Volvo V90 Twin Engine Quick start guide

Volvo V90 Twin Engine Quick start guide
V90
TWIN ENGINE
Q U ICK G U IDE
VÄLKOMMEN!
Ez a Quick Guide új Volvójának bizonyos funkcióit írja le. Az autóban, az alkalmazásban és az interneten részletesebb használati
információk állnak rendelkezésre.
AZ AUTÓ KÖZPONTI KIJELZŐJE
A kezelési útmutató az autó központi kijelzőjén tekinthető meg, ahol a
felső nézeten keresztül érhető el.
MOBILALKALMAZÁS
A kezelési útmutató okostelefonokon és táblagépeken futtatható
alkalmazás (Volvo Manual) formájában áll rendelkezésre. Az alkalmazás egyes funkciókról oktató videókat is tartalmaz.
A VOLVO TÁMOGATÓ WEBOLDALA
A Volvo Cars támogató weboldala (support.volvocars.com) útmutatókat és oktató videókat valamint kiegészítő információkat és támogatást is tartalmaz Volvójához és autója használatához.
NYOMTATOTT INFORMÁCIÓK
A kezelési útmutató kesztyűtartóban található melléklete a biztosítékokkal kapcsolatos információkat és műszaki adatokat valamint a
fontos és gyakorlati információk összefoglalását tartalmazza. Megrendelhető a kezelési útmutató és a hozzá tartozó melléklet nyomtatott változata.
TARTALOMJEGYZÉK
01. ISMERJE MEG A VOLVÓJÁT
Ez a fejezet további információkat nyújt a Volvo bizonyos rendszereiről és szolgáltatásairól és áttekintést ad a
külsőről, belsőről és a központi kijelzőről.
02. TÖLTÉS
Ez a fejezet az autó töltöttségi állapotát, a töltő egység kezelésének módját és a járművezetői kijelző különböző szimbólumait írja le.
03. BELSŐ ÉS CSATLAKOZÁSOK
Itt olvashat az utastár különböző funkcióiról például az ülések beállításairól és az internetkapcsolatról.
04. A KÖZPONTI KIJELZŐ NÉZETEI
Itt találhat információkat a központi kijelző különböző fő nézeteiről, ahonnan az autó számos funkciója kezelhető.
05. OKOS VEZETÉS
Ez a fejezet az autó számos vezetőtámogató rendszerét írja le és tanácsokat ad az autó gazdaságosabb
vezetéséhez.
06. HANGFELISMERÉS
Itt találhatja az autó hangfelismerő rendszerével használható utasításokat/kifejezéseket.
07. SPECIÁLIS SZÖVEGEK
Figyelmeztetés, fontos és megjegyzés szövegek, amelyeket el kell olvasni.
A kiadás időpontjában, minden ismert opció/tartozék típusa csillaggal van jelölve: *.
01
01
ELSŐ LÉPÉSEK
Ahhoz, hogy a lehető legjobb módon kezdje el Volvo járműve használatát, számos funkciót, kifejezést és tanácsot hasznos ismernie.
Volvo ID
A Volvo ID egy személyes azonosító, amely számos szolgáltatáshoz biztosít hozzáférést egyetlen felhasználónév és jelszó segítségével. Néhány példa a Volvo On Call*, térképszolgáltatások*, személyes bejelentkezés a volvocars.com oldalra és a szervizelés és
javítás előjegyzésének lehetősége. Volvo ID azonosítót a
volvocars.com oldalon, a Volvo On Call alkalmazásban vagy közvetlenül az autójában hozhat létre.
Sensus
A Sensus az autó intelligens felhasználói felülete, amely minden, a
szórakoztatással, internetkapcsolattal, navigációval* és információs
szolgáltatásokkal kapcsolatos megoldást lefed az autóban. A
Sensus teszi lehetővé a kommunikációt Ön, az autó és a külvilág
között.
Járművezetői profilok
Az autóban elvégzett számos beállítás a járművezető személyes
igényeihez illeszthető, majd egy vagy több járművezetői profilban
menthető. Az egyes kulcsok járművezetői profilokhoz rendelhetők.
A járművezetői profilokkal kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd
a jelen Quick Guide Felső nézet részét.
Előkészítés utazás előtt
Szokjon hozzá ahhoz, hogy indulás előtt előkészíti az autót, hogy
komfortosabb legyen az autó utasterének hőmérséklete. A központi
kijelző klíma nézetében, válassza ki a Parkolási klíma fület vagy
aktiválja a funkciót a Volvo On Call alkalmazásban. Az előkészítés
csak akkor hajtható végre, amikor az autó elektromos aljzathoz van
csatlakoztatva3.
Volvo On Call*
A Volvo On Call közvetlen kapcsolatot1 kínál az autóhoz és kiegészítő kényelmet valamint napi 24 órás segítséget. A Volvo On Call
alkalmazás lehetővé teszi például annak megtekintését, hogy szükség van-e izzócserére vagy fel kell-e tölteni a mosófolyadékot.
Bezárhatja és kinyithatja az autót, ellenőrizheti az üzemanyagszintet és megtekintheti a legközelebbi töltőállomást. Az előkészítés az
autó állóklíma-kezelőszerveivel vagy a távoli járműindítás2 funkcióval is beállítható és elindítható. Első lépésként töltse le a Volvo On
Call alkalmazást.
A Volvo On Call országúti segélynyújtást, egyéb biztonsági szolgáltatásokat és vészhelyzeti segélynyújtást is magában foglal az autó
tetőkonzolján található ON CALL és SOS gombokon keresztül.
1
2
3
Azt igényli, hogy az autó és a mobil készülék is rendelkezzen mobil lefedettséggel vagy
egyéb internetkapcsolattal.
Bizonyos piacok és modellek esetén áll rendelkezésre.
Elektromos fűtés esetén.
01
01
ÁTTEKINTÉS, KÜLSŐ
Ellenőrizze, és mentse a gumiabroncsnyomást (ITPMS)* a
TPMS részben a Autó állapota alkalmazásban, a központi
kijelző alkalmazás nézetében. Alacsony gumiabroncsnyomás
folyamatosan világít a járművezetői kijelzőn. Alaesetén a
csony gumiabroncsnyomás esetén ellenőrizze és állítsa be a
gumiabroncsnyomást, és nyomja meg a Nyomás tárolása gombot új gumiabroncsnyomás tárolásához.
A motorolajszint ellenőrzése a Autó állapota alkalmazásból
történik. Itt tekinthetők meg az állapotüzenetek valamint a szerviz és javítás előjegyzése* is.
A hibrid akkumulátor töltése a bemenő töltőaljzaton keresztül
történik. Nyissa ki a fedelet egy enyhe nyomással. Az optimális
hatótávolság érdekében teljesen feltöltött akkumulátorral induljon útnak.
A külső tükrök automatikusan* lehajthatók a hátrameneti fokozat kapcsolásakor. Amikor bezárja/kinyitja az autót a távvezérlős kulccsal, akkor a külső tükrök automatikusan behajthatók/
kihajthatók. Aktiválja ezeket a funkciókat a központi kijelző
felső nézetének Beállítások My Car Tükrök és kényelem
menüjében.
A kulcs nélküli zárás/nyitás* azt jelenti, hogy egyszerűen például a zsebében kell tartania a távvezérlős kulcsot az autó nyitásához vagy zárásához. A távvezérlős kulcsnak az autó körülbelül 1 méteres (3 láb) környezetén belül kell lennie.
Fogja meg az ajtókilincset vagy nyomja meg a csomagtérajtó
gumírozott nyomólapját az autó nyitásához. Az autó bezárásához, nyomja meg finoman a bemélyedést az egyik ajtókilincsen.
Kerülje mindkét nyomófelület egyidejű megérintését.
A panorámatető* nyíló üvegablakot és napellenzőt foglal
magában és a visszapillantó tükör feletti kezelőszervvel működtethető, amikor az autó legalább I gyújtáshelyzetben van.
Nyissa szellőztető helyzetbe a kezelőszerv felfelé nyomásával
és zárja be a kezelőszerv lefelé mozgatásával. A panorámatető
teljes nyitásához húzza hátrafelé kétszer a kezelőszervet. Zárja
be a kezelőszerv kétszeri lefelé húzásával.
Az elektromos működtetésű csomagtérajtó* kinyitható a lábbal működtetett csomagtérajtó funkcióval* úgy, hogy lassú
előre rúgó mozdulatot végez a hátsó lökhárító bal oldali része
gomb haszalatt. Csukja le és zárja be a csomagtérajtót a
nálatával annak alsó szélén. Vagy csukja le a csomagtérajtót
egy lassú rugó mozdulattal. Az autónak kulcs nélküli zárás/
nyitás* funkcióval kell rendelkeznie a csomagtérajtó lábmozdulattal történő nyitásához. A távvezérlős kulcsnak az autó mögött
körülbelül 1 méteres (3 láb) távolságon belül kell lennie a lábmozdulattal történő nyitáskor és záráskor.
Annak megakadályozása érdekében, hogy a csomagtérajtó
például a garázs mennyezetéhez ütődjön, lehetőség van a maximális nyitás programozására. Állítsa be a maximális nyílást a
csomagtérajtó kinyitásával, és a kívánt helyzetben történő megállításával. Ezután nyomja a
gombot legalább
3 másodpercig a helyzet mentéséhez.
01
01
ZÁRÁS/NYITÁS
Távvezérlős kulcs
Egyszeri rövid megnyomása zárja az ajtókat, a csomagtérajtót
valamint az üzemanyagtöltő fedelet és élesíti a riasztót*.
Egy hosszú megnyomás egyszerre zárja a panorámatetőt* és
az összes oldalablakot.
Egyszeri rövid megnyomása nyitja az ajtókat és a csomagtérajtót valamint kikapcsolja a riasztót*.
Egy hosszú megnyomása egyszerre nyitja az összes oldalablakot.
Egyszeri rövid megnyomása csak a csomagtérajtót nyitja és
annak riasztóját hatástalanítja.
Egy hosszú megnyomás nyitja vagy zárja az elektromos
működtetésű* csomagtérajtót.
A pánik funkció aktiválja az irányjelzőket és a kürtöt, hogy felhívja a figyelmet, ha szükséges. Nyomja meg, és tartsa nyomva
legalább 3 másodpercig a gombot vagy nyomja meg 3 másodpercen belül kétszer a gombot az aktiváláshoz. A funkció ugyanannak a gombnak az 5 másodpercig történő aktiválásával kapcsolható ki, miután aktiválta. Különben 3 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
Töltőfedél
Ügyeljen arra, hogy az autó nyitva legyen és le legyen állítva,
mielőtt bedugja vagy kihúzza a töltőkábelt.
