Volvo XC60 Quick start guide

Volvo XC60 Quick start guide
XC60
Q UICK G UIDE
VÄLKOMMEN!
Ez a Quick Guide új Volvójának bizonyos funkcióit írja le. Az autóban, az alkalmazásban és az interneten részletesebb használati információk
állnak rendelkezésre.
AZ AUTÓ KÖZPONTI KIJELZŐJE
A kezelési útmutató az autó központi kijelzőjén tekinthető meg, ahol a
felső nézeten keresztül érhető el.
MOBILALKALMAZÁS
A kezelési útmutató okostelefonokon és táblagépeken futtatható alkalmazás (Volvo Manual) formájában áll rendelkezésre. Az alkalmazás egyes
funkciókról oktató videókat is tartalmaz.
A VOLVO TÁMOGATÓ WEBOLDALA
A Volvo Cars támogató weboldala (support.volvocars.com) útmutatókat és
oktató videókat valamint kiegészítő információkat és támogatást is tartalmaz Volvójához és autója használatához.
NYOMTATOTT INFORMÁCIÓK
A kezelési útmutató kesztyűtartóban található melléklete a biztosítékokkal
kapcsolatos információkat és műszaki adatokat valamint a fontos és gyakorlati információk összefoglalását tartalmazza. Megrendelhető a kezelési
útmutató és a hozzá tartozó melléklet nyomtatott változata.
TARTALOMJEGYZÉK
01. ISMERJE MEG A VOLVÓJÁT
Ez a fejezet további információkat nyújt a Volvo bizonyos rendszereiről és szolgáltatásairól és áttekintést ad a külsőről, belsőről és a központi kijelzőről.
02. BELSŐ ÉS CSATLAKOZÁSOK
Itt olvashat az utastár különböző funkcióiról például az ülések beállításairól és az internetkapcsolatról.
03. A KÖZPONTI KIJELZŐ NÉZETEI
Itt találhat információkat a központi kijelző különböző fő nézeteiről, ahonnan az autó számos funkciója kezelhető.
04. OKOS VEZETÉS
Ez a fejezet az autó számos vezetőtámogató rendszerét írja le és tanácsokat ad az autó gazdaságosabb vezetéséhez.
05. HANGFELISMERÉS
Itt találhatja az autó hangfelismerő rendszerével használható utasításokat/kifejezéseket.
06. SPECIÁLIS SZÖVEGEK
Figyelmeztetés, fontos és megjegyzés szövegek, amelyeket el kell olvasni.
A kiadás időpontjában, minden ismert opció/tartozék típusa csillaggal van jelölve: *.
01
01
ELSŐ LÉPÉSEK
Ahhoz, hogy a lehető legjobb módon kezdje el Volvo járműve használatát, számos funkciót, kifejezést és tanácsot hasznos ismernie.
profilokkal kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd a jelen Quick Guide
Felső nézet részét.
Volvo ID
A Volvo ID egy személyes azonosító, amely számos szolgáltatáshoz biztosít hozzáférést egyetlen felhasználónév és jelszó segítségével.
Néhány példa a Volvo On Call*, térképszolgáltatások*, személyes bejelentkezés a volvocars.com oldalra és a szervizelés és javítás előjegyzésének lehetősége. Volvo ID azonosítót a volvocars.com oldalon, a Volvo
On Call alkalmazásban vagy közvetlenül az autójában hozhat létre.
Sensus
A Sensus az autó intelligens felhasználói felülete, amely minden, a szórakoztatással, internetkapcsolattal, navigációval* és információs szolgáltatásokkal kapcsolatos megoldást lefed az autóban. A Sensus teszi
lehetővé a kommunikációt Ön, az autó és a külvilág között.
Volvo On Call*
A Volvo On Call közvetlen kapcsolatot kínál az autóhoz és kiegészítő
kényelmet valamint 24 napi órás segítséget. A Volvo On Call alkalmazás
lehetővé teszi például annak megtekintését, hogy szükség van-e izzócserére vagy fel kell-e tölteni a mosófolyadékot. Bezárhatja és kinyithatja az autót, ellenőrizheti az üzemanyagszintet és megtekintheti a legközelebbi töltőállomást. Az előkészítés az autó állóklíma-kezelőszerveivel vagy a távoli járműindítás1 funkcióval is beállítható és elindítható.
Első lépésként töltse le a Volvo On Call alkalmazást.
A Volvo On Call országúti segélynyújtást, egyéb biztonsági szolgáltatásokat és vészhelyzeti segélynyújtást is magában foglal az autó tetőkonzolján található ON CALL és SOS gombokon keresztül.
Járművezetői profilok
Az autóban elvégzett számos beállítás a járművezető személyes igényeihez illeszthető, majd egy vagy több járművezetői profilban menthető.
Az egyes kulcsok járművezetői profilokhoz rendelhetők. A járművezetői
1
Bizonyos piacok és modellek esetén áll rendelkezésre.
01
01
ÁTTEKINTÉS, KÜLSŐ
A gumiabroncs ellenőrzése és kalibrálása (ITPMS)* a TPMS
lehetőségen keresztül történik a Autó állapota alkalmazásban, a
központi kijelző alkalmazás nézetében. Alacsony gumiabroncsnyofolyamatosan világít a járművezetői kijelzőn. Alamás esetén a
csony gumiabroncsnyomás esetén ellenőrizze és állítsa be a gumiabroncsnyomást, és nyomja meg a kalibrálás gombot a ITPMS
kalibrálás elindításához.
A motorolajszint ellenőrzése a Autó állapota alkalmazásból történik. Itt tekinthetők meg az állapotüzenetek valamint a szerviz és
javítás előjegyzése* is.
A visszapillantó tükör automatikusan lehajtható* a hátrameneti
sebességfokozat kapcsolásakor. Amikor az autót a távvezérlős
kulccsal zárja/nyitja, akkor a visszapillantó tükrök automatikusan
be-/kihajthatók*. Ezek a funkciók a központi kijelző felső nézetének
Beállítások My Car Tükrök és kényelem menüpontjában
aktiválhatók.
A panorámatető* nyíló üvegfedelet és napellenzőt foglal magában
és a visszapillantó tükör feletti kezelőszervvel működtethető, amikor
az autó legalább I gyújtáshelyzetben van. Nyissa szellőztető helyzetbe a kezelőszerv felfelé nyomásával és zárja be a kezelőszerv
lefelé mozgatásával. A panorámatető teljes nyitásához húzza hátrafelé kétszer a kezelőszervet. Zárja be a kezelőszerv kétszeri lefelé
húzásával.
Az elektromos működtetésű csomagtérajtó* kinyitható a lábbal
működtetett csomagtérajtó funkcióval* úgy, hogy lassú előre rúgó
mozdulatot végez a hátsó lökhárító bal oldali része alatt. Csukja le
gomb használatával annak
és zárja be a csomagtérajtót a
alsó szélén. Vagy csukja le a csomagtérajtót egy lassú rugó mozdulattal. Az autónak kulcs nélküli zárás/nyitás* funkcióval kell rendelkeznie a csomagtérajtó lábmozdulattal történő nyitásához. A távvezérlős kulcsnak az autó mögött körülbelül 1 méteres (3 láb) távol-
ságon belül kell lennie a lábmozdulattal történő nyitáskor és záráskor.
Annak megakadályozása érdekében, hogy a csomagtérajtó például
a garázs mennyezetéhez ütődjön, lehetőség van a maximális nyitás
programozására. Állítsa be a maximális nyílást a csomagtérajtó kinyitásával, és a kívánt helyzetben történő megállításával. Ezután
gombot legalább 3 másodpercig a helyzet mentényomja a
séhez.
01
01
ZÁRÁS/NYITÁS
Távvezérlős kulcs
Egyszeri rövid megnyomása zárja az ajtókat, a csomagtérajtót valamint az üzemanyagtöltő fedelet és élesíti a riasztót*.
Egy hosszú megnyomás egyszerre zárja a panorámatetőt* és az
összes oldalablakot.
Egyszeri rövid megnyomása nyitja az ajtókat, a csomagtérajtót valamint az üzemanyagtöltő fedelet és kikapcsolja a riasztót*.
Egy hosszú megnyomása egyszerre nyitja az összes oldalablakot.
Egyszeri rövid megnyomása csak a csomagtérajtót nyitja és annak
riasztóját hatástalanítja.
