugyanazt a hőmérsékletet állította be.
MEGJEGYZÉS
Ne takarja le vagy gátolja az érzékelőket
ruhákkal vagy egyéb tárgyakkal.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(128. oldal)
•
Az utastér hőmérséklet-szabályozása
(137. oldal)
1
Anyagok az utastérben (131. oldal)
Tiszta belső zóna csomag (CZIP),
(130. oldal)*
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(128. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(128. oldal)
Csak elektronikus klímavezérlés (ECC) esetén.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 129
KLÍMAVEZÉRLÉS
Levegőminőség - utastérszűrő
A szűrő megszűri az utastérbe áramló összes
levegőt.
A szűrőt rendszeres időközönként ki kell cserélni.
Tartsa be a Volvo szervizprogramban előírt csereidőközöket. Ha az autót súlyosan szennyezett környezetben használja, akkor szükség lehet a szűrő
gyakoribb cseréjére.
Levegőminőség - tiszta belső zóna
csomag (CZIP)*
A CZIP olyan módosítások összességéből áll,
amelyek még tisztábban tartják az utasteret az
allergiát és asztmát okozó anyagoktól.
Az alábbiakat tartalmazza:
•
MEGJEGYZÉS
Többféle típusú utastérszűrő létezik. Ügyeljen
arra, hogy a megfelelő szűrőt szerelje be.
Kapcsolódó információk
•
Levegőminőség (129. oldal)
•
Fejlett ventilátor funkció, ami azt jelenti, hogy
a ventilátor beindul, amikor kinyitják az autó
ajtóját a távvezérlős kulccsal. A ventilátor friss
levegővel tölti meg az utasteret. A funkció
akkor kapcsol be, amikor szükséges és egy
idő elteltével vagy az utastér ajtóinak kinyitásakor kapcsol ki automatikusan. A ventilátor
működési ideje az autó 4 éves koráig fokozatosan csökken a kisebb szükségesség miatt.
Ha a külső levegő szennyezett, akkor a szellőző
lezár, hogy kizárja a szénhidrogéneket, nitrogénoxidokat és a talajszinti ózont. A levegő visszakeringetésre kerül az utastérben.
A funkciót a MY CAR menürendszerben lehet
aktiválni/inaktiválni. A menürendszer leírásával
kapcsolatban, lásd MY CAR (115. oldal).
MEGJEGYZÉS
A levegőminőség-érzékelő mindig be van
kapcsolva az utastér legjobb levegőminőségének biztosítása érdekében.
A levegőminőség rendszer, az IAQS,
(130. oldal) egy teljesen automatikus rendszer, amely tisztítja az utastér levegőjét az
olyan szennyeződésektől, mint a részecskék,
nitrogén-oxidok és talajszinti ózon.
Kapcsolódó információk
130
Belső levegőminőség - IAQS*
Az IAQS levegőminőség rendszer kiválasztja a
gázokat és részecskéket a szagok és szennyeződések szintjének csökkentéséhez az utastérben.
•
Általános információk a klímavezérlésről
(128. oldal)
•
Levegőminőség (129. oldal)
Hideg időben, a párásodás megelőzése érdekében, a visszakeringetés korlátozott.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Általános információk a klímavezérlésről
(128. oldal)
Levegőminőség (129. oldal)
Levegőminőség - tiszta belső zóna csomag
(CZIP)* (130. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Levegőminőség - anyag
Menübeállítások - klímavezérlés
Levegőelosztás az utastérben
Tesztelt anyagok kerültek kifejlesztésre az utastér
pormennyiségének minimálisra csökkentéséhez
és, hogy hozzájáruljanak az utastér könnyebb
tisztán tarthatóságához.
A klímavezérlő rendszer bekapcsolható/kikapcsolható és négy alapértelmezett beállítása
módosítható a középkonzolon.
A bejövő levegő számos szellőző között oszlik el
az utastérben.
A szőnyegek az utastérben és a csomagtérben is
könnyen kivehetők és tisztíthatók. Használja a
Volvo által ajánlott autóápolási termékeket a
belső tér tisztításához, (389. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Levegőminőség (129. oldal)
•
A ventilátor működési szintje automatikus klímavezérlés* (137. oldal) közben.
•
•
Visszakeringtetési időzítő, (139. oldal).
•
Belső levegőminőség-rendszer* (130. oldal).
A hátsó ablak-páramentesítő, (109. oldal)
automatikus indítása.
A klímavezérlő rendszer funkciói alapértelmezett
beállításokra állíthatók vissza a MY CAR menürendszerben. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (115. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(128. oldal)
A levegőelosztás AUTO üzemmódban* teljesen
automatikus.
Ha szükséges, manuálisan is szabályozható, lásd
levegőelosztási táblázat, (140. oldal).
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 131
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
Szellőzők a műszerfalon
Nyitva
Levegőelosztás - szélvédő-páramentesítő
Zárva
Levegőelosztás - műszerfali szellőző
Oldalirányú levegőáramlás
Levegőelosztás - padlószellőzés
Függőleges levegőáramlás
Irányítsa a szellőzőket az oldalablakokra a pára
eltávolításához.
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy a kisgyermekek érzékenyek
lehetnek a légáramlatokra és a huzatra.
132
Levegőelosztás
Az alak három gombból áll. Amikor megnyomja a
gombokat, akkor a hozzájuk tartozó alakok jelennek meg a kijelzőn (lásd az alábbi ábrát) és az
egyes részek előtti nyilak mutatják a kiválasztott
levegőáramlási irányt. További tájékoztatásért,
lásd a levegőelosztási táblázatot, (140. oldal).
A kiválasztott levegőelosztás a középkonzol kijelzőjén
látható.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Általános információk a klímavezérlésről
(128. oldal)
Automatikus szabályozás (137. oldal)
Levegőelosztás - visszakeringtetés
(139. oldal)
KLÍMAVEZÉRLÉS
Elektronikus klímavezérlés - ECC*
Az ECC (elektronikus klímavezérlés) fenntartja az
utastér beállított hőmérsékletét és külön beállítható a vezető és az utas oldalhoz.
Ventilátor (136. oldal)
AUTO - Automata klímavezérlés, (137. oldal)
Elektromosan fűthető első ülés, (135. oldal),
bal oldal
Szélvédőfűtés* és max. páramentesítés,
(138. oldal)
Levegőelosztás, (131. oldal) - padlószellőzés
Az automata funkció a hőmérséklet, légkondicionálás, ventilátor-fordulatszám, visszakeringtetés
és a levegőelosztás automatikus szabályozására
szolgál.
Hátsó ablak- és külső visszapillantótükörfűtés, (109. oldal)
Beállítás, bal/jobb oldal a hőmérséklet-szabályozáshoz, (137. oldal)
Elektromosan fűthető első ülés, (135. oldal),
jobb oldal
ECO* (294. oldal)
AC - Légkondicionáló be/ki, (138. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(128. oldal)
Hőmérséklet-szabályozás (137. oldal)
Visszakeringtetés (139. oldal)
Levegőelosztás - műszerfali szellőző
Levegőelosztás - szélvédő-páramentesítő
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 133
KLÍMAVEZÉRLÉS
Elektronikus hőmérsékletszabályozás - ETC
Az utastér klímakomfortjának beállítása manuálisan történik az ETC (elektronikus hőmérsékletszabályozás) használatával.
Ventilátor (136. oldal)
Levegőelosztás - szélvédő-páramentesítő
Elektromosan fűthető első ülés, (135. oldal).
oldal, bal oldal
Hátsó ablak- és külső visszapillantó tükörfűtés (109. oldal)
AC - Légkondicionáló be/ki, (138. oldal).
oldal
Visszakeringtetés (139. oldal)
Szélvédőfűtés és max. páramentesítés*
Levegőelosztás, (131. oldal). oldal - padlószellőzés
Levegőelosztás - műszerfali szellőző
134
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(128. oldal)
Elektromosan fűthető első ülés, (135. oldal).
oldal, jobb oldal
Hőmérséklet-szabályozás (137. oldal)
ECO* (294. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Fűthető első ülések*
•
Az első ülésfűtésnek három állása van, hogy
hideg időben javítsa a járművezető és az utas
komfortérzetét.
Legalacsonyabb fűtési szint - egy narancssárga mező világít a képernyőn.
•
Fűtés kikapcsolása - nincs világító mező.
Hátsó ülésfűtés*
A hátsó ülés külső üléseinek fűtése három állással rendelkezik az utasok kényelme érdekében
hideg időben.
FIGYELEM
Az ülésfűtést nem használhatják olyan személyek, akiknek nehézségeik vannak a hőmérséklet emelkedésének észlelésével vagy
egyéb problémáik vannak az ülésfűtés kezelőszerveinek használatával. Különben égési
sérüléseket szenvedhetnek.
Kapcsolódó információk
A pillanatnyi fűtési szint a középkonzol kijelzőjén látható.
•
Általános információk a klímavezérlésről
(128. oldal)
•
Hátsó ülésfűtés* (135. oldal)
A pillanatnyi fűtési szint a nyomógomb lámpáin jelenik
meg:
Nyomja meg többször egymást követően a gombot a funkció aktiválásához:
Nyomja meg többször egymást követően a gombot a funkció aktiválásához:
•
Legmagasabb fűtési szint - három narancszszínű mező világít a középkonzol képernyőjén
(lásd a fenti ábrát).
•
Alacsonyabb fűtési szint - két narancssárga
mező világít a képernyőn.
•
Legmagasabb fűtési szint - három lámpa
világít.
•
•
Alacsonyabb fűtési szint - két lámpa világít.
•
Fűtés kikapcsolása - nincs világító lámpa.
Legalacsonyabb fűtési szint - egy lámpa
világít.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 135
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
FIGYELEM
Az ülésfűtést nem használhatják olyan személyek, akiknek nehézségeik vannak a hőmérséklet emelkedésének észlelésével vagy
egyéb problémáik vannak az ülésfűtés kezelőszerveinek használatával. Különben égési
sérüléseket szenvedhetnek.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(128. oldal)
•
Fűthető első ülések* (135. oldal)
Ventilátor
Kapcsolódó információk
A ventilátornak folyamatosan működnie kell az
ablakok párásodásának elkerülése érdekében.
MEGJEGYZÉS
Ha teljesen ki van kapcsolva a ventilátor,
akkor a légkondicionáló nem működik, ami az
ablakok párásodását okozhatja.
•
Általános információk a klímavezérlésről
(128. oldal)
•
Elektronikus klímavezérlés - ECC*
(133. oldal)
•
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás - ETC
(134. oldal)
ECC-vel*
Forgassa a gombot a ventilátor
fordulatszámának növeléséhez
vagy csökkentéséhez, az AUTO
funkció kikapcsol. Ha az AUTO
lehetőség van kiválasztva, akkor
a ventilátor fordulatszámának
szabályozása automatikusan,
(137. oldal) történik - az előzőleg beállított ventilátor-fordulatszám nem érvényes.
ETC-vel
Forgassa a gombot a ventilátor
fordulatszámának növeléséhez
vagy csökkentéséhez.
136
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Automatikus szabályozás
Az automata szabályozás csak elektronikus klímavezérlés (ECC), (133. oldal). oldal esetén
lehetséges.
Az auto funkció automatikusan
szabályozza a hőmérsékletet,
(137. oldal)oldal, légkondicionálást, (138. oldal). oldal, , ventilátor-fordulatszámot,
(136. oldal). oldal, , visszakeringetést, (139. oldal). oldal és a
levegőelosztást, (131. oldal). oldal.
Az utastér hőmérsékletszabályozása
A vezető és utas oldali hőmérsékletet függetlenül lehet szabályozni. Nyomja meg többször
egymást követően a L/R gombot a bal, jobb vagy mindkét
oldal beállításának kiválasztásához. Állítsa be a hőmérsékletet
a gomb használatával - az egyes oldalakhoz beállított hőmérséklet megjelenik a középkonzol kijelzőjén.
Az autó beindításakor visszatér a legutóbbi
hőmérséklet-beállításhoz.
MEGJEGYZÉS
A fűtést vagy hűtést nem lehet siettetni a
ténylegesen kívánt hőmérsékletnél magasabb
vagy alacsonyabb hőmérséklet beállításával.
ETC-vel
ECC-vel*
Az utastér hőmérséklete a
gombbal állítható be.
Ha kiválaszt egy vagy több manuális funkciót,
akkor a többi funkció szabályozása továbbra is
automatikusan történik. Az AUTO gomb magnyomására az összes manuális beállítás kikapcsol. A
kijelző képernyőn az AUTOM. KLÍMA jelzés látható.
Kapcsolódó információk
•
A ventilátor-fordulatszám automatikus módban a
MY CAR menürendszerben állítható be. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR
(115. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(128. oldal)
Az egyes oldalak pillanatnyi hőmérséklete a középkonzol
kijelző képernyőjén látható.
•
•
•
Általános információk a klímavezérlésről
(128. oldal)
Tényleges hőmérséklet (129. oldal)
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás - ETC
(134. oldal)
Elektronikus klímavezérlés - ECC*
(133. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 137
KLÍMAVEZÉRLÉS
Légkondicionáló
A szélvédő pára- és jégmentesítése
Szélvédőfűtés nélküli autók esetén:
A légkondicionáló szükség szerint hűti és szárítja
a beáramló levegőt.
A szélvédőfűtés* és a max. páramentesítés a
párásodás és a jég gyors eltávolítására szolgál a
szélvédőről és az oldalablakokról.
•
A levegő az ablakokhoz áramlik - a (2) szimbólum világít a képernyőn.
•
A funkció kikapcsolása - nem világít szimbólum.
Amikor az AC gomb világít,
akkor a légkondicionálót a
rendszer automata funkciója
vezérli.
Szélvédőfűtéssel rendelkező autók esetén:
Amikor az AC gomb lámpája
nem világít, akkor a légkondicionáló ki van kapcsolva. Az egyéb funkciók vezérlése még mindig automatikus. Amikor bekapcsolja a max. páramentesítő funkciót, (138. oldal),
akkor a légkondicionáló automatikusan bekapcsol a levegő szárítása érdekében a maximális
beállításon.
Max. páramentesítés
A páramentesítő gombjának
lámpája világít, amikor a funkció
aktív.
138
•
A szélvédőfűtés2 indítása és levegőáramlás
az ablakokhoz - az (1) és (2) szimbólumok
világítanak a képernyőn.
•
A funkció kikapcsolása - nem világít szimbólum.
A szélvédőfűtés és az infravörös ablak,
(21. oldal). oldal, befolyásolhatja a jeladók
vagy egyéb kommunikációs eszközök működését.
Szélvédőfűtés*
2
A szélvédőfűtés2 indítása - az (1) szimbólum
világít a képernyőn.
MEGJEGYZÉS
A kiválasztott beállítás megjelenik a középkonzol képernyőjén.
Nyomja meg többször egymást
követően a gombot a funkció
aktiválásához.
•
MEGJEGYZÉS
A szélvédő egyes oldalainak háromszögű
területe nem elektromosan fűtött, itt a jégmentesítés hosszabb ideig tarthat.
Az iránytű kikapcsol a szélvédőfűtés bekapcsolásakor.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
KLÍMAVEZÉRLÉS
MEGJEGYZÉS
Az elektromos szélvédőfűtés nem használható
az motor automatikusan leállított, (285. oldal).
oldal állapotában.
Az utastér maximális páramentesítése érdekében
az alábbiak történnek, amikor a funkció aktív:
•
•
Levegőelosztás - visszakeringtetés
Válassza ki a visszakeringtetést, hogy kizárja a
rossz levegőt, kipufogógázokat stb. az utastérből, a visszakeringtetés nem engedi be a külső
levegőt az autóba, amikor a funkció be van kapcsolva.
Amikor a visszakeringtetés
aktív, akkor a gomb narancssárga lámpája világít.
a légkondicionáló automatikusan bekapcsol
a visszakeringetés és a levegőminőség rendszer automatikusan kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
Amikor a max. páramentesítés van kiválasztva,
akkor a visszakeringetés mindig kikapcsol.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Általános információk a klímavezérlésről
(128. oldal)
Levegőelosztás az utastérben (131. oldal)
Levegőelosztás - táblázat (140. oldal)
MEGJEGYZÉS
A zajszint növekszik a ventilátor max. sebességen működésével.
Amikor kikapcsolja a páramentesítőt, akkor a klímavezérlő visszatér az előző beállításokhoz.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(128. oldal)
FONTOS
Ha a levegő túl hosszan kering az autóban,
akkor fennáll a párásodás kockázata az ablakok belsején.
Időzítő
Ha aktív az időzítő funkció, akkor a rendszer a a
külső hőmérséklettől függő időre kilép a manuálisan bekapcsolt visszakeringtetés módból. Ez
csökkenti a jegesedés, a párásodás és a levegő
elhasználódásának kockázatát.
A funkciót a MY CAR menürendszerben lehet
aktiválni/inaktiválni. A menürendszer leírásával
kapcsolatban, lásd MY CAR (115. oldal).
139
KLÍMAVEZÉRLÉS
Levegőelosztás - táblázat
Három gomb áll rendelkezésre a levegő elosztásának, lásd (131. oldal) beállításához.
140
Levegőelosztás
Használja
Nagy mennyiségű meleg levegő áramlik az ablakokhoz.
a jég és a párásodás gyors eltávolítására.
Levegő a szélvédőhöz, a páramentesítő szellőzőn keresztül és az oldalablakokhoz. Bizonyos mennyiségű levegő jön a szellőzőkből.
A párásodás vagy jegesedés elkerülése érdekében hideg és
nedves körülmények között (ehhez a ventilátornak nem szabad
túl alacsony sebességen működnie).
Levegőáram az ablakokhoz és a műszerfal szellőzőiből.
jó komfortérzet biztosításához meleg, száraz időben.
Levegőáram a fej és mellkas magasságában a műszerfal szellőzőiből.
hatékony hűtés biztosításához meleg időben.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Levegőelosztás
Használja
Levegő a padlóhoz és az ablakokhoz. Bizonyos mennyiségű levegő
áramlik a műszerfal szellőzőiből.
kényelmes körülmények biztosításához és a jó páramentesítéshez hideg vagy párás időben.
Levegő a padlóhoz és a műszerfal szellőzőiből.
napos időben, hideg külső hőmérséklet mellett.
Levegő a padlóhoz. Bizonyos mennyiségű levegő áramlik a műszerfal
szellőzőiből és az ablakokhoz.
a meleg vagy hideg padlóhoz irányításához.
Levegőáram az ablakokhoz, a műszerfal szellőzőiből és a padlóhoz.
hogy hűtést biztosítson a padló mentén meleg, száraz időben
vagy fűtést felfelé hideg időben.
}}
141
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
142
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(128. oldal)
•
Levegőelosztás - visszakeringtetés
(139. oldal)
KLÍMAVEZÉRLÉS
Motor- és utastérfűtés*
Üzemanyagtöltés
Akkumulátor és üzemanyag
Ha az akkumulátor töltöttsége elégtelen vagy az
üzemanyagszint túl alacsony, akkor a fűtés automatikusan kikapcsol, és egy üzenet jelenik meg a
kijelzőn. Nyugtázza az üzenetet az irányjelző
bajuszkapcsoló, (112. oldal). oldal OK gombjának
egyszeri megnyomásával.
Az előkészítés az elindulás előtt előkészíti az
autó fűtését a motorhoz és az utastérhez, hogy
csökkentse a kopást és az út során felhasznált
energiát. Az autó felmelegítési is meghosszabbítja a hajtási távolságot.
A fűtés közvetlenül, (144. oldal). oldal vagy időzítővel, (145. oldal). oldal kapcsolható be.
FONTOS
A fűtés nem tud bekapcsolni, ha a külső hőmérséklet meghaladja a 15 °C értéket. –5 °C vagy
ennél alacsonyabb hőmérsékleten a fűtés maximális működési ideje 50 perc.
A fűtés ismételt használata rövid utak megtétele közben az indítóakkumulátor lemerüléséhez vezethetne, ez azt okozhatja, hogy a fűtés
leáll vagy nem kapcsol be. A legrosszabb
esetben, nem lehetséges a motor beindítása.
Figyelmeztető címke az üzemanyagtöltő fedélen.
FIGYELEM
Ne használja zárt térben az üzemanyaggal
működő fűtést. Kipufogógázok keletkeznek.
MEGJEGYZÉS
Amikor működik az üzemanyaggal működő
kiegészítő fűtés, akkor kipufogógázok távozhatnak az autó alól, ami teljesen normális.
Az autót az állófűtés használatával megegyező ideig vezetni kell az akkumulátor elégséges töltéséhez, hogy visszanyerje a fűtés
által felhasznált energiát, ha azt rendszeresen
használja. A fűtést alkalmanként legfeljebb 50
percig szabad használni.
FIGYELEM
A kiömlő üzemanyag meggyulladhat. Kapcsolja ki az üzemanyaggal működtetett kiegészítő fűtést az üzemanyagtöltés megkezdése
előtt.
Ellenőrizze a kombinált műszerfalon, hogy ki
van-e kapcsolva a fűtés. Ha működik, akkor
látható a fűtés szimbóluma.
Kapcsolódó információk
Parkolás emelkedőn
Ha az autóval meredek lejtőn parkol, akkor az
autó elejének lefelé kell néznie, hogy biztosítsa az
üzemanyaggal működő fűtés üzemanyag-ellátását.
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek
(146. oldal)
•
Kiegészítő fűtés* (147. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 143
KLÍMAVEZÉRLÉS
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* közvetlen indítás
A motorblokkfűtés és az utastérfűtés közvetlenül
beindítható.
A közvetlen indítás az alábbiakkal hajtható végre:
•
•
•
információs kijelző
3.
Görgessen tovább a következő menüben a
Közvetlen indítás ponthoz a fűtés bekapcsolásához, majd nyomja meg az OK gombot.
4.
Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
Közvetlen indítás a távvezérlős
kulccsal*
távvezérlős kulcs*
–
Tartsa nyomva a megközelítő világítás
gombját 2 másodpercig.
A vészvillogók az alábbiaknak megfelelően
nyújtanak tájékoztatást:
•
5 rövid villanás, amelyet
körülbelül 3 másodperces folyamatos
világítás követ - a jel megérkezett az autóhoz és a fűtés aktiválódott.
•
5 rövid villanás - a jel megérkezett az
autóhoz, de a fűtés nincs aktiválva.
•
A vészvillogók kikapcsolva maradnak - a
jel nem érkezett meg az autóhoz.
mobil*.
motorblokkfűtés és utastérfűtés (143. oldal) közvetlen bekapcsolása esetén az 50 percig működik.
Az utastér fűtése azonnal megkezdődik, amikor a
motorhűtő-folyadék eléri a megfelelő hőmérsékletet.
MEGJEGYZÉS
Az autó beindítható és vezethető, miközben
működik a fűtés.
Közvetlen indítás az információs
kijelzőről
144
A motorblokkfűtés és az utastérfűtés bekapcsolható a távvezérlős kulccsal:
1.
Nyomja meg az OK gombot a menübe lépéshez.
2.
Görgessen a forgókapcsolóval a Fűtés
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
Visszajelző lámpa a PCC* funkciós távvezérlős kulccsal.
információs gombot, amiHa megnyomja a
kor aktív a fűtés, akkor a visszajelző lámpa
mutatja ennek állapotát - ezzel egyidejűleg az
autó zárási állapota (167. oldal) is megjelenik. Az
állapot vizsgálata közben a visszajelző lámpa egy
pár rövid villanást bocsát ki, amelyet folyamatos
világítás követ, ha a fűtés aktív.
Az állapot fűtés közben a fedélzeti számítógépen
is látható.
Közvetlen indítás mobiltelefonnal*
A mobiltelefon használatával kezelhető beállítások aktiválása és ezek információi a Volvo On
Call* mobilalkalmazáson keresztül érhetők el.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Kapcsolódó információk
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő
(145. oldal)
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - közvetlen
leállítás (145. oldal)
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek
(146. oldal)
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* közvetlen leállítás
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* időzítő
A motorblokkfűtés és az utastérfűtés kikapcsolható közvetlenül az információs kijelzőről.
A motorblokk és utastérfűtés, (143. oldal). oldal,
időzítője az autó órájához van kapcsolva.
1.
Nyomja meg az OK gombot a menübe lépéshez.
2.
Görgessen a forgókapcsolóval a Fűtés
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
3.
Görgessen tovább a következő menüben a
Állj ponthoz a fűtés kikapcsolásához, majd
nyomja meg az OK gombot.
Az időzítő használatával két különböző idő állítható be. Itt, az idő arra az időre vonatkozik, amikor
az autó fel van fűtve és készen áll. Az autó elektronikus rendszere a külső hőmérséklet alapján
számítja ki, hogy mikor kell bekapcsolnia a fűtésnek.
4.
Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
Kapcsolódó információk
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - közvetlen
indítás (144. oldal)
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő
(145. oldal)
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek
(146. oldal)
MEGJEGYZÉS
Az autó órájának visszaállításával minden időzítőprogramozás törlődik.
Beállítás
1.
Nyomja meg az OK gombot a menübe lépéshez.
2.
Görgessen a forgókapcsolóval, (112. oldal).
oldal a Fűtés menüponthoz és válassza ki az
OK gomb használatával.
3.
Válassza ki a két időzítő egyikét a forgókapcsoló használatával és erősítse meg az OK
gombbal.
4.
Nyomja meg röviden az OK gombot, hogy az
órák beállításának lehetőségéhez lépjen.
5.
Válassza ki a kívánt órát a forgókapcsolóval.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 145
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
6.
Nyomja meg röviden az OK gombot, hogy a
percek beállításának lehetőségéhez lépjen.
7.
Válassza ki a kívánt percet a forgókapcsolóval.
8.
Nyomja meg az OK3 gombot a beállítás jóváhagyásához.
9.
Menjen vissza a menüszerkezetbe a RESET
gomb használatával.
Az időzítővel indítható fűtés a beállított idő eltelte
előtt manuálisan kikapcsolható. Járjon el az alábbiak szerint:
1.
Nyomja meg az OK gombot a menübe lépéshez.
2.
Görgessen a forgókapcsolóval a Fűtés
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
> Ha az időzítő be van állítva, de nem aktiválódott, akkor az óra szimbólum látható a
beállított idővel.
10. Állítson be egy másik időt (folytassa a 2.
lépéstől) vagy lépjen ki a menüből a RESET
gombbal.
Indítás
1.
Nyomja meg az OK gombot a menübe lépéshez.
2.
Görgessen a forgókapcsolóval a Fűtés
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
3.
Válassza ki a két időzítő egyikét a forgókapcsoló használatával és aktiválja a OK gombbal.
4.
Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* üzenetek
Kikapcsolás
3.
4.
Válassza ki a két időzítő egyikét a forgókapcsoló használatával és erősítse meg az OK
gombbal.
Kapcsolja ki az időzítőt az alábbiak szerint:
•
•
5.
az OK gomb hosszú megnyomása vagy
az OK gomb rövid megnyomása a menüben maradáshoz. Ezután válassza az időzítő leállítását és erősítse meg az OK
gombbal.
Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
A motorblokk és utastérfűtésre, (143. oldal)
vonatkozó szimbólumok és üzenetek attól függően eltérőek, hogy a kombinált műszerfal analóg (66. oldal) vagy digitális (67. oldal).
Amikor a fűtés aktív, akkor a fűtés
szimbólum világít az információs kijelzőn.
Amikor az időzítők egyike be van kapcsolva, akkor
az aktív időzítő szimbóluma világít az információs
kijelzőn és a beállított idő látható a szimbólum
mellett.
Az aktív időzítő szimbóluma az analóg
kombinált műszerfalon.
Az aktív időzítő szimbóluma a digitális
kombinált műszerfalon.
A táblázat a megjelenő szimbólumokat és szövegeket mutatja.
Az időzítővel indított fűtés közvetlenül,
(144. oldal). oldal, kikapcsolható.
Kapcsolódó információk
•
3
146
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek
(146. oldal)
Nyomja meg újra az OK gombot az időzítő bekapcsolásához.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Szimbólum
A fűtés be van kapcsolva és működik.
A fűtés időzítője a
távvezérlős kulcs
gyújtáskapcsolóból
történő eltávolítását
és az autó elhagyását
követően bekapcsolt
- egy időben történik
a motor és az utastér
fűtése.
Üzemanyaggal
működő
fűtés
leállt
Akkutakarékos
mód
A fűtést leállította az
autó elektronikája a
motor beindításának
megkönnyítése érdekében.
Üzenet
Leírás
Üzemanyaggal
működő
fűtés
leállt alacsony
üzemanyagszint
A fűtés beállítása a
túl alacsony üzemanyagszint miatt nem
lehetséges - ez azért
van, hogy segítse a
motor beindítását és
körülbelül 50 km
megtételét.
Üzemanyaggal
működő
fűtés
Szerviz
szükséges
A fűtés nem működik.
Menjen műhelybe a
javításhoz. A Volvo azt
javasolja, hogy forduljon hivatalos Volvo
szervizhez.
Kiegészítő fűtés*
Hideg klímájú területeken4 a dízelmotorral értékesített autókban kiegészítő fűtés lehet szükséges a motor megfelelő üzemi hőmérsékletének
eléréséhez és az utastér elégséges fűtésének
biztosításához.
Ilyen esetekben, az autó az alábbiakkal lehet felszerelve
•
elektromos kiegészítő fűtés, (148. oldal).
oldal vagy
•
üzemanyaggal működő kiegészítő fűtés,
(148. oldal). oldal5.
Kapcsolódó információk
•
Motor- és utastérfűtés* (143. oldal)
A megjelenő szöveg egy idő után vagy az irányjelző bajuszkapcsoló, (112. oldal) OK gombjának
megnyomására eltűnik.
Kapcsolódó információk
4
5
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - közvetlen
indítás (144. oldal)
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő
(145. oldal)
Az érintett földrajzi területekkel kapcsolatban a hivatalos Volvo kereskedők tudnak felvilágosítással szolgálni.
Az állófűtéssel, (143. oldal). oldal felszerelt autók esetében.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 147
KLÍMAVEZÉRLÉS
Üzemanyaggal működő kiegészítő
fűtés*
1.
Az autó elektromos, (148. oldal). oldal, vagy
üzemanyaggal működő kiegészítő fűtéssel,
(147. oldal). oldal, van felszerelve.
2.
Nyomja meg az OK gombot a menübe lépéshez.
3.
Görgessen a forgókapcsolóval a Kiegészítő
fűtés6 vagy Beállítások7 menüponthoz és
válassza ki az OK gomb használatával.
4.
Válassza ki a BE vagy KI lehetőséget a forgókapcsoló használatával és erősítse meg az
OK gombbal.
5.
Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
A fűtés automatikusan kapcsol be, ha extra
melegre van szükség, amikor jár a motor.
A fűtés a megfelelő hőmérséklet elérésekor vagy
a motor leállításakor automatikusan kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
Amikor működik a kiegészítő fűtés, akkor
kipufogógázok távozhatnak az autó alól, ami
teljesen normális.
Az autó üzemanyaggal működő, (148. oldal).
oldal, vagy elektromos kiegészítő fűtéssel,
(147. oldal). oldal, van felszerelve.
A fűtés nem szabályozható manuálisan, hanem
automatikusan kapcsol be, miután a motort 9 °C
alatti külső hőmérsékleten beindították és kapcsol ki, miután az utastér elérte a beállított
hőmérsékletet.
Kapcsolódó információk
•
Motor- és utastérfűtés* (143. oldal)
MEGJEGYZÉS
A menüpontok csak a kulcs I állásában láthatók - ezért minden beállítást a motor beindítása előtt kell végrehajtani.
Automatikus üzemmód vagy
kikapcsolás
A kiegészítő fűtés automatikus indítási művelete
szükség esetén kikapcsolható.
Elektromos kiegészítő fűtés*
A motor beindítása előtt: Válassza az I kulcshelyzetet, (82. oldal). oldal.
Kapcsolódó információk
•
Motor- és utastérfűtés* (143. oldal)
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy rövid távolságokon
kapcsolja ki az üzemanyaggal működő kiegészítő fűtést.
6
7
148
Analóg kombinált műszerfal.
Digitális kombinált műszerfal.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Tárolóhelyek
Az utastér tárolóhelyeinek áttekintése.
150
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Tárolóhely1 az ajtópanelben
Tárolórekesz, vezető oldal (152. oldal)
Jegycsíptető
Tárolórekesz
Kesztyűtartó (153. oldal)
Tárolórekesz, pohártartó (152. oldal)
Pohártartó* a hátsó ülésben
Tárolózseb2
Tárolórekesz, hátsó ülés
FIGYELEM
Tartsa a nem rögzített tárgyakat, például
mobiltelefonokat, kamerákat, tartozékok távvezérlőit stb. a kesztyűtartóban vagy más tároló
rekeszekben. Különben sérüléseket okozhatnak az autóban utazóknak egy hirtelen fékezés vagy ütközés során.
1
2
Jégkaparó-tartóval a vezető oldalon.
Szövetkárpit esetében nem érvényes.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 151
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Tárolórekesz a vezető oldalon
Alagútkonzol
Alagútkonzol - kartámasz
Ez a tárolórekesz, (150. oldal) a vezető oldalon
található, balra a világításpanel alatt.
Az alagútkonzol az első ülések között helyezkedik el.
Az alagútkonzol az első ülések között helyezkedik el.
Lecsukott állapotban az alagútkonzol kartámasza* hosszirányban állítható.
FIGYELEM
Ne tartson éles vagy kinyúló tárgyakat a csomagtérbe.
Kapcsolódó információk
•
•
Alagútkonzol - 12 voltos aljzatok (154. oldal)
Alagútkonzol - szivargyújtó és hamutartó*
(153. oldal)
Tárolórekesz (például CD-lemezekhez) és
USB*/AUX bemenet a kartámasz alatt.
Pohártartót tartalmaz a járművezető és az
utas számára. (hamutartós és szivargyújtós,
(153. oldal) felszereltség esetén szivargyújtó
van az első ülés 12 voltos aljzatában,
(154. oldal) és kivehető hamutartó a pohártartóban.)
Kapcsolódó információk
•
•
152
Tárolóhelyek (150. oldal)
Alagútkonzol - kartámasz (152. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Alagútkonzol - szivargyújtó és
hamutartó*
A kartámasz alatt, a pohártartóban egy kivehető
hamutartó található. A szivargyújtó az első ülés
12 voltos aljzatában, (154. oldal) helyezkedik el.
Az alagútkonzolban, (152. oldal) található hamutartó egyenesen felemelve vehető ki.
A szivargyújtó a gomb benyomásával kapcsolható
be. A gomb kiugrik, amikor a szivargyújtó felforrósodott. Húzza ki a szivargyújtót és gyújtsa meg a
cigarettát a fűtőtekerccsel.
Kapcsolódó információk
•
Tárolóhelyek (150. oldal)
Kesztyűtartó
Kivehető szőnyegek*
A kesztyűtartó az utas oldalon található.
A kivehető szőnyegek összegyűjtik például a
szennyeződéseket és a sarat. A Volvo speciálisan gyártott kivehető szőnyegeket kínál.
Például a használati útmutató és a térképek tarthatók itt. A fedél belsején tollakhoz alkalmas tartók találhatók. A kesztyűtartó zárható*
(179. oldal) a kulcsszár, (169. oldal) használatával.
FIGYELEM
Mindig csak egy kivehető szőnyeget használjon az egyes üléseknél, és indulás előtt ellenőrizze, hogy a vezetőülésnél elhelyezett szőnyeg szilárdan rögzítve van-e a csapokhoz
úgy, hogy az nem akadhat be a pedálok mellé
vagy alá.
Kapcsolódó információk
•
Tárolóhelyek (150. oldal)
Kapcsolódó információk
•
A belső tisztítása (389. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 153
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Piperetükör
Alagútkonzol - 12 voltos aljzatok
A piperetükör a napellenző hátulján található.
Az elektromos aljzatok (12 V) az alagútkonzol
tárolórekeszében és a pohártartó3 mögött
helyezkednek el.
MEGJEGYZÉS
Azokat az opcionális felszereléseket és tartozékokat - például kijelzőket, zenelejátszókat
és mobiltelefonokat - amelyek az utastér valamelyik 12 voltos elektromos aljzatába vannak
csatlakoztatva, akkor is bekapcsolhatja a klímavezérlő rendszer, ha a távvezérlős kulcs el
van távolítva vagy az autó be van zárva, például, amikor a motorblokk és az utastérfűtés*
előre beállított idővel van bekapcsolva.
Ezért távolítsa el az opcionális felszerelések
vagy tartozékok csatlakozóit az elektromos aljzatokból, amikor nem használja azokat, mert
ilyen esetekben az akkumulátor lemerülhet!
Piperetükör világítással.
A lámpa a fedél felemelésekor automatikusan
bekapcsol.
Kapcsolódó információk
•
Izzócsere - piperetükör-világítás (367. oldal)
FONTOS
12 voltos aljzat az alagútkonzolban, első ülés.
Az elektromos aljzatok különböző 12 voltos tartozékokhoz használhatók, például kijelző képernyőkhöz, zenelejátszókhoz és mobiltelefonokhoz.
Ahhoz, hogy az aljzat áramot biztosítson, a távvezérlős kulcsnak legalább az I kulcshelyzetben,
(82. oldal) kell lennie.
FIGYELEM
Az egyes aljzatok max. teljesítmény-leadása
10 A (120 W).
MEGJEGYZÉS
Az ideiglenes defektjavításra, (339. oldal)
szolgáló kompresszort a Volvo tesztelte és
jóváhagyta.
Mindig hagyja a dugót az aljzatban, ha az aljzat nincs használatban.
3
154
Ha van hamutartó és szivargyújtó, akkor hiányzik a pohártartó és a mellette lévő 12 voltos aljzat.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Kapcsolódó információk
•
Alagútkonzol - szivargyújtó és hamutartó*
(153. oldal)
•
12 voltos aljzat - csomagtér (158. oldal)
Rakodás
A hasznos teher az autó menetkész tömegétől
függ.
A hasznos teher az autó menetkész tömegétől
függ. Az utasok és az összes tartozék teljes
tömege ennek megfelelő mértékben csökkenti az
autó hasznos terhelhetőségét.
•
•
Helyezze el központosan a csomagokat.
•
Takarja le valami puha anyaggal az éles széleket, hogy elkerülje a kárpitok sérülését.
•
Rögzítse az összes csomagot a csomagrögzítő szemekhez szíjakkal vagy hevederekkel.
A nehéz tárgyakat a lehető legalacsonyabban
kell elhelyezni. Kerülje a nehéz csomagok
lehajtott háttámlákra helyezését.
A tömegekkel kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Tömegek (398. oldal).
FIGYELEM
A csomagtérajtót kinyitották a világításpanel gombjával vagy a távvezérlős
kulccsal, lásd Zárás/nyitás - csomagtérajtó (179. oldal).
Egy nem rögzített 20 kg tömegű tárgy
50 km/h (30 mph) sebességű ütközéskor egy
1000 kg tömegű tárgynak megfelelő ütközési
energiát hordoz.
FIGYELEM
Az autó vezethetőségi tulajdonságai a teher
tömegétől és elhelyezésétől függően megváltozhatnak.
Rakodáskor ügyeljen az alábbiakra
•
FIGYELEM
A tetőkárpitba épített függönylégzsák által
nyújtott védelmet a magas rakományok csökkenthetik vagy megakadályozhatják.
•
Soha ne helyezzen rakományt a háttámlánál magasabban.
Helyezze a csomagokat szorosan a hátsó
ülés támlájához.
Ne feledje, hogy tárgyaknak nem szabad akadályozniuk az első ülések WHIPS rendszerének
működését, ha a hátsó ülések valamelyike le van
hajtva, lásd WHIPS - üléshelyzet (40. oldal).
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 155
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
||
Rakodás - hosszú tárgyak
Tetőcsomagtartó
Mindig rögzítse a rakományt. Mindig rögzítse a
rakományt. Különben erős fékezéskor a rakomány elcsúszhat és személyi sérülést okozhat
az autó utasainak.
A csomagtér rakodásának egyszerűsítése érdekében, a hátsó ülés háttámlája lehajtható. Az utasülés háttámlája, különösen hosszú tárgyak elhelyezéséhez szintén lehajtható.
Takarja le valamilyen puha anyaggal az éleket
és az éles sarkokat.
Az utasülés lehajtása
A tetőn szállított csomagokhoz a Volvo által kifejlesztett tetőcsomagtartók használatát javasoljuk.
Ez azért van, hogy elkerülje az autó károsodását,
és a lehető legnagyobb biztonságot érje el az
utazás során.
Állítsa le a motort és húzza be a rögzítőféket,
amikor hosszú tárgyakat pakol be/ki. Különben véletlenül meglökheti a sebességváltó
kart vagy választókart a rakománnyal - és az
autó elindulhat.
Lásd (87. oldal).
•
A tetőcsomagtartókat mindig az alumínium
sínre kell rögzíteni.
Kapcsolódó információk
•
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tetőcsomagtartók és a csomagok megfelelően rögzítve vannak-e. Rögzítse a csomagokat biztonságosan rögzítőhevederekkel.
•
Ossza el egyenletesen a csomagokat a tetőcsomagtartón. Helyezze alulra a nehezebb
csomagokat.
•
A csomag méretének növekedésével a
menetszélnek kitett felület és ezáltal a
fogyasztás is növekszik.
•
Vezessen finoman. Kerülje a hirtelen gyorsításokat, az erős fékezéseket és az éles
kanyarvételeket.
FIGYELEM
Lásd Ülések, első (83. oldal).
A hátsó üléstámla lehajtása
•
Rakodás (155. oldal)
Gondosan kövesse a tetőcsomagtartókhoz mellékelt használati útmutatót.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
156
Csomagrögzítő szemek (157. oldal)
Csomagháló (159. oldal)
Rakodás - hosszú tárgyak (156. oldal)
Tetőcsomagtartó (156. oldal)
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
FIGYELEM
A tetőn elhelyezett rakomány megváltoztatja
az autó tömegközéppontját és vezetési jellemzőit.
Csomagrögzítő szemek
Rakodás - táskatartó
A kihajtható csomagrögzítő fülek a hevederek
rögzítésére használhatók a csomagok rögzítéséhez a csomagtérben.
A táskatartó a helyükön tartja a táskákat és
magakadályozza a feldőlésüket és a tartalmuk
kiborulását a csomagtérben. A tartó maximum
3 kg súllyal terhelhető.
A tető megengedett maximális terhelésével
kapcsolatban, beleértve a tetőcsomagtartókat
és tetődobozokat, lásd Tömegek (398. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Rakodás (155. oldal)
FIGYELEM
A kemény, éles és/vagy nehéz, kiálló tárgyak
erős fékezéskor sérülést okozhatnak.
Mindig rögzítse a nagy és nehéz tárgyakat biztonsági övvel vagy csomagrögzítő hevederekkel.
Táskatartó
Kapcsolódó információk
•
•
Rakodás (155. oldal)
Rakodás - kihajtható táskatartó* (158. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Rakodás (155. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 157
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Rakodás - kihajtható táskatartó*
Emelés
12 voltos aljzat - csomagtér
Az elektromos aljzat különböző 12 voltos tartozékokhoz használható, például kijelző képernyőkhöz, zenelejátszókhoz és mobiltelefonokhoz.
Egy felhajtható táskatartó a helyükön tartja a táskákat és magakadályozza a feldőlésüket és a tartalmuk kiborulását a csomagtérben, amely hérom
helyzetbe hajtható fel.
Emelje fel a fogantyút* a felső padlón és
hajtsa fel a padlót.
Kihajtható táskatartó
Két használati és egy szervizhelyzetbe állítható,
amikor teljesen ki van hajtva. Két padlókombinációs változat létezik, egy beállítható helyzetekkel a
padló alatti mélyedésben és egy műanyag síneken beállítható helyzetekkel. Az alábbiakban a
padló alatti mélyedésben mutatja a beállítási
helyzetet.
A középső tartó terhelése maximum 3 kg, a külső
tartóé pedig maximum 10 kg lehet.
158
Mozdítsa előre a padlót a megfelelő helyzetbe és helyezze azt a beállító horonyba.
3.
Szervizhelyzetben a padló teljesen előre van
hajtva a hátsó üléstámla felé és a műanyag
támaszba van helyezve középen.
Kapcsolódó információk
•
•
Rakodás (155. oldal)
Rakodás - táskatartó (157. oldal)
Hajtsa le a fedelet, hogy hozzáférjen az elektromos aljzathoz.
•
Az aljzat akkor is szolgáltat feszültséget, amikor a távvezérlős kulcs nincs a gyújtáskapcsolóban.
FONTOS
A maximális teljesítmény-leadás 10 A (120
W).
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy az elektromos aljzat használata a motor leállított állapotában az autó
akkumulátorának lemerülését okozhatja.
Csomagháló
A csomagháló megakadályozza, hogy a csomagok előre repüljenek az utastérben egy hirtelen
fékezés során.
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
A csomaghálót legkönnyebben a hátsó ajtókon keresztül lehet behelyezni.
FIGYELEM
Az ideiglenes defektjavításra, (339. oldal)
szolgáló kompresszort a Volvo tesztelte és
jóváhagyta.
Szükséges meggyőződni arról, hogy a csomagháló felső biztosító pontjai megfelelően
vannak-e elhelyezve és a feszítő hevederek
megfelelően biztosítva vannak-e. Sérült hálókat nem szabad használni.
Kapcsolódó információk
•
Felszerelés
Alagútkonzol - 12 voltos aljzatok (154. oldal)
A csomagháló négy rögzítő ponthoz van rögzítve.
Biztonsági okokból, a biztonsági hálót mindig
megfelelően rögzíteni és biztosítani kell. A háló
erős műanyag szövetből készült és az első ülések
háttámlája mögött van rögzítve.
FIGYELEM
A csomagtérben jól rögzíteni kell a csomagokat és megfelelően elhelyezett csomaghálót
kell használni.
}}
159
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
||
2.
1.
A csomagpolc eltávolítható a nagyobb rakodótér
érdekében.
Feszítse meg a csomaghálót a rögzítő hevederekkel.
A csomagpolc eltávolítása
Akassza a kampókat a tetőtartóba a rögzítő
heveder reteszeit maga felé fordítva.
Fűzze át a csomagháló rögzítőhevedereit a
füleken az ülés csúszósínjeinek hátulján - ez
könnyebb, ha a háttámlák egyenesen állnak
és az üléseket kicsit előre tolja.
Ügyeljen arra, hogy ne nyomja erősen az
ülést/háttámlát a hálónak, amikor újra visszamozdítja az ülést/háttmlát - csak addig állítsa
az ülést/háttámlát, amíg az hozzá nem ér a
hálóhoz.
Ha az ülést/háttámlát erősen a csomaghálónak nyomják, akkor a háló és/vagy annak
tetőrögzítői károsodhatnak.
Akassza ki a csomagpolc emelőszemeit
mindkét oldalon.
Eltávolítás és tárolás
1.
Oldja a csomagháló feszességét a rögzítőheveder-retesz gombjának megnyomásával, és
húzza ki a hevedert.
2.
Akassza ki a kampókat a tetőrögzítőkből.
3.
Hajtsa fel a csomaghálót, és helyezze azt a
tároló zsákba a csomagtérben.
FONTOS
160
Csomagpolc
Nyomja be a gombot a rögzítőheveder reteszén, és vezesse át a rögzítőhevedert alulról a
reteszen.
Kapcsolódó információk
•
•
Rakodás (155. oldal)
Csomagrögzítő szemek (157. oldal)
Akassza ki a csomagpolc első szélét, és távolítsa el azt.
Kapcsolódó információk
•
•
Rakodás (155. oldal)
Rakodás - hosszú tárgyak (156. oldal)
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Távvezérlős kulcs
•
Alap változatú távvezérlős kulcs - egy alap
változatú kulcs, a funkciók leírásához, lásd
Távvezérlős kulcs - funkciók (166. oldal).
A kulcsnak három változata létezik - alap változatú távvezérlős kulcs, PCC* nélküli távvezérlős
kulcs és PCC* funkciós távvezérlős kulcs.
•
PCC nélküli távvezérlős kulcs - kulcs nélküli
vezetéssel*, (172. oldal), kulcs nélküli zárással, (173. oldal) és nyitással, (174. oldal).
•
PCC funkciós távvezérlős kulcs - egy információs gombbal és visszajelző lámpákkal is
rendelkezik. Olvasson többet ezekről az
egyedi funkciókról, (167. oldal).
Funkcionalitás
Zárás/nyitás és
kivehető kulcszszár
AlapA
PCC
nélkülA
PCCB
funkciós
x
x
x
Ha elveszti a távvezérlős kulcsot, (162. oldal).
oldal, akkor egy szervizben újat rendelhet - hivatalos Volvo műhelyt ajánlunk.
A megmaradt kulcsokat el kell vinnie a Volvo
műhelybe. A hiányzó távvezérlős kulcs kódját törlik a rendszerből a lopás megakadályozása érdekében. Az autóhoz regisztrált kulcsok száma
ellenőrizhető a MY CAR menürendszerben. A
menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY
CAR (115. oldal).
Az összes távvezérlős kulcs fémből készült kivehető kulcsszárat, (169. oldal) tartalmaz. A látható
rész kétféle változatban létezik, így meg lehet
különböztetni a távvezérlős kulcsokat.
Kapcsolódó információk
•
•
Kulcs nélküli
zárás/nyitás
x
x
Kulcs nélküli
motorindítás
x
x
További távvezérlős kulcsok rendelhetők - de
nem rendelhetők az autó eredeti kulcsától eltérő
változatok. Egy autóhoz legfeljebb hat kulcs programozható és használható.
x
Az autó az átadáskor két távvezérlős kulccsal rendelkezik.
Információs
gomb és visszajelző lámpák
A
B
Távvezérlős kulcs - elvesztés
További információk
A távvezérlős kulcs használható, többek között,
zárásra/nyitásra és a motor beindítására.
5-gombos kulcs
6-gombos kulcs
Távvezérlős kulcs - funkciók (166. oldal)
Távvezérlős kulcs - hatótávolság (167. oldal)
FIGYELEM
Ha gyermekek utaznak az autóban:
Ne feledje kikapcsolni az elektromos ablakok
tápellátását a távvezérlős kulcs eltávolításával,
ha a járművezető elhagyja az autót.
162
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Távvezérlős kulcs - személyre
szabás*
A távvezérlős kulcs memóriája lehetővé teszi,
hogy az autó bizonyos beállításai egyedileg
különböző személyekhez szabhatók legyenek.
A kulcs memória funkciója például elektromos*
vezetőüléssel, (85. oldal) kombinálva érhető el.
Az autó felszereltségi szintjétől függően, külső
tükrök, (108. oldal), vezetőülés, kormányzási erő,
(190. oldal) beállításai valamint a kombinált
műszerfal témája, kontraszt és szín üzemmódja,
(67. oldal) tárolható a kulcsmemóriában.
A funkció1 a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (115. oldal).
Amikor a funkció aktív, akkor a beállítások automatikusan a kulcsmemóriához kapcsolódnak. Ez
azt jelenti, hogy a beállítás módosítása automatikusan mentésre kerül az adott távvezérlős kulcs
memóriájában.
Beállítások tárolása
Tegye az alábbiakat a beállítások tárolásához és
a kulcsmemória használatához a távvezérlős
kulcsban:
1.
Nyissa ki az autót a távvezérlős kulccsal,
amelynek a memóriájában tárolni szeretné a
beállításokat2.
2.
Ügyeljen arra, hogy a kulcs memória funkciója aktiválva legyen a MY CAR menürendszerben.
3.
Hajtsa végre a kívánt beállításokat, például
állítsa be az ülést és a külső tükröket.
4.
A beállítások az aktuális távvezérlős kulcs
memóriájában kerülnek tárolásra.
A következő alkalommal, amikor az autót ugyanazzal a távvezérlős kulccsal nyitják ki, akkor a
kulcs memóriájában tárolt helyzetek automatikusan beállításra kerülnek - feltéve, hogy módosítva
voltak a pillanatnyi távvezérlős kulcs utolsó használata óta.
Vészleállítás
Ha az ülés akaratlanul mozogni kezd, akkor
nyomja meg a beállító gombok vagy a memóriagombok valamelyikét az ülés megállításához.
Az ülésnek a távvezérlős kulcsmemóriában tárolt
helyzetének eléréséhez szükséges mozgás
1
2
Autókulcs-memóriaként ismert a MY CAR menürendszerben.
Ez a beállítás nincs hatással az elektromosan állítható ülés memória funkciójában tárolt beállításokhoz.
újraindításához, nyomja meg a távvezérlős kulcs
nyitó gombját. Ezután ki kell nyitni a vezetőajtót.
FIGYELEM
Zúzódásveszély! Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a kezelőszervekkel.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e tárgyak az ülés
előtt, mögött vagy alatt az ülés beállítása közben. Ügyeljen arra, hogy semelyik hátsó utas
se legyen kitéve a becsípődés veszélyének.
Beállítások módosítása
Ha több személy közelíti meg az autót, akiknél
távvezérlős kulcsok vannak, akkor annak a személynek a beállításai, például ülés vagy a külső
tükör-beállításai lesznek alkalmazva, aki kinyitja a
vezetőajtót.
Ha az ajtót az A távvezérlős kulccsal rendelkező
A személy nyitotta ki, de a B távvezérlős kulccsal
rendelkező B személy fogja vezetni az autót,
akkor a beállítások az alábbi módon cserélhetők
fel:
•
A vezetőajtó mellett állva vagy a kormánykerék mögött ülve, a B személy megnyomja a
távvezérlős kulcsának nyitó gombját.
•
Válassza ki a három lehetséges ülésmemória
egyikét az 1-3. ülésgombbal.
•
Állítsa be manuálisan az ülést és a külső tükröket.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 163
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs - funkciók (166. oldal)
PCC* funkciójú távvezérlős kulcs - egyedi
funkciók (167. oldal)
Zárás/nyitás - visszajelző
Zárvisszajelző
Amikor az autót a távvezérlős kulcs, (162. oldal).
oldal használatával zárja vagy nyitja, akkor az
irányjelzők erősítik meg, hogy a zárás/nyitás
megfelelően végrehajtásra került.
A szélvédő melletti villogó LED jelzi, hogy az autó
be van zárva.
•
Zárás - egy felvillanás és a külső tükrök
behajlása3.
•
Nyitás - két felvillanás és a külső tükrök
kihajlása3.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen a távvezérlős kulcs autóba zárásának
kockázatára.
Ugyanaz a LED mint a riasztó visszajelzője, (185. oldal).
oldal.
Záráskor csak akkor történik jelzés, ha az összes
zár be van zárva és az összes ajtó be van csukva.
A jelzés az összes ajtó bezárásakor történik.
MEGJEGYZÉS
A funkció kiválasztása
A MY CAR menürendszerben különböző lehetőségek állíthatók be a zárás/nyitás fényjelzésére.
A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY
CAR (115. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
•
3
164
A riasztóval nem felszerelt autók is rendelkeznek ezzel a visszajelzővel.
Kapcsolódó információk
•
Zárás/nyitás - visszajelző (164. oldal)
Kulcs nélküli vezetés* (172. oldal)
Zárvisszajelző (164. oldal)
Riasztó visszajelző (185. oldal)
Csak behajtható külső tükrök esetén.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Távvezérlős kulcs - elektronikus
indításgátló
Az elektronikus indításgátló egy lopásvédelmi
rendszer, amely megakadályozza, hogy illetéktelen személyek beindíthassák, (276. oldal) az
autót.
Az egyes távvezérlős kulcsoknak, (162. oldal)
egyedi kódja van. Az autó csak a helyes kóddal
rendelkező távvezérlős kulccsal indítható be.
A kombinált műszerfal információs kijelzőjén
megjelenő alábbi hibaüzenetek az elektronikus
indításgátlóval kapcsolatosak:
Üzenet
Leírás
Helyezze be
az autókulcsot
A távvezérlős kulcs olvasásának hibája az indítás során Vegye ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból, nyomja be újra,
és próbálja újra az indítást.
Autókulcs
nem találhatóA
A távvezérlős kulcs olvasásának hibája az indítás során Próbálja újra az indítást.
Ha a hiba továbbra is fennáll:
Helyezze a távvezérlős kulcsot
a gyújtáskapcsolóba, és próbálja újra az indítást.
Indításgátló
Próbálja
meg újra az
indítást
A
Távvezérelt indításgátló
nyomkövető rendszerrel*
A távvezérelt indításgátló és nyomkövető rendszer4 lehetővé teszi az autó követését és helyzetének meghatározását, valamint az indításgátló
távoli bekapcsolását a motor leállításához.
A rendszer aktiválásával kapcsolatos további tájékoztatásért és segítségért, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Volvo kereskedővel.
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs (162. oldal)
Távvezérlős kulcs - elektronikus indításgátló
(165. oldal)
Hiba az indításgátló rendszerben az indítás közben. Ha a
hiba továbbra is fennáll:
Vegye fel a kapcsolatot egy
szervizzel - lehetőleg hivatalos
Volvo műhellyel.
Csak kulcs nélküli indító és zárrendszerrel felszerelt autók esetében.
Kapcsolódó információk
4
•
Távvezérelt indításgátló nyomkövető rendszerrel* (165. oldal)
•
Kulcs nélküli vezetés* (172. oldal)
Csak bizonyos piacokon és Volvo On Call* felszereltséggel.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 165
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Távvezérlős kulcs - funkciók
Nyitás, (176. oldal). oldal - Nyitja az ajtókat és a csomagtartót, miközben inaktiválja a
riasztót.
A távvezérlős kulcs olyan funkciókkal rendelkezik,
mint az ajtók zárása és nyitása.
Nyomja meg és tartsa nyomva az összes ablak
egyszerre történő kinyitásához. További tájékoztatásért, lásd Teljes szellőztetés funkció
(178. oldal).
Funkciók
PCC* (Personal Car Communicator) funkciójú távvezérlős kulcs.
Információs gomb - a működés teljes leírásához, lásd PCC* funkciójú távvezérlős kulcs
- egyedi funkciók (167. oldal).
Alap változatú távvezérlős kulcs.
Zárás
Nyitás
Megközelítő világítás időtartama
Csomagtérajtó
Pánik funkció
Funkciógombok
Zárás - Zárja az ajtókat és a csomagtartót,
miközben aktiválja a riasztót, lásd Zárás/nyitás kívülről (176. oldal).
Nyomja meg és tartsa nyomva az összes ablak
egyszerre történő zárásához. További tájékoztatásért, lásd Teljes szellőztetés funkció (178. oldal).
FIGYELEM
Ha a távvezérlős kulccsal zárja be az ablakokat, akkor ügyeljen arra, hogy ne csípje be
senki kezét.
166
A funkció az összes ajtó egyszerre nyitásáról csak
a vezetőajtó nyitására változtatható a gomb egy
megnyomására és, a gomb további megnyomására - tíz másodpercen belül - a többi ajtó nyitására.
A funkció a MY CAR menürendszerben módosítható. A menürendszer leírásával kapcsolatban,
lásd MY CAR (115. oldal).
Megközelítő világítás időtartama,
(104. oldal). oldal - Az autó világításának távoli
bekapcsolására szolgál.
Csomagtérajtó, (179. oldal). oldal - Csak
a csomagtérajtót nyitja és hatástalanítja a riasztót.
Pánik funkció – A figyelem felkeltésére
szolgál vészhelyzet esetén.
Nyomja meg és tartsa nyomva legalább három
másodpercig vagy nyomja meg kétszer három
másodpercen belül az irányjelzők és a kürt
bekapcsolásához.
A funkció ugyannak a gombnak a megnyomásával kapcsolható ki, miután legalább öt másodpercig aktív volt. Ellenkező esetben a funkció körül-
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
belül három perc elteltével automatikusan kikapcsol.
Kapcsolódó információk
•
Távvezérlős kulcs (162. oldal)
Távvezérlős kulcs - hatótávolság
PCC* funkciójú távvezérlős kulcs egyedi funkciók
A távvezérlős kulcs funkciói az autótól körülbelül
20 méteres tartományon belül működnek.
Ha az autó nem reagál a gombok megnyomására
- akkor menjen közelebb, és próbálja újra.
A PCC* funkcióval rendelkező távvezérlős kulcs
fejlettebb funkciókkal rendelkezik, mint az alap
változatú távvezérlős kulcs, (162. oldal).