1. Nyomja meg, majd engedje el a fedél hátsó részét.
2. Nyissa ki a fedelet.
A töltés elkezdése után a kábel rögzül az aljzatban. Az autó kinyitásakor a töltés leáll, de röviddel ezután folytatódik, ha nem húzza ki
a kábelt.
Szervizzárás
A szervizzárás lezárja a csomagtérfajtót, ami praktikus lehet például
akkor, amikor az autót szervizbe viszi vagy hotelben.
– A központi kijelző funkció nézetében, érintse meg a
Szervizzár lehetőséget a funkció bekapcsolásához/
kikapcsolásához.
Az aktiváláskor/inaktiváláskor egy felugró ablak jelenik meg. Minden zárolás alkalmával ki kell választani
egy négyszámjegyű kódot. A funkció első használatakor meg kell adni egy további biztonsági kódot.
A kesztyűtartó zárása* manuálisan történik a kulcs használatával,
amely a kesztyűtartó belsejében található.
01
01
ÁTTEKINTÉS, BELSŐ
A központi kijelző az autó számos fő funkciójának vezérlésére
szolgál, ilyenek például a média, a navigáció*, a klímavezérlés, a
vezetőtámogató rendszerek és az autóban található alkalmazások.
A járművezetői kijelző a vezetéssel kapcsolatos információkat
mutat, mint például a sebesség, motorfordulatszám, navigáció*
és aktív vezetőtámogatás. A kormánykerék jobb oldali billentyűzetének használatával megnyitható alkalmazás menüben ehetőség van annak beállítására, hogy mi jelenjen meg a járművezetői kijelzőn. A beállítások a Beállítások My Car Vezető
kijelzője menüben is elvégezhetők a központi kijelző felső
nézetében.
A szélvédőre vetített kijelző* az autó járművezetői kijelzőjének
kiegészítője, amely információkat vetít a szélvédőre. Ez a központi kijelző funkció nézetén keresztül aktiválható.
Az indítógomb az autó beindítására szolgál. A kijelzők eléréséhez anélkül, hogy beindítaná a motort, fordítsa az óramutató
járásával egyező irányban, majd engedje el. A motor beindításához, tartsa nyomva a fékpedált, fordítsa el az indítógombot az
óramutató járásával egyező irányban, majd engedje el azt.
Állítsa le az autót autó indítógombnak az óramutató járásával
egyező irányba fordításával.
A hajtásmódok* az alagútkonzolon található kezelőszervvel
állíthatók be. Nyomja meg a kezelőszervet, és forgassa azt a
Hybrid, Pure, Constant AWD, Power/Polestar Engineered* és
Individual közötti választáshoz a központi kijelzőn. Erősítse
meg a kezelőszerv megnyomásával. Az Individual használatával
előnyben részesített vezetési jellemzőket állíthat be az egyes
hajtásmódokhoz. Az egyedi hajtásmód a Beállítások My Car
Egyedi vezetési mód menüpontban aktiválható a központi
kijelző felső nézetében.
A rögzítőfék akkor aktiválódik, amikor felfelé húzza a
kezelőszervet, amikor is egy szimbólum világít a járművezetői kijelzőn. Engedje ki manuálisan a kezelőszerv lenyomásával és
ezzel egy időben a fékpedál benyomásával. Az automatikus
fékezés álló helyzetben ( ) használatával a fékpedál felengedhető, miközben fennmarad a fékhatás, amikor az autó például
közlekedési lámpáknál áll.
Ne feledje, hogy automata autómosókban az automatikus fékezést álló helyzetben és a rögzítőfék automatikus behúzását is
inaktiválni kell. Inaktiválja az automatikus rögzítőféket a központi kijelző felső nézetében a Beállítások My Car
Rögzítőfék és felfüggesztés menüpont alatt.
Az utaslégzsák kapcsolója* a műszerfal végének oldalán
helyezkedik el az utas oldalon, és akkor lehet hozzáférni, amikor
az ajtó nyitva van. Húzza ki a kapcsolót, és fordítsa ON/OFF
állásba a légzsák funkció aktiválásához/inaktiválásához.
01
01
KÖZPONTI KIJELZŐ
A legtöbb funkció beállítását és vezérlését a központi kijelzőn
végezheti el. A központi kijelző három fő nézettel rendelkezik: kezdőlap nézet, funkció nézet és alkalmazás nézet. A funkció nézetet
és az alkalmazás nézetet a kezdőlap nézeten jobbra vagy balra
pöccintve érheti el. A kijelző felső részének lehúzásával elérhet egy
felső nézetet.
A központi kijelző és a járművezetői kijelző megjelenésének
módosítását egy téma kiválasztásával teheti meg a felső nézet
Beállítások My Car Vezető kijelzője menüjében. Itt választhat sötét vagy világos hátteret is a központi kijelzőhöz.
A kezdőlap nézethez egy másik nézetből a kijelző alatti fizikai
gomb rövid megnyomásával térhet vissza. Ekkor a kezdőlap nézet
utoljára használt módja jelenik meg. A kezdőlap gomb egy további
rövid megnyomása normál módba állítja vissza a kezdőlap nézet
csempéit.
A központi kijelző tisztításához zárolja az érintő funkciót a kijelző
alatti fizikai kezdőlap gomb hosszú megnyomásával. A kijelzőt a
kezdőlap gomb rövid megnyomásával kapcsolhatja vissza.
A kijelző tetején látható állapotsáv mutatja a tevékenységeket az
autóban. A bal oldalon találhatók a hálózati és kapcsolati információk a médiával kapcsolatos információkkal, az idő és a háttértevékenységek kijelzője a jobb oldalon jelenik meg.
Alul, a klíma sorban állíthatja be a hőmérsékletet és az üléskomfortot a vonatkozó ikon megérintésével. Nyissa meg a klíma nézetet a
középső gombot megérintve a klíma sorban.
02
TÖLTÉS
Az Ön Volvója egy elektromos motorral, amely főleg alacsony
sebességen, valamint egy belsőégésű motorral van felszerelve,
amely magas sebességen és aktív vezetés közben hajtja az autót. A
hibrid akkumulátor töltési ideje attól a töltőáramtól függ, amelyet
az elektromos aljzat biztosítani tud. A hibrid akkumulátor enyhe
fékezéskor vagy motorfékezéskor is töltődik, amikor például lejtőn
halad. Minden töltéstípus megjelenik a járművezetői kijelzőn.
A töltőkábel tárolása
A töltőkábel a csomagtérben helyezkedik el a padlófedél alatt.
Vezérlőegység a töltőkábelen
A mellékelt töltőkábel egy vezérlőegységgel rendelkezik, mely
mutatja a töltés állapotát. Ez a hőmérséklet-figyelést is támogatja
és beépített földzárlati megszakítóval rendelkezik.
3. Zárja be a töltőfedelet.
4. Válassza le a töltőkábelt az aljzatról.
5. Helyezze vissza a töltőkábelt a helyére a padlófedél alá a csomagtérben.
Ha nem húzza ki a töltőkábelt a bemenő töltőaljzatból akkor az a
nyitást követően rövid időn belül automatikusan újra reteszelődik
hogy maximalizálja a töltést valamint a megtehető távolságot és
lehetővé tegye az indulás előtti előkészítést. A töltőkábel akkor húzható ki újra, ha az autót kinyitotta a távvezérlős kulccsal. A kulcs
nélküli zárás/nyitás* felszereltséggel rendelkező autók esetében
zárhatja és újra nyithatja a kilincs használatával.
A töltés elindítása
Az indítóakkumulátor a hibrid akkumulátor töltésekor töltődik és a
töltés akkor fejeződik be, amikor teljesen fel van töltve a hibrid
akkumulátor.
1. Csatlakoztassa a töltőkábelt egy elektromos aljzathoz. Soha ne
használjon hosszabbító kábelt.
2. Nyissa ki a töltőfedelet egy enyhe nyomással.
3. Távolítsa el a töltőfogantyú védőfedelét, majd nyomja teljesen a
fogantyút az autó aljzatába. A töltőkábel automatikusan rögzül a
bemenő töltőaljzathoz, és a töltés 5 másodpercen belül elkezdődik.
4. Helyezze a töltőfogantyú védőfedelét úgy, hogy az ne érjen az
autóhoz, hogy megelőzze a fényezés károsodását.
A töltés befejezése
1. Nyissa ki az autót a távvezérlős kulcs
gombjával4. A töltés
befejeződik, és a töltőkábel kiold/nyitva van.
2. Válassza le a töltőkábelt az autóról.
4
Ezt akkor is meg kell tenni, ha az autó ajtói már nyitva vannak. Ha nem nyitja ki az autót a
nyitó gomb használatával, akkor a töltőkábel vagy a rendszer károsodhat.
02
Vezérlőegység
•
Mindkét LED kéken, sárgán és pirosan villog: Önellenőrzés – várjon, amíg az önellenőrzés befejeződik.
•
Az egyik LED kéken világít vagy villog, a másik LED ki van kapcsolva: Készenlét.
02
TÖLTÉSI ÁLLAPOT
Az autó töltöttségi állapota a bemenő töltőaljzatnál, a vezérlőegységen, a járművezetői kijelzőn és a Volvo On Call* alkalmazásban
ellenőrizhető.
A bemenő töltőaljzat lámpái
•
Fehér - LED lámpa.
•
Sárga - várakozás üzemmód, várakozás a töltés indítására.
•
Kék - időzítő beállítva.
•
Villogó zöld - töltés folyamatban.
•
Folyamatos zöld - töltés befejezve. Egy idő elteltével kialszik.
•
Folyamatos piros - hiba történt.
•
Mindkét LED kéken villog: A töltés folyamatban van.
•
Az egyik LED sárgán világít vagy villog, a másik LED ki van kapcsolva: A töltés folyamatban van vagy a töltés nem lehetséges –
hőmérséklet-figyelési hiba. Indítsa újra a töltést.
•
Az egyik LED pirosan világít vagy villog, a másik LED ki van kapcsolva: A töltés nem lehetséges – kioldott a földzárlati megszakító. Indítsa újra a töltést.
•
Az egyik LED pirosan villog, a másik pedig pirosan világít: A töltés nem lehetséges – a töltőkábel nem földelt aljzathoz van csatlakoztatva. Csatlakoztassa földelt aljzathoz.
•
Mindkét LED pirosan villog: A töltés nem lehetséges – belső
hiba.
Járművezetői kijelző
A szimbólum különböző színei jelzik a töltési állapotot.
Kék - töltés folyamatban.
Zöld - az akkumulátor teljesen feltöltve.
Piros - töltéshiba, ellenőrizze a töltőkábel csatlakozását az
autóhoz és a 230 voltos aljzathoz.
HIBRID INFORMÁCIÓK A JÁRMŰVEZETŐI
KIJELZŐN
A kiválasztott hajtásmódtól függően számos szimbólum és animáció jelenik meg a járművezetői kijelzőn.
Az elektromosság és az üzemanyag-fogyasztás a jobb oldalon látható műszeren látszik. A fogyasztás a vezetési stílustól függően
változik. Amikor a vékony fehér mutató elhagyja a fent látható fehér
nyilat, akkor az autó a belsőégésű motorra váltott. Amikor a mutató
a narancsszínű sávban van, akkor az akkumulátor töltődik, például
fékezés közben.
Távolság az akkumulátor lemerüléséig
A visszajelző mutatja az akkumulátor lemerüléséig megtehető
hozzávetőleges távolságot. A távolságra számos tényező van
hatással, például a vezetési stílus, a sebesség és a külső
hőmérséklet, és az utazás során változhat. Normális esetben
25-45 km (15-27 mérföld) várható el. Az autó teljesen feltöltött állapotában megjelenő kezdőérték nem előrejelzés,
hanem az elektromos üzemmód egy legfeljebb értéke, ami az
utazás során változik. Nincs elektromos üzemben garantáltan
megtehető távolság, amikor a járművezetői kijelző a ”---” jelzést mutatja.
Szimbólumok a járművezetői kijelzőn
Egy teljesen fehér szimbólum jelzi, hogy az elektromos motor
vagy a belsőégésű motor van-e használatban. Egy villám jelzi
az elektromos motort és egy csepp a belsőégésű motort.
Azt jelzi, hogy az akkumulátor, például motorfékezés közben
töltődik.
A műszer azt mutatja, mennyi energia áll rendelkezésre az
akkumulátorban az elektromos motor számára. Az energia a
klíma szabályozására is szolgál.
Azt mutatja, hogy aktív a Charge vagy a Hold funkció. Ezeket
a központi kijelző funkció nézetében lehet aktiválni. A Charge
02
Fully charged at
14:21
4.5
azt jelenti, hogy a hibrid akkumulátor töltődik, amikor a töltöttsége alacsony. A Hold az akkumulátor töltöttségi szintjének fenntartását jelenti későbbi használathoz.
A belsőégésű motor beindítása és leállítása.
Az autó kiszámítja, hogy milyen mértékben kell használni a belsőégésű motort, az elektromos motort vagy mindkettőt egyszerre.
Elektromos működés közben az autónak bizonyos esetekben külső
körülmények miatt, például alacsony külső hőmérséklet mellett,
automatikusan be kell indítania a belsőégésű motort. A belsőégésű
motor mindig beindul, amikor a hibrid akkumulátor eléri a legalacsonyabb töltöttségi állapotát.
2. Lépegessen a különböző funkciók között a központi kijelzőn a
kezelőszerv fel/le forgatásával.
3. A kezelőszerv felső/alsó/első/hátsó részének megnyomásával
módosíthatja a kiválasztott funkció beállítását.
Helyzetek tárolása
1. Állítsa az ülést, a külső tükröket és a szélvédőre vetített kijelzőt*
a kívánt helyzetbe., és nyomja meg az M gombot az ajtópanelen.
A gombban található visszajelző világít.
2. 3 másodpercen belül nyomja meg az 1 vagy 2 memóriagombot.
Egy hangjelzés szólal meg és az M gomb visszajelző lámpája
kialszik.
03
A tárolt helyzet használatához:
Az ajtó nyitott állapotában - nyomja meg, és engedje el valamelyik
memóriagombot.
Az ajtó zárt állapotában - tartsa nyomva valamelyik memóriagombot, amíg el nem éri a tárolt helyzetet.
ELEKTROMOS* ELSŐ ÜLÉSEK
Használja az ülés külső oldalán található kezelőszerveket például az
üléshelyzet és a deréktámasz* beállításához. Az ülés helyzetének
beállítására szolgáló két kezelőszerv ülés alakú. A harmadik, többfunkciós kezelőszerv* különböző kényelmi funkciók, például a
masszázs* beállítására szolgál.
Az ülés alakú kezelőszervek
Az alsó kezelőszerv használatával állíthatja be az üléspárnát vagy
mozgathatja a teljes ülést. A hátsó kezelőszerv használatával állíthatja be a háttámla dőlésszögét.
Többfunkciós kezelőszerv5
A masszázs*, az oldaltámasz*, a deréktámasz* és az üléspárnanyúlvány* beállítása a többfunkciós kezelőszervvel történik.
1. Aktiválja az ülésbeállítást a központi kijelzőn a kezelőszerv fel/le
forgatásával.
5
Négyutas deréktámasszal* rendelkező autók esetén
A HÁTSÓ ÜLÉSTÁMLÁK LEHAJTÁSA
Amikor lehajtja a hátsó ülést, akkor győződjön meg arról, hogy a
háttámla és a fejtámla ne érjen hozzá az előtte lévő ülés háttámlájához. Lehetséges, hogy a háttámla lehajtásához állítani kell az első
üléseken.
A háttámlák lehajtása
A hátsó ülés lehajtásához az autónak álló helyzetben kell lennie és
ki kell nyitni a csomagtérajtót. Ügyeljen arra, hogy ne legyenek utasok vagy tárgyak a hátsó ülésen.
1. Hajtsa le kézzel a középső ülés fejtámláját.
2. Húzza előre a bal vagy jobb oldali hátsó üléstámlában található
fogantyút, hogy lehajtsa a hátsó ülés bal vagy jobb oldali részét.
3. A háttámla kioldódik a reteszből, és manuálisan kell vízszintes
helyzetbe hajtani.
A háttámlák felemelése
1. Mozdítsa fel/le, amíg nem rögzül a helyén.
2. Emelje fel manuálisan a fejtámlát.
3. Ha szükséges, emelje fel a középső ülés fejtámláját.
03
03
KORMÁNYKERÉK
Beállíthatja a kormánykerék magasságát és mélységét is.
A sebességhatároló segít a kiválasztott maximális sebesség
átlépésének megakadályozásában.
1. Nyomja előre/húzza hátra6 a kormánykerék alatt található kart.
A sebességtartó segít az állandó sebesség fenntartásában.
A kormánykerék beállítása
2. Állítsa be a kormánykerék kívánt helyzetét, és mozdítsa vissza a
kart a rögzített helyzetbe.
Bal oldali billentyűzet
A vezetőtámogatás kiválasztása a járművezetői kijelzőn történik a
kormánykerék jobb oldali billentyűzetének nyíl gombjaival ( és
). Amikor a járművezetői támogatás szimbóluma fehér, akkor a
funkció aktív. A szürke azt jelenti, hogy a funkció leállt vagy készenléti üzemmódban van.
Szimbólumok a járművezetői kijelzőn:
Az adaptív sebességtartó* segít egy állandó sebesség fenntartásában, és előre beállított intervallumot tart az elöl haladó járműhöz képest.
A Pilot Assist kormányzási segítséggel segít a járművezetőnek
az autónak a sáv oldalvonalai között tartásában valamint egy
állandó sebesség fenntartásában, és előre beállított intervallumot tart az elöl haladó járműhöz képest.
Nyomja meg a
lehetőséget a kiválasztott funkció elindításához
vagy leállításához.
A
/
rövid megnyomása 5 km/h (5 mph) értékkel növeli/csökkenti a tárolt sebességet. Nyomja meg, és tartsa nyomva a gombot
a folyamatos módosításhoz - engedje el a gombot a kívánt sebességnél.
A / csökkenti/növeli az elöl haladó járműhöz viszonyított
távolságot az adaptív sebességtartó és a Pilot Assist használatakor.
egyszeri megnyomása a kiválasztott funkció tárolt sebességét
A
is visszaállítja.
Jobb oldali billentyűzet
Fedélzeti számítógép
A fedélzeti számítógép mutatja például a megtett távolságot, az
üzemanyag-fogyasztást és az átlagsebességet. Lehetőség van
annak kiválasztására, hogy a fedélzeti számítógép mely adatai
jelenjenek meg a járművezetői kijelzőn. A fedélzeti számítógép
kiszámítja a tartály kiürüléséig vagy az akkumulátor lemerüléséig
fennmaradt távolságot. A különböző lehetőségek mutatásához,
használja a kormánykerék jobb oldali billentyűzetét. Nincs garantáltan megtehető távolság, amikor a járművezetői kijelző a "----" jelzést mutatja.
03
A járművezetői kijelzőn történő navigáláshoz használja a kormánykerék jobb oldali billentyűzetét.
Megnyitja/bezárja a járművezetői kijelző alkalmazás menüjét.
Innen vezérelhető a fedélzeti számítógép, a médialejátszó, a
telefon és a navigáció*.
A bal vagy jobb oldali nyíllal lépegethet a különböző alkalmazások között.
Lehetőség kiválasztása, kiválasztás megszüntetése, például a
fedélzeti számítógép menüjének kiválasztása vagy üzenet törlése a járművezetői kijelzőn.
A kiválasztott alkalmazás funkciói közötti böngészés a fel vagy
le lehetőség megérintésével.
Növelje/csökkentse a média hangerejét a
és
megnyomásával. Ha nincs más aktív funkció akkor ezek a gombok hangerőszabályozóként szolgálnak.
A hangvezérlés a
gombbal aktiválható, és például a média, a
navigáció és a klímavezérlés vezérlését teszi lehetővé a hangja
használatával. Mondja például "Radio", "Raise temperature" vagy
"Cancel".
A további hangutasításokkal kapcsolatban, lásd a jelen Quick Guide
hangvezérlés fejezetét.
6
Piactól függően.
A megközelítő világítás bekapcsolja a külső és belső világítást,
amikor a kulccsal kinyitja az autót, és segít az autó biztonságos
megközelítésében a sötétben.
A hazakísérő világítás bekapcsolja a külső világítás egy részét,
miután bezárta az autót, hogy némi fényt biztosítson Önnek a
sötétben. Aktiválja a funkciót, miután leállította az autót, a bal oldali
bajuszkapcsoló műszerfal felé mozdításával, majd elengedésével. A
hazakísérő világítás működésének időtartama a központi kijelzőn
állítható be.
A napi kilométer-számláló visszaállítása
03
A RESET gomb hosszú megnyomásával visszaállíthatja a manuális
napi kilométer-számláló összes adatát. A rövid megnyomás csak a
megtett távolságot állítja vissza. Az automatikus (TA) napi kilométer-számláló visszaállítása automatikusan történik, amikor az autót
4 órán keresztül nem használják.
BAL OLDALI BAJUSZKAPCSOLÓ
A fényszóró funkciókat a bal oldali bajuszkapcsolóval lehet vezérelni.
AUTO üzemmódban az autó észleli a sötétséget/fényt, és ennek
megfelelően állítja be a világítást, például amikor beesteledik vagy
alagútba hajt. Fordítsa a bajuszkapcsoló forgókapcsolóját
állásba a szembejövő forgalomra automatikusan kikapcsoló távolsági fényszóróhoz. Mozdítsa a bajuszkapcsolót a kormánykerék
felé a távolsági fényszóró automatikus bekapcsolásához, a műszerfal felé pedig a kikapcsolásához.
Az aktív kanyarlámpák* úgy vannak kialakítva, hogy maximális
megvilágítást biztosítsanak kanyarokban azáltal, hogy követik a
kormánykerék mozgatását. A funkció automatikusan kapcsol be az
autó beindításakor és a központi kijelző funkció nézetében,
kapcsolható ki.
JOBB OLDALI BAJUSZKAPCSOLÓ
A jobb oldali bajuszkapcsoló vezérli az ablaktörlő lapátokat és az
esőérzékelőt.
– Mozdítsa lefelé a bajuszkapcsolót egyetlen törlés végrehajtásához a szélvédőn.
– Mozdítsa felfelé lépésenként a szakaszos, normál és gyors
sebességekhez.
– A szakaszos működés sebességét a bajuszkapcsoló forgókapcsolójával lehet beállítani.
– Mozdítsa a bajuszkapcsolót a kormánykerék felé, hogy bekapcsolja a fényszórómosót és a fényszórómosót. Mozdítsa a
műszerfal felé a hátsó ablakmosó bekapcsolásához.
Nyomja meg az esőérzékelő gombját az esőérzékelő bekapcsolásához/kikapcsolásához. Az ablaktörlő bajuszkapcsolójának 0 állásban vagy az egyszeri törlés állásában kell lennie. Az
esőérzékelő automatikusan bekapcsolja az ablaktörlőket annak
alapján, hogy mennyi vizet érzékel a szélvédőn. Forgassa fel/le
a forgókapcsolót a magasabb/alacsonyabb érzékenységhez.
Nyomja meg a hátsó ablak szakaszos törléséhez.
Nyomja meg a hátsó ablaktörlő folyamatos sebességű működtetéséhez.
Az ablaktörlő szerviz üzemmódját például az ablaktörlő
lapátok cseréjekor, tisztításakor vagy felemelésekor lehet
használni. Érintse meg a Ablaktörlők szervizállása gombot a központi kijelző funkció nézetében a szerviz üzemmód aktiválásához vagy inaktiválásához.
03
03
AZ UTASTÉR KLÍMAVEZÉRLÉSE
Az utastér első és hátsó részének klímavezérlő funkciói a központi
kijelzőről és a középkonzolon valamint az alagútkonzol hátsó
részén* elhelyezkedő gombokkal vezérelhetők. Bizonyos klímaszabályozó funkciók szintén vezérelhetők hangvezérléssel.
A klíma nézet elérésére szolgáló ikon a központi kijelző
aljának közepén helyezkedik el. Amikor a Clean Zone kék,
akkor fennállnak a jó levegőminőség feltételei az utastérben.
– Érintse meg a AUTO lehetőséget a klíma nézetben számos klíma
funkció automatikus szabályozásához. Egy rövid megnyomás
automatikusan szabályozza a levegő-visszakeringtetést, a légkondicionálást és a levegőelosztást.
Egy hosszú megnyomás automatikusan szabályozza a levegővisszakeringtetést, a légkondicionálást és a levegőelosztást valamint alapértékekre állítja a hőmérsékletet és a ventilátor fordulatszámát: 22 °C (72 °F) és 3 szint. A hőmérséklet és a ventilátor
fordulatszáma az automatikus klímaszabályozás inaktiválása nélkül módosítható.
– Érintse meg a központi kijelző alsó szélén elhelyezkedő klíma sor
ikonjainak egyikét a hőmérséklet, az ülésfűtés* és a ventilátor fordulatszámának beállításához.
Az előkészítés közvetlen indítása
1. Nyissa meg a klíma nézetet a központi kijelzőn.
2. Válassza a Parkolási klíma fület, jelölje be a megfelelő lehetőséget, majd érintse meg az Előkondícionálás elemet.
Az előkészítés időzítőjének beállítása
1. Nyissa meg a klíma nézetet a központi kijelzőn.
2. Válassza ki a Parkolási klíma Időzítés hozzáadás fület, és
szükség szerint állítsa be a dátumot/napot.
Az előkészítés teljes működéséhez az autónak elektromos aljzathoz
kell csatlakoznia (elektromos fűtéssel rendelkező autók esetén).
Piactól függően, akár az üzemanyaggal működő vagy az elektromos fűtés7 is működhet.
IAQS levegőminőség rendszer*
Az IAQS a Clean Zone Interior Package* része és egy teljesen automatikus rendszer, amely tisztítja az utastér levegőjét az olyan
szennyeződésektől, mint a részecskék, szénhidrogének, nitrogénoxidok és a talajszinti ózon. A funkció a központi kijelző felső nézetének Beállítások Klíma Levegőminőség-érzékelő menüpontján keresztül aktiválható.
Az összes zóna hőmérsékletének a vezető oldali hőmérséklettel
történő szinkronizálásához, érintse meg a hőmérséklet ikont a
vezető oldalon és a Hőmérséklet szinkronizálása elemet.
Előkészítés
Az előkészítés az autó központi kijelzőjének használatával és a
Volvo On Call* mobilalkalmazással állítható be.
Az előkészítés elindulás előtt fűti vagy hűti az utasteret. Lehetőség
van a közvetlen indításra vagy az előkészítés időzítőn keresztüli
beállítására.
7
A hivatalos Volvo kereskedések tájékoztatást tudnak adni arról, hogy melyik fűtést használják az egyes piacok.
03
03
CSATLAKOZÁSOK
Médiát játszhat le/vezérelhet hangvezérlés használatával, SMSeket küldhet vagy telefonhívásokat folytathat valamint csatlakoztathatja az autót az internethez különböző külső eszközökön, például
okostelefonokon keresztül. Az autó elektromos rendszerének legalább I gyújtáshelyzetben kell lennie a csatlakoztatott készülékek
használatához.
Az autó modeme8
Az autó internethez csatlakoztatásának legegyszerűbb és leghatékonyabb módja az autó saját modemén keresztüli csatlakozás. Ez a
legnagyobb teljesítményű, automatikusan bekapcsol az egyes utazások alkalmával és nem igényli okostelefon csatlakoztatását.
1. Helyezzen személyes SIM-kártyát a csomagtérpadló alatti tartóba.
2. Nyomja meg a Beállítások Kommunikáció
internet lehetőséget a felső nézetben.
Autómodemes
3. Aktiválja a Autómodemes Internet jelölőnégyzet bejelölésével.
Internetmegosztás
Amikor az autó a modemen keresztül csatlakozik az internethez,
akkor megoszthatja az internetkapcsolatot (Wi-Fi hotspot) más
készülékekkel. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a felső nézetben, a Kommunikáció Autó Wi-Fi hotspotja menüpontban.
Bluetooth
A Bluetooth elsősorban telefonhívások folytatásához, SMS-ek küldésére és médialejátszásra szolgál a telefonról az autó rendszerén
keresztül. Az autót Bluetooth kapcsolaton keresztül is csatlakoztathatja az internethez. Lehetőség van két Bluetooth eszköz egyidejű
csatlakoztatására ilyenkor az egyik média adatfolyamon keresztüli
lejátszására szolgál. A két legutóbb csatlakoztatott telefon az autó
újbóli használatakor automatikusan csatlakozik, ha a telefon
Bluetooth funkciója aktív. Akár 20 eszköz menthető egy listában,
hogy azokat később könnyebb legyen csatlakoztatni.
1. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonon. Az internethez
történő csatlakozáshoz, kapcsolja be az internetmegosztást is a
telefonon.
2. Nyissa meg a telefon alnézetet a központi kijelzőn.
3. Érintse meg a Tel. hozzáadása lehetőséget, vagy ha már csatlakoztatva van, érintse meg a Módosítás, majd a Tel. hozzáadása
lehetőséget.
USB
Használhatja az USB csatlakozót külső eszközről történő médialejátszáshoz. Az USB csatlakozó szolgál az Apple CarPlay* és az
Android Auto* szolgáltatások használatára is. Ha két USB csatlakozó van, akkor csatlakoztassa a fehér kereteshez. A külső eszköz
töltődik, amikor csatlakoztatva van az autóhoz.
USB-bemenetek (A típusú) találhatók az ülések közötti kartámasz tárolórekeszében.
Elektromos aljzatok
Az alábbi elektromos aljzatok állnak rendelkezésre az autóban.
12 voltos elektromos aljzat.
12 voltos elektromos aljzat és 230 voltos elektromos aljzat*. A
csomagtérben is található egy 12 voltos elektromos aljzat*.
4. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt telefont, és kövesse a központi
kijelzőn valamint a telefonon megjelenő lépéseket. Ne feledje,
hogy bizonyos telefonokon aktiválni kell az üzenet funkciót.
Wi-Fi
Az autó Wi-Fi kapcsolaton keresztüli internethez csatlakoztatásával
nagyobb sebességgel vehet igénybe online szolgáltatásokat - például internetrádió és autós alkalmazásokon keresztüli zenehallgatás, szoftverletöltés/frissítés stb. - mint Bluetooth kapcsolat használatával. Az okostelefonon keresztüli Wi-Fi kapcsolat hotspotként
szolgál az autó valamint az autóban lévő egyéb külső eszközök számára.
1. Kapcsolja be az internetmegosztást a telefonon.
2. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a központi kijelző felső
nézetében.
3. Érintse meg a Kommunikáció Wi-Fi lehetőséget, és aktiválja
a Wi-Fi kapcsolat jelölőnégyzetének bejelölésével.
Ne feledje, hogy bizonyos telefonok kikapcsolják az internetmegosztást, miután megszűnik a kapcsolat az autóval. Az internetmegosztást ezért a következő használat alkalmával újra be kell kapcsolni.
8
Csak P-SIM* felszereltségű autók esetén. A Volvo On Call* felszereltségű autók autómodemes internetkapcsolatot használnak a szolgáltatásokhoz.
03
CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
Külső eszközöket csatlakoztathat, hogy például telefonhívásokat
kezelhessen és médiát játszhasson le az autó audio és média rendszerén.
Telefonhívások kezelése9
Lehetőség van a hívások kezdeményezésére és fogadására egy
Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakoztatott telefonról.
Hívás a központi kijelzőn keresztül
03
1. Nyissa meg a Telefon alnézetet a kezdőlap nézetben. Válassza ki
a hívásnaplóból, partnerlistából történő híváshoz vagy írjon be
egy számot a billentyűzet használatával.
2. Nyomja meg a
gombot.
Hívás a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével
1. Nyomja meg a
lehetőséget, és navigáljon a Telefon elemhez a
vagy
gombokkal.
2. Görgesse a híváslistát a
, és válasszon a
gombbal.
Hangvezérlés használatával is kezelhet hívásokat. Nyomja meg a
hangvezérlés gombot a kormánykerék jobb oldali billentyűzetén.
A hangutasításokhoz, lásd a Quick Guide hangvezérlés részét.
Médialejátszás
Audio lejátszásához külső eszközről, azt a kiválasztott módon csatlakoztatnia kell az autóhoz, lásd az előző oldalon található csatlakoztatási lehetőségeket.
Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott eszköz
1. Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön.
2. Nyissa meg a Bluetooth alkalmazást a központi
kijelző alkalmazás nézetében. Elindul a lejátszás.
9
Az autóval kompatibilis telefonokkal kapcsolatos információkhoz, lásd www.volvocars.com/
intl/support
USB kapcsolaton csatlakoztatott eszköz
1. Indítsa el az USB alkalmazást az alkalmazás nézetben.
2. Válassza ki, hogy mit szeretne lejátszani. Elindul a
lejátszás.
MP3 lejátszó vagy iPod csatlakoztatott eszköz.
1. Kezdje el a lejátszást az eszközön.
2. Nyissa meg az iPod vagy USB alkalmazást a csatlakozás módjától függően. Ha iPod készülékről szeretne hangot lejátszani, akkor a csatlakozás módjától
függetlenül válassza ki az iPod alkalmazást. Elindul a
lejátszás.
Apple® CarPlay®*10 és Android Auto*
A CarPlay és az Android Auto funkciók lehetővé teszik bizonyos
alkalmazások használatát iOS vagy Android eszközén az autón
keresztül, például zenét játszhat le vagy podcastokat hallgathat. A
kezelés az autó központi kijelzőjén vagy a készülékkel történik.
A CarPlay használatához aktiválni kell a Siri szolgáltatást az iOS
készüléken. A készüléknek internetkapcsolattal kell rendelkeznie
Wi-Fi vagy mobil adatkapcsolaton. Az Android Auto használatához
telepítve kell lennie az Android Auto alkalmazásnak az Android
készüléken. Az eszköznek az autó USB csatlakozójához is csatlakoztatva kell lennie.
1. Csatlakoztassa a készüléket a fehér kerettel rendelkező USB csatlakozóhoz.
2. Az Android Auto esetében, érintse meg az Android
Auto lehetőséget az alkalmazás nézetben az aktiváláshoz.
3. Olvassa el a használati feltételeket, majd érintse meg
a Elfogadás lehetőséget a csatlakozáshoz.
4. Érintse meg a kívánt alkalmazást.
10
Az Apple és a CarPlay az Apple Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek.
Kapcsolja be a hangvezérlést a CarPlay és az Android Auto szolgáltatással a
gomb hosszú megnyomásával a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetén. Egy rövid megnyomás ehelyett az autó saját
hangvezérlés rendszerét aktiválja.
Az CarPlay használatakor a Bluetooth kikapcsol. Ha az internethez
szeretné csatlakoztatni az autót, akkor használjon Wi-Fi kapcsolatot vagy az autó modemét*.
03
04
KEZDŐLAP NÉZET
Amikor a központi kijelző bekapcsol, akkor a kezdőlap nézetet
mutatja a Navigáció, Média és Telefon csempékkel valamint az
innen elérhető, utoljára használt alkalmazást vagy autófunkciót.
a billentyűzet használatával. Ha kiválasztott egy számot, érintse
meg a
lehetőséget.
Utoljára használt alkalmazás vagy autófunkció - Itt láthatja
az utoljára használt alkalmazást vagy autófunkciót, amely nem
jelenik meg egyik egyéb, például Autó állapota vagy Vezetési
összefoglaló csempén sem. Megérintheti az alnézetet a legutoljára használt funkció eléréséhez.
Navigáció - Érintse meg a Sensus Navigation* térképes navigáció eléréséhez.
Úti cél beállítása szabad szöveggel - Bontsa ki az eszköztárat
lehetőséget.
a bal oldalon lévő lefelé nyíllal, és érintse meg a
A térkép képe szabad szöveges keresésre vált. Írja be a keresési
kifejezéseket.
megnyoÚti cél bevitele térképpel - Kibontja a térképet a
másával. Nyomja meg, és tartsa nyomva a helyet, ahova menni
szeretne, majd válassza a Ugrás ide lehetőséget.
lehetőséget az útiterv megÚti cél törlése - Érintse meg a
nyitásához. Érintse meg a lomtárat egy köztes úti cél törléséhez
az útitervben vagy érintse meg a Nyomvonal törlése lehetőséget a teljes útiterv törléséhez.
04
Térképfrissítés11 - Érintse meg a Letöltőközpont lehetőséget
az alkalmazás nézetben. A rendelkezésre álló térképfrissítések
száma a Térképek alatt látható. Érintse meg a Térképek
Telepítés Megerősítés menüpontot a térképfrissítéshez
vagy a kiválasztott térkép telepítéséhez. Lehetőség van térképek letöltésére a support.volvocars.com oldalról USB memóriára, majd azoknak az autóba másolására.
Média - Itt jelenik meg például a külső eszközről lejátszott zene
vagy az alkalmazás nézetben kiválasztott FM rádió. Érintse
meg az alnézetet a beállítások eléréséhez. Innen tekintheti meg
a zenei könyvtárát, rádióállomásokat stb.
Phone - Innen érhető el a telefon funkció. Érintse meg az alnézetet annak kibontásához. Itt tárcsázhat a híváselőzményekből
vagy a partnerek listájából, vagy manuálisan beírhat egy számot
11
A funkció rendelkezésre állása piactól függően változhat.
04
FUNKCIÓ NÉZET ÉS ALKALMAZÁS NÉZET
Funkció nézet
Amikor balról jobbra pöccint12 a kezdőlap nézetben, akkor a funkció
nézethez jut. Innen aktiválhatja/inaktiválhatja az autó különböző
funkcióit, például Vetített kijelző*, Parkoló automatika és Lane
Keeping Aid. Ezek a vonatkozó szimbólum megérintésével kapcsolhatók be/ki. Bizonyos funkciók külön ablakban nyílnak meg.
Alkalmazás nézet
Pöccintsen jobbról balra12 a kezdőlap nézetben az alkalmazás
nézet eléréséhez. Itt láthatja az autóval szállított valamint a saját
maga által választott, letöltött és telepített alkalmazásokat.
mok frissítéséhez. Ha nincs szükség listára, akkor válassza az
Összes telepítése lehetőséget a Rendszerfrissítések gombnál.
Ikonok mozgatása
Az alkalmazások és az autófunkciók gombjai szükség szerint mozgathatók az alkalmazás nézetben és a funkció nézetben.
1. Érintsen meg, és tartson nyomva egy alkalmazást vagy gombot.
2. Húzza az alkalmazást vagy gombot egy üres helyre a nézetben,
majd engedje el azt.
Alkalmazások és rendszerek kezelése és frissítése
Az alkalmazás nézet Letöltőközpont részében frissítheti
az autó számos rendszerét. Ehhez az autónak csatlakoznia kell az internethez. Az Letöltőközpont részben az alábbiakat teheti:
04
Alkalmazások letöltése - Érintse meg a Új alkalmazások lehetőséget, és válassza ki a kívánt alkalmazást. Válassza a Telepítés lehetőséget az alkalmazás letöltéséhez.
Alkalmazások frissítése - Érintse meg a Összes telepítése lehetőséget az összes alkalmazás frissítéséhez. Vagy érintse meg a
Alkalmazásfrissítések lehetőséget a lehetséges frissítések listájának megjelenítéséhez. Válassza ki a kívánt alkalmazást, és érintse
meg a Telepítés lehetőséget.
Alkalmazások eltávolítása - Érintse meg a Alkalmazásfrissítések
lehetőséget, és válassza ki a kívánt alkalmazást. Érintse meg az
Eltávolítás lehetőséget az alkalmazás eltávolításához.
Rendszerszoftver frissítése - Érintse meg a Rendszerfrissítések
lehetőséget az autóba telepíthető frissítések listájának mutatásához. - Érintse meg a Összes telepítése lehetőséget a lista alján az
összes szoftver vagy a Telepítés lehetőséget egyes szoftverprogra12
Balkormányos autók esetén. Jobbkormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
04
FELSŐ NÉZET
A kijelző felső része egy fület tartalmaz, amelyet lehúzva hozzáférhet a felső nézethez. Innen érhetők el a Beállítások, Kezelési
útmutató, Profil és az autó mentett üzenetei.
Személyes beállítások
Rendszerhangerők
Ha módosítani szeretné vagy ki szeretné kapcsolni a rendszerhangokat, például a képernyő megérintésének hangját, akkor menjen a
Beállítások Hang A rendszer hangereje menüponthoz.
A Beállítások alatt számos személyes beállítást hajthat végre,
például a kijelzőkkel, tükrökkel, első üléssel, navigációval*, audio és
médiarendszerrel, nyelvvel és hangvezérléssel kapcsolatban.
Járművezetői profilok
Ha az autót több járművezető használja, akkor mindegyiküknek személyes járművezetői profilja lehet. Az autó minden használatakor kiválaszthatja járművezetői profilját,
amelyben személyes beállításai vannak mentve. A profilok
száma attól függ, hogy hány darab kulcs van az autóhoz. A Vendég
profil nincs egy adott kulcshoz rendelve.
A legutolsó aktív járművezetői profil az, amelyet a nyitáshoz használtak. A járművezetői profil a Profil kiválasztásával módosítható a
felső nézetben.
A járművezetői profilok az autó kulcsaihoz rendelhetők, és annak
nyitásakor az autó automatikusan a személyes beállításokra vált.
Rendeljen hozzá kulcsot a Beállítások Rendszer Vezetői
profilok menüben. Válassza ki valamelyik járművezetői profilt (a
Vendég profil nem rendelhető hozzá). Újra a kezdőlap nézet jelenik
meg. Húzza le újra a felső nézetet, ismételje meg a fentieket, és
válassza a Szerkeszt, majd a Kulcs kapcsolódása lehetőséget a
kiválasztott járművezetői profilon.
Egyedi hajtásmód
Ha szeretné módosítani a Hybrid, Pure vagy Power hajtásmódokat
- aktiválja a Beállítások My Car Egyéni vezetési mód alatti
hajtásmódot.
04
05
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az autó számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek segítik a biztonságos vezetést és megakadályozhatják a baleseteket. Ezeket a
funkciókat a központi kijelző funkció nézetében aktiválhatja. Ne feledje, hogy a vezetőtámogató funkciók csak segítségül szolgálnak
és mindig a járművezetőt terheli a jármű biztonságos módon történő vezetése. Az alábbiakban felsorolunk néhányat:
Sávtartó segéd
A sávtartó segéd (Lane Keeping Aid) segíthet annak a kockázatnak a csökkentésében, hogy az autó akaratlanul
elhagyja a sávját. A segítség kívánt formáját a Beállítások
My Car IntelliSafe Lane Keeping Aid mód menüpontban lehet kiválasztani a központi kijelző felső nézetében.
City Safety™
A City Safety13 kritikus helyzetekben segíthet, hogy megakadályozza vagy csillapítsa a járművekkel, nagyobb állatokkal, gyalogosokkal vagy kerékpárosokkal történő ütközést. Vizuális, akusztikus
és fékimpulzus figyelmeztetések segítenek, hogy kockázatos helyzetekben időben cselekedhessen. Ha nem reagál időben és az
ütközés majdnem elkerülhetetlen, akkor az autó automatikusan
fékezhet. A City Safety kormányzási segítsége is erősítheti a kormányzásos beavatkozást az elkerülő manőver során, ha kissé elkormányoz az ütközés elkerülése érdekében. A City Safety a motor
beindításakor aktiválódik, és nem inaktiválható.
Blind Spot Information (BLIS)*
A BLIS tájékoztathatja a holtterében található járművekről
és a szomszédos sávban gyorsan közelítő járművekről.
Cross Traffic Alert (CTA)*
Az automatikus fékezés funkcióval rendelkező CTA egy
vezetőtámogató a BLIS kiegészítéseként és az autó
mögötti keresztirányú forgalomra figyelmeztethet. Ha nem
veszi figyelembe a CTA figyelmeztetését és az ütközés
elkerülhetetlen, akkor a funkció megállíthatja az autót. A
CTA a hátrameneti fokozat kapcsolásakor vagy akkor aktiválódik, ha az autó hátrafelé gurul.
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
A Ütközésmegelőző rendszer funkció a sávba történő
visszakormányzással és/vagy eltérítésével segíthet annak a
kockázatnak a csökkentésében, hogy az autó akaratlanul
elhagyja a sávját és/vagy másik járműnek/akadálynak ütközik. A funkció három részfunkcióból áll: kormányzási segítség az úttest elhagyásának kockázatakor, kormányzási
segítség frontális ütközés kockázatakor és kormányzási
segítség hátulról történő ütközés kockázatakor*.
Pilot Assist
A Pilot Assist14 egy kényelmi funkció, amely segíthet az autó sávban tartásában és egy előre beállított távolság fenntartásában az
elöl haladó járműhöz képest. A Pilot Assist a kormánykerék bal
oldali billentyűzetével választható ki és aktiválható. A kormányzási
segítség működéséhez a járművezetőnek például a kormánykeréken kell tartania a kezeit és a sávok jelöléseinek láthatóaknak kell
lenniük. Amikor a kormányzási segítség aktív, akkor a járművezetői
kijelző ZÖLD kormánykerék szimbólumot mutat.
13
14
Nem minden piacon érhető el.
Ez a funkció a piactól függően alapfelszereltség vagy opció lehet.
05
05
PARKOLÓSEGÉD
Parkolósegéd*
Parkolókamera*
A Park Assist Pilot segíthet a járművezetőnek az autó parkolás közbeni manőverezésében. A járművezető feladata az autó környezetének figyelése, a központi kijelző utasításainak követése, a sebességfokozat kiválasztása, és a sebesség szabályozása valamint a felkészülés a fékezésre/megállásra.
A parkoló kamera azzal segíthet a szűk helyeken történő manőverezésben, hogy kamera képekkel és grafikákkal jelzi az akadályokat a
központi kijelzőn. A kameranézetek és a parkoló segédvonalak
kiválasztása a központi kijelzpn történik. Ne feledje, hogy az akadályok közelebb lehetnek az autóhoz, mint ahogyan a képernyőn láthatók. A parkolókamera automatikusan aktiválódik a hátrameneti
sebességfokozat kiválasztásakor és manuálisan bekapcsolható a
központi kijelzőn:
Parkolás parkolósegéddel
Vezessen kisebb mint 30 km/h (20 mph) sebességgel
párhuzamos vagy kisebb mint 20 km/h (12 mph) sebességgel merőleges parkolás esetén. Az autó és a parkolóhely közötti távolságnak körülbelül 1 méternek
(3 lábnak) kell lennie, amikor a funkció parkolóhelyet
keres.
– Érintse meg a Kamera gombot a funkció nézetben a
funkció manuális bekapcsolásához/kikapcsolásához.
1. Nyomja meg a Beparkolás gombot a központi kijelző
funkció nézetében vagy kamera nézetében.
2. Készüljön fel az autó megállítására, amikor az ábra és
a szöveg a központi kijelzőn azt jelzi, hogy a rendszer
alkalmas parkolóhelyet talált. Egy felugró ablak jelenik meg.
3. Válassza a Párhuzamos parkolás vagy Merőleges
parkolás lehetőséget, majd kapcsoljon hátramenetbe.
4. Kövesse a központi kijelző utasításait.
Párhuzamos parkolóhely elhagyása Park Assist Pilot használatával
A funkció csak párhuzamosan parkoló autó esetében használható.
1. Nyomja meg a Kiállás parkolóhelyről gombot a központi kijelző funkció vagy kamera nézetében.
2. Használja az irányjelzőt az irány kiválasztásához,
amelyben az autónak el kell hagynia a parkolóhelyet.
3. Kövesse a központi kijelző utasításait.
05
05
TISZTÁBB VEZETÉSI ÉLMÉNY
A vezetés megtervezésével és a gazdaságos vezetéssel megnövelheti az elektromos működés hatótávolságát és ugyanakkor csökkentheti a környezetre gyakorolt hatást. A maximális hatótávolság
elérésének feltételei a különböző körülményektől függenek, amelyek között az autót vezeti. Maga is befolyásolhat bizonyos tényezőket, míg másokat nem. A leghosszabb hatótávolság nagyon kedvező körülmények között érhető el, amikor minden tényező pozitív
hatással bír.
Tervezze meg a vezetést és mindig hajtsa végre az alábbiakat:
•
Indulás előtt töltse fel az autót.
•
Készítse elő az autót.
Vezessen gazdaságosan az alábbiak szerint:
•
Aktiválja a Pure hajtásmódot.
•
Csökkentse az utastér hőmérsékletét és a ventilátor erejét.
•
Vezessen egyenletes sebességgel és tartson megfelelő távolságot más járművektől és objektumoktól a fékezések minimálisra
csökkentése érdekében.
•
Vezessen helyes gumiabroncsnyomással az abroncsokban és
ellenőrizze azokat rendszeresen. A legjobb eredmény érdekében
válasszon ECO gumiabroncsnyomást.
•
Kerülje a nyitott ablakkal történő vezetést.
Az Ön által nem befolyásolható tényezők
•
Közlekedési helyzet.
•
Útviszonyok és domborzat.
•
Külső hőmérséklet és ellenszél.
A hatótávolsággal és az üzemanyag-gazdaságos vezetéssel kapcsolatos további tanácsokért, tanulmányozza a kezelési útmutatót.
05
A telefon hangutasításai
•
Call [contact]
•
Call [telephone number]
•
Recent calls
•
Read message
•
Message to [contact]17
A rádió és média hangutasításai
•
HANGUTASÍTÁSOK
A hangvezérlő rendszer lehetőséget kínál a hangfelismerés15 használatára előre meghatározott utasításokkal a médialejátszó, a Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott telefon, a klímavezérlő rendszer
és a Volvo navigációs rendszer* bizonyos funkcióinak vezérléséhez.
A hangvezérlés a hangvezérlés gomb megnyomásával aktiválható a
kormánykerék jobb oldali billentyűzetén.
06
Az alábbi utasítások általában a helyszettől függetlenül használhatók:
•
•
•
Repeat: megismétli az utolsó hangos utasítást a folyamatban
lévő párbeszédben.
Help: elkezd egy súgó párbeszédet. A rendszer olyan utasításokkal válaszol, amelyek az adott helyzetben használhatók, egy felhívás vagy példa.
Cancel: megszakítja a párbeszédet16.
Media
•
Play [artist]
•
Play [song title]
•
Play [song title] innen [album]
•
Play [TV channel name]*18
•
Play [radio station]
•
Tune to [frequency]
•
Tune to [frequency] [wavelength]
•
Radio
•
Radio FM
•
DAB *
•
TV*
•
CD*
•
USB
•
iPod
•
Bluetooth
•
Similar music
A klímavezérlés hangutasításai
•
Climate
•
Set temperature to X degrees
•
Raise temperature/Lower temperature
•
•
Sync temperature
•
Search [POI name]
•
Air on feet/Air on body
•
Change country/Change state19, 20
Search [POI category] [city]
•
Air on feet off/Air on body off
•
Show favourites
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Clear itinerary
•
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Repeat voice guidance
•
Turn on auto
•
Turn off voice guidance
•
Turn on voice guidance
•
Air condition on/Air condition off
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
A navigációs rendszer hangutasításai*
•
Navigáció
•
Take me home
•
Go to [city]
•
Go to [address]
15
16
•
Add intersection
•
Go to [postcode]
17
•
Go to [contact]
18
•
Search [POI category]
20
19
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Ne feledje, hogy ez csak akkor szakítja meg a párbeszédet, amikor a rendszer nem beszél.
Ehhez nyomja meg hosszan a hangvezérlés gombot, amíg két hangjelzést nem hallható.
Csak bizonyos telefonok képesek üzenetet küldeni az autón keresztül. A kompatibilitás
tekintetében, lásd support.volvocars.com.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Európai országokban az "Állam" helyett az "Ország" használatos.
Brazília és India esetében a keresési terület módosítása a központi kijelzőn történik.
06
SPECIÁLIS SZÖVEGEK
A kezelési útmutató és az egyéb kézikönyvek
tartalmazzák a biztonsági utasításokat és az
összes figyelmeztetés, fontos és megjegyzés
szövegeket, amelyeket el kell olvasni. Néhány
funkció csak bizonyos piacokon érhető el.
FIGYELEM
ELSŐ LÉPÉSEK
Volvo On Call – A rendszer szolgáltatásai csak
olyan helyeken működnek, ahol a Volvo On Call
partnerek rendelkeznek mobil lefedettséggel és
olyan piacokon, ahol rendelkezésre áll a Volvo
On Call.
A mobiltelefonokhoz hasonlóan, légköri zavarok
esetén vagy az adóállomásokkal ritkán lefedett
területeken, például ritkán lakott területeken a
kapcsolat létrehozása lehetetlen lehet.
A Volvo On Call szolgáltatás figyelmeztető, fontos és megjegyzés szövegei tekintetében, tanulmányozza a Volvo On Call előfizetés szerződését
valamint a kezelési útmutatót.
Sensus Navigation* – fordítsa teljes figyelmét
az útra és összpontosítson teljesen a vezetésre.
Tartsa be a közlekedési szabályokat és vezessen
józan ítélőképességgel. Az időjárási vagy útviszonyok vagy az útviszonyok évszakoktól függő
változása miatt bizonyos javaslatok kevésbé
megbízhatók lehetnek.
ÁTTEKINTÉS, BELSŐ
Ha az autó nem rendelkezik utaslégzsák aktiválását/inaktiválását lehetővé tévő kapcsolóval,
akkor az utaslégzsák mindig aktív. Soha ne
használjon hátrafelé néző gyermekülést az első
utasülésen, amikor aktiválva van a légzsák. Mindig be kell kapcsolni az utaslégzsákot, amikor
előre néző utas (gyermek vagy felnőtt) utazik az
első utasülésen. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a műszerfalra vagy az elé, ahol az utaslégzsák található.
A távvezérlős kulcsot mindig ki kell venni az
autóból, amikor elhagyja azt. Győződjön meg
arról, hogy az autó elektromos rendszere 0 gyújtásmódban legyen, különösen, ha gyermekek
tartózkodnak az autóban.
Mindig húzza be a rögzítőféket, amikor lejtőn
parkol. A sebességfokozatba kapcsolás vagy az
automata sebességváltó P állása nem minden
helyzetben elégséges az autó álló helyzetben
tartásához.
TÖLTÉS
A hibrid akkumulátor csak a maximális megengedett vagy ennél alacsonyabb töltőárammal
szabad tölteni, a hibrid akkumulátorok
230 voltos aljzatokról/csatlakozókról történő
töltésére vonatkozó helyi és országos előírásoknak megfelelően.
• A hibrid akkumulátor csak jóváhagyott földelt
230 voltos aljzat (vagy a piactól függően,
ezzel egyenértékű, eltérő feszültségű aljzat)
vagy a Volvo által biztosított különálló töltőkábellel (Mode 3) rendelkező töltőállomás haszÁTTEKINTÉS, KÜLSŐ
nálatával tölthető.
Csomagtérajtó – vegye figyelembe a becsípő• A vezérlőegység földzárlati megszakítója védi
dés kockázatát a csomagtérajtó nyitásakor/záráaz autót, de a fennáll a 230 voltos hálózati
sakor. Ellenőrizze, hogy nincs-e valaki a csomagáramkör túlterhelésének kockázata.
térajtó közelében, mert a zúzódásos sérülések• A hibrid akkumulátort csak földelt és jóváhanek súlyos következményei lehetnek. Mindig
gyott 230 voltos váltakozó áramú aljzatokról
körültekintően működtesse a csomagtérajtót.
szabad tölteni. Ha az aljzat vagy a biztosítékKulcs nélküli indítás* – Ellenőrizze, hogy a
kör kapacitása ismeretlen, akkor kérjen fel egy
gyermekek vagy más utasok nincsenek-e kitéve
villanyszerelőt a kapacitás ellenőrzésére. A biza becsípődés kockázatának, amikor az összes
tosítékkör kapacitásán felüli töltés tüzet vagy a
ablakot bezárja a távvezérlős kulccsal vagy a
biztosítékkör károsodását okozhatja.
kulcs nélküli nyitással* egy ajtókilincs használatával.
07
•
A töltőkábel beépített áramkör-megszakítóval
rendelkezik. A töltést csak földelt és jóváhagyott aljzatokról szabad végezni.
• Biztosítson felügyeletet a gyermekek számára,
amikor a töltőkábel közelében vannak és az
csatlakoztatva van.
• A töltőkábelben magas feszültség van. A
magas feszültséggel történő érintkezés súlyos
vagy halálos sérülést okozhat.
• A töltőkábelt és a kapcsolódó alkatrészeket
nem szabad nedvességnek kitenni vagy vízbe
mártani.
• Ne használja a töltőkábelt, ha az bármilyen
módon sérült. A sérült vagy nem működő töltőkábelt csak szervizben szabad javíttatni hivatalos Volvo szerviz ajánlott.
• Mindig helyezze el úgy a töltőkábelt, hogy ne
lehessen rajta áthajtani, rálépni, megbotlani
benne és ne tudjon egyéb módon károsodni
vagy személyi sérülést okozni.
• Tisztítás előtt csatlakoztassa le a töltőt a fali
aljzatról.
• Soha ne csatlakoztassa a töltőkábelt hosszabbító zsinórhoz vagy többcsatlakozós aljzathoz.
• Kerülje a láthatóan kopott vagy sérült hálózati
aljzatok használatát, mert ez tüzet és/vagy
személyi sérülést okozhat.
Tartsa be a gyártó utasításait a töltőkábel és
komponensei használatára vonatkozóan.
•
ELEKTROMOS ELSŐ ÜLÉSEK
Indulás előtt állítsa be a vezetőülés helyzetét,
soha ne vezetés közben. Ügyeljen arra, hogy az
ülés rögzített állapotban legyen, hogy elkerülje a
személyi sérüléseket egy hirtelen fékezés vagy
baleset esetén.
A HÁTSÓ ÜLÉSTÁMLÁK LEHAJTÁSA
Felemelés vagy lehajtás után ellenőrizze, hogy a
háttámlák megfelelően rögzítve vannak-e és a
fejtámlák felemelést követően megfelelően rögzítve vannak-e.
AZ UTASTÉR KLÍMAVEZÉRLÉSE
Az ülésfűtést* nem használhatják olyan személyek, akiknek zsibbadtság miatt nehézségeik
vannak a hőmérséklet emelkedésének észlelésével vagy problémákat okoz számukra az ülésfű-
tés kezelőszerveinek használata. Különben égési
sérüléseket szenvedhetnek.
Az előkészítés elindítható sokkal korábban beállított időzítőn keresztül. Ne használja az előkészítést (üzemanyag üzemű fűtés esetén):
• Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a bekapcsolásakor kipufogógázokat bocsát ki.
• Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében.
Az üzemanyag, gáz, hosszú fű, fűrészpor stb.
meggyulladhat.
• Amikor fennáll a kockázata, hogy a fűtés kipufogó-vezetéke elzáródik. Például a jobb oldali
első kerékdobban található mély hó akadályozhatja a fűtés szellőzését.
CSATLAKOZÁSOK
• Csak ép és hibamentes tartozékokat használjon. A tartozékoknak CE jelöléssel, UL jelöléssel vagy ezzel egyenértékű biztonsági jelöléssel kell rendelkezniük.
• A tartozékoknak 230 V és 50 Hz tápellátáshoz tervezetteknek kell lenniük és az aljzathoz
illeszkedő csatlakozókkal kell rendelkezniük.
• Soha ne hagyja, hogy az aljzatok, csatlakozók
vagy tartozékok vízzel vagy egyéb folyadékokkal érintkezzenek. Ne érintse meg vagy használja az aljzatot, ha az sérültnek tűnik vagy vízzel illetve egyéb folyadékkal érintkezett.
• Ne csatlakoztasson elosztókat, adaptereket
vagy hosszabbító kábeleket az aljzathoz, mert
ezek hatástalanná teszik az aljzat biztonsági
jellemzőit.
• Az aljzat védőfedéllel van ellátva, ügyeljen arra,
hogy semmi ne nyúljon bele vagy károsítsa az
aljzatot, megakadályozva azt, hogy a fedél
ellássa a funkcióját. Ne hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket az autóban, amikor aktív az
aljzat.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az autóban rendelkezésre álló vezetőtámogató
rendszerek kiegészítő segítségek és nem képesek minden forgalmi, időjárási és útviszonyok
kezelésére. Soha nem helyettesíthetik a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig a
járművezető felelős az autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől
való távolság helyes megválasztásáért a hatályos
közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően. Mindig a járművezető felelős az
autó fékezéséért és kormányzásáért.
Az autó használata előtt javasolt elolvasni a
kezelési útmutatónak az autóban található vezetőtámogató rendszerekkel kapcsolatos részeit.
PARKOLÓSEGÉD
A parkolósegéd kiegészítő vezetőtámogatás, de
nem minden helyzet kezelésére képes. A funkció
csak arra szolgál, hogy segítse a járművezetőt a
párhuzamos és a merőleges parkolásban. A járművezető viseli a teljes felelősséget az autó biztonságos parkolásáért és a fékezéséért, amikor
az szükséges. A pásztázás figyelmen kívül hagyhat bizonyos, a parkolóhelyen mélyen elhelyezkedő akadályokat. Mindig a jármű vezetőjét terheli a teljes felelősség akkor is, amikor a parkolósegéd kínálja fel az alkalmas parkolóhelyet.
A parkolókamera kiegészítő járművezetői segéd
az autó parkolásához. A funkció soha nem
helyettesítheti a járművezető figyelmét és ítélőképességét. A kamerák holtterekkel rendelkeznek, ahol az akadályok nem észlelhetők. Legyen
különösen figyelmes, ha az autó közelében
emberek vagy állatok tartózkodnak. Ne feledje,
hogy az autó eleje a parkolási manőver során a
szembejövő forgalom irányába mozdulhat.
Az autó használata előtt javasolt elolvasni a
kezelési útmutatónak az autóban található vezetőtámogató rendszerekkel kapcsolatos részeit.
HANGUTASÍTÁSOK
Mindig a járművezető viseli a felelősséget a
jármű biztonságos vezetéséért és az érvényben
lévő közlekedési szabályok betartásáért.