Egy hosszú megnyomás nyitja vagy zárja az elektromos működtetésű* csomagtérajtót.
A pánik funkció aktiválja az irányjelzőket és a kürtöt, hogy felhívja a
figyelmet, ha szükséges. Nyomja meg, és tartsa nyomva legalább 3
másodpercig a gombot vagy nyomja meg 3 másodpercen belül kétszer a gombot az aktiváláshoz. A funkció ugyanannak a gombnak az
5 másodpercig történő aktiválásával kapcsolható ki, miután aktiválta. Különben 3 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
Szervizzárás
A szervizzárás lezárja a csomagtérfajtót, ami praktikus lehet
például akkor, amikor az autót szervizbe viszi vagy hotelben.
- A központi kijelző funkció nézetében, érintse meg a
Szervizzár lehetőséget a funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához.
Az aktiváláskor/inaktiváláskor egy felugró ablak jelenik meg. Minden
zárolás alkalmával ki kell választani egy négyszámjegyű kódot. A funkció
első használatakor meg kell adni egy további biztonsági kódot.
A kesztyűtartó zárása* manuálisan történik a kulcs használatával, amely
a kesztyűtartó belsejében található.
01
01
ÁTTEKINTÉS, BELSŐ
A központi kijelző az autó számos fő funkciójának vezérlésére
szolgál, ilyenek például a média, a navigáció*, a klímavezérlés, a
vezetőtámogató rendszerek és az autóban található alkalmazások.
A járművezetői kijelző a vezetéssel kapcsolatos információkat
mutat, mint például a sebesség, motorfordulatszám, navigáció* és
aktív vezetőtámogatás. A kormánykerék jobb oldali billentyűzetének
használatával megnyitható alkalmazás menüben ehetőség van
annak beállítására, hogy mi jelenjen meg a járművezetői kijelzőn. A
beállítások a Beállítások My Car Vezető kijelzője menüben
is elvégezhetők a központi kijelző felső nézetében.
A szélvédőre vetített kijelző* az autó járművezetői kijelzőjének
kiegészítője, amely információkat vetít a szélvédőre. Ez a központi
kijelző funkció nézetén keresztül aktiválható.
Az indítógomb az autó beindítására szolgál. Fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, majd engedje el az I gyújtáshelyzethez. Tartsa nyomva a fékpedált, és fordítsa az indítógombot az
óramutató járásával megegyező irányba az autó beindításához. A
manuális fokozatváltással rendelkező autók esetében a tengelykapcsoló-pedált is be kell nyomni. Az automata fokozatváltással rendelkező autókban a P vagy N fokozatot kell kiválasztani. Állítsa le az
autót autó indítógombnak az óramutató járásával egyező irányba
fordításával.
A hajtásmódok* az alagútkonzolon található kezelőszervvel állíthatók be. Az autó mindig Comfort módban indul. Nyomja meg a kezelőszervet a Comfort, Eco, Off Road, Dynamic és Individual közötti
váltáshoz a központi kijelzőn. Erősítse meg a kezelőszerv megnyomásával. Az Individual használatával előnyben részesített vezetési
jellemzőket állíthat be az egyes hajtásmódokhoz. Az egyedi hajtásmód a Beállítások My Car Egyedi vezetési mód menüpontban aktiválható a központi kijelző felső nézetében.
A rögzítőfék akkor aktiválódik, amikor felfelé húzza a
kezelőszervet, amikor is egy szimbólum világít a járművezetői kijelzőn.
Engedje ki manuálisan a kezelőszerv lenyomásával és ezzel egy
időben a fékpedál benyomásával. Az automatikus fékezés álló helyzetben ( ) használatával a fékpedál felengedhető, miközben fennmarad a fékhatás, amikor az autó például közlekedési lámpáknál áll.
Ne feledje, hogy automata autómosókban az automatikus fékezést
álló helyzetben és a rögzítőfék automatikus behúzását is inaktiválni
kell. Az automatikus rögzítőfék a központi kijelző felső nézetében
inaktiválható a Beállítások My Car Rögzítőfék és
felfüggesztés menüpont alatt.
Az utaslégzsák kapcsolója* a műszerfal végének oldalán helyezkedik el az utas oldalon, és akkor lehet hozzáférni, amikor az ajtó
nyitva van. Húzza ki a kapcsolót, és fordítsa ON/OFF állásba a légzsák funkció aktiválásához/inaktiválásához.
Tárolóhelyek
Az Ön autója tárolóhelyek széles választékával rendelkezik. Tárolóhelyek
találhatók a külső, hátsó ülések alatt, amelyek például táblagép tárolására használhatók.
01
01
KÖZPONTI KIJELZŐ
A legtöbb funkció beállítását és vezérlését a központi kijelzőn végezheti el. A központi kijelző három fő nézettel rendelkezik: kezdőlap nézet,
funkció nézet és alkalmazás nézet. A funkció nézetet és az alkalmazás
nézetet a kezdőlap nézeten jobbra vagy balra pöccintve érheti el. A
kijelző felső részének lehúzásával elérhet egy felső nézetet.
A központi kijelző és a járművezetői kijelző megjelenésének
módosítását egy téma kiválasztásával teheti meg a felső nézet
Beállítások My Car Vezető kijelzője menüjében. Itt választhat
sötét vagy világos hátteret is a központi kijelzőhöz.
A kezdőlap nézethez egy másik nézetből a kijelző alatti fizikai gomb
rövid megnyomásával térhet vissza. Ekkor a kezdőlap nézet utoljára
használt módja jelenik meg. A kezdőlap gomb egy további rövid megnyomása normál módba állítja vissza a kezdőlap nézet csempéit.
A központi kijelző tisztításához zárolja az érintő funkciót a kijelző alatti
fizikai kezdőlap gomb hosszú megnyomásával. A kijelzőt a kezdőlap
gomb rövid megnyomásával kapcsolhatja vissza.
A kijelző tetején látható állapotsáv mutatja a tevékenységeket az autóban. A bal oldalon találhatók a hálózati és kapcsolati információk a
médiával kapcsolatos információkkal, az idő és a háttértevékenységek
kijelzője a jobb oldalon jelenik meg.
Alul, a klíma sorban állíthatja be a hőmérsékletet és az üléskomfortot
a vonatkozó ikon megérintésével. Nyissa meg a klíma nézetet a
középső gombot megérintve a klíma sorban.
2. Lépegessen a különböző funkciók között a központi kijelzőn a kezelőszerv fel/le forgatásával.
3. A kezelőszerv felső/alsó/első/hátsó részének megnyomásával
módosíthatja a kiválasztott funkció beállítását.
Helyzetek tárolása
02
1. Állítsa az ülést, a külső tükröket és a szélvédőre vetített kijelzőt* a
kívánt helyzetbe., és nyomja meg az M gombot az ajtópanelen. A
gombban található visszajelző világít.
2. 3 másodpercen belül nyomja meg az 1 vagy 2 memóriagombot. Egy
hangjelzés szólal meg és az M gomb visszajelző lámpája kialszik.
A tárolt helyzet használatához:
Az ajtó nyitott állapotában - nyomja meg, és engedje el valamelyik
memóriagombot.
Az ajtó zárt állapotában - tartsa nyomva valamelyik memóriagombot,
amíg el nem éri a tárolt helyzetet.
ELEKTROMOS* ELSŐ ÜLÉSEK
Használja az ülés külső oldalán található kezelőszerveket például az
üléshelyzet és a deréktámasz* beállításához. Az ülés helyzetének beállítására szolgáló két kezelőszerv ülés alakú. A harmadik, többfunkciós
kezelőszerv* különböző kényelmi funkciók, például a masszázs* beállítására szolgál.
Az ülés alakú kezelőszervek
Az alsó kezelőszerv használatával állíthatja be az üléspárnát vagy mozgathatja a teljes ülést. A hátsó kezelőszerv használatával állíthatja be a
háttámla dőlésszögét.
Többfunkciós kezelőszerv2
A masszázs*, az oldaltámasz*, a deréktámasz* és az üléspárnanyúlvány*
beállítása a többfunkciós kezelőszervvel történik.
1. Aktiválja az ülésbeállítást a központi kijelzőn a kezelőszerv fel/le forgatásával.
2
Négyutas deréktámasszal* rendelkező autók esetén
A HÁTSÓ ÜLÉSTÁMLÁK LEHAJTÁSA
Amikor lehajtja a hátsó ülést, akkor győződjön meg arról, hogy a háttámla és a fejtámla ne érjen hozzá az előtte lévő ülés háttámlájához.
Lehetséges, hogy a háttámla lehajtásához állítani kell az első üléseken.
A háttámlák lehajthatók a külső ülések tetején található fogantyú használatával. Ha az autó elektronikusan lehajtható* hátsó üléssel rendelkezik, akkor gombok találhatók a csomagtérben is a lehajtáshoz.
Hajtsa le a háttámlát a csomagtérben található gombok használatával
A hátsó ülés lehajtásához az autónak álló helyzetben kell lennie és ki
kell nyitni a csomagtérajtót. Ügyeljen arra, hogy ne legyenek utasok
vagy tárgyak a hátsó ülésen.
1. Hajtsa le kézzel a középső ülés fejtámláját.
2. Tartsa nyomva az L vagy R gombot a háttámla bal vagy jobb részének
lehajtásához.
> A háttámlák és a fejtámlák automatikusan ereszkedik vízszintes
helyzetbe.
A háttámlák felemelése
1. Mozdítsa fel/le, amíg nem rögzül a helyén.
2. Emelje fel manuálisan a fejtámlát.
3. Ha szükséges, emelje fel a középső ülés fejtámláját.
02
02
KORMÁNYKERÉK
A kormánykerék beállítása
Beállíthatja a kormánykerék magasságát és mélységét is.
A sebességhatároló segít a kiválasztott maximális sebesség átlépésének megakadályozásában.
1. Nyomja előre/húzza hátra3 a kormánykerék alatt található kart.
A sebességtartó segít az állandó sebesség fenntartásában.
2. Állítsa be a kormánykerék kívánt helyzetét, és mozdítsa vissza a kart a
rögzített helyzetbe.
Az adaptív sebességtartó* segít egy állandó sebesség fenntartásában, és előre beállított intervallumot tart az elöl haladó járműhöz
képest.
Bal oldali billentyűzet
A vezetőtámogatás kiválasztása a járművezetői kijelzőn történik a kormánykerék jobb oldali billentyűzetének nyíl gombjaival ( és ). Amikor a járművezetői támogatás szimbóluma fehér, akkor a funkció aktív. A
szürke azt jelenti, hogy a funkció leállt vagy készenléti üzemmódban
van.
Szimbólumok a járművezetői kijelzőn:
A Pilot Assist kormányzási segítséggel segít a járművezetőnek az
autónak a sáv oldalvonalai között tartásában valamint egy állandó
sebesség fenntartásában, és előre beállított intervallumot tart az
elöl haladó járműhöz képest.
Nyomja meg a
leállításához.
lehetőséget a kiválasztott funkció elindításához vagy
A
/
rövid megnyomása 5 km/h (5 mph) értékkel növeli/csökkenti a tárolt sebességet. Nyomja meg, és tartsa nyomva a gombot a
folyamatos módosításhoz - engedje el a gombot a kívánt sebességnél.
A / csökkenti/növeli az elöl haladó járműhöz viszonyított távolságot az adaptív sebességtartó és a Pilot Assist használatakor.
művezetői kijelzőn. A fedélzeti számítógép kiszámítja a tartály kiürüléséig hátralévő távolságot. A különböző lehetőségek mutatásához, használja a kormánykerék jobb oldali billentyűzetét. Amikor a járművezetői
kijelző a "----" jelzést mutatja, akkor elégtelen mennyiségű üzemanyag
maradt a hátralévő távolság kiszámításához. A lehető leghamarabb tankolja meg az autót.
egyszeri megnyomása a kiválasztott funkció tárolt sebességét is
A
visszaállítja.
Jobb oldali billentyűzet
A járművezetői kijelzőn történő navigáláshoz használja a kormánykerék
jobb oldali billentyűzetét.
Megnyitja/bezárja a járművezetői kijelző alkalmazás menüjét.
Innen vezérelhető a fedélzeti számítógép, a médialejátszó, a telefon és a navigáció.
A bal vagy jobb oldali nyíllal lépegethet a különböző alkalmazások
között.
Lehetőség kiválasztása, kiválasztás megszüntetése, például a
fedélzeti számítógép menüjének kiválasztása vagy üzenet törlése
a járművezetői kijelzőn.
A kiválasztott alkalmazás funkciói közötti böngészés a fel vagy le
lehetőség megérintésével.
Növelje/csökkentse a média hangerejét a
és
megnyomásával. Ha nincs más aktív funkció akkor ezek a gombok hangerő-szabályozóként szolgálnak.
gombbal aktiválható, és például a média, a naviA hangvezérlés a
gáció* és a klímavezérlés vezérlését teszi lehetővé a hangja használatával. Mondja például "Radio", "Raise temperature" vagy "Cancel".
A további hangutasításokkal kapcsolatban, lásd a jelen Quick Guide
hangvezérlés fejezetét.
Fedélzeti számítógép
A fedélzeti számítógép mutatja például a megtett távolságot, az üzemanyag-fogyasztást és az átlagsebességet. Lehetőség van annak kiválasztására, hogy a fedélzeti számítógép mely adatai jelenjenek meg a jár-
3
Piactól függően.
02
A megközelítő világítás bekapcsolja a külső világítást, amikor a kulcscsal kinyitja az autót, és segít az autó biztonságos megközelítésében a
sötétben.
A hazakísérő világítás bekapcsolja a külső világítás egy részét, miután
bezárta az autót, hogy némi fényt biztosítson Önnek a sötétben. Aktiválja a funkciót, miután leállította az autót, a bal oldali bajuszkapcsoló
műszerfal felé mozdításával, majd elengedésével. A hazakísérő világítás
működésének időtartama a központi kijelzőn állítható be.
02
A napi kilométer-számláló visszaállítása
A RESET gomb hosszú megnyomásával visszaállíthatja a manuális napi
kilométer-számláló összes adatát. A rövid megnyomás csak a megtett
távolságot állítja vissza. Az automatikus (TA) napi kilométer-számláló
visszaállítása automatikusan történik, amikor az autót 4 órán keresztül
nem használják.
BAL OLDALI BAJUSZKAPCSOLÓ
A fényszóró funkciókat a bal oldali bajuszkapcsolóval lehet vezérelni.
Ha az AUTO üzemmódot választja, akkor az autó észleli a sötétséget/
fényt, és ennek megfelelően állítja be a világítást, például amikor beesteledik vagy alagútba hajt. A
állásba is állíthatja a bajuszkapcsoló
forgókapcsolóját a távolsági fényszóróhoz, amely szembejövő forgalom
esetén automatikusan tompított fényre vált. A távolsági fényszóró
manuális bekapcsolása a bajuszkapcsoló magától történő elnyomásával
lehetséges. Kapcsolja ki a bajuszkapcsoló maga felé mozdításával.
Az aktív kanyarlámpák* úgy vannak kialakítva, hogy maximális megvilágítást biztosítsanak kanyarokban azáltal, hogy követik a kormánykerék
mozgatását. A funkció automatikusan kapcsol be az autó beindításakor
és a központi kijelző funkció nézetében kapcsolható ki.
JOBB OLDALI BAJUSZKAPCSOLÓ
A jobb oldali bajuszkapcsoló vezérli az ablaktörlő lapátokat és az esőérzékelőt.
– Mozdítsa lefelé a bajuszkapcsolót egyetlen törlés végrehajtásához a
szélvédőn.
– Mozdítsa felfelé lépésenként a szakaszos, normál és gyors sebességekhez.
– A szakaszos működés sebességét a bajuszkapcsoló forgókapcsolójával lehet beállítani.
– Mozdítsa a bajuszkapcsolót a kormánykerék felé, hogy bekapcsolja a
fényszórómosót és a fényszórómosót. Mozdítsa a műszerfal felé a
hátsó ablakmosó bekapcsolásához.
Nyomja meg az esőérzékelő gombját az esőérzékelő bekapcsolásához/kikapcsolásához. Az ablaktörlő bajuszkapcsolójának 0 állásban vagy az egyszeri törlés állásában kell lennie. Az esőérzékelő
automatikusan bekapcsolja az ablaktörlőket annak alapján, hogy
mennyi vizet érzékel a szélvédőn. Forgassa fel/le a forgókapcsolót
a magasabb/alacsonyabb érzékenységhez.
Nyomja meg a hátsó ablak szakaszos törléséhez.
Nyomja meg a hátsó ablaktörlő folyamatos sebességű működtetéséhez.
Az ablaktörlő szerviz üzemmódját például az ablaktörlő lapátok
cseréjekor, tisztításakor vagy felemelésekor lehet használni.
Érintse meg a Ablaktörlők szervizállása gombot a központi
kijelző funkció nézetében a szerviz üzemmód aktiválásához
vagy inaktiválásához.
02
02
AZ UTASTÉR KLÍMAVEZÉRLÉSE
Az utastér első és hátsó részének klímavezérlő funkciói a központi kijelzőről és a középkonzolon valamint az alagútkonzol hátsó részén* elhelyezkedő gombokkal vezérelhetők. Bizonyos klímaszabályozó funkciók
szintén vezérelhetők hangvezérléssel.
A klíma nézet elérésére szolgáló ikon a központi kijelző aljának
közepén helyezkedik el. Amikor a Clean Zone kék, akkor fennállnak a jó levegőminőség feltételei az utastérben.
– Érintse meg a AUTO lehetőséget a klíma nézetben számos klíma
funkció automatikus szabályozásához. Egy rövid megnyomás automatikusan szabályozza a levegő-visszakeringtetést, a légkondicionálást
és a levegőelosztást.
Egy hosszú megnyomás automatikusan szabályozza a levegő-visszakeringtetést, a légkondicionálást és a levegőelosztást valamint alapértékekre állítja a hőmérsékletet és a ventilátor fordulatszámát: 22 °C
(72 °F) és 3 szint (2 szint a hátsó ülésben4). A hőmérséklet és a ventilátor fordulatszáma az automatikus klímaszabályozás inaktiválása
nélkül módosítható.
Az előkészítés közvetlen indítása
1. Nyissa meg a klíma nézetet a központi kijelzőn.
2. Válassza ki a Parkolási klíma fület, majd érintse meg a
Előkondícionálás lehetőséget.
Az előkészítés időzítőjének beállítása
1. Nyissa meg a klíma nézetet a központi kijelzőn.
2. Válassza ki a Parkolási klíma Időzítés hozzáadás fület, és szükség szerint állítsa be a dátumot/napot.
IAQS levegőminőség rendszer*
Az IAQS a Clean Zone Interior Package* része és egy teljesen automatikus rendszer, amely tisztítja az utastér levegőjét az olyan szennyeződésektől, mint a részecskék, szénhidrogének, nitrogén-oxidok és a talajszinti ózon. A funkció a központi kijelző felső nézetének Beállítások
Klíma Levegőminőség-érzékelő menüpontján keresztül aktiválható.
– Érintse meg a központi kijelző alsó szélén elhelyezkedő klíma sor
ikonjainak egyikét a hőmérséklet, az ülésfűtés* és a ventilátor fordulatszámának beállításához.
Az összes zóna hőmérsékletének a vezető oldali hőmérséklettel történő
szinkronizálásához, érintse meg a hőmérséklet ikont a vezető oldalon és
a Hőmérséklet szinkronizálása elemet.
Előkészítés*
Az előkészítés az autó központi kijelzőjén és a Volvo On Call* alkalmazás használatával állítható be. Az előkészítés vezetés előtt komfortos
hőmérsékletre fűti* az utasteret és a motort vagy komfortos hőmérsékletűre szellőzteti az utasteret, ami csökkentheti a kopást és a vezetés
közbeni energia-felhasználást. Lehetőség van a közvetlen indításra vagy
az előkészítés időzítőn keresztüli beállítására.
4
4-zónás klímával* rendelkező autók.
02
02
CSATLAKOZÁSOK
Médiát játszhat le/vezérelhet hangvezérlés használatával, SMS-eket
küldhet vagy telefonhívásokat folytathat valamint csatlakoztathatja az
autót az internethez különböző külső eszközökön, például okostelefonokon keresztül. Az autó elektromos rendszerének legalább I gyújtáshelyzetben kell lennie a csatlakoztatott készülékek használatához.
Az autó modeme5
Az autó internethez csatlakoztatásának legegyszerűbb és leghatékonyabb módja az autó saját modemén keresztüli csatlakozás. Ez a legnagyobb teljesítményű, automatikusan bekapcsol az egyes utazások alkalmával és nem igényli okostelefon csatlakoztatását.
1. Helyezzen egy személyes SIM-kártyát az utas oldalon, a padló közelében található tartóba.
2. Nyomja meg a Beállítások Kommunikáció
internet lehetőséget a felső nézetben.
Autómodemes
3. Aktiválja a Autómodemes Internet jelölőnégyzet bejelölésével.
Internetmegosztás
Amikor az autó a modemen keresztül csatlakozik az internethez, akkor
megoszthatja az internetkapcsolatot (Wi-Fi hotspot) más készülékekkel
a Beállítások alatt a felső menüben. Nyomja meg a Kommunikáció
Autó Wi-Fi hotspotja lehetőséget.
Bluetooth
A Bluetooth elsősorban telefonhívások folytatásához, SMS-ek küldésére és médialejátszásra szolgál a telefonról az autó rendszerén keresztül. Az autót Bluetooth kapcsolaton keresztül is csatlakoztathatja az
internethez. Lehetőség van két Bluetooth eszköz egyidejű csatlakozta-
tására ilyenkor az egyik média adatfolyamon keresztüli lejátszására szolgál. A két legutóbb csatlakoztatott telefon az autó újbóli használatakor
automatikusan csatlakozik, ha a telefon Bluetooth funkciója aktív. Akár
20 eszköz menthető egy listában, hogy később egyszerűbb legyen azokat csatlakoztatni.
1. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonon. Az internethez történő
csatlakozáshoz, kapcsolja be az internetmegosztást is a telefonon.
is használhatja. A külső eszköz töltődik, amikor csatlakoztatva van az
autóhoz.
USB-bemenetek (A típusú) találhatók az ülések közötti kartámasz
tárolórekeszében.
Elektromos aljzatok
Az alábbi elektromos aljzatok állnak rendelkezésre az autóban.
2. Nyissa meg a telefon alnézetet a központi kijelzőn.
12 voltos elektromos aljzat.
3. Érintse meg a Tel. hozzáadása lehetőséget, vagy ha már csatlakoztatva van, érintse meg a Módosítás, majd a Tel. hozzáadása lehetőséget.
12 voltos elektromos aljzat és 230 voltos elektromos aljzat*. A csomagtérben is található egy 12 voltos elektromos aljzat*.
4. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt telefont, és kövesse a központi
kijelzőn valamint a telefonon megjelenő lépéseket. Ne feledje, hogy
bizonyos telefonokon aktiválni kell az üzenet funkciót.
Wi-Fi
Az autó Wi-Fi kapcsolaton keresztüli internethez csatlakoztatásával
nagyobb sebességgel vehet igénybe online szolgáltatásokat - például
internetrádió és autós alkalmazásokon keresztüli zenehallgatás, szoftverletöltés/frissítés stb. - mint Bluetooth kapcsolat használatával. Az
okostelefonon keresztüli Wi-Fi kapcsolat hotspotként szolgál az autó
valamint az autóban lévő egyéb külső eszközök számára.
1. Kapcsolja be az internetmegosztás funkciót a telefonon.
2. Érintse meg a Beállítások lehetőséget a központi kijelző felső nézetében.
3. Érintse meg a Kommunikáció Wi-Fi lehetőséget, és aktiválja a
Wi-Fi kapcsolat jelölőnégyzetének bejelölésével.
Ne feledje, hogy bizonyos telefonok kikapcsolják az internetmegosztást,
miután megszűnik a kapcsolat az autóval. Az internetmegosztást ezért a
következő használat alkalmával újra be kell kapcsolni.
USB
USB kapcsolaton külső eszközöket csatlakoztathat média lejátszásához.
Az USB csatlakozót Apple CarPlay* és Android Auto* szolgáltatásokhoz
5
Csak Volvo On Call* felszereltségű autók. Amikor az autó modemének használatával csatlakozik,
akkor a Volvo On Call szolgáltatások ezt a kapcsolatot használják.
02
CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
Külső eszközöket csatlakoztathat, hogy például telefonhívásokat kezelhessen és médiát játszhasson le az autó audio és média rendszerén.
02
Telefonhívások kezelése6
Lehetőség van a hívások kezdeményezésére és fogadására egy
Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakoztatott telefonról.
Hívás a központi kijelzőn keresztül
1. Nyissa meg a Telefon alnézetet a kezdőlap nézetben. Válassza ki a
hívásnaplóból, partnerlistából történő híváshoz vagy írjon be egy számot a billentyűzet használatával.
2. Nyomja meg a
gombot.
Hívás a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével
1. Nyomja meg a
lehetőséget, és navigáljon a Telefon elemhez a
vagy
gombokkal.
2. Görgesse a híváslistát a
, és válasszon a
gombbal.
Hangvezérlés használatával is kezelhet hívásokat. Nyomja meg a
hangvezérlés gombot a kormánykerék jobb oldali billentyűzetén. A
hangutasításokhoz, lásd a Quick Guide hangvezérlés részét.
Médialejátszás
Audio lejátszásához külső eszközről, azt a kiválasztott módon csatlakoztatnia kell az autóhoz, lásd az előző oldalon található csatlakoztatási
lehetőségeket.
Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott eszköz
1. Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön.
2. Nyissa meg a Bluetooth alkalmazást a központi kijelző
alkalmazás nézetében. Elindul a lejátszás.
USB kapcsolaton csatlakoztatott eszköz
1. Indítsa el az USB alkalmazást az alkalmazás nézetben.
6
Az autóval kompatibilis telefonokkal kapcsolatos információkhoz, lásd support.volvocars.com.
2. Válassza ki, hogy mit szeretne lejátszani. Elindul a lejátszás.
MP3 lejátszó vagy iPod csatlakoztatott eszköz.
1. Kezdje el a lejátszást az eszközön.
2. Nyissa meg az iPod vagy USB alkalmazást a csatlakozás
módjától függően. Ha iPod készülékről szeretne hangot
lejátszani, akkor a csatlakozás módjától függetlenül
válassza ki az iPod alkalmazást. Elindul a lejátszás.
Apple® CarPlay®*7 és Android Auto*
Az CarPlay és az Android Auto funkciók lehetővé teszik bizonyos alkalmazások használatát telefonján az autón keresztül, például zenét játszhat le vagy podcastokat hallgathat. A kezelés az autó központi kijelzőjén
vagy telefonnal történik.
Ha iPhone készüléke van, akkor a CarPlay használata előtt aktiválnia
kell a Siri hangvezérlést.
1. Csatlakoztassa a telefont a fehér kerettel rendelkező
USB csatlakozóhoz.
2. Érintse meg az Apple CarPlay vagy Android Auto lehetőséget az alkalmazás nézetben az aktiváláshoz.
Kapcsolja be a hangvezérlést a CarPlay és az Android Auto szolgáltagomb hosszú megnyomásával a kormánykerék jobb oldali
tással a
billentyűzetén. Egy rövid megnyomás ehelyett az autó saját hangvezérlés rendszerét aktiválja.
Az CarPlay használatakor a Bluetooth kikapcsol. Ha az internethez szeretné csatlakoztatni az autót, akkor használjon Wi-Fi kapcsolatot vagy az
autó modemét*.
7
Az Apple és a CarPlay az Apple Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek.
02
03
KEZDŐLAP NÉZET
Amikor a központi kijelző bekapcsol, akkor a kezdőlap nézetet mutatja a
Navigáció, Média és Telefon csempékkel valamint az innen elérhető,
utoljára használt alkalmazást vagy autófunkciót.
Utoljára használt alkalmazás vagy autófunkció - itt láthatja az
utoljára használt alkalmazást vagy autófunkciót, amely nem jelenik
meg egyik egyéb, például Autó állapota vagy Vezetési
összefoglaló csempén sem. Megérintheti az alnézetet a legutoljára
használt funkció eléréséhez.
Navigáció – érintse meg a Sensus Navigation* térképes navigáció
eléréséhez.
Úti cél beállítása szabad szöveggel - Bontsa ki az eszköztárat a
lehetőséget. A
bal oldalon lévő lefelé nyíllal, és érintse meg a
térkép képe szabad szöveges keresésre vált. Írja be a keresési kifejezéseket.
03
Úti cél bevitele térképpel – kibontja a térképet a
megnyomásával. Nyomja meg, és tartsa nyomva a helyet, ahova menni szeretne, majd válassza a Ugrás ide lehetőséget.
Úti cél törlése - Érintse meg a
lehetőséget az útiterv megnyitásához. Érintse meg a lomtárat egy köztes úti cél törléséhez az útitervben vagy érintse meg a Nyomvonal törlése lehetőséget a teljes
útiterv törléséhez.
Térképfrissítés8 - Érintse meg a Letöltőközpont lehetőséget az
alkalmazás nézetben. A rendelkezésre álló térképfrissítések száma
a Térképek alatt látható. Érintse meg a Térképek Telepítés
menüpontot a térképfrissítéshez vagy a kiválasztott térkép telepítéséhez. Lehetőség van térképek letöltésére a support.volvocars.com
oldalról USB memóriára, majd azoknak az autóba másolására.
Média - itt jelenik meg például a külső eszközről lejátszott zene
vagy az alkalmazás nézetben kiválasztott FM rádió. Érintse meg az
alnézetet a beállítások eléréséhez. Innen tekintheti meg a zenei
könyvtárát, rádióállomásokat stb.
Phone, innen érhető el a telefon funkció. Érintse meg az alnézetet
annak kibontásához. Itt tárcsázhat a híváselőzményekből vagy a
partnerek listájából, vagy manuálisan beírhat egy számot a billentyűzet használatával. Ha kiválasztott egy számot, érintse meg a
lehetőséget.
8
A funkció rendelkezésre állása piactól függően változhat.
03
FUNKCIÓ NÉZET ÉS ALKALMAZÁS NÉZET
Funkció nézet
Ikonok mozgatása
Amikor balról jobbra pöccint9 a kezdőlap nézetben, akkor a funkció
nézethez jut. Innen aktiválhatja/inaktiválhatja az autó különböző funkcióit, példáulVetített kijelző* és Parkoló automatika. Ezek a vonatkozó
szimbólum megérintésével kapcsolhatók be/ki. Bizonyos funkciók külön
ablakban nyílnak meg.
Az alkalmazások és az autófunkciók gombjai szükség szerint mozgathatók az alkalmazás nézetben és a funkció nézetben.
Alkalmazás nézet
1. Érintsen meg, és tartson nyomva egy alkalmazást vagy gombot.
2. Húzza az alkalmazást vagy gombot egy üres helyre a nézetben, majd
engedje el azt.
Pöccintsen jobbról balra9 a kezdőlap nézetben az alkalmazás nézet eléréséhez. Itt láthatja az autóval szállított valamint a saját maga által
választott, letöltött és telepített alkalmazásokat.
03
Alkalmazások és rendszerek kezelése és frissítése
Az alkalmazás nézet Letöltőközpont részében frissítheti az
autó számos rendszerét. Ehhez az autónak csatlakoznia kell az
internethez. Az Letöltőközpont részben az alábbiakat teheti:
Alkalmazások letöltése - Érintse meg a Új alkalmazások lehetőséget, és válassza ki a kívánt alkalmazást. Válassza a Telepítés lehetőséget az alkalmazás letöltéséhez.
Alkalmazások frissítése - Érintse meg a Összes telepítése lehetőséget az összes alkalmazás frissítéséhez. Vagy érintse meg a
Alkalmazásfrissítések lehetőséget a lehetséges frissítések listájának
megjelenítéséhez. Válassza ki a kívánt alkalmazást, és érintse meg a
Telepítés lehetőséget.
Alkalmazások eltávolítása - Érintse meg a Alkalmazásfrissítések
lehetőséget, és válassza ki a kívánt alkalmazást. Érintse meg az
Eltávolítás lehetőséget az alkalmazás eltávolításához.
Rendszerszoftver frissítése - Érintse meg a Rendszerfrissítések
lehetőséget az autóba telepíthető frissítések listájának mutatásához. Érintse meg a Összes telepítése lehetőséget a lista alján az összes
szoftver vagy a Telepítés lehetőséget egyes szoftverprogramok frissítéséhez. Ha nincs szükség listára, akkor válassza az Összes telepítése
lehetőséget a Rendszerfrissítések gombnál.
9
Balkormányos autók esetén. Jobbkormányos autókban - pöccintsen az ellenkező irányban.
03
FELSŐ NÉZET
A kijelző felső része egy fület tartalmaz, amelyet lehúzva hozzáférhet a
felső nézethez. Innen érhetők el a Beállítások, Kezelési útmutató,
Profil és az autó mentett üzenetei.
Személyes beállítások
Rendszerhangerők
Ha módosítani szeretné vagy ki szeretné kapcsolni a rendszerhangokat,
például a képernyő megérintésének hangját, akkor menjen a
Beállítások Hang A rendszer hangereje menüponthoz.
A Beállítások alatt számos személyes beállítást hajthat végre, például
a kijelzőkkel, tükrökkel, első üléssel, navigációval*, audio és médiarendszerrel, nyelvvel és hangvezérléssel kapcsolatban.
Járművezetői profilok
Ha az autót több járművezető használja, akkor mindegyiküknek személyes járművezetői profilja lehet. Az autó minden
használatakor kiválaszthatja járművezetői profilját, amelyben
személyes beállításai vannak mentve. A profilok száma attól
függ, hogy hány darab kulcs van az autóhoz. A Vendég profil nincs egy
adott kulcshoz rendelve.
A legutolsó aktív járművezetői profil az, amelyet a nyitáshoz használtak.
A járművezetői profil a Profil kiválasztásával módosítható a felső nézetben.
A járművezetői profilok az autó kulcsaihoz rendelhetők, és annak nyitásakor az autó automatikusan a személyes beállításokra vált. Rendeljen
hozzá kulcsot a Beállítások Rendszer Vezetői profilok menüben. Válassza ki valamelyik járművezetői profilt (a Vendég profil nem
rendelhető hozzá). Újra a kezdőlap nézet jelenik meg. Húzza le újra a
felső nézetet, ismételje meg a fentieket, és válassza a Szerkeszt, majd
a Kulcs kapcsolódása lehetőséget a kiválasztott járművezetői profilon.
Egyedi hajtásmód
Ha szeretné módosítani a Comfort, Eco vagy Dynamic hajtásmódokat aktiválja a Beállítások My Car Egyéni vezetési mód alatti hajtásmódot.
03
04
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az autó számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek segítik a biztonságos vezetést és megakadályozhatják a baleseteket. Ezeket a funkciókat a központi kijelző funkció nézetében aktiválhatja. Ne feledje, hogy a
vezetőtámogató funkciók csak segítségül szolgálnak és mindig a járművezetőt terheli a jármű biztonságos módon történő vezetése. Az alábbiakban felsorolunk néhányat:
Kormányzási segítség ütközés kockázatakor
A kormányzási segítség ütközés kockázatakor a sávba történő
visszakormányzással és/vagy eltérítésével segíthet annak a
kockázatának a csökkentésében, hogy az autó akaratlanul
elhagyja a sávját és/vagy másik járműnek/akadálynak ütközik.
A funkció három részfunkcióból áll: kormányzási segítség az
úttest elhagyásának kockázatakor, kormányzási segítség frontális ütközés kockázatakor és kormányzási segítség hátulról
történő ütközés kockázatakor*.
City Safety™
A City Safety10 kritikus helyzetekben segíthet, hogy megakadályozza
vagy csillapítsa a járművekkel, nagyobb állatokkal, gyalogosokkal vagy
kerékpárosokkal történő ütközést. Vizuális, akusztikus és fékimpulzus
figyelmeztetések segítenek, hogy kockázatos helyzetekben időben cselekedhessen. Ha nem reagál időben és az ütközés majdnem elkerülhetetlen, akkor az autó automatikusan fékezhet. A City Safety kormányzási
segítsége is erősítheti a kormányzásos beavatkozást az elkerülő manőver során, ha kissé elkormányoz az ütközés elkerülése érdekében. A
City Safety a motor beindításakor aktiválódik, és nem inaktiválható.
Blind Spot Information (BLIS)*
A BLIS tájékoztathatja a holtterében található járművekről és a
szomszédos sávban gyorsan közelítő járművekről.
Pilot Assist
A Pilot Assist11 egy kényelmi funkció, amely segíthet az autó sávban
tartásában és egy előre beállított távolság fenntartásában az elöl haladó
járműhöz képest. A Pilot Assist a kormánykerék bal oldali billentyűzetével választható ki és aktiválható. A kormányzási segítség működéséhez
a járművezetőnek például a kormánykeréken kell tartania a kezeit és a
sávok jelöléseinek láthatóaknak kell lenniük. Amikor a kormányzási
segítség aktív, akkor a járművezetői kijelző ZÖLD kormánykerék szimbólumot mutat.
Cross Traffic Alert (CTA)*
A CTA egy vezetőtámogató rendszer a BLIS kiegészítéseként
és figyelmeztethet az autó mögötti keresztirányú forgalomra. A
CTA a hátrameneti sebességfokozat kapcsolásakor vagy akkor
aktiválódik, ha az autó hátrafelé gurul.
Sávtartó segéd
A sávtartó segéd (Lane Keeping Aid) segíthet annak a kockázatnak a csökkentésében, hogy az autó akaratlanul elhagyja a
sávját. A segítség kívánt formáját a Beállítások My Car
IntelliSafe Lane Keeping Aid mód menüpontban lehet
kiválasztani a központi kijelző felső nézetében.
10
11
Nem minden piacon érhető el.
Ez a funkció a piactól függően alapfelszereltség vagy opció lehet.
04
04
PARKOLÓSEGÉD
Parkolósegéd*
A parkolósegéd képes ellenőrizni a rendelkezésre álló parkolóhely
méretét, majd bekormányozni az autót, ha az elég nagy. A járművezető
feladata az autó környezetének figyelése, a központi kijelző utasításainak követése, a sebességfokozat kiválasztása, és a sebesség szabályozása valamint a felkészülés a fékezésre/megállásra.
kapcsol be a hátrameneti sebességfokozat kiválasztásakor és manuálisan bekapcsolható a központi kijelzőn:
– Érintse meg a Kamera gombot a funkció nézetben a
funkció manuális bekapcsolásához/kikapcsolásához.
Parkolás parkolósegéddel
1. Vezessen 30 km/h (20 mph) sebességnél lassabban
párhuzamos parkoláshoz vagy 20 km/h (12 mph) sebességnél lassabban merőleges parkoláshoz. Az autó és a
parkolóhely közötti távolságnak körülbelül 1 méternek
(3 lábnak) kell lennie, amikor a funkció parkolóhelyet
keres.
2. Nyomja meg a Beparkolás gombot a központi kijelző
funkció nézetében vagy kamera nézetében.
3. Állítsa meg az autót, amikor az ábra és a szöveg a központi kijelzőn azt jelzi, hogy a rendszer alkalmas parkolóhelyet talált. Egy felugró ablak jelenik meg.
Parkolóhely elhagyása parkolósegéddel
A funkció csak párhuzamosan parkoló autó esetében használható.
1. Nyomja meg a Kiállás parkolóhelyről gombot a központi
kijelző funkció vagy kamera nézetében.
2. Használja az irányjelzőt az irány kiválasztásához, amelyben az autónak el kell hagynia a parkolóhelyet.
3. Kövesse a központi kijelző utasításait.
Parkolókamera*
A parkolókamera a központi kijelzőn megjelenő kameraképpel és grafikával segíti a járművezetőt az autó környezetében elhelyezkedő akadályok észlelésében. A kameranézetek és a parkoló segédvonalak kiválasztása a központi kijelzpn történik. A parkolókamera automatikusan
04
04
TISZTÁBB VEZETÉSI ÉLMÉNY
A vezetés megtervezése és a gazdaságos vezetés csökkentheti az
üzemanyag-fogyasztást, a szén-dioxid és az egyéb szennyező anyagok
kibocsátását a levegőbe. Ez csökkenti a környezetre gyakorolt hatást
valamint az üzemanyagköltségeket. Bizonyos tényezőket maga is befolyásolhat, míg másokat nem. Íme néhány tanács.
Tervezze meg a vezetést és mindig hajtsa végre az alábbiakat:
•
Tervezze meg az utazást - a sok szükségtelen megállás és egyenetlen sebesség hozzájárul a nagyobb üzemanyag-fogyasztáshoz.
Vezessen gazdaságosan az alábbiak szerint:
•
Aktiválja az Eco vezetési módot - ez energiahatékonyabb vezetésre
állítja be az autót.
•
Kerülje a motor alapjáraton történő járatását - állítsa le a motort, amikor hosszabb időre egy helyben áll.
•
Vezessen egyenletes sebességgel és tartson megfelelő távolságot
más járművektől és objektumoktól a fékezések minimálisra csökkentése érdekében.
•
Vezessen helyes gumiabroncsnyomással az abroncsokban és ellenőrizze azokat rendszeresen. A legjobb eredmény érdekében válaszszon ECO gumiabroncsnyomást.
•
Kerülje a nyitott ablakkal történő vezetést.
Az Ön által nem befolyásolható tényezők
•
Közlekedési helyzet.
•
Útviszonyok és domborzat.
•
Külső hőmérséklet és ellenszél.
Az üzemanyag-gazdaságos vezetéssel kapcsolatos további tanácsokért,
tanulmányozza a kezelési útmutatót.
04
•
Recent calls
•
Read message
•
Message to [contact]
A rádió és média hangutasításai
HANGUTASÍTÁSOK
05
A hangvezérlő rendszer lehetőséget kínál a hangfelismerés12 használatára a médialejátszó, a Bluetooth kapcsolaton csatlakoztatott telefon, a
klímavezérlő rendszer és a Volvo navigációs rendszer* bizonyos funkcióinak vezérléséhez. A hangvezérlés a hangvezérlés gomb megnyomásával aktiválható a kormánykerék jobb oldali billentyűzetén.
Az alábbi utasítások mindig használhatók:
•
Repeat
•
Cancel
•
Help
A telefon hangutasításai
•
Media
•
Play [artist]
•
Play [song title]
•
Play [song title] innen [album]
•
Play [TV channel name]*12
•
Play [radio station]
•
Tune to [frequency]
•
Tune to [frequency] [wavelength]
•
Radio
•
Radio FM
•
Radio AM
•
DAB *
•
TV*
•
CD*
•
USB
•
iPod
•
Bluetooth
•
Similar music
A klímavezérlés hangutasításai
•
Climate
•
Set temperature to X degrees
•
Call [contact]
•
Raise temperature/Lower temperature
•
Call [telephone number]
•
Sync temperature
•
Air on feet/Air on body
•
Change country/Change state13, 14
•
Air on feet off/Air on body off
•
Show favourites
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Clear itinerary
•
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Repeat voice guidance
•
Turn on auto
•
Turn off voice guidance
•
Air condition on/Air condition off
•
Turn on voice guidance
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
A navigációs rendszer hangutasításai*
•
Navigáció
•
Take me home
•
Go to [city]
•
Go to [address]
•
Add intersection
•
Go to [postcode]
•
Go to [contact]
•
Search [POI category]
•
Search [POI category] [city]
•
Search [POI name]
05
12
13
14
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Európai országokban az "Állam" helyett az "Ország" használatos.
Brazília és India esetében a keresési terület módosítása a központi kijelzőn történik.
SPECIÁLIS SZÖVEGEK
A kezelési útmutató és az egyéb kézikönyvek tartalmazzák a biztonsági utasításokat és az összes
figyelmeztetés, fontos és megjegyzés szövegeket,
amelyeket el kell olvasni. Néhány funkció csak bizonyos piacokon érhető el.
FIGYELEM
ELSŐ LÉPÉSEK
Volvo On Call - Volvo On Call rendszerrel felszerelt
autók esetén a szolgáltatások csak olyan területeken működnek, ahol az autó mobil lefedettséggel
rendelkezik és az olyan piacokon, ahol a szolgáltatás elérhető. A mobiltelefonokhoz hasonlóan, légköri zavarok esetén vagy az adóállomásokkal ritkán
lefedett helyeken, például ritkán lakott területeken a
kapcsolat létrehozása lehetetlen lehet.
A Volvo On Call szolgáltatás figyelmeztető, fontos
és megjegyzés szövegei tekintetében, tanulmányozza a Volvo On Call előfizetés szerződését valamint a kezelési útmutatót.
Sensus Navigation* – fordítsa teljes figyelmét az
útra és összpontosítson teljesen a vezetésre. Tartsa
be a közlekedési szabályokat és vezessen józan ítélőképességgel. Az időjárási vagy útviszonyok vagy
az útviszonyok évszakoktól függő változása miatt
bizonyos javaslatok kevésbé megbízhatók lehetnek.
06
ÁTTEKINTÉS, KÜLSŐ
Csomagtérajtó – vegye figyelembe a becsípődés
kockázatát a csomagtérajtó nyitásakor/zárásakor.
Ellenőrizze, hogy nincs-e valaki a csomagtérajtó
közelében, mert a zúzódásos sérüléseknek súlyos
következményei lehetnek. Mindig körültekintően
működtesse a csomagtérajtót.
Kulcs nélküli indítás – Ellenőrizze, hogy a gyermekek vagy más utasok nincsenek-e kitéve a
becsípődés kockázatának, amikor az összes ablakot
bezárja a távvezérlős kulccsal vagy a kulcs nélküli
nyitással* egy ajtókilincs használatával.
ÁTTEKINTÉS, BELSŐ
Ha az autó nem rendelkezik utaslégzsák aktiválását/inaktiválását lehetővé tévő kapcsolóval, akkor az
utaslégzsák mindig aktív. Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, amikor aktiválva van a légzsák. Mindig be kell kapcsolni
az utaslégzsákot, amikor előre néző utas (gyermek
vagy felnőtt) utazik az első utasülésen. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a műszerfalra vagy az elé,
ahol az utaslégzsák található.
A távvezérlős kulcsot mindig ki kell venni az autóból, amikor elhagyja azt. Győződjön meg arról, hogy
az autó elektromos rendszere 0 gyújtásmódban
legyen, különösen, ha gyermekek tartózkodnak az
autóban.
Mindig húzza be a rögzítőféket, amikor lejtőn parkol. A sebességfokozatba kapcsolás vagy az automata sebességváltó P állása nem minden helyzetben elégséges az autó álló helyzetben tartásához.
ELEKTROMOS ELSŐ ÜLÉSEK
Indulás előtt állítsa be a vezetőülés helyzetét, soha
ne vezetés közben. Ügyeljen arra, hogy az ülés rögzített állapotban legyen, hogy elkerülje a személyi
sérüléseket egy hirtelen fékezés vagy baleset esetén.
A HÁTSÓ ÜLÉSTÁMLÁK LEHAJTÁSA
Felemelés vagy lehajtás után ellenőrizze, hogy a
háttámlák megfelelően rögzítve vannak-e és a fejtámlák felemelést követően megfelelően rögzítve
vannak-e.
AZ UTASTÉR KLÍMAVEZÉRLÉSE
Az ülésfűtést* nem használhatják olyan személyek,
akiknek zsibbadtság miatt nehézségeik vannak a
hőmérséklet emelkedésének észlelésével vagy
problémákat okoz számukra az ülésfűtés kezelőszerveinek használata. Különben égési sérüléseket
szenvedhetnek.
Az előkészítés elindítható sokkal korábban beállított időzítőn keresztül. Ne használja az előkészítést,
ha az autó fűtéssel* van felszerelve:
• Nem szellőző, zárt helyeken. A fűtés a bekapcsolásakor kipufogógázokat bocsát ki.
• Robbanó vagy gyúlékony anyagok közelében. Az
üzemanyag, gáz, hosszú fű, fűrészpor stb. megygyulladhat.
• Amikor fennáll a kockázata, hogy a fűtés kipufogó-vezetéke elzáródik. Például a jobb oldali első
kerékdobban található mély hó akadályozhatja a
fűtés szellőzését.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az autóban rendelkezésre álló vezetőtámogató
rendszerek kiegészítő segítségek és nem képesek
minden forgalmi, időjárási és útviszonyok kezelésére. Soha nem helyettesíthetik a járművezető
figyelmét és ítélőképességét. Mindig a járművezető
felelős az autó biztonságos vezetéséért és a sebesség valamint a többi járműtől való távolság helyes
megválasztásáért a hatályos közlekedési szabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően. Mindig a
járművezető felelős az autó fékezéséért és kormányzásáért.
Az autó használata előtt javasolt elolvasni a kezelési
útmutatónak az autóban található vezetőtámogató
rendszerekkel kapcsolatos részeit.
PARKOLÓSEGÉD
A parkolósegéd kiegészítő vezetőtámogatás, de
nem minden helyzet kezelésére képes. Csak arra
szolgál, hogy segítse a járművezetőt a párhuzamos
és a merőleges parkolásban. A járművezető viseli a
teljes felelősséget az autó biztonságos parkolásáért
és a fékezéséért, amikor az szükséges. A pásztázás
figyelmen kívül hagyhat bizonyos, a parkolóhelyen
mélyen elhelyezkedő akadályokat. Mindig a jármű
vezetőjét terheli a teljes felelősség akkor is, amikor
a parkolósegéd kínálja fel az alkalmas parkolóhelyet.
A parkolókamera kiegészítő járművezetői segéd
az autó parkolásához. Soha nem helyettesítheti a
járművezető figyelmét és ítélőképességét. A kamerák holtterekkel rendelkeznek, ahol az akadályok
nem észlelhetők. Legyen különösen figyelmes, ha
az autó közelében emberek vagy állatok tartózkodnak. A tárgyak/akadályok közelebb lehetnek, mint
amilyen közelinek a képernyőn látszanak.
Az autó használata előtt javasolt elolvasni a kezelési
útmutatónak az autóban található vezetőtámogató
rendszerekkel kapcsolatos részeit.
HANGUTASÍTÁSOK
Mindig a járművezető viseli a felelősséget a jármű
biztonságos vezetéséért és az érvényben lévő közlekedési szabályok betartásáért.
FONTOS
ÁTTEKINTÉS, BELSŐ
Az OFF ROAD hajtásmódot nem szabad utánfutóval használni utánfutó-csatlakozó nélkül. Különben
fennáll a légrugók károsodásának kockázata.
A szélvédőre vetített kijelző egység* amely információkat vetít a szélvédőre, a műszerfalon helyezkedik el. A kijelző egység fedőüvegének védelme
érdekében ne helyezzen semmilyen tárgyat a
fedőüvegre és ügyeljen arra, hogy semmi ne eshessen rá.
KÖZPONTI KIJELZŐ
A központi kijelző tisztításához használjon mikroszálas ruhát, amely portól és hasonló anyagoktól
mentes. A központi kijelző tisztításakor csak enyhe
nyomást gyakoroljon a kijelzőre. Az erős nyomás
károsíthatja a kijelzőt.
Ne permetezzen semmilyen folyadékot vagy maró
hatású vegyszert közvetlenül a központi kijelzőre.
Ne használjon ablaktisztító szereket, egyéb tisztítószereket, aeroszolokat, oldószereket, alkoholt,
ammóniát vagy súroló hatású tisztítószereket. Soha
ne használjon dörzsölő hatású ruhákat, papírtörlőket
vagy selyempapírt, mert ezek megkarcolhatják a
kijelzőt.
A HÁTSÓ ÜLÉSTÁMLÁK LEHAJTÁSA
A háttámla lehajtásakor nem lehet semmilyen tárgy
a hátsó ülésen. A biztonsági övek sem lehetnek
becsatolva.
A középső ülés kartámaszának* visszahúzott helyzetben kell lennie.
JOBB OLDALI BAJUSZKAPCSOLÓ
Az ablaktörlő lapát szerviz állásban - Mielőtt
szerviz állásba helyezné az ablaktörlőket, ellenőrizze,
hogy nincsenek-e lefagyva. Ha az ablaktörlő karok
szervizállásban fel vannak hajtva a szélvédőről,
akkor vissza kell hajtani azokat a szélvédőre, mielőtt
bekapcsolná a törlést, mosást vagy az esőérzékelőt
és mielőtt vezetni kezdene. Erre azért van szükség,
hogy elkerülje a motorháztető fényezésének megkarcolását.
CSATLAKOZÁSOK
Elektromos aljzat – a 12 voltos aljzatok legnagyobb energiafelhasználása aljzatonként 120 W
(10 A).
A 230 voltos aljzatok legnagyobb energiafelhasználása 150 W lehet.
MEGJEGYZÉS
ÁTTEKINTÉS, KÜLSŐ
Lábbal működtethető csomagtérajtó - Fennáll a
korlátozott működés vagy a teljes működésképtelenség kockázata, ha a hátsó lökhárítón nagy menynyiségű jég, hó, szennyeződés vagy ehhez hasonló
anyag található. Ezért ügyeljen arra, hogy mindig
tisztán tartsa azt.
A lábbal működtethető csomagtérajtó kétféle változatban létezik:
• Nyitás és zárás lábmozdulattal
• Csak kioldás lábmozdulattal (a csomagtérajtót
manuálisan kell felemelni a nyitáshoz)
Ne feledje, hogy a lábmozdulattal történő nyitás és
zárás funkcióhoz elektromosan működtetett csomagtérajtó* szükséges.
Ügyeljen arra, hogy fennáll a rendszer aktiválásának
lehetősége egy autómosóban vagy hasonló helyzetben, ha a távvezérlős kulcs a hatótávolságon belül
van.
Maximális nyitás programozása - Ha a rendszert
hosszabb ideig folyamatosan működtette, akkor a
túlterhelés elkerülése érdekében kapcsolt ki. Körülbelül 2 perc elteltével használható újra.
Az elektromágneses mezők és az árnyékolás zavarhatják a távvezérlős kulcs működését. Kerülje a
távvezérlős kulcs fém tárgyak vagy elektronikus
készülékek, például mobiltelefonok, táblagépek, laptopok vagy töltők közelében tárolását - lehetőleg ne
tárolja ezekhez 10-15 cm-nél 4-6 hüvelyknél közelebb.
ÁTTEKINTÉS, BELSŐ
Az OFF ROAD hajtásmód nem közutakon történő
használatra szolgál.
Hidegindítás során, bizonyos motortípusok esetén
az alapjárati fordulatszám észrevehetően magasabb
lehet a normálisnál. Ez arra szolgál, hogy a kibocsá-
tás-szabályozó rendszer a lehető leggyorsabban
elérhesse a normál üzemi hőmérsékletet, ami minimálisra csökkenti a károsanyag-kibocsátást és védi
a környezetet.
Ebben az esetben törölje a telefont az autóból, és
csatlakoztassa újra.
CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
Apple CarPlay és Android Auto - a Volvo nem
Szélvédőre vetített kijelző* – amikor be van kapvállal felelősséget az CarPlay vagy az Android
csolva a City Safety funkció, akkor a szélvédőre vetí- Auto alkalmazás tartalmáért.
tett kijelzőt egy City Safety grafika váltja fel. Ez a
grafika akkor is megjelenik, ha a szélvédőre vetített PARKOLÓSEGÉD
Az optimális működés érdekében, tartsa szennyezőkijelző ki van kapcsolva.
désektől, hótól és jégtől mentesen a kamera lenA járművezető kisebb eséllyel láthatja a szélvédőre
vetített kijelzőn megjelenő információkat, ha például cséjét. Ez rossz fényviszonyok mellett különösen
fontos.
polarizáló napszemüveget visel, ha nem az ülés
közepén ül, ha valamilyen tárgy van a kijelző egység
fedőüvegén vagy kedvezőtlenek a fényviszonyok.
Bizonyos látáshibák fejfájást és feszültségérzetet
okozhatnak a szélvédőre vetített kijelző használatakor.
KORMÁNYKERÉK
fedélzeti számítógép – a megtett távolsági kiszámításában bizonyos eltérések lehetnek, ha megváltozik a vezetési mód.
AZ UTASTÉR KLÍMAVEZÉRLÉSE
A fűtést vagy hűtést nem lehet siettetni a ténylegesen kívánt hőmérsékletnél magasabb vagy alacsonyabb hőmérséklet beállításával.
Előkészítés - Az autó ajtóinak és ablakainak zárva
kell lenniük az utastér előkészítése során.
CSATLAKOZÁSOK
Internet – adatok továbbítása (adatátvitel) történik
és ez költségekkel járhat. Az adatbarangolás és WiFi hotspotok aktiválása további költségeket okozhat.
Az adatforgalmi költségekkel kapcsolatban érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál. Amikor a mobiltelefon használatával tölt le, akkor fokozottan ügyeljen
az adatforgalmi költségekre.
Az adatletöltés hatással lehet az egyéb adatátvitellel járó szolgáltatásokra, mint például az internetrádió. Ha az egyéb szolgáltatások megszakadását
észleli, akkor a letöltés megszakítható. Vagy kikapcsolhatja illetve megszakíthatja a többi szolgáltatást.
Amikor a mobiltelefon használatával tölt le, akkor
fokozottan ügyeljen az adatforgalmi költségekre.
Frissítés – Ha frissítette a telefon operációs rendszerét, akkor a Bluetooth kapcsolat megszakadhat.
06
TP 25671 (Hungarian), AT 1817, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement