Volvo XC60 2017 Late Kezelési útmutató

Volvo XC60 2017 Late Kezelési útmutató
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
VÄLKOMMEN!
Reméljük, hosszú évekig élvezni fogja Volvo járművét. Az autó úgy van
kialakítva, hogy biztonságot és kényelmet nyújtson Önnek és utasainak.
A Volvo a világ egyik legbiztonságosabb autója. Az Ön Volvója kielégíti az
összes jelenlegi biztonsági és környezetvédelmi előírást.
Annak érdekében, hogy jobban élvezhesse a Volvóját, azt javasoljuk,
hogy olvassa el a jelen kezelési útmutató utasításait és karbantartási
információit. A kezelési útmutató mobilalkalmazásként (Volvo Manual) és
a Volvo Cars támogató oldalán (support.volvocars.com) is elérhető.
TARTALOMJEGYZÉK
BEVEZETÉS
2
BIZTONSÁG
Így találhatja meg a kezelési információkat
12
A biztonsági övekre vonatkozó általános információk
28
Digitális kezelési útmutató az autóban
Gyermekülés
45
Gyermekülések - elhelyezés
13
Biztonsági öv - bekapcsolás
29
51
Gyermekülés - kétfokozatú ülésmagasító*
A Volvo Cars támogató oldala
16
Biztonsági öv - kioldás
29
52
A kezelési útmutató olvasása
17
Biztonsági öv - terhesség
30
Kétfokozatú ülésmagasító* - felemelés
53
Adatok rögzítése
20
Biztonsági öv emlékeztető
30
Kétfokozatú ülésmagasító* - leengedés
54
Tartozékok és extra felszerelés
21
Biztonságiöv-feszítő
31
Gyermekülés - ISOFIX
55
Volvo ID
21
Biztonság - figyelmeztető szimbólum
31
ISOFIX - méretosztályok
56
Környezeti filozófia
23
Légzsákrendszer
32
ISOFIX - gyermekülések típusai
57
A kezelési útmutató és a környezet
26
Vezető oldali légzsák
34
Gyermekülések - felső rögzítő pontok
59
Többrétegű üveg
26
Utaslégzsák
34
Utaslégzsák - aktiválás/kiiktatás*
36
Oldallégzsák (SIPS)
37
Függönylégzsák (IC)
38
Általános információk a WHIPS
(ostorcsapásos sérülés elleni
védelmi) rendszerre vonatkozóan
39
WHIPS - üléshelyzet
40
Borulásvédelmi rendszer (ROPS)
41
A biztonsági üzemmódra vonatkozó
általános információk
42
Biztonsági üzemmód - az autó beindításának kísérlete
43
Biztonsági mód - az autó mozgatása
43
Általános információk a gyermekbiztonságról
44
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Műszerek és kezelőszervek, balkormányos autó - áttekintés
62
Világításkapcsolók
93
Helyzetjelző lámpák
95
Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal
118
Műszerek és kezelőszervek, jobbkormányos autó - áttekintés
65
Nappali világítás lámpái
96
A menü áttekintése - kombinált
műszerfal
119
Kombinált műszerfal
68
Alagútészlelés*
97
Üzenetek
119
68
Távolsági/tompított fényszóró
97
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés
Üzenetek - kezelés
121
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
69
Automata távolsági fényszóró*
98
MY CAR
121
Eco guide és Power guide*
72
Aktív Xenon fényszórók*
101
Fedélzeti számítógép
122
Kombinált műszerfal - a megjelenített szimbólumok jelentése
74
Fényszórók - a fényszóróminta beállítása
102
124
Hátsó ködlámpa
102
Fedélzeti számítógép - analóg kombinált műszerfal
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető szimbólumok jelentése
76
Féklámpák
103
Külső hőmérsékletmérő
78
103
Fedélzeti számítógép - digitális kombinált műszerfal
127
Vészvillogók
131
78
104
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*
Napi kilométer-számláló
Irányjelzők
Óra
79
Belső világítás
104
Kombinált műszerfal - licencszerződés
79
A hazakísérő világítás időtartama
106
Szimbólumok a kijelzőn
80
Megközelítő világítás időtartama
106
Volvo Sensus
83
Ablaktörlők és -mosók
107
Kulcshelyzetek
84
Elektromos ablakok
109
Kulcshelyzetek - funkciók különböző
szinteken
85
Külső tükrök
111
112
Ülések, első
86
Ablakok és külső visszapillantó tükrök - fűtés
Ülések, első - elektromos működtetésű*
87
Ülések, hátsó
89
Kormánykerék
91
Kormánykerékfűtés*
93
Visszapillantó tükör - belső
113
Iránytű*
113
Panorámatető* - általános leírás
115
Panorámatető* - működés
116
3
KLÍMAVEZÉRLÉS
4
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Általános információk a klímavezérlésről
134
Tényleges hőmérséklet
134
Érzékelők - klímavezérlés
135
Levegőminőség
135
Levegőminőség - utastérszűrő
135
Levegőminőség - tiszta belső zóna
csomag (CZIP)*
136
Belső levegőminőség - IAQS*
136
Levegőminőség - anyagi
136
Menübeállítások - klímavezérlés
137
Levegőelosztás az utastérben
137
Elektronikus klímavezérlés - ECC
139
Fűthető első ülések*
140
Hátsó ülésfűtés*
140
Ventilátor
141
Automatikus szabályozás
141
Az utastér hőmérséklet-szabályozása
142
Légkondicionáló
142
A szélvédő pára- és jégmentesítése
143
Levegőelosztás - visszakeringtetés
144
Levegőelosztás - táblázat
145
Motorblokk- és utastérfűtés*
148
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* közvetlen indítás
149
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* közvetlen leállítás
150
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő 150
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* üzenetek
152
Kiegészítő fűtés*
154
Üzemanyaggal működő kiegészítő fűtés*
154
Elektromos kiegészítő fűtés*
155
Tárolóhelyek
158
Alagútkonzol
160
Alagútkonzol - szivargyújtó és hamutartó*
160
Kesztyűtartó
160
Kivehető szőnyegek*
161
Piperetükör
161
Alagútkonzol - 12 voltos aljzatok
161
Rakodás
162
Rakodás - hosszú tárgyak
163
Tetőcsomagtartó
164
Csomagrögzítő szemek
164
Rakodás - táskatartó*
165
12 voltos elektromos aljzat - csomagtér*
165
Biztonsági háló*
166
Biztonsági rács*
168
Csomagtértakaró*
168
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
VEZETŐTÁMOGATÁS
Távvezérlős kulcs
172
Távvezérlős kulcs - elvesztés
172
Távvezérlős kulcs - személyre szabás*
173
Zárás/nyitás - visszajelző
Kulcs nélküli vezetés* - nyitás a
kulcsszárral
184
Aktív futómű - Four C*
200
Állítható kormányzási erő*
Kulcs nélküli vezetés* - zárbeállítások
185
200
174
Indításgátló
Kulcs nélküli vezetés* - az antenna
elhelyezkedése
185
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) általános leírás
201
175
Zárás/nyitás - kívülről
186
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) működés
202
Távvezérelt indításgátló nyomkövető
rendszerrel*
175
Zárás/nyitás - belülről
187
187
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) szimbólumok és üzenetek
203
Teljes szellőztetés funkció
Távvezérlős kulcs - funkciók
176
Zárás/nyitás - kesztyűtartó
Távvezérlős kulcs - hatótávolság
177
188
Sebességhatároló*
205
PCC* funkciójú távvezérlős kulcs egyedi funkciók
177
Zárás/nyitás - csomagtérajtó
188
Elektromosan működtetett csomagtérajtó*
PCC funkciós távvezérlős kulcs* hatótávolság
178
Kivehető kulcsszár
179
Kivehető kulcsszár - leválasztás/
visszahelyezés
179
Kivehető kulcsszár - az ajtók nyitása
180
Távvezérlős kulcs - elemcsere
180
Kulcs nélküli vezetés*
182
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs hatótávolsága
182
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs biztonságos kezelése
183
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős
kulcs funkció működésének zavarása
183
Kulcs nélküli vezetés* - zárás
183
Típusengedély - távvezérlős kulcs
rendszer
Kulcs nélküli vezetés* - nyitás
184
Sebességhatároló* - első lépések
205
189
Sebességhatároló* - sebesség
módosítása
206
Biztonsági zárak*
191
Sebességhatároló* - ideiglenes
kikapcsolás és készenléti üzemmód
206
Gyermekbiztonsági zárak - manuális
bekapcsolás
192
207
Gyermekbiztonsági zárak - elektromos aktiválás*
Sebességhatároló* - riasztás a
sebesség túllépésekor
193
Riasztó*
194
Riasztó visszajelző*
195
Sebességhatároló* - kikapcsolás
208
Sebességtartó*
208
Sebességtartó* - a sebesség kezelése
209
A sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása és készenléti üzemmódja
210
211
Riasztó* - automatikus újraélesítés
195
Riasztó* - a távvezérlős kulcs nem
működik
195
Sebességtartó* - visszatérés a beállított sebességhez
A riasztó jelei*
196
Sebességtartó* - kikapcsolás
Csökkentett riasztási szint*
211
196
Távolságfigyelmeztetés*
211
196
Távolságfigyelmeztetés* - korlátok
213
5
6
Távolságriasztás* - szimbólumok és
üzenetek
214
Adaptív sebességtartó - ACC*
215
Adaptív sebességtartó* - funkció
216
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
217
Adaptív sebességtartó* - a sebesség
kezelése
218
Adaptív sebességtartó* - időköz
beállítása
City Safety™ - működés
234
Driver Alert Control (DAC)* - használat
261
City Safety™ - korlátok
235
Driver Alert Control (DAC)* - szimbólumok és üzenetek
263
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)*
264
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW) - funkció
264
City Safety™ - lézeres érzékelő
237
City Safety™ - szimbólumok és üzenetek
239
Ütközésfigyelmeztető rendszer*
240
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - funkció
241
220
Ütközésfigyelmeztető rendszer* kerékpárosok észlelése
242
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW) - működés
265
Adaptív sebességtartó* ideiglenes
kikapcsolása és készenléti üzemmódja
220
Ütközésfigyelmeztető rendszer* gyalogosok észlelése
243
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW) - korlátok
266
Adaptív sebességtartó* - másik
jármű megelőzése
221
Ütközésfigyelmeztető rendszer* működés
244
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW) - szimbólumok és üzenetek
267
Adaptív sebességtartó* - kikapcsolás
222
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - korlátok 246
Sávtartó segéd (LKA)*
268
Adaptív sebességtartó* - sorban
állási segéd
222
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a
kameraérzékelő korlátai
248
Sávtartó segéd (LKA) - funkció
269
Sávtartó segéd (LKA) - működés
270
Adaptív sebességtartó* - a sebességtartó működésének váltása
224
Ütközésfigyelmeztető rendszer* szimbólumok és üzenetek
250
Sávtartó segéd (LKA) - korlátok
271
225
BLIS*
252
272
Adaptív sebességtartó* - hibakeresés és teendők
Sávtartó segéd (LKA) - szimbólumok
és üzenetek
BLIS* - működés
253
Parkolósegéd*
273
Adaptív sebességtartó* - szimbólumok és üzenetek
226
CTA*
254
Parkolósegéd rendszer* - funkció
273
Radarérzékelő
228
BLIS - szimbólumok és üzenetek
256
Parkolósegéd rendszer* - hátsó
274
Radarérzékelő - korlátok
228
Típusengedély - radarrendszer
230
City Safety™
233
City Safety™ - funkció
234
Jelzőtábla-felismerés (RSI)*
256
Parkolósegéd rendszer* - első
275
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - működés
257
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
276
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők tisztítása
276
Parkolókamera*
277
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - korlátok
260
Elalvásra figyelmeztető rendszer*
260
Driver Alert Control (DAC)*
261
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
A parkolósegéd kamerája - beállítások
280
A motor beindítása
284
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
305
A parkolósegéd kamerája - korlátok
281
A motor leállítása
285
Lábfék
307
Kormányzár
285
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer
308
Távvezérelt indítás (ERS)*
286
309
Távoli indítás (ERS) - működés
286
Lábfék - vészféklámpák és automata
vészvillogók
Távoli indítás (ERS) - szimbólumok
és üzenetek
288
Lábfék - vészféksegéd
309
Rögzítőfék
310
314
Segédindítás másik akkumulátorral
289
Gázlás
Sebességváltók
290
Túlmelegedés
314
Manuális sebességváltó
291
315
Fokozatváltás-jelző*
291
Vezetés nyitott csomagtérajtóval/
csomagtérfedéllel
Automata sebességváltó -- Geartronic*
292
Túlterhelés - indító akkumulátor
315
Fokozatválasztás-gátló
295
Hosszú utazás előtt
316
Visszagurulásgátló (HSA)*
297
Téli vezetés
316
Összkerékhajtás - (AWD)*
297
Üzemanyagtöltő fedél - nyitás/zárás
317
Hill Descent Control (HDC)*
298
Üzemanyagtöltő fedél - manuális nyitás
317
Start/Stop*
299
Üzemanyagtöltés
318
Start/Stop* - funkció és működés
300
Üzemanyag - kezelés
319
Start/Stop* - a motor nem áll le
301
Üzemanyag - benzin
319
Start/Stop* - a motor automatikusan
beindul
302
Üzemanyag - dízel
321
Dízelrészecske-szűrő (DPF)
322
323
Start/Stop* - a motor nem indul be
automatikusan
303
Katalizátorok
Gazdaságos vezetés
324
Start/Stop* - akaratlan leállás
manuális sebességváltóval
304
Vezetés utánfutóval*
325
7
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
Gumiabroncsok - karbantartás
338
Gumiabroncsok - forgási irány
339
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
340
Gumiabroncsok - levegőnyomás
340
Kerék- és keréktárcsaméretek
341
Gumiabroncsok - méretek
342
Gumiabroncsok - terhelési mutató
342
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
343
332
Kerékcsavarok
343
Vontatás
333
Téli gumiabroncsok
344
Vonószem
334
Kerékcsere - kerekek eltávolítása
345
335
Kerékcsere - felszerelés
347
Elakadásjelző háromszög
348
Szerszámok
349
Emelő*
349
Vezetés utánfutóval* - manuális
sebességváltó
326
Vezetés utánfutóval* - automata
sebességváltó
326
Vonókonzol/vonóhorog*
327
Levehető vonóhorog* - tárolás
328
Levehető vonóhorog* - műszaki adatok
328
Levehető vonóhorog* - felszerelés/
eltávolítás
329
Utánfutó-stablizáló - TSA
Szállítás
Elsősegélycsomag*
350
Gumiabroncsnyomás-figyelés*
350
Gumiabroncs-figyelés (TM)*
351
Szükséghelyzeti defektjavítás*
353
Szükséghelyzeti defektjavító készlet*
- elhelyezkedés
353
Szükséghelyzeti defektjavító készlet*
- áttekintés
354
Szükséghelyzeti defektjavítás* - használat 355
8
Szükséghelyzeti defektjavítás* ismételt ellenőrzés
357
Szükséghelyzeti defektjavító készlet*
- a kerekek felfújása
358
KARBANTARTÁS ÉS
SZERVIZELÉS
MŰSZAKI ADATOK
Izzócsere - rendszámtábla-világítás
381
Típusjelölések
414
381
Méretek
417
418
Volvo szervizprogram
360
Izzócsere - csomagtér-világítás
Szervizelés és javítás előjegyzése*
360
Izzócsere - piperetükör-világítás
381
Tömegek
Az autó felemelése
363
Lámpák - műszaki adatok
382
Vontatóképesség és vonóhorog-terhelés
419
Motorháztető - nyitás és zárás
365
Ablaktörlő lapátok
382
A motor műszaki adatai
421
Motortér - áttekintés
365
Mosófolyadék - töltés
384
423
Motortér - ellenőrzés
367
Indítóakkumulátor - általános leírás
385
Motorolaj - kedvezőtlen vezetési feltételek
Motorolaj - általános leírás
367
Akkumulátor - szimbólumok
387
Motorolaj - fokozat és mennyiség
424
368
Indítóakkumulátor - csere
387
Hűtőfolyadék - fokozat és mennyiség
426
Hűtőfolyadék - szint
371
Akkumulátor - Start/Stop
389
427
Fék- és tengelykapcsoló-folyadék - szint
372
Sebességváltó-folyadék - fokozat és
mennyiség
Elektromos rendszer
391
Kormányszervo-folyadék
373
Fékfolyadék - fokozat és mennyiség
Biztosítékok - általános leírás
429
392
Klímavezérlő rendszer - hibakeresés
és javítás
373
Kormányszervo-folyadék - fokozat
Biztosítékok - a motortérben
429
393
Üzemanyagtartály - méret
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatt
430
397
A légkondicionáló műszaki adatai
431
399
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás
433
Kerekek és gumiabroncsok - jóváhagyott méretek
436
Terhelési mutató és sebesség-besorolás
438
Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások
440
Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés
Izzócsere - általános
374
Izzócsere - fényszórók
375
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatti
vezérlőmodulban
Izzócsere - a távolsági/tompított
izzók fedele
376
Biztosítékok - a csomagtérben
401
Izzócsere - tompított fényszóró
377
Biztosítékok - a motortér hideg zónájában
403
Izzócsere - távolsági fényszóró
377
Autómosás
405
Izzócsere - extra távolsági fényszóró
378
Polírozás és viaszolás
407
Izzócsere - első irányjelzők
379
Víz- és szennytaszító bevonat
407
Izzócsere - hátsó lámpa
379
Rozsdavédelem
408
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése
380
A belső tisztítása
408
A fényezés sérülései
410
9
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ
Betűrendes tárgymutató
10
441
BEVEZETÉS
BEVEZETÉS
Így találhatja meg a kezelési
információkat
A kezelési információk számos különböző termék
formájában, digitálisan és nyomtatva, állnak rendelkezésre. A kezelési útmutató elérhető az autó
képernyőjén, mobilalkalmazásként, a Volvo Cars
támogató weboldalán. Egy Quick Guide és a
kezelési útmutató melléklete megtalálható a
kesztyűtartóban, amely többek között műszaki
adatokat és a biztosítékokkal kapcsolatos információkat tartalmaz. A nyomtatott kezelési útmutató megrendelhető.
Az autó képernyője1
A kezelési útmutató digitális
változata elérhető az autó képernyőjén. Nyomja meg a MY
CAR gombot a középkonzolon,
majd nyomja meg az OK/
MENU gombot, és válassza a
Használati útmutató lehetőséget. Kereshető formában tartalmazza az információkat és kategóriákra is lehet osztva.
Olvasson többet a Digitális kezelési útmutatóban
az autóban.
Mobilalkalmazás
Keresse a "Volvo Manual"
kulcsszót az App Store vagy a
Google Play áruházban, töltse
le az alkalmazást az okostelefonjára vagy táblagépére, és
válassza ki az autót.
Az alkalmazás oktató videókat valamint vizuális
navigációs lehetőségeket is tartalmaz az autó
külső és belső képeivel. A kezelési útmutató
különböző szakaszai között könnyen lehet navigálni és annak tartalma kereshető. Olvasson
többet a Kezelési útmutatóról mobil eszközökre.
1A
2A
12
teljes nyomtatott útmutató olyan piacokon található az autóban, amelyeken nincs kezelési útmutató a képernyőn.
teljes nyomtatott útmutató olyan piacokon található az autóban, amelyeken nincs kezelési útmutató a képernyőn.
Volvo Cars támogató weboldal
Menjen a support.volvocars.com
oldalra, és válassza ki az
országát. Itt online és PDF formátumú kezelési útmutatókat
találhat. A Volvo Cars támogatói
oldalon oktató videók és
további információk valamint a
Volvójára és az autó tulajdonlására vonatkozó
további segítség is található. Az oldal a legtöbb
piacon elérhető. Olvasson többet a Volvo Cars
támogató oldalon.
Nyomtatott információk
A kesztyűtartóban található a
kezelési útmutató2 melléklete,
amely a biztosítékokkal kapcsolatos információkat és műszaki
adatokat valamint fontos és
gyakorlati információkat tartalmaz.
Egy Quick Guide is rendelkezésre áll nyomtatott
formátumban, amely segít az autó leggyakrabban
használt funkcióinak megismerésében.
A választott felszereltségi szinttől, a piactól stb.
függően további tulajdonosi információk állhatnak
rendelkezésre nyomtatott formában az autóban.
BEVEZETÉS
Nyomtatott kezelési útmutató és hozzá kapcsolódó melléklet rendelhető. A rendeléshez lépjen
kapcsolatba egy Volvo kereskedéssel. A kezelési
útmutató felépítéséről A kezelési útmutató olvasása részben olvashat.
A nyelv módosítása az autó
képernyőjén
A nyelv módosítása az autó kijelzőjén azt eredményezheti, hogy bizonyos információk nem felelnek
meg az országos vagy helyi törvényeknek és rendelkezéseknek. Ne módosítsa nehezen érthető
nyelvre, mert ezután nehezen fog visszatalálni a
képernyő menüszerkezetében.
•
A kezelési útmutató olvasása (17. oldal)
Digitális kezelési útmutató az
autóban
A kezelési útmutató elolvasható az autó képernyőjén3. A tartalom kereshető és könnyen navigálhat a különböző részek között.
A digitális kezelési útmutató megnyitása - nyomja
meg a MY CAR gombot a középkonzolon, nyomja
meg az OK/MENU gombot, és válassza a
Használati útmutató lehetőséget.
Az alapvető navigáláshoz, lásd a rendszer használata részt. A részletesebb leírást, lásd lent.
FONTOS
Mindig a járművezető felelős a jármű biztonságos vezetéséért és a vonatkozó törvények
és szabályok betartásáért. Az is fontos, hogy
az autót a Volvo kezelési útmutatóban leírt
előírásainak megfelelően tartsa karban és
kezelje.
Ha bármilyen eltérés van a képernyőn megjelenő és a nyomtatott információk között, akkor
mindig a nyomtatott információk élveznek
elsőbbséget.
Kapcsolódó információk
•
•
Digitális kezelési útmutató az autóban
(13. oldal)
A Volvo Cars támogató oldala (16. oldal)
Kezelési útmutató, kezdőlap.
A digitális kezelési útmutatóban négyféle módon
kereshet információkat:
• Keresés - keresési funkció egy szakasz
kereséséhez.
•
Kategóriák - az összes szakasz kategóriákba van rendezve.
}}
13
BEVEZETÉS
||
• Kedvencek - a kedvenc könyvjelzőzött sza-
Használja a karakterkereket a keresési kifejezés,
például "biztonsági öv" beviteléhez.
a|A
• Quick Guide - Az általános funkciókat leíró
1.
||}
Válassza ki az információs szimbólumot a jobb
oldali alsó sarokban, hogy információkat kapjon a
digitális kezelési útmutatóról.
Forgassa a TUNE gombot a kívánt betűhöz,
majd nyomja meg az OK/MENU gombot a
jóváhagyáshoz. Használhatja a középkonzol
vezérlőpaneljének szám- és betűgombjait is.
2.
Folytassa a következő betűvel, és így tovább.
3.
A beviteli mód számokra vagy speciális
karakterekre váltásához, vagy keresés végrehajtásához, forgassa a TUNE gombot a lista
valamelyik lehetőségéhez (lásd a magyarázatot az alábbi táblázatban) a beviteli mód (2)
megváltoztatásához, majd nyomja meg az
OK/MENU gombot.
kasz gyors elérése.
válogatott cikkek.
MEGJEGYZÉS
A digitális kezelési útmutató vezetés közben
nem használható.
Keresés
Keresés a karakterkerék használatával.
Karakterlista.
A bemeneti mód megváltoztatása (lásd az
alábbi táblázatot).
3
14
Bizonyos autómodellek esetében.
123/AB
C
Váltás a betűk és számok között
az OK/MENU gombbal.
EGYÉB
Váltás speciális karakterekre az
OK/MENU gombbal.
OK
Hajtsa végre a keresést. Forgassa
a TUNE gombot a keresési eredményekben a szakaszhoz, nyomja
meg az OK/MENU gombot a szakasz megnyitásához.
Vált a kisbetűk és nagybetűk
között az OK/MENU gombbal.
A karakterkerékről a keresőmezőre vált. Mozgassa a kurzort a
TUNE gombbal. Törölje a téves
beviteleket az EXIT gombbal. A
karakterkerékhez történő visszatéréshez, nyomja meg az OK/MENU
gombot.
Ne feledje, hogy a középkonzol
számjegy és betű gombjai használhatók a keresőmező szerkesztésére.
BEVEZETÉS
Bevitel a numerikus billentyűzettel
Kategóriák
A kezelési útmutató szakaszai fő kategóriákba és
alkategóriákba van szervezve. Ugyanaz a szakasz
több megfelelő kategóriában is előfordulhat, hogy
könnyebben megtalálható legyen.
az EXIT gombot az előző nézethez történő visszatéréshez.
Navigálás a szakaszban
Forgassa a TUNE gombot a kategóriafa navigálásához, és nyomja meg az OK/MENU gombot a
- vagy
kategória megnyitásához - kiválasztott
szakasz - kiválasztott
. Nyomja meg az EXIT
gombot az előző nézethez történő visszatéréshez.
Kedvencek
Numerikus billentyűzet.
A karakterek bevitelének másik módja a középkonzol 0-9, * és # gombjainak használata.
Amikor például megnyomja a 9 gombot, akkor
egy sáv jelenik meg a gomb alatti összes karakterrel4, például W, x, y, z és 9. A gomb gyors
megnyomásaival mozgathatja a kurzort a karakterek között.
•
Állítsa meg a kurzort a kívánt karakteren
annak kiválasztásához - a karakter megjelenik a beviteli sorban.
•
Törlés/visszavonás az EXIT gomb használatával.
Szám beviteléhez, tartsa nyomva a vonatkozó
szám gombot.
4
Itt találhatók a kedvencekként mentett szakaszok.
Egy szakasz kedvencként kiválasztásához, lásd az
alábbi "Navigálás egy szakaszban" címszót.
Forgassa a TUNE gombot a navigáláshoz a kedvencek listájában, majd nyomja meg az OK/
MENU gombot egy szakasz megnyitásához.
Nyomja meg az EXIT gombot az előző nézethez
történő visszatéréshez.
Quick Guide
Itt találhatók azok a szakaszok, amelyek az autó
legáltalánosabb funkcióinak ismertetését tartalmazzák. A szakaszok kategóriák szerint is elérhetők, de itt össze vannak gyűjtve a gyors hozzáférés érdekében.
Forgassa a TUNE gombot a navigáláshoz a gyors
útmutatóban, majd nyomja meg az OK/MENU
gombot egy szakasz megnyitásához. Nyomja meg
Az egyes gombok alatti karakterek a piactól/országtól/nyelvtől függően eltérőek lehetnek.
Kezdőlap - a kezelési útmutató kezdőlapjához vezet.
Kedvenc - kedvencként hozzáad/eltávolít
egy szakaszt. Megnyomhatja a középkonzol
FAV gombját is egy szakasz kedvencként történő hozzáadásához/eltávolításához.
Kiemelt hivatkozás - a hivatkozott szakaszhoz vezet.
Speciális szövegek - ha egy szakasz figyelmeztetéseket, fontos szövegeket vagy megjegyzéseket tartalmaz, akkor egy ehhez kapcsolódó szimbólum valamint az ilyen szövegek száma jelenik meg a szakaszban.
}}
15
BEVEZETÉS
Forgassa a TUNE gombot a hivatkozások közötti
navigáláshoz vagy a szakasz görgetéséhez. Amikor a képernyőt egy szakasz elejéhez/végéhez
görgette, akkor egy lépéssel tovább görgetve
elérhető a kezdőlap és a kedvenc lehetőségek.
Nyomja meg az OK/MENU gombot a választás/
kiemelt hivatkozás aktiválásához. Nyomja meg az
EXIT gombot az előző nézethez történő visszatéréshez.
A Volvo Cars támogató oldala
Az autóval kapcsolatos további információk találhatók a Volvo Cars weboldalon és a támogató
oldalon. A weboldalról lehetőség van a My Volvo
oldalra lépni, amely egy személyes weboldal Ön
és az autója számára.
Támogatás az interneten
Menjen a support.volvocars.com címre vagy használja az alábbi QR-kódot az oldal meglátogatásához. A támogató oldal a legtöbb piacon elérhető.
A QR-kód a támogató oldalhoz vezet.
A támogató weboldal kereshető formában tartalmazza az információkat és különböző kategóriákra oszlik. Itt találhatja az például az internethez
kapcsolódó szolgáltatásokkal és funkciókkal, a
Volvo On Call* szolgáltatással , a navigációs rendszerrel* és az alkalmazásokkal kapcsolatos támogatást. Videók és lépésenkénti útmutatók magyarázzák el a különböző eljárásokat, például azt,
hogyan csatlakoztatható az autó mobiltelefonon
keresztül az internethez.
5 Bizonyos
16
Letölthető információk a támogató
oldalról
Térképek
A Sensus navigation* felszereltségű autókhoz
lehetőség van térképek letöltésére a támogató
weboldalról.
Alkalmazások
A 2014-es és 2015-ös modellévtől a kiválasztott
Volvo modellekhez a kezelési útmutató alkalmazás formájában is rendelkezésre áll. A Volvo On
Call* alkalmazás is innen érhető el.
Kezelési útmutatók a korábbi modellévekből
A korábbi modellévek kezelési útmutatói PDF formában érhetők el. A gyors útmutató és a függelék szintén elérhető a támogat weboldalon.
Válassza ki az autómodellt és modellévet a kívánt
kiadvány letöltéséhez.
Kapcsolat
A támogató weboldalon megtalálhatók az ügyféltámogatás és a legközelebbi Volvo kereskedés
kapcsolati adatai.
My Volvo az interneten5
A www.volvocars.com weboldalon a My Volvo
Web oldalhoz juthat, amely egy személyes weboldal Ön és az autója számára.
Hozzon létre egy személyes Volvo ID azonosítót,
jelentkezzen be a My Volvo Web oldalra, ahol
áttekintést kaphat a szolgáltatásról, többek között
piacokra vonatkozik.
* Opció/tartozék.
BEVEZETÉS
a szerződésekről és garanciákról. A My Volvo
Web az autómodelljéhez illő tartozékokról és
szoftverekről is tartalmaz információkat.
Kapcsolódó információk
•
Volvo ID (21. oldal)
A kezelési útmutató olvasása
A kezelési útmutató mobil eszközökön
A kezelési útmutató elolvasása, ideális esetben
az első út előtt, jó módja az autó megismerésének.
A kezelési útmutató tanulmányozása jó módja az
új funkciók, az autó kezelésének megértésére a
különböző helyzetekben és, hogy megtanulja az
autó funkcióinak legjobb kihasználását. Kérjük,
fordítson figyelmet a kezelési útmutatóban található biztonsági utasításokra.
A fejlesztési munka folyamatosan zajlik a termék
javítása érdekében. A módosítások azt eredményezhetik, hogy a kezelési útmutatóban szereplő
leírások és illusztrációk eltérnek az autóban található berendezésektől. Fenntartjuk az előzetes
bejelentés nélküli változtatás jogát.
© Volvo Car Corporation
FONTOS
Ne vegye ki ezt az útmutatót az autóból - ha
probléma merülne fel, akkor hiányozhatnak a
szakértő segítség elérhetőségére vonatkozó
információk.
MEGJEGYZÉS
A kezelési útmutató rendelkezésre áll letölthető mobilalkalmazásként (bizonyos autómodellekre és mobileszközökre vonatkozik), lásd
www.volvocars.com.
A mobilalkalmazás videót és kereshető tartalmakat is magában foglal és egyszerűen navigálhat az egyes részek között.
Opciók/tartozékok
Az összes opció/tartozék csillaggal* van jelölve.
A normál felszereltségen kívül, a használati útmutató az opciókat (gyárilag beszerelt berendezések) és bizonyos tartozékokat (utólagosan beszerelt extra tartozékok) is tárgyal.
}}
* Opció/tartozék.
17
BEVEZETÉS
||
A kezelési útmutatóban tárgyalt felszerelések
nem minden autóban állnak rendelkezésre - ezek
a különböző piacok igényeinek és az adott
országos vagy helyi törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően változhatnak.
Ha kétségei vannak az alapfelszereltséggel és az
opciókkal/tartozékokkal kapcsolatban, akkor
vegye fel a kapcsolatot egy Volvo kereskedővel.
Speciális szövegek
FIGYELEM
Sérülés kockázata esetén figyelmeztető szövegek jelennek meg.
FONTOS
Üzenetszövegek
Az autóban menüszövegeket és üzenetszövegeket megjelenítő kijelzők találhatók. A kezelési
útmutatóban ezeknek a szövegeknek a megjelenése különbözik a normál szövegektől. Példák a
menüszövegekre és üzenetszövegekre: Média,
Pozíció elküldése.
Címkék
Személyi sérülésre vonatkozó
figyelmeztetés
G031592
MEGJEGYZÉS
Fehér ISO szimbólumok és fehér szöveg/kép
fekete vagy kék figyelmeztető mezőben és üzenetmezőben. Olyan veszély jelenlétére figyelmeztet, amely, figyelmen kívül hagyása esetén anyagi
kárt eredményezhet.
A MEGJEGYZÉS szövegek tanácsokat vagy
tippeket adnak például szolgáltatások és
funkciók használatakor.
Lábjegyzet
18
Anyagi kár kockázata
Az autón különböző matricák találhatók, amelyek,
egyszerű és világos módon, fontos információkat
közölnek. Az autóban található matricák az alábbi,
csökkenő fontosságú figyelmeztetéseket/információkat tartalmazzák.
A "fontos" szöveg jelenik meg, ha károsodás
veszélye áll fenn.
A kezelési útmutatóban a lapok alján lábjegyzeteket talál. Ezek az információk kiegészítik a számmal rájuk hivatkozó szöveget. Ha a lábjegyzet egy
táblázatban található szövegre vonatkozik, akkor
az a lábjegyzet szám helyett betűvel van jelölve.
Fekete ISO szimbólumok sárga figyelmeztető
mezőben, fehér szöveg/kép fekete üzenetmezőben. Olyan veszély jelenlétére figyelmeztet, amely,
figyelmen kívül hagyása esetén súlyos vagy halálos személyi sérülést eredményezhet.
G031590
BEVEZETÉS
Információk
Ha képek sorozata illusztrálja az utasításokat
lépésről-lépésre, akkor az egyes lépések az
ábrával megegyező számozással rendelkeznek.
Betűk listája jelenik meg a felsorolások
egyes elemei mellett, ahol az utasítások sorrendje nem lényeges.
Nyilak számozással vagy a nélkül, amelyek
mozgásokat ábrázolnak.
G031593
Nyilak betűjelöléssel olyan mozgások jelölésére, ahol a fordított sorrendnek nincs jelentősége.
Fehér ISO szimbólumok és fehér szöveg/kép
fekete üzenetmezőben.
Ha a lépésről-lépésre végrehajtandó utasításokhoz nem tartozik ábrák sorozata, akkor a különböző lépések normál számokkal vannak jelölve.
Elhelyezkedési listák
A számot tartalmazó piros körök olyan áttekintő képeken találhatók, ahol a különböző
komponensek meg vannak jelölve. A szám
szerepel az ábrához kapcsolódó pozíciólistában, amely leírja az adott elemet.
MEGJEGYZÉS
A kezelési útmutatóban szereplő matricák
nem pontosan egyeznek meg az autóban
találhatókkal. Ezek a hozzávetőleges megjelenésüket és elhelyezkedésüket mutatják az
autóban. Az Ön adott autójára vonatkozó adatok az autón található matricán találhatók.
Kapcsolódó információk
A kapcsolódó információk más, szorosan kapcsolódó információkat tartalmazó cikkekre utalnak.
Képek
Az útmutató képei bizonyos esetekben vázlatok
és, a felszereltségi szint vagy az adott piac függvényében, eltérhetnek az autó megjelenésétől.
Folytatódik
}} Ez a szimbólum jelenik meg jobb oldalt legalul,
amikor egy szakasz a következő oldalon folytatódik.
Folytatás az előző oldalról.
|| Ez a szimbólum jelenik meg bal oldalt legfelül,
amikor egy szakasz az előző oldalról folytatódik.
Kapcsolódó információk
•
A kezelési útmutató és a környezet
(26. oldal)
•
A Volvo Cars támogató oldala (16. oldal)
Listajeles listák
A listajeles felsorolások olyan helyeken szerepelnek, ahol a kezelési útmutató listába szedett pontokat tartalmaz.
Eljáráslisták
Példa:
Olyan eljárások, amelyeket a kezelési útmutatóban található számozás alapján bizonyos sorrendben kell végrehajtani.
•
•
Hűtőfolyadék
Motorolaj
19
BEVEZETÉS
Adatok rögzítése
A Volvo biztonsági és minőségbiztosítási rendszerének részeként a jármű használatával, működésével és az eseményekkel kapcsolatos bizonyos információk rögzítésre kerülnek az autóban.
A jármű "Event Data Recorder" (EDR) eszközzel
van felszerelve. Ennek elsődleges feladata a közlekedési balesetekkel vagy ütközésekhez hasonló
eseményekkel kapcsolatos adatok észlelése és
rögzítése, például amikor a légzsák működésbe
lép vagy a jármű valamilyen tárgynak ütközik az
úton. Az adatok rögzítése annak a jobb megismerésére szolgál, hogy milyen módon működnek a
járműrendszerek az ilyen típusú helyzetekben. Az
EDR úgy van kialakítva, hogy rövid időtartamon
keresztül, általában 30 másodpercig vagy ennél
kevesebb ideig rögzítse a járműdinamikai és biztonsági rendszerekkel kapcsolatos adatokat.
A járműbe épített EDR az alábbiakkal kapcsolatos
adatokat rögzíti a közlekedési balesetek vagy az
ütközéshez hasonló események során:
•
Hogyan működtek az autóban a különböző
rendszerek
•
Be volt-e kapcsolva/meg volt-e feszítve a járművezető illetve az utasok biztonsági öve
•
Használta-e a járművezető a gáz- vagy fékpedált
•
A jármű haladási sebessége
Ezek az adatok segítenek a közlekedési balesetek, sérülések és károsodások körülményeinek
20
jobb megismerésében. Az EDR csak akkor rögzít
adatokat, amikor nem szokványos ütközési helyzet áll elő. Az EDR normál vezetési körülmények
között nem rögzít semmilyen adatot. Ehhez
hasonlóan, a rendszer soha nem rögzíti azt, hogy
ki vezeti a járművet vagy a baleset földrajzi helyzetét illetve az ütközés közeli helyzeteket. Azonban egyéb felek, például a rendőrség felhasználhatja a rögzített adatokat a közlekedési baleset
után szokásosan összegyűjtött személyes adatokkal együtt. A rögzített adatok értelmezéséhez
speciális berendezés és hozzáférés szükséges a
járműhöz illetve az EDR rendszerhez.
Az EDR rendszeren kívül, az autó számos számítógéppel rendelkezik, amelyek folyamatosan
ellenőrzik és figyelik az autó működését. Ezek
normál vezetési feltételek mellett is képesek adatok rögzítésére, de főleg a jármű működését és
funkcióit befolyásoló hibákat vagy akkor rögzítenek, amikor a jármű aktív vezetőtámogató funkciója (például a City Safety és az automatikus fékezés funkció) működésbe lép.
Bizonyos rögzített adatokra szüksége van a szerviz és karbantartó technikusoknak a járműben
történt hibák meghatározásához és javításához. A
rögzített információk ahhoz is szükségesek, hogy
a Volvo eleget tudjon tenni a törvények és a hatóságok által megkövetelt jogi feltételeknek. A járműben rögzített információk annak számítógépében kerülnek tárolásra a jármű szervizeléséig
vagy javításáig.
A fentiek mellett, a rögzített információk összesített formában kutatási és termékfejlesztési céllal
is felhasználhatók a Volvo autók biztonságának
és minőségének folyamatos fejlesztéséhez.
A Volvo nem járul hozzá a fenti információk harmadik feleknek történő kiadásához a jármű tulajdonosának beleegyezése nélkül. Országos rendelkezések és szabályozások teljesítése érdekében a Volvo felszólítható arra, hogy átadjon ilyen
jellegű információkat a rendőrségnek vagy egyéb
hatóságoknak, akiknek törvényes joguk lehet arra,
hogy hozzáférjenek ezekhez. A rögzített adatok
kiolvasásához és értelmezéséhez speciális
műszaki berendezések szükségesek, amelyekhez
a Volvo és a Volvóval szerződésben álló márkaszervizek férhetnek hozzá. A Volvo felelős azért,
hogy ezek az információknak a tárolása és kezelése, amelyekhez a Volvo a szervizelési és karbantartási munkák során jutott, biztonságos
módon történjen, amely megfelel a vonatkozó jogi
követelményeknek. További tájékoztatásért - lépjen kapcsolatba egy Volvo kereskedéssel.
BEVEZETÉS
Tartozékok és extra felszerelés
Volvo ID
A tartozékok és az extra felszerelések helytelen
csatlakoztatása negatívan befolyásolja az autó
elektronikus rendszerét.
A Volvo ID az Ön személyes azonosítója, amely
különböző szolgáltatásokhoz kínál hozzáférést6.
Bizonyos tartozékok csak az autó számítógépes
rendszerére telepített szoftverrel együtt működnek. A Volvo ezért azt javasolja, hogy mindig
vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo
műhellyel, mielőtt olyan tartozékokat vagy extra
felszereléseket szerel be, amelyek az elektromos
rendszerhez csatlakoznak vagy hatással vannak
arra.
•
My Volvo - Az Ön személyes weboldala
Önnek és az autójának.
•
Internetkapcsolattal rendelkező autókban* bizonyos funkciók és szolgáltatások személyes Volvo ID regisztrálását igénylik az autóhoz, ilyen például egy új cím internetes térképszolgáltatásról közvetlen az autóhoz küldése.
•
Volvo On Call* - A Volvo ID azonosító szolgál
a Volvo On Call alkalmazásba történő bejelentkezésre.
Hővisszaverő szélvédő*
A szélvédő hővisszaverő fóliával (IR) van ellátva,
amely csökkenti a nap hősugárzásának utastérbe
jutó mennyiségét.
Az elektronikus berendezések, mint például jeladók elhelyezése a hővédő fóliával rendelkező
üvegfelület mögé, befolyásolhatja azok működését és teljesítményét.
Az elektronikus berendezések optimális működéséhez, azokat a szélvédő hővédő fóliával nem rendelkező részén kell elhelyezni (lásd a fenti ábrán
kiemelt területet).
Példa a szolgáltatásokra:
Infravörös fóliával nem rendelkező felületek.
Az A a szélvédő felső szélétől lefelé számított
távolság, ahol a mező kezdődik. A B a szélvédő
felső szélétől lefelé számított távolság, ahol a
mező befejeződik.
Méretek
A
47 mm
B
87 mm
A Volvo ID előnyei
•
Egy felhasználónévvel és egy jelszóval férhet
hozzá az online szolgáltatásokhoz, azaz csak
egy felhasználónevet és egy jelszót kell megjegyezni.
•
Amikor megváltoztatja egy szolgáltatás (például Volvo On Call) felhasználónevét/jelszavát, akkor az automatikusan a többi szolgáltatásban (például My Volvo) is megváltozik
Volvo ID létrehozása
Volvo ID létrehozásához meg kell adnia egy személyes e-mail címet. Ezután hajtsa végre az e6
}}
A szolgáltatások idővel változnak és a felszereltségi szinttől és piactól függően eltérőek lehetnek.
* Opció/tartozék.
21
BEVEZETÉS
||
mail címre automatikusan küldött üzenetben
található utasításokat a regisztráció befejezéséhez. Volvo ID létrehozása az alábbi szolgáltatásokon keresztül lehetséges:
•
My Volvo web - írja be az e-mail címét és
kövesse az utasításokat.
•
Az internetkapcsolattal rendelkező autókban*
- Írja be az e-mail címét a Volvo ID azonosítót
igénylő alkalmazásban, és kövesse az utasításokat. Vagy nyomja meg kétszer a középkonzol
csatlakozás gombját, válassza a
Alkalmazások Beállítások menüpontot,
és kövesse az utasításokat.
•
Volvo On Call* - Töltse le a Volvo On Call
alkalmazás legújabb verzióját. Válassza a
Volvo ID azonosító létrehozása lehetőséget a
kezdőlapról, írja be az e-mail címet, és
kövesse az utasításokat.
Kapcsolódó információk
•
22
A Volvo Cars támogató oldala (16. oldal)
* Opció/tartozék.
BEVEZETÉS
Környezeti filozófia
A Volvo Car Corporation folyamatosan dolgozik
a biztonságosabb és hatékonyabb termékek és
A környezetvédelem a Volvo Car egyik legfontosabb értéke, amely minden tevékenységére
hatással van. A környezetvédelmi munka az autó
teljes életciklusán alapszik és figyelembe veszi a
környezeti hatást a tervezéstől a selejtezésig és
újrahasznosításig. A Volvo Car alapelve, hogy
minden újonnan fejlesztett terméknek a kevesebb
környezeti hatással kell rendelkeznie, mint annak
a terméknek, amelyet levált.
A Volvo környezetgazdálkodási munkája a hatékonyabb és kevésbé szennyező Drive-E hajtásláncok kifejlesztését eredményezte. A személyes
környezet szintén fontos a Volvo számára - a Vol-
megoldások fejlesztésén, hogy csökkentse a
káros környezeti hatásokat.
vók belső levegője például a klímavezérlő rendszernek köszönhetően tisztább, mint a külső
levegő.
Az ön Volvója megfelel a szigorú nemzetközi környezetvédelmi szabványoknak. A Volvo összes
gyártóegységének ISO 14001 minősítéssel kell
rendelkeznie, és ez támogatja a környezetvédelmi
problémák módszeres megközelítését, ami folyamatos fejlődést tesz lehetővé a környezetre gyakorolt káros hatások csökkentése terén. Az ISO
minősítés megtartása a hatályos környezetvédelmi törvények és szabályozások betartását is
jelenti. A Volvo azt is megköveteli, hogy partnerei
is megfeleljenek ezeknek a követelményeknek.
Üzemanyag-fogyasztás
Mivel az autó teljes környezeti hatásának nagy
része annak használatából ered, a Volvo Car környezetvédelmi munkájában az üzemanyagfogyasztás, a széndioxid-kibocsátás és egyéb
levegőszennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére helyezi a hangsúlyt. A Volvo autók minden vonatkozó kategóriában versenyképes üzemanyag-fogyasztással rendelkeznek. Az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás általában az üveg-
}}
23
BEVEZETÉS
||
ház hatású gázok, széndioxid alacsonyabb kibocsátását eredményezi.
Hozzájárulás egy jobb környezethez
Az energiahatékony és üzemanyag-hatékony autó
nem csak a kisebb környezetre gyakorolt hatáshoz járul hozzá, hanem kisebb költségekkel is jár
az autó tulajdonosa számára. Mint járművezető,
könnyen csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást,
és hozzájárulhat egy jobb környezethez - íme
néhány tanács:
24
•
Tervezzen hatékony átlagsebességet. A körülbelül 80 km/h (50 mph) feletti és 50 km/h
(30 mph) alatti sebesség nagyobb energiafogyasztást eredményez.
•
Tartsa be a szerviz és garanciafüzet által az
autó szervizeléséhez és karbantartásához
előírt intervallumokat.
•
Kerülje a motor alapjáraton járatását - állítsa
le a motort, amikor hosszabb időre megáll.
Fordítson figyelmet a helyi rendelkezésekre.
•
Tervezze meg az utat - a sok szükségtelen
megállás és egyenetlen sebesség nagyobb
üzemanyag-fogyasztással jár.
•
Ha az autó motorblokkfűtéssel* rendelkezik,
akkor használja azt hidegindítás előtt - ez
javítja az indíthatóságot, hideg időben csökkenti a kopást és a motor gyorsabban eléri a
normál üzemi hőmérsékletét, ami csökkenti a
fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást.
Ne feledje a környezetre biztonságos módon
selejtezni a veszélyes hulladékokat, például az
akkumulátorokat és olajokat sem. Vegye fel a
kapcsolatot egy műhellyel, ha bizonytalan az ilyen
típusú hulladékok kezelésével kapcsolatban lehetőleg forduljon hivatalos Volvo műhelyhez.
Ennek a tanácsnak a megfogadásával pénzt
takaríthat meg, takarékoskodhat a bolygó erőforrásaival és növelheti az autó élettartamát. További
tájékoztatásért és további tanácsokért lásd Eco
útmutató, (72. oldal), Gazdaságos vezetés,
(324. oldal), és Üzemanyag-fogyasztás,
(433. oldal).
Hatékony kibocsátás-szabályozás
Az Ön Volvója a "Kívül-belül tiszta" koncepció
betartásával készült – ez a koncepció tiszta belső
környezetet valamint nagy hatékonyságú kibocsátás-szabályozást foglal magában. A kipufogógázok károsanyag-kibocsátása sok esetben jóval a
vonatkozó szabványok alatt van.
Tiszta levegő az utastérben
Az utastér szűrője megakadályozza a por és a
pollenek utastérbe jutását a beszívott levegővel
együtt.
A belső levegőminőség rendszer (IAQS)* biztosítja, hogy a bejövő levegő tisztább legyen, mint a
külső forgalom levegője.
Az rendszer megtisztítja az utastér levegőjét a
szennyeződésektől, mint amilyenek a részecskék,
szénhidrogének, nitrogén-oxidok és talajszinti
ózon. Ha a külső levegő szennyezett, akkor a légbeszívás megszűnik és a levegő visszakeringtetésre kerül. Az ilyen helyzetek például erős forgalomban, sorban állás közben és alagutakban fordulhatnak elő.
Az IAQS a tiszta belső zóna csomag (CZIP)*
része, amely egy olyan funkciót is tartalmaz,
amely lehetővé teszi a ventilátor beindítását, amikor kinyitják az autót a távvezérlős kulccsal.
Belső
A Volvók belsejében használt anyagok gondosan
vannak kiválasztva és tesztelve, hogy az kellemes
és kényelmes legyen. Bizonyos részek, például a
kormánykerék varratai kézzel készülnek. A belső
megfigyelés alatt áll, hogy például nagy melegben vagy erős fényben ne bocsásson ki erős szagokat vagy anyagokat, amelyek kellemetlen
érzést okoznak.
Volvo műhelyek és a környezet
A rendszeres karbantartás biztosítja az autója
hosszú hasznos élettartamát és alacsony üzemanyag-fogyasztását. Ilyen módon a tisztább környezethez is hozzájárulhat. Amikor egy Volvo
műhelyre bízza az autója szervizelését és karbantartását, akkor az a Volvo rendszerének részévé
válik. A Volvo világos követelményeket támaszt a
műhelyek kialakítására vonatkozóan, hogy megakadályozza a káros anyagok környezetbe jutását.
A műhelyek munkatársai rendelkeznek a jó környezetvédelem biztosításához szükséges tudással
és eszközökkel.
* Opció/tartozék.
BEVEZETÉS
Újrahasznosítás
Mivel a Volvo életciklusban gondolkodik, fontos
az is, hogy az autók újrahasznosítása környezetbarát módon történjen. Majdnem a teljes autó
újrahasznosítható. Az autó utolsó tulajdonosát
ezért arra kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot
egy kereskedővel, ahol tanúsított/jóváhagyott
újrahasznosító létesítményt tudnak ajánlani.
Kapcsolódó információk
•
A kezelési útmutató és a környezet
(26. oldal)
25
BEVEZETÉS
A kezelési útmutató és a környezet
A használati útmutató nyomtatásához felhasznált
papírnyersanyag Forest Stewardship Council®
(Erdőgondnoksági Tanács) minősítésű erdőkből
vagy egyéb ellenőrzött forrásokból származik.
Az FSC® (Erdőgondnoksági Tanács) szimbólum
mutatja, hogy a használati útmutató nyomtatásához felhasznált papírnyersanyag FSC® minősítésű
erdőkből vagy egyéb ellenőrzött forrásokból származik.
Többrétegű üveg
A szélvédő és a panorámatető laminált
üvegből vannak. Ez megerősített, ami
jobb védelmet nyújt a betörések ellen
és fejlettebb hangszigetelést biztosít az
utastérben. Egyéb üvegfelületek*.
Kapcsolódó információk
•
26
Környezeti filozófia (23. oldal)
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
BIZTONSÁG
A biztonsági övekre vonatkozó
általános információk
Az erős fékezéseknek súlyos következményei
lehetnek, ha nem használják a biztonsági öveket.
Gondoskodjon arról, hogy minden utas használja
a biztonsági övet az utazás során.
Ne feledje
•
•
Ne használjon kapcsokat vagy bármi mást,
ami megakadályozhatja a biztonsági öv
helyes illeszkedését.
A biztonsági övnek nem szabad megcsavarodnia vagy bármibe beakadnia.
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használják vagy használják helyesen az öveket, az csökkenti a biztosított védelmet egy baleset során.
FIGYELEM
Minden biztonsági öv egy személy számára
van tervezve.
Feszítse meg a medenceövet az öle felett, a válla felé
felhúzva az átlós övet. A medenceövnek lent kell elhelyezkednie (nem a has felett).
Fontos, hogy a biztonsági öv felfeküdjön a testre,
hogy maximális védelmet nyújthasson. Ne hajtsa
túlságosan hátra a háttámlát. A biztonsági öv úgy
van kialakítva, hogy normál üléshelyzetben nyújtson védelmet.
A nem bekötött utasokat hallható és látható
emlékeztető, (29. oldal) figyelmezteti biztonsági
övük becsatolására, (30. oldal).
28
FIGYELEM
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan a
biztonsági öveket. A Volvo azt javasolja, hogy
forduljon hivatalos Volvo szervizhez.
Ha a biztonsági öv nagy terhelésnek lett
kitéve, például egy baleset során, akkor az
egész biztonsági övet ki kell cserélni. A biztonsági öv elveszíthette bizonyos védelmi jellemzőit akkor is, ha sértetlennek tűnik. A biztonsági övet akkor is ki kell cserélni, ha kopás
vagy sérülés jeleit mutatja. Az új biztonsági
övnek típusjóváhagyással kell rendelkeznie és
ugyanolyan beszerelési helyre tervezettnek
kell lennie, mint a kicserélt biztonsági öv.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Biztonsági öv - terhesség (30. oldal)
Biztonsági öv - kioldás (29. oldal)
Biztonságiöv-feszítő (31. oldal)
BIZTONSÁG
Biztonsági öv - bekapcsolás
Biztonsági öv - kioldás
Elindulás előtt kapcsolja be a biztonsági övet,
(28. oldal).
Oldja ki a biztonsági övet, (28. oldal) az autó álló
helyzetében.
Húzza ki lassan a biztonsági övet és biztosítsa azt
a zárónyelv biztonsági övcsatba nyomásával. Egy
hangos "kattanás" jelzi, hogy az öv be van csatolva.
Nyomja meg a piros gombot a biztonsági öv csatján, majd hagyja visszahúzódni az övet. Ha a biztonsági öv nem húzódik vissza teljesen, akkor tolj
be kézzel, ne hagyja lazán lógni.
Kapcsolódó információk
•
•
Biztonsági öv - bekapcsolás (29. oldal)
Biztonsági öv emlékeztető (30. oldal)
Helytelenül viselt biztonsági öv. Az övnek a vállon kell
nyugodnia.
A csatok csak a saját zárjukba illeszkednek a
hátsó ülésen1.
Ne feledje
A biztonsági öv reteszel és nem húzható ki:
Helyesen viselt biztonsági öv.
•
•
•
ha túl gyorsan húzzák
fékezés és gyorsítás közben
ha az autó erősen megdől.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
1
Biztonsági öv - terhesség (30. oldal)
Biztonsági öv - kioldás (29. oldal)
Biztonságiöv-feszítő (31. oldal)
Biztonsági öv emlékeztető (30. oldal)
Bizonyos piacokon.
29
BIZTONSÁG
tása, hogy a lehető legnagyobb távolság legyen a
has és a kormánykerék között.
Kapcsolódó információk
Biztonsági öv - bekapcsolás (29. oldal)
A nem bekötött utasokat hallható és látható
emlékeztető figyelmezteti biztonsági övük becsatolására (29. oldal).
Biztonsági öv - kioldás (29. oldal)
G020998
•
•
Biztonsági öv emlékeztető
Az átlós szakasznak a váll felett, majd a mellek
között kell áthaladnia a has oldaláig.
Az ölrésznek simán kell feküdnie a combok felett
és a lehető legalacsonyabban a has alatt. – Soha
nem szabad hagyni, hogy feljebb csússzon. Szüntesse meg a biztonsági öv lazaságát és ügyeljen
arra, hogy a testhez legközelebb helyezkedjen el.
Továbbá, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta csavarodások.
A terhesség előrehaladtával, a terhes járművezetőknek úgy kell beállítaniuk az ülést, (86. oldal),
és a kormánykereket (91. oldal), , hogy könnyen
kezelhessék a járművet vezetés közben (ami azt
jelenti, hogy könnyen kezelhessék a lábpedálokat
és a kormánykereket). A cél az ülés olyan beállí-
30
G017726
Biztonsági öv - terhesség
A biztonsági övet (28. oldal) a terhesség alatt is
mindig be kell kapcsolni. Azonban döntő fontosságú a helyes használat.
A hallható emlékeztető sebességfüggő és bizonyos esetekben időfüggő. A látható emlékeztető
a tetőkonzolon és a kombinált műszerfalon,
(68. oldal) jelenik meg.
A gyermekülésekre nem vonatkozik a biztonsági
öv becsatolására emlékeztető rendszer.
Hátsó ülés
A biztonsági öb emlékeztetőnek a hátsó ülések
esetében van két alfunkciója:
•
Információt nyújt arról, hogy mely biztonsági
övek, (28. oldal) vannak használatban a hátsó
ülésen. Egy üzenet jelenik meg az információs kijelzőn, amikor a biztonsági öv használatban van vagy, ha a hátsó ajtók valamelyikét
BIZTONSÁG
kinyitják. Az üzenet körülbelül 30 másodpercig történő vezetés után automatikusan vagy
az irányjelző bajuszkapcsoló OK gombjának,
(118. oldal) megnyomásakor eltűnik.
•
Figyelmeztetés jelenik meg, ha a hátsó biztonsági öveket menet közben kicsatolják. Ez
a figyelmeztetés üzenet formájában jelenik
meg az információs kijelzőn, amelyet audio/
vizuális jel kísér. A figyelmeztetés megszűnik,
ha az övet újra becsatolják vagy, manuálisan
is nyugtázható a OK gomb megnyomásával.
A használt biztonsági övekre vonatkozó üzenet
mindig látható a kombinált műszerfalon. Nyomja
meg a OK gombot a tárolt üzenetek megtekintéséhez.
Bizonyos piacokon
A járművezetőt és az első utast hangjelzés és
visszajelző lámpa figyelmezteti a biztonsági öv
használatára, ha valamelyikük nem viseli azt. Alacsony sebesség mellett, a hangos emlékeztető
hallható az első 6 másodpercben.
Biztonságiöv-feszítő
Az összes biztonsági öv (28. oldal) övfeszítővel
van ellátva. A biztonságiöv-feszítőben található
szerkezet az elégségesen erős ütközések esetén
megfeszíti az övet. A biztonsági öv ezután hatékonyabban tartja vissza az utasokat.
FIGYELEM
Biztonság - figyelmeztető
szimbólum
A figyelmeztető szimbólum akkor jelenik meg, ha
hiba észlelése történik a hibakeresés közben
vagy egy rendszer bekapcsolt. Amikor szükséges, akkor a figyelmeztető szimbólum egy üzenettel együtt jelenik meg a kombinált műszerfal,
(68. oldal) információs kijelzőjén.
Soha ne helyezze az utas biztonsági övének
nyelvét a vezető oldali csatba. Mindig helyezze
a biztonsági öv nyelvét a megfelelő csatba. Ne
végezzen módosítást a biztonsági öveken és
nem helyezzen idegen tárgyakat a csatba.
Ilyenkor előfordulhat, hogy a biztonsági övek
és csatok nem megfelelően működnek egy
baleset során. Fennáll a súlyos sérülés kockázata.
Figyelmeztető háromszög és a légzsákrendszerre,
(32. oldal) vonatkozó figyelmeztető szimbólum az analóg kombinált műszerfalon.
}}
31
BIZTONSÁG
||
légzsák Szerviz szükséges vagy SRS
légzsák Szerviz sürgős üzenet jelenik meg a
kijelzőn. A Volvo azt javasolja, hogy haladéktalanul
forduljon hivatalos Volvo szervizhez.
Légzsákrendszer
Frontális ütközés során a légzsákrendszer segíti
a járművezető és az utas fej-, arc- és mellkasi
sérülései elleni védelmet.
Kapcsolódó információk
•
A biztonsági üzemmódra vonatkozó általános
információk (42. oldal)
A kombinált műszerfal figyelmeztető szimbóluma
világít, amikor a távvezérlős kulcs a II kulcshelyzetben (85. oldal) van. A szimbólum körülbelül
6 másodperc elteltével kialszik, feltéve, hogy a
légzsákrendszer hibamentes.
G018665
Figyelmeztető háromszög és a légzsákrendszerre vonatkozó figyelmeztető szimbólum a digitális kombinált
műszerfalon.
A légzsákrendszer felülnézetből, balkormányos autó.
FIGYELEM
Ha a figyelmeztető szimbólum meghibásodik,
akkor a figyelmeztető háromszög és az SRS
32
G018666
Ha bekapcsolva marad vagy vezetés közben
bekapcsol a légzsákrendszer figyelmeztető
szimbóluma, akkor nincs meg a légzsákrendszer teljes funkcionalitása. A szimbólum a biztonsági öv-előfeszítő rendszer, a SIPS, az IC
rendszer hibáját vagy a rendszer egyéb hibáját
jelzi. A Volvo azt javasolja, hogy haladéktalanul
forduljon hivatalos Volvo szervizhez.
A légzsákrendszer felülnézetből, jobbkormányos autó.
BIZTONSÁG
A rendszer légzsákokból és érzékelőkből áll. Egy
elégségesen heves ütközés kioldja az érzékelőket
és a légzsák(ok) felfúvódik/felfúvódnak és felforrósodnak. A légzsákpárnák jelentik az elsődleges
behatást az utas számára. A légzsák az ütközés
hatására összenyomódva leenged. Amikor ez történik, akkor füst áramlik az autóba. Ez teljesen
normális. A teljes folyamat, a légzsák felfúvódását
és leengedését beleértve, tizedmásodpercek alatt
lezajlik.
Ha a légzsákok kinyíltak, akkor az alábbiakat javasoljuk:
•
Az autó elszállítása. A Volvo azt javasolja,
hogy ezt bízza hivatalos Volvo szervizre. Ne
vezessen felfúvódott légzsákokkal.
•
A Volvo azt javasolja, hogy kérjen fel egy
hivatalos Volvo műhelyt a biztonsági rendszer
komponenseinek cseréjére.
•
Mindig keressen fel egy orvost.
FIGYELEM
A légzsákrendszer vezérlőmodulja a középkonzolban helyezkedik el. Ha víz vagy egyéb
folyadék folyik a középkonzolra, akkor csatlakoztassa le az akkumulátorkábeleket. Ne próbálja beindítani az autót, mert a légzsákok
működésbe léphetnek. Az autó elszállítása. A
Volvo azt javasolja, hogy ezt bízza hivatalos
Volvo szervizre.
FIGYELEM
Soha ne vezessen felfúvódott légzsákokkal.
Ezek nehézzé tehetik a kormányzást. Más biztonsági rendszerek is károsodhatnak. A légzsákok felfúvódásakor keletkező füst és por
intenzív kitettség esetén a bőr és a szem irritációját /sérülését okozhatják. Irritáció esetén
mossa le hideg vízzel. A gyors felfúvódási
folyamat és a légzsák szövete horzsolást és
bőrégést okozhat.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Vezető oldali légzsák (34. oldal)
Utaslégzsák (34. oldal)
Biztonság - figyelmeztető szimbólum
(31. oldal)
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy a javításhoz vegye
fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo műhelylyel. A légzsákrendszer hibás javítása meghibásodáshoz és súlyos személyi sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS
Az érzékelők eltérően reagálnak az ütközés
természetétől és attól függően, hogy be vannak-e kapcsolva a biztonsági övek. Az összes
biztonsági övre vonatkozik.
Ezért lehetséges, hogy csak egy (vagy egy
sem) légzsák lép működésbe egy ütközés
során. Az érzékelők érzékelik az ütközés járműre ható erejét és a reagálás ennek megfelelően történik úgy, hogy egy vagy több légzsák működésbe lép.
33
BIZTONSÁG
Vezető oldali légzsák
Utaslégzsák
Az autó, a biztonsági öv (28. oldal). l által nyújtott
védelem kiegészítésére légzsákkal (32. oldal)l
rendelkezik a vezető oldalán.
A biztonsági öv, (28. oldal) által nyújtott védelem
kiegészítésére, az autó az utas oldalon légzsákkal, (32. oldal) rendelkezik.
Ez a légzsák a kormánykerék közepébe van szerelve. A kormánykeréken az AIRBAG jelölés található.
A légzsák a kesztyűtartó feletti rekeszbe van hajtogatva. A fedőlapján az AIRBAG jelölés található.
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használja vagy nem
helyesen használja az övet, az csökkenti a légzsák által biztosított védelmet egy baleset
során.
Az első utaslégzsák elhelyezkedése jobbkormányos
autóban.
Az utaslégzsák címkéje
Kapcsolódó információk
•
Utaslégzsák (34. oldal)
Az első utaslégzsák elhelyezkedése balkormányos autóban.
Címke az utas oldali napellenzőn.
34
BIZTONSÁG
FIGYELEM
A biztonsági övek és a légzsákok együtt
működnek. Ha nem használja vagy nem
helyesen használja az övet, az csökkenti a légzsák által biztosított védelmet egy baleset
során.
Kapcsoló - PACOS*
Az első utaslégzsák kiiktatható, (36. oldal), ha
az autó rendelkezik PACOS (Passenger Airbag
Cut Off Switch) kapcsolóval.
FIGYELEM
Ha az autó rendelkezik első utas oldali légzsákkal, de nincs PACOS kapcsolója
(Passenger Airbag Cut Off Switch), akkor a
légzsák mindig aktív marad.
A sérülés kockázatának minimálisra csökkentése érdekében a légzsák kinyílásakor, az utasoknak a lehető legegyenesebben kell ülniük,
lábukkal a padlón és hátukkal a háttámlának
dőlve. A biztonsági övet be kell kapcsolni.
Kapcsolódó információk
Címke az utas oldali ajtóoszlopon. A légzsák címkéje
akkor válik láthatóvá, amikor ki van nyitva az utasajtó.
Az utaslégzsák figyelmeztető matricája a fentiek
szerint van elhelyezve.
FIGYELEM
Soha ne használjon hátra néző gyermekülést
aktív légzsákkal védett ülésen. Ennek figyelmen kívül hagyása a gyermek súlyos vagy
halálos sérülését okozhatja.
FIGYELEM
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a műszerfalra
vagy az elé, ahol az utaslégzsák található.
•
•
Vezető oldali légzsák (34. oldal)
Gyermekülés (45. oldal)
FIGYELEM
Soha ne hagyja, hogy valaki az első ülés előtt
álljon vagy üljön.
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha aktiválva van az
utaslégzsák.
Az első utasülésen soha nem szabad előre
néző utasoknak (gyermekeknek és felnőtteknek) ülnie, amikor az utas oldali légzsák ki van
kapcsolva.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
halálos sérülést okozhat.
* Opció/tartozék.
35
BIZTONSÁG
Kapcsoló - PACOS
Az utaslégzsák kapcsolója (PACOS) a műszerfal
utas oldalának végén található és akkor érhető el,
ha ki van nyitva az utasajtó.
Ellenőrizze, hogy a kapcsoló a kívánt helyzetben
van-e. A távvezérlős kulcs kulcsszárát,
(179. oldal) kell használni az állás megváltoztatásához.
hátrafelé néző gyermekülésben az első utasülésen.
FIGYELEM
Aktív légzsák (utasülés):
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, amikor aktiválva van
az utaslégzsák.
Kikapcsolt légzsák (utasülés):
Az első utasülésen soha nem szabad előre
néző utasoknak (gyermekeknek és felnőtteknek) ülnie, amikor ki van kapcsolva az utaslégzsák.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
halálos sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS
Amikor a távvezérlős kulcs a II kulcshelyzetben (85. oldal). van, akkor a légzsák figyelmeztető szimbóluma (31. oldal), jelenik meg a
kombinált műszerfalon
körülbelül 6 másodpercre.
A légzsákkapcsoló elhelyezkedése.
ON - légzsák aktív. A kapcsoló ezen állásában az összes előre néző utas (gyermek és
felnőtt) biztonságosan ülhet az utasülésben.
Ezután a tetőkonzol visszajelző lámpája világít,
az utasülés légzsákjának megfelelő állapotát
mutatva.
G017800
Utaslégzsák - aktiválás/kiiktatás*
Az első utaslégzsák, (34. oldal) kiiktatható, ha az
autó rendelkezik PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch) kapcsolóval.
Az utaslégzsák aktivált állapotát mutató visszajelző.
A tetőkonzolon látható figyelmeztető szimbólum
jelzi, hogy az első utaslégzsák aktiválva van (lásd
az előző ábrát).
FIGYELEM
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első ülésen, ha az utaslégzsák be van
szimbólum világít a tetőkapcsolva és a
konzolon ennek jelzésére. Ennek figyelmen
kívül hagyása veszélyeztetheti a gyermek
életét.
OFF - légzsák ki van iktatva. A kapcsoló ezen
állásában biztonságosan ülhetnek gyermekek
36
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
Kapcsolódó információk
•
2
Oldallégzsák (SIPS)
Egy oldalirányú ütközés esetén az ütközés erő
nagy részét a SIPS (Side Impact Protection
System) rendszer továbbítja a tartók, oszlopok,
padló, tető és a karosszéria egyéb szerkezeti elemei felé. A vezető- és utasülésnél elhelyezkedő
oldallégzsákok védik a mellkast és a csípőt és
fontos részei a SIPS rendszernek.
G017724
2
Gyermekülés (45. oldal)
Az utaslégzsák kiiktatott állapotát mutató visszajelző.
Egy szöveges üzenet és a tetőkonzolon látható
figyelmeztető szimbólum jelzi, hogy az első utaslégzsák ki van iktatva (lásd az előző ábrát).
FIGYELEM
A fentiek figyelmen kívül hagyása életveszélyes lehet a jármű utasaira.
G032949
FIGYELEM
Ne hagyja, hogy valaki az első utasülésben
üljön, ha a tetőkonzol üzenete azt jelzi, hogy a
légzsák ki van iktatva és, ha a légzsákrendszerre vonatkozó figyelmeztető szimbólum
(31. oldal)l jelenik meg a kombinált műszerfalon. Ez azt jelzi, hogy súlyos meghibásodás
van jelen. Amint lehetséges, menjen szervizbe.
A Volvo azt javasolja, hogy forduljon hivatalos
Volvo szervizhez.
A SIPS rendszer két fő komponensből, az oldallégzsákból és az érzékelőkből áll. Az oldallégzsákok az első ülésháttámlákban helyezkednek el.
Egy elégségesen heves ütközés kioldja az érzékelőket és az oldallégzsákok felfúvódnak. Az légzsák az utas és az ajtópanel között fúvódik fel és
így tompítja a kezdeti ütközést. A légzsák az ütközés hatására összenyomódva leenged. Az oldallégzsák normális esetben csak az ütközés oldalán
lép működésbe.
}}
37
BIZTONSÁG
||
FIGYELEM
•
A Volvo azt javasolja, hogy kizárólag hivatalos Volvo szervizben végeztesse el a
javításokat. A SIPS légzsákrendszer hibás
javítása meghibásodáshoz és súlyos személyi sérüléshez vezethet.
•
Ne helyezzen semmit az ülés külső oldal
és az ajtópanel közé, mert erre a területre
szüksége van az oldallégzsáknak.
•
A Volvo azt javasolja, hogy csak a Volvo
által jóváhagyott üléshuzatokat használjon. Más üléshuzatok akadályozhatják az
oldallégzsákok működését.
•
Az oldallégzsákok a biztonsági övek kiegészítői. Mindig használjon biztonsági
övet.
Vezetőülés, balkormányos.
SIPS és gyermekülések
Az autó által a gyermekülésbe vagy ülésmagasítóra ültetett gyermekek számára nyújtott védelmet nem csökkenti az oldallégzsák.
Kapcsolódó információk
Első utasülés, balkormányos.
38
•
•
•
Vezető oldali légzsák (34. oldal)
Utaslégzsák (34. oldal)
Függönylégzsák (IC) (38. oldal)
Függönylégzsák (IC)
A függönylégzsák segít megakadályozni azt,
hogy a járművezető és az utasok egy ütközés
során beüssék a fejüket az autón belül.
A függönylégzsák (Inflatable Curtain) a SIPS
rendszer, (37. oldal) és a légzsákrendszer,
(32. oldal), része. Ez a tetőkárpit mindkét oldalán
helyezkedik el, és segít a járművezető és az utasok védelmében az autó külső ülésein. Egy elégségesen heves ütközés kioldja az érzékelőket és
a függönylégzsák felfúvódik.
BIZTONSÁG
FIGYELEM
Soha ne akasszon vagy rögzítsen nehéz tárgyakat a tető fogantyúira. A kampó csak könnyű ruhákhoz van tervezve (nem nehezebb
tárgyakhoz, például esernyőkhöz).
Ne csavarozzon vagy szereljen semmit az autó
tetőkárpitjára, az ajtóoszlopokra vagy az oldalpanelekre. Ez ronthatja a tervezett védelmet. A
Volvo azt javasolja, hogy mindig eredeti Volvo
alkatrészeket használjon, amelyek jóváhagyással rendelkeznek ezekhez a területekhez.
Általános információk a WHIPS
(ostorcsapásos sérülés elleni
védelmi) rendszerre vonatkozóan
A WHIPS (ostorcsapásos sérülés elleni védelem) az ostorcsapásos sérülések ellen véd. A
rendszer energiaelnyelő háttámlákból és különlegesen kialakított fejtámlákból áll az első üléseken.
FIGYELEM
Ne helyezzen az ajtók ablakainak felső szélétől lefelé számított 50 milliméternél magasabbra csomagokat az autóba. Különben
csökkenhet a tetőkárpitba süllyesztett függönylégzsák tervezett védelmi funkciója.
FIGYELEM
A függönylégzsák a biztonsági övek kiegészítője. Mindig használjon biztonsági övet.
Kapcsolódó információk
•
A biztonsági övekre vonatkozó általános
információk (28. oldal)
A WHIPS rendszer a hátulról érkező ütközések
esetén lép működésbe, ahol az ütközés szöge és
}}
39
BIZTONSÁG
||
sebessége valamint az ütköző jármű természete
mind befolyással bír.
FIGYELEM
A WHIPS rendszer a biztonsági övek kiegészítője. Mindig használjon biztonsági övet.
Az ülés tulajdonságai
Amikor a WHIPS rendszer működésbe lép, akkor
az első üléstámlák hátrafelé ereszkednek, hogy
megváltoztassák a járművezető és az első utas
üléshelyzetét. Ez csökkenti az ostorcsapásos
sérülések előfordulásának kockázatát.
FIGYELEM
WHIPS - üléshelyzet
A WHIPS rendszer, (39. oldal), által nyújtott
optimális védelem érdekében a járművezetőnek
és az utasnak megfelelő üléshelyzetben kell elhelyezkedniük és ügyelniük kell arra, hogy a funkció
ne legyen gátolva.
Üléshelyzet
Állítsa be a megfelelő üléshelyzetet az első ülésben, (86. oldal), mielőtt elindulna.
A járművezetőnek és az első utasnak az ülés
közepén kell ülnie úgy, hogy a feje és a fejtámasz
között a hely a lehető legkisebb legyen.
Funkció
Soha ne módosítsa vagy javítsa önállóan az
ülést vagy a WHIPS rendszert. A Volvo azt
javasolja, hogy forduljon hivatalos Volvo szervizhez.
Ne helyezzen olyan tárgyakat a hátsó ülésre, amelyek
akadályozhatnák a WHIPS rendszer működését.
WHIPS és gyermekülések
FIGYELEM
Az autó által a gyermekülésbe vagy ülésmagasítóra ültetett gyermekek számára nyújtott védelmet nem csökkenti a WHIPS rendszer.
Ha le van hajtva a hátsó ülés háttámlája, akkor
a megfelelő első ülést előre kell mozdítani,
hogy az ne érjen a lehajtott háttámlához.
Kapcsolódó információk
•
•
40
WHIPS - üléshelyzet (40. oldal)
A biztonsági övekre vonatkozó általános
információk (28. oldal)
FIGYELEM
Ne szorítson merev tárgyakat a hátsó üléspárna és az első ülés háttámlája közé. Ügyeljen arra, hogy ne akadályozza a WHIPS rendszer működését.
Ne hagyjon semmilyen tárgyat a padlón a vezetőülés/
utasülés mögött, amely akadályozhatná a WHIPS rendszer működését.
BIZTONSÁG
FIGYELEM
Ha az ülés igen nagy erőknek lett kitéve, például egy hátulról érkező ütközés során, akkor
ellenőrizni kell a WHIPS rendszert. A Volvo azt
javasolja, hogy ellenőriztesse hivatalos Volvo
szervizben.
A WHIPS rendszer akkor is elveszíthette
védelmi képességének egy részét, ha az ülés
látszólag sértetlennek tűnik.
A Volvo azt javasolja, hogy ellenőriztesse a
rendszert hivatalos Volvo szervizben, még kis
erejű hátsó ütközéseket követően is.
Borulásvédelmi rendszer (ROPS)
A Volvo Roll-Over Protection System (ROPS)
rendszere úgy van kialakítva, hogy csökkentse az
autó felborulásának kockázatát és a lehető legjobb védelmet nyújtsa egy ilyen baleset esetén.
A rendszer két részből áll, egy megelőző stabilizáló rendszerből és egy védelmi rendszerből.
FIGYELEM
Normál vezetési körülmények között az RSC
rendszer javítja az autó biztonságát, de ez nem
tekinthető lehetőségnek a gyorsabb haladásra. Mindig tartsa be a biztonságos vezetésre vonatkozó normál óvintézkedéseket.
A stabilizáló rendszer, Roll Stability Control (RSC)
minimálisra csökkenti a felborulás kockázatát,
például egy hirtelen kitérő manőver során vagy
amikor az autó megcsúszik.
Az RSC rendszer egy érzékelőt használ, amely
rögzíti az autó oldalirányú dőlésszögének változásait. Ezt az információt használja a rendszer az
autó átfordulási kockázatának kiszámítására. Ha
fennáll ez a kockázat, akkor működésbe lép az
ESC rendszer, (201. oldal), a motor nyomatéka
csökken és a fék egy vagy több keréken működésbe lép, amíg az autó vissza nem nyeri a stabilitását.
Ha ennek ellenére felborulásos baleset történik,
akkor a védelmi rendszer beavatkozik és, a helyzettől függően, aktiválhatja az autó biztonságiövfeszítője, (31. oldal) és függönylégzsákjai,
(38. oldal).
41
BIZTONSÁG
A biztonsági üzemmódra vonatkozó
általános információk
Kapcsolódó információk
A biztonsági üzemmód egy védelmi állapot,
amely akkor kapcsol be, amikor az ütközés károsította az autó valamely olyan alapvető funkcióját,
mint például az üzemanyag-vezetékek, a biztonsági rendszerek érzékelői vagy a fékrendszer.
Figyelmeztető háromszög a digitális kombinált műszerfalon.
Ha az autó ütközésben vett részt, akkor a
Biztonsági mód Lásd a kézikönyvet üzenet
jelenhet meg a kombinált műszerfal, (68. oldal)
információs kijelzőjén. Ez azt jelenti, hogy az autó
csökkent funkcionalitással rendelkezik.
Figyelmeztető háromszög az analóg kombinált műszerfalon.
FIGYELEM
Soha ne próbálja önállóan javítani az autóját
vagy visszaállítani az elektronikát, ha az autó
biztonsági üzemmódba lépett. Ez személyi
sérülést vagy azt okozhatja, hogy az autó nem
normálisan működik. A Volvo azt javasolja,
hogy hivatalos Volvo szervizben ellenőriztesse
és állíttassa vissza az autó normál állapotát a
Biztonsági mód Lásd a kézikönyvet üzenet megjelenését követően.
42
•
Biztonsági üzemmód - az autó beindításának
kísérlete (43. oldal)
•
Biztonsági mód - az autó mozgatása
(43. oldal)
BIZTONSÁG
Biztonsági üzemmód - az autó
beindításának kísérlete
FIGYELEM
Soha, semmilyen körülmények között ne próbálja újraindítani az autót, ha annak üzemanyagszaga van és megjelenik a Biztonsági
mód Lásd a kézikönyvet üzenet. Késedelem nélkül hagyja el az autót.
Ha az autó biztonsági üzemmódban (42. oldal),
van, akkor az autó beindítása megkísérelhető, ha
minden normálisnak tűnik és ellenőrizte, hogy
nincs-e üzemanyag-szivárgás.
Először ellenőrizze, hogy nem szivárog-e üzemanyag az autóból. Nem szabad üzemanyagszagnak
sem lennie.
FIGYELEM
Ha az autó biztonsági üzemmódban van, akkor
nem szabad vontatni. Azt el kell szállítani a
helyéről. A Volvo azt javasolja, hogy szállíttassa hivatalos Volvo szervizbe.
Ha minden normálisnak tűnik és ellenőrizte, hogy
nincs jele üzemanyag-szivárgásnak, akkor megpróbálhatja beindítani az autót.
Vegye ki a távvezérlős kulcsot és nyissa ki a vezetőajtót. Ha egy üzenet jelenik meg a gyújtás
bekapcsolt állapotára utalva, akkor nyomja meg
az indítógombot. Ezután csukja be az ajtót és
helyezze vissza a távvezérlős kulcsot. Az autó
elektronikája ekkor megpróbálja visszaállítani
magát normál üzemmódba. Ezután próbálja meg
beindítani az autót.
Biztonsági mód - az autó
mozgatása
Ha a Normal mode látható a Biztonsági mód
Lásd a kézikönyvet visszaállítását követően,
miután megpróbálta beindítani az
autót (43. oldal)l, akkor az autó óvatosan elmozdítható a veszélyes helyről.
Ne mozgassa az autót a szükségesnél tovább.
Kapcsolódó információk
•
A biztonsági üzemmódra vonatkozó általános
információk (42. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Biztonsági mód - az autó mozgatása
(43. oldal)
Ha a Biztonsági mód Lásd a kézikönyvet
üzenet még mindig látható a kijelzőn, akkor az
autót nem szabad vezetni vagy vontatni, hanem
autómentő szolgálattal (335. oldal), kell elszállíttatni. Még ha vezethetőnek is tűnik az autó, rejtett
károsodása lehet, amely lehetetlenné teszi annak
mozgás közbeni irányítását.
43
BIZTONSÁG
Általános információk a
gyermekbiztonságról
MEGJEGYZÉS
Ha kérdése merülne fel a gyermekbiztonsági
termékek beszerelésével kapcsolatban, akkor
vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
A Volvo kifejezetten az adott autóhoz tervezett
gyermekbiztonsági felszereléseket (gyermekülések, ülésmagasítók és rögzítő eszközök) kínál.
A Volvo gyermekbiztonsági felszerelések használata optimális feltételeket nyújt az autóban utazó
gyermek számára. Ezen felül a gyermekbiztonsági
felszerelések jól illeszkednek és egyszerűen
használhatók.
Minden korú és méretű gyermeknek mindig megfelelően rögzítve kell ülnie az autóban. Soha ne
hagyja, hogy egy gyermek egy másik utas ölében
üljön.
A Volvo azt javasolja, hogy a gyermekek a lehető
legidősebb, legalább 3-4 éves korig hátrafelé
néző gyermekülésekben, majd 140 cm magasságig előre néző ülésmagasítón/gyermekülésben
utazzanak.
Gyermekbiztonsági zárak
A hátsó ajtók és hátsó ajtóablakok* manuálisan,
(192. oldal) vagy elektronikusan gátolhatók,
(193. oldal)* a belülről történő nyitástól.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gyermekülések - elhelyezés (51. oldal)
Gyermekülés - ISOFIX (55. oldal)
Gyermekülések - felső rögzítő pontok
(59. oldal)
MEGJEGYZÉS
A különböző korosztályokhoz tartozó gyermekek esetében használandó gyermeküléstípusokra országonként más jogi szabályozások
érvényesek. Ellenőrizze a vonatkozó szabályokat.
44
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
Gyermekülés
A gyermekeknek kényelmesen és biztonságosan
kell ülniük. Ügyeljen a gyermekülés helyes használatára.
MEGJEGYZÉS
A gyermekbiztonsági termékek használatakor
fontos a mellékelt használati útmutató tanulmányozása.
FIGYELEM
Ne rögzítse a gyermekülés hevedereit az ülés
vízszintes beállító rúdjához, a szék alatt lévő
rugókhoz vagy sínekhez és rudakhoz. Az éles
szélek károsíthatják a hevedereket.
Tanulmányozza a beszerelési útmutatóban a
gyermekülés helyes beszerelésének módját.
Ajánlott gyermekülések2
Súly
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal,
csak hátrafelé néző gyermekülések)
0 csoport
0+ csoport
(L)
0+ csoport
Volvo babaülés (Volvo Infant
Seat) - hátra néző gyermekülés,
az autó biztonsági övével rögzíthető.
max. 13 kg
Típusengedély: E1 04301146
(U)
2A
Hátsó, középső ülés
Típusengedély: E1 04301146
max. 13 kg
max. 10 kg
Külső, hátsó ülés
Volvo babaülés (Volvo Infant Seat) - hátra
néző gyermekülés, ISOFIX rögzítőrendszerrel.
max. 10 kg
0 csoport
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre néző
gyermekülések)
Volvo babaülés (Volvo Infant Seat) - hátra
néző gyermekülés, az autó biztonsági övével
rögzíthető.
Típusengedély: E1 04301146
(U)
Volvo babaülés (Volvo Infant
Seat) - hátra néző gyermekülés,
az autó biztonsági övével rögzíthető.
Típusengedély: E1 04301146
(U)
többi gyermekülés tekintetében, az autót tartalmaznia kell a gyártó által mellékelt listának vagy univerzálisan jóváhagyottnak kell lennie az ECE R44 által előírt törvényi követelményeknek.
}}
45
BIZTONSÁG
||
Súly
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal,
csak hátrafelé néző gyermekülések)
0 csoport
0+ csoport
Volvo hátra néző gyermekülés
(Child Seat) - hátra néző gyermekülés, az autó biztonsági övével és hevederekkel rögzíthető.
max. 13 kg
Típusengedély: E5 03135
max. 10 kg
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre néző
gyermekülések)
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
Volvo hátra néző gyermekülés (Child Seat) hátra néző gyermekülés, az autó biztonsági
övével és hevederekkel rögzíthető.
Volvo hátra néző gyermekülés
(Child Seat) - hátra néző gyermekülés, az autó biztonsági
övével és hevederekkel rögzíthető.
Típusengedély: E5 03135
(L)
(L)
Típusengedély: E5 03135
(L)
0 csoport
max. 10 kg
0+ csoport
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
(U)
(U)
(U)
max. 13 kg
1. csoport
9-18 kg
Volvo elforgatható gyermekülés
(Volvo Convertible Child Seat) hátrafelé néző gyermekülés, az
autó biztonsági övével és hevederekkel rögzíthető.
Típusengedély: E5 04192
(L)
46
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
Volvo elforgatható gyermekülés (Volvo
Convertible Child Seat) - hátrafelé néző
gyermekülés, az autó biztonsági övével és
hevederekkel rögzíthető.
Típusengedély: E5 04192
(L)
BIZTONSÁG
Súly
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal,
csak hátrafelé néző gyermekülések)
1. csoport
Volvo hátra néző gyermekülés
(Child Seat) - hátra néző gyermekülés, az autó biztonsági övével és hevederekkel rögzíthető.
9-18 kg
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre néző
gyermekülések)
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
Volvo hátra néző gyermekülés (Child Seat) hátra néző gyermekülés, az autó biztonsági
övével és hevederekkel rögzíthető.
Volvo hátra néző gyermekülés
(Child Seat) - hátra néző gyermekülés, az autó biztonsági
övével és hevederekkel rögzíthető.
Típusengedély: E5 03135
Típusengedély: E5 03135
(L)
(L)
Típusengedély: E5 03135
(L)
1. csoport
Britax Fixway – hátra néző gyermekülés,
ISOFIX rögzítő rendszerrel és hevederekkel
rögzíthető.
9-18 kg
Típusengedély: E5 03171
(L)
1. csoport
9-18 kg
Volvo hátrafelé néző gyermekülés
Volvo hátrafelé néző gyermekülés
Típusengedély: E5 04212
Típusengedély: E5 04212
(L)
(L)
1. csoport
9-18 kg
Univerzálisan jóváhagyott előre néző gyermekülések.A
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
(U)
Univerzálisan jóváhagyott gyermekülések.
(U)
(UF)
}}
47
BIZTONSÁG
||
Súly
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal,
csak hátrafelé néző gyermekülések)
2. csoport
Volvo elforgatható gyermekülés
(Volvo Convertible Child Seat) hátrafelé néző gyermekülés, az
autó biztonsági övével és hevederekkel rögzíthető.
15-25 kg
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre néző
gyermekülések)
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
Volvo elforgatható gyermekülés (Volvo
Convertible Child Seat) - hátrafelé néző
gyermekülés, az autó biztonsági övével és
hevederekkel rögzíthető.
Volvo elforgatható gyermekülés
(Volvo Convertible Child Seat) hátrafelé néző gyermekülés, az
autó biztonsági övével és hevederekkel rögzíthető.
Típusengedély: E5 04192
Típusengedély: E5 04192
(L)
(L)
2. csoport
(L)
Volvo forgatható gyermekülés (Volvo
Convertible Child Seat) előre néző gyermekülés,
az autó biztonsági övével
rögzíthető.
15-25 kg
Típusengedély: E5
04191
Volvo forgatható gyermekülés (Volvo
Convertible Child Seat) - előre néző gyermekülés, az autó biztonsági övével rögzíthető.
Típusengedély: E5 04191
(U)
(U)
2. csoport
15-25 kg
Volvo hátrafelé néző gyermekülés
Típusengedély: E5 04212
(L)
48
Típusengedély: E5 04192
Volvo hátrafelé néző gyermekülés
Típusengedély: E5 04212
(L)
BIZTONSÁG
Súly
2/3. csoport
15-36 kg
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal,
csak hátrafelé néző gyermekülések)
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre néző
gyermekülések)
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
Volvo ülésmagasító háttámlával (Volvo Booster
Seat with backrest).
Volvo ülésmagasító háttámlával (Volvo
Booster Seat with backrest).
Volvo ülésmagasító háttámlával
(Volvo Booster Seat with
backrest).
Típusengedély: E1
04301169
Típusengedély: E1 04301169
(UF)
Típusengedély: E1 04301169
(UF)
(UF)
2/3. csoport
15-36 kg
Ülésmagasító háttámlával vagy anélkül (Booster
Cushion with and
without backrest).
Típusengedély: E5
04216
Ülésmagasító háttámlával vagy anélkül
(Booster Cushion with and without
backrest).
Ülésmagasító háttámlával vagy
anélkül (Booster Cushion with
and without backrest).
Típusengedély: E5 04216
Típusengedély: E5 04216
(UF)
(UF)
(UF)
2/3. csoport
Volvo ülésmagasító
Volvo ülésmagasító
Volvo ülésmagasító
15-36 kg
Típusengedély: E1
04301312
Típusengedély: E1 04301312
Típusengedély: E1 04301312
(UF, L)
(UF)
(UF)
}}
49
BIZTONSÁG
||
Súly
Első ülés (kikapcsolt légzsákkal,
csak hátrafelé néző gyermekülések)
Első ülés (aktivált légzsákkal, csak előre néző
gyermekülések)
2/3. csoport
15-36 kg
Külső, hátsó ülés
Hátsó, középső ülés
Beépített ülésmagasító (Integrated Booster
Cushion) - gyárilag beszerelt opcióként
elérhető.
Típusengedély: E5 04189
(B)
L: Alkalmas specifikus ISOFIX gyermekülésekhez. Ezek a gyermekülések speciális autómodellekhez vagy féluniverzális kategóriákhoz alkalmasak.
U: Univerzálisan jóváhagyott gyermekülésekhez alkalmas ebben a súlybesorolásban.
UF: Univerzálisan jóváhagyott előre néző gyermekülésekhez alkalmas ebben a súlybesorolásban.
B: Ehhez a súlybesoroláshoz jóváhagyott beépített gyermekülések.
A
A Volvo hátrafelé néző gyermekülést ajánl ebbe a súlycsoportba tartozó gyermekeknek.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
50
Gyermekülések - elhelyezés (51. oldal)
Gyermekülések - felső rögzítő pontok
(59. oldal)
Gyermekülés - ISOFIX (55. oldal)
Általános információk a gyermekbiztonságról
(44. oldal)
BIZTONSÁG
Gyermekülések - elhelyezés
Az utaslégzsák címkéje
A gyermek elhelyezkedését az autóban és az
ehhez választott felszerelést a gyermek súlya és
mérete határozza meg.
Elhelyezhet:
•
hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha ki van kapcsolva az utaslégzsák.
•
előre néző gyermekülést/ülésmagasítót az
első utasülésen, ha aktiválva van az utaslégzsák.
•
egy vagy több gyermekülés/ülésmagasító a
hátsó ülésen.
FIGYELEM
G020739
Címke az utas oldali napellenzőn.
Soha ne használjon hátra néző gyermekülést
aktív légzsákkal védett ülésen. Ennek figyelmen kívül hagyása a gyermek súlyos vagy
halálos sérülését okozhatja.
FIGYELEM
A hátrafelé néző gyermekülés és a légzsák nem kompatibilis egymással.
Soha ne hagyja, hogy valaki az első ülés előtt
álljon vagy üljön.
Mindig a hátsó ülésen helyezze el a hátrafelé
néző gyermeküléseket, (45. oldal), ha az utaslégzsák aktiválva van, (36. oldal). Ha gyermek utazik
az első utasülésben, akkor a kinyíló légzsáktól
súlyos sérüléseket szenvedhet.
Ha az utaslégzsák ki van kapcsolva, akkor szerelhetők hátrafelé néző gyermekülések az első utasülésre.
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha aktiválva van az
utaslégzsák.
Címke az utas oldali ajtóoszlopon. A légzsák címkéje
akkor válik láthatóvá, amikor ki van nyitva az utasajtó.
Az utaslégzsák figyelmeztető matricája a fentiek
szerint van elhelyezve.
Az első utasülésen soha nem szabad előre
néző utasoknak (gyermekeknek és felnőtteknek) ülnie, amikor az utas oldali légzsák ki van
kapcsolva.
A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos vagy
halálos sérülést okozhat.
}}
51
BIZTONSÁG
||
FIGYELEM
Nem szabad olyan fém vázzal rendelkező vagy
egyéb olyan kialakítású ülésmagasítókat/
gyermeküléseket használni, amelyek a biztonsági öv nyitó gombjára támaszkodhatnak, mert
ezek a biztonsági öv csatjának véletlen kinyílását okozhatják.
Ne hagyja a gyermekülés felső részét a szélvédőnek támaszkodni.
MEGJEGYZÉS
Gyermekülés - kétfokozatú
ülésmagasító*
A hátsó ülés beépített ülésmagasítói lehetővé
teszik a gyermekek kényelmes és biztonságos
elhelyezkedését.
Az ülésmagasítók kifejezetten úgy vannak kialakítva, hogy optimális biztonságot nyújtsanak.
Használatuk, a biztonsági övvel, (28. oldal) együtt
15 és 36 kg közötti súlyú és legalább 95 cm
magas gyermekek számára megengedett.
Helytelen elhelyezés, a biztonsági övet nem szabad a váll
alatt elhelyezni.
A gyermekek autóban történő elhelyezésének
szabályai országonként változhatnak. Ellenőrizze a vonatkozó szabályokat.
Elindulás előtt ellenőrizze, hogy:
Kapcsolódó információk
•
•
Gyermekülés (45. oldal)
•
Gyermekülések - felső rögzítő pontok
(59. oldal)
•
Gyermekülés - ISOFIX (55. oldal)
Általános információk a gyermekbiztonságról
(44. oldal)
Megfelelő elhelyezés, a biztonsági övet a vállon kell
elhelyezni.
•
a beépített kétfokozatú ülésmagasító
helyesen van-e beállítva a táblázatnak megfelelően, (53. oldal) és rögzítve van-e a
helyén
•
a biztonsági öv érintkezik-e a gyermek testével és nem laza vagy csavarodott
•
a biztonsági öv nincs-e a gyermek torka előtt
vagy a válla alatt (lásd az előző ábrákat)
•
az öv ölrésze lent, a medence felett helyezkedik-e el az optimális védelem érdekében.
Az ülésmagasító két szintjének beállítása az emeléssel, (53. oldal) és leengedéssel, (54. oldal)
történik.
52
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
FIGYELEM
A Volvo azt javasolja, hogy a javítást vagy cserét kizárólag hivatalos Volvo műhelyben
végeztesse el. Ne végezzen módosításokat
vagy kiegészítéseket az ülésmagasítón. Ha az
ülésmagasító nagy terhelésnek lett kitéve,
például egy baleset során, akkor az egész
ülésmagasítót ki kell cserélni. Még ha sértetlennek látszik is az ülésmagasító, már nem
nyújt ugyanolyan szintű védelmet. Az ülésmagasítót akkor is ki kell cserélni, ha nagyon el
van kopva.
Kétfokozatú ülésmagasító* felemelés
A beépített ülésmagasító(52. oldal) a hátsó ülésben két fokozatban hajtható fel. Az, hogy hány
fokozatot kell emelni az ülésmagasítón, a gyermek súlyától függ.
Súly
1. fokozat
2. fokozat
22-36 kg
15-25 kg
1. fokozat3
Nyomja hátrafelé az ülésmagasítót a rögzítéshez.
FIGYELEM
A kétfokozatú ülésmagasítóra vonatkozó utasítások betartásának elmulasztása a gyermek
súlyos sérüléséhez vezethet egy baleset
során.
Húzza előre és fel a fogantyút az ülésmagasító kioldásához.
3 Alacsony
}}
fokozat.
* Opció/tartozék.
53
BIZTONSÁG
||
Kétfokozatú ülésmagasító* leengedés
2. fokozat4
A hátsó ülés beépített ülésmagasítója (52. oldal)
a felső vagy alsó fokozatból a teljesen leengedett helyzetbe engedhető az üléspárnában.
Azonban a felső fokozatból az alsó fokozatba állítása nem lehetséges.
Emelje fel az ülésmagasítót az elejénél, majd
nyomja vissza a háttámlához a rögzítéshez.
Kezdje az alsó fokozatból. Nyomja be a gombot.
MEGJEGYZÉS
Az ülésmagasító 2. fokozatból 1. fokozatba
állítása nem lehetséges. Először az üléspárnába teljesen lehajtva (54. oldal), alaphelyzetbe kell állítani.
Húzza előre a fogantyút az ülés kioldásához.
Kapcsolódó információk
•
4 Felső
54
Kétfokozatú ülésmagasító* - leengedés
(54. oldal)
fokozat.
* Opció/tartozék.
BIZTONSÁG
Gyermekülés - ISOFIX
A ISOFIX autós gyermekülések, (45. oldal) rögzítésére szolgáló, nemzetközi szabványokon
alapuló rendszer.
•
Általános információk a gyermekbiztonságról
(44. oldal)
Nyomja le a kezével a párna közepét, hogy
rögzítse azt.
FONTOS
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e maradtak-e tárgyak (például játékok) a párna mögötti helyen,
mielőtt leengedi a párnát.
MEGJEGYZÉS
A háttámla leengedése előtt először le kell
engedni az ülésmagasítót.
Kapcsolódó információk
•
Kétfokozatú ülésmagasító* - felemelés
(53. oldal)
A ISOFIX rögzítőrendszer rögzítőpontjai a hátsó
ülés háttámlájának alsó részébe vannak sülylyesztve a külső üléseken.
A rögzítőpontok helyét a háttámla kárpitján elhelyezett szimbólumok jelzik (lásd az előző ábrát).
Nyomja le az üléspárnát, hogy hozzáférjen a rögzítőpontokhoz.
Mindig tartsa be a gyártó beszerelési utasításait,
amikor gyermekülést csatlakoztat az ISOFIX rögzítőpontokhoz.
Kapcsolódó információk
•
•
ISOFIX - méretosztályok (56. oldal)
ISOFIX - gyermekülések típusai (57. oldal)
* Opció/tartozék.
55
BIZTONSÁG
ISOFIX - méretosztályok
Az ISOFIX (55. oldal) rögzítő rendszert használó
gyermeküléseket méretosztályokba sorolják,
hogy segítsék a felhasználókat a megfelelő
típusú gyermekülés, (57. oldal) kiválasztásában.
Méretosztály
A
Teljes méretű, előre néző gyermekülés
B
Csökkentett méretű (1. változat),
előre néző gyermekülés
B1
56
Leírás
Csökkentett méretű (2.változat),
előre néző gyermekülés
C
Teljes méretű, hátrafelé néző
gyermekülés
D
Csökkentett méretű, hátrafelé
néző gyermekülés
E
Hátra néző babaülés
F
Keresztirányú babaülés, bal oldal
G
Keresztirányú babaülés, jobb
oldal
FIGYELEM
Soha ne használjon hátrafelé néző gyermekülést az első utasülésen, ha aktiválva van az
utaslégzsák.
MEGJEGYZÉS
Ha az ISOFIX gyermekülés nem rendelkezik
méretbesorolással, akkor az autómodellnek
szerepelnie kell a gyermekülés járműlistájában.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo kereskedővel a Volvo
által ajánlott ISOFIX gyermekülésekkel kapcsolatban.
BIZTONSÁG
ISOFIX - gyermekülések típusai
A gyermekülések különböző méretűek - az autók
különböző méretűek. Ez azt jelenti, hogy nem
A gyermekülés típusa
Keresztirányú babaülés
Súly
max. 10 kg
minden gyermekülés alkalmas minden autómodell minden üléséhez.
Méretosztály
Utasülések, gyermekülések ISOFIX rögzítéséhez
Első ülés
Külső, hátsó ülés
F
X
X
G
X
X
OK
Babaülés, hátrafelé néző
max. 10 kg
E
X
Babaülés, hátrafelé néző
max. 13 kg
E
X
(IL)
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
D
X
OK
(IL)
Gyermekülés, hátrafelé néző
9-18 kg
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
}}
57
BIZTONSÁG
||
A gyermekülés típusa
Előre néző gyermekülés
Súly
9-18 kg
Méretosztály
Utasülések, gyermekülések ISOFIX rögzítéséhez
Első ülés
Külső, hátsó ülés
B
X
OKA
B1
X
(IUL)
OKA
(IUL)
A
X
OKA
(IUL)
X: Az ISOFIX helyzet nem alkalmas ISOFIX gyermekülésekhez ebben a súly- és/vagy méretosztályban.
IL: Alkalmas specifikus ISOFIX gyermekülésekhez. Ezek a gyermekülések speciális autómodellekhez vagy féluniverzális kategóriákhoz alkalmasak.
IUF: Alkalmas olyan előre néző ISOFIX gyermekülésekhez, amelyek univerzálisan jóváhagyottak ebben a súlyosztályban.
A
A Volvo hátrafelé néző gyermeküléseket javasol ehhez a csoporthoz.
Ügyeljen arra, hogy a megfelelő méretosztályú,
(56. oldal), ISOFIX, (55. oldal) rögzítésű gyermekülést válassza.
58
BIZTONSÁG
Gyermekülések - felső rögzítő
pontok
MEGJEGYZÉS
A csomagtér felett csomagtértakaróval rendelkező autók esetében, azt el kell távolítani,
mielőtt gyermeküléseket lehetne rögzíteni a
rögzítő pontokhoz.
Az autó bizonyos előre néző gyermekülésekhez,
(45. oldal) felső rögzítő pontokkal rendelkezik.
Ezek a rögítő pontok az ülés hátulján találhatók.
A gyermekülések felső rögzítő pontokhoz történő
rögzítésével kapcsolatos részletes tájékoztatásért,
tanulmányozza az ülés gyártójának utasításait.
FIGYELEM
A gyermekülés hevedereit mindig át kell húzni
a fejtámla szárán található furaton, mielőtt
megfeszítené a rögzítési pontnál.
Kapcsolódó információk
A felső rögzítő pontok elsődlegesen előre néző
gyermekülések számára vannak kialakítva. A
Volvo azt javasolja, hogy a kisgyermekeket, a
lehető legidősebb korig hátra néző gyermekülésekben helyezze el.
•
Általános információk a gyermekbiztonságról
(44. oldal)
•
•
Gyermekülések - elhelyezés (51. oldal)
Gyermekülés - ISOFIX (55. oldal)
MEGJEGYZÉS
Hajtsa le a fejtámlákat az ilyen típusú gyermekülések rögzítésének lehetővé tételéhez a
külső üléseken lehajtható fejtámlákkal rendelkező autókban.
59
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Műszerek és kezelőszervek,
balkormányos autó - áttekintés
Az áttekintés mutatja az autó kijelzőinek és kezelőszerveinek elhelyezkedését.
62
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Áttekintés, balkormányos autó
}}
63
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
64
Funkció
Lásd
Funkció
Lásd
Funkció
Lásd
Menük és üzenetek,
irányjelzők, országúti/tompított fényszóró, fedélzeti számítógép
(118. oldal),
(121. oldal),
(104. oldal),
(97. oldal) és
(122. oldal).
Vezérlő panel
(187. oldal),
(193. oldal),
(109. oldal) és
(111. oldal).
Fényszóróvezérlés,
üzemanyagtöltő
fedél és csomagtérajtó nyitása
(93. oldal),
(317. oldal) és
(188. oldal).
Vészvillogók
(103. oldal).
Ülésbeállítás*
(87. oldal).
Manuális fokozatváltás automata sebességváltóban*
(292. oldal).
Sebességtartó*
(208. oldal) és
(215. oldal).
Kezelőpanel az infotainment rendszerhez és a navigáláshoz a menüben
(121. oldal) és a
Sensus infotainment melléklet.
Kürt, légzsákok
(91. oldal) és
(32. oldal).
A klímavezérlés
kezelőpanelje
(139. oldal).
Kombinált műszerfal
(68. oldal).
Fokozatválasztó
(291. oldal) vagy
(292. oldal).
Navigálás a menüben, audiovezérlés,
telefonvezérlés*
(121. oldal) és a
Sensus infotainment melléklet.
Az aktív futómű
(Four-C) kezelőszervei*
(200. oldal).
START/STOP
ENGINE gomb
(284. oldal).
Ablaktörlők és mosó
(107. oldal).
Gyújtáskapcsoló
(84. oldal).
A kormánykerék
beállítása
(91. oldal).
Képernyő az infotainment rendszerhez és a menük
megjelenítéséhez
(121. oldal) és a
Sensus infotainment melléklet.
Motorházfedél-nyitó
(365. oldal).
Rögzítőfék
(310. oldal).
Ajtókilincs
–
Kapcsolódó információk
•
•
•
Külső hőmérsékletmérő (78. oldal)
Napi kilométer-számláló (78. oldal)
Óra (79. oldal)
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Műszerek és kezelőszervek,
jobbkormányos autó - áttekintés
Az áttekintés mutatja az autó kijelzőinek és kezelőszerveinek elhelyezkedését.
}}
65
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
66
Áttekintés, jobbkormányos autók
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Funkció
Lásd
Funkció
Lásd
Funkció
Lásd
Képernyő az infotainment rendszerhez és a menük
megjelenítéséhez
(121. oldal) és a
Sensus infotainment melléklet.
Ülésbeállítás*
(87. oldal).
(84. oldal).
(93. oldal),
(317. oldal) és
(188. oldal).
(121. oldal) és a
Sensus infotainment melléklet.
Gyújtáskapcsoló
Fényszóróvezérlés,
üzemanyagtöltő
fedél és csomagtérajtó nyitása
Kezelőpanel az infotainment rendszerhez és a navigáláshoz a menüben
Vészvillogók
(103. oldal).
START/STOP
ENGINE gomb
(284. oldal).
Rögzítőfék
(310. oldal).
Manuális fokozatváltás automata sebességváltóban*
(292. oldal).
Motorházfedél-nyitó
(365. oldal).
A kormánykerék
beállítása
(91. oldal).
Sebességtartó*
(208. oldal) és
(215. oldal).
Kombinált műszerfal
(68. oldal).
Kürt, légzsákok
(91. oldal) és
(32. oldal).
Menük és üzenetek,
irányjelzők, országúti/tompított fényszóró, fedélzeti számítógép
(118. oldal),
(121. oldal),
(104. oldal),
(97. oldal) és
(122. oldal).
Fokozatválasztó
Navigálás a menüben, audiovezérlés,
telefonvezérlés*
(121. oldal) és a
Sensus infotainment melléklet.
(291. oldal) vagy
(292. oldal).
(200. oldal).
Ablaktörlők és mosó
(107. oldal).
Az aktív futómű
(Four-C) kezelőszervei*
Ajtókilincs
–
A klímavezérlés
kezelőpanelje
(139. oldal).
Vezérlő panel
(187. oldal),
(193. oldal),
(109. oldal) és
(111. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
•
Külső hőmérsékletmérő (78. oldal)
Napi kilométer-számláló (78. oldal)
Óra (79. oldal)
* Opció/tartozék.
67
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Kombinált műszerfal
A kombinált műszerfal az autó bizonyos funkcióival kapcsolatos információkat valamint üzeneteket jelenít meg.
•
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés
(68. oldal)
•
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
(69. oldal)
•
Kombinált műszerfal - a megjelenített szimbólumok jelentése (74. oldal)
•
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető szimbólumok jelentése (76. oldal)
Analóg kombinált műszerfal áttekintés
A kombinált műszerfal az autó bizonyos funkcióival kapcsolatos információkat valamint üzeneteket jelenít meg.
Információs kijelző
Információs kijelző, analóg műszerfal.
A kombinált műszerfal információs kijelzője az
autó bizonyos funkcióival, például a sebességtartóval és a fedélzeti számítógéppel kapcsolatos
információkat jelenít meg. Az információk szimbólumok és szöveg formájában jelennek meg. Az
információs kijelzőt használó funkcióknál további
leírások találhatók.
1
68
Műszerek és visszajelzők
Amikor a "Üzemanyagtartály kiürüléséig hátralévő távolság:" üzenet a "----" értéket kezdi mutatni, akkor a jelzés piros színűre változik.
Üzemanyagszint-mérő. Amikor a visszajelző
csupán egy fehér jelölés1 alá esik, akkor egy,
az üzemanyagtartály alacsony szintjére figyelmeztető sárga visszajelző szimbólum jelenik
meg. Lásd még Fedélzeti számítógép
(122. oldal) és Üzemanyagtöltés
(318. oldal).
Eco műszer, A műszer azt mutatja, hogy
mennyire gazdaságosan vezetik az autót.
Minél magasabban van a skálán, annál gazdaságosabban vezeti az autót.
Sebességmérő
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Fordulatszámmérő. A műszer a motor fordulatszámát mutatja percenkénti ezer fordulat
(rpm) egységben.
Fokozatváltás-jelző2/Fokozathelyzet-jelző3
Lásd még Fokozatváltás-jelző* (291. oldal),
vagy Automata sebességváltó -- Geartronic*
(292. oldal).
Visszajelző és figyelmeztető
szimbólumok
Működési ellenőrzés
Az összes visszajelző és figyelmeztető szimbólum,
a középkonzol információs kijelzőjének szimbólumait kivéve, világít a II kulcshelyzetben vagy a
motor beindításakor. Amikor a motor beindult,
akkor a szimbólumoknak ki kell kapcsolniuk,
kivéve a rögzítőfék szimbólumát, amely csak a
rögzítőfék kiengedésekor kapcsol ki.
Digitális kombinált műszerfal áttekintés
A kombinált műszerfal az autó bizonyos funkcióival kapcsolatos információkat valamint üzeneteket jelenít meg.
Információs kijelző
Ha a motor nem indul be vagy a működési ellenőrzés végrehajtásra kerül a II kulcshelyzetben,
akkor az összes szimbólum kialszik pár másodpercen belül, kivéve az autó kibocsátás-szabályozó rendszerének hibáját és az alacsony olajnyomást jelző szimbólumot.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok, analóg
műszerfal.
Visszajelző szimbólumok
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
Kombinált műszerfal (68. oldal)
Kombinált műszerfal - a megjelenített szimbólumok jelentése (74. oldal)
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető szimbólumok jelentése (76. oldal)
Információs kijelző, digitális műszerfal*.
A kombinált műszerfal információs kijelzője az
autó bizonyos funkcióival, például a sebességtartóval és a fedélzeti számítógéppel kapcsolatos
információkat jelenít meg. Az információk szimbólumok és szöveg formájában jelennek meg. Az
információs kijelzőt használó funkcióknál további
leírások találhatók.
Figyelmeztető szimbólumok4
2
3
4
Manuális sebességváltó.
Automata sebességváltó.
Bizonyos motorváltozatok nem rendelkeznek az olajnyomás esésére figyelmeztető rendszerekkel. Az ilyen változatokkal felszerelt autókban nem használatos az alacsony olajnyomást jelző szimbólum. Az alacsony
olajszintre vonatkozó üzenet szöveges formában jelenik meg. További tájékoztatásért, lásd Motorolaj - általános leírás (367. oldal).
* Opció/tartozék.
}}
69
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Műszerek és visszajelzők
"Elegance" téma
A digitális műszerfalhoz különböző témák választhatók ki. A lehetséges témák az "Elegance",
"Eco" és "Performance".
Fokozatváltás-jelző6/Fokozathelyzet-jelző7
Lásd még Fokozatváltás-jelző* (291. oldal),
vagy Automata sebességváltó -- Geartronic*
(292. oldal).
A témák csak a motor járó állapotában választhatók ki.
A különböző témák közötti váltáshoz, nyomja meg
a bal oldali bajuszkapcsoló OK gombját, majd
válassza ki a Témák menüpontot a kar forgókapcsolójának forgatásával. Nyomja meg az OK
gombot. Forgassa a forgókapcsolót a téma kiválasztásához, és hagyja jóvá az OK gomb megnyomásával.
Bizonyos modellváltozatokon, a középkonzol képernyőjének megjelenése a kombinált műszerfal
témabeállítását követi.
A műszerfal kontraszt üzemmódja és szín üzemmódja szintén a bal oldali bajuszkapcsolóval állítható be.
A menü kezelésével kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal (118. oldal).
Fordulatszámmérő. A műszer a motor fordulatszámát mutatja percenkénti ezer fordulat
(rpm) egységben.
Műszerek és visszajelzők, "Elegance" téma.
Üzemanyagszint-mérő. Amikor a visszajelző
csupán egy fehér jelölés5 alá esik, akkor egy,
az üzemanyagtartály alacsony szintjére figyelmeztető sárga visszajelző szimbólum jelenik
meg. Lásd még Fedélzeti számítógép
(122. oldal) és Üzemanyagtöltés
(318. oldal).
Motorhűtőfolyadék-hőmérsékletmérő
Sebességmérő
A témaválasztás és a kontraszt valamint a szín
üzemmód tárolható az egyes távvezérlős kulcsokhoz az autó kulcsmemóriájában*, lásd Távvezérlős
kulcs - személyre szabás* (173. oldal).
5
6
7
70
Amikor a "Üzemanyagtartály kiürüléséig hátralévő távolság:" üzenet a "----" értéket kezdi mutatni, akkor a jelzés piros színűre változik.
Manuális sebességváltó.
Automata sebességváltó.
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
"Eco" téma
Fordulatszámmérő. A műszer a motor fordulatszámát mutatja percenkénti ezer fordulat
(rpm) egységben.
Fokozatváltás-jelző6/Fokozathelyzet-jelző7
Lásd még Fokozatváltás-jelző* (291. oldal)
vagy Automata sebességváltó -- Geartronic*
(292. oldal).
"Performance" téma
(122. oldal) és Üzemanyagtöltés
(318. oldal).
Motorhűtőfolyadék-hőmérsékletmérő
Sebességmérő
Fordulatszámmérő. A műszer a motor fordulatszámát mutatja percenkénti ezer fordulat
(rpm) egységben.
Power guide. Lásd még Eco guide és Power
guide* (72. oldal).
Fokozatváltás-jelző6/Fokozathelyzet-jelző7
Lásd még Fokozatváltás-jelző* (291. oldal)
vagy Automata sebességváltó -- Geartronic*
(292. oldal).
Műszerek és visszajelzők, "Eco" téma.
Üzemanyagszint-mérő. Amikor a visszajelző
csupán egy fehér jelölés5 alá esik, akkor egy,
az üzemanyagtartály alacsony szintjére figyelmeztető sárga visszajelző szimbólum jelenik
meg. Lásd még Fedélzeti számítógép
(122. oldal) és Üzemanyagtöltés
(318. oldal).
Eco guide. Lásd még Eco guide és Power
guide* (72. oldal).
Sebességmérő
5
6
7
Műszerek és visszajelzők, "Performance" téma.
Üzemanyagszint-mérő. Amikor a visszajelző
csupán egy fehér jelölés5 alá esik, akkor egy,
az üzemanyagtartály alacsony szintjére figyelmeztető sárga visszajelző szimbólum jelenik
meg. Lásd még Fedélzeti számítógép
Amikor a "Üzemanyagtartály kiürüléséig hátralévő távolság:" üzenet a "----" értéket kezdi mutatni, akkor a jelzés piros színűre változik.
Manuális sebességváltó.
Automata sebességváltó.
}}
* Opció/tartozék.
71
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Visszajelző és figyelmeztető
szimbólumok
Ha a motor nem indul be vagy a működési ellenőrzés végrehajtásra kerül a II kulcshelyzetben,
akkor az összes szimbólum kialszik pár másodpercen belül, kivéve az autó kibocsátás-szabályozó rendszerének hibáját és az alacsony olajnyomást jelző szimbólumot.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok, digitális
műszerfal.
Visszajelző szimbólumok
Kombinált műszerfal (68. oldal)
Kombinált műszerfal - a megjelenített szimbólumok jelentése (74. oldal)
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető szimbólumok jelentése (76. oldal)
Eco guide és Power guide*
Az Eco guide és a Power guide a kombinált
műszerfal, (68. oldal) műszerei, amelyek segítenek a járművezetőnek az autó optimálisan gazdaságos vezetésében.
Az autó tárolja is az egyes utak statisztikáit, amelyek oszlopdiagram formájában tekinthetők meg,
lásd Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*
(131. oldal).
Eco guide
Ez a műszer azt mutatja, hogy mennyire gazdaságosan vezeti az autót.
A funkció megtekintéséhez, válassza ki az "Eco"
témát, lásd Digitális kombinált műszerfal - áttekintés (69. oldal).
Visszajelző és figyelmeztető szimbólumok
Figyelmeztető szimbólumok8
Működési ellenőrzés
Az összes visszajelző és figyelmeztető szimbólum,
a középkonzol információs kijelzőjének szimbólumait kivéve, világít a II kulcshelyzetben vagy a
motor beindításakor. Amikor a motor beindult,
akkor a szimbólumoknak ki kell kapcsolniuk,
kivéve a rögzítőfék szimbólumát, amely csak a
rögzítőfék kiengedésekor kapcsol ki.
8
72
Bizonyos motorváltozatok nem rendelkeznek az olajnyomás esésére figyelmeztető rendszerekkel. Az ilyen változatokkal felszerelt autókban nem használatos az alacsony olajnyomást jelző szimbólum. Az alacsony
olajszintre vonatkozó üzenet szöveges formában jelenik meg. További tájékoztatásért, lásd Motorolaj - általános leírás (367. oldal).
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Pillanatnyi érték
Átlagos érték
A funkció megtekintéséhez, válassza ki a
"Performance" témát, lásd Digitális kombinált
műszerfal - áttekintés (69. oldal).
A két mutató közötti nagy különbség nagy teljesítménytartalékot jelez.
Pillanatnyi érték
Itt jelenik meg a pillanatnyi érték - a magasabb
érték a skálán jobb értéket jelent.
A pillanatnyi érték kiszámítása a sebesség,
motorfordulatszám, felhasznált motorteljesítmény
és a lábfék használata alapján történik.
Optimális sebesség (50-80 km/h (30-50 mph))
és alacsony motorfordulatszám tartására ösztönöz. A mutatók gyorsításkor és fékezéskor esnek.
A nagyon alacsony pillanatnyi értékek a műszer
piros zónájának világítását okozzák (egy rövid
késéssel), ami gyenge vezetési gazdaságosságot
jelent és ezért kerülendő.
Átlagos érték
Az átlagos érték lassan követi a pillanatnyi értéket és mutatja az autó vezetésének módját a legutóbbi időben. A skála magasabb értékei azt jelzik, hogy a járművezető gazdaságosabban vezet.
Power guide
A műszer a motortól nyert teljesítmény (Power)
és a rendelkezésre álló teljesítmény viszonyát
mutatja.
9
A motor rendelkezésre álló teljesítménye
Felhasznált motorteljesítmény
A motor rendelkezésre álló teljesítménye
A kisebb, felső mutató mutatja a rendelkezésre
álló motorteljesítményt9. A skála magasabb értékei nagyobb rendelkezésre álló teljesítményt
jelentenek a pillanatnyi fokozatban.
Felhasznált motorteljesítmény
A nagyobb, alsó mutató a felhasznált motorteljesítményt mutatja9. A skála magasabb értékei a
motor nagyobb teljesítmény-felhasználását
mutatják.
A teljesítmény a motor fordulatszámától függ.
73
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Kombinált műszerfal - a
megjelenített szimbólumok
jelentése
A visszajelző szimbólumok értesítik a járművezetőt, hogy egy funkció aktív, a rendszer működik
vagy hiba illetve meghibásodás történt.
Visszajelző szimbólumok
Szimbólum
Leírás
Az üzemanyagtartály alacsony
szintje
Kibocsátás-szabályozó rendszer
ABS hiba
Hátsó ködlámpa be
Menetstabilizáló rendszer, lásd
Elektronikus menetstabilizáló
(ESC) - általános leírás
(201. oldal)
Menetstabilizáló rendszer, sport
üzemmód, lásd Elektronikus
menetstabilizáló (ESC) - működés (202. oldal)
Motor-előmelegítő (dízel)
ABS hiba
Ha ez a szimbólum világít, akkor a rendszer nem
működik. Az autó rendes fékrendszere továbbra is
működik, de az ABS funkció nélkül.
Információ, olvassa el a megjelenített szöveget
1.
Álljon meg az autóval egy biztonságos
helyen, és állítsa le a motort.
Távolsági fényszóró be
2.
Indítsa be újra a motort.
3.
Ha a szimbólum továbbra is világít, akkor
menjen egy műhelybe az ABS rendszer
ellenőriztetéséhez. A Volvo azt javasolja, hogy
forduljon hivatalos Volvo műhelyhez.
Leírás
ABL hiba
74
Szimbólum
Bal oldali irányjelző
Jobb oldali irányjelző
Start/Stop, a motor automatikusan leállt; lásd Start/Stop* funkció és működés (300. oldal)
Gumiabroncsnyomás rendszer ,
lásd Gumiabroncsnyomás-figyelés* (350. oldal)
ABL hiba
A szimbólum világít, ha hiba lépett fel az ABL
funkcióban (aktív kanyarfényszórók).
Kibocsátás-szabályozó rendszer
Ha a szimbólum világít a motor beindítását követően, akkor hiba lehet az autó kibocsátás-szabályozó rendszerében. Menjen műhelybe az ellenőrzéshez. A Volvo azt javasolja, hogy kérje hivatalos
Volvo szerviz segítségét.
Hátsó ködlámpa be
Ez a szimbólum akkor világít, amikor be van kapcsolva a hátsó ködlámpa.
Stabilizáló rendszer
Egy villogó szimbólum jelzi, hogy a menetstabilizáló rendszer működik. Ha a szimbólum folyamatosan világít, akkor hiba van a rendszerben.
Stabilizáló rendszer, sport üzemmód
A szimbólum világít, amikor a sport üzemmód
aktív. A sport üzemmód aktívabb vezetési élményt
tesz lehetővé. A rendszer észleli a gázpedál és
kormánykerékmozgásokat és a kanyarodás aktívabb, mint a normál vezetés során, és megengedi
a hátsó rész kontrollált csúszását egy bizonyos
szintig, mielőtt beavatkozna és stabilizálná az
autót.
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Motor-előmelegítő (dízel)
Ez a szimbólum világít a motor előmelegítése
során. Az előmelegítés alacsony hőmérsékletek
mellett történik.
Az üzemanyagtartály alacsony szintje
Amikor a szimbólum világít, akkor az üzemanyagtartály szintje alacsony, amint lehetséges tankoljon.
Információ, olvassa el a megjelenített
szöveget
Amikor az autó rendszerei nem a tervezési céljuknak megfelelő módon működnek, akkor ez a tájékoztató szimbólum világít, és egy szöveg jelenik
meg az információs kijelzőn. Az üzenet a OK
gomb megnyomásával törölhető, lásd Navigálás a
menüben - kombinált műszerfal (118. oldal), vagy
egy idő elteltével automatikusan eltűnik (az idő a
jelzett funkciótól függ). A tájékoztató szimbólum
egyéb szimbólumokkal együtt is megjelenhet.
MEGJEGYZÉS
Amikor szervizüzenet jelenik meg, akkor a
szimbólum és az üzenet az OK gomb megnyomásával törölhető vagy bizonyos idő elteltével automatikusan eltűnik.
Távolsági fényszóró be
A szimbólum a távolsági fényszóró bekapcsolt
állapotában és a fénykürt használatakor is világít.
10
Bal/jobb oldali irányjelző
Mindkét irányjelző-visszajelző szimbólum villog,
amikor használatban van a vészvillogó.
Start/Stop
A szimbólum világít, amikor a motor automatikusan leállt.
Gumiabroncsnyomás rendszer
A szimbólum alacsony gumiabroncsnyomás esetén, vagy akkor világít, ha meghibásodás van a
gumiabroncsnyomás rendszerben.
Emlékeztető - az ajtók nincsenek zárva
Ha valamelyik ajtó nincs megfelelően becsukva,
akkor a tájékoztató vagy figyelmeztető szimbólum
egy magyarázó képpel együtt jelenik meg az
információs kijelzőn. Álljon meg az autóval egy
biztonságos helyen amint lehetséges, és csukja
be a nyitott ajtót.
helyen amint lehetséges, és csukja le a motorháztetőt.
Ha a csomagtérajtó nincs megfelelően becsukva,
akkor a tájékoztató szimbólum egy magyarázó
képpel együtt világít az információs kijelzőn.
Állítsa meg az autót egy biztonságos helyen
amint lehetséges, és csukja le a csomagtérajtót.
Kapcsolódó információk
•
•
Kombinált műszerfal (68. oldal)
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető szimbólumok jelentése (76. oldal)
•
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés
(68. oldal)
•
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
(69. oldal)
Ha az autót körülbelül 7 km/h
(körülbelül 4 mph) sebességnél lassabban vezeti, akkor a tájékoztató szimbólum világít.
Ha az autót körülbelül 7 km/h
(körülbelül 4 mph) sebességnél gyorsabban vezeti, akkor a figyelmeztető szimbólum
világít.
Ha a motorháztető10 nincs megfelelően
becsukva, akkor a figyelmeztető szimbólum egy
magyarázó képpel együtt világít az információs
kijelzőn. Állítsa meg az autót egy biztonságos
Csak riasztóval* felszerelt autók.
* Opció/tartozék.
75
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Kombinált műszerfal - a
figyelmeztető szimbólumok
jelentése
A figyelmeztető szimbólumok figyelmeztetik a járművezetőt, hogy egy fontos funkció bekapcsolt,
vagy súlyos hiba illetve súlyos meghibásodás történt.
Figyelmeztető szimbólumok
Szimbólum
Leírás
Alacsony olajnyomásA
Rögzítőfék behúzva (digitális
műszerfal)
Rögzítőfék behúzva (analóg
műszerfal)
Légzsákok – SRS
Biztonsági öv emlékeztető
A generátor nem tölt
Hiba a fékrendszerben
Figyelem
A
76
Bizonyos motorváltozatok nem rendelkeznek az olajnyomás
esésére figyelmeztető rendszerekkel. Az ilyen változatokkal felszerelt autókban nem használatos az alacsony olajnyomást jelző
szimbólum. Az alacsony olajszintre vonatkozó üzenet szöveges
formában jelenik meg. További tájékoztatásért, lásd Motorolaj általános leírás (367. oldal).
Alacsony olajnyomás
Ha ez a szimbólum vezetés közben világít, akkor a
motorolajnyomás alacsony. Haladéktalanul állítsa
le a motort és ellenőrizze a motorolajszintet, töltse fel, ha szükséges. Ha a szimbólum világít és
az olajszint normális, akkor vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel. A Volvo azt javasolja, hogy kérje
hivatalos Volvo szerviz segítségét.
Rögzítőfék behúzva
Ez a szimbólum folytonos fénnyel világít, amikor
be van húzva a rögzítőfék. A szimbólum az alkalmazás során villog, majd folyamatos világításra
vált.
Ha a szimbólum bármely más esetben villog,
akkor az hiba megjelenését jelzi. Olvassa el az
üzenetet az információs kijelzőn.
További tájékoztatásért, lásd Rögzítőfék
(310. oldal).
Légzsákok – SRS
Ha a szimbólum továbbra is világít vagy vezetés
közben bekapcsol, akkor hiba észlelhető az autó
valamelyik biztonsági rendszerében. Amint lehet,
menjen műhelybe az ellenőrzéshez. A Volvo azt
javasolja, hogy kérje hivatalos Volvo szerviz segítségét.
Biztonsági öv emlékeztető
Ez a szimbólum akkor villog, ha az első üléseken
valaki nem kapcsolta be a biztonsági övet vagy,
ha valaki a hátsó ülésen kicsatolja a biztonsági
övet.
A generátor nem tölt
Ez a szimbólum akkor világít haladás közben, ha
hiba lépett fel az elektromos rendszerben. Menjen szervizbe. A Volvo azt javasolja, hogy kérje
hivatalos Volvo szerviz segítségét.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Hiba a fékrendszerben
Ha ez a szimbólum világít, akkor a fékfolyadék
szintje alacsony lehet. Álljon meg az autóval egy
biztonságos helyen, és ellenőrizze a szintet a fékfolyadéktartályban, lásd Fék- és tengelykapcsolófolyadék - szint (372. oldal).
Ha a fék és ABS szimbólumok egyidejűleg világítanak, akkor hiba lehet a fékerőelosztó rendszerben.
1.
Álljon meg az autóval egy biztonságos
helyen, és állítsa le a motort.
2.
Indítsa be újra a motort.
•
Ha mindkét szimbólum elalszik, akkor folytassa a vezetést.
•
Ha a szimbólumok továbbra is világítanak,
akkor ellenőrizze a szintet a fékfolyadéktartályban, lásd Fék- és tengelykapcsolófolyadék - szint (372. oldal). Ha a fékfolyadéktartályban megfelelő a szint, de a
szimbólumok továbbra is világítanak, akkor
az autó, nagy odafigyeléssel vezethető,
egy műhelyig a fékrendszer ellenőrzéséhez. A Volvo azt javasolja, hogy kérje hivatalos Volvo szerviz segítségét.
FIGYELEM
Ha a fékfolyadék a tartály MIN szintje alatt
van, akkor ne vezessen tovább, amíg fel nem
tölti a fékfolyadékot.
A fékfolyadék-veszteséget szervizben kell
kivizsgálni. A Volvo azt ajánlja, hogy vegye fel
a kapcsolatot egy hivatalos Volvo szervizzel.
FIGYELEM
Ha a BRAKE és ABS szimbólumok egyszerre
világítanak, akkor erős fékezés során számítani kell az autó hátsó részének kicsúszására.
Figyelem
A piros figyelmeztető szimbólum akkor világít,
amikor olyan hiba jelzése történt, amely hatással
lehet a biztonságra és/vagy az autó vezethetőségére. Ezzel egyidejűleg magyarázó szöveg jelenik
meg az információs kijelzőn. A szimbólum a hiba
kijavításáig látható marad, de a szöveges üzenet
az OK gomb megnyomásával törölhető, lásd
Navigálás a menüben - kombinált műszerfal
(118. oldal). A figyelmeztető szimbólum egyéb
szimbólumokkal együtt is megjelenhet.
Teendő:
1.
11
Álljon meg egy biztonságos helyen. Ne közlekedjen tovább az autóval.
2.
Olvassa el az információs kijelző információit.
Hajtsa végre a teendőket a kijelzőn megjelenő üzenetnek megfelelően. Törölje az üzenetet a OK gombbal.
Emlékeztető - az ajtók nincsenek zárva
Ha valamelyik ajtó nincs megfelelően becsukva,
akkor a tájékoztató vagy figyelmeztető szimbólum
egy magyarázó képpel együtt jelenik meg az
információs kijelzőn. Álljon meg az autóval egy
biztonságos helyen amint lehetséges, és csukja
be a nyitott ajtót.
Ha az autót körülbelül 7 km/h
(körülbelül 4 mph) sebességnél lassabban vezeti, akkor a tájékoztató szimbólum világít.
Ha az autót körülbelül 7 km/h
(körülbelül 4 mph) sebességnél gyorsabban vezeti, akkor a figyelmeztető szimbólum
világít.
Ha a motorháztető11 nincs megfelelően
becsukva, akkor a figyelmeztető szimbólum egy
magyarázó képpel együtt világít az információs
kijelzőn. Állítsa meg az autót egy biztonságos
helyen amint lehetséges, és csukja le a motorháztetőt.
Ha a csomagtérajtó nincs megfelelően becsukva,
akkor a tájékoztató szimbólum egy magyarázó
képpel együtt világít az információs kijelzőn.
Állítsa meg az autót egy biztonságos helyen
amint lehetséges, és csukja le a csomagtérajtót.
}}
Csak riasztóval* felszerelt autók.
* Opció/tartozék.
77
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Kapcsolódó információk
•
•
Kombinált műszerfal (68. oldal)
Kombinált műszerfal - a megjelenített szimbólumok jelentése (74. oldal)
•
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés
(68. oldal)
•
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
(69. oldal)
Külső hőmérsékletmérő
Napi kilométer-számláló
A külső hőmérsékletmérő kijelzője a kombinált
műszerfalon jelenik meg.
A napi kilométer-számláló kijelzése a kombinált
műszerfalon jelenik meg.
Külső hőmérséklet-kijelző, digitális műszerfal
Külső hőmérséklet-kijelző, analóg műszerfal
Amikor a hőmérséklet +2 °C és -5 °C között van,
akkor egy hópehely szimbólum jelenik meg a
kijelzőn. Ez jeges utakra figyelmeztet. Ha az autó
egy ideig álló helyzetben volt, akkor a műszer túl
magas értéket mutathat.
Kapcsolódó információk
•
12
78
A kijelző megjelenése a műszerfal változatától függően váltózó lehet.
Kombinált műszerfal (68. oldal)
Napi kilométer-számláló, digitális műszerfal.
A napi kilométer-számláló kijelzője12
A két napi kilométer-számláló, T1 és T2, rövid
távolságok mérésére szolgál. A távolság a kijelzőn
jelenik meg.
Forgassa a bal oldali bajuszkapcsoló forgókapcsolóját a kívánt számláló mutatásához.
A bal oldali bajuszkapcsoló RESET gombjának
hosszú megnyomása (amíg változás nem történik) nullázza a megjelenített napi kilométer-számlálót. További tájékoztatásért, lásd Fedélzeti számítógép (122. oldal).
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Kapcsolódó információk
•
Kombinált műszerfal (68. oldal)
Óra
Az óra kijelző a kombinált műszerfalon jelenik
meg.
Kombinált műszerfal licencszerződés
Az engedély bizonyos tevékenységek működtetésének jogára vagy valaki más jogának a szerződés feltételeinek megfelelően történő használatára vonatkozó szerződés. Az alábbi szöveg a
Volvo szerződése a gyártóval/fejlesztővel és
angolul van.
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
Óra, digitális műszerfal.
Kijelző az idő mutatásához13
Az óra beállítása
Az óra a MY CAR menürendszerben állítható be,
lásd MY CAR (121. oldal).
Kapcsolódó információk
•
13
Az idő az analóg műszerfal közepén jelenik meg.
Kombinált műszerfal (68. oldal)
This product uses certain free / open source and
other software originating from third parties, that
is subject to the GNU Lesser General Public
License version 2 (LGPLv2), The FreeType
Project License ("FreeType License") and other
different and/or additional copy right licenses,
disclaimers and notices. The links to access the
exact terms of LGPLv2, and the other open
source software licenses, disclaimers,
acknowledgements and notices are provided to
you below. Please refer to the exact terms of the
relevant License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers to
provide the source code of said free/open source
software to you for a charge covering the cost of
performing such distribution, such as the cost of
media, shipping and handling, upon written
request. Please contact your nearest Volvo
Dealer.
}}
79
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
The offer is valid for a period of at least three (3)
years from the date of the distribution of this
product by VCC / or for as long as VCC offers
spare parts or customer support.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
•
Lua
Szimbólumok a kijelzőn
Az autó kijelzőjén számos különböző szimbólum
jelenhet meg. A szimbólumok figyelmeztető, viszszajelző és tájékoztató szimbólumokra oszthatók.
Az alábbiakban a legáltalánosabb szimbólumokat
mutatjuk be a jelentésükkel és hivatkozással arra,
hogy hol talál további információkat az útmutatóban.
- A piros figyelmeztető szimbólum akkor
világít, amikor olyan hiba jelzése történt, amely
hatással lehet a biztonságra és/vagy az autó
vezethetőségére. Ezzel egyidejűleg egy magyarázó szöveg jelenik meg a kombinált műszerfal
információs kijelzőjén.
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
- Tájékoztató szimbólum, világít és egy szöveg jelenik meg a kombinált műszerfal információs kijelzőjén, amikor az autó rendszerei nem a
tervezési céljuknak megfelelő módon működnek.
A tájékoztató szimbólum egyéb szimbólumokkal
együtt is megjelenhet.
•
•
Figyelmeztető szimbólumok a
kombinált műszerfalon
This product includes software under
following licenses:
GNU FriBidi
DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/freetype2.git/
tree/docs/FTL.TXT
•
80
MIT License: http://opensource.org/licenses/
mit-license.html
FreeType 2
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Szimbólum
Leírás
Lásd
Alacsony olajnyomás
(76. oldal)
Rögzítőfék
behúzva
(76. oldal),
(310. oldal)
Rögzítőfék
behúzva, alternatív szimbólum
(76. oldal)
Légzsákok –
SRS
(31. oldal),
(76. oldal)
Biztonsági öv
emlékeztető
(28. oldal),
(76. oldal)
A generátor
nem tölt
(76. oldal)
Hiba a fékrendszerben
(76. oldal),
(307. oldal)
Figyelmeztető,
biztonsági
üzemmód
(31. oldal),
(42. oldal),
(76. oldal)
Vezérlő szimbólumok a kombinált
műszerfalon
Szimbólum
Szimbólum
Leírás
Lásd
Információ,
olvassa el a
megjelenített
szöveget
(74. oldal)
Leírás
Lásd
ABL hiba*
(74. oldal),
(101. oldal)
Kibocsátás-szabályozó rendszer
(74. oldal)
Távolsági fényszóró be
(74. oldal),
(97. oldal)
ABS hiba
(74. oldal),
(307. oldal)
Bal oldali irányjelzők
(74. oldal)
Hátsó ködlámpa
be
(74. oldal),
(102. oldal)
Jobb oldali
irányjelzők
(74. oldal)
Menetstabilizáló
rendszer, ESC
(elektronikus
menetstabilizáló), lejtmenetvezérlő, utánfutó-stabilizáló
(74. oldal),
(298. oldal),
(203. oldal),
(332. oldal)
Start/Stop* - a
motor automatikusan leáll
(74. oldal),
(305. oldal)
Gumiabroncsnyomás rendszer*
(74. oldal),
(350. oldal)
Stabilizáló rendszer, sport
üzemmód
(74. oldal),
(203. oldal)
Motor-előmelegítő (dízel)
(74. oldal)
Az üzemanyagtartály alacsony
szintje
(74. oldal),
(152. oldal)
Tájékoztató szimbólumok a kombinált
műszerfalon
Szimbólum
Leírás
Lásd
Sebességtartó*
(208. oldal)
Adaptív sebességtartó*
(226. oldal)
}}
* Opció/tartozék.
81
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Szimbólum
–
82
Leírás
Lásd
Adaptív sebességtartó*, időköz
(215. oldal),
(217. oldal)
Adaptív sebességtartó*, távolságfigyelmeztető* (távolságriasztás)
(220. oldal),
(211. oldal)
Radarérzékelő*
(226. oldal),
(214. oldal),
(250. oldal)
–
–
Szélvédő-érzékelő*, kameraérzékelő*, lézerérzékelő*
(98. oldal),
(239. oldal),
(250. oldal),
(263. oldal),
(267. oldal)
Automatikus
fék*, távolságfigyelmeztetés*
(távolságriasztás), City
SafetyTM, ütközésfigyelmeztető
rendszer*
(214. oldal),
(239. oldal),
(250. oldal)
ABL rendszer*
(101. oldal)
Szimbólum
Leírás
Lásd
Elalvásra figyelmeztető rendszer*, tartson
szünetet
(261. oldal)
Elalvásra figyelmeztető rendszer*, tartson
szünetet
(263. oldal)
Rögzítőfék
(310. oldal)
Esőérzékelő*
(107. oldal)
Aktív távolsági
fényszóró, AHB
(Active High
Beam)*
(98. oldal)
Start/Stop*
Start/Stop*
Szimbólum
Leírás
Lásd
Elalvásra figyelmeztető rendszer*, sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)
(263. oldal),
(267. oldal)
Elalvásra figyelmeztető rendszer*, sávelhagyás-figyelmeztetés*
(265. oldal)
Elalvásra figyelmeztető rendszer*, sávelhagyás-figyelmeztetés*
(267. oldal)
(305. oldal)
Rögzített sebességinformációk*
(257. oldal)
(305. oldal)
Motorblokk- és
utastérfűtés*
(152. oldal)
A motorblokkfűtés és utastérfűtés* szervizelése
szükséges
(152. oldal)
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Szimbólum
Leírás
Lásd
Aktivált időzítő*
(152. oldal)
Aktivált időzítő*
–
Tájékoztató szimbólumok a tetőkonzol
kijelzőjén
Szimbólum
(152. oldal)
Alacsony akkumulátortöltöttség
(152. oldal)
Üzemanyagtöltő
fedél, jobb oldalt
(317. oldal)
Fokozatváltásjelző
(291. oldal)
Fokozathelyzetek
(292. oldal)
Az olajszint
mérése
(368. oldal)
–
–
Leírás
Lásd
Biztonsági öv emlékeztető
(30. oldal)
Légzsák, utasülés,
aktív
(36. oldal)
Légzsák, utasülés,
kiiktatott
(36. oldal)
Volvo Sensus
A Volvo Sensus a személyes Volvo élmény
középpontja, és a külső világhoz kapcsolja Önt
és az autóját. A Sensus információkat, szórakoztatást és segítséget nyújt, amikor arra szüksége
van. A Sensus intuitív funkciókból áll, amelyek
javítják az utazási élményt és megkönnyítik az
autó tulajdonlását.
Kapcsolódó információk
•
Kombinált műszerfal - a megjelenített szimbólumok jelentése (74. oldal)
•
Kombinált műszerfal - a figyelmeztető szimbólumok jelentése (76. oldal)
•
Üzenetek - kezelés (121. oldal)
Az intuitív navigációs struktúra lehetővé teszi,
hogy megkapja a szükséges támogatást, információkat és szórakozást anélkül, hogy elvonná a járművezető figyelmét.
A Sensus az autó minden olyan megoldását
magában foglalja, amelyek lehetővé teszik a külső
világgal történő kapcsolatot* és biztosítja az autó
összes képességének intuitív kezelését.
A Volvo Sensus az autó számos rendszerének
sok funkcióját fogja össze és jeleníti meg a
középkonzol kijelzőjén. A Volvo Sensus használatával az autó intuitív felhasználói felületen szabható személyre. Beállításokat végezhet az autó-
* Opció/tartozék.
}}
83
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
beállításokban, az audio és média rendszerben, a
klímaszabályozásban stb.
Áttekintés
Kulcshelyzetek
A távvezérlős kulcs használható az autó elektromos rendszerének különböző üzemmódokba/
szintekre állítására, amelyeken eltérő funkciók állnak rendelkezésre; lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (85. oldal).
Funkciók kapcsolhatók be és számos különböző
beállítás hajtható végre a középkonzol gombjaival
és kezelőszerveivel vagy a kormánykerék jobb
oldali billentyűzetével*.
A MY CAR gomb megnyomására megjelenik a
vezetéssel és az autó vezérlésével kapcsolatos
összes beállítás, mint például a City Safety, zárak
és riasztó, az automatikus ventilátor-fordulatszám,
az óra beállítása stb.
A vonatkozó funkciók gombjának megnyomásá*, NAV* és CAM14
val: RADIO, MEDIA, TEL*,
egyéb források, rendszerek és funkciók aktiválhatók, például AM, FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth®*,
navigáció* és parkolókamera*.
Az összes funkcióval/rendszerrel kapcsolatos
további információkért, lásd a kezelési útmutató
vagy a jelen melléklet vonatkozó részét.
A középkonzol vezérlőpanelje. Az ábra vázlatos - a gombok funkcióinak száma és elrendezése a választott felszereltségtől és a piactól függően változó.
Navigáció* - NAV, lásd a különálló mellékletet (Sensus navigáció).
Audio és média - RADIO, MEDIA, TEL*, lásd
a különálló mellékletet (Sensus Infotainment).
Funkció-beállítások - MY CAR, lásd MY CAR
(121. oldal).
Internetkapcsolattal rendelkező autó *,
lásd a különálló mellékletet (Sensus Infotainment).
Klímavezérlő rendszer, (134. oldal).
Parkolókamera* (277. oldal) – CAM*.
14
84
A gyújtáskapcsoló a távvezérlős kulcs eltávolított /behelyezett állapotában.
MEGJEGYZÉS
A kulcs nélküli indító nyitó rendszerrel* rendelkező autók esetében a távvezérlős kulcsot
nem kell a gyújtáskapcsolóba helyezni, hanem
például a zsebében kell tartania. A kulcs nélküli indító és nyitó rendszerrel kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Kulcs nélküli
vezetés* (182. oldal).
Bizonyos autómodellek esetében.
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Helyezze be a távvezérlős kulcsot
1.
2.
Fogja a távvezérlős kulcs kivehető kulcsot
tartalmazó végét, és helyezze a távvezérlős
kulcsot a gyújtáskapcsolóba.
Ezután nyomja a távvezérlős kulcsot a zárban
annak véghelyzetébe.
FONTOS
A gyújtáskapcsolóban lévő idegen tárgyak
ronthatják a működést vagy tönkretehetik a
zárat.
Ne nyomja be helytelenül fordítva a távvezérlős kulcsot - fogja a levehető kulcsszár felöli
végét, lásd Kivehető kulcsszár - leválasztás/
visszahelyezés (179. oldal).
Kulcshelyzetek - funkciók
különböző szinteken
Annak érdekében, hogy korlátozott számú funkció a motor leállítását követően is használható
legyen, az autó elektromos rendszere 3 különböző szintre állítható - 0, I és II - a távvezérlős
kulccsal. A használati útmutatóban ezekre a szintekre a "kulcshelyzetek" elnevezéssel hivatkozunk.
Az alábbi táblázat mutatja az egyes kulcshelyzetekben/szinteken elérhető funkciókat.
Szint
Funkciók
0
•
A kilométer-számláló, az óra és a
hőmérsékletmérő megvilágítása.
•
•
Az elektromos ülések állíthatók.
I
•
Használható a panorámatető, a 12
voltos aljzat az utastérben, a navigáció, a telefon, a szellőztető ventilátor és az ablaktörlők.
II
•
•
•
Vegye ki a távvezérlős kulcsot
Fogja meg a távvezérlős kulcsot, és húzza ki a
gyújtáskapcsolóból
Az audiorendszer korlátozott ideig
használható - lásd a Sensus Infotainment mellékletet.
Bekapcsolnak a fényszórók.
5 másodpercre bekapcsolnak a
figyelmeztető/visszajelző lámpák.
Számos egyéb rendszer bekapcsol.
Azonban az ülésfűtés és a hátsó
ablakfűtés csak akkor kapcsolható
be, ha jár a motor.
Ez a kulcshelyzet sok áramot vesz
fel az akkumulátorból és ezért
kerülendő!
Kulcshelyzet/szint kiválasztása
•
0. kulcshelyzet - nyissa ki az autót - ez azt
jelenti, hogy az autó elektromos rendszere a
0 szinten van.
}}
85
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
MEGJEGYZÉS
Az I vagy II szint eléréséhez a motor beindítása nélkül - ne nyomja be a fék-/tengelykapcsoló-pedált, amikor ezeket a kulcshelyzeteket szeretné kiválasztani.
•
I. kulcshelyzet - a távvezérlős kulcsot teljesen a gyújtáskapcsolóba nyomva15 - nyomja
meg röviden a START/STOP ENGINE gombot.
•
II. kulcshelyzet - a távvezérlős kulcsot teljesen a gyújtáskapcsolóba nyomva15 - nyomja
meg hosszan16 a START/STOP ENGINE
gombot.
•
Vissza a 0. kulcshelyzetbe - A 0 kulcshelyzetbe történő visszatéréshez a II és I helyzetből - nyomja meg röviden a START/STOP
ENGINE gombot.
Vontatás
Ülések, első
A távvezérlős kulcsra vonatkozó tájékoztatásért
vontatás közben, lásd Vontatás (333. oldal).
Az autó első ülései különböző beállítási lehetőségekkel rendelkeznek az optimális üléskényelem
érdekében.
Kapcsolódó információk
•
Kulcshelyzetek (84. oldal)
Audiorendszer
Az audiorendszer funkcióival kapcsolatos tájékoztatásért, a távvezérlős kulcs eltávolított állapotában - lásd a Sensus Infotainment mellékletet.
A motor beindítása és leállítása
A motor beindításával/leállításával kapcsolatos
tájékoztatásért, lásd A motor beindítása
(284. oldal).
15
16
86
Az ülés emeléséhez/süllyesztéséhez, pumpálja fel/le.
Előre/hátra: emelje fel a fogantyút a kormánykeréktől és a pedáloktól való távolság
beállításához. Ellenőrizze, hogy az ülés rögzült-e a helyzet megváltoztatását követően.
Az üléspárna elejének emeléséhez/süllyesztéséhez*, pumpálja fel/le.
Az háttámla dőlésének beállításához, forgassa a kereket.
A kulcs nélküli indító és nyitó rendszerrel* rendelkező autók esetében nem szükséges.
Körülbelül 2 másodpercre.
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A deréktámasz* módosításához, nyomja meg
a gombot.
Az utasülés háttámlája előre hajtható, hogy elférjenek a hosszabb csomagok.
Az elektromos ülés* kezelőpanelje, lásd Ülések, első - elektromos működtetésű*
(87. oldal).
Mozdítsa a lehető legtovább hátra/lefelé.
Állítsa egyenes helyzetbe a háttámlát.
Emelje fel a háttámla hátuljának reteszeit, és
hajtsa előre.
FIGYELEM
Indulás előtt állítsa be a vezetőülés helyzetét,
soha ne vezetés közben. Ügyeljen arra, hogy
az ülés rögzített állapotban legyen, hogy elkerülje a személyi sérüléseket egy erős fékezés
vagy baleset esetén.
4.
Nyomja előre az ülést úgy, hogy a fejtámla
"rögzüljön" a kesztyűtartó alatt.
Ülések, első - elektromos
működtetésű*
Az autó első ülései különböző beállítási lehetőségekkel rendelkeznek az optimális üléskényelem
érdekében. Az elektromosan állítható ülés előre/
hátra és fel/le mozgatható. Az üléspárna eleje
emelhető/süllyeszthető. A háttámla szöge és a
deréktámasz* változtatható.
Elektromosan állítható ülés
A felemelés fordított sorrendben történik.
FIGYELEM
Az első utasülés támlájának
lehajtása*17
Fogja meg a háttámlát és győződjön meg
arról, hogy az megfelelően rögzült-e, miután
felhajtotta azt, hogy megakadályozza a sérülést egy erős fékezés vagy baleset során.
Kapcsolódó információk
•
Ülések, első - elektromos működtetésű*
(87. oldal)
•
Ülések, hátsó (89. oldal)
Üléstámla eleje fel/le
Ülés emelése/süllyesztése
Ülés, előre/hátra
Háttámla dőlése
A deréktámasz* befelé és kifelé állítható
17
}}
Csak komfort ülésekre vonatkozik.
* Opció/tartozék.
87
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Az elektromos ülések túlterhelés-védelemmel
rendelkeznek, amely kiold, ha az ülés megakad
valamilyen tárgyban. Ha ez történik, akkor állítsa
az autó elektromos rendszerét I vagy 0 állásba,
és várjon egy kis ideig, mielőtt újra állítana az ülésen.
Egyszerre csak egyféle mozgás (előre/
hátra/fel/le/be/ki) végezhető.
Előkészületek
Az ülés az ajtó távvezérlős kulccsal történő nyitását követően bizonyos ideig akkor is állítható, ha
a kulcs nincs a gyújtáskapcsolóban. Az ülések
állítása normális esetben az I kulcshelyzetben történik és mindig végrehajtható, ha jár a motor.
Ülés memória funkcióval*
Beállítás tárolása
Memóriagomb
Memóriagomb
Memóriagomb
Gomb a beállítások tárolásához
1.
Állítsa be az ülést és a külső tükröket.
2.
Nyomja meg és tartsa nyomva a M gombot,
miközben megnyomja az 1, 2 vagy 3 gombot.
Tartsa nyomva a gombokat, amíg egy hangjelzést hall és egy üzenet jelenik meg a kombinált műszerfalon.
Tárolt beállítás használata
Tartsa nyomva valamelyik 1-3 memória gombot,
amíg az ülés és a külső tükrök mozgása meg
nem áll. Ha elengedi a gombot, akkor az ülés és a
külső tükrök mozgása megszakad.
Kulcsmemória* a távvezérlős kulcsban
18
88
Ha az ülés akaratlanul mozogni kezd, akkor
nyomja meg a beállító gombok vagy a memóriagombok valamelyikét az ülés megállításához.
Az ülésnek a távvezérlős kulcsmemóriában tárolt
helyzetének eléréséhez szükséges mozgás
újraindításához, nyomja meg a távvezérlős kulcs
nyitó gombját. Ezután ki kell nyitni a vezetőajtót.
FIGYELEM
Zúzódásveszély! Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a kezelőszervekkel.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e tárgyak az ülés
előtt, mögött vagy alatt az ülés beállítása közben. Ügyeljen arra, hogy semelyik hátsó utas
se legyen kitéve a becsípődés veszélyének.
Az ülést újra állítani kell, mielőtt új memória lenne
beállítható.
A deréktámasz beállítása nem tárolódik.
A memória funkció tárolja az ülés és a külső tükrök beállításait.
Vészleállítás
Az összes távvezérlős kulcs különböző járművezetők által használható a vezetőülés és a külső tükrök beállításainak tárolására18, lásd Távvezérlős
kulcs - személyre szabás* (173. oldal).
Fűthető ülések
A fűtött ülésekkel kapcsolatban, lásd Fűthető
első ülések* (140. oldal) és Hátsó ülésfűtés*
(140. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
Ülések, első (86. oldal)
Ülések, hátsó (89. oldal)
Csak ha az autó memóriás, elektromosan állítható ülésekkel és behajtható, elektromosan állítható külső visszapillantó tükrökkel van felszerelve. A deréktámasz beállítása nem tárolódik.
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Ülések, hátsó
A hátsó háttámlája és a külső ülések fejtámlái
lehajthatók. A középső ülés fejtámlája az utas
magasságához állítható.
Fejtámla, középső ülés, hátsó
FIGYELEM
A középső ülés fejtámlájának a legalsó helyzetben kell lennie, amikor a középső ülés
nincs használatban. Amikor használatban van
a középső ülés, akkor a fejtámlát megfelelően
be kell állítani az utas magasságához, hogy az
lehetőleg takarja a fej teljes hátsó részét.
A külső fejtámlák manuális lehajtása,
hátsó ülés
Húzza meg a fejtámlához legközelebbi fogantyút
a fejtámla előre hajtásához.
A fejtámla manuálisan hajtható vissza, amíg "kattanó" hang nem hallható.
Állítsa be a fejtámlát az utas magasságának
megfelelően úgy, hogy a fej teljes hátulja takarva
legyen, ha lehetséges. Szükség szerint csúsztassa fel.
A fejtámla újbóli leengedéséhez, meg kell nyomni
a gombot (középen, a háttámla és a fejtámla
között), miközben óvatosan lenyomja a fejtámlát.
FIGYELEM
A fejtámlának a felhajtást követően rögzített
állásban kell lennie.
A hátsó üléstámla lehajtása
FONTOS
A háttámla lehajtásakor nem lehet semmilyen
tárgy a hátsó ülésen. A biztonsági övek sem
lehetnek becsatolva. Különben fennáll a hátsó
üléskárpit sérülésének kockázata.
}}
89
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
A háromrészes háttámla különböző módokon
hajtható le.
MEGJEGYZÉS
Lehetséges, hogy az első üléseket előre kell
csúsztatni és/vagy fel kell hajtani a háttámlájukat, hogy teljesen előre lehessen hajtani a
háttámlát.
•
•
•
A bal oldali rész különállóan lehajtható.
A középső rész különállóan lehajtható.
A jobb oldali rész csak a középső résszel
együtt hajtható le.
Ha a középső háttámlát kell lehajtani - oldja
ki, és állítsa be a középső háttámla fejtámláját, lásd a korábbi "Fejtámla, középső ülés,
hátsó" részt.
Ha a középső háttámlát kell lehajtani - oldja
ki, és állítsa be a középső háttámla fejtámláját, lásd a korábbi "Fejtámla, középső ülés,
hátsó" részt.
A külső fejtámlák automatikusan lehajlanak,
amikor előre hajtja a külső háttámlákat.
,
Húzza fel a háttámla rögzítő fogantyúját
miközben ezzel egyidejűleg előre hajtja a háttámlát. A záróretesz piros visszajelzője
mutatja, hogy a háttámla már nincs rögzítve a
helyén.
A felemelés fordított sorrendben történik.
MEGJEGYZÉS
Amikor fel van emelve a háttmla, akkor a piros
visszajelzőnek el kell tűnnie. Ha még mindig
látható, akkor a háttámla nem rögzült a
helyén.
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy a háttámlák és a fejtámlák
megfelelően rögzültek-e a felhajtást követően.
90
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A hátsó ülés külső fejtámláinak
elektromos lehajtása*
Kapcsolódó információk
•
•
Ülések, első (86. oldal)
Ülések, első - elektromos működtetésű*
(87. oldal)
Kormánykerék
A kormánykerék különböző helyzetekbe állítható
és kezelőszervekkel rendelkezik a kürt és sebességtartó valamint a menü, a hangrendszer és a
telefon kezeléséhez.
Beállítás
1.
A távvezérlős kulcsnak II kulcshelyzetben kell
lennie.
2.
Nyomja meg a gombot hátsó ülések külső
fejtámláinak leengedéséhez a kilátás javításához.
A kormánykerék beállítása.
Kar - a kormánykerék kioldásához
FIGYELEM
Ne engedje le a külső fejtámlákat, ha utasok
utaznak valamelyik külső ülésben.
Hajtsa vissza manuálisan a fejtámlát, amíg kattanó hang nem hallható.
FIGYELEM
A kormánykerék lehetséges helyzetei
A kormánykerék magassága és mélysége is állítható:
1.
Húzza maga felé a kart a kormánykerék kioldásához.
2.
Állítsa a kormánykereket az Önnek megfelelő
helyzetbe.
A fejtámlának a felhajtást követően rögzített
állásban kell lennie.
}}
* Opció/tartozék.
91
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
3.
Nyomja vissza a kart a kormánykerék helyzetének rögzítéséhez. Ha a kar merev, akkor a
kar visszanyomásával egy időben nyomja
meg kissé a kormánykereket.
Billentyűzetek* és fülek*
Kürt
Billentyűzetek és fülek a kormánykeréken.
Kürt.
FIGYELEM
Állítsa be és rögzítse a kormánykereket,
mielőtt elindulna.
A sebességfüggő szervokormánnyal* beállítható
a kormányzási erő szintje, lásd Állítható kormányzási erő* (200. oldal).
Sebességtartó* (208. oldal)* és Adaptív
sebességtartó - ACC* (215. oldal)*.
Fül a manuális fokozatváltáshoz automata
sebességváltó esetén, lásd Automata sebességváltó -- Geartronic* (292. oldal).
Nyomja meg a kormánykerék közepét a jelzéshez.
Kapcsolódó információk
•
Kormánykerékfűtés* (93. oldal)
Audio- és telefonvezérlés, lásd a különálló
Sensus Infotainment mellékletet.
92
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Kormánykerékfűtés*
A kormánykerék elektromos fűtéssel fűthető.
Funkció
funkció aktiválása/kikapcsolása a MY CAR,
(121. oldal) menürendszerben hajtható végre.
Világításkapcsolók
A fényszórókapcsoló bekapcsolja és beállítja a
külső világítást. Ez a kijelző és műszerfal-világítás
valamint a hangulatvilágítás (104. oldal) beállítására is szolgál.
A gomb elhelyezkedése a választott felszereltségi szinttől és a piactól függően változhat.
Többször egymást követően nyomja meg a
gombot a váltáshoz az alábbi funkciók között:
Áttekintés, világításkapcsolók.
Forgókapcsoló a kijelző és műszervilágításhoz valamint a környezeti világításhoz*
Funkció
Visszajelző
A hátsó ködlámpa gombja
Kikapcsolva
A gomb lámpája kialudt
Fűtés
A gomb lámpája világít
Gomb a világításhoz vezetés és parkolás közben
Automata kormánykerékfűtés
Az automata kormánykerékfűtés bekapcsolt állapotában, a kormánykerék fűtése automatikusan
bekapcsol a motor beindításakor. Az automatikus
bekapcsolás akkor történik meg, amikor a környezeti hőmérséklet körülbelül 10 °C alatt van. A
Forgókapcsoló a fényszórómagasság-állításhoz
Az aktív xenon fényszórókkal* felszerelt autók
automatikus fényszórómagasság-állítással rendelkeznek és ezért nincsenek felszerelve forgókapcsolóval a fényszórómagasság állításához.
}}
* Opció/tartozék.
93
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
A gomb helyzetei
MEGJEGYZÉS
A nappali világítás ugyanazokat a lámpákat
használja, mint az első helyzetjelző lámpák. A
fényerő magasabb, amikor a lámpákat a nappali világítás használja.
Állás
Leírás
Nappali világításA amikor az autó
elektromos rendszere a II kulcshelyzetben van vagy jár a motor.
Használható a fénykürt.
Nappali világítás, helyzetjelző lámpák, hátsó és szélességjelző lámpák, amikor az autó elektromos
rendszere a II kulcshelyzetben van
vagy jár a motor.
Helyzetjelző lámpák/szélességjelző
lámpák, amikor az autó parkolB.
Használható a fénykürt.
94
Állás
Leírás
Állás
Nappali világítás, helyzetjelző lámpák, hátsó és oldalsó szélességjelző lámpák nappali fényben, amikor az autó elektromos rendszere a
II kulcshelyzetben van vagy jár a
motor.
Tompított fény és helyzetjelző lámpák/szélességjelző lámpák gyenge
nappali fényben vagy sötétben vagy
amikor be vannak kapcsolva a
hátsó ködlámpák vagy folyamatos
törléssel működik az ablaktörlő.
Be van kapcsolva az alagútészlelés,
(97. oldal)* funkció.
Az aktív távolsági fényszóró
(98. oldal)* funkció használható.
A távolsági fényszóró akkor kapcsolható be, amikor be van kapcsolva a tompított fényszóró.
Leírás
Tompított fényszóró és helyzetjelző
lámpák/szélességjelző lámpák.
A távolsági fényszóró bekapcsolható.
Használható a fénykürt.
A
B
Az első lökhárítóba vagy az alá szerelve.
Alapjáraton is, amikor jár a motor, feltéve, hogy a gombot egy
másik helyzetből ebbe az állásba fordítják.
A Volvo azt javasolja, hogy az
használja az autó vezetésekor.
üzemmódot
FIGYELEM
Az autó világítási rendszere nem minden helyzetben, például ködben vagy esőben, képes
érzékelni a túl gyenge vagy elégségesen erős
napfényt.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy a közlekedési szabályoknak és a közlekedési helyzetnek megfelelő világítással vezesse az autót.
Használható a fénykürt.
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Helyzetjelző lámpák
Kijelző és műszervilágítás
A különböző kijelző és műszervilágítások a kulcshelyzettől függően kapcsolnak be, lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (85. oldal).
A helyzetjelző lámpák a világításkapcsoló gombjának használatával kapcsolhatók be.
A kijelző-világítás sötétben automatikusan mérséklődik - az érzékenységet a forgókapcsolóval
lehet beállítani.
A műszervilágítás intenzitása a forgókapcsolóval
állítható be.
Fényszórómagasság-állítás
A terhelés megváltoztatja a fényszóró sugarának
függőleges beállítását, ami a elvakíthatja a szemben közlekedőket. Ezt a fénysugár magasságának beállításával kerülheti el. Állítsa alacsonyabbra a fénysugarat, ha az autó erősen le van terhelve.
1.
2.
A forgókapcsoló helyzetei különböző terhelések esetében.
Csak a járművezető
Járművezető és utas az első utasülésben
Utasok az összes ülésben
Hagyja járni a motort, vagy kapcsolja I kulcshelyzetbe az autó elektromos rendszerét.
Utasok az összes utasülésben és maximális
terhelés a csomagtérben
Görgesse a forgókapcsolót fel/le a fénysugár emeléséhez/süllyesztéséhez.
A járművezető és maximális terhelés a csomagtérben
Kapcsolódó információk
•
•
•
Helyzetjelző lámpák (95. oldal)
Nappali világítás lámpái (96. oldal)
Távolsági/tompított fényszóró (97. oldal)
A világításkapcsoló gombja a helyzetjelző lámpák állásában.
Forgassa a gombot a
helyzetbe (ugyanakkor bekapcsol a rendszámtábla-világítás is).
Ha az autó elektromos rendszere II kulcshelyzetben van vagy jár a motor, akkor a nappali világítás
kapcsol be a parkolólámpák helyett.
Amikor kint sötét van és kinyitja a csomagtérajtót,
akkor a hátsó helyzetjelző lámpák bekapcsolnak a
hátulról közeledő forgalom figyelmeztetése érdekében. Ez a gomb helyzetétől és az autó elektromos rendszerének kulcshelyzetétől függetlenül
megtörténik.
Amikor több mint 30 másodpercig 10 km/h (körülbelül 6 mph) alatti sebességgel vezet, vagy a
}}
95
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Nappali világítás lámpái
sebesség meghaladja a 10 km/h
(körülbelül 6 mph) értéket, akkor a nappali világítás bekapcsol, és a Állítsa vissza a
világításkapcsoló helyzetét jelenik meg a
kombinált műszeren, ami arra kéri, hogy kapcsolmódtól eltérő üzemmódba.
jon a
állásában és az autó
A világításkapcsoló
elektromos rendszerének II kulcshelyzetében
vagy a motor járó állapotában, a nappali világítás
nappali fényviszonyok között automatikusan
bekapcsol.
Kapcsolódó információk
Nap közben a nappali világítás. DRL
•
Világításkapcsolók (93. oldal)
FIGYELEM
Ez a rendszer segít energiát megtakarítani nem képes minden helyzetben meghatározni,
mikor túl gyenge vagy elégségesen erős a
megvilágítás, például ködben vagy esőben.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy az
autót a megfelelő állásba kapcsolt, és a közlekedési szabályoknak megfelelő, a közlekedési
helyzetnek megfelelő állásba kapcsolt fényszóróval vezesse.
Kapcsolódó információk
•
•
A fényszóró kezelőszerve az AUTO állásban van.
A fényszóróvezérlő kapcsoló
állásában a
nappali világítás (Daytime Running Lights - DRL)
automatikusan bekapcsol, amikor napfényben
vezeti az autót. A műszerfal tetején egy fényérzékelő vált a nappali világítás és a tompított fényszóró között szürkületben vagy amikor a megvilágítás gyenge. A tompított fényszóróra váltás akkor
is bekövetkezik, ha a bekapcsolják az ablaktörlőket vagy a hátsó ködlámpát.
96
Távolsági/tompított fényszóró (97. oldal)
Világításkapcsolók (93. oldal)
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Alagútészlelés*
Távolsági/tompított fényszóró
Az alagútészlelés a nappali világításról tompított
fényszóróra vált, amikor az autóval alagútba hajt.
állásában és az autó
A világításkapcsoló
elektromos rendszerének II kulcshelyzetében
vagy a motor járó állapotában, a tompított fényszóró gyenge megvilágítási viszonyok között
automatikusan bekapcsol.
Az alagútészlelés funkció az esőérzékelővel* rendelkező autókban áll rendelkezésre. Az érzékelő
észleli az alagút bejáratát és visszaállítja a világítást a nappali világításról a tompított fényszóróra.
Körülbelül 20 másodperccel azután, hogy az autó
elhagyta az alagutat, a világítás visszakapcsol
nappali világításra. Ha az autót ezen közben egy
másik alagútba vezetik, akkor a tompított fényszórók bekapcsolva maradnak. Ezzel elkerülhető az
autó világítás-beállításainak ismételt váltása.
Távolsági/tompított fényszóró (97. oldal)
Bajuszkapcsoló és gomb a fényszóróvezérléshez.
Fénykürt állás
Távolsági fényszóró állás
Tompított fényszóró
A gomb
állásában, a tompított fényszóró
szürkületben vagy gyenge megvilágításnál automatikusan bekapcsol. A tompított fényszóró akkor
is automatikusan bekapcsol, ha a bekapcsolja az
ablaktörlőket vagy a hátsó ködlámpákat.
19
20
Mozdítsa finoman a bajuszkapcsolót a kormánykerék felé, a fénykürt helyzetbe. A távolsági fényszórók a bajuszkapcsoló elengedéséig világítanak.
A távolsági fényszóró akkor kapcsolható be, ami19 vagy
kor a gomb
állásban van. A
távolsági fényszóró a bajuszkapcsoló véghelyzetéig a kormánykerék felé mozdításával, majd elengedésével kapcsolható be/ki.
Kapcsolódó információk
Világításkapcsolók (93. oldal)
Fénykürt
Távolsági fényszóró
Ne feledje, hogy a világításkapcsolónak
állásban kell lennie az alagútészlelés működéséhez.
•
•
A gomb
állásában a tompított fényszóró
mindig be van kapcsolva, amikor jár a motor vagy
a II kulcshelyzet aktív.
Amikor be van kapcsolva a távolsági fényszóró,
szimbólum világít a kombinált
akkor a
műszerfalon.
Kiegészítő lámpák*
Ha az autó kiegészítő lámpákkal rendelkezik,
akkor a járművezető a MY CAR menürendszer
használatával választhatja ki, hogy azoknak inaktiválódniuk vagy be/ki kell-e kapcsolniuk a távolsági fényszóróval együtt20, lásd MY CAR
(121. oldal).
Amikor a tompított fényszóró be van kapcsolva.
A kiegészítő lámpákat szervizben kell az elektromos rendszerhez csatlakoztatni. A Volvo azt javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo műhellyel.
}}
* Opció/tartozék.
97
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Aktív Xenon fényszórók* (101. oldal)
Automata távolsági fényszóró* (98. oldal)
Világításkapcsolók (93. oldal)
Fényszórók - a fényszóróminta beállítása
(102. oldal)
Alagútészlelés* (97. oldal)
Automata távolsági fényszóró*
Az aktív távolsági fényszóró észleli a szembejövő
forgalom fényszóróit vagy az elől haladó járművek hátsó lámpáit, és átkapcsolja a világítást a
távolsági és a tompított fény között. A világítás
visszakapcsol a távolsági fényszóróra, ha a közeledő világítás megszűnik.
Aktív távolsági fényszóró - AHB
Az aktív távolsági fényszóró (Active High Beam AHB) egy olyan funkció, amely a szélvédő felső
szélén található kameraérzékelőt használja a
szembejövő forgalom fényszóróinak vagy az elől
haladó forgalom hátsó lámpáinak észleléséhez,
hogy távolsági fényszóróról tompított fényszóróra
váltson. A funkció az utcai lámpákat is figyelembe
veheti.
másodperccel azután kapcsol vissza a távolsági
fényszóróra, hogy a kameraérzékelő már nem
észleli a szembejövő fényszórókat vagy az elöl
haladó jármű hátsó lámpáit.
Ha az aktív fényszóró adaptív funkcióval21 rendelkezik, akkor a hagyományos fényváltással ellentétben a fénysugár továbbra is megmarad a szembejövő vagy elöl haladó forgalom mindkét oldalán
- csak a fénysugár közvetlenül a járműre mutató
része kerül tompításra.
A távolsági fényszóró újra bekapcsol, amikor a
kameraérzékelő már nem látja a szembejövő vagy
elöl haladó járműveket.
Halogén fényszórókkal rendelkező autó
A világítás körülbelül egy másodperc elteltével
visszavált távolsági fényszóróra, miután a kameraérzékelő már nem észleli a szembejövő forgalom
fényszóróit vagy az elöl haladó járművek hátsó
lámpáit.
Aktív Xenon fényszórókkal rendelkező autó
Ha az aktív távolsági fényszóró be/ki funkcióval21
rendelkezik, akkor a világítás körülbelül egy
21
98
Adaptív funkció: Tompított fény közvetlenül a szembejövő járművek felé, de továbbra is távolsági fény a jármű
két oldalán.
A világítás körülbelül egy másodperc elteltével
visszavált teljes távolsági fényszóróra, miután a
kameraérzékelő már nem észleli a szembejövő
forgalom fényszóróit vagy az elöl haladó járművek
hátsó lámpáit.
Az autó felszereltségi szintjétől függően.
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Aktiválás/kiiktatás
Az AHB a fényszóró vezérlőgombjának
helyzetében aktiválható (feltéve, hogy a funkció
nincs kikapcsolva a MY CAR menürendszerben,
lásd MY CAR (121. oldal)).
Amikor be van kapcsolva az AHB, akkor a
szimbólum világít a műszerfali információs kijelzőn.
Amikor be van kapcsolva a távolsági fényszóró,
akkor a
szimbólum is világít a kombinált
műszerfalon. Ez az aktív Xenon fényszórókra is
vonatkozik, ha a távolsági fényszóró részlegesen
tompítva van, azaz amint a fénysugár a tompított
fénynél kissé erősebben világít.
Digitális kombinált műszerfallal rendelkező
autó
szimAmikor aktiválva van az AHB, akkor a
bólum fehér színűre változik a műszerfal információs kijelzőjén.
Bajuszkapcsoló és gomb a fényszóróvezérléshez AUTO
állásban.
A funkció akkor kapcsolhat be, amikor sötétben
haladva a jármű sebessége körülbelül 20 km/h
(12 mph) vagy ennél nagyobb.
Az AHB a bal oldali bajuszkapcsoló véghelyzetéig
a kormánykerék felé mozdításával, majd elengedésével kapcsolható be/ki. Az inaktiválás a távolsági fényszóró bekapcsolt állapotában azt jelenti,
hogy a lámpák közvetlenül tompított fényszóróra
váltanak.
Amikor a távolsági fényszóró aktív, akkor a szimbólum kéken világít. Ez az aktív Xenon fényszórókra is vonatkozik, ha a távolsági fényszóró részlegesen tompítva van, azaz amint a fénysugár a
tompított fénynél kissé erősebben világít.
Manuális működtetés
MEGJEGYZÉS
Tartsa a szélvédő kameraérzékelő előtti felületét jégtől, hótól, párától és szennyeződésektől mentesen.
Ne ragasszon vagy rögzítsen semmit a szélvédőre a kameraérzékelő elé, mert az csökkenti
a hatékonyságot vagy a kamerától függő egy
vagy több rendszer működésének megszűnését okozza.
Ha a Aktív távolsági fényszóró Ideiglenesen
nem elérhető Váltson kézzel üzenet látható a
kombinált műszerfal információs kijelzőjén, akkor
manuálisan kell váltani a távolsági és a tompított
fényszóró között. Azonban, a fényszóróvezérlő
gomb a
állásban maradhat. Ugyanez vonatkozik a Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a
szimbólumra is. A
kézikönyvet és
szimbólum kialszik, amikor az üzenetek megjelennek.
Az AHB ideiglenesen elérhetetlen lehet például
olyan körülmények között, mint a sűrű köd vagy a
zuhogó eső. Amikor az AHB újra elérhető vagy a
szélvédő-érzékelők már nincsenek gátolva, akkor
szimbólum világít.
az üzenet eltűnik és a
Analóg kombinált műszerfallal rendelkező
autó
}}
99
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
FIGYELEM
Az AHB segítség a világítás optimális használathoz, amikor a feltételek kedvezőek.
Mindig a járművezető felelős a távolsági és a
tompított fényszóró közötti manuális váltásért,
amikor a forgalmi helyzetek vagy az időjárási
feltételek ezt igénylik.
FONTOS
Példák arra, amikor szükség lehet a távolsági
és a tompított fényszóró közötti manuális váltásra:
•
•
•
•
•
Kapcsolódó információk
•
•
Távolsági/tompított fényszóró (97. oldal)
Világításkapcsolók (93. oldal)
Zuhogó esőben vagy sűrű ködben
Ónos esőben
Hóviharokban vagy latyakban
Holdfénynél
Amikor gyengén megvilágított területeken
halad
•
Amikor az elöl haladó forgalomnak
gyenge a világítása
•
Ha gyalogosok vannak az úton vagy az út
mellett
•
Ha erősen fényvisszaverő tárgyak, például
jelzőtáblák vannak az út szomszédságában
•
Amikor a szembejövő forgalom világítását
például elválasztó korlát takarja
•
•
•
Amikor a forgalom van a bekötő utakon
Egy hegy peremén vagy völgyben
Éles kanyarokban.
A kameraérzékelő korlátaival kapcsolatos további
tájékoztatásért, lásd Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (248. oldal).
100
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Aktív Xenon fényszórók*
Az aktív xenon fényszórók/aktív kanyarlámpák
úgy vannak kialakítva, hogy maximális megvilágítást nyújtsanak a kanyarokban és kereszteződésekben és így növeljék a biztonságot.
Aktív xenon fényszórók/aktív
kanyarlámpák - ABL
MY CAR menürendszerben, lásd MY CAR
(121. oldal)). A funkció hibája esetén a
szimbólum világít a kombinált műszerfalon és
ezzel egyidejűleg az információs kijelző egy
magyarázó szöveget valamint egy további szimbólumot jelenít meg.
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Fényszórórendszer
működési
hibája
Szerviz
szükséges
A rendszer ki van
kapcsolva. Menjen
szervizbe, ha az
üzenet továbbra is
megjelenik. A
Volvo azt javasolja,
hogy forduljon
hivatalos Volvo
szervizhez.
A fényszóróminta a funkció kikapcsolt (bal) és bekapcsolt (jobb) állapotában.
A funkció csak szürkületben vagy sötétben és
csak az autó mozgó állapotában aktív.
Ha az autó aktív xenon fényszórókkal/aktív
kanyarlámpákkal (Active Bending Lights, ABL)
van felszerelve, akkor a fényszórók fénye követi a
kormánykerék mozgását, hogy maximális megvilágítást biztosítson kanyarokban és kereszteződésekben és így nagyobb biztonságot nyújtson.
A funkció22 a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki, lásd MY CAR (121. oldal).
A funkció automatikusan aktiválódik az autó indításakor (feltéve, hogy nincs kikapcsolva a
22
mánykerék éles elfordításának irányában vagy az
irányjelzők használatának irányában.
A funkció akkor kapcsol be, amikor a távolsági
fényszóró vagy a tompított fényszóró be van kapcsolva és az autó sebessége alacsonyabb mint
körülbelül 30 km/h (20 mph).
Ezen felül, mindkét kanyarlámpa bekapcsol hátramenetben a tolatólámpa kiegészítésére.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Távolsági/tompított fényszóró (97. oldal)
Automata távolsági fényszóró* (98. oldal)
Világításkapcsolók (93. oldal)
Kanyarlámpák*
Az adaptív funkcióval rendelkező automatikus
távolsági fényszóróval rendelkező aktív xenon
fényszórók/aktív kanyarlámpák kanyarfényszórókkal rendelkeznek. A kanyarfényszóró átmenetileg
megvilágítja az autó előtti átlós területet a kor-
Gyárilag aktiválva van.
* Opció/tartozék. 101
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Fényszórók - a fényszóróminta
beállítása
Ha az autó aktív Xenon fényszórókkal rendelkezik
és aktív távolsági fényszóró funkcióval van
ellátva, akkor a fényszórómintát vissza kell állítani
a balkormányos forgalomról jobbkormányos forgalomra és vissza váltáskor.
Hátsó ködlámpa
Amikor a látótávolság csökkent, akkor a hátsó
ködlámpa használható, hogy a forgalom többi
résztvevője időben észrevegye az előtte haladó
járművet.
Aktív Xenon fényszórók*
A fényszóróminta a MY CAR menürendszerben
állítható be, lásd MY CAR (121. oldal).
Halogén fényszórók
Nem szükséges fényszóróminta-beállítás. A fényszóróminta úgy van kialakítva, hogy nem vakítja a
szembejövő forgalmat.
állásba fordítja a
MEGJEGYZÉS
A hátsó ködlámpák használatának szabályai
országonként eltérőek.
Kapcsolódó információk
Az aktív távolsági fényszóró* funkcióval rendelkező autókon nem szükséges fényszórómintabeállítás. A fényszóróminta úgy van kialakítva,
hogy nem vakítja a szembejövő forgalmat.
Az aktív távolsági fényszóróval rendelkező autók
esetében szükséges fényszóróminta-beállítás. Az
autónak álló helyzetben kell lennie és a motornak
járnia kell, amikor átállítja a fényszórómintát a balés a jobb oldali közlekedés között.
vagy
bot illetve
világításkapcsolót.
•
Világításkapcsolók (93. oldal)
A hátsó ködlámpa gombja.
A hátsó ködlámpa csak a II kulcshelyzetben vagy
akkor kapcsolható be, amikor jár a motor és a
vagy
állásban
világításkapcsoló a
van.
Nyomja meg a gombot a be/kikapcsoláshoz. A
visszajelző szimbólum a kombinált műszerfalon és a gomb lámpája világít, amikor a hátsó
ködlámpa be van kapcsolva.
A hátsó ködlámpa automatikusan kikapcsol, amikor megnyomja a START/STOP ENGINE gom-
102
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Féklámpák
Vészvillogók
A féklámpa fékezés közben automatikusan
bekapcsol.
A vészvillogó mind a négy irányjelző lámpa
együttes villogásával figyelmeztetik a forgalom
többi résztvevőjét, amikor bekapcsolja ezt a funkciót.
A féklámpa a fékpedál lenyomásakor kapcsol be.
Továbbá, akkor is bekapcsol, ha a vezetéstámogató rendszerek, az Adaptív sebességtartó,
(215. oldal), City Safety, (233. oldal) vagy Ütközésfigyelmeztető rendszer, (240. oldal) fékezi az
autót.
Kapcsolódó információk
•
•
Irányjelzők (104. oldal)
Lábfék - vészféklámpák és automata vészvillogók (309. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Lábfék - vészféklámpák és automata vészvillogók (309. oldal)
Vészvillogó gombja.
Nyomja meg a gombot a vészvillogó bekapcsolásához. Mindkét irányjelző-visszajelző szimbólum
villog a kombinált műszerfalon, amikor használatban van a vészvillogó.
A vészvillogó automatikusan bekapcsol, amikor az
autót olyan hirtelen fékezik, hogy bekapcsolnak a
vészféklámpák és a sebesség körülbelül 10 km/h
(6 mph) alatt van.. A vészvillogó bekapcsolva
marad, amikor az autó megáll és automatikusan
kapcsol ki, amikor újra vezetni kezd; a gomb megnyomásával is kikapcsolható.
103
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Irányjelzők
Az autó irányjelzői a bal oldali bajuszkapcsolóval
működtethetők. Az irányjelző lámpák három alkalommal vagy folyamatosan villognak, attól függően, hogy milyen mértékben mozdítja fel vagy le
a bajuszkapcsolót.
san mozdul vissza a kormánykerék mozgatásának
hatására.
Irányjelző szimbólumok
Az irányjelző szimbólumokhoz, lásd Kombinált
műszerfal - a megjelenített szimbólumok jelentése (74. oldal).
Belső világítás
Az utastér világítását az első ülések és a hátsó
ülés feletti kezelőszervekkel lehet bekapcsolni/
kikapcsolni.
Kapcsolódó információk
Vészvillogók (103. oldal)
G021149
•
Az első olvasólámpák és az utastér-világítás kezelőszervei a tetőkonzolon.
Irányjelzők.
Olvasólámpa, bal oldali
Rövid villogási sorozat
Olvasólámpa, jobb oldali
Mozdítsa a bajuszkapcsolót fel vagy le az
első helyzetbe, majd engedje el. Az irányjelző
lámpák három alkalommal felvillannak. A
funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki, lásd MY CAR (121. oldal).
Folyamatos villogási sorozat
Mozdítsa a bajuszkapcsolót fel vagy le a véghelyzetbe.
A bajuszkapcsoló ebben a helyzetben marad és
manuálisan kell visszamozdítani, vagy automatiku-
104
Belső világítás
Az utastér összes világítása az alábbiaktól számított 30 percen belül manuálisan be- és kikapcsolható:
•
a motort leállították és az autó elektromos
rendszere a 0 kulcshelyzetben van
•
az autót kinyitották, de a motort nem indították be.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Első tetővilágítás
A lámpák a megfelelő gomb megnyomásával
kapcsolhatók be vagy ki.
Az első olvasólámpák a tetőkonzol megfelelő
gombjának megnyomásával kapcsolhatók be
vagy ki.
Belépő világítás
A belépő világítás (és az utastér-világítás) az
oldalajtók nyitásakor vagy zárásakor kapcsol be
és ki.
Hátsó tetővilágítás
Kesztyűtartó-világítás
Semleges helyzet
Amikor a gomb semleges helyzetben van, akkor
az utastér-világítás automatikusan kapcsol be és
ki az alábbiak szerint.
Az utastér-világítás bekapcsol és 30 másodpercig bekapcsolva marad, ha:
•
az autót kinyitják a távvezérlős kulccsal vagy
a kulcsszárral, lásd Távvezérlős kulcs - funkciók (176. oldal) vagy Kivehető kulcsszár - az
ajtók nyitása (180. oldal)
•
a motort leállították és az autó elektromos
rendszere a 0 kulcshelyzetben van.
A kesztyűtartó-világítás a fedél nyitásakor vagy
zárásakor kapcsol be és ki.
Piperetükör-világítás
G021150
A piperetükör (161. oldal) világítása a fedél nyitásakor és zárásakor kapcsol be és ki.
Hátsó tetővilágítás.
Világítás a csomagtérben
A csomagtér világítása a csomagtérajtó nyitásakor vagy zárásakor kapcsol be és ki.
Automata világítás
Az utastér-világítás kapcsolója három állással
rendelkezik az utastér világításához.
Hátsó tetővilágítás a panorámatetős autókban.
•
Ki – jobb oldal benyomva, automata világítás
kikapcsolva.
•
Semleges helyzet – automata világítás
bekapcsolva.
•
Be – bal oldal benyomva, az utastér világítása
bekapcsolva.
Az utastér-világítás akkor kapcsol ki, amikor:
•
•
beindítják a motort
bezárják az autót.
Az utastér-világítás bekapcsol, és két percig
bekapcsolva marad, ha valamelyik ajtót kinyitják.
Ha valamelyik lámpát manuálisan bekapcsolja,
majd bezárja az autót, akkor az két perc elteltével
automatikusan kikapcsol.
Hangulatvilágítás*
Amikor a normál utastér-világítás ki van kapcsolva
és jár a motor, akkor számos LED világít,
beleértve egyet a tetővilágításban, hogy alacsony
fényű világítást és hangulatot biztosítson vezetés
közben. A lámpa megkönnyíti a tárolórekeszekben tárolt tárgyak megtalálását is a nap sötétebb
óráiban. Ez a világítás rövid idővel a normál utastér-világítás után kapcsol ki, amikor bezárja az
}}
* Opció/tartozék. 105
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
autót. A fényerőt a fényszóró-kezelőszerv,
(93. oldal) forgókapcsolójával lehet szabályozni.
A hazakísérő világítás időtartama
Megközelítő világítás időtartama
A hazakísérő világítás a tompított fényszórókból,
a helyzetjelző lámpákból, a külső tükrökön található lámpákból, a rendszámtábla-világításból áll.
A megközelítő világítás a helyzetjelző lámpákból,
a külső tükrökön elhelyezkedő lámpákból, a
rendszámtábla-világításból, a belső tetővilágításból valamint a belépő világításból áll.
Bizonyos külső lámpák bekapcsolva tarthatók az
autók bekapcsolását követően, hogy hazakísérő
világításként működjenek.
1.
Távolítsa el a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóból.
2.
Mozdítsa a bal oldali bajuszkapcsolót a kormánykerék felé a véghelyzetéig, majd
engedje el. A funkció ugyanúgy aktiválható,
mint a fénykürt, lásd Távolsági/tompított
fényszóró (97. oldal).
3.
Szálljon ki az autóból, és zárja be az ajtót.
Amikor a funkció aktív, akkor a tompított fényszóró, a helyzetjelző lámpák, a külső tükrökön
elhelyezkedő lámpák és a rendszámtábla-világítás
bekapcsol.
A hazakísérő világítás bekapcsolásának időtartama a MY CAR menürendszerben állítható be,
MY CAR (121. oldal).
Kapcsolódó információk
•
106
Megközelítő világítás időtartama (106. oldal)
A megközelítő világítás a távvezérlős kulccsal
kapcsolható be, lásd Távvezérlős kulcs - funkciók
(176. oldal), és a óz autó világításának távoli
bekapcsolására szolgál.
Amikor bekapcsolja a funkciót a távvezérlős
kulccsal, akkor bekapcsolnak a helyzetjelző lámpák, külső tükrökön elhelyezkedő lámpák, a rendszámtábla-világítás, a belső tetővilágítás és a
belépő világítás.
A megközelítő világítás bekapcsolásának időtartama a MY CAR menürendszerben állítható be,
lásd MY CAR (121. oldal).
Kapcsolódó információk
•
A hazakísérő világítás időtartama (106. oldal)
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Ablaktörlők és -mosók
Az ablaktörlők és -mosók tisztítják a szélvédőt és
a hátsó ablakot. A fényszórókat nagy nyomású
mosó tisztítja.
Ablaktörlők23
Szakaszos törlés
Állítsa be az időegységenkénti törlések
számát a forgókapcsolóval, amikor a
szakaszos törlés van kiválasztva.
Folyamatos törlés
Az ablaktörlők normál sebességgel
törölnek.
Az ablaktörlők nagy sebességgel törölnek.
FONTOS
Mielőtt télen bekapcsolná az ablaktörlőket,
győződjön meg arról, hogy a törlőlapátok nincsenek-e lefagyva és kaparja le a szélvédőről
(és a hátsó ablakról) a havat vagy jeget.
Ablaktörlők és ablakmosók.
Esőérzékelő, be/ki
Forgókapcsoló, érzékenység/gyakoriság
Ablaktörlők ki
Mozdítsa a bajuszkapcsolót a 0 állásba
az ablaktörlők kikapcsolásához.
Egy törlés
Emelje fel a bajuszkapcsolót, majd
engedje el egy törlés végrehajtásához.
23
FONTOS
Mielőtt télen bekapcsolná az ablaktörlőket,
győződjön meg arról, hogy a törlőlapátok nincsenek-e lefagyva és kaparja le a szélvédőről
a havat vagy jeget.
FONTOS
Használjon bőséges mennyiségű mosófolyadékot, amikor az ablaktörlővel tisztítja a szélvédőt. A szélvédőnek nedvesnek kell lennie,
amikor működnek az ablaktörlők.
Az ablaktörlő lapát szervizállása
A szélvédő/ablaktörlő lapátok tisztításához és az
ablaktörlő lapátok cseréjéhez, lásd Autómosás
(405. oldal) és Ablaktörlő lapátok (382. oldal).
Esőérzékelő*
Az esőérzékelő automatikusan bekapcsolja az
ablaktörlőket annak alapján, hogy mennyi vizet
érzékel a szélvédőn. Az esőérzékelő érzékenysége a forgókapcsoló használatával állítható be.
Amikor az esőérzékelő be van kapcsolva, akkor a
gomb lámpája világít és az esőérzékelő szimbólum
látható a kombinált műszerfalon.
Aktiválás és az érzékenység beállítása
Az esőérzékelő aktiválásakor az autónak járnia
kell vagy a távvezérlős kulcsnak az I vagy II helyzetben kell lennie, miközben az ablaktörlő bajuszkapcsolója a 0 vagy az egyes törlés helyzetében
van.
Kapcsolja be az esőérzékelőt a
esőérzékelő gomb megnyomásával. Az ablaktörlők egyet
törölnek.
Nyomja fel a bajuszkapcsolót, ha azt szeretné,
hogy az ablaktörlők még egyet töröljenek.
Forgassa felfelé a forgókapcsolót a magasabb
érzékenységhez és lefelé az alacsonyabb érzékenységhez. (Egy extra törlés megy végbe, amikor
felfelé forgatja a forgókapcsolót.)
Az ablaktörlő lapátok cseréjéhez és az ablaktörlő lapátok szervizállásához, lásd Ablaktörlő lapátok (382. oldal). A mosófolyadék betöltéséhez, lásd Mosófolyadék - töltés (384. oldal).
}}
* Opció/tartozék. 107
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Kikapcsol
A szélvédő mosása
Inaktiválja az esőérzékelőt a
esőérzékelő
gomb megnyomásával vagy mozdítsa lefelé a
bajuszkapcsolót egy másik törlési programhoz.
Mozdítsa a bajuszkapcsolót a kormánykerék felé
az ablak- és fényszórómosók bekapcsolásához.
Az esőérzékelő automatikusan kikapcsol, amikor
a távvezérlős kulcsot eltávolítja a gyújtáskapcsolóból vagy öt perccel a motor leállítását követően.
FONTOS
Az ablaktörlők elindulhatnak és károsodhatnak egy automata autómosóban. Kapcsolja ki
az esőérzékelőt, amikor az autó mozgásban
van, vagy a távvezérlős kulcs I vagy II állásában. A kombinált műszerfal szimbóluma és a
gomb lámpája kialszik.
A fényszórók és ablakok mosása
A hátsó ablak törlése és mosása
Az ablaktörlők több törlést végeznek és a fényszórók mosása a bajuszkapcsoló elengedésekor
megy végbe.
Fűtött mosófúvókák*
A mosófúvókák fűtése hideg időben automatikusan történik a mosófolyadék fagyásának megelőzése érdekében.
Nagy nyomású fényszórómosás*
A nagy nyomású fényszórómosó nagy mennyiségű mosófolyadékot fogyaszt. A folyadék-megtakarítás érdekében a fényszórók mosása minden
ötödik ablakmosó ciklussal egy időben történik.
Csökkentett mosás
Amikor már csak körülbelül 1 liter mosófolyadék
maradt a tartályban és megjelenik a mosófolyadék feltöltésére vonatkozó üzenet a kombinált
műszerfalon, akkor a fényszórók mosófolyadékellátása kikapcsol. Ez azért van, hogy a szélvédő
tisztítását és a kilátást részesítse előnyben.
Hátsó ablaktörlő – szakaszos törlés
Hátsó ablaktörlő – folyamatos sebesség
Nyomja előre a bajuszkapcsolót (lásd a nyilat a
fenti ábrán) a hátsó ablakmosás és törlés indításához.
MEGJEGYZÉS
A hátsó ablaktörlő túlmelegedés-védelemmel
rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a motor túlmelegedés esetén kikapcsol. A hátsó ablaktörlő a lehűlési időszakot követően újra működik.
Mosó funkció.
108
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Ablaktörlő – tolatás
Elektromos ablakok
A hátrameneti fokozat kiválasztása az ablaktörlő
bekapcsolt állapotában, beindítja a hátsó ablaktörlő szakaszos törlését24. A funkció a hátrameneti fokozat kikapcsolásakor kikapcsol.
Az összes elektromos ablak működtethető a
vezetőajtó vezérlőpaneljéről - a többi ajtó vezérlőpanelje azok elektromos ablakait működtetik.
Ha a hátsó ablaktörlő már folyamatosan működik,
akkor nem történik változás.
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy nem csípődnek-e be gyermekek vagy más utasok, amikor a távvezérlős
kulcs használatával csukja be az ablakokat.
MEGJEGYZÉS
Az esőérzékelővel felszerelt autók esetében, a
hátsó ablaktörlő tolatáskor bekapcsol, ha az
érzékelő aktív és esik az eső.
FIGYELEM
Kapcsolódó információk
•
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy nem szorulnak-e be gyermekek vagy más utasok, amikor az ablakokat
a vezetőajtóról zárja be.
Mosófolyadék - töltés (384. oldal)
A vezetőajtó vezérlőpanelje.
Elektromos gyermekbiztonsági zárak, amelyek megakadályozzák a gyermekeket a
hátsó ajtók belülről történő nyitásában* és a
hátsó ablakok kinyitásában/bezárásában,
lásd Gyermekbiztonsági zárak - elektromos
aktiválás* (193. oldal).
Ha gyermekek vannak az autóban, akkor ne
feledje mindig kikapcsolni az elektromos ablakok tápellátását a 0 kulcshelyzet kiválasztásával, és vigye magával a távvezérlős kulcsot,
amikor elhagyja az autót. A kulcshelyzetekkel
kapcsolatos információkhoz - lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken
(85. oldal).
A hátsó ablakok kezelőszervei
Az első ablakok kezelőszervei
24
Ez a funkció (szakaszos törlés tolatáskor) kikapcsolható. Látogasson el egy műhelybe. A Volvo hivatalos Volvo műhely igénybe vételét javasolja.
}}
* Opció/tartozék. 109
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Használat
védelem a kezelőszerv folyamatos nyomva tartásával vagy az ablak zárásáig történő nyomásával
felülbírálható, például amikor a zárás jegesedés
miatt szakad meg. A becsípődés-védelem egy
rövid szünet után újra aktiválódik.
Visszaállítás
Ha az akkumulátor lecsatlakoztatták, akkor az
automatikus nyitás funkciót vissza kell állítani
ahhoz, hogy helyesen működjön.
1.
Finoman emelje meg a gomb első részét az
ablak véghelyzetbe emeléséhez, majd tartsa
ott egy másodpercig.
2.
Rövid időre engedje el a gombot.
3.
Emelje fel újra a gomb első részét egy
másodpercre.
MEGJEGYZÉS
A lehúzott hátsó ablakok miatt keletkező lüktető szélzaj csökkentéséhez, nyissa ki kissé az
első ablakokat is.
Az elektromos ablakok használata.
Használat automata működés nélkül
Használat automata működéssel
Az összes elektromos ablak működtethető a
vezetőajtó vezérlőpaneljéről - a többi ajtó vezérlőpanelje csak a hozzájuk tartozó elektromos ablakokat működtetik. Egyszerre csak egy vezérlőpanel működtethető.
Az elektromos ablakok működtetéséhez, legalább
I kulcshelyzet szükséges - lásd Kulcshelyzetek funkciók különböző szinteken (85. oldal). Az
elektromos ablakok a motor leállítása és a távvezérlős kulcs eltávolítása után pár percig működtethetők - de az ajtók kinyitását követően már
nem.
Az ablakok záródása megáll és az ablak kinyílik,
ha valami akadályozza a mozgását. A becsípődés-
110
Használat automata működés nélkül
Mozdítsa finoman fel/le a kezelőszervek egyikét.
Az elektromos ablakok a kezelőszerv ebben a
helyzetben tartásáig mozognak fel/le.
Használat automata működéssel
Mozdítsa a kezelőszerveket fel/le a végállásig,
majd engedje el. Az ablakok automatikusan a
véghelyzetbe mozognak.
Működtetés a távvezérlős kulccsal vagy a
központi zárógombbal
Az elektromos ablakok kívülről történő működtetéséhez a távvezérlős kulccsal vagy belülről a központi zárógombbal, lásd Távvezérlős kulcs - funkciók (176. oldal) vagy Zárás/nyitás - belülről
(187. oldal).
FIGYELEM
A becsípődés-védelem működéséhez viszszaállítást kell végrehajtani.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Külső tükrök
FIGYELEM
A külső tükör helyzetét a vezetőajtó kezelőszerveinek botkormányával állíthatja be.
Mindkét tükör széles látószögű típusú az optimális látótér érdekében. A tárgyak távolabbinak látszanak a valóságosnál.
Beállítások tárolása25
A külső visszapillantó tükrök és a vezetőülés helyzetének beállításai tárolhatók az egyes távvezérlős kulcsokhoz az autó kulcsmemóriájában*, lásd
Távvezérlős kulcs - személyre szabás*
(173. oldal).
A külső tükör lehajtása parkoláskor25
A külső tükör lehajtható, hogy a járművezető
lássa az út szélét, például parkoláskor.
A külső tükrök kezelőszervei.
Beállítás
1.
2.
3.
25
Nyomja meg az L gombot a bal oldali külső
tükörhöz vagy az R gombot a jobb oldali
külső tükörhöz. A gomb lámpája világít.
Állítsa be a helyzetet a középső botkormánynyal.
Nyomja meg újra az L vagy R gombot. A lámpának ki kell aludnia.
–
Kapcsoljon hátramenetbe, és nyomja meg az
L vagy R gombot.
Amikor kikapcsol hátrameneti fokozatból, akkor a
tükör körülbelül 10 másodperc elteltével automatikusan, vagy az L vagy R gomb megnyomásakor,
visszatér az eredeti helyzetébe.
A külső tükör automatikus lehajtása
parkoláskor25
A hátrameneti fokozat kapcsolásakor a külső
tükör automatikusan lehajlik, hogy a járművezető
lássa az út szélét, például parkoláskor. Amikor
elkapcsol hátrameneti fokozatból, akkor a tükör
Csak memóriás elektromos üléssel együtt, lásd Ülések, első - elektromos működtetésű* (87. oldal).
rövid idő elteltével automatikusan visszatér az
eredeti helyzetébe.
A funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki, lásd MY CAR (121. oldal).
Automatikus behajtás záráskor*
Az autó távvezérlős kulccsal történő zárásakor/
nyitásakor, a külső tükrök automatikusan behajlanak/kihajlanak.
A funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki, lásd MY CAR (121. oldal).
Visszaállítás semleges helyzetbe
A külső erő hatására elmozdult tükröknek elektromosan vissza kell térniük a semleges helyzetbe
az elektromos behajtás/kihajtás megfelelő működéséhez:
1.
Hajtsa be a tükröket az L és R gombokkal.
2.
Hajtsa ki azokat újra az L és R gombokkal.
3.
Ha szükséges, ismételje meg a fenti eljárást.
A tükrök most vissza vannak állítva a semleges
helyzetbe.
Automatikus sötétedés*
A külső tükrök ezen funkciójához az szükséges,
hogy a belső visszapillantó tükör automatikus
elsötétítés funkcióval rendelkezzen, lásd Visszapillantó tükör - belső (113. oldal).
}}
* Opció/tartozék. 111
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Behajtható elektromos külső tükrök*
A tükrök parkoláshoz/szűk helyen történő áthaladáshoz behajthatók:
1.
Nyomja meg egyszerre az L és R gombot (a
kulcshelyzetnek legalább I szinten kell lennie).
2.
Engedje el azokat körülbelül 1 másodperc
elteltével. A tükrök automatikusan megállnak
a teljesen behajtott helyzetben.
Ablakok és külső visszapillantó
tükrök - fűtés
Lásd még A szélvédő pára- és jégmentesítése
(143. oldal).
A páramentesítő a szélvédő, a hátsó ablakok és
a külső tükrök gyors pára- és jégmentesítését
szolgálja.
A külső tükrök és a hátsó ablak páramentesítése/jégmentesítése automatikusan megtörténik,
ha az autót +7 °C külső hőmérséklet alatt indítja
be. Az automatikus páramentesítés a MY CAR
menürendszerben állítható be, lásd MY CAR
(121. oldal).
Szélvédőfűtés*, hátsó ablak- és külső
visszapillantó tükör-fűtés
A távoli motorindítás (ERS)* funkció használatakor a szélvédőfűtés páramentesítése/jégmentesítése automatikusan történik, ha a külső hőmérséklet alacsonyabb mint +5 °C és ki van választva
az automatikus jégmentesítés a MY CAR menürendszerben.
Hajtsa ki a tükröket az L és R gombok egyszerre
történő megnyomásával. A tükrök automatikusan
megállnak a teljesen kihajtott helyzetben.
Hazakísérő és megközelítő világítás
A külső tükrökön akkor világít a fény, amikor ki
van választva a megközelítő világítás, (106. oldal)
vagy a hazakísérő világítás, (106. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
Visszapillantó tükör - belső (113. oldal)
Ablakok és külső visszapillantó tükrök - fűtés
(112. oldal)
Fűtés, szélvédő
Fűtés, hátsó ablak- és külső visszapillantó
tükör
A funkció a szélvédő, a hátsó ablakok és a külső
tükrök pára- és jégmentesítését szolgálja.
A vonatkozó gomb egy megnyomása bekapcsolja
a fűtést. A gomb lámpája jelzi, hogy a funkció
aktív. Kapcsolja ki a fűtést, amint a jég/pára
eltűnt, hogy ne terhelje szükségtelenül az akkumulátort. Azonban, bizonyos idő elteltével a fűtés
automatikusan kikapcsol.
112
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Visszapillantó tükör - belső
Automatikus sötétedés*
Iránytű*
A belső visszapillantó tükör a tükör alsó szélén
található kezelőszervvel sötétíthető. Vagy a viszszapillantó tükör automatikusan sötétedik.
A hátulról jövő erős fényt automatikusan sötétíti a
visszapillantó tükör. A manuális sötétítés nem
elérhető az automatikusan sötétedő tükrök esetében.
A visszapillantó tükör jobb oldali felső sarkába
van építve egy kijelző, amely mutatja, hogy milyen
irányba néz az autó eleje.
A visszapillantó tükör két érzékelőt tartalmaz egy előre nézőt és egy hátra nézőt - amelyek
együttesen működnek a vakító fények azonosítása és kiküszöbölése érdekében. Az előre néző
érzékelő észleli a környezeti fényt, míg a hátrafelé
néző érzékelő észleli az autó mögött haladó járművek fényszóróit.
Működés
MEGJEGYZÉS
Ha az érzékelőket például parkolójegyek, jeladók, napellenzők vagy az üléseken illetve a
csomagtérben elhelyezett tárgyak takarják,
amelyek megakadályozzák, hogy a fény elérje
az érzékelőket, akkor a belső visszapillantó
tükör és a külső tükrök elsötétítés funkciója
csökken.
Sötétítő kezelőszerv
Manuális sötétítés
A hátulról jövő erős fény a visszapillantó tükörből
visszaverődve elvakíthatja a jármű vezetőjét.
Használja a sötétítést a sötétítő kezelőszervvel,
ha zavarja a hátulról jövő fény:
1.
Használja a sötétítést a kezelőszerv utastér
felé mozdításával.
2.
Helyezze vissza a normál helyzetbe a kezelőszerv szélvédő felé mozgatásával.
Csak az automatikusan sötétedő visszapillantó
tükör rendelkezhet iránytűvel (113. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Külső tükrök (111. oldal)
Visszapillantó tükör iránytűvel.
Nyolc különböző irányt képes megjeleníteni angol
rövidítésekkel: N (észak), NE (északkelet), E
(kelet), SE (délkelet), S (dél), SW (délnyugat), W
(nyugat) és NW (északnyugat).
Az iránytű automatikusan aktiválódik az autó
beindításakor vagy a II kulcshelyzetben, lásd
Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken
(85. oldal). Az iránytű bekapcsolásához/kikapcsolásához - nyomja meg a tükör alján található
gombot, például egy gemkapoccsal.
}}
* Opció/tartozék. 113
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Kalibrálás
7.
Fűtött szélvédővel rendelkező autók*: Ha
a C karakter látható a kijelzőn, amikor be van
kapcsolva a szélvédőfűtés, akkor hajtsa végre
a kalibrálást a 6. pontnak megfelelően a szélvédőfűtés bekapcsolt állapotában, lásd A
szélvédő pára- és jégmentesítése
(143. oldal).
8.
Ha szükséges, ismételje meg a fenti eljárást.
Az iránytű kalibrálást igényelhet a megfelelő irány
mutatásához.
A föld 15 mágneses zónára osztható. Ha a jármű
több mágneses zónán is áthalad, akkor az iránytűt
kalibrálni kell.
A kalibrálás végrehajtásához tegye az alábbiakat:
1.
Álljon meg az autóval nyílt terepen, acélszerkezetektől és nagyfeszültségű távvezetékektől távol.
2.
Indítsa be az autót és kapcsolja ki az összes
elektromos berendezést (légkondicionáló,
ablaktörlők stb.) és ellenőrizze, hogy minden
ajtó be van-e csukva.
MEGJEGYZÉS
A kalibrálás sikertelen lehet vagy nem történik
meg, ha az elektromos berendezések nincsenek kikapcsolva.
3.
114
Tartsa nyomva a gombot a visszapillantó
tükör alján (használjon egy iratkapcsot vagy
ehhez hasonló eszközt) körülbelül
3 másodpercig. Megjelenik a pillanatnyi mágneses zóna száma.
Mágneses zónák.
4.
Nyomja meg többször egymás után a gombot, amíg a kívánt mágneses zóna (1–15)
meg nem jelenik. Lásd az iránytűhöz tartozó
mágneses zónák térképét.
5.
Várjon, amíg a kijelző vissza nem tér a C
karakter mutatására vagy tartsa nyomva a
gombot a visszapillantó tükör alatt körülbelül
6 másodperce, amíg meg nem jelenik a C
karakter.
6.
Hajtson lassan körbe nem több mint
10 km/h (6 mph) sebességgel, amíg az
iránytű iránya meg nem jelenik a kijelzőn,
jelezve, hogy a kalibrálás befejeződött. Ezután
hajtson további 2 kört a kalibrálás finomhangolásához.
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Panorámatető* - általános leírás
A panorámatető két részre van osztva. Csak az
első rész nyitható ki - vízszintesen vagy függőlegesen a hátsó élénél (szellőztető helyzet).
A panorámatető egy perforált szövetből készült
napellenzővel van felszerelve az üvegtető alatt,
hogy extra védelmet nyújtson az olyan tényezők
ellen, mint az erős napsütés.
FIGYELEM
A gyermekeket, egyéb utasokat vagy tárgyakat becsíphetik a panorámatető mozgó alkatrészei.
•
Mindig körültekintően működtesse a
panorámatetőt.
•
Ne hagyja, hogy a gyermekek játszanak a
kezelőszervekkel.
•
Ne feledje mindig kikapcsolni a panorámatető tápellátását a 0 kulcshelyzet kiválasztásával, és vigye magával a távvezérlős
kulcsot/PCC-t*, amikor elhagyja az autót.
A kulcshelyzetekkel kapcsolatos információkhoz - lásd Kulcshelyzetek - funkciók
különböző szinteken (85. oldal).
FIGYELEM
A panorámatető és a napellenző a tetőn elhelyezett kezelőszervvel működtethető. A kezelőszerv
az I vagy II kulcshelyzetben működtethető, lásd
Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken
(85. oldal).
Szélterelő
Zúzódásveszély a panorámatető záródásakor.
A panorámatető becsípődés-védelme csak az
automatikus záráskor működik, manuális
záráskor nem.
A panorámatető szélterelővel rendelkezik, amely
akkor hajlik fel, amikor a panorámatető nyitott
állásban van.
Kapcsolódó információk
•
Panorámatető* - működés (116. oldal)
* Opció/tartozék. 115
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Panorámatető* - működés
Gyors nyitás/zárás
A panorámatető és a napellenző egyszerre is
nyitható/csukható:
A napellenző/tető automata működés során a
maximális nyitásig nyílik.
A szellőztető helyzetben a tető első részének
hátsó széle megemelkedik.
FIGYELEM
A gyermekeket, egyéb utasokat vagy tárgyakat becsíphetik a panorámatető mozgó alkatrészei.
•
•
A nyitáshoz - nyomja hátra a kezelőszervet az
automatikus működés állásba kétszer, majd
engedje el azt.
•
A záráshoz - nyomja előre a kezelőszervet az
automatikus működés állásba kétszer, majd
engedje el azt.
Manuális működtetés
Mindig körültekintően működtesse a
panorámatetőt.
•
Nyitás, automatikus
Ne hagyja, hogy a gyermekek játszanak a
kezelőszervekkel.
Nyitás, manuális
•
Ne feledje mindig kikapcsolni a panorámatető tápellátását a 0 kulcshelyzet kiválasztásával, és vigye magával a távvezérlős
kulcsot/PCC-t*, amikor elhagyja az autót.
A kulcshelyzetekkel kapcsolatos információkhoz - lásd Kulcshelyzetek - funkciók
különböző szinteken (85. oldal).
1.
A napellenző kinyitásához - nyomja hátrafelé
a kezelőszervet a manuális nyitás ellenállási
pontjáig. A napellenző a teljesen nyitott helyzet felé mozog, amíg hátrafelé nyomva tartja
a kezelőszervet.
2.
A panorámatető felbillentéséhez - nyomja
újra hátrafelé a kezelőszervet a manuális nyitás ellenállási pontjáig.
3.
A panorámatető nyitásához - nyomja hátra
harmadszor is a kezelőszervet a manuális nyitás ellenállási pontjáig. A panorámatető a teljesen nyitott helyzet felé mozog, amíg hátrafelé nyomva tartja a kezelőszervet.
Zárás, manuális
Zárás, automatikus
A panorámatető és a napellenző az I vagy II
kulcshelyzetben működtethető.
Automatikus működés
1.
A napellenző teljes nyitásához, nyomja hátra
a kezelőszervet az automatikus nyitás állásba,
majd engedje el azt.
2.
Ezután a panorámatető teljes kinyitásához nyomja újra hátra a kezelőszervet az automatikus nyitás helyzetbe, majd engedje el.
A tetőt/függönyt az előző eljárás fordítva történő
végrehajtásával lehet bezárni - nyomja előre a
kezelőszervet a manuális zárás helyzetbe.
A tetőt/függönyt az előző eljárás fordítva történő
végrehajtásával lehet bezárni - nyomja előre a
kezelőszervet az automatikus zárás helyzetbe.
116
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
MEGJEGYZÉS
A manuális nyitáshoz a napellenzőnek teljesen nyitva kell lennie, mielőtt ki lehetne nyitni
a panorámatetőt. Az eljárás megfordításakor a
panorámatetőt teljesen be kell zárni, hogy a
napellenző zárható legyen.
A szellőztető helyzet kiválasztásakor az első rész
hátsó széle felemelkedik. Ha a napellenző teljesen zárva van a szellőztető helyzet kiválasztásakor, akkor az automatikusan körülbelül 50 mm-re
kinyílik.
Zárás a távvezérlős kulccsal vagy a
központi zárógombbal
Központi zárógomb
A vezetőajtó vagy az utasajtó* központi zárógombja használható a panorámatető zárásához.
–
Nyomja hosszan a
központi zárógombot,
amíg a panorámatető és az összes ablak
becsukódik és az ajtók valamint a csomagtérajtó bezáródik.
A zárás megszakításához, nyomja meg újra a központi záró gombot.
FIGYELEM
Zúzódásveszély a panorámatető záródásakor.
A panorámatető becsípődés-védelme csak az
automatikus záráskor működik, manuális
záráskor nem.
FIGYELEM
Ha a távvezérlős kulccsal vagy a központi záró
gombbal zárja be a panorámatetőt, akkor
ügyeljen arra, hogy senki ne legyen kitéve a
becsípődés kockázatának.
Szellőztető helyzet
Becsípődés-védelem
távvezérlős kulcs
– Nyomja hosszan a távvezérlős kulcs
zárógombját, amíg a panorámatető és az
összes ablak becsukódik és az ajtók valamint
a csomagtérajtó bezáródik.
Szellőztető helyzet, függőleges nyitás a hátsó élnél.
Nyissa ki a kezelőszerv hátsó szélének felfelé
nyomásával.
Zárja be a kezelőszerv hátsó szélének lehúzásával.
A zárás megszakításához, nyomja meg újra a távvezérlős kulcs zárógombját.
A panorámatető becsípődés-védelemmel van
ellátva, ami akkor aktiválódik, ha az üvegtető vagy
a napellenző a zárás során megakad valamilyen
akadályban. Elakadás esetén az üvegfedél vagy
napellenző a megakadás helyétől számítva körülbelül 50 mm-re (vagy a teljes szellőztető helyzetbe) automatikusan visszahúzódik. A becsípődés-védelem az üvegtető vagy a napellenző nyitásakor is aktív.
A becsípődés-védelem a kezelőszerv folyamatos
előre nyomásával vagy az üvegtető zárásáig történő nyomásával felülbírálható, például amikor a
zárás az üvegtető körül kialakult jegesedés miatt
szakad meg.
}}
* Opció/tartozék. 117
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs - funkciók (176. oldal)
Zárás/nyitás - belülről (187. oldal)
Navigálás a menüben - kombinált
műszerfal
A kombinált műszerfal, (119. oldal) információs
kijelzőjén megjelenő menüket, (68. oldal) a bal
oldali bajuszkapcsolóval lehet kezelni. Az, hogy
milyen menük jelennek meg, a kulcshelyzettől,
(85. oldal), függ.
Kijelző (digitális kombinált műszerfal) és a menü navigálásának kezelőszervei.
OK – üzenetlista elérése és üzenetek nyugtázása.
Forgókapcsoló – menüpontok közötti böngészés.
Kijelző (analóg kombinált műszerfal) és a menü navigálásának kezelőszervei.
RESET – az aktív funkció visszaállítása. Bizonyos esetekben funkciók kiválasztására/aktiválására szolgál, lásd az egyes funkcióknál
található magyarázatot.
Ha üzenet, (119. oldal), jelenik meg, akkor nyugtázni kell az OK gombbal ahhoz, hogy megjelenjenek a menük.
Kapcsolódó információk
•
118
Üzenetek - kezelés (121. oldal)
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
A menü áttekintése - kombinált
műszerfal
Az, hogy milyen menük jelennek meg a kombinált
műszerfal információs kijelzőjén, a kulcshelyzettől, (85. oldal) függ.
Az alábbi menüpontok némelyike funkciók és
hardver telepítését igénylik az autóban.
Analóg kombinált műszerfal
Digitális sebesség
Fűtés*
Kiegészítő fűtés*
Állófűtés*
Üzenetek
Fedélzeti sz.gép visszaállítása
Amikor figyelmeztető, tájékoztató vagy visszajelző
szimbólumok világítanak, akkor egy kapcsolódó
üzenet jelenik meg az információs kijelzőn.
Kapcsolódó információk
•
Analóg kombinált műszerfal - áttekintés
(68. oldal)
•
Digitális kombinált műszerfal - áttekintés
(69. oldal)
•
Navigálás a menüben - kombinált műszerfal
(118. oldal)
Üzenet
Leírás
Álljon meg
biztonságosanA
Álljon meg és állítsa le a
motort. Károsodás súlyos
kockázata - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB.
Állítsa le a
motortA
Álljon meg és állítsa le a
motort. Károsodás súlyos
kockázata - vegye fel a kapcsolatot egy műhellyelB.
Sürgős szervizA
Vegye fel a kapcsolatot egy
műhellyelB az autó haladéktalan ellenőrzéséhez.
Szerviz szükségesA
Vegye fel a kapcsolatot egy
műhellyelB az autó lehető
leghamarabbi ellenőrzéséhez.
Lásd kézikönyvA
Olvassa el a kezelési útmutatót
TC-opciók
Szerviz állapota
Olajszint26
Üzenetek (##)27
Digitális kombinált műszerfal
Beállítások*
Témák
Kontraszt mód/Szín mód
Szervizállapot
Üzenetek27
Olajszint26
26
27
Bizonyos motorok.
Az üzenetek száma zárójelben van feltüntetve.
}}
* Opció/tartozék. 119
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Üzenet
Leírás
Üzenet
Leírás
Üzenet
Leírás
Foglaljon
időpontot a
karbantartásra
Ideje bejelentkezni a rendszeres szervizre - vegye fel a
kapcsolatot egy műhellyelB.
Sebességváltó Csökkent teljesítmény
A sebességváltó nem képes
a teljes kapacitás kezelésére.
Vezessen óvatosan, amíg az
üzenet el nem tűnikC.
Ideiglenesen
kiA
A funkció ideiglenesen
kikapcsolt és vezetés közben
vagy újraindításkor automatikusan visszaáll.
Rendszeres
karbantartás
időszerű
Ideje a rendszeres szerviznek
- vegye fel a kapcsolatot egy
műhellyelB. Az időzítést a
vezetett kilométere száma, az
utolsó szerviz óta eltelt hónapok száma, a motor járási
ideje és az olajminőség
határozza meg.
Ha ismételten megjelenik vegye fel a kapcsolatot egy
műhellyelB.
Alacsony
akkumulátortöltés
Power save
mód
Az audiorendszer az energiatakarékosság érdekében
kikapcsolt. Töltse fel az akkumulátort.
Karbantartás
késésben
Sebességváltó Olajcserére szorul
120
Ha nem tartja be a szervizidőközöket, akkor a garancia
nem érvényes a károsodott
alkatrészekre - vegye fel a
kapcsolatot egy műhellyelB.
Vegye fel a kapcsolatot egy
műhellyelB az autó lehető
leghamarabbi ellenőrzéséhez.
Sebességváltó forró
Csökkentse
a sebességet
Vezessen egyenletesen vagy
álljon meg az autóval biztonságosan. Vegye ki sebességből és járassa a motort alapjáraton, amíg az üzenet el
nem tűnikC.
Sebességváltó forró
Álljon meg
biztonságosan Várjon,
amíg lehűl
Kritikus hiba. Állítsa meg
haladéktalanul az autót biztonságos módon, és vegye
fel a kapcsolatot egy műhelylyelB.
A
B
C
Az üzenet egy része jelenik meg azzal az információval, hogy hol
lépett fel a probléma.
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Az automata sebességváltóval kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Automata sebességváltó -- Geartronic* (292. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
Üzenetek - kezelés (121. oldal)
Navigálás a menüben - kombinált műszerfal
(118. oldal)
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Üzenetek - kezelés
MY CAR
Használja a bal oldali bajuszkapcsolót a nyugtázáshoz, és a kombinált műszerfal információs
kijelzőjén megjelenő üzenetek (119. oldal),,
közötti böngészéshez.
A MY CAR az a menüforrás, amely az autó sok
funkcióját kezeli, például City Safety™, zárak és
riasztó, automatikus ventilátor-fordulatszám, az
óra beállítása stb.
Amikor figyelmeztető, tájékoztató vagy visszajelző
szimbólumok világítanak, akkor egy kapcsolódó
üzenet jelenik meg a kijelzőn. A hiba kijavításáig
hibaüzenet tárolódik a memórialistában.
Bizonyos funkciók állandóak, mások pedig opcionálisak - a lehetőségek az egyes piacoktól függően is eltérőek.
Nyomja meg a bal oldali bajuszkapcsoló OK
gombját az üzenet nyugtázásához. Görgessen az
üzenetek között a forgókapcsolóval (118. oldal),.
A navigálás a középkonzol gombjaival vagy a kormánykerék jobb oldali billentyűzetével* történik a
menükben.
Működés
MEGJEGYZÉS
Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a fedélzeti számítógép használata közben, akkor el
kell olvasni az üzenetet (nyomja meg az OK
gombot), mielőtt visszatérne az előző tevékenységhez.
Kapcsolódó információk
•
A menü áttekintése - kombinált műszerfal
(119. oldal)
Kezelőpanel a középkonzolon és a kormánykerék billentyűzetén. Az ábra vázlatos - a gombok funkcióinak száma
}}
* Opció/tartozék. 121
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
és elrendezése a választott felszereltségtől és a piactól
függően változó.
MY CAR - megnyitja a MY CAR menürendszert.
Menüpontok és keresési útvonalak
Fedélzeti számítógép
A menüpontok és keresési útvonalak leírásához a
MY CAR menürendszerben, lásd a Sensus Infotainment mellékletet.
Az autó fedélzeti számítógépe vezetés közben
rögzíti és kiszámítja az olyan értékeket, mint például a távolság, üzemanyag-fogyasztás és átlagsebesség.
OK/MENU - nyomja meg a gombot a középkonzolon vagy a forgókapcsolót a kormánykeréken a kiemelt menüpont kiválasztásához/kijelöléséhez vagy a kiválasztott funkció
tárolásához a memóriában.
TUNE - forgassa a gombot a középkonzolon
vagy a forgókapcsolót a kormánykeréken a
menüpontok közötti fel/le görgetéshez.
EXIT
A fedélzeti számítógép tartalma és megjelenése
attól függően változó, hogy a kombinált műszerfal
analóg vagy digitális típusú-e:
•
Fedélzeti számítógép - analóg kombinált
műszerfal (124. oldal)
•
Fedélzeti számítógép - digitális kombinált
műszerfal (127. oldal)
EXIT funkciók
A menüszinttől és attól függően, hogy milyen
funkción van a kurzor az EXIT gomb rövid megnyomásakor, az alábbiak valamelyike történhet:
•
•
•
•
•
telefonhívás visszautasítása
az aktuális funkció megszakítása
a bevitt karakterek törlése
a legutóbbi kiválasztások visszavonása
felfelé haladás a menürendszerben.
Az EXIT gomb hosszú megnyomása a MY CAR
menürendszer normál nézetéhez vezet vagy, ha a
normál nézetben van, akkor a legmagasabb
menüszintre visz (fő forrás menü).
28
122
A kijelző megjelenése és mutatása a műszerváltozattól függően változhat.
A napi kilométer-számláló információi megjeleníthetők a
kombinált műszerfal információs kijelzőjén28.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Napi kilométer-számláló
A fedélzeti számítógép két napi kilométer-számlálóval és egy összegzett kilométer-számlálóval
rendelkezik.
Átlagos
Átlagos üzemanyag-fogyasztás az utolsó visszaállítástól számítva.
MEGJEGYZÉS
Üzemanyaggal működő fűtés* használatát
követően kis mértékű eltérés lehet.
Átlagsebesség
Az átlagsebesség az utolsó nullázás óta megtett
távolságon alapszik.
Pillanatnyi
Az aktuális üzemanyag-fogyasztás folyamatosan
frissül - körülbelül másodpercenként egyszer.
Amikor az autót alacsony sebességgel vezetik,
akkor a fogyasztás idő egységenként jelenik meg
- magasabb sebességen a megtett útra vonatkozóan.
A kijelzéshez különböző mértékegységek (km/
mérföld) választhatók ki - lásd "Mértékegységváltás" (122. oldal).
Tartomány - távolság a tartály
kiürüléséig
A fedélzeti számítógép azt a hozzávetőleges
távolságot jeleníti meg, amelyet a tartályban
maradt üzemanyaggal meg lehet tenni.
Mértékegységváltás
A távolság és üzemanyag egység a MY CAR
menürendszerben módosítható, lásd MY CAR
(121. oldal).
MEGJEGYZÉS
Nincs garantáltan megtehető távolság, amikor a
Táv a kiürülésig címsor a "----" értéket jeleníti
meg.
•
A fedélzeti számítógépen kívül, ezek az egységek a Volvo navigációs rendszerében* is megváltoznak.
Ebben az esetben, tankoljon a lehető leghamarabb.
A számítás az utolsó megtett 30 km üzemanyagfogyasztásán és a megmaradt felhasználható
üzemanyag-mennyiségen alapszik.
MEGJEGYZÉS
Az érték kissé eltérhet, ha megváltozik a vezetési stílus.
Kapcsolódó információk
•
Fedélzeti számítógép - analóg kombinált
műszerfal (124. oldal)
•
Fedélzeti számítógép - digitális kombinált
műszerfal (127. oldal)
•
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*
(131. oldal)
Gazdaságosabb vezetési stílussal hosszabb távolság tehető meg. Azzal kapcsolatban, hogyan
befolyásolható az üzemanyag-fogyasztás, lásd A
Volvo Car Corporation környezetvédelmi filozófiája, (23. oldal).
Digitális sebességkijelző egy másik
egységben29
Ha a fő műszer mérföld beosztású, akkor a megfelelő digitális sebesség km/h egységben jelenik
meg.
29
Csak digitális kombinált műszerfallal és bizonyos piacokon.
* Opció/tartozék. 123
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Fedélzeti számítógép - analóg
kombinált műszerfal
Kezelőszervek
A fedélzeti számítógép információi a kombinált
műszerfalon jeleníthetők meg és a bal oldali
bajuszkapcsolóval valamint a kombinált műszerfal
menüjével kezelhető.
Az ellenőrzés és a beállítások azonnal elvégezhetők, miután a kombinált műszerfal a nyitást követően automatikusan világítani kezd. Ha a fedélzeti
számítógép egyik kezelőszervét sem működteti
körülbelül 30 másodperccel a vezetőajtó kinyitását követően, akkor a műszer kialszik, ezután a
IIkulcshelyzet vagy a motor beindítása szükséges
a fedélzeti számítógép működtetéséhez.
Információs kijelző és kezelőszervek.
MEGJEGYZÉS
Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a fedélzeti számítógép használatakor, akkor először
nyugtázni kell az üzenetet mielőtt újra használni lehetne a fedélzeti számítógépet.
•
124
Nyugtázza az üzenetet a bajuszkapcsoló
OK gombjának rövid megnyomásával.
OK - megnyitja a kombinált műszerfal menüjét, megerősíti az üzeneteket vagy kiválasztja
a menübeállításokat.
Fedélzeti számítógép opció
Válassza ki, hogy melyik napi kilométer-számláló
jelenjen meg:
1.
Annak biztosításához, hogy nincs semmilyen
kezelőszerv egy szekvencia közepén - először
"állítsa vissza" azokat, kétszer megnyomva a
RESET gombot.
2.
Forgassa a forgókapcsolót a lehetőségek
közötti böngészéshez, és álljon meg a kívánt
címsornál.
A fedélzeti számítógép kijelzője a kombinált
műszerfalon az utazás közben bármikor egy
másik lehetőségre váltható. Az egyik lehetőség
azt jelenti, hogy nem jelenik meg a fedélzeti számítógép.
Forgókapcsoló - böngészés a menübeállítások vagy a fedélzeti számítógép lehetőségei között.
RESET - visszaállítja az aktuális napi kilométer-számlálót vagy visszalép a menüszerkezetben.
Fedélzeti számítógép címsor a kombinált műszerfalon
Információk
Napi kilométer-számláló T1 és teljes táv
•
A RESET gomb hosszú megnyomása nullázza a T1 napi kilométer-számlálót.
Napi kilométer-számláló T2 és teljes táv
•
A RESET gomb hosszú megnyomása nullázza a T2 napi kilométer-számlálót.
Táv a kiürülésig
További tájékoztatásért - lásd a "Hatótávolság - távolság a tartály kiürüléséig", (122. oldal) részt.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Fedélzeti számítógép címsor a kombinált műszerfalon
Információk
Üzemanyag-fogy.
Aktuális fogyasztás.
Átlagsebesség
•
Nincsenek fedélzeti számítógép információk.
Ez a lehetőség üres kijelzőt mutat - és a hurok elejét/végét is jelöli.
A fedélzeti számítógép visszaállítása
1.
2.
Forgassa a forgókapcsolót, és álljon meg a
fedélzeti számítógép visszaállítandó címsoránál: T1 és teljes táv, T2 és teljes táv vagy
Átlagsebesség.
A RESET egyszeri hosszú megnyomása viszszaállítja a kiválasztott címsorhoz tartozó
értéket.
A RESET hosszú megnyomása visszaállítja a Átlagsebesség értékét.
A kombinált műszerfal menüjének
funkciói
A kombinált műszerfal menüje a fedélzeti számítógép beállítási lehetőségeit tartalmazza. Nyissa
meg a menüt az alábbi táblázatban található
funkciók ellenőrzéséhez/beállításához.
1.
Az egyes címsorokat egyenként kell nullázni.
Annak biztosításához, hogy nincs semmilyen
kezelőszerv egy szekvencia közepén - először
"állítsa vissza" azokat, kétszer megnyomva a
RESET gombot.
2.
Nyomja meg a OK gombot.
3.
Tallózzon a funkciók között a forgókapcsolóval és válassza ki/erősítse meg az OK gombbal.
4.
Fejezze be a RESET gomb kétszeri megnyomásával az ellenőrzés/beállítás befejezését
követően.
Funkciók
Információk
Digitális sebesség
Az autó sebességét mutatja digitálisan a kombinált műszerfal közepén.
•
•
•
km/h
mph
Nincs kijelzés
Fűtés*
•
•
•
KÖZVETLEN INDÍTÁS
Az időzítő programozásával kapcsolatban, lásd Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő
(150. oldal).
- 1. időzítő - az idő kiválasztásának menüjéhez visz.
- 2. időzítő - az idő kiválasztásának menüjéhez visz.
}}
* Opció/tartozék. 125
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Funkciók
Információk
Kiegészítő fűtés*
További tájékoztatásért, lásd Kiegészítő fűtés* (154. oldal).
• Auto be
• Ki
TC-opciók
•
•
•
•
•
Távolság a tartály kiürüléséig
Üzemanyag-fogyasztás
Itt aktiválhatja azokat a lehetőségeket, amelyeket el szeretne érni a fedélzeti számítógép
kiválasztható címsoraiként. A már kiválasztott lehetőségek szimbólumai fehérek és "pipával" vannak jelölve - a többi szürke és nincs "pipával" jelölve.
Átlagsebesség
Napi kilométer-számláló T1 és teljes táv
Napi kilométer-számláló T2 és teljes táv
Szerviz állapota
A következő szervizig hátralévő hónapok számát és távolságot mutatja.
OlajszintA
További tájékoztatásért, lásd Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés (368. oldal).
Üzenetek (##)
További tájékoztatásért, lásd Üzenetek - kezelés (121. oldal).
A
Bizonyos motorok.
Kapcsolódó információk
•
•
126
Fedélzeti számítógép (122. oldal)
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*
(131. oldal)
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Fedélzeti számítógép - digitális
kombinált műszerfal
Fedélzeti számítógép opció
Kezelőszervek
Válassza ki, hogy melyik napi kilométer-számláló
jelenjen meg:
A fedélzeti számítógép információi a kombinált
műszerfalon jeleníthetők meg és a bal oldali
bajuszkapcsolóval valamint a kombinált műszerfal
menüjével kezelhető.
Az ellenőrzés és a beállítások azonnal elvégezhetők, miután a kombinált műszerfal a nyitást követően automatikusan világítani kezd. Ha a fedélzeti
számítógép egyik kezelőszervét sem működteti
körülbelül 30 másodperccel a vezetőajtó kinyitását követően, akkor a műszer kialszik, ezután a II
kulcshelyzet vagy a motor beindítása szükséges a
fedélzeti számítógép működtetéséhez.
MEGJEGYZÉS
Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a fedélzeti számítógép használatakor, akkor először
nyugtázni kell az üzenetet mielőtt újra használni lehetne a fedélzeti számítógépet.
•
Nyugtázza az üzenetet a bajuszkapcsoló
OK gombjának rövid megnyomásával.
Egyszerre három fedélzeti számítógép lehetőség jeleníthető meg - minden "ablakban" egy.
OK - megnyitja a kombinált műszerfal menüjét, megerősíti az üzeneteket vagy kiválasztja
a menübeállításokat.
T1 napi kilométer-számláló + sebességmérő
Annak biztosításához, hogy nincs semmilyen
kezelőszerv egy szekvencia közepén - először
"állítsa vissza" azokat, kétszer megnyomva a
RESET gombot.
2.
Forgassa a forgókapcsolót a címsor-kombinációk közötti böngészéshez.
3.
Álljon meg a kívánt kombinációnál ezeknek
az utazási adatoknak a folyamatos mutatásához a kombinált műszerfalon.
A fedélzeti számítógép kijelzője a kombinált
műszerfalon az utazás közben bármikor egy
másik lehetőségre váltható. Az egyik lehetőség
azt jelenti, hogy nem jelenik meg a fedélzeti számítógép.
Forgókapcsoló - böngészés a menübeállítások vagy a fedélzeti számítógép lehetőségei között.
RESET - visszaállítja az aktuális napi kilométer-számlálót vagy visszalép a menüszerkezetben.
Címsor kombinációk
Átlagos
1.
Információk
Átlagsebesség
•
A RESET gomb hosszú megnyomása nullázza a T1 napi kilométerszámlálót.
}}
127
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
Címsor kombinációk
Információk
Pillanatnyi
T2 napi kilométer-számláló + sebességmérő
Távolság a tartály kiürüléséig
Pillanatnyi
Sebességmérő
kmh<>mph
A RESET gomb hosszú megnyomása nullázza a T2 napi kilométerszámlálót.
kmh<>mph - lásd "Ellentétes digitális sebességkijelző" rész (122. oldal).
Ez a lehetőség eltünteti mindhárom fedélzeti számítógép kijelzőt - és a
hurok elejét/végét is jelöli.
Nincsenek fedélzeti számítógép információk.
A fedélzeti számítógép visszaállítása
3.
Válassza ki az átlagos üzemanyag-fogyasztás, átlagsebesség vagy mindkettő visszaállítását. Erősítse meg a választást az OK gombbal.
1.
Napi kilométer-számláló
1. Forgassa a forgókapcsolót, és álljon meg a
visszaállítani kívánt napi kilométer-számlálót
tartalmazó címsor-kombinációnál.
Annak biztosításához, hogy nincs semmilyen
kezelőszerv egy szekvencia közepén - először
"állítsa vissza" azokat, kétszer megnyomva a
RESET gombot.
4.
Fejezze be a RESET megnyomásával.
2.
Nyomja meg a OK gombot.
3.
Tallózzon a funkciók között a forgókapcsolóval és válassza ki/erősítse meg az OK gombbal.
4.
Fejezze be a RESET gomb kétszeri megnyomásával az ellenőrzés/beállítás befejezését
követően.
2.
A RESET egyszeri hosszú megnyomása viszszaállítja a kiválasztott címsorhoz tartozó
értéket.
Átlagsebesség és átlagfogyasztás
1. Nyomja meg az OK gombot a kombinált
műszerfal menüjének megnyitásához.
2.
128
•
Menjen a Fedélzeti sz.gép visszaállítása
menüponthoz a forgókapcsolóval, és erősítse
meg az OK gombbal.
A kombinált műszerfal menüjének
funkciói
A kombinált műszerfal menüje a fedélzeti számítógép beállítási lehetőségeit tartalmazza. Nyissa
meg a menüt az alábbi táblázatban található
funkciók ellenőrzéséhez/beállításához.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Funkciók
Információk
Fedélzeti sz.gép visszaállítása
Az átlagos üzemanyag-fogyasztás és az átlagsebesség visszaállítása.
•
•
Ne feledje, hogy ez a funkció nem állítja vissza a T1 és a T2 napi kilométer-számlálót.
Átlagos
Átlagsebesség
Üzenetek
További tájékoztatásért, lásd Üzenetek - kezelés (121. oldal).
Témák
Válassza ki a témát a kombinált műszerfal, (68. oldal) megjelenéséhez.
Beállítások*
Válassza az Auto be vagy Ki lehetőséget.
További tájékoztatásért, lásd Kiegészítő fűtés* (154. oldal).
Kontraszt mód/Szín mód
A kombinált műszerfal fényerejének és színintenzitásának beállítása.
Állófűtés*
Az időzítő programozásával kapcsolatban, lásd Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő (150. oldal).
• Közvetlen indítás
• - 1. időzítő szimbóluma - az idő kiválasztásának
menüjéhez visz.
•
A
- 2. időzítő szimbóluma - az idő kiválasztásának
menüjéhez visz.
Szervizállapot
A következő szervizig hátralévő hónapok számát és távolságot mutatja.
OlajszintA
További tájékoztatásért, lásd Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés (368. oldal).
Bizonyos motorok.
}}
* Opció/tartozék. 129
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
||
130
Kapcsolódó információk
•
•
Fedélzeti számítógép (122. oldal)
Fedélzeti számítógép - útstatisztikák*
(131. oldal)
* Opció/tartozék.
MŰSZEREK ÉS KEZELŐSZERVEK
Fedélzeti számítógép útstatisztikák*
A fedélzeti számítógép utazási statisztikái megjeleníthetők a középkonzol képernyőjén és grafikus
áttekintést nyújtanak az üzemanyag-fogyasztásról.
Funkció
–
Nyissa meg a MY CAR (121. oldal) menürendszert és válassza a Útvonal statisztika
lehetőséget az oszlopgrafikon megjelenítéséhez.
A TUNE gomb használatával az oszlopok beosztása 1 km és 10 km között változtatható - a jobb
oldalt elhelyezkedő kurzor a kiválasztott beosztástól függően fel vagy le mozdul.
Beállítások
Az utazási statisztikák különböző beállításai a MY
CAR - Útvonal statisztika menürendszerben
hajthatók végre.
• Nullázás, ha a motort min. 4 órára
leállították - válassza ki a négyzetet az
ENTER gomb használatával, majd lépjen viszsza a menüből az EXIT gomb használatával.
Ha ki van választva ez a lehetőség, akkor az
összes statisztika automatikusan törlődik, ha
az autó több mint 4 órát állt a vezetés befejezését követően. A motor következő beindításakor az útstatisztikák újra nulláról kezdődnek.
•
Utazási statisztikák30
Az egyes oszlopok a kiválasztott beosztástól függően 1 vagy 10 vezetett kilométert ábrázolnak - a
jobb oldali szélső oszlop mutatja az aktuális kilométert vagy 10 kilométert.
Lásd még az Eco guide, (72. oldal) műszerekre
vonatkozó információkat.
Kapcsolódó információk
•
30
A Új utazás indítása - ENTER az összes
előző statisztika törlésére szolgál, a menüből
az EXIT gomb használatával léphet vissza. Ha
a 4 óra eltelte előtt új vezetési ciklust szeretne kezdeni, akkor az aktuális időszakot
először manuálisan törölni kell ezzel a lehetőséggel.
Fedélzeti számítógép (122. oldal)
Az ábra vázlatos - az elrendezés az autómodelltől vagy a szoftverváltozattól függően változó lehet.
* Opció/tartozék. 131
KLÍMAVEZÉRLÉS
KLÍMAVEZÉRLÉS
Általános információk a
klímavezérlésről
Az autó elektronikus klímavezérléssel,
(139. oldal) rendelkezik. A klímavezérlő rendszer
hűti vagy fűti valamint szárítja az utastér levegőjét.
MEGJEGYZÉS
A légkondicionáló (AC) (142. oldal), kikapcsolható, de az utastér legjobb környezetének
biztosításához és az ablakok párásodásának
megakadályozásához mindig bekapcsolva kell
hagyni.
Ilyenkor ideiglenesen növekedhet az utastér
hőmérséklete.
•
Az ablakok belsejének páramentesítéséhez,
elsődlegesen a páramentesítő funkciót,
(143. oldal) használja. A párásodás kockázatának csökkentéséhez, tartsa tisztán az ablakokat és használjon ablaktisztítót.
Start/Stop* opcióval felszerelt autók
A motor automatikus leállításával, (299. oldal)
bizonyos berendezések, például klímaszabályozó
ventilátor fordulatszáma, (141. oldal) átmenetileg
csökkenhet.
Kapcsolódó információk
Ne feledje
•
•
134
A légkondicionáló optimális működésének
biztosításához, az oldalablakoknak és a panorámatetőnek* zárva kell lennie.
A teljes szellőztetés funkció, (187. oldal)
egyszerre nyitja ki az összes oldalablakot és
például az autó gyors kiszellőztetésére használható meleg időben.
•
Távolítsa el a jeget és a havat a klímavezérlő
rendszer levegőszívó nyílásáról (a motorháztető és a szélvédő közötti rács).
•
Meleg időben, a légkondicionálóból származó
páralecsapódás csöpöghet az autó alatt. Ez
normális.
•
Amikor a motor teljes teljesítményére szükség van, például teljes gázadáskor, akkor a
légkondicionáló átmenetileg kikapcsolhat.
•
•
•
•
•
Tényleges hőmérséklet (134. oldal)
Tényleges hőmérséklet
Az utastér beállított hőmérséklete folyamatosan
megfelel a fizikai észlelésnek az olyan tényezőket
figyelembe véve, mint a külső hőmérséklet, az
autó környezetében lévő levegő áramlási sebessége, nedvességtartalma és a napsugárzás stb.
az autóban és környezetében.
A rendszer egy napérzékelőt (135. oldal), tartalmaz, amely észleli, hogy melyik irányból süti a nap
az utasteret. Ez azt jelenti, hogy a jobb és bal
oldali szellőzőkből áramló levegő hőmérséklete
annak ellenére eltérő lehet, hogy mindkét oldalon
ugyanazt a hőmérsékletet állította be.
Kapcsolódó információk
Menübeállítások - klímavezérlés (137. oldal)
•
Elektronikus klímavezérlés - ECC
(139. oldal)
Általános információk a klímavezérlésről
(134. oldal)
•
Az utastér hőmérséklet-szabályozása
(142. oldal)
Levegőelosztás az utastérben (137. oldal)
Levegőminőség (135. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Érzékelők - klímavezérlés
Levegőminőség
Levegőminőség - utastérszűrő
A klímavezérlő rendszer számos érzékelőt használ a hőmérséklet (134. oldal), szabályozásának
segítéséhez az autóban.
Az utastér belseje úgy van kialakítva, hogy a kellemes és kényelmes legyen, még az allergiától
vagy asztmától szenvedő személyek számára is.
A szűrő megszűri az utastérbe áramló összes
levegőt.
•
A napérzékelő a műszerfal felső oldalán
helyezkedik el.
Utastérszűrő (135. oldal)
•
Az utastér hőmérsékletérzékelője a klímavezérlő panel alatt helyezkedik el.
•
•
•
•
A külső hőmérsékletérzékelő a külső tükörben helyezkedik el.
•
Belső levegőminőség rendszer (IAQS),
(136. oldal)*
•
A nedvességérzékelő* a belső visszapillantó
tükör mellett található.
MEGJEGYZÉS
Ne takarja le vagy gátolja az érzékelőket
ruhákkal vagy egyéb tárgyakkal.
Anyagok az utastérben (136. oldal)
Tiszta belső zóna csomag (CZIP)
(136. oldal)*
A szűrőt rendszeres időközönként ki kell cserélni.
Tartsa be a Volvo szervizprogramban előírt csereidőközöket. Ha az autót súlyosan szennyezett környezetben használja, akkor szükség lehet a szűrő
gyakoribb cseréjére.
MEGJEGYZÉS
Többféle típusú utastérszűrő létezik. Ügyeljen
arra, hogy a megfelelő szűrőt szerelje be.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(134. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Levegőminőség (135. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(134. oldal)
* Opció/tartozék. 135
KLÍMAVEZÉRLÉS
Levegőminőség - tiszta belső zóna
csomag (CZIP)*
A CZIP olyan módosítások összességéből áll,
amelyek még tisztábban tartják az utasteret az
allergiát és asztmát okozó anyagoktól.
Az alábbiakat tartalmazza:
•
•
Fejlett ventilátor funkció, ami azt jelenti, hogy
a ventilátor beindul, amikor kinyitják az autó
ajtóját a távvezérlős kulccsal. A ventilátor friss
levegővel tölti meg az utasteret. A funkció
akkor kapcsol be, amikor szükséges és egy
idő elteltével vagy az utastér ajtóinak kinyitásakor kapcsol ki automatikusan. A ventilátor
működési ideje az autó 4 éves koráig fokozatosan csökken a kisebb szükségesség miatt.
Belső levegőminőség - IAQS*
Levegőminőség - anyagi
Az IAQS levegőminőség rendszer kiválasztja a
gázokat és részecskéket a szagok és szennyeződések szintjének csökkentéséhez az utastérben.
Tesztelt anyagok kerültek kifejlesztésre az utastér
pormennyiségének minimálisra csökkentéséhez
és, hogy hozzájáruljanak az utastér könnyebb
tisztán tarthatóságához.
Ha a külső levegő szennyezett, akkor a légbeszívás megszűnik és a levegő visszakeringtetésre
kerül.
A funkciót a MY CAR menürendszerben lehet
aktiválni/inaktiválni. A menürendszer leírásával
kapcsolatban, lásd MY CAR (121. oldal).
MEGJEGYZÉS
•
Levegőminőség (135. oldal)
Levegőminőség (135. oldal)
Párásodás esetén ki kell kapcsolni a levegőminőség-érzékelőt és a szélvédő és az oldalablakok valamint a hátsó ablakok páramentesítő funkcióit kell használni.
Kapcsolódó információk
•
•
•
136
•
Hideg időben, a párásodás megelőzése érdekében, a visszakeringetés korlátozott.
Kapcsolódó információk
Általános információk a klímavezérlésről
(134. oldal)
Kapcsolódó információk
A levegőminőség-érzékelő mindig be van
kapcsolva az utastér legjobb levegőminőségének biztosítása érdekében.
A levegőminőség rendszer, az IAQS,
(136. oldal) egy teljesen automatikus rendszer, amely tisztítja az utastér levegőjét az
olyan szennyeződésektől, mint a részecskék,
nitrogén-oxidok és talajszinti ózon.
•
A szőnyegek az utastérben és a csomagtérben is
könnyen kivehetők és tisztíthatók. Használja a
Volvo által ajánlott autóápolási termékeket a
belső tér tisztításához, (408. oldal).
Általános információk a klímavezérlésről
(134. oldal)
Levegőminőség (135. oldal)
Levegőminőség - tiszta belső zóna csomag
(CZIP)* (136. oldal)
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Menübeállítások - klímavezérlés
Levegőelosztás az utastérben
A klímavezérlő rendszer bekapcsolható/kikapcsolható és hat alapértelmezett beállítása módosítható a középkonzolon.
A bejövő levegő számos szellőző között oszlik el
az utastérben.
•
A ventilátor működési szintje automatikus klímavezérlés, (141. oldal) közben.
•
•
Visszakeringtetési időzítő, (144. oldal).
•
•
•
Szellőzők a műszerfalon
A hátsó ablak-páramentesítő, (112. oldal)1
automatikus indítása.
Belső levegőminőség-rendszer,* (136. oldal).
A vezetőülés fűtésének (140. oldal), automatikus indítása.
Nyitva
A kormánykerékfűtés, (93. oldal) automatikus
indítása.
Zárva
További információk találhatók a menürendszer,
lásd (121. oldal) leírásában.
A levegőelosztás AUTO üzemmódban teljesen
automatikus.
Oldalirányú levegőáramlás
A klímavezérlő rendszer funkciója alapértelmezett
beállításokra állítható vissza a MY CAR menürendszerben. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (121. oldal).
Ha szükséges, manuálisan is szabályozható, lásd
levegőelosztási táblázat, (145. oldal).
Függőleges levegőáramlás
Irányítsa a külső szellőzőket az oldalablakokra a
pára eltávolításához.
Kapcsolódó információk
•
1
Általános információk a klímavezérlésről
(134. oldal)
A távoli motorindítás (ERS)* funkció használatakor a szélvédőfűtés is automatikusan páramentesít/jégmentesít, ha be van kapcsolva a hátsó ablak jégmentesítése.
}}
* Opció/tartozék. 137
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
Szellőzők az ajtóoszlopokon
Zárva
Levegőelosztás - szélvédő-páramentesítő
Nyitva
Levegőelosztás - műszerfali szellőző
Oldalirányú levegőáramlás
Levegőelosztás - padlószellőzés
Függőleges levegőáramlás
Irányítsa a szellőzőket az ablakokra a pára eltávolításához hideg időben.
Irányítsa a szellőzőket az utastérbe a kellemes
klíma fenntartásához a hátsó ülésen.
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy a kisgyermekek érzékenyek
lehetnek a légáramlatokra és a huzatra.
138
Levegőelosztás
Az alak három gombból áll. Amikor megnyomja a
gombokat, akkor a hozzájuk tartozó alakok megjelennek a kijelzőn (lásd az alábbi ábrát) és az
egyes részek előtti nyilak mutatják a kiválasztott
levegőáramlást. További tájékoztatásért, lásd a
levegőelosztási táblázatot, (145. oldal).
A kiválasztott levegőelosztás a középkonzol kijelzőjén
látható.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Általános információk a klímavezérlésről
(134. oldal)
Automatikus szabályozás (141. oldal)
Levegőelosztás - visszakeringtetés
(144. oldal)
KLÍMAVEZÉRLÉS
Elektronikus klímavezérlés - ECC
Az ECC (elektronikus klímavezérlés) fenntartja az
utastér beállított hőmérsékletét és külön beállítható a vezető és az utas oldalhoz.
Az automata funkció a hőmérséklet, légkondicionálás, ventilátor-fordulatszám, visszakeringtetés
és a levegőelosztás automatikus szabályozására
szolgál.
Hőmérséklet-szabályozás, (142. oldal), bal
oldal
Hátsó ablak- és külső visszapillantó tükörfűtés (112. oldal)
Elektromosan fűthető első ülés, (140. oldal),
bal oldal
Elektromosan fűthető első ülés, (140. oldal),
jobb oldal
Max. páramentesítés (143. oldal)
Hőmérséklet-szabályozás, (142. oldal), jobb
oldal
Ventilátor (141. oldal)
Levegőelosztás, (137. oldal) - padlószellőzés
Levegőelosztás - műszerfali szellőző
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(134. oldal)
Visszakeringtetés (144. oldal)
AUTO - Automata klímavezérlés, (141. oldal)
AC - Légkondicionáló be/ki, (142. oldal)
Levegőelosztás - szélvédő-páramentesítő
139
KLÍMAVEZÉRLÉS
Fűthető első ülések*
•
Az első ülésfűtésnek három állása van, hogy
hideg időben javítsa a járművezető és az utas
komfortérzetét.
Legalacsonyabb fűtési szint - egy narancssárga mező világít a képernyőn.
•
Fűtés kikapcsolása - nincs világító mező.
Hátsó ülésfűtés*
A hátsó ülés külső üléseinek fűtése2 három állással rendelkezik az utasok kényelme érdekében
hideg időben.
FIGYELEM
Az ülésfűtést nem használhatják olyan személyek, akiknek nehézségeik vannak a hőmérséklet emelkedésének észlelésével vagy
egyéb problémáik vannak az ülésfűtés kezelőszerveinek használatával. Különben égési
sérüléseket szenvedhetnek.
A vezetőülés fűtésének automatikus
indítása
A pillanatnyi fűtési szint a középkonzol kijelzőjén látható.
Nyomja meg többször a gombot a különböző szintek közötti
váltáshoz vagy a funkció kikapcsolásához.
Három fűtési szint van, amelyek különböző fűtőteljesítményt nyújtanak:
•
•
140
Legmagasabb fűtési szint - három narancszszínű mező világít a középkonzol képernyőjén
(lásd a fenti ábrát).
Alacsonyabb fűtési szint - két narancssárga
mező világít a képernyőn.
A vezetőülés fűtésének automatikus indítása
bekapcsolva, a vezetőülés a motor beindításakor
a legmagasabb szinten lesz.
Az automatikus bekapcsolás akkor történik meg,
amikor a környezeti hőmérséklet
körülbelül +10 °C alatt van.
A funkciót a MY CAR menürendszerben lehet
aktiválni/inaktiválni. A menürendszer leírásával
kapcsolatban, lásd MY CAR (121. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(134. oldal)
•
Hátsó ülésfűtés* (140. oldal)
A pillanatnyi fűtési szint a nyomógomb lámpáin jelenik
meg.
Nyomja meg többször a gombot a különböző
szintek közötti váltáshoz vagy a funkció kikapcsolásához.
Három fűtési szint van, amelyek különböző fűtőteljesítményt nyújtanak:
•
Legmagasabb fűtési szint - három lámpa
világít.
•
•
Alacsonyabb fűtési szint - két lámpa világít.
•
Fűtés kikapcsolása - nincs világító lámpa.
Legalacsonyabb fűtési szint - egy lámpa
világít.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
FIGYELEM
Az ülésfűtést nem használhatják olyan személyek, akiknek nehézségeik vannak a hőmérséklet emelkedésének észlelésével vagy
egyéb problémáik vannak az ülésfűtés kezelőszerveinek használatával. Különben égési
sérüléseket szenvedhetnek.
Ventilátor
Automatikus szabályozás
A ventilátornak folyamatosan működnie kell az
ablakok párásodásának elkerülése érdekében.
Az auto funkció automatikusan szabályozza a
hőmérsékletet (142. oldal), , légkondicionálást
(142. oldal), , ventilátor-fordulatszámot
(141. oldal), , visszakeringetést (144. oldal), és
a levegőelosztást (137. oldal), .
MEGJEGYZÉS
Ha teljesen ki van kapcsolva a ventilátor,
akkor a légkondicionáló nem működik, ami az
ablakok párásodását okozhatja.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(134. oldal)
•
Fűthető első ülések* (140. oldal)
Ventilátor gomb
Forgassa a gombot a ventilátor
fordulatszámának növeléséhez
vagy csökkentéséhez. Ha az
AUTO lehetőség van kiválasztva, akkor a ventilátor fordulatszámának szabályozása
automatikusan (141. oldal),,
történik - az előzőleg beállított ventilátor-fordulatszám nem érvényes.
Kapcsolódó információk
2
•
Általános információk a klímavezérlésről
(134. oldal)
•
Elektronikus klímavezérlés - ECC (139. oldal)
Ha kiválaszt egy vagy több
manuális funkciót, akkor a többi
funkció szabályozása továbbra
is automatikusan történik. Az
AUTO gomb magnyomására az
összes manuális beállítás
kikapcsol. A kijelző képernyőn
az AUTOM. KLÍMA jelzés látható.
A ventilátor-fordulatszám automatikus módban a
MY CAR menürendszerben állítható be. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR
(121. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(134. oldal)
A hátsó ülésfűtés nem érhető el a beépített kétfokozatú ülésmagasító esetén, (52. oldal).
* Opció/tartozék. 141
KLÍMAVEZÉRLÉS
Az utastér hőmérsékletszabályozása
Az autó beindításakor visszatér a legutóbbi
hőmérséklet-beállításhoz.
MEGJEGYZÉS
A fűtést vagy hűtést nem lehet siettetni a
ténylegesen kívánt hőmérsékletnél magasabb
vagy alacsonyabb hőmérséklet beállításával.
Az egyes oldalak pillanatnyi hőmérséklete a középkonzol
kijelző képernyőjén látható.
A hőmérséklet a gombbal állítható be - különállóan az utas
és a vezető felöli oldalon.
142
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(134. oldal)
•
•
Tényleges hőmérséklet (134. oldal)
Elektronikus klímavezérlés - ECC (139. oldal)
Légkondicionáló
A légkondicionáló szükség szerint hűti és szárítja
a beáramló levegőt.
Amikor az AC gomb világít,
akkor a légkondicionálót a
rendszer automata funkciója
vezérli.
Amikor az AC gomb lámpája
nem világít, akkor a légkondicionáló ki van kapcsolva. Az egyéb funkciók vezérlése még mindig automatikus. Amikor bekapcsolja a max. páramentesítő funkciót, (143. oldal),
akkor a légkondicionáló automatikusan bekapcsol a levegő szárítása érdekében a maximális
beállításon.
KLÍMAVEZÉRLÉS
A szélvédő pára- és jégmentesítése
A szélvédőfűtés* és a max. páramentesítés a
párásodás és a jég gyors eltávolítására szolgál a
szélvédőről és az oldalablakokról.
A szélvédőfűtés nélküli autók esetében egy páramentesítő szint létezik:
•
A levegő az ablakokhoz áramlik - a (2) szimbólum világít a képernyőn.
•
A funkció kikapcsolása - nem világít szimbólum.
A szélvédőfűtéssel rendelkező autókban két
páramentesítő szint van:
A kiválasztott beállítás megjelenik a középkonzol képernyőjén.
Szélvédőfűtés*
Max. páramentesítés
A páramentesítő gombjának
lámpája világít, amikor a funkció
aktív.
Nyomja meg többször a gombot a különböző szintek közötti
váltáshoz vagy a funkció kikapcsolásához.
3
•
A szélvédőfűtés3 indítása - az (1) szimbólum
világít a képernyőn.
•
A szélvédőfűtés3 indítása és levegőáramlás
az ablakokhoz - az (1) és (2) szimbólumok
világítanak a képernyőn.
•
A funkció kikapcsolása - nem világít szimbólum.
MEGJEGYZÉS
A szélvédőfűtés és az infravörös ablak
(21. oldal),, befolyásolhatja a jeladók vagy
egyéb kommunikációs eszközök működését.
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
Az elektromos szélvédőfűtés nem használható
az motor automatikusan leállított (299. oldal),
állapotában.
Az alábbiak is megtörténnek, amikor aktív a maximális páramentesítés funkció, hogy a legnagyobb
páramentesítést biztosítsa az utastérben:
•
•
a légkondicionáló automatikusan bekapcsol
a visszakeringetés és a levegőminőség rendszer automatikusan kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
A zajszint növekszik a ventilátor max. sebességen működésével.
Amikor kikapcsolja a páramentesítőt, akkor a klímavezérlő visszatér az előző beállításokhoz.
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(134. oldal)
A szélvédő egyes oldalainak háromszögű
területe nem elektromosan fűtött, itt a jégmentesítés hosszabb ideig tarthat.
Ha a C látható a visszapillantó tükörben a szélvédőfűtés bekapcsolt állapotában, akkor az iránytűt, (113. oldal)* kalibrálni kell.
* Opció/tartozék. 143
KLÍMAVEZÉRLÉS
Levegőelosztás - visszakeringtetés
Válassza ki a visszakeringtetést, hogy kizárja a
rossz levegőt, kipufogógázokat stb. az utastérből, a visszakeringtetés nem engedi be a külső
levegőt az autóba, amikor a funkció be van kapcsolva.
Amikor a visszakeringtetés
aktív, akkor a gomb narancssárga lámpája világít.
FONTOS
Ha a levegő túl hosszú ideig kering az autóban, akkor fennáll a párásodás kockázata az
ablakok belsején.
Időzítő
Ha aktív az időzítő funkció, akkor a rendszer a a
külső hőmérséklettől függő időre kilép a manuálisan bekapcsolt visszakeringtetés módból. Ez
csökkenti a jegesedés, a párásodás és a levegő
elhasználódásának kockázatát.
A funkciót a MY CAR menürendszerben lehet
aktiválni/inaktiválni. A menürendszer leírásával
kapcsolatban, lásd MY CAR (121. oldal).
144
MEGJEGYZÉS
Amikor a max. páramentesítés van kiválasztva,
akkor a visszakeringetés mindig kikapcsol.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Általános információk a klímavezérlésről
(134. oldal)
Levegőelosztás az utastérben (137. oldal)
Levegőelosztás - táblázat (145. oldal)
KLÍMAVEZÉRLÉS
Levegőelosztás - táblázat
Három gomb áll rendelkezésre a levegő elosztásának, lásd (137. oldal) beállításához.
Levegőelosztás
Használja
Levegő az ablakokhoz. Bizonyos mennyiségű levegő jön a szellőzőkből.
Nincs levegő-visszakeringtetés. A légkondicionáló mindig be van kapcsolva.
a jég és a párásodás gyors eltávolítására.
Levegő a szélvédőhöz, a páramentesítő szellőzőn keresztül és az oldalablakokhoz. Bizonyos mennyiségű levegő jön a szellőzőkből.
A párásodás vagy jegesedés elkerülése érdekében hideg
és nedves körülmények között (ehhez a ventilátornak nem
szabad túl alacsony sebességen működnie).
Levegő áramlik az ablakokhoz és a műszerfal szellőzőiből.
jó komfortérzet biztosításához meleg, száraz időben.
Levegőáram a fej és mellkas magasságában a műszerfal szellőzőiből.
hatékony hűtés biztosításához meleg időben.
}}
145
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
146
Levegőelosztás
Használja
Levegő a padlóhoz és az ablakokhoz. Bizonyos mennyiségű levegő áramlik
a műszerfal szellőzőiből.
kényelmes körülmények biztosításához és a jó páramentesítéshez hideg vagy párás időben.
Levegő a padlóhoz és a műszerfal szellőzőiből.
napos időben, hideg külső hőmérséklet mellett.
Levegő a padlóhoz. Bizonyos mennyiségű levegő áramlik a műszerfal szellőzőiből és az ablakokhoz.
a meleg vagy hideg padlóhoz irányításához.
Levegőáram az ablakokhoz, a műszerfal szellőzőiből és a padlóhoz.
hogy hűtést biztosítson a padló mentén meleg, száraz időben vagy fűtést felfelé hideg időben.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Kapcsolódó információk
•
Általános információk a klímavezérlésről
(134. oldal)
•
Levegőelosztás - visszakeringtetés
(144. oldal)
147
KLÍMAVEZÉRLÉS
Motorblokk- és utastérfűtés*
Üzemanyagtöltés
Akkumulátor és üzemanyag
Ha az akkumulátor töltöttsége elégtelen vagy az
üzemanyagszint túl alacsony, akkor a fűtés automatikusan kikapcsol, és egy üzenet jelenik meg
az információs kijelzőn. Nyugtázza az üzenetet az
irányjelző bajuszkapcsoló, (118. oldal) OK gombjának egyszeri megnyomásával.
Az előkészítés az elindulás előtt előkészíti az
autó fűtését a motorhoz és az utastérhez, hogy
csökkentse a kopást és az út során felhasznált
energiát.
A fűtés közvetlenül, (149. oldal) vagy időzítővel,
(150. oldal) kapcsolható be.
FONTOS
A fűtés nem tud bekapcsolni, ha a külső hőmérséklet meghaladja a 15 °C értéket. A fűtés maximális működési ideje 50 perc.
FIGYELEM
Ne használja zárt térben az üzemanyaggal
működő fűtést. Kipufogógázok keletkeznek.
MEGJEGYZÉS
Amikor működik az üzemanyaggal működtetett kiegészítő fűtés, akkor kipufogógázok
távozhatnak a jobb oldali kerékdobból, ami teljesen normális.
A fűtés ismételt használata rövid utak megtétele közben az akkumulátor lemerüléséhez
vezet, ami indítási problémákat okoz.
Az autót az állófűtés használatával megegyező ideig vezetni kell az akkumulátor elégséges töltéséhez, hogy visszanyerje a fűtés
által felhasznált energiát, ha azt rendszeresen
használja. A fűtést alkalmanként legfeljebb 50
percig szabad használni.
Figyelmeztető címke az üzemanyagtöltő fedélen.
FIGYELEM
A kiömlő üzemanyag meggyulladhat. Kapcsolja ki az üzemanyaggal működtetett kiegészítő fűtést az üzemanyagtöltés megkezdése
előtt.
Ellenőrizze a kombinált műszerfalon, hogy ki
van-e kapcsolva a fűtés. Ha működik, akkor
látható a fűtés szimbóluma.
Parkolás emelkedőn
Kapcsolódó információk
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek
(152. oldal)
•
Kiegészítő fűtés* (154. oldal)
Ha az autóval meredek lejtőn parkol, akkor az
autó elejének lefelé kell néznie, hogy biztosítsa az
üzemanyaggal működő fűtés üzemanyag-ellátását.
148
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* közvetlen indítás
3.
A motorblokkfűtés és az utastérfűtés közvetlenül
beindítható.
Görgessen tovább a következő menüben a
Közvetlen indítás ponthoz a fűtés bekapcsolásához, majd nyomja meg az OK gombot.
4.
Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
A közvetlen indítás az alábbiakkal hajtható végre:
Közvetlen indítás távvezérlős kulccsal*
•
•
•
információs kijelző
távvezérlős kulcs*
A motorblokkfűtés és az utastérfűtés bekapcsolható a távvezérlős kulccsal:
–
Tartsa nyomva a megközelítő világítás
gombját 2 másodpercig.
A vészvillogók az alábbiaknak megfelelően
nyújtanak tájékoztatást:
•
5 rövid villanás, amelyet körülbelül
3 másodperces folyamatos világítás követ
- a jel megérkezett az autóhoz és a fűtés
aktiválódott.
•
5 rövid villanás - a jel megérkezett az
autóhoz, de a fűtés nincs aktiválva.
•
A vészvillogók kikapcsolva maradnak - a
jel nem érkezett meg az autóhoz.
mobil*.
A motorblokkfűtés és utastérfűtés, (148. oldal)
közvetlen bekapcsolása esetén az 50 percig
működik.
Az utastér fűtése azonnal megkezdődik, amikor a
motorhűtő-folyadék eléri a megfelelő hőmérsékletet.
MEGJEGYZÉS
Az autó beindítható és vezethető, miközben
működik a fűtés.
Közvetlen indítás az információs
kijelzőről
1.
Nyomja meg az OK gombot a menübe lépéshez.
2.
Görgessen a forgókapcsolóval a Fűtés
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
Visszajelző lámpa a PCC* funkciós távvezérlős kulccsal.
információs gombot, amiHa megnyomja a
kor aktív a fűtés, akkor a visszajelző lámpa
mutatja ennek állapotát - ezzel egyidejűleg az
autó zárási állapota (177. oldal) is megjelenik. Az
állapot vizsgálata közben a visszajelző lámpa egy
pár rövid villanást bocsát ki, amelyet folyamatos
világítás követ, ha a fűtés aktív.
Az állapot fűtés közben a fedélzeti számítógépen
is látható.
Közvetlen indítás az alkalmazásból*
A kiválasztott beállítások aktiválása és az azokkal
kapcsolatos információk a Volvo On Call* alkalmazáson keresztül érhetők el.
}}
* Opció/tartozék. 149
KLÍMAVEZÉRLÉS
||
Kapcsolódó információk
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő
(150. oldal)
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - közvetlen
leállítás (150. oldal)
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek
(152. oldal)
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* közvetlen leállítás
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* időzítő
A motorblokkfűtés és az utastérfűtés kikapcsolható közvetlenül az információs kijelzőről.
A motorblokk és utastérfűtés, (148. oldal) időzítője az autó órájához van kapcsolva.
1.
Nyomja meg az OK gombot a menübe lépéshez.
2.
Görgessen a forgókapcsolóval a Fűtés
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
3.
Görgessen tovább a következő menüben a
Állj ponthoz a fűtés kikapcsolásához, majd
nyomja meg az OK gombot.
Az időzítő használatával két különböző idő állítható be. Itt, az idő arra az időre vonatkozik, amikor
az autó fel van fűtve és készen áll. Az autó elektronikus rendszere a külső hőmérséklet alapján
számítja ki, hogy mikor kell bekapcsolnia a fűtésnek.
4.
Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
Kapcsolódó információk
4 Az
150
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - közvetlen
indítás (149. oldal)
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - időzítő
(150. oldal)
•
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek
(152. oldal)
MEGJEGYZÉS
Az autó órájának visszaállításával minden időzítőprogramozás törlődik.
Beállítás4
1.
Nyomja meg az OK gombot a menübe lépéshez.
2.
Használja a forgókapcsolót, (118. oldal) a
Fűtés egyik időzítőjéhez, és válassza ki azt az
OK gombbal.
3.
Válassza ki a két időzítő egyikét a forgókapcsoló használatával és erősítse meg az OK
gombbal.
4.
Nyomja meg röviden a OK gombot, hogy az
órák beállításának lehetőségéhez lépjen.
5.
Válassza ki a kívánt órát a forgókapcsolóval.
időzítő beállítása csak a motor kikapcsolt állapotában lehetséges.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
6.
Nyomja meg röviden a OK gombot a villogó
percek beállításához.
7.
Válassza ki a kívánt percet a forgókapcsolóval.
8.
Nyomja meg a OK5 gombot a beállítás jóváhagyásához.
9.
Menjen vissza a menüszerkezetbe a RESET
gomb használatával.
Kikapcsolás
Az időzítővel indítható fűtés a beállított idő eltelte
előtt manuálisan kikapcsolható. Járjon el az alábbiak szerint:
1.
Nyomja meg az OK gombot a menübe lépéshez.
2.
Görgessen a forgókapcsolóval a Fűtés
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
> Ha az időzítő be van állítva, de nem aktiválódott, akkor az óra szimbólum látható a
beállított idővel.
3.
Válassza ki a két időzítő egyikét a forgókapcsoló használatával és erősítse meg az OK
gombbal.
4.
Kapcsolja ki az időzítőt az alábbiak szerint:
10. Állítson be egy másik időt (folytassa a 2.
lépéstől) vagy lépjen ki a menüből a RESET
gombbal.
Indítás
1.
Nyomja meg az OK gombot a menübe lépéshez.
2.
Görgessen a forgókapcsolóval a Fűtés
menüponthoz és válassza ki az OK gomb
használatával.
3.
Válassza ki a két időzítő egyikét a forgókapcsoló használatával és aktiválja a OK gombbal.
4.
Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
•
•
5.
az OK gomb hosszú megnyomása vagy
az OK gomb rövid megnyomása a menüben maradáshoz. Ezután válassza az időzítő leállítását és erősítse meg az OK
gombbal.
Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
Az időzítővel indított fűtés közvetlenül,
(150. oldal) kikapcsolható.
Kapcsolódó információk
•
5
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* - üzenetek
(152. oldal)
Nyomja meg újra az OK gombot az időzítő bekapcsolásához.
* Opció/tartozék. 151
KLÍMAVEZÉRLÉS
Motorblokkfűtés és utastérfűtés* üzenetek
A motorblokk és utastérfűtésre, (148. oldal)
vonatkozó szimbólumok és kijelzett üzenetek
attól függően eltérőek, hogy a kombinált műszerfal, (68. oldal) analóg vagy digitális.
Amikor az időzítők egyike be van kapcsolva, akkor
az aktív időzítő szimbóluma világít a kijelzőn és a
beállított idő látható a szimbólum mellett.
Az aktív időzítő szimbóluma az analóg
kombinált műszerfalon.
Az aktív időzítő szimbóluma a digitális
kombinált műszerfalon.
A táblázat a megjelenő szimbólumokat és szövegeket mutatja.
Amikor a fűtés aktív, akkor a fűtés
szimbólum világít az információs kijelzőn.
Szimbólum
Üzenet
Leírás
A fűtés be van kapcsolva és működik.
Üzemanyaggal működő fűtés leállt
Akkutakarékos mód
152
A fűtést leállította az autó elektronikája a motor beindításának megkönnyítése érdekében.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Üzemanyaggal működő fűtés leállt
alacsony üzemanyagszint
A fűtés beállítása a túl alacsony üzemanyagszint miatt nem lehetséges - ez azért van, hogy segítse a
motor beindítását és körülbelül 50 km megtételét.
Üzemanyaggal működő fűtés
Szerviz szükséges
A fűtés nem működik. Menjen műhelybe a javításhoz. A Volvo azt javasolja, hogy forduljon hivatalos
Volvo szervizhez.
A megjelenő szöveg egy idő után vagy az irányjelző bajuszkapcsoló, (118. oldal) OK gombjának
megnyomására eltűnik.
153
KLÍMAVEZÉRLÉS
1.
Hideg klímájú
kiegészítő fűtés lehet
szükséges a motor megfelelő üzemi hőmérsékletének eléréséhez és az utastér elégséges fűtésének biztosításához.
Üzemanyaggal működő kiegészítő
fűtés*
A motor beindítása előtt: Válassza az I kulcshelyzetet, (85. oldal).
Az autó elektromos, (155. oldal) vagy üzemanyaggal működő kiegészítő fűtéssel,
(154. oldal), van felszerelve.
2.
Nyomja meg az OK gombot a menübe lépéshez.
3.
A dízelmotoros autókba üzemanyaggal működő
kiegészítő fűtés, (154. oldal) van szerelve.
A fűtés automatikusan kapcsol be, ha extra
melegre van szükség, amikor jár a motor.
Görgessen a forgókapcsolóval a Kiegészítő
fűtés8 vagy Beállítások9 menüponthoz és
válassza ki az OK gomb használatával.
Közepesen hideg6 klímájú területeken a dízelmotoros autók is elektromos kiegészítő fűtéssel,
(155. oldal) rendelkeznek az üzemanyaggal
működő változat helyett.
A fűtés a megfelelő hőmérséklet elérésekor vagy
a motor leállításakor automatikusan kikapcsol.
4.
Válassza ki a BE vagy KI lehetőséget a forgókapcsoló használatával és erősítse meg az
OK gombbal.
5.
Lépjen ki a menüből a RESET gombbal.
Kiegészítő fűtés*
területeken6
benzinmotorokkal7
Bizonyos
felszerelt autók
elektromos kiegészítő fűtéssel rendelkeznek,
amely az autó klímavezérlő rendszerébe van
építve.
Kapcsolódó információk
•
Motorblokk- és utastérfűtés* (148. oldal)
MEGJEGYZÉS
Amikor működik a kiegészítő fűtés, akkor
kipufogógázok távozhatnak a jobb oldali
kerékdobból, ami teljesen normális.
Automatikus üzemmód vagy
kikapcsolás
A kiegészítő fűtés automatikus indítási művelete
szükség esetén kikapcsolható.
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
A menüpontok csak a kulcs I állásában láthatók - ezért minden beállítást a motor beindítása előtt kell végrehajtani.
Utastérfűtés*
Ha a kiegészítő fűtés időzítő funkcióval rendelkezik akkor használható üzemanyaggal működő
utastérfűtésként (148. oldal).
A Volvo azt javasolja, hogy rövid távolságokon
kapcsolja ki az üzemanyaggal működő kiegészítő fűtést.
6
7
8
9
154
Az érintett földrajzi területekkel kapcsolatban a hivatalos Volvo kereskedők tudnak felvilágosítással szolgálni.
Az érintett motorokkal kapcsolatban a hivatalos Volvo kereskedők tudnak felvilágosítással szolgálni.
Analóg kombinált műszerfal.
Digitális kombinált műszerfal.
* Opció/tartozék.
KLÍMAVEZÉRLÉS
Elektromos kiegészítő fűtés*
Az autó üzemanyaggal működő, (154. oldal)
vagy elektromos kiegészítő fűtéssel, (154. oldal),
van felszerelve.
A fűtés nem szabályozható manuálisan, hanem
automatikusan kapcsol be, miután a motort 14 °C
alatti külső hőmérsékleten beindították és kapcsol ki, miután az utastér elérte a beállított
hőmérsékletet.
Kapcsolódó információk
•
Motorblokk- és utastérfűtés* (148. oldal)
* Opció/tartozék. 155
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Tárolóhelyek
Az utastér tárolóhelyeinek áttekintése.
158
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Tárolóhely az ajtópanelben
Tárolózseb* az első üléspárnák elején
Jegycsíptető
Kesztyűtartó (160. oldal)
Tárolórekesz, pohártartó (160. oldal)
Pohártartó* a kartámaszban, hátsó ülés
Tárolózseb
FIGYELEM
Tartsa a nem rögzített tárgyakat, például
mobiltelefonokat, kamerákat, tartozékok távvezérlőit stb. a kesztyűtartóban vagy más tároló
rekeszekben. Különben sérüléseket okozhatnak az autóban utazóknak egy hirtelen fékezés vagy ütközés során.
* Opció/tartozék. 159
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Alagútkonzol
Az alagútkonzol az első ülések között helyezkedik el.
Alagútkonzol - szivargyújtó és
hamutartó*
Kesztyűtartó
A kesztyűtartó az utas oldalon található.
A kartámasz alatt, a pohártartóban egy kivehető
hamutartó található. A szivargyújtó az első ülés
12 voltos aljzatában, (161. oldal) helyezkedik el.
Az alagútkonzolban, (160. oldal) található hamutartó egyenesen felemelve vehető ki.
A szivargyújtó a gomb benyomásával kapcsolható
be. A gomb kiugrik, amikor a szivargyújtó felforrósodott. Húzza ki a szivargyújtót és gyújtsa meg a
cigarettát a fűtőtekerccsel.
Kapcsolódó információk
•
Tárolórekesz (például CD-lemezekhez) és
USB*/AUX bemenet a kartámasz alatt.
Pohártartót tartalmaz a járművezető és az
utas számára. hamutartós és szivargyújtós,
(160. oldal) felszereltség esetén szivargyújtó
van az első ülés 12 voltos aljzatában,
(161. oldal) és kivehető hamutartó a pohártartóban.
Kerülje pénzérmék, kulcsok vagy hasonló fémtárgyak tárolását a pohártartóban, mert az ilyen tárgyak esetleg riasztást, (194. oldal)* válthatnak ki.
Tárolóhelyek (158. oldal)
Például a használati útmutató és a térképek tarthatók itt. A fedél belsején tollakhoz alkalmas tartók találhatók. A kesztyűtartó zárható,*
(188. oldal) a kulcsszár, (179. oldal) használatával.
Kapcsolódó információk
•
Tárolóhelyek (158. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
160
Tárolóhelyek (158. oldal)
Alagútkonzol - szivargyújtó és hamutartó*
(160. oldal)
* Opció/tartozék.
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Kivehető szőnyegek*
Piperetükör
Alagútkonzol - 12 voltos aljzatok
A kivehető szőnyegek összegyűjtik például a
szennyeződéseket és a sarat. A Volvo speciálisan gyártott kivehető szőnyegeket kínál.
A piperetükör a napellenző hátulján található.
Az elektromos aljzatok (12 V) a pohártartó1 mellett és az alagútkonzol hátulján találhatók.
FIGYELEM
Mindig csak egy kivehető szőnyeget használjon az egyes üléseknél, és indulás előtt ellenőrizze, hogy a vezetőülésnél elhelyezett szőnyeg szilárdan rögzítve van-e a csapokhoz
úgy, hogy az nem akadhat be a pedálok mellé
vagy alá.
Kapcsolódó információk
•
A belső tisztítása (408. oldal)
Piperetükör világítással.
A piperetükör lámpája a vezetőoldalon* és az utasoldalon automatikusan kapcsol be a fedél felemelésekor.
12 voltos aljzat az alagútkonzolban, első ülés.
Kapcsolódó információk
Izzócsere - piperetükör-világítás (381. oldal)
G021440
•
12 voltos aljzat az alagútkonzolban, hátsó ülés.
1
Ha van hamutartó és szivargyújtó, akkor hiányzik a pohártartó és a mellette lévő 12 voltos aljzat.
}}
* Opció/tartozék. 161
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
||
Az elektromos aljzat különböző 12 voltos tartozékokhoz használható, például kijelző képernyőkhöz,
zenelejátszókhoz és mobiltelefonokhoz. Ahhoz,
hogy az aljzat áramot biztosítson, a távvezérlős
kulcsnak legalább az I kulcshelyzetben,
(85. oldal) kell lennie.
FONTOS
Az aljzat maximális teljesítménye 10 A (120
W), ha egyszerre csak egyik aljzatot használja.
Ha a csatornakonzol mindkét aljzata használatban van, akkor aljzatonként 7,5 A (90 W)
értékkel kell számolni.
FIGYELEM
Ha a szükséghelyzeti defektjavító készlet
kompresszora a két aljzat valamelyikéhez van
csatlakoztatva, akkor nem szabad más
fogyasztót csatlakoztatni a másikhoz.
Mindig hagyja a dugót az aljzatban, ha az aljzat nincs használatban.
MEGJEGYZÉS
Azokat az opcionális felszereléseket és tartozékokat - például kijelzőket, zenelejátszókat
és mobiltelefonokat - amelyek az utastér valamelyik 12 voltos elektromos aljzatába vannak
csatlakoztatva, akkor is bekapcsolhatja a klímavezérlő rendszer, ha a távvezérlős kulcs el
van távolítva vagy az autó be van zárva, például, amikor az állófűtés előre beállított idővel
van bekapcsolva.
Ezért távolítsa el az opcionális felszerelések
vagy tartozékok csatlakozóit az elektromos aljzatokból, amikor nem használja azokat, mert
ilyen esetekben az akkumulátor lemerülhet!
MEGJEGYZÉS
Rakodás
A hasznos teher az autó menetkész tömegétől
függ.
Az utasok és az összes tartozék teljes tömege
ennek megfelelő mértékben csökkenti az autó
hasznos terhelhetőségét.
A tömegekkel kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Tömegek (418. oldal).
A csomagtérajtót kinyitották a világításpanel gombjával vagy a távvezérlős
kulccsal, lásd Zárás/nyitás - csomagtérajtó (188. oldal).
Az ideiglenes defektjavításra, (353. oldal)
szolgáló kompresszort a Volvo tesztelte és
jóváhagyta.
FIGYELEM
Az autó vezethetőségi tulajdonságai a teher
tömegétől és elhelyezésétől függően megváltozhatnak.
Kapcsolódó információk
•
Alagútkonzol - szivargyújtó és hamutartó*
(160. oldal)
•
12 voltos elektromos aljzat - csomagtér*
(165. oldal)
Rakodáskor ügyeljen az alábbiakra
•
Ne feledje, hogy tárgyaknak nem szabad akadályozniuk az első ülések WHIPS rendszerének
működését, ha a hátsó ülések valamelyike le van
hajtva, lásd WHIPS - üléshelyzet (40. oldal).
•
•
162
Helyezze a csomagokat szorosan a hátsó
ülés támlájához.
Helyezze el központosan a csomagokat.
A nehéz tárgyakat a lehető legalacsonyabban
kell elhelyezni. Kerülje a nehéz csomagok
lehajtott háttámlákra helyezését.
* Opció/tartozék.
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
•
Takarja le valami puha anyaggal az éles széleket, hogy elkerülje a kárpitok sérülését.
•
Rögzítse az összes csomagot a csomagrögzítő szemekhez szíjakkal vagy hevederekkel.
FIGYELEM
Egy nem rögzített 20 kg tömegű tárgy
50 km/h (30 mph) sebességű ütközéskor egy
1000 kg tömegű tárgynak megfelelő ütközési
energiát hordoz.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Csomagrögzítő szemek (164. oldal)
Biztonsági háló* (166. oldal)
Rakodás - hosszú tárgyak (163. oldal)
Tetőcsomagtartó (164. oldal)
Rakodás - hosszú tárgyak
A csomagtér rakodásának, (162. oldal) egyszerűsítése érdekében, a hátsó ülés háttámlája
lehajtható. Az utasülés2 háttámlája le is hajtható*
a különösen hosszú tárgyak elhelyezéséhez.
A hátsó üléstámla lehajtása
Ha a hátsó üléstámlát le kell hajtani, lásd Ülések,
hátsó (89. oldal).
FIGYELEM
A tetőkárpitba épített függönylégzsák által
nyújtott védelmet a magas rakományok csökkenthetik vagy megakadályozhatják.
•
Soha ne helyezzen rakományt a háttámlánál magasabban.
FIGYELEM
Mindig rögzítse a rakományt. Mindig rögzítse a
rakományt. Különben erős fékezéskor a rakomány elcsúszhat és személyi sérülést okozhat
az autó utasainak.
Takarja le valamilyen puha anyaggal az éleket
és az éles sarkokat.
Állítsa le a motort és húzza be a rögzítőféket,
amikor hosszú tárgyakat pakol be/ki. Különben véletlenül meglökheti a sebességváltó
kart vagy választókart a rakománnyal - és az
autó elindulhat.
* Opció/tartozék. 163
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Tetőcsomagtartó
A tetőn szállított csomagokhoz a Volvo által kifejlesztett tetőcsomagtartók használatát javasoljuk.
Ez azért van, hogy elkerülje az autó károsodását,
és a lehető legnagyobb biztonságot érje el az
utazás során.
Kapcsolódó információk
•
Rakodás (162. oldal)
Csomagrögzítő szemek
A kihajtható csomagrögzítő fülek a hevederek
rögzítésére használhatók a csomagok rögzítéséhez csomagtérben.
Gondosan kövesse a tetőcsomagtartókhoz mellékelt használati útmutatót.
•
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tetőcsomagtartók és a csomagok megfelelően rögzítve vannak-e. Rögzítse a csomagokat biztonságosan rögzítőhevederekkel.
•
Ossza el egyenletesen a csomagokat a tetőcsomagtartón. Helyezze alulra a nehezebb
csomagokat.
•
A csomag méretének növekedésével a
menetszélnek kitett felület és ezáltal a
fogyasztás is növekszik.
•
FIGYELEM
A kemény, éles és/vagy nehéz, kiálló tárgyak
erős fékezéskor sérülést okozhatnak.
Vezessen finoman. Kerülje a hirtelen gyorsításokat, az erős fékezéseket és az éles
kanyarvételeket.
Mindig rögzítse a nagy és nehéz tárgyakat biztonsági övvel vagy csomagrögzítő hevederekkel.
FIGYELEM
A tetőn elhelyezett rakomány megváltoztatja
az autó tömegközéppontját és vezetési jellemzőit.
A tető megengedett maximális terhelésével
kapcsolatban, beleértve a tetőcsomagtartókat
és tetődobozokat, lásd Tömegek (418. oldal).
2
164
Csak komfort ülésekre vonatkozik.
Kapcsolódó információk
•
Rakodás (162. oldal)
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
12 voltos elektromos aljzat csomagtér*
Rakodás - táskatartó*
A táskatartó a helyükön tartja a táskákat és
magakadályozza a feldőlésüket és a tartalmuk
kiborulását a csomagtérben.
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy az elektromos aljzat használata a motor leállított állapotában az autó
akkumulátorának lemerülését okozhatja.
Az elektromos aljzat különböző 12 voltos tartozékokhoz használható, például kijelző képernyőkhöz, zenelejátszókhoz és mobiltelefonokhoz.
MEGJEGYZÉS
G017745
Az ideiglenes defektjavításra szolgáló kompresszort a Volvo tesztelte és jóváhagyta. A
Volvo által ajánlott ideiglenes defektjavító
készlet (TMK) használatával kapcsolatos tájékoztatásért, lásd Szükséghelyzeti defektjavítás* (353. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Táskatartó a padló felhajtható fedele alatt.
1.
Hajtsa fel a tartót, amely a padlófedél része.
2.
Rögzítse a táskákat a hevederrel és biztosítsa a hordozó fület a kampókba.
Kapcsolódó információk
•
Rakodás (162. oldal)
Alagútkonzol - 12 voltos aljzatok (161. oldal)
Hajtsa le a fedelet, hogy hozzáférjen az elektromos aljzathoz.
•
Az aljzat akkor is szolgáltat feszültséget, amikor a távvezérlős kulcs nincs a gyújtáskapcsolóban.
FONTOS
A maximális teljesítmény-leadás 10 A (120
W).
* Opció/tartozék. 165
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Biztonsági háló*3
A biztonsági háló megakadályozza, hogy a csomagok előre repüljenek az utastérben egy hirtelen fékezés során.
A biztonsági háló négy rögzítő ponthoz van rögzítve.
FIGYELEM
2.
A csomagtérben jól rögzíteni kell a csomagokat és megfelelően elhelyezett biztonsági
hálót kell használni.
Akassza a biztonsági háló biztosító kampóit
az első padlófülekbe a csomagtérben. Ügyeljen arra, hogy a biztonsági háló tárolózsebei
hátrafelé legyenek fordítva.
Felszerelés
MEGJEGYZÉS
A biztonsági hálót legkönnyebben a hátsó
ajtókon keresztül lehet behelyezni.
FIGYELEM
Szükséges meggyőződni arról, hogy a biztonsági háló felső biztosító pontjai megfelelően
vannak-e elhelyezve és a biztonsági kampók
megfelelően be vannak-e akasztva.
Sérült hálókat nem szabad használni.
Biztonsági háló.
Biztonsági okokból, a biztonsági hálót mindig
megfelelően rögzíteni és biztosítani kell.
A háló erős műanyag szövetből készült és két
különböző helyre rögzíthető az autóban:
•
Hátsó rögzítés - a hátsó ülés háttámlája
mögött
•
Első rögzítés - az első ülések háttámlája
mögött.
3
166
Hátsó rögzítés
1. Hajtsa ki a biztonsági hálót.
Hátsó rögzítés.
3.
Akassza a biztonsági háló egyik rögzítőkampóját a hátsó tetőtartóba.
4.
Akassza a háló másik rögzítőkampóját a tetőtartóba az ellentétes oldalon.
Ügyeljen arra, hogy előre nyomja a háló rögzítőkampóit az egyes tetőrögzítők első véghelyzetébe.
Bizonyos piacokon alapfelszereltség.
* Opció/tartozék.
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Első rögzítés
1. Hajtsa ki a biztonsági hálót.
2.
Akassza a csomagháló biztosító kampóit a
fülekbe az ülés csúszósínjeinek hátulján - ez
könnyebb, ha a háttámlák egyenesen állnak
és az üléseket kicsit előre tolja. Ügyeljen arra,
hogy a biztonsági háló tárolózsebei hátrafelé
legyenek fordítva.
3.
Akassza a biztonsági háló egyik rögzítőkampóját az első tetőtartóba.
4.
Akassza a háló másik rögzítőkampóját a tetőtartóba az ellentétes oldalon.
Ügyeljen arra, hogy előre nyomja a háló rögzítőkampóit az egyes tetőrögzítők első véghelyzetébe.
Eltávolítás és tárolás
A biztonsági háló könnyen eltávolítható és összehajtható.
Első rögzítés.
Ügyeljen arra, hogy ne nyomja erősen az
ülést/háttámlát a hálónak, amikor újra visszamozdítja az ülést/háttmlát - csak addig állítsa
az ülést/háttámlát, amíg az hozzá nem ér a
hálóhoz.
1.
Nyomja be a biztonsági kampó rugóterhelésű
füleit, és távolítsa el a biztonsági kampókat a
fülekből.
2.
Oldja ki a háló rögzítő kampóit a tetőrögzítőkből.
3.
Hajtsa össze a hálót.
Az összehajtott biztonsági háló a csomagtér padlója alatti rekeszben tárolható.
Kapcsolódó információk
•
•
Rakodás (162. oldal)
Biztonsági rács* (168. oldal)
FONTOS
Ha az ülést/háttámlát erősen a biztonsági
hálónak nyomják, akkor a háló és/vagy annak
tetőrögzítői károsodhatnak.
* Opció/tartozék. 167
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Biztonsági rács*
A biztonsági rács megakadályozza, hogy a csomagok vagy állatok előre repüljenek az utastérben egy hirtelen fékezés során.
térre van szükség. Azonban, ha szükséges, a biztonsági rács leszerelhető és eltávolítható az autóból.
Csomagtértakaró*5
A felszereléshez/eltávolításhoz szükséges szerszámokkal kapcsolatos információkért, tanulmányozza a vásárláskor kapott beszerelési utasítást4.
Biztonsági okokból, a biztonsági rácsot a visszaszereléskor mindig megfelelően rögzíteni és biztosítani kell.
G031978
Kapcsolódó információk
Emelés
Fogja meg a biztonsági rács alját, és húzza azt
hátra/felfelé.
FONTOS
A biztonsági rács nem hajtható fel vagy le,
amikor fel van szerelve a csomagtértakaró.
Felszerelés/eltávolítás
A biztonsági rács normális esetben folyamatosan
az autóban van, mert könnyen felhajtható a tetőhöz és lehajtható az útból, ha hosszabb csomag4
168
Biztonsági háló* (166. oldal)
G031977
•
•
•
Rakodás (162. oldal)
Csomagrögzítő szemek (164. oldal)
Húzza a csomagtértakarót a csomagok fölé és
akassza azt a csomagtér hátsó oszlopainak
mélyedésébe.
FONTOS
A biztonsági rács nem hajtható fel vagy le,
amikor a csomagtértakaró fel van szerelve.
A csomagtértakaró rögzítése
Mozdítsa az egyik végdarabot az oldallemez
mélyedésébe.
Mozdítsa a másik végdarabot a megfelelő
mélyedésbe.
30715972 számú beszerelési utasítás.
* Opció/tartozék.
RAKODÁS ÉS TÁROLÁS
Nyomja be mindkét oldalt. Egy "kattanó"
hang hallható és a piros jelölésnek el kell
tűnnie.
> Ellenőrizze, hogy mindkét végdarab rögzült-e.
A csomagtértakaró eltávolítása
1.
Nyomja be az egyik végdarabot, és emelje ki
azt.
2.
Óvatosan hajtsa fel/ki a takarót, és a másik
végdarab automatikusan kioldódik.
A csomagtértakaró hátsó szigetelő
lemezének leengedése
Felcsavart helyzetében, a csomagtértakaró hátsó
szigetelő lemeze vízszintesen a csomagtér felé
áll.
–
Húzza vissza hátra finoman a szigetelő
lemezt, szabadítsa ki a támasztó polcairól, és
engedje le.
Kapcsolódó információk
•
•
5
Rakodás (162. oldal)
Rakodás - hosszú tárgyak (163. oldal)
Bizonyos piacokon alapfelszereltség.
169
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Távvezérlős kulcs
A távvezérlős kulcs használható, többek között,
zárásra/nyitásra és a motor beindítására.
A távvezérlős kulcsnak kétféle változata létezik alap változatú távvezérlős kulcs és PCC (Personal
Car Communicator)* funkciójú távvezérlős kulcs.
Funkcionalitás
Zárás/nyitás és kivehető
kulcsszár
x
Az autó az átadáskor két távvezérlős kulccsal rendelkezik.
FIGYELEM
PCCB
funkciós
Ha gyermekek utaznak az autóban:
Ne feledje kikapcsolni az elektromos ablakok
és a napfénytető tápellátását a távvezérlős
kulcs eltávolításával, ha a járművezető
elhagyja az autót.
x
Kulcs nélküli zárás/nyitás
x
Kulcs nélküli motorindítás
x
Információs gomb és
visszajelző lámpák
A
B
AlapA
További távvezérlős kulcsok rendelhetők - de
nem rendelhetők az autó eredeti kulcsától eltérő
változatok. Egy autóhoz legfeljebb hat kulcs programozható és használható.
x
Távvezérlős kulcs - elvesztés
Ha elveszti a távvezérlős kulcsot, akkor egy szervizben újat rendelhet - hivatalos Volvo műhelyt
ajánlunk.
A megmaradt kulcsokat el kell vinnie a Volvo
műhelybe. A hiányzó távvezérlős kulcs kódját törlik a rendszerből a lopás megakadályozása érdekében.
Az autóhoz regisztrált kulcsok száma ellenőrizhető a MY CAR menürendszerben. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR
(121. oldal).
Kapcsolódó információk
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs - funkciók (176. oldal)
Távvezérlős kulcs - funkciók (176. oldal)
5-gombos kulcs
6-gombos kulcs
A PCC funkciós távvezérlős kulcs az alap változatú távvezérlős kulcsnál kiterjedtebb működéssel
rendelkezik - például támogatja kulcs nélküli indítást és zárást/nyitást (Kulcs nélküli vezetést,
(182. oldal)) és bizonyos egyedi funkciókat,
(177. oldal).
Az összes távvezérlős kulcs fémből készült kivehető kulcsszárat, (179. oldal) tartalmaz. A látható
rész kétféle változatban létezik, így meg lehet
különböztetni a távvezérlős kulcsokat.
172
* Opció/tartozék.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Távvezérlős kulcs - személyre
szabás*
A távvezérlős kulcs, (172. oldal) memóriája lehetővé teszi, hogy az autó bizonyos beállításai
egyedileg különböző személyekhez szabhatók
legyenek.
Beállítások tárolása
Tegye az alábbiakat a beállítások tárolásához és
a kulcsmemória használatához a távvezérlős
kulcsban:
1.
A kulcs memória funkciója például elektromos*
vezetőüléssel kombinálva érhető el.
Nyissa ki az autót a távvezérlős kulccsal,
amelynek a memóriájában tárolni szeretné a
beállításokat2.
2.
Az autó felszereltségi szintjétől függően, külső
tükrök, (111. oldal), vezetőülés, kormányzási erő,
(200. oldal) beállításai valamint a kombinált
műszerfal témája, kontraszt és szín üzemmódja,
(69. oldal) tárolható a memóriában.
Ügyeljen arra, hogy a kulcs memória funkciója aktiválva legyen a MY CAR menürendszerben.
3.
Hajtsa végre a kívánt beállításokat, például
állítsa be az ülést és a külső tükröket.
4.
A beállítások az aktuális távvezérlős kulcs
memóriájában kerülnek tárolásra.
A funkció1 a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (121. oldal).
Amikor a funkció aktív, akkor a beállítások automatikusan a kulcsmemóriához kapcsolódnak. Ez
azt jelenti, hogy a beállítás módosítása automatikusan mentésre kerül az adott távvezérlős kulcs
memóriájában.
A következő alkalommal, amikor az autót ugyanazzal a távvezérlős kulccsal nyitják ki, akkor a
kulcs memóriájában tárolt helyzetek automatikusan beállításra kerülnek - feltéve, hogy módosítva
voltak a pillanatnyi távvezérlős kulcs utolsó használata óta.
Vészleállítás
Ha az ülés akaratlanul mozogni kezd, akkor
nyomja meg a beállító gombok vagy a memóriagombok valamelyikét az ülés megállításához.
újraindításához, nyomja meg a távvezérlős kulcs
nyitó gombját. Ezután ki kell nyitni a vezetőajtót.
FIGYELEM
Zúzódásveszély! Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a kezelőszervekkel.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e tárgyak az ülés
előtt, mögött vagy alatt az ülés beállítása közben. Ügyeljen arra, hogy semelyik hátsó utas
se legyen kitéve a becsípődés veszélyének.
Beállítások módosítása
Ha több személy közelíti meg az autót, akiknél
távvezérlős kulcsok vannak, akkor annak a személynek a beállításai, például ülés vagy a külső
tükör-beállításai lesznek alkalmazva, aki kinyitja a
vezetőajtót.
Ha az ajtót az A távvezérlős kulccsal rendelkező
A személy nyitotta ki, de a B távvezérlős kulccsal
rendelkező B személy fogja vezetni az autót,
akkor a beállítások az alábbi módon cserélhetők
fel:
•
A vezetőajtó mellett állva vagy a kormánykerék mögött ülve, a B személy megnyomja a
Az ülésnek a távvezérlős kulcsmemóriában tárolt
helyzetének eléréséhez szükséges mozgás
1
2
Gyújtáskulcs-memória elnevezésű a MY CAR menüben.
Ez a beállítás nincs hatással az elektromosan állítható ülés memória funkciójában tárolt beállításokhoz.
}}
* Opció/tartozék. 173
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
távvezérlős kulcsának nyitó gombját, lásd
Távvezérlős kulcs - funkciók (176. oldal).
•
•
Válassza ki a három lehetséges ülésmemória
egyikét az 1-3. ülésgombbal, lásd Ülések,
első - elektromos működtetésű* (87. oldal).
Állítsa be manuálisan az ülést és a külső tükröket, lásd Ülések, első - elektromos működtetésű* (87. oldal) és Külső tükrök
(111. oldal).
A beállítások újbóli aktiválása
Amikor az autó be van zárva, vagy, ha az autót
nyitva hagyták 30 perc elteltével a kulcs memóriája kikapcsol és egy normál járművezetői profil
kerül beállításra. Az aktuális távvezérlős kulcs
memóriájának újbóli aktiválásához az alábbiakra
van szükség.
Kulcs nélküli indító és zárrendszer nélküli
autók esetében
A kulcs memóriájában tárolt beállítások aktiválódnak, ha az autót kinyitják a távvezérlős kulcs
gombjának nyitó gombjával.
Kulcs nélküli indító és zárrendszerrel
felszerelt autók esetében
A kulcs memóriája akkor aktiválódik, ha:
174
1.
Az autót kinyitják a távvezérlős kulcs nyitó
gombjával vagy kulcs nélküli nyitással.
2.
Ha az autó nyitva van, akkor a vezetőajtó kinyitásakor megtörténik a kulcs ellenőrzése. Ha
egyedi távvezérlős kulcsot talál a rendszer,
akkor a tárolt beállítások aktiválódnak. Ha az
autó zárva van, lásd az előző pontot.
Kapcsolódó információk
•
PCC* funkciójú távvezérlős kulcs - egyedi
funkciók (177. oldal)
Zárás/nyitás - visszajelző
Amikor az autót a távvezérlős kulcs, (172. oldal)
használatával zárja vagy nyitja, akkor az irányjelzők erősítik meg, hogy a zárás/nyitás megfelelően végrehajtásra került.
•
Zárás - egy felvillanás és a külső tükrök
behajlása3.
•
Nyitás - két felvillanás és a külső tükrök
kihajlása3.
A zárást követően, a jelzés csak akkor történik
meg, ha az összes zár aktiválódott az ajtók becsukását követően.
A funkció kiválasztása
A MY CAR menürendszerben különböző lehetőségek állíthatók be a zárás/nyitás jelzésére. A
menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY
CAR (121. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
Kulcs nélküli vezetés* (182. oldal)
Riasztó visszajelző* (195. oldal)
* Opció/tartozék.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Indításgátló
Az elektronikus indításgátló egy lopásvédelmi
rendszer, amely megakadályozza, hogy illetéktelen személyek beindíthassák az autót.
Az egyes távvezérlős kulcsoknak, (172. oldal)
egyedi kódja van. Az autó csak a helyes kóddal
rendelkező távvezérlős kulccsal indítható be.
A kombinált műszerfal információs kijelzőjén
megjelenő alábbi hibaüzenetek az elektronikus
indításgátlóval kapcsolatosak:
Üzenet
Leírás
Helyezze be
az autókulcsot
A távvezérlős kulcs olvasásának hibája az indítás során Vegye ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból, nyomja be újra,
és próbálja újra az indítást.
Autókulcs
nem található
A távvezérlős kulcs olvasásának hibája az indítás során Próbálja újra az indítást.
Ha a hiba továbbra is fennáll:
Helyezze a távvezérlős kulcsot
a gyújtáskapcsolóba, és próbálja újra az indítást.
Indításgátló
Próbálja
meg újra az
indítást
Távvezérelt indításgátló
nyomkövető rendszerrel*
A távvezérelt indításgátló és nyomkövető rendszer4 lehetővé teszi az autó követését és helyzetének maghatározását, valamint az indításgátló
távoli bekapcsolását.
A rendszer aktiválásával kapcsolatos további tájékoztatásért és segítségért, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Volvo kereskedővel.
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs (172. oldal)
Indításgátló (175. oldal)
Hiba az indításgátló rendszerben az indítás közben. Ha a
hiba továbbra is fennáll:
Vegye fel a kapcsolatot egy
szervizzel - lehetőleg hivatalos
Volvo műhellyel.
Az autó indításához, lásd A motor beindítása
(284. oldal).
Kapcsolódó információk
•
3
4
Távvezérelt indításgátló nyomkövető rendszerrel* (175. oldal)
Csak behajtható külső tükrök esetén.
Csak bizonyos piacokon és Volvo On Call* felszereltséggel.
* Opció/tartozék. 175
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Távvezérlős kulcs - funkciók
Nyomja meg és tartsa nyomva az összes ablak
egyszerre történő kinyitásához. További tájékoztatásért, lásd Teljes szellőztetés funkció
(187. oldal).
A távvezérlős kulcs az alap változatban olyan
funkciókkal rendelkezik, mint az ajtók zárása és
nyitása.
A funkció az összes ajtó egyszerre nyitásáról csak
a vezetőajtó nyitására változtatható a gomb egy
megnyomására és, a gomb további megnyomására - tíz másodpercen belül - a többi ajtó nyitására.
Funkciók
PCC*( Personal Car Communicator) funkciós távvezérlős
kulcs.
Információk
Funkciógombok
Alap változatú távvezérlős kulcs.
Zárás
Nyitás
Megközelítő világítás időtartama
Csomagtérajtó
Pánik funkció
Zárás - Zárja az ajtókat és a csomagtartót,
miközben aktiválja a riasztót.
Nyomja meg és tartsa nyomva az összes ablak és
a napfénytető* egyszerre történő zárásához.
További tájékoztatásért, lásd Teljes szellőztetés
funkció (187. oldal).
FIGYELEM
Ha a távvezérlős kulccsal zárja be a napfénytetőt és az ablakokat, akkor ügyeljen arra,
hogy ne csípje be senki kezét.
Nyitás - Nyitja az ajtókat és a csomagtartót,
miközben inaktiválja a riasztót.
176
A funkció a MY CAR menürendszerben módosítható. A menürendszer leírásával kapcsolatban,
lásd MY CAR (121. oldal).
Megközelítő világítás időtartama – Az
autó világításának távoli bekapcsolására szolgál.
További tájékoztatásért, lásd Megközelítő világítás
időtartama (106. oldal).
Csomagtérajtó - Csak a csomagtérajtót
nyitja és hatástalanítja a riasztót. További tájékoztatásért, lásd Zárás/nyitás - csomagtérajtó
(188. oldal). Az elektromos csomagtérajtóval,
(189. oldal)* felszerelt autókon a csomagtérajtó
a gomb nyomva tartását követően nyílik ki.
Pánik funkció – A figyelem felkeltésére
szolgál vészhelyzet esetén.
Nyomja meg és tartsa nyomva legalább 3 másodpercig vagy nyomja meg kétszer 3 másodpercen
belül az irányjelzők és a kürt bekapcsolásához.
A funkció ugyannak a gombnak a megnyomásával kapcsolható ki, miután legalább 5 másodper-
* Opció/tartozék.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
cig aktív volt. Ellenkező esetben a funkció körülbelül 3 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Távvezérlős kulcs (172. oldal)
PCC* funkciójú távvezérlős kulcs - egyedi
funkciók (177. oldal)
Távvezérlős kulcs - hatótávolság
A távvezérlős kulcs funkciói az autótól körülbelül
20 méteres tartományon belül működnek.
Ha az autó nem reagál a gombok megnyomására
- akkor menjen közelebb, és próbálja újra.
PCC* funkciójú távvezérlős kulcs egyedi funkciók
A PCC (Personal Car Communicator) funkcióval
rendelkező távvezérlős kulcs fejlettebb funkciókkal rendelkezik, mint az alap változatú távvezérlős kulcs, (172. oldal).
MEGJEGYZÉS
Zárás/nyitás - kívülről (186. oldal)
A távvezérlős kulcs működését zavarhatják a
környező rádióhullámok, épületek, földrajzi feltételek stb. Az autó a kulcsszárral,
(180. oldal) ilyenkor is zárható/nyitható.
Ha az összes távvezérlős kulcsot eltávolítják az
autóból, miközben jár a motor vagy az I vagy II
kulcshelyzet, (84. oldal) aktív és, ha az összes
ajtót bezárják, akkor egy figyelmeztető üzenet
jelenik meg a kombinált műszerfal információs
kijelzőjén és egy rövid emlékeztető hangjelzés
hallható.
Az üzenet eltűnik, amikor a távvezérlős kulcsot
visszahelyezi az autóba, és megnyomja az OK
gombot vagy becsukja az összes ajtót.
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs (172. oldal)
PCC funkciójú távvezérős kulcs.
Információs gomb
Visszajelző lámpák
Az információs gomb használata lehetővé teszi
bizonyos információk elérését az autóról a visszajelző lámpákon keresztül.
Távvezérlős kulcs - funkciók (176. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 177
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
PCC funkciós távvezérlős kulcs* hatótávolság
Az információs gomb használata
–
Nyomja meg az információs gombot
.
> Minden visszajelző lámpa körülbelül 7
másodpercig villog, és a fény körbejár a
távvezérlős kulcson. Ez azt jelzi, hogy
pásztázásra kerülnek az adatok az autóból.
A PCC (Personal Car Communicator) funkciójú
távvezérlős kulcs hatótávolsága az ajtók zárása,
nyitása és a csomagtérajtó nyitása esetén körülbelül 20 méter - a többi funkció akár 100 méterről is működhet.
Ha ezen közben bármilyen más gombot
megnyom, akkor a kiolvasás megszakad.
Ha az autó nem reagál a gombok megnyomására
- akkor menjen közelebb, és próbálja újra.
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
Ha egyik visszajelző sem világít az információs gomb többszöri megnyomására és
különböző helyeken (valamint 7 másodper
elteltével és miután a fény körbeért a PCC
körül), akkor vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
Folytonos zöld fény – az autó zárva van.
Folytonos sárga fény – az autó nyitva van.
Folytonos piros fény – a riasztó működésbe
lépett, amíg az autó zárva volt.
Az összes visszajelző lámpa felváltva pirosan
villog – a riasztó kevesebb mint 5 perce
működésbe lépett.
A visszajelző lámpák az alábbi ábrának megfelelő
információkat jelenítenek meg:
Kapcsolódó információk
•
178
PCC funkciós távvezérlős kulcs* - hatótávolság (178. oldal)
Az információs gomb funkcióját a környező
rádióhullámok, épületek, földrajzi körülmények
stb. akadályozhatják.
A távvezérlős kulcs hatótávolságán
kívül
Ha a távvezérlős kulcs túl messze van az autótól
az információk olvasásához, akkor az autó legutoljára észlelt állapota jelenik meg, anélkül, hogy
a fény körbefutna a visszajelző lámpák körül a
távvezérlős kulcson.
Ha több távvezérlős kulcsot használnak az autóhoz, akkor csak a legutoljára zárásra/nyitásra
használt távvezérlős kulcs mutatja a helyes állapotot.
* Opció/tartozék.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
MEGJEGYZÉS
Ha egyik visszajelző lámpa sem világít az
információs gomb használatakor a tartományon belül, akkor ennek oka az lehet, hogy a
távvezérlős kulcs és az autó közötti utolsó
kommunikációt környező rádióhullámok, épületek, földrajzi körülmények stb. zavarták meg.
Kapcsolódó információk
•
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős kulcs
hatótávolsága (182. oldal)
•
Távvezérlős kulcs - hatótávolság (177. oldal)
Kivehető kulcsszár
A távvezérlős kulcs egy kivehető fém kulcsszárat
tartalmaz, amellyel aktiválhatók bizonyos funkciók
és végrehajthatók bizonyos műveletek.
A kulcsszár egyedi kódját, amelyet az új kulcsszárak rendelésekor kell használni, meg tudják adni a
hivatalos Volvo műhelyekben.
Kivehető kulcsszár - leválasztás/
visszahelyezés
A kivehető kulcsszár, (179. oldal) leválasztása/
visszahelyezése az alábbiak szerint lehetséges:
A kulcsszár eltávolítása
A kulcsszár funkciói
A távvezérlős kulcs kivehető kulcsszárának használata:
•
a vezetőajtó manuálisan nyitható, ha a központi zár nem használható a távvezérlős
kulccsal, lásd Kivehető kulcsszár - az ajtók
nyitása (180. oldal).
•
aktiválható/inaktiválható, (192. oldal) a hátsó
ajtó mechanikus gyermekbiztonsági zárja.
•
•
a kesztyűtartó nyitása gátolva van.
Csúsztassa félre a rugóterhelésű reteszt.
az első utasülés légzsákja (PACOS*) aktiválható/inaktiválható, (36. oldal).
Ugyanakkor, húzza ki egyenesen hátrafelé a
kulcsszárat.
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs - funkciók (176. oldal)
Távvezérlős kulcs (172. oldal)
A kulcsszár visszahelyezése
Óvatosan helyezze vissza a kulcsszárat a helyére
a távvezérlős kulcsban, (172. oldal).
1.
Tartsa a távvezérlős kulcsot a nyílással felfelé
és engedje a kulcsszárat a nyílásába.
2.
Finoman nyomja meg a kulcsszárat. A kulcszszár rögzülésekor egy "kattanást" kell hallania.
}}
* Opció/tartozék. 179
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Kapcsolódó információk
•
Kivehető kulcsszár - az ajtók nyitása
(180. oldal)
•
Gyermekbiztonsági zárak - manuális bekapcsolás (192. oldal)
•
Utaslégzsák - aktiválás/kiiktatás* (36. oldal)
Kivehető kulcsszár - az ajtók nyitása
Távvezérlős kulcs - elemcsere
A kivehető kulcsszár, (179. oldal) akkor használható, ha a központi zár nem aktiválható a távvezérlős kulccsal, (172. oldal), például amikor a
kulcs eleme lemerült.
A távvezérlős kulcs eleme5 cserére szorulhat.
Ha a központi zár nem aktiválható a távvezérlős
kulccsal - például az elemek lemerültek - akkor a
vezetőajtó nyitása az alábbiak szerint történik:
1.
Nyissa ki a vezető oldali ajtót a kulcsszárral
az ajtó kilincsének zárhengerében. Az ábráért
és a további információkért, lásd Kulcs nélküli
vezetés* - nyitás a kulcsszárral (184. oldal).
A távvezérlős kulcs elemét akkor kell kicserélni,
ha:
•
az információs szimbólum világít a kombinált
műszerfalon és a kijelző az Autókulcs
eleme gyenge Lásd a kézikönyvet üzenetet mutatja
és/vagy
•
a zárak többször nem reagálnak a távvezérlős
kulcs jeleire az autótól 20 méteren belülről.
MEGJEGYZÉS
Ha oldja az ajtó zárját a kulcsszárral és kinyitja
azt, akkor riasztást vált ki.
2.
Kapcsolja ki a riasztót a távvezérlős kulcs
gyújtáskapcsolóba helyezésével.
Kulcs nélküli indító és zárrendszerrel felszerelt
autók esetében, lásd Kulcs nélküli vezetés* - nyitás a kulcsszárral (184. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
5
180
Távvezérlős kulcs (172. oldal)
Távvezérlős kulcs - elemcsere (180. oldal)
A PCC funkciójú távvezérlős kulcs két elemet tartalmaz.
* Opció/tartozék.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
MEGJEGYZÉS
Fordítsa a távvezérlős kulcsot a gombokkal
felfelé, így kinyitáskor elkerülheti az elemek
kiesését.
Elem típusa
Használjon CR2430, 3V jelölésű elemeket egyet a távvezérlős kulcshoz, kettőt a PCC funkciójú távvezérlős kulcshoz.
MEGJEGYZÉS
FONTOS
A Volvo azt javasolja, hogy a távvezérlős kulcsban/PCC-ben használt elemek megfeleljenek
a UN Manual of Test and Criteria, Part III, subsection 38.3 követelményeinek. A gyárilag
vagy a hivatalos Volvo műhelyben beszerelt
elemek eleget tesznek a fenti követelményeknek.
Kerülje az új elemek érintkező felületeinek
ujjaival történő megérintését, mert ez károsan
befolyásolhatja a működésüket.
Elemcsere
Figyelje meg, hogyan helyezkednek el az elemek a fedélen belül, + és – oldalukat
tekintve.
Távvezérlős kulcs (egy elem)
Nyitás
Csúsztassa félre a rugóterhelésű reteszt.
Ugyanakkor, húzza ki egyenesen hátrafelé a kulcsszárat.
Helyezzen egy 3 mm széles csavarhúzót
a rugóterhelésű retesz mögötti nyílásba, és
finoman feszítse fel a távvezérlős kulcsot.
1.
Óvatosan feszítse ki az elemet.
2.
Helyezze be az újat a (+) oldalával lefelé.
Összeszerelés
1.
Nyomja össze a távvezérlős kulcsot.
2.
Tartsa a távvezérlős kulcsot a nyílással felfelé
és engedje a kulcsszárat a nyílásába.
3.
Finoman nyomja meg a kulcsszárat. A kulcszszár rögzülésekor egy "kattanást" kell hallania.
A PCC funkciójú távvezérlős kulcs* (két
elem)
1.
Óvatosan feszítse ki az elemeket.
2.
Először helyezzen be egyet a (+) oldalával
felfelé.
3.
Helyezze közé a fehér műanyag lapot, végül
helyezze be a második elemet a (+) oldalával
lefelé.
FONTOS
Ügyeljen arra, hogy környezetbarát módon
selejtezze a lemerült elemeket.
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérlős kulcs (172. oldal)
Távvezérlős kulcs - funkciók (176. oldal)
* Opció/tartozék. 181
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kulcs nélküli vezetés*
A kulcs nélküli vezetés funkcióval felszerelt
autókban kulcs nélkül használható indító és záró
rendszer van.
A kulcs nélküli indító és zárrendszerrel az autó
anélkül indítható, zárható és nyitható, hogy a távvezérlős kulcsot, (172. oldal)6 a gyújtáskapcsolóba kellene helyezni. Elég, ha a zsebében tartja a
távvezérlős kulcsot. A rendszer megkönnyíti és
kényelmesebbé teszi például az autó nyitását,
amikor mindkét keze foglalt.
Kulcs nélküli vezetés* - a
távvezérlős kulcs hatótávolsága
Az ajtók vagy a csomagtérajtó automatikus kinyitásához a távvezérlős kulcs7 gombjainak megnyomása nélkül, a távvezérlős kulcsnak körülbelül
1,5 méteren belül kell lennie az ajtókilincstől
vagy a csomagtérajtótól.
Annál a személynél kell lennie a távvezérlős
kulcsnak, aki nyitni vagy zárni szeretné az ajtót. Az
ajtó zárása vagy nyitása nem lehetséges, ha a
távvezérlős kulcs az autó másik oldalán van.
Az autó mindkét távvezérlős kulcsa kulcs nélküli
funkcióval rendelkezik. További távvezérlős kulcsokat lehet rendelni.
ajtót bezárják, akkor egy figyelmeztető üzenet
jelenik meg a kombinált műszerfal információs
kijelzőjén és egy emlékeztető hangjelzés hallható.
Amikor a távvezérlős kulcs visszakerül az autóba,
akkor a figyelmeztető üzenet eltűnik és a hangos
emlékeztető megszűnik, amint teljesül az alábbi
feltételek valamelyike:
•
•
kinyitnak és bezárnak egy ajtót
•
Megnyomják a OK gombot.
a távvezérlős kulcsot behelyezték a gyújtáskapcsolóba
Kapcsolódó információk
•
•
Az autó elektromos rendszere három különböző
szintre állítható - 0, I és II kulcshelyzet, (85. oldal)
- a távvezérlős kulccsal.
Kulcs nélküli vezetés* (182. oldal)
Kulcs nélküli vezetés* - az antenna elhelyezkedése (185. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős kulcs
hatótávolsága (182. oldal)
•
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős kulcs
biztonságos kezelése (183. oldal)
•
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős kulcs
funkció működésének zavarása (183. oldal)
A fenti ábrán látható piros gyűrűk jelzik a rendszer antennái által lefedett területeket.
Ha az összes távvezérlős kulcsot eltávolítják az
autóból, miközben jár a motor vagy az I vagy II
kulcshelyzet, (85. oldal) aktív és, ha az összes
6
7
182
Csak a PCC funkcióval rendelkező távvezérlős kulcsra vonatkozik.
A PCC (személyes autókommunikátor) funkciós távvezérlős kulcsokra vonatkozik.
* Opció/tartozék.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kulcs nélküli vezetés* - a
távvezérlős kulcs biztonságos
kezelése
Kulcs nélküli vezetés* - a
távvezérlős kulcs funkció
működésének zavarása
Fontos az autó összes távvezérlős kulcsának
nagyon gondos kezelése.
Az elektromágneses mezők és az árnyékolás
zavarhatják a távvezérlős kulcs kulcs nélküli funkcióit, (182. oldal).
Ha valamelyik távvezérlős kulcsot8 az autóban
hagyja, akkor a kulcs nélküli funkciók kikapcsolnak, ha az autót például az autóhoz tartozó másik
távvezérlős kulccsal zárja be. Ez megakadályozza
az illetéktelen behatolást.
A legközelebbi alkalommal, amikor az autót a
másik távvezérlős kulccsal kinyitja, az autóban felejtett távvezérlős kulcs újra aktiválódik.
FONTOS
Kerülje a PCC távvezérlős kulcs autóban
hagyását. Ha valaki feltöri az autót és magához veszi a távvezérlős kulcsot, akkor például
beindíthatja az autót a távvezérlős kulcs gyújtáskapcsolóba nyomásával, majd a START/
STOP ENGINE gomb megnyomásával.
Kapcsolódó információk
•
8
Kulcs nélküli vezetés* - zárás
A kulcs nélküli indító és zárrendszerrel felszerelt
autók egy gombbal rendelkeznek a nyitáshoz/
záráshoz a külső ajtókilincseken.
MEGJEGYZÉS
Ne helyezze/tárolja a PCC-t mobiltelefonhoz
vagy fém tárgyakhoz közel - 10-15 cm-nél ne
közelebbre.
Mindazonáltal, ha zavarást tapasztal, akkor használja a távvezérlős kulcsot és a kulcsszárat úgy,
mint a távvezérlős kulcs alap változatát, lásd Távvezérlős kulcs - funkciók (176. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
•
Távvezérlős kulcs - elemcsere (180. oldal)
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős kulcs
biztonságos kezelése (183. oldal)
Kulcs nélküli vezetés* - a távvezérlős kulcs
hatótávolsága (182. oldal)
Kulcs nélküli vezetés* (182. oldal)
A PCC (személyes autókommunikátor) funkciós távvezérlős kulcsokra vonatkozik.
A kulcs nélküli rendszerrel rendelkező autókon egy
gomb található a külső ajtókilincseken.
Zárja be az ajtókat és a csomagtérajtót a zárógomb megnyomásával valamelyik ajtókilincs külsején.
Az összes ajtónak és a csomagtérajtónak csukva
kell lennie, mielőtt az autó bezárható lenne különben az autó nem zár le.
}}
* Opció/tartozék. 183
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
MEGJEGYZÉS
Az automata sebességváltóval felszerelt autók
esetén a fokozatválasztót P állásba kell
helyezni; különben az autó nem zárható be és
a riasztó nem élesíthető.
Kapcsolódó információk
•
•
Kulcs nélküli vezetés* (182. oldal)
Riasztó visszajelző* (195. oldal)
Kulcs nélküli vezetés* - nyitás
A nyitás akkor történik meg, amikor megfogja az
ajtókilincset vagy működésbe hozza a csomagtérajtó gumírozott lapját - nyissa ki az ajtót vagy a
csomagtérajtót a szokásos módon.
Kulcs nélküli vezetés* - nyitás a
kulcsszárral
Ha a központi ajtózár nem nyitható a távvezérlős
kulccsal, például az elemek lemerültek, akkor a
bal oldali első ajtó kinyitható a kivehető kulcsszár
használatával.
Kapcsolódó információk
•
•
Kulcs nélküli vezetés* (182. oldal)
Kulcs nélküli vezetés* - zárás (183. oldal)
Nyílás a kulcsszárhoz - a fedél kilazításához.
A zárhenger eléréséhez, el kell távolítani az ajtókilincs műanyag fedelét - ezt is a kulcsszárral lehet
megtenni:
1.
184
Nyomja a kulcsszárat körülbelül 1 cm-re
egyenesen felfelé a nyílásba az ajtókilincs/
fedél alján - ne feszítse.
> A műanyag fedél automatikusan kilazul a
nyomóerőtől, amikor a kulcsszárat egyenesen felfelé a nyílásba nyomja.
* Opció/tartozék.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
2.
Ezután helyezze a kulcsszárat a zárhengerbe
és nyissa ki az ajtót.
Kulcs nélküli vezetés* zárbeállítások
Kulcs nélküli vezetés* - az antenna
elhelyezkedése
3.
Helyezze vissza a műanyag fedelet a nyitást
követően.
A kulcs nélküli indít és zárrendszerrel rendelkező
autók zárbeállításai a MY CAR menürendszerben állíthatók be, annak megjelölésével, hogy
melyik ajtóknak kell nyitnia.
A kulcs nélküli indító- és zárrendszerrel rendelkező autók számos beépített antennával rendelkeznek az autó különböző pontjain.
MEGJEGYZÉS
Ha oldja a vezetőajtó zárját a kulcsszárral és
kinyitja azt, akkor riasztást vált ki. A PCC gyújtáskapcsolóba helyezésekor kapcsol ki, lásd
Riasztó* - a távvezérlős kulcs nem működik
(195. oldal).
A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY
CAR (121. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Kulcs nélküli vezetés* (182. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
Kulcs nélküli vezetés* (182. oldal)
Kivehető kulcsszár - leválasztás/visszahelyezés (179. oldal)
Riasztó* (194. oldal)
Csomagtérajtó, az ablaktörlő motor mellett
Ajtókilincs, bal oldali hátsó
Csomagtér, középen és egy további a padló
alatt
Ajtókilincs, jobb oldali hátsó
Középkonzol, a hátsó rész alatt
Középkonzol, az első rész alatt.
}}
* Opció/tartozék. 185
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
FIGYELEM
A szívritmus-szabályozót használó személyek
nem közelíthetik meg 22 cm-nél közelebb a
kulcs nélküli antennát a szívritmus-szabályozóval. Ezzel elkerülheti a szívritmus-szabályozó
és a kulcs nélküli rendszer közötti interferenciát.
Kapcsolódó információk
•
Kulcs nélküli vezetés* (182. oldal)
Zárás/nyitás - kívülről
Ne feledje, hogy a riasztó bekapcsol, amikor
kinyitja az ajtót a kulcsszár használatával - a
riasztás a távvezérlős kulcs gyújtáskapcsolóba
helyezésével kapcsolható ki.
FIGYELEM
A zárás aktiválásához be kell csukni a vezetőajtót
- ha bármely ajtó vagy a csomagtérajtó nyitva van,
akkor csak annak/azok becsukását követően
lehet bezárni azokat és bekapcsolni a riasztót. A
kulcs nélküli zárrendszerrel* felszerelt autók esetén az összes ajtónak és a csomagtérajtónak
csukva kell lennie.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen a távvezérlős kulcs autóba zárásának
kockázatára.
Ha nem lehetséges a távvezérlős kulccsal történő
zárás/nyitás, akkor előfordulhat, hogy az elem
lemerült - zárja be vagy nyissa ki a vezető oldali
ajtót a levehető kulcsszárral, lásd Kivehető
kulcsszár - leválasztás/visszahelyezés
(179. oldal).
186
MEGJEGYZÉS
A zárás/nyitás kívülről a távvezérlős kulcs,
(172. oldal) használatával történik. A távvezérlős
kulcs egyszerre zárja/nyitja az összes ajtót és a
csomagtérajtót. Különböző nyitási módokat lehet
beállítani, lásd Távvezérlős kulcs - funkciók
(176. oldal).
Ügyeljen az autóban rekedés kockázatára,
amikor azt kívülről zárja be a távvezérlős kulcscsal - ekkor az ajtók kinyitása belülről nem
lehetséges az ajtók kezelőszerveivel.
További tájékoztatásért, lásd Biztonsági zárak*
(191. oldal).
Automatikus visszazárás
Ha a zárak nyitását követő két percen belül nem
nyitják ki valamelyik ajtót vagy a csomagtérajtót,
akkor azok automatikusan visszazárnak. Ez a
funkció csökkenti az autó véletlen nyitva hagyásának kockázatát. (A riasztóval felszerelt autók
esetében, lásd Riasztó* (194. oldal).)
Kapcsolódó információk
•
•
Zárás/nyitás - belülről (187. oldal)
Kulcs nélküli vezetés* (182. oldal)
* Opció/tartozék.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
•
Zárás/nyitás - belülről
Az összes ajtó és a csomagtérajtó egyszerre
nyitható és zárható a vezetőajtó és az utasajtó
központi zárógombjáról*.
Zárás
•
Központi zárás
Húzza meg egyszer, majd engedje el az ajtókilincset - az ajtózár kiold. Húzza meg újra az
ajtókilincset az ajtó kinyitásához.
Nyomja meg a központi zárógombot
első ajtók becsukását követően.
Teljes szellőztetés funkció
A teljes szellőztetés funkció egyszerre nyitja ki az
összes oldalablakot és például az autó gyors
kiszellőztetésére használható meleg időben.
az
Egy hosszú megnyomás egyszerre zárja az
összes oldalablakot és a napfénytetőt (lásd még
teljes szellőztetés funkció, (187. oldal)).
Az összes ajtó egyenként manuálisan zárható a
saját zárógombjával - a kérdéses ajtót ezután be
kell csukni.
Automatikus zárás
Az ajtók és a csomagtérajtó automatikusan lezár,
amikor az autó elkezd mozogni.
Központi zárás.
•
Nyomja meg a gomb
oldalát a záráshoz
a nyitáshoz.
- a másik oldalát
Nyomja meg, és tartsa nyomva a
gombot az
összes ablak egyszerre történő nyitásához*.
Nyitás
Az ajtók belülről két különböző módon nyithatók:
•
Nyomja meg a központi zárógombot
.
A funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (121. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
•
Zárás/nyitás - kívülről (186. oldal)
Riasztó* (194. oldal)
Távvezérlős kulcs - funkciók (176. oldal)
Központi zárógomb
A
szimbólum hosszú megnyomása a központi záró gombon vagy a távvezérlős kulcson
egyszerre nyitja az összes oldalablakot. Ugyanez
szimbólumon egyszerre zárja az
az eljárás s
összes oldalablakot.
Kapcsolódó információk
•
•
Zárás/nyitás - belülről (187. oldal)
Elektromos ablakok (109. oldal)
Egy hosszú megnyomás egyszerre nyitja az
összes oldalablakot* (lásd még teljes szellőztetés
funkció, (187. oldal)).
* Opció/tartozék. 187
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Zárás/nyitás - kesztyűtartó
Zárás/nyitás - csomagtérajtó
A kesztyűtartó (160. oldal) csak a távvezérlős
kulcs kivehető kulcsszárával zárható/nyitható.
A csomagtérajtó számos módon nyitható, zárható és nyitható fel.
A kulcsszárral kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Kivehető kulcsszár - leválasztás/visszahelyezés (179. oldal).
Manuális nyitás
FONTOS
•
A csomagtér zárjának kioldásához minimális erő szükséges - csak finoman
nyomja meg a gumírozott lapot.
•
Ne fejtsen ki emelő erőt a gumírozott
lapra a csomagtér nyitásakor - emelje a
kilincset. A túl nagy erő károsíthatja a
gumírozott panel elektromos érintkezőit.
Nyitás a távvezérlős kulccsal
Elektromos érintkezővel ellátott gumilap.
A csomagtérajtót elektromos zár tartja zárva.
A kesztyűtartó zárása:
Helyezze a kulcsszárat a kesztyűtartó zárhengerébe a fenti ábrán látható módon.
1.
Nyomja meg finoman a gumírozott nyomólapot a külső kilincs alatt - a zár kiold.
Forgassa el a kulcsszárat 90 fokkal az óramutató járásával megegyező irányban.
2.
Emelje fel a külső ajtókilincset a csomagtérajtó teljes felnyitásához.
Húzza ki a kulcsszárat.
•
A nyitás fordított sorrendben történik.
Kapcsolódó információk
•
188
A nyitáshoz:
Távvezérlős kulcs (172. oldal)
A csomagtérajtó riasztója hatástalanítható* és a
csomagtérajtó önmagában is kinyitható a távvezérlős kulcs
gombjának használatával.
Ha az autó riasztóval (194. oldal)* van felszerelve,
akkor a műszerfal riasztó visszajelzője,
(195. oldal) kikapcsol, hogy jelezze, a teljes autó
riasztása nincs élesítve. A riasztási szint és a
* Opció/tartozék.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
mozgásérzékelők valamint a csomagtérajtó nyitásérzékelői nem működnek.
Zárás a távvezérlős kulccsal
–
Az ajtók zárva és élesítve maradnak.
•
A csomagtérajtó kinyit, de csukva marad nyomja meg enyhén a gumírozott nyomólapot
a külső kilincs alatt és emelje fel a csomagtérajtót.
Ha a csomagtérajtót 2 percen belül nem nyitja ki,
akkor visszazár és a riasztó újra bekapcsol.
Elektromosan működtetett
csomagtérajtó*
Az autó csomagtérajtója kinyitható a műszerfal
egy gombjának használatával, a külső kilincs
alatti gumírozott nyomólappal vagy a távvezérlős
kulccsal. A zárás a csomagtérajtó alján található
zárógomb használatával hajtható végre.
Kapcsolódó információk
•
•
Zárás/nyitás - belülről (187. oldal)
Zárás/nyitás - kívülről (186. oldal)
G031965
Az autó nyitása belülről
Nyomja meg a távvezérlős kulcs
záró
gombját, lásd Távvezérlős kulcs - funkciók
(176. oldal).
> Ha az autó riasztóval* van felszerelve,
akkor a műszerfal riasztó visszajelzője villogni kezd, ami azt jelenti, hogy a riasztó
élesítve van.
Zárógomb
MEGJEGYZÉS
Nyitás, csomagtérajtó
A csomagtérajtó nyitásához:
–
Nyomja meg a gombot (1) a fényszóróvezérlő
panelen.
> A csomagtérajtó nyitva van és 2 percig
felnyitható (ha az autót belülről zárták be).
Az elektromos működtetés használatakor
vegye figyelembe a mennyezet magasságát.
Ne használja a csomagtérajtó elektromos
működtetését alacsony tetőmagasságnál, lásd
az "A csomagtérajtó nyitásának/zárásának
megszakítása" részt.
}}
* Opció/tartozék. 189
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
MEGJEGYZÉS
A maximális nyílás visszaállításához:
•
Ha a rendszert hosszabb ideig folyamatosan működtette, akkor a túlterhelés elkerülése érdekében kapcsolt ki.
Körülbelül 3 perc elteltével használható
újra.
–
•
Ha az indítóakkumulátor lemerült vagy
lecsatlakoztatták, amikor a csomagtérajtó
nyitva volt, akkor azt manuálisan kell
becsukni a rendszer visszaállításához. Ez
vonatkozik arra az esetre is, amikor a csomagtérajtó több mint 24 óráig nyitva volt.
Manuálisan mozdítsa a csomagtérajtót a
lehető legmagasabb helyzetbe - nyomja meg
gombot a csomagtérajtón legalább
a
3 másodpercre.
> A visszaállítás befejeződött. A csomagtérajtó ezután a maximális helyzetet veszi fel
kinyitáskor.
Becsípődés-védelem
Ha valami elégséges ellenállással megakadályozza a csomagtérajtó nyitását/zárását, akkor
aktiválódik a becsípődés-védelem.
Programozható maximális nyitás
•
A csomagtérajtó maximálisan nyitott magassága
módosítható, például hogy megfelelő legyen a
garázs mennyezetének magasságához.
Nyitás közben - az elektromos csomagtérajtó
működése inaktiválódik és a csomagtérajtó
megáll.
•
Zárás közben - a csomagtérajtó megáll, majd
teljesen kinyílik.
A maximális nyílás beállításához:
1.
2.
Nyissa ki a csomagtérajtót - állítsa meg azt a
nyitott helyzetben.
gombot a csomagtérajtó
Nyomja meg a
alján legalább 3 másodpercre.
> A tárolt helyzet ilyen módon mentésre
kerül.
Az előfeszített rugók az elektromosan működtetett csomagtérajtóhoz.
FIGYELEM
Ne nyissa fel az elektromosan működtetett
csomagtérajtó előfeszített rugóit. Ezek nagy
nyomással vannak előfeszítve, ami felnyitáskor
sérüléseket okozhat.
FIGYELEM
Fordítson figyelmet a zúzódásos sérülés
veszélyére a nyitáskor/záráskor. A nyitás/
zárás elkezdése előtt ellenőrizze, hogy van-e
valaki a csomagtérajtó közelében, mert a
zúzódásos sérüléseknek súlyos következményei lehetnek.
Mindig körültekintően működtesse a csomagtérajtót.
190
Előfeszített rugók
A csomagtérajtó nyitása
A csomagtérajtó háromféle módon
nyitható (ebből kettő magában foglalja
ezt a gombot):
•
Nyomja meg hosszan a fényszóróvezérlő
panelen elhelyezkedő gombot - tartsa
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
nyomva a gombot, amíg a csomagtérajtó el
nem kezd kinyílni.
•
•
A csomagtérajtó manuális
működtetése
A távvezérlős kulcs gombjának hosszú megnyomása - tartsa nyomva a gombot, amíg a
csomagtérajtó el nem kezd kinyílni.
FONTOS
A csomagtérajtó működtetése közben, nyissa
és csukja azt lassan. Ne erőltesse a nyitást/
zárást, ha ellenállást érez. Lehetséges, hogy
megsérült, és nem működik megfelelően.
A gumírozott nyomólap finom megnyomása a
külső kilincs alatt.
A csomagtérajtó zárása
Zárás a csomagtérajtón található gomb
használatával vagy manuálisan.
•
Nyomja meg a gombot – a csomagtérajtó
automatikusan lecsukódik.
A csomagtérajtó nyitásának/zárásának
megállítása
Ez négyféle módon hajtható végre
(amelyből három magában foglalja ezt
a gombot):
•
Nyomja meg a fényszóróvezérlő panelen
található gombot
•
•
•
Nyomja meg a távvezérlős kulcs gombját
Nyomja meg a csomagtérajtó gombját
Nyomja meg a gumírozott nyomólapot a
külső kilincs alatt.
- A csomagtérajtó mozgása megszakad és megáll.
A rendszer kikapcsol, ha a nyitási/zárási műveletet az előző részben leírtak szerint megszakítják.
•
A csomagtérajtó ezután manuálisan működtethető.
Kapcsolódó információk
•
Zárás/nyitás - csomagtérajtó (188. oldal)
Biztonsági zárak*
A biztonsági zárás azt jelenti, hogy az összes ajtó
záró gombja és kilincse mechanikusan kiiktatásra kerül, ami magakadályozza a belülről és
kívülről történő nyitást.
A biztonsági zárak a távvezérlős kulccsal,
(172. oldal) kapcsolhatók be és körülbelül tíz
másodperces késleltetéssel rendelkeznek az
ajtók bezárását követően.
MEGJEGYZÉS
Ha a késleltetési időn belül kinyitja valamelyik
ajtót, akkor a folyamat megszakad és a riasztó
nem aktiválódik.
Az autó csak a távvezérlős kulccsal nyitható ki, ha
aktiválva van a biztonsági zárás funkció. A bal
oldali első ajtó a kivehető kulcsszárral,
(179. oldal) is nyitható. Ezen felül, lehetőség van
az ajtók és a csomagtérajtó nyitására vagy kinyitására a kulcs nélküli indító és zárrendszerrel*
rendelkező autók esetén az ajtókilincsek vagy a
csomagtérajtó kilincsének megérintésével.
FIGYELEM
Ne hagyja, hogy bárki az autóban maradjon,
ha nem kapcsolta ki a biztonsági zárat, ezzel
elkerülheti, hogy valaki csapdába essen az
autóban.
}}
* Opció/tartozék. 191
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
||
Ideiglenes inaktiválás
MEGJEGYZÉS
•
Ne feledje, hogy a riasztó az autó zárásakor élesedik.
•
Ha valamelyik ajtót belülről kinyitják, az
riasztást vált ki.
A fentiek arra az esetre vonatkoznak, ha a biztonsági zárak nincsenek ideiglenesen inaktiválva.
Gyermekbiztonsági zárak manuális bekapcsolás
A gyermekbiztonsági zárak megakadályozzák azt,
hogy a gyermekek belülről kinyithassák a hátsó
ajtót.
A gyermekbiztonsági zárak be-/
kikapcsolása
Kapcsolódó információk
Az aktív menüpontok kereszttel vannak jelölve.
MY CAR
•
Kulcs nélküli vezetés* - nyitás a kulcsszárral
(184. oldal)
•
Távvezérlős kulcs (172. oldal)
OK MENU
G021077
TUNE vezérlőgomb
EXIT
Ha valaki az autóban marad, de az ajtókat kívülről
be kell zárni, akkor a biztonsági zár funkció ideiglenesen inaktiválható. Ezt a MY CAR menürendszerben teheti meg. A menürendszer leírásával
kapcsolatban, lásd MY CAR (121. oldal).
A gyermekbiztonsági zárak a hátsó ajtók hátsó
szélén találhatók és csak az ajtók nyitott állapotában hozzáférhetők.
A gyermekbiztonsági zárak aktiválásához/inaktiválásához:
–
Használja a távvezérlős kulcs kivehető
kulcsszárát (179. oldal) a gomb elfordításához.
Az ajtó belülről történő nyitása gátolható.
Az ajtót kívülről és belülről is ki lehet nyitni.
192
* Opció/tartozék.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
MEGJEGYZÉS
•
Az ajtógombok csak az adott ajtót zárják nem egyszerre az összes ajtót.
•
Az elektromos gyermekbiztonsági zárral
felszerelt autók nem rendelkeznek
manuális gyermekzárral.
Gyermekbiztonsági zárak elektromos aktiválás*
Az elektromos működtetésű gyermekbiztonsági
zárak megakadályozzák a gyermekeket abban,
hogy kinyissák a hátsó ajtókat vagy ablakokat.
Bekapcsolás
•
Gyermekbiztonsági zárak - elektromos aktiválás* (193. oldal)
A gyermekbiztonsági zárak az összes, a 0 kulcshelyzetnél, (84. oldal) magasabb kulcshelyzetben
aktiválhatók/inaktiválhatók. Az aktiválás/inaktiválás a motor leállítását követően 2 percig hajtható
végre, feltéve, hogy nem nyitnak ki egy ajtót sem.
•
•
Zárás/nyitás - belülről (187. oldal)
A gyermekbiztonsági zárak aktiválásához:
Kapcsolódó információk
2.
Zárás/nyitás - kívülről (186. oldal)
Nyomja meg a gombot a vezetőajtó vezérlőpaneljén.
> A kombinált műszerfal információs kijelzője a Hátsó gyermekzár aktiválva üzenetet jeleníti meg és a gomb lámpája
világít - a zárak aktívak.
Amikor a gyermekbiztonsági zárak be vannak
kapcsolva, akkor a hátsó:
•
ablakok csak a vezető oldali ajtópanelről nyithatók
•
az ajtók belülről nem nyithatók ki.
A pillanatnyi beállítás a motor leállításakor tárolásra kerül - ha a gyermekbiztonsági zárak be
vannak kapcsolva a motor leállításkor, akkor a
motor következő beindításakor is aktívak lesznek.
Kapcsolódó információk
•
Gyermekbiztonsági zárak - manuális bekapcsolás (192. oldal)
•
Zárás/nyitás - belülről (187. oldal)
A vezetőajtó vezérlőpanelje.
1.
Indítsa be a motort vagy válasszon a 0-nál
magasabb kulcshelyzetet.
* Opció/tartozék. 193
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Riasztó*
A riasztó egy olyan eszköz, amely figyelmeztet
például az autó feltörésére.
Az élesített riasztó akkor aktiválódik, ha:
•
kinyitnak egy ajtót, a motorháztetőt vagy a
csomagtérajtót9
•
mozgás észlelhető az utastérben (ha van
beszerelve mozgásérzékelő*)
•
az autót megemelik vagy elvontatják (ha van
beszerelve billenésérzékelő*)
•
•
lecsatlakoztatják az akkumulátor kábelét
lecsatlakoztatják a szirénát.
Ha hiba van a riasztó rendszerben, akkor egy üzenet jelenik meg a kombinált műszerfal kijelzőjén.
Ebben az esetben, vegye fel a kapcsolatot egy
szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
MEGJEGYZÉS
A mozgásérzékelő riasztást vált ki, ha mozgást
észlel az utastérben - a légáramlást is érzékeli. Ezért a riasztó akkor is bekapcsolhat, ha
nyitva hagynak egy ablakot vagy a napfénytetőt vagy, ha be van kapcsolva az utastér
fűtése.
Ennek elkerüléséhez: Zárja be az ablakokat/
napfénytetőt, ha elhagyja az autót. Ha használja az autó beépített utastérfűtését (vagy
hordozható elektromos fűtést), akkor irányítsa
a légáramot úgy a szellőzőkből, hogy azok ne
felfelé irányuljanak az utastérben. Vagy használható a csökkentett riasztási szint, lásd
Csökkentett riasztási szint* (196. oldal).
MEGJEGYZÉS
A riasztó érzékelőinek egyike a pohártartó
alatt helyezkedik el a középkonzolban, ez az
érzékelő érzékeny a fémekre.
Ne tartson pénzérméket, kulcsokat vagy
hasonló fém tárgyakat a pohártartóban a
középkonzolban, mert ezek a riasztó akaratlan
bekapcsolását okozhatják.
9
194
MEGJEGYZÉS
Ne próbálja maga megjavítani vagy módosítani a riasztórendszer komponenseit. Az ilyen
próbálkozások hatással vannak a biztosítás
feltételeire.
A riasztó élesítése
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs zárógombját.
A riasztó kikapcsolása
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitógombját.
Kiváltott riasztás kikapcsolása
–
Nyomja meg a távvezérlős kulcs nyitógombját
vagy helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Riasztó visszajelző* (195. oldal)
Riasztó* - automatikus újraélesítés
(195. oldal)
Riasztó* - a távvezérlős kulcs nem működik
(195. oldal)
Bizonyos piacokra vonatkozik.
* Opció/tartozék.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Riasztó visszajelző*
Riasztó* - automatikus újraélesítés
A riasztó visszajelzője mutatja a riasztó rendszer,
(194. oldal) állapotát.
Az automatikus újraélesítés megakadályozza az
autó riasztójának, (194. oldal) akaratlan hatástalanítását.
Ha az autót kinyitja a távvezérlős kulccsal (és
kikapcsolja a riasztót), de egyik ajtót és a csomagtérajtót sem nyitja ki 2 percen belül, akkor a
riasztó újból élesedik. Az autó ugyanekkor visszazár.
Riasztó* - a távvezérlős kulcs nem
működik
Ha a riasztó, (194. oldal) nem kapcsolható ki a
távvezérlős kulccsal, például amikor a távvezérlős
kulcs eleme, (180. oldal) lemerült - az autó kinyitható, a riasztó kikapcsolható és a motor beindítható az alábbiak szerint:
1.
Nyissa ki a vezetőajtót a kivehető kulcsszárral, (184. oldal).
> A riasztó bekapcsol, a riasztó visszajelzője,
(195. oldal) gyorsan villog és megszólal a
sziréna.
2.
Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba.
> A riasztó kikapcsol és a riasztó visszajelzője elalszik.
3.
Indítsa be a motort.
Kapcsolódó információk
•
Csökkentett riasztási szint* (196. oldal)
A műszerfal piros LED-je jelzi a riasztó rendszer
állapotát:
•
•
A LED nem világít – a riasztó nincs élesítve
•
A LED gyorsan villog a riasztó hatástalanítását követően (és amíg be nem helyezi a gyújtáskapcsolóba, és el nem fordítja a kulcsot a
I helyzetbe) – riasztás kiváltása történt.
A LED két másodpercenként egyet villan – a
riasztó élesítve van
* Opció/tartozék. 195
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
A riasztó jelei*
Csökkentett riasztási szint*
Riasztás, (194. oldal) kiváltásakor megszólal a
sziréna és az összes irányjelző villog.
A csökkentett védelem azt jelenti, hogy az
összes mozgás- és billenésészlelő átmenetileg ki
van iktatva.
•
•
A sziréna körülbelül 30 másodpercig vagy a
riasztó kikapcsolásáig szól. A sziréna az autó
akkumulátorától függetlenül működő akkumulátorral rendelkezik.
Az irányjelzők 5 percig vagy a riasztó kikapcsolásáig villognak.
A riasztó, (194. oldal) szándékolatlan bekapcsolásának elkerülése érdekében, például amikor
kutyát hagy a zárt autóban vagy az autó vonaton
illetve kompon történő szállításakor - ideiglenesen iktassa ki a mozgás- és billenésészlelőket.
Típusengedély - távvezérlős kulcs
rendszer
A táblázatban olvasható a távvezérlős kulcs rendszer típusengedélye.
Zárrendszer, normál
Ország/terület
EU, Kína
Az eljárás ugyanaz mint a biztonsági zárak,
(191. oldal)10 ideiglenes kiiktatása esetén.
Kapcsolódó információk
•
10
196
Riasztó visszajelző* (195. oldal)
Csak riasztóval együtt.
* Opció/tartozék.
ZÁRAK ÉS RIASZTÓ
Kulcs nélküli zárrendszer (kulcs nélküli
vezetés)
Ország/terület
EU
Korea
Kína
Hong Kong
Kapcsolódó információk
•
Távvezérlős kulcs (172. oldal)
197
VEZETŐTÁMOGATÁS
VEZETŐTÁMOGATÁS
Aktív futómű - Four C*
Működés
Állítható kormányzási erő*
Az aktív felfüggesztés, "Four-C" (Continously
Controlled Chassis Concept) úgy szabályozza a
lengéscsillapítók jellemzőit, hogy az autó vezethetőségi jellemzői állíthatók legyenek. Háromféle
beállítás létezik: Comfort, Sport és Advanced.
A sebességfüggő kormányszervo alkalmazásával
a kormánykerékre kifejtendő erő nagysága az
autó sebességével együtt növekszik, hogy jobb
érzékenységet biztosítson a járművezető számára.
Comfort
Autópályán a kormányzás keményebb. A kormányzáshoz parkoláskor és alacsonyabb sebesség mellett nem szükséges különösebb erőkifejtés.
Ez a beállítás azt jelenti, hogy az autó durva és
egyenetlen útfelületeken kényelmesebbnek érezhető. A lengéscsillapítás puha és a karosszéria
mozgása sima és finom.
Sport
Ez a beállítás azt jelenti, hogy az autó sportosabbnak érezhető és használata aktívabb vezetéshez
ajánlott. A kormány reagálása gyorsabb mint a
Comfort mód esetében. A lengéscsillapítás
keményebb és a karosszéria követi az utat, hogy
csökkentse az imbolygást a kanyarodás során.
Advanced
Vezérlő gombok.
A kívánt futómű-beállítás a középkonzol gombjaival választható ki. A motor leállításakor használt
beállítás lesz aktív a motor következő beindításakor.
A járművezető három különböző szintű kormányzási erő közül választhat az úttartási vagy kormányzási érzékenység beállításához a MY CAR
(121. oldal) menürendszerben:
•
Itt keresse meg a Kormányzási erő szintje
menüpontot, és válassza a Alacsony,
Közepes vagy Magas lehetőséget.
Ez a beállítás nem érhető el, amikor az autó mozgásban van.
Ennek a beállításnak a használata csak nagyon
egyenletes és sima útfelületeken ajánlott.
A lengéscsillapítók a maximális úttartáshoz optimalizáltak és a kanyarokban történő dőlés tovább
csökken.
200
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
MEGJEGYZÉS
Bizonyos helyzetekben a kormányszervo túlságosan felmelegedhet, és ideiglenesen
hűtésre szorul - ezen idő alatt a kormányszervo csökkent rásegítéssel működik és a
kormánykerék forgatása kissé nehezebbnek
érezhető.
Az ideiglenesen csökkent kormányrásegítéssel párhuzamosan a kombinált műszerfal egy
üzenetet jelenít meg.
Elektronikus menetstabilizáló (ESC)
- általános leírás
A menetstabilizáló rendszer, ESC (Electronic
Stability Control) segíti a vezetőt a megcsúszás
elkerülésében és javítja az autó tapadását.
Az ESC rendszer fékezés közbeni
bekapcsolása közben lüktető hang
hallható. Az autó a vártnál lassabban
gyorsulhat, amikor benyomja a gázpedált.
FIGYELEM
Kapcsolódó információk
•
A menetstabilizáló (ESC) rendszer kiegészítő
segítség - nem kezelhet minden helyzetet
akármilyen útviszonyok mellett.
MY CAR (121. oldal)
Mindig a járművezető viseli a felelősséget a
jármű biztonságos vezetéséért és az érvényben lévő közlekedési szabályok betartásáért.
Az ESC rendszer az alábbi funkciókat tartalmazza:
•
•
•
•
•
•
Aktív farolásgátló
Kipörgés-szabályozó
Kipörgésgáltó rendszer
Motorfék-szabályozó - EDC
Kanyarstabilitás-fokozó - CTC
Aktív farolásgátló
A funkció egyenként ellenőrzi a kerekek hajtó- és
fékerejét az autó stabilizálása érdekében.
Kipörgés-szabályozó
A funkció megakadályozza a kerekek elpörgését
az útfelületen gyorsítás közben.
Kipörgésgáltó rendszer
A funkció alacsony sebességen kapcsol be és a
kipörgő hajtókeréktől ahhoz a kerékhez továbbítja
a hajtást, amelyik nem pörög ki.
Motorfék-szabályozó - EDC
Az (Engine Drag Control) megakadályozza a
kerekek nem szándékos blokkolását, például viszszakapcsoláskor vagy csúszós útfelületen történő
motorfékezéskor.
A kerekek akaratlan blokkolása vezetés közben,
többek között, akadályozza a járművezetőt az autó
kormányzásában.
Kanyarstabilitás-fokozó - CTC*
A CTC kompenzálja az alulkormányzottságot és a
normálnál nagyobb gyorsítást tesz lehetővé a
belső kerekék kipörgése nélkül, például egy íves
autópálya-feljárónál, hogy gyorsan felvegye a környező forgalom sebességét.
Utánfutó-stablizáló - TSA
}}
* Opció/tartozék. 201
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Utánfutó-stablizáló* - TSA1
Az Utánfutó-stablizáló (332. oldal) funkciója,
hogy stabilizálja az autóból és utánfutóból álló
szerelvényt, ha az kígyózni kezdene. További tájékoztatásért, lásd Vezetés utánfutóval*
(325. oldal).
Elektronikus menetstabilizáló (ESC)
- működés
A szint kiválasztása - Sport üzemmód
Az ESC rendszer mindig aktív - nem kapcsolható
ki.
Azonban a járművezető kiválaszthatja a Sport üzemmódot,
ami aktívabb vezetési élményt
tesz lehetővé.
MEGJEGYZÉS
A funkció akkor kapcsol ki, ha a járművezető a
Sport módot választja.
Kapcsolódó információk
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - működés (202. oldal)
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - szimbólumok és üzenetek (203. oldal)
A Sport üzemmód van kiválasztva a MY CAR menürendszerben. A menürendszer leírásával kapcsolatban,
lásd MY CAR (121. oldal).
A Sport üzemmódot ennek a szimbólumnak a világítása jelzi a kombinált
műszerfalon, amíg a járművezető ki
nem kapcsolja a funkciót vagy le nem
állítja a motort - a motor következő beindítását
követően az ESC rendszer újra normál üzemmódban fog működni.
Kapcsolódó információk
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - általános leírás (201. oldal)
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - szimbólumok és üzenetek (203. oldal)
Sport üzemmódban, a rendszer észleli a gázpedál és kormánykerékmozgásokat és a kanyarodás
aktívabb, mint normál vezetés során, és megengedi a hátsó rész kontrollált csúszását egy bizonyos szintig, mielőtt beavatkozna és stabilizálná
az autót.
Ha a járművezető például megállít egy kontrollált
csúszást a gázpedál felengedésével, akkor az
ESC rendszer beavatkozik és stabilizálja az autót.
A Sport üzemmódban maximális tapadás érhető
el, ha az autó megragadt vagy amikor laza felületen, például homokban vagy sárban halad.
1 Az
202
Trailer Stability Assist funkciót az eredeti Volvo vonóhorog telepítése tartalmazza.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Elektronikus menetstabilizáló (ESC)
- szimbólumok és üzenetek
Táblázat
Szimbólum
Üzenet
Leírás
ESC Ideiglenesen KI
Az ESC rendszer ideiglenes csökkentése a féktárcsa túl magas hőmérséklete miatt - a funkció automatikusan visszaáll, amikor a fékek lehűltek.
ESC Szerviz szükséges
A ESC rendszer kikapcsolva.
•
•
Álljon meg az autóval biztonságos helyen, állítsa le, majd indítsa be újra a motort.
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
"Üzenet"
Egy üzenet látható a kombinált műszerfalon, (68. oldal) - olvassa el!
Folyamatosan 2 másodpercig
világít.
Rendszerellenőrzés a motor beindításakor.
Villogó fény.
A ESC a rendszer bekapcsolás alatt áll.
és
Folyamatos fény.
A Sport üzemmód bekapcsolva.
MEGJEGYZÉS: Az ESC rendszer ebben az üzemmódban nem kapcsol ki - részlegesen csökken a működése.
}}
203
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
204
Kapcsolódó információk
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - általános leírás (201. oldal)
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - működés (202. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
Sebességhatároló*
A (Speed Limiter) fordított sebességtartónak is
tekinthető - a járművezető szabályozza a sebességet a gázpedál használatával, de a sebességhatároló megakadályozza az előre beállított/beállított sebesség véletlen túllépését.
Áttekintés
Kapcsolódó információk
•
Sebességhatároló* - első lépések
(205. oldal)
•
Sebességhatároló* - ideiglenes kikapcsolás
és készenléti üzemmód (206. oldal)
•
Sebességhatároló* - riasztás a sebesség túllépésekor (207. oldal)
•
Sebességhatároló* - kikapcsolás (208. oldal)
Sebességhatároló* - első lépések
Bekapcsolás és aktiválás
Amikor a sebességhatároló aktív, akkor annak
szimbóluma (6) látható egy jellel (5) együtt a
beállított maximális sebesség mellett a kombinált
műszerfalon.
A lehetséges legnagyobb sebesség kiválasztása
és tárolása a memóriában út közben és álló helyzetben is lehetséges.
Vezetés közben
1.
Nyomja meg a kormánykerék
gombját a
sebességhatároló bekapcsolásához.
> A sebességhatároló szimbóluma (6) világít
a kombinált műszerfalon.
2.
Amikor az autó a lehetséges legmagasabb
sebességgel mozog: Nyomja addig a korvagy
gombját, amíg a
mánykerék
kombinált műszerfalon meg nem jelenik a
jelzés (5) a kívánt maximális sebesség mellett.
> A sebességhatároló ezután aktív és a
beállított maximális sebesség tárolva van
a memóriában.
Kormánykerék-billentyűzet és kombinált műszerfal.
Sebességhatároló - be/ki.
Megszűnik a készenléti üzemmód és a rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
Készenléti üzemmód.
Bekapcsolás és a max. sebesség beállítása.
Kiválasztott sebesség.
Álló helyzetben
1.
gombját a
Nyomja meg a kormánykerék
sebességhatároló bekapcsolásához.
Sebességhatároló bekapcsolva.
}}
* Opció/tartozék. 205
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
2.
Görgessen a
gombbal, amíg a kombinált
műszerfalon egy jel (5) nem jelenik meg a
kívánt maximális sebesség mellett.
> A sebességhatároló ezután aktív és a
beállított maximális sebesség tárolva van
a memóriában.
Kapcsolódó információk
•
Sebességhatároló* (205. oldal)
Sebességhatároló* - sebesség
módosítása
A tárolt sebesség módosítása
A tárolt maximális sebesség a kormánykerék
vagy
gombjának rövid vagy hosszú megnyomásával módosítható.
+/- 5 km/h (+/- 5 mph) beállításához:
•
Alkalmazzon rövid megnyomásokat - minden
megnyomás +/- 5 km/h (+/- 5 mph) értékű
változást eredményez.
+/- 1 km/h (+/- 1 mph) beállításához:
•
Tartsa nyomva a gombot, és engedje el a
kívánt maximális sebességnél.
Az utoljára végzett megnyomás tárolódik a
memóriában.
Kapcsolódó információk
•
Sebességhatároló* (205. oldal)
Sebességhatároló* - ideiglenes
kikapcsolás és készenléti üzemmód
A (Speed Limiter) fordított sebességtartónak is
tekinthető - a járművezető szabályozza a sebességet a gázpedál használatával, de a sebességhatároló megakadályozza az előre beállított/beállított sebesség véletlen túllépését.
Ideiglenes kikapcsolás - készenléti
üzemmód
A sebességhatároló ideiglenes kikapcsolása és
készenléti üzemmódba állítása:
–
Nyomja meg a
gombot.
> A jel (5) a kombinált műszerfalon ZÖLD
színűről FEHÉR színűre változik, és a járművezető ideiglenesen átlépheti a beállított maximális sebességet.
gomb egyszeri
A sebességhatárolót a
megnyomásával kapcsolhatja vissza. A
jel (5) a kijelzőn FEHÉR színűről ZÖLD
színűre változik és az autó maximális
sebessége újra korlátozva van.
Ideiglenes kikapcsolás a gázpedállal
A sebességhatároló a gázpedállal is készenléti
üzemmódba kapcsolható, például az autó erős
gyorsításához egy adott helyzetből:
206
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
–
Nyomja le teljesen a gázpedált.
> A kombinált műszerfal a tárolt maximális
sebességet mutatja egy színes jellel (5)
és a járművezető ideiglenesen átlépheti a
beállított maximális sebességet – a jel (5)
ezalatt ZÖLD színűről FEHÉR színűre változik.
A gázpedál felengedésekor a sebességhatároló automatikusan kikapcsol, és az
autó sebessége lecsökken a beállított/
tárolt maximális sebesség alá - a kijelzőn
a jel (5) FEHÉR színűről ZÖLD színűre
változik és az autó maximális sebessége
újból korlátozva van.
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességhatároló* - riasztás a
sebesség túllépésekor
•
Sebességhatároló* - ideiglenes kikapcsolás
és készenléti üzemmód (206. oldal)
A sebességhatároló (Speed Limiter) fordított
sebességtartónak is tekinthető - a járművezető
szabályozza a sebességet a gázpedál használatával, de a sebességhatároló megakadályozza az
előre kiválasztott/beállított sebesség véletlen túllépését.
•
Sebességhatároló* - kikapcsolás (208. oldal)
Meredek lejtőn a sebességhatároló motorfékhatása elégtelen lehet és a jármű túllépheti a beállított maximális sebességet. A járművezetőt egy
hangjelzés figyelmezteti erre.
A jelzés addig aktív, amíg a járművezető a beállított maximális sebesség alá nem lassít.
MEGJEGYZÉS
Sebességhatároló* (205. oldal)
A riasztó csak 5 másodperc elteltével kapcsol
be, ha a sebesség meghaladta a legalább
3 km/h (körülbelül 2 mph) értéket, feltéve,
vagy
gombot
hogy nem nyomta meg a
az utolsó fél percben.
Sebességhatároló* - első lépések
(205. oldal)
•
Sebességhatároló* - sebesség módosítása
(206. oldal)
•
•
Sebességhatároló* - kikapcsolás (208. oldal)
Sebességhatároló* - riasztás a sebesség túllépésekor (207. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
Sebességhatároló* (205. oldal)
Sebességhatároló* - sebesség módosítása
(206. oldal)
Sebességhatároló* - első lépések
(205. oldal)
* Opció/tartozék. 207
VEZETŐTÁMOGATÁS
Sebességhatároló* - kikapcsolás
Sebességtartó*
A (Speed Limiter) fordított sebességtartónak is
tekinthető - a járművezető szabályozza a sebességet a gázpedál használatával, de a sebességhatároló megakadályozza az előre beállított/beállított sebesség véletlen túllépését.
A sebességtartó (CC – Cruise Control) segít a
vezetőnek az egyenletes sebesség fenntartásában, ami kényelmesebb vezetést eredményez
autópályákon és hosszú, egyenes utakon a forgalom normális haladásakor.
A sebességhatároló kikapcsolásához:
Áttekintés
–
Nyomja meg a kormánykerék
gombját.
> A kombinált műszerfal sebességkorlátozó
szimbóluma (6) és a beállított sebesség
jelzése (5) kialszik - a beállított/tárolt
sebesség így törlődik és nem hívható viszgombbal.
sza a
A kormánykerék gombjai és a kmobinált műszerfal
sebességhatárolóval felszerelt autókban2.
Sebességtartó - be/ki.
A járművezetőnek ezután a gázpedált kell
használnia a sebesség korlátozás nélküli
meghatározásához.
Megszűnik a készenléti üzemmód és a rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
Készenléti üzemmód
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességhatároló* - első lépések
(205. oldal)
•
Sebességhatároló* - ideiglenes kikapcsolás
és készenléti üzemmód (206. oldal)
•
Sebességhatároló* - riasztás a sebesség túllépésekor (207. oldal)
2
208
Sebességhatároló* (205. oldal)
A kormánykerék gombjai és a kombinált műszerfal
sebességhatároló nélküli autókban2.
Bekapcsolás és a sebesség beállítása.
Kiválasztott sebesség (SZÜRKE = készenléti
üzemmód).
Sebességtartó aktív - FEHÉR szimbólum
(SZÜRKE = készenléti üzemmód).
A Volvo kereskedések naprakész információkkal rendelkeznek az egyes piacokra vonatkozóan.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
A járművezetőnek mindig figyelnie kell a forgalmi körülményeket és be kell avatkoznia, ha
a sebességtartó nem tart megfelelő sebességet és/vagy távolságot.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért.
Sebességtartó* - a sebesség
kezelése
Lehetőség van a tárolt sebesség aktiválására,
beállítására vagy módosítására.
A tárolt sebesség a kormánykerék
vagy
gombjának rövid vagy hosszú megnyomásával
módosítható.
A sebesség aktiválása és beállítása
5 km/h (5 mph) beállításához:
A sebességtartó elindításához:
•
Kapcsolódó információk
•
Sebességtartó* - a sebesség kezelése
(209. oldal)
•
A sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása és
készenléti üzemmódja (210. oldal)
•
Sebességtartó* - visszatérés a beállított
sebességhez (211. oldal)
•
•
Sebességtartó* - kikapcsolás (211. oldal)
Adaptív sebességtartó - ACC* (215. oldal)
A tárolt sebesség módosítása
>
Nyomja meg a CRUISE (sebességkorlátozó
(sebességkorlátozóval)
nélkül) vagy
kormánykerékgombot.
A sebességtartó szimbóluma (6) világít a
kombinált műszerfalban - a sebességtartó
készenléti üzemmódban van.
A sebességtartó bekapcsolásához:
•
A kívánt sebességnél - nyomja meg a korvagy
gombját.
mánykerék
>
A pillanatnyi sebesség tárolódik a memóriában, a kombinált műszerfal jelzése (5) világít
a kiválasztott sebességnél és a
szimbólum (6) SZÜRKE színűről FEHÉR színűre változik - az autó ezután a tárolt sebességet tartja.
MEGJEGYZÉS
A sebességtartó 30 km/h (20 mph) sebesség alatt nem kapcsolható be.
•
Alkalmazzon rövid megnyomásokat - minden
megnyomás 5 km/h (5 mph) értékű változást
eredményez.
1 km/h (1 mph) beállításához:
•
Tartsa nyomva a gombot, és engedje el a
kívánt sebességnél.
Az utoljára végzett megnyomás tárolódik a
memóriában.
Ha a gázpedál használatával növeli a sebességet
/
gomb megnyomása előtt, akkor a gomb
a
megnyomásakor az autó pillanatnyi sebessége
tárolódik.
A sebesség ideiglenes növelés a gázpedállal, például előzés során, nincs befolyással a sebességtartó beállítására - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
MEGJEGYZÉS
Ha a sebességtartó bármely gombját több
percig nyomva tartja, akkor az blokkolásra
kerül és inaktiválódik. A sebességtartó visszakapcsolásához le kell állítani az autót és újra
kell indítani a motort.
}}
* Opció/tartozék. 209
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Kapcsolódó információk
•
Sebességtartó* (208. oldal)
A sebességtartó* ideiglenes
kikapcsolása és készenléti
üzemmódja
A funkció ideiglenesen inaktiválható és készenléti üzemmódba kapcsolható.
Automatikus készenléti üzemmód
A sebességtartó ideiglenes inaktiválásához és
készenléti módba kapcsolásához:
A sebességtartó ideiglenesen inaktiválódik és
készenléti üzemmódba vált, ha:
•
Nyomja meg a kormánykerék
>
A kombinált műszerfal jelölése (5) és a
szimbólum (6) FEHÉR színűről SZÜRKE színűre változik - a sebességtartó ideiglenesen
ki van kapcsolva.
•
•
•
gombját.
A sebességtartó ideiglenesen inaktiválódik és
automatikusan készenléti üzemmódba vált, ha:
•
•
210
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
Ideiglenes kikapcsolás - készenléti
üzemmód
Készenléti üzemmód a jármű
beavatkozása miatt
3
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
a vezető megnyomja a fékpedált
a tengelykapcsoló-pedál több mint 1 perces
nyomva tartása3
•
a sebességváltó kart/fokozatválasztót N
állásba helyezik
•
a járnűvezető több mint 1 percig a tároltnál
magasabb sebességet tart fenn.
a kerekek elvesztik a tapadást
a motor fordulatszáma túl alacsony/magas
a sebesség 30 km/h (20 mph) alá esett.
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességtartó* (208. oldal)
Sebességtartó* - a sebesség kezelése
(209. oldal)
•
Sebességtartó* - visszatérés a beállított
sebességhez (211. oldal)
•
Sebességtartó* - kikapcsolás (211. oldal)
A lenyomása és magasabb vagy alacsonyabb sebességfokozat kiválasztása nem váltja ki a készenléti üzemmódot.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Sebességtartó* - visszatérés a
beállított sebességhez
A sebességtartó (CC – Cruise Control) segít a
járművezetőnek az egyenletes sebesség tartásában.
Az ideiglenes kikapcsolás és készenléti üzemmód (210. oldal) után lehetséges a visszatérés a
beállított sebességhez.
A sebességtartó visszakapcsolásához a készenléti üzemmódból:
•
Nyomja meg a kormánykerék
>
A kombinált műszerfal jelölése (5) és
szimbóluma (6) SZÜRKE színűről FEHÉR színűre változik - az autó ezután az utoljára
tárolt sebességet tartja.
Sebességtartó* - kikapcsolás
Távolságfigyelmeztetés*
Az alábbiakban leírjuk a kikapcsolás módját.
A távolságfigyelmeztetés funkció (Distance Alert)
figyelmezteti a járművezetőt, ha túl közel kerül az
elöl haladó járműhöz.
A sebességtartót kikapcsolják a kormánykerékgombbal (1) vagy a motor leállításával - a beállított/tárolt sebesség így törlődik és nem állítható
gombbal.
vissza a
Kapcsolódó információk
•
•
gombját.
Sebességtartó* (208. oldal)
A távolságfigyelmeztetés 30 km/h (20 mph) feletti sebességeken aktív és csak az autó előtt,
azzal megegyező irányban közlekedő járművekre
reagál. A szembejövő, lassú vagy álló járművekre
vonatkozóan nincsenek távolsági információk.
Sebességtartó* - a sebesség kezelése
(209. oldal)
•
A sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása és
készenléti üzemmódja (210. oldal)
•
Sebességtartó* - visszatérés a beállított
sebességhez (211. oldal)
MEGJEGYZÉS
Észrevehető sebességnövekedés történhet,
gombbal.
ha visszaállítja a sebességet a
Narancssárga figyelmeztető lámpa4.
Kapcsolódó információk
•
•
Sebességtartó* (208. oldal)
Sebességtartó* - a sebesség kezelése
(209. oldal)
•
A sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása és
készenléti üzemmódja (210. oldal)
•
Sebességtartó* - kikapcsolás (211. oldal)
4
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
A szélvédő egy narancssárga figyelmeztető lámpa
világít folyamatosan, ha az elől haladó jármű közelebb van a beállított időköznél.
}}
* Opció/tartozék. 211
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
MEGJEGYZÉS
A távolságfigyelmeztetés az adaptív sebességtartó aktív állapotának idejére kikapcsol.
- itt keresse meg a Követési távolságra
figyelmeztetés funkciót.
MEGJEGYZÉS
Minél magasabb a sebesség, annál hosszabb
az adott időintervallumhoz méterben kiszámított távolság.
Időköz beállítása
A beállított időközt használja az adaptív
sebességtartó, (216. oldal) funkció is.
FIGYELEM
A távolságfigyelmeztetés csak akkor működik,
ha az elöl haladó jármű távolsága kisebb mint
a beállított érték - a vezetett jármű sebessége
nem befolyásolja.
Csak a helyi közlekedési szabályoknak megfelelő időintervallumokat használjon.
Kapcsolódó információk
Működés
Az időköz beállításának kezelőszervei és szimbóluma.
•
Távolságfigyelmeztetés* - korlátok
(213. oldal)
•
Távolságriasztás* - szimbólumok és üzenetek
(214. oldal)
Időintervallum - növelés/csökkentés.
Időköz - be.
Nyomja meg a középkonzol gombját a funkció
be- vagy kikapcsolásához. A funkció akkor van
bekapcsolva, ha a gomb lámpája világít.
A választott felszerelések bizonyos kombinációi
nem hagynak üres helyet a gombnak a középkonzolon - ebben esetekben a funkciót a MY
CAR (121. oldal) menürendszerben lehet kezelni
212
Különböző időközök állíthatók
be az elől haladó járműhöz
képest és jelennek meg a kombinált műszerfalon 1-5 vízszintes vonal formájában - a több
vonal hosszabb időt jelent. Egy
vonal körülbelül 1 másodpercnek felel meg az
elől haladó járműhöz képest, 5 vonal körülbelül
3 másodperc.
Ugyanez a szimbólum jelenik meg, amikor be van
kapcsolva az adaptív sebességtartó (216. oldal).
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Távolságfigyelmeztetés* - korlátok
Ez a funkció ugyanazt a radarérzékelőt használja,
mint az adaptív sebességtartó (215. oldal) és az
ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel (240. oldal), amely bizonyos korlátokkal rendelkezik.
Kapcsolódó információk
•
•
Távolságfigyelmeztetés* (211. oldal)
Távolságriasztás* - szimbólumok és üzenetek
(214. oldal)
MEGJEGYZÉS
Az erős napfény, a visszatükröződések vagy a
megvilágítás intenzitásának erős változásai
valamint napszemüveg viselése azt eredményezheti, hogy a szélvédőn nem látható a
figyelmeztető lámpa.
A rossz időjárás vagy a kanyargós utak befolyásolhatják a radar érzékelőjének képességét
az elöl haladó járművek észlelésében.
A járművek mérete, például motorkerékpárok,
szintén befolyásolhatja az észlelőképességet.
Az azt jelentheti, hogy a figyelmeztető lámpa a
beállítottnál kisebb távolságnál világít vagy a
figyelmeztető lámpa átmenetileg nem jelenik
meg.
A szélsőségesen magas sebességek szintén
azt okozhatják, hogy a lámpa, az érzékelési
tartomány korlátozottsága miatt a beállítottnál
rövidebb távolságnál világít.
A radarérzékelő korlátaival kapcsolatos további
tájékoztatásért, lásd Radarérzékelő - korlátok
(228. oldal) és (245. oldal).
* Opció/tartozék. 213
VEZETŐTÁMOGATÁS
Távolságriasztás* - szimbólumok és
üzenetek
jelenhetnek meg, ha a funkció működése a korlátai miatt csökkent.
A funkció bizonyos szimbólumokkal és üzenetekkel rendelkezik, amelyek a kombinált műszerfalon
SzimbólumA
Üzenet
Leírás
Radar blokkolva Lásd a
kézikönyvet
A távolságfigyelmeztetés átmenetileg kikapcsolt.
A radarérzékelő gátolva van és nem képes más járművek észlelésére, például zuhogó esőben vagy, ha latyak
gyűlt össze a radarérzékelő előtt.
Olvasson a radarérzékelő korlátairól (228. oldal).
Ütközésre figyelmeztető
rendszer Szerviz szükséges
A
A távolságfigyelmeztető és ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel teljesen vagy részben kikapcsolt.
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
A szimbólumok vázlatosak - az egyes piacokon és autómodellekben eltérőek lehetnek.
Kapcsolódó információk
•
•
214
Távolságfigyelmeztetés* (211. oldal)
Távolságfigyelmeztetés* - korlátok
(213. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Adaptív sebességtartó - ACC*
Az adaptív sebességtartó ((ACC – Adaptive
Cruise Control)) segít a járművezetőnek az
egyenletes sebesség és az előző autóhoz képest
beállított követési időintervallum fenntartásában.
Az adaptív sebességtartó kényelmesebb vezetési
élményt eredményez hosszú utakon, autópályákon és hosszú, egyenes főutakon a forgalom normális haladásakor.
A járművezető beállítja a kívánt sebességet,
(218. oldal) és időközt, (220. oldal) az elöl
haladó autóhoz képest. Amikor a radaros érzékelő lassabb járművet észlel az autó előtt, akkor a
sebességet automatikusan ahhoz igazítja. Amikor
az út újra szabad, akkor az autó visszatér a beállított sebességhez.
Ha az adaptív sebességtartó ki van kapcsolva
vagy készenléti üzemmódban van, (220. oldal) és
az autó túl közel kerül az elöl haladó járműhöz,
akkor a járművezetőt ehelyett a távolságfigyelmeztetés, (211. oldal) figyelmezteti a rövid távolságra.
FIGYELEM
A járművezetőnek mindig figyelnie kell a forgalmi körülményeket és be kell avatkoznia, ha
az adaptív sebességtartó nem tart megfelelő
sebességet vagy távolságot.
Az adaptív sebességtartó nem mindig képes a
forgalmi, időjárási és útviszonyok kezelésére.
Olvassa el az összes részt az adaptív sebességtartóról a kezelési útmutatóban, hogy
megismerje annak korlátait, amelyekkel a
vezetőnek tisztában kell lennie, mielőtt használná a rendszert.
A járművezető mindig felelős a megfelelő
távolság és sebesség tartásáért, akkor is, ha
használja az adaptív sebességtartót.
FONTOS
Az adaptív sebességtartó komponenseinek
karbantartását csak szervizben szabad
végezni - lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Szervizelés után az ACC funkció egy ideig
korlátozott tartománnyal rendelkezik. A rendszer kalibrálása vezetés közben történik meg,
és automatikusan visszatér a teljes működés.
Kapcsolódó információk
•
•
Adaptív sebességtartó* - funkció (216. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(217. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* - a sebesség kezelése (218. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* - időköz beállítása
(220. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* ideiglenes kikapcsolása és készenléti üzemmódja (220. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* - másik jármű megelőzése (221. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* - kikapcsolás
(222. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* - sorban állási segéd
(222. oldal)
•
Adaptív sebességtartó* - a sebességtartó
működésének váltása (224. oldal)
•
•
•
•
Radarérzékelő (228. oldal)
Radarérzékelő - korlátok (228. oldal)
Adaptív sebességtartó* - hibakeresés és
teendők (225. oldal)
Adaptív sebességtartó* - szimbólumok és
üzenetek (226. oldal)
Automata sebességváltó
Az automata sebességváltóval felszerelt autók
fejlettebb működéssel, az adaptív sebességtartó
sorban állási segéd, (222. oldal) funkciójával rendelkeznek.
* Opció/tartozék. 215
VEZETŐTÁMOGATÁS
Adaptív sebességtartó* - funkció
Az adaptív sebességtartó egy sebességszabályozó rendszerből és egy összehangolt távolságtartó rendszerből áll.
A funkció áttekintése
FIGYELEM
Az adaptív sebességtartó nem ütközés-elkerülő rendszer. A vezetőnek be kell avatkoznia,
ha a rendszer nem észleli az elöl haladó járművet.
Az adaptív sebességtartó nem fékez emberek
vagy állatok valamint kisméretű járművek, például kerékpárok és motorkerékpárok esetén.
Sem alacsony utánfutók, szembejövő, lassú
vagy álló járművek vagy tárgyak esetén.
Ne használja az adaptív sebességtartót például városi, sűrű forgalomban, kereszteződéseknél, csúszós útfelületeken, ha sok víz vagy
hólé van az úttesten, erős esőben/havazásban, rossz látási viszonyok mellett, kanyargós
vagy keskeny utakon.
A funkció áttekintése5.
Figyelmeztető lámpa - a járművezető fékezése szükséges
Kormánykerék-billentyűzet (217. oldal)
Radarérzékelő (228. oldal)
A Távolságot az elől haladó járműtől, (220. oldal)
elsődlegesen a radarérzékelő, (228. oldal) méri.
A sebességtartó funkció gyorsítással és fékezéssel szabályozza a sebességet. Normális, hogy a
fékek halk hangot adnak ki, amikor a sebességtartó használja azokat.
FIGYELEM
A fékpedál mozog, amikor az adaptív sebességtartó fékez. Ne tartsa a lábát a fékpedál
alatt - az beszorulhat.
5
6
216
Az adaptív sebességtartó célja, hogy egy, a járművezető által beállított időközzel (220. oldal)
kövesse az elől, ugyanabban a sávban haladó járművet. Ha a radarérzékelő nem lát semmilyen járművet a jármű előtt, akkor ehelyett a járművezető
által beállított sebességet tartja. Akkor is ez történik, ha az elől haladó jármű sebessége meghaladja a tárolt sebességet.
Az adaptív sebességtartó célja a sebesség finom
szabályozása. A hirtelen fékezést igénylő helyzetekben a járművezetőnek magának kell beavatkoznia. Ez nagy sebességkülönbség vagy az elől
haladó autó erős fékezése esetén érvényes. A
radarérzékelő korkátai (228. oldal) miatt előfordulhat, hogy a fékezés váratlanul vagy egyáltalán
nem történik meg.
Az adaptív sebességtartó aktiválható, hogy
30 km/h6 (20 mph) sebességtől 200 km/h
(125 mph) sebességig kövessen egy másik járművet. Ha a sebesség 30 km/h (20 mph) alá
esik vagy a motor fordulatszáma túl alacsony,
akkor a sebességtartó készenléti üzemmódba,
(220. oldal), kapcsol, amikor a járművezetőnek
magának kell gondoskodnia az elöl haladó jármű
mögötti biztonságos távolságról.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként eltérőek lehetnek.
A sorban állási segéd (222. oldal) (automata sebességváltóval felszerelt autók) a 0-200 km/h (0-125 mph) sebességtartományban működik.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Figyelmeztető lámpa - a járművezető
fékezése szükséges
MEGJEGYZÉS
A szélvédőn megjelenő információkat erős
napsütésben és napszemüvegben nehéz
lehet észrevenni.
Az adaptív sebességtartó az autó fékezési kapacitásának körülbelül 40%-ának megfelelő fékezési kapacitással rendelkezik.
FIGYELEM
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
Az adaptív sebességtartó és a kormánykerék billentyűzete attól függően változó, hogy az autó
rendelkezik-e sebességhatárolóval8.
Adaptív sebességtartó
sebességhatárolóval
Az adaptív sebességtartó csak olyan járművekre figyelmeztet, amelyeket a radar egység
észlel - ezért előfordulhat, hogy nem vagy
csak bizonyos késéssel ad figyelmeztetést. Ne
várjon a figyelmeztetésre fékezés nélkül, amikor az szükséges.
Meredek utak és/vagy nehéz rakomány
Audiovizuális figyelmeztető jelzés, ha fennáll az ütközés
kockázata7.
Ha az autót az adaptív sebességtartó fékezési
kapacitásánál erősebben kell fékezni és a járművezető nem fékez, akkor az ütközésfigyelmeztető
rendszer (240. oldal) figyelmeztető lámpája és
figyelmeztető hangjelzése szolgál arra, hogy
figyelmeztesse a járművezetőt az azonnali beavatkozás szükségességére.
Ne feledje, hogy az adaptív sebességtartó elsődlegesen egyenes útfelületeken történő használatra szolgál. Meredek lejtőkön, nehéz rakománynyal vagy utánfutót vontatva nehézséget okozhat
a megfelelő távolság tartása - ilyen esetekben
különös figyelem szükséges és készen kell állni a
lassításra.
Kapcsolódó információk
•
•
•
7
8
Adaptív sebességtartó - ACC* (215. oldal)
Adaptív sebességtartó* - kikapcsolás
(222. oldal)
Adaptív sebességtartó* - másik jármű megelőzése (221. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változóak lehetnek.
A Volvo kereskedések naprakész információkkal rendelkeznek az egyes piacokra vonatkozóan.
Sebességtartó - be/ki.
Megszűnik a készenléti üzemmód és a rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
Készenléti üzemmód
Időintervallum - növelés/csökkentés.
Bekapcsolás és a sebesség beállítása.
}}
* Opció/tartozék. 217
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Zöld jelölés a tárolt sebességnél (FEHÉR =
készenléti üzemmód).
Időtáv
Az ACC aktív a ZÖLD jelölésnél (FEHÉR =
készenléti üzemmód).
Időtáv
Az ACC aktív a ZÖLD jelölésnél (FEHÉR =
készenléti üzemmód).
Adaptív sebességtartó
sebességhatároló nélkül
Adaptív sebességtartó* - a
sebesség kezelése
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (215. oldal)
Adaptív sebességtartó* - funkció (216. oldal)
Adaptív sebességtartó* - szimbólumok és
üzenetek (226. oldal)
Adaptív sebességtartó sebességhatárolóval9.
Megszűnik a készenléti üzemmód és a rendszer visszatér a tárolt sebességhez.
Sebességtartó - be/ki vagy készenléti üzemmód.
Időintervallum - növelés/csökkentés.
Bekapcsolás és a sebesség beállítása.
(Nem használt)
Zöld jelölés a tárolt sebességnél (FEHÉR =
készenléti üzemmód).
218
Adaptív sebességtartó sebességhatároló nélkül9.
Az ACC elindításához:
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
Nyomja meg a kormánykerék
gombját egy hasonló FEHÉR szimbólum világít a kombinált műszerfalon (8), amely azt mutatja,
hogy az adaptív sebességtartó készenléti
üzemmódban, (220. oldal) van.
Az ACC aktiválásához:
•
A kívánt sebességnél - nyomja meg a korvagy
gombját.
mánykerék
>
A pillanatnyi sebesség tárolódik a memóriában, a kombinált műszerfal körülbelül egy
másodpercre egy "nagyítót" (6) mutat a tárolt
sebesség körül és a jelölés FEHÉR színűről
ZÖLD színűre változik.
Amikor a szimbólum FEHÉR színűről
ZÖLD színűre változik, akkor az ACC
aktív és tartja a tárolt sebességet.
Az ACC csak akkor követi az
elöl haladó járművet egy bizonyos távolságban, amikor a
szimbólum egy másik jármű
képét mutatja.
Ezzel egyidejűleg a sebességtartomány jelölése:
9
•
•
a magasabb jelölés ZÖLD színnel a beprogramozott sebesség
MEGJEGYZÉS
Ha az adaptív sebességtartó bármely gombját
több percig nyomva tartja, akkor az blokkolásra kerül és kikapcsol. A sebességtartó viszszakapcsolásához le kell állítani az autót és
újra be kell indítani a motort.
az alacsonyabb sebesség az elöl haladó
jármű sebessége.
A tárolt sebesség módosítása
A tárolt sebesség a kormánykerék
vagy
gombjának rövid vagy hosszú megnyomásával
módosítható.
Bizonyos helyzetekben az nem kapcsolható
vissza - ilyen esetekben a kombinált műszerfal, (226. oldal) a(z) Adaptív
sebességszabályozás nem elérhető üzenetet jeleníti meg.
+/- 5 km/h (+/- 5 mph) beállításához:
•
Alkalmazzon rövid megnyomásokat - minden
megnyomás +/- 5 km/h (+/- 5 mph) értékű
változást eredményez.
+/- 1 km/h (+/- 1 mph) beállításához:
•
Tartsa nyomva a gombot, és engedje el a
kívánt sebességnél.
Az utoljára végzett megnyomás tárolódik a
memóriában.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (215. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(217. oldal)
Adaptív sebességtartó* - funkció (216. oldal)
Ha a gázpedál használatával növeli a sebességet
/
gomb megnyomása előtt, akkor a gomb
a
megnyomásakor az autó pillanatnyi sebessége
tárolódik.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
Az ábrán található értékek magyarázata az "Adaptív sebességtartó - áttekintés", (217. oldal) részben található.
* Opció/tartozék. 219
VEZETŐTÁMOGATÁS
Adaptív sebességtartó* - időköz
beállítása
MEGJEGYZÉS
Csak a helyi közlekedési szabályoknak megfelelő időintervallumokat használjon.
Különböző időközök állíthatók
be az elől haladó járműhöz
képest és jelennek meg a kombinált műszerfalon 1-5 vízszintes vonal formájában - a több
vonal hosszabb időt jelent. Egy
vonal körülbelül 1 másodpercnek felel meg az
elől haladó járműhöz képest, 5 vonal körülbelül
3 másodperc.
Ha úgy tűnik, hogy az adaptív sebességtartó
nem reagál a bekapcsolásakor, annak oka az
lehet, hogy az elöl haladó járműhöz viszonyított időintervallum akadályozza a sebesség
növelését.
Minél magasabb a sebesség, annál hosszabb
az adott időintervallumhoz méterben kiszámított távolság.
Adaptív sebességtartó* ideiglenes
kikapcsolása és készenléti
üzemmódja
Az adaptív sebességtartó ideiglenesen inaktiválható és készenléti üzemmódba kapcsolható.
Ideiglenes kikapcsolás/készenléti
üzemmód - sebességkorlátozóval
A sebességtartó ideiglenes inaktiválásához és
készenléti módba kapcsolásához:
•
Forgassa a kormánykerék-billentyűzet,
(217. oldal) forgókapcsolóját (vagy használja
/
gombokat a sebességhatároló néla
küli autók esetében).
Alacsony sebességnél, amikor a távolság rövid, az
adaptív sebességtartó enyhén növeli az időközt.
Az adaptív sebességtartó bizonyos helyzetekben
lehetővé teszi az időköz jelentős változtatását,
hogy elősegítse az elől haladó jármű sima és
kényelmes követését.
Ne feledje, hogy a rövid időköz csak rövid időt
hagy a járművezető számára a reagáláshoz, ha
előre nem látható forgalmi probléma merül fel.
Olvasson többet a sebesség kezeléséről,
(218. oldal).
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (215. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(217. oldal)
Adaptív sebességtartó* - funkció (216. oldal)
Adaptív sebességtartó* - kikapcsolás
(222. oldal)
gombját
Ez a szimbólum és a tárolt sebesség jelzése ekkor ZÖLD színűről FEHÉR színűre változik.
Az időköz beállítása/módosítása:
•
Nyomja meg a kormánykerék
Ideiglenes kikapcsolás/készenléti
üzemmód - sebességkorlátozó nélkül
A sebességtartó ideiglenes inaktiválásához és
készenléti módba kapcsolásához:
•
gombját
Nyomja meg a kormánykerék
Készenléti üzemmód a jármű
beavatkozása miatt
Az adaptív sebességtartó ideiglenesen inaktiválódik és automatikusan készenléti üzemmódba vált,
ha:
Ugyanez a szimbólum jelenik meg, amikor be van
kapcsolva a távolságfigyelmeztetés, (211. oldal).
220
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
•
•
a vezető megnyomja a fékpedált
a tengelykapcsoló-pedál több mint 1 perces
nyomva tartása10
•
a fokozatválasztót N állásba mozdították
(automata sebességváltó)
•
a járnűvezető több mint 1 percig a tároltnál
magasabb sebességet tart fenn.
Ezután a járművezetőnek kell szabályoznia a
sebességet.
A sebesség ideiglenes növelése a gázpedállal,
például előzés során, nincs befolyással a beállításra - az autó a gázpedál elengedésekor visszatér az utolsó tárolt sebességhez.
Automatikus készenléti üzemmód
Az adaptív sebességtartó más rendszerektől függ,
ilyen például a menetstabilizáló rendszer (ESC),
(201. oldal). Ha ezen rendszerek valamelyike nem
működik, akkor az adaptív sebességtartó automatikusan kikapcsol.
Az automatikus kikapcsoláskor egy jelzés szólal
meg és a Adaptív sebességszabályozás
érvénytelenítve üzenet jelenik meg a kombinált
műszerfalon. A járművezetőnek be kell avatkoznia
és az előző járműhöz kell igazítania a sebességet.
Az automatikus kikapcsolás oka lehet:
•
•
•
•
•
•
•
a járművezető kikapcsolja a biztonsági övet
a motor fordulatszáma túl alacsony/magas
a sebesség 30 km/h11 (20 mph) alá esik
a kerekek elvesztik a tapadást
a fékek hőmérséklete magas
a radarérzékelőt például nedves hó vagy
zuhogó eső takarja el (a radarhullámok
gátolva vannak).
Adaptív sebességtartó* - másik
jármű megelőzése
Amikor az autó egy másik járművet követ és a járművezető jelzi előzési szándékát az irányjelzővel12, akkor a sebességtartó röviden segít az elől
haladó jármű felé gyorsításban.
A funkció 70 km/h (43 mph) feletti sebességeken aktív.
FIGYELEM
Visszatérés a beállított sebességhez
Legyen tudatában annak, hogy a funkció nem
csak előzés során, hanem például akkor is
bekapcsolhat, amikor az irányjelzőt használja a
sávváltás vagy egy másik útra hajtás jelzéséhez - ekkor az autó rövid időre gyorsítani fog.
Az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódból
gombjának egyszeri megnyoa kormánykerék
másával aktiválható újra - a sebesség ekkor a
legutoljára tárolt sebesség lesz.
MEGJEGYZÉS
Kifejezett sebességnövekedés történhet, miután visszakapcsolta a sebességtartót a
gombbal.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (215. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(217. oldal)
Adaptív sebességtartó* - funkció (216. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
10
11
12
a járművezető kinyitja az ajtót
Adaptív sebességtartó - ACC* (215. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(217. oldal)
Sebességtartó* (208. oldal)
A lenyomása és magasabb vagy alacsonyabb sebességfokozat kiválasztása nem váltja ki a készenléti üzemmódot.
Ez nem vonatkozik a sorban állási segédre - ez 0 km/h sebességig működik.
Csak a bal oldali irányjelzőn balkormányos autó, vagy a jobb oldali irányjelzőn jobbkormányos autó esetében.
* Opció/tartozék. 221
VEZETŐTÁMOGATÁS
Adaptív sebességtartó* kikapcsolás
Billentyűzet sebességhatárolóval
Az adaptív sebességtartó a kormánykerék
gombjával kapcsolható ki a kormánykerék billentyűzetén, (217. oldal). A beállított/tárolt sebesség
így törlődik, és ezután nem állítható vissza a
gombbal.
Billentyűzet sebességhatároló nélkül
A kormánykerék
gombjának rövid megnyomására az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódba, (220. oldal) kapcsol. Egy további rövid
megnyomásra kikapcsol - a beállított/tárolt
sebesség így törlődik és nem állítható vissza a
gomb használatával.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (215. oldal)
Adaptív sebességtartó* - funkció (216. oldal)
Adaptív sebességtartó* - szimbólumok és
üzenetek (226. oldal)
Adaptív sebességtartó* - sorban
állási segéd
Kiterjesztett sebességtartomány
MEGJEGYZÉS
A sorban állási segéd alacsonyabb mint
30 km/h (20 mph) sebesség mellett további
funkciókat is biztosít az adaptív sebességtartónak.
Az automata sebességváltóval felszerelt autók
esetében a sebességtartó sorban állás segéd
funkcióval van kiegészítve (mint "Queue Assist" is
ismert).
A sebességtartó bekapcsolásához be kell
csukni a járművezető ajtaját és a járművezetőnek viselnie kell a biztonsági övét.
Automata sebességváltó esetén, a sebességtartó
a 0-200 km/h (0-125 mph) tartományban képes
egy másik jármű követésére.
A sorban állási segéd az alábbi funkciókkal rendelkezik:
•
Kiterjesztett sebességtartomány - 30 km/h
(20 mph) alatt és álló helyzetben is
•
•
Cél váltása
•
A rögzítőfék automatikus aktiválása.
Az automatikus fékezés álló helyzetben megszűnik
Ne feledje, hogy a sebességtartó legalacsonyabb
programozható sebessége 30 km/h (20 mph) még ha a sebességtartó képes is egy másik
jármű követésére 0 km/h sebességig,
30 km/h-nál (20 mph) alacsonyabb sebesség
nem választható/tárolható.
MEGJEGYZÉS
Egy elöl haladó járműnek indokolt távolságra
kell lennie az adaptív sebességtartó kisebb
mint 30 km/h (20 mph) sebesség melletti
bekapcsolásának engedélyezéséhez.
A lassú forgalomban történő araszolás közbeni
vagy a közlekedési jelzőlámpáknál történő rövid
megállások esetén a haladás automatikusan viszszatér, ha a megállás időtartama nem haladja
meg a körülbelül 3 másodpercet - ha az elől
haladó autó újbóli elindulása ennél hosszabb
ideig tart, akkor az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódba kapcsol automatikus fékezéssel.
A járművezetőnek ezután újra aktiválnia kell a
sebességtartót az alábbi módok valamelyikével:
•
Nyomja meg a kormánykerék
gombját
...vagy...
•
222
Nyomja le a gázpedált.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
>
Az adaptív sebességtartó ezután visszatér az
elől haladó jármű követéséhez.
FIGYELEM
Amikor az adaptív sebességtartó több mint
30 km/h (20 mph) sebességgel követ egy
járművet és a cél mozgó járműből álló járművé
változik, akkor az adaptív sebességtartó figyelmen kívül hagyja az álló járművet és ehelyett a
tárolt sebességet választja.
MEGJEGYZÉS
A sorban állási segéd funkció legfeljebb
4 percig képes álló helyzetben tartani az autót
- ezután bekapcsol a rögzítőfék és az adaptív
sebességtartó kikapcsol.
•
A rögzítőféket ki kell engedni hogy az
adaptív sebességtartó újra bekapcsolható
legyen.
Cél váltása
•
Automatikus készenléti üzemmód a cél
váltásával
Az adaptív sebességtartó inaktiválódik és készenléti üzemmódba vált:
•
•
Ha az elől haladó céljármű hirtelen elfordul, akkor előfordulhat, hogy az autó előtt álló forgalom van.
Amikor az adaptív sebességtartó kisebb mint
30 km/h (20 mph) sebességgel követ egy másik
járművet és a cél mozgó járműből álló járművé
változik, akkor fékez az álló jármű észlelésekor.
A járművezetőnek be kell avatkoznia és
fékeznie kell.
amikor a sebesség 5 km/h (5 mph) alatt van
és az adaptív sebességtartó bizonytalan
abban, hogy a céltárgy egy álló jármű vagy
valamilyen más objektum, például fekvőrendőr.
amikor a sebesség 5 km/h (5 mph) alatt van
és az elöl haladó jármű elfordul, akkor az
adaptív sebességtartónak a továbbiakban
nincs mit követnie.
Az automatikus fékezés befejezése álló
helyzetben
Bizonyos helyzetekben, a sorban állási segéd álló
helyzetben leállítja az automatikus fékezést. Ez
azt jelenti, hogy a fékek felengednek és az autó
gurulni kezdhet - a járművezetőnek ezért be kell
avatkoznia és magának kell fékeznie az autót,
hogy az álló helyzetben maradjon.
A sorban állási segéd az alábbi helyzetekben felengedi a lábféket és készenléti üzemmódba kapcsolja az adaptív sebességtartót:
•
•
•
•
a járművezető a fékpedálra helyezi a lábát
behúzza a rögzítőféket
a fokozatválasztót P, N vagy R állásba kapcsolja
a járművezető készenléti üzemmódba állítja
az adaptív sebességtartót.
A rögzítőfék automatikus aktiválása
Bizonyos esetekben a sorban állási segéd
behúzza a rögzítőféket, hogy álló helyzetben
tartsa az autót.
Ez akkor történik, ha:
•
a járművezető kinyitja az ajtót vagy kikapcsolja a biztonsági övét
•
Az ESC rendszert Normal üzemmódból
Sport üzemmódba kapcsolja
•
A sorban állási segéd több mint 4 percig tartotta álló helyzetben az autót
•
•
leállította a motort
a fékek túlmelegedtek.
}}
223
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (215. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(217. oldal)
Adaptív sebességtartó* - funkció (216. oldal)
Adaptív sebességtartó* - a
sebességtartó működésének
váltása
Váltás ACC és CC között
Az aktív sebességtartó szimbóluma jelenik meg a
kombinált műszerfalon:
CC
Cruise Control
ACC
Adaptive Cruise Control
Visszaváltás a CC és az ACC között
Kapcsolja ki a sebességtartót a
gomb 1-2
megnyomásával a kikapcsolási utasításoknak,
(222. oldal) megfelelően. A rendszer következő
bekapcsolásakor az adaptív sebességtartó aktiválódik.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Sebességtartó
Adaptív sebességtartó - ACC* (215. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(217. oldal)
Adaptív sebességtartó* - funkció (216. oldal)
Adaptív sebességtartó
A gomb egyszeri megnyomása kiiktatja az adaptív
elemet (távtartó rendszer) a sebességtartóban, az
autó ezután csak tartja a beállított/tárolt sebességet.
•
Nyomja meg hosszan a kormánykerék
gombját - a kombinált műszerfal
szimbószimbólumra vált.
lumról a
>
Ilyen módon bekapcsol a normál sebességtartó, (208. oldal) (CC, (Cruise Control)).
FIGYELEM
Az autó a továbbiakban nem fékez automatikusan, miután ACC sebességtartóról CC
sebességtartóra kapcsol - csupán tartja a
beállított sebességet.
224
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Adaptív sebességtartó* hibakeresés és teendők
Ha a kombinált műszerfal az Radar blokkolva
Lásd a kézikönyvet üzenetet jeleníti meg, akkor
az adaptív sebességtartó radarérzékelője,
(228. oldal) nem képes az autó előtt haladó más
járművek észlelésére.
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének
lehetséges okaira és a megfelelő teendőkre tartalmaz példát:
Ez az üzenet azt jelzi, hogy működik a Távolságriasztás, (211. oldal) vagy Ütközésfigyelmeztetés
automatikus fékkel, (240. oldal).
Ok
Teendő
A radar felülete a hűtőrácsban szennyezett vagy jéggel illetve
hóval fedett.
Tisztítsa meg a radar felületét a hűtőácsban a szennyeződésektől, jégtől és hótól.
A zuhogó eső vagy hó gátolja a radarjeleket.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben a radar zuhogó esőben vagy hóesésben nem működik.
Az útfelületről felverődő víz vagy hó gátolja a radarjeleket.
Nincs teendő. Bizonyos esetekben a radar nagyon nedves vagy havas útfelületen nem
működik.
A radar felületét megtisztította, de az üzenet továbbra is látható.
Várjon. A radarnak több percre van szüksége ahhoz, hogy érzékelje, ha már nincs
gátolva.
Kapcsolódó információk
•
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(217. oldal)
•
•
Adaptív sebességtartó* - funkció (216. oldal)
Adaptív sebességtartó* - szimbólumok és
üzenetek (226. oldal)
* Opció/tartozék. 225
VEZETŐTÁMOGATÁS
Adaptív sebességtartó* szimbólumok és üzenetek
jelenít meg. Az alábbiakban néhány példát láthat
- kövesse a megjelenő javaslatokat, ha szükséges:
Bizonyos esetekben az adaptív sebességtartó
szimbólumokat és/vagy szöveges üzeneteket
Szimbólum
Üzenet
Leírás
A szimbólum ZÖLD
Az autó tartja a tárolt sebességet.
A szimbólum FEHÉR
Az adaptív sebességtartó készenléti üzemmódban van.
A normál sebességtartó manuálisan ki van választva.
Állítsa a ESC-t normálisra a
sebességtartás engedélyezéséhez
Az adaptív sebességtartó nem kapcsolható be, amíg a menetstabilizáló rendszer (ESC) (201. oldal) normál
módba nincs állítva.
Adaptív sebességszabályozás érvénytelenítve
Az adaptív sebességtartó ki van kapcsolva - a járművezetőnek magának kell szabályoznia a sebességet.
Adaptív sebességszabályozás nem elérhető
Az adaptív sebességtartó nem kapcsolható be.
Ez az alábbiak miatt lehet:
•
•
226
a fékek hőmérséklete magas
a radarérzékelőt nedves hó vagy eső akadályozza.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Radar blokkolva Lásd a
kézikönyvet
Az adaptív sebességtartó ideiglenesen kikapcsolt.
•
A radarérzékelő gátolva van és nem képes más járművek észlelésére. Például zuhogó esőben vagy, ha
latyak gyűlt össze a radarérzékelő előtt.
A járművezető ezután a normál sebességtartót (CC) választhatja (224. oldal) - egy szöveges üzenet tájékoztat
a megfelelő lehetőségekről.
Olvasson a radarérzékelő korlátairól (228. oldal).
A
Adaptív sebességszabályozás Szerviz szükséges
Az adaptív sebességtartó kikapcsolt.
Nyomja meg a féket a
jármű megtartásához + hallható riasztásA
Az autó áll és a sebességtartó felengedi a lábféket, hogy lehetővé tegye a rögzítőfék számára az autó helyben tartásának átvételét, de a rögzítőfék hibája miatt az autó rövidesen gurulni kezd.
30 km/h alatt vezető jármű
szükségesA
Abban az esetben jelenik meg, ha 30 km/h (20 mph) sebesség alatt próbálják meg bekapcsolni a sebességtartót anélkül, hogy jármű lenne a bekapcsolási távolságon belül.
•
•
Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
A járművezetőnek magának kell fékeznie. Az üzenet továbbra is látható és a riasztás addig szól, amíg a
járművezető be nem nyomja a fékpedált vagy nem használja a gázpedált.
Csak sorban állási segéd esetén.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (215. oldal)
Adaptív sebességtartó* - áttekintés
(217. oldal)
Adaptív sebességtartó* - funkció (216. oldal)
* Opció/tartozék. 227
VEZETŐTÁMOGATÁS
Radarérzékelő
•
Távolságfigyelmeztetés* (211. oldal)
Radarérzékelő - korlátok
A radarérzékelő funkciója az azonos irányban és
sávban haladó autók vagy nagyobb járművek
észlelése.
A radarérzékelő, (228. oldal) bizonyos korlátokkal rendelkezik - például a korlátozott látómező
miatt.
A radarérzékelőt az alábbi funkciók használják:
Jelentősen csökken az adaptív sebességtartó
képessége arra, hogy más járműveket észleljen,
ha:
•
•
•
Távolságfigyelmeztetés*
Adaptív sebességtartó*
Ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus
fékezéssel és gyalogosészleléssel*
FONTOS
Ha az autó hűtőrácsán látható sérülés keletkezett, vagy, ha azt gyanítja, hogy a radarérzékelő megsérült:
•
Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel lehetőleg hivatalos Volvo műhellyel.
A funkció részben vagy teljesen megszűnhet vagy hibásan működhet - ha a hűtőrács, a
radarérzékelő vagy a konzol megsérül vagy
meglazul.
•
az elől haladó járművek sebessége jelentősen különbözik a saját sebességtől
•
a radarérzékelőt gátolja valami - például szakadó esőben vagy latyakban vagy ha egyéb
anyagok gyűlnek össze a radarérzékelő előtt.
MEGJEGYZÉS
Tartsa tisztán a radarérzékelő előtti területet lásd a "Karbantartás" (244. oldal) alcímet.
Látómező
A radarérzékelő korlátozott látómezővel rendelkezik. Bizonyos helyzetekben a másik jármű nem
észlelhető vagy észlelése a vártnál később történik.
A radarérzékelő módosítása annak illegális használatához vezethet.
Kapcsolódó információk
•
•
•
228
Radarérzékelő - korlátok (228. oldal)
Adaptív sebességtartó - ACC* (215. oldal)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (240. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
FIGYELEM
A járművezetőnek mindig figyelnie kell a forgalmi körülményeket és be kell avatkoznia, ha
az adaptív sebességtartó nem tart megfelelő
sebességet vagy távolságot.
Az adaptív sebességtartó nem ütközés-elkerülő rendszer. A vezetőnek be kell avatkoznia,
ha a rendszer nem észleli az elöl haladó járművet.
Az adaptív sebességtartó nem mindig képes a
forgalmi, időjárási és útviszonyok kezelésére.
Az adaptív sebességtartó nem fékez emberek
vagy állatok valamint kisméretű járművek, például kerékpárok és motorkerékpárok esetén.
Sem szembejövő, lassú vagy álló járművek
vagy tárgyak esetén.
Olvassa el az összes részt az adaptív sebességtartóról a kezelési útmutatóban, hogy
megismerje annak korlátait, amelyekkel a
vezetőnek tisztában kell lennie, mielőtt használná a rendszert.
Ne használja az adaptív sebességtartót például városi, sűrű forgalomban, kereszteződéseknél, csúszós útfelületeken, ha sok víz vagy
hólé van az úttesten, erős esőben/havazásban, rossz látási viszonyok mellett, kanyargós
vagy keskeny utakon.
A járművezető mindig felelős a megfelelő
távolság és sebesség tartásáért, akkor is, ha
használja az adaptív sebességtartót.
FIGYELEM
ACC látómező.
Bizonyos esetekben a radarérzékelő későn
észleli a közel lévő járműveket - például egy,
az elöl haladó jármű és az autó közé hajtó
járművet.
A hűtőrács elé nem helyezhetők tartozékok
vagy egyéb tárgyak, például kiegészítő lámpák.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Adaptív sebességtartó - ACC* (215. oldal)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (240. oldal)
Távolságfigyelmeztetés* (211. oldal)
A kis méretű járművek, például motorkerékpárok vagy nem a sáv közepén haladó járművek észrevétlenek maradhatnak.
Kanyarokban a radarérzékelő a rossz járművet észlelheti vagy szem elől tévesztheti az
észlelt járművet.
* Opció/tartozék. 229
VEZETŐTÁMOGATÁS
Típusengedély - radarrendszer
Az alábbi táblázatban látható az autó radar egységeinek típusengedélye.
Piac
ACCA
BLISB
Szimbólum
Típusengedély
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0038TR
1071-10-3451
Brazília
EAN: 07897843800248
Modelo: L2C0055TR
✓
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Európa
✓
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0038TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC.
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
TRA
✓
REGISTERED No: 0018923/09
DEALER No: DA37380/15
Egyesült Arab Emírségek
TRA
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
230
VEZETŐTÁMOGATÁS
Piac
Indonézia
ACCA
BLISB
✓
Szimbólum
Típusengedély
14785/POSTEL/2010 1982
✓
38806/SDPPI/2015 4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2009/87
✓
Equipment type: Low Power Device (LPD)
Jordánia
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
DPH-L2C0038TR
Korea
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
AGREE PAR L'ANRT MAROC
✓
Numero d'agrement : MR 4838 ANRT 2009
Date d'agrement : 22/05/2009
Marokkó
AGREE PAR L’ANRT MAROC
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
Moldávia
✓
✓
1024
}}
231
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Piac
Szingapúr
ACCA
BLISB
✓
✓
✓
✓
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
Kapcsolódó információk
•
232
Radarérzékelő (228. oldal)
Complies with IDA Standards DA105753
APPROVED
Dél-Afrika
A
B
Típusengedély
TA-2009/163
✓
Taiwan
Szimbólum
TA-2014/2390
APPROVED
CCAB09LP4590T3
✓
CCAB15LP0680T0
VEZETŐTÁMOGATÁS
City Safety™
A City Safety™ egy olyan funkció, amely segít a
járművezetőnek az ütközések elkerülésében,
többek között sorban álláskor, amikor az elöl
haladó forgalom változik, ami a járművezető
figyelmének lanyhulásával együtt balesethez
vezethet.
A City Safety™ funkció 50 km/h (30 mph)
sebesség alatt működik és az autó automatikus
fékezésével segíti járművezetőt az elöl haladó járműnek ütközés közvetlen kockázatának esetén,
ha a vezető nem fékez és/vagy kormányoz időben.
A City Safety™ olyan helyzetekben kapcsol be,
amikor a járművezetőnek korábban kellett volna
fékeznie, ezért nem segíthet a vezetőnek minden
helyzetben.
A City Safety™, a szükségtelen beavatkozások
elkerülése érdekében úgy van tervezve, hogy a
lehető legkésőbb kapcsoljon be.
A City Safety™ nem használható kifogásként
arra, hogy a járművezető megváltoztassa vezetői
stílusát. Ha a járművezető kizárólag a City
Safety™ funkcióra bízza a fékezést, az előbbutóbb balesethez vezet.
A járművezető vagy az utasok normális esetben
csak akkor észlelik a City Safety™ funkció működését, ha olyan helyzet alakul ki, amikor a jármű
rendkívül közel kerül az ütközéshez.
Ha a jármű automatikus fékkel kombinált ütközésfigyelmeztető rendszerrel, (240. oldal)* van
felszerelve, akkor a két rendszer kiegészíti egymást.
FONTOS
A City Safety™ komponensek cseréjét szervizben kell elvégeztetni - lehetőleg hivatalos
Volvo műhelyben.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
City Safety™ - korlátok (235. oldal)
City Safety™ - funkció (234. oldal)
City Safety™ - működés (234. oldal)
City Safety™ - lézeres érzékelő (237. oldal)
City Safety™ - szimbólumok és üzenetek
(239. oldal)
FIGYELEM
A City Safety™ rendszer nem minden vezetési vagy forgalmi helyzetben, időjárási vagy
útviszonyok mellett működik.
A City Safety™ rendszer nem reagál az autótól eltérő irányban haladó járművekre, kis
méretű járművekre, motorkerékpárokra vagy
emberekre és állatokra.
A City Safety™ rendszer 15 km/h (9 mph)
alatti sebességkülönbség esetén megakadályozhatja az ütközést - nagyobb sebességkülönbség esetén csak az ütközés sebességének csökkentésére van lehetőség. A fék teljes
működésének eléréséhez a járművezetőnek
be kell nyomnia a fékpedált.
Soha ne várjon a City Safety™ bekapcsolására. Mindig a járművezető felelős a megfelelő
távolság és sebesség fenntartásáért.
* Opció/tartozék. 233
VEZETŐTÁMOGATÁS
City Safety™ - funkció
A City Safety a szélvédő felső szélébe szerelt
lézeres érzékelővel észleli az autó előtti forgalmat. Ha ütközés kockázata fenyeget, akkor a City
Safety automatikusan lefékezi az autót, ami erős
fékezésként észlelhető.
Ha a járművek közötti sebességkülönbség
nagyobb mint 15 km/h (9 mph), akkor lehetséges, hogy a City Safety önmagában nem képes
megakadályozni az ütközést, a teljes fékerő eléréséhez a járművezetőnek be kell nyomnia a fékpedált, ezzel aztán megakadályozható az ütközés,
akár több mint 15 km/h (9 mph) sebességkülönbség esetén is.
Amikor a funkció aktiválja a fékeket, akkor a kombinált műszerfalon megjelenik egy üzenet, hogy a
funkció aktív/aktív volt.
City Safety™ - működés
A City Safety™ egy olyan funkció, amely segít a
járművezetőnek az ütközések elkerülésében,
többek között sorban álláskor, amikor az elöl
haladó forgalom változik, ami a járművezető
figyelmének lanyhulásával együtt balesethez
vezethet.
Be és ki
MEGJEGYZÉS
A City Safety™ funkció a motor beindításakor
automatikusan bekapcsol.
MEGJEGYZÉS
Amikor a City Safety™ rendszer fékez, akkor
kigyulladnak a féklámpák.
Kapcsolódó információk
A lézerérzékelő adó és vevő ablaka13.
Ha a sebességkülönbség 4-15 km/h (3-9 mph)
az elől haladó járműhöz képest, akkor a City
Safety képes teljesen megakadályozni az ütközést.
A City Safety rövid, erős fékezést aktivál és normál körülmények között éppen az első jármű
mögött megállítja az autót. A legtöbb járművezető
számára ez jelentősen kívül esik a normál vezetési stílustól és kényelmetlen érzés.
13
234
•
•
•
•
•
City Safety™ - korlátok (235. oldal)
City Safety™ (233. oldal)
City Safety™ - működés (234. oldal)
City Safety™ - lézeres érzékelő (237. oldal)
City Safety™ - szimbólumok és üzenetek
(239. oldal)
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
Bizonyos helyzetekben, tanácsos lehet kikapcsolni a City Safety™ rendszert, például, ha leveles ágak csúszhatnak végig a motorháztető és/
vagy a szélvédő felett.
City Safety™ kezelése a MY CAR (121. oldal)
menürendszerben lehetséges, és a motor beindítását követően a funkció az alábbiak szerint kapcsolható ki:
•
Keresse meg a MY CAR menürendszer
Vezetéstámogató rendszer részét, és
válassza a Ki lehetőséget a City Safety
részben.
Azonban a funkció a motor következő beindításakor engedélyezve lesz, függetlenül attól,
VEZETŐTÁMOGATÁS
hogy rendszer engedélyezve volt-e vagy ki
volt-e iktatva a motor leállításakor.
FIGYELEM
A lézeres érzékelő akkor is bocsát ki lézerfényt, amikor a City Safety™ rendszert
manuálisan kikapcsolták.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
City Safety™ (233. oldal)
City Safety™ - korlátok (235. oldal)
City Safety™ - funkció (234. oldal)
City Safety™ - lézeres érzékelő (237. oldal)
City Safety™ - szimbólumok és üzenetek
(239. oldal)
MY CAR (121. oldal)
City Safety™ - korlátok
A City Safety rendszer érzékelője úgy van kialakítva, hogy észlelje az autó előtti autókat vagy
nagyobb járműveket attól függetlenül, hogy nappal van vagy éjszaka.
Azonban a funkció rendelkezik bizonyos korlátokkal.
Az érzékelő korlátokkal rendelkezik, ami azt
jelenti, hogy a City Safety gyengébben - vagy
egyáltalán nem működik - például erős havazásban vagy esőben, sűrű ködben, homokviharokban
vagy egyéb olyan helyzetekben, amikor a látási
viszonyok erősen korlátozottak. A párásodás,
szennyeződések, jég vagy hó a szélvédőn szintén
zavarhatja a működést.
Az alacsonyan lógó tárgyak, például a kinyúló
rakományokra helyezett jelzőzászló vagy az olyan
tartozékok, mint a kiegészítő lámpák és a motorháztető fölé nyúló gallytörő rácsok korlátozhatják
a működést.
A City Safety érzékelőjéből kibocsátott lézerfény
a fény visszaverődését méri. Az érzékelő nem
észleli az alacsony fényvisszaverő-képességgel
rendelkező tárgyakat. A jármű hátsó része általában eléggé visszaveri a fényt a rendszámtáblának
és a hátsó fényvisszaverőknek köszönhetően.
lési képességét. Ilyen helyzetekben az ABS14 és
ESC15 rendszerek nyújtják a legjobb lehetséges
fékerőt a stabilitás fenntartása közben.
Tolatáskor a City Safety rendszer ideiglenesen
kikapcsol.
A City Safety alacsony sebességek mellett 4 km/h (3 mph) alatt nem kapcsol be, ami miatt a
rendszer nem avatkozik be az olyan helyzetekben,
amikor az elől haladó járművet lassan közelíti
meg, például parkoláskor.
A járművezető utasításai mindig elsőbbséget
élveznek, ezért a City Safety nem avatkozik be az
olyan helyzetekben, amikor a járművezető világos
módon kormányoz vagy gázt ad, akkor sem, ha az
ütközés elkerülhetetlen.
Amikor a City Safety megakadályozott egy ütközést egy álló tárggyal, akkor az autó maximum
1,5 másodpercre álló helyzetben marad. Ha az
autót egy elől mozgó jármű miatt lefékez, akkor a
sebesség az alől haladó járművel megegyező
értékre csökken.
A manuális sebességváltóval felszerelt autók esetében a motor leáll, amikor a City Safety rendszer
megállította az autót, hacsak a járművezető még
idejében be nem tudja nyomni a tengelykapcsolópedált.
Csúszós útfelületen a féktávolság nagyobb, ami
csökkenti a City Safety rendszer ütközés-elkerü14
15
(Anti-lock Braking System) - blokkolásgátló fékrendszer.
(Electronic Stability Control) - menetstabilizáló rendszer.
}}
235
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
MEGJEGYZÉS
•
Tartsa a szélvédő lézerérzékelő előtti felületét jégtől, hótól és szennyeződésektől
mentesen (lásd az ábrát az érzékelő elhelyezkedésével, (234. oldal), kapcsolatban).
•
Ne rögzítsen vagy szereljen semmit a
szélvédőre a lézerérzékelő előtt.
•
Távolítsa el a jeget és havat a motorháztetőről - a hó és jég magassága nem
haladhatja meg az 5 cm-t.
Hibakeresés és teendők
Ha a Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a
kézikönyvet üzenet jelenik meg a kombinált
műszerfalon, az azt jelzi, hogy a lézerérzékelő
gátolva van és nem képes észlelni az autó előtti
járműveket. Ez azt jelenti, hogy a City Safety rendszer nem működik.
A Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a
kézikönyvet üzenet nem minden helyzetben
jelenik meg, amikor a lézerérzékelő gátolva van. A
járművezetőnek ezért gondoskodnia kell a szélvédő és a lézerérzékelő előtti terület tisztán tartásáról.
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének
lehetséges okait és a megfelelő ellenintézkedésekre vonatkozó javaslatokat tartalmazza.
236
Ok
FONTOS
Teendő
A szélvédő lézerérzékelő előtti felülete
szennyezett vagy
jég illetve hó takarja.
Tisztítsa meg a szélvédő érzékelő előtti felületét a szennyeződésektől, jégtől és hótól.
A lézerérzékelő
látótere gátolva van.
Távolítsa el a gátlást
okozó tárgyat.
Ha repedések, karcolások vagy kőfelverődések vannak a szélvédőn a lézerérzékelő előtt
vagy a lézerérzékelő "ablakán" és ezek takarják a felület körülbelül 0,5 x 3,0 mm-es (vagy
ennél nagyobb) felületét, akkor fel kell venni a
kapcsolatot egy szervizzel a javításhoz vagy a
szélvédő cseréjéhez (lásd az ábrát az érzékelő
elhelyezkedésével (234. oldal) kapcsolatban)
- hivatalos Volvo szerviz igénybe vétele javasolt.
Ennek elmulasztása a City Safety™ funkció
csökkent működését eredményezheti.
A City Safety™ hibás, elégtelen vagy csökkent működés kockázatának elkerülése érdekében, vegye figyelembe az alábbiakat:
•
A Volvo azt javasolja, hogy ne javítsa meg
a lézerérzékelő előtti repedéseket, karcolásokat vagy kőfelverődéseket - ehelyett
ki kell cserélni a teljes szélvédőt.
•
A szélvédő cseréje előtt, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo szervizzel
annak ellenőrzéséhet, hogy a helyes szélvédőt rendelik és szerelik-e be.
•
A cseréhez ugyanolyan típusú, a Volvo
által jóváhagyott ablaktörlőket kell felszerelni.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Kapcsolódó információk
•
•
•
City Safety™ (233. oldal)
City Safety™ - funkció (234. oldal)
City Safety™ - működés (234. oldal)
City Safety™ - lézeres érzékelő
A City Safety™ funkció egy lézerfényt kibocsátó
érzékelőt tartalmaz (az érzékelő elhelyezkedésével kapcsolatban, lásd az ábrát (234. oldal)).
Meghibásodás esetén vagy, ha a lézeres érzékelő szervizelésre szorul - forduljon hivatalos
Volvo műhelyhez. Az alábbi utasítások betartása
alapvető fontosságú a lézeres érzékelő kezelésekor.
Az alábbi két címke kapcsolatos a lézerérzékelővel:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Megfelel a
lézertermékek kialakítására vonatkozó FDA
(az Amerikai Egyesült Államok élelmiszer-biztonsági hatósága) szabványoknak az "50.
számú lézerekre vonatkozó utasításnak"
megfelelő eltérések kivételével
2001. július 26-tól.
A lézeres érzékelő sugárzási adatai
Az alábbi táblázat tartalmazza a lézeres érzékelő
fizikai adatait.
Maximális impulzusenergia
2,64 µJ
Maximális átlagos teljesítmény
45 mW
Impulzus-időtartam
Divergencia (vízszintes x függőleges)
33 ns
28° × 12°
Az ábrán látható felső címke a lézersugár besorolását írja le:
•
Lézersugárzás - ne nézzen a lézersugárba
optikai eszközökkel - 1M besorolású lézertermék.
Az alsó címke a lézersugár fizikai adatait írja le:
}}
237
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
FIGYELEM
Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, akkor
fennáll a szemsérülés kockázata!
•
•
238
Soha ne nézzen a lézerérzékelőbe (amely
szétszóródó láthatatlan lézersugárzást
bocsát ki) 100 mm vagy ennél közelebbről nagyító optikával, például nagyító
üveggel, mikroszkóppal, lencsével vagy
hasonló optikai eszközökkel.
A lézerérzékelő tesztelése, eltávolítása,
beállítása és/vagy alkatrészcseréje csak
minősített műhelyben végezhető - Volvo
szerviz igénybe vételét javasoljuk.
•
A káros sugárzásnak történő kitettség
elkerülése érdekében, ne végezzen semmilyen beállítást vagy karbantartást az itt
leírtakon kívül.
•
A javítónak be kell tartania a kifejezetten
a lézerérzékelőhöz készített javítási utasításokat.
•
Ne távolítsa el a lézerérzékelőt (eltávolítható lencsét tartalmaz). Az eltávolított
lézerérzékelő nem teljesíti a 3B lézerbesorolás IEC 60825-1 szabványban leírt
követelményeit. A 3B lézerbesorolás nem
biztonságos a szemre és ezért sérülésveszélyt jelent.
•
A lézerérzékelő csatlakozóját ki kell húzni,
mielőtt eltávolítaná a szélvédőről.
•
A lézerérzékelőt a szélvédőre kell szerelni
az érzékelő csatlakozójának csatlakoztatása előtt.
•
A lézerérzékelő lézerfényt bocsát ki, amikor a távvezérlős kulcs a II kulcshelyzetben (85. oldal) van, a motor leállított állapotában is.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
City Safety™ (233. oldal)
City Safety™ - korlátok (235. oldal)
City Safety™ - funkció (234. oldal)
City Safety™ - működés (234. oldal)
City Safety™ - szimbólumok és üzenetek
(239. oldal)
VEZETŐTÁMOGATÁS
City Safety™ - szimbólumok és
üzenetek
A City Safety™, (233. oldal) rendszer által aktivált automatikus fékezéssel együtt egy vagy több
Szimbólum
szimbólum is világíthat a kombinált műszerfalon
és szöveges üzenet jelenhet meg. A szöveges
üzeneteket az irányjelző bajuszkapcsoló OK
gombjának rövid megnyomásával lehet nyugtázni.
Üzenet
Jelentés/teendő
Automatikus fékezés a City Safety
rendszerrel
A City Safety™ fékez vagy automatikusan fékezett.
Szélvédő-érzékelők blokkolva
Lásd a kézikönyvet
A lézeres érzékelő átmenetileg nem működik, mert valami gátolja azt.
•
Távolítsa el az érzékelőt gátló objektumot és/vagy tisztítsa meg a szélvédő érzékelő előtti felületét.
Olvasson a lézerérzékelő korlátairól, (235. oldal).
City Safety rendszer Szerviz szükséges
A City Safety™ rendszer nem működik.
•
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
City Safety™ (233. oldal)
City Safety™ - korlátok (235. oldal)
City Safety™ - funkció (234. oldal)
City Safety™ - működés (234. oldal)
City Safety™ - lézeres érzékelő (237. oldal)
239
VEZETŐTÁMOGATÁS
Ütközésfigyelmeztető rendszer*
Az "automatikus fékkel rendelkező kerékpáros és
gyalogosészlelő" rendszer segíti a vezetőt az
olyan esetekben, amikor fennáll az ütközés
veszélye egy, az autó előtt lévő gyalogossal,
kerékpárral vagy járművel, amely áll vagy az autóval egyező irányban mozog.
Az "ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus
fékkel és a gyalogosészleléssel" olyan helyzetekben kapcsol be, amikor a járművezetőnek korábban kellett volna fékeznie, ezért nem segíthet a
vezetőnek minden helyzetben.
Az "ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus
fékkel és gyalogosészleléssel" úgy van kialakítva,
hogy a szükségtelen beavatkozások elkerülése
érdekében, a lehető legkésőbb kapcsoljon be.
A rendszer két szintje
Az autó felszereltségétől függően, az "ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel és gyalogosészleléssel" funkció kétféle változatban
jelenhet meg:
1. szint
A járművezetőt kizárólag vizuális és akusztikus
jelek figyelmeztetik16 a feltűnő akadályokra - nincsenek automatikus fékezéses beavatkozások, a
járművezetőnek magának kell fékeznie.
2. szint
A járművezetőt vizuális és akusztikus jelek figyelmeztetik a feltűnő akadályokra - az autó automatikusan fékez, ha a járművezető nem cselekszik
ésszerű időn belül.
16
240
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - kerékpárosok észlelése (242. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés
(244. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - korlátok
(246. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (248. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - szimbólumok és üzenetek (250. oldal)
FONTOS
Az "ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus
fékkel és gyalogosészleléssel" megakadályozhatja az ütközést vagy csökkentheti annak sebességét.
Az "ütközésfigyelmeztető rendszert automatikus
fékkel és gyalogosészleléssel" nem használható
kifogásként arra, hogy a járművezető megváltoztatja a vezetési stílusát. Ha a járművezető kizárólag arra számít, hogy az automatikus fékkel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer fékezzen,
az előbb vagy utóbb ütközéshez vezet.
•
Az "automata fékkel és gyalogosészleléssel
rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer"
komponenseit csak szervizben szabad karbantartani - lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - funkció
(241. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - gyalogosok
észlelése (243. oldal)
Az "1. szinten" nincs kerékpáros-figyelmeztetés.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Ütközésfigyelmeztető rendszer* funkció
Az ütközésfigyelmeztető rendszer és a City
Safety™, (233. oldal), kiegészítik egymást.
3 - Automatikus fék18
1. - Ütközésfigyelmeztetés
Ebben a helyzetben a járművezető még nem
kezdte meg a fékezést a megelőző tevékenység
végrehajtásához és az ütközés kockázata fenyeget, ekkor bekapcsol az automatikus fékezés
funkció - ez attól függetlenül történik, hogy fékeze a járművezető vagy sem. A fékezés ezután teljes fékerővel történik az ütközés sebességének
csökkentése érdekében, vagy korlátozott fékerővel, ha ez is elégséges az ütközés elkerüléséhez.
Kerékpárosok esetén, a figyelmeztetés és a teljes
fékezéses beavatkozás nagyon későn vagy egy
időben következik be.
A rendszer először figyelmezteti a járművezetőt a
fenyegető ütközésre.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer az álló vagy az
autóval megegyező irányban és Ön előtt elhelyezkedő gyalogosokat, kerékpárosokat vagy járműveket képes észlelni.
Ha fennáll az ütközés kockázata egy gyalogossal
vagy járművel, akkor a járművezetőt egy villogó
piros figyelmeztető jel (1) és hangjelzés figyelmezteti.
A funkció áttekintése17.
Audiovizuális figyelmeztető jelzés, ha fennáll
az ütközés kockázata.
Radaros érzékelő18
Kameraérzékelő
Az automatikus fékkel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer három lépést hajt végre az
alábbi sorrendben:
1.
Ütközésfigyelmeztetés
2.
Féksegéd18
3.
Automatikus fék18
17
18
Az automatikus fék funkció kapcsol be utoljára.
2 - Féksegéd18
Ha az ütközés kockázata az ütközésfigyelmeztetést követően tovább növekszik, akkor a bekapcsol a féksegéd.
Ez azt jelenti, hogy a fékrendszer a fékek enyhe
alkalmazásával felkészül a gyors fékezésre, ami
enyhe rángásként észlelhető.
Ha a fékpedált elégségesen gyorsan benyomják,
akkor a teljes fék funkció alkalmazásra kerül.
A féksegéd fel isi erősíti a járművezető fékezését,
ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy a fékezés nem
elégséges mértékű az ütközés elkerüléséhez.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
Csak 2. szintű rendszer esetén.
}}
* Opció/tartozék. 241
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
FIGYELEM
Az ütközésfigyelmeztető rendszer nem minden vezetési vagy forgalmi helyzetben, időjárási vagy útviszonyok mellett működik. Az
ütközésfigyelmeztető rendszer nem reagál az
autótól eltérő irányban haladó járművekre és
kerékpárosokra vagy állatokra.
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (240. oldal)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* kerékpárosok észlelése
A figyelmeztetés csak az ütközés magas kockázata esetén kapcsol be. Ez a "Funkció" és a
"Korlátok" rész írja le azokat a korlátokat,
amelyekkel a jármű vezetőjének tisztában kell
lennie, mielőtt használná az automata fékkel
rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszert.
A gyalogosokra vonatkozó figyelmeztetések
és fékezéses beavatkozások 80 km/h
(50 mph) járműsebesség felett kikapcsolnak.
A gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó
figyelmeztetések és fékezéses beavatkozások
sötétben és alagutakban nem működnek akkor sem, ha világítanak az utcai lámpák.
A funkció csak hátulról "látja" a kerékpárosokat, és csak
az ugyanabban az irányban közlekedőket.
Az automata fék funkció megakadályozhatja
az ütközést vagy csökkentheti az ütközés
sebességét. A teljes fékteljesítmény biztosításához a vezetőnek is mindig be kell nyomnia a
fékpedált - akkor is, amikor az autó automatikusan fékez.
Soha ne várjon az ütközésfigyelmeztetésre. A
járművezető mindig felelős a megfelelő távolság és sebesség tartásáért - akkor is, ha
automata fék funkcióval rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszert használ.
242
Optimális példák arra, hogy mit értelmez kerékpárosként
a rendszer - világos test- és kerékpárkontúrok, közvetlenül hátulról és az autó középvonalában.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Az optimális kerékpáros-észleléshez az szükséges, hogy a rendszer lehetőleg egyértelmű információkat kapjon a test és a kerékpár körvonalairól - ez magában foglalja a lehetőséget a kerékpár, a fej, a karok, a vállak, lábak a felső és alsó
test és a normál emberi mozgásminta felismerésére.
•
A funkció kerékpáros-észlelő képessége
sötétben és alagutakban nem működik akkor sem, ha világítanak az utcai lámpák.
•
Az optimális gyalogos-észleléshez aktiválni
kell a City Safety™ funkciót, City Safety™
(233. oldal).
Ha a kerékpár vagy a kerékpáros testének nagy
részei nem láthatók a funkció kamerája számára,
akkor a rendszer nem képes a kerékpáros észlelésére.
Az automata fékkel és kerékpáros-észleléssel
rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer
csak segítségül szolgál.
•
A funkció nem képes észlelni:
•
•
•
•
19
FIGYELEM
Ahhoz, hogy a funkció észlelni tudja a kerékpárost, annak felnőttnek kell lennie és felnőtt
méretű kerékpáron kell közlekednie.
•
A kerékpárnak jól látható és jóváhagyott19
hátsó fényvisszaverővel kell rendelkeznie,
legalább 70 centiméterrel az úttest felett.
minden kerékpárost minden helyzetben
és nem látja például a részben takarásban lévő kerékpárosokat.
•
A funkció csak közvetlenül hátulról és ugyanabban az irányban kell közlekednie - nem
szögben hátulról vagy oldalról.
az olyan ruházatot viselő kerékpárosokat,
amely takarja a testük körvonalait vagy
oldalról közelítenek.
•
a hátul piros fényvisszaverővel nem rendelkező kerékpárosokat.
•
a nagy tárgyakat hordozó kerékpárosokat.
Az autó képzeletbeli/meghosszabbított bal
vagy jobb oldali oldalvonalain közlekedő
kerékpárosok egyáltalán nem vagy csak
későn észlelhetők.
A kameraérzékelő kerékpáros-észlelő képessége sötétben és szürkületben korlátozott éppúgy mint az emberi szemé.
Ütközésfigyelmeztető rendszer* gyalogosok észlelése
Mindig a járművezető felelőssége, hogy a járművet helyes módon vezesse és a sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.
Kapcsolódó információk
•
A világos testkörvonalakkal rendelkező gyalogosok optimális példák arra, hogy mit tekint a rendszer gyalogosnak.
Az optimális gyalogosészleléshez az szükséges,
hogy a rendszer lehetőleg egyértelmű információkat kapjon a test körvonalairól - ez magában foglalja a lehetőséget a fej, a karok, a vállak, lábak a
felső és alsó test és a normál emberi mozgásminta felismerésére.
Ha a testének nagy részei nem láthatók a funkció
kamerája számára, akkor a rendszer nem képes a
gyalogos észlelésére.
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (240. oldal)
A fényvisszaverőnek teljesítenie kell a kérdéses piacra vonatkozó közlekedési hatóság előírásait és feltételeit.
}}
* Opció/tartozék. 243
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
•
A gyalogos észleléséhez annak teljes magasságában fel kell tűnnie és legalább 80 cm
magasnak kell lennie.
Ütközésfigyelmeztető rendszer* működés
•
A kameraérzékelő gyalogosészlelő képessége sötétben és szürkületben korlátozott éppúgy mint az emberi szemé.
Figyelmeztető jelek Be és Ki
•
A kameraérzékelő gyalogosészlelő képessége sötétben és alagutakban nem működik
- akkor sem, ha világítanak az utcai lámpák.
•
•
a részben takarásban lévő gyalogosokat,
a testük kontúrjait elrejtő ruházatot viselő
gyalogosokat vagy a 80 centiméternél
alacsonyabb gyalogosokat.
a nagyobb tárgyakat hordozó gyalogosokat.
Mindig a járművezető felelőssége, hogy a járművet helyes módon vezesse és a sebességnek megfelelő biztonságos távolságot tartson.
Kapcsolódó információk
•
20
244
Fény- és hangjelzések
Amikor az ütközésfigyelmeztető rendszer lámpája
és hangjelzése bekapcsol, a figyelmeztető lámpa
([1.] számú az előző ábrán) a motor minden beindításakor ellenőrzésre kerül a figyelmeztető
lámpa egyes fénypontjainak rövid időre történő
bekapcsolásával.
A motor beindítását követően, mind a fény mind a
hangjelzések kikapcsolhatók:
FIGYELEM
Az "automata fékkel és kerékpáros- valamint
gyalogosészleléssel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer" csak segítségül szolgál. A
funkció nem képes minden helyzetben minden gyalogos észlelésére, és nem látja például:
Az ütközésfigyelmeztető rendszer beállításai a
középkonzol képernyőjén és a MY CAR menürendszerben hajthatók végre, lásd (121. oldal).
•
1. Hallható és vizuális figyelmeztető jel az ütközés kockázata esetén20.
Kiválaszthatja, hogy be vagy ki legyenek-e kapcsolva az ütközésfigyelmeztető rendszer akusztikus és vizuális jelzései.
A motor beindításakor automatikusan az a beállítás lesz érvényes, amelyik a motor leállításakor
volt aktív.
MEGJEGYZÉS
Keresse a Ütközésre figyelmeztetés lehetőséget a Vezetéstámogató rendszer
részben a MY CAR (121. oldal) menürendszerben - és itt távolítsa el a funkció jelölését.
Hangjelzés
A motor beindítását követően a figyelmeztető
hangjelzés külön bekapcsolható/kikapcsolható:
•
Keresse meg a Figyelmeztető hang lehetőséget a Ütközésre figyelmeztetés részben a MY CAR (121. oldal) menürendszerben - és itt válassza a be vagy ki lehetőséget.
Ezt követően az ütközésfigyelmeztető rendszert
csak fényjelzés jelzi.
A féksegéd és automata fék funkciók mindig
engedélyezve vannak - nem kapcsolhatók ki.
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (240. oldal)
Az ábra vázlatos - az autómodell és a részletek eltérhetnek.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A figyelmeztetési távolság beállítása
A figyelmeztetési távolság szabályozza azt a távolságot, amelynél a vizuális és hangjelzések bekapcsolnak.
•
Keresse meg a Figyelmeztetési távolság
lehetőséget a Ütközésre figyelmeztetés
részben a MY CAR menürendszerben
(121. oldal) - és itt válassza a Hosszú,
Normál vagy Rövid lehetőséget.
A figyelmeztetési távolság határozza meg a rendszer érzékenységét. A Hosszú figyelmeztetési
távolság nyújtja a legkorábbi figyelmeztetést. Először próbálja ki a Hosszú beállítással, és ha ez
túl sok figyelmeztetést okoz, ami bizonyos helyzetekben zavaró lehet, akkor válassza a Normál
figyelmeztetési távolságot.
Csak kivételes esetekben, például dinamikus
vezetés esetén használja a Rövid figyelmeztetési
távolságot.
MEGJEGYZÉS
Amikor használatban van az adaptív sebességtartó, akkor a sebességtartó akkor is használja a figyelmeztető lámpát és a figyelmeztető hangot, ha ki van kapcsolva az ütközésfigyelmeztető rendszer.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer figyelmezteti a járművezetőt az ütközés kockázatára, de
a funkció nem rövidítheti a járművezető reakcióidejét.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer hatékonysága érdekében - mindig a távolságfigyelmeztetés, (211. oldal) 4–5 időintervallumos beállításával vezessen.
FIGYELEM
Semmilyen automata rendszer nem garantálhatja a 100 %-osan helyes működést minden
helyzetben. Ezért, soha ne tesztelje az automata fékkel felszerelt ütközésfigyelmeztető
rendszert úgy, hogy embereknek vagy járműveknek hajt - ez súlyos károsodáshoz és súlyos
vagy halálos sérüléshez vezethet.
Beállítások ellenőrzése
Az aktuális beállítások a középkonzol képernyőjén
és a MY CAR menürendszerben, (121. oldal)
módosíthatók.
Karbantartás
MEGJEGYZÉS
Bizonyos esetekben még a figyelmeztetési
távolság Hosszú beállításakor is későn észlelhetők lehetnek a figyelmeztetések, például,
amikor nagy különbségek vannak a sebességek között vagy az elöl haladó járművek hirtelen fékeznek.
Kamera- és radarérzékelő21.
Az érzékelők helyes működéséhez, azokat szenynyeződésektől, jégtől és hótól tisztán kell tartani,
21
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
}}
245
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
en meg kell tisztítani vízzel és autósamponnal.
MEGJEGYZÉS
A szennyeződésekkel, jéggel és hóval fedett
érzékelők csökkentik a működést és megakadályozhatják a mérést.
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (240. oldal)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* korlátok
A funkció bizonyos korlátokkal rendelkezik, például 4 km/h (3 mph) sebességig nem működik.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer vizuális jelét
(lásd (1) az ábrán, (241. oldal)) nehéz lehet észrevenni erős napfényben, visszatükröződések
esetén, napszemüvegben vagy, ha a járművezető
nem egyenesen előre néz. A figyelmeztető hang
ezért mindig be van kapcsolva.
Csúszós útfelületen a féktávolság nagyobb, ami
csökkenti a rendszer ütközés-elkerülési képességét. Ilyen helyzetekben az ABS és ESC,
(201. oldal) rendszerek nyújtják a legjobb lehetséges fékezési erőt a stabilitás fenntartása mellett.
246
MEGJEGYZÉS
A vizuális figyelmeztető jel átmenetileg kikapcsolhat, ha az utastér hőmérséklete például az
erős napsütés miatt magas. Ha ez történik,
akkor a figyelmeztető hang akkor is megszólal, ha az ki van kapcsolva a menürendszerben.
•
Előfordulhat, hogy a figyelmeztetések
nem jelennek meg, ha az elöl haladó
jármű kicsi vagy a kormánykerék- és
pedálmozgások nagyok, például nagyon
aktív vezetési stílus esetén.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
A figyelmeztetések és fékbeavatkozások
későn vagy egyáltalán nem történhetnek meg,
ha a forgalmi helyzet vagy külső hatások miatt
a radar vagy kameraérzékelő nem észleli megfelelően a gyalogost, járművet vagy kerékpárost.
Az érzékelő rendszer a gyalogosokra és a
kerékpárosokra vonatkozóan korlátozott hatótávolsággal rendelkezik22 - a rendszer
50 km/h (30 mph) járműsebességig képes
hatékony figyelmeztetéseket és fékezéses
beavatkozásokat nyújtani. Az álló vagy lassan
mozgó járművek esetében a figyelmeztetések
és a fékezéses beavatkozások 70 km/h
(43 mph) sebességig hatásosak.
A figyelmeztetések álló vagy lassan mozgó
járművek esetében a sötétség vagy rossz
látási viszonyok miatt kikapcsolhatnak.
A gyalogosokra vonatkozó figyelmeztetések
és fékezéses beavatkozások 80 km/h
(50 mph) feletti járműsebességeknél kikapcsolnak.
Az ütközésfigyelmeztető rendszer ugyanazokat a
radarérzékelőket használja, mint az adaptív
sebességtartó, (215. oldal). Olvasson többet a
radarérzékelő korlátairól, (228. oldal).
Ha túl gyakorinak vagy zavarónak találja a figyelmezetéseket, akkor csökkentheti a figyelmeztetési távolságot (244. oldal). Ez ahhoz vezet, hogy
22
a rendszer később figyelmeztet, ami csökkenti a
figyelmeztetések számát.
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (240. oldal)
Az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus
fékkel a hátrameneti fokozat kapcsolásakor
átmenetileg kikapcsol.
Az automatikus fékkel rendelkező ütközésfigyelmeztető rendszer alacsony sebességek mellett 4 km/h (3 mph) alatt nem kapcsol be, ezért a
rendszer nem avatkozik be az olyan helyzetekben,
amikor az elől haladó járművet lassan közelíti
meg, például parkoláskor.
Olyan helyzetekben, amikor a járművezető aktív,
figyelmes vezetési viselkedést mutat, az ütközésfigyelmeztető rendszer kissé késleltetheti az
ütközésfigyelmeztetést, hogy a minimálisra csökkentse a felesleges figyelmeztetések számát.
Amikor az automatikus fék megakadályozott egy
ütközést egy álló tárggyal, akkor az autó maximum 1,5 másodpercre álló helyzetben marad. Ha
az autót egy elől mozgó jármű miatt lefékez,
akkor a sebesség az alől haladó járművel megegyező értékre csökken.
A manuális sebességváltóval felszerelt autók esetében a motor leáll, amikor az automatikus fék
megállította az autót, hacsak a járművezető még
idejében be nem tudja nyomni a tengelykapcsolópedált.
A kerékpárosok esetében a figyelmeztetés és teljes fékbeavatkozás nagyon későn vagy egyszerre következhet be.
* Opció/tartozék. 247
VEZETŐTÁMOGATÁS
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a
kameraérzékelő korlátai
Az "automatikus fékkel rendelkező kerékpáros és
gyalogosészlelő rendszer segíti a vezetőt az
olyan esetekben, amikor fennáll az ütközés
veszélye egy, az autó előtt lévő gyalogossal,
kerékpárral vagy járművel, amely áll vagy az autóval egyező irányban mozog.
A funkció az autó kameraérzékelőjét használja,
bizonyos korlátokkal.
Az autó kameraérzékelőjét - az ütközésfigyelmeztető rendszeren és az automatikus féken kívül az alábbi funkciók is használják:
•
•
•
•
Aktív távolsági fényszóró (98. oldal)
Jelzőtábla-felismerés (256. oldal)
Driver Alert Control - DAC (261. oldal)
Sávtartó segéd, (264. oldal)
MEGJEGYZÉS
Tartsa a szélvédő kameraérzékelő előtti felületét jégtől, hótól, párától és szennyeződésektől mentesen.
Ne ragasszon vagy rögzítsen semmit a szélvédőre a kameraérzékelő elé, mert az csökkenti
a hatékonyságot vagy a kamerától függő egy
vagy több rendszer működésének megszűnését okozza.
248
A kameraérzékelők az ember szemhez hasonlóan
korlátokkal rendelkeznek, azaz például sötétben,
erős hóesésben vagy esőben és sűrű ködben
rosszabbul "látnak". Ilyen körülmények között a
kamerától függő rendszerek funkciói jelentősen
csökkenhetnek vagy ideiglenesen megszűnhetnek.
rendszer mellett - az alábbi funkciók nem működnek teljesen:
Az erős ellenfény, fényvisszaverődések az úton,
hó vagy jég az útfelületen, a szennyezett útfelület
vagy elmosódott sávjelölések szintén jelentősen
csökkenthetik a kameraérzékelő képességét az
úttest figyelésére és a gyalogosok és egyéb járművek észlelésére vonatkozóan.
Az alábbi táblázat az üzenet megjelenésének
lehetséges okait és a megfelelő teendőket tartalmazza.
•
•
•
•
Aktív távolsági fényszóró
Driver Alert Control
Sávtartó rendszer
Jelzőtábla-felismerés
Ok
Teendő
A kameraérzékelő látótere korlátozott, ezért van
az, hogy bizonyos helyzetekben a gyalogosok,
kerékpárok és járművek nem észlelhetők vagy a
vártnál később észlelhetők.
A szélvédő kamera
előtti felülete szenynyezett, vagy jég
illetve hó takarja.
Tisztítsa meg a szélvédő kamera előtti felületét a szennyeződésektől, jégtől és hótól.
Nagyon magas hőmérsékleteken a kamera a
motor beindítását követően ideiglenesen,
körülbelül 15 percre kikapcsol, hogy védje a
kamera működőképességét.
Sűrű köd, zuhogó
eső vagy hó akadályozza, hogy a
kamera megfelelően
működjön.
Nincs teendő. Amikor
a kamera zuhogó esőben vagy erős hóesésben nem működik.
Hibakeresés és teendők
Ha a kijelzőn a Szélvédő-érzékelők blokkolva
Lásd a kézikönyvet üzenet jelenik meg, akkor a
kameraérzékelő gátolva van, és nem képes a gyalogosok, kerékpárosok, járművek vagy útburkolati
jelek észlelésére az autó előtt.
Ezzel egy időben, ez azt jelenti, hogy - az automatikus fékkel rendelkező ütközésfigyelmeztető
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Ok
Teendő
A szélvédő kamera
előtti felületét megtisztították, de az
üzenet továbbra is
látható.
Várjon. A kamerának
akár több percre is
szüksége lehet a látási
viszonyok felméréséhez.
Szennyeződések
jelentek meg a szélvédő belseje és a
kamera között.
Menjen szervizbe a
szélvédő belsejének
kamerafedélen belüli
megtisztíttatásához hivatalos Volvo műhely
ajánlott.
Kapcsolódó információk
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (240. oldal)
* Opció/tartozék. 249
VEZETŐTÁMOGATÁS
Ütközésfigyelmeztető rendszer* szimbólumok és üzenetek
olyan esetekben, amikor fennáll az ütközés
veszélye egy, az autó előtt lévő gyalogossal,
kerékpárral vagy járművel, amely áll vagy az autóval egyező irányban mozog.
Az "automatikus fékkel rendelkező kerékpáros és
gyalogosészlelő rendszer segíti a vezetőt az
SzimbólumA
Üzenet
Leírás
Collision warning system
KI
Az ütközésfigyelmeztető rendszer kikapcsolva.
A motor beindításakor jelenik meg.
Az üzenet körülbelül 5 másodperc elteltével vagy az OK gomb megnyomásakor eltűnik.
Ütközésre figyelmeztető
rendszer Nem elérhető
Az ütközésfigyelmeztető rendszer nem aktiválható.
Akkor jelenik meg, amikor a járművezető aktiválni próbálja a funkciót.
Az üzenet körülbelül 5 másodperc elteltével vagy az OK gomb megnyomásakor eltűnik.
Az automatikus fékezés
aktiválva lett
Az automatikus fék aktiválódott.
Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a kézikönyvet
A kameraérzékelő átmenetileg kikapcsolt.
Az üzenet a OK gomb egyszeri megnyomása után törlődik.
Akkor látható, amikor például hó, jég vagy szennyeződések vannak a szélvédőn.
•
Tisztítsa meg szélvédő kameraérzékelő előtti felületét.
Olvasson a kameraérzékelő korlátairól (248. oldal).
250
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
SzimbólumA
Üzenet
Leírás
Radar blokkolva Lásd a
kézikönyvet
Az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel ideiglenesen kikapcsolt.
A radarérzékelő gátolva van és nem képes más járművek észlelésére. Például zuhogó esőben vagy, ha latyak
gyűlt össze a radarérzékelő előtt.
Olvasson a radarérzékelő korlátairól (228. oldal).
Ütközésre figyelmeztető
rendszer Szerviz szükséges
A
Az ütközésfigyelmeztető rendszer automatikus fékkel teljesen vagy részben kikapcsolt.
•
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
A szimbólumok vázlatosak - az egyes piacokon és autómodellekben eltérőek lehetnek.
Kapcsolódó információk
•
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* (240. oldal)
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - funkció
(241. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - gyalogosok
észlelése (243. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - kerékpárosok észlelése (242. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés
(244. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - korlátok
(246. oldal)
•
Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (248. oldal)
* Opció/tartozék. 251
VEZETŐTÁMOGATÁS
BLIS*
Áttekintés
A BLIS (Blind Spot Information) egy olyan funkció, amely segíti a járművezetőt a sűrű forgalomban, amelyek azonos irányban haladó több sávval rendelkeznek.
A BLIS egy járművezetői segédfunkció, amely az
alábbiakra figyelmeztet:
•
•
járművek az autó holtterében
gyorsan közeledő járművek az autóhoz legközelebbi bal és jobb oldali sávokban.
A CTA, (254. oldal) (Cross Traffic Alert) egy járművezetői segédfunkció, amely az alábbiakra
figyelmeztet:
•
keresztirányú forgalom, amikor az autó tolat.
Tartsa tisztán ezt a felületet - a bal oldalon is.
A BLIS lámpa elhelyezkedése23.
Visszajelző lámpa
BLIS szimbólum
FIGYELEM
A BLIS kiegészítő segédrendszer és nem
minden helyzetben működik.
A BLIS nem helyettesíti a biztonságos vezetési stílust és a belső valamint külső visszapillantó tükrök használatát.
A BLIS soha nem helyettesítik a járművezető
felelősségét és figyelmét - mindig a járművezető felelőssége a biztonságos sávváltás.
23
252
MEGJEGYZÉS
A lámpa az autó azon oldalán világít, ahol a
rendszer észlelte a járművet. Ha az autót
mindkét oldalról előzik, akkor mindkét lámpa
egyszerre világít.
•
Az optimális működés biztosításához az érzékelők előtti területeket tisztán kell tartani.
Kapcsolódó információk
•
•
•
BLIS* - működés (253. oldal)
BLIS - szimbólumok és üzenetek
(256. oldal)
CTA* (254. oldal)
Karbantartás
A BLIS funkciók érzékelői a hátsó sárvédőben/
lökhárítóban helyezkednek el az autó egyes sarkain.
MEGJEGYZÉS: Az ábra csak szemléltető jellegű - a részletek modellenként változhatnak.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
BLIS* - működés
A BLIS (Blind Spot Information) egy olyan funkció, amely segíti a járművezetőt a sűrű forgalomban, amelyek azonos irányban haladó több sávval rendelkeznek.
A BLIS aktiválása/inaktiválása
A BLIS a motor beindításakor aktiválódik. Ezt az
ajtópanelekben elhelyezkedő visszajelző lámpák
egyszeri felvillanása jelzi.
A BLIS bekapcsolásakor/kikapcsolásakor a
gomb lámpája kialszik/kigyullad és a kombinált
műszerfal szöveges üzenettel erősíti meg a változást. Az ajtópanel visszajelző lámpái a bekapcsoláskor egyszer felvillannak.
Az üzenet eltüntetéséhez:
•
Nyomja meg a bal oldali bajuszkapcsoló OK
gombját.
vagy
•
Várjon körülbelül 5 másodpercet - az üzenet
eltűnik.
Mikor működik a BLIS
A rendszer úgy van kialakítva, hogy akkor reagáljon, amikor:
•
a járművezető járművét más járművek megelőzik
•
a járművezető járművét gyorsan megközelíti
egy másik jármű.
Amikor a BLIS járművet észlel az 1. zónában vagy
gyorsan közeledő járművet a 2. zónában, akkor az
ajtópanel BLIS lámpája folyamatos fénnyel világít.
Ha a járművezető a figyelmeztetéssel megegyező
oldalon aktiválja az irányjelzőt, akkor a BLIS
lámpa folyamatos fényről villogó és erősebb
fényre vált.
FIGYELEM
A BLIS éles kanyarokban nem működik.
A BLIS tolatás közben nem működik.
Korlátok
•
Az érzékelőket takaró szennyeződések, jég
és hó csökkenthetik a működést és lehetetlenné teszik a figyelmeztetések szolgáltatását. A BLIS nem képes a veszélyek észlelésére, ha el van takarva.
A BLIS alapelve: 1. A holttér zónája. 2. A gyorsan közeledő jármű zónája.
•
Ne rögzítsen semmilyen tárgyat, szalagot
vagy címkéket az érzékelők területén.
A BLIS funkció 10 km/h (6 mph) feletti sebességeken aktív.
•
A BLIS kikapcsol, amikor utánfutót csatlakoztatnak az autó elektromos rendszeréhez.
Bekapcsoló/kikapcsoló gomb.
A BLIS funkció a középkonzolon található BLIS
gomb megnyomásával kapcsolható be/ki.
A választott felszerelések bizonyos kombinációi
nem hagynak üres helyet a gombnak a középkonzolon - ebben az esetben a funkciót az autó
MY CAR menürendszerében (121. oldal) lehet
kezelni.
}}
* Opció/tartozék. 253
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
FONTOS
A BLIS és CTA funkciók komponenseinek
javítását vagy a lökhárítók újrafényezését csak
szervizben szabad végezni - hivatalos Volvo
műhely igénybe vételét javasoljuk.
Kapcsolódó információk
•
•
BLIS* (252. oldal)
BLIS - szimbólumok és üzenetek
(256. oldal)
CTA*
A CTA (Cross Traffic Alert) BLIS funkció egy
olyan vezetősegítő rendszer, amely tolatáskor
figyelmeztet a keresztirányú forgalomra. A CTA a
BLIS (252. oldal) kiegészítője.
FIGYELEM
A CTA kiegészítő segédrendszer és nem minden helyzetben működik.
A CTA bekapcsolása/kikapcsolása
A CTA nem helyettesíti a biztonságos vezetési
stílust és a belső valamint külső visszapillantó
tükrök használatát.
A CTA a motor beindításakor aktiválódik. Ezt az
ajtópanelekben elhelyezkedő BLIS visszajelző
lámpák egyszeri felvillanása jelzi.
A CTA soha nem helyettesítik a járművezető
felelősségét és figyelmét - mindig a járművezető felelőssége a biztonságos tolatás.
Mikor működik a CTA
A parkolósegéd és a CTA érzékelők be-/kikapcsolása.
A CTA funkció a Parkolósegéd (273. oldal) be-/
kikapcsoló gombjával különállóan kikapcsolható/
bekapcsolható. A BLIS lámpák az újbóli bekapcsoláskor egyszer felvillannak.
Azonban a BLIS funkció a CTA kikapcsolását
követően is aktív marad.
254
A CTA alapelve.
A CTA a BLIS funkció kiegészítője azzal, hogy
tolatás közben, például parkolóból történő kitolatáskor, észlelni képes a keresztirányú forgalmat.
A CTA elsődlegesen járművek észlelésére szolgál. Kedvező körülmények között kisebb objektumok, például kerékpárosok és gyalogosok észlelésére is képes.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A CTA csak tolatáskor aktív és automatikusan
kapcsol be a sebességváltó hátrameneti fokozatának kiválasztásakor.
•
Azonban, amikor a járművezető lassan tolatni
kezd az autóval, akkor a takaró járműhöz/objektumhoz viszonyított szög megváltozik, és a holttér
gyorsan csökkenni kezd.
Ha a CTA azt észleli, hogy valami közeledik
oldalról, akkor egy hangjelzés szólal meg. A
jelzés a bal vagy jobb oldali hangszóróból
hallható, attól függően, hogy melyik irányból
közeledik az észlelt objektum.
•
A CTA a BLSI lámpák bekapcsolásával is
figyelmeztet.
•
Egy kiegészítő figyelmeztetés is megjelenik a
képernyő PAS grafikáján (273. oldal) világító
ikon formájában.
Korlátok
A CTA nem minden helyzetben működik optimálisan, hanem bizonyos korlátokkal rendelkezik például a CTA érzékelők nem "látnak" át a többi
parkoló járművön vagy takaró objektumon.
Példák a további korlátokra:
Az autó mélyen helyezkedik el egy parkolóhelyen.
A CTA érzékelő holttere.
Az a szektor, ahol a CTA észlelni/"látni"
képes.
Az alábbiakban néhány példát láthat arra, amikor
a CTA "látómezeje" a kezdettől fogva korlátozott
és ezért a közeledő járművek nem észlelhetők,
amíg nagyon közel nem érnek:
•
Az érzékelőket takaró szennyeződések, jég
és hó csökkenthetik a működést és lehetetlenné teszik a figyelmeztetések szolgáltatását. A CTA nem képes a veszélyek észlelésére, ha el van takarva.
•
A CTA kikapcsol, amikor utánfutót csatlakoztatnak az autó elektromos rendszeréhez.
FONTOS
A BLIS és CTA funkciók komponenseinek
javítását vagy a lökhárítók újrafényezését csak
szervizben szabad végezni - hivatalos Volvo
műhely igénybe vételét javasoljuk.
Karbantartás
A BLIS és CTA funkciók érzékelői a hátsó sárvédőben/lökhárítóban helyezkednek el az autó
egyes sarkain.
Ferde parkolóhelyen a CTA az egyik oldalon teljesen
"vak".
}}
255
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
BLIS - szimbólumok és üzenetek
Jelzőtábla-felismerés (RSI)*
Az olyan helyzetekben, amikor a BLIS, (Blind
Spot Information), (252. oldal) és a CTA, (Cross
Traffic Alert), (254. oldal) funkciók hibásan
működnek vagy gátolva vannak, akkor a kombinált műszerfal egy szimbólumot jeleníthet meg,
amelyet egy magyarázó üzenet egészít ki.
Kövesse a megjelenő ajánlásokat.
A jelzőtábla-felismerő funkció (RSI – Road Sign
Information) segít a járművezetőnek emlékezni,
hogy milyen sebességgel kapcsolatos jelzőtáblák mellett ment el az autó.
Példaüzenetek:
Tartsa tisztán ezt a felületet - a bal oldalon is.
Üzenet
Leírás
•
Az optimális működés biztosításához az érzékelők előtti területeket tisztán kell tartani.
CTA KI
A CTA manuálisan kikapcsolva a BLIS aktív.
•
Ne rögzítsen semmilyen tárgyat, szalagot
vagy címkéket az érzékelők területén.
BLIS és
CTA KI
Utánfutó
rögzítve
A BLIS és a CTA ideiglenesen
nem működik, mert utánfutó van
csatlakoztatva az autó elektromos rendszeréhez.
BLIS és
CTA Szerviz szükséges
A BLIS és a CTA nem működik.
Kapcsolódó információk
•
•
BLIS* (252. oldal)
BLIS - szimbólumok és üzenetek
(256. oldal)
•
Ha az üzenet továbbra is
jelen van, akkor menjen
szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
A szöveges üzeneteket az irányjelző bajuszkapcsoló OK gombjának rövid megnyomásával lehet
nyugtázni.
Kapcsolódó információk
•
256
BLIS* (252. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
FIGYELEM
Az RSI nem minden helyzetben működik,
hanem csak kiegészítő segítségül szolgál.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért és az
érvényben lévő közlekedési szabályok betartásáért.
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* működés
A jelzőtábla-felismerő funkció (RSI – Road Sign
Information) segít a járművezetőnek emlékezni,
hogy milyen sebességgel kapcsolatos jelzőtáblák mellett ment el az autó.
A funkció az alábbiak szerint működik:
Kapcsolódó információk
Példák az olvasható sebességgel kapcsolatos jelzőtáblákra24.
•
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - működés
(257. oldal)
•
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - korlátok
(260. oldal)
Az RSI funkció tájékoztatást nyújt az aktuális
sebességről, amellyel például az autópálya vagy
országút kezdődik/végződik és arról, ha az előzés
tilos.
Ha elkerül egy, az autópályára/országútra vagy a
maximális megengedett sebességre vonatkozó
jelzőtáblát, akkor az RSI megjeleníti a maximális
megengedett sebességre vonatkozó jelzőtábla
szimbólumát.
24
25
A kombinált műszerfalon megjelenő közlekedési jelzőtáblák piacfüggők - az útmutató illusztrációin csak néhány példa látható.
A kombinált műszerfalon megjelenő közlekedési jelzőtáblák piacfüggők - az útmutató illusztrációin csak néhány példa látható.
Rögzített sebesség információk25.
Amikor az RSI sebességet tartalmazó közúti jelzőtáblát rögzített, akkor a jelzőtábla szimbólumként megjelenik a műszerfalon.
}}
* Opció/tartozék. 257
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
A pillanatnyi sebességkorlát
szimbólumával együtt, az előzni
tilos jelzés is megjelenhet, ahol
az helyénvaló.
Ezt követően a jelzőtábla-információk a következő
sebességgel kapcsolatos jelzésig eltűnnek.
Kiegészítő táblák
A kijáratra vonatkozó sebességet bizonyos piacokon egy nyilat tartalmazó kiegészítő tábla
jelzi.
Az ilye kiegészítő táblával jelölt,
sebességre vonatkozó jelzőtáblák csak akkor jelennek meg, ha a járművezető
használja az irányjelzőt.
Korlátozás vagy autópálya vége
A vonatkozó jelzőtábla körülbelül
10 másodpercre megjelenik a műszerfalon az
olyan helyzetekben, ahol az RSI a sebességkorlátozás végét - vagy egyéb sebességgel kapcsolatos információt, például az autópálya végét észleli.
Példák az ilyen jelekre:
Példák a kiegészítő táblákra25.
Összes korlátozás vége.
Bizonyos esetekben ugyanarra az útra különböző
sebességkorlátozások érvényesek - egy kiegészítő tábla jelzi azokat a körülményeket, amelyekre a különböző sebességek vonatkoznak. Az
útszakasz különösen balesetveszélyes lehet például esőben és/vagy ködben.
Bizonyos sebességkorlátozások például csak
bizonyos távolság után vagy bizonyos napszakban
érvényesek. A járművezetőt egy kiegészítő jel
figyelmezteti a helyzetre a sebességet mutató
szimbólum alatt.
Kiegészítő információk megjelenítése
Az esőre vonatkozó kiegészítő tábla csak akkor
jelenik meg a kijelzőn, ha használatban vannak az
ablaktörlők.
Autópálya vége.
25
258
A kombinált műszerfalon megjelenő közlekedési jelzőtáblák piacfüggők - az útmutató illusztrációin csak néhány példa látható.
A kiegészítő tábla üres keret formájában jelenik
meg a kombinált műszerfal sebességszimbóluma
VEZETŐTÁMOGATÁS
alatt, ami azt jelenti, hogy az RSI kiegészítő táblát
észlelt a pillanatnyi sebességkorlátozásra vonatkozó további információkkal.
Sebességfigyelmeztetés
Beállítás a MY CAR menüben
•
A közvetve sebességkorlátozást26 tartalmazó
táblák, például autópálya és autóút táblák
észlelésekor.
•
Ha az előzőleg észlelt tábla feltételezhetően
már nem érvényes, de új jelzőtábla észlelése
történik.
Az RSI beállításai a MY CAR menürendszerben
hajthatók végre, lásd MY CAR (121. oldal).
Kapcsolódó információk
Jelzőtábla-felismerés be/ki
A kombinált műszerfal sebességszimbólum kijelzése kikapcsolható. A funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható be/ki. A menürendszer
leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR
(121. oldal).
26
A járművezető beállíthatja, hogy kapjon-e figyelmeztetést, amikor a sebességkorlátozást 5 km/h
(5 mph) vagy ennél nagyobb mértékben túllépi.
Ez a figyelmeztetés az érvényben lévő maximális
sebességet mutató szimbólum villogása formájában jelenik meg a sebesség túllépésekor. A funkció a MY CAR menürendszerben kapcsolható
be/ki. A menürendszer leírásával kapcsolatban,
lásd MY CAR (121. oldal).
•
•
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* (256. oldal)
•
MY CAR (121. oldal)
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - korlátok
(260. oldal)
Sensus Navigation
Ha az autó Sensus Navigation rendszerrel van
felszerelve, akkor a sebességinformációk az
alábbi esetekben jelennek meg a navigációban:
Az egyes piacok között eltérések lehetnek.
* Opció/tartozék. 259
VEZETŐTÁMOGATÁS
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* korlátok
A jelzőtábla-felismerő funkció (RSI – Road Sign
Information) segít a járművezetőnek emlékezni,
hogy milyen sebességgel kapcsolatos jelzőtáblák mellett ment el az autó. A funkció az alábbi
korlátokkal rendelkezik.
Az RSI funkció kameraérzékelője az emberi
szemhez hasonlóan korlátokkal rendelkezik olvasson többet a kameraérzékelő korlátairól,
(248. oldal).
Az olyan jelzőtáblákat, amelyek közvetetten nyújtanak információkat az érvényben lévő sebességkorlátozásokra vonatkozóan, például helységek
névjelző táblái, nem rögzíti az RSI funkció.
Az alábbiak például akadályozzák a funkció
működését:
•
•
•
•
•
Kifakult jelzőtáblák
Kanyarokban elhelyezett jelzőtáblák
Elfordult vagy sérült jelzőtáblák
260
Kapcsolódó információk
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (261. oldal)
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)* (264. oldal)
Az Driver Alert System különböző funkciókkal
rendelkezik, amelyek egyenként vagy egyidejűleg
is bekapcsolhatók:
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer - DAC,
(261. oldal).
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer - LDW,
(264. oldal).
A bekapcsolt funkció készenléti üzemmódba van
állítva és nem aktiválódik, amíg a sebesség meg
nem haladja a 65 km/h (40 mph) értéket.
A funkció újra kikapcsol, amikor a sebesség
60 km/h (37 mph) alá csökken.
Mindkét funkció egy kamerát használ, amelynek
működése a sáv egyes oldalaira festett jelektől
függ.
Eltakart vagy rosszul elhelyezett jelzőtáblák
Teljesen vagy részben jéggel, hóval és/vagy
szennyeződéssel takart jelzőtáblák.
Kapcsolódó információk
•
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer*
Az Driver Alert System célja, hogy segítse a járművezetőt, akinek csökken a vezetőképessége
vagy figyelmetlenül elhagyja a sávot, amelyben
halad.
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* (256. oldal)
Jelzőtábla-felismerés (RSI)* - működés
(257. oldal)
FIGYELEM
A vezetőfigyelmeztető rendszer nem minden
helyzetben működik, pusztán kiegészítő segítségül szolgál.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Driver Alert Control (DAC)*
A DAC funkció célja a vezető figyelmének felhívása, amikor elkezdi következetlenül vezetni a járművet, például, ha figyelmetlen vagy kezd álmos
lenni.
ha a fáradtság bármilyen jelét észleli, attól függetlenül, hogy figyelmezteti a DAC vagy sem.
MEGJEGYZÉS
A funkciót nem szabad a vezetési idő meghosszabbítására használni. Mindig rendszeresen tartson pihenőt és ügyeljen arra, hogy
kipihenje magát.
A DAC célja a vezetési képesség lassú csökkenésének észlelése és elsősorban főutakon történő használatra szolgál. A funkció nem városi
forgalomban történő használatra szolgál.
Korlátok
Bizonyos esetekben a rendszer akkor is figyelmeztetést ad ki, ha a vezetési képesség nem
csökken, például:
•
•
Driver Alert Control (DAC)* használat
A beállítások a középkonzol kijelző képernyőjéről
és annak menürendszerében végezhetők el.
Be/ki
A Driver Alert funkció a MY CAR, (121. oldal)
menürendszerben készenléti üzemmódba kapcsolható:
•
•
Bejelölt négyzet - a funkció aktív.
Nem bejelölt négyzet - a funkció ki van kapcsolva.
erős oldalszélben
nyomvályús útfelületeken.
MEGJEGYZÉS
A kameraérzékelő bizonyos korlátokkal,
(248. oldal) rendelkezik.
A kamera észleli az úttest oldaljelöléseit és
összeveti az útszakaszt a járművezető kormánymozdulataival. Figyelmezteti a járművezetőt, ha
nem egyenletesen követi az úttestet.
Bizonyos esetekben a vezetési képességen nem
észrevehető a vezető fáradása. Ebben az esetben
nem lehet figyelmeztetni a járművezetőt. Ezért
mindig fontos, hogy megálljon és pihenőt tartson,
Kapcsolódó információk
•
•
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer* (260. oldal)
Driver Alert Control (DAC)* - használat
(261. oldal)
Driver Alert Control (DAC)* - szimbólumok és
üzenetek (263. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 261
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Funkció
A Driver Alert akkor aktív, amikor a sebesség
meghaladja a 65 km/h (40 mph) értéket és
addig marad bekapcsolva, amíg a sebesség
60 km/h (37 mph) felett van.
Kapcsolódó információk
•
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer* (260. oldal)
Driver Alert Control (DAC)* (261. oldal)
Ha a járművet rendszertelenül vezetik,
a járművezetőt egy hallható jelzés és a
Driver Alert rendszer Ideje
szünetet tartani üzenet figyelmezteti
- ugyanakkor kigyullad a kapcsolódó szimbólum a
műszerfalon. A figyelmeztetés egy idő után megismétlődik, ha a járművezetési képesség nem
javul.
A figyelmeztető szimbólum kikapcsolhat:
•
Nyomja meg a bal oldali bajuszkapcsoló OK
gombját.
FIGYELEM
A riasztásokat nagyon komolyan kell venni,
mert az álmos járművezető gyakran nincs
tudatában saját állapotának.
Riasztás esetén vagy, ha fáradtnak érzi magát,
álljon meg biztonságos módon, amint lehetséges, és tartson pihenőt.
Tanulmányok igazolják, hogy fáradtan ugyanolyan veszélyes vezetni, mint alkohol befolyása
alatt.
262
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Driver Alert Control (DAC)* szimbólumok és üzenetek
megjeleníteni a műszerfali kijelzőn vagy a középkonzol kijelzőjén.
A DAC (261. oldal) különböző helyzetekben
szimbólumokat és szöveges üzeneteket képes
Az alábbiakban néhány példát láthat:
SzimbólumA
Üzenet
Leírás
Driver Alert rendszer Ideje szünetet tartani
A járművet következetlenül vezették - a járművezetőt hallható figyelmeztető jel és szöveg figyelmezteti.
Szélvédő-érzékelők blokkolva
Lásd a kézikönyvet
A kameraérzékelő átmenetileg kikapcsolt.
Akkor látható, amikor például hó, jég vagy szennyeződések vannak a szélvédőn.
•
Tisztítsa meg szélvédő kameraérzékelő előtti felületét.
Olvasson a kameraérzékelő korlátairól (248. oldal).
Driver Alert rendszer Szerviz
szükséges
A
A rendszer ki van kapcsolva.
•
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
A szimbólumok vázlatosak - az egyes piacokon és autómodellekben eltérőek lehetnek.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer* (260. oldal)
Driver Alert Control (DAC)* (261. oldal)
Driver Alert Control (DAC)* - használat
(261. oldal)
* Opció/tartozék. 263
VEZETŐTÁMOGATÁS
Sávelhagyásra figyelmeztető
rendszer (LDW)*
MEGJEGYZÉS
A vezető mindig csak egy figyemeztetést kap,
amikor a kerekek átlépnek egy vonalat. Így
nincs hangjelzés, amikor egy vonal helyezkedik el az autó kerekei között.
A sávelhagyás-figyelmeztetés Lane Departure
Warning célja, hogy autópályán vagy hasonló
főbb útvonalakon haladva csökkentse annak a
kockázatát, hogy a jármű véletlenül elhagyja a
sávot bizonyos helyzetekben.
Sávelhagyásra figyelmeztető
rendszer (LDW) - funkció
A sávelhagyásra figyelmeztető (Lane Departure
Warning) funkcióra vonatkozóan bizonyos beállítások hajthatók végre.
Be és ki
FIGYELEM
Az LDW alapelve
A sávtartó segéd csupán vezetői segédlet és
nem minden vezetési helyzetben vagy közlekedési, időjárási és útviszonyok mellett működik.
Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért és az
érvényben lévő törvények valamint közlekedési
szabályok betartásáért.
Kapcsolódó információk
(Az ábra vázlatos - nem modellspecifikus.)
Egy kamera figyeli az út/sáv oldalvonalait.
Ha az autó keresztezi az oldalvonalakat, akkor a
járművezetőt hangjelzés figyelmezteti.
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)
- funkció (264. oldal)
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)
- működés (265. oldal)
Nyomja meg a középkonzol gombját a funkció
bekapcsolásához vagy kikapcsolásához. A gomb
lámpája világít, amikor a funkció aktív.
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)
- korlátok (266. oldal)
Ezt a funkciót különböző helyzetekben intuitív
ábrák egészítik ki a kombinált műszerfalon.
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)
- szimbólumok és üzenetek (267. oldal)
Személyes beállítások
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer* (260. oldal)
A beállításokat a középkonzol képernyőjén, a MY
CAR menürendszerben hajthatók végre. A menürendszer leírásához, lásd MY CAR (121. oldal).
Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
264
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
• Bekapcsolás indításkor - a funkció a
motor minden beindításakor készenléti üzemmódba kapcsol. Különben a motor kikapcsolásakor érvényben lévő értéket veszi fel.
• Nagyobb érzékenység - Az érzékenység
növekszik, a riasztás hamarabb történik meg
és kevesebb korlátozás van érvényben.
Sávelhagyásra figyelmeztető
rendszer (LDW) - működés
A sávelhagyás-figyelmeztetés (Lane Departure
Warning) funkciót különböző helyzetekben intuitív ábrák egészítik ki a kombinált műszerfalon. Az
alábbiakban néhány példát láthat:
Kapcsolódó információk
•
mert a sebesség 65 km/h (40 mph) alatt
van.
•
Az LDW szimbólumnak nincsenek oldalvonalai - a funkció inaktív.
Kapcsolódó információk
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)* (264. oldal)
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)* (264. oldal)
Az LDW funkció oldalvonalai.
•
Az LDW szimbólum oldalvonalai FEHÉR színűek - a funkció aktív és észleli/"látja" az
egyik vagy mindkét oldalvonalat.
•
Az LDW szimbólum oldalvonalai SZÜRKE színűek - a funkció aktív, de sem a bal sem a
jobb oldali oldalvonalat nem észleli.
vagy
•
Az LDW szimbólum oldalvonalai SZÜRKE színűek - a funkció készenléti üzemmódban van,
* Opció/tartozék. 265
VEZETŐTÁMOGATÁS
Sávelhagyásra figyelmeztető
rendszer (LDW) - korlátok
A sávelhagyás-figyelmeztetés (Lane Departure
Warning) kameraérzékelője az emberi szemhez
hasonlóan korlátokkal rendelkezik.
További tájékoztatásért, olvasson a kameraérzékelő korlátairól, (248. oldal).
MEGJEGYZÉS
Vannak olyan helyzetek, amikor az LDW nem
ad semmilyen figyelmeztetést, például:
•
•
Be vannak kapcsolva az irányjelzők
•
•
A gázpedál gyors lenyomása esetén27
•
Ha a kanyar olyan éles, hogy az autó
megdől.
A járművezető a fékpedálra helyezi a
lábát27
Gyors kormánykerék-mozdulatok esetén27
Kapcsolódó információk
•
27
266
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)* (264. oldal)
A figyelmeztetés a "Nagyobb érzékenység" kiválasztásakor is megjelenik, lásd Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW) - funkció (264. oldal).
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Sávelhagyásra figyelmeztető
rendszer (LDW) - szimbólumok és
üzenetek
látható a kombinált műszerfalon egy magyarázó
üzenettel - szükség szerint kövesse a javaslatokat.
Az olyan helyzetekben, amikor nem áll rendelkezésre a sávtartó segéd funkció, egy szimbólum
Példaüzenetek:
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Lane Departure Warning BE/Lane
Departure Warning KI
A funkció be/ki van kapcsolva.
Be-/kikapcsoláskor jelenik meg.
A szöveg körülbelül 5 másodperc elteltével eltűnik.
Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd
a kézikönyvet
A kameraérzékelő átmenetileg kikapcsolt.
Akkor látható, amikor például hó, jég vagy szennyeződések vannak a szélvédőn.
•
Tisztítsa meg a szélvédőt a kameraérzékelő előtt.
Olvasson a kameraérzékelő korlátairól (248. oldal).
Driver Alert rendszer Szerviz szükséges
A rendszer ki van kapcsolva.
•
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
Kapcsolódó információk
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)* (264. oldal)
* Opció/tartozék. 267
VEZETŐTÁMOGATÁS
Sávtartó segéd (LKA)*
Az LKA alapelve
FIGYELEM
A sávelhagyás-figyelmeztetés célja, hogy autópályán vagy hasonló főbb útvonalakon haladva
csökkentse annak a kockázatát, hogy a jármű
véletlenül elhagyja a sávot bizonyos helyzetekben.
A sávtartó segéd csupán vezetői segédlet és
nem minden vezetési helyzetben vagy közlekedési, időjárási és útviszonyok mellett működik.
Mindig a járművezető viseli a végső felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért és az
érvényben lévő törvények valamint közlekedési
szabályok betartásáért.
LDW vagy LDA sávelhagyásra
figyelmeztető rendszer
A sávtartó segédnek két változata van:
•
•
LDW - Lane Departure Warning - hangjelzéssel vagy a kormánykerék rezgésével
figyelmezteti a járművezetőt.
LKA - Sávtartó asszisztens
(Lane Keeping Aid) - visszakormányozza az
autót a sávjába és/vagy hangjelzéssel vagy a
kormánykerék rezgésével figyelmezteti a járművezetőt.
Az autó ezen két rendszer valamelyikével van felszerelve - a piac és a motorváltozat határozza
meg, hogy az autó melyik rendszerrel rendelkezik.
Ha bizonytalan abban, hogy az autó LDW vagy
LKA:
•
268
Kapcsolódó információk
(Az ábra vázlatos - nem modellspecifikus.)
•
•
Egy kamera figyeli az út/sáv oldalvonalait.
Ha az autó átlépne egy oldalvonalat, akkor a sávtartó rendszer enyhe nyomatékot alkalmazva a
kormánykerékre, aktívan visszakormányozza a
sávba az autót.
Ha az autó keresztezi az oldalvonalat, akkor a
sávtartó segéd a kormánykerék rezgésével is
figyelmezteti a járművezetőt.
•
•
Sávtartó segéd (LKA) - funkció (269. oldal)
Sávtartó segéd (LKA) - működés
(270. oldal)
Sávtartó segéd (LKA) - korlátok (271. oldal)
Sávtartó segéd (LKA) - szimbólumok és üzenetek (272. oldal)
•
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)* (264. oldal)
•
Elalvásra figyelmeztető rendszer* (260. oldal)
Nyissa meg a MY CAR menürendszert és
keresse meg a Vezetéstámogató
rendszer menüpontot - itt megtalálja, hogy
az autó Lane Departure Warning LDW
vagy Sávtartástsegítő LKA.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Sávtartó segéd (LKA) - funkció
A sávtartó segéd (Lane Keeping Aid) funkcióra
vonatkozóan bizonyos beállítások hajthatók
végre.
Be és ki
A sávtartó rendszer a 65-200 km/h
(40-125 mph) sebességtartományban működik a
tisztán látható oldalvonalakkal rendelkező utakon.
A funkció a kisebb mint 2,6 méteres sávokkal
rendelkező keskeny utakon átmenetileg kikapcsol.
gombnak a középkonzolon - ilyen esetekben a
funkciót ehelyett a MY CAR menürendszerben
lehet kezelni. A menürendszer leírásával kapcsolatban, lásd MY CAR (121. oldal).
Ezen felül, az alábbi beállítások végezhetők el a
MY CAR menürendszerben:
•
Figyelmeztetés a kormánykerék rezgésével:
Csak rezgő jelzés - Be vagy Ki.
•
Aktív kormányzás: Csak kormányzási
segítség- Be vagy Ki.
•
A kormánykerék rezgése és aktív kormányzás: Teljes funkció - Be vagy Ki.
Aktív kormányzás
A sávtartó segéd az autó sávot jelző vonalak
között tartására törekszik.
Az LKA beavatkozik, és elkormányozza az autót.
Ha az autó megközelíti a sáv bal vagy jobb oldali
vonalát és az irányjelző nincs bekapcsolva, akkor
a rendszer visszakormányozza az autót a sávba.
Nyomja meg a középkonzol gombját a funkció
bekapcsolásához vagy kikapcsolásához. A gomb
lámpája világít, amikor a funkció aktív.
A választott felszerelések bizonyos kombinációi
nem hagynak üres helyet a be-/kikapcsoló
}}
269
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
Figyelmeztetés a kormánykerék
rezgésével
Dinamikus kanyarodás
Sávtartó segéd (LKA) - működés
A sávtartó segéd Lane Keeping Aid funkciót
különböző helyzetekben intuitív ábrák egészítik ki
a kombinált műszerfalon. Az alábbiakban néhány
példát láthat:
MEGJEGYZÉS
Az LKA ideiglenesen kikapcsol, amennyiben
bekapcsolja az irányjelzőket.
Az LKA éles belső kanyarokban nem kapcsol be.
Az LKA kormányoz és figyelmeztet a kormánykerék rezgésével28.
Ha az autó keresztez egy oldalvonalat, akkor a
sávtartó segéd a kormánykerék rezgésével figyelmezteti a járművezetőt29. Ez attól függetlenül
megtörténik, hogy az autó aktívan visszakormányoz-e a kormánykerékre ható enyhe nyomatékkal.
Bizonyos esetekben, a sávtartó segéd lehetővé
teszi, hogy az autó keresztezze az oldalvonalakat
aktív kormányzás vagy figyelmeztetés nélkül.
Példa erre a szomszédos sáv használata egy
kanyar levágásához, világos látóvonal esetén.
Kapcsolódó információk
•
•
Sávtartó segéd (LKA)* (268. oldal)
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)* (264. oldal)
Az LKA "látja" és követi az oldalvonalakat.
Ha a sávtartó rendszer aktív és észleli/"látja" az
oldalvonalakat, akkor az LKA szimbólum ezt
FEHÉR vonalakkal jelzi.
•
28
29
270
SZÜRKE oldalvonal - a sávtartó rendszer
nem látja a vonalat az autó adott oldalán.
Az ábra 3 rezgést mutat az oldalvonal keresztezésekor.
A kormánykerék rezgése változó - minél hosszabb ideig keresztezi az autó az oldalvonalat, annál több rezgés van.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Sávtartó segéd (LKA) - korlátok
A sávtartó segéd (Lane Keeping Aid) kameraérzékelője az emberi szemhez hasonlóan korlátozott.
További tájékoztatásért, olvasson a kameraérzékelő korlátairól, (248. oldal) és lásd Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés (244. oldal).
készenléti üzemmódba kapcsol, és ebben az
üzemmódban marad, amíg a járművezető újra
kormányozni nem kezd.
Kapcsolódó információk
•
•
Sávtartó segéd (LKA)* (268. oldal)
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)* (264. oldal)
MEGJEGYZÉS
Az LKA beavatkozik a jobb oldalon.
A sávtartó segéd beavatkozik és elkormányoz az
oldalvonaltól - ennek jelzése az alábbiak szerinti:
•
PIROS vonal a kérdéses oldalon.
Kapcsolódó információk
•
•
Sávtartó segéd (LKA)* (268. oldal)
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)* (264. oldal)
Bizonyos helyzetekben a sávtartó segédnek
nehézséget okozhat a járművezető megfelelő
módon történő segítése - ebben az esetben
kapcsolja ki a funkciót.
Az ilyen helyzetekre példák az alábbiak:
•
•
•
•
•
útépítési munkák
téli útviszonyok
rossz útfelület
nagyon sportos vezetési stílus
rossz időjárás és látási viszonyok.
Kezek a kormánykeréken
A sávtartó rendszer működéséhez, a járművezetőnek a kormányon kell tartania a kezeit. Az LKA
folyamatosan figyeli ezt. Ha nem észleli a kezeket
a kormánykeréken, akkor egy szöveges üzenet
jelenik meg, arra érve a járművezetőt, hogy aktívan kormányozza az autót.
Ha a járművezető nem teljesíti a kormányzásra
vonatkozó kérést, akkor a sávtartó rendszer
* Opció/tartozék. 271
VEZETŐTÁMOGATÁS
Sávtartó segéd (LKA) szimbólumok és üzenetek
látható a kombinált műszerfalon egy magyarázó
üzenettel - szükség szerint kövesse a javaslatokat.
Az olyan helyzetekben, amikor nem áll rendelkezésre a sávtartó segéd funkció, egy szimbólum
Szimbólum
Üzenet
Leírás
Szélvédő-érzékelők blokkolva Lásd a kézikönyvet
A kameraérzékelő átmenetileg kikapcsolt.
Példaüzenetek:
Akkor látható, amikor például hó, jég vagy szennyeződések vannak a szélvédőn.
•
Tisztítsa meg a szélvédőt a kameraérzékelő előtt.
Olvassa el a kameraérzékelő korlátaival kapcsolatos részt, lásd Ütközésfigyelmeztető rendszer* - a kameraérzékelő korlátai (248. oldal) és Ütközésfigyelmeztető rendszer* - működés (244. oldal).
Sávtartó asszisztens
Szerviz szükséges
A rendszer ki van kapcsolva.
Sávtartó asszisztens
Megszakítva
Az LKA készenléti üzemmódban kapcsolt. Az LKA szimbólum vonalai jelzik, ha a funkció újra bekapcsolt.
•
Ha az üzenet továbbra is jelen van, akkor menjen szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
Kapcsolódó információk
•
•
272
Sávtartó segéd (LKA)* (268. oldal)
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)* (264. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Parkolósegéd*
FIGYELEM
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés
valamint a középkonzol kijelzőjén látható szimbólumok jelzik.
A parkolósegéd hangerőszintjét a hangjelzés közben a középkonzol VOL gombjával lehet beállítani. A hangerőszint az audio-beállítások menüben is beállítható, amelyet a SOUND gomb megnyomásával vagy az autó MY CARmenürendszerében (121. oldal)30lehet elérni.
A parkolósegéd két változatban elérhető:
•
•
Csak hátsó
Első és hátsó.
MEGJEGYZÉS
Amikor a vonóhorog konfigurálva van az autó
elektromos rendszeréhez, akkor annak kinyúlását figyelembe veszi a rendszer a parkolóhely felmérésekor.
30
Az audio- és médiarendszertől függően.
•
A parkolósegéd nem mentesíti a járművezetőt saját felelőssége alól a parkolások
során.
•
Az érzékelők holtterekkel rendelkeznek,
ahol az akadályok nem észlelhetők.
•
Figyeljen például az autó közelében tartózkodó emberekre vagy állatokra.
Parkolósegéd rendszer* - funkció
A parkolósegéd rendszer automatikusan bekapcsol a motor beindításakor - a kapcsoló be/ki
lámpája világít. Ha a parkolósegédet kikapcsolja
a gombbal, akkor a lámpa kialszik.
Kapcsolódó információk
•
Parkolósegéd rendszer* - funkció
(273. oldal)
•
•
•
Parkolósegéd rendszer* - első (275. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - hátsó (274. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők tisztítása (276. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
(276. oldal)
•
Parkolókamera* (277. oldal)
A parkolósegéd és a CTA* be-/kikapcsolása.
Ha az autó CTA, (254. oldal) rendszerrel rendelkezik, akkor a BLIS, (252. oldal) visszajelző lámpái egyszer felvillannak, akkor a parkolósegéd a
gomb használatával aktiválható.
}}
* Opció/tartozék. 273
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
FONTOS
Bizonyos tárgyak, például láncok, vékony
fényes oszlopok vagy alacsony akadályok
"jelárnyékban" lehetnek és átmenetileg nem
észlelhetők az érzékelők számára - a lüktető
hang váratlanul megszűnhet ahelyett, hogy a
várt folyamatos hangra változna.
Parkolósegéd rendszer* - hátsó
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés
valamint a középkonzol kijelzőjén látható szimbólumok jelzik.
Az érzékelők nem képesek a magas tárgyak,
például kiugró rakodórámpák észlelésére.
•
Kijelzőkép - egy akadállyal a bal oldalon elöl és a jobb
oldalon hátul.
A középkonzol kijelzője áttekintést mutat az autó
és az észlelt akadály viszonyáról.
A bejelölt szektorok mutatják, hogy a négy érzékelő melyike észlelt akadályt. Minél közelebb van
a bejelölt szektornégyzet az autó szimbólumhoz,
annál kisebb a távolság az autó és az észlelt akadály között.
A jel frekvenciája növekszik az autó előtti vagy
mögötti akadálytól mért távolság csökkenésével.
Az audiorendszer egyéb hangjai automatikusan
elnémulnak.
Ha a távolság 30 cm-en belül van, akkor a hang
folytonos és az aktív érzékelő autóhoz legközelebbi mezője is ki van töltve. Ha az észlelt akadály
elől és hátul is a folytonos hang távolságán belül
van, akkor a hangjelzés felváltva hallható a hangszórókból.
274
Ilyen esetekben fordítson különös figyelmet és nagyon lassan manőverezzen/
váltson irányt vagy hagyja abba a pillanatnyi parkolási manővert - fennáll járművek
vagy egyéb tárgyak károsodásának a kockázata, mert az érzékelők információi ilyen
helyzetekben nem mindig megbízhatók.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Parkolósegéd* (273. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - első (275. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - hátsó (274. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők tisztítása (276. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
(276. oldal)
•
Parkolókamera* (277. oldal)
Az autó mögötti lefedett terület körülbelül 1,5
méter. Az akadályokat jelző hangjelzés a hátsó
hangszórókból hallható.
A hátsó parkolósegéd a hátrameneti fokozat kapcsolásakor kapcsol be.
Amikor például utánfutóval tolat, akkor a hátsó
parkolósegéd automatikusan kikapcsol - különben az érzékelők reagálnának az utánfutóra.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
MEGJEGYZÉS
Amikor például utánfutóval vagy kerékpártartóval a vonóhorogra szerelve - eredeti Volvo
utánfutó-vezetékezés nélkül - tolat, akkor
lehetséges, hogy a parkolósegédet ki kell
kapcsolni, hogy ne érzékelje ezeket.
Kapcsolódó információk
•
•
Parkolósegéd* (273. oldal)
funkció akkor kapcsol be újra, amikor a sebesség
10 km/h (6 mph) alá csökken.
MEGJEGYZÉS
A parkolósegéd a rögzítőfék behúzásakor
vagy automata sebességváltó esetén a P mód
kiválasztásakor kapcsol ki.
A parkolósegéd rendszer automatikusan bekapcsol a motor beindításakor - a kapcsoló be/ki
lámpája világít. Ha a parkolósegédet kikapcsolja a
gombbal, akkor a lámpa kialszik.
FONTOS
Ha kiegészítő lámpákat szerel fel: Ne feledje,
hogy ezek nem takarhatják el az érzékelőket a kiegészítő lámpákat így akadályként érzékelhetik.
Parkolósegéd rendszer* - funkció
(273. oldal)
•
•
Parkolósegéd rendszer* - első (275. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
(276. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - első
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadályok távolságát hangjelzés valamint a középkonzol kijelzőjén látható
szimbólumok jelzik.
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők tisztítása (276. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
Parkolókamera* (277. oldal)
•
•
Az autó előtti lefedett terület körülbelül 0,8 méter.
Az akadályokat jelző hangjelzés az első hangszórókból hallható.
Az első parkolósegéd rendszer 10 km/h (6 mph)
sebességig aktív.
Parkolósegéd* (273. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - funkció
(273. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - hátsó (274. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők tisztítása (276. oldal)
•
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
(276. oldal)
•
Parkolókamera* (277. oldal)
Ha a parkolósegéd rendszer kikapcsolt, mert az
autó túl gyorsan mozog - 11 km/h (7 mph)
sebességgel vagy ennél gyorsabban - akkor a
* Opció/tartozék. 275
VEZETŐTÁMOGATÁS
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés
valamint a középkonzol kijelzőjén látható szimbólumok jelzik.
A kombinált műszerfal információs
szimbóluma folyamatosan világít és a
Parkolássegítő rendszer Szerviz
szükséges üzenetet látható, majd a parkolósegéd kikapcsol.
•
•
•
Parkolósegéd rendszer* - első (275. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - hátsó (274. oldal)
Parkolókamera* (277. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - az
érzékelők tisztítása
A parkolósegéd a parkolás megkönnyítésére
szolgál. Az észlelt akadály távolságát hangjelzés
valamint a középkonzol kijelzőjén látható szimbólumok jelzik.
Az érzékelők helyes működéséhez, azokat rendszeresen tisztítani kell. Tisztítsa meg azokat vízzel
és autósamponnal.
FONTOS
Ilyenek lehetnek például többek között a kürtök, nedves gumiabroncsok az aszfalton, légfékek vagy motorkerékpárok kipufogóhangja
stb.
G031402
Bizonyos körülmények között a parkolósegéd
rendszer helytelen figyelmeztető jeleket
adhat, amelyeket olyan külső hangforrások
okoznak, amelyek a rendszer által használttal
megegyező ultrahang-frekvenciákat bocsátanak ki.
Érzékelő elhelyezkedése, első.
Kapcsolódó információk
•
•
•
276
Parkolósegéd* (273. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - az érzékelők tisztítása (276. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - funkció
(273. oldal)
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Parkolókamera*
Funkció és működés
A parkolókamera egy kiegészítő rendszer, amely
a hátrameneti sebességfokozat kiválasztásakor
kapcsol be.
A kamera képe a középkonzol képernyőjén jelenik meg.
MEGJEGYZÉS
Érzékelő elhelyezkedése, hátsó.
Amikor a vonóhorog konfigurálva van az autó
elektromos rendszeréhez, akkor annak kinyúlását figyelembe veszi a rendszer a parkolóhely felmérésekor.
MEGJEGYZÉS
A szennyezett, jéggel és hóval borított érzékelők helytelen figyelmeztető jelzéseket, csökkent működést vagy nem működést okozhatnak.
Kapcsolódó információk
•
•
Parkolósegéd* (273. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - funkció
(273. oldal)
•
•
•
Parkolósegéd rendszer* - első (275. oldal)
•
Parkolókamera* (277. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - hátsó (274. oldal)
Parkolósegéd rendszer* - hibajelzés
(276. oldal)
A kamera elhelyezkedése a nyitófogantyú mellett.
FIGYELEM
•
A kamera az autó mögötti területet és azt
mutatja, ha valami megjelenik az oldalakon.
A parkolókamera csak segítség és soha
nem helyettesítheti a járművezető felelősségét a tolatáskor.
•
A kamera holtterekkel rendelkezik, ahol
az akadályok nem észlelhetők.
A kamera az autó mögötti széles területet és a
lökhárító valamint az esetleges vonóhorog egy
részét mutatja.
•
Figyeljen az autó közelében tartózkodó
emberekre vagy állatokra.
A képernyőn megjelenő objektumok kissé ferdén
jelenhetnek meg - ez normális.
MEGJEGYZÉS
A kijelzőn megjelenő tárgyak közelebb lehetnek, mint amilyen közelinek a képernyőn látszanak.
Ha egy másik nézet aktív, akkor a parkolókamera
rendszer automatikusan leváltja azt, és kamerájának képe megjelenik a képernyőn.
}}
* Opció/tartozék. 277
VEZETŐTÁMOGATÁS
||
A hátrameneti fokozat kiválasztásakor két folytonos vonal jelenik meg grafikusan, amelyek azt
mutatják, hogy milyen útvonalon gördülnének
végig az autó hátsó kerekei a kormánykerék pillanatnyi állásában, ez megkönnyíti a párhuzamos
parkolást, a szűk helyekre történő tolatást és az
utánfutó csatlakoztatásához tolatást. Az autó hozzávetőleges külső méreteit szaggatott vonalak
ábrázolják. A parkolósegéd vonalai kikapcsolhatók - lásd a Beállítások (280. oldal) részt.
MEGJEGYZÉS
Az optimális működés érdekében, tartsa
szennyeződésektől, hótól és jégtől mentesen
a kamera lencséjét. Ez rossz fényviszonyok
mellett különösen fontos.
Parkolási segédvonalak
Ha az autó Parkolósegéd érzékelőkkel
(273. oldal)* is rendelkezik, akkor ezek információi grafikusan, színes mezők formájában jelennek meg az észlelt akadályok távolságainak ábrázolása érdekében, lásd a "tolatóérzékelőkkel felszerelt autók" címszót.
A kamera a hátrameneti fokozat kikapcsolása
után körülbelül 5 másodpercig vagy addig aktív,
amíg az autó sebessége meg nem haladja a
10 km/h (6 mph) értéket előre vagy a 35 km/h
(22 mph) értéket hátra.
Fényviszonyok
A kamera képe automatikusan igazodik a környezeti fényviszonyokhoz. Ezért a kép fényereje és
minősége enyhén változó lehet. A gyenge megvilágítás kissé csökkentheti a képminőséget.
278
MEGJEGYZÉS
•
Amikor olyan utánfutóval tolat, amely
nincs elektromosan csatlakoztatva az
autóhoz, akkor a vonalak az autó útvonalát mutatják - nem az utánfutóét.
•
A képernyő nem mutat vonalakat, amikor
az utánfutó elektromosan csatlakoztatva
van az autó elektromos rendszeréhez.
•
A tolatókamera utánfutó vontatásakor
automatikusan kikapcsol, ha eredeti Volvo
utánfutókábelt használ.
FONTOS
Ne feledje, hogy amikor a hátsó kamera van
kiválasztva, akkor a monitor csak az autó
mögötti területet mutatja. Figyeljen az autó
melletti és előtti területre, amikor hátrafelé
halad.
Példák a parkolási segédvonalak megjelenítésére a járművezető számára.
A képernyőn megjelenő vonalak úgy vannak kivetítve, mintha a talaj szintjén lennének és közvetlen
kapcsolatban vannak a kormánykerék mozgatásával, ami akár forgatás közben is mutatja a járművezetőnek, hogy milyen útvonalon haladna az
autó, akkor is, amikor az autó kanyarodik.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
Határvonalak
A rendszer különböző vonalai.
Határvonal, szabad tolatási zóna
"Keréknyomok"
A szaggatott vonal (1) a lökhárítótól körülbelül
1,5 méterre lévő zónát határol be. Ez az autó leginkább kinyúló részeinek, például a tükröknek és
sarkoknak a határa is, fordulás közben is.
Az oldalvonalak közötti széles "keréknyomok" (2)
azt helzik, hogy hol fognak végiggördülni a
kerekek és körülbelül 3,2 méterre nyúlnak ki hátrafelé a lökhárítótól számítva, ha nincsenek akadályok az útban.
Tolatóérzékelőkkel felszerelt autók*
Kapcsolódó információk
•
A parkolósegéd kamerája - beállítások
(280. oldal)
•
A parkolósegéd kamerája - korlátok
(281. oldal)
•
Parkolósegéd* (273. oldal)
Színes mezők (érzékelőnként egy) mutatják a távolságot.
Ha az autó Parkolósegéddel (273. oldal) is fel
van szerelve, akkor a távolságot színes mezők
mutatják azt akadályt észlelő egyes érzékelőkre
vonatkozóan.
A területek színe az akadály távolságának csökkenésével változik - világossárgáról sárgára,
narancsról pirosra.
Szín
Távolság (méter)
Világossárga
0,7–1,5
Sárga
0,5–0,7
Narancs
0,3–0,5
Piros
0–0,3
* Opció/tartozék. 279
VEZETŐTÁMOGATÁS
A parkolósegéd kamerája beállítások
Kikapcsolt kamera aktiválása.
A kamera automatikusan bekapcsol a hátrameneti sebességfokozat kapcsolásakor, de az alábbiak szerint manuálisan is aktiválható:
3.
Válassza ki a lehetőséget az OK/MENU
gombbal, és menjen vissza az EXIT gombbal.
Vonóhorog
Kapcsolódó információk
•
•
Parkolókamera* (277. oldal)
Parkolósegéd* (273. oldal)
A kamera kihasználható akkor is, amikor utánfutót
vontat. Egy segédvonal jeleníthető meg a kijelzőn
a vonóhorog előre látható "kivetítésével" az utánfutó felé - pontosan ugyanúgy mint a "keréknyomok" esetében.
Választhat a "keréknyomok" és a vonóhorog kivetítése között - mindkét lehetőség nem mutatható
egyszerre.
•
Nyomja meg a CAM gombot - a képernyő az
aktuális kamera nézetet mutatja.
Beállítás módosítása
A parkolókamera beállításai akkor módosíthatók,
amikor a képernyő a kamera képét mutatja:
1.
2.
280
Nyomja meg az OK/MENU gombot, amikor
látszik a kamera képe - a képernyőegy különböző lehetőségeket tartalmazó menüre vált.
Forgassa a kívánt lehetőség eléréséhez az
TUNE gombbal.
1.
Nyomja meg az OK/MENU gombot, amikor a
kamera nézet látható.
2.
Forgasson a Vonófej pályájának
vezetővonala lehetőség eléréséhez a TUNE
gombbal.
3.
Válassza ki a lehetőséget az OK/MENU
gombbal, és menjen vissza az EXIT gombbal.
Nagyítás
Ha pontos manőverezésre van szükség, akkor a
kamera nézete kinagyítható:
•
Nyomja meg a CAM vagy forgassa a TUNE
gombot - az ismételt megnyomásra/forgatásra visszatér a normál nézet.
Ha több lehetőség áll rendelkezésre, akkor azok
egy hurokban helyezkednek el - nyomja, amíg
nem látható a kívánt kamera nézet.
* Opció/tartozék.
VEZETŐTÁMOGATÁS
A parkolósegéd kamerája - korlátok
MEGJEGYZÉS
Az autó hátuljára szerelt kerékpártartók vagy
egyéb tartozékok eltakarhatják a kamera látótengelyét.
Ne feledje
Fordítson figyelmet arra, hogy még ha a kép látszólag kis része is van letakarva, a képből
viszonylag nagy rész maradhat rejtve. Ezért nem
észlelt akadályok maradhatnak, amíg azok túl
közel nem kerülnek az autóhoz.
•
Tartsa tisztán a kamera lencséjét a szennyeződésektől, jégtől és hótól.
•
Tisztítsa meg rendszeresen a kamera lencséjét kézmeleg vízzel és autósamponnal ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a lencsét.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Parkolókamera* (277. oldal)
A parkolósegéd kamerája - beállítások
(280. oldal)
Parkolósegéd* (273. oldal)
* Opció/tartozék. 281
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
A motor beindítása
A motor a távvezérlős kulcs és a START/STOP
ENGINE gomb használatával indítható be és
állítható le.
2.
3.
Tartsa teljesen benyomva a tengelykapcsolópedált1. (Automata sebességváltós autók
esetén - nyomja be a fékpedált.)
Nyomja meg a START/STOP ENGINE gombot, majd engedje el azt.
A motor indításakor addig működik az indítómotor, amíg a motor be nem indul vagy be nem kapcsol a túlmelegedés-védelem.
FONTOS
Ha a motor 3 próbálkozást követően sem
indul be - akkor várjon 3 percet, mielőtt újra
próbálkozna. Az indítóképesség növekszik, ha
állni hagyja az akkumulátort.
Gyújtáskapcsoló eltávolított/behelyezett távvezérlős
kulccsal és a START/STOP ENGINE gombbal.
FONTOS
FIGYELEM
Soha ne távolítsa el a távvezérlős kulcsot a
gyújtáskapcsolóból, miután beindította a
motort vagy az autó vontatásakor.
Ne nyomja be helytelenül fordítva a távvezérlős kulcsot - fogja a levehető kulcsszár felöli
végét, lásd Kivehető kulcsszár - leválasztás/
visszahelyezés (179. oldal).
1.
1
284
FIGYELEM
Mindig vegye ki a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóból, amikor elhagyja az autót és
ügyeljen arra, hogy a gyújtás a 0 kulcshelyzetben legyen - különösen, ha gyermekek tartózkodnak az autóban. Ennek működésével kapcsolatos tájékoztatásért - lásd Kulcshelyzetek
(84. oldal).
MEGJEGYZÉS
Bizonyos motortípusok esetén hidegindításkor
az alapjárati fordulatszám észrevehetően
magasabb lehet a normálisnál. Ez arra szolgál,
hogy a kibocsátás-szabályozó rendszer a
lehető leggyorsabban elérhesse a normál
üzemi hőmérsékletet, ami minimálisra csökkenti a károsanyag-kibocsátást és védi a környezetet.
Kulcs nélküli indítás (kulcs nélküli
vezetés)*
Kövesse a 2-3. lépéseket a motor kulcs nélküli,
(182. oldal) indításához.
Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba és nyomja be a végállásáig.
Ha az autó mozog, akkor elég a START/STOP ENGINE megnyomása a motor beindításához.
* Opció/tartozék.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
MEGJEGYZÉS
Az autó elindításának előfeltétele, hogy annak
valamelyik kulcs nélküli indító és nyitó funkciójú távvezérlős kulcsa az utastérben vagy a
csomagtérben legyen.
FIGYELEM
Soha ne távolítsa el a távvezérlős kulcsot az
autóból annak vezetése vagy vontatása közben.
Kapcsolódó információk
•
A motor leállítása (285. oldal)
A motor leállítása
Kormányzár
A motor a START/STOP ENGINE gomb használatával állítható le.
A kormányzár megnehezíti az autó kormányzását,
például illetéktelen használatkor. A kormányzás
zárásakor és kioldásakor mechanikus hang észlelhető.
A motor leállításához:
•
Nyomja meg a START/STOP ENGINE gombot - a motor leáll.
Ha a fokozatválasztó nem P helyzetben van vagy
az autó mozog:
•
Nyomja meg kétszer a START/STOP
ENGINE gombot vagy tartsa nyomva a gombot, amíg a motor le nem áll.
Funkció
•
A kormányzár akkor kapcsol be, amikor kinyitják a vezető oldali ajtót a motor leállítását
követően.
•
A kormányzár akkor kapcsol ki, amikor a távvezérlős kulcs a gyújtáskapcsolóban2 van és
megnyomják a START/STOP ENGINE gombot.
Kapcsolódó információk
•
Kulcshelyzetek (84. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
2
A motor beindítása (284. oldal)
Kulcshelyzetek (84. oldal)
Kormánykerék (91. oldal)
A kulcs nélküli indító és zárrendszerrel rendelkező autókban elégséges, ha az utastérben van a távvezérlős gomb.
285
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Távvezérelt indítás (ERS)*
MEGJEGYZÉS
A távoli indítás (ERS – Engine Remote Start) azt
jelenti, hogy az autó motorja távolról beindítható
az utastér elindulás előtti felmelegítéséhez/lehűtéséhez. A távoli indítás a kulccsal és/vagy a
Volvo On Call* használatával aktiválható.
Tartsa be az alapjáratra vonatkozó helyi/
országos szabályokat/rendeleteket. Vegye
figyelembe a zajszintre vonatkozó helyi/
országos szabályokat/törvényeket is, amikor
jár a motor.
A klímavezérlő rendszer automatikus beállításokkal indul. A távolról beindított motor legfeljebb
15 percig működik, azután leáll. Két távoli indítást
követően a motort normál módon kell beindítani,
mielőtt a távoli indítás újra használható lenne.
FIGYELEM
A motor távoli indításához az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:
•
•
A távoli motorindítás csak automata sebességváltóval rendelkező és motorháztető-kapcsolóval3
felszerelt autókban áll rendelkezésre.
•
MEGJEGYZÉS
A távvezérlős kulcs elemének élettartamára
hatással van a távoli indítás funkció. Ezért a
távoli indítás gyakori használata esetén
évente cserélni kell az elemet, lásd Távvezérlős kulcs - elemcsere (180. oldal).
Távoli indítás (ERS) - működés
Az autónak felügyelet alatt kell lennie.
Nem lehetnek emberek vagy állatok az
autóban.
Az autónak nem szabad zárt, szellőzés
nélküli helyen parkolnia - a kipufogógázok
súlyos sérülést okozhatnak az embereknek és állatoknak.
Kapcsolódó információk
•
•
Távoli indítás (ERS) - működés (286. oldal)
Távoli indítás (ERS) - szimbólumok és üzenetek (288. oldal)
A kulcs gombjai a távvezérelt indításhoz.
Nyitás
Zárás
Megközelítő világítás időtartama
Nyitás, csomagtérajtó
Információk4
A motor távoli indítása
A motor távoli indításához az autót be kell zárni
és a motorháztetőt le kell csukni.
Járjon el az alábbiak szerint:
3
4
286
Elérhető az XC60 modellben, a riasztóval felszerelt autókban, a legtöbb 4-hengeres motor esetében vagy, ha az ERS funkciót kiválasztják az új gyártáskor.
Csak PCC kulcs esetén, lásd PCC* funkciójú távvezérlős kulcs - egyedi funkciók (177. oldal).
* Opció/tartozék.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
1.
Röviden nyomja meg a kulcs gombját (2).
Aktív funkciók
2.
Ezután közvetlenül, nyomja meg hosszan legalább 2 másodeprcig - a gombot (3).
Az alábbi funkciók aktiválódnak a motor távoli
indításával:
Ha fennállnak a távoli indítás használatának feltételei, akkor az alábbiak történnek:
1.
Az irányjelzők gyorsan többször felvillannak.
2.
A motor beindul.
3.
Az irányjelzők 3 másodpercig folyamatosan
világítanak a motor indításának megerősítésére.
MEGJEGYZÉS
A távoli indítást követően, az autó továbbra is
zárva marad, de a mozgásérzékelő* kikapcsol.
PCC5 kulccsal
A megközelítő világítás6 fényjelzése
többször felvillan, amikor megnyomja a
gombot, majd folyamatosan világít, ha a
távoli indítás összes feltétele teljesül.
Azonban ez nem azt jelenti, hogy a távoli indítás
beindította a motort.
Annak ellenőrzéséhez, hogy a távoli indítás beindította-e a motort, a felhasználó megnyomhatja a
gombot (5) - ha a motor beindult, akkor fényjelzés kapcsol be az (2) és (3) gombokon.
5A
6A
•
•
•
Klímavezérlő rendszer
Audio/video rendszer
Megközelítő világítás időtartama.
Kiiktatott funkciók
A távoli indítás által beindított motor leállásakor
az irányjelzők 3 másodpercig folyamatosan világítanak.
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérelt indítás (ERS)* (286. oldal)
Távoli indítás (ERS) - szimbólumok és üzenetek (288. oldal)
Az alábbi funkciók inaktiválódnak a motor távoli
indításával:
•
•
•
•
Fényszórók
Helyzetjelző lámpák
Rendszámtábla-világítás
Ablaktörlő.
A távoli indítás leállítva
Az alábbi lépések kikapcsolják a távolról beindított motort:
•
•
•
•
•
•
A távvezérlős kulcs (1), (2) vagy (4) gombjának megnyomása
Az autó kinyitása
Egy ajtó kinyitása
A gázpedál vagy a fékpedál benyomása
A fokozatválasztó kimozdítása P állásból
A távoli indítás aktivitásának ideje meghaladja a 15 percet.
PCC kulccsal kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd PCC* funkciójú távvezérlős kulcs - egyedi funkciók (177. oldal).
megközelítő világítással kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Távvezérlős kulcs - funkciók (176. oldal) és Megközelítő világítás időtartama (106. oldal).
* Opció/tartozék. 287
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Távoli indítás (ERS) - szimbólumok
és üzenetek
Az olyan esetekben, amikor az ERS funkció meghibásodik vagy megszakad, egy szimbólum jelenik
meg a kombinált műszerfalon, amelyet egy
magyarázó szöveg egészít ki.
Az ERS funkció nem áll rendelkezésre
288
Üzenet
Leírás
Nincs távvezérelt indítás Túl
sok próbálkozás
Az ERS nem elérhető,
mert egymást követően
legfeljebb 2 ERS aktiválás megengedett.
Nincs távvezérelt indítás Alacsony üzemanyagszint
Az ERS az alacsony
üzemanyagszint miatt
nem elérhető.
Nincs távvezérelt indítás
Sebességfokozat nem P-ben
Az ERS nem elérhető,
mert a fokozatválasztó
nincs P állásban.
Nincs távvezérelt indítás
Vezető az autóban
Az ERS nem elérhető,
mert valaki tartózkodik az
utastérben.
Üzenet
Leírás
Üzenet
Leírás
Nincs távvezérelt indítás Alacsony akkutöltés
Az ERS az alacsony akkumulátorfeszültség miatt
nem elérhető. Töltse fel
az akkumulátort a motor
beindításával.
Nincs távvezérelt indítás Autó
nincs lezárva
Az ERS nem elérhető,
mert az autó nincs
bezárva.
Nincs távvezérelt indítás
Motorra vonatkozó figyelmeztetés
Az ERS nem elérhető a
motor figyelmeztető
hibaüzenete miatt. Menjen szervizbeA.
Nincs távvezérelt indítás
Kulcs az autóban
Az ERS nem kapcsol be,
mert a kulcs az autóban
van.
Távvezérelt indítás ki Motor
hűtőfolyadékszintje alacsony
Az ERS nem elérhető a
hűtőrendszer hibaüzenete
miatt, lásd Hűtőfolyadék szint (371. oldal).
Nincs távvezérelt indítás Ajtó
nyitva
Az ERS nem elérhető,
mert egy ajtó/a csomagtérajtó nincs becsukva.
Nincs távvezérelt indítás
Motorháztető
nyitva
Az ERS nem kapcsol be,
mert a motorháztető
nincs lecsukva.
A
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
Megszakadt ERS funkció
Üzenet
Leírás
Távvezérelt indítás
ki Sebességfokozat nem P-ben
Az ERS megszakadt,
mert a fokozatválasztó
nem P állásban van.
Távvezérelt indítás
ki Vezető az autóban
Az ERS megszakadt,
mert valaki tartózkodik
az utastérben.
Távvezérelt indítás
ki Motorra vonatkozó figyelmeztetés
Az ERS megszakadt a
motor hibaüzenete
miatt. Menjen szervizbeA.
Távvezérelt indítás
ki Motor hűtőfolyadékszintje alacsony
Az ERS működése
megszakadt a hűtőrendszer hibaüzenete
miatt.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Üzenet
Leírás
Távvezérelt indítás
kikapcsolva Motorháztető nyitva
Az ERS megszakadt,
mert a motorháztető
nyitva van.
Távvezérelt indítás
ki Alacsony akkutöltés
Az ERS működése
megszakadt, mert az
akkumulátor töltöttsége alacsony.
Távvezérelt indítás
ki Alacsony üzemanyagszint
Az ERS működése
megszakadt, mert az
üzemanyagszint alacsony.
A
Segédindítás másik akkumulátorral
4.
Ha az indító akkumulátor (385. oldal) lemerül,
akkor az autó beindítható egy másik akkumulátorból származó árammal.
FONTOS
Csatlakoztassa óvatosan az indítókábelt, hogy
elkerülje a rövidzárlatot a motortér más komponenseivel.
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
5.
Nyissa ki az autója akkumulátorának első
fedélkapcsait és távolítsa el a fedelet, lásd
Indítóakkumulátor - csere (387. oldal).
6.
Csatlakoztassa a piros indítókábel másik kapcsát az autó pozitív kivezetéséhez (2).
7.
Csatlakoztassa a fekete indítókábel kapcsát
a segédakkumulátor negatív kivezetéséhez
(3).
8.
Csatlakoztassa a másik kapcsot egy testelő
ponthoz, például a jobb oldali motortartóhoz,
fent, a külső csavarfejen (4).
9.
Ellenőrizze, hogy az indítókábel kapcsai biztosan rögzítve vannak-e, hogy ne lépjen fel
szikrázás az indítási próbálkozás során.
Kapcsolódó információk
•
•
Távvezérelt indítás (ERS)* (286. oldal)
Távoli indítás (ERS) - működés (286. oldal)
Csatlakoztassa a piros indítókábel kapcsát a
segédakkumulátor pozitív kivezetéséhez (1).
Az autó segédakkumulátorról történő indításakor,
az alábbi lépéseket kell megtenni a rövidzárlatok
vagy egyéb károsodások elkerüléséhez:
1.
Álltísa az autó elektromos rendszerét 0
kulcshelyzetbe, lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (85. oldal).
2.
Ellenőrizze, hogy a segédakkumulátor 12 V
feszültségű-e.
3.
Ha a segédakkumulátor egy másik autóba
van szerelve, akkor állítsa le az azt tartalmazó
autó motorját és ellenőrizze, hogy a két autó
nem ér-e egymáshoz.
10. Indítsa be a segédakkumulátort tartalmazó
autó motorját és hagyja járni pár percig kissé
az alapjárati fordulatszám feletti,
körülbelül 1500/perc fordulatszámon.
}}
* Opció/tartozék. 289
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
||
11. Indítsa be a lemerült akkumulátorú autó
motorját.
FONTOS
Indítózás közben ne érjen a kábel és az autó
közötti csatlakozásokhoz. Fennáll a szikrázás
kockázata.
Kapcsolódó információk
•
A motor beindítása (284. oldal)
Sebességváltók
Kétféle fő típusú sebességváltó van. Manuális
sebességváltó és automata sebességváltó.
•
•
FONTOS
12. Távolítsa el az indítókábeleket fordított sorrendben - először a fekete, majd a piros
kábelt.
> Ügyeljen arra, hogy a fekete kábel egyik
kapcsa se érjen hozzá az akkumulátor
pozitív kivezetéséhez vagy a csatlakoztatott piros indítókábelhez.
A hajtásrendszer-komponensek károsodásának megelőzéséhez, a sebességváltó üzemi
hőmérséklete megfigyelés alatt áll. Ha fennáll
a túlmelegedés kockázata, akkor egy figyelmeztető szimbólum jelenik meg a kombinált
műszerfalon egy szöveges üzenettel együtt.
Kövesse a szöveges üzenetben található
javaslatokat.
FIGYELEM
•
290
Az akkumulátor durranógázt fejleszthet,
ami erősen robbanékony. Ha a segédindító kábelt helytelenül csatlakoztatja,
akkor szikra keletkezhet és ez elég az
akkumulátor felrobbanásához.
•
Az akkumulátor kénsavat tartalmaz, ami
súlyos égési sérüléseket okozhat.
•
Ha kénsav kerül a szemébe, bőrére vagy
ruhájára, akkor öblítse le nagy mennyiségű vízzel. Ha a sav a szemébe kerül azonnal kérjen orvosi segítséget.
Manuális sebességváltó (291. oldal)
Automata sebességváltó, Geartronic,
(292. oldal)
Kapcsolódó információk
•
Automata sebességváltó -- Geartronic*
(292. oldal)
* Opció/tartozék.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Manuális sebességváltó
Hátramenetkapcsolás-gátló
A sebességváltó áttételének változtatása a
sebességtől és a teljesítményigénytől függ.
A hátramenetkapcsolás-gátló megakadályozza a
hátrameneti fokozat kapcsolásának lehetőségét
normál előre haladás közben.
•
Kövesse a sebességváltó karra nyomtatott
kapcsolási mintát, és kezdje az N üres állásból, mielőtt R állásba kapcsolna.
•
Csak akkor kapcsoljon hátrameneti fokozatot,
ha az autó álló helyzetben van.
Kapcsolódó információk
•
•
Fokozatváltási minta.
A manuális sebességváltó 6 sebességfokozattal
rendelkezik, a kapcsolási minta fel van tüntetve a
sebességváltó karon.
•
Nyomja be teljesen a tengelykapcsoló-pedált
az egyes fokozatváltások során.
•
Vegye le a lábát a tengelykapcsoló-pedálról a
fokozatváltások között.
FIGYELEM
Mindig húzza be a rögzítőféket, amikor emelkedőn parkol - az autó sebességben hagyása
nem minden helyzetben elégséges az autó
megtartásához.
Sebességváltók (290. oldal)
Sebességváltó-folyadék - fokozat és mennyiség (427. oldal)
Fokozatváltás-jelző*
A fokozatváltás-jelző jelzik a járművezetőnek,
hogy mikor kell a következő magasabb vagy alacsonyabb sebességfokozatba kapcsolni.
A környezettudatos vezetés egyik alapvető fontosságú része, hogy mindig a megfelelő sebességfokozatban haladjunk, és sokszor váltsunk
sebességet.
Bizonyos változatokon egy segítő funkciót ellátó
kijelző - GSI (Gear Shift Indicator) - található,
amely értesíti a járművezetőt, amikor a következő
magasabb vagy alacsonyabb fokozatba kell kapcsolni a lehető legalacsonyabb üzemanyagfogyasztás eléréséhez.
Azonban, az olyan jellemzőket is figyelembe véve,
mint a teljesítmény és a vibrációmentes haladás,
előnyös lehet magasabb motorfordulatszámnál
kapcsolni magasabb sebességfokozatba. A bekeretezett szám jelzi a pillanatnyi sebességfokozatot.
Manuális sebességváltó
Fokozatváltás-jelző manuális
sebességváltó esetén. Csak
egy jel világít egyszerre - normál vezetés során ez csak
középen világít.
A javasolt felkapcsolásnál a
kurzor "+" formában, a javasolt visszakapcsolásnál a kurzor "-" formában világít (az ábrán pirossal
jelölve).
}}
* Opció/tartozék. 291
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
||
Automata sebességváltó
Automata sebességváltó -Geartronic*
A sport üzemmód "S" szimbóluma NARANCS
színű, amikor az üzemmód aktív.
A Geartronic sebességváltó két különböző
üzemmóddal rendelkezik - automatikus és
manuális.
Parkoló helyzet - P
Válassza a P állást a motor indításához vagy amikor az autóval parkol.
A fokozatválasztó P állásból történő elmozdításához be kell nyomni a fékpedált, és a kulcsnak II
állásban kell lennie, lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (85. oldal).
Ha a P állás van kiválasztva, akkor a sebességváltó mechanikusan gátolva van. Húzza be a rögzítőféket is (310. oldal), amikor az autóval parkol.
"Digitális" kombinált műszerfal fokozatváltás-jelzővel.
MEGJEGYZÉS
A bekeretezett szám jelzi a pillanatnyi sebességfokozatot.
Az "analóg" kombinált műszerfal esetén, a fokozathelyzetek
és a jelző nyilak annak közepén
láthatók.
D - Automata fokozathelyzetek. +/–: Manuális fokozathelyzetek. S: sport üzemmód*.
A kombinált műszerfal, (68. oldal) az alábbi jelzésekkel mutatja a fokozatválasztó helyzetét: P, R,
N, D, S*, 1, 2, 3 stb.
Fokozathelyzetek
Kapcsolódó információk
•
•
292
Manuális sebességváltó (291. oldal)
Automata sebességváltó -- Geartronic*
(292. oldal)
Az automata fokozathelyzetek a
kombinált műszerfal jobb oldalán láthatók. (Egyszerre csak
egy jel világít - a pillanatnyi
fokozatválasztó-helyzetet
mutató.)
A fokozatválasztónak P állásban kell lennie az
autó bezárásához és a riasztó élesítéséhez.
FONTOS
Az autónak álló helyzetben kell lennie a
P állás kiválasztásához.
FIGYELEM
Mindig húzza be a rögzítőféket, amikor emelkedőn parkol - az automata sebességváltó P
állásban hagyása nem minden helyzetben
elégséges az autó megtartásához.
* Opció/tartozék.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Hátramenet állás - R
Az autónak álló helyzetben kell lennie az R állás
kiválasztásához.
Semleges állás - N
Semmilyen fokozat nincs kapcsolva és a motor
beindítható. Húzza be a rögzítőféket, ha az autó
álló helyzetben van a fokozatválasztó N állásában.
A manuális fokozathelyzet a kar D
állásból a "+S-" véghelyzetbe mozdításával érhető el. A kombinált műszerfal
"+S-" szimbóluma FEHÉR színűről
NARANCS színűre változik és a 1, 2, 3 stb. számjegyek jelennek meg egy négyzetben, attól függően, hogy éppen melyik sebességfokozat van
kiválasztva.
Ahhoz, hogy kimozdíthassa a fokozatválasztót az
N állásból más állásokba, be kell nyomnia a fékpedált, és a távvezérlős kulcsnak II állásban kell
lennie, lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző
szinteken (85. oldal).
•
Vezetés állás - D
•
A D a normál vezetési helyzet. A fel- és visszakapcsolás automatikusan történik a gyorsítás és
a sebesség szintjének függvényében. Az autónak
álló helyzetben kell lennie, amikor a fokozatválasztót D állásból R állásba mozdítja.
Geartronic – manuális fokozathelyzetek
(+S-)
A járművezető manuálisan is válthat sebességfokozatot a Geartronic automata sebességváltó
használatával. Az autó a gázpedál felengedett
állapotában motorfékez.
Mozgassa a kart előre a "+" (plusz) irányba a
felkapcsoláshoz és engedje el a kart, amely
visszatér a + és – közötti nyugalmi helyzetébe.
vagy
Húzza vissza a kart a "–" (mínusz) irányába a
visszakapcsoláshoz, majd engedje el azt.
A "+S–" manuális fokozatváltási mód vezetés
közben bármikor kiválasztható.
A Geartronic automatikusan kapcsol vissza, ha a
járművezető a kiválasztott sebességfokozathoz
megfelelő szint alá hagyja csökkenni a sebességet, hogy megakadályozza az autó rángatását és
lefulladását.
Az automatikus vezetési módba történő visszatéréshez:
•
MEGJEGYZÉS
Ha a sebességváltó sport programmal rendelkezik, akkor a sebességváltó csak azután lesz
manuális, hogy a fokozatválasztót előre vagy
hátra mozdította a "+S–" helyzetben. A kombinált műszerfal a S kijelzéséről annak a
mutatására vált, hogy az 1, 2, 3 sebességfokozat van-e kapcsolva.
Váltófülek*
A fokozatválasztóval történő manuális fokozatváltás kiegészítésére, a kormánykeréken is találhatók kezelőszervek, úgynevezett "sebességváltó
fülek".
Ha a kormánykerék váltófüleivel szeretne fokozatot váltani, akkor előbb aktiválni kell azokat. Ezt az
egyik fület a kormánykerék felé húzva teheti meg
- a kombinált műszerfal ezután a "D" jelzésről
egy szára vált, amely a pillanatnyi sebességfokozatot jelzi.
Ezután a sebességfokozat egy lépéssel történő
váltásához:
•
Húzza hátrafelé - a kormánykerék felé - az
egyik fület, majd engedje el azt.
Mozdítsa a kart a D jelölésnél található véghelyzetbe.
}}
* Opció/tartozék. 293
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
||
MEGJEGYZÉS
Automatikus kikapcsolás
Ha nem használja a kormánykerék váltófüleit,
akkor azok rövid idő elteltével kikapcsolnak ezt az jelzi, hogy a kombinált műszerfal a pillanatnyilag kapcsolt sebességfokozat helyett a
"D" kijelzést mutatja.
A kormánykerék mindkét "sebességváltó füle".
"-": Kiválasztja a következő alacsonyabb
sebességfokozatot.
"+": Kiválasztja a következő magasabb
sebességfokozatot.
A fül minden meghúzására végbemegy egy fokozatváltás, feltéve, hogy a motor fordulatszáma
nem hagyja el a megengedett tartományt.
Az egyes fokozatváltások után a kombinált
műszerfalon megváltozik a pillanatnyi sebességfokozatot mutató szám.
7 Csak bizonyos motorok.
8 Ha az autó sport üzemmóddal*
294
Geartronic - Sport üzemmód* (S)7
A sport program sportosabb jellemzőkkel rendelkezik és magasabb motorfordulatszámot tesz lehetővé az egyes
sebességfokozatokban. Ugyanakkor
gyorsabban reagál a gázadásra. Aktív vezetés
során, az alacsonyabb sebességfokozatok élveznek elsőbbséget, ami késleltetett felkapcsolást
eredményez.
A kivétel a motorfékezés - ekkor a váltófülek a
motorfékezés idejére aktiválódnak.
A sport mód aktiválásához:
Manuális kikapcsolás
•
A kormánykerék váltófülei manuálisan is
kikapcsolhatók:
•
Húzza mindkét váltófület a kormánykerék
felé, és tartsa így, amíg a kombinált
műszerfal a pillanatnyi sebességfokozat
száma helyett a "D" kijelzésre nem vált.
A váltófülek használhatók a fokozatválasztó sport
üzemmódjában* is - ekkor a fülek inaktiválás nélkül folyamatosan aktívak.
Mozdítsa a fokozatválasztót oldalra a D állásból az "+S–" állásnál található véghelyzetbe a kombinált műszerfal a D kijelzésről az S
kijelzésre vált.
A sport üzemmód vezetés közben bármikor kiválasztható.
Geartronic - téli üzemmód
Csúszós úton könnyebben elindul, ha manuálisan
kiválasztja a 3. fokozatot.
1.
Nyomja be a fékpedált, és mozdítsa a kart a
D állásból az "+S–" felőli véghelyzetbe - a
műszerfal kijelzője a D jelzésről az 1 számra
vált8.
2.
Görgessen fel a 3. fokozathoz a kar előre, a
"+" (plusz) felé történő kétszeri megnyomásával - a kijelző a 1 jelzésről a 3 jelzésre vált.
3.
Engedje fel a féket és gyorsítson óvatosan.
rendelkezik, akkor először az "S" jelzés jelenik meg.
* Opció/tartozék.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
A sebességváltó "téli üzemmódja" azt jelenti,
hogy az autó alacsonyabb motorfordulatszámmal
és a hajtó kerekekre jutó csökkent hajtóerővel
indul el.
Padlógáz
Amikor a gázpedált teljesen lenyomja a padlóig (a
normálisan teljes gyorsításnak tekinthető helyzeten túl), akkor azonnal egy alacsonyabb sebességfokozat kapcsolását váltja ki. Ezt nevezzük
padlógáz (kick-down) állásnak.
Ha a gázpedált felengedi a padlógáz helyzetből,
akkor a sebességváltó automatikusan felkapcsol.
amikor a motor eléri a maximális fordulatszámot,
hogy megakadályozza a motor károsodását.
Vontatás
Fokozatválasztás-gátló
Kétféle sebességváltózár létezik - mechanikus és
automatikus.
Ha az autót vontatni kell - lásd a fontos információkat a Vontatás, (333. oldal) részben.
Kapcsolódó információk
•
Sebességváltó-folyadék - fokozat és mennyiség (427. oldal)
•
Sebességváltók (290. oldal)
A padlógáz maximális gyorsítás esetére szolgál,
például előzéskor.
Biztonsági funkció
A motor túlpörgésének elkerülése érdekében a
sebességváltó vezérlőprogramja egy védelmi viszszakapcsolás-gátló funkcióval rendelkezik, amely
megakadályozza a padlógáz funkció működését.
A Geartronic nem engedi a visszakapcsolás/
padlógáz funkció működését, ha az a motor károsodásához vezető motorfordulatszámot eredményezne. Semmi sem történik, ha a járművezető túl
magas fordulatszámon próbál meg ilyen módon
visszakapcsolni - a sebességváltó az eredeti
sebességfokozatban marad.
A padlógáz funkció aktiválásakor az autó, a motor
fordulatszámától függően egyszerre egy vagy
több fokozatot kapcsol vissza. Az autó felkapcsol,
}}
295
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
||
Mechanikus sebességváltózár
Elektromos sebességváltózár sebességváltózár parkoló állásban (P).
Ahhoz, hogy kimozdíthassa a fokozatválasztót a P
állásból más állásokba, be kell nyomnia a fékpedált, és a rendszernek II kulcshelyzetben,
(85. oldal) kell lennie.
Ha az autó nem vezethető, például az akkumulátor lemerülése miatt, akkor a fokozatválasztót ki
kell mozdítani a P állásból, hogy az autó mozgatható legyen.
Emelje fel a gumiszőnyeget a középkonzol
mögötti rekeszben, és keresse meg a nyílást10 a rekesz alján, amelybe a kulcsszár,
(179. oldal) behelyezhető.
G021351
Sebességváltózár - üres (N)
Ha a fokozatválasztó N állásban van és az autó
legalább 3 másodperce áll (függetlenül attól,
hogy jár-e a motor), akkor a fokozatválasztó lezár.
M: Manuális váltás9 - "+/-"- vagy "Sport üzemmód.
A fokozatválasztó szabadon előre és hátra mozgatható az N és D állások között. Az egyéb helyzetek egy retesszel vannak gátolva, amelyet a
fokozatválasztó tiltó kapcsolójával lehet kioldani.
Ahhoz, hogy kimozdíthassa a fokozatválasztót az
N állásból más állásokba, be kell nyomnia a fékpedált, és a rendszernek kulcshelyzetben,
(85. oldal) kell lennie.II
Az automata sebességváltózár
inaktiválása
A tiltó kapcsoló benyomott állapotában a kar
előre és hátra mozgatható a P, R, N és D állások
között.
Keresse meg a rugóterhelésű gombot a nyílásban a kulcsszárral; nyomja meg a gombot
a kulcsszárral, és tartsa így.
Mozdítsa ki a fokozatválasztót P állásból, és
húzza fel a kulcsszárat.
4.
Helyezze vissza a gumiszőnyeget a helyére.
Kapcsolódó információk
•
Automata sebességváltó -- Geartronic*
(292. oldal)
Automata sebességváltózár
Az automata sebességváltó különleges biztonsági
rendszerekkel rendelkezik:
Parkoló állás (P)
Álló autó járó motorral:
•
Tartsa a lábát a fékpedálon, amikor más helyzetbe mozdítja a a fokozatválasztó.
9 Az ábra vázlatos.
10 2 nyílás is lehet
296
- egy a kulcsszárnak és egy a gumiszőnyeg rögzítéséhez.
* Opció/tartozék.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Visszagurulásgátló (HSA)*11
Összkerékhajtás - (AWD)*
A fékpedál felengedhető, mielőtt emelkedőn elindulna vagy tolatna - a HSA (Hill Start Assist)
funkció azt jelenti, hogy az autó nem gurul vissza.
Az optimális tapadás négykerékhajtással érhető
el.
A funkció néhány másodpercig fenntartja a nyomást a fékrendszerben, miközben a járművezető
a fékpedálról a gázpedálra helyezi a lábát.
Az összkerékhajtás mindig
rendelkezésre áll.
Az összkerékhajtás nagyobb biztonságot nyújt
esős, havas és jeges körülmények között.
Kapcsolódó információk
•
Hill Descent Control (HDC)* (298. oldal)
Az ideiglenes fékhatás néhány másodperc elteltével, vagy, amikor a járművezető gyorsít, megszűnik.
Kapcsolódó információk
•
A motor beindítása (284. oldal)
Az összkerékhajtás (All Wheel Drive) azt jelenti,
hogy az autó mind a négy kereket egyszerre
hajtja.
A hajtóerő elosztása automatikusan történik az
első és a hátsó kerekek között. Az elektronikusan
vezérelt tengelykapcsoló rendszer úgy osztja el a
hajtóerőt a kerekek között, hogy a tapadás a legjobb legyen a pillanatnyi útfelszínen. Ez biztosítja
a legjobb tapadást és megakadályozza a kerekek
kipörgését. Normál vezetési körülmények között a
hajtóerő legnagyobb része az első kerekekhez jut.
11
A motor és sebességváltó kombináción múlik. A HSA bizonyos kombinációk esetében nem lehetséges.
* Opció/tartozék. 297
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Hill Descent Control (HDC)*
A HDC automatikus motorfékhez hasonlítható.
Amikor emelkedőn felengedi a gázpedált, akkor
az autó normálisan fékeződik a motor ellenállásával, úgynevezett motorfékezéssel. De minél
meredekebb az út és minél nagyobb terhelés
van az autóban, annál gyorsabban gurul az autó
a motorfék ellenére - a HDC funkció ezt a fékek
automatikus alkalmazásával kompenzálja.
FIGYELEM
A HDC nem minden helyzetben működik, és
csak kiegészítő segítségül szolgál.
Mindig a járművezető viseli a teljes felelősséget a jármű biztonságos vezetéséért.
Funkció
A HDC funkcióra vonatkozó általános
információk
A HDC lehetővé teszi a sebesség növelését/
csökkentését a meredek lejtőkön, egy lábat a
gázpedálon tartva, a lábfék használata nélkül. A
gázpedál érzékenysége csökken és pontosabbá
válik a pedál teljes működésének szűkítésével, a
motor fordulatszámát egy korlátozott tartományban szabályozva. A fékrendszer önmagától fékez
és alacsony, egyenletes sebességet biztosít az
autónak, agy a járművezető a kormányzásra összpontosíthat.
A HDC különösen hasznos egyenetlen útfelületű
meredek emelkedőkön és csúszós szakaszokon.
Például, amikor egy utánfutón lévő hajót rámpáról
vízrebocsátanak.
MEGJEGYZÉS
A HDC nem kapcsolható be automata sebességváltó esetén, amikor a fokozatválasztó D
állásban van.
Működés
HDC be/ki.
A HDC a középkonzol gombjainak egyikével kapcsolható be és ki. A gomb lámpája világít, amikor
be van kapcsolva a funkció.
Amikor a HDC működik, akkor a kombinált műszerfal szimbóluma világít és a
Lejtmenetvezérlés BE szöveges üzenet látható.
Manuális sebességváltó esetén a funkció csak az
első sebességfokozatban és hátramenetben
működik.
298
Automata sebességváltó esetén manuális fokozatváltás módban (+S) az 1 fokozatot vagy az R
állást kell kiválasztani. Ezt az 1 vagy R jelzés
mutatja a kombinált műszerfalon, lásd Automata
sebességváltó -- Geartronic* (292. oldal).
A HDC előremenetben legfeljebb 10 km/h
(6 mph) és hátramenetben legfeljebb 7 km/h
(4 mph) sebességgel engedi gurulni az autót.
Azonban a gázpedál használatával a fokozat
sebességtartományába tartozó bármilyen sebesség beállítható. Amikor felengedi a gázpedált,
akkor az autó gyorsan 10 vagy 7 km/h
(6 vagy 4 mph) sebességre fékeződik, a lejtő
meredekségétől függetlenül és a lábfék használatának szükségessége nélkül.
A féklámpák a funkció működése közben automatikusan bekapcsolnak. A járművezető bármikor
lassíthatja vagy megállíthatja az autót a lábfék
használatával.
A HDC kikapcsol:
* Opció/tartozék.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
•
•
•
a középkonzol be/ki gombjával
Start/Stop*
ha nem 1 vagy R állás van kiválasztva manuális sebességváltó esetén
Bizonyos motor és sebességváltó kombinációk
Start/Stop funkcióval rendelkeznek, amely, például amikor áll a forgalom vagy a jármű közlekedési lámpánál várakozik - átmenetileg leállítja a
motort, majd az utazás folytatásakor automatikusan újraindítja azt.
ha nem 1 vagy R állás van kiválasztva manuális fokozatváltás módban automata sebességváltó esetén
A funkció bármikor kikapcsolható. Ha ez meredek
lejtőn történik, akkor a fékhatás nem azonnal,
hanem lassan szűnik meg.
MEGJEGYZÉS
A HDC aktív állapotában késés észlelhető a
gázpedál működtetése és a motor reagálása
között.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Összkerékhajtás - (AWD)* (297. oldal)
A környezetvédelem a Volvo Car Corporation
egyik legfontosabb értéke amely minden tevékenységünkre hatással van. Ez a cél számos
egyedi energiamegtakarító funkció létrejöttét
eredményezte, ezek közül egyik a Start/Stop
rendszer, üzemanyag-megtakarítás közös feladatával, amely másfelől csökkenti a kipufogógázzal
távozó káros anyagok kibocsátását.
A Start/Stop rendszerrel kapcsolatos
általános információk
Automata sebességváltó -- Geartronic*
(292. oldal)
Manuális sebességváltó (291. oldal)
A motor leállítva - csendesebb és tisztább lesz.
A Start/Stop funkció lehetővé teszi a járművezető
számára, hogy környezettudatosabban vezesse az
autót, hagyva azt automatikusan leállni a megfelelő körülmények között.
Az autó MY CAR menürendszere, a DRIVe
menüpont alatt, információkat tartalmaz a Volvo
Start/Stop rendszeréről, valamint javaslatokat az
energiatakarékos vezetési technikákról.
Manuális sebességváltó vagy automata
sebességváltó
Ne feledje, hogy a Start/Stop funkció attól függően eltérő, hogy a sebességváltó manuális vagy
automata.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Start/Stop* - funkció és működés
(300. oldal)
A motor beindítása (284. oldal)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (303. oldal)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan beindul
(302. oldal)
•
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (301. oldal)
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(305. oldal)
•
Akkumulátor - Start/Stop (389. oldal)
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (304. oldal)
* Opció/tartozék. 299
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Start/Stop* - funkció és működés
Feltételek
Az Start/Stop funkció automatikusan aktiválódik
a motor kulccsal történő beindításakor.
A motor automatikus beindítása
A
Az Start/Stop funkció automatikusan aktiválódik a motor
kulccsal történő beindításakor.
A járművezető számára ezt a
funkció szimbólumának világítása jelzi a kombinált műszerfalon és a be/kikapcsoló gomb
lámpájának világítása.
Az autó összes normál rendszere, mint a világítás, a rádió
stb. normálisan működik a motor automatikus
leállítását követően is, kivéve bizonyos berendezéseket, amelyeknek működése átmenetileg korlátozódik, mint például a klímavezérlő rendszer
ventilátor-fordulatszáma vagy az audiorendszer
szélsőségesen magas hangereje.
M/A
A
Nyomja be a tengelykapcsolót,
helyezze üres állásba a sebességváltó
kart, majd engedje fel a tengelykapcsoló-pedált - a motor automatikusan
leáll.
M
Állítsa meg az autót a lábfékkel, majd
tartsa a lábát a tengelykapcsoló-pedálon - a motor automatikusan leáll.
A
Feltételek
A
A sebességváltó kar üres állásában:
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
Bizonyos motorváltozatok esetén a motor automatikusan leállhat, mielőtt az autó álló helyzetben
lenne.
Amikor a motor automatikusan leállt,
akkor a kombinált műszerfal Start/Stop
funkcióhoz tartozó szimbóluma világít.
A motor automatikus leállítása
1.
Nyomja be a tengelykapcsoló
pedált vagy nyomja meg a gázpedált - a motor beindul.
2.
Kapcsoljon a megfelelő sebességfokozatba és vezessen.
M
Engedje fel a lábának nyomását a lábféken - a motor automatikusan beindul,
és az út folytatódhat.
A
Tartsa fenn a nyomást a lábfékpedálon,
és nyomja be a gázpedált - a motor
automatikusan beindul.
A
Az alábbi lehetőség lejtőn is rendelkezésre áll:
M+
A
Engedje fel a lábféket, és hagyja elindulni az autót - a motor automatikusan
beindul, amikor a sebesség meghaladja
a normál séta gyorsaságát.
Az alábbiak szükségesek a motor automatikus
leállításához:
A
300
M/A
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
* Opció/tartozék.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Az Start/Stop funkció kikapcsolása
Bizonyos helyzetekben, tanácsos lehet az Start/Stop funkció ideiglenes kikapcsolása - ez
a gomb megnyomásával hajtható végre.
Start/Stop* - a motor nem áll le
Annak ellenére, hogy a Start/Stop funkció aktív,
a motor nem mindig áll le automatikusan.
A motor nem áll le automatikusan, ha:
Feltételek
M/AA
az indító akkumulátor hőmérséklete
fagypont alatt van vagy túl magas.
M+
A
a járművezető nagyobb kormánymozdulatokat végez.
M+
A
a kipufogórendszer részecskeszűrője
tele van - az ideiglenesen kikapcsolt
Start/Stop funkció visszakapcsol,
amint befejeződik az automatikus tisztítási ciklus (lásd Dízelrészecske-szűrő
(DPF) (322. oldal)).
M+
A
az út nagyon meredek.
M+
A
utánfutó van elektromosan csatlakoztatva az autó elektromos rendszeréhez.
M+
A
M+
A
Feltételek
M/AA
az autó nem érte el először a
körülbelül 10 km/h (6 mph) sebességet a kulcsos indítást vagy a legutóbbi
automatikus leállítást követően.
M+
A
a járművezető kicsatolta a biztonsági
öv csatját.
M+
A
az akkumulátor töltöttségi szintje a
minimális megengedett szint alatt van.
M+
A
a motor nem érte el a normál üzemi
hőmérsékletet.
M+
A
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (303. oldal)
a külső hőmérséklet fagypont közelében vagy körülbelül 30 °C felett van.
M+
A
felnyitották a motortérfedeletB.
•
Start/Stop* - a motor automatikusan beindul
(302. oldal)
be van kapcsolva a szélvédő elektromos fűtése.
M+
A
a sebességváltó nem érte el a normál
üzemi hőmérsékletet.
A
•
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (301. oldal)
M+
A
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(305. oldal)
az autó hátrafelé megy.
•
Akkumulátor - Start/Stop (389. oldal)
M+
A
a légköri levegőnyomás kisebb vagy
egyenlő mint a tengerszint feletti
1500-2500 méteres magasságnak
megfelelő - a pillanatnyi levegőnyomás
az uralkodó időjárási viszonyoknak
megfelelően változik.
A
•
az utastér környezete eltér az előre
beállított értékektől - amelyet a ventilátor magas fordulatszámú működése
jelez.
A funkció kikapcsolását a kombinált
műszerfal Start/Stop szimbólumának
és a be-/kikapcsoló gomb lámpájának
kikapcsolása jelzi.
A Start/Stop funkció ki van kapcsolva, amíg újra
be nem kapcsolja azt a gombbal vagy a következő alkalommal be nem indítja a motort a kulcscsal.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Start/Stop* (299. oldal)
A motor beindítása (284. oldal)
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (304. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 301
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
||
Feltételek
M/AA
be van kapcsolva az adaptív sebességtartó sorban állási segédje.
A
a fokozatválasztó R, S állásbanC vagy
"+/-" állásban van.
A
A
B
C
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
Csak bizonyos motorok.
Sport üzemmód.
Kapcsolódó információk
•
•
302
Start/Stop* (299. oldal)
Start/Stop* - funkció és működés
(300. oldal)
•
•
A motor beindítása (284. oldal)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan beindul
(302. oldal)
•
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (304. oldal)
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(305. oldal)
•
Akkumulátor - Start/Stop (389. oldal)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (303. oldal)
Start/Stop* - a motor
automatikusan beindul
Feltételek
M/AA
Az automatikusan leállított motor bizonyos esetekben anélkül is újraindulhat, hogy a járművezető folyatni szeretné az utat.
A járművezető biztonsági övének csatját kinyitják a fokozatválasztó D vagy
N állásában.
A
Az alábbi esetekben a motor akkor is automatikusan beindul, ha a járművezető nem nyomta be a
tengelykapcsoló-pedált (manuális sebességváltó)
vagy vette le a lábát a fékpedálról (automata
sebességváltó):
Kormánykerék-mozdulatokB.
A
A fokozatválasztót D állásból S
állásbaC, R vagy "+/-" állásba mozdította.
A
Kinyitják a járművezető ajtaját a fokozatválasztó D állásában - egy "sípoló"
hang hallható és szöveges üzenet
tájékoztat arról, hogy aktív a
Start/Stop funkció.
A
Feltételek
M/AA
Párásodás alakul ki az ablakokon.
M+A
Az utastér környezete eltér az előre
beállított értékektől.
M+A
Átmenetileg magas áramfelvétel vagy
az akkumulátor töltöttségi szintje a
legalacsonyabb megengedett szint alá
esik.
M+A
A fékpedál többszöri benyomása.
M+A
Kinyitották a
motortérfedeletB.
Az autó mozogni kezd vagy kissé
növeli a sebességet, ha az autó anélkül állt le automatikusan, hogy teljesen álló helyzetbe került volna.
A
B
C
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
Csak bizonyos motorok.
Sport üzemmód.
FIGYELEM
Ne nyissa ki a motorháztetőt, amikor a motor
az automatikus leállítás állapotában van - a
motor váratlanul automatikusan beindulhat.
Először állítsa le a motort a szokott módon a
START/STOP ENGINE gombbal, mielőtt kinyitná a motorháztetőt.
M+A
M+A
Kapcsolódó információk
•
•
Start/Stop* (299. oldal)
Start/Stop* - funkció és működés
(300. oldal)
* Opció/tartozék.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
•
•
A motor beindítása (284. oldal)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (303. oldal)
Start/Stop* - a motor nem indul be
automatikusan
•
Start/Stop* - a motor automatikusan beindul
(302. oldal)
•
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (301. oldal)
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(305. oldal)
•
Akkumulátor - Start/Stop (389. oldal)
•
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (301. oldal)
A motor nem mindig indul be automatikusan az
automatikus leállást követően.
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (304. oldal)
Az alábbi esetekben a motor nem indul be az
automatikus leállítást követően:
•
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(305. oldal)
•
Akkumulátor - Start/Stop (389. oldal)
Feltételek
M/A
A
Sebességfokozatot kapcsolnak a tengelykapcsoló használata nélkül - egy
kijelző szöveg figyelmezteti a járművezetőt, hogy kapcsoljon üresbe a motor
automatikus indításának lehetővé tételéhez.
M
A járművezető biztonsági öve nincs
becsatolva.
M
A járművezető biztonsági öve nincs
becsatolva, a fokozatválasztó P állásban
van és a járművezető ajtaja nyitva van a motort normál módon kell beindítani.
A
A
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (304. oldal)
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Start/Stop* (299. oldal)
Start/Stop* - funkció és működés
(300. oldal)
A motor beindítása (284. oldal)
* Opció/tartozék. 303
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Start/Stop* - akaratlan leállás
manuális sebességváltóval
Ha az indítás sikertelen, és a motor leáll, akkor
járjon el az alábbiak szerint:
1.
Ellenőrizze, hogy be van-e csatolva az
övcsatba a vezető oldali biztonsági öv.
2.
Nyomja be újra a tengelykapcsoló-pedált - a
motor automatikusan beindul.
3.
Bizonyos esetekben üres állásba kell kapcsolni a sebességváltó kart. A kombinált
műszerfal ekkor a Váltson üresbe üzenetet
jeleníti meg.
Kapcsolódó információk
•
•
304
Start/Stop* (299. oldal)
Start/Stop* - funkció és működés
(300. oldal)
•
•
A motor beindítása (284. oldal)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan beindul
(302. oldal)
•
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (301. oldal)
•
Akkumulátor - Start/Stop (389. oldal)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (303. oldal)
Start/Stop* - szimbólumok és üzenetek
(305. oldal)
* Opció/tartozék.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Start/Stop* - szimbólumok és
üzenetek
Szöveges üzenet
A Start/Stop funkció szöveges üzeneteket jeleníthet meg a kombinált műszerfalon.
Szimbólum
Ezzel a visszajelző lámpával együtt,
bizonyos helyzetekben a Start/Stop
funkció szöveges üzeneteket képes
megjeleníteni a kombinált műszerfalon. Ezek
némelyike végrehajtandó tevékenység. Az alábbi
táblázat néhány példát mutat.
Üzenet
Információ/tevékenység
M/AA
Automatikus indítás/leállítás Szerviz szükséges
A Start/Stop rendszer nem működik. Vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel - lehetőleg
hivatalos Volvo műhellyel.
M+A
Autostart Motor jár + hangjelzés
Akkor aktiválódik, ha a motor automatikusan leállított állapotában és a fokozatválasztó D
állásában kinyitják a vezetőajtót.
Nyomja meg az indítógombot
A motor nem fog automatikusan beindulni - indítsa be a motor a normál módon a START/
STOP ENGINE gombbal.
M+A
Az indításhoz nyomja le a tengelykapcsoló-pedált
A motor készen áll az automatikus indításra - várakozás a tengelykapcsoló-pedál benyomására.
M
Az indításhoz nyomja le a fékpedált
és a tengelykapcsoló-pedált
A motor kész az automatikus indításra - várakozás a fék- vagy tengelykapcsoló-pedál
benyomására.
M
Az indításhoz tegye üresbe a
sebességfokozatot
Sebességfokozat kapcsolása a tengelykapcsoló használata nélkül - kapcsolja ki és
helyezze üres állásba a sebességváltó kart.
M
A
}}
* Opció/tartozék. 305
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
||
Szimbólum
A
Üzenet
Információ/tevékenység
Válassza ki a P-t vagy az N-et az
indításhoz
A Start/Stop funkció kikapcsolva - helyezze a fokozatválasztót N vagy P állásba, majd
indítsa be a motort a normál módon a START/STOP ENGINE gombbal.
A
Nyomja meg az indítógombot
A motor nem fog automatikusan beindulni - indítsa be a motor a normál módon a START/
STOP ENGINE gombbal és a fokozatválasztó P vagy N állásában.
A
M/AA
M = manuális sebességváltó, A = automata sebességváltó.
Ha egy üzenet nem tűnik el a tevékenység végrehajtását követően, akkor lépjen kapcsolatbab egy
szervizzel - hivatalos Volvo szervizt ajánlunk.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
A motor beindítása (284. oldal)
•
Start/Stop* - a motor automatikusan beindul
(302. oldal)
•
•
Start/Stop* - a motor nem áll le (301. oldal)
•
306
Start/Stop* (299. oldal)
Start/Stop* - funkció és működés
(300. oldal)
Start/Stop* - a motor nem indul be automatikusan (303. oldal)
Start/Stop* - akaratlan leállás manuális
sebességváltóval (304. oldal)
Akkumulátor - Start/Stop (389. oldal)
* Opció/tartozék.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Lábfék
A lábfék az autó sebességének csökkentésére
szolgál az autó vezetése közben.
Az autó biztonsági okokból két fékkörrel rendelkezik. Ha egy fékkör károsodik, akkor a fékpedál
mélyebben fog és nagyobb nyomás szükséges a
pedálon a normál fékhatás eléréséhez.
A járművezető által kifejtett fékpedálnyomást
szervofék segíti.
FIGYELEM
A fékrásegítő csak akkor működik, amikor jár
a motor.
Ha a lábféket a motor kikapcsolt állapotában
használja, akkor a pedál keményebbnek érezhető
és nagyobb pedálnyomás szükséges az autó
fékezéséhez.
A Visszagurulásgátló (HSA)* (297. oldal)* funkcióval felszerelt autókban a pedál a szokottnál lassabban tér vissza a normál helyzetébe, ha az autó
emelkedőn vagy egyenetlen felületen áll.
Nagyon hegyes terepen vagy nehéz teherrel
haladva, a fékek terhelése motorfékezéssel enyhíthető. A motorfékezés akkor a leghatékonyabb,
ha ugyanazt a sebességfokozatot használja
lefelé, mint felfelé haladva.
Az autó nagy terhelésével kapcsolatos további
tájékoztatásért, lásd Motorolaj - kedvezőtlen vezetési feltételek (423. oldal).
Karbantartás
Fékezés nedves úton
Az autó lehető legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb működése érdekében, tartsa be a Volvo
szervizidőközeit a szerviz és garanciafüzet előírásainak megfelelően.
Amikor hosszú időn keresztól erős esőben közlekedik fékezés nélkül, akkor a fékhatás kissé késhet a fékek legközelebbi használatakor. Ez autómosást követően is előfordulhat. Ilyenkor erősebben kell benyomni a féket. Ezért tartson nagyobb
távolságot az elől haladó jármű mögött.
Az új és kicserélt fékbetétek és féktárcsák nem
nyújtanak optimális fékhatást, amíg néhány száz
kilométeren "be nem kopnak". Kompenzálja a
csökkent fékhatást a fékpedál erősebb nyomásával. A Volvo azt javasolja, hogy csak a Volvo által
jóváhagyott fékbetéteket használjon.
Fékezzen határozottan, miután nedves utakon
haladt vagy autómosást követően. A féktárcsák
ekkor felmelegednek, gyorsabban kiszáradnak, és
védve vannak a korrózió ellen. Fékezéskor vegye
figyelembe a fennálló közlekedési helyzetet.
Fékezés sózott utakon
Amikor sózott utakon halad, akkor sóréteg rakódhat le a féktárcsákon és a fékbetéteken. Ez
növelheti a féktávolságot. Ezért tartson extra biztonsági távolságot az elől haladó jármű mögött.
Ügyeljen az alábbiakra is:
•
Időnként fékezzen, hogy eltávolítsa a sóréteget. Ügyeljen arra, hogy ne veszélyeztesse a
többi közlekedőt, amikor fékez.
•
Finoman nyomja be a fékpedált, amikor befejezte a vezetést, és mielőtt elkezdi a következő utat.
FONTOS
A fékrendszer komponenseinek kopását
rendszeresen ellenőrizni kell.
Forduljon műhelyhez az eljárással kapcsolatban vagy kérjen meg egy műhelyt a vizsgálat
elvégzésére - hivatalos Volvo műhely igénybe
vétele javasolt.
}}
* Opció/tartozék. 307
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
||
Szimbólumok és üzenetek
Szimbólum
Leírás
Folytonos fény - ellenőrizze a
fékfolyadékszintet. Ha a szint túl
alacsony, akkor töltse fel fékfolyadékkal, és ellenőrizze a fékfolyadékvesztés okát.
Folytonos fény 2 másodpercig a
motor beindításakor - automatikus működésellenőrzés.
FIGYELEM
Ha a
és
egyszerre világít, akkor
hiba lehet a fékrendszerben.
Ha a fékfolyadéktartály szintje ekkor a normál
tartományban van, akkor óvatosan vezessen a
legközelebbi műhelybe, és ellenőriztesse a
fékrendszert - hivatalos Volvo szerviz ajánlott.
Ha a fékfolyadék a tartály MIN szintje alatt
van, akkor ne vezessen tovább, amíg fel nem
tölti a fékfolyadékot.
A fékfolyadék-veszteség okát ki kell vizsgálni.
Kapcsolódó információk
•
•
308
Rögzítőfék (310. oldal)
Lábfék - vészféklámpák és automata vészvillogók (309. oldal)
•
•
Lábfék - vészféksegéd (309. oldal)
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer
(308. oldal)
A blokkolásgátló fékrendszer, ABS (Anti-lock
Braking System), megakadályozza, hogy a
kerekek fékezés közben blokkoljanak.
A funkció lehetővé teszi a kormányozhatóság
fenntartását és könnyebb kanyarodást tesz lehetővé, például veszélyhelyzetek elkerülésekor. A
fékpedálon remegés érezhető, amikor működik,
ez normális.
Az ABS rendszer a motor beindításakor rövid
ellenőrzésen esik át, amikor a járművezető felengedi a fékpedált. Az ABS rendszer további automatikus ellenőrzése mehet végbe alacsony
sebességen. Az ellenőrzést a fékpedál remegésén észlelheti.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Rögzítőfék (310. oldal)
•
Lábfék - vészféksegéd (309. oldal)
Lábfék (307. oldal)
Lábfék - vészféklámpák és automata vészvillogók (309. oldal)
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Lábfék - vészféklámpák és
automata vészvillogók
A vészféklámpák figyelmeztetik a hátul jövő járműveket a hirtelen fékezésre. A funkció azt
jelenti, hogy a féklámpa villog ahelyett, hogy ahogyan a normál fékezés során - folytonosan
világítana.
A vészféklámpák 50 km/h (31 mph) feletti
sebességnél működnek hirtelen fékezés esetén.
Miután az autó sebessége 10 km/h (6 mph) alá
csökkent, a féklámpa villogásról normál állandó
világításra vált - miközben ezzel egy időben az
autó vészvillogó lámpái, (103. oldal) bekapcsolnak. Ezek addig villognak, amíg a járművezető újra
fel nem gyorsítja az autót vagy ki nem kapcsolja a
vészvillogó lámpákat.
Lábfék - vészféksegéd
A vészféksegéd (EBA, Emergency Brake Assist)
segít a fékerő növelésében, és így csökkenti a
féktávolságot.
Az EBA észleli a járművezető fékezési stílusát és
szükség esetén megnöveli a fékerőt. A fékerő az
ABS rendszer működésének szintjéig növelhető.
az EBA funkció megszakad, amikor a fékpedál
nyomásának ereje csökken.
MEGJEGYZÉS
Amikor az EBA bekapcsol, akkor a fékpedál a
szokottnál kissé tovább megy le, nyomja
(tartsa) a fékpedált ameddig szükséges. Ha
felengedi a fékpedált, akkor teljesen megszűnik a fékezés.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Lábfék (307. oldal)
Rögzítőfék (310. oldal)
Lábfék - vészféksegéd (309. oldal)
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer
(308. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Lábfék (307. oldal)
Rögzítőfék (310. oldal)
Lábfék - vészféklámpák és automata vészvillogók (309. oldal)
Lábfék - blokkolásgátló fékrendszer
(308. oldal)
309
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Rögzítőfék
A rögzítőfék behúzása
A rögzítőfék a kerekek mechanikus rögzítésével/
blokkolásával megakadályozza, hogy az autó
elguruljon az álló helyzetéből.
nálható, amikor a jármű mozgásban van. A fékezés a kezelőszerv elengedésekor abbamarad.
MEGJEGYZÉS
Egy jelzés szólal meg, miközben a vészfékezés magas sebességek mellett aktív.
Funkció
Az elektromosan vezérelt rögzítőfék behúzásakor
az elektromos motor halk hangja hallható. A hang
akkor is hallható, amikor az automatikus funkció
ellenőrzi a rögzítőféket.
Ha az autó álló helyzetben van a rögzítőfék behúzásakor, akkor csak a hátsó kerekekre hat. Ha az
autó mozgó helyzetében alkalmazzák, akkor a
normál lábféket használja, azaz a fékezés mind a
négy kerékre hat. A fék funkció a hátsó kerekekre tevődik, amikor az autó majdnem álló helyzetben van.
Parkolás emelkedőn
Ha az autó emelkedőn felfelé parkol:
•
A rögzítőfék kezelőszerve - behúzás.
1.
Nyomja be erősen a lábfékpedált.
2.
Nyomja meg a rögzítőfék kezelőszervét.
>
A kombinált műszerfal szimbóluma
villogni kezd - amikor folyamatosan világít,
akkor a rögzítőfék be van húzva.
3.
Engedje fel a lábfékpedált, és ellenőrizze,
hogy az autó álló helyzetben van-e.
Alacsony akkumulátorfeszültség
Ha az akkumulátor feszültsége túl alacsony,
akkor a rögzítőfék nem engedhető ki és nem
húzható be. Csatlakoztasson segédakkumulátort,
ha az akkumulátor feszültsége alacsony, lásd
Segédindítás másik akkumulátorral (289. oldal).
Amikor parkol a járművel, akkor mindig kapcsoljon 1. sebességfokozatba (manuális sebességváltó) vagy helyezze a fokozatválasztót P állásba
(automata sebességváltó).
Vészfék
Vészhelyzetben a rögzítőfék a kezelőszerv megnyomásával, és nyomva tartásával akkor is hasz-
310
Fordítsa el a kerekeket az útpadkától.
Ha az autó lejtőn lefelé parkol:
•
Fordítsa a kerekeket az útpadka felé.
FIGYELEM
Mindig húzza be a rögzítőféket, amikor emelkedőn parkol - az autó sebességben, vagy
automata sebességváltó esetén P állásban
hagyása nem minden helyzetben elégséges
az autó megtartásához.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
A rögzítőfék kiengedése
MEGJEGYZÉS
A rögzítőfék manuálisan is kiengedhető a tengelykapcsoló-pedál megnyomásával a fékpedál helyett. A Volvo a fékpedál használatát
javasolja.
Automatikus kiengedés
1.
Indítsa be a motort.
2.
Kapcsoljon 1. vagy hátrameneti sebességfokozatba.
3.
Engedje fel a tengelykapcsolót és nyomja be
a gázpedált.
>
A rögzítőfék kienged és a kombinált műszerfal szimbóluma kialszik.
A rögzítőfék kezelőszerve - kiengedés.
Manuális sebességváltóval felszerelt
autók
Manuális kiengedés
1.
Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba12.
Automata sebességváltóval felszerelt
autók
Manuális kiengedés
2.
Nyomja be erősen a lábfékpedált.
1.
Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba12.
3.
Hozza működésbe a rögzítőfék kezelőszervét.
>
A rögzítőfék kienged és a kombinált műszerfal szimbóluma kialszik.
2.
Nyomja be erősen a lábfékpedált.
3.
Húzza meg a kezelőszervet.
>
A rögzítőfék kienged és a kombinált műszerfal szimbóluma kialszik.
Automatikus kiengedés
1.
Csatolja be a biztonsági övet.
2.
Indítsa be a motort.
3.
Nyomja be erősen a lábfékpedált.
4.
Mozdítsa a fokozatválasztót D vagy R állásba,
és nyomja le a gázpedált.
>
A rögzítőfék kienged és a kombinált műszerfal szimbóluma kialszik.
MEGJEGYZÉS
Biztonsági okokból, a rögzítőfék csak akkor
old ki automatikusan, ha jár a motor és a
vezető viseli a biztonsági övet. A rögzítőfék az
automata sebességváltóval felszerelt autókon
azonnal kiold, amikor benyomja a gázpedált
és a fokozatválasztó D vagy R állásban van.
Nagy terheléssel emelkedőn
A nagy terhelés, például egy utánfutó azt okozhatja, hogy az autó visszagurul, amikor a rögzítőfék automatikusan kiold egy meredek emelkedőn.
Ennek elkerüléséhez nyomja a kezelőszervet az
elindulás közben. Engedje el a kezelőszervet,
amikor a motor elkezd hajtani.
A fékbetétek cseréje
A hátsó fékbetéteket, az elektronikus rögzítőfék
kialakítása miatt műhelyben kell cseréltetni - azt
12
Kulcs nélküli indítás és nyitás funkcióval rendelkező autók esetén: nyomja meg a START/STOP ENGINE gombot.
}}
311
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
||
javasoljuk, hogy forduljon hivatalos Volvo műhelyhez.
Szimbólum
Üzenet
Jelentés/teendő
"Üzenet"
•
Szimbólumok és üzenetek
A kombinált műszerfal üzeneteinek megjelenítésének és törlésének módjával kapcsolatban, lásd
Üzenetek - kezelés (121. oldal).
Olvassa el a kombinált műszerfalon megjelenő üzenetet.
A villogó szimbólum a rögzítőfék behúzását jelzi.
Ha a szimbólum bármely más esetben villog, akkor azt hiba megjelenését jelzi.
•
Rögzítőfék
nincs teljesen
kioldva
Olvassa el a kombinált műszerfalon megjelenő üzenetet.
Meghibásodás akadályozza a rögzítőfék kiengedését:
•
Próbálja meg behúzni, majd kiengedni a féket.
Ha a hiba néhány próbálkozást követően is megmarad.
•
Látogasson el egy műhelybe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
Megjegyzés: Figyelmeztető hangjelzés hallható, ha ezzel a hibaüzenettel folytatja az utat.
312
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Szimbólum
Üzenet
Jelentés/teendő
Rögzítőfék
nincs működésbe hozva
Meghibásodás akadályozza a rögzítőfék behúzását:
•
Próbálja meg kiengedni, és behúzni a féket.
Ha a hiba néhány próbálkozást követően is megmarad.
•
Látogasson el egy műhelybe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
Az üzenet akkor is világít a manuális sebességváltókkal felszerelt autókban, ha az autót alacsony sebességgel és nyitott
ajtóval vezeti, hogy figyelmeztesse a járművezetőt a rögzítőfék esetleges szándékolatlan kiengedésére.
Rögzítőfék
Szerviz szükséges
Hiba lépett fel:
•
Próbálja meg behúzni, majd kiengedni a féket.
Ha a hiba néhány próbálkozást követően is megmarad.
•
Látogasson el egy műhelybe - lehetőleg hivatalos Volvo műhelybe.
Ha az autóval parkolni kell, mielőtt a hiba kijavítása lehetséges lenne, akkor a kerekeket úgy kell
fordítani, mintha emelkedőn parkolna és 1.
sebességfokozatba kell kapcsolni (manuális
sebességváltó) vagy P állásba kell helyezni a
fokozatválasztót (automata sebességváltó).
A szöveges üzeneteket az irányjelző bajuszkapcsoló OK gombjának rövid megnyomásával lehet
nyugtázni.
Kapcsolódó információk
•
Lábfék (307. oldal)
313
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Gázlás
314
FONTOS
A gázlás azt jelenti, hogy az autóval mély vízen
vagy vízzel borított útfelületen halad át. A gázlást
nagy figyelemmel kell végrehajtani.
A víz levegőszűrőbe jutása a motor károsodását okozhatja.
Az autó legfeljebb 35 cm mély vízen vezethető át,
legfeljebb lépésben. Különösen figyelmesnek kell
lenni folyóvíz esetén.
Ha a víz 35 cm-nél mélyebb, akkor víz juthat a
sebességváltóba. Ez csökkenti az olajok kenőképességét és rövidíti a rendszerek hasznos
élettartamát.
Amikor vízben halad, akkor haladjon lassan és ne
álljon meg az autóval. Amikor elhagyta a vizet,
nyomja be finoman a fékpedált és ellenőrizze,
hogy a fék teljes mértékben működik-e. A víz és a
sár például nedvessé teheti a fékbetéteket, ami
késleltetett fékműködést eredményez.
Bármely alkatrész, motor, sebességváltó, turbófeltöltő, differenciálmű vagy ezek belső
alkatrészeinek elárasztás, hidrosztatikus eltömődés vagy olajhiány miatti károsodására
nem vonatkozik a garancia.
•
Ha szükséges, tisztítsa meg az elektromos
fűtés és az utánfutó-csatlakozó érintkezőit,
miután vízben és sárban haladt.
•
Ne hagyja az autót hosszabb ideig a küszöbök fölé érő vízben állni - ez elektromos
meghibásodásokat okozhat.
Túlmelegedés
Különleges körülmények között, például megerőltető vezetés esetén hegyes területeken vagy
meleg időben, fennáll a motor és a hajtásrendszer túlmelegedésének kockázata - különösen
nehéz terhet szállítva.
A túlmelegedéssel kapcsolatban utánfutó vontatásakor, lásd Vezetés utánfutóval* (325. oldal).
•
Távolítsa el a kiegészítő lámpákat a hűtőrács
elől, ha meleg körülmények között autózik.
•
Ha a motor hűtőrendszerének hőmérséklete
túl magas, akkor világít a kombinált műszerfal
kijelzőjének figyelmeztető szimbóluma és a
Magas motorhőmérséklet Álljon meg
biztonságosan szöveges üzenet jelenik
meg - ebben az esetben, álljon meg biztonságos módon az autóval, és hagyja pár percig
hűlni a motort alapjárati fordulatszámon.
•
Ha a Magas motorhőmérséklet
Kapcsolja ki a motort vagy Motor
hűtőfolyadékszintje alacsony Álljon meg
biztonságban szöveges üzenet jelenik meg,
akkor a motort le kell állítani az autó megállítását követően.
•
Túlmelegedés esetén, a sebességváltóban
bekapcsol egy beépített védelmi funkció,
amely, többek között, bekapcsolja a műszerfal figyelmeztető szimbólumát és megjeleníti
a Sebességváltó forró Csökkentse a
sebességet vagy Sebességváltó forró
Álljon meg biztonságosan Várjon, amíg
Ha a motor lefullad a vízben, akkor ne próbálja újraindítani - vontassa az autót a vízből a
szervizbe - lehetőleg hivatalos Volvo
műhelybe. A motor károsodásának kockázata.
Kapcsolódó információk
•
•
Szállítás (335. oldal)
Vontatás (333. oldal)
* Opció/tartozék.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
lehűl szöveges üzenetet - kövesse az utasítást és csökkentse a sebességet, állítsa meg
az autót biztonságos módon, és hagyja
néhány percig alapjáraton járni a motort,
hogy lehűlhessen a sebességváltó.
•
Ha az autó túlmelegszik, akkor a légkondicionáló ideiglenesen kikapcsolhat.
•
Megerőltető vezetést követően ne állítsa le
azonnal a motort.
MEGJEGYZÉS
Normális, hogy a motor hűtőventilátora a
motor leállítását követően egy ideig még
működik.
Vezetés nyitott csomagtérajtóval/
csomagtérfedéllel
Amikor a csomagtérajtó nyitott állapotában vezet,
akkor mérgező kipufogógázok juthatnak az
autóba a csomagtéren keresztül.
FIGYELEM
Ne vezessen nyitott csomagtérajtóval! Mérgező kipufogógázok juthatnak az utastérbe a
csomagtéren keresztül.
Kapcsolódó információk
•
Rakodás (162. oldal)
Túlterhelés - indító akkumulátor
Az autó elektromos funkciói különböző mértékben terhelik az indítóakkumulátort, (385. oldal).
Kerülje a II kulcshelyzet, (85. oldal) használatát,
ha nem jár az autó motorja. Ehelyett, használja a
I helyzetet - amely kevesebb energiát fogyaszt.
Szintén figyeljen az elektromos rendszert terhelő
különböző tartozékokra. Ne használjon sok energiát fogyasztó funkciókat, amikor nem jár a motor.
Példák az ilyen funkciókra:
•
•
•
•
hűtőventilátor
fényszórók
ablaktörlő
audiorendszer (magas hangerőn).
Ha az indító akkumulátor feszültsége alacsony,
akkor az információs kijelzőn az Alacsony
akkumulátortöltés Power save mód üzenet
jelenik meg. Az energiatakarékos funkció ezután
kikapcsol vagy csökkent bizonyos funkciókat, például a hűtőventilátort és/vagy az audiorendszert.
–
Ebben az esetben, töltse az akkumulátort az
autó beindításával, és járassa legalább
15 percig - az indítóakkumulátor töltése a
jármű vezetése közben hatékonyabb, mint a
motort álló helyzetben alapjáraton járatva.
315
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Hosszú utazás előtt
Téli vezetés
Mielőtt hosszú útra indulna, érdemes végigvenni
az alábbi pontokat:
A téli vezetéshez fontos bizonyos ellenőrzések
elvégzése, hogy biztosítsa az autó biztonságos
vezethetőségét.
•
Ellenőrizze, hogy a motor normálisan működik-e és az üzemanyag-fogyasztás
(433. oldal) normális-e.
•
Győződjön meg arról, hogy nincsenek szivárgások (üzemanyag, olaj vagy egyéb folyadék).
•
Ellenőrizze az összes izzót és a gumiabroncsok profilmélységét.
•
Az elakadásjelző háromszög, (348. oldal)
bizonyos országokban törvényi követelmény.
Kapcsolódó információk
•
Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés
(368. oldal)
•
Kerékcsere - kerekek eltávolítása
(345. oldal)
•
Izzócsere - általános (374. oldal)
A hideg évszak előtt főként az alábbiakat kell
ellenőrizni:
•
A motorhűtő-folyadéknak, (371. oldal) legalább 50% glikolt kell tartalmaznia. Ez a keverék védi a motort a fagyási eróziótól
körülbelül –35 °C hőmérsékletig. Az egészségkárosodás kockázatának elkerülése érdekében, nem szabad különböző típusú glikolokat összekeverni.
•
Az üzemanyagtartályt feltöltve kell tartani a
párakicsapódás elkerülése érdekében.
•
Fontos a motorolaj viszkozitása. Az alacsonyabb viszkozitású (vékonyabb) olajok segítik
a hidegindítást és a hideg motor üzemanyagfogyasztását is csökkentik. Az alkalmas olajokkal kapcsolatos további tájékoztatásért,
lásd Motorolaj - kedvezőtlen vezetési feltételek (423. oldal).
FONTOS
Alacsony viszkozitású olajat nem szabad
kemény vezetéshez vagy meleg időben használni.
•
316
Meg kell vizsgálni az indítóakkumulátor állapotát és a töltöttségi szintet. A hideg időjárás
nagy követelményeket támaszt az indítóakkumulátorral szemben és a hideg csökkenti
annak kapacitását.
•
Használjon ablakmosó folyadékot,
(384. oldal), hogy elkerülje a jégképződést a
mosófolyadék-tartályban.
Az optimális úttartás érdekében, a Volvo azt javasolja, hogy használjon téli gumiabroncsokat az
összes keréken, ha fennáll a havas vagy jeges
utak kockázata.
MEGJEGYZÉS
A téli gumiabroncsok használata bizonyos
országokban kötelező. A szegecselt gumiabroncsok használata nem minden országban
megengedett.
Csúszós útviszonyok
Gyakorolja ellenőrzött körülmények között a csúszós útfelületen vezetést, hogy megtanulja,
hogyan reagál az autó.
Kapcsolódó információk
•
Téli vezetés (316. oldal)
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Üzemanyagtöltő fedél - nyitás/zárás
Az üzemanyagtöltő fedél az alábbiak szerint nyitható/zárható:
Az üzemanyagtöltő fedél nyitása/
zárása
Nyissa ki az üzemanyagtöltő fedelet a világításpanel gombjának használatával - a fedél a gomb
elengedésekor kinyílik.
A kombinált műszerfal kijelzőjének szimbólumában lévő nyíl jelzi, hogy az autó
melyik oldalán helyezkedik el az üzemanyagtöltő
sapka.
•
Zárja be az üzemanyagtöltő fedelet
benyomva azt, amíg kattanó hangot nem hall.
Kapcsolódó információk
•
Üzemanyagtöltés (318. oldal)
Üzemanyagtöltő fedél - manuális
nyitás
Kapcsolódó információk
•
Üzemanyagtöltés (318. oldal)
Az üzemanyagtöltő fedél manuálisan kinyitható,
ha az elektromos nyitás nem lehetséges az utastérből.
1.
Nyissa ki/távolítsa el a csomagtér oldalán (az
üzemanyagtöltő fedéllel megegyező oldalon)
található fedelet, és keresse meg a zöld zsinórt a fogantyúval.
2.
Húzza vissza egyenesen a huzalt, amíg az
üzemanyagtöltő fedél ki nem hajlik egy "kattanás" kíséretében.
FONTOS
Finoman húzza meg a huzalt - a fedél zárjának kinyitásához minimális erő szükséges.
317
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Üzemanyagtöltés
Üzemanyagtöltés
Az üzemanyagtöltésre vonatkozó fontos dolgok.
1.
Az üzemanyagtöltő sapka nyitása/
zárása
Válasszon az autóban történő használatra
jóváhagyott üzemanyagot, amelynek jelölése13 az üzemanyagtöltő fedél belsején
található.
Kapcsolódó információk
•
Üzemanyagtöltő fedél - manuális nyitás
(317. oldal)
•
Üzemanyag - kezelés (319. oldal)
Az előírt üzemanyagokkal kapcsolatos információkat a benzin, (319. oldal) és gázolaj,
(321. oldal) részben találja.
2.
Ne töltse túl a tartályt, hanem állítsa meg a
töltést, amikor a töltőpisztoly kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
A tartályban lévő túl nagy mennyiségű üzemanyag meleg időben túlfolyhat.
Feltöltés üzemanyagkannával14
A tartályban magas külső hőmérsékletek mellett
bizonyos túlnyomás keletkezhet. Lassan nyissa ki
a sapkát.
Amikor üzemanyagtöltő kannából tölti fel, akkor
használja a csomagtérben, a padlófedél alatt
található tölcsért.
•
Ügyeljen arra, hogy biztosan a töltőcsőbe
helyezze a tölcsér csövét. A töltőcső egy nyitható
fedéllel rendelkezik és a tölcsér csövét tovább
kell csúsztatni a fedélen, mielőtt elkezdhetné a
feltöltést.
13
14
318
Tankolást követően - helyezze vissza a sapkát, majd forgassa azt, amíg egy vagy több
kattanást nem hall.
A jelölés, a prEN16942 CEN szabványnak megfelelően, az autók üzemanyagtöltő sapkájának belsején található, és hamarosan (két éven belül) fel lesz tüntetve az európai töltőállomások üzemanyagtöltő szivattyúin is.
Csak dízelmotoros autó esetén.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Üzemanyag - kezelés
FONTOS
A Volvo által előírtnál alacsonyabb minőségű
üzemanyagot nem szabad használni, mert az
károsan befolyásolja a motor teljesítményét és az
üzemanyag-fogyasztást.
A különböző típusú üzemanyagok keveréke,
amely nem engedélyezett, érvényteleníti a
Volvo garanciát és minden kiegészítő szervizszerződést; ez minden motorra vonatkozik.
FIGYELEM
MEGJEGYZÉS
Mindig kerülje az üzemanyagpára belélegzését, és ügyeljen arra, hogy az üzemanyag ne
fröccsenjen a szemébe.
Ha üzemanyag kerül a szemébe, akkor vegye
ki a kontaktlencséjét és öblítse a szemét
bőségesen vízzel legalább 15 percig, majd
kérjen orvosi segítséget.
Soha ne nyelje le az üzemanyagot. Az olyan
üzemanyagok, mint a benzin, a bioetanol és
ezek keveréke, valamint a gázolaj erősen mérgezőek és lenyelés esetén maradandó vagy
halálos sérülést okozhatnak. Azonnal forduljon
orvoshoz, ha üzemanyagot nyelt le.
Üzemanyag - benzin
A benzin olyan motorüzemanyag, amely benzinmotorral szerelt autók üzemanyagaként szolgál.
Csak jól ismert gyártótól vásároljon benzint. Soha
ne használjon bizonytalan minőségű üzemanyagot. A benzinnek meg kell felelnie az EN 228
szabvány követelményeinek.
A szélsőséges időjárási viszonyok, utánfutóval
vagy nagy magasságokban vezetés az üzemanyag-fokozattal együtt olyan tényezők, amelyek befolyásolhatják az autó teljesítményét.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Üzemanyag - dízel (321. oldal)
Dízelrészecske-szűrő (DPF) (322. oldal)
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás
(433. oldal)
Üzemanyagtartály - méret (430. oldal)
FIGYELEM
A talajra ömlő üzemanyag meggyulladhat.
Kapcsolja ki az üzemanyaggal működő fűtést
az üzemanyagtöltés előtt.
Soha ne tartson magánál bekapcsolt mobiltelefont üzemanyagtöltés közben. A csengőhang megszólalása szikrát okozhat és megygyújthatja a benzinpárát, ami tüzet vagy sérülést okozhat.
}}
319
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
||
A benzin jelölése
FONTOS
A jelölés15 az autók üzemanyagtöltő sapkájának
belsején található, és hamarosan (két éven belül)
fel lesz tüntetve az európai töltőállomások üzemanyagtöltő szivattyúin is.
Ezek az azonosítók vonatkoznak a jelenlegi szabványos üzemanyagokra Európában. A benzinmotoros autókban az alábbi jelölésekkel ellátott benzin használható:
Az E5 legfeljebb 2,7 % oxigént
és maximum 5 térfogat % etanolt tartalmaz.
•
•
Csak ólommentes benzint használjon a
katalizátor károsodásánek elkerülése
érdekében.
•
EN 228 E10 benzin (legfeljebb
10 térfogatszázalék etanol) használata
megengedett.
•
Fémtartalmú üzemanyag-adalékokat nem
szabad használni.
•
A magasabb mint E10 (max.
10 térfogatszázalék etanol) etanoltartalmú üzemanyagok, például az E85
használata nem megengedett.
•
Ne használjon a Volvo által nem ajánlott
adalékanyagokat.
Oktánszám
Az E10 legfeljebb 3,7 % oxigént és maximum
10 térfogat % etanolt tartalmaz.
15
320
A prEN16942 CEN szabvánnyal összhangban.
FONTOS
Legfeljebb 10 térfogatszázalék etanoltartalmú üzemanyag használata megengedett.
•
95 RON üzemanyag használható normál
vezetéshez.
•
98 RON javasolt az optimális teljesítményhez
és a minimális üzemanyag-fogyasztáshoz.
Amikor a hőmérséklet +38 °C felett van, akkor a
lehető legmagasabb oktánszámú üzemanyagot
kell használni az optimális teljesítményhez és
üzemanyag-gazdaságossághoz.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gazdaságos vezetés (324. oldal)
•
Üzemanyagtartály - méret (430. oldal)
Üzemanyag - kezelés (319. oldal)
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás
(433. oldal)
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Üzemanyag - dízel
A gázolaj olyan motorüzemanyag, amely dízelmotorral szerelt autók üzemanyagaként szolgál.
Csak jól ismert gyártótól vásároljon dízel üzemanyagot. Soha ne használjon bizonytalan minőségű
üzemanyagot. A dízel üzemanyagnak meg kell felelnie az EN 590 vagy SS 155435 szabványoknak.A dízelmotorok érzékenyek az üzemanyagban található szennyeződésekre, például a kén
és a fémek túlságosan magas mennyiségére.
Jelölés
A jelölés16 az autók üzemanyagtöltő sapkájának
belsején található, és hamarosan (két éven belül)
fel lesz tüntetve az európai töltőállomások üzemanyagtöltő szivattyúin is.
Ez az azonosító vonatkozik a jelenlegi szabványos
üzemanyagra Európában. A dízelmotoros autókban az alábbi jelölésekkel ellátott gázolaj használható:
A B7 olyan gázolaj, amely
maximum 7 térfogat % zsírsavmetil-észtert (FAME) tartalmaz.
16
17
18
Alacsony hőmérsékleteken (alacsonyabb mint
0 °C) a paraffin kicsapódhat a dízel üzemanyagból, ami gyulladási problémákhoz vezethet. Az
értékesített üzemanyagok minőségének alkalmazkodnia kell az évszakhoz és a éghajlati zónákhoz, de szélsőséges időjárási viszonyok, régi
üzemanyag vagy az éghajlati zónák határának
átlépése esetén paraffin-kicsapódás történhet.
A kicsapódás kockázata az üzemanyagtartályban
kisebb, ha a tartályt megfelelően feltöltve tartják.
Tankoláskor ellenőrizze, hogy tiszta-e a töltőcső
környéke. Kerülje az üzemanyag fényezett felületre folyását. Mossa le a kiömlött üzemanyagot
mosószerrel és vízzel.
FONTOS
A dízel üzemanyagnak:
•
meg kell felelnie az EN 590 és/vagy
SS 155435 szabványoknak.
•
nem szabad 10 mb/kg feletti kéntartalmúnak lennie
•
legfeljebb 7 térfogat % FAME17 (B7) tartalma lehet.
prEN16942 CEN szabvány.
Zsírsav-metilészter
Legfeljebb 7 térfogat % FAME (B7) tartalmú dízel üzemanyag használata megengedett.
FONTOS
Nem használható dízel üzemanyagtípusok:
•
•
•
•
Speciális adalékanyagok
Tengerészeti dízel üzemanyag
Fűtőolaj
FAME18 és növényi olaj.
Ezek az üzemanyagok nem teljesítik a Volvo
előírásainak megfelelő követelményeket és
nagyobb kopásnak és károsodásnak teszik ki
a motort, amelyre nem vonatkozik a Volvo
garancia.
Üzemanyag kifogyása
Ha a motor elkezd az üzemanyag kifogyása miatt
leállni, akkor az üzemanyag-ellátó rendszernek
néhány másodpercre szüksége van egy ellenőrzés végrehajtásához. Tegye az alábbiakat a motor
beindításához, ha a feltöltötte az üzemanyagtartályt dízel üzemanyaggal:
1.
Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba, és nyomja be azt a véghelyzetéig.
További tájékoztatásért, lásd Kulcshelyzetek
(84. oldal).
2.
Nyomja meg a START gombot anélkül, hogy
benyomná a fék- vagy tengelykapcsolópedált.
}}
321
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
||
3.
Várjon körülbelül egy percet.
4.
A motor beindításához: Nyomja be a fék- és/
vagy tengelykapcsoló-pedált, majd nyomja
meg újra a START gombot.
MEGJEGYZÉS
Mielőtt üzemanyagot töltene az üzemanyag
kifogyását követően:
•
Állítsa lehetőleg sima/egyenes helyre az
autót - ha az autó ferdén áll, akkor fennáll
a lehetősége, hogy légzárványok maradnak az üzemanyag-ellátó rendszerben.
Kondenzvíz leengedése az
üzemanyagszűrőből19
Az üzemanyagszűrő leválasztja a kondenzáció az
üzemanyagból. A kondenzáció zavarhatja a motor
működését.
Az optimális működés érdekében fontos az
üzemanyagszűrő cseréjére vonatkozó szervizintervallumok betartása valamint a kifejezetten erre a
célra kifejlesztett eredeti alkatrészek használata.
Az üzemanyagszűrőt a szerviz és garanciafüzetben előírt időközönként, vagy ha arra gyanakszik,
hogy az autót szennyezett üzemanyaggal töltötték
fel, le kell engedni. További tájékoztatásért, lásd
Volvo szervizprogram (360. oldal).
19
322
Csak öthengeres motorok esetében.
FONTOS
Bizonyos speciális adalékok eltávolítják a
leválasztott vizet az üzemanyagszűrőből.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Üzemanyag - kezelés (319. oldal)
Dízelrészecske-szűrő (DPF) (322. oldal)
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás
(433. oldal)
Dízelrészecske-szűrő (DPF)
A dízel autók részecskeszűrővel vannak felszerelve, ami hatékonyabb kibocsátás-szabályozást
tesz lehetővé.
A kipufogógázban található részecskék normál
vezetés közben összegyűlnek a szűrőben. Az úgynevezett "regenerálás" a részecskék elégetésére
és a szűrő tisztítása érdekében történik. Ehhez a
motornak el kell érnie az üzemi hőmérsékletét.
A részecskeszűrő regenerálása automatikus és
normális esetben 10-20 percet vesz igénybe.
Alacsony átlagsebesség mellett kissé hosszabb
ideig is tarthat. A regenerálás során az üzemanyag-fogyasztás kis mértékben emelkedhet.
Regenerálás hideg időben
Ha az autót gyakran használja rövid távolságokon
hideg időben, akkor a motor nem éri el az üzemi
hőmérsékletet. Ez azt jelenti, hogy a dízelrészecske-szűrő regenerálása nem történik meg és
a szűrő nem ürül ki.
Amikor a szűrő körülbelül 80%-os mértékben
megtelt részecskékkel, akkor egy figyelmeztető
háromszög világít a kombinált műszerfalon és a
Koromszűrő tele Lásd a kézikönyvet üzenet
jelenik meg az információs kijelzőn.
Indítsa el a szűrő regenerálását az autó vezetésével, amíg a motor el nem éri az üzemi hőmérsékletét, lehetőleg főúton vagy autópályán. Az autót
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
ezután körülbelül 20 percig vagy ennél hosszabb
ideig vezetni kell.
MEGJEGYZÉS
A regenerálás során az alábbiak merülhetnek
fel:
•
átmenetileg a motor teljesítményének
kisebb csökkenése észlelhető
•
az üzemanyag-fogyasztás átmenetileg
megemelkedhet
•
égett szag érezhető.
Amikor a regenerálás befejeződött, akkor a figyelmeztető háromszög automatikusan eltűnik.
Hideg időben használja az állófűtést* - a motor
így gyorsabban eléri az üzemi hőmérsékletet.
FONTOS
Ha a szűrő teljesen megtelt részecskékkel,
akkor nehéz lehet a motor beindítása és a
szűrő nem működik. Ekkor fennáll a kockázata
annak, hogy a szűrőt ki kell cserélni.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Üzemanyag - kezelés (319. oldal)
Üzemanyag - dízel (321. oldal)
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás
(433. oldal)
•
Üzemanyagtartály - méret (430. oldal)
Katalizátorok
A katalizátorok feladata a kipufogógázok tisztítása. Ezek a motorhoz közel helyezkednek el,
hogy gyorsan elérjék az üzemi hőmérsékletet.
A katalizátorok egy csatornákkal rendelkező
monolitból (kerámia vagy fém) állnak. A csatornák
fala vékony réteg platinával/ródiummal/palládiummal van bevonva. Ezek a fémek katalizátorként működnek, vagyis részt vesznek és felgyorsítják a kémiai reakciót, anélkül, hogy elhasználódnának.
Lambda-sondTM oxigénérzékelő
A lambda-szonda egy olyan szabályozó rendszer
része, amelynek célja a károsanyag-kibocsátás
csökkentése és az üzemanyag-gazdaságosság
javítása. További tájékoztatásért, lásd Üzemanyagfogyasztás és CO2-kibocsátás (433. oldal).
Az oxigénérzékelő figyeli a motort elhagyó kipufogógázok oxigéntartalmát. Ez az érték egy olyan
elektronikus rendszerhez kerül, amely folyamatosan vezérli a befecskendezőket. Az üzemanyag
levegőhöz viszonyított aránya folyamatosan szabályozásra kerül. Ezek a beállítások optimális körülményeket teremtenek a hatékony égéshez és a
háromutas katalizátorral együtt csökkentik a
káros anyagok (szénhidrogének, szén-monoxid és
nitrogén-oxidok) kibocsátását.
Kapcsolódó információk
•
•
Üzemanyag - benzin (319. oldal)
Üzemanyag - dízel (321. oldal)
* Opció/tartozék. 323
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Gazdaságos vezetés
Vezessen gazdaságosan és ökotudatosan,
simán, előre gondolkodva és a vezetési stílusát
valamint sebességét a fennálló körülményekhez
igazítva.
•
•
Vezessen a lehető legmagasabb sebességfokozatban, a pillanatnyi forgalmi helyzetnek
és útviszonyoknak megfelelően - az alacsonyabb motorfordulatszám alacsonyabb
fogyasztást eredményez. Használja a sebességfokozat-kijelzőt, (291. oldal)20.
•
Vezessen állandó sebességgel és tartson
megfelelő távolságot az egyéb járművektől és
objektumoktól, hogy a lehető legkevesebbet
kelljen fékeznie.
•
A magas sebesség nagyobb üzemanyagfogyasztást eredményez - a légellenállás a
sebességgel együtt növekszik.
•
•
20
324
Használja az ECO Guide* műszert, amely
mutatja, hogy milyen üzemanyag-gazdaságosan vezeti az autót, lásd Eco guide és Power
guide* (72. oldal).
Ne melegítse a motort alapjáraton az üzemi
hőmérséklet eléréséhez, hanem a beindítást
követően induljon el normál terheléssel - a
hideg motor több üzemanyagot fogyaszt, mint
a meleg.
sen - a legjobb eredmény eléréséhez, válaszsza az ECO gumiabroncsnyomást, lásd Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások (440. oldal).
•
A gumiabroncs-választás hatással van az
üzemanyag-fogyasztásra - kérje egy kereskedő tanácsát a megfelelő gumiabroncsokkal
kapcsolatban.
•
Ne használjon téli gumiabroncsokat a téli
időszak elmúltával.
•
Távolítsa el a szükségtelen dolgokat az autóból - a nagyobb terhelés nagyobb üzemanyag-fogyasztáshoz vezet.
•
Használja a motorféket a lassításhoz, ha az a
többi közlekedő kockáztatása nélkül megvalósítható.
•
A tetőn elhelyezett csomagok és a tetődoboz
növelik a légellenállást, ami magasabb
fogyasztáshoz vezet - távolítsa el a tetőcsomagtartót, ha nem használja azt.
•
Kerülje a nyitott ablakokkal vezetést.
FIGYELEM
Soha ne állítsa le a motort haladás közben,
például amikor lejtőn halad, mert ezzel olyan
fontos rendszereket kapcsol ki, mint a kormányszervo vagy a fékszervo.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Üzemanyag - kezelés (319. oldal)
Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás
(433. oldal)
Üzemanyagtartály - méret (430. oldal)
A Volvo Car Corporation környezetvédelmi filozófiájával kapcsolatban, lásd Környezeti filozófia
(23. oldal).
Az üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos további
tájékoztatásért, lásd Üzemanyag-fogyasztás és
CO2-kibocsátás (433. oldal).
Vezessen a helyes levegőnyomással a gumiabroncsokban és ellenőrizze azt rendszereManuális sebességváltó esetén.
* Opció/tartozék.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Vezetés utánfutóval*
Amikor utánfutóval közlekedik, akkor számos fontos dologra kell gondolnia, például a vonókonzolra, az utánfutóra és a rakomány elhelyezésének módjára az utánfutón.
A hasznos teher az autó menetkész tömegétől
függ. Az utasok és az összes tartozék, például a
vonóhorog, teljes tömege ennek megfelelő mértékben csökkenti az autó hasznos terhelhetőségét. További részletes tájékoztatásért, lásd
Tömegek (418. oldal).
Ha a vonókonzolt a Volvo szerelte fel, akkor az
autó tartalmazza az utánfutóval történő közlekedéshez szükséges összes felszerelést.
•
Az autó vonókonzoljának jóváhagyott típusúnak kell lennie.
•
Ha a vonóhorgot utólag szerelték fel, akkor
ellenőriztesse Volvo kereskedőjével, hogy az
autó teljesen fel van-e szerelve az utánfutóval
történő közlekedéshez.
•
Ossza el úgy a súlyt az utánfutón, hogy a
vonókonzol terhelése megfeleljen az előírt
maximális vonóhorog-terhelésnek.
•
Növelje a gumiabroncsnyomást a teljes terheléshez előírt nyomásra. A gumiabroncsnyomással kapcsolatos tájékoztatásért, lásd
Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások (440. oldal).
•
Utánfutóval közlekedve a motor terhelése
nagyobb, mint normál vezetés közben.
•
Ne vontasson nehéz utánfutót, amikor az
autó teljesen új. Várjon legalább 1000 km
futásteljesítményig.
•
A fékekre a szokásosnál erősebb terhelés
hat hosszú és meredek lejtőkön. Kapcsoljon
alacsonyabb sebességfokozatba, és ügyeljen
a sebességre.
•
Biztonsági okokból, utánfutóval nem szabad
meghaladni az autóra vonatkozó maximális
megengedett sebességet. Tartsa be a megengedett sebességekre és tömegekre vonatkozó hatályos szabályozásokat.
•
Tartsa alacsonyan a sebességet, amikor
utánfutóval hosszú, meredek lejtőkön halad.
•
Utánfutóval, kerülje a 12%-nál meredekebb
emelkedőket.
Utánfutókábel
Ha az autó vonókonzolja 13-érintkezős elektromos csatlakozással rendelkezik, az utánfutó pedig
7-érintkezőssel, akkor egy adapter használata
szükséges. Használjon a Volvo által jóváhagyott
adapterkábelt. Győződjön meg arról, hogy a kábel
ne dörzsölődjön a talajon.
Irányjelzők és féklámpák az utánfutón
Ha az utánfutó valamelyik irányjelző lámpája nem
működik, akkor az információs kijelző irányjelzővisszajelzője a normálisnál gyorsabban villog és a
kijelzőn a Utánfutó irányjelzőjének működési
hibája üzenet látható.
Ha az utánfutó valamelyik féklámpája nem működik, akkor a Utánfutó féklámpájának
működési hibája szöveg látható.
Szintvezérlés*
A hátsó lengéscsillapítók állandó magasságot
tartanak fenn, az autó terhelésétől függetlenül (a
megengedett maximális tömegig). Amikor az autó
áll, akkor az autó hátulja kissé leereszkedik, ami
normális.
Vontatott tömegek
A Volvo megengedett utánfutótömegeivel kapcsolatban, lásd Vontatóképesség és vonóhorogterhelés (419. oldal).
MEGJEGYZÉS
A meghatározott maximális megengedett vontatott tömegek a Volvo által jóváhagyott értékeket jelentik. Az egyes országok szabályozásai tovább korlátozhatják a vontatott tömegeket és sebességeket. A vonóhorgok
nagyobb vontatott tömegekhez lehetnek
méretezve, mint amelyeket a jármű ténylegesen képes vontatni.
FIGYELEM
Tartsa be a vontatott tömegekre vonatkozó
előírásokat. Különben az autó és az utánfutó
kézben tartása hirtelen irányváltások és fékezés közben nehézzé válhat.
}}
* Opció/tartozék. 325
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
||
Vezetés utánfutóval* - manuális
sebességváltó
Vezetés utánfutóval* - automata
sebességváltó
Vezetés utánfutóval* - automata sebességváltó (326. oldal)
Amikor utánfutóval vezet hegyes terepen és
melegben, akkor fennáll a túlmelegedés veszélye.
Amikor utánfutóval vezet hegyes terepen és
melegben, akkor fennáll a túlmelegedés veszélye.
Vonókonzol/vonóhorog* (327. oldal)
Túlmelegedés
Amikor utánfutóval vezet hegyes terepen és
melegben, akkor fennáll a túlmelegedés veszélye.
•
Izzócsere - általános (374. oldal)
Az automata sebességváltó kiválasztja az
optimális sebességfokozatot a teherhez és a
motorfordulatszámhoz.
•
Túlmelegedés esetén egy figyelmeztető
szimbólum jelenik meg a kombinált műszerfalon egy üzenettel együtt, amely az információs kijelzőn látható - kövesse a jelzett útmutatást.
Kapcsolódó információk
•
Vezetés utánfutóval* - manuális sebességváltó (326. oldal)
•
•
•
•
Ne járassa a motort magasabb mint
4500 rpm (dízelmotorok: 3500 rpm) fordulatszámon - különben az olajhőmérséklet túl
magasra emelkedhet.
5-hengeres dízelmotor
•
Túlmelegedés kockázata esetén az optimális
motorfordulatszám 2300-3000 rpm a hűtőfolyadék optimális keringéséhez.
Meredek emelkedők
•
Kapcsolódó információk
•
Vezetés utánfutóval* (325. oldal)
Ne zárolja az automata sebességváltót
magasabb sebességfokozatban, mint amivel
a motor "meg tud birkózni" - nem mindig jó
ötlet magas fokozatban alacsony fordulatszám mellett haladni.
Parkolás emelkedőn
1.
326
Nyomja be a lábféket.
2.
Húzza be a rögzítőféket.
3.
Helyezze a fokozatválasztót P állásba.
4.
Engedje fel a lábféket.
•
Helyezze a fokozatválasztót parkolás
állásba P, amikor automata autóval, csatla-
* Opció/tartozék.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
koztatott utánfutóval parkol. Mindig használja
a rögzítőféket.
•
Ékelje ki a kerekeket, amikor csatlakoztatott
utánfutóval emelkedőn parkol.
Elindulás emelkedőn
1.
Nyomja be a lábféket.
2.
Helyezze a fokozatválasztót vezetés
állásba D.
3.
Engedje ki a rögzítőféket.
4.
Engedje fel a lábféket és induljon el.
Vonókonzol/vonóhorog*
A vonókonzol például utánfutó vontatására szolgál az autó mögött.
•
Vezetés utánfutóval* (325. oldal)
Ha az az autó levehető/eltávolítható vonóhoroggal van felszerelve, akkor gondosan be kell tartani
a levehető vonóhoroggal kapcsolatos utasításokat, Levehető vonóhorog* - felszerelés/eltávolítás
(329. oldal).
FIGYELEM
Ha az autó levehető Volvo vonóhoroggal rendelkezik:
Kapcsolódó információk
•
Kapcsolódó információk
Automata sebességváltó -- Geartronic*
(292. oldal)
•
Kövesse gondosan a felszerelési utasításokat.
•
A levehető vonóhorgot elindulás előtt rögzíteni kell a kulccsal.
•
Ellenőrizze, hogy a jelzőablak zöld színű-e.
Fontos ellenőrzések
•
A vonóhorog vonófejét rendszeresen tisztítani és zsírozni kell.
MEGJEGYZÉS
Ha rezgéscsillapítóval felszerelt vonóhorgot
használ, akkor nem szabad kenni a vonófejet.
Ez a vonóhorog köré felfogatott kerékpártartó
felszerelésére is vonatkozik.
* Opció/tartozék. 327
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Levehető vonóhorog* - tárolás
Tárolja a levehető vonóhorgot a csomagtérben.
Levehető vonóhorog* - műszaki
adatok
A levehető vonóhorog műszaki adatai.
G031713
Műszaki adatok
FONTOS
Mindig távolítsa el a vonóhorgot és tárolja azt
az autó erre kijelölt helyén, szilárdan rögzítve a
hevederével.
Kapcsolódó információk
328
G021485
A vonóhorog tárolóhelye.
Méretek, rögzítőpontok (mm)
A
1036
B
111
C
855
D
428
E
109
F
326
•
Levehető vonóhorog* - műszaki adatok
(328. oldal)
G
Hossztartó
•
Levehető vonóhorog* - felszerelés/eltávolítás
(329. oldal)
H
A vonófej közepe
•
Vezetés utánfutóval* (325. oldal)
* Opció/tartozék.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Levehető vonóhorog* - felszerelés/
eltávolítás
Levehető vonóhorog* - felszerelés/eltávolítás
(329. oldal)
•
•
Levehető vonóhorog* - tárolás (328. oldal)
A levehető vonóhorog felszerelése/eltávolítása az
alábbi módon történik:
Vezetés utánfutóval* (325. oldal)
Felszerelés
G021487
•
Biztosítsa, hogy a szerkezet nyitott helyzetben legyen, a kulcs óramutató járásával megegyező irányba fordításával.
Távolítsa el a védőfedelet először negyed for. Ezután
dulattal elforgatva a csavarokat
csúsztassa a fedelet átlósan lefelé, majd
előre, hogy kioldja és végül húzza vissza az
eltávolításhoz
.
G021488
Kapcsolódó információk
A jelzőablaknak pirosnak kell lennie.
}}
* Opció/tartozék. 329
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Helyezze be a vonóhorgot, amíg egy kattanást nem hall.
Fordítsa a kulcsot az óramutató járásával
ellentétes irányba a zárt helyzethez. Távolítsa
el a kulcsot a zárból.
G021494
G000000
G021489
||
Fel, le és hátra húzva ellenőrizze, hogy a
vonóhorog biztosítva van-e.
FIGYELEM
G021490
Ha a vonóhorog nem megfelelően van felszerelve, akkor azt le kell venni, és az előző utasításoknak megfelelően kell felszerelni.
A jelzőablaknak zöldnek kell lennie.
FONTOS
Csak a vonóhorog vonófejét kell zsírozni, a
vonóhorog többi részének tisztának és száraznak kell lennie.
MEGJEGYZÉS
Ha lengéscsillapítóval felszerelt vonóhorgot
használ, akkor a vonófejet nem szabad kenni.
330
G021495
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
Biztonsági kábel.
FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy az erre szolgáló konzolba
rögzítse az utánfutó biztonsági kábelét.
A vonóhorog eltávolítása
Nyomja be a zárókereket
, és fordítsa azt
az óramutató járásával ellentétes irányban
, amíg egy kattanást nem hall.
Fordítsa le teljesen a zárókereket, amíg az
meg nem akad. Tartsa ebben a helyzetben,
miközben hátra- és felfelé húzza a vonóhorgot.
FIGYELEM
Rögzítse biztonságosan a vonóhorgot, ha azt
az autóban tárolja, lásd Levehető vonóhorog*
- tárolás (328. oldal).
Helyezze be a kulcsot, majd forgassa el az
óramutató járásával megegyező irányban a
nyitott helyzetbe.
}}
* Opció/tartozék. 331
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
||
Utánfutó-stablizáló - TSA21
Az utánfutó-stablizáló TSA ((Trailer Stability
Assist)) feladata, hogy stabilizálja az autóból és
utánfutóból álló szerelvényt, ha az kígyózni kezdene.
TSA - a funkció a menetstabilizáló rendszer,
(201. oldal)TSA22 része.
Funkció
Szerelje vissza a védőfedelet a fedél kampóinak a lökhárító hátsó élébe ékelve. Nyomja
felfelé a fedelet, amíg a csavarok a helyes
. Végül, forgassa
pozícióba nem kerülnek
a csavarokat negyed fordulattal
, hogy a
fedél rögzüljön. Fontos, hogy a csavarok
fogantyúja az összeszerelés során keresztirányba legyen állítva.
Kapcsolódó információk
•
•
•
A kígyózás jelensége bármely autó/utánfutó szerelvénynél előfordulhat. Normális esetben, a
kígyózás magas sebességek mellett fordul elő.
De alacsonyabb sebesség mellett is fennáll a
kockázata, ha az utánfutó túl van terhelve vagy a
rakomány egyenetlenül van elosztva, például
nagyon hátul van.
A kígyózást ki kell váltania valamilyen tényezőnek,
például.:
Levehető vonóhorog* - tárolás (328. oldal)
•
Levehető vonóhorog* - műszaki adatok
(328. oldal)
Az autó és az utánfutó hirtelen és erős széllökésnek van kitéve.
•
Vezetés utánfutóval* (325. oldal)
Az autó és az utánfutó egyenetlen útfelületen halad vagy kátyúba fut.
•
Legyező kormánykerék-mozdulatok.
fennáll a kockázata annak, hogy például a sáv
vagy az úttest elhagyásával végződik.
Az utánfutó-stabilizáló funkció folyamatosan
figyeli az autó mozgását, különösen az oldalirányú
mozgásokat. Ha kígyózást észlel, akkor az első
kerekeket egymástól függetlenül fékezi. Ez stabilizálja az autó/utánfutó szerelvényt. Ez gyakran
elég ahhoz, hogy segítsen a járművezetőnek az
autó kézben tartásában.
Ha a kígyózás kiküszöbölése nem sikerül elsőre,
akkor működésbe lép a TSA rendszer, az autó/
utánfutó szerelvényt az összes fékkel fékezi és
csökkenti a motor teljesítményét. Amint fokozatosan megszüntette a kígyózást és az autó/utánfutó szerelvény újra stabil, akkor a TSA rendszer
abbahagyja a szabályozást és újra teljesen a járművezető tartja kézben az autót. További tájékoztatásért, lásd Elektronikus menetstabilizáló (ESC)
- működés (202. oldal).
Különféle beállítások
A TSA bekapcsolása magasabb sebességek mellett történik.
Működés
Ha a kígyózás megkezdődik, akkor nehéz vagy
akár lehetetlen lehet megszüntetni. Ez nehezen
kezelhetővé teszi az autó/utánfutó szerelvényt és
21
22
332
Az eredeti Volvo vonóhorog telepítése tartalmazza.
(Electronic Stability Control) - elektronikus menetstabilizáló.
* Opció/tartozék.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
MEGJEGYZÉS
A TSA funkció kikapcsol, ha a járművezető a
Sport üzemmódot választja, lásd Elektronikus
menetstabilizáló (ESC) - általános leírás
(201. oldal).
Előfordulhat, hogy a TSA nem lép működésbe, ha
a járművezető erős kormánymozdulatokkal próbálja helyrehozni a kígyózást, mert ilyen esetekben a rendszer nem képes meghatározni, hogy az
utánfutó vagy a járművezető okozza-e a kígyózást.
Vontatás
•
Vontatás előtt ellenőrizze, hogy ki van-e
oldva a kormányzár.
Ellenőrizze a vontatásra vonatkozó törvényes
megengedett maximális sebességet, mielőtt a
vontatás elkezdődik.
•
A távvezérlős kulcsnak a II kulcshelyzetben kell lennie - I helyzetben az összes
légzsák kikapcsol.
1.
Aktiválja az autó vészvillogóit.
•
2.
Csatlakoztassa a vontatókötelet a vonószemhez.
Soha ne távolítsa el a távvezérlős kulcsot
a gyújtáskapcsolóból, amikor vontatja az
autót.
3.
Oldja ki a kormányzárat a távvezérlős kulcs
gyújtáskapcsolóba helyezésével, és a
START/STOP ENGINE gomb hosszú megnyomásával - a II kulcshelyzet aktív állapotában, a kulcshelyzetekkel kapcsolatos további
tájékoztatásért, lásd Kulcshelyzetek
(84. oldal).
ESC22
A
szimbólum villog a kombinált
műszerfalon a TSA rendszer működése
közben.
Kapcsolódó információk
•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC) - általános leírás (201. oldal)
FIGYELEM
Vontatás közben, egy jármű vontatókötél használatával egy másik járművet vontat.
4.
A távvezérlős kulcsnak az autó vontatása
közben a gyújtáskapcsolóban kell maradnia.
5.
Lábát finoman a fékpedálon tartva, tartsa
feszesen a vontatókötelet, amikor a vontató
jármű csökkenti a sebességet - így elkerülheti a szükségtelen rántásokat.
6.
Készüljön fel a fékezésre a megálláskor.
FIGYELEM
A fékszervo és a kormányszervo nem működik
a motor leállított állapotában - a fékpedált
körülbelül 5-ször akkora erővel kell nyomni és
a kormányzás jelentősen nehezebb mint normál esetben.
Manuális sebességváltó
Vontatás előtt:
–
Automata sebességváltó Geartronic
Vontatás előtt:
–
22
(Electronic Stability Control) - elektronikus menetstabilizáló.
Helyezze üres állásba a sebességváltó kart,
és engedje ki a rögzítőféket.
Helyezze N állásba a fokozatválasztó kart, és
engedje ki a rögzítőféket.
}}
333
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
||
FONTOS
Ne feledje, hogy az autót mindig úgy kell vontatni, hogy a kerekek előre forogjanak.
•
Ne vontasson automata sebességváltóval
felszerelt autókat nagyobb mint 80 km/h
((50 mph)) sebességgel vagy 80 km-nél
hosszabban.
Vonószem
A vonószemet egy menetes aljzatba kell csavarozni egy, a lökhárító jobb oldali részén található
fedél mögött, elöl vagy hátul.
Ne indítsa az autó motorját belökéssel. Használjon segédakkumulátort, ha az akkumulátor lemerült és a motor nem indítható, lásd Segédindítás
másik akkumulátorral (289. oldal).
FONTOS
A horonnyal rendelkező változatot egy
pénzérmét vagy hasonló tárgyat a
horonyba helyezve lehet kifordítani. Ezután
fordítsa ki teljesen a fedelet, és távolítsa el
azt.
•
A második változat egy jelöléssel rendelkezik az egyik oldalon vagy az egyik sarokban. Nyomja meg az ujjával a jelölést, és
ezzel egyidejűleg hajtsa ki az ellenkező
oldalt/sarkat egy érme vagy hasonló eszköz használatával - a fedél a tengelye
körül elfordul és eltávolítható.
Csavarozza be a vonószemet merőlegesen a
pereméig. Csavarja be erősen a vonószemet,
például a kerékkulcs használatával.
A katalizátor károsodhat a motor vontatással
történő beindítási kísérlete közben.
Használat után, csavarja ki a vonószemet, és
tegye vissza a helyére.
Kapcsolódó információk
Vészvillogók (103. oldal)
Fejezze be a fedél visszaszerelésével a lökhárítóra.
Vonószem (334. oldal)
Szállítás (335. oldal)
Vegye ki a vonószemet, amely a csomagtér
padlófedele alatt található - bizonyos esetekben a küszöb alatt helyezkedhet el.
334
•
A vonószem felszerelése
Segédindítás
•
•
•
A vonószem csatlakozási pontjának fedele
kétféle változatban létezik, amelyeket eltérő
módon kell kinyitni:
A vonószemet kell használni az autómentő egyenes platójára történő vontatáshoz. Az autó helyzete és a hasmagasság határozza meg, hogy ez
lehetséges-e. Ha az autómentő rámpája túl
meredek vagy az autó alatti hasmagasság elégtelen, akkor az autó károsodhat a vonószemmel történő vontatáős során. Emelje meg az autót az
autómentő emelő eszközével, ha szükséges.
ELINDULÁS ÉS VEZETÉS
FIGYELEM
Senki/semmi nem maradhat a szállító jármű
mögött az autó platóra húzása közben.
Szállítás
A mentés azt jelenti, hogy a járművet egy másik
jármű segítségével szállítják.
A szállításhoz hívjon autómentő szolgálatot.
FONTOS
A vonószem csak úton történő vontatásra
szolgál - nem arra, hogy kihúzzák a megsülylyedt vagy árokban lévő autót. A szállításhoz
hívjon autómentő szolgálatot.
Kapcsolódó információk
•
•
Vontatás (333. oldal)
A vonószemet kell használni az autómentő egyenes platójára történő vontatáshoz. Az autó helyzete és a hasmagasság határozza meg, hogy ez
lehetséges-e. Ha az autómentő rámpája túl
meredek vagy az autó alatti hasmagasság elégtelen, akkor az autó károsodhat a vonószemmel történő vontatáős során. Emelje meg az autót az
autómentő emelő eszközével, ha szükséges.
Szállítás (335. oldal)
FIGYELEM
Senki/semmi nem maradhat a szállító jármű
mögött az autó platóra húzása közben.
FONTOS
A vonószem csak úton történő vontatásra
szolgál - nem arra, hogy kihúzzák a megsülylyedt vagy árokban lévő autót. A szállításhoz
hívjon autómentő szolgálatot.
FONTOS
Ne feledje, hogy az autót mindig úgy kell szállítani, hogy a kerekek előre forogjanak.
Kapcsolódó információk
•
Vontatás (333. oldal)
335
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
Gumiabroncsok - karbantartás
Új gumiabroncsok
Vezetési jellemzők
A profilmélység-eltérések és a kopási minták kialakulásának elkerülése érdekében, az első és a
hátsó kerekek felcserélhetők egymással. Az első
csere megfelelő távolsága körülbelül 5000 km,
majd 10000 kilométerenkét.
A gumiabroncsok nagymértékben befolyásolják
az autó vezetési jellemzőit. A gumiabroncs típusa,
méretei, a gumiabroncsnyomás és a sebességbesorolás fontos tényezők az autó teljesítményében.
A gumiabroncs kora
Minden 6 évesnél idősebb gumiabroncsot szakemberrel kell megvizsgáltatni, akkor is, ha az
sértetlennek látszik. A gumiabroncsok öregszenek és romlanak, akkor is, ha alig vagy egyáltalán
nem használták azokat. Ez befolyásolja a működésüket. Ez vonatkozik az összes gumiabroncsra,
azokra is, amelyeket jövőbeni használatra tárolnak. Példák azokra a külső jelekre, amelyek a
gumiabroncs használhatatlanságát jelzik a repedések és az elszíneződés.
A gumiabroncsok romlandó alkatrészek. Néhány
év után keményedni kezdenek, ugyanakkor tapadási képességük/jellemzőik fokozatosan romlanak. Ezért fontos, hogy a lehető legfrissebb gumiabroncsokat szerezze be, amikor lecseréli azokat.
Ez különösen igaz a téli gumiabroncsokra vonatkozóan. A számsor utolsó négy számjegye
mutatja a gyártási hetet és évet. Ez a gumiabroncs DOT jelölése (Department of
Transportation) és négy számjegyből áll, például
1510. Az ábrán látható gumiabroncsot 2010 15.
hetén gyártották.
Nyári és téli kerekek
Amikor lecseréli a nyári és téli gumiabroncsokat,
akkor meg kell jelölni, hogy a kerekek az autó
melyik oldalára voltak szerelve, például B a bal és
J a jobb oldal esetében.
338
Kopás és karbantartás
Helyes gumiabroncsnyomás (340. oldal) használatakor egyenletesebb a kopás. Vezetési stílus,
gumiabroncsnyomás, az időjárási- és útviszonyok
befolyásolják a gumiabroncsok öregedésének és
kopásának gyorsaságát.
A gumiabroncs funkciója, többek között, hogy
viselje a terhet, tapadást biztosítson az útfelülethez, csökkentse a vibrációkat és védje a kereket
a kopástól.
A Volvo azt javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot
egy hivatalos Volvo műhellyel, ha bizonytalan a
profilmélységgel kapcsolatban. A gumiabroncsok
közötti jelentős kopásbeli eltérések (> 1 mm
különbség a profilmélységben) esetén mindig a
kevésbé kopott gumiabroncsokat kell hátulra szerelni. Az alulkormányzottságot könnyebb ellensúlyozni, és azt eredményezi, hogy az autó továbbra
is egyenes vonalban halad, míg az autó hátuljának megcsúszása esetén lehetséges az autó feletti uralom teljes elvesztése. Ezért fontos, hogy a
hátsó kerekek soha ne veszítsék el a tapadásukat
az első kerekeknél korábban.
FIGYELEM
A sérült gumiabroncs az autó feletti uralom
elvesztéséhez vezethet.
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
Tárolás
Gumiabroncsok - forgási irány
A gumiabroncsokkal felszerelt kerekeket lefektetve vagy felakasztva kell tárolni - soha nem
állítva.
A forgási iránnyal rendelkező mintájú gumiabroncsok csak egy irányban foroghatnak, ami egy
nyíllal van jelölve.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy mindkét kerékpár ugyanolyan típusú és méretű valamint gyártmányú
legyen.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gumiabroncsok - méretek (342. oldal)
Tartsa be a gumiabroncsnyomás-táblázatban,
(440. oldal) előírt gumiabroncsnyomásokat.
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
(343. oldal)
Kapcsolódó információk
Gumiabroncsok - terhelési mutató
(342. oldal)
•
•
Gumiabroncsok - forgási irány (339. oldal)
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
(340. oldal)
G021778
•
•
A nyíl a gumiabroncs forgási irányát mutatja.
A gumiabroncsnak egész hasznos élettartama
során ugyanabban az irányban kell forognia. A
gumiabroncsokat csak az első és hátsó tengelyek
között szabad cserélni, soha bal-jobb oldali vagy
fordított irányban. Ha a gumiabroncsok helytelenül vannak felszerelve, akkor az károsan befolyásolja az autó fékezési jellemzőit és az abroncsok
eső- vagy latyakkiszorítási képességét. A legnagyobb profilmélységű gumiabroncsokat mindig az
autó hátuljára kell szerelni (a kicsúszás kockázatának csökkentése érdekében).
Gumiabroncsok - méretek (342. oldal)
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
(343. oldal)
•
Gumiabroncsok - terhelési mutató
(342. oldal)
•
•
Gumiabroncsok - karbantartás (338. oldal)
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
(340. oldal)
339
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
Gumiabroncsok - futófelületkopásjelzők
Kapcsolódó információk
A futófelület-kopásjelzők mutatják a gumiabroncs
futófelületének profilmélységét.
•
•
Gumiabroncsok - méretek (342. oldal)
Gumiabroncsok - levegőnyomás
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
(343. oldal)
A gumiabroncsok különböző levegőnyomással
rendelkezhetnek, amelyet bar mértékegységben
adnak meg.
•
Gumiabroncsok - terhelési mutató
(342. oldal)
•
•
Gumiabroncsok - forgási irány (339. oldal)
Ellenőrizze a gumiabroncsok
levegőnyomását
Gumiabroncsok - karbantartás (338. oldal)
A gumiabroncsok nyomását havonta ellenőrizni
kell.
G021829
Ez az autó pótkerekére is vonatkozik.
Futófelület-kopásjelzők.
A futófelület-kopásjelzők keskeny kiemelkedések
a futófelület hosszirányú hornyaiban. A gumiabroncs oldalán a TWI (Tread Wear Indicator) betűk
láthatók. Amikor a gumiabroncs profilmélysége
1,6 mm mélységűre csökken, akkor a futófelület
egy szintbe kerül a kopásjelzők magasságával.
Amint lehetséges, cserélje újra a gumiabroncsokat. Ne feledje, hogy a kis profilmélységű gumiabroncsok nagyon gyengén tapadnak esőben és
hóban.
1
340
Az ECO nyomás jobb üzemanyag-gazdaságosságot eredményez.
•
Gumiabroncsnyomás az autó előírt gumiabroncsméretéhez.
•
•
ECO nyomás1.
A pótkerék gumiabroncsnyomása (nem teljes
értékű pótkerék).
Ellenőrizze a gumiabroncsnyomás-nyomást hideg
gumiabroncsokon. A "hideg gumiabroncsok" azt
jelenti, hogy a hőmérséklet megegyezik a környezeti hőmérséklettel. Néhány kilométer megtételét
követően a gumiabroncsok felmelegszenek, és a
nyomás megnövekszik.
A helytelen gumiabroncsnyomás-nyomás növeli
az üzemanyag-fogyasztást, rövidíti a gumiabroncs
élettartamát és károsan hat az autó vezetési jellemzőire. Túl alacsony gumiabroncsnyomás használata a gumiabroncsok túlmelegedéséhez és
károsodásához vezethet. A gumiabroncsnyomás
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
hatással van az utazási kényelemre, a menetzajokra és a vezetési jellemzőkre.
MEGJEGYZÉS
A gumiabroncsok nyomása idővel csökken, ez
természetes jelenség. A gumiabroncsok nyomása a környezeti hőmérséklettől függően is
változik.
Gumiabroncsnyomás címke
Üzemanyag-gazdaságosság, ECO
nyomás
Amikor kis terheléssel közlekedik (max. 3 személy) és legfeljebb 160 km/h (100 mph) sebességgel közlekedik, akkor az ECO nyomás beállítása nyújtja a lehető legjobb üzemanyag-gazdaságosságot. Ha a lehető legjobb zajt és utazási
komfortot keresi, akkor ehelyett az alacsonyabb
komfort nyomás ajánlott.
G021830
A kerék- és keréktárcsaméretek az alábbi táblázatban látható módon vannak jelölve.
Az autó teljes járműjóváhagyással rendelkezik. Ez
azt jelenti, hogy a kerék (keréktárcsa) és a gumiabroncs bizonyos kombinációi megengedettek.
A kerekek (keréktárcsák) méretjelöléssel rendelkeznek, például: 7Jx16x50.
(Lásd jóváhagyott gumiabroncsnyomások,
(440. oldal).)
7
A keréktárcsa szélessége hüvelykben
Kapcsolódó információk
J
Keréktárcsaprofil
16
Keréktárcsa-átmérő hüvelykben
50
Eltolás milliméterben (a kerék közepének
távolsága a kerék érintkezési felületével
az agyon)
•
•
A vezető oldali ajtóoszlopon (a keret és a hátsó
ajtó között) elhelyezkedő gumiabroncsnyomásmatrica mutatja, hogy milyen nyomásra kell beállítani a gumiabroncsokat a különböző terhelésekhez és sebességekhez. Ez a gumiabroncsnyomás-táblázatban is megtalálható, lásd Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások
(440. oldal).
Kerék- és keréktárcsaméretek
Gumiabroncsok - méretek (342. oldal)
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
(343. oldal)
•
Gumiabroncsok - terhelési mutató
(342. oldal)
•
•
Gumiabroncsok - karbantartás (338. oldal)
Gumiabroncsok - futófelület-kopásjelzők
(340. oldal)
•
•
•
Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások (440. oldal)
•
Kapcsolódó információk
Gumiabroncsok - méretek (342. oldal)
Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások (440. oldal)
Kerekek és gumiabroncsok - jóváhagyott
méretek (436. oldal)
341
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
Gumiabroncsok - méretek
Az autó gumiabroncsai bizonyos méretekkel rendelkeznek, lásd az alábbi táblázatban található
példákat.
Minden autó-gumiabroncson fel vannak tüntetve
a méretek. Példa a jelölésre:
235/60 R18 103 V.
235
Gumiabroncs szélessége (mm)
60
A gumiabroncs falmagasságának és
szélességének aránya (%)
R
Radiál
18
Keréktárcsa-átmérő hüvelykben
103
A maximális megengedett gumiabroncs-terhelés kódjai, terhelési mutató
(LI)
V
Sebesség-besorolás a maximális megengedett sebességhez, sebesség-besorolás (SS). (Ebben az esetben
240 km/h (149 mph)).
Az autó bizonyos keréktárcsa és gumiabroncs
kombinációkkal rendelkezik a teljes járműre
vonatkozó jóváhagyással.
342
Kapcsolódó információk
•
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
(343. oldal)
•
Gumiabroncsok - terhelési mutató
(342. oldal)
•
•
•
•
•
•
Gumiabroncsok - forgási irány (339. oldal)
Gumiabroncsok - karbantartás (338. oldal)
Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások (440. oldal)
Kerék- és keréktárcsaméretek (341. oldal)
Kerekek és gumiabroncsok - jóváhagyott
méretek (436. oldal)
Terhelési mutató és sebesség-besorolás
(438. oldal)
Gumiabroncsok - terhelési mutató
A terhelési mutató a gumiabroncs bizonyos terhelés elviselésére vonatkozó képességét jelzi.
Minden gumiabroncs bizonyos terhelés elviselésére képes, ez a terhelési mutató (LI). Az autó
tömege meghatározza a gumiabroncsok szükséges terhelhetőségi képességét. A legalacsonyabb
megengedett mutató a gumiabroncs-terhelési
mutató táblázatában található, lásd a nyomtatott
kezelési útmutató "Műszaki adatok" részét.
Kapcsolódó információk
•
•
Gumiabroncsok - méretek (342. oldal)
Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások (440. oldal)
•
Gumiabroncsok - sebesség besorolás
(343. oldal)
•
•
Gumiabroncsok - karbantartás (338. oldal)
Kerekek és gumiabroncsok - jóváhagyott
méretek (436. oldal)
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
Gumiabroncsok - sebesség
besorolás
Az egyes gumiabroncsok egy bizonyos maximális sebességnek képesek ellenállni és ezért egy
adott sebesség besorolással (Speed Symbol)
rendelkeznek.
A gumiabroncsok sebesség besorolásának legalább az autó csúcssebességével egyenlőnek kell
lenniük. Az alábbi táblázatban található az egyes
sebesség-besorolásokhoz (SS) tartozó maximális
megengedett sebesség. Az egyetlen kivétel ezek
alól a szabályok alól a téli gumiabroncs
(344. oldal)2, ahol alacsonyabb sebesség-besorolás is használható. Ha ilyen gumiabroncsot
választ, akkor az autót nem szabad a gumiabroncs sebesség-besorolásánál gyorsabban
vezetni (például a Q besorolásúak legfeljebb
160 km/h (100 mph) sebességgel használhatók). A közlekedési szabályok határozzák meg azt,
hogy milyen sebességgel vezethető az autó és
nem a gumiabroncsok sebesség-besorolása.
MEGJEGYZÉS
A maximális megengedett sebesség a táblázatban van megadva.
2
Q
160 km/h (100 mph) (csak téli gumiabroncsokon)
T
190 km/h (118 mph)
H
210 km/h (130 mph)
V
240 km/h (149 mph)
W
270 km/h (168 mph)
Y
300 km/h (186 mph)
FIGYELEM
Az autót olyan gumiabroncsokkal kell felszerelni, amelyek az előírttal megegyező vagy
magasabb terhelésmutatóval, (342. oldal) (LI)
és sebesség-besorolással (SS) rendelkeznek.
Ha túl alacsony terhelésmutatójú vagy sebesség-besorolású gumiabroncsot használ, akkor
az túlmelegedhet.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Gumiabroncsok - méretek (342. oldal)
Gumiabroncsok - terhelési mutató
(342. oldal)
Kerékcsavarok
A kerékcsavarok rögzítik a kerekeket a kerékagyakhoz és különböző változatokban állnak rendelkezésre.
FONTOS
A kerékcsavarokat 140 Nm nyomatékkal kell
meghúzni. A túlhúzás vagy az elégtelen meghúzás károsíthatja az anyákat és a csavarokat.
Csak a Volvo által tesztelt és jóváhagyott keréktárcsákat használjon, amelyek eredeti Volvo tartozékok. Ellenőrizze a nyomatékot nyomatékkulcscsal.
Ne használjon kenőanyagot a kerékcsavarok.
Zárható kerékcsavarok*
Zárható kerékcsavarok* alumínium és acél keréktárcsákon is használhatók. A csomagtér padlója
alatt található hely a zárható kerékcsavarok perselye számára.
Kapcsolódó információk
•
Kerék- és keréktárcsaméretek (341. oldal)
Gumiabroncsok - forgási irány (339. oldal)
A fémszegecsesek és szegecsek nélküliek is.
* Opció/tartozék. 343
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
Téli gumiabroncsok
Profilmélység
A téli gumiabroncsok a téli útviszonyokhoz vannak kialakítva.
A jeges, latyakos utak és az alacsony hőmérséklet jelentősen magasabb igénybevételt jelent a
gumiabroncsok számára, mint a nyári körülmények. A Volvo ezért azt javasolja, hogy ne használjon 4 mm-nél kisebb profilmélységű téli gumiabroncsokat.
Téli gumiabroncsok
A Volvo adott méretű téli gumiabroncsok használatát javasolja. A gumiabroncsméretek a motorváltozattól függnek. Amikor téli gumiabroncsokkal
közlekedik, akkor mind a négy kerékre a megfelelő típusú gumiabroncsot kell szerelni.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt javasolja, hogy kérdezze meg
Volvo kereskedőjét a legmegfelelőbb keréktárcsa- és gumiabroncstípusokkal kapcsolatban.
Szegecses gumiabroncsok
A szegecses téli gumiabroncsokat 500-1000 km
megtételéig finoman kell használni, hogy a szegecsek megfelelően elhelyezkedjenek a gumiabroncsokban. Ez hosszabb élettartamot biztosít a
gumiabroncsok, és különösen a szegecsek számára.
MEGJEGYZÉS
A szegecses gumiabroncsok használatának
szabályai országonként eltérőek lehetnek.
344
FONTOS
Csak egyoldalas hóláncok használata megengedett. Használjon eredeti Volvo hóláncokat vagy ezzel egyenértékű, az autómodellhez
valamint gumiabroncs- és keréktárcsamérethez tervezett hóláncokat. Ha bizonytalan,
akkor a Volvo azt javasolja, hogy vegye fel a
kapcsolatot egy Volvo szervizzel.
Hóláncok használata
Hóláncok csak az első kerekeken használhatók
(ez az összkerékhajtású autókra is vonatkozik).
Soha ne vezessen hóláncokkal 50 km/h
(31 mph) sebességnél gyorsabban. Kerülje a
csupasz talajon haladást, mert ezzel elkoptatja a
hóláncokat és a gumiabroncsokat.
FIGYELEM
Használjon eredeti Volvo hóláncokat vagy
ezzel egyenértékű, az autómodellhez valamint
gumiabroncs- és keréktárcsamérethez tervezett hóláncokat. Ha bizonytalan, akkor a Volvo
azt javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot egy
Volvo szervizzel. A rossz hóláncok súlyos sérülést okozhatnak az autóban és balesethez
vezethetnek.
Kapcsolódó információk
•
Kerékcsere - kerekek eltávolítása
(345. oldal)
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
Kerékcsere - kerekek eltávolítása
Az autó kerekei lecserélhetők például téli kerekekre/téli gumiabroncsokra.
Pótkerék*
A pótkerék (ideiglenes pótkerék) csak ideiglenes
használatra szolgál és amint lehetséges, szabályos kerékre kell cserélni. Az autó viselkedése a
pótkerék használatakor megváltozhat. A pótkerék
kisebb, mint a normál kerék. Az autó hasmagassága ennek megfelelően más lesz. Ügyeljen a
magas járdaszegélyekre és ne mossa gépi mosóban az autót. Ha a pótkerék az első tengelyre van
szerelve, akkor ezzel egyidejűleg nem használhat
hóláncot. Az összkerékhajtású autókon a hátsó
tengely hajtása kikapcsolható. A pótkereket nem
szabad javítani.
A pótkerék helyes gumiabroncsnyomása a gumiabroncsnyomás-táblán, (440. oldal) található.
FONTOS
•
Soha ne vezessen 80 km/h (50 mph)
sebességnél gyorsabban, ha pótkerék
van az autóra szerelve.
•
Az autóra soha nem szabad egynél több
"ideiglenes pótkereket" szerelni.
A pótkerék külső oldalával lefelé helyezkedik el a
pótkeréktartó mélyedésben. Ugyanazok a csavarok mennek át és rögzítik a pótkereket és a szivacstömböt. A szivacstömb tartalmazza az összes
szerszámot.
A pótkerék kivétele a csomagtérpadló
alól
1.
Hajtsa fel a csomagtér padlóját, hátulról és
előre.
2.
Csavarozza ki a rögzítőcsavart.
3.
Emelje ki a szivacstömböt a szerszámokkal.
4.
Emelje ki a pótkereket.
Eltávolítás
Állítsa fel az elakadásjelző háromszöget,
(348. oldal), ha forgalmas helyen cserél kereket.
Az autónak és az emelőnek* szilárd, vízszintes
talajon kell állnia.
1.
Húzza be a rögzítőféket, (310. oldal), és kapcsoljon hátrameneti sebességfokozatba vagy
P állásba, ha az autó automata sebességváltóval rendelkezik.
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy az emelő nem sérült-e, a
menetek kenése megfelelő és szennyeződésektől mentes-e.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt ajánlja, hogy csak a kérdéses
autómodellhez tartozó emelőt* használja, ami
az emelő címkéjén fel van tüntetve.
A címke az emelő megadott emelési magassághoz tartozó maximális emelőképességét is
jelzi.
2.
Vegye elő az emelőt*, kerékkulcsot*, a dísztárcsák* valamint a kerékcsavarok műanyag
sapkáinak eltávolítására szolgáló szerszámotEzek a habszivacs tömbben találhatók. Ha
másik emelőt választott, lásd Az autó felemelése (363. oldal).
}}
* Opció/tartozék. 345
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
||
4.
Csavarozza össze ütközésig a vonószemet a
kerékkulccsal*.
FIGYELEM
Soha ne helyezzen semmit a talaj és az emelő
közé, sem az emelő és a jármű emelési pontja
közé.
7.
Az autó egyes oldalain két emelési pont található. Tekerje fel az emelőt* úgy, hogy a karosszéria pereme illeszkedjen az
emelő fejének bevágásához.
Szerszám a kerékcsavarok műanyag sapkáinak eltávolításához.
3.
Helyezzen ékeket a talajon maradó kerekek
elé és mögé. Használjon például nehéz
fatömböket vagy nagyobb köveket.
FONTOS
A vonószemet a menet teljes hosszában be
kell csavarozni a kerékcsavarkulcsba.
346
5.
Távolítsa el a műanyag sapkákat a kerékcsavarokról az erre szolgáló szerszámmal.
6.
Lazítsa meg a kerékcsavarokat ½-1 fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányban
a kerékkulccsal*.
FONTOS
A talajnak szilárdnak, simának és egyenesnek
kell lennie.
* Opció/tartozék.
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
8.
FIGYELEM
Soha ne másszon az autó alá, amikor az emelővel fel van emelve.
Felemeléskor az utasoknak el kell hagyniuk az
autót. Ha forgalmas környezetben kell kereket
cserélni, akkor az utasoknak biztonságos
helyre kell menniük.
MEGJEGYZÉS
A normál autóemelő csak eseti, rövid ideig
tart használatra szolgál, például a defekt miatti
kerékcserékhez, a téli/nyári kerekek cseréjéhez stb. Csak az adott modellhez való emelőt
szabad az autó emelésére használni. Ha az
autót gyakrabban vagy egy kerékcseréhez
szükségesnél hosszabb időre emeli fel, akkor
műhelyemelő használata javasolt. Ebben az
esetben, kövesse a berendezés gyártójának
kezelési útmutatóját.
Ellenőrizze, hogy az emelő az alátámasztási
pontban helyezkedik-e el az ábrának megfelelően és a talpa függőlegesen az alátámasztási pont alatt helyezkedik-e el.
FONTOS
Az emelési pont a két hátsó horony közül a
leghátsó.
9.
Emelje fel az autót, hogy a kerék szabaddá
váljon. Távolítsa el a kerékcsavarokat, és
emelje le a kereket.
Kerékcsere - felszerelés
Fontos, hogy a kerék felszerelésének eljárását
helyesen hajtsák végre.
Felszerelés
FIGYELEM
Soha ne másszon az autó alá, amikor az emelővel fel van emelve.
Felemeléskor az utasoknak el kell hagyniuk az
autót. Ha forgalmas környezetben kell kereket
cserélni, akkor az utasoknak biztonságos
helyre kell menniük.
1.
Tisztítsa meg az érintkező felületeket a kerék
és az agy között.
2.
Helyezze fel a kereket. Húzza meg alaposan
a kerékcsavarokat.
Ne használjon kenőanyagot a kerékcsavarok
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Kerékcsere - felszerelés (347. oldal)
Emelő* (349. oldal)
Elakadásjelző háromszög (348. oldal)
Kerékcsavarok (343. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 347
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
||
3.
Engedje le az autót annyira, hogy a kerekek
ne foroghassanak el.
MEGJEGYZÉS
•
•
Miután felfújta a gumiabroncsot, mindig
szerelje vissza a porvédő sapkát, hogy
elkerülje a szelep kavicsok, szennyeződések stb. okozta károsodását.
Elakadásjelző háromszög
Az elakadásjelző háromszög figyelmezteti a forgalom többi résztvevőjét az álló járműre.
Tárolás és összecsukás
Csak műanyag porvédő sapkákat használjon. A fém porvédő sapkák rozsdásodhatnak, ami miatt nehézzé válhat a lecsavarásuk.
Amikor más méretű gumiabroncsot
szerel fel.
348
4.
Húzza meg átlósan a kerékcsavarokat. Fontos, hogy a kerékcsavarok megfelelően meg
legyenek húzva. Húzza meg 140 Nm nyomatékkal. Ellenőrizze a nyomatékot nyomatékkulccsal.
5.
Helyezze vissza a műanyag sapkákat a
kerékcsavarokra.
Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Volvo
műhellyel a szoftver módosításához az egyes
gumiabroncsméret-változásokkal kapcsolatosan.
Szoftverletöltésre lehet szükség a nagyobb vagy
kisebb méretre történő módosításkor valamint a
nyári és téli kerekek váltásakor is.
Kapcsolódó információk
•
Kerékcsere - kerekek eltávolítása
(345. oldal)
•
•
•
Emelő* (349. oldal)
Elakadásjelző háromszög (348. oldal)
Kerékcsavarok (343. oldal)
* Opció/tartozék.
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
Szerszámok
Emelő*
Az autó többek között vonószemet, emelőt* és
kerékkulcsot* tartalmaz.
Használja az emelőt az autó felemeléséhez, amikor kereket cserél.
Az eredeti emelőt csak a pótkerék felszereléséhez szabad használni. Az emelőt mindig jól zsírozott állapotban kell tartani.
MEGJEGYZÉS
Emelje fel a padlófedelet, és vegye ki az elakadásjelző háromszöget.
Vegye ki az elakadásjelző háromszöget a tokjából, hajtsa ki és szerelje össze a különálló
két oldalát.
Hajtsa ki az elakadásjelző háromszög
támasztó lábait.
Tartsa be az elakadásjelző háromszög használatára vonatkozó szabályokat. Helyezze az elakadásjelző háromszöget a forgalom szempontjából
alkalmas helyre.
Ügyeljen arra, hogy az elakadásjelző háromszöget
és annak tokját a használatot követően megfelelően rögzítse a csomagtérben.
A csomagtérpadló alatt helyezkedik el az autó
vonószeme, az emelő* és a kerékkulcs*. Itt található hely a zárható kerékcsavarok hüvelye és a
műanyag kerékcsavarsapkákhoz tartozó szerszámok számára is.
A normál autóemelő csak eseti, rövid ideig
tart használatra szolgál, például a defekt miatti
kerékcserékhez, a téli/nyári kerekek cseréjéhez stb. Csak az adott modellhez való emelőt
szabad az autó emelésére használni. Ha az
autót gyakrabban vagy egy kerékcseréhez
szükségesnél hosszabb időre emeli fel, akkor
műhelyemelő használata javasolt. Ebben az
esetben, kövesse a berendezés gyártójának
kezelési útmutatóját.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* (353. oldal)
Vonószem (334. oldal)
Kerékcsere - kerekek eltávolítása
(345. oldal)
Kerékcsavarok (343. oldal)
Emelő* (349. oldal)
}}
* Opció/tartozék. 349
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
||
Szerszámok - elrakás a helyére
Elsősegélycsomag*
Gumiabroncsnyomás-figyelés*3
Az elsősegélycsomag tartalmazza az elsősegélyfelszerelést.
A gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer egy viszszajelző szimbólummal figyelmeztet a kombinált
műszerfalon, amikor az autó egyik vagy másik
gumiabroncsában túl alacsony a nyomás.
Bizonyos piacokon a gumiabroncsnyomás-figyelés a jogi követelményeknek megfelelően alapfelszereltség. A rendszer nem helyettesíti a normál
gumiabroncs-karbantartást.
A szerszámokat és az emelőt* használat után
vissza kell tenni a megfelelő helyükre. Az emelőt
össze kell hajtani a megfelelő helyzetbe, hogy
elférjen a helyén.
A szivacstömböt és a pótkereket a kivétellel
ellentétes sorrendben kell visszahelyezni. Ne feledje, hogy a szivacstömb tetején egy nyíl található. Ennek előre kell mutatnia az autóban.
Visszajelző szimbólum a gumiabroncsnyomás-figyeléshez.
Kapcsolódó információk
Az elsősegély-felszerelés a csomagtér padlója
alatt található.
•
Gumiabroncs-figyelés (TM)* (351. oldal)
FONTOS
A szerszámokat és az emelőt* a helyükön kell
tárolni a csomagtérben, amikor nincs használatban.
Kapcsolódó információk
•
•
350
Elakadásjelző háromszög (348. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavítás* (353. oldal)
* Opció/tartozék.
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
Gumiabroncs-figyelés (TM)*4
A TM (Tyre Monitor) rendszer észleli a kerekek
forgási sebességét annak meghatározásához,
hogy a helyes nyomás van-e a gumiabroncsokban.
A rendszer leírása
Ha a gumiabroncs nyomása túl alacsony, akkor a
gumiabroncs átmérője, és ennek eredményeként
a forgási sebessége megváltozik. A gumiabroncsok egymáshoz hasonlításával a rendszer meghatásozhatja, ha egy vagy több gumiabroncs nyomása túl alacsony.
FONTOS
Ha hiba jelentkezik a TM rendszerben, akkor a
kombinált műszerfal
visszajelző szimbóluma körülbelül 1 percig villog, majd folyamatosan világít. Egy üzenet is megjelenik a kombinált műszerfalon.
Az üzenetek törlése
1. Ellenőrizze az összes gumiabroncs nyomását
gumiabroncs-nyomásmérővel.
2.
Fújja a gumiabroncsot/gumiabroncsokat a
vezető oldali ajtóoszlopon (az első és a hátsó
ajtó között) található gumiabroncstáblán szereplő helyes nyomásra.
3.
Kalibrálja újra a TM rendszert a MY CAR
menürendszerben.
A rendszer nem helyettesíti a normál gumiabroncs-karbantartást.
Üzenetek
Ha a gumiabroncs nyomása túl alacsony, akkor
egy visszajelző szimbólum ( ) világít a kombinált
műszerfalon, és az alábbi üzenetek egyike jelenik
meg:
• Gumiabroncsnyomás alacsony.
Ellenőrizze, állítsa be és kalibrálja
• Gumiabroncsnyomás rendszere Szerviz
szükséges
• Gumiabroncsnyomás rendszere
Jelenleg nem elérhető
3
4
Bizonyos piacokon alapfelszereltség.
Bizonyos piacokon alapfelszereltség.
MEGJEGYZÉS
A helytelen gumiabroncsnyomás elkerülése
érdekében, a nyomást hideg gumiabroncsokon kell ellenőrizni. A "hideg gumiabroncs" a
környezeti hőmérséklettel egyező hőmérsékletet jelent (a jármű használata után körülbelül
3 óra elteltével). Pár kilométeres vezetést
követően a gumiabroncsok felmelegszenek
és a nyomás megnő.
FIGYELEM
•
A helytelen gumiabroncsnyomás gumiabroncs-meghibásodáshoz vezethet, és a
járművezető elveszítheti az autó feletti
uralmat.
•
A rendszer nem képes a hirtelen gumiabroncs-károsodások előzetes jelzésére.
TM kalibrálás
A TM rendszer helyes működéséhez meg kell
határozni egy referenciaértéket a gumiabroncsnyomáshoz. Ezt minden alkalommal meg kell
tenni a gumiabroncsok cseréjekor vagy a gumiabroncsnyomás módosításakor a rendszer újrakalibrálásával a MY CAR menürendszerben.
A gumiabroncsnyomást be kell állítani például
amikor nehéz teherrel vagy nagy sebességgel
közlekedik (160 km/h (100 mph) felett). Ezt
követően kalibrálni kell a rendszert.
}}
* Opció/tartozék. 351
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
||
Újrakalibrálás
A beállításokat a középkonzol használatával lehet
végrehajtani, lásd MY CAR (121. oldal).
1.
Állítsa le a motort.
2.
Fújja az összes gumiabroncsot a kívánt nyomásra a vezető oldali ajtóoszlopon (az első
és a hátsó ajtó között) található gumiabroncsnyomás-táblának megfelelően.
Vagy lásd gumiabroncsnyomás-táblázat.
3.
Indítsa be a motort, és hagyja járni az autó
álló helyzetében.
4.
Nyissa meg a MY CAR menürendszert, és
válassza a Gumiabr. figyelése menüt.
5.
Válassza a Kalibrálás indítása lehetőséget,
majd nyomja meg az OK gombot.
6.
Nyomja meg az OK gombot, miután minden
gumiabroncsot ellenőrzött és beállított a
kalibrálás elindításához.
7.
Vezesse az autót.
> Az újbóli kalibrálás az autó vezetése közben automatikusan megy végbe, és bármikor megszakítható. Ha leállítja a motort az
újrakalibrálás közben, akkor az autó újbóli
vezetésekor folytatódik. A rendszer nem
jelzi a kalibrálást végrehajtását.
Az új referenciaérték lesz érvényes, amíg meg
nem ismétli az 1-7. lépéseket.
352
MEGJEGYZÉS
Ne feledje, hogy a TM rendszert minden
kerékcsere vagy gumiabroncsnyomás-módosítás alkalmával újra be kell állítani. Ha az új
referenciaértékek nincsenek tárolva, akkor a
rendszer nem működik megfelelően.
MEGJEGYZÉS
•
Miután felfújta a gumiabroncsot, mindig
szerelje vissza a porvédő sapkát, hogy
elkerülje a szelep kavicsok, szennyeződések stb. okozta károsodását.
•
Csak műanyag porvédő sapkákat használjon. A fém porvédő sapkák rozsdásodhatnak, ami miatt nehézzé válhat a lecsavarásuk.
•
Mind zöld: a rendszer normálisan működik és
az összes gumiabroncs nyomása kismértékben az előírt szint felett van.
•
Sárga kerék: az adott gumiabroncs nyomása
túl alacsony.
•
Az összes kerék sárga: két vagy több gumiabroncs nyomása túl alacsony.
•
Az összes kerék szürke és a
Gumiabroncsnyomás rendszere
Jelenleg nem elérhető üzenet jelenik meg:
a gumiabroncsnyomás rendszer átmenetileg
nem működik. Szükséges lehet az autó rövid
ideig 30 km/h (20 mph) feletti sebességen
történő vezetése, mielőtt a rendszer újra aktív
lesz.
•
Az összes kerék szürke és a
Gumiabroncsnyomás rendszere Szerviz
szükséges üzenet látható: hiba lépett fel a
rendszerben. Vegye fel a kapcsolatot egy
Volvo kereskedővel vagy műhellyel.
Rendszer- és gumiabroncs-állapot
A rendszer és a gumiabroncsok pillanatnyi állapota ellenőrizhető a középkonzol képernyőjén.
1.
Nyissa meg a MY CAR menürendszert.
2.
Válassza ki a Gumiabr. figyelése menüt.
> A gumiabroncsnyomások állapota színkóddal jelenik meg.
Az állapotot színkódok jelzik az alábbiaknak megfelelően:
Kapcsolódó információk
•
Gumiabroncsok - levegőnyomás (340. oldal)
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
Szükséghelyzeti defektjavítás*
Kapcsolódó információk
A szükséghelyzeti defektjavító készlet, Temporary
Mobility Kit (TMK) a defekt tömítésére és a gumiabroncsnyomás, (440. oldal) ellenőrzésére és
beállítására használható.
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* - elhelyezkedés (353. oldal)
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* - áttekintés (354. oldal)
A szükséghelyzeti defektjavító készlet
(354. oldal) egy kompresszorból és egy palack
tömítőanyagból áll. A tömítőanyag ideiglenes javításra szolgál. A tömítőfolyadék hatékonyan tömíti
a gumiabroncs futófelületeinek defektjeit.
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* - használat
(355. oldal)
•
Szerszámok (349. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavító
készlet* - elhelyezkedés
A szükséghelyzeti defektjavító készlet, Temporary
Mobility Kit (TMK) a defekt tömítésére és a gumiabroncsnyomás ellenőrzésére és beállítására
használható.
A szükséghelyzeti defektjavító készlet
elhelyezkedése
A szükséghelyzeti defektjavító készlet korlátozottan képes az oldalfalon sérült gumiabroncsok
tömítésére. Ne tömítsen olyan gumiabroncsokat a
szükséghelyzeti defektjavító készlettel, amelyeken
nagyobb bevágások, repedések vagy ehhez
hasonló sérülések vannak.
MEGJEGYZÉS
A szükséghelyzeti defektjavító készlet csak a
gumiabroncsok futófelületén található defekt
tömítésére szolgál.
MEGJEGYZÉS
Az ideiglenes defektjavításra szolgáló kompresszort a Volvo tesztelte és jóváhagyta.
A szükséghelyzeti defektjavító készlet a csomagtér padlója alatt található.
Kapcsolódó információk
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* - áttekintés (354. oldal)
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* (353. oldal)
* Opció/tartozék. 353
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
Szükséghelyzeti defektjavító
készlet* - áttekintés
A szükséghelyzeti defektjavító készlet, Temporary
Mobility Kit (TMK) komponenseinek áttekintése.
Az alkatrészek tárolása a csomagtér padlója alatt
történik.
Tömítőfolyadék-palack
Nyomásmérő
Tömítőfolyadék-palack
Kapcsolódó információk
•
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* - elhelyezkedés (353. oldal)
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* (353. oldal)
A lejárati dátum előtt vagy használat után cserélje
ki a tömítőfolyadék-palackot. Kezelje a környezetre veszélyes hulladékként a régi palackot.
FIGYELEM
A palack 1.2-etanolt és természetes gumitejet
tartalmaz.
A lenyelése ártalmas. Bőrrel érintkezve allergiás reakciót válthat ki.
Kerülje a bőrrel és szemmel történő érintkezését.
Tárolja gyermekektől elzárva.
Címke, maximális megengedett sebesség
Kapcsoló
Elektromos kábel
Palacktartó (narancssárga sapka)
Védősapka
Nyomáscsökkentő szelep
FIGYELEM
•
Ha a tömítő folyadék bőrrel érintkezik,
akkor haladéktalanul le kell mosni szappannal és bő vízzel.
•
Ha a tömítőfolyadék szemmel érintkezik,
akkor azonnal ki kell öblíteni szemmosó
folyadékkal vagy bő vízzel. Ha a kényelmetlen érzés továbbra is megmarad,
akkor vizsgáltassa meg a szemét orvossal.
Levegőtömlő
354
* Opció/tartozék.
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
Szükséghelyzeti defektjavítás* használat
1.
A defekt tömítése a szükséghelyzeti defektjavító
készlettel, Temporary Mobility Kit (TMK).
Szükséghelyzeti defektjavítás
Állítsa fel az elakadásjelző háromszöget, ha a
kereket forgalmas helyen kell tömítenie.
5.
Ha a defektet szeg vagy hasonló tárgy
okozta, akkor hagyja azt a gumiabroncsban.
Ez segít a nyílás tömítésében.
2.
Válassza le a maximális megengedett sebesség címkét (amely a kompresszor oldalán
található) és helyezze azt a kormánykerékre.
A szükséghelyzeti defektjavító készlet használatát követően nem szabad 80 km/h
(50 mph) sebességnél gyorsabban vezetni.
3.
Ellenőrizze, hogy a kapcsoló a 0 állásban
van-e, és vegye ki a kábelt valamint a levegőtömlőt.
4.
Csavarja le a narancssárga sapkát a kompresszorról, és csavarozza le a dugót a palackról.
FIGYELEM
•
Ha a tömítő folyadék bőrrel érintkezik,
akkor haladéktalanul le kell mosni szappannal és bő vízzel.
•
Ha a tömítőfolyadék szemmel érintkezik,
akkor azonnal ki kell öblíteni szemmosó
folyadékkal vagy bő vízzel. Ha a kényelmetlen érzés továbbra is megmarad, akkor
vizsgáltassa meg a szemét orvossal.
MEGJEGYZÉS
Ne törje fel a palack zárját használat előtt. A
zár automatikusan automatikusan törik el a
palack becsavarásakor.
Az alkatrészek funkciójával kapcsolatos tájékoztatásért,
lásd Szükséghelyzeti defektjavító készlet* - áttekintés
(354. oldal).
Csavarozza a palackot a palacktartó aljára.
> A palack és a palacktartó visszaforgásgátló retesszel van ellátva a tömítőanyagszivárgás megakadályozása érdekében.
Amikor a palack be van csavarozva, ez
nem csavarható le a palackról. A palack
eltávolítását szervizben lehet elvégezni, a
Volvo hivatalos Volvo márkaszerviz
igénybe vételét javasolja.
FIGYELEM
Ne csavarozza le a palackot, az a szivárgás
megakadályozása érdekében visszaforgatásgátlóval van ellátva.
6.
Csavarja le a gumiabroncs porvédő sapkáját.
Ellenőrizze, hogy a levegőtömlő nyomáscsökkentő szelepe teljesen rá van-e csavarva, és
csavarja be a levegőtömlő szelepcsatlakozását a menet aljáig a gumiabroncsszelepen.
}}
* Opció/tartozék. 355
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
||
7.
Csatlakoztassa az elektromos kábelt a legközelebbi 12 voltos aljzathoz, és indítsa be az
autót.
MEGJEGYZÉS
Ügyeljen arra, hogy ne legyen használatban
több 12 voltos aljzat, amikor működik a kompresszor.
FIGYELEM
Ne hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket az
autóban, ha jár a motor.
8.
Indítsa be a kompresszort a kapcsoló I helyzetbe billentésével.
FIGYELEM
Soha ne álljon a gumiabroncs mellé, amikor
működik a kompresszor. Ha repedések vagy
egyenetlenségek jelennek meg, akkor azonnal
állítsa le a kompresszort. Az utat nem szabad
folytatni. Azt javasoljuk, hogy keressen fel egy
gumiabroncs-javítót.
MEGJEGYZÉS
Amikor bekapcsol a kompresszor, akkor a
nyomás akár 6 bar értékre növekedhet, de a
nyomás körülbelül 30 másodperc elteltével
leesik.
356
9.
Fújja a kereket 7 percig.
FONTOS
A kompresszort nem szabad 10 percnél hoszszabb ideig működtetni - túlmelegedés kockázata.
14. Amint lehetséges, vezessen legalább 3 kilométert maximum 80 km/h (50 mph) sebességgel, hogy a tömítőfolyadék tömíthesse a
gumiabroncsot.
MEGJEGYZÉS
Az első néhány fordulat során a gumiabroncs
tömítőfolyadékot bocsát ki a lyukon keresztül.
10. Kapcsolja ki a kompresszort, hogy ellenőrizze
a nyomást a nyomásmérőn. A minimális nyomás 1,8 bar, a maximális nyomás pedig
3,5 bar. (Engedjen ki levegőt a nyomáscsökkentő szelepen, ha túl magas a gumiabroncsnyomás.)
FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy senki ne álljon az autó
közelében, hogy ne fröccsenhessen rájuk
tömítő folyadék, amikor az autó elindul. A
távolságnak legalább két méternek kell lennie.
FIGYELEM
Ha a nyomás 1,8 bar alatt van, akkor a gumiabroncson lévő lyuk tól nagy. Az utat nem szabad folytatni. Azt javasoljuk, hogy keressen fel
egy gumiabroncs-javítót.
15. Ellenőrző vizsgálat:
Csatlakoztassa újra a levegőtömlőt a gumiabroncs levegőszelepére, és ellenőrizze a gumiabroncsnyomást nyomásmérővel, lásd Szükséghelyzeti defektjavítás* - ismételt ellenőrzés (357. oldal).
11. Kapcsolja ki a kompresszort, és húzza ki az
elektromos kábelt.
12. Csavarja le a levegőtömlőt a gumiabroncs
levegőszelepéről, és szerelje vissza a porvédő
sapkát a gumiabroncsra.
13. Helyezze a védősapkát a levegőtömlőre, hogy
elkerülje a maradék tömítőfolyadék szivárgását.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* (353. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavítás* - ismételt
ellenőrzés (357. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* - áttekintés (354. oldal)
* Opció/tartozék.
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
Szükséghelyzeti defektjavítás* ismételt ellenőrzés
2.
•
Amikor egy gumiabroncsot a szükséghelyzeti
defektjavító készlettel, Temporary Mobility Kit
(TMK) tömített, akkor azt körülbelül 3 kilométeres
vezetést követően ellenőrizni kell.
Ellenőrizze a gumiabroncsnyomást
•
Vegye ki a gumiabroncs-tömítő berendezést. A
kompresszornak kikapcsolva kell lennie.
1.
Olvassa le a gumiabroncsnyomást a nyomásmérőn.
Csavarja le a gumiabroncs porvédő sapkáját.
Vegye ki a levegőtömlőt, és csavarja a menet
aljáig a szelepcsatlakozót a gumiabroncs
levegőszelepén.
•
3.
Ha a gumiabroncs nyomása 1,3 bar5 alatt
van, akkor a gumiabroncs elégtelenül van
tömítve. Az utat nem szabad folytatni.
Vegye fel a kapcsolatot egy gumiabroncsokkal foglalkozó céggel.
Ha a gumiabroncsnyomás magasabb,
mint 1,3 bar5, akkor a gumiabroncs nyomását be kell állítani a gumiabroncsnyomás-táblázatnak megfelelően, lásd Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások (440. oldal).
Engedje le a nyomást a nyomáscsökkentő
szeleppel, ha a gumiabroncs nyomása túl
magas.
Ha a gumiabroncsot fel kell fújni:
1. Csatlakoztassa az elektromos kábelt a
legközelebbi 12 voltos aljzathoz, és indítsa
be az autót.
2. Indítsa be a kompresszort, és fújja a gumiabroncsot a gumiabroncsnyomás-táblázatban előírt nyomásra.
3. Kapcsolja ki a kompresszort.
5
1 bar = 100 kPa.
4.
Távolítsa el a gumiabroncs-tömítő berendezést, helyezze a védősapkát a levegőtömlőre,
és hajtsa a tömlőt a dobozba.
FIGYELEM
Ne csavarozza le a palackot, az a szivárgás
megakadályozása érdekében visszaforgatásgátlóval van ellátva.
5.
Helyezze vissza a porvédő sapkát a gumiabroncsra.
MEGJEGYZÉS
•
Miután felfújta a gumiabroncsot, mindig
szerelje vissza a porvédő sapkát, hogy
elkerülje a szelep kavicsok, szennyeződések stb. okozta károsodását.
•
Csak műanyag porvédő sapkákat használjon. A fém porvédő sapkák rozsdásodhatnak, ami miatt nehézzé válhat a lecsavarásuk.
MEGJEGYZÉS
A tömítőpalackot és a tömlőt használat után ki
kell cserélni. A Volvo azt javasolja, hogy kizárólag hivatalos Volvo szervizben végeztesse el
a cserét.
}}
* Opció/tartozék. 357
KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
||
FIGYELEM
Ellenőrizze rendszeresen a nyomást.
A Volvo azt javasolja, hogy vezessen a legközelebbi hivatalos Volvo műhelybe a sérült gumiabroncs cseréje/javítása érdekében. Tájékoztassa a
műhelyt, hogy a gumiabroncs tömítőfolyadékot
tartalmaz.
FIGYELEM
Nem szabad 80 km/h (50 mph) sebességnél
gyorsabban vezetnie, miután használta a szükséghelyzeti defektjavító készletet. A Volvo azt
javasolja, hogy forduljon hivatalos Volvo
műhelyhez a tömített gumiabroncs vizsgálata
érdekében (a maximális vezetési távolság
200 km). Ott a munkatársak meg tudják
határozni, hogy a gumiabroncs javítható-e
vagy ki kell-e cserélni.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Szükséghelyzeti defektjavítás* (353. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavítás* - használat
(355. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* - áttekintés (354. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavító
készlet* - a kerekek felfújása
Az autó eredeti gumiabroncsai a szükséghelyzeti
defektjavító készletben, (354. oldal) található
kompresszorral fújhatók fel.
1.
A kompresszornak kikapcsolva kell lennie.
Ellenőrizze, hogy a kapcsoló 0 állásban vane, majd vegye ki a kábelt és a levegőtömlőt.
2.
Csavarja le a gumiabroncs porvédő sapkáját
és csavarja a levegőtömlő szelepének csatlakozását a gumiabroncs levegőszelep-menetének aljáig.
3.
Csatlakoztassa az elektromos kábelt a legközelebbi 12 voltos aljzathoz, és indítsa be az
autót.
FIGYELEM
A kipufogógázok belélegzése életveszélyes
lehet. Soha ne hagyja járni a motort zárt vagy
nem elégséges szellőzésű helyeken.
5.
Fújja fel a gumiabroncsot a gumiabroncsnyomás-táblázatnak megfelelő előírt nyomásra,
lásd Gumiabroncsok - jóváhagyott gumiabroncsnyomások (440. oldal). Engedje le a
nyomást a nyomáscsökkentő szeleppel, ha a
gumiabroncs nyomása túl magas.
6.
Kapcsolja ki a kompresszort. Válassza le a
levegőtömlőt és az elektromos kábelt.
7.
Helyezze vissza a porvédő sapkát a gumiabroncsra.
Kapcsolódó információk
•
•
•
FIGYELEM
Szükséghelyzeti defektjavítás* (353. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavító készlet* - áttekintés (354. oldal)
Szükséghelyzeti defektjavítás* - ismételt
ellenőrzés (357. oldal)
Ne hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket az
autóban, ha jár a motor.
4.
358
FONTOS
A kompresszort nem szabad 10 percnél hoszszabb ideig működtetni - túlmelegedés kockázata.
Indítsa be a kompresszort a kapcsoló I helyzetbe billentésével.
* Opció/tartozék.
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Volvo szervizprogram
Szervizelés és javítás előjegyzése*1
3.
Az autó lehető legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb működése érdekében, tartsa be a Volvo
szervizprogramot a szerviz és garanciafüzet előírásainak megfelelően.
Kezelje a szervizelési, javítási és előjegyzési
információkat közvetlenül az internetre csatlakozó autóból.
Válassza ki a Volvo kereskedőt, akivel a szervizeléseket és javításokat szeretné végeztetni.
4.
Válassza ki az előnyben részesített kommunikációs csatornát (telefon). Az előjegyzési
információk mindig e-mailben kerülnek elküldésre az autóhoz és Önhöz.
A Volvo azt javasolja, hogy a szervizelési és karbantartási munkákat hivatalos Volvo műhelyben
végeztesse el. A Volvo műhelyek rendelkeznek a
legmagasabb minőségű szolgáltatáshoz szükséges szakemberekkel, célszerszámokkal és szervizirodalommal.
FONTOS
A Volvo garancia megmaradása érdekében,
ellenőrizze és tartsa be a szerviz- és garanciafüzet utasításait.
Kapcsolódó információk
•
1
2
360
Klímavezérlő rendszer - hibakeresés és javítás (373. oldal)
Ez a szolgáltatás1 a szervizelések és műhelylátogatások előjegyzésének kényelmes módját
nyújtja közvetlenül az autóban. Az autó információi a kereskedőhöz kerülnek, aki előkészítheti a
műhelylátogatást. A kereskedő felkeresi Önt az
időpont egyeztetése érdekében. Bizonyos piacokon a rendszer emlékezteti Önt a tervezett időpont közeledtéről, és a navigációs rendszer2 a
műhelybe is irányíthatja, amikor elérkezik az időpont.
Az autóból történő előjegyzés előfeltételei
• Az előjegyzési adatok küldéséhez és fogadásához az autóból/autóban, az autónak csatlakoznia kell az internethez, lásd a Sensus Infotainment mellékletet az autó internethez
csatlakoztatásának módjával kapcsolatban.
•
Mivel az előjegyzési információk a saját telefon-előfizetésén keresztül kerülnek küldésre,
válaszolnia kell arra, hogy szeretné-e az információk küldését. A kérdés feltétele egyszer
történik meg, ezután korlátozott ideig a kiválasztott kapcsolatra vonatkozik.
•
A szolgáltatás működéséhez és ahhoz, hogy
a rendszer kommunikálhasson az autó képernyőjén keresztül, el kell fogadnia az értesítéseket/felugró üzeneteket. A MY CAR forrás
normál nézetében, nyomja meg az OK/
MENU menüt, majd menjen a Szerviz és
javítás Értesítések megjelenítése
menüponthoz.
A szolgáltatás használata előtt
Volvo ID és saját profil
• Hozzon létre egy Volvo ID azonosítót. A Volvo
ID létrehozásával kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Volvo ID (21. oldal).
•
Jelentkezzen be a My Volvo tulajdonosi
weboldalra, menjen a saját profilba, és hajtsa
végre az alábbiakat:
1.
Ellenőrizze, hogy az autó a profiljához van-e
rendelve.
2.
Ellenőrizze, hogy a kapcsolattartási adatai
helyesek-e.
Bizonyos piacokra vonatkozik.
Sensus Navigation esetében.
* Opció/tartozék.
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
A szolgáltatás használata
Minden menü és beállítás a MY CAR normál
nézetéből érhető el az OK/MENU, majd Szerviz
és javítás gombbal.
Amikor elérkezik a szervizelés ideje és, bizonyos
esetekben, amikor az autónak javításra van szüksége, erről a kombinált műszerfalon, (68. oldal) és
a képernyő felugró menüjében értesül.
lámpa és a szerviz üzenet elalszik a kombinált
műszerfalon.
• Nem - Nem jelenik meg több felugró üzenet
a képernyőn. Az üzenet továbbra is látható a
kombinált műszerfalon. Miután ezt a lehetőséget választotta, lehetőség van a manuális
előjegyzés elindítására az autóban, lásd lent.
• Elhalasztás - A felugró menü megjelenik az
autó következő beindításakor.
Szervizelési üzenet a képernyőn.
A választási lehetőségek jelentése a képernyő
felugró menüjében:
• Igen - Előjegyzési kérelem került elküldésre
a kereskedőjéhez, aki felveszi Önnel a kapcsolatot egy előjegyzési ajánlattal. A szerviz-
1 Bizonyos
piacokra vonatkozik.
A My Volvo szolgáltatáson keresztül is jegyezhet
elő műhelylátogatást. Menjen a "Saját előjegyzések" részhez, és válassza a "Frissítés" lehetőséget, hogy hozzáférjen az előjegyzésekhez a My
Volvo szolgáltatásból.
Saját előjegyzések1
Előjegyzési információk mutatása az autó képernyőjén. Fogadja el vagy kérjen új előjegyzési ajánlatot.
–
Szerviz vagy javítás manuális előjegyzése1
1. Nyomja meg a MY CAR gombot a középkonzolon, és válassza a Szerviz és javítás
Márkakereskedő információi Szerviz
vagy javítás igénylése lehetőséget.
> A járműadatok automatikusan a kereskedőhöz kerülnek.
A kereskedő hívása1
Az autóhoz Bluetooth® kapcsolaton csatlakoztatott telefonnal felhívhatja a kereskedőjét. A telefon csatlakoztatásával kapcsolatban, lásd a Sensus Infotainment mellékletet.
2.
A kereskedő előjegyzési ajánlatot küld az
autóhoz.
–
3.
Fogadja el vagy kérjen új előjegyzési ajánlatot.
Válassza a Szerviz és javítás
foglalások lehetőséget.
Saját
Válassza a Szerviz és javítás
Márkakereskedő információi
Márkakereskedő hívása lehetőséget.
Az előjegyzés elfogadását követően az előjegyzési adatok tárolásra kerülnek az autóban, lásd
Saját előjegyzések. Az autó az előjegyzésekkel
kapcsolatos emlékeztetőkön keresztül automatikusan kommunikál Önnel a képernyőn keresztül,
és elvezeti a műhelylátogatásra.
}}
361
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
||
A navigációs rendszer használata1, 2
Vigye be a műhelyt úti célként vagy útvonalpontként a navigációs rendszerben.
–
–
Válassza a Szerviz és javítás
Márkakereskedő információi
beállítása lehetőséget.
Egyes cél
Válassza a Szerviz és javítás
Márkakereskedő információi
Hozzáadás útpontként lehetőséget.
Járműadatok küldése1
A járműadatok egy központi Volvo adatbázisba
(nem a kereskedőjéhez) kerülnek, ahonnan a
Volvo kereskedők az autó azonosító számát
(VIN3) használva hozzáférhetnek a járműadatokhoz. A szám az autó szerviz és garanciafüzetébe
van nyomtatva, vagy megtalálható a szélvédő bal
oldali alsó sarkának belsején.
–
Válassza a Szerviz és javítás Autó
adatainak küldése lehetőséget.
Előjegyzési információk és járműadatok
Amikor úgy dönt, hogy szervizelést jegyez elő az
autójából, akkor elküldésre kerülnek az előjegyzési információk és a járműadatok. A járműadatok
az alábbi területek adatait tartalmazzák:
1 Bizonyos piacokra vonatkozik.
2 Sensus Navigation esetében.
3 Járműazonosító szám
362
•
•
•
•
•
•
szervizelés szükségessége
működési állapot
folyadékszintek
Sebességmérő
az autó járműazonosító száma (VIN3)
Az autó szoftververziója.
Kapcsolódó információk
•
Volvo ID (21. oldal)
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Az autó felemelése
Az autó emelésekor fontos, hogy az emelőt vagy
az emelőkarokat az autó karosszériájának alsó
részén erre kialakított pontokhoz helyezze.
MEGJEGYZÉS
A Volvo azt ajánlja, hogy csak a kérdéses
autómodellhez tartozó emelőt használja. Ha
nem a Volvo által ajánlott emelőt használ,
akkor tartsa be a gyártó utasításait.
}}
363
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
||
Emelési pontok (nyilak) az autóhoz tartozó emelőhöz és emelési pontokhoz (pirosan jelölve).
Ha az autót első műhelyemelővel emeli, akkor azt
az autó alatti négy legtávolabbi emelési pont alá
kell helyezni. Ha az autót hátsó műhelyemelővel
emeli, akkor azt az autó alatti egyik emelési pont
alá kell helyezni. Ügyeljen arra, hogy a műhelyemelő úgy legyen elhelyezve, hogy az autó ne
csúszhasson le az emelőről. Mindig használjon
tengelytámaszokat vagy hasonló eszközöket.
Ha az autót kétoszlopos műhelyemelővel emeli,
akkor az első és hátsó emelőkarokat a külső
emelési pontok alá kell helyezni. Vagy az első
emelési pontok használható elöl.
Kapcsolódó információk
•
364
Kerékcsere - kerekek eltávolítása
(345. oldal)
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Motorháztető - nyitás és zárás
Mozdítsa balra a reteszt, és nyissa ki a motorháztetőt. (A reteszelő kampó a fényszóró és a
hűtőrács között helyezkedik el, lásd az ábrát.)
A motorháztető a pedálok mellett található
fogantyú hátra húzásával, majd a hűtőrács mellett lévő retesz balra mozdításával nyitható ki.
FIGYELEM
Motortér - áttekintés
Az áttekintés néhány szervizzel kapcsolatos komponenst mutat.
Motortér, 4-hengeres
Ellenőrizze, hogy lecsukáskor megfelelően
zár-e a motorháztető.
Kapcsolódó információk
•
•
Motortér - ellenőrzés (367. oldal)
Motortér - áttekintés (365. oldal)
A motortér megjelenése modelltől és motorváltozattól
függően változhat.
G031911
Motorolaj-töltőcső
Húzza meg a fogantyút a pedálok mellett.
Egy tájékoztató szimbólum világít a kombinált
műszerfal kijelzőjén, amikor a motorháztető
nyitva van, lásd Kombinált műszerfal - a megjelenített szimbólumok jelentése (74. oldal).
A hűtőfolyadék tágulási tartálya
Kormányszervo-folyadéktartály
Hűtő
Fék- és tengelykapcsoló-folyadéktartály (a
vezető oldalán helyezkedik el)
Akkumulátor
Relé- és biztosítéktábla
}}
365
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
||
Mosófolyadék-töltőcső
5-hengeres dízel motortér
FIGYELEM
Az autó elektromos rendszerének mindig 0
kulcshelyzetben kell lennie, amikor munkát
végez a motortérben, lásd Kulcshelyzetek funkciók különböző szinteken (85. oldal).
Levegőszűrő
FIGYELEM
A gyújtásrendszer nagyon magas feszültségű
és teljesítményű. A gyújtásrendszer feszültsége nagyon veszélyes. Az autó elektromos
rendszerének mindig 0 kulcshelyzetben kell
lennie, amikor munkát végez a motortérben,
lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző
szinteken (85. oldal).
Ne érjen a gyújtógyertyákhoz vagy a gyújtótekercshez, amikor az autó elektromos rendszere a II kulcshelyzetben van vagy a motor
meleg.
Kapcsolódó információk
•
•
A motortér megjelenése modelltől és motorváltozattól
függően változhat.
A hűtőfolyadék tágulási tartálya
Kormányszervo-folyadéktartály
Motorolaj-töltőcső
Fék- és tengelykapcsoló-folyadéktartály (a
vezető oldalán helyezkedik el)
Akkumulátor
Relé- és biztosítéktábla
Mosófolyadék-töltőcső
366
Motorháztető - nyitás és zárás (365. oldal)
Motortér - ellenőrzés (367. oldal)
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Motortér - ellenőrzés
Motorolaj - általános leírás
Bizonyos olajokat és folyadékokat rendszeres
időközönként ellenőrizni kell.
Jóváhagyott motorolajat kell használni annak
érdekében, hogy alkalmazhatók legyenek az előírt szervizintervallumok.
Rendszeres ellenőrzés
Ellenőrizze az alábbi olajokat és folyadékokat
rendszeresen, például üzemanyagtöltéskor:
•
•
•
•
Motorolaj
Kormányszervo folyadék
Mosófolyadék
FIGYELEM
Mindig műhelyben tisztíttassa a motort - lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben. Tűzveszély
kockázata áll fenn, ha a motor meleg.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
•
FONTOS
A motor szervizintervallumainak megfelelő
követelmények teljesítése érdekében a gyárban minden motort speciálisan kiválasztott
szintetikus motorolajjal töltenek fel. Az olaj
kiválasztása nagyon gondosan történt a hasznos élettartam, az indítási jellemzők, az üzemanyag-fogyasztás és a környezetre gyakorolt
hatás figyelembe vételével.
Hűtőfolyadék
Ne feledje, hogy a hűtőventilátor (a motortér
elején, a hűtő mögött található) automatikusan beindulhat a motor leállítását követően is.
Kedvezőtlen körülmények között vezetve, lásd
Motorolaj - kedvezőtlen vezetési feltételek
(423. oldal).
A Volvo az alábbiakat javasolja:
Jóváhagyott motorolajat kell használni annak
érdekében, hogy alkalmazhatók legyenek az
előírt szervizintervallumok. Csak az előírt fokozatú motorolajat használja az utántöltéshez és
az olajcseréhez is, különben károsan befolyásolhatja a hasznos élettartamot, az indítási jellemzőket, az üzemanyag-fogyasztást és a környezetre gyakorolt hatást.
Hűtőfolyadék - szint (371. oldal)
A Volvo Car Corporation a garanciával kapcsolatos minden felelősséget elhárít, ha nem
az előírt fokozatú és viszkozitású olajat használja.
Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés
(368. oldal)
A Volvo azt javasolja, hogy az olajcseréket
hivatalos Volvo szervizben végeztesse el.
Motorháztető - nyitás és zárás (365. oldal)
Motortér - áttekintés (365. oldal)
Kormányszervo-folyadék (373. oldal)
Mosófolyadék - töltés (384. oldal)
A Volvo különböző rendszereket használ, amelyek
figyelmeztetnek az alacsony/magas olajszintre
}}
367
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
||
vagy alacsony olajnyomásra. Bizonyos motorváltozatok olajnyomás-érzékelővel rendelkeznek, és a
kombinált műszerfal figyelmeztető szimbólumát
használják az alacsony olajnyomás jelzéséhez
. Más változatok olajszint-érzékelővel rendelkeznek, ekkor a műszerfal figyelmeztető szimbóluma
és szöveges üzenete tájékoztatja a
járművezetőt. Bizonyos változatok mindkét rendszerrel rendelkeznek. További tájékoztatásért,
vegye fel a kapcsolatot egy Volvo kereskedővel.
Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés
Az olajszintet az elektronikus olajszint-érzékelő
észleli.
4-hengeres
A motorolajat és az olajszűrőt a szerviz és garanciafüzetben előírt időközönként le kell cserélni.
Az előírtnál jobb minőségű olaj használata megengedett. Ha az autót kedvezőtlen körülmények
között használja, akkor a Volvo az előírtnál magasabb fokozatú olaj használatát javasolja, lásd
Motorolaj - kedvezőtlen vezetési feltételek
(423. oldal).
A feltöltési mennyiségekkel kapcsolatban, lásd
Motorolaj - fokozat és mennyiség (424. oldal).
Kapcsolódó információk
•
4
368
Motorolaj - ellenőrzés és feltöltés
(368. oldal)
Üzenet és grafika a kijelzőn. A bal oldali ábra mutatja a
digitális műszerfalat és a jobb oldali pedig az analógot.
Üzenet
Motorolajszint
Töltőcső4.
Bizonyos esetekben az olajat a szervizintervallumok között is fel kell tölteni.
A motorolajszinttel kapcsolatos tevékenységet
nem kell végezni, amíg egy üzenet meg nem jelenik a kombinált műszerfal kijelzőjén, lásd az alábbi
ábrát.
Az elektronikus olajszint-érzékelővel felszerelt motorok nem rendelkeznek nívópálcával.
Az olajszint az elektronikus olajszint-ellenőrző
műszerrel ellenőrizhető a forgókapcsolóval a
motor leállított állapotában, lásd Navigálás a
menüben - kombinált műszerfal (118. oldal).
FIGYELEM
Ha megjelenik a Olaj: szerviz szükséges
üzenet, akkor menjen szervizbe - hivatalos
Volvo szerviz igénybe vételét javasoljuk. Az
olajszint túl magas lehet.
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
FONTOS
Ha alacsony olajszintről kap értesítést, akkor
csak a megadott mennyiséget tültse be, például 0,5 litert.
MEGJEGYZÉS
A rendszer nem képes a változások közvetlen
észlelésére az olaj betöltésekor vagy leengedésekor. Az autót körülbelül 30 km hosszan
kell vezetni, és 5 percet álló helyzetben kell
hagyni a motor leállított állapotában és egyenes talajon, mielőtt az olajszint jelzése helyes
lenne.
2.
Forgassa a bal oldali bajuszkapcsoló forgókapcsolóját az Olajszint helyzetbe.
> Ezután megjelennek a motorolajszintre
vonatkozó információk.
5-hengeres dízel
A menü kezelésével kapcsolatos további
tájékoztatásért, lásd Navigálás a menüben
- kombinált műszerfal (118. oldal).
MEGJEGYZÉS
Ha nem állnak fenn az olajszint mérésének
feltételei (idő a leállítást követően, az autó
dőlése, külső hőmérséklet stb.), akkor a Nem
elérhető üzenet jelenik meg. Ez nem jelenti
azt, hogy valami meghibásodott az autó rendszereiben.
FIGYELEM
A tűzveszély miatt, ne öntsön olajat a kipufogócsonkra.
Töltőcső5.
A motorolajszinttel kapcsolatos tevékenységet
nem kell végezni, amíg egy üzenet meg nem jelenik a kombinált műszerfal kijelzőjén, lásd az alábbi
ábrát.
Az olajszint mérése, 4-hengeres
Ha ellenőrizni kell az olajszintet, akkor azt a
következő módon kell végrehajtani.
1.
5
II aktív kulcshelyzet, lásd Kulcshelyzetek funkciók különböző szinteken (85. oldal).
Az elektronikus olajszint-érzékelővel felszerelt motorok nem rendelkeznek nívópálcával.
}}
369
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
||
FONTOS
Ha megjelenik az Olajszint alacsony
Töltsön be 0,5 litert üzenet, akkor csak
0,5 litert töltsön be.
MEGJEGYZÉS
Üzenet és grafika a kijelzőn. A bal oldali ábra mutatja a
digitális műszerfalat és a jobb oldali pedig az analógot.
Az olajszintet csak vezetés közben észleli a
rendszer. A rendszer nem képes a változások
közvetlen észlelésére az olaj betöltésekor
vagy leengedésekor. Az autót
körülbelül 30 km hosszan kell vezetni, mielőtt
az olajszintjelzés helyes lenne.
Üzenet
Motorolajszint
Az olajszint az elektronikus olajszint-ellenőrző
műszerrel ellenőrizhető a forgókapcsolóval a
motor leállított állapotában, lásd Navigálás a
menüben - kombinált műszerfal (118. oldal).
FIGYELEM
Ha megjelenik a Olaj: szerviz szükséges
üzenet, akkor menjen szervizbe - hivatalos
Volvo szerviz igénybe vételét javasoljuk. Az
olajszint túl magas lehet.
FIGYELEM
Az olajszint mérése, 5-hengeres dízel
Ha ellenőrizni kell az olajszintet, akkor azt a
következő módon kell végrehajtani.
1.
II aktív kulcshelyzet, lásd Kulcshelyzetek funkciók különböző szinteken (85. oldal).
2.
Forgassa a bal oldali bajuszkapcsoló forgókapcsolóját az Olajszint helyzetbe.
> Ezután megjelenik a motor olajszintje; lásd
az alábbi ábrát, amely az üzenetet és a
grafikát mutatja a kijelzőn. A bal oldali
ábra mutatja a digitális műszerfalat és a
jobb oldali pedig az analógot.
A menü kezelésével kapcsolatos további
tájékoztatásért, lásd Navigálás a menüben
- kombinált műszerfal (118. oldal).
Ne töltsön be több olajat, ha a 3. vagy 4. töltési szint jelenik meg az alábbi ábrának megfelelően. A szintnek soha nem szabad a MAX
felett vagy a MIN alatt lennie, mert ez a motor
károsodását okozhatja.
FIGYELEM
A tűzveszély miatt, ne öntsön olajat a kipufogócsonkra.
Az 1-4. ábrák jelzik a töltöttségi szintet. Ne töltsön be
több olajat, ha a 3. vagy 4. töltési szint jelenik meg. Az
előírt töltöttségi szint a 4-es.
370
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Kapcsolódó információk
•
Motorolaj - általános leírás (367. oldal)
Hűtőfolyadék - szint
A hűtőfolyadék hűti a belsőégésű motort a megfelelő üzemi hőmérséklet fenntartása érdekében.
A motor által a hűtőfolyadéknak átadott hő felhasználható az utastér fűtéséhez.
A szint ellenőrzése
A hűtőfolyadék szintjének a kiegyenlítő tartály
MIN és MAX jelölései között kell lennie. Ha a
hűtőrendszer nincs elégségesen feltöltve, akkor
túl magas hőmérsékletek alakulhatnak ki, ami a
motor károsodásának kockázatával jár.
MEGJEGYZÉS
Ellenőrizze rendszeresen a hűtőfolyadékszintet a motor hideg állapotában.
Feltöltés
A hűtőfolyadék feltöltésekor, kövesse a csomagoláson feltüntetett utasításokat. Soha ne töltse
fel csak vízzel. A fagyás kockázata egyaránt nő a
túl kevés és túl sok hűtőfolyadék-koncentrátum
esetén.
Ha hűtőfolyadék található az autó alatt, ha hűtőfolyadékfüst van jelen vagy több mint 2 litert kellett utántölteni, akkor mindig hívjon autómentőt,
hogy elkerülje a motor hibás hűtőrendszer miatti
károsodását.
FIGYELEM
A hűtőfolyadék nagyon forró lehet. Ha a hűtőfolyadékot a motor üzemi hőmérsékletén kell
utántölteni, akkor lassan csavarja le a kiegyenlítő tartály sapkáját a túlnyomás finom
kiengedése érdekében.
}}
371
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
FONTOS
•
A magas klór-, klorid- és egyéb sótartalom a hűtőrendszer korrózióját okozza.
•
Mindig a Volvo által ajánlott, korróziógátló
szert tartalmazó hűtőfolyadékot használjon.
•
Ügyeljen arra, hogy a hűtőfolyadék-keverék 50% vizet és 50% hűtőfolyadékot
tartalmazzon.
•
Keverje a hűtőfolyadékot jóváhagyott
minőségi csapvízhez. Ha kétségei vannak
a víz minőségével kapcsolatban, akkor
használjon előre bekevert hűtőfolyadékot
a Volvo ajánlásai szerint.
•
•
A hűtőfolyadék/hűtőrendszer alkatrészeinek cseréjekor öblítse át a hűtőrendszert
jóváhagyott minőségi csapvízzel vagy öblítse át előre kevert hűtőfolyadékkal.
A motort csak jól feltöltött hűtőrendszerrel szabad járatni. Különben a hőmérséklet olyan magasra emelkedhet, hogy károsodás keletkezhet (repedések) a hengerfejben.
A mennyiségekkel és a vízminőséggel kapcsolatos előírásokkal kapcsolatban, lásd Hűtőfolyadék
- fokozat és mennyiség (426. oldal).
372
Fék- és tengelykapcsoló-folyadék szint
Feltöltés
A fék- és tengelykapcsoló-folyadék szintjének a
tartály MIN és MAX jelei között kell lennie.
A szint ellenőrzése
A fék- és tengelykapcsoló-folyadéknak közös tartálya van. A szintnek a tartályban látható MIN és
MAX jelölések között kell lennie. Rendszeresen
ellenőrizze a szintet.
Cserélje a fékfolyadékot minden második évben
vagy minden második rendszeres szerviz alkalmával.
A folyadékot évente cserélni kell az olyan autókban, amelyeket erős, gyakori fékezésekkel járó
körülmények között, például hegyes területeken
vagy magas páratartalmú trópusi éghajlaton használnak.
A mennyiségekkel és előírt fékfolyadék-minőséggel kapcsolatban, lásd Fékfolyadék - fokozat és
mennyiség (429. oldal).
FIGYELEM
Ha a fékfolyadék a tartály MIN szintje alatt
van, akkor ne vezessen tovább, amíg fel nem
tölti a fékfolyadékot. A Volvo azt javasolja,
hogy vizsgáltassa ki a fékfolyadék-veszteség
okát hivatalos Volvo szervizben.
A folyadéktartály a vezető oldalán helyezkedik el.
A folyadéktartály a fedél védelmében, a motortér
hideg zónájában található. A kerek fedelet el kell
távolítani, hogy hozzáférjen a tartály sapkájához.
Fordítsa el, és nyissa ki a burkolaton található
fedelet.
Csavarja le a tartály sapkáját és töltse be a
folyadékot. A szintnek a MIN és MAX jelölések között kell lennie, amelyek a tartály belsején helyezkednek el.
FONTOS
Ne feledje visszahelyezni a sapkát.
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Kormányszervo-folyadék
A kormányszervo-folyadék szinjtének a tartály
MIN és MAX jelölései között kell lennie. A folyadékot nem kell cserélni.
FIGYELEM
Ha hiba van a kormányszervo rendszerben
vagy ha le van állítva a motor, és az autót vontatni kell, akkor a kormányzás a normálisnál
sokkal nehezebb lehet. Olvasson többet a
vontatási tudnivalókról (333. oldal).
Klímavezérlő rendszer hibakeresés és javítás
A légkondicionáló rendszer csak hivatalos szervizben szervizelhető és javítható.
Hibakeresés és javítás
A légkondicionáló rendszer fluoreszkáló jelzőanyagokat tartalmaz. A szivárgás-észlelési munka
során ultraibolya fényt kell használni.
A Volvo azt javasolja, hogy forduljon hivatalos
Volvo szervizhez.
R134a hűtőközeget használó autók
FIGYELEM
FONTOS
Tartsa tisztán a kormányszervo-folyadéktartály
környékét az ellenőrzéskor. A fedelet nem
szabad kinyitni.
A légkondicionáló rendszer nyomás alatt lévő
R134a hűtőközeget tartalmaz. A rendszer
csak hivatalos szervizben szervizelhető és
javítható.
R1234yf hűtőközeget használó autók
FIGYELEM
Ellenőrizze rendszeresen a szintet. A folyadék
nem igényel cserét. A szintnek az MIN és MAX
jelölések között kell lennie.
Az előírt folyadékminőséghez, lásd Kormányszervo-folyadék - fokozat (429. oldal).
A légkondicionáló rendszer nyomás alatt lévő
R1234yf hűtőközeget tartalmaz. A SAE
J2845 (a hordozható klímarendszerekben
használt hűtőközegek biztonságos szervizelésére és tárolására vonatkozó technikusképzés) szabványnak megfelelően, a hűtőközeg
rendszert a rendszer biztonsága érdekében
csak szakképzett szerelők szervizelhetik és
javíthatják.
}}
373
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
||
Kapcsolódó információk
•
Volvo szervizprogram (360. oldal)
Izzócsere - általános
Az autó számos izzóját kicserélheti a járművezető. A LED-es lámpák izzócseréjéhez, keressen
fel egy szervizt.
Az izzók szabványosak, (382. oldal). Az alábbi
lista tartalmazza a speciális izzók és egyéb fényforrások helyét, mint amilyenek a LED-es6 lámpák vagy azok, amelyek valamilyen más okból
csak szervizben7 cserélhetők:
•
Aktív Xenon fényszórók - ABL (Xenon lámpák)
•
•
•
•
•
nappali világítás/helyzetjelző lámpák, első
•
•
•
6
7
374
LED Light Emitting Diode
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
FIGYELEM
A xenon fényszórókkal felszerelt autókon a
xenon izzók cseréjét szervizben kell elvégeztetni - lehetőleg hivatalos Volvo szervizben. A
xenon lámpákkal végzett munka rendkívüli
figyelmet igényel, mert a fényszóró nagyfeszültségű egységgel rendelkezik.
FIGYELEM
Az autó elektromos rendszerének a 0 kulcshelyzetben kell lennie az izzócseréhez, lásd
Kulcshelyzetek - funkciók különböző szinteken (85. oldal).
Kanyarlámpák
Oldalsó irányjelző lámpák, külső tükrök
Megközelítő világítás, külső tükrök
Belső világítás az első belépő-világítás kivételével
FONTOS
Soha ne érjen az izzók üveg részéhez az ujjával. Az ujján található zsír a hőtől elpárolog,
bevonja a fényvisszaverőt és károsodást okoz.
Helyzetjelző lámpák, hátsó
Szélességjelző lámpák
Irányjelzők, hátsó.
MEGJEGYZÉS
Ha a hibaüzenet a hibás izzó cseréjét követően is megmarad, akkor azt javasoljuk, hogy
látogasson el egy hivatalos Volvo szervizbe.
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
MEGJEGYZÉS
A külső lámpák, például a fényszórók és a
hátsó lámpák átmenetileg bepárásodhatnak a
lencsén belül. Ez normális és az összes külső
világítás úgy van tervezve, hogy ellenálljon
ennek. A párakicsapódás normális esetben
kiszellőzik a lámpatestből, amikor a lámpa egy
időre be van kapcsolva.
Izzócsere - fényszórók
Az összes fényszóróizzó a motortérből cserélhető. Először lazítsa meg és távolítsa el a teljes
fényszórót.
A fényszóró eltávolítása
Álltísa az autó elektromos rendszerét 0 kulcshelyzetbe, lásd Kulcshelyzetek - funkciók különböző
szinteken (85. oldal).
Válassza le a fényszóró csatlakozóját, a kapcsot a hüvelykujjával lenyomva.
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
•
Izzócsere - fényszórók (375. oldal)
Ugyanakkor, vezesse ki a csatlakozót a másik
kezével.
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése
(380. oldal)
Izzócsere - piperetükör-világítás (381. oldal)
5.
Emelje ki a fényszórót és helyezze azt puha
felületre, hogy elkerülje a lencse károsodását.
6.
Cserélje ki a kérdéses izzót.
Izzócsere - csomagtér-világítás (381. oldal)
Izzócsere - rendszámtábla-világítás
(381. oldal)
Húzza ki a fényszóró rögzítő csapjait.
A fényszóró rögzítése
Húzza egyenesen előre a fényszórót.
FONTOS
Ne húzza az elektromos kábelt, csak a csatlakozót.
}}
375
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
||
A rögzítésekor, ellenőrizze, hogy a hosszú zárócsap beakadt-e - mindkét fülbe be kell akadnia.
Izzócsere - a távolsági/tompított
izzók fedele
1.
Csatlakoztassa a csatlakozót, kattanó hangot
kell hallania.
2.
Szerelje vissza a fényszórót és a rögzítő csapokat. Ellenőrizze, hogy szilárdan vannak-e
behelyezve.
A távolsági/tompított fényszóró izzóihoz a fényszóró nagyobb fedelének eltávolításával lehet
hozzáférni.
3.
Ellenőrizze a világítást.
A fényszórót be kell szerelni és a csatlakozót szilárdan csatlakoztatni kell, mielőtt bekapcsolja a
világítást vagy behelyezi a távvezérlős kulcsot a
gyújtáskapcsolóba.
Kapcsolódó információk
•
•
•
Izzócsere - általános (374. oldal)
Izzócsere - a távolsági/tompított izzók fedele
(376. oldal)
Lámpák - műszaki adatok (382. oldal)
Az izzó cseréjének elkezdése előtt, lásd Izzócsere
- fényszórók (375. oldal).
1.
Csavarozza ki a fedél négy csavarját egy Torx
szerszámmal, T20-as méret (1). Ezeket nem
kell teljesen leválasztani (3-4 fordulat elégséges.)
2.
Csúsztassa félre a fedelet az egyik oldalra.
3.
Távolítsa el a fedelet.
Szerelje vissza a fedelet ellentétes sorrendben.
376
Kapcsolódó információk
•
•
•
•
Izzócsere - fényszórók (375. oldal)
Izzócsere - tompított fényszóró (377. oldal)
Izzócsere - távolsági fényszóró (377. oldal)
Izzócsere - extra távolsági fényszóró
(378. oldal)
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Izzócsere - tompított fényszóró
A tompított fényszóró izzója a fényszóró nagyobb
fedelébe van szerelve.
MEGJEGYZÉS
Halogén fényszórókkal felszerelt autók esetén.
Szerelje vissza az alkatrészeket ellentétes sorrendben.
Kapcsolódó információk
•
Izzócsere - távolsági fényszóró
A távolsági fényszóró izzója a fényszóró nagyobb
fedelébe van szerelve.
Lámpák - műszaki adatok (382. oldal)
MEGJEGYZÉS
Halogén fényszórókkal felszerelt autók esetén.
1.
Válassza le a fényszórót, (375. oldal).
1.
Válassza le a fényszórót, (375. oldal).
2.
Távolítsa el a fedelet, (376. oldal).
2.
Távolítsa el a fedelet, (376. oldal).
3.
Csatlakoztassa le a csatlakozót az izzóról.
3.
4.
Válassza le az izzót a foglalat lefelé nyomásával.
Válassza le az izzót az óramutató járásával
ellentétes irányban forgatva, majd egyenesen
kihúzva azt.
5.
Illessze az új izzót a foglalatba, és pattintsa
be azt. Az kizárólag egy helyzetben rögzíthető.
4.
Csatlakoztassa le a csatlakozót az izzóról.
}}
377
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
||
5.
Cserélje ki az izzót és igazítsa azt az aljzatba,
majd fordítsa az óramutató járásával megegyező irányba és rögzítse azt. Az kizárólag
egy helyzetben rögzíthető.
Izzócsere - extra távolsági
fényszóró
Az extra távolsági fényszóró izzója a fényszóró
nagyobb fedelébe van szerelve.
Szerelje vissza az alkatrészeket ellentétes sorrendben.
Kapcsolódó információk
•
378
Szerelje vissza az alkatrészeket ellentétes sorrendben.
Kapcsolódó információk
•
Lámpák - műszaki adatok (382. oldal)
MEGJEGYZÉS
Xenon* fényszórókkal felszerelt autók esetén.
Lámpák - műszaki adatok (382. oldal)
1.
Válassza le a fényszórót, (375. oldal).
2.
Távolítsa el a fedelet, (376. oldal).
3.
Csatlakoztassa le a csatlakozót az izzóról.
4.
Válassza le az izzófoglalatot, egyenesen
kihúzva azt.
5.
Cserélje ki az izzót és szerelje be az újat a
foglalatba. Az kizárólag egy helyzetben rögzíthető.
* Opció/tartozék.
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Izzócsere - első irányjelzők
Oldja ki az irányjelző lámpa foglalatát az óramutató járásával ellentétes irányban forgatva azt.
Kapcsolódó információk
•
Lámpák - műszaki adatok (382. oldal)
Izzócsere - hátsó lámpa
A hátsó ködlámpa izzójához a lökhárító mögül
lehet hozzáférni.
A féklámpák és a tolatólámpák izzói a csomagtér
belsejéből cserélhetők.
Hátsó ködlámpa
1.
Válassza le a fényszórót, (375. oldal).
2.
Válassza le az izzófoglalatot az óramutató
járásával ellentétes irányba fordítva azt.
3.
Húzza ki az izzófoglalatot az izzó eltávolításához.
A hátsó ködlámpa izzójához a lökhárító mögül
lehet hozzáférni.
4.
Benyomva, és az óramutató járásával ellentétes irányban forgatva, távolítsa el a kiégett
izzót.
1.
Válassza le az izzófoglalatot az óramutató
járásával ellentétes irányba fordítva azt.
2.
Távolítsa el a kiégett izzót benyomva, és az
óramutató járásával ellentétes irányban forgatva azt.
3.
Szereljen be egy új izzót, nyomja le, és forgassa el az óramutató járásával megegyező
irányban.
5.
Szereljen be egy új izzót, nyomja le, és forgassa el az óramutató járásával megegyező
irányban.
6.
Szerelje be az izzófoglalatot és fordítsa az
óramutató járásával megegyező irányban.
}}
379
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
||
4.
Szerelje be az izzófoglalatot és fordítsa az
óramutató járásával megegyező irányban.
Féklámpa és tolatólámpa
Kapcsolódó információk
•
Izzócsere - a hátsó lámpák elhelyezkedése
(380. oldal)
•
Lámpák - műszaki adatok (382. oldal)
Izzócsere - a hátsó lámpák
elhelyezkedése
Az áttekintés a hátsó lámpák elhelyezkedését
mutatja.
Mindkét féklámpa és a tolatólámpa izzóit a csomagtér belseje felől lehet kicserélni.
380
Féklámpa (LED)
1.
Nyissa ki a panelt.
2.
Válassza le az izzófoglalatot az óramutató
járásával ellentétes irányba fordítva azt.
3.
Benyomva, és az óramutató járásával ellentétes irányban forgatva, távolítsa el a kiégett
izzót.
Tolatólámpa (379. oldal)
4.
Szereljen be egy új izzót, nyomja le, és forgassa el az óramutató járásával megegyező
irányban.
Ködlámpa (379. oldal)
5.
Szerelje be az izzófoglalatot és fordítsa az
óramutató járásával megegyező irányban.
Helyzetjelző lámpák (LED)/szélességjelző
lámpák (LED)
Irányjelző
Féklámpák (379. oldal)
Kapcsolódó információk
•
•
Izzócsere - általános (374. oldal)
Lámpák - műszaki adatok (382. oldal)
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Izzócsere - rendszámtábla-világítás
Izzócsere - csomagtér-világítás
Izzócsere - piperetükör-világítás
A rendszámtábla-világítás a csomagtérajtó
fogantyúja alatt található.
A csomagtér világítása a csomagtérajtóban
helyezkedik el.
A piperetükör lámpái a lámpalencsén belül találhatók.
G031942
A lámpalencse eltávolítása
1.
Távolítsa el a csavarokat egy csavarhúzóval.
1.
2.
Óvatosan válassza le az egész lámpatestet,
és húzza ki azt.
Helyezzen be egy csavarhúzót, és finoman
feszítse a lámpatestet, amíg meg nem lazul.
2.
Cserélje ki az izzót.
Cserélje ki az izzót.
3.
Ellenőrizze, hogy az izzó világít-e, majd
nyomja vissza a lámpatestet.
3.
4.
Illessze vissza az egész lámpatestet, és csavarozza azt a helyére.
Kapcsolódó információk
•
1.
Helyezzen egy csavarhúzót a lámpa lencséje
alá, és finoman feszítse fel a füleket a szélén.
2.
Pattintsa ki a lámpalencsét.
3.
Használjon hegyes végű laposfogót az izzó
egyenes kihúzásához oldalra, majd cserélje ki
egy újra. Megjegyzés! - Ne szorítsa meg az
izzót túl erősen a fogóval. Különben eltörheti
a lámpa lencséjét.
Kapcsolódó információk
•
Lámpák - műszaki adatok (382. oldal)
Lámpák - műszaki adatok (382. oldal)
A lámpa lencséjének visszaszerelése
1.
Helyezze vissza a lámpa lencséjét.
2.
Nyomja a helyére.
Kapcsolódó információk
•
Lámpák - műszaki adatok (382. oldal)
381
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Lámpák - műszaki adatok
Az adatok az izzókra vonatkoznak. A LED-es lámpák izzócseréjéhez, keressen fel egy szervizt.
Világítás
WA
Típus
Világítás
WA
Típus
Tolatólámpa
21
P21W LL
Hátsó ködlámpa
21
H21W LL
A
Tompított fényszóró,
halogén
55
H7 LL
Távolsági fényszóró,
halogén
65
H9
Extra távolsági fényszóró, ABL
65
H9
Első irányjelzők
24
PY24W
Első belépő világítás
3
T10, W2.1x9.5d
aljzat
Kesztyűtartó-világítás
5
SV8.5 aljzat,
hossz: 43 mm
Piperetükör-világítás
2
T5, W2x4.6d aljzat
Csomagtér-világítás
10
SV8.5 aljzat,
hossz: 43 mm
Rendszámtáblavilágítás
5
C5W LL
Féklámpák
21
P21W LL
Watt
Kapcsolódó információk
•
Izzócsere - általános (374. oldal)
Ablaktörlő lapátok
Az ablaktörlő lapátok letörlik a vizet a szélvédőről
és a hátsó ablakokról. A mosófolyadékkal együtt
tisztítják az ablakokat és biztosítják a kilátást a
vezetéshez.
Az ablaktörlő lapátoknak szervizállásban kell lenniük, amikor kicseréli azokat.
Szervizállás
Az ablaktörlő lapátok a szervizállásban.
A csere elvégzéséhez, a tisztításhoz vagy az
ablaktörlő lapátok felemeléséhez (például a jég
lekaparásához a szélvédőről), azoknak szervizállásban kell lenniük.
FONTOS
Mielőtt szerviz állásba helyezné az ablaktörlőket, ellenőrizze, hogy nincsenek-e lefagyva.
382
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
1.
Helyezze a távvezérlős kulcsot a gyújtáskapcsolóba8, és röviden nyomja meg a START/
STOP ENGINE gombot az autó elektromos
rendszerének I kulcshelyzetbe kapcsolásához. A kulcshelyzetekkel kapcsolatos részletes információkhoz, lásd Kulcshelyzetek funkciók különböző szinteken (85. oldal).
2.
Nyomja meg újra röviden a START/STOP
ENGINE gombot, hogy 0 kulcshelyzetbe
kapcsolja az autó elektromos rendszerét.
3.
3 másodpercen belül, mozdítsa felfelé a jobb
oldali bajuszkapcsolót, és tartsa ebben a
helyzetben körülbelül 1 másodpercig.
> Az ablaktörlők ekkor egyenesen álló helyzetbe mozdulnak.
Az ablaktörlő lapátok cseréje
Az ablaktörlők akkor állnak vissza a kiindulási
helyzetükbe, amikor röviden megnyomja a
START/STOP ENGINE gombot, hogy az autó
elektromos rendszerét I kulcshelyzetbe kapcsolja
(vagy amikor beindítja az autót).
Hajtsa fel az ablaktörlő lapátot, amikor az a
szervizállásban van. Nyomja meg az ablaktörlő lapáton található gombot, és húzza ki
egyenesen az ablaktörlő lapáttal párhuzamosan.
Csúsztassa be az új ablaktörlő lapátot, amíg
egy "kattanást" nem hall.
Ellenőrizze, hogy a lapát biztosan fel van-e
szerelve.
4.
Hajtsa vissza az ablaktörlő lapátot a szélvédő
felé.
Az ablaktörlők akkor térnek vissza a szervizállásból, amikor röviden megnyomja a START/STOP
ENGINE gombot, hogy az autó elektromos rendszerét I kulcshelyzetbe kapcsolja (vagy amikor
beindítja az autót).
FONTOS
Ha az ablaktörlő karok a szélvédőtől felhajtva,
szerviz állásban vannak, akkor vissza kell hajtani azokat a szélvédőre, mielőtt aktiválná azokat. Erre azért van szükség, hogy elkerülje a
motorháztető fényezésének megkarcolását.
8
A kulcs nélküli indító és nyitó rendszerrel felszerelt autókban nem szükséges.
}}
383
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
||
MEGJEGYZÉS
Az ablaktörlő lapátok különböző hosszúságúak. A vezető oldali lapát hosszabb, mint az
utas oldali.
Tisztítás
Mosófolyadék - töltés
Az ablaktörlő lapátok és a szélvédő tisztításához,
lásd Autómosás (405. oldal).
A mosófolyadék a fényszórók és az ablakok tisztítására szolgál. Fagypont alatti hőmérsékleteken
fagyálló adalékot tartalmazó mosófolyadékot kell
használni.
FONTOS
Ellenőrizze rendszeresen a lapátokat. Az elhanyagolt karbantartás csökkenti az ablaktörlő
lapátok élettartamát.
Az ablaktörlő lapátok cseréje, hátsó
ablak
Kapcsolódó információk
G032770
•
384
1.
Hajtsa ki az ablaktörlő kart.
2.
Fogja meg a lapát belső részét (lásd a nyilat).
3.
Forgassa el az óramutató járásával ellentétes
irányba a lapát véghelyzetét használva karként ablaktörlő karral szemben, hogy könynyebben leválassza a lapátot.
4.
Nyomja a helyére az új ablaktörlő lapátot.
Ellenőrizze, hogy biztosan fel van-e szerelve.
5.
Engedje le az ablaktörlő kart.
Mosófolyadék - töltés (384. oldal)
A mosófolyadék feltöltése a kék sapka felnyitásával történik.
A szélvédő- és fényszórómosók közös tartállyal
rendelkeznek.
MEGJEGYZÉS
Amikor körülbelül 1 liter mosófolyadék maradt
a tartályban, akkor a mosófolyadék feltöltésére vonatkozó üzenet jelenik meg a kombinált műszerfalon a
szimbólummal együtt.
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Előírt minőség: A Volvo által ajánlott mosófolyadék - hideg időben és fagypont alatt fagyvédelemmel.
FONTOS
Használjon eredeti Volvo vagy ezzel egyenértékű, 8 és 6 között pH értékű mosófolyadékot
üzemi hígításban (például 1:1 arányban semleges vízzel keverve).
FONTOS
Amikor a hőmérséklet fagypont alatt van,
akkor használjon fagyálló adalékot tartalmazó
mosófolyadékot a szivattyú, a tartály és a tömlők befagyásának megelőzése érdekében.
Indítóakkumulátor - általános leírás
Az indítóakkumulátor az indítómotor hajtására és
az autó egyéb elektromos berendezéseinek ellátására szolgál.
Az indítóakkumulátor hagyományos 12 voltos
akkumulátor.
Az akkumulátor hasznos élettartamát és működését olyan tényezők befolyásolják, mint az indítások száma, lemerülés, vezetési stílus, vezetési feltételek, időjárási viszonyok stb.
•
•
Hidegindítási
CCAB (A)
Fényszórómosóval felszerelt autók: 6,5 liter.
Fényszórómosó nélküli autók: 4,5 liter.
Ablaktörlő lapátok (382. oldal)
Ablaktörlők és -mosók (107. oldal)
Motorháztető - nyitás és zárás (365. oldal)
9 Enhanced Flooded Battery.
10 Absorbed Glass Mat.
kapacitásA
-
Kapacitás (Ah)
A
B
FONTOS
Amikor kicseréli a segédakkumulátort, akkor
AGM10 típusú akkumulátort kell beszerelni.
FONTOS
Ha kicseréli az indítóakkumulátort, akkor az
eredeti akkumulátorral megegyező hidegindítási kapacitású és típusú akkumulátorra cserélje azt (lásd az akkumulátor címkéjét).
12
Méret , HxSzxM (mm)
Kapcsolódó információk
•
•
•
Ellenőrizze, hogy az akkumulátor kábelei
megfelelően csatlakoztatva vannak-e és meg
vannak-e húzva.
Feszültség (V)
Hangerő:
•
•
Soha ne csatlakoztassa le az akkumulátort,
amikor jár a motor.
FONTOS
Amikor kicseréli az indítóakkumulátort, akkor
a Start/Stop funkcióval rendelkező autókba
EFB9 típusú akkumulátort kell szerelni.
MEGJEGYZÉS
720
278×175×190
Az indító akkumulátor méretének meg kell
egyeznie az eredeti akkumulátor méretével.
70
Az EN szabványnak megfelelően.
Hidegindítási amperszám.
}}
385
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
||
FIGYELEM
•
Az akkumulátor durranógázt fejleszthet,
ami erősen robbanékony. Ha a segédindító kábelt helytelenül csatlakoztatja,
akkor szikra keletkezhet és ez elég az
akkumulátor felrobbanásához.
•
Az akkumulátor kénsavat tartalmaz, ami
súlyos égési sérüléseket okozhat.
•
Ha kénsav kerül a szemébe, bőrére vagy
ruhájára, akkor öblítse le nagy mennyiségű vízzel. Ha a sav a szemébe kerül azonnal kérjen orvosi segítséget.
FONTOS
Az indítóakkumulátor vagy a segédakkumulátor, (389. oldal) töltéséhez csak modern, szabályozott töltőfeszültségű akkumulátortöltőket
használjon. A gyorstöltő funkciót nem szabad
használni, mert károsíthatja az akkumulátort.
FONTOS
MEGJEGYZÉS
Ha nem tartja be az alábbi utasításokat, akkor
az infotainment rendszer energiatakarékos
funkciója átmenetileg kikapcsol és/vagy az
indító akkumulátor töltöttségi állapotára
vonatkozó tájékoztató üzenet ideiglenesen
használhatatlan lesz külső akkumulátor vagy
akkumulátortöltő csatlakoztatását követően:
•
Az akkumulátor élettartama rövidebb, ha
ismételten lemerül.
Az akkumulátor élettartamát számos tényező
befolyásolja, beleértve a vezetési körülményeket és az időjárást. Az akkumulátor indítási
kapacitása az idővel fokozatosan csökken,
ezért, ha az autót hosszabb ideig nem használja vagy csak rövid távolságokat tesz meg,
akkor újra kell tölteni. A szélsőséges hideg
tovább csökkenti az indítási kapacitást.
Az autó indító akkumulátorának negatív
kivezetését soha nem szabad külső
akkumulátor vagy akkumulátortöltő csatlakoztatására használni - csak az autó
karosszériája használható testelési
pontként.
Az akkumulátor jó állapotban tartásához, legalább 15 percet kell vezetni hetente vagy az
akkumulátort automatikus akkumulátorcsepptöltőhöz kell csatlakoztatni.
A kábelbilincsek csatlakoztatásával kapcsolatban, lásd Segédindítás másik akkumulátorral
(289. oldal).
A teljesen feltöltött állapotban tartott akkumulátornak van a leghosszabb hasznos élettartama.
Kapcsolódó információk
•
•
386
Akkumulátor - szimbólumok (387. oldal)
Indítóakkumulátor - csere (387. oldal)
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Akkumulátor - szimbólumok
Kerülje a szikrák és nyílt
láng használatát.
Az akkumulátorokon tájékoztató és figyelmeztető
szimbólumok találhatók.
Szimbólumok az akkumulátorokon
Indítóakkumulátor - csere
Az indítóakkumulátor szerviz segítségének
igénybe vétele nélkül kicserélhető.
Eltávolítás
Használjon védőszemüveget.
Robbanásveszély.
További tájékoztatás az autó
kezelési útmutatójában.
Újra kell hasznosítani.
Mindenekelőtt: Vegye ki a távvezérlős kulcsot a
gyújtáskapcsolóból, és várjon legalább 5 percet,
mielőtt bármilyen elektromos csatlakozáshoz érne
- ez azért van, mert az autó elektromos rendszerének tárolnia kell a szükséges információkat a
vezérlőmodulokban.
Tárolja az akkumulátort
gyermekektől elzárva.
MEGJEGYZÉS
Az elhasznált indítóakkumulátort vagy segédakkumulátort a környezetre biztonságos
módon kell újrahasznosítani, mert ólmot tartalmaz.
Az akkumulátor korróziót
okozó savat tartalmaz.
Kapcsolódó információk
•
Indítóakkumulátor - általános leírás
(385. oldal)
•
Akkumulátor - Start/Stop (389. oldal)
}}
387
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
||
Oldja ki a gumiburkolatot, hogy kiszabaduljon
a hátsó fedél.
Rögzítés
Távolítsa el a hátsó fedelet egy negyed fordulattal elfordítva és kiemelve azt.
FIGYELEM
Csatlakoztassa és szerelje le a pozitív és
negatív kábeleket a megfelelő sorrendben.
1.
Engedje az akkumulátort az akkumulátordobozba.
2.
Mozgassa befelé és oldalra az akkumulátort,
amíg el nem éri a doboz hátsó szélét.
3.
Húzza meg az akkumulátort tartó bilincset.
4.
Csatlakoztassa a szellőztető tömlőt.
> Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva az akkumulátorhoz és a kimenethez a karosszériában.
Válassza le a fekete negatív kábelt.
Válassza le a piros negatív kábelt.
Válassza le a szellőzőtömlőt az akkumulátorról.
Lazítsa meg az akkumulátor bilincsét tartó
csavart.
Nyissa ki a kapcsokat az első fedélen, és
távolítsa el a fedelet.
388
5.
Csatlakoztassa a piros negatív kábelt.
Mozdítsa félre az akkumulátort.
6.
Csatlakoztassa a fekete negatív kábelt.
Emelje fel.
7.
Nyomja be a hátsó fedelet. (Lásd a korábbi
"Eltávolítás" részt.)
8.
Szerelje fel a gumiburkolatot. (Lásd "Eltávolítás".)
9.
Állítsa be az első fedelet és rögzítse azt a
kapcsokkal. (Lásd "Eltávolítás".)
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Az autó indító akkumulátorával kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Indítóakkumulátor általános leírás (385. oldal) és Segédindítás
másik akkumulátorral (289. oldal).
Akkumulátor - Start/Stop
Akkumulátor
A Start/Stop funkcióval felszerelt autók, az indítóakkumulátor mellett egy segédakkumulátorral
vannak felszerelve.
Az Start/Stop funkcióval rendelkező autók két
12 voltos akkumulátorral vannak felszerelve - egy
extra erős akkumulátorral az indításhoz és egy
segédakkumulátorral, amely segít a Start/Stop
funkció indítási eljárásában.
A Start/Stop funkcióval kapcsolatos további tájékoztatásért, lásd Start/Stop* (299. oldal).
Indító, 12 V
Hidegindítási
kapacitásA CCAB
(A)
Balkormányos
autó:
720C
760D
120E
170F
Jobbkormányos
autó:
120
Az autó indító akkumulátorával kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Segédindítás másik
akkumulátorral (289. oldal).
Az alábbi táblázat mutatja az indítóakkumulátor
és a segédakkumulátor műszaki adatait a Start/
Stop funkcióval felszerelt autókban.
Segéd, 12 V
Balkormányos
autó:
Méret ,
HxSzxM
(mm)
150×90×106E
278×175×190
150×90×130F
Jobbkormányos
autó:
150×90×106
}}
* Opció/tartozék. 389
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
||
MEGJEGYZÉS
Akkumulátor
Indító, 12 V
Segéd, 12 V
•
Minél magasabb az áramfogyasztás az
autóban, annál többet kell dolgoznia a
generátornak az akkumulátorok töltésén
= nagyobb üzemanyag-fogyasztás.
•
Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje
a legkisebb megengedett szint alá esik,
akkor a Start/Stop funkció kikapcsol.
Balkormányos
autó:
Kapacitás (Ah)
8E
70
10F
Jobbkormányos
autó:
8
A
B
C
D
E
F
Az EN szabványnak megfelelően.
Cold Cranking Amperes.
Manuális sebességváltó.
Automata sebességváltó.
Manuális sebességváltó Start/Stop funkcióval, amely csak
akkor állítja le automatikusan a motort, amikor az autó teljesen
álló helyzetben van.
Egyebek.
Az ideiglenesen csökkent Start/Stop funkció a
magas áramfelvétel miatt azt jelenti, hogy:
•
•
A motor automatikusan beindul13 anélkül,
hogy a járművezető benyomná a tengelykapcsoló-pedált (manuális sebességváltó).
A motor automatikusan beindul anélkül, hogy
a járművezető felemelné a lábát a fékpedálról
(automata sebességváltó).
FONTOS
Amikor kicseréli az indítóakkumulátort, akkor
a Start/Stop funkcióval rendelkező autókba
EFB11 típusú vagy ennél erősebb akkumulátort kell szerelni.
Amikor kicseréli a segédakkumulátort, akkor
AGM12 típusú akkumulátort kell beszerelni.
11
12
13
14
390
Az akkumulátorok elhelyezkedése
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
Az automatikusan indítás csak akkor következik be, ha a sebességváltó üres állásban van.
Az indítóakkumulátorral kapcsolatos részletes leíráshoz, lásd Indítóakkumulátor - általános leírás (385. oldal).
A: Balkormányos autó. B: Jobbkormányos autó.
Akkumulátor14
Segédakkumulátor
A segédakkumulátor normálisan nem igényel
több szervizelést, mint a normál, indításhoz használt akkumulátor. Kérdések vagy problémák esetén, forduljon egy szervizhez - lehetőleg hivatalos
Volvo szervizhez.
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
FONTOS
MEGJEGYZÉS
Ha nem tartja be az alábbi utasításokat, akkor
előfordulhat, hogy a Start/Stop funkció ideiglenesen nem működik egy külső akkumulátor
vagy akkumulátortöltő csatlakoztatását követően:
•
Ha az indító akkumulátor annyira lemerült,
hogy az autó nem rendelkezik a normális
elektromos funkciókkal, és a motort külső
segédakkumulátor vagy akkumulátortöltő
segítségével indítják be, akkor a Start/Stop
funkció továbbra is aktív marad. Ha a
Start/Stop funkció ezután nem sokkal leállítja
a motort, akkor nagy a kockázata annak, hogy
a motor automatikus beindítása az akkumulátor elégtelen kapacitása miatt sikertelen lesz,
mert az akkumulátornak nem volt lehetősége
feltöltődni.
Az autó indító akkumulátorának negatív
kivezetését soha nem szabad külső
akkumulátor vagy akkumulátortöltő csatlakoztatására használni - csak az autó
karosszériája használható testelési
pontként.
A kábelbilincsek csatlakoztatásával kapcsolatban, lásd Segédindítás másik akkumulátorral
(289. oldal).
Ha az autót segédakkumulátorral indítják be
vagy az akkumulátort elégtelen ideig töltötték
akkumulátortöltővel, akkor ajánlott kikapcsolni
a Start/Stop funkciót, amíg az autó fel nem
töltötte az akkumulátort. +15 °C külső hőmérsékleten az akkumulátort legalább 1 óráig kell
töltenie az autónak. Alacsonyabb külső
hőmérséklet esetén a töltési idő 3-4 órára
növekedhet. Azt javasoljuk, hogy töltse a
lemerült akkumulátort külső akkumulátortöltővel.
Elektromos rendszer
Az elektromos rendszer egypólusú és a jármű
vázát valamint a motorblokkot használja vezetőként.
Az autó feszültségszabályozott váltóáramú generátorral rendelkezik.
Az indítóakkumulátor mérete, típusa és teljesítménye az autó felszereltségétől és funkciójától
függ.
FONTOS
Ha kicseréli az indítóakkumulátort, akkor az
eredeti akkumulátorral megegyező hidegindítási kapacitású és típusú akkumulátorra cserélje azt (lásd az akkumulátor címkéjét).
Kapcsolódó információk
•
•
Indítóakkumulátor - csere (387. oldal)
Indítóakkumulátor - általános leírás
(385. oldal)
Az indítóakkumulátor töltésével kapcsolatos
további tájékoztatásért, lásd Indítóakkumulátor
- általános leírás (385. oldal).
Kapcsolódó információk
•
Akkumulátor - szimbólumok (387. oldal)
391
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Biztosítékok - általános leírás
Az összes elektromos funkciót és komponenst
számos biztosíték védi, hogy megakadályozza az
autó elektromos rendszerének rövidzárlat vagy
túlterhelés okozta károsodását.
A központi elektromos egységek
elhelyezkedése
Ha egy elektromos komponens vagy funkció nem
működik, annak oka lehet, hogy a komponens
biztosítéka átmenetileg túlterhelődött vagy meghibásodott. Ha többször egymás után ugyanaz a
biztosíték hibásodik meg, akkor meghibásodás
lehet az áramkörben. A Volvo azt javasolja, hogy
menjen hivatalos Volvo műhelybe az ellenőrzéshez.
Csere
1.
Keresse meg a biztosítékot a biztosítékok
ábráján.
2.
Húzza ki a biztosítékot és ellenőrizze oldalról,
hogy a hajlított huzal elolvadt-e.
3.
Ebben az esetben, cserélje ki azt egy ugyanolyan színű és amperszámú új biztosítékra.
A központi elektromos egység elhelyezkedései
balkormányos autókban. Jobbkormányos autókban a kesztyűtartó alatti központi elektromos egységek helyet cserélnek.
Motortér
A kesztyűtartó alatt
A kesztyűtartó alatt
FIGYELEM
Raktér
Soha ne használjon idegen tárgyat vagy az
előírtnál magasabb amperszámú biztosítékot a
biztosíték cseréjekor. Ez az elektromos rendszer súlyos károsodását vagy tüzet okozhat.
A motortér hideg zónája (csak Start/Stop
rendszer esetén)
Kapcsolódó információk
•
•
392
Biztosítékok - a motortérben (393. oldal)
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatt
(397. oldal)
•
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatti vezérlőmodulban (399. oldal)
•
•
Biztosítékok - a csomagtérben (401. oldal)
Biztosítékok - a motortér hideg zónájában
(403. oldal)
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Biztosítékok - a motortérben
A motortérben található biztosítékok védik,
többek között, a motor- és fékfunkciókat.
}}
393
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
||
Általános biztosítékok, motortér
A fedél belsején található csipesz szolgál a biztosítékok eltávolítására és beszerelésére.
Elhelyezkedés (lásd az előző ábrát)
Motortér, felső
Motortér, első
Motortér, alsó
Ezek a biztosítékok mind a motortéri biztosítéktáblán helyezkednek el. A (C) biztosítékok az (A)
alatt helyezkednek el.
A fedél belsején egy címke mutatja a biztosítékok
elhelyezkedését.
•
Az 1-7. és 42-44. számúak "midi biztosítékok" és csak szervizben cserélhetők15.
•
A 8-15. és 34. számú biztosítékok "JCASE"
típusúak és csak szervizben cserélhetők15.
•
A 16-33. és 35-41. számúak "mini biztosíték" típusúak.
15
394
Funkció
AA
Funkció
AA
A kesztyűtartó alatti központi
elektronikus modul (CEM)
elsődleges biztosítékaB
50
Szélvédőfűtés*B , jobb oldal
40
ABS szivattyú
40
A kesztyűtartó alatti központi
elektronikus modul (CEM)
elsődleges biztosítéka
50
ABS szelepek
20
Fényszórómosók*
20
A csomagtérben elhelyezkedő
központi elektromos egység
elsődleges biztosítékaB
60
Fényszórómagasság-állítás*;
aktív Xenon fényszórók - ABL*
10
60
A kesztyűtartó alatti központi
elektronikus modul (CEM)
elsődleges biztosítéka
20
A kesztyűtartó alatti relé-/
biztosítéktábla elsődleges biztosítéka
ABS
5
A kesztyűtartó alatti relé-/
biztosítéktábla elsődleges biztosítékaB
60
Állítható kormányzási erő*
5
Motorvezérlő modul; sebességváltó-vezérlő modul; légzsákok
10
Fűtött mosófúvókák*
10
–
–
Elektromos kiegészítő fűtés*B
100
Szélvédőfűtés*B , bal oldal
40
Ablaktörlő
30
Állófűtés*
25
Szellőztető ventilátorC
40
–
–
Világításkapcsolók
5
–
–
Lehetőleg hivatalos Volvo műhelyben.
* Opció/tartozék.
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
Funkció
AA
Funkció
AA
Funkció
AA
–
–
10
–
20
Relétekercsek
5
Motorvezérlő modul (4-hengeres)
Lambda-szonda, első (4-hengeres); Lambda-szonda, hátsó
(4-hengeres)
15
–
Izzításvezérlő modul (5-hengeres dízel)
Kiegészítő lámpák*
20
Motorvezérlő modul (5-hengeres dízel)
15
Lambda-szondák (5-hengeres
dízel); vezérlőmodul; hűtőzsalu
(5-hengeres dízel)
Kürt
15
20
Gyújtótekercsek (4-hengeres
benzines)
15
A motorvezérlő rendszer fő
reléjének relétekercse (4-hengeres); Motorvezérlő modul (4hengeres)
5
Motorvezérlő modul (4-hengeres)
10
Gázolajszűrő-fűtés (dízel)
20
10
15
15
Kiegészítő hűtőfolyadék-szivattyú (4-hengeres dízel)
15
10
5
Hűtőfolyadék-szivattyú (4-hengeres benzines)
50
Relétekercsek a központi
elektromos egységben a
motortér hideg zónájában,
Start/Stop
Mágneses klíma-tengelykapcsoló (5-hengeres dízel); szelepek (5-hengeres dízel); olajszint-érzékelő
Forgattyúház-szellőztető fűtés
(5-hengeres dízel); Automata
sebességváltó olajszivattyúja
(5-hengeres dízel Start/Stop)
10
Sebességváltó-vezérlő modul
Légtömegmérő (5-hengeres
dízel); vezérlő szelepek (5hengeres dízel)
Légkondicionáló mágneses
tengelykapcsolója (4-hengeres); izzítógyertya-vezérlő
modul (4-hengeres dízel); olajszivattyú (4-hengeres dízel)
7,5
A motorvezérlő rendszer fő
reléjének relétekercse (5-hengeres dízel); motorvezérlő
modul (5-hengeres dízel)
Légtömegmérő (4-hengeres);
termosztát (4-hengeres benzines); EVAP szelep (4-hengeres benzines); EGR hűtőszivattyú (4-hengeres dízel)
15
Izzítógyertyák (dízel)
70
–
–
Szelepek (4-hengeres); Olajszivattyú (4-hengeres benzines); Lambda-szonda, középső
(4-hengeres benzines);
Lambda-szonda, hátsó (4-hengeres)
}}
* Opció/tartozék. 395
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS
||
Funkció
Hűtőventilátor (benzines)
A
B
C
D
AA
60/80D
Hűtőventilátor (dízel)
80
Kormányszervo
100
Amper
A Start/Stop funkcióval ellátott autókban ennek a biztosítéknak
üres a helye - ehelyett, lásd Biztosítékok - a motortér hideg
zónájában (403. oldal).
A Start/Stop funkcióval ellátott autókban ennek a biztosítéknak
üres a helye - ehelyett, lásd Biztosítékok - a motortér hideg
zónájában (403. oldal).
A hűtőventilátor változatától függően.
Kapcsolódó információk
396
•
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatt
(397. oldal)
•
Biztosítékok - a kesztyűtartó alatti vezérlőmodulban (399. oldal)
•
Biztosítékok - a csomagtérben (401. oldal)
KARBANTARTÁS ÉS SZER