MEGJEGYZÉS
A távvezérlős kulcs működését zavarhatják a
környező rádióhullámok, épületek, földrajzi feltételek stb. Az autó a kulcsszárral,
(170. oldal). oldal ilyenkor is zárható/nyitható.
Ha az összes távvezérlős kulcsot eltávolítják az
autóból, miközben jár a motor vagy az I vagy II
kulcshelyzet, (81. oldal) aktív és, ha az összes
ajtót bezárják, akkor egy figyelmeztető üzenet
jelenik meg a kombinált műszerfal információs
kijelzőjén és egy rövid emlékeztető hangjelzés
hallható.
Az üzenet eltűnik, amikor a távvezérlős kulcsot
visszahelyezi az autóba, és megnyomja az OK
gombot vagy becsukja az összes ajtót.
Kapcsolódó információk
•
•
PCC funkciójú távvezérős kulcs.
Információs gomb
Visszajelző lámpák
Az információs gomb használata lehetővé teszi
bizonyos információk elérését az autóról a visszajelző lámpákon keresztül.
Távvezérlős kulcs (162. oldal)
Távvezérlős kulcs - funkciók (166. oldal)
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 167
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
PCC funkciós távvezérlős kulcs* hatótávolság
Az információs gomb használata
–
Nyomja meg az információs gombot
.
> Az összes visszajelző lámpa körülbelül 7
másodpercig villog és a fény körbefut a
PCC körül. Ez azt jelzi, hogy az információk kiolvasásra kerültek az autóból.
A PCC (Personal Car Communicator) funkciójú
távvezérlős kulcs hatótávolsága az ajtók nyitása
és a csomagtérajtó nyitása esetén körülbelül 20
méter - a többi funkció akár 100 méterről is
működhet. Ha az autó nem reagál a gombok
megnyomására - akkor menjen közelebb, és próbálja újra.
Ha ezen közben bármilyen más gombot
megnyom, akkor a kiolvasás megszakad.
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
Ha egyik visszajelző sem világít az információs gomb többszöri megnyomására és
különböző helyeken (valamint 7 másodper
elteltével és miután a fény körbeért a PCC
körül), akkor vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
Folytonos zöld fény – az autó zárva van.
Folytonos sárga fény – az autó nyitva van.
Folytonos piros fény – a riasztó működésbe
lépett, amíg az autó zárva volt.
Az összes visszajelző lámpa felváltva pirosan
villog – a riasztó kevesebb mint 5 perce
működésbe lépett.
A visszajelző lámpák az alábbi ábrának megfelelő
információkat jelenítenek meg:
Kapcsolódó információk
•
168
PCC funkciós távvezérlős kulcs* - hatótávolság (168. oldal)
Az információs gomb funkcióját a környező
rádióhullámok, épületek, földrajzi körülmények
stb. akadályozhatják.
Hatótávolságon kívül
Ha a távvezérlős kulcs túl messze van az autótól
az információk olvasásához, akkor az autó legutoljára észlelt állapota jelenik meg, anélkül, hogy
a fény körbefutna a távvezérlős kulcson.
Ha több távvezérlős kulcsot használnak az autóhoz, akkor csak a legutoljára zárásra/nyitásra
használt távvezérlős kulcs mutatja a helyes állapotot.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
MEGJEGYZÉS
Ha egyik visszajelző sem világít az információs gomb többszöri megnyomására és
különböző helyeken (valamint 7 másodper
elteltével és miután a fény körbeért a PCC
körül), akkor vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
Kapcsolódó információk
Kivehető kulcsszár
A távvezérlős kulcs egy kivehető fém kulcsszárat
tartalmaz, amellyel aktiválhatók bizonyos funkciók
és végrehajthatók bizonyos műveletek.
A kulcsszár egyedi kódját, amelyet az új kulcsszárak rendelésekor kell használni, meg tudják adni a
hivatalos Volvo műhelyekben.
Kivehető kulcsszár - leválasztás/
visszahelyezés
A kivehető kulcsszár, (169. oldal) leválasztása/
visszahelyezése az alábbiak szerint lehetséges:
A kulcsszár eltávolítása
A kulcsszár funkciói
•
Kulcs nélküli vezetés* - hatótávolság
(172. oldal)
A távvezérlős kulcs kivehető kulcsszárának használata:
•
Távvezérlős kulcs - hatótávolság (167. oldal)
•
a bal oldali első ajtó manuálisan kinyitható,
(170. oldal), ha a központi zár nem aktiválható a távvezérlős kulccsal.
•
aktiválható/inaktiválható, (182. oldal) a hátsó
ajtó mechanikus gyermekbiztonsági zárja.
•
a jobb oldali első ajtó és a hátsó ajtók
manuálisan zárhatók, például az akkumulátor
lemerülése esetén.
•
•
a kesztyűtartó* kinyitható.
az első utasülés légzsákja (PACOS*) aktiválható/inaktiválható.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Az ajtó manuális zárása (177. oldal)
Csúsztassa félre a rugóterhelésű reteszt.
Ugyanakkor, húzza ki egyenesen hátrafelé a
kulcsszárat.
A kulcsszár visszahelyezése
Óvatosan helyezze vissza a kulcsszárat a helyére
a távvezérlős kulcsban, (162. oldal).
1.
Tartsa a távvezérlős kulcsot a nyílással felfelé
és engedje a kulcsszárat a nyílásába.
2.
Finoman nyomja meg a kulcsszárat. A kulcszszár rögzülésekor egy "kattanást" kell hallania.
Zárás/nyitás - kesztyűtartó (179. oldal)
Utaslégzsák - aktiválás/kiiktatás* (36. oldal)
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 169
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Kivehető kulcsszár - az ajtók nyitása
Távvezérlős kulcs/PCC - elemcsere
Az elem6 a távvezérlős kulcsban cserére szorulhat.
Gyermekbiztonsági zárak - manuális bekapcsolás (182. oldal)
A kivehető kulcsszár használható, ha a központi
zár nem aktiválható a távvezérlős kulccsal - például amikor a távvezérlős kulcs eleme,
(170. oldal) lemerült.
Utaslégzsák - aktiválás/kiiktatás* (36. oldal)
A bal oldali első ajtó az alábbiak szerint nyitható:
•
Kapcsolódó információk
•
Kivehető kulcsszár - az ajtók nyitása
(170. oldal)
•
•
1.
Nyissa ki a bal oldali első ajtót a kulcsszárral
az ajtó kilincsének zárhengerében. További
tájékoztatásért, lásd Kulcs nélküli vezetés* nyitás a kulcsszárral (174. oldal).
MEGJEGYZÉS
A távvezérlős kulcs elemét akkor kell kicserélni,
ha:
a tájékoztató szimbólum világít és a kombinált műszerfal a Autókulcs eleme gyenge
Lásd a kézikönyvet üzenetet jeleníti meg
és/vagy
•
a zárak többször nem reagálnak a távvezérlős
kulcs jeleire az autótól 20 méteren belülről.
Ha oldja az ajtó zárját a kulcsszárral és kinyitja
azt, akkor riasztást vált ki.
2.
Kapcsolja ki a riasztót a távvezérlős kulcs
gyújtáskapcsolóba helyezésével.
Kulcs nélküli indító és zárrendszerrel felszerelt
autók esetében, lásd Kulcs nélküli vezetés* - nyitás a kulcsszárral (174. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
6
170
Kivehető kulcsszár (169. oldal)
Távvezérlős kulcs (162. oldal)
A PCC funkciójú távvezérlős kulcs két elemet tartalmaz.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A PCC* funkciójú távvezérlős kulcs két
elemet tartalmaz
MEGJEGYZÉS
Fordítsa a távvezérlős kulcsot a gombokkal
felfelé, így kinyitáskor elkerülheti az elemek
kiesését.
FONTOS
Kerülje az új elemek érintkező felületeinek
ujjaival történő megérintését, mert ez károsan
befolyásolhatja a működésüket.
Helyezzen egy 3 mm széles csavarhúzót
a rugóterhelésű retesz mögötti nyílásba, és
finoman feszítse fel a távvezérlős kulcsot.
1.
Óvatosan feszítse ki az elemet.
2.
Helyezze be az újat a (+) oldalával lefelé.
Helyezze közé a fehér műanyag lapot, végül
helyezze be a második elemet a (+) oldalával
lefelé.
1.
Nyomja össze a távvezérlős kulcsot.
2.
Tartsa a távvezérlős kulcsot a nyílással felfelé
és engedje a kulcsszárat a nyílásába.
3.
Finoman nyomja meg a kulcsszárat. A kulcszszár rögzülésekor egy "kattanást" kell hallania.
FONTOS
Figyelje meg, hogyan helyezkednek el az elemek a fedélen belül, + és – oldalukat
tekintve.
Távvezérlős kulcs egy elemmel
3.
Összeszerelés
A Volvo azt javasolja, hogy a távvezérlős kulcsban/PCC-ben használt elemek megfeleljenek
a UN Manual of Test and Criteria, Part III, subsection 38.3 követelményeinek. A gyárilag
vagy a hivatalos Volvo műhelyben beszerelt
elemek eleget tesznek a fenti követelményeknek.
Ugyanakkor, húzza ki egyenesen hátrafelé a kulcsszárat.
Először helyezzen be egyet a (+) oldalával
felfelé.
Elem típusa
MEGJEGYZÉS
Csúsztassa félre a rugóterhelésű reteszt.
Óvatosan feszítse ki az elemeket.
2.
Használjon CR2430, 3 V jelölésű elemeket.
Elemcsere
Nyitás
1.
Ügyeljen arra, hogy környezetbarát módon
selejtezze a lemerült elemeket.
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs (162. oldal)
Távvezérlős kulcs - funkciók (166. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 171
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kulcs nélküli vezetés*
A kulcs nélküli vezetés funkcióval felszerelt
autókban kulcs nélkül használható indító és záró
rendszer van.
A kulcs nélküli indító és zárrendszerrel az autó
anélkül indítható, zárható és nyitható, hogy a távvezérlős kulcsot, (162. oldal) a gyújtáskapcsolóba7 kellene helyezni. Elég, ha a zsebében tartja
a távvezérlős kulcsot. A rendszer megkönnyíti és
kényelmesebbé teszi például az autó nyitását,
amikor mindkét keze foglalt.
Kulcs nélküli vezetés* hatótávolság9
Az ajtók vagy a csomagtérajtó automatikus kinyitásához a távvezérlős kulcs gombjainak megnyomása nélkül, a távvezérlős kulcsnak körülbelül
1,5 méteren belül kell lennie az ajtókilincstől
vagy a csomagtérajtótól.
Annál a személynél kell lennie a távvezérlős
kulcsnak, aki nyitni vagy zárni szeretné az ajtót. Az
ajtó zárása vagy nyitása nem lehetséges, ha a
távvezérlős kulcs az autó másik oldalán van.
Az autó mindkét távvezérlős kulcsa rendelkezik
kulcs nélküli funkcióval. További távvezérlős kulcsok rendelése is lehetséges.
ajtót kinyitják, majd bezárják, akkor egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a kombinált műszerfal
információs kijelzőjén és egy emlékeztető hangjelzés hallható.
Amikor a távvezérlős kulcs visszakerül az autóba,
akkor a figyelmeztető üzenet eltűnik és a hangos
emlékeztető megszűnik, amint teljesül az alábbi
feltételek valamelyike:
•
•
kinyitnak és bezárnak egy ajtót
•
Az OK gomb az irányjelző bajuszkapcsolón.
a távvezérlős kulcsot behelyezték a gyújtáskapcsolóba
Kapcsolódó információk
•
•
Az autó elektromos rendszere három különböző
szintre állítható - 0, I és II kulcshelyzet, (82. oldal)
- a távvezérlős kulccsal.
Kulcs nélküli vezetés* (172. oldal)
Kulcs nélküli vezetés* - az antenna elhelyezkedése (175. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Kulcs nélküli vezetés* - hatótávolság
(172. oldal)
•
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős kulcs
biztonságos kezelése (173. oldal)
•
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős kulcs
funkció működésének zavarása (173. oldal)
A fenti ábrán látható piros gyűrűk jelzik a rendszer antennái által lefedett területeket.
Ha az összes távvezérlős kulcsot eltávolítják az
autóból, miközben jár a motor vagy az I vagy II
kulcshelyzet, (82. oldal) aktív és, ha az összes
7
9
172
Nem vonatkozik az alap változatú távvezérlős kulcsra.
Nem vonatkozik kulcs nélküli indítás funkcióval rendelkező autókra
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kulcs nélküli vezetés* - a
távvezérlős kulcs biztonságos
kezelése
Kulcs nélküli vezetés* - a
távvezérlős kulcs funkció
működésének zavarása
Fontos az összes távvezérlős kulcs nagyon gondos kezelése.
Az elektromágneses mezők és az árnyékolás
zavarhatják a távvezérlős kulcs kulcs nélküli funkcióit, (172. oldal).
Ha valamelyik távvezérlős kulcsot10 az autóban
hagyja, akkor a kulcs nélküli funkciók kikapcsolnak, ha az autót például az autóhoz tartozó másik
távvezérlős kulccsal zárja be. Ez megakadályozza
az illetéktelen behatolást.
A legközelebbi alkalommal, amikor az autót a
másik távvezérlős kulccsal kinyitja, az autóban felejtett távvezérlős kulcs újra aktiválódik.
FONTOS
Kerülje a PCC távvezérlős kulcs autóban
hagyását. Ha valaki feltöri az autót és magához veszi a távvezérlős kulcsot, akkor például
beindíthatja az autót a távvezérlős kulcs gyújtáskapcsolóba nyomásával, majd a START/
STOP ENGINE gomb megnyomásával.
Kapcsolódó információk
•
10
Kulcs nélküli vezetés* (172. oldal)
Kulcs nélküli vezetés* - zárás
A kulcs nélküli indító és zárrendszer felszereltségű autók egy érintésre érzékeny területtel rendelkeznek az ajtók külső kilincsén és egy gumírozott gombbal a csomagtérajtó gumírozott nyomólapja mellett.
MEGJEGYZÉS
Ne helyezze/tárolja a kulcs nélküli funkciójú
távvezérlős kulcsot mobiltelefonhoz vagy fém
tárgyakhoz közel - 10-15 cm-nél ne közelebbre.
Mindazonáltal, ha zavarást tapasztal, akkor használja a távvezérlős kulcsot és a kulcsszárat úgy,
mint a távvezérlős kulcs alap változatát,
(162. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Távvezérlős kulcs/PCC - elemcsere
(170. oldal)
•
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős kulcs
biztonságos kezelése (173. oldal)
•
Kulcs nélküli vezetés* - hatótávolság
(172. oldal)
A PCC (személyes autókommunikátor) funkciós távvezérlős kulcsokra vonatkozik.
Zárja be az ajtókat és a csomagtérajtót valamelyik
ajtókilincs megfogásával vagy a csomagtérajtó
kisebbik gumírozott gombjával - a szélvédő zárvisszajelzője, (164. oldal) villogni kezd, hogy megerősítse a zárás végrehajtását.
Az összes ajtónak és a csomagtérajtónak csukva
kell lennie, mielőtt az autó bezárható lenne különben az autó nem zár le.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 173
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
MEGJEGYZÉS
Az automata sebességváltóval felszerelt autók
esetén a fokozatválasztót P állásba kell
helyezni; különben az autó nem zárható be és
a riasztó nem élesíthető.
Kulcs nélküli vezetés* - nyitás12
A nyitás akkor történik meg, amikor megfogja az
ajtókilincset vagy működésbe hozza a csomagtérajtó gumírozott lapját - nyissa ki az ajtót vagy a
csomagtérajtót a szokásos módon.
Ha a központi zár nem aktiválható a távvezérlős
kulccsal - például az elemek lemerültek - akkor a
bal oldali első ajtó nyitása a távvezérlős kulcs
kivehető kulcsszárával (169. oldal) lehetséges.
MEGJEGYZÉS
Kapcsolódó információk
•
•
Kulcs nélküli vezetés* - nyitás a
kulcsszárral
Az ajtókilincsek normál esetben érzékelik, ha
a kezét a kilincsre helyezi, de a vastag kesztyű
viselésekor vagy nagyon gyors kézmozdulat
esetén egy második kísérlet vagy a kesztyű
levétele lehet szükséges.
Kulcs nélküli vezetés* (172. oldal)
Riasztó visszajelző (185. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
Kulcs nélküli vezetés* (172. oldal)
Kulcs nélküli vezetés* - zárás (173. oldal)
Nyílás a kulcsszárhoz - a fedél kilazításához.
A zárhenger eléréséhez, el kell távolítani az ajtókilincs műanyag fedelét - ezt is a kulcsszárral lehet
megtenni:
1.
12
174
Nyomja a kulcsszárat körülbelül 1 cm-re
egyenesen felfelé a nyílásba az ajtókilincs/
fedél alján - ne feszítse.
> A műanyag fedél automatikusan kilazul a
nyomóerőtől, amikor a kulcsszárat egyenesen felfelé a nyílásba nyomja.
Kulcs nélküli indítás funkcióval rendelkező távvezérlős kulcsokra nem vonatkozik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
2.
Ezután helyezze a kulcsszárat a zárhengerbe
és nyissa ki az ajtót.
Kulcs nélküli vezetés* zárbeállítások
Kulcs nélküli vezetés* - az antenna
elhelyezkedése
3.
Helyezze vissza a műanyag fedelet a nyitást
követően.
A kulcs nélküli indít és zárrendszerrel rendelkező
autók zárbeállításai a MY CAR menürendszerben állíthatók be, annak megjelölésével, hogy
melyik ajtóknak kell nyitnia.
A kulcs nélküli indító- és zárrendszerrel rendelkező autók számos beépített antennával rendelkeznek az autó különböző pontjain.
MEGJEGYZÉS
Amikor kioldja a bal oldali első ajtó zárját a
kulcsszárral és kinyitja azt, akkor riasztást,
(184. oldal). oldal vált ki. A távvezérlős kulcs
gyújtáskapcsolóba helyezésekor kikapcsol,
lásd Riasztó - a távvezérlős kulcs nem működik (186. oldal).
A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY
CAR (115. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Kulcs nélküli vezetés* (172. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
Kulcs nélküli vezetés* (172. oldal)
Kivehető kulcsszár - leválasztás/visszahelyezés (169. oldal)
Hátsó lökhárító, középen
Ajtókilincs, bal oldali hátsó
Csomagtér, középen és egy további a padló
alatt
Ajtókilincs, jobb oldali hátsó
Középkonzol, a hátsó rész alatt
Középkonzol, az első rész alatt.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 175
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
FIGYELEM
A szívritmus-szabályozót használó személyek
nem közelíthetik meg 22 cm-nél közelebb a
kulcs nélküli antennát a szívritmus-szabályozóval. Ezzel elkerülheti a szívritmus-szabályozó
és a kulcs nélküli rendszer közötti interferenciát.
Kapcsolódó információk
•
Kulcs nélküli vezetés* (172. oldal)
Zárás/nyitás - kívülről
MEGJEGYZÉS
A zárás/nyitás kívülről a távvezérlős kulcs,
(166. oldal) használatával történik. A távvezérlős
kulcs zárja/nyitja az összes ajtót, a csomagtérajtót és az üzemanyagtöltő fedelet. Különböző nyitási módokat lehet beállítani.
Ne feledje, hogy a riasztó bekapcsol, amikor
kinyitja az ajtót a kulcsszár használatával - a
riasztás a távvezérlős kulcs gyújtáskapcsolóba
helyezésével kapcsolható ki.
A zárás aktiválásához be kell csukni a vezetőajtót
- ha bármely ajtó vagy a csomagtérajtó nyitva van,
akkor csak annak/azok becsukását követően
lehet bezárni azokat és bekapcsolni a riasztót. A
kulcs nélküli zárrendszerrel* felszerelt autók esetén az összes ajtónak és a csomagtérajtónak
csukva kell lennie, lásd Kulcs nélküli vezetés* zárás (173. oldal) és Kulcs nélküli vezetés* - nyitás (174. oldal).
Ügyeljen az autóban rekedés kockázatára,
amikor azt kívülről zárja be a távvezérlős kulcscsal - ekkor az ajtók kinyitása belülről nem
lehetséges az ajtók kezelőszerveivel. További
tájékoztatásért, lásd Biztonsági zárak*
(181. oldal).
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen a távvezérlős kulcs autóba zárásának
kockázatára.
Ha nem lehetséges a távvezérlős kulccsal történő
zárás/nyitás, akkor előfordulhat, hogy az elem
lemerült - zárja be vagy nyissa ki a bal oldali első
ajtót a kivehető kulcsszárral, (169. oldal).
176
FIGYELEM
Automatikus visszazárás
Ha a zárak nyitását követő két percen belül nem
nyitják ki valamelyik ajtót vagy a csomagtérajtót,
akkor azok automatikusan visszazárnak. Ez a
funkció megakadályozza az autó nem szándékos
nyitva hagyását. A riasztóval felszerelt autók esetében, lásd Riasztó (184. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
Zárás/nyitás - belülről (177. oldal)
Távvezérlős kulcs - funkciók (166. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Az ajtó manuális zárása
Bizonyos esetekben az autót manuálisan kell
bezárni, például elektromos hiba esetén.
A bal oldali első ajtó annak zárhengerével és a
távvezérlős kulcs kivehető kulcsszárával,
(174. oldal) zárható.
A többi ajtó nem rendelkezik zárhengerrel és
ehelyett az egyes ajtók végén található zárkapcsolót kell megnyomni a kulcsszár segítségével ezek ekkor mechanikusan lesznek zárva/gátolva
a kívülről történő nyitás megakadályozásához. Az
ajtók belülről továbbra is nyithatók.
Az ajtót kívülről és belülről is ki lehet nyitni.
Zárás/nyitás - belülről
Az ajtót nem lehet kívülről kinyitni. Az
A helyzetbe történő visszatéréshez, ki kell
nyitni az ajtót a belső ajtókilinccsel.
A zárás/nyitás a vezetőajtó központi zárógombjával hajtható végre. Az összes ajtó és a csomagtérajtó, (179. oldal) egyszerre zárható és nyitható.
Az ajtók a távvezérlős kulcs, (162. oldal) nyitó
gombjával vagy a vezetőajtó nyitó gombjával is
nyithatók.
MEGJEGYZÉS
•
Az ajtógomb csak az adott ajtót zárja nem egyszerre az összes ajtót.
•
A manuálisan zárt hátsó ajtó, bekapcsolt
manuális gyermekbiztonsági zárakkal,
(182. oldal). oldal, nem nyitható ki sem
belülről, sem kívülről. Az ilyen módon zárt
hátsó ajtó csak a távvezérlős kulccsal
vagy a központi záró gombbal nyitható.
Kapcsolódó információk
•
Távvezérlős kulcs/PCC - elemcsere
(170. oldal)
Központi zárás
•
Nyomja meg a gomb
oldalát a záráshoz
a nyitáshoz.
- a másik oldalát
Lámpa a zárógombban
Amikor a vezetőajtó központi zárógombjának lámpája világít, akkor az összes ajtó zárva van.
Az ajtó manuális zárása. Nem tévesztendő össze a gyermekbiztonsági zárakkal, (182. oldal).
Csak a vezetőajtó tartalmaz központi zárógombot,
az egyéb ajtók nem rendelkeznek gombbal:
–
•
Távolítsa el a kivehető kulcsszárat,
(169. oldal) a távvezérlős kulccsal. Helyezze
a kulcsszárat a zárvisszaállító nyílásba, majd
nyomja be a kulcsot ütközésig, körülbelül
12 mm.
A világító lámpa azt jelenti, hogy az összes
ajtó zárva van.
}}
177
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Ha mindkét első ajtó rendelkezik központi zárógombbal és elektromos zárógomb van mindkét
hátsó ajtón:
A funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (115. oldal).
•
Kapcsolódó információk
A világító lámpa azt jelenti, hogy csak az
adott ajtó van zárva. Amikor az összes gomb
világít, akkor az összes ajtó zárva van.
Nyitás
•
•
Teljes szellőztetés funkció
A teljes szellőztetés funkció egyszerre nyitja ki az
összes oldalablakot és például az autó gyors
kiszellőztetésére használható meleg időben.
Zárás/nyitás - kívülről (176. oldal)
Riasztó (184. oldal)
Az ajtók belülről két különböző módon nyithatók:
•
Nyomja meg a központi zárógombot
.
Egy hosszú megnyomással nyithatja egyszerre az
összes oldalablakot* (lásd még a Teljes szellőztetés funkció, (178. oldal) részt).
•
Húzza meg az ajtókilincset és nyissa ki az
ajtót - az ajtó nyitása és kinyitása egy művelettel végrehajtható.
Zárás
•
A központi zár aktiválásához mindkét első
ajtót be kell zárni. Nyomja meg a központi
zárógombot
- az összes ajtó zárva van.
Ha valamelyik hátsó ajtó nyitva van, akkor az
a záráskor lezár.
Egy hosszú megnyomással zárhatja egyszerre az
összes oldalablakot (lásd még a Teljes szellőztetés funkció, (178. oldal) részt).
Központi zárógomb
A
szimbólum hosszú megnyomása a központi záró gombon vagy a távvezérlős kulcson
egyszerre nyitja az összes oldalablakot. Ugyanez
gombon egyszerre zárja az
az eljárás a
összes oldalablakot.
Kapcsolódó információk
•
•
Zárás/nyitás - belülről (177. oldal)
Elektromos ablakok (106. oldal)
Automatikus zárás
Az ajtók és a csomagtérajtó automatikusan lezár,
amikor az autó elkezd mozogni.
178
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Zárás/nyitás - kesztyűtartó
A kesztyűtartó, (153. oldal). oldal csak a távvezérlős kulcs, (162. oldal). oldal kivehető kulcszszárával zárható/nyitható.
A kulcsszárral kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Kivehető kulcsszár - leválasztás/visszahelyezés (169. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Távvezérlős kulcs - funkciók (166. oldal)
Zárás/nyitás - csomagtérajtó
A csomagtérajtó számos módon nyitható, zárható és nyitható fel.
Manuális nyitás
Elektromos érintkezővel ellátott gumilap.
A csomagtérajtót elektromos zár tartja zárva. A
nyitáshoz:
A kesztyűtartó zárása:
Helyezze a kulcsszárat a kesztyűtartó zárhengerébe.
Forgassa el a kulcsszárat 90 fokkal az óramutató járásával megegyező irányban. A
kulcslyuk vízszintes helyzetben van a zárt
állapotban.
1.
Nyomja le finoman a szélesebbet a külső
ajtókilincs alatt elhelyezkedő gumírozott nyomólapok közül - a zár kiold.
2.
Emelje fel a külső ajtókilincset a csomagtérajtó teljes felnyitásához.
Húzza ki a kulcsszárat.
•
A nyitás fordított sorrendben történik.
}}
179
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
FONTOS
Az ajtók zárva és élesítve maradnak.
•
A csomagtér zárjának kioldásához minimális erő szükséges - csak finoman
nyomja meg a gumírozott lapot.
A csomagtérajtó kétféle módon nyitható a távvezérlős kulcs használatával:
•
Ne fejtsen ki emelő erőt a gumírozott
lapra a csomagtér nyitásakor - emelje a
kilincset. A túl nagy erő károsíthatja a
gumírozott panel elektromos érintkezőit.
Nyitás a távvezérlős kulccsal
Egy megnyomás - A csomagtérfedél kinyit, de
csukva marad - nyomja meg enyhén a gumírozott
nyomólapot a külső kilincs alatt és emelje fel a
csomagtérfedelet. Ha a csomagtérajtót 2 percen
belül nem nyitja ki, akkor visszazár és a riasztó
újra bekapcsol.
Két megnyomás (3 másodpercen belül) - A
csomagtérajtó kinyit és a zár kiold, ekkor a csomagtérajtó körülbelül egy centiméterre kinyílik emelje fel a külső kilincset a felnyitáshoz. Az eső,
hideg, jegesedés vagy hó azonban megakadályozhatja a csomagtérajtót a zár kioldásában.
MEGJEGYZÉS
•
A távvezérlős kulcs, (162. oldal)
gombjával
kikapcsolható a csomagtérajtó riasztója*, és a
csomagtérajtó önmagában is kinyitható.
Az műszerfal zárvisszajelzője, (164. oldal) abbahagyja a villogást, hogy mutassa azt, hogy az autó
nem minden ajtója van zárva és a riasztó* szintje
és mozgásérzékelői valamint a csomagtérajtó nyitásérzékelői nem működnek.
180
Az autó nyitása belülről
•
Amikor a csomagtérfedelet/csomagtérajtót 2 gombnyomással nyitja ki a távvezérlős kulccsal vagy az autó belsejéből,
akkor az automatikus visszazárás nem
történik meg, mert a csomagtérfedél/
csomagtérajtó nyitva van - azt manuálisan
kell becsukni.
A csomagtérfedél/csomagtérajtó lezárása után az nyitva marad és a riasztó
nincs élesítve - zárja vissza és élesítse a
riasztót a távvezérlős kulcs záró gombjával
.
Nyitás, csomagtérajtó
A csomagtérajtó nyitásához:
–
Nyomja meg a világításpanel gombját (1).
> A zár kiold és a csomagtérajtó néhány
centiméterre felnyílik.
Zárás a távvezérlős kulccsal
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs, (166. oldal)
.
gombját a záráshoz,
> A műszerfal zárvisszajelzője villogni kezd,
ami azt jelenti, hogy az autó zárva van és a
riasztó* be van kapcsolva.
Kapcsolódó információk
•
•
Zárás/nyitás - belülről (177. oldal)
Zárás/nyitás - kívülről (176. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Zárás/nyitás - üzemanyagtöltő fedél
Az üzemanyagtöltő fedél a távvezérlős kulcs,
(162. oldal) nyitó (
)gombjával nyitható.
Az üzemanyagtöltő-nyílás fedele nyitva marad,
amíg az autót be nem zárják a távvezérlős kulcs
) gombjával. Ha az autót vezetés közzáró (
ben vagy a belső gombokkal zárja be, akkor az
üzemanyagtöltő-nyílás fedele nyitva marad.
Az üzemanyagtöltő fedél zárási logikája szintén a
kulcs nélküli rendszer és a központi zárrendszer
zárását és nyitását követi.
Kapcsolódó információk
•
Üzemanyagtöltő fedél - nyitás/zárás
(304. oldal)
•
Üzemanyagtöltő fedél - manuális nyitás
(304. oldal)
Biztonsági zárak*
Ideiglenes inaktiválás
zárak13
A biztonsági
azt jelenti, hogy az összes
ajtó mechanikusan kiiktatásra kerül, ami magakadályozza a belülről történő nyitást.
A biztonsági zárak a távvezérlős kulccsal,
(162. oldal) kapcsolhatók be és körülbelül tíz
másodperces késleltetéssel rendelkeznek az
ajtók bezárását követően.
MEGJEGYZÉS
Ha a késleltetési időn belül kinyitja valamelyik
ajtót, akkor a folyamat megszakad és a riasztó
nem aktiválódik.
Az aktív menüpontok kereszttel vannak jelölve.
MY CAR
Az autó csak a távvezérlős kulccsal nyitható ki, ha
aktiválva van a biztonsági zárás funkció. A bal
oldali első ajtó a kivehető kulcsszárral,
(169. oldal) is nyitható.
FIGYELEM
Ne hagyja, hogy bárki az autóban maradjon,
ha nem kapcsolta ki a biztonsági zárat, ezzel
elkerülheti, hogy valaki csapdába essen az
autóban.
OK MENU
TUNE vezérlőgomb
EXIT
Ha valaki az autóban marad, de az ajtókat kívülről
be kell zárni, akkor a biztonsági zár funkció ideiglenesen inaktiválható, ami a MY CAR menürendszerben hajtható végre. A menürendszer részletes leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR
(115. oldal).
A MY CAR menürendszerben, az alábbi lehetőségek közül választhat.
13
Csak riasztóval együtt.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 181
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
• Egyszeri aktiválás: - A kombinált műszerfal
ezután a Zárak és riasztó Csökkentett
védelem jelzést mutatja és a biztonsági
zárak az autó zárásakor kikapcsolnak, csak
erre az alkalomra. (Ne feledje, hogy a riasztó
mozgás- és billenésérzékelői* ugyanekkor
kikapcsolnak.)
Ha a zárórendszert nem kell megváltoztatni
–
Nyomja meg az EXIT gombot, és zárja be az
autót.
MEGJEGYZÉS
A motor következő indítása során a rendszer viszszaáll nullára és a kombinált műszerfal információs kijelzője a Zárak és riasztó Teljes
védelem üzenetet jeleníti meg, ekkor a biztonsági zárás és a riasztó mozgás- és billenésészlelői újra aktiválódnak.
•
Ne feledje, hogy a riasztó az autó zárásakor élesedik.
•
Ha valamelyik ajtót belülről kinyitják, az
riasztást vált ki.
A fentiek arra az esetre vonatkoznak, ha a biztonsági zárak nincsenek ideiglenesen inaktiválva.
Gyermekbiztonsági zárak manuális bekapcsolás
A gyermekbiztonsági zárak megakadályozzák azt,
hogy a gyermekek belülről kinyithassák a hátsó
ajtót.
A gyermekbiztonsági zárak a hátsó ajtók hátsó
szélén találhatók és csak az ajtók nyitott állapotában hozzáférhetők.
A gyermekbiztonsági zárak be-/
kikapcsolása
• Lekérdezés kiszálláskor: - A motor min-
den leállításakor, a járművezetőnek válaszolnia kell a Bekapcsolja a csökkentett
riasztási védelmet, a motor következő
indításáig? kérdésre.
Kapcsolódó információk
•
Kulcs nélküli vezetés* - nyitás a kulcsszárral
(174. oldal)
Ha ki szeretné kapcsolni a biztonsági zárás
funkciót
–
182
Nyomja meg az OK/MENU gombot, majd
zárja be az autót. (Ne feledje, hogy ezzel együtt a riasztó mozgás- és billenésészlelői* is
kikapcsolnak.)
> A motor következő beindításakor a rendszer visszaáll nullára és a kombinált
műszerfal információs kijelzője a Zárak
és riasztó Teljes védelem üzenetet
jeleníti meg, ekkor a biztonsági zárás
funkció és a riasztó mozgás- és billenésészlelői újra aktiválódnak.
Gyermekbiztonsági zárakkal. Nem tévesztendő össze a
manuális ajtózárral, (177. oldal).
–
Használja a távvezérlős kulcs kivehető
kulcsszárát (169. oldal) a gomb elfordításához.
Az ajtó belülről történő nyitása gátolható.
Az ajtót kívülről és belülről is ki lehet nyitni.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
MEGJEGYZÉS
•
Az ajtógombok csak az adott ajtót zárják nem egyszerre az összes ajtót.
•
Az elektromos gyermekbiztonsági zárral
felszerelt autók nem rendelkeznek
manuális gyermekzárral.
Kapcsolódó információk
•
Gyermekbiztonsági zárak - elektromos aktiválás* (183. oldal)
•
Zárás/nyitás - belülről (177. oldal)
Gyermekbiztonsági zárak elektromos aktiválás*
2.
A gyermekbiztonsági zárak megakadályozzák azt,
hogy a gyermekek belülről kinyithassák a hátsó
ajtót.
Bekapcsolás
Az elektromos gyermekbiztonsági zárak az
összes, a 0 kulcshelyzetnél, (81. oldal) magasabb
kulcshelyzetben aktiválhatók/inaktiválhatók. Az
aktiválás/inaktiválás a motor leállítását követően
2 percig hajtható végre, feltéve, hogy nem nyitnak
ki egy ajtót sem.
Nyomja meg a gombot a vezetőajtó vezérlőpaneljén.
> Az információs kijelző a Hátsó
gyermekzár aktiválva üzenetet jeleníti
meg és a gomb lámpája világít - a zárak
aktívak.
Amikor az elektromos gyermekbiztonsági zárak
be vannak kapcsolva, akkor a hátsó:
•
ablakok csak a vezető oldali ajtópanelről nyithatók
•
az ajtók belülről nem nyithatók ki.
A pillanatnyi beállítás a motor leállításakor tárolásra kerül - ha a gyermekbiztonsági zárak be
vannak kapcsolva a motor leállításkor, akkor a
motor következő beindításakor is aktívak lesznek.
Kapcsolódó információk
•
Gyermekbiztonsági zárak - manuális bekapcsolás (182. oldal)
•
Zárás/nyitás - belülről (177. oldal)
A vezetőajtó vezérlőpanelje.
1.
Indítsa be a motort vagy válasszon a 0-nál
magasabb kulcshelyzetet.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 183
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Riasztó
kinyitnak egy ajtót, a motorháztetőt vagy a
csomagtérajtót
•
mozgás észlelhető az utastérben (ha van
beszerelve mozgásérzékelő*)
•
az autót megemelik vagy elvontatják (ha van
beszerelve billenésérzékelő*)
•
•
lecsatlakoztatják az akkumulátor kábelét
–
A mozgásérzékelő riasztást vált ki, ha mozgást
észlel az utastérben - a légáramlást is érzékeli. Ezért a riasztó akkor is bekapcsolhat, ha
nyitva hagynak egy ablakot vagy, ha be van
kapcsolva az utastér fűtése.
Az élesített riasztó akkor aktiválódik, ha:
•
Kiváltott riasztás kikapcsolása
MEGJEGYZÉS
A riasztó egy olyan eszköz, amely figyelmeztet
például az autó feltörésére.
Kapcsolódó információk
Ennek elkerüléséhez: Zárja be az ablakokat,
amikor elhagyja az autót. Ha használja az autó
beépített utastérfűtését (vagy hordozható
elektromos fűtést), akkor irányítsa a légáramot úgy a szellőzőkből, hogy azok ne felfelé
irányuljanak az utastérben. Vagy használhat
csökkentett riasztási szintet, lásd Csökkentett
riasztási szint (186. oldal).
lecsatlakoztatják a szirénát.
Ha hiba van a riasztó rendszerben, akkor egy üzenet jelenik meg a kombinált műszerfal kijelzőjén.
Ebben az esetben, vegye fel a kapcsolatot egy
szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
Nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitógombját
vagy helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba.
•
Riasztó - automatikus újraélesítés
(185. oldal)
•
Riasztó - a távvezérlős kulcs nem működik
(186. oldal)
MEGJEGYZÉS
Ne próbálja maga megjavítani vagy módosítani a riasztórendszer komponenseit. Az ilyen
próbálkozások hatással vannak a biztosítás
feltételeire.
A riasztó élesítése
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs zárógombját.
A riasztó kikapcsolása
–
184
Nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitógombját.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Riasztó visszajelző
Riasztó - automatikus újraélesítés
Riasztó - automatikus élesítés
A riasztó rendszer, (184. oldal). oldal visszajelzője mutatja a riasztó rendszer állapotát.
A riasztó, (184. oldal). oldal automatikus újraélesítése megakadályozza az autó riasztójának akaratlan hatástalanítását.
Bizonyos országokban a riasztó, (184. oldal).
oldal bizonyos késleltetéssel bekapcsol, ha kinyitják, majd becsukják a vezetőajtót, de az autót
nem zárják vissza.
Ha az autót kinyitja a távvezérlős kulccsal,
(162. oldal). oldal (és kikapcsolja a riasztót), de
egyik ajtót és a csomagtérajtót sem nyitja ki 2
percen belül, akkor a riasztó újból élesedik. Az
autó ugyanekkor visszazár.
Kapcsolódó információk
•
A riasztó jelei (186. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Riasztó - automatikus élesítés (185. oldal)
Ugyanaz a LED mint a zár visszajelzője, (164. oldal).
oldal.
A műszerfal piros LED-je jelzi a riasztó rendszer
állapotát:
•
•
A LED nem világít – a riasztó nincs élesítve
•
A LED gyorsan villog a riasztó hatástalanítását követően (és amíg be nem helyezi a gyújtáskapcsolóba, és el nem fordítja a kulcsot a
I helyzetbe) – riasztás kiváltása történt.
A LED két másodpercenként egyet villan – a
riasztó élesítve van
185
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Riasztó - a távvezérlős kulcs nem
működik
Ha a riasztó, (184. oldal). oldal nem kapcsolható
ki a távvezérlős kulccsal, például amikor a távvezérlős kulcs eleme, (170. oldal). oldal lemerült az autó kinyitható, a riasztó kikapcsolható és a
motor beindítható az alábbiak szerint:
1.
Nyissa ki a bal oldali első ajtót a kivehető
kulcsszárral, (174. oldal). oldal.
> A riasztó bekapcsol, a riasztó visszajelzője
gyorsan villog és megszólal a sziréna.
A riasztó jelei
Csökkentett riasztási szint
Riasztás (184. oldal). oldal kiváltásakor megszólal a sziréna és az összes irányjelző villog.
A csökkentett védelem azt jelenti, hogy az
összes mozgás- és billenésészlelő átmenetileg ki
van iktatva.
•
A sziréna körülbelül 30 másodpercig vagy a
riasztó kikapcsolásáig szól. A sziréna az autó
akkumulátorától függetlenül működő akkumulátorral rendelkezik.
•
Az irányjelzők 5 percig vagy a riasztó kikapcsolásáig villognak.
A riasztás szándékolatlan kiváltásának elkerülése
érdekében - például ha kutyát hagy a zárt autóban vagy az autó vonaton illetve kompon történő
szállításakor - ideiglenesen iktassa ki a mozgásés billenésészlelőket.
Az eljárás ugyanaz mint a biztonsági zárak ideiglenes kiiktatása esetén, lásd Biztonsági zárak*
(181. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
2.
186
Riasztó (184. oldal)
Riasztó visszajelző (185. oldal)
Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba.
> A riasztó kikapcsol.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Típusengedély - távvezérlős kulcs
rendszer
A táblázatban olvasható a távvezérlős kulcs rendszer típusengedélye.
Ország/terület
Kína
Zárrendszer, normál
Ország/terület
EU, Kína
Kulcs nélküli zárrendszer (kulcs nélküli
vezetés)
Ország/terület
Hong Kong
Kapcsolódó információk
•
Távvezérlős kulcs (162. oldal)
EU
Korea
187
VEZETŐTÁMOGATÁS
VEZETŐTÁMOGATÁS
Állítható kormányzási erő*
MEGJEGYZÉS
A sebességfüggő kormányszervo alkalmazásával
a kormánykerékre kifejtendő erő nagysága az
autó sebességével együtt növekszik, hogy jobb
érzékenységet biztosítson a járművezető számára.
Bizonyos helyzetekben a kormányszervo túlságosan felmelegedhet, és ideiglenesen
hűtésre szorul - ezen idő alatt a kormányszervo csökkent rásegítéssel működik és a
kormánykerék forgatása kissé nehezebbnek
érezhető.
Autópályán a kormányzás keményebb. A kormányzáshoz parkoláskor és alacsonyabb sebesség mellett nem szükséges különösebb erőkifejtés.
A járművezető három különböző szintű kormányzási erő közül választhat az úttartási vagy kormányzási érzékenység beállításához a MY CAR
(115. oldal) menürendszerben:
•
Az ideiglenesen csökkent kormányrásegítéssel párhuzamosan a kombinált műszerfal egy
üzenetet jelenít meg.
Elektronikus menetstabilizáló (ESC)
- általános leírás
A menetstabilizáló rendszer, ESC (Electronic
Stability Control) segíti a vezetőt a megcsúszás
elkerülésében és javítja az autó tapadását.
Az ESC rendszer fékezés közbeni
bekapcsolása közben lüktető hang
hallható. Az autó a vártnál lassabban
gyorsulhat, amikor benyomja a gázpedált.
FIGYELEM
Kapcsolódó információk
•
A menetstabilizáló (ESC) rendszer kiegészítő
segítség - nem kezelhet minden helyzetet
akármilyen útviszonyok mellett.
MY CAR (115. oldal)
Itt keresse meg a Kormányzási erő szintje
menüpontot, és válassza a Alacsony,
Közepes vagy Magas lehetőséget.
Ez a menü nem érhető el, amikor az autó mozgásban van.
Mindig a járművezető viseli a felelősséget a
jármű biztonságos vezetéséért és az érvényben lévő közlekedési szabályok betartásáért.
Az ESC rendszer az alábbi funkciókat tartalmazza:
•
•
•
•
•
•
•
190
Aktív farolásgátló
Kipörgés-szabályozó
Kipörgésgáltó rendszer
Motorfék-szabályozó - EDC
Kanyarstabilitás-fokozó - CTC
Kormányzásszabályozó – DSR
Utánfutó-stablizáló* - TSA
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Aktív farolásgátló
Kormányzásszabályozó – DSR
A funkció egyenként ellenőrzi a kerekek hajtó- és
fékerejét az autó stabilizálása érdekében.
A DSR (Driver Steering Recommendation) segít a
járművezetőnek az autó megfelelő irányba kormányzásában, amikor csökken a tapadás vagy
működésbe lép az ABS rendszer.
Kipörgés-szabályozó
A funkció csökkenti a motor teljesítményét, ha a
hajtó kerekek megcsúsznak az alattuk elhelyezkedő felületen, hogy fenntartsa a stabilitást és
kezelhetőséget.
Kipörgésgáltó rendszer
A funkció alacsony sebességen kapcsol be és a
kipörgő hajtókeréktől ahhoz a kerékhez továbbítja
a hajtást, amelyik nem pörög ki.
Motorfék-szabályozó - EDC
Az (Engine Drag Control) megakadályozza a
kerekek nem szándékos blokkolását, például viszszakapcsoláskor vagy csúszós útfelületen történő
motorfékezéskor.
A DSR elsődleges feladata a járművezető segítése a megfelelő irány fenntartásában, amikor az
autó megcsúszik.
A DSR bekapcsol és enyhe nyomatékot fejt ki a
kormánykerékre abban az irányban, amerre az
autót kormányozni kell az autó maximális tapadásának és stabilitásának fenntartásához/eléréséhez.
Utánfutó-stablizáló* - TSA1
Az Utánfutó-stablizáló (318. oldal) funkciója,
hogy stabilizálja az autóból és utánfutóból álló
szerelvényt, ha az kígyózni kezdene. További tájékoztatásért, lásd Vezetés utánfutóval (311. oldal).
A kerekek akaratlan blokkolása vezetés közben,
többek között, akadályozza a járművezetőt az autó
kormányzásában.
MEGJEGYZÉS
A funkció akkor kapcsol ki, ha a járművezető a
Sport módot választja.
Kanyarstabilitás-fokozó - CTC
A CTC (Corner Traction Control) kompenzálja az
alulkormányzottságot és a normálnál nagyobb
gyorsítást tesz lehetővé a belső kerekék kipörgése nélkül, például egy íves autópálya-feljárónál,
hogy gyorsan felvegye a környező forgalom
sebességét.
1 Az
Kapcsolódó információk
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - működés (191. oldal)
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - szimbólumok és üzenetek (193. oldal)
Trailer Stability Assist funkciót az eredeti Volvo vonóhorog telepítése tartalmazza.
Elektronikus menetstabilizáló (ESC)
- működés
A szint kiválasztása - Sport üzemmód
Az ESC rendszer mindig aktív - nem kapcsolható
ki.
Azonban a járművezető kiválaszthatja a Sport üzemmódot,
ami aktívabb vezetési élményt
tesz lehetővé.
Sport üzemmódban a rendszer
észleli a gázpedál és kormánykerékmozgásokat, a kanyarodás aktívabb, mint a
normál vezetés során és megengedi a hátsó rész
kontrollált csúszását egy bizonyos szintig, mielőtt
beavatkozna és stabilizálná az autót.
Ha a járművezető például megállít egy kontrollált
csúszást a gázpedál felengedésével, akkor az
ESC rendszer beavatkozik és stabilizálja az autót.
A Sport üzemmódban maximális tapadás érhető
el, ha az autó megragadt vagy amikor laza felületen, például homokban vagy sárban halad.
A Sport üzemmód kiválasztásához, járjon el az
alábbiak szerint:
A Sport üzemmód van kiválasztva a MY CAR
menürendszerben. A menürendszer leírásával
kapcsolatban, lásd MY CAR (115. oldal).
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 191
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
A Sport üzemmódot ennek a szimbólumnak a világítása jelzi a kombinált
műszerfalon, amíg a járművezető ki
nem kapcsolja a funkciót vagy le nem
állítja a motort - a motor következő beindítását
követően az ESC rendszer újra normál üzemmódban fog működni.
Kapcsolódó információk
192
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - általános leírás (190. oldal)
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - szimbólumok és üzenetek (193. oldal)
•
MY CAR (115. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
Elektronikus menetstabilizáló (ESC)
- szimbólumok és üzenetek
Táblázat
Szimbólum
Üzenet
Leírás
ESC Ideiglenesen KI
Az ESC rendszer ideiglenes csökkentése a féktárcsa túl magas hőmérséklete miatt - a funkció automatikusan visszaáll, amikor a fékek lehűltek.
ESC Szerviz szükséges
A ESC rendszer kikapcsolva.
•
•
Álljon meg az autóval biztonságos helyen, állítsa le, majd indítsa be újra a motort.
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
"Üzenet"
Egy üzenet látható a kombinált műszerfalon - olvassa el!
Folyamatosan 2 másodpercig
világít.
Rendszerellenőrzés a motor beindításakor.
Villogó fény.
A ESC a rendszer bekapcsolás alatt áll.
és
Folyamatos fény.
A Sport üzemmód bekapcsolva.
MEGJEGYZÉS: Az ESC rendszer ebben az üzemmódban nem kapcsol ki - részlegesen csökken a működése.
}}
193
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
194
Kapcsolódó információk
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - általános leírás (190. oldal)
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - működés (191. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
Sebességhatároló*
A (Speed Limiter) fordított sebességtartónak is
tekinthető - a járművezető szabályozza a sebességet a gázpedál használatával, de a sebességhatároló megakadályozza az előre beállított/beállított sebesség véletlen túllépését.
Kormánykerék-billentyűzet és digitális valamint Analóg.
Sebességhatároló* - első lépések
Kapcsolódó információk
•
Sebességhatároló* - első lépések
(195. oldal)
•
Sebességhatároló - ideiglenes kikapcsolás
és készenléti üzemmód* (197. oldal)
•
Sebességhatároló* - riasztás a sebesség túllépésekor (198. oldal)
•
Sebességhatároló* - kikapcsolás (198. oldal)
A (Speed Limiter) fordított sebességtartónak is
tekinthető - a járművezető szabályozza a sebességet a gázpedál használatával, de a sebességhatároló megakadályozza az előre beállított/beállított sebesség véletlen túllépését.
Kormánykerék-billentyűzet és digitális valamint Analóg.
Sebességhatároló - be/ki.
Sebességhatároló - be/ki.
Megszűnik a készenléti üzemmód és a rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
Megszűnik a készenléti üzemmód és a rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
Készenléti üzemmód
Készenléti üzemmód
Bekapcsolás és a max. sebesség beállítása.
Bekapcsolás és a max. sebesség beállítása.
Kiválasztott sebesség
Kiválasztott sebesség
Sebességhatároló bekapcsolva
Sebességhatároló bekapcsolva
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 195
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Bekapcsolás és aktiválás
2.
Amikor a sebességhatároló aktív, akkor annak
szimbóluma (6) látható egy jellel (5) együtt a
beállított maximális sebesség mellett a kombinált
műszerfalon.
A lehetséges legnagyobb sebesség kiválasztása
és tárolása a memóriában út közben és álló helyzetben is lehetséges.
Vezetés közben
1.
2.
gombját a
Nyomja meg a kormánykerék
sebességhatároló bekapcsolásához.
> A sebességhatároló szimbóluma (6) világít
a kombinált műszerfalon.
Amikor az autó a lehetséges legmagasabb
sebességgel mozog: Nyomja addig a kormánykerék
vagy
gombját, amíg a
kombinált műszerfalon meg nem jelenik a
jelzés (5) a kívánt maximális sebesség mellett.
> A sebességhatároló ezután aktív és a
beállított maximális sebesség tárolva van
a memóriában.
Görgessen a
gombbal, amíg a kombinált
műszerfalon egy jel (5) nem jelenik meg a
kívánt maximális sebesség mellett.
> A sebességhatároló ezután aktív és a
beállított maximális sebesség tárolva van
a memóriában.
Kapcsolódó információk
•
Sebességhatároló* (195. oldal)
Sebességhatároló* - sebesség
módosítása
A tárolt sebesség módosítása
A tárolt maximális sebesség a kormánykerék
vagy
gombjának rövid vagy hosszú megnyomásával módosítható.
+/- 5 km/h (+/- 5 mph) beállításához:
•
Alkalmazzon rövid megnyomásokat - minden
megnyomás +/- 5 km/h (+/- 5 mph) értékű
változást eredményez.
+/- 1 km/h (+/- 1 mph) beállításához:
•
Tartsa nyomva a gombot, és engedje el a
kívánt maximális sebességnél.
Az utoljára végzett megnyomás tárolódik a
memóriában.
Kapcsolódó információk
•
Sebességhatároló* (195. oldal)
Álló helyzetben
1.
196
Nyomja meg a kormánykerék
gombját a
sebességhatároló bekapcsolásához.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Sebességhatároló - ideiglenes
kikapcsolás és készenléti
üzemmód*
A sebességhatároló (Speed Limiter) fordított
sebességtartónak is tekinthető - a járművezető
szabályozza a sebességet a gázpedál használatával, de a sebességhatároló megakadályozza az
előre beállított/beállított sebesség véletlen túllépését.
Kormánykerék-billentyűzet és műszerfal Digitális és
Analóg.
–
Kiválasztott sebesség
Sebességhatároló bekapcsolva
Ideiglenes kikapcsolás - készenléti
üzemmód
A sebességhatároló ideiglenes kikapcsolása és
készenléti üzemmódba állítása:
–
Nyomja meg a
gombot.
> A kombinált műszerfal jele (5) ZÖLD színűről FEHÉR színűre (digitális) vagy
FEHÉR színűről SZÜRKE színűre (analóg)
változik és a járművezető ideiglenesen
átlépheti a beállított maximális sebességet.
gomb egyszeri
A sebességhatárolót a
megnyomásával kapcsolhatja vissza. A
jel (5) a kijelzőn FEHÉR színűről ZÖLD
színűre (digitális) vagy SZÜRKE színűről
FEHÉR színűre (analóg) változik és az
autó maximális sebessége újra korlátozva
van.
Sebességhatároló - be/ki.
Ideiglenes kikapcsolás a gázpedállal
Megszűnik a készenléti üzemmód és a rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
A sebességhatároló a gázpedállal is készenléti
üzemmódba kapcsolható, például az autó erős
gyorsításához egy adott helyzetből:
Nyomja le teljesen a gázpedált.
> A kombinált műszerfal a tárolt maximális
sebességet mutatja egy színes jellel (5)
és a járművezető ideiglenesen átlépheti a
beállított maximális sebességet – a jel (5)
ezalatt ZÖLD színűről FEHÉR színűre
(digitális) vagy FEHÉR színűről SZÜRKE
színűre (analóg) változik.
A gázpedál felengedésekor a sebességhatároló automatikusan visszakapcsol, és
az autó sebessége lecsökken a beállított/
tárolt maximális sebesség alá - a jel (5)
FEHÉR színűről ZÖLD színűre (digitális)
vagy SZÜKE színűről FEHÉR színűre
(analóg) változik, és az autó maximális
sebessége újból korlátozva van.
Kapcsolódó információk
•
Sebességhatároló* (195. oldal)
Készenléti üzemmód
Bekapcsolás és a max. sebesség beállítása.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 197
VEZETŐTÁMOGATÁS
Sebességhatároló* - riasztás a
sebesség túllépésekor
A (Speed Limiter) fordított sebességtartónak is
tekinthető - a járművezető szabályozza a sebességet a gázpedál használatával, de a sebességhatároló megakadályozza az
előre beállított/beállított sebesség véletlen túllépését.
Meredek lejtőn a sebességhatároló motorfék
hatása elégtelen lehet és a jármű túllépheti a
beállított maximális sebességet. A járművezetőt
egy hangjelzés figyelmezteti erre. A jelzés addig
aktív, amíg a járművezető a beállított maximális
sebesség alá nem lassít.
Sebességhatároló* - kikapcsolás
Sebességtartó*
A (Speed Limiter) fordított sebességtartónak is
tekinthető - a járművezető szabályozza a sebességet a gázpedál használatával, de a sebességhatároló megakadályozza az előre beállított/beállított sebesség véletlen túllépését.
A sebességtartó (CC – Cruise Control) segít a
vezetőnek az egyenletes sebesség fenntartásában, ami kényelmesebb vezetést eredményez
autópályákon és hosszú, egyenes utakon a forgalom normális haladásakor.
A sebességhatároló kikapcsolásához:
Áttekintés
–
A járművezetőnek ezután a gázpedált kell
használnia a sebesség korlátozás nélküli
meghatározásához.
MEGJEGYZÉS
A riasztó csak 5 másodperc elteltével kapcsol
be, ha a sebesség meghaladta a legalább
3 km/h (körülbelül 2 mph) értéket, feltéve,
vagy
gombot
hogy nem nyomta meg a
az utolsó fél percben.
Nyomja meg a kormánykerék
gombját.
> A kombinált műszerfal, (195. oldal). oldal
sebességhatároló szimbóluma és a beállított sebesség jele eltűnik. A kiválasztott és
tárolt sebesség így törlődik a memóriából
gombbal.
és nem állítható vissza a
Kapcsolódó információk
•
Sebességhatároló* (195. oldal)
A kormánykerék gombjai és a kombinált műszerfal
sebességhatároló nélküli autókban2.
Kapcsolódó információk
•
2
198
Sebességhatároló* (195. oldal)
A Volvo kereskedések naprakész információkkal rendelkeznek az egyes piacokra vonatkozóan.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
A járművezetőnek mindig figyelnie kell a forgalmi körülményeket és be kell avatkoznia, ha
a sebességtartó nem tart megfelelő sebességet és/vagy távolságot.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért.
Sebességtartó* - a sebesség
kezelése
Lehetőség van a tárolt sebesség aktiválására,
beállítására vagy módosítására.
A sebesség aktiválása és beállítása
Kapcsolódó információk
A kormánykerék gombjai és a kmobinált műszerfal
sebességhatárolóval felszerelt autókban2.
Sebességtartó - be/ki.
Megszűnik a készenléti üzemmód és a rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
Készenléti üzemmód
•
Sebességtartó* - a sebesség kezelése
(199. oldal)
•
A sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása és
készenléti üzemmódja (201. oldal)
•
Sebességtartó* - visszatérés a beállított
sebességhez (202. oldal)
•
•
Sebességtartó* - kikapcsolás (203. oldal)
Adaptív sebességtartó (ACC)* (207. oldal)
Bekapcsolás és a sebesség beállítása.
A kormánykerék gombjai és a kijelző sebességhatároló
nélküli autókban3.
Kiválasztott sebesség (SZÜRKE = készenléti
üzemmód).
Sebességtartó aktív - FEHÉR szimbólum
(SZÜRKE = készenléti üzemmód).
2
3
A Volvo kereskedések naprakész információkkal rendelkeznek az egyes piacokra vonatkozóan.
A Volvo kereskedések naprakész információkkal rendelkeznek az egyes piacokra vonatkozóan.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 199
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
>
megnyomásakor az autó pillanatnyi sebessége
tárolódik.
A pillanatnyi sebesség tárolódik a memóriában, a kombinált műszerfal jelzése (5) világít
a kiválasztott sebességnél és a
szimbólum (6) SZÜRKE színűről FEHÉR színűre változik - az autó ezután a tárolt sebességet tartja.
A sebesség ideiglenes növelés a gázpedállal, például előzés során, nincs befolyással a sebességtartó beállítására - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
A sebességtartó 30 km/h (20 mph) sebesség alatt nem kapcsolható be.
A kormánykerék gombjai és a kijelző sebességhatárolóval3 felszerelt autókban.
A sebességtartó elindításához:
•
>
Nyomja meg a CRUISE (sebességkorlátozó
(sebességkorlátozóval)
nélkül) vagy
kormánykerékgombot.
A sebességtartó szimbóluma (6) világít a
kombinált műszerfalban - a sebességtartó
készenléti üzemmódban van.
A sebességtartó bekapcsolásához:
•
A kívánt sebességnél - nyomja meg a kormánykerék
vagy
gombját.
Ha a sebességtartó bármely gombját több
percig nyomva tartja, akkor az blokkolásra
kerül és inaktiválódik. A sebességtartó visszakapcsolásához le kell állítani az autót és újra
kell indítani a motort.
A tárolt sebesség módosítása
A tárolt sebesség a kormánykerék
vagy
gombjának rövid vagy hosszú megnyomásával
módosítható.
Kapcsolódó információk
•
+/- 5 km/h (+/- 5 mph) beállításához:
•
Sebességtartó* (198. oldal)
Alkalmazzon rövid megnyomásokat - minden
megnyomás +/- 5 km/h (+/- 5 mph) értékű
változást eredményez.
+/- 1 km/h (+/- 1 mph) beállításához:
•
Tartsa nyomva a gombot, és engedje el a
kívánt sebességnél.
Az utoljára végzett megnyomás tárolódik a
memóriában.
Ha a gázpedál használatával növeli a sebességet
a
/
gomb megnyomása előtt, akkor a gomb
3
200
A Volvo kereskedések naprakész információkkal rendelkeznek az egyes piacokra vonatkozóan.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sebességtartó* ideiglenes
kikapcsolása és készenléti
üzemmódja
•
•
A funkció ideiglenesen inaktiválható és készenléti üzemmódba kapcsolható.
•
a sebességváltó kart/fokozatválasztót N
állásba helyezik
Ideiglenes kikapcsolás - készenléti
üzemmód
•
a járnűvezető több mint 1 percig a tároltnál
magasabb sebességet tart fenn.
a vezető megnyomja a fékpedált
a tengelykapcsoló-pedál több mint 1 perces
nyomva tartása5
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
A kormánykerék gombjai és a kijelző sebességhatárolóval4 felszerelt autókban.
A sebességtartó ideiglenes inaktiválásához és
készenléti módba kapcsolásához:
A kormánykerék gombjai és a kijelző sebességhatároló
nélküli autókban4.
•
Nyomja meg a
>
A kombinált műszerfal jelölése (5) és a
szimbólum (6) FEHÉR színűről SZÜRKE színűre változik - a sebességtartó ideiglenesen
ki van kapcsolva.
gombot.
Készenléti üzemmód a jármű
beavatkozása miatt
A sebességtartó ideiglenesen inaktiválódik és
automatikusan készenléti üzemmódba vált, ha:
4
5
A Volvo kereskedések naprakész információkkal rendelkeznek az egyes piacokra vonatkozóan.
A lenyomása és magasabb vagy alacsonyabb sebességfokozat kiválasztása nem váltja ki a készenléti üzemmódot.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
Automatikus készenléti üzemmód
A sebességtartó ideiglenesen inaktiválódik és
készenléti üzemmódba vált, ha:
•
•
•
a kerekek elvesztik a tapadást
a motor fordulatszáma túl alacsony/magas
a sebesség 30 km/h (20 mph) alá esett.
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességtartó* (198. oldal)
Sebességtartó* - a sebesség kezelése
(199. oldal)
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 201
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
Sebességtartó* - visszatérés a beállított
sebességhez (202. oldal)
Sebességtartó* - visszatérés a
beállított sebességhez
•
Sebességtartó* - kikapcsolás (203. oldal)
A sebességtartó, (198. oldal). oldal (CC –
Cruise Control) segít a járművezetőnek az
egyenletes sebesség tartásában.
Az ideiglenes kikapcsolás és készenléti üzemmód (201. oldal) után lehetséges a visszatérés a
beállított sebességhez.
A kormánykerék gombjai és a kijelző sebességhatárolóval6 felszerelt autókban.
A sebességtartó visszakapcsolásához a készenléti üzemmódból:
A kormánykerék gombjai és a kijelző sebességhatároló
nélküli autókban6.
•
Nyomja meg a kormánykerék
>
A kombinált műszerfal jelölése (5) és
szimbóluma (6) SZÜRKE színűről FEHÉR színűre változik - az autó ezután az utoljára
tárolt sebességet tartja.
gombját.
MEGJEGYZÉS
Észrevehető sebességnövekedés történhet,
kiválasztáha visszaállítja a sebességet a
sával.
6
202
A Volvo kereskedések naprakész információkkal rendelkeznek az egyes piacokra vonatkozóan.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességtartó* (198. oldal)
Sebességtartó* - a sebesség kezelése
(199. oldal)
•
A sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása és
készenléti üzemmódja (201. oldal)
•
Sebességtartó* - kikapcsolás (203. oldal)
Sebességtartó* - kikapcsolás
Az alábbiakban leírjuk a kikapcsolás módját.
A kormánykerék gombjai és a kijelző sebességhatárolóval7 felszerelt autókban.
A kormánykerék gombjai és a kijelző sebességhatároló
nélküli autókban7.
A sebességtartó a kormánykerék gombjával (1)
vagy a motor leállításával kapcsolható ki - a tárolt
sebesség törlődik a memóriából és nem állítható
vissza a
gombbal.
Kapcsolódó információk
•
•
7
Sebességtartó* (198. oldal)
Sebességtartó* - a sebesség kezelése
(199. oldal)
•
A sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása és
készenléti üzemmódja (201. oldal)
•
Sebességtartó* - visszatérés a beállított
sebességhez (202. oldal)
A Volvo kereskedések naprakész információkkal rendelkeznek az egyes piacokra vonatkozóan.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 203
VEZETŐTÁMOGATÁS
Távolságfigyelmeztetés*
A távolságfigyelmeztetés funkció (Distance Alert)
figyelmezteti a járművezetőt, ha túl közel kerül az
elöl haladó járműhöz.
A távolságfigyelmeztetés 30 km/h (20 mph) feletti sebességeken aktív és csak az autó előtt,
azzal megegyező irányban közlekedő járművekre
reagál. A szembejövő, lassú vagy álló járművekre
vonatkozóan nincsenek távolsági információk.
MEGJEGYZÉS
A távolságfigyelmeztetés az adaptív sebességtartó aktív állapotának idejére kikapcsol.
FIGYELEM
konzolon - ebben esetekben a funkciót a MY
CAR (115. oldal) menürendszerben lehet kezelni
- itt keresse meg a Követési távolságra
figyelmeztetés funkciót.
Időköz beállítása
A távolságfigyelmeztetés csak akkor működik,
ha az elöl haladó jármű távolsága kisebb mint
a beállított érték - a vezetett jármű sebessége
nem befolyásolja.
Működés
Az időköz beállításának kezelőszervei és szimbóluma.
Időintervallum - növelés/csökkentés.
Időköz - be.
Narancssárga figyelmeztető
lámpa8.
A szélvédő egy narancssárga figyelmeztető lámpa
világít folyamatosan, ha az elől haladó jármű közelebb van a beállított időköznél.
Nyomja meg a középkonzol gombját a funkció
be- vagy kikapcsolásához. A funkció akkor van
bekapcsolva, ha a gomb lámpája világít.
A választott felszerelések bizonyos kombinációi
nem hagynak üres helyet a gombnak a közép-
8
204
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Különböző időközök állíthatók
be az elől haladó járműhöz
képest és jelennek meg a kombinált műszerfalon 1-5 vízszintes vonal formájában - a több
vonal hosszabb időt jelent. Egy
vonal
körülbelül 1 másodpercnek felel meg az elől
haladó járműhöz képest, 5 vonal
körülbelül 3 másodperc.
Ugyanez a szimbólum jelenik meg, amikor be van
kapcsolva az adaptív sebességtartó, (207. oldal).
MEGJEGYZÉS
Távolságfigyelmeztetés* - korlátok
Ez a funkció ugyanazt a radarérzékelőt használja,
mint az adaptív sebességtartó (207. oldal) és az
ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel (232. oldal), amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
A beállított időközt használja az adaptív
sebességtartó, (208. oldal). oldal funkció is.
A járművek mérete, például motorkerékpárok,
szintén befolyásolhatja az észlelőképességet.
Az azt jelentheti, hogy a figyelmeztető lámpa a
beállítottnál kisebb távolságnál világít vagy a
figyelmeztető lámpa átmenetileg nem jelenik
meg.
•
Távolságfigyelmeztetés* - korlátok
(205. oldal)
•
Távolságriasztás* - szimbólumok és üzenetek
(206. oldal)
•
•
Távolságfigyelmeztetés* (204. oldal)
Távolságriasztás* - szimbólumok és üzenetek
(206. oldal)
MEGJEGYZÉS
A rossz időjárás vagy a kanyargós utak befolyásolhatják a radar érzékelőjének képességét
az elöl haladó járművek észlelésében.
Kapcsolódó információk
Kapcsolódó információk
Az erős napfény, a visszatükröződések vagy a
megvilágítás intenzitásának erős változásai
valamint napszemüveg viselése azt eredményezheti, hogy a szélvédőn nem látható a
figyelmeztető lámpa.
Minél magasabb a sebesség, annál hosszabb
az adott időintervallumhoz méterben kiszámított távolság.
Csak a helyi közlekedési szabályoknak megfelelő időintervallumokat használjon.
(220. oldal) és Ütközésfigyelmeztető rendszer* működés (236. oldal).
A szélsőségesen magas sebességek szintén
azt okozhatják, hogy a lámpa, az érzékelési
tartomány korlátozottsága miatt a beállítottnál
rövidebb távolságnál világít.
A radarérzékelő korlátaival kapcsolatos további
tájékoztatásért, lásd Radarérzékelő - korlátok
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 205
VEZETŐTÁMOGATÁS
Távolságriasztás* - szimbólumok és
üzenetek
a funkció működése annak korlátai (205. oldal)
miatt csökken.
A funkció bizonyos szimbólumokat és üzeneteket
képes megjeleníteni a kombinált műszerfalon, ha
SzimbólumA
Üzenet
Leírás
Radar blokkolva Lásd a
kézikönyvet
A távolságfigyelmeztetés átmenetileg kikapcsolt.
A radarérzékelő (220. oldal) gátolva van és nem képes más járművek észlelésére. Például zuhogó esőben
vagy, ha latyak gyűlt össze a radarérzékelő előtt.
Tájékoztatásért, lásd Radarérzékelő - korlátok (220. oldal).
Ütközésre figyelmeztető rendszer Szerviz
szükséges
A
206
A távolságfigyelmeztető és ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel (237. oldal) teljesen vagy
részben kikapcsolt.
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
A szimbólumok vázlatosak.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Adaptív sebességtartó (ACC)*
Az adaptív sebességtartó ((ACC – Adaptive
Cruise Control)) segít a járművezetőnek az
egyenletes sebesség és az előző autóhoz képest
beállított követési időintervallum fenntartásában.
Az adaptív sebességtartó kényelmesebb vezetési
élményt eredményez hosszú utakon, autópályákon és hosszú, egyenes főutakon a forgalom normális haladásakor.
A járművezető beállítja a kívánt sebességet,
(210. oldal). oldal és időközt az elöl haladó autóhoz képest. Amikor a radaros érzékelő lassabb
járművet észlel az autó előtt, akkor a sebességet
automatikusan ahhoz igazítja. Amikor az út újra
szabad, akkor az autó visszatér a beállított sebességhez.
Ha az adaptív sebességtartó ki van kapcsolva
vagy készenléti üzemmódban van és az autó túl
közel kerül az elöl haladó járműhöz, akkor a járművezetőt ehelyett a Távolságfigyelmeztetés
(204. oldal) figyelmezteti a rövid távolságra.
FIGYELEM
A járművezetőnek mindig figyelnie kell a forgalmi körülményeket és be kell avatkoznia, ha
az adaptív sebességtartó nem tart megfelelő
sebességet vagy távolságot.
Az adaptív sebességtartó nem mindig képes a
forgalmi, időjárási és útviszonyok kezelésére.
Olvassa el az összes részt az adaptív sebességtartóról a kezelési útmutatóban, hogy
megismerje annak korlátait, amelyekkel a
vezetőnek tisztában kell lennie, mielőtt használná a rendszert.
A járművezető mindig felelős a megfelelő
távolság és sebesség tartásáért, akkor is, ha
használja az adaptív sebességtartót.
FONTOS
Az adaptív sebességtartó komponenseinek
karbantartását csak szervizben szabad
végezni - lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Automata sebességváltó
Az automata sebességváltóval felszerelt autók
fejlettebb működéssel, az adaptív sebességtartó
sorban állási segéd, (214. oldal). oldal funkciójával rendelkeznek.
Kapcsolódó információk
•
•
Adaptív sebességtartó* - funkció (208. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(209. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* - a sebesség kezelése (210. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* - időköz beállítása
(211. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása és készenléti üzemmódja (212. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* - másik jármű megelőzése (213. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* - kikapcsolás
(213. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* - sorban állási segéd
(214. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* - a sebességtartó
működésének váltása (216. oldal)
•
•
•
•
Radarérzékelő (220. oldal)
Radarérzékelő - korlátok (220. oldal)
Adaptív sebességtartó* - hibakeresés és
teendők (217. oldal)
Adaptív sebességtartó* - szimbólumok és
üzenetek (218. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 207
VEZETŐTÁMOGATÁS
Adaptív sebességtartó* - funkció
Az adaptív sebességtartó célja, hogy egy, a járművezető által beállított időközzel, (211. oldal)
kövesse az elől, ugyanabban a sávban haladó járművet. Ha a radarérzékelő nem lát semmilyen járművet a jármű előtt, akkor ehelyett a járművezető
által beállított sebességet tartja. Akkor is ez történik, ha az elől haladó jármű sebessége meghaladja a tárolt sebességet.
FIGYELEM
Az adaptív sebességtartó nem ütközés-elkerülő rendszer. A vezetőnek be kell avatkoznia,
ha a rendszer nem észleli az elöl haladó járművet.
Az adaptív sebességtartó nem fékez emberek
vagy állatok valamint kisméretű járművek, például kerékpárok és motorkerékpárok esetén.
Sem szembejövő, lassú vagy álló járművek
vagy tárgyak esetén.
A funkció áttekintése9.
Figyelmeztető lámpa - a járművezető fékezése szükséges
A kormánykerék, (88. oldal) billentyűzete
Radarérzékelő (220. oldal)
Az adaptív sebességtartó egy sebességszabályozó rendszerből és egy összehangolt távolságtartó rendszerből áll.
Ne használja az adaptív sebességtartót például városi, sűrű forgalomban, kereszteződéseknél, csúszós útfelületeken, ha sok víz vagy
hólé van az úttesten, erős esőben/havazásban, rossz látási viszonyok mellett, kanyargós
vagy keskeny utakon.
Az elöl haladó járműhöz viszonyított távolságot
főleg a radarérzékelő méri. A sebességtartó funkció gyorsítással és fékezéssel szabályozza a
sebességet. Normális, hogy a fékek halk hangot
adnak ki, amikor a sebességtartó használja azokat.
FIGYELEM
A fékpedál mozog, amikor az adaptív sebességtartó fékez. Ne tartsa a lábát a fékpedál
alatt - az beszorulhat.
9 MEGJEGYZÉS: Az ábra
10 A sorban állási segéd,
208
Az adaptív sebességtartó célja a sebesség finom
szabályozása. A hirtelen fékezést igénylő helyzetekben a járművezetőnek magának kell beavatkoznia. Ez nagy sebességkülönbség vagy az elől
haladó autó erős fékezése esetén érvényes. A
radarérzékelő korkátai, (220. oldal) miatt előfordulhat, hogy a fékezés váratlanul vagy egyáltalán
nem történik meg.
Az adaptív sebességtartó aktiválható, hogy
30 km/h10 (20 mph) sebességtől 200 km/h
(125 mph) sebességig kövessen egy másik járművet. Ha a sebesség 30 km/h (20 mph) alá
esik vagy a motor fordulatszáma túl alacsony,
akkor a sebességtartó készenléti üzemmódba
kapcsol, amikor a járművezetőnek magának kell
gondoskodnia az elöl haladó jármű mögötti biztonságos távolságról.
csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként eltérőek lehetnek.
(214. oldal) automata sebességváltóval felszerelt autók esetén a 0-200 km/h (0-125 mph) sebességtartományban működik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Figyelmeztető lámpa - a járművezető
fékezése szükséges
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
MEGJEGYZÉS
Az adaptív sebességtartó, (207. oldal). oldal és
a kormánykerék billentyűzete attól függően változó, hogy az autó rendelkezik-e sebességhatárolóval, (195. oldal). oldal11.
A figyelmeztető lámpát erős napsütésben
vagy napszemüvegben nehéz lehet észrevenni.
Az adaptív sebességtartó az autó fékezési kapacitásának körülbelül 40%-ának megfelelő fékezési kapacitással rendelkezik.
Adaptív sebességtartó
sebességhatárolóval
FIGYELEM
Az adaptív sebességtartó csak olyan járművekre figyelmeztet, amelyeket a radarérzékelő
észlelt. Ezért előfordulhat a figyelmeztetés
elmaradása vagy bizonyos mértékű késése.
Ne várjon a figyelmeztetésre fékezés nélkül,
amikor az szükséges.
Meredek utak és/vagy nehéz rakomány
Audiovizuális figyelmeztető jelzés, ha fennáll
az ütközés kockázata.
Radarérzékelő
Ha az autót az adaptív sebességtartó fékezési
kapacitásánál erősebben kell fékezni és a járművezető nem fékez, akkor az ütközésfigyelmeztető
rendszer, (232. oldal) figyelmeztető lámpája és
figyelmeztető hangjelzése szolgál arra, hogy
figyelmeztesse a járművezetőt az azonnali beavatkozás szükségességére.
11
Ne feledje, hogy az adaptív sebességtartó elsődlegesen egyenes útfelületeken történő használatra szolgál. Meredek lejtőkön, nehéz rakománynyal vagy utánfutót vontatva nehézséget okozhat
a megfelelő távolság tartása - ilyen esetekben
különös figyelem szükséges és készen kell állni a
lassításra.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Sebességtartó - be/ki.
Megszűnik a készenléti üzemmód és a rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
Adaptív sebességtartó (ACC)* (207. oldal)
Készenléti üzemmód
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(209. oldal)
Időintervallum - növelés/csökkentés.
Sebességtartó* (198. oldal)
Bekapcsolás és a sebesség beállítása.
A Volvo kereskedések naprakész információkkal rendelkeznek az egyes piacokra vonatkozóan.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 209
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Zöld jelölés a tárolt sebességnél (FEHÉR =
készenléti üzemmód).
Időtáv
Az ACC aktív a ZÖLD jelölésnél (FEHÉR =
készenléti üzemmód).
Időtáv
Az ACC aktív a ZÖLD jelölésnél (FEHÉR =
készenléti üzemmód).
Adaptív sebességtartó
sebességhatároló nélkül
Megszűnik a készenléti üzemmód és a rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
Sebességtartó - be/ki vagy készenléti üzemmód.
Időintervallum - növelés/csökkentés.
Kapcsolódó információk
•
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (207. oldal)
Adaptív sebességtartó* - a
sebesség kezelése
Az ACC elindításához:
•
Adaptív sebességtartó* - a sebesség kezelése (210. oldal)
gombját Nyomja meg a kormánykerék
egy hasonló FEHÉR szimbólum világít a kombinált műszerfalon (8), amely azt mutatja,
hogy az adaptív sebességtartó készenléti
üzemmódban, (212. oldal) van.
•
Adaptív sebességtartó* - időköz beállítása
(211. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása és készenléti üzemmódja (212. oldal)
•
A kívánt sebességnél - nyomja meg a korvagy
gombját.
mánykerék
•
Sebességtartó* (198. oldal)
>
A pillanatnyi sebesség tárolódik a memóriában, a kombinált műszerfal körülbelül egy
másodpercre egy "nagyítót" (6) mutat a tárolt
sebesség körül és a jelölés FEHÉR színűről
ZÖLD színűre változik.
Az ACC aktiválásához:
Amikor a szimbólum FEHÉR színűről
ZÖLD színűre változik, akkor az ACC
aktív és tartja a tárolt sebességet.
Az ACC csak akkor követi az
elöl haladó járművet egy bizonyos távolságban, amikor a
szimbólum egy másik jármű
képét mutatja.
Bekapcsolás és a sebesség beállítása.
(Nem használt)
Zöld jelölés a tárolt sebességnél (FEHÉR =
készenléti üzemmód).
210
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Ezzel egyidejűleg a sebességtartomány jelölése:
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
MEGJEGYZÉS
•
a magasabb jelölés ZÖLD színnel a beprogramozott sebesség
•
az alacsonyabb sebesség az elöl haladó
jármű sebessége.
Ha az adaptív sebességtartó bármely gombját
több percig nyomva tartja, akkor az blokkolásra kerül és kikapcsol. A sebességtartó viszszakapcsolásához le kell állítani az autót és
újra be kell indítani a motort.
A tárolt sebesség módosítása
Bizonyos helyzetekben az nem kapcsolható
vissza - ilyen esetekben a kombinált műszerfal, (218. oldal). oldal a(z) Adaptív
sebességszabályozás nem elérhető üzenetet jeleníti meg.
A tárolt sebesség a kormánykerék
vagy
gombjának rövid vagy hosszú megnyomásával
módosítható.
+/- 5 km/h (+/- 5 mph) beállításához:
•
Alkalmazzon rövid megnyomásokat - minden
megnyomás +/- 5 km/h (+/- 5 mph) értékű
változást eredményez.
+/- 1 km/h (+/- 1 mph) beállításához:
•
Tartsa nyomva a gombot, és engedje el a
kívánt sebességnél.
Az utoljára végzett megnyomás tárolódik a
memóriában.
Ha a gázpedál használatával növeli a sebességet
/
gomb megnyomása előtt, akkor a gomb
a
megnyomásakor az autó pillanatnyi sebessége
tárolódik.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (207. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(209. oldal)
Sebességtartó* (198. oldal)
Adaptív sebességtartó* - időköz
beállítása
Különböző időközök állíthatók
be az elől haladó járműhöz
képest és jelennek meg a kombinált műszerfalon 1-5 vízszintes vonal formájában - a több
vonal hosszabb időt jelent. Egy
vonal
körülbelül 1 másodpercnek felel meg az elől
haladó járműhöz képest, 5 vonal
körülbelül 3 másodperc.
Az időköz beállítása/módosítása:
•
Forgassa a kormánykerék-billentyűzet forgókapcsolóját (vagy használja a
/
gombokat a sebességhatároló nélküli autók esetében).
Alacsony sebességnél, amikor a távolság rövid, az
adaptív sebességtartó enyhén növeli az időközt.
Az adaptív sebességtartó bizonyos helyzetekben
lehetővé teszi az időköz jelentős változtatását,
hogy elősegítse az elől haladó jármű sima és
kényelmes követését.
Ne feledje, hogy a rövid időköz csak rövid időt
hagy a járművezető számára a reagáláshoz, ha
előre nem látható forgalmi probléma merül fel.
Ugyanez a szimbólum jelenik meg, amikor be van
kapcsolva a távolságfigyelmeztetés (204. oldal).
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 211
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
MEGJEGYZÉS
Csak a helyi közlekedési szabályoknak megfelelő időintervallumokat használjon.
Ha úgy tűnik, hogy az adaptív sebességtartó
nem reagál a bekapcsolásakor, annak oka az
lehet, hogy az elöl haladó járműhöz viszonyított időintervallum akadályozza a sebesség
növelését.
Minél magasabb a sebesség, annál hosszabb
az adott időintervallumhoz méterben kiszámított távolság.
Olvasson többet a sebesség kezeléséről,
(210. oldal). oldal.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (207. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(209. oldal)
Sebességtartó* (198. oldal)
Adaptív sebességtartó* ideiglenes
kikapcsolása és készenléti
üzemmódja
Az adaptív sebességtartó ideiglenesen inaktiválható és készenléti üzemmódba kapcsolható.
gombját
Ez a szimbólum és a tárolt sebesség jelzése ekkor ZÖLD színűről FEHÉR színűre változik.
gombját
Készenléti üzemmód a jármű
beavatkozása miatt
Az adaptív sebességtartó ideiglenesen inaktiválódik és automatikusan készenléti üzemmódba vált,
ha:
•
•
12
212
a vezető megnyomja a fékpedált
a tengelykapcsoló-pedál több mint 1 perces
nyomva tartása12
További tájékoztatásért, lásd a Sebesség kezelése, (210. oldal) és Egy másik jármű megelőzése, (213. oldal) részeket.
Az adaptív sebességtartó más rendszerektől függ,
ilyen például a menetstabilizáló rendszer (ESC),
(190. oldal). Ha ezen rendszerek valamelyike nem
működik, akkor az adaptív sebességtartó automatikusan kikapcsol.
A sebességtartó ideiglenes inaktiválásához és
készenléti módba kapcsolásához:
Nyomja meg a kormánykerék
a járnűvezető több mint 1 percig a tároltnál
magasabb sebességet tart fenn.
Automatikus készenléti üzemmód
Ideiglenes kikapcsolás/készenléti
üzemmód - sebességkorlátozó nélkül
•
•
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
A sebességtartó ideiglenes inaktiválásához és
készenléti módba kapcsolásához:
Nyomja meg a kormánykerék
a fokozatválasztót N állásba mozdították
(automata sebességváltó)
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
Ideiglenes kikapcsolás/készenléti
üzemmód - sebességkorlátozóval
•
•
Az automatikus kikapcsoláskor egy jelzés szólal
meg és a Adaptív sebességszabályozás
érvénytelenítve üzenet jelenik meg a kombinált
műszerfalon. A járművezetőnek be kell avatkoznia
és az előző járműhöz kell igazítania a sebességet.
Az automatikus kikapcsolás oka lehet:
•
•
a járművezető kinyitja az ajtót
a járművezető kikapcsolja a biztonsági övet
A lenyomása és magasabb vagy alacsonyabb sebességfokozat kiválasztása nem váltja ki a készenléti üzemmódot.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
•
•
•
•
a motor fordulatszáma túl alacsony/magas
a sebesség 30 km/h13 (20 mph) alá esik
a kerekek elvesztik a tapadást
Az ACC előzés közben is segíthet.
a fékek hőmérséklete magas
Amikor az autó egy másik járművet követ és a járművezető jelzi előzési szándékát az irányjelzővel14, akkor a sebességtartó röviden segít az elől
haladó jármű felé gyorsításban.
a radarérzékelőt például nedves hó vagy
zuhogó eső takarja el (a radarhullámok
gátolva vannak).
A szimbólumokkal, üzenetekkel és azok jelentésével kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd a
Szimbólumok és üzenetek a kijelzőn, (218. oldal)
részt.
A funkció 70 km/h (43 mph) feletti sebességeken aktív.
Visszatérés a beállított sebességhez
Olvasson többet a sebesség kezeléséről,
(210. oldal).
Az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódból
gombjának egyszeri megnyoa kormánykerék
másával aktiválható újra - a sebesség ekkor a
legutoljára tárolt sebesség lesz.
Olvasson többet a különböző időközökről,
(211. oldal) az elöl haladó járműhöz képest.
FIGYELEM
Legyen tudatában annak, hogy a funkció nem
csak előzés során, hanem például akkor is
bekapcsolhat, amikor az irányjelzőt használja a
sávváltás vagy egy másik útra hajtás jelzéséhez - ekkor az autó rövid időre gyorsítani fog.
MEGJEGYZÉS
Észrevehető sebességnövekedés történhet,
kiválasztáha visszaállítja a sebességet a
sával.
Kapcsolódó információk
•
•
•
13
Adaptív sebességtartó* kikapcsolás
Adaptív sebességtartó* - másik
jármű megelőzése
Adaptív sebességtartó (ACC)* (207. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(209. oldal)
Billentyűzet sebességhatárolóval
Az adaptív sebességtartó a kormánykerék
gombjának rövid megnyomásával kapcsolható ki.
A beállított sebesség törlődik és nem állítható
gombbal.
vissza a
Billentyűzet sebességhatároló nélkül
A kormánykerék
gombjának rövid megnyomására az adaptív sebességtartó készenléti
üzemmódba kapcsol. Egy további rövid megnyomásra kikapcsol. A beállított sebesség törlődik és
gombbal.
nem állítható vissza a
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (207. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(209. oldal)
Sebességtartó* (198. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (207. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(209. oldal)
Sebességtartó* (198. oldal)
Sebességtartó* (198. oldal)
Ez nem vonatkozik a sorban állási segédre - ez teljesen álló helyzetig működik.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 213
VEZETŐTÁMOGATÁS
Adaptív sebességtartó* - sorban
állási segéd
Kiterjesztett sebességtartomány
MEGJEGYZÉS
A sorban állási segéd kisebb mint 30 km/h
(20 mph) sebesség mellett további funkciókat is
biztosít az adaptív sebességtartónak.
Az automata sebességváltóval felszerelt autók
esetében a sebességtartó sorban állás segéd
funkcióval van kiegészítve (mint "Queue Assist" is
ismert).
A sorban állási segéd az alábbi funkciókkal rendelkezik:
•
Kiterjesztett sebességtartomány - 30 km/h
(20 mph) alatt és álló helyzetben is
•
•
Cél váltása
Az automatikus fékezés álló helyzetben megszűnik
Ne feledje, hogy a sebességtartó legalacsonyabb
programozható sebessége 30 km/h (20 mph) még ha a sebességtartó képes is egy másik
jármű követésére 0 km/h sebességig, alacsonyabb sebesség nem választható.
Tudjon meg többet a sebesség kezeléséről,
(207. oldal) és az elöl haladó járműhöz viszonyított időközökről, (211. oldal).
A sebességtartó bekapcsolásához be kell
csukni a járművezető ajtaját és a járművezetőnek viselnie kell a biztonsági övet.
MEGJEGYZÉS
A sebességtartó 30 km/h (20 mph) alatti
bekapcsolásához egy ésszerű távolságra lévő
járműre van szükség az autó előtt.
214
gombját.
Nyomja le a gázpedált.
>
A sebességtartó ezután visszatér az elől
haladó jármű követéséhez.
A sorban állási segéd funkció legfeljebb
4 percig képes álló helyzetben tartani az autót
- ezután a fékek kiengednek.
További tájékoztatásért, lásd az "Az automatikus fékezés megszűnése álló helyzetben"
részt.
Cél váltása
A lassú forgalomban történő araszolás közbeni
vagy a közlekédési jelzőlámpáknál történő rövid
megállások esetén a haladás automatikusan viszszatér, ha a megállás időtartama nem haladja
meg a körülbelül 3 másodpercet - ha az elől
haladó autó újbóli elindulása ennél hosszabb
ideig tart, akkor a sebességtartó készenléti üzemmódba, (212. oldal) kapcsol automatikus fékezéssel. A járművezetőnek ezután újra aktiválnia
kell a sebességtartót az alábbi módok valamelyikével:
Nyomja meg a kormánykerék
•
MEGJEGYZÉS
Automata sebességváltó esetén, a sebességtartó
a 0-200 km/h (0-125 mph) tartományban képes
egy másik jármű követésére.
•
14
vagy
Ha az elől haladó céljármű hirtelen elfordul, akkor előfordulhat, hogy az autó előtt álló forgalom van.
Amikor az adaptív sebességtartó alacsonyabb
mint 30 km/h (20 mph) sebességgel követ egy
másik járművet és a cél mozgó járműből álló jár-
Csak a bal oldali irányjelzőn balkormányos autó, vagy a jobb oldali irányjelzőn jobbkormányos autó esetében.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
művé változik, akkor a sebességtartó fékez az álló
jármű észlelésekor.
FIGYELEM
Amikor az adaptív sebességtartó több mint
30 km/h (20 mph) sebességgel követ egy
járművet és a cél mozgó járműből álló járművé
változik, akkor a sebességtartó figyelmen kívül
hagyja az álló járművet és ehelyett a tárolt
sebességet választja.
•
A járművezetőnek be kell avatkoznia és
fékeznie kell.
Automatikus készenléti üzemmód a cél
váltásával
Az adaptív sebességtartó inaktiválódik és készenléti üzemmódba vált:
•
•
amikor a sebesség 5 km/h (5 mph) alatt van
és a sebességtartó bizonytalan abban, hogy
a céltárgy egy álló jármű vagy valamilyen más
objektum, például fekvőrendőr.
amikor a sebesség 5 km/h (5 mph) alatt van
és az elöl haladó jármű elfordul, akkor a
sebességtartónak a továbbiakban nincs mit
követnie.
Az automatikus fékezés befejezése álló
helyzetben
Az alábbi helyzetekben, a sorban állási segéd álló
helyzetben leállítja az automatikus fékezést:
•
•
a járművezető kinyitja az ajtót
A sorban állási segéd felengedi a lábféket és
készenléti üzemmódba is kapcsol ilyen helyzetekben:
•
•
a járművezető kikapcsolja a biztonsági övet.
Ez azt jelenti, hogy a fékek felengednek és az
autó gurulni kezdhet - a járművezetőnek ezért be
kell avatkoznia és magának kell fékeznie az autót,
hogy az álló helyzetben maradjon.
FONTOS
A sorban állási segéd maximum 4 percig
képes álló helyzetben tartani az autót - ezután
a fékek kiengednek.
a járművezető a fékpedálra helyezi a lábát
a fokozatválasztót P, N vagy R állásba kapcsolja
•
a járművezető készenléti üzemmódba kapcsolja a sebességtartót
•
behúzza a rögzítőféket.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (207. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(209. oldal)
Sebességtartó* (198. oldal)
A járművezető figyelmét erre több fokozaton
keresztül hívja fel, növekvő intenzitással:
1.
Akusztikus hangjelzés (sípolás) és szöveges üzenet.
2.
Egy figyelmeztető lámpa is villogni kezd a
szélvédőn.
3.
"Lüktető" fékezés történik.
A szimbólumokkal, üzenetekkel és azok jelentésével kapcsolatos további tájékoztatásért,
lásd a Szimbólumok és üzenetek a kijelzőn, .
oldal (218. oldal) részt.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 215
VEZETŐTÁMOGATÁS
Adaptív sebességtartó* - a
sebességtartó működésének
váltása
Váltás ACC és CC között
Az aktív sebességtartó szimbóluma jelenik meg a
kombinált műszerfalon:
CC
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
Sebességtartó
Adaptív sebességtartó
Visszaváltás a CC és az ACC között
A sebességtartó (CC) a
gomb 1-2 megnyomásával kapcsolható ki. A rendszer következő
bekapcsolásakor az adaptív sebességtartó (ACC)
fog bekapcsolni.
Kapcsolódó információk
•
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (207. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(209. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása és készenléti üzemmódja (212. oldal)
•
Sebességtartó* (198. oldal)
A gomb egyszeri megnyomása kiiktatja az adaptív
elemet (távtartó rendszer) az adaptív sebességtartóban, (207. oldal). oldal, az autó ezután csak
tartja a beállított/tárolt sebességet.
•
Nyomja meg hosszan a kormánykerék
gombját - a kombinált műszerfal
szimbószimbólumra vált.
lumról a
>
Ez bekapcsolja a CC sebességtartót.
FIGYELEM
Az autó a továbbiakban nem fékez automatikusan, miután ACC sebességtartóról CC
sebességtartóra kapcsol - csupán tartja a
beállított sebességet.
216
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Adaptív sebességtartó* hibakeresés és teendők
Ha a kombinált műszerfal az Radar blokkolva
Lásd a kézikönyvet üzenetet jeleníti meg, akkor
az adaptív sebességtartó radarérzékelője,
(220. oldal) nem képes az autó előtt haladó más
járművek észlelésére.
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének
lehetséges okaira és a megfelelő teendőkre tartalmaz példát:
Ez az üzenet azt jelzi, hogy működik a Távolságriasztás, (204. oldal) vagy Ütközésfigyelmeztetés
automatikus fékkel, (232. oldal).
Ok
Teendő
A radar felülete a hűtőrácsban szennyezett vagy jéggel illetve
hóval fedett.
Tisztítsa meg a radar felületét a hűtőácsban a szennyeződésektől, jégtől és hótól.
A zuhogó eső vagy hó gátolja a radarjeleket.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben a radar zuhogó esőben vagy hóesésben nem működik.
Az útfelületről felverődő víz vagy hó gátolja a radarjeleket.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben a radar nagyon nedves vagy havas útfelületen nem
működik.
A radar felületét megtisztította, de az üzenet továbbra is látható.
Várjon. A radarnak több percre van szüksége ahhoz, hogy érzékelje, ha már nincs
gátolva.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (207. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(209. oldal)
Sebességtartó* (198. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 217
VEZETŐTÁMOGATÁS
Adaptív sebességtartó* szimbólumok és üzenetek
jelenít meg. Az alábbiakban néhány példát láthat
- kövesse a megjelenő javaslatokat, ha szükséges:
Bizonyos esetekben az adaptív sebességtartó
szimbólumokat és/vagy szöveges üzeneteket
SzimbólumA
Üzenet
Leírás
A szimbólum FEHÉR
Az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódba, (212. oldal) van kapcsolva.
A szimbólum ZÖLD
Az autó tartja a tárolt sebességet.
A normál sebességtartó manuálisan ki van választva.
Állítsa a ESC-t normálisra a
sebességtartás engedélyezéséhez
Az adaptív sebességtartó nem aktiválható, amíg az ESC rendszert normál üzemmódba nem állította Menetstabilizáló rendszer, (190. oldal).
Adaptív sebességszabályozás érvénytelenítve
Az adaptív sebességtartó ki van kapcsolva - a járművezetőnek magának kell szabályoznia a sebességet.
Adaptív sebességszabályozás nem elérhető
Az adaptív sebességtartó nem kapcsolható be.
Ez az alábbiak miatt lehet:
•
•
a fékek hőmérséklete magas
a radarérzékelőt nedves hó vagy eső akadályozza.
A hibakereséssel kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd a Hibakeresés és teendők, (217. oldal) részt.
218
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
SzimbólumA
Üzenet
Radar blokkolva Lásd a kézikönyvet
Leírás
Az adaptív sebességtartó ideiglenesen kikapcsolt.
•
A radarérzékelő gátolva van és nem képes más járművek észlelésére. Például zuhogó esőben vagy, ha
latyak gyűlt össze a radarérzékelő előtt.
A járművezető ezután a normál Sebességtartót, (198. oldal) (CC) használhatja, - egy szöveges üzenet tájékoztat a megfelelő lehetőségekről.
Olvasson többet a radarérzékelő korlátairól, (220. oldal).
A
B
Adaptív sebességszabályozás Szerviz szükséges
Az adaptív sebességtartó kikapcsolt.
Nyomja meg a féket a jármű
megtartásához + hangjelzés +
figyelmeztető lámpa a szélvédőn
+ "húzó" fékek.B
Az autó álló helyzetben van és az adaptív sebességtartó felengedi a lábféket, ami miatt az autó gurulni
kezdhet.
30 km/h alatt vezető jármű
szükségesB
Abban az esetben jelenik meg, ha 30 km/h (20 mph) sebesség alatt próbálják meg bekapcsolni a sebességtartót anélkül, hogy jármű lenne a bekapcsolási távolságon belül.
•
•
Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
A járművezetőnek magának kell fékeznie. Az üzenet továbbra is látható és a riasztás addig szól, amíg a
járművezető be nem nyomja a fékpedált vagy nem használja a gázpedált.
A szimbólumok vázlatosak.
Csak sorban állási segéd esetén.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (207. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(209. oldal)
Sebességtartó* (198. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 219
VEZETŐTÁMOGATÁS
Radarérzékelő
•
Távolságfigyelmeztetés* (204. oldal)
Radarérzékelő - korlátok
A radarérzékelő funkciója az azonos irányban és
sávban haladó autók vagy nagyobb járművek
észlelése.
A radarérzékelő, (220. oldal). oldal bizonyos korlátokkal rendelkezik, például a korlátozott látómező miatt.
A radarérzékelőt az alábbi funkciók használják:
Az adaptív sebességtartó képessége arra, hogy
észleljen egy elől haladó járművet jelentősen
csökkenhet, ha:
•
•
•
Távolságfigyelmeztetés*
Adaptív sebességtartó*
Ütközésfigyelmeztetés automatikus fékkel és
gyalogosészleléssel*
FONTOS
Ha az autó hűtőrácsán látható sérülés keletkezett, vagy, ha azt gyanítja, hogy a radarérzékelő megsérült:
•
Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
A funkció részben vagy teljesen megszűnhet vagy hibásan működhet - ha a hűtőrács, a
radarérzékelő vagy a konzol megsérül vagy
meglazul.
•
az elől haladó jármű sebessége jelentősen
eltér a saját sebességétől
•
a radarérzékelőt gátolja valami - például szakadó esőben vagy latyakban vagy ha egyéb
anyagok gyűlnek össze a radarérzékelő előtt.
MEGJEGYZÉS
Tartsa tisztán a radarérzékelő előtti felületet.
Látómező
A radarérzékelő korlátozott látómezővel rendelkezik. Bizonyos helyzetekben a másik jármű nem
észlelhető vagy észlelése a vártnál később történik.
A radarérzékelő módosítása annak illegális használatához vezethet.
Kapcsolódó információk
•
•
•
220
Radarérzékelő - korlátok (220. oldal)
Adaptív sebességtartó (ACC)* (207. oldal)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (232. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
FIGYELEM
A járművezetőnek mindig figyelnie kell a forgalmi körülményeket és be kell avatkoznia, ha
az adaptív sebességtartó nem tart megfelelő
sebességet vagy távolságot.
Az adaptív sebességtartó nem ütközés-elkerülő rendszer. A vezetőnek be kell avatkoznia,
ha a rendszer nem észleli az elöl haladó járművet.
Az adaptív sebességtartó nem mindig képes a
forgalmi, időjárási és útviszonyok kezelésére.
Az adaptív sebességtartó nem fékez emberek
vagy állatok valamint kisméretű járművek, például kerékpárok és motorkerékpárok esetén.
Sem szembejövő, lassú vagy álló járművek
vagy tárgyak esetén.
Olvassa el az összes részt az adaptív sebességtartóról a kezelési útmutatóban, hogy
megismerje annak korlátait, amelyekkel a
vezetőnek tisztában kell lennie, mielőtt használná a rendszert.
Ne használja az adaptív sebességtartót például városi, sűrű forgalomban, kereszteződéseknél, csúszós útfelületeken, ha sok víz vagy
hólé van az úttesten, erős esőben/havazásban, rossz látási viszonyok mellett, kanyargós
vagy keskeny utakon.
A járművezető mindig felelős a megfelelő
távolság és sebesség tartásáért, akkor is, ha
használja az adaptív sebességtartót.
FIGYELEM
ACC látómező.
Bizonyos esetekben a radarérzékelő későn
észleli a közel lévő járműveket - például egy,
az elöl haladó jármű és az autó közé hajtó
járművet.
A hűtőrács elé nem helyezhetők tartozékok
vagy egyéb tárgyak, például kiegészítő lámpák.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó (ACC)* (207. oldal)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (232. oldal)
Távolságfigyelmeztetés* (204. oldal)
A kis méretű járművek, például motorkerékpárok vagy nem a sáv közepén haladó járművek észrevétlenek maradhatnak.
Kanyarokban a radarérzékelő a rossz járművet észlelheti vagy szem elől tévesztheti az
észlelt járművet.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 221
VEZETŐTÁMOGATÁS
Típusengedély - radarrendszer
Az alábbi táblázatban látható az autó radar egységeinek típusengedélye.
Piac
ACCA
BLISB
Szimbólum
Típusengedély
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0038TR
1071-10-3451
Brazília
EAN: 07897843800248
Modelo: L2C0055TR
✓
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Európa
✓
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0038TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC.
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
TRA
✓
REGISTERED No: 0018923/09
DEALER No: DA37380/15
Egyesült Arab Emírségek
TRA
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
222
VEZETŐTÁMOGATÁS
Piac
Indonézia
ACCA
BLISB
✓
Szimbólum
Típusengedély
14785/POSTEL/2010 1982
✓
38806/SDPPI/2015 4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2009/87
✓
Equipment type: Low Power Device (LPD)
Jordánia
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
AGREE PAR L'ANRT MAROC
✓
Numero d'agrement : MR 4838 ANRT 2009
Date d'agrement : 22/05/2009
Marokkó
AGREE PAR L’ANRT MAROC
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
Szingapúr
✓
✓
Complies with IDA Standards DA105753
TA-2009/163
✓
APPROVED
Dél-Afrika
✓
TA-2014/2390
APPROVED
}}
223
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Piac
ACCA
BLISB
✓
Taiwan
A
B
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
Kapcsolódó információk
•
224
Radarérzékelő (220. oldal)
Szimbólum
Típusengedély
CCAB09LP4590T3
✓
CCAB15LP0680T0
VEZETŐTÁMOGATÁS
City Safety™
A City Safety™ egy olyan funkció, amely segít a
járművezetőnek az ütközések elkerülésében,
többek között sorban álláskor, amikor az elöl
haladó forgalom változik, ami a járművezető
figyelmének lanyhulásával együtt balesethez
vezethet.
A City Safety™ funkció 50 km/h (30 mph)
sebesség alatt működik és az autó automatikus
fékezésével segíti járművezetőt az elöl haladó járműnek ütközés közvetlen kockázatának esetén,
ha a vezető nem fékez és/vagy kormányoz időben.
A City Safety™ olyan helyzetekben kapcsol be,
amikor a járművezetőnek korábban kellett volna
fékeznie, ezért nem segíthet a vezetőnek minden
helyzetben.
A City Safety™ a szükségtelen beavatkozások
elkerülése érdekében úgy van kialakítva, hogy a
lehető legkésőbb kapcsoljon be.
A City Safety™ nem használható kifogásként
arra, hogy a járművezető megváltoztassa vezetői
stílusát. Ha a járművezető kizárólag a City
Safety™ funkcióra bízza a fékezést, az előbbutóbb balesethez vezet.
A járművezető vagy az utasok normális esetben
csak akkor észlelik a City Safety™ funkció működését, ha olyan helyzet alakul ki, amikor a jármű
rendkívül közel kerül az ütközéshez.
Ha a jármű automatikus fékkel kombinált ütközésfigyelmeztető rendszerrel* (232. oldal) van
felszerelve, akkor a két rendszer kiegészíti egymást.
FONTOS
A City Safety komponensek karbantartását és
cseréjét szervizben kell elvégeztetni - lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
City Safety™ - korlátok (227. oldal)
City Safety™ - funkció (226. oldal)
City Safety™ - működés (226. oldal)
City Safety™ - lézeres érzékelő (229. oldal)
City Safety™ - szimbólumok és üzenetek
(231. oldal)
FIGYELEM
A City Safety™ rendszer nem minden vezetési vagy forgalmi helyzetben, időjárási vagy
útviszonyok mellett működik.
A City Safety™ rendszer nem reagál az autótól eltérő irányban haladó járművekre, kis
méretű járművekre, motorkerékpárokra vagy
emberekre és állatokra.
A City Safety™ rendszer 15 km/h (9 mph)
alatti sebességkülönbség esetén megakadályozhatja az ütközést - nagyobb sebességkülönbség esetén csak az ütközés sebességének csökkentésére van lehetőség. A fék teljes
működésének eléréséhez a járművezetőnek
be kell nyomnia a fékpedált.
Soha ne várjon a City Safety™ bekapcsolására. Mindig a járművezető felelős a megfelelő
távolság és sebesség fenntartásáért.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 225
VEZETŐTÁMOGATÁS
City Safety™ - funkció
A City Safety™ a szélvédő felső szélébe szerelt
lézerérzékelővel, (229. oldal) észleli az autó
előtti forgalmat. Ha ütközés kockázata fenyeget,
akkor a City Safety™ automatikusan lefékezi az
autót, ami hirtelen fékezésként érezhető.
Ha a járművek közötti sebességkülönbség
nagyobb mint 15 km/h (9 mph), akkor lehetséges, hogy a City Safety™ önmagában nem képes
megakadályozni az ütközést, a teljes fékerő eléréséhez a járművezetőnek be kell nyomnia a fékpedált, ezzel aztán megakadályozható az ütközés,
akár több mint 15 km/h (9 mph) sebességkülönbség esetén is.
Amikor a funkció aktiválja a fékeket, akkor a kombinált műszerfalon megjelenik egy üzenet,
(231. oldal), hogy a funkció aktív/aktív volt.
City Safety™ - működés
A City Safety™ egy olyan funkció, amely segít a
járművezetőnek az ütközések elkerülésében,
többek között sorban álláskor, amikor az elöl
haladó forgalom változik, ami a járművezető
figyelmének lanyhulásával együtt balesethez
vezethet.
Be és ki
MEGJEGYZÉS
A City Safety™ funkció a motor beindításakor
automatikusan bekapcsol.
MEGJEGYZÉS
Amikor a City Safety™ rendszer fékez, akkor
kigyulladnak a féklámpák.
Kapcsolódó információk
A lézerérzékelő adó és vevő ablaka15.
Ha a sebességkülönbség 4-15 km/h (3-9 mph)
az elől haladó járműhöz képest, akkor a City
Safety™ képes teljesen megakadályozni az ütközést.
•
•
•
City Safety™ (225. oldal)
City Safety™ - működés (226. oldal)
City Safety™ - korlátok (227. oldal)
A City Safety™ rövid, erős fékezést aktivál és
normál körülmények között éppen az első jármű
mögött megállítja az autót. A legtöbb járművezető
számára ez jelentősen kívül esik a normál vezetési stílustól és kényelmetlen érzés.
15
226
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
Bizonyos helyzetekben, tanácsos lehet kikapcsolni a City Safety™ rendszert, például, ha leveles ágak csúszhatnak végig a motorháztető és/
vagy a szélvédő felett.
City Safety™ kezelése a MY CAR (115. oldal)
menürendszerben lehetséges, és a motor beindítását követően a funkció az alábbiak szerint kapcsolható ki:
•
Keresse meg a MY CAR menürendszer
Vezetéstámogató rendszer részét, és
válassza a Ki lehetőséget a City Safety
részben.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Azonban a funkció a motor következő beindításakor engedélyezve lesz, függetlenül attól,
hogy rendszer engedélyezve volt-e vagy ki
volt-e iktatva a motor leállításakor.
FIGYELEM
A lézeres érzékelő, (229. oldal). oldal akkor is
bocsát ki lézerfényt, amikor a City Safety™
rendszert manuálisan kikapcsolták.
A City Safety™ újbóli engedélyezéséhez:
•
Kövesse a kiiktatási eljárást, de válassza a
Be lehetőséget.
Kapcsolódó információk
•
•
•
City Safety™ (225. oldal)
City Safety™ - korlátok (227. oldal)
City Safety™ - szimbólumok és üzenetek
(231. oldal)
City Safety™ - korlátok
A City Safety™ rendszer érzékelője úgy van kialakítva, hogy észlelje az autó előtti autókat vagy
nagyobb járműveket attól függetlenül, hogy nappal van vagy éjszaka.
Csúszós útfelületen a féktávolság nagyobb, ami
csökkenti a City Safety™ rendszer ütközés-elkerülési képességét. Ilyen helyzetekben az ABS16
és ESC17 rendszerek nyújtják a legjobb lehetséges fékerőt a stabilitás fenntartása közben.
Azonban a funkció rendelkezik bizonyos korlátokkal.
Az autó tolatásakor a City Safety™ rendszer ideiglenesen kikapcsol.
Az érzékelő korlátokkal rendelkezik, ami azt
jelenti, hogy a City Safety™ gyengébben - vagy
egyáltalán nem működik - például erős havazásban vagy esőben, sűrű ködben, homokviharokban
vagy egyéb olyan helyzetekben, amikor a látási
viszonyok erősen korlátozottak. A párásodás,
szennyeződések, jég vagy hó a szélvédőn szintén
zavarhatja a működést.
A City Safety™ alacsony sebességek mellett 4 km/h (3 mph) alatt nem kapcsol be, ami miatt a
rendszer nem avatkozik be az olyan helyzetekben,
amikor az elől haladó járművet lassan közelíti
meg, például parkoláskor.
Az alacsonyan lógó tárgyak, például a kinyúló
rakományokra helyezett jelzőzászló vagy az olyan
tartozékok, mint a kiegészítő lámpák és a motorháztető fölé nyúló gallytörő rácsok korlátozhatják
a működést.
A City Safety™ érzékelőjéből kibocsátott lézerfény a fény visszaverődésének módját méri. Az
érzékelő nem észleli az alacsony fényvisszaverőképességgel rendelkező tárgyakat. A jármű hátsó
része általában eléggé visszaveri a fényt a rendszámtáblának és a hátsó fényvisszaverőknek
köszönhetően.
16
17
(Anti-lock Braking System) - blokkolásgátló fékrendszer.
(Electronic Stability Control) - menetstabilizáló rendszer.
A járművezető utasításai mindig elsőbbséget
élveznek, ezért a City Safety™ nem avatkozik be
az olyan helyzetekben, amikor a járművezető
világos módon kormányoz vagy gázt ad, akkor
sem, ha az ütközés elkerülhetetlen.
Amikor a City Safety™ megakadályozott egy
ütközést egy álló tárggyal, akkor az autó maximum 1,5 másodpercre álló helyzetben marad. Ha
az autót egy elől mozgó jármű miatt lefékez,
akkor a sebesség az alől haladó járművel megegyező értékre csökken.
A manuális sebességváltóval felszerelt autók esetében a motor leáll, amikor a City Safety™ rendszer megállította az autót, hacsak a járművezető
}}
227
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
még idejében be nem tudja nyomni a tengelykapcsoló-pedált.
MEGJEGYZÉS
•
Tartsa a szélvédő lézerérzékelő,
(229. oldal). oldal előtti felületét jégtől,
hótól és szennyeződésektől mentesen. Az
érzékelő elhelyezkedését ábrázoló ábrához, lásd City Safety™ - funkció
(226. oldal).
•
Ne rögzítsen vagy szereljen semmit a
szélvédőre a lézerérzékelő előtt
•
Távolítsa el a jeget és havat a motorháztetőről - a hó és jég magassága nem
haladhatja meg az 5 cm-t.
Hibakeresés és teendők
Ha a Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a
kézikönyvet üzenet, (231. oldal) jelenik meg a
kombinált műszerfalon, az azt jelzi, hogy a lézerérzékelő gátolva van és nem képes észlelni az autó
előtti járműveket. Ez azt jelenti, hogy a City
Safety™ rendszer nem működik.
A Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a
kézikönyvet üzenet nem minden helyzetben
jelenik meg, amikor a lézerérzékelő gátolva van. A
járművezetőnek ezért gondoskodnia kell a szélvédő és a lézerérzékelő előtti terület tisztán tartásáról.
228
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének
lehetséges okait és a megfelelő ellenintézkedésekre vonatkozó javaslatokat tartalmazza.
Ok
Teendő
A szélvédő lézerérzékelő előtti felülete
szennyezett vagy
jég illetve hó takarja.
Tisztítsa meg a szélvédő érzékelő előtti felületét a szennyeződésektől, jégtől és hótól.
A lézerérzékelő
látótere gátolva van.
Távolítsa el a gátlást
okozó tárgyat.
FONTOS
Ha repedések, karcolások vagy kőfelverődések vannak a szélvédőn a lézerérzékelő előtt
vagy a lézerérzékelő "ablakán" és ezek takarják a felület körülbelül 0,5 x 3,0 mm-es (vagy
ennél nagyobb) felületét, akkor fel kell venni a
kapcsolatot egy szervizzel a javításhoz vagy a
szélvédő cseréjéhez - hivatalos Volvo szerviz
igénybe vétele javasolt. Az érzékelő elhelyezkedését ábrázoló ábrához, lásd City Safety™ funkció (226. oldal).
Ennek elmulasztása a City Safety™ funkció
csökkent működését eredményezheti.
A City Safety™ hibás, elégtelen vagy csökkent működés kockázatának elkerülése érdekében, vegye figyelembe az alábbiakat:
•
A Volvo azt javasolja, hogy ne javítsa meg
a lézerérzékelő előtti repedéseket, karcolásokat vagy kőfelverődéseket - ehelyett
ki kell cserélni a teljes szélvédőt.
•
A szélvédő cseréje előtt, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo szervizzel
annak ellenőrzéséhet, hogy a helyes szélvédőt rendelik és szerelik-e be.
•
A cseréhez ugyanolyan típusú, a Volvo
által jóváhagyott ablaktörlőket kell felszerelni.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kapcsolódó információk
•
•
•
City Safety™ (225. oldal)
City Safety™ - funkció (226. oldal)
City Safety™ - működés (226. oldal)
City Safety™ - lézeres érzékelő
A City Safety™ funkció egy olyan érzékelőt használ, amely lézerfényt bocsát ki. Meghibásodás
esetén vagy, ha a lézeres érzékelő szervizelésre
szorul - forduljon hivatalos Volvo műhelyhez. Az
alábbi utasítások betartása alapvető fontosságú
a lézeres érzékelő kezelésekor.
Az alábbi két címke kapcsolatos a lézerérzékelővel.
(az Amerikai Egyesült Államok élelmiszer-biztonsági hatósága) szabványoknak az "Laser
Notice No. 50" megfelelő eltérések kivételével 2001. július 26-tól.
A lézeres érzékelő sugárzási adatai
Az alábbi táblázat tartalmazza a lézeres érzékelő
fizikai adatait.
Maximális impulzusenergia
2,64 µJ
Maximális átlagos teljesítmény
45 mW
Impulzus-időtartam
Divergencia (vízszintes x függőleges)
33 ns
28° × 12°
Az ábrán látható felső címke a lézersugár besorolását írja le:
•
Lézersugárzás - ne nézzen a lézersugárba
optikai eszközökkel - 1M besorolású lézertermék.
Az alsó címke a lézersugár fizikai adatait írja le:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Megfelel a
lézertermékek kialakítására vonatkozó FDA
}}
229
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, akkor
fennáll a szemsérülés kockázata!
•
•
•
•
•
•
•
•
230
ben (82. oldal) van, a motor leállított állapotában is.
FIGYELEM
Soha ne nézzen a lézerérzékelőbe (amely
szétterített láthatatlan lézersugárzást
bocsát ki) 100 mm-ről vagy ennél közelebbről nagyító optikával, például nagyítóüveggel, mikroszkóppal, lencsével vagy
hasonló optikai eszközökkel.
A lézerérzékelő tesztelése, eltávolítása,
beállítása és/vagy alkatrészcseréje csak
minősített műhelyben végezhető - Volvo
szerviz igénybe vételét javasoljuk.
A káros sugárzásnak történő kitettség
elkerülése érdekében, ne végezzen semmilyen beállítást vagy karbantartást az itt
leírtakon kívül.
A javítónak be kell tartania a kifejezetten
a lézerérzékelőhöz készített javítási utasításokat.
Ne távolítsa el a lézerérzékelőt (eltávolítható lencsét tartalmaz). Az eltávolított
lézerérzékelő kielégíti a 3B besorolás
követelményeit az IEC 60825-1 szabány
szerint. A 3B besorolású lézer nem
veszélytelen a szem számára, ezért sérülésveszélyt jelent.
A lézerérzékelő csatlakozóját ki kell húzni,
mielőtt eltávolítaná a szélvédőről.
A lézerérzékelőt a szélvédőre kell szerelni
az érzékelő csatlakozójának csatlakoztatása előtt.
A lézerérzékelő lézerfényt bocsát ki, amikor a távvezérlős kulcs a II kulcshelyzet-
Kapcsolódó információk
•
City Safety™ (225. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
City Safety™ - szimbólumok és
üzenetek
A City Safety (225. oldal)™ rendszer által aktivált automatikus fékezéssel együtt egy vagy több
SzimbólumA
szimbólum, (231. oldal) is világíthat a kombinált
műszerfalon és szöveges üzenet jelenhet meg. A
szöveges üzeneteket az irányjelző bajuszkap-
csoló OK gombjának rövid megnyomásával lehet
nyugtázni.
Üzenet
Jelentés/teendő
Automatikus fékezés a City
Safety rendszerrel
A City Safety™ fékez vagy automatikusan fékezett.
Szélvédő-érzékelők blokkolva
Lásd a kézikönyvet
A lézeres érzékelő átmenetileg nem működik, mert valami gátolja azt.
•
Távolítsa el az érzékelőt gátló objektumot és/vagy tisztítsa meg a szélvédő érzékelő előtti felületét.
Olvasson a lézerérzékelő korlátairól.
City Safety rendszer Szerviz szükséges
A
A City Safety™ rendszer nem működik.
•
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
A szimbólumok vázlatosak.
Kapcsolódó információk
•
•
City Safety™ (225. oldal)
City Safety™ - funkció (226. oldal)
231
VEZETŐTÁMOGATÁS
Ütközésfigyelmeztető rendszer*
Az "automatikus fékkel rendelkező kerékpáros és
gyalogosészlelő" rendszer segíti a vezetőt az
olyan esetekben, amikor fennáll az ütközés
veszélye egy, az autó előtt lévő gyalogossal,
kerékpárral vagy járművel, amely áll vagy az autóval egyező irányban mozog.
Az "ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus
fékkel és a gyalogosészleléssel" olyan helyzetekben kapcsol be, amikor a járművezetőnek korábban kellett volna fékeznie, ezért nem segíthet a
vezetőnek minden helyzetben.
Az "ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus
fékkel és gyalogosészleléssel" úgy van kialakítva,
hogy a szükségtelen beavatkozások elkerülése
érdekében, a lehető legkésőbb kapcsoljon be.
A rendszer két szintje
Az autó felszereltségétől függően, az "ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel és gyalogosészleléssel" funkció kétféle változatban
jelenhet meg:
1. szint
A járművezetőt kizárólag vizuális és akusztikus
jelek figyelmeztetik18 a feltűnő akadályokra - nincsenek automatikus fékezéses beavatkozások, a
járművezetőnek magának kell fékeznie.
2. szint
A járművezetőt vizuális és akusztikus jelek figyelmeztetik a feltűnő akadályokra - az autó automatikusan fékez, ha a járművezető nem cselekszik
ésszerű időn belül.
18
232
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - kerékpárosok észlelése (234. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés
(236. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - korlátok
(238. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (239. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - szimbólumok és üzenetek (241. oldal)
FONTOS
Az "ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus
fékkel és gyalogosészleléssel" megakadályozhatja az ütközést vagy csökkentheti annak sebességét.
Az "ütközésfigyelmeztető rendszert automatikus
fékkel és gyalogosészleléssel" nem használható
kifogásként arra, hogy a járművezető megváltoztatja a vezetési stílusát. Ha a járművezető kizárólag arra számít, hogy az automatikus fékkel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer fékezzen,
az előbb vagy utóbb ütközéshez vezet.
•
Az "automata fékkel és gyalogosészleléssel
rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer"
komponenseit csak szervizben szabad karbantartani - lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - funkció
(233. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - gyalogosok
észlelése (235. oldal)
Az "1. szinten" nincs kerékpáros-figyelmeztetés.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Ütközésfigyelmeztető rendszer* funkció
3. - Automata fék
Az ütközésfigyelmeztető és City
Safety™ (225. oldal) rendszerek kiegészítik egymást.
Az automatikus fék funkció kapcsol be utoljára.
Ebben a helyzetben a járművezető még nem
kezdte meg a fékezést a megelőző tevékenység
végrehajtásához és az ütközés kockázata fenyeget, ekkor bekapcsol az automatikus fékezés
funkció - ez attól függetlenül történik, hogy fékeze a járművezető vagy sem. A fékezés ezután teljes fékerővel történik az ütközés sebességének
csökkentése érdekében, vagy korlátozott fékerővel, ha ez is elégséges az ütközés elkerüléséhez.
Kerékpárosok esetén, a figyelmeztetés és a teljes
fékezéses beavatkozás nagyon későn vagy egy
időben következik be.
1. - Ütközésfigyelmeztetés
A rendszer először figyelmezteti a járművezetőt a
fenyegető ütközésre.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer képes a gyaologosok, kerékpárosok vagy az álló illetve a járművezető járműve előtt, azzal egy irányba haladó
járművek észlelésére.
A funkció áttekintése19.
Audiovizuális figyelmeztető jelzés, ha fennáll
az ütközés kockázata.
Radaros érzékelő20
Kameraérzékelő
Az automatikus fékkel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer három lépést hajt végre az
alábbi sorrendben:
1.
Ütközésfigyelmeztetés
2.
Féksegéd20
3.
Automatikus fék20
19
20
Ha fennáll az ütközés kockázata egy gyalogossal
vagy járművel, akkor a járművezetőt egy villogó
piros figyelmeztető jel (1) és hangjelzés figyelmezteti.
2 - Féksegéd
Ha az ütközés kockázata az ütközésfigyelmeztetést követően tovább növekszik, akkor a bekapcsol a féksegéd.
Ez azt jelenti, hogy a fékrendszer a fékek enyhe
alkalmazásával felkészül a gyors fékezésre, ami
enyhe rángásként észlelhető.
Ha a fékpedált elégségesen gyorsan benyomják,
akkor a teljes fék funkció alkalmazásra kerül.
A féksegéd fel isi erősíti a járművezető fékezését,
ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy a fékezés nem
elégséges mértékű az ütközés elkerüléséhez.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
Csak 2. szintű rendszer esetén.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 233
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
FIGYELEM
Az ütközésfigyelmeztető rendszer nem minden vezetési vagy forgalmi helyzetben, időjárási vagy útviszonyok mellett működik. Az
ütközésfigyelmeztető rendszer nem reagál az
autótól eltérő irányban haladó járművekre és
kerékpárosokra vagy állatokra.
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (232. oldal)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* kerékpárosok észlelése
A figyelmeztetés csak az ütközés magas kockázata esetén kapcsol be. Ez a "Funkció" és a
"Korlátok" rész írja le azokat a korlátokat,
amelyekkel a jármű vezetőjének tisztában kell
lennie, mielőtt használná az automata fékkel
rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszert.
A gyalogosokra vonatkozó figyelmeztetések
és fékezéses beavatkozások 80 km/h
(50 mph) járműsebesség felett kikapcsolnak.
A gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó
figyelmeztetések és fékezéses beavatkozások
sötétben és alagutakban nem működnek akkor sem, ha világítanak az utcai lámpák.
A funkció csak hátulról "látja" a kerékpárosokat, és csak
az ugyanabban az irányban közlekedőket.
Az automata fék funkció megakadályozhatja
az ütközést vagy csökkentheti az ütközés
sebességét. A teljes fékteljesítmény biztosításához a vezetőnek is mindig be kell nyomnia a
fékpedált - akkor is, amikor az autó automatikusan fékez.
Soha ne várjon az ütközésfigyelmeztetésre. A
járművezető mindig felelős a megfelelő távolság és sebesség tartásáért - akkor is, ha
automata fék funkcióval rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszert használ.
234
Optimális példák arra, hogy mit értelmez kerékpárosként
a rendszer - világos test- és kerékpárkontúrok, közvetlenül hátulról és az autó középvonalában.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az optimális kerékpáros-észleléshez az szükséges, hogy a rendszer lehetőleg egyértelmű információkat kapjon a test és a kerékpár körvonalairól - ez magában foglalja a lehetőséget a kerékpár, a fej, a karok, a vállak, lábak a felső és alsó
test és a normál emberi mozgásminta felismerésére.
•
A funkció kerékpáros-észlelő képessége
sötétben és alagutakban nem működik akkor sem, ha világítanak az utcai lámpák.
•
Az optimális gyalogos-észleléshez aktiválni
kell a City Safety™ funkciót, City Safety™
(225. oldal).
Ha a kerékpár vagy a kerékpáros testének nagy
részei nem láthatók a funkció kamerája számára,
akkor a rendszer nem képes a kerékpáros észlelésére.
Az automata fékkel és kerékpáros-észleléssel
rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer
csak segítségül szolgál.
•
A funkció nem képes észlelni:
A funkció csak közvetlenül hátulról és ugyanabban az irányban kell közlekednie - nem
szögben hátulról vagy oldalról.
•
A kerékpárnak jól látható és jóváhagyott21
hátsó fényvisszaverővel kell rendelkeznie,
legalább 70 centiméterrel az úttest felett.
•
Az autó képzeletbeli/meghosszabbított bal
vagy jobb oldali oldalvonalain közlekedő
kerékpárosok egyáltalán nem vagy csak
későn észlelhetők.
•
21
FIGYELEM
Ahhoz, hogy a funkció észlelni tudja a kerékpárost, annak felnőttnek kell lennie és felnőtt
méretű kerékpáron kell közlekednie.
•
A kameraérzékelő kerékpáros-észlelő képessége sötétben és szürkületben korlátozott éppúgy mint az emberi szemé.
Ütközésfigyelmeztető rendszer* gyalogosok észlelése
•
minden kerékpárost minden helyzetben
és nem látja például a részben takarásban lévő kerékpárosokat.
• az olyan ruházatot viselő kerékpárosokat,
amely takarja a testük körvonalait vagy
oldalról közelítenek.
• a hátul piros fényvisszaverővel nem rendelkező kerékpárosokat.
• a nagy tárgyakat hordozó kerékpárosokat.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy a járművet helyes módon vezesse és a sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.
Kapcsolódó információk
•
A világos testkörvonalakkal rendelkező gyalogosok optimális példák arra, hogy mit tekint a rendszer gyalogosnak.
Az optimális gyalogosészleléshez az szükséges,
hogy a rendszer lehetőleg egyértelmű információkat kapjon a test körvonalairól - ez magában foglalja a lehetőséget a fej, a karok, a vállak, lábak a
felső és alsó test és a normál emberi mozgásminta felismerésére.
Ha a test nagyobb részei láthatatlanok a kamera
számára, akkor a rendszer nem képes észlelni a
gyalogost.
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (232. oldal)
A fényvisszaverőnek teljesítenie kell a kérdéses piacra vonatkozó közlekedési hatóság előírásait és feltételeit.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 235
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
•
A gyalogos észleléséhez annak teljes magasságában fel kell tűnnie és legalább 80 cm
magasnak kell lennie.
Ütközésfigyelmeztető rendszer* működés
•
A kameraérzékelő gyalogosészlelő képessége sötétben és szürkületben korlátozott éppúgy mint az emberi szemé.
•
A kameraérzékelő gyalogosészlelő képessége sötétben és alagutakban nem működik
- akkor sem, ha világítanak az utcai lámpák.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer beállításai a
MY CAR menüben végezhetők el a középkonzol
képernyőjén és a menürendszerben, lásd MY
CAR (115. oldal).
Figyelmeztető jelek Be és Ki
FIGYELEM
A fény- és hangjelzések a motor beindítását
követően aktiválhatók:
•
Kapcsolódó információk
•
22
236
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (232. oldal)
Az ütközésfigyelmeztető rendszer beállításai a
középkonzol képernyőjén és a MY CAR menürendszerben hajthatók végre, lásd (115. oldal).
Fény- és hangjelzések
Amikor az ütközésfigyelmeztető rendszer lámpája
és hangjelzése bekapcsol, a figyelmeztető lámpa
([1.] számú az előző ábrán) a motor minden beindításakor ellenőrzésre kerül a figyelmeztető
lámpa egyes fénypontjainak rövid időre történő
bekapcsolásával.
Az "automata fékkel és kerékpáros- valamint
gyalogosészleléssel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer" csak segítségül szolgál. A
funkció nem képes minden helyzetben minden gyalogos észlelésére, és nem látja például:
a részben takarásban lévő gyalogosokat,
a testük kontúrjait elrejtő ruházatot viselő
gyalogosokat vagy a 80 centiméternél
alacsonyabb gyalogosokat.
• a nagyobb tárgyakat hordozó gyalogosokat.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy a járművet helyes módon vezesse és a sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.
MEGJEGYZÉS
A féksegéd és automata fék funkciók mindig
engedélyezve vannak - ezek nem kapcsolhatók ki.
•
1. Hallható és vizuális figyelmeztető jel az ütközés kockázata esetén22.
Kiválaszthatja, hogy be vagy ki legyenek-e kapcsolva az ütközésfigyelmeztető rendszer akusztikus és vizuális jelzései.
Keresse a Ütközésre figyelmeztetés lehetőséget a Vezetéstámogató rendszer
részben a MY CAR (115. oldal) menürendszerben - és itt távolítsa el a funkció jelölését.
A motor beindításakor automatikusan az a beállítás lesz érvényes, amelyik a motor leállításakor
volt aktív.
Az ábra vázlatos - az autómodell és a részletek eltérhetnek.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Hangjelzés
A motor beindítását követően a figyelmeztető
hangjelzés külön bekapcsolható/kikapcsolható:
•
Keresse meg a Figyelmeztető hang lehetőséget a Ütközésre figyelmeztetés részben a MY CAR (115. oldal) menürendszerben - és itt válassza a be vagy ki lehetőséget.
Ezt követően az ütközésfigyelmeztető rendszert
csak fényjelzés jelzi.
A figyelmeztetési távolság beállítása
A figyelmeztetési távolság szabályozza azt a távolságot, amelynél a vizuális és hangjelzések bekapcsolnak.
•
Keresse meg a Figyelmeztetési távolság
lehetőséget a Ütközésre figyelmeztetés
részben a MY CAR menürendszerben
(115. oldal) - és itt válassza a Hosszú,
Normál vagy Rövid lehetőséget.
A figyelmeztetési távolság határozza meg a rendszer érzékenységét. A Hosszú figyelmeztetési
távolság nyújtja a legkorábbi figyelmeztetést. Először próbálja ki a Hosszú beállítással, és ha ez
túl sok figyelmeztetést okoz, ami bizonyos helyzetekben zavaró lehet, akkor válassza a Normál
figyelmeztetési távolságot.
MEGJEGYZÉS
Az ütközésfigyelmeztető rendszer figyelmezteti a járművezetőt az ütközés kockázatára, de
a funkció nem rövidítheti a járművezető reakcióidejét.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer hatékonysága érdekében, mindig a távolságfigyelmeztetés, (204. oldal). oldal 4–5 időintervallumos
beállításával vezessen.
MEGJEGYZÉS
Beállítások ellenőrzése
A szükséges beállításokat a középkonzol kijelző
képernyőjén lehet végrehajtani.
•
Keresse meg a MY CAR, (115. oldal) menürendszer Ütközésre figyelmeztetés pontját
a Vezetéstámogató rendszer menüben.
Karbantartás
Bizonyos esetekben még a figyelmeztetési
távolság Hosszú beállításakor is későn észlelhetők lehetnek a figyelmeztetések, például,
amikor nagy különbségek vannak a sebességek között vagy az elöl haladó járművek hirtelen fékeznek.
Csak kivételes esetekben, például dinamikus
vezetés esetén használja a Rövid figyelmeztetési
távolságot.
23
FIGYELEM
Semmilyen automata rendszer nem garantálhatja a 100 %-osan helyes működést minden
helyzetben. Ezért, soha ne tesztelje az automata fékkel felszerelt ütközésfigyelmeztető
rendszert úgy, hogy embereknek vagy járműveknek hajt - ez súlyos károsodáshoz és súlyos
vagy halálos sérüléshez vezethet.
Amikor használatban van az adaptív sebességtartó, akkor a sebességtartó akkor is használja a figyelmeztető lámpát és a figyelmeztető hangot, ha ki van kapcsolva az ütközésfigyelmeztető rendszer.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
Kamera- és radarérzékelő23.
}}
237
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Az érzékelők helyes működéséhez, azokat szenynyeződésektől, jégtől és hótól tisztán kell tartani,
és rendszeresen meg kell tisztítani vízzel és autósamponnal.
MEGJEGYZÉS
A szennyeződésekkel, jéggel és hóval fedett
érzékelők csökkentik a működést és megakadályozhatják a mérést.
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (232. oldal)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* korlátok
A funkció bizonyos korlátokkal rendelkezik, például 4 km/h (3 mph) sebességig nem működik.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer vizuális jelét
nehéz lehet észrevenni erős napfényben, visszatükröződések esetén, napszemüvegben vagy, ha
a járművezető nem egyenesen előre néz. A figyelmeztető hang ezért mindig be van kapcsolva.
Csúszós útfelületen a féktávolság nagyobb, ami
csökkenti a rendszer ütközés-elkerülési képességét. Ilyen helyzetekben az ABS és ESC,
(190. oldal) rendszerek nyújtják a legjobb lehetséges fékezési erőt a stabilitás fenntartása mellett.
MEGJEGYZÉS
A vizuális figyelmeztető jel átmenetileg kikapcsolhat, ha az utastér hőmérséklete például az
erős napsütés miatt magas. Ha ez történik,
akkor a figyelmeztető hang akkor is megszólal, ha az ki van kapcsolva a menürendszerben.
•
24
238
FIGYELEM
Előfordulhat, hogy a figyelmeztetések
nem jelennek meg, ha az elöl haladó
jármű kicsi vagy a kormánykerék- és
pedálmozgások nagyok, például nagyon
aktív vezetési stílus esetén.
A figyelmeztetések és fékbeavatkozások
későn vagy egyáltalán nem történhetnek meg,
ha a forgalmi helyzet vagy külső hatások miatt
a radar vagy kameraérzékelő nem észleli megfelelően a gyalogost, járművet vagy kerékpárost.
Az érzékelő rendszer a gyalogosokra és a
kerékpárosokra vonatkozóan korlátozott hatótávolsággal rendelkezik24 - a rendszer
50 km/h (30 mph) járműsebességig képes
hatékony figyelmeztetéseket és fékezéses
beavatkozásokat nyújtani. Az álló vagy lassan
mozgó járművek esetében a figyelmeztetések
és a fékezéses beavatkozások 70 km/h
(43 mph) sebességig hatásosak.
A figyelmeztetések álló vagy lassan mozgó
járművek esetében a sötétség vagy rossz
látási viszonyok miatt kikapcsolhatnak.
A gyalogosokra vonatkozó figyelmeztetések
és fékezéses beavatkozások 80 km/h
(50 mph) feletti járműsebességeknél kikapcsolnak.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer ugyanazokat a
radarérzékelőket használja, mint az adaptív
sebességtartó, (207. oldal)
Ha túl gyakorinak vagy zavarónak találja a figyelmezetéseket, akkor csökkentheti a figyelmeztetési távolságot. Ez aztán ahhoz vezet, hogy a
rendszer később figyelmeztet, ami csökkenti a
A kerékpárosok esetében a figyelmeztetés és teljes fékbeavatkozás nagyon későn vagy egyszerre következhet be.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
figyelmeztetések számát, lásd Ütközésfigyelmeztető rendszer - működés (236. oldal).
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a
kameraérzékelő korlátai
Az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus
fékkel a hátrameneti fokozat kapcsolásakor
átmenetileg kikapcsol.
A funkció az autó kameraérzékelőjét használja,
bizonyos korlátokkal.
Az automatikus fékkel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer alacsony sebességek mellett 4 km/h (3 mph) alatt nem kapcsol be, ezért a
rendszer nem avatkozik be az olyan helyzetekben,
amikor az elől haladó járművet lassan közelíti
meg, például parkoláskor.
Olyan helyzetekben, amikor a járművezető aktív,
figyelmes vezetési viselkedést mutat, az ütközésfigyelmeztető rendszer kissé késleltetheti az
ütközésfigyelmeztetést, hogy a minimálisra csökkentse a felesleges figyelmeztetések számát.
Amikor az automatikus fék megakadályozott egy
ütközést egy álló tárggyal, akkor az autó maximum 1,5 másodpercre álló helyzetben marad. Ha
az autót egy elől mozgó jármű miatt lefékez,
akkor a sebesség az alől haladó járművel megegyező értékre csökken.
A manuális sebességváltóval felszerelt autók esetében a motor leáll, amikor az automatikus fék
megállította az autót, hacsak a járművezető még
idejében be nem tudja nyomni a tengelykapcsolópedált.
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (232. oldal)
Az autó kameraérzékelőjét - az ütközésfigyelmeztető rendszeren és az automatikus féken kívül az alábbi funkciók is használják:
•
•
•
•
Aktív távolsági fényszóró (93. oldal)
Jelzőtábla-felismerés, (248. oldal)
Az erős ellenfény, fényvisszaverődések az úton,
hó vagy jég az útfelületen, a szennyezett útfelület
vagy elmosódott sávjelölések szintén jelentősen
csökkenthetik a kameraérzékelő képességét az
úttest figyelésére és a gyalogosok és egyéb járművek észlelésére vonatkozóan.
A kameraérzékelő látótere korlátozott, ezért van
az, hogy bizonyos helyzetekben a gyalogosok,
kerékpárok és járművek nem észlelhetők vagy a
vártnál később észlelhetők.
Nagyon magas hőmérsékleteken a kamera a
motor beindítását követően ideiglenesen,
körülbelül 15 percre kikapcsol, hogy védje a
kamera működőképességét.
Driver Alert Control - DAC, (252. oldal)
Sávtartó segéd, (255. oldal).
MEGJEGYZÉS
Hibakeresés és teendők
Tartsa a szélvédő kameraérzékelő előtti felületét jégtől, hótól, párától és szennyeződésektől mentesen.
Ha a kijelzőn a Szélvédő-érzékelők blokkolva
Lásd a kézikönyvet üzenet jelenik meg, akkor a
kameraérzékelő gátolva van, és nem képes a gyalogosok, kerékpárosok, járművek vagy útburkolati
jelek észlelésére az autó előtt.
Ne ragasszon vagy rögzítsen semmit a szélvédőre a kameraérzékelő elé, mert az csökkenti
a hatékonyságot vagy a kamerától függő egy
vagy több rendszer működésének megszűnését okozza.
A kameraérzékelők az ember szemhez hasonlóan
korlátokkal rendelkeznek, azaz például sötétben,
erős hóesésben vagy esőben és sűrű ködben
rosszabbul "látnak". Ilyen körülmények között a
kamerától függő rendszerek funkciói jelentősen
csökkenhetnek vagy ideiglenesen megszűnhetnek.
Ezzel egy időben, ez azt jelenti, hogy - az automatikus fékkel rendelkező ütközésfigyelmeztető
rendszer mellett - az alábbi funkciók nem működnek teljesen:
•
•
•
•
Aktív távolsági fényszóró
Driver Alert Control
Sávtartó rendszer
Jelzőtábla-felismerés
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 239
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének
lehetséges okait és a megfelelő teendőket tartalmazza.
Ok
Teendő
A szélvédő kamera
előtti felülete szenynyezett, vagy jég
illetve hó takarja.
Tisztítsa meg a szélvédő kamera előtti felületét a szennyeződésektől, jégtől és hótól.
Sűrű köd, zuhogó
eső vagy hó akadályozza, hogy a
kamera megfelelően
működjön.
Nincs teendő. Amikor
a kamera zuhogó esőben vagy erős hóesésben nem működik.
A szélvédő kamera
előtti felületét megtisztították, de az
üzenet továbbra is
látható.
Várjon. A kamerának
akár több percre is
szüksége lehet a látási
viszonyok felméréséhez.
Szennyeződések
jelentek meg a szélvédő belseje és a
kamera között.
Menjen szervizbe a
szélvédő belsejének
kamerafedélen belüli
megtisztíttatásához hivatalos Volvo műhely
ajánlott.
Kapcsolódó információk
•
240
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (232. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Ütközésfigyelmeztető rendszer* szimbólumok és üzenetek
SzimbólumA
Üzenet
Leírás
Collision warning system
KI
Az ütközésfigyelmeztető rendszer kikapcsolva.
A motor beindításakor jelenik meg.
Az üzenet körülbelül 5 másodperc elteltével vagy az OK gomb megnyomásakor eltűnik.
Ütközésre figyelmeztető
rendszer Nem elérhető
Az ütközésfigyelmeztető rendszer nem aktiválható.
Akkor jelenik meg, amikor a járművezető aktiválni próbálja a funkciót.
Az üzenet körülbelül 5 másodperc elteltével vagy az OK gomb megnyomásakor eltűnik.
Az automatikus fékezés
aktiválva lett
Az automatikus fék aktiválódott.
Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a kézikönyvet
A kameraérzékelő (239. oldal) átmenetileg kikapcsolt.
Az üzenet a OK gomb egyszeri megnyomása után törlődik.
Akkor látható, amikor például hó, jég vagy szennyeződések vannak a szélvédőn.
•
A
Tisztítsa meg szélvédő kameraérzékelő előtti felületét.
Radar blokkolva Lásd a
kézikönyvet
Az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel ideiglenesen kikapcsolt.
Ütközésre figyelmeztető
rendszer Szerviz szükséges
Az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel teljesen vagy részben kikapcsolt.
A radarérzékelő (220. oldal) gátolva van és nem képes más járművek észlelésére. Például zuhogó esőben
vagy, ha latyak gyűlt össze a radarérzékelő előtt.
•
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
A szimbólumok vázlatosak - az egyes piacokon és autómodellekben eltérőek lehetnek.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 241
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
242
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (232. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
BLIS
Áttekintés
A BLIS (Blind Spot Information System) egy
olyan funkció, amely segíti a járművezetőt a sűrű
forgalomban, amelyek azonos irányban haladó
több sávval rendelkeznek.
A BLIS egy járművezetői segédfunkció, amely az
alábbiakra figyelmeztet:
•
•
járművek az autó holtterében
gyorsan közeledő járművek az autóhoz legközelebbi bal és jobb oldali sávokban.
FIGYELEM
A BLIS kiegészítő segédrendszer és nem
minden helyzetben működik.
A BLIS nem helyettesíti a biztonságos vezetési stílust és a belső valamint külső visszapillantó tükrök használatát.
A BLIS soha nem helyettesítik a járművezető
felelősségét és figyelmét - mindig a járművezető felelőssége a biztonságos sávváltás.
Tartsa tisztán ezt a felületet - a bal oldalon is.
A BLIS lámpa elhelyezkedése25.
Visszajelző lámpa
BLIS szimbólum
MEGJEGYZÉS
A lámpa az autó azon oldalán világít, ahol a
rendszer észlelte a járművet. Ha az autót
mindkét oldalról előzik, akkor mindkét lámpa
egyszerre világít.
•
Az optimális működés biztosításához az érzékelők előtti területeket tisztán kell tartani.
Kapcsolódó információk
•
•
BLIS - működés (244. oldal)
•
CTA* (245. oldal)
BLIS és CTA - szimbólumok és üzenetek
(247. oldal)
Karbantartás
A BLIS funkciók érzékelői a hátsó sárvédőben/
lökhárítóban helyezkednek el az autó egyes sarkain.
25
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 243
VEZETŐTÁMOGATÁS
BLIS - működés
A BLIS (Blind Spot Information System) egy
olyan funkció, amely segíti a járművezetőt a sűrű
forgalomban, amelyek azonos irányban haladó
több sávval rendelkeznek.
A BLIS aktiválása/inaktiválása
A BLIS a motor beindításakor aktiválódik. Ezt az
ajtópanelekben elhelyezkedő visszajelző lámpák
egyszeri felvillanása jelzi.
•
Válassza a Be vagy Ki lehetőséget a
Beállítások Járműbeállítások BLIS
menüpontban.
Mikor működik a BLIS
A BLIS bekapcsolásakor/kikapcsolásakor a
gomb lámpája kialszik/kigyullad és a kombinált
műszerfal szöveges üzenettel erősíti meg a változást. Az ajtópanel visszajelző lámpái a bekapcsoláskor egyszer felvillannak.
Az üzenet eltüntetéséhez:
•
Nyomja meg a bal oldali bajuszkapcsoló OK
gombját.
vagy
•
Várjon körülbelül 5 másodpercet - az üzenet
eltűnik.
A BLIS alapelve: 1. A holttér zónája. 2. A gyorsan közeledő jármű zónája.
A BLIS funkció 10 km/h (6 mph) feletti sebességeken aktív.
A rendszer úgy van kialakítva, hogy akkor reagáljon, amikor:
Bekapcsoló/kikapcsoló gomb.
A BLIS funkció a középkonzolon található BLIS
gomb megnyomásával kapcsolható be/ki.
A választott felszerelések bizonyos kombinációi
nem hagynak üres helyet a gombnak a középkonzolon - ilyen esetekben a funkciót a MY
CAR26 menürendszerben lehet kezelni:
26
244
A menürendszerrel kapcsolatos további tájékoztatásért, MY CAR (115. oldal).
•
a járművezető járművét más járművek megelőzik
•
a járművezető járművét gyorsan megközelíti
egy másik jármű.
Amikor a BLIS járművet észlel az 1. zónában vagy
gyorsan közeledő járművet a 2. zónában, akkor az
ajtópanel BLIS lámpája folyamatos fénnyel világít.
Ha a járművezető a figyelmeztetéssel megegyező
oldalon aktiválja az irányjelzőt, akkor a BLIS
VEZETŐTÁMOGATÁS
lámpa folyamatos fényről villogó és erősebb
fényre vált.
FIGYELEM
A BLIS éles kanyarokban nem működik.
A BLIS tolatás közben nem működik.
Korlátok
•
Az érzékelőket takaró szennyeződések, jég
és hó csökkenthetik a működést és lehetetlenné teszik a figyelmeztetések szolgáltatását. A BLIS nem képes a veszélyek észlelésére, ha el van takarva.
•
Ne rögzítsen semmilyen tárgyat, szalagot
vagy címkéket az érzékelők területén.
•
A BLIS kikapcsol, amikor utánfutót csatlakoztatnak az autó elektromos rendszeréhez.
CTA*
•
A CTA (Cross Traffic Alert) BLIS funkció egy
olyan vezetősegítő rendszer, amely tolatáskor
figyelmeztet a keresztirányú forgalomra. A CTA a
BLIS (243. oldal), kiegészítője.
Azonban a BLIS funkció a CTA kikapcsolását
követően is aktív marad.
A CTA bekapcsolása/kikapcsolása
Keresse meg a Cross Traffic Alert pontot a
BLIS menüpont alatt, és távolítsa el a jelölését - a CTA funkció ekkor kikapcsol.
FIGYELEM
A CTA a motor beindításakor aktiválódik. Ezt az
ajtópanelekben elhelyezkedő visszajelző lámpák
egyszeri felvillanása jelzi.
A CTA kiegészítő segédrendszer és nem minden helyzetben működik.
A CTA nem helyettesíti a biztonságos vezetési
stílust és a belső valamint külső visszapillantó
tükrök használatát.
A CTA soha nem helyettesítik a járművezető
felelősségét és figyelmét - mindig a járművezető felelőssége a biztonságos tolatás.
Mikor működik a CTA
FONTOS
A BLIS és CTA funkciók komponenseinek
javítását vagy a lökhárítók újrafényezését csak
szervizben szabad végezni - hivatalos Volvo
műhely igénybe vételét javasoljuk.
Kapcsolódó információk
•
•
BLIS (243. oldal)
BLIS és CTA - szimbólumok és üzenetek
(247. oldal)
A parkolósegéd és a CTA érzékelők be-/kikapcsolása.
A Parkolósegéddel (260. oldal) felszerelt autókban a CTA funkció a parkolósegéd be-/kikapcsoló gombjával külön be- és kikapcsolható.
A parkolósegéd gombjával nem rendelkező autók
esetében a CTA funkció a MY CAR(115. oldal)
menürendszerben kezelhető az alábbiak szerint:
A CTA alapelve.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 245
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
A CTA a BLIS funkció kiegészítője azzal, hogy
tolatás közben, például parkolóból történő kitolatáskor, észlelni képes a keresztirányú forgalmat.
Azonban, amikor a járművezető lassan tolatni
kezd az autóval, akkor a takaró járműhöz/objektumhoz viszonyított szög megváltozik, és a holttér
gyorsan csökkenni kezd.
A CTA elsődlegesen járművek észlelésére szolgál. Kedvező körülmények között kisebb objektumok, például kerékpárosok és gyalogosok észlelésére is képes.
Példák a további korlátokra:
•
Az érzékelőket takaró szennyeződések, jég
és hó csökkenthetik a működést és lehetetlenné teszik a figyelmeztetések szolgáltatását. A CTA nem képes a veszélyek észlelésére, ha el van takarva.
•
A CTA kikapcsol, amikor utánfutót csatlakoztatnak az autó elektromos rendszeréhez.
A CTA csak tolatáskor aktív és automatikusan
kapcsol be a sebességváltó hátrameneti fokozatának kiválasztásakor.
•
Ha a CTA azt észleli, hogy valami közeledik
oldalról, akkor egy hangjelzés szólal meg. A
jelzés a bal vagy jobb oldali hangszóróból
hallható, attól függően, hogy melyik irányból
közeledik az észlelt objektum.
•
A CTA a BLSI lámpák bekapcsolásával is
figyelmeztet.
•
Egy kiegészítő figyelmeztetés is megjelenik a
képernyő PAS grafikáján (260. oldal) világító
ikon formájában.
Az autó mélyen helyezkedik el egy parkolóhelyen.
A CTA érzékelő holttere.
Az a szektor, ahol a CTA észlelni/"látni"
képes.
Karbantartás
A BLIS és CTA funkciók érzékelői a hátsó sárvédőben/lökhárítóban helyezkednek el az autó
egyes sarkain.
Korlátok
A CTA nem minden helyzetben működik optimálisan, hanem bizonyos korlátokkal rendelkezik például a CTA érzékelők nem "látnak" át a többi
parkoló járművön vagy takaró objektumon.
Az alábbiakban néhány példát láthat arra, amikor
a CTA "látómezeje" a kezdettől fogva korlátozott
és ezért a közeledő járművek nem észlelhetők,
amíg nagyon közel nem érnek:
246
FONTOS
A BLIS és CTA funkciók komponenseinek
javítását vagy a lökhárítók újrafényezését csak
szervizben szabad végezni - hivatalos Volvo
műhely igénybe vételét javasoljuk.
Ferde parkolóhelyen a CTA az egyik oldalon teljesen
"vak".
VEZETŐTÁMOGATÁS
BLIS és CTA - szimbólumok és
üzenetek
Kapcsolódó információk
Az olyan helyzetekben, amikor a BLIS, (Blind
Spot Information System)(243. oldal), és a CTA,
(245. oldal), funkciók hibásan működnek vagy
gátolva vannak, akkor a kombinált műszerfal egy
szimbólumot jeleníthet meg, amelyet egy magyarázó üzenet egészít ki. Kövesse a megjelenő
ajánlásokat.
•
•
BLIS (243. oldal)
CTA* (245. oldal)
Példaüzenetek:
Tartsa tisztán ezt a felületet - a bal oldalon is.
Üzenet
Leírás
•
Az optimális működés biztosításához az érzékelők előtti területeket tisztán kell tartani.
CTA KI
•
A CTA manuálisan kikapcsolva a BLIS aktív.
Ne rögzítsen semmilyen tárgyat, szalagot
vagy címkéket az érzékelők területén.
BLIS és
CTA KI
Utánfutó
rögzítve
A BLIS és a CTA ideiglenesen
nem működik, mert utánfutó van
csatlakoztatva az autó elektromos rendszeréhez.
BLIS és
CTA Szerviz szükséges
A BLIS és a CTA nem működik.
Kapcsolódó információk
•
•
BLIS (243. oldal)
BLIS és CTA - szimbólumok és üzenetek
(247. oldal)
•
Ha az üzenet továbbra is
jelen van, akkor menjen
szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
A szöveges üzeneteket az irányjelző bajuszkapcsoló OK gombjának rövid megnyomásával lehet
nyugtázni.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 247
VEZETŐTÁMOGATÁS
Jelzőtábla-felismerés (RSI)
FIGYELEM
A jelzőtábla-felismerő funkció (RSI – Road Sign
Information) segít a járművezetőnek emlékezni,
hogy milyen jelzőtáblák mellett ment el az autó.
Az RSI nem minden helyzetben működik,
hanem csak kiegészítő segítségül szolgál.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért és az
érvényben lévő közlekedési szabályok betartásáért.
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* működés
A jelzőtábla-felismerő funkció (RSI – Road Sign
Information) segít a járművezetőnek emlékezni,
hogy milyen jelzőtáblák mellett ment el az autó. A
funkció működését az alábbiakban ismertetjük.
Kapcsolódó információk
•
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - működés
(248. oldal)
•
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - korlátok
(251. oldal)
Példák az olvasható sebességgel kapcsolatos27 jelzőtáblákra.
A jelzőtábla felismerő funkció tájékoztatást nyújt
az aktuális sebességről, amellyel az autópálya
vagy országút kezdődik/végződik és arról, ha az
előzés tilos. Ha elkerül egy, az autópályára/
országútra vagy a maximális megengedett sebességre vonatkozó jelzőtáblát, akkor az RSI megjeleníti a maximális megengedett sebességre
vonatkozó jelzőtábla szimbólumát.
27
28
248
Rögzített sebesség információk28.
Amikor az RSI sebességet tartalmazó közúti jelzőtáblát rögzített, akkor a jelzőtábla szimbólumként megjelenik a műszerfalon.
A pillanatnyi sebességkorlát
szimbólumával együtt, az előzni
tilos jelzés is megjelenhet, ahol
az helyénvaló.
A kombinált műszerfalon megjelenő közlekedési jelzőtáblák piacfüggők - az ábrákon csak néhány példa látható.
A kombinált műszerfalon megjelenő közlekedési jelzőtáblák piacfüggők - az ábrákon csak néhány példa látható.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Korlátozás vagy autópálya vége
Kiegészítő táblák
A vonatkozó jelzőtábla körülbelül 10 másodpercre megjelenik a műszerfalon az olyan helyzetekben, ahol az RSI a sebességkorlátozás végét vagy egyéb sebességgel kapcsolatos információt,
például az autópálya végét észleli.
Az ilye kiegészítő táblával jelölt, sebességre
vonatkozó jelzőtáblák csak akkor jelennek meg,
ha a járművezető használja az irányjelzőt.
Bizonyos sebességkorlátozások
például csak bizonyos távolság
után vagy bizonyos napszakban
érvényesek. A járművezetőt egy
kiegészítő jel figyelmezteti a
helyzetre a sebességet mutató
szimbólum alatt.
Példák az ilyen jelekre:
Összes korlátozás vége.
Kiegészítő információk megjelenítése
A kiegészítő tábla üres keret
formájában jelenik meg a kombinált műszerfal sebességszimbóluma alatt, ami azt jelenti,
hogy az RSI kiegészítő táblát
észlelt a pillanatnyi sebességkorlátozásra vonatkozó további
Példák a kiegészítő táblákra28.
Autópálya vége.
Ezt követően a jelzőtábla-információk a következő
sebességgel kapcsolatos jelzésig eltűnnek.
Bizonyos esetekben ugyanarra az útra különböző
sebességkorlátozások érvényesek - egy kiegészítő tábla jelzi azokat a körülményeket, amelyekre a különböző sebességek vonatkoznak. Az
útszakasz különösen balesetveszélyes lehet például esőben és/vagy ködben.
információkkal.
Az esőre vonatkozó kiegészítő tábla csak akkor
jelenik meg a kijelzőn, ha használatban vannak az
ablaktörlők.
A kijáratra vonatkozó sebességet bizonyos piacokon egy nyilat tartalmazó kiegészítő tábla
jelzi.
28
A kombinált műszerfalon megjelenő közlekedési jelzőtáblák piacfüggők - az ábrákon csak néhány példa látható.
}}
249
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Jelzőtábla-felismerés be/ki
Sebességriasztás be/ki.
•
A közvetve sebességkorlátozást29 tartalmazó
táblák, például autópálya és autóút táblák
észlelésekor.
•
Ha az előzőleg észlelt tábla feltételezhetően
már nem érvényes, de új jelzőtábla észlelése
történik.
Kapcsolódó információk
•
•
A kombinált műszerfal sebességszimbólum kijelzése kikapcsolható.
Az RSI funkció kikapcsolásához:
•
Keresse meg a funkciót a MY CAR MY CAR
(115. oldal) menürendszerben, távolítsa el a
Közlekedési tábla információk (Road
Sign Information On) jelölését, és lépjen ki az
EXIT gombbal.
A járművezető beállíthatja, hogy kapjon-e figyelmeztetést, amikor a sebességkorlátozást 5 km/h
(3 mph) vagy ennél nagyobb mértékben túllépi.
Ez a figyelmeztetés az érvényben lévő maximális
sebességet mutató szimbólum villogása formájában jelenik meg a sebesség túllépésekor.
•
Jelzőtábla-felismerés (RSI) (248. oldal)
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - korlátok
(251. oldal)
MY CAR (115. oldal)
A sebességfigyelmeztetés bekapcsolásához:
•
Keresse meg a funkciót a MY CAR MY CAR
(115. oldal) menürendszerben, jelölje be a
Sebességre figyelmeztetés (Speed Alert)
lehetőséget, és lépjen ki az EXIT gombbal.
Sensus Navigation
Ha az autó Sensus Navigation rendszerrel van
felszerelve, akkor a sebességinformációk az
alábbi esetekben jelennek meg a navigációban:
29
250
Az egyes piacok között eltérések lehetnek.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* korlátok
A jelzőtábla-felismerő funkció (RSI – Road Sign
Information) segít a járművezetőnek emlékezni,
hogy milyen jelzőtáblák mellett ment el az autó. A
funkció az alábbi korlátokkal rendelkezik.
Az RSI funkció kameraérzékelője az emberi
szemhez hasonlóan korlátokkal rendelkezik.
További információkat találhat ebben a részben a
kameraérzékelő korlátairól, (239. oldal). oldal.
Az olyan jelzőtáblákat, amelyek közvetetten nyújtanak információkat az érvényben lévő sebességkorlátozásokra vonatkozóan, például helységek
névjelző táblái, nem rögzíti az RSI funkció.
Az alábbiak például akadályozzák a funkció
működését:
•
•
•
•
•
Kifakult jelzőtáblák
Kanyarokban elhelyezett jelzőtáblák
Elfordult vagy sérült jelzőtáblák
Eltakart vagy rosszul elhelyezett jelzőtáblák
Teljesen vagy részben jéggel, hóval és/vagy
szennyeződéssel takart jelzőtáblák.
Kapcsolódó információk
•
•
Jelzőtábla-felismerés (RSI) (248. oldal)
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - működés
(248. oldal)
Elalvásra figyelmeztető rendszer*
Az Driver Alert System célja, hogy segítse a járművezetőt, akinek csökken a vezetőképessége
vagy figyelmetlenül elhagyja a sávot, amelyben
halad.
Kapcsolódó információk
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (252. oldal)
Sávtartó segéd* (255. oldal)
Az Driver Alert System különböző funkciókkal
rendelkezik, amelyek egyenként vagy egyidejűleg
is bekapcsolhatók:
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer - DAC,
(252. oldal).
•
Sávtartó segéd, (257. oldal).
A bekapcsolt funkció készenléti üzemmódba van
állítva és nem aktiválódik, amíg a sebesség meg
nem haladja a 65 km/h (40 mph) értéket.
A funkció újra kikapcsol, amikor a sebesség
60 km/h (37 mph) alá csökken.
Mindkét funkció egy kamerát használ, amelynek
működése a sáv egyes oldalaira festett jelektől
függ.
FIGYELEM
Az Driver Alert System nem minden helyzetben működik, hanem csak kiegészítő segítségül szolgál.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 251
VEZETŐTÁMOGATÁS
Driver Alert Control (DAC)*
A DAC célja a vezetési képesség lassú csökkenésének észlelése és elsősorban főutakon történő használatra szolgál.
Driver Alert Control (DAC)* használat
MEGJEGYZÉS
DAC funkció célja a vezető figyelmének felhívása, amikor elkezdi következetlenül vezetni a járművet, például, ha figyelmetlen vagy kezd álmos
lenni.
A funkciót nem szabad a vezetési idő meghosszabbítására használni. Mindig rendszeresen tartson pihenőt és ügyeljen arra, hogy
kipihenje magát.
A beállítások a középkonzol kijelző képernyőjéről
és annak menürendszerében végezhetők el.
Be/ki
A Driver Alert funkció a MY CAR, (115. oldal)
menürendszerben készenléti üzemmódba kapcsolható:
Korlátok
Bizonyos esetekben a rendszer akkor is figyelmeztetést ad ki, ha a vezetési képesség nem
csökken, például:
•
•
•
•
erős oldalszélben
Bejelölt négyzet - a funkció aktív.
Nem bejelölt négyzet - a funkció ki van kapcsolva.
nyomvályús útfelületeken.
A DAC funkció nem városi forgalomban történő
használatra szolgál.
MEGJEGYZÉS
A kameraérzékelő bizonyos korlátokkal rendelkezik, lásd Ütközésfigyelmeztető rendszer*
- a kameraérzékelő korlátai (239. oldal).
A kamera észleli az úttest oldaljelöléseit és
összeveti az útszakaszt a járművezető kormánymozdulataival. Figyelmezteti a járművezetőt, ha
nem egyenletesen követi az úttestet.
Bizonyos esetekben a vezetési képességen nem
észrevehető a vezető fáradása. Ebben az esetben
nem lehet figyelmeztetni a járművezetőt. Ezért
mindig fontos, hogy megálljon és pihenőt tartson,
ha a fáradtság bármilyen jelét észleli, attól függetlenül, hogy figyelmezteti a DAC vagy sem.
252
Kapcsolódó információk
•
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer* (251. oldal)
Driver Alert Control (DAC)* - használat
(252. oldal)
•
Driver Alert Control (DAC)* - szimbólumok és
üzenetek (254. oldal)
•
Sávtartó segéd* (255. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Funkció
A Driver Alert akkor aktív, amikor a sebesség
meghaladja a 65 km/h (40 mph) értéket és
addig marad bekapcsolva, amíg a sebesség
60 km/h (37 mph) felett van.
Kapcsolódó információk
•
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer* (251. oldal)
Driver Alert Control (DAC)* (252. oldal)
Ha a járművet rendszertelenül vezetik,
a járművezetőt egy hallható jelzés és a
Driver Alert rendszer Ideje
szünetet tartani szöveges üzenet,
(254. oldal) figyelmezteti - ugyanakkor kigyullad
a kapcsolódó szimbólum a műszerfalon. A figyelmeztetés egy idő után megismétlődik, ha a járművezetési képesség nem javul.
A figyelmeztető szimbólum kikapcsolhat:
•
Nyomja meg a bal oldali bajuszkapcsoló OK
gombját.
FIGYELEM
A riasztásokat nagyon komolyan kell venni,
mert az álmos járművezető gyakran nincs
tudatában saját állapotának.
Riasztás esetén vagy, ha fáradtnak érzi magát,
álljon meg biztonságos módon, amint lehetséges, és tartson pihenőt.
Tanulmányok igazolják, hogy fáradtan ugyanolyan veszélyes vezetni, mint alkohol befolyása
alatt.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 253
VEZETŐTÁMOGATÁS
Driver Alert Control (DAC)* szimbólumok és üzenetek
mokat és üzeneteket jeleníthet meg a kombinált
műszerfalon vagy a középkonzol kijelzőjén.
Az Elalvásra figyelmeztető rendszer - DAC
(252. oldal) különböző helyzetekben szimbólu-
Az alábbiakban néhány példát láthat:
SzimbólumA
Üzenet
Leírás
Driver Alert rendszer Ideje
szünetet tartani
A járművet következetlenül vezették - a járművezetőt hallható figyelmeztető jel és szöveg figyelmezteti.
Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a kézikönyvet
A kameraérzékelő átmenetileg kikapcsolt.
Akkor látható, amikor például hó, jég vagy szennyeződések vannak a szélvédőn.
•
Tisztítsa meg szélvédő kameraérzékelő előtti felületét.
Olvassa el a kameraérzékelő korlátaival kapcsolatos részt, lásd Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (239. oldal).
Driver Alert rendszer Szerviz szükséges
A
A rendszer ki van kapcsolva.
•
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
A szimbólumok vázlatosak.
Kapcsolódó információk
254
•
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer* (251. oldal)
•
Sávtartó segéd* (255. oldal)
Driver Alert Control (DAC)* - használat
(252. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Sávtartó segéd*
Sávtartó segéd - funkció
FIGYELEM
A Driver Alert System sávtartó rendszerének
egyik funkciója - bizonyos esetekben LKA (Lane
Keeping Aid) néven is hivatkoznak rá.
Az LKA csupán vezetői segéd és nem minden
vezetési helyzetben vagy közlekedési, időjárási
és útviszonyok mellett működik.
A funkció autópályákon és hasonló főbb utakon
történő használatra szolgál, hogy csökkentse a
sáv véletlen elhagyásának kockázatát bizonyos
helyzetekben.
Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért és az
érvényben lévő törvények valamint közlekedési
szabályok betartásáért.
A sávtartó segéd (Lane Keeping Aid) funkcióra
vonatkozóan bizonyos beállítások hajthatók
végre.
Be és ki
A sávtartó rendszer a 65-200 km/h
(40-125 mph) sebességtartományban működik a
tisztán látható oldalvonalakkal rendelkező utakon.
A funkció a kisebb mint 2,6 méteres sávokkal
rendelkező keskeny utakon átmenetileg kikapcsol.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Egy kamera figyeli az út/sáv festett vonalait. Ha
az autó átlépne egy oldalvonalat, akkor a sávtartó
rendszer enyhe nyomatékot alkalmazva a kormánykerékre, aktívan visszakormányozza a sávba
az autót.
Ha az autó keresztezi az oldalvonalat, akkor a
sávtartó segéd a kormánykerék rezgésével is
figyelmezteti a járművezetőt.
Sávtartó segéd - funkció (255. oldal)
Sávtartó segéd - működés (257. oldal)
Sávtartó segéd - korlátok (258. oldal)
Sávtartó segéd - szimbólumok és üzenetek
(259. oldal)
Elalvásra figyelmeztető rendszer* (251. oldal)
Nyomja meg a középkonzol gombját a funkció
bekapcsolásához vagy kikapcsolásához. A gomb
lámpája világít, amikor a funkció aktív.
A választott felszerelések bizonyos kombinációi
nem hagynak üres helyet a be-/kikapcsoló
gombnak a középkonzolon - ebben az esetben a
funkciót ehelyett a MY CAR (115. oldal) menü-
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 255
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Figyelmeztetés a kormánykerék
rezgésével
rendszerben lehet kezelni. Itt, járjon el az alábbiak
szerint:
•
Keresse meg a Sávtartó asszisztens pontot, majd válassza a Be vagy Ki lehetőséget.
Ezen felül, az alábbi beállítások végezhetők el a
MY CAR menürendszerben:
•
Figyelmeztetés a kormánykerék rezgésével:
Csak rezgő jelzés - Be vagy Ki.
•
Aktív kormányzás: Csak kormányzási
segítség- Be vagy Ki.
•
A kormánykerék rezgése és aktív kormányzás: Teljes funkció - Be vagy Ki.
Aktív kormányzás
A sávtartó segéd az autó sávot jelző vonalak
között tartására törekszik.
30
31
256
Az LKA beavatkozik, és elkormányozza az autót.
Ha az autó megközelíti a sáv bal vagy jobb oldali
vonalát és az irányjelző nincs bekapcsolva, akkor
a rendszer visszakormányozza az autót a sávba.
Az ábra 3 rezgést mutat az oldalvonal keresztezésekor.
A kormánykerék rezgése változó - minél hosszabb ideig keresztezi az autó az oldalvonalat, annál több rezgés van.
Az LKA kormányoz és figyelmeztet a kormánykerék rezgésével30.
Ha az autó keresztez egy oldalvonalat, akkor a
sávtartó segéd a kormánykerék rezgésével figyelmezteti a járművezetőt31. Ez attól függetlenül
megtörténik, hogy az autó aktívan visszakormányoz-e a kormánykerékre ható enyhe nyomatékkal.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Dinamikus kanyarodás
Sávtartó segéd - működés
A sávtartó segédet különböző helyzetekben intuitív ábrák egészítik ki a kombinált műszerfalon. Az
alábbiakban néhány példát láthat:
MEGJEGYZÉS
Az LKA ideiglenesen kikapcsol, amennyiben
bekapcsolja az irányjelzőket.
Az LKA bekapcsol a jobb oldalon.
Az LKA éles belső kanyarokban nem kapcsol be.
A sávtartó segéd beavatkozik és elkormányoz az
oldalvonaltól - ennek jelzése az alábbiak szerinti:
Bizonyos esetekben, a sávtartó segéd lehetővé
teszi, hogy az autó keresztezze az oldalvonalakat
aktív kormányzás vagy figyelmeztetés nélkül.
Példa erre a szomszédos sáv használata egy
kanyar levágásához, világos látóvonal esetén.
•
PIROS vonal a kérdéses oldalon.
Kapcsolódó információk
•
Sávtartó segéd* (255. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Sávtartó segéd* (255. oldal)
Az "látja" az oldalvonalakat.
Ha a sávtartó rendszer aktív és észleli/"látja" az
oldalvonalakat, akkor az LKA szimbólum ezt
FEHÉR vonalakkal jelzi.
•
SZÜRKE oldalvonal - a sávtartó rendszer
nem látja a vonalat az autó adott oldalán.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 257
VEZETŐTÁMOGATÁS
Sávtartó segéd - korlátok
A sávtartó segéd kameraérzékelője az emberi
szemhez hasonlóan korlátozott.
További tájékoztatásért, lásd Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai
(239. oldal) és (237. oldal).
üzemmódban marad, amíg a járművezető újra
kormányozni nem kezd.
Kapcsolódó információk
•
Sávtartó segéd* (255. oldal)
MEGJEGYZÉS
Bizonyos helyzetekben a sávtartó segédnek
nehézséget okozhat a járművezető megfelelő
módon történő segítése - ebben az esetben
kapcsolja ki a funkciót.
Az ilyen helyzetekre példák az alábbiak:
•
•
•
•
•
útépítési munkák
téli útviszonyok
rossz útfelület
nagyon sportos vezetési stílus
rossz időjárás és látási viszonyok.
Kezek a kormánykeréken
A sávtartó rendszer működéséhez, a járművezetőnek a kormányon kell tartania a kezeit. Az LKA
folyamatosan figyeli ezt. Ha nem észleli a kezeket
a kormánykeréken, akkor egy szöveges üzenet
jelenik meg, arra érve a járművezetőt, hogy aktívan kormányozza az autót.
Ha a járművezető nem teljesíti a kormányzásra
vonatkozó kérést, akkor a sávtartó rendszer
készenléti üzemmódba kapcsol, és ebben az
258
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Sávtartó segéd - szimbólumok és
üzenetek
látható a kombinált műszerfalon egy magyarázó
üzenettel - szükség szerint kövesse a javaslatokat.
Az olyan helyzetekben, amikor nem áll rendelkezésre a sávtartó segéd funkció, egy szimbólum
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a kézikönyvet
A kameraérzékelő átmenetileg kikapcsolt.
Példaüzenetek:
Akkor látható, amikor például hó, jég vagy szennyeződések vannak a szélvédőn.
•
Tisztítsa meg a szélvédőt a kameraérzékelő előtt.
Olvassa el a kameraérzékelő korlátaival kapcsolatos részt, lásd Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (239. oldal) és (237. oldal).
Sávtartó asszisztens Szerviz szükséges
A rendszer ki van kapcsolva.
Sávtartó asszisztens Megszakítva
Az LKA készenléti üzemmódban kapcsolt. Az LKA szimbólum vonalai jelzik, ha a funkció újra bekapcsolt.
•
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
Kapcsolódó információk
•
Sávtartó segéd* (255. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 259
VEZETŐTÁMOGATÁS
Parkolósegéd*
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés
valamint a középkonzol kijelzőjén látható szimbólumok jelzik.
A parkolósegéd hangszintje a hangjelzés ideje
alatt beállítható a középkonzol VOL gombjának
forgatásával vagy az autó MY CAR menürendszerében, lásd MY CAR (115. oldal).
A parkolósegéd két változatban elérhető:
•
•
Csak hátsó
Első és hátsó.
Kapcsolódó információk
•
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők tisztítása (263. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - funkció
(260. oldal)
•
•
Parkolósegéd rendszer* - első (262. oldal)
•
•
•
Parkolósegéd rendszer* - hátsó (261. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - funkció
A parkolósegéd rendszer automatikusan bekapcsol a motor beindításakor - a kapcsoló be/ki
lámpája világít. Ha a parkolósegédet kikapcsolja
a gombbal, akkor a lámpa kialszik.
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
(263. oldal)
Parkolókamera (264. oldal)
Parkolósegéd (PAP)* (268. oldal)
MEGJEGYZÉS
Mivel a vonóhorog az autó elektromos rendszeréhez van konfigurálva, annak kinyúlását
figyelembe veszi a rendszer az autó mögötti
akadály távolságának kiszámításakor.
A parkolósegéd és a CTA32 érzékelők be-/kikapcsolása.
A középkonzol kijelzője áttekintést mutat az autó
és az észlelt akadály viszonyáról.
FIGYELEM
•
•
•
32
260
A parkolósegéd nem mentesíti a járművezetőt saját felelőssége alól a parkolások
során.
Az érzékelők holtterekkel rendelkeznek,
ahol az akadályok nem észlelhetők.
Figyeljen például az autó közelében tartózkodó emberekre vagy állatokra.
Oldalsó figyelmeztetés, CTA (keresztirányú forgalmat jelző rendszer) (245. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FONTOS
Bizonyos tárgyak, például láncok, vékony
fényes oszlopok vagy alacsony akadályok
"jelárnyékban" lehetnek és átmenetileg nem
észlelhetők az érzékelők számára - a lüktető
hang váratlanul megszűnhet ahelyett, hogy a
várt folyamatos hangra változna.
Parkolósegéd rendszer* - hátsó
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés
valamint a középkonzol kijelzőjén látható szimbólumok jelzik.
Az érzékelők nem képesek a magas tárgyak,
például kiugró rakodórámpák észlelésére.
•
Kijelzőkép - egy akadállyal a bal oldalon elöl és a jobb
oldalon hátul.
A bejelölt szektorok mutatják, hogy a négy érzékelő melyike észlelt akadályt. Minél közelebb van
a bejelölt szektornégyzet az autó szimbólumhoz,
annál kisebb a távolság az autó és az észlelt akadály között.
A jel frekvenciája növekszik az autó előtti vagy
mögötti akadálytól mért távolság csökkenésével.
Az audiorendszer egyéb hangjai automatikusan
elnémulnak.
Ha a távolság 30 cm-en belül van, akkor a hang
folytonos és az aktív érzékelő autóhoz legközelebbi mezője is ki van töltve. Ha az észlelt akadály
elől és hátul is a folytonos hang távolságán belül
van, akkor a hangjelzés felváltva hallható a hangszórókból.
Ilyen esetekben fordítson különös figyelmet és nagyon lassan manőverezzen/
váltson irányt vagy hagyja abba a pillanatnyi parkolási manővert - fennáll járművek
vagy egyéb tárgyak károsodásának a kockázata, mert az érzékelők információi ilyen
helyzetekben nem mindig megbízhatók.
Kapcsolódó információk
•
•
Parkolósegéd* (260. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők tisztítása (263. oldal)
•
•
Parkolósegéd rendszer* - első (262. oldal)
•
•
•
Parkolósegéd rendszer* - hátsó (261. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
(263. oldal)
Az autó mögötti lefedett terület körülbelül 1,5
méter. Az akadályokat jelző hangjelzés a hátsó
hangszórókból hallható.
A hátsó parkolósegéd a hátrameneti fokozat kapcsolásakor kapcsol be.
Amikor például utánfutóval tolat, akkor a hátsó
parkolósegéd automatikusan kikapcsol - különben az érzékelők reagálnának az utánfutóra.
Parkolókamera (264. oldal)
Parkolósegéd (PAP)* (268. oldal)
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 261
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
MEGJEGYZÉS
Amikor például utánfutóval vagy kerékpártartóval a vonóhorogra szerelve - eredeti Volvo
utánfutó-vezetékezés nélkül - tolat, akkor
lehetséges, hogy a parkolósegédet ki kell
kapcsolni, hogy ne érzékelje ezeket.
Kapcsolódó információk
•
•
Parkolósegéd* (260. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - első
amikor a sebesség 10 km/h (6 mph) alá csökken.
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadályok távolságát hangjelzés valamint a középkonzol kijelzőjén látható
szimbólumok jelzik.
FONTOS
A parkolósegéd rendszer automatikusan bekapcsol a motor beindításakor - a kapcsoló be/ki
lámpája világít. Ha a parkolósegédet kikapcsolja a
gombbal, akkor a lámpa kialszik.
Parkolósegéd rendszer* - funkció
(260. oldal)
•
•
Parkolósegéd rendszer* - első (262. oldal)
•
•
Kapcsolódó információk
•
•
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők tisztítása (263. oldal)
•
Ha kiegészítő lámpákat szerel fel: Ne feledje,
hogy ezek nem takarhatják el az érzékelőket a kiegészítő lámpákat így akadályként érzékelhetik.
Parkolósegéd* (260. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők tisztítása (263. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - funkció
(260. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
(263. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
(263. oldal)
Parkolókamera (264. oldal)
•
•
•
Parkolósegéd rendszer* - hátsó (261. oldal)
Parkolósegéd (PAP)* (268. oldal)
Parkolókamera (264. oldal)
Parkolósegéd (PAP)* (268. oldal)
Az autó előtti lefedett terület körülbelül 0,8 méter.
Az akadályokat jelző hangjelzés az első hangszórókból hallható.
Az első parkolósegéd rendszer 10 km/h (6 mph)
sebességig aktív. Ha a parkolósegéd rendszer
inaktív, mert az autó túl gyorsan mozog 11 km/h (7 mph) sebességgel vagy ennél gyorsabban - akkor a funkció akkor kapcsol be újra,
262
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés
valamint a középkonzol kijelzőjén látható szimbólumok jelzik.
A kombinált műszerfal információs
szimbóluma folyamatosan világít és a
Parkolássegítő rendszer Szerviz
szükséges szöveges üzenetet látható, akkor a
parkolósegéd ki van kapcsolva.
•
•
Parkolókamera (264. oldal)
Parkolósegéd (PAP)* (268. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - az
érzékelők tisztítása
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés
valamint a középkonzol kijelzőjén látható szimbólumok jelzik.
A parkolósegéd érzékelőinek helyes működéséhez, azokat rendszeresen tisztítani kell. Tisztítsa
meg azokat vízzel és autósamponnal.
FONTOS
Bizonyos körülmények között a parkolóérzékelők téves figyelmeztető jelzéseket adhatnak
a rendszer által használthoz hasonló frekvenciát használó külső hangforrások miatt.
Ilyenek lehetnek például többek között a kürtök, nedves gumiabroncsok az aszfalton, légfékek vagy motorkerékpárok kipufogóhangja
stb.
Kapcsolódó információk
•
•
Érzékelő elhelyezkedése, első.
Parkolósegéd* (260. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők tisztítása (263. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - funkció
(260. oldal)
•
•
Parkolósegéd rendszer* - első (262. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - hátsó (261. oldal)
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 263
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Parkolókamera
Funkció és működés
A parkolókamera egy kiegészítő rendszer, és a
hátrameneti sebességfokozat kiválasztásakor
kapcsol be.
A kamera képe a középkonzol képernyőjén jelenik meg.
MEGJEGYZÉS
Érzékelő elhelyezkedése, hátsó.
Mivel a vonóhorog az autó elektromos rendszeréhez van konfigurálva, annak kinyúlását
figyelembe veszi a rendszer az autó mögötti
akadály távolságának kiszámításakor.
A kamera elhelyezkedése a nyitófogantyú mellett.
MEGJEGYZÉS
A szennyeződésekkel, jéggel és hóval fedett
érzékelők csökkentik a működést és megakadályozhatják a mérést.
Kapcsolódó információk
•
•
264
Parkolósegéd* (260. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - funkció
(260. oldal)
•
•
Parkolósegéd rendszer* - első (262. oldal)
•
•
•
Parkolósegéd rendszer* - hátsó (261. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
(263. oldal)
Parkolókamera (264. oldal)
Parkolósegéd (PAP)* (268. oldal)
FIGYELEM
•
•
•
A parkolókamera csak segítség és soha
nem helyettesítheti a járművezető felelősségét a tolatáskor.
A kamera holtterekkel rendelkezik, ahol
az akadályok nem észlelhetők.
Figyeljen az autó közelében tartózkodó
emberekre vagy állatokra.
A kamera az autó mögötti területet és azt
mutatja, ha valami megjelenik az oldalakon.
A kamera az autó mögötti széles területet és a
lökhárító valamint az esetleges vonóhorog egy
részét mutatja.
A képernyőn megjelenő objektumok kissé ferdén
jelenhetnek meg - ez normális.
MEGJEGYZÉS
A kijelzőn megjelenő tárgyak közelebb lehetnek, mint amilyen közelinek a képernyőn látszanak.
Ha egy másik nézet aktív, akkor a parkolókamera
rendszer automatikusan leváltja azt, és kamerájának képe megjelenik a képernyőn.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A hátrameneti fokozat kiválasztásakor két folytonos vonal jelenik meg grafikusan, amelyek azt
mutatják, hogy milyen útvonalon gördülnének
végig az autó hátsó kerekei a kormánykerék pillanatnyi állásában, ez megkönnyíti a párhuzamos
parkolást, a szűk helyekre történő tolatást és az
utánfutó csatlakoztatásához tolatást. Az autó hozzávetőleges külső méreteit szaggatott vonalak
ábrázolják. A parkolósegéd vonalai kikapcsolhatók - lásd a Beállítások, (267. oldal) részt.
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
Az optimális működés érdekében, tartsa
szennyeződésektől, hótól és jégtől mentesen
a kamera lencséjét. Ez rossz fényviszonyok
mellett különösen fontos.
Parkolási segédvonalak
Ha az autó Parkolósegéd érzékelőkkel *
(260. oldal) is rendelkezik, akkor ezek információi
grafikusan, színes mezők formájában jelennek
meg az észlelt akadályok távolságainak ábrázolásához, lásd a "Tolatóérzékelőkkel felszerelt
autók" címszót a szöveg későbbi részében.
A kamera a hátrameneti fokozat kikapcsolása
után körülbelül 5 másodpercig vagy addig aktív,
amíg az autó sebessége meg nem haladja a
10 km/h (6 mph) értéket előre vagy a 35 km/h
(22 mph) értéket hátra.
Fényviszonyok
A kamera képe automatikusan igazodik a környezeti fényviszonyokhoz. Ezért a kép fényereje és
minősége enyhén változó lehet. A gyenge megvilágítás kissé csökkentheti a képminőséget.
•
Amikor olyan utánfutóval tolat, amely
nincs elektromosan csatlakoztatva az
autóhoz, akkor a vonalak az autó útvonalát mutatják - nem az utánfutóét.
•
A képernyő nem mutat vonalakat, amikor
az utánfutó elektromosan csatlakoztatva
van az autó elektromos rendszeréhez.
•
A tolatókamera utánfutó vontatásakor
automatikusan kikapcsol, ha eredeti Volvo
utánfutókábelt használ.
FONTOS
Ne feledje, hogy a kijelző csak az autó
mögötti területet mutatja - ezért fordítson
figyelmet az autó oldalaira és elejére, ha tolatás közben forgatja a kormánykereket.
Példák a parkolási segédvonalak megjelenítésére a járművezető számára.
A képernyőn megjelenő vonalak úgy vannak kivetítve, mintha a talaj szintjén lennének és közvetlen
kapcsolatban vannak a kormánykerék mozgatásával, ami akár forgatás közben is mutatja a járművezetőnek, hogy milyen útvonalon haladna az
autó, akkor is, amikor az autó kanyarodik.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 265
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Határvonalak
Tolatóérzékelőkkel felszerelt autók*
Kapcsolódó információk
•
A parkolósegéd kamerája - beállítások
(267. oldal)
•
A parkolósegéd kamerája - korlátok
(268. oldal)
•
•
Különböző vonalak a rendszerben.
Határvonal, szabad tolatási zóna
"Keréknyomok"
A szaggatott vonal (1) a lökhárítótól
körülbelül 1,5 méterre lévő zónát határol be. Ez az
autó leginkább kinyúló részeinek, például a tükröknek és sarkoknak a határa is, fordulás közben
is.
Az oldalvonalak közötti széles "keréknyomok" (2)
azt helzik, hogy hol fognak végiggördülni a
kerekek és körülbelül 3,2 méterre nyúlnak ki hátrafelé a lökhárítótól számítva, ha nincsenek akadályok az útban.
266
Parkolósegéd* (260. oldal)
Parkolósegéd (PAP)* (268. oldal)
A színes területek (4 darab - érzékelőnként egy) mutatják a távolságot.
Ha az autó Parkolósegéddel, (260. oldal) is fel
van szerelve, akkor a távolságot színes mezők
mutatják azt akadályt észlelő egyes érzékelőkre
vonatkozóan.
A területek színe az akadály távolságának csökkenésével változik - világossárgáról sárgára,
narancsról pirosra.
Szín
Távolság (méter)
Világos sárga
0,7–1,5
Sárga
0,5–0,7
Narancs
0,3–0,5
Piros
0–0,3
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A parkolósegéd kamerája beállítások
Kikapcsolt kamera aktiválása.
A parkolókamera beállításai akkor módosíthatók,
amikor a képernyő a kamera képét mutatja:
Opciók*
Az első kamera opcióval felszerelt autók CAM
gombbal rendelkeznek a klímavezérlő panelen.
Ha a kamera funkció ki van kapcsolva a hátrameneti sebességfokozat kiválasztásakor, akkor az
alábbiak szerint kapcsolható be:
1.
Nyomja meg az OK/MENU gombot, amikor
látszik a kamera képe - a képernyő egy
különböző lehetőségeket tartalmazó menüre
vált.
2.
Forgassa a kívánt lehetőség eléréséhez az
TUNE gombbal.
3.
Válassza ki a lehetőséget az OK/MENU
gombbal, és menjen vissza az EXIT gombbal.
Vonóhorog
A kamera kihasználható akkor is, amikor utánfutót
vontat. Egy segédvonal jeleníthető meg a kijelzőn
a vonóhorog előre látható "kivetítésével" az utánfutó felé - pontosan ugyanúgy mint a "keréknyomok" esetében.
A gomb elhelyezkedése az opcióktól és egyéb berendezésektől függően változó lehet.
•
Fő forrás
menü33.
Nyomja meg a CAM gombot a kamera aktiválásához - a képernyő az aktuális kamera
nézetet mutatja.
Választhat a "keréknyomok" és a vonóhorog kivetítése között - mindkét lehetőség nem mutatható
egyszerre.
1.
Nyomja meg egyszer vagy kétszer hosszan
az EXIT gombot a fő forrás menü eléréséhez.
A tolatókamera és az első kamera közötti váltáshoz:
1.
2.
Forgasson a "Kamera" lehetőséghez a
TUNE gombbal, és nyomja meg az OK/
MENU gombot.
•
Nyomja meg az OK/MENU gombot, amikor a
kamera nézet látható.
2.
3.
Az alábbi menüben: - Forgasson a kívánt
kamera nézethez a TUNE gombbal, és
nyomja meg az OK/MENU gombot
- a képernyő az autó mögötti területet
mutatja.
Forgasson a Vonófej pályájának
vezetővonala lehetőség eléréséhez a TUNE
gombbal.
3.
Válassza ki a lehetőséget az OK/MENU
gombbal, és menjen vissza az EXIT gombbal.
33
Nyomja meg a CAM gombot vagy forgassa a
TUNE gombot.
Beállítás módosítása
Az alapértelmezett beállítás az, hogy a kamera a
hátrameneti fokozat kiválasztásakor bekapcsol.
A menürendszerrel kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd a Sensus Infotainment mellékletet.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 267
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Nagyítás
Ha pontos manőverezésre van szükség, akkor a
kamera nézete kinagyítható:
•
Kapcsolódó információk
•
•
Parkolókamera (264. oldal)
A parkolósegéd kamerája - korlátok
(268. oldal)
Parkolósegéd* (260. oldal)
Parkolósegéd (PAP)* (268. oldal)
Parkolósegéd (PAP)*
A parkolósegéd (PAP – Park Assist Pilot) először a parkolóhely elégséges méretének ellenőrzésével, majd a kormánykerék forgatásával és az
autó parkolóhelyre kormányzásával segít a vezetőnek a parkolásban.
MEGJEGYZÉS
Nyomja meg a CAM vagy forgassa a TUNE
gombot - az ismételt megnyomásra/forgatásra visszatér a normál nézet.
Ha több lehetőség áll rendelkezésre, akkor azok
egy hurokban helyezkednek el - nyomja, amíg
nem látható a kívánt kamera nézet.
•
•
A parkolósegéd kamerája - korlátok
Az autó hátuljára szerelt kerékpártartók vagy
egyéb tartozékok eltakarhatják a kamera látótengelyét.
A kombinált műszerfal szimbólumokat, rajzokat és
szöveget jelenít meg a végrehajtandó tevékenységekkel kapcsolatban.
Ne feledje
Fordítson figyelmet arra, hogy még ha a kép látszólag kis része is van letakarva, a képből
viszonylag nagy rész maradhat rejtve. Ezért nem
észlelt akadályok maradhatnak, amíg azok túl
közel nem kerülnek az autóhoz.
•
Tartsa tisztán a kamera lencséjét a szennyeződésektől, jégtől és hótól.
•
Tisztítsa meg rendszeresen a kamera lencséjét kézmeleg vízzel és autósamponnal ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a lencsét.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
268
Parkolókamera (264. oldal)
A parkolósegéd kamerája - beállítások
(267. oldal)
Parkolósegéd* (260. oldal)
Parkolósegéd (PAP)* (268. oldal)
Az be-/kikapcsoló gomb a középkonzolon található.
MEGJEGYZÉS
Mivel a vonóhorog az autó elektromos rendszeréhez van konfigurálva, annak kinyúlását
figyelembe veszi a rendszer az autó mögötti
akadály távolságának kiszámításakor.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
Az PAP nem minden helyzetben működik,
hanem csak kiegészítő segítségül szolgál.
Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget az autó biztonságos vezetéséért és a környező terület valamint a közelítő vagy elhaladó
járművek figyeléséért parkolás közben.
•
MEGJEGYZÉS
A PAP funkció felméri a helyet és kormányozza az autót - a járművezető feladata:
Parkolósegéd (PAP)* - funkció (269. oldal)
•
•
Parkolósegéd (PAP)* - működés (270. oldal)
Parkolósegéd (PAP)* - korlátok (272. oldal)
•
•
•
Aktív parkolósegéd (PAP)* - szimbólumok és
üzenetek (273. oldal)
Parkolókamera (264. oldal)
az autó környezetének figyelése
kövesse a kombinált műszeren megjelenő
utasításokat
fokozatváltás (hátramenet/előremenet)
biztonságos sebesség fenntartása
fékezés és megállás.
A PAP az alábbi feltételek teljesülése esetén
kapcsolható be a motor beindítását követően:
•
•
34
35
A sebességnek 50 km/h (30 mph) alatt kell
lennie.
A kombinált műszerfal szimbólumokat, rajzokat és
szöveget jelenít meg a végrehajtandó tevékenységekkel kapcsolatban.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Parkolósegéd (PAP)* - funkció
Az ABS34 vagy ESC35 funkcióknak nem szabad beavatkozniuk, amikor aktív a PAP funkció - ezek például meredek vagy csúszós felületeken kapcsolnak be, további tájékoztatásért, lásd a Lábfék (298. oldal) és Menetstabilizáló rendszer (ESC) (190. oldal) részeket.
Nem lehet utánfutó csatlakoztatva az autóhoz.
A PAP alapelve.
A PAP funkció az alábbi lépésekben parkolja le
az autót:
1.
A funkció keres egy parkolóhelyet, és felméri
annak méreteit - a mérés során a sebesség
nem haladhatja meg a 30 km/h (20 mph)
értéket.
2.
Az autó a tolatás során a parkolóhelyre kormányoz.
3.
Az autó előre/hátra haladva elhelyezkedik a
parkolóhelyen.
Kapcsolódó információk
•
•
Parkolósegéd (PAP)* (268. oldal)
Parkolókamera (264. oldal)
(Anti-lock Braking System) - blokkolásgátló fékrendszer.
(Electronic Stability Control) - menetstabilizáló rendszer.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 269
VEZETŐTÁMOGATÁS
Parkolósegéd (PAP)* - működés
A járművezetőt a kombinált műszerfalon megjelenő egyszerű, világos utasítások igazítják el a
PAP használatával kapcsolatban - ábrák és szöveges üzenetek (273. oldal) használatával.
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy bizonyos kormánykerék-helyzetek eltakarhatják a kombinált műszerfalon
megjelenő utasításokat, amikor forgatja azt a
parkolási manőver során.
1 - Keresési és ellenőrzési lépések
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
A PAP funkció felméri a helyet és kormányozza az autót - a járművezető feladata:
•
•
•
•
•
A PAP megkeresi a parkolóhelyet, utasításokat jelenít meg és a parkolóhelyre irányítja az
autót az utas felőli oldalon. De ha szükséges,
akkor az autó az utca vezető felöli oldalán is
leparkolható.
az autó környezetének figyelése
kövesse a kombinált műszeren megjelenő
utasításokat
•
fokozatváltás (hátramenet/előremenet)
biztonságos sebesség fenntartása
Kapcsolja be a vezető oldali irányjelzőt ekkor a rendszer ehelyett azon az oldalon
keres parkolóhelyet.
fékezés és megállás.
2 - Betolatás
MEGJEGYZÉS
Az autó és a parkolóhelyek közötti távolságnak 0,5 - 1,5 méternek kell lennie, miközben
a PAP parkolóhelyet keres.
A PAP funkció parkolóhelyet keres és ellenőrzi,
hogy az elég nagy-e. Járjon el az alábbiak szerint:
1. Kapcsolja be a PAP funkciót
a gomb megnyomásával és ne
haladjon 30 km/h (20 mph)
sebességnél gyorsabban.
A tolatási lépésben, a PAP a parkolóhelyre kormányozza az autót. Járjon el az alábbiak szerint:
270
2.
Tartsa szemét a kombinált műszerfalon és
készüljön fel az autó megállítására, amikor az
ábrák és a szöveges üzenet erre utasítja.
3.
Állítsa meg az autót, amikor az ábra és a szöveg erre kéri.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
1.
Ellenőrizze, hogy az autó mögötti terület szabad-e, majd kapcsoljon hátrameneti sebességfokozatba.
2.
Tolasson lassan és óvatosan, anélkül, hogy a
kormánykerékhez érne - és 7 km/h (4 mph)
sebességnél ne gyorsabban.
3.
Tartsa szemét a kombinált műszerfalon és
készüljön fel az autó megállítására, amikor az
ábrák és a szöveges üzenet erre utasítja.
3 - Elhelyezkedés
FONTOS
A figyelmeztetési távolság rövidebb, amikor az
érzékelőket a PAP használja, minta amikor a
parkolósegéd használja azokat.
Kapcsolódó információk
•
•
Parkolósegéd (PAP)* (268. oldal)
Parkolókamera (264. oldal)
MEGJEGYZÉS
•
Tartsa távol a kezét a kormánykeréktől,
amikor aktiválva van a PAP funkció.
•
Ügyeljen arra, hogy semmi nem akadályozza a kormánykerék mozgását és az
szabadon foroghasson.
•
Az optimális eredmény eléréséhez - várjon, amíg a kormánykerék teljesen elfordul, mielőtt előre/hátra indulna.
Amikor az autó betolatott a parkolóhelyre, akkor
azt ki kell egyenesíteni és meg kell állítani.
1.
Kapcsoljon egyes fokozatba vagy D állásba,
és várjon amíg a kormánykerék el nem fordul,
majd hajtson lassan előre.
2.
Állítsa meg az autót, amikor az ábra és a szöveges üzenet erre kéri.
3.
Kapcsoljon hátramenetbe, és hajtson hátra
lassan, amíg a ábra és a szöveges üzenet
megállásra nem kéri.
A funkció automatikusan kikapcsol, és az ábra
valamint az üzenet mutatja, hogy a parkolás befejeződött. Szükség lehet arra, hogy a járművezető
javítson az elhelyezkedésen. Csak a járművezető
döntheti el, hogy az autó megfelelően parkol-e.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 271
VEZETŐTÁMOGATÁS
Parkolósegéd (PAP)* - korlátok
Bizonyos körülmények között a PAP nem
képes parkolóhelyet találni - ennek egyk oka
az lehet, hogy olyan külső hangforrások zavarják az érzékelőket, amelyek a rendszer által
használthoz hasonló frekvenciát használnak.
A PAP működése leáll:
•
ha az autót túl gyorsan vezeti - 7 km/h
(4 mph) felett
•
•
ha a járművezető a kormánykerékhez ér
ha az ABS36 vagy az ESC37 funkció be van
kapcsolva - például egy kerék csúszós útfelületen elveszti a tapadást.
Ilyenek lehetnek például többek között a kürtök, nedves gumiabroncsok az aszfalton, légfékek vagy motorkerékpárok kipufogóhangja
stb.
Egy szöveges üzenet jelzi, ha a PAP működése
leállt.
MEGJEGYZÉS
A szennyeződésekkel, jéggel és hóval fedett
érzékelők csökkentik a működést és megakadályozhatják a mérést.
36
37
38
272
san álljon a parkolóhellyel, amikor a PAP felméri a helyet.
FONTOS
•
Szűk utcákban nem mindig lehetséges parkolóhelyet találni, mert nincs elég hely a
manőverezéshez. Az ilyen helyzetekben segít
a rendszernek, ha a lehető legközelebb közel
halad az útnak ahhoz a széléhez, amelyre
parkolni szeretne.
•
Ne feledje, hogy az autó eleje parkolás közben a forgalom felé mozdulhat.
•
Az érzékelők észlelési területénél magasabban elhelyezkedő akadályokat a rendszer
nem veszi figyelembe a parkolási manőver
kiszámításakor. Ez azt okozhatja, hogy a PAP
túl korán fordul be a parkolóhelyre - ezért az
ilyen parkolóhelyeket kerülni kell.
•
A járművezető a felelős annak eldöntéséért,
hogy a PAP által kiválasztott hely alkalmas-e
a parkolásra.
•
Használjon helyes gumiabroncsnyomású
jóváhagyott gumiabroncsokat38 - ez befolyásolja a PAP képességét az autó leparkolására.
•
Zuhogó esőben vagy hóesésben a rendszer
helytelenül mérheti fel a parkolóhelyet.
Ne feledje
A járművezetőnek észben kell tartania, hogy a
parkolósegéd egy segítség – nem tévedhetetlen,
teljesen automatikus funkció. A járművezetőnek
ezért készen kell állnia a beavatkozásra. Vannak
más részletek is, amelyekre a vezetőnek gondolnia kell a parkoláskor, például:
•
A PAP a parkoló járművek pillanatnyi helyzetéből indul ki - ha ezek nem megfelelően
parkolnak, akkor az autó gumiabroncsai és
keréktárcsái a szegélynek ütközhetnek és
károsodhatnak.
•
A PAP egyenes utcákon, és nem éles kanyarokban történő parkoláshoz van kialakítva.
Ezért ügyeljen arra, hogy az autó párhuzamo-
(Anti-lock Braking System) - blokkolásgátló fékrendszer.
(Electronic Stability Control) - menetstabilizáló és kipörgésgátló rendszer
A "jóváhagyott gumiabroncsok" az autóra gyárilag felszerelttel megegyező típusú és gyártmányú gumiabroncsokat jelent.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
Ne használja a PAP funkciót, ha hóláncok
vagy pótkerék van felszerelve.
•
Ne használja a PAP funkciót, ha a csomagtérbe helyezett rakomány kilóg az autóból.
FONTOS
Másik jóváhagyott keréktárcsára és/vagy
gumiabroncsra váltáskor változhat a gumiabroncs kerülete, ami azt jelenti, hogy a PAP
rendszer paramétereit módosítani kell. Forduljon szervizhez - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelyhez.
A PAP funkció helyes működéséhez a parkolósegéd érzékelőit rendszeresen meg kell tisztítani(263. oldal) vízzel és autósamponnal.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Parkolósegéd (PAP)* (268. oldal)
Parkolókamera (264. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők tisztítása (263. oldal)
Karbantartás
Aktív parkolósegéd (PAP)* szimbólumok és üzenetek
A kombinált műszerfal különböző szimbólumok és
különböző tartalmú szövegek kombinációinak
megjelenítésére képes - bizonyos esetekben
ezek magától értetődő módon utalnak a megfelelő tevékenységre.
Ha egy üzenet azt mondja, hogy a parkolósegéd
kikapcsolt, akkor azt javasoljuk, hogy forduljon
hivatalos Volvo szervizhez.
Kapcsolódó információk
•
•
Parkolósegéd (PAP)* (268. oldal)
Parkolókamera (264. oldal)
A PAP érzékelők a lökhárítókban helyezkednek el39 - 6
elöl és 4 hátul.
39
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként eltérőek lehetnek.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 273
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
A motor beindítása
A motor a távvezérlős kulcs és a START/STOP
ENGINE gomb használatával indítható be és
állítható le.
2.
3.
Tartsa teljesen benyomva a tengelykapcsolót1. (Automata sebességváltós autók esetén
- nyomja be a fékpedált.)
MEGJEGYZÉS
Bizonyos motortípusok esetén hidegindításkor
az alapjárati fordulatszám észrevehetően
magasabb lehet a normálisnál. Ez arra szolgál,
hogy a kibocsátás-szabályozó rendszer a
lehető leggyorsabban elérhesse a normál
üzemi hőmérsékletet, ami minimálisra csökkenti a károsanyag-kibocsátást és védi a környezetet.
Nyomja meg a START/STOP ENGINE gombot, majd engedje el azt.
A motor indításakor addig működik az indítómotor, amíg a motor be nem indul vagy ki nem old a
túlmelegedés-védelem.
FONTOS
Ha a motor 3 próbálkozást követően sem
indul be - akkor várjon 3 percet, mielőtt újra
próbálkozna. Az indítóképesség növekszik, ha
állni hagyja az akkumulátort.
Gyújtáskapcsoló eltávolított/behelyezett távvezérlős
kulccsal és a START/STOP ENGINE gombbal.
FONTOS
Ne nyomja be helytelenül fordítva a távvezérlős kulcsot - fogja a kivehető kulcsszár felőli
végét, lásd Kivehető kulcsszár - leválasztás/
visszahelyezés (169. oldal)
1.
Kulcs nélküli indítás (kulcs nélküli
vezetés)*
Kövesse a 2–3. lépéseket a benzines és dízelmotorok kulcs nélküli, (172. oldal) indításához.
MEGJEGYZÉS
FIGYELEM
Az autó elindításának előfeltétele, hogy annak
valamelyik kulcs nélküli indító és nyitó funkciójú távvezérlős kulcsa az utastérben vagy a
csomagtérben legyen.
Mindig vegye ki a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóból, amikor elhagyja az autót és
ügyeljen arra, hogy a gyújtás a 0 kulcshelyzetben legyen - különösen, ha gyermekek tartózkodnak az autóban. Ennek működésével kapcsolatban, lásd Kulcshelyzetek (81. oldal).
FIGYELEM
Soha ne távolítsa el a távvezérlős kulcsot az
autóból annak vezetése vagy vontatása közben.
Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba és nyomja be a végállásáig.
Kapcsolódó információk
•
1
276
Kulcshelyzetek (81. oldal)
Ha az autó mozog, akkor elég a START/STOP ENGINE megnyomása a motor beindításához.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
A motor leállítása
Kormányzár
Segédindítás
A motor a START/STOP ENGINE gomb használatával állítható le.
A kormányzár megnehezíti az autó kormányzását,
például illetéktelen használatkor. A kormányzás
zárásakor és kioldásakor mechanikus hang észlelhető.
Ha az indító akkumulátor (371. oldal) lemerül,
akkor az autó beindítható egy másik akkumulátorból származó árammal.
A motor leállításához:
•
Nyomja meg a START/STOP ENGINE gombot - a motor leáll.
•
Ha az autó automata sebességváltóval rendelkezik és a fokozatválasztó nem a P állásban van vagy mozog az autó - Nyomja meg
kétszer vagy tartsa nyomva a START/STOP
ENGINE gombot, amíg le nem áll a motor.
Funkció
•
A kormányzár akkor kapcsol be, amikor kinyitják a vezető oldali ajtót a motor leállítását
követően.
•
A kormányzár akkor kapcsol ki, amikor a távvezérlős kulcs a gyújtáskapcsolóban2 van és
megnyomják a START/STOP ENGINE gombot.
Kapcsolódó információk
•
Kulcshelyzetek (81. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
2
A motor beindítása (276. oldal)
Kulcshelyzetek (81. oldal)
Kormánykerék (88. oldal)
A kulcs nélküli indító és zárrendszerrel rendelkező autókban elégséges, ha az utastérben van a távvezérlős gomb.
Az autó segédakkumulátorról történő indításakor,
az alábbi lépéseket kell megtenni a rövidzárlatok
vagy egyéb károsodások elkerüléséhez:
1.
Álltísa az autó elektromos rendszerét 0
kulcshelyzetbe, lásd Kulcshelyzetek
(81. oldal).
2.
Ellenőrizze, hogy a segédakkumulátor 12 V
feszültségű-e.
}}
277
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
||
3.
4.
Ha a segédakkumulátor egy másik autóba
van szerelve, akkor állítsa le az azt tartalmazó
autó motorját és ellenőrizze, hogy a két autó
nem ér-e egymáshoz.
10. Indítsa be a segédakkumulátort tartalmazó
autó motorját és hagyja járni pár percig kissé
az alapjárati fordulatszám feletti,
körülbelül 1500/perc fordulatszámon.
Csatlakoztassa a piros indítókábel kapcsát a
segédakkumulátor pozitív kivezetéséhez (1).
11. Indítsa be a lemerült akkumulátorú autó
motorját.
FONTOS
Csatlakoztassa óvatosan az indítókábelt, hogy
elkerülje a rövidzárlatot a motortér más komponenseivel.
5.
Nyissa ki az autója akkumulátorának első
fedélkapcsait és távolítsa el a fedelet.
6.
Csatlakoztassa a piros indítókábel másik kapcsát az autó pozitív kivezetéséhez (2).
7.
Csatlakoztassa a fekete indítókábel kapcsát
a segédakkumulátor negatív kivezetéséhez
(3).
8.
Csatlakoztassa a másik kapcsot egy testelő
ponthoz, például a jobb oldali motortartóhoz,
fent, a külső csavarfejen (4).
9.
Ellenőrizze, hogy az indítókábel kapcsai biztosan rögzítve vannak-e, hogy ne lépjen fel
szikrázás az indítási próbálkozás során.
FONTOS
Ne használja a csatlakozókat, amikor indítani
próbálja a motort, fennáll a szikrázás veszélye.
12. Távolítsa el az indítókábeleket fordított sorrendben - először a fekete, majd a piros
kábelt.
> Ügyeljen arra, hogy a fekete kábel egyik
kapcsa se érjen hozzá az akkumulátor
pozitív kivezetéséhez vagy a csatlakoztatott piros indítókábelhez.
FIGYELEM
•
•
•
278
Az akkumulátor durranógázt fejleszthet,
ami erősen robbanékony. Ha a segédindító kábelt helytelenül csatlakoztatja,
akkor szikra keletkezhet és ez elég az
akkumulátor felrobbanásához.
Az akkumulátor kénsavat tartalmaz, ami
súlyos égési sérüléseket okozhat.
Ha kénsav kerül a szemébe, bőrére vagy
ruhájára, akkor öblítse le nagy mennyiségű vízzel. Ha a sav a szemébe kerül azonnal kérjen orvosi segítséget.
Kapcsolódó információk
•
A motor beindítása (276. oldal)
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Sebességváltók
Manuális sebességváltó
Hátramenetkapcsolás-gátló
A sebességváltónak két fő típusa van - manuális
és automata.
A sebességváltó áttételének változtatása a
sebességtől és a teljesítményigénytől függ.
A hátramenetkapcsolás-gátló megakadályozza a
hátrameneti fokozat kapcsolásának lehetőségét
normál előre haladás közben.
•
•
Manuális sebességváltó (279. oldal)
Automata sebességváltó, Geartronic,
(280. oldal)
FONTOS
A hajtásrendszer-komponensek károsodásának megelőzéséhez, a sebességváltó üzemi
hőmérséklete megfigyelés alatt áll. Ha fennáll
a túlmelegedés kockázata, akkor egy figyelmeztető szimbólum jelenik meg a kombinált
műszerfalon egy szöveges üzenettel együtt.
Kövesse a szöveges üzenetben található
javaslatokat.
•
Kövesse a sebességváltó karra nyomtatott
kapcsolási mintát, és kezdje az N üres állásból, mielőtt R állásba kapcsolna.
•
Csak akkor kapcsoljon hátrameneti fokozatot,
ha az autó álló helyzetben van.
Kapcsolódó információk
•
Sebességváltó-folyadék - fokozat és mennyiség (407. oldal)
•
Sebességváltók (279. oldal)
Fokozatváltási minta.
A manuális sebességváltó 6 sebességfokozattal
rendelkezik, a kapcsolási minta fel van tüntetve a
sebességváltó karon.
•
Nyomja be teljesen a tengelykapcsoló-pedált
az egyes fokozatváltások során.
•
Vegye le a lábát a tengelykapcsoló-pedálról a
fokozatváltások között.
FIGYELEM
Mindig húzza be a rögzítőféket, amikor emelkedőn parkol - az autó sebességben hagyása
nem minden helyzetben elégséges az autó
megtartásához.
279
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Fokozatváltás-jelző*
Automata sebességváltó -Geartronic*
Automata sebességváltó
A fokozatváltás-jelző értesíti a járművezetőt, amikor a következő magasabb vagy alacsonyabb
fokozatba kell kapcsolni a lehető legalacsonyabb
üzemanyag-fogyasztás eléréséhez.
A Geartronic automata sebességváltó hidraulikus nyomatékváltóval rendelkezik, amely a motortól a sebességváltóhoz továbbítja a hajtást. Két
különböző üzemmóddal rendelkezik - automatikus és manuális.
A környezettudatos vezetés egyik alapvető fontosságú része, hogy mindig a megfelelő sebességfokozatban haladjunk, és sokszor váltsunk
sebességet.
Bizonyos változatokon egy segítő funkciót ellátó
kijelző - GSI (Gear Shift Indicator) - található,
amely értesíti a járművezetőt, amikor a következő
magasabb vagy alacsonyabb fokozatba kell kapcsolni a lehető legalacsonyabb üzemanyagfogyasztás eléréséhez. Azonban, az olyan jellemzőket is figyelembe véve, mint a teljesítmény és a
vibrációmentes haladás, előnyös lehet magasabb
motorfordulatszámnál kapcsolni magasabb
sebességfokozatba.
"Digitális" kombinált műszerfal fokozatváltás-jelzővel.
A bekeretezett szám jelzi a pillanatnyi sebességfokozatot.
Az "analóg" kombinált műszerfal esetén, a fokozathelyzetek
és a jelző nyilak annak közepén
láthatók.
Manuális sebességváltó
Fokozatváltás-jelző manuális
sebességváltó esetén. Csak
egy jel világít egyszerre - normál vezetés során ez csak
középen világít.
A javasolt felkapcsolásnál a
kurzor "+" formában, a javasolt visszakapcsolásnál a kurzor "-" formában világít (az ábrán pirossal
jelölve).
3
280
D - automata fokozathelyzetek. +/–: manuális fokozathelyzetek. S: sport üzemmód*.3
A kombinált műszerfal mutatja az alábbi jelzésekkel mutatja a fokozatválasztó helyzetét: P, R, N, D,
S*, 1, 2, 3 stb.
Kapcsolódó információk
•
•
Manuális sebességváltó (279. oldal)
Automata sebességváltó -- Geartronic*
(280. oldal)
A sebességváltó kar fokozatváltási mintája a motorváltozattól függően változó.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Fokozathelyzetek
Az automata fokozathelyzetek a
kombinált műszerfal jobb oldalán láthatók. (Egyszerre csak
egy jel világít - a pillanatnyi
fokozatválasztó-helyzetet
mutató.)
A sport üzemmód "S" szimbóluma NARANCS
színű, amikor az üzemmód aktív.
P – parkoló állás
Válassza a P állást a motor indításakor vagy amikor parkol az autóval.
Ahhoz, hogy a P állásból más állásokba mozdíthassa a fokozatválasztót, be kell nyomnia a fékpedált, és a rendszernek II kulcshelyzetben kell
lennie.
Ha a P állás van kiválasztva, akkor a sebességváltó mechanikusan gátolva van. Parkoláskor
húzza be a rögzítőféket is, lásd Rögzítőfék
(300. oldal).
MEGJEGYZÉS
A fokozatválasztónak P állásban kell lennie az
autó bezárásához és a riasztó élesítéséhez.
FONTOS
Az autónak álló helyzetben kell lennie a
P állás kiválasztásához.
FIGYELEM
Mindig húzza be a rögzítőféket, amikor emelkedőn parkol - az automata sebességváltó P
állásban hagyása nem minden helyzetben
elégséges az autó megtartásához.
R – hátramenet
Az autónak álló helyzetben kell lennie az R állás
kiválasztásakor.
A manuális fokozathelyzet a kar D állásból a
"+/-" véghelyzetbe mozdításával érhető el. A
kombinált műszerfal "+/-" szimbóluma FEHÉR
színűről NARANCS színűre változik és a 1, 2, 3
stb. számjegyek jelennek meg egy négyzetben,
attól függően, hogy éppen melyik sebességfokozat van kiválasztva.
•
N – üres
Semmilyen fokozat nincs kapcsolva és a motor
beindítható. Húzza be a rögzítőféket, ha az autó
álló helyzetben van a fokozatválasztó N állásában.
Ahhoz, hogy kimozdíthassa a fokozatválasztót az
N állásból más állásokba, be kell nyomnia a fékpedált, és a rendszernek kulcshelyzetben,
(82. oldal) II kell lennie.
D – haladás
A D a normál vezetési helyzet. A fel- és visszakapcsolás automatikusan történik a gyorsítás és
a sebesség szintjének függvényében. Az autónak
álló helyzetben kell lennie, amikor a fokozatválasztót D állásból R állásba mozdítja.
Geartronic – manuális fokozathelyzetek
(+/-)
A járművezető manuálisan is válthat sebességfokozatot a Geartronic automata sebességváltó
használatával. Az autó a gázpedál felengedett
állapotában motorfékez.
Mozgassa a kart előre a + (plusz) irányba a
felkapcsoláshoz és engedje el a kart - a kar
ezután visszatér a "+" és "–" közötti nyugalmi
helyzetbe.
vagy
•
Húzza vissza a kart a "–" (mínusz) irányába a
visszakapcsoláshoz, majd engedje el azt.
A "+/-" manuális fokozatváltási mód vezetés közben bármikor kiválasztható.
A Geartronic automatikusan kapcsol vissza, ha a
járművezető a kiválasztott sebességfokozathoz
megfelelő szint alá hagyja csökkenni a sebességet, hogy megakadályozza az autó rángatását és
lefulladását.
Az automatikus vezetési módba történő visszatéréshez:
•
Mozdítsa a kart a D jelölésnél található véghelyzetbe.
}}
281
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
||
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
Ha a sebességváltó sport programmal rendelkezik, akkor a sebességváltó csak azután lesz
manuális, hogy a fokozatválasztót előre vagy
hátra mozdította annak "+/-" helyzetében. A
kombinált műszerfal a S kijelzéséről annak a
mutatására vált, hogy az 1, 2, 3 sebességfokozat van-e kapcsolva.
Automatikus kikapcsolás
Ha nem használja a kormánykerék váltófüleit,
akkor azok rövid idő elteltével kikapcsolnak ezt az jelzi, hogy a kombinált műszerfal a pillanatnyilag kapcsolt sebességfokozat helyett a
"D" kijelzést mutatja.
A kivétel a motorfékezés - ekkor a váltófülek a
motorfékezés idejére aktiválódnak.
Váltófülek*
A fokozatválasztóval történő manuális fokozatváltás kiegészítésére, a kormánykeréken is találhatók kezelőszervek, úgynevezett "sebességváltó
fülek".
Ha a kormánykerék váltófüleivel szeretne fokozatot váltani, akkor előbb aktiválni kell azokat. Ezt az
egyik fület a kormánykerék felé húzva teheti meg
- a kombinált műszerfal ezután a "D" jelzésről
egy szára vált, amely a pillanatnyi sebességfokozatot jelzi.
Ezután a sebességfokozat egy lépéssel történő
váltásához:
•
282
Húzza hátrafelé - a kormánykerék felé - az
egyik fület, majd engedje el azt.
Manuális kikapcsolás
A kormánykerék mindkét "sebességváltó füle".
"-": Kiválasztja a következő alacsonyabb
sebességfokozatot.
"+": Kiválasztja a következő magasabb
sebességfokozatot.
A fül minden meghúzására végbemegy egy fokozatváltás, feltéve, hogy a motor fordulatszáma
nem hagyja el a megengedett tartományt.
Az egyes fokozatváltások után a kombinált
műszerfalon megváltozik a pillanatnyi sebességfokozatot mutató szám.
A kormánykerék váltófülei manuálisan is
kikapcsolhatók:
•
Húzza mindkét váltófület a kormánykerék
felé, és tartsa így, amíg a kombinált
műszerfal a pillanatnyi sebességfokozat
száma helyett a "D" kijelzésre nem vált.
A váltófülek használhatók a fokozatválasztó sport
üzemmódjában* is - ekkor a fülek inaktiválás nélkül folyamatosan aktívak.
Geartronic - Sport üzemmód (S)
A sport program sportosabb jellemzőkkel rendelkezik és magasabb motorfordulatszámot tesz lehetővé az egyes
sebességfokozatokban. Ugyanakkor
gyorsabban reagál a gázadásra. Aktív vezetés
során, az alacsonyabb sebességfokozatok élveznek elsőbbséget, ami késleltetett felkapcsolást
eredményez.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
A sport mód aktiválásához:
•
Mozdítsa a fokozatválasztót oldalra a D állásból az "+S–" állásnál található véghelyzetbe a kombinált műszerfal a D kijelzésről az S
kijelzésre vált.
A sport üzemmód vezetés közben bármikor kiválasztható.
Geartronic - téli üzemmód
Csúszós úton könnyebben elindul, ha manuálisan
kiválasztja a 3. fokozatot.
1.
Nyomja be a fékpedált, és mozdítsa a kart a
D állásból az "+/–" felőli véghelyzetbe - a
műszerfal kijelzője a D jelzésről az 1 számra
vált4.
2.
Görgessen fel a 3 fokozathoz a kar előre, a
"+" (plusz) felé történő kétszeri megnyomásával - a kombinált műszerfal az 1 jelzésről a
3 jelzésre vált.
3.
Engedje fel a féket és gyorsítson óvatosan.
A sebességváltó "téli üzemmódja" azt jelenti,
hogy az autó alacsonyabb motorfordulatszámmal
és a hajtó kerekekre jutó csökkent hajtóerővel
indul el.
Ha a gázpedált felengedi a padlógáz helyzetből,
akkor a sebességváltó automatikusan felkapcsol.
•
Sebességváltó-folyadék - fokozat és mennyiség (407. oldal)
•
Sebességváltók (279. oldal)
A padlógáz maximális gyorsítás esetére szolgál,
például előzéskor.
Biztonsági funkció
A motor túlpörgetésének elkerülése érdekében, a
sebességváltó vezérlőprogramja egy védelmi viszszakapcsolás-gátló funkcióval rendelkezik, amely
megakadályozza a padlógáz funkció működését.
A Geartronic nem engedi a visszakapcsolás/
padlógáz funkció működését, ha az a motor károsodásához vezető motorfordulatszámot eredményezne. Semmi sem történik, ha a járművezető túl
magas fordulatszámon próbál meg ilyen módon
visszakapcsolni - a sebességváltó az eredeti
sebességfokozatban marad.
A padlógáz funkció aktiválásakor az autó, a motor
fordulatszámától függően egyszerre egy vagy
több fokozatot kapcsol vissza. Az autó felkapcsol,
amikor a motor eléri a maximális fordulatszámot,
hogy megakadályozza a motor károsodását.
Padlógáz
Vontatás
Amikor a gázpedált teljesen lenyomja a padlóig (a
normálisan teljes gyorsításnak tekinthető helyzeten túl), akkor azonnal egy alacsonyabb sebes-
Ha az autót vontatni kell - lásd a fontos információkat a Vontatás, (319. oldal) részben.
4
Kapcsolódó információk
ségfokozat kapcsolását váltja ki. Ezt nevezzük
padlógáz (kick-down) állásnak.
Ha az autó sport üzemmóddal* rendelkezik, akkor először az "S" jelzés jelenik meg.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 283
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
•
Fokozatválasztás-gátló
Kétféle sebességváltózár létezik - mechanikus és
automatikus.
Mechanikus sebességváltózár
Tartsa a lábát a fékpedálon, amikor más helyzetbe mozdítja a a fokozatválasztó.
Az automata sebességváltózár
inaktiválása
Elektromos sebességváltózár sebességváltózár parkoló állásban (P).
Ahhoz, hogy kimozdíthassa a fokozatválasztót a P
állásból más állásokba, be kell nyomnia a fékpedált, és a rendszernek II kulcshelyzetben,
(82. oldal) kell lennie.
Sebességváltózár - üres (N)
G021351
Ha a fokozatválasztó N állásban van és az autó
legalább 3 másodperce áll (függetlenül attól,
hogy jár-e a motor), akkor a fokozatválasztó lezár.
A fokozatválasztó szabadon előre és hátra mozgatható az N és D állások között. Az egyéb helyzetek egy retesszel vannak gátolva, amelyet a
fokozatválasztó tiltó kapcsolójával lehet kioldani.
Ahhoz, hogy kimozdíthassa a fokozatválasztót az
N állásból más állásokba, be kell nyomnia a fékpedált, és a rendszernek kulcshelyzetben,
(82. oldal) II kell lennie.
Ha az autó nem vezethető, például az akkumulátor lemerülése miatt, akkor a fokozatválasztót ki
kell mozdítani a P állásból, hogy az autó mozgatható legyen.
Emelje ki a betétet a középkonzol mögötti
rekeszből és keresse meg a rugóterhelésű
gombot a rekesz alján.
A tiltó kapcsoló benyomott állapotában a kar
előre és hátra mozgatható a P, R, N és D állások
között.
Nyomja meg, és tartsa nyomva a gombot.
Mozdítsa ki a fokozatválasztót P állásból, és
engedje el a gombot.
Automata sebességváltózár
Az automata sebességváltó különleges biztonsági
rendszerekkel rendelkezik:
Parkoló állás (P)
Álló autó járó motorral:
284
4.
Helyezze vissza a rekesz betétjét.
Kapcsolódó információk
•
Automata sebességváltó -- Geartronic*
(280. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Visszagurulásgátló (HSA)*
Start/Stop*
A fékpedál felengedhető, mielőtt emelkedőn elindulna vagy tolatna - a HSA (Hill Start Assist)
funkció azt jelenti, hogy az autó nem gurul vissza.
Bizonyos motor és sebességváltó kombinációk
Start/Stop funkcióval rendelkeznek, amely, például amikor áll a forgalom vagy a jármű közlekedési lámpánál várakozik - átmenetileg leállítja a
motort, majd az utazás folytatásakor automatikusan újraindítja azt.
A funkció néhány másodpercig fenntartja a nyomást a fékrendszerben, miközben a járművezető
a fékpedálról a gázpedálra helyezi a lábát.
Az ideiglenes fékhatás néhány másodperc elteltével, vagy, amikor a járművezető gyorsít, megszűnik.
Kapcsolódó információk
•
A motor beindítása (276. oldal)
A környezetvédelem a Volvo Car Corporation
egyik legfontosabb értéke amely minden tevékenységünkre hatással van. Ez a cél számos
egyedi energiamegtakarító funkció létrejöttét
eredményezte, ezek közül egyik a Start/Stop
rendszer, üzemanyag-megtakarítás közös feladatával, amely másfelől csökkenti a kipufogógázzal
távozó káros anyagok kibocsátását.
A Start/Stop rendszerrel kapcsolatos
általános információk
A Start/Stop funkció lehetővé teszi a járművezető
számára, hogy környezettudatosabban vezesse az
autót, hagyva azt automatikusan leállni a megfelelő körülmények között.
Manuális vagy automatikus
Ne feledje, hogy a Start/Stop funkció attól függően eltérő, hogy a sebességváltó manuális vagy
automata.
Kapcsolódó információk
•
Start/Stop* - funkció és működés
(286. oldal)
•
•
•
A motor beindítása (276. oldal)
Start/Stop* - beállítások (290. oldal)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (289. oldal)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan beindul
(288. oldal)
•
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (287. oldal)
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(292. oldal)
•
Akkumulátor - Start/Stop (374. oldal)
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (290. oldal)
A motor leállítva - csendesebb és tisztább lesz...
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 285
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Start/Stop* - funkció és működés
Feltételek
Az Start/Stop funkció automatikusan aktiválódik
a motor kulccsal történő beindításakor.
A
Az Start/Stop funkció automatikusan aktiválódik a motor
kulccsal történő beindításakor.
A járművezető számára ezt a
funkció be/ki szimbólumának
világítása a kombinált műszerfalon és a be/kikapcsoló gomb
lámpájának világítása jelzi.
Az autó összes normál rendszere, mint a világítás, a rádió
stb. normálisan működik a motor automatikus
leállítását követően is, kivéve bizonyos berendezéseket, amelyeknek működése átmenetileg korlátozódik, mint például a klímavezérlő rendszer
ventilátor-fordulatszáma vagy az audiorendszer
szélsőségesen magas hangereje.
A motor automatikus leállítása
Az alábbiak szükségesek a motor automatikus
leállításához:
A motor automatikus beindítása
M/A
A
Nyomja be a tengelykapcsolót,
helyezze üres állásba a sebességváltó
kart, majd engedje fel a tengelykapcsoló-pedált - a motor automatikusan
leáll.
M
Állítsa meg az autót a lábfékkel, majd
tartsa a lábát a tengelykapcsoló-pedálon - a motor automatikusan leáll.
A
Feltételek
A
A sebességváltó kar üres állásában:
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
Ha az ECO funkció aktív, akkor
a motor automatikusan leállhat,
mielőtt az autó teljesen megállna.
Bizonyos motorváltozatok esetén a motor attól
függetlenül automatikusan leállhat, mielőtt az
autó megállna, hogy be van-e kapcsolva az ECO
funkció.
1.
Nyomja be a tengelykapcsoló
pedált vagy nyomja meg a gázpedált - a motor beindul.
2.
Kapcsoljon a megfelelő sebességfokozatba és vezessen.
A
M
Engedje fel a lábának nyomását a lábféken - a motor automatikusan beindul,
és az út folytatódhat.
A
Tartsa fenn a nyomást a lábfékpedálon,
és nyomja be a gázpedált - a motor
automatikusan beindul.
A
Az alábbi lehetőség lejtőn is rendelkezésre áll:
M+
A
•
Amikor a motor automatikusan leállt,
akkor a kombinált műszerfal Start/Stop
funkcióhoz tartozó szimbóluma világít.
286
M/A
Engedje fel a lábféket, és hagyja
elindulni az autót - a motor automatikusan beindul, amikor a sebesség
meghaladja a normál séta gyorsaságát.
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Az Start/Stop funkció kikapcsolása
Bizonyos helyzetekben, tanácsos lehet az Start/Stop funkció ideiglenes kikapcsolása - ez
a gomb megnyomásával hajtható végre.
A funkció kikapcsolását a kombinált
műszerfal Start/Stop szimbólumainak
és a be-/kikapcsoló gomb lámpájának
kikapcsolása jelzi.
A Start/Stop funkció ki van kapcsolva, amíg újra
be nem kapcsolja azt a gombbal vagy a következő alkalommal be nem indítja a motort a kulcscsal.
HSA indulási segéd
A lábfék emelkedőn is felengedhető a motor
automatikus beindításához - a HSA, (285. oldal)
(Hill Start Assist) nem engedi, hogy az autó viszszaguruljon.
A HSA funkció átmenetileg fenntartja a nyomást
a fékrendszerben, miközben a járművezető a fékpedálról a gázpedálra helyezi a lábát, mielőtt elindulna a motor automatikus leállításának állapotából. Az ideiglenes fékhatás néhány másodperc
elteltével, vagy, amikor a járművezető gyorsít,
megszűnik.
Start/Stop* - a motor nem áll le
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Start/Stop* (285. oldal)
A motor beindítása (276. oldal)
Annak ellenére, hogy a Start/Stop funkció aktív,
a motor nem mindig áll le automatikusan.
Start/Stop* - beállítások (290. oldal)
A motor nem áll le automatikusan, ha:
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (289. oldal)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan beindul
(288. oldal)
•
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (287. oldal)
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(292. oldal)
•
Akkumulátor - Start/Stop (374. oldal)
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (290. oldal)
Feltételek
M/AA
az autó nem érte el először a
körülbelül 10 km/h (6 mph) sebességet a kulcsos indítást vagy a legutóbbi
automatikus leállítást követően.
M+
A
a járművezető kicsatolta a biztonsági
öv csatját.
M+
A
az akkumulátor töltöttségi szintje a
minimális megengedett szint alatt van.
M+
A
a motor nem érte el a normál üzemi
hőmérsékletet.
M+
A
a külső hőmérséklet fagypont közelében vagy körülbelül 30 °C felett van.
M+
A
be van kapcsolva a szélvédő elektromos fűtése.
M+
A
az utastér környezete eltér az előre
beállított értékektőlB - amelyet a ventilátor magas fordulatszámú működése
jelez.
M+
A
az autó hátrafelé megy.
M+
A
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 287
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
||
Feltételek
M/AA
Feltételek
az indító akkumulátor hőmérséklete
fagypont alatt van vagy túl magas.
M+
A
be van kapcsolva az adaptív sebességtartó sorban állási segédje.
A
a járművezető nagyobb kormánymozdulatokat végez.
M+
A
A fokozatválasztót D állásból R, S
állásbaD vagy "+/-" állásba mozdította.
A
a kipufogórendszer részecskeszűrője
tele van - az ideiglenesen kikapcsolt
Start/Stop funkció visszakapcsol,
amint befejeződik az automatikus tisztítási ciklus (lásd Dízelrészecske-szűrő
(DPF) (309. oldal)).
M+
A
az út nagyon meredek.
M+
A
utánfutó van elektromosan csatlakoztatva az autó elektromos rendszeréhez.
M+
A
felnyitották a motortérfedeletC.
288
A
B
C
D
Start/Stop* - a motor
automatikusan beindul
M/AA
Az automatikusan leállított motor bizonyos esetekben anélkül is újraindulhat, hogy a járművezető folyatni szeretné az utat.
Az alábbi esetekben a motor akkor is automatikusan beindul, ha a járművezető nem nyomta be a
tengelykapcsoló-pedált (manuális sebességváltó)
vagy vette le a lábát a fékpedálról (automata
sebességváltó):
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
ECC felszereltségű autók.
Csak bizonyos motorok.
Sport üzemmód.
Kapcsolódó információk
M+
A
a sebességváltó nem érte el a normál
üzemi hőmérsékletet.
A
a légköri levegőnyomás kisebb vagy
egyenlő mint a tengerszint feletti
1500-2500 méteres magasságnak
megfelelő - a pillanatnyi levegőnyomás
az uralkodó időjárási viszonyoknak
megfelelően változik .
A
•
•
•
•
•
Start/Stop* (285. oldal)
Feltételek
M/AA
Start/Stop* - funkció és működés
(286. oldal)
Párásodás alakul ki az ablakokon.
M+A
Az utastér környezete eltér az előre
beállított értékektőlB.
M+A
Átmenetileg magas áramfelvétel vagy
az akkumulátor töltöttségi szintje a
legalacsonyabb megengedett szint alá
esik.
M+A
A fékpedál többszöri benyomása.
M+A
Kinyitották a motortérfedeletC.
M+A
Az autó mozogni kezd vagy kissé
növeli a sebességet, ha az autó anélkül állt le automatikusan, hogy teljesen álló helyzetbe került volna.
M+A
A motor beindítása (276. oldal)
Start/Stop* - beállítások (290. oldal)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (289. oldal)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan beindul
(288. oldal)
•
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (290. oldal)
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(292. oldal)
•
Akkumulátor - Start/Stop (374. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Feltételek
A
B
C
D
M/AA
A járművezető biztonsági övének csatját kinyitják a fokozatválasztó D vagy
N állásában.
A
Kormánykerék-mozdulatokC.
A
A fokozatválasztót D állásból S
állásbaD, R vagy "+/-" állásba mozdította.
A
Kinyitják a járművezető ajtaját a fokozatválasztó D állásában - egy "sípoló"
hang hallható és szöveges üzenet
tájékoztat arról, hogy aktív a
Start/Stop funkció.
A
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
ECC felszereltségű autók.
Csak bizonyos motorok.
Sport üzemmód.
Start/Stop* - a motor nem indul be
automatikusan
Kapcsolódó információk
•
Start/Stop* - funkció és működés
(286. oldal)
•
•
•
A motor beindítása (276. oldal)
Start/Stop* - beállítások (290. oldal)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (289. oldal)
•
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (287. oldal)
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(292. oldal)
•
•
A motor nem mindig indul be automatikusan az
automatikus leállást követően.
Az alábbi esetekben a motor nem indul be az
automatikus leállítást követően:
Feltételek
A
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (290. oldal)
Akkumulátor - Start/Stop (374. oldal)
Start/Stop* (285. oldal)
FIGYELEM
Ne nyissa ki a motorháztetőt, amikor a motor
az automatikus leállítás állapotában van - a
motor váratlanul automatikusan beindulhat.
Először állítsa le a motort a szokott módon a
START/STOP ENGINE gombbal, mielőtt kinyitná a motorháztetőt.
M/A
Sebességfokozatot kapcsolnak a tengelykapcsoló használata nélkül - egy
kijelző szöveg figyelmezteti a járművezetőt, hogy kapcsoljon üresbe a motor
automatikus indításának lehetővé tételéhez.
M
A járművezető biztonsági öve nincs
becsatolva.
M
A járművezető biztonsági öve nincs
becsatolva, a fokozatválasztó P állásban
van és a járművezető ajtaja nyitva van a motort normál módon kell beindítani.
A
A
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Start/Stop* (285. oldal)
Start/Stop* - funkció és működés
(286. oldal)
A motor beindítása (276. oldal)
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 289
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
•
•
Start/Stop* - beállítások (290. oldal)
•
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (287. oldal)
Ha az indítás sikertelen, és a motor leáll, akkor
járjon el az alábbiak szerint:
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (290. oldal)
1.
•
Ellenőrizze, hogy be van-e csatolva az
övcsatba a vezető oldali biztonsági öv.
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(292. oldal)
2.
•
Nyomja be újra a tengelykapcsoló-pedált - a
motor automatikusan beindul.
Akkumulátor - Start/Stop (374. oldal)
3.
Bizonyos esetekben üres állásba kell kapcsolni a sebességváltó kart. A kombinált
műszerfal ekkor a Váltson üresbe üzenetet
jeleníti meg.
Start/Stop* - a motor automatikusan beindul
(288. oldal)
Start/Stop* - akaratlan leállás
manuális sebességváltóval
Start/Stop* - beállítások
Az autó MY CAR, (115. oldal). oldal menürendszere információkat tartalmaz a Volvo Start-Stop
rendszeréről, valamint javaslatokat az energiatakarékos vezetési technikákról.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
290
Start/Stop* (285. oldal)
Start/Stop* - funkció és működés
(286. oldal)
Kapcsolódó információk
A motor beindítása (276. oldal)
Start/Stop* - beállítások (290. oldal)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (289. oldal)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan beindul
(288. oldal)
•
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (287. oldal)
•
Akkumulátor - Start/Stop (374. oldal)
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(292. oldal)
•
•
Start/Stop* (285. oldal)
Start/Stop* - funkció és működés
(286. oldal)
•
•
A motor beindítása (276. oldal)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan beindul
(288. oldal)
•
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (287. oldal)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (289. oldal)
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (290. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(292. oldal)
•
Akkumulátor - Start/Stop (374. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 291
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Start/Stop* - szimbólumok és
üzenetek
Szöveges üzenet
A Start/Stop funkció szöveges üzeneteket jeleníthet meg a kombinált műszerfalon.
Szimbólum
292
Ezzel a visszajelző lámpával együtt,
bizonyos helyzetekben a Start/Stop
funkció szöveges üzeneteket képes
megjeleníteni a kombinált műszerfalon. Ezek
némelyike végrehajtandó tevékenység. Az alábbi
táblázat néhány példát mutat.
Üzenet
Információ/tevékenység
M/AA
Automatikus indítás/leállítás Szerviz szükséges
A Start/Stop rendszer nem működik. Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg
hivatalos Volvo műhellyel.
M+A
Autostart Motor jár + hangjelzés
Akkor aktiválódik, ha a motor automatikusan leállított állapotában és a fokozatválasztó D
állásában kinyitják a vezetőajtót.
Nyomja meg az indítógombot
A motor nem fog automatikusan beindulni - indítsa be a motor a normál módon a START/
STOP ENGINE gombbal.
M+A
Az indításhoz nyomja le a tengelykapcsoló-pedált
A motor készen áll az automatikus indításra - várakozás a tengelykapcsoló-pedál benyomására.
M
Az indításhoz nyomja le a fékpedált
és a tengelykapcsoló-pedált
A motor kész az automatikus indításra - várakozás a fék- vagy tengelykapcsoló-pedál
benyomására.
M
Az indításhoz tegye üresbe a
sebességfokozatot
Sebességfokozat kapcsolása a tengelykapcsoló használata nélkül - kapcsolja ki és
helyezze üres állásba a sebességváltó kart.
M
A
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Szimbólum
A
Üzenet
Információ/tevékenység
Válassza ki a P-t vagy az N-et az
indításhoz
A Start/Stop funkció kikapcsolva - helyezze a fokozatválasztót N vagy P állásba, majd
indítsa be a motort a normál módon a START/STOP ENGINE gombbal.
A
Nyomja meg az indítógombot
A motor nem fog automatikusan beindulni - indítsa be a motor a normál módon a START/
STOP ENGINE gombbal és a fokozatválasztó P vagy N állásában.
A
M/AA
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
Ha egy üzenet nem tűnik el a tevékenység végrehajtását követően, akkor lépjen kapcsolatbab egy
szervizzel - hivatalos Volvo szervizt ajánlunk.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Start/Stop* (285. oldal)
Start/Stop* - funkció és működés
(286. oldal)
A motor beindítása (276. oldal)
Start/Stop* - beállítások (290. oldal)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (289. oldal)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan beindul
(288. oldal)
•
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (287. oldal)
•
Akkumulátor - Start/Stop (374. oldal)
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (290. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 293
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
ECO hajtásmód*
nált műszerfal ECO szimbólumán és az ECOgomb lámpájának világításán, amikor a funkció be
van kapcsolva.
MEGJEGYZÉS
ECO5
a Volvo innovatív funkciója az automata
sebességváltóval és bizonyos motorokkal felszerelt autókhoz, amely képes a járművezető vezetési stílusától függően, akár 5%-os üzemanyagmegtakarítást eredményezni. A funkció lehetővé
teszi, hogy a járművezető aktívabban tudatosabban vezethessen.
Amikor aktiválva van az ECO funkció, akkor a
klímavezérlő rendszer számos paraméterbeállítása megváltozik és számos elektromos
fogyasztó funkcionalitása csökken. Bizonyos
beállítások manuálisan visszaállíthatók, de a
teljes funkcionalitás csak az ECO funkció
kikapcsolásával állítható vissza.
ECO funkció be vagy ki
Az ECO funkció kikapcsolását a
kombinált műszerfal ECO szimbólumának és a ECO gomb
lámpájának kikapcsolása jelzi. A
funkció az ECO gombbal történő újbóli aktiválásig kikapcsolva marad.
Általános leírás
Az ECO funkció bekapcsolásakor az alábbiak változnak meg:
ECO - Működés
Eco Coast - Funkció
•
•
•
294
A sebességváltó kapcsolási pontjai.
Motorvezérlés és reagálás a gázadásra.
Start/Stop funkció - a motor azelőtt is automatikusan leállhat, hogy az autó teljesen
megállna.
•
Bekapcsol az Eco Coast funkció - megszűnik
a motorfék.
•
A klímavezérlő rendszer beállításai - bizonyos
elektromos fogyasztók kikapcsolnak az energiatakarékosság érdekében.
5
Az Eco Coast részfunkció a gyakorlatban azt
jelenti, hogy a motorfék kikapcsol, és az autó
kinetikus energiája hosszabb távú gurulásokat
tesz lehetővé. Amikor a járművezető felengedi a
gázpedált akkor a sebességváltó automatikusan
lecsatlakozik a motorról amelynek fogyasztása a
minimális fogyasztással járó alapjárati fordulatszámra csökken.
ECO be/ki
ECO szimbólum
Az ECO funkció a motor leállításakor kikapcsol és
ezért a motor minden bekapcsolásakor be kell
kapcsolni. Bizonyos motorok esetén vannak kivételek. Azonban ez könnyen ellenőrizhető a kombi-
Ez a funkció a sebesség előre látható csökkentésére szolgál, például, amikor egy alacsonyabb
sebességkorlátozással rendelkező zóna felé
gurul.
Az Eco Coast proaktív vezetést tesz lehetővé,
ahol a járművezető úgynevezett "Pulse & Glide"
Az összkerékhajtású V40 CROSS COUNTRY esetében nem lehetséges.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
technikát használhat minimális mennyiségű fékezéssel.
Az Eco Coast és az átmenetileg kikapcsolt ECO
funkció együttesen hozzájárulhat a kisebb üzemanyag-fogyasztáshoz is. Ennek megfelelően:
•
Aktív Eco Coast: Hosszú gurulás motorfékezés nélkül = alacsony fogyasztás
és
•
Kikapcsolt ECO funkció: rövid gurulás
motorfékkel = minimális fogyasztás.
MEGJEGYZÉS
Azonban az optimálisan alacsony üzemanyagfogyasztás eléréséhez, általában kerülendő az
Eco Coast használata rövid gurulási távolságokkal kombinálva.
Aktiválás Eco Coast
A funkció a gázpedál teljes felengedésekor aktiválódik, az alábbi paraméterekkel együtt:
Kikapcsol Eco Coast
•
meredek lejtőkön - a motorfék működése
érdekében.
•
közelgő előzés előtt - annak lehető legbiztonságosabb befejezése érdekében.
A Eco Coast kikapcsolása és a visszatérés a
motorfékezéshez az alábbiak szerint hajtható
végre:
•
•
•
•
Nyomja meg a ECO gombot.
Mozdítsa a kapcsolókart "S+/-" állásba.
Váltson fokozatot a kormánykerék váltófüleivel.
A gáz- vagy fékpedál működtetése.
Eco Coast - Korlátok
A funkció nem elérhető, ha:
A fokozatválasztó D helyzetében
•
•
•
Körülbelül 65-140 km/h (40-87 mph)
sebességtartományban
•
Az út lejtése nem meredekebb mint
körülbelül 6%.
a motor és/vagy sebességváltó nem normál
üzemi hőmérsékletű
•
a fokozatválasztót D- állásból "S+/-" állásba
mozdította
•
a sebesség nem a körülbelül 65-140 km/h
(40-87 mph) sebességtartományban van.
•
•
•
ECO gomb bekapcsolva
•
További információk és beállítások
Bizonyos helyzetekben kívánatos lehet az
Eco Coast funkció kikapcsolása. Az ilyen helyzetekre példák az alábbiak:
Az autó MY CAR menürendszere további információkat tartalmaz az ECO koncepcióról - lásd a
MY CAR, (115. oldal) részt.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(128. oldal)
aktiválva van a sebességtartó
az út lejtése meredekebb mint körülbelül 6%
manuális fokozatváltást hajtott vgre a kormánykerék váltófüleivel*
295
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Összkerékhajtás6 (AWD)*
Az összkerékhajtás (AWD – All Wheel Drive) azt
jelenti, hogy az autót mind a négy kerék egyszerre mozgatja. Az összkerékhajtás mindig rendelkezésre áll.
Kapcsolódó információk
•
Hill Descent Control (HDC) (296. oldal)
Hill Descent Control (HDC)9
A HDC automatikus motorfékhez hasonlítható.
Amikor emelkedőn felengedi a gázpedált, akkor
az autó normálisan fékeződik a motor ellenállásával, úgynevezett motorfékezéssel. De minél
meredekebb az út és minél nagyobb terhelés
van az autóban, annál gyorsabban gurul az autó
a motorfék ellenére - a HDC funkció ezt a fékek
automatikus alkalmazásával kompenzálja.
A HDC funkcióra vonatkozó általános
információk
AWD alapelv7.
A hajtóerő elosztása automatikusan történik az
első és a hátsó kerekek között. Az elektronikusan
vezérelt tengelykapcsoló rendszer úgy osztja el a
hajtóerőt a kerekek között, hogy a tapadás a legjobb legyen a pillanatnyi útfelszínen. Ez biztosítja
a legjobb tapadást és megakadályozza a kerekek
kipörgését. Normál vezetési körülmények között a
hajtóerő legnagyobb része az első kerekekhez jut.
A HDC lehetővé teszi a sebesség növelését/
csökkentését a meredek lejtőkön, egy lábat a
gázpedálon tartva, a lábfék használata nélkül. A
gázpedál érzékenysége csökken és pontosabbá
válik a pedál teljes működésének szűkítésével, a
motor fordulatszámát egy korlátozott tartományban szabályozva. A fékrendszer önmagától fékez
és alacsony, egyenletes sebességet biztosít az
autónak, agy a járművezető a kormányzásra összpontosíthat.
A HDC különösen hasznos egyenetlen útfelületű
meredek emelkedőkön és csúszós szakaszokon.
Például, amikor egy utánfutón lévő hajót rámpáról
vízrebocsátanak.
Az összkerékhajtás nagyobb biztonságot nyújt
esős, havas és jeges körülmények között.
6
7
9
296
V40 CROSS COUNTRY
Az ábra vázlatos - a részletek piaconként és modellenként eltérőek lehetnek.
A HDC csak a V40 CROSS COUNTRY AWD modell esetén áll rendelkezésre.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
FIGYELEM
A HDC nem minden helyzetben működik, és
csak kiegészítő segítségül szolgál.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért.
•
Automata sebességváltó esetén manuális fokozatváltás módban (+S) az 1 fokozatot vagy az R
állást kell kiválasztani. Ezt az 1 vagy R jelzés
mutatja a kombinált műszerfalon, lásd Automata
sebességváltó -- Geartronic* (280. oldal).
A funkció bármikor kikapcsolható. Ha ez meredek
lejtőn történik, akkor a fékhatás nem azonnal,
hanem lassan szűnik meg.
MEGJEGYZÉS
Funkció
ha nem 1 vagy R állás van kiválasztva manuális fokozatváltás módban automata sebességváltó esetén
MEGJEGYZÉS
A HDC nem kapcsolható be automata sebességváltó esetén, amikor a fokozatválasztó D
állásban van.
A HDC aktív állapotában késés észlelhető a
gázpedál működtetése és a motor reagálása
között.
Működés
HDC be/ki.
A HDC a középkonzol gombjainak egyikével kapcsolható be és ki. A gomb lámpája világít, amikor
be van kapcsolva a funkció.
Amikor a HDC normálisan működik, akkor
a kombinált műszerfal szimbóluma világít
és a Lejtmenetvezérlés BE szöveges üzenet
látható.
Manuális sebességváltó esetén a funkció csak az
első sebességfokozatban és hátramenetben
működik.
A HDC előremenetben legfeljebb 10 km/h
(6 mph) és hátramenetben legfeljebb 7 km/h
(4 mph) sebességgel engedi gurulni az autót.
Azonban a gázpedál használatával a fokozat
sebességtartományába tartozó bármilyen sebesség beállítható. Amikor felengedi a gázpedált,
akkor az autó gyorsan 10 vagy 7 km/h
(6 vagy 4 mph) sebességre fékeződik, a lejtő
meredekségétől függetlenül és a lábfék használatának szükségessége nélkül.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Összkerékhajtás (AWD)* (296. oldal)
Automata sebességváltó -- Geartronic*
(280. oldal)
Manuális sebességváltó (279. oldal)
A féklámpák a funkció működése közben automatikusan bekapcsolnak. A járművezető bármikor
lassíthatja vagy megállíthatja az autót a lábfék
használatával.
A HDC kikapcsol:
•
•
a középkonzol be/ki gombjával
ha nem 1 vagy R állás van kiválasztva manuális sebességváltó esetén
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 297
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Lábfék
Fékezés nedves úton
A lábfék az autó sebességének csökkentésére
szolgál az autó vezetése közben.
Amikor hosszú időn keresztól erős esőben közlekedik fékezés nélkül, akkor a fékhatás kissé késhet a fékek legközelebbi használatakor. Ez autómosást követően is előfordulhat. Ilyenkor erősebben kell benyomni a féket. Ezért tartson nagyobb
távolságot az elől haladó jármű mögött.
Az autó két fékkörrel rendelkezik. Ha egy fékkör
károsodik, akkor a fékpedál mélyebben fog és
nagyobb nyomás szükséges a pedálon a normál
fékhatás eléréséhez.
A járművezető által kifejtett fékpedálnyomást
szervofék segíti.
FIGYELEM
A fékszervo csak akkor működik, amikor jár a
motor.
Ha a féket a motor leállított állapotában használja, akkor a pedált keményebbnek érzi, és
nagyobb erő szükséges az autó fékezéséhez.
A Visszagurulásgátló (HSA)* (285. oldal)* funkcióval felszerelt autókban a pedál a szokottnál lassabban tér vissza a normál helyzetébe, ha az autó
emelkedőn vagy egyenetlen felületen áll.
Nagyon hegyes terepen vagy nehéz teherrel
haladva, a fékek terhelése motorfékezéssel enyhíthető. A motorfékezés akkor a leghatékonyabb,
ha ugyanazt a sebességfokozatot használja
lefelé, mint felfelé haladva.
Az autó nagy terhelésével kapcsolatos további
tájékoztatásért, Motorolaj - kedvezőtlen vezetési
feltételek (403. oldal).
298
Az új és kicserélt fékbetétek és féktárcsák csak
néhány száz kilométeres "bekoptatás" után nyújtanak optimális fékteljesítményt. Kompenzálja a
csökkent fékteljesítményt a fékpedál erősebb
benyomásával. A Volvo azt javasolja, hogy csak a
Volvo által jóváhagyott fékbetéteket használjon.
Fékezzen határozottan, miután nedves utakon
haladt vagy autómosást követően. A féktárcsák
ekkor felmelegednek, gyorsabban kiszáradnak, és
védve vannak a korrózió ellen. Fékezéskor vegye
figyelembe a fennálló közlekedési helyzetet.
Fékezés sózott utakon
Amikor sózott utakon halad, akkor sóréteg rakódhat le a féktárcsákon és a fékbetéteken. Ez
növelheti a féktávolságot. Ezért tartson extra biztonsági távolságot az elől haladó jármű mögött.
Ügyeljen az alábbiakra is:
•
Időnként fékezzen, hogy eltávolítsa a sóréteget. Ügyeljen arra, hogy ne veszélyeztesse a
többi közlekedőt, amikor fékez.
•
Finoman nyomja be a fékpedált, amikor befejezte a vezetést, és mielőtt elkezdi a következő utat.
Karbantartás
Az autó lehető legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb működése érdekében, tartsa be a Volvo
szervizidőközeit a szerviz és garanciafüzet előírásainak megfelelően.
FONTOS
A fékrendszer komponenseinek kopását
rendszeresen ellenőrizni kell.
Forduljon műhelyhez az eljárással kapcsolatban vagy kérjen meg egy műhelyt a vizsgálat
elvégzésére - hivatalos Volvo műhely igénybe
vétele javasolt.
Szimbólumok a kombinált műszerfalon
Szimbólum
Leírás
Folytonos fény - ellenőrizze a
fékfolyadékszintet. Ha a szint túl
alacsony, akkor töltse fel fékfolyadékkal, és ellenőrizze a fékfolyadékvesztés okát.
Folyamatos fény 2 másodpercig
a motor beindításakor - automatikus működésellenőrzés.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
FIGYELEM
Ha a
és
egyszerre világít, akkor
hiba lehet a fékrendszerben.
Ha a fékfolyadéktartály szintje ekkor a normál
tartományban van, akkor óvatosan vezessen a
legközelebbi műhelybe, és ellenőriztesse a
fékrendszert - hivatalos Volvo szerviz ajánlott.
Ha a fékfolyadék a tartály MIN szintje alatt
van, akkor ne vezessen tovább, amíg fel nem
tölti a fékfolyadékot.
A fékfolyadék-veszteség okát ki kell vizsgálni.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Rögzítőfék (300. oldal)
Lábfék - vészféklámpák és automata vészvillogók (299. oldal)
Lábfék - vészféksegéd (300. oldal)
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer
(299. oldal)
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer
A blokkolásgátló fékrendszer, ABS (Anti-lock
Braking System), megakadályozza, hogy a
kerekek fékezés közben blokkoljanak.
A funkció lehetővé teszi a kormányozhatóság
fenntartását és könnyebb kanyarodást tesz lehetővé, például veszélyhelyzetek elkerülésekor. A
fékpedálon remegés érezhető, amikor működik,
ez normális.
Az ABS rendszer a motor beindításakor rövid
ellenőrzésen esik át, amikor a járművezető felengedi a fékpedált. Az ABS rendszer további automatikus ellenőrzése mehet végbe alacsony
sebességen. Az ellenőrzést a fékpedál remegésén észlelheti.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Rögzítőfék (300. oldal)
•
Lábfék - vészféksegéd (300. oldal)
Lábfék (298. oldal)
Lábfék - vészféklámpák és automata vészvillogók (299. oldal)
Lábfék - vészféklámpák és
automata vészvillogók
A vészféklámpák figyelmeztetik a hátul jövő járműveket a hirtelen fékezésre. A funkció azt
jelenti, hogy a féklámpa villog ahelyett, hogy ahogyan a normál fékezés során - folytonosan
világítana.
A vészféklámpák 50 km/h (31 mph)feletti sebességnél működnek az ABS rendszer működésbe
lépése és/vagy erős fékezés esetén. Miután az
autó sebessége 10 km/h (6 mph) alá csökkent, a
féklámpa visszatér a villogásról a normál, folytonos világításhoz - miközben, ezzel egyidejűleg
bekapcsolnak a Vészvillogók, és addig villognak,
amíg a járművezető legalább 20 km/h (12 mph)
sebességre nem gyorsítja az autót vagy ki nem
kapcsolja azokat a gombbal.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Lábfék (298. oldal)
Rögzítőfék (300. oldal)
Lábfék - vészféksegéd (300. oldal)
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer
(299. oldal)
299
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Lábfék - vészféksegéd
Rögzítőfék
A vészféksegéd (EBA, Emergency Brake Assist)
segít a fékerő növelésében, és így csökkenti a
féktávolságot.
A rögzítőfék a kerekek mechanikus rögzítésével/
blokkolásával megakadályozza, hogy az autó
elguruljon az álló helyzetéből.
Az EBA észleli a járművezető fékezési stílusát és
szükség esetén megnöveli a fékerőt. A fékerő az
ABS rendszer működésének szintjéig növelhető.
az EBA funkció megszakad, amikor a fékpedál
nyomásának ereje csökken.
MEGJEGYZÉS
3.
Engedje fel a lábfékpedált, és ellenőrizze,
hogy az autó álló helyzetben van-e.
4.
Ha a jármű mozog, akkor a rögzítőfékkart
kissé erősebben be kell húzni.
Amikor parkol a járművel, akkor mindig kapcsoljon 1. sebességfokozatba (manuális sebességváltó) vagy helyezze a fokozatválasztót P állásba
(automata sebességváltó).
Parkolás emelkedőn
Ha az autó emelkedőn felfelé parkol:
•
Kapcsolódó információk
•
Húzza meg erősen a kart.
>
A kombinált műszerfal figyelmeztető szimbóluma bekapcsol. A figyelmeztető szimbólum attól függetlenül világít,
hogy csak kicsit vagy erősen húzza be a
rögzítőféket.
FIGYELEM
Mindig húzza be a rögzítőféket, amikor emelkedőn parkol - az autó sebességben, vagy
automata sebességváltó esetén P állásban
hagyása nem minden helyzetben elégséges
az autó megtartásához.
Amikor az EBA bekapcsol, akkor a fékpedál a
szokottnál kissé tovább megy le, nyomja
(tartsa) a fékpedált ameddig szükséges. Ha
felengedi a fékpedált, akkor teljesen megszűnik a fékezés.
•
•
•
2.
Fordítsa el a kerekeket az útpadkától.
Lábfék (298. oldal)
Ha az autó lejtőn parkol:
Rögzítőfék (300. oldal)
•
Lábfék - vészféklámpák és automata vészvillogók (299. oldal)
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer
(299. oldal)
Fordítsa a kerekeket az útpadka felé.
A rögzítőfék kiengedése
A kombinált műszerfal figyelmeztető szimbóluma.
1.
Nyomja le erősen a lábfékpedált.
A rögzítőfék behúzása
2.
Húzza meg kissé a kart, nyomja meg a gombot, engedje el a kart, és engedje el a gombot.
> A kombinált műszerfal figyelmeztető szimbóluma kialszik.
1.
Nyomja le erősen a lábfékpedált.
Ha a járművezető elfelejti kiengedni a rögzítőféket - a világító figyelmeztető lámpa mellett - egy
300
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
hangjelzés szólal meg és egy üzenet jelenik meg
a kombinált műszerfalon, hogy figyelmeztesse a
vezetőt, amikor az autó sebessége meghaladja a
10 km/h (6 mph) értéket.
Gázlás
A gázlás azt jelenti, hogy az autóval mély vízen
vagy vízzel borított útfelületen halad át. A gázlást
nagy figyelemmel kell végrehajtani.
A víz levegőszűrőbe jutása a motor károsodását okozhatja.
Kapcsolódó információk
Az autó legfeljebb 30 cm mély vízen vezethető át,
legfeljebb lépésben. Különösen figyelmesnek kell
lenni folyóvíz esetén.
Ha a víz 30 cm-nél mélyebb, akkor víz juthat a
sebességváltóba. Ez csökkenti az olajok kenőképességét és rövidíti a rendszerek hasznos
élettartamát.
Amikor vízben halad, akkor haladjon lassan és ne
álljon meg az autóval. Amikor elhagyta a vizet,
nyomja be finoman a fékpedált és ellenőrizze,
hogy a fék teljes mértékben működik-e. A víz és a
sár például nedvessé teheti a fékbetéteket, ami
késleltetett fékműködést eredményez.
Bármely alkatrész, motor, sebességváltó, turbófeltöltő, differenciálmű vagy ezek belső
alkatrészeinek elárasztás, hidrosztatikus eltömődés vagy olajhiány miatti károsodására
nem vonatkozik a garancia.
•
Lábfék (298. oldal)
•
Ha szükséges, tisztítsa meg az elektromos
fűtés és az utánfutó-csatlakozó érintkezőit,
miután vízben és sárban haladt.
•
Ne hagyja az autót hosszabb ideig a küszöbök fölé érő vízben állni - ez elektromos
meghibásodásokat okozhat.
FONTOS
Ha a motor lefullad a vízben, akkor ne próbálja újraindítani - vontassa az autót a vízből a
szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe. A motor károsodásának kockázata.
Kapcsolódó információk
•
•
Szállítás (321. oldal)
Vontatás (319. oldal)
301
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Túlmelegedés
Különleges körülmények között, például megerőltető vezetés esetén hegyes területeken vagy
meleg időben, fennáll a motor és a hajtásrendszer túlmelegedésének kockázata - különösen
nehéz terhet szállítva.
A túlmelegedéssel kapcsolatban utánfutó vontatásakor, lásd Vezetés utánfutóval (311. oldal).
302
•
Távolítsa el a kiegészítő lámpákat a hűtőrács
elől, ha meleg körülmények között autózik.
•
Ha a motor hűtőrendszerének hőmérséklete
túl magas, akkor világít a kombinált műszerfal
kijelzőjének figyelmeztető szimbóluma és a
Magas motorhőmérséklet Álljon meg
biztonságosan szöveges üzenet jelenik
meg - ebben az esetben, álljon meg biztonságos módon az autóval, és hagyja pár percig
hűlni a motort alapjárati fordulatszámon.
•
Ha a Magas motorhőmérséklet
Kapcsolja ki a motort vagy Motor
hűtőfolyadékszintje alacsony Álljon meg
biztonságban szöveges üzenet jelenik meg,
akkor a motort le kell állítani az autó megállítását követően.
•
Túlmelegedés esetén, a sebességváltóban
bekapcsol egy beépített védelmi funkció,
amely bekapcsolja a műszerfal figyelmeztető
szimbólumát és megjeleníti a
Sebességváltó forró Csökkentse a
sebességet vagy Sebességváltó forró
Álljon meg biztonságosan Várjon, amíg
lehűl szöveges üzenetet - kövesse az utasítást és csökkentse a sebességet, állítsa meg
az autót biztonságos módon, és hagyja
néhány percig alapjáraton járni a motort,
hogy lehűlhessen a sebességváltó.
•
•
Vezetés nyitott csomagtérajtóval
Amikor a csomagtérajtó nyitott állapotában vezet,
akkor mérgező kipufogógázok juthatnak az
autóba a csomagtéren keresztül.
FIGYELEM
Ha az autó túlmelegszik, akkor a légkondicionáló ideiglenesen kikapcsolhat.
Ne vezessen nyitott csomagtérajtóval! Mérgező kipufogógázok juthatnak az utastérbe a
csomagtéren keresztül.
Megerőltető vezetést követően ne állítsa le
azonnal a motort.
MEGJEGYZÉS
Normális, hogy a motor hűtőventilátora a
motor leállítását követően egy ideig még
működik.
Kapcsolódó információk
•
Vezetés utánfutóval - manuális sebességváltó (312. oldal)
•
Vezetés utánfutóval - automata sebességváltó (312. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Rakodás (155. oldal)
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Túlterhelés - indító akkumulátor
Hosszú utazás előtt
Téli vezetés
Az autó elektromos funkciói különböző mértékben terhelik az akkumulátort. Kerülje a II kulcshelyzetet, amikor nem jár a motor. Ehelyett, használja a I üzemmódot - ami kevesebb energiát
fogyaszt, lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (82. oldal).
Mielőtt hosszú útra indulna, érdemes végigvenni
az alábbi pontokat:
A téli vezetéshez fontos bizonyos ellenőrzések
elvégzése, hogy biztosítsa az autó biztonságos
vezethetőségét.
Szintén figyeljen az elektromos rendszert terhelő
különböző tartozékokra. Ne használjon dok energiát fogyasztó funkciókat, amikor nem jár a motor.
Példák az ilyen funkciókra:
•
•
•
•
hűtőventilátor
ablaktörlő
audiorendszer (magas hangerőn).
Ebben az esetben, töltse az akkumulátort a
motor beindításával, és járassa azt legalább
15 percig - az indítóakkumulátor töltése a
jármű vezetése közben hatékonyabb, mint a
motort álló helyzetben alapjáraton járatva.
Kapcsolódó információk
•
Indítóakkumulátor - általános leírás
(371. oldal)
Ellenőrizze, hogy a motor normálisan működik-e és az üzemanyag-fogyasztás,
(412. oldal). oldal normális-e.
Ne feledje:
•
Győződjön meg arról, hogy nincsenek szivárgások (üzemanyag, olaj vagy egyéb folyadék).
•
Ellenőrizze az összes izzót és a gumiabroncsok profilmélységét.
•
Az elakadásjelző háromszög, (336. oldal).
oldal bizonyos országokban törvényi követelmény.
fényszórók
Ha az akkumulátor feszültsége alacsony, akkor az
információs kijelzőn az Alacsony
akkumulátortöltés Power save mód üzenet
jelenik meg. Az energiatakarékos funkció ezután
kikapcsol vagy csökkent bizonyos funkciókat, például a hűtőventilátort és/vagy az audiorendszert.
–
•
Kapcsolódó információk
•
Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés
(355. oldal)
•
•
Pótkerék* (331. oldal)
Izzócsere - általános leírás (359. oldal)
A hideg évszak előtt főként az alábbiakat kell
ellenőrizni:
•
A motorhűtő-folyadéknak, (406. oldal) legalább 50% glikolt kell tartalmaznia. Ez a keverék védi a motort a fagyási eróziótól
körülbelül –35 °C hőmérsékletig. Az egészségkárosodás kockázatának elkerülése érdekében, nem szabad különböző típusú glikolokat összekeverni.
•
Az üzemanyagtartályt feltöltve kell tartani a
párakicsapódás elkerülése érdekében.
•
Fontos a motorolaj viszkozitása. Az alacsonyabb viszkozitású (vékonyabb) olajok segítik
a hidegindítást és a hideg motor üzemanyagfogyasztását is csökkentik. Az alkalmas olajokkal kapcsolatos további tájékoztatásért,
lásd Motorolaj - kedvezőtlen vezetési feltételek (403. oldal).
FONTOS
Alacsony viszkozitású olajat nem szabad
kemény vezetéshez vagy meleg időben használni.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 303
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
||
•
•
Meg kell vizsgálni az indítóakkumulátor állapotát és a töltöttségi szintet. A hideg időjárás
nagy követelményeket támaszt az akkumulátorral szemben és a hideg csökkenti annak
kapacitását.
Használjon ablakmosó folyadékot,
(370. oldal), hogy elkerülje a jégképződést a
mosófolyadék-tartályban.
Üzemanyagtöltő fedél - nyitás/zárás
Az üzemanyagtöltő fedél az alábbiak szerint nyitható/zárható:
Az üzemanyagtöltő fedél nyitása/
zárása
Üzemanyagtöltő fedél - manuális
nyitás
Az üzemanyagtöltő fedél manuálisan is nyitható,
amikor nem nyitható ki kívülről.
Az optimális úttartás érdekében, a Volvo azt javasolja, hogy használjon téli gumiabroncsokat az
összes keréken, ha fennáll a havas vagy jeges
utak kockázata.
MEGJEGYZÉS
A téli gumiabroncsok használata bizonyos
országokban kötelező. A szegecselt gumiabroncsok használata nem minden országban
megengedett.
Csúszós útviszonyok
Gyakorolja ellenőrzött körülmények között a csúszós útfelületen vezetést, hogy megtanulja,
hogyan reagál az autó.
Óvatosan húzza vissza a huzalt egyenes
vonalban. A fedél most már kinyitható kívülről.
Vegye ki a fedelet.
Zárja le a fedelet az üzemanyagtöltést követően.
Az üzemanyagtöltő fedél zárásának és nyitásának
leírásához, lásd Zárás/nyitás - üzemanyagtöltő
fedél (181. oldal). Az üzemanyagtöltő fedél zárási
logikája a kulcs nélküli rendszer és a központi
zárrendszer zárását és nyitását követi.
Kapcsolódó információk
•
304
Nyissa ki/távolítsa el az oldalsó fedelet a
csomagtérben (az üzemanyagtöltő fedéllel
megegyező oldalon).
Nyissa ki az üzemanyagtöltő fedelet a fedél
hátsó részének finom megnyomásával.
Üzemanyagtöltés (305. oldal)
FONTOS
Finoman húzza meg a huzalt - a fedél zárjának kinyitásához minimális erő szükséges.
Kapcsolódó információk
•
Zárás/nyitás - üzemanyagtöltő fedél
(181. oldal)
•
Üzemanyagtöltés (305. oldal)
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Üzemanyagtöltés
MEGJEGYZÉS
Az üzemanyagtartály fedél nélküli üzemanyagtöltő rendszerrel rendelkezik. A feltöltést az
alábbiaknak megfelelően teheti meg:
Kerülje a kicsepegést azzal, hogy körülbelül
5-8 másodpercig vár a tankolást követően,
mielőtt kiveszi a töltőpisztolyt.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Nyissa ki az üzemanyagtöltő fedelet.
Helyezze a töltőpisztolyt az üzemanyagtöltő
nyílásba. Ügyeljen arra, hogy megfelelően
helyezze a pisztolyt a töltőcsőbe. A töltőcső
két nyíló lapot tartalmaz. A pisztolyt mindkét
lapon át kell nyomni, mielőtt elkezdené az
üzemanyagtöltést.
Ne töltse túl a tartályt, hanem állítsa meg a
töltést, amikor a töltőpisztoly kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
A tartályban lévő túl nagy mennyiségű üzemanyag meleg időben túlfolyhat.
•
Üzemanyagtöltés - üzemanyagkannából
(309. oldal)
•
Üzemanyagtöltő fedél - nyitás/zárás
(304. oldal)
Üzemanyag - kezelés
A Volvo által előírtnál alacsonyabb minőségű
üzemanyagot nem szabad használni, mert az
károsan befolyásolja a motor teljesítményét és az
üzemanyag-fogyasztást.
FIGYELEM
Mindig kerülje az üzemanyagpára belélegzését és ügyeljen arra, hogy az üzemanyag ne
fröccsenjen a szemébe.
Ha üzemanyag kerül a szemébe, akkor vegye
ki a kontaktlencséjét és öblítse a szemét
bőségesen vízzel legalább 15 percig, majd
kérjen orvosi segítséget.
Soha ne nyelje le az üzemanyagot. A benzin
és dízel üzemanyagok erősen mérgezőek és
lenyelés esetén maradandó vagy halálos sérülést okozhatnak. Azonnal forduljon orvoshoz,
ha üzemanyagot nyelt le.
FIGYELEM
A talajra ömlő üzemanyag meggyulladhat.
Kapcsolja ki az üzemanyaggal működő fűtést
az üzemanyagtöltés előtt.
Soha ne tartson magánál bekapcsolt mobiltelefont üzemanyagtöltés közben. A csengőhang megszólalása szikrát okozhat és megygyújthatja a benzinpárát, ami tüzet vagy sérülést okozhat.
}}
305
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
||
FONTOS
A különböző típusú üzemanyagok keveréke,
amely nem engedélyezett, érvényteleníti a
Volvo garanciát és minden kiegészítő szervizszerződést; ez minden motorra vonatkozik.
MEGJEGYZÉS
A szélsőséges időjárási viszonyok, utánfutóval
vagy nagy magasságokban vezetés az üzemanyag-fokozattal együtt olyan tényezők, amelyek befolyásolhatják az autó teljesítményét.
Kapcsolódó információk
•
Gazdaságos vezetés (310. oldal)
Üzemanyag - benzin
FONTOS
Csak jól ismert gyártóktól vásároljon benzint.
Soha ne használjon bizonytalan minőségű üzemanyagot. A benzinnek meg kell felelnie az
EN 228 szabvány követelményeinek.
•
95 RON üzemanyag használható normál
vezetéshez.
•
98 RON javasolt az optimális teljesítményhez
és a minimális üzemanyag-fogyasztáshoz.
Amikor a hőmérséklet +38 °C felett van, akkor a
lehető legmagasabb oktánszámú üzemanyagot
kell használni az optimális teljesítményhez és
üzemanyag-gazdaságossághoz.
FONTOS
306
Alkoholok - etanol
A használt üzemanyag a benzin.
•
Csak ólommentes benzint használjon a
katalizátor károsodásánek elkerülése
érdekében.
•
Fémtartalmú üzemanyag-adalékokat nem
szabad használni.
•
Ne használjon a Volvo által nem ajánlott
adalékanyagokat.
•
Legfeljebb 10 térfogatszázalék etanoltartalmú üzemanyag használata megengedett.
•
EN 228 E10 benzin (legfeljebb
10 térfogatszázalék etanol) használata
megengedett.
•
A magasabb mint E10 (max.
10 térfogatszázalék etanol) etanoltartalmú üzemanyagok, például az E85
használata nem megengedett.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gazdaságos vezetés (310. oldal)
Üzemanyag - kezelés (305. oldal)
Üzemanyagtöltés (305. oldal)
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Üzemanyag - dízel
A használt üzemanyag a dízel üzemanyag.
Csak jól ismert gyártótól vásároljon dízel üzemanyagot. Soha ne használjon bizonytalan minőségű
üzemanyagot. A dízel üzemanyagnak meg kell felelnie az EN 590, SS 155435 vagy JIS K 2204
szabványoknak. A dízelmotorok kényesek az
üzemanyag szennyezettségére, például a fémekre
és a túl magas kéntartalomra.
Alacsony hőmérsékleteken (alacsonyabb mint
-0 °C) a paraffin kicsapódhat a dízel üzemanyagból, ami gyulladási problémákhoz vezethet. Az
értékesített üzemanyagok minőségének alkalmazkodnia kell az évszakhoz és a éghajlati zónákhoz, de szélsőséges időjárási viszonyok, régi
üzemanyag vagy az éghajlati zónák határának
átlépése esetén paraffin-kicsapódás történhet.
A kicsapódás kockázata az üzemanyagtartályban
kisebb, ha a tartályt megfelelően feltöltve tartják.
Tankoláskor ellenőrizze, hogy tiszta-e a töltőcső
környéke. Kerülje az üzemanyag fényezett felületre folyását. Mossa le a kiömlött üzemanyagot
mosószerrel és vízzel.
FONTOS
A dízel üzemanyagnak:
•
Meg kell felelnie az EN 590, SS 155435
vagy JIS K 2204 szabványoknak.
•
nem szabad 10 mb/kg feletti kéntartalmúnak lennie
•
1.
Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba, és nyomja be azt a véghelyzetéig,
lásd Kulcshelyzetek, (81. oldal).
legfeljebb 7 térfogat % FAME (Fatty Acid
Methyl Ester) tartalma lehet.
2.
Nyomja meg a START gombot anélkül, hogy
benyomná a fék- vagy tengelykapcsolópedált.
FONTOS
3.
Várjon körülbelül egy percet.
4.
A motor beindításához: Nyomja be a fék- és/
vagy tengelykapcsoló-pedált, majd nyomja
meg újra a START gombot.
Nem használható dízel üzemanyagtípusok:
•
•
•
•
Speciális adalékanyagok
Tengerészeti dízel üzemanyag
MEGJEGYZÉS
Fűtőolaj
FAME11 (Fatty Acid Methyl Ester) és
növényi olaj.
Ezek az üzemanyagok nem teljesítik a Volvo
előírásainak megfelelő követelményeket és
nagyobb kopásnak és károsodásnak teszik ki
a motort, amelyre nem vonatkozik a Volvo
garancia.
Üzemanyag kifogyása
Ha a motor elkezd az üzemanyag kifogyása miatt
leállni, akkor az üzemanyag-ellátó rendszernek
11
néhány másodpercre szüksége van egy ellenőrzés végrehajtásához. Tegye az alábbiakat a motor
beindításához, ha a feltöltötte az üzemanyagtartályt dízel üzemanyaggal:
Mielőtt üzemanyagot töltene az üzemanyag
kifogyását követően:
•
Állítsa lehetőleg sima/egyenes helyre az
autót - ha az autó ferdén áll, akkor fennáll
a lehetősége, hogy légzárványok maradnak az üzemanyag-ellátó rendszerben.
Az üzemanyagszűrő
szervizintervallumai
Az optimális működés érdekében fontos az
üzemanyagszűrő cseréjére vonatkozó szervizinter-
A dízel üzemanyag legfeljebb 7 térfogatszázalék zsírsav-metil-észtert (FAME) tartalmazhat, de ennél nagyobb mennyiséget nem szabad hozzáadni.
}}
307
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
||
vallumok betartása valamint a kifejezetten erre a
célra kifejlesztett eredeti alkatrészek használata.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Dízelrészecske-szűrő (DPF) (309. oldal)
Üzemanyag - kezelés (305. oldal)
Gazdaságos vezetés (310. oldal)
Katalizátorok
A katalizátorok feladata a kipufogógázok tisztítása. Ezek a motorhoz közel helyezkednek el,
hogy gyorsan elérjék az üzemi hőmérsékletet.
A katalizátorok egy csatornákkal rendelkező
monolitból (kerámia vagy fém) állnak. A csatornák
fala vékony réteg platinával/ródiummal/palládiummal van bevonva. Ezek a fémek katalizátorként működnek, vagyis részt vesznek és felgyorsítják a kémiai reakciót, anélkül, hogy elhasználódnának.
Lambda-sondTM oxigénérzékelő
A lambda-szonda egy olyan szabályozó rendszer
része, amelynek célja a károsanyag-kibocsátás
csökkentése és az üzemanyag-gazdaságosság
javítása. További tájékoztatásért, lásd Üzemanyagfogyasztás és CO2-kibocsátás (412. oldal).
Az oxigénérzékelő figyeli a motort elhagyó kipufogógázok oxigéntartalmát. Ez az érték egy olyan
elektronikus rendszerhez kerül, amely folyamatosan vezérli a befecskendezőket. Az üzemanyag
levegőhöz viszonyított aránya folyamatosan szabályozásra kerül. Ezek a beállítások optimális körülményeket teremtenek a hatékony égéshez és a
háromutas katalizátorral együtt csökkentik a
káros anyagok (szénhidrogének, szén-monoxid és
nitrogén-oxidok) kibocsátását.
Kapcsolódó információk
•
•
308
Gazdaságos vezetés (310. oldal)
Üzemanyag - benzin (306. oldal)
•
Üzemanyag - dízel (307. oldal)
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Üzemanyagtöltés üzemanyagkannából
Amikor üzemanyagkannából tölt üzemanyagot,
(305. oldal), használja a csomagtérben, a fedél
alatt található tölcsért.
FONTOS
A tartalék üzemanyagot tartalmazó kannákkal
kapcsolatos előírások országonként eltérőek
lehetnek. Ellenőrizze a vonatkozó szabályokat.
Ügyeljen arra, hogy megfelelően helyezze a tölcsért a töltőcsőbe. A töltőcső két nyíló lapot tartalmaz. A tölcsért mindkét lapon át kell nyomni,
mielőtt elkezdené az üzemanyagtöltést.
Kapcsolódó információk
•
Zárás/nyitás - üzemanyagtöltő fedél
(181. oldal)
•
Üzemanyagtöltő fedél - manuális nyitás
(304. oldal)
Dízelrészecske-szűrő (DPF)
ezután körülbelül 20 percig vagy ennél hosszabb
ideig vezetni kell.
A dízel autók részecskeszűrővel vannak felszerelve, ami hatékonyabb kibocsátás-szabályozást
tesz lehetővé.
MEGJEGYZÉS
A regenerálás során az alábbiak merülhetnek
fel:
A kipufogógázban található részecskék normál
vezetés közben összegyűlnek a szűrőben. Az úgynevezett "regenerálás" a részecskék elégetésére
és a szűrő tisztítása érdekében történik. Ehhez a
motornak el kell érnie az üzemi hőmérsékletét.
A részecskeszűrő regenerálása automatikus és
normális esetben 10-20 percet vesz igénybe.
Alacsony átlagsebesség mellett kissé hosszabb
ideig is tarthat. A regenerálás során az üzemanyag-fogyasztás kis mértékben emelkedhet.
•
átmenetileg a motor teljesítményének
kisebb csökkenése észlelhető
•
az üzemanyag-fogyasztás átmenetileg
megemelkedhet
•
égett szag érezhető.
Amikor a regenerálás befejeződött, akkor a figyelmeztető háromszög automatikusan eltűnik.
Regenerálás hideg időben
Ha az autót gyakran használja rövid távolságokon
hideg időben, akkor a motor nem éri el az üzemi
hőmérsékletet. Ez azt jelenti, hogy a dízelrészecske-szűrő regenerálása nem történik meg és
a szűrő nem ürül ki.
Amikor a szűrő körülbelül 80%-os mértékben
megtelt részecskékkel, akkor egy sárga figyelmeztető háromszög világít a kombinált műszerfalon és a Koromszűrő tele Lásd a kézikönyvet
üzenet jelenik meg az információs kijelzőn.
Hideg időben használja az állófűtést*, a motor így
gyorsabban eléri a normál üzemi hőmérsékletet.
FONTOS
Ha a szűrő teljesen megtelt részecskékkel,
akkor nehéz lehet a motor beindítása és a
szűrő nem működik. Ekkor fennáll a kockázata
annak, hogy a szűrőt ki kell cserélni.
Kapcsolódó információk
Indítsa el a szűrő regenerálását az autó vezetésével, amíg a motor el nem éri az üzemi hőmérsékletét, lehetőleg főúton vagy autópályán. Az autót
•
•
Üzemanyag - dízel (307. oldal)
Gazdaságos vezetés (310. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 309
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Gazdaságos vezetés
Vezessen gazdaságosan és ökotudatosan,
simán, előre gondolkodva és a vezetési stílusát
valamint sebességét a fennálló körülményekhez
igazítva.
•
•
A legalacsonyabb üzemanyag-fogyasztás
érdekében, kapcsolja be az ECO hajtásmódot12, ami tovább csökkenti az üzemanyagfogyasztást.
•
Használja az Eco Coast13 szabadonfutó funkciót - a motorfékezés megszűnik, és az autó
mozgási energiája hosszabb távolság megtételét teszi lehetővé.
•
Vezessen a lehető legmagasabb sebességfokozatban, a pillanatnyi forgalmi helyzetnek
és útviszonyoknak megfelelően - az alacsonyabb motorfordulatszám alacsonyabb
fogyasztást eredményez. Használja a fokozatváltásjelzőt, (280. oldal)14.
•
12
13
14
310
Használja az ECO Guide*, (70. oldal) műszert,
amely mutatja, hogy milyen üzemanyag-gazdaságosan vezeti az autót.
Vezessen állandó sebességgel és tartson
megfelelő távolságot az egyéb járművektől és
objektumoktól, hogy a lehető legkevesebbet
kelljen fékeznie.
•
A magas sebesség nagyobb üzemanyagfogyasztást eredményez - a sebességgel nő
a légellenállás.
•
Ne melegítse a motort alapjáraton az üzemi
hőmérséklet eléréséhez, hanem a beindítást
követően induljon el normál terheléssel - a
hideg motor több üzemanyagot fogyaszt, mint
a meleg.
•
Vezessen a helyes levegőnyomással a gumiabroncsokban és ellenőrizze azt rendszeresen - a legjobb eredmény eléréséhez, válaszsza az ECO gumiabroncsnyomást , lásd
Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások (415. oldal).
•
A gumiabroncs-választás hatással van az
üzemanyag-fogyasztásra - kérje egy kereskedő tanácsát a megfelelő gumiabroncsokkal
kapcsolatban.
•
Ne használjon téli gumiabroncsokat a téli
időszak elmúltával.
•
Távolítsa el a szükségtelen dolgokat az autóból - a nagyobb terhelés nagyobb fogyasztáshoz vezet.
•
Használja a motorféket a lassításhoz, ha az a
többi közlekedő kockáztatása nélkül megvalósítható.
•
A tetőn elhelyezett csomagok és a tetődoboz
növelik a légellenállást, ami magasabb
fogyasztáshoz vezet - távolítsa el a tetőcsomagtartót, ha nem használja azt.
•
Kerülje a nyitott ablakokkal vezetést.
További tájékoztatásért, lásd Környezeti filozófia
(23. oldal) és Üzemanyag-fogyasztás és CO2kibocsátás (412. oldal).
FIGYELEM
Soha ne állítsa le a motort haladás közben,
például amikor lejtőn halad, mert ezzel olyan
fontos rendszereket kapcsol ki, mint a kormányszervo vagy a fékszervo.
Automata sebességváltó esetén.
Lásd "ECO vezetési mód"
Manuális sebességváltó esetén.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Vezetés utánfutóval
Amikor utánfutóval közlekedik, akkor számos fontos dologra kell gondolnia, például a vonókonzolra, az utánfutóra és a rakomány elhelyezésének módjára az utánfutón.
A hasznos teher az autó menetkész tömegétől
függ. Az utasok és az összes tartozék, például a
vonóhorog, teljes tömege ennek megfelelő
tömeggel csökkenti az autó hasznos terhelhetőségét. További részletes tájékoztatásért, lásd
Tömegek (398. oldal).
Ha a vonókonzolt a Volvo szerelte fel, akkor az
autó tartalmazza az utánfutóval történő közlekedéshez szükséges összes felszerelést.
•
Az autó vonókonzoljának jóváhagyott típusúnak kell lennie.
•
Ha a vonóhorgot utólag szerelték fel, akkor
ellenőriztesse Volvo kereskedőjével, hogy az
autó teljesen fel van-e szerelve az utánfutóval
történő közlekedéshez.
•
Ossza el úgy a súlyt az utánfutón, hogy a
vonókonzol terhelése megfeleljen az előírt
maximális vonóhorog-terhelésnek.
•
Növelje a gumiabroncsnyomást a teljes terheléshez előírt nyomásra. A gumiabroncsnyomással kapcsolatos tájékoztatásért, lásd
Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások (415. oldal).
•
Utánfutóval közlekedve a motor terhelése
nagyobb, mint normál vezetés közben.
•
Ne vontasson nehéz utánfutót, amikor az
autó teljesen új. Várjon legalább 1000 km
futásteljesítményig.
•
A fékekre a szokásosnál erősebb terhelés
hat hosszú és meredek lejtőkön. Kapcsoljon
alacsonyabb sebességfokozatba, és ügyeljen
a sebességre.
•
Ha az utánfutó valamelyik féklámpája nem működik, akkor a Utánfutó féklámpájának
működési hibája szöveg látható.
Biztonsági okokból, utánfutóval nem szabad
meghaladni az autóra vonatkozó maximális
megengedett sebességet. Tartsa be a megengedett sebességekre és tömegekre vonatkozó hatályos szabályozásokat.
•
Tartsa alacsonyan a sebességet, amikor
utánfutóval hosszú, meredek lejtőkön halad.
•
Utánfutóval, kerülje a 12%-nál meredekebb
emelkedőket.
Utánfutókábel
Ha az autó vonókonzolja 13-érintkezős elektromos csatlakozóval rendelkezik, az utánfutó pedig
7-érintkezős csatlakozóval, akkor egy adapter
használata szükséges. Használjon a Volvo által
jóváhagyott adapterkábelt. Győződjön meg arról,
hogy a kábel ne dörzsölődjön a talajon.
Irányjelzők és féklámpák az utánfutón
Ha az utánfutó valamelyik irányjelző lámpája nem
működik, az információs kijelző irányjelző-visszajelzője a normálisnál gyorsabban villog és a kijelzőn a Utánfutó irányjelzőjének működési
hibája üzenet látható.
Szintvezérlés*
A hátsó lengéscsillapítók állandó magasságot
tartanak fenn, az autó terhelésétől függetlenül (a
megengedett maximális tömegig). Amikor az autó
áll, akkor az autó hátulja kissé leereszkedik, ami
normális.
Vontatott tömegek
A Volvo megengedett utánfutótömegeivel kapcsolatban, lásd Vontatóképesség és vonóhorogterhelés (399. oldal).
MEGJEGYZÉS
A meghatározott maximális megengedett vontatott tömegek a Volvo által jóváhagyott értékeket jelentik. Az egyes országok szabályozásai tovább korlátozhatják a vontatott tömegeket és sebességeket. A vonóhorgok
nagyobb vontatott tömegekhez lehetnek
méretezve, mint amelyeket a jármű ténylegesen képes vontatni.
FIGYELEM
Tartsa be a vontatott tömegekre vonatkozó
előírásokat. Különben az autó és az utánfutó
kézben tartása hirtelen irányváltások és fékezés közben nehézzé válhat.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 311
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
||
Kapcsolódó információk
•
•
Vonókonzol (313. oldal)
Izzócsere - általános leírás (359. oldal)
Vezetés utánfutóval - manuális
sebességváltó
Vezetés utánfutóval - automata
sebességváltó
Amikor utánfutóval vezet, (311. oldal) hegyes
terepen és melegben, akkor fennáll a túlmelegedés veszélye.
Amikor utánfutóval vezet hegyes terepen és
melegben, akkor fennáll a túlmelegedés veszélye.
•
•
Az automata sebességváltó kiválasztja az
optimális sebességfokozatot a teherhez és a
motorfordulatszámhoz.
•
Túlmelegedés esetén egy figyelmeztető
szimbólum jelenik meg a kombinált műszerfalon egy üzenettel együtt, amely az információs kijelzőn látható - kövesse a jelzett útmutatást.
Ne járassa a motort magasabb mint
4500/perc (dízelmotorok: 3500 rpm) fordulatszámon - különben az olajhőmérséklet túl
magasra emelkedhet.
5-hengeres dízelmotor
•
Túlmelegedés kockázata esetén az optimális
motorfordulatszám 2300-3000/perc a hűtőfolyadék optimális keringéséhez.
Kapcsolódó információk
•
Manuális sebességváltó (279. oldal)
Meredek dőlés
•
Ne zárolja az automata sebességváltót
magasabb sebességfokozatban, mint amivel
a motor "meg tud birkózni" - nem mindig jó
ötlet magas fokozatban alacsony fordulatszám mellett haladni.
Parkolás emelkedőn
312
1.
Nyomja be a lábféket.
2.
Húzza be a rögzítőféket.
3.
Helyezze a fokozatválasztót P állásba.
4.
Engedje fel a lábféket.
•
Helyezze a fokozatválasztót parkolás
állásba P, amikor automata autóval, csatla-
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
koztatott utánfutóval parkol. Mindig használja
a rögzítőféket.
•
Ékelje ki a kerekeket, amikor csatlakoztatott
utánfutóval emelkedőn parkol.
Elindulás emelkedőn
1.
Nyomja be a lábféket.
2.
Helyezze a fokozatválasztót vezetés
állásba D.
3.
Engedje ki a rögzítőféket.
4.
Engedje fel a lábféket és induljon el.
Vonókonzol
Ha az autó levehető vonóhoroggal van felszerelve, akkor gondosan be kell tartani a levehető
résszel kapcsolatos utasításokat, lásd Levehető
vonóhorog* - felszerelés/eltávolítás (315. oldal).
FIGYELEM
Ha az autó levehető Volvo vonóhoroggal rendelkezik:
•
Kapcsolódó információk
•
MEGJEGYZÉS
A vonókonzol például utánfutó vontatására szolgál az autó mögött.
Automata sebességváltó -- Geartronic*
(280. oldal)
•
•
Kövesse gondosan a felszerelési utasításokat.
A levehető vonóhorgot elindulás előtt rögzíteni kell a kulccsal.
Ellenőrizze, hogy a jelzőablak zöld színű-e.
Ha rezgéscsillapítóval felszerelt vonóhorgot
használ, akkor nem szabad kenni a vonófejet.
Ez a vonóhorog köré felfogatott kerékpártartó
felszerelésére is vonatkozik.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Vezetés utánfutóval (311. oldal)
Levehető vonóhorog* - műszaki adatok
(314. oldal)
Levehető vonóhorog* - tárolás (314. oldal)
Fontos ellenőrzések
•
A vonóhorog vonófejét rendszeresen tisztítani és zsírozni kell.
FIGYELEM
A levehető vonóhorog mozgó alkatrészeit nem
szabad kenni/olajozni. Ez csökkentheti a biztonságot.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 313
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Levehető vonóhorog* - tárolás
Tárolja a levehető vonóhorgot a csomagtérben.
Levehető vonóhorog* - műszaki
adatok
G021485
A levehető vonóhorog műszaki adatai.
szivacstömbben15
A levehető vonóhorgot a
kell tárolni a
csomagtér padlója alatt, amikor nincs használatban.
FONTOS
Mindig távolítsa el a levehető vonóhorgot és
tárolja azt az autó erre kijelölt helyén.
Kapcsolódó információk
•
Levehető vonóhorog* - műszaki adatok
(314. oldal)
•
Levehető vonóhorog* - felszerelés/eltávolítás
(315. oldal)
•
Vezetés utánfutóval (311. oldal)
15
314
Méretek, rögzítőpontok (mm)
A
887
B
73
C
881
D
441
E
109
F
306
G
Hossztartó
H
A vonófej közepe
Az ábra vázlatos, a szivacstömb az autó felszereltségétől függően különböző megjelenésű lehet.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Levehető vonóhorog* - felszerelés/
eltávolítás
Levehető vonóhorog* - felszerelés/eltávolítás
(315. oldal)
•
•
Levehető vonóhorog* - tárolás (314. oldal)
A levehető vonóhorog felszerelése/eltávolítása az
alábbi módon történik:
Vezetés utánfutóval (311. oldal)
Felszerelés
G021488
•
A jelzőablaknak pirosnak kell lennie.
Távolítsa el a védőfedelet, a reteszt
, majd a fedelet egyenesen hátbenyomva
.
rahúzva
G021489
Kapcsolódó információk
G021487
Helyezze be a vonóhorgot, amíg egy kattanást nem hall.
Biztosítsa, hogy a szerkezet nyitott helyzetben legyen, a kulcs óramutató járásával megegyező irányba fordításával.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 315
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
A jelzőablaknak zöldnek kell lennie.
Fel, le és hátra húzva ellenőrizze, hogy a
vonóhorog biztosítva van-e.
FIGYELEM
G000000
Ha a vonóhorog nem megfelelően van felszerelve, akkor azt le kell venni, és az előző utasításoknak megfelelően kell felszerelve.
Fordítsa a kulcsot az óramutató járásával
ellentétes irányba a zárt helyzethez. Távolítsa
el a kulcsot a zárból.
FONTOS
G021495
G021494
G021490
||
Biztonsági kábel.
FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy az erre szolgáló konzolba
rögzítse az utánfutó biztonsági kábelét.
A levehető vonóhorog eltávolítása
Csak a vonóhorog vonófejét kell zsírozni, a
vonóhorog többi részének tisztának és száraznak kell lennie.
MEGJEGYZÉS
Ha lengéscsillapítóval felszerelt vonóhorgot
használ, akkor a vonófejet nem szabad kenni.
Helyezze be a kulcsot, majd forgassa el az
óramutató járásával megegyező irányban a
nyitott helyzetbe.
316
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Kapcsolódó információk
•
•
•
Nyomja be a zárókereket
, és fordítsa azt
az óramutató járásával ellentétes irányban
, amíg egy kattanást nem hall.
Levehető vonóhorog* - tárolás (314. oldal)
Levehető vonóhorog* - műszaki adatok
(314. oldal)
Vezetés utánfutóval (311. oldal)
Fordítsa le teljesen a zárókereket, amíg az
meg nem akad. Tartsa ebben a helyzetben,
miközben hátra- és felfelé húzza a vonóhorgot.
FIGYELEM
Rögzítse biztonságosan a vonóhorgot, ha azt
az autóban tárolja, lásd Levehető vonóhorog*
- tárolás (314. oldal).
Nyomja addig a védőfedelet, amíg az szorosan be nem kattan.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 317
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Utánfutó-stablizáló - TSA16
Az utánfutó-stablizáló TSA ((Trailer Stability
Assist)) feladata, hogy stabilizálja az autóból és
utánfutóból álló szerelvényt, ha az kígyózni kezdene.
TSA - a funkció a menetstabilizáló rendszer,
(190. oldal)ESC17 része.
Funkció
A kígyózás jelensége bármely autó/utánfutó szerelvénynél előfordulhat. Normális esetben, a
kígyózás magas sebességek mellett fordul elő.
De alacsonyabb sebesség mellett is fennáll a
kockázata, ha az utánfutó túl van terhelve vagy a
rakomány egyenetlenül van elosztva, például
nagyon hátul van.
A kígyózást ki kell váltania valamilyen tényezőnek,
például:
•
Az autó és az utánfutó hirtelen és erős széllökésnek van kitéve.
•
Az autó és az utánfutó egyenetlen útfelületen halad vagy kátyúba fut.
•
Legyező kormánykerék-mozdulatok.
Működés
Ha a kígyózás megkezdődik, akkor nehéz vagy
akár lehetetlen lehet megszüntetni. Ez nehezen
kezelhetővé teszi az autó/utánfutó szerelvényt és
16
17
318
Az eredeti Volvo vonóhorog telepítése tartalmazza.
(Electronic Stability Control) - elektronikus menetstabilizáló.
fennáll a kockázata annak, hogy például a sáv
vagy az úttest elhagyásával végződik.
Az utánfutó-stabilizáló funkció folyamatosan
figyeli az autó mozgását, különösen az oldalirányú
mozgásokat. Ha kígyózást észlel, akkor az első
kerekeket egymástól függetlenül fékezi. Ez stabilizálja az autó/utánfutó szerelvényt. Ez gyakran
elég ahhoz, hogy segítsen a járművezetőnek az
autó kézben tartásában.
Ha a kígyózás kiküszöbölése nem sikerül elsőre,
akkor működésbe lép a TSA rendszer, az autó/
utánfutó szerelvényt az összes fékkel fékezi és
csökkenti a motor teljesítményét. Amint fokozatosan megszüntette a kígyózást és az autó/utánfutó szerelvény újra stabil, a TSA rendszer abbahagyja a szabályozást és újra teljesen a járművezető tartja kézben az autót. További tájékoztatásért, lásd Elektronikus menetstabilizáló (ESC) általános leírás (190. oldal).
Különféle beállítások
A TSA rendszer bekapcsolása magasabb sebességek mellett történhet.
MEGJEGYZÉS
A TSA funkció kikapcsol, ha a járművezető a
Sport üzemmódot választja, lásd Elektronikus
menetstabilizáló (ESC) - általános leírás
(190. oldal).
Előfordulhat, hogy a TSA rendszer nem lép működésbe, ha a járművezető erős kormánymozdulatokkal próbálja helyrehozni a kígyózást, mert ilyen
esetekben a TSA rendszer nem képes meghatározni, hogy az utánfutó vagy a járművezető
okozza-e a kígyózást.
A ESC17 szimbólum villog a kombinált
műszerfalon a TSA rendszer működése
közben.
Kapcsolódó információk
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - általános leírás (190. oldal)
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Vontatás
FIGYELEM
Vontatás közben, egy jármű vontatókötél használatával egy másik járművet vontat.
•
Ellenőrizze a vontatásra vonatkozó törvényes
megengedett maximális sebességet, mielőtt a
vontatás elkezdődik.
•
1.
Aktiválja az autó vészvillogóit.
2.
Csatlakoztassa a vontatókötelet a vonószemhez.
3.
Oldja ki a kormányzárat, (277. oldal) a távvezérlős kulcs gyújtáskapcsolóba helyezésével,
és a START/STOP ENGINE gomb hosszú
megnyomásával - a II kulcshelyzet, (82. oldal)
aktív.
4.
A távvezérlős kulcsnak az autó vontatása
közben a gyújtáskapcsolóban kell maradnia.
5.
Lábát finoman a fékpedálon tartva, tartsa
feszesen a vontatókötelet, amikor a vontató
jármű csökkenti a sebességet - így elkerülheti a szükségtelen rántásokat.
6.
•
Vontatás előtt ellenőrizze, hogy ki van-e
oldva a kormányzár.
A távvezérlős kulcsnak a II kulcshelyzetben kell lennie - I helyzetben az összes
légzsák kikapcsol.
Soha ne távolítsa el a távvezérlős kulcsot
a gyújtáskapcsolóból, amikor vontatja az
autót.
FIGYELEM
A fékszervo és a kormányszervo nem működik
a motor leállított állapotában - a fékpedált
körülbelül 5-ször akkora erővel kell nyomni és
a kormányzás jelentősen nehezebb mint normál esetben.
Manuális sebességváltó
Vontatás előtt:
–
Automata sebességváltó Geartronic
FONTOS
Ne feledje, hogy az autót mindig úgy kell vontatni, hogy a kerekek előre forogjanak.
•
Ne vontasson automata sebességváltóval
felszerelt autókat nagyobb mint 80 km/h
((50 mph)) sebességgel vagy 80 km-nél
hosszabban.
Vontatás előtt:
–
Helyezze N állásba a fokozatválasztó kart, és
engedje ki a rögzítőféket.
Segédindítás
Ne indítsa az autó motorját belökéssel. Használjon segédakkumulátort, ha az akkumulátor lemerült és a motor nem indítható, lásd Segédindítás
(277. oldal).
Helyezze üres állásba a sebességváltó kart,
és engedje ki a rögzítőféket.
FONTOS
A katalizátor károsodhat a motor vontatással
történő beindítási kísérlete közben.
Készüljön fel a fékezésre a megálláskor.
Kapcsolódó információk
•
•
Vészvillogók (101. oldal)
Vonószem (320. oldal)
319
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Vonószem
2.
A vonószem használata jármű vontatásához. A
vonószemet egy menetes aljzatba kell csavarozni
egy, a lökhárító jobb oldali részén található fedél
mögött, elöl vagy hátul.
A vonószem csatlakozási pontjának fedele
kétféle változatban létezik, amelyeket eltérő
módon kell kinyitni:
•
A horonnyal rendelkező változatot egy
pénzérmét vagy hasonló tárgyat a
horonyba helyezve, óvatosan fordítsa ki
azt. Ezután fordítsa ki teljesen a fedelet,
és távolítsa el azt.
•
Az első lökhárító hornya egy jelöléssel
rendelkezik az egyik oldalon vagy az egyik
sarokban: Nyomja meg az ujjával a jelölést, és ezzel egyidejűleg hajtsa ki az
ellenkező oldalt/sarkat - a fedél a tengelye körül elfordul és eltávolítható.
A vonószem felszerelése
3.
1.
Vegye ki a vonószemet, amely a csomagtér
padlója alatti szivacstömbben található.
Kapcsolódó információk
•
•
Vontatás (319. oldal)
Szállítás (321. oldal)
Csavarozza be a vonószemet merőlegesen a
pereméig. Csavarja be erősen a vonószemet,
például a kerékkulcs* használatával.
FONTOS
A vonószem csak úton történő vontatásra
szolgál - nem arra, hogy kihúzzák a megsülylyedt vagy árokban lévő autót. A szállításhoz
hívjon autómentő szolgálatot.
Eltávolítás
320
1.
Használat után csavarja ki, és távolítsa el a
vonószemet. Helyezze vissza a vonószemet a
helyére a szivacstömbben.
2.
Helyezze vissza a fedelet a lökhárítóra.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Szállítás
A mentés azt jelenti, hogy a járművet egy másik
jármű segítségével szállítják.
A szállításhoz hívjon autómentő szolgálatot.
A vonószemet kell használni az autómentőre történő vontatáshoz. Az autó helyzete és a hasmagasság határozzák meg, hogy ez lehetséges-e.
Ha a szállítójármű rámpája túl meredek vagy az
autó alatti hasmagasság elégtelen, akkor az autó
megsérülhet, ha a vonószem használatával húzzák. Emelje fel az autót a szállítójármű emelő
berendezésével, ha szükséges.
FONTOS
Ne feledje, hogy az autót mindig úgy kell szállítani, hogy a kerekek előre forogjanak.
Kapcsolódó információk
•
Vontatás (319. oldal)
321
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
Gumiabroncsok - karbantartás
Új gumiabroncsok
A gumiabroncs funkciója, többek között, hogy
viselje a terhet, tapadást biztosítson az útfelülethez, csökkentse a vibrációkat és védje a kereket
a kopástól.
Vezetési jellemzők
A gumiabroncsok nagymértékben befolyásolják
az autó vezetési jellemzőit. A gumiabroncs típusa,
méretei, a gumiabroncsnyomás és a sebességbesorolás fontos tényezők az autó teljesítményében.
A gumiabroncs kora
Minden 6 évesnél idősebb gumiabroncsot szakemberrel kell megvizsgáltatni, akkor is, ha az
sértetlennek látszik. A gumiabroncsok öregszenek és romlanak, akkor is, ha alig vagy egyáltalán
nem használták azokat. Ez befolyásolja a működésüket. Ez vonatkozik az összes gumiabroncsra,
azokra is, amelyeket jövőbeni használatra tárolnak. Példák azokra a külső jelekre, amelyek a
gumiabroncs használhatatlanságát jelzik a repedések és az elszíneződés.
A gumiabroncsok romlandó alkatrészek Néhány
év után keményedni kezdenek, ugyanakkor tapadási képességük/jellemzőik fokozatosan romlanak. Ezért fontos, hogy a lehető legfrissebb gumiabroncsokat szerezze be, amikor lecseréli azokat.
Ez különösen igaz a téli gumiabroncsokra vonatkozóan. A számsor utolsó négy számjegye
mutatja a gyártási hetet és évet. Ez a gumiabroncs DOT jelölése (Department of
Transportation) és négy számjegyből áll, például
1510. Az ábrán látható gumiabroncsot 2010 15.
hetén gyártották.
Nyári és téli kerekek
Amikor lecseréli a nyári és téli gumiabroncsokat,
akkor meg kell jelölni, hogy a kerekek az autó
melyik oldalára voltak szerelve, például B a bal és
J a jobb oldal esetében.
324
Kopás és karbantartás
Helyes gumiabroncsnyomás (326. oldal) használatakor egyenletesebb a kopás. Vezetési stílus,
gumiabroncsnyomás, az időjárási- és útviszonyok
befolyásolják a gumiabroncsok öregedésének és
kopásának gyorsaságát. A profilmélység-eltérések és a kopási minták, (326. oldal) kialakulásának elkerülése érdekében, az első és a hátsó
kerekek felcserélhetők egymással. Az első csere
megfelelő távolsága körülbelül 5000 km, majd
10000 kilométerenkét. A Volvo azt javasolja, hogy
vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo
műhellyel, ha bizonytalan a profilmélységgel kapcsolatban. A gumiabroncsok közötti jelentős
kopásbeli eltérések (> 1 mm különbség a profilmélységben) esetén mindig a kevésbé kopott
gumiabroncsokat kell hátulra szerelni. Az alulkormányzottságot könnyebb ellensúlyozni, és azt
eredményezi, hogy az autó továbbra is egyenes
vonalban halad, míg az autó hátuljának megcsúszása esetén lehetséges az autó feletti uralom
teljes elvesztése. Ezért fontos, hogy a hátsó
kerekek soha ne veszítsék el a tapadásukat az
első kerekeknél korábban.
A gumiabroncsokkal felszerelt kerekeket lefektetve vagy felakasztva kell tárolni - soha nem
állítva.
FIGYELEM
A sérült gumiabroncs az autó feletti uralom
elvesztéséhez vezethet.
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
Kapcsolódó információk
•
Gumiabroncsok - méretek (328. oldal)
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
(329. oldal)
Gumiabroncsok - forgási irány
MEGJEGYZÉS
A forgási iránnyal rendelkező mintájú gumiabroncsok csak egy irányban foroghatnak, ami egy
nyíllal van jelölve.
Ügyeljen arra, hogy mindkét kerékpár ugyanolyan típusú és méretű valamint gyártmányú
legyen.
Gumiabroncsok - forgási irány (325. oldal)
Tartsa be a gumiabroncsnyomás-táblázatban előírt gumiabroncsnyomásokat, (326. oldal). oldal.
Kapcsolódó információk
•
•
G021778
•
•
•
•
Gumiabroncsok - méretek (328. oldal)
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
(329. oldal)
Gumiabroncsok - karbantartás (324. oldal)
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
(326. oldal)
A nyíl a gumiabroncs forgási irányát mutatja.
A gumiabroncsnak egész hasznos élettartama
során ugyanabban az irányban kell forognia. A
gumiabroncsokat csak az első és hátsó tengelyek
között szabad cserélni, soha bal-jobb oldali vagy
fordított irányban. Ha a gumiabroncsok helytelenül vannak felszerelve, akkor az károsan befolyásolja az autó fékezési jellemzőit és az abroncsok
eső- vagy latyakkiszorítási képességét. A legnagyobb profilmélységű gumiabroncsokat mindig az
autó hátuljára kell szerelni (a kicsúszás kockázatának csökkentése érdekében).
325
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
Gumiabroncsok - futófelületkopásjelzők
Kapcsolódó információk
A futófelület-kopásjelzők mutatják a gumiabroncs
futófelületének profilmélységét.
•
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
(329. oldal)
•
•
Gumiabroncsok - levegőnyomás (326. oldal)
Gumiabroncsok - forgási irány (325. oldal)
Gumiabroncsok - levegőnyomás
A gumiabroncsok különböző levegőnyomással
rendelkezhetnek, amelyet bar mértékegységben
adnak meg.
Ellenőrizze a gumiabroncsok
levegőnyomását
G021829
A gumiabroncsok levegőnyomását havonta kell
ellenőrizni a gumiabroncsok hideg állapotában. A
"hideg gumiabroncsok" azt jelenti, hogy a hőmérséklet megegyezik a környezeti hőmérséklettel.
Néhány kilométer megtételét követően a gumiabroncsok felmelegszenek, és a nyomás megnövekszik.
Futófelület-kopásjelzők.
A futófelület-kopásjelzők keskeny kiemelkedések
a futófelület hosszirányú hornyaiban. A gumiabroncs oldalán a TWI (Tread Wear Indicator) betűk
láthatók. Amikor a gumiabroncs profilmélysége
1,6 mm mélységűre csökken, akkor a futófelület
egy szintbe kerül a kopásjelzők magasságával.
Amint lehetséges, cserélje újra a gumiabroncsokat. Ne feledje, hogy a kis profilmélységű gumiabroncsok nagyon gyengén tapadnak esőben és
hóban.
326
A helytelen gumiabroncsnyomás-nyomás növeli
az üzemanyag-fogyasztást, rövidíti a gumiabroncs
élettartamát és károsan hat az autó vezetési jellemzőire. Túl alacsony gumiabroncsnyomás használata a gumiabroncsok túlmelegedéséhez és
károsodásához vezethet. A gumiabroncsnyomás
hatással van az utazási kényelemre, a menetzajokra és a vezetési jellemzőkre.
MEGJEGYZÉS
A gumiabroncsok nyomása idővel csökken, ez
természetes jelenség. A gumiabroncsok nyomása a környezeti hőmérséklettől függően is
változik.
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
Gumiabroncsnyomás címke
Üzemanyag-gazdaságosság, ECO
nyomás
G021830
Amikor kis terheléssel közlekedik (max. 3 személy) és legfeljebb 160 km/h (100 mph) sebességgel közlekedik, akkor az ECO nyomás beállítása nyújtja a lehető legjobb üzemanyag-gazdaságosságot. Ha a lehető legjobb zajt és utazási
komfortot keresi, akkor ehelyett az alacsonyabb
komfort nyomás ajánlott.
A vezető oldali ajtóoszlopon (az első és hátsó ajtó
között) elhelyezkedő gumiabroncsnyomás-címke
mutatja, hogy milyen nyomásra kell beállítani a
gumiabroncsokat a különböző terhelési- és
sebességviszonyokhoz. Ez a gumiabroncsnyomás-táblázatban is megtalálható.
Az autó ajánlott gumiabroncsméreteire vonatkozó
gumiabroncsnyomásra és a jobb üzemanyagfogyasztást eredményező ECO nyomásra vonatkozó információk a kezelési útmutató nyomtatott
változatában találhatók.
Kerék- és keréktárcsaméretek
A kerék- és keréktárcsaméretek az alábbi táblázatban látható módon vannak jelölve.
Az autó teljes járműjóváhagyással rendelkezik. Ez
azt jelenti, hogy a kerekek és a gumiabroncsok
bizonyos kombinációi megengedettek.
A kerekek (keréktárcsák) méretjelöléssel rendelkeznek, például: 7Jx16x50.
(Lásd a nyomtatott kezelési útmutató gumiabroncsnyomás-táblázatát).
7
A keréktárcsa szélessége hüvelykben
Kapcsolódó információk
J
Keréktárcsaprofil
•
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
(329. oldal)
16
Keréktárcsa-átmérő hüvelykben
•
•
•
Gumiabroncsok - forgási irány (325. oldal)
50
Eltolás milliméterben (a kerék közepének
távolsága a kerék érintkezési felületével
az agyon)
Gumiabroncsok - karbantartás (324. oldal)
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
(326. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Kerékanyák (329. oldal)
MEGJEGYZÉS
A hőmérséklet-változások megváltoztatják a
gumiabroncsnyomást.
327
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
Gumiabroncsok - méretek
Az autó gumiabroncsai bizonyos méretekkel rendelkeznek, lásd az alábbi táblázatban található
példákat.
A méretek minden gumiabroncson fel vannak
tüntetve. Példa a jelölésre: 215/55R16 97W.
205
Gumiabroncs-szélesség (mm)
50
A gumiabroncs falmagasságának és
szélességének aránya (%)
R
Radiál
17
Keréktárcsa-átmérő hüvelykben (")
93
A maximális megengedett gumiabroncs-terhelés kódjai, terhelési mutató,
(328. oldal) (LI)
W
Sebesség-besorolás a maximális megengedett sebességhez, sebesség-besorolás, (329. oldal) (SS). (Ebben az esetben 270 km/h (168 mph)).
Az autó bizonyos keréktárcsa és gumiabroncs
kombinációkkal rendelkezik a teljes járműre
vonatkozó jóváhagyással.
Kapcsolódó információk
•
•
328
Gumiabroncsok - levegőnyomás (326. oldal)
Gumiabroncsok - forgási irány (325. oldal)
•
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
(326. oldal)
Gumiabroncsok - terhelési mutató
A terhelési mutató a gumiabroncs bizonyos terhelés elviselésére vonatkozó képességét jelzi.
Minden gumiabroncs bizonyos terhelés elviselésére képes, ez a terhelési mutató (LI). Az autó
tömege meghatározza a gumiabroncsok szükséges terhelhetőségi képességét.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Gumiabroncsok - méretek (328. oldal)
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
(329. oldal)
Gumiabroncsok - levegőnyomás (326. oldal)
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
(326. oldal)
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
Gumiabroncsok - sebesség
besorolás
H
210 km/h (130 mph)
Az egyes gumiabroncsok egy bizonyos maximális sebességnek képesek ellenállni és ezért egy
adott sebesség besorolással (Speed Symbol)
rendelkeznek.
V
240 km/h (149 mph)
W
270 km/h (168 mph)
Y
300 km/h (186 mph)
A gumiabroncsok sebesség besorolásának legalább az autó csúcssebességével egyenlőnek kell
lenniük. Az alábbi táblázatban található az egyes
sebesség-besorolásokhoz (SS) tartozó maximális
megengedett sebesség. Az egyetlen kivétel ezek
alól a szabályok alól a téli gumiabroncs, (330. oldal) (a fémszegecsesek és ezek
nélküliek is), ahol alacsonyabb sebesség-besorolás is használható. Ha ilyen gumiabroncsot
választ, akkor az autót nem szabad a gumiabroncs sebesség besorolásánál magasabb sebességgel vezetni (például a Q besorolású maximum
160 km/h (100 mph). Az autó vezetési sebességét nem a gumiabroncsok sebesség besorolása,
hanem a közlekedési szabályok határozzák meg.
MEGJEGYZÉS
A maximális megengedett sebesség a táblázatban van megadva.
Q
160 km/h (100 mph) (csak téli gumiabroncsokon)
T
190 km/h (118 mph)
Kerékanyák
A kerékanyák rögzítik a kerekeket az agyakhoz és
különböző változatokban állnak rendelkezésre.
FIGYELEM
Az autót olyan gumiabroncsokkal kell felszerelni, amelyek az előírttal megegyező vagy
magasabb terhelésmutatóval, (328. oldal).
oldal LI vagy sebesség-besorolással (SS) rendelkeznek. Ha túl alacsony terhelésmutatójú
vagy sebesség-besorolású gumiabroncsot
használ, akkor az túlmelegedhet.
Normál kerékanyák
Kapcsolódó információk
•
•
•
Domború sapkás kerékanyák
Gumiabroncsok - méretek (328. oldal)
Zárható kerékanyák
Gumiabroncsok - levegőnyomás (326. oldal)
Gumiabroncsok - forgási irány (325. oldal)
Meghúzási nyomaték
•
1. típusú kerékanya (acél keréktárcsa):
110 Nm
•
2. típusú kerékanya (acél keréktárcsa):
130 Nm
•
3. típusú, zárható kerékanya (acél/alumínium keréktárcsa): 110 Nm
Csak a Volvo által tesztelt és jóváhagyott keréktárcsákat használjon, amelyek eredeti Volvo tarto}}
329
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
||
zékok. Ellenőrizze a nyomatékot nyomatékkulcscsal.
Zárható kerékanyák*
Zárható kerékanyák alumínium és acél keréktárcsákon is használhatók. A csomagtér padlója alatt
található hely a zárható kerékanyák perselye számára.
Kapcsolódó információk
•
Kerék- és keréktárcsaméretek (327. oldal)
Téli gumiabroncsok
Profilmélység
A téli gumiabroncsok a téli útviszonyokhoz vannak kialakítva.
A jeges, latyakos utak és az alacsony hőmérséklet jelentősen magasabb igénybevételt jelent a
gumiabroncsok számára, mint a nyári körülmények. A Volvo ezért azt javasolja, hogy ne használjon 4 mm-nél kisebb profilmélységű téli gumiabroncsokat.
Téli gumiabroncsok
A Volvo adott méretű téli gumiabroncsok használatát javasolja. A gumiabroncsméretek a motorváltozattól függnek. Amikor téli gumiabroncsokkal
közlekedik, akkor mind a négy kerékre a megfelelő típusú gumiabroncsot kell szerelni.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy kérdezze meg
Volvo kereskedőjét a legmegfelelőbb keréktárcsa- és gumiabroncstípusokkal kapcsolatban.
Hóláncok használata
Hóláncok csak az első kerekeken használhatók
(ez az összkerékhajtású autókra is vonatkozik).
Soha ne vezessen hóláncokkal 50 km/h
(30 mph) sebességnél gyorsabban. Kerülje a
csupasz talajon haladást, mert ezzel elkoptatja a
hóláncokat és a gumiabroncsokat.
FIGYELEM
Használjon eredeti Volvo hóláncokat vagy
ezzel egyenértékű, az autómodellhez valamint
gumiabroncs- és keréktárcsamérethez tervezett hóláncokat. Ha bizonytalan, akkor a Volvo
azt javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot egy
Volvo szervizzel. A rossz hóláncok súlyos sérülést okozhatnak az autóban és balesethez
vezethetnek.
Szegecses gumiabroncsok
A szegecses téli gumiabroncsokat 500-1000 km
megtételéig finoman kell használni, hogy a szegecsek megfelelően elhelyezkedjenek a gumiabroncsokban. Ez hosszabb élettartamot biztosít a
gumiabroncsok, és különösen a szegecsek számára.
MEGJEGYZÉS
A szegecses gumiabroncsok használatának
szabályai országonként eltérőek lehetnek.
330
Kapcsolódó információk
•
Kerékcsere - kerekek eltávolítása
(332. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
Pótkerék*
A pótkerék (ideiglenes) a defektes normál kerék
ideiglenes kiváltására szolgál.
A pótkerék csak ideiglenes használatra szolgál és
amint lehetséges, normál kerékre kell cserélni. Az
autó viselkedése pótkerék használatakor megváltozhat. A pótkerék kisebb, mint a normál kerék.
Az autó hasmagassága ennek megfelelően más
lesz. Ügyeljen a magas járdaszegélyekre és ne
mossa gépi mosóban az autót. Ha a pótkerék az
első tengelyre van szerelve, akkor ezzel egyidejűleg nem használhat hóláncot. Az összkerékhajtású autókon a hátsó tengely hajtása kikapcsolható. A pótkereket nem szabad javítani. A pótkerék megfelelő gumiabroncsnyomása a gumiabroncsnyomás-táblázatban van feltüntetve, Gumiabroncsok - levegőnyomás (326. oldal).
•
•
•
•
Kerékcsere - a pótkerék elővétele*
(331. oldal)
Kerékcsere - a pótkerék elővétele*
Emelő* (337. oldal)
A pótkerék* valamint az emelő* és a kerékkulcs*
a csomagtérben, a padló alatt található.
Elakadásjelző háromszög (336. oldal)
1.
Emelje fel a csomagtérpadló hátsó szélét (a
csuklós csomagtérpadlóval rendelkező
modellek esetében, fogja a csomagtérpadló
fogantyúját, emelje fel és mozgassa előre a
padló hátsó részét).
2.
Emelje ki a tárolórekeszt* (csak csuklós csomagtérpadlóval rendelkező modellek).
3.
Emelje ki az alsó padlót (csak csuklós csomagtérpadlóval rendelkező modellek).
4.
Csavarja ki a rögzítő csavart, és emelje ki az
emelőt és a szerszámokat tartalmazó szivacstömböt.
5.
Tartsa meg a pótkerék távolabbi oldalát, majd
emelje. Nyomja a pótkereket kissé előre, és
emelje ki a tárolórekeszből.
Kerékanyák (329. oldal)
FONTOS
•
Soha ne vezessen 80 km/h (50 mph)
sebességnél gyorsabban, ha pótkerék
van az autóra szerelve.
•
Az autóra soha nem szabad egynél több
"ideiglenes pótkereket" szerelni.
Kapcsolódó információk
•
Kerékcsere - kerekek eltávolítása
(332. oldal)
•
Kerékcsere - felszerelés (334. oldal)
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 331
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
||
332
Kapcsolódó információk
•
Kerékcsere - kerekek eltávolítása
(332. oldal)
•
•
•
•
•
Kerékcsere - felszerelés (334. oldal)
Emelő* (337. oldal)
Pótkerék* (331. oldal)
Elakadásjelző háromszög (336. oldal)
Kerékanyák (329. oldal)
Kerékcsere - kerekek eltávolítása
FIGYELEM
Az autó kerekei cserélhetők, például téli kerekekre vagy a pótkerékre.
Ellenőrizze, hogy az emelő nem sérült-e, a
menetek kenése megfelelő és szennyeződésektől mentes-e.
Állítsa fel az elakadásjelző háromszöget, ha forgalmas helyen kell kereket cserélnie. Az autónak
és az emelőnek* szilárd, vízszintes talajon kell állnia.
1.
MEGJEGYZÉS
Húzza be a rögzítőféket, és kapcsoljon hátrameneti sebességfokozatba vagy P állásba, ha
az autó automata sebességváltóval rendelkezik.
A Volvo azt ajánlja, hogy csak a kérdéses
autómodellhez tartozó emelőt* használja, ami
az emelő címkéjén fel van tüntetve.
A matrica az emelő megadott emelési magassághoz tartozó maximális emelőképességét is
jelzi.
2.
Vegye ki a felszerelendő kereket és a szerszámokat. Ha pótkereket kell felszerelni,
akkor egy csomagot talál a helyén, amely
kesztyűt és műanyagzsákot tartalmaz a
defektes kerékhez.
3.
Helyezzen ékeket a talajon maradó kerekek
elé és mögé. Használjon például nehéz
fatömböket vagy nagyobb köveket.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
4.
Az acél keréktárcsákkal rendelkező autók
levehető dísztárcsákkal rendelkeznek. Akaszsza be az eltávolító szerszámot és húzza le a
teljes kereket takaró dísztárcsákat. A dísztárcsák kézzel is lehúzhatók.
5.
Csavarozza össze ütközésig a vonószemet a
kerékkulccsal*.
Kerékkulcs és vonószem.
FONTOS
6.
Távolítsa el a műanyag sapkákat a kerékanyákról az erre szolgáló szerszámmal.
7.
Lazítsa meg a kerékanyákat ½-1 fordulattal
az óramutató járásával ellentétes irányban a
kerékkulccsal*.
A vonószemet a teljes menethosszon be kell
csavarozni a kulccsal.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 333
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
||
FIGYELEM
FIGYELEM
Soha ne helyezzen semmit a talaj és az emelő
közé, sem az emelő és a jármű emelési pontja
közé.
8.
Az autó egyes oldalain két emelési pont található. Tekerje fel az emelőt* úgy, hogy a karosszéria pereme illeszkedjen az emelő fejének bevágásához.
Soha ne másszon az autó alá, amikor az emelővel fel van emelve.
Felemeléskor az utasoknak el kell hagyniuk az
autót. Ha forgalmas környezetben kell kereket
cserélni, akkor az utasoknak biztonságos
helyre kell menniük.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Kerékcsere - felszerelés (334. oldal)
Kerékcsere - a pótkerék elővétele*
(331. oldal)
Pótkerék* (331. oldal)
Elakadásjelző háromszög (336. oldal)
Kerékcsere - felszerelés
Fontos, hogy a kerék felszerelésének eljárását
helyesen hajtsák végre.
Felszerelés
FIGYELEM
Soha ne másszon az autó alá, amikor az emelővel fel van emelve.
Felemeléskor az utasoknak el kell hagyniuk az
autót. Ha forgalmas környezetben kell kereket
cserélni, akkor az utasoknak biztonságos
helyre kell menniük.
1.
Tisztítsa meg az érintkező felületeket a kerék
és az agy között.
2.
Helyezze fel a kereket. Húzza meg alaposan
a kerékanyákat.
Kerékanyák (329. oldal)
FONTOS
A talajnak szilárdnak, simának és egyenesnek
kell lennie.
9.
334
Emelje fel az autót, hogy a kerék szabaddá
váljon. Távolítsa el a kerékanyákat, és emelje
le a kereket.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
3.
Engedje le az autót annyira, hogy a kerekek
ne foroghassanak el.
6.
FONTOS
A szerszámokat és az emelőt* a helyükön kell
tárolni a csomagtérben, amikor nincsenek
használatban.
MEGJEGYZÉS
4.
5.
Húzza meg átlósan a kerékanyákat. Fontos,
hogy a kerékanyák a megfelelő nyomatékkal
legyenek meghúzva. Ellenőrizze a nyomatékot nyomatékkulccsal.
Helyezze vissza a műanyag sapkákat a
kerékanyákra.
Szerelje vissza az esetleges teljes dísztárcsákat.
MEGJEGYZÉS
A szelep dísztárcsafedél-nyílását a szelep fölé
kell helyezni a keréktárcsán a felszerelésekor.
A szerszámok visszahelyezése a
helyükre
A szerszámok használata után azokat vissza kell
tenni a megfelelő helyükre a szivacstömbben.
A pótkerék használatakor a defektes kereket a
csomagban a kesztyű mellett található műanyag
zsákba lehet helyezni. Helyezze vissza a szivacstömböt a helyére, és nyomja le a rögzítőcsavart a
csomagtér padlójába.
•
Miután felfújta a gumiabroncsot, mindig
szerelje vissza a porvédő sapkát, hogy
elkerülje a szelep kavicsok, szennyeződések stb. okozta károsodását.
•
Csak műanyag porvédő sapkákat használjon. A fém porvédő sapkák rozsdásodhatnak, ami miatt nehézzé válhat a lecsavarásuk.
Amikor más méretű gumiabroncsot
szerel fel.
Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo
műhellyel a szoftver módosításához az egyes
gumiabroncsméret-változásokkal kapcsolatosan.
Szoftverletöltésre lehet szükség a nagyobb vagy
kisebb méretre történő módosításkor valamint a
nyári és téli kerekek váltásakor is.
Kapcsolódó információk
•
Kerékcsere - a pótkerék elővétele*
(331. oldal)
•
Kerékcsere - kerekek eltávolítása
(332. oldal)
•
Pótkerék* (331. oldal)
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 335
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
•
•
Elakadásjelző háromszög (336. oldal)
Elakadásjelző háromszög
Kerékanyák (329. oldal)
Az elakadásjelző háromszög figyelmezteti a forgalom többi résztvevőjét az álló járműre.
Tárolás és összecsukás
Emelje fel a padlófedelet (vagy nyomja előre
a csomagtér padlójának hátsó részét a csuklós padlóval rendelkező modelleken, majd
emelje fel az alsó padlót) és távolítsa el az
elakadásjelző háromszöget.
Vegye ki az elakadásjelző háromszöget a tokjából, hajtsa ki és szerelje össze a különálló
két oldalát.
Hajtsa ki az elakadásjelző háromszög
támasztó lábait.
Tartsa be az elakadásjelző háromszög használatára vonatkozó szabályokat. Helyezze az elakadásjelző háromszöget a forgalom szempontjából
alkalmas helyre.
Ügyeljen arra, hogy az elakadásjelző háromszöget
és annak tokját a használatot követően megfelelően rögzítse a csomagtérben.
Kapcsolódó információk
•
336
Pótkerék* (331. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
Emelő*
Elsősegélycsomag*
Gumiabroncs-figyelés (TM)*1
Használja az emelőt az autó felemeléséhez, amikor kereket cserél.
Az elsősegélycsomag tartalmazza az elsősegélyfelszerelést.
A TM (Tyre Monitor) rendszer észleli a kerék forgási sebességét annak meghatározásához, hogy
a helyes nyomás van-e a gumiabroncsokban.
Csak az eredeti emelőt használja, amikor pótkereket szerel fel vagy amikor felszereli a téli vagy
nyári kerekeket. Az emelőt mindig jól zsírozott
állapotban kell tartani.
A rendszer leírása
Ha a gumiabroncs nyomása túl alacsony, akkor a
gumiabroncs átmérője, és ennek eredményeként
a forgási sebessége megváltozik. A gumiabroncsok egymáshoz hasonlításával a rendszer meghatásozhatja, ha egy vagy több gumiabroncs nyomása túl alacsony.
FONTOS
A szerszámokat és az emelőt* a helyükön kell
tárolni a csomagtérben, amikor nincsenek
használatban.
A rendszer nem helyettesíti a normál gumiabroncs-karbantartást.
MEGJEGYZÉS
A normál autóemelő csak eseti, rövid ideig
tart használatra szolgál, például a defekt miatti
kerékcserékhez, a téli/nyári kerekek cseréjéhez stb. Csak az adott modellhez való emelőt
szabad az autó emelésére használni. Ha az
autót gyakrabban vagy egy kerékcseréhez
szükségesnél hosszabb időre emeli fel, akkor
műhelyemelő használata javasolt. Ebben az
esetben, kövesse a berendezés gyártójának
kezelési útmutatóját.
Kapcsolódó információk
•
•
1
Üzenetek
A csomagtér bal oldalán található egy, az elsősegélycsomagot tartalmazó doboz.
Ha a gumiabroncs nyomása túl alacsony, akkor
egy visszajelző szimbólum ( ) világít a kombinált
műszerfalon, és az alábbi üzenetek egyike jelenik
meg:
• Gumiabroncsnyomás alacsony.
Ellenőrizze, állítsa be és kalibrálja
• Gumiabroncsnyomás rendszere Szerviz
szükséges
• Gumiabroncsnyomás rendszere
Jelenleg nem elérhető
Elakadásjelző háromszög (336. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavítás* (339. oldal)
Bizonyos piacokon alapfelszereltség.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 337
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
||
FONTOS
Ha hiba jelentkezik a TM rendszerben, akkor a
kombinált műszerfal
visszajelző szimbóluma körülbelül 1 percig villog, majd folyamatosan világít. Egy üzenet is megjelenik a kombinált műszerfalon.
Az üzenetek törlése
1. Ellenőrizze az összes gumiabroncs nyomását
gumiabroncs-nyomásmérővel.
2.
Fújja a gumiabroncsot/gumiabroncsokat a
vezető oldali ajtóoszlopon (az első és a hátsó
ajtó között) található gumiabroncstáblán szereplő helyes nyomásra.
3.
Kalibrálja újra a TM rendszert a MY CAR
menürendszerben.
MEGJEGYZÉS
A helytelen gumiabroncsnyomás elkerülése
érdekében, a nyomást hideg gumiabroncsokon kell ellenőrizni. A "hideg gumiabroncs" a
környezeti hőmérséklettel egyező hőmérsékletet jelent (a jármű használata után körülbelül
3 óra elteltével). Pár kilométeres vezetést
követően a gumiabroncsok felmelegszenek
és a nyomás megnő.
FIGYELEM
•
•
A helytelen gumiabroncsnyomás gumiabroncs-meghibásodáshoz vezethet, és a
járművezető elveszítheti az autó feletti
uralmat.
A rendszer nem képes a hirtelen gumiabroncs-károsodások előzetes jelzésére.
3.
Indítsa be a motor, és hagyja járni az autó
álló helyzetében.
4.
Nyissa meg a MY CAR menürendszert, és
válassza a Gumiabr. figyelése menüt.
5.
Válassza a Guminyomást kalibr. lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
6.
Nyomja meg az OK gombot, miután minden
gumiabroncsot ellenőrzött és beállított a
kalibrálás elindításához.
7.
Vezesse az autót.
> Az újbóli kalibrálás az autó vezetése közben automatikusan megy végbe, és bármikor megszakítható. Ha leállítja a motort az
újrakalibrálás közben, akkor az autó újbóli
vezetésekor folytatódik. A rendszer nem
jelzi a kalibrálást végrehajtását.
TM kalibrálás
A TM rendszer helyes működéséhez meg kell
határozni egy referenciaértéket a gumiabroncsnyomáshoz. Ezt minden alkalommal meg kell
tenni a gumiabroncsok cseréjekor vagy a gumiabroncsnyomás módosításakor a rendszer újrakalibrálásával a MY CAR menürendszerben.
A gumiabroncsnyomást be kell állítani például
amikor nehéz teherrel vagy nagy sebességgel
közlekedik (160 km/h (100 mph) felett). Ezt
követően kalibrálni kell a rendszert.
Újrakalibrálás
A beállításokat a középkonzol használatával lehet
végrehajtani, lásd MY CAR (115. oldal).
1.
Állítsa le a motort.
2.
Fújja az összes gumiabroncsot a kívánt nyomásra a vezető oldali ajtóoszlopon (az első
és a hátsó ajtó között) található gumiabroncsnyomás-táblának megfelelően.
Az új referenciaérték lesz érvényes, amíg meg
nem ismétli az 1-7. lépéseket.
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy a TM rendszert minden
kerékcsere vagy gumiabroncsnyomás-módosítás alkalmával újra be kell állítani. Ha az új
referenciaértékek nincsenek tárolva, akkor a
rendszer nem működik megfelelően.
MEGJEGYZÉS
Vagy lásd gumiabroncsnyomás-táblázat.
•
338
Miután felfújta a gumiabroncsot, mindig
szerelje vissza a porvédő sapkát, hogy
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
elkerülje a szelep kavicsok, szennyeződések stb. okozta károsodását.
•
Csak műanyag porvédő sapkákat használjon. A fém porvédő sapkák rozsdásodhatnak, ami miatt nehézzé válhat a lecsavarásuk.
Rendszer- és gumiabroncs-állapot
A rendszer és a gumiabroncsok pillanatnyi állapota ellenőrizhető a középkonzol képernyőjén.
1.
Nyissa meg a MY CAR menürendszert.
2.
Válassza ki a Gumiabr. figyelése menüt.
> A gumiabroncsnyomások állapota színkóddal jelenik meg.
Az állapotot színkódok jelzik az alábbiaknak megfelelően:
•
Mind zöld: a rendszer normálisan működik és
az összes gumiabroncs nyomása kismértékben az előírt szint felett van.
•
Sárga kerék: az adott gumiabroncs nyomása
túl alacsony.
•
Az összes kerék sárga: két vagy több gumiabroncs nyomása túl alacsony.
•
Az összes kerék szürke és a
Gumiabroncsnyomás rendszere
Jelenleg nem elérhető üzenet jelenik meg:
a gumiabroncsnyomás rendszer átmenetileg
nem működik. Szükséges lehet az autó rövid
ideig 30 km/h (20 mph) feletti sebességen
történő vezetése, mielőtt a rendszer újra aktív
lesz.
•
Az összes kerék szürke és a
Gumiabroncsnyomás rendszere Szerviz
szükséges üzenet látható: hiba lépett fel a
rendszerben. Vegye fel a kapcsolatot egy
Volvo kereskedővel vagy műhellyel.
Kapcsolódó információk
•
Gumiabroncsok - levegőnyomás (326. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavítás*
A szükséghelyzeti defektjavító készlet, Temporary
Mobility Kit (TMK) a defekt tömítésére és a levegőnyomás ellenőrzésére és beállítására használható.
A szükséghelyzeti defektjavító készlet egy kompresszorból és egy palack tömítőanyagból áll. A
tömítőanyag ideiglenes javításra szolgál. A tömítőfolyadék hatékonyan tömíti a gumiabroncs futófelületeinek defektjeit.
A szükséghelyzeti defektjavító készlet korlátozottan képes az oldalfalon sérült gumiabroncsok
tömítésére. Ne használja a defektjavító készletet
az olyan abroncsokon, amelyeken nagyobb hasadékok, repedések vagy hasonló sérülések vannak.
MEGJEGYZÉS
A szükséghelyzeti defektjavító készlet csak a
gumiabroncsok futófelületén található defekt
tömítésére szolgál.
MEGJEGYZÉS
Az ideiglenes defektjavításra szolgáló kompresszort a Volvo tesztelte és jóváhagyta.
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 339
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
||
Elhelyezkedés
A szükséghelyzeti defektjavító készlet a szivacstömbben2 található a csomagtér padlója alatt.
Kapcsolódó információk
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* - használat
(341. oldal)
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* - ismételt
ellenőrzés (343. oldal)
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* - áttekintés (340. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavító
készlet* - áttekintés
A szükséghelyzeti defektjavító készlet, Temporary
Mobility Kit (TMK) komponenseinek áttekintése.
Az alkatrészek a csomagtér padlója alatt találhatók.
1. változat
Címke, maximális megengedett sebesség
Kapcsoló
Elektromos kábel
Palacktartó (narancssárga sapka)
Védősapka
2. változat
2
340
Nyomáscsökkentő szelep
A szivacstömb az autó felszereltségétől függően különböző megjelenésű lehet.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
Levegőtömlő
Tömítőfolyadék-palack
Nyomásmérő
Tömítőfolyadék-palack
Kapcsolódó információk
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* (339. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavítás* használat
A defekt tömítése a szükséghelyzeti defektjavító
készlettel, Temporary Mobility Kit (TMK).
Szükséghelyzeti defektjavítás
A lejárati dátum előtt vagy használat után cserélje
ki a tömítőfolyadék-palackot. Kezelje a környezetre veszélyes hulladékként a régi palackot.
FIGYELEM
A palack 1.2-etanolt és természetes gumitejet
tartalmaz.
A lenyelése ártalmas. Bőrrel érintkezve allergiás reakciót válthat ki.
Kerülje a bőrrel és szemmel történő érintkezését.
Tárolja gyermekektől elzárva.
FIGYELEM
•
•
Ha a tömítő folyadék bőrrel érintkezik,
akkor haladéktalanul le kell mosni szappannal és bő vízzel.
Ha a tömítő folyadék a szemébe kerül,
akkor haladéktalanul öblítse ki nagy
mennyiségű vízzel. Ha a kényelmetlen
érzés továbbra is megmarad, akkor vizsgáltassa meg a szemét orvossal.
Az alkatrészek funkciójával kapcsolatos tájékoztatásért,
lásd Szükséghelyzeti defektjavító készlet* - áttekintés
(340. oldal).
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 341
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
||
1.
Állítsa fel az elakadásjelző háromszöget, ha a
kereket forgalmas helyen kell tömítenie.
5.
Ha a defektet szeg vagy hasonló tárgy
okozta, akkor hagyja azt a gumiabroncsban.
Ez segít a nyílás tömítésében.
2.
Válassza le a maximális megengedett sebesség címkét (amely a kompresszor oldalán
található) és helyezze azt a kormánykerékre.
A szükséghelyzeti defektjavító készlet használatát követően nem szabad 80 km/h
(50 mph) sebességnél gyorsabban vezetni.
3.
Ellenőrizze, hogy a kapcsoló a 0 állásban
van-e, és vegye ki a kábelt valamint a levegőtömlőt.
4.
Csavarja le a narancssárga sapkát a kompresszorról, és csavarozza le a dugót a palackról.
•
•
Ha a tömítő folyadék bőrrel érintkezik,
akkor haladéktalanul le kell mosni szappannal és bő vízzel.
Ha a tömítő folyadék a szemébe kerül,
akkor haladéktalanul öblítse ki nagy menynyiségű vízzel. Ha a kényelmetlen érzés
továbbra is megmarad, akkor vizsgáltassa
meg a szemét orvossal.
FIGYELEM
Ne csavarozza le a palackot, az a szivárgás
megakadályozása érdekében visszaforgatásgátlóval van ellátva.
6.
Csavarja le a gumiabroncs porvédő sapkáját.
Ellenőrizze, hogy a levegőtömlő nyomáscsökkentő szelepe teljesen rá van-e csavarva, és
csavarja be a levegőtömlő szelepcsatlakozását a menet aljáig a gumiabroncsszelepen.
342
7.
Csatlakoztassa az elektromos kábelt a legközelebbi 12 voltos aljzathoz, és indítsa be az
autót.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy ne legyen használatban
több 12 voltos aljzat, amikor működik a kompresszor.
FIGYELEM
FIGYELEM
MEGJEGYZÉS
Ne törje fel a palack zárját használat előtt. A
zár automatikusan automatikusan törik el a
palack becsavarásakor.
Csavarozza a palackot a palacktartó aljára.
> A palack és a palacktartó visszaforgásgátló retesszel van ellátva a tömítőanyagszivárgás megakadályozása érdekében.
Amikor a palack be van csavarozva, ez
nem csavarható le a palackról. A palack
eltávolítását szervizben lehet elvégezni, a
Volvo hivatalos Volvo márkaszerviz
igénybe vételét javasolja.
Ne hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket az
autóban, ha jár a motor.
8.
Indítsa be a kompresszort a kapcsoló I helyzetbe billentésével.
FIGYELEM
Soha ne álljon a gumiabroncs mellé, amikor
működik a kompresszor. Ha repedések vagy
egyenetlenségek jelennek meg, akkor azonnal
állítsa le a kompresszort. Az utat nem szabad
folytatni. Azt javasoljuk, hogy keressen fel egy
gumiabroncs-javítót.
MEGJEGYZÉS
Amikor bekapcsol a kompresszor, akkor a
nyomás akár 6 bar értékre növekedhet, de a
nyomás körülbelül 30 másodperc elteltével
leesik.
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
9.
Fújja a kereket 7 percig.
FONTOS
A túlmelegedés kockázata. A kompresszornak
több mint 10 percig nem szabad járnia.
MEGJEGYZÉS
FIGYELEM
1.
2.
Csatlakoztassa újra a levegőtömlőt a gumiabroncs levegőszelepére, és ellenőrizze a gumiabroncsnyomást nyomásmérővel, lásd Szükséghelyzeti defektjavítás* - ismételt ellenőrzés (343. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
•
Csavarja le a gumiabroncs porvédő sapkáját.
Vegye ki a levegőtömlőt, és csavarja a menet
aljáig a szelepcsatlakozót a gumiabroncs
levegőszelepén.
15. Ellenőrző vizsgálat:
11. Kapcsolja ki a kompresszort, és húzza ki az
elektromos kábelt.
13. Helyezze a védősapkát a levegőtömlőre, hogy
elkerülje a maradék tömítőfolyadék szivárgását.
Ellenőrizze a gumiabroncsnyomást
Vegye ki a gumiabroncs-tömítő berendezést. A
kompresszornak kikapcsolva kell lennie.
Ügyeljen arra, hogy senki ne álljon az autó
közelében, hogy ne fröccsenhessen rájuk
tömítő folyadék, amikor az autó elindul. A
távolságnak legalább két méternek kell lennie.
FIGYELEM
12. Csavarja le a levegőtömlőt a gumiabroncs
levegőszelepéről, és szerelje vissza a porvédő
sapkát a gumiabroncsra.
Amikor egy gumiabroncsot a szükséghelyzeti
defektjavító készlettel, Temporary Mobility Kit
(TMK) tömített, akkor azt körülbelül 3 kilométeres
vezetést követően ellenőrizni kell.
Az első néhány fordulat során a gumiabroncs
tömítőfolyadékot bocsát ki a lyukon keresztül.
10. Kapcsolja ki a kompresszort, hogy ellenőrizze
a nyomást a nyomásmérőn. A minimális nyomás 1,8 bar, a maximális nyomás pedig 3,5
bar. (Engedjen ki levegőt a nyomáscsökkentő
szelepen, ha túl magas a gumiabroncsnyomás.)
Ha a nyomás 1,8 bar alatt van, akkor a gumiabroncson lévő lyuk tól nagy. Az utat nem szabad folytatni. Azt javasoljuk, hogy keressen fel
egy gumiabroncs-javítót.
Szükséghelyzeti defektjavítás* ismételt ellenőrzés
14. Amint lehetséges, vezessen legalább 3 kilométert maximum 80 km/h (50 mph) sebességgel, hogy a tömítőfolyadék tömíthesse a
gumiabroncsot.
Olvassa le a gumiabroncsnyomást a nyomásmérőn.
•
Ha a gumiabroncs nyomása 1,3 bar alatt
van, akkor a gumiabroncs elégtelenül van
tömítve. Az utat nem szabad folytatni.
Vegye fel a kapcsolatot egy gumiabroncsokkal foglalkozó céggel.
•
Ha a gumiabroncsnyomás magasabb mint
1,3 bar, akkor a gumiabroncs nyomását
be kell állítani a vezető oldali ajtóoszlopon
található gumiabroncsnyomás-táblázatnak
megfelelően (1 bar = 100 kPa).
•
Engedje le a nyomást a nyomáscsökkentő
szeleppel, ha a gumiabroncs nyomása túl
magas.
Szükséghelyzeti defektjavítás* (339. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavítás* - ismételt
ellenőrzés (343. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* - áttekintés (340. oldal)
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 343
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
||
3.
Ha a gumiabroncsot fel kell fújni:
5.
1. Csatlakoztassa az elektromos kábelt a
legközelebbi 12 voltos aljzathoz, és indítsa
be az autót.
4.
Helyezze vissza a porvédő sapkát a gumiabroncsra.
MEGJEGYZÉS
2. Indítsa be a kompresszort, és fújja fel a
gumiabroncsot a vezető oldali ajtóoszlopon található gumiabroncsnyomás-címkén
szereplő előírásnak megfelelően.
•
Miután felfújta a gumiabroncsot, mindig
szerelje vissza a porvédő sapkát, hogy
elkerülje a szelep kavicsok, szennyeződések stb. okozta károsodását.
3. Kapcsolja ki a kompresszort.
•
Csak műanyag porvédő sapkákat használjon. A fém porvédő sapkák rozsdásodhatnak, ami miatt nehézzé válhat a lecsavarásuk.
Távolítsa el a gumiabroncs-tömítő berendezést, helyezze a védősapkát a levegőtömlőre,
és hajtsa a tömlőt a dobozba.
FIGYELEM
Nem szabad 80 km/h (50 mph) sebességnél
gyorsabban vezetnie, miután használta a szükséghelyzeti defektjavító készletet. A Volvo azt
javasolja, hogy forduljon hivatalos Volvo
műhelyhez a tömített gumiabroncs vizsgálata
érdekében (a maximális vezetési távolság
200 km). Ott a munkatársak meg tudják
határozni, hogy a gumiabroncs javítható-e
vagy ki kell-e cserélni.
Kapcsolódó információk
•
Helyezze a TMK készletet a csomagtérbe.
FIGYELEM
Ne csavarozza le a palackot, az a szivárgás
megakadályozása érdekében visszaforgatásgátlóval van ellátva.
Szükséghelyzeti defektjavítás* - használat
(341. oldal)
MEGJEGYZÉS
A tömítőpalackot és a tömlőt használat után ki
kell cserélni. A Volvo azt javasolja, hogy kizárólag hivatalos Volvo szervizben végeztesse el
a cserét.
FIGYELEM
Ellenőrizze rendszeresen a nyomást.
A Volvo azt javasolja, hogy vezessen a legközelebbi hivatalos Volvo műhelybe a sérült gumiabroncs cseréje/javítása érdekében. Tájékoztassa a
műhelyt, hogy a gumiabroncs tömítőfolyadékot
tartalmaz.
344
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
Gumiabroncsok felfújása
szükséghelyzeti defektjavító
készletben* található
kompresszorral
4.
FONTOS
Az autó eredeti gumiabroncsai a szükséghelyzeti
defektjavító készletben található kompresszorral
fújhatók fel.
1.
A kompresszornak kikapcsolva kell lennie.
Ellenőrizze, hogy a kapcsoló 0 állásban vane, majd vegye ki az elektromos kábelt és a
levegőtömlőt.
2.
Csavarja le a gumiabroncs porvédő sapkáját
és csavarja a levegőtömlő szelepének csatlakozását a gumiabroncs levegőszelep-menetének aljáig.
3.
Csatlakoztassa az elektromos kábelt a legközelebbi 12 voltos aljzathoz, és indítsa be az
autót.
FIGYELEM
A kipufogógázok belélegzése életveszélyes
lehet. Soha ne hagyja járni a motort zárt vagy
nem elégséges szellőzésű helyeken.
Indítsa be a kompresszort a kapcsoló I helyzetbe billentésével.
A túlmelegedés kockázata. A kompresszornak
több mint 10 percig nem szabad járnia.
5.
Fújja fel a gumiabroncsot a vezető oldali
ajtóoszlopon található gumiabroncsnyomáscímkén szereplő előírásnak megfelelően.
Engedje le a nyomást a nyomáscsökkentő
szeleppel, ha a gumiabroncs nyomása túl
magas.
6.
Kapcsolja ki a kompresszort. Válassza le a
levegőtömlőt és az elektromos kábelt.
7.
Helyezze vissza a porvédő sapkát a gumiabroncsra.
Kapcsolódó információk
•
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* (339. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* - áttekintés (340. oldal)
FIGYELEM
Ne hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket az
autóban, ha jár a motor.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 345
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Volvo szervizprogram
Szervizelés és javítás előjegyzése*1
3.
Az autó lehető legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb működése érdekében, tartsa be a Volvo
szervizprogramot a szerviz és garanciafüzet előírásainak megfelelően.
Kezelje a szervizelési, javítási és előjegyzési
információkat közvetlenül az internetre csatlakozó autóból.
Válassza ki a Volvo kereskedőt, akivel a szervizeléseket és javításokat szeretné végeztetni.
4.
Válassza ki az előnyben részesített kommunikációs csatornát (telefon). Az előjegyzési
információk mindig e-mailben kerülnek elküldésre az autóhoz és Önhöz.
A Volvo azt javasolja, hogy a szervizelési és karbantartási munkákat hivatalos Volvo műhelyben
végeztesse el. A Volvo műhelyek rendelkeznek a
legmagasabb minőségű szolgáltatáshoz szükséges szakemberekkel, célszerszámokkal és szervizirodalommal.
FONTOS
A Volvo garancia megmaradása érdekében,
ellenőrizze és tartsa be a szerviz- és garanciafüzet utasításait.
Kapcsolódó információk
•
1
2
348
Klímavezérlő rendszer - hibakeresés és javítás (359. oldal)
Ez a szolgáltatás1 a szervizelések és műhelylátogatások előjegyzésének kényelmes módját
nyújtja közvetlenül az autóban. Az autó információi a kereskedőhöz kerülnek, aki előkészítheti a
műhelylátogatást. A kereskedő felkeresi Önt az
időpont egyeztetése érdekében. Bizonyos piacokon a rendszer emlékezteti Önt a tervezett időpont közeledtéről, és a navigációs rendszer2 a
műhelybe is irányíthatja, amikor elérkezik az időpont.
Az autóból történő előjegyzés előfeltételei
• Az előjegyzési adatok küldéséhez és fogadásához az autóból/autóban, az autónak csatlakoznia kell az internethez, lásd a Sensus Infotainment mellékletet az autó internethez
csatlakoztatásának módjával kapcsolatban.
•
Mivel az előjegyzési információk a saját telefon-előfizetésén keresztül kerülnek küldésre,
válaszolnia kell arra, hogy szeretné-e az információk küldését. A kérdés feltétele egyszer
történik meg, ezután korlátozott ideig a kiválasztott kapcsolatra vonatkozik.
•
A szolgáltatás működéséhez és ahhoz, hogy
a rendszer kommunikálhasson az autó képernyőjén keresztül, el kell fogadnia az értesítéseket/felugró üzeneteket. A MY CAR forrás
normál nézetében, nyomja meg az OK/
MENU menüt, majd menjen a Szerviz és
javítás Értesítések megjelenítése
menüponthoz.
A szolgáltatás használata előtt
Volvo ID és saját profil
• Hozzon létre egy Volvo ID azonosítót. A Volvo
ID létrehozásával kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Volvo ID (21. oldal).
•
Jelentkezzen be a My Volvo tulajdonosi
weboldalra, menjen a saját profilba, és hajtsa
végre az alábbiakat:
1.
Ellenőrizze, hogy az autó a profiljához van-e
rendelve.
2.
Ellenőrizze, hogy a kapcsolattartási adatai
helyesek-e.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Sensus Navigation esetében.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
A szolgáltatás használata
Minden menü és beállítás a MY CAR normál
nézetéből érhető el az OK/MENU, majd Szerviz
és javítás gombbal.
Amikor elérkezik a szervizelés ideje és, bizonyos
esetekben, amikor az autónak javításra van szüksége, erről a kombinált műszerfalon, (66. oldal) és
a képernyő felugró menüjében értesül.
lámpa és a szerviz üzenet elalszik a kombinált
műszerfalon.
• Nem - Nem jelenik meg több felugró üzenet
a képernyőn. Az üzenet továbbra is látható a
kombinált műszerfalon. Miután ezt a lehetőséget választotta, lehetőség van a manuális
előjegyzés elindítására az autóban, lásd lent.
• Elhalasztás - A felugró menü megjelenik az
autó következő beindításakor.
Szervizelési üzenet a képernyőn.
A választási lehetőségek jelentése a képernyő
felugró menüjében:
• Igen - Előjegyzési kérelem került elküldésre
a kereskedőjéhez, aki felveszi Önnel a kapcsolatot egy előjegyzési ajánlattal. A szerviz-
1 Bizonyos
piacokra vonatkozik.
A My Volvo szolgáltatáson keresztül is jegyezhet
elő műhelylátogatást. Menjen a "Saját előjegyzések" részhez, és válassza a "Frissítés" lehetőséget, hogy hozzáférjen az előjegyzésekhez a My
Volvo szolgáltatásból.
Saját előjegyzések1
Előjegyzési információk mutatása az autó képernyőjén. Fogadja el vagy kérjen új előjegyzési ajánlatot.
–
Szerviz vagy javítás manuális előjegyzése1
1. Nyomja meg a MY CAR gombot a középkonzolon, és válassza a Szerviz és javítás
Márkakereskedő információi Szerviz
vagy javítás igénylése lehetőséget.
> A járműadatok automatikusan a kereskedőhöz kerülnek.
A kereskedő hívása1
Az autóhoz Bluetooth® kapcsolaton csatlakoztatott telefonnal felhívhatja a kereskedőjét. A telefon csatlakoztatásával kapcsolatban, lásd a Sensus Infotainment mellékletet.
2.
A kereskedő előjegyzési ajánlatot küld az
autóhoz.
–
3.
Fogadja el vagy kérjen új előjegyzési ajánlatot.
Válassza a Szerviz és javítás
foglalások lehetőséget.
Saját
Válassza a Szerviz és javítás
Márkakereskedő információi
Márkakereskedő hívása lehetőséget.
Az előjegyzés elfogadását követően az előjegyzési adatok tárolásra kerülnek az autóban, lásd
Saját előjegyzések. Az autó az előjegyzésekkel
kapcsolatos emlékeztetőkön keresztül automatikusan kommunikál Önnel a képernyőn keresztül,
és elvezeti a műhelylátogatásra.
}}
349
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
||
A navigációs rendszer használata1, 2
Vigye be a műhelyt úti célként vagy útvonalpontként a navigációs rendszerben.
–
–
Válassza a Szerviz és javítás
Márkakereskedő információi
beállítása lehetőséget.
Egyes cél
Válassza a Szerviz és javítás
Márkakereskedő információi
Hozzáadás útpontként lehetőséget.
Járműadatok küldése1
A járműadatok egy központi Volvo adatbázisba
(nem a kereskedőjéhez) kerülnek, ahonnan a
Volvo kereskedők az autó azonosító számát
(VIN3) használva hozzáférhetnek a járműadatokhoz. A szám az autó szerviz és garanciafüzetébe
van nyomtatva, vagy megtalálható a szélvédő bal
oldali alsó sarkának belsején.
–
Válassza a Szerviz és javítás Autó
adatainak küldése lehetőséget.
Előjegyzési információk és járműadatok
Amikor úgy dönt, hogy szervizelést jegyez elő az
autójából, akkor elküldésre kerülnek az előjegyzési információk és a járműadatok. A járműadatok
az alábbi területek adatait tartalmazzák:
1 Bizonyos piacokra vonatkozik.
2 Sensus Navigation esetében.
3 Járműazonosító szám
350
•
•
•
•
•
•
szervizelés szükségessége
működési állapot
folyadékszintek
Sebességmérő
az autó járműazonosító száma (VIN3)
Az autó szoftververziója.
Kapcsolódó információk
•
Volvo ID (21. oldal)
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Az autó felemelése
Az autó emelésekor fontos, hogy az emelőt vagy
az emelőkarokat az autó karosszériájának alsó
részén erre kialakított pontokhoz helyezze.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt ajánlja, hogy csak a kérdéses
autómodellhez tartozó emelőt használja. Ha
nem a Volvo által ajánlott emelőt használ,
akkor tartsa be a gyártó utasításait.
}}
351
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
||
Emelési pontok (nyilak) az autóhoz tartozó emelőhöz és emelési pontokhoz (pirosan jelölve).
Ha az autót első műhelyemelővel emeli, akkor azt
az autó alatti két legtávolabbi emelési pont alá
kell helyezni. Ha az autót hátsó műhelyemelővel
emeli, akkor azt az autó alatti egyik emelési pont
alá kell helyezni. Ügyeljen arra, hogy a műhelyemelő úgy legyen elhelyezve, hogy az autó ne
csúszhasson le az emelőről. Mindig használjon
tengelytámaszokat vagy hasonló eszközöket.
Ha az autót kétoszlopos műhelyemelővel emeli,
akkor az első és hátsó emelőkarokat a külső
emelési pontok alá kell helyezni. Vagy az első
emelési pontok használható elöl.
Kapcsolódó információk
•
352
Kerékcsere - kerekek eltávolítása
(332. oldal)
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Motorháztető - nyitás és zárás
Mozdítsa balra a reteszt, és nyissa ki a motorháztetőt. (A reteszelő kampó a fényszóró és a
hűtőrács között helyezkedik el, lásd az ábrát.)
A motorháztető az utastérben található fogantyúnak az óramutató járásával egyező irányba fordításával, majd a hűtőrács mellett lévő retesz balra
mozgatásával nyitható ki.
FIGYELEM
Motortér - áttekintés
Az áttekintés néhány szervizzel kapcsolatos komponenst mutat.
Motortér
Ellenőrizze, hogy lecsukáskor megfelelően
zár-e a motorháztető.
Kapcsolódó információk
•
•
Motortér - ellenőrzés (354. oldal)
Motortér - áttekintés (353. oldal)
A motorháztető nyitófogantyúja mindig bal oldalon
helyezkedik el.
A motortér megjelenése modelltől és motorváltozattól
függően változhat.
A hűtőfolyadék tágulási tartálya
Mosófolyadék-töltőcső
Hűtő
Motorolaj-töltőcső
Forgassa el a fogantyút körülbelül 20-25
fokkal az óramutató járásával megegyező
irányban. Hallani fogja, amikor a retesz kiold.
Fék- és tengelykapcsoló-folyadéktartály (a
vezető oldalán helyezkedik el)
Akkumulátor
Relé- és biztosítéktábla
Levegőszűrő
}}
353
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
||
FIGYELEM
A gyújtásrendszer nagyon magas feszültségű
és teljesítményű. A gyújtásrendszer feszültsége nagyon veszélyes. Az autó elektromos
rendszerének mindig 0 kulcshelyzetben kell
lennie, amikor munkát végez a motortérben,
lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző
szinteken (82. oldal).
Ne érjen a gyújtógyertyákhoz vagy a gyújtótekercshez, amikor az autó elektromos rendszere a II kulcshelyzetben van vagy a motor
meleg.
Motortér - ellenőrzés
Motorolaj - általános leírás
Bizonyos olajokat és folyadékokat rendszeres
időközönként ellenőrizni kell.
Jóváhagyott motorolajat kell használni annak
érdekében, hogy alkalmazhatók legyenek az előírt szervizintervallumok.
Rendszeres ellenőrzés
Ellenőrizze az alábbi olajokat és folyadékokat
rendszeresen, például üzemanyagtöltéskor:
•
•
•
Motorolaj
Mosófolyadék
FIGYELEM
Kapcsolódó információk
•
•
Hűtőfolyadék
Ne feledje, hogy a hűtőventilátor (a motortér
elején, a hűtő mögött található) automatikusan beindulhat a motor leállítását követően is.
Motorháztető - nyitás és zárás (353. oldal)
Motortér - ellenőrzés (354. oldal)
Mindig műhelyben tisztíttassa a motort - lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben. Tűzveszély
kockázata áll fenn, ha a motor meleg.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
354
Motorháztető - nyitás és zárás (353. oldal)
Motortér - áttekintés (353. oldal)
Hűtőfolyadék - szint (357. oldal)
Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés
(355. oldal)
Mosófolyadék - töltés (370. oldal)
A Volvo az alábbiakat javasolja:
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Kedvezőtlen körülmények között vezetve, lásd
Motorolaj - kedvezőtlen vezetési feltételek
(403. oldal).
FONTOS
A motor szervizintervallumainak megfelelő
követelmények teljesítése érdekében a gyárban minden motort speciálisan kiválasztott
szintetikus motorolajjal töltenek fel. Az olaj
kiválasztása nagyon gondosan történt a hasznos élettartam, az indítási jellemzők, az üzemanyag-fogyasztás és a környezetre gyakorolt
hatás figyelembe vételével.
Jóváhagyott motorolajat kell használni annak
érdekében, hogy alkalmazhatók legyenek az
előírt szervizintervallumok. Csak az előírt fokozatú motorolajat használja az utántöltéshez és
az olajcseréhez is, különben károsan befolyásolhatja a hasznos élettartamot, az indítási jellemzőket, az üzemanyag-fogyasztást és a környezetre gyakorolt hatást.
A Volvo Car Corporation a garanciával kapcsolatos minden felelősséget elhárít, ha nem
az előírt fokozatú és viszkozitású olajat használja.
vagy alacsony olajnyomásra. Bizonyos motorváltozatok olajnyomás-érzékelővel rendelkeznek, és a
kombinált műszerfal figyelmeztető szimbólumát
használják az alacsony olajnyomás jelzéséhez
. Más változatok olajszint-érzékelővel rendelkeznek, ekkor a műszerfal figyelmeztető szimbóluma
és szöveges üzenete tájékoztatja a
járművezetőt. Bizonyos változatok mindkét rendszerrel rendelkeznek. További tájékoztatásért,
vegye fel a kapcsolatot egy Volvo kereskedővel.
Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés
Az olajszintet az elektronikus olajszint-érzékelő
észleli.
A motorolajat és az olajszűrőt a szerviz és garanciafüzetben előírt időközönként le kell cserélni.
Az előírtnál jobb minőségű olaj használata megengedett. Ha az autót kedvezőtlen körülmények
között használja, akkor a Volvo magasabb fokozatú olaj használatát javasolja, lásd Motorolaj kedvezőtlen vezetési feltételek (403. oldal).
A feltöltési mennyiségekkel kapcsolatban, lásd
Motorolaj - fokozat és mennyiség (404. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés
(355. oldal)
A Volvo azt javasolja, hogy az olajcseréket
hivatalos Volvo szervizben végeztesse el.
A Volvo különböző rendszereket használ, amelyek
figyelmeztetnek az alacsony/magas olajszintre
}}
355
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
||
FONTOS
Ha alacsony olajszintről kap értesítést, akkor
csak a megadott mennyiséget tültse be, például 0,5 litert.
MEGJEGYZÉS
Töltőcső4.
Bizonyos esetekben az olajat a szervizintervallumok között is fel kell tölteni.
A motorolajszinttel kapcsolatos tevékenységet
nem kell végezni, amíg egy üzenet meg nem jelenik a kombinált műszerfal kijelzőjén, lásd az alábbi
ábrát.
Üzenet és grafika a kijelzőn. A bal oldali ábra mutatja a
digitális műszerfalat és a jobb oldali pedig az analógot.
Üzenet
Motorolajszint
Az olajszint az elektronikus olajszint-ellenőrző
műszerrel ellenőrizhető a forgókapcsolóval a
motor leállított állapotában, lásd Navigálás a
menüben - kombinált műszerfal (112. oldal).
FIGYELEM
Ha megjelenik a Olaj: szerviz szükséges
üzenet, akkor menjen szervizbe - hivatalos
Volvo szerviz igénybe vételét javasoljuk. Az
olajszint túl magas lehet.
4
356
Az elektronikus olajszint-érzékelővel felszerelt motorok nem rendelkeznek nívópálcával.
A rendszer nem képes a változások közvetlen
észlelésére az olaj betöltésekor vagy leengedésekor. Az autót körülbelül 30 km hosszan
kell vezetni, és 5 percet álló helyzetben kell
hagyni a motor leállított állapotában és egyenes talajon, mielőtt az olajszint jelzése helyes
lenne.
FIGYELEM
A tűzveszély miatt, ne öntsön olajat a kipufogócsonkra.
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Az olajszint mérése
Ha ellenőrizni kell az olajszintet, akkor azt a
következő módon kell végrehajtani.
1.
II aktív kulcshelyzet, lásd Kulcshelyzetek funkciók különböző szinteken (82. oldal).
2.
Forgassa a bal oldali bajuszkapcsoló forgókapcsolóját az Olajszint helyzetbe.
> Ezután megjelennek a motorolajszintre
vonatkozó információk.
A menü kezelésével kapcsolatos további
tájékoztatásért, lásd Navigálás a menüben
- kombinált műszerfal (112. oldal).
MEGJEGYZÉS
Ha nem állnak fenn az olajszint mérésének
feltételei (idő a leállítást követően, az autó
dőlése, külső hőmérséklet stb.), akkor a Nem
elérhető üzenet jelenik meg. Ez nem jelenti
azt, hogy valami meghibásodott az autó rendszereiben.
Hűtőfolyadék - szint
A hűtőfolyadék hűti a belsőégésű motort a megfelelő üzemi hőmérséklet fenntartása érdekében.
A motor által a hűtőfolyadéknak átadott hő felhasználható az utastér fűtéséhez.
A szint ellenőrzése
A hűtőfolyadék szintjének a kiegyenlítő tartály
MIN és MAX jelölései között kell lennie. Ha a
hűtőrendszer nincs elégségesen feltöltve, akkor
túl magas hőmérsékletek alakulhatnak ki, ami a
motor károsodásának kockázatával jár.
A hűtőfolyadék feltöltésekor, kövesse a csomagoláson feltüntetett utasításokat. Soha ne töltse
fel csak vízzel. A fagyás kockázata egyaránt nő a
túl kevés és túl sok hűtőfolyadék-koncentrátum
esetén.
FIGYELEM
A hűtőfolyadék nagyon forró lehet. Ha a hűtőfolyadékot a motor üzemi hőmérsékletén kell
utántölteni, akkor lassan csavarja le a kiegyenlítő tartály sapkáját a túlnyomás finom
kiengedése érdekében.
MEGJEGYZÉS
Ellenőrizze rendszeresen a hűtőfolyadékszintet a motor hideg állapotában.
Feltöltés
Kapcsolódó információk
•
•
Motorolaj - általános leírás (354. oldal)
Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (82. oldal)
}}
357
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
FONTOS
•
A magas klór-, klorid- és egyéb sótartalom a hűtőrendszer korrózióját okozza.
•
Mindig a Volvo által ajánlott, korróziógátló
szert tartalmazó hűtőfolyadékot használjon.
•
Ügyeljen arra, hogy a hűtőfolyadék-keverék 50% vizet és 50% hűtőfolyadékot
tartalmazzon.
•
Keverje a hűtőfolyadékot jóváhagyott
minőségi csapvízhez. Ha kétségei vannak
a víz minőségével kapcsolatban, akkor
használjon előre bekevert hűtőfolyadékot
a Volvo ajánlásai szerint.
•
A hűtőfolyadék/hűtőrendszer alkatrészeinek cseréjekor öblítse át a hűtőrendszert
jóváhagyott minőségi csapvízzel vagy öblítse át előre kevert hűtőfolyadékkal.
•
A motort csak jól feltöltött hűtőrendszerrel szabad járatni. Különben a hőmérséklet olyan magasra emelkedhet, hogy károsodás keletkezhet (repedések) a hengerfejben.
A mennyiségekkel és a vízminőséggel kapcsolatos előírásokkal kapcsolatban, lásd Hűtőfolyadék
- fokozat és mennyiség (406. oldal).
358
Fék- és tengelykapcsoló-folyadék szint
Feltöltés
A fék- és tengelykapcsoló-folyadék szintjének a
tartály MIN és MAX jelei között kell lennie.
A szint ellenőrzése
A fék- és tengelykapcsoló-folyadéknak közös tartálya van. A szintnek a tartályban látható MIN és
MAX jelölések között kell lennie. Rendszeresen
ellenőrizze a szintet.
Cserélje a fékfolyadékot minden második évben
vagy minden második rendszeres szerviz alkalmával.
A folyadékot évente cserélni kell az olyan autókban, amelyeket erős, gyakori fékezésekkel járó
körülmények között, például hegyes területeken
vagy magas páratartalmú trópusi éghajlaton használnak.
A mennyiségekkel és előírt fékfolyadék-minőséggel kapcsolatban, lásd Fékfolyadék - fokozat és
mennyiség (408. oldal).
FIGYELEM
Ha a fékfolyadék a tartály MIN szintje alatt
van, akkor ne vezessen tovább, amíg fel nem
tölti a fékfolyadékot. A Volvo azt javasolja,
hogy vizsgáltassa ki a fékfolyadék-veszteség
okát hivatalos Volvo szervizben.
A folyadéktartály a vezető oldalán helyezkedik el.
Csavarja le a tartály sapkáját és töltse be a folyadékot. A szintnek a MIN és MAX jelölések között
kell lennie, amelyek a tartály belsején helyezkednek el.
FONTOS
Ne feledje visszahelyezni a sapkát.
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Klímavezérlő rendszer hibakeresés és javítás
A légkondicionáló rendszer csak hivatalos szervizben szervizelhető és javítható.
Hibakeresés és javítás
A légkondicionáló rendszer fluoreszkáló jelzőanyagokat tartalmaz. A szivárgás-észlelési munka
során ultraibolya fényt kell használni.
Kapcsolódó információk
•
Volvo szervizprogram (348. oldal)
Izzócsere - általános leírás
Az autó számos izzóját ki tudja cserélni a járművezető. A LED-es izzók cseréjéhez, keressen fel
egy szervizt.
Az izzók szabványosak, (367. oldal). Az alábbi
lista tartalmazza a speciális izzók és egyéb fény-
A Volvo azt javasolja, hogy forduljon hivatalos
Volvo szervizhez.
R134a hűtőközeget használó autók
FIGYELEM
A légkondicionáló rendszer nyomás alatt lévő
R134a hűtőközeget tartalmaz. A rendszer
csak hivatalos szervizben szervizelhető és
javítható.
R1234yf hűtőközeget használó autók
FIGYELEM
A légkondicionáló rendszer nyomás alatt lévő
R1234yf hűtőközeget tartalmaz. A SAE
J2845 (a hordozható klímarendszerekben
használt hűtőközegek biztonságos szervizelésére és tárolására vonatkozó technikusképzés) szabványnak megfelelően, a hűtőközeg
rendszert a rendszer biztonsága érdekében
csak szakképzett szerelők szervizelhetik és
javíthatják.
}}
359
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
||
források helyét, mint amilyenek a LED-es5 lámpák vagy azok, amelyek valamilyen más okból
csak szervizben6 cserélhetők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FONTOS
Soha ne érjen az izzók üveg részéhez az ujjával. Az ujján található zsír a hőtől elpárolog,
bevonja a fényvisszaverőt és károsodást okoz.
LED-es fényszórók
nappali világítás, első lökhárító7
MEGJEGYZÉS
oldalsó irányjelző lámpák, külső tükrök7
Ha a hibaüzenet a hibás izzó cseréjét követően is megmarad, akkor azt javasoljuk, hogy
látogasson el egy hivatalos Volvo szervizbe.
Megközelítő világítás, külső tükrök
Belső- és csomagtér-világítás
Kesztyűtartó-világítás
MEGJEGYZÉS
Helyzetjelző lámpák, hátsó
A külső lámpák, például a fényszórók és a
hátsó lámpák átmenetileg bepárásodhatnak a
lencsén belül. Ez normális és az összes külső
világítás úgy van tervezve, hogy ellenálljon
ennek. A párakicsapódás normális esetben
kiszellőzik a lámpatestből, amikor a lámpa egy
időre be van kapcsolva.
Szélességjelző lámpák, hátsó
Féklámpa a hátsó szélvédő felett
Rendszámtábla-világítás.
Az autó elektromos rendszerének a 0 kulcshelyzetben kell lennie az izzók cseréjekor, lásd
Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (82. oldal).
360
Az áttekintés egy halogén fényszórókkal felszerelt autó lámpáinak elhelyezkedését mutatja.
helyzetjelző lámpák, első7
FIGYELEM
5
6
7
Izzócsere - a hátsó lámpák
elhelyezkedése
Kapcsolódó információk
•
•
Lámpák - műszaki adatok (367. oldal)
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése
(360. oldal)
•
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése
(365. oldal)
•
Izzócsere - piperetükör-világítás (367. oldal)
Helyzetjelző lámpa (364. oldal)
Távolsági fényszóró (363. oldal)
Tompított fényszóró (363. oldal)
Irányjelző (364. oldal)
Nappali világítás, (365. oldal) (LED* vagy izzó
a változattól függően)
LED Light Emitting Diode
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Bizonyos változatok
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Kapcsolódó információk
•
•
•
Izzócsere - általános leírás (359. oldal)
Izzócsere - fényszórók (361. oldal)
Lámpák - műszaki adatok (367. oldal)
Izzócsere - fényszórók
4.
Az összes fényszóróizzó a motortérből cserélhető. Először lazítsa meg és távolítsa el a teljes
fényszórót.
FONTOS
Ügyeljen arra, hogy a fényszóró kiemelésekor
ne sértsen meg semmilyen alkatrészt.
MEGJEGYZÉS
Halogén fényszórókkal felszerelt autók esetén.
Lazítsa ki a fényszórót, felváltva billentve
és kifelé húzva azt.
5.
Nyomja le a reteszt.
Húzza ki a csatlakozót.
Helyezze a fényszórót puha felületre, hogy ne
karcolja meg a lencsét.
FONTOS
Ne húzza az elektromos kábelt, csak a csatlakozót.
6.
1.
2.
3.
Emelje ki a motorháztető ütközőjét.
Lazítsa meg a csavart egy Torx szerszámmal, T30-as méret.
Forgassa a zárócsapot az óramutató járásával ellentétes irányban.
Húzza ki a zárócsapot.
Cserélje ki a vonatkozó izzót az utasításoknak
megfelelően.
Megfelelően be kell szerelni a fényszórót és az
érintkezőt, mielőtt bekapcsolná a lámpákat vagy
módosítaná a kulcshelyzetet.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Izzócsere - általános leírás (359. oldal)
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése
(360. oldal)
Izzócsere - a távolsági/tompított izzók fedele
(362. oldal)
}}
361
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
•
•
Izzócsere - első irányjelzők (364. oldal)
•
Lámpák - műszaki adatok (367. oldal)
Izzócsere - helyzetjelző lámpák, első
(364. oldal)
Izzócsere - a távolsági/tompított
izzók fedele
A távolsági/tompított fényszóró izzóihoz a fényszóró nagyobb fedelének eltávolításával lehet
hozzáférni.
MEGJEGYZÉS
Halogén fényszórókkal felszerelt autók esetén.
Mielőtt a nagyobb fedelet le lehetne venni, először ki kell oldani, és el kell távolítani a fényszórót,
lásd Izzócsere - fényszórók (361. oldal).
1.
Nyomja össze a kampókat.
Fordítsa ki a fedelet.
2.
362
Cserélje ki a vonatkozó izzót az utasításoknak
megfelelően.
Kapcsolódó információk
•
•
Izzócsere - tompított fényszóró (363. oldal)
Izzócsere - távolsági fényszóró (363. oldal)
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Izzócsere - tompított fényszóró
A tompított fényszóró izzója a fényszóró nagyobb
fedelébe van szerelve.
Kapcsolódó információk
•
Lámpák - műszaki adatok (367. oldal)
Izzócsere - távolsági fényszóró
A távolsági fényszóró izzója a fényszóró nagyobb
fedelébe van szerelve.
MEGJEGYZÉS
Halogén fényszórókkal felszerelt autók esetén.
MEGJEGYZÉS
Halogén fényszórókkal felszerelt autók esetén.
1.
Válassza le a fényszórót, (361. oldal).
1.
Válassza le a fényszórót, (361. oldal).
2.
Vegye le a fedelet, (362. oldal).
2.
Vegye le a fedelet, (362. oldal).
3.
Nyomja felfelé az izzófoglalatot, amíg ki
nem oldódik.
3.
Forgassa az izzófoglalatot az óramutató
járásával ellentétes irányban.
Húzza ki az izzófoglalatot.
4.
Cserélje ki az izzót és helyezze vissza az
alkatrészeket fordított sorrendben.
Húzza ki az izzófoglalatot.
4.
Cserélje ki az izzót és helyezze vissza az
alkatrészeket fordított sorrendben.
}}
363
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
||
Kapcsolódó információk
•
Lámpák - műszaki adatok (367. oldal)
Izzócsere - első irányjelzők
Az irányjelző lámpa a fényszóró kisebb fedelének
belsejébe van szerelve.
MEGJEGYZÉS
Izzócsere - helyzetjelző lámpák,
első
A helyzetjelző lámpák izzófoglalata a fényszóró
oldalán található.
MEGJEGYZÉS
Halogén fényszórókkal felszerelt autók esetén.
1.
Halogén fényszórókkal felszerelt autók esetén.
Válassza le a fényszórót, (361. oldal).
2.
Vegye le a fedelet.
3.
Nyomja be a reteszt.
1.
Válassza le a fényszórót, (361. oldal).
2.
Forgassa az izzófoglalatot az óramutató
járásával ellentétes irányban.
Húzza ki az izzófoglalatot.
4.
Cserélje ki az izzót és helyezze vissza az
alkatrészeket fordított sorrendben.
Kapcsolódó információk
•
364
Lámpák - műszaki adatok (367. oldal)
Húzza ki az izzófoglalatot.
3.
Cserélje ki az izzót és helyezze vissza az
alkatrészeket fordított sorrendben.
Kapcsolódó információk
•
Lámpák - műszaki adatok (367. oldal)
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Izzócsere - nappali világítás
A nappali világítás izzója a lökhárítófedél belsejébe van szerelve.
MEGJEGYZÉS
•
Halogén fényszórókkal felszerelt autók
esetén.
•
Csak izzós nappali világítás esetén.
Kapcsolódó információk
•
Lámpák - műszaki adatok (367. oldal)
Izzócsere - a hátsó lámpák
elhelyezkedése
Az áttekintés a hátsó lámpák elhelyezkedését
mutatja.
Féklámpa (LED)
Helyzetjelző lámpák (LED)
Féklámpák (366. oldal)
1.
2.
Szélességjelző lámpák (LED)
Vegye le a fedelet.
Irányjelző (366. oldal)
Forgassa az izzófoglalatot az óramutató
járásával ellentétes irányban.
Tolatólámpa (366. oldal)
Húzza ki az izzófoglalatot.
3.
Cserélje ki az izzót és helyezze vissza az
alkatrészeket fordított sorrendben.
Ködlámpa (vezető oldali) (366. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
Izzócsere - általános leírás (359. oldal)
Lámpák - műszaki adatok (367. oldal)
365
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Izzócsere - hátsó irányjelzők,
féklámpák és tolatólámpa
A hátsó irányjelzők, féklámpák és tolatólámpák
izzóját a csomagtér belseje felől lehet kicserélni.
Kapcsolódó információk
•
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése
(365. oldal)
•
Lámpák - műszaki adatok (367. oldal)
Izzócsere - hátsó ködlámpa
A hátsó ködlámpa izzója a lökhárító izzófoglalatába van szerelve.
A balkormányos járműveken bal oldalon, míg a
jobbkormányos járműveken jobb oldalon található
a ködlámpa.
Lámpaház a bal oldalon.
1.
2.
Távolítsa el a kárpit fedelét (1) a hibás izzóval
megegyező oldalon.
Nyomja oldalra a reteszt.
Húzza ki az izzófoglalatot.
366
3.
Benyomva, és az óramutató járásával ellentétes irányban forgatva, távolítsa el a kiégett
izzót.
4.
Cserélje ki az izzót és helyezze vissza az
alkatrészeket fordított sorrendben.
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Izzócsere - piperetükör-világítás
Lámpák - műszaki adatok
A piperetükör lámpái a lámpalencsén belül találhatók.
Az adatok az izzókra vonatkoznak. A LED-es
izzók cseréjéhez, keressen fel egy szervizt.
Világítás
WA
Típus
Tompított fényszóróB
55
H7 LL
fényszóróB
65
H9
Távolsági
Helyezzen egy (körülbelül 20 milliméteres)
tompa, késszerű tárgyat, például asztali kést
a háromszöghöz.
Első irányjelzők
21
HY21W
Helyzetjelző lámpák,
elsőB
5
W5W LL
Óvatosan feszítse a fület, amíg ki nem
oldódik.
Nappali világítás, első
lökhárítóC
19
PW19W
FONTOS
Ügyeljen arra, hogy ne károsítson egyetlen
alkatrészt sem.
Forgassa az izzófoglalatot az óramutató
járásával ellentétes irányban.
1.
Helyezzen egy csavarhúzót a lámpa lencséje
alá, és finoman feszítse fel a fület a szélén.
Oldalsó irányjelzők,
külső tükrökC
5
WY5W LL
2.
Óvatosan válassza le és emelje félre a lámpa
lencséjét.
Irányjelzők, hátsó
21
PY21W LL
3.
Hegyes végű laposfogó használatával, húzza
ki az izzót egyenesen oldalra. Ne szorítsa
össze túl erősen a fogót. Különben az izzó
üvege eltörhet.
Féklámpák
21
P21W LL
Tolatólámpa
21
P21W LL
Hátsó ködlámpa
21
H21W LL
Piperetükör-világítás
1,2
T5, W2x4.6d
aljzat
Húzza ki az izzófoglalatot.
3.
Nyomja be az izzót, és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányban.
4.
4.
Cserélje ki az izzót és helyezze vissza az
alkatrészeket fordított sorrendben.
Kapcsolódó információk
Kapcsolódó információk
•
Lámpák - műszaki adatok (367. oldal)
•
Cserélje ki az izzót és helyezze vissza az
alkatrészeket fordított sorrendben.
Lámpák - műszaki adatok (367. oldal)
A
B
C
Watt
Halogén fényszórókkal rendelkező autók
Bizonyos változatok
}}
367
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
||
Kapcsolódó információk
•
•
Izzócsere - általános leírás (359. oldal)
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése
(360. oldal)
•
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése
(365. oldal)
•
Izzócsere - piperetükör-világítás (367. oldal)
Ablaktörlő lapátok
Az ablaktörlő lapátok letörlik a vizet a szélvédőről
és a hátsó ablakokról. A mosófolyadékkal együtt
tisztítják az ablakokat és biztosítják a kilátást a
vezetéshez.
Az ablaktörlő lapátoknak szervizállásban kell lenniük, amikor kicseréli azokat.
FONTOS
Mielőtt szerviz állásba helyezné az ablaktörlőket, ellenőrizze, hogy nincsenek-e lefagyva.
1.
Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba8, és röviden nyomja meg a START/
STOP ENGINE gombot az autó elektromos
rendszerének I kulcshelyzetbe kapcsolásához. A kulcshelyzetekkel kapcsolatos részletes információkhoz, lásd Kulcshelyzetek funkciók különböző szinteken (82. oldal).
2.
Nyomja meg újra röviden a START/STOP
ENGINE gombot, hogy 0 kulcshelyzetbe
kapcsolja az autó elektromos rendszerét.
3.
3 másodpercen belül, mozdítsa felfelé a jobb
oldali bajuszkapcsolót, és tartsa ebben a
helyzetben körülbelül 1 másodpercig.
> Az ablaktörlők ekkor egyenesen álló helyzetbe mozdulnak.
Szervizállás
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban.
A csere elvégzéséhez, a tisztításhoz vagy az
ablaktörlő lapátok felemeléséhez (például a jég
lekaparásához a szélvédőről), azoknak szervizállásban kell lenniük.
8
368
A kulcs nélküli indító és nyitó rendszerrel felszerelt autókban nem szükséges.
Az ablaktörlők akkor állnak vissza a kiindulási
helyzetükbe, amikor röviden megnyomja a
START/STOP ENGINE gombot, hogy az autó
elektromos rendszerét I kulcshelyzetbe kapcsolja
(vagy amikor beindítja az autót).
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
FONTOS
Ha az ablaktörlő karok a szélvédőtől felhajtva,
szerviz állásban vannak, akkor vissza kell hajtani azokat a szélvédőre, mielőtt aktiválná azokat. Erre azért van szükség, hogy elkerülje a
motorháztető fényezésének megkarcolását.
Hajtsa fel az ablaktörlő lapátot, amikor az a
szervizállásban van. Nyomja meg az ablaktörlő lapáton található gombot, és húzza ki
egyenesen az ablaktörlő lapáttal párhuzamosan.
Csúsztassa be az új ablaktörlő lapátot, amíg
egy "kattanást" nem hall.
Ellenőrizze, hogy a lapát biztosan fel van-e
szerelve.
4.
Hajtsa vissza az ablaktörlő lapátot a szélvédő
felé.
Az ablaktörlők akkor térnek vissza a szervizállásból, amikor röviden megnyomja a START/STOP
ENGINE gombot, hogy az autó elektromos rendszerét I kulcshelyzetbe kapcsolja (vagy amikor
beindítja az autót).
G021763
Az ablaktörlő lapátok cseréje
MEGJEGYZÉS
Az ablaktörlő lapátok különböző hosszúságúak. A vezető oldali lapát hosszabb, mint az
utas oldali.
FIGYELEM
Ha az autó Pedestrian Airbag légzsákkal van
felszerelve, akkor a Volvo azt javasolja, hogy
csak eredeti ablaktörlő lapátokat és azokhoz
eredeti alkatrészeket használjon.
}}
369
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
||
Az ablaktörlő lapátok cseréje, hátsó
ablak
FONTOS
Ellenőrizze rendszeresen a lapátokat. Az elhanyagolt karbantartás csökkenti az ablaktörlő
lapátok élettartamát.
Mosófolyadék - töltés
A mosófolyadék a fényszórók és az ablakok tisztítására szolgál. Fagypont alatti hőmérsékleteken
fagyálló adalékot tartalmazó mosófolyadékot kell
használni.
Kapcsolódó információk
•
1.
Hajtsa ki az ablaktörlő kart.
2.
Fogja meg a lapát belső részét (lásd a nyilat).
3.
Forgassa el az óramutató járásával ellentétes
irányba a lapát véghelyzetét használva karként ablaktörlő karral szemben, hogy könynyebben leválassza a lapátot.
4.
Nyomja a helyére az új ablaktörlő lapátot.
Ellenőrizze, hogy biztosan fel van-e szerelve.
5.
Engedje le az ablaktörlő kart.
Tisztítás
Az ablaktörlő lapátok és a szélvédő tisztításához,
lásd Autómosás (386. oldal).
370
Mosófolyadék - töltés (370. oldal)
A mosófolyadék feltöltése a kék sapka felnyitásával történik.
A szélvédő- és fényszórómosók közös tartállyal
rendelkeznek.
MEGJEGYZÉS
Amikor körülbelül 1 liter mosófolyadék maradt
a tartályban, akkor a mosófolyadék feltöltésére vonatkozó üzenet jelenik meg a kombinált műszerfalon a
szimbólummal együtt.
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Előírt minőség: A Volvo által ajánlott mosófolyadék - hideg időben és fagypont alatt fagyvédelemmel.
FONTOS
Használjon eredeti Volvo vagy ezzel egyenértékű, 8 és 6 között pH értékű mosófolyadékot
üzemi hígításban (például 1:1 arányban semleges vízzel keverve).
FONTOS
Amikor a hőmérséklet fagypont alatt van,
akkor használjon fagyálló adalékot tartalmazó
mosófolyadékot a szivattyú, a tartály és a tömlők befagyásának megelőzése érdekében.
Hangerő:
•
•
Fényszórómosó nélküli autók: 3,2 liter.
Ablaktörlő lapátok (368. oldal)
Ablaktörlők és -mosók (104. oldal)
Motorháztető - nyitás és zárás (353. oldal)
9 Enhanced Flooded Battery.
10 Absorbed Glass Mat.
Méret , HxSzxM
(mm)
Az indítóakkumulátor az indítómotor hajtására és
az autó egyéb elektromos berendezéseinek ellátására szolgál.
Az indítóakkumulátor hagyományos 12 voltos
akkumulátor.
Az akkumulátor hasznos élettartamát és működését olyan tényezők befolyásolják, mint az indítások száma, lemerülés, vezetési stílus, vezetési feltételek, időjárási viszonyok stb.
•
Soha ne csatlakoztassa le az akkumulátort,
amikor jár a motor.
•
Ellenőrizze, hogy az akkumulátor kábelei
megfelelően csatlakoztatva vannak-e és meg
vannak-e húzva.
Az alábbi táblázat mutatja az indítóakkumulátor
műszaki adatait.
Fényszórómosóval felszerelt autók: 5,5 liter.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Indítóakkumulátor - általános leírás
Feszültség (V)
12
Hidegindítási
kapacitásA CCAB (A)
720C
760D vagy 800D
Kapacitás (Ah)
A
B
C
D
278×175×190C
278×175×190D vagy
315×175×190D
70C
70D vagy 80D
Az EN szabványnak megfelelően.
Hidegindítási amperszám.
Manuális sebességváltó.
Automata sebességváltó. A műszaki leírás a modellváltozattól
függ.
FONTOS
Amikor kicseréli az indítóakkumulátort, akkor
a Start/Stop funkcióval rendelkező autókban
ennek megfelelő típusút kell beszerelni, EFB9
a manuális és AGM10 az automata sebességváltóval felszerelt autók esetében.
Amikor kicseréli a segédakkumulátort, akkor
AGM típusú akkumulátort kell beszerelni.
FONTOS
Ha kicseréli az indítóakkumulátort, akkor az
eredeti akkumulátorral megegyező hidegindítási kapacitású és típusú akkumulátorra cserélje azt (lásd az akkumulátor címkéjét).
}}
371
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
||
MEGJEGYZÉS
•
Az indító akkumulátor méretének meg
kell egyeznie az eredeti akkumulátor
méretével.
•
Az indító akkumulátor magassága a
mérettől függően változó.
FIGYELEM
•
•
•
Az akkumulátor durranógázt fejleszthet,
ami erősen robbanékony. Ha a segédindító kábelt helytelenül csatlakoztatja,
akkor szikra keletkezhet és ez elég az
akkumulátor felrobbanásához.
Az akkumulátor kénsavat tartalmaz, ami
súlyos égési sérüléseket okozhat.
Ha kénsav kerül a szemébe, bőrére vagy
ruhájára, akkor öblítse le nagy mennyiségű vízzel. Ha a sav a szemébe kerül azonnal kérjen orvosi segítséget.
FONTOS
Az indítóakkumulátor vagy a segédakkumulátor, (374. oldal). oldal töltéséhez csak
modern, szabályozott töltőfeszültségű akkumulátortöltőket használjon. A gyorstöltő funkciót nem szabad használni, mert károsíthatja
az akkumulátort.
372
FONTOS
MEGJEGYZÉS
Ha nem tartja be az alábbi utasításokat, akkor
az infotainment rendszer energiatakarékos
funkciója átmenetileg kikapcsol és/vagy az
indító akkumulátor töltöttségi állapotára
vonatkozó tájékoztató üzenet ideiglenesen
használhatatlan lesz külső akkumulátor vagy
akkumulátortöltő csatlakoztatását követően:
•
Az akkumulátor élettartama rövidebb, ha
ismételten lemerül.
Az akkumulátor élettartamát számos tényező
befolyásolja, beleértve a vezetési körülményeket és az időjárást. Az akkumulátor indítási
kapacitása az idővel fokozatosan csökken,
ezért, ha az autót hosszabb ideig nem használja vagy csak rövid távolságokat tesz meg,
akkor újra kell tölteni. A szélsőséges hideg
tovább csökkenti az indítási kapacitást.
Az autó indító akkumulátorának negatív
kivezetését soha nem szabad külső
akkumulátor vagy akkumulátortöltő csatlakoztatására használni - csak az autó
karosszériája használható testelési
pontként.
Az akkumulátor jó állapotban tartásához,
hetente legalább 15 percet kell vezetni vagy
az akkumulátort automatikus csepptöltő akkumulátortöltőhöz kell csatlakoztatni.
A kábelbilincsek csatlakoztatásával kapcsolatban, lásd Segédindítás (277. oldal).
A teljesen feltöltött állapotban tartott akkumulátornak van a leghosszabb hasznos élettartama.
Kapcsolódó információk
•
•
Akkumulátor - szimbólumok (373. oldal)
Indítóakkumulátor - csere (373. oldal)
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Akkumulátor - szimbólumok
Kerülje a szikrák és nyílt
láng használatát.
Az akkumulátorokon tájékoztató és figyelmeztető
szimbólumok találhatók.
Szimbólumok az akkumulátorokon
Használjon védőszemüveget.
Robbanásveszély.
További tájékoztatás az autó
kezelési útmutatójában.
Indítóakkumulátor - csere
Az indítóakkumulátort hivatalos műhelyben kell
kicseréltetni.
A Volvo azt javasolja, hogy bízza az akkumulátorok cseréjét hivatalos szerizre - hivatalos Volvo
műhely igénybe vételét javasoljuk.
Az autó indító akkumulátorával kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Indítóakkumulátor általános leírás (371. oldal) és Segédindítás
(277. oldal).
Újra kell hasznosítani.
Tárolja az akkumulátort
gyermekektől elzárva.
MEGJEGYZÉS
Az elhasznált indítóakkumulátort vagy segédakkumulátort a környezetre biztonságos
módon kell újrahasznosítani, mert ólmot tartalmaz.
Az akkumulátor korróziót
okozó savat tartalmaz.
Kapcsolódó információk
•
Indítóakkumulátor - általános leírás
(371. oldal)
•
Akkumulátor - Start/Stop (374. oldal)
373
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Akkumulátor - Start/Stop
Méret , HxSzxM (mm)
A Start/Stop funkcióval felszerelt autók, az indítóakkumulátor mellett egy segédakkumulátorral
vannak felszerelve.
Az Start/Stop funkcióval rendelkező autók két 12
voltos akkumulátorral vannak felszerelve - egy
extra erős akkumulátorral az indításhoz és egy
segédakkumulátorral, amely segít a Start/Stop
funkció indítási eljárásában.
A Start/Stop funkcióval kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Start/Stop* (285. oldal).
Az autó indító akkumulátorával kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Segédindítás
(277. oldal).
Az alábbi táblázat mutatja a segédakkumulátor
műszaki adatait.
Feszültség (V)
Hidegindítási kapacitásA CCAB (A)
11
12
13
374
12
120C
Kapacitás (Ah)
A
B
C
D
MEGJEGYZÉS
150×90×106C
150×90×130D
•
Minél magasabb az áramfogyasztás az
autóban, annál többet kell dolgoznia a
generátornak az akkumulátorok töltésén
= nagyobb üzemanyag-fogyasztás.
•
Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje
a legkisebb megengedett szint alá esik,
akkor a Start/Stop funkció kikapcsol.
8C
10D
Az EN szabványnak megfelelően.
Hidegindítási amperszám.
Manuális sebességváltó Start/Stop funkcióval, amely csak
akkor állítja le automatikusan a motort, amikor az autó teljesen
álló helyzetben van.
Egyebek.
FONTOS
Amikor kicseréli az indítóakkumulátort, akkor
a Start/Stop funkcióval rendelkező autókban
ennek megfelelő típusút kell beszerelni,
EFB11 a manuális és AGM12 az automata
sebességváltóval felszerelt autók esetében.
Amikor kicseréli a segédakkumulátort, akkor
AGM típusú akkumulátort kell beszerelni.
Az ideiglenesen csökkent Start/Stop funkció a
magas áramfelvétel miatt azt jelenti, hogy:
•
A motor automatikusan beindul13 anélkül,
hogy a járművezető benyomná a tengelykapcsoló-pedált (manuális sebességváltó).
•
A motor automatikusan beindul anélkül, hogy
a járművezető felemelné a lábát a fékpedálról
(automata sebességváltó).
170D
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
Az automatikusan indítás csak akkor következik be, ha a sebességváltó üres állásban van.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Az akkumulátorok elhelyezkedése
FONTOS
Ha nem tartja be az alábbi utasításokat, akkor
előfordulhat, hogy a Start/Stop funkció ideiglenesen nem működik egy külső akkumulátor
vagy akkumulátortöltő csatlakoztatását követően:
•
Akkumulátor14
Segédakkumulátor
Az autó indító akkumulátorának negatív
kivezetését soha nem szabad külső
akkumulátor vagy akkumulátortöltő csatlakoztatására használni - csak az autó
karosszériája használható testelési
pontként.
A kábelbilincsek csatlakoztatásával kapcsolatban, lásd Segédindítás (277. oldal).
A segédakkumulátor normálisan nem igényel
több szervizelést, mint a normál, indításhoz használt akkumulátor. Kérdések vagy problémák esetén, forduljon egy szervizhez - lehetőleg hivatalos
Volvo szervizhez.
MEGJEGYZÉS
Ha az akkumulátor annyira lemerült, hogy
minden "sötét" és általában az autó nem rendelkezik a normál elektromos funkciókkal és a
motort ezután külső akkumulátor vagy akkumulátortöltő használatával indítják be, akkor
aktiválódik a Start/Stop funkció. Ezután lehetséges a motor automatikus leállítása, de az
automatikus leállítást követően előfordulhat,
hogy a Start/Stop funkció nem indítja be
automatikusan a motort az akkumulátor elégtelen töltöttsége miatt.
Először fel kell tölteni az akkumulátort, hogy
biztosítsa az automatikus leállítást követő
automatikus indítást. +15 °C külső hőmérséklet mellett az akkumulátort legalább 1 óráig
tölteni kell. Alacsonyabb külső hőmérséklet
mellett 3-4 óra töltési idő ajánlott. Azt javasoljuk, hogy külső akkumulátortöltővel töltse az
akkumulátort.
Ha ez nem lehetséges, akkor azt javasoljuk,
hogy ideiglenesen kapcsolja ki a Start/Stop
funkciót, amíg az akkumulátor újra elégségesen fel nem töltődik.
Az indítóakkumulátor töltésével kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Indítóakkumulátor
- általános leírás (371. oldal).
14
Az indítóakkumulátorral kapcsolatos részletes leíráshoz, lásd Indítóakkumulátor - általános leírás (371. oldal).
}}
375
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
||
Kapcsolódó információk
•
Akkumulátor - szimbólumok (373. oldal)
Elektromos rendszer
Biztosítékok - általános leírás
Az elektromos rendszer egypólusú és a jármű
vázát valamint a motorblokkot használja vezetőként.
Az összes elektromos funkciót és komponenst
számos biztosíték védi, hogy megakadályozza az
autó elektromos rendszerének rövidzárlat vagy
túlterhelés okozta károsodását.
Az autó feszültségszabályozott váltóáramú generátorral rendelkezik.
Az indítóakkumulátor mérete, típusa és teljesítménye az autó felszereltségétől és funkciójától
függ.
FONTOS
Ha kicseréli az indítóakkumulátort, akkor az
eredeti akkumulátorral megegyező hidegindítási kapacitású és típusú akkumulátorra cserélje azt (lásd az akkumulátor címkéjét).
Kapcsolódó információk
•
•
Ha egy elektromos komponens vagy funkció nem
működik, annak oka lehet, hogy a komponens
biztosítéka átmenetileg túlterhelődött vagy meghibásodott. Ha többször egymás után ugyanaz a
biztosíték hibásodik meg, akkor meghibásodás
lehet az áramkörben. A Volvo azt javasolja, hogy
menjen hivatalos Volvo műhelybe az ellenőrzéshez.
Csere
1.
Keresse meg a biztosítékot a biztosítékok
ábráján.
2.
Húzza ki a biztosítékot és ellenőrizze oldalról,
hogy a hajlított huzal elolvadt-e.
3.
Ebben az esetben, cserélje ki azt egy ugyanolyan színű és amperszámú új biztosítékra.
Indítóakkumulátor - csere (373. oldal)
Indítóakkumulátor - általános leírás
(371. oldal)
FIGYELEM
Soha ne használjon idegen tárgyat vagy az
előírtnál magasabb amperszámú biztosítékot a
biztosíték cseréjekor. Ez az elektromos rendszer súlyos károsodását vagy tüzet okozhat.
376
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
A központi elektromos egységek
elhelyezkedése
A biztosítéktáblák elhelyezkedése balkormányos
autókban. Jobbkormányos autókban a kesztyűtartó alatt található biztosítéktábla az ellentétes
oldalon található.
Motortér
A kesztyűtartó alatt
A jobb oldali első ülés alatt
Kapcsolódó információk
•
•
Biztosítékok - a motortérben (378. oldal)
•
Biztosítékok - a jobb oldali első ülés alatt
(384. oldal)
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatt
(381. oldal)
377
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Biztosítékok - a motortérben
A motortérben található biztosítékok védik,
többek között, a motor- és fékfunkciókat.
A fedél belsején található csipesz szolgál a biztosítékok eltávolítására és beszerelésére.
A biztosítéktábla több cserebiztosítéknak is helyet
ad.
Biztosítékok cseréje
A biztosítékokhoz az indítóakkumulátorra szerelt
fedél és az elektromos elosztóegység fedelének
eltávolítását követően lehet hozzáférni.
378
A fedelek eltávolítása
Hajtsa ki az indítóakkumulátor fedelének
oldalára szerelt rögzítő reteszeket.
Emelje fel egyenesen a fedelet.
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Helyzetek
A fedél belsején található címke mutatja a biztosítékok helyzetét.
Hajtsa ki a rögzítő reteszt az elektromos
elosztó egység oldalán.
Fordítsa a fedelet felfelé, amíg a zárófülek (1) ki nem oldódnak.
•
A 7-18. és 46. számú biztosítékok "JCASE"
típusúak és csak szervizben cserélhetők15.
•
A 19-45. és 47-48. számúak "mini biztosíték" típusúak.
Funkció
AA
ABS szivattyú
40
ABS szelepek
30
Fényszórómosók*
20
Hűtőventilátor
40
–
A 32-36 biztosítékok elsődleges
biztosítéka
–
Szélvédőfűtés, jobb oldal*
Hajtsa a fedelet a motor felé, hogy hozzáférjen a biztosítékokhoz.
A fedelek visszaszerelése
Szerelje vissza az alkatrészeket ellentétes sorrendben.
15
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
–
30
–
40
Funkció
AA
Ablaktörlő
20
Központi elektromos modul, referenciafeszültség, segédakkumulátor
5
Kürt
15
Féklámpák
5
–
–
Világításkapcsolók
5
Belső relétekercsek
5
12 voltos aljzat, első alagútkonzol
15
Sebességváltó-vezérlő modul
15
–
12 voltos aljzat, hátsó alagútkonzol
–
15
–
–
–
Motorvezérlő modul (ECM)
5
Szélvédőfűtés, bal oldal*
40
Elektromos ülés, jobb oldal*
20
Állófűtés*
20
–
}}
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 379
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
||
380
Funkció
AA
Funkció
AA
Lambda-szondák; relétekercs a
hűtőventilátor reléjében
15
Központi elektronikus modul
15
Vákuumszabályozók; szelepek;
vezérlőmodul; hűtőzsalu; vezérlőmodul; spoilerzsalu (dízel); klímakompresszor; a motorolaj-szivattyú
mágnestekercse; hűtőszelep a klímavezérlő rendszerhez (dízel); izzításvezérlő modul (dízel); relétekercsek a Start/Stop funkciók reléiben
10
EGR-szelep (dízel); EVAP szelep
(benzines); motorvezérlő modul;
termosztát a motorhűtő rendszerhez (benzines); EGR hűtőszivattyú
(dízel)
15
Gyújtótekercsek (benzines)
15
Gázolajszűrő-fűtés (dízel)
25
•
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatt
(381. oldal)
Motorvezérlő modul (ECM)
15
•
ABS
5
Biztosítékok - a jobb oldali első ülés alatt
(384. oldal)
–
–
–
–
Ütközésfigyelmeztetés
5
Gézpedál-érzékelő
5
–
–
–
–
Hűtőfolyadék-szivattyú (amikor
nem áll rendelkezésre állófűtés)
A
Motorvezérlő modul; sebességváltó-vezérlő modul; légzsákok
7,5
Fényszórómagasság-állítás*
10
Elektromos szervovezérlés
5
10
Amper
Kapcsolódó információk
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatt
A kesztyűtartó alatti biztosítékok védik többek
között a légzsákot és az utastér világítási funkcióit.
A motortéri biztosítéktábla fedelének belsején
található csipesz szolgál a biztosítékok eltávolítására és beszerelésére.
A motortéri biztosítéktábla több cserebiztosítéknak is helyet ad.
Biztosítékok cseréje
A biztosítékokhoz akkor lehet hozzáférni, ha eltávolított a védőfedelet.
}}
381
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
||
A fedél eltávolítása
Tartsa a hornyot, és húzza, amíg a zárófülek
ki nem oldódnak a biztosítékdobozról a fedél
alsó szélén.
Távolítsa el a fedelet.
MEGJEGYZÉS
Viszonylag nagy mértékű feszítőerő szükséges a rögzítőfülek kioldásához az elektromos
elosztó egység fedelének felső szélén.
A fedél visszaszerelése
Vezesse be az alsó füleket.
Fordítsa felfelé a fedelet, amíg be nem akadnak a felső fülek.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy a felső zárófülek megfelelően helyezkednek-e el az elektromos elosztó egység hornyaiban.
A biztosítékok "mini biztosíték" típusúak.
382
AA
Hátsó ablaktörlő
15
Kijelző a tetőkonzolban (biztonsági
öv emlékeztető/visszajelző a légzsákhoz és az első utasüléshez)
5
Belső világítás, kezelőszervek a
tetőkonzolban az első olvasólámpákhoz és az utastér-világításhoz;
elektromos ülések*
7,5
Elektromosan működtetett napellenző az üvegtetőhöz*
10
Esőérzékelő*; elsötétítés, belső
visszapillantó tükör*, nedvességérzékelő*
5
Ütközésfigyelmeztető rendszer*
5
–
–
Nyitás, csomagtérajtóB
Helyzetek
Funkció
AA
Üzemanyag-szivattyú
20
–
Funkció
10
–
–
3. tartalék helyzet, állandó feszültség
5
Kormányzár
15
Kombinált műszerfal
5
–
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Funkció
AA
Funkció
AA
Központi zárrendszer, üzemanyagtöltő sapkaC
10
Nyitás, csomagtérajtóG
10
Klímapanel
7,5
Elektromos kiegészítő fűtés*; hátsó
ülésfűtés gombja*
7,5
Kormánykerékmodul
7,5
Légzsákok; utaslégzsák*
7,5
7,5
Sziréna*; OBDII adatkapcsolati
csatlakozó
5
4. tartalék helyzet, állandó feszültség
Távolsági fényszóró
15
–
–
–
–
–
–
Tolatólámpa
7,5
AblaktörlőkD; hátsó ablaktörlőkD
20
Indításgátló
5
1. tartalék helyzet, állandó feszültség
15
2. tartalék helyzet, állandó feszültség
20
Mozgásérzékelő a riasztóhoz*; távvezérlő vevő
5
AblaktörlőkE; hátsó ablaktörlőkE
20
Központi zárrendszer, üzemanyagtöltő sapkaF
10
A
B
C
D
E
F
G
Amper
Lásd még 84. biztosíték.
Lásd még 83. biztosíték.
Lásd még 82. biztosíték.
Lásd még 77. biztosíték.
Lásd még 70. biztosíték.
Lásd még 65. biztosíték.
Kapcsolódó információk
•
•
Biztosítékok - a motortérben (378. oldal)
Biztosítékok - a jobb oldali első ülés alatt
(384. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 383
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Biztosítékok - a jobb oldali első ülés
alatt
A jobb oldali első ülés alatt elhelyezkedő biztosítékok védik többek között az infotainment rendszert és az ülésfűtést.
A motortéri biztosítéktábla fedelének belsején
található csipesz szolgál a biztosítékok eltávolítására és beszerelésére.
Helyzetek
•
A 24-28. számú biztosítékok "JCASE" típusúak és csak szervizben cserélhetők16.
A motortéri biztosítéktábla több cserebiztosítéknak is helyet ad.
•
A 1-23. és 29-46. számúak "mini biztosíték"
típusúak.
16
384
Funkció
AA
–
–
Kulcs nélküli rendszer*
10
Ajtókilincsek, kulcs nélküli rendszer*
5
Vezérlőpanel, bal oldali első ajtó
25
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt.
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Funkció
AA
Funkció
AA
Funkció
AA
Vezérlőpanel, jobb oldali első ajtó
25
–
–
–
–
vezérlőpanel, bal oldali hátsó ajtó
25
–
–
Ülésfűtés, jobb hátsó*
15
Vezérlőpanel, jobb oldali hátsó ajtó
25
2. utánfutóaljzat*
20
Ülésfűtés, bal hátsó*
15
A 12-16. biztosítékok, infotainment,
elsődleges biztosítéka
25
Audiovezérlő egység (erősítő)*
30
AWD vezérlőmodul*
15
Elektromos ülés, bal oldal*
20
–
–
Belső relétekercs
5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
12 voltos aljzat, csomagtér
–
15
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1. utánfutóaljzat*
40
–
–
Hátsó ablak-páramentesítő
30
–
–
–
–
BLIS*
5
Parkolósegéd*
5
Parkolókamera*
5
–
–
–
–
Ülésfűtés, első vezető oldali
15
Ülésfűtés, első utas oldali
15
–
–
–
–
A
B
Audiovezérlő modul (erősítő)*, diagnosztikai jel; audiovezérlő modul
vagy SensusB vezérlőmodul; Infotainment vezérlőmodul vagy képernyőB; digitális rádió*; TV*
15
Telematika*, Bluetooth*
5
Amper
Bizonyos modellváltozatok.
Kapcsolódó információk
•
•
Biztosítékok - a motortérben (378. oldal)
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatt (381. oldal)
* Opcionális/tartozék, további tájékoztatásért, lásd a Bevezetés részt. 385
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Autómosás
Az autót haladéktalanul le kell mosni, ha szenynyezett lesz. Mossa az autót olajleválasztóval felszerelt autómosóban. Használjon autósampont.
Kézi mosás
•
•
•
386
Távolítsa el a madárürüléket a fényezésről,
amint lehetséges. A madárürülék olyan vegyi
anyagokat tartalmaz, amelyek a fényezés
gyors elszíneződését okozzák. Az elszíneződések eltávolítását ajánlott hivatalos Volvo
műhelyben végeztetni.
Mossa le slaggal a karosszéria alsó részét.
Öblítse le a teljes autót, amíg a feloldott
szennyeződések el nem távoznak, hogy csökkentse a mosás okozta karcolások kockázatát. Ne fecskendezzen közvetlenül a zárakra.
•
Ha szükséges, használjon hidegzsírtalanító
szert a nagyon szennyezett felületeken. Ne
feledje, hogy ebben az esetben a felületek
nem lehetnek a naptól forrók!
•
Mossa le szivacs, autósampon és bőséges
kézmeleg víz használatával.
•
Tisztítsa meg az ablaktörlő lapátokat kézmeleg szappanos oldattal vagy autósamponnal.
•
Szárítsa meg tiszta, puha szarvasbőrrel vagy
vízlehúzóval. Ha elkerüli, hogy a vízcseppek
erős napsütésben száradjanak le, akkor
csökkenti a száradási foltok kialakulásának
kockázatát, amelyeket ki kellene fényesíteni.
FIGYELEM
Mindig tisztíttassa a motort szervizben. Tűzveszély kockázata áll fenn, ha a motor meleg.
FONTOS
A szennyezett fényszórók működése gyengébb. Tisztítsa azokat rendszeresen, például
amikor tankol.
Ne használjon semmilyen korrozív hatású tisztítószert vagy 3,5-nél alacsonyabb illetve
11,5-nél magasabb pH értékű tisztítószereket. Használjon vizet és nem karcoló szivacsot.
MEGJEGYZÉS
A külső lámpák, például a fényszórók és hátsó
lámpák átmenetileg bepárásodhatnak a lencsén belül. Ez normális és az összes külső
világítás úgy van tervezve, hogy ellenálljon
ennek. A párakicsapódás normális esetben
kiszellőzik a lámpatestből, amikor a lámpa egy
időre be van kapcsolva.
Automata autómosók
Az automata autómosókkal egyszerűen és könynyen lemosható az autó, de ezek nem mindenhol
elérhetők. Az optimális eredmény eléréséhez az
autó kézi mosása javasolt.
MEGJEGYZÉS
Az autót az első néhány hónapban csak kézzel szabad mosni. Ez azért van, mert a festék
kényesebb, amikor új.
Nagy nyomású mosás
Nagy nyomású mosás alkalmazásakor, használjon
seprő mozdulatokat és ügyeljen arra, hogy a
fúvóka ne kerüljön 30cm-nél közelebbre az autó
felületéhez (a távolság az összes külső része
érvényes). Ne fecskendezzen közvetlenül a
zárakra.
A fékek tesztelése
FIGYELEM
Mindig tesztelje a fékeket, beleértve a rögzítőféket az autó mosását követően, hogy a nedvesség és a korrózió ne támadja meg a fékbetéteket és ne csökkentse a fékek hatékonyságát.
Időnként finoman nyomja be a fékpedált, amikor
hosszabb távolságokra vezet esőben és latyakban. A súrlódásból származó hő felmelegíti és
szárítja a fékbetéteket. Tegye ugyanezt, miután
nagyon nedves vagy hideg időben elindul.
Ablaktörlő lapátok
Az ablaktörlő lapáton maradó aszfalt, por és
sómaradványok valamint a szélvédőn lévő rovarok,
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
jég stb. károsan befolyásolják az ablaktörlő lapátok hasznos élettartamát.
A tisztításhoz:
–
Állítsa szervizhelyzetbe az ablaktörlő lapátokat, lásd Ablaktörlő lapátok (368. oldal).
MEGJEGYZÉS
Mossa meg rendszeresen a törlőlapátokat és
a szélvédőt kézmeleg szappanos oldattal vagy
autósamponnal.
Ne használjon semmilyen erős oldószert.
Külső műanyag, gumi és díszítő
komponensek
A Volvo kereskedések által kínált speciális tisztítószerek használata javasolt a színezett műanyag
alkatrészek, gumi és díszítő komponensek, például a fényes díszlécek tisztításához és gondozásához. Amikor ilyen tisztítószereket használ, akkor
gondosan tartsa be az utasításokat.
FONTOS
Kerülje a műanyag és gumi felületek viaszolását és fényesítését.
Amikor zsírtalanítót használ műanyag és gumi
felületeken, akkor csak enyhe nyomással dörzsölje. Használjon puha mosószivacsot.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Polírozás és viaszolás (388. oldal)
A belső tisztítása (389. oldal)
Víz- és szennytaszító bevonat (388. oldal)
A fényes műanyag elemek lekophatnak vagy
megsérülhet a fényes felületréteg.
Súrolóanyagokat tartalmazó fényezőanyagokat nem szabad használni.
FONTOS
Kerülje az autó 3,5-nél alacsonyabb vagy
11,5-nél magasabb pH értékű tisztítószerekkel történő mosását. Ez az eloxált alumínium
alkatrészek, például a tetőcsomagtartó és az
oldalablakok körüli díszcsíkok elszíneződését
okozhatja.
Soha ne használjon fémfényesítő anyagot az
eloxált alumínium alkatrészeken, ez elszíneződést okozhat és tönkreteheti a felületkezelést.
Keréktárcsák
Csak a Volvo által ajánlott keréktárcsa-tisztító
szert használjon.
Az erős keréktárcsa-tisztító szerek károsíthatják a
felületet és foltosodást okozhatnak a krómozott
alumínium keréktárcsákon.
387
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Polírozás és viaszolás
FONTOS
Polírozza és viaszolja az autót, ha a fényezés
matt, vagy, hogy extra védelmet biztosítson a festésnek.
Csak a Volvo által ajánlott fényezéskezelés
használható. Az egyéb kezelések, mint a konzerválás, tömítés, védelem, fényezéstömítés
vagy ehhez hasonló eljárások károsíthatják a
fényezést. A fényezés ilyen kezelések által
okozott károsodására nem vonatkozik a Volvo
garancia.
Az autót nem kell polírozni, amíg egy éves nem
lesz. Azonban ez alatt az idő alatt is viaszolható.
Ne polírozza vagy viaszolja az autót közvetlen
napfényben.
Mossa le alaposan az autót, mielőtt polírozni vagy
viaszolni kezdené. Tisztítsa le az aszfalt- és kátrányfoltokat kátrány-eltávolítóval vagy könnyűbenzinnel. A makacsabb foltok autófényezésekhez
gyártott finom súrolópasztával távolíthatók el.
Először fényesítőszerrel, majd folyékony vagy szilárd v