FONTOS
ÁTTEKINTÉS, BELSŐ
Indítógomb – Az autó nem indítható be, ha a
töltőkábel csatlakoztatva marad. Győződjön
meg arról, hogy le van csatlakoztatva a töltőkábel, mielőtt beindítja az autót.
A szélvédőre vetített kijelző egység* amely
információkat vetít a szélvédőre, a műszerfalon
helyezkedik el. A kijelző egység fedőüvegének
védelme érdekében ne helyezzen semmilyen tár-
gyat a fedőüvegre és ügyeljen arra, hogy semmi
ne eshessen rá.
A lábbal működtethető csomagtérajtó kétféle
változatban létezik:
• Nyitás és zárás lábmozdulattal
KÖZPONTI KIJELZŐ
• Csak kioldás lábmozdulattal (a csomagtérajtót
A központi kijelző tisztításához használjon mikmanuálisan kell felemelni a nyitáshoz)
roszálas ruhát, amely portól és hasonló anyagokNe feledje, hogy a lábmozdulattal történő nyitás
tól mentes. A központi kijelző tisztításakor csak
és zárás funkcióhoz elektromosan működtetett
enyhe nyomást gyakoroljon a kijelzőre. Az erős
csomagtérajtó* szükséges.
nyomás károsíthatja a kijelzőt.
Ügyeljen arra, hogy fennáll a rendszer aktiválásáNe permetezzen semmilyen folyadékot vagy
nak lehetősége egy autómosóban vagy hasonló
maró hatású vegyszert közvetlenül a központi
helyzetben, ha a távvezérlős kulcs a hatótávolsákijelzőre. Ne használjon ablaktisztító szereket,
gon belül van.
egyéb tisztítószereket, aeroszolokat, oldószereA HÁTSÓ ÜLÉSTÁMLÁK LEHAJTÁSA
Maximális nyitás programozása - Ha a rendket, alkoholt, ammóniát vagy súroló hatású tisz- A háttámla lehajtásakor nem lehet semmilyen
szert hosszabb ideig folyamatosan működtette,
títószereket. Soha ne használjon dörzsölő hatású tárgy a hátsó ülésen. A biztonsági övek sem
akkor a túlterhelés elkerülése érdekében kapruhákat, papírtörlőket vagy selyempapírt, mert
lehetnek becsatolva.
csolt ki. Körülbelül 2 perc elteltével használható
ezek megkarcolhatják a kijelzőt.
A középső ülés beépített gyermekülésének*/
újra.
kartámaszának* visszahúzott helyzetben kell lenTÖLTÉS
Az elektromágneses mezők és az árnyékolás
nie.
Töltőkábel – soha ne csatlakoztassa a töltőkázavarhatják a távvezérlős kulcs működését.
belt, amikor zivatar vagy villámlás kockázata áll
JOBB OLDALI BAJUSZKAPCSOLÓ
Kerülje a távvezérlős kulcs fém tárgyak vagy
fenn. Soha ne húzza ki a töltőkábelt a 230 voltos Az ablaktörlő lapát szerviz állásban - Mielőtt
elektronikus készülékek, például mobiltelefonok,
aljzatból a töltési folyamat közben - ilyenkor fen- szerviz állásba helyezné az ablaktörlőket, ellentáblagépek, laptopok vagy töltők közelében táronáll a 230 voltos aljzat károsodásának kockálását - lehetőleg ne tárolja ezekhez 10-15 cm-nél
őrizze, hogy nincsenek-e lefagyva. Ha az ablakzata. Mindig állítsa le a töltést, mielőtt kihúzza a törlő karok szervizállásban fel vannak hajtva a
4-6 hüvelyknél közelebb.
töltőkábelt az autó töltőaljzatából, majd a
szélvédőről, akkor vissza kell hajtani azokat a
ÁTTEKINTÉS, BELSŐ
230 voltos váltakozó áramú aljzatból.
szélvédőre, mielőtt bekapcsolná a törlést,
Hidegindítás során, bizonyos motortípusok
A töltőkábellel nem használhatók elosztók, hosz- mosást vagy az esőérzékelőt és mielőtt vezetni
esetén az alapjárati fordulatszám észrevehetően
szabbító kábelek, túlfeszültségvédő dobozok
kezdene. Erre azért van szükség, hogy elkerülje
magasabb lehet a normálisnál. Ez arra szolgál,
vagy hasonló eszközök, mert ez tűz vagy elekta motorháztető fényezésének megkarcolását.
hogy a kibocsátás-szabályozó rendszer a lehető
romos áramütés stb. kockázatát okozza. Csak
leggyorsabban elérhesse a normál üzemi hőmérakkor használjon adaptert a 230 voltos aljzat és CSATLAKOZÁSOK
sékletet, ami minimálisra csökkenti a károsaElektromos
aljzat
–
a
12
voltos
aljzatok
legnaa töltőkábel között, ha az adapter az IEC 61851
nyag-kibocsátást és védi a környezetet.
gyobb
energiafelhasználása
aljzatonként
120
W
és IEC 62196 szabályozásoknak megfelelő jóvá(10 A).
Szélvédőre vetített kijelző* – amikor be van
hagyással rendelkezik.
kapcsolva a City Safety funkció, akkor a szélvéA 230 voltos aljzatok legnagyobb energiafelVezérlőegység – Ne tegye ki közvetlen napdőre vetített kijelzőt egy City Safety grafika váltja
használása
150
W
lehet.
fénynek a vezérlőegységet és annak csatlakozófel. Ez a grafika akkor is megjelenik, ha a szélvéját. Ilyen esetekben fennáll annak a kockázata,
MEGJEGYZÉS
dőre vetített kijelző ki van kapcsolva.
hogy a csatlakozó túlmelegedés-védelme csökA járművezető kisebb eséllyel láthatja a szélvékenti vagy megszakítja a hibrid akkumulátor töl- ÁTTEKINTÉS, KÜLSŐ
dőre vetített kijelzőn megjelenő információkat,
tését.
Lábbal működtethető csomagtérajtó - Fennáll
ha például polarizáló napszemüveget visel, ha
Ellenőrizze, hogy a 230 VAC aljzat elegendő
a korlátozott működés vagy a teljes működésnem az ülés közepén ül, ha valamilyen tárgy van
tápellátással rendelkezik-e elektromos járművek képtelenség kockázata, ha a hátsó lökhárítón
a kijelző egység fedőüvegén vagy kedvezőtlenek
töltéséhez - ha bizonytalan, akkor ellenőriztesse nagy mennyiségű jég, hó, szennyeződés vagy
a fényviszonyok. Bizonyos látáshibák fejfájást és
az aljzatot képzett szakemberrel.
ehhez hasonló anyag található. Ezért ügyeljen
feszültségérzetet okozhatnak a szélvédőre vetíTisztítsa meg a töltőkábelt vízzel vagy enyhe
arra, hogy mindig tisztán tartsa azt.
tett kijelző használatakor.
tisztítószerrel nedvesített tiszta ruhával. Ne
használjon vegyszereket vagy oldószereket. Ne
merítse vízbe a töltőkábelt.
Csak az autóhoz tartozó vagy a Volvo által ajánlott töltőkábelt használjon.
• Ellenőrizze az aljzat kapacitását.
• Ha túllépi a teljes terhelhetőséget, akkor az
ugyanarra a biztosíték-áramkörre csatlakoztatott elektronikus berendezéseket le kell csatlakoztatni.
• Ne csatlakoztasson töltőkábelt, ha sérült az
aljzat.
07
TÖLTÉS
Töltőkábel – A Volvo az IEC 62196 és IEC
61851 szabványoknak megfelelő, a hőmérsékletfigyelést támogató töltőkábel használatát javasolja.
KORMÁNYKERÉK
fedélzeti számítógép – A megtett távolsági
kiszámításában bizonyos eltérések lehetnek, ha
megváltozik a vezetési mód.
AZ UTASTÉR KLÍMAVEZÉRLÉSE
A fűtést vagy hűtést nem lehet siettetni a ténylegesen kívánt hőmérsékletnél magasabb vagy
alacsonyabb hőmérséklet beállításával.
Az előkészítés csak akkor áll rendelkezésre,
amikor az autó elektromos aljzathoz van csatlakoztatva (elektromos fűtés esetén). Az olyan töltőállomások, amelyek nem mindig aktívak,
például egy időzítő miatt, az előkészítés hibás
működését okozhatják. Ha az autó nincs elektromos aljzathoz csatlakoztatva, akkor is lehetséges meleg időben az utastér rövid idejű fűtése az
előkészítés közvetlen indításával. Az autó ajtóinak és ablakainak zárva kell lenniük az utastér
előkészítése során.
CSATLAKOZÁSOK
Autómodem – Ne feledje, hogy a P-SIM-en
keresztül internetkapcsolathoz használt SIMkártya nem rendelkezhet ugyanazzal a telefonszámmal, mint a telefon által használt SIM-kártya. Különben nem lehetséges hívások helyes
csatlakoztatása a telefonhoz. Ezért, az internetkapcsolathoz használjon olyan SIM-kártyát,
amely más telefonszámmal rendelkezik vagy
olyan adatkártyát, amely nem kezel telefonhívásokat és így nem tudja megszakítani a telefon
funkciót.
Internet – Adatok továbbítása (adatátvitel) történik és ez költségekkel járhat. Az adatbarangolás és Wi-Fi hotspotok aktiválása további költségeket okozhat. Az adatforgalmi költségekkel
kapcsolatban érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál. Amikor a mobiltelefon használatával tölt le,
akkor ügyeljen különösen az adatforgalmi költségekre.
07
Az adatletöltés hatással lehet az egyéb adatátvitellel járó szolgáltatásokra, mint például az
internetrádió. Ha az egyéb szolgáltatások megszakadását észleli, akkor a letöltés megszakítható. Vagy kikapcsolhatja illetve megszakíthatja
a többi szolgáltatást. Amikor a mobiltelefon
használatával tölt le, akkor ügyeljen különösen
az adatforgalmi költségekre.
Frissítés – Ha frissítette a telefon operációs
rendszerét, akkor a Bluetooth kapcsolat megszakadhat. Ebben az esetben törölje a telefont
az autóból, és csatlakoztassa újra.
CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
Apple CarPlay és Android Auto – A Volvo nem
vállal felelősséget a CarPlay vagy az Android
Auto alkalmazás tartalmáért.
Az Android Auto telepítéséhez az autónak két
USB csatlakozóval (USB-hubbal)* kell rendelkeznie. Ha az autó csak egy USB csatlakozóval
rendelkezik, akkor az Android Auto használata
nem lehetséges.
TP 31091 (Hungarian), AT 1946, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement