Volvo V90 Twin Engine 2019 Late Kezelési útmutató

Volvo V90 Twin Engine 2019 Late Kezelési útmutató
V90
TWIN ENGINE
K EZ ELÉSI ÚTMUTA TÓ
VÄLKOMMEN!
Reméljük, hosszú évekig élvezni fogja Volvo járművét. Az autó úgy van
kialakítva, hogy biztonságot és kényelmet nyújtson Önnek és utasainak.
A Volvo arra törekszik, hogy a világ egyik legbiztonságosabb autóját
hozza létre. Az Ön Volvója kielégíti az összes jelenlegi biztonsági és környezetvédelmi előírást.
Annak érdekében, hogy jobban élvezhesse a Volvóját, azt javasoljuk,
hogy olvassa el a jelen kezelési útmutató utasításait és karbantartási
információit. A kezelési útmutató mobilalkalmazásként (Volvo Manual) és
a Volvo Cars támogató oldalán (support.volvocars.com) is elérhető.
Mindenkit arra buzdítunk, hogy, ebben és más autókban is mindig viseljen biztonsági övet. Kérjük, ne vezessen, ha alkohol vagy gyógyszer
hatása alatt áll – illetve vezetési képessége bármely más módon csökkent.
TARTALOMJEGYZÉK
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
2
AZ ÖN VOLVÓJA
BIZTONSÁG
Tulajdonosi információk
18
Volvo ID
28
Biztonság
44
Kezelési útmutató a központi kijelzőn
19
Volvo ID létrehozása és regisztrálása
28
Biztonság terhesség alatt
45
Navigálás a kezelési útmutatóban a
központi kijelzőn
20
Drive-E - a vezetés tisztább élvezete
30
Whiplash Protection System
45
A kezelési útmutató mobil eszközökön
22
IntelliSafe – vezetőtámogatás és biztonság
33
Pedestrian Protection System
47
A Volvo Cars támogató oldala
23
34
48
A kezelési útmutató olvasása
24
Sensus - online kapcsolat és szórakoztatás
Biztonsági övek
Biztonsági övek felhelyezése és levétele
48
A kezelési útmutató és a környezet
25
Biztonságiöv-feszítő
50
Az elektromos biztonságiöv-feszítő
visszaállítása
51
Ajtó és biztonsági öv emlékeztető
51
Légzsákok
53
Vezető oldali légzsákok
53
Utaslégzsák
54
Szoftverfrissítések
37
Adatok rögzítése
37
A szolgáltatások felhasználási feltételei
38
Ügyfél-adatvédelmi nyilatkozat
38
A tartozékokkal és kiegészítő berendezésekkel kapcsolatos fontos információk
39
Tartozékok beszerelése
39
Az utaslégzsák aktiválása és inaktiválása*
56
Berendezés csatlakoztatása az autó
diagnosztikai aljzatához
40
Oldallégzsákok
58
Az autó azonosító számának mutatása
41
Függönylégzsákok
58
A járművezető figyelmének elvonása
41
Biztonsági üzemmód
59
Az autó beindítása és mozgatása a
biztonsági üzemmód bekapcsolása után
60
Gyermekbiztonság
61
Gyermekülés
61
A gyermekülések felső rögzítőpontjai
62
Gyermekülések alsó rögzítőpontjai
63
i-SizeISOFIX rögzítőpontok gyermekülésekhez
63
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Gyermekülés elhelyezése
64
Gyermekbiztonsági rögzítés
65
Az autó biztonsági övével rögzített
gyermekülések elhelyezésének táblázata
67
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének táblázata
69
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének táblázata
70
Beépített gyermekülés*
73
Az üléspárna felhajtása a beépített
gyermekülésben*
74
Az üléspárna lehajtása a beépített
gyermekülésben*
75
Műszerek és kezelőszervek balkormányos autóban
78
Üzenetek kezelése a járművezetői
kijelzőn
105
Műszerek és kezelőszervek jobbkormányos autóban
79
A járművezetői kijelzőről mentett
üzenetek kezelése
106
Járművezetői kijelző
82
A központi kijelző áttekintése
108
A járművezetői kijelző beállításai
84
A központi kijelző kezelése
111
Üzemanyagszint-mérő
85
114
Hibrid műszer
85
A központi kijelző aktiválása és inaktiválása
Hibrid akkumulátor műszere
86
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
114
Fedélzeti számítógép
87
Alnézetek kezelése a központi kijelzőn
118
Út adatok megjelenítése a járművezetői kijelzőn
89
Funkció nézet a központi kijelzőn
121
123
A napi kilométer-számláló visszaállítása
90
Alkalmazások és gombok mozgatása
a központi kijelzőn
Útstatisztikák megjelenítése a központi kijelzőn.
90
Szimbólumok a középső kijelző állapotsávján
123
Az útstatisztikák beállításai
91
Billentyűzet a központi kijelzőn
125
Dátum és idő
92
A billentyűzet nyelvének módosítása
a központi kijelzőn
128
Külső hőmérsékletmérő
92
Visszajelző szimbólumok a járművezetői kijelzőn
Írja be a karaktereket, betűket és
szavakat manuálisan a központi kijelzőn
128
93
Figyelmeztető szimbólumok a járművezetői kijelzőn
A megjelenés módosítása a központi
kijelzőn
130
95
A járművezetői kijelző licencszerződése.
Alkalmazás menü a járművezetői kijelzőn
102
Kikapcsolás és a rendszerhang
hangerejének módosítása a központi
kijelzőn
131
97
Az alkalmazás menü kezelése a járművezetői kijelzőn
103
Rendszermértékegységek módosítása
131
A rendszernyelv módosítása
131
Üzenetek a járművezetői kijelzőn
104
3
VILÁGÍTÁS
4
Egyéb beállítások a központi kijelző
felső nézetében
132
Környezetérzékeny beállítás megnyitása a központi kijelzőn
133
A felhasználói adatok visszaállítása
tulajdonosváltás esetén
133
Telefon vezérlése hangvezérléssel
147
Világításkapcsolók
152
Rádió és média hangvezérlése
148
153
A hangfelismerés beállításai
149
A világítás funkciók beállítása a központi kijelzőn
Helyzetjelző lámpák
154
Nappali világítás lámpái
154
155
A járművezetői kijelző beállításainak
visszaállítása
134
Tompított fényszóró
A távolsági fényszóró használata
156
A központi kijelző beállításait mutató
táblázat
134
Aktív távolsági fényszóró
156
Járművezetői profilok
136
Az irányjelzők használata
158
Járművezetői profil kiválasztása
136
Aktív kanyarlámpák*
159
Járművezetői profil átnevezése
137
Hátsó ködlámpa
159
Járművezetői profil védelme
137
Féklámpák
160
Távvezérlős kulcs járművezetői profilhoz rendelése
138
Vészféklámpák
160
Vészvillogók
161
A járművezetői profilok beállításainak
visszaállítása
139
A hazakísérő világítás használata
161
Üzenet a központi kijelzőn
Megközelítő világítás időtartama
140
162
Üzenetek kezelése a központi kijelzőn
Belső világítás
140
162
A központi kijelzőről mentett üzenetek kezelése
A belső világítás beállítása
141
164
Szélvédőre vetített kijelző*
142
A szélvédőre vetített kijelző* bekapcsolása és kikapcsolása
143
A szélvédőre vetített kijelző beállításai*
144
Hangfelismerés
145
A hangfelismerés használata.
146
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
KLÍMAVEZÉRLÉS
Ablakok, üvegek és tükrök.
166
Manuális első ülés
186
Klímavezérlés
204
Az ablakok és napellenzők becsípődés-védelme
166
Elektromos* első ülés
187
Klímazónák
204
A becsípődés-védelem működésének alaphelyzetbe állítása
167
Az első elektromos* ülés beállítása
187
Klímavezérlés - érzékelők
204
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetének tárolása
188
Érzékelt hőmérséklet
205
Az ülés, a külső tükrök valamint a
szélvédőre vetített kijelző* tárolt helyzetének használata
A klíma hangvezérléses szabályozása
189
205
Levegőminőség
206
Clean Zone*
207
Masszázs-beállítások* az első ülésen
190
Clean Zone Interior Package*
207
Az első ülés masszázs funkciójának
beállítása*
191
Interior Air Quality System*
208
Az első ülés üléspárnahosszának
beállítása*
192
A levegőminőség-érzékelő* aktiválása és inaktiválása
208
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
193
Utastérszűrő
209
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
194
Levegőelosztás
209
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
196
A levegőelosztás módosítása
210
A háttámlák lehajtása a hátsó ülésen
197
A szellőzők nyitása/zárása és irányítása
210
A hátsó ülés fejtámláinak beállítása
199
A levegőelosztási lehetőségek táblázata
212
Kormánykerék-kezelőszervek és kürt
200
Klímakezelőszervek
215
Kormányzár
201
Az első ülésfűtés* aktiválása és inaktiválása
216
A kormánykerék beállítása
201
Az első ülésfűtés* automatikus
bekapcsolásának aktiválása és inaktiválása
217
A hátsó ülésfűtés* aktiválása és
inaktiválása
217
Az első ülésszellőztetés* aktiválása
és inaktiválása
218
Elektromos ablakok
Az elektromos ablakok kezelése
A napellenző* használata
Belső és külső visszapillantó tükrök
168
168
170
170
A visszapillantó tükör sötétségének
beállítása
171
A külső tükrök lebillentése
172
Panorámatető*
173
A panorámatető működtetése*
174
A panorámatető* napellenzőjének
automatikus zárása
177
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
177
Az ablaktörlők használata
178
Az esőérzékelő használata
179
Az esőérzékelő memória funkciójának használata
180
Ablak- és fényszórómosók használata
180
A hátsó ablaktörlő és mosó használata
181
Az automatikus hátsó ablaktörlés
használata tolatáskor
182
5
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
6
Az előkészítés elindítása és kikapcsolása
228
Zárás megerősítése
242
Előkészítési idő beállítása
229
A zárás jelzésének beállítása
243
Előkészítés időbeállításának hozzáadása és szerkesztése
230
távvezérlős kulcs
244
Az előkészítés időbeállításának aktiválása és inaktiválása
231
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
246
247
220
232
221
Klímakomfort parkoláskor
233
A csomagtérajtó nyitása a távvezérlős kulccsal
247
A levegő-visszakeringtetés időbeállításának aktiválása és inaktiválása
Az előkészítés időbeállításának eltávolítása
A távolról vezérelt és belső nyitás
beállításai
248
221
233
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
A maximális páramentesítés bekapcsolása és kikapcsolása
A klímakomfort bekapcsolása és
kikapcsolása parkoláskor
Az elem cseréje a távvezérlős kulcsban
249
A szélvédőfűtés* aktiválása és inaktiválása
222
További távvezérlős kulcsok rendelése
252
Red Key - korlátozott távvezérlős kulcs*
252
A kormánykerékfűtés* aktiválása és
inaktiválása
219
A kormánykerékfűtés automatikus
bekapcsolásának* aktiválása és inaktiválása
219
Az automata klímaszabályozás aktiválása
219
A levegő-visszakeringtetés aktiválása
és inaktiválása
Az állóklíma-vezérlés szimbólumai és
üzenetei
234
Fűtés
236
Red Key* beállítások
253
Állófűtés
237
Kivehető kulcsszár
254
A szélvédőfűtés* automatikus bekapcsolásának aktiválása és inaktiválása
223
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtésének aktiválása és inaktiválása
223
Kiegészítő fűtés
238
Zárás és nyitás a kivehető kulcsszárral
255
A hátsó ablakfűtés és a tükörfűtés
automatikus aktiválása és inaktiválása
224
A kiegészítő fűtés automatikus
bekapcsolásának aktiválása és inaktiválása
238
Indításgátló
257
258
Az első ülés ventilátorszintjének szabályozása
224
A távvezérlős kulcs rendszer típusengedélye
225
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
267
Az első ülés hőmérsékletének szabályozása
Kulcs nélküli zárás és nyitás*
268
Hőmérséklet szinkronizálása
226
A kulcs nélküli nyitás beállításai*
269
A légkondicionáló aktiválása és inaktiválása
226
A csomagtérajtó kulcs nélküli kioldása*
270
Állóklíma
227
Az indító- és zár rendszerek antennáinak elhelyezkedése
270
Előkészítés
227
Zárás és nyitás az autó belsejéből
271
VEZETŐTÁMOGATÁS
A csomagtérajtó nyitása az autó belsejéből
272
A gyermekbiztonsági zárak aktiválása
és inaktiválása
273
Automatikus zárás vezetéskor
274
Az elektromosan működtetett csomagérajtó nyitása és zárása*
275
Az elektromosan működtetett csomagtérajtó* maximális nyílásának
programozása
278
A csomagtérajtó nyitása és zárása
lábmozdulattal*
278
Szervizzárás
280
A szervizzárás aktiválása és inaktiválása
280
Riasztó*
282
Riasztók* aktiválása és inaktiválása
283
Csökkentett riasztási szint*
284
Biztonsági zár*
285
A biztonsági zárak ideiglenes inaktiválása*
285
Vezetéstámogató rendszer
288
Sebességfüggő kormányzási erő
288
A sebességtartó inaktiválása és
készenléti üzemmódba kapcsolása
304
elektronikus menetstabilizáló
289
A sebességtartó újbóli aktiválása
készenléti üzemmódból
305
Elektronikus menetstabilizáló sport
üzemmódban
290
A sebességtartó kikapcsolása
305
A sport üzemmód aktiválása/inaktiválása az elektronikus menetstabilizálóhoz
291
Távolságfigyelmeztetés*
306
A távolságfigyelmeztetés aktiválása/
inaktiválása
307
Az elektronikus menetstabilizáló
szimbólumai és üzenetei
292
A távolságfigyelmeztetés korlátai
307
Sebességhatároló
294
Adaptív sebességtartó*
308
A sebességhatároló aktiválása és
elindítása
295
Az adaptív sebességtartó* kezelőszervei és kijelző nézete
310
A sebességhatároló inaktiválása és
készenléti üzemmódba kapcsolása
296
Az adaptív sebességtartó aktiválása
és elindítása*
311
A sebességhatároló újbóli aktiválása
készenléti üzemmódból
296
Az adaptív sebességtartó* inaktiválása/újbóli aktiválása
312
A sebességhatároló inaktiválása
297
Az adaptív sebességtartó korlátai*
314
A sebességhatároló korlátai
298
Váltás a sebességtartó és az adaptív
sebességtartó között*
314
Automatikus sebességhatároló
298
299
Az adaptív sebességtartó szimbólumai és üzenetei*
316
Az automatikus sebességhatároló
aktiválása/inaktiválása
Pilot Assist
318
Az automata sebességhatároló tűrésének módosítása
300
A Pilot Assist kezelőszervei és kijelző
nézete
321
Az automata sebességhatároló korlátai
301
A Pilot Assist aktiválása és elindítása
322
Sebességtartó
302
A Pilot Assist inaktiválása/aktiválása
323
A sebességtartó aktiválása és elindítása
303
A Pilot Assist korlátai
325
7
City Safety kitérő manőverek megakadályozásakor
355
A sebességfigyelmeztetés és a jelzőtábla-felismerés aktiválása/inaktiválása
376
A City Safety fékez a szembejövő járművek esetén
356
Jelzőtábla-felismerő funkció sebességmérő kamera adatokkal*
376
A City Safety korlátai
357
A jelzőtábla-felismerés korlátai*
377
331
A City Safety funkcióval kapcsolatos
üzenetek
359
Driver Alert Control
378
A tárolt sebesség beállítása vezetőtámogatáshoz
331
Rear Collision Warning
360
Bekapcsolás/kikapcsolás Driver
Alert Control
379
Automatikus fékezés vezetőtámogatással
332
A Rear Collision Warning korlátai
360
Előzési segéd
333
361
Pihenőhelyre vezetés kiválasztása a
Driver Alert Control funkció figyelmeztetése esetén
379
BLIS*
Az előzési segéd használata
334
A BLIS be- vagy kikapcsolása
363
A Driver Alert Control korlátai
380
Radar egység
335
A BLIS korlátai
363
Sávtartó segéd
A BLIS funkcióval kapcsolatos üzenetek
380
365
Kormányzási segítség sávtartó segéddel
Cross Traffic Alert*
382
366
A sávtartó segéd aktiválása/inaktiválása
382
367
A sávtartó segéd segítési módjának
kiválasztása
382
A Pilot Assist* szimbólumai és üzenetei
327
Figyelmeztetés a vezetőtámogatástól
ütközés kockázata esetén
328
Cél módosítása vezetőtámogatással
329
Időköz beállítása a vezetőtámogatáshoz
330
Hajtásmód vezetőtámogatáshoz
A radar eszköz típusengedélye
Kamera egység
8
336
340
A kamera és radar egység korlátai
341
A Cross Traffic Alert bekapcsolása/
kikapcsolása
A kamera és radar egység javasolt
karbantartása
345
A Cross Traffic Alert korlátai
367
A sávtartó segéd korlátai
383
City Safety™
346
A Cross Traffic Alert funkcióval kapcsolatos üzenetek
369
384
A City Safety paraméterei és részfunkciói
347
A sávtartó segéd szimbólumai és
üzenetei
Jelzőtábla-felismerés*
A City Safety figyelmeztetési távolságának beállítása
370
349
371
A sávtartó segéd szimbólumai a járművezetői kijelzőn
386
Akadályok észlelése City Safety
funkcióval
A jelzőtábla-felismerés aktiválása/
inaktiválása*
351
372
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
387
Jelzőtábla-felismerés és megjelenítés*
A City Safety keresztirányú forgalomban
353
374
A kormányzási segítség aktiválása/
inaktiválása ütközés kockázata esetén
388
A City Safety korlátai keresztirányú
forgalomban
Jelzőtábla-felismerés és Sensus
Navigation*
354
Jelzőtábla-felismerés sebességfigyelmeztetéssel és beállítások*
374
A kormányzási segítség szintje az
úttest elhagyásának kockázata esetén
388
HIBRID INFORMÁCIÓK
Kormányzási segítség sávelhagyás
kockázata esetén
389
Parkolás Park Assist Pilot* használatával
412
Kormányzási segítség szemből történő ütközés kockázata esetén
390
Párhuzamos parkolóhely elhagyása
Park Assist Pilot* használatával
414
Kormányzási segítség hátulról történő ütközés kockázata esetén*
391
A Twin Engine rendszerrel kapcsolatos általános információk
420
A hibrid akkumulátor töltése
421
422
A parkolósegéd* korlátai
415
Töltőáram
A parkolósegéd* üzenetei
418
Töltőkábel
423
Földzárlat-megszakító a töltőkábelben
425
A töltőkábel hőmérséklet-figyelése
426
A kormányzási segéd korlátai ütközés kockázatakor
392
A kormányzási segéd szimbólumai és
üzenetei ütközés kockázata esetén
393
A bemenő töltőaljzat fedelének nyitása és zárása
427
Parkolósegéd*
394
395
A hibrid akkumulátor töltésének elindítása
427
Park Assist Pilot elöl, hátul és az oldalak mentén*
397
Töltési állapot az autó bemenő töltőaljzatán
430
A parkolósegéd* aktiválása/inaktiválása
A parkolósegéd korlátai
397
Töltési állapot a töltőkábel vezérlőegységén
431
A parkolósegéd szimbólumai és üzenetei
399
Parkolókamera*
Töltési állapot az autó járművezetői
kijelzőjén
434
400
Parkolókamera nézetek*
401
A hibrid akkumulátor töltésének leállítása
436
Parkoló segédvonalak a parkoló
kamerához*
403
437
A parkoló kamera érzékelőmezői a
Pilot Assist funkcióból
405
A Twin Engine hajtással kapcsolatos
szimbólumok és üzenetek a járművezetői kijelzőn
439
A parkolókamera bekapcsolása
406
Hibrid akkumulátorral rendelkező
autók hosszú távú tárolása
A parkolókamera szimbólumai és
üzenetei
408
Parkolósegéd*
410
Parkolási változatok Park Assist Pilot
használatával*
411
9
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Indítsa be az autót
442
Az autó leállítása.
444
457
459
Gyújtáshelyzetek
444
Fokozatváltás a kormánykerék váltófüleivel*
Gyújtásmód kiválasztása
445
Fokozatválasztás-gátló
Alkoholzár*
446
Padlógáz funkció
460
Az alkoholzár megkerülése*
446
Fokozatváltás-jelző
460
A motor bendítása előtt az alkoholzárral
447
Összkerékhajtás
461
Fék funkciók
447
Hajtásrendszer
461
Lábfék
448
449
A belsőégésű motor beindítása és
leállítása Twin Engine esetén.
462
Fékerőnövelés
Fékezés nedves utakon
449
Hajtásmódok
Fékezés sózott utakon
450
Hajtásmód váltása
A fékrendszer karbantartása
450
Rögzítőfék
450
Energiaelosztás hibrid hajtásban térképadatok használatával*
Szintvezérlés* és lengéscsillapítás
A rögzítőfék aktiválása és inaktiválása
451
Az automatikus rögzítőfék aktiválásának beállítása
452
Parkolás emelkedőn
453
A rögzítőfék hibája esetén
453
Automatikus fékezés álló helyzetben
454
Az álló helyzetben történő automatikus fékezés aktiválása és inaktiválása
454
Segítség emelkedőn induláskor
10
Az automata sebességváltó fokozathelyzetei
455
Automatikus fékezés ütközés után
455
Sebességváltó
456
460
Üzemanyag betöltés
478
Az üzemanyag kezelése
480
Benzin
480
Benzin-részecskeszűrő
481
Túlmelegedés a motorban és hajtásrendszerben
482
Az indítóakkumulátor túlterhelése
483
Segédindítás másik akkumulátorral
483
Vonóhorog*
485
A vonóhorog* műszaki adatai
486
463
Kihúzható/visszahúzható vonókonzolok*
487
467
Vezetés utánfutóval
489
468
Utánfutó-stabilizáló*
490
Az utánfutó lámpáinak ellenőrzése
491
469
Vonóhorogra rögzített kerékpártartó*
493
A szintszabályozás beállításai*
471
Vontatás
494
Gazdaságos vezetés
471
A vonószem felszerelése és eltávolítása
494
A hatótávolságot befolyásoló tényezők elektromos üzemmódban
473
Szállítás
495
Hold és Charge funkció
474
HomeLink®*
496
Előkészületek hosszú utazás előtt
475
A HomeLink®* programozása
497
A HomeLink®* használata
499
Téli vezetés
475
Gázlás
476
HomeLink®* típusengedély
499
477
Iránytű*
500
Az iránytű aktiválása és inaktiválása*
500
Az üzemanyagtöltő fedél nyitása és
zárása
HANG, MÉDIA ÉS INTERNET
Az iránytű* kalibrálása
500
Hang, média és internet
504
Videó lejátszása
521
Audio-beállítások
504
DivX® lejátszása
521
Hangzásélmény*
505
A videó beállításai
521
Alkalmazások
506
Bluetooth® média
522
Alkalmazások letöltése
507
508
Készülék csatlakoztatása Bluetooth®
kapcsolaton
522
Alkalmazások frissítése
Alkalmazások törlése
508
Média USB-csatlakozón
522
Rádió
509
523
A rádió bekapcsolása
510
Készülék csatlakoztatása USB-csatlakozón
Rádiósáv és rádióállomás váltása
510
Az USB eszközök műszaki adatai
523
Rádióállomások keresése
511
Rádiókedvencek beállítása
512
A rádió beállításai
513
RDS rádió
514
Digitális rádió*
Kapcsolat az FM és a digitális rádió*
között
Médialejátszó
Kompatibilis médiaformátumok
524
Apple® CarPlay®*
525
Az Apple® CarPlay®* használata
526
Az
Apple®
CarPlay®*
beállításai
527
515
Tanácsok az Apple® CarPlay®* használatához
528
515
Android Auto*
528
516
Az Android Auto* használata
529
530
Médialejátszás
516
Android Auto* beállítások
Média vezérlése és váltása
518
Tanácsok az Android Auto* használatához
531
Telefon
531
Telefon csatlakoztatása az autóhoz
Bluetooth kapcsolaton az első alkalommal
532
Média keresése
519
Gracenote®
519
CD-lejátszó*
520
Videó
520
11
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
12
Telefon automatikus csatlakoztatása
az autóhoz Bluetooth kapcsolaton
534
Telefon manuális csatlakoztatása az
autóhoz Bluetooth kapcsolaton
535
Nincs vagy gyenge internetkapcsolat
547
Gumiabroncsok
562
Wi-Fi hálózat eltávolítása
547
A gumiabroncs méretjelölése
564
A Wi-Fi technológiája és biztonsága
548
A keréktárcsa méretjelölése
565
548
A gumiabroncsok forgási iránya
565
Futófelület-kopásjelzők a gumiabroncsokon
566
A gumiabroncsnyomás ellenőrzése
566
A gumiabroncsnyomás beállítása
567
Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott telefon lecsatlakoztatása
535
Felhasználási feltételek és adatmegosztás
Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott telefonok közötti váltás
536
Az adatmegosztás aktiválása és inaktiválása
548
Bluetooth kapcsolaton csatlakozó
készülékek eltávolítása
536
Tárolóhely a merevlemezen
549
Audio és média licencszerződés
550
Telefonhívások kezelése
536
Szöveges üzenetek kezelése
538
Szöveges üzenetek beállításai
539
A telefonkönyv kezelése
539
Telefon-beállítások
540
Bluetooth eszközök beállításai
540
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
541
Az autó csatlakoztatása az internethez Bluetooth funkcióval rendelkező
telefonon keresztül
542
Az autó csatlakoztatása az internethez telefonon keresztül (Wi-Fi)
543
Az autó csatlakoztatása az internethez autómodemen (SIM-kártyán)
keresztül
544
Az autómodem beállításai*
545
Internet-hozzáférés megosztása az
autóból Wi-Fi hotspoton keresztül
546
Előírt gumiabroncsnyomás
568
Gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer*
569
Új gumiabroncsnyomás mentése a
megfigyelő rendszerben*
570
Lásd gumiabroncs-nyomás állapot a
központi kijelzőn*
572
Teendők alacsony gumiabroncsnyomás-figyelmeztetés esetén
573
Amikor kerekeket cserél
574
Szerszámkészlet
574
Emelő*
575
Kerékcsavarok
575
Kerék eltávolítása
576
A kerekek felszerelése
578
Pótkerék*
579
A pótkerék kezelése
580
Téli gumiabroncsok
581
Hóláncok
581
Szükséghelyzeti defektjavító készlet
582
RAKODÁS, TÁROLÁS ÉS
UTASTÉR
Defektjavító készlet használata
583
Az utastér belseje
590
Volvo szervizprogram
610
587
Alagútkonzol
591
610
Elektromos aljzatok
592
Adatátvitel az autó és a műhely
között Wi-Fi kapcsolaton keresztül
Az elektromos aljzatok használata
594
Letöltési központ
611
A kesztyűtartó használata
596
Rendszerfrissítések kezelése a letöltési központban
611
Napellenzők
597
Autó állapota
Raktér
612
597
Szervizelés és javítás előjegyzése
Javaslatok a rakodáshoz
613
598
Autóadatok küldése a szerviznek
Tetőterhelés és rakodás tetőcsomagtartóra
614
599
Az autó felemelése
616
Táskatartó kampók
599
Csomagrögzítő szemek
Átvezető rakodónyílás a hátsó ülésben
Fújja fel a gumiabroncsot a defektjavító készlet kompresszorával
KARBANTARTÁS ÉS
SZERVIZELÉS
A klímavezérlő rendszer szervizelése
618
600
Szélvédőre vetített kijelző a szélvédő
cseréjekor*
618
601
A motortérfedél nyitása és zárása
A csomagtértakaró* felszerelése és
eltávolítása
619
601
A motortér áttekintése
620
A csomagtértakaró* használata
602
Motorolaj
621
A biztonsági rácsok* felszerelése és
eltávolítása
603
A motorolaj ellenőrzése és feltöltése
622
A hűtőfolyadék feltöltése
623
Lámpacsere
625
A tolatólámpa-izzó cseréje
626
A biztonsági háló* felszerelése és
eltávolítása
605
Elsősegélycsomag*
607
Akkumulátor
Elakadásjelző háromszög
627
607
Hibrid akkumulátor
631
Szimbólumok az akkumulátorokon
632
Akkumulátor-újrahasznosítás
632
13
MŰSZAKI ADATOK
14
Biztosítékok és központi elektromos
egységek
633
Biztosítékcsere
634
Biztosítékok a motortérben
635
Biztosítékok a kesztyűtartó alatt
639
Biztosítékok a csomagtérben
642
A belső tisztítása
646
A központi kijelző tisztítása
646
A szélvédőre vetített kijelző* tisztítása
647
Szövetkárpit és tetőkárpit tisztítása
648
A biztonsági övek tisztítása
648
Padlószőnyegek és berakott szőnyegek tisztítása
648
Rozsdavédelem
657
Típusjelölések
666
Az autó fényezése
657
Méretek
669
Kisebb fényezési sérülések javítása
657
Tömegek
671
Színkódok
659
Vontató képesség és vonóhorog-terhelés 672
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
659
A motor műszaki adatai
674
Az ablaktörlő lapátok cseréje
660
Motorolaj — műszaki adatok
675
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban
661
676
Mosófolyadék betöltése
662
A motorolaj tekintetében nehéz vezetési feltételek
Hűtőfolyadék — műszaki adatok
677
Sebességváltó-folyadék — műszaki
adatok
677
Fékfolyadék — műszaki adatok
677
Üzemanyagtartály - méret
678
678
A bőr kárpitok tisztítása
649
Légkondicionáló — műszaki adatok
A bőr kormánykerék tisztítása
650
680
A belső műanyag, fém és fa alkatrészek tisztítása
650
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás
651
Jóváhagyott kerék- és gumiabroncsméretek
682
A külső tisztítása
Polírozás és viaszolás
651
683
Kézi mosás
652
A gumiabroncsok minimális megengedett terhelésmutatója és sebesség-besorolása
Automata autómosó
653
Jóváhagyott gumiabroncs-nyomások
684
Nagy nyomású mosás
654
Az ablaktörlő lapátok tisztítása
655
A külső műanyag, gumi és díszítő
komponensek tisztítása
655
Keréktárcsák tisztítása
656
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
Betűrendes tárgymutató
685
15
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
Tulajdonosi információk
A kezelési információk számos különböző termék
formájában, digitálisan és nyomtatva, állnak rendelkezésre. A kezelési útmutató elérhető az autó
központi kijelzőjén, mobilalkalmazásként, a Volvo
Cars támogató weboldalán. Egy Quick Guide és
a kezelési útmutató melléklete megtalálható a
kesztyűtartóban, amely többek között műszaki
adatokat és a biztosítékokkal kapcsolatos információkat tartalmaz. A nyomtatott kezelési útmutató megrendelhető.
Az autó központi kijelzője1
A központi kijelzőn, húzza le a
felső nézetet, és érintse meg a
Kezelési útmutató lehetőséget. Itt érhetők el a vizuális navigáció lehetőségei az autó külső
és belső képeivel. Az információk kereshetők és kategóriákra
is vannak osztva.
Mobilalkalmazás
Az App Store vagy Google Play
áruházban keressen a "Volvo
Manual" kifejezésre, töltse le az
alkalmazást az okostelefonjára
vagy táblagépére, és válassza ki
az autót. Az alkalmazásban
oktató videók és a vizuális navigáció lehetőségei érhetők el az autó külső és
belső képeivel. A kezelési útmutató különböző
szakaszai között könnyen lehet navigálni és
annak tartalma kereshető.
A Volvo Cars támogató weboldala
Menjen a support.volvocars.com
oldalra, és válassza ki az
országát. Itt online és PDF formátumú kezelési útmutatókat
találhat. A Volvo Cars támogatói
oldalon oktató videók és
további információk valamint a
Volvójára és az autó tulajdonlására vonatkozó
további segítség is található. Az oldalak a legtöbb
piacon elérhetők.
Nyomtatott információk
A kesztyűtartóban található a
kezelési útmutató1 melléklete,
amely a biztosítékokkal kapcsolatos információkat és műszaki
adatokat valamint fontos és
gyakorlati információk összefoglalását tartalmazza.
Egy Quick Guide is elérhető nyomtatott formában, amely segít megismerkedni az autó leggyakrabban használt funkcióival.
A választott felszereltségi szinttől, piactól stb. függően további tulajdonosi információk is lehetnek
nyomtatott formában az autóban.
Nyomtatott kezelési útmutató és hozzá kapcsolódó melléklet rendelhető. A rendeléshez lépjen
kapcsolatba egy Volvo kereskedéssel.
1A
18
teljes nyomtatott kezelési útmutató az olyan piacokon található meg az autóban, ahol nem áll rendelkezésre a központi kijelzőn.
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
FONTOS
Mindig a járművezető felelős a jármű biztonságos vezetéséért és a vonatkozó törvények
és szabályok betartásáért. Az is fontos, hogy
az autót a Volvo kezelési útmutatóban leírt
előírásainak megfelelően tartsa karban és
kezelje.
Ha bármilyen eltérés van a központi kijelzőn
megjelenő és a nyomtatott információk között,
akkor mindig a nyomtatott információk élveznek elsőbbséget.
Kezelési útmutató a központi
kijelzőn
A kezelési útmutató digitális2 változata elérhető
az autó központi kijelzőjén.
A digitális kezelési útmutató a felső nézetből
érhető el és bizonyos esetekben a környezetérzékeny kezelési útmutató szintén a felső nézetből
érhető el.
A kezelési útmutató megnyitásához - húzza le a
felső nézetet a középső kijelzőn, és érintse meg a
Kezelési útmutató lehetőséget.
A kezelési útmutatóban található információk
közvetlenül a kezelési útmutató kezdőlapján vagy
annak felső menüéből érhető el.
MEGJEGYZÉS
A digitális kezelési útmutató vezetés közben
nem használható.
MEGJEGYZÉS
A központi kijelző nyelvének módosítása azt
jelenti, hogy bizonyos tulajdonosi információk
nem felelnek meg az országos vagy helyi törvényeknek és szabályozásoknak. Ne váltson
olyan nyelvre, amit nehéz megérteni, mert így
nehézséget okozhat a képernyőstruktúrában
történő eligazodás.
Kezelési útmutató
Kapcsolódó információk
•
Kezelési útmutató a központi kijelzőn
(19. oldal)
•
A kezelési útmutató mobil eszközökön
(22. oldal)
•
•
A Volvo Cars támogató oldala (23. oldal)
2
Felső nézet a kezelési útmutató gombjával.
A kezelési útmutató olvasása (24. oldal)
A legtöbb piacra érvényes.
}}
19
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
||
Környezetérzékeny kezelési útmutató
Kapcsolódó információk
•
Navigálás a kezelési útmutatóban a központi
kijelzőn (20. oldal)
•
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(114. oldal)
•
Alkalmazások letöltése (507. oldal)
Navigálás a kezelési útmutatóban a
központi kijelzőn
A digitális kezelési útmutató az autó központi
kijelzőjének felső nézetében érhető el. A tartalom
kereshető és könnyen navigálhat a különböző
részek között.
Felső nézet a környezetfüggő kezelési útmutató gombjával.
A környezetfüggő kezelési útmutató egy gyorshivatkozás a kezelési útmutató azon cikkéhez,
amely a képernyőn látható aktív funkciót írja le.
Amikor környezetfüggő kezelési útmutató áll rendelkezésre, akkor az a Kezelési útmutató jobb
oldalán jelenik meg a felső nézetben.
A környezetfüggő kezelési útmutató megérintése
ezért egy, a képernyőn megjelenő tartalommal
kapcsolatos cikket nyit meg a kezelési útmutatóban. Például nyomja meg a Navigáció
kézikönyve lehetőséget – a navigációval kapcsolatos cikk nyílik meg.
Ez csak az autó bizonyos alkalmazásaira vonatkozik. Harmadik felek által kínált alkalmazások letöltése esetén például nem lehet hozzáférni alkalmazás-specifikus cikkekhez.
20
A kezelési útmutatót a felső nézetből érheti el.
–
A kezelési útmutató megnyitásához - húzza
le a felső nézetet a középső kijelzőn, és érintse meg a Kezelési útmutató lehetőséget.
A kezelési útmutatóban számos különböző
módon kereshet információkat. A lehetőségek a
kezelési útmutató kezdőlapjáról és a felső menüből érhetők el.
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
A menü megnyitása a felső menüből
–
Nyomja meg a
lehetőséget a felső listában a kezelési útmutatóban.
> Egy információk megkeresésére szolgáló
különböző funkciókat tartalmazó menü
nyílik meg:
Kezdőlap
Érintse meg a szimbólumot,
hogy visszalépjen a kezelési
útmutató kezdőlapjához.
Kategóriák
A kezelési útmutató szakaszai
fő kategóriákba és alkategóriákba van szervezve. Ugyanazt a
szakaszt több megfelelő kategória is tartalmazza, így könynyebben megtalálható.
1.
Nyomja meg a Kategóriák gombot.
> A fő kategóriák egy listában jelennek
meg.
2.
Érintsen meg egy fő kategóriát ( ).
> Megjelenik az alkategóriák ( ) és cikkek
( ) listája.
3.
Érintsen meg egy cikket a megnyitásához.
Quick Guide
Nyomja meg a szimbólumot
egy olyan oldal megnyitásához,
amely különösen hasznos, az
autó legáltalánosabb funkcióit
ismertető cikkekhez mutató
hivatkozásokat tartalmaz. A szakaszok kategóriák szerint is
elérhetők, de itt össze vannak gyűjtve a gyors
hozzáférés érdekében. Érintsen meg egy cikket
annak teljes elolvasásához.
Interaktív területek a belső és külső
részekhez.
Az autó külső és belső áttekintő képei. A különböző részek
interaktív területekkel vannak
jelölve, amelyek az autó adott
részeivel kapcsolatos cikkekhez
vezetnek.
1.
Nyomja meg a Külső vagy Belső gombot.
> Külső vagy belső képek jelennek meg
interaktív területekkel. Az interaktív területek az autó vonatkozó részeivel kapcsolatos cikkekhez mutatnak. Csúsztassa az
ujját vízszintesen a képernyőn a képek
közötti váltáshoz.
2.
Érintsen meg egy interaktív területet.
> A területről szóló cikk címe jelenik meg.
3.
Érintse meg a címet a cikk megnyitásához.
A visszalépéshez, nyomja meg a vissza nyilat.
Kedvencek
Nyomja meg a szimbólumot a
kedvencként mentett cikkek
eléréséhez. Érintsen meg egy
cikket annak teljes elolvasásához.
Kedvenc cikkek mentése vagy törlése
A cikkeket a jobb oldalon fent található
megnyomásával mentheti el kedvencként, amikor meg
van nyitva az adott cikk. Ha a cikk el van mentve
kedvencként, akkor a csillag ki van töltve:
.
A cikk eltávolításához a kedvencekből, nyomja
meg újra a csillagot az aktuális cikkben.
A visszalépéshez, nyomja meg a vissza nyilat.
}}
21
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
||
Videó
•
Nyomja meg a szimbólumot az
autó funkcióit magyarázó rövid
bemutató videókhoz.
A kezelési útmutató olvasása (24. oldal)
A kezelési útmutató mobil
eszközökön
A kezelési útmutató mobilalkalmazás3 formájában is elérhető az App Store és Google Play
áruházakban. Az alkalmazás okostelefonokhoz és
táblagépekhez készült.
Információk
Érintse meg a szimbólumot az
autóban található kezelési
útmutató verziójával kapcsolatos valamint egyéb hasznos
információk eléréséhez.
A keresés funkció használata a felső
menüben
1.
elemet a kezelési útmuÉrintse meg a
tató felső menüjében. Egy billentyűzet jelenik
meg a képernyő alsó részén.
2.
Írjon be egy kulcsszót, például "biztonsági
öv".
> A javasolt cikkek és kategóriák a betűk
beírása közben jelennek meg.
3.
Érintse meg a cikket vagy kategóriát annak
megnyitásához.
Kapcsolódó információk
22
•
Kezelési útmutató a központi kijelzőn
(19. oldal)
•
Billentyűzet a központi kijelzőn (125. oldal)
A kezelési útmutató letölthető
mobilalkalmazásként az App
Store és Google Play áruházakból. Az itt látható QR-kód közvetlenül az alkalmazásra mutat.
Vagy meg is keresheti azt az
App Store illetve Google Play
áruházban a "Volvo manual" keresési kifejezéssel.
Az alkalmazás tartalmaz egy videót a külső és
belső képekkel, ahol az autó különböző részei
interaktív területekkel vannak kiemelve, amelyek a
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
kérdéses területről szóló cikkhez vezetnek. A
kezelési útmutató különböző szakaszai között
könnyen lehet navigálni és annak tartalma kereshető.
A Volvo Cars támogató oldala
Az autójával kapcsolatos további információk a
Volvo Cars weboldalon és támogató oldalon
találhatók.
Támogatás az interneten
Menjen a support.volvocars.com címre az oldal
meglátogatásához. A támogató oldal a legtöbb
piacon elérhető.
Támogatást tartalmaz az olyan funkciókhoz,
mint a webes alapú szolgáltatások és funkciók, a
Volvo On Call*, a navigációs rendszer* és az alkalmazások. Videók és lépésenként leírt útmutatások magyarázzák a különböző eljárásokat, például
azt, hogyan csatlakoztassa az autót az internethez
mobiltelefonon keresztül.
Jelentkezzen be a Volvo Cars
weboldalra
Hozzon létre személyes Volvo ID azonosítót, és
jelentkezzen be a www.volvocars.com weboldalon.
Amikor be van jelentkezve, akkor áttekintést láthat többek között a szervizekről, szerződésekről
és garanciákról. Itt az autómodelljéhez illő tartozékokról és szoftverekről is találhat információkat.
Kapcsolódó információk
•
Volvo ID (28. oldal)
Letölthető információk
Térképek
A Sensus navigation felszereltségű autókhoz
lehetőség van térképek letöltésére a támogató
weboldalról.
A mobilalkalmazás megtalálható az App Store és Google
Play áruházakban.
Kapcsolódó információk
•
A kezelési útmutató olvasása (24. oldal)
Kezelési útmutatók PDF formátumban
A kezelési útmutatók PDF formátumban tölthetők
le. Válasszon autómodellt és modellévet az útmutató szükség szerinti letöltéséhez.
Kapcsolat
A támogató weboldal tartalmazza az ügyfélszolgálat és a legközelebbi Volvo kereskedő kapcsolati adatait.
3
Bizonyos mobilkészülékek esetében.
* Opció/tartozék.
23
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
A kezelési útmutató olvasása
Opciók/tartozékok
A kezelési útmutató elolvasása, ideális esetben
az első út előtt, jó módja az autó megismerésének.
A normál felszereltségen kívül, a használati útmutató az opciókat (gyárilag beszerelt berendezések) és bizonyos tartozékokat (utólagosan beszerelt extra tartozékok) is tárgyal.
A kezelési útmutató tanulmányozása jó módja az
új funkciók, az autó kezelésének megértésére a
különböző helyzetekben és, hogy megtanulja az
autó funkcióinak legjobb kihasználását. Kérjük,
fordítson figyelmet a kezelési útmutatóban található biztonsági utasításokra.
A jelen kezelési útmutató célja, hogy elmagyarázza a Volvo járművekben található összes lehetséges funkciót, opciót és tartozékot. Nem arra
szolgál, hogy garantálja azt, hogy az összes tárgyalt jellemző, funkció és opció minden járműbe
be van építve. Előfordulhat, hogy bizonyos használt terminológia nem pontosan egyezik az értékesítési, marketing és reklámanyagokban.
A fejlesztési munka folyamatosan zajlik a termék
javítása érdekében. A módosítások azt okozhatják, hogy a kezelési útmutatóban található információk, leírások és ábrák különböznek az autó
berendezéseitől. Fenntartjuk az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
Ne vegye ki ezt az útmutatót az autóból - ha
problémák merülnek fel, akkor itt találhat információkat arról, hol és hogyan érhető el szakszerű
segítség.
© Volvo Car Corporation
24
A kiadás időpontjában, minden ismert opció és
tartozék típusa csillaggal van jelölve: *.
A kezelési útmutatóban tárgyalt felszerelések
nem minden autóban állnak rendelkezésre - ezek
a különböző piacok igényeinek és az adott
országos vagy helyi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően változhatnak.
Ha kétségei vannak az alapfelszereltséggel és az
opciókkal/tartozékokkal kapcsolatban, akkor
vegye fel a kapcsolatot egy Volvo kereskedővel.
MEGJEGYZÉS
A MEGJEGYZÉS szövegek tanácsokat vagy
tippeket adnak például szolgáltatások és
funkciók használatakor.
Címkék
Az autón különböző matricák találhatók, amelyek,
egyszerű és világos módon, fontos információkat
közölnek. Az autóban található matricák az alábbi,
csökkenő fontosságú figyelmeztetéseket/információkat tartalmazzák.
Személyi sérülésre vonatkozó
figyelmeztetés
Speciális szövegek
FIGYELEM
Sérülés kockázata esetén figyelmeztető szövegek jelennek meg.
FONTOS
A "fontos" szöveg jelenik meg, ha károsodás
veszélye áll fenn.
Fekete ISO szimbólumok sárga figyelmeztető
mezőben, fehér szöveg/kép fekete üzenetmezőben. Olyan veszély jelenlétére figyelmeztet, amely,
figyelmen kívül hagyása esetén súlyos vagy halálos személyi sérülést eredményezhet.
* Opció/tartozék.
TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK
Anyagi kár kockázata
Fehér ISO szimbólumok és fehér szöveg/kép
fekete üzenetmezőben.
MEGJEGYZÉS
A kezelési útmutatóban szereplő matricák
nem pontosan egyeznek meg az autóban
találhatókkal. Ezek a hozzávetőleges megjelenést és az elhelyezkedésüket mutatják az
autóban. Az adott autóra vonatkozó adatok az
autóban található matricákon találhatók.
A kezelési útmutató és a környezet
A kezelési útmutatót ellenőrzött erdőkből származó papírra nyomtatták.
A Forest Stewardship Council (FSC)® (Erdőgondnoksági Tanács) szimbólum mutatja, hogy a használati útmutató nyomtatásához felhasznált papírnyersanyag FSC® minősítésű erdőkből vagy
egyéb ellenőrzött forrásokból származik.
Illusztrációk és videók
Fehér ISO szimbólumok és fehér szöveg/kép
fekete vagy kék figyelmeztető mezőben és üzenetmezőben. Olyan veszély jelenlétére figyelmeztet, amely, figyelmen kívül hagyása esetén anyagi
kárt eredményezhet.
Információk
A kezelési útmutatóban használt illusztrációk és
videók bizonyos esetekben vázlatosak, amelyek
célja, hogy átfogó képet nyújtsanak egy bizonyos
funkcióról. Ezek a felszereltségi szinttől és a piactól függően eltérhetnek autó tényleges megjelenésétől.
Kapcsolódó információk
•
Kezelési útmutató a központi kijelzőn
(19. oldal)
•
A kezelési útmutató mobil eszközökön
(22. oldal)
•
A Volvo Cars támogató oldala (23. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Drive-E - a vezetés tisztább élvezete
(30. oldal)
25
AZ ÖN VOLVÓJA
AZ ÖN VOLVÓJA
Volvo ID
MEGJEGYZÉS
A Volvo ID egy személyes azonosító, amely szolgáltatások széles köréhez biztosít hozzáférést
egyetlen felhasználónévvel és jelszóval.
Ha egy szolgáltatáshoz (például Volvo On
Call) használt felhasználónév megváltozik,
akkor az automatikusan módosul a többi szolgáltatás esetében is.
MEGJEGYZÉS
Az elérhető szolgáltatások idővel változhatnak
és függnek a felszereltségi szinttől valamint a
piactól.
Példa a szolgáltatásokra:
•
Ha Volvo ID azonosítót regisztrált az autóban,
akkor számos szolgáltatás válik elérhetővé. Számos Volvo ID használható ugyanahhoz az autóhoz
és számos autó rendelhető akár ugyanahhoz a
Volvo ID azonosítóhoz.
Kapcsolódó információk
•
Send to Car – címeket küldhet internetes térképszolgáltatásokból közvetlenül az autóhoz.
•
Volvo ID létrehozása és regisztrálása
(28. oldal)
•
Szervizelés és javítás előjegyzése – regisztrálhatja kedvenc műhelyét/kereskedését a
volvocars.com weboldalon, hogy közvetlenül
az autóból jegyezhesse elő a szervizeléseket.
•
Szervizelés és javítás előjegyzése
(613. oldal)
1
2
28
Volvo On Call alkalmazás* – az autó ellenőrzése telefon használatával. Például ellenőrizheti az üzemanyagszintet, megjelenítheti a
legközelebbi üzemanyagtöltő állomást és
távolról bezárhatja az autót.
Volvo ID létrehozása az autóból, a volvocars.com
weboldalon vagy a Volvo On Call alkalmazásban
lehetséges1.
Volvo ID létrehozása és
regisztrálása
Volvo ID létrehozása különböző módokon lehetséges. Ha a Volvo ID azonosítót a volvocars.com
oldalon vagy a Volvo On Call alkalmazásban2
hozta létre, akkor a Volvo ID azonosítót regisztrálnia is kell az autóhoz, hogy használhassa a
különböző Volvo ID szolgáltatásokat.
Volvo ID létrehozása a Volvo ID
alkalmazással
1. Töltse le a Volvo ID alkalmazást a
Letöltőközpont helyről a központi kijelző
alkalmazás nézetében.
2.
Indítsa el az alkalmazást, és regisztrálja személyes e-mail címét.
3.
Kövesse a megadott e-mail címre automatikusan küldött utasításokat.
> Létrehozott egy Volvo ID azonosítót, és
automatikusan regisztrálta azt az autóhoz.
Most már használhatja a Volvo ID szolgáltatásokat.
Ha rendelkezik Volvo On Call* opcióval.
Csak bizonyos piacokra vonatkozik.
* Opció/tartozék.
AZ ÖN VOLVÓJA
Volvo ID létrehozása a Volvo Cars
weboldalon
1. Menjen a www.volvocars.com oldalra, és
jelentkezzen be3 a jobb felső részen található
ikon használatával. Válassza a Volvo ID létrehozása lehetőséget.
2.
Írjon be egy személyes e-mail címet.
3.
Kövesse a megadott e-mail címre automatikusan küldött utasításokat.
> Létrehozta a Volvo ID azonosítót. Olvassa
el az alábbiakban, hogyan regisztrálhatja
az azonosítót az autóhoz.
Volvo ID létrehozása a Volvo On Call
alkalmazással4
1. Töltse le a Volvo On Call alkalmazás legújabb
verzióját egy okostelefonra az App Store,
Windows Phone vagy Google Play áruházból.
2.
Válassza a Volvo ID létrehozása lehetőséget
az alkalmazás kezdőoldalán, és írjon be egy
személyes e-mail címet.
3.
Kövesse a megadott e-mail címre automatikusan küldött utasításokat.
> Létrehozta a Volvo ID azonosítót. Olvassa
el az alábbiakban, hogyan regisztrálhatja
az azonosítót az autóhoz.
3 Bizonyos piacokon érhető el.
4 Volvo On Call* szolgáltatással
Volvo ID regisztrálása az autóhoz
Ha Volvo ID azonosítóját az interneten vagy a
Volvo On Call alkalmazásban hozta létre, akkor
regisztrálja azt az autóhoz az alábbiak szerint:
1.
•
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
(541. oldal)
Ha még nem tette meg, akkor töltse le a
Volvo ID alkalmazást a Letöltőközpont webhelyről a központi kijelző alkalmazás nézetében.
MEGJEGYZÉS
Alkalmazások letöltéséhez az autónak az
internethez kell csatlakoznia.
2.
Indítsa el az alkalmazást, és írja be Volvo ID
azonosítóját/e-mail címét.
3.
Kövesse az automatikusan a Volvo ID azonosítójához rendelt e-mail címére küldött utasításokat
> A Volvo ID most már regisztrálva van az
autóhoz. Használhatja Volvo ID szolgáltatásokat.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Volvo ID (28. oldal)
Alkalmazások letöltése (507. oldal)
Rendszerfrissítések kezelése a letöltési központban (611. oldal)
felszerelt autók.
* Opció/tartozék.
29
AZ ÖN VOLVÓJA
Drive-E - a vezetés tisztább élvezete
A Volvo Car Corporation folyamatosan dolgozik
a biztonságosabb és hatékonyabb termékek és
A környezetvédelem a Volvo Car egyik legfontosabb értéke, amely minden tevékenységére
hatással van. A környezetvédelmi munka az autó
teljes életciklusán alapszik és figyelembe veszi a
környezeti hatást a tervezéstől a selejtezésig és
újrahasznosításig. A Volvo Car alapelve, hogy
minden újonnan fejlesztett terméknek a kevesebb
környezeti hatással kell rendelkeznie, mint annak
a terméknek, amelyet levált.
A Volvo környezetgazdálkodási munkája hatékonyabb és kevésbé szennyező hajtásláncok, a
Drive-E kifejlesztését eredményezte. A személyes
környezet szintén fontos a Volvo számára - a
30
megoldások fejlesztésén, hogy csökkentse a
káros környezeti hatásokat.
Volvo belső levegője például a klímaszabályozó
rendszernek köszönhetően tisztább, mint a külső
levegő.
Az ön Volvója megfelel a szigorú nemzetközi környezetvédelmi szabványoknak. A Volvo összes
gyártóegységének ISO 14001 minősítéssel kell
rendelkeznie, és ez támogatja a környezetvédelmi
problémák módszeres megközelítését, ami folyamatos fejlődést tesz lehetővé a környezetre gyakorolt káros hatások csökkentése terén. Az ISO
minősítés megtartása a hatályos környezetvédelmi törvények és szabályozások betartását is
jelenti. A Volvo azt is megköveteli, hogy partnerei
is megfeleljenek ezeknek a követelményeknek.
Üzemanyag-fogyasztás
Mivel az autó teljes környezeti hatásának nagy
része annak használatából ered, a Volvo Car környezetvédelmi munkájában az üzemanyagfogyasztás, a széndioxid-kibocsátás és egyéb
levegőszennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére helyezi a hangsúlyt. A Volvo autók minden vonatkozó kategóriában versenyképes üzemanyag-fogyasztással rendelkeznek. Az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás általában az üvegház hatású gázok, széndioxid alacsonyabb kibocsátását eredményezi.
AZ ÖN VOLVÓJA
Hozzájárulás egy jobb környezethez
Az energiahatékony és üzemanyag-hatékony autó
nem csak a kisebb környezetre gyakorolt hatáshoz járul hozzá, hanem kisebb költségekkel is jár
az autó tulajdonosa számára. Mint járművezető,
könnyen csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást,
és hozzájárulhat egy jobb környezethez - íme
néhány tanács:
•
Tervezzen hatékony átlagsebességet. A körülbelül 80 km/h (körülbelül 50 mph) feletti
és 50 km/h (körülbelül 30 mph) alatti sebesség nagyobb energiafogyasztást eredményez.
•
Tartsa be a szerviz és garanciafüzet által az
autó szervizeléséhez és karbantartásához
előírt intervallumokat.
•
Kerülje a motor alapjáraton járatását - állítsa
le a motort, amikor hosszabb időre megáll.
Fordítson figyelmet a helyi rendelkezésekre.
•
Tervezze meg az utat - a sok szükségtelen
megállás és egyenetlen sebesség nagyobb
üzemanyag-fogyasztással jár.
•
Használja az előkészítést - ez növeli a hibrid
akkumulátor hatótávolságát és csökkenti a
vezetés közbeni energiaigényt.
Ne feledje a környezetre biztonságos módon
selejtezni a veszélyes hulladékokat, például az
akkumulátorokat és olajokat sem. Vegye fel a
kapcsolatot egy műhellyel, ha bizonytalan az ilyen
típusú hulladékok kezelésével kapcsolatban lehetőleg forduljon hivatalos Volvo műhelyhez.
Hatékony kibocsátás-szabályozás
Az Ön Volvója a "Kívül-belül tiszta" koncepció
betartásával készült – ez a koncepció tiszta belső
környezetet valamint nagy hatékonyságú kibocsátás-szabályozást foglal magában. A kipufogógázok károsanyag-kibocsátása sok esetben jóval a
vonatkozó szabványok alatt van.
Tiszta levegő az utastérben
Egy levegőszűrő segít megakadályozni a por és a
pollenek bejutását az utastérbe a levegő beszívásakor.
A belső levegőminőség rendszer (IAQS)* biztosítja, hogy a bejövő levegő tisztább legyen, mint a
külső forgalom levegője.
Az rendszer megtisztítja az utastér levegőjét a
szennyeződésektől, mint amilyenek a részecskék,
szénhidrogének, nitrogén-oxidok és talajszinti
ózon. Ha a külső levegő szennyezett, akkor a légbeszívás megszűnik és a levegő visszakeringtetésre kerül. Az ilyen helyzetek például erős forgalomban, sorban állás közben és alagutakban fordulhatnak elő.
Az IAQS a tiszta belső zóna csomag (CZIP)*
része, amely egy olyan funkciót is tartalmaz,
amely lehetővé teszi a ventilátor beindítását, amikor kinyitják az autót a távvezérlős kulccsal.
Belső
A Volvók belsejében használt anyagok gondosan
vannak kiválasztva és tesztelve, hogy az kellemes
és kényelmes legyen. Bizonyos részek, például a
kormánykerék varratai kézzel készülnek. A belső
megfigyelés alatt áll, hogy például nagy melegben vagy erős fényben ne bocsásson ki erős szagokat vagy anyagokat, amelyek kellemetlen
érzést okoznak.
Volvo műhelyek és a környezet
A rendszeres karbantartás biztosítja az autója
hosszú hasznos élettartamát és alacsony üzemanyag-fogyasztását. Ilyen módon a tisztább környezethez is hozzájárulhat. Amikor egy Volvo
műhelyre bízza az autója szervizelését és karbantartását, akkor az a Volvo rendszerének részévé
válik. A Volvo világos követelményeket támaszt a
műhelyek kialakítására vonatkozóan, hogy megakadályozza a káros anyagok környezetbe jutását.
A műhelyek munkatársai rendelkeznek a jó környezetvédelem biztosításához szükséges tudással
és eszközökkel.
Újrahasznosítás
Mivel a Volvo életciklusban gondolkodik, fontos
az is, hogy az autók újrahasznosítása környezetbarát módon történjen. Majdnem a teljes autó
újrahasznosítható. Az autó utolsó tulajdonosát
ezért arra kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot
egy kereskedővel, ahol tanúsított/jóváhagyott
újrahasznosító létesítményt tudnak ajánlani.
Kapcsolódó információk
•
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás
(680. oldal)
•
Gazdaságos vezetés (471. oldal)
}}
* Opció/tartozék.
31
AZ ÖN VOLVÓJA
||
32
•
Az előkészítés elindítása és kikapcsolása
(228. oldal)
•
A kezelési útmutató és a környezet
(25. oldal)
•
Levegőminőség (206. oldal)
AZ ÖN VOLVÓJA
IntelliSafe – vezetőtámogatás és
biztonság
Az IntelliSafe a Volvo Cars biztonsági koncepciója. Az IntelliSafe számos rendszerből áll5, amelyek célja az autózás biztonságosabbá tétele, a
sérülések elkerülése és az utasok valamint a
többi közlekedő védelme.
FIGYELEM
A funkciók kiegészítő segítségek - nem képesek minden szituáció kezelésére akármilyen
feltételek mellett.
Mindig a járművezető viseli a felelősséget a
jármű biztonságos vezetéséért és az érvényben lévő közlekedési szabályok betartásáért.
Támogatás
Annak érdekében, hogy a járművezető biztonságosabb módon vezethesse az autót, az IntelliSafe
az alábbi funkciókkal rendelkezik.
•
•
•
•
•
•
•
5
6
Aktív távolsági fényszóró
Alagútészlelés
Pilot Assist
Cross Traffic Alert
Blind Spot Information
Parkolósegéd*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Parkolókamera*
Jelzőtábla-felismerés*
elektronikus menetstabilizáló
Roll Stability Control
•
•
•
•
Sebességhatároló*
Rear Collision Warning
Driver Alert Control
Annak érdekében, hogy segítsen a járművezetőnek a balesetek elkerülésében, az IntelliSafe az
alábbi funkciókkal rendelkezik.
Biztonsági övek biztonságiöv-feszítőkkel
Légzsákok
Olvassa el az egyes rendszerekkel kapcsolatos részeket, hogy teljes mértékben megértse
a funkciót és megismerje a fontos figyelmeztetéseket.
Adaptív sebességtartó*
Megelőzés
Pedestrian Protection System
MEGJEGYZÉS
Sebességtartó
Összkerékhajtás6
Whiplash Protection System
Kapcsolódó információk
•
•
•
Aktív távolsági fényszóró (156. oldal)
Biztonság (44. oldal)
Vezetéstámogató rendszer (288. oldal)
• City Safety
• Távolságfigyelmeztetés*
• Sávtartó segéd
• Ütközésmegelőző rendszer
Védelem
Annak érdekében, hogy balesetek esetén bizonyos helyzetekben védje a járművezetőt és az
utasokat, az IntelliSafe az alábbi együttműködő
funkciókkal rendelkezik:
Parkolósegéd*
A rendszerek némelyike alapfelszereltság, míg mások opcionálisak. Ez a piactól, a modellévtől és az autómodelltől függően változó.
All Wheel Drive
* Opció/tartozék.
33
AZ ÖN VOLVÓJA
Sensus - online kapcsolat és
szórakoztatás
A Sensus lehetővé teszi különböző típusú alkalmazások használatát és az autó Wi-Fi hozzáférési pontként történő használatát.
Ez a Sensus
34
A Sensus intelligens interfészt és online kapcsolódási lehetőséget biztosít a digitális világhoz. Az
intuitív navigációs struktúra lehetővé teszi a
vonatkozó támogatás, információk és szórakoztatás elérését, amikor erre szükség van, anélkül,
hogy elvonná a járművezető figyelmét.
Információk, amikor arra szükség van
és ahol arra szükség van
Az autó különböző kijelzői a megfelelő időben
biztosítanak információkat. Az információk különböző helyeken jelennek meg, attól függően, hogy
azok milyen fontosak a járművezető számára.
A Sensus minden olyan megoldást lefed az autóban, amely a szórakoztatáshoz, online csatlakoztatáshoz, navigációhoz* és a járművezető valamint
az autó közötti felhasználói interfészhez kapcsolódik. A Sensus teszi lehetővé a kommunikációt
Ön, az autó és a külső világ között.
* Opció/tartozék.
AZ ÖN VOLVÓJA
A különböző típusú információk különböző kijelzőkön jelennek meg azok fontosságától függően.
Szélvédőre vetített kijelző*
A szélvédőre vetített kijelző olyan válogatott információkat mutat, amelyekkel a járművezetőnek a
lehető leghamarabb foglalkoznia kell. Az ilyen
információk például forgalmi figyelmeztetéseket,
sebességinformációkat és navigációs* információkat foglalnak magukban. A jelzőtábla-információk és a bejövő telefonhívások szintén a szélvédőre vetített kijelzőn jelennek meg.
Járművezetői kijelző
A járművezetői kijelző a sebességről és például a
bejövő hívásokról vagy lejátszott zeneszámokról
}}
* Opció/tartozék.
35
AZ ÖN VOLVÓJA
||
mutat információkat. A kijelző kezelése a kormánykerék billentyűzeteivel lehetséges.
Középső kijelző
Hangfelismerő rendszer
A hangfelismerő rendszer anélkül használható, hogy a járművezetőnek le kellene vennie a
kezét a kormánykerékről. A
rendszer képes a természetes
beszéd megértésére. A hangfelismerést használhatja például zeneszámok lejátszására, személyek felhívására, a hőmérséklet növelésére vagy szöveges
üzenetek felolvastatására.
Kapcsolódó információk
Az autó fő funkcióit a központi kijelzővel lehet
vezérelni, ami egy érintésre reagáló érintőképernyő. A fizikai gombok és kezelőszervek száma
ezért minimális. A képernyő akár kesztyűben is
kezelhető.
Innen vezérelhető például a klímavezérlő rendszer, a szórakoztató rendszer és az üléshelyzet*. A
központi kijelzőn megjelenő információkra reagálhat a járművezető vagy valaki más az autóban, ha
arra lehetőség adódik.
36
•
•
•
•
•
•
Szélvédőre vetített kijelző* (142. oldal)
Járművezetői kijelző (82. oldal)
A központi kijelző áttekintése (108. oldal)
Hangfelismerés (145. oldal)
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
(541. oldal)
Internet-hozzáférés megosztása az autóból
Wi-Fi hotspoton keresztül (546. oldal)
* Opció/tartozék.
AZ ÖN VOLVÓJA
Szoftverfrissítések
Adatok rögzítése
Annak érdekében, hogy a Volvo ügyfeleként a
lehető legjobb tapasztalatai legyenek az autóval,
a Volvo folyamatosan fejleszti az autó rendszereit
és Önnek nyújtott szolgáltatásait.
A Volvo biztonsági és minőségbiztosítási rendszerének részeként a jármű használatával, működésével és az eseményekkel kapcsolatos bizonyos információk rögzítésre kerülnek az autóban.
A Volvójában található szoftvert a legújabb verzióra frissítheti, amikor az hivatalos Volvo kereskedőnél szervizelteti az autót. A legutolsó szoftverfrissítés lehetővé teszi a rendelkezésre álló fejlesztések, beleértve a korábbi szoftverfrissítések
előnyeinek kihasználását.
A jármű "Event Data Recorder" (EDR) egységgel
van felszerelve. Ennek elsődleges feladata a közlekedési balesetekkel vagy ütközésekhez hasonló
eseményekkel kapcsolatos adatok észlelése és
rögzítése, például amikor a légzsák működésbe
lép vagy a jármű valamilyen tárgynak ütközik az
úton. Az adatok rögzítése annak a jobb megismerésére szolgál, hogy milyen módon működnek a
járműrendszerek az ilyen típusú helyzetekben. Az
EDR úgy van kialakítva, hogy rövid időtartamon
keresztül, általában 30 másodpercig vagy ennél
kevesebb ideig rögzítse a járműdinamikai és biztonsági rendszerekkel kapcsolatos adatokat.
A kiadott frissítésekkel és a gyakran felmerülő
kérdésekre adott válaszokkal kapcsolatos további
információkért, látogasson el a
support.volvocars.com oldalra.
MEGJEGYZÉS
A frissítést követő működés a piactól, modelltől, modellévtől és opcióktól függően változó
lehet.
Kapcsolódó információk
A járműbe épített EDR az alábbiakkal kapcsolatos
adatokat rögzíti a közlekedési balesetek vagy az
ütközéshez hasonló események során:
•
Hogyan működtek az autóban a különböző
rendszerek
•
Sensus - online kapcsolat és szórakoztatás
(34. oldal)
•
•
Rendszerfrissítések kezelése a letöltési központban (611. oldal)
Be volt-e kapcsolva/meg volt-e feszítve a járművezető illetve az utasok biztonsági öve
•
Használta-e a járművezető a gáz- vagy fékpedált
•
A jármű haladási sebessége
Ezek az adatok segítenek a közlekedési balesetek, sérülések és károsodások körülményeinek
jobb megismerésében. Az EDR csak akkor rögzít
adatokat, amikor nem szokványos ütközési helyzet áll elő. Az EDR normál vezetési körülmények
között nem rögzít semmilyen adatot. Ehhez
hasonlóan, a rendszer soha nem rögzíti azt, hogy
ki vezeti a járművet vagy a baleset földrajzi helyzetét illetve az ütközés közeli helyzeteket. Azonban egyéb felek, például a rendőrség felhasználhatja a rögzített adatokat a közlekedési baleset
után szokásosan összegyűjtött személyes adatokkal együtt. A rögzített adatok értelmezéséhez
speciális berendezés és hozzáférés szükséges a
járműhöz illetve az EDR rendszerhez.
Az EDR rendszeren kívül, az autó számos számítógéppel rendelkezik, amelyek folyamatosan
ellenőrzik és figyelik az autó működését. Ezek
normál vezetési feltételek mellett is képesek adatok rögzítésére, de főleg a jármű működését és
funkcióit befolyásoló hibákat vagy akkor rögzítenek, amikor a jármű vezetőtámogató funkciója
(például a City Safety és az automatikus fékezés
funkció) működésbe lép.
Bizonyos rögzített adatokra szüksége van a szerviz és karbantartó technikusoknak a járműben
történt hibák meghatározásához és javításához. A
rögzített információk ahhoz is szükségesek, hogy
a Volvo eleget tudjon tenni a törvények és a hatóságok által megkövetelt jogi feltételeknek. A járműben rögzített információk annak számítógépében kerülnek tárolásra a jármű szervizeléséig
vagy javításáig.
}}
37
AZ ÖN VOLVÓJA
A fentiek mellett, a rögzített információk összesített formában kutatási és termékfejlesztési céllal
is felhasználhatók a Volvo autók biztonságának
és minőségének folyamatos fejlesztéséhez.
A Volvo nem járul hozzá a fenti információk harmadik feleknek történő kiadásához a jármű tulajdonosának beleegyezése nélkül. Országos rendelkezések és szabályozások teljesítése érdekében a Volvo felszólítható arra, hogy átadjon ilyen
jellegű információkat a rendőrségnek vagy egyéb
hatóságoknak, akiknek törvényes joguk lehet arra,
hogy hozzáférjenek ezekhez. A rögzített adatok
kiolvasásához és értelmezéséhez speciális
műszaki berendezések szükségesek, amelyekhez
a Volvo és a Volvóval szerződésben álló márkaszervizek férhetnek hozzá. A Volvo felelős azért,
hogy ezek az információknak a tárolása és kezelése, amelyekhez a Volvo a szervizelési és karbantartási munkák során jutott, biztonságos
módon történjen, amely megfelel a vonatkozó jogi
követelményeknek. További tájékoztatásért - lépjen kapcsolatba egy Volvo kereskedéssel.
38
A szolgáltatások felhasználási
feltételei
A Volvo olyan szolgáltatásokat nyújt, hogy a
lehető legbiztonságosabban és legkényelmesebben vezethesse Volvóját.
Ezek a szolgáltatások, a szükséghelyzeti segélynyújtástól a navigációig és a karbantartási szolgáltatásokig mindent magukban foglalnak.
A szolgáltatások használata előtt fontos, hogy
elolvassa a szolgáltatásokra vonatkozó használati
feltételeket a support.volvocars.com oldalon.
Kapcsolódó információk
•
Ügyfél-adatvédelmi nyilatkozat (38. oldal)
Ügyfél-adatvédelmi nyilatkozat
A Volvo tiszteletben tartja a weboldal minden
látogatójának személyes integritását.
Ez a szabályzat az ügyféladatok és személyes
adatok kezelésére vonatkozik. Célja, hogy általános tájékoztatást nyújtson a meglévő, múltbeli és
potenciális ügyfelek számára az alábbiakról:
•
A személyes adatok gyűjtésének és kezelésének körülményei.
•
•
•
A gyűjtött személyes adatok típusai.
A személyes adatok gyűjtésének oka.
Hogyan kezeljük a személyes adatokat.
A teljes szabályzat a support.volvocars.com
weboldalon olvasható el.
Kapcsolódó információk
•
Felhasználási feltételek és adatmegosztás
(548. oldal)
•
A szolgáltatások felhasználási feltételei
(38. oldal)
•
Adatok rögzítése (37. oldal)
AZ ÖN VOLVÓJA
A tartozékokkal és kiegészítő
berendezésekkel kapcsolatos
fontos információk
FIGYELEM
Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget az autó biztonságos használatáért és a
hatályos törvények valamint szabályok betartásáért.
A tartozékok és az extra felszerelések helytelen
csatlakoztatása negatívan befolyásolja az autó
elektronikus rendszerét.
Erősen ajánljuk, hogy a Volvo tulajdonosok csak a
Volvo által jóváhagyott eredeti tartozékokat használjanak és a tartozékok beszerelését csak képzett és minősített Volvo szerviztechnikusok végezzék. Bizonyos tartozékok csak akkor működnek,
amikor telepítik a hozzájuk tartozó szoftvert az
autó számítógépes rendszerére.
A kezelési útmutatóban tárgyalt felszerelések
nem minden autóban állnak rendelkezésre - ezek
a különböző piacok igényeinek és az adott
országos vagy helyi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően változhatnak.
A jelen útmutatóban található opciók és tartozékok csillaggal vannak jelölve. Ha kétségei vannak
az alapfelszereltséggel és az opciókkal/tartozékokkal kapcsolatban, akkor vegye fel a kapcsolatot egy Volvo kereskedővel.
Az is fontos, hogy az autót a Volvo előírásainak megfelelően, a kezelési útmutató valamint
a szerviz és garanciafüzet szerint karbantartsák és szervizeljék.
Ha a fedélzeti információk eltérnek a nyomtatott kezelési útmutatótól, akkor mindig a
nyomtatott információk élveznek elsőbbséget.
Tartozékok beszerelése
Erősen ajánljuk, hogy a Volvo tulajdonosok csak
a Volvo által jóváhagyott eredeti tartozékokat
használjanak és a tartozékok beszerelését csak
képzett és minősített Volvo szerviztechnikusok
végezzék. Bizonyos tartozékok csak akkor
működnek, amikor telepítik a hozzájuk tartozó
szoftvert az autó számítógépes rendszerére.
•
Az eredeti Volvo tartozékok teszteken esnek
keresztül, ami biztosítja, hogy teljesítmény,
biztonság és károsanyag-kibocsátás szempontjából együtt működjenek az autó rendszereivel. Ezen felül, a képzett és minősített
Volvo szerviztechnikusok tudják, hova vagy
hova nem biztonságos beszerelni a tartozékokat a Volvójába. Mindig kérje képzett és
minősített Volvo szerviztechnikus tanácsát,
mielőtt bármilyen tartozékot szerelne az autójába vagy az autójára.
•
Lehetséges, hogy a Volvo által nem jóváhagyott tartozékok nem estek át kifejezetten az
autóval történő használathoz.
•
Az autó funkcióira vagy biztonsági rendszereire negatív hatással lehet, ha olyan tartozékokat szerel be, amelyeket nem teszteltek a
Volvóval vagy megengedi, hogy tapasztalattal
nem rendelkező személy tartozékokat szereljen be.
•
A nem jóváhagyott vagy helytelen módon
beszerelt tartozékok által okozott károkra
nem vonatkozik semmilyen új autó garancia.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Tartozékok beszerelése (39. oldal)
Berendezés csatlakoztatása az autó diagnosztikai aljzatához (40. oldal)
A kezelési útmutató olvasása (24. oldal)
}}
39
AZ ÖN VOLVÓJA
A szerviz és garanciafüzetben további információkat találhat a garanciával kapcsolatban.
A Volvo nem vállal semmilyen felelősséget a
nem eredeti tartozékok beszerelése miatt
bekövetkező halálesetekre, személyi sérülésekre vagy felmerülő költségekre vonatkozóan.
||
Kapcsolódó információk
•
A tartozékokkal és kiegészítő berendezésekkel kapcsolatos fontos információk
(39. oldal)
Berendezés csatlakoztatása az autó
diagnosztikai aljzatához
Szoftver vagy diagnosztikai eszközök helytelen
csatlakoztatása negatív hatással lehet az autó
elektronikai rendszerére.
Erősen ajánljuk, hogy a Volvo tulajdonosok csak a
Volvo által jóváhagyott eredeti tartozékokat használjanak és a tartozékok beszerelését csak képzett és minősített Volvo szerviztechnikusok végezzék. Bizonyos tartozékok csak akkor működnek,
amikor telepítik a hozzájuk tartozó szoftvert az
autó számítógépes rendszerére.
Az adatkapcsolati csatlakozó (On-board Diagnostic,
OBDII) a vezető oldalon, a műszerfal alatt található.
40
MEGJEGYZÉS
A Volvo Cars nem vállal felelősséget nem
engedélyezett berendezéseknek az On-board
Diagnostic aljzathoz (OBDII) csatlakoztatásáért. Ezt az aljzatot csak képzett és minősített Volvo szerviztechnikusok használhatják.
Kapcsolódó információk
•
A tartozékokkal és kiegészítő berendezésekkel kapcsolatos fontos információk
(39. oldal)
AZ ÖN VOLVÓJA
Az autó azonosító számának
mutatása
A járművezető figyelmének
elvonása
Amikor felkeres egy Volvo kereskedést például a
Volvo On Call előfizetésével kapcsolatban, akkor
szüksége lesz az autó azonosító számára (VIN7).
A járművezető felelős azért, hogy mindent megtegyen a saját, utasai és a többi közlekedő biztonsága érdekében. Ennek a felelősségnek a
része, hogy elkerülje a figyelme elvonását azáltal,
hogy nem végez olyan tevékenységeket, amelyek
nem kapcsolódnak az autó működtetéséhez a
forgalmi környezetben.
1.
2.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
Lépjen tovább a Rendszer
Rendszerinformációk Alvázszám
menüponthoz.
> A jármű azonosító száma jelenik meg.
A VIN megkeresésének másik módja a műszerfal
megtekintése az autó szélvéddőjén keresztül
vagy a szerviz és garanciafüzet első oldala vagy
az autó forgalmi engedélye.
FIGYELEM
Az Ön új Volvója tartalomgazdag szórakoztató és
kommunikációs rendszerekkel van vagy lehet felszerelve. Ezek lehetnek kihangosított mobiltelefonok, navigációs rendszerek és sokféle funkcióval
rendelkező audiorendszerek. Saját kényelme
érdekében egyéb hordozható elektronikus eszközökkel is rendelkezhet. Helyesen, biztonságosan
használva, ezek gazdaggá tehetik a vezetési
élményt. Ha rosszul használja őket, akkor viszont
elvonhatják a figyelmét.
Az alábbi figyelmeztetéseket szeretnénk adni az
ilyen rendszerekkel kapcsolatban, hogy jelezzük a
Volvo biztonságra vonatkozó törődését. Soha ne
használjon készüléket vagy funkciót az autóban
olyan módon, ami elvonhatja a figyelmét a biztonságos vezetés feladatáról. A figyelemelvonás
súlyos balesetekhez vezethet. Ezeken általános
figyelmeztetéseken kívül, az alábbi tanácsokkal
szolgálhatunk azokról az új funkciókról, amelyekkel az autó rendelkezhet.
•
Soha ne használjon vezetés közben kézben tartott mobiltelefont. Bizonyos területeken a járművezető számára tilos a
mobiltelefon használata, amíg az autó
mozgásban van.
•
Ha az autó navigációs rendszerrel van felszerelve, akkor csak az autó álló helyzetében szabad módosítani az útitervet.
•
Soha ne programozza az audiorendszert,
miközben az autó mozgásban van. Állítsa
be a rádió programmemóriáját, amikor az
autó parkol, majd használja az előre beállított memóriákat a rádió gyorsabb és
egyszerűbb használatához.
•
Soha ne használjon laptopokat vagy kézben tartott számítógépeket, miközben az
autó mozog.
Kapcsolódó információk
•
Hang, média és internet (504. oldal)
A VIN minden modellen hasonló helyen helyezkedik el.
7
Vehicle Identification Number
41
BIZTONSÁG
BIZTONSÁG
Biztonság
FIGYELEM
A jármű számos biztonsági rendszerrel rendelkezik, amelyek együttesen működve védik a jármű
vezetőjét és utasait egy esetleges baleset során.
Ha a figyelmeztető szimbólum továbbra is
világít vagy vezetés közben bekapcsol, és
megjelenik a SRS légzsák Szerviz sürgős.
Menjen szervizbe üzenet a járművezetői
kijelzőn, akkor a biztonsági rendszerek valamelyike nem működik teljes mértékben. A
Volvo azt javasolja, hogy amint lehetséges lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel.
Az autó számos érzékelővel rendelkezik, amelyek
baleset esetén reagálnak és különböző biztonsági rendszereket aktiválnak, mint amilyenek a
különböző típusú légzsákok és biztonsági övfeszítők. Az adott baleset körülményeitől függően, például a különböző szögben történő ütközés, felborulás vagy lehajtás az útról, a rendszerek eltérő
módon reagálnak, hogy a legjobb védelmet nyújtsák.
Mechanikus biztonsági rendszerek is vannak,
mint például az Whiplash Protection System. Az
autó is úgy van kialakítva, hogy az ütközés erejének nagy része eloszlik a hossztartók, oszlopok,
padló, tető és a karosszéria egyéb részei között.
Az autó biztonsági üzemmódja aktiválódhat egy
olyan balesetet követően, amelyben az autó valamely fontos funkciója károsodott.
Figyelmeztető szimbólum a
járművezetői kijelzőn
A figyelmeztető szimbólum a járművezetői kijelzőn akkor világít, amikor az
autó elektromos rendszere II gyújtáshelyzetben van. A szimbólum körülbelül
6 másodperc elteltével kikapcsol, ha az autó biztonsági rendszere hibamentes.
44
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan az
autó különböző biztonsági rendszereit. Valamelyik rendszer helytelen javítása meghibásodáshoz és súlyos személyi sérüléshez vezethet. A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel.
Ha az adott figyelmeztető szimbólum
hibás, akkor helyette az általános
figyelmeztető szimbólum világít és a
járművezetői kijelzőn ugyanaz az üzenet
jelenik meg.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
Biztonság terhesség alatt (45. oldal)
Biztonsági övek (48. oldal)
Légzsákok (53. oldal)
Whiplash Protection System (45. oldal)
Pedestrian Protection System (47. oldal)
Biztonsági üzemmód (59. oldal)
•
Gyermekbiztonság (61. oldal)
BIZTONSÁG
Biztonság terhesség alatt
Fontos a biztonsági öv terhesség alatti megfelelően használata és, hogy a terhes járművezető
megfelelően állítsa be az üléshelyzetét.
Biztonsági öv
vet vezetés közben (ami azt jelenti, hogy könnyen
kezelhessék a lábpedálokat és a kormánykereket). A cél az ülés olyan beállítása, hogy a lehető
legnagyobb távolság legyen a has és a kormánykerék között.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Az átlós szakasznak a váll felett, majd a mellek
között kell áthaladnia a has oldaláig.
Az ölrésznek simán kell feküdnie a combok felett
és a lehető legalacsonyabban a has alatt. – Soha
nem szabad hagyni, hogy feljebb csússzon. Szüntesse meg a biztonsági öv lazaságát és ügyeljen
arra, hogy a testhez legközelebb helyezkedjen el.
Továbbá, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta csavarodások.
Biztonság (44. oldal)
Biztonsági övek (48. oldal)
Manuális első ülés (186. oldal)
Elektromos* első ülés (187. oldal)
Whiplash Protection System
A Whiplash Protection System (WHIPS) csökkenti az ostorcsapásos sérülések kockázatát. A
rendszer energia-elnyelő háttámlákból és üléspárnából valamint különlegesen kialakított fejtámlákból áll az első üléseken.
A WHIPS rendszer a hátulról érkező ütközések
esetén lép működésbe, amelyre az ütközés szöge
és sebessége valamint az ütköző jármű természete is hatással van.
Amikor a WHIPS működésbe lép, akkor az első
üléstámlák hátrafelé ereszkednek és az üléspárnák lefelé mozdulnak, hogy megváltoztassák a
járművezető és az első utas üléshelyzetét. Ennek
mozgása segít elnyelni a felmerülő és az ostorcsapás jelenséget okozó erők egy részét.
FIGYELEM
A WHIPS a biztonsági övek kiegészítője. Mindig használjon biztonsági övet.
Üléshelyzet
A terhesség előrehaladtával, a terhes járművezetőknek úgy kell beállítaniuk az ülést és a kormánykereket, hogy könnyen kezelhessék a jármű}}
* Opció/tartozék.
45
BIZTONSÁG
||
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan az
ülést vagy a WHIPS rendszert. A Volvo azt
javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel.
Ha az első ülések nagy terhelésnek lettek
kitéve, például egy baleset során, akkor az
üléseket ki kell cserélni. Az ülések akkor is
elveszíthették bizonyos védelmi jellemzőiket,
ha sértetlennek tűnnek.
FIGYELEM
Ne szorítson merev tárgyakat a hátsó üléspárna és az első üléstámla közé.
Ha a hátsó ülés háttámlája le van hajtva, akkor
minden csomagot rögzíteni kell, hogy megakadályozza azok előre csúszását az első ülés
háttámlájához egy baleset esetén.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Biztonság (44. oldal)
Manuális első ülés (186. oldal)
Elektromos* első ülés (187. oldal)
Rear Collision Warning (360. oldal)
FIGYELEM
Ha lehajtja a hátsó ülés háttámláját vagy hátrafelé néző gyermekülést használ a hátsó
üléssorban, akkor előre kell mozdítani a vonatkozó első ülést, hogy ne érj en hozzá a lehajtott háttámlához vagy gyermeküléshez.
Üléshelyzet
A WHIPS által nyújtott optimális védelem érdekében a járművezetőnek és az utasnak megfelelő
üléshelyzetben kell elhelyezkedniük és ügyelniük
kell arra, hogy a funkció ne legyen gátolva.
Ne hagyjon semmilyen tárgyat a padlón az első ülések
mögött vagy alatt a hátsó ülésen, amely akadályozhatná
a WHIPS működését.
Állítsa be a megfelelő üléshelyzetet az első ülésben, mielőtt elindulna.
A járművezetőnek és az első utasnak az ülés
közepén kell ülnie úgy, hogy a feje és a fejtámasz
között a hely a lehető legkisebb legyen.
WHIPS és gyermekülések
Az autó által a gyermekülésbe vagy ülésmagasítóra ültetett gyermekek számára nyújtott védelmet nem csökkenti a WHIPS.
46
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
Pedestrian Protection System
A Pedestrian Protection System (PPS) egy olyan
rendszer, amely, bizonyos frontális ütközések
esetén, hozzájárul a gyalogosok autóval történő
ütközésének mérsékléséhez.
Bizonyos, gyalogosokkal történő frontális ütközések esetén az autó elején elhelyezkedő érzékelők
reagálnak, és a rendszer aktiválódik.
Amikor a PPS aktiválódik, akkor az alábbiak történnek:
•
•
A motorháztető hátsó része felemelkedik.
A rendszer automatikus riasztást küld a Volvo
On Call* használatával
Az érzékelők körülbelül 25-50 km/h (15-30
mph) sebesség mellett aktívak.
Az érzékelők úgy vannak kialakítva, hogy észleljék
az emberi lábhoz hasonló jellemzőjű tárgyakkal
történő ütközést.
MEGJEGYZÉS
A közlekedési környezetben előfordulhatnak
olyan tárgyak, amelyek egy gyalogossal történő ütközéshez hasonló jelet váltanak ki az
érzékelőkben. Lehetséges, hogy a rendszer
működésbe lép, ha egy ilyen tárgynak ütközik.
FIGYELEM
Ne szereljen semmilyen tartozékot és ne
módosítson semmit az autó elején. A helytelen beavatkozás az autó elején a rendszer
helytelen működését okozhatja és súlyos
sérüléshez vagy az autó károsodásához vezethet.
Kapcsolódó információk
•
Biztonság (44. oldal)
A Volvo azt javasolja, hogy eredeti ablaktörlő
karokat és azokhoz eredeti alkatrészeket
használjon.
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
nagyfeszültségű rendszert. A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos
Volvo műhellyel. Az légzsákrendszer helytelen
javítása meghibásodáshoz és súlyos személyi
sérüléshez vezethet.
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba
egy hivatalos Volvo szervizzel, ha az autó eleje
bármilyen módon megsérül, hogy megbizonyosodjon a rendszer épségéről.
Szimbólumok a járművezetői kijelzőn
Szimbólum
Leírás
A PPS aktiválódott vagy meghibásodás történt a rendszerben.
Kövesse a kapott javaslatot.
* Opció/tartozék.
47
BIZTONSÁG
Biztonsági övek
FIGYELEM
Az erős fékezéseknek súlyos következményei
lehetnek, ha nem használják a biztonsági öveket.
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
biztonsági öveket. A Volvo azt javasolja, hogy
lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo
műhellyel.
Fontos, hogy a biztonsági öv felfeküdjön a testre,
hogy maximális védelmet nyújthasson. Ne hajtsa
túlságosan hátra a háttámlát. A biztonsági öv úgy
van kialakítva, hogy normál üléshelyzetben nyújtson védelmet.
Ha a biztonsági öv nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész biztonsági övet ki kell cserélni. A biztonsági öv elveszíthette bizonyos védelmi jellemzőit akkor is, ha sértetlennek tűnik. A biztonsági övet akkor is ki kell cserélni, ha kopás
vagy sérülés jeleit mutatja. Az új biztonsági
övnek típusjóváhagyással kell rendelkeznie és
ugyanolyan beszerelési helyre tervezettnek
kell lennie, mint a kicserélt biztonsági öv.
FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy ne kapcsozza vagy akaszsza a biztonsági övet kampókra vagy egyéb
belső eszközökbe, mert ezzel megakadályozza
az öv megfelelő megfeszülését.
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használják vagy használják helyesen az öveket, az csökkenti a biztosított védelmet egy baleset során.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
48
Biztonság (44. oldal)
Biztonságiöv-feszítő (50. oldal)
Biztonsági övek felhelyezése és levétele
(48. oldal)
Ajtó és biztonsági öv emlékeztető
(51. oldal)
Biztonsági övek felhelyezése és
levétele
Győződjön meg arról, hogy minden utas bekapcsolta a biztonsági övét, mielőtt elindul.
Biztonsági övek felhelyezése
1.
Húzza ki lassan a biztonsági övet, és győződjön meg arról, hogy nincs megcsavarodva és
nem sérült.
MEGJEGYZÉS
A biztonsági öv tehetetlenségi zárral rendelkezik, amely az alábbi esetekben reteszel:
•
•
•
•
ha az övet túl gyorsan kihúzzák.
fékezés és gyorsítás közben.
ha az autó erősen megdől.
kanyarokban haladva.
BIZTONSÁG
2.
Reteszelje az övet a reteszelő fül megfelelő
csatba helyezésével.
> Egy hangos "kattanás" jelzi, hogy az öv be
van csatolva.
3.
Az első üléseken állítható a biztonsági öv
magassága.
FIGYELEM
Mindig helyezze a biztonsági öv nyelvét a
megfelelő csatba. Különben előfordulhat,
hogy a biztonsági övek és csatok nem megfelelően működnek egy baleset során. Fennáll a
súlyos sérülés kockázata.
A biztonsági övnek a váll felett kell elhaladnia (nem a kar
alatt).
4.
Nyomja össze az üléstartót, és mozgassa fel
vagy le a biztonsági övet.
Feszítse meg a medenceövet az öle felett, a
válla felé felhúzva az átlós övet.
Helyezze az övet a lehető legmagasabbra,
anélkül, hogy az a torkához dörzsölődne.
A medenceövnek lent kell elhelyezkednie (nem a has
felett).
}}
49
BIZTONSÁG
||
FIGYELEM
Minden biztonsági öv egy személy számára
van tervezve.
FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy ne kapcsozza vagy akaszsza a biztonsági övet kampókra vagy egyéb
belső eszközökbe, mert ezzel megakadályozza
az öv megfelelő megfeszülését.
FIGYELEM
Ne végezzen módosítást a biztonsági öveken
és nem helyezzen idegen tárgyakat a csatba.
Ilyenkor előfordulhat, hogy a biztonsági övek
és csatok nem megfelelően működnek egy
baleset során. Fennáll a súlyos sérülés kockázata.
Biztonsági övek levétele
1.
Nyomja meg a piros gombot a biztonsági öv
csatján, majd hagyja visszahúzódni az övet.
2.
Ha a biztonsági öv nem húzódik vissza teljesen, akkor tolj be kézzel, ne hagyja lazán
lógni.
Kapcsolódó információk
•
•
•
50
Biztonsági övek (48. oldal)
Biztonságiöv-feszítő (50. oldal)
Ajtó és biztonsági öv emlékeztető
(51. oldal)
Biztonságiöv-feszítő
Az normál biztonságiöv-feszítőkkel és elektromos
biztonságiöv-feszítőkkel van felszerelve, amelyek
kritikus helyzetekben és ütközéskor megfeszíthetik a biztonsági öveket.
Amikor a kritikus helyzet megszűnik, a biztonsági
öv és az elektromos biztonságiöv-előfeszítő automatikusan visszaáll, de manuálisan is visszaállítható.
FONTOS
Normál biztonságiöv-feszítő
Ha az utaslégzsák ki van iktatva, akkor az utas
oldali elektromos biztonságiöv-feszítő is inaktív.
Az összes biztonsági öv normál biztonságiövfeszítővel van ellátva.
Az övfeszítő ütközés esetén elegendő erővel
feszíti meg az övet ahhoz, hogy hatékonyabban
tartsa az utast.
FIGYELEM
A vezető és az első utas biztonsági övei elektromos övfeszítővel vannak felszerelve.
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
biztonsági öveket. A Volvo azt javasolja, hogy
lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo
műhellyel.
Az övfeszítő a vezetőtámogató rendszerekkel, City
Safety és Rear Collision Warning, együtt működik
és azokkal együtt aktiválható. Kritikus helyzetekben, például vészfékezéskor, az útról történő
lehajtáskor (az autó például az árokbab borul, elemelkedik a talajtól vagy korlátnak ütközik), megcsúszáskor vagy ütközés kockázata esetén a biztonsági övet megfeszítheti az övfeszítő elektromos motorja.
Ha a biztonsági öv nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész biztonsági övet ki kell cserélni. A biztonsági öv elveszíthette bizonyos védelmi jellemzőit akkor is, ha sértetlennek tűnik. A biztonsági övet akkor is ki kell cserélni, ha kopás
vagy sérülés jeleit mutatja. Az új biztonsági
övnek típusjóváhagyással kell rendelkeznie és
ugyanolyan beszerelési helyre tervezettnek
kell lennie, mint a kicserélt biztonsági öv.
Elektromos biztonságiöv-feszítő
Az elektromos övfeszítő segít jobb helyzetbe
mozdítani az utast, csökkentve annak a kockázatát, hogy az autó belsejének ütközzön és javítva a
biztonsági rendszerek, például a légzsákok hatását.
Kapcsolódó információk
•
•
Biztonsági övek (48. oldal)
Biztonsági övek felhelyezése és levétele
(48. oldal)
BIZTONSÁG
•
Az elektromos biztonságiöv-feszítő visszaállítása (51. oldal)
Az elektromos biztonságiöv-feszítő
visszaállítása
•
Az utaslégzsák aktiválása és inaktiválása*
(56. oldal)
•
•
City Safety™ (346. oldal)
Az elektromos biztonságiöv-feszítő úgy van kialakítva, hogy automatikusan visszaálljon, de a biztonságiöv-feszítő manuálisan visszaállítható, ha
az öv kihúzva marad.
Rear Collision Warning (360. oldal)
1.
Álljon meg egy biztonságos helyen.
2.
Csatolja ki, majd csatolja be újra a biztonsági
övet.
> A biztonsági öv és az elektromos biztonságiöv-feszítő alaphelyzetbe áll.
Ajtó és biztonsági öv emlékeztető
A rendszer emlékezteti az utasokat a biztonsági
öv használatára és a nyitott ajtókra, motorháztetőre vagy csomagtérfedélre is figyelmeztet.
Járművezetői kijelző grafika
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
biztonsági öveket. A Volvo azt javasolja, hogy
lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo
műhellyel.
Ha a biztonsági öv nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész biztonsági övet ki kell cserélni. A biztonsági öv elveszíthette bizonyos védelmi jellemzőit akkor is, ha sértetlennek tűnik. A biztonsági övet akkor is ki kell cserélni, ha kopás
vagy sérülés jeleit mutatja. Az új biztonsági
övnek típusjóváhagyással kell rendelkeznie és
ugyanolyan beszerelési helyre tervezettnek
kell lennie, mint a kicserélt biztonsági öv.
Kapcsolódó információk
•
•
Ábrák a járművezetői kijelzőn különböző típusú figyelmeztetésekkel. A figyelmeztetés színe az ajtón és a csomagtérajtón a jármű sebességétől függ.
A járművezetői kijelző grafikája mutatja, hogy az
autó mely ülésein helyezkednek el utasok becsatolt és be nem csatolt biztonsági övvel.
Ugyanez az ábra mutatja, ha a motorháztető, a
csomagtérajtó, az üzemanyagtöltő fedél nyitva
van.
Az ábra a O gomb megnyomásával nyugtázható a
kormánykerék jobb oldali billentyűzetén.
Biztonságiöv-feszítő (50. oldal)
Biztonsági övek (48. oldal)
}}
* Opció/tartozék.
51
BIZTONSÁG
||
Biztonsági öv emlékeztető
Vizuális emlékeztető a tetőkonzolon.
Egy vizuális emlékeztető jelenik meg a tetőkonzolon és egy figyelmeztető szimbólum a járművezetői kijelzőn.
A hangos emlékeztető a sebesség, a vezetési idő
és távolság függvénye.
A járművezető és az utasok övének állapota megjelenik a járművezetői kijelző ábráján, amikor
becsatolnak vagy kicsatolnak egy övet.
A gyermekülésekre nem vonatkozik a biztonsági
öv becsatolására emlékeztető rendszer.
Első ülés
A járművezetőt és az első utast hangjelzés és
visszajelző lámpa figyelmezteti a biztonsági öv
használatára, ha valamelyikük nem viseli azt.
52
Hátsó ülés
A biztonsági öb emlékeztetőnek a hátsó ülések
esetében van két alfunkciója:
•
Információt nyújt arról, hogy mely biztonsági
övek vannak használatban a hátsó ülésen. A
járművezetői kijelző grafikái megjelennek,
amikor a biztonsági övek használatban vannak.
•
Vizuális és akusztikus jelzés emlékeztet, hogy
egy biztonsági övet kikapcsoltak a hátsó ülésen utazás közben. Az emlékeztető a biztonsági öv újbóli becsatolását követően megszűnik.
Az ajtók, motorháztető, csomagtérajtó
és üzemanyagtöltő fedél emlékeztetője
Ha a motorháztető, csomagtérajtó vagy üzemanyagtöltő fedél nincs megfelelően csukva, akkor
a járművezetői kijelző grafikája mutatja, hogy mi
van nyitva. Álljon meg az autóval egy biztonságos
helyen amint lehetséges, és csukja be a figyelmeztetést okozó forrást.
Ha az autót körülbelül 10 km/h (6
mph) sebességnél lassabban vezeti,
akkor világít a járművezetői kijelző tájékoztató szimbóluma.
Ha az autót körülbelül 10 km/h (6
mph) sebességnél gyorsabban vezeti,
akkor világít a járművezetői kijelző
figyelmeztető szimbóluma.
Kapcsolódó információk
•
•
Biztonsági övek (48. oldal)
Biztonsági övek felhelyezése és levétele
(48. oldal)
BIZTONSÁG
Légzsákok
Felfúvódott légzsákok
Vezető oldali légzsákok
Az autó légzsákokkal és függönylégzsákokkal
rendelkezik a járművezető és az utasok számára.
Ha valamelyik légzsák kinyílt, akkor az alábbiakat
javasoljuk:
A biztonsági övek kiegészítéseként az autó kormánykeréklégzsákkal és térdlégzsákkal1 rendelkezik a vezető felöli oldalon.
MEGJEGYZÉS
Az érzékelők eltérően reagálnak az ütközés
természetétől és attól függően, hogy be vannak-e kapcsolva a biztonsági övek. Az összes
biztonsági övre vonatkozik.
Ezért lehetséges, hogy csak egy (vagy egy
sem) légzsák lép működésbe egy ütközés
során. Az érzékelők érzékelik az ütközés járműre ható erejét és a reagálás ennek megfelelően történik úgy, hogy egy sem vagy egy
illetve több légzsák működésbe lép.
•
Az autó elszállítása. A Volvo azt javasolja,
hogy ezt bízza hivatalos Volvo műhelyre. Ne
vezessen felfúvódott légzsákokkal.
•
A Volvo azt javasolja, hogy kérjen fel egy
hivatalos Volvo műhelyt a biztonsági rendszer
komponenseinek cseréjére.
•
Mindig keressen fel egy orvost.
FIGYELEM
Soha ne vezessen felfúvódott légzsákokkal.
Ezek nehézzé tehetik a kormányzást. Más biztonsági rendszerek is károsodhatnak. A légzsákok felfúvódásakor keletkező füst és por
intenzív kitettség esetén a bőr és a szem irritációját /sérülését okozhatják. Irritáció esetén
mossa le hideg vízzel. A gyors felfúvódási
folyamat és a légzsák szövete horzsolást és
bőrégést okozhat.
FIGYELEM
A légzsákrendszer vezérlőmodulja a középkonzolban helyezkedik el. Ha víz vagy egyéb
folyadék folyik a középkonzolra, akkor csatlakoztassa le az indítóakkumulátor kábeleit. Ne
próbálja beindítani az autót, mert a légzsákok
működésbe léphetnek. Az autó elszállítása. A
Volvo azt javasolja, hogy szállíttassa hivatalos
Volvo szervizbe.
1
Az autó csak bizonyos piacokon rendelkezik térdlégzsákkal.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Biztonság (44. oldal)
Vezető oldali légzsákok (53. oldal)
Utaslégzsák (54. oldal)
Oldallégzsákok (58. oldal)
Függönylégzsákok (58. oldal)
Kormánykeréklégzsák és térdlégzsák1 a vezető oldali
első ülésnél.
Frontális ütközés során a légzsákok segítenek a
járművezető fejének, nyakának, arcának és mellkasának valamint térdeinek és lábainak sérülése
elleni védelmében.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az érzékelőket és a légzsák/légzsákok felfúvódnak. A
légzsákpárnák jelentik az elsődleges behatást az
utas számára. A légzsák az ütközés hatására
összenyomódva leenged. Amikor ez történik,
akkor füst áramlik az autóba. Ez teljesen normális.
A teljes folyamat, a légzsák felfúvódását és leen}}
53
BIZTONSÁG
||
gedését beleértve, tizedmásodpercek alatt lezajlik.
FIGYELEM
A térdlégzsák1 elhelyezkedése
Utaslégzsák
A légzsák a műszerfal alsó részébe van hajtogatva a vezető felőli oldalon. A fedőlapján az
AIRBAG jelölés található.
A biztonsági övek kiegészítéseként a jármű légzsákkal van felszerelve az első utasüléshez.
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használja vagy nem
helyesen használja az övet, az csökkenti a légzsák által biztosított védelmet egy baleset
során.
A sérülés kockázatának minimálisra csökkentése érdekében a légzsák kinyílásakor, az utasoknak a lehető legegyenesebben kell ülniük,
lábukkal a padlón és hátukkal a háttámlának
dőlve.
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba
egy hivatalos Volvo műhellyel a javításhoz. A
légzsákrendszer hibás javítása meghibásodáshoz és súlyos személyi sérüléshez vezethet.
A kormánykeréklégzsák
elhelyezkedése
Ez a légzsák a kormánykerék közepébe van szerelve. A kormánykeréken az AIRBAG jelölés található.
1 Az
54
autó csak bizonyos piacokon rendelkezik térdlégzsákkal.
FIGYELEM
Ne helyezzen vagy rögzítsen semmit a panel
tetejére, ahol a térdlégzsák elhelyezkedik.
Kapcsolódó információk
•
•
Légzsákok (53. oldal)
Utaslégzsák (54. oldal)
Első utaslégzsák az első ülésnél.
Frontális ütközés során a légzsák segít a járművezető és az utas fejének, nyakának, arcának és
mellkasának valamint térdeinek és lábainak sérülése elleni védelmében.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az érzékelőket és a légzsák felfúvódik. A légzsákpárnák
jelentik az elsődleges behatást az utas számára.
A légzsák az ütközés hatására összenyomódva
leenged. Amikor ez történik, akkor füst áramlik az
autóba. Ez teljesen normális. A teljes folyamat, a
légzsák felfúvódását és leengedését beleértve,
tizedmásodpercek alatt lezajlik.
BIZTONSÁG
FIGYELEM
Az utaslégzsák címkéje
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használja vagy nem
helyesen használja az övet, az csökkenti a légzsák által biztosított védelmet egy baleset
során.
Soha ne hagyja, hogy valaki az első ülés előtt
álljon vagy üljön.
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha aktiválva van a
légzsák.
A sérülés kockázatának minimálisra csökkentése érdekében a légzsák kinyílásakor, az utasoknak a lehető legegyenesebben kell ülniük,
lábukkal a padlón és hátukkal a háttámlának
dőlve.
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba
egy hivatalos Volvo műhellyel a javításhoz. A
légzsákrendszer hibás javítása meghibásodáshoz és súlyos személyi sérüléshez vezethet.
Az utaslégzsák elhelyezkedése
A légzsák a kesztyűtartó feletti rekeszbe van hajtogatva. A fedőlapján az AIRBAG jelölés található.
Az első utasülésen soha nem szabad előre
néző utasoknak (gyermekeknek és felnőtteknek) ülnie, amikor az utas oldali légzsák ki van
kapcsolva.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
halálos sérülést okozhat.
Címke az utas oldali napellenzőn.
Az utaslégzsák figyelmeztető matricája a fentiek
szerint van elhelyezve.
FIGYELEM
Ha az autó nincs felszerelve az utaslégzsákot
aktiváló/inaktiváló kapcsolóval, akkor a légzsák mindig aktív.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Légzsákok (53. oldal)
Vezető oldali légzsákok (53. oldal)
Az utaslégzsák aktiválása és inaktiválása*
(56. oldal)
FIGYELEM
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a műszerfalra
vagy az elé, ahol az utaslégzsák található.
* Opció/tartozék.
55
BIZTONSÁG
Az utaslégzsák aktiválása és
inaktiválása*
Az utaslégzsák kikapcsolható, ha az autó rendelkezik Passenger Airbag Cut Off Switch
(PACOS) kapcsolóval.
Az utaslégzsák kapcsolója a műszerfal utas oldalának végén található és akkor érhető el, ha ki
van nyitva az utasajtó.
FIGYELEM
Ha az autó nincs felszerelve az utaslégzsákot
aktiváló/inaktiváló kapcsolóval, akkor a légzsák mindig aktív.
2.
Hagyja jóvá az üzenetet a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetének O gombjával.
Az utaslégzsák aktiválása
Ellenőrizze, hogy a kapcsoló a kívánt helyzetben
van-e.
Húzza ki a kapcsolót, és fordítsa OFF helyzetből ON helyzetbe.
> A járművezetői kijelző a Utaslégzsák be
Kérjük engedélyezze üzenetet mutatja.
MEGJEGYZÉS
ON - a légzsák aktív és az összes előre néző
utasok (gyermekek és felnőttek) biztonságosan ülhetnek az utasülésen.
OFF - a légzsák inaktív és a gyermekek hátrafelé néző gyermekülésben biztonságosan
utazhatnak az utasülésben.
56
Ha az utaslégzsákot az autó I vagy ennél alacsonyabb gyújtáshelyzetben aktiválták/inaktiválták, akkor egy üzenet jelenik meg a járművezetői kijelzőn és az alábbi visszajelző a tetőkonzolon körülbelül 6 másodperccel az autó
elektromos rendszerének II gyújtáshelyzetbe
kapcsolását követően.
> Egy szöveges üzenet és a tetőkonzolon
látható figyelmeztető szimbólum jelzi, hogy
az első utaslégzsák aktív.
FIGYELEM
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, amikor aktiválva van
a légzsák.
Mindig be kell kapcsolni az utaslégzsákot,
amikor előre néző utas (gyermek vagy felnőtt)
utazik az első utasülésen.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
halálos sérülést okozhat.
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
Az utaslégzsák inaktiválása
Húzza ki a kapcsolót, és fordítsa ON helyzetből OFF helyzetbe.
> A járművezetői kijelző a Utaslégzsák ki
Kérjük engedélyezze üzenetet mutatja.
MEGJEGYZÉS
Ha az utaslégzsákot az autó I vagy ennél alacsonyabb gyújtáshelyzetben aktiválták/inaktiválták, akkor egy üzenet jelenik meg a járművezetői kijelzőn és az alábbi visszajelző a tetőkonzolon körülbelül 6 másodperccel az autó
elektromos rendszerének II gyújtáshelyzetbe
kapcsolását követően.
2.
Hagyja jóvá az üzenetet a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetének O gombjával.
Kapcsolódó információk
•
•
Biztonságiöv-feszítő (50. oldal)
Gyermekülés (61. oldal)
> Egy szöveges üzenet és a tetőkonzolon
látható figyelmeztető szimbólum jelzi, hogy
az első utaslégzsák ki van iktatva.
FIGYELEM
Az utasülésen soha nem szabad előre néző
utasoknak (gyermekeknek és felnőtteknek)
ülnie, amikor a légzsák ki van kapcsolva.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
halálos sérülést okozhat.
FONTOS
Ha az utaslégzsák ki van iktatva, akkor az utas
oldali elektromos biztonságiöv-feszítő is inaktív.
57
BIZTONSÁG
Oldallégzsákok
FIGYELEM
A vezető és az első utas üléseinek oldallégzsákjai védik a mellkast és a csípőt egy baleset esetén.
A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba
egy hivatalos Volvo műhellyel a javításhoz. Az
oldallégzsákrendszer hibás javítása meghibásodáshoz és súlyos személyi sérüléshez
vezethet.
Függönylégzsákok
A függönylégzsák, Inflatable Curtain (IC) segít
megakadályozni azt, hogy a járművezető és az
utasok egy ütközés során beüssék a fejüket az
autón belül.
FIGYELEM
Ne helyezzen semmit az ülés külseje és az
ajtópanel közé, mert erre a területre szüksége
van az oldallégzsáknak.
A Volvo azt javasolja, hogy csak a Volvo által
jóváhagyott üléshuzatokat használjon. Más
üléshuzatok akadályozhatják az oldallégzsákok működését.
FIGYELEM
Az oldallégzsákok a első ülések külső háttámlakeretébe vannak szerelve és az első ülésben ülő
járművezető és utas védelmében segítenek.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az érzékelőket és az oldallégzsákok felfúvódnak. Az légzsák az utas és az ajtópanel között fúvódik fel és
így tompítja a kezdeti ütközést. A légzsák az ütközés hatására összenyomódva leenged. Az oldallégzsák normális esetben csak az ütközés oldalán
lép működésbe.
Az oldallégzsákok a biztonsági övek kiegészítői. Mindig használjon biztonsági övet.
Oldallégzsákok és gyermekülések
Az autó által a gyermekülésbe vagy ülésmagasítóra ültetett gyermekek számára nyújtott védelmet nem csökkenti az oldallégzsák.
Kapcsolódó információk
•
58
Légzsákok (53. oldal)
A függönylégzsák a tetőkárpit két oldalán helyezkedik el és segít a járművezető és az autó külső
utasainak védelmében. A paneleken IC AIRBAG
címke található.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az érzékelőket és a függönylégzsák felfúvódik.
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba
egy hivatalos Volvo műhellyel a javításhoz. Az
függönylégzsákrendszer helytelen javítása
meghibásodáshoz és súlyos személyi sérüléshez vezethet.
BIZTONSÁG
FIGYELEM
Soha ne akasszon vagy rögzítsen nehéz tárgyakat a tető fogantyúira. A kampók csak
könnyű kabátokhoz és zakókhoz vannak tervezve (nem nehezebb tárgyakhoz, például
esernyőkhöz).
Ne csavarozzon vagy szereljen semmit az autó
tetőkárpitjára, az ajtóoszlopokra vagy az oldalpanelekre. Ez ronthatja a tervezett védelmet. A
Volvo azt javasolja, hogy csak eredeti Volvo
alkatrészeket használjon, amelyek jóváhagyással rendelkeznek ezekhez a területekhez.
FIGYELEM
Hagyjon 10 cm (4 hüvelyk) távolságot a csomag és az oldalablakok között, ha az autóban
az ajtóablakok felső szélénél magasabban
helyez el csomagokat. Különben csökkenhet a
tetőkárpitba süllyesztett függönylégzsák tervezett védelmi funkciója.
FIGYELEM
A függönylégzsák a biztonsági övek kiegészítője. Mindig használjon biztonsági övet.
Kapcsolódó információk
•
Biztonsági üzemmód
FIGYELEM
A biztonsági üzemmód egy védelmi állapot,
amely akkor kapcsol be, amikor az ütközés károsította az autó valamely olyan alapvető funkcióját,
mint például az üzemanyag-vezetékek, a biztonsági rendszerek érzékelői vagy a fékrendszer.
Soha ne próbálja önállóan javítani az autóját
vagy visszaállítani az elektronikát, ha az autó
biztonsági üzemmódba lépett. Ez személyi
sérülést vagy azt okozhatja, hogy az autó nem
normálisan működik. A Volvo azt javasolja,
hogy hivatalos Volvo szervizben ellenőriztesse
és állíttassa vissza az autó normál állapotát a
Safety mode Lásd a kézikönyvet üzenet
megjelenését követően.
Ha az autó ütközésben vett részt, akkor a Safety
mode Lásd a kézikönyvet üzenet jelenhet meg
a járművezetői kijelzőn egy figyelmeztető szimbólummal, amennyiben nem károsodott a kijelző és
még működőképes az autó elektromos rendszere.
Ez az üzenet azt jelenti, hogy az autó csökkent
funkcionalitással rendelkezik.
FIGYELEM
Ha az autó biztonsági üzemmódban van, akkor
nem szabad vontatni. Azt el kell szállítani a
helyéről. A Volvo azt javasolja, hogy szállíttassa hivatalos Volvo szervizbe.
FIGYELEM
Soha, semmilyen körülmények között ne próbálja újraindítani az autót, ha annak üzemanyagszaga van és a Safety mode Lásd a
kézikönyvet üzenet látható a járművezetői
kijelzőn. Késedelem nélkül hagyja el az autót.
Ha az autó biztonsági üzemmódban van, akkor
lehetőség van a rendszer alaphelyzetbe állítására,
hogy az autó beindítható, és rövid távolságra
vezethető legyen, ha például a közlekedés szempontjából veszélyes helyen tartózkodik.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztonság (44. oldal)
Az autó beindítása és mozgatása a biztonsági üzemmód bekapcsolása után
(60. oldal)
Szállítás (495. oldal)
Légzsákok (53. oldal)
59
BIZTONSÁG
Az autó beindítása és mozgatása a
biztonsági üzemmód bekapcsolása
után
Ha az autó biztonsági üzemmódban van, akkor
lehetőség van a rendszer alaphelyzetbe állítására, hogy az autó beindítható, és rövid távolságra vezethető legyen, ha például a közlekedés
szempontjából veszélyes helyen tartózkodik.
3.
4.
Az autó beindítása a biztonsági
üzemmód bekapcsolása után
1.
Ellenőrizze az autó általános károsodási állapotát és hogy van-e bármilyen üzemanyagszivárgás. Nem szabad üzemanyagszagnak
sem lennie.
Ha a sérülés csak kismértékű és az ellenőrzés során nem talált üzemanyag-szivárgást,
akkor megpróbálható az indítás.
FIGYELEM
Soha, semmilyen körülmények között ne próbálja újraindítani az autót, ha annak üzemanyagszaga van és a Safety mode Lásd a
kézikönyvet üzenet látható a járművezetői
kijelzőn. Késedelem nélkül hagyja el az autót.
60
Állítsa le az autót.
Ezután próbálja meg újra beindítani az autót,
amikor a Jármű indítása
Rendszerellenőrzés, várjon üzenet már
nem látható a járművezetői kijelzőn.
FONTOS
Ha a Safety mode Lásd a kézikönyvet
üzenet még mindig látható a kijelzőn, akkor az
autót nem szabad vezetni vagy vontatni,
hanem autómentő szolgálattal kell elszállíttatni. Még ha vezethetőnek is tűnik az autó,
rejtett károsodása lehet, amely lehetetlenné
teszi annak mozgás közbeni irányítását.
Az autó mozgatása a biztonsági
üzemmód bekapcsolása után
1.
2.
Ezután próbálja meg beindítani az autót.
> Az autó elektronikája rendszerellenőrzést
végez, majd megpróbál visszatérni normál
állapotba. A járművezetői kijelző ezalatt a
Jármű indítása Rendszerellenőrzés,
várjon üzenetet mutatja. Ez akár egy percet is igénybe vehet.
Ha a járművezetői kijelző a Normal mode
The car is now in normal mode üzenetet
jeleníti meg az indítási próbálkozás után,
akkor az autót óvatosan elmozdíthatja, ha
veszélyes helyen áll.
2.
Ne mozgassa az autót a szükségesnél
tovább.
FIGYELEM
Ha az autó biztonsági üzemmódban van, akkor
nem szabad vontatni. Azt el kell szállítani a
helyéről. A Volvo azt javasolja, hogy szállíttassa hivatalos Volvo szervizbe.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztonsági üzemmód (59. oldal)
Indítsa be az autót (442. oldal)
Szállítás (495. oldal)
BIZTONSÁG
Gyermekbiztonság
MEGJEGYZÉS
A gyermekeknek mindig biztonságosan kell
ülniük, amíg az autóban utaznak.
A Volvo kifejezetten az adott autóhoz tervezett
gyermekbiztonsági felszereléseket (gyermekülések és rögzítőeszközök) kínál. A Volvo gyermekbiztonsági felszereléseit használva optimális feltételeket teremt a gyermek biztonságos utazásához
az autóban. Ezen felül, a gyermekbiztonsági felszerelések illeszkednek és egyszerűen használhatók.
A használandó tartozékot a gyermek súlyának és
méretének figyelembe vételével kell kiválasztani.
A Volvo azt javasolja, hogy a gyermekek a lehető
legidősebb, legalább 3-4 éves korig hátrafelé
néző gyermekülésben utazzanak, majd 140 cm
(4 láb 7 hüvelyk) magasságig előre néző gyermekülésben.
A gyermekbiztonsági berendezések használatakor fontos a mellékelt használati útmutató
tanulmányozása.
Ha kérdése merülne fel a gyermekbiztonsági
berendezések beszerelésével kapcsolatban,
akkor vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
Gyermekülés
Mindig megfelelő gyermeküléseket kell használni, amikor gyermekek utaznak az autóban.
A gyermekeknek kényelmesen és biztonságosan
kell ülniük. Ügyeljen a gyermekülés helyes elhelyezésére, beszerelésére és használatára.
Tanulmányozza a beszerelési útmutatóban a
gyermekülés helyes beszerelésének módját.
Minden korú és méretű gyermeknek mindig megfelelően rögzítve kell ülnie az autóban. Soha ne
hagyja, hogy egy gyermek egy másik utas ölében
üljön.
MEGJEGYZÉS
A gyermekbiztonsági berendezések használatakor fontos a mellékelt használati útmutató
tanulmányozása.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztonság (44. oldal)
Ha kérdése merülne fel a gyermekbiztonsági
berendezések beszerelésével kapcsolatban,
akkor vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
Gyermekülés (61. oldal)
A gyermekbiztonsági zárak aktiválása és
inaktiválása (273. oldal)
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
A különböző korosztályokhoz tartozó gyermekek esetében használandó gyermeküléstípusokra országonként más jogi szabályozások
érvényesek. Ellenőrizze a vonatkozó szabályokat.
Soha ne hagyjon rögzítetlen gyermekülést az
autóban. Mindig rögzítse a gyermekülés utasításai szerint, akkor is, ha nincs használatban.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gyermekbiztonság (61. oldal)
Beépített gyermekülés* (73. oldal)
A gyermekülések felső rögzítőpontjai
(62. oldal)
}}
* Opció/tartozék.
61
BIZTONSÁG
Gyermekülések alsó rögzítőpontjai
(63. oldal)
A gyermekülések felső
rögzítőpontjai
•
i-SizeISOFIX rögzítőpontok gyermekülésekhez (63. oldal)
Az autó felső rögzítőpontokkal rendelkezik gyermekülésekhez a hátsó üléssor külső ülésein.
•
•
Gyermekülés elhelyezése (64. oldal)
A felső rögzítő pontok elsődlegesen előre néző
gyermekülések számára vannak kialakítva.
•
Az utaslégzsák aktiválása és inaktiválása*
(56. oldal)
FIGYELEM
A gyermekülés felső hevedereit át kell vezetni
a fejtámla szárán található furaton, mielőtt
megfeszítené a rögzítési pontnál. Ha ez nem
lehetséges, akkor kövesse a gyermekülés
gyártójának utasításait.
Mindig tartsa be a gyártó beszerelési utasításait,
amikor gyermekülést csatlakoztat a felső rögzítőpontokhoz.
MEGJEGYZÉS
Hajtsa le a fejtámlákat az ilyen típusú gyermekülések rögzítésének lehetővé tételéhez a
külső üléseken lehajtható fejtámlákkal rendelkező autókban.
A rögzítőpontok elhelyezkedése
MEGJEGYZÉS
A csomagtér felett csomagtértakaróval rendelkező autók esetében, azt el kell távolítani,
mielőtt gyermeküléseket lehetne rögzíteni a
rögzítő pontokhoz.
Kapcsolódó információk
A rögzítőpontok helyét a háttámla hátulján található
szimbólumok jelzik.
A rögzítőpontok a hátsó üléssor külső üléseinek
hátulján helyezkednek el.
62
•
•
Gyermekülés (61. oldal)
•
i-SizeISOFIX rögzítőpontok gyermekülésekhez (63. oldal)
•
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata (67. oldal)
Gyermekülések alsó rögzítőpontjai
(63. oldal)
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
Gyermekülések alsó rögzítőpontjai
i-SizeISOFIX rögzítőpontok
gyermekülésekhez
Az autó alsó rögzítőpontokkal rendelkezik a gyermekülésekhez az első ülésen* és a hátsó ülésen.
Az autó i-Size/ISOFIX rögzítőpontokkal rendelkezik a gyermekülésekhez a hátsó ülésen.
Az alsó rögzítőpontok úgy vannak kialakítva, hogy
bizonyos hátrafelé néző gyermekülésekkel lehessen azokat használni.
Mindig tartsa be a gyártó beszerelési utasításait,
amikor gyermekülést csatlakoztat az alsó rögzítőpontokhoz.
A rögzítőpontok elhelyezkedése
Rögzítőpontok elhelyezkedése a hátsó ülésen.
A hátsó ülés rögzítőpontjai az első ülések padlósínjeinek hátsó részén helyezkednek el.
Kapcsolódó információk
Rögzítőpontok elhelyezkedése az első ülésen.
•
•
Gyermekülés (61. oldal)
•
i-SizeISOFIX rögzítőpontok gyermekülésekhez (63. oldal)
•
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata (67. oldal)
A gyermekülések felső rögzítőpontjai
(62. oldal)
A rögzítőpontok az első ülésen az utasülés lábterének oldalain helyezkednek el.
Az első ülés rögzítőpontjai csak akkor csak akkor
találhatók meg, ha a jármű rendelkezik az utaslégzsák aktiválására/inaktiválására szolgáló kapcsolóval*.
}}
* Opció/tartozék.
63
BIZTONSÁG
||
Az i-Size/ISOFIX2 egy nemzetközi szabványon
alapuló gyermekülés-rögzítő rendszer.
Mindig tartsa be a gyártó beszerelési utasításait,
amikor gyermekülést csatlakoztat az i-Size/
ISOFIX rögzítőpontokhoz.
A rögzítőpontok elhelyezkedése
A rögzítőpontok helyét a háttámla kárpitján található
szimbólumok2 jelzik.
Az i-SizeISOFIX rögzítőpontok a fedelek mögött
helyezkednek el a hátsó üléstámla alsó részén, a
külső üléseken.
Emelje fel a fedeleket, hogy hozzáférjen a rögzítőpontokhoz.
2
64
A nevek és szimbólumok a piactól függően változóak.
Kapcsolódó információk
•
•
Gyermekülés (61. oldal)
•
•
Gyermekülések alsó rögzítőpontjai (63. oldal)
•
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (70. oldal)
A gyermekülések felső rögzítőpontjai
(62. oldal)
Gyermekülés elhelyezése
Fontos a megfelelő helyen elhelyezni a gyermekülést az autóban. A hely kiválasztása többek
között attól függ, hogy milyen típusú a gyermekülés és aktiválva van-e az utaslégzsák.
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének táblázata (69. oldal)
A hátrafelé néző gyermekülés és a légzsák nem kompatibilis egymással.
Mindig a hátsó ülésen helyezze el a hátrafelé
néző gyermeküléseket, ha az utaslégzsák aktiválva van. Ha gyermek utazik az első utasülésben,
akkor a kinyíló légzsáktól súlyos sérüléseket
szenvedhet.
Ha az utaslégzsák ki van kapcsolva, akkor szerelhetők hátrafelé néző gyermekülések az első utasülésre.
BIZTONSÁG
MEGJEGYZÉS
Az utaslégzsák címkéje
Gyermekbiztonsági rögzítés
Fontos tisztában lenni azzal, hogy gyermekülés
beszerelésekor és használatakor sok minden
függ attól, hol helyezkedik el a gyermekülés.
A gyermekek autóban történő elhelyezésének
szabályai országonként változhatnak. Ellenőrizze a vonatkozó szabályokat.
FIGYELEM
FIGYELEM
Nem szabad olyan fém vázzal rendelkező vagy
egyéb olyan kialakítású ülésmagasítókat/
gyermeküléseket használni, amelyek a biztonsági öv nyitó gombjára támaszkodhatnak, mert
ezek a biztonsági öv csatjának véletlen kinyílását okozhatják.
Soha ne hagyja, hogy valaki az első ülés előtt
álljon vagy üljön.
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha aktiválva van a
légzsák.
Az első utasülésen soha nem szabad előre
néző utasoknak (gyermekeknek és felnőtteknek) ülnie, amikor az utas oldali légzsák ki van
kapcsolva.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
halálos sérülést okozhat.
Címke az utas oldali napellenzőn.
Az utaslégzsák figyelmeztető matricája a fentiek
szerint van elhelyezve.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Ne rögzítse a gyermekülés hevedereit az ülés
vízszintes beállító rúdjához illetve az ülés alatt
lévő rugókhoz vagy sínekhez és rudakhoz. Az
éles szélek károsíthatják a hevedereket.
Ne hagyja a gyermekülés felső részét a szélvédőnek támaszkodni.
Gyermekülés (61. oldal)
Gyermekbiztonsági rögzítés (65. oldal)
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata (67. oldal)
•
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének táblázata (69. oldal)
•
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (70. oldal)
MEGJEGYZÉS
A gyermekbiztonsági berendezések használatakor fontos a mellékelt használati útmutató
tanulmányozása.
Ha kérdése merülne fel a gyermekbiztonsági
berendezések beszerelésével kapcsolatban,
akkor vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
}}
65
BIZTONSÁG
||
MEGJEGYZÉS
Soha ne hagyjon rögzítetlen gyermekülést az
autóban. Mindig rögzítse a gyermekülés utasításai szerint, akkor is, ha nincs használatban.
•
Beszerelés a hátsó ülésre
•
Beszerelés az első ülésbe
•
Csak a Volvo által javasolt, univerzálisan jóváhagyott vagy féluniverzális illetve olyan gyermeküléseket használjon, amelyeknél az autó
szerepel a gyártó járműlistáján.
•
A támasztó lábakkal rendelkező gyermeküléseket nem szabad a középső ülésre szerelni.
•
Előre néző gyermekülések beszerelésekor
ellenőrizze, hogy az utaslégzsák be van-e
kapcsolva.
•
A külső ülések ISOFIX rögzítőrendszerrel
rendelkeznek és az i-Size4 esetében jóváhagyottak.
•
Csak a Volvo által javasolt, univerzálisan jóváhagyott vagy féluniverzális illetve olyan gyermeküléseket használjon, ahol az autó szerepel a gyártó járműlistáján.
•
•
ISOFIX gyermekülések csak akkor szerelhetők be, ha az autó rendelkezik ISOFIX konzol3
tartozékkal.
A külső ülések felső rögzítőpontokkal rendelkeznek. A Volvo azt javasolja, hogy a gyermekülés felső hevedereit húzza át a fejtámla
nyílásán, mielőtt megfeszítené a felső rögzítőpontnál. Ha ez nem lehetséges, akkor
kövesse a gyermekülés gyártójának utasításait.
•
Ha a gyermekülés alsó hevederekkel rendelkezik, akkor a Volvo azt javasolja, hogy az
alsó rögzítőpontokat ezekkel3 használja.
•
•
Ha a gyermekülés támasztó lábakkal rendelkezik, akkor mindig rögzítse a támasztó
lábat/támasztó lábakat közvetlenül a padlóhoz. Soha ne rögzítse a támasztó lábat lábtartóhoz vagy más objektumhoz.
Ha a gyermekülés alsó hevederekkel rendelkezik, akkor soha ne állítsa az elől lévő ülés
helyzetét, miután rögzítette a hevedereket az
alsó rögzítőpontokhoz. Mindig ügyeljen arra,
hogy eltávolítsa az alsó hevedereket, amikor
nincs beszerelve a gyermekülés.
•
Ha a gyermekülés támasztó lábakkal rendelkezik, akkor mindig rögzítse a támasztó
lábat/támasztó lábakat közvetlenül a padló-
3
4
66
Hátrafelé néző gyermekülések beszerelésekor ellenőrizze, hogy az utaslégzsák ki van-e
kapcsolva.
Az ISOFIX vezető a gyermekülés beszerelésének megkönnyítésére használható.
A tartozékkínálat a piactól függően változó.
A piactól függően változik.
hoz. Soha ne rögzítse a támasztó lábat lábtartóhoz vagy más objektumhoz.
Kapcsolódó információk
•
•
Gyermekülés elhelyezése (64. oldal)
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata (67. oldal)
•
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének táblázata (69. oldal)
•
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (70. oldal)
BIZTONSÁG
Az autó biztonsági övével rögzített
gyermekülések elhelyezésének
táblázata
A táblázat javaslatot ad arra vonatkozóan, hogy
melyik helyzetben és milyen méretű gyermekhez
milyen gyermekülést használjon.
Súly
0 csoport
max. 10 kg
0+ csoport
max. 13 kg
1. csoport
9-18 kg
2. csoport
15-25 kg
MEGJEGYZÉS
Mindig olvassa el a kezelési útmutató gyermekülés beszerelésére vonatkozó részét,
mielőtt az autóba szerelne egyet.
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal, csak hátrafelé
néző gyermekülések)A
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre néző
gyermekülések)A
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
UB, C
X
UC
UC
UB, C
X
UC
UC
LD
UFB, E
U, LD
U
LD
UFB
UF, G, B*, H, LD
UF
}}
* Opció/tartozék.
67
BIZTONSÁG
||
Súly
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal, csak hátrafelé
néző gyermekülések)A
3. csoport
22-36 kg
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre néző
gyermekülések)A
UFB
X
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
UG, I, B*, H
UI
U: Univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez alkalmas.
UF: Előre néző, univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez alkalmas.
L: Speciális gyermekülésekhez alkalmas. Ezek korlátozott vagy féluniverzális kategóriájú gyermekülések az adott járműhöz.
B: beépített gyermekülés ehhez a súlycsoporthoz.
X: Az ülés nem alkalmas ebbe a súlycsoportba tartozó gyermekekhez.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Az üléspárnanyúlványnak mindig visszahúzva kell lennie a gyermekülések beszerelésekor.
Állítsa a háttámlát a legegyenesebb állásba.
A Volvo az alábbiakat javasolja: Volvo babaülés (típusengedély: E1 04301146).
A Volvo az alábbiakat javasolja: Volvo megfordítható ülés a hátrafelé néző helyzetben (típusengedély: E5 04192); Volvo hátrafelé néző ülés (típusengedély: E5 04212).
A Volvo hátrafelé néző gyermekülést ajánl ebbe a súlycsoportba tartozó gyermekeknek.
A Volvo javaslata: Volvo megfordítható gyermekülés az előre néző helyzetben (típusengedély: E5 04191); ülésmagasító háttámlával és anélkül (típusengedély: E5 04216); Volvo ülésmagasító háttámlával (típusengedély: E1 04301169); Volvo ülésmagasító (típusengedély: E1 04301312).
A Volvo javaslata: Römer KidFix XP (típusengedély: E1 04301312).
A Volvo javaslata: beépített gyermekülés (típusengedély: E5 04220).
A Volvo javaslata: ülésmagasító háttámlával és háttámla nélkül (típusengedély: E5 04216); Volvo ülésmagasító háttámlával (típusengedély: E1 04301169).
FIGYELEM
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha aktiválva van az
utaslégzsák.
•
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (70. oldal)
•
Biztonsági övek (48. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
68
Gyermekülés elhelyezése (64. oldal)
Gyermekbiztonsági rögzítés (65. oldal)
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének táblázata (69. oldal)
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
Az i-Size gyermekülések
elhelyezésének táblázata
A gyermekülést az UN Reg R129 figyelembe
vételével kell jóváhagyni.
A táblázat javaslatot ad arra vonatkozóan, hogy
melyik helyzetben és milyen méretű gyermekhez
melyik i-Size gyermekülést használja.
MEGJEGYZÉS
Mindig olvassa el a kezelési útmutató gyermekülés beszerelésére vonatkozó részét,
mielőtt az autóba szerelne egyet.
A gyermekülés típusa
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal, csak hátrafelé néző gyermekülések)
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre
néző gyermekülések)
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
i-Size gyermekülések
X
X
i-UA
X
i-U: "Univerzális" i-Size előre és hátra néző gyermekülésekhez alkalmas.
X: Nem alkalmas univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez.
A
A Volvo hátrafelé néző gyermeküléseket javasol ehhez a csoporthoz.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gyermekülés elhelyezése (64. oldal)
Gyermekbiztonsági rögzítés (65. oldal)
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata (67. oldal)
•
Az ISOFIX gyermekülések elhelyezésének
táblázata (70. oldal)
•
i-SizeISOFIX rögzítőpontok gyermekülésekhez (63. oldal)
69
BIZTONSÁG
Az ISOFIX gyermekülések
elhelyezésének táblázata
A táblázat javaslatot ad arra vonatkozóan, hogy
melyik helyzetben és milyen méretű gyermekhez
melyik ISOFIX gyermekülést használja.
Súly
0 csoport
max. 10 kg
0+ csoport
max. 13 kg
70
A gyermekülésnek a UN Reg R44 szerint jóváhagyottnak kell lennie és az autómodellnek szerepelnie kell a gyártó járműlistájában.
MEGJEGYZÉS
Mindig olvassa el a kezelési útmutató gyermekülés beszerelésére vonatkozó részét,
mielőtt az autóba szerelne egyet.
MéretosztályA
A gyermekülés típusa
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal, csak hátrafelé
néző gyermekülések)B, C
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre néző gyermekülések)B, C
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
E
Hátra néző babaülés
ILB, D, XE
X
ILD
X
E
Hátra néző babaülés
C
Hátra néző gyermekülés
ILB, D, F, XE
X
ILD
X
D
Hátra néző gyermekülés
BIZTONSÁG
Súly
MéretosztályA
1. csoport
9-18 kg
A gyermekülés típusa
A
Előre néző gyermekülés
B
Előre néző gyermekülés
B1
Előre néző gyermekülés
C
Hátra néző gyermekülés
D
Hátra néző gyermekülés
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal, csak hátrafelé
néző gyermekülések)B, C
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre néző gyermekülések)B, C
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
X
ILB, F, G, XE
ILG, IUFG
X
ILB, F, XE
X
ILH
X
IL: Speciális ISOFIX gyermekülésekhez alkalmas. Ezek a gyermekülések egy adott autómodellhez készülhetnek, lehetnek korlátozottan használhatók vagy
féluniverzálisak.
IUF: A súlycsoporthoz jóváhagyott univerzális kategóriájú ISOFIX előre néző gyermekülésekhez alkalmas.
X: Nem alkalmas ISOFIX gyermekülésekhez.
A
B
C
D
E
F
G
H
Az ISOFIX rögzítőrendszerrel rendelkező gyermekülések esetében méretbesorolás segíti a felhasználókat a megfelelő típusú gyermekülés kiválasztásában. A méretbesorolás a gyermekülés címkéjén található.
ISOFIX gyermekülések beszereléséhez, amelyek féluniverzálisan jóváhagyottak (IL), ha az autó ISOFIX konzollal van felszerelve (a tartozékválaszték piactól függően változik). Itt nincsenek felső rögzítőpontok
gyermekülésekhez.
Az üléspárnanyúlványnak mindig visszahúzva kell lennie a gyermekülések beszerelésekor.
A Volvo javaslata: ISOFIX rendszer használatával rögzített Volvo babaülés (típusengedély: E1 04301146).
Akkor, ha az autó nincs ISOFIX konzollal felszerelve.
Állítsa be úgy a háttámlát, hogy a fejtámla ne érjen hozzá a gyermeküléshez.
A Volvo hátrafelé néző gyermekülést ajánl ebbe a súlycsoportba tartozó gyermekeknek.
A Volvo javaslata: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (típusengedély: E5 04200).
FIGYELEM
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha aktiválva van az
utaslégzsák.
MEGJEGYZÉS
Ha az i-SizeISOFIX gyermekülés nem rendelkezik méretbesorolással, akkor az autómodellnek szerepelnie kell a gyermekülés járműlistájában.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo kereskedéssel a
Volvo által ajánlott i-SizeISOFIX gyermekülésekkel kapcsolatos tájékoztatásért.
}}
71
BIZTONSÁG
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
72
Gyermekülés elhelyezése (64. oldal)
Gyermekbiztonsági rögzítés (65. oldal)
Az autó biztonsági övével rögzített gyermekülések elhelyezésének táblázata (67. oldal)
•
Az i-Size gyermekülések elhelyezésének táblázata (69. oldal)
•
i-SizeISOFIX rögzítőpontok gyermekülésekhez (63. oldal)
BIZTONSÁG
Beépített gyermekülés*
•
A hátsó ülés külső pozícióiban található beépített
gyermekülések lehetővé teszik gyermekek
kényelmes és biztonságos elhelyezését.
a biztonsági öv érintkezik-e a gyermek testével és nem laza vagy csavarodott
•
a biztonsági öv nincs-e a gyermek torka előtt
vagy a válla alatt
•
az öv ölrésze lent, a medence felett helyezkedik-e el az optimális védelem érdekében.
A gyermekülés kifejezetten úgy van kialakítva,
hogy megfelelő biztonságot nyújtson a gyermekeknek az autó biztonsági övével együtt. Az üléspárna, a gyermek súlyától függően két helyzetbe
emelhető fel.
A gyermekülés 15-36 kg (33-80 font) súlyú és
legalább 95 cm (37 hüvelyk) magas gyermekek
számára van jóváhagyva.
Kapcsolódó információk
•
•
Gyermekülés (61. oldal)
•
Az üléspárna lehajtása a beépített gyermekülésben* (75. oldal)
Az üléspárna felhajtása a beépített gyermekülésben* (74. oldal)
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy a beépített gyermekülés javítását vagy cseréjét csak hivatalos
Volvo műhelyben végeztesse. Ne végezzen
módosításokat vagy kiegészítéseket a gyermekülésen. Ha a beépített gyermekülés például egy baleset kapcsán nagy terhelésnek
lett kitéve, akkor ki kell cserélni az üléspárnát,
a biztonsági övet és a háttámlát, vagy lehetséges, hogy az egész ülést. Még ha sértetlennek
látszik is a gyermekülés, már nem nyújt ugyanolyan szintű védelmet. Ez vonatkozik arra az
esetre is, amikor az üléspárna leengedett
helyzetben volt egy baleset vagy hasonló
során. Az üléspárnát akkor is ki kell cserélni,
ha erősen meg van kopva.
FIGYELEM
Megfelelő elhelyezés, a biztonsági övet a vállon kell
elhelyezni.
Elindulás előtt ellenőrizze, hogy:
•
az üléspárna a gyermek súlyának megfelelő
magasságba van-e emelve
•
az üléspárna rögzített helyzetben van-e
A gyermekülésre vonatkozó utasítások betartásának elmulasztása a gyermek súlyos sérüléséhez vezethet egy baleset során.
* Opció/tartozék.
73
BIZTONSÁG
Az üléspárna felhajtása a beépített
gyermekülésben*
Az üléspárnát mindig fel kell hajtani, amikor használatban van a beépített gyermekülés.
Az üléspárna két helyzetbe hajtható fel. A használandó helyzet a gyermek súlyától függ.
Alsó helyzet
Súly
22-36 kg
(50-80 font)
Felső helyzet
15-25 kg
(33-55 font)
Alsó helyzet:
Nyomja hátrafelé az üléspárnát a rögzítéshez.
Emelje fel az üléspárnát az elejénél, majd
nyomja vissza a háttámlához a rögzítéshez.
Felső helyzet, kezdje az alsó helyzetből:
FIGYELEM
A gyermekülésre vonatkozó utasítások betartásának elmulasztása a gyermek súlyos sérüléséhez vezethet egy baleset során.
MEGJEGYZÉS
Az üléspárna nem állítható a felső helyzetből
az alsó helyzetbe. A felső helyzetből az üléspárnát először teljesen a hátsó ülésbe kell
engedni, majd az alsó helyzetbe hajtani.
Húzza előre és felfelé a fogantyút az üléspárna kioldásához.
74
Nyomja meg a gombot az üléspárna kioldásához.
Kapcsolódó információk
•
•
Beépített gyermekülés* (73. oldal)
Az üléspárna lehajtása a beépített gyermekülésben* (75. oldal)
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
Az üléspárna lehajtása a beépített
gyermekülésben*
Az üléspárnát le kell hajtani a hátsó ülésbe, amikor a beépített gyermekülés nincs használatban.
MEGJEGYZÉS
Az üléspárna nem állítható a felső helyzetből
az alsó helyzetbe. A felső helyzetből az üléspárnát először teljesen a hátsó ülésbe kell
engedni, majd az alsó helyzetbe hajtani.
Nyomja le a kezével az üléspárna közepét,
hogy rögzítse azt.
FONTOS
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e szabadon álló
tárgyak (például játékok) a gyermekülés üléspárnája mögötti helyen, mielőtt leengedi azt.
MEGJEGYZÉS
A hátsó üléstámla lehajtása előtt, először le
kell hajtani a gyermekülés üléspárnáját.
Húzza előre a fogantyút az üléspárna kioldásához.
Kapcsolódó információk
•
•
Beépített gyermekülés* (73. oldal)
Az üléspárna felhajtása a beépített gyermekülésben* (74. oldal)
* Opció/tartozék.
75
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Műszerek és kezelőszervek
balkormányos autóban
Az áttekintés mutatja, hogy találhatók a vezető
közelében a kijelzők és a kezelőszervek.
Kormánykerék és műszerfal
A kormánykerék beállítása
Közép- és alagútkonzol
Kürt
Bal oldali kormánykerék-billentyűzet
Motorháztető-nyitás
Kijelző-világítás, csomagtérajtózár kioldása,
csomagtérajtó-nyitás*/zárás*, halogén fényszórómagasság-állítás
Tetőkonzol
Középső kijelző
Vészvillogók, páramentesítés, média
Fokozatválasztó
Helyzetjelző lámpák, nappali világítás, tompított fényszóró, távolsági fényszóró, irányjelzők,
hátsó ködlámpa, a napi kilométer-számláló
nullázása
Hajtásmód kezelőszerv
Rögzítőfék
Kormánykerékfülek a manuális fokozatváltáshoz automatikus sebességváltó* esetén.
Első olvasólámpák és belső világítás
Szélvédőre vetített kijelző*
Panorámatető*
Járművezetői kijelző
Kijelző a tetőkonzolon, ON CALL gomb*
Ablaktörlők és mosó, esőérzékelő*
A belső visszapillantó tükör manuális sötétítése
Jobb oldali kormánykerék-billentyűzet
78
Indító gomb
Automatikus fékezés álló helyzetben
Vezetőajtó
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
•
Sebességváltó (456. oldal)
Műszerek és kezelőszervek
jobbkormányos autóban
Az áttekintés mutatja, hogy találhatók a vezető
közelében a kijelzők és a kezelőszervek.
Kormánykerék és műszerfal
Az elektromos első ülés* memóriái, a külső
visszapillantó tükrök és szélvédőre vetített
kijelző* beállításai
Központi zárás
Elektromos ablakok, külső visszapillantó tükrök, elektromos gyermekbiztonsági zár*
Az első ülés beállítása
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
•
Manuális első ülés (186. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(187. oldal)
A kormánykerék beállítása (201. oldal)
Világításkapcsolók (152. oldal)
Indítsa be az autót (442. oldal)
Járművezetői kijelző (82. oldal)
A központi kijelző áttekintése (108. oldal)
}}
* Opció/tartozék.
79
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A kormánykerék beállítása
||
Bal oldali kormánykerék-billentyűzet
Tetőkonzol
Helyzetjelző lámpák, nappali világítás, tompított fényszóró, távolsági fényszóró, irányjelzők,
hátsó ködlámpa, a napi kilométer-számláló
nullázása
Középső kijelző
Vészvillogók, páramentesítés, média
Fokozatválasztó
Kormánykerékfülek a manuális fokozatváltáshoz automatikus sebességváltó* esetén.
Első olvasólámpák és belső világítás
Indító gomb
Szélvédőre vetített kijelző*
Panorámatető*
Hajtásmód kezelőszerv
Járművezetői kijelző
Kijelző a tetőkonzolon, ON CALL gomb*
Rögzítőfék
Ablaktörlők és mosó, esőérzékelő*
A belső visszapillantó tükör manuális sötétítése
Automatikus fékezés álló helyzetben
Jobb oldali kormánykerék-billentyűzet
Kijelző-világítás, csomagtérajtózár kioldása,
csomagtérajtó-nyitás*/zárás*, halogén fényszórómagasság-állítás
Közép- és alagútkonzol
Motorháztető-nyitás
Kürt
80
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Vezetőajtó
•
•
A központi kijelző áttekintése (108. oldal)
Sebességváltó (456. oldal)
Az elektromos első ülés* memóriái, a külső
visszapillantó tükrök és szélvédőre vetített
kijelző* beállításai
Központi zárás
Elektromos ablakok, külső visszapillantó tükrök, elektromos gyermekbiztonsági zár*
Az első ülés beállítása
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
Manuális első ülés (186. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(187. oldal)
A kormánykerék beállítása (201. oldal)
Világításkapcsolók (152. oldal)
Indítsa be az autót (442. oldal)
Járművezetői kijelző (82. oldal)
* Opció/tartozék.
81
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Járművezetői kijelző
•
Nyissa ki valamelyik ajtót.
A járművezetői kijelző információkat mutat az
autóról és a vezetésről.
FIGYELEM
Ha a járművezetői kijelző kialszik, bekapcsoláskor/indításkor nem világít illetve teljesen
vagy részben olvashatatlan, akkor az autót
nem szabad használni. Haladéktalanul szervizbe kell látogatnia. A Volvo azt javasolja,
hogy vegyen igénybe hivatalos Volvo márkaszerviz segítségét.
A járművezetői kijelző műszereket, visszajelzőket
és visszajelző valamint figyelmeztető szimbólumokat tartalmaz. A járművezetői kijelző tartalma az
autó felszereltségétől, a beállításoktól és attól
függően változik, hogy milyen funkciók aktívak az
adott pillanatban.
A járművezetői kijelző egy ajtó kinyitásakor azonnal aktiválódik, azaz a 0 gyújtáshelyzetben. A járművezetői kijelző bizonyos idő elteltével kialszik,
ha nincs használatban. Az újbóli aktiváláshoz,
tegye az alábbiak valamelyikét:
•
•
FIGYELEM
Ha meghibásodik a járművezetői kijelző, akkor
lehetséges, hogy például a fékekre, légzsákokra vagy egyéb biztonsági rendszerekre
vonatkozó információk nem jelennek meg.
Ebben az esetben a járművezető nem tudja
ellenőrizni az autó rendszereinek állapotát
vagy fogadni az aktuális figyelmeztetéseket és
információkat.
Nyomja be a fékpedált
Aktiválja az I gyújtáshelyzetet.
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
Elhelyezkedés a járművezetői kijelzőn:
82
Bal oldalon
Középen
Jobb oldalon
Sebességmérő
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
Fordulatszámmérő/hibrid műszerA
Napi kilométer-számláló
Külső hőmérsékletmérő
Fokozatváltás-jelző
Kilométer-számlálóB
Óra
Vezetési mód
Sebességtartó és sebességhatároló információk
Üzenetek, bizonyos esetekben grafikákkal
Üzemanyagszint-mérő
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A
B
Bal oldalon
Középen
Jobb oldalon
Jelzőtábla információk*
Ajtó és biztonsági öv információk
Hibrid akkumulátor műszere
–
Töltési állapot
Távolság a tartály kiürüléséig
–
Médialejátszó
Távolság az akkumulátor lemerüléséig
–
Navigációs térkép*
Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás
–
Telefon
Alkalmazás menü (a kormánykerék billentyűzetével aktiválható)
–
Hangfelismerés
–
A kiválasztott hajtásmódtól függően.
Halmozott futásteljesítmény.
Dinamikus szimbólum
Kapcsolódó információk
A dinamikus szimbólum annak
alapformájában.
•
•
•
A járművezetői kijelző közepe egy dinamikus
szimbólumot tartalmaz, amely a különböző típusú
üzenetek szerint változtatja a megjelenését. A
kezelőszerv vagy figyelmeztető üzenet súlyosságát sárga vagy piros jelölés jelzi a szimbólum
körül.
•
•
•
A járművezetői kijelző beállításai (84. oldal)
Figyelmeztető szimbólumok a járművezetői
kijelzőn (95. oldal)
Visszajelző szimbólumok a járművezetői kijelzőn (93. oldal)
Fedélzeti számítógép (87. oldal)
Üzenetek a járművezetői kijelzőn (104. oldal)
Az alkalmazás menü kezelése a járművezetői
kijelzőn (103. oldal)
A visszajelző szimbólum példái.
Egy animációval az alap forma olyan grafikává
alakítható, ami mutatja, hol a probléma, hogy
világos legyen az információ.
* Opció/tartozék.
83
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A járművezetői kijelző beállításai
Beállítások a központi kijelzőn
A járművezetői kijelző kijelzési beállításai a járművezetői kijelző alkalmazás menüjéből és a központi kijelző beállítások menüjéből módosíthatók.
Információtípus kiválasztása
1. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
Beállítások a járművezetői kijelző
alkalmazás menüjéből
2.
Nyomja meg a My Car Vezető kijelzője
Vezetői kijelzőn megjelenő
információk gombot.
3.
Válassza ki, hogy minek kell megjelennie a
háttérben.
• Semmiféle információ ne jelenjen
meg a háttérben
• Lejátszás alatt álló forrás
információinak megjelenít.
• Navigáció megjelenítése, még beáll.
Nyelv kiválasztása
1. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Ezek a beállítások személyesek és automatikusan
mentésre kerülnek a járművezetői profilban.
Kapcsolódó információk
•
•
útvonal nélkül is
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
Az alkalmazás menü a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetének használatával nyitható meg és
kezelhető.
Az alkalmazás menüben beállíthatja, hogy milyen
információk jelenjenek meg a járművezetői kijelzőn a
•
•
•
•
84
Fedélzeti számítógép
médialejátszó
telefon
Téma kiválasztása
1. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Érintse meg a My Car Vezető kijelzője
Témák megjelenítése menüpontot.
3.
Válasszon ki egy témát (megjelenést) a járművezetői kijelzőhöz.
•
•
•
•
Érintse meg a Rendszer
Rendszernyelvek és mértékegységek
Rendszer nyelve menüpontot a nyelv kiválasztásához.
> A módosítás az összes kijelző nyelvére
hatással van.
•
Járművezetői kijelző (82. oldal)
Az alkalmazás menü kezelése a járművezetői
kijelzőn (103. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (132. oldal)
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings
navigációs rendszer*.
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Üzemanyagszint-mérő
Hibrid műszer
A járművezetői kijelzőn található üzemanyagszintmérő mutatja az üzemanyag szintjét a tartályban.
A Hybrid és Pure hajtásmódokban a járművezetői kijelző egy hibrid műszert mutat, amely segíthet a járművezetőnek az autó energiahatékonyabb vezetésében.
Az energiaszintet jelzi, amikor beindul a
belsőégésű motor. Ha a szimbólum ki
van töltve, akkor használatban van a
belsőégésű motor.
Azt a teljesítményszintet jelzi, amikor a
belsőégésű motornak be kell indulnia.
Ha a szimbólum nincs kitöltve, akkor
nincs használatban a belsőégésű
motor.
Visszajelző, amely azt mutatja, hogy a
hibrid akkumulátor töltődik, például
finoman benyomják a fékpedált.
A járművezető által igényelt
teljesítmény
Az üzemanyagszint-mérő bézs zónája jelzi az
üzemanyag mennyiségét a tartályban.
Amikor az üzemanyagszint alacsony és rövidesen
ideje tankolni, akkor az üzemanyagtöltő szimbólum világít és sárgára változik. A fedélzeti számítógép a tartály kiürüléséig hátralévő távolságot is
jelzi.
A hibrid műszer különböző módokon mutatja az
elektromos motortól nyert teljesítmény és a rendelkezésre álló teljesítmény viszonyát.
Szimbólumok a hibrid műszeren
Az elektromos motor rendelkezésre álló
teljesítményének pillanatnyi szintjét
jelzi. Ha a szimbólum ki van töltve,
akkor használatban van az elektromos
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Járművezetői kijelző (82. oldal)
Hibrid akkumulátor műszere (86. oldal)
Üzemanyag betöltés (478. oldal)
Üzemanyagtartály - méret (678. oldal)
A hibrid műszer nagymutatója mutatja a járművezető által, a gázpedál használatával kért teljesítményt. A magasabb érték a skálán azt jelenti,
hogy a járművezető több teljesítményt kért a pillanatnyi sebességfokozatban. A villám és a csepp
közötti jelzés mutatja azt a pontot, amelynél beindul a belsőégésű motor.
motor.
Ha a szimbólum nincs kitöltve, akkor
nincs használatban az elektromos
motor.
}}
85
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Hibrid akkumulátor műszere
Példa:
A hibrid akkumulátor műszere azt mutatja, hogy
mennyi energia van a hibrid akkumulátorban.
Az autó be van indítva, de álló helyzetben, nem igényel
energiát.
Az autó áramot fejleszt az akkumulátor számára, az
akkumulátor töltődik, például, amikor be van nyomva a
fékpedál vagy motorfékkel lejtőn halad.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Az elektromos motor nem képes a kért motorteljesítmény biztosítására és beindul a belsőégésű motor.
86
Hajtásmódok (463. oldal)
Járművezetői kijelző (82. oldal)
Lábfék (448. oldal)
A belsőégésű motor beindítása és leállítása
Twin Engine esetén. (462. oldal)
A hibrid akkumulátor energiája az elektromos
motor meghajtására, de az autó hűtésére vagy
fűtésére is szolgál. A fedélzeti számítógép kiszámítja a hibrid akkumulátorban maradt energiával
megtehető hozzávetőleges távolságot.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Szimbólumok a hibrid akkumulátor
műszerén
Fedélzeti számítógép
Az autó fedélzeti számítógépe vezetés közben
rögzíti az olyan értékeket, mint például a távolság, üzemanyag-fogyasztás és átlagsebesség.
Az üzemanyag-hatékony vezetés elősegítése
érdekében rögzítésre kerülnek a pillanatnyi és az
átlagos üzemanyag-fogyasztási adatok. A napi
kilométer-számláló információi megjeleníthetők a
központi kijelzőn.
•
•
•
Távolság a tartály kiürüléséig
Távolság az akkumulátor lemerüléséig
Turista - alternatív sebességmérő
A távolság, sebesség stb. mértékegységei a
rendszerbeállításokon keresztül módosíthatók a
központi kijelzőn.
Napi kilométer-számláló
Két napi kilométer-számláló van, a TM és a TA.
A TM manuálisan nullázható, a TA pedig automatikusan nullázódik, ha az autót legalább négy
óráig nem használja.
Az alábbi információk kerülnek rögzítésre vezetés
közben:
A hibrid akkumulátor műszerének
szimbóluma jelzi, hogy aktív a Hold funkció és a
szimbólum jelzi, hogy aktív a Charge funkció.
•
•
•
•
Kapcsolódó információk
•
•
•
Járművezetői kijelző (82. oldal)
A hibrid akkumulátor töltése (421. oldal)
Hold és Charge funkció (474. oldal)
Példák a fedélzeti számítógép információira a járművezetői kijelzőn.1
A fedélzeti számítógép az alábbi számlálókat foglalja magában:
•
•
•
1
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
Napi kilométer-számláló
Megtett távolság
Vezetési idő
Átlagsebesség
Átlagos üzemanyag-fogyasztás
Az értékek a napi kilométer-számláló utolsó viszszaállításától kerülnek kiszámításra.
Kilométer-számláló
A kilométer-számláló rögzíti az autó teljes futásteljesítményét. Ez az érték nem állítható vissza
nullára.
Kilométer-számláló
Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás
}}
87
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás
Ez a műszer mutatja az autó pillanatnyi üzemanyag-fogyasztását. Az érték hozzávetőlegesen
másodpercenként frissül.
Távolság a tartály kiürüléséig
A napi kilométer-számláló kiszámítja a
tartályban lévő üzemanyaggal megtehető távolságot.
A számítás az utolsó megtett 30 km (20 mérföld)
üzemanyag-fogyasztásán és a megmaradt felhasználható üzemanyag-mennyiségen alapszik.
Amikor a műszer a "----" jelzést mutatja, akkor
nem maradt elég üzemanyag a megtehető távolság kiszámításához. Tankoljon a lehető leghamarabb.
MEGJEGYZÉS
Az érték kissé eltérhet, ha megváltozik a vezetési stílus.
Gazdaságosabb vezetési stílussal hosszabb távolság tehető meg.
Távolság az akkumulátor lemerüléséig
A hibrid akkumulátorban maradt energiával megtehető hozzávetőleges távolság jelenik meg a szimbólum mellett.
A számítás normálisan terhelt jármű átlagos
fogyasztásán alapszik normál vezetés közben és
88
figyelembe veszi, hogy be vagy ki van-e kapcsolva
a légkondicionáló (AC). A Hybrid és Pure hajtásmódok közötti váltáskor a számított távolság
növekszik, mert a Pure mód csökkentett klímabeállításokat használ (ECO klíma).
Nincs elektromos energiával garantáltan megtehető távolság, amikor a műszeren a "----". érték
jelenik meg.
MEGJEGYZÉS
Az érték kissé eltérhet, ha megváltozik a vezetési stílus.
Gazdaságosabb vezetési stílussal hosszabb távolság tehető meg.
Kezdőérték teljesen feltöltött hibrid
akkumulátor esetén
Mivel a vezetési stílus és az elektromos üzem
hatótávolságát befolyásoló egyéb tényezők előre
jelzése nehéz, a Volvo úgy döntött, hogy egy kezdőértéket használ arra az esetre, amikor az autó
teljesen fel van töltve. A kezdőérték egy "akár"
értéket használ az elektromos működés hatótávolságának előre jelzése helyett. A Hybrid és
Pure közötti kezdőérték-különbség abból adódik,
hogy az autó Pure módban több energiát használhat a hibrid akkumulátorból és abból, hogy az
autó ECO klímára vált.
Elektromos működéssel megtehető távolság
A leghosszabb lehetséges távolság megtételéhez
elektromos üzemmódban, az elektromos autó járművezetőjének gondolnia kell az energiatakarékosságra. Minél több fogyasztót használ (sztereo,
az ablakok/tükrök/ülések elektromos fűtése,
nagyon hideg levegő a klímaszabályozó rendszerből stb.), annál rövidebb a lehetséges megtehető
távolság.
MEGJEGYZÉS
Az utastér nagy áramfelvételén kívül, a hirtelen gyorsítás és fékezés, a magas sebesség, a
nehéz terhek és az emelkedők is csökkentik a
lehetséges megtehető távolságot.
Turista - alternatív sebességmérő
Az alternatív digitális sebességmérő megkönnyíti
a vezetést az olyan országokban, ahol a sebességkorlátozások más mértékegységben vannak
megadva, mint az autó műszerfalán.
A digitális sebesség ezután az ellentétes mértékegységben jelenik meg, mint az analóg sebességmérőn. Ha az analóg sebességmérő mph
egységben van skálázva, akkor a digitális sebességmérő km/h egységben mutat és fordítva.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Kapcsolódó információk
•
Út adatok megjelenítése a járművezetői kijelzőn (89. oldal)
•
A napi kilométer-számláló visszaállítása
(90. oldal)
•
Útstatisztikák megjelenítése a központi kijelzőn. (90. oldal)
•
•
Járművezetői kijelző (82. oldal)
Út adatok megjelenítése a
járművezetői kijelzőn
1.
A fedélzeti számítógép rögzített és számított adatai megjeleníthetők a járművezetői kijelzőn.
Az értékek egy fedélzeti számítógép alkalmazásban kerülnek mentésre. Az alkalmazás menüjében beállíthatja, hogy milyen információk jelenjenek meg a járművezetői kijelzőn.
Rendszermértékegységek módosítása
(131. oldal)
Nyissa meg az alkalmazás menüt a járművezetői kijelzőn az (1) gomb megnyomásával.
(Amíg nem nyugtázott üzenet van a járművezetői kijelzőn, addig nem lehet megnyitni az
alkalmazás menüt. Először meg kell erősíteni
az üzenetet a O gomb (4) megnyomásával,
mielőtt megnyílna az alkalmazás menü.)
2.
Navigáljon balra vagy jobbra a fedélzeti számítógép alkalmazáshoz a (2) használatával.
> A felső négy menüsor a TM napi kilométer-számláló mért értékeit mutatja. A
következő négy menüsor a TA napi kilométer-számláló mért értékeit mutatja. Görgessen fel vagy le a listában a (3) használatával.
Az alkalmazás menüjét2 a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével nyithatja meg és kezelheti.
Alkalmazás menü
Bal/jobb
Fel/le
Megerősítés
2
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
}}
89
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
3.
Görgessen le a lehetőségek gombjaihoz
annak kiválasztásához, hogy milyen információk jelenjenek meg a kijelzőn:
•
•
•
•
•
•
Kilométer-számláló
A napi kilométer-számláló
visszaállítása
Útstatisztikák megjelenítése a
központi kijelzőn.
A napi kilométer-számláló visszaállítása a bal
oldali bajuszkapcsolóval.
A fedélzeti számítógép útstatisztikái grafikusan
megjelennek a központi kijelzőn és áttekintést
nyújtanak, ami segít az üzemanyag-gazdaságosabb vezetésben.
Távolság a tartály kiürüléséig
Távolság az akkumulátor lemerüléséig
Nyissa meg a Vezetési
összefoglaló alkalmazást az
alkalmazás nézetben, hogy
megtekintse az útstatisztikákat.
Turista - (alternatív sebességmérő)
Megtett út a TM, TA számlálóra vonatkozóan vagy nem jelenik meg megtett út
Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás, TM
vagy TA átlagos üzemanyag-fogyasztás,
nem jelenik meg az üzemanyag-fogyasztás
Válassza ki vagy szüntesse meg egy lehetőség kiválasztását a O gombbal (4). A módosítás azonnal megtörténik.
Az ábra egyes sávjai 1, 10 vagy
100 kilométert illetve mérföldet
jelentenek. A sávok jobbról kerülnek feltöltésre
vezetés közben. A jobb oldali szélső sáv mutatja
az értéket a pillanatnyi távolságra vonatkozóan.
–
Kapcsolódó információk
•
•
Fedélzeti számítógép (87. oldal)
A napi kilométer-számláló visszaállítása
(90. oldal)
A TM napi kilométer-számláló összes adatát
(azaz megtett távolság, átlagfogyasztás,
átlagsebesség és vezetési idő) a bal oldali
bajuszkapcsoló RESET gombjának hosszú
megnyomásával állíthatja alaphelyzetbe.
A RESET gomb rövid megnyomása csak a
megtett távolságot állítja alaphelyzetbe.
A TA napi kilométer-számláló csak akkor áll viszsza automatikusan, amikor az autót négy vagy
több óráig nem használták.
Kapcsolódó információk
•
90
Fedélzeti számítógép (87. oldal)
Az átlagos üzemanyag-fogyasztás és a teljes
vezetési idő az útstatisztikák legutolsó visszaállítása óta számítva.
Az üzemanyag- és elektromos fogyasztás különálló grafikonokon tekinthető meg. Az elektromos
fogyasztás "nettó" fogyasztást jelent, azaz az
elfogyasztott energia és a fékezés során visszanyert energia különbségét.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Az útstatisztikák beállításai
Kapcsolódó információk
Az út statisztikák beállításainak visszaállítása
vagy beállítása.
•
Útstatisztikák megjelenítése a központi kijelzőn. (90. oldal)
•
•
Fedélzeti számítógép (87. oldal)
1.
Nyissa meg a Vezetési összefoglaló alkalmazást az alkalmazás nézetben, hogy megtekintse az útstatisztikákat.
A napi kilométer-számláló visszaállítása
(90. oldal)
Utazási statisztikák a fedélzeti számítógépből3.
MEGJEGYZÉS
2.
Amikor elektromos hajtással halad, üzemanyag-fogyasztás jelenhet meg az út statisztikákban, ha működik a kiegészítő fűtés4.
Nyomja meg a Preferenciák lehetőséget
•
a grafikon beosztásának módosításához.
Válassza ki az 1, 10 vagy 100 km/mérföld
felbontást a sávhoz.
•
az adatok visszaállításához minden út
után. Akkor kerül végrehajtásra, amikor az
autó több mint 4 órán keresztül áll.
•
az aktuális út adatainak visszaállításához.
Kapcsolódó információk
•
•
Az útstatisztikák beállításai (91. oldal)
Fedélzeti számítógép (87. oldal)
Az útstatisztikák, a számított átlagos fogyasztás és a teljes vezetési idő visszaállítása mindig együtt történik.
A távolság, sebesség stb. mértékegységei a
rendszerbeállításokon keresztül módosíthatók a
központi kijelzőn.
3
4
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
91
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Dátum és idő
Az óra a járművezetői kijelzőn és a központi kijelzőn is megjelenik.
Az óra elhelyezkedése
Bizonyos helyzetekben az üzenetek és szimbólumok eltakarhatják a járművezetői kijelző óráját.
A központi kijelzőn az óra az állapotsáv jobb oldali
felső részén jelenik meg.
Dátum- és időbeállítások
–
Válassza a Beállítások Rendszer
Dátum és idő menüt a központi kijelző felső
nézetében az idő és a dátum formátumának
beállításához.
Állítsa be a dátumot és az időt az érintőképernyőn látható fel vagy le nyíl megnyomásával.
92
Automatikus idő GPS rendszerrel felszerelt
autókban
Ha az autó navigációs rendszerrel van felszerelve,
akkor ki lehet választani a Automatikus
időbeállítás lehetőséget. Az időzóna ezután
automatikusan beállítható az autó helyének megfelelően. Bizonyos típusú navigációs rendszerek
esetében az aktuális helyet (országot) is be kell
állítani a megfelelő időzóna eléréséhez. Ha nincs
kiválasztva az Automatikus időbeállítás lehetőség, akkor az idő és a dátum az érintőképernyő
fel és le nyilaival állítható be.
Nyári időszámítás
Bizonyos országokban lehetőség van
Automatikus váltás nyári időszámításra beállítás kiválasztására a nyári időszámítás automatikus beállításához. Más országokban a Nyári
időszámítás beállítás manuálisan választható ki.
Kapcsolódó információk
•
•
Járművezetői kijelző (82. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (132. oldal)
Külső hőmérsékletmérő
A külső hőmérséklet megjelenik a járművezetői
kijelzőn.
Az érzékelő észleli az autón kívüli hőmérsékletet.
Ha az autó egy ideig álló helyzetben volt, akkor a
hőmérsékletmérő túl magas értéket mutathat.
Amikor a külső hőmérséklet a –5 °C +2 °C (23 °F - 36 °F) tartományban
van, akkor egy hópehely szimbólum
jelenik meg, ami a potenciálisan csúszós útviszonyokra figyelmeztet.
A szimbólum rövid időre a szélvédőre vetített
kijelzőn* is megjelenhet, ha az autó ilyennel van
felszerelve.
A hőmérsékletmérő stb. mértékegysége a rendszerbeállításokon keresztül módosítható a központi kijelző felső nézetében.
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Kapcsolódó információk
•
•
Járművezetői kijelző (82. oldal)
Rendszermértékegységek módosítása
(131. oldal)
Visszajelző szimbólumok a
járművezetői kijelzőn
A visszajelző szimbólumok értesítik a járművezetőt, hogy egy funkció aktív, a rendszer működik
vagy hiba illetve rendellenes állapot állt elő.
Szimbólum
Leírás
Információ, olvassa el a megjelenített szöveget
Amikor az autó rendszerei nem a
megfelelő módon működnek,
akkor ez a tájékoztató szimbólum
világít, és egy szöveg jelenik meg
a járművezetői kijelzőn. A tájékoztató szimbólum egyéb szimbólumokkal együtt is megjelenhet.
Hiba a fékrendszerben
A szimbólum akkor világít, amikor
meghibásodás van jelen a rögzítőfékben.
Szimbólum
Leírás
Automatikus fék bekapcsolva
A szimbólum akkor világít, amikor
a funkció aktív, és a lábfék vagy a
rögzítőfék működik. A fék álló
helyzetben tartja az autót, amikor
az megállt.
Gumiabroncsnyomás rendszer
A szimbólum alacsony gumiabroncsnyomás esetén világít. Ha
hiba van a gumiabroncsnyomásfigyelő rendszerben, akkor a
szimbólum körülbelül 1 percig
villog, majd folyamatosan világít.
A hiba az lehet, hogy a rendszer
nem a tervezetteknek megfelelően képes az alacsony gumiabroncsnyomás észlelésére és a
figyelmeztetésre.
ABS hiba
Ha ez a szimbólum világít, akkor
a rendszer nem működik. Az autó
rendes fékrendszere továbbra is
működik, de az ABS funkció nélkül.
}}
93
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Szimbólum
Leírás
Kibocsátás-szabályozó rendszer
Ha a szimbólum világít a motor
beindítását követően, akkor hiba
lehet az autó kibocsátás-szabályozó rendszerében. Menjen
műhelybe az ellenőrzéshez. A
Volvo azt javasolja, hogy lépjen
kapcsolatba egy hivatalos Volvo
műhellyel.
Bal és jobb oldali irányjelző
A szimbólum az irányjelzők használata közben villog.
Szimbólum
Leírás
Hiba a fényszóró rendszerben
A szimbólum akkor világít, ha
meghibásodás történt az ABL
(aktív kanyarlámpa) funkcióban
vagy más meghibásodás történt
a fényszórórendszerben.
Aktív távolsági fényszóró
bekapcsolva
A szimbólum kéken világít, amikor be van kapcsolva az automatikus távolsági fényszóró.
Aktív távolsági fényszóró
kikapcsolva
A szimbólum fehéren világít, amikor ki van kapcsolva az automatikus távolsági fényszóró.
94
Helyzetjelző lámpák
Távolsági fényszóró be
A szimbólum akkor világít, amikor
be vannak kapcsolva a helyzetjelző lámpák.
A szimbólum a távolsági fényszóró bekapcsolt állapotában és
a fénykürt használatakor is
világít.
Szimbólum
Leírás
Aktív távolsági fényszóró
bekapcsolva
A szimbólum kéken világít, amikor be van kapcsolva az automatikus távolsági fényszóró. Be vannak kapcsolva a helyzetjelző lámpák.
Aktív távolsági fényszóró
kikapcsolva
A szimbólum fehéren világít, amikor ki van kapcsolva az automatikus távolsági fényszóró. Be vannak kapcsolva a helyzetjelző lámpák.
Távolsági fényszóró be
A szimbólum akkor világít, amikor
be vannak kapcsolva a távolsági
fényszórók és a helyzetjelző lámpák.
Hátsó ködlámpa be
Ez a szimbólum akkor világít,
amikor be van kapcsolva a hátsó
ködlámpa.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Szimbólum
Leírás
Szimbólum
Leírás
Esőérzékelő bekapcsolva
Sávtartó segéd
Ez a szimbólum akkor világít, ha
be van kapcsolva az esőérzékelő.
Fehér szimbólum: A sávtartó
segéd be van kapcsolva és észleli az útra festett vonalakat.
Előkészítés bekapcsolva
Szürke szimbólum: A sávtartó
segéd be van kapcsolva, de nem
észleli az útra festett vonalakat.
A szimbólum akkor világít, amikor
a motorblokkfűtés és az utastérfűtés/légkondicionáló előkészíti
az autót.
Sárga szimbólum: A sávtartó
segéd figyelmeztet/beavatkozik.
Stabilizáló rendszer
Sávtartó segéd és esőérzékelő
Egy villogó szimbólum jelzi, hogy
a menetstabilizáló rendszer
működik. Ha a szimbólum folyamatosan világít, akkor hiba van a
rendszerben.
Fehér szimbólum: A sávtartó
segéd be van kapcsolva és észleli az útra festett vonalakat. Az
esőérzékelő be van kapcsolva.
Stabilizáló rendszer, sport
üzemmód
A szimbólum világít, amikor a
sport üzemmód aktív. A sport
üzemmód aktívabb vezetési
élményt tesz lehetővé.
Szürke szimbólum: A sávtartó
segéd be van kapcsolva, de nem
észleli az útra festett vonalakat.
Az esőérzékelő be van kapcsolva.
Kapcsolódó információk
•
•
Járművezetői kijelző (82. oldal)
Figyelmeztető szimbólumok a járművezetői
kijelzőn (95. oldal)
Figyelmeztető szimbólumok a
járművezetői kijelzőn
A figyelmeztető szimbólumok figyelmeztetik a járművezetőt, hogy egy fontos funkció bekapcsolt,
vagy súlyos hiba illetve súlyos meghibásodás történt.
Szimbólum
Leírás
Figyelem
A piros figyelmeztető szimbólum
világít, amikor olyan hiba jelzése
történt, amely befolyással lehet a
biztonságra vagy az autó vezethetőségére. Ezzel egy időben
magyarázó szöveg jelenik meg a
járművezetői kijelzőn. A figyelmeztető szimbólum egyéb szimbólumokkal együtt is megjelenhet.
Biztonsági öv emlékeztető
Ez a szimbólum akkor világít vagy
villog, ha az első üléseken valaki
nem kapcsolta be a biztonsági
övet vagy, ha valaki a hátsó ülésen kicsatolta a biztonsági övet.
}}
95
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Szimbólum
Leírás
Kapcsolódó információk
•
Légzsákok
Alacsony olajnyomás
Visszajelző szimbólumok a járművezetői kijelzőn (93. oldal)
•
Járművezetői kijelző (82. oldal)
Ha a szimbólum továbbra is világít
vagy vezetés közben bekapcsol,
akkor hiba észlelhető az autó
valamelyik biztonsági rendszerében. Olvassa el az üzenetet a járművezetői kijelzőn. A Volvo azt
javasolja, hogy lépjen kapcsolatba
egy hivatalos Volvo műhellyel.
Ha ez a szimbólum vezetés közben világít, akkor a motorolajnyomás alacsony. Haladéktalanul
állítsa le a motort és ellenőrizze a
motorolajszintet, töltse fel, ha
szükséges. Ha a szimbólum
világít és az olajszint normális,
akkor vegye fel a kapcsolatot egy
szervizzel. A Volvo azt javasolja,
hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel.
Leírás
Hiba a fékrendszerben
Ha ez a szimbólum világít, akkor a
fékfolyadék szintje alacsony lehet.
Menjen a legközelebbi hivatalos
szervizbe a fékfolyadékszint ellenőrzéséhez és beállításához.
Rögzítőfék behúzva
Ez a szimbólum folytonos fénnyel
világít, amikor be van húzva a rögzítőfék.
A villogó szimbólum azt jelenti,
hogy hiba merült fel. Olvassa el az
üzenetet a járművezetői kijelzőn.
96
Szimbólum
A generátor nem tölt
Ez a szimbólum akkor világít haladás közben, ha hiba lépett fel az
elektromos rendszerben. Menjen
szervizbe. A Volvo azt javasolja,
hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos Volvo műhellyel.
Ütközés kockázata
A City Safety figyelmeztet a más
járművekkel, gyalogosokkal,
kerékpárosokkal vagy nagyobb
állatokkal történő ütközés kockázatára.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A járművezetői kijelző
licencszerződése.
Az engedély bizonyos tevékenységek működtetésének jogára vagy valaki más jogának a szerződés feltételeinek megfelelően történő használatára vonatkozó szerződés. Az alábbi szöveg a
Volvo szerződése a gyártóval vagy fejlesztővel és
angolul van.
Boost Software License 1.0
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person or organization obtaining a copy of
the software and accompanying documentation
covered by this license (the "Software") to use,
reproduce, display, distribute, execute, and
transmit the Software, and to prepare derivative
works of the Software, and to permit third-parties
to whom the Software is furnished to do so, all
subject to the following: The copyright notices in
the Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and the
following disclaimer, must be included in all
copies of the Software, in whole or in part, and all
derivative works of the Software, unless such
copies or derivative works are solely in the form
of machine-executable object code generated by
a source language processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-
INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
BSD 4-clause "Original" or "Old" License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the
following acknowledgement: This product
includes software developed by the
University of California, Berkeley and its
contributors.
4.
Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
}}
97
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
Neither the name of the organisation nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derive from this
software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
98
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed or
implied, of the FreeBSD Project.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages; some
of them may contain, in addition to the
FreeType font engine, various tools and
contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do
not fall under their own explicit license. The
license affects thus the FreeType font
engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which
all encourage inclusion and use of free
software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that this
software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution) o You can use this software for
whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote
this software. If you use it, or only parts of it,
in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that
you've used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products,
provided that all warranty or liability claims
are assumed by the product vendor. Legal
Terms 0. Definitions Throughout this license,
the terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be they
named as alpha, beta or final release. `You'
refers to the licensee, or person using the
project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source code
as well as linking it to form a `program' or
`executable'. This program is referred to as `a
program using the FreeType engine'. This
license applies to all files distributed in the
original FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not a
particular file is covered by this license, you
must contact us to verify this. The FreeType
project is copyright (C) 1996-1999 by David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. All rights reserved except as
specified below. 1. No Warranty THE
FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType project
is copyrighted material, only this license, or
another one contracted with the authors,
grants you the right to use, distribute, and
modify it. Therefore, by using, distributing, or
modifying the FreeType project, you indicate
that you understand and accept all the terms
of this license.
2.
Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: o Redistribution
of source code must retain this license file
(`licence.txt') unaltered; any additions,
deletions or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in
all copies of source files. o Redistribution in
binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
}}
99
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
on the FreeType code, not just the
unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need
be paid to us.
||
3.
4.
100
Advertising The names of FreeType's authors
and contributors may not be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission. We suggest, but do not require,
that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
Contacts There are two mailing lists related
to FreeType: o [email protected]
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o [email protected]
Discusses bugs, as well as engine internals,
design issues, specific licenses, porting, etc.
o http://www.freetype.org Holds the current
FreeType web page, which will allow you to
download our latest development version and
read online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<[email protected]> Robert Wilhelm
<[email protected]> Werner
Lemberg <[email protected]>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Tom Lane
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Glenn Randers-Pehrson
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96,
May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.88, with the
following individuals added to the list of
Contributing Authors:
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our efforts
or the library will fulfill any of your particular
purposes or needs. This library is provided with all
faults, and the entire risk of satisfactory quality,
performance, accuracy, and effort is with the user.
Willem van Schaik
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy
Eric Schalnat, Group 42, Inc.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the following
set of individuals:
3.
Andreas Dilger
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a product,
acknowledgment is not required but would be
appreciated.
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2.
Altered versions must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as
being the original source.
This Copyright notice may not be removed or
altered from any source or altered source
distribution.
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software.
OSI Certified Open Source is a certification mark
of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson [email protected]
April 15, 2002
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
}}
101
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
SGI Free Software B License Version 2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0,
Sept. 18, 2008)
Copyright (C) [dates of first publication] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is
hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
102
documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealings in this Software without prior
written authorization from Silicon Graphics, Inc.
Kapcsolódó információk
•
Járművezetői kijelző (82. oldal)
Alkalmazás menü a járművezetői
kijelzőn
A járművezetői kijelző alkalmazás menüje gyors
hozzáférést biztosít az általánosan használt funkciókhoz bizonyos alkalmazások esetében.
Az ábra vázlatos.
A járművezetői kijelző alkalmazás menüje használható a központi kijelző helyett és vezérelhető a
kormánykerék jobb oldali billentyűzetével. Az
alkalmazás menü megkönnyíti a különböző alkalmazások vagy funkciók közötti váltást az alkalmazásokon belül anélkül, hogy el kellene engednie a
kormánykereket.
Az alkalmazás menü funkciói
A különböző alkalmazások különböző típusú
funkciókhoz nyújtanak hozzáférést. Az alábbi
alkalmazások és a hozzájuk tartozó funkciók az
alkalmazás menüből kezelhetők:
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Alkalmazás
Funkciók
Fedélzeti
számítógép
A fedélzeti számítógép valamint annak kiválasztása, hogy
mi jelenjen meg a járművezetői
kijelzőn stb.
Médialejátszó
A médialejátszó aktív forrásának kiválasztása.
Telefon
Partner hívása a hívásnaplóból.
Navigáció
Célbairányítás úti célhoz stb.
Az alkalmazás menü kezelése a
járművezetői kijelzőn
Az alkalmazás menü megnyitása/
bezárása
A járművezetői kijelző alkalmazás menüjét a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével lehet
kezelni.
–
Nyomja meg a nyitást/zárást (1).
> Az alkalmazás menü megnyílik/bezárul.
MEGJEGYZÉS
Amíg nem nyugtázott üzenet van a járművezetői kijelzőn, addig nem lehet megnyitni az
alkalmazás menüt. Először nyugtázni az üzenetet, mielőtt megnyitható lenne az alkalmazás menü.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Az alkalmazás menü egy idő elteltével vagy bizonyos lehetőségek kiválasztásakor automatikusan
bezárul.
Járművezetői kijelző (82. oldal)
A központi kijelző áttekintése (108. oldal)
Az alkalmazás menü kezelése a járművezetői
kijelzőn (103. oldal)
Az alkalmazás menü és a kormánykerék jobb oldali billentyűzete.
Nyitás/zárás
Navigálás és kiválasztás az alkalmazás
menüben
1.
Az alkalmazások között balra vagy jobbra
nyomással navigálhat (2).
> Az előző/következő alkalmazás funkciói
megjelennek az alkalmazás menüben.
2.
Fent vagy lent megérintve (3) böngészhet a
kiválasztott alkalmazás funkciói között.
3.
A megerősítés gomb (4) megnyomásával
erősíthet meg vagy emelhet ki egy lehetőséget.
> A funkció aktiválódik és bizonyos lehetőségek kiválasztásra kerülnek, majd az
alkalmazás menü bezárul.
Bal/jobb
Fel/le
Megerősítés
}}
103
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Ha újra megnyitja az alkalmazás menüt, akkor az
a legutóbb kiválasztott alkalmazás funkcióitól
jobbra nyílik meg.
Kapcsolódó információk
•
Alkalmazás menü a járművezetői kijelzőn
(102. oldal)
•
Üzenetek a járművezetői kijelzőn (104. oldal)
Üzenetek a járművezetői kijelzőn
A járművezetői kijelző üzeneteket képes megjeleníteni, hogy tájékoztassa a vezetőt a különböző
eseményekről.
Példák a fedélzeti számítógép üzeneteire a járművezetői
kijelzőn.
A járművezetői kijelző olyan üzeneteket jelenít
meg, amelyek nagy fontosságúak a járművezető
számára.
Az üzenetek a járművezető különböző részein
lehetnek attól függően, hogy pillanatnyilag milyen
egyéb információk jelennek meg. Egy idő elteltével vagy amikor az üzenetet nyugtázták/végrehajtották a szükséges tevékenységet, az üzenet eltűnik a járművezetői kijelzőről. Ha egy üzenetet
menteni kell, akkor az az Autó állapota alkalmazásba kerül, amely a központi kijelző alkalmazások nézetéből nyitható meg.
104
Az üzenet szerkezete változó lehet és grafikákkal,
szimbólumokkal vagy gombokkal együtt jelenhetnek meg például az üzenet nyugtázásához vagy
egy kérés elfogadásához.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Szervizüzenetek
Az alábbiakban néhány fontos szervizüzenetet és
azok jelentését láthatja.
Üzenet
Leírás
Biztonságosan álljon
megA
Álljon meg és állítsa le a
motort. Károsodás súlyos
kockázata - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB.
Kapcsolja ki a
motortA
Álljon meg és állítsa le a
motort. Károsodás súlyos
kockázata - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB.
Szerviz sürgős. Menjen
szervizbeA
Vegye fel a kapcsolatot egy
műhellyelB az autó haladéktalan ellenőrzéséhez.
Szerviz szükségesA
Vegye fel a kapcsolatot egy
műhellyelB az autó lehető
leghamarabbi ellenőrzéséhez.
Rendszeres
karbantar.
Foglaljon időpontot a karbantartásra
Ideje a rendszeres szerviznek - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB. A következő szervizelési dátum
előtt jelenik meg.
Üzenet
Leírás
Rendszeres
karbantar.
Ideje a rendszeres szerviznek - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB. A következő szervizelési dátum időpontjában jelenik meg.
Ideje elvégezni a karbantartást
Rendszeres
karbantar.
Karbantartás
késésben
Ideiglenesen
kiA
A
B
Üzenetek kezelése a járművezetői
kijelzőn
A járművezetői kijelzőn megjelenő üzenetek a
kormánykerék jobb oldali billentyűzetével kezelhetők.
Ideje a rendszeres szerviznek - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB. Akkor
jelenik meg, amikor túllépi a
szervizelés dátumát.
A funkció ideiglenesen
kikapcsolt és vezetés közben vagy újraindításkor
automatikusan visszaáll.
Az üzenet egy része jelenik meg azzal az információval, hogy hol
lépett fel a probléma.
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Kapcsolódó információk
•
Üzenetek kezelése a járművezetői kijelzőn
(105. oldal)
•
A járművezetői kijelzőről mentett üzenetek
kezelése (106. oldal)
•
Üzenet a központi kijelzőn (140. oldal)
Példák üzenetekre a járművezetői kijelzőn és a kormánykerék jobb oldali billentyűzete.
Bal/jobb
Megerősítés
Bizonyos üzenetek a járművezetői kijelzőn egy
vagy több gombot tartalmaznak például az üzenet
nyugtázásához vagy egy kérés elfogadásához.
}}
105
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Új üzenetek kezelése
Gombokkal rendelkező üzenetek:
A járművezetői kijelzőről mentett
üzenetek kezelése
1.
A gombok között balra vagy jobbra nyomással navigálhat (1).
2.
A megerősítés gombbal (2) erősítheti meg a
kiválasztott lehetőséget.
> Az üzenet eltűnik a járművezetői kijelzőről.
Mind a járművezetői mind a központi kijelzőről
mentett üzenetek kezelése a központi kijelzőn
történik.
–
Nyomja meg az Autó üzenete tárolva a
Autó állapota alk.-ban jobb oldalán elhelyezkedő gombot a központi kijelző.
> A mentett üzenet az Autó állapota alkalmazásban jelenik meg.
Egy mentett üzenet későbbi olvasásához:
Gombok nélküli üzenetek:
Zárja be az üzenetet a megerősítés (2) gomb
használatával vagy hagyja, hogy az üzenet
egy idő elteltével magától bezáruljon.
> Az üzenet eltűnik a járművezetői kijelzőről.
1.
Nyissa meg az Autó állapota alkalmazást az
alkalmazás nézetből a központi kijelzőn.
> Az alkalmazás a kezdőlap nézet alsó alnézetében nyílik meg.
Ha egy üzenetet menteni kell, akkor az az Autó
állapota alkalmazásba kerül, amely a központi
kijelző alkalmazások nézetéből nyitható meg.
Ezzel együtt az Autó üzenete tárolva a Autó
állapota alk.-ban üzenet jelenik meg a központi
kijelzőn.
2.
Válassza ki az alkalmazás Üzenetek fülét.
> A mentett üzenetek listája jelenik meg.
3.
Érintse meg az üzenetet annak kibontásához/összecsukásához.
> Az üzenettel kapcsolatos további információk a listában és a képen jelennek meg
grafikus formában a bal oldalon az alkalmazásban.
–
A mentett üzenetek a Autó állapota alkalmazásban
tekinthetők meg.
A járművezetői kijelzőn megjelenő és mentendő üzenetek a
központi kijelző Autó állapota
alkalmazásába kerülnek. Ezzel
együtt az Autó üzenete
tárolva a Autó állapota alk.ban üzenet jelenik meg a köz-
Kapcsolódó információk
•
•
•
Üzenetek a járművezetői kijelzőn (104. oldal)
A járművezetői kijelzőről mentett üzenetek
kezelése (106. oldal)
Üzenet a központi kijelzőn (140. oldal)
ponti kijelzőn.
106
Mentett üzenet olvasása
Egy mentett üzenet azonnali olvasásához:
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Mentett üzenetek kezelése
Kibontott módban bizonyos üzenetek két gombbal rendelkeznek szervizelés előjegyzéséhez vagy
a kezelési útmutató olvasásához.
Szervizelés előjegyzéséhez egy mentett üzenethez:
–
Az üzenet kibontott módjában, nyomja meg a
Időpont kéréseHívás időpontfoglalási
célból5 lehetőséget a szervizelés előjegyzésének segítéséhez.
> Időpont kérése esetén: A Időpontok fül
az alkalmazásban nyílik meg, és egy
kérést hoz létre szervizelési vagy javítási
munka előjegyzéséhez.
A mentett üzenetek az alkalmazásban a motor
minden indításakor automatikusan törlésre kerülnek.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Üzenetek a járművezetői kijelzőn (104. oldal)
Üzenetek kezelése a járművezetői kijelzőn
(105. oldal)
Üzenet a központi kijelzőn (140. oldal)
Hívás időpontfoglalási célból esetén:
Elindul a telefon alkalmazás és felhív egy
szervizközpontot a szervizelési és javítási
munka előjegyzéséhez.
A kezelési útmutató olvasása egy mentett üzenettel kapcsolatban:
–
5
Az üzenet kibontott módjában, nyomja meg a
Kezelési útmutató lehetőséget a kezelési
útmutató olvasásához az üzenettel kapcsolatban.
> Megnyílik a kezelési útmutató a központi
kijelzőn, és információkat mutat az üzenettel kapcsolatban.
Piacfüggő. A Volvo ID azonosítót és a kiválasztott műhelyt is rögzíteni kell.
107
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A központi kijelző áttekintése
Az autó számos funkciójának kezelése a központi kijelzőről történik. Itt kerül bemutatásra a
központi kijelző és annak lehetőségei.
108
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A központi kijelző három alapvető nézete. Pöccintsen jobbra vagy balra a funkció vagy az alkalmazás nézet eléréséhez6.
Funkció nézet - az autó egy gombnyomással
aktiválható vagy inaktiválható funkciói. Bizo6
A nézetek jobbkormányos autókban fordított sorrendben helyezkednek el.
nyos funkciók kiváltó funkciók is, ami azt
jelenti, hogy megnyitnak egy beállítási lehető-
ségeket tartalmazó ablakot Erre példák
többek között Kamera. A szélvédőre vetített
}}
109
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
kijelző* a funkció nézetből állítható be, de a
szabályozásokat a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetén végezheti el.
Telefon - innen érhető el a telefon funkció.
Érintse meg az alnézetet annak kibontásához.
Kezdőlap nézet - az első nézet, amely a képernyő bekapcsolásakor megjelenik.
Extra alnézet - azok a legutóbb használt
alkalmazások vagy autófunkciók, amelyek
nem tartoznak az egyéb alnézetekhez. Érintse meg az alnézetet annak kibontásához.
Alkalmazás nézet - a letöltött (harmadik féltől
származó) alkalmazások és a beágyazott
funkciók alkalmazásai, például FM rádió.
Érintse meg egy alkalmazás ikonját az alkalmazás megnyitásához.
Állapotsáv - az autóban zajló tevékenységek
jobbra a képernyő tetején jelennek meg. A
hálózati és kapcsolati információk az állapotmező bal oldalán jelennek meg, miközben a
médiával kapcsolatos információk, az óra és
a folyamatban lévő háttértevékenységek a
jobb oldalon.
Felső nézet - húzza le a fület a felső nézet
eléréséhez. Beállítások, Kezelési
útmutató, Profil és az autó mentett üzenetei
innen érhetők el. Bizonyos esetekben környezetérzékeny beállítások (például
Navigáció beállításai) és a környezetérzékeny kezelési útmutató (például Navigáció
kézikönyve) is elérhető a felső nézetből.
Navigáció - a térképes navigációhoz vezet,
például Sensus Navigation* rendszerrel. Érintse meg az alnézetet annak kibontásához.
Média - a médiához kapcsolódó legutóbb
használt alkalmazások. Érintse meg az alnézetet annak kibontásához.
110
Klíma sor - információk és közvetlen interakció például a hőmérséklet és az ülésfűtés*
beállításához. Érintse meg a klíma sor
közepén található szimbólumot, hogy megnyissa a további lehetőségeket tartalmazó
klíma nézetet.
•
•
•
Telefon (531. oldal)
Klímakezelőszervek (215. oldal)
Kikapcsolás és a rendszerhang hangerejének módosítása a központi kijelzőn
(131. oldal)
•
A megjelenés módosítása a központi kijelzőn
(130. oldal)
•
•
A rendszernyelv módosítása (131. oldal)
•
•
Rendszermértékegységek módosítása
(131. oldal)
A központi kijelző tisztítása (646. oldal)
Üzenet a központi kijelzőn (140. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
A központi kijelző kezelése (111. oldal)
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(114. oldal)
•
Funkció nézet a központi kijelzőn
(121. oldal)
•
•
Alkalmazások (506. oldal)
•
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (132. oldal)
•
Környezetérzékeny beállítás megnyitása a
központi kijelzőn (133. oldal)
•
Kezelési útmutató a központi kijelzőn
(19. oldal)
•
Médialejátszó (516. oldal)
Szimbólumok a középső kijelző állapotsávján
(123. oldal)
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A központi kijelző kezelése
Az autó sok funkciója vezérelhető és szabályozható a központi kijelzőről. A központi kijelző egy
érintőképernyő, amely reagál az érintésre.
Az érintőképernyő funkció használata a
központi kijelzőn
A képernyő eltérően reagál attól függően, hogy
megnyomja, húz vagy pöccint azon. Az olyan tevékenységek, mint a különböző nézetek közötti
böngészés, objektumok kijelölése, görgetés lisEljárás
tákban és az alkalmazások mozgatása a képernyő
megérintésével lehetséges különböző módokon.
A képernyő felülete felett közvetlenül elhelyezkedő infravörös fényfüggöny teszi lehetővé, hogy
a képernyő észlelje az ujját, amely közvetlenül a
képernyő előtt van. Ez a technológia lehetővé
teszi a képernyő kesztyűben történő használatát.
Két személy is kezelheti a képernyőt egy időben,
például a klíma beállításához a járművezető és az
utas felőli oldalon.
FONTOS
Ne használjon éles tárgyakat a képernyőn,
mert azok megkarcolhatják.
Az alábbi táblázat mutatja be a képernyő használatának különböző módjait:
Végrehajtás
Eredmény
Nyomja meg egyszer.
Kiemel egy objektumot, megerősít egy választást vagy aktivál egy funkciót.
Nyomja meg gyorsan egymást követően kétszer.
Digitális objektumokat, például a térképet nagyítja.
Nyomja meg és tartsa.
Megfog egy objektumot. Alkalmazások vagy térképpontok mozgatásához használható a térképen. Nyomja
meg, és tartsa az ujját a képernyőn, és ezzel egy időben húzza az objektumot a kívánt helyre.
Koppintson egyszer két
ujjal.
Digitális objektumokat, például a térképet kicsinyíti.
}}
111
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Eljárás
Végrehajtás
Eredmény
Húzás
Vált a különböző nézetek között, görget egy listában, szövegben vagy nézetben. Tartsa nyomva, és húzza
alkalmazások vagy térképpontok mozgatásához a térképen. Húzás vízszintesen vagy függőlegesen a képernyőn.
Pöccintés/gyors húzás
Vált a különböző nézetek között, görget egy listában, szövegben vagy nézetben. Húzás vízszintesen vagy
függőlegesen a képernyőn.
Ne feledje, hogy a képernyő felső részének megérintése a felső nézet megnyitását okozhatja.
112
Széthúzás
Nagyít.
Összehúzás
Kicsinyít.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Visszatérés a kezdőlap nézethez egy
másik nézetből
1.
2.
A kezelőszerv az autó számos funkciójához használható. Szabályozza például a hőmérsékletet az
alábbiak szerint:
Nyomja meg röviden a kezdőlap gombot a
központi kijelző alatt.
> A kezdőlap nézet utolsó pozíciója látható.
Nyomja meg újra röviden.
> A kezdőlap nézet minden alnézete az
alapértelmezéseire áll.
•
húzza a kezelőszervet a kívánt hőmérséklethez
•
érintse meg a + vagy − lehetőséget a hőmérséklet fokozatos növeléséhez vagy csökkentéséhez, vagy
•
érintse meg a kívánt hőmérsékletet a kezelőszerven.
MEGJEGYZÉS
A kezdőlap nézet normál módjában - röviden
nyomja meg a kezdőlap gombot. Egy, a különböző nézetekhez való hozzáférést magyarázó
animáció jelenik meg a képernyőn.
A görgetésjelző akkor jelenik meg a központi kijelzőn,
amikor lehetőség van a nézet görgetésére.
A kezelőszervek használata a központi
kijelzőn
Görgetés listában, cikkben vagy
nézetben
Kapcsolódó információk
•
A központi kijelző aktiválása és inaktiválása
(114. oldal)
•
Alkalmazások és gombok mozgatása a központi kijelzőn (123. oldal)
•
Billentyűzet a központi kijelzőn (125. oldal)
Amikor görgetésjelző jelenik meg a képernyőn,
akkor lehetőség van a lefelé vagy felfelé görgetésre a nézetben. Pöccintsen lefelé/felfelé bárhol
a nézetben.
Hőmérséklet-szabályozás.
113
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A központi kijelző aktiválása és
inaktiválása
1.
A központi kijelző a képernyő alatti kezdőlap
gomb használatával sötétíthető el, majd aktiválható újra.
2.
Nyomja meg hosszan a fizikai kezdőlap gombot a képernyő alatt.
> A képernyő elsötétül, a klíma sor kivételével, ami továbbra is látható. A képernyőhöz
kapcsolódó összes funkció továbbra is fut.
A képernyő visszakapcsolása - érintse meg
röviden a kezdőlap gombot.
> Újra megjelenik az a nézet, amely a képernyő kikapcsolásakor aktív volt.
MEGJEGYZÉS
A képernyő nem inaktiválható, ha egy tevékenység végrehajtására vonatkozó üzenet látható a képernyőn.
MEGJEGYZÉS
A központi kijelző kezdőlap gombja.
A kezdőlap gomb használatának hatása, hogy a
képernyő elsötétül és az érintőképernyő nem reagál az érintésre. A klíma sor továbbra is látható. A
képernyőhöz kapcsolódó összes funkció, mint a
klíma, audio, célbairányítás* és az alkalmazások
továbbra is futnak. A központi kijelző elsötétített
állapota jó alkalom a képernyő tisztítására. Az
elsötétítés funkció is használható a képernyő
elhalványítására, hogy az vezetés közben ne
legyen zavaró.
114
A központi kijelző automatikusan kikapcsol,
amikor leállítja a motort és kinyitja a vezetőajtót.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A központi kijelző tisztítása (646. oldal)
A megjelenés módosítása a központi kijelzőn
(130. oldal)
Navigálás a központi kijelző
nézeteiben
A központi kijelző öt alapvető nézettel rendelkezik: kezdőlap nézet, felső nézet, klíma nézet,
alkalmazás nézet és funkció nézet. A képernyő a
vezetőajtó kinyitásakor automatikusan bekapcsol.
Kezdőlap nézet
A kezdőlap nézet látható, amikor a képernyő
bekapcsol. Ez négy alnézetet tartalmaz:
Navigáció, Média, Telefon és egy extra alnézet.
Az alkalmazás vagy funkció nézetben kiválasztott
alkalmazások vagy funkciók a kezdőlap nézet
vonatkozó alnézetében nyílnak meg. Például a
FM rádió a Média csempéről indítható.
Az extra alnézet mutatja az utoljára használt alkalmazást vagy autófunkciót, amely nem kapcsolódik
a másik három területhez.
Az alnézetek rövid információkat mutatnak az
egyes különböző alkalmazásokról.
MEGJEGYZÉS
Az autó beindításakor a kezdőlap nézet különböző alnézetei mutatják az alkalmazások pillanatnyi állapotát.
A központi kijelző áttekintése (108. oldal)
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
MEGJEGYZÉS
A kezdőlap nézet normál módjában - röviden
nyomja meg a kezdőlap gombot. Egy, a különböző nézetekhez való hozzáférést magyarázó
animáció jelenik meg a képernyőn.
Állapotsáv
megnyomásával vagy a lefelé húzva/pöccintve a
képernyőn.
A felső nézetben mindig elérheti az alábbiakat:
• Beállítások
• Kezelési útmutató
• Profil
• Az autó mentett üzenetei.
A felső nézetben bizonyos esetekben elérhetők
az alábbiak:
Az autóban zajló tevékenységek a képernyő tetején jelennek meg. A hálózati és kapcsolati információk az állapotmező bal oldalán jelennek meg,
miközben a médiával kapcsolatos információk, az
óra és a folyamatban lévő háttértevékenységek a
jobb oldalon.
•
Felső nézet
•
Környezetfüggő beállítás (például Navigáció
beállításai). Beállítások megváltoztatása
közvetlenül a felső nézetben, amikor egy
alkalmazás (például navigáció) fut.
Környezetfüggő kezelési útmutató (például
Navigáció kézikönyve). Olyan cikkekhez
férhet hozzá közvetlenül a felső nézetben a
digitális kezelési útmutatóban, amelyek a
képernyőn megjelenő tartalomhoz kapcsolódnak.
MEGJEGYZÉS
A felülnézet nem elérhető indítás/leállítás
közben vagy amikor üzenet látható a képernyőn. Akkor sem érhető el, amikor a klíma
nézet látható.
Klíma nézet
A klíma sor mindig látható a képernyő alján. Közvetlenül innen elvégezhetők a legáltalánosabb klímabeállítások, mint a hőmérséklet és az ülésfűtés*.
Nyomja meg a szimbólumot a klíma sor
közepén a klíma nézet megnyitásához,
és további klímabeállítások eléréséhez.
Nyomja meg szimbólumot a klíma
nézet bezárásához, és az előző nézethez történő visszatéréshez.
Lépjen ki a felső nézetből - nyomja meg a képernyőt a felső nézeten kívül, nyomja meg a kezdőlap gombot vagy nyomja meg a felső nézet alját,
és húzza felfelé. Ekkor láthatóvá válik, és újból
használható az alul elhelyezkedő nézet.
A felső nézet lehúzva.
A képernyő tetején található állapotsáv közepén
egy fül található. Nyissa meg a felső nézetet a fül
}}
* Opció/tartozék. 115
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Alkalmazás nézet
szöveges üzenetek száma az Üzenetek esetében.
Funkció nézet
Érintsen meg egy alkalmazást a megnyitásához.
Az alkalmazás ezután azon a csempén nyílik meg,
amelyikhez tartozik, például Média.
Az alkalmazások számától függően, az alkalmazás
nézet legörgethető. Ehhez pöccintsen alulról felfelé.
A kezdőlap nézethez balról jobbra7 pöccintve a
képernyőn vagy a kezdőlap gomb megnyomásával juthat.
Alkalmazás nézet az autó alkalmazásaival.
balra7
Pöccintsen jobbról
a képernyőn az alkalmazás nézet eléréséhez a kezdőlap nézetből. Itt
találhatók a letöltött (harmadik féltől származó)
alkalmazások és a beágyazott funkciók alkalmazásai, például FM rádió. Bizonyos alkalmazásokhoz rövid információk jelennek meg közvetlenül
az alkalmazás nézetben, például az olvasatlan
7
116
A funkció nézet gombokkal az autó különböző funkcióihoz.
Pöccintsen balról jobbra7 a képernyőn a funkció
nézet eléréséhez a kezdőlap nézetből. Innen kapcsolhatja be vagy ki a különböző autófunkciókat,
például BLIS*, Lane Keeping Aid* és Parkoló
automatika*.
Balkormányos autók esetében. Jobb kormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A funkciók mennyiségétől függően lehetőség van
a nézet lefelé görgetésére is. Ehhez pöccintsen
alulról felfelé.
•
Funkció nézet a központi kijelzőn
(121. oldal)
•
A központi kijelző áttekintése (108. oldal)
Az alkalmazás nézettől eltérően, ahol az alkalmazások egy nyomással megnyithatók, a funkciókat
a vonatkozó funkciógomb megnyomásával aktiválhatja vagy inaktiválhatja. Bizonyos funkciók
(kiváltó funkciók) megnyomáskor új ablakban nyílnak meg.
A kezdőlap nézethez jobbról balra7 pöccintve a
képernyőn vagy a kezdőlap gomb megnyomásával juthat.
Kapcsolódó információk
•
Alnézetek kezelése a központi kijelzőn
(118. oldal)
•
Szimbólumok a középső kijelző állapotsávján
(123. oldal)
•
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (132. oldal)
•
Környezetérzékeny beállítás megnyitása a
központi kijelzőn (133. oldal)
•
Kezelési útmutató a központi kijelzőn
(19. oldal)
•
•
•
Járművezetői profilok (136. oldal)
7
Klímakezelőszervek (215. oldal)
Alkalmazások (506. oldal)
Balkormányos autók esetében. Jobb kormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
117
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Alnézetek kezelése a központi
kijelzőn
A kezdőlap nézet négy alnézetet tartalmaz:
Navigáció, Média, Telefon és egy extra alnézet.
Ezek a nézetek kibonthatók.
118
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Alnézetek kibontása az alapértelmezett módból
Alnézet normál módja és kibontott módja a központi kijelzőn.
}}
119
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Alnézetek kibontása:
–
A Navigáció, Média és Telefon csempék
esetén. Nyomja meg bárhol az alnézetet.
Amikor egy alnézet ki van bontva, akkor a
kezdőlap nézet extra alnézete átmenetileg
eltűnik. A kettő másik csempe kis méretű és
csak bizonyos információk jelennek meg.
Amikor megnyomja az extra alnézetet, akkor
a másik három alnézet kis méretűvé válik, és
csak bizonyos információk jelennek meg.
A kibontott nézet hozzáférést biztosít az
alkalmazás alapvető funkcióihoz.
Kibontott alnézet összecsukása:
–
Amikor új alnézetet nyit meg teljes képernyős
módban, akkor nem jelennek meg más alnézetek
adatai.
Kibontott módban nyissa meg
az alkalmazást teljes képernyőn
- nyomja meg a szimbólumot.
Érintse meg a kibontott alnézet felső
részét.
•
Érintsen meg egy másik csempét (ez a
csempe jelenik meg kibontott módban).
•
Nyomja meg röviden a fizikai kezdőlap
gombot a központi kijelző alatt.
Nyomja meg a szimbólumot a
kibontott módhoz történő viszszatéréshez vagy nyomja meg a
képernyő kezdőlap gombját.
Alnézet megnyitása vagy bezárása
teljes képernyős módban
Az extra alnézet8 és a Navigáció alnézet teljes
képernyős módban kinyitható, ami további információkat és beállítási lehetőségeket nyújt.
8
120
Kapcsolódó információk
•
•
Az alnézet három különböző módon zárható
be.
•
Mindig van lehetőség a kezdőlap nézethez lépni a
kezdőlap gomb megnyomásával. Ha vissza szeretne térni a kezdőlap nézet normál nézetébe a
teljes képernyős módból – nyomja meg kétszer a
kezdőlap gombot.
A központi kijelző kezdőlap gombja.
Nem minden alkalmazásra vagy az extra csempén keresztül megnyitott autófunkcióra vonatkozik.
•
A központi kijelző kezelése (111. oldal)
A központi kijelző aktiválása és inaktiválása
(114. oldal)
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(114. oldal)
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Funkció nézet a központi kijelzőn
Az összes autófunkciókhoz tartozó gomb a funkció nézetben található, amely a központi kijelző
egyik alapnézete. Menjen a funkció nézethez a
képernyőn balról jobbra pöccintve a kezdőlap
nézetből9.
Különböző típusú gombok
Az autó funkcióihoz három különböző típusú
gomb áll rendelkezésre, lásd lent:
Gomb típusa
Tulajdonság
Befolyásolt autófunkció
Funkciógombok
Be/ki állapotokkal rendelkeznek.
A funkció nézet legtöbb gombja funkciógomb.
Amikor a funkció be van kapcsolva, akkor egy LED világít a gomb ikonjától balra. Nyomja meg a
gombot a funkció aktiválásához/inaktiválásához.
Kiváltó gombok
Nem rendelkeznek be/ki állapottal.
Amikor megnyom egy működtető gombot, akkor a funkció egyik ablaka megnyílik. Például lehet
egy ablak az üléshelyzet módosításához.
Parkoló gombok
9
Be, ki és keresés módokkal rendelkeznek.
A funkciógombokhoz hasonló, de egy extra helyzete van a parkolóhely-kereséshez.
Balkormányos autók esetében. Jobb kormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
• Kamera
• Fejtámla lehajtása
• Vetített kijelző beállításai
• Beparkolás
• Kiállás parkolóhelyről
}}
121
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
A gombok különböző módjai
Amikor a LED visszajelző zölden világít egy funkció vagy parkoló gombon, akkor a funkció aktív.
Amikor egy funkció aktív, akkor bizonyos funkciókhoz egy extra magyarázó szöveg jelenik meg. A
szöveg néhány másodpercig látható, majd a
gomb a LED visszajelző világító állapotával jelenik
meg.
A Lane Keeping Aid esetében a Csak
bizonyos sebességeken működik szöveg
jelenik meg, például amikor megnyomnak egy
gombot.
Nyomja meg egyszer röviden a gombot a funkció
aktiválásához vagy inaktiválásához.
A funkció akkor van kikapcsolva, amikor a LED
kialszik.
Amikor egy figyelmeztető háromszög látható a
gomb jobb oldali részén, akkor valami nem a tervezett módnak megfelelően működik.
Kapcsolódó információk
•
•
122
A központi kijelző kezelése (111. oldal)
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(114. oldal)
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Alkalmazások és gombok
mozgatása a központi kijelzőn
MEGJEGYZÉS
Rejtse el a ritkán vagy soha nem használt
alkalmazásokat alulra, a látható képernyőn
kívülre mozgatva azokat. Így könnyebben
megtalálja a gyakrabban használt alkalmazásokat.
Az alkalmazások és az autófunkciók gombjai az
alkalmazás nézetben és a funkció nézetben mozgathatók és igény szerint rendszerezhetők.
1.
Pöccintsen jobbról balra10 az alkalmazás
nézet eléréséhez vagy balról jobbra10 a funkció nézet eléréséhez.
2.
Érintsen meg, és tartson nyomva egy alkalmazást vagy gombot.
> Az alkalmazás vagy gomb mérete megváltozik és kissé átlátszó lesz. Ezután lehetséges a mozgatása.
3.
Húzza az alkalmazást vagy gombot a nézet
egy üres helyére.
Az alkalmazások vagy gombok elhelyezéséhez
használható sorok maximális száma 48. Az alkalmazások vagy gombok látható nézeten kívülre
mozgatásához húzza azt a nézet aljára. Ekkor új
sorok jelennek meg, ahol elhelyezhető az alkalmazás vagy gomb.
MEGJEGYZÉS
Alkalmazások és autófunkció gombok nem
helyezhetők már foglalt helyekre.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Funkció nézet a központi kijelzőn (121. oldal)
Alkalmazások (506. oldal)
A központi kijelző kezelése (111. oldal)
Egy alkalmazás vagy gomb így lejjebb is elhelyezhető, és ilyenkor a nézet normál módjában nem
látható.
Szimbólumok a középső kijelző
állapotsávján
A központi kijelző állapotsávján megjeleníthető
szimbólumok áttekintése.
Az állapotsáv mutatja a folyamatban lévő tevékenységeket és, bizonyos esetekben azok állapotát. Az állapotsáv korlátozott területe miatt nem
minden szimbólum jelenik meg mindig.
Szimbólum
Leírás
Az internethez csatlakoztatva
Barangolás bekapcsolva.
A mobiltelefon-hálózat jelerőssége.
Bluetooth eszköz csatlakoztatva.
A Bluetooth bekapcsolva, de
nem csatlakozik eszköz.
GPS információk küldése és
fogadása.
Wi-Fi hálózathoz csatlakozva.
Pöccintsen a képernyőn keresztben, a nézeten
belüli felfelé vagy lefelé görgetéshez.
10
Balkormányos autók esetében. Jobb kormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
}}
123
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Szimbólum
Leírás
Kapcsolódó információk
•
Internetmegosztás bekapcsolva
(Wi-Fi hotspot). Az autó megosztja a rendelkezésre álló kapcsolatot.
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(114. oldal)
•
•
Üzenet a központi kijelzőn (140. oldal)
Autómodem bekapcsolva.
•
Készülék csatlakoztatása USB-csatlakozón
(523. oldal)
•
•
Telefon (531. oldal)
Aktív USB megosztás.
Eljárás folyamatban.
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
(541. oldal)
Dátum és idő (92. oldal)
Időzítő az előkészítés aktiválásához.
Audioforrás lejátszása folyamatban.
Audioforrás leállítva.
Telefonhívás folyamatban.
Audioforrás elnémítva.
Hírek fogadása a rádiócsatornáról.
Közlekedési információk fogadása.
Óra.
124
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Billentyűzet a központi kijelzőn
A központi kijelző lehetővé teszi a billentyűkön
keresztüli adatbevitelt. Lehetőség van kézzel
betűk és karakterek "rajzolására" a képernyőn.
A billentyűzet használható karakterek, betűk és
számok bevitelére, például szöveges üzenetek
írására, jelszavak bevitelére vagy cikkek keresésre
a digitális kezelési útmutatóban az autóban.
A billentyűzet csak akkor jelenik meg, amikor
bejegyzések végezhetők a képernyőn.
}}
125
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
A kép bizonyos gombok áttekintését mutatja, amelyek megjelenhetnek a billentyűzeten. A megjelenés a nyelvi beállítások és a környezet függvényében változik, amelyben a billentyűzetet használják.
126
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Javasolt szavak vagy karakterek sora11. A
javasolt szavak sora az új betűk bevitelével
módosul. A javaslatok között a jobb vagy bal
nyíl megnyomásával lépegethet. Érintsen
meg egy javaslatot annak kiválasztásához. Ne
feledje, hogy ezt a funkciót nem minden
nyelv támogatja. Ha nem áll rendelkezésre,
akkor a sor nem jelenik meg a billentyűzeten.
A billentyűzeten rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott nyelv függvényében változnak (lásd 7. pont). Érintsen meg egy karaktert a beviteléhez.
A gomb különböző módokon működik, attól
függően, hogy milyen környezetben használja
a billentyűzetet - @ karakter bevitelére (email cím beírásakor) vagy új sor létrehozására szolgál (normál szöveg bevitele esetén).
Elrejti a billentyűzetet. Ha ez nem lehetséges,
akkor a gomb nem jelenik meg.
Nagybetűk írására szolgál. Nyomja meg újra,
hogy egy nagybetűt írjon, majd kisbetűkkel
folytassa. Újabb megnyomásra az összes
betű nagybetű lesz. A következő megnyomás
visszaállítja kisbetűkre a billentyűzetet. Ebben
a módban az első pont, felkiáltójel vagy kérdőjel utáni betű nagybetű lesz. A szövegmező
első betűje szintén nagybetű. A nevek vagy
címek bevitelére szolgáló szövegmezők minden szava automatikusan nagybetű lesz. A
jelszavak, webcímek vagy e-mail címek bevi11
telére szolgáló szövegmezők összes betűje
automatikusan kisbetű, hacsak máshogy nem
állítja be a gombbal.
Betűk vagy karakterek változatai
Számbevitel. A billentyűzet (2) ilyenkor számokkal jelenik meg. Nyomja meg a
gombot, amely szám módban a
helyett
jelenik meg, hogy visszatérjen a betűbillentyűzethez, vagy a
gombot, hogy megnyissa a speciális karaktereket tartalmazó billentyűzetet.
Módosítja a szövegbeviteli nyelvet, például
EN. A rendelkezésre álló karakterek és szójavaslatok (1) a kiválasztott nyelvtől függően
eltérőek. A billentyűzet nyelvei közötti váltáshoz, először be kell állítani a nyelveket a
Beállítások alatt.
Szóköz.
Törli a bevitt szöveget. A rövid megnyomások
egyszerre egy karaktert törölnek. Tartsa
nyomva a gombot karakterek gyorsabb törléséhez.
Módosítja a billentyűzet módot, hogy kézzel
vihessen be betűket és karaktereket.
A megerősítő gomb megnyomása (a képen nem
látható) a billentyűzet felett megerősíti a bevitt
szöveget. A gomb megjelenése a környezet függvényében változó.
A betűk vagy karakterek egyes változatai, például
é vagy è a betű vagy karakter nyomva tartásával
vihetők be. Egy négyzet jelenik meg, amely a
betűk vagy karakterek lehetséges változatait
mutatja. Nyomja meg a kívánt változatot. Ha nem
választ ki egy változatot sem, akkor az eredeti
betű/karakter kerül bevitelre.
Kapcsolódó információk
•
A billentyűzet nyelvének módosítása a központi kijelzőn (128. oldal)
•
Írja be a karaktereket, betűket és szavakat
manuálisan a központi kijelzőn (128. oldal)
•
•
A központi kijelző kezelése (111. oldal)
Szöveges üzenetek kezelése (538. oldal)
Ázsiai nyelvek esetén.
127
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A billentyűzet nyelvének
módosítása a központi kijelzőn
Váltás a különböző nyelvek között a
billentyűzeten
A különböző nyelvek közötti váltáshoz a billentyűzetet, először be kell állítani a nyelveket a
Beállítások alatt.
Ha több nyelv van kiválasztva a
Beállítások alatt, akkor a billentyűzeten található gomb
szolgál a különböző nyelvek
közötti váltásra.
Nyelvek hozzáadása vagy törlése a
beállításokban
A billentyűzet automatikusan a rendszernyelvvel
megegyező nyelvre áll. A billentyűzet nyelve
manuálisan módosítható anélkül, hogy befolyásolná a rendszernyelvet.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a Rendszer
Rendszernyelvek és mértékegységek
Billentyűzetkiosztások gombot.
3.
Válasszon ki egy vagy több nyelvet a listából.
> Mostantól lehetőség van a nyelvek közötti
váltásra közvetlenül a billentyűzetről szöveg beírásához.
A billentyűzet nyelvének váltásához a listával:
1.
Nyomja meg hosszan a gombot.
> Egy lista nyílik meg.
2.
Válassza ki a kívánt nyelvet. Ha több mint
négy nyelv van kiválasztva a Beállítások
alatt, akkor lehetőség van a lista görgetésére
a billentyűzetről.
> A billentyűzet alkalmazkodik a kiválasztott
nyelvhez és más szójavaslatokat kínál.
–
A gomb egyszeri rövid megnyomása.
> A billentyűzet a listában a következő
nyelvre vált anélkül, hogy megjelenne a
lista.
Kapcsolódó információk
•
•
128
Bizonyos rendszernyelvekre vonatkozik.
A központi kijelző lehetővé teszi karakterek,
betűk és szavak bevitelét a képernyőn, kézzel történő "rajzolással".
Nyomja meg a gombot a billentyűzeten a betűk billentyűkkel
történő bevitele és a kézzel történő rajzolás között.
A billentyűzet nyelvének módosításához a lista
megjelenítése nélkül:
Ha nincsenek aktívan kiválasztva nyelvek a
Beállítások alatt, akkor a billentyűzet nyelve
ugyanaz, mint az autó rendszerének nyelve.
12
Írja be a karaktereket, betűket és
szavakat manuálisan a központi
kijelzőn
A rendszernyelv módosítása (131. oldal)
Billentyűzet a központi kijelzőn (125. oldal)
Karakterek/betűk/szavak/szavak részeinek
beírására szolgáló terület.
A szövegmező, ahol a javasolt karakter vagy
szó12 megjelenik a képernyőn történő írás
közben (1).
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Javaslatok karakterekre/betűkre/szavakra/
szórészletekre. Lehetőség van a listában történő görgetésre.
Szóköz. Szóköz kötőjel (-) rajzolásával is létrehozható a kézzel írott betűk területén (1).
Lásd az alábbi "Szóköz bevitele a szabad
szöveges mezőbe kézírás-felismeréssel" címszót.
Bevitt szöveg törlése. Nyomja meg röviden
egyszerre egy karakter/egy betű törléséhez.
Várjon egy kicsit, mielőtt újra megnyomná a
következő karakter/betű törléséhez, és így
tovább.
Visszatérés a normál karakterbevitelű billentyűzethez.
Beviteli hang be-/kikapcsolása.
A billentyűzet elrejtése. Ha ez nem lehetséges, akkor a gomb nem jelenik meg.
A szövegbevitel nyelvének módosítása.
13
Karakterek/betűk/szavak bevitele kézzel
1. Írjon be egy karaktert, szót, szórészletet a
kézzel írt betűk területén (1). Írjon be egy
szót vagy szórészletet egymás fölé vagy egy
sorban.
> Több javasolt karakter, betű vagy szó jelenik meg (3). A legvalószínűbb választás a
lista elején található.
Kézzel írt karakterek/betűk törlése/
módosítása
FONTOS
Ne használjon éles tárgyakat a képernyőn,
mert azok megkarcolhatják.
2.
Írja be a karaktert/betűket/szót úgy, hogy vár
egy kicsit.
> A lista elején elhelyezkedő karakter/
betű/szó kerül beírásra. Lehetőség van
más karakter kiválasztására is a kívánt
karakter, betű vagy szó megnyomásával a
listában.
Arab billentyűzet esetén - pöccintsen az ellentétes irányba. Jobbról balra pöccintéssel helyet hoz létre.
Pöccintsen a kézírásos mezőben (1) az összes bevitt
karakter törléséhez a szövegmezőben (2).
–
A karakterek/betűk törlésének/módosításának számos módja van.
•
Nyomja meg a kívánt betűt vagy szót a listában (3).
•
Nyomja meg a szövegtörlés gombot (5) a
betű törléséhez, és az újrakezdéshez.
•
Pöccintsen vízszintesen jobbról balra13 a
kézírásos betűk területén (1). Több betűt
is törölhet, ha több alkalommal pöccint a
terület felett.
•
Az X megnyomása a szövegmezőben (2)
törli az összes bevitt szöveget.
}}
129
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Sorváltás a szabad szöveges mezőben
kézírással
A megjelenés módosítása a
központi kijelzőn
A képernyő megjelenése a központi kijelzőn a
téma kiválasztásával módosítható.
A kézírásos mezőben kézzel a fenti karaktert rajzolva
válthat sort14.
Szóköz bevitele a szabad szöveges mezőbe
kézírás-felismeréssel
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a My Car Vezető kijelzője
Témák megjelenítése gombot.
3.
Ezután válassza ki a témát, például
Minimalistic vagy Chrome Rings.
Ezen megjelenések kiegészítéseként lehetőség
van a Normál és Fényes közötti választásra. A
Normál beállítással a háttér sötét és a szöveg
világos. Ez az alapértelmezett alternatíva az
összes témához. Olyan világos változat is választható, amelyben a háttér világos és a szöveg
sötét. Ez a változat például erős napsütésben
lehet hasznos.
Ez az alternatíva mindig rendelkezésre áll a felhasználó számára és nem befolyásolja a környezeti megvilágítás.
Írjon be egy szóközt egy kötőjel balról jobbra történő
rajzolásával15.
Kapcsolódó információk
•
14
15
130
Billentyűzet a központi kijelzőn (125. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (132. oldal)
•
A központi kijelző aktiválása és inaktiválása
(114. oldal)
Arab billentyűzetek esetén - rajzolja le ugyanezt a karaktert, de fordítva.
Arab billentyűzet esetén - rajzoljon egy kötőjelet jobbról balra.
•
A központi kijelző tisztítása (646. oldal)
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Kikapcsolás és a rendszerhang
hangerejének módosítása a
központi kijelzőn
A központi kijelző használható a rendszer hangerejének módosítására vagy teljes kikapcsolására.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Hang
hangereje gombot.
3.
Az Érintési hangok alatt húzza a kezelőszervet a képernyő-érintési hangok hangerejének módosításához/kikapcsolásához.
Húzza a kezelőszervet a kívánt hangerőhöz.
Rendszermértékegységek
módosítása
A mértékegységek beállításai a központi kijelző
Beállítások menüjében határozhatók meg.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Lépjen tovább a Rendszer
Rendszernyelvek és mértékegységek
Mértékegységek menüponthoz.
3.
Válasszon mértékegység szabványt:
A rendszer
• Metrikus - kilométer, liter és Celsius-fok.
• Angolszász - mérföld, gallon és Celsius-
•
• USA - mérföld, gallon és Fahrenheit-fok.
> A járművezetői kijelző, központi kijelző és
a szélvédőre vetített kijelző mértékegységei megváltoztak.
A központi kijelző áttekintése (108. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (132. oldal)
Audio-beállítások (504. oldal)
MEGJEGYZÉS
A központi kijelző nyelvének módosítása azt
jelenti, hogy bizonyos tulajdonosi információk
nem felelnek meg az országos vagy helyi törvényeknek és szabályozásoknak. Ne váltson
olyan nyelvre, amit nehéz megérteni, mert így
nehézséget okozhat a képernyőstruktúrában
történő eligazodás.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Lépjen tovább a Rendszer
Rendszernyelvek és mértékegységek
menüponthoz.
3.
Válassza az Rendszer nyelve lehetőséget.
A hangvezérlést támogató nyelvek egy hangvezérlés szimbólummal rendelkeznek.
> A járművezetői kijelző, központi kijelző és
a szélvédőre vetített kijelző nyelve megváltozott.
fok.
Kapcsolódó információk
•
•
A rendszernyelv módosítása
A nyelvi beállítások a központi kijelző
Beállítások menüjében vannak meghatározva.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A központi kijelző áttekintése (108. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (132. oldal)
A rendszernyelv módosítása (131. oldal)
}}
131
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
A központi kijelző áttekintése (108. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző
felső nézetében
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (132. oldal)
Az autó számos beállításait módosíthatja és
információkat tekinthet meg a központi kijelzőn.
Rendszermértékegységek módosítása
(131. oldal)
1.
Nyissa meg a felső nézetet a felül található
fül megnyomásával vagy a lefelé húzva/
pöccintve a képernyőn.
2.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
beállítások menü megnyitásához.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Alkategória a beállítások menüben különböző típusú
beállításokkal (itt egy többszörös választógomb és
választógombok).
Kapcsolódó információk
•
•
•
Felső nézet Beállítások gombbal.
132
3.
Nyomja meg a kategóriák és az alkategóriák
egyikét, hogy a kívánt beállításhoz jusson.
4.
Egy vagy több beállítás módosítása. A különböző típusú beállítások eltérő módon módosíthatók.
> A módosítások azonnal mentésre kerülnek.
A központi kijelző áttekintése (108. oldal)
A járművezetői kijelző beállításainak visszaállítása (134. oldal)
A központi kijelző beállításait mutató táblázat
(134. oldal)
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Környezetérzékeny beállítás
megnyitása a központi kijelzőn
1.
Húzza le a felső nézetet az alkalmazás kibontott módjában, például Navigáció.
A felhasználói adatok visszaállítása
tulajdonosváltás esetén
Az autó legtöbb beépített alkalmazása esetén
lehetőség van környezetérzékeny beállítás megnyitására, így közvetlenül a központi kijelző felső
nézetében módosíthatja a beállításokat.
2.
Nyomja meg a Navigáció beállításai gombot.
> Egy navigációs beállítás oldal nyílik meg.
Tulajdonosváltás esetén vissza kell állítani a felhasználói adatok és a rendszerbeállítások gyári
értékeit.
3.
Módosítsa igény szerint a beállításokat, majd
hagyja jóvá a választásokat.
Az autóban különböző szintekre állíthatók vissza a
beállítások. Tulajdonosváltás esetén állítsa vissza
az összes felhasználói adatot és rendszerbeállítást az eredeti gyári beállításokra. Tulajdonosváltás esetén a Volvo On Call* szolgáltatás tulajdonosváltása is fontos.
A beállítás nézet bezárásához nyomja meg a
Lezárás lehetőséget vagy a központi kijelző fizikai kezdőlap gombját.
Felső nézet a környezeti beállítások gombjával.
A környezetfüggő beállítás egy gyorshivatkozás a
képernyőn megjelenő aktív funkcióra vonatkozó
specifikus beállítás eléréséhez. Az autóba kezdettől telepített alkalmazások, például FM rádió és
USB, a Sensus és az autó beépített funkcióinak
részei. Ezen alkalmazások beállításai környezetfüggő beállításon keresztül módosíthatók közvetlenül a felső nézetben.
Amikor környezetérzékeny beállítás áll rendelkezésre:
Az autó alapvető alkalmazásainak legtöbbe rendelkezik ezzel a külső beállítási lehetőséggel, de
nem mindegyik.
Kapcsolódó információk
•
Harmadik fél alkalmazásai
A járművezetői kijelző beállításainak visszaállítása (134. oldal)
•
A járművezetői profilok beállításainak viszszaállítása (139. oldal)
A harmadik féltől származó alkalmazások nincsenek kezdettől az autó rendszerében, hanem
letölthetők, ilyen például a Volvo-azonosító. Itt a
beállítások mindig az alkalmazáson belül végezhetők el és nem a felső nézetben.
Kapcsolódó információk
•
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (132. oldal)
•
•
A központi kijelző áttekintése (108. oldal)
•
A járművezetői kijelző beállításainak visszaállítása (134. oldal)
Alkalmazások letöltése (507. oldal)
* Opció/tartozék. 133
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A járművezetői kijelző beállításainak
visszaállítása
4.
Lehetőség van az összes beállítás alapértelmezett értékeinek visszaállítására a központi kijelző
beállítások menüjében.
A visszaállítás két típusa
A visszaállítási lehetőségeknek két különböző
típusa van a beállítások menüben:
• Gyári beállítások visszaállítása - törli az
összes adatot és fájlt, és az összes beállítást
visszaállítja az alapértelmezett értékekre.
• Személyes beállítások visszaállítása törli a személyes adatokat és visszaállítja a
személyes beállításokat az alapértékekre.
•
Kövesse ezeket az utasításokat a beállításai viszszaállításához.
MEGJEGYZÉS
Gyári beállítások visszaállítása csak az
autó álló helyzetében lehetséges.
A központi kijelző beállításait
mutató táblázat
A Személyes beállítások visszaállítása
esetében a visszaállítást meg kell erősíteni a
Visszaállítás az aktív profilra vagy
Visszaállítás az összes profilra megnyomásával.
> A kiválasztott beállítások visszaállításra
kerülnek.
A központi kijelző beállítások menüje számos fő
kategóriát és alkategóriát tartalmaz, ahol az autó
számos funkciójának beállítása és információi
találhatók.
Kapcsolódó információk
•
•
Visszaállítási beállítások
Nyomja meg a OK lehetőséget a visszaállítás
jóváhagyásához.
A központi kijelző áttekintése (108. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (132. oldal)
A központi kijelző beállításait mutató táblázat
(134. oldal)
Hét fő kategória létezik: My Car, Hang,
Navigáció, Média, Kommunikáció, Klíma és
Rendszer.
Másfelől, az egyes kategóriák számos alkategóriát és beállítási lehetőséget tartalmaznak. Az
alábbi táblázatok az alkategóriák első szintjét
mutatják. A funkciók vagy területek beállítási
lehetőségei a kezelési útmutató vonatkozó
részeiben kerülnek részletesen leírásra.
Bizonyos beállítások személyesek, ami azt jelenti,
hogy menthetők Vezetői profilok profil alatt.
Más beállítások globálisak, ami azt jelenti, hogy
nem kapcsolódnak járművezetői profilokhoz.
My Car
Alkategóriák
Kijelzők
134
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
IntelliSafe
2.
Lépjen tovább a Rendszer Gyári
beállítások visszaállítása menüponthoz.
Vezetési beállítások/Egyedi vezetési
mód*
3.
Válassza ki a kívánt visszaállítási típust.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
Lámpák és világítás
Tükrök és kényelem
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Alkategóriák
Alkategóriák
Zárás
TV*
Rögzítőfék és felfüggesztés
Videó
Ablaktörlő
Audio
Kommunikáció
Alkategóriák
Alkategóriák
Telefon
Hangszín
Szöveges üzenetek
Bal-jobb hangeloszlás
Android Auto*
A rendszer hangereje
Apple CarPlay*
Navigáció
Bluetooth-eszközök
Alkategóriák
Wi-Fi
Térkép
Autó Wi-Fi hotspotja
Útvonal és útmutatás
Autómodemes Internet*
Forgalom
Volvo On Call*
MEDIA
Rendszer
Alkategóriák
Vezetői profil
Dátum és idő
Rendszernyelvek és mértékegységek
Adatok és adatvédelem
Billentyűzetkiosztások
Hangvezérlés*
Gyári beállítások visszaállítása
Rendszerinformációk
Kapcsolódó információk
•
•
•
A központi kijelző áttekintése (108. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (132. oldal)
A járművezetői kijelző beállításainak visszaállítása (134. oldal)
Volvo-szolgáltatóhálózatok
Alkategóriák
Klímavezérlés
AM/FM rádió
A Klíma fő kategória nem rendelkezik alkategóriákkal.
DAB*
Gracenote®
* Opció/tartozék. 135
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Járművezetői profilok
Az autó számos beállítása a járművezető személyes igényeihez alakítható és egy vagy több vezetői profilba menthető.
A személyes beállítások mentése automatikusan
megtörténik az aktív járművezetői profilban. Az
egyes kulcsok járművezetői profilokhoz rendelhetők A hozzárendelt kulcs használatakor az autó az
adott járművezetői profil beállításait alkalmazza.
Milyen beállítások kerülnek mentésre a
járművezetői profilokban?
Az autóban végrehajtott számos beállítás automatikusan mentésre kerül az aktív járművezetői
profilban, ha a profil nem védett. Az autóban a
beállítások lehetnek személyesek vagy globálisak.
Csak a személyes beállítások kerülnek mentésre
a járművezetői profilokban.
A járművezetői profilba menthető beállítások
többek között a képernyők, tükrök, első ülések,
navigáció*, audio és média rendszer, nyelv és
hangvezérlés.
Bizonyos beállítások, amelyeket globális beállításoknak nevezünk, módosíthatók, de nem kerülnek
mentésre a járművezetői profilban. A globális
beállítások módosítása minden profilt érint.
Globális beállítások
A globális beállítások és paraméterek nem változnak a járművezetői profilok közötti váltáskor. Ezek
136
attól függetlenül megmaradnak, hogy melyik járművezetői profil aktív.
A billentyűzet elrendezése például globális beállítás. Ha az X járművezetői profilban további
nyelvet adnak a billentyűzethez, akkor azok elérhetők lesznek az Y járművezetői profilban is. A
billentyűzet elrendezésének beállításai nem kerülnek mentésre az adott járművezetői profilban - a
beállítások globálisak.
Személyes beállítások
Ha az X járművezetői profilt használták például a
központi kijelző fényerejének beállításához, akkor
az Y járművezetői profilt nem érinti ez a beállítás.
Ez az X járművezetői profilban van mentve - a
fényerő-beállítás személyes beállítás.
Járművezetői profil kiválasztása
A központi kijelző elindulását követően a kiválasztott járművezetői profil megjelenik a képernyő
tetején. Az autó következő kinyitásakor az utoljára
használt járművezetői profil lesz aktív. Az autó
kinyitását követően lehetőség van másik járművezetői profilra váltásra. Azonban, ha a távvezérlős
kulcs egy járművezetői profilhoz van rendelve,
akkor ez kerül kiválasztásra az autó beindításakor.
Egy másik járművezetői profilra váltásnak kétféle
módja van.
Lehetőségek 1:
1.
Érintse meg a járművezetői profil nevét a
központi kijelző tetején, amikor bekapcsolt a
kijelző.
> Megjelenik a kiválasztható járművezetői
profilok listája.
2.
Válassza ki a kívánt járművezetői profilt.
3.
Nyomja meg a Megerősítés gombot.
> A járművezetői profil kiválasztásra kerül, és
a rendszer betölti az új járművezetői profil
beállításait.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Járművezetői profil kiválasztása (136. oldal)
Járművezetői profil átnevezése (137. oldal)
Távvezérlős kulcs járművezetői profilhoz rendelése (138. oldal)
•
•
Járművezetői profil védelme (137. oldal)
•
A központi kijelző beállításait mutató táblázat
(134. oldal)
A járművezetői profilok beállításainak viszszaállítása (139. oldal)
Lehetőségek 2:
1.
Húzza le a felső nézetet a központi kijelzőn.
2.
Nyomja meg a Profil gombot.
> Az 1. lehetőségben bemutatott lista jelenik meg.
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
3.
4.
Válassza ki a kívánt járművezetői profilt.
Járművezetői profil átnevezése
Járművezetői profil védelme
Nyomja meg a Megerősítés gombot.
> A járművezetői profil kiválasztásra kerül, és
a rendszer betölti az új járművezetői profil
beállításait.
Lehetőség van az autóban használt különböző
járművezetői profilok nevének módosítására.
Bizonyos esetekben nem kívánatos az autóban
végrehajtott bizonyos beállítások mentése az
aktív járművezetői profilba. Ebben az esetben
lehetőség van a járművezetői profil védelmére.
3. lehetőségek:
1.
Húzza le a felső nézetet a központi kijelzőn.
2.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
3.
Nyomja meg a Rendszer Vezetői
profilok gombot.
> Megjelenik a kiválasztható járművezetői
profilok listája.
4.
Válassza ki a kívánt járművezetői profilt.
5.
Nyomja meg a Megerősítés gombot.
> A járművezetői profil kiválasztásra kerül, és
a rendszer betölti az új járművezetői profil
beállításait.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Rendszer
profilok gombot.
3.
Válassza az Profil szerkesztése lehetőséget.
> Egy menü nyílik meg, ahol szerkeszthető a
profil.
4.
5.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Érintse meg a Profilnév négyzetet.
> Egy billentyűzet jelenik meg, és lehetőség
van a név módosítására. Érintse meg a
lehetőséget a billentyűzet bezárásához.
Mentse a név módosítását a Vissza vagy
Lezárás megnyomásával.
> A név megváltozott.
MEGJEGYZÉS
Járművezetői profilok (136. oldal)
MEGJEGYZÉS
Vezetői
A járművezetői profilok védelme csak az autó
álló helyzetében lehetséges.
Járművezetői profil védelméhez:
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Rendszer
profilok gombot.
3.
Válassza az Profil szerkesztése lehetőséget.
> Egy menü nyílik meg, ahol szerkeszthető a
profil.
4.
Válassza a Profil védelme lehetőséget a
profil védelméhez.
Vezetői
A profilok neve nem kezdődhet szóközzel,
mert akkor a profil neve nem menthető.
Navigálás a központi kijelző nézeteiben
(114. oldal)
Járművezetői profil átnevezése (137. oldal)
Távvezérlős kulcs járművezetői profilhoz rendelése (138. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
Járművezetői profil kiválasztása (136. oldal)
Billentyűzet a központi kijelzőn (125. oldal)
}}
137
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
5.
Mentse a járművezetői profil védelmének
lehetőségét a Vissza/Lezárás megnyomásával.
> Amikor a profil védett, akkor az autóban
végrehajtott beállítások nem kerülnek
automatikusan mentésre a profilban. A
módosítások ehelyett manuálisan menthetők a Beállítások Rendszer
Vezetői profilok Profil szerkesztése
alatt a Aktuális beállítások mentése a
profilban megnyomásával. Másrészt
viszont, ha a járművezetői profil nem
védett, akkor a beállítások automatikusan
mentésre kerülnek a profilban.
Kapcsolódó információk
•
Járművezetői profilok (136. oldal)
Távvezérlős kulcs járművezetői
profilhoz rendelése
még nem aktív. Az aktív profil ezután a kulcshoz
rendelhető.
Lehetőség van a kulcs járművezetői profilhoz
rendelésére. Ezután a járművezetői profil az
összes beállításával minden alkalommal automatikusan kiválasztásra kerül, amikor az adott távvezérlős kulccsal használja az autót.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Rendszer
profilok gombot.
A távvezérlős kulcs első használatakor nincs
semmilyen járművezetői profilhoz rendelve. Amikor beindítja az autót, akkor automatikusan a
Vendég profil aktiválódik.
3.
Válassza ki a kívánt profilt. A kijelző visszatér
a kezdőlap nézethez. A Vendég profil nem
rendelhető kulcshoz.
4.
Húzza le újra a felső nézetet, és érintse meg
a Beállítások Rendszer Vezetői
profilok Profil szerkesztése menüpontot.
A járművezetői profil manuálisan kiválasztható
anélkül, hogy a kulcshoz rendelné azt. Az autó
kinyitásakor az utoljára aktív járművezetői profil
aktiválódik. Ha a kulcs egyszer egy járművezetői
profilhoz lett rendelve, akkor a járművezetői profilt
nem kell kiválasztani, amikor az adott kulcsot
használja.
Távvezérlős kulcs járművezetői
profilhoz rendelése
MEGJEGYZÉS
A távvezérlős kulcs járművezetői profilhoz rendelése csak az autó álló helyzetében lehetséges.
Először válassza ki a profilt, amelyhez a kulcsot
rendelni szeretné, ha a hozzárendelni kívánt profil
138
Vezetői
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
5.
Válassza ki a Kulcs kapcsolódása lehetőséget a profil kulcshoz rendeléséhez. A járművezetői profilt nem lehet olyan kulcshoz
rendelni, amelyet pillanatnyilag nem használ
az autóban. Ha több kulcs van az autóban,
akkor a A rendszer több kulcsot talált.
Tegye a másodlagos kulcsolvasóra azt a
kulcsot, amellyel csatlakozni kíván üzenet jelenik meg.
A tartalék olvasó helye az alagútkonzolon.
> Amikor megjelenik a Profil a kulcshoz
kapcsolva üzenet, akkor a kulcs és a járművezetői profil egymáshoz vannak rendelve.
6.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Járművezetői profilok (136. oldal)
Járművezetői profil átnevezése (137. oldal)
távvezérlős kulcs (244. oldal)
A járművezetői profilok
beállításainak visszaállítása
Az egy vagy több járművezetői profilhoz mentett
beállítások az autó álló helyzetében állíthatók
vissza.
MEGJEGYZÉS
Gyári beállítások visszaállítása csak az
autó álló helyzetében lehetséges.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg a Rendszer Gyári
beállítások visszaállítása Személyes
beállítások visszaállítása gombot.
3.
Válassza ki a Visszaállítás az aktív profilra,
Visszaállítás az összes profilra vagy
Mégse lehetőségek valamelyikét.
Kapcsolódó információk
•
•
Járművezetői profilok (136. oldal)
A járművezetői kijelző beállításainak visszaállítása (134. oldal)
Nyomja meg a OK gombot.
> Ez a kulcs mostantól a járművezetői profilhoz van rendelve, és ez így marad, amíg a
Kulcs kapcsolódása jelölőnégyzet nincs
bejelölve.
139
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Üzenet a központi kijelzőn
A központi kijelző üzeneteket képes megjeleníteni, hogy tájékoztassa a vezetőt a különböző
eseményekről.
Felugró üzenetek
Bizonyos esetekben az üzenetek felugró ablakban jelennek meg. A felugró üzenetek magasabb
prioritással rendelkeznek, mint az állapotsávban
megjelenő üzenetek és nyugtázást/valamilyen
tevékenységet igényelnek, mielőtt eltűnnének.
Üzenetek kezelése a központi
kijelzőn
A központi kijelzőn megjelenő üzenetek a központi kijelző nézeteiben kezelhetők.
Kapcsolódó információk
Üzenetek kezelése a központi kijelzőn
(140. oldal)
•
A központi kijelzőről mentett üzenetek kezelése (141. oldal)
•
Üzenetek a járművezetői kijelzőn (104. oldal)
Példa az üzenetek megjelenítésére a központi kijelző
felső nézetében.
Példa az üzenetek megjelenítésére a központi kijelző
felső nézetében.
A központi kijelző olyan üzeneteket jelenít meg,
amelyek kisebb fontosságúak a járművezető számára.
Bizonyos üzenetek a központi kijelzőn egy gombbal rendelkeznek (vagy több gombbal a felugró
üzenetekben), például az üzenethez kapcsolódó
funkció aktiválásához/inaktiválásához.
A legtöbb üzenet a központi kijelző állapotsávja
felett jelenik meg. Egy idő elteltével vagy amikor
végrehajtanak valamilyen, az üzenettel kapcsolatos tevékenységet, az üzenet eltűnik az állapotsávról. Ha egy üzenetet menteni kell, akkor az a
központi kijelző felső nézetébe kerül.
Az üzenet szerkezete változó lehet és grafikákkal,
szimbólumokkal vagy gombokkal együtt jelenhetnek meg például az üzenethez kapcsolódó funkciók aktiválásához/inaktiválásához.
140
•
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Új üzenetek kezelése
Gombokkal rendelkező üzenetek:
–
Nyomja meg a gombot a tevékenység végrehajtásához vagy hagyja, hogy az üzenet egy
idő elteltével bezáródjon.
> Az üzenet eltűnik az állapotsávról.
A központi kijelzőről mentett
üzenetek kezelése
Mind a járművezetői mind a központi kijelzőről
mentett üzenetek kezelése a központi kijelzőn
történik.
Zárja be az üzenetet annak megérintésével
vagy hagyja, hogy az üzenet egy idő elteltével
magától bezáruljon.
> Az üzenet eltűnik az állapotsávról.
–
Ha egy üzenetet menteni kell, akkor az a központi
kijelző felső nézetébe kerül.
•
Nyomja meg a gombot a tevékenység végrehajtásához.
A mentett üzenetek a felső nézetben automatikusan törlésre kerülnek, amikor az autó le van
állítva.
Kapcsolódó információk
•
•
Érintse meg az üzenetet annak kibontásához/összecsukásához.
> Az üzenettel kapcsolatos további információk a listában és a képen jelennek meg
grafikus formában a bal oldalon az alkalmazásban.
Mentett üzenetek kezelése
Bizonyos üzenetek egy gombbal rendelkeznek,
például az üzenethez kapcsolódó funkció aktiválásához/inaktiválásához.
Gombok nélküli üzenetek:
–
2.
Üzenet a központi kijelzőn (140. oldal)
Kapcsolódó információk
A központi kijelzőről mentett üzenetek kezelése (141. oldal)
Példák mentett üzenetekre és lehetőségekre a felső
nézetben.
Üzenetek a járművezetői kijelzőn (104. oldal)
A központi kijelzőn megjelenő és mentendő üzenetek a központi kijelző felső nézetébe kerülnek.
•
•
•
Üzenet a központi kijelzőn (140. oldal)
Üzenetek kezelése a központi kijelzőn
(140. oldal)
Üzenetek a járművezetői kijelzőn (104. oldal)
Mentett üzenet olvasása
1. Nyissa meg a felső nézetet a központi kijelzőn.
> A mentett üzenetek listája jelenik meg. A
jobb oldalon nyíllal rendelkező üzenetek
kibonthatók.
141
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Szélvédőre vetített kijelző*
A szélvédőre vetített kijelző kiegészíti az autó járművezetői kijelzőjét, és információkat vetít a járművezetői kijelzőről a szélvédőre. A kivetített kép
csak a járművezető helyéről látható.
MEGJEGYZÉS
A járművezetőt az alábbiak akadályozhatják
abban, hogy lássa a szélvédőre vetített kijelző
adatait
•
•
polarizáló napszemüveg használata
•
a kijelző egység fedőüvegére helyezett
tárgyak
•
kedvezőtlen fényviszonyok.
olyan vezetési pozíció, amelyben a járművezető nem az ülés közepén ül
Példák arra, hogy mik jelenhetnek meg a kijelzőn.
FONTOS
A szélvédőre vetített kijelző figyelmeztetéseket és
a sebességgel kapcsolatos információkat, sebességtartó funkciókat, navigációt stb. jelenít meg a
vezető látóterében. A jelzőtábla információk és a
bejövő telefonhívások szintén megjelenhetnek a
szélvédőre vetített kijelzőn.
Az információkat kivetítő kijelző egység a
műszerfalon helyezkedik el. A kijelző egység
fedőüvegének védelme érdekében ne helyezzen semmilyen tárgyat a fedőüvegre és ügyeljen arra, hogy semmi ne eshessen rá.
Sebesség
Sebességtartó
Navigáció
Jelzőtáblák
Számos szimbólum jelenhet meg ideiglenesen a
szélvédőre vetített kijelzőn, például:
Ha a figyelmeztető szimbólum világít olvassa el a figyelmeztető üzenetet a
járművezetői kijelzőn.
Ha a tájékoztató szimbólum világít olvassa el az üzenetet a járművezetői
kijelzőn.
142
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A hópehely szimbólum világít, ha jegesedés kockázata áll fenn.
Kapcsolódó információk
•
A szélvédőre vetített kijelző* bekapcsolása és
kikapcsolása (143. oldal)
•
A szélvédőre vetített kijelző* tisztítása
(647. oldal)
•
Szélvédőre vetített kijelző a szélvédő cseréjekor* (618. oldal)
MEGJEGYZÉS
Bizonyos látáshibák fejfájást és feszültségérzetet okozhatnak a szélvédőre vetített kijelző
használatakor.
A szélvédőre vetített kijelző*
bekapcsolása és kikapcsolása
A szélvédőre vetített kijelző akkor aktiválható és
inaktiválható, amikor be van indítva az autó.
Nyomja meg a Vetített kijelző
gombot a központi kijelző funkció nézetében. Egy visszajelző
lámpa világít a gombban, amikor a funkció aktív.
City Safety a szélvédőre vetített kijelzőn
Ütközésfigyelmeztetés esetén a szélvédőre vetített kijelzőn megjelenő információk a City Safety
figyelmeztető szimbólumára váltanak. Ez a grafika
akkor is megjelenik, ha a szélvédőre vetített
kijelző ki van kapcsolva.
Kapcsolódó információk
•
A szélvédőre vetített kijelző beállításai*
(144. oldal)
•
Szélvédőre vetített kijelző* (142. oldal)
A City Safety figyelmeztető szimbóluma villog, hogy felhívja a járművezető figyelmét az ütközés kockázatára.
* Opció/tartozék. 143
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A szélvédőre vetített kijelző
beállításai*
A fényerő és a függőleges helyzet
beállítása
A kijelző szélvédőre vetítésének beállítása.
Megerősítés
A grafika fényereje a háttér fényviszonyainak
megfelelően módosul. A fényerőt befolyásolja az
autó egyéb kijelzőinek fényerő-beállítása is.
A beállítások akkor adhatók meg, amikor az autó
be van indítva és kivetített kép látható a szélvédőn.
Kijelző-beállítások kiválasztása
Válassza ki, hogy mely funkciók jelenjenek meg a
szélvédőre vetített kijelzőn.
1.
Nyomja meg a Vetített kijelző beállításai
gombot a központi kijelző funkció nézetében.
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
2.
Nyomja meg a My Car Kijelzők
Vetített kijelző opciók gombot.
Állítsa be a járművezető látóterébe vetített
kép fényerejét és a függőleges helyzetét a
kormánykerék jobb oldali billentyűzetének
használatával.
3.
Válasszon ki egy vagy több funkciót:
•
•
•
•
A helyzet süllyesztése
A magassági helyzet a vezetőajtó billentyűzetének használatával tárolható az első elektromos*
ülés memória funkciójában.
Navigáció megjelenítése
Road Sign Information mutatása
Vezetőtámogatás megjelenítése
Telefon megjelenítése
A beállítások személyes beállításként kerülnek
mentésre a járművezetői profilban.
A fényerő csökkentése
A fényerő növelése
A helyzet emelése
144
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A vízszintes helyzet kalibrálása
Hangfelismerés16
A szélvédőre vetített kijelző vízszintes helyzete
kalibrálásra szorulhat, ha kicserélték a szélvédőt
vagy a kijelző egységet. A kalibrálás a kivetített
képnek az óramutató járásával egyező vagy
ellentétes irányú forgatását jelenti.
A járművezető a médialejátszó, a Bluetooth kapcsolattal csatlakoztatott telefon, a klímarendszer
és a Volvo navigációs rendszer* bizonyos funkcióit vezérelheti hangfelismeréssel.
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Válassza a My Car Vezető kijelzője
Vetített kijelző opciók Vetített kijelző
kalibrálása lehetőséget.
3.
A hangutasítások további kényelmet és segítséget kínálnak a járművezető számára, hogy ne kelljen elvonnia a figyelmét a vezetésről, az útról és a
forgalmi helyzetről.
FIGYELEM
Forgatás az óramutató járásával ellentétes
irányban
Kalibrálja a kép vízszintes helyzetét a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével.
Forgatás az óramutató járásával egyező
irányban
Mindig a járművezető viseli a felelősséget a
jármű biztonságos vezetéséért és az érvényben lévő közlekedési szabályok betartásáért.
Megerősítés
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Szélvédőre vetített kijelző* (142. oldal)
A szélvédőre vetített kijelző* bekapcsolása és
kikapcsolása (143. oldal)
Járművezetői profilok (136. oldal)
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetének tárolása (188. oldal)
A hangvezérlő rendszer mikrofonja
16
Bizonyos piacokra vonatkozik.
}}
* Opció/tartozék. 145
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
A hangvezérlés párbeszédes formában működik,
ahol a felhasználó utasításokat ad, és szöveges
válaszokat kap a rendszertől. A hangfelismerő
rendszer a ugyanazt a mikrofont használja, mint a
Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott eszközök,
és a hangfelismerő rendszer az autó hangszóróin
keresztül válaszol. Bizonyos esetekben egy szöveges üzenet is megjelenik a járművezetői kijelzőn. A funkciók vezérlése a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetéről történik. A beállítások a központi kijelzőn hajthatók végre.
Rendszerfrissítés
A hangfelismerő rendszer folyamatos fejlesztés
alatt áll. Töltse le a frissítéseket az optimális
működéshez a support.volvocars.com oldalról.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
A hangfelismerés használata. (146. oldal)
Telefon vezérlése hangvezérléssel
(147. oldal)
A hangfelismerés használata.17
Nyomja meg a kormánykerék
hangfelismerés gombját a
rendszer aktiválásához és a
hangutasításos párbeszéd kezdeményezéséhez.
A klíma hangvezérléses szabályozása
(205. oldal)
A hangfelismerés beállításai (149. oldal)
Példa a hangfelismeréses vezérlésre
Ügyeljen az alábbiakra:
•
Beszéljen a hangot követően, normál hangon
és normál tempóban.
•
Ne beszéljen, miközben a rendszer válaszol
(a rendszer eközben nem érti meg az utasításokat).
•
Kerülje a háttérzajokat az utastérben az ajtók,
ablakok és a panorámatető* zárva tartásával.
A hangfelismerés az alábbiak szerint aktiválható:
lehetőséget, és
•
nyomja meg röviden a
monda "Cancel".
•
a kormánykerék
hangvezérlő gombjának
hosszú megnyomása, amíg két hangjelzést
nem hall.
Rádió és média hangvezérlése (148. oldal)
A kommunikáció gyorsításához és a rendszer
üzeneteinek átugrásához, nyomja meg a korhangfelismerés gombját, amikor
mánykerék
a rendszerhang beszél, és mondja ki a következő
utasítást.
17
146
A rendszer audio hangerejének módosításához,
forgassa a hangerő gombot, amikor a hang
beszél. Lehetőség van más gombok használatára
hangvezérlés közben. Azonban más hangok elnémulnak a rendszerrel folytatott párbeszéd során,
ami azt jelenti, hogy a hanggal kapcsolatos funkciók nem hajthatók végre a gombok használatával.
Nyomja meg a
lehetőséget, mondja "Call
[keresztnév] [vezetéknév] [számkategória]"
- tárcsázza a kiválasztott partnert a telefonkönyvből. Ha a partner több telefonszámmal rendelkezik (például otthoni, mobil, munkahelyi), akkor
meg kell adni a megfelelő kategóriát.
Ezért nyomja meg az
gombot, és mondja
"Call Robin Smith Mobil".
Utasítások/kifejezések
Az alábbi utasítások általánosan, a helyzettől függetlenül használhatók:
•
•
•
"Repeat" - megismétli az utolsó hangos
üzenetet a folyó párbeszédben.
"Cancel" - befejezi a párbeszédet
"Help" - elindítja a súgó párbeszédet. A
rendszer az adott helyzetben használható
utasításokkal, egy kéréssel vagy egy példával
válaszol.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
Az egyes funkciókhoz tartozó egyedi utasításokat,
mint a telefon és a rádió, a vonatkozó fejezetekben találja.
Számok
A számokból álló utasításokat a vezérelt funkciótól függően eltérően kell kiadni:
•
•
•
A telefonszámokat és irányítószámokat
egyenként, számról-számra kell kimondani,
például nulla három egy kettő kettő négy
négy három (03122443).
A házszámok kimondhatók számjegyenként
vagy csoportokban, például kettő kettő vagy
huszonkettő (22). Az angol és a holland nyelv
esetében több csoport is kimondható egymás után, például huszonkettő huszonkettő
(22 22). Az angol nyelv esetében használható a dupla és a tripla kifejezés, például
dupla nulla (00). A számok a 0-2300 tartományban adhatók meg.
A frekvenciák kimondhatók kilencvennyolc
pont nyolc (98.8), száz és négy pont kettő
vagy száznégy pont kettő (104.2) formában.
Sebesség és ismétlés mód
Lehetőség van a sebesség beállítására, ha a
hang túl gyorsan beszél.
Engedélyezhető az ismétlés mód, hogy a rendszer elismételje, amit Ön mondott.
A sebesség módosításához vagy az ismétlés mód
aktiválásához/inaktiválásához.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
felső nézetben.
2.
Nyomja meg az Rendszer Hangvezérlés
gombot, és válassza ki a beállításokat.
• Hangutasítás megismétlése
• Beszédsebesség
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Hangfelismerés (145. oldal)
Telefon vezérlése hangvezérléssel
(147. oldal)
Rádió és média hangvezérlése (148. oldal)
Telefon vezérlése hangvezérléssel18
Bluetooth kapcsolaton csatlakozó telefonnal felhívhat egy partnert, üzeneteket olvastathat fel
vagy rövid üzeneteket diktálhat hangutasításokkal.
Egy partner megadásához a telefonkönyvből, a
hangfelismeréses utasításnak tartalmaznia kell a
telefonkönyvben szereplő kapcsolati adatokat. Ha
egy partner, például Robyn Smith, több telefonszámmal rendelkezik, akkor a számkategóriát is
meg kell adni, például Home vagy Mobil: "Call
Robin Smith Mobil".
A klíma hangvezérléses szabályozása
(205. oldal)
Nyomja meg a
gombot, és mondja ki az
alábbi utasítások valamelyikét:
A hangfelismerés beállításai (149. oldal)
•
"Call [contact]" - tárcsázza a telefonkönyvből kiválasztott partnert.
•
"Call [telefonszám]" - tárcsázza a telefonszámot.
•
•
"Recent calls" - megjeleníti a híváslistát.
•
"Read message" - felolvassa az üzenetet.
Ha több üzenet van - válassza ki, hogy melyik
üzenetet kell felolvasni.
"Message to [contact]" a felhasználók felszólítást kapnak egy rövid üzenet kimondására. Az üzenetet ezután a rendszer hangosan megismétli, és a felhasználó választhat
az üzenet küldése19 vagy módosítása között.
A funkció működéséhez az autónak csatlakoznia kell az internethez.
}}
147
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
Hangfelismerés (145. oldal)
A hangfelismerés használata. (146. oldal)
Rádió és média hangvezérlése (148. oldal)
A klíma hangvezérléses szabályozása
(205. oldal)
A hangfelismerés beállításai (149. oldal)
Internetkapcsolattal rendelkező autó*
(541. oldal)
Rádió és média hangvezérlése20
148
"Tune to [frekvencia] [hullámhossz]" elkezdi a kiválasztott rádiófrekvencia lejátszását a kiválasztott frekvenciasávból.
"Radio" - elindítja az FM rádiót.
Az alábbiakban láthatók a rádió és a médialejátszó eszköz kezeléséhez szükséges utasítások.
•
"Media" - elindít egy párbeszédet a média
és rádió kezeléséhez, és példákat mutat az
utasításokra.
•
"Play [előadó]" - lejátssza a kiválasztott előadó zeneszámait.
•
•
•
•
•
•
•
•
"Play [zeneszám címe]" - lejátssza a kiválasztott zeneszámot.
•
•
"Play [zeneszám címe] from [album]" lejátssza a kiválasztott zeneszámot a kiválasztott albumról.
"Bluetooth" - elindítja a lejátszást Bluetooth
kapcsolaton csatlakoztatott médiaforrásról.
•
"Similar music" — az USB-eszközről pillanatnyilag játszott zenéhez hasonló zenét játszik.
Érintse meg a
lehetőséget, és mondja ki az
alábbi utasítások valamelyikét:
•
"Play [TV channel name]" - elindítja a kiválasztott TV-csatornát*21.
•
"Play [rádióállomás]" - elkezdi a kiválasztott rádiócsatorna lejátszását.
•
18
19
20
21
•
"Tune to [frekvencia]" - elkezdi a kiválasztott rádiófrekvencia lejátszását az aktuális
frekvenciasávban. Ha nincs aktív rádióforrás,
akkor alapértelmezetten az FM hullámhossz
indul el.
"Radio FM" - elindítja az FM rádiót.
"DAB " - elindítja a DAB rádiót*.
"TV" - elindítja a lejátszást TV-ről*21.
"CD" - elindítja a lejátszást CD-lemezről*.
"USB" - elindítja a lejátszást USB-ről.
"iPod" - elindítja a lejátszást iPod készülékről.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Hangfelismerés (145. oldal)
A hangfelismerés használata. (146. oldal)
Telefon vezérlése hangvezérléssel
(147. oldal)
•
A klíma hangvezérléses szabályozása
(205. oldal)
•
A hangfelismerés beállításai (149. oldal)
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Csak bizonyos telefonok képesek üzenet közvetítésére az autóból. A kompatibilitáshoz, lásd support.volvocars.com.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
* Opció/tartozék.
KIJELZŐK ÉS HANGVEZÉRLÉS
A hangfelismerés beállításai22
Kapcsolódó információk
Itt választhatók ki a hangvezérlő rendszer beállításai.
•
•
•
Beállítások
Rendszer
Hangvezérlés
Az alábbi területeken végezhetők beállítások:
• Hangutasítás megismétlése
• Neme
• Beszédsebesség
•
•
•
•
Hangfelismerés (145. oldal)
A hangfelismerés használata. (146. oldal)
Telefon vezérlése hangvezérléssel
(147. oldal)
A klíma hangvezérléses szabályozása
(205. oldal)
Rádió és média hangvezérlése (148. oldal)
Audio-beállítások (504. oldal)
A rendszernyelv módosítása (131. oldal)
Audio-beállítások
Válassza ki a hangbeállításokat az alábbi alatt:
Beállítások
hangereje
Hang A rendszer
Hangvezérlés
Nyelvi beállítások
A hangfelismerés nem minden nyelv esetében
lehetséges. A hangfelismeréshez rendelkezésre
álló nyelvek egy ikonnal vannak jelölve a nyelvek
.
listájában A nyelv módosítása a menüre, üzenetekre és
súgó szövegekre is hatással van.
Beállítások Rendszer
Rendszernyelvek és mértékegységek
Rendszer nyelve
22
Bizonyos piacokra vonatkozik.
149
VILÁGÍTÁS
VILÁGÍTÁS
Világításkapcsolók
A különböző világítás-kezelőszervek szolgálnak a
külső és belső világítás vezérlésére. A bal oldali
bajuszkapcsoló szolgál a külső világítás bekapcsolására és beállítására. A belső fényerő a
műszerfalon található forgókapcsolóval szabályozható.
Külső világítás
Állás
Leírás
Állás
Nappali világítás lámpái.
Nappali világítás és helyzetjelző
lámpák nappal.
Használható a fénykürt.
Tompított fényszóró és helyzetjelző
lámpák gyenge megvilágításban
vagy sötétben vagy, amikor be vannak kapcsolva az első ködlámpák*
és/vagy a hátsó ködlámpák.
Nappali világítás és helyzetjelző
lámpák.
Helyzetjelző lámpák, amikor az autó
parkol.A
Az aktív távolsági fényszóró funkció
bekapcsolható.
Használható a fénykürt.
Tompított fényszóró és helyzetjelző
lámpák.
A távolsági fényszóró akkor kapcsolható be, amikor be van kapcsolva a tompított fényszóró.
A távolsági fényszóró bekapcsolható.
Használható a fénykürt.
Használható a fénykürt.
Aktív távolsági fényszóró be-/kikapcsolva.
A
Forgógyűrű a bal oldali bajuszkapcsolón.
Amikor az autó elektromos rendszere a II gyújtáshelyzetben van, akkor az alábbi funkciók állnak
rendelkezésre a forgógyűrű különböző helyzeteihez:
152
Leírás
Ha az autó álló helyzetben van, de jár a motor, akkor a forgógyűrű egy másik helyzetből a
állásba mozdítható csak a
helyzetjelző lámpák bekapcsolásához a többi világítás helyett.
A Volvo a
üzemmód használatát javasolja a
jármű vezetése közben.
* Opció/tartozék.
VILÁGÍTÁS
FIGYELEM
Az autó világítási rendszere nem minden helyzetben, például ködben vagy esőben, képes
érzékelni a túl gyenge vagy elégségesen erős
napfényt.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy a közlekedési szabályoknak és a közlekedési helyzetnek megfelelő világítással vezesse az autót.
Forgókapcsoló a műszerfalon
•
•
•
•
•
•
Tompított fényszóró (155. oldal)
Hátsó ködlámpa (159. oldal)
A világítás funkciók beállítása a
központi kijelzőn
Vészféklámpák (160. oldal)
A központi kijelzőn számos világítás beállítás
végezhető el és aktiválható. Ez vonatkozik például az aktív távolsági fényszóróra, a hazakísérő
világításra és a megközelítő világításra.
Vészvillogók (161. oldal)
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car
világítás gombot.
3.
Válassza a Külső világítás vagy Belső
világítás lehetőséget, majd válassza ki a
beállítani kívánt funkciót.
Aktív kanyarlámpák* (159. oldal)
Féklámpák (160. oldal)
Lámpák és
Kapcsolódó információk
Forgókapcsoló (balra) a belső fényerő beállításához.
•
•
•
•
•
•
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (153. oldal)
•
Világításkapcsolók (152. oldal)
Aktív távolsági fényszóró (156. oldal)
A hazakísérő világítás használata (161. oldal)
Megközelítő világítás időtartama (162. oldal)
Az irányjelzők használata (158. oldal)
Egyéb beállítások a központi kijelző felső
nézetében (132. oldal)
Funkció nézet a központi kijelzőn (121. oldal)
Belső világítás (162. oldal)
Helyzetjelző lámpák (154. oldal)
Az irányjelzők használata (158. oldal)
A távolsági fényszóró használata (156. oldal)
* Opció/tartozék. 153
VILÁGÍTÁS
Helyzetjelző lámpák
A helyzetjelző lámpák használhatók arra, hogy a
többi közlekedő lássa az autót, ha az megáll vagy
parkol. A helyzetjelző lámpa a kormánykerék
bajuszkapcsolójának forgógyűrűjével kapcsolható be.
A bajuszkapcsoló forgógyűrűje helyzetjelző lámpa állásban.
Forgassa a forgógyűrűt
állásba - bekapcsolnak a helyzetjelző lámpák (ugyanakkor
bekapcsol a rendszámtábla-világítás is).
Ha az autó elektromos rendszere II gyújtáshelyzetben van, akkor a nappali világítás kapcsol be a
parkolólámpák helyett. Amikor ebbe az állásba
mozdítja a gyűrűt, akkor a helyzetjelző lámpák
attól függetlenül bekapcsolnak, hogy milyen gyújtáshelyzetben van az autó elektromos rendszere.
1
154
Daytime Running Lights
Ha az autó álló helyzetben van, de jár a motor,
akkor a forgógyűrű egy másik helyzetből a
helyzetjelző lámpa állásba mozdítható csak a
helyzetjelző lámpák bekapcsolásához a többi
világítás helyett.
Amikor több mint 30 másodpercig 10 km/h (körülbelül 6 mph) alatti sebességgel vezet, vagy a
sebesség meghaladja a 10 km/h
(körülbelül 6 mph) értéket, akkor a nappali világítás bekapcsol. A járművezetőnek a
pozíciótól eltérő pozíciót kell választania.
Nappali világítás lámpái
Az autó a fényviszonyokat és a környezetet
figyelő érzékelőkkel rendelkezik. A nappali világítás akkor kapcsol be, amikor a kormánykerék
,
vagy
állásbajuszkapcsolója
ban, az autó elektromos rendszere II gyújtáshelyállásban a fényszórók gyenge
zetben van.
napfényben vagy sötétben automatikusan tompított fényre váltanak.
Ha kinyitják a csomagtérajtót amikor odakint
sötét van, akkor bekapcsolnak a hátsó helyzetjelző lámpák (ha még nincsenek bekapcsolva),
hogy figyelmeztessék a hátulról érkező közlekedőket. Ez a forgógyűrű helyzetétől és az autó
elektromos rendszerének gyújtáshelyzetétől függetlenül megtörténik.
Kapcsolódó információk
•
•
Világításkapcsolók (152. oldal)
Gyújtáshelyzetek (444. oldal)
A bajuszkapcsoló forgógyűrűje AUTO állásban van.
Ha a bajuszkapcsoló forgógyűrűje a
állásban van, akkor be van kapcsolva a nappali világítás (DRL1), amikor az autót nappali fényviszonyok
között vezeti. Az autó gyenge megvilágítás vagy
sötétség esetén automatikusan tompított fényszóróra váltja a nappali világítást. Akkor is tompí-
VILÁGÍTÁS
tott fényszóróra vált, ha bekapcsolja az első ködlámpát* és/vagy a hátsó ködlámpát.
FIGYELEM
Ez a rendszer segít energiát megtakarítani nem képes minden helyzetben meghatározni,
mikor túl gyenge vagy elégségesen erős a
megvilágítás, például ködben vagy esőben.
Tompított fényszóró
Amikor a bajuszkapcsoló forgógyűrűjének
állásában vezet, akkor a tompított fényszóró
gyenge megvilágítás mellett vagy sötétben automatikusan bekapcsol, ha az autó elektromos
rendszere II gyújtáshelyzetben van.
Ne feledje, hogy a bal oldali bajuszkapcsoló forgógyűrűjének
módban kell lennie az alagútészlelés működéséhez.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Világításkapcsolók (152. oldal)
Gyújtáshelyzetek (444. oldal)
Nappali világítás lámpái (154. oldal)
Mindig a járművezető felelőssége, hogy az
autót a megfelelő állásba kapcsolt, és a közlekedési szabályoknak megfelelő, a közlekedési
helyzetnek megfelelő állásba kapcsolt fényszóróval vezesse.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Világításkapcsolók (152. oldal)
Gyújtáshelyzetek (444. oldal)
Tompított fényszóró (155. oldal)
A bajuszkapcsoló forgógyűrűje AUTO állásban van.
A bajuszkapcsoló forgógyűrűjének
helyzetében a tompított fényszóró is automatikusan
bekapcsol, ha bekapcsolja a hátsó ködlámpát.
helyzeA bajuszkapcsoló forgógyűrűjének
tében a tompított fényszóró mindig be van kapcsolva, amikor az autó elektromos rendszere II
gyújtáshelyzetben van.
Alagútészlelés
Az autó észleli, hogy alagútba fog hajtani, és nappali világításról tompított fényszóróra vált.
* Opció/tartozék. 155
VILÁGÍTÁS
A távolsági fényszóró használata
A távolsági fényszóró a bal oldali bajuszkapcsolóval működtethető. A távolsági fényszóró az
autó legerősebb világítása, sötétben történő
használatra szolgál, amennyiben nem zavarja a
többi közlekedőt.
kapcsoló előre mozdításával. Kapcsolja ki a
bajuszkapcsoló hátrafelé mozdításával.
Amikor be van kapcsolva a távolsági fényszóró,
szimbólum világít a kombinált
akkor a
műszerfalon.
Kapcsolódó információk
•
•
Aktív távolsági fényszóró
Az aktív távolsági fényszóró egy olyan funkció,
amely a szélvédő felső szélén található kameraérzékelőt használja a szembejövő forgalom fényszóróinak vagy az elől haladó forgalom hátsó
lámpáinak észleléséhez, hogy távolsági fényszóróról tompított fényszóróra váltson.
Világításkapcsolók (152. oldal)
Aktív távolsági fényszóró (156. oldal)
A kormánykerék bajuszkapcsolója a forgó gyűrűvel.
Fénykürt
Mozdítsa hátrafelé a bajuszkapcsolót a fénykürt helyzetbe. A távolsági fényszórók a
bajuszkapcsoló elengedéséig világítanak.
Távolsági fényszóró
A távolsági fényszóró akkor kapcsolható be,
amikor a kormánykerék bajuszkapcsolójának
2 vagy
állásban van.
forgógyűrűje
Kapcsolja be a távolsági fényszórót a bajusz-
2
156
Amikor a tompított fényszóró be van kapcsolva.
A
szimbólum aktív távolsági fényszórót jelent.
A funkció akkor kapcsolhat be, amikor sötétben
haladva a jármű sebessége körülbelül 20 km/h
(körülbelül 12 mph) vagy ennél nagyobb. A funkció az utcai lámpákat is figyelembe veheti. Amikor
a kamera-érzékelő már nem észlel szembejövő
vagy elöl haladó autót, akkor a távolsági fényszóró körülbelül egy másodperc múlva újra
bekapcsol.
VILÁGÍTÁS
Az aktív távolsági fényszóró
bekapcsolása
Ha ez a szimbólum a Aktív távolsági
fénysz. Ideiglenesen nem áll
rendelkezésre üzenettel együtt jelenik meg a járművezetői kijelzőn, akkor a
távolsági és a tompított fényszóró közötti váltást
szimbólum
manuálisan kell végrehajtani. A
kialszik, amikor az üzenet megjelenik.
Az aktív távolsági fényszóró a jobb oldali bajuszhelyzetbe forgakapcsoló forgógyűrűjének
tásával aktiválható és inaktiválható. A forgógyűrű
ezután visszatér
állásba. Amikor be van
kapcsolva a távolsági fényszóró, akkor a
szimbólum világít fehér fénnyel a járművezetői
kijelzőn. Amikor a távolsági fényszóró aktív, akkor
a szimbólum kéken világít.
Ha az aktív távolsági fényszórót a távolsági fényszóró bekapcsolt állapotában inaktiválja, akkor
világítás azonnal tompított fényre kapcsol.
Adaptív funkció
A LED-es3 fényszóróval* felszerelt autók esetén
az aktív távolsági fényszóró adaptív funkcióval
rendelkezik4. Ebben az esetben a hagyományos
fényváltással ellentétben a fénysugár továbbra is
megmarad a szembejövő vagy elöl haladó forgalom mindkét oldalán – csak a fénysugár közvetlenül a járműre mutató része kerül tompításra.
Ugyanez vonatkozik arra az esetre is,
amikor ez a szimbólum a Szélvédőérzékelő Érzékelő blokkolva, lásd a
kézikönyvet üzenettel jelenik meg.
Adaptív funkció: Tompított fény közvetlenül a szembejövő járművek felé, de továbbra is távolsági fény a jármű
két oldalán.
A távolsági fényszóró részben kerül tompításra,
azaz ha a fényszóró kicsit jobban világít mint a
szimbólum a
tompított fény, akkor világít a
járművezetői kijelzőn.
Az aktív távolsági fényszóró korlátai
A kameraérzékelő, amelyen a funkció alapszik,
korlátokkal rendelkezik.
Az aktív távolsági fényszóró ideiglenesen elérhetetlen lehet például olyan körülmények között,
mint a sűrű köd vagy a zuhogó eső. Amikor az
aktív távolsági fényszóró újra elérhető vagy a szélvédő-érzékelők már nincsenek gátolva, akkor az
szimbólum világít.
üzenet eltűnik és a
FIGYELEM
Az aktív távolsági fényszóró segítség a világítás optimális használathoz, amikor a feltételek
kedvezőek.
Mindig a járművezető felelős a távolsági és a
tompított fényszóró közötti manuális váltásért,
amikor a forgalmi helyzetek vagy az időjárási
feltételek ezt igénylik.
3
4
LED Light Emitting Diode
Az autó felszereltségi szintjétől függően
}}
* Opció/tartozék. 157
VILÁGÍTÁS
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
Világításkapcsolók (152. oldal)
A távolsági fényszóró használata (156. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(341. oldal)
Az irányjelzők használata
MEGJEGYZÉS
Az autó irányjelzői a bal oldali bajuszkapcsolóval
működtethetők. Az irányjelző lámpák három alkalommal vagy folyamatosan villognak, attól függően, hogy milyen mértékben mozdítja fel vagy le
a bajuszkapcsolót.
•
Ez az automatikus villogási sorozat a
bajuszkapcsoló azonnali ellentétes
irányba mozgatásával leállítható.
•
Ha az irányjelző szimbólum a normálisnál
gyorsabban villog a járművezetői kijelzőn lásd az üzenetet a járművezetői kijelzőn.
Folyamatos villogási sorozat
Mozdítsa a bajuszkapcsolót fel vagy le a véghelyzetbe.
A bajuszkapcsoló ebben a helyzetben marad és
manuálisan kell visszamozdítani, vagy automatikusan mozdul vissza a kormánykerék mozgatásának
hatására.
Kapcsolódó információk
Irányjelzők.
Rövid villogási sorozat
Mozdítsa a bajuszkapcsolót fel vagy le az
első helyzetbe, majd engedje el. Az irányjelző
lámpák három alkalommal felvillannak. Ha a
funkciót kikapcsolja a központi kijelzőn, akkor
a lámpák egyszer felvillannak.
158
•
•
Vészvillogók (161. oldal)
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (153. oldal)
VILÁGÍTÁS
Aktív kanyarlámpák*
Az aktív kanyarlámpák úgy vannak kialakítva,
hogy maximális megvilágítást biztosítsanak
kanyarokban és útkereszteződésekben. A LED5
fényszórókkal* felszerelt autók, a felszereltségi
szinttől függően, aktív kanyarlámpákkal rendelkezhetnek.
egy időben a járművezetői kijelző egy magyarázó
szöveget jelenít meg.
A funkció csak gyenge megvilágítás mellett vagy
sötétben és csak akkor aktív, amikor az autó
mozog és be van kapcsolva a tompított fényszóró.
A funkció kikapcsolása/bekapcsolása
Hátsó ködlámpa
A hátsó ködlámpa jelentősen erősebb fényű,
mint a hátsó lámpák és csak akkor szabad használni, ha a látótávolság köd, hó, füst vagy por
miatt csökkent, hogy a többi közlekedő idejében
észrevegye az előtte haladó járművet.
A funkció be van kapcsolva, amikor az autó megérkezik a gyárból, és a központi kijelzőn keresztül
aktiválható/inaktiválható a funkció nézetben.
Nyomja meg a Aktív
kanyarfényszórók gombot.
Kapcsolódó információk
•
A fényszóróminta a funkció kikapcsolt (bal) és bekapcsolt (jobb) állapotában.
Az aktív kanyarlámpák követik a kormánymozdulatokat, hogy maximális megvilágítást nyújtsanak
a kanyarokban és kereszteződésekben és így
javíthatják a kilátást a járművezető számára.
A funkció az autó beindításakor automatikusan
kapcsol be. A funkció hibája esetén a
szimbólum világít a járművezetői kijelzőn és ezzel
5
LED Light Emitting Diode
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (153. oldal)
A hátsó ködlámpa gombja.
A hátsó ködlámpa az autó hátulján, a vezető oldalán elhelyezkedő lámpa.
A hátsó ködlámpa csak a II gyújtáshelyzetben és
a kormánykerék bajuszkapcsolójának forgógyűrűvagy
állásában kapcsolható
jének
be.
Nyomja meg a gombot a lámpák be-/kikapcsolászimbólum világít a járművezetői
sához. A
}}
* Opció/tartozék. 159
VILÁGÍTÁS
||
kijelzőn, amikor be van kapcsolva a hátsó ködlámpa.
A hátsó ködlámpa automatikusan kikapcsol, amivagy
helykor leállítja az autót vagy
zetbe állítja a bajuszkapcsoló forgógyűrűjét.
MEGJEGYZÉS
A hátsó ködlámpák használatának szabályai
országonként eltérőek.
Kapcsolódó információk
•
•
Világításkapcsolók (152. oldal)
Gyújtáshelyzetek (444. oldal)
Féklámpák
Vészféklámpák
A féklámpa fékezés közben automatikusan
bekapcsol.
A vészféklámpák figyelmeztetik a hátul jövő járműveket a hirtelen fékezésre.
A féklámpa akkor világít, amikor be van nyomva a
fékpedál és amikor az autót valamely vezetőtámogató rendszer fékezi.
A funkció azt jelenti, hogy a féklámpa villog ahelyett, hogy - ahogyan a normál fékezés során folytonosan világítana.
Kapcsolódó információk
A vészféklámpák erős fékezés esetén lépnek
működésbe vagy amikor az ABS rendszer magas
sebességek mellett aktiválódik.
•
•
•
Vészféklámpák (160. oldal)
Fék funkciók (447. oldal)
Vezetéstámogató rendszer (288. oldal)
Miután a járművezető alacsony sebességre fékez,
majd elengedi a fékpedált, a féklámpa normál
világításra vált.
Ugyanakkor bekapcsolnak az autó vészvillogói.
Ezek addig villognak, amíg a járművezető újra
magasabb sebességre nem gyorsít vagy ki nem
kapcsolja az autó vészvillogóit.
Kapcsolódó információk
•
•
•
160
Féklámpák (160. oldal)
Lábfék (448. oldal)
Vészvillogók (161. oldal)
VILÁGÍTÁS
Vészvillogók
A vészvillogó az autó irányjelzőinek egyszerre történő működtetésével figyelmeztetik a többi közlekedőt. A funkció közlekedési veszélyekre történő
figyelmeztetésre használható.
MEGJEGYZÉS
A vészvillogók használatára vonatkozó szabályozások országonként változhatnak.
Kapcsolódó információk
•
•
A hazakísérő világítás használata
Bizonyos külső lámpák bekapcsolva tarthatók az
autók bekapcsolását követően, hogy hazakísérő
világításként működjenek.
A funkció aktiválásához:
Vészféklámpák (160. oldal)
1.
Állítsa le az autót.
Az irányjelzők használata (158. oldal)
2.
Mozdítsa előre, a műszerfal felé a bal oldali
bajuszkapcsolót, majd engedje el.
3.
Szálljon ki az autóból, és zárja be az ajtót.
Amikor a funkció aktív, akkor a szimbólum világít
a járművezetői kijelzőn és a helyzetjelző lámpák, a
külső kilincsek világítása* és a rendszertáblavilágítás világít.
A hazakísérő világítás bekapcsolásának időtartama a központi kijelzőn állítható be.
Vészvillogó gombja.
Nyomja meg a gombot a vészvillogó bekapcsolásához.
A vészvillogó automatikusan bekapcsol, amikor az
autó olyan erőteljesen fékez, hogy bekapcsolnak
a vészféklámpák és a sebesség alacsony. A vészvillogók villogni kezdenek, miután a vészféklámpák villogása megszűnik, majd automatikusan
kikapcsolnak, amikor az autó újra elindul vagy
megnyomja a gombot.
Kapcsolódó információk
•
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (153. oldal)
•
Megközelítő világítás időtartama (162. oldal)
* Opció/tartozék. 161
VILÁGÍTÁS
Megközelítő világítás időtartama
Belső világítás
A megközelítő világítás az autó kinyitásával kapcsolható be és az autó világításának távoli
bekapcsolására szolgál.
A belső tér számos különböző világítással rendelkezik az élmény javítása érdekében. Ez olvasólámpákat, kesztyűtartó-világítást és talajvilágítást foglal magában.
A funkció akkor aktiválódik, amikor a távvezérlős
gombot használja a nyitáshoz. Ennél a pontnál, a
helyzetjelző lámpák, a külső kilincsek világítása*, a
rendszámtábla-világítás, a belső tetőlámpák, a
padlólámpák és a csomagtér-világítás bekapcsol.
Ha az aktiválási időn belül kinyitnak egy ajtót,
akkor a külső ajtókilincsek világítása* és a belső
világítás időtartama meghosszabbodik.
A funkció a központi kijelzőn aktiválható és inaktiválható.
Az utastér összes világítása az alábbiaktól számított legalább 5 percen belül manuálisan be- és
kikapcsolható:
•
az autót leállították és elektromos rendszere
0 gyújtáshelyzetben van
•
az autót kinyitották, de nem indították be.
Első tetővilágítás
Kapcsolódó információk
•
•
•
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (153. oldal)
A hazakísérő világítás használata (161. oldal)
Olvasólámpa, jobb oldali
Olvasó világítás
A jobb és bal oldali olvasólámpák a tetőkonzol
gombjainak rövid megnyomásával kapcsolhatók
be és ki. A fényerőt a megnyomott gomb nyomva
tartásával lehet állítani.
Belső világítás
A padlóvilágítás és a belső tetővilágítás a tetőkonzolon található gomb rövid megnyomásával
kapcsolhatók be és ki.
Az utastér-világítás automatikus funkciója
Az automatikus funkció a tetőkonzol AUTO
gombjának rövid megnyomásával aktiválható. Az
automata rendszer aktív állapotában a gomb viszszajelző lámpája világít és az utastér-világítás az
alábbiaknak megfelelően van be- és kikapcsolva.
Az utastér világítása akkor kapcsol be, amikor:
távvezérlős kulcs (244. oldal)
•
•
•
•
Az első olvasólámpák és az utastér-világítás kezelőszervei a tetőkonzolon.
Olvasólámpa, bal oldali
Belső világítás
162
Az utastér-világítás automatikus funkciója
az autót kinyitják
leállítja az autót
egy oldalajtót kinyitnak
2 percig bekapcsolva marad, ha valamelyik
oldalajtó nyitva van.
Az utastér világítása akkor kapcsol ki, amikor:
•
•
•
az autót bezárják
az autót beindítják
egy oldalajtót becsuknak.
* Opció/tartozék.
VILÁGÍTÁS
Hátsó tetővilágítás
Az autó hátsó része olvasólámpával van felszerelve, amely utastér-világításként is szolgál.
erőt a megnyomott gomb nyomva tartásával lehet
állítani.
san beállítható a műszerfali forgókapcsoló használatával.
Kesztyűtartó-világítás
Világítás a tárolórekeszekben az
ajtókban
A kesztyűtartó-világítás a fedél nyitásakor vagy
zárásakor kapcsol be és ki.
Napellenzőtükör-világítás*
A napellenző tükrének világítása a fedél nyitásakor és zárásakor kapcsol be és ki.
Talajvilágítás*
A talajvilágítás a vonatkozó ajtó nyitásakor vagy
csukásakor kapcsol be vagy ki.
Küszöbvilágítás
Olvasólámpák a hátsó ülés felett.
Az ajtóküszöb-világítás az ajtó nyitásakor vagy
csukásakor kapcsol be vagy ki.
Világítás a csomagtérben
A csomagtér-világítás a csomagtérajtó nyitásakor
vagy zárásakor kapcsol be vagy ki.
Díszvilágítás
A környezeti világítás akkor kapcsol be, amikor
kinyitja az ajtókat és akkor kapcsol ki, amikor
bezárja az autót. A dekorvilágítás intenzitása a
központi kijelzőhöz igazítható és pontosan beállítható a műszerfali forgókapcsoló használatával.
A tárolórekeszek világítása az ajtókban akkor
kapcsol be, amikor kinyitja az ajtókat és akkor
kapcsol ki, amikor bezárja az autót. A fényerő
finoman beállítható a műszerfalon található forgókapcsolóval.
Világítás az alagútkonzol első
pohártartójában
Az első pohártartók világítása akkor van bekapcsolva, amikor az autó ki van nyitva és kikapcsol,
amikor az autót bezárja. A fényerő finoman beállítható a műszerfalon található forgókapcsolóval.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
A belső világítás beállítása (164. oldal)
Világításkapcsolók (152. oldal)
Gyújtáshelyzetek (444. oldal)
Az utastér belseje (590. oldal)
Hangulatvilágítás*
A panorámatetővel* felszerelt járművekben két lámpa
egység van, a tető két oldalán.
Az olvasólámpák a lámpán található gomb rövid
megnyomásával kapcsolhatók be vagy ki. A fény-
Az autó LED-ekkel rendelkezik a világítás színének módosításához. Ezek a lámpák akkor világítanak, amikor az autó be van indítva. A környezeti
világítás a központi kijelzőhöz igazítható és ponto-
* Opció/tartozék. 163
VILÁGÍTÁS
A belső világítás beállítása
A belső világítás a használt gyújtáshelyzettől függően eltérően kapcsol be. A belső világítás a
műszerfalon elhelyezkedő forgókapcsolóval állítható be és bizonyos világítás funkciók a központi
kijelzőn is beállíthatók.
A műszerfali forgókapcsoló, a
kormánykerék mellett, használható a kijelző-világítás, a térmegvilágítás és a környezeti
világítás* fényerejének beállításához.
A környezeti dekorvilágítás beállítása
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a My Car Lámpák és
világítás Belső világítás gombot.
3.
Válasszon az alábbi beállítások közül:
A lámpák fényerejének módosítása
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
3.
Nyomja meg a My Car Lámpák és
világítás Belső világítás Belső
hangulatvilágítás gombot.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Belső világítás (162. oldal)
A világítás funkciók beállítása a központi
kijelzőn (153. oldal)
Gyújtáshelyzetek (444. oldal)
A Belső hangulatvilág. intenzitása alatt
válasszon a Ki, Alacsony és Magas lehetőségek közül.
A lámpa színének módosítása
1. Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a My Car Lámpák és
világítás Belső világítás Belső
hangulatvilágítás gombot.
3.
Válasszon a Hőmérséklet szerint és Szín
szerint lehetőségek közül a világítás színének módosításához.
•
A Szórt háttérvilágítás intenzitása alatt
válasszon a Ki, Alacsony és Magas lehetőségek közül.
A Hőmérséklet szerint lehetőség esetén a
világítás az utastér beállított hőmérsékletének megfelelően változik.
•
A Szórt háttérvilágítás szintje alatt válasszon a Csökkentett és Teljes lehetőségek közül.
A Szín szerint lehetőséggel, a Téma színei
alkategória használható a további beállításhoz.
A térmegvilágítás* beállítása
Az autó számos LED-del rendelkezik a világítás
színének módosításához. Ezek a lámpák akkor
világítanak, amikor az autó be van indítva.
164
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Ablakok, üvegek és tükrök.
Az autó kezelőszerveket tartalmaz az ablakokhoz,
üvegekhez és tükrökhöz. Az autó bizonyos ablakai lamináltak.
•
•
•
A szélvédőfűtés* aktiválása és inaktiválása
(222. oldal)
•
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtésének
aktiválása és inaktiválása (223. oldal)
Többrétegű üveg
A szélvédő laminált üvegből készült és a laminált
üveg opcionálisan bizonyos egyéb üvegfelületekhez is elérhető. A laminált üveg megerősített, ami
jobb védelmet nyújt a betörések ellen és fejlettebb hangszigetelést biztosít az utastérnek.
Az ablaktörlők használata (178. oldal)
Ablak- és fényszórómosók használata
(180. oldal)
A panorámatető* szintén laminált üveggel rendelkezik.
Ez a szimbólum látható az ablakokon, ha az üveg többrétegű1
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
1
166
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (166. oldal)
Panorámatető* (173. oldal)
Elektromos ablakok (168. oldal)
Belső és külső visszapillantó tükrök
(170. oldal)
Az ablakok és napellenzők
becsípődés-védelme
Minden elektromos ablak és napellenző* becsípődés-védelemmel rendelkezik, ami akkor lép
működésbe, ha azokat nyitás vagy zárás közben
valami gátolja a mozgásban.
Elakadás esetén a megakadás helyétől számítva
körülbelül 50 mm-re (körülbelül 2 hüvelykre)
(vagy a teljes szellőztető helyzetbe) automatikusan visszahúzódik.
Lehetőség van a becsípődés-védelem kényszerítésére a zárás megszakadását követően, például
amikor jég alakult ki az ablakon, a kezelőszerv
egy és ugyanabban az irányban történő további
nyomva tartásával.
Ha valamilyen hiba lép fel a becsípődés-védelemmel, akkor kipróbálhat egy visszaállítási eljárást.
FIGYELEM
Ha az indítóakkumulátort lecsatlakoztatták,
akkor az automata nyitás és zárás funkciót
alaphelyzetbe kell állítani, hogy megfelelően
működjön. A becsípődés-védelem működéséhez visszaállítást kell végrehajtani.
A napellenző* használata (170. oldal)
Szélvédőre vetített kijelző* (142. oldal)
Nem vonatkozik a szélvédőre és a panorámatetőre*, amelyek minden esetben többrétegűek és így nem látható rajtuk ez a szimbólum.
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Kapcsolódó információk
•
A becsípődés-védelem működésének alaphelyzetbe állítása (167. oldal)
•
•
•
Az elektromos ablakok kezelése (168. oldal)
A napellenző* használata (170. oldal)
Panorámatető* (173. oldal)
A becsípődés-védelem
működésének alaphelyzetbe
állítása
•
A napellenző* használata (170. oldal)
Ha probléma merül fel az elektromos ablakok
elektromos működésével, akkor tesztelhető egy
visszaállítási művelet.
FIGYELEM
Ha az indítóakkumulátort lecsatlakoztatták,
akkor az automata nyitás és zárás funkciót
alaphelyzetbe kell állítani, hogy megfelelően
működjön. A becsípődés-védelem működéséhez visszaállítást kell végrehajtani.
Ha továbbra is fennáll a panorámatetőt vagy napfénytetőt érintő probléma, akkor lépjen kapcsolatba egy műhellyel2.
Az elektromos ablak visszaállítása
1. Kezdje az ablak csukott helyzetében.
2.
Ezután működtesse a kezelőszerveket
manuális helyzetben 3 alkalommal felfelé, a
csukott helyzet felé.
> A rendszer automatikusan alaphelyzetbe
áll.
Kapcsolódó információk
2
•
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (166. oldal)
•
Az elektromos ablakok kezelése (168. oldal)
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
* Opció/tartozék. 167
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Elektromos ablakok
FIGYELEM
Az elektromos ablakok az egyes ajtók vezérlőpaneljeinek használatával működtethetők. A vezetőajtó az összes ajtó elektromos ablakaihoz és a
gyermekbiztonsági zárakhoz is rendelkezik kezelőszervvel.
A gyermekeket, egyéb utasokat vagy tárgyakat becsíphetik a mozgó alkatrészek.
•
Mindig körültekintően működtesse az
ablakokat.
•
Ne hagyja, hogy a gyermekek a kezelőszervekkel játszanak.
•
Soha ne hagyjon gyermekeket egyedül az
autóban.
•
Ne feledje mindig kikapcsolni az elektromos ablakok tápellátását a 0 gyújtáshelyzet kiválasztásával, és vigye magával a
távvezérlős kulcsot, amikor elhagyja az
autót.
•
A vezetőajtó vezérlőpanelje.
Elektromos gyermekbiztonsági zárak*, amelyek megakadályozzák a hátsó ajtók vagy
ablakok kezelőszerveinek belülről történő
működtetését.
A hátsó ablakok kezelőszervei.
Az első ablakok kezelőszervei.
Az elektromos ablakok becsípődés-védelemmel
rendelkeznek. Ha valamilyen hiba lép fel a becsípődés-védelemmel, akkor kipróbálhat egy viszszaállítási eljárást.
168
Soha ne dugjon ki tárgyakat vagy valamely testrészét az ablakokon, akkor sem,
ha az autó elektromos rendszere teljesen
ki van kapcsolva.
Kapcsolódó információk
•
•
Az elektromos ablakok kezelése (168. oldal)
•
A becsípődés-védelem működésének alaphelyzetbe állítása (167. oldal)
Az elektromos ablakok kezelése
A járművezető-ajtó vezérlőpaneljének használatával az összes elektromos ablak működtethető - a
többi ajtón található vezérlőpanelek használatával
az adott ajtó elektromos ablaka működtethető.
Az elektromos ablakok becsípődés-védelemmel
rendelkeznek. Ha valamilyen hiba lép fel a becsípődés-védelemmel, akkor kipróbálhat egy viszszaállítási eljárást.
FIGYELEM
A gyermekeket, egyéb utasokat vagy tárgyakat becsíphetik a mozgó alkatrészek.
•
Mindig körültekintően működtesse az
ablakokat.
•
Ne hagyja, hogy a gyermekek a kezelőszervekkel játszanak.
•
Soha ne hagyjon gyermekeket egyedül az
autóban.
•
Ne feledje mindig kikapcsolni az elektromos ablakok tápellátását a 0 gyújtáshelyzet kiválasztásával, és vigye magával a
távvezérlős kulcsot, amikor elhagyja az
autót.
•
Soha ne dugjon ki tárgyakat vagy valamely testrészét az ablakokon, akkor sem,
ha az autó elektromos rendszere teljesen
ki van kapcsolva.
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (166. oldal)
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy gyermekek vagy más utasok
nincsenek-e kitéve a becsípődés kockázatának, amikor az összes ablakot bezárja a távvezérlős kulccsal vagy a kulcs nélküli zárással*
az ajtókilinccsel.
•
A becsípődés-védelem működésének alaphelyzetbe állítása (167. oldal)
•
•
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (268. oldal)
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(246. oldal)
MEGJEGYZÉS
A lehúzott hátsó ablakok miatt keletkező lüktető szélzaj csökkentéséhez, nyissa ki kissé az
első ablakokat is.
Az elektromos ablakok használata.
Használat automata működés nélkül. Mozgassa finoman fel vagy le a kezelőszerveket.
Az elektromos ablakok fel vagy le mozognak,
amíg a helyén tartja a kezelőszervet.
Használat automata működéssel. Mozdítsa a
kezelőszerveket fel vagy le a végállásig, majd
engedje el. Az ablakok automatikusan a véghelyzetbe mozognak.
Az elektromos ablakok működtetéséhez I vagy II
gyújtáshelyzet szükséges. Az elektromos ablakok
az autó leállítása és a gyújtás kikapcsolása után
pár percig működtethetők - de az ajtók kinyitását
követően már nem. Egyszerre csak egy kezelőszerv használható.
Távvezérlős kulcs használatával, kulcs nélküli nyitással*, az ajtókilinccsel is működtethető.
MEGJEGYZÉS
Az ablakok körülbelül 180 km/h
(körülbelül 112 mph) sebesség felett nem
nyithatók, de zárhatók.
Mindig a jármű vezetője felelős az érvényben
lévő közlekedési szabályok betartásáért.
MEGJEGYZÉS
Alacsony hőmérsékleten előfordulhat, hogy
nem lehetséges az ablakok működtetése.
Kapcsolódó információk
•
•
Elektromos ablakok (168. oldal)
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (166. oldal)
* Opció/tartozék. 169
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
A napellenző* használata
Belső és külső visszapillantó tükrök
A napellenzők az egyes hátsó ajtókba vannak
építve
A visszapillantó tükrök és külső visszapillantó
tükrök jobb kilátást biztosítanak hátrafelé.
Hátsó ajtó – manuálisan működtethető
Belső visszapillantó tükör
•
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtésének
aktiválása és inaktiválása (223. oldal)
A belső visszapillantó tükör manuális döntéssel
állítható be. A belső visszapillantó tükör HomeLink funkcióval*, automatikus sötétedéssel* és
iránytűvel* rendelkezhet.
Külső tükrök
FIGYELEM
Mindkét tükör széles az optimális látótér érdekében hajlított. A tárgyak távolabbinak látszhatnak a valóságosnál.
Az ábra vázlatos - a verzió változó lehet.
Kampó a hozzá tartozó akasztóval
–
Húzza fel a napellenzőt, és akassza azt a
kampóba a felső ajtókereten.
Az ablak akkor is nyitható és csukható, amikor fel
van húzva a napellenző.
Kapcsolódó információk
•
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (166. oldal)
•
A becsípődés-védelem működésének alaphelyzetbe állítása (167. oldal)
•
170
Elektromos ablakok (168. oldal)
A külső tükör helyzetét a vezetőajtó kezelőpaneljének botkormányával állíthatja be. Számos automatikus beállítás is van, amelyek az elektromos
ülés* memória funkció gombjaihoz rendelhetők.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
HomeLink®* (496. oldal)
Iránytű* (500. oldal)
A visszapillantó tükör sötétségének beállítása
(171. oldal)
A külső tükrök lebillentése (172. oldal)
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetének tárolása (188. oldal)
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
A visszapillantó tükör sötétségének
beállítása
A hátulról jövő erős fény a visszapillantó tükrökből visszaverődve elvakíthatja a jármű vezetőjét.
Használja a sötétítést, amikor zavarja a hátulról
érkező fény.
Manuális sötétítés
A belső visszapillantó tükör a tükör alsó szélén
található kezelőszervvel sötétíthető.
Automatikus sötétedés*
A hátulról jövő erős fényt automatikusan sötétítik
a belső és a külső visszapillantó tükrök. Az automatikus sötétítés mindig aktív, kivéve a sebességváltó hátrameneti fokozatának kiválasztásakor.
Ahhoz, hogy a külső tükrök automatikus sötétedés funkcióval legyenek ellátva, a belső visszapillantó tükörnek is automatikus sötétedés funkcióval kell rendelkeznie.
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
Ha az érzékelőket például parkolójegyek, jeladók, napellenzők vagy az üléseken illetve a
csomagtérben elhelyezett tárgyak takarják,
amelyek megakadályozzák, hogy a fény elérje
az érzékelőket, akkor a belső visszapillantó
tükör és a külső tükrök elsötétítés funkciója
csökken.
Az érzékenység módosításakor nincs azonnal
észrevehető változás a fényerőben, a változás
fokozatosan következik be:
A sötétedés érzékenysége a belső és a külső
visszapillantó tükrökre is hatással van.
Manuális sötétítő kezelőszerv.
1.
Használja a sötétítést a kezelőszerv utastér
felé mozdításával.
2.
Helyezze vissza a normál helyzetbe a kezelőszerv szélvédő felé mozgatásával.
A manuális sötétítés nem elérhető az automatikusan sötétedő tükrök esetében.
A sötétítés érzékenységének módosítása:
Kapcsolódó információk
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
•
Belső és külső visszapillantó tükrök
(170. oldal)
2.
Nyomja meg a My Car
kényelem gombot.
•
A külső tükrök lebillentése (172. oldal)
3.
A Visszapillantó tükör automatikus
sötétítése alatt válassza ki a Normál, Sötét
vagy Világos lehetőséget.
Tükrök és
A belső visszapillantó tükör két érzékelőt tartalmaz - egy előre nézőt és egy hátra nézőt - amelyek együttesen működnek a vakító fények azonosítása és kiküszöbölése érdekében. Az előre
néző érzékelő észleli a környezeti fényt, míg a
hátrafelé néző érzékelő észleli az autó mögött
haladó járművek fényszóróit.
* Opció/tartozék. 171
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
A külső tükrök lebillentése
A jobb kilátás érdekében a külső tükröket a járművezető igényeinek megfelelően kell beállítani.
Számos automatikus beállítás van, amelyek az
elektromos ülés* memória funkció gombjaihoz
rendelhetők.
A külső tükrök kezelőszerveinek
használata
2.
Állítsa be a helyzetet a középső botkormánynyal.
A tükrök most vissza vannak állítva a semleges
helyzetbe.
3.
Nyomja meg újra az L vagy R gombot. A lámpának ki kell aludnia.
Lebillentés parkoláskor3
A visszapillantó tükrök elektromos
behajtása*
A tükrök parkoláshoz/szűk helyen történő áthaladáshoz behajthatók.
1.
Nyomja meg egyszerre az L és R gombot.
2.
Engedje el azokat körülbelül 1 másodperc
elteltével. A tükrök automatikusan megállnak
a teljesen behajtott helyzetben.
Hajtsa ki a tükröket az L és R gombok egyszerre
történő megnyomásával. A tükrök automatikusan
megállnak a teljesen kihajtott helyzetben.
A külső tükör helyzetét a vezetőajtó kezelőpaneljének botkormányával állíthatja be. Legalább I
gyújtáshelyzetet kell választani.
1.
Nyomja meg az L gombot a bal oldali külső
tükörhöz vagy az R gombot a jobb oldali
külső tükörhöz. A gomb lámpája világít.
3 Csak
172
–
Kapcsoljon hátramenetbe, és nyomja meg az
L vagy R gombot.
Ne feledje, hogy lehetséges, hogy a gombot kétszer kell megnyomni, attól függően, hogy ki volt-e
választva előre. A gomb villog a külső tükör lehajtásakor. Amikor elkapcsol hátrameneti fokozatból,
akkor a külső tükör 3 másodperc elteltével automatikusan elkezd visszatérni, majd körülbelül 8
másodperc múlva éri el az eredeti helyzetét.
Automatikus lebillentés parkoláskor3
A külső erő hatására elmozdult tükröknek elektromosan vissza kell térniük a semleges helyzetbe
az elektromos behajtás/kihajtás* megfelelő
működéséhez.
Ezzel a beállítással a külső tükör automatikusan
lehajlik a hátrameneti sebességfokozat kiválasztásakor. A behajtott helyzet előre beállított és
nem módosítható. A külső tükröt az L és R gomb
kétszeri megnyomásával állíthatja vissza eredeti
helyzetébe.
1.
Hajtsa be a külső tükröket az L és R gombok
egyszerre történő megnyomásával.
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Hajtsa ki azokat újra az L és R gombok egyszerre történő megnyomásával.
2.
Nyomja meg a My Car
kényelem gombot.
3.
Ha szükséges, ismételje meg a fenti eljárást.
Visszaállítás semleges helyzetbe
A külső tükrök kezelőszervei.
A külső tükrök lehajthatók, hogy a járművezető
például parkoláskor láthassa az út szélét.
Tükrök és
memóriagombokkal* rendelkező elektromos üléssel együtt.
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
3.
A Külső tükör döntése tolatáshoz alatt,
válassza a Ki, Vezető, Utas vagy Mindkettő
lehetőséget az aktiváláshoz/inaktiváláshoz és
annak kiválasztásához, hogy melyik tükörnek
kell lehajolnia.
Automatikus behajtás záráskor*
Az autó távvezérlős kulccsal történő zárásakor/
nyitásakor, a külső tükrök automatikusan behajthatók/kihajthatók.
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car
kényelem gombot.
3.
Válassza a Tükör behajtása záráskor lehetőséget az aktiválásához/inaktiválásához.
Panorámatető*
A panorámatető két üveg szakaszra van osztva.
Az első rész függőlegesen a hátsó szélénél
(szellőztető helyzet) vagy vízszintesen nyitható ki
(nyitott helyzet). A hátsó rész rögzített tetőüveg.
A panorámatető szélterelővel és perforált szövetből készült napellenzővel van felszerelve az üvegtető alatt, hogy extra védelmet nyújtson az olyan
tényezők ellen, mint az erős napsütés.
FIGYELEM
A gyermekeket, egyéb utasokat vagy tárgyakat becsíphetik a mozgó alkatrészek.
•
Mindig körültekintően működtesse az
ablakokat.
•
Ne hagyja, hogy a gyermekek a kezelőszervekkel játszanak.
•
Soha ne hagyjon gyermekeket egyedül az
autóban.
•
Ne feledje mindig kikapcsolni az elektromos ablakok tápellátását a 0 gyújtáshelyzet kiválasztásával, és vigye magával a
távvezérlős kulcsot, amikor elhagyja az
autót.
•
Soha ne dugjon ki tárgyakat vagy valamely testrészét az ablakokon, akkor sem,
ha az autó elektromos rendszere teljesen
ki van kapcsolva.
Tükrök és
Kapcsolódó információk
•
Belső és külső visszapillantó tükrök
(170. oldal)
•
A visszapillantó tükör sötétségének beállítása
(171. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetének tárolása (188. oldal)
•
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtésének
aktiválása és inaktiválása (223. oldal)
FONTOS
A panorámatető és a napellenző a tetőn elhelyezett kezelőszervvel működtethető.
•
Ne nyissa ki a panorámatetőt, ha tetőcsomagtartó van felszerelve.
A panorámatető és a napellenző működtetéséhez
az autó elektromos rendszerének I vagy II gyújtáshelyzetben kell lennie.
•
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a panorámatetőre.
}}
* Opció/tartozék. 173
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
||
•
•
FONTOS
•
A panorámatető kinyitása előtt távolítsa el
a jeget és a havat. Ügyeljen arra, hogy ne
karcolja meg a felületeket vagy sértse
meg a csíkokat.
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (166. oldal)
•
•
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (268. oldal)
Ne működtesse a panorámatetőt, ha az
befagyott.
Szélterelő
A panorámatető szélterelővel rendelkezik, amely
akkor hajlik fel, amikor a panorámatető nyitott
állásban van.
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(246. oldal)
A panorámatető működtetése*
A panorámatető és a napellenző a tetőpanelen
található kezelőszervvel működtethető és becsípődés-védelemmel rendelkezik.
FIGYELEM
A gyermekeket, egyéb utasokat vagy tárgyakat becsíphetik a mozgó alkatrészek.
•
Mindig körültekintően működtesse az
ablakokat.
•
Ne hagyja, hogy a gyermekek a kezelőszervekkel játszanak.
•
Soha ne hagyjon gyermekeket egyedül az
autóban.
•
Ne feledje mindig kikapcsolni az elektromos ablakok tápellátását a 0 gyújtáshelyzet kiválasztásával, és vigye magával a
távvezérlős kulcsot, amikor elhagyja az
autót.
•
Soha ne dugjon ki tárgyakat vagy valamely testrészét az ablakokon, akkor sem,
ha az autó elektromos rendszere teljesen
ki van kapcsolva.
Kapcsolódó információk
•
•
174
A panorámatető működtetése* (174. oldal)
A panorámatető* napellenzőjének automatikus zárása (177. oldal)
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
FONTOS
•
Ne nyissa ki a panorámatetőt, ha tetőcsomagtartó van felszerelve.
•
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a panorámatetőre.
FONTOS
•
A panorámatető kinyitása előtt távolítsa el
a jeget és a havat. Ügyeljen arra, hogy ne
karcolja meg a felületeket vagy sértse
meg a csíkokat.
•
Ne működtesse a panorámatetőt, ha az
befagyott.
A panorámatető és a napellenző működtetéséhez
az autó elektromos rendszerének I vagy II gyújtáshelyzetben kell lennie.
Távvezérlős kulcs használatával, kulcs nélküli nyitással*, az ajtókilinccsel is működtethető.
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy gyermekek vagy más utasok
nincsenek-e kitéve a becsípődés kockázatának, amikor az összes ablakot bezárja a távvezérlős kulccsal vagy a kulcs nélküli zárással*
az ajtókilinccsel.
4
FONTOS
Szellőztető helyzet nyitása és csukása
Záráskor ellenőrizze, hogy a panorámatető
megfelelően becsukódott-e.
A tető mozgása megáll, ha manuális működés
közben elengedi a kezelőszervet vagy az üveg
eléri a komfort helyzetet4 vagy a teljesen nyitott
illetve a csukott helyzetet. A panorámatető és a
napellenző mozgása is megáll, ha újra működésbe hozza a tető kezelőszervét az aktuális mozgással ellentétes irányban.
A panorámatető és a napellenző is becsípődésvédelemmel rendelkezik. Ha valamilyen hiba lép
fel a becsípődés-védelemmel, akkor kipróbálhat
egy visszaállítási eljárást.
MEGJEGYZÉS
A manuális nyitáshoz a napellenzőnek teljesen nyitva kell lennie, mielőtt ki lehetne nyitni
a panorámatetőt. Az eljárás megfordításakor a
panorámatetőt teljesen be kell zárni ahhoz,
hogy a napellenző teljesen bezárható legyen.
MEGJEGYZÉS
Szellőztető helyzet, függőleges nyitás a hátsó élnél.
Nyissa ki a kezelőszerv egyszeri felfelé nyomásával.
Csukja be a kezelőszerv egyszeri lefelé nyomásával.
A szellőztető helyzet kiválasztásakor az első üvegfedél hátsó éle felemelkedik. Ha a napellenző teljesen zárva van a szellőztető helyzet kiválasztásakor - akkor az automatikusan körülbelül
50 mm-re (körülbelül 2 hüvelykre) kinyílik.
A napellenző automatikusan követi, ha a panorámatetőt szellőztető állásból becsukják.
Alacsony hőmérsékleten előfordulhat, hogy
nem lehetséges az ablakok működtetése.
A komfort helyzet olyan helyzet, amikor a menetzaj és a rezonancia hangja vezetés közben komfortosan alacsony szinten marad.
}}
* Opció/tartozék. 175
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
||
A panorámatető teljes nyitása és
csukása a tető kezelőszervének
használatával
Automatikus működés
1. Nyissa ki a napellenzőt a maximális helyzetbe
- nyomja hátrafelé a kezelőszervet az automatikus nyitás állásba, majd engedje el azt.
2.
Nyissa ki a panorámatetőt komfort helyzetbe
- nyomja hátra a kezelőszervet másodszor az
automata nyitás állásba, majd engedje el azt.
3.
Nyissa ki a panorámatetőt maximálisan nyitott helyzetbe - nyomja hátra a kezelőszervet
harmadszor az automata nyitás állásba, majd
engedje el azt.
•
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (166. oldal)
•
•
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (268. oldal)
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(246. oldal)
Az előző eljárás fordítva történő végrehajtásával
lehet bezárni - nyomja előre/lefelé a kezelőszervet az automatikus zárás helyzetbe.
Működtetés, manuális mód
Működtetés, automata mód
Manuális működtetés
1. A napellenző kinyitásához - nyomja hátrafelé
a kezelőszervet a manuális nyitás helyzetéig.
2.
3.
–
Nyissa ki a panorámatetőt komfort helyzetbe
- nyomja hátra a kezelőszervet másodszor a
manuális nyitás állásba.
A nyitáshoz - nyomja hátra a kezelőszervet az
automatikus működés állásba kétszer, majd
engedje el azt.
–
Nyissa ki a panorámatetőt maximálisan nyitott helyzetbe - nyomja hátra a kezelőszervet
harmadszor a manuális nyitás állásba.
A záráshoz - nyomja előre/lefelé a kezelőszervet az automatikus működés állásba kétszer, majd engedje el azt.
Kapcsolódó információk
Az előző eljárás fordítva történő végrehajtásával
lehet bezárni - nyomja előre/lefelé a kezelőszervet a manuális zárás helyzetbe.
176
Automatikus működés - gyors nyitás vagy
zárás
A panorámatető és a napellenző egyszerre is
nyitható vagy csukható:
•
•
Panorámatető* (173. oldal)
A panorámatető* napellenzőjének automatikus zárása (177. oldal)
* Opció/tartozék.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
A panorámatető* napellenzőjének
automatikus zárása
•
Ezzel a funkcióval meleg időben a napellenző
15 perccel az autó bezárását követően automatikusan becsukódik. Ez az autó utastér-hőmérsékletének csökkentése és az autó kárpitjainak a
nap okozta kifakulásának megelőzése érdekében
történik.
•
•
A funkció ki van kapcsolva, amikor az autó megérkezik a gyárból, és a központi kijelzőn keresztül
aktiválható/inaktiválható.
1.
2.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
Nyomja meg a My Car
Zárás gombot.
Válassza a Napfénytető-árnyékoló
automatikus zárása lehetőséget az aktiválásához/inaktiválásához.
MEGJEGYZÉS
A napellenző is becsukódik, amikor becsukja
az összes ablakot a távvezérlős kulcs vagy a
kulcs nélküli nyitás* használatával egy ajtókilinccsel.
Kapcsolódó információk
•
•
Panorámatető* (173. oldal)
A panorámatető működtetése* (174. oldal)
Az ablakok és napellenzők becsípődésvédelme (166. oldal)
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (268. oldal)
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(246. oldal)
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
A mosófolyadékkal együtt, az ablaktörlők működése javítja a kilátást valamint a fényszóró mintáját.
A mosófúvókák fűtése* hideg időben automatikusan bekapcsol a mosófolyadék megfagyásának
megelőzése érdekében.
A járművezetői kijelzőn a mosófolyadék feltöltésére vonatkozó tájékoztatás jelenik meg, amikor
körülbelül 1 liter (1 kvart) mosófolyadék maradt.
Kapcsolódó információk
•
•
Az esőérzékelő használata (179. oldal)
Ablak- és fényszórómosók használata
(180. oldal)
•
Az automatikus hátsó ablaktörlés használata
tolatáskor (182. oldal)
•
Az esőérzékelő memória funkciójának használata (180. oldal)
•
A hátsó ablaktörlő és mosó használata
(181. oldal)
•
•
Mosófolyadék betöltése (662. oldal)
•
•
Az ablaktörlő lapátok cseréje (660. oldal)
•
Az ablaktörlők használata (178. oldal)
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban
(661. oldal)
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
(659. oldal)
* Opció/tartozék. 177
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Az ablaktörlők használata
Szakaszos törlés
•
Az ablaktörlő tisztítja a szélvédőt. Az ablaktörlő
különböző beállításai a kormánykerék jobb oldali
bajuszkapcsolójával módosíthatók.
Állítsa be az időegységenkénti törlések
számát a forgókapcsolóval, amikor a szakaszos törlés van kiválasztva.
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
(177. oldal)
•
Az esőérzékelő memória funkciójának használata (180. oldal)
Folyamatos törlés
•
A hátsó ablaktörlő és mosó használata
(181. oldal)
Emelje fel a bajuszkapcsolót az ablaktörlők normál sebességű működéséhez.
Emelje tovább a bajuszkapcsolót az
ablaktörlők nagy sebességű működéséhez.
FONTOS
Mielőtt télen bekapcsolná az ablaktörlőket győződjön meg arról, hogy a törlőlapátok nincsenek-e lefagyva és kaparja le a szélvédőről
és a hátsó ablakról a havat vagy jeget.
Jobb oldali bajuszkapcsoló.
A forgókapcsoló szolgál az esőérzékelő érzékenységének és a törlés gyakoriságának
beállítására.
FONTOS
Használjon bőséges mennyiségű mosófolyadékot, amikor az ablaktörlővel tisztítja a szélvédőt. A szélvédőnek nedvesnek kell lennie,
amikor működnek az ablaktörlők.
Egy törlés
Nyomja le a bajuszkapcsolót, majd
engedje el egy törlés végrehajtásához.
Ablaktörlők ki
Mozdítsa a bajuszkapcsolót a 0 állásba az
ablaktörlők kikapcsolásához.
Kapcsolódó információk
•
•
•
178
Az esőérzékelő használata (179. oldal)
Ablak- és fényszórómosók használata
(180. oldal)
Az automatikus hátsó ablaktörlés használata
tolatáskor (182. oldal)
•
•
•
•
Mosófolyadék betöltése (662. oldal)
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban
(661. oldal)
Az ablaktörlő lapátok cseréje (660. oldal)
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
(659. oldal)
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Az esőérzékelő használata
Az esőérzékelő automatikusan bekapcsolja az
ablaktörlőket annak alapján, hogy mennyi vizet
érzékel a szélvédőn. Az esőérzékelő érzékenysége a jobb oldali bajuszkapcsoló forgókapcsolójával állítható.
Kapcsolja be az esőérzékelőt a
kelő gomb megnyomásával.
esőérzé-
Mozdítsa lefelé a kart az ablaktörlők mozgásba
hozásához.
Forgassa felfelé a forgókapcsolót a magasabb
érzékenységhez és lefelé az alacsonyabb érzékenységhez. Egy extra törlés megy végbe, amikor
felfelé forgatja a forgókapcsolót.
Az esőérzékelő kikapcsolása
Kapcsolja ki az esőérzékelőt az
esőérzékelő gomb megnyomásával vagy mozdítsa fel a
bajuszkapcsolót egy másik törlési programhoz.
Az esőérzékelő a 0 gyújtáshelyzetben vagy a
motor leállításakor automatikusan kikapcsol.
Jobb oldali bajuszkapcsoló.
Az esőérzékelő gombja
Forgókapcsoló, érzékenység/gyakoriság
Amikor be van kapcsolva az esőérzékelő, akkor az
szimbóluma jelenik meg a járesőérzékelő
művezetői kijelzőn.
Az esőérzékelő bekapcsolása
Az esőérzékelő aktiválásakor az autónak járnia
kell vagy az I illetve II gyújtáshelyzetnek kell kapcsolva lennie, miközben az ablaktörlő bajuszkapcsolója a 0 vagy az egyes törlés helyzetében van.
Az esőérzékelő az ablaktörlő lapátok szervizhelyzetbe állításakor automatikusan kikapcsol. Az
esőérzékelő a szervizmód inaktiválásakor újra
bekapcsol.
Kapcsolódó információk
•
Ablak- és fényszórómosók használata
(180. oldal)
•
Az automatikus hátsó ablaktörlés használata
tolatáskor (182. oldal)
•
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
(177. oldal)
•
Az esőérzékelő memória funkciójának használata (180. oldal)
•
A hátsó ablaktörlő és mosó használata
(181. oldal)
•
•
Mosófolyadék betöltése (662. oldal)
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban
(661. oldal)
•
•
Az ablaktörlő lapátok cseréje (660. oldal)
•
Az ablaktörlők használata (178. oldal)
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
(659. oldal)
FONTOS
Az ablaktörlők elindulhatnak és károsodhatnak egy automata autómosóban. Kapcsolja ki
az esőérzékelőt az autó járása közben vagy
amikor az autó elektromos rendszere az I vagy
II gyújtáshelyzetben van. Kialszik a szimbólum
a járművezetői kijelzőn.
179
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
Az esőérzékelő memória
funkciójának használata
Az esőérzékelő automatikusan bekapcsolja az
ablaktörlőket annak alapján, hogy mennyi vizet
érzékel a szélvédőn.
A memória funkció bekapcsolása/
kikapcsolása
Az esőérzékelő memória funkciója bekapcsolható
úgy, hogy nem kelljen minden alkalommal megnyomnia az esőérzékelő gombját, amikor beindítja
az autót:
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a My Car
bot.
3.
Válassza ki a Esőérzékelő memóriája
lehetőséget a memória funkció aktiválásakor/inaktiválásakor.
180
Mosófolyadék betöltése (662. oldal)
•
•
Az ablaktörlő lapátok cseréje (660. oldal)
•
Az ablaktörlők használata (178. oldal)
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban
(661. oldal)
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
(659. oldal)
Ablak- és fényszórómosók
használata
Az ablak- és fényszórómosók tisztítják a szélvédőt és a fényszórókat. Az ablak- és lámpamosók
a jobb oldali bajuszkapcsolóval kapcsolhatók be.
Az ablak- és fényszórómosók
bekapcsolása
Ablaktörlő gom-
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Az esőérzékelő használata (179. oldal)
Ablak- és fényszórómosók használata
(180. oldal)
•
Az automatikus hátsó ablaktörlés használata
tolatáskor (182. oldal)
•
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
(177. oldal)
•
A hátsó ablaktörlő és mosó használata
(181. oldal)
Mosás funkció, jobb oldali bajuszkapcsoló.
–
Mozdítsa a jobb oldali bajuszkapcsolót a kormánykerék felé az ablak- és fényszórómosók
bekapcsolásához.
> Az ablaktörlők számos további törlést
végeznek, miután elengedte a bajuszkapcsolót.
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
FONTOS
Kerülje a mosó rendszer bekapcsolását, ha be
van fagyva vagy üres a mosótartály, különben
fennáll a szivattyú károsodásának kockázata.
Fényszórómosó*
A folyadéktakarékosság érdekében a fényszórók
mosása meghatározott időközönként, automatikusan történik, amikor be vannak kapcsolva a
fényszórók.
Csökkentett mosás
Ha csak körülbelül 1 liter (1 kvart) mosófolyadék
marad a tartályban és megjelenik a Ablakmosó
folyadék Alacsony szint, töltse fel üzenet és a
szimbólum a járművezetői kijelzőn, akkor a
lámpamosók mosófolyadék-ellátása megszűnik.
Ez azért van, mert a kilátás miatt az ablakmosó
elsőbbséget élvez. A fényszórók mosása csak
akkor működik, ha be van kapcsolva a távolsági
vagy a tompított fényszóró.
•
•
•
A hátsó ablaktörlő és mosó használata
(181. oldal)
A hátsó ablaktörlő és mosó
használata
Mosófolyadék betöltése (662. oldal)
A hátsó ablaktörlő és mosó tisztítja a hátsó ablakot. A mosás/törlés elindul, és a beállítások a
kormánykerék jobb oldali bajuszkapcsolójával
módosíthatók.
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban
(661. oldal)
•
•
Az ablaktörlő lapátok cseréje (660. oldal)
•
Az ablaktörlők használata (178. oldal)
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
(659. oldal)
A hátsó ablaktörlő és mosó aktiválása
MEGJEGYZÉS
A hátsó ablaktörlő motor túlmelegedés-védelemmel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy túlmelegedés esetén kikapcsol. A hátsó ablaktörlő a lehűlési időszakot követően újra működik.
Kapcsolódó információk
•
•
Az esőérzékelő használata (179. oldal)
Az automatikus hátsó ablaktörlés használata
tolatáskor (182. oldal)
•
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
(177. oldal)
•
Az esőérzékelő memória funkciójának használata (180. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 181
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
||
Válassza a
lehetőséget a hátsó ablaktörlő szakaszos működéséhez.
–
Válassza a
lehetőséget a hátsó ablaktörlő folyamatos működéséhez.
Mozdítsa előre a kormánykerék jobb oldali
bajuszkapcsolóját a hátsó ablaktörlő és mosó
bekapcsolásához.
Kapcsolódó információk
•
•
182
Az esőérzékelő használata (179. oldal)
•
•
Mosófolyadék betöltése (662. oldal)
•
•
Az ablaktörlő lapátok cseréje (660. oldal)
•
Az ablaktörlők használata (178. oldal)
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban
(661. oldal)
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
(659. oldal)
Az automatikus hátsó ablaktörlés
használata tolatáskor
A hátrameneti fokozat kiválasztása az ablaktörlő
bekapcsolt állapotában, beindítja a hátsó ablaktörlő törlését. A funkció a hátrameneti fokozat
kikapcsolásakor kikapcsol.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a My Car
bot.
3.
Válassza a Automatikus hátsó törlés lehetőséget a törlés aktiválásához/inaktiválásához tolatáskor.
Ablaktörlő gom-
Ha a visszapillantó tükör már állandó sebességen
működik, akkor nem történik változás a hátrameneti fokozat kiválasztásakor.
Kapcsolódó információk
•
•
Az esőérzékelő használata (179. oldal)
Ablak- és fényszórómosók használata
(180. oldal)
Ablak- és fényszórómosók használata
(180. oldal)
•
•
Az automatikus hátsó ablaktörlés használata
tolatáskor (182. oldal)
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
(177. oldal)
•
•
Az esőérzékelő memória funkciójának használata (180. oldal)
Az esőérzékelő memória funkciójának használata (180. oldal)
•
•
Ablaktörlő lapátok és mosófolyadék
(177. oldal)
A hátsó ablaktörlő és mosó használata
(181. oldal)
•
Mosófolyadék betöltése (662. oldal)
ABLAKOK, ÜVEG ÉS TÜKRÖK
•
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban
(661. oldal)
•
•
Az ablaktörlő lapátok cseréje (660. oldal)
•
Az ablaktörlők használata (178. oldal)
Ablaktörlőlapát-csere, hátsó ablak
(659. oldal)
183
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Manuális első ülés
Az autó első ülései különböző beállítási lehetőségekkel rendelkeznek az optimális üléskényelem
érdekében.
A kezelőszerv felfelé/lefelé állításával emelheti/süllyesztheti az ülést.
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(193. oldal)
Az szabályozógomb forgatásával módosíthatja a háttámla dőlését.
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(194. oldal)
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(196. oldal)
FIGYELEM
Indulás előtt állítsa be a vezetőülés helyzetét,
soha ne vezetés közben. Ügyeljen arra, hogy
az ülés rögzített állapotban legyen, hogy elkerülje a személyi sérüléseket egy erős fékezés
vagy baleset esetén.
Kapcsolódó információk
•
•
Elektromos* első ülés (187. oldal)
A kezelőszerv fel/le pumpálásával emelheti/
süllyesztheti az üléspárnát*.1
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetének tárolása (188. oldal)
Az üléspárna hossza a kar felfelé húzásával,
és az üléspárna kézzel történő előre/hátra
mozgatásával módosítható*.
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre
vetített kijelző* tárolt helyzetének használata
(189. oldal)
Állítsa az ülést előre/hátra a fogantyú felemelésével a kormánykeréktől és a pedáloktól való távolság beállításához. Ellenőrizze,
hogy az ülés rögzült-e, miután beállította a
helyzetét.
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (191. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása*
(192. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(190. oldal)
A deréktámaszt* a gomb megnyomásával
állíthatja felfelé/lefelé/előre/hátra2.
1
2
186
Az első elektromos* ülés beállítása
(187. oldal)
Csak a vezetőülésre vonatkozik.
Négyutas deréktámasz* esetében. A kétutas deréktámasz* előre/hátra állítható.
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Elektromos* első ülés
Az autó első ülései különböző beállítási lehetőségekkel rendelkeznek az optimális üléskényelem
érdekében. Az elektromosan állítható ülés előre/
hátra és fel/le mozgatható. Az üléspárna eleje
emelhető/süllyeszthető valamint hosszban állítható* és a háttámla szöge változtatható. A deréktámasz* felfelé/lefelé/előre/hátra állítható.3
Az ülésbeállítás a motor járó állapotában és az
ajtó kinyitását követően bizonyos ideig mehet
végbe anélkül, hogy járna a motor. A beállítás a
motor leállítását követően is végrehajtható egy
bizonyos ideig.
FONTOS
Az elektromos ülések túlterhelés-védelemmel
rendelkeznek, amely akkor lép működésbe, ha
valami gátolja az ülés mozgását. Ha ez történik, akkor távolítsa el az akadályt, majd mozgassa újra az ülést.
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre
vetített kijelző* tárolt helyzetének használata
(189. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (191. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása*
(192. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(190. oldal)
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(193. oldal)
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(194. oldal)
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(196. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
Állítsa be a kívánt üléshelyzetet az első ülés ülőrészén elhelyezett kezelőszerv használatával. A
különböző kényelmi funkciók beállításához, forgassa fel/le a többfunkciós kezelőszervet4.
Az ábra négyutas deréktámasszal* felszerelt autó kezelőszervét mutatja. A kétutas deréktámasszal* rendelkező
autókban nincs forgatható többfunkciós kezelőszerv.
•
•
Manuális első ülés (186. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(187. oldal)
A négyutas deréktámasszal* rendelkező
autókban, forgassa fel/le a többfunkciós
kezelőszervet4 a különböző kényelmi funkciók beállításához. A kétutas deréktámasszal*
rendelkező autókban használja a kerek gombot a deréktámasz előre/hátra állításához.
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetének tárolása (188. oldal)
A kezelőszerv fel/le állításával emelheti/
süllyesztheti az üléspárnát.
Kapcsolódó információk
3
4
Négyutas deréktámasz* esetében. A kétutas deréktámasz* előre/hátra állítható.
Kétutas deréktámasszal* rendelkező autókban nem áll rendelkezésre.
}}
* Opció/tartozék. 187
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
||
A kezelőszerv felfelé/lefelé állításával emelheti/süllyesztheti az ülést.
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(194. oldal)
Mozgassa előre/hátra az ülést a kezelőszerv
előre/hátra mozgatásával.
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(196. oldal)
A háttámla dőlését a kezelőszerv előre/hátra
mozgatásával módosíthatja.
Egyszerre csak egyféle mozgás (előre/
hátra/fel/le) végezhető.
Az első ülések háttámlái nem hajthatók teljesen
előre.
Az ülés, a külső tükrök és a
szélvédőre vetített kijelző*
helyzetének tárolása
Tárolhatja az elektromos* ülés, a külső tükrök és
a szélvédőre vetített kijelző* helyzetét a memóriagombokon.
A memória gombok használatával tárolhatja az
elektromos* ülés, a külső tükrök és a szélvédőre
vetített kijelző* két különböző helyzetét. A gombok az egyik vagy mindkét* első ajtó belsején
helyezkednek el.
Kapcsolódó információk
188
•
•
•
Manuális első ülés (186. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre
vetített kijelző* tárolt helyzetének használata
(189. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (191. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása*
(192. oldal)
M gomb a beállítások tárolásához.
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(190. oldal)
Memóriagomb.
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(193. oldal)
Elektromos* első ülés (187. oldal)
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetének tárolása (188. oldal)
Memóriagomb.
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Helyzet tárolása
1.
Állítsa az ülést, a külső tükröket és a szélvédőre vetített kijelzőt a kívánt beállításokra.
2.
Nyomja meg, és tartsa nyomva az M gombot.
A gomb visszajelzője világít.
3.
Három másodpercen belül nyomja meg, és
tartsa nyomva az 1 vagy 2 gombot.
> Amikor a helyzet tárolásra került a kiválasztott memóriagombon, akkor egy hangjelzés hallható és az M gomb visszajelző
lámpája elalszik.
Ha egy memóriagombot sem nyom meg három
másodpercen belül akkor az M gomb kialszik, és
nem tárolódnak a beállítások.
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása*
(192. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(190. oldal)
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(193. oldal)
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(194. oldal)
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(196. oldal)
•
•
A külső tükrök lebillentése (172. oldal)
Az ülés, a külső tükrök valamint a
szélvédőre vetített kijelző* tárolt
helyzetének használata
Ha az elektromos* ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzete tárolva van, akkor
azok egyszerűen a memóriagombok használatával aktiválhatók.
Tárolt beállítás használata
A szélvédőre vetített kijelző beállításai*
(144. oldal)
Az ülést, a külső tükröket vagy a szélvédőre vetített kijelzőt újra be kell állítani, mielőtt új memória
lenne beállítható.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Manuális első ülés (186. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre
vetített kijelző* tárolt helyzetének használata
(189. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (191. oldal)
Elektromos* első ülés (187. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(187. oldal)
A tárolt beállítások akkor is használhatók, amikor
az első ajtó nyitva vagy csukva van:
Nyitott első ajtó
– Nyomja meg röviden az 1 ( ) vagy 2 ( )
memóriagombok valamelyikét. Az elektromos
ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített
kijelző mozogni kezdenek, és megállnak a
kiválasztott memóriagombon tárolt helyzetben.
}}
* Opció/tartozék. 189
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
||
Csukott első ajtó
– Tartsa nyomva az 1 ( ) vagy 2 ( ) memóriagombok valamelyikét, amíg az ülés, külső
tükrök és a szélvédőre vetített kijelző meg
nem áll a kiválasztott memóriagombon tárolt
helyzetben.
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (191. oldal)
Masszázs-beállítások* az első
ülésen
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása*
(192. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(190. oldal)
Mind az ülés oldalán található többfunkciós
kezelőszerv, mind a központi kijelző használható
a beállítások módosításához. Számos beállítás
megjelenik a központi kijelzőn.
Ha elengedi a memóriagombot, akkor az ülés, a
külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző mozgása megáll.
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(193. oldal)
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(194. oldal)
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(196. oldal)
FIGYELEM
•
Mivel a járművezető ülése állítható a gyújtás kikapcsolt állapotában, soha ne hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket a járműben.
•
Az ülés mozgása bármikor MEGÁLLÍTHATÓ bármely gomb megnyomásával az
elektromos ülés vezérlőpaneljén.
•
•
Vezetés közben ne állítsa az ülést.
Ügyeljen arra, hogy semmi ne legyen az
ülések alatt, amikor beállítja azokat.
Kapcsolódó információk
190
•
•
•
Manuális első ülés (186. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetének tárolása (188. oldal)
Elektromos* első ülés (187. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(187. oldal)
•
•
A külső tükrök lebillentése (172. oldal)
A szélvédőre vetített kijelző beállításai*
(144. oldal)
Többfunkciós kezelőszerv, az ülés ülőrészének oldalán.
A masszázs beállításai
Az alábbi beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre a masszázshoz:
• BeKi: Válassza a Be/Ki lehetőséget a maszszázs funkció be-/kikapcsolásához.
• 1-5 program: 5 előre beállított masszázsprogram közül választhat. Válasszon az
Küszöb, Belépő, Speciális, Derék és Váll
lehetőségek közül.
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
• Intenzitás: Válasszon az Alacsony, Normál
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(193. oldal)
Az első ülés masszázs funkciójának
beállítása*
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(194. oldal)
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(196. oldal)
Mind az ülésen található többfunkciós kezelőszerv, mind a központi kijelző használható a beállítások módosításához. Számos beállítás megjelenik a központi kijelzőn.
és Magas lehetőségek közül.
• Sebesség: Válasszon az Lassú, Normál és
Gyors lehetőségek közül.
A masszázs újraindítása
A masszázs funkció 20 perc elteltével automatikusan kikapcsol. A funkció újbóli bekapcsolása
manuálisan történik.
–
Érintse meg a központi kijelzőn található
Újraindítás lehetőséget a kiválasztott maszszázsprogram újraindításához.
> A masszázsprogram újraindul. Ha nem
tesz semmit, akkor az üzenet megmarad a
felső nézetben.
Az első ülés masszázs funkciójának
beállítása
Az első ülések masszázs funkcióval rendelkeznek
a háttámlában. A masszázst légpárnák hajtják
végre, amelyek különböző beállításokkal masszírozhatnak.
A masszázs funkció csak akkor kapcsolható be,
amikor jár az autó motorja.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Manuális első ülés (186. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetének tárolása (188. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre
vetített kijelző* tárolt helyzetének használata
(189. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (191. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása*
(192. oldal)
Elektromos* első ülés (187. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(187. oldal)
1.
Aktiválja a
többfunkciós kezelőszervet
annak felfelé/efelé fordításával. Az ülésbeállítások nézete jelenik meg a központi kijelzőn.
}}
* Opció/tartozék. 191
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
||
2.
Válassza a Masszázs lehetőséget az ülésbeállítások nézetben.
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(194. oldal)
Az első ülés üléspárnahosszának
beállítása*
3.
A különböző masszázs funkciók közötti
választáshoz, válassza ki azt közvetlenül a
központi kijelzőn vagy a kurzor fel/le mozga/
tásával a többfunkciós kezelőszerv felső
alsó
gombjának használatával. Módosítsa
a beállítást a kiválasztott funkcióban közvetlen kiválasztással a központi kijelzőn, a nyilak
megnyomásával vagy a többfunkciós kezelő/ hátsó
gombjainak haszszerv első
nálatával.
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(196. oldal)
A választott felszereltségi szinttől függően, az
üléspárna hosszának beállítása az üléspárna
oldalán elhelyezkedő többfunkciós kezelőszerv*
használatával vagy manuálisan történik az üléspárna elején elhelyezkedő kezelőszervvel.
Az üléspárna hosszának beállítása a
többfunkciós kezelőszerv használatával
Kapcsolódó információk
192
•
•
•
Manuális első ülés (186. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetének tárolása (188. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre
vetített kijelző* tárolt helyzetének használata
(189. oldal)
Elektromos* első ülés (187. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(187. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása*
(192. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(190. oldal)
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(193. oldal)
Többfunkciós kezelőszerv az üléspárna oldalán.
1.
Aktiválja a
többfunkciós kezelőszervet
annak felfelé/efelé fordításával. Az ülésbeállítások nézete jelenik meg a központi kijelzőn.
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
2.
Válassza a Párnatoldalék lehetőséget az
ülésbeállítások nézetben.
•
•
Nyomja a négyutas gomb
az üléspárna nyújtásához.
első részét
Nyomja a négyutas gomb
hátsó részét
az üléspárna visszahúzásához.
Az üléspárna hosszának manuális
beállítása
Az üléspárna beállításának kezelőszerve.
1.
Fogja meg a
húzza felfelé.
fogantyút az ülés elején, és
2.
Állítsa be az üléspárna hosszát.
3.
Engedje el a fogantyút, és győződjön meg
arról, hogy az üléspárna elérte a megfelelő
helyzetet.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Manuális első ülés (186. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetének tárolása (188. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre
vetített kijelző* tárolt helyzetének használata
(189. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (191. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(190. oldal)
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(193. oldal)
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(194. oldal)
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(196. oldal)
Elektromos* első ülés (187. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(187. oldal)
Az első ülés oldaltámaszának
beállítása*
Az első ülés kényelme a háttámla oldalainak
beállításaival növelhető.
Többfunkciós kezelőszerv, az ülés ülőrészének oldalán.
A háttámla oldalai beállíthatók, hogy támasztást
biztosítsanak. Mind az ülésen található többfunkciós kezelőszerv, mind a központi kijelző használható a beállítások módosításához. Számos beállítás megjelenik a központi kijelzőn.
A oldaltámasz beállításához:
1.
Aktiválja a többfunkciós kezelőszervet annak
. Az ülésbeállítáfelfelé/efelé fordításával
sok nézete jelenik meg a központi kijelzőn.
}}
* Opció/tartozék. 193
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
||
2.
Válassza a Oldalsó párnák lehetőséget az
ülésbeállítások nézetben.
•
Nyomja a négyutas gomb első részét az
.
oldaltámasz növeléséhez
•
Nyomja a négyutas gomb hátsó részét az
oldaltámasz növeléséhez .
Az első ülés deréktámaszának
beállítása*
A deréktámasz beállítása az üléspárna oldalán
található kezelőszervvel történik.
Kapcsolódó információk
194
•
•
•
Manuális első ülés (186. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetének tárolása (188. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre
vetített kijelző* tárolt helyzetének használata
(189. oldal)
Elektromos* első ülés (187. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(187. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (191. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása*
(192. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(190. oldal)
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(194. oldal)
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(196. oldal)
Kezelőszerv kétutas deréktámasszal* rendelkező autókban.
Többfunkciós kezelőszerv négyutas deréktámasszal*
rendelkező autókban.
A deréktámaszt négyutas deréktámasszal* rendelkező autókban a többfunkciós kezelőszerv
használatával, kétutas deréktámasszal* rendelkező autókban pedig a kerek gomb használatával
lehet beállítani. A kezelőszerv az ülés ülőrészének
oldalán helyezkedik el. A választott felszereltségi
szinttől függően, a deréktámasz előre/hátra és
fel/le (négyutas deréktámasz) vagy előre/hátra
(kétutas deréktámasz) állítható.
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Állítsa be a deréktámaszt az autóban a
négyutas kezelőszerv használatával
1.
többfunkciós kezelőszervet
Aktiválja a
annak felfelé/efelé fordításával. Az ülésbeállítások nézete jelenik meg a központi kijelzőn.
2.
Válassza a Derék lehetőséget az ülésbeállítások nézetben.
•
/le
a kerek gombot a
Nyomja fel
deréktámasz fel/le mozgatásához.
•
Nyomja a gomb
első részét a deréktámasz növeléséhez.
•
hátsó részét a derékNyomja a gomb
támasz csökkentéséhez.
Állítsa be a deréktámaszt az autóban a
kétutas kezelőszerv használatával
1.
első részét a
Nyomja a kerek gomb
deréktámasz növeléséhez.
2.
hátsó részét a
Nyomja a kerek gomb
deréktámasz csökkentéséhez.
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (191. oldal)
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása*
(192. oldal)
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(190. oldal)
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(193. oldal)
•
Az utasülés beállítása a vezetőülésből*
(196. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
Manuális első ülés (186. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetének tárolása (188. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre
vetített kijelző* tárolt helyzetének használata
(189. oldal)
Elektromos* első ülés (187. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(187. oldal)
* Opció/tartozék. 195
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Az utasülés beállítása a
vezetőülésből*
•
Az első ülés üléspárnahosszának beállítása*
(192. oldal)
Az első utasülés beállítható a vezetőülésről.
•
Masszázs-beállítások* az első ülésen
(190. oldal)
•
Az első ülés oldaltámaszának beállítása*
(193. oldal)
•
Az első ülés deréktámaszának beállítása*
(194. oldal)
A funkció aktiválása
A funkció a központi kijelző funkció nézetében
aktiválható.
Nyomja meg a Utasülés
beállítása gombot az aktiváláshoz.
Mozgassa előre/hátra az utasülést a kezelőszerv előre/hátra mozgatásával.
Utasülés beállítása
A járművezető a funkció aktiválásától számított
10 másodpercen belül állíthatja be az utasülést.
Ha ezen az időn belül nem végez beállításokat,
akkor a funkció kikapcsol.
A járművezető a vezetőülésen elhelyezett kezelőszervekkel állíthatja be az utasülést:
196
Az utasülés háttámlájának dőlését a kezelőszerv előre/hátra mozgatásával módosíthatja.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Manuális első ülés (186. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök és a szélvédőre vetített kijelző* helyzetének tárolása (188. oldal)
•
Az ülés, a külső tükrök valamint a szélvédőre
vetített kijelző* tárolt helyzetének használata
(189. oldal)
•
Az első ülés masszázs funkciójának beállítása* (191. oldal)
Elektromos* első ülés (187. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(187. oldal)
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
A háttámlák lehajtása a hátsó
ülésen
A hátsó üléstámla két részre van osztva. A két
rész külön lehajtható.
FIGYELEM
•
Állítsa be, és rögzítse az ülést, mielőtt
elindulna. Legyen óvatos az ülés beállításakor. A szabályozatlan vagy figyelmetlen
beállítás becsípődéses sérüléseket eredményezhet.
•
Amikor nehéz tárgyakat helyez be, akkor
mindig kösse le azokat szorosan, hogy
hirtelen fékezéskor ne okozhassanak
sérülést vagy kárt.
•
Mindig állítsa le a motort, és húzza be a
rögzítőféket az autó rakodásakor és kirakodásakor.
•
Az automata sebességváltóval felszerelt
autók esetében, állítsa a fokozatválasztót
P állásba, hogy megakadályozza a nem
szándékos elindulást.
FONTOS
FONTOS
A beépített gyermekülés* üléspárnájának a
leengedett helyzetben kell lennie, mielőtt
lehajtaná a hátsó ülés háttámláját.
A középső ülés kartámaszát* fel kell emelni az
ülés lehajtása előtt.
FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy ne kockáztassa senki
beszorulását a hátsó ülés automatikus lehajtása közben. Mivel ez automatikusan történik
a gomb megnyomásakor, senkinek nem szabad a hátsó ülésen vagy annak közelében lennie.
A hátsó ülésben található átmenő fedélnek
bezárva kell lennie a lehajtás előtt.
MEGJEGYZÉS
Lehetséges, hogy az első üléseket előre kell
csúsztatni és/vagy fel kell hajtani a háttámlájukat, hogy teljesen előre lehessen hajtani a
háttámlát.
A háttámla lehajtása elektronikusan
vezérelt lehajtással* rendelkező
autókban
Ha az autó elektronikusan lehajtható hátsó üléssel van felszerelve, akkor lehajthatja az ülést a
csomagtérben található gombok használatával. A
hátsó ülés az ülés tetején található fogantyúk
használatával is lehajtható.
A háttámla lehajtásakor nem lehet semmilyen
tárgy a hátsó ülésen. A biztonsági övek sem
lehetnek becsatolva. Különben fennáll a hátsó
üléskárpit sérülésének kockázata.
}}
* Opció/tartozék. 197
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
||
A háttámla lehajtása a csomagtérben
elhelyezkedő gombok használatávalç
A háttámlák lehajtása a hátsó ülésben
található fogantyúkkal
Ügyeljen arra, hogy ne legyenek utasok vagy tárgyak a hátsó ülésen.
A hátsó ülés lehajtásának segítése érdekében az
autónak álló helyzetben és a csomagtérajtónak
nyitva kell lennie. Ügyeljen arra, hogy ne legyenek
utasok vagy tárgyak a hátsó ülésen.
1.
Engedje le manuálisan a középső ülés fejtámláját.
2.
Tartsa nyomva a lehajtás gombját. A bal és
jobb oldali háttámla részekhez tartozó gombok L (bal) és R (jobb) betűkkel vannak
jelölve.
3.
198
A háttámlák kioldódnak a reteszekből. Először leereszkednek a fejtámlák, ezután történik meg a háttámlák lehajtása vízszintes helyzetbe.
Ügyeljen arra, hogy ne legyenek utasok vagy tárgyak a hátsó ülésen.
Engedje le manuálisan a középső ülés fejtámláját.
Engedje le manuálisan a középső ülés fejtámláját.
Húzza előre az autó bal és jobb oldali üléseinek háttámláján elhelyezkedő fogantyúkat az
ülés bal és jobb oldali részének lehajtásához.
> A háttámlák kioldódnak a reteszekből.
Először leereszkednek a fejtámlák, ezután
történik meg a háttámlák lehajtása vízszintes helyzetbe.
Húzza előre az autó bal és jobb oldali üléseinek háttámláján elhelyezkedő fogantyúkat az
ülés bal és jobb oldali részének lehajtásához.
3.
A háttámla kiakad a reteszből és manuálisan
kell lehajtani vízszintes helyzetbe.
A háttámla felemelése
A háttámla egyenes helyzetbe történő felemelése
manuálisan történik:
A háttámlák manuális lehajtása
1.
Mozdítsa fel/hátra a háttámlát.
Ha az autó csak a hátsó ülés manuális lehajtását
teszi lehetővé, akkor hajtsa le az ülés bal és jobb
oldalát a hátsó ülésen található fogantyúkkal.
2.
Nyomja addig a háttámlát, amíg a retesz be
nem akad.
3.
Emelje fel manuálisan a fejtámlákat.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
4.
Ha szükséges, emelje fel a középső ülés fejtámláját.
FIGYELEM
Amikor fel van emelve a háttmla, akkor a piros
visszajelzőnek el kell tűnnie. Ha még mindig
látható, akkor a háttámla nem rögzült a
helyén.
A hátsó ülés fejtámláinak beállítása
Állítsa be a középső ülés fejtámláját az utas
magasságának megfelelően. Hajtsa le a külső
ülések fejtámláit*, hogy javítsa a kilátást hátrafelé
A középső ülés fejtámlájának beállítása
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy a háttámlák és a fejtámlák
megfelelően rögzültek-e a felhajtást követően.
A fejtámla leengedéséhez meg kell nyomni a
gombot (lásd az ábrát), miközben óvatosan lefelé
nyomja a fejtámlát.
A külső hátsó ülések fejtámláit mindig fel kell
emelni, amikor utasok tartózkodnak a hátsó
üléseken.
FIGYELEM
Kapcsolódó információk
•
•
•
A hátsó ülés fejtámláinak beállítása
(199. oldal)
Szervizzárás (280. oldal)
A szervizzárás aktiválása és inaktiválása
(280. oldal)
A középső ülés fejtámláját úgy kell beállítani az
utas magasságának megfelelően, hogy lehetőleg
az utas fejének teljes hátsó részét takarja. Szükség szerint csúsztassa fel manuálisan.
A középső ülés fejtámlájának a legalsó helyzetben kell lennie, amikor a középső ülés
nincs használatban. Amikor használatban van
a középső ülés, akkor a fejtámlát megfelelően
be kell állítani az utas magasságához, hogy az
lehetőleg takarja a fej teljes hátsó részét.
Hajtsa le a hátsó ülés külső fejtámláit a
központi kijelzőn keresztül*
A külső fejtámlák a központi kijelző funkció nézetében húzhatók vissza. A fejtámlák leengedhetők
0 gyújtáshelyzetben.
}}
* Opció/tartozék. 199
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
||
Hajtsa le a hátsó ülés külső fejtámláit a
fogantyúk használatával
Kormánykerék-kezelőszervek és
kürt
Az elektronikusan vezérelt lehajtással* rendelkező
autókban a külső fejtámlák az ülés tetején elhelyezett fogantyúk használatával hajthatók le, lásd
ábra. Az elektromos lehajtás nélküli autók
esetén a fejtámlák rögzítettek.
A kormánykerék tartalmazza a kürtöt és például a
vezetőtámogató rendszerekhez valamint a hangfelismeréshez tartozó kezelőszerveket.
Nyomja meg a Fejtámla
lehajtása gombot a leengedés
aktiválásához/inaktiválásához.
Billentyűzetek és fülek* a kormánykeréken.
Hajtsa vissza manuálisan a fejtámlát, amíg kattanó hang nem hallható.
FIGYELEM
Kapcsolódó információk
•
A háttámlák lehajtása a hátsó ülésen
(197. oldal)
Ne engedje le a külső fejtámlákat, ha utasok
utaznak valamelyik hátsó, külső ülésben.
A vezetőtámogató rendszerek kezelőszervei5/>
Váltófül* a manuális fokozatváltáshoz automata sebességváltó esetén.
Kezelőszervek a hangfelismeréshez és
menühöz, üzenet és telefonkezeléshez.
FIGYELEM
A fejtámlának a felhajtást követően rögzített
állásban kell lennie.
5
200
Sebességhatároló, sebességtartó, adaptív sebességtartó*, távolságfigyelmeztetés* és Pilot Assist.
* Opció/tartozék.
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
Kürt
Kormányzár
A kormánykerék beállítása
A kormányzár megnehezíti az autó kormányzását,
ha például ellopják azt. A kormányzár zárásakor
és kioldásakor mechanikus hang észlelhető.
A kormánykerék különböző helyzetekbe állítható.
A kormányzár aktiválása
A kormányzár akkor aktiválódik, amikor az autót
kívülről bezárja és a motor le van állítva. Ha az
autót nyitva hagyja, akkor a kormányzár egy idő
elteltével automatikusan aktiválódik.
A kormányzár kioldása
A kürt a kormánykerék közepén helyezkedik el.
Kapcsolódó információk
•
•
Kormányzár (201. oldal)
A kormánykerék beállítása (201. oldal)
A kormányzár akkor old ki, ha az autót kívülről
kinyitja. Ha az autó nincs bezárva, akkor a kormányzár kikapcsol, amennyiben a távvezérlős
kulcs az utastérben van és beindítja az autót.
Kapcsolódó információk
•
Kormánykerék-kezelőszervek és kürt
(200. oldal)
•
A kormánykerék beállítása (201. oldal)
A kormánykerék magassága és mélysége állítható.
A kormánykerék különböző módokon állítható be,
attól függően, hogy az autó rendelkezik-e térdlégzsákkal6.
FIGYELEM
Állítsa be és rögzítse a kormánykereket,
mielőtt elindulna. A kormánykereket soha nem
szabad vezetés közben állítani.
A sebességfüggő szervokormánnyal beállítható a
kormányzási erő szintje. A kormányzási erő az
autó sebességének megfelelően kerül beállításra,
hogy fejlett útérzékenységet biztosítson a vezetőnek.
6
Az autó csak bizonyos piacokon rendelkezik térdlégzsákkal.
}}
201
ÜLÉSEK ÉS KORMÁNYKERÉK
||
A kormánykerék beállítása térdlégzsákkal
rendelkező autóban
A kormánykerék beállítása térdlégzsákkal
nem rendelkező autóban
Kar a kormánykerék beállításához.
Kar a kormánykerék beállításához.
1.
Nyomja előre a kart a kormánykerék kioldásához.
1.
Húzza hátrafelé a kart a kormánykerék kioldásához.
2.
Állítsa a kormánykereket az Önnek megfelelő
helyzetbe.
2.
Állítsa a kormánykereket az Önnek megfelelő
helyzetbe.
3.
Húzza vissza a kart a kormánykerék helyzetének rögzítéséhez. Ha a kar merev, akkor a kar
visszanyomásával egy időben nyomja meg
kissé a kormánykereket.
3.
Nyomja előre a kart a kormánykerék rögzítéséhez. Ha a kar merev, akkor a kar visszanyomásával egy időben nyomja meg kissé a kormánykereket.
Kapcsolódó információk
•
•
•
202
Kormányzár (201. oldal)
Kormánykerék-kezelőszervek és kürt
(200. oldal)
Az első elektromos* ülés beállítása
(187. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
KLÍMAVEZÉRLÉS
Klímavezérlés
Klímazónák
Klímavezérlés - érzékelők
Az autó elektronikus klímavezérléssel rendelkezik. A klímavezérlő rendszer hűti vagy fűti valamint szárítja az utastér levegőjét.
A klímazónák száma, amelyekre az autó osztva
van, határozza meg az utastár különböző részeihez tartozó hőmérséklet-beállítási lehetőségeket.
A klímavezérlő rendszer számos érzékelőt használ a klíma szabályozásának segítéséhez az autóban.
Az összes klímavezérlő funkció a központi kijelzőn
és a középkonzol fizikai gombjaival szabályozható.
2-zónás légkondicionáló
Az érzékelő elhelyezkedése
A hátsó ülés bizonyos funkciói az alagútkonzol
hátulján található klímakezelőszervekkel* is szabályozhatók.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klímazónák (204. oldal)
Klímavezérlés - érzékelők (204. oldal)
Érzékelt hőmérséklet (205. oldal)
A klíma hangvezérléses szabályozása
(205. oldal)
Állóklíma (227. oldal)
Klímazónák 2-zónás légkondicionáló esetén.
Napérzékelő - a műszerfal felső részén.
Fűtés (236. oldal)
2-zónás légkondicionáló esetén az utastér
hőmérséklete külön állítható be a bal és jobb
oldalon.
Nedvességérzékelő - a belső visszapillantó
tükör házában.
Kapcsolódó információk
Külső hőmérséklet-érzékelő - a jobb oldali
külső tükörben.
Levegőminőség (206. oldal)
Levegőelosztás (209. oldal)
Klímakezelőszervek (215. oldal)
•
Klímavezérlés (204. oldal)
Az utastér hőmérsékletérzékelője - a fizikai
gombokkal a középkonzolon.
MEGJEGYZÉS
Ne takarja le vagy gátolja az érzékelőket
ruhákkal vagy egyéb tárgyakkal.
204
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Az Interior Air Quality System* esetén egy levegőminőség érzékelő is van a klímaszabályozó
rendszer levegőbeszívó részébe építve.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímavezérlés (204. oldal)
Interior Air Quality System* (208. oldal)
Érzékelt hőmérséklet
A klímavezérlő rendszer az érzékelt hőmérséklet
alapján szabályozza az utastér klímáját és nem a
tényleges hőmérséklet alapján.
Az utastér beállított hőmérséklete folyamatosan
megfelel a fizikai észlelésnek az olyan tényezőket
figyelembe véve, mint a külső hőmérséklet, az
autó környezetében lévő levegő áramlási sebessége, nedvességtartalma és a napsugárzás stb.
az autóban és a környezetében.
A rendszer egy napérzékelőt tartalmaz, amely
észleli, hogy melyik irányból süti a nap az utasteret. Ez azt jelenti, hogy a jobb és bal oldali szellőzőkből áramló levegő hőmérséklete annak ellenére eltérő lehet, hogy mindkét oldalon ugyanazt a
hőmérsékletet állította be.
Kapcsolódó információk
•
1
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Klímavezérlés (204. oldal)
A klíma hangvezérléses
szabályozása1
A klímaszabályozó rendszer hangutasításai például a hőmérséklet módosításához, az ülésfűtés*
aktiválásához vagy a ventilátor szintjének változtatásához.
Nyomja meg a
gombot, és mondja ki az
alábbi utasítások valamelyikét:
•
"Climate" - elindít egy párbeszédet a klíma
szabályozásához, és példákat mutat az utasításokra.
•
"Set temperature to X degrees" - beállítja
a kívánt hőmérsékletet.
•
"Raise temperature"/"Lower
temperature" - a hőmérséklet-beállítás
lépésenkénti növelése/csökkentése.
•
"Sync temperature" - a vezető oldalon
beállított hőmérséklettel szinkronizálja az
összes klímazónát az autóban.
•
"Air on feet"/"Air on body" - megnyitja a
kívánt levegőáramlást.
•
"Air on feet off"/"Air on body off" bezárja a kívánt levegőáramlást.
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" - a
Max/Off beállításra változtatja a levegőáramlást.
}}
* Opció/tartozék. 205
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
"Raise fan speed"/"Lower fan speed" lépésenként növeli/csökkenti a ventilátor
szintjét.
•
•
"Turn on auto" - aktiválja az automatikus
klímaszabályozást.
•
•
"Air condition on"/"Air condition off" aktiválja/inaktiválja a légkondicionálást.
•
•
"Recirculation on"/"Recirculation off" aktiválja/inaktiválja a levegőkeringtetést.
•
"Turn on defroster "/"Turn off defroster"
- aktiválja/inaktiválja az ablakok és a külső
tükrök páramentesítését.
•
"Turn on max defroster"/"Turn max
defroster off" - aktiválja/inaktiválja a maximális páramentesítést.
•
"Turn on electric defroster"/"Turn off
electric defroster" - aktiválja/inaktiválja a
szélvédőfűtést*.
•
"Turn on rear defroster"/"Turn off rear
defroster" - aktiválja/inaktiválja a hátsó
ablak és a külső tükrök fűtését.
•
"Turn steering wheel heat on"/"Turn
steering wheel heat off" - aktiválja/inaktiválja a kormánykerékfűtést*.
•
•
206
"Raise steering wheel heat"/"Lower
steering wheel heat" - lépésenként emeli/
csökkenti a kormánykerékfűtés* beállítását.
"Turn on seat heat"/"Turn off seat heat"
- aktiválja/inaktiválja az ülésfűtést*.
•
"Raise seat heat"/"Lower seat heat" lépésenként emeli/csökkenti az ülésfűtés*
beállítását.
"Turn on seat ventilation"/"Turn off seat
ventilation" - aktiválja/inaktiválja az ülészszellőztetést*.
"Raise seat ventilation"/"Lower seat
ventilation" - lépésenként emeli/csökkenti
az ülésszellőztetés* beállítását.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Klímavezérlés (204. oldal)
Hangfelismerés (145. oldal)
A hangfelismerés használata. (146. oldal)
A hangfelismerés beállításai (149. oldal)
Levegőminőség
Az utastérhez kiválasztott anyagok és a levegőtisztító rendszer biztosítja az utastér levegőjének
magas minőségét.
Anyagok az utastérben
Az utastér belseje úgy van kialakítva, hogy a kellemes és kényelmes legyen, még az allergiától
vagy asztmától szenvedő személyek számára is.
Tesztelt anyagok kerültek kifejlesztésre az utastér
pormennyiségének minimálisra csökkentéséhez
és, hogy hozzájáruljanak az utastér könnyebb tisztán tarthatóságához.
A szőnyegek az utastérben és a csomagtérben is
könnyen kivehetők és tisztíthatók.
Használja a Volvo által ajánlott autóápolási termékeket a belső tisztításához.
Levegőtisztító rendszer
Az utastér szűrőjén kívül a Clean Zone Interior
Package* és a Interior Air Quality System* is
segít fenntartani az utastér magas levegőminőségét.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Klímavezérlés (204. oldal)
Clean Zone* (207. oldal)
Clean Zone Interior Package* (207. oldal)
Interior Air Quality System* (208. oldal)
Utastérszűrő (209. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Clean Zone*
A Clean Zone funkció ellenőrzi és jelzi, hogy
minden feltétel megfelel-e az utastér jó levegőminőségéhez.
•
•
Be van kapcsolva a szellőztető ventilátor.
Clean Zone Interior Package*
Ki van kapcsolva a levegő-visszakeringtetés.
A Clean Zone Interior Package (CZIP) olyan
módosítások összességéből áll, amelyek még
tisztábban tartják az utasteret az allergiát és asztmát okozó anyagoktól.
MEGJEGYZÉS
A Clean Zone nem azt jelenti, hogy a levegő
minősége jó. Csak azt jelzi, hogy fennállnak a
jó levegőminőség feltételei.
Az alábbiakat tartalmazza:
•
Fejlett ventilátor funkció, ami azt jelenti, hogy
a ventilátor beindul, amikor kinyitják az autó
ajtóját a távvezérlős kulccsal. A ventilátor friss
levegővel tölti meg az utasteret. A funkció
akkor kapcsol be, amikor szükséges és egy
idő elteltével vagy az utastér ajtóinak kinyitásakor kapcsol ki automatikusan. A ventilátor
működési ideje az autó 4 éves koráig fokozatosan csökken a kisebb szükségesség miatt.
•
A teljesen automatikus levegőminőség rendszer Interior Air Quality System (IAQS).
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
A visszajelző a klíma nézetben látható a központi kijelzőn.
A visszajelző a klímasorban látható, amikor
nincs nyitva a klíma nézet.
Ha a feltételek megfelelőek, akkor a Tiszta zóna
szöveg fehér. Amikor minden feltétel megfelelő,
akkor ezt a szöveg kék színűre változása jelzi.
Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:
•
•
Az összes ajtó és a csomagtérajtó zárva van.
•
Be van kapcsolva a levegőminőség rendszer
Interior Air Quality System*.
Levegőminőség (206. oldal)
Clean Zone Interior Package* (207. oldal)
Interior Air Quality System* (208. oldal)
Utastérszűrő (209. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Levegőminőség (206. oldal)
Clean Zone* (207. oldal)
Interior Air Quality System* (208. oldal)
Utastérszűrő (209. oldal)
Az összes oldalablak és a panorámatető*
zárva van.
* Opció/tartozék. 207
KLÍMAVEZÉRLÉS
Interior Air Quality System*
Az Interior Air Quality System IAQS egy teljesen
automatikus rendszer, amely kiválasztja a gázokat és részecskéket a szagok és szennyeződések szintjének csökkentéséhez az utastérben.
Az IAQS a Clean Zone Interior Package (CZIP)
része és megtisztítja az utastér levegőjét az olyan
szennyeződésektől, mint a részecskék, szénhidrogének, nitrogén-oxidok és talajszinti ózon.
Ha a levegőminőség érzékelő azt észleli, hogy a
külső levegő szennyezett, akkor a levegőbeszívás
leáll, és bekapcsol a visszakeringtetés.
•
•
Clean Zone Interior Package* (207. oldal)
Utastérszűrő (209. oldal)
A levegőminőség-érzékelő*
aktiválása és inaktiválása
A levegőminőség-érzékelő a teljesen automatikus levegőminőség rendszer, Interior Air Quality
System (IAQS) része.
Lehetőség van annak beállítására, hogy a levegőminőség-érzékelő bekapcsoljon/kikapcsoljon-e.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
3.
Válassza a Levegőminőség-érzékelő lehetőséget a levegőminőség-érzékelő aktiválásához/inaktiválásához.
MEGJEGYZÉS
A levegőminőség-érzékelő mindig be van
kapcsolva az utastér legjobb levegőminőségének biztosítása érdekében.
Kapcsolódó információk
•
Interior Air Quality System* (208. oldal)
Hideg időben, a párásodás megelőzése érdekében, a visszakeringetés korlátozott.
Párásodás esetén a szélvédő, oldalablakok és
hátsó ablak páramentesítő funkcióját kell
használni.
Kapcsolódó információk
208
•
A levegőminőség-érzékelő* aktiválása és
inaktiválása (208. oldal)
•
•
Levegőminőség (206. oldal)
Clean Zone* (207. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Utastérszűrő
Levegőelosztás
Kapcsolódó információk
A szűrő megszűri az utastérbe áramló összes
levegőt.
A klímavezérlő rendszer számos szellőző között
osztja el a levegőt az utastérben.
•
•
•
Az utastérszűrő cseréje
A klímarendszer teljesítményének fenntartásához
rendszeresen ki kell cserélni a szűrőt. Tartsa be a
Volvo szervizprogramban előírt csereidőközöket.
Ha az autót súlyosan szennyezett környezetben
használja, akkor szükség lehet a szűrő gyakoribb
cseréjére.
MEGJEGYZÉS
Többféle típusú utastérszűrő létezik. Ügyeljen
arra, hogy a megfelelő szűrőt szerelje be.
Automatikus és manuális
levegőelosztás
Az automatikusan szabályozott légkondicionáló
működésekor a levegő elosztása automatikusan
történik. Szükség esetén a levegőelosztás
manuálisan szabályozható.
•
Klímavezérlés (204. oldal)
A levegőelosztás módosítása (210. oldal)
A szellőzők nyitása/zárása és irányítása
(210. oldal)
A levegőelosztási lehetőségek táblázata
(212. oldal)
Állítható szellőzők
Az autó bizonyos szellőzői állíthatók, ami azt
jelenti, hogy kinyithatja/lezárhatja a szellőzőt a
levegő áramlásának irányításához.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Levegőminőség (206. oldal)
Clean Zone* (207. oldal)
Clean Zone Interior Package* (207. oldal)
Interior Air Quality System* (208. oldal)
Az állítható szellőzők elhelyezkedése az utastérben.
Négy található a műszerfalon és egy az
egyes ajtóoszlopokon az első és a hátsó
ajtók között.
* Opció/tartozék. 209
KLÍMAVEZÉRLÉS
A levegőelosztás módosítása
A szellőzők nyitása/zárása és
irányítása
A levegőelosztás szükség esetén manuálisan
módosítható.
Az utastérben bizonyos szellőzők egyenként nyithatók, zárhatók és irányíthatók.
Ha az autó külső szellőzőit az oldalablakokra
irányítja, akkor megszüntetheti a párásodást.
1.
Ha az autó külső szellőzőit meleg időben befelé
irányítja, akkor kényelmes környezetet hozhat
létre az utastérben.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi kijelzőn a klíma sor közepén található szimbólum
megnyomásával.
A szellőzők nyitása és zárása
A levegőelosztó gombok a klíma nézetben.
Levegőelosztás - szélvédő-páramentesítő
szellőzők
Szellőzők a műszerfalon:
–
Levegőelosztás - szellőzők a műszerfalon és
középkonzolon
A levegő áramlása akkor a maximális, amikor
a gombon látható jelölés függőleges helyzetben van.
Levegőelosztás - szellőzők a padlóban
2.
Nyomjon meg egy vagy több levegőelosztás
gombot az adott irányú levegőáramlás megnyitásához/elzárásához.
> A levegőelosztás módosul és a gombok
világítanak/kialszanak.
Szellőzők az ajtóoszlopokban:
–
210
Levegőelosztás (209. oldal)
•
A levegőelosztási lehetőségek táblázata
(212. oldal)
A szellőzők nyitása/zárása és irányítása
(210. oldal)
Forgassa a szellőző alatt található forgókapcsolót a szellőzőből áramló levegő kinyitásához/elzárásához.
Minél hosszabbak a forgókapcsolón látható
fehér vonalak, annál magasabb a levegőáramlás.
Kapcsolódó információk
•
•
Forgassa a szellőző közepén található gombot a szellőző levegőáramának kinyitásához/
elzárásához.
A szellőzők irányítása
–
Mozgassa vízszintesen/függőlegesen a szellőző közepén található kart a szellőző levegőáramának irányításához.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Kapcsolódó információk
•
•
•
Levegőelosztás (209. oldal)
A levegőelosztás módosítása (210. oldal)
A levegőelosztási lehetőségek táblázata
(212. oldal)
211
KLÍMAVEZÉRLÉS
A levegőelosztási lehetőségek
táblázata
A levegőelosztás szükség esetén manuálisan
módosítható. Az alábbi beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre.
Levegőelosztás
Cél
Ha az összes levegőelosztó gomb manuális módban ki van iktatva, akkor a klímavezérlő rendszer visszatér az automatikusan szabályozott
klímavezérlésre.
212
Fő levegőáramlás a páramentesítő szellőzőkből. Bizonyos mennyiségű levegő
jön a többi szellőzőből.
Megakadályozza a párásodást és jegesedést hideg és
nedves környezetben (ehhez a ventilátor szintjének
nem szabad túl alacsonynak lennie).
Fő levegőáramlás a műszerfal szellőzőiből. Bizonyos mennyiségű levegő jön a
többi szellőzőből.
Hatékony hűtést biztosít meleg időben.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Levegőelosztás
Cél
Fő levegőáramlás a padló szellőzőiből. Bizonyos mennyiségű levegő jön a többi
szellőzőből.
Jó fűtést és hűtést biztosít a padlónak.
A levegő nagy része a páramentesítő szellőzőkből és a műszerfal szellőzőiből
áramlik. Bizonyos mennyiségű levegő jön a többi szellőzőből.
Jó komfortot biztosít hideg és száraz időben.
Fő levegőáramlás a páramentesítő szellőzőkből és a padló szellőzőiből. Bizonyos mennyiségű levegő jön a többi szellőzőből.
Jó komfortot és jó páramentesítést biztosít hideg vagy
párás időben.
}}
213
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
Levegőelosztás
Cél
Fő levegőáramlás a műszerfal és a padló szellőzőiből. Bizonyos mennyiségű
levegő jön a többi szellőzőből.
Jó komfortot biztosít napos időben, hideg külső hőmérséklet mellett.
Fő levegőáramlás a páramentesítő szellőzőkből, a műszerfal és a padló szellőzőiből.
Kiegyensúlyozott komfortot biztosít az utastérben.
Kapcsolódó információk
214
•
•
Levegőelosztás (209. oldal)
•
A levegőelosztás módosítása (210. oldal)
A szellőzők nyitása/zárása és irányítása
(210. oldal)
KLÍMAVEZÉRLÉS
Klímakezelőszervek
A klímavezérlő rendszer funkcióit a középkonzol
fizikai gombjaival, a központi kijelzőről és az alagútkonzol hátsó klímakezelőszerveivel* lehet szabályozni.
Fizikai gombok a középkonzolon
Hőmérséklet-kezelőszervek a vezető és utas
oldalhoz.
A fűthető* és szellőztethető* vezető és utasülés valamint a kormánykerékfűtés* kezelőszervei.
A szélvédőfűtés* és a maximális páramentesítés gombja.
A hátsó ablakfűtés és a külső tükörfűtés
gombja.
Klíma sor a központi kijelzőn
A legáltalánosabb klímafunkciók szabályozhatók a
klíma sorból.
Gomb a klíma nézet eléréséhez. A gomb grafikája mutatja az aktív klímabeállításokat.
Klíma nézet a központi kijelzőn
Nyissa meg a klíma nézetet a klíma sor
közepén található szimbólum megnyomásával.
A felszereltségi szinttől függően, a
klíma nézet számos fülre lehet osztva. A fülek
között balra/jobbra pöccintve vagy a vonatkozó
címsort megnyomva válthat.
Fő klíma
A klíma sor funkcióin felül egyéb fő klíma funkciók is vezérelhetők a Fő klíma fülön.
Max, Elektromos, Hátsó - Kezelőszervek az
ablakok és külső tükrök páramentesítéséhez.
Légkondi - A légkondicionáló kezelőszervei.
Légkeverés - A levegő-visszakeringtetés
kezelőszervei.
A levegőelosztás kezelőszervei.
Ventilátorvezérlés.
AUTO - A klíma automatikus szabályozása.
}}
* Opció/tartozék. 215
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
Állóklíma
Az autó állófűtés-vezérlése a Parkolási klíma
fülön szabályozható.
Klímakezelőszervek az alagútkonzol
hátulján*
Ha az autó hátsó ülésfűtéssel* rendelkezik, akkor
fizikai gombok találhatók az alagútkonzol hátulján
a funkció kezeléséhez.
Kapcsolódó információk
216
•
•
Klímavezérlés (204. oldal)
•
A hátsó ülésfűtés* aktiválása és inaktiválása
(217. oldal)
•
Az első ülésszellőztetés* aktiválása és inaktiválása (218. oldal)
•
A kormánykerékfűtés* aktiválása és inaktiválása (219. oldal)
•
Az automata klímaszabályozás aktiválása
(219. oldal)
•
A levegő-visszakeringtetés aktiválása és
inaktiválása (220. oldal)
•
A maximális páramentesítés bekapcsolása és
kikapcsolása (221. oldal)
•
A szélvédőfűtés* aktiválása és inaktiválása
(222. oldal)
•
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtésének
aktiválása és inaktiválása (223. oldal)
•
Az első ülés ventilátorszintjének szabályozása
(224. oldal)
Az első ülésfűtés* aktiválása és
inaktiválása
•
•
Hőmérséklet szinkronizálása (226. oldal)
Az ülések hideg időben a járművezető és az utasok kényelme érdekében fűthetők.
A légkondicionáló aktiválása és inaktiválása
(226. oldal)
1.
Az első ülésfűtés* aktiválása és inaktiválása
(216. oldal)
Nyomja meg a kormánykerék bal vagy jobb
oldali és az ülés gombját a központi kijelző
klíma sorában az ülés és a kormánykerék
kezelőszerveinek megnyitásához.
Ha az autó nincs ülésszellőztetéssel vagy
kormánykerékfűtéssel (a vezető oldalon) felszerelve, akkor az ülésfűtés gombja közvetlenül a klíma sorban érhető el.
2.
Nyomja meg többször az ülésfűtés gombját a
négy szint közötti váltáshoz: Ki, Magas,
Közepes és Alacsony.
> A szint változik, és a gomb mutatja a beállított szintet.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
FIGYELEM
Az ülésfűtést nem használhatják olyan személyek, akiknek nehézségeik vannak a hőmérséklet emelkedésének észlelésével vagy
egyéb problémáik vannak az ülésfűtés kezelőszerveinek használatával. Különben égési
sérüléseket szenvedhetnek.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (215. oldal)
Az első ülésfűtés* automatikus bekapcsolásának aktiválása és inaktiválása (217. oldal)
Az első ülésfűtés* automatikus
bekapcsolásának aktiválása és
inaktiválása
Az ülések hideg időben a járművezető és az utasok kényelme érdekében fűthetők.
Lehetőség van annak beállítására, hogy az ülésfűtés automatikusan aktív/inaktív legyen-e a
motor beindításakor. Az automatikus indítás
bekapcsolt állapotában a fűtés alacsony környezeti hőmérséklet esetén bekapcsol.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
3.
Válassza a Vezetőülés automatikus
fűtésének szintje és Utasülés
automatikus fűtésének szintje lehetőséget az első vezetőülés és utasülés fűtésének
automatikus aktiválásához/inaktiválásához.
> Egy "A" jelenik meg a fűtött ülések egyes
gombjainál a klíma sorban, amikor az
automatikus indítás aktiválva van.
4.
Válassza a Alacsony, Közepes vagy Magas
lehetőséget a szint kiválasztásához a funkció
aktiválását követően.
A hátsó ülésfűtés* aktiválása és
inaktiválása
Az ülések hideg időben a járművezető és az utasok kényelme érdekében fűthetők.
A hátsó ülésfűtés aktiválása és
inaktiválása a hátsó ülésből
Az ülésfűtés gombjai az alagútkonzol hátulján.
–
Nyomja meg többször egymás után az ülésfűtés bal vagy jobb oldali fizikai gombját az
alagútkonzol hátulján a négy szint közötti váltáshoz: Ki, Magas, Közepes és Alacsony.
> A szint változik, és a gomb LED-jei mutatják a beállított szintet.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (215. oldal)
Az első ülésfűtés* aktiválása és inaktiválása
(216. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 217
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
FIGYELEM
Az ülésfűtést nem használhatják olyan személyek, akiknek nehézségeik vannak a hőmérséklet emelkedésének észlelésével vagy
egyéb problémáik vannak az ülésfűtés kezelőszerveinek használatával. Különben égési
sérüléseket szenvedhetnek.
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (215. oldal)
Az első ülésszellőztetés* aktiválása
és inaktiválása
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (215. oldal)
Az ülések szellőztethetők, hogy például meleg
időben jobb komfortot biztosítsanak.
A szellőztető rendszer ventilátorokból áll az ülésekben és a háttámlákban, amelyek átszívják a
levegőt az üléskárpiton. A hűtő hatás annál
nagyobb lesz, minél hidegebbé válik az utastér
levegője. A rendszer akkor kapcsolható be, amikor jár a motor.
1.
Nyomja meg a kormánykerék bal vagy jobb
oldali és az ülés gombját a központi kijelző
klíma sorában az ülés és a kormánykerék
kezelőszerveinek megnyitásához.
Ha az autó nincs ülésfűtéssel vagy kormánykerékfűtéssel (a vezető oldalon) felszerelve,
akkor az ülésszellőztetés gombja közvetlenül
a klíma sorban érhető el.
2.
218
Nyomja meg többször az ülésszellőztetés
gombját a négy szint közötti váltáshoz: Ki,
Magas, Közepes és Alacsony.
> A szint változik, és a gomb mutatja a beállított szintet.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
A kormánykerékfűtés* aktiválása és
inaktiválása
A kormánykerék hideg időben a járművezető
kényelme érdekében fűthető.
1.
Nyomja meg a vezető oldali kormánykerék és
ülés gombot a központi kijelző klíma sorában
az ülés és a kormánykerék kezelőszerveinek
megnyitásához.
Ha az autó nincs ülésfűtéssel vagy ülésszellőztetéssel felszerelve, akkor a kormánykerékfűtés gombja közvetlenül a klíma sorban
érhető el.
2.
Nyomja meg többször a kormánykerékfűtés
gombját a négy szint közötti váltáshoz: Ki,
Magas, Közepes és Alacsony.
> A szint változik, és a gomb mutatja a beállított szintet.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (215. oldal)
A kormánykerékfűtés automatikus bekapcsolásának* aktiválása és inaktiválása
(219. oldal)
A kormánykerékfűtés automatikus
bekapcsolásának* aktiválása és
inaktiválása
Az automata klímaszabályozás
aktiválása
A kormánykerék hideg időben a járművezető
kényelme érdekében fűthető.
Az automata klímavezérlés bekapcsolt állapotában több klímafunkció automatikusan szabályozott.
Lehetőség van annak beállítására, hogy a kormánykerékfűtés automatikusan aktív/inaktív
legyen-e a motor beindításakor. Az automatikus
indítás bekapcsolt állapotában a fűtés alacsony
környezeti hőmérséklet esetén bekapcsol.
1.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi kijelzőn a klíma sor közepén található szimbólum
megnyomásával.
2.
Nyomja meg röviden vagy hosszan az AUTO
Klíma lehetőséget
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
3.
Válassza az Kormánykerék automatikus
fűtésének szintje lehetőséget a kormánykerékfűtés automatikus indításának aktiválásához/inaktiválásához.
> Egy "A" jelenik meg a fűtött kormánykerék gombjánál a klíma sorban, amikor az
automatikus indítás aktiválva van.
4.
Válassza a Alacsony, Közepes vagy Magas
lehetőséget a szint kiválasztásához a funkció
aktiválását követően.
Kapcsolódó információk
•
•
Rövid megnyomás - a levegő-visszakeringtetés, légkondicionálás és levegőelosztás automatikus szabályozása.
Hosszú megnyomás - a levegő-visszakeringtetés, légkondicionálás és levegőelosztás automatikus szabályozása, a
hőmérséklet és a ventilátor fordulatszámának normál beállításai: 22 °C/72 °F és
3 szint.
> A klíma automatikus szabályozása aktív és
a gomb világít.
•
A kormánykerékfűtés* aktiválása és inaktiválása (219. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 219
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
MEGJEGYZÉS
A hőmérséklet és a ventilátor fordulatszáma
az automatikusan szabályozott klímavezérlő
rendszer kikapcsolása nélkül módosítható. Az
automatikusan szabályozott klímavezérlő
rendszer akkor kapcsol ki, amikor manuálisan
módosítja a levegőelosztást vagy bekapcsolja
a maximális páramentesítést.
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (215. oldal)
A levegő-visszakeringtetés
aktiválása és inaktiválása
A levegő-visszakeringtetés úgy zárja ki az autón
kívülről a rossz levegő, kipufogógázok stb. beáramlását, hogy a klímavezérlő rendszer újra felhasználja az utastér levegőjét.
Kapcsolódó információk
•
•
1.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi kijelzőn a klíma sor közepén található szimbólum
megnyomásával.
2.
Nyomja meg a Légkeverés gombot.
> A levegő-visszakeringtetés bekapcsol/
kikapcsol és a gomb világít/kialszik.
FONTOS
Ha a levegő túl hosszú ideig kering az autóban, akkor fennáll a párásodás kockázata az
ablakok belsején.
220
MEGJEGYZÉS
A levegő-visszakeringtetést nem lehet bekapcsolni, amikor aktiválva van a maximális páramentesítés.
Klímakezelőszervek (215. oldal)
A levegő-visszakeringtetés időbeállításának
aktiválása és inaktiválása (221. oldal)
KLÍMAVEZÉRLÉS
A levegő-visszakeringtetés
időbeállításának aktiválása és
inaktiválása
A levegő-visszakeringtetés úgy zárja ki az autón
kívülről a rossz levegő, kipufogógázok stb. beáramlását, hogy a klímavezérlő rendszer újra felhasználja az utastér levegőjét.
Lehetőség van annak beállítására, hogy a levegővisszakeringtetés időzítője aktív/inaktív legyen-e.
Amikor az időzítő aktiválva van, akkor a levegővisszakeringtetés 20 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
3.
Válassza az Belső levegő keringtetés
időzítője lehetőséget a levegő-visszakeringtetés időzítőjének aktiválásához/inaktiválásához.
Kapcsolódó információk
•
A levegő-visszakeringtetés aktiválása és
inaktiválása (220. oldal)
A maximális páramentesítés
bekapcsolása és kikapcsolása
A max. páramentesítés a párásodás és a jég
gyors eltávolítására szolgál az ablakokról.
A maximális páramentesítés kikapcsolja a klíma
és a levegő-visszakeringtetés automatikus szabályozását, bekapcsolja a légkondicionálót, 5 fokozatra állítja a ventilátort és HI szintre állítja a
hőmérsékletet.
MEGJEGYZÉS
A ventilátor szintjének 5 beállítása növeli a
zajszintet.
Amikor be van kapcsolva a maximális páramentesítés, akkor a klímavezérlő rendszer visszatér a
korábbi beállításokhoz.
A maximális páramentesítés aktiválása
és inaktiválása a középkonzolról
A maximális páramentesítés gyors eléréséhez a
középkonzolon egy fizikai gomb helyezkedik el.
Szélvédőfűtéssel* a maximális páramentesítés
csak külön kapcsolható be a központi kijelző
klíma nézetében.
Fizikai gomb a középkonzolon.
Szélvédőfűtés nélküli autók esetén:
–
Nyomja meg a gombot.
> A maximális páramentesítés bekapcsol/
kikapcsol és a gomb világít/kialszik.
Szélvédőfűtéssel rendelkező autók esetén:
–
Nyomja meg többször a gombot a három
szint közötti váltáshoz:
•
•
Bekapcsolt szélvédőfűtés
Bekapcsolt szélvédőfűtés és maximális
páramentesítés
Kikapcsolva.
> A szélvédőfűtés és a maximális páramentesítés bekapcsol/kikapcsol és a gomb
világít/kialszik.
•
}}
* Opció/tartozék. 221
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
MEGJEGYZÉS
A maximális páramentesítés bizonyos késleltetéssel kapcsol be, hogy elkerülje a ventilátorfokozat rövid növekedését, ha kikapcsolta a
szélvédőfűtést a gomb két gyors megnyomásával.
A maximális páramentesítés aktiválása
és inaktiválása a központi kijelzőről
1.
A szélvédőfűtés* aktiválása és
inaktiválása
A szélvédőfűtés aktiválása és
inaktiválása a központi kijelzőről
A szélvédőfűtés a pára és jég gyors eltávolítására szolgál az ablakról.
A szélvédőfűtés aktiválása és
inaktiválása a középkonzolról
1.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi kijelzőn a klíma sor közepén található szimbólum
megnyomásával.
2.
Nyomja meg a Elektromos gombot.
> A szélvédőfűtés bekapcsol/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
A középkonzolon egy fizikai gomb található a
szélvédőfűtés gyors eléréséhez.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi kijelzőn a klíma sor közepén található szimbólum
megnyomásával.
MEGJEGYZÉS
2.
Nyomja meg a Max gombot.
> A maximális páramentesítés bekapcsol/
kikapcsol és a gomb világít/kialszik.
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (215. oldal)
Fizikai gomb a középkonzolon.
–
Nyomja meg többször a gombot a három
szint közötti váltáshoz:
•
•
MEGJEGYZÉS
A szélvédőfűtés befolyásolhatja a jeladók vagy
egyéb kommunikációs eszközök működését.
Bekapcsolt szélvédőfűtés
Bekapcsolt szélvédőfűtés és maximális
páramentesítés
Kikapcsolva.
> A szélvédőfűtés és a maximális páramentesítés bekapcsol/kikapcsol és a gomb
világít/kialszik.
•
222
A szélvédő egyes oldalainak háromszögű
területe nem elektromosan fűtött, itt a jégmentesítés hosszabb ideig tarthat.
Kapcsolódó információk
•
•
Klímakezelőszervek (215. oldal)
A szélvédőfűtés* automatikus bekapcsolásának aktiválása és inaktiválása (223. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
A szélvédőfűtés* automatikus
bekapcsolásának aktiválása és
inaktiválása
A szélvédőfűtés a pára és jég gyors eltávolítására szolgál az ablakról.
Lehetőség van annak beállítására, hogy a szélvédőfűtés automatikusan aktív/inaktív legyen-e a
motor beindításakor. Az automatikus indítás aktiválása esetén a fűtés bekapcsol, ha fennáll a
szélvédő/ablakok jegesedésének vagy párásodásának kockázata. A fűtés automatikusan kikapcsol, amikor a szélvédő/ablak elég meleg és a
jegesedés vagy párásodás megszűnt.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
3.
Válassza az Első szélvédő automatikus
jégtelenítése lehetőséget a szélvédőfűtés
automatikus indításának aktiválásához/inaktiválásához.
A hátsó ablak és a külső tükrök
fűtésének aktiválása és inaktiválása
A hátsó ablakfűtés és a külső tükörfűtés a pára
és a jég gyors eltávolítására szolgál az ablakokról
és a tükrökről.
A hátsó ablak és a külső tükrök
fűtésének aktiválása és inaktiválása a
középkonzolról
A szélvédőfűtés* aktiválása és inaktiválása
(222. oldal)
1.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi kijelzőn a klíma sor közepén található szimbólum
megnyomásával.
2.
Nyomja meg a Hátsó gombot.
> A hátsó ablak és a külső visszapillantó
tükrök fűtése bekapcsol/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
A középkonzolon egy fizikai gomb található a
hátsó ablakfűtés és a külső tükörfűtés gyors eléréséhez.
Kapcsolódó információk
•
•
Kapcsolódó információk
•
A hátsó ablak és a külső tükrök
fűtésének aktiválása és inaktiválása a
központi kijelzőről
Klímakezelőszervek (215. oldal)
A hátsó ablakfűtés és a tükörfűtés automatikus aktiválása és inaktiválása (224. oldal)
Fizikai gomb a középkonzolon.
–
Nyomja meg a gombot.
> A hátsó ablak és a külső visszapillantó
tükrök fűtése bekapcsol/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
* Opció/tartozék. 223
KLÍMAVEZÉRLÉS
A hátsó ablakfűtés és a tükörfűtés
automatikus aktiválása és
inaktiválása
A hátsó ablakfűtés és a külső tükörfűtés a pára
és a jég gyors eltávolítására szolgál az ablakokról
és a tükrökről.
Lehetőség van annak beállítására, hogy a hátsó
ablakfűtés és a külső tükörfűtés automatikusan
aktív/inaktív legyen-e a motor beindításakor. Az
automatikus indítás aktiválása esetén a fűtés
bekapcsol, ha fennáll a szélvédő/ablakok jegesedésének vagy párásodásának kockázata. A fűtés
automatikusan kikapcsol, amikor a szélvédő/
ablak elég meleg és a jegesedés vagy párásodás
megszűnt.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
3.
Válassza a Hátsó szélvédő automatikus
jégtelenítése lehetőséget az ablak- és
külső tükörfűtés automatikus indításának
aktiválásához/inaktiválásához.
Kapcsolódó információk
•
2
224
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtésének
aktiválása és inaktiválása (223. oldal)
2-zónás légkondicionáló esetében a hátsó ülésre vonatkozóan is.
Az első ülés ventilátorszintjének
szabályozása2
A ventilátor számos különböző automatikusan
szabályozott ventilátorszintre állítható az első
üléshez.
1.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi kijelzőn a klíma sor közepén található szimbólum
megnyomásával.
Ventilátorszabályozó gombok a klíma nézetben.
2.
Érintse meg a kívánt ventilátorszintet, Off,
1-5 vagy Max.
> A ventilátor szintje megváltozik, és a kiválasztott szint világít.
FONTOS
Ha teljesen ki van kapcsolva a ventilátor,
akkor a légkondicionáló nem működik, ami az
ablakok belső párásodásának kockázatával
jár.
KLÍMAVEZÉRLÉS
MEGJEGYZÉS
A klímaszabályozó rendszer a kiválasztott ventilátor-fordulatszámnak megfelelően szabályozza a levegő áramlását. Ez azt jelenti, hogy
a ventilátor fordulatszáma akkor is változhat,
ha a ventilátorfokozat ugyanaz.
Az első ülés hőmérsékletének
szabályozása3
A hőmérséklet a kívánt fokra állítható az első ülés
klímazónáiban.
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (215. oldal)
Hőmérséklet-szabályozás.
2.
A hőmérsékletet az alábbiak szerint szabályozhatja:
•
Hőmérséklet gombok a klíma sorban.
1.
húzza a kezelőszervet a kívánt hőmérséklethez, vagy
nyomja meg a +/− gombot a hőmérséklet
fokozatos emeléséhez/csökkentéséhez.
> A hőmérséklet változik, és a gomb mutatja
a beállított hőmérsékletet.
•
Nyomja meg a bal vagy jobb oldali hőmérséklet gombot a központi kijelző klíma sorában a
kezelőszervek megnyitásához.
MEGJEGYZÉS
A fűtést vagy hűtést nem lehet siettetni a
ténylegesen kívánt hőmérsékletnél magasabb
vagy alacsonyabb hőmérséklet beállításával.
Kapcsolódó információk
•
3
Klímakezelőszervek (215. oldal)
2-zónás légkondicionáló esetében a hátsó ülésre vonatkozóan is.
225
KLÍMAVEZÉRLÉS
Hőmérséklet szinkronizálása
Kapcsolódó információk
Az autó különböző klímazónáinak hőmérséklete
szinkronizálható a vezetőoldalhoz beállított
hőmérséklettel.
•
Klímakezelőszervek (215. oldal)
A légkondicionáló aktiválása és
inaktiválása
A légkondicionáló szükség szerint hűti és szárítja
a beáramló levegőt.
Amikor be van kapcsolva a légkondicionáló, akkor
a klímaszabályozó rendszer szükség szerint automatikusan vezérli a bekapcsolást és kikapcsolást.
1.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi kijelzőn a klíma sor közepén található szimbólum
megnyomásával.
2.
Nyomja meg a Légkondi gombot.
> A légkondicionáló bekapcsol/kikapcsol és
a gomb világít/kialszik.
Szinkronizálás gomb a vezető oldali hőmérséklet-kezelőszerven.
1.
Nyomja meg a vezető oldali hőmérséklet
gombot a központi kijelző klíma sorában a
kezelőszerv megnyitásához.
2.
Nyomja meg a Hőmérséklet
szinkronizálása gombot.
> Az autó összes zónájának hőmérséklete
szinkronizálásra kerül a vezetőével és a
szinkronizálás szimbóluma megjelenik a
hőmérséklet gomb mellett.
MEGJEGYZÉS
Csukja be az összes ablakot és a panorámatetőt* a légkondicionáló optimális működéséhez.
A szinkronizálás a Hőmérséklet
szinkronizálása további megnyomásával vagy a
vezetőétől eltérő zóna hőmérsékleti beállításának
módosításával kapcsolható ki.
226
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
MEGJEGYZÉS
A légkondicionáló bekapcsolása nem lehetséges, ha a ventilátor kezelőszerve Off helyzetben van.
Kapcsolódó információk
•
Klímakezelőszervek (215. oldal)
Állóklíma
Előkészítés
Az állóklíma-vezérlés olyan általános kifejezés a
különböző olyan funkciókra, amelyek javítják az
utastér klímáját, amikor az autó parkol, ilyen például az előkészítés.
Az előkészítés egy klíma funkció, amely, ha lehetséges, megpróbál komfortos hőmérsékletet
elérni az utastérben az indulás előtt.
Az állóklíma-vezérléshez kapcsolatos
funkciók a központi kijelző klíma nézetének Parkolási klíma menüpontjából
vezérelhetők. Nyissa meg a klíma nézetet a klíma sor közepén található szimbólum megnyomásával.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Az előkészítés közvetlenül vagy időzítőn keresztül
indítható el.
A funkció számos rendszert használ a különböző
esetekben:
•
Hideg időben az állófűtés komfortos hőmérsékletre melegíti az utasteret.
•
A légkondicionáló meleg időben a komforthőmérsékletre hűti az utasteret.
•
Kiválasztható a kormánykerékfűtés* és az
ülésfűtés* aktiválása a járművezető és az utasok számára.
•
A szélvédőfűtés, a hátsó ablakfűtés és a
külső tükörfűtések szükség szerint bekapcsolnak.
Klímavezérlés (204. oldal)
Előkészítés (227. oldal)
Klímakomfort parkoláskor (233. oldal)
Az állóklíma-vezérlés szimbólumai és üzenetei (234. oldal)
Meleg időben az előkészítés során a légkondicionálóból víz csepeghet az autó alá. Ez normális.
}}
* Opció/tartozék. 227
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
MEGJEGYZÉS
Az előkészítés csak akkor áll rendelkezésre,
amikor az autó csatlakoztatva van egy elektromos aljzathoz4. Az olyan töltőállomások, amelyek nem mindig aktívak, például egy időzítő
miatt, az előkészítés hibás működését okozhatják.
Ha az autó nincs elektromos aljzathoz csatlakoztatva, akkor is lehetséges meleg időben az
utastér rövid idejű fűtése az előkészítés közvetlen indításával.
MEGJEGYZÉS
Az utastér előkészítése során az autó a komfort hőmérséklet és nem a klímavezérlő rendszeren beállított hőmérséklet elérésén dolgozik.
Kapcsolódó információk
•
•
•
4
5
228
Állóklíma (227. oldal)
Az előkészítés elindítása és kikapcsolása
(228. oldal)
Előkészítési idő beállítása (229. oldal)
Elektromos fűtés esetén.
Elektromos fűtés esetén.
Az előkészítés elindítása és
kikapcsolása
MEGJEGYZÉS
Elindítás és kikapcsolás az autóból
Az előkészítés csak akkor áll rendelkezésre,
amikor az autó csatlakoztatva van egy elektromos aljzathoz5. Az olyan töltőállomások, amelyek nem mindig aktívak, például egy időzítő
miatt, az előkészítés hibás működését okozhatják.
1.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi kijelzőn a klíma sor közepén található szimbólum
megnyomásával.
Ha az autó nincs elektromos aljzathoz csatlakoztatva, akkor is lehetséges meleg időben az
utastér rövid idejű fűtése az előkészítés közvetlen indításával.
2.
Válassza ki az Parkolási klíma fület.
3.
Válassza ki, hogy bekapcsoljon-e az ülésfűtés és a kormánykerékfűtés az előkészítés
során a vonatkozó funkció jelölőnégyzetének
bejelölésével/jelölésének eltávolításával.
4.
Nyomja meg a Előkondícionálás gombot.
> Az előkészítés elindul/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
Az előkészítés vezetés előtt fűti vagy hűti az utasteret, ha lehetséges. A funkció közvetlenül a központi kijelzőről vagy mobiltelefonról indítható.
MEGJEGYZÉS
Az autó ajtóinak és ablakainak zárva kell lenniük az utastér előkészítése során.
KLÍMAVEZÉRLÉS
FIGYELEM
Ne használja az előkészítést6:
•
•
•
Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a
bekapcsolásakor kipufogógázokat bocsát
ki.
Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az üzemanyag, gáz, hosszú fű,
fűrészpor stb. meggyulladhat.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Állóklíma (227. oldal)
Előkészítés (227. oldal)
Előkészítési idő beállítása (229. oldal)
Előkészítési idő beállítása
Az időzítő beállítható úgy, hogy az előkészítés
egy előre meghatározott időpontban fejeződjön
be.
Az időzítő legfeljebb 8 különböző beállítást képes
kezelni az alábbiakra vonatkozóan:
•
•
Amikor fennáll a kockázata, hogy a fűtés
kipufogó-vezetéke elzáródik. Például a
jobb oldali első kerékdobban található
mély hó akadályozhatja a fűtés szellőzését.
MEGJEGYZÉS
Indítás az alkalmazásból*
Az utastér a távoli autóindítás funkcióval (Engine
Remote Start - ERS)7 is előkészíthető a Volvo On
Call* alkalmazáson keresztül.
6
7
8
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Bizonyos piacok.
Elektromos fűtés esetén.
Egy idő a hát egy vagy több napján ismétléssel vagy anélkül.
Az előkészítés csak akkor áll rendelkezésre,
amikor az autó csatlakoztatva van egy elektromos aljzathoz8. Az olyan töltőállomások, amelyek nem mindig aktívak, például egy időzítő
miatt, az előkészítés hibás működését okozhatják.
Ne feledje, hogy az előkészítés hosszú időre
előre beállítható időzítővel indítható.
Az előkészítés elindítása és a kiválasztott beállítások információi kezelhetők Volvo On Call* alkalmazással rendelkező készülékről. Az előkészítés
komfortos hőmérsékletre melegíti vagy hűti az
utasteret (az autó légkondicionálójának használatával).
Egy idő egy adott dátumon
Ha az autó nincs elektromos aljzathoz csatlakoztatva, akkor is lehetséges meleg időben az
utastér rövid idejű fűtése az előkészítés közvetlen indításával.
Kapcsolódó információk
•
•
Előkészítés (227. oldal)
Előkészítés időbeállításának hozzáadása és
szerkesztése (230. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 229
KLÍMAVEZÉRLÉS
•
Az előkészítés időbeállításának aktiválása és
inaktiválása (231. oldal)
Előkészítés időbeállításának
hozzáadása és szerkesztése
•
Az előkészítés időbeállításának eltávolítása
(232. oldal)
Az előkészítés időzítője legfeljebb 8 időbeállítást
képes kezelni.
Időbeállítás hozzáadása
3.
Nyomja meg a Időzítés hozzáadás gombot.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
MEGJEGYZÉS
Nem lehetséges időbeállítás hozzáadása, ha
már bevitt 8 időzítő-beállítást. Egy időbeállítás
törléséhez, hogy újat adhasson hozzá.
4.
Érintse meg a Dátum lehetőséget az idő
beállításához egy adott dátumhoz.
Érintse meg a Napok lehetőséget az idő
beállításához a hét egy vagy több napjához.
Az időbeállítás hozzáadására szolgáló gomb a klíma
nézet Parkolási klíma menüjében.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Válassza ki az Parkolási klíma fület.
Napok esetén: Az ismétlés bekapcsolásához/kikapcsolásához jelölje be a Ismétlés
hetente jelölőnégyzetet vagy távolítsa el
annak jelölését.
5.
Dátum esetén: Válassza ki a dátumot az előkészítéshez a dátumlistában görgetve a nyilakkal.
Napok esetén: Válassza ki a hét napjait az
előkészítéshez a hét napjaihoz tartozó gombok megérintésével.
6.
230
Állítsa be a nyilakkal az időt, amikor az előkészítésnek be kell fejeződnie.
KLÍMAVEZÉRLÉS
7.
Érintse meg a Megerősítés lehetőséget az
időbeállítás hozzáadásához.
> Az időbeállítás hozzáadódik a listához és
aktiválódik.
FIGYELEM
Ne használja az előkészítést9:
•
Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a
bekapcsolásakor kipufogógázokat bocsát
ki.
•
Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az üzemanyag, gáz, hosszú fű,
fűrészpor stb. meggyulladhat.
•
Amikor fennáll a kockázata, hogy a fűtés
kipufogó-vezetéke elzáródik. Például a
jobb oldali első kerékdobban található
mély hó akadályozhatja a fűtés szellőzését.
Ne feledje, hogy az előkészítés hosszú időre
előre beállítható időzítővel indítható.
Időbeállítások szerkesztése
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Válassza ki az Parkolási klíma fület.
3.
Nyomja meg a módosítani kívánt időbeállítást.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
9
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
4.
Szerkessze az időbeállítást a fenti "Időbeállítás hozzáadása" részben leírtaknak megfelelően.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Az előkészítés időbeállításának
aktiválása és inaktiválása
Az előkészítés időzítőjének időbeállítása szükség
szerint aktiválható vagy inaktiválható.
Előkészítés (227. oldal)
Előkészítési idő beállítása (229. oldal)
Az előkészítés időbeállításának aktiválása és
inaktiválása (231. oldal)
Az előkészítés időbeállításának eltávolítása
(232. oldal)
Az időzítő gombok a Parkolási klíma fülön a klíma
nézetben.
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
2.
Válassza ki az Parkolási klíma fület.
3.
Az időbeállítás aktiválásához/inaktiválásához
érintse meg az időzítő gombot a beállítás
jobb oldalán.
> Az időbeállítás bekapcsol/kikapcsol és a
gomb világít/kialszik.
}}
231
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
FIGYELEM
Ne használja az előkészítést10:
•
Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a
bekapcsolásakor kipufogógázokat bocsát
ki.
•
Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az üzemanyag, gáz, hosszú fű,
fűrészpor stb. meggyulladhat.
•
Amikor fennáll a kockázata, hogy a fűtés
kipufogó-vezetéke elzáródik. Például a
jobb oldali első kerékdobban található
mély hó akadályozhatja a fűtés szellőzését.
Az előkészítés időbeállításának
eltávolítása
Az előkészítés már nem szükséges időbeállítása
törölhető.
•
•
•
•
10
232
A lista szerkesztésére/időbeállítás törlésére szolgáló
gomb a klíma nézet Parkolási klíma menüjében.
Előkészítés (227. oldal)
1.
Nyissa meg a központi kijelző klíma nézetét.
Előkészítési idő beállítása (229. oldal)
2.
Válassza ki az Parkolási klíma fület.
Előkészítés időbeállításának hozzáadása és
szerkesztése (230. oldal)
3.
Nyomja meg a Lista szerkesztése gombot.
4.
Nyomja meg a jobb oldali törlés ikont a listában.
> Az ikon a Törlés szövegre változik.
5.
Nyomja meg az Törlés gombot a jóváhagyáshoz.
> Az időbeállítás eltávolításra kerül a listából.
Az előkészítés időbeállításának eltávolítása
(232. oldal)
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
•
•
•
•
Ne feledje, hogy az előkészítés hosszú időre
előre beállítható időzítővel indítható.
Kapcsolódó információk
Kapcsolódó információk
Előkészítés (227. oldal)
Előkészítési idő beállítása (229. oldal)
Előkészítés időbeállításának hozzáadása és
szerkesztése (230. oldal)
Az előkészítés időbeállításának aktiválása és
inaktiválása (231. oldal)
KLÍMAVEZÉRLÉS
Klímakomfort parkoláskor
Az autó utasterének klímája fenntartható, miközben az autó parkol, például amikor a motort le
kell állítani, de a járművezető vagy az utas(ok) az
autóban szeretnének maradni és fenn kell tartani
a klímakomfort szintjét.
A klímakomfort bekapcsolása és
kikapcsolása parkoláskor
MEGJEGYZÉS
A klímakomfort-fenntartás kikapcsol, ha az
autót kívülről bezárja, hogy elkerülje a maradék hő szükségtelen felhasználását. A funkció
célja a klímakomfort fenntartása, amikor a járművezető vagy az utasok az autóban maradnak.
A klímakomfort-fenntartás fenntartja a klímát az
utastérben a vezetés után. A funkciót közvetlenül
a központi kijelzőről lehet elindítani.
A klímakomfort-fenntartás csak közvetlenül indítható el.
A funkció számos rendszert használ a különböző
esetekben:
•
Hideg időben a motor maradék hője fűti
komforthőmérsékletre az utasteret.
•
Amikor meleg, akkor a szellőztetés külső
levegő befúvásával hűti az utasteret.
MEGJEGYZÉS
A klímakomfort-fenntartás kikapcsol, ha az
autót kívülről bezárja, hogy elkerülje a maradék hő szükségtelen felhasználását. A funkció
célja a klímakomfort fenntartása, amikor a járművezető vagy az utasok az autóban maradnak.
Kapcsolódó információk
•
•
1.
Nyissa meg a klíma nézetet a központi kijelzőn a klíma sor közepén található szimbólum
megnyomásával.
2.
Válassza ki az Parkolási klíma fület.
3.
Nyomja meg a Klíma komfort üzemmód
gombot.
> A klímakomfort-fenntartás elindul/kikapcsol és a gomb világít/kialszik.
Kapcsolódó információk
•
Klímakomfort parkoláskor (233. oldal)
MEGJEGYZÉS
A klímakomfort fenntartásának elindítása nem
lehetséges, ha nincs elég maradék hő a
motorban az utastér klímájának fenntartásához vagy a külső hőmérséklet körülbelül 20
°C (68°F) felett van.
Állóklíma (227. oldal)
A klímakomfort bekapcsolása és kikapcsolása parkoláskor (233. oldal)
233
KLÍMAVEZÉRLÉS
Az állóklíma-vezérlés szimbólumai
és üzenetei
Az állóklímára vonatkozóan számos szimbólum
és üzenet megjelenhet a járművezetői kijelzőn.
Szimbólum
Az állóklíma-vezérléssel kapcsolatos üzenetek
olyan készüléken is megjeleníthetők, amelyre
telepítve van a Volvo On Call* alkalmazás.
Üzenet
Leírás
Parkolási klíma
Az állóklíma-vezérlés ki van kapcsolva. Vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelA a funkció lehető
leghamarabbi ellenőrzéséhez.
Szerviz szükséges
Parkolási klíma
Ideiglenesen nem áll rendelkezésre
Parkolási klíma
Nem áll rend., üzemanyag szintje túl
alacsonyB
Parkolási klíma
Nem áll rendelkezésre töltés szintje túl
alacsony
11
234
Ez a szimbólum világít a járművezetői
kijelzőn11, amikor aktív az állófűtés.
Az állóklíma-vezérlés ideiglenesen ki van kapcsolva. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor
keressen fel egy műhelytA a funkció ellenőrzéséhez.
Az állóklíma-vezérlés nem aktiválható, ha az üzemanyagszint túl alacsony az állófűtés bekapcsolásához. Töltse fel a jármű normál üzemanyagtartályát.
Az állóklíma-vezérlés nem aktiválható, ha a hibrid akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony az
állófűtés bekapcsolásához. Indítsa be az autót.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Parkolási klíma
Az állóklíma-vezérlés nem aktiválható, ha nincs csatlakoztatva a töltőkábel. Csatlakoztassa a töltőkábelt.
Nem áll rendelkezésre, nem csatl.
áramforráshozC
Parkolási klíma
Korlátozott, töltés szintje túl alacsony
A
B
C
Az állófűtés működési ideje korlátozott, amikor a hibrid akkumulátor töltöttsége alacsony.
Indítsa be az autót.
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Elektromos fűtés esetében.
Kapcsolódó információk
•
Állóklíma (227. oldal)
235
KLÍMAVEZÉRLÉS
Fűtés
A fűtés két részfunkcióval rendelkezik, amelyek
különböző helyzetekben segítenek az utastér
vagy a motor fűtésében.
A fűtésnek két alfunkciója van:
•
Állófűtés - fűti az utasteret, ha szükséges,
amikor be van kapcsolva az állóklíma-vezérlés
előkészítése.
•
Kiegészítő fűtés - vezetés közben fűti az
utasteret és a motort, ha szükséges.
szintje túl alacsony, akkor a fűtés automatikusan
kikapcsol és a járművezetői kijelző egy üzenetet
jelenít meg.
Ha az üzemanyagtartály töltöttségi szintje túl alacsony, akkor a fűtés automatikusan kikapcsol és
a járművezetői kijelző egy üzenetet jelenít meg.
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy elegendő töltés legyen az
akkumulátorban, ha használnia kell a fűtést.
Ügyeljen arra, hogy elégséges üzemanyag
legyen az autó üzemanyagtartályában, ha
használni kell a fűtést.
Üzemanyag és üzemanyagtöltés14
FIGYELEM
A kiömlő üzemanyag meggyulladhat. Kapcsolja ki az üzemanyaggal működtetett kiegészítő fűtést az üzemanyagtöltés megkezdése
előtt.
A piactól függően12 üzemanyaggal működő vagy
elektromos fűtés van használatban.
A fűtés a jobb oldali első kerékdobban helyezkedik el.
Ellenőrizze a járművezetői kijelzőn,
hogy ki van-e kapcsolva a fűtés. Ez
a szimbólum világít, amikor állófűtésként működik.
MEGJEGYZÉS
Amikor működik a fűtés13, akkor füst távozhat
a jobb oldali első kerékdobból és halk zümmögés hallható. Az üzemanyag-szivattyútól
származó kattogó hang is hallható az autó
hátsó része felől. Ez teljesen normális.
Akkumulátor és töltés
A fűtés tápellátását az autó hibrid akkumulátora
biztosítja. Ha a hibrid akkumulátor töltöttségi
12
13
14
236
Kapcsolódó információk
Figyelmeztető címke az üzemanyagtöltő fedélen.
A fűtés az autó normál üzemanyagtartályában
található üzemanyagot használja.
Ha az autóval meredek lejtőn parkol, akkor az
autó elejének lefelé kell néznie, hogy biztosítsa a
fűtés üzemanyag-ellátását.
A hivatalos Volvo kereskedések tájékoztatást tudnak adni az egyes piacokon használt fűtéstípusokkal kapcsolatban.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
•
•
•
Klímavezérlés (204. oldal)
Állófűtés (237. oldal)
Kiegészítő fűtés (238. oldal)
KLÍMAVEZÉRLÉS
Állófűtés
Az állófűtés vezetés előtt szükség szerint felmelegíti az utasteret, ha be van kapcsolva az előkészítés.
Az állófűtés az autófűtés két részfunkciójának
egyike. A fűtés a jobb oldali első kerékdobban
helyezkedik el.
Amikor ez a szimbólum világít a járművezetői kijelzőn, akkor az állófűtés aktív
lehet15.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy elegendő töltés legyen a
hibrid akkumulátorban, ha használnia kell az
állófűtést.
FIGYELEM
Ne használja az előkészítést18:
•
Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a
bekapcsolásakor kipufogógázokat bocsát
ki.
•
Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az üzemanyag, gáz, hosszú fű,
fűrészpor stb. meggyulladhat.
•
Az állófűtés automatikusan bekapcsol, ha be van
kapcsolva az állóklíma előkészítése és fel kell
fűteni az utasteret.
Amikor fennáll a kockázata, hogy a fűtés
kipufogó-vezetéke elzáródik. Például a
jobb oldali első kerékdobban található
mély hó akadályozhatja a fűtés szellőzését.
Automatikusan kikapcsol, amikor a beállított időzítő ideje lejár vagy beindítják az autót.
Ne feledje, hogy az előkészítés hosszú időre
előre beállítható időzítővel indítható.
MEGJEGYZÉS
Amikor működik a fűtés16, akkor füst távozhat
a jobb oldali első kerékdobból és halk zümmögés hallható. Az üzemanyag-szivattyútól
származó kattogó hang is hallható az autó
hátsó része felől. Ez teljesen normális.
15
16
17
18
19
FIGYELEM
Ha üzemanyagszagot érez vagy szokatlan
mennyiségű füstöt, fekete füstöt érez vagy
szokatlan hangokat hall az állófűtéstől19,
akkor kapcsolja ki a fűtést és, ha lehetséges,
húzza ki annak biztosítékát. A Volvo azt javasolja, hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos
Volvo műhellyel a javításhoz.
Ügyeljen arra, hogy elégséges üzemanyag
legyen az autó üzemanyagtartályában, ha
használni kell az állófűtést17.
Kapcsolódó információk
•
•
Fűtés (236. oldal)
Kiegészítő fűtés (238. oldal)
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
237
KLÍMAVEZÉRLÉS
Kiegészítő fűtés
Kapcsolódó információk
A kiegészítő fűtés segíti az utastér és a motor
vezetés közbeni fűtését.
•
•
•
A kiegészítő fűtés az autófűtés két részfunkciójának egyike. A fűtés a jobb oldali első kerékdobban helyezkedik el.
MEGJEGYZÉS
Amikor működik a fűtés20, akkor füst távozhat
a jobb oldali első kerékdobból és halk zümmögés hallható. Az üzemanyag-szivattyútól
származó kattogó hang is hallható az autó
hátsó része felől. Ez teljesen normális.
A kiegészítő fűtés indítása és vezérlése automatikusan történik, amikor fűtésre van szükség az
autó vezetése közben.
Az autó leállításakor automatikusan kikapcsol.
Fűtés (236. oldal)
Állófűtés (237. oldal)
A kiegészítő fűtés automatikus bekapcsolásának aktiválása és inaktiválása (238. oldal)
A kiegészítő fűtés automatikus
bekapcsolásának aktiválása és
inaktiválása
A kiegészítő fűtés segíti az utastér és a motor
vezetés közbeni fűtését.
Lehetőség van annak beállítására, hogy a kiegészítő fűtés automatikusan bekapcsoljon-e.
1.
Nyomja meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében
2.
Nyomja meg a Klíma gombot.
3.
Válassza ki az Kiegészítő fűtés lehetőséget
a kiegészítő fűtés automatikus indításának
aktiválásához/inaktiválásához.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy rövidebb utakra
kapcsolja ki a kiegészítő fűtés automatikus
indítását22.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy elégséges üzemanyag
legyen az autó üzemanyagtartályában, ha
használni kell a kiegészítő fűtést21.
20
21
22
238
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
Üzemanyaggal működő fűtés esetén.
MEGJEGYZÉS
Ha ki van kapcsolva a kiegészítő fűtés automatikus indítása, az csökkentheti az utastér
kényelmét, mert a klímaszabályozó rendszernek nincs hőforrása a az elektromos üzem
során.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Kapcsolódó információk
•
Kiegészítő fűtés (238. oldal)
239
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Zárás megerősítése
Zár és riasztó visszajelző a műszerfalon
Az autó a vészvillogókkal jelzi az autó bezárását
vagy kinyitását.
Visszajelzés a zárógombokon
Első ajtó
Külső visszajelzés
Zárás
•
Az autó vészvillogóinak villogása jelzi a zárást
és visszahúzódnak a külső visszapillantó tükrök1.
Nyitás
•
Az autó vészvillogóinak két felvillanása jelzi a
nyitást és kinyúlnak a külső visszapillantó
tükrök1.
Minden ajtónak, a csomagtérajtónak és a motorháztetőnek is csukva kell lennie ahhoz, hogy az
autó jelezze a zárt állapotot. Ha a zárás csak a
vezetőajtó zárt2 helyzetében történik meg, akkor
megtörténik a zárás, de a zárt állapot vészvillogókkal történő visszajelzése csak akkor, ha az
összes ajtó, a csomagtérajtó és a motorháztető
csukva van.
1
2
242
A zár és riasztó visszajelző mutatja a zárrendszer
állapotát:
•
•
Egy hosszú villanás jelzi a zárást.
•
Gyors villanások jelzik a riasztó* kikapcsolása
után, hogy a riasztó működésbe lépett.
Rövid villanások jelzik, hogy az autó be van
zárva.
Záró gombok visszajelző lámpával az első ajtóban.
A záró gomb világító visszajelző lámpája mutatja
az első ajtókon, hogy minden ajtó zárva van. Ha a
valamelyik ajtót kinyitják, akkor a lámpa mindkét
ajtóban kialszik.
Csak behajtható külső tükrök esetén.
Kulcs nélküli zárással/nyitással* felszerelt autókra nem vonatkozik.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Hátsó ajtó*
A zárás jelzésének beállítása
Kapcsolódó információk
A központi kijelző beállítások menüjében számos
beállítás módosítható arra vonatkozóan, hogyan
történjen meg a zárás és nyitás megerősítése.
•
Zárás megerősítése (242. oldal)
A zárvisszajelzés-beállítás módosítása:
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car
3.
Nyomja meg a Zárás látható visszajelzése
lehetőséget annak beállításához, hogy az
autó adjon-e látható visszajelzést:
Záró gombok visszajelző lámpával a hátsó ajtóban.
Zárás gombot.
• Zárás
• Nyitás
• Mindkettő
A záró gomb világító visszajelző lámpája mutatja
az ajtókon, hogy az ajtó zárva van. Ha valamelyik
ajtót kinyitják, akkor annak lámpája kialszik,
miközben a többi továbbra is világít.
Vagy kapcsolja ki a funkciót a Ki kiválasztásával.
Egyéb jelzés
A hazakísérő világítás és a megközelítő világítás
funkció záráskor és nyitáskor is aktiválható.
A behajtható visszapillantó tükrök* beállításénak
módosításához záráskor:
Kapcsolódó információk
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car
kényelem gombot.
3.
Válassza a Tükör behajtása záráskor lehetőséget a funkció aktiválásához vagy inaktiválásához.
•
•
•
A zárás jelzésének beállítása (243. oldal)
Megközelítő világítás időtartama (162. oldal)
A hazakísérő világítás használata (161. oldal)
Tükrök és
* Opció/tartozék. 243
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
távvezérlős kulcs
A távvezérlős kulcs zárja és nyitja az ajtókat és a
csomagtérajtót. A távvezérlős kulcsnak az autó
belsejében kell lennie ennek elindításához.
Távvezérlős kulcs3 vagy kulcscímke (Key Tag)*.
A távvezérlős kulcs fizikailag nem szükséges a
beindításhoz, mert az autó alapfelszereltségben
támogatja a kulcs nélküli indítást (Passive Start).
Egyszerűen az utastér első részében kell tartania
a kulcsot.
A távvezérlős kulcsok különböző járművezetői
profilokhoz rendelhetők, hogy személyes beállításokat mentsen el az autóban.
A távvezérlős kulcs gombjai
A távvezérlős kulcs négy gombbal rendelkezik - eggyel a
bal oldalon és hárommal a jobb oldalon.
A kulcs nélküli zárással és nyitással (Passive
Entry)* felszerelt autókban a kulcs bárhol lehet az
autóban az autó beindításához. Ebben az esetben
egy kicsit kisebb, könnyebb kulcscímke (Key Tag)
is rendelkezésre áll.
Zárás - A gomb megnyomása zárja az ajtókat, a csomagtérajtót és az üzemanyagtöltő
fedelet, és élesíti a riasztót is*.
Nyomja meg és tartsa nyomva az összes
ablak és a panorámatető* egyszerre történő
zárásához.
Nyitás – A gomb megnyomása nyitja az
ajtókat, a csomagtérajtót és az üzemanyagtöltő fedelet és kikapcsolja a riasztót.
funkció használható például az autó gyors
átszellőztetésére meleg időben.
Csomagtérajtó - Csak a csomagtérajtót
nyitja és hatástalanítja a riasztót. Az elektromos csomagtérajtóval* felszerelt autókon a
csomagtérajtó a gomb nyomva tartását követően nyílik ki. A csomagtérajtó mindig egy
hosszú megnyomással zárható – figyelmeztető hangjelzések szólalnak meg.
Pánik funkció – A figyelem felkeltésére
szolgál vészhelyzet esetén. Nyomja meg és
tartsa nyomva legalább 3 másodpercig vagy
nyomja meg kétszer 3 másodpercen belül az
irányjelzők és a kürt bekapcsolásához. A
funkció ugyannak a gombnak a megnyomásával kapcsolható ki, miután legalább
5 másodpercig aktív volt. Ellenkező esetben
a funkció 3 perc elteltével automatikusan
kikapcsol.
FIGYELEM
Ha valakit az autóban hagy, akkor ügyeljen
arra, hogy kikapcsolja az ablakokat és a panorámatetőt* úgy, hogy mindig magával viszi a
távvezérlős kulcsot, amikor elhagyja az autót.
Egy hosszabb megnyomás egyszerre nyitja
az összes ablakot. Ez a teljes szellőztetés
3
244
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen a távvezérlős kulcs autóba zárásának
kockázatára.
•
•
Az autóban hagyott távvezérlős kulcs vagy
kulcscímke inaktiválódik, amikor bezárják
az autót és élesítik a riasztót egy másik
érvényes kulcs használatával. A "biztonsági zár" funkció is inaktiválódik. A hátrahagyott kulcs az autó nyitásakor lesz újra
aktív.
Az autóban hagyott Red Key akkor is
inaktiválódik, amikor az autót a Volvo On
Call használatával zárja be, és akkor aktiválódik újra, amikor kinyitja az autót a
Volvo On Call használatával vagy egy
érvényes másik kulccsal.
Gomb nélküli kulcs (Key Tag)*
A kulcs nélküli záráshoz és nyitáshoz biztosított
kulcscímke a kulcs nélküli indítás valamint nyitás
és zárás tekintetében ugyanolyan módon működik, mint a távvezérlős kulcs. A kulcs körülbelül
10 méteres (30 láb) mélységig és 60 percig vízálló. Nem rendelkezik kivehető kulcsszárral és az
akkumulátora nem cserélhető.
Red Key - korlátozott távvezérlős kulcs*
A Red Key olyan kulcs, amely lehetővé teszi az
autó bizonyos tulajdonságainak korlátozását, például a maximális sebesség és a hangszórórendszer maximális hangerejének beállítását. Egy
kulcs minden olyan autótulajdonosnak, aki azt
szeretné, hogy akkor is felelősen vezessék az
autót, amikor nem ő használja azt.
Kapcsolódó információk
•
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(246. oldal)
Interferencia
•
A távvezérlős kulcs nélküli indítást és kulcs nélküli zárást és nyitást* elektromos mezők és
árnyékolás zavarhatják.
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(248. oldal)
•
Az elem cseréje a távvezérlős kulcsban
(249. oldal)
•
•
•
Kivehető kulcsszár (254. oldal)
MEGJEGYZÉS
Kerülje a távvezérlős kulcs fém tárgyak vagy
elektronikus készülékek, például mobiltelefonok, táblagépek, laptopok vagy töltők közelében tárolását - lehetőleg ne tárolja ezekhez
10-15 cm-nél (4-6 hüvelyknél) közelebb.
Indításgátló (257. oldal)
Távvezérlős kulcs járművezetői profilhoz rendelése (138. oldal)
Ha még mindig fennáll a zavar, akkor használja a
távvezérlős kulcs kivehető kulcsszárát a nyitáshoz,
és helyezze a kulcsot a tartalék olvasóba a pohártartóban a riasztó kikapcsolásához.
MEGJEGYZÉS
Amikor a távvezérlős kulcs a pohártartóba van
helyezve, akkor ügyeljen arra, hogy ne legyenek más autókulcsok, fém tárgyak vagy elektronikus készülékek (például mobiltelefonok,
táblagépek, laptopok vagy töltők) a pohártartóban. Ha több kulcs van egymás közelében a
pohártartóban, akkor azok zavarhatják egymást.
* Opció/tartozék. 245
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Zárás és nyitás a távvezérlős
kulccsal
kor az összes ajtó és a csomagtérajtó be van
csukva és le van zárva.
A távvezérlős kulcs gombjai is használhatók az
összes ajtó és a csomagtérajtó egyszerre történő zárásához és nyitásához.
Zárás a távvezérlős kulccsal
Ügyeljen a távvezérlős kulcs autóba zárásának
kockázatára.
•
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs
az autó zárásához.
gombját
A zárási folyamat aktiválásához be kell csukni a
vezetőajtót4. Ha valamelyik más ajtó vagy a csomagtérajtó nyitva van, akkor ezek csak akkor
záródnak le és élesednek*, ha csukva vannak. A
riasztó mozgásérzékelői* akkor aktiválódnak, ami-
4
5
246
Nyomja meg a távvezérlős kulcs
az autó nyitásához.
–
MEGJEGYZÉS
•
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
Nyitás a távvezérlős kulccsal
Az autóban hagyott távvezérlős kulcs vagy
kulcscímke inaktiválódik, amikor bezárják
az autót és élesítik a riasztót egy másik
érvényes kulcs használatával. A "biztonsági zár" funkció is inaktiválódik. A hátrahagyott kulcs az autó nyitásakor lesz újra
aktív.
Az autóban hagyott Red Key akkor is
inaktiválódik, amikor az autót a Volvo On
Call használatával zárja be, és akkor aktiválódik újra, amikor kinyitja az autót a
Volvo On Call használatával vagy egy
érvényes másik kulccsal.
Zárás, amikor a csomagtérajtó nyitva van
MEGJEGYZÉS
Ha az autót bezárja, miközben a csomagtérajtó nyitva van, akkor ügyeljen arra, hogy ne
hagyja a csomagtérben a távvezérlős kulcsot
a csomagtérajtó lecsukásakor és az autó teljes lezárásakor5.
gombját
Automatikus visszazárás
Ha a zárak nyitását követő 2 percen belül nem
nyitják ki valamelyik ajtót vagy a csomagtérajtót,
akkor azok automatikusan lezárnak. Ez a funkció
megakadályozza az autó nem szándékos nyitva
hagyását.
Amikor a távvezérlős kulcs nem
működik
MEGJEGYZÉS
Mindig próbáljon közelebb menni az autóhoz,
és próbálja újra kinyitni.
Ha nem lehetséges a távvezérlős kulccsal történő
zárás vagy nyitás, akkor előfordulhat, hogy az
elem lemerült - ebben az esetben zárja be vagy
nyissa ki a vezető oldali ajtót a kivehető kulcszszárral.
Kapcsolódó információk
•
A távolról vezérelt és belső nyitás beállításai
(247. oldal)
•
A csomagtérajtó nyitása a távvezérlős kulcscsal (247. oldal)
Ha az autó kulcs nélküli zárás/nyitás funkcióval* rendelkezik, akkor az összes oldalajtót be kell csukni.
Ha az autó kulcs nélküli zárással/nyitással rendelkezik és a kulcs észlelhető az autó belsejében, akkor a csomagtérajtó nem záródik le a lecsukáskor.*
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
•
•
•
távvezérlős kulcs (244. oldal)
Az elem cseréje a távvezérlős kulcsban
(249. oldal)
Zárás és nyitás a kivehető kulcsszárral
(255. oldal)
A távolról vezérelt és belső nyitás
beállításai
A csomagtérajtó nyitása a
távvezérlős kulccsal
A távoli nyitáshoz különböző nyitási műveletek
választhatók ki.
Lehetőség van csak a csomagtérajtó nyitására a
távvezérlős kulcs egy gombjának megnyomásával.
A beállítás módosításához:
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car Zárás
Távvezérelt és belülről történő nyitás
gombot.
3.
Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:
• Minden ajtó - egyszerre nyitja az összes
ajtót.
•
Egy ajtó - kinyitja a vezetőajtót. Az összes
ajtó nyitásához a távvezérlős kulcs nyitó
gombjának két megnyomása szükséges.
A beállítások a nyitó kilincsekkel belülről történő
központi zárásra is hatással vannak.
Kapcsolódó információk
•
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(246. oldal)
•
Zárás és nyitás az autó belsejéből
(271. oldal)
1.
Nyomja meg a távvezérlős kulcs
gombját.
> A csomagtérajtó zárja kinyílik, de csukva
marad.
Az oldalajtók zárva és a riasztó* élesítve
marad. Kialszik a zár és a riasztó visszajelzője a műszerfalon annak jelzésére, hogy
nincs zárva a teljes autó.
Finoman fogja meg a gumírozott nyomólapot a csomagtérajtó kilincse alatt a csomagtérajtó nyitásához. Ha nem nyitja ki
2 percen belül a csomagtérajtót, akkor az
visszazár és a riasztó újra bekapcsol.
}}
* Opció/tartozék. 247
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
2.
Elektromosan működtetett csomagtérajtó
opció* esetén Nyomja meg hosszan (körülbelül 1,5 másodgombját
percre) a távvezérlős kulcs
> A csomagtérajtó zárja kiold, és kinyílik,
miközben az oldalajtók zárva és riasztó
funkcióik élesítve maradnak.
Kapcsolódó információk
•
•
Zárás és nyitás a távvezérlős kulccsal
(246. oldal)
Az elektromosan működtetett csomagérajtó
nyitása és zárása* (275. oldal)
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
A távvezérlős kulcs megfelelő működéséhez
annak az autó bizonyos közelségében kell elhelyezkednie.
(5 láb) sugarú félkörön és a csomagtérajtótól
körülbelül 1 méteren (3 láb) belül kel lennie.
MEGJEGYZÉS
A távvezérlős kulcs működését zavarhatják a
környező rádióhullámok, épületek, földrajzi feltételek stb. Az autó a kulcsszárral ilyenkor is
zárható/nyitható.
Manuális használat esetén
A távvezérlős kulcs olyan funkcióihoz, mint pélvagy
gomb megnyodául a zárás/nyitás a
másával, a kulcsnak az autótól körülbelül
20 méter (65 láb) távolságon belül kell lennie.
Ha az autó nem reagál a gombok megnyomására
- akkor menjen közelebb, és próbálja újra.
Kulcs nélküli használat* esetén
Ha eltávolítja a távvezérlős kulcsot az
autóból
Ha a távvezérlős kulcsot eltávolítja az
autóból, miközben jár a motor, akkor a
Autókulcs nem találh. Az autóból
eltávolítva figyelmeztető üzenet jelenik meg a járművezetői kijelzőn és hangos figyelmeztetés szólal meg, amikor becsukja az utolsó
ajtót.
Az üzenet eltűnik, amikor a kulcsot visszahelyezi
az autóba, és megnyomja a jobb oldali billentyűzet O gombját vagy becsukja az utolsó ajtót.
Kapcsolódó információk
•
•
Az ábrán megjelölt terület mutatja a rendszer antennái
általi lefedettséget.
A kulcs nélküli használathoz a távvezérlős kulcsnak vagy a gomb nélküli kulcsnak (Key Tag) az
autó két hosszú oldalától körülbelül 1,5 méteres
248
•
távvezérlős kulcs (244. oldal)
Az indító- és zár rendszerek antennáinak
elhelyezkedése (270. oldal)
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
(267. oldal)
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Az elem cseréje a távvezérlős
kulcsban
A távvezérlős kulcs elemét ki kell cserélni, ha
lemerül.
MEGJEGYZÉS
Minden elem korlátozott élettartammal rendelkezik és végül ki kell cserélni (ez Key Tag
esetében nem igaz). Az elem hasznos élettartama a jármű/kulcs használatának gyakoriságától függ.
A távvezérlős kulcs elemét akkor kell kicserélni,
ha
•
a tájékoztató szimbólum világít és az
Autókulcselem lemer. üzenet látható a járművezetői kijelzőn
•
a zárak többször egymást követően nem reagálnak a távvezérlős kulcs jeleire az autótól
20 méteren (65 láb) belülről.
A gomb nélküli kulcs6 (Key Tag) eleme nem cserélhető - új kulcs rendelhető a hivatalos Volvo
műhelyekben.
A kulcs kinyitása és az akkumulátor
töltése
FONTOS
A lemerült Key Tag kulcsokat át kell adni egy
hivatalos Volvo márkaszerviznek. A kulcsot
törölni kell az autóból, mert az még alkalmas
az autó beindítására a tartalék indításon
keresztül.
Tartsa a távvezérlős kulcsot az első oldalával láthatóan és a Volvo emblémával a jobb
irányba mutatva - csúsztassa a gombot az
alsó szélén a kulcstartóval jobbra. Csúsztassa
az első oldal burkolatát néhány milliméterrel
felfelé.
A burkolat ezután kiszabadul, és leemelhető a kulcsról.
MEGJEGYZÉS
Mindig próbáljon közelebb menni az autóhoz,
és próbálja újra kinyitni.
6
Kulcs nélküli zárással/nyitással* felszerelt autókhoz.
}}
* Opció/tartozék. 249
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Fordítsa el a kulcsot, mozdítsa oldalra a
gombot, és csúsztassa a hátsó burkolatot
néhány milliméterrel felfelé.
Használjon egy csavarhúzót vagy hasonló
eszközt az elemfedél elfordításához, amíg a
jelek el nem érik az OPEN szöveget.
A burkolat ezután kiszabadul, és leemelhető a kulcsról.
Óvatosan emelje le az elem fedelét, például a
körmét a horonyba nyomva.
Ezután feszítse felfelé az elem fedelét.
250
Az elem (+) oldala néz felfelé. Ezután óvatosan lazítsa meg az elemet az ábrának megfelelően.
FONTOS
Kerülje az új elemek érintkező felületeinek
ujjaival történő megérintését, mert ez károsan
befolyásolhatja a működésüket.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy a távvezérlős kulcsban használt elemek megfeleljenek az UN
Manual of Test and Criteria, Part III, subsection 38.3 követelményeinek. A gyárilag
vagy a hivatalos Volvo műhelyben beszerelt
elemek eleget tesznek a fenti követelményeknek.
Helyezze be az új elemet a (+) oldalával felfelé. Kerülje az elem érintkezőinek megérintését az ujjaival.
Helyezze vissza a hátsó oldal burkolatát,
és nyomja le, amíg kattanó hangot nem hall.
Ezután csúsztassa vissza a burkolatot.
> Egy további kattanás jelzi, hogy a burkolat
megfelelően helyezkedik el és biztosan
rögzült.
Helyezze az elemet a tartóba az élével
lefelé. Ezután csúsztassa az elemet előre
úgy, hogy az rögzüljön a két műanyag biztosítóelem alatt.
Nyomja le az elemet úgy, hogy az rögzüljön a felső fekete műanyag biztosítóelem
alatt.
MEGJEGYZÉS
Használjon CR2032, 3 V jelölésű elemeket.
Helyezze vissza az elem fedelét, és fordítsa el
az óramutató járásával megegyező irányban,
amíg a jelölések egybe nem esnek a CLOSE
szöveggel.
}}
251
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Fordítsa meg a távvezérlős kulcsot, és
helyezze vissza az első oldal burkolatát addig
nyomva lefelé, amíg kattanó hangot nem hall.
Ezután csúsztassa vissza a burkolatot.
> Egy további kattanás jelzi, hogy a burkolat
biztosan rögzült.
FONTOS
Ügyeljen arra, hogy környezetbarát módon
selejtezze a lemerült elemeket.
Kapcsolódó információk
•
távvezérlős kulcs (244. oldal)
További távvezérlős kulcsok
rendelése
Red Key - korlátozott távvezérlős
kulcs*
Az autó az átadáskor két távvezérlős kulccsal
rendelkezik. Gomb nélküli kulcs tartozik az autóhoz, ha az kulcs nélküli zárással és nyitással van
felszerelve*. További kulcsok rendelhetők.
Egy Red Key lehetővé teszi az autó tulajdonosa
számára, hogy az autó bizonyos tulajdonságaihoz korlátozásokat állítson be. A korlátozások az
autó biztonságosabb vezetését szolgálják, amikor például kölcsönadja azt.
Egy autóhoz legfeljebb tizenkét kulcs programozható és használható. Ha további kulcsokat rendel,
akkor további járművezetői profilok adódnak
hozzá - távvezérlős kulcsonként egy. Ez a kulcscédulára is vonatkozik.
A távvezérlős kulcs elvesztése
Ha elveszti a távvezérlős kulcsot, akkor egy szervizben újat rendelhet - hivatalos Volvo műhelyt
ajánlunk. A megmaradt kulcsokat el kell vinnie a
műhelybe. A hiányzó kulcs kódját törlik a rendszerből a lopás megakadályozása érdekében.
Az autóhoz regisztrált kulcsok száma vezetői profilokon keresztül ellenőrizhető a központi kijelző
felső nézetében, válassza a Beállítások
Rendszer Vezetői profilok menüpontot.
Kapcsolódó információk
•
távvezérlős kulcs (244. oldal)
A Red Key esetében lehetőség van az autó maximális sebességének meghatározására, sebességemlékeztetők beállítására és a hangsugárzó
rendszer maximális hangerejének beállítására.
Ezen felül az autó bizonyos vezetőtámogató rendszerei mindig aktívak lesznek. A kulcs egyéb
funkciói megegyeznek a normál távvezérlős kulcséval.
A korlátozások célja, hogy óvintézkedésként szolgáljanak a balesetek kockázatának csökkentése
érdekében, így nyugodtabb érzéssel átadhatja az
252
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
autót például fiatal vezetőknek, parkolófiúknak
vagy egy műhelynek.
Red Key járművezetői profil
A Red Key egy speciális Red Key járművezetői
profilhoz csatlakozik, és amikor ez aktív, akkor a
kulcs beállításai nem módosíthatók. Más járművezetői profil kiválasztása sem lehetséges; ehhez
normál távvezérlős kulcsra van szükség.
A Red Key járművezetői profil akkor aktiválódik,
amikor az autót egy Red Key használatával nyitják
ki anélkül, hogy normál távvezérlős kulcs lenne a
közelben.
MEGJEGYZÉS
A járművezetők váltásakor be kell zárni, majd
ki kell nyitni az autót az új járművezetői profil
aktiválásához.
Red Key* beállítások
A normál távvezérlős kulccsal rendelkező személy meghatározhatja a Red Key kulcsok beállításait. Azonban bizonyos járműtámogató funkciók mindig aktívak.
A beállítás módosításához:
1.
Nyissa ki az autót a normál távvezérlős kulcscsal.
2.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
3.
Nyomja meg a Rendszer Vezetői
profilok Piros kulcs gombot.
> Az alábbi beállítások határozhatók meg:
Egy vagy több Red Key rendelhető a Volvo kereskedésekben. Egy autóhoz összesen tizenegy korlátozott kulcs programozható és használható legalább egynek normál távvezérlős kulcsnak kell
lennie.
Kapcsolódó információk
•
•
Red Key* beállítások (253. oldal)
távvezérlős kulcs (244. oldal)
Az első használatkor a funkció "be" van kapcsolva.
Max. sebességkorlát
Maximális sebesség beállítása erre a
kulcsra.
Az első használatkor a funkció "be" van kapcsolva és a sebesség 120 km/h (75 mph).
•
Beállítási intervallum: 50-250 km/h
(30-160 mph)
•
Beállítási lépések: 1 km/h (1 mph)
Sebességkorlátozó funkció.
• Adaptive Cruise Control követési
idejének beállítása*
Csökkentett maximális hangerő
Red Key rendelése
Csökkentett maximális hangerő
A médiaforrások maximum hangereje
kisebb.
•
• Max. sebességkorlát
• Sebességkorlátra figyelmeztetés
Részletek és beállítás az első
használatkor
Adaptive Cruise Control követési idejének
beállítása
Időkésleltetés beállítása (1 = legrövidebb, 5
= leghosszabb).
Az első használatkor a beállítás 5.0.
Sebességkorlátra figyelmeztetés
Figyelmeztetés beállított értékek
túllépésekor.
Az első használatkor a funkció "be" van kapcsolva és az értékek 50, 70 és 90 km/h (30, 45
és 55 mph).
•
Beállítási intervallum: 0-250 km/h
(0-160 mph)
•
•
Beállítási lépések: 1 km/h (1 mph)
Az egyidejű emlékeztetők maximális száma: 6
}}
* Opció/tartozék. 253
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Vezetőtámogató funkciók
Kivehető kulcsszár
Az alábbi vezetőtámogató funkciók mindig aktívak
a Red Key használója számára:
A távvezérlős kulcs egy kivehető fém kulcsszárat
tartalmaz, amellyel bizonyos funkciók aktiválhatók
és végrehajthatók bizonyos műveletek.
•
•
•
•
•
•
Blind Spot Information (BLIS)*
Sávtartó segéd (LKA)*
Távolságfigyelmeztetés*
City Safety
Driver Alert Control (DAC)*
Jelzőtábla-felismerés*
Kapcsolódó információk
•
Red Key - korlátozott távvezérlős kulcs*
(252. oldal)
A kulcsszár leválasztása
A kulcsszár egyedi kódját, amelyet az új kulcsszárak rendelésekor kell használni, meg tudják adni a
hivatalos Volvo műhelyekben.
A kulcsszár alkalmazási területei
A távvezérlős kulcs kivehető kulcsszárának használata
•
a bal oldali7 első ajtó manuálisan kinyitható,
ha a központi zár nem aktiválható a távvezérlős kulccsal
•
minden ajtó szükséghelyzeti zárása megtörténik
•
a hátsó ajtó mechanikus gyermekbiztonsági
zárjai aktiválhatók és inaktiválhatók.
Tartsa a távvezérlős kulcsot az első oldalával láthatóan és a Volvo emblémával a jobb
irányba mutatva - csúsztassa a gombot az
alsó szélén a kulcstartóval jobbra. Vezesse az
első oldal burkolatát néhány milliméterrel felfelé.
A burkolat ezután kiszabadul, és leemelhető a kulcsról.
A gomb nélküli kulcs8 nem rendelkezik kivehető
kulcsszárral. Ha szükséges, használja a normál
távvezérlős kulcs kivehető kulcsszárát.
7
8
254
Ez bal és jobb kormányos autókra is vonatkozik.
Kulcs nélküli zárással/nyitással* felszerelt autókhoz.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kapcsolódó információk
•
Zárás és nyitás a kivehető kulcsszárral
(255. oldal)
•
távvezérlős kulcs (244. oldal)
Zárás és nyitás a kivehető
kulcsszárral
A kivehető kulcsszár használható többek között
az autó kívülről történő nyitásához - például ha a
távvezérlős kulcs eleme lemerült.
Nyitás
Vegye ki a kulcsszárat annak felhajtásával.
Húzza ki az első ajtókilincset a bal oldalon9 a
véghelyzetéig úgy, hogy láthatóvá váljon a
zárhenger.
Helyezze a kulcsot a zárhengerbe.
Használat után tegye vissza a kulcsszárat a
helyére a távvezérlős kulcsban.
Helyezze vissza a fedelet előre nyomva,
amíg kattanó hangot nem hall.
Ezután csúsztassa vissza a burkolatot.
> Egy további kattanás jelzi, hogy a burkolat
biztosan rögzült.
9
Ez jobb- és balkormányos autókra is vonatkozik.
Fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban 45 fokban úgy, hogy a kulcszszár egyenesen hátrafelé mutasson.
Fordítsa vissza a kulcsot 45 fokkal a kezdő
helyzetébe. Vegye ki a kulcsot a zárhengerből, és engedje el a kilincset, hogy annak
hátsó része újra az autón nyugodjon.
}}
255
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
5.
Húzza ki a kilincset.
> Az ajtó kinyílik.
A zárás ugyanilyen módon hajtható végre, de
45 fokkal az óramutató járásával ellentétesen
elfordítva a 3.lépésben.
A riasztó* kikapcsolása
MEGJEGYZÉS
Ha oldja az ajtó zárját a kulcsszár használatával, majd kinyitja azt, akkor riasztást vált ki.
Zárás
Az ajtót kívülről és belülről is ki lehet nyitni.
Lehetséges az autó bezárása is a kivehető
kulcsszár használatával, például amikor nincs
tápellátás vagy ha a kulcs eleme lemerült.
A bal oldali első ajtó annak zárhengerével és a
kivehető kulcsszárával zárható.
A többi ajtó nem rendelkezik zárhengerrel és
ehelyett az egyes ajtók végén található zárkapcsolót kell megnyomni a kulcsszár segítségével ezek ekkor mechanikusan lesznek zárva/gátolva
a kívülről történő nyitás megakadályozásához.
Az ajtót nem lehet kívülről kinyitni. Az
A helyzetbe történő visszatéréshez, ki kell
nyitni az ajtót a belső ajtókilinccsel.
Az ajtók a távvezérlős kulcs nyitó gombjával vagy
a vezetőajtó nyitó gombjával is nyithatók.
MEGJEGYZÉS
Az ajtók belülről továbbra is nyithatók.
•
Az ajtógomb csak az adott ajtót zárja nem egyszerre az összes ajtót.
•
A manuálisan zárt hátsó ajtó, bekapcsolt
manuális vagy elektromos gyermekbiztonsági zárakkal, nem nyitható ki sem belülről, sem kívülről. Az ilyen módon zárt
hátsó ajtó csak a távvezérlős kulccsal
vagy a központi záró gombbal nyitható.
Kapcsolódó információk
•
•
A biztonsági olvasó a pohártartóban helyezkedik el.
Kapcsolja ki a riasztót az alábbiak szerint:
1.
2.
256
Helyezze a távvezérlős kulcsot a biztonsági
olvasó kulcs szimbólumára az alagútkonzol
pohártartójának alján.
Ezután fordítsa el az indító gombot, és
engedje el azt.
> A riasztó jel elhallgat és a riasztó kikapcsol.
Az ajtó manuális zárása. Nem tévesztendő össze a gyermekbiztonsági zárakkal.
–
Kivehető kulcsszár (254. oldal)
Riasztók* aktiválása és inaktiválása
(283. oldal)
•
Az elem cseréje a távvezérlős kulcsban
(249. oldal)
•
távvezérlős kulcs (244. oldal)
Távolítsa el a kivehető kulcsszárat a távvezérlős kulcsról. Helyezze a kulcsszárat a zárviszszaállító nyílásba, majd nyomja be ütközésig a
kulcsot, körülbelül 12 mm (0,5 hüvelyk).
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Indításgátló
Az elektronikus indításgátló egy lopásvédelmi
rendszer, amely megakadályozza, hogy illetéktelen személyek beindíthassák az autót.
Az autó csak a megfelelő távvezérlős kulccsal
indítható be.
A járművezetői kijelzőn megjelenő alábbi hibaüzenet az elektronikus indításgátlóval kapcsolatos:
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Autókulcs
nem
találh.
Hiba a távvezérlős
kulcs olvasásakor
az indítás során helyezze a kulcsot a
kulcs szimbólumra
a pohártartóban, és
próbálja újra.
Lásd a
kézikönyvet
Kapcsolódó információk
•
•
távvezérlős kulcs (244. oldal)
További távvezérlős kulcsok rendelése
(252. oldal)
257
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A távvezérlős kulcs rendszer
típusengedélye
Az alábbi táblázatban látható az autó távirányítós
kulcs rendszerének típusengedélye.
Zárrendszer, kulcs nélküli indítás
(passzív indítás) és kulcs nélküli zárás/
nyitás (passzív beszállás*)
A típusengedéllyel kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd support.volvocars.com.
CEM jelölés a távvezérlős kulcs rendszerhez. A kiegészítő típusengedély számokhoz, lásd az alábbi táblázatokat.
Ország/terület
Típusengedély
Európa
A Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal ezennel kijelenti, hogy ez a
VO3-134TRX megfelel a 2014/53/EU (RED) irányelvbe foglalt alapvető
követelményeknek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a
support.volvocars.com oldalon.
258
Jordánia
TRC/LPD/2014/250
Szerbia
P1614120100
Argentína
CNC ID: C-14771
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Ország/terület
Típusengedély
Brazília
MT-3245/2015
Indonézia
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malajzia
RAAT/37A/1215/S(15-5198)
Mexikó
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Oroszország
Egyesült Arab Emírségek
ER37847/15
DA0062437/11
}}
259
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Ország/terület
Típusengedély
Namíbia
TA-2016-02
Dél-Afrika
TA-2014-1868
távvezérlős kulcs
Ország/terület
Típusengedély
Európa
A Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG ezennel kijelenti, hogy ez a HUF8423
típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a support.volvocars.com
oldalon.
Hullámhossz: 433,92 MHz
Maximális sugárzási átviteli teljesítmény: 10 mW
Gyártó: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany
Jordánia
260
TRC/LPD/2015/104
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Ország/terület
Marokkó
Típusengedély
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Mexikó
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namíbia
TA-2015-102
}}
261
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Ország/terület
Oman
Szerbia
262
Típusengedély
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Ország/terület
Típusengedély
Dél-Afrika
TA-2015-432
Egyesült Arab
Emírségek
Kulcscédula
Ország/terület
Típusengedély
Európa
A Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG ezennel kijelenti, hogy ez a HUF8432
típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a support.volvocars.com
oldalon.
Hullámhossz: 433,92 MHz
Maximális sugárzási átviteli teljesítmény: 10 mW
Gyártó: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany
Jordánia
TRC/LPD/2015/107
}}
263
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Ország/terület
Marokkó
Típusengedély
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Mexikó
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namíbia
264
TA-2015-103
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Ország/terület
Típusengedély
Oman
Szerbia
}}
265
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Ország/terület
Típusengedély
Dél-Afrika
TA-2015-414
Egyesült Arab
Emírségek
Kapcsolódó információk
•
266
távvezérlős kulcs (244. oldal)
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kulcs nélküli és érintésérzékeny
felületek*
Kulcs nélküli zár és nyitó funkcióval elég ha
magánál tartja a távvezérlős kulcsot a zsebében
vagy a táskájában. Az autó zárása és nyitása az
ajtókilincs érintésérzékeny felületével történik.
Érintésérzékeny felületek
Ajtókilincs
Az ajtók külső kilincsei egy horonnyal rendelkeznek a záráshoz, miközben a belsők egy érintésre
érzékeny felülettel rendelkeznek a nyitáshoz.
Érintésérzékeny mélyedés a záráshoz
Érintésérzékeny felület a nyitáshoz
MEGJEGYZÉS
Fontos, hogy egyszerre csak egy érintésérzékeny felületet aktiváljon. Ha megfogja a kilincset, miközben megérinti a záró felületet, akkor
dupla utasítás kiadását kockáztatja. Ez azt
jelenti, hogy a kért tevékenység (zárás/nyitás)
nem vagy késéssel kerül végrehajtásra.
Kapcsolódó információk
•
•
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (268. oldal)
A csomagtérajtó kulcs nélküli kioldása*
(270. oldal)
Csomagtérajtó-kilincs
A csomagtérajtó-kilincsnek egy gumírozott nyomólapja van, amely csak nyitásra szolgál.
MEGJEGYZÉS
Legyen tudatában annak, hogy a rendszer
autómosással kapcsolatban is aktiválódhat, ha
a távvezérlős kulcs a hatótávolságon belül
van.
* Opció/tartozék. 267
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kulcs nélküli zárás és nyitás*
MEGJEGYZÉS
Kulcs nélküli zárással és nyitással elég megérinteni az ajtó fogantyújának érintésérzékeny felületét az autó zárásához vagy nyitásához.
Legyen tudatában annak, hogy a rendszer
autómosással kapcsolatban is aktiválódhat, ha
a távvezérlős kulcs a hatótávolságon belül
van.
Kulcs nélküli zárás
Az autó bezárásához be kell csukni az összes
oldalajtót. A csomagtérajtó másfelől nyitva lehet a
külső ajtókilinccsel történő zárás közben.
Ha a kulcs észlelhető az autó belsejében,
akkor a csomagtérajtó nem záródik le, amikor
lecsukja azt.
–
Érintésérzékeny mélyedés a záráshoz
MEGJEGYZÉS
Ha az autót bezárja, miközben a csomagtérajtó nyitva van, akkor ügyeljen arra, hogy ne
hagyja a csomagtérben a távvezérlős kulcsot
a csomagtérajtó lecsukásakor.
MEGJEGYZÉS
Az autó egyik távvezérlős kulcsának a zárási
és nyitási tartományon belül kell lennie a
működéshez.
Zárás, amikor a csomagtérajtó nyitva van
Érintse meg a megjelölt felületet az ajtókilincs külsejének hátulja felé, miután becsukta
gombot a
az ajtót, vagy nyomja meg a
csomagtérajtó alján10 mielőtt becsukná azt.
> A műszerfalon elhelyezett zárjelző villogni
kezd, hogy jelezze az autó zárt állapotát.
Az összes oldalablak és a panorámatető* egyszerre történő zárásához - helyezze az ujját az
érintésérzékeny mélyedéshez az ajtókilincs külsején, és tartsa ott, amíg az oldalablakok és a panorámatető be nem záródnak.
Érintésérzékeny felület a nyitáshoz
10
268
Elektromosan működtetett csomagtérajtó* esetén.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kulcs nélküli nyitás
–
Fogjon meg egy ajtókilincset vagy finoman
nyomja meg a csomagtérajtó alatti gumírozott nyomólapot az autó nyitásához.
> A műszerfalon elhelyezett zárjelző abbahagyja a villogást, hogy jelezze az autó nyitott állapotát.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A kulcs nélküli nyitás beállításai* (269. oldal)
A csomagtérajtó kulcs nélküli kioldása*
(270. oldal)
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
(267. oldal)
A kulcs nélküli nyitás beállításai*
A kulcs nélküli nyitáshoz különböző nyitási műveletek választhatók ki.
A beállítás módosításához:
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Érintse meg a My Car Zárás
nélküli nyitás menüpontot.
3.
Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:
Kulcs
• Minden ajtó - egyszerre nyitja az összes
ajtót.
• Egy ajtó - kinyitja a kiválasztott ajtót.
Kapcsolódó információk
•
•
A csomagtérajtó gumírozott nyomólapja csak nyitásra
használható.
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (268. oldal)
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
(267. oldal)
Automatikus visszazárás
Ha a zárak nyitását követő 2 percen belül nem
nyitják ki valamelyik ajtót vagy a csomagtérajtót,
akkor azok automatikusan lezárnak. Ez a funkció
megakadályozza az autó nem szándékos nyitva
hagyását.
* Opció/tartozék. 269
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A csomagtérajtó kulcs nélküli
kioldása*
2.
Kulcs nélküli zárással és nyitással elég megérinteni a csomagtérajtó fogantyújának érintésérzékeny felületét a csomagtérajtó nyitásához.
Emelje fel a külső ajtókilincset a csomagtérajtó kinyitásához.
FONTOS
•
A csomagtér zárjának kioldásához minimális erő szükséges - csak finoman nyomja
meg a gumírozott lapot.
•
Ne fejtsen ki emelő erőt a gumírozott lapra
a csomagtér nyitásakor - emelje a kilincset.
A túl nagy erő károsíthatja a gumírozott
panel elektromos érintkezőit.
MEGJEGYZÉS
Az autó egyik távvezérlős kulcsának a zárási
és nyitási tartományon belül kell lennie az
autó mögött a működéshez.
Az indító- és zár rendszerek
antennáinak elhelyezkedése
Az autóba van építve egy antenna a kulcs nélküli
indításhoz és több antenna a kulcs nélküli zárrendszerhez*.
Kéz nélkül, a lökhárító alatt végzett lábmozdulattal
is lehetséges a csomagtérajtó nyitása, lásd a
különálló részt.
FIGYELEM
Ne vezessen nyitott csomagtérajtóval! Mérgező kipufogógázok juthatnak az utastérbe a
csomagtéren keresztül.
Kapcsolódó információk
A csomagtérajtót elektromos zár tartja zárva.
A nyitáshoz:
1.
270
Nyomja meg finoman a gumírozott nyomólapot a csomagtérajtó kilincse alatt.
> A zár kiold.
•
•
Kulcs nélküli zárás és nyitás* (268. oldal)
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
(267. oldal)
•
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(248. oldal)
•
A csomagtérajtó nyitása és zárása lábmozdulattal* (278. oldal)
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Antennák elhelyezkedése:
A pohártartó alatt, az alagútkonzol első
részében
A bal oldali hátsó ajtó felső, első részében11
A jobb oldali hátsó ajtó felső, első részében11
Zárás és nyitás az autó belsejéből
Alternatív nyitási mód
Az ajtók és a csomagtérajtó zárhatók és nyithatók az első ajtókon található központi zár kezelőszervekkel.
Központi zárás
A csomagtérben11
FIGYELEM
A szívritmus-szabályozót használó személyek
nem közelíthetik meg 22 cm-nél (9 hüvelyk)
közelebb a kulcs nélküli antennát a szívritmusszabályozójukkal. Ezzel elkerülheti a szívritmus-szabályozó és a kulcs nélküli rendszer
közötti interferenciát.
Kapcsolódó információk
•
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
(267. oldal)
•
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(248. oldal)
11
12
Nyitó fogantyú az oldalajtó alternatív nyitásához12.
–
Záró és nyitó gomb visszajelző lámpával az első ajtóban.
Nyitás az első ajtón elhelyezkedő gomb
használatával
–
Nyomja meg a
gombot az összes oldalajtó és a csomagtérajtó nyitásához.
Csak kulcs nélküli zárással és nyitással* felszerelt autók.
Az ábra vázlatos - az alkatrészek az autómodelltől függően eltérőek lehetnek.
Húzza meg az egyik oldalajtó nyitó fogantyúját, majd engedje el azt.
> A távvezérlős kulcs beállításaitól függően,
az összes ajtó vagy csak a kiválasztott ajtó
zárja oldható és nyitható.
Ennek a beállításnak a módosításához,
érintse meg a Beállítások My Car
Zárás Távvezérelt és belülről
történő nyitás menüpontot a központi
kijelző felső nézetében.
}}
* Opció/tartozék. 271
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Zárás az első ajtón elhelyezkedő gomb
használatával
–
Nyomja meg a
gombot - mindkét első
ajtónak zárva kell lennie.
> Az összes ajtó és a csomagtérajtó bezáródik.
Zárás a hátsó ajtón elhelyezkedő gomb
használatával*
Kapcsolódó információk
•
A távolról vezérelt és belső nyitás beállításai
(247. oldal)
•
A csomagtérajtó nyitása az autó belsejéből
(272. oldal)
•
A gyermekbiztonsági zárak aktiválása és
inaktiválása (273. oldal)
A csomagtérajtó nyitása az autó
belsejéből
A csomagtérajtó a műszerfalon található gomb
megnyomásával nyitható belülről.
–
Záró gomb visszajelző lámpával a hátsó ajtóban.
A hátsó ajtó zárógombjai az adott hátsó ajtót zárják.
A hátsó ajtó nyitása
–
13
272
Húzza meg a nyitó fogantyút.
> A hátsó ajtó zárja kiold és az ajtó kinyílik13.
Nyomja meg röviden a
gombot a
műszerfalon.
> A csomagtérajtó kioldható és kinyitható
kívülről a gumírozott nyomólap megfogásával.
Elektromosan működtetett csomagtérajtó opció*
esetén:
–
Nyomja meg hosszan a
gombot a
műszerfalon.
> A csomagtérajtó kinyílik.
Feltéve, hogy nincs aktiválva a gyermekbiztonsági zár.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kapcsolódó információk
•
•
Zárás és nyitás az autó belsejéből
(271. oldal)
Az elektromosan működtetett csomagérajtó
nyitása és zárása* (275. oldal)
A gyermekbiztonsági zárak
aktiválása és inaktiválása
A gyermekbiztonsági zár megakadályozza a
hátsó ajtók belülről történő nyitását.
MEGJEGYZÉS
•
Az ajtógombok csak az adott ajtót zárják nem egyszerre az összes ajtót.
•
Az elektromos gyermekbiztonsági zárral
felszerelt autók nem rendelkeznek
manuális gyermekzárral.
A gyermekbiztonsági zárak lehetnek manuálisak
vagy elektromosak*.
A manuális gyermekbiztonsági zárak
aktiválása és inaktiválása
Az elektromos* gyermekbiztonsági
zárak aktiválása és inaktiválása
Az elektromos gyermekbiztonsági zárak az
összes, a 0 gyújtáshelyzetnél magasabb kulcshelyzetben aktiválhatók és inaktiválhatók. Az aktiválás és inaktiválás az autó leállítását követően
2 percig hajtható végre, feltéve, hogy nem nyitnak
ki egy ajtót sem.
Gyermekbiztonsági zárakkal. Nem tévesztendő össze a
manuális ajtózárakkal.
–
Használja a távvezérlős kulcs kivehető
kulcsszárát a gomb elfordításához.
Az ajtó belülről történő nyitása gátolható.
Az ajtót kívülről és belülről is ki lehet nyitni.
Gomb az elektromos aktiváláshoz és inaktiváláshoz.
1.
Indítsa be az autót vagy válasszon a 0-nál
magasabb gyújtáshelyzetet.
}}
* Opció/tartozék. 273
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
2.
Nyomja meg a gombot a vezetőajtó vezérlőpaneljén.
> A járművezetői kijelző a Hátsó
gyermekzár Aktiválva üzenetet jeleníti
meg és a gomb lámpája világít - a zárak
aktívak.
Szimbólum
Amikor az elektromos gyermekbiztonsági zárak
be vannak kapcsolva, akkor a hátsó
Leírás
Hátsó gyermekzár Aktiválva
A gyermekbiztonsági zárak
aktiválva.
Hátsó gyermekzár
Deaktiválva
A gyermekbiztonsági zárak
inaktívak.
•
ablakok csak a vezető oldali ajtópanelről nyithatók
Kapcsolódó információk
•
az ajtók belülről nem nyithatók ki.
•
Zárás és nyitás az autó belsejéből
(271. oldal)
•
Kivehető kulcsszár (254. oldal)
A zárak inaktiválásához:
–
Nyomja meg a gombot a vezetőajtó vezérlőpaneljén.
> A járművezetői kijelző a Hátsó
gyermekzár Deaktiválva üzenetet jeleníti meg és a gomb lámpája kialszik - a
zárak inaktívak.
Az autó leállításakor mentésre kerül a pillanatnyi
beállítás – ha a gyermekbiztonsági zárak aktívak
az autó leállításakor, akkor a funkció az autó
következő beindításakor is aktív lesz.
274
Üzenet
Automatikus zárás vezetéskor
Az ajtók és a csomagtérajtó automatikusan lezár,
amikor az autó elkezd mozogni.
A beállítás módosításához:
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car
3.
Válassza a Automatikus ajtózárás menet
közben lehetőséget a funkció aktiválásához
vagy inaktiválásához.
Zárás gombot.
Kapcsolódó információk
•
Zárás és nyitás az autó belsejéből
(271. oldal)
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Az elektromosan működtetett
csomagérajtó nyitása és zárása*
Funkció, ahol a csomagtérajtó egy gomb megérintésével nyitható és csukható.
Nyitás
Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét az
elektromosan működtetett csomagtérajtó nyitásához:
–
–
–
Lábmozdulat* a hátsó lökhárító alatt.
Zárás
Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét az
elektromosan működtetett csomagtérajtó zárásához14:
A távvezérlős gomb
gombjának hosszú
megnyomása. Tartsa nyomva a gombot, amíg
a csomagtérajtó el nem kezd kinyílni.
–
14
A műszerfal
gombjának hosszú megnyomása. Tartsa nyomva a gombot, amíg a csomagtérajtó el nem kezd kinyílni.
A csomagtérajtó kilincsének finom megnyomása.
A kulcs nélküli zárás és nyitás* funkcióval felszerelt autók esetében egy gomb szolgál a zárásra és egy a becsukásra és zárásra.
}}
* Opció/tartozék. 275
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Nyomja meg a
gombot a csomagtérajtó
alján a bezáráshoz.
> A csomagtérfedél automatikusan lecsukódik és a zárja nyitva marad.
–
–
Nyomja meg hosszan a
gombot a távvezérlős kulcson.
> A csomagtérajtó automatikusan becsukódik és hangjelzések szólalnak meg – a
csomagtérajtó zárja nyitva marad.
–
Nyomja meg hosszan a
gombot a
műszerfalon.
> A csomagtérajtó automatikusan becsukódik és hangjelzések szólalnak meg – a
csomagtérajtó zárja nyitva marad.
–
Lábmozdulat* a hátsó lökhárító alatt.
> A csomagtérajtó automatikusan becsukódik és hangjelzések szólalnak meg – a
csomagtérajtó zárja nyitva marad.
Lecsukás és zárás
Nyomja meg a csomagtérajtó alján található
gombot a lecsukáshoz és ezzel együtt a
csomagtérajtó és az ajtók zárásához14 (a
záráshoz az összes ajtónak csukva kell lennie).
> A csomagtérajtó automatikusan lecsukódik – a csomagtérajtó és az ajtók bezáródnak és bekapcsol a riasztó*.
–
MEGJEGYZÉS
14
276
•
A gomb a fedél nyitva hagyását követő
24 órában aktív. Ezután azt manuálisan kell
bezárni.
•
Ha a fedél több mint 30 percen keresztül
nyitva van, akkor lassan becsukódik.
MEGJEGYZÉS
•
Az autó egyik távvezérlős kulcsának a nyitási és zárási tartományon belül kell lennie
a működéshez.
•
A kulcs nélküli* becsukás vagy zárás használatakor három hangjelzés szólal meg, ha
A kulcs nélküli zárás és nyitás* funkcióval felszerelt autók esetében egy gomb szolgál a zárásra és egy a becsukásra és zárásra.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
nem észlelhető kulcs a csomagtérajtóhoz
elégségesen közel.
FONTOS
A csomagtérajtó működtetése közben, nyissa
és csukja azt lassan. Ne erőltesse a nyitást/
zárást, ha ellenállást érez. Lehetséges, hogy
megsérült, és nem működik megfelelően.
A nyitás vagy zárás visszavonása
A nyitást vagy zárást az alábbi módokon szakíthatja meg:
•
•
•
Nyomja meg a gombot a műszerfalon.
•
Nyomja meg a gumírozott nyomólapot a
külső kilincs alatt.
•
Lábmozdulat használata*.
Nyomja meg a távvezérlős kulcs gombját.
Nyomja meg a zárógombot a csomagtérajtó
alján.
A csomagtérajtó mozgása megszakad és megáll.
A csomagtérajtó ezután manuálisan működtethető.
Ha a csomagtérajtó a csukott helyzet közelében
állt meg, akkor a következő aktiválás kinyitja azt.
Becsípődés-védelem
Előfeszített rugók
Ha valami elégséges ellenállással megakadályozza a csomagtérajtó nyitását vagy zárását,
akkor aktiválódik a becsípődés-védelem.
•
Nyitás közben - a mozgás megszakad, a csomagtérajtó megáll, és egy hosszú jelzés szólal meg.
•
Zárás közben - a mozgás megszakad, a csomagtérajtó megáll, egy hosszú hangjelzés
szólal meg, és a csomagtérajtó visszatér a
programozott maximális helyzetébe.
FIGYELEM
Záráskor és nyitáskor figyeljen a zúzódás kockázatára.
Az előfeszített rugók az elektromosan működtetett csomagtérajtóhoz.
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy nincs-e valaki a csomagtérajtó közelében, mielőtt elkezdené kinyitni
vagy becsukni azt, mert a zúzódásos sérüléseknek súlyos következményei lehetnek.
Ne nyissa fel az elektromosan működtetett
csomagtérajtó előfeszített rugóit. Ezek nagy
nyomással vannak előfeszítve, ami felnyitáskor
sérüléseket okozhat.
Mindig körültekintően működtesse a csomagtérajtót.
Kapcsolódó információk
•
Az elektromosan működtetett csomagtérajtó*
maximális nyílásának programozása
(278. oldal)
•
A csomagtérajtó nyitása és zárása lábmozdulattal* (278. oldal)
•
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(248. oldal)
* Opció/tartozék. 277
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Az elektromosan működtetett
csomagtérajtó* maximális
nyílásának programozása
MEGJEGYZÉS
•
Állítsa a csomagtérajtó nyitási helyzetét a menynyezet magasságához.
A maximális nyílás beállításához:
1.
Nyissa ki a csomagtérajtót - állítsa meg azt a
nyitott helyzetben.
MEGJEGYZÉS
A csomagtérajtó alacsonyabb mint félig nyitott állapota nem lehetséges.
2.
gombot a csomagtérajtó
Nyomja meg a
alján legalább 3 másodpercre.
> Két rövid hangjelzés szólal meg, jelezve,
hogy a beállított helyzet mentésre került.
A maximális nyílás visszaállításához:
–
278
Manuálisan mozdítsa a csomagtérajtót a
lehető legmagasabb helyzetbe – nyomja
meg, és tartsa nyomva a
gombot a csomagtérajtón legalább 3 másodpercig.
> Két hangjelzés szólal meg, jelezve, hogy a
beállított helyzet törlésre került. A csomagtérajtó ezután a maximális helyzetet
veszi fel nyitáskor.
Ha a rendszert hosszabb ideig folyamatosan működtette, akkor a túlterhelés elkerülése érdekében kapcsolt ki.
Körülbelül 2 perc elteltével használható
újra.
Kapcsolódó információk
•
Az elektromosan működtetett csomagérajtó
nyitása és zárása* (275. oldal)
A csomagtérajtó nyitása és zárása
lábmozdulattal*
Funkció, amely lehetővé teszi a csomagtérajtó
nyitását és zárását a hátsó lökhárító alatt végzett
lábmozdulattal. Ez hasznos lehet, amikor a kezei
foglaltak.
Ha az autó kulcs nélküli zárással és nyitással*
rendelkezik, akkor lábmozdulattal is nyithatja a
csomagtérajtót.
A csomagtérajtó nyitásának és zárásának funkciója akkor is rendelkezésre áll, amikor az autó
elektromosan működtetett csomagtérajtóval* rendelkezik.
MEGJEGYZÉS
A lábbal működtethető csomagtérajtó kétféle
változatban létezik:
•
•
Nyitás és zárás lábmozdulattal
Csak kioldás lábmozdulattal (a csomagtérajtót manuálisan kell felemelni a nyitáshoz)
Ne feledje, hogy a lábmozdulattal történő nyitás és zárás funkcióhoz elektromosan működtetett csomagtérajtó* szükséges.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Nyitás és zárás lábmozdulattal
A nyitás vagy zárás megszakítása
lábmozdulattal
– Végezzen egy lassú, előre irányuló rúgó mozdulatot a nyitás vagy zárás közben, hogy
megállítsa a csomagtérajtó mozgását.
A távvezérlős kulcsnak nem kell az autó közelében lennie a csomagtérajtó nyitásának vagy zárásának megszakításához.
Ha a csomagtérajtó a csukott helyzet közelében
állt meg, akkor a következő aktiválás kinyitja azt.
MEGJEGYZÉS
Az érzékelő a lökhárító közepétől balra található.
Az autó egyik távvezérlős kulcsának az autó
mögötti hatótávolságon belül körülbelül 1 méter
(3 láb) kell lennie a nyitáshoz és záráshoz. Ez
vonatkozik a már kinyitott autóra is, hogy megakadályozza a véletlen nyitást például egy autómosóban.
Rúgó mozdulat az érzékelő aktiválási területén belül.
–
Végezzen egy lassú, előre irányuló rúgó mozdulatot a hátsó lökhárító bal oldali része alatt.
Ezután lépjen hátra. Nem szabad hozzáérnie
a lökhárítóhoz.
> Egy rövid hangjelzés szólal meg, amikor a
nyitás vagy zárás aktiválódik - a csomagtérajtó kinyílik/becsukódik.
Ha több rúgó mozdulatot végez anélkül, hogy
jóváhagyott távvezérlős kulcs lenne az autó
mögött, akkor a nyitás egy bizonyos késleltetési
idő elteltéig nem lehetséges.
Fennáll a kockázata a korlátozott működésnek vagy a működésképtelenségnek, ha a
hátsó lökhárítón nagy mennyiségű jég, hó,
szennyeződés vagy ehhez hasonló anyag
található. Ezért ügyeljen arra, hogy mindig
tisztán tartsa azt.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy fennáll a rendszer aktiválásának lehetősége egy autómosóban vagy
hasonló helyzetben, ha a távvezérlős kulcs a
hatótávolságon belül van.
Ne hagyja a lábát az autó alatt a rúgó mozdulat
során. Ez az aktiválás sikertelenségét okozhatja.
}}
279
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Kapcsolódó információk
•
Kulcs nélküli és érintésérzékeny felületek*
(267. oldal)
•
Az elektromosan működtetett csomagérajtó
nyitása és zárása* (275. oldal)
•
A távvezérlős kulcs hatótávolsága
(248. oldal)
Szervizzárás
A csomagtérajtó a nyitást megakadályozó, szervizzár funkcióval zárható például akkor, amikor
szervizbe viszi, szállodában vagy hasonló helyen
hagyja az autót.
A szervizzárás funkciógombja a
központi kijelző funkció nézetében található. A zár pillanatnyi
állapotától függően, a
Szervizzár kioldva vagy
Szervizzár lezárva jelenik
meg.
Kapcsolódó információk
•
A szervizzárás aktiválása és inaktiválása
(280. oldal)
A szervizzárás aktiválása és
inaktiválása
A szervizzárás egy funkciógombbal és egy opcionális PIN-kóddal aktiválható a központi kijelzőn.
MEGJEGYZÉS
Az autónak legalább I gyújtásmódban kell lennie a szervizzár funkció aktiválásához.
A szervizzárás két kóddal rendelkezik.
•
A funkció első használatakor létre kell hozni
egy biztonsági kódot.
•
A funkció minden aktiválásakor új PIN-kódot
kell választani.
Írja be a biztonsági kódot az első
használat előtt.
A funkció első használata során be kell állítani
egy biztonsági kódot. Ezután ez használható a
szervizzárás kikapcsolásához, ha elvesztette vagy
elfelejtette a kiválasztott PIN-kódot. A biztonsági
kód PUK-kódként szolgál a szervizzárás funkcióhoz a későbbiekben beállított összes PIN-kódhoz.
Őrizze meg biztos helyen a biztonsági kódot.
280
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Biztonsági kód létrehozásához:
1.
2.
Nyomja meg a gombot a szervizzáráshoz a
funkció nézetben.
Írja be a zárás után a csomagtérajtó kinyitásához szükséges kódot, majd érintse meg a
Megerősítés lehetőséget.
> A csomagtérajtó zárva van. A zárás megerősítése egy, a funkció nézetben a gomb
mellett megjelenő zöld visszajelzővel történik.
A szervizzár inaktiválása
1.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
2.
Nyomja meg a gombot a szervizzáráshoz a
funkció nézetben.
Ha az autót a Volvo On Call* vagy a Volvo On Call
alkalmazás használatával nyitja ki, akkor a szervizzárás automatikusan kikapcsol.
Elfelejtett biztonsági kód
Ha elfelejtette a biztonsági kódot, akkor vegye fel
a kapcsolatot egy hivatalos Volvo kereskedővel,
aki segít inaktiválni a szervizzárást.
Kapcsolódó információk
•
Szervizzárás (280. oldal)
Írja be a kívánt biztonsági kódot, majd nyomja
meg a Megerősítés lehetőséget.
> A biztonsági kód mentve van. A szervizzárás funkció készen áll az aktiválásra.
A szervizzár aktiválása
1.
Nyomja meg a gombot a szervizzáráshoz a
funkció nézetben.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
> Egy felugró ablak jelenik meg.
2.
Írja be a záráskor használt kódot, és érintse
meg a Megerősítés lehetőséget.
> A csomagtérajtó nyitva van. A nyitás megerősítése azzal történik, hogy a zöld viszszajelző kialszik a funkció nézetben található gomb mellett.
Elfelejtett PIN-kód
Ha elfelejtette a PIN-kódot vagy több mint három
alkalommal rossz PIN-kódot írt be, akkor a biztonsági kód használható a szervizzárás inaktiválásához.
* Opció/tartozék. 281
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Riasztó*
Riasztó visszajelző
A riasztó hallható és látható figyelmeztetést ad,
amikor valaki érvénytelen távvezérlős kulcs nélkül
hatol az autóba vagy manipulálja az indítóakkumulátort illetve a riasztó szirénáját.
Ennek elkerüléséhez:
Az élesített riasztó akkor aktiválódik, ha:
•
kinyitnak egy ajtót, a motorháztetőt vagy a
csomagtérajtót15
•
mozgás észlelhető az utastérben (ha van
beszerelve mozgásérzékelő*)
•
az autót megemelik vagy elvontatják (ha van
beszerelve billenésérzékelő*)
•
•
lecsatlakoztatják az akkumulátor kábelét
lecsatlakoztatják a szirénát.
A riasztó jelei
A műszerfal piros LED-je jelzi a riasztó rendszer
állapotát:
•
•
A LED nem világít – a riasztó nincs élesítve.
•
A riasztó kikapcsolását követően a LED legfeljebb 30 másodpercig vagy az I gyújtáshelyzet aktiválásáig gyorsan villog - a riasztó
működésbe lépett.
Riasztás kiváltásakor az alábbiak történnek:
•
•
Egy sziréna szólal meg körülbelül
30 másodpercre vagy a riasztó kikapcsolásáig.
A vészvillogók 5 percig vagy a riasztó kikapcsolásáig villognak.
Ha a riasztó bekapcsolásának oka nem szűnt
meg, akkor a riasztási ciklus legfeljebb 10 alkalommal megismétlődik15.
15
282
A mozgásérzékelő riasztást vált ki, ha mozgást
észlel az utastérben - a légáramlást is érzékeli.
Ezért a riasztó akkor is bekapcsolhat, ha nyitva
marad egy ablak vagy a panorámatető* vagy, ha
be van kapcsolva az utastérfűtés.
A LED két másodpercenként egyet villan – a
riasztó élesítve van.
Mozgás- és dőlésérzékelők*
A mozgás és dőlésérzékelők az autón belüli mozgásra, az ablakok betörésére vagy arra reagálnak,
ha valaki megpróbálja ellopni a kerekeket vagy
elvontatni az autót.
•
Zárja be az ablakokat é a panorámatetőt,
amikor elhagyja az autót.
•
Ha használni kell az utasteret vagy az állófűtést – irányítsa úgy a levegőáramlást a szellőzőkből, hogy azok ne mutassanak felfelé az
utastérben.
Vagy használjon kisebb riasztási szintet a mozgás- és dőlésérzékelők ideiglenes inaktiválásához.
Akkor is kapcsolja ki a mozgás- és dőlésérzékelőket, amikor az autót kompon vagy vonaton szállítja, mert ezek a mozgások hatással lehetnek az
autóra, ami riasztást válthat ki.
A riasztó rendszer hibája esetén
Ha hiba van a riasztó rendszerben,
akkor a szimbólum és a Riasztó műk.
hibája Szerviz szükséges üzenet
jelenik meg a járművezetői kijelzőn.
Ebben az esetben, vegye fel a kapcsolatot egy
szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
MEGJEGYZÉS
Ne próbálja maga megjavítani vagy módosítani a riasztórendszer komponenseit. Az ilyen
próbálkozások hatással vannak a biztosítás
feltételeire.
Kapcsolódó információk
•
•
•
16
Riasztók* aktiválása és inaktiválása
(283. oldal)
Csökkentett riasztási szint* (284. oldal)
Biztonsági zár* (285. oldal)
Kulcs nélküli zárással és nyitással* rendelkező autók esetében.
Riasztók* aktiválása és inaktiválása
A riasztó akkor élesedik, amikor bezárja az autót.
A riasztó élesítése
Zárja be az autót és élesítse a riasztót az alábbiak
szerint
•
nyomja meg a távvezérlős kulcs záró gombját
•
érintse meg a jelölt felületet az ajtókilincsek
külsején vagy a csomagtérajtó gumírozott
nyomólapján16.
Ha az autó kulcs nélküli zárással/nyitással* és
elektromosan működtetett csomagtérajtóval* is
rendelkezik, akkor a csomagtérajtó alján található
gomb is használható az autó bezárásához és
a riasztó élesítéséhez.
A piros LED két másodpercenként felvillan a műszerfalon, amikor az autó be van zárva és a riasztó élesítve van.
A riasztó kikapcsolása
Nyissa ki az autót és kapcsolja ki a riasztót az
alábbiak szerint
•
nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitó gombját
•
fogja meg valamelyik ajtókilincset vagy
nyomja meg finoman a csomagtérajtó gumírozott nyomólapját16.
}}
* Opció/tartozék. 283
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
A riasztó inaktiválása működő távvezérlős
kulcs nélkül
Az autó kinyitható és a riasztó kikapcsolható
akkor is, ha a távvezérlős kulcs nem működik, például amikor a távvezérlős kulcs eleme lemerült.
1.
Nyissa ki a vezetőajtót a levehető kulcsszárral.
> A riasztás bekapcsolt.
Kiváltott riasztás kikapcsolása
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitógombját
vagy állítsa az autót I gyújtáshelyzetbe a gyújtásgombnak az óramutató járásával megegyező irányba fordításával, majd elengedésével.
A riasztó automatikus élesítése és
újbóli élesítése
Csökkentett riasztási szint*
A csökkentett riasztási szint azt jelenti, hogy a
mozgás- és dőlésérzékelők ideiglenesen ki vannak kapcsolva.
Kapcsolja ki a mozgás- és dőlésérzékelőket, hogy
elkerülje a riasztó akaratlan bekapcsolását - például amikor kutyát hagy az autóban vagy vonaton
illetve kompon szállítja az autót.
Az automatikus újraélesítés megakadályozza az
autó akaratlan élesített riasztó nélkül hagyását.
Nyomja meg a Csökkentett
védelem gombot a központi
kijelző funkció nézetében a
mozgás- és dőlésérzékelők
kikapcsolásához, amikor a
következő alkalommal bezárja
az autót.
Ha az autót kinyitja a távvezérlős kulccsal (és
kikapcsolja a riasztót), de egyik ajtót és a csomagtérajtót sem nyitja ki két percen belül, akkor a
riasztó újból élesedik. Az autó ugyanekkor visszazár.
A biztonsági olvasó a pohártartóban helyezkedik el.
2.
3.
Helyezze a távvezérlős kulcsot a kulcs szimbólumra a biztonsági olvasóban az alagútkonzol pohártartójában.
Fordítsa az indító gombot az óramutató járásával megegyező irányba, majd engedje el
azt.
> A riasztó kikapcsol.
Bizonyos piacokon a riasztó a vezetőajtó kinyitása, majd becsukása után automatikusan újra
élesít egy bizonyos idő elteltével, ha nem zárja be
az ajtót.
A beállítás módosításához:
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Nyomja meg a My Car
3.
Válassza ki a Passzív élesítés deaktiv.
lehetőséget a funkció ideiglenes inaktiválásához.
Zárás gombot.
Ugyanakkor kikapcsol a biztonsági zárás funkció,
azaz belülről lehetséges a nyitás.
Ha kinyitja, majd újra bezárja az autót, akkor inaktiválni kell a csökkentett riasztási szintet.
Kapcsolódó információk
•
•
Riasztó* (282. oldal)
Biztonsági zár* (285. oldal)
Kapcsolódó információk
•
284
Riasztó* (282. oldal)
* Opció/tartozék.
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Biztonsági zár*
Kapcsolódó információk
A biztonsági zár azt jelenti, hogy kívülről történő
nyitáskor minden nyitó fogantyú mechanikusan
kiold, ami azt jelenti, hogy az ajtók nyitása belülről nem lehetséges.
•
A biztonsági zárak ideiglenes inaktiválása*
(285. oldal)
•
Riasztó* (282. oldal)
A biztonsági zár távvezérlős kulcs vagy kulcs nélküli nyitás* használatával történő záráskor aktiválódik és körülbelül 10 másodperces késleltetéssel rendelkezik az ajtók zárása után. Ha a késleltetési időn belül kinyitja valamelyik ajtót, akkor a
folyamat megszakad és a riasztó nem aktiválódik.
Az autó csak a távvezérlős kulccsal, a kulcs nélküli nyitással* vagy a Volvo On Call* alkalmazással, amikor aktiválva van a biztonsági zár.
A bal oldali első ajtó a kivehető kulcsszárral is
nyitható. Ha az autót a kivehető kulcsszárral nyitja
ki, akkor bekapcsol a riasztó.
MEGJEGYZÉS
•
Ne feledje, hogy a riasztó az autó zárásakor élesedik.
•
A riasztó akkor kapcsol be, ha valaki megpróbálja belülről kinyitni az ajtókat.
FIGYELEM
Ne hagyja, hogy bárki az autóban maradjon,
ha nem kapcsolta ki a funkciót, ezzel elkerülheti, hogy valaki csapdába essen az autóban.
A biztonsági zárak ideiglenes
inaktiválása*
Ha valaki az autóban marad, de az ajtókat kívülről
be kell zárni, akkor a biztonsági zárás funkciót ki
kell kapcsolni a belülről történő nyitáshoz.
FIGYELEM
Ne hagyja, hogy bárki az autóban maradjon,
ha nem kapcsolta ki a funkciót, ezzel elkerülheti, hogy valaki csapdába essen az autóban.
Nyomja meg a Csökkentett
védelem gombot a központi
kijelző funkció nézetében a biztonsági zárás funkció ideiglenes kikapcsolásához.
Ez azt jelenti, hogy a riasztó mozgás- és dőlésérzékelői* ki vannak kapcsolva.
Ezután a Csökkentett védelem jelenik meg a
központi kijelzőn és a biztonsági zárak az autó
következő zárásakor ideiglenesen kikapcsolnak.
A hagyományos zárás esetén az elektromos aljzatok azonnal kikapcsolnak, de amikor ideiglenesen
ki vannak iktatva a biztonsági zárak, akkor azok
maximum 10 percig aktívak maradnak a zárást
követően.
Ha kinyitja, majd újra bezárja az autót, akkor a biztonsági zárás funkciót újra ideiglenesen inaktiválni kell.
}}
* Opció/tartozék. 285
KULCS, ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
A rendszer a motor következő beindításakor viszszaáll.
Kapcsolódó információk
•
•
286
Biztonsági zár* (285. oldal)
Riasztó* (282. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
VEZETŐTÁMOGATÁS
Vezetéstámogató rendszer
Az autó különböző vezetőtámogató rendszerekkel van felszerelve, amelyek különböző helyzetekben segíthetik aktívan vagy passzívan a járművezetőt.
A rendszerek segíthetik a járművezetőt például:
•
•
egy beállított sebesség fenntartásában
bizonyos időköz fenntartásában az elöl
haladó autóhoz képest
•
ütközés megelőzésében azzal, hogy figyelmezteti a járművezetőt és fékezi az autót
•
segítenek a járművezetőnek a parkolásban.
Bizonyos rendszerek alapfelszereltségként be
vannak építve, míg mások opcionálisak – ez az
adott piactól függ.
Kapcsolódó információk
288
•
IntelliSafe – vezetőtámogatás és biztonság
(33. oldal)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sebességfüggő kormányzási erő (288. oldal)
elektronikus menetstabilizáló (289. oldal)
Sebességhatároló (294. oldal)
Automatikus sebességhatároló (298. oldal)
Távolságfigyelmeztetés* (306. oldal)
Sebességtartó (302. oldal)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kamera egység (340. oldal)
Sebességfüggő kormányzási erő
City Safety™ (346. oldal)
A sebességfüggő kormányszervo alkalmazásával
a kormánykerékre kifejtendő erő nagysága az
autó sebességével együtt növekszik, hogy jobb
érzékenységet biztosítson a járművezető számára.
Rear Collision Warning (360. oldal)
BLIS* (361. oldal)
Cross Traffic Alert* (366. oldal)
Jelzőtábla-felismerés* (370. oldal)
Driver Alert Control (378. oldal)
Sávtartó segéd (380. oldal)
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
(387. oldal)
Parkolósegéd* (394. oldal)
Parkolókamera* (400. oldal)
Parkolósegéd* (410. oldal)
Autópályán a kormányzás keményebb. A kormányzáshoz parkoláskor és alacsonyabb sebesség mellett nem szükséges különösebb erőkifejtés.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos ritka helyzetekben a kormányszervo túlságosan felmelegedhet, és ideiglenesen hűtésre szorul
– ezen idő alatt a kormányszervo
csökkent rásegítéssel működik és a kormánykerék forgatása kissé nehezebbnek érezhető.
A csökkent kormányzási segítséggel párhuzamosan, a járművezetői kijelző a
Szervokormányzás Segítségnyújtás
ideiglenesen csökkentve üzenetet valamint
ezt a szimbólumot mutatja.
Miközben a kormányszervo csökkentett teljesítménnyel működik, a vezetőtámogató funkciók és a kormányzási segéd rendszer nem áll
rendelkezésre.
Adaptív sebességtartó* (308. oldal)
Pilot Assist (318. oldal)
Radar egység (335. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
Ha a hőmérséklet túlságosan megemelkedik,
akkor a szervo teljes kikapcsolásra kényszerülhet. Ilyen helyzetekben a járművezetői kijelző
a Szervokormány hibája Biztonságosan
álljon meg üzenetet és egy szimbólumot
mutat.
A kormányzási erő módosítása*
A kormányzási segéd az INDIVIDUAL hajtásmód
használatakor beállítható.
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Válassza ki a My Car Vezetési módok
Kormányzási erő lehetőséget.
A kormánykerék ellenállásának beállítása az autó
álló helyzetében vagy alacsony sebességgel,
egyenes vonalban haladva érhető el.
Kapcsolódó információk
•
•
Vezetéstámogató rendszer (288. oldal)
Hajtásmódok (463. oldal)
elektronikus menetstabilizáló
Az elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC1)
segíti a járművezetőt a megcsúszás elkerülésében és javítja az autó tapadását.
FIGYELEM
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele –
nem képes minden helyzet kezelésére
bármilyen forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer
használata előtt megismerjen bizonyos
tényezőket, például a korlátokat és azt,
hogy mire kell ügyelnie.
•
A vezetőtámogató funkciók nem helyettesítik a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig a járművezető felelős az
autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és
rendelkezéseknek megfelelően.
A járművezetői kijelző ezt a
szimbólumot mutatja, amikor az
rendszer működik.
Az rendszer fékezése pulzáló
hangként hallható és az autó a
gázpedál használata közben a
vártnál lassabban gyorsul.
Az rendszer az alábbi részfunkciókból áll:
•
•
•
•
Stabilizáló funkció2
Forgásszabályozó és kipörgésgátló rendszer
Motorellenállás-vezérlés
Utánfutó-stabilizáló
Stabilizáló funkció2
A funkció egyenként ellenőrzi a kerekek hajtó- és
fékerejét az autó stabilizálása érdekében.
1
2
Electronic Stability Control
Aktív farolásgátlóként is ismert.
}}
* Opció/tartozék. 289
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Forgásszabályozó és kipörgésgátló
rendszer
A funkció alacsony sebesség mellett aktív és
fékezi a kipörgő hajtott kerekeket, hogy további
tapadást biztosítson azoknak a hajtott kerekeknek, amelyek nem pörögnek ki.
A funkció a kerekek kipörgését is megakadályozza az útfelületen gyorsítás közben.
Motorellenállás-vezérlés
A motorellenállás-vezérlés (EDC3) megakadályozza a kerekek nem szándékos blokkolását, például visszakapcsoláskor vagy csúszós útfelületen
történő motorfékezéskor alacsony sebességfokozatban.
A kerekek akaratlan blokkolása vezetés közben,
többek között, akadályozza a járművezetőt az autó
kormányzásában.
Kapcsolódó információk
•
•
Vezetéstámogató rendszer (288. oldal)
•
Az elektronikus menetstabilizáló szimbólumai
és üzenetei (292. oldal)
•
Utánfutó-stabilizáló* (490. oldal)
A sport üzemmód aktiválása/inaktiválása az
elektronikus menetstabilizálóhoz (291. oldal)
Elektronikus menetstabilizáló sport
üzemmódban
A menetstabilizáló rendszer (ESC6) rendszer
mindig aktív – nem kapcsolható ki. Azonban a
járművezető kiválaszthatja a ESC sport mód
lehetőséget, ami aktívabb vezetési élményt tesz
lehetővé.
A ESC sport mód részfunkció kiválasztásával a
rendszer beavatkozása csökken és az autó megcsúszhat, így a vezetőre a normálisnál nagyobb
irányítás hárul.
Amikor a ESC sport mód van kiválasztva, akkor
a funkció kikapcsoltnak tekinthető, annak ellenére, hogy a funkció sok esetben továbbra is segíti
a járművezetőt.
Utánfutó-stabilizáló*4
Az utánfutó-stablizáló (TSA5) funkciója, hogy
utánfutó vontatásakor stabilizálja az autót, ha az
kígyózni kezdene.
MEGJEGYZÉS
Az utánfutó-stabilizáló funkció kikapcsol, ha a
ESC sport mód be van kapcsolva.
3 Engine Drag Control
4 Az eredeti Volvo vonóhorog
5 Trailer Stability Assist
6 Electronic Stability Control
290
tartalmazza az utánfutó-stabilizáló funkciót.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
MEGJEGYZÉS
Ha ki van választva a ESC sport mód, akkor
az utánfutó-stabilizáló (TSA7) kikapcsol.
A ESC sport mód maximális tapadást is biztosít,
ha az autó megragadt vagy amikor laza felületen,
például homokban vagy mély hóban halad.
A sport üzemmód aktiválása/
inaktiválása az elektronikus
menetstabilizálóhoz
A menetstabilizáló rendszer (ESC8) rendszer
mindig aktív – nem kapcsolható ki. Azonban a
járművezető kiválaszthatja a sport üzemmódot,
ami aktívabb vezetési élményt tesz lehetővé.
A funkciót ezzel a gombbal
kapcsolhatja be vagy ki a központi kijelző funkció nézetében.
A ESC sport mód funkció nem választható ki,
amikor az alábbi funkciók valamelyike aktív:
•
•
•
•
Sebességhatároló
Sebességtartó
Adaptív sebességtartó*
Pilot Assist
•
•
Kapcsolódó információk
•
•
•
elektronikus menetstabilizáló (289. oldal)
A sport üzemmód aktiválása/inaktiválása az
elektronikus menetstabilizálóhoz (291. oldal)
Utánfutó-stabilizáló* (490. oldal)
ZÖLD gombvisszajelzés – a funkció aktív.
SZÜRKE gombvisszajelzés – a funkció inaktív.
A ESC sport mód aktív állapotát
ennek a szimbólumnak a világítása jelzi
a járművezetői kijelzőn a funkció kikapcsolásáig vagy a motor leállításáig. A
motor következő beindítását követően a rendszer
újra normál üzemmódban fog működni.
Kapcsolódó információk
7
8
•
Elektronikus menetstabilizáló sport üzemmódban (290. oldal)
•
elektronikus menetstabilizáló (289. oldal)
Trailer Stability Assist
Electronic Stability Control
* Opció/tartozék. 291
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az elektronikus menetstabilizáló
szimbólumai és üzenetei
Az alábbi táblázat néhány példát mutat.
Az elektronikus menetstabilizálóra (ESC9) vonatkozóan számos szimbólum és üzenet jelenhet
meg a járművezetői kijelzőn.
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Körülbelül 2 másodpercig folyamatosan
világít.
Rendszerellenőrzés a motor beindításakor.
Villogó fény.
A rendszer bekapcsolás alatt áll.
Folyamatos fény.
A sport üzemmód ki van választva.
MEGJEGYZÉS: A rendszer ebben az üzemmódban nem kapcsol ki — részlegesen csökken a
működése.
ESC
Ideiglenesen ki
A rendszer ideiglenes csökkentése a fék túl magas hőmérséklete miatt - a funkció automatikusan visszaáll, amikor a fékek lehűltek.
Lásd az üzenetet a járművezetői kijelzőn.
9
292
ESC
A rendszer kikapcsolva.
Szerviz szükséges
•
Electronic Stability Control
Álljon meg az autóval biztonságos helyen, állítsa le, majd indítsa be újra a motort.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A szöveges üzenetek a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetének közepén elhelyezkedő
gomb rövid megnyomásával törölhetők.
Ha az üzenet megmarad: Keressen fel egy
műhelyt – hivatalos Volvo műhely ajánlott.
Kapcsolódó információk
•
elektronikus menetstabilizáló (289. oldal)
293
VEZETŐTÁMOGATÁS
Sebességhatároló
A sebességhatároló (SL10) fordított sebességtartóhoz hasonlítható - a járművezető szabályozza
a sebességet a gázpedál használatával, de a
sebességhatároló megakadályozza az előre kiválasztott/beállított maximális sebesség akaratlan
túllépését.
: aktív módból – inaktiválja/készenléti
üzemmódba kapcsolja a sebességhatárolót
FIGYELEM
: készenléti üzemmódból – aktiválja a
sebességhatárolót és tárolja a pillanatnyi
sebességet
10
294
Speed Limiter
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer
használata előtt megismerjen bizonyos
tényezőket, például a korlátokat és azt,
hogy mire kell ügyelnie.
•
A vezetőtámogató funkciók nem helyettesítik a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig a járművezető felelős az
autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és
rendelkezéseknek megfelelően.
A tárolt maximális sebesség jele
Az autó pillanatnyi sebessége
A funkció gombjai és szimbólumai.
: növeli a tárolt maximális sebességet
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele –
nem képes minden helyzet kezelésére
bármilyen forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett.
get
Tárolt maximális sebesség
: aktiválja a sebességhatárolót készenléti
üzemmódból és visszatér a tárolt maximális
sebességhez
•
: Csökkenti a tárolt maximális sebessé-
Kapcsolódó információk
•
•
•
Vezetéstámogató rendszer (288. oldal)
•
A sebességhatároló inaktiválása (297. oldal)
A sebességhatároló korlátai (298. oldal)
A sebességhatároló aktiválása és elindítása
(295. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
A sebességhatároló inaktiválása és készenléti üzemmódba kapcsolása (296. oldal)
A sebességhatároló aktiválása és
elindítása
tárolt legalacsonyabb maximális sebesség
30 km/h (20 mph) lehet.
•
A sebességhatároló újbóli aktiválása készenléti üzemmódból (296. oldal)
–
•
A tárolt sebesség beállítása vezetőtámogatáshoz (331. oldal)
Először ki kell választani és aktiválni kell a sebességhatároló funkciót (SL11), hogy szabályozni
lehessen a sebességet.
•
Automatikus sebességhatároló (298. oldal)
Amikor a sebességhatároló készenléti üzemszimbómódban van és a látható a
lum – nyomja meg a kormánykerék
gombját (2).
> A sebességhatároló elindul és a pillanatnyi sebesség kerül tárolásra maximális
sebességként.
A sebességhatároló készenléti módba
állítása
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
–
Sebességhatároló (294. oldal)
A sebességhatároló inaktiválása (297. oldal)
A sebességhatároló újbóli aktiválása készenléti üzemmódból (296. oldal)
A sebességhatároló inaktiválása és készenléti üzemmódba kapcsolása (296. oldal)
Nyomja meg a ◀ (1) vagy ▶ (3) lehetőséget a
(4) szimbólumsebességhatároló
hoz/funkcióhoz lépéshez.
> Megjelenik a (4) szimbólum és a sebességhatároló készenléti üzemmódba kerül.
A sebességhatároló elindítása
A sebességhatároló nem aktiválható, amíg be
nem indítja a motort. A sebességhatárolóban
11
Speed Limiter
295
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sebességhatároló inaktiválása és
készenléti üzemmódba kapcsolása
A sebességhatároló (SL12) ideiglenesen inaktiválható és készenléti üzemmódba kapcsolható.
Ideiglenes inaktiválás a gázpedállal
A sebességhatároló ideiglenesen inaktiválható és
felülbírálható a gázpedállal anélkül, hogy először
készenléti üzemmódba kapcsolná a sebességhatárolót - hogy például gyorsan kigyorsítsa az autót
egy helyzetből.
A sebességhatároló újbóli
aktiválása készenléti üzemmódból
A sebességhatároló (SL13) az ideiglenes inaktiválás és készenléti üzemmódba helyezést követően újra aktiválható.
Ebben az esetben járjon el az alábbiak szerint:
A sebességhatároló inaktiválásához és készenléti
üzemmódba kapcsolásához:
–
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(2).
> A sebességhatár jelzései és szimbólumai
FEHÉR színűről SZÜRKE színűre változnak járművezetői kijelzőn – a sebességhatároló ideiglenesen kikapcsol, és a járművezető átlépheti a beállított maximális
sebességet.
1.
Nyomja le teljesen a gázpedált, majd engedje
fel úgy, hogy a gyorsulás megszakadjon, amikor elérte kívánt sebességet.
> Ebben a módban a sebességhatároló még
aktív, ezért FEHÉR a szimbólum a járművezetői kijelzőn.
2.
Engedje fel teljesen a gázpedált, amikor
befejezte az átmeneti gyorsítást.
> Az autó ezután automatikusan az utoljára
beállított küszöbérték alá motorfékez.
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességhatároló (294. oldal)
A sebességhatároló újbóli aktiválása készenléti üzemmódból (296. oldal)
•
A sebességhatároló aktiválása és elindítása
(295. oldal)
•
A sebességhatároló inaktiválása (297. oldal)
A sebességhatároló újbóli aktiválásához készenléti üzemmódból:
–
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(1).
> A járművezetői kijelző sebességhatároló
jelölései SZÜRKE színűről FEHÉR színűre
változnak - az autó sebessége ezután újra
az utoljára tárolt maximális sebességre
korlátozódik.
vagy
12
13
296
Speed Limiter
Speed Limiter
VEZETŐTÁMOGATÁS
–
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(2).
> A sebességhatároló jelölései és szimbólumai SZÜRKE színűről FEHÉR színűre változnak járművezetői kijelzőn – az autó
ezután a pillanatnyi sebességét alkalmazza maximális sebességként.
A sebességhatároló inaktiválása
•
•
Sebességhatároló (294. oldal)
A sebességhatároló aktiválása és elindítása
(295. oldal)
Sebességhatároló (294. oldal)
•
A sebességhatároló inaktiválása és készenléti üzemmódba kapcsolása (296. oldal)
A sebességhatároló újbóli aktiválása készenléti üzemmódból (296. oldal)
•
A sebességhatároló inaktiválása és készenléti üzemmódba kapcsolása (296. oldal)
•
A sebességhatároló aktiválása és elindítása
(295. oldal)
•
A sebességhatároló inaktiválása (297. oldal)
14
Nyomja meg újra a kormánykerék
gombját (2).
> Egy másik funkció aktiválódik.
Kapcsolódó információk
Kapcsolódó információk
•
•
3.
A sebességhatároló (SL14) kikapcsolható.
A sebességtartó kikapcsolásához:
1.
gombját
Nyomja meg a kormánykerék
(2).
> A sebességhatároló készenléti üzemmódban van.
2.
Nyomja meg a kormánykerék ◀ (1) vagy ▶
(3) gombját, hogy egy másik funkcióra váltson.
> A járművezetői kijelző sebességhatároló
szimbóluma és visszajelzője (4) kikapcsol
- ami törli a beállított/tárolt maximális
sebességet.
Speed Limiter
297
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sebességhatároló korlátai
(SL15)
Meredek lejtőkön a sebességhatároló
fékhatása elégtelen lehet, ami miatt a jármű túllépheti a tárolt maximális sebességet. Ebben az
esetben a járművezetőt a Sebességkorlát
túllépve üzenet figyelmezteti a járművezetői
kijelzőn.
MEGJEGYZÉS
Egy, a maximális sebesség túllépésére vonatkozó szöveges üzenet jelenik meg, ha legalább 3 km/h (körülbelül 2 mph) értékkel túllépi a sebességet.
Kapcsolódó információk
•
15
16
17
18
298
Sebességhatároló (294. oldal)
Automatikus sebességhatároló
Az automata sebességhatároló (ASL16) funkció
segít a járművezetőnek az autó maximális sebességének a közlekedési jelzőtáblákon feltüntetett
sebességhez igazításában.
FIGYELEM
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele –
nem képes minden helyzet kezelésére
bármilyen forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer
használata előtt megismerjen bizonyos
tényezőket, például a korlátokat és azt,
hogy mire kell ügyelnie.
•
A vezetőtámogató funkciók nem helyettesítik a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig a járművezető felelős az
autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és
rendelkezéseknek megfelelően.
A sebességhatároló funkció (SL17) automatikus
sebességhatárolóra (ASL) váltható.
Az automata sebességkorlátozó a jelzőtábla-felismerő* (RSI18) funkciótól származó információkat használja az autó maximális sebességének
automatikus beállításához.
FIGYELEM
•
A jelzőtábla-felismerő* (RSI) funkciótól az
ASL számára átadott sebesség információk akkor is helytelenek lehetnek, ha a
járművezető tisztán látja a sebességre
vonatkozó jelzőtáblát – ilyen esetekben a
járművezetőnek kell beavatkoznia a megfelelő sebességre gyorsítás vagy lassítás
érdekében.
Speed Limiter
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Aktív az SL vagy az ASL?
Szimbólumok mutatják a járművezetői kijelzőn,
hogy melyik sebességhatároló funkció aktív:
Szimbólum
A jelzés szimbólumának
színe
Jelentés
Az ASL aktív
SL
ASL
Zöldessárga
✓
✓
Szürke
✓
Sárga/narancs
A
A jelzés szimbóluma "70" után = az
ASL aktív.
A
FEHÉR szimbólum: A funkció aktív, SZÜRKE szimbólum:
Készenléti üzemmód.
Az ASL szimbólum
A jelzés szimbóluma (a tárolt sebesség,
"70" mellett a sebességmérő közepén)
háromféle színnel jelenhet meg az
alábbi jelentésekkel:
19
20
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Az ASL készenléti üzemmódba van kapcsolva
Az automatikus sebességhatároló
aktiválása/inaktiválása
Az automata sebességhatároló funkció (ASL19)
a sebességhatároló (SL20) kiegészítőjeként aktiválható és inaktiválható.
Az ASL aktiválása
Az Automatikus
sebességkorlát gomb a központi kijelző funkció nézetében
található.
Az ASL átmeneti készenléti
üzemmódban van - például
egy azért, mert egy közlekedési jelzőtábla nem olvasható.
Kapcsolódó információk
•
•
Vezetéstámogató rendszer (288. oldal)
•
Az automata sebességhatároló tűrésének
módosítása (300. oldal)
•
Az automata sebességhatároló korlátai
(301. oldal)
•
•
Sebességhatároló (294. oldal)
Az automatikus sebességhatároló aktiválásához:
1.
Nyomja meg a Automatikus
sebességkorlát gombot.
> Az ASL készenléti üzemmódban van, egy
zöld visszajelző jelenik meg a gombon, és
a járművezetői kijelző egy jelzés szimbólumát mutatja a sebességmérő közepén.
2.
Nyomja meg a kormánykerék
gombját.
> Az ASL az autó pillanatnyi sebességével
aktiválódik.
Az automatikus sebességhatároló aktiválása/
inaktiválása (299. oldal)
Jelzőtábla-felismerés* (370. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 299
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
•
MEGJEGYZÉS
Az ASL inaktiválása
Ha be van kapcsolva az automata sebességkorlátozó funkció, akkor a jelzőtáblainformációk* akkor is megjelennek a járművezetői kijelzőn, ha nincs bekapcsolva
az RSI21.
–
•
Ha el akarja távolítani a jelzőtábla-információkat a járművezetői kijelzőről, akkor
egyidejűleg ki kell kapcsolni az automata sebességkorlátozót és az RSI funkciót is.
•
Amikor az automata sebességhatároló
funkció aktív, de az RSI inaktív, akkor nincsenek figyelmeztetések az RSI funkciótól. A figyelmeztetésekhez az RSI bekapcsolása is szükséges.
Az automatikus sebességhatároló inaktiválásához:
Érintse meg a Automatikus
sebességkorlát gombot a funkció nézetben.
> Az ASL kikapcsol és a gomb jelzése
SZÜRKE színűre változik - helyette az SL
lesz aktív.
FIGYELEM
Az automata sebességhatároló
tűrésének módosítása
Az automatikus sebességhatároló funkció
(ASL22) különböző tűrési szintekhez állítható.
Lehetőség van a kitáblázott sebességkorlát növelésére/csökkentésére. Ha például az autó egy
70 km/h (43 mph) értékű kitáblázott sebességkorlátozást követ, akkor a járművezető dönthet
úgy, hogy ehelyett 75 km/h (47 mph) sebességet tartson.
Az ASL funkcióról SL funkcióra váltást követően az autó a későbbiekben nem a táblával
jelzett, hanem a memóriában tárolt maximális
sebességet követi.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
21
22
300
Sebességhatároló (294. oldal)
Automatikus sebességhatároló (298. oldal)
Az automata sebességhatároló korlátai
(301. oldal)
Jelzőtábla-felismerés* (370. oldal)
A funkció gombjai és szimbólumai.
Jelzőtábla információk – RSI
Automatic Speed Limiter
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
–
Nyomja a kormánykerék
gombját (1),
amíg a sebességmérő (4) közepén a
70 km/h (43 mph) jelzés helyett a 75 km/h
(47 mph) jelzés nem jelenik meg.
> Ezután az autó a kiválasztott 5 km/h
(4 mph) tűrést használja, amíg a táblák,
amelyek mellett elhalad, 70 km/h
(43 mph) sebességet mutatnak.
A tűrés addig marad érvényben, amíg el
nem halad egy alacsonyabb vagy magasabb sebességértékű jelzőtábla mellett ezután az autó az új kitáblázott sebességhatárt követi, és a tűrés törlődik a memóriából.
Ha a jelzőtábla-felismerő*23 funkció aktív,
akkor a jelzett sebességkorlátozás a
sebességmérőn is megjelenik egy színes
visszajelzővel.
A tűrés beállítása ugyanúgy történik, mint a
sebességhatároló sebesség-beállítása.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Automatikus sebességhatároló (298. oldal)
Az automata sebességhatároló korlátai
(301. oldal)
Jelzőtábla-felismerés* (370. oldal)
Az automata sebességhatároló
korlátai
Az automata sebességkorlátozás (ASL24) a jelzőtábla-.felismerő funkció* (RSI25) sebességinformációinak használatával történik – és nem a
jelzőtáblákon feltüntetett sebességet használva,
amelyeket az autó elkerül.
Ha az RSI nem képes értelmezni és továbbítani a
sebességinformációkat az ASL számára, akkor az
ASL készenléti üzemmódba áll, és átvált SL funkcióra. ilyen esetekben a járművezetőnek be kell
avatkoznia, és megfelelő sebességre kell lassítania.
Az ASL újra aktiválódik, amikor az RSI funkció
újra képes értelmezni és továbbítani a sebességinformációkat az ASL számára.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Sebességhatároló (294. oldal)
Automatikus sebességhatároló (298. oldal)
Jelzőtábla-felismerés* (370. oldal)
MEGJEGYZÉS
A legnagyobb kiválasztható tűrés
+/- 10 km/h (5 mph).
23
24
25
Road Sign Information – RSI
Automatic Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
* Opció/tartozék. 301
VEZETŐTÁMOGATÁS
Sebességtartó
A sebességtartó (CC26) segít a járművezetőnek
az egyenletes sebesség fenntartásában, ami
kényelmesebb vezetést eredményezhet autópályákon és hosszú, egyenes utakon a forgalom
normális haladásakor.
Áttekintés
: aktív módból – inaktiválja/készenléti
üzemmódba kapcsolja a sebességtartót
FIGYELEM
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele –
nem képes minden helyzet kezelésére
bármilyen forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer
használata előtt megismerjen bizonyos
tényezőket, például a korlátokat és azt,
hogy mire kell ügyelnie.
•
A vezetőtámogató funkciók nem helyettesítik a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig a járművezető felelős az
autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és
rendelkezéseknek megfelelően.
: Csökkenti a tárolt sebességet
A tárolt sebesség jele
Az autó pillanatnyi sebessége
Tárolt sebesség
MEGJEGYZÉS
Az adaptív sebességtartóval* (ACC27) felszerelt autókban lehetőség van a sebességtartó
és az adaptív sebességtartó közötti váltásra.
A funkció gombjai és szimbólumai.
: aktiválja a sebességtartót készenléti
üzemmódból és visszatér a tárolt sebességhez
: növeli a tárolt sebességet
: készenléti üzemmódból – aktiválja a
sebességtartót és tárolja a pillanatnyi sebességet
26
27
302
A motorfék használata a lábfék helyett
A sebességtartóval a sebesség a lábfék kevesebb használatával is szabályozható. Lejtőn
haladva bizonyos esetekben kívánatosabb egy
kissé gyorsabban haladni, és motorfékezéssel
korlátozni a gyorsulást. Ebben az esetben a jár-
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
művezető ideiglenesen kiválthatja a lábfék használatát a sebességtartóval.
A sebességtartó aktiválása és
elindítása
Ehhez tegye az alábbiakat:
Először ki kell választani és aktiválni kell a sebességtartó funkciót (CC28), hogy szabályozni
lehessen a sebességet.
–
Nyomja be körülbelül félig a gázpedált, majd
engedje el azt.
> A sebességtartó kikapcsolja az automatikus üzemi fékezést, és csak a motorféket
használja.
A sebességtartó aktiválása/elindítása
A sebességtartó elindításához készenléti üzemmódból, az autó pillanatnyi sebességének
30 km/h (20 mph) vagy ennél magasabb értékűnek kell lennie. A sebességhatárolóban tárolt legalacsonyabb sebesség 30 km/h (20 mph) lehet.
A sebességtartó elindításához:
–
Kapcsolódó információk
•
•
Vezetéstámogató rendszer (288. oldal)
•
A sebességtartó inaktiválása és készenléti
üzemmódba kapcsolása (304. oldal)
•
A sebességtartó újbóli aktiválása készenléti
üzemmódból (305. oldal)
•
•
A sebességtartó kikapcsolása (305. oldal)
•
A sebességtartó aktiválása és elindítása
(303. oldal)
A tárolt sebesség beállítása vezetőtámogatáshoz (331. oldal)
Váltás a sebességtartó és az adaptív sebességtartó között* (314. oldal)
MEGJEGYZÉS
A sebességtartó készenléti
üzemmódba állítása
A sebességtartó készenléti üzemmódba állításához:
–
Nyomja meg a ◀ (1) vagy ▶ (3) gombot a
(4) szimbólumhoz/funkcióhoz
lépéshez.
> A szimbólum megjelenik és a sebességtartó aktiválható.
28
A
szimbólum/funkció megjelenített
állapotában, nyomja meg a kormánykerék
gombját (2).
> A sebességtartó elindul és a pillanatnyi
sebesség kerül beállításra tárolt sebességként.
A sebességtartó 30 km/h (20 mph) sebesség alatt nem kapcsolható be.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Sebességtartó (302. oldal)
A sebességtartó kikapcsolása (305. oldal)
A sebességtartó inaktiválása és készenléti
üzemmódba kapcsolása (304. oldal)
A sebességtartó újbóli aktiválása készenléti
üzemmódból (305. oldal)
Cruise Control
* Opció/tartozék. 303
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sebességtartó inaktiválása és
készenléti üzemmódba kapcsolása
A sebességtartó (CC29) ideiglenesen kikapcsolhat úgy, hogy készenléti üzemmódba lép, és
később újra aktiválható.
Készenléti üzemmód a járművezető
beavatkozásával
A sebességtartó ideiglenesen kikapcsol és
készenléti üzemmódba vált, ha:
•
•
•
a vezető megnyomja a fékpedált
•
a járművezető több mint 1 percig a tároltnál
magasabb sebességet tart fenn.
a tengelykapcsoló-pedált több mint 1 percig
nyomva tartják
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
–
29
304
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(2).
> A sebességtartó jelölései és szimbólumai
a járművezetői kijelzőn FEHÉR színűről
SZÜRKE színűre változnak – a sebességtartó ilyenkor átmenetileg inaktív és a járművezetőnek manuálisan kell szabályoznia
a sebességet.
Cruise Control
Automatikus készenléti üzemmód
A sebességtartó ideiglenesen inaktiválódik és
készenléti üzemmódba kapcsol, ha:
•
•
•
•
•
•
a kerekek elvesztik a tapadást
a motor fordulatszáma túl alacsony/magas
a fékek hőmérséklete túl magas
a sebesség 30 km/h (20 mph) alá esett.
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
Sebességtartó (302. oldal)
A sebességtartó újbóli aktiválása készenléti
üzemmódból (305. oldal)
•
A sebességtartó aktiválása és elindítása
(303. oldal)
•
A sebességtartó kikapcsolása (305. oldal)
a fokozatválasztót N állásba helyezik
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
A sebességtartó készenléti üzemmódba állításához:
Kapcsolódó információk
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sebességtartó újbóli aktiválása
készenléti üzemmódból
A sebességtartó (CC30) ideiglenesen kikapcsolhat úgy, hogy készenléti üzemmódba lép, és
később újra aktiválható.
A sebességtartó elindításához készenléti üzemmódból:
–
A sebességtartó kikapcsolása
A sebességtartó (CC31) kikapcsolható.
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(2).
> A sebességtartó jelölései és szimbólumai
SZÜRKE színűről FEHÉR színűre változnak járművezetői kijelzőn — az autó ezután a pillanatnyi sebességet tartja.
FIGYELEM
A sebesség jelentős növekedése következhet
be, amikor visszaállítja a sebességet a kormánykerék
gombjával.
Kapcsolódó információk
A sebességtartó elindításához készenléti üzemmódból:
–
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(1).
> A sebességtartó jelölései és szimbólumai
SZÜRKE színűről FEHÉR színűre változnak a járművezetői kijelzőn — az autó
ezután újra az utoljára tárolt sebességet
tartja.
vagy
30
31
Cruise Control
Cruise Control
•
•
•
•
A funkció gombjai és szimbólumai.
Sebességtartó (302. oldal)
A sebességtartó kikapcsolásához:
A sebességtartó kikapcsolása (305. oldal)
1.
gombját
Nyomja meg a kormánykerék
(2).
> A sebességtartó készenléti üzemmódban
van.
2.
Nyomja meg a kormánykerék ◀ (1) vagy ▶
(3) gombját, hogy egy másik funkcióra váltson.
>
sebességA járművezetői kijelző
tartó szimbóluma (4) kialszik - ami törli a
beállított/tárolt sebességet.
A sebességtartó inaktiválása és készenléti
üzemmódba kapcsolása (304. oldal)
A sebességtartó aktiválása és elindítása
(303. oldal)
}}
305
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
3.
Nyomja meg újra a kormánykerék
gombját (2).
> Egy másik funkció aktiválódik.
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességtartó (302. oldal)
Váltás a sebességtartó és az adaptív sebességtartó között* (314. oldal)
•
A sebességtartó aktiválása és elindítása
(303. oldal)
•
A sebességtartó újbóli aktiválása készenléti
üzemmódból (305. oldal)
•
A sebességtartó inaktiválása és készenléti
üzemmódba kapcsolása (304. oldal)
Távolságfigyelmeztetés*32
A távolságfigyelmeztető funkció segíthet a járművezetőnek annak észlelésében, ha túl rövid az
elöl haladó autóhoz viszonyított időköz. Ez azt
igényli, hogy az autó szélvédőre vetített kijelzővel* rendelkezzen, hogy megjeleníthesse a távolságfigyelmeztetést.
A távolságfigyelmeztetés 30 km/h (20 mph) feletti sebességeken aktív és csak az elöl, ugyanolyan irányban haladó járművekre reagál. A szembejövő, lassú vagy álló járművekre vonatkozóan
nincsenek távolsági információk.
MEGJEGYZÉS
Erős napfényben, fényvisszaverődések, szélsőséges fénykontrasztok, napszemüveg használata esetén vagy ha a járművezető nem néz
egyenesen előre, akkor a vizuális figyelmeztető jelzéseket nehéz lehet felismerni a szélvédőn.
MEGJEGYZÉS
A távolságfigyelmeztetés az adaptív sebességtartó (ACC33) vagy Pilot Assist aktív állapotának idejére kikapcsol.
Távolságfigyelmeztetés szimbólum a szélvédőn szélvédőre vetített kijelzővel.
A szélvédőre vetített kijelzővel rendelkező autókban egy szimbólum jelenik meg a szélvédőn, amíg
az elöl haladó járműhöz viszonyított időköz rövidebb, mint az előre beállított érték. Azonban ezt
azt feltételezi, hogy a Vezetőtámogatás
megjelenítése funkció be legyen kapcsolva az
autó menürendszerének beállításaiban.
32
33
306
FIGYELEM
A távolságfigyelmeztetés csak akkor működik,
ha az elöl haladó járműhöz viszonyított időablak kisebb mint a beállított érték - a járművezető járművének sebessége nem befolyásolja.
Distance Alert
Adaptive Cruise Control
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kapcsolódó információk
•
•
Elsősegélycsomag* (607. oldal)
A távolságfigyelmeztetés aktiválása/inaktiválása (307. oldal)
•
•
A távolságfigyelmeztetés korlátai (307. oldal)
•
Figyelmeztetés a vezetőtámogatástól ütközés
kockázata esetén (328. oldal)
•
Szélvédőre vetített kijelző* (142. oldal)
Időköz beállítása a vezetőtámogatáshoz
(330. oldal)
A távolságfigyelmeztetés
aktiválása/inaktiválása34
A távolságfigyelmeztetés funkció kikapcsolható.
A funkció csak olyan autókban áll rendelkezésre,
amelyek információkat képesek megjeleníteni
egy úgynevezett szélvédőre vetített kijelzőn*.
A funkciót ezzel a gombbal
kapcsolhatja be vagy ki a központi kijelző funkció nézetében.
•
•
ZÖLD gombvisszajelzés – a funkció aktív.
SZÜRKE gombvisszajelzés – a funkció inaktív.
A távolságfigyelmeztetés a motor minden beindításakor automatikusan bekapcsol.
A távolságfigyelmeztetés korlátai35
A távolságfigyelmeztetés funkció bizonyos helyzetekben korlátokkal rendelkezhet. A funkció
csak olyan autókban áll rendelkezésre, amelyek
információkat képesek megjeleníteni egy úgynevezett szélvédőre vetített kijelzőn*.
FIGYELEM
•
A jármű mérete befolyásolhatja az észlelési képességet, például motorkerékpárok
esetén a figyelmeztető lámpa a beállítottnál rövidebb időablakkal világíthat vagy a
figyelmeztetés átmenetileg elmaradhat.
•
A szélsőségesen magas sebesség azt
okozhatja, hogy a lámpa, a radar egység
tartományának korlátozottsága miatt a
beállítottnál rövidebb időablakkal világít.
Kapcsolódó információk
•
•
34
35
Distance Alert
Distance Alert
Távolságfigyelmeztetés* (306. oldal)
A távolságfigyelmeztetés korlátai (307. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 307
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
FIGYELEM
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele –
nem képes minden helyzet kezelésére
bármilyen forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer
használata előtt megismerjen bizonyos
tényezőket, például a korlátokat és azt,
hogy mire kell ügyelnie.
•
A vezetőtámogató funkciók nem helyettesítik a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig a járművezető felelős az
autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és
rendelkezéseknek megfelelően.
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
36
37
308
Kapcsolódó információk
•
•
•
Távolságfigyelmeztetés* (306. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(341. oldal)
Szélvédőre vetített kijelző* (142. oldal)
Adaptív sebességtartó*36
Az adaptív sebességtartó (ACC37) segít a járművezetőnek az egyenletes sebesség és az előző
autóhoz képest beállított követési időköz fenntartásában.
Az adaptív sebességtartó kényelmesebb vezetési
élményt nyújthat hosszú utakon, autópályákon és
hosszú, egyenes főutakon a forgalom sima haladásakor.
A kamera és radar egység méri a távolságot az elöl
haladó járműtől.
A járművezető kiválasztja a kívánt sebességet és
az elöl haladó járműhöz képest. Ha a kamera és
radar egység egy lassabban haladó autót észlel
az autó előtt, akkor automatikusan beállítja a
sebességet a beállított időközhöz. Amikor az út
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
Adaptive Cruise Control
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
újra szabad, akkor az autó visszatér a beállított
sebességhez.
FIGYELEM
•
•
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele –
nem képes minden helyzet kezelésére
bármilyen forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett.
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer
használata előtt megismerjen bizonyos
tényezőket, például a korlátokat és azt,
hogy mire kell ügyelnie.
FIGYELEM
Az adaptív sebességtartó célja, hogy egy, a járművezető által beállított időközzel kövesse az elől,
ugyanabban a sávban haladó járművet. Ha a
radar egység nem lát semmilyen járművet a jármű
előtt, akkor ehelyett a járművezető által beállított
sebességet tartja. Akkor is ez történik, ha az elől
haladó jármű sebessége növekszik, és meghaladja a tárolt sebességet.
A vezetőtámogató funkciók nem helyettesítik a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig a járművezető felelős az
autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és
rendelkezéseknek megfelelően.
Az adaptív sebességtartó gyorsítással és fékezéssel szabályozza a sebességet. Normális, hogy
a fékek halk hangot adnak a sebesség beállításakor.
38
Az adaptív sebességtartó célja a sebesség finom
szabályozása. A hirtelen fékezést igénylő helyzetekben a járművezetőnek magának kell beavatkoznia. Ez nagy sebességkülönbségek esetén
vagy akkor lehet szükséges, ha az elöl halad
jármű hirtelen fékez. A radar egység korlátai miatt
előfordulhat, hogy a fékezés váratlanul vagy egyáltalán nem történik meg.
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
•
Ez nem ütközés-elkerülő rendszer. Mindig
a járművezető felelős és neki kell beavatkoznia, ha a rendszer nem észlel egy elöl
haladó járművet.
•
A funkció nem fékez emberek vagy állatok valamint kisméretű járművek, például
kerékpárok és motorkerékpárok esetén.
Sem alacsony utánfutók, szembejövő,
lassú vagy álló járművek vagy tárgyak
esetén.
•
Ne használja a funkciót nagy körültekintést igénylő helyzetekben, például városi
forgalomban, kereszteződéseknél, csúszós útfelületeken, ha sok víz vagy hólé
van az úttesten, erős esőben/havazásban,
rossz látási viszonyok mellett, kanyargós
vagy keskeny utakon.
FONTOS
A vezetőtámogató komponensek karbantartása csak műhelyben lehetséges38.
Kapcsolódó információk
•
•
Vezetéstámogató rendszer (288. oldal)
Az adaptív sebességtartó* kezelőszervei és
kijelző nézete (310. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 309
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
Az adaptív sebességtartó aktiválása és elindítása* (311. oldal)
Az adaptív sebességtartó*
kezelőszervei és kijelző nézete
Növeli az időközt az elöl haladó járműhöz
képest
•
Az adaptív sebességtartó korlátai*
(314. oldal)
Csökkenti az időközt az elöl haladó járműhöz
képest
•
Az adaptív sebességtartó szimbólumai és
üzenetei* (316. oldal)
•
Figyelmeztetés a vezetőtámogatástól ütközés
kockázata esetén (328. oldal)
A kijelzőn megjelenik egy összefoglaló arról,
hogyan kezelhető az adaptív sebességtartó a
kormánykerék bal oldali billentyűzetének használatával és hogyan jelenik meg a funkció a kijelzőn.
•
Időköz beállítása a vezetőtámogatáshoz
(330. oldal)
•
A tárolt sebesség beállítása vezetőtámogatáshoz (331. oldal)
•
Automatikus fékezés vezetőtámogatással
(332. oldal)
•
Cél módosítása vezetőtámogatással
(329. oldal)
•
Előzési segéd (333. oldal)
A céljármű kijelzés: a funkció észlelt és követ
egy céljárművet az előre beállított időközzel
Az időköz és az elöl haladó járművek szimbóluma
Járművezetői kijelző
: készenléti üzemmódból - aktiválja a
funkciót, és tárolja a pillanatnyi sebességet
: aktív módból - inaktiválja/készenléti
üzemmódba kapcsolja a funkciót
A sebességek jelzése.
Tárolt sebesség
Az elől haladó jármű sebessége.
: aktiválja a funkciót készenléti üzemmódból és visszatér a tárolt sebességhez
Az Ön autójának pillanatnyi sebessége.
: növeli a tárolt sebességet
: Csökkenti a tárolt sebességet
310
Kapcsolódó információk
•
Adaptív sebességtartó* (308. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az adaptív sebességtartó aktiválása
és elindítása*
Az adaptív sebességtartó elindítása/
aktiválása
A adaptív sebességtartót (ACC39) először aktiválni kell, majd el kell indítani, hogy szabályozza a
sebességet és a távolságot.
Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük az ACC
elindításához:
Az adaptív sebességtartó készenléti
üzemmódba kapcsolása
•
A járművezető biztonsági övének becsatolva
és a vezető ajtajának csukva kell lennie.
•
Kell, hogy legyen az autó előtt ésszerű távolságban egy jármű (a "céljármű") vagy a pillanatnyi sebességnek legalább 15 km/h
(9 mph) értékűnek kell lennie.
•
–
A
szimbólum/funkció (4) megjelenített
állapotában, nyomja meg a kormánykerék
gombját (1).
> Az adaptív sebességtartó elindul, és a pillanatnyi sebesség tárolásra kerül, ami számokként megjelenik a sebességmérő
közepén.
Az időintervallumot csak akkor
állítja be az ACC az elől haladó
járműhöz képest, ha a távolság
szimbólum két járművet mutat.
Manuális sebességváltóval felszerelt autók
esetén. A sebességnek legalább 30 km/h
(20 mph) értékűnek kell lennie.
Ezzel egyidejűleg a sebességtartomány jelölése.
Közvetlenül a motor beindítását követően az
adaptív sebességtartó készenléti üzemmódba lép.
Az aktív módból készenléti üzemmódba kapcsoláshoz, járjon el az alábbiak szerint:
–
39
Nyomja meg a kormánykerék ◀ (2) vagy ▶
(4) szimbólumhoz/funkci(3) gombját a
óhoz lépéshez.
> A szimbólum megjelenik és az adaptív
sebességtartó készenléti üzemmódba
kapcsol.
A magasabb sebesség a tárolt/
kiválasztott sebesség, az alacsonyabb sebesség pedig az
elöl haladó jármű (céljármű)
sebessége.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó* (308. oldal)
Az adaptív sebességtartó* inaktiválása/újbóli
aktiválása (312. oldal)
Váltás a sebességtartó és az adaptív sebességtartó között* (314. oldal)
Adaptive Cruise Control
* Opció/tartozék. 311
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az adaptív sebességtartó*
inaktiválása/újbóli aktiválása
Az adaptív sebességtartó ideiglenes kikapcsolásához és készenléti módba kapcsolásához:
Az adaptív sebességtartó (ACC40) ideiglenesen
kikapcsolhat úgy, hogy készenléti üzemmódba
lép, és később újra aktiválható.
–
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(2).
> A
szimbólum a járművezetői kijelzőn
FEHÉR színűről SZÜRKE színűre és a
tárolt sebesség a sebességmérő közepén
BÉZS színűről SZÜRKE színűre változik.
Az adaptív sebességtartó inaktiválása
és készenléti üzemmódba kapcsolása
•
a járművezető több mint 1 percig a tároltnál
magasabb sebességet tart fenn.
•
a tengelykapcsoló-pedál körülbelül 1 percig
be van nyomva - manuális sebességváltóval
felszerelt autók esetén.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
FIGYELEM
•
Az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódjában a járművezetőnek kell beavatkoznia és szabályozni a sebességet és az
elöl haladó járműhöz viszonyított távolságot.
•
Amikor az adaptív sebességtartó készenléti
üzemmódban van és az autó túl közel kerül
az elöl haladó járműhöz, akkor a járművezetőt ehelyett a távolságfigyelmeztető funkció* figyelmeztetheti.
Készenléti üzemmód a járművezető
beavatkozásával
Az adaptív sebességtartó ideiglenesen kikapcsol
és készenléti üzemmódba vált, ha:
•
•
40
312
a vezető megnyomja a fékpedált.
a fokozatválasztót N állásba helyezik.
Adaptive Cruise Control
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Automatikus készenléti üzemmód
Az adaptív sebességtartó más rendszerektől függ,
amilyen például a menetstabilizáló/kipörgésgátló
ESC41. Ha ezen rendszerek valamelyikének
működése leáll, akkor az adaptív sebességtartó
automatikusan kikapcsol.
FIGYELEM
Az automatikus készenléti üzemmódban a járművezetőt hangjelzés és üzenet figyelmezteti
a járművezetői kijelzőn.
•
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia az autó sebességét, használnia a
fékeket, hogy fenntartsa a biztonságos
távolságot a többi járműtől.
Az automatikus készenléti üzemmód oka lehet,
hogy:
•
a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van és a
ACC nem biztos abban, hogy a céltárgy egy
álló jármű vagy valamilyen más objektum, például egy fekvőrendőr.
•
a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van és az
elöl haladó jármű elfordul, akkor a ACC funkciónak már nincs mit követnie.
•
a sebesség 30 km/h (20 mph) alá csökken csak manuális sebességváltóval felszerelt
autókra vonatkozik.
•
a járművezető kinyitja az ajtót.
41
•
•
•
•
•
•
a járművezető leveszi a biztonsági övét.
a motor fordulatszáma túl alacsony/magas.
Az ACC újbóli aktiválásához készenléti üzemmódból:
egy vagy több kerék elveszti a tapadást.
–
a fékek hőmérséklete magas.
be van húzva a rögzítőfék.
a kamera és radar egységet például hó vagy
zuhogó eső takarja el (kameralencse/rádióhullámok blokkolása).
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(1).
> A sebesség ekkor a legutolsó tárolt
sebességre áll.
FIGYELEM
A sebesség jelentős növekedése következhet
be, amikor visszaállítja a sebességet a korgombjával.
mánykerék
Az adaptív sebességtartó újbóli
aktiválása készenléti üzemmódból
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó* (308. oldal)
Az adaptív sebességtartó aktiválása és elindítása* (311. oldal)
Váltás a sebességtartó és az adaptív sebességtartó között* (314. oldal)
Electronic Stability Control
* Opció/tartozék. 313
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az adaptív sebességtartó korlátai*
(ACC42)
Az adaptív sebességtartó
bizonyos
helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
Meredek utak és/vagy nehéz rakomány
Ne feledje, hogy az adaptív sebességtartó elsődlegesen egyenes útfelületeken történő használatra szolgál. A funkciónak meredek lejtőkön
nehézséget okozhat a megfelelő távolság tartása
- ilyen esetekben különös figyelem szükséges és
készen kell állni a fékezésre.
•
Ne használja az adaptív sebességtartót, ha az
autó nehéz rakományt szállít vagy utánfutót
vontat.
Különféle beállítások
•
A Off Road hajtásmód nem választható ki,
amikor aktív az adaptív sebességtartó.
Váltás a sebességtartó és az
adaptív sebességtartó között*
Az adaptív sebességtartóval (ACC43) felszerelt
autókban a járművezető válthat a sebességtartó
(CC44) és az ACC között.
Egy szimbólum mutatja a járművezetői kijelzőn,
hogy melyik sebességtartó aktív:
CC
A
Sebességtartó
A
A
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
Kapcsolódó információk
•
•
42
43
44
314
Adaptív sebességtartó* (308. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(341. oldal)
3.
Adaptív sebességtartó
FEHÉR szimbólum: A funkció aktív, SZÜRKE szimbólum:
Készenléti üzemmód
Váltás ACC sebességtartóról CC
sebességtartóra
1.
Állítsa készenléti üzemmódba az adaptív
sebességtartót a kormánykerék
gombjával.
Nyomja meg a Tempomat gombot a központi kijelző funkció nézetében - a gomb
visszajelzője SZÜRKE színűről ZÖLD színűre
változik.
>
A járművezetői kijelző az
ACC
CC szimbólumra
szimbólumról a
vált. Az adaptív sebességtartó most ki van
kapcsolva, a sebességtartó pedig készenléti üzemmódban van.
ACC
Járjon el az alábbiak szerint:
MEGJEGYZÉS
2.
gombját.
Nyomja meg a kormánykerék
> A sebességtartó bekapcsol, és tárolja a
pillanatnyi sebességet.
FIGYELEM
Az ACC funkcióról CC funkcióra váltás azt
jelenti, hogy az autó:
•
a továbbiakban nem tartja fenn az előre
beállított időintervallumot az elöl haladó
járműhöz képest.
•
csak a tárolt sebességet tartja, ezért a járművezetőnek szükség esetén használnia
kell a fékeket.
Ha a CC aktív a motor leállításakor, akkor a motor
következő beindításakor automatikusan az ACC
lesz aktív.
Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control
Cruise Control
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Váltás CC sebességtartóról ACC
sebességtartóra
Járjon el az alábbiak szerint:
1.
Állítsa készenléti üzemmódba a sebességtargombjával.
tót a kormánykerék
2.
Érintse meg a Tempomat gombot a funkció
nézetben - a gomb visszajelzője ZÖLD színűről SZÜRKE színűre változik.
>
CC
A járművezetői kijelzőn a
szimbólum az
ACC szimbólumra
változik. Az adaptív sebességtartó most
aktív és készenléti üzemmódban van.
3.
gombját.
Nyomja meg a kormánykerék
> Az adaptív sebességtartó bekapcsol, és
tárolja a pillanatnyi sebességet az elöl
haladó járműhöz viszonyított beállított időközzel együtt.
Kapcsolódó információk
•
•
Adaptív sebességtartó* (308. oldal)
Sebességtartó (302. oldal)
* Opció/tartozék. 315
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az adaptív sebességtartó
szimbólumai és üzenetei*
Az adaptív sebességtartó (ACC45) funkcióval
kapcsolatban számos szimbólum és üzenet
jelenhet meg a járművezetői kijelzőn és/vagy a
szélvédőre vetített kijelzőn*.
Az előző ábra azt mutatja, hogy az adaptív sebességtartó 110 km/h (68 mph) sebesség tartására
van beállítva és nincs jármű, amelyet követhetne.
Az alábbi szemléltető példában az RSI* (Road
Sign Information) funkció arról tájékoztat, hogy a
maximális megengedett sebesség 130 km/h
(80 mph).
A fenti ábra azt mutatja, hogy az adaptív sebességtartó 110 km/h (68 mph) sebesség tartására
van beállítva és ugyanakkor követi az elöl haladó
járművet, amely ugyanazt a sebességet tartja.
45
316
Adaptive Cruise Control
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Szimbólum
Üzenet
Leírás
A szimbólum FEHÉR.
Az autó tartja a tárolt/beállított sebességet.
Adaptive Cruise Contr.
Az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódban van.
Nem elérhető
A szimbólum SZÜRKE.
Adaptive Cruise Contr.
Szerviz szükséges
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Fel kell keresni egy szervizt - hivatalos Volvo márkaszerviz igénybe vételét javasoljuk.
A szimbólum SZÜRKE.
Szélvédő-érzékelő
Tisztítsa meg a szélvédőt a kamera és radar egység érzékelői előtt.
Érzékelő blokkolva, lásd a kézikönyvet
A szöveges üzenetek a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetének közepén elhelyezkedő
gomb rövid megnyomásával törölhetők.
Ha az üzenet megmarad: Keressen fel egy
műhelyt – hivatalos Volvo műhely ajánlott.
Kapcsolódó információk
•
Adaptív sebességtartó* (308. oldal)
* Opció/tartozék. 317
VEZETŐTÁMOGATÁS
Pilot Assist46
hagyhatja a Pilot Assist kormányzási segítségét
és kormányozhat más irányban, például sávot
válthat vagy kikerülhet egy akadályt az úton.
A Pilot Assist kormányzási segítség használatával segít a járművezetőnek az autónak a sáv
oldalvonalai között tartásában és az egyenletes
sebesség fenntartásában, előre kiválasztott időköz tartásával az elöl haladó járműhöz viszonyítva.
Ha a Pilot Assist nem képes egyértelműen értelmezni a sávot, például a kamera és radar egység
nem látja a sáv oldalvonalait, akkor a Pilot Assist
ideiglenesen kikapcsolja a kormányzási segítséget, de visszakapcsolja azt, ha újra képes felismerni a sávot - ilyenkor a sebesség és távolságszabályozó funkciók továbbra is aktívak.
Így működik a Pilot Assist
A Pilot Assist funkció elsődlegesen autópályákon
és hasonló nagyobb utakon történő használatra
szolgál, ahol hozzájárulhat a kényelmesebb vezetéshez és nyugodtabb vezetési élményt nyújthat.
A kamera és radar egység méri a távolságot a z elöl
haladó járműtől és észleli az oldalvonalakat.
Kamera és radar egység
FIGYELEM
A Pilot Assist kormányzási segítsége előzetes
figyelmeztetés nélkül, automatikusan kapcsol
ki és vissza.
Távolságjelzők
Leolvasók, oldalsó jelzések
A járművezető kiválasztja a kívánt sebességet és
az elöl haladó járműhöz viszonyított időközt. A
Pilot Assist méri a távolságot az elöl haladó járműhöz és az útfelületen található sávjelzésekhez
képest a kamera és radar egység használatával.
A beállított időköz fenntartása automatikus
sebesség-beállítással történik, miközben a kormányzási segéd segít az autót a sávban tartani.
A Pilot Assist kormányzási segítsége figyelembe
veszi az elöl haladó autó sebességét és a sáv
jelöléseit. A járművezető bármikor figyelmen kívül
46
318
Ez a funkció piactól függően lehet alapfelszereltség vagy opció.
A kormányzási segítség pillanatnyi állapotát a kormánykerék
szimbólumának színe jelzi:
• A ZÖLD kormánykerék azt
jelzi, hogy a kormányzási segítség aktív
• A SZÜRKE kormánykerék azt jelzi (illusztrációként), hogy a kormányzási segítség inaktív.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
A Pilot Assist csak akkor használható, ha
egyértelműen felfestett vonalak vannak a sáv
két oldalán. Minden más használat megnöveli
a környező olyan akadályokkal történő ütközés
kockázatát, amelyeket a funkció nem képes
észlelni.
FIGYELEM
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele –
nem képes minden helyzet kezelésére
bármilyen forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer
használata előtt megismerjen bizonyos
tényezőket, például a korlátokat és azt,
hogy mire kell ügyelnie.
•
A vezetőtámogató funkciók nem helyettesítik a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig a járművezető felelős az
autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és
rendelkezéseknek megfelelően.
vagy akkor lehet szükséges, ha az elöl haladó
autó hirtelen fékez. A kamera és radar egység
korlátai miatt előfordulhat, hogy a fékezés váratlanul vagy egyáltalán nem történik meg.
A Pilot Assist célja, hogy egy, a járművezető által
beállított időközzel kövesse az elől, ugyanabban a
sávban haladó járművet. Ha a radar egység nem
lát semmilyen járművet a jármű előtt, akkor ehelyett a járművezető által beállított sebességet
tartja. Akkor is ez történik, ha az elől haladó jármű
sebessége növekszik, és meghaladja a tárolt
sebességet.
A Pilot Assist funkció gázadással és fékezéssel
szabályozza a sebességet. Normális, hogy a fékek
halk hangot adnak a sebesség beállításakor.
A Pilot Assist megpróbálja finoman szabályozni a
sebességet. A hirtelen fékezést igénylő helyzetekben a járművezetőnek magának kell beavatkoznia. Ez nagy sebességkülönbségek esetén
}}
319
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
FIGYELEM
•
•
•
Ez nem ütközés-elkerülő rendszer. Mindig
a járművezető felelős és neki kell beavatkoznia, ha a rendszer nem észlel egy elöl
haladó járművet.
A funkció nem fékez emberek vagy állatok valamint kisméretű járművek, például
kerékpárok és motorkerékpárok esetén.
Sem alacsony utánfutók, szembejövő,
lassú vagy álló járművek vagy tárgyak
esetén.
Ne használja a funkciót nagy körültekintést igénylő helyzetekben, például városi
forgalomban, kereszteződéseknél, csúszós útfelületeken, ha sok víz vagy hólé
van az úttesten, erős esőben/havazásban,
rossz látási viszonyok mellett, kanyargós
vagy keskeny utakon.
FONTOS
Figyelmeztetés a vezetőtámogatástól ütközés
kockázata esetén (328. oldal)
•
Cél módosítása vezetőtámogatással
(329. oldal)
A Pilot Assist arra törekszik, hogy a sáv
közepén tartsa az autót
•
Időköz beállítása a vezetőtámogatáshoz
(330. oldal)
Amikor a Pilot Assist segít a kormányzásban,
akkor a sáv jelölései között igyekszik elhelyezni az
autót, ezért a lehető legsimább vezetési élmény
érdekében ajánlatos hagyni, hogy az autó megtalálja az optimális elhelyezkedést. A járművezető
ellenőrzi, hogy az autó biztonságosan helyezkedik-e el a sávban és mindig van lehetősége arra,
hogy saját kormányzási korrekcióival beállítsa a
helyzetet.
•
A tárolt sebesség beállítása vezetőtámogatáshoz (331. oldal)
•
Automatikus fékezés vezetőtámogatással
(332. oldal)
•
Előzési segéd (333. oldal)
•
Ha a Pilot Assist nem a megfelelő módon
helyezi el az autót a sávban, akkor ajánlott
kikapcsolni a Pilot Assist funkciót vagy adaptív sebességtartóra váltani.
Kapcsolódó információk
•
•
Vezetéstámogató rendszer (288. oldal)
Hajtűkanyarok és amikor az út elágazik
•
A Pilot Assist jelez a járművezetőnek, akinek nem
szabad várnia a Pilot Assist kormányzási segítségére, hanem mindig fel kell készülnie a kormányzás növelésére, különösen kanyarokban.
A Pilot Assist aktiválása és elindítása
(322. oldal)
•
•
A Pilot Assist korlátai (325. oldal)
A vezetőtámogató komponensek karbantartása csak műhelyben lehetséges47.
47
320
Amikor az autó kijárathoz vagy elágazáshoz
közeledik, akkor a járművezetőnek a kívánt
sáv felé kell kormányoznia, hogy megadja a
kívánt irányt a Pilot Assist számára.
•
•
A Pilot Assist kezelőszervei és kijelző nézete
(321. oldal)
A Pilot Assist* szimbólumai és üzenetei
(327. oldal)
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Pilot Assist kezelőszervei és
kijelző nézete
A kijelzőn megjelenik egy összefoglaló arról,
hogyan kezelhető a Pilot Assist a kormánykerék
bal oldali billentyűzetének használatával és
hogyan jelenik meg a funkció a kijelzőn.
Kezelőszervek
: növeli a tárolt sebességet
Járművezetői kijelző
: Csökkenti a tárolt sebességet
Növeli az időközt az elöl haladó járműhöz
képest
Csökkenti az időközt az elöl haladó járműhöz
képest
◀: Pilot Assist funkcióról adaptív sebességtartóra vált
A funkció szimbóluma
Célautó szimbólumok
Az időköz és az elöl haladó járművek szimbóluma
A sebességek jelzése.
Tárolt sebesség
Az aktív/inaktív kormányzási segítség szimbóluma
A funkció gombjai és szimbólumai.
▶: adaptív sebességtartóról Pilot Assist funkcióra vált
Az elől haladó jármű sebessége
Az Ön autójának pillanatnyi sebessége
Kapcsolódó információk
•
Pilot Assist (318. oldal)
: készenléti üzemmódból - aktiválja a
Pilot Assist funkciót, és tárolja a pillanatnyi
sebességet
: aktív módból - inaktiválja/készenléti
üzemmódba kapcsolja a Pilot Assist funkciót
: készenléti üzemmódból aktiválja a Pilot
Assist funkciót, és visszatér a tárolt sebességhez és időközhöz.
321
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Pilot Assist aktiválása és
elindítása
Az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódjában:
Először aktiválni kell, majd el kell indítani a Pilot
Assist rendszert, hogy szabályozhassa a sebességet és a távolságot valamint kormányzási
segítséget nyújtson.
1.
Nyomja meg a kormánykerék ▶ gombját (6).
> A
szimbólum Pilot Assist szimbólumra vált készenléti üzemmódban (8).
2.
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(2).
> A Pilot Assist elindul, és tárolásra kerül a
pillanatnyi sebesség, amely számokkal
jelenik meg a sebességmérő közepén.
...vagy...
Az adaptív sebességtartó elindított állapotában:
–
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük a Pilot
Assist elindításához:
322
•
A járművezető biztonsági övének becsatolva
és a vezető ajtajának csukva kell lennie.
•
Kell, hogy legyen az autó előtt ésszerű távolságban egy jármű (a "céljármű") vagy a pillanatnyi sebességnek legalább 15 km/h
(9 mph) értékűnek kell lennie.
•
Manuális sebességváltóval felszerelt autók
esetén. A sebességnek legalább 30 km/h
(20 mph) értékűnek kell lennie.
Nyomja meg a kormánykerék ▶ gombját (6).
> A Pilot Assist elindult.
A Pilot Assist kormányzási
segítsége csak akkor aktív,
amikor a kormánykerék szimbólum (2) SZÜRKE színűről
ZÖLD színűre változik.
A Pilot Assist csak akkor szabályozza az időintervallumot az elöl haladó autóhoz képest, amikor a távolság szimbólum egy járművet (1) mutat a kormánykerék szimbólum
felett.
Ezzel egyidejűleg a sebességtartomány jelölése.
A magasabb sebesség a tárolt/
kiválasztott sebesség, az alacsonyabb sebesség pedig az
elöl haladó jármű (céljármű)
sebessége.
Kezek a kormánykeréken
A Pilot Assist működéséhez a járművezetőnek a
kormánykeréken kell tartania a kezeit.
Ha a Pilot Assist azt észleli,
hogy a járművezető nem fogja
a kormánykereket, akkor a járművezetőt egy idő után egy
szimbólum és egy üzenet
figyelmezteti az autó aktív kormányzására.
Ha néhány másodperc múlva a járművezető kezei
még mindig nem észlelhetők a kormánykeréken,
akkor megismétlődik a figyelmeztetés, amelyet
hangjelzés egészít ki.
Ha a Pilot Assist további néhány másodpercig
nem észleli a járművezető kezeit a kormányon,
akkor a figyelmeztető jel intenzívvé válik és a
kikapcsol a kormányzási funkció. Ezután a Pilot
Assist funkciót újra kell indítani a kormánykerék
gombjának használatával.
VEZETŐTÁMOGATÁS
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy a Pilot Assist csak akkor
működik, amikor a járművezető a kezeit a kormánykeréken tartja.
Kapcsolódó információk
•
•
Pilot Assist (318. oldal)
A Pilot Assist inaktiválása/
aktiválása
A Pilot Assist készenléti üzemmód beállításával
ideiglenesen kikapcsolható, és később újra aktiválható.
A Pilot Assist inaktiválása és készenléti
üzemmódba kapcsolása
...vagy...
Nyomja meg a kormánykerék ◀ gombját (3).
> A Pilot Assist ki van kapcsolva, és aktív
üzemmódú adaptív sebességtartóra vált.
–
FIGYELEM
•
A Pilot Assist készenléti üzemmódjában a
járművezetőnek be kell avatkoznia és kormányoznia kell, szabályoznia kell a sebességet és az elöl haladó autóhoz viszonyított távolságot is.
•
Amikor a Pilot Assist készenléti üzemmódban van és az autó túl közel kerül az
elöl haladó járműhöz, akkor a járművezetőt ehelyett a távolságfigyelmeztetés*
funkció figyelmezteti.
A Pilot Assist inaktiválása/aktiválása
(323. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
A Pilot Assist ideiglenes kikapcsolásához és
készenléti módba kapcsolásához:
–
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(2).
> A Pilot Assist készenléti üzemmódba vált a szimbólum (8) a járművezetői kijelzőn
FEHÉR színűről SZÜRKE színűre és a
tárolt sebesség a sebességmérő közepén
BÉZS színűről SZÜRKE színűre változik.
}}
* Opció/tartozék. 323
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Készenléti üzemmód a járművezető
beavatkozásával
A Pilot Assist ideiglenesen kikapcsol és készenléti üzemmódba vált, ha:
•
•
•
Az automatikus készenléti üzemmódban a járművezetőt hangjelzés és üzenet figyelmezteti
a járművezetői kijelzőn.
a fokozatválasztót N állásba helyezik.
több mint 1 percig be vannak kapcsolva az
irányjelzők
•
a járművezető több mint 1 percig a tároltnál
magasabb sebességet tart fenn.
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia az autó sebességét, használnia a
fékeket, hogy fenntartsa a biztonságos
távolságot a többi járműtől.
•
a tengelykapcsoló-pedál körülbelül 1 percig
be van nyomva - manuális sebességváltóval
felszerelt autók esetén.
Az automatikus készenléti üzemmód oka lehet
például, hogy:
Az irányjelzők használatakor a Pilot Assist kormányzási segítsége ideiglenesen kikapcsol. Amikor ez már nem áll fenn, akkor a kormányzási
segítség automatikusan újra bekapcsol, ha még
észlelhetők a sáv oldaljelzései.
Automatikus készenléti üzemmód
A Pilot Assist működése más rendszerektől függ,
mint amilyen az ESC48 menetstabilizáló/kipörgésgátló. Ha ezen egyéb rendszerek bármelyiké-
48
Electronic Stability Control
tárgy egy álló jármű vagy valamilyen más
objektum, például egy fekvőrendőr.
•
a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van és az
elöl haladó jármű elfordul, akkor a Pilot
Assist funkciónak már nincs mit követnie.
•
a sebesség 30 km/h (20 mph) alá csökken csak manuális sebességváltóval felszerelt
autókra vonatkozik.
FIGYELEM
a vezető megnyomja a fékpedált.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
324
nek a működése megszűnik, akkor a Pilot Assist
automatikusan kikapcsol.
•
•
•
•
A Pilot Assist újbóli aktiválása
készenléti üzemmódból
a járművezető kinyitja az ajtót.
a fékek hőmérséklete magas.
a járművezető kezei nincsenek a kormánykeréken.
•
•
•
•
•
be van húzva a rögzítőfék.
•
a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van és a
Pilot Assist nem biztos abban, hogy a cél-
a motor fordulatszáma túl alacsony/magas.
a járművezető leveszi a biztonsági övét.
egy vagy több kerék elveszti a tapadást.
a kamera és radar egységet például hó vagy
zuhogó eső takarja el (kameralencse/rádióhullámok blokkolása).
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a
részletek modellenként változhatnak.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Pilot Assist újbóli aktiválásához.
–
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
(1).
> A sebesség ekkor a legutolsó tárolt
sebességre áll.
FIGYELEM
A sebesség jelentős növekedése következhet
be, amikor visszaállítja a sebességet a korgombjával.
mánykerék
A Pilot Assist korlátai
A Pilot Assist funkció bizonyos helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
A Pilot Assist funkció egy segítség, amely sok
helyzetben segítheti a járművezetőt. Azonban
mindig a járművezető felelős a biztonságos távolság fenntartásáért környező objektumoktól és a
megfelelő elhelyezkedésért a sávban.
FIGYELEM
Bizonyos helyzetekben a Pilot Assist kormányzási segítségének nehézséget okozhat a
járművezető megfelelő segítése vagy automatikusan kikapcsolhat - ilyen esetekben a Pilot
Assist használata nem javasolt. Példák az
ilyen helyzetekre:
•
a sávokat jelölő vonalak kopottak, hiányoznak vagy keresztezik egymást.
•
a sávok elválasztása nem egyértelmű, például amikor a sávok egyesülnek vagy kijáratoknál illetve, amikor több jelölés is
jelen van.
•
élek vagy egyéb vonalak vannak jelen az
úton vagy annak közelében, például járdaszegélyek, illesztések vagy javítások az
útfelületen, korlátok szélei, az út szélének
pereme vagy erős árnyékok.
•
•
•
a sáv szűk vagy kanyargós.
Kapcsolódó információk
•
•
Pilot Assist (318. oldal)
A Pilot Assist aktiválása és elindítása
(322. oldal)
a sáv gerinceket vagy lyukakat tartalmaz.
az időjárási viszonyok rosszak, például
esik, havazik, köd van illetve latyak van az
úton vagy rosszak a fényviszonyok, fényvisszaverődés van jelen, nedves az útfelület stb.
A járművezetőnek azt is figyelembe kell vennie, hogy a Pilot Assist az alábbi korlátokkal
rendelkezik:
•
A magas járdaszegélyek, útelzáró eszközök (terelőkúpok, biztonsági korlátok stb.)
}}
325
VEZETŐTÁMOGATÁS
nem észlelhetők. Vagy a rendszer tévesen
sávjelölésekként észleli ezeket, és emiatt
fennáll az autó és az ilyen akadályok
közötti ütközés kockázata. A járművezetőnek biztosítania kell azt, hogy az autó
megfelelő távolságra legyen az ilyen akadályoktól.
||
Meredek utak és/vagy nehéz rakomány
Ne feledje, hogy a Pilot Assist elsődlegesen
egyenes útfelületeken történő használatra szolgál. A funkciónak meredek lejtőkön nehézséget
okozhat a megfelelő távolság tartása - ilyen esetekben különös figyelem szükséges és készen
kell állni a fékezésre.
•
A kamera és radarérzékelő nem képes
minden közeledő minden tárgyat és akadályt észlelni a forgalmi környezetben,
ilyenek például a kátyúk, álló akadályok
vagy az olyan objektumok, amelyek teljesen vagy részben elzárják az utat.
•
A Pilot Assist nem "látja" a gyalogosokat,
állatokat stb.
Ne használja a Pilot Assist funkciót, ha az
autó nehéz rakományt szállít vagy utánfutót
vontat.
•
A javasolt kormányzási bemenet ereje
korlátozott, ami azt jelenti, hogy nem mindig képes segíteni a járművezetőt a kormányzásban és az autó sávban tartásában.
A Pilot Assist nem aktiválható, ha utánfutó,
kerékpártartó vagy hasonló van csatlakoztatva
az autó elektromos rendszeréhez.
•
•
326
A járművezetőnek mindig megvan a lehetősége a
Pilot Assist kormányzási beavatkozásainak módosítására és a kívánt helyzetbe forgathatja a kormánykereket.
A Sensus Navigation* felszereltségű
autókban a funkció használhatja a térképadatok információit, ami eltérő működéshez vezethet.
A Pilot Assist ki van kapcsolva, ha a
sebességfüggő kormányzási erejű kormányszervo csökkent teljesítménnyel
működik - például túlmelegedés miatti
hűtés esetén.
•
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Pilot Assist (318. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(341. oldal)
Sebességfüggő kormányzási erő (288. oldal)
Hajtásmódok (463. oldal)
MEGJEGYZÉS
Különféle beállítások
•
A Off Road hajtásmód nem választható ki,
amikor be van kapcsolva a Pilot Assist.
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Pilot Assist* szimbólumai és
üzenetei
A Pilot Assist funkcióval kapcsolatban számos
szimbólum és üzenet jelenhet meg a járművezetői kijelzőn és/vagy a szélvédőre vetített kijelzőn*.
Az alábbiakban néhány példát láthat49.
A fenti ábra50 azt mutatja, hogy a Pilot Assist
110 km/h (68 mph) sebesség tartására van
beállítva és ugyanakkor követi az elöl haladó járművet, amely ugyanazt a sebességet tartja.
A fenti ábra50 azt mutatja, hogy a Pilot Assist
110 km/h (68 mph) sebesség tartására van
beállítva és ugyanakkor követi az elöl haladó járművet, amely ugyanazt a sebességet tartja.
A Pilot Assist nem nyújt kormányzási segítséget,
mert nem észlelhetők a sáv oldalvonalai.
Itt a Pilot Assist kormányzási segítséget is nyújt,
mert észlelhetők a sáv oldalvonalai.
Az előző ábra50 azt mutatja, hogy a Pilot Assist
110 km/h (68 mph) sebesség tartására van
beállítva és nincs jármű, amelyet követhetne.
A Pilot Assist nem nyújt kormányzási segítséget,
mert nem észlelhetők a sáv oldalvonalai.
49
50
Az alábbi szemléltető példában az RSI (Road Sign Information) funkció arról tájékoztat, hogy a maximális megengedett sebesség 130 km/h (80 mph).
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
}}
* Opció/tartozék. 327
VEZETŐTÁMOGATÁS
Figyelmeztetés a
vezetőtámogatástól ütközés
kockázata esetén
||
A Pilot Assist és az adaptív sebességtartó
(ACC)*51 figyelmeztetheti a járművezetőt, ha az
elöl haladó járműhöz viszonyított távolság hirtelen
túl rövid lesz.
A vezetőtámogatás az üzemi fék kapacitásának
körülbelül 40%-át használja. Ha az autót a vezetőtámogatás fékezési kapacitásánál erősebben
kell fékezni és a járművezető nem fékez, akkor
bekapcsol a figyelmeztető lámpa és a figyelmeztető hangjelzés, hogy figyelmeztesse a járművezetőt az azonnali beavatkozás szükségességére.
FIGYELEM
A vezetőtámogató rendszerek csak olyan járművekre figyelmeztet, amelyeket a radar egység észlel – ezért előfordulhat, hogy nem vagy
csak bizonyos késéssel ad figyelmeztetést.
Soha ne várjon a figyelmeztetésre. Fékezzen,
amikor a helyzet úgy kívánja.
Az előző ábra50 azt mutatja, hogy a Pilot Assist
110 km/h (68 mph) sebesség tartására van
beállítva és nincs jármű, amelyet követhetne.
A Pilot Assist nem nyújt kormányzási segítséget,
mert a sáv jelölései nem észlelhetők.
Kapcsolódó információk
•
Pilot Assist (318. oldal)
Hang és szimbólum az ütközésfigyelmeztetéshez.
Figyelmeztető hangjelzés ütközés kockázata
esetén
Figyelmeztető jelzés ütközés kockázata esetén
Távolságmérés a kamera és a radar egységgel
Ütközésfigyelmeztető szimbólum a szélvédőn.
50
51
328
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
Adaptive Cruise Control
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Ha az autó szélvédőre vetített kijelzővel* van felszerelve, akkor a figyelmeztetés egy villogó szimbólummal jelenik meg a szélvédőn.
MEGJEGYZÉS
Erős napfényben, fényvisszaverődések, szélsőséges fénykontrasztok, napszemüveg használata esetén vagy ha a járművezető nem néz
egyenesen előre, akkor a vizuális figyelmeztető jelzéseket nehéz lehet felismerni a szélvédőn.
Cél módosítása
vezetőtámogatással
Az adaptív sebességtartó (ACC)*52 és a Pilot
Assist vezetőtámogató funkciók automata sebességváltóval bizonyos sebességeken rendelkezik
a cél módosítása funkcióval.
Cél váltása
•
A járművezetőnek ilyenkor magénak kell
beavatkoznia és fékeznie.
Vezetéstámogató rendszer (288. oldal)
Automatikus készenléti üzemmód a cél
váltásával
A vezetőtámogatás kikapcsol, és készenléti
üzemmódba vált:
Adaptív sebességtartó* (308. oldal)
•
mikor a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van
és a vezetőtámogatás nem biztos abban,
hogy a céltárgy egy álló jármű vagy valamilyen más objektum, például fekvőrendőr.
•
amikor a sebesség 5 km/h (3 mph) alatt van
és az elöl haladó jármű elfordul, akkor a vezetőtámogató funkciónak már nincs milyen járművet követnie.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
FIGYELEM
Amikor a vezetőtámogatás több mint
körülbelül 30 km/h (20 mph) sebességgel
követ egy másik járművet és a cél mozgó járműből álló járműre változik, akkor a vezetőtámogatás figyelmen kívül hagyja az álló járművet és ehelyett a tárolt sebességre gyorsít.
Pilot Assist (318. oldal)
Távolságfigyelmeztetés* (306. oldal)
Szélvédőre vetített kijelző* (142. oldal)
Ha az elől haladó céljármű hirtelen elfordul, akkor előfordulhat, hogy az autó előtt álló forgalom van.
Amikor a vezetőtámogatás kisebb mint 30 km/h
((20 mph)) sebességgel követ egy másik járművet és az mozgó céljárműről álló járműre változik,
akkor a vezetőtámogatás lelassít az álló járműhöz.
Kapcsolódó információk
•
•
•
52
Vezetéstámogató rendszer (288. oldal)
Adaptív sebességtartó* (308. oldal)
Pilot Assist (318. oldal)
Adaptive Cruise Control
* Opció/tartozék. 329
VEZETŐTÁMOGATÁS
Időköz beállítása a
vezetőtámogatáshoz
Lehetőség van az elöl haladó járműhöz képest
fennálló időköz tartására az adaptív sebességtartó (ACC)*53, a Pilot Assist és a távolságfigyelmeztető* funkciók használatával.
Különböző időközök állíthatók
be az elől haladó járműhöz
képest és jelennek meg a járművezetői kijelzőn 1-5 vízszintes vonal formájában - a több
vonal hosszabb időt jelent. Egy
vonal körülbelül 1 másodpercnek felel meg az elől haladó járműhöz képest,
5 vonal körülbelül 3 másodpercet jelent.
MEGJEGYZÉS
Amikor a járművezetői kijelző szimbóluma két
autót mutat, akkor az ACC az előre beállított
időközzel követi elől haladó járművet.
Amikor csak egy autó látszik, akkor nem halad
elől ésszerű távolságon belül jármű.
Az időintervallum kezelőszerve.
Az időköz csökkentése
Az időköz növelése
Távolságfigyelmeztetés
MEGJEGYZÉS
Amikor a járművezetői kijelzőn látható szimbólum egy autót és egy kormánykereket mutat,
akkor a Pilot Assist előre beállított időközzel
követi az elöl haladó járművet.
Amikor csak egy kormánykereket mutat, akkor
nincs elöl ésszerű távolságban jármű.
53
330
–
Nyomja meg a kormánykerék (1) vagy (2)
gombját az időköz növeléséhez vagy csökkentéséhez.
> A távolságjelző (3) mutatja a pillanatnyi
időközt.
Az adaptív sebességtartó bizonyos helyzetekben
lehetővé teszi az időköz jelentős változtatását,
hogy elősegítse az elől haladó jármű sima és
kényelmes követését. Alacsony sebességnél,
amikor a távolság rövid, az adaptív sebességtartó
enyhén növeli az időközt.
Adaptive Cruise Control
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
MEGJEGYZÉS
•
Minél magasabb a sebesség, annál hoszszabb az adott időintervallumhoz méterben kiszámított távolság.
•
Csak a helyi közlekedési szabályoknak
megfelelő időintervallumokat használjon.
•
Ha úgy tűnik, hogy a vezetőtámogatás
bekapcsoláskor nem reagál a sebesség
növelésével, annak az lehet az oka, hogy
az elöl haladó járműhöz viszonyított időablak a beállított időablaknál rövidebb.
A járművezető különböző vezetési stílusokat
választhat ahhoz, hogyan tartsa a vezetőtámogatás az előre beállított időközt az elöl haladó járműhöz képest.
A választást a DRIVE MODE hajtásmód-kezelőszervvel lehet végrehajtani.
Lehetőség van tárolt sebesség beállítására a
sebességhatároló, sebességtartó, adaptív
sebességtartó (ACC)*54 és Pilot Assist funkciókhoz.
• Pure – a vezetőtámogatás az optimális
üzemanyag-fogyasztásra összpontosít, ami
hosszabb időközt jelent az elöl haladó járműhöz képest.
•
•
Csak olyan időablakot használjon, amely
megfelel a pillanatnyi forgalmi feltételeknek.
Az Hybrid – a vezetőtámogatás a beállított
időköz lehető legsimább tartására összpontosít az elöl haladó járműhöz képest.
•
•
A járművezetőnek mindig figyelembe kell
vennie, hogy a rövid időablakok korlátozzák a cselekvésre rendelkezésre álló időt
egy váratlan forgalmi helyzet felmerülése
esetén.
Az Power – a vezetőtámogatás a beállított
időköz szorosabb tartására összpontosít az
elöl haladó járműhöz képest, ami bizonyos
esetekben hirtelenebb gyorsítást és fékezést
jelenthet.
Vezetéstámogató rendszer (288. oldal)
A tárolt sebesség beállítása
vezetőtámogatáshoz
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
FIGYELEM
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Hajtásmód vezetőtámogatáshoz
Kapcsolódó információk
•
•
: növeli a tárolt sebességet.
: Csökkenti a tárolt sebességet.
Tárolt sebesség.
Vezetéstámogató rendszer (288. oldal)
Hajtásmódok (463. oldal)
Adaptív sebességtartó* (308. oldal)
Pilot Assist (318. oldal)
Távolságfigyelmeztetés* (306. oldal)
Szélvédőre vetített kijelző* (142. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 331
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
–
•
A sebesség a
(1) vagy
(2) gomb
rövid megnyomásával vagy megnyomásával,
és nyomva tartásával módosítható.
A Pilot Assist majdnem álló helyzettől akár
140 km/h (87 mph) sebességig képes kormányzási segítséget nyújtani.
•
Rövid megnyomások: Az egyes megnyomások +/- 5 km/h (+/- 5 mph) mértékű
lépésekben módosítják a sebességet.
•
Megnyomás és nyomva tartás: Engedje
el a gombot, amikor a sebességjelző (3) a
kívánt sebességhez mozdult.
Ne feledje, hogy a legalacsonyabb programozható sebesség 30 km/h (20 mph) – még ha a
sebességtartó képes is egy másik jármű követésére 0 km/h sebességig, 30 km/h-nál (20 mph)
alacsonyabb sebesség nem választható/tárolható.
Az utolsó gombnyomás után beállított sebesség tárolódik a memóriában.
Ha a járművezető a gázpedál használatával növeli
az autó sebességét, mielőtt megnyomná a kormánykerék
gombját (1), akkor a tárolt
sebesség az autó sebessége lesz, amikor megnyomja a gombot, feltéve, hogy a járművezető
lába a gázpedálon van a gomb megnyomásának
pillanatában.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
Automata sebességváltó
A vezetőtámogató funkciók 0 km/h sebességtől
200 km/h (125 mph) sebességig képesek egy
másik jármű követésére.
54
55
332
Manuális sebességváltó
a vezetőtámogató funkciók 30 km/h (20 mph)
sebességtől 200 km/h (125 mph) sebességig
képesek más járművek követésére.
A Pilot Assist 30 km/h (20 mph) sebességtől
140 km/h (87 mph) sebességig képes kormányzási segítséget nyújtani.
A legalacsonyabb programozható sebesség
30 km/h (20 mph) – a maximális sebesség
200 km/h (125 mph).
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Vezetéstámogató rendszer (288. oldal)
Sebességhatároló (294. oldal)
Sebességtartó (302. oldal)
Adaptív sebességtartó* (308. oldal)
Automatikus fékezés
vezetőtámogatással
A Pilot Assist és az adaptív sebességtartó*
(ACC55) lassú forgalomban és álló helyzetben
speciális fékezés funkcióval rendelkezik.
Fékezés funkció lassú sorban álláskor
és álló helyzetben
A lassú forgalomban történő araszolás közbeni
vagy a közlekedési jelzőlámpáknál történő rövidebb megállások esetén a haladás automatikusan visszatér, ha a megállás időtartama nem
haladja meg a körülbelül 3 másodpercet - ha az
elől haladó jármű újbóli elindulásáig ennél hoszszabb idő telik el, akkor a vezetőtámogatás funkció készenléti üzemmódba kapcsol automatikus
fékezéssel.
–
A funkció az alábbi módokon aktiválható újra:
•
Nyomja meg a kormánykerék
ját.
gomb-
Nyomja le a gázpedált.
> A funkció folytatja az elől haladó jármű
követését, ha az
körülbelül 6 másodpercen belül mozogni
kezd.
•
Pilot Assist (318. oldal)
Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
MEGJEGYZÉS
A vezetőtámogatás legfeljebb 5 percig képes
álló helyzetben tartani az autót – ezután
bekapcsol a rögzítőfék és a funkció kikapcsol.
Mielőtt újra bekapcsolható lenne a vezetőtámogatás, ki kell engedni a rögzítőféket.
Az automatikus fékezés megszűnése
Bizonyos helyzetekben az automatikus fékezés az
álló helyzet elérésekor megszűnik és a funkció
készenléti üzemmódba kapcsol. Ez azt jelenti,
hogy a fékek felengednek és az autó gurulni
kezdhet - a járművezetőnek ezért be kell avatkoznia és magának kell fékeznie az autót, hogy az
álló helyzetben maradjon.
Ez akkor történik, ha a funkció a lábfékkel álló
helyzetben tartja az autót és:
•
a járművezető kinyitja az ajtót vagy kikapcsolja a biztonsági övét
•
a funkció több mint körülbelül 5 percig álló
helyzetben tartotta az autót
•
•
a fékek túlmelegedtek
a vezető manuálisan leállítja a motort.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Vezetéstámogató rendszer (288. oldal)
Adaptív sebességtartó* (308. oldal)
Pilot Assist (318. oldal)
Fék funkciók (447. oldal)
Ez az alábbi helyzetekben történhet:
•
•
•
•
a járművezető a fékpedálra helyezi a lábát
behúzza a rögzítőféket
a fokozatválasztót P, N vagy R állásba helyezik
a járművezető készenléti üzemmódba állítja a
funkciót.
A rögzítőfék automatikus aktiválása
Előzési segéd
Az előzési segéd segíthet a járművezetőnek más
járművek előzésekor. A funkció Pilot Assist vagy
adaptív sebességtartó* (ACC56) funkcióval használható.
Hogyan működik az előzési segéd
Amikor a Pilot Assist vagy ACC egy másik járművet követ, és a járművezető az irányjelző bekapcsolásával57 azt jelzi, hogy szeretné megelőzni
azt, akkor a rendszerek segítenek a jármű másik
jármű felé gyorsításával, mielőtt a járművezető
elérné az előzősávot.
A funkció ezután késlelteti a sebesség csökkentését, hogy megakadályozza az idő előtti fékezést,
amikor a járművezető autója egy lassabb járműhöz közelít.
A funkció addig marad aktív, amíg a járművezető
járműve el nem hagyja a megelőzött járművet.
FIGYELEM
Legyen tudatában annak, hogy a funkció nem
csak előzés során, hanem akkor is bekapcsolhat, amikor például az irányjelzőt használja a
sávváltás vagy egy másik útra hajtás jelzéséhez - ekkor az autó rövid időre gyorsítani fog.
Bizonyos helyzetekben a rendszer működésbe
hozza a rögzítőféket, hogy álló helyzetben tartsa
az autót.
56
57
Adaptive Cruise Control
Csak a bal oldali irányjelzőn balkormányos autó, vagy a jobb oldali irányjelzőn jobbkormányos autó esetében.
}}
* Opció/tartozék. 333
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Vezetéstámogató rendszer (288. oldal)
Az előzési segéd használata (334. oldal)
Adaptív sebességtartó* (308. oldal)
Pilot Assist (318. oldal)
Az előzési segéd használata
FIGYELEM
Az előzési segéd használaténak számos feltétele
van.
Az előzést segítő rendszer használatakor a
járművezetőnek mindig tisztában kell lennie
azzal, hogy nem kívánt gyorsítás következhet
be, ha a körülmények hirtelen változnak.
Ezeknek a feltételeknek kell fennállniuk az előzési segéd aktiválásához:
•
•
kell lennie egy járműnek elöl (a "céljármű")
Ezért használata bizonyos helyzetekben kerülendő, például amikor:
a saját autója pillanatnyi sebessége
legalább 70 km/h (43 mph)
•
•
a tárolt sebességnek elegendőnek kell lennie az előzés biztonságos végrehajtásához.
az autó olyan kijárathoz közeledik, amely
ugyanabban az irányban van, amerre normál esetben az előzés történne.
•
az elöl haladó jármű lelassít, mielőtt a járművezető autója az előző sávba érne
•
•
az előző sávban lelassul a forgalom
Az előzési segéd elindításához:
–
Kapcsolja be az irányjelzőt.
Balkormányos autóban használja a bal oldali
irányjelzőt jobbkormányos autóban pedig a
jobb oldalit.
> Az előzési segéd elindul.
jobbkormányos autót vezet olyan országban, ahol jobb oldali közlekedés van (vagy
fordítva).
Az ilyen típusú helyzeteket az adaptív sebességtartó vagy Pilot Assist ideiglenes készenléti
üzemmódba kapcsolásával lehet elkerülni.
Kapcsolódó információk
•
•
•
334
Előzési segéd (333. oldal)
Adaptív sebességtartó* (308. oldal)
Pilot Assist (318. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Radar egység
Kapcsolódó információk
A radar egységet számos vezetőtámogató rendszer használja és a feladata más járművek észlelése.
•
•
Vezetéstámogató rendszer (288. oldal)
•
A kamera és radar egység javasolt karbantartása (345. oldal)
•
A radar eszköz típusengedélye (336. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(341. oldal)
A radar egység elhelyezkedése.
A radar egységet az alábbi funkciók használják:
•
•
•
•
•
Távolságfigyelmeztetés*
Adaptív sebességtartó*
Sávtartó segéd
Pilot Assist*
City Safety
A radar egység módosítása ahhoz vezethet, hogy
annak használata illegális lesz.
* Opció/tartozék. 335
VEZETŐTÁMOGATÁS
A radar eszköz típusengedélye
Itt olvasható ki az autó radar egységeinek típusengedélye az ACC58, PA59 és BLIS60 funkciókban.
Piac
ACC &
PA
BLIS
Szimbólum
Típusengedély
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brazília
EAN: (01)07897843840855
Modelo: L2C0055TR
✓
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following
link www.delphi.com/automotive-homologation.
Európa
✓
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
58
59
60
336
Adaptive Cruise Control
Pilot Assist
Blind Spot Information
VEZETŐTÁMOGATÁS
Piac
ACC &
PA
BLIS
Típusengedély
REGISTERED No: ER37536/15
✓
Egyesült Arab Emírségek (UAE)
Szimbólum
DEALER No: DA37380/15
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Indonézia
✓
38806/SDPPI/2015
4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordánia
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Korea
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Marokkó
✓
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
}}
337
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Piac
Mexikó
Moldova
ACC &
PA
BLIS
✓
Szingapúr
И011 14
✓
✓
И011 15
✓
TA-2014/1824
✓
APPROVED
Dél-Afrika
✓
338
IFETEL: RLVDEL215-0314
✓
✓
Szerbia
Típusengedély
IFETEL: RLVDEL215-0299
✓
✓
Szimbólum
TA-2014/2390
APPROVED
VEZETŐTÁMOGATÁS
ACC &
PA
Piac
BLIS
✓
Taiwan
Szimbólum
Típusengedély
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB15LP0680T0
Delphi і
✓
Ukrajna
✓
і
(
2009 .) Д
є, щ
і
і
ь
)
і і
і
і
RACAM/SRR2 і
і є
і
і
і
(П
КМ № 679 і 24
ь
і Delphi
П
і
: Delphi.
A rádiókészülék típusengedélye
Piac
Európa
Szimbólum
Típusengedély
A Volvo Cars ezennel
kijelenti, hogy minden
rádió berendezés megfelel a 2014/53/EU
irányelv alapvető követelményeinek és egyéb
vonatkozó rendelkezéseinek.
Kapcsolódó információk
•
Radar egység (335. oldal)
339
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kamera egység
Kapcsolódó információk
A kamera egységet számos vezetőtámogató
rendszer használja és feladata például a sávot
jelölő vonalak vagy a közlekedési jelzőtáblák észlelése.
•
•
Vezetéstámogató rendszer (288. oldal)
•
A kamera és radar egység javasolt karbantartása (345. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(341. oldal)
A kamera egység elhelyezkedése.
A kamera egységet az alábbi funkciók használják:
•
•
•
•
•
•
•
•
340
Adaptív sebességtartó*
Pilot Assist*
Sávtartó segéd*
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
City Safety
Driver Alert Control*
Jelzőtábla-felismerés*
Aktív távolsági fényszóró *
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A kamera és radar egység korlátai
A kamera és radar egység bizonyos korlátokkal
rendelkezik - ami korlátozza az egységet használó funkciókat is. A járművezetőnek tisztában
kell lennie a rendszer korlátainak alábbi példáival.
Kamera és radar
Gátolt egység
A kamera egység a szélvédő felső részének belsején helyezkedik el az autó radar egységével
együtt.
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének
lehetséges okaira és a megfelelő teendőkre tartalmaz példát:
Ne helyezzen, ragasszon vagy szereljen semmit a
szélvédő belsejére vagy külsejére a kamera és
radar egység elé vagy mellé – ez zavarhatja a
kamera és radar alapú funkciókat. Ez a funkciók
csökkenését, teljes kikapcsolását vagy helytelen
működését eredményezheti.
Ha a járművezetői kijelző ezt a szimbólumot és a "Szélvédő-érzékelő
Érzékelő blokkolva, lásd a
kézikönyvet" üzenetet mutatja, az azt
jelenti, hogy a kamera és radar egység nem
képes más járművek, kerékpárosok, gyalogosok
és nagyobb állatok észlelésére az autó előtt és az
autó kamera valamint radar alapú funkciói megszakadhattak, csökkenhettek vagy teljesen kikapcsolhattak vagy helytelen választ adnak.
A jelzett területet rendszeresen tisztítani kell és matricáktól, tárgyaktól, árnyékoló fóliától stb. mentesen kell
tartani.
Ok
Teendő
A szélvédő kamera és radar egység előtti felülete szennyezett,
vagy jég illetve hó takarja.
Tisztítsa meg a szélvédő kamera és radar egység előtti felületét a szennyeződésektől, jégtől és hótól.
A sűrű köd és a zuhogó eső vagy hó gátolhatja a radarjeleket
vagy a kamera képét.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben az egység zuhogó esőben vagy hóesésben nem működik.
}}
341
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Ok
Teendő
Az útfelületről felverődő víz vagy hó gátolja a radarjeleket vagy a
kamera képét.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben a radar egység nagyon nedves vagy hóval borított útfelületeken nem működik.
Szennyeződések jelentek meg a szélvédő belseje és a kamera
és radar egység között.
Menjen szervizbe a szélvédő belsejének az egység előtti fedélen belüli tisztíttatásához hivatalos Volvo szakszerviz igénybe vétele ajánlott.
Erős szembejövő fény
Nincs teendő. A kamera egység kedvezőbb fényviszonyok között automatikusan visszaáll.
Magas hőmérséklet
Nagyon magas hőmérsékleten a kamera és radar
egység a motor beindítása után
körülbelül 15 percre ideiglenesen kikapcsolhat,
hogy védje az egység elektronikáját. A kamera és
radar egység automatikusan újraindul, amikor a
hőmérséklet megfelelően lecsökkent.
Az alábbiakra is ügyelni kell, hogy ne kockáztassa
a radar egységet használó vezetőtámogató funkciók helytelen vagy csökkent működését:
•
Sérült szélvédő
MEGJEGYZÉS
Ha nem javíttatja meg, akkor csökken az olyan
járművezető-támogató rendszerek teljesítménye, amelyek használják a kamera és radar
egységet. Ez a funkciók csökkenését, teljes
kikapcsolását vagy helytelen működését eredményezheti.
61
342
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Ha karcolás, repedés vagy kőfelverődés jelenik meg a szélvédőn a kamera és radar egység "ablakai" előtt, amely
körülbelül 0,5 x 3,0 mm (0,02 x 0,12 hüvelyk)
vagy nagyobb területet fed le, akkor fel kell
keresni egy műhelyt61 a szélvédő cseréje
érdekében.
•
A Volvo azt javasolja, hogy ne javíttassa meg
a repedéseket, karcolásokat vagy kőfelverődéseket a kamera és radar egység előtt –
ehelyett a teljes szélvédőt ki kell cserélni.
•
Mielőtt kicserélné a szélvédőt, vegye fel a
kapcsolatot egy műhellyel61, hogy ellenőrizze,
milyen szélvédőt kell rendelni és beszerelni.
•
A szélvédő cseréjekor ugyanolyan típusú, a
Volvo által jóváhagyott ablaktörlőket kell felszerelni.
•
A szélvédő cseréjekor a kamera és radar
egységet műhelyben61 kalibrálni kell, hogy a
radar alapú rendszerek megfelelően működjenek az autóban.
Radar
Járműsebesség
Nagyban csökkenhet a radar egység azon képessége, hogy észleljen egy elöl haladó járművet, ha
az elöl haladó jármű sebessége nagyon eltér a
saját autója sebességétől.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Korlátozott látómező
A radar egység korlátozott látómezővel rendelkezik. Bizonyos helyzetekben a másik jármű nem
észlelhető vagy észlelése a vártnál később történik.
az elöl haladó jármű és az Ön járműve közé
hajtó járművet.
A kis méretű járművek, például motorkerékpárok vagy nem a sáv közepén haladó járművek észrevétlenek maradhatnak.
Kanyarokban, a radar egység a rossz járművet észlelheti vagy szem elől tévesztheti az
észlelt járművet.
Alacsony utánfutók
harokban és hóviharokban. Ilyen körülmények
között a kamerától függő rendszerek funkciói
jelentősen csökkenhetnek vagy átmenetileg
megszűnhetnek.
Az erős ellenfény, fényvisszaverődések az úton,
hó vagy jég az útfelületen, a szennyezett útfelület
vagy elmosódott sávjelölések szintén jelentősen
csökkenthetik a kamera képességét az úttest
figyelésére és a gyalogosok, kerékpárosok, nagytestű állatok és egyéb járművek észlelésére
vonatkozóan.
Alacsony utánfutó a radarárnyékban.
Az alacsony utánfutók észlelése szintén nehéz
vagy nem lehetséges a radarérzékelő számára - a
járművezetőnek ezért különösen óvatosnak kell
lennie, amikor alacsony utánfutók mögött halad
bekapcsolt adaptív sebességtartóval vagy Pilot
Assist funkcióval.
A radar egység látómezeje.
Bizonyos esetekben a radar egység későn
észleli a közel lévő járműveket - például egy,
Kamera
Csökkent látás
A kamerák az emberi szemhez hasonló korlátokkal rendelkeznek, például rosszul "láthatnak" erős
hóesésben vagy esőben, sűrű ködben, erős porvi}}
343
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Parkolókamera*
Hibás kamera
Ha egy kamera szektor fekete
és ezt a szimbólumot tartalmazza, az azt jelenti, hogy a
kamera nem működik.
Holtterek
minősége enyhén változó lehet. A gyenge megvilágítás csökkentheti a képminőséget.
Hátsó parkoló kamera
FIGYELEM
Az alábbi ábra egy példát
mutat.
Fordítson különös figyelmet
a tolatásra, amikor ez a
szimbólum látható, ha utánfutó, kerékpártartó vagy
hasonló van szerelve és
elektromosan csatlakoztatva
az autóhoz.
A szimbólum azt jelzi, hogy a hátsó parkolósegéd érzékelők ki vannak kapcsolva és nem
figyelmeztetnek az akadályokra.
A kameralátóterek között "vak" szektorok vannak.
A parkoló kamera 360°-os nézetében* az akadályok/objektumok "elmosódhatnak" az egyes
kamerák közötti hézagokban.
FIGYELEM
Ügyeljen arra a lehetőségre, hogy amikor a
képnek akár egy viszonylag kis része van eltakarva, viszonylag nagy terület lehet rejtve a
nézetből. Az akadályok ezért rejtve maradhatnak, amíg az autó nagyon közel nem ér azokhoz.
MEGJEGYZÉS
Az autó bal oldali kamerája nem működik.
A fekete kamera szektor az alábbi esetekben is
megjelenik, de a hibás kamerát jelző szimbólum
nélkül.
•
•
•
nyitott ajtó
nyitott csomagtérajtó
Kapcsolódó információk
•
•
•
behajtott külső tükör.
Fényviszonyok
A kamera képe automatikusan igazodik a környezeti fényviszonyokhoz. Ezért a kép fényereje és
344
Az autó hátuljára szerelt kerékpártartók vagy
egyéb tartozékok eltakarhatják a kamera látótengelyét.
•
Kamera egység (340. oldal)
Radar egység (335. oldal)
A kamera és radar egység javasolt karbantartása (345. oldal)
Parkolókamera* (400. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A kamera és radar egység javasolt
karbantartása
Kapcsolódó információk
•
•
•
A kamera és radar egység megfelelő működéséhez azt szennyeződésektől, jégtől és hótól tisztán
kell tartani és rendszeresen meg kell tisztítani vízzel és autósamponnal.
•
Kamera egység (340. oldal)
Radar egység (335. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(341. oldal)
Parkolókamera* (400. oldal)
MEGJEGYZÉS
A szennyezett, jéggel és hóval borított érzékelők helytelen figyelmeztető jelzéseket, csökkent működést vagy nem működést okozhatnak.
A hátsó radar egységek elhelyezkedése. Tartsa tisztán a
jelzett felületet – az autó bal és jobb oldalán is.
•
Az optimális működés biztosításához az érzékelők előtti területeket tisztán kell tartani.
•
Ne rögzítsen semmilyen tárgyat, szalagot
vagy címkéket az érzékelők területén.
•
Tisztítsa meg rendszeresen a kameralencséket kézmeleg vízzel és autósamponnal ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a lencséket.
FONTOS
A parkolóérzékelők elhelyezkedése.
62
A vezetőtámogató komponensek karbantartása csak műhelyben lehetséges62.
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
* Opció/tartozék. 345
VEZETŐTÁMOGATÁS
City Safety™
Safety63
A City
vizuális, akusztikus figyelmeztetéssel és a fékpedál remegésével figyelmeztetheti a járművezetőt, hogy segítsen a hirtelen
megjelenő gyalogosok, kerékpárosok, nagyobb
állatok és járművek észlelésében - az autó megpróbál automatikusan fékezni, ha a járművezető
nem reagál ésszerű időn belül.
dául sorban álláskor, amikor az elöl haladó forgalom változik, ami a járművezető figyelmének csökkenésével együtt balesethez vezethet.
FIGYELEM
•
A City Safety automatikus fékezés funkciója megakadályozhatja az ütközést vagy
csökkentheti annak sebességét, de a teljes fékhatás biztosításához a járművezetőnek mindig be kell nyomnia a fékpedált
– akkor is, amikor az autó automatikusan
fékez.
•
A figyelmeztetés és a kormányzási segítség csak akkor aktiválódik, ha az ütközés
kockázata magas – ezért soha nem szabad megvárni, hogy a City Safety beavatkozzon.
•
A gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó figyelmeztetések és fékezéses beavatkozások 80 km/h (50 mph) feletti járműsebességeknél kikapcsolnak.
•
A City Safety erős gyorsítás esetén nem
aktivál semmilyen automata fék funkciót.
A funkció az autó automatikus fékezésével segít
a járművezetőnek amikor ütközés fenyeget, ha a
járművezető nem reagál időben fékezéssel vagy
elkormányzással.
A City Safety rövid, erős fékezést aktivál és normál körülmények között éppen az első jármű
mögött megállítja az autót.
A City Safety olyan helyzetekben kapcsol be, amikor a járművezetőnek korábban kellett volna
fékeznie, ezért nem segíthet a vezetőnek minden
helyzetben.
A City Safety, a szükségtelen beavatkozások
elkerülése érdekében úgy van tervezve, hogy a
lehető legkésőbb kapcsoljon be.
A radar egység elhelyezkedése.
A City Safety képes megakadályozni az ütközéseket vagy csökkenteni azok sebességét.
A City Safety egy segítség, amely segít a járművezetőnek, amikor fennáll a veszélye, hogy gyalogossal, nagyobb állattal, kerékpárossal vagy járművel ütközik.
A City Safety egy olyan funkció, amely segíthet a
járművezetőnek az ütközések elkerülésében, pél63
346
A funkció nem minden piacon áll rendelkezésre.
A járművezető vagy az utasok normális esetben
nem észlelik City Safety funkció működését csak akkor ha olyan helyzet alakul ki, amikor a
jármű rendkívül közel kerül az ütközéshez.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
•
•
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele –
nem képes minden helyzet kezelésére
bármilyen forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett.
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer
használata előtt megismerjen bizonyos
tényezőket, például a korlátokat és azt,
hogy mire kell ügyelnie.
A vezetőtámogató funkciók nem helyettesítik a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig a járművezető felelős az
autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és
rendelkezéseknek megfelelően.
Kapcsolódó információk
•
•
Vezetéstámogató rendszer (288. oldal)
•
A City Safety figyelmeztetési távolságának
beállítása (349. oldal)
•
Akadályok észlelése City Safety funkcióval
(351. oldal)
A City Safety paraméterei és részfunkciói
(347. oldal)
•
A City Safety fékez a szembejövő járművek
esetén (356. oldal)
A City Safety paraméterei és
részfunkciói
•
City Safety kitérő manőverek megakadályozásakor (355. oldal)
•
A City Safety keresztirányú forgalomban
(353. oldal)
•
A City Safety korlátai keresztirányú forgalomban (354. oldal)
A City Safety képes a járművekkel, kerékpárosokkal, gyalogosokkal vagy nagyobb állatokkal
történő ütközés elkerülésére az autó sebességének csökkentésével, az automatikus fékezés
funkcióval.
•
•
A City Safety korlátai (357. oldal)
A City Safety funkcióval kapcsolatos üzenetek (359. oldal)
Ha a sebességkülönbség nagyobb, mint az alábbiakban meghatározott sebességek, akkor a City
Safety automatikus fékezés funkciója nem képes
elkerülni az ütközést, de enyhítheti annak következményeit.
Járművek
Elöl haladó jármű esetén a City Safety legfeljebb
60 km/h (37 mph) értékkel képes a sebesség
csökkentésére.
Kerékpárosok
Kerékpárosok esetén a City Safety legfeljebb
50 km/h (30 mph) értékkel képes a sebesség
csökkentésére.
Gyalogosok
Gyalogos esetén a City Safety legfeljebb
45 km/h (28 mph) értékkel képes a sebesség
csökkentésére.
}}
347
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Nagyobb állatok
Ha fennáll az ütközés kockázata egy nagyobb
állattal, akkor a City Safety akár 15 km/h (9 mph)
mértékben képes csökkenteni az autó sebességét.
A fékezés funkció nagyobb állatok esetén elsősorban az ütközés erejének csökkentését szolgálja nagyobb sebességek mellett és 70 km/h
(43 mph) sebesség felett a leghatékonyabb,
viszont alacsonyabb sebességek mellett kevésbé
hatékony.
A City Safety részfunkciói
Az City Safety három lépést hajt végre az alábbi
sorrendben:
1.
Ütközésfigyelmeztetés
2.
Féksegéd
3.
Automatikus fék
Az alábbi szöveg azt magyarázza, hogy mi történik
a három eljárás során:
1. - Ütközésfigyelmeztetés
A rendszer először figyelmezteti a járművezetőt a
fenyegető ütközésre.
Ha az autó szélvédőre vetített kijelzővel* van felszerelve, akkor a figyelmeztetés egy villogó szimbólummal jelenik meg a szélvédőn.
MEGJEGYZÉS
Erős napfényben, fényvisszaverődések, szélsőséges fénykontrasztok, napszemüveg használata esetén vagy ha a járművezető nem néz
egyenesen előre, akkor a vizuális figyelmeztető jelzéseket nehéz lehet felismerni a szélvédőn.
A City Safety képes észlelni az autó előtt lévő álló
vagy az autóval azonos irányban mozgó gyalogosokat, kerékpárosokat vagy járműveket. A City
Safety az olyan gyalogosokat, kerékpárosokat
vagy nagyobb állatokat is észlelni képes, amelyek
az autó előtt keresztezik az utat.
Gyalogossal, nagyobb állattal, kerékpárossal vagy
járművel/járművekkel történő ütközés kockázata
esetén a járművezető figyelmét vizuális, akusztikus és fékimpulzusos figyelmeztetés hívja fel.
Alacsony sebesség mellett, és ha a járművezető
hirtelen fékez illetve gyorsít, nincs fékimpulzusos
figyelmeztetés. A fék lüktetésének frekvenciája az
autó sebességétől függően változik.
2 - Féksegéd
Ha az ütközés kockázata az ütközésfigyelmeztetést követően tovább növekszik, akkor a bekapcsol a féksegéd.
A funkció áttekintése.
Figyelmeztető hangjelzés ütközés kockázata
esetén
Figyelmeztető jelzés ütközés kockázata esetén
Ütközésfigyelmeztető szimbólum a szélvédőn.
A féksegéd fel isi erősíti a járművezető fékezését,
ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy a fékezés nem
elégséges mértékű az ütközés elkerüléséhez.
Távolságmérés a kamera és a radar egységgel
348
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
3. - Automata fék
Az automatikus fék funkció kapcsol be utoljára.
Ebben a helyzetben a járművezető még nem
kezdte meg a fékezést a megelőző tevékenység
végrehajtásához és az ütközés kockázata fenyeget, ekkor bekapcsol az automatikus fékezés
funkció - ez attól függetlenül történik, hogy fékeze a járművezető vagy sem. A fékezés ezután teljes fékerővel történik az ütközés sebességének
csökkentése érdekében, vagy korlátozott fékerővel, ha ez is elégséges az ütközés elkerüléséhez.
A járművezető mindig megszakíthatja a fékezési
beavatkozást a gázpedál padlóig nyomásával.
MEGJEGYZÉS
Amikor a City Safety rendszer fékez, akkor
kigyulladnak a féklámpák.
Amikor a City Safety funkció aktiválja a fékeket,
akkor a járművezetői kijelzőn megjelenik egy üzenet, hogy a funkció aktív/aktív volt.
A biztonságiöv-feszítő aktiválható az automatikus
fék funkció működésbe lépésével együtt.
FIGYELEM
A City Safety rendszert a járművezető nem
használhatja arra, hogy megváltoztassa a
vezetési stílusát - a járművezető nem támaszkodhat kizárólag a City Safety rendszerre és
hagyhatja, hogy egyedól az fékezzen.
Bizonyos helyzetekben az automatikus fékezés
enyhe fékezéssel kezdődhet, majd teljes fékezéssel folytatódik.
Amikor a City Safety megakadályozott egy ütközést egy álló objektummal, akkor az autó álló
helyzetben marad a járművezető cselekvésére
várva. Ha az autót egy elől haladó lassabb jármű
miatt lefékez, akkor a sebesség az elől haladó járművel megegyező értékre csökken.
MEGJEGYZÉS
A manuális sebességváltóval rendelkező
autókon a motor leáll, amikor az automata
fékezés funkció megállítja az autót, akkor is,
ha a járművezető korábban benyomta a tengelykapcsoló-pedált.
Kapcsolódó információk
•
•
•
City Safety™ (346. oldal)
A City Safety figyelmeztetési
távolságának beállítása
A City Safety mindig aktív, de a járművezetőnek
lehetősége van a funkció figyelmeztetési távolságának beállítására.
MEGJEGYZÉS
A City Safety funkció nem kapcsolható ki.
Automatikusan aktiválódik, amikor beindítja a
motort/elektromos működést, és aktív marad,
amíg le nem állítja a motort/elektromos
működést.
A figyelmeztetési távolság határozza meg a rendszer érzékenységét és szabályozza a távolságot,
amelynél vizuális, akusztikus és fékimpulzusos
figyelmeztetést kell adni.
A figyelmeztetési távolság beállításához:
1.
Válassza ki a Beállítások My Car
IntelliSafe lehetőséget a központi kijelző
felső nézetében.
2.
A City Safety figyelmeztetés alatt, válaszsza ki a Késői, Normál vagy Korai lehetőséget a kívánt figyelmeztetési távolság beállításához.
Szélvédőre vetített kijelző* (142. oldal)
Biztonságiöv-feszítő (50. oldal)
Ha a Korai beállítás túl sok figyelmeztetést okoz,
ami bizonyos helyzetekben zavaró lehet, akkor
beállítható a Normál vagy Késői figyelmeztetési
távolság.
}}
* Opció/tartozék. 349
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Ha túl gyakorinak vagy zavarónak érzi a figyelmeztetéseket, akkor csökkenthető a figyelmeztetési távolság, ami csökkenti a figyelmeztetések
teljes számát és azt eredményezi, hogy a City
Safety később ad figyelmeztetést.
FIGYELEM
•
A Késői figyelmeztetési távolságot ezért csak
kivételes esetekben, például dinamikus vezetéskor szabad használni.
•
350
MEGJEGYZÉS
Semmilyen automata rendszer nem
garantálhatja a 100 %-osan helyes
működést minden helyzetben. Ezért, soha
ne tesztelje a City Safety rendszert úgy,
hogy embereknek, állatoknak vagy járműveknek hajt - ez súlyos károsodáshoz
és súlyos vagy halálos sérüléshez vezethet.
A City Safety figyelmezteti a járművezetőt
az ütközés kockázatára, de a funkció nem
rövidítheti a járművezető reakcióidejét.
•
Bizonyos esetekben még a figyelmeztetési távolság Korai beállításakor is későn
észlelhetők a figyelmeztetések, például,
amikor nagy különbségek vannak a
sebességek között vagy az elöl haladó
járművek hirtelen erősen fékeznek.
•
A Korai figyelmeztetési távolság beállítás
esetén a figyelmeztetések előre érkeznek.
Ez azt jelentheti, hogy a figyelmeztetések
gyakrabban érkeznek, mint Normál
figyelmeztetési távolság esetén, de javasolt, mert ez hatékonyabbá teszi a City
Safety funkciót.
A Rear Collision Warning irányjelzőkkel történő figyelmeztetése kikapcsol, ha a City
Safety funkció ütközésfigyelmeztetés figyelmeztetési távolsága a legalacsonyabb
"Késői" szintre van állítva.
A biztonságiöv-előfeszítő és fékező funkciók
azonban aktívak maradnak.
Kapcsolódó információk
•
•
City Safety™ (346. oldal)
Rear Collision Warning (360. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
Akadályok észlelése City Safety
funkcióval
A City Safety segíthet a járművezetőnek a járművek, kerékpárosok, nagyobb állatok és gyalogosok észlelésében.
Járművek
A City Safety észleli a legtöbb álló vagy a járművezető saját autójával megegyező irányban mozgó
járművet. Ez a funkció bizonyos esetekben a
szembejövő és a keresztirányban haladó járművek
észlelésére is képes.
Ahhoz, hogy a City Safety sötétben is észlelni
tudja a járműveket, a járművek első és hátsó lámpáinak működniük kell és tisztán kell világítaniuk.
Kerékpárosok
Az optimális kerékpáros-észleléshez az szükséges, hogy a rendszer lehetőleg egyértelmű információkat kapjon a test és a kerékpár körvonalairól, ez magában foglalja a lehetőséget a kerékpár,
a fej, a karok, a vállak, lábak a felső és alsó test
és a normál emberi mozgásminta felismerésére.
Ha a kerékpár vagy a kerékpáros testének nagy
részei nem láthatók a funkció kamerája számára,
akkor a rendszer nem képes a kerékpáros észlelésére.
Ahhoz, hogy a funkció észlelni tudja a kerékpárosokat, azoknak felnőtteknek kell lenniük és felnőtt méretű kerékpáron kell közlekedniük.
FIGYELEM
A City Safety egy kiegészítő vezetőtámogató
funkció, de nem képes minden kerékpárost
minden helyzetben észlelni, például nem látja:
•
a részben takarásban lévő kerékpárosokat.
•
a kerékpárosokat, ha a kerékpáros hátterének kontrasztja gyenge – ilyenkor a
figyelmeztetés és a fékezéses beavatkozások késhetnek vagy teljesen elmaradhatnak.
•
a testük korvonalait elfedő ruházatot
viselő kerékpárosokat.
•
a nagy tárgyakat hordozó kerékpárosokat.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy
helyesen vezesse a járművet és a sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.
Optimális példák arra, hogy mit értelmez a City Safety
kerékpárosként — tiszta testkontúrokkal és a kerékpárkörvonalakkal.
}}
351
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Gyalogosok
FIGYELEM
Nagyobb állatok
A City Safety egy kiegészítő vezetőtámogató
funkció, de nem képes minden gyalogost minden helyzetben észlelni, például nem látja:
A világos testkörvonalakkal rendelkező gyalogosok optimális példák arra, hogy mit tekint a rendszer gyalogosnak.
Az optimális gyalogosészleléshez az szükséges,
hogy a rendszer lehetőleg egyértelmű információkat kapjon a test körvonalairól, ez magában foglalja a lehetőséget a fej, a karok, a vállak, lábak a
felső és alsó test és a normál emberi mozgásminta felismerésére.
Ahhoz, hogy a gyalogosok észlelhetők legyenek,
kontrasztnak kell lennie a háttérrel és ezt olyan
tényezők befolyásolják, mint a ruházat, a háttér és
az időjárás. Gyenge kontraszt esetén a gyalogos
későn vagy egyáltalán nem észlelhető, ami azt
jelenti, hogy a figyelmeztetés illetve a fékezés
késik vagy elmarad.
A City Safety sötétben is képes észlelni a gyalogosokat, ha megvilágítják őket az autó fényszórói.
352
•
a részben takarásban lévő gyalogosokat,
a testük kontúrjait elrejtő ruházatot viselő
gyalogosokat vagy a 80 centiméternél
(32 in.) alacsonyabb gyalogosokat.
•
a gyalogosokat, ha a gyalogosok hátterének kontrasztja gyenge - ilyenkor a figyelmeztetés és a fékezéses beavatkozások
késhetnek vagy teljesen elmaradhatnak.
•
a nagyobb tárgyakat hordozó gyalogosokat.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy
helyesen vezesse a járművet és a sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.
Optimális példák arra, hogy mit értelmez a City Safety
nagyobb állatokként - egy helyben állva vagy lassan
mozogva és világosan kivehető testkörvonalakkal.
Ha egy nagyobb állat jelenik meg az autó előtt,
akkor a Large Animal Detection, ami a City Safety
része, bizonyos esetekben figyelmeztetheti Önt az
állatra és fékezési segítséget is nyújthat.
Az optimális működéshez az szükséges, hogy a
nagyobb állatokat (például szarvas vagy ló) észlelő rendszerfunkció a legvilágosabb információkat kapja a test körvonalairól, ami az állat közvetlen azonosításának képességét igényli oldalról
azzal kombinálva, hogy milyen az állat normál
mozgási mintája.
Ha az állat testének egyes részei nem láthatók a
funkció kamerája számára, akkor a rendszer nem
képes az állat észlelésére.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A City Safety sötétben is képes észlelni a
nagyobb állatokat, ha megvilágítják azokat az
autó fényszórói.
FIGYELEM
A City Safety keresztirányú
forgalomban
A City Safety segíthet a járművezetőnek az elfordulásban és amikor más közeledő járművek útját
keresztezi kereszteződésekben.
A City Safety egy kiegészítő vezetőtámogató
funkció, de nem képes minden nagyobb állatot minden helyzetben észlelni, például nem
látja:
•
részben takarásban lévő nagyobb állatokat,
•
szemből vagy hátulról látható nagyobb
állatokat.
•
gyorsan futó vagy mozgó nagyobb állatokat,
•
a nagyobb állatokat, ha az állat hátterének
kontrasztja gyenge - ilyenkor a figyelmeztetés és a fékezéses beavatkozások késhetnek vagy teljesen elmaradhatnak.
•
kisebb állatokat, például kutyákat és
macskákat.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy
helyesen vezesse a járművet és a sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.
Kapcsolódó információk
•
•
•
City Safety™ (346. oldal)
A City Safety korlátai (357. oldal)
A City Safety korlátai keresztirányú forgalomban (354. oldal)
a közeledő jármű fényszóróinak bekapcsolva
kell lenniük
•
FIGYELEM
A vezetőtámogató rendszerek csak olyan akadályokra figyelmeztetnek, amelyeket a radar
egység észlel – ezért előfordulhat, hogy nem
vagy csak bizonyos késéssel ad figyelmeztetést.
•
Soha ne várjon figyelmeztetésre vagy
beavatkozásra. Fékezzen, amikor a helyzet
úgy kívánja.
Szektor, amelyben a City Safety észlelni képes a
keresztirányban közeledő járműveket.
Ahhoz, hogy a City Safety észlelni tudja az ütközési pályán közeledő járműveket, a közeledő járműnek először be kell lépnie a szektorba, amelyben a City Safety elemezni tudja a helyzetet.
Az alábbiakban felsorolt további feltételeknek is
teljesülniük kell:
•
a saját autójának 4 km/h (3 mph) sebességnél nem szabad gyorsabban haladnia
•
az autónak balra kell fordulnia jobb oldali
közlekedés esetén (vagy jobbra bal oldali
közlekedés esetén)
}}
353
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
FIGYELEM
•
•
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele –
nem képes minden helyzet kezelésére
bármilyen forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett.
A City Safety korlátai keresztirányú
forgalomban
Bizonyos esetekben a City Safety számára
nehéz lehet a járművezető segítése a közeledő
keresztirányú forgalom ütközési kockázata miatt.
Kapcsolódó információk
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer
használata előtt megismerjen bizonyos
tényezőket, például a korlátokat és azt,
hogy mire kell ügyelnie.
A vezetőtámogató funkciók nem helyettesítik a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig a járművezető felelős az
autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és
rendelkezéseknek megfelelően.
•
•
Példák:
•
a menetstabilizáló (ESC) csúszós útviszonyok
esetén beavatkozik
•
ha a közeledő jármű észlelése túl későn történik
Kapcsolódó információk
•
•
City Safety™ (346. oldal)
A City Safety korlátai keresztirányú forgalomban (354. oldal)
•
•
•
354
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
ha a szembejövő járművet eltakarja valami
ha a közeledő jármű fényszórói ki vannak
kapcsolva
ha a közeledő jármű előre nem megjósolható
módon halad, például hirtelen sávot vált egy
késői időpontban.
A City Safety keresztirányú forgalomban
(353. oldal)
A City Safety korlátai (357. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(341. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
City Safety kitérő manőverek
megakadályozásakor
A City Safety segíthet a járművezetőnek az autó
automatikus fékezésével, amikor az ütközés elkerülése csak félrekormányzással nem lehetséges.
A City Safety annak feltérképezésével segít a járművezetőnek, hogy vannak-e oldalra "menekülési
útvonalak" a lassú vagy álló járművek késői stádiumban történő észlelése esetén.
Az autója (1) "látja", hogy nem kerülhető ki az elöl
haladó jármű (2), ezért korábban automatikusan fékezhet.
Az Ön autója
Lassú/álló jármű
Azonban, ha a City Safety azt látja, hogy az elkerülő manőver egy szomszédos sáv forgalma miatt
nem lehetséges, akkor a funkció egy korábbi stádiumban automatikusan fékezve segíthet a járművezetőnek.
•
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
FIGYELEM
Kapcsolódó információk
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele –
nem képes minden helyzet kezelésére
bármilyen forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett.
•
•
•
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer
használata előtt megismerjen bizonyos
tényezőket, például a korlátokat és azt,
hogy mire kell ügyelnie.
•
A vezetőtámogató funkciók nem helyettesítik a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig a járművezető felelős az
autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és
rendelkezéseknek megfelelően.
City Safety™ (346. oldal)
A City Safety korlátai (357. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(341. oldal)
A City Safety nem avatkozik be az automata fékezés funkcióval, amíg a járművezetőnek magának
is van lehetősége kormányzással elkerülni az
ütközést.
355
VEZETŐTÁMOGATÁS
A City Safety fékez a szembejövő
járművek esetén
•
az autó sávjának világosan látható sávjelölésekkel kell rendelkeznie
A City Safety segíthet a járművezetőnek a vészfékezésben, ha egy szembejövő jármű az autó
sávjában van.
•
az autónak egyenesen kell elhelyezkednie a
sávban
•
a szembejövő járműnek az Ön autójának sávjában kell lennie
•
a közeledő jármű fényszóróinak bekapcsolva
kell lenniük
•
a funkció csak "szemtől szemben" ütközéseket képes kezelni
•
ez a funkció csak négykerekű járművek észlelésére képes.
Ha egy szembejövő jármű az autó sávjába lép, és
az ütközés elkerülhetetlen, akkor a City Safety
csökkentheti az autó sebességét, hogy csökkentse az ütközés erősségét.
FIGYELEM
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
FIGYELEM
Az Ön autója
Szembejövő járművek
A funkció működéséhez az alábbi feltételeknek
kell teljesülniük:
356
•
a saját autójának több mint 4 km/h (3 mph)
sebességgel kell haladnia
•
az útszakasznak egyenesnek kell lennie
A vezetőtámogató rendszerek csak olyan akadályokra figyelmeztetnek, amelyeket a radar
egység észlel – ezért előfordulhat, hogy nem
vagy csak bizonyos késéssel ad figyelmeztetést.
•
Soha ne várjon figyelmeztetésre vagy
beavatkozásra. Fékezzen, amikor a helyzet
úgy kívánja.
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele –
nem képes minden helyzet kezelésére
bármilyen forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer
használata előtt megismerjen bizonyos
tényezőket, például a korlátokat és azt,
hogy mire kell ügyelnie.
•
A vezetőtámogató funkciók nem helyettesítik a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig a járművezető felelős az
autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és
rendelkezéseknek megfelelően.
Kapcsolódó információk
•
•
•
City Safety™ (346. oldal)
A City Safety korlátai (357. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(341. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
A City Safety korlátai
A City Safety64 funkció bizonyos helyzetekben
korlátokkal rendelkezhet.
Környezet
Alacsony objektumok
Az alacsonyan lógó tárgyak, például a kinyúló
rakományokra helyezett jelzőzászló vagy az olyan
tartozékok, mint a kiegészítő lámpák és a motorháztető fölé nyúló gallytörő rácsok korlátozhatják
a működést.
Megcsúszás
Csúszós útfelületeken a féktávolság nagyobb,
ami csökkenti a City Safety rendszer ütközéselkerülő képességét. Ilyen helyzetekben a blokkolásgátló fékek és a menetstabilizáló (ESC65)
nyújtja a lehető legjobb fékerőt, miközben fenntartja a stabilitást.
Szemből jövő fény
A szélvédő vizuális figyelmeztető jelét nehéz lehet
észrevenni erős napfényben, visszatükröződések
esetén, napszemüvegben vagy, ha a járművezető
nem egyenesen előre néz.
Hőség
Az utastér magas hőmérséklete esetén, például
erős napsütés miatt, a vizuális figyelmeztető szimbólum a szélvédőn ideiglenesen kikapcsolhat.
64
65
66
A funkció nem minden piacon áll rendelkezésre.
Electronic Stability Control
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
A kamera és radar egység látómezeje
A kamera látótere korlátozott, ezért van az, hogy
bizonyos helyzetekben a gyalogosok, nagyobb
állatok, kerékpárosok és járművek nem észlelhetők vagy a vártnál később észlelhetők.
Lehetséges, hogy a szennyezett járművek észlelése később történik meg, mint másoké és amikor
sötét van, akkor a motorkerékpárosok későn vagy
egyáltalán nem észlelhetők.
Ha egy szöveges üzenet a járművezetői kijelzőn
azt mondja, hogy a radar egység gátolva van,
akkor előfordulhat, hogy a City Safety nem képes
a gyalogosok, nagyobb állatok. kerékpárosok vagy
járművek vagy az út vonalainak észlelésére az
autó előtt. Ez azt jelenti, hogy a City Safety működése csökkent lehet.
Azonban a hibaüzenet nem minden helyzetben
jelenik meg, amikor a szélvédő érzékelői gátolva
vannak. A járművezetőnek ezért figyelmet kell fordítania a szélvédő és a kamera és radar egység
előtti területek tisztán tartására.
Vezetői beavatkozás
Hátramenet
Tolatáskor a City Safety rendszer ideiglenesen
kikapcsol.
Alacsony sebesség
A City Safety nagyon alacsony sebességek mellett - 4 km/h (3 mph) alatt - nem kapcsol be, ami
miatt a rendszer nem avatkozik be az olyan helyzetekben, amikor az autó lassan közelíti meg elöl
haladó járművet, például parkoláskor.
Aktív járművezető
A járművezető utasításai mindig elsőbbséget
élveznek, ezért a City Safety nem avatkozik be
vagy elhalasztja a figyelmeztetést/beavatkozást
az olyan helyzetekben, amikor a járművezető
egyértelmű módon kormányoz vagy gázt ad, akkor
sem, ha az ütközés elkerülhetetlen.
Az aktív és éber vezetési magatartás, a szükségtelen figyelmeztetések elkerülése érdekében
ezért késleltetheti az ütközési figyelmeztetést és
beavatkozást.
FONTOS
A vezetőtámogató komponensek karbantartása csak műhelyben lehetséges66.
}}
357
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Különféle beállítások
FIGYELEM
Keresési útvonal a központi kijelző felső nézetében:
Sötét vagy rossz látási viszonyok miatt az
álló és a lassan mozgó járművekre valamint nagyobb állatokra vonatkozóan
kikapcsolhatnak a figyelmeztetések.
•
A figyelmeztetések és a fékezéses beavatkozások késhetnek vagy egyáltalán
nem működhetnek, ha a forgalmi helyzet
vagy a külső hatások megakadályozzák
azt, hogy a kamera és radar egység észlelje a gyalogosokat, kerékpárosokat,
nagyobb állatokat vagy az elöl haladó járműveket.
•
•
Ahhoz, hogy a járművek éjjel észlelhetők
legyenek, a fényszóróiknak és a hátsó
lámpáiknak bekapcsolva kell lenniük és
fényesen világítaniuk kell.
Ne helyezzen, ragasszon vagy szereljen
semmit a szélvédő külsejére a kamera és
radar egység elé vagy közelébe — ez
zavarhatja a kamerától függő funkciókat.
•
•
A kamera és radar egység a gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozóan
korlátozott hatótávolsággal rendelkezik. A
rendszer addig képes hatékony figyelmeztetéseket és fékezéses beavatkozásokat nyújtani, amíg a relatív sebesség
50 km/h (30 mph) alatt van. Az álló vagy
lassan mozgó járművek esetében a figyelmeztetések és a fékezéses beavatkozások 70 km/h (43 mph) sebességig hatásosak. A nagyobb állatok esetében a
sebesség csökkenése kisebb mint 15
km/h (9 mph) és 70 km/h (43 mph)
felett érhető el. A nagyobb állatok esetében megjelenő figyelmeztetés és a féke-
A kameraérzékelő közelében lévő tárgyak,
hó, jég vagy szennyeződések csökkenthetik annak működését, teljesen inaktiválhatják azt vagy helytelen működést okozhatnak.
•
358
•
zéses beavatkozás alacsonyabb sebességeken kevésbé hatásos.
•
A gyalogosokra vonatkozó figyelmeztetések és fékezéses beavatkozások
80 km/h (50 mph) feletti járműsebességeknél kikapcsolnak.
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
Piaci korlátozások
A City Safety nem minden országban áll rendelkezésre. Ha a City Safety nem jelenik meg a központi kijelző Beállítások menüjében, akkor az
autó nincs felszerelve ezzel a funkcióval.
Beállítások
My Car
IntelliSafe
Kapcsolódó információk
•
•
•
City Safety™ (346. oldal)
A City Safety korlátai keresztirányú forgalomban (354. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(341. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
A City Safety funkcióval kapcsolatos
üzenetek
A City Safety funkcióra vonatkozóan számos
üzenet jelenhet meg a járművezetői kijelzőn.
Az alábbi táblázat néhány példát mutat.
Üzenet
Leírás
City Safety
Amikor a City Safety fékez vagy automatikus fékezést hajtott végre, akkor a járművezetői kijelző számos szimbóluma világíthat egy szöveges üzenettel együtt.
Automat. beavatkozás
City Safety
Csökkentett funkciók. Szerviz szükséges
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Fel kell keresni egy szervizt - hivatalos Volvo márkaszerviz igénybe
vételét javasoljuk.
A szöveges üzenetek a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetének közepén elhelyezkedő
gomb rövid megnyomásával törölhetők.
Ha az üzenet megmarad: Keressen fel egy
műhelyt – hivatalos Volvo műhely ajánlott.
Kapcsolódó információk
•
City Safety™ (346. oldal)
359
VEZETŐTÁMOGATÁS
Rear Collision Warning67
Warning68
A Rear Collision
(RCW) funkció
segíthet a járművezetőnek annak elkerülésében,
hogy egy hátulról érkező autó a járműnek ütközzön.
Ez a funkció a motor minden beindításakor automatikusan bekapcsol.
Az autó mögött haladó járművek vezetőit az irányjelzők intenzív villogásával figyelmezteti a funkció
a fenyegető ütközésre.
Ha 30 km/h (20 mph) alatti sebesség mellett az
funkció azt észleli, hogy fennáll a veszélye egy
hátulról érkező járművel történő ütközésnek,
akkor megfeszülhetnek a biztonságiöv-feszítők és
aktiválódhat a Whiplash Protection System biztonsági rendszer.
A hátulról történő ütközés előtt közvetlenül a
funkció a lábféket is működésbe hozhatja, hogy
csökkentse az autó gyorsulását az ütközés során.
Azonban a lábfék csak akkor aktiválódik, ha az
autó álló helyzetben van. A lábfék azonnal felold,
ha megnyomja a gázpedált.
Kapcsolódó információk
•
•
Vezetéstámogató rendszer (288. oldal)
•
Whiplash Protection System (45. oldal)
67
68
360
A Rear Collision Warning korlátai
(360. oldal)
RCW: hátsó ütközésfigyelmeztetés.
A funkció nem minden piacon érhető el.
A Rear Collision Warning69 korlátai
MEGJEGYZÉS
Bizonyos esetekben az Rear Collision Warning
(RCW) funkciónak nehéz lehet segíteni a járművezetőt egy ütközés esetén.
A Rear Collision Warning irányjelzőkkel történő figyelmeztetése kikapcsol, ha a City
Safety funkció ütközésfigyelmeztetés figyelmeztetési távolsága a legalacsonyabb
"Késői" szintre van állítva.
Ez előfordulhat például, ha:
•
a hátulról közelítő jármű észlelése túl későn
történik
•
a hátulról érkező jármű az utolsó pillanatban
vált sávot
•
utánfutó, kerékpártartó vagy hasonló eszköz
van az autó elektromos rendszeréhez csatlakoztatva - az funkció ekkor automatikusan
kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos piacokon az RCW a helyi közlekedési szabályok miatt nem ad figyelmeztetést
az irányjelzőkkel - ilyen esetekben a funkciónak ez a része ki van iktatva.
A biztonságiöv-előfeszítő és fékező funkciók
azonban aktívak maradnak.
Kapcsolódó információk
•
Rear Collision Warning (360. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
BLIS*
A BLIS70 funkció célja, hogy segítsen a járművezetőnek az autója mögött vagy mellett átlósan
haladó járművek észlelésében, hogy segítséget
nyújtson az egy irányban sok sávval rendelkező,
nagy forgalmú utakon.
A BLIS egy járművezetői segédfunkció, amely az
alábbiakra figyelmeztet:
•
•
járművek az autó holtterében
gyorsan közeledő járművek az autóhoz legközelebbi bal és jobb oldali sávokban.
A BLIS lámpa71 elhelyezkedése.
A BLIS alapelve
Visszajelző lámpa
Zóna a holttérben
A funkció a központi kijelző funkció nézetében található BLIS gomb használatával aktiválható/inaktiválható.
Gyorsan közeledő jármű zónája.
A BLIS funkció 10 km/h (6 mph) feletti sebességeken aktív.
A rendszer úgy van kialakítva, hogy akkor reagáljon, amikor:
•
•
az autóját más járművek előzik
az autójához gyorsan közelít egy másik jármű.
Amikor a BLIS járművet észlel az 1. zónában vagy
gyorsan közeledő járművet a 2. zónában, akkor a
külső tükrön elhelyezett BLIS lámpa bekapcsol,
és folyamatosan világít. Ha a járművezető a figyelmeztetéssel megegyező oldalon aktiválja az irány-
69
70
71
RCW: hátsó ütközésfigyelmeztetés.
Blind Spot Information Systems
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
}}
* Opció/tartozék. 361
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
jelzőt, akkor a visszajelző lámpa folyamatos fényről villogó és erősebb fényre vált.
FIGYELEM
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele –
nem képes minden helyzet kezelésére
bármilyen forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer
használata előtt megismerjen bizonyos
tényezőket, például a korlátokat és azt,
hogy mire kell ügyelnie.
•
A vezetőtámogató funkciók nem helyettesítik a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig a járművezető felelős az
autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és
rendelkezéseknek megfelelően.
MEGJEGYZÉS
A lámpa az autó azon oldalán világít, ahol a
rendszer észlelte a járművet. Ha az autót
mindkét oldalról előzik, akkor mindkét lámpa
egyszerre világít.
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
Kapcsolódó információk
•
•
362
Vezetéstámogató rendszer (288. oldal)
A BLIS be- vagy kikapcsolása (363. oldal)
•
•
A BLIS korlátai (363. oldal)
A BLIS funkcióval kapcsolatos üzenetek
(365. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
A BLIS be- vagy kikapcsolása
Kapcsolódó információk
A BLIS72 funkció aktiválható vagy inaktiválható.
•
BLIS* (361. oldal)
A BLIS korlátai
A BLIS73 funkció bizonyos helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
A BLIS lámpa elhelyezkedése.
•
•
Visszajelző lámpa
Tartsa tisztán a jelzett felületet – az autó bal és jobb
oldalán is74.
A funkciót ezzel a gombbal kapcsolhatja be
vagy ki a központi kijelző funkció nézetében.
ZÖLD gombvisszajelzés – a funkció aktív.
Példák a korlátokra:
SZÜRKE gombvisszajelzés – a funkció inaktív.
Ha a BLIS a motor beindításakor aktív, akkor ezt
a külső tükörbe épített visszajelző lámpák egyszeri felvillanása erősíti meg.
Ha a BLIS a motor leállításakor ki volt kapcsolva,
akkor a motor újbóli beindításakor továbbra is
inaktív marad, és nem világítanak a visszajelző
lámpák.
72
Blind Spot Information Systems
•
A szennyeződések, jég és hó borította érzékelők csökkenthetik a funkciókat és inaktiválhatják a riasztásokat.
•
A BLIS funkció automatikusan kikapcsol, ha
utánfutó, kerékpártartó vagy hasonló van
csatlakoztatva az autó elektromos rendszeréhez.
•
A BLIS optimális működéséhez, nem lehet
kerékpártartó, csomagtartó vagy hasonló az
autó vonóhorgához csatlakoztatva.
}}
* Opció/tartozék. 363
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
FIGYELEM
•
•
A BLIS éles kanyarokban nem működik.
A BLIS tolatás közben nem működik.
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
Kapcsolódó információk
•
•
73
74
364
BLIS* (361. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(341. oldal)
Blind Spot Information Systems
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A BLIS funkcióval kapcsolatos
üzenetek
A BLIS75 funkcióra vonatkozóan számos üzenet
jelenhet meg a járművezetői kijelzőn.
Az alábbi táblázat néhány példát mutat.
Üzenet
Leírás
Holttérérzékelő
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Fel kell keresni egy szervizt - hivatalos Volvo márkaszerviz igénybe vételét javasoljuk.
Szerviz szükséges
Holttér-info rendsz. ki
A BLIS és a CTA A kikapcsolt, mert utánfutót csatlakoztattak az autó elektromos rendszeréhez.
Utánfutó csatlakoztatva
A
Cross Trafic Alert*
A szöveges üzenetek a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetének közepén elhelyezkedő
gomb rövid megnyomásával törölhetők.
Ha az üzenet megmarad: Keressen fel egy
műhelyt – hivatalos Volvo műhely ajánlott.
Kapcsolódó információk
•
•
75
BLIS* (361. oldal)
Cross Traffic Alert* (366. oldal)
Blind Spot Information System
* Opció/tartozék. 365
VEZETŐTÁMOGATÁS
Cross Traffic Alert76*
A Cross Traffic Alert (CTA) kiegészítő vezetőtámogatás a BLIS77 funkcióhoz, ami úgy van kialakítva, hogy tolatáskor segítse a járművezetőt az
autó mögötti keresztirányú forgalom észlelésében.
A CTA csak akkor aktív, ha az autó hátrafelé gurul
vagy ki van választva a hátrameneti sebességfokozat.
FIGYELEM
•
hangjelzés - a hang a bal oldali vagy a jobb
oldali hangszóróból hallható az iránynak
megfelelően, amelyből az objektum közelít.
•
világító ikon a Parkoló automatika ábrában
a képernyőn.
•
ikon a parkolókamera felső nézetében.
A CTA alapelve
76
77
366
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele –
nem képes minden helyzet kezelésére
bármilyen forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer
használata előtt megismerjen bizonyos
tényezőket, például a korlátokat és azt,
hogy mire kell ügyelnie.
•
A vezetőtámogató funkciók nem helyettesítik a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig a járművezető felelős az
autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és
rendelkezéseknek megfelelően.
Ha a CTA azt észleli, hogy valami oldalról közelít,
akkor ezt az alábbiak is jelzik:
A CTA a BLIS funkció kiegészítője azzal, hogy
tolatás közben, például parkolóhelyről történő
kitolatáskor, észlelni képes a keresztirányú forgalmat.
A CTA elsődlegesen járművek észlelésére szolgál. Kedvező körülmények között kisebb objektumok, például kerékpárosok és gyalogosok észlelésére is képes.
•
Kapcsolódó információk
A CTA világító ikonja a Parkoló automatika ábrában a képernyőn.
•
•
Vezetéstámogató rendszer (288. oldal)
•
A Cross Traffic Alert korlátai (367. oldal)
A Cross Traffic Alert bekapcsolása/kikapcsolása (367. oldal)
Keresztforgalom-figyelmeztetés, amikor az autó tolat.
Blind Spot Information
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
A Cross Traffic Alert funkcióval kapcsolatos
üzenetek (369. oldal)
A Cross Traffic Alert78
bekapcsolása/kikapcsolása
•
•
BLIS* (361. oldal)
A járművezető kikapcsolhatja a CTA79 funkciót:
Parkolósegéd* (394. oldal)
A funkciót ezzel a gombbal
kapcsolhatja be vagy ki a központi kijelző funkció nézetében.
•
•
ZÖLD gombvisszajelzés – a funkció aktív.
SZÜRKE gombvisszajelzés – a funkció inaktív.
A Cross Traffic Alert80 korlátai
A CTA81 funkció bizonyos helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
A CTA nem minden helyzetben működik optimálisan, hanem bizonyos korlátokkal rendelkezik. Például a CTA érzékelők nem "látnak" át a többi parkoló járművön vagy akadályokon.
Az alábbiakban néhány példát láthat az olyan
helyzetekre, amikor a CTA "látómezője" korlátozott és ezért a közeledő járművek nem észlelhetők, amíg nagyon közel nem érnek:
A funkció a motor minden beindításakor automatikusan bekapcsol.
Kapcsolódó információk
•
Cross Traffic Alert* (366. oldal)
Az autó mélyen helyezkedik el egy parkolóhelyen.
78
79
80
81
Keresztforgalom-figyelmeztetés, amikor az autó tolat.
Cross Traffic Alert
Keresztforgalom-figyelmeztetés, amikor az autó tolat.
Cross Traffic Alert
}}
* Opció/tartozék. 367
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
Kapcsolódó információk
•
•
Cross Traffic Alert* (366. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(341. oldal)
Ferde parkolóhelyen a CTA az egyik oldalon teljesen
"vak".
Vak CTA szektor.
Az a szektor, ahol a CTA észlelni/"látni"
képes.
Azonban, amikor lassan tolat az autóval, akkor a
takaró járműhöz/objektumhoz viszonyított szög
megváltozik, és a holttér gyorsan csökkenni kezd.
Példák a további korlátokra
• A szennyeződések, jég és hó borította érzékelők csökkenthetik a funkciókat és inaktiválhatják a riasztásokat.
368
•
A CTA automatikusan kikapcsol, ha utánfutó,
kerékpártartó vagy hasonló van csatlakoztatva az autó elektromos rendszeréhez.
•
A CTA optimális működéséhez, nem lehet
kerékpártartó, csomagtartó vagy hasonló az
autó vonóhorgához csatlakoztatva.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Cross Traffic Alert82 funkcióval
kapcsolatos üzenetek
A CTA83 funkcióra vonatkozóan számos üzenet
jelenhet meg a járművezetői kijelzőn.
Az alábbi táblázat példákat mutat.
Üzenet
Leírás
Holttérérzékelő
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Fel kell keresni egy szervizt - hivatalos Volvo márkaszerviz igénybe vételét javasoljuk.
Szerviz szükséges
Holttér-info rendsz. ki
A BLISA és a CTA kikapcsolt, mert utánfutót csatlakoztattak az autó elektromos rendszeréhez.
Utánfutó csatlakoztatva
A
Blind Spot Information System
A szöveges üzenetek a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetének közepén elhelyezkedő
gomb rövid megnyomásával törölhetők.
Ha az üzenet megmarad: Keressen fel egy
műhelyt – hivatalos Volvo műhely ajánlott.
Kapcsolódó információk
•
•
82
83
Cross Traffic Alert* (366. oldal)
BLIS* (361. oldal)
Keresztforgalom-figyelmeztetés, amikor az autó tolat.
Cross Traffic Alert
* Opció/tartozék. 369
VEZETŐTÁMOGATÁS
Jelzőtábla-felismerés*
FIGYELEM
A jelzőtábla-felismerő funkció (RSI84) segíthet a
járművezetőnek a sebességgel kapcsolatos jelzőtáblák és bizonyos tiltó táblák észlelésében.
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele –
nem képes minden helyzet kezelésére
bármilyen forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer
használata előtt megismerjen bizonyos
tényezőket, például a korlátokat és azt,
hogy mire kell ügyelnie.
•
A vezetőtámogató funkciók nem helyettesítik a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig a járművezető felelős az
autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és
rendelkezéseknek megfelelően.
Példa85 az észlelt sebességinformációkra.
Ha az autó elkerül egy sebességkorlátozó táblát,
akkor ez megjelenik a járművezetői kijelzőn és a
szélvédőre vetített kijelzőn*.
Példák az olvasható jelzőtáblákra85.
Az RSI tájékoztatást nyújthat a pillanatnyi sebességről, amellyel az autópálya vagy országút kezdődik/végződik és például az előzés tilalmáról
vagy a tilos haladási irányról.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos piacokon a jelzőtábla-felismerő
funkció* csak Sensus Navigation* esetén
lehetséges.
Kapcsolódó információk
84
85
370
•
•
Vezetéstámogató rendszer (288. oldal)
•
Jelzőtábla-felismerés és megjelenítés*
(372. oldal)
A jelzőtábla-felismerés aktiválása/inaktiválása* (371. oldal)
Road Sign Information
Az útjelző táblák piacfüggőek - a jelen leírásban található ábrák csak néhány példát mutatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
Jelzőtábla-felismerés és Sensus Navigation*
(374. oldal)
A jelzőtábla-felismerés aktiválása/
inaktiválása*
•
Jelzőtábla-felismerés sebességfigyelmeztetéssel és beállítások* (374. oldal)
•
Jelzőtábla-felismerő funkció sebességmérő
kamera adatokkal* (376. oldal)
A jelzőtábla-felismerés funkció (RSI86) opcionális – a járművezető ki- vagy bekapcsolhatja ezt a
funkciót.
•
A jelzőtábla-felismerés korlátai* (377. oldal)
MEGJEGYZÉS
A funkciót ezzel a gombbal
kapcsolhatja be vagy ki a központi kijelző funkció nézetében.
•
•
ZÖLD gombvisszajelzés – a funkció aktív.
SZÜRKE gombvisszajelzés – a funkció inaktív.
•
Ha be van kapcsolva az automata sebességkorlátozó funkció, akkor a jelzőtáblainformációk akkor is megjelennek a járművezetői kijelzőn, ha nincs bekapcsolva
a jelzőtábla-felismerő funkció.
•
Ha el akarja távolítani a jelzőtábla-információkat a járművezetői kijelzőről, akkor
ki kell kapcsolnia az automata sebességkorlátozót és a jelzőtábla-felismerést is.
•
Amikor az automata sebességhatároló
funkció aktív, de a jelzőtábla-felismerés
inaktív, akkor nincsenek figyelmeztetések
a jelzőtábla-felismerés funkciótól. A
figyelmeztetésekhez be kell kapcsolni a
jelzőtábla-felismerést is.
Kapcsolódó információk
•
•
86
Jelzőtábla-felismerés* (370. oldal)
Automatikus sebességhatároló (298. oldal)
RSI: Road Sign Information.
* Opció/tartozék. 371
VEZETŐTÁMOGATÁS
Jelzőtábla-felismerés és
megjelenítés*
A jelzőtábla-felismerés funkció (RSI87) a helyzettől és a jelzőtáblától függően különböző módokon mutatja a jelzőtáblákat.
Példa88 az észlelt sebességinformációkra.
Amikor a funkció sebességkorlátozást magában
foglaló jelzőtáblát észlel, akkor szimbólumként
megjeleníti a táblát és egy színes jelzést a sebességmérőben.
Ha az autó Sensus Navigation* rendszerrel van
felszerelve, akkor a sebességgel kapcsolatos
információk is felhasználásra kerülnek a térképadatokból, ami azt jelenti, hogy a járművezetői
kijelző akkor is mutathatja vagy módosíthatja a
sebességkorlátozásra vonatkozó információkat,
87
88
372
ha nem haladt el a sebességre vonatkozó jelzőtábla mellett.
egy szimbólum jelenik meg a járművezetői kijelzőn a megfelelő jelzőtáblával.
A sebességhatároló szimbólum
mellett, egy további88 jelzés is
megjelenhet, például az "előzni
tilos".
Ha az autó Sensus Navigation* felszereltségű,
akkor normális esetben a közvetlen sebességkorlátozó táblák jelennek meg – a közvetett sebességkorlátozó táblák csak akkor jelennek meg, ha
a térképadatok nem tartalmaznak a kérdéses
útszakaszra vonatkozó információkat.
Ha a járművezető behajt egy
behajtani tilos táblával jelzett
útra, akkor figyelmeztetésként
ennek a jelzőtáblának88 a szimbóluma villog a járművezetői
kijelzőn.
Példa közvetett sebességkorlátozó táblára88:
Ha az autó Sensus Navigation* felszereltségű,
akkor a térkép adatokat is felhasználja annak
meghatározásához, hogy az autó rossz irányban
halad-e.
A járművezető hangos figyelmeztetést is kaphat,
amikor behajtani tilos táblával jelzett út felé halad,
ha be van kapcsolva a Jelzőtábla hangos
figyelmeztetés funkció.
Sebességkorlátozás vagy autópálya
vége
Amikor a funkció "közvetett sebességkorlátozó
táblát" észlel, amely a jelenlegi sebességkorlát
végét jelzi – például egy autópálya végén – akkor
Összes korlátozás vége.
Autópálya vége.
A járművezetői kijelzőn látható szimbólum
10-30 másodperc után kialszik, és ez addig így
marad, amíg el nem kerüli a következő sebességgel kapcsolatos jelzőtáblát.
Road Sign Information
Az útjelző táblák piacfüggőek - a jelen útmutatóban található illusztrációk csak egy példákat mutatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Módosult sebességkorlátozás
Kiegészítő táblák
Amikor elkerül egy közvetlen sebességkorlátozó
táblát, és a sebességkorlátozás változik, akkor
megjelenik a megfelelő jelzőtábla a járművezetői
kijelzőn.
Példa közvetlen sebességkorlátozó táblára88.
A járművezetői kijelzőn látható szimbólum
körülbelül 5 perc után kialszik, amíg el nem kerüli
a következő sebességgel kapcsolatos jelzőtáblát.
Ha az autó Sensus Navigation* felszereltségű,
akkor a sebességkorlátozó táblák megjelennek a
járművezetői kijelzőn, amikor a térképadatok
sebességre vonatkozó információkat tartalmaznak, akkor is, ha nem került el közvetlen jelzőtáblát. Ha nincsenek információk a térképadatokban,
akkor a jelzőtáblák a sebességkorlátozó tábla
elkerülését követően körülbelül 3 perc elteltével
eltűnnek.
88
89
Példák a kiegészítő táblákra88.
Bizonyos esetekben ugyanarra az útra különböző
sebességkorlátozások érvényesek - egy kiegészítő tábla jelzi azokat a körülményeket, amelyekre a különböző sebességek vonatkoznak. Az
útszakasz különösen balesetveszélyes lehet például esőben és/vagy ködben.
Bizonyos sebességkorlátozások
például csak bizonyos távolság
után vagy bizonyos napszakban
érvényesek. A járművezetőt egy
kiegészítő jel figyelmezteti a
helyzetre a sebességet mutató
szimbólum alatt. A járművezetői
kijelző kiegészítő szimbóluma a "DIST" vagy
"TIME" jelzést mutatja.
A kiegészítő tábla üres keret
formájában jelenik meg a járművezetői kijelző sebesség
szimbóluma alatt88, ami azt
jelenti, hogy a funkció kiegészítő táblát észlelt a pillanatnyi
sebességkorlátozásra vonatkozó további információkkal.
"Iskola" és "Gyermekek" jelzőtábla.
Ha "Iskola" vagy "Gyermekek"
veszélyt jelző tábla88 szerepel a
műholdas navigáció térképadataiban89, akkor a járművezetői
kijelző ilyen típusú táblát mutat.
Az esőre vonatkozó kiegészítő tábla csak akkor
jelenik meg a kijelzőn, ha használatban vannak az
ablaktörlők.
Ha az autó elektromos rendszeréhez utánfutó van
csatlakoztatva és elhagy egy jelzőtáblát, amely a
"pótkocsi" kiegészítő jelzéssel van ellátva, akkor a
jelzett sebesség megjelenik a járművezetői kijelzőn.
Kapcsolódó információk
•
Jelzőtábla-felismerés* (370. oldal)
Az útjelző táblák piacfüggőek - a jelen útmutatóban található illusztrációk csak egy példákat mutatnak.
Csak Sensus Navigation* rendszerrel felszerelt autókban.
* Opció/tartozék. 373
VEZETŐTÁMOGATÁS
Jelzőtábla-felismerés és Sensus
Navigation*
Ha az autó Sensus Navigation* rendszerrel van
felszerelve, akkor a sebességinformációk az
alábbi esetekben jelennek meg a navigációban:
•
•
Olyan jelzőtáblák észlelésekor, amelyek közvetve jeleznek sebességkorlátozást, például
autópálya, osztottpályás úttest és településnévtáblák.
Ha az előzőleg észlelt sebességkorlátozó
tábla feltételezhetően már nem érvényes,
hanem új jelzőtábla észlelése történik.
MEGJEGYZÉS
Bizonyos piacokon a jelzőtábla-felismerő
funkció* csak Sensus Navigation* esetén
lehetséges.
Jelzőtábla-felismerés
sebességfigyelmeztetéssel és
beállítások*
A jelzőtábla-felismerés Sebességkorlátra
figyelmeztetés részfunkciója (RSI90) opcionális
– a járművezető ki- vagy bekapcsolhatja ezt a
funkciót.
A Sebességkorlátra figyelmeztetés figyelmezteti a járművezetőt, amikor túllépi az érvényben lévő sebességkorlátozást vagy egy előre
beállított "csúcssebességet" – ez a figyelmeztetés körülbelül 1 perc elteltével megismétlődik
ugyanazon a sebességkorlátozási területen belül,
ha a járművezető nem csökkenti a sebességet.
A sebességkorlát túllépésére vonatkozó új figyelmeztetés, egy emlékeztetőt is beleértve, csak
akkor kerül kiadásra, amikor az autó új/különböző
sebességkorlátozási területhez ér.
MEGJEGYZÉS
Ha harmadik fél letöltött alkalmazását használja a navigáláshoz, akkor nincs támogatás a
sebességgel kapcsolatos információkhoz.
Kapcsolódó információk
•
90
91
374
Mindig sebességfigyelmeztetést kap, ha meghaladja a
sebességhatárt egy sebességmérő kamera információval
kapcsolatban.
A sebességfigyelmeztetés az
érvényben lévő maximális
sebességet mutató szimbólum91 átmeneti villogása formájában jelenik meg a járművezetői kijelzőn a megengedett
sebesség túllépésekor.
Jelzőtábla-felismerés* (370. oldal)
Road Sign Information
A jelzőtáblák az egyes piacok esetében egyediek lehetnek – a képen csak egy példa látható.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Beállítások
A sebességfigyelmeztetés határának
beállítása
A járművezető beállíthatja, hogy a kitáblázott
sebességnél magasabb sebesség esetén kapjone figyelmeztetést.
Állítsa be a sebességfigyelmeztetés határát az
alábbiak szerint:
1.
2.
3.
Válassza ki a Beállítások My Car
IntelliSafe Road Sign Information lehetőséget a központi kijelző felső nézetében.
Válassza a Sebességkorlátra
figyelmeztetés lehetőséget.
> A funkció aktiválódik és megjelenik a
sebességhatár-választó.
Állítsa be a sebességfigyelmeztetés határát a
fel/le nyilakkal a képernyőn.
Vegye figyelembe, hogy a funkció semmilyen beállított korlátot
nem vesz figyelembe, amikor a
járművezetői kijelző a sebességmérő kamera szimbólumot
mutatja.
Hallható figyelmeztetés bekapcsolva/
kikapcsolva
A sebességfigyelmeztetésre vonatkozó hallható
figyelmeztetés beállítása is lehetséges.
A hangos figyelmeztetés beállítása az alábbiak
szerint módosítható:
1.
Válassza ki a Beállítások My Car
IntelliSafe Road Sign Information lehetőséget a központi kijelző felső nézetében.
2.
Jelölje ki/szüntesse meg a Jelzőtábla
hangos figyelmeztetés jelölését a hangos
figyelmeztetés aktiválásához/kikapcsolásához.
2.
Jelölje ki/távolítsa a Sebességmérő
kamera hangos figyelmeztet jelölését a
hallható sebességmérő kamera figyelmeztetés aktiválásához/kikapcsolásához.
Kapcsolódó információk
•
•
Jelzőtábla-felismerés* (370. oldal)
A sebességfigyelmeztetés és a jelzőtábla-felismerés aktiválása/inaktiválása (376. oldal)
A Jelzőtábla hangos figyelmeztetés funkció
aktív állapotában a járművezető akkor is figyelmeztetést kap, amikor egy egyirányú forgalom/
behajtani tilos bejáratához közelít.
Traffipaxra figyelmeztetés bekapcsolva/
kikapcsolva
Ha az autó Sensus Navigation*
felszereltséggel rendelkezik és
a térképadatok sebességmérő
kamerákra vonatkozó információkat tartalmaznak, akkor a járművezető beállíthatja, hogy
hangos figyelmeztetést kapjon,
amikor sebességmérő kamerához közeledik.
A hangos figyelmeztetés beállítása az alábbiak
szerint módosítható:
1.
Válassza ki a Beállítások My Car
IntelliSafe Road Sign Information lehetőséget a központi kijelző felső nézetében.
* Opció/tartozék. 375
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sebességfigyelmeztetés és a
jelzőtábla-felismerés aktiválása/
inaktiválása
A Sebességkorlátra figyelmeztetés részfunkció az alábbiak szerint aktiválható:
1.
Válassza ki a Beállítások My Car
IntelliSafe Road Sign Information lehetőséget a központi kijelző felső nézetében.
2.
Válassza a Sebességkorlátra
figyelmeztetés lehetőséget.
> A funkció aktiválódik és megjelenik a
sebességhatár-választó.
Jelzőtábla-felismerő funkció
sebességmérő kamera adatokkal*
A jelzőtábla-felismerés (RSI92) és Sensus
Navigation* felszereltségű autó tájékoztatást
nyújthat a közeledő sebességmérő kamerákról a
járművezetői kijelzőn.
Ha az autó a
Sebességkorlátra
figyelmeztetés funkció
bekapcsolt állapotában túllépi
az észlelt sebességkorlátozást,
akkor sebességfigyelmeztetés
figyelmezteti a járművezetőt,
amikor az autó egy sebességmérő kamerához
közeledik, feltéve, hogy a kérdéses terület navigációs térképe tartalmaz információkat a sebességmérő kamerákról.
Kapcsolódó információk
•
•
92
376
Jelzőtábla-felismerés* (370. oldal)
Jelzőtábla-felismerés sebességfigyelmeztetéssel és beállítások* (374. oldal)
Sebességmérő kamera információk a járművezetői kijelzőn.
Road Sign Information
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
MEGJEGYZÉS
•
•
•
Ahhoz, hogy hangos figyelmeztetést kapjon a kívánt sebesség meghaladásakor,
akkor a Sebességkorlátra
figyelmeztetés funkciót aktiválni kell és
a Jelzőtábla hangos figyelmeztetés
részfunkciót Be állásba kell kapcsolni.
Ezután hangos figyelmeztetést kap, ha az
autó átlépi az RSI funkció által, a járművezetői kijelzőn jelzett sebességet.
Akusztikus figyelmeztetés lehetősége áll
rendelkezésre a sebességmérő kamerákhoz, attól függetlenül, hogy az autó
sebessége meghaladta-e a sebességkorlátot, akkor is, ha ki van kapcsolva a
Jelzőtábla hangos figyelmeztetés
funkció.
A sebességmérő kamerákra vonatkozó
információk nem minden piacon/területen állnak rendelkezésre a navigációs térképen.
Kapcsolódó információk
•
93
94
95
Jelzőtábla-felismerés* (370. oldal)
A jelzőtábla-felismerés korlátai*
MEGJEGYZÉS
A jelzőtábla-felismerés (RSI93) funkció bizonyos
helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
Az alábbiakban talál példákat arra, hogy mi csökkentheti a funkció működését:
•
•
•
•
Kifakult jelzőtáblák
•
Teljesen/részben takarásban lévő vagy
rosszul elhelyezett táblák
•
teljesen vagy részben jéggel, hóval és/vagy
szennyeződéssel takart jelzőtáblák
•
a digitális úttérképek94 elavultak, pontatlanok
vagy nem tartalmaznak sebesség információkat95.
Kanyarokban elhelyezett jelzőtáblák
Elfordult vagy sérült jelzőtáblák
A táblák magasan az út felett vannak elhelyezve
Kapcsolódó információk
•
•
Jelzőtábla-felismerés* (370. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(341. oldal)
MEGJEGYZÉS
Az RSI funkció bizonyos típusú kerékpártartókat (az elektromos utánfutó-csatlakozó aljzathoz) csatlakoztatott utánfutóként értelmezhet.
Ilyen esetekben a járművezetői kijelző helytelen sebességinformációkat mutathat.
Road Sign Information
Sensus Navigation* felszereltségű autókban.
A térképadatok nem minden területen állnak rendelkezésre sebesség információkkal.
* Opció/tartozék. 377
VEZETŐTÁMOGATÁS
Driver Alert Control
FIGYELEM
A Driver Alert Control (DAC) funkció célja, hogy
segítsen a járművezetőnek észlelni azt, amikor
elkezdi következetlenül vezetni a járművet, például, ha a járművezető figyelmetlenné válik vagy
elálmosodik.
A Driver Alert Control használata nem javasolt
a vezetés meghosszabbítására. A járművezetőnek ehelyett rendszeres időnként pihenőket
kell terveznie, és gondoskodnia kell arról, hogy
jól kipihent legyen.
A DAC célja a vezetési képesség lassú csökkenésének észlelése és elsősorban főutakon történő használatra szolgál. A funkció nem városi
forgalomban történő használatra szolgál.
A funkció akkor aktív, amikor a sebesség meghaladja a 65 km/h (40 mph) értéket és addig
marad bekapcsolva, amíg a sebesség 60 km/h
(37 mph) felett van.
FIGYELEM
Ha a vezetési viselkedés jelentősen következetlenné válik,
akkor a járművezetőt ez a szimbólum figyelmezteti a járművezetői kijelzőn, amelyet egy
hangjelzés és a Ideje
szünetet tartani szöveges üzenet kísér.
A figyelmeztetés egy idő után megismétlődik, ha
a járművezetési viselkedés nem javul.
A kamera észleli az úttest szélének jelöléseit és
összeveti az út elhelyezkedését a járművezető
kormánymozdulataival.
378
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele –
nem képes minden helyzet kezelésére
bármilyen forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer
használata előtt megismerjen bizonyos
tényezőket, például a korlátokat és azt,
hogy mire kell ügyelnie.
•
A vezetőtámogató funkciók nem helyettesítik a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig a járművezető felelős az
autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és
rendelkezéseknek megfelelően.
Az autót szabálytalanul vezetik a sávban.
Ha az autó Sensus Navigation* felszereltségű és
aktív a Útmutatás pihenő megállóhoz funkció,
akkor javaslatok jelennek meg a pihenő megfelelő helyével kapcsolatban.
A DAC meghatározza az autó helyzetét a sávban.
•
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
A Driver Alert Control riasztásait nagyon
komolyan kell venni, mert az álmos járművezető gyakran nincs tudatában saját állapotának.
Ha a riasztás megszólal vagy fáradtnak érzi
magát:
•
Amint lehet, álljon meg biztonságosan az
autóval, és pihenjen.
Tanulmányok igazolják, hogy fáradtan éppen
olyan veszélyes vezetni, mint alkohol vagy
egyéb serkentő szerek befolyása alatt.
Bekapcsolás/kikapcsolás Driver
Alert Control
A Driver Alert Control (DAC) funkció aktiválható/
inaktiválható.
Be/ki
A DAC beállításainak módosítása:
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Válassza ki a My Car IntelliSafe
Driver Alert Control lehetőséget.
3.
Jelölje ki/szüntesse meg a Éberségi
figyelmeztetés kijelölését a DAC aktiválásához/inaktiválásához.
Kapcsolódó információk
•
•
Vezetéstámogató rendszer (288. oldal)
•
Pihenőhelyre vezetés kiválasztása a Driver
Alert Control funkció figyelmeztetése esetén
(379. oldal)
•
A Driver Alert Control korlátai (380. oldal)
Bekapcsolás/kikapcsolás Driver Alert Control
(379. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
Driver Alert Control (378. oldal)
A Driver Alert Control korlátai (380. oldal)
Pihenőhelyre vezetés kiválasztása a
Driver Alert Control funkció
figyelmeztetése esetén
Lehetőség van annak kiválasztására, hogy aktív/
inaktív legyen a Útmutatás pihenő
megállóhoz funkció.
A Sensus Navigation* felszereltségű autókban a
járművezető aktiválhat egy útmutatót, amely automatikusan javaslatot tesz egy megfelelő pihenőhelyre, amikor a DAC figyelmeztetést ad.
A Útmutatás pihenő megállóhoz beállításához:
1.
Érintse meg a Beállítások lehetőséget a
központi kijelző felső nézetében.
2.
Válassza ki a My Car IntelliSafe
Driver Alert Control lehetőséget.
3.
Jelölje ki/szüntesse meg a Útmutatás
pihenő megállóhoz kijelölését a funkció
aktiválásához/inaktiválásához.
Kapcsolódó információk
•
Driver Alert Control (378. oldal)
* Opció/tartozék. 379
VEZETŐTÁMOGATÁS
A Driver Alert Control korlátai
Sávtartó segéd
A Driver Alert Control (DAC) funkció bizonyos
helyzetekben korlátokkal rendelkezhet.
A sávtartó segéd (LKA96) funkciója, hogy autópályán vagy hasonló főbb útvonalakon haladva
csökkentse annak a kockázatát, hogy az autó
véletlenül elhagyja a sávot.
Bizonyos esetekben a rendszer akkor is figyelmeztetést ad ki, ha a vezetési képesség nem
csökken, például:
•
•
erős oldalszélben
nyomvályús útfelületeken.
FIGYELEM
Bizonyos esetekben – például a Pilot Assist
funkció használatakor – a vezetési stílus akkor
sem változik, ha a járművezető fáradt, ami azt
eredményezi, hogy a vezető nem kap figyelmeztetést a DAC funkciótól.
A sávtartó segéd visszakormányozza az autót a
sávjába és/vagy a kormánykerék rezgésével
figyelmezteti a járművezetőt.
A sávtartó rendszer a 65-200 km/h
(40-125 mph) sebességtartományban működik a
tisztán látható oldalvonalakkal rendelkező utakon.
Keskeny utakon előfordulhat, hogy a funkció nem
elérhető, ebben az esetben készenléti üzemmódba kapcsol. A funkció akkor válik újra elérhetővé, amikor az út elég széles.
A sávtartó segéd visszakormányozza az autót a sávjába.
Ezért fontos, hogy mindig álljon meg, és tartson pihenőt már a fáradtság legenyhébb
érzése esetén is, akár kap figyelmeztetést a
DAC funkciótól, akár nem.
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
A sávtartó segéd a kormánykerék rezgésével figyelmeztet.
Kapcsolódó információk
•
•
380
Driver Alert Control (378. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(341. oldal)
Egy kamera figyeli az út/sáv oldalvonalait.
A beállításoktól függően, a sávtartó segéd az
alábbiaknak megfelelően viselkedik:
• Kormányzássegítő aktiválva: Amikor az
autó megközelít egy oldalvonalat, akkor a
funkció aktívan visszakormányozza az autót a
VEZETŐTÁMOGATÁS
sávjába, enyhe nyomatékot alkalmazva a kormánykerékre.
• Figyelmeztetés aktiválva: Ha az autó
FIGYELEM
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele –
nem képes minden helyzet kezelésére
bármilyen forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer
használata előtt megismerjen bizonyos
tényezőket, például a korlátokat és azt,
hogy mire kell ügyelnie.
•
A vezetőtámogató funkciók nem helyettesítik a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig a járművezető felelős az
autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és
rendelkezéseknek megfelelően.
átlépne egy oldalvonalat, akkor a kormánykerék rezgése figyelmezteti a járművezetőt.
MEGJEGYZÉS
Amikor be van kapcsolva az irányjelző/villogó,
akkor nincsenek kormányzásos beavatkozások vagy riasztások a sávtartó segédtől.
A sávtartó segéd nem avatkozik be
A sávtartó segéd éles belső kanyarokban nem kapcsol
be.
Bizonyos esetekben a sávtartó segéd lehetővé
teszi az oldalvonalak átlépését anélkül, hogy kormányzási segítséggel avatkozna be vagy figyelmeztetne – például az irányjelzők használatakor
vagy kanyarok levágásakor.
Kapcsolódó információk
•
•
Vezetéstámogató rendszer (288. oldal)
•
A sávtartó segéd aktiválása/inaktiválása
(382. oldal)
•
•
96
Kormányzási segítség sávtartó segéddel
(382. oldal)
A sávtartó segéd korlátai (383. oldal)
A sávtartó segéd szimbólumai és üzenetei
(384. oldal)
Lane Keeping Aid
381
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kormányzási segítség sávtartó
segéddel
A sávtartó segéd aktiválása/
inaktiválása
A sávtartó segéd segítési módjának
kiválasztása
A kormányzási segéd Lane Keeping Aid funkcióval (LKA97) működéséhez a járművezetőnek a
kormánykeréken kell tartania a kezeit, amit a
rendszer folyamatosan figyel.
A Lane Keeping Aid (LKA) funkció (LKA98) opcionális – a járművezető ki- vagy bekapcsolhatja
ezt a funkciót.
A járművezető beállíthatja, hogyan reagáljon a
Lane Keeping Aid (LKA99), ha az autó elhagyja a
sávját.
Ha a járművezető nem tartja a
kezeit a kormánykeréken, akkor
egy figyelmeztető jelzés hallható és egy üzenet ösztönzi a
járművezetőt az autó aktív kormányzására.
•
•
Ha a járművezető engedelmeskedik a kormányzás elkezdésére történő felhívásnak, akkor a
funkció készenléti üzemmódba kapcsol, és ez az
üzenet jelenik meg:
Kapcsolódó információk
kormányzás alkalmazásáig
A funkció ezután nem lesz elérhető, amíg a járművezető el nem kezdi újból kormányozni az
autót.
Kapcsolódó információk
•
97
98
99
Sávtartó segéd (380. oldal)
Lane Keeping Aid
Lane Keeping Aid
Lane Keeping Aid
•
•
1.
Válassza ki a Beállítások My Car
IntelliSafe lehetőséget a központi kijelző
felső nézetében.
2.
Válassza ki, hogyan reagáljon a funkció Lane
Keeping Aid mód esetén:
• Kormányzássegítő - a járművezető
ZÖLD gombvisszajelzés – a funkció aktív.
• Lane Keeping Aid Kormányozzon
• Lane Keeping Aid Készenlét a
382
A funkciót ezzel a gombbal
kapcsolhatja be vagy ki a központi kijelző funkció nézetében.
figyelmeztetés nélkül kormányzási támogatást kap.
SZÜRKE gombvisszajelzés – a funkció inaktív.
• Mindkettő – a járművezető a kormánykerék rezgésével és kormányzásos segítséggel kap figyelmeztetést.
Sávtartó segéd (380. oldal)
• Figyelmeztetés – a járművezetőt csak a
A sávtartó segéd segítési módjának kiválasztása (382. oldal)
kormánykerék rezgése figyelmezteti.
Kapcsolódó információk
•
Sávtartó segéd (380. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sávtartó segéd korlátai
MEGJEGYZÉS
Bizonyos nehéz feltételek mellett a sávtartó
segédnek (LKA100) gondot okozhat a járművezető megfelelő segítése. Ilyen esetekben ajánlatos kikapcsolni ezt a funkciót.
Példák az ilyen feltételekre:
•
•
•
•
•
•
útjavítási munkák
téli útviszonyok
rossz minőségű útfelület
nagyon "sportos" vezetési stílus
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Sávtartó segéd (380. oldal)
Sebességfüggő kormányzási erő (288. oldal)
A kamera és radar egység korlátai
(341. oldal)
rossz időjárás korlátozott látási viszonyokkal
gyengén látszó vagy nem létező oldaljelölések
•
éles szegélyek vagy vonalak az oldaljelzéseken kívül
•
a sebességfüggő kormánykerék-ellenállású
kormányszervo csökkent teljesítménnyel
működik – például túlmelegedés miatti hűtés
során.
A funkció nem képes az úttest mentén elhelyezkedő korlátok, sorompók vagy hasonló akadályok
észlelésére.
100Lane
Keeping Aid
383
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sávtartó segéd szimbólumai és
üzenetei
A sávtartó segéd (LKA101) funkcióra vonatkozóan számos szimbólum és üzenet jelenhet meg
a járművezetői kijelzőn.
Az alábbi táblázat néhány példát mutat.
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Vez.támogató rendsz.
A rendszer nem úgy működik ahogyan kellene. Fel kell keresni egy szervizt - hivatalos
Volvo márkaszerviz igénybe vételét javasoljuk.
Csökkentett funkciók. Szerviz szükséges
Szélvédő-érzékelő
Csökken a kamera képessége az úttest figyelésére az autó előtt.
Érzékelő blokkolva, lásd a kézikönyvet
Lane Keeping Aid
Kormányozzon
Lane Keeping Aid
Készenlét a kormányzás alkalmazásáig
101Lane
384
Keeping Aid
Az LKA kormányzási segítség funkciója nem működik, ha a járművezető nem tartja kezeit
a kormánykeréken. Kövesse az utasításokat és kormányozza az autót.
Az LKA készenléti üzemmódban marad, amíg a járművezető újra kormányozni nem kezdi
az autót.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A szöveges üzenetek a kormánykerék jobb oldali
billentyűzetének közepén elhelyezkedő
gomb rövid megnyomásával törölhetők.
Ha az üzenet megmarad: Keressen fel egy
műhelyt – hivatalos Volvo műhely ajánlott.
Kapcsolódó információk
•
•
Sávtartó segéd (380. oldal)
A sávtartó segéd szimbólumai a járművezetői
kijelzőn (386. oldal)
385
VEZETŐTÁMOGATÁS
A sávtartó segéd szimbólumai a
járművezetői kijelzőn
Nem elérhető
A sávtartó segéd (LKA102) a helyzettől függően
szimbólumokat jelenít meg a járművezetői kijelzőn.
Kapcsolódó információk
•
Az alábbiakban néhány példát
láthat a szimbólumokra és a
helyzetekre, amelyben megjelennek:
Nem elérhető — a sáv oldalvonalai a szimbólumban
SZÜRKÉK.
Elérhető
A sávtartó segéd nem képes az oldalvonalak észlelésére, a sebesség túl alacsony vagy az út túl
keskeny.
A kormányzási segítség jelzése/
figyelmeztetés
Elérhető — a sáv oldalvonalai a szimbólumban FEHÉREK.
A sávtartó segéd figyeli az egyik vagy mindkét
oldalvonalat.
Kormányzási segítség/figyelmeztetés - a sáv oldalvonalai SZÍNESEN jelennek meg a szimbólumban.
102Lane
386
Keeping Aid
A sávtartó segéd azt jelenti, hogy a rendszer
figyelmeztetést ad és/vagy megpróbálja viszszakormányozni az autót a sávba.
Sávtartó segéd (380. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kormányzási segítség ütközés
kockázatakor
A Ütközésmegelőző rendszer funkció az autó
sávba történő visszakormányzásával és/vagy
elfordulással segíthet a járművezetőnek a kockázat csökkentésében, hogy az autó akaratlanul
elhagyja a sávját és/vagy egy másik járművel
vagy akadállyal ütközzön.
FIGYELEM
•
•
A funkció az alábbi részfunkciókból áll:
•
Kormányzási segítség sávelhagyás kockázata
esetén
•
Kormányzási segítség szemből történő ütközés kockázata esetén
•
Kormányzási segítség hátulról történő ütközés kockázata esetén*
Az automatikus bekapcsolást követően, a járművezetőt erről egy szöveges üzenet tájékoztatja:
• Ütközésmegelőző rendszer Automat.
beavatkozás
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele –
nem képes minden helyzet kezelésére
bármilyen forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett.
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer
használata előtt megismerjen bizonyos
tényezőket, például a korlátokat és azt,
hogy mire kell ügyelnie.
Kapcsolódó információk
•
•
Vezetéstámogató rendszer (288. oldal)
•
A kormányzási segítség szintje az úttest
elhagyásának kockázata esetén (388. oldal)
•
A kormányzási segéd korlátai ütközés kockázatakor (392. oldal)
•
A kormányzási segéd szimbólumai és üzenetei ütközés kockázata esetén (393. oldal)
A kormányzási segítség aktiválása/inaktiválása ütközés kockázata esetén (388. oldal)
A vezetőtámogató funkciók nem helyettesítik a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig a járművezető felelős az
autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és
rendelkezéseknek megfelelően.
MEGJEGYZÉS
Mindig a járművezető dönti el, milyen mértékben kell kormányozni az autót – az autó soha
nem veheti át az irányítást.
* Opció/tartozék. 387
VEZETŐTÁMOGATÁS
A kormányzási segítség aktiválása/
inaktiválása ütközés kockázata
esetén
MEGJEGYZÉS
Amikor a Ütközésmegelőző rendszer
funkció inaktív, akkor az összes részfunkció ki
van kapcsolva:
A kormányzási segéd funkció opcionális – a járművezető ki- vagy bekapcsolhatja ezt a funkciót.
A funkciót ezzel a gombbal
kapcsolhatja be vagy ki a központi kijelző funkció nézetében.
•
•
Kormányzási segítség sávelhagyás kockázatakor
•
Kormányzási segítség szemből történő
ütközés kockázatakor
•
Kormányzási segítség hátulról történő
ütközés kockázatakor*
A funkció a beavatkozás két aktiválási szintjével
rendelkezik:
•
•
Csak kormányzási segítség
Kormányzási segítség fékezéses beavatkozással
Csak kormányzási segítség
Habár a funkció inaktiválható, tanácsos mindig bekapcsolva tartani, mert a legtöbb esetben javítja a vezetés biztonságát.
ZÖLD gombvisszajelzés – a funkció aktív.
SZÜRKE gombvisszajelzés – a funkció inaktív.
Ez a funkció a motor minden beindításakor automatikusan bekapcsol103.
•
A kormányzási segítség szintje az
úttest elhagyásának kockázata
esetén
Kapcsolódó információk
•
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
(387. oldal)
Beavatkozás kormányzási segítséggel.
103Bizonyos
388
piacokon a motor leállításakor aktív beállítás aktiválódik újra.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kormányzási segítség fékezéses
beavatkozással
Kormányzási segítség sávelhagyás
kockázata esetén
FIGYELEM
A kormányzási segéd számos részfunkcióval rendelkezik. A kormányzási segítség az úttest elhagyásának kockázatakor az autó aktív visszakormányzásával segíthet a járművezetőnek annak a
kockázatnak az elkerülésében, hogy az autó
elhagyja az úttestet.
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele –
nem képes minden helyzet kezelésére
bármilyen forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer
használata előtt megismerjen bizonyos
tényezőket, például a korlátokat és azt,
hogy mire kell ügyelnie.
•
A vezetőtámogató funkciók nem helyettesítik a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig a járművezető felelős az
autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és
rendelkezéseknek megfelelően.
A funkció a 65-140 km/h (40-87 mph) sebességtartományban működik a tisztán látható jelölésekkel/oldalvonalakkal rendelkező utakon.
Beavatkozás kormányzási segítséggel és fékezéssel.
A fékezéses beavatkozás az olyan helyzetekben
segít, amikor a kormányzási segítség önmagában
nem elégséges. A fékezési erő automatikusan
alkalmazkodik a úttestelhagyási helyzettől és az
időtől.
Kapcsolódó információk
•
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
(387. oldal)
Egy kamera figyeli az úttest széleit és festett
oldaljelzéseket. Ha az autó arra készül, hogy
elhagyja az út szélét, akkor az autó visszakormányoz az útra, és ha a kormányzásos beavatkozás
nem elég az út elhagyásának megakadályozásához, akkor a fékek is működésbe lépnek.
Azonban a funkció nem avatkozik be aktív kormányzási segítséggel vagy fékezéssel, ha használja az irányjelzőket. És ha a funkció azt észleli,
hogy a járművezető aktívan vezeti az autót, akkor
a funkció aktiválása késhet.
Az automatikus bekapcsolást követően, a járművezetőt erről egy szöveges üzenet tájékoztatja:
• Ütközésmegelőző rendszer Automat.
Kapcsolódó információk
•
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
(387. oldal)
beavatkozás
389
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kormányzási segítség szemből
történő ütközés kockázata esetén
A kormányzási segéd számos részfunkcióval rendelkezik. A kormányzási segéd szemből történő
ütközés esetén segíthet a figyelmetlen járművezetőnek annak észlelésében, hogy az autó a
szemközti sávban van.
A funkció a 60-140 km/h (37-87 mph) sebességtartományban működik a tisztán látható jelölésekkel/oldalvonalakkal rendelkező utakon.
FIGYELEM
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele –
nem képes minden helyzet kezelésére
bármilyen forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer
használata előtt megismerjen bizonyos
tényezőket, például a korlátokat és azt,
hogy mire kell ügyelnie.
•
A vezetőtámogató funkciók nem helyettesítik a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig a járművezető felelős az
autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és
rendelkezéseknek megfelelően.
Ha az autó a sáv elhagyására készül, miközben
egy szembejövő jármű közeledik, akkor a funkció
segíthet a járművezetőnek az autó visszakormányzásában a saját sávjába.
Azonban funkció nem avatkozik be kormányzási
segítséggel, ha használja az irányjelzőt. És ha a
funkció azt észleli, hogy a járművezető aktívan
vezeti az autót, akkor a funkció aktiválása késhet.
Az automatikus bekapcsolást követően, a járművezetőt erről egy szöveges üzenet tájékoztatja:
• Ütközésmegelőző rendszer Automat.
beavatkozás
A funkció az autó saját sávba történő visszairányításával
segíthet.
Szembejövő járművek
Az Ön autója
A kormányzásos beavatkozás aktiválásával egy
időben a vezetőtámogatás ütközésfigyelmeztetés
funkciója is aktiválódik. Azonban az ütközésfigyelmeztetésben foglalt fékpedál pulzálás nem aktiválódik.
390
Kapcsolódó információk
•
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
(387. oldal)
•
Figyelmeztetés a vezetőtámogatástól ütközés
kockázata esetén (328. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kormányzási segítség hátulról
történő ütközés kockázata esetén*
nek az autó visszakormányzásában a saját sávjába.
A kormányzási segéd számos részfunkcióval rendelkezik. A kormányzási segéd hátulról történő
ütközés kockázata esetén segíthet a figyelmetlen
vezetőnek, aki nem veszi észre, hogy az autó a
sáv elhagyására készül, miközben egy jármű közeledik hátulról vagy a holttérben.
A funkció akkor is segíthet, ha a járművezető
szándékosan sávot vált az irányjelzők használatával, anélkül, hogy észrevenné, hogy egy másik
jármű közeledik.
FIGYELEM
A funkció a 60-140 km/h (37-87 mph) sebességtartományban működik a tisztán látható jelölésekkel/oldalvonalakkal rendelkező utakon.
•
A funkció kiegészítő vezetőtámogató
funkció, amelynek célja a vezetés megkönnyítése és biztonságosabbá tétele –
nem képes minden helyzet kezelésére
bármilyen forgalmi, időjárási és útviszonyok mellett.
•
A járművezetőnek ajánlott elolvasnia a
kezelési útmutató összes, ezzel a funkcióval kapcsolatos részét, hogy a rendszer
használata előtt megismerjen bizonyos
tényezőket, például a korlátokat és azt,
hogy mire kell ügyelnie.
•
A vezetőtámogató funkciók nem helyettesítik a járművezető figyelmét és ítélőképességét. Mindig a járművezető felelős az
autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes megválasztásáért az érvényben lévő közlekedési szabályoknak és
rendelkezéseknek megfelelően.
Kormányzásos beavatkozás közben attól függetlenül villognak a külső visszapillantó tükörbe épített lámpák, hogy aktív-e a BLIS104 funkció.
Az automatikus bekapcsolást követően, a járművezetőt erről egy szöveges üzenet tájékoztatja:
• Ütközésmegelőző rendszer Automat.
beavatkozás
A funkció az autó saját sávba történő visszakormányzásával segíthet.
Másik jármű a holttérben
Az Ön autója
Ha az autó a sáv elhagyására készül, miközben
egy másik jármű tartózkodik a holttérben vagy
másik jármű közeledik gyorsan a szomszédos
sávban, akkor a funkció segíthet a járművezető-
104Blind
Kapcsolódó információk
•
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
(387. oldal)
•
BLIS* (361. oldal)
Spot Information System
* Opció/tartozék. 391
VEZETŐTÁMOGATÁS
A kormányzási segéd korlátai
ütközés kockázatakor
Ilyen esetekben ajánlatos kikapcsolni ezt a funkciót.
Bizonyos helyzetekben a funkció korlátozott
működéssel rendelkezhet, és nem avatkozik be,
például az alábbi esetekben:
•
kis járművek, például motorkerékpárok esetében
•
ha az autó nagy része a szomszédos sávba
van kormányozva
•
gyengén látszó vagy nem létező oldaljelölések az úton/sávban
•
a 60-140 km/h (37-87 mph) sebességtartományon kívül
•
a sebességfüggő kormánykerék-ellenállású
kormányszervo csökkent teljesítménnyel
működik – például túlmelegedés miatti hűtés
során.
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció az autó kamera és radar egységét használja, amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
Kapcsolódó információk
•
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
(387. oldal)
•
Kormányzási segítség sávelhagyás kockázata
esetén (389. oldal)
•
Kormányzási segítség szemből történő ütközés kockázata esetén (390. oldal)
•
Kormányzási segítség hátulról történő ütközés kockázata esetén* (391. oldal)
Az egyéb, nagy kihívást jelentő helyzetek többek
között az alábbiak lehetnek:
•
•
•
•
•
•
útjavítási munkák